Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%232530: TIFFT, SUSAN E. & ALEX S. JONES. - The Trust : the private and powerful family behind The New York Times.
%23245698: TIGAR, MUCHAEL & MADELEINE R. LEVY. - Law and the rise of capitalism.
%2374592: TIGERSTRÖM, FRIEDRICH WILHELM VON. - Das römische Dotalrecht : eine zivilistische Abhandlung.
%23197398: TIJM, J. - Die Stellung der Frau bei den Indianern der Vereinigten Staaten und von Canada.
%23187382: TIJMES, PIETER. - Over politiek valt met rede te twisten : een onderzoek naar de rol van wetenschap en ethiek in het politieke denken van Max Weber.
%23146238: TIJN, THEO VAN. - Twintig jaren Amsterdam : de maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad, van de jaren '50 der vorige eeuw tot 1876.
%237202: TILL-D'AULNIS DE BOUROUILL, H.A.H. VAN. - Medisch-juridische aspecten van het einde van het het menselijke leven.
%2396771: TILLIE, JEAN. - Party utility and voting behavior.
%23220736: TILLMAN, BARRETT. - Brassey's D-Day encyclopedia : the Normandy invasion A-Z.
%23117089: TILLMAN, HOYT CLEVELAND. - Ch'En Liang on Public Interest and the Law.
%23181731: TILLO, GERARDUS PAULUS PETRUS VAN. - De kwalitatieve dimensie : een methodologisch perspectief voor de godsdienstsociologie.
%23209181: TILLY, LOUISE A. & CHARLES TILLY (EDS.) - Class Conflict and Collective Action.
%23142337: TILLYARD, S. - Citizen Lord : the life of Edward Fitzgerald-Irish revolutionary.
%2372011: TILMAN, RICK. - C. Wright Mills: a native radical and his American intellectual roots.
%2371985: TILNEY, EDMUND. - The flower of friendschip. A renaissance dialogue contesting marriage.
%2379841: TIMAGENIS, GR.J. - International control of marine pollution. 2 Volumes.
%23186397: TIMASHEFF, N.S. - Introduction a la sociologie juridique.
%2347970: TIMBERLAKE, CHARLES E. - Religious and Secular Forces in Late Tsarist Russia: Essays in Honor of Donald W. Treadgold.
%23179288: TIMM, HERMANN. - Fallhöhe des Geistes : das religiöse Denken des jungen Hegel.
%23190393: TIMMER, CHARLES. - Poesjkin en Onegin : een essay.
%23194365: TIMMER, JAAP, JAN NAEYÉ & MAGRETE VAN DER STEEG. - Onder schot : het vuurwapengebruik van de politie in Nederland in de periode 1978-1995.
%23132298: TIMMER, CHARLES B. - Russische notities: Een nieuwe bundel.
%23175584: TIMMER, JAAP - Geweldsmeldingen 1996-1997 : politieel vuurwapengebruik en letselzaken gerapporteerd door de Nederlandse politie in de periode 1996-1997.
%2374008: TIMMER, JAAP - Politiegeweld : geweldgebruik van en tegen de politie in Nederland.
%23212158: TIMMER, JAAP - Politiegeweld : geweldgebruik van en tegen de politie in Nederland.
%2355882: TIMMER, JAAP & BERT NIEMEIJER. - Burger, Overheid en Nationale Ombudsman : evaluatie van het instituut Nationale Ombudsman.
%2364320: TIMMERMAN, PETER - Hetzelfde Maar Dan Anders.
%23226913: TIMMERMAN, L. - Gedragsrecht, belangenpluralisme en vereenvoudiging van het vennootschapsrecht : wat moet dwingend blijven in het vennootschapsrecht van de toekomst?
%23171577: TIMMERMAN, L. - Toetsing van ondernemingsbeleid door de rechter, mede in rechtsvergelijkend perspectief : over het onderscheid tussen gedragsnormen en toetsingsnormen.
%23261519: TIMMERMAN, HARMANNUS. - Drugs in een plattelandsgemeente : een vervolgonderzoek bij jonge hashisgebruikers.
%23216915: TIMMERMANN, HEINZ - Die Kommunistischen Parteien Südeuropas : Länderstudien und Queranalysen.
%23237417: TIMMERMANS, J.C. - Rijks- en provinciale belastingen : handleiding voor studerenden.
%23177640: TIMMERMANS, WILHELMINA. - De Nederduitsch Hervormde Gemeente te Utrecht in verband met het toenemend aantal onkerkelijken en in haar relatie tot haar Evangelisatie-Orgaan : De Nederlandsch hervormde stadszending.
%2330407: TIMMERMANS, C.W.A. - De administratieve rechter en beoordelingsvrijheden van bestuursorganen. Diss.
%23258174: TIMMERS, J.J.M. - De kunst van het Maasland. Deel 1: de Romaanse periode.
%23235859: TIMMONS, MARK. - Oxford studies in normative ethics. Volume 1. Hardcover.
%2344999: TIMMS, EDWARD & NAOMI SEGAL. - Freud in exile : psychoanalysis and its vicissitudes.
%23263777: TIMOTHY, DALLEN J. - Tourism and Political Boundaries.
%23201509: TIN-FONG, TJOENG. - Arbeidstoestanden en arbeidsbescherming in indonesië.
%23238026: TINBERGEN, JAN. - The influence of productivity on economic welfare.
%2319416: TINBERGEN, JAN. - De les van dertig jaar. Economische ervaringen en mogelijkheden.
%23236132: TINBERGEN, JAN. - International economic co-operation.
%23102560: TINBERGEN, JAN. - Over het dynamische welvaartsmaximum.
%23194625: TINBERGEN, JAN. - Economic policy: principles and design.
%23189294: TINBERGEN, JAN. - De betekenis van de loonpolitiek voor de werkgelegenheid.
%2319968: TINBERGEN, JAN. - Economische bewegingsleer.
%23102558: TINBERGEN, JAN. - Business Cycles in the United Kingdom 1870-1914.
%2349344: TINBERGEN, JAN. - Economische bewegingsleer.
%23116733: TINBERGEN, JAN. - World security and equity.
%2348306: TINBERGEN, JAN. - International economic integration.
%23173026: TINBERGEN, JAN. - Enkele opmerkingen over de verdeling der arbeidsinkomens.
%2319686: TINBERGEN, JAN. - Conjunctuurpolitiek.
%2320106: TINBERGEN, JAN. - Lessons from the past.
%23837: TINBERGEN, DIRK CORNELIS. - Des Coninx Summe. Inleiding.
%23102559: TINBERGEN, JAN. - De optimale organisatie der economische beslissingen.
%239515: TINBERGEN, JAN. - Economische bewegingsleer.
%2319270: TINBERGEN, JAN. - Beperkte concurrentie.
%237677: TINBERGEN, JAN. - Economic policy: principles and design.
%23135204: TINBERGEN, JAN. - Hoe kunnen wij organisatiestructuren veranderen?
%2319593: TINBERGEN, JAN. - De les van dertig jaar. Economische ervaringen en mogelijkheden.
%23160619: BERKEN. TINE VAN (NAGELATEN). - Van een grootmoeder en zeven kleinkinderen.
%2355473: TINIO, MARIA LINDA. - Les droits de l'homme en Asie du Sud-Est (French Edition).
%23189747: TINKER, HUGH. - South Asia : a short history.
%23172232: TINKLE, THERESA LYNN. - Medieval Venuses and Cupids : sexuality, hermeneutics, and English poetry.
%2388711: TINNEMANS, W. - Een gouden armband : een geschiedenis van mediterrane immigranten in Nederland (1945-1994).
%2348479: TINNISWOOD, ADRIAN. - The Art Deco House.
%23183389: TINNISWOOD, ADRIAN. - His invention so fertile : a life of Christopher Wren.
%23133763: TINT, HERBERT - French Foreign Policy since the Second World War.
%2393251: TIPPETT, MARIA. - Between two cultures: a photographer among the Inuit.
%23222343: TIPPINS, SHERILL. - February house.
%2385892: TIROSH-SAMUELSON, HAVA - Women and Gender in Jewish Philosophy (Jewish Literature and Culture).
%2374601: TISSOT, PASCAL-ALEXANDRE & ANTOINE-GRÉGOIRE DAUBANTON (EDS.) - Trésor de l'ancienne Jurisprudence romaine ou collection des fragmens qui nous restent du droit romain, antérieur à Justinien : contenant: 1. Les fragmens de la loi des douze tables, 2. Les fragmens de Gaius, 3. Des Codes Grégorien et Hermogénien, 4. Des fragmens d´Ulpien, 5. Des sentences de Paul. Traduits en français par Padcal-Alexandre Tissot et Antoine-Grégoire Daubanton.
%23106052: TITMUSS, RICHARD M. - Income distribution and social change : a critical study in British statistics.
%23255161: TITMUSS, RICHARD M. - Commitment to welfare.
%23576: TITTMANN, KARL AUGUST. - Handbuch der Strafwissenschaft und der deutschen Strafgesetzkunde. 4 Bände.
%2374594: TITTMANN, KARL AUGUST. - Grundlinien der Strafrechtswissenschaft und der deutschen Strafgesetzkunde.
%2363843: TITUS, DANFRED J. - The applicability of the international human rights norms to the South African legal system : with special reference to the role of the Judiciary.
%2349806: TIZARD, BARBARA - Young Children Learning.
%2343917: TIZZANO, ANTONIO - Code de l'Union européenne : Traités institutifs et textes relatifs au fonctionnement - Principes Les citoyen, Union économique et monétaire, Politique étrangère et de sécurité cummune, Justice et affaires intérieures.
%2319452: TJALSMA, PIETER DOUWES. - Zondebesef en zondeleer : een psychologisch-dogmatische studie.
%23257150: TJEENK WILLINK, H.D. - De mythe van het samenhangend overheidsbeleid.
%23125461: TJEENK WILLINK, H.D. - Niet de beperking, maar de ruimte : beschouwingen over democratie en rechtsstaat.
%23232086: TJITTES, R.P.J.L. & M.A. BLOM (RED.) - Bank & aansprakelijkheid.
%2348834: TJITTES, R.P.J.L. - De hoedanigheid van contractspartijen : een rechtsvergelijkend onderzoek naar de betekenis van de (onderlinge) hoedanigheid van partijen voor de totstandkoming en de vaststelling van de inhoud van rechtshandelingen.
%23245545: TJITTES, R.P.J.L. - Rhythm & blues van het recht : kleine mensen in de greep van het grote recht.
%23201372: TJOA, SOEI HOCK. - Economic aspects of life in Malaya, with special reference to the east coast.
%2348085: TJOENG, T.F. - Arbeidstoestanden en arbeidsbescherming in Indonesië.
%23223707: TJONG TJIN TAI, THEN FOEK ERIC. - Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht : Deel 7: Bijzondere overeenkomsten; Deel IV : opdracht, inclusief de geneeskundigebehandelingsovereenkomst en de reisovereenkomst.
%23245306: TÖBBEN, HEINRICH. - Neuere Beobachtungen über die Psychologie der zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurteilten oder begnadigten Verbrecher : Vortrag.
%23147032: TOBEY, RONALD C. - Technology as freedom. The New Deal and the Electrical Modernization of the American Home.
%23211174: TOBIAS, HERBERT - Fotografien 1950-1980
%23220154: TOBIAS, MICHAEL. & FITZGERALD, J. PATRICK (EDS.) - A parliament of minds : philosophy for a new millennium.
%23219683: TOBIAS, MICHAEL. (ED.). - A parliament of science : science for the 21st century.
%23174111: TOBIAS, MICHAEL. - A vision of nature : traces of the original world.
%23263435: TOBIN, JAMES & MURRAY L. WEIDENBAUM. - Two Revolutions in Economic Policy: The First Economic Reports of Presidents Kennedy and Reagan.
%23221952: TOBIN, JAMES. - First to fly : the unlikely triumph of Wilbur and Orville Wright.
%23160279: TOBIN, BETH FOWKES. - Superintending the poor : charitable ladies and paternal landlords in British fiction, 1770-1860.
%23135743: TOBIN, HAROLD J. - The Termination of Multipartite Treaties.
%2375574: TOBIN, JAMES. - Essays in economics : volume 2 : consumption and econometrics.
%23195774: TOBLER, FRIEDRICH & HERBERT ULBRICHT. - Koloniale Nutzpflanzen : ein Lehr- und Nachschlagebuch.
%2316699: TOCHILOVSKY, VLADIMIR. - Indictment, disclosure, admissibility of evidence : jurisprudence of the ICTY and ICTR.
%23256725: TOCQUEVILLE, ALEXIS CHARLES HENRI MAURICE CLÉREL DE. - Tocqueville on America after 1840 : letters and other writings.
%23141727: TOCQUEVILLE, ALEXIS DE. - Memoir on Pauperism.
%23246976: TODA, SEIJU. - Heian
%2370377: TODD, KIM - Chrysalis: Maria Sibylla Merian and the Secrets of Metamorphosis.
%23263962: TODD, HELEN (ED.) - Cloning Grameen Bank : replicating a poverty reduction model in India, Nepal and Vietnam.
%23218156: TODD, S.C. - The shape of Athenian law.
%2374424: TODD, JANET. - Gender, Art and Death.
%23243871: TODES, DANIEL PHILIP. - Pavlov's physiology factory experiment , interpretation , laboratory enterprise.
%2364087: TODES, DANIEL PHILIP. - Darwin without Malthus : the struggle for existence in Russian evolutionary thought.
%23241265: TODHUNTER, I. - A History of the Progress of the Calculus of Variations During the Nineteenth Century
%2349205: TODOROV, TZVETAN. - Literature and its theorists. A personal view of twentieth-century criticism.
%23146881: TODOROVICH, S.P. - The Childandarians : Serbian Monks on the Green Mountain.
%23112581: TOEBES, J.G. (ED.) - History: A Distinct(ive) Subject? : the Problem of the Combination of History with Other Human and Social Sciences in Particular with Social Studies in Secondary Education in the Federal Republic of Germany, England and the Netherlands.
%23240364: TOEBOSCH, MONIEK. - Als zodanig niet herkenbaar, is dat duidelijk?
%23199732: TOEBOSCH, THEO. - Grondwerk : 200 jaar archeologie in Nederland.
%2363697: TOEPOEL, M.A. - Teksten Afval. Editie 2012-2013.
%23195799: TOES, JACOBUS. - Wanklanken rond een wingewest : in de nadagen van de Surinaamse slavernij.
%23140843: TOET, M.J. & N.J. VAN DE VRIE. - Armoedebestrijding. (PS-Special 2001/5)
%23140849: TOET, M.J. & N.J. VAN DE VRIE. - Besluit Instroom- en Doorstroombanen. (PS-Special 2000/2)
%23139492: TOET, M.J. & N.J. VAN DE VRIE. - PS Remigratiewet.
%23140838: TOET, M.J. & N.J. VAN DE VRIE. - Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars. (PS-Special 2000/4)
%23245951: TOEWS, MIRIAM. - De familie Troutman.
%23236478: TOKLAS, ALICE B. - Het kookboek van Alice B. Toklas.
%23213595: TOKUNAGA, SHIGEYOSHI; NORBERT ALTMANN, HELMUT DEMES (EDS.). - New impacts on industrial relations : internationalization and changing production strategies
%23259068: TOL, DONALD GERARD VAN. - Grensgeschillen : een rechtssociologisch onderzoek naar het classificeren van euthanasie en ander medisch handelen rond het levenseinde.
%2367602: TOLCHIN, N.L. - Mourning, gender, and creativity in the art of Herman Melville.
%23242815: TOLES, GEORGE E. - A house made of light : essays on the art of film.
%23230775: TOLL, IAN W. - Pacific Crucible: War at Sea in the Pacific, 1941-1942.
