Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2316305: VERKADE, D.W.F. ... [ET AL. - Gegevensbescherming : preadviezen.
%23263270: VERKADE, D.W.F. - Ongeoorloofde mededinging, marktmacht en marktomstandigheden.
%23171874: VERKADE, D.W.F. - Het belang van een bagatel.
%2347163: VERKADE, W. - Overzicht der staatkundige denkbeelden van Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872).
%2334368: VERKADE, D.W.F. ... [ET AL. - Ruimere octrooiëring van computerprogramma's : technicality of revolutie?
%2346529: VERKADE, D.W.F. - Misleidende reclame.
%2340475: VERKADE, D.W.F. & SPOOR, J.H. - Auteursrecht.
%236927: VERKADE, W. - Thorbecke als Oost-Nederlands patriot = Der Achtundvierziger Thorbecke in der Tradition des Ost-Niederländischen Patriotismus.
%2326269: VERKADE, D.W.F. ... [ET AL. - Ruimere octrooiëring van computerprogramma's : technicality of revolutie?
%2358032: VERKAIK, J.W. ... [ET AL. - Den Haag met recht een stad : elf juridische portretten.
%23124368: OVERLEGCOMMISSIE VERKENNINGEN. - Een eigen richting voor het recht. Eindrapport van de verkenningscommissie Rechtsgeleerdheid.
%23233897: VERKERK, MARIAN (ED.), WAL, KOO VAN DER. - Filosofie, ethiek en praktijk : liber amicorum voor Koo van der Wal.
%2383264: VERKERK, REMME. - Fact-finding in civil litigation : a comparative perspective.
%2362118: VERKIJK, DICK. - Radio Hilversum, 1940-1945. De omroep in de oorlog.
%23103125: VERKRUIJSSE, P.J. - Mattheus Smallegange (1624-1710): Zeeuws historicus, genealoog en vertaler.
%23105621: VERKRUISEN, W.G. - Gemeente en gemeentewet.
%2310979: VERKRUISEN, W.G. & H. VAN DER BRINK. - Tegen de stroom in : over gewesten en gemeenten. Redes.
%2325604: VERKRUISEN, W.G. & B.C. VIS. - Gemeente en Gemeentewet.
%23224637: VERKRUISEN, W.G. - Dissatisfied patients: their experiences, interpretations and actions.
%23182151: VERKRUISEN, W.G. & B.C. VIS. - Gemeente en Gemeentewet.
%23106326: VERKUYL, P.E.L. - Battista Guarini's Il Pastor Fido in de Nederlandse dramatische literatuur.
%23261493: VERKUYTEN, MAYKEL. - Zelfbeleving en identiteit van jongeren uit etnische minderheden.
%23117389: VERLAAN, JOS. - Chaos aan de Amstel : fraude en corruptie in Amsterdam.
%2339704: HERMANN SCHMIDT VERLAG. - Gesamtverzeichnis 2007/2008 : Verlag Hermann Schmidt, Mainz.
%2339695: HERMANN SCHMIDT VERLAG. - Werkbericht 2009/2010 : Typografie Grafikdesign Kreativität : neues aus dem Verlag Hermann Schmidt, Mainz.
%23172647: VERLDMAN, FRANS. - Haptonomie : wetenschap van de affectiviteit.
%238223: VERLEISDONK, F.A.M. - Stakingen tegen de overheid : de veranderende positie van de Westeuropese vakbeweging, gezien tegen de achtergrong van de sociaal-economische ontwikkeling.
%23225072: VERLEYE, LÉON. - Les pierres précieuses et les perles : origine, histoire, valeur, emploi, imitations ; comment on distingue le vrai du faux. Guide du marchand et de l'acheteur.
%2326253: VERLINDEN, CHARLES. - Koloniale expansie in de 15de en 16de eeuw.
%23218328: VERLINDEN, MARGRIET. - A Constraint-based Grammer for dialogue Utterances.
%2352619: VERLOO, MIEKE. - Macht en gender in sociale bewegingen : over de participatie van vrouwen in bewonersorganisaties.
%23218820: VERLOOP, N. (ED.) - 75 jaar onderwijs en opvoeding : 75 jaar Pedagogische studiën.
%2312075: VERLOREN VAN THEMAAT, PIETER. - Rechtsgrondslagen van een nieuwe internationale economische orde : een rechtshistorisch, -vergelijkend en -systematisch onderzoek naar de veranderde structuur van internationaal economisch recht.
%2342274: VERLOREN VAN THEMAAT, J.P. - Diefstal en, in verband daarmee, bedrog in die Romeins-Hollanse reg.
%233394: VERLOREN VAN THEMAAT, I.W. (ED.) - Mededingingsrecht 2010 : deel I : nationaal recht (Editie Cremers).
%23102597: VERLOREN VAN THEMAAT, PIETER. - De taak van de rechtswetenschap bij de planning van internationale economische integratie.
%23102598: VERLOREN VAN THEMAAT, PIETER. - Economie, gezien door juristen.
%23213862: VERMA, RAVI K. - Sexuality in the time of AIDS : contemporary perspectives from communities in India.
%23237564: VERMAAT, MATTHIJS FRANS. - Voorzieningen in de Wet voorzieningen gehandicapten : verantwoorde voorziening of participatievoorziening ?.
%23213290: VERMAAT, AREND JAN. - Dynamisch toezicht.
%23104817: VERMASEREN, M.J. (ED.) - Studies in Hellenistic Religions.
%23196986: VERMASEREN, M.J. & C.C. VAN ESSEN. - The excavations in the Mithraeum of the church of Santa Prisca in Rome.
%23107748: VERMASEREN, M.J. & P. SIMONI. - Liber in deum. L'apoteosi di un iniziato Dionisiaco.
%23230613: VERMEED, W.A. - Taxes and the Economy: A Survey of the Impact of Taxes on Growth, Employment, Investment, Consumption and the Environment.
%23232990: VERMEED, W.A. - De wereld van 3D-printen : op weg naar een nieuwe industriele revolutie?.
%2332458: VERMEEND, W.A. - De achterkant van het belasting- en premiebiljet. Over de werkelijke druk van de loon- en inkomstenbelasting en de sociale premies en hoe het anders kan.
%2352152: VERMEER, BRENDA - Strafprocessuele waarborgen tijdens het voorarrest van jeugdigen en hun beleving daarvan.
%232967: VERMEER, EVERT - Wij vechten voor democratie en socialisme.
%23250100: VERMEER, GERRIT & BEN REBEL (EDS.) - d'Ailly's historische gids van Amsterdam : [met 21 wandelingen in de oude en nieuwe stad].
%23126787: VERMEER, E.B. - Water Conservancy and Irrigation in China. Social, economic and agro-technical aspects.
%23127294: VERMEERSCH, P. - Palaeolithic Living Sites in Upper and Middle Egypt.
%2335545: VERMEIJDEN, JACOB. - Auteursrecht en het kinematographisch werk.
%23139062: VERMETTEN, YVONNE - Consistency and Variability of Student Learning in Higher Education.
%23240554: VERMEULE, ADRIAN. - Law and the limits of reason.
%23105623: VERMEULEN, FRANK. - De rechtszaak : scenes uit het Nederlands recht.
%23214050: VERMEULEN, JOHANNES THEODORUS. - De Chineezen te Batavia en de troebelen van 1740.
%2327296: VERMEULEN, B.P. - De vrijheid van geweten, een fundamenteel rechtsprobleem.
%23139787: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer o.e.s.a. Moralisator en Humanist. Een Inleiding tot zijn Leven en zijn Werken.
%2355180: VERMEULEN, W.H. - Parlementaire geschiedenis van Nederland, 1901-1914. Diss.
%2368835: VERMEULEN, GEERT (ED.) - Aspecten van Europees materieel strafrecht.
%2344591: VERMEULEN, G. (ED.) - Essential texts on international and European criminal law.
%2341918: VERMEULEN, JOHANNES THEODORUS. - De Chineezen te Batavia en de troebelen van 1740.
%23137586: VERMEULEN, ERIK M. - Corporate Risk Management. A multi-factor approach. Diss.
%232664: VERMEULEN, G., W. DE BONDT & Y. VAN DAMME. - EU cross-border gathering and use of evidence in criminal matters : towards mutual recognition of investigative measures and free movement of evidence?
%2369349: VERMEULEN, ALEX. - S.O.H. (States of humanity).
%23249002: VERMEULEN. E.M. - Nederlandse rechtsbescherming in communautaire context.
%2343756: VERMEULEN, G. - Blueprint for an EU Criminal Records Database: Legal, Politico-Institutional and Practical Feasibility (Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)).
%23224467: VERMEULEN, B.P. - Witte en zwarte scholen : over spreidingsbeleid, onderwijsvrijheid en sociale cohesie.
%23261649: VERMEULEN, WALTER J.V. - De vervuiler betaald : onderzoek naar de werking van subsidies op vier deelterreinen van het milieubeleid.
%23229138: VERMEULEN, ALEX. - Alex Vermeulen: No. 19: Sun, Enlightenment, States of Nature - States of Humanity
%23210122: VERMEULEN, G. (ED.) - Basisteksten internationaal strafrecht.
%23113979: VERMEYLEN, J. - Job, ses amis et son dieu : la légende de Job et ses relectures postexiliques.
%23247180: VERMIJ, RIENK H. - Secularisering en natuurwetenschap in de zeventiende en achttiende eeuw: Bernard Nieuwentijt.
%23210929: COMMISSIE TER BESTUDERING VAN DE MOGELIJKHEID VAN BELASTINGHEFFING OVER VERMOGENSMUTATIES. - Inkomstenbelasting over vermogensmutaties : tekst en bespreking van het rapport van de Commissie ter bestudering van de mogelijkheid van belastingheffing over vermogensmutaties.
%23255281: VERMULST, EDWIN & PAUL WAER. - E.C. anti-dumping law and practice.
%23170721: VERNANT, JACQUES. - The refugee in the post-war world.
%2394782: VERNEAUX, R. - Lecons sur l'Existentialisme et ses formes principales.
%23135091: VERNIER, BERNARD. - L'Iraq d'aujourd'hui.
%234108: VERNON, P.E. - Personality assessment.A critical survey.
%2348095: VERNON, M.D. - Human motivation.
%23263502: VEROFF, ROBERT (ED.) - Automated Reasoning and Its Applications: Essays in Honor of Larry Wos.
%2361797: VERPALEN, M.J.M. - Het Strafprocesrecht voor Jeugdigen. Diss.
%2361781: VERPALEN, M.J.M. - (ed.). Druk en tegendruk : constructieve bijdragen aan de discussie over het cellentekort.
%23245311: VERPLAETSE, JULIAN G. - Derecho internacional privado.
%23182402: VERPLOEG, ELIAS A. G. - The road towards a European common Air Market. Civil Aviation and European Integration.
%23130760: VERREST, P.A.M. - Ter vergelijking: een studie naar het Franse vooronderzoek in strafzaken.
%23205766: [VERRIJN STUART, M.H. - Spaarbank voor de stad Amsterdam, 1848-1948.
%23251552: VERRIJP, C.D. - On the analysis of ocular movements (Third paper).
%23178792: DEUTSCHEN DELEGATION BEI DER WEU-VERSAMMLUNG (ED.) - Die Berlin-Frage vor der Versammlung der Westeuropaïschen Union : dokumentation der Beratungen der Versammlung der Westeuropaïschen Union in den Jahren 1961 bis 1965 über die Lage in Berlin.
%23137590: VERSANTVOORT, M. - Analysing Labour Supply in a Life Style Perspective.
%2321186: VERSCHAFFEL, TOM. - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boekillustraties.
%23166747: VERSCHAFFEL (A.O.) - Charles Vandenhove : projects = projecten : 1995-2000.
%23227686: VERSCHOOR, MICHEL & THEO ALBERTS. - Eerlijk & groen boodschappen doen.
%23201252: VERSCHOOR, ARJAN - The economics of poverty : processes within an economic system that lead to the emergence, persistence or reduction of material hardship.
%2387199: VERSCHUEREN, HERWIG. - Internationale arbeidsmigratie : de toegang tot de arbeidsmarkt voor vreemdelingen naar Belgisch, internationaal en Europees gemeenschapsrecht.
%2370935: VERSCHUIJL, JAN. - Art. 2014 B.W. in het stelsel onzer wet.
%232694: VERSCHUUR, T.J. - De Sociaal-Democratie getoetst door den oorlog.
%2367305: VERSCHUUR, AART. - Professionele opvang gevraagd : [geschiedenis van de Nederlandse kinderopvang].
%23108366: VERSCHUUR, GERRIT L. - Hidden attraction : the mystery and history of magnetism.
%23144977: VERSCHUUR, GERRIT L. - Impact! The Threat of Comets and Asteroids.
%2372129: VERSCHUUREN, JONATHHAN. - Het Grondrecht op bescherming van het leefmilieu.
%2364178: VERSCHUUREN SJ, GEERT M.N. - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie : een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen.
%23193638: VERSEPUT, J. - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam. 1928-1953.
%23188142: VERSLOOT, ERIC. - Dichter bij het lied. 25 bekende liederen met achtergrond het kerkelijke jaar rond. Incl. audio-cd.
%23202272: VERSLUYS, W.A. - Damped vibrations of a string put into motion by an impulse.
%2318236: VERSLUYS, JAN CORNELIS. - Essai sur le caractère de Lamenais.
%23203302: VERSLUYS, W.A. - Vlakke ongedempte trillingen van een homogene snaar onder invloed van een uitwendige kracht.
%23238299: VERSTEDEN, C.J.N. & T. RENES. - Provincierecht.
%23228473: VERSTEEG, A.J.H.W.M. - Verdeling van rechtsmacht.
%231075: VERSTEEG, A.J.H.W.M. - Verdeling van rechtsmacht.
%2317206: VERSTEEG, H.J. - Van Schout tot Hoofdcommissaris: de politie voorheen en thans.
%2372438: VERSTEEG, TH.A. - Moet ook in geval van faillissement van een der echtgenooten worden rekening gehouden met vergoedingsrechten?
%23109103: VERSTEEG, JAN (ED.) - GEORGES BATAILLE. Actes du Colloque International d'Amsterdam (21 & 22 Juin 1985).
%2319483: VERSTEGEN, S.W. - Gegoede ingezetenen : jonkers en geerfden op de Veluwe, 1650-1830.
%2339972: VERSTEGEN, H.H. - Het Phoenix-motief : bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
%23183490: VERSTRAATEN, R.T.G. - Fusie en interne reorganisatie in de indirecte belastingen. Diss.
%2372798: VERSTRAATEN, R.T.G. - Overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting.
%2363349: VERSTRAATEN, R.T.G. - Fusie en interne reorganisatie in de indirecte belastingen. Diss.
%2391820: VERSTRAATEN, R.T.G. - De Nederlandse successiebelastingen. 1e druk.
%23144278: VERSTRAETE, GINETTE. - Fragments of the feminine sublime in Friedrich Schlegel and James Joyce.
%2386383: VÉRTES, E. - Die ostjakischen Pronomina.
%23151692: VERVAELE, J.A.E. - EEG-fraude en Europees economisch strafrecht.
%23217092: VERVAELE, J.A.E. (ED.) - Transnationale handhaving van de financiële belangen van de Europese Unie : ontwikkelingen in het Verdrag van Amsterdam en de Corpus Juris.
%2367990: VERVAELE, JOHN - European Evidence Warrant: Transnational Judicial Inquiries in the EU.
