Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23146526: SNEEP, ANCO G. - Innovation management in the Dutch Agro/Food industry. An empirical factor analysis.
%2363979: SNEIDERMAN, BARNEY - Warriors Seven : seven American Commanders, seven Wars, and the irony of battle.
%23154279: SNEL, E., J. DE BOOM, J. BURGERS & G. ENGBERSEN - Migratie, Integratie en Criminaliteit. Migranten uit Voormalig Joegoslavië en de Voormalige Sovjet-Unie in Nederland.
%2318715: SNEL, BERT. - Kijken in de rechtszaal : een observatieonderzoek naar buiten-juridische faktoren die ter zitting het vonnis van de politierechter beïnvloeden.
%23120036: SNELDERS, H.A.M. (ED.) - The Letters from Gerrit Jan Mulder to Justus Liebig (1838-1846).
%23259555: SNELDERS, H.A.M. - Het gezelschap der Hollandsche scheikundigen : Amsterdamse chemici uit het einde van de achttiende eeuw.
%2348901: SNELLEN, H.A. - Two pioneers of electrocardiography. The correspondence between W. Einthoven and T. Lewis from 1908-1926.
%2350350: SNELLEN, I.TH.M. - Domeinconflicten tussen recht en beleid. Rede.
%23168176: SNELLEN, I.TH.M. & W.B.H.J. VAN DE DONK (EDS.) - Public Administration in an Information Age. A Handbook.
%2338015: SNELLEN, H.A. - History of cardiology : a brief outline of the 350 years' prelude to an explosive growth.
%23121612: SNELLEN, H.A. - E.J. Marey and cardiology. Physiologist and pioneer of technology (1830-1904).
%23155741: SNELLER, Z.W. & W.S. UNGER (EDS.) - Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Frankrijk. Eerste Deel 753-1585.
%23172439: SNELLER, Z.W. - Opzoomer en Fruin
%23180016: SNETHLAGE, J.L. - David Hume.
%23256832: SNG, ZACHARY. - The rhetoric of error from Locke to Kleist.
%23130361: SNIDER, ALVIN - Origin and authority in Seventeenth-Century England: Bacon, Milton, Butler.
%23223361: SNIDER, LARRY. - A world away : portraits from China Tibet Bhutan and Ladakh.
%23224308: SNIDERMAN, PAUL M. ... [ET AL. - The outsider : prejudice and politics in Italy.
%2323549: SNIDERMAN, PAUL M. - The Scar of Race
%23251737: SNIDERMAN, PAUL M., RICHARD A. BRODY & PHILIP E. TETLOCK. - Reasoning and choice : explorations in political psychology.
%2366973: SNIDERMAN, PAUL M. - The clash of rights : liberty, equality, and legitimacy in pluralist democracy.
%2370270: SNIJDER, M.A. - De invloed van de fiscus op het midden- en kleinbedrijf.
%2368598: SNIJDER VAN WISSENKERKE, F.W.J.G. - Privilegien in het stuk van belastingen.
%2326753: SNIJDERS, W.L. - Mededinging en mededingingsrecht.
%2344824: SNIJDERS, H.J. - (red.). Overheidsrechter gepasseerd : conflictbeslechting buiten de overheidsrechter om. Opstellen t.g.v. het 25-jarig bestaan Fac. der rechtsgeleerdheid van de Erasmus Univ. Rotterdam.
%23213308: SNIJDERS, W. - De betrekkelijke waarde van de wet in euroland.
%23171652: SNIJDERS, H.J. & A. WENDELS. - Civiel appèl. 3e druk.
%23106420: SNIJDERS, H.J. & A. WENDELS. - Civiel appèl. 2e druk.
%23142774: SNIJDERS, H.J. & E.B. RANK-BERENSCHOT. - Goederenrecht.
%23107693: SNIJDERS, H.J. (E.A.) - Nederlands burgerlijk procesrecht.
%23186072: SNIJDERS, H.J. & A. WENDELS. - Civiel appèl.
%2342555: SNIJDERS, G.M.F. - Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht : Deel 7: Bijzondere overeenkomsten; Deel III: Pacht.
%2355245: SNIJDERS, H.J. - Retrocipatie.
%2372279: SNIJDERS, H.J. & M. YNZONIDES (EDS.). - Role and organization of judges and lawyers in contemporary societies. The Ninth World Conference on Procedural Law. Netherlands National Reports.
%2357991: SNIJDERS, H.J. & E.B. RANK-BERENSCHOT. - Goederenrecht.
%23262410: SNIJDERS, H.J. & A. WENDELS. - Civiel appèl. 4e druk.
%23188281: SNIJDERS, C.J. & R. DUFOUR. - De mobilisatiën bij de groote europeesche mogendheden in 1914 en de invloed van de generale staven op het uitbreken van den wereldoorlog : bijdrage tot het onderzoek naar de oorzaken van den wereldoorlog.
%23185958: SNIJDERS, H.J, R.B. GERRETSEN & A.S. RUEB. - Burgerlijk procesrecht.
%23182489: SNIJMAN, FREDERICK JOHANNES. - Literêre styl met die oog op stylonderzoek.
%23141418: SNODGRASS, M.E. - Encyclopedia of satirical literature.
%2320872: SNODIN, DAVID. - A mighty ferment : Britain in the age of revolution 1750-1850.
%23246723: SNOW, STEPHANIE J. - Blessed days of anaesthesia : how anaesthetics changed the world.
%23222313: SNOW, STEPHANIE J. - Blessed days of anaesthesia : how anaesthetics changed the world.
%23144880: SNYDER, FRANCIS (ED.) - European Community Law. 2 Vols.
%2384424: SNYDER, WILLIAM L. - Collection of arguments and speeches before courts and juries.
%23236364: SNYMAN, C.R. - Strafreg
%23261732: SNYMAN, C.R. - Strafreg
%23174761: SO, ALVIN Y. - The Chinese Triangle of Mainland China, Taiwan, and Hong Kong: Comparative Institutional Analyses (Contributions in Sociology).
%23130335: SO, ALVIN Y. - The South China Silk District: Local Historical Transformation and World-System Theory.
%23210557: SOARES, MARIO. - De oceaan, onze toekomst.
%23252258: SOARES, BENJAMIN F. - Islam and the prayer economy : history and authority in a Malian town.
%2382922: SOBEL, LESTER A. (ED.) - Political terrorism.
%2325909: SOBEL, ZVI & BENJAMIN BEIT-HALLAHMI. - Tradition, innovation, conflict : jewishness and judaism in contemporary Israel.
%23262963: SOBER, ELLIOTT & DAVID SLOAN WILSON - Unto others : the evolution and psychology of unselfish behavior.
%2369024: SOBOTTA, JOH. - Histologie und mikroskopische Anatomie. 1. Teil: Lehrbuch; 2. Teil: Atlas.
%23159874: SOBOUL, ALBERT. - Understanding the French Revolution.
%23211899: SOCIAL HISTORY BULLETIN 1937, NO. 2. - Bulletin of the International Institute for Social History Amsterdam, 1937, Nr.2.
%2329675: SOCIAL, AND STATISTICAL SCIENCES COMMITTEE ON AIDS RESEARCH AND THE BEHAVIORAL - Evaluating AIDS Prevention Programs:: Expanded Edition.
%23231885: ALLGEMEINER ENTSCHÄDIGUNGSFONDS FÜR OPFER DES NATIONALSOZIALISMUS = GENERAL SETTLEMENT FUND FOR VICTIMS OF NATIONAL SOCIALISM. - Entscheidungen der Schiedsinstanz für Naturalresitution. Band 2 = Decisions of the Arbitral Panel for In Rem Restitution. Volume 2.
%2370036: [AMERICAN CHEMICAL SOCIETY - Use of sugars and other carbohydrates in the food industry.
%2375599: [AMERICAN CHEMICAL SOCIETY - Physical functions of hydrocolloids.
%2376498: GROTIUS SOCIETY. - Problems of public and private international law.
%2339878: EAST AFRICAN LAW SOCIETY. - The constitutional law digest.
%2320414: ROYAL STATISTICAL SOCIETY. - Annals of The Royal Statistic Society, 1834-1934.
%23127640: SODARO, MICHAEL J. - Moscow, Germany, and the west from Khrushchev to Gorbachev.
%2331267: SODDY, FREDERICK. - The Interpretation of the Atom.
%23174324: SÖDERSTRÖM, LARS (ED.) - Social insurance : papers presented at the 5th Arne Ryde Symposium : Lund, Sweden, 1981.
%23151852: SOECKNICK, GERDA. - Religiöser Sozialismus der neuerer Zeit unter besonderer Berücksichtigung Deutschlands.
%2316935: SOEDARMO, R. - In de wereld maar niet van de wereld. Een studie over de grondgedachten van de theologie van Friedrich Gogarten.
%23211936: SOEDERBERG, SUSANNE - The Politics of the New International Financial Architecture: Reimposing Neoliberal Domination in the Global South.
%2371113: SOEK, JANWILLEM. - The strict liability principle and the human rights of the athlete in doping cases.
%23163543: SOENEN, L.A. - Valutabeheer.
%23216584: SOEST, HENDRIK WILLEM VAN. - De civielrechtelijke eggue- (garantieovereenkomst) in de Griekse papyri uit het Ptolemaeïsche tijdvak.
%233688: SOEST, A.J. VAN. - De regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (Art. 15 Wet Vpb 1969). Hed. Diss.
%23165215: SOEST-ZUURDEEG, L.J. VAN. - La 'Lectura' sur le titre De Actionibus (Inst. 4,6) de Jacques de Revigny. Edition du texte, précédée de prolégomènes.
%23146938: SOEST, A.J. VAN. - Belastingen: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, Nederlands Standaardverdrag.
%23107511: SOEST, A.J. VAN. - Belastingen : inkomstenbelasting, vermogensbelasting, vennootschapsbelasting, besluit voorkoming dubbele belasting 1989, Nederlands standaardverdrag.
%23197492: SOEST, MARIE I. VAN & PH. VAN HINSBERGEN (EDS.) - Indices van persoons- en plaatsnamen op de grafel?kheidsrekeningen van Holland, Zeeland en Henegouwen.
%2320150: SOEST, JAN JACOB VAN. - Een bijdrage tot de kennis van de beteekenis der Nederlandsche beleggingen in buitenlandsche fondsen voor de volkswelvaart.
%23184087: SOEST, JAN JACOB VAN. - Een bijdrage tot de kennis van de beteekenis der Nederlandsche beleggingen in buitenlandsche fondsen voor de volkswelvaart.
%2315950: SOEST, J. VAN & G.W. VAN DER WOERDT. - Vervreemding als belastbaar feit; in het bijzonder in de inkomstenbelasting. Preadviezen.
%2320138: SOET, FRANS DIRK DE. - Puritan and royalist literature in the seventeenth century.
%23102044: SOETEMAN, A. (ED.) - Pluralism and Law. Proceedings of the 20th IVR World Congress Amsterdam, 2001. Volume 2 : State, nation, community, civil society.
%23159840: SOETEMAN, A. & P.W. BROUWER (EDS.) - Logica en recht.
%2357987: SOETEMAN, A. (ED.) - Om de norm : een kwestie van regels en handhaving.
%2351688: SOETEMAN, FRED - Buurman... jij?! : waargebeurde misdaadverhalen.
%23186225: SOETEMAN, AREND. - De droom van recht : zijn rechten nog van deze eeuw?
%23152251: SOETEMAN, A. (ED.) - Tussen vrijheid en onvrijheid : op het grensvlak van strafrechtspleging en psychiatrie.
%23252702: SOETEMAN, AREND. - Praktische rechtsfilosofie.
%23144788: SOETEMAN, A. (ED.) - Pluralism and Law.
%236689: SOETEMAN, AREND. - Norm en Logica : opmerkingen over logica en rationaliteit in het normatief redeneren met name in het recht.
%23243229: SOETEMAN, A. (ED.) - Pluralism and Law. Proceedings of the 20th IVR World Congress Amsterdam, 2001. Volume 3 : Global Problems.
%23243230: SOETEMAN, A. (ED.) - Pluralism and Law. Proceedings of the 20th IVR World Congress Amsterdam, 2001. Volume 4 : Legal reasoning.
%2383283: SOETEMAN, A. & E.A. HUPPES-CLUYSENAER & L.K. VAN ZALTBOMMEL. - Taalbeheersing voor juristen.
%23236043: SOETENDORP, JAAP. - Symboliek der Joodse religie : beschrijving en verklaring der gebruiken in het Joodse leven.
%2325701: SOETENHORST-DE SAVORNIN LOHMAN, J. - Kwaad dat mag? Strafrechtspleging tussen traditie en vernieuwing.
%2382220: SOETENHORST-DE SAVORNIN LOHMAN, J. ... [ET AL. - Deregulering : preadviezen.
%23118086: SOETENHORST, W.J. - Bescherming van de uitgeefprestatie. Een onderzoek naar het functioneren van het uitgeefovereenkomstenrecht in Nederland en Duitsland met aandacht voor de situatie in Groot-Brittanië.
%2316877: SOETENHORST-DE SAVORNIN LOHMAN, J. - Dwang om Bestwil.
%23252027: SOETENHORST-DE SAVORNIN LOHMAN, J. - Doe wel en zie om : maatschappelijke hulpverlening in relatie tot het recht.
%23110100: SOETENHORST, W.J. - Bescherming van de uitgeefprestatie. Een onderzoek naar het functioneren van het uitgeefovereenkomstenrecht in Nederland en Duitsland met aandacht voor de situatie in Groot-Brittanië.
%23207636: SOETERIK, ROBERT (ED.) - De verwoesting van Palestina.
%23126454: SOETEVENT, ADRIAAN R. - Social interactions and economic outcomes.
%23185507: SOEYA, YOSHIHIDE. - Japan's economic diplomacy with China, 1945-1978.
%2342002: SOGLIA, JOANNIS. - Institutiones juris publici et privati ecclesiastici.
%23225804: SOGNER, SOLVI. - Making Sense of Global History.
%2379002: SOHM, RUDOLF. - Das Recht der Eheschliessung aus dem deutschen und kanonischen Recht geschichtlich entwickelt. Eine Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis der kirchlichen Trauung zur Zivilehe.
%2364209: SOHM, RUDOLF. - Institutionen. Geschichte und System des römischen Privatrechts.
%2379000: SOHM, RUDOLF. - Wesen und Voraussetzungen der Widerspruchsklage.
%23219257: SOHM, PHILIP L. - The artist grows old : the aging of art and artists in Italy , 1500-1800.
%23109598: SOHN, LOUIS B. (ED.) - International Organisation and Integration. Student edition.
%23117341: SOHN, WALTER. - Der soziale Konflikt als ethisches Problem.
%2367275: SOHN, LOUIS B. & THOMAS BUERGENTHAL. - International protection of human rights.
%23223651: SOHN, LOUIS B. (ED.) - Basic documents of African regional organizations. 4 Vols.
%2339521: SÖHNGEN, F.A. - De Nationaliteit van de Gehuwde Vrouw.
%2319903: SÖHNGEN, CORNELIS IOANNIS. - De medii aevi puerorum institutione in occidente.
%23142817: SOJCHER, JACQUES. - La question et le sens : esthétique de Nietzsche.
%23149734: SOKAL, MICHAEL M. (ED.) - Psychological Testing and American Society. 1890-1930.
%23219160: SOKOLOWSKI, PAUL. - Die Philosophie im Privatrecht. Band I: Sachbegriff und Körper in der klassischen Jurisprudenz und der modernen Gesetzgebung; Band 2 : Der Besitz im klassischen Recht und dem deutschen bürgerlichen Gesetz.
