Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23131633: STÖCKL, ALBERT. - Geschichte der christlichen Philosophie zur Zeit der Kirchenväter.
%2379036: STÖCKLE, A. - Spätrömische und byzantinische Zünfte: Untersuchungen zum sog. eparchikon biblion Leos den Weisen.
%23245522: STOCKMANS, PIERRE. - D. Petri Stockmans Opera omnia, quotquot hactenus separatim edita fuere nunc primum in unum corpus collecta & emendatiora prodeunt.
%2373070: STOCKTON, KATHRYN BOND. - God between their lips : desire between women in Irigaray, Brontë, and Eliot.
%23102512: STOCKUM, TH.C. VAN. - De tragedie en haar problematiek.
%23102517: STOCKUM, TH.C. VAN. - Theodor Gottlieb von Hippel und sein Roman Lebensläufe nach aufsteigender Linie (1778-1781).
%23102519: STOCKUM, TH.C. VAN. - De colleges van de oudere Engelse universiteiten in de spiegel van de Engelse roman.
%23102521: STOCKUM, TH.C. VAN. - Die Problematik des Gottesbegriffs im Tristan des Gottfried von Strassburg.
%2311388: STOCKUM, TH.C. VAN. - Friedrich von Spee en de heksenprocessen.
%23174600: STOCKUM, TH.C. VAN. - Valentin Weigel : Doper en Paracelsist.
%23102511: STOCKUM, TH.C. VAN. - Grillparzer's blijspel Weh dem, der lügt! en zijn probleem.
%23102513: STOCKUM, TH.C. VAN. - Der Ackermann aus Böhmen : herfsttij der middeleeuwen of humanistische lente?
%23102514: STOCKUM, TH.C. VAN. - Lavater contra Mendelssohn 1769-1771 : verlicht rationalisme en christelijke bekeringsijver.
%23102515: STOCKUM, TH.C. VAN. - Gerhart Hauptmanns Atriden-Tetralogie.
%23102518: STOCKUM, TH.C. VAN. - Herders Journal meiner Reise im Jahre 1769.
%23102520: STOCKUM, TH.C. VAN. - Hartman von Ouwes Iwein.
%23102522: STOCKUM, TH.C. VAN. - Luther, zijn leven en zijn levenswerk in het kader van zijn tijd.
%23102516: STOCKUM, TH.C. VAN. - Das Jedermann-motiv und das Motiv des verlorenen Sohnes im niederländischen und im niederdeutschen Drama.
%23102523: STOCKUM, TH.C. VAN. - Zwischen Jakob Böhme und Johann Scheffler: Abraham von Franckenberg (1593-1652) und Daniel Czepko von Reigersfeld (1605-1660).
%23187491: STOCKWIN , J.A.A. - Dynamic and immobilist politics in Japan.
%2349075: STODOLSKY, SUSAN S. - The subject matters : classroom activity in math and social studies.
%23253253: STOECKICHT, LOUISA. - Jonge dieren [Zwarte Beertjes, 390-391].
%2399401: STOEHR, T. - Free love in America: a documentary history.
%23244517: STOER, PIETER. - Jeepney blues : Filippijnse verhalen van een ontwikkelingswerker.
%239196: STOER, H.F.M. - De rooilijn. Diss.
%23236114: STOERK, FELIX. - Die Litteratur des internationalen Rechts, 1884 bis 1894.
%2319531: STOFBERG, JACOBUS ARNOLDUS. - Teologie en ontologie. Een ondersoek na die betekenis van die wysbgeerte van Heidegger vir die teologie, met verwysing na die denke van H. Ott en A.E. Loen.
%23235286: STOFBERGEN, LEENDERT. - Vijfendertig jaar verzorging omslag : Leendert Stofbergen Amsterdam.j
%23195520: STOFFELS, P. - Huurkoop en krediet aan de consument.
%23230141: STOFFELS, HIJME. - Onverwachte gasten : in gesprek met Gerard Dekker over kerk , godsdienst en cultuur : opstellen aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar sociologie van kerk en godsdienst aan de Vrije Universiteit.
%23114138: STOFFELS, H.K.A. - Het Besluit Tuchtrechtspraak voedselvoorziening.
%2349265: STÖHR, ADOLF. - Zur Hypothese der Sehstoffe und Grundfarben. Mit 10 Zeichnungen.
%23214200: STOITCHKOVA, DESISLAVA. - Towards Corporate Liability in International Criminal Law
%23177075: STOK, THEODORUS LEONARDUS. - De invloed van de zichtbaarmaking van de kwaliteit op de arbeider en zijn werk. Een industrieel-psychologisch onderzoek.
%23143212: STOKE, MELIS (CA. 1235-1305). - Hollandse Jaar-Boeken Of Rijm-Kronijk...Behelsende De Geschiedenissen des Lands, onder de Princen van het eerste Huis, tot den Jare 1305. Met de Afbeeldingen van alle de Holandse Graven.
%23257901: STOKER, H.G. - Truth and reality : philosophical perspectives on reality = Waarheid en werklikheid : wysgerige perspektiewe op die werklikheid : dedicated to Professor Dr. H.G. Stoker [in celebration of his 70th birthday]
%2319787: STOKES, SUSAN C. - Public Support for Market Reforms in New Democracies (Cambridge Studies in Comparative Politics)
%2331345: STOKKE, OLAV - Aid and Political Conditionality.
%2374808: STOKKER, KATHLEEN. - Remedies and Rituals: Folk Medicine in Norway and the New Land.
%23208217: STOKKOM, BAS A.M. VAN. - Georges Sorel: de ontnuchtering van de Verlichting
%23241255: STOKKOM, BAS A.M. VAN. - Beledigd in Amsterdam verbaal geweld tussen politie en publiek.
%23252774: STOKKOM, B. VAN (RED.) - Straf en herstel : ethische reflecties over sanctiedoeleinden.
%23156913: STOKMAN, FRANS N. - Roll calls and sponsorship : a methodological analysis of Third World group formation in the United Nations.
%23201491: STOKMAN, SIEGFRIED. - De religieuzen en de onderwijspolitiek der regeering in het Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden (1814-1830).
%23240906: STOKMANS, MARIA JOHANNA WILHEMINA. - The relative importance of product attributes : consumer decision theories in new-product development.
%23241114: STOKROOS, MEINDERT. - Fonteinen in Nederland : historische watervoerende monumenten.
%237629: STOKVIS, BENNO J. - Rond het misdrijf van frauduleusen invoer. Diss.
%234890: STOKVIS, BERTHOLD. - Hypnose in de geneeskundige praktijk. 2e druk.
%2330104: STOL, W.PH. - Politieoptreden en informatietechnologie : over sociale controle van politiemensen.
%23196999: STOL, ALBERT. - Aline : de geboorte van een legende : [De verhalenvertellers noemen haar de Jeanne d'Arc van Afrika].
%2384875: STOL, M. & WIGGERMANN, F.A.M. - Zwangerschap en geboorte bij de Babyloniërs en in de Bijbel.
%23191845: STOLK, A.A.H. - Jean Charles Pabst : diplomaat en generaal in Oost-Azië 1873-1942.
%2397987: STOLK, P.J. - De nationale ombudsman.
%2378188: STOLK, L. - Geschiedenis van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (R.K. Ziekenverpleging).
%23245956: STOLK, P.J. - Grenservaringen : psychologie van het onalledaagse.
%23154551: MULLER E.R. & STOLKER C.J.J.M - Ramp en recht: beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
%2343937: STOLLER, ROBERT J. - Coming attractions : the making of an x-rated video.
%23204438: STOLLER, ROBERT J. - Splitting : a case of female masculinity.
%23255981: STOLP, CORNELIS. - De elliptische integralen van de eerste soort.
%2358769: STOLTZ, PAULINE - Gender Equality, Citizenship and Human Rights: Controversies and Challenges in China and the Nordic Countries (Routledge Research in Comparative Politics).
%23113290: STOLTZFUS, NATHAN - Resistance of the heart : intermarriage and the Rosenstrasse Protest in Nazi Germany.
%23191598: STOLWIJK, S.A.M. - Onschuld, vrijspraak en de praesumptio innocentiae. Afscheidsrede.
%238185: STOLWIJK, F.F.M. - De collectieve arbeidsovereenkomst voor de typografie.
%2315847: [STOLWIJK, F.F.M. ... ET AL. - Psychiatrie en rechtspraak.
%23189683: STOLWIJK, S.A.M. - Het onderzoek ter terechtzitting in strafzaken.
%23186231: STOLWIJK, S.A.M. - Voorarrest : kanttekeningen bij tien jaar toepassing van voorlopige hechtenis.
%23161749: STOLWIJK, CHRIS & RICHARD THOMSON. - Theo van Gogh, 1857-1891: art dealer, collector and brother of Vincent.
%23248435: STOLWIJK, S.A.M. - Het onderzoek ter terechtzitting in strafzaken.
%23176628: STOLZ, STEPHAN. - Hochzusammenhängende Mannigfaltigkeiten und ihre Ränder.
%2379038: STÖLZEL, ADOLF. - Entwicklung des gelehrten Richtertums in den deutschen Territorien. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung mit vorzugsweiser Berücksichtigung der Verhältnisse im Gebiet des ehemaligen Kurfürstentums Hessen.
%23242027: STOLZENBERG, JÜRGEN. - Ursprung und System : Probleme der Begründung systematischer Philosophie im Werk Hermann Cohens , Paul Natorps und beim frühen Martin Heidegger.
%23128255: STOLZENBURG, ARNOLD F. - Die Theologie des Jo. Franc. Buddueus und des Chr. Matth. Pfaff. Ein Beitrag zur Geschichte der Aufklärung in Deutschland.
%23256259: STOLZENBURG, ANDREAS. - Max Beckmann : Zeichnungen und Druckgraphik aus der Sammlung Hegewisch in der Hamburger Kunsthalle.
%23175735: STOMMEL, JOANNES ANTONIUS - L'unification du réel : essai épistémologique sur la schématisation découpante et sa résolution dans les théorétisations de la réalité physique des points de vue scientifique et philosophique comparés.
%2321795: STONE, A.E. - Autobiographical occasions and original acts. Versions of American Identity from Henry Adams to Nate Shaw.
%23221941: STONE, DAVID J. A. - Fighting for the fatherland : the story of the German soldier from 1648 to the present day.
%23231184: STONE, LESLIE. - The American elections 1964.
%23115217: STONE, JUDITH F. - The Search for social peace : reform legislation in France, 1890-1914.
%23164675: STONE, GEOFFREY R., LOUIS M. SEIDMAN, CASS R. SUNSTEIN & MARK V. TUSHNET. - Constitutional Law. 2nd edition.
%23129388: STONE, JULIUS. - Quest for survival : the role of law and foreign policy.
%23231198: STONE, I.F. - The trial of Socrates.
%23218221: STONE, KENNETH A. - Sex, honor, and power in the Deuteronomistic history.
%23156531: STONE, JEROME A. - Minimalist vision of transcendence : a naturalist vision of religion.
%2321474: STONE, HARRIET - The Classical Model: Literature and Knowledge in Seventeenth-Century France
%23218432: STONE, PETER. - Layered learning in multiagent systems : a winning approach to robotic soccer.
%23135746: STONE, HARLAN F. - Law and its Administration.
%23262911: STONE, GEORGE C. ... [ET AL.] (EDS.) - Health psychology : a discipline and a profession.
%23217248: STONE, HARRIET AMY. - The classical model : literature and knowledge in seventeenth-century France.
%2330106: STONE, JULIUS. - Law and the social sciences : the second half century.
%2383194: STONE, JULIUS. - Social dimensions of law and justice.
%2397470: STONE, MARTIN. - The agony of Algeria.
%23201157: STONE, RICHARD. - Measurement of Consumers' Expenditure & behaviour in The United Kingdom 1920-1938.
%2395269: STONEMAN, PAUL. - The economic analysis of technological change.
%23228830: STOOP, JAN PIETER. - 'Om het volvoeren van een christelijke staatskunde' : de Anti-Revolutionaire Partij in het interbellum.
%23195564: STOOP, HENDRIK JACOBS HERMAN. - Artt. 917, 918 en 920, 2e lid B. W.
%23118852: STORK, PHILIP A. - Modelling international financial markets. An empirical study.
%23155749: STORK, PETER. - The aspectual usage of the dynamic infinitive in Herodotus.
%23161164: STORK, HARRY - Het geheim van de Albert Cuyp. Jeugdherinneringen aan de jaren 1900-1940 in de Amsterdamse Pijp.
%23190148: STORM, P.M. & S.M. VAN STEENBERGEN. - Overzicht ondernemingsrecht.
%231444: STORM, SERVAAS & C.W.M. NAASTEPAD (EDS.) - Globalization and economic development : essays in honour of J. George Waardenburg.
%2348403: STORME, MARCEL & HÉLÈNE CASMAN (EDS.) - Towards a justice with a human face : the first international congress on the law of civil procedure, Faculty of law, State university of Ghent 27 August 1977 - 4 September 1977.
%2314204: STORME, MARCEL (E.A.). - Feestbundel 25 jaar Tijschrift voor Privaatrecht. Registers 1964-1988.
%23212113: STÖRMER, H. - Semi- Markoff- Prozesse mit endlich vielen Zuständen. Theorie und Anwendungen.
%23232595: STORMORKEN, BJORN - Human rights terminology in international law : a thesaurus.
%23263355: STORPER, MICHAEL - Worlds of Production: The Action Frameworks of the Economy.
%2320680: STORTENBEKER, WILLEM. - De verbindingen van Chloor met Jodium.
%23175663: SANTANEE PHASUK & PHILIP STOTT. - Royal Siamese maps : war and trade in nineteenth century Thailand.
%23234568: STOUT, JANIS P. - Willa Cather : the writer and her world.
%2325722: STOUT, H.D. - De betekenissen van de wet : theoretisch-kritische beschouwingen over het principe van wetmatigheid van bestuur.
%23224540: STOUT, JANIS P. - Katherine Anne Porter : a sense of the times.
%23166021: STOUT, H.D. & A.J. HOEKEMA (EDS.) - Onderhandelend bestuur.
%2318917: STOUTJESDIJK, PHILIPPUS. - Heaths and inland dunes of the Veluwe. A study on some of the relations existing between soil, vegetation and microclimate.
%2342188: STOW, DORRIK - Vanished Ocean: How Tethys Reshaped the World.
%2371256: STOW, KENNETH. - Theater of acculturation : the Roman ghetto in the sixteenth century.
%23146079: STOWELL, DANIEL W. (ED.) - In tender consideration: women, families, and the law in Abraham Lincoln's Illinois.
%23231232: STRAATEN, J.C. VAN. - Compendium overdrachtsbelasting. 2e druk.
%2386618: STRAATEN, J.C. VAN. - Compendium overdrachtsbelasting.
%2375102: STRAATEN, J.C. VAN. - Wegwijs in de overdrachtsbelasting.
%23208365: STRAATEN, PETER VAN. - Van Agt en de dingen die voorbijgaan : politieke prenten.
%2342081: STRAATEN, JAN VAN DER - Zure regen, economische theorie en het Nederlandse beleid.
%23248639: STRAATHOF, ALEX (ED.) - Integriteit in teams.
%23255164: STRACHEY, JOHN. - Contemporary capitalism.
%23128257: STRACK, MAX LEBERECHT. - Die Dynastie der Ptolemaër.
%23113586: STRACKE, J. RICHARD (ED.) - The Laud herbal glossary.
%23133989: STRACKE, G.J. - Het Microscopisch Onderzoek van Voedings- en Genotsmiddelen met Beschrijving en Handleiding voor het Gebruik van het Microscoop.
%23102524: STRADNER, H., D. ADAMIKER AND O. MARESCH. - Electron Microscope Studies on Albian Calcareous Nanoplankton
%23156102: STRAETMANS, STEFAN. - Extreme financial returns and their comovements.