%23214557: VERVAELE, J.A.E. - Handen en tanden van het (gemeenschaps)recht : beschouwingen over publieke rechtshandhaving.
%23258210: VERVAELE, J.A.E. (ED.) - Administrative law application and enforcement of community law in the Netherlands.
%2349433: VERVAELE, JOHN - Transnational Enforcement of the Financial Iinterests of the European Union.
%2340858: VERVAELE, J.A.E. - Fraud against the Community : the need for European fraud legislation.
%2325397: VERVAELE, J.A.E. - Administratieve en strafrechtelijke samenwerking inzake fraudebestrijding tussen justitiële en bestuurlijke instanties van de EU-lidstaten : eindrapport.
%23132051: VERVAELE, J.A.E. & KLIP, A.H. (EDS.) - European Cooperation between Tax, Customs and Judicial Authorities: the Netherlands, England and Wales, France and Germany.
%23221013: VERVAELE, J.A.E. (ED.) - Bestuursrechtelijke toepassing en handhaving van gemeenschapsrecht in Nederland.
%23221146: VERVAELE, J.A.E. - Bestuurlijke handhaving van visserijregelgeving : een studie naar de relatie tussen EEG-recht en nationale handhaving.
%23214452: VERVEEN, A.N. - Mechanisme en oorsprong van het jaarritme.
%2370410: VERVEST, P.H.M. - Innovation in electronic mail : towards open information networks , perspectives on innovation policy.
%23232055: VERVLOED, J.L.M.J. & W.B. BOD. - Wegwijs in de BTW.
%23108254: VERVLOED, J.L.M.J. & W.B. BOD. - Wegwijs in de BTW.
%23102599: VERVOORT, W. - Plankton Copepods from the Atlantic Sector of the Antarctic.
%23242881: VERWAYEN, F.B. - Recht en rechtvaardigheid in Japan.
%23261103: VERWEE, ISABEL, EDDIE HENDRICKX, FRITS VLEK (EDS.) - Wat doet de politie?
%23245275: VERWEIJ, ARJEN (EDITOR) - Measuring and Monitoring Immigrant's Integration in Europe: Comparing integration policies and monitoring systems for the integration of immigrants and ethnic m.
%23153152: VERWEIJ, J.H. - De bestuurlijke dwangsom.
%23137567: VERWEIRE, KURT - Performance Consequences of Financial Conglomeration with an empirical analysis in Belgium and the Netherlands. Diss.
%2348399: VERWER, JAN. - De Bataviasche grondhuur. Een Europeesch-gewoonterechtelijke opstalfiguur. Diss.
%231524: VERWER, S.J. - Ondernemingswinstbelasting : een zoektocht naar een rechtsvormneutrale wijze van belastingheffing.
%23213170: VERWER, JAN. - Een dag zonder fouten is een dag zonder wiskunde.
%23237530: VERWEY-JONKER, HILDA. - Er moet een vrouw in : herinneringen in een kentering van de tijd.
%23188945: VERWEY, WIL D. (ED.) - Nature management and sustainable development : proceedings of the International congress, Groningen, The Netherlands, 6-9 December 1988.
%2358056: VERWEY, STEFAN. - Niks aan de hand.
%2322595: VERWEY, GERLOF. - Wilhelm Griesinger : Psychiatrie als ärztlicher Humanismus.
%2342332: VERWEY, G. & RENOOIJ, D.C. - The economist's handbook. A manual of statistical sources.
%23170817: VERWEY, GERLOF. - Op zoek naar het wezenlijke in de Nederlandse geschiedenis.
%23128558: VERWIJNEN, J.J. - De compagnies-administratie : handboek ten dienste van hen, die met de toepassing der Instructie voor het voeren der administratie bij compagnieën en detachementen met daarbij behoorend bijvoegsel belast zijn.
%23182099: VERWIJS, EELCO. - Jacob van Maerlant's Wapene Martijn met de vervolgen, kritisch uitgegeven en toegelicht.
%23255145: VERWOERD, J.R.A. - Beroep op de rechter als laatste remedie? : enkele vergelijkingen tussen de rechtsculturen in Nederland en de Westduitse deelstaat Nordrhein-Westfalen: 1970-1984.
%23149909: VERWOERD, J.R.A. - Beroep op de rechter als laatste remedie? : enkele vergelijkingen tussen de rechtsculturen in Nederland en de Westduitse deelstaat Nordrhein-Westfalen: 1970-1984.
%2341921: VERWORN, MAX. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph and text on back dated 6-4-1918. Prof.dr. Max Verworn (1863-1921) was professor of physiology in Jena, Göttingen and at the time in Bonn. His work was specialized on cellular physiology.
%23226327: STICHTING SAMENWERKENDE MILITARIA VERZAMELAARS. - Jubileumuitgave 10 jaar S.M.V.
%239181: VERZETT, J. - Het voorgebruiksrecht in het Nederlandsch Octrooirecht. Diss.
%2361115: VERZIJL, J.H.W. (ED.). - Human rights in historical perspective.
%23102600: VERZIJL, J.H.W. - Volkenrechtsgeschiedenis.
%2345285: VERZIJL, J.H.W. - International law in historical perspective. Part 7: State succession.
%23123056: VERZIJL, J.H.W. - Een Panorama.
%2311422: VERZIJL, J.H.W. - Vijftien jaren internationale rechtspraak.
%2327313: VERZIJL, J.H.W. - Na den storm. Rede.
%2317795: VESSEM, HENK ALEID VAN. - De Engelse partij in het koninkrijk Frankrijk gedurende de honderdjarige oorlog : verraad en collaboratie in de late Middeleeuwen.
%23262325: VESSEM, ALEIDA HENKA VAN. - Oogstgerei-benamingen : een taalgeografisch onderzoek met 14 kaarten.
%2376180: VESSEY-FITZ GERALD, SEYMOUR GONNE. - Muhammadan law : an abridgement according to its various schools.
%23194102: VESTDIJK, SIMON. - Bericht uit het hiernamaals.
%23193758: VESTDIJK-VAN DER HOEVEN, A.C.M. - Religieus recht en minderheden : een onderzoek naar de rechtspositie van de leden der minderheden in relatie tot het eigen religieuze recht van deze minderheden in Nederland.
%23100929: VET, J.J.V.M. DE. - Pieter Rabus (1660-1702) : een wegbereider van de Noordnederlandse Verlichting.
%2385073: VETT, R.R. & PETERSEN, W.R. - Birds of Massachusetts.
%23130521: VETTENBURG, NICOLE (E.A.) - Jeugdwerkloosheid, delinquentie en maatschappelijke kwetsbaarheid. Een theoretisch en empirisch onderzoek naar de veronderstelde band tussen werkloosheid en delinquentie bij 17-19 jarigen.
%2393788: VETTER, J.J., WATTEL, P.J. - Hoofdzaken invordering.
%2384127: VEUR, PAUL W. VAN DER - The Lion and the Gadfly: Dutch Colonialism and the Spirit of E.F.E. Douwes Dekker (Verhandelingen).
%2337385: VEURMAN, B.W.E. - Volendam, leven en lied.
%23243550: VIAENE-AWOUTERS, LIEVE & ERNEST WARLOP. - Gemeentewapens in België : Vlaanderen en Brussel.
%2367994: VIALAR, P. - The black robes.
%23222614: VIAN, BORIS. - Heartsnatcher.
%23106322: VIANE, A.E.L. - Psychologie van het onheilsvoorspellen.
%23172199: VIBRAYE, RÉGIS DE. - 1935 ... : paix avec l'Allemagne?
%2395946: VICAIRE, M.-H. - Saint Dominic and his times.
%23120926: VICE, JAMES W. - The Reopening of the American Mind : on Skepticism and Constitutionalism.
%23195253: VICENTE, KIM J. - Human-tech : ethical and scientific foundations.
%23262594: VICKERS, JOHN & GEORG YARROW. - Privatization: an economic analysis.
%23238639: VICKERY, ANN. - Leaving lines of gender : a feminist genealogy of language writing.
%2360277: VICO, GIAMBATTISTA. - The new science of Giambattista Vico. Unabridged translation of the third edition (1744) with the addition of Practice of the new science.
%2389099: VICTOR, JEFFREY S. - Satanic Panic. The creation of a contemporary legend.
%233797: VICTOR, RENÉ. - Recht in beweging : opstellen aangeboden aan Prof.Mr. Ridder René Victor. 2 Delen.
%2386740: VICTOR, JEFFREY S. - Satanic Panic. The creation of a contemporary legend.
%23245504: VICTOR, RENÉ. - Een eeuw Vlaamsch rechtsleven.
%2380390: VIDAL-NAQUET, PIERRE. - The Jews : history, memory, and the present.
%23171551: VIDAL, E. - The history and methods of the Paris Bourse.
%2343449: VIDICH, ARTHUR J. - American sociology : worldly rejections of religion and their directions.
%2324686: VIDICH, ARTHUR J. - American Sociology: Worldly Rejections of Religion and Their Directions
%2324681: VIDICH, ARTHUR J. - American Sociology: Worldly Rejections of Religion and Their Directions (Worldly Rejections of Religion & Their D Series)
%2316280: VIDYÂRNAVA, SRÎSACHANDRA. - Studies in the Vedânta Sûtras of Bâdarâyana.
%23165945: VIEIRA, NORMAN. - Supreme Court appointments : Judge Bork and the politicization of Senate confirmations.
%2330403: VIERDAG, E.W. - Oorlogsverklaring.
%23179837: VIERDAG, E.W. - Het Nederlandse verdragenrecht.
%23129707: VIERING, M.L.W.M. - Het toepassingsgebied van artikel 6 EVRM.
%2334502: VIERKANDT, ALFRED. - Gesellschaftslehre.
%2334598: VIERKANDT, ALFRED. - Der Dualismus im modernen Weltbild.
%23156044: VIERNY, DINA. - Cornelis Zitman: sculptures et dessins. Henri Matisse: dessins. Two Volumes in designed slipcase.
%239237: VIERSSEN TRIP, G.W. VAN. - De gelaarsde kat. Vertelling van een merkwaardige strafzaak.
%23247444: VIERSSEN TRIP, G.W. VAN. - De gelaarsde kat. Vertelling van een merkwaardige strafzaak.
%23241242: VIERSSEN TRIP, GUSTAAF WILLEM VAN. - Beschouwingen over het wetsontwerp van 1900 tot nadere regeling van het Nederlandsche muntwezen.
%23106863: VIET, JEAN. - Les méthodes structuralistes dans les sciences sociales.
%23155372: VIETCH, JOHN. - Essays in philosophy. I. Knowing and being; II. Dualism and monism.
%23235820: SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM. - The Second National Report on the Implementation of the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
%23262972: VIETOR, RICHARD H.K. - Contrived competition : regulation and deregulation in America.
%234120: VIGH, JÓZSEF. - Fundamentals of criminology.
%23204148: VIGNE, FÉLIX DE. - [I] Recherches historiques : les costumes civils et militaires des gildes et des corporations de metiers / [II] Moeurs et usages des corporations de métiers de la Belgique et du nord de la France : pour faire suite aux Recherches historiques sur les costumes civils et militaires des gildes et des corporations de métiers.
%23232864: VIJFEIJKEN, I.J.F.A. VAN - Krachtens erfrecht.
%23257273: VIJFEIJKEN, I.J.F.A. VAN - (red.). Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding.
%23259419: VIJFEIJKEN, I.J.F.A. VAN - (red.). Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding.
%23156211: VIJLBRIEF, J.A. - Unemployment insurance and the Dutch labour market.
%23162907: VIJN, J.P. - Carlyle and Jean Paul : their spiritual optics.
%23231183: VIJVER, C.D. VAN DER. - De tranen van Foucault : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de politiestudies aan de Universiteit Twente op donderdag 14 mei 1998
%23241188: VIJVER, KEES VAN DER & JAN TERPSTRA (ED.) - Urban safety : problems, governance and strategies.
%23241185: VIJVER, C.D. VAN DER., L.G.H. GUNTHER MOOR, E.M.P. VAN LAERE - Politiewerk in (buiten)gewone omstandigheden : normen, moraal en grenzen van politiewerk.
%23257054: VIJVER, C.D. VAN DER. - Politiestudies: terugblik en vooruitzicht : een bundel essays voor Kees van der Vijver.
%2317101: VIJVER, C.D. VAN DER. - Geweldgebruik door de politie.
%23186411: VIJVER, C.D. VAN DER (E.A.) - Verslag symposium over de financiering van de veiligheidszorg.
%2312310: VILDER, ROBIN DE - Endogenous Bussines Cycles.
%23175459: VILE, M.J.C. - The structure of American federalism.
%23227476: VILJOEN, FRANS. - Human Rights in Africa: National and International Protection.
%23184885: VILKOVA, V. P. - The struggle for power : Russia in 1923.
%23213383: VILLADOLID, OSCAR S. & ALICE COLET VILLADOLID.. - The impeachment of a president.
%2394218: THOMAS A VILLANOVA - Conciones quae hactenus prodiere. Editio Mediolanensis altera ad primam itidem Mediolanensem quam ex variis antea impressis concinnatam Laurentius a S. Barbara praefatione, vita Sancti praesulis notisque adornavit. Tomus I-II.
%235162: VILLARD, K.L. & WHIPPLE, L.J. - Beginnings in relational communication.
%23135101: VILLARD, HENRY SERRANO. - Libya : the new Arab kingdom of North Africa.
%23201067: VILLEFOSSE, LOUIS DE. - Géographie de la liberté. Les droits de l'homme dans le monde (1953-1964).
%23198628: VILLEGAS, FERNANDO RODRIGUEZ. - Experimental number theory.
%2395626: VILLEMAIN, A.-F. - Oeuvres de M. Villemain.
%23230312: VILLENEUVE, A. ... [ET AL. - Mountains and the law - emerging trends.
%23201827: VILLENEUVE, ROLAND. - Histoire du cannibalisme.
%23163688: VILLIERS, J.A.J. DE (ED.) - Storm van 's Gravesande. Zijn Werk en zijn leven uit zijne brieven opgebouwd.
%23163462: VILLIERS, G.E. DE (ED.) - Ravan, twenty-five years (1972-1997) : a commemorative volume of new writing.
%23144435: VILLON, FRANÇOIS. - The legacy ; & The testament.
%2386622: VILSTEREN-MATERS, C.W. VAN - Vastgoedwijzer btw en overdrachtsbelasting.
%23228373: G.J. VAN VILSTEREN, WEVER, EGBERT. - Borders and economic behaviour in Europe : a geographical approach.
%23263977: VINCENT, JEFFREY R. PROFESSOR - Managing Natural Wealth: Environment and Development in Malaysia.
%23152013: VINCENT, TED. - The rise and fall of American sport : Mudville's revenge.
%23171159: VINCENT, R.J. - Human rights and international relations.
%23117490: VINCI, THOMAS C. - Cartesian truth.
%23159439: LEONARDO DA VINCI. - Leonardo da Vinci : nature studies from the Royal Library at Windsor Castle : Sforza Castle, Milan 26 May - 17 October 1982.
%23225910: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Festschrift der Universität Freiburg zur Eröffnung des zweiten Kollegiengebäudes.
%23225906: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Zur Geschichte der Universität Freiburg i. Br.
%23225908: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Zur Geschichte der Universität Freiburg i. Br.
%23225911: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Festschrift der Universität Freiburg zur Eröffnung des zweiten Kollegiengebäudes.
%23225928: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Freiburger Professoren des 19. und 20. Jahrhunderts.
