Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2390450: SCHOORDIJK, H.C.F. (E.A.). - Economische eigendom. 16e landelijk notarieel studentencongres, Leiden 10 april 1981.
%2390337: SCHOORDIJK, H.C.F. - Het handelen ten behoeve van de vennootschap in oprichting.
%2370834: SCHOORDIJK, H.C.F. - Verspreid werk van prof.mr. H.C.F. Schoordijk.
%2313223: SCHOORDIJK, H.C.F. - Beschouwingen over drie-partijen-verhoudingen van obligatoire aard.
%2366044: SCHOORDIJK, H.C.F. - Verweermiddelen en derdenbescherming onder de U.N. Convention on International Bills of Exchange.
%234285: SCHOORDIJK, H.C.F. - Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar het Nieuw Burgerlijk Wetboek.
%2352749: SCHOORDIJK, H.C.F. - Vermogensrecht in het algemeen naar Boek 3 van het Nieuwe B.W. (titel 1 t/m 5, titel 11).
%2340361: SCHOOREL, A.F. - Mensen onder druk : ervaringen van Nederlanders in Zuid-Oost Azië tijdens de oorlog met Japan en tijdens de jaren van confrontatie met de Indonesische nationalisten.
%23115938: SCHOORL, JOHAN W. - Culture and change among the Muyu.
%23179822: SCHOORL, P. - Weet wat ge eet! : encyclopaedie voor de voeding van mensch en dier.
%23177513: SCHOORL, PETRUS MARTINUS. - Regelpatronen in het gezinsleven. Een conceptueel en instrumenteel onderzoek naar de beschrijving van regelpatronen in het gezinsleven vanuit een orthopedagogisch standpunt.
%23262273: SCHOOT, CATHELIJNE ROSALIE ANNEMARIE VAN DER. - Organised crime prevention in the Netherlands : exposing the effectiveness of preventive measures.
%23276640: SCHOOT, HENRICUS ADRIANUS VAN DER. - Het Mimika- en Asmatgebied (West-Irian) voor en na de openlegging : beleidsaspekten van een overgangssituatie.
%23150337: SCHOOTEN, ERIK VAN. - Literary response and attitude toward reading fiction.
%23206339: SCHOOTS, HANS - Gevaarlijk leven: Een biografie van Joris Ivens.
%23233439: SCHÖPE, MARTIN. - Die Förderung der Forschung und technologischen Entwicklung in der Europäischen Gemeinschaft.
%23281546: SCHOPENHAUER, ARTHUR. - De wereld een hel.
%23223634: SCHOPENHAUER, ARTHUR. - Die Welt als Wille und Vorstellung.
%23226614: SCHOPENHAUER, ARTHUR. - Er is geen vrouw die deugt.
%23225491: SCHÖPP, WOLFGANG. - Wohneigentumsbildung und Wohnbauförderung : ein Modell und empirische Evidenzen für Österreich.
%233573: SCHOPPA, R. KEITH. - Blood road : the mystery of Shen Dingyi in revolutionary China.
%23184336: SCHÖPPE, LOTHAR. - Konkordate seit 1800 : Originaltext und deutsche Übersetzung der geltenden Konkordate.
%23257632: SCHOPPMANN, CLAUDIA. - Der Skorpion : Frauenliebe in der Weimarer Republik.
%23244834: SCHORN, HUBERT. - Die Gesetzgebung des Nationalsozialismus als Mittel der Machtpolitik.
%23148916: SCHORR, ALVIN LOUIS. - Common decency : domestic policies after Reagan.
%23230849: SCHORR, PROF. DAVID - The Colorado Doctrine: Water Rights, Corporations, and Distributive Justice on the American Frontier (Yale Law Library Series in Legal History and Reference).
%23119870: SCHORR, ALVIN LOUIS. - Common decency : domestic policies after Reagan.
%23195890: SCHOT, J.W. (ED.) - Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 4 : Landbouw, voeding.
%23195604: SCHOT, J.W. (ED.) - Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 4 : Huishouden; Medische techniek.
%2358495: SCHOT, J.W. (ED.) - Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6: Stad, bouw, industriële productie.
%2358487: SCHOT, J.W. (ED.) - Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 1 : Techniek in ontwikkeling, waterstaat, kantoor en informatietechnologie.
%2311574: SCHOTANUS, BERNARD. - Examen juridicum : cum annotationibus practicis.
%23170584: SCHOTEL FZN., C.J. (ED.) - Handelsadresboek van Amsterdam.
%23156886: SCHOTEL, G.D.I. - De abdy van Rijnsburg.
%2318910: SCHOTEL, G.D.I. - Vaderlandsche Volksboeken en Volkssprookjes van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw.
%23281736: SCHOTSMAN, R.J. - De parlementaire behandeling van het monetaire beleid in Nederland sinds 1863.
%2321839: SCHOTSMAN, R.J. - De parlementaire behandeling van het monetaire beleid in Nederland sinds 1863.
%23192842: SCHOTSMAN, CORNELIS JAN. - De vormgeving van de Postbank, een bestuurlijk-organisatorisch probleem.
%23210566: SCHOTT, JEFFREY J. (ED.) - The WTO After Seattle.
%23207397: SCHOTT, ROBIN MAY. - Cognition and Eros : a critique of the Kantian paradigm.
%23251876: SCHOTT, KERRY - Policy, Power and Order: Persistence of Economic Problems in Capitalist States.
%2385873: SCHOTT, ROBIN MAY. - Feminist Philosophy and the Problem of Evil (A Hypatia Book).
%2378836: SCHOTT, RICHARD. - Römischer Zivilprozess und moderne Prozesswissenschaft. Streitfragen aus dem Formularprozess.
%233613: SCHOTT, CLAUSDIETER. - Rat und Spruch der Juristenfakultät Freiburg i.Br.
%23103050: SCHOTTENLOHER, KARL. - Das Regensburger Buchgewerbe im 15. und 16. Jahrhundert : mit Akten und Druckverzeichnis.
%23264450: SCHOTTLAENDER, RUDOLF. - Römisches Gesellschaftsdenken : die Zivilisierung einer Nation in der Sicht ihrer Schriftsteller.
%23210944: SCHOULTZ, LARS. - Human rights and United States policy toward Latin America.
%23254270: SCHOUTE, J.C. - On corolla aestivation and phyllotaxis of floral phyllomes.
%23189795: SCHOUTE, J.C. - Biomorphology in general.
%23254791: SCHOUTEN, J. - The rod and serpent of Asklepios : symbol of medicine.
%23166152: SCHOUTEN, MICHAEL CHARLES. - The decoupling of voting and economic ownership.
%23223154: SCHOUTEN, TED. - Duistere zaken : infiltratie en collaboratie van Nederlandse ondernemingen in oorlogstijd.
%23108891: SCHOUTEN, S.M.M. - Nederlandse werkgelegenheidssteun in Europees kader.
%23254126: SCHOUTEN, G. - De grondslagen der rekenkunde : met toepassingen op grenswaarden, oneindige reeksen en produkten, gedurige breken, dubbelreeksen.
%23199659: SCHOUTEN, DIRK C.A.J. - Het Grieks aan de Nederlandse universiteiten in de negentiende eeuw bijzonder gedurende de periode 1815-1876.
%238935: SCHOUTEN, C.H. - Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en binnenlands vervoerswezen.
%237673: SCHOUTEN, J.A.M. - Persoonlijkheidsfactoren en geneigdheid tot delinkwentie in de puberteit.
%23140640: SCHOUTEN, S.M.M. - Nederlandse Werkgelegenheidssteun in een Europeesrechtelijk Kader.
%23163858: SCHOUTEN, S.M.M. - Nederlandse werkgelegenheidssteun in Europees kader.
%2335273: SCHOUTEN, J. - De slangestaf van Asklepios, symbool der geneeskunde.
%23230616: SCHOUTHEETE, PHILIPPE DE (ED.) - Foreign Policy of the European Union: From Epc to Cfsp and Beyond.
%2365007: SCHOUW, ADRIANUS GERARDUS. - Een slimme stad is een lerende stad : praktijkboek kennismanagement voor steden.
%23149239: SCHOUWENAAR, JACO. - Tussen Beurs en Binnenhof. J.W. van den Biesen en de politieke journalistiek van het Handelsblad (1828-1845).
%23261312: SCHOUWINK, GERRIT. - De hepato-cerebrale degeneratie : (met een onderzoek van de zinkstofwisseling).
%23121318: SCHRADER, WIEBKE. - Das Experiment der Autonomie. Studien zu einer Comte- und Marx-Kritik.
%23225124: SCHRAGE, ELTJO J.H. - Zur Lippe-Biesterfeld : prinses Armgard , prins Bernhard en hun houding tegenover nazi-Duitsland.
%23107842: SCHRAGE, ELTJO J.H. - Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst.
%23260090: SCHRAGE, ELTJO J.H. - Het pad der gerechtigheid : bijbel, recht en picturale kunst als hoekstenen van civilisatie en cultuur.
%2359310: SCHRAGE, ELTJO J.H. - Libertas est facultas naturalis : menselijke vrijheid in een tekst van de Romeinse jurist Florentinus.
%2355465: SCHRAGE, ELTJO J.H. - Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst.
%23168642: SCHRAGE, ELTJO J.H. - De regelen der kunst II.
%23243657: SCHRAGE, ELTJO J.H. - Ius romanum - Ius Commune - Ius hodiernum : studies in honour of Eltje J.H. Schrage on the occasion of his 65th birthday.
%23232571: SCHRAGE, ELTJO J.H. (ED.) - Ius quaesitum tertio.
%23128001: SCHRAM, ALBERT. - Railways and the formation of the Italian State in the Nineteenth Century.
%23135894: SCHRAMM, BROOKS - The Opponents of Third Isaiah. Reconstructing the Cultic History of the Restoration.
%23192903: SCHRAMM, GEORG. - Das Prisenrecht in seiner neuesten Gestalt.
%23251886: SCHRANK, ROBERT - Industrial Democracy at Sea.
%23246983: SCHRANS, GUY. - Inleiding tot het Europees economische recht.
%2342126: SCHRASSERT, JOHAN. - [JOANNIS SCHRASSERT]. Practicae Observationes : quibus continentur Varios casus & quaestiones in Praxi occurrentes decicendi rationes & argumenta, ex Jure Gelro-Zutphanico, & circumjacentium, ut & aliarum, non dispari Jure utentium, Regionum moribus, nec non Jure Civili & Canonico, deprompta, rebesque cum a Supremo Gelriae Senatu, tum aliis Patriae Tribunalibus subinde judicatis, & Celeberrimorum Jurisconsultorum responsis firmata. Pars prima & altera.
%2364754: SCHRASSERT, JOHAN. - Commentatio ad Reformationem Velaviae.
%23276112: SCHRASSERT, JOHAN. - Stucken en documenten behoorende tot den Codex Gelro Zutphanicus.
%23276110: SCHRASSERT, JOHAN. - Consultatien, advysen ende advertissementen, waer in verscheyde gevallen, quaestien ende poincten van regten uyt de vaderlandsche, mitsgaeders meest overeenkoomende ende nabuyrige statuten ende gewoonten werden verhandelt, gededuceert ende opgeloscht ende uyt beyde de beschreevene Keyserlycke ende Pauslycke regten gesterckt ende opgeheldert ... 1e-5e deel.
%23193959: SCHRAUWEN, A.A.M. (ED.) - Flexibility in constitutions : forms of closer cooperation in federal and non-federal settings: the Dutch Republic, Germany, Belgium, France, Spain, Switzerland, United States & European Union.
%2352722: SCHRAUWEN, A. - Flexibility in Constitutions: forms of closer cooperation in Federal and Non-federal Settings : Post-Nice edition.
%2317332: SCHRAVENDIJK, O.E. VAN. - Leemten in het gratierecht.
%23114016: SCHRECKENBERG, HEINZ. - Rezeptionsgeschichtliche und textkritische Untersuchungen zu Flavius Josephus.
%23253393: SCHRECKENBERG, HEINZ. - Jewish historiography and iconography in early and medieval christianity.
%2385129: SCHREIBER, ADELE. - Mutterschaft : ein Sammelwerk für die Probleme des Weibes als Mutter.
%23256885: SCHREIBER, RUPERT. - Die Geltung von Rechtsnormen.
%23279622: SCHREIBER, MARION. - The Twentieth Train: The True Story of the Ambush of the Death Train to Auschwitz.
%23170470: SCHREIJER, COBI. - Sara, je rok zakt af : vrouwenliedboek.
%2331571: SCHREINER, AGNES (RED.). - Wegbereiders voor de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht.
%2395888: SCHREUDER-VLASBLOM, M. - De Awb: het bestuursprocesrecht.
%23114043: SCHREUDER-VLASBLOM, M. - De Awb; het bestuursprocesrecht.
%2329340: SCHREUDER, HEIN. - Maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke berichtgeving van ondernemingen.
%2310458: SCHREUDER, J.C. - Het bedrijf als grondslag der arbeidsorganisatie. Diss.
%23235799: SCHREUDER, W.H. - De repetitor : vragenboek correspondeerend op den leidraad bij de politievakstudie.
%23178836: SCHREUDER, L.F.G.P. - De plaatselijke strafwetgeving en politie, deze laatste hoofdzakelijk voor zoover zij op plaatselijke verordeningen berust : handleiding voor de provinciale en gemeentebesturen, voor de regterlijke macht en voor de ambtenaren van politie, bij de behandeling en toepassing van plaatselijke verordeningen.
%2397836: SCHREUDER, W. - Processen-verbaal en rapporten.
%23213682: SCHREUDER-VLASBLOM, M. - Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure.
%23177424: SCHREUDERS, PIET. - Paperbacks, U.S.A. : een grafische geschiedenis, 1939-1959.
%23210947: SCHREUDERS, M.M. & C.C.J.H. BIJLEVELD. - Criminaliteit en rechtshandhaving 1999 : ontwikkelingen en samenhangen.
%23140156: SCHREURS-ENGELAAR, M.E. - Organen van de coöperatie.
%23125332: SCHREY, H.-H. - Einfuhrung in die Ethik
%2396481: SCHRIEKE, J.J. - De Indische politiek.
%23198689: FIW-SCHRIFTENREIHE - Internationale Wettbewerbsordnung : Dokumentation zu Grundfragen des Wettbewerbs und der Wettbewerbsbeschränkungen im internationalen Wirtschaftsverkehr.
%23198704: FIW-SCHRIFTENREIHE - Auslegungsfragen zur zweiten GWB-Novelle : Referate eines FIW-Seminars
%2317322: SCHRIJVER, J. - Gerechtelijke schriftexpertise.
%23274485: SCHRIJVER, PAUL. - Bibliography on Islam in contemporary Sub-Saharan Africa.
%23173986: SCHRIJVER, NICO ... [ET AL.] - Mensenrechten, voor armen weggelegd? : mensenrechten, ontwikkeling en democratie, in Noord-Zuid perspectief.
%23280239: SCHRIJVER VAN HET STUKJE: OVER DE OORZAKEN EN GEVOLGEN DER HEERSCHENDE ARMOEDE IN NEDERLAND, DE. - Middelen ter voorziening in de dringende behoeften des Nederlandschen volks, door de verbetering der staats-inkomsten, en de uitbreiding van vaderlandschen handel en nijverheid.
%23277236: SCHRIJVER, J. - Leerboek der graphologie.
%2318342: SCHRIJVER, N.J. & E. HEY. - Volkenrecht en duurzame ontwikkeling : preadviezen.
