Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2319500: BEELS, TH. - De Amerikaanse conjunctuurpolitiek in de jaren 1953-1957. Diss.
%2339594: BEEM, HARTOG. - Resten van een taal = Seerît : woordenboekje van het Nederlandse Jiddisch.
%23118175: BEENAKKER, J.M. - Breda in de eerste storm van de opstand : van ketterij tot beeldenstorm, 1545-1569.
%23153149: BEENEN, J.E. - Citizenship, nationality and access to public service employment : the Impact of European Community Law.
%23101579: BEENTJES, B.I.J. - On the Pressure of the Endolymphatic, the Perilymhatic and the Cerebrospinal Fluid, with Data on the Endolymphatic Membranes : experiments on cats and Guinea pigs.
%2385101: BEER, DANIEL - Renovating Russia: The Human Sciences and the Fate of Liberal Modernity, 1880-1930.
%231321: BEER, M. - Allgemeine geschichte des Sozialismus und der sozialen Kämpfe.
%23101115: BEER, R. - Handschriftenschätze Spaniens. Bibliographische Übersicht der Handschriftenbestände 616 spanischer Bibliotheken und Archiven...
%23216744: BEER, ANNA R. - Milton : poet , pamphleteer and patriot.
%23182648: BEEREKAMP, JAN WOUTERS. - De jeugddienst. Zijn geschiedenis, principe en opzet.
%2355399: BEERLING, R.F. - Argumenten - sceptisch en antisceptisch. Vrije oefeningen langs socio-filosofische grenzen.
%2355380: BEERLING, R.F. - Het cultuurprotest van Jean-Jaques Rousseau. Studies over het thema pathos en nostalgie.
%23234970: BEERLING, R.F. - De transcendentale vreemdeling : een studie over Husserl, fenomenologie en sociale wetenschappen.
%2362619: BEERLING, R.F. - De sociologie van Georg Simmel.
%2390085: BEERLING, R.F. - Kratos. Studies over macht.
%23226386: BEERLING, R.F. - Inleiding tot de wetenschapsleer.
%2344283: BEERLING, R.F. - Sociologie en wetenschapscrisis. Van oratie (1959) tot peroratie (1973).
%2361481: BEERLING, R.F. - Moderne Doodsproblematiek : een vergelijkende studie over Simmel, Heidegger en Jaspers.
%23220272: BEERLING, R.F. - De samenleving : wijsgerige teksten.
%23146489: BEERS, CEES VAN. - Exports of developing countries. Differences between South-South and South-North trade and their implications for economic development.
%23262115: BEERS, BRITTA CHONGKOL VAN. - Persoon en lichaam in het recht : menselijke waardigheid en zelfbeschikking in het tijdperk van de medische biotechnologie.
%23206752: BEERS, JAN. - Estate planning in de 21e eeuw.
%23150014: BEERTEN, MAIKE SUSAN. - Afstemming van besluiten : een onderzoek naar een algemene afstemmingsregeling voor samenhangende besluiten.
%235878: BEERTEN, M.S. ... [ET AL.] - Aspecten van financiële beschikkingverlening : een eerste evaluatie van de Awb.
%23225733: BEETS, N. - De verre oorlog : lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner.
%23182902: BEETS, ADRIAAN. - De 'Disticha Catonis' in het Middelnederlandsch.
%2361080: BEGEER, WILLEM. - Numeriek rendement : het selectieproces in het wetenschappelijk onderwijs. Diss.
%23201151: BEGEER, CAREL J.A. - Een eeuw Edelsmeedkunst 1835 - 1935.
%23144447: BEGEMANN, ALBERTUS WILLEM. - Plato's Lysis : onderzoek naar de plaats van den dialoog in het oeuvre.
%23224548: BEGG, MOAZZAM., BRITTAIN, VICTORIA. - Enemy combatant : my imprisonment at Guantánamo , Bagram , and Kandahar.
%23188463: BEGHEYN, PAUL J. EN ELS F.M. PETERS (SAMENST.). - Gheprint te Nymeghen. Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers 1479-1794. Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Gheprint te Nymeghen' in het Nijmeegs museum 'Commanderie van st. Jan' van 15 september t/m 21 oktober 1990.
%23186858: BEGLEITER, HENRI & BENJAMIN KISSIN. - The genetics of alcoholism.
%23198701: BEGUIN, JEAN-PIERRE. - Les entreprises conjointes internationales dans les pays en voie de développement.
%2322894: COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING. - Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2010 : [Oordelenbundel 2010].
%23221795: BEHE, MICHAEL J. - The edge of evolution : the search for the limits of Darwinism.
%23221576: BEHNKE, CORNELIA. - Frauen sind wie andere Planeten : das Geschlechterverhältnis aus männlicher Sicht.
%23165039: BEHR, SHULAMITH. - Women Expressionists.
%23246255: BEHRENDS, OKKO (ED.) - Corpus juris civilis : Text und Übersetzung. Band I: Institutionen.
%2369610: BEHRENDS, OKKO ... [ET AL.] - Die Kodifikation und die Juristen : ein rechtshistorisches Seminar in Stockholm 2. bis 4. Mai 2003.
%2391052: BEHRENDS, OKKO. - (ed.). Jherings Rechtsdenken.
%2344327: BEHRENS, KARL CHRISTIAN. (ED.) - Der Handel heute : In Memoriam Julius Hirsch.
%2361007: BEHRING, E. VON. - -- BIELING, R. Der Tod hatte das Nachsehen. Emil von Behring, Gestalt und Werk.
%23209195: BEHRMAN, JACK N. - Essays on Ethics in Business and the Professions.
%23246755: BEHRMAN, GREG. - The most noble adventure : the Marshall Plan and the reconstruction of post-war Europe.
%23121004: BEIERWALTES, WERNER & WIEBKE SCHRADER (EDS.) - Weltaspekte der Philosophie : Rudolph Berlinger zum 26. Oktober 1972.
%237017: BEIGBEDER, YVES. - Judging war criminals : the politics of international justice.
%2320960: BEIGBEDER, YVES. - Judging Criminal Leaders:The Slow Erosion of Impunity (Nijhoff Law Specials)
%23263913: BEIJAARD, FRANS - And I promise you: Politics, economy and housing policy in Bolivia, 1952-1987.
%23132365: BEIJE, M.M. - Onttrekking aan het Verkeer.
%23140095: BEIJE, PAUL - Innovatie en Informatie-Overdracht in Interorganisatorische Netwerken. Gedrag van Actoren en Resultaat van Meso-Economische Groepen.
%23183671: BEIJER, F.M. (ED.) - Goederen- en faillissementsrecht. Jurisprudentie 1988-1999.
%23124376: BEIJER, ANNEMARIEKE. - Bedreigde Getuigen in het Strafproces. Een rechtsvergelijkende studie naar de bescherming van getuigen in het Nederlandse, Duitse en Amerikaanse recht.
%23101583: BEIJERINCK, W. - Rubi Neerlandici : bramen en frambozen in Nederland, hun bouw, levenswijze, verwantschap, verspreiding en gebruik.
%23259631: BEILHARZ, PETER & ROBINSON, GILLIAN & RUNDELL, JOHN. - Between totalitarianism and postmodernity : a Thesis Eleven reader.
%23156215: BEINAT, EURO. - Multiattribute value functions for environmental management.
%23238076: BEINS, ERNST. - Die Wirtschaftsethik der Calvinistischen Kirche der Niederlande 1565-1650.
%23248077: BEIR, ROBERT L. - Roosevelt and the Holocaust : a Rooseveltian examines the policies and remembers the times
%23248041: BEIR, ROBERT & BRIAN JOSEPHER. - Roosevelt and the Holocaust.
%23246119: BEISSEL, STEPHAN. - Fra Angelico.
%2373445: BEJA, MORRIS. - James Joyce: a literary life.
%23205972: BÉJOT, MICHEL. - La protection des actionnaires externes dans les groupes de sociétés en France et en Allemagne.
%23231370: BEKAERT, HERMANN. - La manifestation de la vérité dans le procès pénal : enseignement donné sous les auspices de la fondation Francqui à la Faculté de droit de l'Université de Liège au cours de l'année académique 1971-1972.
%23116229: BEKE, JOHANNES DE., BRUCH, HETTEL (ED.) - Chronographia Johannis de Beke.
%2378378: BEKE, JOHANNES DE., BRUCH, HETTEL (ED.) - Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant.
%23149964: BEKEN, CHRISTOPHE VAN DER. - Unity in diversity - federalism as a mechanism to accommodate ethnic diversity: the case of Ethiopia.
%23106637: BEKER, ERNST JOHANNES. - Libertas : een onderzoek naar de leer van de vrijheid bij Reinhold Niebuhr en bij Karl Barth.
%23249171: BEKEY, GEORGE A. - Autonomous Robots: From Biological Inspiration to Implementation and Control (Intelligent Robotics and Autonomous Agents series).
%2357545: BEKHECHI, MOHAMMED A. - The Legal and Regulatory Framework for Environmental Impact Assessments: A Study of Selected Countries in Sub-Saharan Africa.
%23152423: BEKKE, A.J.G.M. & J. DE VRIES (EDS.) - Tussen Politiek en Klantenkring : een Onderzoek naar het Functioneren van de Algemene Inspectie Dienst.
%2368023: BEKKE, A.J.G.M., PAUL KUYPERS, GEERT MAK & JACQUELINE NIESSEN. - Afzien van macht : adviseren aan een andere overheid.
%23243404: BEKKE, HANS A - Civil Service Systems in Comparative Perspective (Public Affairs).
%23146664: BEKKE, A.J.G.M. & U. ROSENTHAL (EDS.) - Netwerken rond het openbaar bestuur. Congrespublikatie 1983.
%2376243: BEKKER, ERNST IMMANUEL. - Die prozessualische Konsumtion im klassischen römischen Recht.
%23261680: BEKKER, PETER H.F. (ED.) - Commentaries on World Court decisions (1987-1996).
%2376245: BEKKER, ERNST IMMANUEL. - System des heutigen Pandektenrechts.
%23116603: BEKKER, ROEL. - Marathonlopers rond het Binnenhof : topambtenaren bij het rijk 1970-2010.
%23235906: BEKKER, ERNST IMMANUEL. - Festgabe der Greifswalder Juristenfakultät für Ernst Immanuel Bekker : zum 17. Februar 1899.
%23235905: BEKKER, ERNST IMMANUEL. - Festgabe zur Feier des 50. Jahrestages der Doktor-Promotion des geheimen Rates Professor Ernst Immanuel Bekker.
%23175732: BEKKER, WILLEM GERARD - An historical and critical review of Samuel Butler's literary works.
%23182751: BEKKER, FREDERIK JAN. - Dwerggroei en sexueel infantilisme. Aspecten van de psychische ontwikkeling van kinderen met geretardeerde somatische ontwikkeling.
%2383473: BEKKERS, V.J.J.M. - (e.a). Brussel en Nederland: tegenliggers, spookrijders of reisgenoten? : implementatie van EG-regelingen in de Nederlandse rechtsorde.
%2381295: BEKKERS, W.M.J. ... [ET AL.] - De Advocatenstandaard.
%23114499: BEKKUM, HERMAN VAN EN JAN REEDIJK (EDS.) - Chemie achter de dijken: uitvindingen in de eeuw na Van 't Hoff.
%23226637: BEKOE, DORINA A. (ED.) - East Africa And the Horn: Confronting the Challenges to Good Governance (International Peace Academy Occasional Paper).
%23153393: BEKOOY, GUUS. - Philips Honderd. 1891-1991. Een Industriële Onderneming.
%2345972: BEL, D. VAN DER - Informatie en opsporing : handboek informatieverwerving, -verwerking en -verstrekking ten behoeve van de opsporingspraktijk.
%23196438: BELAMRI, RABAH. - Geschonden blik.
%23137887: BELD, A. VAN DEN - Humaniteit. De politieke en sociale filosofie van Tomás G. Masaryk. Diss.
%23146493: BELDERBOS, RENÉ. - Strategic trade policy and multinational enterprises. Essays on trade and investment by Japanese electronic firms.
%2385293: BELDERBOS, FRANK & JAN VISSER (EDS.) - Beroep: prostituée.
%23208579: BELDEROK, JOOP J. - Zorg voor zelfstandigheid = Caring for autonomy.
%2338988: BELIËN, H.M. ... [ET AL.] - Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen? : bronnen bij het eindexamenonderwerp geschiedenis 1999/2000.
%23150735: BELIER, WOUTER WIGGERT. - Feiten, fouten en fabels : ontstaan en ontwikkeling van Georges Dumézils idéologie tripartie.
%23197327: BELINFANTE, PETER & JAN HAAKMAN. - 75 Jaar Ford in Nederland, 1924-1999.
%2310859: BELINFANTE, A.D. - Vervaging van grenzen. Rede.
%233971: BELINFANTE, A.D. - De burgerrechtelijke gevolgen van de aanrijding met automobielen.
%23174246: BELINFANTE, A.D. & J.L. DE REEDE. - Beginselen van Nederlands staatsrecht.
%23147803: BELINFANTE, A.D. - Beginselen van Nederlands staatsrecht.
%23154424: BELINFANTE, A.D. (E.A.). - Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara.
%23162549: BELINFANTE, A.D. & J.L. DE REEDE. - Beginselen van Nederlands staatsrecht.
%2316425: BELINFANTE, A.D. - De burger en zijn staat.
%23190281: BELINFANTE, A.D. (E.A.). - Beginselen van het Nederlands staatsrecht.
%2353353: BELINFANTE, A.D. - Kort begrip van het administratief recht.
%23201159: BELINFANTE, H.J. EN P. BORST (EDS.). - Vijf-en-twintig jaren boekdrukkersorganisatie in Nederland : gedenkboek 1909-1934.
%23233331: BELINFANTE, A.D. & J.L. DE REEDE. - Beginselen van Nederlands staatsrecht.
%2398163: BELINFANTE, A.D. - Vrijheid van demonstratie.