%23231112: VINE, RICHARD - Burhan Dogancay: Works on Paper 1950-2000.
%2353864: VINET, A. - Études sur Blaise Pascal.
%23201184: VINHAS DE SOUZA, LÚCIO MAURO. - Beyond transition: essays on the monetary integration of the accession countries in eastern europe.
%2315224: VINING, JOSEPH. - The Authoritative and the Authoritarian.
%23203169: VINK, A.P.A. - Criteria voor milieubeheer : verslag van de studieconferentie 'Criteria voor milieubeheer in het dichtstbevolkte land van Europa', gehouden op 14, 15 en 16 oktober 1970 aan de Universiteit van Amsterdam.
%23183555: VINK, D.L.N. - Het verschijnsel leven : mechanismen en metamorfosen.
%23189881: VINK. F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden.
%23252039: VINK. F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden.
%2392065: VINK, F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de wet op de ondernemingsraden.
%23243180: VINK, NICO - The Challenge of Institutional Change: A Practical Guide for Development Consultants.
%238526: VINKE, H. - Werknemerscompensatie bij beroepsgebonden schade.
%2315454: VINKE, P. & I.J. BERGHUIS-VAN DER WIJK. - Rechtsregels in de ervaringswereld van verschillende bevolkingslagen.
%23156106: VINKENBURG, CLAARTJE J. - Managerial Behavior and effectiveness. Determinants, measurements issues and gender differences.
%23213144: VINKENOOG, SIMON. - Het hek van de dam : bijdragen tot de geestelijke volksgezondheid.
%2354058: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii J.C.] In quatuor libros Institutionum imperialium commentarius academicus & forensis. Jo. Gott. Heineccius recensuit et praefationem notulasque adjecit. Editio Novissima, cui accedunt ejusdem Vinii Quaestiones juris selectae, cum indicibus locopletissimis.
%23201186: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii JC.]. Jurisprudentiae contractae, sive partitionum juris civilis libri quatuor : variis observationibus ad usum forensem accomodatis illustrati.
%2387808: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii J.C.]. In quatuor libros Institutionum imperialium commentarius academicus & forensis. Editio quarta, ab auctore recognita, novaque & largiore cum florum, tum rerum forensium aspersione exornata atque adaucta.
%2365400: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii J.C.]. In quatuor libros Institutionum Imperialium commentarius academicus & forensis.
%23120945: VIOLA, ANDRÉ, JACQUELINE BARDOLPH AND DENISE COUSSY - New Fiction in English from Africa. West, East, and South.
%2376421: VIOLLET, PAUL. - Histoire des institutions politiques et administratives de la France.
%2371249: VIORST, MILTON. - What shall I do with this people : jews and the fractious politics of judaism.
%23192734: VIORST, MILTON. - In the shadow of the Prophet : the struggle for the soul of Islam.
%23186499: VIOTTA, HENRI. - Handboek der muziekgeschiedenis.
%2322059: VIOTTI, PAUL R. & MARK V. KAUPPI. - International relations theory : realism, pluralism, globalism.
%231477: VIRALLY, MICHEL. - Les résolutions dans la formation du droit international du développement : [Colloque des 20 et 21 nov. 1970 à Genève].
%23245344: VIRANI, SHAFIQUE, N. - The Ismailis in the Middle Ages. A History of survival, a search for salvation.
%23245605: VIRCONDELET, ALAIN (ED.) - Venice. Volume 1: History; Volume 2: Art and architecture; Volume 3: Lifestyle.
%23206337: VIRILIO, PAUL. - Strategy of deception.
%2347455: VIRILIO, PAUL. - Negative horizon : an essay in dromoscopy.
%23571: VIRILIO, PAUL & SYLVÈRE LOTRINGER. - Der reine Krieg.
%23106901: VIRNO, PAOLO. - A grammar of the multitude for an analysis of contemporary forms of life.
%2311425: VIS, J.J. - Rechtsstaat en verzorgingsstaat. Rede.
%2374905: VIS, EELCO M.; GEUS, COMMER DE & HUDIG, FERRAND W. - Altholländische Fliesen.
%23233005: VIS, BARBARA - Politics of Risk-Taking: Welfare State Reform in Advanced Democracies.
%23198502: VIS, W. - Kostprijsberekening en administratie in het autovervoer.
%23185765: VIS, JEROEN MARIA. - Tertullianus' De Pallio tegen de achtergrond van zijn overige werken.
%2368848: VIS, JAN C.P.M. - Politiek en democratie : een inleiding.
%2350878: VIS, JAN C.P.M. - Politieke kennis en politieke vorming : een studie naar de parate kennis van docenten geschiedenis & staatsinrichting en docenten maatschappijleer van politieke zaken.
%23205691: VIS, J. - De overheid tegenover den privaateigendom.
%23201250: VIS, IRIS FREDERIEKE ARIANNE. - Planning and control concepts for material handling systems.
%23247447: VIS, J.J. - Verdelen en heersen : opmerkingen over de kabinetsformatie in Nederland.
%23169455: VIS, JURJEN. - De poort : de Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
%23235996: VISCUSI, W. KIP. - Learning about risk : consumer and worker responses to hazard information.
%2366450: VISKER, RUDI. - Genealogie als kritiek: Michel Foucault en de menswetenschappen.
%2343406: [VISMAN, F.H. - Verslag van de Commissie tot Bestudeering van Staatsrechtelijke Hervormingen, ingesteld bij gouvernementsbesluit van 14 sept. 1940, No. 1x/KAB. Deel 1 : Indië's ontwikkeling tusschen den eersten en den tweeden wereldoorlog; Deel 2 : Indië's wenschen.
%2344938: [VISMAN, F.H. - Verslag van de Commissie tot Bestudeering van Staatsrechtelijke Hervormingen, ingesteld bij gouvernementsbesluit van 14 september 1940, No. 1x/KAB. Deel 1: Indië's ontwikkeling tusschen den eersten en den tweeden wereldoorlog; Deel 2: Indië's wenschen.
%2312974: [VISMAN, F.H. - Verslag van de Commissie tot Bestudeering van Staatsrechtelijke Hervormingen, ingesteld bij gouvernementsbesluit van 14 sept. 1940, No. 1x/KAB. Deel 1: Indië's ontwikkeling tusschen den eersten en den tweeden wereldoorlog; Deel 2: Indië's wenschen.
%23205237: VISSCHER, LOUIS THEODOOR. - Een rechtseconomische analyse van het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht.
%2356293: VISSCHER, H. - Religion und soziales leben bei den Naturvölkern. 2 Bände. Band 1: Prolegomena; Band 2: Die Hauptprobleme.
%23185757: VISSCHER, HENDRIK ADOLPH. - Een morfometrische analyse van de Famenne en de Ardennenzoom in de omgeving van Han sur Lesse.
%23218914: VISSER, JELLE & ANTON HEMERIJCK. - Ein holländisches Wunder? : Reform des Sozialstaates und Beschäftigungswachstum in den Niederlanden.
%2310558: VISSER, ANNEKE. - Rudolf de Mepse. Het monsterproces van Faan.
%23194912: VISSER, FRANK. - De verdachte zakenman : fraude in de praktijk.
%23243156: VISSER, RON . - Sturing en samenwerking in handhavingsprojecten.
%2329765: VISSER, DANIËL PETRUS. - Unjustified enrichment.
%23231259: VISSER, WIEGERT. - Compendium Inkomstenbelasting 2001.
%23193935: VISSER, R.P.W. & J.L.R. TOURET (EDS.) - Dutch pioneers of the earth sciences.
%23109451: VISSER, M.J.C. - Zorgplichtbepalingen in het strafrecht.
%23132256: VISSER, C.CH.G. - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546.
%23109828: VISSER, EVERT-JAN. - Local sources of competitiveness. Spatial clustering and organisational dynamics in small-scale clothing in Lima, Peru.
%23175410: VISSER, A.PH. (ED.) - Onderzoek naar de tevredenheid van ziekenhuispatiënten : doel, methode en beleid.
%2312997: VISSER, E.T. - Vreemdelingen en bijstand. Deel II: Ex-asielzoekers in de bijstand : eindrapport.
%23208352: VISSER, E.T. - Evaluatie herziene Vreemdelingenwet.
%23235989: VISSER, H. - Modern monetary theory : a critical survey of recent developments.
%23238888: VISSER, JAAP DE. - Developmental local government : a case study of South Africa.
%23128303: VISSER, R.L. - De overnemer ontmaskerd : het overnemen van ondernemingen in moeilijkheden.
%2375643: VISSER, PIETER DE. - De deelneming van deskundigen aan rechtspraak.
%23262127: VISSER, D.J.G. - Een borrel met een zeepsmaak : ruzies over merken.
%2354893: VISSER, ANNEKE. - Alleen bij uiterste noodzaak? : de rooms-rode samenwerking en het einde van de brede basis, 1948-1958.
%2312975: VISSER, E.T. - Vreemdelingen en bijstand. Deel I: Artikel-84-vreemdelingen in de bijstand.
%23218122: VISSER, P.C. - Mijn indrukken uit de Sovjet-Unie.
%23253887: VISSER, JACOB. - Beoordeling van het weerstandsvermogen van levensverzekeringmaatschappijen.
%2371804: VISSER, PEPIJN R.S. - Knowledge specification for multiple legal tasks. A case study of the interaction problem in the legal domain.
%2358015: VISSER, F. - In alle redelijkheid.
%2390103: VISSER, HANS & EVERT SCHOORL (EDS.) - Trade in transit : world trade and world economy : past, present, and future.
%23218945: VISSER, JELLE & ANTON HEMERIJCK. - Il miracolo olandese. Occupazione, riforma dello Stato sociale e concertazione
%23195963: VISSER, K.I.J. - Zeggenschapsrechten van houders van een recht van pand of vruchtgebruik op aandelen op naam.
%23198093: VISSER, ANNEKE. - Buiten spelen of buitenspel: de politie in de samenleving : liber amicae amicis.
%23160312: VISSER 'T HOOFT, H.PH. - Tussen recht en filosofie.
%23107493: VISSERING, G. - Advies van de Staatscommissie (voor het muntwezen), ingesteld bij Koninklijk Besluit van 6 April 1921 no. 19.
%23187677: VISSERING, G. - Muntwezen en Circulatie-banken in Nederlandsch-Indië.
%2320047: VISSERING, G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand.
%2319674: VISSERING, G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand. 2e druk.
%2319628: VISSERING, G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand.
%23153042: VISSERING, C.M. - Charlotte de Breu.
%23187318: VISSERING, GERARD. - Personentarieven van spoorwegen : stelsels en kritiek.
%236997: VITÁNYI, BÉLA K.J. - The international regime of river navigation.
%23153736: VITORIA, FRANCISCO DE. - Die Grundsätze des Staats- und Völkerrechts bei Francisco de Vitoria.
%23130901: VITOUX, PIERRE - L'Oeuvre de Walter Savage Landor. Publications de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Montpellier. Volume xxi.
%23202772: VITRIARIUS, PHILLIPPUS REINHARDUS. - Institutiones juris publici Romano-Germanici selectae Antiquum et Modernum ...
%238083: VITTA, EDOARDO. - La validité des traites internationaux.
%23122633: K. & VITTORIO HÖSLE, NORA. - Het meisje en de filosoof : een diepgaande filosofische dialoog tussen een volwassene en een kind.
%2351086: VITZ, PAUL C. - Sigmund Freud's christian unconscious.
%23170861: STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN. - Tussen bestuurskunde en bestuurspraktijk : bijdragen voor duurzaam besturen in Vlaanderen.
%2359875: VLAAR, J.P.G. - Exchange rates and risk premia within the European Monetary System.
%2342261: VLAARDINGERBROEK, P. - De toekomst van de personen-, familie- en jeugdrechtspraak.
%23233984: VLAARDINGERBROEK, P. - Ouder worden, ouder blijven.
%23176684: VLADIMIROV, V.S. (ED.) - International Conference on Mathematical Problems of Quantum Field Theory and Quantum Statistics. Part II : Fields and Particles. Mathematical Questions of Quantum Statistics.
%2375031: VLAM, ANITA. - Customer First? : the relationship between advisors and consumers of financial products.
%2316363: VLAMINGH KIEBÊRT, F.J. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van Artikel 1995 van het Burgerlijk Wetboek.
%23144719: VLAS, P. & R.J.H. SMITS. - [De 'apatride' vereniging; Rechtspersonen op het snijpunt van (internationaal) privaat- en publiekrecht]. Verslag van de Algemene Ledenvergadering.
%23144652: VLAS, P. & R.J.H. SMITS. - De 'apatride' vereniging; Rechtspersonen op het snijpunt van (internationaal) privaat- en publiekrecht. Preadviezen.
%23157058: VLAS, P. - Rechtspersonen.
%236911: VLAS, P. - Rechtspersonen in het internationaal privaatrecht.
%23144425: VLASBLOM, DIRK J. - Papoea : een geschiedenis.
%23185719: VLEESCHHOUWER, JUDA JOZEF. - Onderzoek naar den toestand van de Vecht en van de openbare wateren in de gemeente Utrecht.
%2382855: VLEESKENS, F.D.A., W.N.A. KLEVER & M.J. PETRY [ET AL. - Spinoza : kernmomenten in zijn denken.
%2332205: VLEK, F. - Voer voor kwartiermakers : wetenschappelijke kennis voor de inrichting van de Nationale Politie.
%23241241: VLEK, FRITS ... [ET AL. - Uit balans: politie en bestel in de knel : state-of-the-art van kennis en inzichten.
%233603: VLEMING, J.L. - Zonder tropen geen Europa : radiolezing gehouden op 16 juli 1927 voor de Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs.
%23174754: VLEMMINX, F. - Het profiel van de sociale grondrechten.
%2380499: VLEMMINX, F. - Grondrechten en moderne beeldende kunst.
%231808: VLIEGEN, W.H. - Over oorsprong, geschiedenis en hedendaagsche stand der socialistische beweging : populaire voordrachten.
%2341469: VLIEGEN, W.H. - Devaluatie : pro en contra : rapporten uitgegeven in opdracht van de Algemene Raad uit N.V.V. en S.D.A.P.
%23199058: VLIEGENTHART, W.E. - Anders-zijn en mee-gaan-doen : een spanningsveld in de opvoeding van gehandicapte kinderen.
%2334831: VLIEGER, ANTOINETTE REINATE. - Domestic workers in Saudi Arabia and the Emirates : a socio-legal study on conflicts.
%235672: VLIES, I.C. VAN DER. - Het toeristische karakter van het bestuursrecht : over de verwarring in de rechtsvorming.
%23109137: VLIES, I.C. VAN DER (E.A.) - Bestuursgeschillen : een onderzoek naar de beslechting van interbestuurlijke geschillen.
%23189039: VLIET, JOHANNES CORNELIS VAN. - Over kwaliteit gesproken.
%23128325: VLIET, L.M. VAN. - Communicatieve besturing van het milieuhandelen van ondernemingen.
%23115564: VLIET, P.C. VAN DER. - Onderzoekers optimaal opgeleid : advies over de Nederlandse onderzoekersopleiding.
%23228846: VLIET, J.C. VAN. - Over kwaliteit gesproken.
%23260024: VLIET, JAAP ADOLPH VAN. - De Tbs in zijn maatschappelijke context : de relatie tussen forensische psychiatrie en algemene geestelijke gezondheidszorg.
%23135953: VLIET, P. VAN DER - Wolff & Deken's Brieven van Abraham Blankaart : een Bijdrage tot de Kennis van de Reformatorische Verlichting.
