Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2332453: VENNER, G.H.A. - De Meinweg : onderzoek naar rechten op gemene gronden in het voormalige Gelders - Guliks grensgebied circa 1400-1822.
%2398731: VENNER, J.G.C. - Beeldenstorm in Hasselt 1567.
%23156119: VENNIKER, RICHARD. - Transition processes from constrained to Walrasian equilibrium.
%2327984: VENNIX, JAC A.M. A.O. (EDS.) - System Dynamics 1992. Proceedings of the International System Dynamics Conference.
%23255596: VENTER, W.J. - The incidence of taxation on the brewing industry : a theoretical and empirical study of taxation impact on South African breweries in comparison with those of particular European countries.
%23192601: VENTO, ARNOLD C. - La generación Hijo pródigo : renovación y modernidad.
%23146681: VENTURI, ROBERT. - Iconography and Electronics upon a Generic Architecture.
%23203821: VENVERLOO, A. - De gemeentefinanciën. (Hand- en leerboek der bestuurswetenschappen, deel III).
%23248395: VERA , YVONNE. - De stenen maagden.
%2369246: VERAART, CHRIS. - Overgave.
%2361872: VERAART, B.A.G. - Over antisepsis als eisch voor aseptisch wondverloop. (Met verslag over 6825 ongevalswonden). Diss.
%23246951: VERAART, WOUTER & LAURENS WINKEL (EDS.) - The post-war restitution of property rights in Europe : comparative perspectives.
%23154384: VERBA, SIDNEY & GARY R. ORREN. - Equality in America : the view from the top.
%23235018: VERBA, SIDNEY, STEVEN KELMAN ... [ET AL.] - Elites and the idea of equality : a comparison of Japan, Sweden, and the United States.
%23153073: VERBA, SIDNEY., NORMAN H. NIE & JAE-ON KIM. - Participation and political equality : a seven-nation comparison.
%2396631: VERBEEK-HEIDA, PIETJE - De eigen wijsheid van de patiënt : alledaagse overwegingen bij geneesmiddelen gebruik.
%23109737: VERBEEK, P.J. - Learning about decision support systems. Two cases on manpower planning in an airline.
%23256975: VERBEEK, JOOP. - Politie en de nieuwe internationale informatiemarkt : grensregionale politiële gegevensuitwisseling en digitale expertise.
%23137583: VERBEEK, JOS. - Studies on Economic Growth Theory. The Role of Imperfections and Externalities. Diss.
%2370743: VERBEEK, JOOP. - Politie en de nieuwe internationale informatiemarkt : grensregionale politiële gegevensuitwisseling en digitale expertise.
%23237171: VERBEEK, A.M. - Filosoferen? Gewoon doen!
%23127345: VERBEKE, W.; M. HAVERALS, R. DE KEYSER, & J. GOOSSENS (EDS.) - Serta devota in memoriam Guillelmi Lourdaux. Pars prior: Devotio Windeshemensis
%23102590: VERBEKE, G. - Het wetenschappelijk profiel van Willem van Moerbeke.
%2363382: VERBERK, SUSAN - Probleemoplossend strafrecht en het ideaal van responsieve rechtspraak.
%2342219: VERBERNE, L.G.J. & SCHLICHTING, T.H. (RED.). - Stichting Het R.K. Gasthuis Sint Elisabeth-Ziekenhuis Tilburg. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het honderd vijf en twintig-jarig bestaan der Stichting en het vijf en twintig-jarig bestaan van het huidige ziekenhuis, 29 November 1954.
%2330719: VERBERNE, L.G.J. - Gijsbert Karel's leerjaren.
%23164988: VERBERNE, M.L. - Verdeling van het spectrum.
%23199549: VERBIEST, H. - Hersenfunctie en gestoord menselijk gedrag : waardoor?, waartoe?, wat - dat? : variaties op twee thema's.
%2370699: VERBONG, G.P.J. - Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland, 1835-1920.
%23212908: VERBOVEN, A.H.F. - The ex-dividend effect in stock and options prices : theory and Dutch empirical evidence.
%23137123: VERBRAECK, HANS T. - De Staart van de Zeedijk, een Bliksemonderzoek naar enkele Effecten van het Zomerplan 1987 in het Wallengebied.
%23108907: VERBRUGGEN, J.P. - Van macro naar meso : een trendmatige ontwikkeling in de Nederlandse econometrische modelbouw.
%23148551: VERBRUGH, MAARTEN ALEXANDER. - Structuurwijzigingen bij kapitaalvennootschappen en de positie van schuldeisers : een rechtsvergelijkend onderzoek naar juridische fusie, splitsing en omzetting.
%2338255: VERBRUGH, H.S. - Op de huid van de tijd. Over het raakvlak tussen filosofie en geneeskunde.
%2316228: VERBURG, J. - Tussen de regels door.
%2342105: VERBURG, MARCEL E. - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Deel 1: 1798-1898.
%23147808: VERBURG, G.J. - In vuur & vlam : geschiedenis in woord en beeld van de brandbestrijding.
%2339179: VERBURG, J.J.I. - Het beroepsgeheim.
%23223620: VERBURG, MARCEL E. - Herman Dooyeweerd : leven en werk van een Nederlands christen-wijsgeer.
%23192111: VERBURG, D.A. - Ruimtelijk bestuursrecht extract.
%23133450: VERBURG, J. - Fiscale fragmenten.
%2372703: VERBURGH, M.J.P. - Privaatrecht en kollektief belang. Verdediging van kollektieve belangen via de Nederlandse burgerlijke rechter.
%2354388: VERBURGH, M.J.P. - (ed.). Schade lijden en schade dragen : is het zelf dragen van geleden schade in een sociale rechtsstaat regel of uitzondering.
%23118521: VERCAUTEREN, F.E.M. - De aanleg van de straatweg 's-Hertogenbosch-Best als deel van de verbinding met Luik (1740-1745).
%2380236: VERCOULLIE, JOZEF. - Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal.
%2310542: VERDAM, P.J. - Uit het recht : rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan mr. P.J. Verdam.
%2350211: VERDAM, G.J. - Handleiding bij de beoefening der spherische trigonometrie, met betrekking tot hare toepassing op de mathematische geographie en op de spherische astronomie.
%2330650: VERDAM, A.F. - Stemmen van institutionele beleggers en tegenstrijdig belang.
%23102593: VERDENIUS, W.J. - Homer : the Educator of the Greeks.
%23194609: VERDIER, DANIEL. - Democracy and international trade : Britain, France, and the United States, 1860-1990.
%23195952: VERDOES, THEODORUS LAURENTIUS MARIA. - Naar een metaforische compositie van de (bedrijfs)economie; een zoektocht door de economische kosmos.
%2322706: VERDONER, LOUIS ANDRÉ. - Fiscale aspecten van intercompany pricing in internationaal verband.
%23200362: VERDOODT, ALBERT. - Naissance et signification de la déclaration universelle des droits de l'homme.
%23197895: VERDOONER, DAVE & HARMEN SNEL. - Trouwen in Mokum, 1598-1811 = Jewish Marriage in Amsterdam.
%23104942: VERDOORN, J.A. - Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw.
%23102879: VERDOORN, J.A. - Arts en oorlog. Medische en sociale zorg voor militaire oorlogsslachtoffers in de geschiedenis van Europa.
%2342838: VERDOORN, J.A. - Verloskundige hulp voor de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië : een sociaal-medische studie. Diss.
%23162341: VERDROSS, ALFRED. - Völkerrecht.
%2356506: VERDROSS, ALFRED & BRUNO SIMMA. - Universelles Völkerrecht. Theorie und Praxis.
%23204451: VERDUN, AMY. - The European Union in the wake of Eastern enlargement : institutional and policy-making challenges.
%23140263: NEDERLANDSCH-ZUID-AFRIKAANSCHE VEREENIGING - Nederland - Zuid-Afrika. Gedenkboek uitgegeven door de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging, bij Gelegenheid van haar Vijftig-Jarig Bestaan, 1881-1931.
%238340: NEDERLANDSCHE JURISTEN-VEREENIGING. - De Nederlandsche rechtstaal. Deel 1: Verslag der in de vergadering van 1912 benoemde commissie. Deel 2: Woordenlijst.
%2370881: VERENE, DONALD PHILLIP. - Philosophy and the Return to Self-Knowledge.
%236079: VERENIGING VOOR ECONOMIE. TAVERNIER, K. A.O. - Overheidsinterventies. Effectiviteit en efficientie. Vijftiende Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres. Leuven 8-9 mei 1981. Part II: Notulen, open forum.
%2360113: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING. - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis : het boek behouden. Jaargang 4 (1997).
%2360096: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING. - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 5 (1998).
%2360090: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING. - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis : geschreven gedrukt gedigitaliseerd : elf eeuwen boekcultuur in de Lage Landen. Jaargang 6 (1999).
%2359999: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING. - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 7 (2000).
%2330320: VERGEER, CHARLES. - Een verlies van vleugels : over de filosofie te Rome.
%2330662: VERGEER, CHARLES. - jEerste vragen : over de Griekse filosofie.
%23131607: VERGER, FERNAND; ISABELLE SOURBÈS-VERGER & RAYMOND GHIRARDI. - The Cambridge encyclopedia of space : missions, applications and exploration.
%23101236: DES VERGERS, A. N. (ED/TR) - Histoire de l'Afrique sous les Aghlabites (184-297/800-909)... par IBN KHALDOUN [733-808/1332-1406, Ibn Haldun].
%23215295: VERGÈS, FRANÇOISE. - Monsters and revolutionaries : colonial family romance and métissage.
%2353637: VERGOOSSEN, T.W.M. - Pensioenmigratie in Nederland. Een onderzoek naar de relatie tussen pensionering en woonplaatsverandering. Diss.
%23137509: VERGOTE, J. - Joseph en Egypte. Génèse Chap. 37-50 a la Lumière des Études Égyptologiques Récentes.
%23160080: VERGOUW, LIDA. - Het verre paradijs.
%23180991: VERGUNST, NOËL PASCAL. - The institutional dynamics of consensus and conflict : consensus democracy, corporatism and socio-economic policy-making and performance in twenty developed democracies (1965-1998).
%23161237: VERHAEGEN, GEORGE H.M.J. - Rationeele broodvoorziening in Nederland .
%23201809: VERHAEGHEN, PAUL. - Omega minor.
%23210974: VERHAEST, HANS & MARCEL STORME. - Het recht in trefwoorden ontsloten : een halve eeuw Algemene Praktische Rechtsverzameling.
%23214616: VERHAGEN, TIBERT. - Towards understanding online purchase behavior.
%23159590: VERHAGEN, FRANCISCUS B.A.M. - Geldrop : economische-statistische beschrijving van een industriëele plattelandsgemeente vanaf het begin der 19e eeuw.
%23203371: VERHAGEN, HERMAN (RED.) - Inleiding tot de politieke ekonomie van het milieu.
%23199723: VERHEES, JOHANNES JACOBUS. - God in beweging : een onderzoek naar de pneumatologie van Augustinus.
%23217099: VERHEES, JAAP. - Econometric analysis of multidimensional models.
%2380271: VERHEGGEN, A. - (ed.). Veertig jaren melaatschenverpleging. 1895-1935.
%2392465: VERHEIJ, BART. - Rules, reason, arguments. Formal studies of argumentation and defeat.
%23256962: VERHEIJ, BART. - Virtual arguments : on the design of argument assistants for lawyers and other arguers.
%23217095: VERHEIJ, N. & H.G. LUBBERDINK. - Algemene wet bestuursrecht : derde tranche.
%23105620: VERHEIJ, N. - Het systeem van de Algemene wet bestuursrecht.
%23116000: VERHEIJEN, J.A.J. - Kamus Manggarai. Vol. 1: Manggarai - Indonesia.
%23173422: VERHEIJEN, L.P.W. (ED.) - Maatschappelijke opbouw in Gelderland : een bundel opstellen en interviews samengesteld bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Gelderland te Arnhem.
%2331786: VERHELLEN, EUGEEN. - Jeugdbescherming en jeugdbeschermingsrecht.
%23130703: VERHELLEN, EUGEEN. - Jeugdbescherming en jeugdbeschermingsrecht.
%23151526: VERHEUGT, J.W.P. - Inleiding in het Nederlandse recht.
%2398185: VERHEUL DZN., J. - De Rotterdamsche Schie 1340-1940 en de voormalige bebouwing aan de Schiekaden.
%2375317: VERHEUL, JOHANNES PIETER. - Rechtsmacht in het Nederlandse internationaal privaatrecht. Deel 2 : Overige verdragen; het commune I.P.R.
%2344504: VERHEY, F.R.J. - Dementia, depression and forgetfulness. Clinical studies of the early diagnosis and the differential diagnosis of dementia. Diss.
%2341436: VERHOECKX, P.M. - De vierdimensionale wereld der relativistische natuurkunde : voordracht gehouden in de 11de vergadering op 5 Januari 1918.
%23133649: VERHOEF, PETER C. - Analyzing customer relationships: linking relational constructs and marketing instruments to customer behaviour.
%23202219: VERHOEF, HERMAN. - Sociale zekerheid in uw financiële advies : financiële risico's omtrent sociale zekerheid in kaart gebracht.
%23216668: VERHOEF, HERMAN. - Sociale zekerheid en financiële planning.
%23235690: VERHOEF, HERMAN. - Sociale zekerheid in uw financiële advies : financiële risico's rond sociale zekerheid voor u en uw klanten in kaart gebracht
%23235707: VERHOEF, H. - Sociale zekerheid in het financiële plan : welke risico's kan men zelf dragen?
%2373783: VERHOEFF, B.M., VERSTER, A.C.P., KLASSEN, L.H. - Naar een economische benadering van criminaliteit en veiligheidszorg. Oriënterend onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Stichting Maatschapij en Politie door de stichting Het Nederlands Economisch Instituut.
%23104366: VERHOEFF, JOHAN PETER. - Sartre als toneelschrijver.
%23183974: VERHOEVEN, THEODORUS. - Studiën over Tertullianus' Adversus Praxean voornamelijk betrekking hebbend op Monarchia, Oikonomia, Probola in verband met de triniteit.
%2380120: VERHOEVEN, M.J.M ... [ET AL.] - Europees offensief tegen nationale rechtsbeginselen? : over legaliteit, rechtszekerheid, vertrouwen en transparantie.
%23201784: VERHOEVEN, THEODORUS. - Studiën over Tertullianus' Adversus Praxean voornamelijk betrekking hebbend op Monarchia, Oikonomia, Probola in verband met de triniteit.
%23210383: VERHOEVEN, JOE. - Droit international public.
%23113367: VERHOEVEN, W.M. (ED.) - JAMES FENIMORE COOPER. New Historical and Literary Contexts.
%23198911: VERHOEVEN, AMARYLLIS. - The European Union in search of a democratic and constitutional theory.).
%2374951: VERHOEVEN, BERNARD. - Cultuur en overheid : een bundel cultuurpolitieke geschriften.
%23196081: VERHOEVEN, CORNELIS - De schaduw van één haar : lessen over antieke literatuur.
%23196085: VERHOEVEN, CORNELIS - Als een dief overdag : uit het werk van Cornelis Verhoeven.
%2346330: VERHOOGT, J.P. - Moderne maatschappijkritiek : C. Wright Mills als criticus: tussen probleem en totaliteit.
%23142143: VERHULP, EVERT (ED.) - Inleiding Nederlands ambtenarenrecht. 2e druk.
%23229486: VERHULST, A. & G. BUBLOT (ED.) - De Belgische land- en tuinbouw : verleden en heden.