%2376249: BELING, ERNST VON. - Die Vergeltungsidee und ihre Bedeutung für das Strafrecht.
%2376246: BELING, ERNST VON. - Retorsion und Kompensation von Beleidigungen und Körperverletzungen.
%2376248: BELING, ERNST VON. - Unschuld, Schuld und Schuldstufen im Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch.
%2394859: BELINSKI, W.G. - Ausgewählte philosophische schriften.
%23169680: BELKE, FELICITAS. - Spekulative und wissenschaftliche Philosophie: zur Explikation des Leitproblems im Wiener Kreis des Neopositivismus.
%23242246: BELKUM, J.W. VAN. - Enkele beschouwingen omtrent de technische ontwikkeling van de geheugenfunctie van de administratie.
%2341647: BELL, MICHAEL MAYERFELD - Childerley: Nature and Morality in a Country Village (Morality and Society Series).
%23189939: BELL, DAVID S. - Presidential power in 5th Republic France.
%2368272: BELL, E.S. - Kay Boyle. A study of the short fiction.
%2370309: BELL, JONATHAN. - The liberal state on trial : the Cold War and American politics in the Truman years.
%23234989: BELL, ROBERT S.K. & NEIL RAY. - EU electronic communications law.
%23141951: BELL, D.E., RAIFFA H. & TVERSKY, A. - Decision Making : descriptive, normative, and prescriptive interactions.
%2311837: BELL, WENDELL & WALTER E. FREEMAN (EDS.) - Ethnicity and nation-building : comparative, international, and historical perspectives.
%23130912: BELL, ROBERT R. - Jocoserious Joyce : the Fate of Folly in Ulysses.
%23259245: BELL, DAVID V.J. - Power, influence and authority : an essay in political linguistics.
%2334131: BELL, CLARK. - Medico-legal studies vol V : Hypnosis in the criminal courts. [Report of Committee of Medical-legal Society [...]
%23220453: BELL-VILLADA, GENE H. - Art for art's sake and literay life : how politics and markets helped shape the ideology and culture of aestheticism, 1790-1990.
%23263629: BELL, GORDON (FOREWORD) - iWARP: Anatomy of a Parallel Computing System.
%23230007: BELL, JOHN., SOPHIE BOYRON, SIMON WHITTAKER. - Principles of French law.
%2325971: BELL, DANIEL. - The end of ideology : on the exhaustion of political ideas in the fifties.
%23160859: BELL, JEFFREY A. - The problem of difference : Phenomenology and poststructuralism.
%23161350: BELL, DANIEL A. - The coming of post-industrial society : a venture in social forecasting.
%2359947: BELL, DANIEL. - The end of ideology : on the exhaustion of political ideas in the fifties. With a new afterword.
%23250378: BELL, D S, (ED). - Western European Communists and the Collapse of Communism.
%23246302: BELLAMY, CHRISTOPHER., CHILD, GRAHAM D., MACNAB, ANDREW., ROSE, VIVIEN., ROTH, P. M. (PETER M.) - Bellamy & Child materials on European Community law of competition.
%23117967: BELLAMY, CHRISTOPER W. & GRAHAM D. CHILD. - Common Market law of competition.
%23214665: BELLAMY, ELIZABETH J. - Affective genealogies : psychoanalysis , postmodernism , and the Jewish question after Auschwitz.
%2322883: BELLARMINO, ROBERT ; JOHN SHARP; JOHN ARROWSMITH ; MOSES CAMINUS [& MOSES AMYRAUT]. - [1] Disputatio Roberti Bellarmini Politiani Iesuitae et Cardinalis de controuersia prima fidei Christianae : quae est de verbo Dei scripto et non scripto quatuor libris comprehensa. [Dispvtatio Roberti Bellarmini Politiani Iesvitae et Cardinalis de controversia prima fidei Christianae];
%23190942: BELLARMINUS, ROBERTUS (1542-1621). - Explanatio in Psalmos, aucthore Roberto Bellarmino...nova editio, a mendis quibus aliae scatebant, expurgata.
%239940: BELLEFROID, J.H.P. - Inleiding tot de rechtswetenschap in Nederland.
%23132502: BELLEKOM, T.L. - Verfassungsfeinde en openbare dienst. Een onderzoek naar het probleem van de niet-toelatin tot en het ontslag van radicale elementen uit de openbare dienst in de Duitse Bondsrepubliek in de jaren 1972-1987.
%23248747: BELLEKOM, TH.L. (ED.) - Compendium van het staatsrecht.
%23214622: BELLEMARE, CHARLES. - Microeconometric essays on migration, trust, and satisfaction.
%23215932: BELLESHEIM, ALPHONS. - Geschichte der katholischen Kirche in Schottland von der Einführung des Christenthums bis auf die Gegenwart. 2 volumes.
%2344373: BELLI, GABRIELLA - DeperoFuturista Rome-Paris-New York.
%23241168: BELLMAN, RICHARD. - Stability theory of differential equations.
%23216520: BELLO, WALDEN - Dilemmas of Domination: The Unmaking of the American Empire.
%23145688: BELLOC, H. - Esto Perpetua. Algerian Studies and Impressions.
%2311321: BELLON, K.L. - Wijsbegeerte der geschiedenis.
%2371884: BELLONI, ANNALISA. - Professori giuristici a Padova nel secolo XV : Profi li bio-bibliografi ci e cattedre.
%2362319: BELLOS, ALEX - Getallen ontraadseld.
%23618: BELLOW, SAUL - The dean's December : a novel.
%23247801: BELLUGI, URSULA & MARIE ST. GEORGE. - Journey from cognition to brain to gene : perspectives from Williams Syndrome.
%23255833: BELOHLÁVEK, ALEXANDER J & NADEZDA ROZEHNALOVÁ (EDS.) - Rights of the host states within the system of international investment protection.
%23262210: BELOHLÁVEK, ALEXANDER J & NADEZDA ROZEHNALOVÁ (EDS.) - Second decade ahead : tracing the global crisis. (Czech Yearbook of international law, volume 1, 2010).
%23238047: BELOHLAVEK, ALEXANDER J. - Arbitration law and practice in the Czech Republik : with regard to the arbitration law in Slovakia = Das Schiedsverfahren in der Tschechischen Republik : Unter Berücksichtigung der Gesetzlichen Regelung in der Slowakischen Republik) = Procédure arbitrale en République tchèque : (tenant compte des normes juridiques en vigueur en République slovaque) = Procedimiento de arbitraje en la República Checa : (considerando la regulación jurídica en la República Eslovaca) = Postepowanie arbitrazowe w Republice Czeskiej (z uwzglednieniem regulacji prawnych w Republice Slowackiej) = Tretejskoe proizvodstvo v Ceskoj Respublike s ucetom zakonodatelstva v Slovackoj Respublike) = Arbitra nyj proces u Ceskoj Respublici (z urachuvannjam zakonodavstva Slovackoji Respubliky).
%23260344: BELOHLAVEK, ALEXANDER J. - Arbitration, ordre public and criminal law : interaction of private and public international and domestic law = Arbitra , orde public i ugolovnoe pravo : Vzaimodejstvie me dunarodnogo i nacionalnogo castnogo i publicnogo prava.
%23149199: BELONGIA, MICHAEL T. (ED.) - Monetary policy on the 75th anniversary of the Federal Reserve System : proceedings of the fourteenth annual economic policy conference of the Federal Research Bank of St. Louis.
%2328190: BELONJE, J. (SAMENST.) - De Schermeer 1633-1933.
%23104201: BELOW, GEORG VON. - Die deutsche Geschichtschreibung von den Befreiungskriegen bis zu unseren Tagen : Geschichtschreibung und Geschichtsauffassung.
%2376112: BELOW, GEORG VON. - Aus Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Gedächtnisschrift für Georg von Below.
%2376250: BELOW, GEORG VON. - Die landständische Verfassung in Jülich und Berg bis zum Jahre 1511 : eine verfassungsgeschichtliche Studie).
%23173407: BELOW, HANS JÜRGEN (ED.) - 50 Juristen von heute : aus der Reihe MDR-Steckbrief 1992 bis 1996 erschienen in der Monatsschrift für Deutsches Recht.
%2319825: BELS, LEONARD. - Fifteen years of Bat Banding in the Netherlands.
%23200682: BELSEY, HUGH. THOMAS GAINSBOROUGH. - Gainsborough at Gainsborough's House.
%2331320: BELSHAW, DERYKE - Faith in Development: Partnership between the World Bank and the Churches of Africa.
%23194519: BELTZER, R.M. - Arbeid en onderneming : van indifferentie naar beperkt mutualisme.
%23123581: BELTZER, R.M. - Overgang van onderneming in de private en publieke sector : een studie naar de regels omtrent overgang van onderneming.
%2339900: BELTZER, R. & F. LAAGLAND. - Canon van het arbeidsrecht : In vijftig vensters.
%23259822: BELTZER, R.M. - Arbeidsrechtspraak : civiele rechtspraak in arbeidszaken door prof. mr. P. F. van der Heijden : supplement bij de 13e druk.
%2341072: BELYAEV, E.A. - Arabs, Islam and the Arab caliphate in the early middle ages.
%23114010: BELZ, W. - Friedrich Michelis und seine Bestreitung der Neuscholastik in der Polemik gegen Joseph Kleutgen.
%23102813: BELZEN, J.A. VAN. - Zorg voor de ziel. Een selectie uit de verslagen van het Theologisch-Psychiatrisch Gezelschap 1945-1953.
%23104202: BELZNER, EMIL. - Homerische Probleme. Teil I: Die kulturellen Verhältnisse der Odyssee als kritische Instanz; Aristarchea ; Teil II: Die Komposition der Odyssee.
%23218773: BEM, KAZIMIERZ. - Defining the refugee : American and Dutch asylum case-law 1975-2005.
%23232962: BEMIS, SAMUEL FLAGG. - A diplomatic history of the United States.
%2396437: BEMMELEN, J.M. VAN. - Strafvordering : leerboek van het Nederlandse strafprocesrecht.
%23232364: BEMMELEN, J.F. VAN. - De achtergrond van de persoonskaart.
%2364979: BEMMELEN, J.M. VAN. - Strafvordering : leerboek van het Nederlandse strafprocesrecht.
%23220873: BEMMELEN, J.M. VAN. - Het materiële strafrecht : algemeen deel.
%239315: BEMMELEN, J.M. VAN., FISCHER-KEULS, E.J.A. - Levend recht.
%2317347: BEMMELEN, J.M. VAN. - Criminologie. Leerboek der misdaadkunde. 2e druk.
%2317297: BEMMELEN, J.M. VAN., GRUNHUT, M., SIEVERTS, R. - Sexual Crime Today. Papers read at a symposiumn organized by the Inst. of Criminal Law & Criminology of the Univ. of Leiden.
%23107065: BEMMELEN, J.M. VAN. - Het materiële strafrecht. Algemeen deel.
%2363078: BEMMELEN, J.M. VAN. - Strafvordering : leerboek van het Nederlandsche strafprocesrecht.
%23249838: BEMMELEN, PIETER VAN. - Six thèses antirévolutionaires et antirépublicaines à propos du centenaire.
%2350269: BEMMELEN, J.M. VAN. - Le droit pénal international : recueil d'études en hommage à J.M. van Bemmelen.
%23142968: BEMMELEN, J.M. VAN. - Het materiële strafrecht. Algemeen deel.
%2317344: BEMMELEN, J.M. VAN. - Het probleem van de doodstraf.
%23238144: BEMMELEN, J.M. VAN. - Criminologie : leerboek der misdaadkunde. 4e druk.
%2317203: BEMMELEN, J.M. VAN. - Strafvordering : leerboek van het Nederlandse strafprocesrecht.
%231893: BEMMELEN, J.M. VAN. - Strafvordering : leerboek van het Nederlandse strafprocesrecht.
%23153862: BEMMELEN, J.M. VAN. - Het materiële strafrecht. Algemeen deel.
%23245530: BEMMELEN, F. VAN. - Het inkomen der Kroon en de Grondwet.
%23220875: BEMMELEN, J.M. VAN. - Strafprocesrecht (Ons strafrecht, 4).
%23254076: BEMONG, HELE., MIRJAM TRUWANT & PIETER VERMEULEN (EDS.) - Re-thinking Europe : literature and (trans)national identity.
%23132700: BÉMONT, CHARLES. - Chartes des libertés anglaises (1100-1305).
%23122741: BEN-DOV, NITZA. - Agnon's Art of Indirection : uncovering Latent Content in the Fiction of S.Y. Agnon.
%23146038: BEN-HORIN, M., B.D. WEINRYB & S. ZEITLIN (EDS.) - Studies and Essays in Honor of Abraham A. Neuman. President, Dropsie College for Hebrew and Cognate Learning, Philadelphia.
%23222580: BEN-YEHUDA, NACHMAN - Deviance and Moral Boundaries: Witchcraft, the Occult, Science Fiction, Deviant Sciences and Scientists.
%23158993: BEN-MENAHEM, YEMIMA. - Hilary Putnam.
%23241864: BEN-PORAT, GUY. & LEVY, YAGIL. - Israel since 1980.
%23179513: BEN-MERRE, DIANA A. & MAUREEN MURPHY (EDS.) - James Joyce and his contemporaries.
%23130524: BENADUSI, GIOVANNA - A provincial elite in Early Modern Tuscany : family and power in the creation of the state.
%23214730: BENALI, ABDELKADER. - De Argentijn.
%23203159: BENARIE, MICHEL M. (ED.) - Atmospheric pollution : proceedings of the 12th international colloquium, Paris, France, May 5-7, 1976.
%23241588: BENBASSA, ESTHER & JEAN-CHRISTOPHE ATTIAS. - The Jew and the other.
%23121694: BENCIVENGA, ERMANNO. - The discipline of subjectivity: an essay on Montaigne.
%23149541: BEND, J.G. VAN DER (ED.) - Spinoza on Knowing, Being and Freedom.
%23249700: BEND, J.G. VAN DER (ED.) - Spinoza on Knowing, Being and Freedom.