%23260424: VLIET, RIETJE VAN. - Elie Luzac (1721-1796) : boekverkoper van de Verlichting.
%23183893: VLIET, REINIER C. J. A. VAN. - Hospital utilization, performance measures and health status; Econometric analyses of Dutch micro-data.
%2316234: VLIET, MARTINA VAN. - Feiten en normen van lokaal bestuur.
%23250286: VLIET, ADRIANUS PAULUS VAN. - Vissers en kapers : de zeevisserij vanuit het Maasmondgebied en de Duinkerker kapers (ca. 1580-1648).
%23253168: VLIET, ANDRÉ VAN. - Lower and upper bounds for on-line bin packing and scheduling heuristics.
%23102603: VLIET, P. VAN & A.J. VANDERJAGT - Johannes Amos Comenius (1592-1670) : exponent of European Culture?
%23258620: VLIST, P VAN DER. - Telematica netwerken: een organisatorisch perspectief.
%2337004: ASKV / STEUNPUNT VLUCHTELINGEN. - Nee heb je, ja kan je niet krijgen. De achterkant van het Nederlandse asielbeleid.
%237855: VLUGT, E. DE. - De toepassing der progressiegedachte in het Nederlandse gevangeniswezen. Diss.
%23162220: VLUGT, WILLEM VAN DER. - De rechtstaat, volgens de leer van Rudolf Gneist, 1e deel: De rechtstaat.
%23233789: VLUGT, WILLEM VAN DER. - Levend volksrecht.
%23214159: VLUGT, WILLEM VAN DER. - Twee Nederlandsche meesters der rechtsgeleerdheid : [Ulricus Huber (1636-1694) & Gerard Noodt (1647-1725)].
%23245291: VLUGT, WILLEM VAN DER. - De rechtstaat, volgens de leer van Rudolf Gneist, 1e deel: De rechtstaat.
%2337377: VLUGT, WILLEM VAN DER. - Algemeene inleiding tot de rechtsgeleerdheid.
%23115406: VOCHTING, FRIEDRICH - Die Urbarmachung der Romischen Campagna
%2345146: VOERMAN, GERRIT. - De geschiedschrijving van het politieke liberalisme : bibliografie van de VVD en haar voorlopers.
%2396724: VOERMAN, GERRIT (RED.) - Politiek zonder partijen? Over de horizon van de partijpolitiek.
%23182721: VOERMAN, JAN. - Het conflict Kuyper-Heemskerk.
%23193953: VOERMANS, WIM. - Toedeling van bevoegdheid.
%23236989: VOERMANS, W.J.M.; M.J. BORGERS & C.H. SIEBURGH. - Controverses rondom legaliteit en legitimatie : preadviezen.
%23223997: VOERT, M.J. & M.D. VAN EWIJK. - Trendrapportage gerechtsdeurwaarders 2006 : toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening.
%23258814: VOERT, M.J. & S.L. PETERS. - Trendrapportage advocatuur 2006 : toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening.
%23207174: VOERT, MARIJKE TER & JOS KUPPENS. - Schijn van partijdigheid rechters.
%23256029: VOET, G.W. VAN DER. - Kwaliteit van de WMCZ als medezeggenschapswet.
%23241145: VOET, PAULUS. - De usu juris civilis et canonici in Belgio unito, deque more promovendi doctores utriusque juris, &c. liber singularis.
%2323460: VOET, L. - The Plantin Press (1555-1589). A bibliography of the works printed and published by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden.
%23236909: VOETEN, M.E.C.M. & A. VAN DEN END. - Bank- en verzekerings lexicon = The banking and insurance lexicon.
%23206596: VOGEL, ERNST GUSTAV. - Bibliotheca biographica Lutherana : Uebersicht der gedruckten Dr. Martin Luther betreffenden biographischen Schriften.
%23128939: VOGEL, WALTHER. - Die Normannen und das Fränkische Reich bis zur Gründung der Normandie (799-911).
%23203481: VOGEL, E. - E. Vogel's Fotografisch zakboek : een handleiding en vraagbank voor aanvangers en meer gevorderden.
%23175061: VOGEL, LAWRENCE. - The fragile we : ethical implications of Heidegger's being and time.
%23217664: VOGEL, HANS ULRICH & GÜNTER DUX (EDS.) - Concepts of nature : a Chinese-European cross-cultural perspective.
%23233538: VOGEL, MARY E. - Coercion to compromise : plea bargaining, the courts and the making of political authority.
%23254204: VOGEL, LESTER I. - To see a promised land : Americans and the Holy Land in the nineteenth century.
%23263209: VOGEL, DAVID. - Barriers or Benefits? Regulation in Transatlantic Trade.
%23262662: VOGEL, EZRA F. - The four little dragons : the spread of industrialization in East Asia
%2370939: VOGEL, EMANUEL HUGO. - Politik und Wirtschaftswissenschaft.
%23171756: VOGEL, MARIANNE. - 'Baard boven baard' : over het Nederlandse literaire en maatschappelijke leven 1945-1960.
%23142150: VOGEL, C.J. DE (ED.) - Greek philosophy : a collection of texts with notes and explanations. Volume I : Thales to Plato; Volume II : Aristotle, the early peripatetic school and the early academy; Volume III : The Hellenistic-Roman period.
%2394786: VOGEL, WALTHER. - Das neue Europa und seine historisch-geographischen Grundlagen.
%23196125: VOGEL, HANS. - Die Rohstoffe der Gaerungsindustrie.
%23250279: VOGEL, HANS. - Wacht maar tot ik dood ben : Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv.
%23187990: VOGELAAR, ELLA & ONNO BOSMA. - Twintig maanden knettergek : dagboek van een ministerschap.
%23110903: VOGELAAR, F.O.W. & M.G. CHESTER. - Dutch/English company law. A comparative review. Preadvies.
%23224576: VOGELAAR, G.A.M. - Democratie en corporatisme.
%23146008: VÖGELE, JÖRG. - Urban mortality change in England and Germany , 1870-1913.
%23155934: VOGELENZANG, H.A. - Vingerletsels van blijvende aard in verband met de mate van arbeidsongeschiktheid voor het melken.
%2374204: VOGELEZANG-STOUTE, ELIZABETH M. - Bestrijdingsmiddelenrecht : een rechtsvergelijking.
%23215477: VOGELEZANG-STOUTE, E.M. E.A. - Bestrijdingsmiddelen : verslag van de 68e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 27 juni 2000.
%23169311: VOGELEZANG-STOUTE, E.M. & E.J. MATSER. - De toelating van bestrijdingsmiddelen : milieu tussen wet en beleid
%23259505: VOGELEZANG-STOUTE, ELIZABETH M. - Bestrijdingsmiddelenrecht : een rechtsvergelijking.
%23202508: VOGELSANG, A. - Iets over de afschaffing der accijnsen en de heffing van hoofdelijke omslagen voor het rijk.
%23228899: VOGELSANG, WILLEM - The Afghans.
%23233486: VOGELSANG, A. - Eerlijkheid het heil van Nederland, eene wederlegging der bijdrage van Mr. B. Albarda, lid der Provinciale Staten van Vriesland, tot eene verbeterde staathuishouding in Nederland.
%2341134: VOGELZANG, IZAK. - Drinkwatervoorzieng van Nederland voor de aanleg van de Drinkwaterleidingen.
%23218422: VOGL, CARL. - Sri Ramakrischna. Ein Prophet des neuerwachenden Indien.
%2316321: VOGLER, RICHARD. - A world view of criminal justice.
%23222038: BERNARD VOGLER. - L'histoire des Caisses d'épargne européennes. Tome 1: Les origines des Caisses
%2394932: VOGT, DR. H. - Geflügelfleisch.
%23263024: VOGT, EVON Z. & RAY HYMAN - Water witching, U.S.A. 2nd edition.
%23146677: VOGT, ADOLF MAX. - Le Corbusier, the Noble Savage. Toward an Archaeology of Modernism.
%23244883: VOGT, LOUIS. - La mise à l'interdit et la responsabilité civile des syndicats ouvriers.
%23184085: VOIGT, FRITZ AND ERICH SCHÄFER (EDS.). - Die Nürnberger Hochschule im Fränkischen Raum 1955.
%2376433: VOIGT, KARL. - Staat und Kirche von Konstantin dem Grossen bis zum Ende der Karolingerzeit.
%2376461: VOIGT, MORITZ. - Das ius naturale, aequum et bonum und ius gentium der Römer.
%2376464: VOIGT, MORITZ. - Römische Rechtsgeschichte.
%2376465: VOIGT, MORITZ. - Die Zwölf Tafeln : Geschichte und System des Zivil- und Kriminal-Rechtes wie - Prozesses der Zwölf Tafeln nebst deren Fragmenten.
%23128940: VOIGT, KARL. - Die königlichen Eigenklöster im Langobardenreiche.
%2399817: VOIGT, P.TH.A. - Roland - Orlando dans l'Épopée Française et Italienne.
%23243040: VOIRIN, PIERRE. - Droit civil .
%23191977: VOLAVKOVA, ZDENKA. - Crown and ritual : insignia of Ngoyo.
%2398573: VOLD, G.B., VOLD, GEORGE B. & THOMAS J. BERNARD. - Theoretical Criminology.
%23185747: VOLGER, WILLEM. - De leer der Nederlandsche Hervormde Kerk (1816-1852).
%2373713: VOLK, TYLER. - Metapatterns: across space, time, and mind.
%23200939: NATIONAL MUSEUM OF ETHNOLOGY/ RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE. - Holland, Japan & de liefde.
%23114267: VÖLKER, WOLFRAM. - The rhetoric of love. Das Menschenbild und die Form des Romans bei Iris Murdoch.
%23225009: VÖLKER, EDMOND L. M. (ED.) - Euro-Arab cooperation.
%23147057: VOLKMANN RITTER VON VOLKMAR, WILHELM. - Lehrbuch der Psychologie vom Standpunkte des Realismus und nach genetischer Methode.
%23242286: VOLKOV, SHULAMIT - Walther Rathenau: Weimar's Fallen Statesman (Jewish Lives).
%2325545: NEDERLANDSE VOLKSBEWEGING. - Program en toelichting van de Nederlandse Volksbeweging.
%23137914: MINISTRIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID. - Voeding, Gezondheid en Financiëele Toestand van 700 Werkloozen-Gezinnen verspreid over heel Nederland. Rapport. Tweede deel : Tabellen.
%231526: KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ. - O Nederland let op u saeck.
%23137691: VOLLEBERGH, H.R.J. - Milieu en Schaarste : over draagwijdte en toepassingsmogelijkheden van milieu-economische analyse. diss.
%238168: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Scope and content of International Law (1898).
%2384854: VOLLENHOVEN, L. VAN. - Overheid en media : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar mediarecht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op woensdag 21 maart 1990.
%2312319: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Verspreide Geschriften. 3 Delen.
%23148228: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Het adatrecht van Nederlandsch-Indië.
%2312346: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Du droit de Paix de Iure Pacis.
%23233530: [VOLLENHOVEN, C. - Instructie voor de ijkers van het vaatwerk.
%2398082: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Het onbaatzuchtige in recht en staat.
%2368867: VOLLENHOVEN, M.W.R. VAN. - Memoires. Beschouwingen, belevenissen, reizen en anecdoten.
%2351829: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Du droit de Paix de Iure Pacis.
%2316910: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Staatsrecht overzee.
%23160072: VOLLEWENS-ZEYLEMAKER, GRETA. - De eeuwige vraag.
%23102607: VOLLGRAFF, C.W. - Une inscription gravée sur un vase cultuel mithriaque.
%23172344: VOLLGRAFF, CARL WILHELM; GERARD VAN HOORN & J.H. JONGKEES. - Proefgraving ten oosten van het Domplein te Utrecht.
%23234437: VOLLGRAFF, C.W. - Le decret d'Argos relatif à un pacte entre Knosses et Tylissos.
%23173439: VOLLGRAFF, C.W. & G. VAN HOORN. - Verslag van eene proefgraving op de Hooge Woerd bij de Meern.
%23172845: VOLLGRAFF, C.W. - De moles van Drusus.
%2311417: VÖLLMAR, H.F.A. - Nieuw vennootschapsrecht : gids voor de praktijk.
%2330848: VÖLLMAR, H.F.A. - Inleiding tot de studie van het Nederlands burgerlijk recht.
%2350324: VÖLLMAR, H.F.A. - Unificatie van het handelsrecht in Nederland en België.
%23253843: VOLLMER, JOHN. - Ruling from the Dragon Throne : costume of the Qing dynasty (1644-1911).
%23149056: VOLMAT, R. & C. WIART (EDS.) - Art & Psychopathology.
%23225561: VOLMULLER, H. W. J. - Nijhoffs geschiedenislexicon Nederland en België.
%2397585: VOLPE, GIOACCHINO. - Pacifismo e storia.
%23242943: VOLPE, GALVANO DELLA. - Critique of taste.
%2387615: VÖLSCHAU, ERK. - Gewinnzuordnung ausländischer Betriebsstätten.
%2396485: VOLTAIRE. - Lettres philosophiques.
%2385677: VOLTAIRE. - Voltaire
%23103890: VÖLTER, DANIEL. - Jahwe und Mose : eine religionsgeschichtliche Untersuchung.
%23103891: VÖLTER, DANIEL. - Die älteste Predigt aus Rom (Der sogenannte zweite Clemensbrief) neu untersucht.
%23256811: VOLZ, OTTO. - Christentum und Positivismus : die Grundlagen der Rechts- und Staatsauffassung Friedrich Julius Stahls.
%23225951: VOMSTEIN, WILLI. - Trudpert Neugart und die Enführung der biblischen Sprachen in das Theologiestudium an der Universität Freiburg i. Br.
%2399546: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Cinq Tragédies.
%2335419: VONDRACEK, THEODOR JAN. - Nieuwe begrippen in het Tsjechoslowaaks Burgerlijk Wetboek en hun socialistische karakter : diensten, burgerhulp en persoonlijkheidsrechten.
%233368: VONHOFF, H.J.L. - De zindelijke burgerheren : een halve eeuw Liberalisme.
%23214349: VONHOFF, HENK & WILLEM ALBEDA. - 'Duiken of stenen vangen : aspecten van bestuurlijke verantwoordelijkheid'.
%23229247: VONHOFF, HENK. - Vind ik wat ik vond ? : kanttekeningen en opvattingen.
%2329589: VONHOFF, H.J.L. - Bewegend verleden: een biografische visie op P.J. Oud.
%2327265: VONHÖGEN, H.P. - Vreemdeling en strafrecht : beknopte handleiding voor rechtspraktijk en onderwijs.
%2386122: VONK, JAN. - Het hek moet van de Dam.
%23121889: VONK, R.P.M. - Prototyping van informatiesystemen.
%23135213: VONKEN, EEFJE - Threat to the Power Relation and Negative Intergroup Behaviour. Diss.
%23260937: VOOGD, CHRISTOPHE DE. - Histoire des Pays-Bas.
%2338141: VOOGT, JAN. - The war in Vietnam : the view from a southern community : Brownsville, Haywood County, Tennessee.
%2338213: VOOGT, ALEX DE. - The rise of the helidrome : an analysis of flat architecture.
