Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23172880: SPINOZA, BENEDICTUS DE - Ethics : preceeded by On the Improvement of the Understanding.
%23135994: SPITERIS, TONY. - Art de Chypre des origines à l époque romaine.
%23213305: SPITS, HERGEN. - De thymus , een orgaan voor fijnproevers.
%23179838: SPITS, F.C. - Naar een Europees leger.
%23172186: SPITZ, ELLEN HANDLER. - Inside picture books.
%23247973: SPITZ, BOB. - The Saucier's Apprentice: One Long Strange Trip Through the Great Cooking Schools of Europe.
%23219693: SPITZER, ROBERT J. - Politics and constitutionalism : the Louis Fisher connection.
%23245909: SPIVEY, NIGEL. - The Ancient Olympics.
%23117462: SPOELDER, J. - Prijsboeken op de Latijnse School.
%2374797: SPOHN, REINHARD. - Kampf um die Arbeitskraft : Abwerbung von Handwerksgesellen im Zeitalter der Protoindustrialisierung.
%23262370: SPONG, GERARD. - Slavernij, discriminatie en discriminerende rechters.
%23232591: SPOOR, MAX (ED.) - Globalisation, poverty and conflict: a critical 'development' reader.
%23173559: SPOOR, J.H. & D.W.F. VERKADE. - Auteursrecht.
%23155477: SPOOR, EDUARD RICHARD KAREL. - Expert system design in an entity relationship environment.
%2345926: VEREENIGING TOT STICHTING EN EXPLOITATIE VAN EEN HERSTELLINGSOORD VOOR SPOORWEGPERSONEEL. - Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het vijf-jarig bestaan der Vereeniging tot Stichting en Exploitatie van een Herstellingsoord voor Spoorwegpersoneel.
%2329138: SPORRE, GASTON L. - Ambtelijke invloed (v)erkend : de verhouding tussen politiek bestuur en ambtelijke organisatie nader bekeken.
%23201810: STICHTING SPEL EN SPORT. - Volksspelen.
%23248803: SPOSATO, JEFFREY S. - The price of assimilation : Felix Mendelssohn and the nineteenth-century anti-Semitic tradition.
%23239841: SPOTO, DONALD. - Joan : the mysterious life of the heretic who became a saint.
%2368054: SPÖTTEL, WALTER. - Honig und Trockenmilch : Biochemie und therapeutische Bedeutung.
%23165011: SPOWERS, RORY. - Rising tides : a history of the environmental revolution and visions for an ecological age.
%2330383: SPRACK, JOHN. - A practical approach to criminal procedure.
%23256799: SPRAGENS JR., THOMAS A. - The irony of liberal reason.
%23189284: SPRAGUE, ROSAMOND KENT. - Plato's use of fallacy : a study of the Euthydemus and some other dialogues.
%2374050: SPRAGUE, MARSHALL. - So vast, so beautiful a land: Louisiana and the purchase.
%23214786: SPREE, REINHARD - Die Wachstumszyklen der deutschen Wirtschaft von 1840 bis 1880: Mit e. konjunkturstatist. Anh (Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte ; Bd. 29).
%23156094: SPREEUW, JAAP. - Heterogeneity of hazard rates in insurance.
%23228496: SPRENGER, R.M. - Viglius van Aytta und seine Notizen über Beratungen am Reichskammergericht (1535-1537).
%23145695: SPRIETSMA, CARGILL - We Imperialists. Notes on Ernest Seillière's Philosophy of Imperialism.
%23261473: SPRIGGS, LYNNE - Let It Shine : Self-Taught Art from the T. Marshall Hahn Collection.
%23258365: SPRING, JUSTIN. - David Bates.
%23243853: SPRING, CHRISTOPHER. - Silk in Africa.
%23198841: SPRINGER, WERNER. - Kriminalitätstheorien und ihr Realitätsgehalt : Sekundäranalyse amerikanischer Forschungsergebnisse zum abweichenden Verhalten.
%23169707: SPRINGER, J.L. - Argumentum Ontologicum : Existentieële interpretatie van het speculatieve godsbewijs in het Proslogion van S. Anselmus, aartsbisschop van Canterbury.
%2318001: SPRINGER, JOHANNES LAMBERTUS. - Argumentum ontologicum. Proeve eener existentiëele interpretatie van het speculatieve godsbewijs in het proslogion van S. Anselmus, aartsbisschop van Canterbury.
%23233622: SPRINGWOOD, CHARLES FRUEHLING. - Open fire : understanding global gun cultures.
%23246410: SPRINKER, MICHAEL. - History and ideology in Proust : a la recherche du temps perdu and the Third French Republic.
%2319618: SPRINKER, MICHAEL. - History and ideology in Proust : a la recherche du temps perdu and the Third French Republic.
%23233626: SPRITZLER, JOHN., STRATMAN, DAVID G. - On the public agenda : essays for change.
%23248123: SPRITZLER, JOHN & DAVID STRATMAN. - On the public agenda : essays for change.
%23129228: SPROCKEL, CORNELIS. - The language of the Parker chronicle ; volume I : Phonology and accidence.
%23182612: SPRONK, JOHANNES E. W. - Bijdrage tot de Biografie van Nicolò Paganini.
%2368010: SPRONKEN, TARU. - An EU-Wide Letter of Rights: Towards Best Practice.
%23109410: SPRONKEN, T.N.B.M. - Verdediging : een onderzoek naar de normering van het optreden van advocaten in strafzaken.
%23247348: SPRONKEN, TARU. - 'A place of greater safety ' : bespiegelingen over een Europees statuut voor de strafrechtadvocaat = reflections on a European charter for criminal defence lawyers.
%23257591: SPRUDZS, ADOLF. - Treaty sources in legal and political research : tools, techniques, and problems, the conventional and the new.
%2353308: SPRUIT, J.E. (E.A.) - De Instituten van Gaius.
%236509: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis VII: Codex Justinianus 1-3.
%23260507: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis IX: Codex Justinianus 9-12.
%23175627: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis XII: Novellae 115-168.
%2353405: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Gaius en Paulus.
%23155196: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis V: Digesten 35-42.
%2318713: SPRUIT, J.E. - (ed.). Textus iuris Romani. Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht.
%2313852: SPRUIT, J.E. - Enchiridium : overzicht van de geschiedenis van het Romeinsche privaatrecht.
%23235215: SPRUIT, J.E. - Metopen : verzamelde essays over het Romeinse recht en zijn geschiedenis.
%2379475: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis. IV: Digesten 25-34. Tekst en Vertaling.
%23176184: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis X: Novellae 1-50.
%23176136: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis XI: Novellae 51-114.
%23238634: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis VIII: Codex Justinianus 4-8.
%2357276: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis. III: Digesten 11-24. Tekst en Vertaling.
%2338619: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis. II: Digesten 1-10. Tekst en Vertaling.
%2353407: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Fragmenta Vaticana : collatio : consultatio : scholia Sinaïtica : probus.
%2310683: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Ulpianus, Papinianus en kleinere fragmenten.
%2315619: SPRUIT, A. - Stakingsrecht in het kader van de arbeidsovereenkomst. Diss.
%23129814: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis V: Digesten 35-42.
%2321866: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis VIII: Codex Justinianus 4-8.
%23191233: SPRUYT, B - Grensoverschrijdende informaticacriminaliteit en de Europese strafrechtelijke samenwerking.
%23246560: SPRUYT, HENDRIK. - Ending empire : contested sovereignty and territorial partition.
%23263373: SPULBER, DANIEL - Regulation and Markets.
%2321216: SQUIBB, G.D. - The High Court of Chivalry : a study of the civil law in England
%2357552: SQUIRES, MICHAEL & KEITH CUSHMAN (EDS.) - The challenge of D.H. Lawrence.
%2323890: SRAJEK, MARTIN C. - In the margins of deconstruction : Jewish conceptions of ethics in Emmanuel Levinas and Jacques Derrida.
%23198794: SRISANG, KOSON. - Perspectives on political ethics : an ecumenical enquiry.
%23185277: SRIVASTAVA, CHANDRIKA PRASAD. - Lal Bahadur Shastri, Prime Minister of India, 9 June 1964 -11 January 1966 : a life of truth in politics.
%2317707: SRP, KAREL ... [ET AL.] - New formations : Czech avant-garde art and modern glass from the Roy and Mary Cullen collection.
%23149050: SRZEDNICKI, JAN T.J. - Elements of social and political philosophy.
%23240319: SSENYONJO, MANISULI - The African Regional Human Rights System.
%23115405: STAAL, G.J. - Nederlandsch Guyana : een kort begrip van Suriname.
%23181954: STAAL, KORNELIS WILLEM. - Verslag van een experimenteel onderzoek naar het zedelik oordeel van leerlingen bij het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs.
%23102503: STAAL, J.F.. - The Fidelity of Oral Tradition and the Origins of Science.
%23102502: STAAL, FRITS. - Mantras between Fire and Water : reflections on a Balinese rite.
%23202530: STAAL, LEVIE DAVID. - Israel onder de volkeren : schets der Joodsche geschiedenis van de Grieksche overheersching tot heden.
%2360563: STAAL, KLAAS. - Voting, public goods and violence.
%2341273: STAAL, PETER MARIA VAN DER. - Toekomstonderzoek en wetenschap : over de grondslagen van wetenschappelijke methoden en technieken van toekomstonderzoek.
%23180782: STAARGAARD, W.F. - Logos : logisch weten en centrale wetenschap (inleidend).
%23233065: STAAT, WIM (EDITOR) - Shooting the Family: Transnational Media and Intercultural Values.
%23166931: STAATSALMANAK. - Staatsalmanak voor den jare 1818.
%23168537: STAATSALMANAK. - Staatsalmanak voor den jare 1819.
%23168636: STAATSALMANAK. - Staatsalmanak voor den jare 1822.
%23168685: STAATSALMANAK. - Staatsalmanak voor den jare 1821.
%23168689: STAATSALMANAK. - Staatsalmanak voor den jare 1820.
%2323287: STAATSCOMMISSIE. - Verslag der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 Mei 1921, No. 96, om van voorlichting te dienen omtrent de electriciteitsvoorziening van het land.
%23224775: R.K. STAATSPARTIJ. - Program 1933 van de R.K. Staatspartij : waarbij afgedrukt de tekst van Het Program 1929, en van Het Program 1922, beide voorzien van eenige aanteekeningen en verwijzingen, en De Inleidende Verklaring op het Program 1896.
%23189181: STACEY, FRANK - The Government of Modern Britain.
%2344635: STACEY, JACKIE - Teratologies: A Cultural Study of Cancer.
%23230658: STACEY, ROBIN CHAPMAN. - Dark Speech: The Performance of Law in Early Ireland.
%23249532: STACKELBERG, JÜRGEN VON. - Supplement und Parodie als literarische Rezeptionsformen gattungsgeschichtliche Untersuchungen zur französischen Literatur des 17 . und 18 . Jahrhunderts.
%23249550: STACKELBERG, JÜRGEN VON. - Der atheistische Kardinal : die Geburt des Realismus aus dem Geiste des Engagements ; Anmerkungen zu Pablo Neruda.
%23207200: VAN, ALFRED (ED.) STADEN - Tussen orde en chaos : de organisatie van de veiligheid in het nieuwe Europa.
%23232519: STADEN - Between the rule of power and the power of rule.
%2316862: STAECK, KLAUS & GERHARD STEIDL. - Beuys Book.
%23133145: STAËL VON HOLSTEIN, CARL-AXEL S. (ED.) - The Concept of probability in psychological experiments.
%23255210: STAËL, GERMAINE DE. - Delphine.
%23209361: UNIFO EDITORIAL STAFF (EDS.) - International human rights instruments of the United Nations, 1948-1982.
%2376000: SWEET & MAXWELL'S LEGAL EDITORIAL STAFF (ED.) - Sweet and Maxwell's European community treaties : including the European Communities act 1972.
%23205346: STAFFORD, ANDY. - Roland Barthes, phenomenon and myth : an intellectual biography.
%23249990: STAFFORD, WILLIAM. - Drei Gespräche über die in der Bevölkerung verbreiteten Klagen.
%23202947: STAGGAT, WERNER. - Zur Rechtsgrundlage des Informationsanspruches der Presse.
%23127969: STAHL, FRIEDRICH JULIUS. - Der Protestantismus als politisches Prinzip. Vorträge, auf Veranstaltung des Evangelischen Vereins für kirchliche Zwecke zu Berlin um März 1853 gehalten.
%23141732: STAHL, GARY H. - Human Transactions. The Emergence of Meaning in Time.
%2391620: STAHL, W.H. - Correlation of subjective-objective methods in the study of odors and taste.
%23135613: STAHL, NANETTE - Law and Liminality in the Bible.
%2320804: STAHL, J.M. - Kritisch-historische Syntax des griechischen Verbums der klassischen Zeit.
%23185157: STAHL, FRIEDRICH JULIUS. - De politieke en kerkelijke partijen in Europa : akademische voorlezingen.
%23242877: STAHLECKER, ADRIAN. - Nederlandse acteurs in de Weimarrepubliek en Nazi-Duitsland.
%23219265: STÄHLIN, CHRISTOPH FRIEDRICH VON. - Württembergische Geschichte. Teil 4 : Schwaben und Südfranken; vornehmlich im 16. Jahrhundert. Zeit der württemnergische Herzoge Eberhard II., Ulrich, Christoph, Ludwig. 1408-1593.
%23219256: STÄHLIN, CHRISTOPH FRIEDRICH VON. - Württembergische Geschichte. Teil 3 : Schwaben und Südfranken; Schluss des Mittelalters. 1296-1496.
%23127970: STAHR, ADOLF WILHELM THEODOR. - Aristoteles bei den Römern. Aristoteles und die Wirkung der Tragödie.
%2346517: STAINIER, X. - Notes diverses. Convolute of 13 articles on Belgian geology.
%2387710: STAINSBY, G. - Recent advances in gelatin and glue research.
%23179952: STAINTON, ROBERT J. - Words and thoughts : subsentences, ellipsis, and the philosophy of language.
%23212001: STALIN, J.W. - Het marxisme en het nationale vraagstuk.
%2379563: STALIN, J. - On Lenin: Speeches and Articles.
%23238531: STALKER, NANCY K. - Prophet motive : Deguchi Onisaburo , Oomoto , and the rise of new religions in Imperial Japan.
%2349797: STALLAERT, LUUD M. - Ethics, science and truth.
%23218407: STALLEY, R.F. - An Introduction to Plato's Laws.
%23263425: STALLINGS, BARBARA - Growth, Employment, and Equity: The Impact of the Economic Reforms in Latin America and the Caribbean.
%23253846: STALNAKER, ROBERT C. - Our knowledge from the internal world.
%23232148: STAM, W. - De Boerenpartij : een politieke verkenning.
%23184018: STAM, JOHANNES JACOBUS. - George Tyrrell (1861 - 1909).
%23100894: STAM, F.P. VAN. - The controversy over the theology of Saumur, 1635-50 : disrupting debates among the Huguenots in complicated circumstances.
%23110200: STAMBAUGH, JOAN. - Untersuchungen zum Problem der Zeit bei Nietzsche.
%23120622: STAMBOVSKY, PHILLIP. - Myth and the Limits of Reason.
%23233506: STAMKART, F.J. - Verhandeling over de meetkundige inhoudsvinding der Nederlandsche maten, zijnde een vervolg op de handleiding tot de verificatie der inhoudsmaten van J.P. Bourje.
%2350706: STAMMHAMMER, JOSEF. - Bibliographie der Finanzwissenschaft.
%23230792: STAMMLER, RUDOLF. - Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung. Ein sozialphilosophische Untersuchung.