%23191768: SOL, ELS & ARIE GLEBBEEK. - Arbeidsvoorziening als onderhandelend bestuur : de positie van derde-belanghebbenden in een tripartite structuur.
%23225108: SOL, ELS & H. VAN VELDHUIZEN. - Arbeidsvoorziening per convenant.
%2359768: SOL, CHRIS. - Thorbecke en Leiden : student, hoogleraar en raadslid (1817-1850).
%23140128: SOL, ELS. - Arbeidsvoorzieningsbeleid in Nederland : de rol van de overheid en de sociale partners.
%2369989: SOLAN, LAWRENCE. - The language of judges.
%23197517: SOLAÚN, MAURICIO. - U.S. intervention and regime change in Nicaragua.
%2386644: SOLDAT, O. - Autobelastingen.
%23117651: SOLINGE, GERARD VAN. - Grensoverschrijdende juridische fusie : beschouwingen aan de hand van de derde en tiende EEG-richtlijn inzake het vennootschapsrecht.
%23230599: SOLINGER, RICKIE - Pregnancy and Power: A Short History of Reproductive Politics in America.
%2351762: SOLLIE, HENDRIK - Joint investigation teams : lessons learned.
%23169108: SOLLITT, EDNA RICHOLSON. - Dufay to Sweelinck; Netherlands masters of music .
%23151420: SOLLORS, WERNER (ED.) - Interracialism: Black-White Intermarriage in American History, Literature, and Law.
%23102493: SOLMSEN, F. - [alpha][iota][sigma][theta][eta][sigma][iota][sigma] in Aristotelian and Epicurean Thought.
%23102494: SOLMSEN, F. - Cleanthes or Posidonius? The Basic of Stoic Physics.
%23102495: SOLMSEN, F. - Electra and Orestes : three Recognitions in Greek Tragedy.
%23102496: SOLMSEN, F. - The Eleatic One in Melissus.
%23235143: SOLNIT, ALBERT J. - When home is no heaven : child placement issues.
%23139215: SOLNIT, A.J. A.O. (EDS.) - The psychoanalytic study of the child. Vol. 49.
%23262976: SOLNIT, ALBERT J., DONALD J. COHEN & PETER B. NEUBAUER - The many meanings of play : a psychoanalytic perspective
%23178773: SOLO, ROBERT A. - Economic organizations and social systems.
%23177562: SOLOMON, JULIE ROBIN. - Objectivity in the making : Francis Bacon and the politics of inquiry.
%23228722: SOLOMON, ROBERT C. - Living with Nietzsche : what the great immoralist has to teach us.
%23241722: SOLOMON, MIRIAM. - Social empiricism.
%23255220: SOLOMON, ROBERT C. & KATHLEEN M. HIGGINS (EDS.) - Reading Nietzsche.
%23187877: SOLOMON, HARRY M. - The rise of Robert Dodsley : creating the new age of print.
%23210715: SOLOVEV, VLADIMIR. - Zhirinovsky : Russian fascism and the making of a dictator.
%2380898: SOLOWAY, RICHARD A. - Demography and degeneration : eugenics and the declining birthrate in twentieth-century Britain.
%23242264: SOLSO, R.L. (ED.) - Mind and Brian Sciences in the 21st Century.
%23143331: SOLTERER, HELEN - The Master and Minerva : disputing Women in French Medieval Culture.
%2363003: SOLTESZ, IVAN - Diversity in the Neuronal Machine: Order and Variability in Interneuronal Microcircuits.
%2397019: SOLTOW, LEE. - Distribution of wealth and income in the United States in 1798.
%23146686: SOLYOM, BROUWEN & GARRET. - Fabric traditions of Indonesia.
%23243511: SOMARRIBA-SALAZAR, JAIME. - Les limites entre le Nicaragua et le Honduras.
%2322703: SOMBART, WERNER. - Die deutsche Volkswirtschaft im neunzehnten Jahrhundert und im Anfang des 20. Jahrhunderts.
%2336681: SOMBART, WERNER. - Der proletarische Sozialismus (Marxismus).
%23156135: SOMEREN, T.C.R. VAN. - Innovatie, Emulatie en tijd. De rol van de organisatorisceh vernieuwingen in het economische proces.
%23206586: SOMERMEIJER, WILLEM HENDRIK. - Inkomensongelijkheid : een analyse van spreiding en scheefheid van inkomensverdelingen in Nederland.
%2318313: SOMERMEYER, W.H. & R. BANNINK. - A consumption-savings model and its applications.
%23148416: SOMERS, JAN A. - De VOC als volkenrechtelijke actor = The (Dutch) East India Company as an actor in international law.
%23211115: SOMERSET, ANNE. - Elizabeth I.
%23197476: SOMERSET, ANNE. - The Affair of the Poisons : murder, infanticide and satanism at the court of Louis XIV.
%23183574: SOMMER, AGNES. - Houden van Afrikanen : enerverende reiservaringen.
%2379950: SOMMER, ROBERT - Grundzüge einer Geschichte der deutschen Psychologie und Aesthetik von Wolff-Baumgarten bis Kant-Schiller.
%23111266: SOMMER, ARTHUR. - Friedrich Lists System der politischen Ökonomie.
%23254851: SOMMER, LOUISE. - Die österreichischen Kameralisten in dogmengeschichtlicher Darstellung.
%2362086: SOMMER, MARTIN - Onder onderwijzers en andere gemengde berichten.
%2379003: SOMMER, FRANZ. - Kritischer Realismus und positive Rechtswissenschaft. Beiträge zum Problem der Rechtswissenschaft als Realwissenschaft. 1. (einziger) Band: Das Reale und der Gegenstand der Rechtswissenschaft.
%2379005: SOMMER, LOUISE. - Die österreichischen Kameralisten in dogmengeschichtlicher Darstellung.
%23202666: SOMMERHALDER, RUDOLF AUGUST. - Comparing individual income tax reforms: a Dutch perspective.
%2379007: SOMMERLAD, THEO. - Die Rheinzölle im Mittelalter.
%2379948: SÖMMERRING, S.TH. - Über das Organ der Seele.
%23183387: SOMOL, ROBERT. - Autonomy and ideology : positioning an avant-garde in America.
%23237710: SOMSEN, J.; J.A. BOVENBERG & B.C. VAN BEERS. - Humane biotechnologie en recht : preadviezen.
%23213318: SOMSEN, HAN. - Regulating modern biotechnology in a global risk society : challenges for science , law and society.
%2349037: SON, B.H. - Science and person : a study on the idea of philosophy as rigorous science in Kant and Husserl.
%23223542: SON, DICK W. L. VAN - Livius' behandeling van de Bacchanalia.
%23170597: SON, DICK W. L. VAN - Livius' behandeling van de Bacchanalia.
%23203929: SONDAAL, HENRICUS HERMANUS MARIA. - De Nederlandse verdragspraktijk.
%23102498: SONDAAR, P.Y. - The Osteology of the Manus of Fossil and Recent Equidae with Special Reference to Phylogeny and Function.
%23232207: SONDEREN, J.C.M. VAN. - Fiscale aspecten van opties.
%23193326: SONDEREN, J.C.M. VAN. - Fiscale aspecten van opties.
%2374249: SONDEREN, J.C.M. VAN. - De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting.
%23217537: SONENSCHER, MICHAEL. - Before the deluge : public debt, inequality, and the intellectual origins of the French Revolution.
%23218241: SONNDORFER, RUDOLF. - Der internationale Eierhandel.
%23243607: SONNE, WOLFGANG. - Representing the State. Capital city planning in the early twentieth century.
%2312363: SONNEKUS, JEAN CHRISTOPH. - Die privaatregtelike beskerming van die huwelik.
%23240940: SONNEKUS, J.C. - Ongegronde verryking in die Suid-Afrikaanse reg.
%23227437: SONNENBERGER, HANS JÜRGEN & AUTEXIER, CHRISTIAN. - Einführung in das französische Recht.
%2379009: SONNENFELS, JOSEPH VON. - Politische Abhandlungen.
%2315873: SONNTAG, WILHELM HANS VON. - Die Staatsauffassung Carl Ludwig v. Hallers. Ihre metaphysishe Grundlegung und ihre politische Formung.
%23204048: SONSBEECK, JOZEF FERDINAND MARCEL VAN. - Houvast in de relatie : een vergelijkend onderzoek naar bedrijfsrelaties = Retaining relationships : a comparative study of interfirm relationships.
%2326754: SOONS, A.L.M. - Ontwikkelingen in het huwelijksvermogensrecht.
%2310804: SOONS, A.L.M. - Twee kapiteins op één schip.
%23257897: SOONTIËNS, FRANCISCUS JACOBUS KAREL JOZEF.J - Evolutie en finaliteit : een historische en wijsgerige analyse van een vervreemde relatie.
%23175875: SOPER, PHILIP. - The ethics of deference : learning from law's morals.
%2342339: SOPHOCLES - Oedipus at Colonus.
%2392758: SOPP, A. - Suggestion und Hypnose : ihr Wesen, ihre Wirkungen und ihre Bedeutung als Heilmittel.
%23152338: SOPPER, A.J. DE. - David Hume's Kenleer en Ethiek. Eerste, inleidende deel : van Bacon tot Hume.
%23172059: SORBI, ANDREA, - Complexity, logic, and recursion theory.
%2359165: SORELL, TOM. - Descartes. [Kopstukken filosofie].
%23219038: SORENSEN, DIANA. - Facundo and the construction of Argentine culture [electronic resource].
%2392617: SORENSEN, MAX (ED.). - Manual of public international law.
%23222980: SORENSEN, THEODORE C. - Decision-making in the White House : the olive branch or the arrows.
%23110105: SORGDRAGER, WINNIE. - Een verantwoordelijke minister : opstellen over justitie en politiek.
%23237781: SORGE, FRIEDRICH VAN. - Proeve, om te geraken tot een nieuwe, algemeene wetgeving op het armwezen, in Nederland.
%23428: SORIANO, MIGUEL VIRGÓS & ELENA RODRÍGUEZ PINEAU. - Espacio judicial europeo en materia civil y mercantil : jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
%23254203: SORIN, GERALD. - The prophetic minority : American Jewish immigrant radicals, 1880-1920.
%23172574: SORIN, GERALD. - A time for building : the third migration , 1880-1920.
%23233754: SORKIN, MICHAEL. - Michael Sorkin Studio : wiggle.
%23144714: SORMAN, GUY. - En attendant les barbares.
%23135057: SOROKIN, PITIRIM A. - Social and cultural dynamics : a study of change in major systems of art, truth, ethics, law, and social relationships.
%23135089: SOROKIN, PITIRIM A. - Social philosophies of an age of crisis.
%23230230: SOROKIN, PITIRIM A. - Society, culture, and personality : their structure and dynamics : a system of general sociology.
%23150923: SOROKIN, PITIRIM A. - Social and cultural dynamics. Vol. 1: Fluctuation of forms of art (painting, sculpture, architecture, music, literature, and criticism).
%23255868: SOROKIN, PITIRIM A. - Social and cultural dynamics : a study of change in major systems of art, truth, ethics, law, and social relationships.
%2370054: SOSA, ERNEST - A virtue epistemology : [Apt belief and reflective knowledge, volume I].
%23254442: SOSA, ERNEST - Reflective knowledge: [Apt belief and reflective knowledge, volume II].
%23254065: SOSA, ERNEST - Reflective knowledge: [Apt belief and reflective knowledge, volume II].
%23176172: SÖTEMAN, AUGUST LAMMERT. - De structuur van Max Havelaar. Bijdrage tot het onderzoek naar de interpretatie en evaluatie van de roman.
%23113951: SOTGIU, G. & M. DE' SPAGNOLIS. - Nuovi Ritrovamenti. Per la diffusione del culto di Sabazio. Testimonianze dalla Sardegna; Il Mitreo di Itri.
%23161197: SOTRIFFER, KRISTIAN - Die Druckgraphik: Entwicklung, Technik, Eigenart.
%2389174: SOUCHE-DAGUES, D. - Le Développement de l'Intentionnalité dans la Phénomenologie Husserlienne.
%23256186: SOUCY, ALEXANDER. - The Buddha Side : gender, power and Buddhist practice in Vietnam.
%23260011: SOUDIJN, M.R.J. - Chinese human smuggling in transit.
%2375904: SOURITZ, ELIZABETH. - Soviet Choreographers in the 1920s.
%2379952: SOURY, J. - Histoire des doctrines de psychologie physiologique contemporaines. Les fonctions du cerveau. Doctrienes de l´école de Strasbourg, doctrines de l´école iltalienne.
%23188176: SOUSSLOFF, CATHERINE M. (ED.) - Jewish identity in modern art history.
%23160403: SOUSTELLE, JACQUES. - Daily life of the Aztecs on the eve of the Spanish conquest.
%2389078: SOUTHARD, ROBERT. - Droysen and the Prussian school of history.
%23195644: SOUTHGATE, D.A.T. - Determination of food carbohydrates. 2nd edition.
%2380827: SOWELL, THOMAS - Say's Law : an historical Analysis.
%23140598: SOWERS, DON C. - Financial History of New York State: from 1789-1912.
%2379500: SOYER, JEAN-CLAUDE. - Droit pénal et procédure pénale.
%2320483: SOYER, JEAN-CLAUDE. - Droit pénal et procédure pénale
%23192439: VEREIN FÜR PSYCHOANALYTISCHE SOZIALARBEIT (ED.) - Innere Orte - Äussere Orte : die Bildung psychischer Strukturen bei ich-strukturell gestörten Menschen.
%23211001: DEUTSCHER SOZIOLOGENTAG (17TH (1974 : KASSEL). - Zwischenbilanz der Soziologie : Verhandlungen d. 17. Dt. Soziologentages, [Kassel, 31. 10.-2. 11. 1974].
%23173217: SPAAK, PAUL-HENRI. - Combats inachevés. Tome I: De l'indépendance à l'Alliance; Tome II: De l'espoir aux déceptions.
%23225200: SPAANS, L.A.J. & F.C.M.A. MICHIELS. - De waarde(n) van milieukwaliteitsnormen.
%2368798: SPAANS, E.C. & L. DOORNHEIM. - Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering: de effectmeting.
%2368817: SPAANS, E.C. - Appels en peren : een onderzoek naar de recidive van dienstverleners en kortgestraften.
%23118275: SPAANS, MARCO. - Models of inhomogeneous interstellar clouds.
%2325073: SPAANS, E. C. - Werken of zitten : de toepassing van werkstraffen en korte vrijheidsstraffen in 1992.
%2365085: SPAANS, E.C. - De Jeugdwerkinrichting binnenstebuiten gekeerd, onderzoek naar de resultaten van de Jeugdwerkinrichting en het project Binnenste Buiten.
%23193173: SPAANS, L.A.J. - Milieukwaliteitsnormstelling : over de wijze van milieukwaliteitsnormstelling binnen de democratische rechtsstaat.
%23184545: SPAANSTRA, J. - De vennootschap onder firma : de heffing van inkomstenbelasting bij oprichting en ontbinding van de firma en bij toe- en uittreden van firmanten.
%23198891: SPAANSTRA, J. - Ondernemersbegrip in de inkomstenbelasting.
%2375875: SPACCAPIETRA, STEFANO (ED.) - Entity-relationship approach: ten years of experience in information modeling :
%2352836: SPACKMAN, FREDERICK W. - An analysis of the occupations of the people showing the relative importance of the agricultural, manufacturing, shipping, colonial, commercial & mining interests of the United Kingdom of Great Britain and its dependencies.