%2325451: TOLLEBEEK, JO & ELINE VAN ASSCHE. - Mayombe : rituele beelden uit Congo.
%23243024: TOLLENAAR., A., VELDHUIS., R.W., BERG., A.E.M. VAN DEN. - Beoordelen van integriteit met de Wet Bibob : preadviezen.
%23258692: TOLLENAAR, N. ... [ET AL.] - Monitor veelplegers : jeugdige en zeer actieve veelplegers in kaart gebracht.
%23102563: TOLLENAERE, F. DE. - De Harigasti-inskriptie op helm B van Negau : haar betekenis voor de Oergermaanse klankleer en voor het probleem van de oorsprong der runen.
%23102561: TOLLENAERE, F. DE. - Nieuwe wegen in de lexicologie.
%2318082: TOLLES, N.A. - Origins of modern wage theories.
%23163927: TOLLEY, BRUCE. - Pastors and parishioners in Württemberg during the late Reformation, 1581-1621.
%23222477: TOLSMA, H.D. ... [ET AL.] - Een informele aanpak bij bestuursrechtelijke besluitvorming : preadviezen
%2394590: TOMAIN, JOSEPH P. - Creon's ghost : law, justice, and the humanities.
%23112952: TOMALIN, CLAIRE - Mrs. Jordan's profession: the actress and the prince.
%23246680: TOMALIN, CLAIRE - Thomas Hardy.
%23194233: TOMAN, JIRI. - Index of the Geneva conventions for the protection of war victims of 12 August 1949.
%2323537: TOMARKEN, ANNETTE H. - The Smile of Truth: The French Satirical Eulogy and Its Antecedents
%23251735: TOMAS, DE VILLANUEVA - Sacrarum concionum, ecstatici viri D. Thomae a Villa-Nova. Tomus Primus.
%2374596: TOMASCHEK, J.A. - Der Oberhof Iglau in Mähren und seine Schöffensprüche aus dem 13. bis 16. Jahrhundert. Aus mehreren Handschriften herausgegeben und erläutert.
%23246867: TOMASEVSKI, KATARINA - Between sanctions and elections : aid donors and their human rights performance.
%2372176: TOMESEN, LUCIËNNE. - De strafvorderlijke inbeslagneming van gegevensdragers en de vrijheid van meningsuiting en drukpers in een internationaal en rechtsvergelijkend perspectief. Diss.
%23249077: TOMLINSON, JIM. - Hayek and the market.
%23242309: TOMOFF, KIRIL - Creative Union: The Professional Organization of Soviet Composers, 1939-1953.
%2376571: TOMPKINS, J.M.S. - The art of Rudyard Kipling.
%23201271: TOMSA, BRANCO. - La politique commerciale commune de la CEE et les pays de l'europe de l'Est.
%23181943: TON, JAN PIETER. - Felipe Trigo. Estudio critico de sus obras novelescas.
%2355309: TONDL, LADISLAV. - Scientific Procedures : a contribution concerning the methodological problem of scientific concepts and scientific explanation.
%23114219: TONELLI, GIORGIO. - La pensée philosophique de Maupertuis : son milieu et ses sources.
%23230943: TONG, JAMES W. - Revenge of the Forbidden City: The Suppression of the Falungong in China, 1999-2005.
%23205855: TONKA, HUBERT. - Architecture et Cie : [1 Automne/Hiver 1988]
%23188127: TONKELAAR, J.D.A. DEN & E.S.F. DEN TONKELAAR (EDS.) - Thronus Iustitiae : 400 jaar inspiratie voor rechters.
%23123599: TONNAER, F.P.C.L. - Het Nederlands milieurecht in ontwikkeling.
%23142446: TONNDORF, UWE. - Menschenrechte in Afrika: Konzeption, Verletzung und Rechtsschutz im Rahmen der OAU.
%2374598: TÖNNIES, FERDINAND. - Kritik der öffentlichen Meinung.
%23161096: TONRY, MICHAEL H. & ALBERT J. REISS, JR. (EDS.) - Beyond the law : crime in complex organizations.
%23157337: TONRY, MICHAEL H. & FRANKLIN E. ZIMRING (EDS.) - Reform and punishment : essays on criminal sentencing.
%23217656: TONRY, MICHAEL H. (ED) - Retributivism has a past : has it a future?
%23155838: TONRY, MICHAEL H. (ED) - Ethnicity, crime, and immigration : comparative and cross-national perspectives.
%23250770: TONRY, MICHAEL & NORVAL MORRIS (EDS.) - Modern policing.
%2390900: O'TOOLE, P. - The Five of Hearts. An intimate portrait of Henry Adams and his friends, 1880-1918.
%2386665: TOOM, VICTOR HARMEN - Dragers van waarheid : twintig jaar forensisch DNA-onderzoek in Nederland.
%23230016: TOORN, WILLEM VAN. - De stad en Het Oosten : het verhaal van een woningbouwvereniging.
%23200981: TOP, GERHARD M. VAN DEN. - The social dynamics of deforestation in the Sierra Madre, Philippines.
%23259369: TOP, HENK. - Bestemming New York : de bijzondere geschiedenis van ms Zaandam 1939-1942.
%23248092: TOPHOVEN, ERIKA. - Becketts Berlin.
%23180990: TOPITSCH, ERNST. - Logik der Sozialwissenschaften.
%23120049: TOPOLSKI, JERZY (ED.) - Narration and explanation : contributions to the Methodology of the Historical Research.
%2374474: TÖPPEN, MAX (ED.) - Akten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens.
%2395303: TOPS, PIETER. - Moderne regenten. Over lokale democratie.
%23260657: TOPS, PIETER. - Regimeverandering in Rotterdam : hoe een stadsbestuur zichzelf opnieuw uitvond.
%2379847: TOR (COLLECTIEF: TEMPUS OMNIA RELEVAT) - De opstand van de intellectuelen : de Franse revolutie als avant-première van de moderne cultuur.
%23196869: TORCK, MONIQUE. - Recherches sur les flavonoïdes des Légumineuses.
%23228900: TOREN, JAN-PETER VAN DEN. - Naar Europese arbeidsverhoudingen ?.
%23165994: TORENVLIED, RENE - Political decisions and agency performance.
%237184: TORNAUW, NICOLAUS VON. - Das Moslemische Recht aus den Quellen hergestellt.
%23179191: TORNIELLI, AGOSTINO - Annales sacri et ex profanis praecipui ab orbe condito ad eumdem Christi Passione redemtum...quos nuper Augustinus Maria Negri...additis commentariis in re historica simul, et chronologica emendare, illustrare, ac perficere studuit. Tome I-IV.
%2385761: TORNOW, ELISABETH. - Vom Korn zum Brot : Fortschritte auf den Gebieten der Getreide-, Mehl- und Brotchemie sowie der Mahl- und Backtechnik.
%2322466: TORRANCE, DAVID E. - The Strange Death of the Liberal Empire: Lord Selborne in South Africa.
%2397589: TORRANCE, RICHARD. - The fiction of Tokuda Shúsei and the emergence of Japan's new middle class.
%2354616: TORRE, ERIK JAN VAN DER - Dutch sonorants : the role of place of articulation in phonotactics.
%2386707: TORRE, E.J. VAN DER. - Veilig politiewerk : de basispolitie over geweldgebruik.
%23259579: TORRE, E.J. VAN DER. - Voetbal en geweld : onderzoek naar aanleiding van rellen en plunderingen bij een huldiging in Rotterdam (25 april 1999).
%23146535: TORRE, LEON VAN DER. - Reasoning about obligations. Defeasibility in preference-based deontic logic.
%23249393: TORRES, CLAUDIO FIGUEIREDO. - In the lands of the enchanted moorish maiden : Islamic art in Portugal .
%23182974: TORRINGA. R.A. - Fijn dat u er allemaal bent.
%2334255: TORRINGA, R.A. - De rechtspersoon als dader; strafbaar leidinggeven aan rechtspersonen.
%2391126: TORRINGA, R.A. - Strafbaarheid van rechtspersonen.
%2376995: TORSNEY, CHERYL B. - Constance Fenimore Woolson: the grief of artistry.
%2354242: TORSTENDAHL, ROLF. - Dispersion of engineers in a transitional society : Swedish technicians 1860-1940
%2397102: TORTAEOLO, EDUARDO. - L'Illuminismo Italiano alla Fondazione Felrinelli.
%23139431: TÓTH, ILDIKÓ - Inflected Infinitives in Hungarian.
%2390203: TOTH, A.G. - Legal protection of individuals in the European communities. Volume I : The Individual and community law; Volume-II : Remedies and procedures.
%23254655: TOTH, LASZLO. - Stars too far: a memoir of diplomatic confrontation in Yugoslavia.
%23158623: TOTMAN, CONRAD D. - The lumber industry in early modern Japan.
%23246055: TOTTIS, JAMES W. - Life's pleasures : the Ashcan artists' brush with leisure , 1895-1925.
%23240383: TOUBE, FELICITY (ED.) - International asset tracing in insolvency.
%23182473: TOUBER, ANTHONIUS HENDRIKUS. - Rhetorik und Form im Deutschen Minnesang.
%23245732: TOUBER, L. ... [ET AL.] - Inventory and Evaluation of Tropical Forest Land: Guidelines for a Common Methodology.
%2383858: TOUGAN-BARANOWSKY, MICHEL. - Les crises industrielles en Angleterre.
%2311628: TOULLIER, C.B.M. - Le Droit Civil Français suivant l'ordre du code. Tome I-XII.
%23210277: TOULMIN, CAMILLA & JULIAN QUAN. - Evolving land rights, policy, and tenure in Africa.
%23247090: TOULOUPAS, DEMETRIOS. - Die Gestaltung der Arbeitsbedingungen in Griechenland.
%23215681: TOURNEAU, ROGER LE - Évolution politique de l'Afrique du Nord musulmane, 1920-1961.
%23143748: TOURREIL, JACQUES DE. - Oeuvres de Monsieur De Tourreil ...
%23169939: XVIIE COLLOQUE INTERNATIONAL DE TOURS. - Théorie et pratique politiques a la Renaissance.
%23254943: TOUWEN, B.C.L. & D.P. TOUWEN (EDS.) - Grensgeval : besluitvorming rond het levensbegin van prematuren.
%23156730: TOWNSEND, RHYS F. - The East Side of the Agora: The Remains beneath the Stoa of Attalos.
%23247820: TOWNSEND, DAVID J. & THOMAS G. BEVER. - Sentence comprehension : the integration of rules and habits.
%2339107: TOWNSEND, PETER - International Analysis Poverty.
%23239671: TOYE, JOHN - Dilemmas of Development.
%23185268: TOYE, J. F. J. - Keynes on population.
%23242029: TOYKA-SEID, MICHAEL. - Gesundheit und Krankheit in der Stadt : zur Entwicklung des Gesundheitswesens in Durham City 1831-1914.
%2319929: TOYNBEE, ARNOLD J. AND URBAN, G.R. - Toynbee on Toynbee. A conversation between Arnold J. Toynbee and G.R. Urban.
%23126535: TOYNBEE, ARNOLD J. - The world after the Peace Conference : being an epilogue to the History of the Peace Conference of Paris, and a prologue to the Survey of International Affairs, 1920-1923.
%23244916: TOZY, MOHAMED - Monarchie et islam politique au Maroc.
%2331475: TRACHTMAN, JOEL P. - Developing Countries in the WTO Legal System.
%23235885: TRAEGER, LUDWIG. - Festschrift für Ludwig Traeger : zum 70. Geburtstage am 10. Juni 1926.
%23263359: TRAIN, KENNETH - Optimal Regulation: The Economic Theory of Natural Monopoly.
%23181432: TRAINER, F. E. - Developed to death : rethinking Third World development.
%2374599: TRANI, GOTTOFREDO DA (GOFFREDUS TRANENSIS). - Summa super titulis Decretalium. Novissime cum repertorio et numeris principalium et emergentium questionum impressa.
%23171350: TRANSMIGRATIERAAD (NIEUW GUINEA). - Openlegging van het Achterland van Manokwari : rapport betreffende het Onderzoek ingesteld door een Commissie van deskundigen in opdracht van de Transmigratie-Raad.
%23189873: TRANSPOL. - Internationalisering door grenzeloze samenwerking.
%23160306: TRAPHAGAN, JOHN W. - Taming oblivion : aging bodies and the fear of senility in Japan.
%23219628: TRAPHAGAN, JOHN W. - Taming oblivion : aging bodies and the fear of senility in Japan.
%2375863: TRAPPL, R. (ED.) - Impacts of artificial intelligence : scientific, technological, military, economic, societal, cultural and political.
%2310525: TRATNIK, MATJAZ. - Het nationaliteitsrecht in de Oosteuropese landen : een vergelijkend onderzoek naar de regelingen van verkrijging en verlies van de nationaliteit in de Oosteuropese landen. Diss.
%2335621: TRAUB, HARTMUT (ED.) - Fichte und seine Zeit.
%23242805: TRAUGOTT, MARK (ED.) - Research and Advanced Technology for Digital Libraries: 7th European Conference, ECDL 2003, Trondheim, Norway, August 17-22, 2003. Proceedings (Lecture Notes in Computer Science).
%2351375: TRAUGOTT, MARK. - The Insurgent Barricade.
%2336204: BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. - La liberté syndicale : rapport et projet de questionnaire : deuxième question à l'ordre du jour.
%23215814: TRAVERS, M. W. (PRESIDENT AND CHAIR OF DISCUSSION). - Luminescence. a General Discussion.
%2373757: TRAVERS, GRAHAM (PS. VAN MARGARET TODD). - Mona Maclean : medisch studente.
%23179929: TRAVIS, CHARLES. - Thought's footing : a theme in Wittgenstein's philosophical investigations.
%23227111: TRAVITSKY, BETTY & ANNE LAKE PRESCOTT (EDS.) - Female and male voices in early modern England : the text juxtaposed.
%2347597: TRAYNHAM, JAMES G. - Essays on the History of Organic Chemistry.
%23244678: TRBOVICH, ANA S. - A legal geography of Yugoslavia's disintegration.
%2343763: TREADGOLD, D.W. - Freedom : a history.
%23258879: TREASE, GEOFFREY. - De huurlingen : avontuur en hartstocht van de Condottieri.
%23234582: TREASURE, G. R. R. - Who's who in late Hanoverian Britain, 1789-1837.
%23229197: TREASURE, G. R. R. - Who's who in late Hanoverian Britain, 1789-1837.
%23229202: TREASURE, G. R. R. - Who's who in early Hanoverian Britain, 1714-1789.
%2363068: TREBACH, ARNOLD S. - The Heroin Solution.
%2383738: TREBILCOCK, CLIVE. - Phoenix Assurance and the development of British insurance. Volume 1: 1782-1870.
%2393393: TREBOUS, MADELEINE. - Migrations et Développement: le cas de l'Algérie.
%23241845: TREDINNICK, MARK. - Writing well : the essential guide.
%23233975: TREEP, MARION & MAR DEKKER. - Arbeidsrecht.
%23184224: TREFIL, JAMES S. - Reading the mind of God : in search of the principle of universality.
%2384146: TREGEBOV, RHEA - Arguing with the Storm: Stories by Yiddish Women Writers.
%2379859: TREITEL, GUENTHER. - The law of contract. 10th edition.
%23249960: TREMPENAU, WILHELM. - Kaufmännische und gewerbliche Kalkulationskunde : Lehrbuch für Handelsschulen und zum Selbstunterricht.
%23157207: TRENCH, CHARLES CHENEVIX - The great Dan: a biography of Daniel O'Connell, the liberator of Ireland.
%2332767: TRENTMANN, FRANK - The Making of the Consumer: Knowledge, Power and Identity in the Modern World (Cultures of Consumption).