%2386353: VERIN, HELENE - Beth Levine Shoes.
%2368209: VERIN, HELENE - Beth Levine Shoes.
%23151805: VERINGA, G.H. - Integratie van strafrechtelijk beleid.
%2334368: VERKADE, D.W.F. ... [ET AL.] - Ruimere octrooiëring van computerprogramma's : technicality of revolutie?
%23171874: VERKADE, D.W.F. - Het belang van een bagatel.
%23263270: VERKADE, D.W.F. - Ongeoorloofde mededinging, marktmacht en marktomstandigheden.
%236927: VERKADE, W. - Thorbecke als Oost-Nederlands patriot = Der Achtundvierziger Thorbecke in der Tradition des Ost-Niederländischen Patriotismus.
%2326269: VERKADE, D.W.F. ... [ET AL.] - Ruimere octrooiëring van computerprogramma's : technicality of revolutie?
%2340475: VERKADE, D.W.F. & SPOOR, J.H. - Auteursrecht.
%2358032: VERKAIK, J.W. ... [ET AL.] - Den Haag met recht een stad : elf juridische portretten.
%23124368: OVERLEGCOMMISSIE VERKENNINGEN. - Een eigen richting voor het recht. Eindrapport van de verkenningscommissie Rechtsgeleerdheid.
%23233897: VERKERK, MARIAN (ED.), WAL, KOO VAN DER. - Filosofie, ethiek en praktijk : liber amicorum voor Koo van der Wal.
%2383264: VERKERK, REMME. - Fact-finding in civil litigation : a comparative perspective.
%2362118: VERKIJK, DICK. - Radio Hilversum, 1940-1945. De omroep in de oorlog.
%23105621: VERKRUISEN, W.G. - Gemeente en gemeentewet.
%2310979: VERKRUISEN, W.G. & H. VAN DER BRINK. - Tegen de stroom in : over gewesten en gemeenten. Redes.
%2325604: VERKRUISEN, W.G. & B.C. VIS. - Gemeente en Gemeentewet.
%23182151: VERKRUISEN, W.G. & B.C. VIS. - Gemeente en Gemeentewet.
%23224637: VERKRUISEN, W.G. - Dissatisfied patients: their experiences, interpretations and actions.
%23106326: VERKUYL, P.E.L. - Battista Guarini's Il Pastor Fido in de Nederlandse dramatische literatuur.
%23261493: VERKUYTEN, MAYKEL. - Zelfbeleving en identiteit van jongeren uit etnische minderheden.
%2339704: HERMANN SCHMIDT VERLAG. - Gesamtverzeichnis 2007/2008 : Verlag Hermann Schmidt, Mainz.
%2339695: HERMANN SCHMIDT VERLAG. - Werkbericht 2009/2010 : Typografie Grafikdesign Kreativität : neues aus dem Verlag Hermann Schmidt, Mainz.
%238223: VERLEISDONK, F.A.M. - Stakingen tegen de overheid : de veranderende positie van de Westeuropese vakbeweging, gezien tegen de achtergrong van de sociaal-economische ontwikkeling.
%23225072: VERLEYE, LÉON. - Les pierres précieuses et les perles : origine, histoire, valeur, emploi, imitations ; comment on distingue le vrai du faux. Guide du marchand et de l'acheteur.
%2326253: VERLINDEN, CHARLES. - Koloniale expansie in de 15de en 16de eeuw.
%23218328: VERLINDEN, MARGRIET. - A Constraint-based Grammer for dialogue Utterances.
%2352619: VERLOO, MIEKE. - Macht en gender in sociale bewegingen : over de participatie van vrouwen in bewonersorganisaties.
%23218820: VERLOOP, N. (ED.) - 75 jaar onderwijs en opvoeding : 75 jaar Pedagogische studiën.
%2342274: VERLOREN VAN THEMAAT, J.P. - Diefstal en, in verband daarmee, bedrog in die Romeins-Hollanse reg.
%23102597: VERLOREN VAN THEMAAT, PIETER. - De taak van de rechtswetenschap bij de planning van internationale economische integratie.
%23102598: VERLOREN VAN THEMAAT, PIETER. - Economie, gezien door juristen.
%233394: VERLOREN VAN THEMAAT, I.W. (ED.) - Mededingingsrecht 2010 : deel I : nationaal recht (Editie Cremers).
%23213862: VERMA, RAVI K. - Sexuality in the time of AIDS : contemporary perspectives from communities in India.
%23237564: VERMAAT, MATTHIJS FRANS. - Voorzieningen in de Wet voorzieningen gehandicapten : verantwoorde voorziening of participatievoorziening ?.
%23213290: VERMAAT, AREND JAN. - Dynamisch toezicht.
%23104817: VERMASEREN, M.J. (ED.) - Studies in Hellenistic Religions.
%23107748: VERMASEREN, M.J. & P. SIMONI. - Liber in deum. L'apoteosi di un iniziato Dionisiaco.
%23196986: VERMASEREN, M.J. & C.C. VAN ESSEN. - The excavations in the Mithraeum of the church of Santa Prisca in Rome.
%2332458: VERMEEND, W.A. - De achterkant van het belasting- en premiebiljet. Over de werkelijke druk van de loon- en inkomstenbelasting en de sociale premies en hoe het anders kan.
%2352152: VERMEER, BRENDA - Strafprocessuele waarborgen tijdens het voorarrest van jeugdigen en hun beleving daarvan.
%23126787: VERMEER, E.B. - Water Conservancy and Irrigation in China. Social, economic and agro-technical aspects.
%232967: VERMEER, EVERT - Wij vechten voor democratie en socialisme.
%23127294: VERMEERSCH, P. - Palaeolithic Living Sites in Upper and Middle Egypt.
%2335545: VERMEIJDEN, JACOB. - Auteursrecht en het kinematographisch werk.
%23139062: VERMETTEN, YVONNE - Consistency and Variability of Student Learning in Higher Education.
%23240554: VERMEULE, ADRIAN. - Law and the limits of reason.
%23105623: VERMEULEN, FRANK. - De rechtszaak : scenes uit het Nederlands recht.
%2327296: VERMEULEN, B.P. - De vrijheid van geweten, een fundamenteel rechtsprobleem.
%23139787: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer o.e.s.a. Moralisator en Humanist. Een Inleiding tot zijn Leven en zijn Werken.
%23214050: VERMEULEN, JOHANNES THEODORUS. - De Chineezen te Batavia en de troebelen van 1740.
%23224467: VERMEULEN, B.P. - Witte en zwarte scholen : over spreidingsbeleid, onderwijsvrijheid en sociale cohesie.
%232664: VERMEULEN, G., W. DE BONDT & Y. VAN DAMME. - EU cross-border gathering and use of evidence in criminal matters : towards mutual recognition of investigative measures and free movement of evidence?
%2355180: VERMEULEN, W.H. - Parlementaire geschiedenis van Nederland, 1901-1914. Diss.
%2368835: VERMEULEN, GEERT (ED.) - Aspecten van Europees materieel strafrecht.
%2344591: VERMEULEN, G. (ED.) - Essential texts on international and European criminal law.
%23137586: VERMEULEN, ERIK M. - Corporate Risk Management. A multi-factor approach. Diss.
%2369349: VERMEULEN, ALEX. - S.O.H. (States of humanity).
%23249002: VERMEULEN. E.M. - Nederlandse rechtsbescherming in communautaire context.
%2343756: VERMEULEN, G. - Blueprint for an EU Criminal Records Database: Legal, Politico-Institutional and Practical Feasibility (Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)).
%23261649: VERMEULEN, WALTER J.V. - De vervuiler betaald : onderzoek naar de werking van subsidies op vier deelterreinen van het milieubeleid.
%23229138: VERMEULEN, ALEX. - Alex Vermeulen: No. 19: Sun, Enlightenment, States of Nature - States of Humanity
%23210122: VERMEULEN, G. (ED.) - Basisteksten internationaal strafrecht.
%23113979: VERMEYLEN, J. - Job, ses amis et son dieu : la légende de Job et ses relectures postexiliques.
%23210929: COMMISSIE TER BESTUDERING VAN DE MOGELIJKHEID VAN BELASTINGHEFFING OVER VERMOGENSMUTATIES. - Inkomstenbelasting over vermogensmutaties : tekst en bespreking van het rapport van de Commissie ter bestudering van de mogelijkheid van belastingheffing over vermogensmutaties.
%2315895: COMMISSIE VERMOGENSSTRAFFEN. - Vermogensstraffen. Interimrapport en eindrapport van de Commissie-Vermogensstraffen.
%2394782: VERNEAUX, R. - Lecons sur l'Existentialisme et ses formes principales.
%23135091: VERNIER, BERNARD. - L'Iraq d'aujourd'hui.
%2348095: VERNON, M.D. - Human motivation.
%234108: VERNON, P.E. - Personality assessment.A critical survey.
%2361781: VERPALEN, M.J.M. - (ed.). Druk en tegendruk : constructieve bijdragen aan de discussie over het cellentekort.
%23245311: VERPLAETSE, JULIAN G. - Derecho internacional privado.
%23182402: VERPLOEG, ELIAS A. G. - The road towards a European common Air Market. Civil Aviation and European Integration.
%23130760: VERREST, P.A.M. - Ter vergelijking: een studie naar het Franse vooronderzoek in strafzaken.
%23251552: VERRIJP, C.D. - On the analysis of ocular movements (Third paper).
%23138849: VERRIPS, GER. - Dwars, duivels en dromend : de geschiedenis van de CPN 1938-1991.
%23178792: DEUTSCHEN DELEGATION BEI DER WEU-VERSAMMLUNG (ED.) - Die Berlin-Frage vor der Versammlung der Westeuropaïschen Union : dokumentation der Beratungen der Versammlung der Westeuropaïschen Union in den Jahren 1961 bis 1965 über die Lage in Berlin.
%23137590: VERSANTVOORT, M. - Analysing Labour Supply in a Life Style Perspective.
%2321186: VERSCHAFFEL, TOM. - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boekillustraties.
%23166747: VERSCHAFFEL (A.O.) - Charles Vandenhove : projects = projecten : 1995-2000.
%23196679: VERSCHAVE, PAUL. - Le régime légal de l'enseignement en Hollande.
%23227686: VERSCHOOR, MICHEL & THEO ALBERTS. - Eerlijk & groen boodschappen doen.
%23201252: VERSCHOOR, ARJAN - The economics of poverty : processes within an economic system that lead to the emergence, persistence or reduction of material hardship.
%2387199: VERSCHUEREN, HERWIG. - Internationale arbeidsmigratie : de toegang tot de arbeidsmarkt voor vreemdelingen naar Belgisch, internationaal en Europees gemeenschapsrecht.
%232694: VERSCHUUR, T.J. - De Sociaal-Democratie getoetst door den oorlog.
%2367305: VERSCHUUR, AART. - Professionele opvang gevraagd : [geschiedenis van de Nederlandse kinderopvang].
%23108366: VERSCHUUR, GERRIT L. - Hidden attraction : the mystery and history of magnetism.
%23144977: VERSCHUUR, GERRIT L. - Impact! The Threat of Comets and Asteroids.
%2372129: VERSCHUUREN, JONATHHAN. - Het Grondrecht op bescherming van het leefmilieu.
%2364178: VERSCHUUREN SJ, GEERT M.N. - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie : een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen.
%23193638: VERSEPUT, J. - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam. 1928-1953.
%23188142: VERSLOOT, ERIC. - Dichter bij het lied. 25 bekende liederen met achtergrond het kerkelijke jaar rond. Incl. audio-cd.
%2318236: VERSLUYS, JAN CORNELIS. - Essai sur le caractère de Lamenais.
%23202272: VERSLUYS, W.A. - Damped vibrations of a string put into motion by an impulse.
%23203302: VERSLUYS, W.A. - Vlakke ongedempte trillingen van een homogene snaar onder invloed van een uitwendige kracht.
%23140216: VERSTAPPEN, L.C.A. - De practycke van de notaris. Een notariële idylle en haar nuchter slot.
%2317206: VERSTEEG, H.J. - Van Schout tot Hoofdcommissaris: de politie voorheen en thans.
%23109103: VERSTEEG, JAN (ED.) - GEORGES BATAILLE. Actes du Colloque International d'Amsterdam (21 & 22 Juin 1985).
%23228473: VERSTEEG, A.J.H.W.M. - Verdeling van rechtsmacht.
%23259920: VERSTEEG, A.J.H.W.M. - Verdeling van rechtsmacht.
%231075: VERSTEEG, A.J.H.W.M. - Verdeling van rechtsmacht.
%2354353: VERSTEEG, TH.A. - Overgangsrecht, mede in verband met de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.
%2372438: VERSTEEG, TH.A. - Moet ook in geval van faillissement van een der echtgenooten worden rekening gehouden met vergoedingsrechten?
%2319483: VERSTEGEN, S.W. - Gegoede ingezetenen : jonkers en geerfden op de Veluwe, 1650-1830.
%2339972: VERSTEGEN, H.H. - Het Phoenix-motief : bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
%23183490: VERSTRAATEN, R.T.G. - Fusie en interne reorganisatie in de indirecte belastingen. Diss.
%2372798: VERSTRAATEN, R.T.G. - Overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting.
%23140037: VERSTRAATEN, R.T.G. - Het begrip schenking in de zin van de Successiewet 1956.
%2363349: VERSTRAATEN, R.T.G. - Fusie en interne reorganisatie in de indirecte belastingen. Diss.
%2391820: VERSTRAATEN, R.T.G. - De Nederlandse successiebelastingen. 1e druk.
%23144278: VERSTRAETE, GINETTE. - Fragments of the feminine sublime in Friedrich Schlegel and James Joyce.
%2386383: VÉRTES, E. - Die ostjakischen Pronomina.
%2367990: VERVAELE, JOHN - European Evidence Warrant: Transnational Judicial Inquiries in the EU.
%23151692: VERVAELE, J.A.E. - EEG-fraude en Europees economisch strafrecht.
%23214557: VERVAELE, J.A.E. - Handen en tanden van het (gemeenschaps)recht : beschouwingen over publieke rechtshandhaving.
%2349433: VERVAELE, JOHN - Transnational Enforcement of the Financial Iinterests of the European Union.
%2340858: VERVAELE, J.A.E. - Fraud against the Community : the need for European fraud legislation.
%23132051: VERVAELE, J.A.E. & KLIP, A.H. (EDS.) - European Cooperation between Tax, Customs and Judicial Authorities: the Netherlands, England and Wales, France and Germany.
%23134445: VERVAELE, J.A.E. & KLIP, A.H. (EDS.) - European Cooperation between Tax, Customs and Judicial Authorities: the Netherlands, England and Wales, France and Germany.
%23258210: VERVAELE, J.A.E. (ED.) - Administrative law application and enforcement of community law in the Netherlands.
%2325397: VERVAELE, J.A.E. - Administratieve en strafrechtelijke samenwerking inzake fraudebestrijding tussen justitiële en bestuurlijke instanties van de EU-lidstaten : eindrapport.
%23202373: VERVAELE, JOHN A.E. (ED.) - Compliance and Enforcement of EUropean Community Law.
%23217092: VERVAELE, J.A.E. (ED.) - Transnationale handhaving van de financiële belangen van de Europese Unie : ontwikkelingen in het Verdrag van Amsterdam en de Corpus Juris.
%23221013: VERVAELE, J.A.E. (ED.) - Bestuursrechtelijke toepassing en handhaving van gemeenschapsrecht in Nederland.