%2364131: SPAENDONCK, JAN VAN. - Belle epoque en anti-kunst : de geschiedenis van een opstand tegen de burgerlijke cultuur : Arp, Blériot, Breton, dada, De Chirico, Duchamp, Fantomas, Griffith, jazz, Picabia, Schönberg, Strawinsky, suffragettes, surrealisme, Tzara, Wändervogel.
%23221291: SPAETH, HAROLD J. & JEFFREY ALLAN SEGAL. - Majority rule, or, Minority will : adherence to precedent on the U.S. Supreme Court.
%23240960: SPAIN, BARRY. - Analytical Conics
%23260975: SPAIN, AUGUST O. - The political theory of John C. Calhoun.
%23200332: SPAINK, A., G. GORREMANS & R. GAASBEEK. - Fantasfeer : bibliografie van science fiction en fantasy in het Nederlands.
%23110184: SPAKOVSKY, ANATOL VON. - Freedom, determinism, indeterminism.
%2351899: SPALDING, DAVID A.E. - Dinosaur hunters : [150 years of extraordinary discoveries].
%2376697: SPALDING, FRANCES. - Stevie Smith: a biography.
%2327824: SPALTER, NAOMI D. - Grondslagen van partneralimentatie.
%23232000: SPANGENBERG, ERNST PETER JOHANN. - Einleitung in das Römisch-Justinianeische Rechtsbuch.
%2379011: SPANGENBERG, HANS. - Vom Lehnstaat zum Ständestaat : ein Beitrag zur Entstehung der landständischen Verfassung.
%23221614: SPANGER, HANS-JOACHIM. - Russland und der Westen : von der strategischen Partnerschaft zur Strategie der Partnerschaft .
%23250772: SPANGLER, EVE. - Lawyers for hire : salaried professionals at work.
%23198534: SPANHEIM, EZECHIEL (1629-1710). - Ezechielis Spanhemii, Liberi baronis, & legati regii, Orbis Romanus, seu, Ad constitutionem Antonini imperatoris, de qua Ulpianus leg. XVII digestis de statu hominum, exercitationes duae. Editio secunda ab auctore recensita & altera parte auctior.
%2314539: SPANIER, BONNIE B. - Im/partial science : gender ideology in molecular biology.
%23258279: SPANIOL, MARGRET. - Das Recht auf Verteidigerbeistand im Grundgesetz und in der Europäischen Menschenrechtskonvention.
%23130207: SPANJAART, MICHIEL. - Vorderingsrechten uit cognossement.
%2312141: SPANJE, M.J.A. VAN. - Het kind in de inrichting.
%23114925: SPANN, OTHMAR. - Fluch und Segen der Wirtschaft im Urteile der verschiedenen Lehrbegriffe.
%2332225: SPANN, OTHMAR. - Fundament der Volkswirtschaftslehre. Mit einem Anhange: Vom Geist der Volkswirtschaftslehre.
%23199836: SPAPENS, PAUL. - Een muis in de melk : de geschiedenis van de consumentenbescherming in Brabant.
%23258778: SPAPENS, A.C.M. ... [ET AL. - De wereld achter de wietteelt.
%23207365: SPEAR, PERCIVAL. - Delhi : its monuments and history.
%23127965: SPECHT, THOMAS. - Geschichte der ehemaligen Universität Dillingen (1549-1840) und der mit ihr verbundenen Lehr- und Erziehungsanstalten.
%23208951: SPECK, FRANK GOULDSMITH. - Midwinter rites of the Cayuga long house.
%23113789: SPECTOR, EGBERT DONALD. - English literary periodicals and the climate of opinion during the Seven Years' war.
%2318927: SPEE, HUBERT. - Franz Herwig als Dichter und Kritiker.
%2328594: SPEEKENBRINK, C.A.H.M. - Private foreign investment in the development process. Diss.
%23150398: SPEET, B.M.J. (ED.) - Het register van criminele sententiën uitgesproken door het gerecht van Haarlem [1432-1470].
%2330894: SPEIER, HANS. - German white-collar workers and the rise of Hitler.
%23201362: SPEK, JOHANNES JACOBUS VAN DER. - Cyclische acetalen van pyrocatechol.
%23184663: SPEKKENS, J.P.L. - L'École Centrale du département de la Meuse-Inférieure, Maëstricht 1798-1804.
%23138734: SPEKLÉ, ROLAND F. - Beyond Generics : A Closer Look at Hybrid and Hierarchical Governance.
%23230772: SPELLBERG, DENISE A. - Thomas Jefferson's Qur'an: Islam and the Founders.
%23182952: SPELT, JACOB. - The urban development in South-Central Ontario.
%231707: SPELT, W. - De moderne kruidenier : nieuwe richtlijnen voor de levensmiddelenhandel.
%2399991: SPENCE, JONATHAN D. - God's Chinese son : the Taiping heavenly kingdom of Hong Xiuquan.
%23249253: SPENCER, CHARLES SPENCER, EARL. - Battle for Europe : how the Duke of Marlborough masterminded the defeat of France at Blenheim.
%23165952: SPENCER, WILLIAM DAVID. - Mysterium and mystery : the clerical crime novel.
%2348327: SPENCER, MICHAEL - States of Injustice: A Guide to Human Rights and Civil Liberties in the European Union.
%23147063: SPENCER, HERBERT. - Principes de psychologie.
%23192082: SPENCER, HERBERT. - De l'éducation : intellectuelle, morale, et physique.
%23192090: SPENDER, STEPHEN. - World within world : the autobiography of Stephen Spender .
%23235893: SPENGEL, LEONHARD VON. - Festgabe zum Doktorjubiläum des Herrn Professors Dr. Leonhard von Spengel.
%2336465: SPENGLER, JOSEPH J. - The origins of economic thought and justice.
%2314143: SPENGLER, W.L. VAN. - De kracht van buitenlandsche vonnissen gewezen in burgerlijke zaken. Diss.
%2317241: SPENGLER, OSWALD. - Der Untergang des Abendlandes : Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. Band I. Gestalt und Wirklichkeit; Band II. Welthistorische Perspektiven.
%232106: SPENGLER, JOSEPH J. - France faces depopulation: Postlude edition, 1936-1976.
%2331049: SPENKE, G. TE. - Taxation in the Netherlands.
%23235456: SPERBER, JONATHAN. - Property and civil society in South-Western Germany , 1820-1914.
%2391473: SPERBER, MANÈS. - The unheeded warning, 1918-1933.
%23262945: SPERO, MOSHE HALEVI. - Religious objects as psychological structures : a critical integration of object relations theory, psychotherapy, and Judaism
%23255105: SPICKER, STUART F. (ED.) - The contraceptive ethos : reproductive rights and responsibilities.
%2389947: SPIECKER, B. - Emoties en morele opvoeding. Wijsgerig-pedagogische studies.
%23254604: SPIEGEL, LAURENS PIETER VAN DE. - Verhandeling over den oorsprong en de historie der vaderlandsche rechten, inzonderheid van Holland en Zeeland.
%23176581: SPIEGEL, EUGENE. - Incidence algebras.
%23100888: SPIEGEL, F. VON. - Commentar über das Avesta : die heiligen Schriften der Parsen : [I: Der Vendidad. II: Vispered, Yaçna und Khorda-Avesta : mit Wortregister: Altbaktrisch, Huzvaresh, Parsi, Neupersisch und Armenisch].
%23104423: SPIEGELBERG, HERBERT. - Phenomenological perspectives
%23170573: SPIEGELBERG, HERBERT. - Gesetz und Sittengesetz: Strukturanalytische und historische Vorstudien zu einer gesetzfreien Ethik.
%23252628: SPIEGELBERG, HERBERT. - Antirelativismus : Kritik des Relativismus und Skeptizismus der Werte und des Sollens.
%2341103: SPIEKMAN, H. - De ontwikkeling van de Amsterdamse petroleumhaven.
%2375658: SPIEKMAN, H. - De ontwikkeling van de Amsterdamse petroleumhaven.
%23201003: SPIEKSMA, FREDERIK TH.M. - The House-Dust Mite Dermatophagoides pteronyssinus : producer of the House-Dust Allergen (Acari: Psoroptidae).
%23184242: SPIEL, CHRISTIAN - Menschen essen Menschen : de Welt der Kannibalen.
%23236576: SPIER, J. - Schadevergoeding: algemeen, deel 3.
%2357006: SPIER, J. - Overeenkomsten met de overheid.
%23262221: SPIER, J. - Een nieuwe dageraad voor het aansprakelijkheidsrecht?
%23216657: SPIER, J. - Rampscenario's : de prijs van de onzekerheid na de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001.
%23180228: SPIER, FRED. - Religious regimes in Peru : religion and state development in a long-term perspective and the effects in the Andean village of Zurite.
%2361290: SPIERENBURG, PIETER. - The broken spell : a cultural and anthropological history of preindustrial Europe [De verbroken betovering : Mentaliteitsgeschiedenis van preïndustrieel Europa].
%23208096: SPIERENBURG, DIRK & RAYMOND POIDEVIN. - Histoire de la Haute Autorité de la Communauté Européenne du charbon et de l'acier : une expérience supranationale.
%23120060: SPIERING, MENNO (ED.) - Nation building and writing literary history.
%23157260: SPIERINGS, PAULUS JOANNES MARIA & BART VAN DOORN - Kwaliteitsborging en samenwerken in de civiele bouw ; gezien vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief.
%2317690: SPIERTZ, MATHIEU GERARDUS. - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. Kerkelijke, Politieke en Sociale Verhoudingen 1775-1801.
%23250309: SPIES, MARIJKE. - Zo veel te beleven : de cultuur van het verleden als uitdaging voor de toekomst.
%23152433: SPIES, WERNER (ED.) - Picasso's World of Children.
%23221505: SPIESS, KATHARINA. - Staatliche Eingriffe in Märkte für Kinderbetreuung : Theorie und Empirie im deutsch-amerikanischen Vergleich.
%23213864: SPIGEL, LYNN. - The Revolution wasn't televised : sixties television and social conflict.
%23154774: SPIJKER, WILLEM VAN 'T - De ambten bij Martin Bucer.
%23105981: SPIJKERBOER, T.P. & HEINSIUS, J. - Harmonisatie van het asielrecht in de Europese Unie. Een rechtsvergelijkende analyse. Preadvies.
%2371564: SPIJKERBOER, T.P. - Het hoger beroep in vreemdelingenzaken.
%23242251: SPIJKERBOER, T.P. - Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000.
%23240963: SPIJKERBOER, TH. & B.P. VERMEULEN. - Vluchtelingenrecht.
%2327123: SPILKA, MARK. - Virginia Woolf's Quarrel with Grieving.
%2335147: SPILL, F.W. TER, & TAK, A.Q.C. - Onwetmatig bestuur : verslag vergadering.
%238337: SPILL, F.W. TER, & TAK, A.Q.C. - Onwetmatig bestuur : preadviezen & verslag vergadering.
%23172510: SPILLANE, JOHN D. - Medical travellers : narratives from the seventeenth, eighteenth, and nineteenth centuries.
%2379013: SPILLER, CARL. - Ist es der Landesgesetzgebung überlassen, einem ordentlichen Gerichte im Sinne der §§ 12 und 13 des Gerichtsverfassungsgesetzes die Entscheidung einer bürgerlichen Rechtsstreitigkeit als Schiedsgericht zu übertragen?
%23132496: SPILLERS, WILLIAM R. (ED.) - Basic questions of design theory.
%23910: SPINA, FRANZ. - Die Altcechische Katharinenlegende der Stockholm-Brünner Handschrift.
%23127967: SPINDLER, MAX. - Die Anfänge des bayerischen Landesfürstentums.
%23231051: SPINELLI, CLAUDIA - Hannah Villiger.
%2343835: SPINELLI, LAWRENCE. - Dry diplomacy : the United States, Great Britain and prohibition.
%23209346: SPINELLO, RICHARD A. - CyberEthics : morality and law in cyberspace.
%2367075: SPINNER, JEFF. - The boundaries of citizenship : race , ethnicity , and nationality in the liberal state.
%23249724: SPINOZA, BENEDICTUS DE - Korte verhandeling van God, de mensch en deszelfs welstand = Tractatuli deperditi de deo et homine ejusque felicitate, versio Belgica.
%23172880: SPINOZA, BENEDICTUS DE - Ethics : preceeded by On the Improvement of the Understanding.
%23181367: SPINOZA, BENEDICTUS DE - On the improvement of the understanding ; The ethics ; Correspondence.
%23235083: SPIRO, MELFORD E. - Gender ideology and psychological reality : an essay on cultural reproduction.
%23135994: SPITERIS, TONY. - Art de Chypre des origines à l époque romaine.
%23213305: SPITS, HERGEN. - De thymus , een orgaan voor fijnproevers.
%23179838: SPITS, F.C. - Naar een Europees leger.
%23172186: SPITZ, ELLEN HANDLER. - Inside picture books.
%23247973: SPITZ, BOB. - The Saucier's Apprentice: One Long Strange Trip Through the Great Cooking Schools of Europe.
%23219693: SPITZER, ROBERT J. - Politics and constitutionalism : the Louis Fisher connection.
%23134538: SPITZER, JR. LYMAN - Dynamical Evolution of Globular Clusters.
%23245909: SPIVEY, NIGEL. - The Ancient Olympics.
%2396681: SPLUNTER, JAAP VAN. - Kernsplijting en diplomatie : de Nederlandse politiek ten aanzien van de vreedzame toepassing van kernenergie.
%23117462: SPOELDER, J. - Prijsboeken op de Latijnse School.
%23252829: SPONG, GERARD. - De hypocrisie van de achterdeur : waarom het Nederlandse softdrugsbeleid onhoudbaar is.
%23262370: SPONG, GERARD. - Slavernij, discriminatie en discriminerende rechters.
%23232591: SPOOR, MAX (ED.) - Globalisation, poverty and conflict: a critical 'development' reader.
%23173559: SPOOR, J.H. & D.W.F. VERKADE. - Auteursrecht.
%238256: SPOOR, J.H. - De gestage groei van merk, werk en uitvinding. Rede.
%23155477: SPOOR, EDUARD RICHARD KAREL. - Expert system design in an entity relationship environment.
%2345926: VEREENIGING TOT STICHTING EN EXPLOITATIE VAN EEN HERSTELLINGSOORD VOOR SPOORWEGPERSONEEL. - Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het vijf-jarig bestaan der Vereeniging tot Stichting en Exploitatie van een Herstellingsoord voor Spoorwegpersoneel.
%2329138: SPORRE, GASTON L. - Ambtelijke invloed (v)erkend : de verhouding tussen politiek bestuur en ambtelijke organisatie nader bekeken.
%23201810: STICHTING SPEL EN SPORT. - Volksspelen.
%23248803: SPOSATO, JEFFREY S. - The price of assimilation : Felix Mendelssohn and the nineteenth-century anti-Semitic tradition.
%23239841: SPOTO, DONALD. - Joan : the mysterious life of the heretic who became a saint.
%2368054: SPÖTTEL, WALTER. - Honig und Trockenmilch : Biochemie und therapeutische Bedeutung.
%23165011: SPOWERS, RORY. - Rising tides : a history of the environmental revolution and visions for an ecological age.
%2330383: SPRACK, JOHN. - A practical approach to criminal procedure.
%23256799: SPRAGENS JR., THOMAS A. - The irony of liberal reason.
%23189284: SPRAGUE, ROSAMOND KENT. - Plato's use of fallacy : a study of the Euthydemus and some other dialogues.
%2374050: SPRAGUE, MARSHALL. - So vast, so beautiful a land: Louisiana and the purchase.