%23277235: SCHRIJVER, J. - Leerboek der graphologie.
%23102471: SCHRIJVERS, P.H. - Rome, Athene, Jeruzalem : aspecten van leven en werk van prof. dr. David Cohen (1882-Amsterdam,1967), classicus, zionist, hoogleraar Oude Geschiedenis, voorzitter Joodse Raad (Amsterdam,1941-Amsterdam,1943).
%23102469: SCHRIJVERS, P.H. - Crise poétique et poésie de crise : la réception de Lucain XIXe et XXe siècle, suivi d'une interprétation de la scène César à Troie (La Pharsale, 9,950-999)
%23223975: SCHRIJVERS, JOKE THERESE. - Mothers for life : motherhood and marginalization in the North Central Province of Sri Lanka.
%23193195: SCHRIKS, CHRIS. - Het kopijrecht : 16de tot 19de eeuw : aanleidingen tot en gevolgen van boekprivileges en boekhandelsusanties, kopijrecht, verordeningen, boekenwetten en rechtspraak in het privaat-, publiek- en staatsdomein in de Nederlanden, met globale analoge ontwikkelingen in Frankrijk, Groot-Brittannië en het Heilig Roomse Rijk.
%2323322: CHRISTIAAN F.J. SCHRIKS. - Nondeju! : (on) bezorgde jeugdherinneringen uit crisis - en oorlogstijd.
%2322990: SCHRIRE, CARMEL - Digging through darkness: chronicles of an archaeologist
%23143108: SCHRÖDER, RICHARD. - Lone Star picture shows.
%23227705: SCHRÖDER, WILHELM HEINZ. - Moderne Stadtgeschichte.
%23247178: SCHRÖDER, J.F.L. - Bijdrage tot de beschouwing van de waarheid der menschelijke kennis.
%2395664: SCHRÖDER, N.M. & M.P.J.M. VAN GRINSVEN. - Veiligheid en privacy : preadviezen Jonge VAR 2004..
%23280458: SCHRÖDER, N.M. & M.P.J.M. VAN GRINSVEN. - Veiligheid en privacy : een zoektocht naar een nieuwe balans.
%23145455: SCHRÖDER, E.C.F.J. - The marginal utility theory in the United States of America.
%2378837: SCHRÖDER, RICHARD. - Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland. 1. Abteilung: Die Zeit der Volksrechte; 2. Abteilung 1. Das eheliche Güterrecht in Süddeutschland und der Schweiz im Mittelalter; 2. Abteilung 2: Das fränkische eheliche Güterrecht im Mittelalter. 2. Abteilung 3: Das eheliche Güterrecht Norddeutschlands und der Niederlande im Mittelalter.
%2336787: SCHRÖDER, DIETER. - Die Volksdiplomatie.
%23100857: SCHROEDER, L. VON. - Mysterium und Mimus im Rigveda. Eine Untersuchung und literar-historische Darstellung der dialogischen und dramatischen Lieder, Samvadas, im Rigveda.
%2345767: SCHROEDER, KARL. - Lehrbuch der Geburtshilfe mit Einschluss der Pathologie der Schwangerschaft und des Wochenbettes.
%2379941: SCHROEDER VAN DER KOLK, J.L.C. - Seele und Leib in Wechselbeziehung zu einander : sechs Vorträge, in der Physikalischen Gesellschaft zu Utrecht vor Ärzten und Laien gehalten
%23115448: SCHROEFF, H.J. VAN DER. - De leer van de kostprijs.
%2323764: SCHROEFF, H.J. VAN DER. - Kwantitatieve verhoudingen, kosten en economische proportionaliteit.
%2322032: SCHROEFF, H.J. VAN DER. - Besturen en beslissen; beschouwingen over recente ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie en besturing van het bedrijf.
%23193016: SCHROEVERS, J.F. - Inleiding tot de controle der gemeentefinanciën. 2e druk.
%23191297: SCHROOT, J.C., M. VAN VLIET & N. WIJMA. - Begrip van de Nederlandse gemeente.
%2317928: SCHRÖPFER, THOMAS - Material Design
%23174103: SCHROTEN, JAN. - Spaans-Nederlands woordenboek.
%23256121: SCHROTT, RAOUL. - Handbuch der Wolkenputzerei : gesammelte Essays.
%23278274: SCHROVER, MARLOU. - Gender, migration and categorisation : making distinctions between migrants in Western countries, 1945-2010.
%23194146: SCHROVER, MARIA LOUISE JOSEPHINA CAROLINA. - Voedings - en genotmiddelenindustrie : een geschiedenis en bronnenoverzicht.
%2328189: SCHROVER, MARIA LOUISE JOSEPHINA CAROLINA. - Het vette, het zoete en het wederzijdse profijt : arbeidsverhoudingen in de margarine-industrie en in de cacao- en chocolade-industrie in Nederland 1870-1960.
%23282167: SCHUBART, WILHELM. - Ein Jahrtausend am Nil : Briefe aus dem Altertum.
%23127443: SCHUBERT, RUDOLPH. - Die Quellen zur Geschichte der Diadochenzeit.
%23242025: SCHUBERT, ANDREAS. - Untersuchungen zur stoischen Bedeutungslehre.
%2379942: SCHUBERT, G.H. VON. - Die Symbolik des Traumes. Mit einem Anhang: Die Sprache des Wachens.
%23160479: SCHÜCK, HENRIK & RAGNAR SOHLMAN. - Nobel : Dynamit, Petroleum, Pazifismus.
%23258331: SCHUDSON, MICHAEL. - Watergate in American memory : how we remember, forget, and reconstruct the past.
%23196251: SCHUELER, B.J. - Definitieve geschilbeslechting door de bestuursrechter.
%23268917: SCHUELER, B.J. ... [ET AL.] - Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb.
%23106419: SCHUELER, B.J. - Schadevergoeding onder de Algemene wet bestuursrecht.
%23256047: SCHUELER, HEINZ J. - Hans Fallada.
%23145431: SCHUH, FRED. - Theorie der hoogere-machtscongruenties en der hoogere-machtsresten : met 519 vraagstukken.
%23145415: SCHUH, FRED. - Het natuurlijke getal in zoo streng mogelijke behandeling.
%2395393: SCHUH, FRED. - Grepen uit de moderne meetkunde. Deel 1: Reciproke transformaties in het vlak en in de ruimte, hyperboloiden en kegelsneden, harmonische eigenschappen en cirkelbundels.
%23146007: SCHUH, FRED. - Toepassingen van de theorie der getallencongruenties, in het bijzonder op repeteerende breuken : met 448 vraagstukken.
%2351576: SCHUH, FRED. - Het getalbegrip, in het bijzonder het onmeetbare getal, met toepassingen op de algebra, de differentiaal- en de integraalrekening. Met 457 vraagstukken.
%23281194: SCHUH, FRED. - De macht van het getal : zijn wetenschappelijke en occulte betekenis en zijn rol in puzzles en spelen.
%23254648: SCHUH, FRED. - Oneindige producten.
%23254463: SCHUH, FRED. - Leerboek der nieuwere neetkunde van het vlak en van de ruimte.
%23275460: SCHUHL, PIERRE-MAXIME - Ëtudes platoniciennes.
%2399121: SCHUHMANN, KARL. - Die Dialektik der Phänomenologie II. Reine Phänomenologie und phänomenologische Philosophie.
%23111248: SCHUHMANN, KARL. - Die Grundlage der Wissenschaftslehre in ihrem Umrisse : zu Fichte's Wissenschaftslehren von 1794 und 1810.
%2397106: SCHUHMANN, KARL. - Die Dialektik der Phänomenologie I. Husserl über Pfänder.
%23196901: SCHUIJT, G.A.I. - Werkers van het woord : media en arbeidsverhoudingen in de journalistiek.
%23210732: SCHUIJT, G.A.I. (RED.). - Leidraad voor juridische auteurs : voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties
%23201222: SCHUIJT, KIRSTEN DIANE. - Valuation of water : the process of economic valuation of ecosystems in water management.
%23147014: SCHUIJT, G.A.I. & D.J.G. VISSER (EDS.) - Liber promotorum voor D.W.F. Verkade.
%23133105: SCHUILING, R. - Nederland. Handboek der Aardrijkskunde.
%2369420: SCHUIT, STEVEN R. - The chairman makes or breaks the board : de rol van de chairman van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.
%23208313: SCHUITEMAKER, RUTGER - Vroegrijp voor de WW : jeugdwerkloosheid , inzicht en uitweg.
%23241164: SCHULER, JOHANNES. - Gesammelte Schriften.
%23206592: SCHÜLING, HERMANN. - Geschichte der axiomatischen Methode im 16. und beginnenden 17. Jahrhundert : Wandlung der Wissenschaftsauffassung.
%2318181: SCHULITZ, HELMUT - Leistungsform / Form Follows Performance
%23110682: SCHULKIN, JAY. - The pursuit of inquiry.
%23249452: SCHULKIN, JAY. - Roots of social sensibility and neural function.
%2397386: SCHULKIN, JAY. - Roots of social sensibility and neural function.
%2376510: SCHULMAN, L.D. - Paradise Lost and the rise of the American Republic.
%23119592: SCHULTE NORDHOLT, NICO G. - Opbouw in opdracht of ontwikkeling in overleg? De camat-lurah relatie binnen het spanningsveld tussen de norm voor en de uitvoering van rurale programma's in Midden-Java, in het kader van de vijfjarenplannen van de overheid, een beschrijvende analyse.
%23127445: SCHULTE, JOHANN FRIEDRICH VON. - Die Stellung der Konzilien, Päpste und Bischöfe vom historischen und kanonistischen Standpunkte und die päpstliche Konstitution vom 18. Juli 1870.
%23111299: SCHULTE, JOHANN FRIEDRICH VON. - Lehrbuch der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte.
%2336744: SCHULTE, BERNT. - Hollands Ostpolitik : Entspannungspolitische Konzeptionen niederländischer Politiker zu Problembereichen des Ost-West-Verhältnisses.
%23102472: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Woodrow Wilson, professor of profeet: het raadsel van zijn rhetoriek.
%23131643: SCHULTE, JOHANN FRIEDRICH VON. - Der Altkatholizismus : Geschichte seiner Entwicklung, inneren Gestaltung und rechtlichen Stellung in Deutschland.
%23166594: SCHULTE, HANS & ANDREA FINK. - Hans Schulte.
%23265902: SCHULTE, BENTO P.M. & LAMBERTUS J. ENDTZ. - A short history of neurology in the Netherlands.
%23265302: SCHULTE NORDHOLT, NICO & LEONTINE VISSER. - Social science in Southeast Asia : from particularism to universalism.
%23264440: SCHULTE, A.G. (ED.) - Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur 1792-1992 : overal lieten zij hun sporen na.
%23251032: SCHULTE NORDHOLT, HENK. - Een Balische dynastie : hiërarchie en conflict in de Negara Mengwi, 1700-1940.
%23230160: SCHULTE, ADDIE & BAS SOETENHORST. - Daadkracht & duidelijkheid : vijf jaar crisis in de VVD.
%23218446: SCHULTEN, PAULUS GERARDUS G.M. - De Circumcellionen. Een sociaal-religieuze beweging in de late oudheid.
%2340132: SCHULTENS, J.J. - Academische redevoering van Albert Schultens ter gedachtenisse van den grooten Herman Boerhaave uitgesprooken op den IV. November 1738.
%2386197: SCHULTHEIS, THOMAS. - Die Stillegungsbefügnis des Arbeitgebers im Arbeitskampf. Versuch einer Einpassung des vom Bundesarbeitsgericht entwickelten neuartigen Suspendierungsrechts in die gegenwärite Arbeitskampfordnung.
%23100863: SCHULTHESS, F. - Lexicon Syropalaestinum. Wörterbuch der christlich-syrischen Sprache.
%2316461: SCHULTHESS, HANS. - (Hrgb.) Schweizer Juristen der letzten 100 Jahre.
%2373862: SCHULTINGH, ANTONIUS. - Jurisprudentia vetus ante-justinianea. Ex recensione et cum Notis Antonii Schultingii, Joh. Fil.
%23144190: SCHULTSZ, J.C. & S.L. BURUMA. - Legislation in the Netherlands and international arbitrage. Preadviezen.
%2315547: SCHULTSZ, J.C. - Eigendomsverkrijging bij koop van roerende goederen in het Westeuropees internationaal privaatrecht. Diss.
%2332559: SCHULTZ, LEROY G. - Sexual Victimology of Youth.
%23109093: SCHULTZ, H.W. (ED.) - Symposium on Foods : Proteins and their reactions.
%23145709: SCHULTZ, H.W. (ED.) - Symposium on foods : chemistry and physiology of flavors.
%2387728: SCHULTZ, H.W. (ED.) - Food enzymes : the first of a series of symposia on foods held at Oregon State College.
%2385782: SCHULTZ, H.W. (ED.) - Symposium on foods : carbohydrates and their roles.
%23170189: SCHULTZ, JULIUS. - Die Maschinen-Theorie des Lebens.
%23252093: SCHULTZ, T. PAUL (ED.) - Investment in Women's Human Capital.
%23267975: SCHULTZ JACOBI, J.C. (1806-1865) - Nederland en de Evangelische Saltzburgers.
%23263933: SCHULTZ, JAKOB & MICHAEL CADDY SONDERGAARD. - Inkslingers : under the skin.
%23226079: SCHULTZE, ALFRED. - Zum altnordischen Eherecht ; Das Eherecht in den älteren angelsächsischen Königsgesetzen ; Über westgotisch-spanisches Eherecht : mit einem Exkurs Zur Geschichte der westgotischen Rechtsquellen.
%23142491: SCHULTZE, HERMANN-ARNOLD. - Fusion eingetragener Genossenschaften.
%23282064: SCHULTZE-BLUHM, URSULA. - Ursula.
%2386434: SCHULTZE-ZEU, RUTH. - Tatbestand und Unmöglichkeit des Stückvermächtnisses.
%2378838: SCHULTZE, ALFRED. - Die langobardische Treuhand und ihre Umbildung zur Testamentsvollstreckung.
%23263621: SCHULTZE, CHARLES L. - Memos to the President: A Guide Through Macroeconomics for the Busy Policymaker.
%23263576: SCHULTZE, CHARLES L. - Memos to the President: A Guide Through Macroeconomics for the Busy Policymaker.
%2340996: SCHULTZER, BENT. - Philosophische Kritik und idealistische Struktur.
%23225408: SCHULZ, OTTO THEODOR. - Das Kaiserhaus der Antonine und der letzte Historiker Roms : nebst einer Beigabe: Das Geschichtswerk des Anonymus; Quellenanalysen und geschichtliche Untersuchungen.
%23237886: SCHULZ, OTTO THEODOR. - Leben des Kaisers Hadrian : Quellenanalysen und historische Untersuchungen.
%23237888: SCHULZ, OTTO THEODOR. - Beiträge zur Kritik unserer literarischen Überlieferung für die Zeit von Commodus' Sturze bis auf den Tod des M. Aurelius Antoninus (Caracalla).
%23127449: SCHULZ, FRIEDRICH. - Die Hanse und England von Eduards III. bis auf Heinrichs VIII. Zeit.
%23127450: SCHULZ, OTTO THEODOR. - Quellenanalysen und geschichtliche Untersuchungen zu den Scriptores historiae Augustae.
%23230698: SCHULZ, HELENA LINDHOLM. - The Palestinian Diaspora.
%2378840: SCHULZ, FRITZ. - Classical Roman law.
