Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2364754: SCHRASSERT, JOHAN. - Commentatio ad Reformationem Velaviae.
%2342126: SCHRASSERT, JOHAN. - [JOANNIS SCHRASSERT]. Practicae Observationes : quibus continentur Varios casus & quaestiones in Praxi occurrentes decicendi rationes & argumenta, ex Jure Gelro-Zutphanico, & circumjacentium, ut & aliarum, non dispari Jure utentium, Regionum moribus, nec non Jure Civili & Canonico, deprompta, rebesque cum a Supremo Gelriae Senatu, tum aliis Patriae Tribunalibus subinde judicatis, & Celeberrimorum Jurisconsultorum responsis firmata. Pars prima & altera.
%23193959: SCHRAUWEN, A.A.M. (ED.) - Flexibility in constitutions : forms of closer cooperation in federal and non-federal settings: the Dutch Republic, Germany, Belgium, France, Spain, Switzerland, United States & European Union.
%2352722: SCHRAUWEN, A. - Flexibility in Constitutions: forms of closer cooperation in Federal and Non-federal Settings : Post-Nice edition.
%2317332: SCHRAVENDIJK, O.E. VAN. - Leemten in het gratierecht.
%23114016: SCHRECKENBERG, HEINZ. - Rezeptionsgeschichtliche und textkritische Untersuchungen zu Flavius Josephus.
%23253393: SCHRECKENBERG, HEINZ. - Jewish historiography and iconography in early and medieval christianity.
%2385129: SCHREIBER, ADELE. - Mutterschaft : ein Sammelwerk für die Probleme des Weibes als Mutter.
%23256885: SCHREIBER, RUPERT. - Die Geltung von Rechtsnormen.
%23170470: SCHREIJER, COBI. - Sara, je rok zakt af : vrouwenliedboek.
%23269287: SCHREINER, JAN P. - Flitsend nylon : het eerste Nederlandse boek over het vissen met de werphengel met kunst- en natuurlijk aas, in zoet en zout water.
%2313685: SCHREINER, AGNES ... [ET AL.] - In de ban van het recht : captured by justice.
%2334237: SCHREINER, A.T.M. - Roem van het recht.
%2331571: SCHREINER, AGNES (RED.). - Wegbereiders voor de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht.
%23193974: SCHREUDER-VLASBLOM, M. - De Awb: het bestuursprocesrecht.
%2395888: SCHREUDER-VLASBLOM, M. - De Awb: het bestuursprocesrecht.
%2310458: SCHREUDER, J.C. - Het bedrijf als grondslag der arbeidsorganisatie. Diss.
%23130748: SCHREUDER-VLASBLOM, M. - De algemene wet bestuursrecht : het bestuursprocesrecht.
%23114043: SCHREUDER-VLASBLOM, M. - De Awb; het bestuursprocesrecht.
%2329340: SCHREUDER, HEIN. - Maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke berichtgeving van ondernemingen.
%2397836: SCHREUDER, W. - Processen-verbaal en rapporten.
%23235799: SCHREUDER, W.H. - De repetitor : vragenboek correspondeerend op den leidraad bij de politievakstudie.
%23177424: SCHREUDERS, PIET. - Paperbacks, U.S.A. : een grafische geschiedenis, 1939-1959.
%23210947: SCHREUDERS, M.M. & C.C.J.H. BIJLEVELD. - Criminaliteit en rechtshandhaving 1999 : ontwikkelingen en samenhangen.
%23140156: SCHREURS-ENGELAAR, M.E. - Organen van de coöperatie.
%23265913: SCHREURS, AGNETA. - Psychotherapie en spiritualiteit in de praktijk.
%23125332: SCHREY, H.-H. - Einfuhrung in die Ethik
%2396481: SCHRIEKE, J.J. - De Indische politiek.
%23198704: FIW-SCHRIFTENREIHE - Auslegungsfragen zur zweiten GWB-Novelle : Referate eines FIW-Seminars
%23198689: FIW-SCHRIFTENREIHE - Internationale Wettbewerbsordnung : Dokumentation zu Grundfragen des Wettbewerbs und der Wettbewerbsbeschränkungen im internationalen Wirtschaftsverkehr.
%2318342: SCHRIJVER, N.J. & E. HEY. - Volkenrecht en duurzame ontwikkeling : preadviezen.
%23173986: SCHRIJVER, NICO ... [ET AL.] - Mensenrechten, voor armen weggelegd? : mensenrechten, ontwikkeling en democratie, in Noord-Zuid perspectief.
%2334962: SCHRIJVER, N.J. & E. HEY. - Volkenrecht en duurzame ontwikkeling : verslag van de Algemene Ledenvergadering.
%23102469: SCHRIJVERS, P.H. - Crise poétique et poésie de crise : la réception de Lucain XIXe et XXe siècle, suivi d'une interprétation de la scène César à Troie (La Pharsale, 9,950-999)
%23102471: SCHRIJVERS, P.H. - Rome, Athene, Jeruzalem.
%23223975: SCHRIJVERS, JOKE THERESE. - Mothers for life : motherhood and marginalization in the North Central Province of Sri Lanka.
%2323322: CHRISTIAAN F.J. SCHRIKS. - Nondeju! : (on) bezorgde jeugdherinneringen uit crisis - en oorlogstijd.
%23193195: SCHRIKS, CHRIS. - Het kopijrecht : 16de tot 19de eeuw : aanleidingen tot en gevolgen van boekprivileges en boekhandelsusanties, kopijrecht, verordeningen, boekenwetten en rechtspraak in het privaat-, publiek- en staatsdomein in de Nederlanden, met globale analoge ontwikkelingen in Frankrijk, Groot-Brittannië en het Heilig Roomse Rijk.
%2322990: SCHRIRE, CARMEL - Digging through darkness: chronicles of an archaeologist
%23145455: SCHRÖDER, E.C.F.J. - The marginal utility theory in the United States of America.
%2310464: SCHRÖDER, JOS. W.-M. - Gevolg van rechtsgang in den vreemde. Diss.
%2336787: SCHRÖDER, DIETER. - Die Volksdiplomatie.
%2378837: SCHRÖDER, RICHARD. - Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland. 1. Abteilung: Die Zeit der Volksrechte; 2. Abteilung 1. Das eheliche Güterrecht in Süddeutschland und der Schweiz im Mittelalter; 2. Abteilung 2: Das fränkische eheliche Güterrecht im Mittelalter. 2. Abteilung 3: Das eheliche Güterrecht Norddeutschlands und der Niederlande im Mittelalter.
%23143108: SCHRÖDER, RICHARD. - Lone Star picture shows.
%23227705: SCHRÖDER, WILHELM HEINZ. - Moderne Stadtgeschichte.
%23247178: SCHRÖDER, J.F.L. - Bijdrage tot de beschouwing van de waarheid der menschelijke kennis.
%2379941: SCHROEDER VAN DER KOLK, J.L.C. - Seele und Leib in Wechselbeziehung zu einander : sechs Vorträge, in der Physikalischen Gesellschaft zu Utrecht vor Ärzten und Laien gehalten
%23100857: SCHROEDER, L. VON. - Mysterium und Mimus im Rigveda. Eine Untersuchung und literar-historische Darstellung der dialogischen und dramatischen Lieder, Samvadas, im Rigveda.
%2345767: SCHROEDER, KARL. - Lehrbuch der Geburtshilfe mit Einschluss der Pathologie der Schwangerschaft und des Wochenbettes.
%23115448: SCHROEFF, H.J. VAN DER. - De leer van de kostprijs.
%2322032: SCHROEFF, H.J. VAN DER. - Besturen en beslissen; beschouwingen over recente ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie en besturing van het bedrijf.
%2323764: SCHROEFF, H.J. VAN DER. - Kwantitatieve verhoudingen, kosten en economische proportionaliteit.
%23193016: SCHROEVERS, J.F. - Inleiding tot de controle der gemeentefinanciën. 2e druk.
%23191297: SCHROOT, J.C., M. VAN VLIET & N. WIJMA. - Begrip van de Nederlandse gemeente.
%2322636: SCHROOT, J.C. - Begrip in de gemeente. Opstellen aangeboden aan J.C. Schroot. Redactie commissie O. Jansen & K.J. Lok.
%2317928: SCHRÖPFER, THOMAS - Material Design
%23174103: SCHROTEN, JAN. - Spaans-Nederlands woordenboek.
%23256121: SCHROTT, RAOUL. - Handbuch der Wolkenputzerei : gesammelte Essays.
%23194146: SCHROVER, MARIA LOUISE JOSEPHINA CAROLINA. - Voedings - en genotmiddelenindustrie : een geschiedenis en bronnenoverzicht.
%2328189: SCHROVER, MARIA LOUISE JOSEPHINA CAROLINA. - Het vette, het zoete en het wederzijdse profijt : arbeidsverhoudingen in de margarine-industrie en in de cacao- en chocolade-industrie in Nederland 1870-1960.
%23127443: SCHUBERT, RUDOLPH. - Die Quellen zur Geschichte der Diadochenzeit.
%23242025: SCHUBERT, ANDREAS. - Untersuchungen zur stoischen Bedeutungslehre.
%2379942: SCHUBERT, G.H. VON. - Die Symbolik des Traumes. Mit einem Anhang: Die Sprache des Wachens.
%23160479: SCHÜCK, HENRIK & RAGNAR SOHLMAN. - Nobel : Dynamit, Petroleum, Pazifismus.
%2377791: SCHÜCKING, L.L. - The sociology of literary taste.
%23258331: SCHUDSON, MICHAEL. - Watergate in American memory : how we remember, forget, and reconstruct the past.
%23268917: SCHUELER, B.J. ... [ET AL.] - Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb.
%23196251: SCHUELER, B.J. - Definitieve geschilbeslechting door de bestuursrechter.
%2381856: SCHUELER, B.J. - Vernietigen en opnieuw voorzien : over het vernietigen van besluiten en beslechten van geschillen.
%23256047: SCHUELER, HEINZ J. - Hans Fallada.
%23106419: SCHUELER, B.J. - Schadevergoeding onder de Algemene wet bestuursrecht.
%2315627: SCHUELLER, HERBERT M - The Idea of Music: An Introduction to Musical Aesthetics in Antiquity and the Middle Ages.
%23265713: SCHUELLER, EUGÈNE. - L'impôt sur l'énergie.
%23197501: SCHUEREN, J.B.J.N. DE VAN DER (ED.) - Brieven en onuitgegeven stukken van Jonkheer Arend van Dorp, Hr. van Maasdam, enz.
%23146007: SCHUH, FRED. - Toepassingen van de theorie der getallencongruenties, in het bijzonder op repeteerende breuken : met 448 vraagstukken.
%23254648: SCHUH, FRED. - Oneindige producten.
%23145431: SCHUH, FRED. - Theorie der hoogere-machtscongruenties en der hoogere-machtsresten : met 519 vraagstukken.
%23145415: SCHUH, FRED. - Het natuurlijke getal in zoo streng mogelijke behandeling.
%2395393: SCHUH, FRED. - Grepen uit de moderne meetkunde. Deel 1: Reciproke transformaties in het vlak en in de ruimte, hyperboloiden en kegelsneden, harmonische eigenschappen en cirkelbundels.
%2351576: SCHUH, FRED. - Het getalbegrip, in het bijzonder het onmeetbare getal, met toepassingen op de algebra, de differentiaal- en de integraalrekening. Met 457 vraagstukken.
%23254463: SCHUH, FRED. - Leerboek der nieuwere neetkunde van het vlak en van de ruimte.
%2399121: SCHUHMANN, KARL. - Die Dialektik der Phänomenologie II. Reine Phänomenologie und phänomenologische Philosophie.
%2397106: SCHUHMANN, KARL. - Die Dialektik der Phänomenologie I. Husserl über Pfänder.
%23111248: SCHUHMANN, KARL. - Die Grundlage der Wissenschaftslehre in ihrem Umrisse : zu Fichte's Wissenschaftslehren von 1794 und 1810.
%23201222: SCHUIJT, KIRSTEN DIANE. - Valuation of water : the process of economic valuation of ecosystems in water management.
%23107548: SCHUIJT, G.A.I. (RED.). - Leidraad voor juridische auteurs : voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties
%23210732: SCHUIJT, G.A.I. (RED.). - Leidraad voor juridische auteurs : voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties
%23147014: SCHUIJT, G.A.I. & D.J.G. VISSER (EDS.) - Liber promotorum voor D.W.F. Verkade.
%23270763: SCHUIJT, GERARD. - Mijn mediarecht 1984-2014.
%23196901: SCHUIJT, G.A.I. - Werkers van het woord : media en arbeidsverhoudingen in de journalistiek.
%23133105: SCHUILING, R. - Nederland. Handboek der Aardrijkskunde.
%2369420: SCHUIT, STEVEN R. - The chairman makes or breaks the board : de rol van de chairman van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.
%23208313: SCHUITEMAKER, RUTGER - Vroegrijp voor de WW : jeugdwerkloosheid , inzicht en uitweg.
%2313010: SCHUKKING, W.H.C. - Beurswetgeving : wettelijke regeling van effectenhandel, beurs- en emissiewezen.
%23241164: SCHULER, JOHANNES. - Gesammelte Schriften.
%23206592: SCHÜLING, HERMANN. - Geschichte der axiomatischen Methode im 16. und beginnenden 17. Jahrhundert : Wandlung der Wissenschaftsauffassung.
%2318181: SCHULITZ, HELMUT - Leistungsform / Form Follows Performance
%23110682: SCHULKIN, JAY. - The pursuit of inquiry.
%2397386: SCHULKIN, JAY. - Roots of social sensibility and neural function.
%23249452: SCHULKIN, JAY. - Roots of social sensibility and neural function.
%2376510: SCHULMAN, L.D. - Paradise Lost and the rise of the American Republic.
%23102472: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Woodrow Wilson, professor of profeet: het raadsel van zijn rhetoriek.
%23111299: SCHULTE, JOHANN FRIEDRICH VON. - Lehrbuch der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte.
%23166594: SCHULTE, HANS & ANDREA FINK. - Hans Schulte.
%23230160: SCHULTE, ADDIE & BAS SOETENHORST. - Daadkracht & duidelijkheid : vijf jaar crisis in de VVD.
%23131643: SCHULTE, JOHANN FRIEDRICH VON. - Der Altkatholizismus : Geschichte seiner Entwicklung, inneren Gestaltung und rechtlichen Stellung in Deutschland.
%23119592: SCHULTE NORDHOLT, NICO G. - Opbouw in opdracht of ontwikkeling in overleg? De camat-lurah relatie binnen het spanningsveld tussen de norm voor en de uitvoering van rurale programma's in Midden-Java, in het kader van de vijfjarenplannen van de overheid, een beschrijvende analyse.
%2336744: SCHULTE, BERNT. - Hollands Ostpolitik : Entspannungspolitische Konzeptionen niederländischer Politiker zu Problembereichen des Ost-West-Verhältnisses.
%23265902: SCHULTE, BENTO P.M. & LAMBERTUS J. ENDTZ. - A short history of neurology in the Netherlands.
%23265302: SCHULTE NORDHOLT, NICO & LEONTINE VISSER. - Social science in Southeast Asia : from particularism to universalism.