%23197405: STAMMLER, RUDOLF. - Deutsches Rechtsleben während des 19. Jahrhunderts : lehrreiche Rechtsfälle.
%2362851: STAMMLER, RUDOLF. - Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung. Ein sozialphilosophische Untersuchung.
%23223402: STAMMLER, RUDOLF. - Rechtsphilosophische Abhandlungen und Vorträge. Band 2 : 1914-1924.
%2343855: STAMMLER, RUDOLF. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph and text on back dated 20-9-1917. Rudolf Stammler (1856-1938) German jurist, professor at Leipzig, Giessen, Leipzig & Berlin and a very influential thinker.
%2315155: STAMMLER, RUDOLF. - Die Lehre von dem richtigen Rechte.
%2360461: STAMMLER, RUDOLF. - Das Recht der Schuldverhältnisse in seinen allgemeinen Lehren : studien zum Bürgerlichen Gesetzbuche für das Deutsche Reich.
%2362437: STANBROOK, IVOR - The law and practice of extradition.
%2321422: STANCIU, ION - Distant Lands
%23109801: STANDEN, EDITH A. - European post-medieval tapestries and related hangings in the Metropolitan Museum of Art. 2 Volume-set.
%23156325: STANDLEY, GERALD B. - New methods in symbolic logic.
%23256820: STANDOP, EWALD & MATTHIAS MEYER. - Die Form der wissenschaftlichen Arbeit: Grundlagen, Technik und Praxis für Schule, Studium und Beruf. 18. Auflage.
%2357831: STANEK, JAROSLAV, MILOSLAV CERNY, JOSEF PACAK. - The oligosaccharides.
%2352230: STANEK, JAROSLAV MILOSLAV CERNÝ, JAN KOCOUREK. - The monosaccharides.
%23140566: STANGE, ULRICH. - Die Aufzeichnungen über Verhandlungen des Stadtgerichts Mülhausen im Elsass (1438-1443 und 1450-1458).
%2379016: STANGE, ULRICH. - Die Aufzeichnungen über Verhandlungen des Stadtgerichts Mülhausen im Elsass (1438-1443 und 1450-1458).
%2321960: STANGE, RAIMAR - Pierre Bismuth (Flammarian Contemporary Art)
%2354564: STANGELAND, P.I. - The crime puzzle : crime patterns and crime displacement in Southern Spain.
%2333767: STANGELAND, CHARLES EMIL. - Pre-Malthusian doctrines of population: a study in the history of economic theory.
%23154641: STANHOPE, PHILIP DORMER, 1694-1773. EARL OF., STATIUS MULLER, J.W., 1767-1836. - Handboek voor alle leeftijden : een Nieuwjaarsgeschenk voor alle vrienden van waarheid en deugd / oorspronkelijk uit een oud Indiaansch handschrift in verscheidene talen, en laatstelijk uit het Fransch in het Nederduitsch overgebragt door J.W. Statius Muller...
%23263439: STANILAND, PROFESSOR MARTIN - What Is Political Economy?: A Study of Social Theory and Underdevelopment.
%23263380: STANILAND, MARTIN - What is Political Economy?: Study of Social Theory and Underdevelopment.
%2366936: STANKIEWICZ, W.J. - Approaches to Democracy, Philosophy of Government at the Close of the Twentieth Century.
%23214817: STANKIEWICZ, WLADYSLAW JOZEF. - Aspects of political theory : classical concepts in an age of relativism.
%23231527: STANLEY, RALPH - Man of Constant Sorrow: My Life and Times.
%23172566: STANLEY, HENRY MORTON. - My early travels and adventures in America and Asia.
%2383891: STANTON, L.F.H. - The law and practice of sea transport.
%2362518: STANTON, MARTIN. - Sándor Ferenczi: Reconsidering active intervention.
%23119355: STANTON, DENNIS (ED.) - Invariant Theory and Tableaux.
%2393535: STANTON, MARTIN. - Outside the dream. Lacan and French styles of psychoanalysis.
%2370644: STANYHURST S.J., WILLIAM. - Nieuwe afbeeldinghe van de vier vytersten : beschreven in het Latyn door den eerweerdighen pater Gvillielmvs Stanihvrstvs priester der Societeyt Iesv.
%23111280: STAPEL, P. & KONING, J.J.A. DE. - Leerboek voor de politie.
%23235810: STAPEL, P. & KONING, J.J.A. DE. - Leerboek voor de politie.
%23236154: STAPEL, J. (ED.) - Scientific programme Indonesia-Netherlands : proceedings of a workshop held on February 12th 2002 in Bandung Indonesia.
%2394418: STAPEL, P. & KONING, J.J.A. DE. - Leerboek voor de politie.
%2316344: STAPELKAMP, G.J. - De bedrijfsraad voor het bouwbedrijf. Theorie en praktijk der bedrijfsradenwet. Diss.
%23160126: STAPLES, HELEN. - The legal status of third country nationals resident in the European Union.
%23218548: STAPLES, HELEN. - The legal status of third country nationals resident in the European Union.
%2380892: STAPLES, WILLIAM G. - Castles of our concience. Social control & the American state, 1800-1985.
%2399373: STAPLETON, T. - Chronicon Petroburgense.
%2363460: STAR, L. - Julius Stone : an intellectual life.
%23249841: STARCKE, CARL. - Primitive family in its origin and development.
%23150372: STARES, PAUL B. - Command performance : the neglected dimension of European security.
%2388572: STARES, PAUL B. - Global Habit: The Drug Problem in a Borderless World.
%23169591: STARES, PAUL B. - Allied rights and legal constraints on German military power.
%23231227: STARINK, BASTIAAN. - Belastingheffing over particulierpensioen en overheidspensioen in grensoverschrijdende situaties.
%23148960: STARK, GARY D. - Entrepreneurs of ideology : neoconservative publishers in Germany, 1890-1933.
%23214604: STARK, GRAHAM. - Stark naked : the autobiography of Graham Stark.
%2391073: STARK, CHRISTIAN. - Rangordnung der Gesetze.
%2333067: STARKE, J.G. - Introduction to International Law.
%23170026: STARKENBURG, P.G.J. VAN. - Van Dale Handwoordenboek Hedendaags Nederlands.
%2338277: STARMANS, J.C.J.M. & DARU-SCHOEMANN, M.M.R. - Industrieel erfgoed in Limburg.
%2383313: STARMER, KEIR. - Blackstone's Human Rights Digest.
%23254624: STARNAZZI, CARLO. - Leonardo from Tuscany to the Loire. English edition.
%2399332: STARR, W. - A critical biography of the published writings of Romain Roland.
%23246437: STARR, AMORY. - Naming the enemy : anti-corporate movements confront globalization.
%2367893: STARR, TANIA. - Eve's revenge : saints, sinners, and stand-up sisters on the ultimate extinction of men.
%23246373: STARR, AMORY. - Global revolt : a guide to the movements against globalization.
%23218009: STASSEN, J.L. - Over democratie.
%2356275: STASSEN, J.L. - Over democratie.
%2363624: RAAD VAN STATE. - Jaarverslag 2002.
%23195457: RAAD VAN STATE. - Rapport opzet en vormgeving van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak.
%23193183: RAAD VAN STATE. - Jaarverslag 2001.
%23131682: DEPARTMENT OF STATE. - Confuse and Control. Soviet Techniques in Germany.
%23193181: RAAD VAN STATE. - Jaarverslag 2000.
%23198065: RAAD VAN STATE. - Verslag van het symposium van de Raad van State op 12 november 2009 : motivering bij rechtsvorming.
%2380546: U.S. DEPARTMENT OF STATE (ED.). - United States relations with China : with special reference to the period 1944-1949.
%23158098: STATEN, HENRY. - Nietzsche's Voice.
%23260153: STATES, BERT O. - Seeing in the dark : reflections on dreams and dreaming.
%23232669: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK. - Honderd jaar strafrecht in statistieken, 1886-1986.
%2348377: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK (CBS). - 75 jaar statistiek van Nederland.
%23225445: GEMEENTE AMSTERDAM. BUREAU VAN STATISTIEK = BUREAU MUNICIPAL DE STATISTIQUE D'AMSTERDAM. - De bevolking van Amsterdam = La population d'Amsterdam. Deel IV: Statistische studie over huwelijk, echtscheiding, geboorte, sterfte, vestiging en vertrek (naar aanleiding van de cijfers, voorkomende in deel I dezer serie, Statistische Mededeeling No. 97).
%2349056: STATIUS, PUBLIUS PAPINIUS - The Silvae of Statius.
%23176192: STATIUS, PUBLIUS PAPINIUS - The Thebaid : seven against Thebes.
%23255097: STAUCH, MARC & KAY WHEAT. - Sourcebook on medical law.
%23221310: STAUM, MARTIN S. - Labeling people : French scholars on society, race and empire, 1815-1848.
%2358643: STAUTE, JÖRG. - Het einde van de ondernemingscultuur : de dagelijkse praktijk van bedrijven in het turbokapitalisme.
%2319138: STAUTER-HALSTED, KEELY. - The nation in the village : the genesis of peasant national identity in Austrian Poland, 1848-1914.
%23100634: STAVEL, KEITH W.F. - Puritan legacies. Paradise Lost and the New England tradition, 1630-1890.
%2342979: STAVENHAGEN, GERHARD. - Geschichte der Wirtschaftstheorie.
%23245753: STAVENHAGEN, RODOLFO ... [ET AL.] - New expressions of racism : growing areas of conflict in Europe.
%23127807: STAVEREN, IRENA VAN. - Caring for Economics : an Aristotelian perspective.
%23192272: STAVRIDIS, STELIOS & CHRISTOPHER HILL (ED.) - Domestic sources of foreign policy : West European reactions to the Falklands conflict.
%2380812: STEADMAN, RALPH. - Ralph Steadman : Proud Too Be Weirrd.
%2379186: STEADMAN, RALPH. - Garibaldi's Biscuits.
%2378258: STEADMAN, JOHN M. - The hill and the labyrinth.
%23153956: STEAKLY, JAMES (ED.) - German opera libretti.
%23183223: STEANS, JILL. - Gender and international relations : an introduction.
%23260143: STEARNS, ZISOWITZ & PETER N. STEARNS. - Anger : the struggle for emotional control in America's history.
%23203602: STEBBINS, CHARLES E. - A critical edition of the 13th and 14th centuries old French poem versions of the vie de Saint Alexis. ( = Beihefte zur Zeitschrift fur romanische Philologie, No. 145)
%23127972: STECH, BRUNO. - Senatores Romani qui fuerint inde a Vespasiano usque as Traiani exitum.
%2379755: STECHOW, WOLFGANG - Dutch landscape painting of the seventeenth century.
%23225891: STECK, ARTHUR HEINRICH. - W.J.A. Werber : Persönlichkeit und Werk.
%23176563: STECKIN, S. B. - Approximation of Functions in the Mean.
%23244588: STEDALL, JACQUELINE A. (ED.) - Mathematics emerging : a sourcebook 1540-1900.
%2389762: STEDMAN, JOHN GABRIËL. - Narrative of a five years expedition against the revolted Negroes of Surinam.
%2382576: STEDMAN, JOHN GABRIËL. - Reize naar Surinamen : door den capitain John Gabriël Stedman : naar het Engelsch.
%23127064: STEEL, C. & E. VAN DE VYVER (EDS.) - Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam naturalium. Parts VI-VII: On the Unity of Intellect - On the Platonic Doctrine of the Ideas
%23127077: STEEL, C. & G. GULDENTOPS (EDS.) - Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam naturalium. Parts XX-XXIII: On the Heavens, the Divine Movers and the First Intellect.
%2330623: STEEL, CARLOS. - Historische inleiding tot de wijsbegeerte.
%23127053: STEEL, C. (ED.) - Proclus. Commentaire sur le Parménide de Platon. Traduction de Guillaume de Moerbeke.
%23127062: STEEL, G. (ED.) - Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam naturalium. Parts IV-V: On the Nature of Matter. On the Intellect as Form of Man
%23127074: C. STEEL & J. MC EVOY (EDS.), RIEL, G. VAN - Iohannes Scottus Eriugena. The Bible and Hermeneutics.
%2364428: STEELE, IAN K. - Warpaths : invasion of North America.
%23246798: STEELE, JAMES. - California Aerospace Museum : Frank Gehry.
%23243204: STEELE, VALERIE - The Berg Companion to Fashion.
%23256097: STEENBAKKERS, PIET. - Spinoza's Ethica from manuscript to print : studies on text, form and related topics.
%23246902: STEENBEEK, B.W. - Doede van Amsweer : bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der Reformatie in de provincie Groningen.
%23136548: STEENBEEK, ONNO W. - Financial regulation in Japan. Systemic risks and the Nikkei futures market.
%2313961: STEENBEEK, J.G. - Rechtshandeling en rechtsgevolg in het staatsrecht en administratief recht.
%2336319: STEENBEEK, J.G. - Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen.
%23178643: STEENBERGEN, BART VAN. - In de proeftuin van de samenleving : de post-materialistische maatschappij als voorbeeld van ontwerp-sociologie [= The proving ground of society].
%23228807: STEENBERGEN, BART VAN. - De post-materialistische maatschappij.
%23253872: STEENBERGHEN, FERNAND VAN. - Aristotle in the West : the origins of Latin Aristotelianism.
%2373016: STEENE, JAN VAN DER ... [ET AL.] - Eersten [-zesden] placcaert-boek van Vlaenderen : behelzende alle de placcaerten, reglementen, edicten, ordonnantien, decreten, declaratien en tractaeten.
%23184149: STEENHOFF, G.J.W. & R.J.Q. KLOMP. - G.J. Wiarda : schets van leven en werk.
%23541: STEENHUIS, D.W. (ED.) - Greep op de misdaad : opstellen over de aanpak van de zware, georganiseerde criminaliteit.
%231540: STEENHUIS, DATO WILLEM. - Rijden onder invloed : een onderzoek naar de relatie tussen strafmaat en recidive.
%23231088: STEENKAMP, CHRISTINA. - Violence and post-war reconstruction : managing insecurity in the aftermath of peace accords.
%23150768: STEENMAN-MARCUSSE, CONNY. - Re-writing: pioneer women in Anglo-Canadian literature.
%23145628: STEER, ALFRED G. - Goethe's Social Philosophy. As Revealed in Campagne in Frankreich and Belagerung von Mainz.
%23112640: STEEVES, PAUL D. - Keeping the faiths : religion and ideology in the Soviet Union.
%2320642: STEFANI, GASTON ... [ET AL.] - Procédure pénale.
%2347704: STEFANI, GASTON - Procedure penale (Precis. Droit prive) (French Edition).
%2320494: STEFANI, GASTON ... [ET AL.] - Droit penal general
%23245196: STEFANOU, CONSTANTIN. - Towards a European criminal record.
%23225333: STEFFEN, GUSTAF FREDRIK. - Weltkrieg und Imperialismus : sozialpsychologische Dokumente und Beobachtungen vom Weltkrieg 1914/15.
%23261743: STEFFEN, WIEBKE. - Analyse polizeilicher Ermittlungstätigkeit aus der Sicht des späteren Strafverfahrens.
%2313935: STEFFEN, GUSTAF FREDRIK. - Lebensbedingungen moderner Kultur : sozialphilosophische, soziologische und sozialpolitische Studien.
%23182618: STEFFEN, CORNELIS. - Onderzoek naar psychologische facetten van goed en slecht autorijden, alsmede de invloed van alcohol daarop.
%2381473: STEFFEN, A.F. - Wet op de krijgstucht : van aantekeekeningen voorzien : en reglement betreffende de krijgstucht : van aantekeningen voorzien.
%2379018: STEFFENHAGEN, EMIL. - Die Entwicklung der Landrechtsglosse des Sachsenspiegels. - Einfluss der Buchschen Glosse auf die späteren Denkmäler.