%23193688: SCHULZ, WINFRIED ... [ET AL.] - Symposion der Consociatio internationalis musicae sacrae, vom 14. bis 16. April 1971 in Salzburg.
%23190207: SCHULZ-JANDER, EVA (ED.) - Erinnern und Erben in Deutschland : Versuch einer Öffnung.
%23187783: SCHULZ-HENNIG, INGO. - Bank Holding Companies im Wirtschaftsrecht der USA : eine rechtliche und faktische Analyse.
%2345774: SCHULZE., SCHULZE. - Gundula Schulze el Dowy : Egyptian diaries.
%23127452: SCHULZE, MARTIN. - Meditatio futurae vitae : ihr Begriff und ihre herrschende Stellung im System Calvins : ein Beitrag zum Verständnis von dessen Institutio
%23127447: SCHULZE, JOHANNES. - Die Urkunden Lothars III.
%2315884: SCHULZE, REINER & REINHARD ZIMMERMANN (EDS.) - Basistexte zum europäischen Privatrecht : Textsammlung.
%2341962: SCHULZE, FRANZ - Thirty Miles North: A History of Lake Forest College, Its Town, and Its City of Chicago.
%2378841: SCHULZE, REINER. - Die Polizeigesetzgebung zur Wirtschafts- und Arbeitsordnung der Mark Brandenburg in der frühen Neuzeit.
%23194785: SCHULZE, ERICH. - Le Conseil d'Europe et le droit d'auteur = The Council of Europe and the author's right.
%2316694: SCHUMACHER, E.F. - A guide for the perplexed.
%2331752: SCHUMACHER, HERMANN. - Weltwirtschaftliche Studien. Vorträge und aufsätze.
%2375897: SCHUMACHER, G.-H. & H. WISCHHUSEN. - Anatomia Rostochiensis. Die Geschichte der Anatomie an der 550 Jahren alten Universität Rostock.
%2323550: SCHUMAN, HOWARD - Racial Attitudes in America: Trends and Interpretations
%2323553: SCHUMAN, HOWARD - Racial Attitudes in America: Trends and Interpretations, Revised Edition
%23233185: SCHUMAN, LEIN OEBELE. - Political history of the Yemen at the beginnings of the 16th century : Abu Makhrama's account of the years 906-927 H. (1500-1521 A.D.)
%23190389: SCHUMM, CARL. - Die Amortisation verlorner, oder sonst abhanden gekommener Schuldurkunden, nach gemeiner deutscher Praxis : mit Berücksichtigung deutscher Particulargesetze, besonders im Betreff der auf den Inhaber (au porteur) gestellten Staats- und öffentlichen Credit-Papiere.
%2341221: SCHUPP, WERNER - Die Sicherung der Vollbeschäftigung nach der Neoliberalen Theorie.
%2378844: SCHUPPE, WILHELM. - Grundzüge der Ethik und Rechtsphilosophie.
%23104615: SCHÜPPHAUS, JOACHIM. - Die Psalmen Salomos : ein Zeugnis Jerusalemer Theologie und Frömmigkeit in der Mitte des vorchristlichen Jahrhunderts.
%23127453: SCHUR, WILHELM. - Die Orientpolitik des Kaisers Nero.
%23127455: SCHUR, WILHELM. - Das Zeitalter des Marius und Sulla.
%23231182: SCHUR, EDWIN M. - Law and society : a sociological view.
%23127457: SCHÜRSTAB, ERHARD. - Beschreibung des Ersten markgräflichen Krieges gegen Nürnberg.
%23107788: SCHURZ, GERHARD & GEORG J.W. DORN. - Advances in scientific philosophy : essays in Honour of Paul Weingartner on the Occasion in the 60th Anniversary of his Birthday.
%2386863: SCHUSTER, FABIAN. - Arbeitnehmer, betrieb und Betriebszugehörigkeit im Betriebsverfassungsgesetz. Zugleich eine Analyse des Zwecks des BetrVG.
%2378845: SCHUSTER, ERNEST JOSEPH. - The Principles of German civil law.
%23107527: SCHUT, G.H.A. - Onrechtmatige daad.
%23109501: SCHUT, G.H.A. - Onrechtmatige daad.
%239328: SCHUT, G.H.A. - Bezit geldt als volkomen titel.
%23258672: SCHUT, G.H.A. - Produktenaansprakelijkheid.
%2374169: SCHUT, G.H.A. - Onrechtmatige daad.
%2365755: SCHUT, W.S.M. - Letters of intent.
%2365185: SCHUT, G.H.A. - Rechtshandeling, overeenkomst en verbintenis.
%2360670: SCHUT, G.H.A. - De iure : verzamelde geschriften.
%23268042: SCHUT, M.J. - Tinrestrictie en tinprijs = Tin restriction and tin price.
%23216999: SCHUT, G.H.A. - Onrechtmatige daad volgens BW en NBW.
%23115948: SCHUTTE, G.J. - State and trade in the Indonesian archipelago.
%23133262: SCHUTTE, J.J.E. & A.H.J. SWART. - Volkenrechtelijke aspecten van uitleveringsrecht. Preadviezen.
%23108541: SCHUTTE, C.B. - Constitutionele rechtspraak in Spanje : het Tribunal Constitucional en zijn jurisprudentie in hun historische context.
%2392641: SCHUTTE, O. - Het album promotorum van de academie te Harderwijk.
%23216765: SCHUTTE-VEENSTRA, J.N. - Alternative systems for capital protection.
%23244181: SCHUTTE, G.J. - Het Calvinistisch Nederland.
%234901: SCHUTTER, BART DE. - België en het international strafrecht = La Belgique et le droit international penal : acta colloquium 20/21-5-1974.
%2315485: SCHUTTEVÂER, H. - Handboek inzake de wetgeving op de rechten van successie, van overgang en van schenking.
%233919: SCHUTTEVÂER, H. - Schenking.
%23272426: SCHUTTEVÂER, H. - Grondslagen van zaken- en verbintenissenrecht.
%23121329: SCHÜTZ, ALFRED. - Neue Beiträge zur Rezeption seines Werkes.
%23180916: SCHUUR, HENDRIK VAN. - Structure in political beliefs : a new model for stochastic unfolding with application to European party activists.
%2344517: SCHUURMAN, J. ... [ET AL.] - Ecotax en andere financiele instrumenten in het milieurecht.
%23153140: SCHUURMAN, K.E. - Wessel Couzijn.
%23139936: SCHUURMAN, J. - De prijs van water. Een onderzoek naar de aard en omvang van de regulerende nevenwerking van de verontreinigingsheffen oppervlaktewateren.
%23200443: SCHUURMAN, LAMBERT. - Confusio regnorum. Studie zu einem Thema aus Luthers Ethik.
%2359236: SCHUURMAN, A.J. - Materiële cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant. (Diss.).
%23216881: SCHUWER, OLAF. - Jurisprudentie Awb 2012 : algemeen-juridische en omgevingsrechtelijke trends thematisch geordend.
%23273507: SCHUWIRTH, WIM - Eerst zien : christelijk geloof en inzichten van Rudolf Steiner.
%23116698: SCHUYLER, MONTGOMERY. - A Bibliography of the Sanskrit Drama with an introductory sketch of the dramatic literature of India.
%23148762: SCHUYT, C.J.M. & M.M. KOMMER (EDS.) - Niet bij straf alleen : de spanning tussen idealisme en realisme in het reclasseringswerk.
%23108719: SCHUYT, KEES (E.A.) - Een beroep op de rechter.
%23194192: SCHUYT, C.J.M. - De zittende klasse.
%23236635: SCHUYT, THEO. - Filantropisch geld voor non-profits : adviezen vanuit de wetenschap, november 2003.
%23151525: SCHUYT, C.J.M. - Filosofie van de sociale wetenschappen.
%23276144: SCHUYT, KEES. - De ideeënkliniek.
%23126115: SCHUYT, K. & VEEN, R. VAN DER (EDS.) - De Verdeelde Samenleving. Een Inleiding in de Ontwikkeling van de Nederlandse Verzorgingsstaat.
%2330677: SCHUYT, C.J.M. - Rechtssociologie : een terreinverkenning.
%2349323: SCHUYT, K., GROENENDIJK, K. & SLOOT, B. - De weg naar het recht : een rechtssociologisch onderzoek naar de samenhangen tussen maatschappelijke ongelijkheid en juridische hulpverlening.
%23103057: SCHUYTVLOT, A.C. - Catalogus van werken van en over Vondel gedrukt vóór 1801
%23279231: SCHWAB, JENS PETER. - L'homme total : die Entfremdungsproblematik im Welk von Henri Lefebvre door Jens Peter Schwab
%23273465: SCHWAB, GUSTAV - Griekse mythen en sagen
%2342904: SCHWABE, MAX. - Die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Rechtswissenschaft. 2 Bände.
%2388343: SCHWAGER, RUDOLF. - Die Vertretung des Gemeinwesens beim Abschluss privatrechtlicher Verträge. Diss.
%23127459: SCHWAHN, WALTHER. - Heeresmatrikel und Landfriede Philipps von Makedonien.
%23153416: SCHWAIGER, GEORG (ED.) - Teufelsglaube und Hexenprozesse.
%23164772: SCHWALD, UWE MARK. - Die Bedeutung erbschaft- und schenkungsteuerliche Folgen für zivilrechtliche Rechtsgeschäfte zur Regelung der Vermögensnachfolge. -Zugleich ein Beitrag zu den zivilrechtlichen Konsequenzen erbschaft- und schenkungssteuerlicher Folgen.
%23117730: SCHWANDER, MARTIN. - Luciano Fabro.
%2328575: SCHWARTZ, BERNARD. - An introduction to American administrative law.
%23126258: SCHWARTZ, FRANK J. - Advice and consent : the politics of consultation in Japan.
%2312338: SCHWARTZ, BERNARD. - American Constitutional Law.
%23110248: SCHWARTZ, NANCY LOU. - The blue guitar : political representation and community.
%23109428: SCHWARTZ, HERMAN. - Right wing justice : the conservative campaign to take over the courts.
%23154594: SCHWARTZ, MARIUS. - Water en ruimtelijke besluitvorming : het functioneren van waterschappen in het openbaar bestuur en hun invloed op ruimtelijke besluitvorming op gemeentelijk schaalniveau.
%231140: SCHWARTZ, BERNARD. - Thomas Jefferson and Bolling v. Bolling : law and the legal profession in pre-revolutionaty America.
%23261719: SCHWARTZ, BERNARD. - Legal control of government : administrative law in Britain and the United States.
%23172707: SCHWARTZ, WILLIAM B. - Life without disease : the pursuit of medical utopia.
%23127480: SCHWARTZ, BERNARD. - The Burger Court : counter-revolution or confrontation?
%2382741: SCHWARTZ, BERNARD. - The unpublished opinions of the Rehnquist Court.
%23206854: SCHWARTZ, HERMAN (ED.) - Rehnquist Court : Judicial Activism on the Right.
%2378851: SCHWARTZ, JOHANN CHRISTOPH. - Vierhundert Jahre deutscher Zivilprozess-Gesetzgebung : Darstellungen und Studien zur deutschen Rechtsgeschichte.
%2378849: SCHWARTZ, JOHANN CHRISTOPH. - Erneuerung deutscher Rechtspflege: prozessgeschichtliche Betrachtungen.
%23274436: SCHWARTZ, LIONEL - Unstable modules over the Steenrod algebra and Sullivan's fixed point set conjecture
%2375981: SCHWARTZ, BERNARD. - The New Right and the Constitution : turning back the legal clock.
%2370576: SCHWARTZ, MISCHA. - Computer-communication network design and analysis.
%23187607: SCHWARTZ, JEFFREY H. - What the bones tell us : adventures of an anthropologist.
%23202409: SCHWARTZ, M.E. - Confections and candy technology.
%2367752: SCHWARTZ, T. (ED.). - Socialization as cultural communication. Development of a theme in the work of Margaret Mead.
%23262939: SCHWARTZ, GARY. - Beyond conformity or rebellion : youth and authority in America
%23225480: SCHWARTZ, KEES. - Managing public water utilities : an assessment of bureaucratic and New Public Management models in the water supply and sanitation sectors in low- and middle-income countries.
%2393502: SCHWARTZ, MORTON. - Soviet perceptions of the United States.
%23224277: SCHWARZ, ERIC. - Unchecked and unbalanced : presidential power in a time of terror.
%23247122: SCHWARZ, OTTO. - Diskontpolitik : Gedanken über englische, französische und deutsche Bank-, Kredit- und Goldpolitik.
%23218227: SCHWARZ, HERMANN. - Das ungegebene. Eine Religions- und Wertphilosophie.
%2394866: SCHWARZ, H. - Das Ungegebene. Eine Religions- und Wertphilosophie.
%23280601: SCHWARZ;, HAGER; GUIDO; MARIE-ANNE LERJEN & MARC. - Dieter Kienast - Lob der Sinnlichkeit.
%231147: SCHWARZ, REINHARD. - Das politische Deutschlandbild in der Sowjetischen Presse : 1969 und 1970.
%23209867: SCHWARZ, RUDOLF. - More than furniture : Wilkhahn--an enterprise in its time.
%2340158: SCHWARZ, FRITZ. - Probleme des Selbstmordes.
%23252420: SCHWARZ, MICHIEL & REIN JANSMA. - De technologische cultuur.
%23243841: SCHWARZ, FREDERICK A. O. & AZIZ Z. HUQ. - Unchecked and unbalanced : presidential power in a time of terror.
%2398828: SCHWARZ, ADAM.& JONATHAN PARIS (EDS.) - The politics of post-Suharto Indonesia.
%23215721: SCHWARZE, JÜRGEN (ED.). - Europäisches Verwaltungsrecht im Werden : Referate und Diskussionsberichte der Tagung des Arbeitskreises Europäische Integration e.V. in Hamburg vom 18. bis 20. Juni 1981..
%23250145: SCHWARZE, JÜRGEN. - Die Befugnis zur Abstraktion im europäischen Gemeinschaftsrecht : eine Untersuchung zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes.
%2377911: SCHWARZE, JÜRGEN (ED.). - EU-Kommentar.
%23233540: SCHWARZENBACH, SIBYL A. - Women and the United States Constitution : history, interpretation, and practice.
%2329238: SCHWARZENBERGER, GEORG. - International law. Volume 1 : International law as applied by international courts and tribunals (3rd edition).
%2366110: SCHWARZENBERGER, G. & E.D. BROWN. - A manual of international law.
%2325075: SCHWARZER, ALICE. - Met hart en ziel; artikelen 1968-1983.
%23121336: SCHWARZLOSE, KARL. - Der Bilderstreit, ein Kampf der griechischen Kircheum ihre Eigenart und um ihre Freiheit.
%23127461: SCHWARZMAIER, MICHAEL. - Friedrich Immanuel Niethammer, ein bayerischer Schulreformator.
%23139874: SCHWEBEL, STEPHEN M. & P. VERLOREN VAN THEMAAT. - Preliminary rulings by the International Court of Justice at the request of other courts. Preadviezen.
%23113677: SCHWEBER, HOWARD H. - The creation of American common law, 1850-1880 : technology, politics, and the construction of citizenship.
%2320639: SCHWEIGERT, CHRISTOPH. - Galois and simple current symmetries in conformal field theory.
%2346450: SCHWEIGLER, GEBHARD. - Von Kissinger zu Carter : Entspannung im Widerstreit von Innen- und Aussenpolitik 1969-1981.
%23244549: SCHWEIGMAN, CASPAR - Applications de la recherche operationnelle : probèmes de l'agriculture dans les pays en voie de développement.
