Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2349006: VANHOONACKER, SOPHIE. - The ratification of the Maastricht treaty : issues, debates and future implications.
%23119246: VANHOONACKER, SOPHIE. - The Bush administration and the development of a European security identity.
%2380754: VANHOUDT, C.J. & W. CALEWAERT. - Belgisch strafrecht.
%23154120: VANKIRK, JAQUES & PARNEY BASSETT-VANKIRK. - Remarkable remains of the ancient peoples of Guatemala.
%2347068: VANLEHN, KURT - Mind bugs : the origins of procedural misconceptions.
%232217: VANO, CRISTINA. - Der Gaius der Historischen Rechtsschule : eine Geschichte der Wissenschaft vom Römischen Recht.
%2334352: VANSITTART, LORD. - Events and shadows ; a policy for the rmnants of a century.
%23243563: VANTHOOR, WIM. - De Nederlandsche Bank 1814-1998 : van Amsterdamse kredietinstelling naar Europese stelselbank.
%23260240: VANTIUS, SEBASTIANUS [SEBASTIANO VANTIO, SEBASTIO VANZI]. - Tractatvs de nvllitatibvs processvvm, ac sententiarvm.
%2385705: VANVUGT, EWALD. - La ilaha illala : [gelukkige reis, van West naar Oost, door de zeven hemels van zeven islam-landen : een reis-roman].
%2368766: VAR, VERENIGING VOOR BESTUURSRECHT. - Tijd voor verandering : over overgangsrecht.
%23141062: VARDY, STEVEN BELA - Clio's Art in Hungary and in Hungarian-America.
%23147421: VÁRDY, S.B. & VÁRDY, Á.H. (EDS.) - Triumph in Adversity. Studies in Hungarian Civilization in Honor of Professor Ferenc Somogyi on the Occasion of his Eightieth Birthday.
%23147419: VÁRDY, S.B. & VÁRDY, Á.H. - The Austro-Hungarian Mind: At Home and Abroad.
%23147330: VARDY, S.B., G. GROSSCHMID & L.S. DOMONKOS (EDS.) - Louis the Great, King of Hungary and Poland.
%2335178: VAREILLES-SOMMIÈRES, GABRIEL DE LA BROÜE DE - La synthèse du droit international privé.
%23174194: VARGA, CSABA. - Transition to rule of law : on the democratic transformation in Hungary.
%23102582: VARGA, ÁRON KIBÉDI. - Kunstsoorten, genres en medialiteit.
%2376020: VARGHA, JULIUS. - Die Verteidigung in Strafsachen : historisch und dogmatisch dargestellt.
%234270: VARNAY, ASTRID. - 55 years in five acts : my life in opera.
%23188920: VASKE, HERMANN - Why are you creative?
%23136633: VÁSQUEZ, GUILLERMO HOYOS. - Intentionalität als Verantwortung. Geschichtsteleologie und Teleologie der Intentionalität bei Husserl.
%23234691: VASSALLO, HELEN. - Dialogues avec Jeanne Hyvrard.
%2321707: VASSELLA, ALESSANDRO - Louis I. Kahn - silence and light : the master's voice in the lecture for students at the Department of Architecture of the Eidgeno?ssische Technische Hochschule (ETH) Zurich (Swiss Federal Institute of Technology),
%23117001: VASTENHOUW, JAN. - Relationships between meanings, specifically with regard to trait concepts used in psychology.
%23252422: VASTERLING, VERONICA. - Waarheid en tijd bij Heidegger.
%23194430: VASUNIA, PHIROZE. - The gift of the Nile : hellenizing Egypt from Aeschylus to Alexander.
%23263206: VATTER, HAROLD G. - The U.S. Ecomy in the 1950s. An economic history.
%2394063: VATTIMO, GIANNI. - Nihilism & emancipation : ethics, politics, & law.
%23239513: VATTIMO, GIANNI. - Dialogue with Nietzsche.
%23211338: VAUBEL, ROLAND. - Strategies for currency unification : the economics of currency competition and the case for a European parallel currency.
%23219296: VAUGEOIS, DENIS. - The last French and Indian war : an inquiry into a safe-conduct issued in 1760 that acquired the value of a treaty in 1990.
%2366107: VAUGHAN, DAVID. - (ed.). Law of the European Communities. 2 Vols.
%23250804: VAUGHAN, DIANE. - Controlling unlawful organizational behavior : social structure and corporate misconduct.
%2330851: VAUGHN, KARIN IVERSEN. - John Locke; Economist and Social Scientist.
%2379207: VÄYRYNEN, RAIMO (ED.) - The Quest for peace : transcending collective violence and war among societies, cultures and states.
%2376650: VAZEILLE, FRANÇOIS-ANTOINE. - Traiteé du mariage : de la puissance maritale et de la puissance paternelle.
%2326076: VAZIRI, M. - The emergence of Islam: prophecy, imamate and messianism in perspective.
%23159773: VAZQUEZ DE PRADA, V. - Filips II : heerser van een wereldrijk.
%2336682: VAZSONYI, NICHOLAS. - Lukács reads Goethe : from aestheticism to Stalinism.
%23233694: VEATCH, ROBERT M. - Disrupted dialogue : medical ethics and the collapse of physician-humanist communication ( 1770-1980 ).
%23205162: VEC, MILO . - Zeremonialwissenschaft im Fürstenstaat. Studien zur juristischen und politischen Theorie absolutistischer Herrschaftsrepräsentationen.
%23243992: VEC, MILOS. - Recht und Normierung in der Industriellen Revolution: neue Strukturen der Normsetzung in Völkerrecht, staatlicher Gesetzgebung und gesellschaftlicher Selbstnormierung.
%23224004: VECCHIO, GIORGIO DEL. - Leçons de philosophie du droit.
%23115485: VECCHIO, GIORGIO DEL. - L'unité de l'esprit humain comme basse de la comparaison juridique.
%23216958: VECHEL, GERARDUS HENRICUS MARIA VAN. - We hebben Emmen met subsidie groot gemaakt : beheerste modernisering in Zuidoost-Drenthe 1945-1964.
%23241935: VEDANTADESIKA. - An ornament for jewels : love poems for the Lord of Gods.
%23174852: VEDDER, HANS. - Competition Law and Environmental Protection in Europe; Towards sustainability?
%23175303: VEDDER, ANTON HERMAN. - The values of freedom.
%23256385: VEDRAL, VLATKO. - Decoding reality : the universe as quantum information.
%2379333: VEDRENNE, ELISABETH. - Living in Venice.
%23152270: VÉDRINE, HUBERT. - France in an age of globalization.
%23105671: VEEN, T.J. - De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk : de leden stemmen zonder last.
%2374399: VEEN, T. VAN. - Taal en leven in de Utrechtse Vechtstreek.
%23218264: VEEN, G. VAN DER. - Aiding underdeveloped countries through international economic co-operation.
%2349408: VEEN, J.S. VAN. - (ed.). Rechtsbronnen der Stad Tiel.
%23175529: VEEN, T.J. - De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. De leden stemmen zonder last.
%2341651: VEEN, T.J. - Recht en nut : studiën over en naar aanleiding van Ulrik Huber (1636-1694).
%2337930: VEEN, TH.W. VAN. - Liber Amicorum.
%23109253: VEEN, A.P. VAN. - Studies in wage bargaining. The influence of taxes and social security contributions on wages.
%233599: VEEN, Y.G. VAN DER. - De S.D.A.P. tegen het alcoholisme.
%23132426: VEEN, TH.W. VAN. - Strafrechtspleging onder spanning : gedachten over het functioneren van ons strafproces.
%2332289: VEEN, J. VAN. - Democratisering van het recht? De werkelijkheid in de paleizen van justitie.
%23132010: VEEN, TH.W. VAN. - Liber Amicorum.
%2364266: VEEN, ROEL VAN DER - De Engel Van De Vooruitgang.
%23261069: VEEN, T. VAN & B. VAN DEN BERG. - Utrechts.
%23182830: VEEN, JAN MARI VAN. - Nathan Söderblom. Leven en denken van een godsdiensthistoricus.
%23172141: VEEN, T.J. - 'En voor berisping is hier ruime stof' : over codificatie van het burgerlijk recht, legistische rechtsbeschouwing en herziening van het Nederlandse privaatrecht in de 19de en de 20ste eeuw.
%23224113: VEEN, H.N. TER. - Grenzen.
%23200745: VEEN-BRONS, A.C. (PS. FAMKE) - Nieuw- feminisme en belangenlooze huwelijksbemiddeling. Een pleidooi voor gezonde gezinsvorming.
%2317024: VEEN, JAC. VAN. - De rechten van de mens. De mensen van het recht. Opstellen over de praktijk van de Nederlandse rechtspraak.
%23102584: VEEN, H.J. VAN. - A Laser Strain Seismometer.
%23195512: VEEN, T.J. (ED.) - Prominenten kijken om : achttien rechtsgeleerden uit de Lage Landen over leven, werk en recht.
%23193949: VEEN, T.J. (ED.) - Geschiedenis van de staatsrechtbeoefening in Nederland : reader.
%23171434: VEEN, KLAAS WILLEM VAN DER. - Huwelijk en hiërarchie bij de Anavil Brahman van Zuid Gujarat. Sociale verandering en ideologische continuiteit in de Indiase kastensamenleving.
%2318719: VEENDRICK, LAURENZ. - Verborgen en geregistreerde kriminaliteit in Groningen. Tweede tussenrapport onderzoek maatschappelijke achtergronden van jeugdkriminaliteit.
%23230363: VEENDRICK, LAURENZ & RIEKERT JONGMAN. - Met de politie op pad : een onderzoek naar het aanhoudingsbeleid van de politie op straat.
%23102586: VEENHOF, V.B. - The Development of Statoconia in Mice.
%239798: VEENHOVEN, W.A. - (ed.). Case studies on Human Rights and fundamental freedoms. A world survey. 5 Vol.
%23195317: VEENING, LOUIS JOHAN. - Eenige opmerkingen over de artikelen 149-165 der provinciale wet.
%23250626: VEENMAN, J. - De toekomst in meervoud : perspectief op multicultureel Nederland.
%2381380: VEENMAN, J. - De arbeidsmarktpositie van allochtonen in Nederland, in het bijzonder van Molukkers. Diss.
%23184041: VEENSTRA, HEERE DOUWE. - Les formes nominales du verbe dans la prose du treizième siècle. Participe présent - Gérondif - Infinitif.
%23216784: VEENSTRA, MARIEKE & HUIBERT VLEESENBEEK. - Waakzaam aan de Waterweg : de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas, 1945-1990.
%23128119: VEENSWIJK, MARCEL. - Departementale cultuur : ijzeren kooi, bron van versplintering of politiek werktuig?
%23182285: VEER, JOHANNES A. G. VAN DER. - Reiniging en reinheid bij Plato. With a Summary in English.
%23187978: VEER, PETER VAN DER. - Gods on earth : the management of religious meaning and identity in a North Indian pilgrimage centre.
%2383072: VEERARAGHAVAN, AVINASH. - I love my India : stories for a city.
%23161069: VEERMAN, G.J. - Het zelfbeschikkingsrecht der naties en de rechten van de mens.
%23259079: VEERMAN, G.J. - Over wetgeving : principes, paradoxen en praktische beschouwingen.
%2324943: VEERMAN, W. (E.A.) - Aelbert Cuyp en zijn familie. Gerrit Gerritz. Cuyp; Jacob Gerritsz. Cuyp; Benjamin Gerritz. Cuyp; Aelbert Cuyp.
%2365505: VEERMAN, G.J. - Over wetgeving : principes, paradoxen en praktische beschouwingen.
%2394366: VEESER, CYRUS. - A world safe for capitalism dollar diplomacy and America's rise to global power.
%23226576: VEESER, CYRUS. - A world safe for capitalism : dollar diplomacy and America's rise to global power.
%2329950: VEGA, LOPE DE. - La Dorothea. English transl. by A.S. Trueblood & E. Honig.
%2339680: VEGCHEL, G. VAN. - Medici contra Kwakzalvers : de strijd tegen niet-orthodoxe geneeswijzen in Nederland in de 19e en 20e eeuw.
%23130175: VEGTER, P.C. - Rechter en executie.
%23236811: VEGTER, MARLIES. - Vergoeding van psychisch letsel door de werkgever.
%23169137: VEGTING, W.G. - Het algemeen Nederlands administratiefrecht. 2 Dln.
%2334222: VEGTING, W.G. - Het algemeen Nederlands administratiefrecht. 2 Dln.
%23214367: CENTRALE AALSMEERSE VEILING. - Gedenkboek : uitgegeven door de Centrale Aalsmeerse Veiling te Aalsmeer t.g.v. haar 25-jarige bestaan, 1912-10 januari-1937.
%2385073: VEIT, R.R. & PETERSEN, W.R. - Birds of Massachusetts.
%23250841: VEIT, HELEN E. (ED.) - Creating the Bill of Rights : the documentary record from the First Federal Congress.
%23143167: VEITH, ILZA - The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine.
%23140159: VELAERS, JAN - De wetgevingsadviserings door de Raad van State in België.
%239001: VELD, J. IN 'T. - Nieuwe vormen van decentralisatie.
%233632: VELD, J. IN 'T. (E.A.). - Congres over gemeentepolitiek. Prae-adviezen.
%2327460: VELD, R.J. IN 'T (ED.) - Willens en wetens : de rollen van kennis over milieu en natuur in beleidsprocessen.
%23258697: VELD, TH. - ROC-vorming: beleid voor een nieuw bestel : een onderzoek naar de beleids- en meningsvorming inzake ROC's.
%2320810: VELD-MERKOULOVA, YULIA. - Essays on futures markets and corporate spin-offs.
%23163869: VELDE, HENRI ADOLPHE VAN DE. - Opmerkingen over artikel 421 B.W.
%2324868: VELDE, J.J. VAN DER. - De nieuwe belasting naar het vermogen van instellingen van de doode hand. Handleiding voor instellingen.
%23100282: VELDE, HEYMERIC VAN DE. - Eenheid in de tegendelen.
%23205402: VELDE, I. VAN DE & A. W.J. VAN VRIJBERGHE DE CONINGH. - Enige grepen uit het nieuwe erfrecht : praeadviezen.
%238668: VELDEN, R. VAN DER & P. DEN BLANKEN. - Mores leren. Karrière maken bij justitie.
%2365912: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - Inleiding in het islamitische familie- en erfrecht : in het bijzonder met betrekking tot het Marokkaans privaatrecht en met vergelijkende opmerkingen ten aanzien van het Turks en Nederlands recht.
%2338845: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - Het Weense Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen.
%2334220: VELDEN, G.M. VAN DER. - Het patronaatsrecht over Bokhoven en het proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne 1769-1770.
%23208644: VELDEN, BASTIAAN D. VAN DER. - Waar gaan wij heen met het Fries? : het gebruik van de Friese taal in het juridische en in het bestuurlijke verkeer in de laatste twee eeuwen.
%2365154: VELDEN, BASTIAAN D. VAN DER. - Ik lach met Grotius, en alle die prullen van boeken : een rechtsgeschiedenis van Curaçao.
%23236746: VELDEN, BASTIAAN D. VAN DER. - Van praktizijnsopleiding tot juridische faculteit : 140 jaar juridisch onderwijs op Curaçao.
%23177194: VELDEN, PIETER LAMBERTUS VAN DER. - De Nederlandse baksteenindustrie. Beschouwingen over haar interne en extenre organisatie.
%23115300: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - De eenvormige koopwetten van 1964 : een artikelgewijze behandeling van de Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken.
%23104507: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - (red.). Aan de grenzen van het Nederlanderschap.