%2322697: NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHTSADVOCATEN. - Verdedigers in strafzaken : over de rol en taakopvatting van de verdediger in strafzaken.
%234261: LANDESGRUPPE ÖSTERREICH DER INTERNATIONALEN STRAFRECHTSGESELLSCHAFT. - XIV. Internationaler Strafrechtskongress : Kongressakten : Wien 1.-7. Oktober 1989 = XIVe Congrès International de Droit Pénal : Actes du congress : Vienne 1er-7 Octobre 1989 = XIVth International Congress on Penal Law : Congress Proceedings : Vienna 1st-7th October 1989.
%2326851: STRAFVERTEIDIGERVEREINIGUNGEN. - 22. Strafverteidigertag : vom 20.-22. März 1998 in Erfurt.
%2343187: STRAIN, ERIC C. - Methadone Treatment for Opioid Dependence.
%23247460: STRAK. A.H.J. - De Reglementen van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Deel 2: Vergelijking van het Reglement van Orde van 1983 met de Reglementen van Orde van 1815, 1849, 1888, 1950 en 1967.
%2392186: STRAND, DAVID. - Rickshaw Beijing : city people and politics in the 1920s.
%23228277: STRANDBERG, VICTOR H. - Greek mind/Jewish soul : the conflicted art of Cynthia Ozick.
%23118493: STRANG, A. - Eene historische verhandeling over de liberale politiek en het lager onderwijs van 1848 tot 1920.
%2357586: STRANG, JOHN & MICHAEL GOSSOP (EDS.) - Heroin addiction and drug policy : the British system.
%2345771: STRASBURGER, EDUARD. - Das kleine Botanische Praktikum für Anfänger. Anleitung zum Selbststudium der mikroskopischen Botanik und Einführung in die mikroskopische Technik. Neunte, verbesserte Auflage von Max Koernicke.
%233407: STRASSER, WOLFGANG. - Österreich und die Vereinten Nationen : eine Bestandaufnahme van 10 Jahren Mitgliedschaft.
%23220084: STRASSER, STEPHAN. - Fenomenologie en empirische menskunde.
%23153888: STRATEN, G.F.M. - In de beslotenheid van het openbaar bestuur : de institutionalisering van informatietechnologie binnen de bevolkingsadministratie.
%2384938: STRÄTER, M. & G.J. SCHÖLVINCK. - Rapport inzake de gezinsverpleging van voogdij- en regeeringskinderen uitgebracht in opdracht van het bestuur van den Nederlandschen Bond tot Kinderbescherming.
%2342248: STRATHERN, PAUL. - Leibniz in 90 Minutes (Philosophers in 90 Minutes Series).
%2342258: STRATHERN, PAUL. - Rousseau in 90 Minutes.
%23121522: STRATHERN, ANDREW & GABRIELE STÜRZENHOFECKER (EDS.) - Migration and transformations. Regional perspectives on New Guinea.
%23246677: STRATHERN, PAUL. - Napoleon in Egypt.
%23135591: STRATTON, BEVERLY J. - Out of Eden. Reading, Rhetoric, and Ideology in Genesis 2-3.
%2373366: STRATTON PORTER, GENE. - Aan den voet van den regenboog : (At the foot of the rainbow).
%23255747: STRATZ, C.H. - Gezondheidsleer voor de vrouw.
%23114258: STRAUB, M. - Voordrachten over Oogheelkundige Therapie.
%23114260: STRAUB, M. - Handleiding bij het Oogheelkundig Onderzoek.
%23245459: STRAUCH, DIETER. - Kleine rechtsgeschichtliche Schriften : Aufsätze 1965 - 1997 : aus Anlass seines 65. Geburtstages.
%23204487: STRAUS, EUGENE. - Rosalyn Yalow, Nobel laureate : her life and work in medicine : a biographical memoir.
%23234156: STRAUSS, HEINRICH. - Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt : das Judenproblem im Spiegel der Kunst.
%23179156: STRAUSS, SYLVIA. - Traitors to the masculine cause : the men's campaigns for women's rights.
%23218532: STRAUSS, HARRY. - The battle of Salamis : the naval encounter that saved Greece and western civilization.
%23106296: STRAUSS, D.F.M. - Begrip en idee.
%23154903: STRAUSS, BARRY S. - The Trojan War : a new history.
%2374076: STRAUSS, CINDI - Ornament as Art: Avant-Garde Jewelry from the Helen Williams Drutt Collection.
%2322281: STRAUSS, JOHANN. - Johann Strauss 1825-1899 , Die Fledermaus : Operette in drei Akten.
%23208463: STRAVER, C.J. - Massa-communicatie en godsdienstige beïnvloeding.
%23256491: STRAWSON, GALEN. - Freedom and belief.
%23169061: STRAWSON, JOHN. - Churchill and Hitler : in victory and defeat.
%23256488: STRAWSON, GALEN. - Selves : an essay in revisionary metaphysics.
%2398951: STRAY, CHRISTOPHER (ED.) - Gilbert Murray reassessed : Hellenism , theatre , and international politics.
%23215422: STREATFEILD, DOMINIC. - Cocaine : an unauthorized biography.
%2383863: STREBEIGH, FRED. - Equal : women reshape American law.
%23107436: STREBEL, F. - Insidervergehen und Banken. Eine juristische Analyse der Konsequenzen des Art. 161 StGB für Banken in der Schweiz.
%23166673: STREE, WALTER. - Deliktsfolgen und Grundgesetz : zur Verfassungsmässigkeit der Strafen und sonstigen strafrechtlichen Massnahmen.
%23231233: STREEK, J.L. VAN DER. - Omzetting van rechtspersonen.
%23211243: STREETEN, PAUL PATRICK - Thinking about Development (Raffaele Mattioli Lectures).
%2340985: STREETER, MICHAEL. - South America [and the Treaty of Versailles].
%2340987: STREETER, MICHAEL. - Central America [and the Treaty of Versailles].
%23219008: STREFFER, C. - Umweltstandards : kombinierte Expositionen und ihre Auswirkungen auf den Menschen und seine Umwelt.
%23258319: STREHLER, HERMANN & REMO BORNATICO. - Die Buchdruckerkunst in den Drei Bünden
%23245850: STREHLKE, CARL BRANDON. - Italian Paintings 1250-1450. John G. Johnson Collection and the Philadelphia Museum of Art.
%2354757: STREKHNIN, YURIY. - Commandos from the sea : Soviet naval spetsnaz in World War II.
%23135723: STRELSKY, NIKANDER - Saltykov and the Russian Squire.
%2319429: STRENG, TOOS. - Realisme in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland Tot 1875.
%23263023: STRENSKI, IVAN. - Durkheim and the Jews of France.
%23102526: STRICKER, B.H. - De oorsprong van het Romeinse circus.
%23102527: STRICKER, B.H. - De Ark des Verbonds.
%23102533: STRICKER, B.H. - Het oude verbond.
%23102529: STRICKER, B.H. - De maat der dingen.
%23102530: STRICKER, B.H. - Architectonische monoliethen.
%23102531: STRICKER, B.H. - Jezus' koningschap.
%23102534: STRICKER, B.H. - Het Corpus Hermeticum : index op gecommentarieerde passages.
%23239640: STRICKLAND, LLOYD H. - Leibniz reinterpreted.
%2376301: STRICKLAND, W.W. - Four Scientific Essays.
%2321785: STRIDIRON, JOSEPH GILBERT. - Onderzoek naar het verschil in belastingdruk der Nederlandsche gemeenten (belastingjaren 1931/'32 en 1932/'33).
%23154779: STRIEDER, PETER - Dürer.
%23102536: STRIEN, S.J. VAN AND S.M. VERDUYN LUNEL. - Stochastic and Spatial Structures of Dynamical Systems.
%23214490: STRIEN, KEES VAN. - Touring the Low Countries : accounts of British travellers, 1660-1720.
%23232132: STRIEN, JEROEN VAN. - Renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting.
%2330482: STRIJARDS, G.A.M. - Een permanent strafhof in Nederland.
%23132431: STRIJARDS, G.A.M. - Strafbare Voorbereidingshandelingen
%2364169: STRIJARDS, G.A.M. - Het nieuwe Nederlandse Vreemdelingenrecht.
%2389740: STRIJARDS, G.A.M. - Facetten van dwaling in het strafrecht.
%23132692: STRIJARDS, G.A.M. - Een Universeel strafhof: chimere of realiteit?
%2381126: STRIJARDS, G.A.M. - Uitlevering.
%23195990: STRIJARDS, G.A.M. - Turkey, the Union and the accession = Türkiye, Avrupa Birligi v giris = Turkije, de Unie en de toetreding. 2 Volumes.
%236533: STRIJBOS, SYTZE. - Het technische wereldbeeld : een wijsgerig onderzoek van het systeemdenken.
%2333799: STRIJBOSCH, A.K.J.M. - Juristen en de studie van volksrecht in Nederlands-Indië en Anglofoon Afrika.
%2398712: STRIJD, KR. - Wat moet er met de N.S.B.-ers gebeuren?
%23263192: STRIKWERDA, LUC. - Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht.
%23130230: STRIKWERDA, LUC. - Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht.
%235671: STRIKWERDA, LUC. - Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht.
%23256125: STROBEL, JOCHEN. - Vom Verkehr mit Dichtern und Gespenstern : Figuren der Autorschaft in der Briefkultur.
%2386480: STRODEL, GEBHARD. - Seelsorge in Justizvolzugsanstalten. Die Ausgestaltug der katholischen Gefängnisseelsorge in den Rechtsquellen und das Grundrecht der Strafgefangenen auf religionsfreiheit in der Rechtsprechung der Gerichte der Bundesrepublik Deutschland.
%23109741: STROEKER, NATASHA E. - Second-hand Markets for Consumer Durables.
%23255245: STROH, WILFRIED. - Latein ist tot, es lebe Latein! : kleine Geschichte einer grossen Sprache.
%23165846: STROHM, PAUL - Hochon's arrow : the social imagination of fourteenth-century texts.
%23166382: PAUL STROHM. - England's empty throne : usurpation and the language of legitimation , 1399-1422.
%23235936: STROINK, F.A.M. - Reorganisatie van de rechterlijke macht : Staatsrechtconferentie 1989.
%23188783: STROINK, F.A.M. - Rechterlijke organisatie en rechtspraak in beweging.
%2381751: STROINK, F.A.M. - Algemeen bestuursrecht. Een inleiding.
%2338442: STROINK, F.A.M. - Algemeen bestuursrecht. Een inleiding.
%23238230: STROLL, AVRUM - Sketches of landscapes : philosophy by example.
%23153947: STROM, ROBERT G. - Mercury: the elusive planet.
%23128422: STROMBERG, ADALBERT VON. - Studien zur Theorie und Praxis der Taufe in der christlichen Kirche der ersten 2. Jahrhunderte.
%23236482: STROMSETH, JANE; DAVID WIPPMAN & ROSA BROOKS. - Can might make rights? : building the rule of law after military interventions.
%23166319: STRONG, EDWARD W. - Procedures and Metaphysics : A Study in the Philosophy of Mathematical-Physical Science in the Sixteenth and Seventeenth Centuries.
%235094: STRONG, STACIE & LIZ WILLIAMS. - Complete tort law : text , cases , and materials.
%2372813: STRONG, WILLIAM S. - The copyright book : a practical guide.
%2313467: STRONG, WILLIAM S. - The copyright book : a practical guide. 2nd ed.
%23204092: STRONKS, K. - Socio-economic inequalities in health : individual choice or social circumstances ? = Sociaal-economische gezondheidsverschillen : individuele keuze of sociale omstandigheden ?.
%23221502: STRUCK, OLAF. - Individuenzentrierte Personalentwicklung : Konzepte und empirische Befunde.
%2381423: STRUEVER, STUART & F.A. HOLTON. - Koster: Americans in search of their prehistoric past.
%2365010: STRUGNELL, ANTHONY. - Diderot's politics : a study of the evaluation of Diderot's political thought after the Encyclopédie.
%23116220: STRUICK, J.E.A.L. - Gelre en Habsburg 1492-1528.
%23144134: STRUICK, J.E.A.L. - Goede Buur of Verre Vriend. 1636-1986. De relatie tussen de Universiteit en de stad Utrecht.
%23248944: STRUIJS, ALIES. - Minderhedenbeleid en moraal : erkenning van culturele identiteit in het perspectief van de liberale moraal.
%23247016: STRUIK, D.J. - Geschiedenis van de wiskunde.
%2321627: STRUIKSMA, J. - Verwant zonder verband : de coördinatie van de bouw- en de milieuvergunning.
%23259499: STRUIKSMA, N., J. DE RIDDER & H.B. WINTER. - De effectiviteit van bestuurlijke en strafrechtelijke milieuhandhaving.
%2320544: STRUKER, ARNOLD. - Die Kundgebungen Papst Benedikts XV. Zum Weltfrieden, im Urtext und in Deutscher Übersetzung herausgegeben von Dr. Arnold Struker.
%23157841: STRUM, PHILIPPA. - Louis D. Brandeis : justice for the people.
%2370152: STRÜMPELL, A. - Aus dem Leben eines deutschen Klinikers. Erinnerungen und Beobachtungen.
%23226987: STRUPP, MICHAEL. - Das neue Strafgesetzbuch der VR China: Kommentar und Ubersetzung.
%23225983: STRUPP, KARL. - Urkunden zur Geschichte des Völkerrechts. Band I: Bis zum Berliner Kongress (1878);
%23237403: STRUPP, KARL. - Documents pour servir à l'histoire du droit des gens. Volume 1-5, Supplement.
%23214087: STRUPP, MICHAEL. - Chinas territoriale Anspruche: Aktuelle Probleme der Landgrenzen, der Seegrenzen und des Luftraumes.
%23205275: STRUVE, BURKHARD GOTTHELF. - Rervm Germanicarvm Scriptores Aliqvot Insignes, Qvi Historiam Et Res Gestas Germanorvm, Medii Potissimvm AEvi, Inde A Carolo M. Ad Carolvm V Vsqve, Per Annales Litteris Consignarunt / Primvm Collectore Joanne Pistorio Nidano, Tribvs Tomis, In Lvcem Prodvcti, Nvnc Denvo Recogniti, Adiectis Notis, Et Indice Rervm, Personarvm, Ac Locorvm Copiosissimo, Editione Tertia Emendatiori Et Locvpletiori Ad Vsvs Pvblicos Redvcti, Cvrante Bvrcardo Gotthelff. Struvio, ...VOLUME I ONLY
%2379040: STRUVE, BURKHARD GOTTHELF. - Bibliotheca iuris selecta. Accessit Bibliotheca selectissima iuris studiosorum, emendavit et copiose locupletavit Christian Gottlieb Buder.
%2343609: STRUYCK, NICOLAS. - Les oeuvres de Nicolas Struyck (1687-1769) qui se rapportent au calcul des chances, à la statistique générale, à la statistique des décès et aux rentes viagères tirées des oeuvres complètes.
%2344539: STRUYCKEN, T.H.D. - De numerus clausus in het goederenrecht.
%23238031: STRUYCKEN, A.V.M. - 's Lands wijs 's lands eer.
%2318354: STRUYCKEN, A.A.H. - De oorlog en het volkenrecht.
%23144640: STRUYCKEN, A.V.M. & J.E. KRINGS. - De rechterlijke bevoegheid volgens E.E.G. Jurisdictie- en Executieverdrag. Preadviezen.
%2316002: STRUYCKEN, A.A.H. - De gemeenten en haar gebied : eene studie over de vrijwillige en onvrijwillige samenwerking der gemeenten en de verandering van gemeentegrenzen.
%2310513: STRUYCKEN, A.A.H. - Het Rechtsbegrip : theoretische onderzoekingen. Diss.