%23214786: SPREE, REINHARD - Die Wachstumszyklen der deutschen Wirtschaft von 1840 bis 1880: Mit e. konjunkturstatist. Anh (Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte ; Bd. 29).
%23156094: SPREEUW, JAAP. - Heterogeneity of hazard rates in insurance.
%23228496: SPRENGER, R.M. - Viglius van Aytta und seine Notizen über Beratungen am Reichskammergericht (1535-1537).
%23145695: SPRIETSMA, CARGILL - We Imperialists. Notes on Ernest Seillière's Philosophy of Imperialism.
%23261473: SPRIGGS, LYNNE - Let It Shine : Self-Taught Art from the T. Marshall Hahn Collection.
%23258365: SPRING, JUSTIN. - David Bates.
%23243853: SPRING, CHRISTOPHER. - Silk in Africa.
%23198841: SPRINGER, WERNER. - Kriminalitätstheorien und ihr Realitätsgehalt : Sekundäranalyse amerikanischer Forschungsergebnisse zum abweichenden Verhalten.
%23169707: SPRINGER, J.L. - Argumentum Ontologicum : Existentieële interpretatie van het speculatieve godsbewijs in het Proslogion van S. Anselmus, aartsbisschop van Canterbury.
%2318001: SPRINGER, JOHANNES LAMBERTUS. - Argumentum ontologicum. Proeve eener existentiëele interpretatie van het speculatieve godsbewijs in het proslogion van S. Anselmus, aartsbisschop van Canterbury.
%23233622: SPRINGWOOD, CHARLES FRUEHLING. - Open fire : understanding global gun cultures.
%23246410: SPRINKER, MICHAEL. - History and ideology in Proust : a la recherche du temps perdu and the Third French Republic.
%2319618: SPRINKER, MICHAEL. - History and Ideology in Proust
%23233626: SPRITZLER, JOHN., STRATMAN, DAVID G. - On the public agenda : essays for change.
%23248123: SPRITZLER, JOHN & DAVID STRATMAN. - On the public agenda : essays for change.
%23129228: SPROCKEL, CORNELIS. - The language of the Parker chronicle ; volume I : Phonology and accidence.
%23182612: SPRONK, JOHANNES E. W. - Bijdrage tot de Biografie van Nicolò Paganini.
%2368010: SPRONKEN, TARU. - An EU-Wide Letter of Rights: Towards Best Practice.
%23109410: SPRONKEN, T.N.B.M. - Verdediging : een onderzoek naar de normering van het optreden van advocaten in strafzaken.
%23247348: SPRONKEN, TARU. - 'A place of greater safety ' : bespiegelingen over een Europees statuut voor de strafrechtadvocaat = reflections on a European charter for criminal defence lawyers.
%2321866: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis VIII: Codex Justinianus 4-8.
%23155196: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis V: Digesten 35-42.
%2313852: SPRUIT, J.E. - Enchiridium : overzicht van de geschiedenis van het Romeinsche privaatrecht.
%2379475: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis. IV: Digesten 25-34. Tekst en Vertaling.
%23176287: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis : tekst en vertaling. Deel I-XII.
%23238634: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis VIII: Codex Justinianus 4-8.
%236509: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis VII: Codex Justinianus 1-3.
%236517: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis VII: Codex Justinianus 1-3.
%23260507: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis IX: Codex Justinianus 9-12.
%2357276: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis. III: Digesten 11-24. Tekst en Vertaling.
%2338619: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis. II: Digesten 1-10. Tekst en Vertaling.
%23176184: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis X: Novellae 1-50.
%23176136: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis XI: Novellae 51-114.
%23175627: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis XII: Novellae 115-168.
%2315619: SPRUIT, A. - Stakingsrecht in het kader van de arbeidsovereenkomst. Diss.
%23129814: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis V: Digesten 35-42.
%2318713: SPRUIT, J.E. - (ed.). Textus iuris Romani. Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht.
%23191233: SPRUYT, B - Grensoverschrijdende informaticacriminaliteit en de Europese strafrechtelijke samenwerking.
%23246560: SPRUYT, HENDRIK. - Ending empire : contested sovereignty and territorial partition.
%23263373: SPULBER, DANIEL - Regulation and Markets.
%2357552: SQUIRES, MICHAEL & KEITH CUSHMAN (EDS.) - The challenge of D.H. Lawrence.
%23198794: SRISANG, KOSON. - Perspectives on political ethics : an ecumenical enquiry.
%23185277: SRIVASTAVA, CHANDRIKA PRASAD. - Lal Bahadur Shastri, Prime Minister of India, 9 June 1964 -11 January 1966 : a life of truth in politics.
%2317707: SRP, KAREL ... [ET AL. - New formations : Czech avant-garde art and modern glass from the Roy and Mary Cullen collection.
%23149050: SRZEDNICKI, JAN T.J. - Elements of social and political philosophy.
%23240319: SSENYONJO, MANISULI - The African Regional Human Rights System.
%23202530: STAAL, LEVIE DAVID. - Israel onder de volkeren : schets der Joodsche geschiedenis van de Grieksche overheersching tot heden.
%23115405: STAAL, G.J. - Nederlandsch Guyana : een kort begrip van Suriname.
%23181954: STAAL, KORNELIS WILLEM. - Verslag van een experimenteel onderzoek naar het zedelik oordeel van leerlingen bij het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs.
%23102503: STAAL, J.F.. - The Fidelity of Oral Tradition and the Origins of Science.
%23102502: STAAL, FRITS. - Mantras between Fire and Water : reflections on a Balinese rite.
%2360563: STAAL, KLAAS. - Voting, public goods and violence.
%2341273: STAAL, PETER MARIA VAN DER. - Toekomstonderzoek en wetenschap : over de grondslagen van wetenschappelijke methoden en technieken van toekomstonderzoek.
%23180782: STAARGAARD, W.F. - Logos : logisch weten en centrale wetenschap (inleidend).
%23233065: STAAT, WIM (EDITOR) - Shooting the Family: Transnational Media and Intercultural Values.
%23166931: STAATSALMANAK. - Staatsalmanak voor den jare 1818.
%23168537: STAATSALMANAK. - Staatsalmanak voor den jare 1819.
%23168636: STAATSALMANAK. - Staatsalmanak voor den jare 1822.
%23168685: STAATSALMANAK. - Staatsalmanak voor den jare 1821.
%23168689: STAATSALMANAK. - Staatsalmanak voor den jare 1820.
%2323287: STAATSCOMMISSIE. - Verslag der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 Mei 1921, No. 96, om van voorlichting te dienen omtrent de electriciteitsvoorziening van het land.
%23170206: BAYERISCHE STAATSOPER. - Festspiele der Oper zu München 1963.
%23170219: BAYERISCHE STAATSOPER. - Festspiele der Oper zu München 1964.
%23224775: R.K. STAATSPARTIJ. - Program 1933 van de R.K. Staatspartij : waarbij afgedrukt de tekst van Het Program 1929, en van Het Program 1922, beide voorzien van eenige aanteekeningen en verwijzingen, en De Inleidende Verklaring op het Program 1896.
%23189181: STACEY, FRANK - The Government of Modern Britain.
%23230658: STACEY, ROBIN CHAPMAN. - Dark Speech: The Performance of Law in Early Ireland.
%2344635: STACEY, JACKIE - Teratologies: A Cultural Study of Cancer.
%23249532: STACKELBERG, JÜRGEN VON. - Supplement und Parodie als literarische Rezeptionsformen gattungsgeschichtliche Untersuchungen zur französischen Literatur des 17 . und 18 . Jahrhunderts.
%23249550: STACKELBERG, JÜRGEN VON. - Der atheistische Kardinal : die Geburt des Realismus aus dem Geiste des Engagements ; Anmerkungen zu Pablo Neruda.
%23207200: VAN, ALFRED (ED.) STADEN - Tussen orde en chaos : de organisatie van de veiligheid in het nieuwe Europa.
%23232519: STADEN - Between the rule of power and the power of rule.
%2316862: STAECK, KLAUS & GERHARD STEIDL. - Beuys Book.
%23133145: STAËL VON HOLSTEIN, CARL-AXEL S. (ED.) - The Concept of probability in psychological experiments.
%23255210: STAËL, GERMAINE DE. - Delphine.
%2376000: SWEET & MAXWELL'S LEGAL EDITORIAL STAFF (ED.) - Sweet and Maxwell's European community treaties : including the European Communities act 1972.
%23209361: UNIFO EDITORIAL STAFF (EDS.) - International human rights instruments of the United Nations, 1948-1982.
%23263528: STAFF, ENGINEERING RESEARCH ASSOCIATES - High-Speed Computing Devices.
%23205346: STAFFORD, ANDY. - Roland Barthes, phenomenon and myth : an intellectual biography.
%23249990: STAFFORD, WILLIAM. - Drei Gespräche über die in der Bevölkerung verbreiteten Klagen.
%23202947: STAGGAT, WERNER. - Zur Rechtsgrundlage des Informationsanspruches der Presse.
%23127969: STAHL, FRIEDRICH JULIUS. - Der Protestantismus als politisches Prinzip. Vorträge, auf Veranstaltung des Evangelischen Vereins für kirchliche Zwecke zu Berlin um März 1853 gehalten.
%23141732: STAHL, GARY H. - Human Transactions. The Emergence of Meaning in Time.
%2391620: STAHL, W.H. - Correlation of subjective-objective methods in the study of odors and taste.
%23135613: STAHL, NANETTE - Law and Liminality in the Bible.
%23185157: STAHL, FRIEDRICH JULIUS. - De politieke en kerkelijke partijen in Europa : akademische voorlezingen.
%23242877: STAHLECKER, ADRIAN. - Nederlandse acteurs in de Weimarrepubliek en Nazi-Duitsland.
%23219265: STÄHLIN, CHRISTOPH FRIEDRICH VON. - Württembergische Geschichte. Teil 4 : Schwaben und Südfranken; vornehmlich im 16. Jahrhundert. Zeit der württemnergische Herzoge Eberhard II., Ulrich, Christoph, Ludwig. 1408-1593.
%23219256: STÄHLIN, CHRISTOPH FRIEDRICH VON. - Württembergische Geschichte. Teil 3 : Schwaben und Südfranken; Schluss des Mittelalters. 1296-1496.
%23127970: STAHR, ADOLF WILHELM THEODOR. - Aristoteles bei den Römern. Aristoteles und die Wirkung der Tragödie.
%2346517: STAINIER, X. - Notes diverses. Convolute of 13 articles on Belgian geology.
%2387710: STAINSBY, G. - Recent advances in gelatin and glue research.
%23179952: STAINTON, ROBERT J. - Words and thoughts : subsentences, ellipsis, and the philosophy of language.
%23212001: STALIN, J.W. - Het marxisme en het nationale vraagstuk.
%2379563: STALIN, J. - On Lenin: Speeches and Articles.
%23238531: STALKER, NANCY K. - Prophet motive : Deguchi Onisaburo , Oomoto , and the rise of new religions in Imperial Japan.
%2349797: STALLAERT, LUUD M. - Ethics, science and truth.
%23218407: STALLEY, R.F. - An Introduction to Plato's Laws.
%23263425: STALLINGS, BARBARA - Growth, Employment, and Equity: The Impact of the Economic Reforms in Latin America and the Caribbean.
%23253846: STALNAKER, ROBERT C. - Our knowledge from the internal world.
%23232148: STAM, W. - De Boerenpartij : een politieke verkenning.
%23100894: STAM, F.P. VAN. - The controversy over the theology of Saumur, 1635-50 : disrupting debates among the Huguenots in complicated circumstances.
%23184018: STAM, JOHANNES JACOBUS. - George Tyrrell (1861 - 1909).
%23110200: STAMBAUGH, JOAN. - Untersuchungen zum Problem der Zeit bei Nietzsche.
%23120622: STAMBOVSKY, PHILLIP. - Myth and the Limits of Reason.
%23233506: STAMKART, F.J. - Verhandeling over de meetkundige inhoudsvinding der Nederlandsche maten, zijnde een vervolg op de handleiding tot de verificatie der inhoudsmaten van J.P. Bourje.
%2350706: STAMMHAMMER, JOSEF. - Bibliographie der Finanzwissenschaft.
%23197405: STAMMLER, RUDOLF. - Deutsches Rechtsleben während des 19. Jahrhunderts : lehrreiche Rechtsfälle.
%23128259: STAMMLER, RUDOLF. - Lehrbuch der Rechtsphilosophie.
%23223402: STAMMLER, RUDOLF. - Rechtsphilosophische Abhandlungen und Vorträge. Band 2 : 1914-1924.
%2343855: STAMMLER, RUDOLF. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph and text on back dated 20-9-1917. Rudolf Stammler (1856-1938) German jurist, professor at Leipzig, Giessen, Leipzig & Berlin and a very influential thinker.
%2315155: STAMMLER, RUDOLF. - Die Lehre von dem richtigen Rechte.
%23244511: STAMPE, ERNST. - Das Zahlkraftrecht der Postglossatorenzeit.
%2362437: STANBROOK, IVOR - The law and practice of extradition.
%2321422: STANCIU, ION - Distant Lands
%23109801: STANDEN, EDITH A. - European post-medieval tapestries and related hangings in the Metropolitan Museum of Art. 2 Volume-set.
%23156325: STANDLEY, GERALD B. - New methods in symbolic logic.
%23256820: STANDOP, EWALD & MATTHIAS MEYER. - Die Form der wissenschaftlichen Arbeit: Grundlagen, Technik und Praxis für Schule, Studium und Beruf. 18. Auflage.
%2357831: STANEK, JAROSLAV, MILOSLAV CERNY, JOSEF PACAK. - The oligosaccharides.
%2352230: STANEK, JAROSLAV MILOSLAV CERNÝ, JAN KOCOUREK. - The monosaccharides.
%23140566: STANGE, ULRICH. - Die Aufzeichnungen über Verhandlungen des Stadtgerichts Mülhausen im Elsass (1438-1443 und 1450-1458).
%2379016: STANGE, ULRICH. - Die Aufzeichnungen über Verhandlungen des Stadtgerichts Mülhausen im Elsass (1438-1443 und 1450-1458).
%2321960: STANGE, RAIMAR - Pierre Bismuth (Flammarian Contemporary Art)
%2354564: STANGELAND, P.I. - The crime puzzle : crime patterns and crime displacement in Southern Spain.
%2333767: STANGELAND, CHARLES EMIL. - Pre-Malthusian doctrines of population: a study in the history of economic theory.
%23154641: STANHOPE, PHILIP DORMER, 1694-1773. EARL OF., STATIUS MULLER, J.W., 1767-1836. - Handboek voor alle leeftijden : een Nieuwjaarsgeschenk voor alle vrienden van waarheid en deugd / oorspronkelijk uit een oud Indiaansch handschrift in verscheidene talen, en laatstelijk uit het Fransch in het Nederduitsch overgebragt door J.W. Statius Muller...
%23263439: STANILAND, PROFESSOR MARTIN - What Is Political Economy?: A Study of Social Theory and Underdevelopment.
%23263380: STANILAND, MARTIN - What is Political Economy?: Study of Social Theory and Underdevelopment.
%23214817: STANKIEWICZ, WLADYSLAW JOZEF. - Aspects of political theory : classical concepts in an age of relativism.
%2366936: STANKIEWICZ, W.J. - Approaches to Democracy, Philosophy of Government at the Close of the Twentieth Century.
%23231527: STANLEY, RALPH - Man of Constant Sorrow: My Life and Times.