%23211316: SCHWEIGMAN, C. - Research / Development Co-Operation.
%23250190: SCHWEINGRUBER, EDWIN. - Sozialgesetzgebung in der Schweiz : ein Grundriss.
%23238627: SCHWEITZER, GLENN E. - A faceless enemy : the origins of modern terrorism.
%23211343: SCHWEITZER, YORAM - The Globalization of Terror: The Challenge of Al-Qaida and the Response of the International Community.
%2354672: SCHWEITZER, C.-C. & KARSTEN, D. (ED.). - The Federal Republic of Germany and EC membership evaluated.
%23162526: SCHWEIZER, CARL CHRISTOPH. - Der Abgeordnete im parlamentarischen Regierungssystem der Bundesrepublik.
%2374341: SCHWEIZER, TANJA SOPHIE. - An individual psychology of novelty-seeking, creativity and innovation.
%23280602: DU : SCHWEIZER MONATSSCHRIFT, 797. - Die Zukunft der Kunst: Was kommt. Was bleibt. Was verschwindet.
%2341819: SCHWEIZER, ROCHELLE - She's the Boss: The Disturbing Truth About Nancy Pelosi.
%2356776: SCHWEIZER, ANDREA - Zwischen Rassismus, Markt und Menschenrechten : das internationale Regime zur Kontrakt- und Zwangsarbeit im südlichen Afrika 1919-1944.
%23127463: SCHWEN, PAUL. - Afrahat, seine Person und seine Verständnis des Christentums : ein Beitrag zur Geschichte der Kirche im Osten.
%23270509: SCHWENZER, INGEBORG (ED.) - Tensions between legal, biological and social conceptions of parentage.
%23273098: SCHWEPPENHÄUSER, HERMANN (ED.) - Theodor W. Adorno zum Gedächtnis : eine Sammlung.
%23273158: SCHWEPPENHÄUSER, GERHARD. - Theodor W. Adorno: An Introduction.
%2378854: SCHWERIN, CLAUDIUS VON. - Die altgermanische Hundertschaft.
%2362125: SCHWERTSCHLAGER, J. - Philosophie der Natur. Zweite Abteilung: Die einzelnen Klassen der Körper im besonderen.
%233776: SCHWIDDER, EMILE & EEF VERMEIJ (EDS.) - Guide to the Asian collections at the International Institute of Social History.
%2345993: SCHWIEDLAND, E. - Volkswirtschaftslehre. Vorlesungen an der Technischen Hochschule in Wien.
%232607: SCHWIETERT, CHARLES & HANS HILLEN. - De formatie van een tijdbom: het tweede Kabinet Van Agt.
%23151843: SCHWIND, HANS-DIETER ... [ET AL.] - Studien zum chinesischen Recht. Band 1: Materialien und Kommentare.
%2378858: SCHWIND, ERNST VON & ALFRED DOPSCH. - Ausgewählte Urkunden zur Verfassungsgeschichte der deutsch-österreichischen Erblande im Mittelalter, herausgegeben.
%2378856: SCHWIND, ERNST VON. - Zur Entstehungsgeschichte der freien Erbleihen in den Rheingegenden und den Gebieten der nördlichen deutschen Kolonisation des Mittelalters : eine rechtsgeschichtliche Studie.
%233549: SCHWIND, FRITZ. - Handbuch des Österrechischen internationalen Privatrecht.
%23226064: SCHWINEKÖPER, BERENT. - Der Handschuh im Recht, Ämterwesen, Brauch und Volksglauben.
%2378860: SCHWINGE, ERICH. - Der fehlerhafte Staatsakt im Mobiliarvollstreckungsrecht.
%2378862: SCHWINGE, ERICH. - Der Kampf um die Schwurgerichte bis zur Frankfurter Nationalversammlung.
%23119013: SCHWITTERS, R.J.S. ... [ET AL.] - Recht en samenleving in verandering.
%23264596: SCHWÖBEL, HERMANN OTTO. - Der diplomatische Kampf zwischen Ludwig dem Bayern und der Römischen Kurie im Rahmen des kanonischen Absolutionsprozesses, 1330-1346.
%23193870: SCHYNS, PEGGY. - Income and life satisfaction : a cross-national and longitudinal study.
%23276503: SCHYVE, COR. - Uut het land van Kezand : om voo te lezen of voo te draogen.
%23273700: SCIARONE, PAUL (EDITOR) - Between Development and Destruction: An Enquiry into the Causes of Conflict in Post-Colonial States.
%23280648: SCIENCES, U.S. NATIONAL ACADEMY OF. - Water for the Future: The West Bank and Gaza Strip, Israel, and Jordan.
%23277408: ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SCIENCES JURIDIQUES = INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LEGAL SCIENCES. - Le fédéralisme et le développement des ordres juridiques : travaux du colloque de Moscou, septembre 1970 = Federalism and development of legal systems.
%23197319: CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. - Méthodes subjectives et objectives d'appréciation des caractères organoleptiques des denrées alimentaires.
%23280708: SCIORTINO, GIUSEPPE (EDITOR). - Solidarity, Justice, and Incorporation: Thinking through The Civil Sphere.
%23199135: SCITOVSKY, TIBOR. - Economic theory and Western European integration.
%23241720: SCLAR, ELLIOTT. - You don't always get what you pay for : the economics of privatization.
%23280762: SCOONES, IAN (EDITOR). - Sustaining the Soil: Indigenous Soil and Water Conservation in Africa.
%23226792: SCOTFORD ARCHER, MARGARET & SALVADOR GINER (ED.) - Contemporary Europe : class, status and power.
%23190369: SCOTT, W.R. - Scottish economic literature to 1800. A list of authorities.
%23414: SCOTT, JAMES BROWN (ED.) - Inter-American Tribunal of International Justice : memorandum, project and documents accompanied by observations.
%23130182: SCOTT, WILLIAM C. - Musical Design in Sophoclean theater
%23124994: SCOTT, G.E. - Moral Personhood. An Essay in The Philosophy of Moral Psychology.
%23277370: SCOTT, A.W. - Private International Law : conflict of laws.
%23281607: SCOTT, JAMES BROWN (ED.) - Les conférences de la paix de la Haye de 1899 et 1907. Tome I-2, [3] Acte Final.
%2394433: VAN SCOTT, MIRIAM - Encyclopedia of heaven.
%23243291: SCOTT-MORGAN, PETER. - De ongeschreven regels van het spel. Beheers en vernietig de verborgen regels en verwijder de barrières die organisatieveranderingen in de weg staan.
%2391381: SCOTT, JAMES BROWN (ED.) - Las Convenciones y Declaraciones de La Haya de 1899 y 1907 : acompañadas sw cuadros de firmas, ratificaciones y adhesiones de las diferentes potencias y textos de las reservas.
%23131407: SCOTT, RUSSELL T. & ANN REYNOLDS SCOTT (EDS.) - Eius virtutis studiosi : classical and postclassical studies in memory of Frank Edward Brown.
%2354556: SCOTT, ANDREW. - Molecular Machinery : the principles and powers of chemistry.
%23280909: SCOTT, JOANNE (EDITOR). - Constitutional Change in the EU: From Uniformity to Flexibility.
%23271852: SCOTT-JAMES, ANNE. - Sissinghurst : the making of a garden.
%23243729: SCOTT, ALLEN JOHN. - Geography and economy : three lectures.
%2378411: SCOTTI, ROLAND & RÉGINE BONNEFOIT (ED.) - Oskar Kokoschka : Wunderkammer = Cabinet de curiosités.
%23194528: SCOTTI, ROLAND & KATHE MAZUR. - Vanished smile the mysterious theft of Mona Lisa.
%23280968: SCREPANTI, ERNESTO (EDITOR). - Rethinking Economics: Markets, Technology and Economic Evolution.
%2361739: SCREVENS, RAYMOND. - Geweld in de gevangenissen.
%23269522: SCRIBA, FLORIAN. - Legale Revolution? : zu den Grenzen verfassungsändernder Rechtssetzung und der Haltbarkeit eines umstrittenen Begriffs.
%23279047: SCRIBNER, F. SCOTT. - Matters of spirit : J.G. Fichte and the technological imagination.
%23280646: SCRIMSHAW, N.S. & GARY S. GLEASON. - RAP Rapid Assessment Procedures : qualitative methodologies for planning and evaluation of health related programmes.
%2331721: SCRIVEN, MICHAEL & DENNIS TATE (EDS.) - European socialist realism.
%2359114: SCRUTON, ROGER. - Spinoza. [Kopstukken filosofie].
%2383881: SCRUTTON, THOMAS EDWARD. - Charterparties and bills of lading. 16th edition.
%23278219: SCULL, ANDREW. - Madness : a very short introduction.
%23275330: SCULL, CHRISTINA. - The J.R.R. Tolkien companion & guide. 1 : chronology.
%23191018: SCULLY, EILEEN P. - Bargaining with the state from Afar : American citizenship in treaty port China, 1844-1942.
%23201807: CLA-SE - Esc : enter Spanish creativity .
%23166140: NETHERLANDS INSTITUTE FOR THE LAW OF THE SEA. - International Organizations and the Law of the Sea: Documentary Yearbook, 2000.
%2350259: NETHERLANDS INSTITUTE FOR THE LAW OF THE SEA. - International Organizations and the Law of the Sea: Documentary Yearbook, 2002.
%23218303: SEABROOK, JEREMY. - No Hiding Place: Child Sex Tourism and the Role of Extra-Territorial Legislation.
%23229708: SEABROOK, JEREMY. - Notes from another India.
%23279673: SEALEY, RAPHAEL. - A History of the Greek City States 700-338 B.C.
%23170019: SEALY, LEONARD SEDGWICK - Cases and materials in company law.
%23268877: SEAR, FRANK. - Roman architecture.
%23246653: SEAR, FRANK. - Roman architecture.
%2319588: SEARLE, JOHN R. - (ed.) The philosophy of language.
%23251947: SEARS, LAURIE J. (ED). - Fantasizing the feminine in Indonesia.
%23263695: SEARS, DAVID O. - Tax Revolt: Something for Nothing in California.
%23130713: SEBBA, GREGOR. - Bibliographia Cartesiana : a critical Guide to the Descartes Literature 1800-1960.
%2369568: SEBBA, GREGOR. - The Collected essays of Gregor Sebba. Truth, history, and the imagination.
%23281267: WIENER SECESSION (ED.) - Wittgenstein : het spel van het naamloze = the play of the unsayable : een tentoonstelling van de Wiener Secession en de Tentoonstellingen van het Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, naar een concept van Joseph Kosuth : Paleis voor Schone Kunsten 17 december 1989 - 28 januari 1990
%2379944: SECHENOV, I.M. - Selected psychological and physiological works.
%23240211: SÈCHEVILLE, JEAN DE. - De principiis naturae.
%2377498: SECKEL, EMIL. - Gedächtnisschrift für Emil Seckel.
%23206594: SECKEL, EMIL. - Beiträge zur Geschichte beider Rechte im Mittelalter. Band I: Zur geschichte der populären Literatur des römischen kanonischen Rechts. (nicht weiter erschienen = all published).
%23276317: SECKEL, EMIL. - Beiträge zur Geschichte beider Rechte im Mittelalter. Band I: Zur geschichte der populären Literatur des römischen kanonischen Rechts. (nicht weiter erschienen = all published).
%2380315: SECKLER-HUDSON, CATHERYN. - Statelessness: with special reference to the United States : a study in nationality and conflict of laws.
%23268570: SEDATIS, LUTZ. - Über den Ursprung der Wechselstrenge : eine historisch-dogmatische Untersuchung der Lehre vom rigor cambialis.
%23265680: SEDGWICK, GEORGE. - Public and private economy.
%23278907: SEDLACZEK, STEPHAN; WILHELM LÖWY & WILHELM HECKE (EDS.) - Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien, 1900.
%23270815: SEDLMAYR, HANS. - Epochen und Werke : Gesammelte Schriften zur Kunstgeschichte : [Studienausgabe]. Band I-III.
%23267802: SEDULIUS, CAELIUS. - [Caelii Sedulii] Opera omnia ad mss. codd. vaticanos, aliosque, et ad veteres editiones recognita.
%2390444: SEE, KATHERINE O'SULLIVAN. - First world nationalisms : class and ethnic politics in Northern Ireland and Quebec.
%23270078: SEEBASS, GOTTFRIED. - Wollen.
%23121620: SEEBER, G.U.H., FRANCIS, B.J., HATZINGER, R. & STECKEL-BERGER, G. (EDS.) - Statistical Modelling. Proceedings of the 10th International Workshop on Statistical Modelling. Innsbruck, Austria, 10-14 July, 1995. (Lecture Notes in Statistics, vol. 104.)
%23127465: SEEBERG, ERICH. - Die Synode von Antiochien im Jahr 324/325 : ein Beitrag zur Geschichte des Konzils von Nicäa.
%23127467: SEEBERG, REINHOLD. - Die Theologie des Johannes Duns Scotus. : eine dogmengeschichtliche Untersuchung.
%23173819: SEEBOHM, THOMAS M. - Philosophie der Logik.
%23137292: SEEGER, HEINRICH - Die Triebkräfte des religiösen Lebens in Israel und Babylon.
%23271888: SEEHAFER, KLAUS. - Mein Leben ein einzig Abenteuer : Johann Wolfgang Goethe : Biografie.
%23221764: SEEKINS, DONALD M. - Burma and Japan since 1940 : from 'co-prosperity' to 'quiet dialogue'.
%23127471: SEEL, OTTO. - Die Invektive gegen Cicero.
%23127469: SEEL, OTTO. - Hirtius. Untersuchungen über die pseudo-cäsarischen Bella und den Balbusbrief.
%23195811: SEELE, WALTER. - Das erste Rossartzneibuch Graf Wolfgangs II. von Hohenlohe (1564).
%2310471: SEELEN, A.J.D. - De werkstaking van ambtenaren.
%23169579: SEERY, JOHN EVAN. - Political theory for mortals : shades of justice, images of death.
%232262: SEERY, JOHN EVAN. - Political theory for mortals : shades of justice, images of death.
%23110449: SEESKIN, KENNETH. - Jewish philosophy in a secular age.
%23275269: SEGAL, LYNNE. - Making trouble : life and politics.
%23163020: SEGAL, SAM. - Een bloemrijk verleden : overzicht van de noord- en zuidnederlandse bloemschilderkunst, 1600 - heden.
%2363263: SEGAL, GABRIEL M.A. - A slim book about narrow content.
%23217437: SEGAL, SHELDON J. - Under the banyan tree : a population scientist's odyssey.
%23100197: SEGALL, J. - Joyce in America. Cultural politics and the trials of ULYSSES.
%23176024: SEGEL, HAROLD B. (ED.) - Stranger in our midst : images of the Jew in Polish literature.
%2311710: SEGEL, HAROLD B. - The Columbia literary history of Eastern Europe since 1945.
%23275309: SEGEL, HAROLD B. - The Columbia guide to the literatures of Eastern Europe since 1945.
%23274375: SEGERMAN, HENRY - Visualizing mathematics with 3D printing
%2392755: SEGERS, CARL OTTO. - Enkele opmerkingen omtrent de beteekenis van de historische beoefening der rechtswetenschap voor de praktijk.
%23207796: SEGERS, RIEN T. - Lezen en laten lezen : recent receptie-onderzoek in Nederland en België.
%23238290: SEGERS, YOP. - Op het kruispunt van oud en nieuw : 1919-1994 het Gelders Genootschap : 75 jaar op de bres voor de schoonheid van Gelderland.