%2385369: STRUYCKEN, A.A.H. - Processiën langs de openbare straten.
%233134: STRUYCKEN, A.A.H. - De grondwet : haar karakter en waarde : eene studie.
%2365099: STRUYCKEN, A.A.H. - Het Rechtsbegrip : theoretische onderzoekingen. Diss.
%2311393: STRUYCKEN, A.A.H. - De oorlog en het volkenrecht.
%2330898: STRUYCKEN, A.A.H. - Politieke opstellen. De partijverhoudingen in ons land, de grondwetsherziening, enz.
%2337119: STRUYKER BOUDIER, HENK. M.A. - Speurtocht naar een onbekende : Anna Blaman en haar eenzaam avontuur.
%23140424: STRYDOM, PIET. - Discourse and knowledge : the making of enlightenment sociology.
%2360298: STRYK, SAMUEL [SAMUELIS STRYKII]. - Tractatus de Cautelis Testamentorum : in quo pleraque quae in testamentis condendis, tam quoad solennia externa, quam quoad formam illorum internam, pupillarem, circa fideicommissa familiae constituenda, legitimam sine gravamine relinquendam, legata ordinanda, Falcidiam prohibendam, codicillorum ordinationem, & testamentorum mutationem ac conservationem, caute observanda, perspicue exponuntur.
%2335805: STRYK, SAMUEL [SAMUELIS STRYKII]. - [SAMUELE STRYKIO, JC.] Praelectiones Viadrinae de Cautelis Contractuum neccessariis exemplis contractuum declaratae et variis facultatis iuridicae responsis illustratae.
%23244069: STUART, NANCY RUBIN - The Reluctant Spiritualist: The Life of Maggie Fox.
%23118948: STUBBÉ, J.P.M. - Uw akte wordt geregistreerd!
%23239289: STUBBLEFIELD, ANNA. - Ethics along the color line.
%23262735: STUBBS, WILLIAM (ED.) - Select Charters and other illustrations of English constitutional history from the earlies times to the reign of Edward the First.
%23262737: STUBBS, WILLIAM (ED.) - Select Charters and other illustrations of English constitutional history from the earlies times to the reign of Edward the First.
%23262762: STUBBS, WILLIAM. - The constitutional history of England in its origin and development.
%23161639: STUCK, GOTTLIEB HEINRICH. - Gottlieb Heinrich Stuck's Verzeichnis von aeltern und neuern Land- und Reisebeschreibungen : ein Versuch eines Hauptstücks der geographischen Litteratur : mit einem vollstaendigen Realregister und einer Vorrede
%23106661: STUDIER, ALPHONS. - Die III. UN-Seerechtskonferenz : auf dem Weg zu einger gerechten Weltmeeresordnung.
%23249132: INSTITUTE FOR PALESTINE STUDIES. - Journal of Palestine Studies : a quarterly on Palestinian Affairs and the Arab-Israeli Conflict. Volume 5 (1975) - Volume 40-1 (2010)
%2354900: STUDNITZ, HANS-GEORG VON. - While Berlin Burns : the memoirs of Hans-Georg von Studnitz 1943-1945.
%23123383: STUHLSATH, W. - Gregor I. der Grosse. Sein Leben bis zu seiner Wahl zum Bapste nebst einer Untersuchung der altesten Biten.
%23206570: STUIJVENBERG, J.H. VAN. - La margarine : histoire et évolution 1869-1969.
%2317842: STUIJVENBERG, PAUL VAN. - Heden en verleden in de moderne economische geschiedenis. Diss.
%23200199: STUIJVENBERG, JOHANNES HERMANUS VAN. - De bloemisterij in Nederland : uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereniging De Nederlandse Bloemisterij.
%23136180: STUIJVENBERG, J.H. VAN. - Enkele Economische Aspecten van de Kersenteelt in Nederland.
%23216016: STUIP, R.E.V. & C. VELLEKOOP (ED.) - Middeleeuwers over vrouwen. Deel 2.
%232407: STUIP, R.E.V. & C. VELLEKOOP (ED.) - Middeleeuwers over vrouwen. Deel 1.
%23148573: STUKE, HORST - Philosophie der Tat : Studien zur Verwirklichung der Philosophie bei den Junghegelianern und den Wahren Sozialisten.
%23245964: STULDREHER - NIENHUIS, J. - Verborgen Paradijzen. Het leven en de werken van Maria Sibylla Merian 1647 - 1717
%23174300: STUMBERG, GEORGE WILFRED. - Principles of conflict of laws.
%2386134: STÜMPER, FRANZ-PETER. - Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei Grosssportveranstaltungen.
%232995: STUMPF-BRENTANO, KARL FRIEDRICH - Die Reichskanzler vornehmlich des X., XI. und XII. Jahrhunderts : nebst einem Beitrage zu den Regesten und zur Kritik der Kaiserurkunden dieser Zeit. Band 2 : Die Kaiserurkunden des 10., 11. und 12. Jahrhunderts, chronologisch verzeichnet als Beitrag zu den Regesten und zur Kritik derselben.
%232964: STUMPF-BRENTANO, KARL FRIEDRICH - Die Reichskanzler vornehmlich des X., XI. und XII. Jahrhunderts : nebst einem Beitrage zu den Regesten und zur Kritik der Kaiserurkunden dieser Zeit. Band 1 ; Abt. 1, Einleitung, Rückblick auf die Merowinger- und Karolinger-Urkunden : (alles von Band 1 Erschienene),
%2379956: STUMPF, CARL. - Tonpsychologie. 2 Bände.
%2379958: STUMPF, CARL. - Über den psychologischen Ursprung der Raumvorstellung.
%23188651: STUPAK, RONALD J. ... [ET AL]. - Handbook of Public Quality Management.
%23102538: STUPPERICH, R. - Melanchtons deutsche Bearbeitung seiner Loci nach der Olmützer Handschrift.
%23203925: STURDZA, DÉMÈTRE A. (ED.) - Charles Ier : Roi de Roumanie : chronique - actes - documents. Tome I : 1866-1875.
%2353991: STURGE, JOSEPH. - A visit to the United States in 1841.
%23157131: STURGEON, MARY C. - Sculpture: The Reliefs from the theater.
%23166221: STURGEON, MARY C. - Sculpture I: 1952-1967. (Isthmia IV).
%23251528: STURLER, JACQUES EDUARD DE. - Granada en de Alhambra : geschiedenis en reisherinneringen.
%2378884: STURM, AUGUST. - Beiträge zum römischen Recht unter Berücksichtigung des Entwurfs für das Bürgerliche Gesetzbuch.
%23231787: STURM, KAI. - Räumungsvollstreckung und Räumungsschutz gemäss 765a ZPO unter Berücksichtigung der zweiten Zwangsvollstreckungsnovelle.
%23128501: STURM, JOSEF. - Die Anfänge des Hauses Preysing.
%23146544: STURM, JOS F. - Primal-dual interior point approach to semi-definite programming.
%23135117: STURTEVANT, ELAINE. - Sturtevant : Württembergischer Kunstverein Stuttgart, Deichtorhallen Hamburg, Villa Arson Nice.
%23136013: DESIGN CENTER STUTTGART. - Focus Balance : internationaler Designpreis Baden-Württemberg 2003 und Mia Seeger Preis 2003 = Baden-Württemberg International Design Award 2003 and Mia Seeger Prize 2003.
%2378886: STUTZ, ULRICH. - Geschichte des kirchlichen Benefizialwesens von seinen Anfängen bis auf die Zeit Alexanders III.
%2378888: STUTZ, ULRICH. - Das Verwandtschaftsbild des Sachsenspiegels und seine Bedeutung für die sächsische Erbfolgeordnung.
%2378887: STUTZ, ULRICH. - Nachrufe : 11 Würdigungen deutscher Rechtshistoriker aus der Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte.
%2378889: STUTZ, ULRICH & HANS ERICH FEINE. - Forschungen zu Recht und Geschichte der Eigenkirche : gesammelte Abhandlungen.
%2378758: STUTZ, ULRICH. - Geschichte des Benefizialwesens von den ältesten Zeiten bis ins 10. Jahrhundert.
%2378891: STÜTZEL, WILHELM. - Paradoxa der Geld- und Konkurrenzwirtschaft.
%2378893: STÜTZEL, WILHELM. - Preis, Wert und Macht : analytische Theorie des Verhältnisses der Wirtschaft zum Staat.
%2375786: STUURMAN, SIEP. - Moderniteit en politieke theorie.
%2331348: STUURMAN, CORNELIS. - Technische normen en het recht : beschouwingen over de interactie tussen het recht en technische normalisatie op het terrein van informatietechnologie en telecommunicatie.
%2354880: STUURMAN, SIEP. - Het reëel bestaande en het noodzakelijke socialisme.
%23180442: STUURMAN, CORNELIS. - Digitale ruimte, analoge regels ? : over juridische normen en vormen in de informatiemaatschappij.
%2383189: STUVEL, H.J. - Het Deltaplan. De geboorte.
%23160070: STUWE, JEANNE REYNEKE VAN. - De man in 't spel: roman van vrouwenleven.
%23161040: STUWE, ELINE VAN [JACQUELINE REYNEKE VAN STUWE]. - Het flatgebouw van de gelukkige bewoners.
%23160997: STUWE, JEANNE REYNEKE VAN. - Het schoone raadsel: vrouw. Roman van huwelijksleven.
%23160992: STUWE, JEANNE REYNEKE VAN. - Mater triumphatrix.
%23160995: STUWE, JEANNE REYNEKE VAN. - In 's levens waan.
%23160996: STUWE, JEANNE REYNEKE VAN. - Don Juan en zijn vrouw: moderne huwelijksroman.
%23161105: STUWE, ELINE VAN [JACQUELINE REYNEKE VAN STUWE]. - Het huis Hense & Zoon: tooneelspel in drie bedrijven.
%23204956: STUWE, ELINE VAN [JACQUELINE REYNEKE VAN STUWE]. - Schaakmat : een romantisch-geschiedkundig voorspel van den wereld-oorlog.
%23198681: STUYCK, JULIEN. - Agressieve verkoopmethoden : rechtsvergelijkende studie i.v.m. de bescherming van de consument tegen onbehoorlijke beïnvloeding door de detailhandel. Boekdeel I.
%2359858: STUYCK, J.H.V. & A.J. VOSSESTEIN (ED.). - State entrepeneurship, national monopolies and European Community law. Competition and free movement in the energy, postal and telecommunications markets in the EEC.
%2340870: STUYCK, JULES (ED.) - Financial and monetary integration in the European Economic Community : legal, institutional and economic aspects.
%2340868: STUYCK, J. & A. LOOIJESTIJN-CLEARIE (EDS). - The European economic area EC-EFTA : institutional aspects and financial services.
%2339995: STUYT, A.M. - Survey of international arbitrations 1794-1970.
%2333975: STUYT, A.M. - Formeel tractatenrecht : overzicht aan de hand van de Nederlandse praktijk.
%23185990: STUYT, R.A.E. (E.A.) - Piraterijbestrijding : van kleine criminaliteit tot georganiseerde misdaad.
%23121814: STWEARD-ROBINSON, J. (ED.) - The traditional Near East.
%23160036: STYCHIN, CARL & DIDI HERMAN. - Sexuality in the legal arena.
%23222242: STYCHIN, CARL & DIDI HERMAN. - Sexuality in the legal arena.
%2320177: STYCZYNSKI, JAN. - Wisla. Opowiesc o rzece.
%23223035: SUARDI, SILVIA. - Michele De Lucchi : Domotolomeo.
%23214754: SUBLET, JACQUELINE - Le voile du nom: Essai sur le nom propre arabe (Ecriture) (French Edition).
%23263873: SUBRAMANIAN, SHANKAR R. - Agricultural Trade Liberalisation and India (Development Centre Studies).
%23180238: SUCH, JAN. - Multiformity of science.
%23188698: SUCHTELEN, N.J. VAN - De waarde als psychisch verschijnsel: een studie over de gronden der waardeering, in het bijzonder met betrekking tot de ekonomie en haar plaats in het kultuursysteem.
%2389263: SUCHTELEN, NICO VAN. - Oorlog : feestgelag ter herdenking en huldiging van Desiderius Erasmus, den eertsen europeaan en onvermoeiden bestrijder van de oorlog : waarin door den gastheer wordt voorgelezen Erasmus' vertoog over het spreekwoord : Dulce bellum inexperitis = wie zoet hem hiet kent d'oorlog niet.
%23181760: SUCQUET, ANTONIUS. - Den wech des eeuwich levens, beschreven int Latijn door P. Antonius Sucquet, overgeset door P. Gerardus Zoes, beyde Priesters der Societeyt Iesu. Door den Aucteur van nieuws oversien en vermeerdert, met beelden verlicht door Boëtius A. Bolsvert.
%2385595: [LE CENTRE D'ÉTUDES ET DE DOCUMENTATION POUR L'UTILISATION DE SUCRE - Deux leçons de choses.
%23128503: SUDHAUS, SIEGFRIED. - Der Aufbau der Plautinischen Cantica.
%2374677: SUDJIC, DEYAN. - The Architecture of Richard Rogers.
%23196236: SUDRE, FREDERIC. - Droit international et européen des droits de l'homme.
%23248266: SUETONIUS TRANQUILLUS, GAIUS. - The twelve Caesars.
%23256182: SUEYOSHI, AMY HARUKO. - Queer compulsions : race, nation, and sexuality in the affairs of Yone Noguchi.
%23230525: SUFFIAN BIN HASKIM, TUN MOHAMED. - An Introduction to the constitution of Malaysia. 2nd edition.
%23230523: SUFFIAN, TUN MOHAMED, H.P. LEE, & F.A. TRINDADE (EDS.) - The Constitution of Malaysia : its development, 1957-1977.
%23260126: SUGAR, MAX (ED.) - The adolescent in group and family therapy.
%2378894: SUGENHEIM, SAMUEL. - Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschaft und Hörigkeit in Europa bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts.
%23176809: SUH, DAE-SOOK - North Korea After Kim Il Sung.
%23228270: SUHANIC, GEORGE. - Computer-aided project management.
%2359039: SUHR, MARTIN. - Sartre. [Kopstukken filosofie].
%2360870: SUIJLING, J.PH. - Volkenrecht en politiek.
%23139979: SUILEN, A.J.H. VAN. - Risicoreserve.
%23139981: SUILEN, A.J.H. VAN. - Risicoreserve.
%2392832: SUILEN, A.J.H. VAN. - Risicoreserve.
%23263759: SUKMA, RIZAL - Islam in Indonesian Foreign Policy: Domestic Weakness and the Dilemma of Dual Identity.
%2348719: SULEIMAN, SUSAN RUBIN. - The Female body in western culture : contemporary perspectives.
%2382249: SULEIMAN, EZRA N. - Private power and centralization in France: the notaires and the state.
%23194883: SULLIVAN, WILLIAM S. - Reconstructing public philosophy.
%23198171: O'SULLIVAN, MARY. - Contests for corporate control : corporate governance and economic performance in the United States and Germany.
%23221118: SULLIVAN, GEORGE. - Berenice Abbott : an independent vision.
%23231645: SULLIVAN, DENISE - The White Stripes: Sweethearts of the Blues.
%2366452: O'SULLIVAN, MICHAEL - The Incarnation of Language: Joyce, Proust and a Philosophy of the Flesh.
%23188084: SULLIVAN, VICKIE B. - The comedy and tragedy of Machiavelli : essays on the literary works.
%23246713: SULLIVAN, DEAN A. - Middle innings : a documentary history of baseball , 1900-1948.
%23256789: SULLIVAN, E. THOMAS & RICHARD S. FRASE. - Proportionality principles in American law : controlling excessive government action.
%23204341: SULLY, MELANIE A. - Political parties and elections in Austria.
%23185067: SUMIYA, MIKIO (ED.) - A History of Japanese Trade and Industrial Policy.