%23140588: VOORDA, B. & J. VALCKENAER. - Rechtsgeleerd advis in de zaak van den gewezen stadhouder, en over deszelfs schryven aan de gouverneurs van de Oost- en West-Indische bezittingen van den staat. Door de burgers mr. B. Voorda en mr. J. Valckenaer. Ingelevert ter vergadering der provisioneele representanten van het volk van Holland op den 7. january en in't licht gegeven op last derzelve Vergadering
%23230800: VOORDE, J.M. TEN; C.P.M. CLEIREN & P.M. SCHUYT. - Meerdaadse samenloop in het strafrecht : een onderzoek naar doel, grondslag, karakter, strekking en functie van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop (artikel 57-63 Sr).
%2359202: VOORHOEVE, MAAIKE. - Judges in a web of normative orders : judicial practices at the Court of First Instance Tunis in the field of divorce law.
%2314635: VOORHOOF, DIRK. - Recht op informatie, garingsvrijheid en een zwijgrecht voor de journalistiek.
%2383146: VOORN, H. - De papiermolens in de provincie Zuid-Holland, alsmede in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen, Friesland en Drenthe.
%2354356: VOORS, A.W. & A.M. VROOM. - Stenographisch verslag van het debat over het praeadviezen Het notariaat en de plaats van de notaris in de samenleving.
%23130161: VOORSLUIS, BART - Taal en relationaliteit : over de scheppende en verbindende kracht van taal volgens Eugen Rosenstock-Huessy.
%23228765: VOORSLUIS, BART - De zwijgende natuur : natuurervaring tussen betovering en onttovering.
%23156359: VOORST, SANDRA VAN. - Weten wat er in de wereld te koop is : vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
%2330605: VOORT, MARCEL VAN DER. - Dat seste boec van serpenten : een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der nature bloeme.
%2349495: VOORTHUIJSEN, W.D. - De Republiek der Verenigde Nederlanden en het mercantilisme.
%23217037: VOORWINDEN, NORBERT & MAX DE HAAN (EDS.) - Oral poetry : das Problem der Mündlichkeit mittelalterlicher epischer Dichtung.
%23238912: VOOUS, K.H. - In de ban van vogels : geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw : tevens ornithologisch biografisch woordenboek.
%23102610: VOOYS, C.G.N. DE. - Engelse invloed op de Nederlandse woordvoorraad.
%23172446: VOOYS, C.G.N. DE. - Nederlandse letterkundigen tegenover de franse overheersing.
%23181861: VOOYS, A. C. DE. - De trek van de plattelandsbevolking in Nederland. Bijdrage tot de kennis van de sociale mobiliteit en de horizontale migratie van de plattelandsbevolking. 2 volumes.
%2352535: VORDING, HENK. - Koppelingen in de sociale zekerheid, 1957-1992. Van wetten en praktische bezwaren.
%2359266: VORIS, JACQUELINE VAN. - Constance de Markievicz in the cause of Ireland.
%23128943: VORLÄNDER, FRANZ. - Schleiermachers Sittenlehre ausführlich dargestellt und beurteilt.
%23131602: VORLÄNDER, KARL. - Kant - Schiller - Goethe. Gesammelte Aufsätze.
%23256214: VORM, FRANÇOIS VANDER. - Rechtsgeleerde verhandeling over 't vlotrecht van Westfriesland en Noord-Holland.
%23221631: VORMBUSCH, UWE. - Diskussion und Disziplin : Gruppenarbeit als kommunikative und kalkulative Praxis.
%23233408: VOROBEICHIC, MAX & ZALMAN CHNÉOUR. - Ein Ghetto im Osten : Wilna.
%23231138: VORPSI, ORNELA - Nothing obvious.
%23166012: VOS, H. DE. - Kant als theoloog.
%2320032: VOS, CORNELIS JAN. - De blinde mens : een studie over een maatschappelik vraagstuk.
%2343331: VOS DE WAEL, A.F. - Opmerkingen naar aanleiding van hypotheek op vruchtgebruik.
%23174773: VOS, H. M. - De kern van waarden : de betekenis van centrale maatschappelijke waarden voor de theorie en praktijk van het morele leven.
%23150711: VOS, MEI LI. - International cooperation between politics and practice : how Dutch-Indonesian cooperation changed remarkably little after a diplomatic rupture.
%23208627: VOS JACZN., ANTONIE. - Johannes Duns Scotus.
%23199552: VOS, H. - Het costelijck mal of te wel de historie van de kritiek op het Plan van de arbeid.
%2367828: VOS, A.E. DE. - Remedies or stumbling blocks? The public international law aspects of the international debt crisis.
%2340540: VOS, PETER, A.S. HARTKAMP (E.A.). - Recht gedicht naar aanleiding van tekeningen van Peter Vos.
%23263952: VOS, PATRICK DE - Grenzeloos India : de achterkant van de globalisering.
%23133325: VOS, A. (E.A.) - Handhaving in overweging : strategische afwegingen bij de handhaving van milieuwetgeving.
%2347748: VOS, ANTOON DE. - Africa, the devastated continent? : man's impact on the ecology of Africa.
%23238919: VOS, G.J. - Hoe men zich in de Nederlandsche Hervormde Kerk heeft te gedragen : systematische uiteenzetting van het tegenwoordig Nederlandsch-Hervormd Kerkrecht.
%2324888: VOS, J.W.M. DE. - De notariële verklaring van erfrecht.
%233914: VOS, H. - Waar het op staat : het Plan van de Arbeid verdedigd. Antwoord aan het Verbond van Nederlandse Werkgevers.
%2354729: VOS, MARK ANDREW DE - The syntax of verbal pseudo-coordination in English and Afrikaans.
%2336312: VOS, LUC DE ... [ET AL. - Lumumba : de complotten? De moord.
%232763: VOS, GERRIT DE. - De rechtsvorm der algemene ziekenfondsen in Nederland.
%23147597: VOS, M.F. - Scythian archers in archaic Attic vasepainting.
%2369914: VOS, J.C. DE - Das Los Judas : Über Entstehung und Ziele der Landbeschreibung in Josua 15. Diss.
%23102612: VOS, J. DE. - The Endemic Pleistocene Deer of Crete.
%23226938: VOS, M. (E.A.) - Niet tijdig beslissen : preadviezen
%23185982: VOS, PIM W.H. DE. - De rechter en het been : en andere meesterlijke verhalen uit de praktijk.
%23256325: VOS, HENK. - Solidariteit : elementen complicaties persperctieven.
%2318071: VOS, HARMEN DE. - Het godsdienstig kennen volgens Max Scheler. Max Schelers toepassing van de phaenomenologische methode in de godsdienstwijsbegeerte.
%2385138: VOS, MAARTEN DE. - Tussen de benen : zeer persoonlijke notities.
%2340356: VOS, RENÉ. - Niet voor publicatie : de legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
%2370453: VOSKUIL, C.C.A. (A.O). - Credit and guarantee financing transfer of technology.
%23212152: VOSKUIL, C.C.A. (A.O). - The moulding of international law : ten Dutch proponents.
%2316838: VOSKUIL, C.C.A. - De internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter. In het bijzonder in zaken van echtscheiding en alimentatie. Diss.
%23251603: VOSS, FREDERICK. - Reporting the war : the journalistic coverage of World War II.
%234981: VOSSEN, A.J.M. - Zichzelf worden in menselijke relatie. Een ontwikkelings-psychologische studie van de Rogeriaanse grondhouding en haar verwerkelijking in psychotherapie, onderwijs en bedrijfsleiding.
%23100685: VOSSIUS, GERARDUS JOANNES. - Geschiedenis als wetenschap.
%23256816: VOSSKÜHLER, GABRIELE. - Entre la misa y el Cara al sol : Profrankistische Schriftstellerinnen in Spanien (1936-1975).
%2319774: VOSTER, WILLEM. - De cultureel-geografische indeling van Nederland : proeve van een beredeneerde hiërarchie van culturele gebieden en centra.
%2393791: VPRO [VRIJZINNIG PROTESTANTSE RADIO OMROEP]. - Een nationale omroep : 1960.
%23206759: VRAKKING, WILLEM J. (ED.) - Management van organisatieverandering
%23201277: VRAKKING, WILLEM EN ANTON COSIJNSEN. - De organisatie-adviseur. Van junior naar top consultant.
%23108651: VRANA, J. - L'Évangélaire de Miroslav. Contribution à l'étude de son origine.
%23209272: VRANIC, BEHKA (ED.) - Ljudska prava = Human rights : odabrani medunarodni dokumenti : selected international documents I.
%23109101: VRANKEN, J.B.M. - Algemeen deel **. (Asser-serie).
%23139597: VRANKEN, M. - Werknemers en Recht: Australasische Experimenten.
%23171429: VRANKEN, J.B.M. & H.G. MEIJENFELDT. - Inbouw hoofdstuk bodemsanering in de wet bodembescherming : verslag van de zevenendertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 19 november 1992.
%23196630: VRANKEN, J.B.M. & I. GIESEN (EDS.) - Codificatie en dynamiek : instrumenten ter begeleiding van de omgang met codificaties.
%2370555: VRANKEN HICKEY, DENNIS VAN. - The armies of East Asia : China, Taiwan, Japan, and the Koreas.
%2395876: VRANKEN, J.B.M. ... [ET AL. - Vertrouwensbeginsel en rechtszekerheid in Nederland. Preadviezen.
%23173261: VRANKEN, J.B.M. ... [ET AL. - 'Het professionele (functionele) verschoningsrecht ' : preadviezen.
%2314412: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - De staatsleer van Hugo de Groot en zijn Nederlandsche tijdgenoten.
%2327823: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Het wervende woord : geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland.
%2342823: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Onze anarchisten en utopisten rond 1900.
%23246162: VREDENBREGT, JACOB. - De staatsgreep : roman.
%233832: VREDENBURG, W.C.A. BARON VAN. - De Nationaal-Historische Partij.
%23232566: VREE, JOHAN DE., PETER COFFEY, RICHARD H. LAUWAARS (EDS.) - Towards a European Foreign Policy:Legal, Economic, and Political Dimensions.
%23233048: VREE, FRANK VAN (EDITOR) - Performing the Past: Memory, History, and Identity in Modern Europe.
%23233099: VREE, WILBERT VAN - Nederland als Vergaderland: Opkomst en Verbreiding van een Vergaderregime.
%232445: VREE, JOHAN K. DE. - Political integration: the formation of theory and its problems.
%2364667: VREE, FRANK VAN. - De wereld als theater : journalistiek als culturele praktijk.
%23106741: VREEDE, E.A. DE. - Het nationalisme als zedelijke vraagstuk.
%23201465: VREEDE, G.W. - Friederike Sophie Wilhelmine, gemalin van den stadhouder Willem V, en Laurens Pieter van de Spiegel, raadspensionaris eerst van Zeeland, daarna van Holland vlugtig geschetst door Mr. G.W. Vreede.
%236255: VREEDE-DE STUERS, C. (ED.) - Buiten de grenzen : sociologische opstellen, aangeboden aan prof. dr. W.F. Wertheim, 25 jaar Amsterdams hoogleraar 1946-1971.
%2383642: VREEDE, TON DE. - Moord volgens het boekje : een Steven Borger special.
%23177197: VREEKEN, GILELMUS ANTHONIUS LUCA. - De lege quadam sacra coorum (Ditt. Syll.3 1000).
%23255738: VREESE, PETER DE. - De strijd tegen de ontucht : de prostitutie, haar wezen en haar bestrijding.
%23223805: VREESE, WILLEM DE. - Over handschriften en handschriftenkunde : tien codicologische studiën.
%2364377: C. H. DE VREESE, (CLAES HOLGER), - Ten observations about the past, present and future of political communication.
%23189149: VRETTOS, ATHENA. - Somatic fictions : imagining illness in Victorian culture.
%23153478: VRETTOS, THEODORE - The Elgin Affair : the abduction of antiquity's greatest treasures and the passions it aroused.
%23208111: VREY, ROGIER WILLIAM DE. - Towards a European unfair competition law : a clash between legal families : a comparative study of English, German, and Dutch law in light of existing European and international legal instruments.
%2318023: VRIELINK, JAN HENDRIK. - Het waarheidsbegrip. Een theologisch onderzoek.
%23214775: VRIEND, G.K. DE & ALEX TIMMERMAN. - Benchmarking : een strategie om concurrentievoordeel te behalen.
%239425: VRIES, J. DE (E.A.) - De Algemene Bijstandswet.
%2334432: VRIES, HUBERT DE. - Wapens van de Nederlanden : de historische ontwikkeling van de heraldische symbolen van Nederland, Belgie, hun provincies en Luxemburg.
%23248332: VRIES, R.J. DE. - Samenloop van de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting.
%2396987: VRIES, GEERT DE. - Nederland verandert : maatschappelijke ontwikkelingen en problemen in het begin van de eenentwintigste eeuw.
%2339523: VRIES, INEKE DE E.A. - Ongewenste intimiteiten : gewenste rechten.
%23231876: VRIES, JOUKE DE. - Paars En De Managementstaat: Her Eerste Kabinet - Kok (1994-1998).
%23109484: VRIES, G.J.P. DE. - Recht op nakoming en op schadevergoeding en ontbinding wegens tekortkoming volgens NBW en BW.
%23116989: VRIES, PH. DE. - Het Beeld van Lodewijk XIV in de Franse Geschiedschrijving.
%23184610: VRIES-HUISER, N.S. DE. - Arbeid en zorg in het onderwijs: de overheid een zorg : verplichtingen op grond van het gelijkheidsbeginsel.
%23189204: VRIES, G.J. DE. - Spel bij Plato.
%23108336: VRIES, HUGO DE. - Opera e periodicis collata : Vol. 1-5.
%23148904: VRIES, SJIERA DE. - Working in multi-ethnic groups : the performance and well-being of minority and majority workers.
%2320408: VRIES, JOH. DE. - Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vijfde deel: De Nederlandsche Bank van 1914 tot 1948. Visserings tijdvak 1914-1931.
%23174044: VRIES, JAN DE - Het korte Sigurdlied.
%23118131: VRIES, JOH. DE. - Nieuw Nijmegen, 1870-1970. Moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen.
%23116013: VRIES, L. DE & DE VRIES-WIERSEMA, R. - The morphology of Wambon of the Irian Jaya Upper-Digul area.
%2392855: VRIES, R.J. DE. - Samenloop van de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting.
%23106061: VRIES, JOH. DE & J.L. DE JAGER. - Wereldwijd Bankieren ABN-AMRO 1824-1999.
%23150774: VRIES, MARLEEN DE. - Beschaven! : letterkundige genootschappen in Nederland 1750-1800.
%23195841: VRIES, HESTER DE. - Juridische aspecten van huistelematica : telewerken en consumeren in het informatietijdperk.
%23102619: VRIES, G.J.P. DE. - R.C. Bakhuizen van den Brink als graecus.
%23102620: VRIES, JOH. DE. - Lion Markus en de comptabiliteit in Nederland omstreeks 1900.
%23109782: VRIES, J.J. DE. - Groundwater flow systems and stream nets in the Netherlands : a groundwater-hydrological approach to the functional relationship between the drainage system and the geological and climatical conditions in a Quaternary accumulation area.
%23149925: VRIES, C.W. DE. - De Algemene Bijstandswet.
%23234543: VRIES, ANDRE DE. - Brussels: a cultural and literary history.
%2323663: VRIES, F. DE. - Economische opstellen aangeboden aan Prof.Mr. F. de Vries t.g.v. zijn 25-jarig ambtsjubileum als Hoogleraar in de Economie op 14 juni 1943.
%23197210: VRIES, T. DE. - Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
%23128408: VRIES, G.J. DE. - Beleidsdynamica als sociale constructie : een onderzoek naar doorwerking van beleidsevaluatie en beleidsadvisering.