%2321452: VELDHOVEN, G.M. VAN - (ed.). Overheidsbemoeienis. Opstellen uitgegeven t.g.v. het 11de lustrum van de Katholieke Hogeschool te Tilburg.
%2353639: VELDHOVEN, G.M. VAN - Attitudes van meisjes in militaire vrouwenafdelingen. Diss.
%23230389: VELDKAMP, G.M.J. - De didactiek van de sociale zekerheid.
%23137170: VELDKAMP, J. - History of Geophysical Research in The Netherlands and its former Overseas Territories.
%23249058: VELDKAMP, G.M.J. - Herinneringen, 1952-1967 : le carnaval des animaux politiques.
%23237416: VELDKAMP, A.M.E. - Overbrengen van afvalstoffen.
%23230393: VELDKAMP, G.M.J. (E.A.) - Paradoxen in de sociale zekerheid : inleidingen uitgesproken bij de 57e herdenking van de Dies Natalis van de Katholieke Hogeschool Tilburg op 22 november 1984.
%2382472: VELDMAN, A.G. - Effectuering van sociaal-economisch recht volgens de chaostheorie. Beleidsinstrumentering en rechtshandhaving van (supra) nationaal gelijke-behandelingsrecht.
%2334380: VELDMAN, A.R. - Het rechtskarakter der octrooiverleening.
%23227728: VELDMAN, ILJA M. - De wereld tussen goed en kwaad : late prenten van Coornhert.
%23212923: VELDMAN, A.G. - De kans van slagen : invloeden van culturen en regels op de loopbanen van vrouwen.
%232016: VELDMAN, A.R. - Het rechtskarakter der octrooiverleening.
%23119223: VELDT, M.I. - Het EVRM en de onpartijdige strafrechter.
%23100925: VELDT, P. TH. VAN DER - Franz Neumayr SJ (1697-1765). Leben und Werk eines spätbarocken geistlichen Autors ...
%23229494: VELEMA, WILLEM & JOLANDA DREIJKLUFFT. - Sporen en stippellijntjes : de Avéro Centraal Beheer Groep in perspectief.
%23215410: VELLA, CHRISTINA. - Intimate enemies : the two worlds of the Baroness de Pontalba.
%2364268: VELLEKOOP, MICHEL - Rekenen Aan En Op Risics.
%2360655: VELLEKOOP, KEES. - Dies Ire Dies Illa: Studien zur Frühgeschichte einer Sequenz.
%2375387: VELLENGA, S.Y.A. - Katholiek Zuid Limburg en het fascisme. Een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburger in de jaren dertig.
%2370802: VELLENGA, SIPCO ... [ET AL.] (RED.) - Mist in de polder : zicht op ontwikkelingen omtrent de islam in Nederland.
%2361387: VELLINGA, J.M. - Talma's sociale arbeid. Diss.
%23180175: VELT-MEIJER, J.M.E. IN 'T. - Waardepapieren en hun juridische betekenis.
%2362127: VELT, C.J.E. IN 'T - Politie en omgevingsanalyse : de rol van computerbestanden bij het oplossen van diefstallen.
%23132505: VELTEN, A.A. VAN. - Het notariaat : inderdaad een elastisch ambt. Het Nederlandse notariaat in de tweede helft van de twintigste eeuw, geschreven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting tot bevordering der notariele wetenschap.
%2368942: VELTHOVEN, BERNARDUS CORNELIS JOANNES VAN. - Economie van misdaad en straf.
%23249056: VELTHOVEN, PAUL VAN. - Het verantwoorde engagement : filosofie en politiek bij Raymond Aron.
%23148667: VELTHOVEN, B.C.J. VAN (E.A.) - Recht en efficiëntie: een inleiding in de economische analyse van het recht.
%23214375: VELTHOVEN, H. VAN EN A.B.M. BRANS. - Brabant rondom zijn orkest.
%23155440: VELTHUIJSEN, JAN WILLEM - Determinants of investment in energy conservation.
%2369498: VELTHUIS, OLAF JOHANNES MARIA - Imaginaire economie : hedendaagse kunstenaars en de wereld van het grote geld.
%23178019: VELTHUYS-BECHTHOLD, P.J.M. (ED.) - Inventory of the papers of Evert Willem Beth (1908-1964), philosopher, logician and mathematician, 1920-1964 (c. 1980)
%23126553: VELTHUYS-BECHTHOLD, P.J.M. - Inventory of the Papers of Pieter Zeeman (1865-1943), Physicist and Nobel Prize Winner, c. 1877-1946.
%2381130: VELTKAMP, B.M. - Implementatie van EG-milieurichtlijnen in Nederland.
%23168979: VELTMAN-VAN DEN BOS, ANS J. - Petronella Moens (1762-1843) : de Vriendin van 't Vaderland.
%23121696: VELU, H.A.F. - Drie in één : ondernemer , manager , leider.
%23171032: VELZEN CAMPHUIS, SYTZE VAN. - Het vraagstuk der verbetering van de inlandsche Copra in Nederlandsch Indië.
%23201351: VELZEN CAMPHUIS, SYTZE VAN. - Het vraagstuk der verbetering van de inlandsche Copra in Nederlandsch Indië.
%23169803: VEN, J.J.M. VAN DER. - Mensenrechten in rechtsvergelijking. Een onderzoek binnen het raam van de Internationale Arbeidsorganisatie. Preadvies.
%2394755: VEN, A.H.G.S. VAN DER. - Inleiding in de schaaltheorie.
%2399030: VEN, J.J.M. VAN DER. - Ius humanum : das Menschliche und das Rechtliche.
%2381501: VEN-TEN DENSEL, E. VAN DER. - Volksdansen vroeger en nu.
%2312877: VEN, J.J.M. VAN DER. - Reacties en Reflecties : 45 brieven over 'Recht als instrument van behoud en verandering'.
%2352728: VEN, J.J.M. VAN DER. - De mens in zijn rechtsorde : verzamelde opstellen.
%2344358: VEN, PAULINE VAN DE - De vrouw in het vogelhuis: novelle.
%2326355: VEN, J.J.M. VAN DER. - De mens in zijn rechtsorde : verzamelde opstellen.
%23108222: VEN, A.E.B.M. VAN DER. - Fenomeenonderzoek : spoorzoeken nieuwe stijl?
%23241233: VEN, J.J.M. VAN DER. - Recht als instrument van behoud en verandering : bundel opstellen aangeboden aan Prof.mr. J.J.M. van der Ven.
%23157137: VEN, J.J.M. VAN DER. - Het Europees sociaal handvest.
%2313908: VEN, F.J.H.M. VAN DER. - Sociale politiek opnieuw bedacht. Opstellen aangeboden aan F.J.H.M. van der Ven.
%2376851: VEN-TEN BENSEL, ELISE VAN DER & D.J. VAN DER VEN. - De volksdans in Nederland.
%23212238: VEN, ARIE CORNELIS NICOLAAS VAN DE. - Adoptie van circulerende concepten en instrumenten voor de beheersing van organisaties : meer dan een kwestie van kiezen.
%23210840: VEN, D.J. VAN DER. - De torens zingen! : Nederlandsche torens en hunne klokkenspelen.
%2321500: VEN, W. VAN DE. - Studies in health insurance and econometrics. Diss.
%23195634: VEN, GERARD VAN DE & NOËL VAN DOOREN. - De nieuwe rivierdijken : dijkversterking als ontwerpopgave.
%2322993: VENABLE, CHARLES L. - China and Glass in America, 1880-1980: From Table Top to TV Tray
%23229472: VENDITTI, CARLO. - Diligenza e responsabilita' nella segnalazione di crediti in sofferenza alla Centrale dei rischi.
%23258250: VENEDIKOV, IVAN. - The Vulchitrun Treasure.
%2355025: VENEMA, J., P.J. MUIJEN EN J.G. CAMPEN. - Handboek Buitengewoon Opsporingsambtenaar.
%23190542: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 2 : De harde kern.
%23233502: VENEMA, G.A. - Over de balans en het wegen.
%23233526: VENEMA, G.A. - Handleiding tot het repareren en justeren van ijzeren en koperen gewigten.
%2351152: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 1 : Het systeem.
%23152991: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part II Fascicule 8 : Tractatus de Obligationibus.
%23166231: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part II Fascicule 4 : Capitulae de Conditionali et Rationali.
%23166233: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part I Fascicule 1 : Tractatus de Terminis.
%23166234: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part I Fascicule 7 : Tractatus de Scrire et Dubitare.
%23166235: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part II Fascicule 3 : Tractatis de Hypothecis.
%23202308: VENING MEINESZ, F.A. - Fundamental tables for regional isostatic reduction of gravity values.
%23187925: VENKATARANGAIYA, M. - The development of local boards in the Madras presidency.
%2398731: VENNER, J.G.C. - Beeldenstorm in Hasselt 1567.
%23259881: VENNER, G.H.A. - De Meinweg : onderzoek naar rechten op gemene gronden in het voormalige Gelders - Guliks grensgebied circa 1400-1822.
%2332453: VENNER, G.H.A. - De Meinweg : onderzoek naar rechten op gemene gronden in het voormalige Gelders - Guliks grensgebied circa 1400-1822.
%23156119: VENNIKER, RICHARD. - Transition processes from constrained to Walrasian equilibrium.
%2327984: VENNIX, JAC A.M. A.O. (EDS.) - System Dynamics 1992. Proceedings of the International System Dynamics Conference.
%23255596: VENTER, W.J. - The incidence of taxation on the brewing industry : a theoretical and empirical study of taxation impact on South African breweries in comparison with those of particular European countries.
%23192601: VENTO, ARNOLD C. - La generación Hijo pródigo : renovación y modernidad.
%23146681: VENTURI, ROBERT. - Iconography and Electronics upon a Generic Architecture.
%23203821: VENVERLOO, A. - De gemeentefinanciën. (Hand- en leerboek der bestuurswetenschappen, deel III).
%23248395: VERA , YVONNE. - De stenen maagden.
%2361872: VERAART, B.A.G. - Over antisepsis als eisch voor aseptisch wondverloop. (Met verslag over 6825 ongevalswonden). Diss.
%23208997: VERAART, WOUTER. - Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw.
%23246951: VERAART, WOUTER & LAURENS WINKEL (EDS.) - The post-war restitution of property rights in Europe : comparative perspectives.
%23153073: VERBA, SIDNEY., NORMAN H. NIE & JAE-ON KIM. - Participation and political equality : a seven-nation comparison.
%23235018: VERBA, SIDNEY, STEVEN KELMAN ... [ET AL.] - Elites and the idea of equality : a comparison of Japan, Sweden, and the United States.
%23154384: VERBA, SIDNEY & GARY R. ORREN. - Equality in America : the view from the top.
%2370743: VERBEEK, JOOP. - Politie en de nieuwe internationale informatiemarkt : grensregionale politiële gegevensuitwisseling en digitale expertise.
%23109737: VERBEEK, P.J. - Learning about decision support systems. Two cases on manpower planning in an airline.
%23256975: VERBEEK, JOOP. - Politie en de nieuwe internationale informatiemarkt : grensregionale politiële gegevensuitwisseling en digitale expertise.
%23237171: VERBEEK, A.M. - Filosoferen? Gewoon doen!
%23137583: VERBEEK, JOS. - Studies on Economic Growth Theory. The Role of Imperfections and Externalities. Diss.
%2396631: VERBEEK-HEIDA, PIETJE - De eigen wijsheid van de patiënt : alledaagse overwegingen bij geneesmiddelen gebruik.
%23127296: VERBEKE, G. & J. IJSEWIJN (EDS.) - The Late Middle Ages and the Dawn of Humanism outside Italy.
%23127345: VERBEKE, W.; M. HAVERALS, R. DE KEYSER, & J. GOOSSENS (EDS.) - Serta devota in memoriam Guillelmi Lourdaux. Pars prior: Devotio Windeshemensis
%23102590: VERBEKE, G. - Het wetenschappelijk profiel van Willem van Moerbeke.
%2363382: VERBERK, SUSAN - Probleemoplossend strafrecht en het ideaal van responsieve rechtspraak.
%23164988: VERBERNE, M.L. - Verdeling van het spectrum.
%2342219: VERBERNE, L.G.J. & SCHLICHTING, T.H. (RED.). - Stichting Het R.K. Gasthuis Sint Elisabeth-Ziekenhuis Tilburg. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het honderd vijf en twintig-jarig bestaan der Stichting en het vijf en twintig-jarig bestaan van het huidige ziekenhuis, 29 November 1954.
%23199549: VERBIEST, H. - Hersenfunctie en gestoord menselijk gedrag : waardoor?, waartoe?, wat - dat? : variaties op twee thema's.
%2370699: VERBONG, G.P.J. - Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland, 1835-1920.
%23212908: VERBOVEN, A.H.F. - The ex-dividend effect in stock and options prices : theory and Dutch empirical evidence.
%23137123: VERBRAECK, HANS T. - De Staart van de Zeedijk, een Bliksemonderzoek naar enkele Effecten van het Zomerplan 1987 in het Wallengebied.
%23108907: VERBRUGGEN, J.P. - Van macro naar meso : een trendmatige ontwikkeling in de Nederlandse econometrische modelbouw.
%2338255: VERBRUGH, H.S. - Op de huid van de tijd. Over het raakvlak tussen filosofie en geneeskunde.
%23147808: VERBURG, G.J. - In vuur & vlam : geschiedenis in woord en beeld van de brandbestrijding.
%2316614: VERBURG, J.J.I. - Het verschoningsrecht van getuigen in strafzaken : (een studie over art. 218 SV.).
%23133450: VERBURG, J. - Fiscale fragmenten.
%2342105: VERBURG, M.E. - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Deel 1: 1798-1898.
%23139270: VERBURG, M.E. - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Deel 2: 1898-1940.
%23139269: VERBURG, M.E. - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie 1798-1940.
%23192111: VERBURG, D.A. - Ruimtelijk bestuursrecht extract.
%2316228: VERBURG, J. - Tussen de regels door.
%2339179: VERBURG, J.J.I. - Het beroepsgeheim.
%2372703: VERBURGH, M.J.P. - Privaatrecht en kollektief belang. Verdediging van kollektieve belangen via de Nederlandse burgerlijke rechter.
%2354388: VERBURGH, M.J.P. - (ed.). Schade lijden en schade dragen : is het zelf dragen van geleden schade in een sociale rechtsstaat regel of uitzondering.
%23118521: VERCAUTEREN, F.E.M. - De aanleg van de straatweg 's-Hertogenbosch-Best als deel van de verbinding met Luik (1740-1745).
%2380236: VERCOULLIE, JOZEF. - Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal.
%238442: VERDAM, P.J. - Nederlandse rechtsgeschiedenis 1975-1795.
%2350211: VERDAM, G.J. - Handleiding bij de beoefening der spherische trigonometrie, met betrekking tot hare toepassing op de mathematische geographie en op de spherische astronomie.
%2330650: VERDAM, A.F. - Stemmen van institutionele beleggers en tegenstrijdig belang.
%2382907: VERDAM, J. - (red.). Middelnederlandsch Handwoordenboek.
%23102592: VERDAM, P.J. - Een commentaar van Hugo de Groot op de Lex Romana Burgundionum.
%2310542: VERDAM, P.J. - Uit het recht : rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan mr. P.J. Verdam.
%23102593: VERDENIUS, W.J. - Homer : the Educator of the Greeks.
%23194609: VERDIER, DANIEL. - Democracy and international trade : Britain, France, and the United States, 1860-1990.
%23195952: VERDOES, THEODORUS LAURENTIUS MARIA. - Naar een metaforische compositie van de (bedrijfs)economie; een zoektocht door de economische kosmos.
%23254626: VERDON, TIMOTHY. - Mary in Western art.