%2378863: SEGESSER, PHILIPP ANTON VON. - Rechtsgeschichte der Stadt und Republik Luzern. Band 1. Die Geschichte der Entstehung des Freistaats und seines Gebiets; Band 2 : Die innere Rechtsgeschichte bis zum Ende des 15. Jahrhunderts; Band 3-4 : Das 16., 17. und 18. Jahrhundert.
%23189732: SEGITZ, OSWALD. - Die Bewertung unnotierter Anteile und Aktien : das Problem in handelsrechtlicher, steuerrechtlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht unter besonderer Berücksichtigung der vermögensteuerrechtlichen Vorschriften.
%2394132: SEGNERI, PAULO. - Incredulus non excusabilis. Liber in quo demonstratur, Non posse non cognoscere, Quae sit vera religio, Quisquis: Eam vult cognoscere. Ex Italico, superiorum, et ipsius authoris voluntate Latinum reddidit Maximilianus Rassler.
%2394211: SEGNERI, PAULO. - Conciones in Apostolico Palatio habitae et sanctissimo domino nostro Innocentio duodecimo pontifici maximo nuncupatae a r.p. Paulo Segneri, soc. Jesu. quas latinas fecit r.p. Maximilianus Rassler, eiusdem societatis. Editio Tertia
%23183651: SEGNERI, PAULO. - Manna anime seu exercitium facile simul et fructuosum illis, qui quoquo modo vacare orationi desiderunt. Propositum a r.p. Paulo Segneri...pro omnibus anni diebus...
%2394081: SEGNERI, PAULO. - Quadraginta sermones per verni jejuni tempus, Florentiae, aliisque Italiae urbibus dicti, post plures editiones ex Italico idiomate Latinitate donati a Udalrico Dirrhaimer. Editio quinta.
%2394168: SEGNERI, PAOLO; RASSLER, M. A.O. - Panegyrici sacri Ven. P. Pauli Segneri, S.J., ex postrema editione Italica Latine redditi a Maximiliano Rassler S.J., Accedit Eusebii Truchses, Oratio ad S.R.E. Cardinales habita Fer. V in Coena Domini Itemque Dissertationes academicae Maximiliani Rassler De monarchia summi pontificis. Editio secunda.
%2374758: SEGRÈ, GINO. - Ordinary Geniuses: Max Delbruck, George Gamow, and the Origins of Genomics and Big Bang Cosmology.
%23222166: SEGRÈ, GINO. - Faust in Copenhagen : a struggle for the soul of physics.
%23281101: SEGUSIO, HENRICUS DE. - Summa : una cum summaris et adnotationibus Niccolai Superanti (i.e. Niccolò Soranzo).
%23183296: SEHLING, EMIL (ED.) - Evangelische Kirchenordnung. Band 2 : Sachsen und Thüringen II : Die vier geistlichen Gebiete (Merseburg, Meissen, Naumburg-Zeitz, Wurzen), ... das Fürstentum Anhalt.
%23238873: SEHLING, EMIL (ED.) - Evangelische Kirchenordnung. Band 4 : Das Herzogtum Preussen. - Polen. Die ehemals polnischen Landesteile des Königreichs Preussen. Das Herzogtum Pommern.
%23252857: SEHLING, EMIL (ED.) - Evangelische Kirchenordnung. Band 1 : Sachsen und Thüringen I : Die Ordnungen Luthers. Die Ernestinischen und Albertinischen Gebiete.
%23238872: SEHLING, EMIL (ED.) - Evangelische Kirchenordnung. Band 3 : Die Mark Brandenburg. Die Markgrafentümer Oberlausitz und Niederlausitz.
%2342889: SEIDEL, CHRISTIANE ELISABETH. - Persons self-conceptions and self-self relations.
%23201405: SEIDEL, BRUNO - Industrialismus und Demokratie. Die Verfassungsideale der Demokratie und die Tendenzen des Industrialismus.
%23191027: SEIDEL, HANS-JOACHIM. - Der britische Mandatstaat Palestina im Rahmen der Weltwirtschaft.
%2379633: SEIDENSTICKER, AUGUST. - Waldgeschichte des Altertums. 2 Bände. I: Vor Cäsar. II: Nach Cäsar.
%23150758: SEIDL-HOHENVELDERN, IGNAZ. - International Economic Law.
%23108595: SEIDL, HORST (ED.) - Aristoteles : zweite Analytiken.
%23245116: SEIDL-HOHENVELDERN, IGNAZ (ED.) - Lexikon des Rechts : Völkerrecht.
%2381990: SEIDL-HOHENVELDERN, IGNAZ. - Völkerrecht, Recht der internationalen Organisationen, Weltwirtschaftsrecht : Festschrift für Ignaz Seidl-Hohenveldern = Law of nations, law of international organizations, world's economic law : liber amicorum honouring Ignaz Seidl-Hohenveldern.
%23234577: SEIDL-HOHENVELDERN, IGNAZ. - Investitionen in Entwicklungsländern und das Völkerrecht : mit einer Bibliographie über Staatseingriffe in ausländisches Privateigentum.
%23162723: SEIDMAN, ROBERT B. - The state, law and development.
%23225663: SEIFERT, JÜRGEN. - Kampf um Verfassungspositionen : Materialien zur Bestimmung von Grenzen und Möglichkeiten der Rechtspolitik.
%23226188: SEIFFERT, HELMUT - Einführung in die Wissenschaftstheorie. Band 1. Sprachanalyse, Deduktion, Induktion in Natur- und Sozialwissenschaften; Band 2. Geisteswissenschaftliche Methoden: Phänomenologie, Hermeneutik und historische Methode, Dialektik.
%23181: SEIFFERT, WOLFGANG (ED.) - Das System rechtlicher Regelung der sozialistischen ökonomischen Integration : Grundriss.
%23136351: SEIGEL, JERROLD E. - Figures on the Horizon.
%23280161: BENSON; KENNETH C.; STEPHEN D CORRSIN & AMANDA SEIGEL; - Jews in America : from New Amsterdam to the Yiddish stage.
%2325708: SEIGNETTE, JAQUELINE. - Challenges to the creator doctrine : authorship, copyright ownership and the exploitation of creative works in The Netherlands, Germany and The United States.
%2346535: SEIJBEL, W. - Sociale verzekering bij uitzending naar het buitenland
%23265507: SEILER, N. - Der Stoffwechsel im Zentralnervensystem.
%23134328: SEITEL, PETER - The Powers of Genre. Interpreting Haya Oral Literature.
%23129641: SEITER, HUGO. - Streikrecht und Aussperrungsrecht : ein Arbeitskampfrechtssystem auf der Grundlage subjektiv-privater Kampfrechte.
%23209848: SEIXO, MARIA ALZIRA (ED.) - Travel writing and cultural memory = Écriture du voyage et mémoire culturelle.
%23240247: SELASSIE, BEREKET HABTE - The Making of the Eritrean Constitution: The Dialectic of Process and Substance.
%23278998: SELBY, DAVID A. - Tocqueville, Jansenism, and the necessity of the political in a democratic age : building a republic for the moderns.
%2378191: SELBY, WALFORD. - Diplomatic Twilight 1930-1940.
%23278247: SELDEN, MARK & ALVIN Y. SO (EDS.). - War and state terrorism : the United States, Japan, and the Asia-Pacific in the long twentieth century.
%23282204: SELDON, ARTHUR. - The IEA, the LSE, and the influence of ideas (The collected works of Arthur Seldon, 7).
%23282200: SELDON, ARTHUR. - The state is rolling back : essays in persuasion (The collected works of Arthur Seldon, 2).
%23282202: SELDON, ARTHUR. - Government failure and over-government (The collected works of Arthur Seldon, 5).
%23282205: SELDON, ARTHUR. - The Welfare State : pensions, health and education (The collected works of Arthur Seldon, 6).
%23281551: SELDON, ARTHUR. - Introducing market forces into public services. (The collected works of Arthur Sheldon, 4).
%23113953: SELEM, PETÀR. - Les religions orientales dans la Pannonie Romaine. Partie en Yougoslavie.
%23248000: SELIGMAN, EDWIN ROBERT ANDERSON. - Essays in taxation.
%23257688: SELIGMAN, EDWIN R.A. - The shifting and incidence of taxation.
%23280348: SELIGMANN, RAFAEL. - Hitler : die Deutschen und ihr Führer.
%23279503: SELIGSON, MITCHELL (EDITOR). - Authoritarians and Democrats: Regime Transition in Latin America.
%23173836: SELIKTAR, OFIRA. - New Zionism and the foreign policy system of Israel.
%2339146: SELLA-GEUSEN, SYLVIA. - Doppelverkauf : zur Rechtsstellung des ersten Käufers im gelehrten Recht des Mittelalters.
%23225253: SELLERT, WOLFGANG. - Studien- und Quellenbuch zur Geschichte der deutschen Strafrechtspflege. Band 1. Von den Anfängen bis zur Aufklärung.
%2378867: SELLERT, WOLFGANG. - Über die Zuständigkeitsabgrenzung von Reichshofrat und Reichskammergericht, insbesondere in Strafsachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
%2378868: SELLERT, WOLFGANG & HINRICH RÜPING. - Studien- und Quellenbuch zur Geschichte der deutschen Strafrechtspflege. Band 1. Von den Anfängen bis zur Aufklärung; Band 2. Von der Aufklärung bis zur doppelten Staatgründung.
%2378865: SELLERT, WOLFGANG. - Prozessgrundsätze und Stilus Curiae am Reichshofrat im Vergleich mit den gesetzlichen Grundlagen des reichskammergerichtlichen Verfahrens.
%23274508: SELLIES, FRANCISCUS PETRUS JOZEF. - Who pays the price? : the production and marketing of coffee and cocoa in Sierra Leone under structural adjustment.
%23246496: SELLIN, CHRISTINE PETRA. - Fractured families and rebel maidservants : the Biblical Hagar in seventeenth-century Dutch art and literature.
%23275366: SELLIN, CHRISTINE PETRA. - Fractured families and rebel maidservants : the Biblical Hagar in seventeenth-century Dutch art and literature.
%2377259: SELLINK, MANFRED - Luc Tuymans : l'oeuvre graphique 1989-2015.
%2376957: SELLINK, MANFRED & TOMMY SIMOENS. - Luc Tuymans : Graphic Works 1989-2012.
%23102473: SELMS, A. VAN. - Arabies-Afrikaanse studies : een tweetalige (Arabiese en Afrikaanse) kategismus.
%23102475: SELMS, A. VAN. - Abu Bakr se Uiteensetting van die godsdienst : een Arabies-Afrikaanse tekst uit die jaar 1869.
%23260860: SELNES, TROND & AALDERS, MARIUS. - Een kantelende overheid : debat intensieve veehouderij en de transitie naar duurzame landbouw.
%23135093: SELOSOEMARDJAN. - Social changes in Jogjakarta.
%23240844: SELOSSE, RENÉ. - Traité de l'annexion au territoire français et de son démembrement : comprenant l'histoire du territoire français et de sa formation, les principes du droit naturel, du droit constitutionnel, du droit international, et toutes les applications pratiques qui en doivent être faites à l'occasion d'une annexion ou d'un démembrement.
%23280831: SELOUS, TRISTA (EDITOR). - Echoes of Narcissus.
%23267902: SELTER, CHRISTIAN. - Gewaltanwendung unter und neben der UN-Charta.
%23180070: SELTMANN, GERHARD ... [ET AL.] - Entry paradise : new worlds of design.
%2372674: SELVIG, ERLING. - Unit limitation of carrier's liability : The Hague rules art. IV (5).
%23159213: SELZER, JACK. - Kenneth Burke in Greenwich Village : conversing with the moderns, 1915-1931.
%23275656: SELZNICK, PHILIP. - The communitarian persuasion.
%23131863: SEMBACH, KLAUS-JÜRGEN & BIRGIT SCHULTE (EDS.) - Henry van de Velde. Europees kunstenaar van zijn tijd.
%2322973: SEMEDI, PUJO. - Close to the stone, far from the throne. The story of a Javanese fishing community, 1820s-1990s.
%23175871: SEMMES, RAPHAEL. - Crime and punishment in early Maryland.
%23237448: SEMMLER, HANS-JOACHIM & HERBERT KERN (EDS.) - Rechtspflege - Sache des ganzen Volkes : Leitfaden zum Rechtspflegeerlass.
%23117742: SEMYONOV, MOSHE & LEWIN-EPSTEIN, NOAH - Hewers of Wood and Drawers of Water. Noncitizen Arabs in the Israeli Labor Market.
%2393168: SEN, PROSANTO KUMAR. - The Law of Monopolies in British India.
%2320463: SENDRA, VICENTE GIMENO - Derecho procesal: Proceso penal.
%2334217: SENELLE, ROBERT. - De staatshervorming in België.
%2334216: SENELLE, ROBERT. - Commentaar op de Belgische Grondwet.
%23226654: SENGER, HARRO VON - Einfuhrung in das chinesische Recht.
%234364: SENNE, RENÉ LE. - Le devoir.
%2323657: SENNETT, RICHARD. - Families Against the City: Middle Class Homes of Industrial Chicago, 1872-1890
%23225214: SENTEN, MARCEL (ED.) - Verwondering : [wetenschap in Nederland].
%23171502: SEOW, C.C. (ED.) - Food preservation by moisture control.
%23269645: SEPIETER, JEAN-PAUL. - La musique du peuple flamand = De muziek van het Vlaamse volk.
%23267951: SEPIETER, JEAN-PAUL. - Vlaemsch leeren : apprendre le flamand du Westhoek : une contribution critique à la renaissance linguistique flamande du Westhoek.
%2360017: SERAZZI, G. (ED.) - Workload characterization of computer systems and computer networks : collection of invited lectures presented at the International Workshop on Workload Characterization of Computer Systems and Computer Networks, Pavia Italy, 23-25 October 1985.
%2348649: SERBIN, LISA A. - The development of sex typing in middle childhood.
%2360058: SERCK-HANSSEN, JAN. - Optimal patterns of location.
%23247106: SERENO, MARGARET EUPHRASIA - Neural Computation of Pattern Motion: Modeling Stages of Motion Analysis in the Primate Visual Cortex.
%23171988: SERFONTEIN, WILLEM J. B. - Die psalm as kerklied. Teologiese agtergronde van die Afrikaanse psalmberyming.
%2334016: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten volgens het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. 7e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23180849: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: algemene leer der overeenkomsten. 5e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%23180848: ASSER-SERIE. - Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht.
%23142604: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 1. De vertegenwoordiging. 7e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%23180876: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 4: Bewaargeving, bruikleen, verbruikleen, borgtocht, schenking, gevestigde en altijddurende renten, kansovereenkomst en lijfrente, spel en weddenschap, vaststellingsovereenkomst en dading.
%23237696: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Deel 1. Inleiding, Personenrecht.
%23189173: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. II: Vertegenwoordiging en rechtspersoon. [Deel 3] : De naamloze en de besloten vennootschap.
%23276567: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 5 : Maatschap, Vennootschap onder Firma, Commanditaire Vennootschap.
%23180857: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 2: Zakenrecht. Bijzonder deel, tweede stuk (zekerheidsrechten).
%23180873: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 9e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23180874: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 9e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%2322021: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Goederenrecht. Deel 3: Zekerheidsrechten. 13e druk bewerkt door A.I.M. van Mierlo, F.H.J. Mijnssen en A.A. van Velten.