%2358094: STANLEY, AUTUMN. - Mothers and daughters of invention : notes for a revised history of technology.
%23172566: STANLEY, HENRY MORTON. - My early travels and adventures in America and Asia.
%2383891: STANTON, L.F.H. - The law and practice of sea transport.
%23119355: STANTON, DENNIS (ED.) - Invariant Theory and Tableaux.
%2362518: STANTON, MARTIN. - Sándor Ferenczi: Reconsidering active intervention.
%2393535: STANTON, MARTIN. - Outside the dream. Lacan and French styles of psychoanalysis.
%2370644: STANYHURST S.J., WILLIAM. - Nieuwe afbeeldinghe van de vier vytersten : beschreven in het Latyn door den eerweerdighen pater Gvillielmvs Stanihvrstvs priester der Societeyt Iesv.
%23111280: STAPEL, P. & KONING, J.J.A. DE. - Leerboek voor de politie.
%2394418: STAPEL, P. & KONING, J.J.A. DE. - Leerboek voor de politie.
%23235810: STAPEL, P. & KONING, J.J.A. DE. - Leerboek voor de politie.
%23236154: STAPEL, J. (ED.) - Scientific programme Indonesia-Netherlands : proceedings of a workshop held on February 12th 2002 in Bandung Indonesia.
%2316344: STAPELKAMP, G.J. - De bedrijfsraad voor het bouwbedrijf. Theorie en praktijk der bedrijfsradenwet. Diss.
%23160126: STAPLES, HELEN. - The legal status of third country nationals resident in the European Union.
%23218548: STAPLES, HELEN. - The legal status of third country nationals resident in the European Union.
%2380892: STAPLES, WILLIAM G. - Castles of our concience. Social control & the American state, 1800-1985.
%2399373: STAPLETON, T. - Chronicon Petroburgense.
%2363460: STAR, L. - Julius Stone : an intellectual life.
%23204766: STAR, RENE. - The art of silver jewellery : minorities of China , the Golden Triangle , Mongolia and Tibet.
%23249841: STARCKE, CARL. - Primitive family in its origin and development.
%23150372: STARES, PAUL B. - Command performance : the neglected dimension of European security.
%2388572: STARES, PAUL B. - Global Habit: The Drug Problem in a Borderless World.
%23169591: STARES, PAUL B. - Allied rights and legal constraints on German military power.
%23231227: STARINK, BASTIAAN. - Belastingheffing over particulierpensioen en overheidspensioen in grensoverschrijdende situaties.
%23214604: STARK, GRAHAM. - Stark naked : the autobiography of Graham Stark.
%2391073: STARK, CHRISTIAN. - Rangordnung der Gesetze.
%2333067: STARKE, J.G. - Introduction to International Law.
%2338277: STARMANS, J.C.J.M. & DARU-SCHOEMANN, M.M.R. - Industrieel erfgoed in Limburg.
%2383313: STARMER, KEIR. - Blackstone's Human Rights Digest.
%23254624: STARNAZZI, CARLO. - Leonardo from Tuscany to the Loire. English edition.
%2399332: STARR, W. - A critical biography of the published writings of Romain Roland.
%2367893: STARR, TANIA. - Eve's revenge : saints, sinners, and stand-up sisters on the ultimate extinction of men.
%23246437: STARR, AMORY. - Naming the enemy : anti-corporate movements confront globalization.
%23246373: STARR, AMORY. - Global revolt : a guide to the movements against globalization.
%23218009: STASSEN, J.L. - Over democratie.
%2356275: STASSEN, J.L. - Over democratie.
%2363624: RAAD VAN STATE. - Jaarverslag 2002.
%23195457: RAAD VAN STATE. - Rapport opzet en vormgeving van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak.
%23193183: RAAD VAN STATE. - Jaarverslag 2001.
%23193181: RAAD VAN STATE. - Jaarverslag 2000.
%23131682: DEPARTMENT OF STATE. - Confuse and Control. Soviet Techniques in Germany.
%23198065: RAAD VAN STATE. - Verslag van het symposium van de Raad van State op 12 november 2009 : motivering bij rechtsvorming.
%2380546: U.S. DEPARTMENT OF STATE (ED.). - United States relations with China : with special reference to the period 1944-1949.
%23158098: STATEN, HENRY. - Nietzsche's Voice.
%23260153: STATES, BERT O. - Seeing in the dark : reflections on dreams and dreaming.
%23232669: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK. - Honderd jaar strafrecht in statistieken, 1886-1986.
%2348377: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK (CBS). - 75 jaar statistiek van Nederland.
%23225445: GEMEENTE AMSTERDAM. BUREAU VAN STATISTIEK = BUREAU MUNICIPAL DE STATISTIQUE D'AMSTERDAM. - De bevolking van Amsterdam = La population d'Amsterdam. Deel IV: Statistische studie over huwelijk, echtscheiding, geboorte, sterfte, vestiging en vertrek (naar aanleiding van de cijfers, voorkomende in deel I dezer serie, Statistische Mededeeling No. 97).
%2349056: STATIUS, PUBLIUS PAPINIUS - The Silvae of Statius.
%23255097: STAUCH, MARC & KAY WHEAT. - Sourcebook on medical law.
%234064: STAUFFER, JILL & BETTINA BERGO (EDS.) - Nietzsche and Levinas : after the death of a certain God.
%23221310: STAUM, MARTIN S. - Labeling people : French scholars on society, race and empire, 1815-1848.
%2358643: STAUTE, JÖRG. - Het einde van de ondernemingscultuur : de dagelijkse praktijk van bedrijven in het turbokapitalisme.
%2319138: STAUTER-HALSTED, KEELY. - The nation in the village : the genesis of peasant national identity in Austrian Poland, 1848-1914.
%23100634: STAVEL, KEITH W.F. - Puritan legacies. Paradise Lost and the New England tradition, 1630-1890.
%2342979: STAVENHAGEN, GERHARD. - Geschichte der Wirtschaftstheorie.
%23245753: STAVENHAGEN, RODOLFO ... [ET AL. - New expressions of racism : growing areas of conflict in Europe.
%23127807: STAVEREN, IRENA VAN. - Caring for Economics : an Aristotelian perspective.
%23192272: STAVRIDIS, STELIOS & CHRISTOPHER HILL (ED.) - Domestic sources of foreign policy : West European reactions to the Falklands conflict.
%2380812: STEADMAN, RALPH. - Ralph Steadman : Proud Too Be Weirrd.
%2378258: STEADMAN, JOHN M. - The hill and the labyrinth.
%23153956: STEAKLY, JAMES (ED.) - German opera libretti.
%23183223: STEANS, JILL. - Gender and international relations : an introduction.
%23260143: STEARNS, ZISOWITZ & PETER N. STEARNS. - Anger : the struggle for emotional control in America's history.
%23203602: STEBBINS, CHARLES E. - A critical edition of the 13th and 14th centuries old French poem versions of the vie de Saint Alexis. ( = Beihefte zur Zeitschrift fur romanische Philologie, No. 145)
%23127972: STECH, BRUNO. - Senatores Romani qui fuerint inde a Vespasiano usque as Traiani exitum.
%2379755: STECHOW, WOLFGANG - Dutch landscape painting of the seventeenth century.
%23225891: STECK, ARTHUR HEINRICH. - W.J.A. Werber : Persönlichkeit und Werk.
%23176563: STECKIN, S. B. - Approximation of Functions in the Mean.
%23244588: STEDALL, JACQUELINE A. (ED.) - Mathematics emerging : a sourcebook 1540-1900.
%2389762: STEDMAN, JOHN GABRIËL. - Narrative of a five years expedition against the revolted Negroes of Surinam.
%2382576: STEDMAN, JOHN GABRIËL. - Reize naar Surinamen : door den capitain John Gabriël Stedman : naar het Engelsch.
%23127064: STEEL, C. & E. VAN DE VYVER (EDS.) - Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam naturalium. Parts VI-VII: On the Unity of Intellect - On the Platonic Doctrine of the Ideas
%23127077: STEEL, C. & G. GULDENTOPS (EDS.) - Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam naturalium. Parts XX-XXIII: On the Heavens, the Divine Movers and the First Intellect.
%2330623: STEEL, CARLOS. - Historische inleiding tot de wijsbegeerte.
%23127053: STEEL, C. (ED.) - Proclus. Commentaire sur le Parménide de Platon. Traduction de Guillaume de Moerbeke.
%23127062: STEEL, G. (ED.) - Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam naturalium. Parts IV-V: On the Nature of Matter. On the Intellect as Form of Man
%23127074: C. STEEL & J. MC EVOY (EDS.), RIEL, G. VAN - Iohannes Scottus Eriugena. The Bible and Hermeneutics.
%2364428: STEELE, IAN K. - Warpaths : invasion of North America.
%23246798: STEELE, JAMES. - California Aerospace Museum : Frank Gehry.
%23243204: STEELE, VALERIE - The Berg Companion to Fashion.
%23256097: STEENBAKKERS, PIET. - Spinoza's Ethica from manuscript to print : studies on text, form and related topics.
%23246902: STEENBEEK, B.W. - Doede van Amsweer : bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der Reformatie in de provincie Groningen.
%23136548: STEENBEEK, ONNO W. - Financial regulation in Japan. Systemic risks and the Nikkei futures market.
%2313961: STEENBEEK, J.G. - Rechtshandeling en rechtsgevolg in het staatsrecht en administratief recht.
%2336319: STEENBEEK, J.G. - Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen.
%23228807: STEENBERGEN, BART VAN. - De post-materialistische maatschappij.
%23178643: STEENBERGEN, BART VAN. - In de proeftuin van de samenleving : de post-materialistische maatschappij als voorbeeld van ontwerp-sociologie [= The proving ground of society].
%23253872: STEENBERGHEN, FERNAND VAN. - Aristotle in the West : the origins of Latin Aristotelianism.
%23184149: STEENHOFF, G.J.W. & R.J.Q. KLOMP. - G.J. Wiarda : schets van leven en werk.
%231540: STEENHUIS, DATO WILLEM. - Rijden onder invloed : een onderzoek naar de relatie tussen strafmaat en recidive.
%23541: STEENHUIS, D.W. (ED.) - Greep op de misdaad : opstellen over de aanpak van de zware, georganiseerde criminaliteit.
%23150768: STEENMAN-MARCUSSE, CONNY. - Re-writing: pioneer women in Anglo-Canadian literature.
%23155072: STEENMAN-MARCUSSE, CONNY (ED.) - The Rhetoric of Canadian Writing.
%23145628: STEER, ALFRED G. - Goethe's Social Philosophy. As Revealed in Campagne in Frankreich and Belagerung von Mainz.
%23112640: STEEVES, PAUL D. - Keeping the faiths : religion and ideology in the Soviet Union.
%2347704: STEFANI, GASTON - Procedure penale (Precis. Droit prive) (French Edition).
%2320642: STEFANI, GASTON ... [ET AL. - Procédure pénale.
%2320494: STEFANI, GASTON ... [ET AL. - Droit penal general
%23245196: STEFANOU, CONSTANTIN. - Towards a European criminal record.
%23225333: STEFFEN, GUSTAF FREDRIK. - Weltkrieg und Imperialismus : sozialpsychologische Dokumente und Beobachtungen vom Weltkrieg 1914/15.
%2313935: STEFFEN, GUSTAF FREDRIK. - Lebensbedingungen moderner Kultur : sozialphilosophische, soziologische und sozialpolitische Studien.
%23261743: STEFFEN, WIEBKE. - Analyse polizeilicher Ermittlungstätigkeit aus der Sicht des späteren Strafverfahrens.
%23182618: STEFFEN, CORNELIS. - Onderzoek naar psychologische facetten van goed en slecht autorijden, alsmede de invloed van alcohol daarop.
%2381473: STEFFEN, A.F. - Wet op de krijgstucht : van aantekeekeningen voorzien : en reglement betreffende de krijgstucht : van aantekeningen voorzien.
%2379018: STEFFENHAGEN, EMIL. - Die Entwicklung der Landrechtsglosse des Sachsenspiegels. - Einfluss der Buchschen Glosse auf die späteren Denkmäler.
%2367571: STEFFENS, LILLIAN F.A. - Overgang van vorderingen en schulden in het Nederlandse Internationale Privaatrecht.
%2369860: STEFFES, J.P. - Die Staatsauffassung der Moderne : auf der Grundlage der kulturphilosophischen Zeitideen.
%23115094: STEFIK, MARK. - Introduction to Knowledge Systems.
%23263499: STEFIK, MARK. - Internet Dreams: Archetypes, Myths, and Metaphors.
%2396849: STEGEMAN, MARIJKE - Viva Criança : Health, nutrition and care of young children in northeastern Brazil
%23193757: STEGEMAN, F. - Handelingsonbekwaamheid van minderjarigen.
%23217655: STEGER, MANFRED B. - The rise of the global imaginary : political ideologies from the French revolution to the global war on terror.
%23223232: STEGER, MANFRED B. - Globalism : market ideology meets terrorism.
%2330903: STEGEREN, J.T. VAN. - Formeel gemeenterecht : gemeente en gemeentebestuur in en buiten rechte en in beroep.
%2371831: STEGERHOEK, N.A. - De publieke kant van het jeugdrecht. Publieke aspecten van het civiele jeugdrecht nader beschouwd.
%2318260: STEGERS, RUDOLF - Sacred Buildings.
%23246199: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Jenseits von Popper und Carnap : die logischen Grundlagen des statischen Schliessens. (Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Band IV).
%23246200: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Carnap II: normative Theorie des induktiven Räsonierens (Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Band IV).
%23106284: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Personelle und Statistische Wahrscheinlichkeit. Erster Halbband: Personelle Wahrscheinlichkeit und Rationale Entscheidung. (Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Band IV.)
%23253857: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Das Problem der Induktion : Humes Herausforderung und moderne Antworten ; Der sogenannte Zirkel des Verstehens.
%23253859: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Aufsätze zur Wissenschaftstheorie.
%23246174: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Statistische Begründung : Statistische Analyse: Das Repräsentationstheorem von Finetti: Metrisierung qualitativer Wahrscheinklichkeitsfelder (Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Band IV).
%23207477: STEGUWEIT, WOLFGANG. - Europäische Medaillenkunst von der Renaissance bis zur Gegenwart.
%23258385: STEIDLE, OTTO & KIESSLER. - Verlagshaus Gruner+Jahr Hamburg.
%23182593: STEIGENGA, WILLEM. - Werkgelegenheid en Werkloosheid in de Agrarische Productie.
%23244706: STEIGER, JOHANN ANSELM; SANDRA RICHTER & MARC FÖCKING (EDS.) - Innovation durch Wissenstransfer in der Frühen Neuzeit : Kultur- und geistesgeschichtliche Studien zu Austauschprozessen in Mitteleuropa.
%2396812: STEIJLEN, FRIDUS - RMS : van ideaal tot symbool : Moluks nationalisme in Nederland 1945-1990.
%23213252: STEIJN, HUGO HERMAN VAN. - Rechtshandhaving en PBO : de rol van bedrijfslichamen bij de handhaving van economisch recht van communautaire en nationale oorsprong.
%23233073: STEIJN, BRAM (EDITOR) - Professionals under Pressure: The Reconfiguration of Professional Work in Changing Public Services.
%2379024: STEIN, FRIEDRICH. - Das private Wissen des Richters. Untersuchungen zum Beweisrecht beider Prozesse.
%23173240: STEIN, P.A. (E.A.) - 'Is het wenselijk de huidige positie van bedrijfsverenigingen en werknemers , financiers en leveranciers en de fiscus bij surséance van betaling en faillissement van een onderneming te wijzigen ?' : preadviezen.