%2320143: VRIES, DAVID DE. - Some Suggestions Concerning Regular Seasons in Art, with Special Reference to English literature.
%23213799: VRIES, BOUDIEN DE. - Electoraat en elite : sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-1895.
%2391606: VRIES, R.J. DE. - Juridische fusie.
%2371814: VRIES-LEEMANS, M.J.H.J. DE. - Art. 140 Wetboek van Strafrecht : een onderzoek naar de strafbaarstelling van de deelneming aan misdaadorganisaties.
%23226368: VRIES, J.H. DE. - Het huisje van Jeanne d'Arc en andere verhalen.
%23139429: VRIES, JOLANDA DE - Beyond Health Status. Construction and Validation of the Dutch WHO Quality of Life Assessment Instrument.
%2364212: VRIES, HENRY DE - Spectrum Van Huidinfecties.
%2325850: VRIES, EGBERT DE. - Man in rapid social change : the process of rapid social change in Asia, Africa and South America.
%235495: VRIES, ERNST DE. - De beteekenis van ons gevoelszintuig.
%235468: VRIES, ERNST DE. - Bezoek aan een Japansch krankzinnigengesticht. Overdr.
%2347966: VRIES, H. DE. - Van Amoebe tot mensch. Laatste les aan de Universiteit van Amsterdam op 13 juni 1918 gegeven.
%2342388: VRIES, JOH. DE. - Hoogovens IJmuiden, 1918-1968 : ontstaan en groei van een basisindustrie.
%23253805: VRIES ROBBÉ, JAN JOB DE. - Expansion and diversification of securitisation yearbook 2007.
%2344469: VRIES, HEIN DE. - Smoking prevention in Dutch adolescents. Diss.
%2326803: VRIES, C.W. DE. - Werk-methoden bij de beoefening van het staatsrecht.
%23262233: VRIES, JANINE DE. - Sexual violence against women in Congo : obstacles and remedies for judicial assistance.
%2325712: VRIES, C.W. DE. - Van gunst tot recht : een studie over de verschijningsvormen van het liberalisme ten aanzien van de steunverlening aan behoeftigen.
%23228893: VRIES, L.J. DE. - Bijbelvertaling en primaire oraliteit.
%233369: VRIES REILINGH, H.D. DE. - De Volkshoogeschool. Sociografische studie van haar ontwikkelingsgang in verschillende landen en haar mogelijke beteekenis voor de Nederlandsche volksgemeenschap. Diss.
%2343760: VRIES-HESS, C. DE., D. RYCKBOST, H.H. LUIGIES - Bodemsanering : verslag van de eenenvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht gezamenlijk met de Belgische Vereniging voor Milieurecht op 15 december 1995.
%23173803: VRIES, PETER R. DE. - Beroep : misdaadverslaggever.
%23238695: VRIES, J.H. DE & P.J.J. VAN BUUREN. - De betekenis van de Algemene wet bestuursrecht voor het ruimtelijk bestuursrecht.
%23238115: VRIES, GERT JAN DE. - Ik heb geen verstand van poëzie : G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie.
%23259827: VRIES, JOUKE DE & MARCEL VAN DAM. - Politiek-bestuurlijk management : een blik achter de gouden muur.
%23185815: VRIES, FRITS CAREL DE. - Vredes-pogingen tusschen de Oud-Bisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome.
%23205393: VRIES, J. DE. - De gekozen burgemeester.
%2345482: VRIES, FRITS DE. - Wettelijke limitering van aansprakelijkheid.
%2333440: VRIES, W.F.M. DE. - (ed.). The value added of national accounting. Commemorating 50 years of national accounts in the Netherlands.
%23242229: VRIES, MARCIA DE (ED.) - Building on basic principles : 25 years Lawyers for Lawyers, 15 April 2011.
%23250925: VRIES, C.W. DE. - De liberale staat en de regeeringsvoorstellen (1936) tot grondwetsherziening.
%23100539: VRIES, JAN DE - De meetkunde van het aantal.
%23102616: VRIES, G.J.P. DE. - De omvang van het literaire corpus bij de Grieken en in de moderne theorie.
%23102618: VRIES, G.J.P. DE. - Miscellaneous notes on Plato.
%23161763: VRIESEN, GUSTAV. - August Macke.
%23205480: VRIESENDORP, R.D. & W.H. VAN BOOM. - Arresten insolventierecht : met annotaties.
%23232759: VRIESENDORP, DAVID, FRANS A. NELISSEN, MICHAÏL WLADIMIROFF (EDS.) - The Hague legal capital? : liber in honorem W.J. Deetman.
%2399015: VRIESENDORP, R.D. - (ed.). Het actuele recht : rechtspraak anno 1993 in 67 Tilburgse bijdragen.
%23247679: VRIESENDORP, J.J. - Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden.
%23200424: VRIEZE, FOLKERDINA STIENTJE DE. - Fact and fiction in the autobiographical works of Selma Lagerlöf.
%23102621: VRIEZEN, TH.C. - De ontwikkeling van het moderne Hebreeuws.
%23251622: VRIEZEN, TH.C. - Jahwe en zijn stad.
%2350325: VRIJ, P.M. - Ter effening : [het subsociale als het derde element van het delict]. Afscheidscollege.
%2312983: VRIJ, M.P. - Beperking der meerderheidsmacht in vereeniging en vennootschap door rechten der leden.
%2310750: VRIJ, M.P. - Professor Mr. M.P. Vrij : verzameling uit zijn geschriften op het gebied van strafrecht en criminologie.
%2333538: VRIJ, ALBERT. - Misverstanden tussen politie en allochtonen: sociaal-psychologische aspecten van verdacht zijn.
%23111176: VRIJER, M.J.A. DE. - Henricus Regius : een Cartesiaansch hoogleraar aan de Utrechtsche Hoogeschool.
%2335107: VRIJHOF, P.H. - Bijdragen tot de sociologie van godsdienst en kerk. Diss.
%23216298: VRIJLAND, C.W.D. - De rechtbank te Haarlem.
%23200096: VRIJLING, JOSEPH JOHAN. - De metastabiliteit der stof als gevolg van dispersie. Het Weston-normaalelement.
%23105694: VRIJMOED, G. - De arbeid in ethisch-economisch licht.
%23259902: VROEGOP, JAKOB & PETER J.P. TAK. - Opgelost : een onderzoek naar capaciteitsverdeling en opsporingsprestaties binnen politieregio's in Nederland (1996-2003).
%2317960: VROEGOP, R.J. - Het gedogen gedoogd? : een bestuurskundig onderzoek naar het verschijnsel gedogen bij de handhaving van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
%23214059: VROEMEN, MARTIJN. - Kantoorlog : de strijd tussen zingeving en vervreemding.
%2311687: VROLIJK, MARJAN. - Recht door gratie : gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567).
%23214625: VROLIJK, HEIN. - Efficiënte contracten ? : institutioneel-economische beschouwingen over franchising.
%2349475: VROLIJK, M.M. - Uitwisseling van fiscale informatie tussen Nederland en Duitsland.
%23206419: VROMANS, PIETER. - Tractaat de foro competenti, of Daagelyksche onderhoorige vierschaar : verklaarende van welke zaaken het Hof ende de Hooge Raad ter eerster instantie kennisse neemen, ende voorts wat de pligt is van den rechter, advocaat ende procureur, ter bevordering en beslechtinge van de litigieuse zaken.
%23204090: VROMANS, MICHIEL JOHANNES CORNELIUS MARIA. - Reliability of railway systems.
%23166903: VROOM, G.P. - Handboek voor notarissen en candidaat-notarissen.
%23128478: VROOM, HENDRIK M. - Religions and the Truth : philosophical Reflections and Perspectives.
%23168858: VROOM, MIKA (ED.) - Geraakt door recht : acht interviews met medewerkers uit de periode 1938 tot nu, ter gelegenheid van het negentigjarig jubileum van de Rechtskundige Dienst FNV.
%23260944: VROOM-CRAMER, BARBARA M. - Productinformatie over levensmiddelen : etiketteringsvraagstukken naar Europees en Nederlands recht.
%23213329: VROOM, MARGREETH. - Intensieve zorgen.
%2382486: VROOMEN, INGMAR HENRIK. - Taal van de Republiek : het gebruik van vaderlandretoriek in Nederlandse pamfletten, 1618-1672.
%234831: VROON, PIETER. - De hand op vandaag. Over het wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse psychologie.
%23159011: VROON, PIETER. - Psychologie in het dagelijks leven.
%23108332: VROUWENRAETS, MIREILLE A. (ED.) - Beweging en beheersing : immigratierecht in de jaren negentig.
%2335449: VRTACIC, LUDVIK. - Einführung in den Jugoslawischen Marxismus-Leninismus.
%23139938: VRUGGINK, JOOP - Gepakt en gezakt : invloed van de ontnemingsmaatregel op daders.
%23137684: VRYONIS JR., SPEROS. - The Turkish state and history : Clio meets the Grey Wolf.
%23146871: VUCINICH, WAYNE S. (ED.) - At the Brink of War and Peace: The Tito-Stalin Split in a Historic Perspective. (War and Society in East Central Europe, Vol. X)
%2383700: VUCSAN, R.L. - Bestuursregelgeving en inspraak.
%23231828: VUIJSJE, BERT. - Avonturen in besturen : gesprekken met Hans van Mierlo, Ruud Lubbers, Hans Wiegel en vele anderen.
%23223131: VUIJSJE, HERMAN. - Lof der dwang.
%23236901: VUIJSJE, BERT & JOHN JANSEN VAN GALEN. - Avonturen in besturen.
%23204480: VUIJSJE, HERMAN. - Hulpeloze gladiatoren : haalt de openbare gezondheidszorg het jaar 2000 ?.
%23240680: VUIJSTERS, ESTHER. - Vuijsters in verzekeringsland : een luchtige kijk op de verzekeringspraktijk.
%2340311: VUISJE, MARJA. - Joke Smit : biografie van een feministe.
%23260627: VULPERHORST, LENNY - Verzwegen onderneming : ondernemers, overheid en het einde van het bouwkartel (2001-2005).
%2392612: VUOLA, ELINA. - Limits of liberation.
%23138861: VUYK, SIMON. - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek 1780 - 1800.
%23197213: VUYK, SIMON. - Uitdovende verlichting : Remonstranten als deftige vaderlanders (1800-1860).
%23259475: VUYK, SIMON. - Verlichte verzen en kolommen : remonstranten in de letterkunde en tijdschriften der Verlichting (1720-1820).
%23253250: WAAGENAAR, SAM. - Kinderen van Israël [Zwarte Beertjes, 475/476].
%23253249: WAAGENAAR, SAM. - Vrouwen van Israël [Zwarte Beertjes, 319/320].
%2371309: WAAIJER, J.M.A. - Het moderne vermogensrechtelijke echtscheidingsrecht : een rechtvergelijkende beshouwing over de vermogensrechtelijke gevolgen van echtscheiding. Diss.
%2370402: WAAL, ANTHONIE GERARDUS DE - Processing of erroneous and unsafe data.
%23193525: WAAL, ANTON DE. - Roma Sacra : die ewige Stadt in ihren christlichen Denkmälern und Erinnerungen alter und neuer Zeit.
%23102623: WAAL, H. VAN DE. - In memoriam Erwin Panofsky: March 30, 1892 - March 14, 1968.
%23163223: WAAL, THOMAS DE. - Black garden : Armenia and Azerbaijan through peace and war.
%23207875: WAAL, CORNELIS DE. - American new realism 1910-1920.
%23102625: WAAL, H. VAN DE. - Steps towards Rembrandt : collected articles 1937-1972.
%23219968: DE WAAL, EDMUND. - Timeless beauty : traditional Japanese art from the Montgomery collection.
%23143772: WAALDIJK, E.T. - Die Rolle der Niederländischen Publizistik bei der Meinungsbildung hinsichtlich der Aufhebung der Sklaverei in den Westindischen Kolonien.
%23166052: WAALDIJK, C. - Wetgevingswijzer : met de teksten van de officiële aanwijzingen inzake regelgeving.
%23236843: WAALDIJK, KEES. - Sexual Orientation Discrimination in the European Union: National Laws and the Employment Equality Directive.
%2358677: WAALDIJK, KEES. - Motiveringsplichten van de wetgever.
%23110828: WAALS, H.G. VAN DER. - Rail en weg, botsing van wetten.
%23210854: WAALWIJK, HENDRIK PIETER. - Whitehall en Plein : de betrekkingen tussen Groot-Brittannië en Nederland 1930-1940.
%23184120: WAARD, ROELOF VAN. - Étude sur l'origine et la formation de la chanson d'Aspremont.
%23172999: WAARD, B.W.N. DE. - Samenwerkende machten : wetgeving en rechtspraak , in dienst van het recht.
%23181913: WAARD, ARIE DE. - Causalité, conséquence et finalité. Les moyens d'expression de ces relations dans les Chroniques de Villehardouin, de Joinville, de Froissart et de Commynes.
%2332088: WAARDENBURG, P.J. - Das menschliche Auge und seine Erbanlage.
%23102832: WAARDT, J.M.D. DE. - Voedselvoorschriften in boeteboeken : motieven voor het hanteren van voedselvoorschriften in vroeg-middeleeuwse Ierse boeteboeken, 500-1100 (motives for the use of food regulations in early medieval Irish penitentials, 500-1100)
%231532: WAARHEID. - Nederland's wedergeboorte.
%23111430: WAARSENBURG, DEMETRIUS J. - The Northwest Necropolis of Satricum. An Iron Age Cemetery in Latium Vetus.
%2367772: WAART, P.J.I.M. DE. - The element of negotiation in the Pacific settlement of disputes between states. An analysis of provisions made and/or applied since 1918 in the field of the Pacific settlement of international disputes.
%2310576: WAART, P.J.I.M. DE. - Het onderhandelingselement in de vreedzame regeling van geschillen tussen staten.
%2331357: WAART, P.J.I.M. DE. - Reflections on international law from the Low Countries : in honour of Paul de Waart.
%23144711: WAART, P.J.I.M. DE (E.A.). - Kunsthandel (inclusief antiquiteiten) en de bescherming van nationaal cultureel erfgoed. Verslag van de Algemene Ledenvergadering.
%23144712: WAART, P.J.I.M. DE (E.A.). - Kunsthandel (inclusief antiquiteiten) en de bescherming van nationaal cultureel erfgoed. Preadviezen.
%2387792: WABNITZ, REINHARD JOACHIM. - Politische Fragen, Rechtsfragen und Sachfragen : politikwissenschaftliche und normentheoretische Untersuchungen zur Entscheidungspraxis der Verwaltungsgerichte in der Bundesrepublik Deutschland
%2379394: WACH, ADOLF. - Der Arrestprozess in seiner geschichtlichen Entwicklung. Band 1: Der italienische Arrestprozess.
%23141710: WACHER, JOHN - Roman Britain.
%23257149: WACHTER, B. - Elk volk krijgt het recht dat bij zijn aard past.
%2379396: WÄCHTER, KARL GEORG VON. - Beiträge zur deutschen Geschichte, insbesondere zur Geschichte des deutschen Strafrechts.
%236558: WACHTER, B. - De Beurtvaart. (Les Messageries fluviales).
%23160087: WÄCHTER, KARL GEORG VON. - Über Ehescheidungen bei den Römern : ein rechtsgeschichtlicher Versuch.