%23264440: SCHULTE, A.G. (ED.) - Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur 1792-1992 : overal lieten zij hun sporen na.
%23127445: SCHULTE, JOHANN FRIEDRICH VON. - Die Stellung der Konzilien, Päpste und Bischöfe vom historischen und kanonistischen Standpunkte und die päpstliche Konstitution vom 18. Juli 1870.
%23251032: SCHULTE NORDHOLT, HENK. - Een Balische dynastie : hiërarchie en conflict in de Negara Mengwi, 1700-1940.
%236425: SCHULTEN, J.W.M. - De Nederlandse officier en zijn geschiedenis : honderdvijfentwintig jaar KVEO.
%23218446: SCHULTEN, PAULUS GERARDUS G.M. - De Circumcellionen. Een sociaal-religieuze beweging in de late oudheid.
%2340132: SCHULTENS, J.J. - Academische redevoering van Albert Schultens ter gedachtenisse van den grooten Herman Boerhaave uitgesprooken op den IV. November 1738.
%2386197: SCHULTHEIS, THOMAS. - Die Stillegungsbefügnis des Arbeitgebers im Arbeitskampf. Versuch einer Einpassung des vom Bundesarbeitsgericht entwickelten neuartigen Suspendierungsrechts in die gegenwärite Arbeitskampfordnung.
%2316461: SCHULTHESS, HANS. - (Hrgb.) Schweizer Juristen der letzten 100 Jahre.
%23100863: SCHULTHESS, F. - Lexicon Syropalaestinum. Wörterbuch der christlich-syrischen Sprache.
%2373862: SCHULTINGH, ANTONIUS. - Jurisprudentia vetus ante-justinianea. Ex recensione et cum Notis Antonii Schultingii, Joh. Fil.
%23266997: SCHULTINGH, ANTONIUS. - Jurisprudentia vetus ante-justinianea. Ex recensione et cum Notis Antonii Schultingii, Joh. Fil.
%23144190: SCHULTSZ, J.C. & S.L. BURUMA. - Legislation in the Netherlands and international arbitrage. Preadviezen.
%2315547: SCHULTSZ, J.C. - Eigendomsverkrijging bij koop van roerende goederen in het Westeuropees internationaal privaatrecht. Diss.
%23252093: SCHULTZ, T. PAUL (ED.) - Investment in Women's Human Capital.
%2344040: SCHULTZ, JAMES A. - Courtly love, the love of courtliness, and the history of sexuality.
%2332559: SCHULTZ, LEROY G. - Sexual Victimology of Youth.
%23263933: SCHULTZ, JAKOB & MICHAEL CADDY SONDERGAARD. - Inkslingers : under the skin.
%23109093: SCHULTZ, H.W. (ED.) - Symposium on Foods : Proteins and their reactions.
%23253301: SCHULTZ, BART & GEORGIOS VAROUXAKIS (EDS.) - Utilitarianism and Empire.
%23145709: SCHULTZ, H.W. (ED.) - Symposium on foods : chemistry and physiology of flavors.
%2385782: SCHULTZ, H.W. (ED.) - Symposium on foods : carbohydrates and their roles.
%23170189: SCHULTZ, JULIUS. - Die Maschinen-Theorie des Lebens.
%2387728: SCHULTZ, H.W. (ED.) - Food enzymes : the first of a series of symposia on foods held at Oregon State College.
%23267975: SCHULTZ JACOBI, J.C. (1806-1865) - Nederland en de Evangelische Saltzburgers.
%2378838: SCHULTZE, ALFRED. - Die langobardische Treuhand und ihre Umbildung zur Testamentsvollstreckung.
%23142491: SCHULTZE, HERMANN-ARNOLD. - Fusion eingetragener Genossenschaften.
%23263621: SCHULTZE, CHARLES L. - Memos to the President: A Guide Through Macroeconomics for the Busy Policymaker.
%23263576: SCHULTZE, CHARLES L. - Memos to the President: A Guide Through Macroeconomics for the Busy Policymaker.
%2386434: SCHULTZE-ZEU, RUTH. - Tatbestand und Unmöglichkeit des Stückvermächtnisses.
%23226079: SCHULTZE, ALFRED. - Zum altnordischen Eherecht ; Das Eherecht in den älteren angelsächsischen Königsgesetzen ; Über westgotisch-spanisches Eherecht : mit einem Exkurs Zur Geschichte der westgotischen Rechtsquellen.
%2340996: SCHULTZER, BENT. - Philosophische Kritik und idealistische Struktur.
%2378840: SCHULZ, FRITZ. - Classical Roman law.
%23237886: SCHULZ, OTTO THEODOR. - Leben des Kaisers Hadrian : Quellenanalysen und historische Untersuchungen.
%23237888: SCHULZ, OTTO THEODOR. - Beiträge zur Kritik unserer literarischen Überlieferung für die Zeit von Commodus' Sturze bis auf den Tod des M. Aurelius Antoninus (Caracalla).
%23225408: SCHULZ, OTTO THEODOR. - Das Kaiserhaus der Antonine und der letzte Historiker Roms : nebst einer Beigabe: Das Geschichtswerk des Anonymus; Quellenanalysen und geschichtliche Untersuchungen.
%23190207: SCHULZ-JANDER, EVA (ED.) - Erinnern und Erben in Deutschland : Versuch einer Öffnung.
%23230698: SCHULZ, HELENA LINDHOLM. - The Palestinian Diaspora.
%23127450: SCHULZ, OTTO THEODOR. - Quellenanalysen und geschichtliche Untersuchungen zu den Scriptores historiae Augustae.
%23127449: SCHULZ, FRITZ. - Die Hanse und England von Eduards III. bis auf Heinrichs VIII. Zeit.
%23187783: SCHULZ-HENNIG, INGO. - Bank Holding Companies im Wirtschaftsrecht der USA : eine rechtliche und faktische Analyse.
%23193688: SCHULZ, WINFRIED ... [ET AL.] - Symposion der Consociatio internationalis musicae sacrae, vom 14. bis 16. April 1971 in Salzburg.
%23194785: SCHULZE, ERICH. - Le Conseil d'Europe et le droit d'auteur = The Council of Europe and the author's right.
%2378841: SCHULZE, REINER. - Die Polizeigesetzgebung zur Wirtschafts- und Arbeitsordnung der Mark Brandenburg in der frühen Neuzeit.
%2315884: SCHULZE, REINER & REINHARD ZIMMERMANN (EDS.) - Basistexte zum europäischen Privatrecht : Textsammlung.
%2345774: SCHULZE., SCHULZE. - Gundula Schulze el Dowy : Egyptian diaries.
%23127452: SCHULZE, MARTIN. - Meditatio futurae vitae : ihr Begriff und ihre herrschende Stellung im System Calvins : ein Beitrag zum Verständnis von dessen Institutio
%2341962: SCHULZE, FRANZ - Thirty Miles North: A History of Lake Forest College, Its Town, and Its City of Chicago.
%23127447: SCHULZE, JOHANNES. - Die Urkunden Lothars III.
%2375897: SCHUMACHER, G.-H. & WISCHHUSEN, H. - Anatomia Rostochiensis. Die Geschichte der Anatomie an der 550 Jahren alten Universität Rostock.
%2331752: SCHUMACHER, HERMANN. - Weltwirtschaftliche Studien. Vorträge und aufsätze.
%2323553: SCHUMAN, HOWARD - Racial Attitudes in America: Trends and Interpretations, Revised Edition
%2323550: SCHUMAN, HOWARD - Racial Attitudes in America: Trends and Interpretations
%23233185: SCHUMAN, LEIN OEBELE. - Political history of the Yemen at the beginnings of the 16th century : Abu Makhrama's account of the years 906-927 H. (1500-1521 A.D.)
%23190389: SCHUMM, CARL. - Die Amortisation verlorner, oder sonst abhanden gekommener Schuldurkunden, nach gemeiner deutscher Praxis : mit Berücksichtigung deutscher Particulargesetze, besonders im Betreff der auf den Inhaber (au porteur) gestellten Staats- und öffentlichen Credit-Papiere.
%2331598: SCHUMPETER, JOSEPH A. - Capitalism, socialism, and democracy.
%2372877: SCHUMPETER, JOSEPH A. - Geschichte der ökonomischen Analyse. 2 Bände.
%23270076: SCHUMPETER, JOSEPH A. - Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung.
%2341221: SCHUPP, WERNER - Die Sicherung der Vollbeschäftigung nach der Neoliberalen Theorie.
%2378844: SCHUPPE, WILHELM. - Grundzüge der Ethik und Rechtsphilosophie.
%23104615: SCHÜPPHAUS, JOACHIM. - Die Psalmen Salomos : ein Zeugnis Jerusalemer Theologie und Frömmigkeit in der Mitte des vorchristlichen Jahrhunderts.
%23127455: SCHUR, WILHELM. - Das Zeitalter des Marius und Sulla.
%23127453: SCHUR, WILHELM. - Die Orientpolitik des Kaisers Nero.
%23231182: SCHUR, EDWIN M. - Law and society : a sociological view.
%23266439: SCHUR, EDWIN M. - Crimes without victims : deviant behaviour and public policy : abortion, homosexuality, drug addiction.
%23223458: SCHURMAN, RACHEL A. & DENNIS DOYLE TAKAHASHI KELSO (EDS.) - Engineering trouble : biotechnology and its discontents.
%23219535: SCHÜRMANN, WILLEM. - Speculanten : kluchtig spelletje van de beurs : één bedrijf. 2e druk.
%23127457: SCHÜRSTAB, ERHARD. - Beschreibung des Ersten markgräflichen Krieges gegen Nürnberg.
%23107788: SCHURZ, GERHARD & GEORG J.W. DORN. - Advances in scientific philosophy : essays in Honour of Paul Weingartner on the Occasion in the 60th Anniversary of his Birthday.
%2388521: SCHUSTER, J. - Poortwachters over immigranten : het debat over immigratie in het naoorlogse Groot-Brittannië en Nederland.
%2378845: SCHUSTER, ERNEST JOSEPH. - The Principles of German civil law.
%2386863: SCHUSTER, FABIAN. - Arbeitnehmer, betrieb und Betriebszugehörigkeit im Betriebsverfassungsgesetz. Zugleich eine Analyse des Zwecks des BetrVG.
%2365185: SCHUT, G.H.A. - Rechtshandeling, overeenkomst en verbintenis.
%23109501: SCHUT, G.H.A. - Onrechtmatige daad.
%2372622: SCHUT, L.A.J. - Internationale normen in het Nederlandse arbeidsrecht.
%23107527: SCHUT, G.H.A. - Onrechtmatige daad.
%23216999: SCHUT, G.H.A. - Onrechtmatige daad volgens BW en NBW.
%2374169: SCHUT, G.H.A. - Onrechtmatige daad.
%239328: SCHUT, G.H.A. - Bezit geldt als volkomen titel.
%2365755: SCHUT, W.S.M. - Letters of intent.
%23268042: SCHUT, M.J. - Tinrestrictie en tinprijs = Tin restriction and tin price.
%23258672: SCHUT, G.H.A. - Produktenaansprakelijkheid.
%23238761: SCHUTGENS, R.J.B. ... [ET AL.] - Immuniteiten : het recht opzijgezet? : preadviezen.
%2392641: SCHUTTE, O. - Het album promotorum van de academie te Harderwijk.
%2380608: SCHUTTE, J.J.E. & A.H.J. SWART. - [Volkenrechtelijke aspecten van uitleveringsrecht]. Verslag van de algemene ledenvergadering.
%23244181: SCHUTTE, G.J. - Het Calvinistisch Nederland.
%23133262: SCHUTTE, J.J.E. & A.H.J. SWART. - Volkenrechtelijke aspecten van uitleveringsrecht. Preadviezen.
%23115948: SCHUTTE, G.J. - State and trade in the Indonesian archipelago.
%23108541: SCHUTTE, C.B. - Constitutionele rechtspraak in Spanje : het Tribunal Constitucional en zijn jurisprudentie in hun historische context.
%23223646: SCHUTTE, OTTO (ED.) - Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, residerende in Nederland 1584-1810.
%2336003: SCHUTTE, OTTO (ED.) - Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, residerende in Nederland 1584-1810.
%23270567: SCHUTTE, G.J. - De Nederlandse Patriotten en de koloniën : een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800.
%23216765: SCHUTTE-VEENSTRA, J.N. - Alternative systems for capital protection.
%234901: SCHUTTER, BART DE. - België en het international strafrecht = La Belgique et le droit international penal : acta colloquium 20/21-5-1974.
%2359581: SCHUTTEVÂER, H. (SAMENST.). - Rechtsvragen BW, in het bijzonder voor het kandidaats-examen rechten.
%239341: SCHUTTEVÂER, H. - De Nederlandse successiewetgeving : civiel- en fiscaalrechtelijke beschouwingen over de verkrijgingen door erfrecht of schenking.
%23272426: SCHUTTEVÂER, H. - Grondslagen van zaken- en verbintenissenrecht.
%23202765: SCHUTTEVÂER, H. - Grondslagen van zaken- en verbintenissenrecht.
%23121329: SCHÜTZ, ALFRED. - Neue Beiträge zur Rezeption seines Werkes.
%23180916: SCHUUR, HENDRIK VAN. - Structure in political beliefs : a new model for stochastic unfolding with application to European party activists.
%23101079: SCHUURMAN, A.J. - Materiële cultuur en levensstijl.
%23153140: SCHUURMAN, K.E. - Wessel Couzijn.
%2344517: SCHUURMAN, J. ... [ET AL.] - Ecotax en andere financiele instrumenten in het milieurecht.
%2359236: SCHUURMAN, A.J. - Materiële cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant. (Diss.).
%23200443: SCHUURMAN, LAMBERT. - Confusio regnorum. Studie zu einem Thema aus Luthers Ethik.
%23159766: SCHUURMANS, YMRE ESTHER - Bewijslastverdeling in het bestuursrecht : zorgvuldigheid en bewijsvoering bij beschikkingen.
%23216881: SCHUWER, OLAF. - Jurisprudentie Awb 2012 : algemeen-juridische en omgevingsrechtelijke trends thematisch geordend.
%23116698: SCHUYLER, MONTGOMERY. - A Bibliography of the Sanskrit Drama with an introductory sketch of the dramatic literature of India.
%2312108: SCHUYT, C.J.M. - Tussen macht en moraal : over de plaats van het recht in verzorgingsstaat en democratie.
%23126115: SCHUYT, K. & VEEN, R. VAN DER (EDS.) - De Verdeelde Samenleving. Een Inleiding in de Ontwikkeling van de Nederlandse Verzorgingsstaat.
%23194192: SCHUYT, C.J.M. - De zittende klasse.
%2349323: SCHUYT, K., GROENENDIJK, K. & SLOOT, B. - De weg naar het recht : een rechtssociologisch onderzoek naar de samenhangen tussen maatschappelijke ongelijkheid en juridische hulpverlening.
%23259363: SCHUYT, KEES & GABRIËL VAN DEN BRINK (EDS.) - De stuifzand-samenleving.
%2330677: SCHUYT, C.J.M. - Rechtssociologie : een terreinverkenning.
%2351646: SCHUYT, C.J.M. - Het spoor terug : J.B. Charles, W.H. Nagel 1910-1983.