%23230905: SUMMERS, WILLIAM C. - The Great Manchurian Plague of 1910-1911: The Geopolitics of an Epidemic Disease.
%23208058: SUMMERS, CLAUDE J. & TED-LARRY PEBWORTH. - Representing women in Renaissance England.
%23263441: SUMMERS, LAWRENCE H. (ED.) - Tax Policy and the Economy, Vol. 1.
%23263378: SUMMERS, LAWRENCE H. - Understanding Unemployment.
%23144862: SUMMERS, ROBERT SAMUEL (ED.) - American Legal Theory.
%23159715: SUMMERS, CAROL. - From civilization to segregation. Social ideals and social control in Southern Rhodesia, 1890-1934.
%2318602: SUMTER, ARCHIE ... ET AL. (EDS.) - K'ranti! : de Surinaamse pers, 1774-2008.
%23242782: SUN, YAN. - Corruption and market in contemporary China.
%23246606: SUNDIATA, I. K. - Brothers and strangers : Black Zion , Black slavery , 1914-1940.
%23152031: SUNDQUIST, JAMES L. - Constitutional reform and effective government.
%23152050: SUNDQUIST, JAMES L. (ED.) - Beyond gridlock ? : prospects for governance in the Clinton years-- and after : report on a conference held in Washington , D.C., February 24 , 1993 , sponsored by the Committee on the Constitutional System and the Brookings Institution.
%23136658: SUNDQVIST, BIRGER. - Deutsche und Niederländische Personenbeinamen in Schweden bis 1420. Beinamen nach Herkunft und Wohnstätte.
%23128505: SUNDWALL, JOHANNES. - Die einheimischen Namen der Lykier nebst einem Verzeichnis kleinasiatischer Namenstämme.
%23128507: SUNDWALL, JOHANNES. - Epigraphische Beiträge zur sozial-politischen Geschichte Athens im Zeitalter des Demosthenes.
%23249224: HUANG SUNG K'ANG. - Lu Hsün and the new cultural movement of modern China.
%2320397: HUANG SUNG K'ANG. - Lu Hsün and the new cultural movement of modern China.
%2320910: SUNGA, LYAL - Individual Responsibility in International Law for Serious Human Rights Violations
%2320824: SUNGA, LYAL - The Emerging System of International Criminal Law : developments in Codification and Implementation.
%23228911: SUNIER, ARMAND. - Elementen van Piagets epistemologie herkenbaar in Spinoza's kenleer.
%23155929: SUNIER, J. - Arts en ziektewet: in het bijzonder voor de ziekencontrôle geschreven.
%23161342: SUNSHINE, RUSSELL B. - Negotiating for international development : a practitioner's handbook.
%23105000: SUNSTEIN, CASS R. - Legal Reasoning and Political Conflict.
%23160522: SUNSTEIN, CASS R. - Radicals in robes : why extreme right-wing courts are wrong for America.
%23207999: SUNSTEIN, EMILY W. - Mary Shelley : romance and reality.
%23235623: SUNSTEIN, CASS R. - The second bill of rights : FDR's unfinished revolution - and why we need it more than ever.
%23219305: SUNSTEIN, CASS R. - Radicals in robes : why extreme right-wing courts are wrong for America.
%23246183: SUNY, RONALD - The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union.
%23214555: SUPERSON, ANITA M. - The moral skeptic.
%2371365: SUPIOT, ALAIN - Homo Juridicus: On the Anthropological Function of the Law.
%23156082: SUPRATIKNO, HENDRAWAN. - Competitive strategy, production organization and inter-firm collaboration. A case study of subcontracting arrangements in three manifacturing firms in Indonesia.
%23177544: SUR, SERGE (ED.) - Disarmament agreements and negotiations : the economic dimension.
%23177705: SUR, SERGE (ED.) - Verification of current disarmament and arms limitation agreements : ways , means , and practices.
%23216810: SURÁNYI-UNGER, THEO. - Die Entwicklung der theoretischen Volkswirtschaftslehre im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts.
%2376049: SURÁNYI-UNGER, THEO. - Economic philosophy of the twentieth century.
%2318079: SURIG, HENRICUS W. J. - De betekenis van logos bij Herakleitos volgens de traditie en de fragmenten.
%23263887: SURINAME. - De Nederlandse gulden als redder van de Surinaamse economie?.
%23210739: SURIUS, LAURENTIUS (& LIPOMANNUS, ALOYS) - Historiae seu vitae sanctorum juxta optimam coloniensem editionem, nunc vero ex recentioribus et probatissimis monumentis numero auctae, mendis expurgatae et notis exornatae, quibus accedit Romanum martyrologium breviter illustratum, taurinensi presbytero e Congreg. clerr. regg. s. Paulli curante ... / opus illustr. mo ac. rev. mo D.D. Laurentio Gastaldi..
%23143215: SURIYAMONGKOL, MARJORIE L. - Politics of ASEAN economic Co-operation. The case of ASEAN industrial projects.
%2395697: SURO, ROBERTO. - Remembering the American Dream: Hispanic Immigration and National Policy.
%23159638: SURYADINATA, LEO. - Military ascendancy and political culture : a study of Indonesia's Golkar.
%23125721: SUSEMIHL, FRANZ. - Festgabe für Franz Susemihl zur Geschichte griechischer Wissenschaft und Dichtung.
%23137701: SUSIANTO, HARRY - The Valuation of Future Outcomes.
%23201248: SUSIANTO, HARRY - The valuation of future outcomes.
%2357466: SUSIE, D.A. - In the way of our grandmothers. A cultural view of twentieth-century midwifery in Florida.
%23131623: SÜSKIND, HERMANN - Der Einfluss Schellings auf die Entwicklung von Schleiermachers System.
%23128766: SÜSS, WILHELM. - Ethos : Studien zur älteren griechischen Rhetorik.
%2379157: SUSSER, MERVYN W. - Epidemiology, health, & society : selected papers.
%2333250: SUSSMAN, HENRY. - Engagement and Indifference.
%23157888: SUSSMAN, MARVIN B. & BETTY E. COGSWELL (EDS.) - Cross-national family research.
%23220087: SUSSMAN, HENRY. - Psyche and text : the sublime and the grandiose in literature, psychopathology, and culture.
%23100905: SUTER, H. - Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke... vom 8. bis zum 17. Jh. Mit ausführlichen Nachträgen und Berichtigungen...
%2340108: SUTER, JÜRG. - Die Fusion von Aktiengesellschaften im Privatrecht und im Steuerrecht.
%2362720: SUTHERLAND, J.W. - A general systems philosophy for the social and behavioral sciences
%23131621: SUTHERLAND, CAROL HUMPHREY VIVIAN. - Coinage and currency in Roman Britain.
%23142300: SUTHERLAND, DONALD M.G. - Revolutie en contrarevolutie : Frankrijk 1789-1815.
%23160466: SUTHERLAND, ELIZABETH. - Five Euphemias : women in Scotland, 1200-1420.
%23164976: SUTHERLAND, LUCY. - Politics and finance in the eighteenth century.
%23188814: SÜTÖ, VIOLA JOANNA. - Nieuw vermogensrecht en rechtsvergelijking - reconstructie van een wetgevingsproces (1947-1961).
%23232279: SUTTER, VALERIE O'CONNOR. - The Indochinese refugee dilemma.
%23254732: SUTTNER, BERTHA VON. - For la batalilojn! [Die Waffen nieder!]
%23254731: SUTTNER, BERTHA VON. - Die Waffen nieder! : eine Lebensgeschichte.
%23254768: SUTTNER, BERTHA VON. - De wapens neergelegd : roman. [Die Waffen nieder!].
%23254767: SUTTNER, BERTHA VON. - Der Kampf um die Vermeidung des Weltkrieges : Randglossen aus zwei Jahrzehnten zu den Zeitereignissen vor der Katastrophe, (1892-1900 und 1907-1914). Band I: Von der Caprivischen Heeresvermehrung bis zum Transvaalkrieg; Band II: Von der zweiten Haager Konferenz bis zum Ausbruch des Weltkrieges.
%23254728: SUTTNER, BERTHA VON. - Die Waffen nieder : ausgewählte Texte.
%23254765: SUTTNER, BERTHA VON. - De wapens neergelegd : roman. [Die Waffen nieder!].
%23196044: SUTTON, JONATHAN - Without Justification.
%23262874: SUTTON, RICHARD S. (EDITOR) - Neural Networks for Control.
%23235978: SUTTON, JOHN. - Technology and market structure. Theory and history.
%23226183: SUTTON, JAMES & ALAN BARTRAM. - Typefaces for books.
%2316085: SUTTON-SMITH, BRIAN. - The folkstories of children.
%23123973: SUTTORP, L.C. - F.A. van Hall en zijne constitutioneele beginselen.
%233502: SUURHOFF, J.G. - Staking. Ja of neen? (M. voorw. W. Schermerhorn). Uitg. Ned. Volksbeweging.
%231683: SUURHOFF, J.G. - Eenheid van actie?... Ja! in de moderne vakbeweging!
%2328394: SUURMOND, GUIDO. - Enforcing fire safety in the catering industry : an economic analysis.
%2324089: SÜVEG, ILDIKÓ. - Reconstruction of 3D building models from aerial images and maps.
%23218659: DI SUVERO, MARK. - Mark di Suvero : dreambook.
%23209432: SUYS, J. - De nieuwe politiek : over politieke beginselen in deze tijd.
%2322704: SUYVER, J.J.H. - Politie in de rechtsorde.
%237242: SUYVER, J.J.H. - De zeggenschap over het Politieorgaan naar Nederlands Recht.
%23142964: SUYVER, J.J.H. - Politie in de rechtsorde.
%2323489: SUZUKI, YOSHIO. - Money and banking in contemporary Japan : the theoretical setting and its application.
%2347258: SUZUKI, YOSHIO. - Money, finance, and macroeconomic performance in Japan.
%23263504: SUZUKI, NORIHISA. - Shared Memory Multiprocessing.
%23206119: SUZUKI, TAKU. - Embodying belonging : racializing Okinawan diaspora in Bolivia and Japan.
%23158463: SUZUKI, TOSHIO. - Japanese Government Loan Issues on the London Capital Market, 1870-1913.
%23110587: SVÁBOVÁ, LIBUSE & BETTINA SCHMEIKAL-FREY. - Technology and society : a documentation of grey literature 1987-1990.
%2365603: SVASEK, MARUSKA - Styles, struggles, and careers : an ethnography of the Czech art world, 1948-1992.
%23243168: SVEDBERG, PETER - Evaluation of Swedish development co-operation with Guinea-Bissau .
%2363468: SVENSSON, JORGEN SIMON. - Proactief handhaven en gelijk behandelen.
%23190047: SVONKIN, STUART. - Jews against prejudice : American Jews and the fight for civil liberties.
%23202033: SWAAK, CHRISTOF R.A. - European Community Law and the Automobile Industry.
%2368417: SWAAN, ABRAHAM DE. - Halverwege de heilstaat : essays.
%233729: SWAAN, ABRAHAM DE. - Coalition theories and cabinet formations : a study of formal theories of coalition formation applied to nine European parliaments after 1918.
%23109908: SWAAN, ABRAHAM DE. - De mens is de mens een zorg
%23211965: SWAAN, ABRAHAM DE. - Coalition theories and cabinet formations: a study of formal theories of coalition formation applied to nine European parliaments after 1918.
%23199258: SWAAN, ABRAHAM DE. - Het medisch regiem : essay.
%23233091: SWAAN, ABRAM DE - De Mens is de Mens Een Zorg: Opstellen 1971-1981.
%23163056: SWAAN, ABRAHAM DE. - De draagbare De Swaan.
%23177453: SWAAN, ABRAHAM DE. - Zorg en de staat : welzijn, onderwijs, en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd.
%23254392: SWAANINGEN, RENÉ VAN. - Critical criminology : visions from Europe.
%235476: SWAEP, E.J. - Zwakzinnigheid.
%23145895: SWAISLAND, C. - Servants and Gentlewomen to the Golden Land. The emigration of single women from Britain to Southern Africa, 1820-1939.
%23203548: SWAN, CAROLYN TAYLOR. - The old French prose legend of Saint Julian the Hospitaller. (= Beihefte zur Zeitschrift für Romanische philologie, Band 160).
%2362381: SWAN, EDWARD J. & JOHN VIRGO. - Market Abuse Regulation.
%23111782: SWANBORN, JOOST R. - 'Gij letterdames en gij letterheren' : nieuwe mogelijkheden voor taalkundig en letterkundig onderzoek in Nederland.
%23210127: SWANBORN, P.G. - Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
%2354413: SWANE, F.W. - Vaststellings- en bewijsovereenkomsten : praeadvies.
%23191853: SWANENBURG, B.D. - Iwan de Verschrikkelijke - Leven en werken van Dr. P.V. van Stein Callenfels.
%2351271: SWANK, O.H. - Policy makers, voters and optimal control. Estimation of the preferences behind monetary and fiscal policy in the United States. (Beleidsmakers, kiezers en optimal control). Diss.
%23108634: SWANSON, DONALD R. - Three Conquerers. Character and Method in the Mature Works of George Meredith.
%23255949: SWANSON, JUDITH A. & DAVID C. CORBIN. - Aristotle's Politics : a reader's guide.
%23110906: SWART, A.H.J. - Politiek delikt en asiel. Preadvies.
%23128063: SWART, A.H.J. - Nederlands Uitleveringsrecht.
%23175223: SWART, HANS ADRIAAN PIETER. - Explanation in psychology.
%23124366: SWART, A.H.J. - De berechting van internationale misdrijven : rede uitgesproken bij het aftreden als hoogleraar in het straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Utrecht op 6 september 1996.
%23132662: SWART, A.H.J. - Goede rechtsbedeling en internationale rechtshulp in de strafzaken.
%23261839: SWART, BERT & ANDRÉ KLIP (EDS.) - International criminal law in the Netherlands.
%2383577: SWART, KOENRAAD W. - The Sense of Decadence in Nineteenth-Century France.
%23247708: SWART, HANS ADRIAAN PIETER. - Explanation in psychology .
%23253281: SWARTE, JOOST. - Niet zo : maar zo! Deel 1.
%23253266: SWARTE, JOOST. - De vooruitkijkspiegel.
%23160552: SWARTH, HÉLÈNE. - Eenzamen.
%2321481: SWARTTOUW, C.N.F. - De ontwikkeling van de textielindustrie, de confectie-industrie en den textielhandel, alsmede de textielvoorziening gedurende den bezettingstijd 1940-1945.
%23237923: SWARZTRAUBER, SAYRE A. - The three-mile limit of territorial seas.
%2375168: SWAVING, CHRISTIAAN. - De invloed van het oorlogsrecht op vroeger gesloten tractaten.
%2319362: SWEEGERS, JURGEN. - Cooperation, coordination and institutions.
%2316185: SWEENS, J.C.M. - Aansprakelijkheid bij het beheer van gemeentegelden. Diss.
%23222835: SWEET, WILLIAM. - Kicking the carbon habit : global warming and the case for renewable and nuclear energy.
%2343472: SWEET STAYER, MARCIA (ED.) - Newton's Dream.
%23258022: SWEET, FAY. - Queen Elizabeth II: A Jubilee Portrait in Stamps.
%23115969: SWELLENGREBEL, J.L. - In Leijdeckers voetspoor : anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen. Vol. 1 : 1820-1900.
%23115971: SWELLENGREBEL, J.L. - In Leijdeckers voetspoor : anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen. Vol. 2.
%233095: SWELLENGREBEL, JOHAN HENDRIK WILLEM. - De wettelijke verplichting tot onderhoud van behoeftige nabestaanden.
%2387934: SWELLENGREBEL, N.H. & E. RODENWALDT. - Die Anophelen von Niederländisch-Ostindien.
%23241592: SWIFT, JONATHAN. - Abolishing Christianity and other essays.