%2367571: STEFFENS, LILLIAN F.A. - Overgang van vorderingen en schulden in het Nederlandse Internationale Privaatrecht.
%2369860: STEFFES, J.P. - Die Staatsauffassung der Moderne : auf der Grundlage der kulturphilosophischen Zeitideen.
%23115094: STEFIK, MARK. - Introduction to Knowledge Systems.
%23263499: STEFIK, MARK. - Internet Dreams: Archetypes, Myths, and Metaphors.
%2360064: STEGE, A. - De CAO en het regelingsbereik van de sociale partners.
%2396849: STEGEMAN, MARIJKE - Viva Criança : Health, nutrition and care of young children in northeastern Brazil
%23193757: STEGEMAN, F. - Handelingsonbekwaamheid van minderjarigen.
%23217655: STEGER, MANFRED B. - The rise of the global imaginary : political ideologies from the French revolution to the global war on terror.
%23223232: STEGER, MANFRED B. - Globalism : market ideology meets terrorism.
%2330903: STEGEREN, J.T. VAN. - Formeel gemeenterecht : gemeente en gemeentebestuur in en buiten rechte en in beroep.
%2371831: STEGERHOEK, N.A. - De publieke kant van het jeugdrecht. Publieke aspecten van het civiele jeugdrecht nader beschouwd.
%2318260: STEGERS, RUDOLF - Sacred Buildings.
%23246199: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Jenseits von Popper und Carnap : die logischen Grundlagen des statischen Schliessens. (Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Band IV).
%23246200: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Carnap II: normative Theorie des induktiven Räsonierens (Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Band IV).
%23106284: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Personelle und Statistische Wahrscheinlichkeit. Erster Halbband: Personelle Wahrscheinlichkeit und Rationale Entscheidung. (Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Band IV.)
%23253857: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Das Problem der Induktion : Humes Herausforderung und moderne Antworten ; Der sogenannte Zirkel des Verstehens.
%23253859: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Aufsätze zur Wissenschaftstheorie.
%23246174: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Statistische Begründung : Statistische Analyse: Das Repräsentationstheorem von Finetti: Metrisierung qualitativer Wahrscheinklichkeitsfelder (Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Band IV).
%23207477: STEGUWEIT, WOLFGANG. - Europäische Medaillenkunst von der Renaissance bis zur Gegenwart.
%23258385: STEIDLE, OTTO & KIESSLER. - Verlagshaus Gruner+Jahr Hamburg.
%23182593: STEIGENGA, WILLEM. - Werkgelegenheid en Werkloosheid in de Agrarische Productie.
%23258829: STEIGER, HEINHARD. - Staatlichkeit und Überstaatlichkeit : eine Untersuchung zur rechtlichen und politischen Stellung der Europäischen Gemeinschaften.
%23244706: STEIGER, JOHANN ANSELM; SANDRA RICHTER & MARC FÖCKING (EDS.) - Innovation durch Wissenstransfer in der Frühen Neuzeit : Kultur- und geistesgeschichtliche Studien zu Austauschprozessen in Mitteleuropa.
%2396812: STEIJLEN, FRIDUS - RMS : van ideaal tot symbool : Moluks nationalisme in Nederland 1945-1990.
%23213252: STEIJN, HUGO HERMAN VAN. - Rechtshandhaving en PBO : de rol van bedrijfslichamen bij de handhaving van economisch recht van communautaire en nationale oorsprong.
%23233073: STEIJN, BRAM (EDITOR) - Professionals under Pressure: The Reconfiguration of Professional Work in Changing Public Services.
%2379024: STEIN, FRIEDRICH. - Das private Wissen des Richters. Untersuchungen zum Beweisrecht beider Prozesse.
%23173240: STEIN, P.A. (E.A.) - 'Is het wenselijk de huidige positie van bedrijfsverenigingen en werknemers , financiers en leveranciers en de fiscus bij surséance van betaling en faillissement van een onderneming te wijzigen ?' : preadviezen.
%23249863: STEIN, TORSTEN. - Die Auslieferungsausnahme bei politischen Delikten : normative Grenzen, Anwendung in der Praxis und Versuch einer Neuformulierung.
%2381627: STEIN, RICHARD B. ... (ET AL.) - Neural prostheses : replacing motor function after disease or disability.
%2379022: STEIN, FRIEDRICH. - Grundfragen der Zwangsvollstreckung.
%2320183: STEIN, LEON. - The Triangle Fire
%2346612: STEIN, NANCY L. - Literacy in American schools : learning to read and write.
%23244849: STEIN, LORENZ VON. - Verwaltungslehre und Verwaltungsrecht (1865).
%23132199: STEIN, P.A. - Fiducia Cum Amico
%23150159: STEIN, WALTHER. - Die Hanse und England : ein hansisch-englischer Seekrieg im 15. Jahrhundert.
%2357042: STEIN, P.A. - Zekerheidsrechten. Hypotheek
%2348428: STEIN, P.A. - Compendium van het burgerlijk procesrecht. 9e druk.
%2349294: STEIN, MS GERTRUDE - Lucy Church Amiably (American Literature.
%2351944: STEIN, H. - Praeconstitutieve rechtsbevoegdheid. Verkenningen naar aanleiding van art. 40 K.
%23222616: STEIN, GERTRUDE. - Lucy Church Amiably.
%23218211: STEIN, JEROME L. - The economics of futures markets.
%2379020: STEIN, FRIEDRICH. - Grenzen und Beziehungen zwischen Justiz und Verwaltung.
%2379023: STEIN, FRIEDRICH. - Grundriss des Zivilprozessrechts und des Konkursrechts.
%2379025: STEIN, LORENZ VON. - Die Verwaltungslehre.
%23161171: STEINBACH, PETER. - Industrialisierung und Sozialsystem im Fürstentum Lippe.
%23192140: STEINBAUER, FRIEDRICH (ED.) - Neo-Melanesian-English concise dictionary : New Guinea Pidgin-English.
%2354873: STEINBERG, KULWANT & FLORIAN (EDS.) SINGH - Urban India in crisis.
%23248582: STEINBERG, S.H. - Historical tables, 58 B.C.-A.D. 1958. 5th edition.
%23255073: STEINBOCK, BONNIE. - Life before birth : the moral and legal status of embryos and fetuses.
%2398216: STEINBRÜGGE, LIESELOTTE. - The moral sex: woman's nature in the French Enlightenment.
%23150401: STEINBRUNER, JOHN D. (ED.) - Restructuring American foreign policy.
%23150370: STEINBRUNER, JOHN D. - Principles of global security.
%23151841: STEINBRUNER, JOHN D. - Principles of global security.
%2375845: STEINBRUNER, JOHN D. - Principles of global security.
%23185700: STEINBÜCHEL, THEODOR. - Die philosophische Grundlegung der katholischen Sittenlehre.
%2371147: STEINDL, HARALD. - Wege zur Arbeitsrechtsgeschichte.
%2358573: STEINDORFF, ERNST. - Die Nichtigkeitsklage (Le recours pour exces de pouvoir) im Recht der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl : ein rechtsvergleichender Beitrag zur verwaltungsgerichtlichen Kontrolle der Hohen Behörde.
%23243323: STEINER, RUDOLF. - De kern van het sociale vraagstuk in de levensvoorwaarden voor het heden en de toekomst.
%23108499: STEINER, JOSEPHINE & LOMA WOODS. - Textbook on EC law. 8th edition.
%23203255: STEINER, HENRY J. - Diverse partners : non-governmental organizations in the human rights movement : the report of a retreat of human rights activists.
%2349933: STEINER, FRANZ B. - Orientpolitik, Value, and Civilization (Orientalism, Value, & Civilization).
%2344569: STEINER, JOSEPHINE - Enforcing EC Law.
%2346281: STEINER, EMILY & CANDACE BARRINGTON (EDS.) - The letter of the law : legal practice and literary production in medieval England.
%23218587: STEINER, ANNE. - Corpus vasorum antiquorum .21 Fasc. 1: United States of America. Joslyn art museum
%2377768: KREISHEIMATBUND STEINFURT IN VERBINDUNG MIT DER STADT STEINFURT (ED.) - 400 Jahre Arnoldinum : 1588-1988 : Festschrift.
%2351311: STEINHART, EDWARD I. - Conflict and collaboration.: the kingdom of Western Uganda, 1890-1907.
%23112349: STEINHOEWEL, HEINRICH. - Decameron.
%2369733: STEINHOFF, UWE - The philosophy of Jürgen Habermas: a critical introduction.
%23258826: STEINMANN, P.L.M. ... [ET AL.] - Prognose van de sanctiecapaciteit 1999-2003.
%23102505: STEINMETZ, H. - Van collectieve naar individuele literaire receptie : of: De historische weg van het begrepen naar het onbegrepen kunstwerk.
%23187952: STEINMETZ, B.J.F. - Ruud Lubbers : peetvader van het poldermodel.
%23101874: STEINMETZ, S.R. ... [ET AL.] - De rassen der menschheid : wording, strijd en toekomst.
%2321859: STEINMETZ, B.J.F. - Handboek der Nederlandsche overheidsfinanciën.
%2368782: STEINMETZ, C.H.D. - Hulp aan slachtoffers van ernstige misdrijven. Effecten van slachtofferhulp en primaire opvang.
%23150688: STEINMETZ, RUDOLF. - Englands Anteil an der Trennung der Niederlande 1830 : ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Belgischen Staates.
%23215348: STEINMEYER, FRANK. - Weil über allem Elend dieser Zeit die Heimat steht : Literatur und Politik im Werk von Johannes Kirschweng.
%23117284: STEINMO, SVEN. - Taxation and democracy : Swedish , British , and American approaches to financing the modern state.
%2396283: STEINSCHNEIDER, MORITZ. - Al-Farabi [Alpharabius, c.870-950], des arabischen Philosophen Leben und Schriften : mit besonderer Rücksicht auf die Geschichte der griechischen Wissenschaften unter den Arabern : Nebst Anhängen Joh. Philoponus bei den Arabern, Leben und Testament des Aristoteles von Ptolemaeus, Darstellung der Philosophie Plato's. Grösstentheils nach Handschriftlichen Quellen
%2393618: STEINSCHNEIDER, MORITZ. - Drei Abhandlungen über die jüdische Literatur des Mittelalters.
%2374149: STEINSCHNEIDER, MORITZ. - Jewish literature from the eighth to the eighteenth century : with an introduction on Talmud and Midrasch : a historical essay.
%23254538: STEINVORTH, ULRICH. - Rethinking the Western understanding of the self.
%23162572: STEKETEE, BRAM. - Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch : een cultuurhistorische inventarisatie.
%23208337: STEL, JACOB CAREL VAN DER - Alcoholpreventie : achtergronden , praktijk en beleid.
%23215006: STEL, ADRIAAN JOHANNES VAN. - Entrepreneurship and economic growth : some empirical studies.
%23257928: STELLA, FRANK. - Frank Stella - Retrospektive : Katalog zur Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg, 8.9.2012 - 20.1.2013.
%23203422: STELLA, FRANK. - The Dutch savannah = De Hollandse savanne.
%2339694: STELLA, FRANK. - Frank Stella: painting into architecture.
%2314439: STELLINGA, J.R. - Een stellig annotator : opstellen aangeboden aan Dr. J.R. Stellinga ter gelegenheid van zijn aftreden als voorzitter van de redactie van het tijdschrift Nederlandse jurisprudentie / Administratiefrechtelijke beslissingen.
%2316561: STELLINGA, J.R. - Grondtrekken van het Nederlandse staatsrecht. Algemeen gedeelte, en bevoegdheden en verplichtingen der overheidsorganen.
%23185045: STELLINGA, J.R. - Grondtrekken van het Nederlands administratief recht.
%2387288: STELLINGWERFF, J. (ED.). - Een vrije universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der vrije universiteit.
%23181903: STELLWAG, JOHANN ALBINN. - De zedelijke waardetheoriën van Spranger, Brentano en Meinong. Een vergelijkende studie.
%23175730: STEMPEL, BERTHA MARIANNE VAN DER. - De vrouw in onze Britsche romans.
%23198749: STEMPELS, A. - Europese smidse : inrichting en werkwijze van de Europese Gemeenschap voor Kolem en Staal, waarin opgenomen de volledige Nederlandse tekst van het verdrag tot oprichting van de E.G.K.S.
%2312013: STEMPELS, A. - Beschermd door anderen. Kinderen in recht en mensenmaatschappij.
%2339970: STEMPELS, A. - De parlementaire geschiedenis van het Indonesische vraagstuk.
%23166743: STENDAL, HANS-JÜRGEN. - Die Stadtansichten Meissens von 1558 bis um 1815.
%23241870: STENDHAL. - The life of Henry Brulard.
%23172458: STENGEL, RICHARD - You're Too Kind: A Brief History of Flattery
%23127974: STENGEL, EDMUND E. - Die Immunität in Deutschland bis zum Ende des 11. Jahrhunderts : Forschungen zur Diplomatik und Verfassungsgeschichte.
%23169332: STENGER, VICTOR J. - God : the failed hypothesis : how science shows that God does not exist.
%23162170: STENGLEIN, M. (ED.) - Lexicon des Deutschen Strafrechts : nach den Entscheidungen des Reichsgerichts und Strafgesetzbuch.
%23235951: STENHOLM, STIG. - The quest for reality : Bohr and Wittgenstein, two complementary views.
%23251573: STENVERS, H.W. - Contribution to the diagnostics of defects and disorders in the brain by means of the examination in the fields of vision and the fields of conjugate movements to the right and to the left.
%23187087: STEPAN, PETER (ED.) - Baselitz : die Afrika-Sammlung.
%23177614: STEPANEK, JOSEPH F. - Wringing Success from Failure in Late-Developing Countries: Lessons From the Field.
%23191741: STEPHAN, ALEXANDER. - Communazis : FBI surveillance of German emigré writers.
%23242941: STEPHAN, JUERGEN - edgetensionplease01: linedesign for the 21st century.
%23221620: STEPHAN, GESINE. - Firmenlohndifferenziale : eine Analyse für die Bundesrepublik Deutschland.
%23213281: STEPHANE, BERNARD - Dictionnaire des Noms de Rues : Origine et Signification du Nome de Votre Rue et de 4999 Autres.
%2379028: STEPHANI, JOACHIM. - De iurisdictione Judaeorum, Graecorum, Romanorum et ecclesiasticorum libri IV.
%2392126: STEPHANIK, JOHN W. - Catalogus van de Muntverzameling bevattende tevens een overzicht van het muntwezen aller tijden en landen.
%23204272: STEPHANIK, JOHN W. - Catalogus van de Muntverzameling bevattende tevens een overzicht van het muntwezen aller tijden en landen.
%2362548: STEPHENS, T.B. - Order and discipline in China. The Shanghai Mixed Court 1911-1927.
%2379202: STEPHENS, CHRIS (EDITOR) - Picasso and Modern British Art.
%23260085: STEPHENS, G. LYNN & GEORGE GRAHAM (EDS.) - When self-conciousness breaks : alien voices and inserted thoughts.
%2399769: STEPHENS, G. LYNN & GEORGE GRAHAM (EDS.) - When self-conciousness breaks : alien voices and inserted thoughts.
%23179154: STEPHENS, MITCHELL. - Geschiedenis van het nieuws : van de tamtam tot de satelliet.
%23250801: STEPHENS, MIKE. - Community law centres : a critical appraisal.
%23222976: STEPHENSON, D. GRIER. - Campaigns and the court : the U.S. Supreme Court in presidential elections.
%23151139: STEPHENSON, GUNTHER (ED.) - Leben und Tod in den Religionen. Symbol und Wirklichkeit.