%23241159: SCHUYT, KEES & GABRIËL VAN DEN BRINK (EDS.) - Publiek geweld.
%2327300: SCHUYT, C.J.M. - Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid.
%23108719: SCHUYT, KEES (E.A.) - Een beroep op de rechter.
%23253863: SCHUYT, KEES & GABRIËL VAN DEN BRINK (EDS.) - Steunberen van de samenleving : sociologische essays.
%23216734: SCHUYT, KEES & GABRIËL VAN DEN BRINK (EDS.) - De zittende klasse.
%23236635: SCHUYT, THEO. - Filantropisch geld voor non-profits : adviezen vanuit de wetenschap, november 2003.
%23148762: SCHUYT, C.J.M. & M.M. KOMMER (EDS.) - Niet bij straf alleen : de spanning tussen idealisme en realisme in het reclasseringswerk.
%23151525: SCHUYT, C.J.M. - Filosofie van de sociale wetenschappen.
%23103057: SCHUYTVLOT, A.C. - Catalogus van werken van en over Vondel gedrukt vóór 1801
%2388343: SCHWAGER, RUDOLF. - Die Vertretung des Gemeinwesens beim Abschluss privatrechtlicher Verträge. Diss.
%23127459: SCHWAHN, WALTHER. - Heeresmatrikel und Landfriede Philipps von Makedonien.
%23153416: SCHWAIGER, GEORG (ED.) - Teufelsglaube und Hexenprozesse.
%23164772: SCHWALD, UWE MARK. - Die Bedeutung erbschaft- und schenkungsteuerliche Folgen für zivilrechtliche Rechtsgeschäfte zur Regelung der Vermögensnachfolge. -Zugleich ein Beitrag zu den zivilrechtlichen Konsequenzen erbschaft- und schenkungssteuerlicher Folgen.
%23117730: SCHWANDER, MARTIN. - Luciano Fabro.
%23202409: SCHWARTZ, M.E. - Confections and candy technology.
%2378849: SCHWARTZ, JOHANN CHRISTOPH. - Erneuerung deutscher Rechtspflege: prozessgeschichtliche Betrachtungen.
%2378851: SCHWARTZ, JOHANN CHRISTOPH. - Vierhundert Jahre deutscher Zivilprozess-Gesetzgebung : Darstellungen und Studien zur deutschen Rechtsgeschichte.
%2312338: SCHWARTZ, BERNARD. - American Constitutional Law.
%23187607: SCHWARTZ, JEFFREY H. - What the bones tell us : adventures of an anthropologist.
%2393502: SCHWARTZ, MORTON. - Soviet perceptions of the United States.
%2382741: SCHWARTZ, BERNARD. - The unpublished opinions of the Rehnquist Court.
%23110248: SCHWARTZ, NANCY LOU. - The blue guitar : political representation and community.
%231140: SCHWARTZ, BERNARD. - Thomas Jefferson and Bolling v. Bolling : law and the legal profession in pre-revolutionaty America.
%2367752: SCHWARTZ, T. (ED.). - Socialization as cultural communication. Development of a theme in the work of Margaret Mead.
%23154594: SCHWARTZ, MARIUS. - Water en ruimtelijke besluitvorming : het functioneren van waterschappen in het openbaar bestuur en hun invloed op ruimtelijke besluitvorming op gemeentelijk schaalniveau.
%23126258: SCHWARTZ, FRANK J. - Advice and consent : the politics of consultation in Japan.
%23127480: SCHWARTZ, BERNARD. - The Burger Court : counter-revolution or confrontation?
%23206854: SCHWARTZ, HERMAN (ED.) - Rehnquist Court : Judicial Activism on the Right.
%23225480: SCHWARTZ, KEES. - Managing public water utilities : an assessment of bureaucratic and New Public Management models in the water supply and sanitation sectors in low- and middle-income countries.
%232880: SCHWARTZ, HILLEL. - The culture of the copy : striking likenesses, unreasonable facsimiles.
%23172707: SCHWARTZ, WILLIAM B. - Life without disease : the pursuit of medical utopia.
%2370576: SCHWARTZ, MISCHA. - Computer-communication network design and analysis.
%2323908: SCHWARTZ, STEPHEN. - The Other Islam: Sufism and the Road to Global Harmony
%23109428: SCHWARTZ, HERMAN. - Right wing justice : the conservative campaign to take over the courts.
%23262939: SCHWARTZ, GARY. - Beyond conformity or rebellion : youth and authority in America
%2375981: SCHWARTZ, BERNARD. - The New Right and the Constitution : turning back the legal clock.
%23261719: SCHWARTZ, BERNARD. - Legal control of government : administrative law in Britain and the United States.
%2328575: SCHWARTZ, BERNARD. - An introduction to American administrative law.
%231147: SCHWARZ, REINHARD. - Das politische Deutschlandbild in der Sowjetischen Presse : 1969 und 1970.
%2346968: SCHWARZ, ROSALIE. - Lawless Liberators : political banditry and Cuban independence.
%23224277: SCHWARZ, ERIC. - Unchecked and unbalanced : presidential power in a time of terror.
%2398828: SCHWARZ, ADAM.& JONATHAN PARIS (EDS.) - The politics of post-Suharto Indonesia.
%23243841: SCHWARZ, FREDERICK A. O. & AZIZ Z. HUQ. - Unchecked and unbalanced : presidential power in a time of terror.
%23209867: SCHWARZ, RUDOLF. - More than furniture : Wilkhahn--an enterprise in its time.
%23252420: SCHWARZ, MICHIEL & REIN JANSMA. - De technologische cultuur.
%2394866: SCHWARZ, H. - Das Ungegebene. Eine Religions- und Wertphilosophie.
%2340158: SCHWARZ, FRITZ. - Probleme des Selbstmordes.
%2337539: SCHWARZ, C.A. - Blokkering van aandelen.
%23247122: SCHWARZ, OTTO. - Diskontpolitik : Gedanken über englische, französische und deutsche Bank-, Kredit- und Goldpolitik.
%23218227: SCHWARZ, HERMANN. - Das ungegebene. Eine Religions- und Wertphilosophie.
%23215721: SCHWARZE, JÜRGEN (ED.). - Europäisches Verwaltungsrecht im Werden : Referate und Diskussionsberichte der Tagung des Arbeitskreises Europäische Integration e.V. in Hamburg vom 18. bis 20. Juni 1981..
%23250145: SCHWARZE, JÜRGEN. - Die Befugnis zur Abstraktion im europäischen Gemeinschaftsrecht : eine Untersuchung zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes.
%23233540: SCHWARZENBACH, SIBYL A. - Women and the United States Constitution : history, interpretation, and practice.
%2366110: SCHWARZENBERGER, G. & E.D. BROWN. - A manual of international law.
%2329238: SCHWARZENBERGER, GEORG. - International law. Volume 1 : International law as applied by international courts and tribunals (3rd edition).
%2325075: SCHWARZER, ALICE. - Met hart en ziel; artikelen 1968-1983.
%23121336: SCHWARZLOSE, KARL. - Der Bilderstreit, ein Kampf der griechischen Kircheum ihre Eigenart und um ihre Freiheit.
%23127461: SCHWARZMAIER, MICHAEL. - Friedrich Immanuel Niethammer, ein bayerischer Schulreformator.
%23144718: SCHWEBEL, STEPHEN M. & P. VERLOREN VAN THEMAAT. - [Preliminary rulings by the International Court of Justice at the request of other courts]. Verslag van de Algemene Ledenvergardering.
%23139874: SCHWEBEL, STEPHEN M. & P. VERLOREN VAN THEMAAT. - Preliminary rulings by the International Court of Justice at the request of other courts. Preadviezen.
%23113677: SCHWEBER, HOWARD H. - The creation of American common law, 1850-1880 : technology, politics, and the construction of citizenship.
%2320639: SCHWEIGERT, CHRISTOPH. - Galois and simple current symmetries in conformal field theory.
%2346450: SCHWEIGLER, GEBHARD. - Von Kissinger zu Carter : Entspannung im Widerstreit von Innen- und Aussenpolitik 1969-1981.
%23211316: SCHWEIGMAN, C. - Research / Development Co-Operation.
%23244549: SCHWEIGMAN, CASPAR - Applications de la recherche operationnelle : probèmes de l'agriculture dans les pays en voie de développement.
%23250190: SCHWEINGRUBER, EDWIN. - Sozialgesetzgebung in der Schweiz : ein Grundriss.
%2354672: SCHWEITZER, C.-C. & KARSTEN, D. (ED.). - The Federal Republic of Germany and EC membership evaluated.
%23238627: SCHWEITZER, GLENN E. - A faceless enemy : the origins of modern terrorism.
%23162526: SCHWEIZER, CARL CHRISTOPH. - Der Abgeordnete im parlamentarischen Regierungssystem der Bundesrepublik.
%2356776: SCHWEIZER, ANDREA - Zwischen Rassismus, Markt und Menschenrechten : das internationale Regime zur Kontrakt- und Zwangsarbeit im südlichen Afrika 1919-1944.
%2341819: SCHWEIZER, ROCHELLE - She's the Boss: The Disturbing Truth About Nancy Pelosi.
%2374341: SCHWEIZER, TANJA SOPHIE. - An individual psychology of novelty-seeking, creativity and innovation.
%23127463: SCHWEN, PAUL. - Afrahat, seine Person und seine Verständnis des Christentums : ein Beitrag zur Geschichte der Kirche im Osten.
%23270509: SCHWENZER, INGEBORG (ED.) - Tensions between legal, biological and social conceptions of parentage.
%2378854: SCHWERIN, CLAUDIUS VON. - Die altgermanische Hundertschaft.
%23216256: SCHWERIN, CLAUDIUS VON. - Deutsche Rechtsgeschichte.
%2362125: SCHWERTSCHLAGER, J. - Philosophie der Natur. Zweite Abteilung: Die einzelnen Klassen der Körper im besonderen.
%233776: SCHWIDDER, EMILE & EEF VERMEIJ (EDS.) - Guide to the Asian collections at the International Institute of Social History.
%2345993: SCHWIEDLAND, E. - Volkswirtschaftslehre. Vorlesungen an der Technischen Hochschule in Wien.
%232607: SCHWIETERT, CHARLES & HANS HILLEN. - De formatie van een tijdbom: het tweede Kabinet Van Agt.
%23254383: SCHWIKKARD, PAMELA-JANE; A.ST.Q. SKEEN & S.E. VAN DER MERWE. - Principles of evidence.
%2378858: SCHWIND, ERNST VON & ALFRED DOPSCH. - Ausgewählte Urkunden zur Verfassungsgeschichte der deutsch-österreichischen Erblande im Mittelalter, herausgegeben.
%23151843: SCHWIND, HANS-DIETER ... [ET AL.] - Studien zum chinesischen Recht. Band 1: Materialien und Kommentare.
%233549: SCHWIND, FRITZ. - Handbuch des Österrechischen internationalen Privatrecht.
%2378856: SCHWIND, ERNST VON. - Zur Entstehungsgeschichte der freien Erbleihen in den Rheingegenden und den Gebieten der nördlichen deutschen Kolonisation des Mittelalters : eine rechtsgeschichtliche Studie.
%23226064: SCHWINEKÖPER, BERENT. - Der Handschuh im Recht, Ämterwesen, Brauch und Volksglauben.
%2378860: SCHWINGE, ERICH. - Der fehlerhafte Staatsakt im Mobiliarvollstreckungsrecht.
%2378862: SCHWINGE, ERICH. - Der Kampf um die Schwurgerichte bis zur Frankfurter Nationalversammlung.
%23185561: SCHWITTERS, KURT. - Kurt Schwitters : Ik is stijl [= Ich ist stil = I is Style].
%23119013: SCHWITTERS, R.J.S. ... [ET AL.] - Recht en samenleving in verandering.
%23264596: SCHWÖBEL, HERMANN OTTO. - Der diplomatische Kampf zwischen Ludwig dem Bayern und der Römischen Kurie im Rahmen des kanonischen Absolutionsprozesses, 1330-1346.
%23193870: SCHYNS, PEGGY. - Income and life satisfaction : a cross-national and longitudinal study.
%23197319: CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. - Méthodes subjectives et objectives d'appréciation des caractères organoleptiques des denrées alimentaires.
%23199135: SCITOVSKY, TIBOR. - Economic theory and Western European integration.
%23241720: SCLAR, ELLIOTT. - You don't always get what you pay for : the economics of privatization.
%23226792: SCOTFORD ARCHER, MARGARET & SALVADOR GINER (ED.) - Contemporary Europe : class, status and power.
%23190369: SCOTT, W.R. - Scottish economic literature to 1800. A list of authorities.
%23124994: SCOTT, G.E. - Moral Personhood. An Essay in The Philosophy of Moral Psychology.
%23130182: SCOTT, WILLIAM C. - Musical Design in Sophoclean theater
%23131407: SCOTT, RUSSELL T. & ANN REYNOLDS SCOTT (EDS.) - Eius virtutis studiosi : classical and postclassical studies in memory of Frank Edward Brown.
%2331693: SCOTT, CRAIG - Torture as Tort: Comparative Perspectives on the Development of Transnational Tort Litigation.
%23228727: SCOTT, JOHN & GORDON MARSHALL (EDS.) - A dictionary of sociology. [Oxford Dictionary of sociology]. 3rd edition.
%23243729: SCOTT, ALLEN JOHN. - Geography and economy : three lectures.
%23243291: SCOTT-MORGAN, PETER. - De ongeschreven regels van het spel. Beheers en vernietig de verborgen regels en verwijder de barrières die organisatieveranderingen in de weg staan.
%2391381: SCOTT, JAMES BROWN (ED.) - Las Convenciones y Declaraciones de La Haya de 1899 y 1907 : acompañadas sw cuadros de firmas, ratificaciones y adhesiones de las diferentes potencias y textos de las reservas.
%2349746: SCOTT, CAREL LEOPOLD. - Rechten op de zoogenaamde reserve eener levensverzekering-onderneming.
%23414: SCOTT, JAMES BROWN (ED.) - Inter-American Tribunal of International Justice : memorandum, project and documents accompanied by observations.
%23271852: SCOTT-JAMES, ANNE. - Sissinghurst : the making of a garden.
%23212176: SCOTT, ANDREW M. - Simulation and national development.
%23194528: SCOTTI, ROLAND & KATHE MAZUR. - Vanished smile the mysterious theft of Mona Lisa.
%2378411: SCOTTI, ROLAND & RÉGINE BONNEFOIT (ED.) - Oskar Kokoschka : Wunderkammer = Cabinet de curiosités.
%23269858: SCREECH, TIMON. - Obtaining images : art, production and display in Edo Japan.
%2361739: SCREVENS, RAYMOND. - Geweld in de gevangenissen.
%23269522: SCRIBA, FLORIAN. - Legale Revolution? : zu den Grenzen verfassungsändernder Rechtssetzung und der Haltbarkeit eines umstrittenen Begriffs.
%2331721: SCRIVEN, MICHAEL & DENNIS TATE (EDS.) - European socialist realism.
%2359114: SCRUTON, ROGER. - Spinoza. [Kopstukken filosofie].
%2383881: SCRUTTON, THOMAS EDWARD. - Charterparties and bills of lading. 16th edition.
%23141577: SCULL, A., C. MACKENZIE & N. HERVEY - Masters of Bedlam: the transformation of the mad-doctoring trade.