%2336019: BEND, J.G. VAN DER - Het Spinozisme van J.D. Bierens de Haan.
%23155316: BENDA, ERNST. - Industrielle Herrschaft und sozialer Staat : Wirtschaftsmacht von Grossunternehmen als gesellschaftliches Problem.
%23258898: BENDA-BECKMANN, FRANZ VON. - Op zoek naar het kleinere euvel in de jungle van het rechtspluralisme.
%2368343: BENDA-BECKMANN, K. VON (E.A.) - Horizontaal bestuur.
%23191742: BENDA-BECKMANN, KEEBET VON & FONS STRIJBOSCH (ED.) - Anthropology of law in the Netherlands : essays on legal pluralism.
%23139881: BENDER, T. - De vrijstellingsmethode ter voorkoming van internationaal dubbele belasting.
%23205209: BENDER, GERD & ULRICH FALK (EDS.) - Recht im Sozialismus. Analysen zur Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften (1944/45 -1989). Band 2: Justizpolitik.
%2361438: BENDER, FRANS. - George Berkeley's philosophy re-examined.
%23205213: BENDER, GERD & ULRICH FALK (EDS.) - Recht im Sozialismus. Analysen zur Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften (1944/45 -1989). Band 3: Sozialistische Gesetzlichkeit.
%23205204: BENDER, GERD & ULRICH FALK (EDS.) - Recht im Sozialismus. Analysen zur Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften (1944/45 -1989). Band 1: Enteignung.
%23243979: BENDER, GERD, RAINER MARIA KIESOW & DIETER SIMON. - Die andere Seite des Wirtschaftsrechts : Steuerung in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts.
%23175167: BENDJABALLAH, C, HIROTA, O. & REYNAUD, S. - Quantum aspects of optical communications : proceedings of a workshop held at the CNRS, Paris, France, 26-28 November 1990.
%2325454: BENDROTH, MARGARET - Women and Twentieth-Century Protestantism
%23150046: BENECKE, E.F.M. - Antimachus of Colophon and the position of women in greek poetry.
%2381153: BENEDEK, WOLFGANG. - Die Rechtsordnung des GATT aus völkerrechtlicher Sicht.
%232353: BENEDICT, JEFF. - Public heroes, private felons : athletes and crimes against women.
%23129597: BENEDICT, BURTON. - Indians in a plural society : a report on Mauritius.
%2399355: BENEDICT, MARION J. - The God of the Old Testament in relation to war.
%23226949: BENEDICTIS, ANGELA DE & KARL-HEINZ LINGENS (EDS.) - Wissen, Gewissen und Wissenschaft im Widerstandsrecht (16.-18. Jahrhundert) = Sapere, coscienza e scienza nel diritto di resistenza (XVI XVIII sec.).
%23205216: BENEDICTIS, ANGELA DE (ED.) - Specula principum.
%23144963: BÉNÉDITE, LÉONCE. - Le Musée du Luxembourg : les peintures.
%23104204: BENEKE, FRIEDRICH E. - Ungedruckte Briefe.
%2380038: BENEKE, FRIEDRICH E. - Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft.
%2380037: BENEKE, FRIEDRICH E. - Das Verhältnis von Seele und Leib.
%2324944: BENGTSON, HERMANN. - Introduction to Ancient History.
%23181705: BENIGER, JAMES RALPH. - Trafficking in drug users : professional exchange networks in the control of deviance.
%23212806: BENINI, DANTE. - Dante O. Benini : intuition and precision.
%23200607: BENITAH, MARC - The Law of Subsidies Under the Gatt/Wto System.
%23231015: STEFFENS JO & WALTER BENJAMIN. - Unpacking My Library: Architects and Their Books.
%23253704: BENJAMIN, ANDREW E. - Blurred zones : investigations of the interstitial : Eisenman Architects, 1988-1998.
%23210271: BENJAMIN, ROGER. - The Democratic State.
%2326531: BENJAMINS, H.D. & JOH. F. SNELLEMAN (EDS.) - Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië.
%23246343: BENKOVITZ, MIRIAM J. - Aubrey Beardsley , an account of his life.
%2313291: BENMAMOUN, ELABBAS. - The feature structure of functional categories : a comparative study of Arabic dialects.
%23198255: BENMAMOUN, ELABBAS. - The feature structure of functional categories : a comparative study of Arabic dialects.
%2324975: BENN, S.I. & PETERS, R.S. - Social Principles and the Democratic State.
%2320386: BENNEBROEK GRAVENHORST, J. & A. DEELDER-KAMERLING. - Medisch tuchtrecht en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
%23232563: BENNEH, E.Y. (EDITOR) - Sustainable Food Security in West Africa.
%2365043: BENNEKOM, W.J. VAN (E.A.) - Aspecten van vluchtelingenrecht.
%2335798: BENNER, GERRIT., SLAGTER, ERIK. - Gerrit Benner : werken uit de periode 1944-1948 samengesteld uit de collectie Rie Gubits-Vellinga.
%23217356: BENNETT, GUY. - Charting the here of there : French & American poetry in translation in literary magazines, 1850-2002.
%2351195: BENNETT, JANE. - Unthinking faith and enlightenment : nature and the state in a post-Hegelian era.
%23199202: BENNETT, IVY. - Delinquent and neurotic children : a comparative study.
%2373407: BENNETT, HAROLD V. - Injustice Made Legal: Deuteronomic Law and the Plight of Widows, Strangers, and Orphans in Ancient Israel (Bible in Its World).
%2369936: BENNETT, EDWARD M. - Franklin D. Roosevelt and the Search for Security. American-Soviet Relations 1933-1939.
%2360683: BENNETT, STEPHEN EARL - Apathy in America, 1960-1984: Causes and Consequences of Citizen Political Indifference.
%23130693: BENNETT, SHELLEY M. - Thomas Stothard : the mechanisms of art patrionage in England.
%2329416: BENNETT, DAPHNE. - Emily Davies and the liberation of women, 1830-1921.
%2358086: BENNETT, W. LANCE & MARTHA S. FELDMAN. - Reconstructing reality in the courtroom. Justice and judgment in American culture.
%23257574: BENNETT, FREDERICK D. - Narrative of a whaling voyage round the Globe from the year 1833 to 1836, comprising sketches of Polynesia, California, the Indian Archipelago, etc.
%23214794: BENNETT, CARL A. - Evaluation and experiment : some critical issues in assessing social programs.
%23229868: BENNETT, H.S. - Chaucer and the fifteenth century.
%2371529: BENNETT, B. - Goethe's theory of poetry : Faust and the regeneration of language.
%23249348: BENNETT, PHILIP E., & GRAHAM A. RUNNALLS (EDS/) - The Editor and the text. [In honour of Professor Anthony J. Holden].
%23249296: BENNETT, GORDON A. (ED.) - China's finance and trade : a policy reader.
%2366949: BENNETT, BETTY T. (ED.). - Selected letters of Mary Wollstonecraft Shelley.
%23252081: BENNETT, P.G. (ED.) - ANALYSING CONFLICT AND ITS RESOLUTION : conference on the mathematics of conflict and its resolution, Cambridge, Dec. 1984, proceedings.
%23145553: BENNETT, FLORENCE MARY - Religious Cults Associated with the Amazons.
%23238501: BENNETT, JUDITH A. - Natives and exotics : World War II and environment in the southern Pacific.
%23222296: BENNETT, DAVID - Magnificent disaster : the failure of the market garden , the Arnhem Operation , September 1944.
%2339102: BENNETT, JAMES. - Oral History and delinquency : the rhetoric of criminology.
%23254541: BENNETT, WALTER. - The lawyer's myth : reviving ideals in the legal profession.
%23263017: BENNETT, W. LANCE & DAVID L. PALETZ (EDS.) - Taken by storm : the media, public opinion, and U.S. foreign policy in the Gulf War.
%23169731: BENNETT, JONATHAN. - Kant's analytic.
%2345816: BENNETT, PHILLIP E. - The Editor and the Text.
%23199615: BENNINK, WILLEM CORNELIS. - Alberdingk Thijm : kunst en karakter.
%23196101: BENNION, EDMUND B. - Breadmaking : its principles and practice.
%2385764: BENNION, EDMUND B. & JAMES STEWART. - Cake making.
%23233110: BENNIS, HANS - Gaps and Dummies.
%23191914: BENNIS, HANS (ED.) - De groene spelling.
%23203643: BENNIS, HANS; MARTIN EVERAERT & ERIC REULAND (EDS.) - Interface strategies : proceedings of the colloquium, Amsterdam, 24-26 September 1997.
%2373265: BENOIST, JEAN-MARIE. - La révolution structurale.
%23259699: BENOR, SARAH. - Gendered practices in language.
%2380286: BENSAHEL, NORA - The Future Security Environment in the Middle East: Conflict, Stability, and Political Change.
%23255903: BENSCHOP, W.J.M. - Het postwezen van 's-Gravenhage in derdehalve eeuw.
%23104205: BENSEN, HEINRICH WILHELM. - Geschichte des Bauernkrieges in Ostfranken.
%23235352: BENSIMON, ESTELA MARA & ANNA NEWMANN - Redesigning collegiate leadership : teams and teamwork in higher education
%23221558: BENSIMON, DORIS. - Adolph Donath (1876-1937) : ein jüdischer Kunstwanderer in Wien, Berlin und Prag.
%23163492: BENSON, MARY. - A far cry : the making of a South African.
%23176849: BENSON, D. FRANK. - The neurology of thinking.
%23174320: BENSOUSSAN, ALAIN; PAUL KLEINDORFER & CHARLES S. TAPIERO (EDS.) - Applied stochastic control in econometrics and management science.
%23209339: BENSOUSSAN, ALAIN & JACQUES L. LIONS (EDS.) - Control theory, numerical methods and computer systems modelling : [lectures presented at the] international symposium, Rocquencourt, June 17-21, 1974.
%2387064: BENSTOCK, S. (ED.). - Feminist issues in literary scholarship.
%23127503: BENSTOCK, B. (ED.) - The seventh of Joyce.
%2339097: BENT, SILAS. - Justice Oliver Wendell Holmes. A biography.
%23174965: BENT, ELS VAN DEN. - Gepokt en gemazeld : 75 jaar Haagse GG & GD 1912-1987.
%23140026: BENTHAM, JEREMY. - Of the limits of the penal branch of jurisprudence.
%23257665: BENTHAM, JEREMY. - De l'organisation judiciaire. Essai sur la situation politique de l'Espagne. Défense de l'usure. Essai sur la nomenclature et la classification des principales branches d'art et science. (Oeuvres, 3).
%23257664: BENTHAM, JEREMY. - Théorie des peines et des récompenses. Traité des preuves judiciaires. (Oeuvres, 2).
%2376252: BENTHAM, JEREMY. - A comment on the Commentaries : a criticism of William Blackstone´s Commentaries on the laws of England.
%23220641: BENTHAM, JEREMY. - On the liberty of the press, and public discussion and other legal and political writings for Spain and Portugal.
%23101587: BENTHEM, JOHAN VAN, FRANS H. VAN EEMEREN, ROB GROOTENDORST & FRANK VELTMAN. - Logic and Argumentation.
%23149168: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN. - The Taming of the Great Powers. Nuclear weapons and global integration.
%23200881: BENTHEM, WALTER VON. - Das Ethos der Technischen Arbeit und der Technik. Ein Beitrag zur personalen Deutung
%2330332: BENTHEM, J. F. A. K. VAN & A. TER MEULEN (EDS.) - Handbook of Logic and Language.
%23196381: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN. - The nuclear revolution and the end of the Cold War : forced restraint.
%2399252: BENTINCK, U. E.A. (RED). - Kabaal in Holland : bundel aangeboden bij het afscheid van mr. B.J. Asscher als President van de Arrondissementsrechtbank in de Stadsschouwburg aan het Leidseplein te Amsterdam op 28 april 1993.
%23197314: BENTLEY, K.W. - The natural pigments.
%23220625: BENTLEY, ERIC. - In search of theater.
%23235662: BENTLEY, ERIC. - In search of theater.
%23223994: BENTLEY, ERIC. - In search of theater.
%2318099: BENTON, TIM - The Rhetoric of Modernism: Le Corbusier as a Lecturer
%23237154: BENTON, THOMAS HART. - Historical and legal examination of that part of the decision of the Supreme Court of the United States in the Dred Scott case, which declares the unconstitutionality of the Missouri Compromise Act, and the self-extension of the Constitution to territories, carrying slavery along with it : with an appendix.
%23163716: BENTON, JOHN F. - Culture, power and personality in medieval France.
%2393539: BENTON, TED. - Philosophical foundations of the three sociologies.
%23232348: BENTWICH, NORMAN. - England in Palestine.
%2378086: BENVENISTI, EYAL. - The International law of occupation.
%23217093: BENYON, JOHN & COLIN BOURN (EDS.) - The police : powers, procedures and propreties.
%23175172: BENZ, A. O. & KRÜGER, ALBRECHT. - Coronal magnetic energy releases : proceedings of the CESRA workshop held in Caputh/Potsdam, Germany 16-20 May 1994.
%23236953: BENZONI-GAVAGE, SYLVIE & DENIS SERRE. - Multidimensional hyperbolic partial differential equations : first-order systems and applications.
%23239859: BERANEK, LEO. - Riding the waves a life in sound , science , and industry.
%23234831: BERBER, FRIEDRICH J. - Rivers in international law.
%2381870: BERBER, FRIEDRICH J. - Lehrbuch des Völkerrechts. I. Band: Allgemeines Friedensrecht; II. Band: Kriegsrecht; III. Band: Streiterledigung, Kriegsverhütung, Integration.
%2319715: BERCKEL, J.J.L. VAN. - De maatschappelijke en economische betekenis van de spreiding van effectenbezit.
%23212149: BERDENIS VAN BERLEKOM, HUBERT PHILIPPUS. - Het onderhoud van gemeentewerken door de gemeente.