%2383698: VERVAELE, J.A.E. - Rechtsstaat en recht tot straffen : van klassiek rechtsstaatindividualisme naar sociaal rechstdenken : een strafrechtsvergelijkend grondslagenonderzoek.
%23221146: VERVAELE, J.A.E. - Bestuurlijke handhaving van visserijregelgeving : een studie naar de relatie tussen EEG-recht en nationale handhaving.
%23214452: VERVEEN, A.N. - Mechanisme en oorsprong van het jaarritme.
%2370410: VERVEST, P.H.M. - Innovation in electronic mail : towards open information networks , perspectives on innovation policy.
%23102599: VERVOORT, W. - Plankton Copepods from the Atlantic Sector of the Antarctic.
%23242881: VERWAYEN, F.B. - Recht en rechtvaardigheid in Japan.
%23261103: VERWEE, ISABEL, EDDIE HENDRICKX, FRITS VLEK (EDS.) - Wat doet de politie?
%23137567: VERWEIRE, KURT - Performance Consequences of Financial Conglomeration with an empirical analysis in Belgium and the Netherlands. Diss.
%2348399: VERWER, JAN. - De Bataviasche grondhuur. Een Europeesch-gewoonterechtelijke opstalfiguur. Diss.
%231524: VERWER, S.J. - Ondernemingswinstbelasting : een zoektocht naar een rechtsvormneutrale wijze van belastingheffing.
%23213170: VERWER, JAN. - Een dag zonder fouten is een dag zonder wiskunde.
%23237530: VERWEY-JONKER, HILDA. - Er moet een vrouw in : herinneringen in een kentering van de tijd.
%23188945: VERWEY, WIL D. (ED.) - Nature management and sustainable development : proceedings of the International congress, Groningen, The Netherlands, 6-9 December 1988.
%2358056: VERWEY, STEFAN. - Niks aan de hand.
%2322595: VERWEY, GERLOF. - Wilhelm Griesinger : Psychiatrie als ärztlicher Humanismus.
%2342332: VERWEY, G. & RENOOIJ, D.C. - The economist's handbook. A manual of statistical sources.
%23170817: VERWEY, GERLOF. - Op zoek naar het wezenlijke in de Nederlandse geschiedenis.
%23182099: VERWIJS, EELCO. - Jacob van Maerlant's Wapene Martijn met de vervolgen, kritisch uitgegeven en toegelicht.
%23255145: VERWOERD, J.R.A. - Beroep op de rechter als laatste remedie? : enkele vergelijkingen tussen de rechtsculturen in Nederland en de Westduitse deelstaat Nordrhein-Westfalen: 1970-1984.
%23149909: VERWOERD, J.R.A. - Beroep op de rechter als laatste remedie? : enkele vergelijkingen tussen de rechtsculturen in Nederland en de Westduitse deelstaat Nordrhein-Westfalen: 1970-1984.
%2341921: VERWORN, MAX. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph and text on back dated 6-4-1918. Prof.dr. Max Verworn (1863-1921) was professor of physiology in Jena, Göttingen and at the time in Bonn. His work was specialized on cellular physiology.
%23226327: STICHTING SAMENWERKENDE MILITARIA VERZAMELAARS. - Jubileumuitgave 10 jaar S.M.V.
%239181: VERZETT, J. - Het voorgebruiksrecht in het Nederlandsch Octrooirecht. Diss.
%23102600: VERZIJL, J.H.W. - Volkenrechtsgeschiedenis.
%23123056: VERZIJL, J.H.W. - Een Panorama.
%2311422: VERZIJL, J.H.W. - Vijftien jaren internationale rechtspraak.
%2327313: VERZIJL, J.H.W. - Na den storm. Rede.
%2317795: VESSEM, HENK ALEID VAN. - De Engelse partij in het koninkrijk Frankrijk gedurende de honderdjarige oorlog : verraad en collaboratie in de late Middeleeuwen.
%23262325: VESSEM, ALEIDA HENKA VAN. - Oogstgerei-benamingen : een taalgeografisch onderzoek met 14 kaarten.
%2376180: VESSEY-FITZ GERALD, SEYMOUR GONNE. - Muhammadan law : an abridgement according to its various schools.
%23194102: VESTDIJK, SIMON. - Bericht uit het hiernamaals.
%23100929: VET, J.J.V.M. DE. - Pieter Rabus (1660-1702) : een wegbereider van de Noordnederlandse Verlichting.
%23130521: VETTENBURG, NICOLE (E.A.) - Jeugdwerkloosheid, delinquentie en maatschappelijke kwetsbaarheid. Een theoretisch en empirisch onderzoek naar de veronderstelde band tussen werkloosheid en delinquentie bij 17-19 jarigen.
%2393788: VETTER, J.J., WATTEL, P.J. - Hoofdzaken invordering.
%2384127: VEUR, PAUL W. VAN DER - The Lion and the Gadfly: Dutch Colonialism and the Spirit of E.F.E. Douwes Dekker (Verhandelingen).
%2337385: VEURMAN, B.W.E. - Volendam, leven en lied.
%23243550: VIAENE-AWOUTERS, LIEVE & ERNEST WARLOP. - Gemeentewapens in België : Vlaanderen en Brussel.
%2367994: VIALAR, P. - The black robes.
%23222614: VIAN, BORIS. - Heartsnatcher.
%23106322: VIANE, A.E.L. - Psychologie van het onheilsvoorspellen.
%2395946: VICAIRE, M.-H. - Saint Dominic and his times.
%23120926: VICE, JAMES W. - The Reopening of the American Mind : on Skepticism and Constitutionalism.
%23195253: VICENTE, KIM J. - Human-tech : ethical and scientific foundations.
%23262594: VICKERS, JOHN & GEORG YARROW. - Privatization: an economic analysis.
%23238639: VICKERY, ANN. - Leaving lines of gender : a feminist genealogy of language writing.
%2360277: VICO, GIAMBATTISTA. - The new science of Giambattista Vico. Unabridged translation of the third edition (1744) with the addition of Practice of the new science.
%23129564: VICQ, J.A. DE - De Donauquaestie.
%2389099: VICTOR, JEFFREY S. - Satanic Panic. The creation of a contemporary legend.
%233797: VICTOR, RENÉ. - Recht in beweging : opstellen aangeboden aan Prof.Mr. Ridder René Victor. 2 Delen.
%2386740: VICTOR, JEFFREY S. - Satanic Panic. The creation of a contemporary legend.
%23245504: VICTOR, RENÉ. - Een eeuw Vlaamsch rechtsleven.
%2380390: VIDAL-NAQUET, PIERRE. - The Jews : history, memory, and the present.
%23171551: VIDAL, E. - The history and methods of the Paris Bourse.
%2343449: VIDICH, ARTHUR J. - American sociology : worldly rejections of religion and their directions.
%2324686: VIDICH, ARTHUR J. - American Sociology: Worldly Rejections of Religion and Their Directions
%2324681: VIDICH, ARTHUR J. - American Sociology: Worldly Rejections of Religion and Their Directions (Worldly Rejections of Religion & Their D Series)
%2316280: VIDYÂRNAVA, SRÎSACHANDRA. - Studies in the Vedânta Sûtras of Bâdarâyana.
%23165945: VIEIRA, NORMAN. - Supreme Court appointments : Judge Bork and the politicization of Senate confirmations.
%2334502: VIERKANDT, ALFRED. - Gesellschaftslehre.
%2334598: VIERKANDT, ALFRED. - Der Dualismus im modernen Weltbild.
%23156925: VIERLICH-JÜRCKE, KATHARINA. - Der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Europäischen Gemeinschaften.
%23156044: VIERNY, DINA. - Cornelis Zitman: sculptures et dessins. Henri Matisse: dessins. Two Volumes in designed slipcase.
%239237: VIERSSEN TRIP, G.W. VAN. - De gelaarsde kat. Vertelling van een merkwaardige strafzaak.
%23247444: VIERSSEN TRIP, G.W. VAN. - De gelaarsde kat. Vertelling van een merkwaardige strafzaak.
%23241242: VIERSSEN TRIP, GUSTAAF WILLEM VAN. - Beschouwingen over het wetsontwerp van 1900 tot nadere regeling van het Nederlandsche muntwezen.
%23106863: VIET, JEAN. - Les méthodes structuralistes dans les sciences sociales.
%23155372: VIETCH, JOHN. - Essays in philosophy. I. Knowing and being; II. Dualism and monism.
%23235820: SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM. - The Second National Report on the Implementation of the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
%23262972: VIETOR, RICHARD H.K. - Contrived competition : regulation and deregulation in America.
%234120: VIGH, JÓZSEF. - Fundamentals of criminology.
%23204148: VIGNE, FÉLIX DE. - [I] Recherches historiques : les costumes civils et militaires des gildes et des corporations de metiers / [II] Moeurs et usages des corporations de métiers de la Belgique et du nord de la France : pour faire suite aux Recherches historiques sur les costumes civils et militaires des gildes et des corporations de métiers.
%23257273: VIJFEIJKEN, I.J.F.A. VAN - (red.). Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding.
%23259419: VIJFEIJKEN, I.J.F.A. VAN - (red.). Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding.
%23156211: VIJLBRIEF, J.A. - Unemployment insurance and the Dutch labour market.
%23162907: VIJN, J.P. - Carlyle and Jean Paul : their spiritual optics.
%23241185: VIJVER, C.D. VAN DER., L.G.H. GUNTHER MOOR, E.M.P. VAN LAERE - Politiewerk in (buiten)gewone omstandigheden : normen, moraal en grenzen van politiewerk.
%23241188: VIJVER, KEES VAN DER & JAN TERPSTRA (ED.) - Urban safety : problems, governance and strategies.
%2317101: VIJVER, C.D. VAN DER. - Geweldgebruik door de politie.
%23186411: VIJVER, C.D. VAN DER (E.A.) - Verslag symposium over de financiering van de veiligheidszorg.
%23257054: VIJVER, C.D. VAN DER. - Politiestudies: terugblik en vooruitzicht : een bundel essays voor Kees van der Vijver.
%23217781: VILAR, PIERRE. - Or et monnaie dans l'histoire, 1450-1920.
%2312310: VILDER, ROBIN DE - Endogenous Bussines Cycles.
%23175459: VILE, M.J.C. - The structure of American federalism.
%23227476: VILJOEN, FRANS. - Human Rights in Africa: National and International Protection.
%23184885: VILKOVA, V. P. - The struggle for power : Russia in 1923.
%23213383: VILLADOLID, OSCAR S. & ALICE COLET VILLADOLID.. - The impeachment of a president.
%2394218: THOMAS A VILLANOVA - Conciones quae hactenus prodiere. Editio Mediolanensis altera ad primam itidem Mediolanensem quam ex variis antea impressis concinnatam Laurentius a S. Barbara praefatione, vita Sancti praesulis notisque adornavit. Tomus I-II.
%235162: VILLARD, K.L. & WHIPPLE, L.J. - Beginnings in relational communication.
%23135101: VILLARD, HENRY SERRANO. - Libya : the new Arab kingdom of North Africa.
%23201067: VILLEFOSSE, LOUIS DE. - Géographie de la liberté. Les droits de l'homme dans le monde (1953-1964).
%23198628: VILLEGAS, FERNANDO RODRIGUEZ. - Experimental number theory.
%2395626: VILLEMAIN, A.-F. - Oeuvres de M. Villemain.
%23201827: VILLENEUVE, ROLAND. - Histoire du cannibalisme.
%23230312: VILLENEUVE, A. ... [ET AL.] - Mountains and the law - emerging trends.
%23163688: VILLIERS, J.A.J. DE (ED.) - Storm van 's Gravesande. Zijn Werk en zijn leven uit zijne brieven opgebouwd.
%23163462: VILLIERS, G.E. DE (ED.) - Ravan, twenty-five years (1972-1997) : a commemorative volume of new writing.
%23144435: VILLON, FRANÇOIS. - The legacy ; & The testament.
%23228373: G.J. VAN VILSTEREN, WEVER, EGBERT. - Borders and economic behaviour in Europe : a geographical approach.
%2386622: VILSTEREN-MATERS, C.W. VAN - Vastgoedwijzer btw en overdrachtsbelasting.
%23152013: VINCENT, TED. - The rise and fall of American sport : Mudville's revenge.
%23171159: VINCENT, R.J. - Human rights and international relations.
%23117490: VINCI, THOMAS C. - Cartesian truth.
%23159439: LEONARDO DA VINCI. - Leonardo da Vinci : nature studies from the Royal Library at Windsor Castle : Sforza Castle, Milan 26 May - 17 October 1982.
%23225906: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Zur Geschichte der Universität Freiburg i. Br.
%23225908: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Zur Geschichte der Universität Freiburg i. Br.
%23225910: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Festschrift der Universität Freiburg zur Eröffnung des zweiten Kollegiengebäudes.
%23225911: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Festschrift der Universität Freiburg zur Eröffnung des zweiten Kollegiengebäudes.
%23225928: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Freiburger Professoren des 19. und 20. Jahrhunderts.
%23229288: VINES, ALEX - Still Killing: Landmines in Southern Africa (Human Rights Watch Arms Project).
%2353864: VINET, A. - Études sur Blaise Pascal.
%23201184: VINHAS DE SOUZA, LÚCIO MAURO. - Beyond transition: essays on the monetary integration of the accession countries in eastern europe.
%2315224: VINING, JOSEPH. - The Authoritative and the Authoritarian.
%23203169: VINK, A.P.A. - Criteria voor milieubeheer : verslag van de studieconferentie 'Criteria voor milieubeheer in het dichtstbevolkte land van Europa', gehouden op 14, 15 en 16 oktober 1970 aan de Universiteit van Amsterdam.
%23183555: VINK, D.L.N. - Het verschijnsel leven : mechanismen en metamorfosen.
%23189881: VINK. F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden.
%2392065: VINK, F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de wet op de ondernemingsraden.
%238526: VINKE, H. - Werknemerscompensatie bij beroepsgebonden schade.
%2315454: VINKE, P. & I.J. BERGHUIS-VAN DER WIJK. - Rechtsregels in de ervaringswereld van verschillende bevolkingslagen.
%23217285: VINKE, GEERT B. - Over de WVO gesproken ... : herinneringen uit de rijke historie van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, en een doorkijkje naar de toekomst, op initiatief van Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen opgetekend uit de mond van betrokkenen ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de wet.
%23156106: VINKENBURG, CLAARTJE J. - Managerial Behavior and effectiveness. Determinants, measurements issues and gender differences.
%23213144: VINKENOOG, SIMON. - Het hek van de dam : bijdragen tot de geestelijke volksgezondheid.
%2354058: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii JC.] In quatuor libros Institutionum imperialium commentarius academicus & forensis. Jo. Gott. Heineccius recensuit et praefationem notulasque adjecit. Editio Novissima, cui accedunt ejusdem Vinii Quaestiones juris selectae, cum indicibus locopletissimis.
%23201186: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii JC.]. Jurisprudentiae contractae, sive partitionum juris civilis libri quatuor : variis observationibus ad usum forensem accomodatis illustrati.
%23120945: VIOLA, ANDRÉ, JACQUELINE BARDOLPH AND DENISE COUSSY - New Fiction in English from Africa. West, East, and South.
%2376421: VIOLLET, PAUL. - Histoire des institutions politiques et administratives de la France.
%2371249: VIORST, MILTON. - What shall I do with this people : jews and the fractious politics of judaism.
%23192734: VIORST, MILTON. - In the shadow of the Prophet : the struggle for the soul of Islam.
%23186499: VIOTTA, HENRI. - Handboek der muziekgeschiedenis.