%2381627: STEIN, RICHARD B. ... (ET AL.) - Neural prostheses : replacing motor function after disease or disability.
%2320183: STEIN, LEON. - The Triangle Fire
%2346612: STEIN, NANCY L. - Literacy in American schools : learning to read and write.
%23132199: STEIN, P.A. - Fiducia Cum Amico
%23150159: STEIN, WALTHER. - Die Hanse und England : ein hansisch-englischer Seekrieg im 15. Jahrhundert.
%2357042: STEIN, P.A. - Zekerheidsrechten. Hypotheek
%2348428: STEIN, P.A. - Compendium van het burgerlijk procesrecht. 9e druk.
%2379022: STEIN, FRIEDRICH. - Grundfragen der Zwangsvollstreckung.
%23249863: STEIN, TORSTEN. - Die Auslieferungsausnahme bei politischen Delikten : normative Grenzen, Anwendung in der Praxis und Versuch einer Neuformulierung.
%2351944: STEIN, H. - Praeconstitutieve rechtsbevoegdheid. Verkenningen naar aanleiding van art. 40 K.
%23222616: STEIN, GERTRUDE. - Lucy Church Amiably.
%23218211: STEIN, JEROME L. - The economics of futures markets.
%2379020: STEIN, FRIEDRICH. - Grenzen und Beziehungen zwischen Justiz und Verwaltung.
%2379023: STEIN, FRIEDRICH. - Grundriss des Zivilprozessrechts und des Konkursrechts.
%2379025: STEIN, LORENZ VON. - Die Verwaltungslehre.
%23244850: STEIN, URSULA. - Lex mercatoria : Realität und Theorie.
%23161171: STEINBACH, PETER. - Industrialisierung und Sozialsystem im Fürstentum Lippe.
%23192140: STEINBAUER, FRIEDRICH (ED.) - Neo-Melanesian-English concise dictionary : New Guinea Pidgin-English.
%2354873: STEINBERG, KULWANT & FLORIAN (EDS.) SINGH - Urban India in crisis.
%23248582: STEINBERG, S.H. - Historical tables, 58 B.C.-A.D. 1958. 5th edition.
%23255073: STEINBOCK, BONNIE. - Life before birth : the moral and legal status of embryos and fetuses.
%2398216: STEINBRÜGGE, LIESELOTTE. - The moral sex: woman's nature in the French Enlightenment.
%23150401: STEINBRUNER, JOHN D. (ED.) - Restructuring American foreign policy.
%23150370: STEINBRUNER, JOHN D. - Principles of global security.
%23151841: STEINBRUNER, JOHN D. - Principles of global security.
%2375845: STEINBRUNER, JOHN D. - Principles of global security.
%23185700: STEINBÜCHEL, THEODOR. - Die philosophische Grundlegung der katholischen Sittenlehre.
%2371147: STEINDL, HARALD. - Wege zur Arbeitsrechtsgeschichte.
%2358573: STEINDORFF, ERNST. - Die Nichtigkeitsklage (Le recours pour exces de pouvoir) im Recht der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl : ein rechtsvergleichender Beitrag zur verwaltungsgerichtlichen Kontrolle der Hohen Behörde.
%23243323: STEINER, RUDOLF. - De kern van het sociale vraagstuk in de levensvoorwaarden voor het heden en de toekomst.
%23203255: STEINER, HENRY J. - Diverse partners : non-governmental organizations in the human rights movement : the report of a retreat of human rights activists.
%2349933: STEINER, FRANZ B. - Orientpolitik, Value, and Civilization (Orientalism, Value, & Civilization).
%2344569: STEINER, JOSEPHINE - Enforcing EC Law.
%23108499: STEINER, JOSEPHINE & LOMA WOODS. - Textbook on EC law. 8th edition.
%2346281: STEINER, EMILY & CANDACE BARRINGTON (EDS.) - The letter of the law : legal practice and literary production in medieval England.
%23218587: STEINER, ANNE. - Corpus vasorum antiquorum .21 Fasc. 1: United States of America. Joslyn art museum
%2377768: KREISHEIMATBUND STEINFURT IN VERBINDUNG MIT DER STADT STEINFURT (ED.) - 400 Jahre Arnoldinum : 1588-1988 : Festschrift.
%2351311: STEINHART, EDWARD I. - Conflict and collaboration.: the kingdom of Western Uganda, 1890-1907.
%23112349: STEINHOEWEL, HEINRICH. - Decameron.
%23258826: STEINMANN, P.L.M. ... [ET AL. - Prognose van de sanctiecapaciteit 1999-2003.
%23102505: STEINMETZ, H. - Van collectieve naar individuele literaire receptie : of: De historische weg van het begrepen naar het onbegrepen kunstwerk.
%23101874: STEINMETZ, S.R. ... [ET AL. - De rassen der menschheid : wording, strijd en toekomst.
%2368782: STEINMETZ, C.H.D. - Hulp aan slachtoffers van ernstige misdrijven. Effecten van slachtofferhulp en primaire opvang.
%23150688: STEINMETZ, RUDOLF. - Englands Anteil an der Trennung der Niederlande 1830 : ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Belgischen Staates.
%23187952: STEINMETZ, B.J.F. - Ruud Lubbers : peetvader van het poldermodel.
%2321859: STEINMETZ, B.J.F. - Handboek der Nederlandsche overheidsfinanciën.
%23215348: STEINMEYER, FRANK. - Weil über allem Elend dieser Zeit die Heimat steht : Literatur und Politik im Werk von Johannes Kirschweng.
%23117284: STEINMO, SVEN. - Taxation and democracy : Swedish , British , and American approaches to financing the modern state.
%2396283: STEINSCHNEIDER, MORITZ. - Al-Farabi [Alpharabius, c.870-950], des arabischen Philosophen Leben und Schriften : mit besonderer Rücksicht auf die Geschichte der griechischen Wissenschaften unter den Arabern : Nebst Anhängen Joh. Philoponus bei den Arabern, Leben und Testament des Aristoteles von Ptolemaeus, Darstellung der Philosophie Plato's. Grösstentheils nach Handschriftlichen Quellen
%2374149: STEINSCHNEIDER, MORITZ. - Jewish literature from the eighth to the eighteenth century : with an introduction on Talmud and Midrasch : a historical essay.
%23254538: STEINVORTH, ULRICH. - Rethinking the Western understanding of the self.
%23162572: STEKETEE, BRAM. - Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch : een cultuurhistorische inventarisatie.
%23208337: STEL, JACOB CAREL VAN DER - Alcoholpreventie : achtergronden , praktijk en beleid.
%23215006: STEL, ADRIAAN JOHANNES VAN. - Entrepreneurship and economic growth : some empirical studies.
%2339694: STELLA, FRANK. - Frank Stella: painting into architecture.
%23203422: STELLA, FRANK. - The Dutch savannah = De Hollandse savanne.
%2314439: STELLINGA, J.R. - Een stellig annotator : opstellen aangeboden aan Dr. J.R. Stellinga ter gelegenheid van zijn aftreden als voorzitter van de redactie van het tijdschrift Nederlandse jurisprudentie / Administratiefrechtelijke beslissingen.
%23185045: STELLINGA, J.R. - Grondtrekken van het Nederlands administratief recht.
%2316561: STELLINGA, J.R. - Grondtrekken van het Nederlandse staatsrecht. Algemeen gedeelte, en bevoegdheden en verplichtingen der overheidsorganen.
%2387288: STELLINGWERFF, J. (ED.). - Een vrije universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der vrije universiteit.
%23183968: STELLWAG, HELENA W. F. - Epictetus. Het eerste boek der Diatriben. Inleiding, vertaling en commentaar.
%23181903: STELLWAG, JOHANN ALBINN. - De zedelijke waardetheoriën van Spranger, Brentano en Meinong. Een vergelijkende studie.
%23175730: STEMPEL, BERTHA MARIANNE VAN DER. - De vrouw in onze Britsche romans.
%23198749: STEMPELS, A. - Europese smidse : inrichting en werkwijze van de Europese Gemeenschap voor Kolem en Staal, waarin opgenomen de volledige Nederlandse tekst van het verdrag tot oprichting van de E.G.K.S.
%2312013: STEMPELS, A. - Beschermd door anderen. Kinderen in recht en mensenmaatschappij.
%2339970: STEMPELS, A. - De parlementaire geschiedenis van het Indonesische vraagstuk.
%23166743: STENDAL, HANS-JÜRGEN. - Die Stadtansichten Meissens von 1558 bis um 1815.
%23241870: STENDHAL. - The life of Henry Brulard.
%23127974: STENGEL, EDMUND E. - Die Immunität in Deutschland bis zum Ende des 11. Jahrhunderts : Forschungen zur Diplomatik und Verfassungsgeschichte.
%23172458: STENGEL, RICHARD - You're Too Kind: A Brief History of Flattery
%23169332: STENGER, VICTOR J. - God : the failed hypothesis : how science shows that God does not exist.
%23235951: STENHOLM, STIG. - The quest for reality : Bohr and Wittgenstein, two complementary views.
%23251573: STENVERS, H.W. - Contribution to the diagnostics of defects and disorders in the brain by means of the examination in the fields of vision and the fields of conjugate movements to the right and to the left.
%23177614: STEPANEK, JOSEPH F. - Wringing Success from Failure in Late-Developing Countries: Lessons From the Field.
%23191741: STEPHAN, ALEXANDER. - Communazis : FBI surveillance of German emigré writers.
%23242941: STEPHAN, JUERGEN - edgetensionplease01: linedesign for the 21st century.
%23221620: STEPHAN, GESINE. - Firmenlohndifferenziale : eine Analyse für die Bundesrepublik Deutschland.
%23213281: STEPHANE, BERNARD - Dictionnaire des Noms de Rues : Origine et Signification du Nome de Votre Rue et de 4999 Autres.
%2379028: STEPHANI, JOACHIM. - De iurisdictione Judaeorum, Graecorum, Romanorum et ecclesiasticorum libri IV.
%2392126: STEPHANIK, JOHN W. - Catalogus van de Muntverzameling bevattende tevens een overzicht van het muntwezen aller tijden en landen.
%23204272: STEPHANIK, JOHN W. - Catalogus van de Muntverzameling bevattende tevens een overzicht van het muntwezen aller tijden en landen.
%23118048: STEPHANSON, ANDERS. - Kennan and the art of foreign policy.
%23152893: MEYER STEPHEN M. - Dynamics of nuclear proliferation.
%2399769: STEPHENS, G. LYNN & GEORGE GRAHAM (EDS.) - When self-conciousness breaks : alien voices and inserted thoughts.
%2362548: STEPHENS, T.B. - Order and discipline in China. The Shanghai Mixed Court 1911-1927.
%23260085: STEPHENS, G. LYNN & GEORGE GRAHAM (EDS.) - When self-conciousness breaks : alien voices and inserted thoughts.
%23250801: STEPHENS, MIKE. - Community law centres : a critical appraisal.
%23222976: STEPHENSON, D. GRIER. - Campaigns and the court : the U.S. Supreme Court in presidential elections.
%23151139: STEPHENSON, GUNTHER (ED.) - Leben und Tod in den Religionen. Symbol und Wirklichkeit.
%23241557: STEPHENSON, CARL. - Mediaeval feudalism.
%2321312: STEPPE, JAN KAREL. - Archivum artis Lovaniense : bijdragen tot de geschiedenis van de kunst der Nederlanden : opgedragen aan prof. em. Dr. J.K. Steppe.
%23261796: STERBA, JAMES P. (ED.) - Terrorism and international justice.
%23199015: STERBA, CHRISTOPHER M. - Good Americans : Italian and Jewish immigrants during the First World War.
%23113830: STERCK, J.F.M. - Vondel-Brieven uit de XVIIe eeuw aan en over den dichter. Verzameld en toegelicht door Dr. J.F.M. Sterck.
%2332403: STERK, CLAIRE. - 'Vieze kereltjes' : zedenpolitie en vrouwen.
%23261928: STERK, TACO. - De taal van het proces : mag het ook een andere zijn?
%23200435: STERKMAN, PAULUS. - De plaats van J.H.Lambert in de ontwikkeling van het idialisme voor Kant.
%23110830: STERKS, C.G.M. - Begrotingsnormen.
%23168626: STERLING, RICHARD W. - Macropolitics. International Relations in a Global Society. New York, Knopf: 1974. (ISBN: 0-394-48521-1) Hard Cover no dust jacket, 8vo The first edition, 648 pages.
%23263522: STERLING, LEON. - The Practice of Prolog.
%23235323: STERN, VIVIEN. - Creating criminals : prisons and people in a market society.
%23177625: STERN, LEWIS M. - The Vietnamese Communist Party's agenda for reform : a study of the eighth national party congress.
%2348036: STERN, ROBERT A.M. - Robert A. M. Stern: Buildings and Towns.
%23214820: STERN, JESSICA. - The ultimate terrorists.
%23243649: STERN, LAURENT. - Interpretive Reasoning.
%23220395: STERN, JEWEL, 1934-, TUCKER, KEVIN W., VENABLE, CHARLES L. (CHARLES LANE), 1960-. - Modernism in American silver : 20th-century design.
%2366688: STERN, E. MARIANNE. - Römisches, byzantinisches und frühmittelalterliches Glass, 10 v.Chr.-700 n.Chr.: Sammlung Ernesto Wolf.
%2361011: STERN, SETH & STEPHEN WERMIEL. - Justice Brennan : liberal champion.
%23241954: STERN, NICOLAS, JEAN-JACQUES DETHIER, & F. HALSEY ROGERS. - Growth and empowerment : making development happen.
%23263430: STERN, JONATHAN P. - Third Party Access in European Gas Industries: Regulation-Driven or Marketet-Led?.
%23251995: STERN, ROBERT M. (EDITOR) - GATS 2000: New Directions in Services Trade Liberalization.
%2366693: STERN, E. MARIANNE. - Frühes Glass der alten Welt, 1600v.Chr.-50 n.Chr.: Sammlung Ernesto Wolf.
%23241866: STERN, ROBERT W. - Changing India : bourgeois revolution on the subcontinent.
%2373958: STERN, GEOFFREY. - The rise and decline of international communism.
%23260149: STERNBERG, ROBERT J. (ED.) - The nature of cognition.
%23148845: STERNBERG, FRITZ. - Capitalism and socialism on trial.
%23235156: STERNBERG, ROBERT J. & JOHN KOLLIGIAN JR. (EDS.) - Competence Considered
%23234663: STERNBERG, ROBERT J. & BARNES, MICHAEL L. (EDS.) - The Psychology of love.
%2326118: STERNBERG, FRITZ. - Der Imperialismus.
%23121343: STERNBERG, FRITZ. - The military and industrial revolution of our time.
%23221285: STERNBERG, ROBERT J. (ED.) - International handbook of intelligence.
%23116199: RAAD VOOR NATUUR- EN STERRENKUNDE - Grote faciliteiten voor natuurkundig en sterrenkundig onderzoek.
%2391133: STETSKO, SLAVA (ED.). - Revolutionary voices : Ukrainian political prisoners condemn Russian colonialism.
%23262843: STEUR, A.G. VAN DER. - 'Werken en studeeren, het eenige doel van mijn leven' : de boekhistoricus, musicoloog, bibliothecaris en archivaris Jan Willem Enschedé (1865-1926).
%23199699: STEUR, PIETER. - Het karakter van Hieronymus van Stridon : bestudeerd in zijn brieven.
%23132758: STEUTEL, J.W. (ED.) - Morele Opvoeding : Theoretisch- en Historisch-Pedagogische Opstellen.