%2322706: VERDONER, LOUIS ANDRÉ. - Fiscale aspecten van intercompany pricing in internationaal verband.
%23237488: VERDONK, BROOS. - Stadsbuurten : de ene is de andere niet : relaties tussen psychiatrische opname , andere categorieën van deviantie en kenmerken van gebieden : een sociologische studie.
%23197895: VERDOONER, DAVE & HARMEN SNEL. - Trouwen in Mokum, 1598-1811 = Jewish Marriage in Amsterdam.
%23102879: VERDOORN, J.A. - Arts en oorlog. Medische en sociale zorg voor militaire oorlogsslachtoffers in de geschiedenis van Europa.
%2342838: VERDOORN, J.A. - Verloskundige hulp voor de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië : een sociaal-medische studie. Diss.
%23104942: VERDOORN, J.A. - Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw.
%2356506: VERDROSS, ALFRED & BRUNO SIMMA. - Universelles Völkerrecht. Theorie und Praxis.
%23162341: VERDROSS, ALFRED. - Völkerrecht.
%23204451: VERDUN, AMY. - The European Union in the wake of Eastern enlargement : institutional and policy-making challenges.
%23140263: NEDERLANDSCH-ZUID-AFRIKAANSCHE VEREENIGING - Nederland - Zuid-Afrika. Gedenkboek uitgegeven door de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging, bij Gelegenheid van haar Vijftig-Jarig Bestaan, 1881-1931.
%2370881: VERENE, DONALD PHILLIP. - Philosophy and the Return to Self-Knowledge.
%236079: VERENIGING VOOR ECONOMIE. TAVERNIER, K. A.O. - Overheidsinterventies. Effectiviteit en efficientie. Vijftiende Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres. Leuven 8-9 mei 1981. Part II: Notulen, open forum.
%2360113: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING. - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis : het boek behouden. Jaargang 4 (1997).
%2360096: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING. - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 5 (1998).
%2360090: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING. - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis : geschreven gedrukt gedigitaliseerd : elf eeuwen boekcultuur in de Lage Landen. Jaargang 6 (1999).
%2359999: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING. - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 7 (2000).
%2316010: NEDERLANDSE JURISTEN VERENIGING. - Honderd jaar rechtsleven : de Nederlandse Juristen-Vereniging 1870-1970.
%23224780: VERENIGING DE JONGE BALIE, AMSTERDAM, LUSTRUMCOMMISSIE. - Advocaat, mondjesmaat? : bundel, uitgegeven onder auspiciën van de Lustrumcommissie van de Vereniging De Jonge Balie te Amsterdam ter gelegenheid van de studiedag over het onderwerp 'procesmondigheid (verplichte) procesvertegenwoordiging' op vrijdag 25 april 1980 in de Koopmansbeurs te Amsterdam.
%23131607: VERGER, FERNAND; ISABELLE SOURBÈS-VERGER & RAYMOND GHIRARDI. - The Cambridge encyclopedia of space : missions, applications and exploration.
%23101236: DES VERGERS, A. N. (ED/TR) - Histoire de l'Afrique sous les Aghlabites (184-297/800-909)... par IBN KHALDOUN [733-808/1332-1406, Ibn Haldun].
%23215295: VERGÈS, FRANÇOISE. - Monsters and revolutionaries : colonial family romance and métissage.
%2353637: VERGOOSSEN, T.W.M. - Pensioenmigratie in Nederland. Een onderzoek naar de relatie tussen pensionering en woonplaatsverandering. Diss.
%23137509: VERGOTE, J. - Joseph en Egypte. Génèse Chap. 37-50 a la Lumière des Études Égyptologiques Récentes.
%23160080: VERGOUW, LIDA. - Het verre paradijs.
%23180991: VERGUNST, NOËL PASCAL. - The institutional dynamics of consensus and conflict : consensus democracy, corporatism and socio-economic policy-making and performance in twenty developed democracies (1965-1998).
%23161237: VERHAEGEN, GEORGE H.M.J. - Rationeele broodvoorziening in Nederland .
%23201809: VERHAEGHEN, PAUL. - Omega minor.
%2374856: VERHAGEN, H.L.E. - Agency in private international law : The Hague Convention on the law applicable to agency.
%23214616: VERHAGEN, TIBERT. - Towards understanding online purchase behavior.
%23159590: VERHAGEN, FRANCISCUS B.A.M. - Geldrop : economische-statistische beschrijving van een industriëele plattelandsgemeente vanaf het begin der 19e eeuw.
%23203371: VERHAGEN, HERMAN (RED.) - Inleiding tot de politieke ekonomie van het milieu.
%2399840: VERHAS, C.M.O. - De Beginjaren van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland.
%2364117: VERHAS, CHRISTEL MADELEINE ODILE. - De beginjaren van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland : ... tot onderhoudinge van de Politique ordre ende staet der Landen van Hollandt, Zeelandt, Vrieslant ...
%23217099: VERHEES, JAAP. - Econometric analysis of multidimensional models.
%23199723: VERHEES, JOHANNES JACOBUS. - God in beweging : een onderzoek naar de pneumatologie van Augustinus.
%2380271: VERHEGGEN, A. - (ed.). Veertig jaren melaatschenverpleging. 1895-1935.
%2392465: VERHEIJ, BART. - Rules, reason, arguments. Formal studies of argumentation and defeat.
%23217095: VERHEIJ, N. & H.G. LUBBERDINK. - Algemene wet bestuursrecht : derde tranche.
%23105620: VERHEIJ, N. - Het systeem van de Algemene wet bestuursrecht.
%23116000: VERHEIJEN, J.A.J. - Kamus Manggarai. Vol. 1: Manggarai - Indonesia.
%23173422: VERHEIJEN, L.P.W. (ED.) - Maatschappelijke opbouw in Gelderland : een bundel opstellen en interviews samengesteld bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Gelderland te Arnhem.
%2331786: VERHELLEN, EUGEEN. - Jeugdbescherming en jeugdbeschermingsrecht.
%23130703: VERHELLEN, EUGEEN. - Jeugdbescherming en jeugdbeschermingsrecht.
%23151526: VERHEUGT, J.W.P. - Inleiding in het Nederlandse recht.
%2398185: VERHEUL DZN., J. - De Rotterdamsche Schie 1340-1940 en de voormalige bebouwing aan de Schiekaden.
%2375317: VERHEUL, JOHANNES PIETER. - Rechtsmacht in het Nederlandse internationaal privaatrecht. Deel 2 : Overige verdragen; het commune I.P.R.
%2344504: VERHEY, F.R.J. - Dementia, depression and forgetfulness. Clinical studies of the early diagnosis and the differential diagnosis of dementia. Diss.
%23235707: VERHOEF, H. - Sociale zekerheid in het financiële plan : welke risico's kan men zelf dragen?
%23133649: VERHOEF, PETER C. - Analyzing customer relationships: linking relational constructs and marketing instruments to customer behaviour.
%23235690: VERHOEF, HERMAN. - Sociale zekerheid in uw financiële advies : financiële risico's rond sociale zekerheid voor u en uw klanten in kaart gebracht
%23216668: VERHOEF, HERMAN. - Sociale zekerheid en financiële planning.
%23202219: VERHOEF, HERMAN. - Sociale zekerheid in uw financiële advies : financiële risico's omtrent sociale zekerheid in kaart gebracht.
%2373783: VERHOEFF, B.M., VERSTER, A.C.P., KLASSEN, L.H. - Naar een economische benadering van criminaliteit en veiligheidszorg. Oriënterend onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Stichting Maatschapij en Politie door de stichting Het Nederlands Economisch Instituut.
%23104366: VERHOEFF, JOHAN PETER. - Sartre als toneelschrijver.
%23223888: VERHOEFF, MAURITS. - Ochenebbisj : verhalen en geintjes over het Amsterdamse getto (1870-1925).
%2374951: VERHOEVEN, BERNARD. - Cultuur en overheid : een bundel cultuurpolitieke geschriften.
%23183974: VERHOEVEN, THEODORUS. - Studiën over Tertullianus' Adversus Praxean voornamelijk betrekking hebbend op Monarchia, Oikonomia, Probola in verband met de triniteit.
%23201784: VERHOEVEN, THEODORUS. - Studiën over Tertullianus' Adversus Praxean voornamelijk betrekking hebbend op Monarchia, Oikonomia, Probola in verband met de triniteit.
%23196085: VERHOEVEN, CORNELIS - Als een dief overdag : uit het werk van Cornelis Verhoeven.
%23196081: VERHOEVEN, CORNELIS - De schaduw van één haar : lessen over antieke literatuur.
%23196079: VERHOEVEN, CORNELIS - Weerloos denken : beschouwingen over de inval en het oeuvre,
%23113367: VERHOEVEN, W.M. (ED.) - JAMES FENIMORE COOPER. New Historical and Literary Contexts.
%2346330: VERHOOGT, J.P. - Moderne maatschappijkritiek : C. Wright Mills als criticus: tussen probleem en totaliteit.
%23229486: VERHULST, A. & G. BUBLOT (ED.) - De Belgische land- en tuinbouw : verleden en heden.
%2368209: VERIN, HELENE - Beth Levine Shoes.
%23140388: VERING, FRIEDRICH H. - Geschichte und Pandekten des römischen und heutigen gemeinen Privatrechts.
%23128265: VERING, FRIEDRICH H. - Geschichte und Institutionen des römischen Privatrechts.
%23151805: VERINGA, G.H. - Integratie van strafrechtelijk beleid.
%236927: VERKADE, W. - Thorbecke als Oost-Nederlands patriot = Der Achtundvierziger Thorbecke in der Tradition des Ost-Niederländischen Patriotismus.
%23171874: VERKADE, D.W.F. - Het belang van een bagatel.
%2340475: VERKADE, D.W.F. & SPOOR, J.H. - Auteursrecht.
%2334368: VERKADE, D.W.F. ... [ET AL.] - Ruimere octrooiëring van computerprogramma's : technicality of revolutie?
%2326269: VERKADE, D.W.F. ... [ET AL.] - Ruimere octrooiëring van computerprogramma's : technicality of revolutie?
%2383750: VERKADE, D.W.F. - Intellectuele eigendom, mededinging en consument.
%23184267: VERKADE, W. - Overzicht der staatkundige denkbeelden van Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872).
%2358032: VERKAIK, J.W. ... [ET AL.] - Den Haag met recht een stad : elf juridische portretten.
%23124368: OVERLEGCOMMISSIE VERKENNINGEN. - Een eigen richting voor het recht. Eindrapport van de verkenningscommissie Rechtsgeleerdheid.
%23233897: VERKERK, MARIAN (ED.), WAL, KOO VAN DER. - Filosofie, ethiek en praktijk : liber amicorum voor Koo van der Wal.
%2362118: VERKIJK, DICK. - Radio Hilversum, 1940-1945. De omroep in de oorlog.
%2310979: VERKRUISEN, W.G. & H. VAN DER BRINK. - Tegen de stroom in : over gewesten en gemeenten. Redes.
%2325604: VERKRUISEN, W.G. & B.C. VIS. - Gemeente en Gemeentewet.
%23224637: VERKRUISEN, W.G. - Dissatisfied patients: their experiences, interpretations and actions.
%23105621: VERKRUISEN, W.G. - Gemeente en gemeentewet.
%23182151: VERKRUISEN, W.G. & B.C. VIS. - Gemeente en Gemeentewet.
%23106326: VERKUYL, P.E.L. - Battista Guarini's Il Pastor Fido in de Nederlandse dramatische literatuur.
%23261493: VERKUYTEN, MAYKEL. - Zelfbeleving en identiteit van jongeren uit etnische minderheden.
%238223: VERLEISDONK, F.A.M. - Stakingen tegen de overheid : de veranderende positie van de Westeuropese vakbeweging, gezien tegen de achtergrong van de sociaal-economische ontwikkeling.
%23225072: VERLEYE, LÉON. - Les pierres précieuses et les perles : origine, histoire, valeur, emploi, imitations ; comment on distingue le vrai du faux. Guide du marchand et de l'acheteur.
%2326253: VERLINDEN, CHARLES. - Koloniale expansie in de 15de en 16de eeuw.
%23218328: VERLINDEN, MARGRIET. - A Constraint-based Grammer for dialogue Utterances.
%2352619: VERLOO, MIEKE. - Macht en gender in sociale bewegingen : over de participatie van vrouwen in bewonersorganisaties.
%23218820: VERLOOP, N. (ED.) - 75 jaar onderwijs en opvoeding : 75 jaar Pedagogische studiën.
%233394: VERLOREN VAN THEMAAT, I.W. (ED.) - Mededingingsrecht 2010 : deel I : nationaal recht (Editie Cremers).
%2342274: VERLOREN VAN THEMAAT, J.P. - Diefstal en, in verband daarmee, bedrog in die Romeins-Hollanse reg.
%23102597: VERLOREN VAN THEMAAT, PIETER. - De taak van de rechtswetenschap bij de planning van internationale economische integratie.
%23102598: VERLOREN VAN THEMAAT, PIETER. - Economie, gezien door juristen.
%23213862: VERMA, RAVI K. - Sexuality in the time of AIDS : contemporary perspectives from communities in India.
%23213290: VERMAAT, AREND JAN. - Dynamisch toezicht.
%23104835: VERMASEREN, M.J. (ED.) - Die orientalischen Religionen im Römerreich. (OrRR).
%23107748: VERMASEREN, M.J. & P. SIMONI. - Liber in deum. L'apoteosi di un iniziato Dionisiaco.
%23104817: VERMASEREN, M.J. (ED.) - Studies in Hellenistic Religions.
%23196986: VERMASEREN, M.J. & C.C. VAN ESSEN. - The excavations in the Mithraeum of the church of Santa Prisca in Rome.
%2332458: VERMEEND, W.A. - De achterkant van het belasting- en premiebiljet. Over de werkelijke druk van de loon- en inkomstenbelasting en de sociale premies en hoe het anders kan.
%2352152: VERMEER, BRENDA - Strafprocessuele waarborgen tijdens het voorarrest van jeugdigen en hun beleving daarvan.
%232967: VERMEER, EVERT - Wij vechten voor democratie en socialisme.
%23126787: VERMEER, E.B. - Water Conservancy and Irrigation in China. Social, economic and agro-technical aspects.
%23127294: VERMEERSCH, P. - Palaeolithic Living Sites in Upper and Middle Egypt.
%2335545: VERMEIJDEN, JACOB. - Auteursrecht en het kinematographisch werk.
%23139062: VERMETTEN, YVONNE - Consistency and Variability of Student Learning in Higher Education.
%2367096: VERMEULEN, G. (E.A) - Internationaal strafrecht : actuele ontwikkelingen in België en Europa = Droit Penal international : developpements actuels en Belgique et en Europe.
%2368835: VERMEULEN, GEERT (ED.) - Aspecten van Europees materieel strafrecht.
%2368841: VERMEULEN, GEERT (ED.) - Aspecten van Europees formeel strafrecht.
%2369349: VERMEULEN, ALEX. - S.O.H. (States of humanity).
%2355180: VERMEULEN, W.H. - Parlementaire geschiedenis van Nederland, 1901-1914. Diss.
%2344593: VERMEULEN, GERT. - Essential Texts on International and European Criminal Law: Fifth Edition.
%2344591: VERMEULEN, G. (ED.) - Essential texts on international and European criminal law.
%2343756: VERMEULEN, G. - Blueprint for an EU Criminal Records Database: Legal, Politico-Institutional and Practical Feasibility (Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)).
%23261649: VERMEULEN, WALTER J.V. - De vervuiler betaald : onderzoek naar de werking van subsidies op vier deelterreinen van het milieubeleid.