%23258447: TRENTON, PATRICIA - Independent spirits : women painters of the American West, 1890-1945.
%23138259: TRESLONG, H. VAN - Civitas. Eene inleiding tot de philosophie der gemeenschap. 2 delen.
%23150251: TRESS, ARTHUR. - Fish tank sonata.
%2322465: TREUB, M.W.F. - De economische branding.
%23133733: TREUB, HECTOR. - Leerboek der gynaecologie.
%2319432: TREUB, M.W.F. - De economische toekomst van Nederland.
%2372073: TREUB, M.W.F. - Over de civielrechtelijke verantwoordelijkheid van den notaris, naar aanleiding van het jongste ontwerp van wet tot regeling van het Notarisambt.
%23173548: TREVELYAN, HUMPHREY. - Diplomatic Channels.
%2312551: TREVES, R. & J.F. GLASTRA VAN LOON (EDS.) - Norms and actions : national reports on sociology of law.
%23195772: TREVIRANUS, L.C. - Die Anwendung des Holzschnittes zur bildlichen Darstellung von Pflanzen nach Entstehung, Blüthe, Verfall und Restauration.
%2375600: TREVOR WILLIAMS, C. - Chocolate and confectionery.
%23258634: TREWARTHA, GLENN T. - Japan : a geography.
%23163925: TREXLER, RICHARD C. - Sex and conquest : gendered violence, political order, and the European conquest of the Americas.
%2399068: TRICHT, H.W. VAN. - De Briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. 1590-1647.
%23216755: TRIEDMAN, KAREN & CULLEN, CHERYL DANGEL. - Color graphics : the power of color in graphic design.
%2374604: TRIEPEL, HEINRICH. - Quellensammlung zum deutschen Reichsstaatsrecht.
%2374709: TRIEPEL, HEINRICH. - Völkerrecht und Landesrecht.
%2317990: TRIFFIN, ROBERT. - Monopolistic competition and general equilibrium theory. (Harvard Economic Studies LXVII).
%23243082: TRIFFTERER, OTTO. - Umweltstrafrecht : Einführung und Stellungnahme zum Gesetz zur Bekämpfung der Umweltkriminalität.
%23188919: TRIFUNOVSKA, SNEZANA (ED.) - The Transatlantic Alliance on the eve of the new millennium.
%2344117: TRIGGER, B.G. - Time and Traditions. Essays in Archaeological Interpretation.
%2374746: TRILLMICH, WERNER. - Siedlung und Wirtschaft im Isergebirgslande bis an die Schwelle des Industriezeitalters. Ein Beitrag zur kulturellen Gemeinschaft im gesamtschlesischen Raum.
%23107223: TRIMBLE, WILLIAM F. - High frontier: a history of aeronautics in Pennsylvania.
%23253241: TRIMBLE, WILLIAM F. - Attack from the sea: a history of the U.S. Navy's Seaplane Striking Force.
%23246310: TRIMBORN, JÜRGEN. - Leni Riefenstahl : a life.
%23156384: TRIMBOS, C.J.B.J. - Morgen brengen : studies over maatschappelijke veranderingen en psychosociaal welzijn.
%2317172: TRIMBOS, C.J.B.J. - Misdaad zonder straf? : opstellen over criminaliteit en geestelijke gezondheidszorg.
%2397154: TRINIDADE, ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADO. - The access of individuals to international justice.
%23263370: TRIPLETT, JACK E. (ED.) - The Measurement of Labor Cost.
%23241855: TRIPP, CHARLES. - A history of Iraq.
%23237237: TRISKA, JAN F. (ED.) - Constitutions of the Communist party-states.
%2360785: TRISTAN, FLORA. - The Worker's union. Translated with introduction by Beverly Livingston.
%2399155: TRISTAN, FLORA. - Union ouvrière.
%2360170: TRIVANOVITCH, VASO. - Economic development of Germany under National Socialism.
%23199742: TROELSTRA, P.J. - De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij.
%23102564: TROELSTRA, S.R., J.E. VAN HINTE AND G.M. GANSSEN (EDS). - The younger Dryas.
%233596: TROELSTRA, P.J. - Mijn afscheid : rede gehouden op 19 september 1925 op de huldigings-bijeenkomst der moderne arbeidersbeweging in den dierentuin te 's-Gravenhage.
%231359: TROELSTRA, P.J. - De S.D.A.P. : wat zij is en wat zij wil.
%231733: TROELSTRA, P.J. - Een politiek testament : stenografisch verslag der redevoeringen gehouden door P.J. Troelstra in de vergaderingen der Tweede Kamer op 18 en 26 november 1924.
%238842: TROELSTRA, M.N.S. - Het vrijblijvend aanbod.
%23128780: TROELTSCH, ERNST. - Der Historismus und seine Probleme. Erstes Buch: Das logische Problem der Geschichtsphilosophie (Gesammelte Schriften, 3).
%23128782: TROELTSCH, ERNST. - Spektator-Briefe.
%23128779: TROELTSCH, ERNST. - Glaubenslehre.
%23219209: TROELTSCH, ERNST. - Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen (Gesammelte Schriften, I).
%2354951: TROELTSCH, ERNST. - Der Historismus und seine Probleme. Erstes Buch: Das logische Problem der Geschichtsphilosophie (Gesammelte Schriften, 3).
%23261185: TROELTSCH, ERNST. - Der Historismus und seine Probleme. Erstes Buch: Das logische Problem der Geschichtsphilosophie (Gesammelte Schriften, 3).
%23261186: TROELTSCH, ERNST. - Der Historismus und seine Probleme. Erstes Buch: Das logische Problem der Geschichtsphilosophie (Gesammelte Schriften, 3).
%2374899: TROELTSCH, WALFRIED VON. - Die Zwangshypothek bei mangelhaftem Vollstreckungstitel, bei fehlerhafter Vollstreckung und bei Aufhebung und Einstellung des Vollstreckungsverfahrens.
%23200919: TROELTSCH, ERNST. - Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie. (Gesammelte Schriften, Band 4).
%23261184: TROELTSCH, ERNST. - Augustin, die christliche Antike und das Mittelalter : Im Anschluss an die Schrift, De civitate Dei.
%23124240: TROJE. - Das Vereinszollgesetz vom 1. Juli 1869 mit Ausführungsbestimmungen und Erläuterungen dem Zollcartel vom 11. Mai 1833 und die Bestimmungen über die Übergansabgaben.
%2349347: TROMM, J.J.M. - De Nederlandse rechtspraak en het recht der Europese Gemeenschappen.
%2310184: TROMP, C.J. - Eenige opmerkingen over Art. 403 B.W.
%23231834: TROMP, HYLKE. - In staat van oorlog (Dutch Edition).
%2328943: TROMP, BART. - Verraad op de Balkan : een kroniek.
%23163669: TROMP, HENK. - De strijd om de echte Vincent van Gogh : de kunstexpert als brenger van een onwelkome boodschap, 1900-1970.
%2317473: TROMP, G.H.M. - Politiek door de Staten: doel- od waardevrij handelen in het besloten overleg over de Wadden en het openbaar beraad over de ecologische hoofdstructuur.
%2354444: TROMP, BART. - Het falen der nieuwlichters.
%232534: TROMP, HYLKE. - De NAVO-staarders. De bewapeningspolitiek voor arbeiders verklaard.
%2347269: TROMPENAARS, B.W.M. - Pluriforme unificatie en uniforme interpretatie. In het bijzonder de bijdrage van UNCITRAL aan de internationale unificatie van het privaatrecht. Diss.
%2339564: TROMPERT, K. - Een Amsterdamse Lente: honderd jaar Limperg 1879-1979.
%23200328: TROOST, ANDREE. - Casuïstiek en Situatie-Ethiek : een methodologische terreinverkenning.
%23114045: TROOSTWIJK, H. - Ruimtelijke ordeningsrecht.
%23113971: TROOSTWIJK, H. - Ruimtelijke ordeningsrecht.
%2342334: TROPIANO, STEPHEN - Rebels and Chicks: A History of the Hollywood Teen Movie.
%23118634: TROPLONG, RAYMOND THÉODORE. - De l'influence du christianisme sur le droit civil des Romains.
%2375005: TROPLONG, RAYMOND THÉODORE. - De l´influence du christianisme sur le droit civil des Romains.
%23135534: TROTABAS, LOUIS - Précis de Science et Législation Financières.
%2338709: TROTSENBURG, EDMUND A. VON. - Niederlande-Österreich : eine fünfhundertjährige Begegnung.
%23143770: TROTTER, D.A. (ED.) - Littera et Sensus. Essays on form and meaning in medieval French literature.
%23134492: TROTTER, GRIFFIN - The Loyal Physician : Roycean Ethics and Practice of Medicine.
%23224401: TROTTER, ALEXANDER. - Observations on the financial position and credit of such of the States of the North American Union as have contracted public debts : [comprising an account of the manner in which the sum raised by each state have been applied and a consideration of the probable effects of such application upon the general wealth and prosperity of the country].
%2380570: TROTZ, CHRISTIAAN HENDRIK. - Jus agrarium foederati Belgii [et dissertationes de jure agrario Romanorum]
%23231556: TROVAJOLI, ARMANDO (ARTIST) - Armando Trovajoli.
%23219262: TROW, ABIGAIL. - Surface : textures , finishes and materials for stylish interiors.
%23237985: L'EVÊQUE DE TROYES. - Instruction pastorale de monseigneur l'Evêque de Troyes sur l'impression des mauvais livres, et notamment sur les nouvelles Oeuvres complètes de Voltaire et de Rousseau.
%23225846: TROYES, CHRISTIAN VON [CHRÉTIEN DE TROYES] - Cligès von Christian von Troyes.
%2382088: CHRÉTIEN DE TROYES. - Les Manuscrits de Chrétien de Troyes = the manuscripts of Chrétien de Troyes.
%23246211: CHRÉTIEN DE TROYES. - Ywein, de ridder met de leeuw [Yvan ou le chevalier au lion].
%2399572: TRUBETZKOY, N. - Dostoevsky als Künstler.
%23168781: TRUBOWITZ, PETER. - Defining the national interest : conflict and change in American foreign policy.
%23253896: TRUE, MARION & MARY LOUISE HART (EDS.) - Studia varia from the J. Paul Getty Museum. Vol. 2.
%23196532: TRUE, MARION. - Attic black-figured pelike, kraters, dinoi, hydriai, and kylikes.
%23200523: TRUIJEN, CHARLES LOUIS HUIBERT. - Rationalisatie en werkloosheid.
%231290: TRUTMANN, VERENA. - Das internationale Privatrecht der Deliktsobligationen : ein Beitrag zur Auseinandersetzung mit den neueren amerikanischen kollisionsrechtlichen Theorien.
%2375053: TRUTTER, JOSEF. - Über prozessuale Rechtsgeschäfte : zivilprozessuale Studie.
%2375045: TRUTTER, JOSEF. - Bona fides im Zivilprozesse : ein Beitrag zur Lehre von der Herstellung der Urteilsgrundlage.
%23263518: TRUXAL, JOHN G. - The Age of Electronic Messages.
%2399383: TRUXAL, A. - Outdoor recreation legislation and its effectiveness.
%23243518: TRUYOL, A. - Doctrines contemporaines du droit des gens.
%2379905: TRYBUS, MARTIN. - European defence procurement law : international and national procurement systems as models for a liberalised defence procurement market in Europe.
%23201137: TRYFONIDOU, ALINA - Reverse Discrimination in EC Law.
%23222074: TRYNKA, PAUL. - Iggy Pop : open up and bleed.
%23195585: TRZECIAKOWSKI, WITOLD. - Indirect management in a centrally planned economy : system constructions in foreign trade.
%2361002: TSAI, ROBERT L. - Eloquence and reason : creating a First Amendment culture.
%2324422: TSAI, KELLEE S. - Back-alley banking : private entrepreneurs in China.
%23128783: TSCHACKERT, PAUL. - Dr. Eberhard Weidensee (+1547): Leben und Schriften.
%23254805: TSCHADEK, OTTO. - Über die Grenzen der Gerechtigkeit.
%2348069: TSCHANZ, MARTIN - Schnittwerk: An Exhibition Featuring a Selection of Current Projects by Guiliani/Honger Architects.
%2375062: TSCHEPE, AXEL. - Gerichtsverfassung und Prozess des Stadtgerichts Butzbach im 15. Jahrhundert.
%2324719: TSCHIRGI, DAN - The Arab World Today.
%2318939: TSCHUMI, RAYMOND. - Thought in Twentieth-century English Poetry.
%2367179: TSCHUMI, REGULA. - The buried treasures of the Ga : coffin art in Ghana.
%2367220: TSCHUMI, REGULA. - Die vergrabenen Schätze der Ga - Sargkunst aus Ghana.
%23179598: TSE-HUI, TENG. - Report on the multiple-purpose plan for permanently controlling the Yellow River and exploiting its water resources.
%23230339: TSERONIS, ASSIMAKIS. - Qualifying standpoints : stance adverbs as a presentational device for managing the burden of proof.
%23224873: TSHITEKU, JULIE NDAYA. - 'Prendre le bic' : 'Le Combat Spirituel' congolais et les transformations sociales = 'Pak je pen' : de Congolese 'Combat Spirituel' en maatschappelijke veranderingen.
%23224411: TSHOSA, ONKEMETSE. - National Law and International Human Rights Law: Cases of Botswana, Namibia and Zimbabwe.
%23181820: TSIRIDE, POLICHRONE P. - Ta ptocheutika adikemata [Die Konkursdelikte].
%23229996: TSOUKALIS, LOUKAS & JANIS A. EMMANOUILIDIS (EDS.) - The Delphic Oracle on Europe : is there a future for the European Union?
%23210730: TSOUTSANIS, ALEXANDER. - Het merkdepot te kwader trouw.
%23200587: TSURU, SHIGETO. - Essays on Japanese Economy.
%23215608: TU, PIERRE N.V. - Introductory Optimization Dynamics. Optimal Control with Economics and management Science Applications.
%23260203: TUAN, YI-FU. - Dominance and affection : the making of pets.
%23217528: TUANA, NANCY (ED.) - Feminism and science.
%23166229: TUBB, JONATHAN N. - Excavations at the Early Bronze Age Cemetery of Tiwal Esh-Sharqi.
%2370395: VEREENIGING TOT BESTRIJDING DER TUBERCULOSE. - Eerste t/m Vijfde Jaarverslag der Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose te Rotterdam; mei 1903-1907.
%23227013: TUCHMAN, BARBARA. - De waanzinnige 14de eeuw.
%2359031: TUCK, RICHARD. - Hobbes. [Kopstukken filosofie].
%2334228: TUCKER, JOSIAH. - A treatise concerning civil government.
%23114754: TUCKER, WALLACE & KAREN. - The Cosmic Inquirers : modern telescopes and their makers.
%23131185: TUCKER, JOSIAH. - Josiah Tucker. A Selection from his Economic and Political Writings with an Introduction by Robert Livingston Schuyler.
%23206837: TUCKER, JOHN C. - Trial and Error: The Education of a Courtroom Lawyer.
%23135802: TUCKER, ROBERT C. - Philosophy and Myth in Karl Marx.
%23137984: TUCKER, MARTIN. - The Critical temper : a survey of modern criticism on English and American literature from the beginnings to the twentieth century.
%23149882: TUCKERMANN, WALTHER. - Die geographische Lage der Stadt Köln und ihre Auswirkungen in der Vergangenheit und Gegenwart
%23152475: TUDGE, COLIN. - In Mendel's footnotes : an introduction to the science and technologies of genes and genetics from the Nineteenth Century to the Twenty-Second.
%23246355: TUELL, STEVEN SHAWN. - The law of the temple in Ezekiel 40-48.