%23191018: SCULLY, EILEEN P. - Bargaining with the state from Afar : American citizenship in treaty port China, 1844-1942.
%23213982: SCURR, RUTH. - Fatal purity : Robespierre and the French Revolution.
%23201807: CLA-SE - Esc : enter Spanish creativity .
%23166140: NETHERLANDS INSTITUTE FOR THE LAW OF THE SEA. - International Organizations and the Law of the Sea: Documentary Yearbook, 2000.
%2350259: NETHERLANDS INSTITUTE FOR THE LAW OF THE SEA. - International Organizations and the Law of the Sea: Documentary Yearbook, 2002.
%23229708: SEABROOK, JEREMY. - Notes from another India.
%23218303: SEABROOK, JEREMY. - No Hiding Place: Child Sex Tourism and the Role of Extra-Territorial Legislation.
%2329944: SEAGLE, WILLIAM. - Weltgeschichte des Rechts : eine Einführung in die Probleme und Erscheinungsformen des Rechts.
%23170019: SEALY, LEONARD SEDGWICK - Cases and materials in company law.
%23268877: SEAR, FRANK. - Roman architecture.
%23246653: SEAR, FRANK. - Roman architecture.
%2319588: SEARLE, JOHN R. - (ed.) The philosophy of language.
%23264525: SEARLES, HAROLD F. - The nonhuman environment : in normal development and in schizophrenia.
%23263695: SEARS, DAVID O. - Tax Revolt: Something for Nothing in California.
%23251947: SEARS, LAURIE J. (ED). - Fantasizing the feminine in Indonesia.
%23130713: SEBBA, GREGOR. - Bibliographia Cartesiana : a critical Guide to the Descartes Literature 1800-1960.
%2369568: SEBBA, GREGOR. - The Collected essays of Gregor Sebba. Truth, history, and the imagination.
%23193933: SEBENIUS, JAMES K. - Negotiating the law of the sea.
%23138559: SECCOMBE, WALLY. - A millennium of family change : feudalism to capitalism in Northwestern Europe.
%2379944: SECHENOV, I.M. - Selected psychological and physiological works.
%23240211: SÈCHEVILLE, JEAN DE. - De principiis naturae.
%2377498: SECKEL, EMIL. - Gedächtnisschrift für Emil Seckel.
%2368439: SECKER, W.P. - Ministers in beeld : de sociale en functionele herkomst van de Nederlandse ministers (1848-1990).
%2380315: SECKLER-HUDSON, CATHERYN. - Statelessness: with special reference to the United States : a study in nationality and conflict of laws.
%23268570: SEDATIS, LUTZ. - Über den Ursprung der Wechselstrenge : eine historisch-dogmatische Untersuchung der Lehre vom rigor cambialis.
%23265680: SEDGWICK, GEORGE. - Public and private economy.
%23270815: SEDLMAYR, HANS. - Epochen und Werke : Gesammelte Schriften zur Kunstgeschichte : [Studienausgabe]. Band I-III.
%23267802: SEDULIUS, CAELIUS. - [Caelii Sedulii] Opera omnia ad mss. codd. vaticanos, aliosque, et ad veteres editiones recognita.
%2390444: SEE, KATHERINE O'SULLIVAN. - First world nationalisms : class and ethnic politics in Northern Ireland and Quebec.
%23270078: SEEBASS, GOTTFRIED. - Wollen.
%23121620: SEEBER, G.U.H., FRANCIS, B.J., HATZINGER, R. & STECKEL-BERGER, G. (EDS.) - Statistical Modelling. Proceedings of the 10th International Workshop on Statistical Modelling. Innsbruck, Austria, 10-14 July, 1995. (Lecture Notes in Statistics, vol. 104.)
%23127465: SEEBERG, ERICH. - Die Synode von Antiochien im Jahr 324/325 : ein Beitrag zur Geschichte des Konzils von Nicäa.
%23127467: SEEBERG, REINHOLD. - Die Theologie des Johannes Duns Scotus. : eine dogmengeschichtliche Untersuchung.
%23173819: SEEBOHM, THOMAS M. - Philosophie der Logik.
%23137292: SEEGER, HEINRICH - Die Triebkräfte des religiösen Lebens in Israel und Babylon.
%23271888: SEEHAFER, KLAUS. - Mein Leben ein einzig Abenteuer : Johann Wolfgang Goethe : Biografie.
%23221764: SEEKINS, DONALD M. - Burma and Japan since 1940 : from 'co-prosperity' to 'quiet dialogue'.
%23127469: SEEL, OTTO. - Hirtius. Untersuchungen über die pseudo-cäsarischen Bella und den Balbusbrief.
%23127471: SEEL, OTTO. - Die Invektive gegen Cicero.
%23195811: SEELE, WALTER. - Das erste Rossartzneibuch Graf Wolfgangs II. von Hohenlohe (1564).
%2310471: SEELEN, A.J.D. - De werkstaking van ambtenaren.
%232262: SEERY, JOHN EVAN. - Political theory for mortals : shades of justice, images of death.
%23169579: SEERY, JOHN EVAN. - Political theory for mortals : shades of justice, images of death.
%23163020: SEGAL, SAM. - Een bloemrijk verleden : overzicht van de noord- en zuidnederlandse bloemschilderkunst, 1600 - heden.
%2363263: SEGAL, GABRIEL M.A. - A slim book about narrow content.
%23217437: SEGAL, SHELDON J. - Under the banyan tree : a population scientist's odyssey.
%23100197: SEGALL, J. - Joyce in America. Cultural politics and the trials of ULYSSES.
%2311710: SEGEL, HAROLD B. - The Columbia literary history of Eastern Europe since 1945.
%23242776: SEGEL, HAROLD B. - Stranger in our midst : images of the Jew in Polish literature.
%23176024: SEGEL, HAROLD B. (ED.) - Stranger in our midst : images of the Jew in Polish literature.
%23207796: SEGERS, RIEN T. - Lezen en laten lezen : recent receptie-onderzoek in Nederland en België.
%23238290: SEGERS, YOP. - Op het kruispunt van oud en nieuw : 1919-1994 het Gelders Genootschap : 75 jaar op de bres voor de schoonheid van Gelderland.
%2378863: SEGESSER, PHILIPP ANTON VON. - Rechtsgeschichte der Stadt und Republik Luzern. Band 1. Die Geschichte der Entstehung des Freistaats und seines Gebiets; Band 2 : Die innere Rechtsgeschichte bis zum Ende des 15. Jahrhunderts; Band 3-4 : Das 16., 17. und 18. Jahrhundert.
%23189732: SEGITZ, OSWALD. - Die Bewertung unnotierter Anteile und Aktien : das Problem in handelsrechtlicher, steuerrechtlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht unter besonderer Berücksichtigung der vermögensteuerrechtlichen Vorschriften.
%23183651: SEGNERI, PAULO. - Manna anime seu exercitium facile simul et fructuosum illis, qui quoquo modo vacare orationi desiderunt. Propositum a r.p. Paulo Segneri...pro omnibus anni diebus...
%2394211: SEGNERI, PAULO. - Conciones in Apostolico Palatio habitae et sanctissimo domino nostro Innocentio duodecimo pontifici maximo nuncupatae a r.p. Paulo Segneri, soc. Jesu. quas latinas fecit r.p. Maximilianus Rassler, eiusdem societatis. Editio Tertia
%2394168: SEGNERI, PAOLO; RASSLER, M. A.O. - Panegyrici sacri Ven. P. Pauli Segneri, S.J., ex postrema editione Italica Latine redditi a Maximiliano Rassler S.J., Accedit Eusebii Truchses, Oratio ad S.R.E. Cardinales habita Fer. V in Coena Domini Itemque Dissertationes academicae Maximiliani Rassler De monarchia summi pontificis. Editio secunda.
%2394132: SEGNERI, PAULO. - Incredulus non excusabilis. Liber in quo demonstratur, Non posse non cognoscere, Quae sit vera religio, Quisquis: Eam vult cognoscere. Ex Italico, superiorum, et ipsius authoris voluntate Latinum reddidit Maximilianus Rassler.
%2394081: SEGNERI, PAULO. - Quadraginta sermones per verni jejuni tempus, Florentiae, aliisque Italiae urbibus dicti, post plures editiones ex Italico idiomate Latinitate donati a Udalrico Dirrhaimer. Editio quinta.
%2374758: SEGRÈ, GINO. - Ordinary Geniuses: Max Delbruck, George Gamow, and the Origins of Genomics and Big Bang Cosmology.
%23222166: SEGRÈ, GINO. - Faust in Copenhagen : a struggle for the soul of physics.
%23238873: SEHLING, EMIL (ED.) - Evangelische Kirchenordnung. Band 4 : Das Herzogtum Preussen. - Polen. Die ehemals polnischen Landesteile des Königreichs Preussen. Das Herzogtum Pommern.
%23238872: SEHLING, EMIL (ED.) - Evangelische Kirchenordnung. Band 3 : Die Mark Brandenburg. Die Markgrafentümer Oberlausitz und Niederlausitz.
%23252857: SEHLING, EMIL (ED.) - Evangelische Kirchenordnung. Band 1 : Sachsen und Thüringen I : Die Ordnungen Luthers. Die Ernestinischen und Albertinischen Gebiete.
%2342889: SEIDEL, CHRISTIANE ELISABETH. - Persons self-conceptions and self-self relations.
%23191027: SEIDEL, HANS-JOACHIM. - Der britische Mandatstaat Palestina im Rahmen der Weltwirtschaft.
%23201405: SEIDEL, BRUNO - Industrialismus und Demokratie. Die Verfassungsideale der Demokratie und die Tendenzen des Industrialismus.
%2379633: SEIDENSTICKER, AUGUST. - Waldgeschichte des Altertums. 2 Bände. I: Vor Cäsar. II: Nach Cäsar.
%23245116: SEIDL-HOHENVELDERN, IGNAZ (ED.) - Lexikon des Rechts : Völkerrecht.
%23108595: SEIDL, HORST (ED.) - Aristoteles : zweite Analytiken.
%23150758: SEIDL-HOHENVELDERN, IGNAZ. - International Economic Law.
%2381990: SEIDL-HOHENVELDERN, IGNAZ. - Völkerrecht, Recht der internationalen Organisationen, Weltwirtschaftsrecht : Festschrift für Ignaz Seidl-Hohenveldern = Law of nations, law of international organizations, world's economic law : liber amicorum honouring Ignaz Seidl-Hohenveldern.
%23234577: SEIDL-HOHENVELDERN, IGNAZ. - Investitionen in Entwicklungsländern und das Völkerrecht : mit einer Bibliographie über Staatseingriffe in ausländisches Privateigentum.
%23122207: SEIDLER, VICTOR J. - Shadows of the Shoah : Jewish identity and belonging.
%23162723: SEIDMAN, ROBERT B. - The state, law and development.
%23202536: SEIDMANN, JANKEW (ED.) - Aus dem heiligen Buche Sohar des Rabbi Schimon Ben Jochai : eine Auswahl.
%23225663: SEIFERT, JÜRGEN. - Kampf um Verfassungspositionen : Materialien zur Bestimmung von Grenzen und Möglichkeiten der Rechtspolitik.
%23226188: SEIFFERT, HELMUT - Einführung in die Wissenschaftstheorie. Band 1. Sprachanalyse, Deduktion, Induktion in Natur- und Sozialwissenschaften; Band 2. Geisteswissenschaftliche Methoden: Phänomenologie, Hermeneutik und historische Methode, Dialektik.
%23181: SEIFFERT, WOLFGANG (ED.) - Das System rechtlicher Regelung der sozialistischen ökonomischen Integration : Grundriss.
%23136351: SEIGEL, JERROLD E. - Figures on the Horizon.
%2325708: SEIGNETTE, JAQUELINE. - Challenges to the creator doctrine : authorship, copyright ownership and the exploitation of creative works in The Netherlands, Germany and The United States.
%2346535: SEIJBEL, W. - Sociale verzekering bij uitzending naar het buitenland
%23265507: SEILER, N. - Der Stoffwechsel im Zentralnervensystem.
%23134328: SEITEL, PETER - The Powers of Genre. Interpreting Haya Oral Literature.
%23129641: SEITER, HUGO. - Streikrecht und Aussperrungsrecht : ein Arbeitskampfrechtssystem auf der Grundlage subjektiv-privater Kampfrechte.
%2330907: SEITZ, WALTER & HELMUT BU?CHEL (EDS.) - Beck'sches Richter-Handbuch.
%23209848: SEIXO, MARIA ALZIRA (ED.) - Travel writing and cultural memory = Écriture du voyage et mémoire culturelle.
%23240247: SELASSIE, BEREKET HABTE - The Making of the Eritrean Constitution: The Dialectic of Process and Substance.
%23238777: SELBY, NICK. - Herman Melville, Moby-Dick.
%2378191: SELBY, WALFORD. - Diplomatic Twilight 1930-1940.
%23113953: SELEM, PETÀR. - Les religions orientales dans la Pannonie Romaine. Partie en Yougoslavie.
%23248000: SELIGMAN, EDWIN ROBERT ANDERSON. - Essays in taxation.
%23257688: SELIGMAN, EDWIN R.A. - The shifting and incidence of taxation.
%23173836: SELIKTAR, OFIRA. - New Zionism and the foreign policy system of Israel.
%23220252: SELINGER, EVAN. - Postphenomenology : a critical companion to Ihde.
%23213273: SELKIRK, ELISABETH O. - The Syntax of Words.
%2378865: SELLERT, WOLFGANG. - Prozessgrundsätze und Stilus Curiae am Reichshofrat im Vergleich mit den gesetzlichen Grundlagen des reichskammergerichtlichen Verfahrens.
%2378867: SELLERT, WOLFGANG. - Über die Zuständigkeitsabgrenzung von Reichshofrat und Reichskammergericht, insbesondere in Strafsachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
%2378868: SELLERT, WOLFGANG & HINRICH RÜPING. - Studien- und Quellenbuch zur Geschichte der deutschen Strafrechtspflege. Band 1. Von den Anfängen bis zur Aufklärung; Band 2. Von der Aufklärung bis zur doppelten Staatgründung.
%23225253: SELLERT, WOLFGANG. - Studien- und Quellenbuch zur Geschichte der deutschen Strafrechtspflege. Band 1. Von den Anfängen bis zur Aufklärung.
%23246496: SELLIN, CHRISTINE PETRA. - Fractured families and rebel maidservants : the Biblical Hagar in seventeenth-century Dutch art and literature.
%2376957: SELLINK, MANFRED - Luc Tuymans : Graphic Works 1989-2012.
%2377259: SELLINK, MANFRED - Luc Tuymans : l'oeuvre graphique 1989-2015.
%23234269: SELLNOW, WERNER. - Eigentum : Beiträge zu seiner Entwicklung in politischen Gesellschaften : Werner Sellnow zum 70. Geburtstag.
%23102473: SELMS, A. VAN. - Arabies-Afrikaanse studies : een tweetalige (Arabiese en Afrikaanse) kategismus.
%23102475: SELMS, A. VAN. - Abu Bakr se Uiteensetting van die godsdienst : een Arabies-Afrikaanse tekst uit die jaar 1869.