%23229138: VERMEULEN, ALEX. - Alex Vermeulen: No. 19: Sun, Enlightenment, States of Nature - States of Humanity
%23249002: VERMEULEN. E.M. - Nederlandse rechtsbescherming in communautaire context.
%23139787: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer o.e.s.a. Moralisator en Humanist. Een Inleiding tot zijn Leven en zijn Werken.
%23224467: VERMEULEN, B.P. - Witte en zwarte scholen : over spreidingsbeleid, onderwijsvrijheid en sociale cohesie.
%232664: VERMEULEN, G., W. DE BONDT & Y. VAN DAMME. - EU cross-border gathering and use of evidence in criminal matters : towards mutual recognition of investigative measures and free movement of evidence?
%23214050: VERMEULEN, JOHANNES THEODORUS. - De Chineezen te Batavia en de troebelen van 1740.
%23137586: VERMEULEN, ERIK M. - Corporate Risk Management. A multi-factor approach. Diss.
%23105623: VERMEULEN, FRANK. - De rechtszaak : scenes uit het Nederlands recht.
%23113979: VERMEYLEN, J. - Job, ses amis et son dieu : la légende de Job et ses relectures postexiliques.
%23210929: COMMISSIE TER BESTUDERING VAN DE MOGELIJKHEID VAN BELASTINGHEFFING OVER VERMOGENSMUTATIES. - Inkomstenbelasting over vermogensmutaties : tekst en bespreking van het rapport van de Commissie ter bestudering van de mogelijkheid van belastingheffing over vermogensmutaties.
%23215698: VERNADSKY, GEORGE. - Medieval Russian laws.
%2394782: VERNEAUX, R. - Lecons sur l'Existentialisme et ses formes principales.
%2348095: VERNON, M.D. - Human motivation.
%234108: VERNON, P.E. - Personality assessment.A critical survey.
%2366279: VEROUGSTRAETE, IVAN. - Liber Spei et Amicitiae : Ivan Verougstraete.
%2361781: VERPALEN, M.J.M. - (ed.). Druk en tegendruk : constructieve bijdragen aan de discussie over het cellentekort.
%23245311: VERPLAETSE, JULIAN G. - Derecho internacional privado.
%23182402: VERPLOEG, ELIAS A. G. - The road towards a European common Air Market. Civil Aviation and European Integration.
%23130760: VERREST, P.A.M. - Ter vergelijking: een studie naar het Franse vooronderzoek in strafzaken.
%23251552: VERRIJP, C.D. - On the analysis of ocular movements (Third paper).
%23138849: VERRIPS, GER. - Dwars, duivels en dromend : de geschiedenis van de CPN 1938-1991.
%23178792: DEUTSCHEN DELEGATION BEI DER WEU-VERSAMMLUNG (ED.) - Die Berlin-Frage vor der Versammlung der Westeuropaïschen Union : dokumentation der Beratungen der Versammlung der Westeuropaïschen Union in den Jahren 1961 bis 1965 über die Lage in Berlin.
%23137590: VERSANTVOORT, M. - Analysing Labour Supply in a Life Style Perspective.
%23166747: VERSCHAFFEL (A.O.) - Charles Vandenhove : projects = projecten : 1995-2000.
%2321186: VERSCHAFFEL, TOM. - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boekillustraties.
%23196679: VERSCHAVE, PAUL. - Le régime légal de l'enseignement en Hollande.
%23201252: VERSCHOOR, ARJAN - The economics of poverty : processes within an economic system that lead to the emergence, persistence or reduction of material hardship.
%23227686: VERSCHOOR, MICHEL & THEO ALBERTS. - Eerlijk & groen boodschappen doen.
%2387199: VERSCHUEREN, HERWIG. - Internationale arbeidsmigratie : de toegang tot de arbeidsmarkt voor vreemdelingen naar Belgisch, internationaal en Europees gemeenschapsrecht.
%2370935: VERSCHUIJL, JAN. - Art. 2014 B.W. in het stelsel onzer wet.
%23144977: VERSCHUUR, GERRIT L. - Impact! The Threat of Comets and Asteroids.
%232694: VERSCHUUR, T.J. - De Sociaal-Democratie getoetst door den oorlog.
%23108366: VERSCHUUR, GERRIT L. - Hidden attraction : the mystery and history of magnetism.
%2367305: VERSCHUUR, AART. - Professionele opvang gevraagd : [geschiedenis van de Nederlandse kinderopvang].
%2372129: VERSCHUUREN, JONATHHAN. - Het Grondrecht op bescherming van het leefmilieu.
%2364178: VERSCHUUREN SJ, GEERT M.N. - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie : een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen.
%23193638: VERSEPUT, J. - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam. 1928-1953.
%23188142: VERSLOOT, ERIC. - Dichter bij het lied. 25 bekende liederen met achtergrond het kerkelijke jaar rond. Incl. audio-cd.
%23203302: VERSLUYS, W.A. - Vlakke ongedempte trillingen van een homogene snaar onder invloed van een uitwendige kracht.
%23202272: VERSLUYS, W.A. - Damped vibrations of a string put into motion by an impulse.
%2318236: VERSLUYS, JAN CORNELIS. - Essai sur le caractère de Lamenais.
%23140216: VERSTAPPEN, L.C.A. - De practycke van de notaris. Een notariële idylle en haar nuchter slot.
%231075: VERSTEEG, A.J.H.W.M. - Verdeling van rechtsmacht.
%2372438: VERSTEEG, TH.A. - Moet ook in geval van faillissement van een der echtgenooten worden rekening gehouden met vergoedingsrechten?
%23259920: VERSTEEG, A.J.H.W.M. - Verdeling van rechtsmacht.
%23109103: VERSTEEG, JAN (ED.) - GEORGES BATAILLE. Actes du Colloque International d'Amsterdam (21 & 22 Juin 1985).
%23228473: VERSTEEG, A.J.H.W.M. - Verdeling van rechtsmacht.
%2354353: VERSTEEG, TH.A. - Overgangsrecht, mede in verband met de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.
%2339972: VERSTEGEN, H.H. - Het Phoenix-motief : bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
%2352736: VERSTEGEN, RAF. - Beginselen van Romeins privaatrecht. 2. Zakenrecht.
%2352735: VERSTEGEN, RAF. - Beginselen van Romeins privaatrecht. 1. Inleiding. Personen- en erfrecht.
%2352733: VERSTEGEN, RAF. - Beginselen van Romeins privaatrecht. 3. Verbintenissenrecht.
%2391820: VERSTRAATEN, R.T.G. - De Nederlandse successiebelastingen. 1e druk.
%2372798: VERSTRAATEN, R.T.G. - Overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting.
%2363349: VERSTRAATEN, R.T.G. - Fusie en interne reorganisatie in de indirecte belastingen. Diss.
%23140037: VERSTRAATEN, R.T.G. - Het begrip schenking in de zin van de Successiewet 1956.
%23183490: VERSTRAATEN, R.T.G. - Fusie en interne reorganisatie in de indirecte belastingen. Diss.
%23144278: VERSTRAETE, GINETTE. - Fragments of the feminine sublime in Friedrich Schlegel and James Joyce.
%2386383: VÉRTES, E. - Die ostjakischen Pronomina.
%2364478: VERVAART, O.M.D.F. - Studies over Nicolaas Everaerts (1462-1532) en zijn Topica.
%2367990: VERVAELE, JOHN - European Evidence Warrant: Transnational Judicial Inquiries in the EU.
%2383698: VERVAELE, J.A.E. - Rechtsstaat en recht tot straffen : van klassiek rechtsstaatindividualisme naar sociaal rechstdenken : een strafrechtsvergelijkend grondslagenonderzoek.
%2349433: VERVAELE, JOHN - Transnational Enforcement of the Financial Iinterests of the European Union.
%2340858: VERVAELE, J.A.E. - Fraud against the Community : the need for European fraud legislation.
%23132051: VERVAELE, J.A.E. & KLIP, A.H. (EDS.) - European Cooperation between Tax, Customs and Judicial Authorities: the Netherlands, England and Wales, France and Germany.
%23258210: VERVAELE, J.A.E. (ED.) - Administrative law application and enforcement of community law in the Netherlands.
%2325397: VERVAELE, J.A.E. - Administratieve en strafrechtelijke samenwerking inzake fraudebestrijding tussen justitiële en bestuurlijke instanties van de EU-lidstaten : eindrapport.
%23221146: VERVAELE, J.A.E. - Bestuurlijke handhaving van visserijregelgeving : een studie naar de relatie tussen EEG-recht en nationale handhaving.
%23221013: VERVAELE, J.A.E. (ED.) - Bestuursrechtelijke toepassing en handhaving van gemeenschapsrecht in Nederland.
%23217092: VERVAELE, J.A.E. (ED.) - Transnationale handhaving van de financiële belangen van de Europese Unie : ontwikkelingen in het Verdrag van Amsterdam en de Corpus Juris.
%23214557: VERVAELE, J.A.E. - Handen en tanden van het (gemeenschaps)recht : beschouwingen over publieke rechtshandhaving.
%23151692: VERVAELE, J.A.E. - EEG-fraude en Europees economisch strafrecht.
%23214452: VERVEEN, A.N. - Mechanisme en oorsprong van het jaarritme.
%2370410: VERVEST, P.H.M. - Innovation in electronic mail : towards open information networks , perspectives on innovation policy.
%23102599: VERVOORT, W. - Plankton Copepods from the Atlantic Sector of the Antarctic.
%23242881: VERWAYEN, F.B. - Recht en rechtvaardigheid in Japan.
%23261103: VERWEE, ISABEL, EDDIE HENDRICKX, FRITS VLEK (EDS.) - Wat doet de politie?
%23211857: VERWEEL, PAUL. - Universiteit: verandering en planning. Een ideologisch-antropologische studie.
%23137567: VERWEIRE, KURT - Performance Consequences of Financial Conglomeration with an empirical analysis in Belgium and the Netherlands. Diss.
%2348399: VERWER, JAN. - De Bataviasche grondhuur. Een Europeesch-gewoonterechtelijke opstalfiguur. Diss.
%231524: VERWER, S.J. - Ondernemingswinstbelasting : een zoektocht naar een rechtsvormneutrale wijze van belastingheffing.
%23213170: VERWER, JAN. - Een dag zonder fouten is een dag zonder wiskunde.
%23170817: VERWEY, GERLOF. - Op zoek naar het wezenlijke in de Nederlandse geschiedenis.
%2358056: VERWEY, STEFAN. - Niks aan de hand.
%2342332: VERWEY, G. & RENOOIJ, D.C. - The economist's handbook. A manual of statistical sources.
%23237530: VERWEY-JONKER, HILDA. - Er moet een vrouw in : herinneringen in een kentering van de tijd.
%2322595: VERWEY, GERLOF. - Wilhelm Griesinger : Psychiatrie als ärztlicher Humanismus.
%23188945: VERWEY, WIL D. (ED.) - Nature management and sustainable development : proceedings of the International congress, Groningen, The Netherlands, 6-9 December 1988.
%23200327: VERWEY, GERLOF. - 's levens avontuur : een autobiografie.
%23260522: VERWIJS, E. & J. VERDAM. - Middelnederlandsch woordenboek. 11 delen. Compleet.
%23182099: VERWIJS, EELCO. - Jacob van Maerlant's Wapene Martijn met de vervolgen, kritisch uitgegeven en toegelicht.
%23255145: VERWOERD, J.R.A. - Beroep op de rechter als laatste remedie? : enkele vergelijkingen tussen de rechtsculturen in Nederland en de Westduitse deelstaat Nordrhein-Westfalen: 1970-1984.
%23149909: VERWOERD, J.R.A. - Beroep op de rechter als laatste remedie? : enkele vergelijkingen tussen de rechtsculturen in Nederland en de Westduitse deelstaat Nordrhein-Westfalen: 1970-1984.
%2341921: VERWORN, MAX. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph and text on back dated 6-4-1918. Prof.dr. Max Verworn (1863-1921) was professor of physiology in Jena, Göttingen and at the time in Bonn. His work was specialized on cellular physiology.
%23226327: STICHTING SAMENWERKENDE MILITARIA VERZAMELAARS. - Jubileumuitgave 10 jaar S.M.V.
%239181: VERZETT, J. - Het voorgebruiksrecht in het Nederlandsch Octrooirecht. Diss.
%2327313: VERZIJL, J.H.W. - Na den storm. Rede.
%23123056: VERZIJL, J.H.W. - Een Panorama.
%2311422: VERZIJL, J.H.W. - Vijftien jaren internationale rechtspraak.
%238139: VERZIJL, J.H.W. - Symbolae Verzijl, présentées au Prof. J.H.W. Verzijl à l'occasion de son LXX-ième anniversaire.
%23102600: VERZIJL, J.H.W. - Volkenrechtsgeschiedenis.
%23262325: VESSEM, ALEIDA HENKA VAN. - Oogstgerei-benamingen : een taalgeografisch onderzoek met 14 kaarten.
%2317795: VESSEM, HENK ALEID VAN. - De Engelse partij in het koninkrijk Frankrijk gedurende de honderdjarige oorlog : verraad en collaboratie in de late Middeleeuwen.
%2376180: VESSEY-FITZ GERALD, SEYMOUR GONNE. - Muhammadan law : an abridgement according to its various schools.
%23194102: VESTDIJK, SIMON. - Bericht uit het hiernamaals.
%23100929: VET, J.J.V.M. DE. - Pieter Rabus (1660-1702) : een wegbereider van de Noordnederlandse Verlichting.
%23130521: VETTENBURG, NICOLE (E.A.) - Jeugdwerkloosheid, delinquentie en maatschappelijke kwetsbaarheid. Een theoretisch en empirisch onderzoek naar de veronderstelde band tussen werkloosheid en delinquentie bij 17-19 jarigen.
%2393788: VETTER, J.J., WATTEL, P.J. - Hoofdzaken invordering.
%2337385: VEURMAN, B.W.E. - Volendam, leven en lied.
%23243550: VIAENE-AWOUTERS, LIEVE & ERNEST WARLOP. - Gemeentewapens in België : Vlaanderen en Brussel.
%2367994: VIALAR, P. - The black robes.
%23222614: VIAN, BORIS. - Heartsnatcher.
%23106322: VIANE, A.E.L. - Psychologie van het onheilsvoorspellen.
%2395946: VICAIRE, M.-H. - Saint Dominic and his times.
%23120926: VICE, JAMES W. - The Reopening of the American Mind : on Skepticism and Constitutionalism.
%23195253: VICENTE, KIM J. - Human-tech : ethical and scientific foundations.
%23262594: VICKERS, J. & YARROW, G. - Privatization: an economic analysis.
%23238639: VICKERY, ANN. - Leaving lines of gender : a feminist genealogy of language writing.
%2360277: VICO, GIAMBATTISTA. - The new science of Giambattista Vico. Unabridged translation of the third edition (1744) with the addition of Practice of the new science.
%23239039: VICO, GIAMBATTISTA. - The autobiography of Giambattista Vico.
%23129564: VICQ, J.A. DE - De Donauquaestie.
%2389099: VICTOR, JEFFREY S. - Satanic Panic. The creation of a contemporary legend.
%2386740: VICTOR, JEFFREY S. - Satanic Panic. The creation of a contemporary legend.
%233797: VICTOR, RENÉ. - Recht in beweging : opstellen aangeboden aan Prof.Mr. Ridder René Victor. 2 Delen.
%23245504: VICTOR, RENÉ. - Een eeuw Vlaamsch rechtsleven.
%23171551: VIDAL, E. - The history and methods of the Paris Bourse.
%2343449: VIDICH, ARTHUR J. - American sociology : worldly rejections of religion and their directions.