%23119275: SWIGGHEM, P.J. VAN. - De Nederlandse openbare bibliotheken en hun boekenbezit. Een onderzoek naar het boekenbezit voor volwassenen in de algemene, rooms-katholieke en protestants-christelijke openbare bibliotheken in Nederland.
%23213178: SWINBOURNE, ANNA (ED.) - James Ensor.
%23255055: SWINDELLS, HEATHER. - Family law and the Human Rights Act 1998.
%23183842: SWINGLEHURST, EDMUND. - Salvador Dalí : exploring the irrational.
%23237545: SWINKELS, LAURENTIUS ADRIANUS PETRUS. - Empirical analysis of investment strategies for institutional investors.
%23110496: SWINKELS, J.J.P. - De belastingplichtige en de Europese BTW.
%23230975: SWINNEN, JOHAN - Germaine Van Parys and Odette Dereze: The Touch of Time.
%23242690: SWINNEN, JOHAN F. M. & SCOTT ROZELLE. - From Marx and Mao to the market : the economics and politics of agricultural transition.
%23181309: SWITZER, LES. - Power and resistance in an African society : the Ciskei Xhosa and the making of South Africa.
%23106175: SWÜSTE, H.A. - De structuur van de latijnse zin. Een methodische-didactische studie.
%2313855: SYBENGA, T. - De Grondwet van 1887. 6e druk.
%2350915: SYBESMA, JEFFREY. - Toezicht en legaliteit : opstellen over bestuurlijk toezicht en de legaliteit van bestuurlijke bevoegdheden in de Nederlandse Antillen.
%23179850: SYBESMA-KNOL, NERI & KAREL WELLENS. - Enige volkenrechtelijke vragen rond de Nederlandse Taalunie.
%23230337: SYBESMA-KNOL, N. & P.F. VAN DER HEIJDEN. - Rol en betekenis van de rechtsontwikkeling in de ILO.
%23217396: SYDNEY-SMITH, SUSAN. - Beyond Dixon of Dock Green: early British police series.
%23263485: SYKES, ALAN O. - Product Standards for Internationally Integrated Goods Markets (Integrating National Economies : Promise and Pitfalls).
%23205337: SYLVAN, RICHARD. - Sociative logics and their applications.
%23154542: SYLVESTER, JOYCE. - De praktijk van privatisering : een verkenning : veranderingsprocessen onderzocht : meningen van betrokkenen gepeild : privatiseringsbeleid overwogen.
%2399322: SYMONDS, J. - Walt Whitman.
%23236544: SYMONIDES, JANUSZ - Human Rights: Concepts and Standards.
%23257889: MUIDERBERG-SYMPOSIUM. - Floris V : leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw : acht voordrachten gehouden tijdens een symposium te Muiderberg, 29 en 30 september 1978.
%23150228: SYNODINOU, TATIANA (ED.) - Codification of European copyright law : challenges and perspectives.
%23135178: SYRÉN, ROGER - The Forsaken First-Born. A Study of a Recurrent Motif in the Patriarchal Narratives.
%2362552: SYRETT, DAVID. - The defeat of the German U-boats: the battle of the Atlantic.
%23106520: SZAFIÁN, PETER. - Gravity and tectonics. A case study in the Pannonian Basin and the surrounding mountain belt.
%23232301: SZAJKOWSKI, BOGDAN (ED.) - New Political Parties of Eastern Europe and the Soviet Union (Longman current affairs).
%23253341: SZAJKOWSKI, BOGDAN (ED.) - Revolutionary and dissident movements of the world. 4th edition.
%23192682: SZANTON BLANC, CRISTINA. - Urban children in distress : global predicaments and innovative strategies.
%2374581: SZÁSZ, THOMAS S. - The untamed Tongue: a dissenting dictionary.
%23151528: SZÁSZ, THOMAS S. - Het recht om terecht te staan : rechtsbedeling door psychiaters.
%2320093: SZÁSZ, ANDRÉ. - Monetaire diplomatie : Nederlandse internationale monetaire politiek 1958-1987.
%23117663: SZÁSZY, ISTVÁN. - Private international law in the European people's democracies.
%2371435: SZAZ, ZOLTAN MICHAEL. - Germany's eastern frontiers : the problems of the Oder-Neisse Line.
%2384551: SZCZERBAK, NIKOLAI N. - Gecko Fauna of the USSR and Contiguous Regions (Contributions to herpetology).
%23199525: SZEFTEL, MARC. - Documents de droit public relatifs à la Russie médiévale.
%23181911: SZEKERES, ATTILA. - De structuur van Emil Brunners Theologie.
%23245465: SZIDZEK, CHRISTIAN. - Das frühneuzeitliche Verbot der Appellation in Strafsachen : zur Einfluss von Rezeption und Politik auf die Zuständigkeit insbesondere des Reichskammergerichts.
%23230605: SZIRMAI, ADAM. - Entrepreneurship, Innovation, and Economic Development (Unu-Wider Studies in Development Economics).
%2310815: SZIRMAI, Z. - Sowjetrecht en rechtsvergelijking.
%23120727: SZIRMAI, JULIA C. - La Bible anonyme du Ms. Paris B.N.f.fr.763. (édition critique).
%2384887: SZIRMAI, Z. - De bruikbaarheid van het Sovjet burgerlijk recht voor de westerse wetgever. Preadvies.
%23257691: SZOKOLÓCZY-SYLLABA, ADRIENNE. - EFTA: restrictive business practices.
%2379061: SZYLLOWICZ, JOSEPH S. - Political change in rural Turkey : Erdemli.
%2321662: SZYMANSKI, ALBERT. - The capitalist state and the politics of class.
%23221247: SZYSZLO, FERNANDO DE. - Fernando De Szyszlo [English edition].
%23116314: TAAL, GERRIT. - Liberalen en radicalen in Nederland, 1872-1901.
%23199622: TAAL, HANS. - De vloek van Afrodite.
%23185745: TAAL, JOHANNES. - De Goudse kloosters in de Middeleeuwen.
%2317162: TAALINGEN-DOLS, L.M.I.L. VAN. - De strijd om een mensenleven 1940-1945.
%23108878: TABASSI, LISA WOOLLOMES (ED.). - OPCW: The legal Texts.
%2369172: TABB, WILLIAM K. - Economic Governance in the Age of Globalization.
%23224270: TABB, WILLIAM K. - Unequal partners : a primer on globalization.
%23226485: TABBI, JOSEPH. - Postmodern sublime : technology and American writing from Mailer to Cyberpunk
%23125227: TABINGH SUERMONDT, J.W. - Beknopte beschrijving van het Engelsch civiel recht.
%23113973: TACHEVA-HITOVA, MARGARITA. - Eastern Cults in Moesia Inferior and Thracia (5th Century B.C.-4th Century A.D.).
%2331086: TACITUS. - De Vita Agricolae.
%23152833: TACITUS. - Dialogus de Oratoribus.
%23234895: TADEMA SPORRY, BOB. - We aten bij menseneters : ontmoetingen in het duistere hart van Afrika.
%23201766: TAELS, J. (ED.) - De katholieke Literatuur in de XXe Eeuw.
%23142783: TAESCHNER, FRANS (HERAUSG.) - Gihannüma. Die Altosmanische Chronik des Mevlana Mehemmed Neschri. Band I und II.
%23181887: TAEYMANS, JEAN J. M. - De naturalis historia van C. Plinius Secundus Maior als bron voor de economische geschiedenis van de Romeinse koningstijd en de republiek.
%2325029: TAFT, LORADO. - -- WELLER, A.S. Lorado in Paris. The letters of Larado Taft 1880-1885.
%2327831: TAFT, CHARLES P. - Democracy in politics and economics.
%23153064: TAGGART, J.M. - The bear and his sons: masculinity in Spanish and Mexican folktales.
%23135082: TAGUIEFF, PIERRE-ANDRÉ. - La force du préjugé : essai sur le racisme et ses doubles.
%23224763: TAHARA, KEIICHI. - Keiichi Tahara : light, sculpture, photography.
%23199794: TAHER, BAHAA. - De wraak van Safiyya : roman.
%23263844: TAHERI, AMIR. - Holy Terror ; the Inside Story of Islamic Terrorism.
%23155382: TAINE, HIPPOLYTE. - Le positivisme anglais. Étude sur Stuart Mill.
%23113026: TAINTER, JOSEPH A. & BONNIE BAGLEY TAINTER (EDS.) - Evolving complexity and environmental risk in the prehistoric Southwest : proceedings of the Workshop Resource Stress, Economic Uncertainty, and Human Response in the Prehistoric Southwest, held February 25-29, 1992, in Santa Fe, NM.
%23192744: TAIWO, OLUFEMI. - Legal naturalism : Marxist theory of law.
%23256603: TAIWO, OLUFEMI. - Legal naturalism : Marxist theory of law.
%23199022: TAIZ, LILLIAN. - Hallelujah lads & lasses : remaking the Salvation Army in America, 1880-1930.
%23206463: TAK, PETER J.P. (E.A.) - Denemarken-Nederland : de rechtspleging vergeleken.
%23257726: TAK, PETER J.P. - Tasks and powers of the prosecution services in the EU member states. Volume 2.
%2387926: TAK, A.Q.C. - Het huisrecht. (The inviolability of the home).
%2318355: TAK, PETER J.P. - The Dutch criminal justice system.
%23189239: TAK, A.Q.C. - Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk.
%23104362: TAK, A.Q.C. - Overheidsbestuur en privaatrecht.
%23130349: TAK, PETER J.P. (E.A.) - Het vooronderzoek rechtsvergelijkend onderzocht.
%23230319: TAK, A.Q.C. - Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk.
%23227097: TAK, A.Q.C. - De Maastrichtse School.
%2327794: TAK, T. VAN DER. - Vergunning verleend : een bestuurskundige studie naar vergunningen op grond van de Wet inzake de luchtverontreiniging, enz. Diss.
%2312665: TAK, A.Q.C. - De algemene wet bestuursrecht (het nieuwe bestuursprocesrecht).
%23132531: TAK, PETER J.P. - DNA en Strafproces : een Rechtsvergelijkend Onderzoek naar de Grenzen van het Onderzoek aan en in het Lichaam.
%23258679: TAK, PETER J.P. - The Dutch criminal justice system.
%23259009: TAK, PETER J.P. (E.A.) - Minorités et diversité culturelle en prison : actes du Colloque de la FIPP, Popowo, Pologne 13-17 juin 2007 = Minorities and cultural diversity in prison : proceedings of the Colloquium of the IPPF, Popowo, Poland 13-17 June 2007.
%23169065: TAK, A.Q.C. - Hoofdlijnen van het Nederlands bestuursprocesrecht. 3e druk.
%2344631: TAK, A.Q.C. - De algemene wet bestuursrecht. Het nieuwe bestuursprocesrecht.
%2341795: TAK, A.Q.C. - Bevoegdheidsafbakening van de AROB-rechter; kunstig of gekunsteld? Rede.
%2337423: TAK, PETER J.P. - Rechtsvorming in Nederland. Een inleiding.
%23162685: TAK, W.G. VAN DER. - Bento de Spinoza : zijn leven en gedachten over de wereld, den mensch en den staat.
%23197807: TAK, PETER J.P. - Heimelijke opsporing in de Europese Unie : de normering van bijzondere opsporingsmethoden in de landen van de Europese Unie.
%23111407: TAK, PETER J.P. (E.A.) - De normering van bijzondere opsporingsmethoden in buitenlandse rechtsstelsels : een onderzoek naar de regeling en het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden in de pro-actieve en re-actieve fase in Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië en Noorwegen
%23124977: TAK, P.L. - Herdrukken uit de Kroniek.
%23203838: TAK, PETER J.P. - The Dutch criminal justice system.
%2364870: TAKÁCS, TAMARA. - Participation in EU decision making : implications on the national level : [including a case study on Hungary].
%23184380: TAKAMAA, KARI (ED.) - The Finnish yearbook of international law : volyme IX (1998).
%23120731: TAKEDA, SUEO. - Die Subjektive Wahrheit und die Ausnahme-Existenz. Ein Problem zwischen Philosophie und Theologie.
%23226891: TAKES, CHARLES ANTOINE PETER. - Bevolkingscentra in het oude en het nieuwe land : Een onderzoek naar verspreiding en functie van een aantal nederzettingen in enkele Nederlandse gebieden, ten einder inzicht te verkrijgen in de behoefte aan bevolkingscentra in de toekomstige zuidelijke Ijsselmeerpolders.
%23208396: OSAMU TAKEUCHI - Tezuka Osamu : a-chisuto ni naruna.
%23201461: TAKI, HISAO. - Homo Contribuens: The Need to Give and the Search for Fulfilment.
%23220710: TAKKEN, W. - Environmental Measures for Malaria Control in Indonesia: An Historical Review on Species Sanitation.
%2367865: TAKKENBERG, A. - The status of Palestinian refugees in international law.
%23172255: TALBOT, WILLIAM HENRY FOX. - Specimens and marvels : William Henry Fox Talbot and the invention of photography.
%23197120: TALBOT, WILLIAM HENRY FOX. - First photographs : William Henry Fox Talbot and the birth of photography.
%23120732: TALBUTT JR., PALMER. - Rough Dialectics : Sorokin's Philosophy of Value.
%2347017: TALSMA, J. - Het recht van petitie, verzoekschriften aan de Tweede Kamer en het ombudsmanvraagstuk; Nederland, 1795-1983 : vijf historische en rechtshistorische studies.
%23157454: TAMBUNAN, TULUS. - The role of small-scale industries in rural economic development : a case study in Ciomas subdistrict, Bogor district, West Java, Indonesia.
%23102544: TAMMES, A.J.P. - Het universele rechtsstelsel beschreven aan de hand van een classificatie.
%2344050: TAMMES, A.J.P. - Essays on international law and relations in honour of A.J.P. Tammes.
%2351784: TAMMES, A.J.P. - Internationaal publiekrecht.
%2312550: TAMMES, A.J.P. - Hoofdstukken van internationale organisatie. Eerste stuk.
%2310516: TAMMES, A.J.P. - Internationaal publiekrecht.
%23102545: TAMMES, A.J.P. - Conflicten.
%2314153: TAMMES, A.J.P. - De leefruimte van de mens.
%23172276: TAMSE, C.A. - Nederland en België in Europa (1859-1871) : de zelfstandigheidspolitiek van twee kleine staten.
%23184055: TAMSE, C.A. (RED.). - De monarchie in Nederland.
%23231848: TAMSE, C.A. (ED.) - De stijl van Beatrix : de vrouw en het ambt.
%23200954: TAMSMA, ROBERT. - De moshav ovdiem. Invloeden op de sociale geografie van Israel's cooperatieve kleine-boerendorpen zonder loonarbeid.
%23233029: TAN, SEE SENG - The Making of the Asia Pacific: Knowledge Brokers and the Politics of Representation.
%23263943: TAN, JOSEPH L.H. (ED.) - Afta in the Changing International Economy.
%23224481: TAN, CELINE. - Governance through Development: Poverty Reduction Strategies, International Law and the Disciplining of Third World States..
%23102806: TAN, KING HOEN. - Plastic surgery in the European Union. A study of development, training, manpowerplanning and migration.
%23157976: TAN, T.G. & H. WALLER. - Wetgeving als mensenwerk : de totstandkoming van de Wet geluidhinder
%23258958: TANABE, GEORGE J. AND WILLA JANA TANABE - Japanese Buddhist Temples in Hawai'i. An illustrated guide.
%23197179: TANERIJEN, WILLEM VAN DER. - Boec van der loopender practijken der raidtcameren van Brabant.
%23181841: TANGELDER, THEODORUS. - Sacramenten en volksgebruiken. Een proeve van practische missie-aanpassing.
%23225709: TANGRI, ROGER - The Politics of Patronage in Africa: Parastatals, Privatization and Private Enterprise.