%23222672: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Goedenrecht. Deel 2: Zakelijke rechten. 14e druk bewerkt door C.C.van Dam.
%23222670: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 2B : Pacht.
%23218892: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 2. De rechtspersoon. 5e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%23218891: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht. 16e druk bewerkt door J. Boer.
%23180869: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 1. De Vertegenwoordiging. 4e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%23214256: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 10e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23214245: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Deel 3: Verbintenissenrecht, 2e stuk: de overeenkomst en de verbintenis uit de wet.
%23214254: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II: Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 2. De rechtspersoon. 8e druk bewerkt door J.M.M. Maeijer.
%23214255: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen. 10e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23223703: ASSER-SERIE. - Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht : Deel 3: Vermogensrecht algemeen; Deel 6: Zekerheidsrechten.
%23223157: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 3C: Aanneming van werk.
%23202566: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. VI-B. Erfrecht en schenking, 13e druk.
%23180845: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht. III. Zakenrecht. Deel 1 : Algemeen Goederenrecht.
%23260477: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht. 11e Druk door J. de Ruiter.
%23260472: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 7e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23107128: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 1: Koop en ruil. 5e druk bewerking door J. Hijma.
%23107136: ASSER-SERIE. - Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 6: De verzekeringsovereenkomst.
%2329392: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk 2-II. De Rechtspersoon. Vertegenwoordiging en rechtspersoon.
%233312: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 12e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23280292: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 11e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23180867: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 2. De rechtspersoon. 7e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%23145763: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. IV: Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen. 12e druk.
%23107127: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 10e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23261457: ASSER-SERIE. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III: Vermogensrecht algemeen ; I: Europees recht en Nederlands vermogensrecht.
%23237549: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 1: Koop en ruil. 7e druk bewerking door Jac. Hijma.
%23212483: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 12e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23180864: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht. 14e druk.
%23180859: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 3: Verbintenissenrecht, 1e stuk: de verbintenis.
%23260865: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Transponeringstabellen
%23107125: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen volgens het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. 11e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23260479: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen. 9e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%2321923: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht. 16e druk bewerkt door J. Boer.
%23280243: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 7, III. Bijzondere overeenkomsten. Pacht.
%23222726: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 1: Koop en ruil. 6e druk bewerking door Jac. Hijma.
%23213779: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 3: Zekerheidsrechten. 12e druk bewerkt door F.H.J. Mijnssen en A.A. van Velten.
%2329685: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 4: Maatschap. Vennootschap onder firma. Commanditaire vennootschap. 4e druk bewerking J.M.M. Maeijer.
%23151955: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 11e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23180868: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 1. De vertegenwoordiging. 6e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%23231386: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 1. De vertegenwoordiging. 8e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%23231384: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Goedenrecht. Deel 1: Algemeen goederenrecht. 14e druk bewerkt door F.H.J. Mijnssen & P. de Haan.
%2373647: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen volgens het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. 8e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23128494: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 2: Huur en Pacht. 5e druk door P. Abas & J. van Andel.
%2365044: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 2: Huur en Pacht. 6e druk door P. Abas & C.J.H. Brunner.
%23180866: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 2: Zakelijke rechten. 13e druk.
%23180865: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 1: Algemeen deel. 10e druk bewerkt door J.H. Beekhuis.
%23239706: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 3. Verbintenissenrecht, 1e stuk: de verbintenis.
%2357378: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 8e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%2355186: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. VI. Erfrecht. bewerkt door E.M. Meijers. 9e druk. Bijgewerkt door P.W. van der Ploeg en S. Perrick.
%2353752: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. VI-A. Erfrecht en schenking, 13e druk.
%2353762: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. II: Vertegenwoordiging en rechtspersoon. [Deel 3] : De naamloze en de besloten vennootschap.
%2353718: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 2. De rechtspersoon. 4e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%2353717: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 4e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%2353715: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen volgens het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. 7e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%2353610: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 3: Overeenkomst van opdracht. Arbeidsovereenkomst. Aanneming van werk. 7e druk door S.C.J.J. Kortmann, L.J.M. de Leede en H.O. Thunnissen.
%2352261: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 5: Maatschap. Vennootschap onder firma. Commanditaire vennootschap. 5e druk bewerking J.M.M. Maeijer.
%2352260: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 1: Koop en ruil. 4e druk bewerking G.H.A. Schut.
%2352259: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 3: Opdracht. Arbeidsovereenkomst. Aanneming van werk. 6e druk door P.J.M.G. Coehorst, L.J.M. de Leede en H.O. Thunnissen.
%2352257: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 6e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%2352256: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 8e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%2352255: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 6e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%2351422: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen. 6e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%2351421: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen. 5e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%2351420: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 1: Algemeen deel. 11e druk bewerkt door J.H. Beekhuis.
%2351416: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 3: Zekerheidsrechten. 10e druk bewerkt door A. van Oven.
%2351414: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 4e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%2351413: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 3: Opdracht. Arbeidsovereenkomst. Aanneming van werk. 4e druk door P.J.M.G. Coehorst, L.J.M. de Leede en H.O. Thunissen.
%2350757: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V : Bijzondere overeenkomsten. Deel 2: Huur, Pacht, Bewaargeving, Bruikleen, Verbruikleen en Borgtocht. 4e druk door P. Abas, J. van Andel, W.M. Kleijn.
%2350758: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 3: Opdracht. Arbeidsovereenkomst. Aanneming van werk. 5e druk door P.J.M.G. Coehorst, L.J.M. de Leede en H.O. Thunissen.
%23142609: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 1. De Vertegenwoordiging. 5e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%2347003: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 2: Zakenrecht. Bijzonder deel, eerste stuk (Art. 625-876). Bewerking J.W. Beekhuis.
%2347002: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 1: Personenrecht. Tweede stuk : vertegenwoordiging en rechtspersoon.
%2346999: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 5: Van bewijs.
%2346998: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 3: Verbintenissenrecht, 2e stuk: de overeenkomst en de verbintenis uit de wet. Bew. L.E.H. RUTTEN.
%2346994: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 3. Verbintenissenrecht, 2e stuk: de overeenkomst en verbintenis uit de wet.
%2346993: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Deel 3. Verbintenissenrecht, 3e stuk: Bijzondere overeenkomsten.
%2346992: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 2: Zakenrecht : algemeen deel.
%2346988: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 4: Erfrecht.
%2346987: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Deel 4: Erfrecht. Bew. E.M. Meijers.
%2346986: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Deel 4: Erfrecht. Bew. E.M. MEIJERS.
%23180860: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 4: Erfrecht.
%23180863: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht. 12e Druk door J. de Ruiter.
%23270983: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 2: Huur en pacht, Supplement bij de 7e druk door P. Abas.
%23168878: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 5e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%23235941: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 11e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23228494: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 3. Verbintenissenrecht, 1e stuk: de verbintenis.
%23224083: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht. III. Zakenrecht. Deel 1 : Algemeen Goederenrecht.
%23223525: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 2A: Huur. 8e druk door P. Abas.
%23278676: SERIÈRE, V.P.G. DE & S. PERRICK. - Effecten (algemeen deel)
%23131850: UNITED NATIONS BUREAU OF EDUCATION SERIES - Access of Women to Education.
%23276706: SERINO, FRANCO. - Description de l'Egypte : Napoleon's rediscovery of ancient Egypt.
%23127023: SEROTA, N. & FRANCIS, M. (EDS.) - Georg Baselitz : Schilderijen/Paintings 1960-83.
%23281044: SÉROUYA, HENRI. - Spinoza, sa vie, sa philosophie.
%23171078: SERPENTI, LAURENTIUS MARIA. - Cultivators in the Swamps : social structure and horticulture in a New Guinea Society. (Frederik- Hendrik Island, West New Guinea).
%23243117: SERPILLON, FRANÇOIS. - Code du faux, ou, Commentaire sur l'ordonnance du mois de juillet 1737 : avec des notes sur chaque article, une instruction pour les experts en matiere de faux : plusieurs questions de drit concernant le crime de faux & un recueil des edits, arrêts & réglements concernant les peines contre les faussaires.
%23191613: SERRA, RICHARD. - Richard Serra's Tilted Arc.
%23272711: SERRANO, ANDRES. - Andres Serrano : holy works.
%2331715: SERRE, F. DE LA, J. LERUEZ & H. WALLACE (EDS.) - French and British foreign politics in transition : the challenge of adjustment.
%23241789: SERRIN, JUDITH., SERRIN, WILLIAM. - Muckraking ! : the journalism that changed America.
%23165370: SERRURIER, CORNÉLIA. - Descartes : leer en leven.
%23249684: SERRURIER, CORNÉLIA. - Descartes : leer en leven.
%23249691: SERRURIER, CORNÉLIA. - Pierre Bayle en Hollande : étude historique et critique.
%23278397: SERT, JOSEP LLUÍS. - The writings of Josep Lluís Sert.
%23278378: SERTON, P. - Rotterdam als haven voor massale goederen : een bijdrage tot de geografie van het verkeer.
%23219064: SERVADIO, GAIA. - Rossini.
%23277273: SERVAIS, JEAN (ED.) - Revue de droit belge. Tome 1 : 1886 à 1890. Auteur: Jean Servais Uitgever: Bruxelles, E. Bruylant.
%23198765: KINGDOM OF THE NETHERLANDS. FOREIGN SERVICE. - Consular manual 1949.
%2336103: SETCHKAREV, VSEVOLOD. - Studies in the life and work of Innokentij Annenskij.
%23230842: SETH, SUMAN. - Crafting the Quantum: Arnold Sommerfeld and the Practice of Theory, 1890-1926.
%23230217: SETTEN, HENK VAN. - In de schoot van het gezin : opvoeding in Nederlandse gezinnen in de twintigste eeuw.
%23180264: SEUREN, PIETER A.M. - The logic of thinking.
%2396973: SEUREN, PIETER A.M. - Tussen taal en denken: een bijdrage tot de empirische funderingen van de semantiek.
%23102476: SEUREN, PIETER A.M. - Grammatika als algorithme: rekenen met taal.
%23123621: SEVENSTER, H.G. - Milieubeleid en gemeenschapsrecht : het interne juridische kader en de praktijk.
%23249836: SEVENSTER, G. - Placita Pleiadia : opstellen aangeboden aan Prof.Dr. G. Sevenster bij zijn afscheid als hoogleraar te Leiden.
%23102478: SEVERIJNS, A. - Sur le début des Chants Cypriens.
%23147203: SÉVERIN, JULES. - Le monopole universitaire : qu'est-ce que vaut la marchandise au point de vue technique?
%2393864: SULPICIUS SEVERUS - Sulpici Severi presbyteri, opera omnia cum lectissimis commentariis accurante Georgio Hornio, editio secunda, auctior et Emendatior.
%23107718: SEVILLA, FERRAN GARCÍA. - Ferran García Sevilla, pintures 1988-2001.
%23128089: SEVILLANO, SVETLANA. - Grundlagen eines liberalen kollektiven Arbeitsrechts in Russlan.
%23244167: SEWANDONO, I. - Werknemersverkeer en gezinsleven.
%23281494: SEWELL, RICHARD H. - John P. Hale and the Politics of Abolition.
%23179815: SEXTON, W.A. - Chemische Konstitution und biologische Wirkung.
%23100867: SEYBOLD, C. F. (ED/TR) - Geschichte von Sul & Schumul... aus Tausend und einer Nacht.
%23129646: SEYDLITZ, PAUL JOSEPH. - Opmerkingen over de wet van 19 augustus 1861 (Staatsblad No. 72), in verband met het 8ste hoofdstuk der grondwet.
%23128094: SEYFAHRT, SHAW, FAIRWEATHER & GERALDSON. - Labor relations and the law in West Germany and the United States.
%23200183: SEYFFERT, RUDOLF. - Wirtschaftslehre des Handels. 5., neubearbeitete Auflage. Herausgegeben von Edmund Sundhoff.
%23213018: SEYMOUR-JONES, CAROLE. - Painted shadow : a life of Vivienne Eliot.
%231056: SGBO, ONDERZOEKS- EN ADVIESBUREAU VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN. - Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit: ongewoon gewoon : een handreiking voor gemeenten.
%2321587: SHACK, WILLIAM & ELIOTT P. SKINNER (EDS.)(ED.) - Strangers in African societies.
%23268958: SHADID, W.A.R. & P.S. VAN KONINGSVELD. - Islam in Dutch society : current developments and prospects.
%23193996: SHAFAK, ELIF - Het luizenpaleis.
%2320164: SHAFER, D. MICHAEL. - Winners and Losers: How Sectors Shape the Developmental Prospects of States (Cornell Studies in Political Economy)
%23176466: SHAFER, BYRON E. (ED.) - Postwar politics in the G-7 : orders and eras in comparative perspective.
%23102480: SHAFER, ROBERT. - Vergleichende Phonetik der karaïbischen Sprachen.
%23242708: SHAFIR, SHLOMO. - Ambiguous relations : the American Jewish community and Germany since 1945.
%23280910: SHAH, MEHTAB ALI. - The Foreign Policy of Pakistan: Ethnic Impacts on Diplomacy 1971-1994.
%23181245: SHAHABUDDEEN, MOHAMED. - International Criminal Justice at the Yugoslav Tribunal: The Judicial Experience.
%23118884: SHAHAR, SHULAMITH. - Tussen ideaal en werkelijkheid : vrouwen in de middeleeuwse wereld.
%23249563: SHAHAR, GALILI. - Verkleidungen der Aufklärung : Narrenspiele und Weltanschauung in der Goethezeit.
%23104191: SHAHIN, EMAD ELDIN. - Political ascent : contemporary Islamic movements in North Africa.
%2392935: SHAHIN, MAGDA. - Trade and environment in the WTO : a review of its initial work and future prospects.
%2311999: SHAHINIAN, GARY RICHARD. - God, evil, and autonomous freedom : an examination of the views of Alfred North Whitehead in the context of contemporary discussions.
%23241887: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Othello .
%23241888: SHAKESPEARE, WILLIAM. - The tragedy of King Lear.
%23241889: SHAKESPEARE, WILLIAM. - The tempest.
%23212779: SHALLENBERGER, ROBERT J. - Hawaiian birds of the sea : na manu kai.
%2374364: SHALVEY, THOMAS. - Claude Lévi-Strauss: Social Psychotherapy & the Collective Unconscious.
%2325826: SHAMAN, JEFFREY M. - Equality and liberty in the Golden Age of state constitutional law
%23230182: SHAMBAUGH, DAVID L. - Modernizing China's military : progress, problems, and prospects.
%23113921: SHAMIR, HAIM (ED.) - France and Germany in age of crisis 1900-1960. Studies in memory of Charles Bloch.
%23152364: SHAMIR, RONEN. - Managing legal uncertainty : elite lawyers in the New Deal.
%23151695: EL-SHAMY, HASAN M. - Folk Traditions Of The Arab World: A Guide To Motif Classification.
%2355878: SHANAHAN, RODGER - The Shi'a of Lebanon: Clans, Parties and Clerics (Library of Modern Middle East Studies).
%23197144: SHAND, JOHN. - Philosophy and Philosophers : an introduction to Western Philosophy.
%23279505: SHANDLER, JEFFREY. - Yishay Garbasz: In My Mother's Footsteps.
%23181791: SHANDLER, JEFFREY - Yishay Garbasz: In My Mother's Footsteps.
%23279506: SHANKAR, N. - Metamathematics, Machines and Gödel's Proof.
%23145632: SHANKS, HENRY T. - The Secession Movement in Virginia, 1847-1861.