%2353993: TUFTS, JAMES HAYDEN. - The individual and his relation to society as reflected in British ethics.
%23205106: TUGGLE, MELVIN. - The evolution of John Dewey's conception of philosophy and his notion of truth.
%23119221: TUIJN, K.E. VAN. - Botsende belangen : de afweging tussen mobiliteit en verkeersveiligheid bij intrekking van de rijbevoegdheid.
%23200163: TUIJN, JOHANNES FRANCISCUS VAN. - Le Couvinien et la partie supérieure de l'Eodévonien du bord oriental du synclinorium de Dinant entre l'Ourthe et Ferrières.
%2351340: TUIJTEN, HANS. - Muziek uit de aether : een draadloos avontuur in vogelvlucht.
%2319149: TUINSTRA, JARINDE PETRA WILLEMIEN TEMMINCK. - Defence counsel in international criminal law.
%238097: TUKE, D.H. - Chapters in the History of the Insane in the British Isles.
%23229009: TULCHIN, JOSEPH S. - Social development in Latin America : the politics of reform.
%2377240: TULCHIN, JOSEPH S. & ALLISON M. GARLAND (EDS.) - Social development in Latin America : the politics of reform.
%23188257: TULDER, ROLAND VAN. - Kinnesinne-ijs & Berliner Bol : Amsterdam in de jaren dertig.
%23229062: TULDER, ROLAND VAN & FRANS J.L.G. HUPSCH. - De echo van een eeuw : [Honderd jaar Amsterdamse stadsgezichten].
%23194216: TULDER, FRANK VAN. - Doelmatig rechtspreken.
%2358886: TULDER, F.P. VAN. - Van Misdaad tot Straf : een economische benadering van de strafrechtelijke keten.
%23253315: TULKENS, HANS J.J. - Graden van vrijheid.
%234161: TULKENS, FRANÇOISE & HENRI-D. BOSLY (EDS.) - La justice pénale et l'Europe : travaux des XVe journées d'études juridiques Jean Dabin, organise´es par le Département de criminologie et de droit pénal.
%2360054: TULLOCH, PETER - The politics of preferences: EEC policy making and the generalised system of preferences.
%2343399: TULLOCH, HUGH - James Bryce's American Commonwealth. The Anglo-American background.
%23203593: TULLOCH, JOHN. - Rational Theology and Christian Philosophy in England in the 17th Century.
%23252728: TULLY, JAMES. - Prisoner 1167 : the madman who was Jack the Ripper.
%23128784: TÜMPEL, LUDWIG. - Entstehung des brandenburgisch-preussischen Einheitsstaates im Zeitalter des Absolutismus (1609-1806).
%2367763: TUNBERG, SVEN., CARL-FREDERIK PALMSTIERNA, ARNE MUNTHE ... [ET AL.] - Histoire de l'administration des affaires étrangères de Suède.
%23213349: TUNEN, ARJEN J. VAN. - Planten : bronnen om van te leven.
%23187412: TUNICK, MARK. - Practices and principles : approaches to ethical and legal judgement.
%23168785: TUNSTALL, JEREMY. - The Anglo-American media connection.
%23210819: TUOR, P. - Das schweizerische Zivilgesetzbuch : eine systematische Darstellung.
%23233469: TUOR, P. - Das schweizerische Zivilgesetzbuch : eine systematische Darstellung mit Berücksichtigung der Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgericht.
%23256512: TUPITSYN, MARGARITA. - Malevich and film.
%23193580: TUPITSYN, MARGARITA. - Glaube, Hoffnung - Anpassung : Sowjetische Bilder 1928-1945.
%2318426: TURBAN, EFRAIM & PAUL R. WATKINS - Applied expert systems.
%23104871: TURCAN, ROBERT. - Les religions de l'Asie dans la Vallée du Rhône.
%23148511: TURGOT, ANNE-ROBERT-JACQUES. - Réflexions sur la Formation et la Distribution des Richesses.
%23102566: TURIN, H., J. HAECK AND R. HENGEVELD. - Atlas of the Carabid Beetles of the Netherlands.
%2363025: TURK, EDWARD - Child of Paradise: Marcel Carné and the Golden Age of French Cinema.
%2320551: TURKSMA, LEO. - Socioloog en geschiedenis : een sociologisch-methodologische benadering van de historische ontwikkeling van de jongste tijd als bijdrage tot de theorie der sociale verandering.
%23263901: TURKSTRA, JAN - Urban development and geographical information: Spatial and temporal patterns of urban development and land values using integrated geo-data, Villavicencio, Colombia (ITC publication series).
%23254297: TURNBULL, STEPHEN R. - The samurai and the sacred.
%23205718: TURNBULL, COLIN M. - The forest people : [a study of the Pygmies of the Congo].
%2311831: TURNER III, W.S. - SDM : system development methodology. Nederlandstalige versie.
%23183422: TURNER, JANE (ED.) - Encyclopedia of American art before 1914.
%23226244: TURNER, JANE. - From Rembrandt to Vermeer : 17th-century Dutch artists.
%23114161: TURNER, KATHLEEN J. - Lyndon Johnson's dual war : Vietnam and the press.
%2352400: TURNER, GERALD L'E. - The Practice of Science in the 19th century. Teaching and apparatus in the Teyler Museum.
%23246336: TURNER, JOHN MUNSEY. - Conflict and reconciliation : studies in Methodism and ecumenism in England , 1740-1982.
%23220423: TURNER, ELIZABETH HUTTON. - Calder.
%23225474: TURNER, JOHN. - Leeteg of Tahaiti : paintings from the villa velour.
%23218390: TURNER, B.BANNISTER. - Commerce and Banking. An Introductory Handbook.
%2367917: TURNER III, W.S. - SDM : system development methodology.
%23171690: TURNER, RALPH V. - Judges, administrators and the common law in Angevin England.
%23221629: TURNER, LOWELL. - Sozialpartnerschaft in der Krise : Arbeitskonflikte und Tarifpolitik im vereinigten Deutschland.
%23246574: TURNER, CHRISTENA L. - Japanese Workers in Protest: An Ethnography of Consciousness and Experience.
%23170993: TURNER, FREDERICK. - Rebirth of value meditations on beauty, ecology, religion, and education.
%23197009: TURNER, MARK. - Cognitive dimensions of social science : [the way we think about politics, economics, law and society).
%23152206: TURNEY, C., N. WYATT, E. BARNES & T. BOON (EDS.) - Guide to the History of Technology in Europe 2000. Fourth Edition.
%23235844: TURNOVSKY, STEPHEN J. - Methods of Macroeconomic Dynamics.
%23262578: TURNOVSKY, STEPHEN J. - Workbook for 'methods of macroeconomic dynamics'.
%23235857: TURNOVSKY, STEPHEN J. - International Macroeconomic Dynamics.
%2354858: TURNWALS, W. (ED.). - Dokumente zur Austreibung der Sudetendeutschen.
%23262923: TUROW, JOSEPH. - Breaking up America : advertisers and the new media world.
%2362117: TUROW, SCOTT. - Cassatie.
%23246806: TUROW, SCOTT. - Personal injuries.
%23246846: TUROW, SCOTT. - Reversible errors.
%23231840: TURPIJN, JOUKE. - Mannen van gezag : de uitvinding van de Tweede Kamer 1848-1888.
%2371084: TURSKI, WLADYSLAW M. - Informatics : a propaedeutic view.
%23159658: TURSKI, W. GEORGE. - Toward a rationality of emotions: an essay in the philosophy of mind.
%23248669: TURSZINSKY, WALTER. - Berliner Theater. (Grossstadt-Dokumente, Band 29).
%2325510: TUSAN, MICHELLE ELIZABETH - Women Making News: Gender and Journalism in Modern Britain
%23237967: TUSHNET, MARK V. - Out of range : why the Constitution can't end the battle over guns.
%2355199: TUSHNET, MARK V. - A Court divided : the Rehnquist court and the future of constitutional law.
%23205762: TUSSENBROEK, OTTO VAN. - Gedenkboek : samengest. bij het 150-jarig bestaan van de N.V. J.P. Wyers' Industrie en Handelsonderneming.
%23211332: TUSSIE, DIANA - Multilateral Development Banks: Volume 4: Inter-American Development Bank (Multilateral development banks series) (v. 4).
%23150639: TUSSMAN, JOSEPH - The Supreme Court on Church and State.
%23201389: TUTEIN NOLTHENIUS, R.P.J. - Middenstandskernen.
%23257782: TUTTLE, LESLIE. - Conceiving the old regime : pronatalism and the politics of reproduction in early modern France.
%23115989: TUUK, H.N. VAN DER. - A Grammar of Toba-Batak.
%23182707: TUYLL VAN SEROOSKERKEN, HENDRIK O.R. VAN. - De strijd om het Ding an sich in eenige na-kantische Beschouwingen.
%23187750: TUYNMAN, HANS. - Full-time provo.
%23171907: TUYNMANS, LUC. - The Arena.
%234691: TVEDT, TERJE. - An annotated bibliography on the Southern Sudan, 1850-2000.
%23211860: TVEDT, TERJE. - Angels of Mercy or Development Diplomats?: NGOs and Foreign Aid.
%2390054: TWEYMAN, STANLEY. - Reason and Conduct in Hume and his Predecessors.
%23246321: TWIGGE, STEPHEN ROBERT. - British intelligence : secrets , spies and sources.
%23234011: TWINING, WILLIAM. - Human Rights, Southern Voices: Francis Deng, Abdullahi An-Na'im, Yash Ghai and Upendra Baxi.
%23128917: TWIST, ALBERTUS JACOBUS DUYMAER VAN. - Dissertatio juridica inauguralis de pactis, quorum objectum est physice, juridice vel moraliter impossibile, secundum juris naturalis, romani et hodierni principia ...
%2347760: TYACK, DAVID B. - Public schools in hard times : the Great Depression and recent years /..
%23104006: TYBOUT, R.A. - Aedificiorum figurae : Untersuchungen zu den Architekturdarstellungen des frühen zweiten Stils.
%23218202: HENDRIK WILLEM TYDEMAN (ED.) - Magazijn voor het armen-wezen, in het Koningrijk der Nederlanden. Vijfde deel.
%23235879: TYE, MICHAEL. - The imagery debate.
%2336255: TYE, MICHAEL. - Ten problems of consciousness : a representational theory of the phenomenal mind .
%23235862: TYE, MICHAEL. - Consciousness and persons : unity and identity.
%23229191: TYERMAN, CHRISTOPHER - Who's who in early medieval England, 1066-1272.
%23217468: TYERMAN, CHRISTOPHER - Fighting for Christendom : holy war and the Crusades.
%2323826: TYLDESLEY, JOYCE - Cleopatra: Last Queen of Egypt
%23228778: TYLER, CHRISTIAN. - Wild West China : the taming of Xinjiang.
%23122901: TYMIENIECKA, ANNA-TERESA (ED.) - The Moral Sense in the Communal : significance of Life.
%23122902: TYMIENIECKA, ANNA-TERESA (ED.) - Phenomenology of Man and of the Human Condition. Part II: The Meeting Point Between Occidental and Oriental Philosophies.
%23122900: TYMIENIECKA, ANNA-TERESA (ED.) - Poetics of the Elements in the Human Condition. Part I: The Sea. From Elemental Stirrings to the Symbolic Inspiration, Language, and Life Significance in Literary Interpretation and Theory.
%23122444: TYMIENIECKA, ANNA-TERESA (ED.) - The Later Husserl and the Idea of Phenomenology. Idealism-Realism, Historicity and Nature.
%23122447: TYMIENIECKA, ANNA-TERESA (ED.) - The Crisis of Culture. Steps to Reopen the Phenomenological Investigation of Man.
%23122460: TYMIENIECKA, ANNA-TERESA & CALVIN O. SCHRAG (EDS.) - Foundations of Morality, Human Rights and the Human Sciences. Phenomenology in a Foundational Dialogue with the Human Sciences.
%23122464: TYMIENIECKA, ANNA-TERESA (ED.) - The Essential Coordinate of the Human Condition: Poetic-Epic-Tragic. The Literary Genre.
%23122903: TYMIENIECKA, ANNA-TERESA (ED.) - Morality Within the Life - and Social World. Interdisciplinary Phenomenology of the Authentic Life in the 'Moral Sense'.
%23122905: TYMIENIECKA, ANNA-TERESA (ED.) - Logos and Life. Creative Experience and the Critique of Reason. Book I of 'Treatise on the Introduction to the Phenomenology of Life and the Human Condition'.
%23122906: TYMIENIECKA, ANNA-TERESA (ED.) - Logos and Life: The Three Movements of the Soul. The Spontaneous and the Creative in Man's Self-Interpretation-in-the-Sacred (Book 2).
%233391: TYMIENIECKA, ANNA-TERESA. - The origins of life. [2]: The origins of the existential sharing-in-life.
%2320709: TYMPII, MATTHAEI. - Admirandum vindictae divinae theatrum.
%23175467: TYRRELL, ALAN & ZAHD YAQUB (EDS.) - The legal professions in the new Europe : a handbook for practitioners.
%2368307: TYRRELL, JOSEPH M. - A history of the estates of Poitou.
%23235092: TYSON, PHYLLIS & ROBERT L. TYSON. - Psychoanalytic theories of development : an integration.
%2386451: TZENG, HUEY-LAN. - Das chinesische Scheidungsrecht auf Taiwan : mit historischer Entwicklung und rechtsvergleichender Analyse.
%23205908: TZERMIAS, PAULOS. - Geschichte der Republik Zypern : mit Berücksichtigung der historischen Entwicklung der Insel während der Jahrtausende.
%23162322: TZONIS, ALEXANDER. - De taal van de klassicistiese architektuur : het gebod tot orde.
%23107239: TZONIS, ALEXANDER & LEFAIVRE, LIANE. - Het architectonische denken en andere architectuur : theoretische studies.
%23263501: TZONIS, ALEXANDER. - Hermes and the Golden Thinking Machine.
%23242945: TZONIS, ALEXANDER & LIANE LEFAIVRE. - Santiago Calatrava: Minimum Series.
%2343071: UBACHS, WINIFRED & SIGISMUND TAGAGE. - De Maastrichtse Cellebroeders en hun kapel.
%2398721: UBACHS, P.J.H. - Twee heren, twee confessies. De verhouding van staat en kerk te Maastricht, 1632-1673.
%23133258: ÜBERLA, K. - Faktorenanalyse. Eine systematische Einführung für Psychologen, Mediziner, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler.
%23102568: UBISCH, LEOPOLD VON. - Die Entwicklung der Echiniden.
%23185643: UCHELEN, NICO ADRIAAN VAN. - Abraham de Hebreeër. Een literair- en historisch-kritische studie naar aanleiding van Genesis 14:13.
%23154319: UDE, JOHANNES - Die Autorität des Hl. Thomas von Aquin.
%2361092: UDELSON, JON. - Arabic tattoos.
%23182083: UDO DE HAES, LEOPOLD. - Terugvordering van hetgeen betaald is krachtens vonnis.
%23258895: UDO DE HAES, H.A. - Persoonlijk voordeel : van vijand tot bondgenoot in het milieubeheer.
%23113815: UEBBING, HELMUT. - Wege und Wegmarken: 100 Jahre Thyssen.
%23246021: UFÉRAS, GÉRARD. - In the company of stars : the Paris Opera Ballet.
%23254288: UFFELEN, CHRIS VAN. - Clear glass : creating new perspectives.
%23240909: UFFELEN, CHRIS VAN. - Fine fabric: delicate materials for architecture and interior design.
%23183363: UGRINSKY, ALEXEJ (ED.) - Goethe in the twentieth century.
%2351586: UGRINSKY, ALEXEJ - Dostoevski and the Human Condition After a Century (Contributions in Drama and Theatre Studies,).