%23198430: TANIGUCHI, RYUICHIRO. - Liberalism and its metaphysical difference : a critique of the ground of F.A. von Hayek's political philosophy.
%23257670: TANNAHILL, REAY. - Food in history.
%2321380: TANNER, LAURA E. - Lost Bodies: Inhabiting the Borders of Life and Death
%2359152: TANNER, MICHAEL. - Nietzsche. [Kopstukken filosofie].
%2333519: TANNER, HELEN HORNBECK. - Zéspedes in East Florida, 1784-1790.
%23252772: TANNER, MARCUS. - Croatia : a nation forged in war.
%23248036: TANNER, MARCUS. - The Raven King : Matthias Corvinus and the fate of his lost library.
%23179886: TANNERY, PAUL. - La géométrie grecque : [comment son histoire nous est parvenue et ce que nous en savons : essai critique].
%23255138: TÄNNSJÖ, TORBJÖRN. - The relevance of metaethics to ethics.
%23176529: TANRÉ, DANIEL. - Homotopie rationnelle : modèles de Chen, Quillen, Sullivan.
%23183335: TANS, OLAF JOZEF. - Het constitutionele theater : bijdrage aan een discourstheorie van het constitutionalisme.
%2355605: TANSEY, GEOFF - The Future Control of Food: An Essential Guide to International Negotiations and Rules on Intellectual Property, Biodiversity and Food Security.
%23187946: TANSI, SONY LABOU. - Het einde der dingen : roman.
%23129032: TANSMAN, A.M. - The writings of Koda Aya, a Japanese Literary Daughter.
%23100906: TANTAVY, MOUHAMMAD AYYAD EL- - Traité de la langue arabe vulgaire : collection de textes, d'expressions et de phrases avec traductions en français.
%23263484: TANZI, VITO. - Taxation in an Integrating World (Integrating National Economies : Promise and Pitfalls).
%23245036: TARDIF, RENÉ. - Une maison d'aliénés et de correctionnaires sous l'Ancien Régime au XVIIIe siècle : (Histoire de la Charité de Château-Thierry).
%2378873: TARDIF, ADOLPHE. - Le droit prive au 13e siecle, d'apres les coutumes de Toulouse et de Montpellier.
%2378876: TARDIF, ADOLPHE. - Le procedure civile et criminelle aux 13. et 14. siecles, ou procedure de transition.
%2378877: TARDIF, JULES. - Études sur les institutions politiques et administratives de la France: période mérovingienne.
%23171157: TARDY, LOUIS. - Rapport sur les systèmes de crédit agricole et d'assurances agricoles.
%2389218: TARGETTI, FERDINANDO. - Nicholas Kaldor : the Economics and Politics of Capitalism as a Dynamic System.
%23210590: TARIFA, FATOS - Breakdown of State Socialism and the Emerging Post-Socialist Order.
%2398606: TARLÉ, E. - Germinal und Prairial.
%2372271: TARLING, NICHOLAS. - A Sudden Rampage: The Japanese Occupation of Southeast Asia, 1941-1945.
%23180399: TARSKI, ALFRED. - Inleiding tot de logica en tot de methodeleer der deductieve wetenschappen.
%2334848: TARTAGLIA, H. - l'Histoire de la pharmacie en Yougoslavie et sa situation actuelle.
%23261716: TASCHKE, J. & F. BREIDENSTEIN (HRSG.) - Die Genomanalyse im Strafverfahren.
%2310806: TASSEY, GREGORY. - Technology infrastructure and competitive position.
%23170375: TATE, D.J.M. - The making of modern South-East Asia. Volume 1: The European conquest.
%2335175: TATOM, JACQUELINE (ED.) - Making the metropolitan landscape : standing firm on middle ground.
%2337765: TAUB, GADI - The Settlers and the Struggle over the Meaning of Zionism.
%23136377: TAUBENFELD, HOWARD J. - A Treaty for Antarctica.
%2378879: TAUBENSCHLAG, RAFAEL. - Das Strafrecht im Rechte der Papyri.
%23181041: TAUBES, TIMOTHY. - Art & philosophy.
%2379867: TAUSK, M. - Driehonderd jaar rachitis onderzoek. De Engelsche ziekte in de geneeskunde voorheen en thans, 1645-1945.
%23147990: TAUSSIG, F.W. - Principles of economics.
%2323875: TAVERNE, ED. - Franziska Linkerhand (1974) : een architectuurhistorische beschouwing over een roman van Brigitte Reimann.
%23154518: TAX, KARL. - Das Janota-Officium. Geschichte und Sprache eines ripuarischen Stundenbuches.
%2323747: TAYLER, BARRY. - Vagrant writing : social and semiotic disorders in the English Renaissance.
%23239874: TAYLOR, RONALD. - Kurt Weill. Composer in a divided world.
%2358180: TAYLOR, K.F. - In the theater of criminal justice : the Palais de Justice in Second Empire Paris.
%23248704: TAYLOR, MICHAEL (ED.) - Pragmatism, education and children : international philosophical perspectives.
%23231001: TAYLOR, ROGER - Impressed by Light: British Photographs from Paper Negatives, 1840-1860.
%23214647: TAYLOR, ANDREW. - The world of Gerard Mercator : the mapmaker who revolutionized geography.
%23230938: TAYLOR, SCOTT K. - Honor and Violence in Golden Age Spain.
%23175276: TAYLOR, PAUL W. - Principles of ethics : an introduction.
%23145420: TAYLOR, ANTHONY. - 'Down with the Crown'. British Anti-monarchism and debates about Royalty since 1790.
%2355039: TAYLOR, STEVEN L. & RICHARD A. SCANLAN (EDS.) - Food Toxicology : a perspective on the relative risks
%23151944: TAYLOR, TREVOR. - European security and the former Soviet Union : dangers , opportunities and gambles.
%23123729: TAYLOR, TIMOTHY - The Prehistory of Sex. Four million years of human sexual culture.
%23150542: TAYLOR, TREVOR (ED.) - The Collapse of the Soviet empire : managing the regional fall-out.
%23129961: TAYLOR, B.B. - Education and the Law. A Dictionary.
%23130417: TAYLOR, ASTRA. - Examined life : excursions with contemporary thinkers.
%23263909: TAYLOR, J. EDWARD & ANTONIO YÚNEZ-NAUDE. - Development Centre Studies Education, Migration and Productivity: An Analytic Approach and Evidence from Rural Mexico.
%23235733: TAYLOR, LANCE. - The Rocky Road to Reform. Adjustment, income distribution, and growth in de developing world.
%23246738: TAYLOR, RONALD. - Kurt Weill : composer in a divided world.
%2390705: TAYLOR, STEVE. - 100 Years of magazine covers.
%2355233: TAYLOR, JOHN N. - A treatise on American Law of Landlord and Tenant; embracing the statutory provisions and judicial decisions of the several United States in reference thereto. With a selection of precedents.
%23210812: TAYLOR,LEIGHTON R.. - Sharks of Hawaii : their biology and cultural significance.
%2359064: TAYLOR, C.C.W. - Socrates. [Kopstukken filosofie].
%23260140: TAYLOR, JOHN G. - The race for consciousness.
%23252822: TAYLOR, CHARLES. - Hegel.
%23262264: TAYLOR, C.C.W. (ED.) - Oxford studies in ancient philosophy, Volume 14, 1996.
%23231607: TAYLOR, MARTIN - Martin Taylor: The Autobiography of a Travelling Musician (Sanctuary Encores).
%23114956: TAYLOR, ALASTAIR M. - Indonesian independence and the United Nations.
%23239209: TAYLOR, FRED. - The Berlin Wall : 13 August 1961-9 November 1989.
%2390449: TAYLOR, BRON RAYMOND. - Affirmative action at work : law, politics and ethics.
%23219253: TAYLOR, JOHN G. - The race for consciousness.
%23220623: TAYLOR, STUART ROSS. - Destiny or chance : our solar system and its place in the cosmos.
%23244430: TAYLOR, FREDERICK - Exorcising Hitler: The Occupation and Denazification of Germany.
%2375328: TAZIEFF, HAROUN. - Le Gouffre de la Pierre Saint-Martin.
%23192769: TAZÓN SALCES, JUAN E. & ISABEL CARRERA SUÁREZ (EDS.) - Post/imperial encounters : Anglo-Hispanic cultural relations.
%2374016: TCHEREVKOFF, MICHEL - Shoe Fleur: A Footwear Fantasy.
%23211078: TEAL, HARVEY S. - Partners with the sun : South Carolina photographers, 1840-1940.
%23252712: TEALE, A.E. - Kantian ethics.
%23152676: CRISIS ONDERZOEK TEAM. - Jongerendemonstratie in Den Haag. Onderzoek en evaluatie van de gebeurtenissen van 8 mei 1993.
%23257419: CRISIS ONDERZOEK TEAM. - Reforger '87 : een crisis die geen crisis werd : observatie en analyse van een civiel-militaire operatie.
%2365665: TEBBS, C. (ED.) - Global constitutional law collection. Vol. I: Europe A-EST (Albania-Estonia).
%2354233: TEBRAKE, WILLIAM H. - Medieval frontier : culture and ecology in Rijnland.
%2359772: TEDING VAN BERKHOUT, GOVERT. - De Volkenbond : christelijk-nationale staatspolitiek en het geloof aan staat en Volkenbond van binnen bekeken.
%23185809: TEEKENS, RUDOLF. - Prediction methods in multiplicative models.
%2317632: TEESELING-BROUNTS, INGEBORG VAN ... ET AL. - Ed van Teeseling : beeldhouwer
%23224114: TEESING, N., R. UYLENBURG & C.T. NIJENHUIS. - Toegang tot het milieurecht : een inleiding voor niet-juristen.
%23213444: TEEUW, A. & S.O. ROBSON (EDS.) - Bhomantaka : the death of Bhoma.
%23235423: TEEUW, WOUTER B., VEDDER, ANTON - Security applications for converging technologies : impact on the constitutional state and the legal order.
%23102547: TEEUW, A. - De ontwikkeling van een woordenschat : het Indonesisch 1945-1995.
%23181883: TEEUW, ANDRIES. - Het Bhomakawya. Een oudjavaans gedicht.
%23178608: TEFF, HARVEY. - Reasonable care: legal perspectives on the Doctor/Patient relationship.
%2385472: TEGGE, GUENTHER. - Stärke und Stärkderivate.
%23247099: TEGTMEYER, WERNER. - Arbeitsrecht. I: Grundlagen und Wesen des Arbeitsrecht
%23213219: TEHRANIAN, MAJID (ED.) - Bridging a Gulf: Peace-Building in West Asia.
%2393710: TEICH, MIKULAS. - A documentary history of biochemistry, 1770-1940
%23221507: TEICHLER, ULRICH. - Brennpunkt Hochschule : neuere Analysen zu Hochschule, Beruf und Gesellschaft.
%2390910: TEICHMANN, H. - George S. Kaufmann. An intimate portrait.
%23128772: TEICHMÜLLER, GUSTAV - Aristotelische Forschungen. Band 1: Beiträge zur Erklärung der Poetik des Aristoteles; Band 2: Aristoteles Philosophie der Kunst, erklärt; Band 3: Geschichte des Begriffs der Parusie.
%23180008: TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE. - Het verschijnsel mens.
%23212801: TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE. - Science et Christ (Oeuvres de Teilhard de Chardin).
%2362451: TEITLER, G. - Toepassing van geweld : sociologische essays over geweld, verzet en militaire organisatie.
%235692: TEITLER, G. - Ambivalentie en aarzeling : het beleid van Nederland en Nederlands-Indië ten aanzien van hun kustwateren, 1870-1962.
%23102549: TEITLER, G. - Vlootvoogd in de knel : vice-admiraal A.S. Pinke tussen de marinestaf, Indië en de Indonesische revolutie.
%23229135: TEITLER, GERKE. - De wording van het professionele officierskorps : een sociologisch-historische analyse.
%23225187: TEIXEIRA, R.M. - Atlas van de Nederlandse broedvogels.
%2388741: TEIXEIRA, RUY A. - The Disappearing American Voter.
%23122984: TEJADA, FRANCISCO ELIAS DE. - La Filosofia del derecho y del Estado en Rumania.
%23185061: TELBAN, BORUT. - Dancing through time : a Sepik cosmology.
%23254238: TELDERS, B.M. - La revision des traités de 1839.
%2325271: TELDERS, B.M. - Verzamelde geschriften. 6 Dln.
%2313108: TELDERS, C.S. (E.A) - Levensbeschrijving van prof.mr. B.M. Telders.
%2313981: TELDERS, B.M. - Nederlandsch Octrooirecht : Handboek voor de praktijk.
%2333971: TELDERS, C.H. - Schadeloosstelling voor onteigening. De rechtspraak van de Hoge Raad tot 1 juli 1967.
%23207773: TELEHALA, ADETTE - Ambon verslagen : gewone mensen over geweld, vrienden en vijanden.
%23150493: TELHAMI, SHIBLEY & MICHAEL BARNETT (EDS.) - Identity and foreign policy in the Middle East.
%23102729: TELLA, GUIDO DI & D. CAMERON WATT (EDS.) - Argentina between the great powers, 1939-46.
%23227819: TELLEGEN, NINA - Rural Enterprises in Malawi: Necessity or Opportunity?.
%23200094: TELLEGEN, FRANCSICUS P. A. - Dioxaan en derivaten.
%23259335: TELLEGEN, EGBERT. - Het utopisme van de drugsbestrijding.
%232220: TELLEGEN, EGBERT. - Groene herfst : een halve eeuw milieu.
%23203373: TELLEGEN, EGBERT (RED.) - Milieu-aktie in Nederland.
%2314278: TELLER, EDWARD. - Better a shield than a sword : perspectives on defence and technology.
%23262655: TELSER, LESTER G. - Economic Theory and the Core.
%23239815: TELTSCHER, KATE. - The high road to China : George Bogle , the Panchen Lama , and the first British expedition to Tibet.
%23173648: TELUSHKIN, DVORAH. - Master of dreams : a memoir of Isaac Bashevis Singer.
%23156946: TEMIN, PETER. - Lessons from the Great Depression.
%23243818: TEMKIN, ANN. - Contemporary voices : works from the UBS Art Collection.
%2366830: TEMMAM, ABU (ED.) - Hamasa oder die ältesten arabischen Volkslieder. Erster und zweiter Teil.
%23198672: TEMPEL, B. VAN DEN. - The evolution of social systems in Europe.
%2314698: TEMPEL, A.J. VAN DEN. - Recente ontwikkelingen in het internationale belastingrecht : rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar in het belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam op 28 november 1960.
%238412: TEMPEL, A.J. VAN DEN. - e.a. Tributen aan het recht : bundel t.g.v. 100-jarig bestaan Weekblad voor Fiscaal Recht.
%23239680: TEMPLE, KATHRYN. - Scandal nation : law and authorship in Britain , 1750-1832.
%23257626: TEMPLE, RICHARD CARNAC., VARTHEMA, LUDOVICO DI. - The itinerary of Ludovico di Varthema of Bologna.
%23202659: TEMPLEMAN, FREDERICK & C.T. GREENACRE. - Marine insurance : its principles and practice.
%23100745: PROKOP VON TEMPLIN - Encaeniale, das ist: hundert Kirch-Tag-Predigen, Salzburg 1671.
%2322162: TENDELOO, N.P. - Kennis, wetenschap en kunst.
%23249328: TENENBAUM, SHELLY. - A credit to their community : Jewish loan societies in the United States , 1880-1945.
%23213696: TENGBERGEN, MAARTEN., - Klassieken van de Russische literatuur : [samenvattingen en analyses van de bekendste werken uit de Russische literatuur, van Poesjkin tot Zinowjew].