%2322059: VIOTTI, PAUL R. & MARK V. KAUPPI. - International relations theory : realism, pluralism, globalism.
%231477: VIRALLY, MICHEL. - Les résolutions dans la formation du droit international du développement : [Colloque des 20 et 21 nov. 1970 à Genève].
%23245344: VIRANI, SHAFIQUE, N. - The Ismailis in the Middle Ages. A History of survival, a search for salvation.
%23252380: VIRCHOW, RUDOLF. - Collection of original smaller off-prints & other publications(1856-1900) on medicine, physical anthropology & ethnology.
%23245605: VIRCONDELET, ALAIN (ED.) - Venice. Volume 1: History; Volume 2: Art and architecture; Volume 3: Lifestyle.
%2347455: VIRILIO, PAUL. - Negative horizon : an essay in dromoscopy.
%23571: VIRILIO, PAUL & SYLVÈRE LOTRINGER. - Der reine Krieg.
%23106901: VIRNO, PAOLO. - A grammar of the multitude for an analysis of contemporary forms of life.
%2311425: VIS, J.J. - Rechtsstaat en verzorgingsstaat. Rede.
%2374905: VIS, EELCO M.; GEUS, COMMER DE & HUDIG, FERRAND W. - Altholländische Fliesen.
%23198502: VIS, W. - Kostprijsberekening en administratie in het autovervoer.
%23185765: VIS, JEROEN MARIA. - Tertullianus' De Pallio tegen de achtergrond van zijn overige werken.
%2368848: VIS, JAN C.P.M. - Politiek en democratie : een inleiding.
%2350878: VIS, JAN C.P.M. - Politieke kennis en politieke vorming : een studie naar de parate kennis van docenten geschiedenis & staatsinrichting en docenten maatschappijleer van politieke zaken.
%23205691: VIS, J. - De overheid tegenover den privaateigendom.
%23201250: VIS, IRIS FREDERIEKE ARIANNE. - Planning and control concepts for material handling systems.
%23169455: VIS, JURJEN. - De poort : de Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
%23235996: VISCUSI, W. KIP. - Learning about risk : consumer and worker responses to hazard information.
%2366450: VISKER, RUDI. - Genealogie als kritiek: Michel Foucault en de menswetenschappen.
%2356293: VISSCHER, H. - Religion und soziales leben bei den Naturvölkern. 2 Bände. Band 1: Prolegomena; Band 2: Die Hauptprobleme.
%23205237: VISSCHER, LOUIS THEODOOR. - Een rechtseconomische analyse van het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht.
%23185757: VISSCHER, HENDRIK ADOLPH. - Een morfometrische analyse van de Famenne en de Ardennenzoom in de omgeving van Han sur Lesse.
%23100931: VISSCHER, A. R. - Letter-Juweel
%23218914: VISSER, JELLE & ANTON HEMERIJCK. - Ein holländisches Wunder? : Reform des Sozialstaates und Beschäftigungswachstum in den Niederlanden.
%23194912: VISSER, FRANK. - De verdachte zakenman : fraude in de praktijk.
%23243156: VISSER, RON . - Sturing en samenwerking in handhavingsprojecten.
%23253887: VISSER, JACOB. - Beoordeling van het weerstandsvermogen van levensverzekeringmaatschappijen.
%2329765: VISSER, DANIËL PETRUS. - Unjustified enrichment.
%23109451: VISSER, M.J.C. - Zorgplichtbepalingen in het strafrecht.
%23128303: VISSER, R.L. - De overnemer ontmaskerd : het overnemen van ondernemingen in moeilijkheden.
%23132256: VISSER, C.CH.G. - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546.
%23109828: VISSER, EVERT-JAN. - Local sources of competitiveness. Spatial clustering and organisational dynamics in small-scale clothing in Lima, Peru.
%23175410: VISSER, A.PH. (ED.) - Onderzoek naar de tevredenheid van ziekenhuispatiënten : doel, methode en beleid.
%23208352: VISSER, E.T. - Evaluatie herziene Vreemdelingenwet.
%23262127: VISSER, D.J.G. - Een borrel met een zeepsmaak : ruzies over merken.
%23208774: VISSER, MARTINUS. - Het leven van William Ewart Gladstone en van Richard Cobden : bijdrage tot fundatie van Christelijk-nationale politiek.
%2375643: VISSER, PIETER DE. - De deelneming van deskundigen aan rechtspraak.
%23218122: VISSER, P.C. - Mijn indrukken uit de Sovjet-Unie.
%23238888: VISSER, JAAP DE. - Developmental local government : a case study of South Africa.
%23196406: VISSER, H.K.A. (ED.) - Nutrition and metabolism of the fetus and infant.
%23235989: VISSER, H. - Modern monetary theory : a critical survey of recent developments.
%2310558: VISSER, A. - Rudolf de Mepse. Het monsterproces van Faan.
%23152052: VISSER, JOHANNA ADRIAANTJE. - Rekenen met rechtspraak : een juridisch-kwantitatief onderzoek naar WIPO domeinnaamarbitrage = Calculating case law : a quantitative legal study of WIPO domain name arbitration decisions.
%23193935: VISSER, R.P.W. & J.L.R. TOURET (EDS.) - Dutch pioneers of the earth sciences.
%23185713: VISSER, FREDERIKUS THEODORUS. - A syntax of the English language of St. Thomas More. Vol. A The Verb.
%2371804: VISSER, PEPIJN R.S. - Knowledge specification for multiple legal tasks. A case study of the interaction problem in the legal domain.
%2390103: VISSER, HANS & EVERT SCHOORL (EDS.) - Trade in transit : world trade and world economy : past, present, and future.
%23218945: VISSER, JELLE & ANTON HEMERIJCK. - Il miracolo olandese. Occupazione, riforma dello Stato sociale e concertazione
%23195963: VISSER, K.I.J. - Zeggenschapsrechten van houders van een recht van pand of vruchtgebruik op aandelen op naam.
%23198093: VISSER, ANNEKE. - Buiten spelen of buitenspel: de politie in de samenleving : liber amicae amicis.
%23160312: VISSER 'T HOOFT, H.PH. - Tussen recht en filosofie.
%23187677: VISSERING, G. - Muntwezen en Circulatie-banken in Nederlandsch-Indië.
%2320047: VISSERING, G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand.
%23107493: VISSERING, G. - Advies van de Staatscommissie (voor het muntwezen), ingesteld bij Koninklijk Besluit van 6 April 1921 no. 19.
%2319674: VISSERING, G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand. 2e druk.
%23230242: VISSERING, G. - The Netherlands Bank and the War [Vol. 1].
%2319628: VISSERING, G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand.
%23153042: VISSERING, C.M. - Charlotte de Breu.
%23187318: VISSERING, GERARD. - Personentarieven van spoorwegen : stelsels en kritiek.
%236997: VITÁNYI, BÉLA K.J. - The international regime of river navigation.
%23130901: VITOUX, PIERRE - L'Oeuvre de Walter Savage Landor. Publications de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Montpellier. Volume xxi.
%23202772: VITRIARIUS, PHILLIPPUS REINHARDUS. - Institutiones juris publici Romano-Germanici selectae Antiquum et Modernum ...
%238083: VITTA, EDOARDO. - La validité des traites internationaux.
%23122633: K. & VITTORIO HÖSLE, NORA. - Het meisje en de filosoof : een diepgaande filosofische dialoog tussen een volwassene en een kind.
%2351086: VITZ, PAUL C. - Sigmund Freud's christian unconscious.
%23170861: STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN. - Tussen bestuurskunde en bestuurspraktijk : bijdragen voor duurzaam besturen in Vlaanderen.
%2359875: VLAAR, J.P.G. - Exchange rates and risk premia within the European Monetary System.
%2342261: VLAARDINGERBROEK, P. - De toekomst van de personen-, familie- en jeugdrechtspraak.
%23233984: VLAARDINGERBROEK, P. - Ouder worden, ouder blijven.
%23176684: VLADIMIROV, V.S. (ED.) - International Conference on Mathematical Problems of Quantum Field Theory and Quantum Statistics. Part II : Fields and Particles. Mathematical Questions of Quantum Statistics.
%2375031: VLAM, ANITA. - Customer First? : the relationship between advisors and consumers of financial products.
%23182765: VLAM, ALIDA WILHELMINA. - Historisch-morfologisch onderzoek van eenige Zeeuwsche eilanden.
%2316363: VLAMINGH KIEBÊRT, F.J. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van Artikel 1995 van het Burgerlijk Wetboek.
%236911: VLAS, P. - Rechtspersonen in het internationaal privaatrecht.
%23144719: VLAS, P. & R.J.H. SMITS. - [De 'apatride' vereniging; Rechtspersonen op het snijpunt van (internationaal) privaat- en publiekrecht]. Verslag van de Algemene Ledenvergadering.
%23144652: VLAS, P. & R.J.H. SMITS. - De 'apatride' vereniging; Rechtspersonen op het snijpunt van (internationaal) privaat- en publiekrecht. Preadviezen.
%23212203: VLASSENROOT, KOEN - Conflict and Social Transformation in Eastern DR Congo.
%23100933: VLEDDER, W. H. VAN - Cyrano de Bergerac (1619-1655), philosophe ésotérique.
%23185719: VLEESCHHOUWER, JUDA JOZEF. - Onderzoek naar den toestand van de Vecht en van de openbare wateren in de gemeente Utrecht.
%2382855: VLEESKENS, F.D.A., W.N.A. KLEVER & M.J. PETRY [ET AL.] - Spinoza : kernmomenten in zijn denken.
%2332205: VLEK, F. - Voer voor kwartiermakers : wetenschappelijke kennis voor de inrichting van de Nationale Politie.
%23241241: VLEK, FRITS ... [ET AL.] - Uit balans: politie en bestel in de knel : state-of-the-art van kennis en inzichten.
%233603: VLEMING, J.L. - Zonder tropen geen Europa : radiolezing gehouden op 16 juli 1927 voor de Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs.
%23174754: VLEMMINX, F. - Het profiel van de sociale grondrechten.
%231808: VLIEGEN, W.H. - Over oorsprong, geschiedenis en hedendaagsche stand der socialistische beweging : populaire voordrachten.
%2341469: VLIEGEN, W.H. - Devaluatie : pro en contra : rapporten uitgegeven in opdracht van de Algemene Raad uit N.V.V. en S.D.A.P.
%23199058: VLIEGENTHART, W.E. - Anders-zijn en mee-gaan-doen : een spanningsveld in de opvoeding van gehandicapte kinderen.
%2334831: VLIEGER, ANTOINETTE REINATE. - Domestic workers in Saudi Arabia and the Emirates : a socio-legal study on conflicts.
%23109137: VLIES, I.C. VAN DER (E.A.) - Bestuursgeschillen : een onderzoek naar de beslechting van interbestuurlijke geschillen.
%23102603: VLIET, P. VAN & A.J. VANDERJAGT - Johannes Amos Comenius (1592-1670) : exponent of European Culture?
%23183893: VLIET, REINIER C. J. A. VAN. - Hospital utilization, performance measures and health status; Econometric analyses of Dutch micro-data.
%23189039: VLIET, JOHANNES CORNELIS VAN. - Over kwaliteit gesproken.
%23128325: VLIET, L.M. VAN. - Communicatieve besturing van het milieuhandelen van ondernemingen.
%23115564: VLIET, P.C. VAN DER. - Onderzoekers optimaal opgeleid : advies over de Nederlandse onderzoekersopleiding.
%23228846: VLIET, J.C. VAN. - Over kwaliteit gesproken.
%23135953: VLIET, P. VAN DER - Wolff & Deken's Brieven van Abraham Blankaart : een Bijdrage tot de Kennis van de Reformatorische Verlichting.
%23260424: VLIET, RIETJE VAN. - Elie Luzac (1721-1796) : boekverkoper van de Verlichting.
%2316234: VLIET, MARTINA VAN. - Feiten en normen van lokaal bestuur. Openb. les.
%23253168: VLIET, ANDRÉ VAN. - Lower and upper bounds for on-line bin packing and scheduling heuristics.
%23258620: VLIST, IR. P VAN DER. - Telematica netwerken: een organisatorisch perspectief.
%2337004: ASKV / STEUNPUNT VLUCHTELINGEN. - Nee heb je, ja kan je niet krijgen. De achterkant van het Nederlandse asielbeleid.
%237855: VLUGT, E. DE. - De toepassing der progressiegedachte in het Nederlandse gevangeniswezen. Diss.
%23162220: VLUGT, WILLEM VAN DER. - De rechtstaat, volgens de leer van Rudolf Gneist, 1e deel: De rechtstaat.
%23214159: VLUGT, WILLEM VAN DER. - Twee Nederlandsche meesters der rechtsgeleerdheid : [Ulricus Huber (1636-1694) & Gerard Noodt (1647-1725)].
%23233789: VLUGT, WILLEM VAN DER. - Levend volksrecht.
%23245291: VLUGT, WILLEM VAN DER. - De rechtstaat, volgens de leer van Rudolf Gneist, 1e deel: De rechtstaat.
%2337377: VLUGT, WILLEM VAN DER. - Algemeene inleiding tot de rechtsgeleerdheid.
%23115406: VOCHTING, FRIEDRICH - Die Urbarmachung der Romischen Campagna
%23182721: VOERMAN, JAN. - Het conflict Kuyper-Heemskerk.
%23223997: VOERT, M.J. & M.D. VAN EWIJK. - Trendrapportage gerechtsdeurwaarders 2006 : toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening.
%23258814: VOERT, M.J. & S.L. PETERS. - Trendrapportage advocatuur 2006 : toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening.
%23207174: VOERT, MARIJKE TER & JOS KUPPENS. - Schijn van partijdigheid rechters.
%2323460: VOET, L. - The Plantin Press (1555-1589). A bibliography of the works printed and published by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden.
%23256029: VOET, G.W. VAN DER. - Kwaliteit van de WMCZ als medezeggenschapswet.
%2314289: VOETELINK, H.M. - Samenwerkende oorzaken in de schadeverzekering.
%23236909: VOETEN, M.E.C.M. & A. VAN DEN END. - Bank- en verzekerings lexicon = The banking and insurance lexicon.
%23263209: VOGEL, DAVID. - Barriers or Benefits? Regulation in Transatlantic Trade.
%23233538: VOGEL, MARY E. - Coercion to compromise : plea bargaining, the courts and the making of political authority.
%23128939: VOGEL, WALTHER. - Die Normannen und das Fränkische Reich bis zur Gründung der Normandie (799-911).
%23175061: VOGEL, LAWRENCE. - The fragile we : ethical implications of Heidegger's being and time.
%23206596: VOGEL, ERNST GUSTAV. - Bibliotheca biographica Lutherana : Uebersicht der gedruckten Dr. Martin Luther betreffenden biographischen Schriften.
%23254204: VOGEL, LESTER I. - To see a promised land : Americans and the Holy Land in the nineteenth century.
%2370939: VOGEL, EMANUEL HUGO. - Politik und Wirtschaftswissenschaft.
%23262662: VOGEL, EZRA F. - The four little dragons : the spread of industrialization in East Asia
%23171756: VOGEL, MARIANNE. - 'Baard boven baard' : over het Nederlandse literaire en maatschappelijke leven 1945-1960.
%23142150: VOGEL, C.J. DE (ED.) - Greek philosophy : a collection of texts with notes and explanations. Volume I : Thales to Plato; Volume II : Aristotle, the early peripatetic school and the early academy; Volume III : The Hellenistic-Roman period.
%23242754: VOGEL, STEVEN KENT. - Japan remodeled : how government and industry are reforming Japanese capitalism.