%23250488: UGRINSKY, ALEXEJ (ED.) - Goethe in the twentieth century.
%2392689: UHLENBECK, C.C. - Grammatische invloed van het algonkisch op het wiyot en het yurok.
%23102572: UHLENBECK, E.M. - Betekenis in linguïstisch perspectief.
%2322115: UHLENBECK, C.C. - Oude aziatische contacten van het Eskimo.
%23172339: UHLENBECK, C.C. - Gestaafde en vermeende affiniteiten van het baskisch.
%23174114: UHLENBECK, C.C. - De oudere lagen van den baskischen woordenschat.
%23226739: UHLMANN, IRENE (ED.) - Die Frau : kleine Enzyklopädie.
%2375282: UHTENWOLDT, HERMANN. - Die Burgverfassung in der Vorgeschichte und Geschichte Schlesiens.
%2366184: UIJTERSCHOUT, I.L. - Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden (1935).
%23184013: UIJTERWAAL, JOHANNES P. J. - Julien Green. Personnalité et création romanesque.
%2315902: UILDRIKS, NIELS. - Geweld in de interactie politie-publiek : een onderzoek naar opvattingen en ervaringen binnen de politie.
%2386583: UILDRIKS, NIELS. - Policing Post-Communist Societies: Police-Public Violence, Demcratic Policing and Human Rights.
%2353345: UITERMARK, P.J. - Economische mededinging en algemeen belang : een onderzoek naar de economisch-theoretische fundering van de mededingingspolitiek.
%23226413: UITTERHOEVE, WILFRIED. - Een juridiese wegwijzer in tien hoofdstukken.
%23235779: UITZINGER, MARJOLIJN. - The Amsterdam drug policy.
%23174715: UKPABI, CHUDI (ED.) - Handbook on journalism ethics : journalism practice & training : African case studies.
%23248673: ULAM, ADAM B. - Stalin : the man and his era.
%23114856: ULE, CHRISTIAN. - Das Recht am Wasser : dargestellt am Beispiel des Nils.
%23140885: ULE, CARL HERMANN. - Verwaltungsverfahrensgesetze des Auslandes.
%23102574: ULENBERG, S.A. - The Systematics of the Fig Wasp Parasites of the Genus Apocrypta Coquerel.
%23263418: ULLMAN, SHIMON. - High-Level Vision: Object Recognition and Visual Cognition.
%23192496: ULLMAN, SHARON R. - Sex seen : the emergence of modern sexuality in America.
%23133790: ULLMANN-MARGALIT, EDNA (ED.) - The Kaleidoscope of Science. The Israel Colloquium: Studies in History, Philosophy, and Sociology of Science. Vol. 1.
%2350470: ULLMANN-MARGALIT, EDNA (ED.) - Science in reflection. The Israel colloquium: studies in history, philosophy, and sociology of science. vol. 3.
%23102056: ULMAN, LLOYD., BARRY EICHENGREEN & WILLIAM T. DICKENS (EDS.) - Labor and an integrated Europe.
%23223828: ULMER, EUGEN (ED.) - Urheber- und Verlagsrecht.
%2375618: ULMER, EUGEN (ED.) - Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Band I: Vergleichende Darstellung mit Vorschlägen zur Rechtsangleichung.
%23198293: ULMER, JEFFEREY T. - Social worlds of sentencing : court communities under sentencing guidelines.
%23203202: ULRICH, GEORGE (ED.) - Reparations : Redressing Past Wrongs : [Human Rights in Development Yearbook 2001].
%2339403: ULTEE, W.C. - Groei van kennis en stagnatie in de sociologie : een aantal regels van de methode en een kritische doorlichting van enkele sociologische tradities.
%2388883: ULTEE, MAARTEN. - The Abbey of St. Germain des Prés in the Seventeenth Century.
%23182038: SYNODUS PROVINCIALIS ULTRAJECTENSIS - Acta et decreta Synodi Provincialis Ultrajectensis,...praesidente...Joanne Zwijsen, archiepiscopo Ultrajectensi.
%23178161: UMAR, PAHEL MAMADU BAÏLA. - De wraak van Samba : een koningsdrama uit Senegal.
%23163712: UMBACH, MAIKEN. - Federalism and enlightenment in Germany, 1740-1806.
%23111245: UMBGROVE, J.H.F. - De beeldenstorm der wetenschap.
%23202986: UMOZURIKE, U. - The African Charter on Human and Peoples' Rights.
%23247627: UNALI, ANNA (ED.) - Christopher Columbus's discoveries in the testimonials of Diego Alvarez Chanca and Andrés Bernáldez.
%23147897: UNDERDOWN, DAVID. - A Freeborn People : politics and the Nation in Seventeenth-Century England.
%23230853: UNDERKUFFLER, LAURA S. - Captured by Evil: The Idea of Corruption in Law.
%23139033: UNDERWOOD, G. & STEVENS, R. - Aspects of consciousness. Vol. 2. Structural issues.
%23196203: UNEN, ALICE A.W. VAN. - De Wet op de jeugdhulpverlening: overheid of particulier initiatief? : een onderzoek naar de effecten van de Wet op de jeugdhulpverlening op de verhouding overheid-particulier initiatief op het terrein van de jeugdhulpverlening en de (justitiële) jeugdbescherming.
%2383471: UNEN, ALICE A.W. VAN. - Hoofdstukken uit het jeugdhulpverleningsrecht.
%23246086: UNESCO., WORLD HERITAGE = PATRIMONIO MONDIALE = PATRIMOINE MONDIAL. - Treasury of world culture : archaeological sites and urban centres .
%23246001: UNESCO., WORLD HERITAGE = PATRIMONIO MONDIALE = PATRIMOINE MONDIAL. - Treasury of world culture : monumental sites .
%2380101: INTERNATIONAL COMMITTEE FOR SOCIAL SCIENCE INFORMATION AND DOCUMENTATION; UNESCO. - Thematic list of descriptors : sociology / prepared on behalf of UNESCO by the International Committee for Social Science Information and Documentation = Liste thématique des descripteurs : sociologie / établie pour le compte de l'UNESCO par le Comité International pour l'Information et la Documentation en Sciences Sociales.
%23238270: UNGAR, SHELDON. - The rise and fall of nuclearism : fear and faith as determinants of the arms race.
%23173756: UNGER, W.S. (ED.) - De tol van Iersekeroord : documenten en rekeningen, 1321-1572.
%2395447: UNGER, J. MARSHALL. - Literacy and script reform in occupation Japan: reading between the lines.
%23230964: UNGER, HARLOW GILES - John Quincy Adams.
%23228683: UNGER, JENS PETER & UWE HAJDA. - Strafverfahren in den Niederlanden, der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik.
%2388084: UNGER, PETER. - Walter Benjamin als Rezensent : die Reflexion eines Intellektuellen auf die zeitgeschichtliche Situation.
%23217845: UNGER, IRWIN. & UNGER, DEBI. - The Guggenheims : a family history.
%23235886: UNGER, JOSEPH. - Festschrift zum 70. Geburtstag von Joseph Unger.
%23248681: UNGER, RICHARD W. - A history of brewing in Holland 900-1900 : economy, technology and the state.
%23183829: UNGERER, TOMI. - Tomi Ungerer : das Spiel ist aus : Werkschau, 1956-1995
%2325358: UNGHERINI, A. - Manuel de bibliographie biographique et d'iconographie des femmes célèbres, contenant: un dictionnaire des femmes qui se sont fait remarquer à un titre quelconque dans tous les siècles et dans tous les pays; ... suivi d'un répertoire de biographies générales, nationales et locales et d'ouvrages concernant les portraits et les autographes.
%23188108: UNION INTERNATIONALE DU NOTARIAT LATIN, COMMISSION DES AFFAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE. - Les sociétés à responsabilité limitée dans les états membres de l'Union Européenne : étude comparative.
%2311887: THE INTERNATIONAL CENTRE FOR PARLIAMENTARY DOCUMENTATION OF THE INTER-PARLIAMENTARY UNION. - Parliaments of the world : a comparative reference compendium. 2 Vols.
%23179721: INTERNATIONALE FRUCHTSAFT-UNION. - Fruchtaromen = Aromes de fruits = Volatile fruit flavours : symposium Bern, 1962.
%23220572: UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND, OFFICE OF THE SPECIAL REPRESENTATIVE - Vietnam : the situation of children and women.
%23199705: UNITED NATIONS SOCIAL DEFENCE RESEARCH INSTITUTE, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF JUDGES. - The rôle of the judge in contemporary society.
%23130741: UNITED NATIONS OFFICE FOR DRUG CONTROL AND CRIME PREVENTION, CENTRE FOR INTERNATIONAL CRIME PREVENTION. - United Nations Convention against transnational organized crime and the protocols thereto.
%23226830: ALLIANCE ISRAÉLITE UNIVERSELLE. - Les droits de l'homme et l'éducation : actes du congrès du centenaire, maison de l'U.N.E.S.C.O., Paris, 21-24 juin 1960.
%2386879: UNLAND, DANIEL. - Die Rückabwicklung unverbindlicher Börsentermingeschäfte im Kontokorrent.
%23102576: UNNIK, W.C. VAN. - Het kortgeleden ontdekte Evangelie der Waarheid en het Nieuwe Testament.
%23102579: UNNIK, W.C. VAN. - Studies over de zogenaamde eerste brief van Clemens : I. Het literaire genre.
%23102580: UNNIK, W.C. VAN. - De [alpha, smooth breathing][upsilon][theta][omicron][nu][iota aigue][alpha] van God in de oudchristelijke literatuur.
%23102581: UNNIK, W.C. VAN. - Het Godspredikaat het begin en het einde bij Flavius Josephus en in de Openbaring van Johannes.
%2319512: UNNITHAN, THOTTAMON K. K. N. - Some Problems of Social Change in India in Relation to Gandhian Ideas.
%23104263: UNSELD, SIEGFRIED. - Goethe and his publishers.
%23200385: UNTERGUGGENBERGER, SILVIO. - Die kybernetische Funktion des Deckungsbeitrages.
%2362685: UPHAM, FRANK K. - Law and social change in postwar Japan.
%2322076: UPHAM, FRANK K. - Law and social change in postwar Japan.
%23241777: UPHILL, ERIC P. (ERIC PARRINGTON). - Egyptian towns and cities.
%2380445: UPTON, JOSEPH M. - The history of modern Iran : an interpretation.
%23246216: URBAINCZYK, THERESA - Slave Revolts in Antiquity.
%23114699: URBAN, MICHAEL E. - An algebra of Soviet power : elite circulation in the Belorussian Republic 1966-1986.
%2362724: URBAN, SABINE - European Strategic Alliances (Developmental Management).
%23222134: URBAN, WILLIAM L. - Bayonets for hire : mercenaries at war , 1550-1789.
%2359687: URBAN, J.A. EN A. SCHOLTEN. - Bonbons Choloade en Suikerwerk.
%23260252: URIAGEREKA, JUAN. - Rhyme and reason : an introduction to minimalist syntax.
%23196103: URIE, ALEXANDER. - THE SCIENCE, RAW MATERIALS AND HYGIENE OF BAKING.
%2359122: URMSON, J.O. - Berkeley. [Kopstukken filosofie].
%23206824: UROFSKY, MELVIN I. - Letting go : death, dying, and the law.
%23255066: UROFSKY, MELVIN I. - Letting go : death, dying, and the law.
%23112826: URROWS, DAVID FRANCIS (ED.) - Essays on word/music adaptation and on surveying the field.
%23244082: USBORNE, CORNELIE. - Cultures of abortion in Weimar Germany.
%23262969: USEEM, MICHAEL. - Executive defense : shareholder power and corporate reorganization.
%2349072: USHER, JOHN ANTHONY - The State of the European Union.
%23205893: USSEL, JOS VAN. - Afscheid van de seksualiteit.
%23228499: UTHEMANN, KARL HEINZ (ED.) - Homiliae Pseudo-Chrysostomicae : instrumentum studiorum : in memoriam Bernardi de Montfaucon (1655-1741). Volume 1.
%23135912: VERENIGING VAN NOTARISSEN UTRECHT. - Uit het leven van een 150-jarige.
%23123888: UTTON, M.A. & A.D. MORGAN. - Concentration and foreign trade.
%23219095: UUSITALO, LIISA. - Environmental impacts of consumption patterns.
%232609: UYL, J.M. DEN. - Inzicht en uitzicht. Opstellen over economie en politiek.
%23251747: UYL, MARION DEN. - Onzichtbare muren : over het verinnerlijken van seksuele grenzen; een onderzoek in een dorp in Zuid-India.
%23112815: UYLENBURG, ROSA. - Rechtsbescherming in het milieurecht.
%23241235: UYLENBURG, ROSA. - Rechtsbescherming in het milieurecht.
%23240170: UYLENBURG, R. & E.M. VOGELEZANG-STOUTE. - Toegang tot het milieurecht : een inleiding voor niet-juristen.
%23149066: UYTTERSPROT, HERMAN. - Eine neue Ordnung der Werke Kafkas? Zur Struktur von Der Prozess und Amerika.
%2392583: UYTVEN, RAYMOND. - Smaken verschillen : over tafelen en mode in West-Europa van 500 tot nu.
%23239401: UZGALIS, W. - Locke's Essay concerning human understanding : a reader's guide.
%23239595: UZGALIS, W. - Locke's Essay concerning human understanding : a reader's guide.
%2359843: VAASSEN, E.H.J. - Auditor's decision processes in audit planning stage materiality judgments.
%23147340: VACALOPOULOS, A.E., C.D. SVOLOPOULOS & B.K. KIRÁLY (EDS.) - Southeast European Maritime Commerce and Naval Policies from the Mid-Eighteenth Century to 1914. (War and Society in East Central Europe, vol. xxiii)
%2365827: VACS, ALDO CÉSAR. - Discreet partners: Argentina and the USSR since 1917.
%23249120: VADEN HOUSE, DAVID. - Without God or His Doubles: Realism, relativity and Rorty.
%2376419: VAIDA, I., ZIMBRES, P. DE QUEIROZ CARVALHO & SOUZA, V. TAVARES DE. - (transl.) Federative Republic of Brazil Constitution 1988.
%23126945: VAIHINGER, HANS. - Philosophie des als Ob und das Leben : Festschrift zu Hans Vaihingers 80. Geburtstag.
%23128935: VAIHINGER, HANS. - Die Philosophie des Als Ob : System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschen auf Grund eines idealistischen Positivismus.
%2391891: VAIHINGER, HANS. - Kommentar zu Kants Kritik der Reinen Vernunft. Band 2.
%233418: VAIHINGER, HANS. - Die Philosophie des Als Ob. System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idealistischen Positivismus. Mit einem Anhang über Kant und Nietzsche.
%23150524: VAILLOT, G. - Les moteurs Diesel et les moteurs semi-Diesel : types fixes et types marine.
%23227178: VAISSIER, JOHANNES JOSEPH. - A deuout treatyse called The tree & xii. frutes of the Holy Goost, edited from MS. McClean 132, Fitzwilliam Museum, Cambridge, with a collation of the other MSS. and the printed edition of 1534/5 (STC 13608), together with notes on the MSS., language, and contents.
%23211602: VAJDA, S. (ED.) - Non-proportional reinsurance.
%2320199: NEDERLANDS VERBOND VAN VAKVERENIGINGEN. - Wenkend perspectief. Studie over de inkomens- en vermogensverdeling.
%23150947: VAKY, VIRON P. & HERALDO MUÑOZ. - The future of the Organization of American States : essays.
%23190398: VAL DE LIÉVRE, ANTON. - Launegild und Wadia : eine Studie aus dem langobardischen Rechte.
%23246330: VALADÉS, DIEGO. - Catholicae assertiones.