%2395806: BERDIADJEW, NIKOLAJ. - Mens en machine.
%23242002: BERDING, HELMUT., KLIPPEL, DIETHELM., LOTTES, GÜNTHER. - Kriminalität und abweichendes Verhalten : Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert.
%2368980: BERDJAEV, NIKOLAJ ALEKSANDROVIC. - Slavernij en vrijheid.
%23126369: BERDJAJEW, NIKOLAI. - Het Russische Denken in de 19e & 20e Eeuw. Aspecten en Perspectieven.
%23219951: BERDJAJEW, NIKOLAI. - Slavernij en vrijheid.
%2341391: BERDMORE, THOMAS. - Verhandeling over de gebreken en wangesteldheden der tanden en van het tandvleesch.
%2361288: BERECIARTU, G.J. - Decline of the nation-state [Contra el estadonacion : en torna al hecho y la cuestion nacional].
%2353336: BEREND, KENRICK - Subacute aluminum intoxication in hemodialysis patients.
%23247639: BEREND, IVAN T. & KNUT BORCHARDT (EDS.) - The impact of the depression of the 1930s and its relevance for the contemporary world : comparative studies prepared for the A/5 session of the 9th International Economic History Congress, 24-29 August, 1986, Bern, Schwitzerland.
%23212155: BERENDS, A.J. - Insolventie in het internationaal privaatrecht.
%2346749: BERENDS, MIEK. - Geschilbeslechters : de advocatuur door een andere bril bekeken.
%23225003: BERENDSEN, BERNARDUS STEPHANUS MARIA - Democracy and Development.
%23104207: BERENDTS, ALEXANDER JOHANNES. - Das Verhältnis der römischen Kirche zu den kleinasiatischen vor dem nizänischen Konzil.
%23108641: BERENT, E. - Die Auffassung der Liebe bei Opitz und Weckherlin und ihre geschichtlichen Vorstufen.
%237405: BERENTS, D.A. - Het werk van de vos : samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen.
%23113981: BERENTSEN, J.M. - Grave and Gospel.
%2332650: BERES, LOUIS RENE - Terrorism and global security: the nuclear threat.
%23239523: BEREZIN, MABEL & MARTIN SCHAIN (EDS.) - Europe without borders : remapping territory, citizenship, and identity in a transnational age.
%2342874: BERG, BIBI VAN DEN. - The situated self : identity in a world of ambient intelligence.
%23101591: BERG, C.C. - Maya's hemelvaart in het Javaanse Buddhisme. Deel IA : Lalitawistara-traditie op Java; Deel IB : Hoofdnoten, bijlage, Summary en registers.
%23101592: BERG, C.C. - Maya's hemelvaart in het Javaanse Buddhisme. Deel II : Prapanca's verhaal over het ritueel van 1284 Çaka.
%23195121: BERG, STEFFEN. - Das Sexualverbrechen : Erforschungsformen und Kriminalistik der Sittlichkeitsdelikte.
%2339632: BERG, N.P. VAN DEN. - Bankwezen en Banken in Britsch-Indië : eene geschiedkundige schets.
%2368801: BERG, E.A.I.M. VAN DEN & A. HAHN. - Politie, partners en milieu. Woorden en daden.
%2340076: BERG, J.TH.J. VAN DEN (E.A.) - Praesidium Libertatis : opstellen over het thema vrijheid en recht, uitgegeven t.g.v. het 400-jarig bestaan der Rijksuniversiteit te Leiden.
%23261031: BERG, AXEL. - Der Nordische Rat und der Nordische Ministerrat : Organe für die Zusammenarbeit der nordischen Staaten : eine Darstellung aus rechtlicher Sicht.
%2321571: BERG, A.J. VAN DEN (E.A.) - Arbitragerecht.
%23200416: BERG, BRAND KLAAS VAN DEN. - Het laagveengebied van Friesland.
%23109222: BERG, M.A.M.C. VAN DEN (E.A.) - Bouwrecht in kort bestek.
%23230777: BERG, A. SCOTT. - Wilson.
%2332288: BERG, MAARTEN VAN DEN. - Hersenzalf.
%23139556: BERG, ESTHER M. VAN DEN - The influence of domestic NGOs on Dutch human rights policy : case studies on South Africa, Namibia, Indonesia and East Timor. Diss.
%2386972: BERG, C. VAN DEN. - H.B.J. van Rijn. Burgemeester van Venlo, pionier der milieuhygiëne.
%232483: BERG, HARRY VAN DEN; PIM FORTUYN & TEUN JASPERS. - De ontwikkeling van het stakingsrecht in Nederland.
%23146374: BERG, C.H. EDMUND VON. - Geschichte der deutschen Wälder bis zum Schlusse des Mittelalters. Ein Beitrag zum Culturgeschichte.
%2342813: BERG, H., WIJSENBEEK, TH. & FISCHER, E. (RED.). - Venter, fabriqueur, fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland, 1796-1940.
%2339167: BERG, A.V. VAN DEN & J.H. JANS. - Grensoverschrijdende milieuwetgeving. Europeesrechtelijke, internationaalrechtelijke en nationaalrechtelijke aspecten.
%23254803: BERG, J.H. VAN DEN. - Psychologie en theologische anthropologie.
%23255804: BERG, MARGUERITE VAN DEN ... [ ET AL.] - Polarisatie : bedreigend en verrijkend.
%23125446: BERG, A.J. - Implementing and enforcing European Fisheries Law : the implementation and the enforcement of the Common Fisheries Policy in the Netherlands and in the United Kingdom.
%2380504: BERG, HARRY VAN DEN & PETER REINSCH. - Racisme in schoolboeken : het gladde ijs van het westers gelijk.
%23225250: BERG, LUCY VAN DEN. - Tussen feit en fictie : rechtspersoonlijkheid en de verzekerings- en premieplicht voor de werknemersverzekeringen.
%2362028: BERG, J.TH.J. VAN DEN. - De toegang tot het Binnenhof : de maatschappelijke herkomst van de Tweede-Kamerleden tussen 1849 en 1970.
%23260523: BERG, MANFRED & MARTIN H. GEYER (EDS.) - Two cultures of rights : the quest for inclusion and participation in modern America and Germany.
%2339229: BERG, J.TH.J. VAN DEN ... [ET AL.] - Inleiding staatkunde.
%23249110: BERG, JELLE E. VAN DEN. - De eigen woning.
%23223508: BERG, PETER AREND JAN VAN DEN. - Codificatie en staatsvorming : de politieke en politiek-theoretische achtergronden van de codificatie van het privaatrecht in Pruisen, de Donaumonarchie, Frankrijk en Nederland, 1450-1811.
%2320874: BERG, C. VAN DEN & H.J.D. REVERS (ED.) - Wet tot herziening van de financieele verhouding tusschen het rijk en de gemeenten : met uitvoeringsvoorschriften.
%2365347: BERG, C.A. VAN DEN. - Financiële advisering aan de consument : fictie of realiteit ?.
%23201228: BERG, MURIËL NICOLE VAN DEN. - Studeren? (G)een punt! Een kwantitatieve studie naar studievoortgang in het Nederlands wetenschappelijk onderwijs in de periode 1996-2000.
%23254740: BERG, MANFRED & BERND SCHAEFER (EDS.) - Historical justice in international perspective : how societies are trying to right the wrongs of the past.
%23236431: BERG, ESTHER M. VAN DEN - The influence of domestic NGOs on Dutch human rights policy : case studies on South Africa, Namibia, Indonesia and East Timor. Diss.
%23152336: BERG, P.R. VAN DEN. - Proeve over het beheer van den voogd omtrent de goederen van den minderjarige, volgens de beginselen van het Nederlandsch burgerlijk regt.
%23101589: BERG, C.C. - Het rijk van de vijfvoudige Buddha.
%23153668: BERG, A. VAN DEN. - The Immanent Utopia : from Marxism on the State to the State of Marxism.
%23183516: BERG, BOUKJE VAN DEN. - Deskundigheid in het geding : een vergelijkend onderzoek naar de inbreng van deskundigheid bij de administratieve en civiele rechter.
%2394415: BERG, J.H.G. VAN DEN. - Het Wetboek van Strafrecht.
%2394421: BERG, J.H.G. VAN DEN. - Het Wetboek van Strafrecht.
%23194415: BERG, J.T. VAN DEN & A. VAN HALL. - Waterstaats- en waterschapsrecht.
%23245532: BERG, A.J. VAN DEN. - Netherlands arbitration law.
%23212719: BERG, M.F.M. VAN DEN. - Ingang om de hoek : de wet op de jeugdzorg vanuit het perspectief van de (potentiële) cliënt belicht.
%23262915: BERG, WILLEM VAN DEN. - Een bedachtzame beeldenstorm : beschouwingen over de letterkunde van de achttiende en negentiende eeuw.
%2330612: BERG, J.H. VAN DEN. - Leven in meervoud : een metabletisch onderzoek.
%23257903: BERG, JOHANNES VAN DEN. - Kerkhistorische opstellen aangeboden aan prof. dr. J. van den Berg = Essays on church history presented to prof. dr. J. van den Berg.
%2354432: BERG, J.TH.J. VAN DEN. - Aan de gelovigen overgeleverd. Opstellen over democratie, regering en parlement.
%2361157: BERGALI, R. & RESTA, E. (RED.). - Soberanía: un principio que se derrumba. Aspectos metodológicos y jurídico-políticos.
%23159502: BERGAMIN, RUUD J.B. - De persoon in het recht.
%234073: BERGAMIN, R. & C.J.G. OLDE KATER. - Overheidspersoneel en grondrechten : verslag vergadering.
%2362974: BERGAMIN, RUUD. - Rechten jegens de overheid : het begrip publiekrechtelijke subjectieve rechten.
%2383273: BERGAMIN, R.J.B. & MAARSEVEEN, H.T.J.F. & SCHONK-SWIER, H.F.H. - De cultuurstaat.
%23255802: BERGAN, RONALD. - Jean Renoir : projections of paradise.
%2372252: BERGE, J.B.J.M. TEN. - Bescherming tegen de overheid. Stand van zaken na invoering van de Algemene wet bestuursrecht.
%23173216: BERGE, J.B.J.M. TEN (E.A.) - De ontwikkeling van de rechtspersoon in het publiekrecht en het privaatrecht.
%23140468: BERGE, J.B.J.M. TEN (E.A.) - Bescherming tegen de overheid.
%237025: BERGE, J.B.J.M. TEN & A.Q.C. TAK. - Hoofdlijnen van het Nederlands administratief procesrecht.
%23193951: BERGE, J.B.J.M. TEN (E.A.) - De grondwet als voorwerp van aanhoudende zorg : Burkens-bundel.
%2360516: BERGE, A.P. VAN DEN (E.A.) - Bestrijding van de watervervuiling. Vijfentwintig jaar WVO.
%23152671: BERGE, J.B.J.M. TEN (E.A.) - Recht als norm en als aspiratie.
%2333: BERGE, J.B.J.M. TEN (RED.) - Nieuw bestuursprocesrecht : bijdragen van het op 21 november 1991 te Maastricht gehouden wetenschappelijk congres over de regeringsvoorstellen inzake een nieuw bestuursprocesrecht.
%23144142: BERGE, J.B.J.M. TEN (E.A.) - De ontwikkeling van de rechtspersoon in het publiekrecht en het privaatrecht : preadviezen.
%2387357: BERGE, J.B.J.M. TEN (E.A.) - Blik op de toekomst van de Nationale ombudsman : visies op consolidatie en meerwaarde.
%2386370: BERGE, J.W. VAN DEN. - Met oog voor detail : liber amicorum aangeboden aan Mr. J.W. van den Berge, scherpzinnig magistraat, erudiet inspirator, ter gelegenheid van zijn afscheid als vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden op 10 april 2013.
%2369819: BERGE, J.B.J.M. TEN. - Rechter en decentralisatie. Rede.
%2360336: BERGE, J.B.J.M. TEN (E.A.) - [Tekst & Commentaar] Provincie-, Gemeente- en Waterschapswet : tekst & commentaar : de tekst van de Provinciewet, Gemeentewet en Waterschapswet voorzien van commentaar.
%23256027: BERGE, J.B.J.M. TEN (E.A.) - Vereisten van behoorlijkheid : een analyse na tien jaar ombudsman.
%23241461: BERGE, ANN F. LA - Mission and method : the early-nineteenth-century French public health movement.
%23248847: BERGE, J.B.J.M. TEN & E.J. DAALDER. - De nationale ombudsman : verslag van de algemene vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Administratief Recht , gehouden op 26 april 1991 ter behandeling van de preadviezen van Prof . Mr . J.B.J.M . ten Berge , Mr . E.J . Daalder , Dr . J. Nae
%23147557: BERGE, HENK TEN. - Mr. Max Moszkowicz, de pleitvader : vechten voor recht.
%238955: BERGE, J.B.J.M. TEN (E.A.) - Verklarend woordenboek openbaar bestuur.
%23248824: BERGE, J. B. J. M. TEN., DAALDER, E. J., NAEYÉ, JAN. - De Nationale ombudsman : preadviezen.
%23141455: BERGE, J.B.J.M. TEN (E.A.) - De Nationale ombudsman : Preadviezen & verslag vergadering.
%2390469: BERGEIJK, PETER A.G. VAN; A. LANS BOVENBERG, ERIC E.C. VAN DAMME & JARIG VAN SINDEREN. - Economic science and practice : the roles of academic economists and policy makers.
%23212936: BERGEIJK, PETER A.G. VAN. - Economic science : art or asset ? : the case of the Netherlands.
%2392562: BERGEN, LEO VAN. - De zwaargewonden eerst? Het Nederlandse Roode Kruis en het vraagstuk van oorlog en vrede 1867-1945.
%23183343: BERGER, MAURICE (ED.) - The crisis of criticism.
%23187602: BERGER, JOHN, MOHR, JEAN - At the edge of the world.