%23192614: VOGEL, STEVEN - Prime mover : a natural history of muscle.
%2394786: VOGEL, WALTHER. - Das neue Europa und seine historisch-geographischen Grundlagen.
%23203481: VOGEL, E. - E. Vogel's Fotografisch zakboek : een handleiding en vraagbank voor aanvangers en meer gevorderden.
%23196125: VOGEL, HANS. - Die Rohstoffe der Gaerungsindustrie.
%23224576: VOGELAAR, G.A.M. - Democratie en corporatisme.
%23109248: VOGELAAR, A.L.W. (A.O.) - The Commander's responsibility in difficult circumstances.
%23110903: VOGELAAR, F.O.W. & M.G. CHESTER. - Dutch/English company law. A comparative review. Preadvies.
%23146008: VÖGELE, JÖRG. - Urban mortality change in England and Germany , 1870-1913.
%23155934: VOGELENZANG, H.A. - Vingerletsels van blijvende aard in verband met de mate van arbeidsongeschiktheid voor het melken.
%23215477: VOGELEZANG-STOUTE, E.M. E.A. - Bestrijdingsmiddelen : verslag van de 68e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 27 juni 2000.
%2374204: VOGELEZANG-STOUTE, ELIZABETH M. - Bestrijdingsmiddelenrecht : een rechtsvergelijking.
%23169311: VOGELEZANG-STOUTE, E.M. & E.J. MATSER. - De toelating van bestrijdingsmiddelen : milieu tussen wet en beleid
%23259505: VOGELEZANG-STOUTE, ELIZABETH M. - Bestrijdingsmiddelenrecht : een rechtsvergelijking.
%23202508: VOGELSANG, A. - Iets over de afschaffing der accijnsen en de heffing van hoofdelijke omslagen voor het rijk.
%23233486: VOGELSANG, A. - Eerlijkheid het heil van Nederland, eene wederlegging der bijdrage van Mr. B. Albarda, lid der Provinciale Staten van Vriesland, tot eene verbeterde staathuishouding in Nederland.
%2341134: VOGELZANG, IZAK. - Drinkwatervoorzieng van Nederland voor de aanleg van de Drinkwaterleidingen.
%23218422: VOGL, CARL. - Sri Ramakrischna. Ein Prophet des neuerwachenden Indien.
%23222038: BERNARD VOGLER. - L'histoire des Caisses d'épargne européennes. Tome 1: Les origines des Caisses
%23263024: VOGT, EVON Z. & RAY HYMAN - Water witching, U.S.A. 2nd edition.
%2394932: VOGT, DR. H. - Geflügelfleisch.
%23146677: VOGT, ADOLF MAX. - Le Corbusier, the Noble Savage. Toward an Archaeology of Modernism.
%23184085: VOIGT, FRITZ AND ERICH SCHÄFER (EDS.). - Die Nürnberger Hochschule im Fränkischen Raum 1955.
%23128940: VOIGT, KARL. - Die königlichen Eigenklöster im Langobardenreiche.
%2376465: VOIGT, MORITZ. - Die Zwölf Tafeln : Geschichte und System des Zivil- und Kriminal-Rechtes wie - Prozesses der Zwölf Tafeln nebst deren Fragmenten.
%2376464: VOIGT, MORITZ. - Römische Rechtsgeschichte.
%2376461: VOIGT, MORITZ. - Das ius naturale, aequum et bonum und ius gentium der Römer.
%2376433: VOIGT, KARL. - Staat und Kirche von Konstantin dem Grossen bis zum Ende der Karolingerzeit.
%2399817: VOIGT, P.TH.A. - Roland - Orlando dans l'Épopée Française et Italienne.
%23243040: VOIRIN, PIERRE. - Droit civil .
%23191977: VOLAVKOVA, ZDENKA. - Crown and ritual : insignia of Ngoyo.
%2398573: VOLD, G.B., VOLD, GEORGE B. & THOMAS J. BERNARD. - Theoretical Criminology.
%23185747: VOLGER, WILLEM. - De leer der Nederlandsche Hervormde Kerk (1816-1852).
%2348355: VOLK, KLAUS - Strafrecht, Allgemeiner Teil.
%2373713: VOLK, TYLER. - Metapatterns: across space, time, and mind.
%23200939: NATIONAL MUSEUM OF ETHNOLOGY/ RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE. - Holland, Japan & de liefde.
%23114267: VÖLKER, WOLFRAM. - The rhetoric of love. Das Menschenbild und die Form des Romans bei Iris Murdoch.
%23225009: VÖLKER, EDMOND L. M. (ED.) - Euro-Arab cooperation.
%23147057: VOLKMANN, WILHELM. - Lehrbuch der Psychologie vom Standpunkte des Realismus und nach genetischer Methode.
%23242286: VOLKOV, SHULAMIT - Walther Rathenau: Weimar's Fallen Statesman (Jewish Lives).
%2325545: NEDERLANDSE VOLKSBEWEGING. - Program en toelichting van de Nederlandse Volksbeweging.
%23137914: MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID. - Voeding, Gezondheid en Financiëele Toestand van 700 Werkloozen-Gezinnen verspreid over heel Nederland. Rapport.
%231526: KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ. - O Nederland let op u saeck.
%23137691: VOLLEBERGH, H.R.J. - Milieu en Schaarste : over draagwijdte en toepassingsmogelijkheden van milieu-economische analyse. diss.
%238168: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Scope and content of International Law (1898).
%2316910: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Staatsrecht overzee.
%2312346: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Du droit de Paix de Iure Pacis.
%2351829: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Du droit de Paix de Iure Pacis.
%2398082: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Het onbaatzuchtige in recht en staat.
%2368867: VOLLENHOVEN, M.W.R. VAN. - Memoires. Beschouwingen, belevenissen, reizen en anecdoten.
%23148228: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Het adatrecht van Nederlandsch-Indië.
%2384854: VOLLENHOVEN, L. VAN. - Overheid en media : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar mediarecht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op woensdag 21 maart 1990.
%23160072: VOLLEWENS-ZEYLEMAKER, GRETA. - De eeuwige vraag.
%23234437: VOLLGRAFF, C.W. - Le decret d'Argos relatif à un pacte entre Knosses et Tylissos.
%23102607: VOLLGRAFF, C.W. - Une inscription gravée sur un vase cultuel mithriaque.
%23172344: VOLLGRAFF, CARL WILHELM; GERARD VAN HOORN & J.H. JONGKEES. - Proefgraving ten oosten van het Domplein te Utrecht.
%23173439: VOLLGRAFF, C.W. & G. VAN HOORN. - Verslag van eene proefgraving op de Hooge Woerd bij de Meern.
%23172845: VOLLGRAFF, C.W. - De moles van Drusus.
%2311417: VÖLLMAR, H.F.A. - Nieuw vennootschapsrecht : gids voor de praktijk.
%2330848: VÖLLMAR, H.F.A. - Inleiding tot de studie van het Nederlands burgerlijk recht.
%2350324: VÖLLMAR, H.F.A. - Unificatie van het handelsrecht in Nederland en België.
%23253843: VOLLMER, JOHN. - Ruling from the Dragon Throne : costume of the Qing dynasty (1644-1911).
%23149056: VOLMAT, R. & C. WIART (EDS.) - Art & Psychopathology.
%23225561: VOLMULLER, H. W. J. - Nijhoffs geschiedenislexicon Nederland en België.
%2387615: VÖLSCHAU, ERK. - Gewinnzuordnung ausländischer Betriebsstätten.
%2396485: VOLTAIRE. - Lettres philosophiques.
%2385677: VOLTAIRE. - Voltaire
%23103890: VÖLTER, DANIEL. - Jahwe und Mose : eine religionsgeschichtliche Untersuchung.
%23103891: VÖLTER, DANIEL. - Die älteste Predigt aus Rom (Der sogenannte zweite Clemensbrief) neu untersucht.
%23103979: VÖLTER, DANIEL. - Polykarp und Ignatius und die ihnen zugeschriebenen Briefe neu untersucht.
%23256811: VOLZ, OTTO. - Christentum und Positivismus : die Grundlagen der Rechts- und Staatsauffassung Friedrich Julius Stahls.
%23225951: VOMSTEIN, WILLI. - Trudpert Neugart und die Enführung der biblischen Sprachen in das Theologiestudium an der Universität Freiburg i. Br.
%23225412: VONCK, HENRICE MARJON. - Manis and keras : in image, word and music of wayang kulit in Téjakula, North-Bali.
%2323619: VONCK, NICOLAAS JAN. - Wijziging in statuten van Nederlandsche naamlooze vennootschappen en het recht om daartegen op te komen.
%2399546: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Cinq Tragédies.
%2335419: VONDRACEK, THEODOR JAN. - Nieuwe begrippen in het Tsjechoslowaaks Burgerlijk Wetboek en hun socialistische karakter : diensten, burgerhulp en persoonlijkheidsrechten.
%233368: VONHOFF, H.J.L. - De zindelijke burgerheren : een halve eeuw Liberalisme.
%23214349: VONHOFF, HENK & WILLEM ALBEDA. - 'Duiken of stenen vangen : aspecten van bestuurlijke verantwoordelijkheid'.
%23229247: VONHOFF, HENK. - Vind ik wat ik vond ? : kanttekeningen en opvattingen.
%2327265: VONHÖGEN, H.P. - Vreemdeling en strafrecht.
%2386122: VONK, JAN. - Het hek moet van de Dam.
%23121889: VONK, R.P.M. - Prototyping van informatiesystemen.
%23135213: VONKEN, EEFJE - Threat to the Power Relation and Negative Intergroup Behaviour. Diss.
%23260937: VOOGD, CHRISTOPHE DE. - Histoire des Pays-Bas.
%2338141: VOOGT, JAN. - The war in Vietnam : the view from a southern community : Brownsville, Haywood County, Tennessee.
%2338213: VOOGT, ALEX DE. - The rise of the helidrome : an analysis of flat architecture.
%2383146: VOORN, H. - De papiermolens in de provincie Zuid-Holland, alsmede in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen, Friesland en Drenthe.
%2354356: VOORS, A.W. & A.M. VROOM. - Stenographisch verslag van het debat over het praeadviezen Het notariaat en de plaats van de notaris in de samenleving.
%2362744: VOORS, A.W. & A.M. VROOM. - Het notariaat en de plaats van de notaris in de samenleving. Prae-adviezen.
%23130161: VOORSLUIS, BART - Taal en relationaliteit : over de scheppende en verbindende kracht van taal volgens Eugen Rosenstock-Huessy.
%23228765: VOORSLUIS, BART - De zwijgende natuur : natuurervaring tussen betovering en onttovering.
%23156359: VOORST, SANDRA VAN. - Weten wat er in de wereld te koop is : vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
%2330605: VOORT, MARCEL VAN DER. - Dat seste boec van serpenten : een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der nature bloeme.
%2349495: VOORTHUIJSEN, W.D. - De Republiek der Verenigde Nederlanden en het mercantilisme.
%23217037: VOORWINDEN, NORBERT & MAX DE HAAN (EDS.) - Oral poetry : das Problem der Mündlichkeit mittelalterlicher epischer Dichtung.
%23238912: VOOUS, K.H. - In de ban van vogels : geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw : tevens ornithologisch biografisch woordenboek.
%23102610: VOOYS, C.G.N. DE. - Engelse invloed op de Nederlandse woordvoorraad.
%23172446: VOOYS, C.G.N. DE. - Nederlandse letterkundigen tegenover de franse overheersing.
%23181861: VOOYS, A. C. DE. - De trek van de plattelandsbevolking in Nederland. Bijdrage tot de kennis van de sociale mobiliteit en de horizontale migratie van de plattelandsbevolking. 2 volumes.
%2352535: VORDING, HENK. - Koppelingen in de sociale zekerheid, 1957-1992. Van wetten en praktische bezwaren.
%23128943: VORLÄNDER, FRANZ. - Schleiermachers Sittenlehre ausführlich dargestellt und beurteilt.
%23131602: VORLÄNDER, KARL. - Kant - Schiller - Goethe. Gesammelte Aufsätze.
%23221631: VORMBUSCH, UWE. - Diskussion und Disziplin : Gruppenarbeit als kommunikative und kalkulative Praxis.
%23233408: VOROBEICHIC, MAX & ZALMAN CHNÉOUR. - Ein Ghetto im Osten : Wilna.
%23101408: VORSTERMAN, LUCAS. HYMANS, H. (ED). - Lucas Vorsterman (1595-1675), graveur flamand...
%23166012: VOS, H. DE. - Kant als theoloog.
%2320032: VOS, CORNELIS JAN. - De blinde mens : een studie over een maatschappelik vraagstuk.
%2343331: VOS DE WAEL, A.F. - Opmerkingen naar aanleiding van hypotheek op vruchtgebruik.
%23185982: VOS, PIM W.H. DE. - De rechter en het been : en andere meesterlijke verhalen uit de praktijk.
%23199552: VOS, H. - Het costelijck mal of te wel de historie van de kritiek op het Plan van de arbeid.
%2367828: VOS, A.E. DE. - Remedies or stumbling blocks? The public international law aspects of the international debt crisis.
%23109145: VOS, TOON DE. - Gokverslaving. Hulpverlening en preventie.
%2354729: VOS, MARK ANDREW DE - The syntax of verbal pseudo-coordination in English and Afrikaans.
%2340540: VOS, PETER, A.S. HARTKAMP (E.A.). - Recht gedicht naar aanleiding van tekeningen van Peter Vos.
%232763: VOS, GERRIT DE. - De rechtsvorm der algemene ziekenfondsen in Nederland.
%23174773: VOS, H. M. - De kern van waarden : de betekenis van centrale maatschappelijke waarden voor de theorie en praktijk van het morele leven.
%23133325: VOS, A. (E.A.) - Handhaving in overweging : strategische afwegingen bij de handhaving van milieuwetgeving.
%2347748: VOS, ANTOON DE. - Africa, the devastated continent? : man's impact on the ecology of Africa.
%2324888: VOS, J.W.M. DE. - De notariële verklaring van erfrecht.
%233914: VOS, H. - Waar het op staat : het Plan van de Arbeid verdedigd. Antwoord aan het Verbond van Nederlandse Werkgevers.
%23238919: VOS, G.J. - Hoe men zich in de Nederlandsche Hervormde Kerk heeft te gedragen : systematische uiteenzetting van het tegenwoordig Nederlandsch-Hervormd Kerkrecht.
%23147597: VOS, M.F. - Scythian archers in archaic Attic vasepainting.
%2369914: VOS, J.C. DE - Das Los Judas : Über Entstehung und Ziele der Landbeschreibung in Josua 15. Diss.
%23102612: VOS, J. DE. - The Endemic Pleistocene Deer of Crete.
%23226938: VOS, M. (E.A.) - Niet tijdig beslissen : preadviezen
%23256325: VOS, HENK. - Solidariteit : elementen complicaties persperctieven.
%2318071: VOS, HARMEN DE. - Het godsdienstig kennen volgens Max Scheler. Max Schelers toepassing van de phaenomenologische methode in de godsdienstwijsbegeerte.
%2385138: VOS, MAARTEN DE. - Tussen de benen : zeer persoonlijke notities.
%2340356: VOS, RENÉ. - Niet voor publicatie : de legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
%2316838: VOSKUIL, C.C.A. - De internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter. In het bijzonder in zaken van echtscheiding en alimentatie. Diss.
%2370453: VOSKUIL, C.C.A. (A.O). - Credit and guarantee financing transfer of technology.