%23260860: SELNES, TROND & AALDERS, MARIUS. - Een kantelende overheid : debat intensieve veehouderij en de transitie naar duurzame landbouw.
%23135093: SELOSOEMARDJAN. - Social changes in Jogjakarta.
%23240844: SELOSSE, RENÉ. - Traité de l'annexion au territoire français et de son démembrement : comprenant l'histoire du territoire français et de sa formation, les principes du droit naturel, du droit constitutionnel, du droit international, et toutes les applications pratiques qui en doivent être faites à l'occasion d'une annexion ou d'un démembrement.
%23267902: SELTER, CHRISTIAN. - Gewaltanwendung unter und neben der UN-Charta.
%23180070: SELTMANN, GERHARD ... [ET AL.] - Entry paradise : new worlds of design.
%2372674: SELVIG, ERLING. - Unit limitation of carrier's liability : The Hague rules art. IV (5).
%23159213: SELZER, JACK. - Kenneth Burke in Greenwich Village : conversing with the moderns, 1915-1931.
%2322973: SEMEDI, PUJO. - Close to the stone, far from the throne. The story of a Javanese fishing community, 1820s-1990s.
%2371368: SÉMELIN, JACQUES. - Purify and Destroy: The Political Uses of Massacre and Genocide (The CERI Series in Comparative Politics and International Studies).
%23175871: SEMMES, RAPHAEL. - Crime and punishment in early Maryland.
%23237448: SEMMLER, HANS-JOACHIM & HERBERT KERN (EDS.) - Rechtspflege - Sache des ganzen Volkes : Leitfaden zum Rechtspflegeerlass.
%23117742: SEMYONOV, MOSHE & LEWIN-EPSTEIN, NOAH - Hewers of Wood and Drawers of Water. Noncitizen Arabs in the Israeli Labor Market.
%2393168: SEN, PROSANTO KUMAR. - The Law of Monopolies in British India.
%23248315: SEN, BISWANATH. - A diplomat's handbook of international law and practice.
%2320463: SENDRA, VICENTE GIMENO - Derecho procesal: Proceso penal.
%2334217: SENELLE, ROBERT. - De staatshervorming in België.
%2334216: SENELLE, ROBERT. - Commentaar op de Belgische Grondwet.
%23226654: SENGER, HARRO VON - Einfuhrung in das chinesische Recht.
%234364: SENNE, RENÉ LE. - Le devoir.
%2323657: SENNETT, RICHARD. - Families Against the City: Middle Class Homes of Industrial Chicago, 1872-1890
%23225214: SENTEN, MARCEL (ED.) - Verwondering : [wetenschap in Nederland].
%23271245: SODOMY. MANUSCRIPT DEATH SENTENCE. - Aansegging des doods, gedaan op den 20: September 1776, aan Baarend Fork.
%23171502: SEOW, C.C. (ED.) - Food preservation by moisture control.
%23237481: SEPAINTNER, FRED LUDWIG. - Die Reichstagswahlen im Grossherzogtum Baden : ein Beitrag zur Wahlgeschichte im Kaiserreich.
%23269645: SEPIETER, JEAN-PAUL. - La musique du peuple flamand = De muziek van het Vlaamse volk.
%23267951: SEPIETER, JEAN-PAUL. - Vlaemsch leeren : apprendre le flamand du Westhoek : une contribution critique à la renaissance linguistique flamande du Westhoek.
%2360017: SERAZZI, G. (ED.) - Workload characterization of computer systems and computer networks : collection of invited lectures presented at the International Workshop on Workload Characterization of Computer Systems and Computer Networks, Pavia Italy, 23-25 October 1985.
%2348649: SERBIN, LISA A. - The development of sex typing in middle childhood.
%2360058: SERCK-HANSSEN, JAN. - Optimal patterns of location.
%23247106: SERENO, MARGARET EUPHRASIA - Neural Computation of Pattern Motion: Modeling Stages of Motion Analysis in the Primate Visual Cortex.
%23212209: SERENO, RENZO. - The rulers : [the theory of the ruling class].
%23171988: SERFONTEIN, WILLEM J. B. - Die psalm as kerklied. Teologiese agtergronde van die Afrikaanse psalmberyming.
%2355186: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. VI. Erfrecht. bewerkt door E.M. Meijers. 9e druk. Bijgewerkt door P.W. van der Ploeg en S. Perrick.
%2357378: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 8e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23189173: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. II: Vertegenwoordiging en rechtspersoon. [Deel 3] : De naamloze en de besloten vennootschap.
%23260477: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht. 11e Druk door J. de Ruiter.
%2353718: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 2. De rechtspersoon. 4e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%2338861: ASSER-SERIE. - Algemeen deel door P. SCHOLTEN.
%23107128: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 1: Koop en ruil. 5e druk bewerking door J. Hijma.
%23218892: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 2. De rechtspersoon. 5e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%23214255: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen. 10e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23231384: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Goedenrecht. Deel 1: Algemeen goederenrecht. 14e druk bewerkt door F.H.J. Mijnssen & P. de Haan.
%23260865: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Transponeringstabellen
%23180848: ASSER-SERIE. - Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht.
%2352261: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 5: Maatschap. Vennootschap onder firma. Commanditaire vennootschap. 5e druk bewerking J.M.M. Maeijer.
%23180845: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht. III. Zakenrecht. Deel 1 : Algemeen Goederenrecht.
%23218891: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht. 16e druk bewerkt door J. Boer.
%2351416: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 3: Zekerheidsrechten. 10e druk bewerkt door A. van Oven.
%2351420: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 1: Algemeen deel. 11e druk bewerkt door J.H. Beekhuis.
%2352255: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 6e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%2353716: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 5: Maatschap. Vennootschap onder firma. Commanditaire vennootschap. 6e druk bewerking J.M.M. Maeijer.
%2353752: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. VI-A. Erfrecht en schenking, 13e druk.
%2353717: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 4e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%23232042: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht 17e druk bewerkt door J. Boer.
%23128494: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 2: Huur en Pacht. 5e druk door P. Abas & J. van Andel.
%2373647: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen volgens het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. 8e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23260472: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 7e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%2351421: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen. 5e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%2353760: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 2: Huur. Tweede supplement op de 7e druk van Bijzondere Overeenkomsten.
%2351413: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 3: Opdracht. Arbeidsovereenkomst. Aanneming van werk. 4e druk door P.J.M.G. Coehorst, L.J.M. de Leede en H.O. Thunissen.
%23107127: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 10e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23222670: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 2B : Pacht. 1e druk door G.M.F. Snijders.
%23213770: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 2: Eigendom en beperkte zakelijke genotsrechten. 12e druk bewerkt door J.H. Beekhuis (e.a.)
%23222726: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 1: Koop en ruil. 6e druk bewerking door Jac. Hijma.
%2353610: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 3: Overeenkomst van opdracht. Arbeidsovereenkomst. Aanneming van werk. 7e druk door S.C.J.J. Kortmann, L.J.M. de Leede en H.O. Thunnissen.
%23180864: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht. 14e druk.
%23180867: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 2. De rechtspersoon. 7e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%23235941: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 11e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%2351419: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 1: Algemeen deel. 12e druk bewerkt door J.H. Beekhuis, F.H.J. Mijnssen en P. de Haan.
%23213778: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 2: Huur en Pacht. 7e druk door P. Abas, A.S. Rueb & C.J.H. Brunner.
%23213779: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 3: Zekerheidsrechten. 12e druk bewerkt door F.H.J. Mijnssen en A.A. van Velten.
%23180865: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 1: Algemeen deel. 10e druk bewerkt door J.H. Beekhuis.
%23180868: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 1. De vertegenwoordiging. 6e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%23180873: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 9e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23180876: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 4: Bewaargeving, bruikleen, verbruikleen, borgtocht, schenking, gevestigde en altijddurende renten, kansovereenkomst en lijfrente, spel en weddenschap, vaststellingsovereenkomst en dading.
%23180863: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht. 12e Druk door J. de Ruiter.
%23214256: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 10e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23212483: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 12e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23223157: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 3C: Aanneming van werk.
%23180869: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 1. De Vertegenwoordiging. 4e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%23269175: ASSER-SERIE. - Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 2: Rechtspersonenrecht. Deel I: De rechtspersoon.
%23142604: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 1. De vertegenwoordiging. 7e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%2321923: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht. 16e druk bewerkt door J. Boer.
%23260479: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen. 9e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23202566: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. VI-B. Erfrecht en schenking, 13e druk.
%2351418: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 2: (Art. 625-876 t) Eigendom en beperkte zakelijke genotsrechten. 11e druk bewerkt door J.H. Beekhuis.
%23261457: ASSER-SERIE. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III: Vermogensrecht algemeen ; I: Europees recht en Nederlands vermogensrecht.
%23180860: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 4: Erfrecht.
%23168878: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 5e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%2350758: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 3: Opdracht. Arbeidsovereenkomst. Aanneming van werk. 5e druk door P.J.M.G. Coehorst, L.J.M. de Leede en H.O. Thunissen.
%2352260: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 1: Koop en ruil. 4e druk bewerking G.H.A. Schut.
%23237549: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 1: Koop en ruil. 7e druk bewerking door Jac. Hijma.
%23142609: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 1. De Vertegenwoordiging. 5e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%23180874: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 9e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23180866: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 2: Zakelijke rechten. 13e druk.
%23180849: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: algemene leer der overeenkomsten. 5e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%23180857: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 2: Zakenrecht. Bijzonder deel, tweede stuk (zekerheidsrechten).
%23180859: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 3: Verbintenissenrecht, 1e stuk: de verbintenis.
%2329685: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 4: Maatschap. Vennootschap onder firma. Commanditaire vennootschap. 4e druk bewerking J.M.M. Maeijer.
%23214254: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II: Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 2. De rechtspersoon. 8e druk bewerkt door J.M.M. Maeijer.
%2352256: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 8e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23145763: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. IV: Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen. 12e druk.
%2351414: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 4e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%23222672: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Goedenrecht. Deel 2: Zakelijke rechten. 14e druk bewerkt door C.C.van Dam.
%2353762: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. II: Vertegenwoordiging en rechtspersoon. [Deel 3] : De naamloze en de besloten vennootschap.
%2352259: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 3: Opdracht. Arbeidsovereenkomst. Aanneming van werk. 6e druk door P.J.M.G. Coehorst, L.J.M. de Leede en H.O. Thunnissen.
%2351422: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen. 6e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%2347003: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 2: Zakenrecht. Bijzonder deel, eerste stuk (Art. 625-876). Bewerking J.W. Beekhuis.
%2347002: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 1: Personenrecht. Tweede stuk : vertegenwoordiging en rechtspersoon.
%2346999: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 5: Van bewijs.
%2346998: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 3: Verbintenissenrecht, 2e stuk: de overeenkomst en de verbintenis uit de wet. Bew. L.E.H. RUTTEN.
%2346994: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 3. Verbintenissenrecht, 2e stuk: de overeenkomst en verbintenis uit de wet.
%2346993: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Deel 3. Verbintenissenrecht, 3e stuk: Bijzondere overeenkomsten.
%2346992: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 2: Zakenrecht : algemeen deel.
%2346987: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Deel 4: Erfrecht. Bew. E.M. Meijers.
%2346986: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Deel 4: Erfrecht. Bew. E.M. MEIJERS.
%233312: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 12e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23270983: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 2: Huur en pacht, Supplement bij de 7e druk door P. Abas.
%23270984: ASSER-SERIE. - Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 6: De verzekeringsovereenkomst.
%23107136: ASSER-SERIE. - Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 6: De verzekeringsovereenkomst.
%23264224: ASSER-SERIE. - Algemeen Deel door P. SCHOLTEN.
%23231386: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 1. De vertegenwoordiging. 8e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%23228494: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 3. Verbintenissenrecht, 1e stuk: de verbintenis.
%23223525: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 2A: Huur. 8e druk door P. Abas.
%2322021: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Goederenrecht. Deel 3: Zekerheidsrechten. 13e druk bewerkt door A.I.M. van Mierlo, F.H.J. Mijnssen en A.A. van Velten.
%23214245: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Deel 3: Verbintenissenrecht, 2e stuk: de overeenkomst en de verbintenis uit de wet.
%23131850: UNITED NATIONS BUREAU OF EDUCATION SERIES - Access of Women to Education.
%23127023: SEROTA, N. & FRANCIS, M. (EDS.) - Georg Baselitz : Schilderijen/Paintings 1960-83.
%23171078: SERPENTI, LAURENTIUS MARIA. - Cultivators in the Swamps : social structure and horticulture in a New Guinea Society. (Frederik- Hendrik Island, West New Guinea).
%23243117: SERPILLON, FRANÇOIS. - Code du faux, ou, Commentaire sur l'ordonnance du mois de juillet 1737 : avec des notes sur chaque article, une instruction pour les experts en matiere de faux : plusieurs questions de drit concernant le crime de faux & un recueil des edits, arrêts & réglements concernant les peines contre les faussaires.
%23191613: SERRA, RICHARD. - Richard Serra's Tilted Arc.
%23272711: SERRANO, ANDRES. - Andres Serrano : holy works.
%2331715: SERRE, F. DE LA, J. LERUEZ & H. WALLACE (EDS.) - French and British foreign politics in transition : the challenge of adjustment.
%23241789: SERRIN, JUDITH., SERRIN, WILLIAM. - Muckraking ! : the journalism that changed America.
%23165370: SERRURIER, CORNÉLIA. - Descartes : leer en leven.
%23249691: SERRURIER, CORNÉLIA. - Pierre Bayle en Hollande : étude historique et critique.
%23249684: SERRURIER, CORNÉLIA. - Descartes : leer en leven.
%23271303: SERRUYS, HENRY. - Genealogical tables of the descendants of Dayan-Qan.
%23138635: SERTILLANGES, A.-D. - 1a Philosophie Morale de Saint Thomas d'Aquin.
%23219064: SERVADIO, GAIA. - Rossini.
%23198765: KINGDOM OF THE NETHERLANDS. FOREIGN SERVICE. - Consular manual 1949.
%2336103: SETCHKAREV, VSEVOLOD. - Studies in the life and work of Innokentij Annenskij.
%23258899: SETERS, PAUL VAN. - Ander recht.
%23230217: SETTEN, HENK VAN. - In de schoot van het gezin : opvoeding in Nederlandse gezinnen in de twintigste eeuw.
%23102476: SEUREN, PIETER A.M. - Grammatika als algorithme: rekenen met taal.
%2396973: SEUREN, PIETER A.M. - Tussen taal en denken: een bijdrage tot de empirische funderingen van de semantiek.
%23180264: SEUREN, PIETER A.M. - The logic of thinking.
%2367921: SEVENHUIJSEN, SELMA L. - De orde van het vaderschap : politieke debatten over ongehuwd moederschap, afstamming en het huwelijk in Nederland, 1870-1900.
%23123621: SEVENSTER, H.G. - Milieubeleid en gemeenschapsrecht : het interne juridische kader en de praktijk.
%23249836: SEVENSTER, G. - Placita Pleiadia : opstellen aangeboden aan Prof.Dr. G. Sevenster bij zijn afscheid als hoogleraar te Leiden.
%23102478: SEVERIJNS, A. - Sur le début des Chants Cypriens.