%23248535: VALCK, KRISTINE DE. - Virtual communities of consumption : networks of comsumer knowledge and companionship.
%23238285: VALDERPOORT, W. - De zelfzuchtige personenauto : beschouwingen over een onderdeel van het verkeersvraagstuk, met een bijzondere toepassing op de stedebouw.
%23248555: VALDÉS, ZOÉ. - Het helse paradijs.
%2341861: VALDYANATHAN, A. & OUDSHOOM, H.M. (EDS.) - Managing Water Scarcity: Experiences and Prospects.
%23140770: VALE, T.R. & G.R. VALE - Time and the Tuolumne Landscape. Continuity and Change in the Yosemite High Country.
%23167260: VALENTE, A. (ED.) - Legal Knowledge Engineering: a Modelling Approach.
%23168612: J.E. VALENTEIJN. - Beleidsregels.
%23196964: VALENTIN, H. - Geschichte der Pharmazie und Chemie, in Form von Zeittafeln unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Deutschland.
%2395637: VALENTINE, D.G. - The court of justice of the European Communities. Volume 1 : jurisdiction and procedure; Volume 2: judgements and documents 1954-1960.
%238600: VALENTINE, D.G. - The court of justice of the European Coal and Steel Community.
%23233774: VALICENTI, RICK. - Emotion as promotion : a book of Thirst.
%23255794: VALK, PAUL & GIEL SCHIKHOF. - Koorddansers in de polder.
%23245167: VALK, FELIX. - Scholier in oorlogstijd 1943-1945 : Arnhem - Veluwe.
%23246927: VALK, LIDUINA JACOBA MARIA VAN DER. - Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO : een empirische verkenning naar de oordeelsprocessen binnen NWO.
%23112621: VALK, F.E.J. VAN DER. - Duitsch arbeidsrecht. Zijn sociale grondslagen.
%2319355: VALK, JAN GERARD VAN DER - Ernst Kapp. 1808-1896. De beteekenis van zijn denkbeelden voor de sociale geographie van de 20ste eeuw.
%23187943: VALK, SASKIA VAN DER. - Nachtlichaam : twee verhalen.
%2319195: VALK, H.M.H.A. VAN DER. - Egalisatiefondsen en monetaire politiek in Engeland en Nederland.
%2396191: VALKEMA BLOUW, PAUL. - Typographia Batava 1541-1600.
%2328348: VALKENBURG, W.E.C.A. - Inleiding fiscaal strafrecht.
%23108326: VALKENBURG, W.E.C.A. (ED.) - Corruptie : verschijningsvormen, opsporing, bestrijding en vookoming.
%2367581: VALKHOFF, J. - De marxistiese opvattingen over recht en staat.
%2329150: VALKHOFF, J. - Telegraaf en privaatrecht. De invloed van de telegrafie op enkele gebieden van het Nederlandse privaatrecht.
%23216791: VALKHOFF, J. - Een eeuw rechtsontwikkeling : de vermaatschappelijking van het Nederlands privaatrecht sinds de Codificatie (1838).
%2329141: VALKHOFF, J. - Bepalingen over boekhouding en administratie.
%2335355: VALKHOFF, J. - De minister in het publiekrecht van het bedrijfsleven.
%2353955: VALL, M. VAN DE. - Labor organizations : a macro- and micro-sociological analysis on a comparative basis.
%2339892: VALLE, ALEJANDRO DE & JESÚS VERDÚ (EDS.) - España y Marruecos : en el centenario de la conferencia de Algeciras.
%23240902: VALLE SCHUSTER, CHRISTINA DEL. - Public toilet design : from hotels, bars, restaurants, civic buildings and businesses worldwide.
%23100921: VALLÉE, L. - La Bibliothèque Nationale. Choix de documents pour servir à l'histoire de cet établissement et de ses collections, 1373-1893.
%23251575: VALLOIS, H.V. - Les ossements humains de Koerhuisbeek, près Deventer, Hollande.
%23137545: VALOUS, G. DE - Le Patriciat Lyonnais aux xiii et xiv siécles.
%2359678: VALSECCHI, ANTONIO. - La religion vincitrice.
%23262955: VALSINER, JAAN. - The guided mind : a sociogenetic approach to personality.
%23254772: VALSSON, TRAUSTI. - Planning in Iceland : from the settlement to present times.
%2373380: VALVASSORI, G.E. ... ET AL. - Radiologie in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde.
%23212115: VALVEKENS, EMIEL. - De Zuid-Nederlandsche Norbertijner Abdijen en de opstand tegen Spanje : maart 1576-1585.
%2318010: VALVEKENS, P. EM. - Ons gezinsleven in oude tijden.
%23100923: VAMBÉRY, H. - Cagataische Sprachstudien. Grammatik und Chrestomathie,
%23234517: VANDEBERG, LISA. - Language in the mind's eye : visual representations and language processing.
%23251670: VANDEKERCKHOVE, LIEVEN. - On Punishment : the Confrontation of Suicide in Old-Europe.
%2314599: VANDENBERGHE, GUY P.V. - 'Software - Orakels?'.
%23110198: VANDENBORRE, H.J. - De Geldkringloop in de Keynesiaanse theorie.
%2337807: VANDENBOSCH, AMRY. - Dutch foreign policy since 1815 : a study in small power politics.
%2332897: VANDENBROECK, ANDRÉ - Breaking Through: A Narrative of the Great Work.
%23219928: VANDENBURGHT, ANDRÉ. - De idee verbeeld in de monumentale glazenierskunst.
%2347540: VANDENDIJCK, WILLY. - Macht en onmacht : indrukken over een ambivalente democratie.
%2320705: VANDEPLAS, ARMAND. - Strafwetboek : Wetboek van strafvordering.
%2392411: VANDEPUTTE, ROBERT. - De overeenkomst : haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs.
%23235433: VANDER STELT, JOHN C. - The challenge of Marxist and neo-Marxist ideologies for Christian scholarship : proceedings of the third International Conference of Institutions for Christian Higher Education , Sioux Center , Iowa , August 13-20 , 1981.
%23103114: VANDER HAEGHEN, FERDINAND. - Bibliotheca Erasmiana : Répertoire des oeuvres d'Erasme.
%23160237: VANDERHAM, PAUL. - James Joyce and censorship : the trials of Ulysses.
%23243240: VANDERLANS, RUDY. - Joshua tree.
%23263278: VANDERLINDEN, JACQUES. - La République du Zaïre.
%2348204: VANDERSMISSEN, HANS, SIEP ZEEMAN, & KEES BRINKMAN. - Redders : 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.
%23259449: VANDERVEEN, GABRY NANKE GEZINA. - Interpreting fear, crime, risk and unsafety : conceptualisation and measurement.
%236580: VANDERVELDEN, J. - Staat en Recht bij Vondel.
%23131047: VANDERVORT, BRUCE - Victor Griffuelhes and French Syndicalism 1895-1922
%23126231: VANDERZWAAG, D.L. & LAMSON, C. (EDS.) - The Challenge of Arctic Shipping : science, Environmental Assessment, and Human Values.
%23170402: VANDEWALLE, GASTON. - De conjuncturele evolutie in Kongo en Ruanda-Urundi van 1920 tot 1939 en van 1949 tot 1958.
%23243344: VANDIEDINGHE, ANS - De rode draad : een vertelsel van Ans Vandiedinghe.
%23254361: VANDIEST, JULIEN. - Martin Heidegger : situation d'une philosophie.
%23263207: VANE, HOWARD R. & JOHN L. THOMPSON. - Current controversies in macroeconomics : an intermediate text.
%23248965: VANE, HOWARD R. & CHRIS MULHEARN. - The Nobel Memorial Laureates in economics : an introduction to their careers and main published works.
%23176224: VANHALEWIJN, JACQUES - Beginselen van het strafrecht.
%23127070: VANHAMEL, W. (ED.) - Henry of Ghent. Proceedings of the International Colloquium on the occasion of the 700th Anniversary of his Death (1293)
%2349006: VANHOONACKER, SOPHIE. - The ratification of the Maastricht treaty : issues, debates and future implications.
%23119246: VANHOONACKER, SOPHIE. - The Bush administration and the development of a European security identity.
%2380754: VANHOUDT, C.J. & W. CALEWAERT. - Belgisch strafrecht.
%23154120: VANKIRK, JAQUES & PARNEY BASSETT-VANKIRK. - Remarkable remains of the ancient peoples of Guatemala.
%2347068: VANLEHN, KURT - Mind bugs : the origins of procedural misconceptions.
%237402: VANNESTE, FRÉDÉRIC ... [ET AL.] - Rechtswaarborgen in een herijkte welvaartsstaat ; 'Herijking van de rechtsstaat' en het Nederlandse recht ; Culpa in het Belgisch strafrecht: een poging tot synthese ; ...
%2334352: VANSITTART, LORD. - Events and shadows ; a policy for the rmnants of a century.
%23133971: VANSTIPHOUT, H.L.J ... [ET AL.] - Scripta signa vocis : studies about scripts, scriptures, scribes and languages in the Near East, presented to J.H. Hospers by his pupils, colleagues and friends.
%23243563: VANTHOOR, WIM. - De Nederlandsche Bank 1814-1998 : van Amsterdamse kredietinstelling naar Europese stelselbank.
%2385705: VANVUGT, EWALD. - La ilaha illala : [gelukkige reis, van West naar Oost, door de zeven hemels van zeven islam-landen : een reis-roman].
%23172083: VANVUGT, EWALD. - Nestbevuilers : 400 jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West.
%2368766: VAR, VERENIGING VOOR BESTUURSRECHT. - Tijd voor verandering : over overgangsrecht.
%23147419: VÁRDY, S.B. & VÁRDY, Á.H. - The Austro-Hungarian Mind: At Home and Abroad.
%23147421: VÁRDY, S.B. & VÁRDY, Á.H. (EDS.) - Triumph in Adversity. Studies in Hungarian Civilization in Honor of Professor Ferenc Somogyi on the Occasion of his Eightieth Birthday.
%23147330: VARDY, S.B., G. GROSSCHMID & L.S. DOMONKOS (EDS.) - Louis the Great, King of Hungary and Poland.
%23141062: VARDY, STEVEN BELA - Clio's Art in Hungary and in Hungarian-America.
%2335178: VAREILLES-SOMMIÈRES, GABRIEL DE LA BROÜE DE - La synthèse du droit international privé.
%2392293: VARENNES, FERNAND DE (ED.) - Asia-Pacific human rights documents and resources. 2 Volume set.
%23174304: VARGA, CSABA. - Law and philosophy : selected papers in legal theory.
%23102582: VARGA, ÁRON KIBÉDI. - Kunstsoorten, genres en medialiteit.
%23174194: VARGA, CSABA. - Transition to rule of law : on the democratic transformation in Hungary.
%23117901: VARGAS MACHUCA, BERNARDO DE. - The Indian militia and description of the Indies [Milicia y descripción de las Indias].
%2376020: VARGHA, JULIUS. - Die Verteidigung in Strafsachen : historisch und dogmatisch dargestellt.
%2345137: VARNER, GARY E. - Personhood, ethics, and animal cognition : situating animals in Hare's two-level utilitarianism.
%23263812: VASHEE, BASKER (EDITOR) - Restructuring the Global Military Sector: New Wars.
%23188920: VASKE, HERMANN - Why are you creative?
%23136633: VÁSQUEZ, GUILLERMO HOYOS. - Intentionalität als Verantwortung. Geschichtsteleologie und Teleologie der Intentionalität bei Husserl.
%23234691: VASSALLO, HELEN. - Dialogues avec Jeanne Hyvrard.
%23117001: VASTENHOUW, JAN. - Relationships between meanings, specifically with regard to trait concepts used in psychology.
%23252422: VASTERLING, VERONICA. - Waarheid en tijd bij Heidegger.
%23194430: VASUNIA, PHIROZE. - The gift of the Nile : hellenizing Egypt from Aeschylus to Alexander.
%23172589: VATIKIOTIS, P.J. (ED.) - Egypt since the Revolution.
%23263206: VATTER, HAROLD G. - The U.S. Ecomy in the 1950s. An economic history.
%23239513: VATTIMO, GIANNI. - Dialogue with Nietzsche.
%2394063: VATTIMO, GIANNI. - Nihilism & emancipation : ethics, politics, & law.
%23211338: VAUBEL, ROLAND. - Strategies for currency unification : the economics of currency competition and the case for a European parallel currency.
%23219296: VAUGEOIS, DENIS. - The last French and Indian war : an inquiry into a safe-conduct issued in 1760 that acquired the value of a treaty in 1990.
%2366107: VAUGHAN, DAVID. - (ed.). Law of the European Communities. 2 Vols.
%23250804: VAUGHAN, DIANE. - Controlling unlawful organizational behavior : social structure and corporate misconduct.
%2330851: VAUGHN, KARIN IVERSEN. - John Locke; Economist and Social Scientist.
%2379207: VÄYRYNEN, RAIMO (ED.) - The Quest for peace : transcending collective violence and war among societies, cultures and states.
%23244090: VÄYRYNEN, RAIMO. - Towards Nuclear Zero.
%2326076: VAZARI, MOSTAFA. - The emergence of Islam: prophecy, imamate and messianism in perspective.
%23114937: VAZQUES MENCHACA, FERNANDO. - De Successionibus et ultimis Voluntatibus, D. Fern. Vasquii Pinciani, menchacensis, hispani, iurisconsulti etc..
%23159773: VAZQUEZ DE PRADA, V. - Filips II : heerser van een wereldrijk.
%2336682: VAZSONYI, NICHOLAS. - Lukács reads Goethe : from aestheticism to Stalinism.
%23233694: VEATCH, ROBERT M. - Disrupted dialogue : medical ethics and the collapse of physician-humanist communication ( 1770-1980 ).
%23224004: VECCHIO, GIORGIO DEL. - Leçons de philosophie du droit.
%23115485: VECCHIO, GIORGIO DEL. - L'unité de l'esprit humain comme basse de la comparaison juridique.
%23216958: VECHEL, GERARDUS HENRICUS MARIA VAN. - We hebben Emmen met subsidie groot gemaakt : beheerste modernisering in Zuidoost-Drenthe 1945-1964.
%23241935: VEDANTADESIKA. - An ornament for jewels : love poems for the Lord of Gods.
%23175303: VEDDER, ANTON HERMAN. - The values of freedom.
%23174852: VEDDER, HANS. - Competition Law and Environmental Protection in Europe; Towards sustainability?
%23256385: VEDRAL, VLATKO. - Decoding reality : the universe as quantum information.
%2379333: VEDRENNE, ELISABETH. - Living in Venice.
%23263968: VÉDRINE, HUBERT. - France in an Age of Globalization.
%23152270: VÉDRINE, HUBERT. - France in an age of globalization.
%23232041: VEEGENS, D.J. - Cassatie in burgerlijke zaken. 5e druk.
%238423: VEEGENS, D.J. - Het gezag van gewijsde.
%2348770: VEEGENS, D.J. - Cassatie in burgerlijke zaken. 3e druk.
%23203280: VEEGENS, D.J. - Cassatie in burgerlijke zaken. 4e druk.
%23200745: VEEN-BRONS, A.C. (PS. FAMKE) - Nieuw- feminisme en belangenlooze huwelijksbemiddeling. Een pleidooi voor gezonde gezinsvorming.
%23224113: VEEN, H.N. TER. - Grenzen.
%23102584: VEEN, H.J. VAN. - A Laser Strain Seismometer.
%2374399: VEEN, T. VAN. - Taal en leven in de Utrechtse Vechtstreek.
%23105671: VEEN, THEO J. - De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk : de leden stemmen zonder last : interpretaties van twee Grondwetsartikelen.