%23241557: STEPHENSON, CARL. - Mediaeval feudalism.
%2360529: STEPHENSON, JAMES. - The language of the land: living among a stone-age people in Africa.
%2321312: STEPPE, JAN KAREL. - Archivum artis Lovaniense : bijdragen tot de geschiedenis van de kunst der Nederlanden : opgedragen aan prof. em. Dr. J.K. Steppe.
%23261796: STERBA, JAMES P. (ED.) - Terrorism and international justice.
%23199015: STERBA, CHRISTOPHER M. - Good Americans : Italian and Jewish immigrants during the First World War.
%23113830: STERCK, J.F.M. - Vondel-Brieven uit de XVIIe eeuw aan en over den dichter. Verzameld en toegelicht door Dr. J.F.M. Sterck.
%23261928: STERK, TACO. - De taal van het proces : mag het ook een andere zijn?
%2332403: STERK, CLAIRE. - 'Vieze kereltjes' : zedenpolitie en vrouwen.
%23200435: STERKMAN, PAULUS. - De plaats van J.H.Lambert in de ontwikkeling van het idialisme voor Kant.
%23110830: STERKS, C.G.M. - Begrotingsnormen.
%23168626: STERLING, RICHARD W. - Macropolitics. International Relations in a Global Society. New York, Knopf: 1974. (ISBN: 0-394-48521-1) Hard Cover no dust jacket, 8vo The first edition, 648 pages.
%23263522: STERLING, LEON. - The Practice of Prolog.
%2388874: STERN, FRITZ RICHARD. - Goud en ijzer : Bismarck, Bleichröder en het ontstaan van het Duitse Rijk.
%23235323: STERN, VIVIEN. - Creating criminals : prisons and people in a market society.
%23177625: STERN, LEWIS M. - The Vietnamese Communist Party's agenda for reform : a study of the eighth national party congress.
%23214820: STERN, JESSICA. - The ultimate terrorists.
%23243649: STERN, LAURENT. - Interpretive Reasoning.
%23220395: STERN, JEWEL, 1934-, TUCKER, KEVIN W., VENABLE, CHARLES L. (CHARLES LANE), 1960-. - Modernism in American silver : 20th-century design.
%23263430: STERN, JONATHAN P. - Third Party Access in European Gas Industries: Regulation-Driven or Marketet-Led?.
%2366688: STERN, E. MARIANNE. - Römisches, byzantinisches und frühmittelalterliches Glass, 10 v.Chr.-700 n.Chr.: Sammlung Ernesto Wolf.
%2361011: STERN, SETH & STEPHEN WERMIEL. - Justice Brennan : liberal champion.
%23241954: STERN, NICOLAS, JEAN-JACQUES DETHIER, & F. HALSEY ROGERS. - Growth and empowerment : making development happen.
%2348036: STERN, ROBERT A.M. - Robert A. M. Stern: Buildings and Towns.
%23251995: STERN, ROBERT M. (EDITOR) - GATS 2000: New Directions in Services Trade Liberalization.
%2366693: STERN, E. MARIANNE. - Frühes Glass der alten Welt, 1600v.Chr.-50 n.Chr.: Sammlung Ernesto Wolf.
%23241866: STERN, ROBERT W. - Changing India : bourgeois revolution on the subcontinent.
%2331194: STERN, JOSEF - Metaphor in Context.
%23260149: STERNBERG, ROBERT J. (ED.) - The nature of cognition.
%23234663: STERNBERG, ROBERT J. & BARNES, MICHAEL L. (EDS.) - The Psychology of love.
%23148845: STERNBERG, FRITZ. - Capitalism and socialism on trial.
%2326118: STERNBERG, FRITZ. - Der Imperialismus.
%23221285: STERNBERG, ROBERT J. (ED.) - International handbook of intelligence.
%23235156: STERNBERG, ROBERT J. & JOHN KOLLIGIAN JR. (EDS.) - Competence Considered
%23121343: STERNBERG, FRITZ. - The military and industrial revolution of our time.
%23116199: RAAD VOOR NATUUR- EN STERRENKUNDE - Grote faciliteiten voor natuurkundig en sterrenkundig onderzoek.
%2391133: STETSKO, SLAVA (ED.). - Revolutionary voices : Ukrainian political prisoners condemn Russian colonialism.
%23262843: STEUR, A.G. VAN DER. - 'Werken en studeeren, het eenige doel van mijn leven' : de boekhistoricus, musicoloog, bibliothecaris en archivaris Jan Willem Enschedé (1865-1926).
%23199699: STEUR, PIETER. - Het karakter van Hieronymus van Stridon : bestudeerd in zijn brieven.
%23132758: STEUTEL, J.W. (ED.) - Morele Opvoeding : Theoretisch- en Historisch-Pedagogische Opstellen.
%2381094: KEMPER. STEVEN. - The presence of the past : chronicles, politics, and culture in Sinhala life.
%23104930: STEVENINCK, M.A. VAN. - The impact of capital imports, Argentina 1970-1989.
%23189412: STEVENS, M.P.J. - Informatietechnologie : de motor van de industrie.
%23251353: STEVENS, L.G.M. - Inkomstenbelasting 2001. 2e druk.
%2376364: STEVENS, E.E. & H.R. STEVENS (ED.). - John Galsworthy.
%23142349: STEVENS JR., E.W. - The Grammar of the Machine : technical Literacy and Early Industrial Expansion in the United States.
%231762: LEONARDUS GERARDUS MARIE STEVENS (1944-). - Fiscale fascinatie : fiscaal beleid 2006.
%23127813: STEVENS, HENDRIK. - De institutionele positie van zeehavens : een internationale vergelijking.
%2345162: STEVENS, L.G.M. - Maatschappelijk heffen. 1: De wetenschap.
%23215008: STEVENS, ANTHONY. - The roots of war : a Jungian perspective.
%23146890: STEVENS, JOHN N. - Czechoslovakia at the Crossroads : the Economic Dilemmas of Communism in Postwar Czechoslovakia.
%23258271: STEVENS, FRANK. - Vervoer onder cognossement.
%23245485: STEVENS, FRED & DIRK VAN DEN AUWEELE (EDS.) - Uuytwysens d'archiven : handelingen van de XIe Belgisch-Nederlandse Rechtshistorische Dagen, Leuven, 22-23 november 1990.
%23177594: STEVENSON, CHRISTINE. - Medicine and magnificence : British hospital and asylum architecture, 1660-1815.
%23222629: STEVENSON, ROBERT LOUIS. - The essential Dr Jekyll and Mr Hyde.
%2384018: STEVENSON, LESLIE. - Inspirations from Kant: Essays.
%2343987: STEVENSON, HAROLD W. - Contexts of achievement : a study of American, Chinese, and Japanese children.
%23258867: STEVENSON, ROBERT. - Spanish music in the age of Columbus.
%23160507: STEVENSON, WILLIAM R. - Sovereign grace : the place and significance of Christian freedom in John Calvin's political thought.
%2375166: STEVENSON, LESLIE. - Inspirations from Kant : essays.
%2344007: STEVENSON, MICHAEL I. (ED). - Joseph Alois Schumpeter : a bibliography 1905-1984.
%23260150: STEVENSON, HAROLD W. & ALBERTA E. SIEGEL. - Child development research and social policy. [Volume 1].
%2319507: STEVERS, TH.A. - Renteverschillen en renteniveau. Een onderzoek naar de oorzaken van de renteverschillen tussen staatsobligaties en, daarmede samenhangend, van het renteniveau, over de periode 1949 t/m 1960 in Nederland. Diss.
%23163623: STEVERS, TH.A. - De begrotingsnorm van het rijk.
%23155272: STEVERSON, JANET W. (ED.). - Children and the law. Volume 2.: The State and the schooling of children.
%2331450: STEVIN, SIMON. - The principal works of Simon Stevin. Volume 1. General introduction. Mechanics; Volume 2A-B. Mathematics; Volume 3. Astronomy. Navigation; Volume 4. The art of war; Volume 5. Engineering. Music. Civic life.
%2346031: STEWARD, MARGARET S. - Interviewing young children about body touch and handling.
%2360956: STEWART-MCDOUGALL, MARY LYNN. - The Artisan Republic : revolution, reaction, and resistance in Lyon (1848-1851).
%2367685: STEWART, J. HINDE. - Gynographs, French Novels by Women of the Late Eighteenth Century.
%23218516: STEWART, TONY K. (ED.) - Fabulous females and peerless Pirs : tales of mad adventure in old Bengal.
%2361061: STEWART, MARY LYNN. - Women, work & the French state. Labour protection and social patriarchy 1879-1919.
%2369334: STEWART, JOHN MASSEY. - The Soviet environment : problems, policies, and politics.
%23258289: STEWART, FRANK (ED.) - Almost heaven. On the Human and Devine. (Manoa 23:2).
%23233200: STEWART, DESMOND & JOHN HAYLOCK. - New Babylon : a portrait of Iraq.
%23258933: STEWART, FRANK (ED.) - Sky Lanterns : new poetry from China, Formosa, and Beyond.
%2347503: STEWART-CLARK, JACK. - Onderzoekcommissie drugproblemen in de Gemeenschap : verslag over de resultaten van het onderzoek, september 1986.
%237708: STEYAERT, JAN. - Digitale vaardigheden : geletterdheid in de informatiesamenleving.
%23248823: STEYGER, E., R.J.G.M. WIDDERSHOVEN & ARJEN W.H. MEIJ. - Europees recht en het Nederlands bestuursrecht : verslag van de algemene vergadering gehouden op 10 mei 1996 ter behandeling van de preadviezen van E. Steyger , R.J.G.M . Widdershoven , A.W.H . Meij.
%23116303: STEYGER, ELIES. - Besturen in het Europese recht : over de invloed van het communautaire recht op de nationale bestuursrechtelijke tradities.
%2334022: STEYGER, ELIES. - Medezeggenschap op ondernemingsniveau inzake veiligheids- en gezondheidsaangelegenheden in de Europese Gemeenschap.
%23141454: STEYGER, E. (E.A.) - Europees recht en het Nederlands bestuursrecht : preadviezen & verslag van de algemene vergadering gehouden op 10 mei 1996
%2376530: STEYGER, ELIES. - Medezeggenschap bij veiligheid en gezondheid: de Europese regelingen.
%2382921: STEYGER, ELIES. - Europe and its members : a constitutional approach.
%23248816: STEYGER, E., R.J.G.M. WIDDERSHOVEN & ARJEN W.H. MEIJ. - Europees recht en het Nederlands bestuursrecht : preadviezen.
%23199819: STEYNEN, PETRUS ANTONIUS WILHELMUS. - Stylistische opmerkingen aangaande het gebruik van deminutiva in het Latijn.
%23186952: STGTER, BIANCA (E.A.) - Stilstaande beelden : ondergang en opkomst van de fotografie.
%2379030: STHAMER, EDUARD. - Beiträge zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Königreichs Sizilien im Mittelalter.
%23166186: STIANSEN, ENDRE & JANE I. GUYER (EDS.) - Credit, currencies and culture : African financial institutions in historical perspective.
%23251561: STIASNY, GUSTAV. - Alcyonaria und Gorgonaria von Südafrika : aus der Sammlung des South African Museum Capetown.
%23251557: STIASNY, GUSTAV. - Über einige exotische Tornarien.
%23251582: STIASNY, GUSTAV. - Die Scyphomedusen des Roten Meeres.
%23251589: STIASNY, GUSTAV. - De Gorgonarien-familie Acanthogorgiidae Kükenth. & Gorz. : (met bijzondere inachtneming van het materiaal der Siboga-expeditie).
%2381513: STIBBE, D.G. - Inleiding tot de kennis der bestuursinstellingen in vreemde koloniën.
%2370759: STIBIC, V. - Tools of the mind : techniques and methods for intellectual work.
%2366467: STIBORA, J.J. DE & VAAL, A. DE. - Services and services trade: a theoretical inquiry. (Diensten en dienstenhandel: een theoretische analyse).
%23242187: STICH, STEPHEN - Collected Papers, Volume 1: Mind and Language, 1972-2010.
%23235382: ALEXANDER RUEB STICHTING. - Catalogus van de schaakcollectie.
%23235429: STICHTING MAATSCHAPPIJ, VEILIGHEID EN POLITIE - Veiligheid als bestuurlijke opdracht.
%23241198: STICHTING KLACHTEN- EN ADVIESBURO POLITIEOPTREDEN, AMSTERDAM - Grens gesteld : een visie op veranderingen bij de politie en een verslag over de afgelopen jaren.
%23251554: STIEMENS, M.J. - Anatomische Untersuchungen über die Vago-sympathische Innervation der Baucheingeweide bei den Vertebraten.
%23102509: STIETENCRON, HEINRICH VON. - Hindu Religious Traditions and the Concept of Religion.
%23263432: STIGLER, GEORGE - Essays in the History of Economic Doctrine.
%23170000: STIGLER, GEORGE J. - The Organization of Industry.
%23263434: STIGLER, GEORGE J. - The Economist As Preacher, and Other Essays.
%23263437: STIGLER, GEORGE J. (ED.) - Chicago Studies in Political Economy.
%23176717: STIGLITZ, JOSPEH E. - Information and economic analysis : selected works of Joseph E. Stiglitz, Volume 1.
%23229924: STIGLITZ, JOSEPH E. - Selected Works of Joseph E. Stiglitz: Volume II: Information and Economic Analysis: Applications to Capital, Labor, and Product Markets.
%23263365: STIGLITZ, JOSEPH E. - Whither Socialism?.
%23220411: STIGTER, DIANA & PHILIPPA VAN LOON. - Home is where the heArt is.
%232229: STIKKER, D.U. - Memoires : herinneringen uit de lange jaren waarin ik betrokken was bij de voortdurende wereldcrisis.
%23117128: STIL, JEROEN. - Dwarf galaxies: dynamics and star formation.
%2314249: STILLE, A.L.G.A. - De afdeling in het verenigingenrecht.
%2386239: STILLE, A.L.G.A. - In der minne gescheiden. Rede.
%23233023: STILLER, SABINA - Ideational Leadership in German Welfare State Reform: How Politicians and Policy Ideas Transform Resilient Institutions.
%23166320: STILLINGFLEET, EDWARD. - Three Criticisms of Locke.
%23239017: STILLINGS, NEIL. - Cognitive Science: an introduction.
%23157142: STILLWELL, AGNES NEWHALL & J.L. BENSON. - The Potters' Quarter: The Pottery.
%2355631: STIMSON, FREDERIC JESUP. - Popular law-making : a study of the origin, history, and present tendencies of law-making by statute.
%23186140: STINCHCOMB, JAMES. - Opportunities in law enforcement and criminal justice careers.
%23219016: STINCHCOMBE, ARTHUR L. - Information and organizations [electronic resource].
%23131634: STINGL, HERFRIED. - Die Entstehung der deutschen Stammesherzogtümer am Anfang des 10. Jahrhunderts.
%23194986: STINTON, HARRY. - Harry's war : experiences in the suicide club in World War One.
%2363176: STINTZING, RODERICH & ERNST LANDSBERG. - Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft. [Band 1: Bis zur ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Band 2: 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts; Band 3. Teil 1: Zeitalter des Naturrechts (Ende 17. bis Anfang 19. Jahrhundert). Text und Noten; Band 3. Teil 2: 19. Jahrhundert bis etwa 1870. Text; Band 3, Teil 2: 19. Jahrhundert bis etwa 1870. Noten].
%2379032: STINTZING, RODERICH & ERNST LANDSBERG. - Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft. Band 1: Bis zur ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Band 2: 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts; Band 3. Teil 1: Zeitalter des Naturrechts (Ende 17. bis Anfang 19. Jahrhundert). Text und Noten; Band 3. Teil 2: 19. Jahrhundert bis etwa 1870. Text; Band 3, Teil 2: 19. Jahrhundert bis etwa 1870. Noten.