%2324686: VIDICH, ARTHUR J. - American Sociology: Worldly Rejections of Religion and Their Directions
%2324681: VIDICH, ARTHUR J. - American Sociology: Worldly Rejections of Religion and Their Directions (Worldly Rejections of Religion & Their D Series)
%2316280: VIDYÂRNAVA, SRÎSACHANDRA. - Studies in the Vedânta Sûtras of Bâdarâyana.
%23165945: VIEIRA, NORMAN. - Supreme Court appointments : Judge Bork and the politicization of Senate confirmations.
%2345833: VIERDAG, E. W - Het Nederlandse verdragenrecht (Studiepockets staats- en bestuursrecht) (Dutch Edition).
%2334598: VIERKANDT, ALFRED. - Der Dualismus im modernen Weltbild.
%2334502: VIERKANDT, ALFRED. - Gesellschaftslehre.
%23156044: VIERNY, DINA. - Cornelis Zitman: sculptures et dessins. Henri Matisse: dessins. Two Volumes in designed slipcase.
%239237: VIERSSEN TRIP, G.W. VAN. - De gelaarsde kat. Vertelling van een merkwaardige strafzaak.
%2357389: VIERSSEN TRIP, G.W. VAN. - De gelaarsde kat. Vertelling van een merkwaardige strafzaak.
%23247444: VIERSSEN TRIP, G.W. VAN. - De gelaarsde kat. Vertelling van een merkwaardige strafzaak.
%23241242: VIERSSEN TRIP, GUSTAAF WILLEM VAN. - Beschouwingen over het wetsontwerp van 1900 tot nadere regeling van het Nederlandsche muntwezen.
%23106863: VIET, JEAN. - Les méthodes structuralistes dans les sciences sociales.
%23155372: VIETCH, JOHN. - Essays in philosophy. I. Knowing and being; II. Dualism and monism.
%23262972: VIETOR, RICHARD H.K. - Contrived competition : regulation and deregulation in America.
%23147620: VIGELIUS, NICOLAI. - Methodus universi iuris pontificii absolutissima, in V libros distincta.
%23204148: VIGNE, FÉLIX DE. - [I] Recherches historiques : les costumes civils et militaires des gildes et des corporations de metiers / [II] Moeurs et usages des corporations de métiers de la Belgique et du nord de la France : pour faire suite aux Recherches historiques sur les costumes civils et militaires des gildes et des corporations de métiers.
%23259419: VIJFEIJKEN, I.J.F.A. VAN - (red.). Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding.
%23257273: VIJFEIJKEN, I.J.F.A. VAN - (red.). Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding.
%23156211: VIJLBRIEF, J.A. - Unemployment insurance and the Dutch labour market.
%23257054: VIJVER, C.D. VAN DER. - Politiestudies: terugblik en vooruitzicht : een bundel essays voor Kees van der Vijver.
%23186411: VIJVER, C.D. VAN DER (E.A.) - Verslag symposium over de financiering van de veiligheidszorg.
%23217781: VILAR, PIERRE. - Or et monnaie dans l'histoire, 1450-1920.
%2312310: VILDER, ROBIN DE - Endogenous Bussines Cycles.
%23175459: VILE, M.J.C. - The structure of American federalism.
%2323469: VILJOEN, STEPHAN. - Economische systemen in de wereldgeschiedenis. 1: [Geschiedenis van de economische systemen tot de Industriële Revolutie]; 2 : [Geschiedenis van de economische systemen van de Industriële revolutie tot heden].
%23184885: VILKOVA, V. P. - The struggle for power : Russia in 1923.
%2394218: THOMAS A VILLANOVA - Conciones quae hactenus prodiere. Editio Mediolanensis altera ad primam itidem Mediolanensem quam ex variis antea impressis concinnatam Laurentius a S. Barbara praefatione, vita Sancti praesulis notisque adornavit. Tomus I-II.
%235162: VILLARD, K.L. & WHIPPLE, L.J. - Beginnings in relational communication.
%23201067: VILLEFOSSE, LOUIS DE. - Géographie de la liberté. Les droits de l'homme dans le monde (1953-1964).
%23198628: VILLEGAS, FERNANDO RODRIGUEZ. - Experimental number theory.
%2395626: VILLEMAIN, A.-F. - Oeuvres de M. Villemain.
%23201827: VILLENEUVE, ROLAND. - Histoire du cannibalisme.
%23163688: VILLIERS, J.A.J. DE (ED.) - Storm van 's Gravesande. Zijn Werk en zijn leven uit zijne brieven opgebouwd.
%23163462: VILLIERS, G.E. DE (ED.) - Ravan, twenty-five years (1972-1997) : a commemorative volume of new writing.
%23144435: VILLON, FRANÇOIS. - The legacy ; & The testament.
%23228373: G.J. VAN VILSTEREN, WEVER, EGBERT. - Borders and economic behaviour in Europe : a geographical approach.
%23152013: VINCENT, TED. - The rise and fall of American sport : Mudville's revenge.
%23117490: VINCI, THOMAS C. - Cartesian truth.
%23159439: LEONARDO DA VINCI. - Leonardo da Vinci : nature studies from the Royal Library at Windsor Castle : Sforza Castle, Milan 26 May - 17 October 1982.
%23225928: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Freiburger Professoren des 19. und 20. Jahrhunderts.
%23225911: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Festschrift der Universität Freiburg zur Eröffnung des zweiten Kollegiengebäudes.
%23225910: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Festschrift der Universität Freiburg zur Eröffnung des zweiten Kollegiengebäudes.
%23225908: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Zur Geschichte der Universität Freiburg i. Br.
%23225906: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Zur Geschichte der Universität Freiburg i. Br.
%2353864: VINET, A. - Études sur Blaise Pascal.
%2322614: VINGERLING, HERMAN & CHRISTIAAN CORNELIS SCHOUTEN. - Democratisch Socialisten '70 : nevenstroom in de sociaal-democratie? = Democratic Socialists '70 : a minor movement within social democracy?
%23201184: VINHAS DE SOUZA, LÚCIO MAURO. - Beyond transition: essays on the monetary integration of the accession countries in eastern europe.
%2315224: VINING, JOSEPH. - The Authoritative and the Authoritarian.
%23189881: VINK. F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden.
%2392065: VINK, F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de wet op de ondernemingsraden.
%23183555: VINK, D.L.N. - Het verschijnsel leven : mechanismen en metamorfosen.
%23203169: VINK, A.P.A. - Criteria voor milieubeheer : verslag van de studieconferentie 'Criteria voor milieubeheer in het dichtstbevolkte land van Europa', gehouden op 14, 15 en 16 oktober 1970 aan de Universiteit van Amsterdam.
%2334714: VINKE, P. (E.A.). - Houding ten aanzien van enkele aspecten van belastingheffing. Verslag rechtssociologisch onderzoek.
%238526: VINKE, H. - Werknemerscompensatie bij beroepsgebonden schade.
%23156106: VINKENBURG, CLAARTJE J. - Managerial Behavior and effectiveness. Determinants, measurements issues and gender differences.
%23213144: VINKENOOG, SIMON. - Het hek van de dam : bijdragen tot de geestelijke volksgezondheid.
%2370001: VINNIUS, ARNOLD. - Tractatus de pactis.
%23120945: VIOLA, ANDRÉ, JACQUELINE BARDOLPH AND DENISE COUSSY - New Fiction in English from Africa. West, East, and South.
%23228116: VIOLANTE, SILIO I. AEDO. - Controllo amministrativo sugli enti locale e forma di stato : vicende istituzionali, percorsi ricostruttivi.
%2376421: VIOLLET, PAUL. - Histoire des institutions politiques et administratives de la France.
%2371249: VIORST, MILTON. - What shall I do with this people : jews and the fractious politics of judaism.
%23192734: VIORST, MILTON. - In the shadow of the Prophet : the struggle for the soul of Islam.
%23186499: VIOTTA, HENRI. - Handboek der muziekgeschiedenis.
%231477: VIRALLY, MICHEL. - Les résolutions dans la formation du droit international du développement : [Colloque des 20 et 21 nov. 1970 à Genève].
%23245344: VIRANI, SHAFIQUE, N. - The Ismailis in the Middle Ages. A History of survival, a search for salvation.
%23252380: VIRCHOW, RUDOLF. - Collection of original smaller off-prints & other publications(1856-1900) on medicine, physical anthropology & ethnology.
%23245605: VIRCONDELET, ALAIN (ED.) - Venice. Volume 1: History; Volume 2: Art and architecture; Volume 3: Lifestyle.
%23571: VIRILIO, PAUL & SYLVÈRE LOTRINGER. - Der reine Krieg.
%2347455: VIRILIO, PAUL. - Negative horizon : an essay in dromoscopy.
%23106901: VIRNO, PAOLO. - A grammar of the multitude for an analysis of contemporary forms of life.
%23169455: VIS, JURJEN. - De poort : de Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
%2374905: VIS, EELCO M.; GEUS, COMMER DE & HUDIG, FERRAND W. - Altholländische Fliesen.
%2368848: VIS, JAN C.P.M. - Politiek en democratie : een inleiding.
%2363771: VIS, THIJS - Intelligence, politie en veiligheidsdienst: verenigbare grootheden?.
%23228078: VIS, JAN C.P.M. & WIJBRANDT H. VAN SCHUUR (RED.) - Politieke problemen.
%2311425: VIS, J.J. - Rechtsstaat en verzorgingsstaat. Rede.
%23205691: VIS, J. - De overheid tegenover den privaateigendom.
%23201250: VIS, IRIS FREDERIEKE ARIANNE. - Planning and control concepts for material handling systems.
%23198502: VIS, W. - Kostprijsberekening en administratie in het autovervoer.
%23185765: VIS, JEROEN MARIA. - Tertullianus' De Pallio tegen de achtergrond van zijn overige werken.
%23235996: VISCUSI, W. KIP. - Learning about risk : consumer and worker responses to hazard information.
%2366450: VISKER, RUDI. - Genealogie als kritiek: Michel Foucault en de menswetenschappen.
%2340603: VISSCHER, G.R.A. - Generatie-psychoses en hersenstam. Een katamnestisch onderzoek. Diss.
%2356293: VISSCHER, H. - Religion und soziales leben bei den Naturvölkern. 2 Bände. Band 1: Prolegomena; Band 2: Die Hauptprobleme.
%23205237: VISSCHER, LOUIS THEODOOR. - Een rechtseconomische analyse van het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht.
%23100931: VISSCHER, A. R. - Letter-Juweel
%23185757: VISSCHER, HENDRIK ADOLPH. - Een morfometrische analyse van de Famenne en de Ardennenzoom in de omgeving van Han sur Lesse.
%23253887: VISSER, JACOB. - Beoordeling van het weerstandsvermogen van levensverzekeringmaatschappijen.
%2390103: VISSER, HANS & EVERT SCHOORL (EDS.) - Trade in transit : world trade and world economy : past, present, and future.
%23185713: VISSER, FREDERIKUS THEODORUS. - A syntax of the English language of St. Thomas More. Vol. A The Verb.
%2397698: VISSER, D.J.G. - Auteursrecht op toegang : de exploitatierechten van de auteur in het tijdperk van digitale informatie en netwerkcommunicatie.
%23261986: VISSER, FRANK. - De schakel : een documentaire uit de Tweede Wereldoorlog : een selectie authentieke verhalen van Nederlandse Engelandvaarders aan de hand van dagboeken, rapporten, brieven en uitgebreide persoonlijke interviews
%2371804: VISSER, PEPIJN R.S. - Knowledge specification for multiple legal tasks. A case study of the interaction problem in the legal domain.
%23218914: VISSER, JELLE & ANTON HEMERIJCK. - Ein holländisches Wunder? : Reform des Sozialstaates und Beschäftigungswachstum in den Niederlanden.
%23109828: VISSER, EVERT-JAN. - Local sources of competitiveness. Spatial clustering and organisational dynamics in small-scale clothing in Lima, Peru.
%23132256: VISSER, C.CH.G. - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546.
%23262127: VISSER, D.J.G. - Een borrel met een zeepsmaak : ruzies over merken.
%23243156: VISSER, RON . - Sturing en samenwerking in handhavingsprojecten.
%23238888: VISSER, JAAP DE. - Developmental local government : a case study of South Africa.
%23237539: VISSER, JELLE. - De vakbeweging op de eeuwgrens : vijf sociologische studies over de vakbeweging.
%23235989: VISSER, H. - Modern monetary theory : a critical survey of recent developments.
%23175007: VISSER, DANIËL PETRUS. - Die rol van dwaling by die condictio indebiti : 'n regshistoriese ondersoek met 'n regsvergelykende ekskursus.
%23218945: VISSER, JELLE & ANTON HEMERIJCK. - Il miracolo olandese. Occupazione, riforma dello Stato sociale e concertazione
%23218122: VISSER, P.C. - Mijn indrukken uit de Sovjet-Unie.
%2357304: VISSER, ALIBERT CORNELIS. - Geschiedenis en beginselen van het onteigeningsrecht.
%23194912: VISSER, FRANK. - De verdachte zakenman : fraude in de praktijk.
%23208774: VISSER, MARTINUS. - Het leven van William Ewart Gladstone en van Richard Cobden : bijdrage tot fundatie van Christelijk-nationale politiek.
%23208352: VISSER, E.T. - Evaluatie herziene Vreemdelingenwet.
%2310558: VISSER, A. - Rudolf de Mepse. Het monsterproces van Faan.
%23198093: VISSER, ANNEKE. - Buiten spelen of buitenspel: de politie in de samenleving : liber amicae amicis.
%23196406: VISSER, H.K.A. (ED.) - Nutrition and metabolism of the fetus and infant.
%23195963: VISSER, K.I.J. - Zeggenschapsrechten van houders van een recht van pand of vruchtgebruik op aandelen op naam.
%23193935: VISSER, R.P.W. & J.L.R. TOURET (EDS.) - Dutch pioneers of the earth sciences.
%23175410: VISSER, A.PH. (ED.) - Onderzoek naar de tevredenheid van ziekenhuispatiënten : doel, methode en beleid.
%23109451: VISSER, M.J.C. - Zorgplichtbepalingen in het strafrecht.
%23160312: VISSER 'T HOOFT, H.PH. - Tussen recht en filosofie.
%23153042: VISSERING, C.M. - Charlotte de Breu.
%23230242: VISSERING, G. - The Netherlands Bank and the War [Vol. 1].
%2363246: VISSERING, G. - Opmerkingen over het Duurte-Vraagstuk. Rede.
%23107493: VISSERING, G. - Advies van de Staatscommissie (voor het muntwezen), ingesteld bij Koninklijk Besluit van 6 April 1921 no. 19.
%2320047: VISSERING, G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand.
%2319674: VISSERING, G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand. 2e druk.
%2319628: VISSERING, G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand.
%23187677: VISSERING, G. - Muntwezen en Circulatie-banken in Nederlandsch-Indië.
%23187318: VISSERING, GERARD. - Personentarieven van spoorwegen : stelsels en kritiek.
%23130901: VITOUX, PIERRE - L'Oeuvre de Walter Savage Landor. Publications de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Montpellier. Volume xxi.
%238083: VITTA, EDOARDO. - La validité des traites internationaux.
%23122633: K. & VITTORIO HÖSLE, NORA. - Het meisje en de filosoof : een diepgaande filosofische dialoog tussen een volwassene en een kind.
%2351086: VITZ, PAUL C. - Sigmund Freud's christian unconscious.
%2359875: VLAAR, J.P.G. - Exchange rates and risk premia within the European Monetary System.
%2342261: VLAARDINGERBROEK, P. - De toekomst van de personen-, familie- en jeugdrechtspraak.
%23233984: VLAARDINGERBROEK, P. - Ouder worden, ouder blijven.