%23212152: VOSKUIL, C.C.A. (A.O). - The moulding of international law : ten Dutch proponents.
%23251603: VOSS, FREDERICK. - Reporting the war : the journalistic coverage of World War II.
%234981: VOSSEN, A.J.M. - Zichzelf worden in menselijke relatie. Een ontwikkelings-psychologische studie van de Rogeriaanse grondhouding en haar verwerkelijking in psychotherapie, onderwijs en bedrijfsleiding.
%23100685: VOSSIUS, GERARDUS JOANNES. - Geschiedenis als wetenschap.
%23256816: VOSSKÜHLER, GABRIELE. - Entre la misa y el Cara al sol : Profrankistische Schriftstellerinnen in Spanien (1936-1975).
%2319774: VOSTER, WILLEM. - De cultureel-geografische indeling van Nederland : proeve van een beredeneerde hiërarchie van culturele gebieden en centra.
%2393791: VPRO [VRIJZINNIG PROTESTANTSE RADIO OMROEP]. - Een nationale omroep : 1960.
%23206759: VRAKKING, WILLEM J. (ED.) - Management van organisatieverandering
%23201277: VRAKKING, WILLEM EN ANTON COSIJNSEN. - De organisatie-adviseur. Van junior naar top consultant.
%23108651: VRANA, J. - L'Évangélaire de Miroslav. Contribution à l'étude de son origine.
%23209272: VRANIC, BEHKA (ED.) - Ljudska prava = Human rights : odabrani medunarodni dokumenti : selected international documents I.
%23109101: VRANKEN, J.B.M. - Algemeen deel **. (Asser-serie).
%23107101: VRANKEN, J.B.M. - Algemeen deel *** : een vervolg. (Asser-serie).
%23171429: VRANKEN, J.B.M. & H.G. MEIJENFELDT. - Inbouw hoofdstuk bodemsanering in de wet bodembescherming : verslag van de zevenendertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 19 november 1992.
%23139597: VRANKEN, M. - Werknemers en Recht: Australasische Experimenten.
%23196012: VRANKEN, J.B.M. & I. GIESEN (RED.) - De Hoge Raad binnenstebuiten : verslag van een experiment.
%23196630: VRANKEN, J.B.M. & I. GIESEN (EDS.) - Codificatie en dynamiek : instrumenten ter begeleiding van de omgang met codificaties.
%2314412: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - De staatsleer van Hugo de Groot en zijn Nederlandsche tijdgenoten.
%2327823: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Het wervende woord : geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland.
%2342823: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Onze anarchisten en utopisten rond 1900.
%23246162: VREDENBREGT, JACOB. - De staatsgreep : roman.
%233832: VREDENBURG, W.C.A. BARON VAN. - De Nationaal-Historische Partij.
%23165454: VREE, DICK DE. - Doodsoorzaak moord? Reconstructie van opzienbarende strafzaken in Engeland en Schotland.
%2364667: VREE, FRANK VAN. - De wereld als theater : journalistiek als culturele praktijk.
%2362234: VREE, FRANK VAN & ROB VAN DER LAARSE (EDS.) - De dynamiek van de herinnering : Nederland en de Tweede Wereldoorlog in een internationale context.
%232445: VREE, JOHAN K. DE. - Political integration: the formation of theory and its problems.
%23201465: VREEDE, G.W. - Friederike Sophie Wilhelmine, gemalin van den stadhouder Willem V, en Laurens Pieter van de Spiegel, raadspensionaris eerst van Zeeland, daarna van Holland vlugtig geschetst door Mr. G.W. Vreede.
%23106741: VREEDE, E.A. DE. - Het nationalisme als zedelijke vraagstuk.
%236255: VREEDE-DE STUERS, C. (ED.) - Buiten de grenzen : sociologische opstellen, aangeboden aan prof. dr. W.F. Wertheim, 25 jaar Amsterdams hoogleraar 1946-1971.
%2383642: VREEDE, TON DE. - Moord volgens het boekje : een Steven Borger special.
%23177197: VREEKEN, GILELMUS ANTHONIUS LUCA. - De lege quadam sacra coorum (Ditt. Syll.3 1000).
%2364377: C. H. DE VREESE, (CLAES HOLGER), - Ten observations about the past, present and future of political communication.
%23223805: VREESE, WILLEM DE. - Over handschriften en handschriftenkunde : tien codicologische studiën.
%23189149: VRETTOS, ATHENA. - Somatic fictions : imagining illness in Victorian culture.
%23153478: VRETTOS, THEODORE - The Elgin Affair : the abduction of antiquity's greatest treasures and the passions it aroused.
%23208111: VREY, ROGIER WILLIAM DE. - Towards a European unfair competition law : a clash between legal families : a comparative study of English, German, and Dutch law in light of existing European and international legal instruments.
%2318023: VRIELINK, JAN HENDRIK. - Het waarheidsbegrip. Een theologisch onderzoek.
%23214775: VRIEND, G.K. DE & ALEX TIMMERMAN. - Benchmarking : een strategie om concurrentievoordeel te behalen.
%239425: VRIES, J. DE (E.A.) - De Algemene Bijstandswet.
%2334432: VRIES, HUBERT DE. - Wapens van de Nederlanden : de historische ontwikkeling van de heraldische symbolen van Nederland, Belgie, hun provincies en Luxemburg.
%2326803: VRIES, C.W. DE. - Werk-methoden bij de beoefening van het staatsrecht.
%23248332: VRIES, R.J. DE. - Samenloop van de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting.
%2325712: VRIES, C.W. DE. - Van gunst tot recht : een studie over de verschijningsvormen van het liberalisme ten aanzien van de steunverlening aan behoeftigen.
%23188302: VRIES, ABR. DE & J.A. MOLSTER (ED.) - Magazijn van handelsregt. Deel 1-17.
%23184610: VRIES-HUISER, N.S. DE. - Arbeid en zorg in het onderwijs: de overheid een zorg : verplichtingen op grond van het gelijkheidsbeginsel.
%23189204: VRIES, G.J. DE. - Spel bij Plato.
%23108336: VRIES, HUGO DE. - Opera e periodicis collata : Vol. 1-5.
%2323663: VRIES, F. DE. - Economische opstellen aangeboden aan Prof.Mr. F. de Vries t.g.v. zijn 25-jarig ambtsjubileum als Hoogleraar in de Economie op 14 juni 1943.
%23148904: VRIES, SJIERA DE. - Working in multi-ethnic groups : the performance and well-being of minority and majority workers.
%23118131: VRIES, JOH. DE. - Nieuw Nijmegen, 1870-1970. Moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen.
%23234543: VRIES, ANDRE DE. - Brussels: a cultural and literary history.
%23139429: VRIES, JOLANDA DE - Beyond Health Status. Construction and Validation of the Dutch WHO Quality of Life Assessment Instrument.
%2392855: VRIES, R.J. DE. - Samenloop van de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting.
%2364212: VRIES, HENRY DE - Spectrum Van Huidinfecties.
%23106061: VRIES, JOH. DE & J.L. DE JAGER. - Wereldwijd Bankieren ABN-AMRO 1824-1999.
%2339523: VRIES, INEKE DE E.A. - Ongewenste intimiteiten : gewenste rechten.
%23150774: VRIES, MARLEEN DE. - Beschaven! : letterkundige genootschappen in Nederland 1750-1800.
%23174044: VRIES, JAN DE - Het korte Sigurdlied.
%23195841: VRIES, HESTER DE. - Juridische aspecten van huistelematica : telewerken en consumeren in het informatietijdperk.
%2316104: VRIES, G. DE. - De wetgevende magt der plaatselijke besturen naar Art. 153 der Grondwet.
%2345482: VRIES, FRITS DE. - Wettelijke limitering van aansprakelijkheid.
%23102616: VRIES, G.J.P. DE. - De omvang van het literaire corpus bij de Grieken en in de moderne theorie.
%23102618: VRIES, G.J.P. DE. - Miscellaneous notes on Plato.
%23102619: VRIES, G.J.P. DE. - R.C. Bakhuizen van den Brink als graecus.
%23102620: VRIES, JOH. DE. - Lion Markus en de comptabiliteit in Nederland omstreeks 1900.
%23109782: VRIES, J.J. DE. - Groundwater flow systems and stream nets in the Netherlands : a groundwater-hydrological approach to the functional relationship between the drainage system and the geological and climatical conditions in a Quaternary accumulation area.
%23262233: VRIES, JANINE DE. - Sexual violence against women in Congo : obstacles and remedies for judicial assistance.
%23197210: VRIES, T. DE. - Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
%235468: VRIES, ERNST DE. - Bezoek aan een Japansch krankzinnigengesticht. Overdr.
%2320143: VRIES, DAVID DE. - Some Suggestions Concerning Regular Seasons in Art, with Special Reference to English literature.
%23213799: VRIES, BOUDIEN DE. - Electoraat en elite : sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-1895.
%23226368: VRIES, J.H. DE. - Het huisje van Jeanne d'Arc en andere verhalen.
%2342388: VRIES, JOH. DE. - Hoogovens IJmuiden, 1918-1968 : ontstaan en groei van een basisindustrie.
%23253805: VRIES ROBBÉ, JAN JOB DE. - Expansion and diversification of securitisation yearbook 2007.
%2344469: VRIES, HEIN DE. - Smoking prevention in Dutch adolescents. Diss.
%2321521: VRIES, M. DE. - Bedrijfseconomische en fiscale winstbepaling, in het bijzonder met betrekking tot de kosten der produktiemiddelen.
%23228893: VRIES, L.J. DE. - Bijbelvertaling en primaire oraliteit.
%233369: VRIES REILINGH, H.D. DE. - De Volkshoogeschool. Sociografische studie van haar ontwikkelingsgang in verschillende landen en haar mogelijke beteekenis voor de Nederlandsche volksgemeenschap. Diss.
%2343760: VRIES-HESS, C. DE., D. RYCKBOST, H.H. LUIGIES - Bodemsanering : verslag van de eenenvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht gezamenlijk met de Belgische Vereniging voor Milieurecht op 15 december 1995.
%23173803: VRIES, PETER R. DE. - Beroep : misdaadverslaggever.
%23238695: VRIES, J.H. DE & P.J.J. VAN BUUREN. - De betekenis van de Algemene wet bestuursrecht voor het ruimtelijk bestuursrecht.
%23238115: VRIES, GERT JAN DE. - Ik heb geen verstand van poëzie : G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie.
%2325850: VRIES, EGBERT DE. - Man in rapid social change : the process of rapid social change in Asia, Africa and South America.
%23259827: VRIES, JOUKE DE & MARCEL VAN DAM. - Politiek-bestuurlijk management : een blik achter de gouden muur.
%23185815: VRIES, FRITS CAREL DE. - Vredes-pogingen tusschen de Oud-Bisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome.
%2371774: VRIES, B.W. DE. - De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende eeuw.
%23116989: VRIES, PH. DE. - Het Beeld van Lodewijk XIV in de Franse Geschiedschrijving.
%2333440: VRIES, W.F.M. DE. - (ed.). The value added of national accounting. Commemorating 50 years of national accounts in the Netherlands.
%2395357: VRIES, HK. DE. - Leerboek der differentiaal- en integraalrekening, en van de theorie der differentiaalvergelijkingen. In drie delen.
%23128408: VRIES, G.J. DE. - Beleidsdynamica als sociale constructie : een onderzoek naar doorwerking van beleidsevaluatie en beleidsadvisering.
%23116013: VRIES, L. DE & DE VRIES-WIERSEMA, R. - The morphology of Wambon of the Irian Jaya Upper-Digul area.
%23250925: VRIES, C.W. DE. - De liberale staat en de regeeringsvoorstellen (1936) tot grondwetsherziening.
%2347966: VRIES, H. DE. - Van Amoebe tot mensch. Laatste les aan de Universiteit van Amsterdam op 13 juni 1918 gegeven.
%235495: VRIES, ERNST DE. - De beteekenis van ons gevoelszintuig.
%23161763: VRIESEN, GUSTAV. - August Macke.
%23205480: VRIESENDORP, R.D. & W.H. VAN BOOM. - Arresten insolventierecht : met annotaties.
%23191284: VRIESENDORP, J.J. - Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden in het burgerlijk geding.
%23247679: VRIESENDORP, J.J. - Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden.
%2399015: VRIESENDORP, R.D. - (ed.). Het actuele recht : rechtspraak anno 1993 in 67 Tilburgse bijdragen.
%23200424: VRIEZE, FOLKERDINA STIENTJE DE. - Fact and fiction in the autobiographical works of Selma Lagerlöf.
%23102621: VRIEZEN, TH.C. - De ontwikkeling van het moderne Hebreeuws.
%23251622: VRIEZEN, TH.C. - Jahwe en zijn stad.
%2310750: VRIJ, M.P. - Professor Mr. M.P. Vrij : verzameling uit zijn geschriften op het gebied van strafrecht en criminologie.
%2333538: VRIJ, ALBERT. - Misverstanden tussen politie en allochtonen: sociaal-psychologische aspecten van verdacht zijn.
%2312983: VRIJ, M.P. - Beperking der meerderheidsmacht in vereeniging en vennootschap door rechten der leden.
%23111176: VRIJER, M.J.A. DE. - Henricus Regius : een Cartesiaansch hoogleraar aan de Utrechtsche Hoogeschool.
%2335107: VRIJHOF, P.H. - Bijdragen tot de sociologie van godsdienst en kerk. Diss.
%23200096: VRIJLING, JOSEPH JOHAN. - De metastabiliteit der stof als gevolg van dispersie. Het Weston-normaalelement.
%23105694: VRIJMOED, G. - De arbeid in ethisch-economisch licht.
%23259902: VROEGOP, JAKOB & PETER J.P. TAK. - Opgelost : een onderzoek naar capaciteitsverdeling en opsporingsprestaties binnen politieregio's in Nederland (1996-2003).
%2317960: VROEGOP, R.J. - Het gedogen gedoogd? : een bestuurskundig onderzoek naar het verschijnsel gedogen bij de handhaving van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
%23214059: VROEMEN, MARTIJN. - Kantoorlog : de strijd tussen zingeving en vervreemding.
%2311687: VROLIJK, MARJAN. - Recht door gratie : gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567).
%23214625: VROLIJK, HEIN. - Efficiënte contracten ? : institutioneel-economische beschouwingen over franchising.
%2349475: VROLIJK, M.M. - Uitwisseling van fiscale informatie tussen Nederland en Duitsland.
%23206419: VROMANS, PIETER. - Tractaat de foro competenti, of Daagelyksche onderhoorige vierschaar : verklaarende van welke zaaken het Hof ende de Hooge Raad ter eerster instantie kennisse neemen, ende voorts wat de pligt is van den rechter, advocaat ende procureur, ter bevordering en beslechtinge van de litigieuse zaken.
%23204090: VROMANS, MICHIEL JOHANNES CORNELIUS MARIA. - Reliability of railway systems.
%23166903: VROOM, G.P. - Handboek voor notarissen en candidaat-notarissen.
%23128478: VROOM, HENDRIK M. - Religions and the Truth : philosophical Reflections and Perspectives.
%23168858: VROOM, MIKA (ED.) - Geraakt door recht. Acht interviews met medewerkers uit de periode 1938 tot nu, t.g.v. het negentigjarige jubileum van de Rechtskundige Dienst FNV.
%23213329: VROOM, MARGREETH. - Intensieve zorgen.
%23260944: VROOM-CRAMER, BARBARA M. - Productinformatie over levensmiddelen : etiketteringsvraagstukken naar Europees en Nederlands recht.