%23147203: SÉVERIN, JULES. - Le monopole universitaire : qu'est-ce que vaut la marchandise au point de vue technique?
%2393864: SULPICIUS SEVERUS - Sulpici Severi presbyteri, opera omnia cum lectissimis commentariis accurante Georgio Hornio, editio secunda, auctior et Emendatior.
%23107718: SEVILLA, FERRAN GARCÍA. - Ferran García Sevilla, pintures 1988-2001.
%23128089: SEVILLANO, SVETLANA. - Grundlagen eines liberalen kollektiven Arbeitsrechts in Russlan.
%23244167: SEWANDONO, I. - Werknemersverkeer en gezinsleven.
%23140715: SEWANDONO, I. - Werknemersverkeer en gezinsleven.
%23179815: SEXTON, W.A. - Chemische Konstitution und biologische Wirkung.
%23100867: SEYBOLD, C. F. (ED/TR) - Geschichte von Sul & Schumul... aus Tausend und einer Nacht.
%23129646: SEYDLITZ, PAUL JOSEPH. - Opmerkingen over de wet van 19 augustus 1861 (Staatsblad No. 72), in verband met het 8ste hoofdstuk der grondwet.
%23128094: SEYFAHRT, SHAW, FAIRWEATHER & GERALDSON. - Labor relations and the law in West Germany and the United States.
%23200183: SEYFFERT, RUDOLF. - Wirtschaftslehre des Handels. 5., neubearbeitete Auflage. Herausgegeben von Edmund Sundhoff.
%23213018: SEYMOUR-JONES, CAROLE. - Painted shadow : a life of Vivienne Eliot.
%23199362: SGANZINI, CLEMENTINA. - La donna che divorzia nel diritto svizzero.
%231056: SGBO, ONDERZOEKS- EN ADVIESBUREAU VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN. - Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit: ongewoon gewoon : een handreiking voor gemeenten.
%23268958: SHADID, W.A.R. & P.S. VAN KONINGSVELD. - Islam in Dutch society : current developments and prospects.
%23193996: SHAFAK, ELIF - Het luizenpaleis.
%23176466: SHAFER, BYRON E. (ED.) - Postwar politics in the G-7 : orders and eras in comparative perspective.
%2320164: SHAFER, D. MICHAEL. - Winners and Losers: How Sectors Shape the Developmental Prospects of States (Cornell Studies in Political Economy)
%23102480: SHAFER, ROBERT. - Vergleichende Phonetik der karaïbischen Sprachen.
%23242708: SHAFIR, SHLOMO. - Ambiguous relations : the American Jewish community and Germany since 1945.
%23181245: SHAHABUDDEEN, MOHAMED. - International Criminal Justice at the Yugoslav Tribunal: The Judicial Experience.
%2356020: SHAHABUDDIN, MUHAMMAD. - Recollections and reflections : being a summary of views on religious and social life in the sub-continent of Indo-Pakistan.
%23249563: SHAHAR, GALILI. - Verkleidungen der Aufklärung : Narrenspiele und Weltanschauung in der Goethezeit.
%23118884: SHAHAR, SHULAMITH. - Tussen ideaal en werkelijkheid : vrouwen in de middeleeuwse wereld.
%2392935: SHAHIN, MAGDA. - Trade and environment in the WTO : a review of its initial work and future prospects.
%23104191: SHAHIN, EMAD ELDIN. - Political ascent : contemporary Islamic movements in North Africa.
%2311999: SHAHINIAN, GARY RICHARD. - God, evil, and autonomous freedom : an examination of the views of Alfred North Whitehead in the context of contemporary discussions.
%23241888: SHAKESPEARE, WILLIAM. - The tragedy of King Lear.
%23241887: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Othello .
%23241889: SHAKESPEARE, WILLIAM. - The tempest.
%2324747: SHAKTINI, NAMASCAR - On Monique Wittig: Theoretical, Political, and Literary Essays
%23212779: SHALLENBERGER, ROBERT J. - Hawaiian birds of the sea : na manu kai.
%2374364: SHALVEY, THOMAS. - Claude Lévi-Strauss: Social Psychotherapy & the Collective Unconscious.
%2325826: SHAMAN, JEFFREY M. - Equality and liberty in the Golden Age of state constitutional law
%23230182: SHAMBAUGH, DAVID L. - Modernizing China's military : progress, problems, and prospects.
%23230708: SHAMBAUGH, DAVID. (ED.) - Chinese Foreign Policy: Theory and Practice.
%23113921: SHAMIR, HAIM (ED.) - France and Germany in age of crisis 1900-1960. Studies in memory of Charles Bloch.
%23152364: SHAMIR, RONEN. - Managing legal uncertainty : elite lawyers in the New Deal.
%23151695: EL-SHAMY, HASAN M. - Folk Traditions Of The Arab World: A Guide To Motif Classification.
%2331424: SHANAHAN, MURRAY - Solving the Frame Problem: A Mathematical Investigation of the Common Sense Law of Inertia.
%2355878: SHANAHAN, RODGER - The Shi'a of Lebanon: Clans, Parties and Clerics (Library of Modern Middle East Studies).
%23197144: SHAND, JOHN. - Philosophy and Philosophers : an introduction to Western Philosophy.
%23181791: SHANDLER, JEFFREY - Yishay Garbasz: In My Mother's Footsteps.
%23145632: SHANKS, HENRY T. - The Secession Movement in Virginia, 1847-1861.
%2397145: SHANN, EDWARD. - An Economic History of Australia.
%2362445: SHAO., SHAPING - Kua guo xi qian de fa lu? kong zhi.
%23223127: SHAPIRA, ANITA. - L'imaginaire d'Israel.
%23241671: SHAPIRO, IAN. - Democracy's place.
%23204652: SHAPIRO, SUSAN P. - Wayward capitalists : target of the Securities and Exchange Commission.
%23217606: SHAPIRO, LAURA. - Something from the oven : reinventing dinner in 1950's America.
%23189773: SHAPIRO, MARIANNE. - Hieroglyph of time : the Petrarchan sestina.
%23189085: SHAPIRO, NORMAN R. (ED.) - The comedy of Eros : medieval French guides to the art of love.
%2373409: SHAPIRO, SIDNEY - Risk Regulation at Risk: Restoring a Pragmatic Approach.
%23158641: SHAPIRO, ANN-LOUISE. - Breaking the codes: female criminality in Fin-de-Siècle Paris.
%23172571: SHAPIRO, EDWARD S. - A time for healing : American Jewry since World War II.
%23151431: SHAPIRO, IAN & JUDITH WAGNER DECEW (EDS.) - Theory and Practice. NOMOS XXXVII.
%23156171: SHAPIRO, IAN. - Democratic Justice.
%2344468: SHAPIRO, LAWRENCE A. - The Mind Incarnate.
%2379197: SHAPIRO, DANIEL. - Is the welfare state justified?
%23271554: SHAPLAND, GREG. - Rivers of discord : international water disputes in the Middle East.
%23232689: SHAPLEN, ROBERT. - Toward the well-being of mankind : fifty years of the Rockefeller Foundation.
%23248570: SHARMA, B.M. - The Republic of India : constituion and government.
%23223055: SHARP, LESLEY ALEXANDRA. - Bodies, commodities, and biotechnologies : death, mourning, and scientific desire in the realm of human organ transfer.
%238647: SHARP, WALTER R. - The United Nations Economic and Social Council.
%23271445: SHARP, RONALD A. (EDITOR). - Reading George Steiner.
%2329985: SHARPLES, K.S. - The legal framework of judicial sentencing policy. (Handelsed. diss.).
%23100871: SHARPLES, K.S. - The legal framework of judicial sentencing policy : a study based on the Dutch and English systems.
%23145470: SHARPLEY-WHITING, T. DENEAN. - Black Venus : sexualized savages , primal fears , and primitive narratives in French.
%23211290: SHASHIKANT, SANGEETA.. - The substantive patent law treaty : the dangers of global patent policy harmonization.
%23169619: SHATTUCK, PETRA T. - Partial justice : federal Indian law in a liberal constitutional system.
%23258585: SHAUGHNESSY, ADRIAN. - Cover Art By: New Music Graphics.
%2339934: SHAUGHNESSY, EDWARD L. (ED.) - China : empire and civilization.
%23263362: SHAVIRO, DANIEL - Do Deficits Matter?.
%2320379: SHAVRUKOV, VLADIMIR Y. - Adventures in diagonalizable Algebras.
%23231698: SHAW, BERNARD - Bernard Shaw on Cinema.
%23208066: SHAW, WILLIAM. - Westside : young men and hip hop in L.A.
%23145657: SHAW, KINN WEI - Democracy and Finance in China. A Study in the Development of Fiscal Systems and Ideals.
%23230200: SHAW, PATRICK. - Logic and its limits.
%23213315: SHAW, VICTOR N. - Social Control in China: a Study of Chinese Work Units.
%23248787: SHAW, MALCOLM N. - Title to territory in Africa : international legal issues.
%23231563: SHAW, ARNOLD - Let's Dance: Popular Music in the 1930s.
%23135432: SHAW, CHARLES S. - The Speeches of Micah. A Rhetorical-Historical Analysis.
%23222668: SHAW, MALCOLM N. - International law. 5th edition.
%2377782: SHAW, R. DANIEL. - Kandila: Samo ceremonialism and interpersonal relationships.
%23232223: SHAW, BERNARD - Peace Conference Hints.
%23210783: SHAW, CRAWFORD (ED.) - Legal problems in international trade and investment.
%23249036: SHAWCROSS, JOHN T. & FRANCES M. MALPEZZI (EDS) - John Donne's religious imagination : essays in honor of John T. Shawcross.
%2396963: SHAWCROSS, WILLIAM. - Cambodia's new deal : a report.
%23185443: SHAYLER, DAVID. - NASA's scientist-astronauts.
%23105343: O'SHEA, JOHN M. & LUDWICKSON, JOHN. - Archaeology and Ethnohistory of the Omaha Indians. The Big Village Site.
%23219691: SHEA, DANIEL M. - Transforming democracy legislative campaign committees and political parties.
%2370456: SHEA, DONALD F. - The English Ranke : John Lingard.
%23157120: SHEAR, T. LESLEY. - Kallias of Sphettos and the revolt of Athens in 286 B.C.
%23226500: SHEARER, DAVID R. - Industry, state, and society in Stalin's Russia, 1926-1934.
%23250690: SHEARER, ANN. - Athene : image and energy.
%2316192: SHEEHAN, MICHAEL M. - Women, marriage, and family in medieval Christendom : essays in memory of Michael M. Sheehan, C.S.B.
%23218283: SHEEHAN, MICHAEL M. - The international politics of space.
%233570: SHEEL, KAMAL. - Peasant society and marxist intellectuals in China: Fang Zhimin and the origin of a revolutionary movement in the Xinjian.
%23197550: SHEERS, OWEN. - Het Afrikaanse dagboek van Arthur Cripps.
%2339942: SHEFFER, EDITH. - Burned Bridge : how East and West Germans made the Iron Curtain.
%2321175: SHEIDLEY, HARLOW W. - Sectional nationalism : Massachusetts conservative leaders and the transformation of America, 1815-1836.
%2333385: SHEK, RICHARD - Liu: Heterodoxy Late Imperial China.
%2322932: SHEK, RICHARD - Liu: Heterodoxy Late Imperial China
%2377914: SHELDEN, MICHAEL. - Friends of promise: Cyril Connolly and the world of Horizon.
%23129546: SHELDON, GARRETT WARD. - The political philosophy of Thomas Jefferson.
%2397587: SHELDON, CHARLES H. - A century of judging : a political history of the Washington Supreme Court.
%2339669: SHELDRAKE, RUPERT. - A new science of life : the hypothesis of formative causation.
%23140020: SHELKOPLYAS, NATALYA. - The application of EC law in arbitration proceedings.
%2383954: SHELLEY, PERCY BYSSHE. - De familie Cenci : een drama in vijf bedrijven.
%23129752: SHELTON, JUDY. - Money meltdown : restoring order to the global currency system.
%23251811: SHENEFELT, MICHAEL. - The question of moral philosophy.
%2360316: SHENEFIELD, JOHN H. & IRWIN M. STELZER. - The antitrust laws : a primer.
%23121382: SHENG, C.L. - A Utilitarian General Theory of Value.
%23235087: SHENGOLD, LEONARD. - Delusions of everyday life.
%23181088: SHENNAN, MARGARET. - The rise of Brandenburg-Prussia.
%23262745: SHEPARD, ALAN AND DEKE SLAYTON. - Moon shot : the inside story of America's race to the moon.
%23174583: SHEPARD, PAUL. - Traces of an omnivore.
%23263088: SHEPARD, ROGER N. & LYNN A. COOPER. - Mental images and their transformations.
%23271395: SHEPARD, TODD. - The Invention of Decolonization: The Algerian War And the Remaking of France.
%23194520: SHEPHERD, NAOMI - Ploughing sand : British rule in Palestine, 1917-1948.
%2328604: SHEPHERD, ROBERT PERRY. - Turgot and the six edicts.
%23252864: SHEPHERD, LOIS L. - If that ever happens to me : making life and death decisions after Terri Schiavo.
%23250496: SHEPHERD, GEOFFREY. - Poets and prophets : essays in medieval studies.
%232577: SHEPHERD, JR., GEORGE WILLIAM. - Racial influences on American foreign policy.
%23175631: SHER, GEORGE. - Desert.
%23233682: SHER, GEORGE. - In praise of blame.
%23163791: SHERBORNE, JAMES. - War, politics and culture in Fourteenth-Century England.
%23197790: SHERIF, VAMBA OMAR. - Het land van de vaders.
%23272584: SHERIF, ANN. - Mirror: The Fiction and Essays of Koda Aya.
%2312101: SHERMAN, SAUL L. & HINRICH GLASHOFF. - Customs valuation : commentary on the GATT customs valuation code.
%2317595: SHERMAN, CINDY. - Cindy Sherman : untitled horrors.
%23166395: SHERMER, MICHAEL. - The borderlands of science : where sense meets nonsense.
%234139: SHEROVER, CHARLES M. - Are we in time? : and other essays on time and temporality.
%23125000: SHEROVER, CHARLES M. - Time, Freedom, and the Common Good. An Essay in Public Philosophy.
%2376964: SHERR, LYNN. - Failure is impossible: Susan B. Anthony in her own words.
%2351588: SHERRATT, YVONNE. - Adorno's Positive Dialectic.
%23182688: SHERRY, MICHAEL S. - The rise of American air power : the creation of Armageddon.
%23228320: SHERRY, VIRGINIA N. - Persona Non Grata: The Expulsion of Lebanese Civilians from Israeli-Occupied Lebanon.
%23135706: SHERWIN, BYRON L. - Sparks amidst the Ashes: the spiritual legacy of Polish jewry.
%2351320: SHERWOOD, JOAN. - Poverty in eighteenth-century Spain : the women and children of the Inclusa.
%23251854: SHESHINSKI, EYTAN & YORAM WEISS (EDS.) - Optimal Pricing, Inflation, and the Cost of Price Adjustment.
%2380530: SHETTER, WILLIAM Z. - The Netherlands in perspective: The Dutch way of organizing a society and its setting.
%2394486: SHEVTSOVA, LILIIA FEDOROVNA. - Yeltsin's Russia : myths and reality.