%23176684: VLADIMIROV, V.S. (ED.) - International Conference on Mathematical Problems of Quantum Field Theory and Quantum Statistics. Part II : Fields and Particles. Mathematical Questions of Quantum Statistics.
%23182765: VLAM, ALIDA WILHELMINA. - Historisch-morfologisch onderzoek van eenige Zeeuwsche eilanden.
%2375031: VLAM, ANITA. - Customer First? : the relationship between advisors and consumers of financial products.
%2316363: VLAMINGH KIEBÊRT, F.J. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van Artikel 1995 van het Burgerlijk Wetboek.
%23190837: VLAMINGH KIEBÊRT, F.J. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van Artikel 1995 van het Burgerlijk Wetboek.
%236911: VLAS, P. - Rechtspersonen in het internationaal privaatrecht.
%23100933: VLEDDER, W. H. VAN - Cyrano de Bergerac (1619-1655), philosophe ésotérique.
%23185719: VLEESCHHOUWER, JUDA JOZEF. - Onderzoek naar den toestand van de Vecht en van de openbare wateren in de gemeente Utrecht.
%2365012: VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK, M. - Documenten uit de praktijk van de gedingbeslissende rechtspraak van de Officialiteit van Doornik. Oorsprong en vroege ontwikkeling.
%2332205: VLEK, F. - Voer voor kwartiermakers : wetenschappelijke kennis voor de inrichting van de Nationale Politie.
%2397483: VLEK, RUUD. - Inactieven in actie: belangenstrijd en belangenbehartiging van uitkeringsgerechtigden in de Nederlandse politiek 1974-1994.
%233603: VLEMING, J.L. - Zonder tropen geen Europa : radiolezing gehouden op 16 juli 1927 voor de Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs.
%2368759: VLEMMINX, FRANCISCUS MATHILDA CAROLUS - Het moderne EVRM.
%23174754: VLEMMINX, F. - Het profiel van de sociale grondrechten.
%231808: VLIEGEN, W.H. - Over oorsprong, geschiedenis en hedendaagsche stand der socialistische beweging : populaire voordrachten.
%23199058: VLIEGENTHART, W.E. - Anders-zijn en mee-gaan-doen : een spanningsveld in de opvoeding van gehandicapte kinderen.
%23109137: VLIES, I.C. VAN DER (E.A.) - Bestuursgeschillen : een onderzoek naar de beslechting van interbestuurlijke geschillen.
%23260424: VLIET, RIETJE VAN. - Elie Luzac (1721-1796) : boekverkoper van de Verlichting.
%2335562: VLIET, MARTINA VAN. - Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams : een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het hoogheemraadschap, vnl. in de periode 1537-1795.
%2316234: VLIET, MARTINA VAN. - Feiten en normen van lokaal bestuur. Openb. les.
%23253168: VLIET, ANDRÉ VAN. - Lower and upper bounds for on-line bin packing and scheduling heuristics.
%23228846: VLIET, J.C. VAN. - Over kwaliteit gesproken.
%23115564: VLIET, P.C. VAN DER. - Onderzoekers optimaal opgeleid : advies over de Nederlandse onderzoekersopleiding.
%23189039: VLIET, JOHANNES CORNELIS VAN. - Over kwaliteit gesproken.
%23128325: VLIET, L.M. VAN. - Communicatieve besturing van het milieuhandelen van ondernemingen.
%23183893: VLIET, REINIER C. J. A. VAN. - Hospital utilization, performance measures and health status; Econometric analyses of Dutch micro-data.
%23102603: VLIET, P. VAN & A.J. VANDERJAGT - Johannes Amos Comenius (1592-1670) : exponent of European Culture?
%23135953: VLIET, P. VAN DER - Wolff & Deken's Brieven van Abraham Blankaart : een Bijdrage tot de Kennis van de Reformatorische Verlichting.
%23258620: VLIST, IR. P VAN DER. - Telematica netwerken: een organisatorisch perspectief.
%2337004: ASKV / STEUNPUNT VLUCHTELINGEN. - Nee heb je, ja kan je niet krijgen. De achterkant van het Nederlandse asielbeleid.
%23233789: VLUGT, WILLEM VAN DER. - Levend volksrecht.
%237855: VLUGT, E. DE. - De toepassing der progressiegedachte in het Nederlandse gevangeniswezen. Diss.
%2337377: VLUGT, WILLEM VAN DER. - Algemeene inleiding tot de rechtsgeleerdheid.
%23162220: VLUGT, WILLEM VAN DER. - De rechtstaat, volgens de leer van Rudolf Gneist, 1e deel: De rechtstaat.
%23245291: VLUGT, WILLEM VAN DER. - De rechtstaat, volgens de leer van Rudolf Gneist, 1e deel: De rechtstaat.
%2362194: VLUGT, SIMONE VAN DER. - Stille getuigen : sporen van misdaad in 25 verhalen.
%23214159: VLUGT, WILLEM VAN DER. - Twee Nederlandsche meesters der rechtsgeleerdheid : [Ulricus Huber (1636-1694) & Gerard Noodt (1647-1725)].
%232676: VOERMAN, GERRIT., BERT VAN DEN BRAAK & CARLA VAN BAALEN (RED.) - De Nederlandse eurocommissarissen.
%23255211: VOERMAN, GERRIT & NELLEKE VAN DE WALLE. - Met het oog op Europa : affiches voor de Europese verkiezingen, 1979-2009.
%23182721: VOERMAN, JAN. - Het conflict Kuyper-Heemskerk.
%23258814: VOERT, M.J. & S.L. PETERS. - Trendrapportage advocatuur 2006 : toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening.
%23223997: VOERT, M.J. & M.D. VAN EWIJK. - Trendrapportage gerechtsdeurwaarders 2006 : toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening.
%23207174: VOERT, MARIJKE TER & JOS KUPPENS. - Schijn van partijdigheid rechters.
%23256029: VOET, G.W. VAN DER. - Kwaliteit van de WMCZ als medezeggenschapswet.
%2312800: VOET, JOHANNES. - Observationes ad Hugonis Grotii manudictionem ex collegio clarissimi viri, doctissimi Iohannis Voet ex ore excerptae partim, partim, et maxime parte, a Clarissimo Viro dictatae.
%2323460: VOET, L. - The Plantin Press (1555-1589). A bibliography of the works printed and published by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden.
%2353106: VOET, JOHANNES. - Commentarius ad Pandectas, book 19, title 2 : locatio, conductio.
%23236909: VOETEN, M.E.C.M. & A. VAN DEN END. - Bank- en verzekerings lexicon = The banking and insurance lexicon.
%23206596: VOGEL, ERNST GUSTAV. - Bibliotheca biographica Lutherana : Uebersicht der gedruckten Dr. Martin Luther betreffenden biographischen Schriften.
%2394786: VOGEL, WALTHER. - Das neue Europa und seine historisch-geographischen Grundlagen.
%23233538: VOGEL, MARY E. - Coercion to compromise : plea bargaining, the courts and the making of political authority.
%2370939: VOGEL, EMANUEL HUGO. - Politik und Wirtschaftswissenschaft.
%23128939: VOGEL, WALTHER. - Die Normannen und das Fränkische Reich bis zur Gründung der Normandie (799-911).
%23263209: VOGEL, DAVID. - Barriers or Benefits? Regulation in Transatlantic Trade.
%23262662: VOGEL, EZRA F. - The four little dragons : the spread of industrialization in East Asia
%23254204: VOGEL, LESTER I. - To see a promised land : Americans and the Holy Land in the nineteenth century.
%23175061: VOGEL, LAWRENCE. - The fragile we : ethical implications of Heidegger's being and time.
%23242754: VOGEL, STEVEN KENT. - Japan remodeled : how government and industry are reforming Japanese capitalism.
%23203481: VOGEL, E. - E. Vogel's Fotografisch zakboek : een handleiding en vraagbank voor aanvangers en meer gevorderden.
%23196125: VOGEL, HANS. - Die Rohstoffe der Gaerungsindustrie.
%23171756: VOGEL, MARIANNE. - 'Baard boven baard' : over het Nederlandse literaire en maatschappelijke leven 1945-1960.
%23192614: VOGEL, STEVEN - Prime mover : a natural history of muscle.
%23110903: VOGELAAR, F.O.W. & M.G. CHESTER. - Dutch/English company law. A comparative review. Preadvies.
%23109248: VOGELAAR, A.L.W. (A.O.) - The Commander's responsibility in difficult circumstances.
%23224576: VOGELAAR, G.A.M. - Democratie en corporatisme.
%23146008: VÖGELE, JÖRG. - Urban mortality change in England and Germany , 1870-1913.
%23155934: VOGELENZANG, H.A. - Vingerletsels van blijvende aard in verband met de mate van arbeidsongeschiktheid voor het melken.
%23169311: VOGELEZANG-STOUTE, E.M. & E.J. MATSER. - De toelating van bestrijdingsmiddelen : milieu tussen wet en beleid
%2374204: VOGELEZANG-STOUTE, ELIZABETH M. - Bestrijdingsmiddelenrecht : een rechtsvergelijking.
%23215477: VOGELEZANG-STOUTE, E.M. E.A. - Bestrijdingsmiddelen : verslag van de 68e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 27 juni 2000.
%23202508: VOGELSANG, A. - Iets over de afschaffing der accijnsen en de heffing van hoofdelijke omslagen voor het rijk.
%23233486: VOGELSANG, A. - Eerlijkheid het heil van Nederland, eene wederlegging der bijdrage van Mr. B. Albarda, lid der Provinciale Staten van Vriesland, tot eene verbeterde staathuishouding in Nederland.
%2341134: VOGELZANG, IZAK. - Drinkwatervoorzieng van Nederland voor de aanleg van de Drinkwaterleidingen.
%23218422: VOGL, CARL. - Sri Ramakrischna. Ein Prophet des neuerwachenden Indien.
%2316321: VOGLER, RICHARD. - A world view of criminal justice.
%23222038: BERNARD VOGLER. - L'histoire des Caisses d'épargne européennes. Tome 1: Les origines des Caisses
%2394932: VOGT, DR. H. - Geflügelfleisch.
%23263024: VOGT, EVON Z. & RAY HYMAN - Water witching, U.S.A. 2nd edition.
%23146677: VOGT, ADOLF MAX. - Le Corbusier, the Noble Savage. Toward an Archaeology of Modernism.
%2376465: VOIGT, MORITZ. - Die Zwölf Tafeln : Geschichte und System des Zivil- und Kriminal-Rechtes wie - Prozesses der Zwölf Tafeln nebst deren Fragmenten.
%2376464: VOIGT, MORITZ. - Römische Rechtsgeschichte.
%2376461: VOIGT, MORITZ. - Das ius naturale, aequum et bonum und ius gentium der Römer.
%2376433: VOIGT, KARL. - Staat und Kirche von Konstantin dem Grossen bis zum Ende der Karolingerzeit.
%23128940: VOIGT, KARL. - Die königlichen Eigenklöster im Langobardenreiche.
%23184085: VOIGT, FRITZ AND ERICH SCHÄFER (EDS.). - Die Nürnberger Hochschule im Fränkischen Raum 1955.
%2399817: VOIGT, P.TH.A. - Roland - Orlando dans l'Épopée Française et Italienne.
%23243040: VOIRIN, PIERRE. - Droit civil .
%23191977: VOLAVKOVA, ZDENKA. - Crown and ritual : insignia of Ngoyo.
%2398573: VOLD, G.B., VOLD, GEORGE B. & THOMAS J. BERNARD. - Theoretical Criminology.
%23185747: VOLGER, WILLEM. - De leer der Nederlandsche Hervormde Kerk (1816-1852).
%2348355: VOLK, KLAUS - Strafrecht, Allgemeiner Teil.
%2327688: VOLK, PAULUS. - Urkunden zur Geschichte der Bursfelder Kongregation.
%2373713: VOLK, TYLER. - Metapatterns: across space, time, and mind.
%23200939: NATIONAL MUSEUM OF ETHNOLOGY/ RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE. - Holland, Japan & de liefde.
%23114267: VÖLKER, WOLFRAM. - The rhetoric of love. Das Menschenbild und die Form des Romans bei Iris Murdoch.
%23225009: VÖLKER, EDMOND L. M. (ED.) - Euro-Arab cooperation.
%2337869: VÖLKL, ARTUR. - Das Lösungsrecht von Lübeck und München : ein Beitrag zur Geschichte der Fahrnisverfolgung.
%23147057: VOLKMANN, WILHELM. - Lehrbuch der Psychologie vom Standpunkte des Realismus und nach genetischer Methode.
%2325545: NEDERLANDSE VOLKSBEWEGING. - Program en toelichting van de Nederlandse Volksbeweging.
%23137914: MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID. - Voeding, Gezondheid en Financiëele Toestand van 700 Werkloozen-Gezinnen verspreid over heel Nederland. Rapport.
%231526: KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ. - O Nederland let op u saeck.
%23137691: VOLLEBERGH, H.R.J. - Milieu en Schaarste : over draagwijdte en toepassingsmogelijkheden van milieu-economische analyse. diss.
%2398082: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Het onbaatzuchtige in recht en staat.
%2384854: VOLLENHOVEN, L. VAN. - Overheid en media : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar mediarecht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op woensdag 21 maart 1990.
%2368867: VOLLENHOVEN, M.W.R. VAN. - Memoires. Beschouwingen, belevenissen, reizen en anecdoten.
%2351829: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Du droit de Paix de Iure Pacis.
%2312346: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Du droit de Paix de Iure Pacis.
%2312319: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Verspreide Geschriften. 3 Delen.
%238168: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Scope and content of International Law (1898).
%23139175: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Professor Thorbecke (1831-1849).
%23160072: VOLLEWENS-ZEYLEMAKER, GRETA. - De eeuwige vraag.
%23172845: VOLLGRAFF, C.W. - De moles van Drusus.
%23234437: VOLLGRAFF, C.W. - Le decret d'Argos relatif à un pacte entre Knosses et Tylissos.
%23173439: VOLLGRAFF, C.W. & G. VAN HOORN. - Verslag van eene proefgraving op de Hooge Woerd bij de Meern.
%23172344: VOLLGRAFF, CARL WILHELM; GERARD VAN HOORN & J.H. JONGKEES. - Proefgraving ten oosten van het Domplein te Utrecht.
%23102607: VOLLGRAFF, C.W. - Une inscription gravée sur un vase cultuel mithriaque.
%2350324: VÖLLMAR, H.F.A. - Unificatie van het handelsrecht in Nederland en België.
%2330848: VÖLLMAR, H.F.A. - Inleiding tot de studie van het Nederlands burgerlijk recht.
%2311417: VÖLLMAR, H.F.A. - Nieuw vennootschapsrecht : gids voor de praktijk.
%23253843: VOLLMER, JOHN. - Ruling from the Dragon Throne : costume of the Qing dynasty (1644-1911).
%23149056: VOLMAT, R. & C. WIART (EDS.) - Art & Psychopathology.
%2387615: VÖLSCHAU, ERK. - Gewinnzuordnung ausländischer Betriebsstätten.
%2396485: VOLTAIRE. - Lettres philosophiques.
%2385677: VOLTAIRE. - Voltaire
%23103891: VÖLTER, DANIEL. - Die älteste Predigt aus Rom (Der sogenannte zweite Clemensbrief) neu untersucht.
%23103890: VÖLTER, DANIEL. - Jahwe und Mose : eine religionsgeschichtliche Untersuchung.
%23103979: VÖLTER, DANIEL. - Polykarp und Ignatius und die ihnen zugeschriebenen Briefe neu untersucht.
%23256811: VOLZ, OTTO. - Christentum und Positivismus : die Grundlagen der Rechts- und Staatsauffassung Friedrich Julius Stahls.