%23202795: BERGER, JOHANN AUGUST VON. - Collatio codicis juris Alamannici, tam provincialis quam feudalis : ejusque antiquissimi de a. MCCCCXXXIIII, cum msto. Argentorati a. MDV impresso, ad cujus exemplar illam adornavit Joannes Meichsnerus editionem, quae prodiit Francofurti ad Moenum a. MDLXVI, accurante Joanne Augusto nob. dom. a Berger.
%23228167: BERGER, VINCENT. - Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte.
%2376253: BERGER, ADOLF. - Die Strafklauseln in den Papyrus-Urkunden : ein Beitrag zum gräko-ägyptischen Obligationenrecht.
%23117540: BERGER, MORROE - The Arab world today.
%2313160: BERGER, MAURITS S. - Inleiding recht en bestuur in Egypte.
%2357847: BERGER, SAMUEL. - Histoire de la Vulgata pendant les premiers siècles du Moyen Age.
%23241531: BERGER, SUZANNE., DORE, RONALD PHILIP. - National diversity and global capitalism.
%2386141: BERGER, JOHANNES. - Minderheitenschutz in Ungarn. Die verfassungs- und verwaltungsrechtlichen Regelungen.
%2372269: BERGER, JOHANN AUGUST VON. - Collatio codicis iuris Alamannici.
%23233913: BERGER, SUZANNE & RONALD DORE (EDS.) - National diversity and global capitalism.
%233246: BERGER, J.A. - Van armenzorg tot werklozenzorg.
%23129735: BERGER, RAOUL. - Impeachment: The constitutional problems.
%23249625: BERGER, GÜNTER. - Der Roman in der Romania : neue Tendenzen nach 1945.
%2320770: BERGER, VINCENT. - Case Law of the European Court of Human Rights: 1960-87 : volume 1
%2369963: BERGER, BENNETT M. - An essay on culture : symbolic structure and social structure.
%23184354: BERGER, PETER L. & BRIGITTE BERGER. - Sociology: a biographical approach.
%23261554: BERGER, VINCENT. - Jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
%233589: BERGER, PETER L. - Invitation to sociology: a humanistic perspective.
%23188098: BERGER, PETER (ED.) - The limits of social cohesion : conflict and mediation in pluralist societies : a report of the Bertelsmann Foundation to the Club of Rome.
%23169509: BERGER, ELENA L. - Labour, race, and colonial rule : the Copperbelt from 1924 to independence.
%23234913: BERGERMANN, MICHAEL. - Doping und Zivilrecht : Rechtmässigkeit von Doping-Sanktionen sowie durch Doping begründete Schadensersatzansprüche.
%23196652: BERGERON, LOUIS. - Industry, architecture, and engineering : American ingenuity 1750-1950.
%2321778: BERGFELD, JAN PETER RUDOLF. - Validatie en de bijstandswet : van papieren tijger naar elektronische waakhond.
%23263565: BERGH, SUSAN E. (ED.) - Wari : lords of the ancient Andes.
%2329858: BERGH, G.C.J.J. VAN DEN & J.M. BROEKMAN. - Recht en taal. Preadvies.
%23201401: BERGH DE BRUYN, JOHANNES W. F. A VAN DEN. - Onderzoek naar de aanwezigheid van biogene aminen in pyogene substanties.
%23184586: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN. - Studies : verspreide opstellen.
%2315812: BERGH, G.C.J.J. VAN DEN. - Themis en de muzen : de functie van de gebonden vormen in het recht.
%23186580: BERGH, GOVAERT VAN DEN BERGH (RED.) - Het recht van de geschiedenis : historische dimensies in sociaal-wetenschappelijk onderzoek van recht.
%2330301: BERGH, G.C.J.J. VAN DEN. - (ed.). Rechtspleging : opstellen rond het thema rechterlijke organisatie, bijeengebracht t.g.v. het vijftigjarig bestaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid Katholieke Universiteit Nijmegen.
%23158288: BERGH, W.J. VAN DEN & R.J.Q. KLOMP (RED.) - Verhoging griffierechten : effecten op de rechtspraak, andere mogelijkheden van kostenbeheersing en procesinnovatie.
%2312864: BERGH, A.L. VAN DEN. - Praktijk en internationale gewoonteregelvorming.
%233442: BERGH, G. VAN DEN. - De demokratische staat en de demokratische partijen. Afscheidsrede.
%2315483: BERGH, G. VAN DEN. - Opstellen aangeboden aan Prof. mr dr G. van den Bergh t.g.v. zijn aftreden als hoogleraar in het Nederlands staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
%23147103: BERGH, JEROEN C.J.M. VAN DEN. - Dynamic models for sustainable development.
%23171621: BERGH VAN EYSINGA, G.A. VAN DEN. - Hegel.
%2316205: BERGH, G. VAN DEN. - Het initiatief-voorstel Oud c.s. tot herziening van de grondwet.
%23245335: BERGH, A.J. VAN DEN. - Publiekrechtelijke examen-vragen.
%2373275: BERGH, PETRUS MARIA VAN DEN. - Incestslachtoffers en politie : een onderzoek naar het optreden van de politie bij aangifte van incest.
%2359227: BERGH, G.C.J.J. VAN DEN. - Bibliografie van Prof. Mr. Govaert C. J. J. van den Bergh : editio ad familiares.
%23232868: BERGH, RENA VAN DEN ... [ET AL.] (ED.) - Meditationes de iure et historia : essays in honour of Laurens Winkel.
%23246824: BERGHAHN, MARION. - Continental Britons : German-Jewish refugees from Nazi Germany.
%23245161: BERGHE, GABY VANDEN. - Vleugels voor onze sandalen : gedachten en kronkels van Cicero.
%23241083: BERGHE, MONIEK VANDEN & KURT DEKEYZER. - Moniek Vanden Berghe.
%23145385: BERGHE, GIE VAN DEN. - De uitbuiting van de holocaust.
%2373877: BERGHE, DOUGLAS ALOYSIUS FREDERIK VAN DEN - Working across borders : multinational enterprises and the internationalization of employment = Grensoverschrijdend werken : multinationale ondernemingen en de internationalisering van werkgelegenheid.
%235020: BERGHOLM, TAPIO., LEWIS R. FISCHER, & M. ELISABETTA TONIZZI (EDS.) - Making global and local connections: historical perspectives on ports.
%2315658: BERGHUIS, W.P. - Het rechtskarakter der ambtenaarsverhouding.
%2381759: BERGHUIS, CORRIE K - Geheel ontdaan van onbaatzuchtigheid : het Nederlandse toelatingsbeleid voor vluchtelingen en displaced persons van 1945 tot 1956.
%239942: BERGHUIS, A.C., C.H. BRANTS & H.M. WILLEMSE. - Witteboorden-criminaliteit. Congresbundel.
%23111894: BERGHUIS, J.M.J. & MICHIEL HERWEIJER. - Effecten van herindeling.
%23147616: BERGIER, NICOLAS SYLVESTRE. - Le Déisme refuté par lui-même ou Examen des principes d'incrédulité répandus dans les divers ouvrages de M. Rousseau, en forme de Lettres.
%23263854: BERGIJK, PETER A. G. VAN - Economic Diplomacy and the Geography of International Trade.
%2352233: BERGIN, KENNETH G. - Aviation medicine : its theory and application.
%23148694: BERGKAMP, LUCAS. - De Vervuiler betaalt dubbel : over de verhouding tussen privaat en publiek milieurecht.
%2374610: BERGLAND, RENEE - Maria Mitchell and the Sexing of Science: An Astronomer Among the American Romantics.
%23200239: BERGLUND, MIKAEL. - Cross border enforcement of claims in the EU: history, present time, and future.
%23246184: BERGMAN, STEFAN. - Kernel functions and elliptic differential equations in mathematical physics.
%23104209: BERGMANN, WILHELM. - Studien zu einer kritischen Stichtung der südgallischen Predigtliteratur des 5. und 6. Jahrhunderts.
%2376255: BERGMANN, FRIEDRICH CHRISTIAN. - Grundriss einer Theorie des deutschen Zivilprozesses.
%23116905: BERGMANN, ERNST. - Die Philosophie Guyaus.
%23215443: BERGMANN, WERNER & RAINER ERB. - Anti-semitism in Germany : the post-Nazi epoch since 1945.
%23146297: BERGOT, RAOUL. - De l'origine sémitique des Anglais.
%23263871: BERGQUIST, CHARLES (ED.) - Violence in Colombia, 1990-2000: Waging War and Negotiating Peace (Latin American Silhouettes).
%2346856: BERGQUIST, CHARLES W. - Coffee and Conflict in Columbia, 1886-1910.
%2312919: BERGSMA, R.L. - In verzekerde bewaring.
%23146923: BERGSMA, W. - Aggaeus van Albada (c. 1525-1587) : Schwenckfeldiaan, staatsman en strijder voor verdraagzaamheid.
%23117169: BERGSON, HENRI. - Les deux sources de la morale et de la réligion.
%2358400: BERGSON, HENRI. - Essai sur les données immédiates de la conscience.
%23138894: BERGSON, HENRI. - L'Energie Spirituelle.
%2366730: BERGSON, HENRI. - Essai sur les données immédiates de la conscience.
%2337686: BERGSON, HENRI. - L'évolution créatrice.
%23243478: BERGSTEN, ERIC E. - Community law in the French courts : the law of treaties in modern attire.
%2318167: BERGSTRA, TJEERD ALDERT. - Leren kennen. Wijsgerige studie over het verband tussen de bovenpersoonlijke geldigheid en de individuele aanvaarding van abstracte kennis.
%2381086: BERGSTROM, RANDOLPH E. - Courting danger : injury and law in New York City, 1870-1910.
%2397842: BERGVELT, DIRK. - De papieren lente : documenten van de Chinese democratische beweging , 1978-1980.
%23133002: BERK, RONALD A. (ED). - Handbook of methods for detecting test bias.
%2373624: BERK, J.A.M. VAN DEN. - Schadevergoeding voor rechtmatig toegebrachte schade door de overheid. (Die Entschädigung aus Enteignung, Enteignungsgleichem und enteignendem Eingriff).
%2345944: BERK, RICHARD A. & PETER H. ROSSI. - Prison reform and state elites.
%23253399: BERK, JEAN MARC. - The preparation of monetary policy : essays on a multi-model approach.
%2320288: BERK, CHRISTIAAN ALPHONS VAN DEN. - Y a-t-il un substrat cakavien dans le dialecte de Dubrovnik? Contribution à l'histoire de la langue Serbo-Croate.
%2374: BERKE, PHILIP & TIMOTHY BEATLEY. - After the hurricane : linking recovery to sustainable development in the Caribbean.
%2398468: BERKE, B. - Tragic thought and the grammar of tragic myth.
%2336006: BERKEL, K. VAN; M.J. VAN LIEBURG & H.A.M. SNELDERS. - Spiegelbeeld der wetenschap : het Genootschap ter Bevordering van Natuur- Genees- en Heelkunde 1790-1990.
%23169610: BERKEL, KLAAS VAN. - Dijksterhuis: Een biografie.
%2358459: BERKEL, K. VAN (ED.) - De Akademie en de Tweede Gouden Eeuw.
%23224765: BERKEL, MICHEL VAN. - Who dominates when? : asymmetrical patterns of influence among dutch husbands and wives.
%23224382: BERKEL, K. VAN (ED.) - Het oude Instituut en de nieuwe Akademie : overheid en wetenschapsbeoefening omtrent het midden van de negentiende eeuw.
%23102841: BERKEL, K. VAN; M.J. VAN LIEBURG & H.A.M. SNELDERS. - Spiegelbeeld der wetenschap : het Genootschap ter Bevordering van Natuur- Genees- en Heelkunde 1790-1990.
%23212352: BERKELAAR, W. - For us it is an honour and a pleasure : honorary doctorates at the VU University Since 1930.
%2320767: BERKELAAR, ARJAN BASTIAAN. - Strategic asset allocation and asset pricing.
%23239400: BERKELEY, GEORGE. - Three dialogues between Hylas And Philonous.
%23194427: BERKELEY, GEORGE. - [A treatise concerning] The principles of human knowledge : three dialogues between Hylas and Philonous.
%23160706: BERKEN, TINE VAN. - Wilde Wingerd: drie verhalen.
%2386511: BERKENHEIDE, ASTRID. - Die Empfehlungen zum Sozialhilferechtim System des Sozialhilferechts - Verwaltungsvorschiften zum Sozialhilferecht im Spannungsfeld der Interessen der Träger der Sozialhilfe und der Hilfesuchenden.
%23131012: BERKENVELDER, F.C. - Zo was Zwolle rond 1900.
%23148594: BERKENVELDER, FRANS CORNELIS. - Stedelijk burgerrecht en burgerschap : een verkennende inventarisatie in Deventer, Kampen en Zwolle (1302-1811).
%23262292: BERKERS, PAULUS PETRUS LODEWIJK. - Classification into the literary mainstream? : ethnic boundaries in the literary fields of the United States, the Netherlands and Germany 1955-2005.
%2388589: BERKHAHN, KARL WILHELM - Hart am Wind: Helmut Schmidts polit. Laufbahn.
%2388876: BERKHOF, H. - Geschiedenis der kerk.
%23202055: BERKHOUT, T.M. - Fiscaal afschrijven op vastgoed.
%23213176: BERKHOUT, BENJAMIN. - Een mens is nooit alleen.
%237373: BERKHOUWER, C. & L.D. VORSTMAN. - De aansprakelijkheid van de medicus voor beroepsfouten door hem of zijn helpers gemaakt. Twee opstellen.
%2342655: BERKMAN, ALEXANDER. - ABC van het anarchisme.
%2359943: BERKMAN, ALEXANDER. - Gevangenisherinneringen van een anarchist.
%23148959: BERKOWITZ, BRUCE D. - American security : dilemmas for a modern democracy.
%2348063: BERKOWITZ, BRUCE D. - American security : dilemmas for a modern democracy.
%23156823: BERKOWITZ, ROGER. - The gift of science : Leibniz and the modern legal tradition.