%23248506: STINY, GEORGE. - Shape: Talking about Seeing and Doing.
%2348091: STIPEK, DEBORAH - Self-evaluation in young children.
%232830: STIPHOUT, HENRICUS ADRIANUS VAN. - Tussen loyaliteit en satisfactie in de consumptiemaatschappij. Een verhandeling over de verenigbaarheid van een prestatiemaatschappij en een verzorgingsstaat.
%23155380: STIRLING, JAMES H. - Materialism philosophically examined.
%23155374: STIRLING, JAMES H. - Sir William Hamilton being the philosophy of perception, an analysis.
%2379034: STIRLING, JAMES H. - Lectures on the philosophy of law : together with Whewell and Hegel, and Hegel and Mr. W.R. Smith. A vindication in a physico-mathematical regard.
%23159848: STITES, RICHARD (ED.) - Culture and entertainment in wartime Russia.
%2335093: STIVER, DAN R. - Paul Ricoeur and theology.
%23177589: STIVERS, ROBERT. - Listening to cement.
%23246719: STOCK, CATHERINE MCNICOL. - Rural radicals : righteous rage in the American grain.
%23124992: STOCK-MORTON, PHYLLIS - Moral Education for a Secular Society. The Development of Morale Laique in Nineteenth Century France.
%2329019: STOCKDALE, ERIC. - The Court and the offender : [a critical examination of the role of the criminal courts in England, together with an account of the prison systems in Holland, Denmark & Sweden, assessed comparatively with our own].
%23258931: STOCKDILL, BRETT C. AND MARY YU DANICO. - Transforming the Ivory Tower: Challenging Racism, Sexism, and Homophobia in the Academy.
%2387623: STOCKHAUSEN, DIRK HENRIK. - Beihilfenrechtliche Grenzen einer nationalen Beschäftigungspolitik. - Zur beschäftigungspolitischen Überlagerung des europäischen Beihilfenrechts -.
%23217498: STOCKING, GEORGE W. (ED.) - American anthropology, 1888-1920 : papers from the American anthropologist.
%23217502: STOCKING, GEORGE W. (ED.) - American anthropology, 1921-1945 : papers from the American anthropologist.
%23217501: STOCKING, GEORGE W. (ED.) - American anthropology, 1971-1995 : papers from the American anthropologist.
%2328609: STOCKING, GEORGE W. & MYRON W. WATKINS. - Monopoly and free enterprise : with the report and recommendations of the committee on cartels and monopoly.
%23131633: STÖCKL, ALBERT. - Geschichte der christlichen Philosophie zur Zeit der Kirchenväter.
%23128254: STÖCKL, ALBERT. - Geschichte der Philosophie des Mittelalters.
%2379036: STÖCKLE, A. - Spätrömische und byzantinische Zünfte: Untersuchungen zum sog. eparchikon biblion Leos den Weisen.
%23245522: STOCKMANS, PIERRE. - D. Petri Stockmans Opera omnia, quotquot hactenus separatim edita fuere nunc primum in unum corpus collecta & emendatiora prodeunt.
%2373070: STOCKTON, KATHRYN BOND. - God between their lips : desire between women in Irigaray, Brontë, and Eliot.
%23102511: STOCKUM, TH.C. VAN. - Grillparzer's blijspel Weh dem, der lügt! en zijn probleem.
%23102512: STOCKUM, TH.C. VAN. - De tragedie en haar problematiek.
%23102517: STOCKUM, TH.C. VAN. - Theodor Gottlieb von Hippel und sein Roman Lebensläufe nach aufsteigender Linie (1778-1781).
%23102519: STOCKUM, TH.C. VAN. - De colleges van de oudere Engelse universiteiten in de spiegel van de Engelse roman.
%23102521: STOCKUM, TH.C. VAN. - Die Problematik des Gottesbegriffs im Tristan des Gottfried von Strassburg.
%2311388: STOCKUM, TH.C. VAN. - Friedrich von Spee en de heksenprocessen.
%23174600: STOCKUM, TH.C. VAN. - Valentin Weigel : Doper en Paracelsist.
%23102513: STOCKUM, TH.C. VAN. - Der Ackermann aus Böhmen : herfsttij der middeleeuwen of humanistische lente?
%23102514: STOCKUM, TH.C. VAN. - Lavater contra Mendelssohn 1769-1771 : verlicht rationalisme en christelijke bekeringsijver.
%23102518: STOCKUM, TH.C. VAN. - Herders Journal meiner Reise im Jahre 1769.
%23102520: STOCKUM, TH.C. VAN. - Hartman von Ouwes Iwein.
%23102516: STOCKUM, TH.C. VAN. - Das Jedermann-motiv und das Motiv des verlorenen Sohnes im niederländischen und im niederdeutschen Drama.
%23102523: STOCKUM, TH.C. VAN. - Zwischen Jakob Böhme und Johann Scheffler: Abraham von Franckenberg (1593-1652) und Daniel Czepko von Reigersfeld (1605-1660).
%23102522: STOCKUM, TH.C. VAN. - Luther, zijn leven en zijn levenswerk in het kader van zijn tijd.
%23102515: STOCKUM, TH.C. VAN. - Gerhart Hauptmanns Atriden-Tetralogie.
%23187491: STOCKWIN , J.A.A. - Dynamic and immobilist politics in Japan.
%2349075: STODOLSKY, SUSAN S. - The subject matters : classroom activity in math and social studies.
%23253253: STOECKICHT, LOUISA. - Jonge dieren [Zwarte Beertjes, 390-391].
%2399401: STOEHR, T. - Free love in America: a documentary history.
%2342147: STOELINGA, THOMAS HERMAN JOZEF. - Russische revolutie en vredesverwachtingen in de Nederlandse pers maart 1917 - maart 1918.
%23244517: STOER, PIETER. - Jeepney blues : Filippijnse verhalen van een ontwikkelingswerker.
%239196: STOER, H.F.M. - De rooilijn. Diss.
%23236114: STOERK, FELIX. - Die Litteratur des internationalen Rechts, 1884 bis 1894.
%2319531: STOFBERG, JACOBUS ARNOLDUS. - Teologie en ontologie. Een ondersoek na die betekenis van die wysbgeerte van Heidegger vir die teologie, met verwysing na die denke van H. Ott en A.E. Loen.
%23235286: STOFBERGEN, LEENDERT. - Vijfendertig jaar verzorging omslag : Leendert Stofbergen Amsterdam.j
%23230141: STOFFELS, HIJME. - Onverwachte gasten : in gesprek met Gerard Dekker over kerk , godsdienst en cultuur : opstellen aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar sociologie van kerk en godsdienst aan de Vrije Universiteit.
%23195520: STOFFELS, P. - Huurkoop en krediet aan de consument.
%23114138: STOFFELS, H.K.A. - Het Besluit Tuchtrechtspraak voedselvoorziening.
%2349265: STÖHR, ADOLF. - Zur Hypothese der Sehstoffe und Grundfarben. Mit 10 Zeichnungen.
%23214200: STOITCHKOVA, DESISLAVA. - Towards Corporate Liability in International Criminal Law
%23177075: STOK, THEODORUS LEONARDUS. - De invloed van de zichtbaarmaking van de kwaliteit op de arbeider en zijn werk. Een industrieel-psychologisch onderzoek.
%23190832: STOK, JOHANNES THEODORUS. - De exceptie van non-qualificatie.
%23143212: STOKE, MELIS (CA. 1235-1305). - Hollandse Jaar-Boeken Of Rijm-Kronijk...Behelsende De Geschiedenissen des Lands, onder de Princen van het eerste Huis, tot den Jare 1305. Met de Afbeeldingen van alle de Holandse Graven.
%23257901: STOKER, H.G. - Truth and reality : philosophical perspectives on reality = Waarheid en werklikheid : wysgerige perspektiewe op die werklikheid : dedicated to Professor Dr. H.G. Stoker [in celebration of his 70th birthday]
%2319787: STOKES, SUSAN C. - Public Support for Market Reforms in New Democracies (Cambridge Studies in Comparative Politics)
%2331345: STOKKE, OLAV - Aid and Political Conditionality.
%23208217: STOKKOM, BAS A.M. VAN. - Georges Sorel: de ontnuchtering van de Verlichting
%23241255: STOKKOM, BAS A.M. VAN. - Beledigd in Amsterdam verbaal geweld tussen politie en publiek.
%23156913: STOKMAN, FRANS N. - Roll calls and sponsorship : a methodological analysis of Third World group formation in the United Nations.
%23201491: STOKMAN, SIEGFRIED. - De religieuzen en de onderwijspolitiek der regeering in het Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden (1814-1830).
%23240906: STOKMANS, MARIA JOHANNA WILHEMINA. - The relative importance of product attributes : consumer decision theories in new-product development.
%23241114: STOKROOS, MEINDERT. - Fonteinen in Nederland : historische watervoerende monumenten.
%23100899: STOKS, FRANS. - Ars & Ingenium. Studien zum Übersetzen. Festgabe für Frans Stoks...
%234890: STOKVIS, BERTHOLD. - Hypnose in de geneeskundige praktijk. 2e druk.
%237629: STOKVIS, BENNO J. - Rond het misdrijf van frauduleusen invoer. Diss.
%2330104: STOL, W.PH. - Politieoptreden en informatietechnologie : over sociale controle van politiemensen.
%23196999: STOL, ALBERT. - Aline : de geboorte van een legende : [De verhalenvertellers noemen haar de Jeanne d'Arc van Afrika].
%2384875: STOL, M. & WIGGERMANN, F.A.M. - Zwangerschap en geboorte bij de Babyloniërs en in de Bijbel.
%2397987: STOLK, P.J. - De nationale ombudsman.
%2378188: STOLK, L. - Geschiedenis van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (R.K. Ziekenverpleging).
%23191845: STOLK, A.A.H. - Jean Charles Pabst : diplomaat en generaal in Oost-Azië 1873-1942.
%23245956: STOLK, P.J. - Grenservaringen : psychologie van het onalledaagse.
%23154551: MULLER E.R. & STOLKER C.J.J.M - Ramp en recht: beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
%232959: STOLLEIS, MICHAEL (ED.) - Juristische Zeitschriften: die neuen Medien des 18.-20. Jahrhunderts.
%23129989: STOLLEIS, MICHAEL (ED.) - Policey im Europa der Frühen Neuzeit.
%232801: STOLLEIS, MICHAEL & THOMAS SIMON (EDS.) - Juristische Zeitschriften in Europa.
%2343937: STOLLER, ROBERT J. - Coming attractions : the making of an x-rated video.
%23204438: STOLLER, ROBERT J. - Splitting : a case of female masculinity.
%23255981: STOLP, CORNELIS. - De elliptische integralen van de eerste soort.
%2358769: STOLTZ, PAULINE - Gender Equality, Citizenship and Human Rights: Controversies and Challenges in China and the Nordic Countries (Routledge Research in Comparative Politics).
%23113290: STOLTZFUS, NATHAN - Resistance of the heart : intermarriage and the Rosenstrasse Protest in Nazi Germany.
%23191598: STOLWIJK, S.A.M. - Onschuld, vrijspraak en de praesumptio innocentiae. Afscheidsrede.
%238185: STOLWIJK, F.F.M. - De collectieve arbeidsovereenkomst voor de typografie.
%23186231: STOLWIJK, S.A.M. - Voorarrest : kanttekeningen bij tien jaar toepassing van voorlopige hechtenis.
%23189683: STOLWIJK, S.A.M. - Het onderzoek ter terechtzitting in strafzaken.
%23248435: STOLWIJK, S.A.M. - Het onderzoek ter terechtzitting in strafzaken.
%23176628: STOLZ, STEPHAN. - Hochzusammenhängende Mannigfaltigkeiten und ihre Ränder.
%2379038: STÖLZEL, ADOLF. - Entwicklung des gelehrten Richtertums in den deutschen Territorien. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung mit vorzugsweiser Berücksichtigung der Verhältnisse im Gebiet des ehemaligen Kurfürstentums Hessen.
%23242027: STOLZENBERG, JÜRGEN. - Ursprung und System : Probleme der Begründung systematischer Philosophie im Werk Hermann Cohens , Paul Natorps und beim frühen Martin Heidegger.
%23128255: STOLZENBURG, ARNOLD F. - Die Theologie des Jo. Franc. Buddueus und des Chr. Matth. Pfaff. Ein Beitrag zur Geschichte der Aufklärung in Deutschland.
%23256259: STOLZENBURG, ANDREAS. - Max Beckmann : Zeichnungen und Druckgraphik aus der Sammlung Hegewisch in der Hamburger Kunsthalle.
%23175735: STOMMEL, JOANNES ANTONIUS - L'unification du réel : essai épistémologique sur la schématisation découpante et sa résolution dans les théorétisations de la réalité physique des points de vue scientifique et philosophique comparés.
%23231198: STONE, I.F. - The trial of Socrates.
%2321795: STONE, A.E. - Autobiographical occasions and original acts. Versions of American Identity from Henry Adams to Nate Shaw.
%23221941: STONE, DAVID J. A. - Fighting for the fatherland : the story of the German soldier from 1648 to the present day.
%23231184: STONE, LESLIE. - The American elections 1964.
%23115217: STONE, JUDITH F. - The Search for social peace : reform legislation in France, 1890-1914.
%23164675: STONE, GEOFFREY R., LOUIS M. SEIDMAN, CASS R. SUNSTEIN & MARK V. TUSHNET. - Constitutional Law. 2nd edition.
%23129388: STONE, JULIUS. - Quest for survival : the role of law and foreign policy.
%23156531: STONE, JEROME A. - Minimalist vision of transcendence : a naturalist vision of religion.
%2321474: STONE, HARRIET - The Classical Model: Literature and Knowledge in Seventeenth-Century France
%23218432: STONE, PETER. - Layered learning in multiagent systems : a winning approach to robotic soccer.
%23135746: STONE, HARLAN F. - Law and its Administration.
%23218221: STONE, KENNETH A. - Sex, honor, and power in the Deuteronomistic history.
%23262911: STONE, GEORGE C. ... [ET AL.] (EDS.) - Health psychology : a discipline and a profession.
%23217248: STONE, HARRIET AMY. - The classical model : literature and knowledge in seventeenth-century France.
%2330106: STONE, JULIUS. - Law and the social sciences : the second half century.
%23166108: STONE, IRVING. - Clarence Darrow : for the defence.
%2383194: STONE, JULIUS. - Social dimensions of law and justice.
%2397470: STONE, MARTIN. - The agony of Algeria.
%23201157: STONE, RICHARD. - Measurement of Consumers' Expenditure & behaviour in The United Kingdom 1920-1938.
%2395269: STONEMAN, PAUL. - The economic analysis of technological change.
%23195564: STOOP, HENDRIK JACOBS HERMAN. - Artt. 917, 918 en 920, 2e lid B. W.
%2362044: STOOP, ANTON ELISA. - Overeenkomsten tot afwenteling van de gevolgen van aansprakelijkheid.
%23100901: STORIOGRAFIA. - Per una storiografia letteraria europea. Ricerche storico-metodologiche su intersezioni letterarie olandesi, fiamminghe e italiane.
%23118852: STORK, PHILIP A. - Modelling international financial markets. An empirical study.
%23155749: STORK, PETER. - The aspectual usage of the dynamic infinitive in Herodotus.
%23161164: STORK, HARRY - Het geheim van de Albert Cuyp. Jeugdherinneringen aan de jaren 1900-1940 in de Amsterdamse Pijp.
%23190148: STORM, P.M. & S.M. VAN STEENBERGEN. - Overzicht ondernemingsrecht.