%23225951: VOMSTEIN, WILLI. - Trudpert Neugart und die Enführung der biblischen Sprachen in das Theologiestudium an der Universität Freiburg i. Br.
%23225412: VONCK, HENRICE MARJON. - Manis and keras : in image, word and music of wayang kulit in Téjakula, North-Bali.
%2399546: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Cinq Tragédies.
%2335419: VONDRACEK, THEODOR JAN. - Nieuwe begrippen in het Tsjechoslowaaks Burgerlijk Wetboek en hun socialistische karakter : diensten, burgerhulp en persoonlijkheidsrechten.
%233368: VONHOFF, H.J.L. - De zindelijke burgerheren : een halve eeuw Liberalisme.
%2329589: VONHOFF, H.J.L. - Bewegend verleden. Een biografische visie op P.J. Oud.
%23229247: VONHOFF, HENK. - Vind ik wat ik vond ? : kanttekeningen en opvattingen.
%23214349: VONHOFF, HENK & WILLEM ALBEDA. - 'Duiken of stenen vangen : aspecten van bestuurlijke verantwoordelijkheid'.
%2327265: VONHÖGEN, H.P. - Vreemdeling en strafrecht.
%23121889: VONK, R.P.M. - Prototyping van informatiesystemen.
%23135213: VONKEN, EEFJE - Threat to the Power Relation and Negative Intergroup Behaviour. Diss.
%23260937: VOOGD, CHRISTOPHE DE. - Histoire des Pays-Bas.
%2311589: VOORDA, JOAN HENR. - Joan. Henr. Voorda sermo academicus de Longobardorum legibus in regno Neapolitano iuri Iustinianeo non praelatis, sed postpositis ..
%237718: VOORDE, FRANS PIETER VAN DER. - Henry Fielding. Critic and satirist.
%23213984: VOORDE, H. TEN. - Deponering, publicatie en verzet : een onderzoek naar de procedures rond vereffening, omzetting, kapitaalvermindering, fusie, splitsing en beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid uit een 403-verklaring.
%2383146: VOORN, H. - De papiermolens in de provincie Zuid-Holland, alsmede in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen, Friesland en Drenthe.
%2362744: VOORS, A.W. & A.M. VROOM. - Het notariaat en de plaats van de notaris in de samenleving. Prae-adviezen.
%2354356: VOORS, A.W. & A.M. VROOM. - Stenographisch verslag van het debat over het praeadviezen Het notariaat en de plaats van de notaris in de samenleving.
%23130161: VOORSLUIS, BART - Taal en relationaliteit : over de scheppende en verbindende kracht van taal volgens Eugen Rosenstock-Huessy.
%23228765: VOORSLUIS, BART - De zwijgende natuur : natuurervaring tussen betovering en onttovering.
%2330605: VOORT, MARCEL VAN DER. - Dat seste boec van serpenten : een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der nature bloeme.
%2349495: VOORTHUIJSEN, W.D. - De Republiek der Verenigde Nederlanden en het mercantilisme.
%23217037: VOORWINDEN, NORBERT & MAX DE HAAN (EDS.) - Oral poetry : das Problem der Mündlichkeit mittelalterlicher epischer Dichtung.
%23238912: VOOUS, K.H. - In de ban van vogels : geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw : tevens ornithologisch biografisch woordenboek.
%23172446: VOOYS, C.G.N. DE. - Nederlandse letterkundigen tegenover de franse overheersing.
%23181861: VOOYS, A. C. DE. - De trek van de plattelandsbevolking in Nederland. Bijdrage tot de kennis van de sociale mobiliteit en de horizontale migratie van de plattelandsbevolking. 2 volumes.
%23102610: VOOYS, C.G.N. DE. - Engelse invloed op de Nederlandse woordvoorraad.
%2352535: VORDING, HENK. - Koppelingen in de sociale zekerheid, 1957-1992. Van wetten en praktische bezwaren.
%23128943: VORLÄNDER, FRANZ. - Schleiermachers Sittenlehre ausführlich dargestellt und beurteilt.
%23131602: VORLÄNDER, KARL. - Kant - Schiller - Goethe. Gesammelte Aufsätze.
%23221631: VORMBUSCH, UWE. - Diskussion und Disziplin : Gruppenarbeit als kommunikative und kalkulative Praxis.
%23101408: VORSTERMAN, LUCAS. HYMANS, H. (ED). - Lucas Vorsterman (1595-1675), graveur flamand...
%2368883: VOS, NATHALIE ALINE DE - Europeanisering van het vertrouwensbeginsel : betekenis van het Europese vertrouwensbeginsel voor de equivalente beginselen in Nederland, Frankrijk en BelgieÌ in het kader van een groeiend ius commune = Europeanization of the principle of legitimate expe.
%2385138: VOS, MAARTEN DE. - Tussen de benen : zeer persoonlijke notities.
%2369914: VOS, J.C. DE - Das Los Judas : Über Entstehung und Ziele der Landbeschreibung in Josua 15. Diss.
%2367828: VOS, A.E. DE. - Remedies or stumbling blocks? The public international law aspects of the international debt crisis.
%23133325: VOS, A. (E.A.) - Handhaving in overweging : strategische afwegingen bij de handhaving van milieuwetgeving.
%23174773: VOS, H. M. - De kern van waarden : de betekenis van centrale maatschappelijke waarden voor de theorie en praktijk van het morele leven.
%2347748: VOS, ANTOON DE. - Africa, the devastated continent? : man's impact on the ecology of Africa.
%2343331: VOS DE WAEL, A.F. - Opmerkingen naar aanleiding van hypotheek op vruchtgebruik.
%2340356: VOS, RENÉ. - Niet voor publicatie : de legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
%233914: VOS, H. - Waar het op staat : het Plan van de Arbeid verdedigd. Antwoord aan het Verbond van Nederlandse Werkgevers.
%23109145: VOS, TOON DE. - Gokverslaving. Hulpverlening en preventie.
%23166012: VOS, H. DE. - Kant als theoloog.
%2318071: VOS, HARMEN DE. - Het godsdienstig kennen volgens Max Scheler. Max Schelers toepassing van de phaenomenologische methode in de godsdienstwijsbegeerte.
%232763: VOS, GERRIT DE. - De rechtsvorm der algemene ziekenfondsen in Nederland.
%23147597: VOS, M.F. - Scythian archers in archaic Attic vasepainting.
%2324888: VOS, J.W.M. DE. - De notariële verklaring van erfrecht.
%23185982: VOS, PIM W.H. DE. - De rechter en het been : en andere meesterlijke verhalen uit de praktijk.
%23238919: VOS, G.J. - Hoe men zich in de Nederlandsche Hervormde Kerk heeft te gedragen : systematische uiteenzetting van het tegenwoordig Nederlandsch-Hervormd Kerkrecht.
%23226938: VOS, M. (E.A.) - Niet tijdig beslissen : preadviezen
%23256325: VOS, HENK. - Solidariteit : elementen complicaties persperctieven.
%23102612: VOS, J. DE. - The Endemic Pleistocene Deer of Crete.
%23202701: VOS, LEONARD. - Iniuria en de actio iniuriarum.
%2320032: VOS, CORNELIS JAN. - De blinde mens : een studie over een maatschappelik vraagstuk.
%23199552: VOS, H. - Het costelijck mal of te wel de historie van de kritiek op het Plan van de arbeid.
%23182184: VOS VAN STEENWIJK, WILLEM LODEWIJK DE. - Staken van stemmen naar het Nederlandsche Staatsrecht.
%2370453: VOSKUIL, C.C.A. (A.O). - Credit and guarantee financing transfer of technology.
%2316838: VOSKUIL, C.C.A. - De internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter. In het bijzonder in zaken van echtscheiding en alimentatie. Diss.
%23212152: VOSKUIL, C.C.A. (A.O). - The moulding of international law : ten Dutch proponents.
%23251603: VOSS, FREDERICK. - Reporting the war : the journalistic coverage of World War II.
%23244980: VOSS, WULF ECKHART. - Recht und Rhetorik in den Kaisergesetzen der Spätantike.
%234981: VOSSEN, A.J.M. - Zichzelf worden in menselijke relatie. Een ontwikkelings-psychologische studie van de Rogeriaanse grondhouding en haar verwerkelijking in psychotherapie, onderwijs en bedrijfsleiding.
%23100685: VOSSIUS, GERARDUS JOANNES. - Geschiedenis als wetenschap.
%23256816: VOSSKÜHLER, GABRIELE. - Entre la misa y el Cara al sol : Profrankistische Schriftstellerinnen in Spanien (1936-1975).
%2319774: VOSTER, WILLEM. - De cultureel-geografische indeling van Nederland : proeve van een beredeneerde hiërarchie van culturele gebieden en centra.
%2318721: VOTAW, D. - Legal aspects of business administration.
%23150866: VOUTE, ADRIENNE. - Zwanen in de gracht.
%2393791: VPRO [VRIJZINNIG PROTESTANTSE RADIO OMROEP]. - Een nationale omroep : 1960.
%23206759: VRAKKING, WILLEM J. (ED.) - Management van organisatieverandering
%23201277: VRAKKING, WILLEM EN ANTON COSIJNSEN. - De organisatie-adviseur. Van junior naar top consultant.
%23108651: VRANA, J. - L'Évangélaire de Miroslav. Contribution à l'étude de son origine.
%23139597: VRANKEN, M. - Werknemers en Recht: Australasische Experimenten.
%23196630: VRANKEN, J.B.M. & I. GIESEN (EDS.) - Codificatie en dynamiek : instrumenten ter begeleiding van de omgang met codificaties.
%23171429: VRANKEN, J.B.M. & H.G. MEIJENFELDT. - Inbouw hoofdstuk bodemsanering in de wet bodembescherming : verslag van de zevenendertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 19 november 1992.
%2327823: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Het wervende woord : geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland.
%2314412: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - De staatsleer van Hugo de Groot en zijn Nederlandsche tijdgenoten.
%23246162: VREDENBREGT, JACOB. - De staatsgreep : roman.
%233832: VREDENBURG, W.C.A. BARON VAN. - De Nationaal-Historische Partij.
%23165454: VREE, DICK DE. - Doodsoorzaak moord? Reconstructie van opzienbarende strafzaken in Engeland en Schotland.
%232445: VREE, J.K. DE. - Political integration: the formation of theory and its problems. Diss.
%2362234: VREE, FRANK VAN & ROB VAN DER LAARSE (EDS.) - De dynamiek van de herinnering : Nederland en de Tweede Wereldoorlog in een internationale context.
%2364667: VREE, FRANK VAN. - De wereld als theater : journalistiek als culturele praktijk.
%236255: VREEDE-DE STUERS, C. (ED.) - Buiten de grenzen : sociologische opstellen, aangeboden aan prof. dr. W.F. Wertheim, 25 jaar Amsterdams hoogleraar 1946-1971.
%2383642: VREEDE, TON DE. - Moord volgens het boekje : een Steven Borger special.
%23106741: VREEDE, E.A. DE. - Het nationalisme als zedelijke vraagstuk.
%23201465: VREEDE, G.W. - Friederike Sophie Wilhelmine, gemalin van den stadhouder Willem V, en Laurens Pieter van de Spiegel, raadspensionaris eerst van Zeeland, daarna van Holland vlugtig geschetst door Mr. G.W. Vreede.
%23177197: VREEKEN, GILELMUS ANTHONIUS LUCA. - De lege quadam sacra coorum (Ditt. Syll.3 1000).
%2364377: C. H. DE VREESE, (CLAES HOLGER), - Ten observations about the past, present and future of political communication.
%23223805: VREESE, WILLEM DE. - Over handschriften en handschriftenkunde : tien codicologische studiën.
%23189149: VRETTOS, ATHENA. - Somatic fictions : imagining illness in Victorian culture.
%23153478: VRETTOS, THEODORE - The Elgin Affair : the abduction of antiquity's greatest treasures and the passions it aroused.
%23208111: VREY, ROGIER WILLIAM DE. - Towards a European unfair competition law : a clash between legal families : a comparative study of English, German, and Dutch law in light of existing European and international legal instruments.
%2318023: VRIELINK, JAN HENDRIK. - Het waarheidsbegrip. Een theologisch onderzoek.
%23214775: VRIEND, G.K. DE & ALEX TIMMERMAN. - Benchmarking : een strategie om concurrentievoordeel te behalen.
%239425: VRIES, J. DE (E.A.) - De Algemene Bijstandswet.
%2314604: VRIES, C.W. DE. - De ongekende Thorbecke.
%23253805: VRIES ROBBÉ, JAN JOB DE. - Expansion and diversification of securitisation yearbook 2007.
%2396987: VRIES, GEERT DE. - Nederland verandert : maatschappelijke ontwikkelingen en problemen in het begin van de eenentwintigste eeuw.
%2387637: VRIES, H.J.M. DE - De wissel en de assignatie aan eigen order.
%23166567: VRIES, EGBERT DE. - Het toezicht van hooger gezag op de waterschappen, volgens hunne reglementen.
%23148904: VRIES, SJIERA DE. - Working in multi-ethnic groups : the performance and well-being of minority and majority workers.
%2323663: VRIES, F. DE. - Economische opstellen aangeboden aan Prof.Mr. F. de Vries t.g.v. zijn 25-jarig ambtsjubileum als Hoogleraar in de Economie op 14 juni 1943.
%2368726: VRIES WZN, WILLEM DE. - De invloed van werkgevers en werknemers op de totstandkoming van de eerste sociale verzekeringswet in Nederland (De ongevallenwet 1901).
%2375800: VRIES, G.J.P. DE. - Achter de schermen, de ondergrondsche strijd voor onze bevrijding : onthullingen over de werkzaamheid der illegale organisaties tijdens de Duitsche bezetting.
%2364212: VRIES, HENRY DE - Spectrum Van Huidinfecties.
%2339523: VRIES, INEKE DE E.A. - Ongewenste intimiteiten : gewenste rechten.
%2371774: VRIES, B.W. DE. - De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende eeuw.
%23150774: VRIES, MARLEEN DE. - Beschaven! : letterkundige genootschappen in Nederland 1750-1800.
%235495: VRIES, ERNST DE. - De beteekenis van ons gevoelszintuig.
%235468: VRIES, ERNST DE. - Bezoek aan een Japansch krankzinnigengesticht. Overdr.
%2347966: VRIES, H. DE. - Van Amoebe tot mensch. Laatste les aan de Universiteit van Amsterdam op 13 juni 1918 gegeven.
%23109782: VRIES, J.J. DE. - Groundwater flow systems and stream nets in the Netherlands : a groundwater-hydrological approach to the functional relationship between the drainage system and the geological and climatical conditions in a Quaternary accumulation area.
%2344469: VRIES, HEIN DE. - Smoking prevention in Dutch adolescents. Diss.
%23259827: VRIES, JOUKE DE & MARCEL VAN DAM. - Politiek-bestuurlijk management : een blik achter de gouden muur.
%2343760: VRIES-HESS, C. DE., D. RYCKBOST, H.H. LUIGIES - Bodemsanering : verslag van de eenenvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht gezamenlijk met de Belgische Vereniging voor Milieurecht op 15 december 1995.
%2345482: VRIES, FRITS DE. - Wettelijke limitering van aansprakelijkheid.
%2342388: VRIES, JOH. DE. - Hoogovens IJmuiden, 1918-1968 : ontstaan en groei van een basisindustrie.
%2334432: VRIES, HUBERT DE. - Wapens van de Nederlanden : de historische ontwikkeling van de heraldische symbolen van Nederland, Belgie, hun provincies en Luxemburg.
%23118131: VRIES, JOH. DE. - Nieuw Nijmegen, 1870-1970. Moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen.