%23247796: BERKOWITZ, MICHAEL. - The crime of my very existence : Nazism and the myth of Jewish criminality.
%23154960: BERKOWITZ, LEONARD. - Causes and consequences of feelings.
%23261470: BERKSON, JANICE. - Carry me! : 1950's Lucite handbags, an American fashion.
%23188354: BERKUM, HENDRIKUS VAN. - Over het gevoel van eigenwaarde.
%23159486: BERKVENS, J.M.A. ... [ET AL.] - Privacyregulering in theorie en praktijk.
%23237264: BERKVENS, J.M.A. ... [ET AL.] - Privacyregulering in theorie en praktijk.
%23105126: BERKVENS, A.M.J.A., J. HALLEBEEK & A.J.B. SIRKS (EDS.) - Het Franse Nederland: de inlijving 1810-1813 : de juridische en bestuurlijke gevolgen van de 'Réunion' met Frankrijk.
%23180447: BERKVENS, J.M.A. & PIETER VAN HOOGSTRATEN. - ISDN en privacy.
%2321519: BERKVENS, J.M.A. ... [ET AL.] - Achter de schermen van automatiseringscontracten.
%2391881: BERKVENS-STEVELINCK, CHRISTIANE. - Prosper Marchand : la vie et l'oeuvre, 1678-1756.
%2338602: BERKVENS, A.M.J.A. - Plakkatenlijst Overkwartier 1665-1794. Deel 1: Spaans Gelre, Instellingen, Territorium, Wetgeving (1580-) 1665-1702.
%23260352: BERKVENS, A.M.J.A. - Plakkatenlijst Overkwartier 1665-1794. Deel 2: Staats-bezet en Oostenrijks Gelre 1702-1716; 1716-1794.
%2315335: BERLAGE, H.P. - Inleiding tot de kennis van de ontwikkeling der toegepaste kunst. Een cultuurstudie van dezen tijd.
%23225594: BERLAGE, H.P.; DUDOK, W.M.; GRATAMA, J. ET AL. - Moderne bouwkunst in Nederland. [No. 1]: Inleiding. [No. 2] : De volkswoning hoogbouw ; [No. 3]: De volkswoning laagbouw ; [No. 4] : De middenstandswoning als etagehuis en flat ; [No. 5] : De middenstandswoning, het huis voor een gezin.
%23191016: BERLAGE, H.P.; DUDOK, W.M.; GRATAMA, J. ET AL. - Moderne bouwkunst in Nederland. 20 Volumes.
%23188106: BERLAND, JODY (ED.) - Theory rules : art as theory : theory and art.
%23128205: BERLENDIS, FRANCISCO DE. - De Oblationibus ad Altare Communibus & Peculiaribus hoc est, Missiae Stipendii integra, secudum Aetates, expositio dissertatio historico-theologica.
%2367446: BERLESE, A. - Complete acarological works. Collected acarological papers, previously published in Redia, 1903-1923. Vol. 1: no. 1-15.
%2311523: BERLICHIUS, MATTHIAS. - Conclusionum practicabilium : secundum ordinem constitutionum. Divi Augusti, Electris Saxonae. (...), nunc quartò editus. Cui novissime accessit ordinato judiciaria, vulgò Gerichts Ordnung, Dn. Johannis Georgii.
%23225368: BERLIN, IRA. - Free at last : a documentary history of slavery , freedom , and the Civil War.
%23172832: BERLIN, ISAIAH. - Letters, 1928-1946.
%23224094: BERLIN, AKAD. D. WISS. ZU - Einheit Der Wissenschaften: Internationales Kolloquium Der Akademie Der Wissenschaften Zu Berlin, Bonn 25-27 Juni 1990.
%23243911: BERLIN, IRA & LESLIE S. ROWLAND (EDS.) - Families and freedom : a documentary history of African-American kinship in the Civil War era.
%23237490: SEKTION RECHTSWISSENSCHAFT DER HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN. - Strafrecht : besonderer Teil : Lehrbuch.
%2356576: BERLIN, ISAIAH. - Concepts and categories : philosophical essays.
%23156066: BERLIN, ISAIAH. - Personal impressions.
%23160207: BERLIN, ELOIS ANN. - Medical ethnobiology of the Highland Maya of Chiapas, Mexico : the gastrointestinal diseases.
%23250062: BERLIN, ISAIAH. - Flourishing : letters, 1928-1946.
%23176761: BERLINE, CHANTAL, KENNETH MACALOON & J.-P. RESSAYRE (EDS.) - Model theory and arithmetic : comptes rendus d'une action thématique programmée du C.N.R.S . sur la théorie des modèles et l'arithmétique , Paris , France , 1979.
%2390452: BERLINER, JOSEPH S. - Soviet economic aid: the new aid and trade policy in underdeveloped countries.
%23135205: BERLINERBLAU, JACQUES - The Vow and the 'Popular Religious Groups' of Ancient Israel. A Philosophical and Sociological Inquiry.
%2389806: BERLINGER, RUDOLPH. - Philosophie als Weltwissenschaft. Vermischte Geschriften. Band I.
%23109353: BERLINGER, RUDOLPH. - Philosophie als Weltwissenschaft.
%23109358: BERLINGER, RUDOLPH. - Philosophisches Denken : Einübungen.
%23217768: KULTURWERK DES BERUFSVERBANDES BILDENDER KÜNSTLER BERLINS (ED.) - Sektor : Artists' Services Berlin, Kulturwerk, Association of Visual Artists Berlin.
%23226671: BERLINSKI, DAVID. - Infinite ascent : a short history of mathematics.
%2345528: BERLINSKI, DAVID. - The advent of the algorithm : the idea that rules the world.
%23159218: BERMAN, RUSSELL A. - Cultural studies of modern Germany : history, representation, and nationhood.
%23249314: BERMAN, RONALD. - Fitzgerald-Wilson-Hemingway : language and experience.
%23172938: PAUL BERMAN. - A tale of two utopias : the political journey of the generation of 1968.
%2323507: BERMAN, HAROLD J. & PETER B. MAGGS. - Disarmament inspection under Soviet law.
%2358252: BERMAN, MORRIS. - Social change and scientific organization : the Royal Institution, 1799-1844.
%2369622: BERMAN, HAROLD J. (ED.) - Talks on American law : a series of broadcasts fo foreign audiences by members of the Harvard Law School.
%23121560: BERMAN, LAINE. - Speaking through the silence. Narratives, social conventions and power in Java.
%23252357: BERMANT, CHAIM. - Joods gezinsleven : traditie en levend heden.
%23655: BERMEL, ALBERT. - Molière's theatrical bounty : a new view of the plays.
%235059: BERMINGHAM, VERA & CAROL BRENNAN. - Tort law : directions.
%2355456: BERNAL, J.D. - Sociale geschiedenis van de wetenschap.
%2328413: BERNARD, JEAN. - Macht en onmacht van de geneeskunde.
%2394070: BERNARD DE CLAIRVAUX, SAINT - Opera genuina, juxta editionem monachorum Sancti Benedicti. Tomus I-III.
%23233283: BERNARD, CHARLES (ED.) - Le séquestre de la propriété privée en temps de guerre : enquète de droit international: réparation des dommages de guerre, sanction nécessaire contre la violation d'une obligation formelle prise par un gouvernement en matière politique et financière, l'obligation concernant la clause or et la défense du franc or.
%2380206: BERNARD, PAUL P. - From the enlightenment to the police state : the public life of Johann Anton Pergen.
%2323538: BERNARD, MICHEL. - Introduction à une sociologie des doctrines économiques des physiocrates à Stuart Mill.
%2345859: BERNARD, WALTER. - De filosofie van Spinoza en Constantin Brunner.
%23242811: BERNARDI, JOANNE. - Writing in light : the silent scenario and the Japanese pure film movement.
%23203046: BERNARDIN, SUSAN. - Trading gazes : Euro-American women photographers and Native North Americans, 1880-1940.
%23101119: BERNARDT SJ, G. - Dramen II: Tundalus Hiberniae miles redivivus, 1622. Eine Jenseitsvision aus dem Dreissigjährigen Krieg nach der mittelalterlichen Visio Tnugdali.
%23206027: BERNARDT SJ, G. - Dramen III: `Jovianus' 1623 / 1642 : ein Spiel vom Sturz des Mächtigen und vom Bauern als König.
%23101117: BERNARDT SJ, G. - Dramen I: Theophilus Cilix, 1621. Ein Faust-Drama der Jesuiten.
%23234170: BERNARDT SJ, G. - Dramen IV: `Thomas Becket' 1626. S. Thomas Cantuariensis Archiepiscopus Martyr.
%23234171: BERNARDT SJ, G. - Dramen I-IV, 1621-1642.
%2322540: BERNECKER, P. - Der Ordnungsgedanken im brauwirtschaftlichen Absatzmarkt Österreichs.
%2376257: BERNER, ALBERT FRIEDRICH. - Lehrbuch des deutschen Strafrechtes.
%2376259: BERNER, ALBERT FRIEDRICH. - Die Strafgesetzgebung in Deutschland vom Jahre 1751 bis zur Gegenwart.
%23217779: BERNHARD, HENRY. - Ich habe nur noch den Wunsch, Scharfrichter oder Henker zu werden : Briefe an Justice Jackson zum Nürnberger Prozess.
%2376260: BERNHARDT, AUGUST. - Geschichte des Waldeigentums, der Waldwirtschaft und Forstwissenschaft in Deutschland.
%23104211: BERNHART, MAX. - Antike Münzbilder im humanistischen Unterricht.
%23110076: BERNHART, JOSEPH. - Die philosophische Mystik des Mittelalters von ihren antiken Ursprüngen bis zur Renaissance.
%2341317: BERNHEIM, ADRIEN. - Autour de la Comédie-Française : Trente ans de Théâtre (5me série).
%23104213: BERNHEIM, ERNST. - Mittelalterliche Zeitanschauungen in ihrem Einfluss auf Politik und Geschichtsschreibung.
%23170688: BERNHEIMER, ERICH. - Philosophische Kunstwissenschaft.
%23261678: BERNIER, IVAN. - International legal aspects of federalism.
%2331547: BERNITZ, ULF U. - Company Law and Economic Protectionism: New Challenges to European Integration.
%23160249: BERNITZ, ULF & JOAKIM NERGELIUS (EDS.) - General principles of European Community law : reports from a conference in Malmö, 27-28 August 1999, organised by the Swedish Network for European Legal Studies and the Faculty of Law, University of Lund.
%23187891: BERNOR, RAYMOND L.; VOLKER FAHLBUSCH, AND HANS-WALTER MITTMANN. - The evolution of western Eurasian neogene mammal faunas.
%23129647: BERNS, J.B. - Namen voor ziekten van het vee. Een dialectografisch onderzoek in het gebied van het Wooedenboek van de Brabantse en dat van de Limburgse Dialecten.
%23201979: BERNS, JOHAN LEONARD. - Het landrecht van Veluwe en Veluwezoom van 1593.
%23244718: BERNS, UTE (ED.) - Solo performances : staging the early modern self in England.
%23252282: BERNS, J.B. & J. VAN MARLE (EDS.) - Variatie in de Nederlandse standaardtaal : lezingen gehouden op het symposion bij gelegenheid van het afscheid van dr. Jaap de Rooij van het P.J. Meertens-Instituut op woensdag 13 november 1991
%23245888: BERNS, WALTER. - Making patriots.
%23257779: BERNSTEIN, JEREMY. - Oppenheimer : portrait of an enigma.
%2345532: BERNSTEIN, JEREMY. - A theory for everything.
%2330966: BERNSTEIN, LEONARD - The Leonard Bernstein letters.
%23710: BERNSTEIN, EDUARD. - De werkstaking : haar wezen en resultaten.
%2343076: BERNSTEIN, ANN - Migration and Refugee Policies: An Overview.
%23219035: BERNSTEIN, RICHARD J. - Pragmatism, critique, judgment : essays for Richard J. Bernstein.
%2344686: BERNSTORFF, CHRISTOPH GRAF VON - Einführung in das englische Recht.
%2342089: BERNTS, ANTONIUS PETRUS JACQUES - Leven zonder zorg : oordelen over risico's, rechtvaardigheid en solidariteit in de gezondheidszorg.
%23259914: BEROLZHEIMER, F. - Strafrechtsphilosophie und Strafrechtsreform (System der Rechts- und Wirtschaftsphilosophie, Band 5).
%2376262: BEROLZHEIMER, F. - System der Rechts- und Wirtschaftsphilosophie.
%2379230: BERQUE, JACQUES. - L'Islam au défi.
%2322723: BERR, HENRI. - La montée de l'esprit : bilan d'une vie et d'une oeuvre.
%23231508: BERRETT, JOSHUA. - Louis Armstrong and Paul Whiteman: Two Kings of Jazz.
%23246772: BERRETT, JOSHUA. - Louis Armstrong & Paul Whiteman : two kings of jazz.
%2315417: BERRY, DAVID (ED.) - Radical mass media criticism : a cultural genealogy.
%23101120: BERRY, MARGARET. - Mulk Raj Anand (*1905), the man and the novelist.
%23250934: BERRY, JEFFREY M., KENT E. PORTNEY & KEN THOMSON. - The rebirth of urban democracy.
%23260664: BERRY, C.J. - The idea of a democratic community.
%23214067: BERS, SJEF VAN BERS ... ET AL. - Vogelpest : het verdriet van Nederland.
%23243241: BERTAUT, JULES - Les dessous de la finance.
%23137954: BERTELOOT, AMAND & RUDOLF SCHMIDT. - Vierhundert Jahre niederländische Vertretung in Köln 1591-1991.
%23188441: BERTELS, C.P. EN E.J. PETERSMA. (EDS.) - Filosofen van de 20e eeuw.
%2391013: BERTELS, C.P. & PETERSMA, E. (RED.). - Filosofen van de 20e eeuw.
%2386472: BERTELS, KEES & DOEDE NAUTA. - Inleiding tot het modelbegrip.
%23259672: BERTELSON, PAUL (ED.) - The onset of literacy : cognitive processes in reading acquisition.