%2397145: SHANN, EDWARD. - An Economic History of Australia.
%23279507: SHANNON, ROBERT R. - The Art and Science of Optical Design.
%23273977: SHANNON, KELLY - The Landscape of Contemporary Infrastructure.
%23281529: SHAO, LIU. - Traité des Caractères : traduit de chinois présenté et annoté par Anne-Maria Lara.
%2362445: SHAO., SHAPING - Kua guo xi qian de fa lu? kong zhi.
%23223127: SHAPIRA, ANITA. - L'imaginaire d'Israel.
%23158641: SHAPIRO, ANN-LOUISE. - Breaking the codes: female criminality in Fin-de-Siècle Paris.
%23278265: SHAPIRO, IAN. - Ethnicity and group rights.
%23189773: SHAPIRO, MARIANNE. - Hieroglyph of time : the Petrarchan sestina.
%23281568: SHAPIRO, MARTIN. - Law and politics in the Supreme Court.
%23217606: SHAPIRO, LAURA. - Something from the oven : reinventing dinner in 1950's America.
%23172571: SHAPIRO, EDWARD S. - A time for healing : American Jewry since World War II.
%2379197: SHAPIRO, DANIEL. - Is the welfare state justified?
%2373409: SHAPIRO, SIDNEY - Risk Regulation at Risk: Restoring a Pragmatic Approach.
%23156171: SHAPIRO, IAN. - Democratic Justice.
%23151431: SHAPIRO, IAN & JUDITH WAGNER DECEW (EDS.) - Theory and Practice. NOMOS XXXVII.
%23276358: SHAPIRO, MICHAEL (ED.) - The Peirce Seminar Papers : essays in semiotic analysus. Volume V : the state of the art.
%23241671: SHAPIRO, IAN. - Democracy's place.
%2344468: SHAPIRO, LAWRENCE A. - The Mind Incarnate.
%23204652: SHAPIRO, SUSAN P. - Wayward capitalists : target of the Securities and Exchange Commission.
%23189085: SHAPIRO, NORMAN R. (ED.) - The comedy of Eros : medieval French guides to the art of love.
%23232689: SHAPLEN, ROBERT. - Toward the well-being of mankind : fifty years of the Rockefeller Foundation.
%23277350: SHARMA, B.L. - The Kashmir Story. [show this book only] Sharma, B.L.: 16.16 AbebooksDE Mephisto-Antiquariat [publisher: Bombay, Asia Publishing House,] 271
%23248570: SHARMA, B.M. - The Republic of India : constituion and government.
%238647: SHARP, WALTER R. - The United Nations Economic and Social Council.
%23271445: SHARP, RONALD A. (EDITOR). - Reading George Steiner.
%23273357: SHARPES, DONALD K. - Handbook on International Studies in Education (Hc)
%2329985: SHARPLES, K.S. - The legal framework of judicial sentencing policy. (Handelsed. diss.).
%23100871: SHARPLES, K.S. - The legal framework of judicial sentencing policy : a study based on the Dutch and English systems.
%23211290: SHASHIKANT, SANGEETA.. - The substantive patent law treaty : the dangers of global patent policy harmonization.
%2339934: SHAUGHNESSY, EDWARD L. (ED.) - China : empire and civilization.
%23263362: SHAVIRO, DANIEL - Do Deficits Matter?.
%2320379: SHAVRUKOV, VLADIMIR Y. - Adventures in diagonalizable Algebras.
%23222668: SHAW, MALCOLM N. - International law. 5th edition.
%23145657: SHAW, KINN WEI - Democracy and Finance in China. A Study in the Development of Fiscal Systems and Ideals.
%23281510: SHAW, MALCOLM N. - International law. 6th edition.
%23231698: SHAW, BERNARD - Bernard Shaw on Cinema.
%23277057: SHAW, ALISON & SHIRLEY ARDENER (EDS.) - Changing sex and bending gender.
%23282049: SHAW, MALCOLM N. - International law. 6th edition.
%23213315: SHAW, VICTOR N. - Social Control in China: a Study of Chinese Work Units.
%2377782: SHAW, R. DANIEL. - Kandila: Samo ceremonialism and interpersonal relationships.
%23230200: SHAW, PATRICK. - Logic and its limits.
%23135432: SHAW, CHARLES S. - The Speeches of Micah. A Rhetorical-Historical Analysis.
%23210783: SHAW, CRAWFORD (ED.) - Legal problems in international trade and investment.
%23232223: SHAW, BERNARD - Peace Conference Hints.
%23231563: SHAW, ARNOLD - Let's Dance: Popular Music in the 1930s.
%23249036: SHAWCROSS, JOHN T. & FRANCES M. MALPEZZI (EDS) - John Donne's religious imagination : essays in honor of John T. Shawcross.
%23185443: SHAYLER, DAVID. - NASA's scientist-astronauts.
%23275323: SHEA, WILLIAM RENE. - Galileo in Rome : the rise and fall of a troublesome genius.
%23219691: SHEA, DANIEL M. - Transforming democracy legislative campaign committees and political parties.
%2370456: SHEA, DONALD F. - The English Ranke : John Lingard.
%23105343: O'SHEA, JOHN M. & LUDWICKSON, JOHN. - Archaeology and Ethnohistory of the Omaha Indians. The Big Village Site.
%23157120: SHEAR, T. LESLEY. - Kallias of Sphettos and the revolt of Athens in 286 B.C.
%23226500: SHEARER, DAVID R. - Industry, state, and society in Stalin's Russia, 1926-1934.
%23250690: SHEARER, ANN. - Athene : image and energy.
%23280290: SHEARER, DAVID R. - Stalin and the Lubianka A Documentary History of the Political Police and Security Organs in the Soviet Union, 1922-1953.
%2316192: SHEEHAN, MICHAEL M. - Women, marriage, and family in medieval Christendom : essays in memory of Michael M. Sheehan, C.S.B.
%23218283: SHEEHAN, MICHAEL M. - The international politics of space.
%23280841: SHEEHAN, SEAN. - Sophocles' 'Oedipus the King': A Reader's Guide.
%23279741: SHEEHAN-DEAN, EDITOR) AARON (AUTHOR. - Struggle for a vast future: The American Civil War.
%233570: SHEEL, KAMAL. - Peasant society and marxist intellectuals in China: Fang Zhimin and the origin of a revolutionary movement in the Xinjian.
%23197550: SHEERS, OWEN. - Het Afrikaanse dagboek van Arthur Cripps.
%2339942: SHEFFER, EDITH. - Burned Bridge : how East and West Germans made the Iron Curtain.
%23274585: SHEFFIELD, PATRICK. - How to cheat in Motion.
%2333385: SHEK, RICHARD - Liu: Heterodoxy Late Imperial China.
%2322932: SHEK, RICHARD - Liu: Heterodoxy Late Imperial China
%2377914: SHELDEN, MICHAEL. - Friends of promise: Cyril Connolly and the world of Horizon.
%23129546: SHELDON, GARRETT WARD. - The political philosophy of Thomas Jefferson.
%2397587: SHELDON, CHARLES H. - A century of judging : a political history of the Washington Supreme Court.
%23140020: SHELKOPLYAS, NATALYA. - The application of EC law in arbitration proceedings.
%2383954: SHELLEY, PERCY BYSSHE. - De familie Cenci : een drama in vijf bedrijven.
%23129752: SHELTON, JUDY. - Money meltdown : restoring order to the global currency system.
%23281542: SHEN, FU, DEMIÉVILLE, PAUL & RECLUS, JACQUES. - Récits d'une vie Fugitive (Mémoires d'un lettré pauvre) : Traduit du chinois par Jacques Reclus et préfacé par Paul Demiéville.
%23278123: SHEN, LING. - Shen Ling : qing se yu ai = Shenling : eroticism and love.
%23251811: SHENEFELT, MICHAEL. - The question of moral philosophy.
%2360316: SHENEFIELD, JOHN H. & IRWIN M. STELZER. - The antitrust laws : a primer.
%23274604: SHENG, LIJUN. - China and Taiwan : cross-strait relations under Chen Sui-bian.
%23121382: SHENG, C.L. - A Utilitarian General Theory of Value.
%23174583: SHEPARD, PAUL. - Traces of an omnivore.
%23271395: SHEPARD, TODD. - The Invention of Decolonization: The Algerian War And the Remaking of France.
%23262745: SHEPARD, ALAN AND DEKE SLAYTON. - Moon shot : the inside story of America's race to the moon.
%23252864: SHEPHERD, LOIS L. - If that ever happens to me : making life and death decisions after Terri Schiavo.
%23280985: SHEPHERD, MICHAEL. - The Psychosocial Matrix of Psychiatry: Collected Papers.
%23281694: SHEPHERD, JOHN C. & GEOFFREY ALAN JELLICOE. - Italian gardens of the Renaissance.
%23250496: SHEPHERD, GEOFFREY. - Poets and prophets : essays in medieval studies.
%232577: SHEPHERD, JR., GEORGE WILLIAM. - Racial influences on American foreign policy.
%23194520: SHEPHERD, NAOMI - Ploughing sand : British rule in Palestine, 1917-1948.
%2328604: SHEPHERD, ROBERT PERRY. - Turgot and the six edicts.
%23280763: SHEPHERD, GILL. - Managing Africa's Tropical Dry Forests : Review of Indigenous Methods.
%23278029: SHEPHERD JR., GEORGE W. & VED P. NANDA (EDS.) - Human rights and third world development.
%23233682: SHER, GEORGE. - In praise of blame.
%23175631: SHER, GEORGE. - Desert.
%23163791: SHERBORNE, JAMES. - War, politics and culture in Fourteenth-Century England.
%23276190: SHERIDAN WALKER, SUE (ED.) - The Court Rolls of the Manor of Wakefield from October 1331 to September 1333.
%23197790: SHERIF, VAMBA OMAR. - Het land van de vaders.
%23272584: SHERIF, ANN. - Mirror: The Fiction and Essays of Koda Aya.
%2317595: SHERMAN, CINDY. - Cindy Sherman : untitled horrors.
%23166395: SHERMER, MICHAEL. - The borderlands of science : where sense meets nonsense.
%23125000: SHEROVER, CHARLES M. - Time, Freedom, and the Common Good. An Essay in Public Philosophy.
%2351588: SHERRATT, YVONNE. - Adorno's Positive Dialectic.
%23228320: SHERRY, VIRGINIA N. - Persona Non Grata: The Expulsion of Lebanese Civilians from Israeli-Occupied Lebanon.
%23182688: SHERRY, MICHAEL S. - The rise of American air power : the creation of Armageddon.
%23135706: SHERWIN, BYRON L. - Sparks amidst the Ashes: the spiritual legacy of Polish jewry.
%23251854: SHESHINSKI, EYTAN & YORAM WEISS (EDS.) - Optimal Pricing, Inflation, and the Cost of Price Adjustment.
%2380530: SHETTER, WILLIAM Z. - The Netherlands in perspective: The Dutch way of organizing a society and its setting.
%23274127: SHETTER, WILLIAM Z. - The Netherlands in Perspective: the Organizations of Society and Environment.
%2394486: SHEVTSOVA, LILIIA FEDOROVNA. - Yeltsin's Russia : myths and reality.
%23107590: SHI, TIANJIAN. - Political participation in Beijing.
%23272756: SHIBLI, AHLAM. - Ahlam Shibli : phantom home.
%23263084: SHIEBER, STUART (ED.) - The Turing test : verbal behaviour as the hallmark of intelligence.
%23136490: SHIELDS, STEPHANIE A. - Speaking from the heart : gender and the social meaning of emotion.
%23114538: SHIELDS, DAVID S. - Oracles of Empire : poetry, politics, and commerce in Britisch America 1690-1750.
%23273880: SHIELDS, SARAH D. - Fezzes in the River : identity politics and European diplomacy in the Middle East on the eve of World War II.
%2389702: SHIH, JHY-MOU. - Die Abwicklung des Seefrachtvertrages und die Haftung des Reeders im deutschen und chinesischen Recht.
%23279611: SHIHATA, IBRAHIM F.I. - The World Bank Inspection Panel.
%23126585: SHIKITA, MINORU & SHINICHI TSUCHIYA (EDS.) - Crime and Criminal Policy in Japan : analysis and Evaluation of the Showa Era, 1926-1988.
%23251857: SHILLER, ROBERT J. - Market Volatility.
%2332241: SHILLING, CHRIS. - Theoris of the information society,
%23241281: SHILS, EDWARD. - The calling of sociology and other essays on the pursuit of learning.
%2348468: SHILS, EDWARD. - The academic ethic.
%23208159: SHIMBUN, ASAHI. - The road to the abolition of nuclear weapons.
%2385617: SHIN, YU-CHEOL. - Juristische Überlegungen zur Unternehmenshaftung im Vormärz.
%2392567: SHINER, L.E. - The secret mirror. Literary form and history in Tocqueville's Recollections.
%23218942: DANIEL L. STUFFLEBEAM & ANTHONY J. SHINKFIELD. - Systematic evaluation : a self-instructional guide to theory and practice.
%23273654: SHINN, JAMES - Fires across the water : transnational problems in Asia
%2348854: SHIPMAN, PAT. - Taking wing : Archaeopteryx and the evolution of bird flight.
%23273630: SHIRAR, LYNDA - Dissociative children : bridging the inner and outer worlds
%2322503: SHIRK, SUSAN L. - The political logic of economic reform in China.
%23273328: SHIRK, SUSAN L. - China: Fragile Superpower: How China's Internal Politics Could Derail Its Peaceful Rise
%23212764: SHIROTA, JON. - Lucky come Hawaii.
%23279071: SHKANDRIJ, MYROSLAV. - Ukrainian nationalism : politics, ideology, and literature, 1929-1956.
%23218750: SHLEIFER, ANDREI. - Without a map : political tactics and economic reform in Russia.
%23215164: SHNAYERSON, ROBERT. - The illustrated history of the Supreme Court of the United States.
%23238503: SHOEMAKER, SYDNEY. - Physical realization.
%23197688: SHOEMAKER, DONALD J. - Theories of delinquency : an examination of explanations of delinquent behavior.
%2344386: SHONKOFF, JACK P. - Development of infants with disabilities and their families : implications for theory and service delivery.
%23207890: SHOOK, JOHN R. - (ed.) The Chicago school of functionalism.
%23107947: SHORE, ZACHARY. - Breeding Bin Ladens : America , Islam , and the future of Europe.
%23279615: SHORE, MARCI. - Caviar and Ashes: A Warsaw Generation's Life and Death in Marxism, 1918-1968.
%23279510: SHORT, PHILIP. - Mao: A Life.
%23246743: SHOSTAK, G. SETH. & ALEX BARNETT. - Cosmic company : the search for life in the universe.
%23232869: SHOTWELL, JAMES T. - The long way to freedom.
%23198394: SHOTWELL, JAMES T. - At the Paris peace conference.
%23191482: SHOULSON, JEFFREY S. - Milton and the Rabbis : hebraism, hellenism, & christianity.
%2335935: SHOWALTER, ELAINE. - Inventing herself : claiming a feminist intellectual heritage.
%23279617: SHOWALTER, ELAINE. - A Jury of Her Peers: American Women Writers from Anne Bradstreet to Annie Proulx.
%23123053: SHRIGLEY, DAVID. - Yellow bird with worm.
%23280305: SHRIGLEY, DAVID. - Red Book.
%23252111: SHUBIK, MARTIN. - A Game-Theoretic Approach to Political Economy.
%23252116: SHUBIK, MARTIN. - Game Theory in the Social Sciences, Vol. 1: Concepts and Solutions.