%231444: STORM, SERVAAS & C.W.M. NAASTEPAD (EDS.) - Globalization and economic development : essays in honour of J. George Waardenburg.
%23149702: STORME, MARCEL. - Dromen van gerechtigheid : beschouwingen over gerecht en rechtvaardigheid.
%2359418: STORME, MARCEL & FEDERICO CARPI (ED.) - In honorem Mauro Cappelletti (1927-2004) : tribute to an international procedural lawyer.
%2348403: STORME, MARCEL & HÉLÈNE CASMAN (EDS.) - Towards a justice with a human face : the first international congress on the law of civil procedure, Faculty of law, State university of Ghent 27 August 1977 - 4 September 1977.
%2383024: STORME, MARCEL. - Storme terecht.
%23207191: STORME, MARCEL. - 'Ik die bij sterren sliep en 't haar der ruimten droeg' : de metabletica van het procesrecht.
%2389285: STORME, MARCEL. - Mijmeringen van een jurist bij 1984.
%2314204: STORME, MARCEL (E.A.). - Feestbundel 25 jaar Tijschrift voor Privaatrecht. Registers 1964-1988.
%23212113: STÖRMER, H. - Semi-Markoff-Prozesse mit endlich vielen Zuständen. Theorie und Anwendungen.
%23232595: STORMORKEN, BJORN - Human rights terminology in international law : a thesaurus.
%23263355: STORPER, MICHAEL - Worlds of Production: The Action Frameworks of the Economy.
%2320680: STORTENBEKER, WILLEM. - De verbindingen van Chloor met Jodium.
%23175663: SANTANEE PHASUK & PHILIP STOTT. - Royal Siamese maps : war and trade in nineteenth century Thailand.
%23166021: STOUT, H.D. & A.J. HOEKEMA (EDS.) - Onderhandelend bestuur.
%23234568: STOUT, JANIS P. - Willa Cather : the writer and her world.
%2325722: STOUT, H.D. - De betekenissen van de wet : theoretisch-kritische beschouwingen over het principe van wetmatigheid van bestuur.
%23224540: STOUT, JANIS P. - Katherine Anne Porter : a sense of the times.
%23100903: STOUTEN, J. - Willem Anthonie Ockerse (1760-1826), leven en werk.
%2318917: STOUTJESDIJK, PHILIPPUS. - Heaths and inland dunes of the Veluwe. A study on some of the relations existing between soil, vegetation and microclimate.
%2342188: STOW, DORRIK - Vanished Ocean: How Tethys Reshaped the World.
%2371256: STOW, KENNETH. - Theater of acculturation : the Roman ghetto in the sixteenth century.
%23146079: STOWELL, DANIEL W. (ED.) - In tender consideration: women, families, and the law in Abraham Lincoln's Illinois.
%23231232: STRAATEN, J.C. VAN. - Compendium overdrachtsbelasting. 2e druk.
%23186233: STRAATEN, PETER VAN. - Allemaal ambtenaren.
%2386618: STRAATEN, J.C. VAN. - Compendium overdrachtsbelasting.
%2375102: STRAATEN, J.C. VAN. - Wegwijs in de overdrachtsbelasting.
%23208365: STRAATEN, PETER VAN. - Van Agt en de dingen die voorbijgaan : politieke prenten.
%2342081: STRAATEN, JAN VAN DER - Zure regen, economische theorie en het Nederlandse beleid.
%23248639: STRAATHOF, ALEX (ED.) - Integriteit in teams.
%23255164: STRACHEY, JOHN. - Contemporary capitalism.
%23128257: STRACK, MAX LEBERECHT. - Die Dynastie der Ptolemaër.
%23113586: STRACKE, J. RICHARD (ED.) - The Laud herbal glossary.
%23133989: STRACKE, G.J. - Het Microscopisch Onderzoek van Voedings- en Genotsmiddelen met Beschrijving en Handleiding voor het Gebruik van het Microscoop.
%23102524: STRADNER, H., D. ADAMIKER AND O. MARESCH. - Electron Microscope Studies on Albian Calcareous Nanoplankton
%23156102: STRAETMANS, STEFAN. - Extreme financial returns and their comovements.
%2322697: NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHTSADVOCATEN. - Verdedigers in strafzaken : over de rol en taakopvatting van de verdediger in strafzaken.
%234261: LANDESGRUPPE ÖSTERREICH DER INTERNATIONALEN STRAFRECHTSGESELLSCHAFT. - XIV. Internationaler Strafrechtskongress : Kongressakten : Wien 1.-7. Oktober 1989 = XIVe Congrès International de Droit Pénal : Actes du congress : Vienne 1er-7 Octobre 1989 = XIVth International Congress on Penal Law : Congress Proceedings : Vienna 1st-7th October 1989.
%2326851: STRAFVERTEIDIGERVEREINIGUNGEN. - 22. Strafverteidigertag : vom 20.-22. März 1998 in Erfurt.
%2343187: STRAIN, ERIC C. - Methadone Treatment for Opioid Dependence.
%23247460: STRAK. A.H.J. - De Reglementen van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Deel 2: Vergelijking van het Reglement van Orde van 1983 met de Reglementen van Orde van 1815, 1849, 1888, 1950 en 1967.
%2392186: STRAND, DAVID. - Rickshaw Beijing : city people and politics in the 1920s.
%23228277: STRANDBERG, VICTOR H. - Greek mind/Jewish soul : the conflicted art of Cynthia Ozick.
%23118493: STRANG, A. - Eene historische verhandeling over de liberale politiek en het lager onderwijs van 1848 tot 1920.
%2357586: STRANG, JOHN & MICHAEL GOSSOP (EDS.) - Heroin addiction and drug policy : the British system.
%2345771: STRASBURGER, EDUARD. - Das kleine Botanische Praktikum für Anfänger. Anleitung zum Selbststudium der mikroskopischen Botanik und Einführung in die mikroskopische Technik. Neunte, verbesserte Auflage von Max Koernicke.
%233407: STRASSER, WOLFGANG. - Österreich und die Vereinten Nationen : eine Bestandaufnahme van 10 Jahren Mitgliedschaft.
%23220084: STRASSER, STEPHAN. - Fenomenologie en empirische menskunde.
%23153888: STRATEN, G.F.M. - In de beslotenheid van het openbaar bestuur : de institutionalisering van informatietechnologie binnen de bevolkingsadministratie.
%2384938: STRÄTER, M. & G.J. SCHÖLVINCK. - Rapport inzake de gezinsverpleging van voogdij- en regeeringskinderen uitgebracht in opdracht van het bestuur van den Nederlandschen Bond tot Kinderbescherming.
%2342248: STRATHERN, PAUL. - Leibniz in 90 Minutes (Philosophers in 90 Minutes Series).
%2342258: STRATHERN, PAUL. - Rousseau in 90 Minutes.
%23121522: STRATHERN, ANDREW & GABRIELE STÜRZENHOFECKER (EDS.) - Migration and transformations. Regional perspectives on New Guinea.
%23246677: STRATHERN, PAUL. - Napoleon in Egypt.
%23135591: STRATTON, BEVERLY J. - Out of Eden. Reading, Rhetoric, and Ideology in Genesis 2-3.
%2373366: STRATTON PORTER, GENE. - Aan den voet van den regenboog : (At the foot of the rainbow).
%23255747: STRATZ, C.H. - Gezondheidsleer voor de vrouw.
%23114258: STRAUB, M. - Voordrachten over Oogheelkundige Therapie.
%23114260: STRAUB, M. - Handleiding bij het Oogheelkundig Onderzoek.
%23245459: STRAUCH, DIETER. - Kleine rechtsgeschichtliche Schriften : Aufsätze 1965 - 1997 : aus Anlass seines 65. Geburtstages.
%23204487: STRAUS, EUGENE. - Rosalyn Yalow, Nobel laureate : her life and work in medicine : a biographical memoir.
%23234156: STRAUSS, HEINRICH. - Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt : das Judenproblem im Spiegel der Kunst.
%23179156: STRAUSS, SYLVIA. - Traitors to the masculine cause : the men's campaigns for women's rights.
%23218532: STRAUSS, HARRY. - The battle of Salamis : the naval encounter that saved Greece and western civilization.
%23106296: STRAUSS, D.F.M. - Begrip en idee.
%2322281: STRAUSS, JOHANN. - Johann Strauss 1825-1899 , Die Fledermaus : Operette in drei Akten.
%23154903: STRAUSS, BARRY S. - The Trojan War : a new history.
%23208463: STRAVER, C.J. - Massa-communicatie en godsdienstige beïnvloeding.
%23169061: STRAWSON, JOHN. - Churchill and Hitler : in victory and defeat.
%23256488: STRAWSON, GALEN. - Selves : an essay in revisionary metaphysics.
%23229964: STRAWSON, PETER - Philosophical Writings.
%23215422: STREATFEILD, DOMINIC. - Cocaine : an unauthorized biography.
%2383863: STREBEIGH, FRED. - Equal : women reshape American law.
%23107436: STREBEL, F. - Insidervergehen und Banken. Eine juristische Analyse der Konsequenzen des Art. 161 StGB für Banken in der Schweiz.
%23166673: STREE, WALTER. - Deliktsfolgen und Grundgesetz : zur Verfassungsmässigkeit der Strafen und sonstigen strafrechtlichen Massnahmen.
%23186013: STREEFKERK, C.A. - Opschortingsrechten.
%23231233: STREEK, J.L. VAN DER. - Omzetting van rechtspersonen.
%23260994: STREET, HARRY. - Justice in the welfare state.
%23211243: STREETEN, PAUL PATRICK - Thinking about Development (Raffaele Mattioli Lectures).
%2340985: STREETER, MICHAEL. - South America [and the Treaty of Versailles].
%2340987: STREETER, MICHAEL. - Central America [and the Treaty of Versailles].
%23219008: STREFFER, C. - Umweltstandards : kombinierte Expositionen und ihre Auswirkungen auf den Menschen und seine Umwelt.
%23258319: STREHLER, HERMANN & REMO BORNATICO. - Die Buchdruckerkunst in den Drei Bünden
%23245850: STREHLKE, CARL BRANDON. - Italian Paintings 1250-1450. John G. Johnson Collection and the Philadelphia Museum of Art.
%2354757: STREKHNIN, YURIY. - Commandos from the sea : Soviet naval spetsnaz in World War II.
%23135723: STRELSKY, NIKANDER - Saltykov and the Russian Squire.
%2319429: STRENG, TOOS. - Realisme in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland Tot 1875.
%23263023: STRENSKI, IVAN. - Durkheim and the Jews of France.
%23102526: STRICKER, B.H. - De oorsprong van het Romeinse circus.
%23102527: STRICKER, B.H. - De Ark des Verbonds.
%23102530: STRICKER, B.H. - Architectonische monoliethen.
%23102533: STRICKER, B.H. - Het oude verbond.
%231890: STRICKER, SALOMON. - Physiologie des Rechts.
%23102529: STRICKER, B.H. - De maat der dingen.
%23102531: STRICKER, B.H. - Jezus' koningschap.
%23102534: STRICKER, B.H. - Het Corpus Hermeticum : index op gecommentarieerde passages.
%23239640: STRICKLAND, LLOYD H. - Leibniz reinterpreted.
%2376301: STRICKLAND, W.W. - Four Scientific Essays.
%2321785: STRIDIRON, JOSEPH GILBERT. - Onderzoek naar het verschil in belastingdruk der Nederlandsche gemeenten (belastingjaren 1931/'32 en 1932/'33).
%23154779: STRIEDER, PETER - Dürer.
%23102536: STRIEN, S.J. VAN AND S.M. VERDUYN LUNEL. - Stochastic and Spatial Structures of Dynamical Systems.
%23162077: KEES VAN STRIEN. - De ontdekking van de Nederlanden : Britse en Franse reizigers in Holland en Vlaanderen, 1750-1795.
%23232132: STRIEN, JEROEN VAN. - Renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting.
%23214490: STRIEN, KEES VAN. - Touring the Low Countries : accounts of British travellers, 1660-1720.
%2381126: STRIJARDS, G.A.M. - Uitlevering.
%23132431: STRIJARDS, G.A.M. - Strafbare Voorbereidingshandelingen
%23132466: STRIJARDS, G.A.M. - Strafuitsluitingsgronden.
%2330482: STRIJARDS, G.A.M. - Een permanent strafhof in Nederland.
%2364169: STRIJARDS, G.A.M. - Het nieuwe Nederlandse Vreemdelingenrecht.
%2360640: STRIJARDS, G.A.M. - Internationaal strafrecht, strafmachtsrecht. Algemeen deel.
%23132692: STRIJARDS, G.A.M. - Een Universeel strafhof: chimere of realiteit?
%2389740: STRIJARDS, G.A.M. - Facetten van dwaling in het strafrecht.
%23259511: STRIJARDS, G.A.M. - Hoofdstukken van internationaal strafrecht : voorpublicatie.
%23259510: STRIJARDS, G.A.M. - Hoofdstukken van internationaal strafrecht : voorpublicatie.
%23251974: STRIJARDS, G.A.M. - Een permanent strafhof in Nederland. 2e druk.
%23259447: STRIJARDS, G.A.M. - Hoofdstukken van internationaal strafrecht.
%23195990: STRIJARDS, G.A.M. - Turkey, the Union and the accession = Türkiye, Avrupa Birligi v giris = Turkije, de Unie en de toetreding. 2 Volumes.
%236533: STRIJBOS, SYTZE. - Het technische wereldbeeld : een wijsgerig onderzoek van het systeemdenken.
%2333799: STRIJBOSCH, A.K.J.M. - Juristen en de studie van volksrecht in Nederlands-Indië en Anglofoon Afrika.
%2398712: STRIJD, KR. - Wat moet er met de N.S.B.-ers gebeuren?
%23258502: STRIK, S.A.W.J. - Het herziene regime van de fiscale eenheid.
%2335759: STRIK, BEREND. - Berend Strik : body electric.
%23263192: STRIKWERDA, LUC. - Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht.
%23130230: STRIKWERDA, LUC. - Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht.
%235671: STRIKWERDA, LUC. - Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht.
%23256125: STROBEL, JOCHEN. - Vom Verkehr mit Dichtern und Gespenstern : Figuren der Autorschaft in der Briefkultur.
%2386480: STRODEL, GEBHARD. - Seelsorge in Justizvolzugsanstalten. Die Ausgestaltug der katholischen Gefängnisseelsorge in den Rechtsquellen und das Grundrecht der Strafgefangenen auf religionsfreiheit in der Rechtsprechung der Gerichte der Bundesrepublik Deutschland.
%23109741: STROEKER, NATASHA E. - Second-hand Markets for Consumer Durables.
%23255245: STROH, WILFRIED. - Latein ist tot, es lebe Latein! : kleine Geschichte einer grossen Sprache.
%2360787: STROHAL, EMIL. - Schuldübernahme.
%23165846: STROHM, PAUL - Hochon's arrow : the social imagination of fourteenth-century texts.
%23166382: PAUL STROHM. - England's empty throne : usurpation and the language of legitimation , 1399-1422.
%23188783: STROINK, F.A.M. - Rechterlijke organisatie en rechtspraak in beweging.
%2381751: STROINK, F.A.M. - Algemeen bestuursrecht. Een inleiding.
%2338442: STROINK, F.A.M. - Algemeen bestuursrecht. Een inleiding.
%23238230: STROLL, AVRUM - Sketches of landscapes : philosophy by example.
%23153947: STROM, ROBERT G. - Mercury: the elusive planet.
%23128422: STROMBERG, ADALBERT VON. - Studien zur Theorie und Praxis der Taufe in der christlichen Kirche der ersten 2. Jahrhunderte.