%23107590: SHI, TIANJIAN. - Political participation in Beijing.
%23272756: SHIBLI, AHLAM. - Ahlam Shibli : phantom home.
%23263084: SHIEBER, STUART (ED.) - The Turing test : verbal behaviour as the hallmark of intelligence.
%23114538: SHIELDS, DAVID S. - Oracles of Empire : poetry, politics, and commerce in Britisch America 1690-1750.
%23136490: SHIELDS, STEPHANIE A. - Speaking from the heart : gender and the social meaning of emotion.
%2389702: SHIH, JHY-MOU. - Die Abwicklung des Seefrachtvertrages und die Haftung des Reeders im deutschen und chinesischen Recht.
%23126585: SHIKITA, MINORU & SHINICHI TSUCHIYA (EDS.) - Crime and Criminal Policy in Japan : analysis and Evaluation of the Showa Era, 1926-1988.
%23251857: SHILLER, ROBERT J. - Market Volatility.
%2332241: SHILLING, CHRIS. - Theoris of the information society,
%23241281: SHILS, EDWARD. - The calling of sociology and other essays on the pursuit of learning.
%2348468: SHILS, EDWARD. - The academic ethic.
%23208159: SHIMBUN, ASAHI. - The road to the abolition of nuclear weapons.
%2385617: SHIN, YU-CHEOL. - Juristische Überlegungen zur Unternehmenshaftung im Vormärz.
%2392567: SHINER, L.E. - The secret mirror. Literary form and history in Tocqueville's Recollections.
%23218942: DANIEL L. STUFFLEBEAM & ANTHONY J. SHINKFIELD. - Systematic evaluation : a self-instructional guide to theory and practice.
%23245616: KAWADE SHOBO SHINSHA. - De Stijl, 1917-1932 : De Stijl art and environment of neoplasticism.
%2322503: SHIRK, SUSAN L. - The political logic of economic reform in China.
%23263487: SHIRK, SUSAN L. - How China Opened Its Door: The Political Success of the Prc's Foreign Trade and Investment Reform (Integrating National Economies : Promise and Pitf).
%23212764: SHIROTA, JON. - Lucky come Hawaii.
%23230591: SHLAIM, AVI. - Lion Of Jordan: The Life Of King Hussein In War And Peace.
%23218750: SHLEIFER, ANDREI. - Without a map : political tactics and economic reform in Russia.
%23215164: SHNAYERSON, ROBERT. - The illustrated history of the Supreme Court of the United States.
%23197688: SHOEMAKER, DONALD J. - Theories of delinquency : an examination of explanations of delinquent behavior.
%23238503: SHOEMAKER, SYDNEY. - Physical realization.
%2344386: SHONKOFF, JACK P. - Development of infants with disabilities and their families : implications for theory and service delivery.
%23207890: SHOOK, JOHN R. - (ed.) The Chicago school of functionalism.
%23107947: SHORE, ZACHARY. - Breeding Bin Ladens : America , Islam , and the future of Europe.
%23238272: SHORTO, RUSSELL. - Descartes' bones : a skeletal history of the conflict between faith and reason.
%23246743: SHOSTAK, G. SETH. & ALEX BARNETT. - Cosmic company : the search for life in the universe.
%23232869: SHOTWELL, JAMES T. - The long way to freedom.
%23191482: SHOULSON, JEFFREY S. - Milton and the Rabbis : hebraism, hellenism, & christianity.
%2335935: SHOWALTER, ELAINE. - Inventing herself : claiming a feminist intellectual heritage.
%23271487: SHRIGLEY, DAVID. - What the hell are you doing? : the essential David Shrigley.
%23252056: SHUBIK, MARTIN. - The Theory of Money and Financial Institutions (Volume 2).
%23252116: SHUBIK, MARTIN. - Game Theory in the Social Sciences, Vol. 1: Concepts and Solutions.
%23252072: SHUBIK, MARTIN. - The Theory of Money and Financial Institutions (Volume 1).
%23252111: SHUBIK, MARTIN. - A Game-Theoretic Approach to Political Economy.
%23134360: SHUFFELTON, F. (ED.) - The American Enlightenment.
%23212459: SHULL, TAD. - Redefining red and green : ideology and strategy in European political ecology.
%2328973: SHULMAN, JEFFREY - The constitutional parent : rights, responsibilities, and the enfranchisement of the child.
%23246583: SHULMAN, DAVID. - From hire to liar : the role of deception in the workplace.
%232545: SHULTZ, RICHARD H. - The secret war against Hanoi : Kennedy's and Johnson's use of spies, saboteurs, and covert warriors in North Vietnam.
%2330561: SHULTZ, WILLIAM J. - The humane movement in the United States, 1910-1922.
%2358692: SHUMSKY, NEIL LARRY. - The evolution of political protest and the Workingmen´s Party in California.
%2322749: SHUY, ROGER W. - The language of perjury cases.
%23139982: SHUY, ROGER W. - The language of sexual misconduct cases.
%239268: SHUY, ROGER W. - The language of bribery cases.
%23184768: SIAPNO, JAQUELINE AQUINO. - Gender, Islam, Nationalism and the State in Aceh: The Paradox of Power, Co-optation and Resistance.
%2360538: SIBER, HEINRICH. - Der Rechtszwang im Schuldverhältniss nach deutschem Reichsrecht.
%23248071: SIBLEY, CHARLES G. & BURT L. MONROE, JR. - Distribution and taxonomy of birds of the world.
%23156518: SICARI, STEPHEN. - Pound's epic ambition : Dante and the Modern world.
%23188875: SICCAMA, J.G. & J.Q.TH. ROOD (RED.) - Grenzen aan de Europese integratie : het Westerse antwoord aan Oost-Europa.
%23214629: SICCAMA, J. G. - Restructuring Armed Forces in East and West.
%23182703: SICCAMA, KORNELIS HENDRIKUS. - De annexatie van Bosnië-Hercegowina 5 October 1908 - 19 April 1909.
%23186930: SICHEL, KIM. - Germaine Krull : photographer of modernity.
%23148568: SICHER, EFRAIM - Beyond Marginality: Anglo-Jewish Literature after the Holocaust.
%23136527: SICHERER, CARL AUGUST XAVIER GOTTLIEB FRIEDRICH. - Lorelei : Plaudereien über Holland und seine Bewohner.
%23127472: SICKEL, THEODOR VON. - Liber diurnus Romanorum pontificum ex unico codice Vaticano denuo editus.
%23183167: SICMAN, GEORGE. - Openbare orde.
%23243519: SIDEL, MARK - The constitution of Vietnam : a contextual analysis.
%2377676: SIDGWICK, NEVIL VINCENT. - The electronic theory of valency.
%23137606: SIDHU, JATINDER S. - Organization Mission, Business Domain Orientation, and Performance. A conceptual and empirical inquiry.
%23262183: SIDORENKO, OLGA FERGUSON. - European asylum law and policy : the EU and Slovak perspectives.
%23148320: SIE, MAUREEN. - Justifying blame : why free will matters and why it does not.
%23214964: SIEBEN, RAYMOND & JACQUES ZILLER. - 1992: de gevolgen van EG beleid voor decentrale overheden in Nederland.
%2386046: SIEBER, ULRICH. - The International Handbook on Computer Crime: Computer-related Economic Crime and the Infringements of Privacy.
%23129042: SIEBERS, T. - The Ethics of criticism.
%234678: SIEBERT, HORST (ED.) - Trade and environment : a theoretical enquiry.
%2347326: SIEBESMA, PIETER. - Enige critische beschouwingen bij de bankwetten van 1948.
%23114758: SIEBOLD, CARL THEODOR & KÖLLIKER, ALBERT (EDS.). - Zeitschrift für Wissenschaftliche Zoologie. 13. Band.
%23172104: SIEBRAND, J.C. - Drammen over bomen, dromen over bos.
%236493: SIEBRAND, H.J. - Spinoza and the Netherlanders : an inquiry into the early reception of his philosophy of religion.
%23127474: SIEBS, BENNO EIDE. - Weltbild, symbolische Zahl und Verfassung.
%23270503: SIEDENTOPF, HEINRICH & JACQUES ZILLER (EDS.) - L'Europe des administrations? : la mise en oeuvre de la législation communautaire dans les états membres. Vol. I: Synthèses comparatives.
%23270506: SIEDENTOPF, HEINRICH & JACQUES ZILLER (EDS.) - Making European policies work : the implementation of Community legislation in the member states = L'Europe des administrations? : la mise en oeuvre de la législation communautaire dans les états membres. Vol. II: National reports = rapports nationaux.
%2378872: SIEGEL, HEINRICH. - Das Versprechen als Verpflichtungsgrund im heutigen Recht. Eine germanistische Studie.
%2341640: SIEGEL, RONALD K. - Intoxication : life in pursuit of artificial paradise.
%23217692: SIEGEL, JAMES T. - A new criminal type in Jakarta : counter revolution today.
%23181792: LILIANE SIEGEL. - La clandestine : twintig jaar in de ban van Jean-Paul Sartre.
%2377931: SIEGEL, C. - Lawrence among the women. Wavering boundaries in women's literary traditions.
%23188683: SIEGELE, ULRICH. - Bachs theologischer Formbegriff und das Duett F-Dur : ein Vortrag.
%23243827: SIEGELE, STARR. - Toiles for all seasons : French & English printed textiles.
%23127476: SIEGFRIED, C. - Philo von Alexandria als Ausleger des Alten Testaments.
%2381713: SIEGFRIED, WALTER. - Untersuchungen zur Staatslehre des Aristoteles.
%23231190: SIEGHART, PAUL. - The lawful rights of mankind : an introduction to the International Legal Code of Human Rights.
%23132958: SIEGHART, PAUL. - The International Law of Human Rights.
%23231732: SIEGMUND, JÖRG. - Opfer ohne Lobby? : Ziele, Strukturen und Arbeitsweise der Verbände der Opfer des DDR-Unrechts.
%23231290: SIEGMUND, JÖRG. - Opfer ohne Lobby? : Ziele, Strukturen und Arbeitsweise der Verbände der Opfer des DDR-Unrechts.
%2379559: SIEHR, KURT. - Private law in the international arena : from national conflict rules towards harmonization and unification : liber amicorum Kurt Siehr.
%23192763: SIEKMANN, ROBERT C.R. - Basic Documents on United Nations and Related Peace-Keeping Forces : with an appendix on UN military observer missions.
%2366564: SIEKMANN, ROBERT C.R. - Juridische aspecten van de deelname met nationale contigenten aan VN-vredesmachten (Nederland en Unifil).
%23213989: SIEMERINK, L.A.R. - De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten.
%2395584: SIEMSEN, A. - Goethe, Mensch und Kämpfer. Eine Einführung in sein Leben und Werk und eine Auswahl der Gedichte.
%2318187: SIER, A.A. C. - Cicero's somnium scipionis.
%23255979: SIERTSEMA, LODEWIJK HENDRIK. - De Jamin'sche interferentiaalrefractor en hiermede verrichte brekingsindices-bepalingen.
%23221018: SIESLING, MIRJAM. - Multiculturaliteit en verdediging in strafzaken : een onderzoek naar de manieren waarop in het Nederlandse strafrecht ruimte wordt gevonden voor het verwerken van de culturele achtergrond van de verdachte.
%23207581: SIEVEKING, KLAUS (ED.) - Das Kommunalwahlrecht für Ausländer
%23216428: SIFIANOU, MARIA. - Politeness phenomena in England and Greece : a cross-cultural perspective.
%2323923: SIFRY, MICAH L. - Wikileaks and the Age of Transparency
%2330864: SIGAL, LEON V. - Fighting to a finish: the politics of war termination in the United States and Japan, 1945.
%23226584: SIGERMAN, HARRIET. - The Columbia documentary history of American women since 1941.
%2343894: SIGMAN, MARIAN - Children with autism : a developmental perspective.
%23134494: SIGMAN, R. FRIEDMAN - These are Our Children. Jewish Orphanages in the United States, 1880-1925.
%23254096: SIGÚAN, MARISA UND KARL WAGNER (EDS.) - Transkulturelle Beziehungen : Spanien und Österreich im 19. und 20. Jahrhundert.
%23246828: SIGUR, HANNAH. - The influence of Japanese art on design.
%23127477: SIGWART, HEINRICH CHRISTOPH WILHELM. - Die Leibnizsche Lehre von der prästabilierten Harmonie, in ihrem Zusammenhange mit früheren Philosophemen betrachtet.
%23127478: SIGWART, HEINRICH CHRISTOPH WILHELM. - Der Spinozismus, historisch und philosophisch erläutert, mit Beziehung auf ältere und neuere Ansichten.
%23127479: SIGWART, HEINRICH CHRISTOPH WILHELM. - Über den Zusammenhang des Spinozismus mit der Cartesianischen Philosophie. Ein philosophischer Versuch.
%2378994: SIGWART, HEINRICH CHRISTOPH WILHELM. - Vergleichung der Rechts- und Staatstheorien des B. Spinoza und des T. Hobbes, nebst Betrachtungen über das Verhältnis zwischen dem Staat und der Kirche.
%23232985: SIHVONEN, TANJA - Players Unleashed!: Modding The Sims and the Culture of Gaming.
%23146562: SIJBRANDS, MARJA. - Strategische en logistieke besluitvorming. Een empirisch onderzoek naar informatiegebruik en instrumentele ondersteuning.
%23130885: SIJES, B.A. - Vervolging van Zigeuners in Nederland, 1940-1945.
%231780: SIJES, B.A. - Enkele marxistische opvattingen betreffende de verovering van de politieke macht in de laatste zeventig jaar.
%237920: SIJES, B.A. - De Februari-Staking, 25-26 Februari 1941.
%23160318: SIJMMONS, J.G. ... [ET AL.] - Maatschappelijk ondernemen in het bijzonder in de zorg.
%23160524: SIJMMONS, J.G. ... [ET AL.] - Verslag van de vergadering van de 'Vereeniging Handelsrecht' van 10 juni 2008 : maatschappelijk ondernemen in het bijzonder in de zorg, naar aanleiding van de voordrachten van prof. mr. J.G. Sijmons ... [et al.]
%23104536: SIJPESTEIJN, P.J. & K.A. WORP (EDS.) - Eine Steuerliste aus Pheretnuis (P. Pher).
%23114006: SIJPESTEIJN, P.J. - Penthemeros-Certificates in Graeco-Roman Egypt.
%23231264: SIJSTERMANS, J.J.G. - Premieheffing volksverzekering, werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet 2006.
%23244458: SIJTSEMA, JOHANNE CATHERINE. - De 17 keuren en de 24 landrechten in de Ommelander rechtshandschriften.
%23237426: SIJTSMA, WIL. - Stiel, stijl & styling.
%23232521: KO SWAN SIK (ED.), - Asian Yearbook of International Law, 1991.
%23180058: SIKDAR, SOUMYEN. - Principles of macroeconomics.
%23269087: SIKKEL, J.C. - Vrijmaking van den arbeid.
%23249082: SIKKELERUS, W.P. VAN. - Inkoop van eigen aandelen : civielrechtelijke en fiscale aspecten.
%23231998: SIKKES, J.H. - (red.) Ambtenarenrecht in beweging : beschouwingen over de rechtspositie van het overheidspersoneel in de jaren tachtig.