%23171434: VEEN, KLAAS WILLEM VAN DER. - Huwelijk en hiërarchie bij de Anavil Brahman van Zuid Gujarat. Sociale verandering en ideologische continuiteit in de Indiase kastensamenleving.
%23218264: VEEN, G. VAN DER. - Aiding underdeveloped countries through international economic co-operation.
%2332289: VEEN, J. VAN. - Democratisering van het recht? De werkelijkheid in de paleizen van justitie.
%233599: VEEN, Y.G. VAN DER. - De S.D.A.P. tegen het alcoholisme.
%23237691: VEEN, THEO J. - De lijdensweg van het nieuwe Burgerlijk Wetboek : over impressionistisch broddelwerk, en afgrijselijke knapheid, optimistische planning en voortdurende vertraging; over de historie van Meijers, het driemanschap, zeven regeringscommisarissen, geleerdheid, gekte, gezond verstand en de dreiging van een lang smeulend, nog even oplaaiend en dan snel dovend vuurtje : Aantekeningen voor enkele colleges over en naar aanleiding van de dissertatie van Mr. Erik Florijn.
%23261069: VEEN, T. VAN & B. VAN DEN BERG. - Utrechts.
%2317024: VEEN, JAC. VAN. - De rechten van de mens. De mensen van het recht. Opstellen over de praktijk van de Nederlandse rechtspraak.
%23182830: VEEN, JAN MARI VAN. - Nathan Söderblom. Leven en denken van een godsdiensthistoricus.
%23230363: VEENDRICK, LAURENZ & RIEKERT JONGMAN. - Met de politie op pad : een onderzoek naar het aanhoudingsbeleid van de politie op straat.
%2318719: VEENDRICK, LAURENZ. - Verborgen en geregistreerde kriminaliteit in Groningen. Tweede tussenrapport onderzoek maatschappelijke achtergronden van jeugdkriminaliteit.
%23102586: VEENHOF, V.B. - The Development of Statoconia in Mice.
%239798: VEENHOVEN, W.A. - (ed.). Case studies on Human Rights and fundamental freedoms. A world survey. 5 Vol.
%23195317: VEENING, LOUIS JOHAN. - Eenige opmerkingen over de artikelen 149-165 der provinciale wet.
%2381380: VEENMAN, JUSTUS. - De arbeidsmarktpositie van allochtonen in Nederland, in het bijzonder van Molukkers. Diss.
%23250626: VEENMAN, J. - De toekomst in meervoud : perspectief op multicultureel Nederland.
%23184041: VEENSTRA, HEERE DOUWE. - Les formes nominales du verbe dans la prose du treizième siècle. Participe présent - Gérondif - Infinitif.
%23216784: VEENSTRA, MARIEKE & HUIBERT VLEESENBEEK. - Waakzaam aan de Waterweg : de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas, 1945-1990.
%23128119: VEENSWIJK, MARCEL. - Departementale cultuur : ijzeren kooi, bron van versplintering of politiek werktuig?
%23187978: VEER, PETER VAN DER. - Gods on earth : the management of religious meaning and identity in a North Indian pilgrimage centre.
%23182285: VEER, JOHANNES A. G. VAN DER. - Reiniging en reinheid bij Plato. With a Summary in English.
%2383072: VEERARAGHAVAN, AVINASH. - I love my India : stories for a city.
%23259079: VEERMAN, G.J. - Over wetgeving : principes, paradoxen en praktische beschouwingen.
%23247289: VEERMAN, G.J. - De lengte van de wetgevingsprocedure.
%2324943: VEERMAN, W. (E.A.) - Aelbert Cuyp en zijn familie. Gerrit Gerritz. Cuyp; Jacob Gerritsz. Cuyp; Benjamin Gerritz. Cuyp; Aelbert Cuyp.
%23161069: VEERMAN, G.J. - Het zelfbeschikkingsrecht der naties en de rechten van de mens.
%2394366: VEESER, CYRUS. - A world safe for capitalism dollar diplomacy and America's rise to global power.
%23226576: VEESER, CYRUS. - A world safe for capitalism : dollar diplomacy and America's rise to global power.
%23263906: VEGA, SILVIA ... [ET AL.] - Los gobiernos locales desde una mirada de género.
%2329950: VEGA, LOPE DE. - La Dorothea. English transl. by A.S. Trueblood & E. Honig.
%2339680: VEGCHEL, G. VAN. - Medici contra Kwakzalvers : de strijd tegen niet-orthodoxe geneeswijzen in Nederland in de 19e en 20e eeuw.
%23236811: VEGTER, MARLIES. - Vergoeding van psychisch letsel door de werkgever.
%23169137: VEGTING, W.G. - Het algemeen Nederlands administratiefrecht. 2 Dln.
%2334222: VEGTING, W.G. - Het algemeen Nederlands administratiefrecht. 2 Dln.
%2340753: COMMISSIE BESTUURLIJKE EVALUATIE ALGEMENE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST. - De AIVD in verandering.
%23214367: CENTRALE AALSMEERSE VEILING. - Gedenkboek : uitgegeven door de Centrale Aalsmeerse Veiling te Aalsmeer t.g.v. haar 25-jarige bestaan, 1912-10 januari-1937.
%23250841: VEIT, HELEN E. (ED.) - Creating the Bill of Rights : the documentary record from the First Federal Congress.
%233632: VELD, J. IN 'T. (E.A.). - Congres over gemeentepolitiek. Prae-adviezen.
%23258697: VELD, TH. - ROC-vorming: beleid voor een nieuw bestel : een onderzoek naar de beleids- en meningsvorming inzake ROC's.
%2320810: VELD-MERKOULOVA, YULIA. - Essays on futures markets and corporate spin-offs.
%2350323: VELD, R.J. IN 'T. - De verguisde staat. Rede.
%2327460: VELD, R.J. IN 'T (ED.) - Willens en wetens : de rollen van kennis over milieu en natuur in beleidsprocessen.
%23260653: VELDE, H. TE. - Gemeenschapszin en plichtsbesef : liberalisme en nationalisme in Nederland, 1870-1918.
%23205402: VELDE, I. VAN DE & A. W.J. VAN VRIJBERGHE DE CONINGH. - Enige grepen uit het nieuwe erfrecht : praeadviezen.
%23180532: VELDE, PAUL VAN DER. - Multiregionalism and Multilateralism: Asian-European Relations in a Global Context (Icas Publication).
%23100282: VELDE, HEYMERIC VAN DE. - Eenheid in de tegendelen.
%23263540: VELDE, WALTER VAN DE. - Toward Learning Robots (Special Issue of Robotics and Automous Agents).
%2324868: VELDE, J.J. VAN DER. - De nieuwe belasting naar het vermogen van instellingen van de doode hand. Handleiding voor instellingen.
%23177194: VELDEN, PIETER LAMBERTUS VAN DER. - De Nederlandse baksteenindustrie. Beschouwingen over haar interne en extenre organisatie.
%23104507: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - (red.). Aan de grenzen van het Nederlanderschap.
%23115300: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - De eenvormige koopwetten van 1964 : een artikelgewijze behandeling van de Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken.
%2365154: VELDEN, BASTIAAN D. VAN DER. - Ik lach met Grotius, en alle die prullen van boeken : een rechtsgeschiedenis van Curaçao.
%2338845: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - Het Weense Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen.
%2327810: VELDEN, K.VAN DER ... ET AL. - Health Matters. Public Health in NorthSouth Perspective.
%2365912: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - Inleiding in het islamitische familie- en erfrecht : in het bijzonder met betrekking tot het Marokkaans privaatrecht en met vergelijkende opmerkingen ten aanzien van het Turks en Nederlands recht.
%2334220: VELDEN, G.M. VAN DER. - Het patronaatsrecht over Bokhoven en het proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne 1769-1770.
%238668: VELDEN, R. VAN DER & P. DEN BLANKEN. - Mores leren. Karrière maken bij justitie.
%23236746: VELDEN, BASTIAAN D. VAN DER. - Van praktizijnsopleiding tot juridische faculteit : 140 jaar juridisch onderwijs op Curaçao.
%2336304: VELDHOVEN, G.M. VAN - (ed.). Overheidsbemoeienis : opstellen uitgegeven t.g.v. het 11de lustrum van de Katholieke Hogeschool te Tilburg.
%2353639: VELDHOVEN, G.M. VAN - Attitudes van meisjes in militaire vrouwenafdelingen. Diss.
%2321452: VELDHOVEN, G.M. VAN - (ed.). Overheidsbemoeienis. Opstellen uitgegeven t.g.v. het 11de lustrum van de Katholieke Hogeschool te Tilburg.
%23230389: VELDKAMP, G.M.J. - De didactiek van de sociale zekerheid.
%23230393: VELDKAMP, G.M.J. (E.A.) - Paradoxen in de sociale zekerheid : inleidingen uitgesproken bij de 57e herdenking van de Dies Natalis van de Katholieke Hogeschool Tilburg op 22 november 1984.
%23237416: VELDKAMP, A.M.E. - Overbrengen van afvalstoffen.
%23108980: VELDKAMP, A.M.E. - Overbrengen van afvalstoffen.
%23249058: VELDKAMP, G.M.J. - Herinneringen, 1952-1967 : le carnaval des animaux politiques.
%23137170: VELDKAMP, J. - History of Geophysical Research in The Netherlands and its former Overseas Territories.
%23212923: VELDMAN, A.G. - De kans van slagen : invloeden van culturen en regels op de loopbanen van vrouwen.
%2334380: VELDMAN, A.R. - Het rechtskarakter der octrooiverleening.
%23227728: VELDMAN, ILJA M. - De wereld tussen goed en kwaad : late prenten van Coornhert.
%2382472: VELDMAN, A.G. - Effectuering van sociaal-economisch recht volgens de chaostheorie. Beleidsinstrumentering en rechtshandhaving van (supra) nationaal gelijke-behandelingsrecht.
%23100925: VELDT, P. TH. VAN DER - Franz Neumayr SJ (1697-1765). Leben und Werk eines spätbarocken geistlichen Autors ...
%23229494: VELEMA, WILLEM & JOLANDA DREIJKLUFFT. - Sporen en stippellijntjes : de Avéro Centraal Beheer Groep in perspectief.
%23215410: VELLA, CHRISTINA. - Intimate enemies : the two worlds of the Baroness de Pontalba.
%2364268: VELLEKOOP, MICHEL - Rekenen Aan En Op Risics.
%2360655: VELLEKOOP, KEES. - Dies Ire Dies Illa: Studien zur Frühgeschichte einer Sequenz.
%2370802: VELLENGA, SIPCO ... [ET AL.] (RED.) - Mist in de polder : zicht op ontwikkelingen omtrent de islam in Nederland.
%2375387: VELLENGA, S.Y.A. - Katholiek Zuid Limburg en het fascisme. Een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburger in de jaren dertig.
%2384980: VELLINGA, W. & FEIKJE VELLINGA-SCHOOTSTRA. - Het roer recht : liber amicorum aangeboden aan Wim Vellinga en Feikje Vellinga-Schootstra.
%2361387: VELLINGA, J.M. - Talma's sociale arbeid. Diss.
%2362127: VELT, C.J.E. IN 'T - Politie en omgevingsanalyse : de rol van computerbestanden bij het oplossen van diefstallen.
%23180175: VELT-MEIJER, J.M.E. IN 'T. - Waardepapieren en hun juridische betekenis.
%23124395: VELTEN, A.A. VAN. - Koop van onroerende zaken.
%23249056: VELTHOVEN, PAUL VAN. - Het verantwoorde engagement : filosofie en politiek bij Raymond Aron.
%23214375: VELTHOVEN, H. VAN EN A.B.M. BRANS. - Brabant rondom zijn orkest.
%23148667: VELTHOVEN, B.C.J. VAN (E.A.) - Recht en efficiëntie: een inleiding in de economische analyse van het recht.
%23155440: VELTHUIJSEN, JAN WILLEM - Determinants of investment in energy conservation.
%23178019: VELTHUYS-BECHTHOLD, P.J.M. (ED.) - Inventory of the papers of Evert Willem Beth (1908-1964), philosopher, logician and mathematician, 1920-1964 (c. 1980)
%23126553: VELTHUYS-BECHTHOLD, P.J.M. - Inventory of the Papers of Pieter Zeeman (1865-1943), Physicist and Nobel Prize Winner, c. 1877-1946.
%23165231: VELTKAMP, B.M. - Implementatie van EG-milieurichtlijnen in Nederland.
%2381130: VELTKAMP, B.M. - Implementatie van EG-milieurichtlijnen in Nederland.
%23168979: VELTMAN-VAN DEN BOS, ANS J. - Petronella Moens (1762-1843) : de Vriendin van 't Vaderland.
%23121696: VELU, H.A.F. - Drie in één : ondernemer , manager , leider.
%2339855: VELZEN, MARTIJN VAN. - Learning on the fly : worker training in the age of employment flexibility.
%23201351: VELZEN CAMPHUIS, SYTZE VAN. - Het vraagstuk der verbetering van de inlandsche Copra in Nederlandsch Indië.
%23171032: VELZEN CAMPHUIS, SYTZE VAN. - Het vraagstuk der verbetering van de inlandsche Copra in Nederlandsch Indië.
%23231170: VEN, FOSKEA VAN DER. - Een omstreden eiland : de eigendom van het eiland Schiermonnikoog in geding.
%23210840: VEN, D.J. VAN DER. - De torens zingen! : Nederlandsche torens en hunne klokkenspelen.
%23195634: VEN, GERARD VAN DE & NOËL VAN DOOREN. - De nieuwe rivierdijken : dijkversterking als ontwerpopgave.
%23212238: VEN, ARIE CORNELIS NICOLAAS VAN DE. - Adoptie van circulerende concepten en instrumenten voor de beheersing van organisaties : meer dan een kwestie van kiezen.
%23108222: VEN, A.E.B.M. VAN DER. - Fenomeenonderzoek : spoorzoeken nieuwe stijl?
%2321500: VEN, W. VAN DE. - Studies in health insurance and econometrics. Diss.
%23157137: VEN, J.J.M. VAN DER. - Het Europees sociaal handvest.
%23169803: VEN, J.J.M. VAN DER. - Mensenrechten in rechtsvergelijking. Een onderzoek binnen het raam van de Internationale Arbeidsorganisatie. Preadvies.
%2381501: VEN-TEN DENSEL, E. VAN DER. - Volksdansen vroeger en nu.
%2394755: VEN, A.H.G.S. VAN DER. - Inleiding in de schaaltheorie.
%2376851: VEN-TEN BENSEL, ELISE VAN DER & D.J. VAN DER VEN. - De volksdans in Nederland.
%2352728: VEN, J.J.M. VAN DER. - De mens in zijn rechtsorde : verzamelde opstellen.
%2322993: VENABLE, CHARLES L. - China and Glass in America, 1880-1980: From Table Top to TV Tray
%23258250: VENEDIKOV, IVAN. - The Vulchitrun Treasure.
%23190542: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 2 : De harde kern.
%23233526: VENEMA, G.A. - Handleiding tot het repareren en justeren van ijzeren en koperen gewigten.
%2351152: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 1 : Het systeem.
%2355025: VENEMA, J., P.J. MUIJEN EN J.G. CAMPEN. - Handboek Buitengewoon Opsporingsambtenaar.
%23233502: VENEMA, G.A. - Over de balans en het wegen.
%23166231: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part II Fascicule 4 : Capitulae de Conditionali et Rationali.
%23166233: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part I Fascicule 1 : Tractatus de Terminis.
%23166234: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part I Fascicule 7 : Tractatus de Scrire et Dubitare.
%23166235: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part II Fascicule 3 : Tractatis de Hypothecis.
%23202308: VENING MEINESZ, F.A. - Fundamental tables for regional isostatic reduction of gravity values.