%23254801: WACHTER, B. ... ET. AL. - Harmonization of company and securities law : the European and American approach.
%23126124: WACHTERS, H.J.J. - Erasmus van Rotterdam. Zijn Leven en zijn Werken.
%23232376: WACKER, HEINZ. - Die Rechtsbeugung : dogmatisch und rechtspolitische Untersuchungen zu §336 des Reichsstrafgesetzbuches mit besonderer Berücksichtigung der Strafgesetzentwürfe.
%23231072: WACKER, CHRISTIAN (EDITOR) - The Olympics: Past and Present (Publications of the Qatar Olympic & Sports Museum (Qosm)).
%23124390: WACKIE EYSTEN, P.A. [ET AL. - Pioniers in toga.
%23138190: WADDELL, HELEN. - Beasts and Saints.
%23207410: WADDELL, JAMES. - Erotic perception : philosophical portraits.
%23175095: WADDINGTON, C.H. - Evolutie en ethiek.
%23257178: WADDY, HELENA. - Oberammergau in the Nazi era : the fate of a Catholic village in Hitler's Germany.
%23217618: WADDY, CHARIS - The Muslim Mind.
%23194799: WADE, E.C.S., T.ST.J.N. BATES & C.M.G. HIMSWORTH. - Constitutional and administrative law.
%2356969: WADE, NICOLAS. - Psychologists in word and image.
%2379398: WADE-EVANS, ARTHUR WADE. - Welsh medieval law : being a text of The Laws of Howel the Good, namely the British Museum Harleian ms. 4353 of the 13th century.
%23141901: WADE, LARRY L. - Political Economy : recent Views.
%2391552: WADE, REX A. & SCOTT J. SEREGNY (ED.). - Politics and society in provincial Russia: Saratov, 1590-1917.
%23210883: WADE, EDWIN L. - The arts of the North American Indian : native traditions in evolution.
%2323579: WADSWORTH, J.E., J.S.G. WILSON & H. FOURNIER (ED.) - The development of financial institutions in Europe, 1956-1976.
%2374812: WAELBROECK, MICHEL. - Traités internationaux et juridictions internes dans les pays du Marché Commun.
%2317982: WAELBROECK, J. - (ed.). The models of Project LINK.
%23129333: WAELHENS, ALPHONSE DE. - La philosophie et les expériences naturelles.
%2327985: WAELKENS, L. - La théorie de la coutume chez Jacques de Révigny : édition et analyse de sa répétition sur la loi De quibus (D. 1,3,32).
%23151507: WAELTI-WALTERS, JENNIFER & STEVEN C. HAUSE. - Feminisms of the belle époque : a historical and literary anthology.
%23218212: WAERDEN, THEODORUS. VAN DER. - Geschooldheid en Techniek. Onderzoek naar den invloed van arbeidssplitsing en machinerie op de mate van vereischte oefening en bekwaamheid der arbeiders.
%23169925: WAES, RIA VAN. - Architectures for Information Management.
%2320918: WAESBERGHE, J.F.A.M. VAN. - De Akense regels voor Canonici en Canonicae uit 816 : een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten.
%2361866: WAFELBAKKER, J.J. - Enkele sociaal-geneeskundige aspecten van de wegverkeersongevallen. Diss.
%2318250: WAGEMANN, ERNST. - Konjunkturlehre. Eine Grundlegung zur Lehre vom Rhythmus der Wirtschaft.
%2380086: WAGEMANN, ERNST. - Struktur und Rhythmus der Weltwirtschaft. Grundlagen einer weltwirtschaftlichen Konjunkturlehre.
%2362273: WAGENAAR, MARJA. - Het einde van de buitenspelcultuur : een democratisch antwoord op het populisme.
%23190064: WAGENAAR, MARJA. - De Rijksvoorlichtingsdienst : geheimhouden, toedekken en openbaren : de rol van de Rijksvoorlichtingsdienst tussen 1945 en 1994.
%23147847: WAGENAAR, COR. - Welvaartsstad in wording : de wederopbouw van Rotterdam, 1940-1952.
%23236059: WAGENAAR, CYPRIAAN GERARD. - De Joodsche kolonie van Jeb-Syene in de 5de eeuw voor Christus.
%2338494: WAGENAAR, WILLEM A. - De diagnostische waarde van bewijsmiddelen. Rede.
%2343385: WAGENAAR, H.M.J. - De vertegenwoordiging der gemeente bij overeenkomsten van geldleening.
%23102645: WAGENAAR-NOLTHENIUS, HÉLÈNE. - Oud als de weg naar Rome? : vragen rond de herkomst van het Gregoriaans. (Met grammofoonplaat).
%233445: WAGENBERG, ANDREAS H. A. M. VAN. - Over het begrip fair competition in de Verenigde Staten van Amerika.
%23136747: WAGENBERG, A.H.A.M. VAN. - Over het begrip 'Fair Competition' in de Vereenigde Staten van Amerika.
%237279: WAGENINGEN, HENRI VAN. - De regelgevende bevoegdheid van het Militair Gezag tijdens Staat van Oorlog en Staat van Beleg in Rijk en Koloniën.
%2341379: WAGENVOORT, H. - Imperivm : studien over het Mana - begrip in zede en taal der Romeinen.
%23251911: WAGENVOORT, H. - Imperivm : studien over het Mana - begrip in zede en taal der Romeinen.
%23102649: WAGENVOORT, H. - De oorsprong der Ludi Saeculares.
%23102650: WAGENVOORT, H. - Inspiratie door bijen in de droom.
%2352661: WAGER, ARTHUR F. AND KARL FOLKERS. - Vitamins and coenzymes.
%2382998: WAGGAMAN, B. - Le voyage autour du monde. De Bougainville. Droit et imaginaire.
%23223979: WAGLEY, CHARLES. - The social and religious life of a Guatemalan village.
%23228067: WAGNER, HEINZ. - Grundbegriffe des Beschlussrechts der Europäischen Gemeinschaften.
%2318344: WAGNER, ADOLPH. - Finanzwissenschaft. Erster Theil: Einleitung, Ordnung der Finanzwirtschaft, Finanzbedarf, Privaterwerb.
%2367884: WAGNER-MARTIN, LINDA. - Favored Strangers. Gertrude Stein and her Family.
%23103693: WAGNER-PACIFICI, ROBIN ERICA. - The Moro morality play : terrorism as social drama.
%2335062: WAGNER, IRMGARD - Critical approaches to Goethe's classical dramas : Iphigenie, Torquato Tasso, and Die natürliche Tochter.
%2322887: WAGNER, ADOLPH. - Finanzwissenschaft. Zweiter Theil: Theorie der Besteuerung, Gebührenlehre und allgemeine Steuerlehre.
%23162164: WAGNER, RICHARD. - Nachgelassene Schriften und Dichtungen.
%23231591: WAGNER, COSIMA - Cosima Wagner's Diaries: An Abridgement.
%23165685: WAGNER, PETER (ED.) - Discourses on Society: the shaping of the Social Science Disciplines.
%23207490: WAGNER, GÜNTHER A. & KARL W. BEINHAUER (EDS.) - Homo heidelbergensis von Mauer : das Auftreten des Menschen in Europa.
%2366226: WAGNER, ADOLPH. - Finanzwissenschaft. Dritter Theil: Specielle Steuerlehre : Geschichte, Gesetzgebung, Statistik der Besteuerung einzelner Länder : Uebersicht der Steuergeschichte wichtiger Staaten und Zeitalter bis Ende des 18. Jahrhunderts : die Besteuerung des 19. Jahrhunderts : Einleitung, Britische und französische Besteuerung.
%23231610: WAGNER, DR. GOTTFRIED - Twilight of the Wagners: The Unveiling of a Family's Legacy.
%23234163: WAGNER, ALBRECHT. - Der Richter : Geschichte, Aktuelle Fragen, Reformprobleme.
%23112736: WAGNER, RUDOLF. - Die Chemie fasslich dargestellt nach dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft ...
%23260182: WAGNER, ROY. - Symbols that stand for themselves.
%23142619: WAGNER, W.J. - The federal states and their judiciary. A comparative study in constitutional law and organization of courts in federal states.
%2379400: WAGNER, VALENTIN F. - Geschichte der Kredittheorien : eine dogmenkritische Darstellung.
%23117091: WAGONER, PHILIP B. - Tidings of the King. A Translation and Ethnohistorical Analysis of the Rayavacakamu.
%23217588: WAGTENDONK, K. & P. AARTS (ED.) - Islamitisch fundamentalisme.
%23218129: WAHL, JEAN. - 1848-1948. Cent années de l'histoire de l'idée d'existence. Kierkegaard - Jaspers.
%23128946: WAHL, ADALBERT. - Vorgeschichte der Französischen Revolution : ein Versuch.
%23223761: WAHRMUND, LUDWIG (ED.) - Der Curialis.
%23225898: WAIBEL, WOLF-WILHELM. - Die Rechtsprechung auf dem Gebiet des Hochschulrechts seit 1945; zugleich ein Beitrag zur wissenschaftlichen Bearbeitung des Hochschulrechts.
%2374402: WAICUKAUSKI, R.J. - Law and amateur sports.
%2316771: WAIJENBURG, P.J.M. VAN. - Eenige opmerkingen omtrent de Artt. 773-6 W.v.K.
%23247892: WAINHOUSE, DAVID WALTER. - International peace observation : a history and forecast.
%23249333: WAINWRIGHT, HILARY. - Reclaim the state : experiments in popular democracy.
%23109760: WAISMANN, FRIEDRICH. - Lectures on the philosophy of mathematics.
%2379404: WAITZ, GEORG. - Abhandlungen zur deutschen Verfassungs- und Rechtsgeschichte.
%2381248: WAKABAYASHI, BOB TADASHI. - Anti-foreignism and Western learning in early-modern Japan : the New theses of 1825.
%23180370: WAKABAYASHI, BOB TADASHI (ED.) - Modern Japanese thought.
%23199198: WAKEFIELD, JILL. - Judicial protection through the use of Article 288(2)EC.
%23210329: WAKEFIELD, JILL. - Judicial protection through the use of Article 288 (2) EC.
%23212975: WAKEFIELD, DAVID. - Fenjia : household division and inheritance in Qing and Republican China.
%2331992: WAL, N. VAN DER. - Manuale novellarum Justiniani : aperçu systématique du contenu des Novelles de Justinien.
%23182912: WAL, LIBBE VAN DER. - Het objectiviteitsbeginsel in de oudste Griekse ethiek.
%23190255: WAL, G.A. VAN DER (E.A.) - Euthanasie : knelpunten in een discussie.
%23177467: WAL, S.L. VAN DER - Besturen overzee : herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië.
%23160680: WAL, S.L. VAN DER, P.J. DROOGLEVER & M.J.B. SCHOUTEN (EDS.) - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 1-20 : 10 augustus 1945 - 31 december 1949.
%2321524: WAL, G. VAN DER. - Rekeneenheid en ruilmiddel.
%23248735: WAL, P. VAN DER. - Vertegenwoordiging en bijstand in belastingzaken : fiscale rechtsbijstandverlening naar Nederlands recht.
%23250172: WAL, ROGIER LEONARD VAN DE. - De summo bono, quod continet philosophiam : een onderzoek naar Cicero's De finibus bonorum et malorum, boek IV en V.
%23198819: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indie : een bronnenpublikatie = The emergence of the nationalist movement in the Netherlands-Indies : (with an introduction and survey of the documents in English).
%23235789: WAL, TJ. VAN DER & J.W. SCHNEIDER. - De jachtwet.
%23262122: WAL, RONALD VAN DER. - De geschiedenis van de Nederlandse politie : de vakorganisatie en het beroepsonderwijs.
%2341076: WAL, P. VAN DER. - Vertegenwoordiging en bijstand in belastingzaken : fiscale rechtsbijstandverlening naar Nederlands recht.
%23139234: WAL, G.A. VAN DER - Wereldbeschouwelijk Denken als Filosofisch Probleem.
%23191134: WAL, G.A. VAN DER - Politieke vrijheid en demokratie bij Spinoza.
%2326418: WAL, MARIJKE VAN DER. - Onvoltooid verleden tijd : witte vlekken in de taalgeschiedenis.
%23138466: WAL, HANS VAN DER. - Chinantec shifting cultivation and secondary vegetation : a case-study on secondary vegetation resulting from indigenous shifting cultivation in the Chinantla, Mexico.
%23202984: WAL, S. L. VAN DER (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 7: 6 jan. - 20 maart 1947.
%23202990: WAL, S. L. VAN DER (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 6 : 29 okt. - 5 jan. 1947.
%23198810: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940 : een bronnenpublikatie = Education policy in the Netherlands-Indies 1900-1940 : (with a preface, introduction and survey of the documents in English).
%23203041: WAL, S. L. VAN DER (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 8 : 21 maart - 20 mei 1947.
%23223534: WAL, LIBBE VAN DER. - Het objectiviteitsbeginsel in de oudste Griekse ethiek.
%23168661: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indie : een bronnenpublikatie = The emergence of the nationalist movement in the Netherlands-Indies : (with an introduction and survey of the documents in English).
%23203213: WAL, S. L. VAN DER (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 9 : 21 mei - 20 juli 1947.
%23198802: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - De volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Ned.-Indië. Een bronnenpublikatie. 1e Stuk 1891-1926, 2e Stuk 1927-1942.
%23262848: WALCOTT, WILLIAM H. - Knowledge, competence, and communication: Chomsky, Freire, Searle, and communicative language teaching.
%2337618: WALDER, HANS. - Kriminalistisches Denken.
%23263542: WALDO, JIM. - The Evolution of C ++: Language Design in the Marketplace of Ideas.
%2312757: WALDOCK, CL.H.M. - The International Court and the Law of the Sea.
%2335491: [WALDOCK, HUMPHREY : CHAIRMAN - Report of a study group on the peaceful settlement of international disputes.
%23260557: WALDRON, JEREMY. - Torture terror and trade-offs : philosophy for the White House.
%23145679: WALDSTEIN, ABRAHAM SOLOMON. - The Evolution of Modern Hebrew Literature, 1850-1912.
%23218810: WALDT, GERRIT VAN DER. - Die Grondwet en 'n nuwe publieke administrasie.
%23152333: WALGRAVE, J.H. - Op menselijke grondslag : grondpijlers voor een christelijk humanisme.
%237515: WALGRAVE, L. - De Bescherming Voorbij. Ontwerp voor een Emanciperende Jeugdkriminologie.
%23169429: WALGRAVE, J.H. - De wijsbegeerte van Ortega y Gasset.
%2391021: WALICKI, ANDRZEJ. - Stanislaw Brzozowski and the beginnings of 'Western Marxism'.
%23152996: WALICKI, ANDRZEJ. - Legal philosophies of Russian liberalism.
%2330429: WALING, CORNÉLIE. - Das niederlandische Umweltstrafrecht: Eine Untersuchung zu den dogmatischen Grundlagen und zur praktischen Anwendung (Beitrage und Materialien aus ... Strafrecht Freiburg i. Br) (German Edition).
%23130329: WALING, CORNÉLIE. - Het materiële milieustrafrecht.
%2325058: WALKER III, WILLIAM O. - Opium and foreign policy: The Anglo-American Search for order in Asia, 1912-1954.
%23194141: WALKER, ISAIAH HELEKUNIHI. - Waves of Resistance: Surfing and History in Twentieth-century Hawai'i.
%2353999: WALKER-SMITH, DEREK. - The protectionist case in the 1840's.