%23118532: TENHAEFF, N.B. (ED.) - Bisschop David van Bourgondië en zijn stad. Utrechtsch-Hollandsche jaarboeken 1481-1483 van de hand van een onbekenden gelijktijdigen schrijver.
%23162372: TENNANT, PAUL. - Aboriginal peoples and politics : the Indian land question in British Columbia, 1849-1989.
%2341828: TENNEKES, J. - Anthropology, relativism and method : an inquiry into the methodological principles of a science of culture.
%2351169: TENT, JAMES F. - The Free University of Berlin : a political history.
%2372510: TÉPHANY, JOSEPH-MARIE (ED.) - Vie et oeuvres de Mgr. Joseph-Marie Graveran : évêque de Quimper et de Léon.
%2366620: TEPLÀ, K. - Accounting for the quality of work-life. Putting price tags on sources of job (dis)satisfaction.
%23181353: TERADA, ALICE M. - The magic crocodile and other folktales from Indonesia.
%23138319: TERBORGH-DUPUIS, HELEEN. - Medische ethiek in perspectief : een onderzoek naar normen en argumentaties in de (medische) ethiek.
%23247781: TERKEL, STUDS. - The Spectator: Talk about Movies and Plays with the People Who Make Them.
%23243843: TERKEL, STUDS. - Touch and go : a memoir.
%23243905: TERKEL, STUDS. - The good war : an oral history of World War Two.
%2342168: TERKEL, STUDS. - Touch and Go: A Memoir.
%23248169: TERKEL, STUDS. - Hope dies last : keeping faith in difficult times.
%23248171: TERKEL, STUDS. - Giants of jazz.
%23248172: TERKEL, STUDS. - The Studs Terkel reader : my American century.
%23246777: TERKEL, STUDS. - Race : how blacks and whites think and feel about the American obsession.
%23246788: TERKEL, STUDS. - Talking to myself : a memoir of my times.
%2325160: TERLOUW, GERT-JAN & UDO ARON. - Twee jaar MOT : een evaluatie van de uitvoering van de Wet melding ongebruikelijke transacties.
%2342659: TERMEER, GUUS... [ET AL. - Dienstweigeraars : over dienstweigering en verzet tegen het militarisme vanaf de eeuwwisseling tot nu.
%23105031: TERMEER, H.J.C. - Historische bibliografische gids : apparaat voor het vinden van gepubliceerde en ongepubliceerde informatie uit heden en verleden. 3e druk.
%2318200: TERNAUX, ELODIE - Material World 3
%23200291: TERPSTRA, JACOBA LOUISA ALETTA. - Nijmegen in de Middeleeuwen.
%23231835: TERPSTRA, DOEKLE - Waar het visioen verdwijnt, verwildert het volk.
%23210820: TERPSTRA, H. - Jacob van Neck : Amsterdams admiraal en regent.
%23192772: TERPSTRA, L.E. - Publiek geheim : jeugdprostitutie : negen portretten.
%2341025: TERQUEM, FRANCIS. - Le coup d'état judiciaire.
%23231262: TERRA, BEN J.M. & PETER J. WATTEL. - European Tax Law. 6th edition. Student edition.
%23219480: TERRAROLI, VALERIO. - Skira dictionary of modern decorative arts : 1851-1942.
%23179111: TERRASSON, ANTOINE. - Histoire de la jurisprudence romaine, contenant son origine et ses progrès depuis la fondation de Rome jusqu'à présent... Avec un recueil de ce qui nous reste de contrats, testamens et autres actes judiciaires des anciens Romains. Pour servir d'introduction à l'étude du Corps de droit civil, à la lecture des commentateurs du droit romain et à l'ouvrage intitulé; Les Loix civiles dans leur ordre naturel.
%23120508: TERRICABRAS, JOSEP-MARIA (ED.) - A Wittgenstein Symposium (Girona, 1989).
%23124290: TERRY, SARAH MEIKLEJOHN (ED.) - Soviet policy in Eastern Europe.
%2343450: TERRY, JENNIFER - An American obsession : science, medicine, and homosexuality in modern..
%23173364: TERVOOREN, W. - Die Finanzierung von Kautschukplantagen.
%239329: TERWEE-VAN HILTEN, C.A. - Alimentatie.
%233932: TERWEE-VAN HILTEN, C.A. - Alimentatie.
%23258969: TERWIEL, BAREND JAN. - Monks and Magic: revisiting a Classic Study of Religious Ceremonies in Thailand.
%23142101: TERWINDT, FR.H. E.A - 25 Jaar Katholieke Jonge-Werkgevers Vereeniging, 1941.
%23237954: TESSER, J.H.M. - Petrus Canisius als humanistisch geleerde.
%23247177: TESSER, J.H.M. - Petrus Canisius als humanistisch geleerde.
%23192580: JOHN TESSITORE. - A Global Agenda : issues before the 51st General Assembly of the United Nations.
%23111514: TESTE, PAULIN. - Le précuseur.
%23223618: TETLOW, ELISABETH MEIER. - Women, crime, and punishment in ancient law and society : Volume 2 : Ancient Greece.
%23247154: TETS, JACOBUS GEORGIUS HIERONYMUS VAN. - Dissertatio historica juris publici, continens Historiam muneris consiliarii pensionarii Hollandiae.
%23236652: N.V. LETTERGIETERIJ AMSTERDAM VOORHEEN N. TETTERODE. - Selección de tipos modernos; Colecção de tipos modernos.
%23114643: TEUBEN, REINSKE. - Verhandelbare emissierechten : juridische aspecten van emissiehandel voor CO2 in Nederland en de Europese Unie.
%2313726: TEUBEN, H.N. - Recht op Arbeid in historie en in verklaring van mensenrechten.
%23259456: TEUBEN, REINSKE. - Verhandelbare emissierechten : juridische aspecten van emissiehandel voor CO2 in Nederland en de Europese Unie.
%23106934: TEUFEL, J.K. - Eine Lebensbeschreibung des Scheichs 'Ali-I Hamadani (gestorben 1385). Die Xulasat Ul-Manaqib des Maulana Nur Ud-Din CaFar-i Badaxsi.
%23128775: TEUFFEL, WILHELM SIGMUND. - Geschichte der römischen Literatur.
%23245633: TEULINGS, COEN; LANS BOVENBERG & HARRY VAN DALEN. - De cirkel van goede intenties : de economie van het publieke belang.
%23235632: TEUNIS, NIELS & GILBERT H. HERDT (EDS.) - Sexual inequalities and social justice.
%23228994: TEUNISSEN, JAN JOOST & AGE AKKERMAN. - HIPC debt relief : myths and reality.
%23223586: TEUNISSEN, JAN JOOST - A regional approach to financial crisis prevention : lessons from Europe and initiatives in Asia, Latin America and Africa.
%23212138: TEUNISSEN, JAN JOOST & AGE AKKERMAN (EDS.) - Global Imbalances and the US Debt Problem: Should Developing Countries Support the Us Dollar?.
%23263898: TEUNISSEN, JAN JOOST & AGE AKKERMAN (EDS.) - The crisis that was not prevented : lessons for Argentina, the IMF, and globalisation.
%2383696: TEUNISSEN, J.M.H.F. - Het burgerlijk kleed van de staat. Beschouwingen over de tweewegenleer.
%23229056: TEUNISSEN, ANKE & IRIS PRONK. - Nestblijvers : volwassenen die thuis wonen.
%2329947: TEUNISSEN, JAN JOOST & AGE AKKERMAN (EDS.) - Helping the poor? : the IMF and low-income countries.
%2370789: TEUNISSEN, JAN JOOST & AGE AKKERMAN (EDS.) - Protecting the poor : global financial institutions and the vulnerability of low-income countries.
%23180480: TEUNISSEN, JAN JOOST - Reforming the International Financial System Crisis Prevention and Response.
%2375532: TEUNTER, LINDA HARMINA - Analysis of sales promotion effects on household purchase behavior.
%2335846: TEWARIE-MUNGRA, C.S.B. - Schistosomiasis in Surinam. A clinico-pathological and epidemiological survey. Diss.
%23232072: TEX, C.A. DEN; G.W. VREEDE; R.W.J.C. BAKE; H.A. WIJNNE; E. VAN VOORTHUYSEN. - Konvoluut. [1] : Twee voorlezingen over graanwetten en graanhandel : gehouden bij de School voor Koophandel en Nijverheid te Amsterdam, op 12 en 19 december 1846 / C.A. den Tex; [2] : Neêrlands vroegere alliantiën : eene voorlezig / G.W. Vreede; [3] : De doorgraving der landengte van Suez en hare gevolgen voor Nederland en zijne koloniën : twee voorlezingen .../ R.W.J.C. Bake; [4] : Iets over de scheepvaart en afwateringskanalen in de provincie Groningen : twee voorlezingen ... / H.A. Wijnne; [5] : Werkverschaffing : eene voorlezing / E. van Voorthuysen : eene voorlezing.
%23236156: TEX, EMILE DEN. - Een voorspel van de moderne vulkaankunde in West-Europa : met nadruk op de Republiek der Verenigde Nederlanden.
%23181772: TEX, NICOLAAS JACOBUS DEN. - Jacob Hop, gezant der Vereenigde Nederlanden (Specimen historico-politicum inaugurale de Jacobo Hop, legato Batavo).
%23255173: TEZEL, GÜLBAHAR. - Alfred Marshall on methodology : tensions and teachings.
%2370915: TEZNER, F. - Das freie Ermessen der Verwaltungsbehörden : kritisch-systematisch erörtert auf Grund der österreichischen verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung.
%23143758: THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE. - William Makepeace Thackeray Library
%23122791: THACKRAY, ARNOLD & E. MENDELSOHN (EDS.) - Science and Values. Patterns of tradition and change.
%23235861: THAGARD, PAUL. - Coherence in Thought and Action.
%23221424: THALBERG, HANS - Von der Kunst, Osterreicher zu sein: Erinnerungen und Tagebuchnotizen (Dokumente zu Alltag, Politik und Zeitgeschichte) (German Edition).
%23162705: THALBITZER, WILLIAM - Eskimo-Liederen van Oost-Groenland.
%2326017: THALLEMER, AXEL & JENS REESE. - Visual permutations : creativity here and now.
%2326011: THALLEMER, AXEL & JENS REESE. - Scionic : purpose-driven gestalt : the end of design.
%23252624: THAMIN, RAYMOND. - Un problème moral dans l'Antiquité : étude sur la casuistique stoïcienne.
%23219169: THANE, PAT (ED.) - A history of old age.
%23243805: AL THANI, HASAN. - A vision of Yemen = Regard sur le Yémen.
%2385390: THARAKAN, T.H.M. - Intra-industry trade : empirical and methodological aspects.
%2394064: THARIN, CLAUDE MARIE PAUL (1787-1843) - Atlas des prédicateurs ou plans de sermons mis en tableaux synoptiques à l'usage des ecclésiastiques qui veulent se livrer à l'improvisation ou à la pratique de la méditation. Troisième édition.
%23221416: THAWNGHMUNG, ARDETH MAUNG - The Other Karen in Myanmar: Ethnic Minorities and the Struggle without Arms.
%23208674: THAYSEN, UWE - The U.s. Congress And The German Bundestag: Comparisons Of Democratic Processes.
%23252387: THEEUWEN, P.J.H.M. - Pieter 't Hoen en De Post van den Neder-Rhijn (1781-1787) : een bijdrage tot de kennis van de Nederlandse geschiedenis in het laatste kwart van de achttiende eeuw.
%2332330: THEEWES, JACQUES. - Waarde en waardering van bedrijfseconomische informatie : liber amicorum prof.dr. Jacques Theewes.
%2393467: THEIL, HENRI. - Linear aggregation of economic relations.
%23110125: THEIL, HENRI. - Optimal decision rules for government and industry.
%23198521: THEIL, HENRI. - Principles of econometrics.
%23198663: THEIL, HENRI. - Statistical decomposition analysis : with applications in the social and administrative sciences.
%2370661: THEIL, HENRI. - Applied economic forecasting.
%2334762: THEIL, HENRI. - Theory and measurement of consumer demand. 2 Volumes.
%2341130: THEIL, HENRI. - Theory and measurement of consumer demand : Volume 1. 001
%23166036: THEIL, HENRI. - System-wide explorations in international economics, input-output analysis, and marketing research.
%23181964: THEIL, HENRI. - De invloed van de voorraden op het consumentengedrag.
%23180637: THEIL, HENRI. - Theory and measurement of consumer demand : Volume 2.
%23185855: THEISSEN, ELISABETH WILHELMINA. - Das Ich bei Rilke und Carossa.
%2368319: VERLOREN VAN THEMAAT. I.W. - Mededingingsrecht 2010. Deel 1 : nationaal recht.
%23216006: FRIEND THEODORE. - The Blue-eyed enemy : Japan against the West in Java & Luzon 1942-1945.
%23259408: THEOKAS, ANDREW C. - Grounds for review : the garden festival in urban planning and design.
%2376295: THEOPHANOUS, ANDREAS - The Cyprus Question and the Eu; the Challenge and the Promise.
%23131128: THERBORN, GÖRAN - Kritiek en revolutie : een essay over de Frankfurter Schule.
%23142594: THERBORN, GÖRAN - Ideologie en macht.
%2360534: THERNKORN, LINDA LEE. - Landscaping the powers of darkness & light : 600 BC - 350 AD settlement concerns of Noord-Holland in wider perspective.
%2395611: THÉROU DE SANCERRE, LOUIS CH.V.A., ABBÉ. - Catéchisme raisonné, historique et dogmatique, à l'usage des collèges, institutions des deux sexes et paroisses. Ouvrage approuvé par Monseigneur l'Archevêque de Paris. Troisième édition, revue, corigée et augmentée.
%2333832: THERRIEN, ROBERT - Robert Therrien: Arbeiten auf Papier / Works on Paper (English and German Edition).
%2383684: THEUNIS, F.J. - Verba volant : monumentum trilingue.
%23118177: THEUNISSE, J.G.L. - Jan Frederik Vlekke, 1849-1903 : ethiek en rentabiliteit in een ondernemersleven.
%23206907: THEUNISSEN, GERT H. - Das Schweigen und sein Publikum : eine Dokumentation.
%2396556: THEUNISSEN, LIESBETH. - Midden-bronstijdsamenlevingen in het zuiden van de Lage Landen. Een evaluatie van het begrip 'Hilversum-cultuur'.
%2325122: THEUNISSEN, W.P. - Ikonen : historisch, aesthetisch en theologisch belicht : een studie over Byzantijns-Russische schilderkunst met houtvignetten van Joan Collette, acht reproducties in kleur en zes en vijftig in zwart-wit.
%2327143: THEUNISSEN, BERT. - De januskop van de wetenschapsgeschiedenis.
%2343126: THEWISSEN, MARIE ANTOINE FRANÇOIS CHARLES. - Twee Byzantijnsche H. Kruisrelieken uit den Schat der voormalige Kapittelkerk van Onze Lieve Vrouw te Maastricht.
%23235774: THEYSE, FERDINAND JOSEPHUS DANIEL. - De stijging van het prijsniveau en de politiek der Nederlandsche Bank tijdens de oorlogsjaren.
%23224222: THIAM, CHEIKH TIDIANE - Legislations et pluralisme radiophonique en Afrique de l'Ouest (French Edition).
%23110842: THIBAULT, HERVÉ J. - Creation and metaphysics : a genetic approach to existential act.
%23147250: THIBAUT, JEAN-BAPTISTE. - Monuments de la notation ekphonétique et hagiopolite de l'eglise greque.
%23166521: THIBIERGE, C. (ED.) - Le statut juridique du fonds de commerce.
%23109940: THIE, A.A.; J. DE KONING & W.J. VAN BIJSTERVELD. - Focus op fiscus : het reilen en zeilen van de Belastingdienst in de jaren 1940-1985.