%2381094: KEMPER. STEVEN. - The presence of the past : chronicles, politics, and culture in Sinhala life.
%23104930: STEVENINCK, M.A. VAN. - The impact of capital imports, Argentina 1970-1989.
%23189412: STEVENS, M.P.J. - Informatietechnologie : de motor van de industrie.
%23251353: STEVENS, L.G.M. - Inkomstenbelasting 2001. 2e druk.
%23215008: STEVENS, ANTHONY. - The roots of war : a Jungian perspective.
%2376364: STEVENS, E.E. & H.R. STEVENS (ED.). - John Galsworthy.
%231762: LEONARDUS GERARDUS MARIE STEVENS (1944-). - Fiscale fascinatie : fiscaal beleid 2006.
%23127813: STEVENS, HENDRIK. - De institutionele positie van zeehavens : een internationale vergelijking.
%23142349: STEVENS JR., E.W. - The Grammar of the Machine : technical Literacy and Early Industrial Expansion in the United States.
%2345162: STEVENS, L.G.M. - Maatschappelijk heffen. 1: De wetenschap.
%23146890: STEVENS, JOHN N. - Czechoslovakia at the Crossroads : the Economic Dilemmas of Communism in Postwar Czechoslovakia.
%23245485: STEVENS, FRED & DIRK VAN DEN AUWEELE (EDS.) - Uuytwysens d'archiven : handelingen van de XIe Belgisch-Nederlandse Rechtshistorische Dagen, Leuven, 22-23 november 1990.
%23177594: STEVENSON, CHRISTINE. - Medicine and magnificence : British hospital and asylum architecture, 1660-1815.
%2384018: STEVENSON, LESLIE. - Inspirations from Kant: Essays.
%2375166: STEVENSON, LESLIE. - Inspirations from Kant : essays.
%2343987: STEVENSON, HAROLD W. - Contexts of achievement : a study of American, Chinese, and Japanese children.
%2344007: STEVENSON, MICHAEL I. (ED). - Joseph Alois Schumpeter : a bibliography 1905-1984.
%23222629: STEVENSON, ROBERT LOUIS. - The essential Dr Jekyll and Mr Hyde.
%23258867: STEVENSON, ROBERT. - Spanish music in the age of Columbus.
%23160507: STEVENSON, WILLIAM R. - Sovereign grace : the place and significance of Christian freedom in John Calvin's political thought.
%23260150: STEVENSON, HAROLD W. & ALBERTA E. SIEGEL. - Child development research and social policy. [Volume 1].
%2319507: STEVERS, TH.A. - Renteverschillen en renteniveau. Een onderzoek naar de oorzaken van de renteverschillen tussen staatsobligaties en, daarmede samenhangend, van het renteniveau, over de periode 1949 t/m 1960 in Nederland. Diss.
%23163623: STEVERS, TH.A. - De begrotingsnorm van het rijk.
%23155272: STEVERSON, JANET W. (ED.). - Children and the law. Volume 2.: The State and the schooling of children.
%2331450: STEVIN, SIMON. - The principal works of Simon Stevin. Volume 1. General introduction. Mechanics; Volume 2A-B. Mathematics; Volume 3. Astronomy. Navigation; Volume 4. The art of war; Volume 5. Engineering. Music. Civic life.
%2346031: STEWARD, MARGARET S. - Interviewing young children about body touch and handling.
%2360956: STEWART-MCDOUGALL, MARY LYNN. - The Artisan Republic : revolution, reaction, and resistance in Lyon (1848-1851).
%2367685: STEWART, J. HINDE. - Gynographs, French Novels by Women of the Late Eighteenth Century.
%23218516: STEWART, TONY K. (ED.) - Fabulous females and peerless Pirs : tales of mad adventure in old Bengal.
%2361061: STEWART, MARY LYNN. - Women, work & the French state. Labour protection and social patriarchy 1879-1919.
%23230173: STEWART, MICHAEL JAMES ALEXANDER. - The Knights Templar of the Middle East : the hidden history of the Islamic origins of freemasonry.
%23258289: STEWART, FRANK (ED.) - Almost heaven. On the Human and Devine. (Manoa 23:2).
%23258933: STEWART, FRANK (ED.) - Sky Lanterns : new poetry from China, Formosa, and Beyond.
%2369334: STEWART, JOHN MASSEY. - The Soviet environment : problems, policies, and politics.
%23233200: STEWART, DESMOND & JOHN HAYLOCK. - New Babylon : a portrait of Iraq.
%2347503: STEWART-CLARK, JACK. - Onderzoekcommissie drugproblemen in de Gemeenschap : verslag over de resultaten van het onderzoek, september 1986.
%237708: STEYAERT, JAN. - Digitale vaardigheden : geletterdheid in de informatiesamenleving.
%23248823: STEYGER, E., R.J.G.M. WIDDERSHOVEN & ARJEN W.H. MEIJ. - Europees recht en het Nederlands bestuursrecht : verslag van de algemene vergadering gehouden op 10 mei 1996 ter behandeling van de preadviezen van E. Steyger , R.J.G.M . Widdershoven , A.W.H . Meij.
%23116303: STEYGER, ELIES. - Besturen in het Europese recht : over de invloed van het communautaire recht op de nationale bestuursrechtelijke tradities.
%2334022: STEYGER, ELIES. - Medezeggenschap op ondernemingsniveau inzake veiligheids- en gezondheidsaangelegenheden in de Europese Gemeenschap.
%23141454: STEYGER, E. (E.A.) - Europees recht en het Nederlands bestuursrecht : preadviezen & verslag van de algemene vergadering gehouden op 10 mei 1996
%2376530: STEYGER, ELIES. - Medezeggenschap bij veiligheid en gezondheid: de Europese regelingen.
%2382921: STEYGER, ELIES. - Europe and its members : a constitutional approach.
%23248816: STEYGER, E., R.J.G.M. WIDDERSHOVEN & ARJEN W.H. MEIJ. - Europees recht en het Nederlands bestuursrecht : preadviezen.
%23199819: STEYNEN, PETRUS ANTONIUS WILHELMUS. - Stylistische opmerkingen aangaande het gebruik van deminutiva in het Latijn.
%23186952: STGTER, BIANCA (E.A.) - Stilstaande beelden : ondergang en opkomst van de fotografie.
%2379030: STHAMER, EDUARD. - Beiträge zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Königreichs Sizilien im Mittelalter.
%23166186: STIANSEN, ENDRE & JANE I. GUYER (EDS.) - Credit, currencies and culture : African financial institutions in historical perspective.
%23251561: STIASNY, GUSTAV. - Alcyonaria und Gorgonaria von Südafrika : aus der Sammlung des South African Museum Capetown.
%23251557: STIASNY, GUSTAV. - Über einige exotische Tornarien.
%23251582: STIASNY, GUSTAV. - Die Scyphomedusen des Roten Meeres.
%23251589: STIASNY, GUSTAV. - De Gorgonarien-familie Acanthogorgiidae Kükenth. & Gorz. : (met bijzondere inachtneming van het materiaal der Siboga-expeditie).
%2381513: STIBBE, D.G. - Inleiding tot de kennis der bestuursinstellingen in vreemde koloniën.
%2370759: STIBIC, V. - Tools of the mind : techniques and methods for intellectual work.
%2366467: STIBORA, J.J. DE & VAAL, A. DE. - Services and services trade: a theoretical inquiry. (Diensten en dienstenhandel: een theoretische analyse).
%23242187: STICH, STEPHEN - Collected Papers, Volume 1: Mind and Language, 1972-2010.
%23235382: ALEXANDER RUEB STICHTING. - Catalogus van de schaakcollectie.
%23235429: STICHTING MAATSCHAPPIJ, VEILIGHEID EN POLITIE - Veiligheid als bestuurlijke opdracht.
%23241198: STICHTING KLACHTEN- EN ADVIESBURO POLITIEOPTREDEN, AMSTERDAM - Grens gesteld : een visie op veranderingen bij de politie en een verslag over de afgelopen jaren.
%23251554: STIEMENS, M.J. - Anatomische Untersuchungen über die Vago-sympathische Innervation der Baucheingeweide bei den Vertebraten.
%23102509: STIETENCRON, HEINRICH VON. - Hindu Religious Traditions and the Concept of Religion.
%23263432: STIGLER, GEORGE - Essays in the History of Economic Doctrine.
%23263434: STIGLER, GEORGE J. - The Economist As Preacher, and Other Essays.
%23263437: STIGLER, GEORGE J. (ED.) - Chicago Studies in Political Economy.
%23176717: STIGLITZ, JOSPEH E. - Information and economic analysis : selected works of Joseph E. Stiglitz, Volume 1.
%23229924: STIGLITZ, JOSEPH E. - Selected Works of Joseph E. Stiglitz: Volume II: Information and Economic Analysis: Applications to Capital, Labor, and Product Markets.
%23263365: STIGLITZ, JOSEPH E. - Whither Socialism?.
%23220411: STIGTER, DIANA & PHILIPPA VAN LOON. - Home is where the heArt is.
%232229: STIKKER, D.U. - Memoires : herinneringen uit de lange jaren waarin ik betrokken was bij de voortdurende wereldcrisis.
%23117128: STIL, JEROEN. - Dwarf galaxies: dynamics and star formation.
%2386239: STILLE, A.L.G.A. - In der minne gescheiden. Rede.
%23233023: STILLER, SABINA - Ideational Leadership in German Welfare State Reform: How Politicians and Policy Ideas Transform Resilient Institutions.
%23166320: STILLINGFLEET, EDWARD. - Three Criticisms of Locke.
%23239017: STILLINGS, NEIL. - Cognitive Science: an introduction.
%23157142: STILLWELL, AGNES NEWHALL & J.L. BENSON. - The Potters' Quarter: The Pottery.
%2355631: STIMSON, FREDERIC JESUP. - Popular law-making : a study of the origin, history, and present tendencies of law-making by statute.
%23186140: STINCHCOMB, JAMES. - Opportunities in law enforcement and criminal justice careers.
%23219016: STINCHCOMBE, ARTHUR L. - Information and organizations [electronic resource].
%23131634: STINGL, HERFRIED. - Die Entstehung der deutschen Stammesherzogtümer am Anfang des 10. Jahrhunderts.
%23194986: STINTON, HARRY. - Harry's war : experiences in the suicide club in World War One.
%23248506: STINY, GEORGE. - Shape: Talking about Seeing and Doing.
%2379032: STINZTZING, RODERICH VON & ERNST LANDSBERG. - Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft.
%2348091: STIPEK, DEBORAH - Self-evaluation in young children.
%23181869: STIPHOUT, HENRICUS ADRIANUS VAN. - Tussen loyaliteit en satisfactie in de consumptiemaatschappij. Een verhandeling over de verenigbaarheid van een prestatiemaatschappij en een verzorgingsstaat.
%232830: STIPHOUT, HENRICUS ADRIANUS VAN. - Tussen loyaliteit en satisfactie in de consumptiemaatschappij. Een verhandeling over de verenigbaarheid van een prestatiemaatschappij en een verzorgingsstaat.
%23155380: STIRLING, JAMES H. - Materialism philosophically examined.
%23155374: STIRLING, JAMES H. - Sir William Hamilton being the philosophy of perception, an analysis.
%2379034: STIRLING, JAMES H. - Lectures on the philosophy of law : together with Whewell and Hegel, and Hegel and Mr. W.R. Smith. A vindication in a physico-mathematical regard.
%23159848: STITES, RICHARD (ED.) - Culture and entertainment in wartime Russia.
%23177589: STIVERS, ROBERT. - Listening to cement.
%23246719: STOCK, CATHERINE MCNICOL. - Rural radicals : righteous rage in the American grain.
%23124992: STOCK-MORTON, PHYLLIS - Moral Education for a Secular Society. The Development of Morale Laique in Nineteenth Century France.
%2329019: STOCKDALE, ERIC. - The Court and the offender : [a critical examination of the role of the criminal courts in England, together with an account of the prison systems in Holland, Denmark & Sweden, assessed comparatively with our own].
%23258931: STOCKDILL, BRETT C. AND MARY YU DANICO. - Transforming the Ivory Tower: Challenging Racism, Sexism, and Homophobia in the Academy.
%2387623: STOCKHAUSEN, DIRK HENRIK. - Beihilfenrechtliche Grenzen einer nationalen Beschäftigungspolitik. - Zur beschäftigungspolitischen Überlagerung des europäischen Beihilfenrechts -.
%23217502: STOCKING, GEORGE W. (ED.) - American anthropology, 1921-1945 : papers from the American anthropologist.
%23217501: STOCKING, GEORGE W. (ED.) - American anthropology, 1971-1995 : papers from the American anthropologist.
%23217498: STOCKING, GEORGE W. (ED.) - American anthropology, 1888-1920 : papers from the American anthropologist.
%2328609: STOCKING, GEORGE W. & MYRON W. WATKINS. - Monopoly and free enterprise : with the report and recommendations of the committee on cartels and monopoly.
%23128254: STÖCKL, ALBERT. - Geschichte der Philosophie des Mittelalters.
%23131633: STÖCKL, ALBERT. - Geschichte der christlichen Philosophie zur Zeit der Kirchenväter.
%2379036: STÖCKLE, A. - Spätrömische und byzantinische Zünfte: Untersuchungen zum sog. eparchikon biblion Leos den Weisen.
%23245522: STOCKMANS, PIERRE. - D. Petri Stockmans Opera omnia, quotquot hactenus separatim edita fuere nunc primum in unum corpus collecta & emendatiora prodeunt.
%2373070: STOCKTON, KATHRYN BOND. - God between their lips : desire between women in Irigaray, Brontë, and Eliot.
%23102512: STOCKUM, TH.C. VAN. - De tragedie en haar problematiek.
%23102517: STOCKUM, TH.C. VAN. - Theodor Gottlieb von Hippel und sein Roman Lebensläufe nach aufsteigender Linie (1778-1781).
%23102519: STOCKUM, TH.C. VAN. - De colleges van de oudere Engelse universiteiten in de spiegel van de Engelse roman.
%23102521: STOCKUM, TH.C. VAN. - Die Problematik des Gottesbegriffs im Tristan des Gottfried von Strassburg.
%2311388: STOCKUM, TH.C. VAN. - Friedrich von Spee en de heksenprocessen.
%23174600: STOCKUM, TH.C. VAN. - Valentin Weigel : Doper en Paracelsist.
%23102511: STOCKUM, TH.C. VAN. - Grillparzer's blijspel Weh dem, der lügt! en zijn probleem.
%23102513: STOCKUM, TH.C. VAN. - Der Ackermann aus Böhmen : herfsttij der middeleeuwen of humanistische lente?
%23102514: STOCKUM, TH.C. VAN. - Lavater contra Mendelssohn 1769-1771 : verlicht rationalisme en christelijke bekeringsijver.
%23102515: STOCKUM, TH.C. VAN. - Gerhart Hauptmanns Atriden-Tetralogie.
%23102518: STOCKUM, TH.C. VAN. - Herders Journal meiner Reise im Jahre 1769.
%23102520: STOCKUM, TH.C. VAN. - Hartman von Ouwes Iwein.
%23102522: STOCKUM, TH.C. VAN. - Luther, zijn leven en zijn levenswerk in het kader van zijn tijd.
%23102516: STOCKUM, TH.C. VAN. - Das Jedermann-motiv und das Motiv des verlorenen Sohnes im niederländischen und im niederdeutschen Drama.
%23102523: STOCKUM, TH.C. VAN. - Zwischen Jakob Böhme und Johann Scheffler: Abraham von Franckenberg (1593-1652) und Daniel Czepko von Reigersfeld (1605-1660).