%23244333: WALKER, ANDREW. - The Legend of the Golden Boat. Regulation, trade and traders in the borderlands of Laos, Thailand, China and Burma.
%23174420: WALKER, DANIEL. - Military law.
%23150810: WALKER, CHARLES A., LEROY C. GOULD, & EDWARD J. WOODHOUSE (EDS.) - Too hot to handle ? : social and policy issues in the management of radioactive wastes.
%23205957: WALKER, HUGH D. - Market power and price levels in the ethical drug industry.
%23238568: WALKER, ANDREW (ED.) - Tai Lands and Thailand: Community and State in Southeast Asia.
%2338304: WALKER, D.R. - Penology for profit. A history of the Texas prison system 1867-1912.
%2353554: WALKER, GUSTAV. - Internationales Privatrecht.
%2342135: WALKER, FRANK. - John Paul Jones : maverick hero.
%23209605: WALKER, FOSTER N. - Enjoyment and the activity of mind : dialogues on Whitehead and education.
%23249070: WALKER, MELANIE & ELAINE UNTERHALTER. - Amartya Sen's capability approach and social justice in education.
%23248344: WALKER, KARA. - Kara Walker : my Complement, my Enemy, my Oppressor, my Love.
%23219298: WALKER, ANDREW. - The Nazi war trials.
%23187295: WALKER, PAMELA J. - Pulling the Devil's kingdom down : the Salvation Army in Victorian Britain.
%2321740: WALKER, ROBERT FREDERIK. - An expert system architecture for heterogeneous domains : a case-study in the legal field.
%2380636: WALKER, JOHN. - Metaphysics and aesthetics in the works of Eduardo Barrios.
%23172200: WALKIEWICZ, E.P. & HUGH WITEMEYER (EDS.) - Ezra Pound and Senator Bronson Cutting a political correspondence, 1930-1935.
%23172277: WALL, JOHN N. - Transformations of the word : Spenser, Herbert, Vaughan.
%2379406: WALL, HEINRICH DE. - Die Staatslehre Johan Friedrich Horns. (ca.1629-1665).
%23246432: WALLACE, LEE. - Sexual encounters : Pacific texts, modern sexualities.
%23255292: WALLACE, REBECCA M.M. - International human rights : text and materials.
%2318499: WALLACE, BRUCE. - Fifty years of genetic load : an odyssey.
%23108121: WALLACE, IAN (ED.) - Aliens - Uneingebürgerte : German and Austrian Writers in Exile.
%23203849: WALLACE, REBECCA M.M. - International law : a student introduction. Third edition.
%2353995: WALLACE, ROBERT. - Characteristics of the present political state of Great Britain.
%231182: WALLACE, CYNTHIA DAY. - Legal control of the multinational enterprise : national regulatory techniques and the prospects for international controls.
%23197766: WALLACE, WILLIAM - Prescription for partnership : a study of industrial relation.
%23171423: WALLACE, LEWIS. - Ben Hur : een verhaal uit den tijd van Christus.
%23263483: WALLACE, WILLIAM - Regional Integration: The West European Experience (Integrating National Economies : Promise and Pitfalls).
%2351903: WALLACE, ROBERT. - Various prospects of mankind, nature and providence, to which is added Ignorance and superstition, a source of violence and cruelty. A sermon preached in the High Church of Edinburgh, 1746.
%23250071: WALLACE, CYNTHIA DAY. - Legal control of the multinational enterprise : national regulatory techniques and the prospects for international controls.
%23248103: WALLACE, R. JAY. - Normativity and the will : selected papers on moral psychology and practical reason.
%23207426: WALLACE, HELEN - Policy-making in the European Community.
%23251953: WALLACE, MICHELE. - Dark designs and visual culture.
%23248710: WALLACH, GEORGE I. - The Law of Sales Under the Uniform Commercial Code.
%23222522: WALLACH, LORI & PATRICK WOODALL. - Whose trade organization ? : a comprehensive guide to the WTO.
%2329: WALLACH, BRET. - Losing Asia : modernization and the culture of development.
%23250130: WALLAGH, GUIDO. - Oog voor het onzichtbare : 50 jaar structuurplanning in Amsterdam 1955-2005.
%23246597: WALLANDER, CELESTE A. - Mortal friends , best enemies : German-Russian cooperation after the Cold War.
%2385097: WALLE, ETIENNE VAN DE. - The female population of France in the nineteenth century. A recontruction of 82 départements.
%23192215: WALLENSTEIN, PETER - Tell the court I love my wife : race, marriage, and law : an American history.
%23232934: WALLERSTEIN, IMMANUEL M. - Mercantilisme en de consolidatie van de Europese wereld-economie 1600-1750 (Het moderne werelsysteem, 2).
%23172142: WALLERSTEIN, IMMANUEL M. - The modern world-system I: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth-century.
%23172144: WALLERSTEIN, IMMANUEL M. - The modern world-system. II: Mercantilism and the consolidation of the European world-economy, 1600-1750.
%23260205: WALLERSTEIN, ROBERT S. - The talking cures : the psychanalyses and the psychotherapies.
%2372595: WALLERSTEIN, ROBERT S. (ED.) - The common ground of psychoanalysis.
%23110869: RICHARD OF WALLINGFORD. - Richard of Wallingford : an edition of his writings. Vol. 1: Texts and translations; Vol. 2: Introductions and commentaries to the texts; Vol. 3: Illustrations, tables, appendixes, glossaries, bibliography and indexes.
%23246046: WALLIS, BRIAN. - African American vernacular photography : selections from the Daniel Cowin Collection.
%23242543: WALLISER, JAN (EDITOR) - Budget Support as More Effective Aid?: Recent Experiences and Emerging Lessons.
%23216315: WALLON, HENRI. - Le tribunal révolutionnaire : 10 Mars 1793 - 31 Mai 1795.
%23131600: WALLON, HENRY ALEXANDRE. - Histoire de l'esclavage dans l'antiquité.
%23158607: WALLRAFEN, HANNES. - Een dagreis naar Macondo.
%23132720: WALLS, NEAL. - Desire, discord and death : approaches to ancient Near Eastern myth.
%23196729: WALLWORK, ERNEST. - Psychoanalysis and ethics.
%23260208: WALLWORK, ERNEST. - Psychoanalysis and ethics.
%23210861: WALPOLE, HORATIO. - An honest diplomat at The Hague : the private letters of Horatio Walpole, 1715-1716.
%237508: WALRAS, LÉON. - Correspondence of Léon Walras and related papers. Volume 3 : 1898-1909 and indexes.
%237376: WALRAS, LÉON. - Correspondence of Léon Walras and related papers. Volume 2 : 1884-1897
%23242538: WALRAVEN, KLAAS - Early Warning and Conflict Prevention:Limitations and Possibilities (Nijhoff Law Specials, 39).
%23202907: WALRAVEN, BOUDEWIJN. - Songs of the shaman : the ritual chants of the Korean mudang.
%2323177: WALS, HENK. - Makers en Stakers : Amsterdamse bouwvakarbeiders en hun bestaansstrategieën in het eerste kwart van de twintigste eeuw.
%23250983: WALSEM, J.M. VAN. - De wet op de vermogensbelasting.
%2353802: WALSH, WILLIAM F. - Outlines of the history of English and American law.
%23174804: WALSH, W.H. - Metaphysics.
%23235346: WALSH, CARL E. - Monetary theory and policy.
%23239274: WALSH, D. M. (ED.) - Naturalism , evolution , and mind.
%23124648: WALSH, DAVID. - The modern philosophical revolution : the luminosity of existence.
%2377605: WALSH, W. - F.R. Leavis.
%23130772: WALSUM, SARAH VAN. - De schaduw van de grens : het Nederlandse vreemdelingenrecht en de sociale zekerheid van Javaanse Surinamers.
%2375700: WALT, J.C. VAN DER. - Delict: principles and cases.
%2369842: WALT, ANDRIES JOHANNES VAN DER. - Die ontwikkeling van houerskap.
%23258470: WALT, JOHAN VAN DER. - Tangible mais intouchable, la loi du tact, la loi de la loi : die toekoms van die onderskeid tussen die publieke en die private in die lig van die horisontale werking van grondwetlike regte = de toekomst van het onderscheid tussen het publieke en het private in het licht van de horizontale werking van grondwettelijke rechten = the future and futurity of the public-private distinction in the view of the horizontal application of fundamental rights.
%2380133: WALTER, K.V. - Terror and Resistance : a Study of Political Violence with Case Studies of some Primitive African Communities.
%23255169: WALTER, ROBERT & RUDOLF THIENEL (EDS.) - Die österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze : samt Zustellgesetz, Agrarverfahrensgesetz, Dienstrechtsverfahrensgesetz, Überwachungsgebührengesetz und den wichtigsten Durchführungsvorschriften.
%23211761: WALTER, HEINRICH. - Eine neue Begründung der Religion. Ein kritischer Beitrag zur Religionsphilosophie Rudolf Euckens.
%23132113: WALTER, FERDINAND. - Lehrbuch des Kirchenrechts aller christliche Consessionen.
%23131599: WALTER, JOHANNES VON. - Die ersten Wanderprediger Frankreichs: Studien zur Geschichte des Mönchtums.
%2318203: WALTER, BRUNO. - Thema en variaties. Autobiografie, herinneringen en gedachten.
%2386093: WALTER, FRANK. - Probleme der Tatbeteiligung am räuberischen Diebstahl (§ 252 StGB).
%2379408: WALTER, FERDINAND. - Fontes iuris ecclesiastici antiqui et hodiemi.
%23228551: WALTERS, VERNON - The Mighty and the Meek.
%23208981: WALTERS, DAVIS & DAVID WHITE - Retail marketing management .
%2384507: WALTERS, ELIZABETH J. - Attic Grave Reliefs that Represent Women in the Dress of Isis (Hesperia Supplement).
%23238741: WALTERS, MICHAEL. - A concise history of ornithology.
%23166199: WALTERS, ELIZABETH J. - Attic Grave Reliefs that Represent Women in the Dress of Isis.
%233849: WALTMANS, HENK. - Niet bij rood alleen : 15 Jaar Nederlandse politiek en de geschiedenis van de PPR.
%23243263: WALTMANS, H.J.G. - De nederlandse politieke parijen en de nationale gedachte.
%23160687: WALTNER, ANN BETH. - Getting an heir : adoption and the construction of kinship in late imperial China.
%23263795: WALTON, C. DALE - Geopolitics and the Great Powers in the 21st Century: Multipolarity and the Revolution in Strategic Perspective.
%23207382: WALTON, DOUGLAS N. - Arguments from ignorance.
%23238637: WALTON, HANES. - African American power and politics : the political context variable.
%2364996: WALTON, CRAIG. - De la Recherche du Bien : a study of Malebranche's science of ethics.
%23249323: WALTON, STUART. - A natural history of human emotions.
%23152989: WALTZ, SUSAN E. - Human rights and reform : changing the face of North African politics.
%23129072: WALZ, GUSTAV ADOLF. - Nationalboykott und Völkerrecht.
%23238731: WALZ, GÜNTER. - Die Geschichte des Theaters in Mainz : ein Ru¨ckblick auf 2000 Jahre Bühnengeschehen.
%2386096: WALZ, ULF. - Die renditebezogene Missbrauchskontrolle nach Art. 269 OR.
%23158612: WALZER, MICHAEL. - Politics and passion : toward a more egalitarian liberalism.
%23243552: WALZER, MICHAEL. - Rechtvaardige en onrechtvaardige oorlogen : een ethische beschouwing met historische illustraties.
%23143387: WALZER, MICHAEL. - On toleration.
%23246980: WALZER, MICHAEL. - Arguing about War
%23256391: WALZER, MICHAEL. - On toleration.
%2347304: WAMELEN, CARLA VAN. - Ouderschap en ouderlijk gezag na scheiding : voorstellen tot wetgeving op basis van art. 8 EVRM, de Recommendation on parental responsibilities van de Raad van Europa (1984) en empirisch onderzoek naar opvattingen van kinderen over gezin en echtscheiding.
%23173006: WANDER, KARL FRIEDRICH WILHELM. - Deutsches Sprichwörter-Lexikon : ein Hausschatz für das deutsche Volk.
%23102651: WANDERS, R.J.A., R.B.H. SCHUTGENS AND H.F. TABAK (EDS) - Functions and Biogenesis of Peroxisomes in Relation to Human Disease.
%23152179: WANDERS, J.F. ... [ET AL. - Politieke delicten of terrorisme.
%23149219: WANEK, ALEXANDER. - The state and its enemies in Papua New Guinea.
%2387557: WANG, WILLIAM K. S. - Insider Trading.
%237571: WANING, JAC. VAN. - De zedelijke taak der politie.
%23100968: WANNER, RAYMOND E. - Claude Fleury (1640-1723) as an Educational Historiographer and Thinker.
%23231493: WANSINK, J.H. - De algemene aansprakelijkheidsverzekering : een hernieuwde beschouwing in het licht van titel 7.17 BW.
%2346262: WANSINK, J.H. - De algemene aansprakelijkheidsverzekering.
%233386: WANSINK, D.J. - Het socialisme op de tweesprong. De geboorte van de SDAP.
%23226106: WANSINK, HANS. - Politieke wetenschappen aan de Leidse universiteit 1575-±1650.
%23263279: WANYEKI, L. MUTHONI (ED.) - Women and land in Africa : culture, religion and realizing women's rights.
%2349135: WAQUET, JEAN-CLAUDE. - Corruption : ethics and Power in Florence, 1600-1770.
%2363191: WARCOLLIER, RENE - Mind to Mind.
%2380143: WARD, PATRICIA SPAIN. - Simon Baruch: rebel in the ranks of medicine, 1840-1921.
%23256076: WARD, MRS. HUMPHRY. - Sir George Tressady : roman.
%2322820: WARD, SUSAN - Fashion Show: Paris Style
%23132850: WARD, KEN - Mass Communications and the Modern World.
%23114693: WARD, CHRIS. - Russia's Cotton Workers and the New Economic Policy : shop-Floor Culture and State Policy, 1921-1929.
%23222969: WARD, PETER D. - Rivers in time : the search for clues to earth's mass extinctions.
%23220097: WARD, IRENE. - Literacy, ideology, and dialogue : towards a dialogic pedagogy.
%23256461: WARD, IAN. - Law, text, terror.
%23263544: WARD, STEPHEN A. - Computation Structures.
%23219847: WARD, ROBERT B. - New York State government : what it does, how it works.
%23234165: WARD, KYLE ROY. - History in the making : an absorbing look at how American history has changed in the telling over the last 200 years.
%23258409: WARD, ROBIN & RICHARD JENKINS (EDS.) - Ethnic communities in business : strategies for economic survival.
%2358125: WARD, P. - The end of evolution. Dinosaurs, mass extinction and biodiversity.
%23224891: WARFFEMIUS, PIM M.J. - Modeling the clustering of distribution centers around Amsterdam Airport Schiphol : location endowments, economies of agglomeration, locked-in logistics and policy implications.
%2362977: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol : the late work.
%2383058: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol : the last decade.
%23142384: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol : Selbstportraits = Self-portraits.
%23141708: WARHUS, MARK - Another America. Native American Maps and the History of Our Land.
%23221402: WARIKOO, K. - Religion and Security in South and Central Asia.
%2376730: WARMELO, PAUL VAN. - Vrywaring teen gebreke by koop in Suid-Afrika.
%23239953: WARMOLTS, RUDOLPHUS YSBRANDUS. - Quaestiones juris, quas, favente summo nomine.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

12/15