%2385492: BERTEN, EBERHARD. - Bonbons de sucre et caramels mous.
%23109407: BERTENS, JOHANNES WILLEM - The Fiction of Paul Bowles. The Soul is the Weariest Part of the Body.
%23101122: BERTHELOT, M. [P. E.] - Archéologie et histoire des sciences.
%2353344: BERTHOF, W. - Literature and the continuances of virtue.
%2388871: BERTHOLD, WERNER (ED.). - Exil-Literatur 1933-1945.
%23216786: BERTINA, B.J. - Film in opspraak.
%23215112: BERTING, J. (E.A.) - Mensen , macht en maatschappij : een bundel sociaal-wetenschappelijke opstellen.
%2371357: BERTING, J. (E.A.) - Mensen, macht en maatschappij : een bundel sociaal-wetenschappelijke opstellen.
%23192184: BERTING, JAN. - Beyond progress and development : macro-political and macro-societal change.
%23192946: BERTING, J. (ED.) - The socio-economic impact of microelectronics : [papers presented at] an international conference held in Zandvoort, the Netherlands [Sept. 1979].
%2391994: BERTING, JAN. - De toekomst is altijd anders : bijdragen aan de sociologie.
%23129235: BERTINII, FERRUCCIO (ED.) - Heloise und ihre Schwestern : acht Frauenporträts aus dem Mittelalter.
%23248694: BERTOLA, GIUSEPPE. TITO BOERI, & GIUSEPPE NICOLETTI (EDS.) - Welfare and employment in a united Europe : a study for the Fondazione Rodolfo Debenedetti.
%23196519: BERTON, JEAN; JEAN GENEVOIS ET FRANÇOIS JEHLÉ. - La bonne cuisine de Gibier.
%23234300: BERTRAM, CHRISTOPH. - Europe in the balance : securing the peace won in the Cold War.
%2357941: BERTRAM, KARL FRIEDRICH. - Widerstand und Revolution : ein Beitrag zur Unterscheidung der Tatbestände und ihre Rechtsfolgen.
%23240962: BERTRAMS, R.I.V. & F.J.A. VAN DER VELDEN. - Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weense koopverdrag.
%23112665: BERTRAMS, R.I.V.F. - Bank Guarantees in International Trade.
%23108016: BERTRAMS, R.I.V. & F.J.A. VAN DER VELDEN. - Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weense koopverdrag.
%23141461: BERTRAMS, R.I.V.F & FRANCO FERRARI. - Enige aspecten van het Weens koopverdrag / Specific topics of the CISG in the light of judicial application and scholarly writing.
%23144133: BERTRAND, MICHEL-JEAN - Géographie de l'administration: l'impact du pouvoir exécutif dans les capitales nationales.
%2343316: BERTRAND, LOUIS. - Histoire de la coopération en Belgique : les hommes, les idees, les faits.
%2317808: BERTRON, AURELIA - Projektfeld Ausstellung / Project Scope: Exhibition Design (English and German Edition)
%23141753: BERTSCH, GARY K. (ED.) - Controlling East-West Trade and Technology Transfer : Power, Politics and Policies.
%23263325: BERTSEKAS, DIMITRI P. - Linear Network Optimization: Algorithms and Codes.
%23119063: BERVELING, J. ... [ET AL.] - De deugd in het midden; over de sleutelpositie van de gemeentesecretaris
%2317961: BERVOETS, KAREL W. A. - Bonusaandelen en stockdividenden : een studie over het aandelenkapitaal en over uitkeringen in aandelen.
%23259742: BERWICK, ROBERT C. - The acquisition of syntactic knowledge.
%23259668: BERWICK, ROBERT C. & AMY S. WEINBERG. - The grammatical basis of linguistic performance language use and acquisition.
%2397903: BERZELIUS, J.J. - Die Anwendung des Löthrohrs in der Chemie und Mineralogie.
%23101598: BESAMUSCA, B., W.P. GERRITSEN, C. HOGETOORN, & O.S.A. LIE. - Cyclification : the Development of Narrative Cycles in the Chansons de Geste and the Arthurian Romances.
%2341368: BESANÇON, JACQUES BERNARD. - Essai sur le théâtre d'Henry Bataille.
%2377275: BESELER, GEORGE. - Juristische Abhandlungen : Festgabe für Georg Beseler zum 6. Januar 1885. Von Heinrich Brunner, Paul Hinschius, Alfred Pernice, Carl Bernstein, Konrad Cosack, Richard Ryck, Ernst Eck, Levin Goldschmidt, Rudolf Gneist, Theodor Mommsen.
%2376266: BESELER, GERHARD VON. - Juristische Miniaturen.
%2318405: BESIER, A.A.H. - Effecten : hun waarde en prijs.
%2394839: BESIER, LOUIS CHRISTIAAN. - De stichtingen en het ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek.
%23235343: BESS, JAMES L. (ED.) - Teaching well and liking it : motivating faculty to teach effectively
%23229307: BESS, MICHAEL. - Realism, utopia, and the mushroom cloud : four activist intellectuals and their strategies for peace, 1945-1989 : Louise Weiss (France), Leo Szilard (USA), E.P. Thompson (England), Danilo Dolci (Italy)
%23229502: BESSARIONIS [BESSARION OF TREBIZOND]. - In calumniatorem Platonis : libri IV.
%2396781: BESSELING, ERIK - De musealisering van de techniek : de totstandkoming van het museum voor Techniek en Arbeid In Mannheim, het Nederlands Textielmuseum in Tilburg en het Museum van Wetenschap en Industrie in de periode van 1945-1995.
%23229326: BESSELINK, LEONARD F.M. (ED.) - Goed en kwaad in de samenleving : vindplaatsen van publieke moraal.
%23232459: BESSELINK, L.F.M. ... [ET AL.] - Het Staatsrecht van de landen van de Europese Unie : België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italie, Polen, Verenigd Koninkrijk, Zweden. 8e druk.
%23237163: BESSELINK, L.F.M. - Mr. J.C. Baak, 1897-1945 : jurist en intellectueel.
%23224560: BESSELINK, L.F.M. - Staatsrecht en buitenlands beleid.
%2318808: BESSELINK, L.F.M. ... [ET AL.] - Grondwet voor Europa : wettekst en vergelijking met de geldende basisverdragen.
%23220962: BESSELINK, L.F.M. ... [ET AL.] - De Nederlandse grondwet en de Europese Unie.
%23202335: BESSEMS, KUSTAW - Er leven niet veel mensen meer: Wim Kan en de komst van de Japanse keizer.
%23255699: BESSIÈRE, JEAN (ED.) - Commencements du roman : conférences du séminaire de littérature comparée de l'Université de la Sorbonne Nouvelle.
%23215762: BESSLER, JOHN D. - Death in the dark : midnight executions in America
%23241001: BESSON, SAMANTHA & JOSÉ LUIS MARTÍ (EDS.) - Legal republicanism : national and international perspectives.
%23215223: BESSON, FRANÇOIS-NICOLAS-XAVIER-LOUIS. - Vie de son éminence monseigneur le cardinal Mathieu, archevèque de Besançon.
%2369372: BEST, JOEL - Threatened Children: Rhetoric and Concern about Child-Victims.
%23114523: BEST, JAN G.P. & N.M.W. DE VRIES (EDS.) - Thracians and Mycenaeans. Proceedings of the Fourth International Congress of Thracology Rotterdam, 24-26 September 1984.
%2313012: BEST, EDWARD; MARK GRAY, ALEXANDER STUBB (EDS.) - Rethinking the European Union : IGC 2000 and beyond.
%23143626: BEST, STEVEN - The Politics of Historical Vision: Marx, Foucault, Habermas.
%23112881: BEST, JAN G.P. & N.M.W. DE VRIES (EDS.) - Interaction and acculturation in the Mediterranean.
%23226144: BEST, DAVID. - The Royal Tennis Court : a history of tennis at Hampton Court Palace.
%23246581: BEST, JACQUELINE. - The limits of transparency : ambiguity and the history of international finance.
%2385031: BESTEMAN, CATHERINE & HUGH GUSTERSON (EDS.) - Why America's top pundits are wrong anthropologists talk back.
%23221997: BESTLEY, RUSSELL & IAN NOBLE. - Up against the wall : [ International poster design].
%23258656: RAAD VOOR HET BINNENLANDS BESTUUR. - Europa binnen het bestuur : essaybundel.
%2330596: RAAD VOOR HET OPENBAAR BESTUUR. - Trias informatica : ICT en overheid in vogelvlucht.
%23170455: RAAD VOOR HET OPENBAAR BESTUUR. - Andere openbare lichamen in de Grondwet : advies modernisering hoofdstuk 7 van de Grondwet deel III.
%235627: RAAD VOOR BINNENLANDS BESTUUR. - Gevraagd en ongevraagd : een selectie en samenvatting van Rbb-adviezen.
%2320947: INSTITUUT VOOR BESTUURSWETENSCHAPPEN - Provincies en gemeenten : toezicht en samenspel.
%23164357: BÉTEILLE, ANDRÉ. - Antinomies of Society : Essays on Ideologies and Institutions
%23233673: BÉTEILLE, ANDRÉ. - Marxism and class analysis.
%23245608: BÉTEILLE, ANDRÉ. - Anti-Utopia : essential writings of André Beteillé.
%23187694: BETH, J.C. - Wettelijke bepalingen betrekkelijk de strandvonderij.
%232246: BETH, E.W.; H.J. POS & J.H.A. HOLLAK (EDS.) - Proceedings of the Tenth International Congress of Philosophy, Amsterdam, August 11-18, 1948.
%23174860: BETH, EVERT W. - Door wetenschap tot wijsheid : verzameling wijsgerige studiën.
%23111226: BETH, EVERT W. - Moderne logica.
%23173618: BETH, EVERT W. - Les fondements logiques des mathématiques.
%23101600: BETH, EVERT W. - Beschouwingen over het logisch denken
%233985: BETH, EVERT WILLEM. - Rede en aanschouwing in de wiskunde.
%23104214: BETHE, ERICH. - Buch und Bild im Altertum.
%2392397: BETHEA, D. (ED). - Puskin today.
%23159221: BETHEA, DAVID M. - Realizing metaphors : Alexander Pushkin and the life of the poet.
%23171227: BETHELL, LESLIE (ED). - Latin America : economy and society since 1930.
%2326337: BETHLEHEM, DANIEL L. - The Yugoslav crisis in international law. Part 1: General issues.
%2338579: BETHLEHEM, DANIEL L. (ED.) - The Kuwait crisis : sanctions and their economic consequences.
%23256532: BETHSCHEIDER-KIESER, ULRICH. - Future cars : bio fuel, hybrid, electric, fuel economy in all sizes and shapes = Bio-Treibstoff, Hybrid, Elektro, Wasserstoff, sparsame Autos in allen Klassen und Formen.
%23119032: BETLEM, G. & P.R. RODRIGUES. - Omkering van proceslast : een onderzoek naar handhaving van wetten door de burger.
%2328410: BETLEM, G. - Civil liability for transfrontier pollution : Dutch environmental Tort law in international cases in the light of community law.
%23181997: BETLEY, JAN ANDRZEJ. - Belgium and Poland in International Relations 1830-1831.
%23161397: BETOUW, JOHANNES IN DE - Vervolg der handvesten van Nijmegen en andere onuitgegeevene charters, bij de opening van den Blok ontdekt : met een bijvoegzel, betrekkelijk tot de convents of algemeene landdagen, door de Frankische koningen en door de Duitsche keiseren gehouden te Nymegen.
%23243787: BETSILL, MICHELE MERRILL & ELISABETH CORELL (EDS.) - NGO diplomacy the influence of nongovernmental organizations in international environmental negotiations.
%2348074: BETSKY, AARON & CARLO PAGANELLI. - Schwartz/Silver: Arguments for Building.
%2358506: BETTEN, LAMMY. - The incorporation of fundamental rights in the legal order of the European Communities. With special reference to the right to strike.
%2376264: BETTERMANN, KARL AUGUST. - Vom stellvertretenden Handeln.
%23196448: BETTLEY, JAMES. - The art of the book : from medieval manuscript to graphic novel.
%23207948: BEUCHOT, MAURICIO. - The history of philosophy in colonial Mexico.
%23162443: BEUCKENS-VRIES, M. ... ET AL. - Twee mensen en het recht.
%2364884: BEUERS, ULRICH - Moge Uw Lever Glad Zijn.
%2330333: BEUGEL, E.H. VAN DER. - Nederland in de Westelijke samenwerking. Enkele aspecten van de Nederlandse beleidsvorming. Rede.
%23210577: PAUL (ED.) BEUGELS - Het cultureel tekort van de Europese Unie : opstellen over cultuurpolitiek en culturele rechten.
%23197554: BEUKEL, J. VAN DEN. - Toegang tot de televisiemarkt : overheidsbeperkingen van de toetreding van programma-aanbieders in Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland in het licht van het EG-recht.
%23139911: BEUKEN, J.H.A. - De Hanze en Vlaanderen.
%2381033: BEUKENHOLDT-TER MORS, M.A - Barrières voor meisjesonderwijs : besluitvorming ten aanzien van voortgezet onderwijs aan meisjes in Den Haag en Rotterdam van 1850 tot 1920.
%2386829: BEUKENHORST, D.H. (E.A.). - Het faillissement in de tijd van Molengraaff en nu.
%23204688: BEUKENKAMP, P.A., J.W. VERSTEEG & F.A. BOSMA. - Consument, onderneming en overheid : handboek over consumentisme, ondernemingsbeleid en overheidsbeleid,
%2336268: BEUKERS, A.C.M. - Het beroepsgeheim van den geneesheer.
%23110728: BEUKERS, H. AND J. MOLL (EDS.) - CLINICAL TEACHING, PAST AND PRESENT.
%23248057: BEUKERS, ALAN. - Der Reiz des Exotischen: Postkarten aus einer fremden Welt.
%23224009: BEUKERS, ALAN. - Exotic Postcards : the Lure of Distant Lands.