%23228808: VROOM, HENDRIK W. - Religie als ziel van cultuur : religieus pluralisme als uitdaging.
%2382486: VROOMEN, INGMAR HENRIK. - Taal van de Republiek : het gebruik van vaderlandretoriek in Nederlandse pamfletten, 1618-1672.
%234831: VROON, PIETER. - De hand op vandaag. Over het wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse psychologie.
%23159011: VROON, PIETER. - Psychologie in het dagelijks leven.
%23108332: VROUWENRAETS, MIREILLE A. (ED.) - Beweging en beheersing : immigratierecht in de jaren negentig.
%2335449: VRTACIC, LUDVIK. - Einführung in den Jugoslawischen Marxismus-Leninismus.
%23139938: VRUGGINK, JOOP - Gepakt en gezakt : invloed van de ontnemingsmaatregel op daders.
%23146871: VUCINICH, WAYNE S. (ED.) - At the Brink of War and Peace: The Tito-Stalin Split in a Historic Perspective. (War and Society in East Central Europe, Vol. X)
%2383700: VUCSAN, R.L. - Bestuursregelgeving en inspraak.
%23223131: VUIJSJE, HERMAN. - Lof der dwang.
%23236901: VUIJSJE, BERT & JOHN JANSEN VAN GALEN. - Avonturen in besturen.
%2362131: VUIJSJE, HERMAN. - Correct: Weldenken Nederland sinds de jaren zestig.
%23204480: VUIJSJE, HERMAN. - Hulpeloze gladiatoren : haalt de openbare gezondheidszorg het jaar 2000 ?.
%23240680: VUIJSTERS, ESTHER. - Vuijsters in verzekeringsland : een luchtige kijk op de verzekeringspraktijk.
%2340311: VUISJE, MARJA. - Joke Smit : biografie van een feministe.
%23260627: VULPERHORST, LENNY - Verzwegen onderneming : ondernemers, overheid en het einde van het bouwkartel (2001-2005).
%2392612: VUOLA, ELINA. - Limits of liberation.
%23138861: VUYK, SIMON. - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek 1780 - 1800.
%23197213: VUYK, SIMON. - Uitdovende verlichting : Remonstranten als deftige vaderlanders (1800-1860).
%23259475: VUYK, SIMON. - Verlichte verzen en kolommen : remonstranten in de letterkunde en tijdschriften der Verlichting (1720-1820).
%23258321: WAAIJER, J.M.A. - Het moderne vermogensrechtelijke echtscheidingsrecht : een rechtvergelijkende beshouwing over de vermogensrechtelijke gevolgen van echtscheiding.
%2371309: WAAIJER, J.M.A. - Het moderne vermogensrechtelijke echtscheidingsrecht : een rechtvergelijkende beshouwing over de vermogensrechtelijke gevolgen van echtscheiding. Diss.
%2370402: WAAL, ANTHONIE GERARDUS DE - Processing of erroneous and unsafe data.
%23193525: WAAL, ANTON DE. - Roma Sacra : die ewige Stadt in ihren christlichen Denkmälern und Erinnerungen alter und neuer Zeit.
%23102623: WAAL, H. VAN DE. - In memoriam Erwin Panofsky: March 30, 1892 - March 14, 1968.
%23235762: WAAL, A.M. VAN DER (ED.) - Lijst van litteratuur nopens de Nederlandsche bank in tijdschriften, dagbladen en mengelwerken tot op 31 Maart 1939 verschenen.
%23102625: WAAL, H. VAN DE. - Steps towards Rembrandt : collected articles 1937-1972.
%23207875: WAAL, CORNELIS DE. - American new realism 1910-1920.
%23249439: DE WAAL, ALEXANDER., FLINT, JULIE. - Darfur : a short history of a long war.
%23219968: DE WAAL, EDMUND. - Timeless beauty : traditional Japanese art from the Montgomery collection.
%23236843: WAALDIJK, KEES. - Sexual Orientation Discrimination in the European Union: National Laws and the Employment Equality Directive.
%23143772: WAALDIJK, E.T. - Die Rolle der Niederländischen Publizistik bei der Meinungsbildung hinsichtlich der Aufhebung der Sklaverei in den Westindischen Kolonien.
%23166052: WAALDIJK, C. - Wetgevingswijzer : met de teksten van de officiële aanwijzingen inzake regelgeving.
%2358677: WAALDIJK, KEES. - Motiveringsplichten van de wetgever.
%23110828: WAALS, H.G. VAN DER. - Rail en weg, botsing van wetten.
%23210854: WAALWIJK, HENDRIK PIETER. - Whitehall en Plein : de betrekkingen tussen Groot-Brittannië en Nederland 1930-1940.
%23184120: WAARD, ROELOF VAN. - Étude sur l'origine et la formation de la chanson d'Aspremont.
%23181913: WAARD, ARIE DE. - Causalité, conséquence et finalité. Les moyens d'expression de ces relations dans les Chroniques de Villehardouin, de Joinville, de Froissart et de Commynes.
%2332088: WAARDENBURG, P.J. - Das menschliche Auge und seine Erbanlage.
%23102832: WAARDT, J.M.D. DE. - Voedselvoorschriften in boeteboeken : motieven voor het hanteren van voedselvoorschriften in vroeg-middeleeuwse Ierse boeteboeken, 500-1100 (motives for the use of food regulations in early medieval Irish penitentials, 500-1100)
%231532: WAARHEID. - Nederland's wedergeboorte.
%23111430: WAARSENBURG, DEMETRIUS J. - The Northwest Necropolis of Satricum. An Iron Age Cemetery in Latium Vetus.
%2367772: WAART, P.J.I.M. DE. - The element of negotiation in the Pacific settlement of disputes between states. An analysis of provisions made and/or applied since 1918 in the field of the Pacific settlement of international disputes.
%2310576: WAART, P.J.I.M. DE. - Het onderhandelingselement in de vreedzame regeling van geschillen tussen staten.
%2331357: WAART, P.J.I.M. DE. - Reflections on international law from the Low Countries : in honour of Paul de Waart.
%23144711: WAART, P.J.I.M. DE (E.A.). - Kunsthandel (inclusief antiquiteiten) en de bescherming van nationaal cultureel erfgoed. Verslag van de Algemene Ledenvergadering.
%23144712: WAART, P.J.I.M. DE (E.A.). - Kunsthandel (inclusief antiquiteiten) en de bescherming van nationaal cultureel erfgoed. Preadviezen.
%23227492: WAART, PAUL DE (ED.) - International law and development.
%2379394: WACH, ADOLF. - Der Arrestprozess in seiner geschichtlichen Entwicklung. Band 1: Der italienische Arrestprozess.
%2375241: WACHE, W. - System der Pakte. Die politischen Verträge der Nachkriegszeit.
%23141710: WACHER, JOHN - Roman Britain.
%23257149: WACHTER, B. - Elk volk krijgt het recht dat bij zijn aard past.
%2379396: WÄCHTER, KARL GEORG VON. - Beiträge zur deutschen Geschichte, insbesondere zur Geschichte des deutschen Strafrechts.
%236558: WACHTER, B. - De Beurtvaart. (Les Messageries fluviales).
%23160087: WÄCHTER, KARL GEORG VON. - Über Ehescheidungen bei den Römern : ein rechtsgeschichtlicher Versuch.
%23254801: WACHTER, B. ... ET. AL. - Harmonization of company and securities law : the European and American approach.
%23126124: WACHTERS, H.J.J. - Erasmus van Rotterdam. Zijn Leven en zijn Werken.
%2312381: WACKE, GERHARD & BILL DREWS. - Allgemeines Polizeirecht. Ordnungsrecht der Länder und des Bundes.
%23124390: WACKIE EYSTEN, P.A. [ET AL.] - Pioniers in toga.
%23138190: WADDELL, HELEN. - Beasts and Saints.
%23207410: WADDELL, JAMES. - Erotic perception : philosophical portraits.
%23175095: WADDINGTON, C.H. - Evolutie en ethiek.
%23257178: WADDY, HELENA. - Oberammergau in the Nazi era : the fate of a Catholic village in Hitler's Germany.
%23217618: WADDY, CHARIS - The Muslim Mind.
%23194799: WADE, E.C.S., T.ST.J.N. BATES & C.M.G. HIMSWORTH. - Constitutional and administrative law.
%2391552: WADE, REX A. & SCOTT J. SEREGNY (ED.). - Politics and society in provincial Russia: Saratov, 1590-1917.
%2379398: WADE-EVANS, ARTHUR WADE. - Welsh medieval law : being a text of The Laws of Howel the Good, namely the British Museum Harleian ms. 4353 of the 13th century.
%2356969: WADE, NICOLAS. - Psychologists in word and image.
%23141901: WADE, LARRY L. - Political Economy : recent Views.
%2392021: WADE, E.C.S. & PHILLIPS, G.G. - Constitutional law : an outline of the law and practice of the Constitution, including central and local government and the constitutional relations of the British Commonwealth.
%23210883: WADE, EDWIN L. - The arts of the North American Indian : native traditions in evolution.
%2323579: WADSWORTH, J.E., J.S.G. WILSON & H. FOURNIER (ED.) - The development of financial institutions in Europe, 1956-1976.
%2318021: WAECHTER-BÖHM, LIESBETH - Hermann & Valentiny and Partners: Codes (German and English Edition)
%2317982: WAELBROECK, J. - (ed.). The models of Project LINK.
%23129333: WAELHENS, ALPHONSE DE. - La philosophie et les expériences naturelles.
%2327985: WAELKENS, L. - La théorie de la coutume chez Jacques de Révigny : édition et analyse de sa répétition sur la loi De quibus (D. 1,3,32).
%23151507: WAELTI-WALTERS, JENNIFER & STEVEN C. HAUSE. - Feminisms of the belle époque : a historical and literary anthology.
%23218212: WAERDEN, THEODORUS. VAN DER. - Geschooldheid en Techniek. Onderzoek naar den invloed van arbeidssplitsing en machinerie op de mate van vereischte oefening en bekwaamheid der arbeiders.
%23169925: WAES, RIA VAN. - Architectures for Information Management.
%2320918: WAESBERGHE, J.F.A.M. VAN. - De Akense regels voor Canonici en Canonicae uit 816 : een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten.
%2361866: WAFELBAKKER, J.J. - Enkele sociaal-geneeskundige aspecten van de wegverkeersongevallen. Diss.
%2318250: WAGEMANN, ERNST. - Konjunkturlehre. Eine Grundlegung zur Lehre vom Rhythmus der Wirtschaft.
%2380086: WAGEMANN, ERNST. - Struktur und Rhythmus der Weltwirtschaft. Grundlagen einer weltwirtschaftlichen Konjunkturlehre.
%23102645: WAGENAAR-NOLTHENIUS, HÉLÈNE. - Oud als de weg naar Rome? : vragen rond de herkomst van het Gregoriaans. (Met grammofoonplaat).
%2362273: WAGENAAR, MARJA. - Het einde van de buitenspelcultuur : een democratisch antwoord op het populisme.
%23190064: WAGENAAR, MARJA. - De Rijksvoorlichtingsdienst : geheimhouden, toedekken en openbaren : de rol van de Rijksvoorlichtingsdienst tussen 1945 en 1994.
%23147847: WAGENAAR, COR. - Welvaartsstad in wording : de wederopbouw van Rotterdam, 1940-1952.
%2338494: WAGENAAR, WILLEM A. - De diagnostische waarde van bewijsmiddelen. Rede.
%23236059: WAGENAAR, CYPRIAAN GERARD. - De Joodsche kolonie van Jeb-Syene in de 5de eeuw voor Christus.
%23253250: WAGENAAR, SAM. - Kinderen van Israël [Zwarte Beertjes, 475/476].
%23253249: WAGENAAR, SAM. - Vrouwen van Israël [Zwarte Beertjes, 319/320].
%232737: WAGENAAR, WILLEM A. ... [ET AL.] - The popular policeman and other cases : psychological perspectives on legal evidence.
%2343385: WAGENAAR, H.M.J. - De vertegenwoordiging der gemeente bij overeenkomsten van geldleening.
%233445: WAGENBERG, ANDREAS H. A. M. VAN. - Over het begrip fair competition in de Verenigde Staten van Amerika.
%23136747: WAGENBERG, A.H.A.M. VAN. - Over het begrip 'Fair Competition' in de Vereenigde Staten van Amerika.
%23102649: WAGENVOORT, H. - De oorsprong der Ludi Saeculares.
%23102650: WAGENVOORT, H. - Inspiratie door bijen in de droom.
%2341379: WAGENVOORT, H. - Imperivm : studien over het Mana - begrip in zede en taal der Romeinen.
%23251911: WAGENVOORT, H. - Imperivm : studien over het Mana - begrip in zede en taal der Romeinen.
%2352661: WAGER, ARTHUR F. AND KARL FOLKERS. - Vitamins and coenzymes.
%2382998: WAGGAMAN, B. - Le voyage autour du monde. De Bougainville. Droit et imaginaire.
%23223979: WAGLEY, CHARLES. - The social and religious life of a Guatemalan village.
%23205632: WAGNER, LESLIE. - Readings in applied microeconomics.
%23228067: WAGNER, HEINZ. - Grundbegriffe des Beschlussrechts der Europäischen Gemeinschaften.
%2318344: WAGNER, ADOLPH. - Finanzwissenschaft. Erster Theil: Einleitung, Ordnung der Finanzwirtschaft, Finanzbedarf, Privaterwerb.
%23112736: WAGNER, RUDOLF. - Die Chemie fasslich dargestellt nach dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft ...
%2367884: WAGNER-MARTIN, LINDA. - Favored Strangers. Gertrude Stein and her Family.
%23103693: WAGNER-PACIFICI, ROBIN ERICA. - The Moro morality play : terrorism as social drama.
%2335062: WAGNER, IRMGARD - Critical approaches to Goethe's classical dramas : Iphigenie, Torquato Tasso, and Die natürliche Tochter.
%2322887: WAGNER, ADOLPH. - Finanzwissenschaft. Zweiter Theil: Theorie der Besteuerung, Gebührenlehre und allgemeine Steuerlehre.
%23162164: WAGNER, RICHARD. - Nachgelassene Schriften und Dichtungen.
%23165685: WAGNER, PETER (ED.) - Discourses on Society: the shaping of the Social Science Disciplines.
%2366226: WAGNER, ADOLPH. - Finanzwissenschaft. Dritter Theil: Specielle Steuerlehre : Geschichte, Gesetzgebung, Statistik der Besteuerung einzelner Länder : Uebersicht der Steuergeschichte wichtiger Staaten und Zeitalter bis Ende des 18. Jahrhunderts : die Besteuerung des 19. Jahrhunderts : Einleitung, Britische und französische Besteuerung.
%23234163: WAGNER, ALBRECHT. - Der Richter : Geschichte, Aktuelle Fragen, Reformprobleme.
%23260182: WAGNER, ROY. - Symbols that stand for themselves.
%23142619: WAGNER, W.J. - The federal states and their judiciary. A comparative study in constitutional law and organization of courts in federal states.
%23207490: WAGNER, GÜNTHER A. & KARL W. BEINHAUER (EDS.) - Homo heidelbergensis von Mauer : das Auftreten des Menschen in Europa.
%2379400: WAGNER, VALENTIN F. - Geschichte der Kredittheorien : eine dogmenkritische Darstellung.
%23117091: WAGONER, PHILIP B. - Tidings of the King. A Translation and Ethnohistorical Analysis of the Rayavacakamu.
%23217588: WAGTENDONK, K. & P. AARTS (ED.) - Islamitisch fundamentalisme.