%23187925: VENKATARANGAIYA, M. - The development of local boards in the Madras presidency.
%2332453: VENNER, G.H.A. - De Meinweg : onderzoek naar rechten op gemene gronden in het voormalige Gelders - Guliks grensgebied circa 1400-1822.
%2398731: VENNER, J.G.C. - Beeldenstorm in Hasselt 1567.
%23156119: VENNIKER, RICHARD. - Transition processes from constrained to Walrasian equilibrium.
%2327984: VENNIX, JAC A.M. A.O. (EDS.) - System Dynamics 1992. Proceedings of the International System Dynamics Conference.
%23255596: VENTER, W.J. - The incidence of taxation on the brewing industry : a theoretical and empirical study of taxation impact on South African breweries in comparison with those of particular European countries.
%23192601: VENTO, ARNOLD C. - La generación Hijo pródigo : renovación y modernidad.
%23146681: VENTURI, ROBERT. - Iconography and Electronics upon a Generic Architecture.
%23203821: VENVERLOO, A. - De gemeentefinanciën. (Hand- en leerboek der bestuurswetenschappen, deel III).
%23248395: VERA , YVONNE. - De stenen maagden.
%2369246: VERAART, CHRIS. - Overgave.
%2361872: VERAART, B.A.G. - Over antisepsis als eisch voor aseptisch wondverloop. (Met verslag over 6825 ongevalswonden). Diss.
%23246951: VERAART, WOUTER & LAURENS WINKEL (EDS.) - The post-war restitution of property rights in Europe : comparative perspectives.
%2363565: VERAART, WOUTER. - De passie voor een alledaagse rechtsorde : over vergeten, herinneren en vergeven als reacties op historisch onrecht.
%23154384: VERBA, SIDNEY & GARY R. ORREN. - Equality in America : the view from the top.
%23235018: VERBA, SIDNEY, STEVEN KELMAN ... [ET AL.] - Elites and the idea of equality : a comparison of Japan, Sweden, and the United States.
%23153073: VERBA, SIDNEY., NORMAN H. NIE & JAE-ON KIM. - Participation and political equality : a seven-nation comparison.
%2396631: VERBEEK-HEIDA, PIETJE - De eigen wijsheid van de patiënt : alledaagse overwegingen bij geneesmiddelen gebruik.
%23109737: VERBEEK, P.J. - Learning about decision support systems. Two cases on manpower planning in an airline.
%23256975: VERBEEK, JOOP. - Politie en de nieuwe internationale informatiemarkt : grensregionale politiële gegevensuitwisseling en digitale expertise.
%23137583: VERBEEK, JOS. - Studies on Economic Growth Theory. The Role of Imperfections and Externalities. Diss.
%2370743: VERBEEK, JOOP. - Politie en de nieuwe internationale informatiemarkt : grensregionale politiële gegevensuitwisseling en digitale expertise.
%23237171: VERBEEK, A.M. - Filosoferen? Gewoon doen!
%23127345: VERBEKE, W.; M. HAVERALS, R. DE KEYSER, & J. GOOSSENS (EDS.) - Serta devota in memoriam Guillelmi Lourdaux. Pars prior: Devotio Windeshemensis
%23102590: VERBEKE, G. - Het wetenschappelijk profiel van Willem van Moerbeke.
%2363382: VERBERK, SUSAN - Probleemoplossend strafrecht en het ideaal van responsieve rechtspraak.
%2342219: VERBERNE, L.G.J. & SCHLICHTING, T.H. (RED.). - Stichting Het R.K. Gasthuis Sint Elisabeth-Ziekenhuis Tilburg. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het honderd vijf en twintig-jarig bestaan der Stichting en het vijf en twintig-jarig bestaan van het huidige ziekenhuis, 29 November 1954.
%2330719: VERBERNE, L.G.J. - Gijsbert Karel's leerjaren.
%23164988: VERBERNE, M.L. - Verdeling van het spectrum.
%23199549: VERBIEST, H. - Hersenfunctie en gestoord menselijk gedrag : waardoor?, waartoe?, wat - dat? : variaties op twee thema's.
%2370699: VERBONG, G.P.J. - Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland, 1835-1920.
%23212908: VERBOVEN, A.H.F. - The ex-dividend effect in stock and options prices : theory and Dutch empirical evidence.
%23137123: VERBRAECK, HANS T. - De Staart van de Zeedijk, een Bliksemonderzoek naar enkele Effecten van het Zomerplan 1987 in het Wallengebied.
%23108907: VERBRUGGEN, J.P. - Van macro naar meso : een trendmatige ontwikkeling in de Nederlandse econometrische modelbouw.
%2338255: VERBRUGH, H.S. - Op de huid van de tijd. Over het raakvlak tussen filosofie en geneeskunde.
%2316228: VERBURG, J. - Tussen de regels door.
%23194413: VERBURG, J.J.I. - (ed.). De waterschapswet. Een artikelsgewijs commentaar.
%23147808: VERBURG, G.J. - In vuur & vlam : geschiedenis in woord en beeld van de brandbestrijding.
%23223620: VERBURG, MARCEL E. - Herman Dooyeweerd : leven en werk van een Nederlands christen-wijsgeer.
%23192111: VERBURG, D.A. - Ruimtelijk bestuursrecht extract.
%23133450: VERBURG, J. - Fiscale fragmenten.
%2372703: VERBURGH, M.J.P. - Privaatrecht en kollektief belang. Verdediging van kollektieve belangen via de Nederlandse burgerlijke rechter.
%2354388: VERBURGH, M.J.P. - (ed.). Schade lijden en schade dragen : is het zelf dragen van geleden schade in een sociale rechtsstaat regel of uitzondering.
%23118521: VERCAUTEREN, F.E.M. - De aanleg van de straatweg 's-Hertogenbosch-Best als deel van de verbinding met Luik (1740-1745).
%23240996: VERCELLONI, MATTEO & VIRGILIO VERCELLONI. - Inventing the garden.
%2380236: VERCOULLIE, JOZEF. - Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal.
%2330650: VERDAM, A.F. - Stemmen van institutionele beleggers en tegenstrijdig belang.
%2350211: VERDAM, G.J. - Handleiding bij de beoefening der spherische trigonometrie, met betrekking tot hare toepassing op de mathematische geographie en op de spherische astronomie.
%23102593: VERDENIUS, W.J. - Homer : the Educator of the Greeks.
%23194609: VERDIER, DANIEL. - Democracy and international trade : Britain, France, and the United States, 1860-1990.
%2390149: VERDIER, ABEL. - Manuel pratique des consulats.
%23195952: VERDOES, THEODORUS LAURENTIUS MARIA. - Naar een metaforische compositie van de (bedrijfs)economie; een zoektocht door de economische kosmos.
%2322706: VERDONER, LOUIS ANDRÉ. - Fiscale aspecten van intercompany pricing in internationaal verband.
%23197895: VERDOONER, DAVE & HARMEN SNEL. - Trouwen in Mokum, 1598-1811 = Jewish Marriage in Amsterdam.
%23102879: VERDOORN, J.A. - Arts en oorlog. Medische en sociale zorg voor militaire oorlogsslachtoffers in de geschiedenis van Europa.
%23104942: VERDOORN, J.A. - Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw.
%2342838: VERDOORN, J.A. - Verloskundige hulp voor de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië : een sociaal-medische studie. Diss.
%23162341: VERDROSS, ALFRED. - Völkerrecht.
%2356506: VERDROSS, ALFRED & BRUNO SIMMA. - Universelles Völkerrecht. Theorie und Praxis.
%2354391: VERDROSS, ALFRED. - Völkerrecht.
%23204451: VERDUN, AMY. - The European Union in the wake of Eastern enlargement : institutional and policy-making challenges.
%23140263: NEDERLANDSCH-ZUID-AFRIKAANSCHE VEREENIGING - Nederland - Zuid-Afrika. Gedenkboek uitgegeven door de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging, bij Gelegenheid van haar Vijftig-Jarig Bestaan, 1881-1931.
%23243354: VEREMIS, THANOS ... [ET AL.] - Kosovo and the Albanian Dimension in Southeastern Europe: The Need for Regional Security and Conflict Prevention.
%2370881: VERENE, DONALD PHILLIP. - Philosophy and the Return to Self-Knowledge.
%2359999: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING. - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 7 (2000).
%2360096: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING. - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 5 (1998).
%2360113: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING. - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis : het boek behouden. Jaargang 4 (1997).
%236079: VERENIGING VOOR ECONOMIE. TAVERNIER, K. A.O. - Overheidsinterventies. Effectiviteit en efficientie. Vijftiende Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres. Leuven 8-9 mei 1981. Part II: Notulen, open forum.
%23224780: VERENIGING DE JONGE BALIE, AMSTERDAM, LUSTRUMCOMMISSIE. - Advocaat, mondjesmaat? : bundel, uitgegeven onder auspiciën van de Lustrumcommissie van de Vereniging De Jonge Balie te Amsterdam ter gelegenheid van de studiedag over het onderwerp 'procesmondigheid (verplichte) procesvertegenwoordiging' op vrijdag 25 april 1980 in de Koopmansbeurs te Amsterdam.
%2360090: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING. - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis : geschreven gedrukt gedigitaliseerd : elf eeuwen boekcultuur in de Lage Landen. Jaargang 6 (1999).
%2330320: VERGEER, CHARLES. - Een verlies van vleugels : over de filosofie te Rome.
%23131607: VERGER, FERNAND; ISABELLE SOURBÈS-VERGER & RAYMOND GHIRARDI. - The Cambridge encyclopedia of space : missions, applications and exploration.
%23101236: DES VERGERS, A. N. (ED/TR) - Histoire de l'Afrique sous les Aghlabites (184-297/800-909)... par IBN KHALDOUN [733-808/1332-1406, Ibn Haldun].
%23215295: VERGÈS, FRANÇOISE. - Monsters and revolutionaries : colonial family romance and métissage.
%2353637: VERGOOSSEN, T.W.M. - Pensioenmigratie in Nederland. Een onderzoek naar de relatie tussen pensionering en woonplaatsverandering. Diss.
%23137509: VERGOTE, J. - Joseph en Egypte. Génèse Chap. 37-50 a la Lumière des Études Égyptologiques Récentes.
%23160080: VERGOUW, LIDA. - Het verre paradijs.
%23180991: VERGUNST, NOËL PASCAL. - The institutional dynamics of consensus and conflict : consensus democracy, corporatism and socio-economic policy-making and performance in twenty developed democracies (1965-1998).
%23161237: VERHAEGEN, GEORGE H.M.J. - Rationeele broodvoorziening in Nederland .
%23201809: VERHAEGHEN, PAUL. - Omega minor.
%23214616: VERHAGEN, TIBERT. - Towards understanding online purchase behavior.
%23159590: VERHAGEN, FRANCISCUS B.A.M. - Geldrop : economische-statistische beschrijving van een industriëele plattelandsgemeente vanaf het begin der 19e eeuw.
%23203371: VERHAGEN, HERMAN (RED.) - Inleiding tot de politieke ekonomie van het milieu.
%23180172: VERHALLEN, H.J.G., R. FERNHOUT & P.E. VISSER (EDS.) - Corporatisme in Nederland : belangengroepen en democratie.
%23199723: VERHEES, JOHANNES JACOBUS. - God in beweging : een onderzoek naar de pneumatologie van Augustinus.
%23217099: VERHEES, JAAP. - Econometric analysis of multidimensional models.
%2380271: VERHEGGEN, A. - (ed.). Veertig jaren melaatschenverpleging. 1895-1935.
%2392465: VERHEIJ, BART. - Rules, reason, arguments. Formal studies of argumentation and defeat.
%23256962: VERHEIJ, BART. - Virtual arguments : on the design of argument assistants for lawyers and other arguers.
%23217095: VERHEIJ, N. & H.G. LUBBERDINK. - Algemene wet bestuursrecht : derde tranche.
%23105620: VERHEIJ, N. - Het systeem van de Algemene wet bestuursrecht.
%23116000: VERHEIJEN, J.A.J. - Kamus Manggarai. Vol. 1: Manggarai - Indonesia.
%23173422: VERHEIJEN, L.P.W. (ED.) - Maatschappelijke opbouw in Gelderland : een bundel opstellen en interviews samengesteld bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Gelderland te Arnhem.
%2331786: VERHELLEN, EUGEEN. - Jeugdbescherming en jeugdbeschermingsrecht.
%23130703: VERHELLEN, EUGEEN. - Jeugdbescherming en jeugdbeschermingsrecht.
%23151526: VERHEUGT, J.W.P. - Inleiding in het Nederlandse recht.
%2398185: VERHEUL DZN., J. - De Rotterdamsche Schie 1340-1940 en de voormalige bebouwing aan de Schiekaden.
%2375317: VERHEUL, JOHANNES PIETER. - Rechtsmacht in het Nederlandse internationaal privaatrecht. Deel 2 : Overige verdragen; het commune I.P.R.
%2344504: VERHEY, F.R.J. - Dementia, depression and forgetfulness. Clinical studies of the early diagnosis and the differential diagnosis of dementia. Diss.
%2341436: VERHOECKX, P.M. - De vierdimensionale wereld der relativistische natuurkunde : voordracht gehouden in de 11de vergadering op 5 Januari 1918.
%23133649: VERHOEF, PETER C. - Analyzing customer relationships: linking relational constructs and marketing instruments to customer behaviour.
%23202219: VERHOEF, HERMAN. - Sociale zekerheid in uw financiële advies : financiële risico's omtrent sociale zekerheid in kaart gebracht.
%23216668: VERHOEF, HERMAN. - Sociale zekerheid en financiële planning.
%23235690: VERHOEF, HERMAN. - Sociale zekerheid in uw financiële advies : financiële risico's rond sociale zekerheid voor u en uw klanten in kaart gebracht
%23235707: VERHOEF, HERMAN. - Sociale zekerheid in het financiële plan : welke risico's kan men zelf dragen?
%2373783: VERHOEFF, B.M., VERSTER, A.C.P., KLASSEN, L.H. - Naar een economische benadering van criminaliteit en veiligheidszorg. Oriënterend onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Stichting Maatschapij en Politie door de stichting Het Nederlands Economisch Instituut.
%23104366: VERHOEFF, JOHAN PETER. - Sartre als toneelschrijver.
%2386546: VERHOEVEN, BEN. - 50 jaar directe belastingen : opstellen aangeboden aan Ben Verhoeven ter gelegenheid van zijn afscheid als stafadviseur Directe Belastingen bij het Ministerie van FinancieÌ n.
%23183974: VERHOEVEN, THEODORUS. - Studiën over Tertullianus' Adversus Praxean voornamelijk betrekking hebbend op Monarchia, Oikonomia, Probola in verband met de triniteit.
%23201784: VERHOEVEN, THEODORUS. - Studiën over Tertullianus' Adversus Praxean voornamelijk betrekking hebbend op Monarchia, Oikonomia, Probola in verband met de triniteit.
%23113367: VERHOEVEN, W.M. (ED.) - JAMES FENIMORE COOPER. New Historical and Literary Contexts.
%2380120: VERHOEVEN, M.J.M ... [ET AL.] - Europees offensief tegen nationale rechtsbeginselen? : over legaliteit, rechtszekerheid, vertrouwen en transparantie.
%2374951: VERHOEVEN, BERNARD. - Cultuur en overheid : een bundel cultuurpolitieke geschriften.
%23196081: VERHOEVEN, CORNELIS - De schaduw van één haar : lessen over antieke literatuur.
%2346330: VERHOOGT, J.P. - Moderne maatschappijkritiek : C. Wright Mills als criticus: tussen probleem en totaliteit.
%23229486: VERHULST, A. & G. BUBLOT (ED.) - De Belgische land- en tuinbouw : verleden en heden.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

4/6