%233369: VRIES REILINGH, H.D. DE. - De Volkshoogeschool. Sociografische studie van haar ontwikkelingsgang in verschillende landen en haar mogelijke beteekenis voor de Nederlandsche volksgemeenschap. Diss.
%2328625: VRIES, JOUKE DE. - Grondpolitiek en kabinetscrises.
%2326803: VRIES, C.W. DE. - Werk-methoden bij de beoefening van het staatsrecht.
%23262233: VRIES, JANINE DE. - Sexual violence against women in Congo : obstacles and remedies for judicial assistance.
%23139429: VRIES, JOLANDA DE - Beyond Health Status. Construction and Validation of the Dutch WHO Quality of Life Assessment Instrument.
%2325850: VRIES, EGBERT DE. - Man in rapid social change : the process of rapid social change in Asia, Africa and South America.
%2325712: VRIES, C.W. DE. - Van gunst tot recht : een studie over de verschijningsvormen van het liberalisme ten aanzien van de steunverlening aan behoeftigen.
%23116989: VRIES, PH. DE. - Het Beeld van Lodewijk XIV in de Franse Geschiedschrijving.
%23250925: VRIES, C.W. DE. - De liberale staat en de regeeringsvoorstellen (1936) tot grondwetsherziening.
%23184610: VRIES-HUISER, N.S. DE. - Arbeid en zorg in het onderwijs: de overheid een zorg : verplichtingen op grond van het gelijkheidsbeginsel.
%23248332: VRIES, R.J. DE. - Samenloop van de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting.
%23135454: VRIES, A.W. DE. - Art. 348 Wetboek van Strafrecht (furtum possessionis),
%23108336: VRIES, HUGO DE. - Opera e periodicis collata : Vol. 1-5.
%23238115: VRIES, GERT JAN DE. - Ik heb geen verstand van poëzie : G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie.
%23109521: VRIES, H.J. DE. - Standards for the Nation : analysis of National Standardization Organisations.
%23116013: VRIES, L. DE & DE VRIES-WIERSEMA, R. - The morphology of Wambon of the Irian Jaya Upper-Digul area.
%23206690: VRIES, A. DE & E. KOCHVA (EDS.) - Toxins of animal and plant origin. Volume 1.
%23102618: VRIES, G.J.P. DE. - Miscellaneous notes on Plato.
%23228893: VRIES, L.J. DE. - Bijbelvertaling en primaire oraliteit.
%23128408: VRIES, G.J. DE. - Beleidsdynamica als sociale constructie : een onderzoek naar doorwerking van beleidsevaluatie en beleidsadvisering.
%23226368: VRIES, J.H. DE. - Het huisje van Jeanne d'Arc en andere verhalen.
%23225556: VRIES, J. DE. - Nederland 1913 : een reconstructie van het culturele leven.
%2395357: VRIES, HK. DE. - Leerboek der differentiaal- en integraalrekening, en van de theorie der differentiaalvergelijkingen. In drie delen.
%23102620: VRIES, JOH. DE. - Lion Markus en de comptabiliteit in Nederland omstreeks 1900.
%2379566: VRIES, WILLEM DE. - Bijdragen tot de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland. I : Rechtsgebieden gelegen in het Kwartier van Nijmegen.
%2321521: VRIES, M. DE. - Bedrijfseconomische en fiscale winstbepaling, in het bijzonder met betrekking tot de kosten der produktiemiddelen.
%23213799: VRIES, BOUDIEN DE. - Electoraat en elite : sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-1895.
%23102616: VRIES, G.J.P. DE. - De omvang van het literaire corpus bij de Grieken en in de moderne theorie.
%23102619: VRIES, G.J.P. DE. - R.C. Bakhuizen van den Brink als graecus.
%2320143: VRIES, DAVID DE. - Some Suggestions Concerning Regular Seasons in Art, with Special Reference to English literature.
%23174044: VRIES, JAN DE - Het korte Sigurdlied.
%23197210: VRIES, T. DE. - Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
%23195841: VRIES, HESTER DE. - Juridische aspecten van huistelematica : telewerken en consumeren in het informatietijdperk.
%23173803: VRIES, PETER R. DE. - Beroep : misdaadverslaggever.
%23234543: VRIES, ANDRE DE. - Brussels: a cultural and literary history.
%23188302: VRIES, ABR. DE & J.A. MOLSTER (ED.) - Magazijn van handelsregt. Deel 1-17.
%23106061: VRIES, JOH. DE & J.L. DE JAGER. - Wereldwijd Bankieren ABN-AMRO 1824-1999.
%23185815: VRIES, FRITS CAREL DE. - Vredes-pogingen tusschen de Oud-Bisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome.
%2377656: VRIES, JOH. DE. - Een eeuw vol effecten : historische schets van de Vereniging voor de Effectenhandel en de Amsterdamse Effectenbeurs 1876-1976.
%23161763: VRIESEN, GUSTAV. - August Macke.
%2349268: VRIESENDORP, J.J. - Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden in het burgerlijk geding.
%23247679: VRIESENDORP, J.J. - Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden.
%23205480: VRIESENDORP, R.D. & W.H. VAN BOOM. - Arresten insolventierecht : met annotaties.
%23200424: VRIEZE, FOLKERDINA STIENTJE DE. - Fact and fiction in the autobiographical works of Selma Lagerlöf.
%23251622: VRIEZEN, TH.C. - Jahwe en zijn stad.
%23102621: VRIEZEN, TH.C. - De ontwikkeling van het moderne Hebreeuws.
%2333538: VRIJ, ALBERT. - Misverstanden tussen politie en allochtonen: sociaal-psychologische aspecten van verdacht zijn.
%2310750: VRIJ, M.P. - Professor Mr. M.P. Vrij : verzameling uit zijn geschriften op het gebied van strafrecht en criminologie.
%23111176: VRIJER, M.J.A. DE. - Henricus Regius : een Cartesiaansch hoogleraar aan de Utrechtsche Hoogeschool.
%2335107: VRIJHOF, P.H. - Bijdragen tot de sociologie van godsdienst en kerk. Diss.
%23200096: VRIJLING, JOSEPH JOHAN. - De metastabiliteit der stof als gevolg van dispersie. Het Weston-normaalelement.
%23105694: VRIJMOED, G. - De arbeid in ethisch-economisch licht.
%23178457: VRIND, GERARD. - De Cassii Dionis vocabulis quae ad jus publicum pertinent.
%23259902: VROEGOP, JAKOB & PETER J.P. TAK. - Opgelost : een onderzoek naar capaciteitsverdeling en opsporingsprestaties binnen politieregio's in Nederland (1996-2003).
%2317960: VROEGOP, R.J. - Het gedogen gedoogd? : een bestuurskundig onderzoek naar het verschijnsel gedogen bij de handhaving van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
%23214059: VROEMEN, MARTIJN. - Kantoorlog : de strijd tussen zingeving en vervreemding.
%2365866: VROLIJK, M. (E.A.) - Honderd jaar Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland, Enige opstellen over de geschiedenis.
%2349475: VROLIJK, M.M. - Uitwisseling van fiscale informatie tussen Nederland en Duitsland.
%2311687: VROLIJK, MARJAN. - Recht door gratie : gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567).
%23214625: VROLIJK, HEIN. - Efficiënte contracten ? : institutioneel-economische beschouwingen over franchising.
%2311591: VROMANS, PIETER. - Tractaet de foro competentim verklaerende van welcke zaecken het Hof, ende de Hoge Raed ter eerste instantie kennisse neemen, ende voords wat de plicht is van den rechter, advocaet ende procureur, tot bevorderinge ende besleghtinge van de litigieuse zaecken, dewelke voor de respective Hoven van Justitie worden geventileerd, alsmede van appel, reformatie ende revisie, (...)
%23204090: VROMANS, MICHIEL JOHANNES CORNELIUS MARIA. - Reliability of railway systems.
%23168858: VROOM, MIKA (ED.) - Geraakt door recht. Acht interviews met medewerkers uit de periode 1938 tot nu, t.g.v. het negentigjarige jubileum van de Rechtskundige Dienst FNV.
%23166903: VROOM, G.P. - Handboek voor notarissen en candidaat-notarissen.
%23260944: VROOM-CRAMER, BARBARA M. - Productinformatie over levensmiddelen : etiketteringsvraagstukken naar Europees en Nederlands recht.
%23128478: VROOM, HENDRIK M. - Religions and the Truth : philosophical Reflections and Perspectives.
%23228808: VROOM, HENDRIK W. - Religie als ziel van cultuur : religieus pluralisme als uitdaging.
%23226429: VROOM, JOANITA. - After antiquity : ceramics and society in the Aegean from the 7th to the 20th century a.C. : a case study from Boeotia, Central Greece.
%23213329: VROOM, MARGREETH. - Intensieve zorgen.
%234831: VROON, PIETER. - De hand op vandaag. Over het wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse psychologie.
%23159011: VROON, PIETER. - Psychologie in het dagelijks leven.
%23108332: VROUWENRAETS, MIREILLE A. (ED.) - Beweging en beheersing : immigratierecht in de jaren negentig.
%2335449: VRTACIC, LUDVIK. - Einführung in den Jugoslawischen Marxismus-Leninismus.
%23139938: VRUGGINK, JOOP - Gepakt en gezakt : invloed van de ontnemingsmaatregel op daders.
%237096: VRUGT, MARIJKE VAN DE. - De Criminele Ordonnantiën van 1570 : enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatie in de Nederlanden.
%2336277: VRUGT, MARIJKE VAN DE. - Aengaende criminele saken. Drie hoofdstukken uit de geschiedenis van het strafrecht.
%23146871: VUCINICH, WAYNE S. (ED.) - At the Brink of War and Peace: The Tito-Stalin Split in a Historic Perspective. (War and Society in East Central Europe, Vol. X)
%2383700: VUCSAN, R.L. - Bestuursregelgeving en inspraak.
%2362131: VUIJSJE, HERMAN. - Correct: Weldenken Nederland sinds de jaren zestig.
%23236901: VUIJSJE, BERT & JOHN JANSEN VAN GALEN. - Avonturen in besturen.
%23204480: VUIJSJE, HERMAN. - Hulpeloze gladiatoren : haalt de openbare gezondheidszorg het jaar 2000 ?.
%23240680: VUIJSTERS, ESTHER. - Vuijsters in verzekeringsland : een luchtige kijk op de verzekeringspraktijk.
%23260627: VULPERHORST, LENNY - Verzwegen onderneming : ondernemers, overheid en het einde van het bouwkartel (2001-2005).
%2392612: VUOLA, ELINA. - Limits of liberation.
%23197213: VUYK, SIMON. - Uitdovende verlichting : Remonstranten als deftige vaderlanders (1800-1860).
%23259475: VUYK, SIMON. - Verlichte verzen en kolommen : remonstranten in de letterkunde en tijdschriften der Verlichting (1720-1820).
%23138861: VUYK, SIMON. - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek 1780 - 1800.
%23206763: WAAGENAAR, KAREL D. - Op zoek naar de Euromanager.
%2371309: WAAIJER, J.M.A. - Het moderne vermogensrechtelijke echtscheidingsrecht : een rechtvergelijkende beshouwing over de vermogensrechtelijke gevolgen van echtscheiding. Diss.
%23258321: WAAIJER, J.M.A. - Het moderne vermogensrechtelijke echtscheidingsrecht : een rechtvergelijkende beshouwing over de vermogensrechtelijke gevolgen van echtscheiding.
%2370402: WAAL, ANTHONIE GERARDUS DE - Processing of erroneous and unsafe data.
%23249439: DE WAAL, ALEXANDER., FLINT, JULIE. - Darfur : a short history of a long war.
%23235762: WAAL, A.M. VAN DER (ED.) - Lijst van litteratuur nopens de Nederlandsche bank in tijdschriften, dagbladen en mengelwerken tot op 31 Maart 1939 verschenen.
%23219968: DE WAAL, EDMUND. - Timeless beauty : traditional Japanese art from the Montgomery collection.
%23207875: WAAL, CORNELIS DE. - American new realism 1910-1920.
%23102623: WAAL, H. VAN DE. - In memoriam Erwin Panofsky: March 30, 1892 - March 14, 1968.
%23102625: WAAL, H. VAN DE. - Steps towards Rembrandt : collected articles 1937-1972.
%23193525: WAAL, ANTON DE. - Roma Sacra : die ewige Stadt in ihren christlichen Denkmälern und Erinnerungen alter und neuer Zeit.
%2358677: WAALDIJK, KEES. - Motiveringsplichten van de wetgever.
%23166052: WAALDIJK, C. - Wetgevingswijzer : met de teksten van de officiële aanwijzingen inzake regelgeving.
%23143772: WAALDIJK, E.T. - Die Rolle der Niederländischen Publizistik bei der Meinungsbildung hinsichtlich der Aufhebung der Sklaverei in den Westindischen Kolonien.
%23110828: WAALS, H.G. VAN DER. - Rail en weg, botsing van wetten.
%23210854: WAALWIJK, HENDRIK PIETER. - Whitehall en Plein : de betrekkingen tussen Groot-Brittannië en Nederland 1930-1940.
%23184120: WAARD, ROELOF VAN. - Étude sur l'origine et la formation de la chanson d'Aspremont.
%23181913: WAARD, ARIE DE. - Causalité, conséquence et finalité. Les moyens d'expression de ces relations dans les Chroniques de Villehardouin, de Joinville, de Froissart et de Commynes.
%2332088: WAARDENBURG, P.J. - Das menschliche Auge und seine Erbanlage.
%23102832: WAARDT, J.M.D. DE. - Voedselvoorschriften in boeteboeken : motieven voor het hanteren van voedselvoorschriften in vroeg-middeleeuwse Ierse boeteboeken, 500-1100 (motives for the use of food regulations in early medieval Irish penitentials, 500-1100)
%231532: WAARHEID. - Nederland's wedergeboorte.
%23111430: WAARSENBURG, DEMETRIUS J. - The Northwest Necropolis of Satricum. An Iron Age Cemetery in Latium Vetus.
%2367772: WAART, P.J.I.M. DE. - The element of negotiation in the Pacific settlement of disputes between states. An analysis of provisions made and/or applied since 1918 in the field of the Pacific settlement of international disputes.
%23144712: WAART, P.J.L.M. DE (E.A.). - Kunsthandel (inclusief antiquiteiten) en de bescherming van nationaal cultureel erfgoed. Preadviezen.
%2310576: WAART, P.J.I.M. DE. - Het onderhandelingselement in de vreedzame regeling van geschillen tussen staten. Diss.
%2395135: WACH, JOACHIM. - Essays in the history of religions.
%2379394: WACH, ADOLF. - Der Arrestprozess in seiner geschichtlichen Entwicklung. Band 1: Der italienische Arrestprozess.
%2375241: WACHE, W. - System der Pakte. Die politischen Verträge der Nachkriegszeit.
%23141710: WACHER, JOHN - Roman Britain.
%2379396: WÄCHTER, KARL GEORG VON. - Beiträge zur deutschen Geschichte, insbesondere zur Geschichte des deutschen Strafrechts.
%23254801: WACHTER, B. ... ET. AL. - Harmonization of company and securities law : the European and American approach.
%23160087: WÄCHTER, KARL GEORG VON. - Über Ehescheidungen bei den Römern : ein rechtsgeschichtlicher Versuch.
%23126124: WACHTERS, H.J.J. - Erasmus van Rotterdam. Zijn Leven en zijn Werken.
%2312381: WACKE, GERHARD & BILL DREWS. - Allgemeines Polizeirecht. Ordnungsrecht der Länder und des Bundes.
%23138190: WADDELL, HELEN. - Beasts and Saints.
%23207410: WADDELL, JAMES. - Erotic perception : philosophical portraits.
%23175095: WADDINGTON, C.H. - Evolutie en ethiek.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

12/15