%23102554: THIEL, J.H. - Oude geschiedenis en historische kritiek, voorheen en thans.
%23102555: THIEL, J.H. - De Romeinse strategie ter zee in de eerste Punische oorlog.
%2392688: THIEL, J.H. - Rond het syracusaansche experiment.
%23102557: THIEL, J.H. - De voorzitter van de Atheense volksvergadering.
%23176235: THIEL, JAN AUGUST VAN - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, (...) voor de Faculteit te verdedigen op Woensdag 17 Ferbruari 1909, ... door Jan August van Thiel.
%23102556: THIEL, J.H. - The Inscription from Troezen.
%23219197: THIEL, FRANK. - Frank Thiel : a Berlin decade 1995-2005.
%23242874: THIELE, GRAHAM (EDITOR) - Non-Governmental Organizations and the State in Latin America: Rethinking Roles in Sustainable Agricultural Development.
%23131809: THIELE, LESLIE PAUL. - Timely Meditations. Martin Heidegger and Postmodern Politics.
%23124985: THIELE, LESLIE PAUL. - Timely Meditations. Martin Heidegger and Postmodern Politics.
%23191296: THIELEN, J.E.D.M. - Oude en nieuwe opvattingen over het ontstaan van de algehele gemeenschap van goederen.
%23136888: THIELEN, EVERT. - Unified. Veelluik geschilderd in opdracht van Sara Lee/DE door Evert Thielen in de periode 1993-1996.
%2396201: THIENEN, GERARD VAN (ED.). - INCUNABULA in Dutch Libraries (IDL).
%23113202: THIENEN, F.S.W. VAN & J. DUYVETTER. - Klederdrachten.
%23166422: THIENEN, F.W.S. VAN. - Het doek gaat op : vijfentwintig eeuwen in en om het Europese theater.
%23213691: THIJN, ED VAN. - Retour Den Haag : dagboek van een minister.
%23234509: THIJS, ALFONS K.L. - De zijdenijverheid te Antwerpen in de zeventiende eeuw.
%2323635: THIJSSEN-SCHOUTE, C.L. - Nederlands Cartesianisme.
%2395808: THILO, C.A. - Die Religionsphilosophie des Descartes und Malebranche.
%23106011: THINES, GEORGES. - La problématique de la psychologie.
%2358152: THINES, GEORGES. - La problématique de la psychologie.
%23100910: THISSEN, PETER G.B. - Werk, netwerk en letterwerk van de familie Van Hoogstraten in de zeventiende eeuw : sociaal-economische en sociaal-culturele achtergronden van geletterden in de Republiek.
%23259434: THODÉ, GLENN ALBERT EDWARD. - Een stelsel van strafvorderlijke waarborgen : een studie over rechtsbescherming en dwangmiddelen in de wetboeken van strafvordering van de Nederlandse Antillen en Aruba.
%23155663: THODEN VAN VELZEN, HENDRIK U.E. - Politieke beheersing in de Djuka Maatschappij : een studie van een onvolledig machtsoverwicht.
%2323271: THOENES, PIET. - De elite in de verzorgingsstaat : sociologische proeve van een terugkeer naar Domineesland.
%2324472: THOM, DERRICK J. - The Niger-Nigeria boundary 1890-1906 : a study of ethnic frontiers and a colonial boundary.
%23147083: THOMA, RICHARD. - Der Polizeibefehl im Badischen Recht. Erster Teil.
%23255885: THOMAS, S. BERNARD. - Season of high adventure : Edgar Snow in China.
%23238437: THOMAS, DEBORAH A. - Thackeray and slavery.
%23253502: THOMAS, GERAINT & ALASTAIR HUDSON. - The law of trusts.
%23217587: THOMAS, SCOTT M. - The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations: The Struggle for the Soul of the Twenty-First Century.
%23166085: THOMAS, DONALD SERRELL. - The enemy within : hucksters, racketeers, deserters & civilians during the Second World War.
%23106988: THOMAS, CLAUDIA N. - Alexander Pope and His Eighteenth-Century Women Readers.
%23154305: THOMAS, TOM - The Influence of Cluster Environment on Galaxies.
%23195384: THOMAS, FRANÇOISE. - De Europese rechtshulpverdragen in strafzaken : ontstaan en evolutie van een Europees strafrechtsbeleid van uitlevering tot overdracht van strafvervolgingen.
%23212940: THOMAS, D.M. - Alexander Solzhenitsyn : a century in his life.
%23107353: THOMAS, DAVID ... ET AL. - Flexibility and commitment in planning : acomparative study of local planning and development in the Netherlands and England.
%2347419: THOMAS, DOMINIC - Nation-Building, Propaganda, and Literature in Francophone Africa.
%2345058: THOMAS, A. VAN WYNEN & A.J. THOMAS, JR. - The Organization of American States.
%23257562: THOMAS, PASCOE - Journal of a voyage to the South-seas. A true and impartial journal of a voyage to the South-seas ...
%2394996: THOMAS, CHANTAL & JOEL P. TRACHTMAN. - Developing countries in the WTO legal system.
%2384682: THOMAS, GARETH - John Lennon: The Illustrated Biography.
%2361228: THOMAS, VIVIEN T. - Pioneering Research in Surgical Shock and Cardiovascular Surgery : Vivien Thomas and his work with Alfred Blalock : an Autobiography.
%23177995: THOMAS, DARRYL C. - The theory and Practice of Third World Solidarity:.
%23243395: THOMAS, DONALD - The Enemy Within: Hucksters, Racketeers, Deserters, and Civilians During the Second World War.
%23233404: THOMAS, ALAN. - Value and context : the nature of moral and political knowledge.
%23220449: THOMAS, ANABEL. - Art and piety in the female religious communities of Renaissance Italy : iconography , space , and the religious woman's perspective.
%2373770: THOMASIUS, CHRISTIAN. - Historia contentionis inter imperium et sacerdotium, breviter delineata usque ad saeculum XVI. Cum appendice supplementorum ad cap. 17. Cautelarum circa praecognita iurisprudentiae ecclesiasticae de iure summarum potestatum circa sacra.
%2372619: THOMASIUS, CHRISTIAN. - Fundamenta iuris naturae et gentium. (Ex sensu communi deducta, in quibus ubique secernuntur principia honesti, iusti ac decori cum adiuncta emendatione ad ista fundamenta, institutionem iurisprudentiae divinae).
%2374582: THOMASIUS, CHRISTIAN. - Summarischer Entwurf der Grundlehren, die einem Studioso iuris zu wissen und auf Universitäten zu lernen nötig sind.
%2374583: THOMASIUS, CHRISTIAN. - Vollständige Erläuterung der Kirchenrechtsgelahrtheit. Teil 1: Grundiche Abhandlung vom Verhältnis der Religion gegen den Staat. Über Pufendorfs Tractatus de habitu religionis christianae ad vitam civilem, mit einer Übersetzung des Pufendorfschen Textes. Teil 2: Genauere Abhandlung der eigentlichen Kirchenreschtsgelahrtheit. Aus einem akkuraten Manuskript mitgeteilt von August Rudolph Jesaias Bünemann.
%2374584: THOMASIUS, CHRISTIAN. - Christian Thomasius : Leben und Lebenswerk. Abhandlungen und Aufsätze von M. Fleischmann, A. Rausch, G. Baesecke, G. Müller, H. Freydank, A. Nebe, B. Weissenborn, E. Neuss, W. Becker.
%2374408: THOMASIUS, CHRISTIAN. - Institutiones iurisprudentiae divinae libri III, in quibus fundamenta iuris naturalis secundum hypotheses illustris Pufendorffi perspicue demonstrantur.
%23232360: THOMASSEN, J.J.A., M.P.C.M. VAN SCHENDELEN, M.I. ZIELONKA-GOEI (RED.) - De geachte afgevaardigde... : hoe kamerleden denken over het Nederlandse parlement.
%23232857: THOMASSEN, WILHELMINA. - Fundamentele waarden in het recht.
%23235275: THOMASSEN, ALINE. - I travel in your head = Ik reis in jouw hoofd.
%2317735: THOMASSEN, ARNOLD JOANNES W. M. - On the representation of verbal items in short-term memory.
%2381006: THOMASSEN, K. & WOLF, C. DE. - Accoord. C.R. Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworvem tijdens het bibliothecariaat van dr. C. Reedijk. Tentoonstelling 25 april-26 juni 1986.
%23243152: THOMASSEN, WILHELMINA. - Fundamental values in the law.
%2345144: THOMASSEN, JACQUES; KEES AARTS & HENK VAN DER KOLK (EDS.) - Politieke veranderingen in Nederland 1971-1998 : kiezers en de smalle marges van de politiek.
%2376797: THOMASSEN, J.J.A. - (red.). Democratie : theorie en praktijk.
%23133786: THOMASSEN, J.J.A. (ED.) - Hedendaagsche democratie.
%233876: THOMASSEN, WILHELMINA. - Opening van zaken : een en ander over de voorbereiding ener Partij van de Arbeid.
%23258224: THOME, RAINER. - Produktionskybernetik : Informationsfluss zur Steuerung und Regelung von Produktionsprozessen.
%23129275: THOMIS, M.I. - The Luddites - Machine-breaking in Recency England.
%2376577: THOMPSOM, B. & C.A. VIGGIANI (ED.). - Witnessing André Malraux: visions and re-visions.
%2326044: THOMPSOM, B. & C.A. VIGGIANI (ED.). - Witnessing André Malraux: visions and re-visions.
%23116738: THOMPSON, LEONARD MONTEATH. - The political mythology of apartheid.
%23104254: THOMPSON, L.B. - Dorothy Livesay.
%23233523: THOMPSON, WILLIE. - What happened to history ?.
%2321025: THOMPSON, LEROY. - The world's first SWAT Team : W.E. Fairbairn and the Shanghai Municipal Police Reserve Unit.
%23192582: THOMPSON, KENNETH W. (ED.) - The presidency in a world of diversity : ten Virginia papers, 1989-1992.
%23111512: THOMPSON, SILVANUS P. - The life of Lord Kelvin.
%2314089: THOMPSON, D.G. - De politiek eener democratie. Studie over Amerikaansche staatkundige toestanden. Naar het Engels door D.C. Nijhoff.
%23145097: THOMPSON, NICHOLAS & & SCOTT THOMPSON. - The baobab and the mango tree : lessons about development ; African and Asian contrasts.
%23118449: THOMPSON, DENNIS F. (DENNIS FRANK), 1940-. - Political ethics and public office.
%2333272: THOMPSON, EBEN FRANCIS - The Wisdom Of Omar Khayyam.
%23148880: THOMPSON, LEONARD MONTEATH. - The political mythology of apartheid.
%23100914: THOMPSON, HENRY (ED) - A Coptic palimsest : containing Joshua, Judges, Ruth, Judith and Esther in the Sahidic dialect : Coptic text edition from a seventh century manuscript in The British Museum.
%23151466: THOMPSON, HOLLAND - The Age of Invention : a Chronicle of Mechanical Conquest. (The Yale Chronicles of America Series, vol. 37)
%2375296: THOMPSON, DENNIS F. - Ethics in Congress : from individual to institutional corruption.
%23257774: THOMPSON, NICHOLAS. - The hawk and the dove : Paul Nitze, George Kennan, and the history of the Cold War.
%23196861: THOMPSON, R.H. - Naturally occurring quinones.
%23149806: THOMPSON, LAWRENCE S. - Wilhelm Waiblinger in Italy.
%23238728: THOMPSON, IAN H. - The Sun King's garden : Louis XIV , Andre Le Nôtre , and the creation of the gardens of Versailles.
%23192650: THOMPSON, KENNETH W. (ED.) - Statesmen who were never president.
%23220244: THOMPSON, PAUL. - Issues in evolutionary ethics.
%23219697: THOMPSON, CHRISTOPHER & JOHN W. TRAPHAGAN (EDS.) - Wearing cultural styles in Japan : concepts of tradition and modernity in practice.
%23151223: THOMSEN, CHRISTIAN W. & JENS MALTE FISCHER (EDS.) - Phantastik in Literatur und Kunst.
%23113641: THOMSEN, HANS. - Die Verteilung des landwirtschaftlichen Grundbesitzes in Südafrika.
%2321717: THOMSEN, CHRISTIAN W. - Dieter Sieger: Architect, Shipbuilder, Designer
%23239554: THOMSON, A. J. P. - Adorno : a guide for the perplexed.
%2319395: THOMSON, J.W.R. - Synthese. Een studie over het verband tussen werkgelegenheid en geldcirculatie.
%23217841: THOMSON, ELIZABETH & DAVID GUTMAN (EDS.) - The Lennon companion : twenty-five years of comment.
%23117762: THOMSON, K.S. - The Common But Less Frequent Loon and Other Essays.
%2394402: THOMSON, JUDITH JARVIS. - Goodness & advice.
%2363087: THOMSON, CLIVE (ED.) - Mikhail Bakhtin and the epistemology of discourse.
%23262575: THOMSON, WILLIAM - A guide for the young economist : [writing and speaking effectively about economics]
%2367841: THOMSON, ARTHUR. - Festskrift till Arthur Thomson den 6 november 1961.
%23225647: THOMSON, CLIVE (ED.) - Mikhail Bakhtin and the epistemology of discourse.
%2377678: THOMSON, JUDITH JARVIS. - The Electron in Chemistry. Being five lectures delivered at the Franklin Institute, Philadelphia.
%2374585: THOMSON, RICHARD. - An historical essay on the Magna Charta of King John: to which are added the Great Charter in Latin and English; the Charters of Liberties and Confirmations granted by Henry III, and Edward I; the original Charter of the Forests, and various authentic instruments connected with them: Explanatory notes on their several privileges; a descriptive account on the principal originals and editions extant, both in print and manuscript, and other illustrations, derived from the most interesting and authentic sources.
%23246758: THOMSON, ELLEN MAZUR. - The origins of graphic design in America , 1870-1920.
%23245543: THOMSON, BASIL. - Les exploits de Scotland Yard.
%23209242: THOOLEN, HANS & BERTH VERSTAPPEN. - Human rights missions : a study of the fact-finding practice of non-governmental organizations.
%23181939: THOOMES, JAN GERHARD. - Het openbaringsbegrip in het huidige theologische denken en zijn voorgeschiedenis.
%2326179: THORBECKE, J.R. - Het Thorbecke-Archief : 1798-1830.
%23180709: THORBECKE, J.R. - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel 1-7 (1830-1872).
%23100916: THORBECKE, HEINRICH (ED.) - Durrat al-Gawwas : Über die Verstösse von Gebildeten gegen die grammatischen Regeln von Abu- Muhammad al-Qa-sim ben Ali (446/1054-516/1122) Al-Hariri : arabischer Text, nach mehreren handschriflichen und gedruckten Quellen herausgegeben, mit einer Einleitung und Varianten. Nebst: Kitab al-Malahin Buch der doppelsinnigen Ausdrücke von Ibn Duraid.
%23165336: THORBECKE, J.R. - Historische schetsen.
%2311630: THORBECKE, J.R. - Aanteekening op de Grondwet. 2 Dln.
%2313269: THORBECKE, J.R. - Brieven. 1830-1832.
%23255171: THORBECKE, J.R. - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel 1-7 (1830-1872).
%2356821: THORBECKE, ERIK - The Impact of Globalization on the World's Poor: Transmission Mechanisms.
%2358943: THORBECKE, J.R. - Aanteekening op de Grondwet. 2 Dln.
%23220633: THOREAU, HENRY DAVID. - I to myself : an annotated selection from the journal of Henry D. Thoreau.
%238135: THORNEYCROFT, ELIZABETH. - Personal responsibility and the Law of Nations.
%2343220: THORNHILL, RANDY - A natural history of rape : biological bases of sexual coercion.
%23220286: THORNTON, JUDITH., ZIEGLER, CHARLES E. - Russia's Far East : a region at risk.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

10/10