%2354289: SIKKES, J.H. - Medezeggenschap in overheidsdienst : geschiedenis, wettelijke voorschriften en praktijk : preadvies.
%23186400: SIKKES, P. & ZADEL. A. - Beknopt leerboek voor het gemeenterecht.
%23222116: SIKKES, P. & ZADEL. A. - Beknopt leerboek voor het gemeenterecht.
%23110342: SIKORA, JOSEPH J. - Theological reflections of a Christian Philosopher.
%2353804: SIKUTA, JÁN & EVA HUBÁLKOVÁ. - European Court of Human Rights : case-law of the grand-chamber 1998-2006.
%2379946: SILBERER, HERBERT. - Der Traum : Einführung in die Traumpsychologie.
%23197277: SILBERSCHATZ, AVI, PETER GALVIN & GREG GAGNE. - Applied operating system concepts : Windows XP update.
%23227146: SILBERSTERN, PHILIPP. - Die deformierbarkeit der Pupille und ihre Wertung als Todeszeichen.
%2317998: SILK, JOSEPH. - Cosmic enigmas.
%23238494: SILK, JONATHAN A. - Riven by lust : incest and schism in Indian Buddhist legend and historiography.
%23246705: SILK, JOSEPH. - On the shores of the unknown : a short history of the universe.
%23216829: SILLEVIS, JOHN. & HANS KRAAN. - De School van Barbizon : Franse meesters van de 19de eeuw.
%23173192: SILLEVIS SMITT, J.L.W. & G.J. WIARDA. - Dient de regeling van cassatie in burgerlijke zaken te worden gewijzigd en zo ja , in hoeverre en op welke wijze ? : preadviezen.
%23106408: SILLEVIS SMIT, J.L.W. (E.A.) - NAI 50 jaar : Arbitrage: in wiens handen?
%23216956: SILVA, PURNAKA LOHENDRA DE. - Political violence and its cultural constructions : representations & narrations in times of war.
%23272516: SILVER, MARK. - Purloined letters : cultural borrowing and Japanese crime literature, 1868-1937.
%23226440: SILVERBURG, SANFORD R. & REICH, BERNARD. - U.S. foreign relations with the Middle East and North Africa : a bibliography.
%23177573: SILVERBURG, SANFORD R. (ED.) - Palestine and international law : essays on politics and economics.
%2388782: SILVERENTAND, LARISSA (ED.) - Hoofdlijnen Wft. 2e druk.
%23251734: SILVERMAN, DAVID. - The theory of organisations : asociological framework.
%2363386: SILVERMAN, WILLA Z. - The Notorious Life of Gyp. Right-wing anarchist in Fin-de-Siècle France.
%23200612: SILVERSTEIN, HARVEY B - Superships and nation-states: The transnational politics of the Intergovernmental Maritime Consultative Organization.
%23190337: SILVESTRE, ARMAND. - Le nu au salon de 1896 (Champs-Élysées).
%23255975: SIM, MAY. - Remastering morals with Aristotle and Confucius.
%23184103: SIMAI, MIHÁLY. - Economic integration : concepts, theories and problems : [a selection from the papers contributed to the Fourth World Congress of Economists, held in Budapest, August 19-24, 1974].
%23218145: SIMBEYE, YITIHA. - Immunity and international criminal law.
%23155847: SIMBOLON, INDIRA JUDITKA. - Peasant women and access to land : customary law, state law and gender-based ideology : the case of the Toba-Batak (North Sumatra).
%2375869: SIME, M.E. & M.J. COOMBS (EDS.) - Designing for human-computer communication.
%2321597: SIMEON, JOEL BEN - The Ashkenazi Haggadah.
%2387314: SIMITIS, SPIROS. - Grundfragen der Produzentenhaftung.
%2382652: SIMMA, BRUNO (ED.) - The charter of the United Nations : a commentary.
%2373263: SIMMEL, GEORG. - Philosophische Kultur.
%23258498: SIMMEL, GEORG. - Philosophie des Geldes.
%23223770: SIMMEL, GEORG. - Einleitung in die Moralwissenschaft : eine Kritik der ethischen Grundbegriffe. Band 1.
%23268765: SIMMEL, GEORG. - Soziologie : Untersuchungen uber die Formen der Vergesellschaftung. 5. Auflage.
%2324696: SIMMONDS, N.E. - Central issues in Jurisprudence. Justice, law and rights. 3rd edition.
%23203632: SIMMONDS, KENNETH R. [ED.] - U.N. Convention on the Law of the Sea, 1982.
%23155019: SIMMONDS, N.E. - Central issues in Jurisprudence. Justice, law and rights.
%23197613: SIMMONS, MARY KATE (ED.) - Unrepresented Nations and Peoples Organization. Yearbook 1995.
%23252736: SIMMONS, RACHEL. - Odd girl out : the hidden culture of aggression in girls.
%2387026: SIMMONS, C.A. - Reversing the conquest : history and myth in nineteenth-century British literature.
%23236045: SIMON, HEINRICH & MARIE SIMON. - Geschichte der jüdischen Philosophie.
%23173883: SIMON, DIANE. - Hair : public, political, extremely personal.
%23238662: SIMON, BULMER, STEPHEN GEORGE & ANDREW SCOTT (ED.) - The United Kingdom and EC Membership Evaluated.
%23205442: SIMON, LINDA (ED.) - William James remembered.
%23243342: SIMON, PAUL. - Yield modeling for deep sub-micron IC design.
%2396281: SIMON, M. - Geschichte der Mathematik im Altertum in Aegypten, Mesopotamien, Indien, Hellas...
%2384522: SIMON, JULIAN L. - Good mood: the new psychology of overcoming depression.
%23155649: SIMON, JAMES F. - The Antagonists: Hugo Black, Felix Frankfurter and Civil Liberties in Modern America.
%23137849: SIMON, HEINRICH & MARIE SIMON. - Die Alte Stoa und Ihr Naturbegriff. Ein Beitrag zur Philosophiegeschichte des Hellenismus.
%23125327: SIMON-SCHAEFER, R. & ZIMMERLI, W. CH. - Theorie Zwischen Kritik und Praxis. Jurgen Habermas und die Frankfurter Schule.
%23131403: SIMON, JOAN (ED.) - Alice Guy Blaché : cinema pioneer.
%23244922: SIMON, DIETER (ED.) - Fontes Minores 7.
%2397877: SIMON, RENÉE. - Henry de Boulainviller. Oeuvres philosophiques. Tome II.
%2350673: SIMON, HENK. - Publiekrecht of privaatrecht? : een geschiktheidsonderzoek aan de hand van het nutsmaximalisatiebeginsel toegespitst op het gebruik van het privaatrecht door het bestuur.
%2345741: SIMON, RACHEL. - Change Within Tradition Among Jewish Women in Libya.
%23136973: SIMON, HERBERT A. - Models of discovery and other topics in the methods of science.
%2386467: SIMON, WALTER. - Der Verlust des Ehegattenerbrechts durch § 1933 BGB. Die Gesetzgeberische Problematik - Einzelfragen - Gesamtbetrachtung.
%23244919: SIMON, DIETER (ED.) - Fontes Minores 5.
%23244920: SIMON, DIETER (ED.) - Fontes Minores 6.
%23244991: SIMON, DIETER & SP. TROIANOS (ED.) - Das Novellensyntagma des Athanasios von Emese.
%23215724: SIMON, FREDERIK WILLEM. - Boeren en wevers. Een sociaal-geographische monographie van de ontwikkeling en organisatie van het productieproces in het gebied van Helmond.
%23269897: SIMONDS, A.P. - Karl Mannheim's Sociology of Knowledge.
%23100876: SIMONET, F.J. - Descripción del reino de Granada, sacada de los autores arábigos, 711-1492.
%23100878: SIMONET, F.J. - Glosario de voces ibéricas usadas entre los Mozárabes de España.
%23100879: SIMONET, F.J. - Historia de los Mozárabes de España, 700-1500.
%2322632: SIMONI, ANNA E.C. - Publish and be free : a catalogue of clandestine books printed in the Netherlands 1940-1945 in the British Library.
%23121410: SIMONIS, WALTER. - Der verständige Umgang mit der Welt. Differenz und Vermittlung von Theorie und Erfahrung in Erkenntnis und Wissenschaft. Propädeutische Analysen.
%2397416: SIMONIS, J., A. HEMERIJCK & P. LEHNING (RED). - De staat van de burger: beschouwingen over hedendaags burgerschap.
%23255763: SIMONIS, JOA. - Lexicon manuale Hebraicum et Chaldaicum in Veteris Testamenti libros. Ed. 4a.
%23125791: SIMONS, DAVID. - Strafrechtelijke gevallen : verzameling te gebruiken bij het universitaire onderwijs.
%23248853: SIMONS, TH.G.M. (E.A.) - De voorlopige voorziening in het bestuursrecht : preadviezen.
%23258521: SIMONS, TH.G.M. (E.A.) - De voorlopige voorziening in het bestuursrecht : verslag van de algemene vergadering gehouden op 12 mei 2006 ter behandeling van de preadviezen.
%23261047: SIMONS, SANDER. - Het absolute anti-gedoogboek : waarom het gedogen in Nederland ten dode is opgeschreven.
%2383386: SIMONS, DAVID. - De vrijheid van drukpers i.v.m. het Wetboek van Strafrecht.
%2381634: SIMONS, L. - Studies over Vondel's Gysbreght en over Nationaal Leven. 1891-1902.
%238041: SIMONS, DAVID. - Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht. 2 Dln.
%237723: SIMONS, DAVID. - Problemen van het strafrecht.
%237107: SIMONS, DAVID. - Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht.
%237061: SIMONS, C.H.F. - Marine Justitie. Ontwikkelingen in de strafrechtspleging bij de Nederlandse Zeemacht gedurende de 2e helft van de 18e en het begin van de 19e eeuw.
%2357984: SIMONS, TH.G.M. - De rechterlijke organisatie in Nederland.
%23264093: SIMONS, PIETER. - Johan de Witt en zijn tijd : in drie deelen.
%23264091: SIMONS, PIETER. - Johan de Witt en zijn tijd : in drie deelen.
%23224014: SIMONT, LUCIEN. - Liber amicorum Lucien Simont.
%23195135: SIMONTON, DEAN KEITH. - Great flicks : scientific studies of cinematic creativity and aesthetics.
%23154082: SIMONTON, DEBORAH. - A History of European Women's Work: 1700 to the present.
%23262971: SIMONTON, DEAN KEITH. - Genius, creativity, and leadership : historiometric inquiries.
%2357771: SIMONTON, DAVID KEITH. - Psychology, science, and history. An introduction to historiometry.
%23246959: SIMPLICIUS. - On Aristotle's On the Heavens 1.1-4
%23228391: SIMPSON, BRIAN. - Children and television
%23211556: SIMPSON, TONY.. - Indigenous Heritage and Self-Determination.
%23138757: SIMPSON, PETER - The Independent Highland Companies, 1603-1760.
%2370373: SIMPSON, WILLIAM - The Prince: The Secret Story of the World's Most Intriguing Royal, Prince Bandar bin Sultan.
%23132132: SIMPSON, BRIAN. - Children and television.
%23240897: SIMPSON, MARC, ANDREA HENDERSON & SALLY MILLS. - Expressions of place : the art of William Stanley Haseltine.
%23239589: SIMPSON, MATTHEW. - Rousseau : a guide for the perplexed.
%23239309: SIMPSON, MATTHEW. - Rousseau : a guide for the perplexed.
%2364605: SIMS, REGINALD W. (ED.) - Key works to the fauna and flora of the British Isles and north-western Europe.
%2360076: SIMSA, CHRISTIANE ELISABETH. - Die gerichtliche und aussergerichtliche Regulierung von Verkehrsunfällen in Deutschland und den Niederlanden.
%23129292: SIMSEK, S.G. - Het besturen van levensvatbare organisaties.
%23127594: SIMSON, PAUL. - Geschichte der Stadt Danzig bis 1626.
%23224454: SINA, STEPHAN. - Der völkerrechtliche Status des Westjordanlandes und des Gaza-Streifens nach den Osloer Verträgen = The status of the Westbank and the Gaza Strip under public international law after the Oslo Accords (English summary).
%2378996: SINAUER, ERIKA. - Der Schlüssel des sächsischen Landrechts.
%23136827: SINAY, HÉLÈNE. - La grève. (Traité de droit du travail publié, 6).
%23129934: SINCLAIR, BARBARA - Unorthodox Lawmaking: new Legislative Processes in the U.S. Congress.
%2330672: SINCLAIR, TIMOTHY J. - The New Masters of Capital: American Bond Rating Agencies and the Politics of Creditworthiness (Cornell Studies in Political Economy).
%23154414: SINCLAIR, T.A. - A History of Greek Political Thought.
%23230662: SINCLAIR, SAMUEL JUSTIN. - The Psychology of Terrorism Fears.
%23224159: SINCLAIR, ANDREW. - Dylan the bard : a life of Dylan Thomas.
%23203542: SINCLAIR, KEITH V. - Tristan de Nanteuil. Thematic infrastructure and literacy creation. (= Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, Band 195.)
%2319799: SINDEREN, JARIG VAN. - Belastingheffing, economische groei en belastingopbrengst : een evaluatie aanbodeconomie.
%2337997: SINDEREN, JARIG VAN. - Jarig van Sinderen: twee decennia tussen wetenschap en beleid.
%23215819: SINDRAM, EMILE D.A. - Onderzoekingen over de biologische reiniging van zwemwater.
%23121414: SINGELING, C.B.F. - Gezellige schrijvers : aspecten van letterkundige genootschappelijkheid in Nederland, 1750-1800.
%2335369: SINGELS, HAN. - INDRUK Amsterdam 5757.
%2388579: SINGER-DEKKER, H. - Justitiële documentatie en de verklaring omtrent het gedrag.
%2319022: SINGER, PETER (ED.) - A companion to ethics.
%23187368: SINGER, ISAAC BASHEWITZ. - Een heerlijke dag : mijn jeugdjaren in Warschau.
%23146737: SINGER, IRVING - Reality Transformed: film as Meaning and Technique.
%23174782: SINGER, PETER. - Marx.
%23132350: SINGER-DEKKER, H. - Justitiële Documentatie en de Verklaring omtrent het Gedrag.
%2375985: SINGER, JOSEPH WILLIAM. - Property law : rules, policies, and practices.
%23213120: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - Shosha : roman.
%2359163: SINGER, PETER. - Hegel. [Kopstukken filosofie].
%23172786: SINGER, SEYMOUR JONATHAN. - The splendid feast of reason.
%2339950: SINGER-DEKKER, H. - Justitiële Documentatie en Antecedentenonderzoek.
%23248167: SINGER, IRVING - Three philosophical filmmakers : Hitchcock , Welles , Renoir.
%23160681: SINGER, HANS ... [ET AL.] - TRIPS, the Uruguay Round and third world interests.
%237777: SINGER-DEKKER, H. - Dienstverlening.
%2376346: SINGER, A. - The Subject as Action. Transformation and Totality in Narrative Aesthetics.
%2359134: SINGER, PETER. - Marx. [Kopstukken filosofie].
%2369834: SINGER, M. & B.S. COHN (ED.). - Structure and change in Indian society.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

5/9