%23218129: WAHL, JEAN. - 1848-1948. Cent années de l'histoire de l'idée d'existence. Kierkegaard - Jaspers.
%23128946: WAHL, ADALBERT. - Vorgeschichte der Französischen Revolution : ein Versuch.
%23223761: WAHRMUND, LUDWIG (ED.) - Der Curialis.
%23225898: WAIBEL, WOLF-WILHELM. - Die Rechtsprechung auf dem Gebiet des Hochschulrechts seit 1945; zugleich ein Beitrag zur wissenschaftlichen Bearbeitung des Hochschulrechts.
%2374402: WAICUKAUSKI, R.J. - Law and amateur sports.
%2316771: WAIJENBURG, P.J.M. VAN. - Eenige opmerkingen omtrent de Artt. 773-6 W.v.K.
%23237543: WAILLY, LÉON DE. & AUGUSTE BARBIER. - Hector Berlioz , 1803-1869 , Benvenuto Cellini : opéra-comique en deux actes et quatre tableaux.
%23247892: WAINHOUSE, DAVID WALTER. - International peace observation : a history and forecast.
%23249333: WAINWRIGHT, HILARY. - Reclaim the state : experiments in popular democracy.
%23109760: WAISMANN, FRIEDRICH. - Lectures on the philosophy of mathematics.
%23152046: WAITE, GEOFF. - Nietzsche's Corps/e. Aesthetics, politics, prophecy, or, the spectacular technoculture of everyday life.
%2379404: WAITZ, GEORG. - Abhandlungen zur deutschen Verfassungs- und Rechtsgeschichte.
%23180370: WAKABAYASHI, BOB TADASHI (ED.) - Modern Japanese thought.
%2381248: WAKABAYASHI, BOB TADASHI. - Anti-foreignism and Western learning in early-modern Japan : the New theses of 1825.
%23212975: WAKEFIELD, DAVID. - Fenjia : household division and inheritance in Qing and Republican China.
%23210329: WAKEFIELD, JILL. - Judicial protection through the use of Article 288 (2) EC.
%23199198: WAKEFIELD, JILL. - Judicial protection through the use of Article 288(2)EC.
%23201653: WAKEFIELD, JILL. - The Right To Good Administration.
%23182912: WAL, LIBBE VAN DER. - Het objectiviteitsbeginsel in de oudste Griekse ethiek.
%23177467: WAL, S.L. VAN DER - Besturen overzee : herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië.
%23160680: WAL, S.L. VAN DER, P.J. DROOGLEVER & M.J.B. SCHOUTEN (EDS.) - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 1-20 : 10 augustus 1945 - 31 december 1949.
%23185821: WAL, JAN SJIRK VAN DER. - Charles de Bernard (1804-1850).
%2321524: WAL, G. VAN DER. - Rekeneenheid en ruilmiddel.
%23183092: WAL, G.A. VAN DER - De omkering van de wereld : over achtergronden van milieucrisis en zinloosheidsbesef.
%23198819: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indie : een bronnenpublikatie = The emergence of the nationalist movement in the Netherlands-Indies : (with an introduction and survey of the documents in English).
%23235789: WAL, TJ. VAN DER & J.W. SCHNEIDER. - De jachtwet.
%23139234: WAL, G.A. VAN DER - Wereldbeschouwelijk Denken als Filosofisch Probleem.
%23191134: WAL, G.A. VAN DER - Politieke vrijheid en demokratie bij Spinoza.
%2331992: WAL, N. VAN DER. - Manuale novellarum Justiniani : aperçu systématique du contenu des Novelles de Justinien.
%23202984: WAL, S. L. VAN DER (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 7: 6 jan. - 20 maart 1947.
%2341076: WAL, P. VAN DER. - Vertegenwoordiging en bijstand in belastingzaken : fiscale rechtsbijstandverlening naar Nederlands recht.
%23198808: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940 : een bronnenpublikatie = Education policy in the Netherlands-Indies 1900-1940 : (with a preface, introduction and survey of the documents in English).
%23202990: WAL, S. L. VAN DER (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 6 : 29 okt. - 5 jan. 1947.
%23198810: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940 : een bronnenpublikatie = Education policy in the Netherlands-Indies 1900-1940 : (with a preface, introduction and survey of the documents in English).
%23203041: WAL, S. L. VAN DER (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 8 : 21 maart - 20 mei 1947.
%23190255: WAL, G.A. VAN DER (E.A.) - Euthanasie : knelpunten in een discussie.
%23223534: WAL, LIBBE VAN DER. - Het objectiviteitsbeginsel in de oudste Griekse ethiek.
%23168661: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indie : een bronnenpublikatie = The emergence of the nationalist movement in the Netherlands-Indies : (with an introduction and survey of the documents in English).
%23203213: WAL, S. L. VAN DER (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 9 : 21 mei - 20 juli 1947.
%2326418: WAL, MARIJKE VAN DER. - Onvoltooid verleden tijd : witte vlekken in de taalgeschiedenis.
%23262122: WAL, RONALD VAN DER. - De geschiedenis van de Nederlandse politie : de vakorganisatie en het beroepsonderwijs.
%23198802: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - De volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Ned.-Indië. Een bronnenpublikatie. 1e Stuk 1891-1926, 2e Stuk 1927-1942.
%23250172: WAL, ROGIER LEONARD VAN DE. - De summo bono, quod continet philosophiam : een onderzoek naar Cicero's De finibus bonorum et malorum, boek IV en V.
%23182115: WALCH, JOHANNES LODEWIJK. - De varianten van Vondel's Palamedes.
%23262848: WALCOTT, WILLIAM H. - Knowledge, competence, and communication: Chomsky, Freire, Searle, and communicative language teaching.
%2337618: WALDER, HANS. - Kriminalistisches Denken.
%2312757: WALDOCK, CL.H.M. - The International Court and the Law of the Sea.
%23260557: WALDRON, JEREMY. - Torture terror and trade-offs : philosophy for the White House.
%23145679: WALDSTEIN, A. - The Evolution of Modern Hebrew Literature, 1850-1912.
%23218810: WALDT, GERRIT VAN DER. - Die Grondwet en 'n nuwe publieke administrasie.
%23152333: WALGRAVE, J.H. - Op menselijke grondslag : grondpijlers voor een christelijk humanisme.
%237515: WALGRAVE, L. - De Bescherming Voorbij. Ontwerp voor een Emanciperende Jeugdkriminologie.
%23169429: WALGRAVE, J.H. - De wijsbegeerte van Ortega y Gasset.
%23152996: WALICKI, ANDRZEJ. - Legal philosophies of Russian liberalism.
%2391021: WALICKI, ANDRZEJ. - Stanislaw Brzozowski and the beginnings of 'Western Marxism'.
%2330429: WALING, CORNÉLIE. - Das niederlandische Umweltstrafrecht: Eine Untersuchung zu den dogmatischen Grundlagen und zur praktischen Anwendung (Beitrage und Materialien aus ... Strafrecht Freiburg i. Br) (German Edition).
%23130329: WALING, CORNÉLIE. - Het materiële milieustrafrecht.
%2325058: WALKER III, WILLIAM O. - Opium and foreign policy: The Anglo-American Search for order in Asia, 1912-1954.
%2353554: WALKER, GUSTAV. - Internationales Privatrecht.
%23248344: WALKER, KARA. - Kara Walker : my Complement, my Enemy, my Oppressor, my Love.
%23194141: WALKER, ISAIAH HELEKUNIHI. - Waves of Resistance: Surfing and History in Twentieth-century Hawai'i.
%2353999: WALKER-SMITH, DEREK. - The protectionist case in the 1840's.
%23244333: WALKER, ANDREW. - The Legend of the Golden Boat. Regulation, trade and traders in the borderlands of Laos, Thailand, China and Burma.
%23174420: WALKER, DANIEL. - Military law.
%23150810: WALKER, CHARLES A., LEROY C. GOULD, & EDWARD J. WOODHOUSE (EDS.) - Too hot to handle ? : social and policy issues in the management of radioactive wastes.
%23205957: WALKER, HUGH D. - Market power and price levels in the ethical drug industry.
%2338304: WALKER, D.R. - Penology for profit. A history of the Texas prison system 1867-1912.
%2342135: WALKER, FRANK. - John Paul Jones : maverick hero.
%23249070: WALKER, MELANIE & ELAINE UNTERHALTER. - Amartya Sen's capability approach and social justice in education.
%23219298: WALKER, ANDREW. - The Nazi war trials.
%23238568: WALKER, ANDREW (ED.) - Tai Lands and Thailand: Community and State in Southeast Asia.
%23187295: WALKER, PAMELA J. - Pulling the Devil's kingdom down : the Salvation Army in Victorian Britain.
%2321740: WALKER, ROBERT FREDERIK. - An expert system architecture for heterogeneous domains : a case-study in the legal field.
%2380636: WALKER, JOHN. - Metaphysics and aesthetics in the works of Eduardo Barrios.
%23172200: WALKIEWICZ, E.P. & HUGH WITEMEYER (EDS.) - Ezra Pound and Senator Bronson Cutting a political correspondence, 1930-1935.
%2379406: WALL, HEINRICH DE. - Die Staatslehre Johan Friedrich Horns. (ca.1629-1665).
%23172277: WALL, JOHN N. - Transformations of the word : Spenser, Herbert, Vaughan.
%2318499: WALLACE, BRUCE. - Fifty years of genetic load : an odyssey.
%23108121: WALLACE, IAN (ED.) - Aliens - Uneingebürgerte : German and Austrian Writers in Exile.
%23203849: WALLACE, REBECCA M.M. - International law : a student introduction. Third edition.
%2353995: WALLACE, ROBERT. - Characteristics of the present political state of Great Britain.
%231182: WALLACE, CYNTHIA DAY. - Legal control of the multinational enterprise : national regulatory techniques and the prospects for international controls.
%23197766: WALLACE, WILLIAM - Prescription for partnership : a study of industrial relation.
%23171423: WALLACE, LEWIS. - Ben Hur : een verhaal uit den tijd van Christus.
%23246432: WALLACE, LEE. - Sexual encounters : Pacific texts, modern sexualities.
%23255050: WALLACE, MEG. - Health care and the law.
%2351903: WALLACE, ROBERT. - Various prospects of mankind, nature and providence, to which is added Ignorance and superstition, a source of violence and cruelty. A sermon preached in the High Church of Edinburgh, 1746.
%23248103: WALLACE, R. JAY. - Normativity and the will : selected papers on moral psychology and practical reason.
%23207426: WALLACE, HELEN - Policy-making in the European Community.
%23251953: WALLACE, MICHELE. - Dark designs and visual culture.
%23248710: WALLACH, GEORGE I. - The Law of Sales Under the Uniform Commercial Code.
%23222522: WALLACH, LORI., WOODALL, PATRICK. - Whose trade organization ? : a comprehensive guide to the WTO.
%2329: WALLACH, BRET. - Losing Asia : modernization and the culture of development.
%23246597: WALLANDER, CELESTE A. - Mortal friends , best enemies : German-Russian cooperation after the Cold War.
%2385097: WALLE, ETIENNE VAN DE. - The female population of France in the nineteenth century. A recontruction of 82 départements.
%23192215: WALLENSTEIN, PETER - Tell the court I love my wife : race, marriage, and law : an American history.
%23131497: WALLERSTEIN, IMMANUEL M. - The modern world-system I: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth-century.
%23172142: WALLERSTEIN, IMMANUEL M. - The modern world-system I: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth-century.
%23172144: WALLERSTEIN, IMMANUEL M. - The modern world-system. II: Mercantilism and the consolidation of the European world-economy, 1600-1750.
%23260205: WALLERSTEIN, ROBERT S. - The talking cures : the psychanalyses and the psychotherapies.
%2372595: WALLERSTEIN, ROBERT S. (ED.) - The common ground of psychoanalysis.
%23110869: RICHARD OF WALLINGFORD. - Richard of Wallingford : an edition of his writings; Vol. 1: Texts and translations;; Vol. 2: Introductions and commentaries to the texts; Vol. 3: Illustrations, tables, appendixes, glossaries, bibliography and indexes.
%23246046: WALLIS, BRIAN. - African American vernacular photography : selections from the Daniel Cowin Collection.
%23131600: WALLON, HENRY ALEXANDRE. - Histoire de l'esclavage dans l'antiquité.
%23216315: WALLON, HENRI. - Le tribunal révolutionnaire : 10 Mars 1793 - 31 Mai 1795.
%23158607: WALLRAFEN, HANNES. - Een dagreis naar Macondo.
%23132720: WALLS, NEAL. - Desire, discord and death : approaches to ancient Near Eastern myth.
%23196729: WALLWORK, ERNEST. - Psychoanalysis and ethics.
%23260208: WALLWORK, ERNEST. - Psychoanalysis and ethics.
%23210861: WALPOLE, HORATIO. - An honest diplomat at The Hague : the private letters of Horatio Walpole, 1715-1716.
%237508: WALRAS, LÉON. - Correspondence of Léon Walras and related papers. Volume 3 : 1898-1909 and indexes.
%237376: WALRAS, LÉON. - Correspondence of Léon Walras and related papers. Volume 2 : 1884-1897
%23202907: WALRAVEN, BOUDEWIJN. - Songs of the shaman : the ritual chants of the Korean mudang.
%2323177: WALS, HENK. - Makers en Stakers : Amsterdamse bouwvakarbeiders en hun bestaansstrategieën in het eerste kwart van de twintigste eeuw.
%2353802: WALSH, WILLIAM F. - Outlines of the history of English and American law.
%23174804: WALSH, W.H. - Metaphysics.
%23235346: WALSH, CARL E. - Monetary theory and policy.
%23239274: WALSH, D. M. (ED.) - Naturalism , evolution , and mind.
%23124648: WALSH, DAVID. - The modern philosophical revolution : the luminosity of existence.
%2377605: WALSH, W. - F.R. Leavis.
%23130772: WALSUM, SARAH VAN. - De schaduw van de grens : het Nederlandse vreemdelingenrecht en de sociale zekerheid van Javaanse Surinamers.
%23258470: WALT, JOHAN VAN DER. - Tangible mais intouchable, la loi du tact, la loi de la loi : die toekoms van die onderskeid tussen die publieke en die private in die lig van die horisontale werking van grondwetlike regte = de toekomst van het onderscheid tussen het publieke en het private in het licht van de horizontale werking van grondwettelijke rechten = the future and futurity of the public-private distinction in the view of the horizontal application of fundamental rights.
%2369842: WALT, ANDRIES JOHANNES VAN DER. - Die ontwikkeling van houerskap.
%2375700: WALT, J.C. VAN DER. - Delict: principles and cases.
%23246703: WALT, STEPHEN M. - Revolution and war.
%2380133: WALTER, K.V. - Terror and Resistance : a Study of Political Violence with Case Studies of some Primitive African Communities.
%23211761: WALTER, HEINRICH. - Eine neue Begründung der Religion. Ein kritischer Beitrag zur Religionsphilosophie Rudolf Euckens.
%23132113: WALTER, FERDINAND. - Lehrbuch des Kirchenrechts aller christliche Consessionen.
%23131599: WALTER, JOHANNES VON. - Die ersten Wanderprediger Frankreichs: Studien zur Geschichte des Mönchtums.
%2318203: WALTER, BRUNO. - Thema en variaties. Autobiografie, herinneringen en gedachten.
%2386093: WALTER, FRANK. - Probleme der Tatbeteiligung am räuberischen Diebstahl (§ 252 StGB).

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

9/17