%23252072: SHUBIK, MARTIN. - The Theory of Money and Financial Institutions (Volume 1).
%23252056: SHUBIK, MARTIN. - The Theory of Money and Financial Institutions (Volume 2).
%23134360: SHUFFELTON, F. (ED.) - The American Enlightenment.
%23212459: SHULL, TAD. - Redefining red and green : ideology and strategy in European political ecology.
%23246583: SHULMAN, DAVID. - From hire to liar : the role of deception in the workplace.
%2328973: SHULMAN, JEFFREY - The constitutional parent : rights, responsibilities, and the enfranchisement of the child.
%23279735: SHULMAN, SETH. - The Telephone Gambit: Chasing Alexander Graham Bell's Secret.
%2330561: SHULTZ, WILLIAM J. - The humane movement in the United States, 1910-1922.
%2322749: SHUY, ROGER W. - The language of perjury cases.
%23139982: SHUY, ROGER W. - The language of sexual misconduct cases.
%239268: SHUY, ROGER W. - The language of bribery cases.
%2360538: SIBER, HEINRICH. - Der Rechtszwang im Schuldverhältniss nach deutschem Reichsrecht.
%23248071: SIBLEY, CHARLES G. & BURT L. MONROE, JR. - Distribution and taxonomy of birds of the world.
%23156518: SICARI, STEPHEN. - Pound's epic ambition : Dante and the Modern world.
%23188875: SICCAMA, J.G. & J.Q.TH. ROOD (RED.) - Grenzen aan de Europese integratie : het Westerse antwoord aan Oost-Europa.
%23214629: SICCAMA, J. G. - Restructuring Armed Forces in East and West.
%23182703: SICCAMA, KORNELIS HENDRIKUS. - De annexatie van Bosnië-Hercegowina 5 October 1908 - 19 April 1909.
%23186930: SICHEL, KIM. - Germaine Krull : photographer of modernity.
%23148568: SICHER, EFRAIM - Beyond Marginality: Anglo-Jewish Literature after the Holocaust.
%23136527: SICHERER, CARL AUGUST XAVIER GOTTLIEB FRIEDRICH. - Lorelei : Plaudereien über Holland und seine Bewohner.
%23127472: SICKEL, THEODOR VON. - Liber diurnus Romanorum pontificum ex unico codice Vaticano denuo editus.
%23278970: SICKING, CHRISTIAAN MARIE JAN. - Aristophanes' Ranae : een hoofdstuk uit de geschiedenis der Griekse poetica.
%23274827: SICKING, J.M.J. - Overgave en verzet : de levens- en wereldbeschouwing van Carry van Bruggen.
%23275591: SICKING, LUDOVICUS HENRICUS JOANNES. - Zeemacht en onmacht : maritieme politiek in de Nederlanden, 1488-1558
%23183167: SICMAN, GEORGE. - Openbare orde.
%23243519: SIDEL, MARK - The constitution of Vietnam : a contextual analysis.
%2377676: SIDGWICK, NEVIL VINCENT. - The electronic theory of valency.
%23137606: SIDHU, JATINDER S. - Organization Mission, Business Domain Orientation, and Performance. A conceptual and empirical inquiry.
%23262183: SIDORENKO, OLGA FERGUSON. - European asylum law and policy : the EU and Slovak perspectives.
%23214964: SIEBEN, RAYMOND & JACQUES ZILLER. - 1992: de gevolgen van EG beleid voor decentrale overheden in Nederland.
%2386046: SIEBER, ULRICH. - The International Handbook on Computer Crime: Computer-related Economic Crime and the Infringements of Privacy.
%234678: SIEBERT, HORST (ED.) - Trade and environment : a theoretical enquiry.
%23114758: SIEBOLD, CARL THEODOR & KÖLLIKER, ALBERT (EDS.). - Zeitschrift für Wissenschaftliche Zoologie. 13. Band.
%236493: SIEBRAND, H.J. - Spinoza and the Netherlanders : an inquiry into the early reception of his philosophy of religion.
%23127474: SIEBS, BENNO EIDE. - Weltbild, symbolische Zahl und Verfassung.
%23278797: SIEBURG, FRIEDRICH. - Napoleon : [de honderd dagen].
%23281776: SIEBURG, HEINZ-OTTO (ED.) - Napoleon und Europa.
%2370608: SIEBURGH, CARLA. - Toerekening van een onrechtmatige daad.
%23270503: SIEDENTOPF, HEINRICH & JACQUES ZILLER (EDS.) - L'Europe des administrations? : la mise en oeuvre de la législation communautaire dans les états membres. Vol. I: Synthèses comparatives.
%23270506: SIEDENTOPF, HEINRICH & JACQUES ZILLER (EDS.) - Making European policies work : the implementation of Community legislation in the member states = L'Europe des administrations? : la mise en oeuvre de la législation communautaire dans les états membres. Vol. II: National reports = rapports nationaux.
%23279091: SIEGEL, CARL. - Alois Riehl : ein Beitrag zur Geschichte des Neukantianismus. : Festschrift der Universität Gaz.
%2341640: SIEGEL, RONALD K. - Intoxication : life in pursuit of artificial paradise.
%23217692: SIEGEL, JAMES T. - A new criminal type in Jakarta : counter revolution today.
%23277240: SIEGEL, JAMES T. - Objects and objections of ethnography.
%2378872: SIEGEL, HEINRICH. - Das Versprechen als Verpflichtungsgrund im heutigen Recht. Eine germanistische Studie.
%2377931: SIEGEL, C. - Lawrence among the women. Wavering boundaries in women's literary traditions.
%23181792: LILIANE SIEGEL. - La clandestine : twintig jaar in de ban van Jean-Paul Sartre.
%23243827: SIEGELE, STARR. - Toiles for all seasons : French & English printed textiles.
%23188683: SIEGELE, ULRICH. - Bachs theologischer Formbegriff und das Duett F-Dur : ein Vortrag.
%23281844: SIEGENBEEK, MATTHIJS. - Memoria Joannis Melchioris Kemperi, die XXIII Septembris anni MDCCCXXIV, in auditorio majori Academiae Lugduno Batavorum Siegenbeek, Matthias / S. et. J. Luchtmans / 1824
%23280822: SIEGERSX, MONIQUE F.W. - Exploring farmers' perceptions of drought in Tanzania and Ethiopia.
%2381713: SIEGFRIED, WALTER. - Untersuchungen zur Staatslehre des Aristoteles.
%23127476: SIEGFRIED, CARL. - Philo von Alexandria als Ausleger des Alten Testaments.
%23132958: SIEGHART, PAUL. - The International Law of Human Rights.
%23231190: SIEGHART, PAUL. - The lawful rights of mankind : an introduction to the International Legal Code of Human Rights.
%23231732: SIEGMUND, JÖRG. - Opfer ohne Lobby? : Ziele, Strukturen und Arbeitsweise der Verbände der Opfer des DDR-Unrechts.
%23231290: SIEGMUND, JÖRG. - Opfer ohne Lobby? : Ziele, Strukturen und Arbeitsweise der Verbände der Opfer des DDR-Unrechts.
%23277050: SIEGRIST, HANNES & DIETMAR MÜLLER (EDS.) - Property in East Central Europe : nations, institutions and practices of landownership in the twentieth century.
%2379559: SIEHR, KURT. - Private law in the international arena : from national conflict rules towards harmonization and unification : liber amicorum Kurt Siehr.
%2366564: SIEKMANN, ROBERT C.R. - Juridische aspecten van de deelname met nationale contigenten aan VN-vredesmachten (Nederland en Unifil).
%23192763: SIEKMANN, ROBERT C.R. - Basic Documents on United Nations and Related Peace-Keeping Forces : with an appendix on UN military observer missions.
%23213989: SIEMERINK, L.A.R. - De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten.
%2395584: SIEMSEN, A. - Goethe, Mensch und Kämpfer. Eine Einführung in sein Leben und Werk und eine Auswahl der Gedichte.
%2318187: SIER, A.A. C. - Cicero's somnium scipionis.
%23255979: SIERTSEMA, LODEWIJK HENDRIK. - De Jamin'sche interferentiaalrefractor en hiermede verrichte brekingsindices-bepalingen.
%23221018: SIESLING, MIRJAM. - Multiculturaliteit en verdediging in strafzaken : een onderzoek naar de manieren waarop in het Nederlandse strafrecht ruimte wordt gevonden voor het verwerken van de culturele achtergrond van de verdachte.
%23207581: SIEVEKING, KLAUS (ED.) - Das Kommunalwahlrecht für Ausländer
%23216428: SIFIANOU, MARIA. - Politeness phenomena in England and Greece : a cross-cultural perspective.
%2323923: SIFRY, MICAH L. - Wikileaks and the Age of Transparency
%2330864: SIGAL, LEON V. - Fighting to a finish: the politics of war termination in the United States and Japan, 1945.
%2343894: SIGMAN, MARIAN - Children with autism : a developmental perspective.
%23254096: SIGÚAN, MARISA UND KARL WAGNER (EDS.) - Transkulturelle Beziehungen : Spanien und Österreich im 19. und 20. Jahrhundert.
%23246828: SIGUR, HANNAH. - The influence of Japanese art on design.
%23127478: SIGWART, HEINRICH CHRISTOPH WILHELM. - Der Spinozismus, historisch und philosophisch erläutert, mit Beziehung auf ältere und neuere Ansichten.
%23127479: SIGWART, HEINRICH CHRISTOPH WILHELM. - Über den Zusammenhang des Spinozismus mit der Cartesianischen Philosophie. Ein philosophischer Versuch.
%2378994: SIGWART, HEINRICH CHRISTOPH WILHELM. - Vergleichung der Rechts- und Staatstheorien des B. Spinoza und des T. Hobbes, nebst Betrachtungen über das Verhältnis zwischen dem Staat und der Kirche.
%23127477: SIGWART, HEINRICH CHRISTOPH WILHELM. - Die Leibnizsche Lehre von der prästabilierten Harmonie, in ihrem Zusammenhange mit früheren Philosophemen betrachtet.
%23146562: SIJBRANDS, MARJA. - Strategische en logistieke besluitvorming. Een empirisch onderzoek naar informatiegebruik en instrumentele ondersteuning.
%23130885: SIJES, B.A. - Vervolging van Zigeuners in Nederland, 1940-1945.
%237920: SIJES, B.A. - De Februari-Staking, 25-26 Februari 1941.
%23160318: SIJMMONS, J.G. ... [ET AL.] - Maatschappelijk ondernemen in het bijzonder in de zorg.
%23160524: SIJMMONS, J.G. ... [ET AL.] - Verslag van de vergadering van de 'Vereeniging Handelsrecht' van 10 juni 2008 : maatschappelijk ondernemen in het bijzonder in de zorg, naar aanleiding van de voordrachten van prof. mr. J.G. Sijmons ... [et al.]
%23231485: SIJMONSMA, J.R. - Het inzagerecht : Artikel 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
%23104536: SIJPESTEIJN, P.J. & K.A. WORP (EDS.) - Eine Steuerliste aus Pheretnuis (P. Pher).
%23114006: SIJPESTEIJN, P.J. - Penthemeros-Certificates in Graeco-Roman Egypt.
%23231264: SIJSTERMANS, J.J.G. - Premieheffing volksverzekering, werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet 2006.
%23244458: SIJTSEMA, JOHANNE CATHERINE. - De 17 keuren en de 24 landrechten in de Ommelander rechtshandschriften.
%23237426: SIJTSMA, WIL. - Stiel, stijl & styling.
%2316195: KO SWAN SIK. - De meervoudige nationaliteit.
%23232521: KO SWAN SIK (ED.), - Asian Yearbook of International Law, 1991.
%23269087: SIKKEL, J.C. - Vrijmaking van den arbeid.
%23249082: SIKKELERUS, W.P. VAN. - Inkoop van eigen aandelen : civielrechtelijke en fiscale aspecten.
%23186400: SIKKES, P. & A. ZADEL. - Beknopt leerboek voor het gemeenterecht.
%23222116: SIKKES, P. & ZADEL. A. - Beknopt leerboek voor het gemeenterecht.
%2354289: SIKKES, J.H. - Medezeggenschap in overheidsdienst : geschiedenis, wettelijke voorschriften en praktijk : preadvies.
%23110342: SIKORA, JOSEPH J. - Theological reflections of a Christian Philosopher.
%2353804: SIKUTA, JÁN & EVA HUBÁLKOVÁ. - European Court of Human Rights : case-law of the grand-chamber 1998-2006.
%2379946: SILBERER, HERBERT. - Der Traum : Einführung in die Traumpsychologie.
%23151727: SILBERGELD, JEROME & GONG JISUI - Contradictions : artistic life, the socialist state, and the Chinese painter Li Huasheng.
%23227146: SILBERSTERN, PHILIPP. - Die deformierbarkeit der Pupille und ihre Wertung als Todeszeichen.
%23282042: SILBERT, SAMUEL H. - Judge Sam.
%23238494: SILK, JONATHAN A. - Riven by lust : incest and schism in Indian Buddhist legend and historiography.
%2317998: SILK, JOSEPH. - Cosmic enigmas.
%23246705: SILK, JOSEPH. - On the shores of the unknown : a short history of the universe.
%23173192: SILLEVIS SMITT, J.L.W. & G.J. WIARDA. - Dient de regeling van cassatie in burgerlijke zaken te worden gewijzigd en zo ja , in hoeverre en op welke wijze ? : preadviezen.
%23106408: SILLEVIS SMIT, J.L.W. (E.A.) - NAI 50 jaar : Arbitrage: in wiens handen? : jubileumboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Nederlands Arbitrage Insituut.
%23216829: SILLEVIS, JOHN. & HANS KRAAN. - De School van Barbizon : Franse meesters van de 19de eeuw.
%2366033: SILLEVIS, J.W. - Het recht van gratie.
%23280647: SILLITOE, PAUL. - Indigenous Knowledge Inquiries: A Methodologies Manual for Development.
%23279078: SILLITOE, PAUL. - From land to mouth : the agricultural economy of the Wola of the New Guinea highlands.
%23216956: SILVA, PURNAKA LOHENDRA DE. - Political violence and its cultural constructions : representations & narrations in times of war.
%23177573: SILVERBURG, SANFORD R. (ED.) - Palestine and international law : essays on politics and economics.
%23226440: SILVERBURG, SANFORD R. & REICH, BERNARD. - U.S. foreign relations with the Middle East and North Africa : a bibliography.
%2388782: SILVERENTAND, LARISSA (ED.) - Hoofdlijnen Wft. 2e druk.
%23251734: SILVERMAN, DAVID. - The theory of organisations : asociological framework.
%23274313: SILVERMAN, DAVID. - Qualitative research : theory, method, and practice.
%23273935: SILVERMAN, MARTY - Stepping Stones
%23200612: SILVERSTEIN, HARVEY B - Superships and nation-states: The transnational politics of the Intergovernmental Maritime Consultative Organization.
%23279746: SILVESTER, HANS. - Into the Wind: The Art of the Kite.
%23190337: SILVESTRE, ARMAND. - Le nu au salon de 1896 (Champs-Élysées).
%23255975: SIM, MAY. - Remastering morals with Aristotle and Confucius.
%23184103: SIMAI, MIHÁLY. - Economic integration : concepts, theories and problems : [a selection from the papers contributed to the Fourth World Congress of Economists, held in Budapest, August 19-24, 1974].
%23218145: SIMBEYE, YITIHA. - Immunity and international criminal law.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

10/27