%23236482: STROMSETH, JANE; DAVID WIPPMAN & ROSA BROOKS. - Can might make rights? : building the rule of law after military interventions.
%23166319: STRONG, EDWARD W. - Procedures and Metaphysics : A Study in the Philosophy of Mathematical-Physical Science in the Sixteenth and Seventeenth Centuries.
%235094: STRONG, STACIE & LIZ WILLIAMS. - Complete tort law : text , cases , and materials.
%2372813: STRONG, WILLIAM S. - The copyright book : a practical guide.
%2313467: STRONG, WILLIAM S. - The copyright book : a practical guide. 2nd ed.
%23204092: STRONKS, K. - Socio-economic inequalities in health : individual choice or social circumstances ? = Sociaal-economische gezondheidsverschillen : individuele keuze of sociale omstandigheden ?.
%23221502: STRUCK, OLAF. - Individuenzentrierte Personalentwicklung : Konzepte und empirische Befunde.
%23260209: STRUCK, GERHARD. - Zur Theorie juristischer Argumentation.
%2381423: STRUEVER, STUART & F.A. HOLTON. - Koster: Americans in search of their prehistoric past.
%2365010: STRUGNELL, ANTHONY. - Diderot's politics : a study of the evaluation of Diderot's political thought after the Encyclopédie.
%23144134: STRUICK, J.E.A.L. - Goede Buur of Verre Vriend. 1636-1986. De relatie tussen de Universiteit en de stad Utrecht.
%23235763: STRUICK, J.E.A.L. - Gelre en Habsburg 1492-1528.
%23248944: STRUIJS, ALIES. - Minderhedenbeleid en moraal : erkenning van culturele identiteit in het perspectief van de liberale moraal.
%23247016: STRUIK, D.J. - Geschiedenis van de wiskunde.
%2321627: STRUIKSMA, J. - Verwant zonder verband : de coördinatie van de bouw- en de milieuvergunning.
%23259499: STRUIKSMA, N., J. DE RIDDER & H.B. WINTER. - De effectiviteit van bestuurlijke en strafrechtelijke milieuhandhaving.
%2320544: STRUKER, ARNOLD. - Die Kundgebungen Papst Benedikts XV. Zum Weltfrieden, im Urtext und in Deutscher Übersetzung herausgegeben von Dr. Arnold Struker.
%23157841: STRUM, PHILIPPA. - Louis D. Brandeis : justice for the people.
%2370152: STRÜMPELL, A. - Aus dem Leben eines deutschen Klinikers. Erinnerungen und Beobachtungen.
%23226987: STRUPP, MICHAEL. - Das neue Strafgesetzbuch der VR China: Kommentar und Ubersetzung.
%23225983: STRUPP, KARL. - Urkunden zur Geschichte des Völkerrechts. Band I: Bis zum Berliner Kongress (1878);
%23237403: STRUPP, KARL. - Documents pour servir à l'histoire du droit des gens. Volume 1-5, Supplement.
%23214087: STRUPP, MICHAEL. - Chinas territoriale Anspruche: Aktuelle Probleme der Landgrenzen, der Seegrenzen und des Luftraumes.
%23205275: STRUVE, BURKHARD GOTTHELF. - Rervm Germanicarvm Scriptores Aliqvot Insignes, Qvi Historiam Et Res Gestas Germanorvm, Medii Potissimvm AEvi, Inde A Carolo M. Ad Carolvm V Vsqve, Per Annales Litteris Consignarunt / Primvm Collectore Joanne Pistorio Nidano, Tribvs Tomis, In Lvcem Prodvcti, Nvnc Denvo Recogniti, Adiectis Notis, Et Indice Rervm, Personarvm, Ac Locorvm Copiosissimo, Editione Tertia Emendatiori Et Locvpletiori Ad Vsvs Pvblicos Redvcti, Cvrante Bvrcardo Gotthelff. Struvio, ...VOLUME I ONLY
%2379040: STRUVE, BURKHARD GOTTHELF. - Bibliotheca iuris selecta. Accessit Bibliotheca selectissima iuris studiosorum, emendavit et copiose locupletavit Christian Gottlieb Buder.
%23252933: STRUVE, BURKHARD GOTTHELF. - Bibliotheca ivris selecta secvmdvm ordinem litterarivm disposita et ad singvlas ivris partes directa : accessit Bibliotheca selectissima ivris stvdiosorvm qvam primvm digessit B. Bvrcardvs Gotthelf Strvvivs IC.
%2343609: STRUYCK, NICOLAS. - Les oeuvres de Nicolas Struyck (1687-1769) qui se rapportent au calcul des chances, à la statistique générale, à la statistique des décès et aux rentes viagères tirées des oeuvres complètes.
%23238031: STRUYCKEN, A.V.M. - 's Lands wijs 's lands eer.
%2318354: STRUYCKEN, A.A.H. - De oorlog en het volkenrecht.
%2316002: STRUYCKEN, A.A.H. - De gemeenten en haar gebied : eene studie over de vrijwillige en onvrijwillige samenwerking der gemeenten en de verandering van gemeentegrenzen.
%2310513: STRUYCKEN, A.A.H. - Het Rechtsbegrip : theoretische onderzoekingen. Diss.
%23144640: STRUYCKEN, A.V.M. & J.E. KRINGS. - De rechterlijke bevoegheid volgens E.E.G. Jurisdictie- en Executieverdrag. Preadviezen.
%2385369: STRUYCKEN, A.A.H. - Processiën langs de openbare straten.
%2365099: STRUYCKEN, A.A.H. - Het Rechtsbegrip : theoretische onderzoekingen. Diss.
%2311393: STRUYCKEN, A.A.H. - De oorlog en het volkenrecht.
%2337119: STRUYKER BOUDIER, HENK. M.A. - Speurtocht naar een onbekende : Anna Blaman en haar eenzaam avontuur.
%23140424: STRYDOM, PIET. - Discourse and knowledge : the making of enlightenment sociology.
%23238308: STRYK, SAMUEL [SAMUELIS STRYKII]. - Examen juris feudalis : ex ejus novissimis interpretibus in gratiam auditorum collectum ac methodo institutionum dispositum; accessit appendix solennium ...
%2360298: STRYK, SAMUEL [SAMUELIS STRYKII]. - Tractatus de Cautelis Testamentorum : in quo pleraque quae in testamentis condendis, tam quoad solennia externa, quam quoad formam illorum internam, pupillarem, circa fideicommissa familiae constituenda, legitimam sine gravamine relinquendam, legata ordinanda, Falcidiam prohibendam, codicillorum ordinationem, & testamentorum mutationem ac conservationem, caute observanda, perspicue exponuntur.
%2335805: STRYK, SAMUEL [SAMUELIS STRYKII]. - [SAMUELE STRYKIO, JC.] Praelectiones Viadrinae de Cautelis Contractuum neccessariis exemplis contractuum declaratae et variis facultatis iuridicae responsis illustratae.
%23244069: STUART, NANCY RUBIN - The Reluctant Spiritualist: The Life of Maggie Fox.
%23118948: STUBBÉ, J.P.M. - Uw akte wordt geregistreerd!
%23239289: STUBBLEFIELD, ANNA. - Ethics along the color line.
%23262735: STUBBS, WILLIAM (ED.) - Select Charters and other illustrations of English constitutional history from the earlies times to the reign of Edward the First.
%23262737: STUBBS, WILLIAM (ED.) - Select Charters and other illustrations of English constitutional history from the earlies times to the reign of Edward the First.
%23262762: STUBBS, WILLIAM. - The constitutional history of England in its origin and development.
%23244852: STÜBINGER, STEPHAN. - Das idealisierte Strafrecht : über Freiheit und Wahrheit in der Straftheorie und Strafprozessrechtslehre.
%23161639: STUCK, GOTTLIEB HEINRICH. - Gottlieb Heinrich Stuck's Verzeichnis von aeltern und neuern Land- und Reisebeschreibungen : ein Versuch eines Hauptstücks der geographischen Litteratur : mit einem vollstaendigen Realregister und einer Vorrede
%23106661: STUDIER, ALPHONS. - Die III. UN-Seerechtskonferenz : auf dem Weg zu einger gerechten Weltmeeresordnung.
%23249132: INSTITUTE FOR PALESTINE STUDIES. - Journal of Palestine Studies : a quarterly on Palestinian Affairs and the Arab-Israeli Conflict. Volume 5 (1975) - Volume 40-1 (2010)
%2354900: STUDNITZ, HANS-GEORG VON. - While Berlin Burns : the memoirs of Hans-Georg von Studnitz 1943-1945.
%23123383: STUHLSATH, W. - Gregor I. der Grosse. Sein Leben bis zu seiner Wahl zum Bapste nebst einer Untersuchung der altesten Biten.
%23206570: STUIJVENBERG, J.H. VAN. - La margarine : histoire et évolution 1869-1969.
%2317842: STUIJVENBERG, PAUL VAN. - Heden en verleden in de moderne economische geschiedenis. Diss.
%23200199: STUIJVENBERG, JOHANNES HERMANUS VAN. - De bloemisterij in Nederland : uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereniging De Nederlandse Bloemisterij.
%23136180: STUIJVENBERG, J.H. VAN. - Enkele Economische Aspecten van de Kersenteelt in Nederland.
%23216016: STUIP, R.E.V. & C. VELLEKOOP (ED.) - Middeleeuwers over vrouwen. Deel 2.
%232407: STUIP, R.E.V. & C. VELLEKOOP (ED.) - Middeleeuwers over vrouwen. Deel 1.
%23148573: STUKE, HORST - Philosophie der Tat : Studien zur Verwirklichung der Philosophie bei den Junghegelianern und den Wahren Sozialisten.
%23245964: STULDREHER - NIENHUIS, J. - Verborgen Paradijzen. Het leven en de werken van Maria Sibylla Merian 1647 - 1717
%23174300: STUMBERG, GEORGE WILFRED. - Principles of conflict of laws.
%232995: STUMPF-BRENTANO, KARL FRIEDRICH - Die Reichskanzler vornehmlich des X., XI. und XII. Jahrhunderts : nebst einem Beitrage zu den Regesten und zur Kritik der Kaiserurkunden dieser Zeit. Band 2 : Die Kaiserurkunden des 10., 11. und 12. Jahrhunderts, chronologisch verzeichnet als Beitrag zu den Regesten und zur Kritik derselben.
%232964: STUMPF-BRENTANO, KARL FRIEDRICH - Die Reichskanzler vornehmlich des X., XI. und XII. Jahrhunderts : nebst einem Beitrage zu den Regesten und zur Kritik der Kaiserurkunden dieser Zeit. Band 1 ; Abt. 1, Einleitung, Rückblick auf die Merowinger- und Karolinger-Urkunden : (alles von Band 1 Erschienene),
%2379956: STUMPF, CARL. - Tonpsychologie. 2 Bände.
%23244854: STUMPF, CORDULA. - Aufgabe und Befugnis : das wirtschaftsverfassungsrechtliche System der europäischen Gemeinschaftsziele, dargestellt in seinen Auswirkungen auf die Freistellung vom Kartellverbot.
%2379958: STUMPF, CARL. - Über den psychologischen Ursprung der Raumvorstellung.
%23188651: STUPAK, RONALD J. ... [ET AL]. - Handbook of Public Quality Management.
%23102538: STUPPERICH, R. - Melanchtons deutsche Bearbeitung seiner Loci nach der Olmützer Handschrift.
%23203925: STURDZA, DÉMÈTRE A. (ED.) - Charles Ier : Roi de Roumanie : chronique - actes - documents. Tome I : 1866-1875.
%2353991: STURGE, JOSEPH. - A visit to the United States in 1841.
%23157131: STURGEON, MARY C. - Sculpture: The Reliefs from the theater.
%23166221: STURGEON, MARY C. - Sculpture I: 1952-1967. (Isthmia IV).
%23256698: STURKENBOOM, DOROTHÉE. - De elektrieke kus : over vrouwen, fysica en vriendschap in de 18de en 19de eeuw : het verhaal van het Natuurkundig Genootschap der Dames in Middelburg.
%23251528: STURLER, JACQUES EDUARD DE. - Granada en de Alhambra : geschiedenis en reisherinneringen.
%2378884: STURM, AUGUST. - Beiträge zum römischen Recht unter Berücksichtigung des Entwurfs für das Bürgerliche Gesetzbuch.
%23231787: STURM, KAI. - Räumungsvollstreckung und Räumungsschutz gemäss 765a ZPO unter Berücksichtigung der zweiten Zwangsvollstreckungsnovelle.
%23231297: STURM, FRIEDRICH. - Symbolische Todesstrafen.
%23128501: STURM, JOSEF. - Die Anfänge des Hauses Preysing.
%23146544: STURM, JOS F. - Primal-dual interior point approach to semi-definite programming.
%23135117: STURTEVANT, ELAINE. - Sturtevant : Württembergischer Kunstverein Stuttgart, Deichtorhallen Hamburg, Villa Arson Nice.
%232519: STUTJE, JAN WILLEM. - Ernest Mandel: A Rebel's Dream Deferred.
%23136013: DESIGN CENTER STUTTGART. - Focus Balance : internationaler Designpreis Baden-Württemberg 2003 und Mia Seeger Preis 2003 = Baden-Württemberg International Design Award 2003 and Mia Seeger Prize 2003.
%2378887: STUTZ, ULRICH. - Nachrufe : 11 Würdigungen deutscher Rechtshistoriker aus der Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte.
%2378888: STUTZ, ULRICH. - Das Verwandtschaftsbild des Sachsenspiegels und seine Bedeutung für die sächsische Erbfolgeordnung.
%2378889: STUTZ, ULRICH & HANS ERICH FEINE. - Forschungen zu Recht und Geschichte der Eigenkirche : gesammelte Abhandlungen.
%2378886: STUTZ, ULRICH. - Geschichte des kirchlichen Benefizialwesens von seinen Anfängen bis auf die Zeit Alexanders III.
%2378758: STUTZ, ULRICH. - Geschichte des Benefizialwesens von den ältesten Zeiten bis ins 10. Jahrhundert.
%2378891: STÜTZEL, WILHELM. - Paradoxa der Geld- und Konkurrenzwirtschaft.
%2378893: STÜTZEL, WILHELM. - Preis, Wert und Macht : analytische Theorie des Verhältnisses der Wirtschaft zum Staat.
%2368824: STUURMAN, SIEP. - Kapitalisme en burgerlijke staat. Een inleiding in de marxistische politieke theorie.
%2331348: STUURMAN, CORNELIS. - Technische normen en het recht : beschouwingen over de interactie tussen het recht en technische normalisatie op het terrein van informatietechnologie en telecommunicatie.
%2354880: STUURMAN, SIEP. - Het reëel bestaande en het noodzakelijke socialisme.
%23180442: STUURMAN, CORNELIS. - Digitale ruimte, analoge regels ? : over juridische normen en vormen in de informatiemaatschappij.
%2375786: STUURMAN, SIEP. - Moderniteit en politieke theorie.
%2383189: STUVEL, H.J. - Het Deltaplan. De geboorte.
%23161040: STUWE, ELINE VAN [JACQUELINE REYNEKE VAN STUWE]. - Het flatgebouw van de gelukkige bewoners.
%23160070: STUWE, JEANNE REYNEKE VAN. - De man in 't spel: roman van vrouwenleven.
%23161105: STUWE, ELINE VAN [JACQUELINE REYNEKE VAN STUWE]. - Het huis Hense & Zoon: tooneelspel in drie bedrijven.
%23160997: STUWE, JEANNE REYNEKE VAN. - Het schoone raadsel: vrouw. Roman van huwelijksleven.
%23160992: STUWE, JEANNE REYNEKE VAN. - Mater triumphatrix.