%23187491: STOCKWIN , J.A.A. - Dynamic and immobilist politics in Japan.
%2349075: STODOLSKY, SUSAN S. - The subject matters : classroom activity in math and social studies.
%23253253: STOECKICHT, LOUISA. - Jonge dieren [Zwarte Beertjes, 390-391].
%2399401: STOEHR, T. - Free love in America: a documentary history.
%23244517: STOER, PIETER. - Jeepney blues : Filippijnse verhalen van een ontwikkelingswerker.
%239196: STOER, H.F.M. - De rooilijn. Diss.
%23236114: STOERK, FELIX. - Die Litteratur des internationalen Rechts, 1884 bis 1894.
%2319531: STOFBERG, JACOBUS ARNOLDUS. - Teologie en ontologie. Een ondersoek na die betekenis van die wysbgeerte van Heidegger vir die teologie, met verwysing na die denke van H. Ott en A.E. Loen.
%23235286: STOFBERGEN, LEENDERT. - Vijfendertig jaar verzorging omslag : Leendert Stofbergen Amsterdam.j
%23195520: STOFFELS, P. - Huurkoop en krediet aan de consument.
%23230141: STOFFELS, HIJME. - Onverwachte gasten : in gesprek met Gerard Dekker over kerk , godsdienst en cultuur : opstellen aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar sociologie van kerk en godsdienst aan de Vrije Universiteit.
%23114138: STOFFELS, H.K.A. - Het Besluit Tuchtrechtspraak voedselvoorziening.
%2349265: STÖHR, ADOLF. - Zur Hypothese der Sehstoffe und Grundfarben. Mit 10 Zeichnungen.
%23214200: STOITCHKOVA, DESISLAVA. - Towards Corporate Liability in International Criminal Law
%23177075: STOK, THEODORUS LEONARDUS. - De invloed van de zichtbaarmaking van de kwaliteit op de arbeider en zijn werk. Een industrieel-psychologisch onderzoek.
%23143212: STOKE, MELIS (CA. 1235-1305). - Hollandse Jaar-Boeken Of Rijm-Kronijk...Behelsende De Geschiedenissen des Lands, onder de Princen van het eerste Huis, tot den Jare 1305. Met de Afbeeldingen van alle de Holandse Graven.
%23257901: STOKER, H.G. - Truth and reality : philosophical perspectives on reality = Waarheid en werklikheid : wysgerige perspektiewe op die werklikheid : dedicated to Professor Dr. H.G. Stoker [in celebration of his 70th birthday]
%2319787: STOKES, SUSAN C. - Public Support for Market Reforms in New Democracies (Cambridge Studies in Comparative Politics)
%2331345: STOKKE, OLAV - Aid and Political Conditionality.
%2374808: STOKKER, KATHLEEN. - Remedies and Rituals: Folk Medicine in Norway and the New Land.
%23208217: STOKKOM, BAS A.M. VAN. - Georges Sorel: de ontnuchtering van de Verlichting
%23241255: STOKKOM, BAS A.M. VAN. - Beledigd in Amsterdam verbaal geweld tussen politie en publiek.
%23252774: STOKKOM, B. VAN (RED.) - Straf en herstel : ethische reflecties over sanctiedoeleinden.
%23156913: STOKMAN, FRANS N. - Roll calls and sponsorship : a methodological analysis of Third World group formation in the United Nations.
%23201491: STOKMAN, SIEGFRIED. - De religieuzen en de onderwijspolitiek der regeering in het Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden (1814-1830).
%23240906: STOKMANS, MARIA JOHANNA WILHEMINA. - The relative importance of product attributes : consumer decision theories in new-product development.
%23241114: STOKROOS, MEINDERT. - Fonteinen in Nederland : historische watervoerende monumenten.
%237629: STOKVIS, BENNO J. - Rond het misdrijf van frauduleusen invoer. Diss.
%234890: STOKVIS, BERTHOLD. - Hypnose in de geneeskundige praktijk. 2e druk.
%2330104: STOL, W.PH. - Politieoptreden en informatietechnologie : over sociale controle van politiemensen.
%23196999: STOL, ALBERT. - Aline : de geboorte van een legende : [De verhalenvertellers noemen haar de Jeanne d'Arc van Afrika].
%2384875: STOL, M. & WIGGERMANN, F.A.M. - Zwangerschap en geboorte bij de Babyloniërs en in de Bijbel.
%23191845: STOLK, A.A.H. - Jean Charles Pabst : diplomaat en generaal in Oost-Azië 1873-1942.
%2397987: STOLK, P.J. - De nationale ombudsman.
%2378188: STOLK, L. - Geschiedenis van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (R.K. Ziekenverpleging).
%23245956: STOLK, P.J. - Grenservaringen : psychologie van het onalledaagse.
%23154551: MULLER E.R. & STOLKER C.J.J.M - Ramp en recht: beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
%2343937: STOLLER, ROBERT J. - Coming attractions : the making of an x-rated video.
%23204438: STOLLER, ROBERT J. - Splitting : a case of female masculinity.
%23255981: STOLP, CORNELIS. - De elliptische integralen van de eerste soort.
%2358769: STOLTZ, PAULINE - Gender Equality, Citizenship and Human Rights: Controversies and Challenges in China and the Nordic Countries (Routledge Research in Comparative Politics).
%23113290: STOLTZFUS, NATHAN - Resistance of the heart : intermarriage and the Rosenstrasse Protest in Nazi Germany.
%23191598: STOLWIJK, S.A.M. - Onschuld, vrijspraak en de praesumptio innocentiae. Afscheidsrede.
%238185: STOLWIJK, F.F.M. - De collectieve arbeidsovereenkomst voor de typografie.
%2315847: [STOLWIJK, F.F.M. ... ET AL. - Psychiatrie en rechtspraak.
%23189683: STOLWIJK, S.A.M. - Het onderzoek ter terechtzitting in strafzaken.
%23186231: STOLWIJK, S.A.M. - Voorarrest : kanttekeningen bij tien jaar toepassing van voorlopige hechtenis.
%23161749: STOLWIJK, CHRIS & RICHARD THOMSON. - Theo van Gogh, 1857-1891: art dealer, collector and brother of Vincent.
%23248435: STOLWIJK, S.A.M. - Het onderzoek ter terechtzitting in strafzaken.
%23176628: STOLZ, STEPHAN. - Hochzusammenhängende Mannigfaltigkeiten und ihre Ränder.
%2379038: STÖLZEL, ADOLF. - Entwicklung des gelehrten Richtertums in den deutschen Territorien. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung mit vorzugsweiser Berücksichtigung der Verhältnisse im Gebiet des ehemaligen Kurfürstentums Hessen.
%23242027: STOLZENBERG, JÜRGEN. - Ursprung und System : Probleme der Begründung systematischer Philosophie im Werk Hermann Cohens , Paul Natorps und beim frühen Martin Heidegger.
%23128255: STOLZENBURG, ARNOLD F. - Die Theologie des Jo. Franc. Buddueus und des Chr. Matth. Pfaff. Ein Beitrag zur Geschichte der Aufklärung in Deutschland.
%23256259: STOLZENBURG, ANDREAS. - Max Beckmann : Zeichnungen und Druckgraphik aus der Sammlung Hegewisch in der Hamburger Kunsthalle.
%23175735: STOMMEL, JOANNES ANTONIUS - L'unification du réel : essai épistémologique sur la schématisation découpante et sa résolution dans les théorétisations de la réalité physique des points de vue scientifique et philosophique comparés.
%2321795: STONE, A.E. - Autobiographical occasions and original acts. Versions of American Identity from Henry Adams to Nate Shaw.
%23221941: STONE, DAVID J. A. - Fighting for the fatherland : the story of the German soldier from 1648 to the present day.
%23231184: STONE, LESLIE. - The American elections 1964.
%23115217: STONE, JUDITH F. - The Search for social peace : reform legislation in France, 1890-1914.
%23164675: STONE, GEOFFREY R., LOUIS M. SEIDMAN, CASS R. SUNSTEIN & MARK V. TUSHNET. - Constitutional Law. 2nd edition.
%23129388: STONE, JULIUS. - Quest for survival : the role of law and foreign policy.
%23231198: STONE, I.F. - The trial of Socrates.
%23218221: STONE, KENNETH A. - Sex, honor, and power in the Deuteronomistic history.
%23156531: STONE, JEROME A. - Minimalist vision of transcendence : a naturalist vision of religion.
%2321474: STONE, HARRIET - The Classical Model: Literature and Knowledge in Seventeenth-Century France
%23218432: STONE, PETER. - Layered learning in multiagent systems : a winning approach to robotic soccer.
%23135746: STONE, HARLAN F. - Law and its Administration.
%23262911: STONE, GEORGE C. ... [ET AL.] (EDS.) - Health psychology : a discipline and a profession.
%23217248: STONE, HARRIET AMY. - The classical model : literature and knowledge in seventeenth-century France.
%2330106: STONE, JULIUS. - Law and the social sciences : the second half century.
%2383194: STONE, JULIUS. - Social dimensions of law and justice.
%2397470: STONE, MARTIN. - The agony of Algeria.
%23201157: STONE, RICHARD. - Measurement of Consumers' Expenditure & behaviour in The United Kingdom 1920-1938.
%2395269: STONEMAN, PAUL. - The economic analysis of technological change.
%23228830: STOOP, JAN PIETER. - 'Om het volvoeren van een christelijke staatskunde' : de Anti-Revolutionaire Partij in het interbellum.
%23195564: STOOP, HENDRIK JACOBS HERMAN. - Artt. 917, 918 en 920, 2e lid B. W.
%23118852: STORK, PHILIP A. - Modelling international financial markets. An empirical study.
%23155749: STORK, PETER. - The aspectual usage of the dynamic infinitive in Herodotus.
%23161164: STORK, HARRY - Het geheim van de Albert Cuyp. Jeugdherinneringen aan de jaren 1900-1940 in de Amsterdamse Pijp.
%23190148: STORM, P.M. & S.M. VAN STEENBERGEN. - Overzicht ondernemingsrecht.
%231444: STORM, SERVAAS & C.W.M. NAASTEPAD (EDS.) - Globalization and economic development : essays in honour of J. George Waardenburg.
%2348403: STORME, MARCEL & HÉLÈNE CASMAN (EDS.) - Towards a justice with a human face : the first international congress on the law of civil procedure, Faculty of law, State university of Ghent 27 August 1977 - 4 September 1977.
%2314204: STORME, MARCEL (E.A.). - Feestbundel 25 jaar Tijschrift voor Privaatrecht. Registers 1964-1988.
%23212113: STÖRMER, H. - Semi- Markoff- Prozesse mit endlich vielen Zuständen. Theorie und Anwendungen.
%23232595: STORMORKEN, BJORN - Human rights terminology in international law : a thesaurus.
%23263355: STORPER, MICHAEL - Worlds of Production: The Action Frameworks of the Economy.
%2320680: STORTENBEKER, WILLEM. - De verbindingen van Chloor met Jodium.
%23175663: SANTANEE PHASUK & PHILIP STOTT. - Royal Siamese maps : war and trade in nineteenth century Thailand.
%23234568: STOUT, JANIS P. - Willa Cather : the writer and her world.
%2325722: STOUT, H.D. - De betekenissen van de wet : theoretisch-kritische beschouwingen over het principe van wetmatigheid van bestuur.
%23224540: STOUT, JANIS P. - Katherine Anne Porter : a sense of the times.
%23166021: STOUT, H.D. & A.J. HOEKEMA (EDS.) - Onderhandelend bestuur.
%2318917: STOUTJESDIJK, PHILIPPUS. - Heaths and inland dunes of the Veluwe. A study on some of the relations existing between soil, vegetation and microclimate.
%2342188: STOW, DORRIK - Vanished Ocean: How Tethys Reshaped the World.
%2371256: STOW, KENNETH. - Theater of acculturation : the Roman ghetto in the sixteenth century.
%23146079: STOWELL, DANIEL W. (ED.) - In tender consideration: women, families, and the law in Abraham Lincoln's Illinois.
%23231232: STRAATEN, J.C. VAN. - Compendium overdrachtsbelasting. 2e druk.
%2386618: STRAATEN, J.C. VAN. - Compendium overdrachtsbelasting.
%2375102: STRAATEN, J.C. VAN. - Wegwijs in de overdrachtsbelasting.
%23208365: STRAATEN, PETER VAN. - Van Agt en de dingen die voorbijgaan : politieke prenten.
%2342081: STRAATEN, JAN VAN DER - Zure regen, economische theorie en het Nederlandse beleid.
%23248639: STRAATHOF, ALEX (ED.) - Integriteit in teams.
%23255164: STRACHEY, JOHN. - Contemporary capitalism.
%23128257: STRACK, MAX LEBERECHT. - Die Dynastie der Ptolemaër.
%23113586: STRACKE, J. RICHARD (ED.) - The Laud herbal glossary.
%23133989: STRACKE, G.J. - Het Microscopisch Onderzoek van Voedings- en Genotsmiddelen met Beschrijving en Handleiding voor het Gebruik van het Microscoop.
%23102524: STRADNER, H., D. ADAMIKER AND O. MARESCH. - Electron Microscope Studies on Albian Calcareous Nanoplankton
%23156102: STRAETMANS, STEFAN. - Extreme financial returns and their comovements.
%2322697: NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHTSADVOCATEN. - Verdedigers in strafzaken : over de rol en taakopvatting van de verdediger in strafzaken.
%234261: LANDESGRUPPE ÖSTERREICH DER INTERNATIONALEN STRAFRECHTSGESELLSCHAFT. - XIV. Internationaler Strafrechtskongress : Kongressakten : Wien 1.-7. Oktober 1989 = XIVe Congrès International de Droit Pénal : Actes du congress : Vienne 1er-7 Octobre 1989 = XIVth International Congress on Penal Law : Congress Proceedings : Vienna 1st-7th October 1989.
%2326851: STRAFVERTEIDIGERVEREINIGUNGEN. - 22. Strafverteidigertag : vom 20.-22. März 1998 in Erfurt.
%2343187: STRAIN, ERIC C. - Methadone Treatment for Opioid Dependence.
%23247460: STRAK. A.H.J. - De Reglementen van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Deel 2: Vergelijking van het Reglement van Orde van 1983 met de Reglementen van Orde van 1815, 1849, 1888, 1950 en 1967.
%2392186: STRAND, DAVID. - Rickshaw Beijing : city people and politics in the 1920s.
%23228277: STRANDBERG, VICTOR H. - Greek mind/Jewish soul : the conflicted art of Cynthia Ozick.
%23118493: STRANG, A. - Eene historische verhandeling over de liberale politiek en het lager onderwijs van 1848 tot 1920.
%2357586: STRANG, JOHN & MICHAEL GOSSOP (EDS.) - Heroin addiction and drug policy : the British system.
%2345771: STRASBURGER, EDUARD. - Das kleine Botanische Praktikum für Anfänger. Anleitung zum Selbststudium der mikroskopischen Botanik und Einführung in die mikroskopische Technik. Neunte, verbesserte Auflage von Max Koernicke.
%233407: STRASSER, WOLFGANG. - Österreich und die Vereinten Nationen : eine Bestandaufnahme van 10 Jahren Mitgliedschaft.
%23220084: STRASSER, STEPHAN. - Fenomenologie en empirische menskunde.
%23153888: STRATEN, G.F.M. - In de beslotenheid van het openbaar bestuur : de institutionalisering van informatietechnologie binnen de bevolkingsadministratie.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

12/15