%23160995: STUWE, JEANNE REYNEKE VAN. - In 's levens waan.
%23160996: STUWE, JEANNE REYNEKE VAN. - Don Juan en zijn vrouw: moderne huwelijksroman.
%23204956: STUWE, ELINE VAN [JACQUELINE REYNEKE VAN STUWE]. - Schaakmat : een romantisch-geschiedkundig voorspel van den wereld-oorlog.
%23198681: STUYCK, JULIEN. - Agressieve verkoopmethoden : rechtsvergelijkende studie i.v.m. de bescherming van de consument tegen onbehoorlijke beïnvloeding door de detailhandel. Boekdeel I.
%2359858: STUYCK, J.H.V. & A.J. VOSSESTEIN (ED.). - State entrepeneurship, national monopolies and European Community law. Competition and free movement in the energy, postal and telecommunications markets in the EEC.
%2340870: STUYCK, JULES (ED.) - Financial and monetary integration in the European Economic Community : legal, institutional and economic aspects.
%2340868: STUYCK, J. & A. LOOIJESTIJN-CLEARIE (EDS). - The European economic area EC-EFTA : institutional aspects and financial services.
%2371980: STUYT, J.P. - Handleiding tot de boekhouding van notariskantoren.
%23185990: STUYT, R.A.E. (E.A.) - Piraterijbestrijding : van kleine criminaliteit tot georganiseerde misdaad.
%2339995: STUYT, A.M. - Survey of international arbitrations 1794-1970.
%2333975: STUYT, A.M. - Formeel tractatenrecht : overzicht aan de hand van de Nederlandse praktijk.
%23121814: STWEARD-ROBINSON, J. (ED.) - The traditional Near East.
%23160036: STYCHIN, CARL & DIDI HERMAN. - Sexuality in the legal arena.
%23222242: STYCHIN, CARL & DIDI HERMAN. - Sexuality in the legal arena.
%2320177: STYCZYNSKI, JAN. - Wisla. Opowiesc o rzece.
%23223035: SUARDI, SILVIA. - Michele De Lucchi : Domotolomeo.
%23214754: SUBLET, JACQUELINE - Le voile du nom: Essai sur le nom propre arabe (Ecriture) (French Edition).
%23263873: SUBRAMANIAN, SHANKAR R. - Agricultural Trade Liberalisation and India (Development Centre Studies).
%23180238: SUCH, JAN. - Multiformity of science.
%23188698: SUCHTELEN, N.J. VAN - De waarde als psychisch verschijnsel: een studie over de gronden der waardeering, in het bijzonder met betrekking tot de ekonomie en haar plaats in het kultuursysteem.
%2389263: SUCHTELEN, NICO VAN. - Oorlog : feestgelag ter herdenking en huldiging van Desiderius Erasmus, den eertsen europeaan en onvermoeiden bestrijder van de oorlog : waarin door den gastheer wordt voorgelezen Erasmus' vertoog over het spreekwoord : Dulce bellum inexperitis = wie zoet hem hiet kent d'oorlog niet.
%23181760: SUCQUET, ANTONIUS. - Den wech des eeuwich levens, beschreven int Latijn door P. Antonius Sucquet, overgeset door P. Gerardus Zoes, beyde Priesters der Societeyt Iesu. Door den Aucteur van nieuws oversien en vermeerdert, met beelden verlicht door Boëtius A. Bolsvert.
%23253237: SUDER, WIESLAW. - Census populi : bibliographie de la démographie de l'antiquité romaine.
%23128503: SUDHAUS, SIEGFRIED. - Der Aufbau der Plautinischen Cantica.
%2374677: SUDJIC, DEYAN. - The Architecture of Richard Rogers.
%23196236: SUDRE, FREDERIC. - Droit international et européen des droits de l'homme.
%2317103: SUERMONDT, G.L. - Schets van het Nieuwe Strafproces.
%23248266: SUETONIUS TRANQUILLUS, GAIUS. - The twelve Caesars.
%23256182: SUEYOSHI, AMY HARUKO. - Queer compulsions : race, nation, and sexuality in the affairs of Yone Noguchi.
%23230525: SUFFIAN BIN HASKIM, TUN MOHAMED. - An Introduction to the constitution of Malaysia. 2nd edition.
%23230523: SUFFIAN, TUN MOHAMED, H.P. LEE, & F.A. TRINDADE (EDS.) - The Constitution of Malaysia : its development, 1957-1977.
%23260126: SUGAR, MAX (ED.) - The adolescent in group and family therapy.
%2369721: SUGDEN, EDWARD. - A concise and practical view of the law of vendors and purchases. c
%2378894: SUGENHEIM, SAMUEL. - Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschaft und Hörigkeit in Europa bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts.
%23257944: SUGIMOTO, HIROSHI. - Hiroshi Sugimoto : Revolution.
%23176809: SUH, DAE-SOOK - North Korea After Kim Il Sung.
%23228270: SUHANIC, GEORGE. - Computer-aided project management.
%2359039: SUHR, MARTIN. - Sartre. [Kopstukken filosofie].
%2360870: SUIJLING, J.PH. - Volkenrecht en politiek.
%23139979: SUILEN, A.J.H. VAN. - Risicoreserve.
%23139981: SUILEN, A.J.H. VAN. - Risicoreserve.
%2392832: SUILEN, A.J.H. VAN. - Risicoreserve.
%23263759: SUKMA, RIZAL - Islam in Indonesian Foreign Policy: Domestic Weakness and the Dilemma of Dual Identity.
%2382249: SULEIMAN, EZRA N. - Private power and centralization in France: the notaires and the state.
%2348719: SULEIMAN, SUSAN RUBIN. - The Female body in western culture : contemporary perspectives.
%23194883: SULLIVAN, WILLIAM S. - Reconstructing public philosophy.
%23198171: O'SULLIVAN, MARY. - Contests for corporate control : corporate governance and economic performance in the United States and Germany.
%23256789: SULLIVAN, E. THOMAS & RICHARD S. FRASE. - Proportionality principles in American law : controlling excessive government action.
%23221118: SULLIVAN, GEORGE. - Berenice Abbott : an independent vision.
%23231645: SULLIVAN, DENISE - The White Stripes: Sweethearts of the Blues.
%2366452: O'SULLIVAN, MICHAEL - The Incarnation of Language: Joyce, Proust and a Philosophy of the Flesh.
%23188084: SULLIVAN, VICKIE B. - The comedy and tragedy of Machiavelli : essays on the literary works.
%23246713: SULLIVAN, DEAN A. - Middle innings : a documentary history of baseball , 1900-1948.
%23204341: SULLY, MELANIE A. - Political parties and elections in Austria.
%2311711: SUMAMPOUW, MATHILDE. - Les Nouvelles Conventions de La Haye : leur application par les juges nationaux. Tome V.
%2311438: SUMAMPOUW, MATHILDE. - Les Nouvelles Conventions de La Haye : leur application par les juges nationaux. Tome IV : jurisprudence - situation actuelle - bibliographie.
%23185067: SUMIYA, MIKIO (ED.) - A History of Japanese Trade and Industrial Policy.
%23230905: SUMMERS, WILLIAM C. - The Great Manchurian Plague of 1910-1911: The Geopolitics of an Epidemic Disease.
%23208058: SUMMERS, CLAUDE J. & TED-LARRY PEBWORTH. - Representing women in Renaissance England.
%23263441: SUMMERS, LAWRENCE H. (ED.) - Tax Policy and the Economy, Vol. 1.
%2387320: SUMMERS, ROBERT SAMUEL (ED.) - More essays in legal philosophy : general assessments of legal philosophies.
%23159715: SUMMERS, CAROL. - From civilization to segregation. Social ideals and social control in Southern Rhodesia, 1890-1934.
%238127: SUMNER, L.W. - Assisted death: a study in ethics and law.
%2318602: SUMTER, ARCHIE ... ET AL. (EDS.) - K'ranti! : de Surinaamse pers, 1774-2008.
%23144653: SUNDHOFF, EDMUND. - Dreihundert Jahre Handelswissenschaft : Beiträge zur Geschichte der Betriebswirtschaftslehre.
%23246606: SUNDIATA, I. K. - Brothers and strangers : Black Zion , Black slavery , 1914-1940.
%23152031: SUNDQUIST, JAMES L. - Constitutional reform and effective government.
%23152050: SUNDQUIST, JAMES L. (ED.) - Beyond gridlock ? : prospects for governance in the Clinton years-- and after : report on a conference held in Washington , D.C., February 24 , 1993 , sponsored by the Committee on the Constitutional System and the Brookings Institution.
%23136658: SUNDQVIST, BIRGER. - Deutsche und Niederländische Personenbeinamen in Schweden bis 1420. Beinamen nach Herkunft und Wohnstätte.
%23128505: SUNDWALL, JOHANNES. - Die einheimischen Namen der Lykier nebst einem Verzeichnis kleinasiatischer Namenstämme.
%23128507: SUNDWALL, JOHANNES. - Epigraphische Beiträge zur sozial-politischen Geschichte Athens im Zeitalter des Demosthenes.
%23249224: HUANG SUNG K'ANG. - Lu Hsün and the new cultural movement of modern China.
%2320397: HUANG SUNG K'ANG. - Lu Hsün and the new cultural movement of modern China.
%2320910: SUNGA, LYAL - Individual Responsibility in International Law for Serious Human Rights Violations
%2320824: SUNGA, LYAL - The Emerging System of International Criminal Law : developments in Codification and Implementation.
%23228911: SUNIER, ARMAND. - Elementen van Piagets epistemologie herkenbaar in Spinoza's kenleer.
%23155929: SUNIER, J. - Arts en ziektewet: in het bijzonder voor de ziekencontrôle geschreven.
%23161342: SUNSHINE, RUSSELL B. - Negotiating for international development : a practitioner's handbook.
%23105000: SUNSTEIN, CASS R. - Legal Reasoning and Political Conflict.
%23160522: SUNSTEIN, CASS R. - Radicals in robes : why extreme right-wing courts are wrong for America.
%23207999: SUNSTEIN, EMILY W. - Mary Shelley : romance and reality.
%23235623: SUNSTEIN, CASS R. - The second bill of rights : FDR's unfinished revolution - and why we need it more than ever.
%23219305: SUNSTEIN, CASS R. - Radicals in robes : why extreme right-wing courts are wrong for America.
%2332010: SUNSTEIN, CASS R. - Why nudge? : the politics of libertarian paternalism.
%23214555: SUPERSON, ANITA M. - The moral skeptic.
%2371365: SUPIOT, ALAIN - Homo Juridicus: On the Anthropological Function of the Law.
%23156082: SUPRATIKNO, HENDRAWAN. - Competitive strategy, production organization and inter-firm collaboration. A case study of subcontracting arrangements in three manifacturing firms in Indonesia.
%23177544: SUR, SERGE (ED.) - Disarmament agreements and negotiations : the economic dimension.
%23177705: SUR, SERGE (ED.) - Verification of current disarmament and arms limitation agreements : ways , means , and practices.
%23216810: SURÁNYI-UNGER, THEO. - Die Entwicklung der theoretischen Volkswirtschaftslehre im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts.
%2376049: SURÁNYI-UNGER, THEO. - Economic philosophy of the twentieth century.
%2318079: SURIG, HENRICUS W. J. - De betekenis van logos bij Herakleitos volgens de traditie en de fragmenten.
%23263887: SURINAME. - De Nederlandse gulden als redder van de Surinaamse economie?.
%23210739: SURIUS, LAURENTIUS (& LIPOMANNUS, ALOYS) - Historiae seu vitae sanctorum juxta optimam coloniensem editionem, nunc vero ex recentioribus et probatissimis monumentis numero auctae, mendis expurgatae et notis exornatae, quibus accedit Romanum martyrologium breviter illustratum, taurinensi presbytero e Congreg. clerr. regg. s. Paulli curante ... / opus illustr. mo ac. rev. mo D.D. Laurentio Gastaldi..
%23143215: SURIYAMONGKOL, MARJORIE L. - Politics of ASEAN economic Co-operation. The case of ASEAN industrial projects.
%2395697: SURO, ROBERTO. - Remembering the American Dream: Hispanic Immigration and National Policy.
%23159638: SURYADINATA, LEO. - Military ascendancy and political culture : a study of Indonesia's Golkar.
%23125721: SUSEMIHL, FRANZ. - Festgabe für Franz Susemihl zur Geschichte griechischer Wissenschaft und Dichtung.
%23137701: SUSIANTO, HARRY - The Valuation of Future Outcomes.
%23201248: SUSIANTO, HARRY - The valuation of future outcomes.
%2357466: SUSIE, D.A. - In the way of our grandmothers. A cultural view of twentieth-century midwifery in Florida.
%23131623: SÜSKIND, HERMANN - Der Einfluss Schellings auf die Entwicklung von Schleiermachers System.
%23128766: SÜSS, WILHELM. - Ethos : Studien zur älteren griechischen Rhetorik.
%2379157: SUSSER, MERVYN W. - Epidemiology, health, & society : selected papers.
%2333250: SUSSMAN, HENRY. - Engagement and Indifference.
%23157888: SUSSMAN, MARVIN B. & BETTY E. COGSWELL (EDS.) - Cross-national family research.
%23220087: SUSSMAN, HENRY. - Psyche and text : the sublime and the grandiose in literature, psychopathology, and culture.
%23100905: SUTER, H. - Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke... vom 8. bis zum 17. Jh. Mit ausführlichen Nachträgen und Berichtigungen...
%2340108: SUTER, JÜRG. - Die Fusion von Aktiengesellschaften im Privatrecht und im Steuerrecht.
%2362720: SUTHERLAND, J.W. - A general systems philosophy for the social and behavioral sciences
%23131621: SUTHERLAND, CAROL HUMPHREY VIVIAN. - Coinage and currency in Roman Britain.
%23142300: SUTHERLAND, DONALD M.G. - Revolutie en contrarevolutie : Frankrijk 1789-1815.
%23160466: SUTHERLAND, ELIZABETH. - Five Euphemias : women in Scotland, 1200-1420.
%23164976: SUTHERLAND, LUCY. - Politics and finance in the eighteenth century.
%23188814: SÜTÖ, VIOLA JOANNA. - Nieuw vermogensrecht en rechtsvergelijking - reconstructie van een wetgevingsproces (1947-1961).
%23232279: SUTTER, VALERIE O'CONNOR. - The Indochinese refugee dilemma.
%23254765: SUTTNER, BERTHA VON. - De wapens neergelegd : roman. [Die Waffen nieder!].
%23262874: SUTTON, RICHARD S. (EDITOR) - Neural Networks for Control.
%23235978: SUTTON, JOHN. - Technology and market structure. Theory and history.
%23226183: SUTTON, JAMES & ALAN BARTRAM. - Typefaces for books.
%2316085: SUTTON-SMITH, BRIAN. - The folkstories of children.
%2341583: SUTTON, JONATHAN - Without Justification (Bradford Book).
%23123973: SUTTORP, L.C. - F.A. van Hall en zijne constitutioneele beginselen.
%233502: SUURHOFF, J.G. - Staking. Ja of neen? (M. voorw. W. Schermerhorn). Uitg. Ned. Volksbeweging.
%231683: SUURHOFF, J.G. - Eenheid van actie?... Ja! in de moderne vakbeweging!
%2328394: SUURMOND, GUIDO. - Enforcing fire safety in the catering industry : an economic analysis.
%2324089: SÜVEG, ILDIKÓ. - Reconstruction of 3D building models from aerial images and maps.
%23209432: SUYS, J. - De nieuwe politiek : over politieke beginselen in deze tijd.
%23142964: SUYVER, J.J.H. - Politie in de rechtsorde.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

6/1