%23108788: BEUKERS, K.G. - Versie en extractie.
%23231507: BEULKE, WERNER. - Der Verteidiger im Strafverfahren : Funktionen und Rechtsstellung.
%232687: BEUMER, E.J. - De evenredige vertegenwoordiging.
%231753: BEUNDERS, HENRI J.G. - Weg met de vlootwet! : de maritieme bewapeningspolitiek van het kabinet-Ruys de Beerenbrouck en het succesvolle verzet daartegen in 1923.
%2331157: BEUNINGEN, P.TH. VAN. - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop : bijdrage tot zijn biografie (1525-1576).
%2366369: BEUNINGEN, J.C.B.M. VAN ... [ET AL.] - De stempel van de meester : complexe besluitvorming in het bestuursrecht.
%2356538: BEUQUE, ÉMILE. - Dictionnaire des poinçons officiels, français et étrangers, anciens et modernes de leur création (XIVe siècle) à nos jours.
%23219315: BEURDEN, JOS VAN - From Output to Outcome?: 25 Years of IOB Evaluations.
%2377773: BEURDEN, JOS VAN & JAN-BART GEWALD. - From output to outcome ? : 25 years of IOB evaluations.
%2335897: BEURDEN, JOS VAN & JAN-BART GEWALD. - From output to outcome ? : 25 years of IOB evaluations.
%23224161: BEURDEN, JOS VAN - Goden, graven en grenzen : over kunstroof uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
%2356712: BEUS, J.G. DE. - Morgen bij het aanbreken van de dag. Nederland driemaal aan de vooravond van oorlog.
%23224640: BEUS, J.W. DE. - Markt, democratie en vrijheid : een politiek-economische studie.
%23201572: BEUSEKOM, H.G. VAN. - Beschouwingen over den woningnood.
%234382: BEUSEKOM, H.G. VAN. - Woningbouw : problemen en perspectieven.
%2341312: BEUTIN, L. ... [ET AL.] - Bremen und die Niederland.
%2387578: BEUTLING, ALEXANDER. - Die Ergänzungs- und Ausgleichungsaufgaben der Kreise - im Spannungsverhältnis gemeindlicher und kreislicher Eigenverantwortlichkeit -.
%2360741: BEUYS, JOSEPH., TISDALL, CAROLINE. - Joseph Beuys, Coyote.
%2373797: BEUZEKOM, J. VAN. - Grote stad en bestuur: een drieluik : bundel opstellen voor J. van Beuzekom.
%23113675: BEVAN, DAVID (ED.) - Literary gastronomy.
%23113705: BEVAN, DAVID (ED.) - Literature and exile.
%23113713: BEVAN, DAVID (ED.) - LITERATURE AND REVOLUTION.
%23109455: BEVAN, D.G. - Michel Tournier.
%2339354: BEVAN, DAVID - Controlled Open Economies: A Neoclassical Approach to Structuralism (Clarendon Paperbacks).
%2367886: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR INFORMATICA. SECTIE BEVEILIGING - Beveiliging van microcomputers in relatie tot de mainframes : rapport van het Nederlands Genootschap voor Informatica, sectie beveiliging.
%23259670: BEVER, THOMAS G. ... [ET AL.] (EDS.) - Talking minds : the study of language in the cognitive sciences.
%23106616: BEVERIDGE, WILLIAM H. - Full Employment in a Free Society.
%2377836: BEVERIDGE, WILLIAM H. - Full employment in a free society : a report.
%23233008: BEVERS, HOLM; PETER SCHATBORN & BARBARA WELZEL., REMBRANDT. - Rembrandt: de meester en zijn werkplaats. [Deel 1] Schilderijen; [Deel 2] Tekeningen.
%2371412: BEVERS, HANS & CHANTAL JOUBERT. - Politiële samenwerking in Europa : een onderzoek naar de politie en haar bevoegdheden in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland.
%23145517: BEVERS, J.A.C. [ET AL]. - An independent defence before the international criminal court. Proceedings of the conference held at The Hague, 1-2 November 1999.
%2322482: BEVIR, MARK - The State as Cultural Practice.
%2382695: BEVOISE, KEN DE. - Agents of Apocalypse. Epidemic disease in the colonial Philippines.
%23175952: BEWELL, ALAN. - Romanticism and colonial disease.
%23135136: BEYAERT, F.H.L. - Harmonie en tegenspraak : gedragskundige en rechtsgeleerde opstellen over psychiatrie en strafrechtstoepassing aangeoden aan F.H.L. Beyaert.
%237441: BEYAERT, F.H.L. - Rechtspreken recht helpen. Interactie in de (straf)rechtspleging.
%2317624: BEYEN, HENDRIK GERARD. - Über Stilleben aus Pompeji und Herculaneum.
%2320689: BEYER, GÜNTHER. - Der Wandel der handelspolitischen Mittel in seinem Einfluss auf Schichtung und Richtung der Einfuhr.
%23230253: BEYER, WILHELM RAIMUND. - Hegel-Bilder : Kritik der Hegel-Deutungen.
%23136073: BEYER, H. & L. ELTESTER, A. GOERZ. - Urkundenbuch zur Geschichte der mittelrheinischen Territorien. Band 3.
%23977: BEYER, SIGURD. - Der diplomatische Schutz der Aktionäre im Völkerrecht : eine Untersuchung zur Schutzbefugnis des Heimatstaates im allgemeinen Völkerrecht und in Kapitalschutzverträgen.
%2367605: BEYERCHEN, ALAN D. - Wetenschap in nazi-Duitsland. De roep om een arische fysica.
%2376268: BEYERHAUS, GISBERT. - Studien zur Staatsanschauung Calvins mit besonderer Berücksichtigung seines Souveränitätsbegriffs.
%23225219: BEYERLE, KONRAD (HRSG.). - Die Kultur der Abtei Reichenau : Erinnerungsschrift zur zwölfhundertsten Wiederkehr des Gründungsjahres des Inselklosters, 724-1924. Halbband 2.
%2388285: BEYERLIN, ULRICH - Die humanitare Aktion zur Gewahrleistung des Mindeststandards in nicht-internationalen Konflikten..
%23255270: BEYERLY, ELIZABETH. - Public international law : a guide to information sources.
%2347143: BEYERS, L.J.E. DE B. - Die echtreglement en die Suid-Afrikaanse reg. Diss.
%23179479: BEYME, KLAUS VON. - Parteien in westlichen Demokratien.
%23245142: BEYME, KLAUS VON. - Die parlamentarischen Regierungssysteme in Europa.
%23128816: BEYRAU, DIETRICH, IGOR' CICUROV & MICHAEL STOLLEIS (EDS.) - Reformen im Russland des 19. und 20. Jahrhunderts : westliche Modelle und russische Erfahrungen.
%23135474: BEYSENS, J.TH. - Logica of denkleer.
%2358675: BEYSENS, J.TH. - Criteriologie, of de Leer over Waarheid en Zekerheid.
%237166: BEYSENS, J.TH. - Wijsbegeerte van het strafrecht.
%23156570: BEYTHIEN, A. - Die Geschmackstoffe der menschlichen Nahrung.
%2385478: BEYTHIEN, A. - WARENKUNDE DER SÜSSWARENWIRTSCHAFT.
%23182164: BEZEMBINDER, THOMAS. - Een experimentele methode om de juistheid van interpersonale perceptie zuiver te bepalen.
%23127877: BEZEMER, KEES. - What Jacques saw : thirteenth century France through the eyes of Jacques de Revigny professor of law at Orleans.
%23127713: BEZEMER, KEES. - Pierre de Belleperche : portrait of a legal puritan.
%2319793: BEZEMER, CORNELIS. - Het Christelijk geweten bij Alexandre Vinet.
%23138988: BEZEMER, C. - Het Christelijk Geweten bij Alexandre Vinet. Diss.
%2327987: BEZEMER, C.H. - Les répétitions de Jacques de Révigny : recherches sur la répétition comme forme d'enseignement juridique et comme genre littéraire, suivies d'un inventaire des textes.
%23208559: BEZEMER, K.W.L. - Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog.
%2330327: STAATSCOMMISSIE BEZETTINGSRECHT. - Verslag van de Staatscommissie Bezettingsrecht.
%23258215: BEZUYEN, M.J. (E.A.) - Crisismanagement bij Nevcin Polymers : een reconstructie van de gebeurtenissen na 8 juli 1992.
%23208443: BHAGWATI, JAGDISH N. & CHARLES W. CALOMIRIS (EDS.) - Sustaining India's growth miracle.
%23199004: BHAGWATI, JAGDISH N. - Free trade today.
%23210623: BHAGWATI, JAGDISH - In Defense of Globalization.
%23243448: BHAGWATI, JAGDISH N. AND ROBERT E. HUDEC. - Fair Trade and Harmonization. Prerequisites for free trade? Vol. 2: Legal analysis.
%2313757: BHALA, RAJ K. - International trade law: theory and practice : with accompanying International trade law handbook and Teacher's manual.
%235544: BHARAT-RAM, VINAY. - Towards a theory of import substitution exchange rates and economic development.
%23252083: BHARUCHA-REID, A.T. - Random integral equations.
%23219702: BHATNAGAR, RASHMI DUBE., DUBE, REENA., DUBE, RENU. - Female infanticide in India : a feminist cultural history.
%2350459: BHATNAGAR. - Bhatnagar's Manual of marriage and divorce. 2nd edition.
%23190550: BIAIS, BRUNO & MARCO PAGANO (EDS.) - New research in corporate finance and banking.
%23190498: BIAIS, BRUNO & MARCO PAGANO (ED.) - New research in financial markets.
%23112: BIALAS, HANS-PETER (ED.) - Die Verfassung der Republik Korea.
%2365265: BIALER, URI. - Between East en West: Israel´s foreign policy orientation 1948-1956. LSE monographs in international studies.
%239946: BIANCHI, HERMAN. - à Tort et à Travers. Liber Amicorum Herman Bianchi.
%2331680: BIANCHI, ANDREA - Enforcing International Law Norms Against Terrorism (Studies in International Law).
%2317056: BIANCHI, HERMAN. - Stigmatisering.
%2389288: BIANCHINI, M., G. CRIFÒ & F.M. D'IPPOLITO (EDS.) - Materiali per un corpus iudiciorum.
%23104216: BIANCO, FRANZ JOSEF VON. - Die alte Universität Köln sowie die zu Köln administrierten Studien-Stiftungen.
%2342091: BIAOU, GAUTHIER. - Coopérer et agir autrement pour un mieux-etre : strategies et actions du Centre beninois pour le développement durable.
%23246049: DE BIASI, MARIO. - Mario De Biasi : [ people.
%23210677: BIBBY, JOHN F. - Vital Statistics on Congress 1980.
%23232157: BIBEB, PSEUD. VAN E.M. LAMPE-SOUTBERG. - Bibeb en andere VIP's.
%23235137: BIBER, BARBARA. - Early education and psychological development
%23202999: BIBLE (LATIN, VULGATE) - Biblia sacra, vulgatae editionis ... Pars Prima [- Altera] autore J.B. Duhamel...Editio secunda accuratissima, ad exemplaria Vaticana fideliter recognita, ...
%2395157: BICANIC, R. - Economic policy in socialist Yugoslavia.
%2370849: BICCHIERI, CRISTINA - Rationality and Coordination.
%23134477: BICCHIERI, CRISTINA (E.A.) - The Logic of Strategy.
%23262349: BICHMANN, HEINRICH. - Der Zinsfuss seit 1895 : Preisschrift der rechts- u. staatswissenschaftlichen Fakultät der Kaiser Wilhelms-Universität zu Strassburg i. E.
%23176535: BICKEL, PETER J., EL KAROUI, NICOLE., HENNEQUIN, PAUL LOUIS., YOR, MARC. - Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour IX-1979.
%23196396: BICKEL, W. - Die ökonomische Begründung der Freihandelspolitik : eine dogmenhistorische Untersuchung.
%23101128: BICKELL, GUSTAV (ED.) - Kalilag und Damnag : die alte Syrische Version des Indischen Fürstenspiegels (Bidpai's Fabeln).
%23247427: BICKER RAIJE, JACOB. - De polsslag van de stad : de Amsterdamse stadskroniek van Jacob Bicker Raije (1732-1772).
%23233274: BICKERDYKE, JOHN,, FISHER, NICK. - Sea fishing.
%23233950: BICKERTON, DEREK - Biological Foundations and Origin of Syntax.
%2384992: BIDDLE, WAYNE. - Dark Side of the Moon: Wernher von Braun, the Third Reich, and the Space Race.
%23123176: BIDERMAN, SHLOMO. & BEM-AMI SCHARFSTEIN (EDS.) - Myths and Fictions
%2325706: BIDERMAN, SHLOMO - Crossing Horizons: World, Self, and Language in Indian and Western Thought
%2363852: BIDNEY, DAVID. - Theoretical Anthropology
%2336628: BIDNEY, DAVID (ED.) - The concept of freedom in anthropology.
%23108622: BIDWELL,C.E. - Slavic Historical Phonology in Tabular Form. evolutio historica phonologiae linguarum slavonicarum tabellis explicata.
%23105413: BIE LEUVELING TJEENK, J. DE. - Gerechtigden tot schadevergoeding bij zaakschade.
%236189: BIE, H. DE. - Kinderrecht : strafrechtelijk deel.
%2312154: BIE, H. DE. - Kinderrecht. 2 Dln. 1e Stuk: Civielrechtelijk deel.
%23149662: BIEBERSTEIN, P.G.E.H. DE. - Proeve over de zaken buiten den handel.
%23223491: BIEDERMANN, CARL. - Die deutsche Philosophie von Kant auf unsre Zeit, ihre wissenschaftliche Entwicklung und ihre Stellung zu politischen und socialen Verhältnissen der Gegenwart. Band 2.
%23104173: BIEDERMANN, FRIEDRICH KARL. - Deutschland im 18. jahrhundert.
%23239736: BIEGEL, STUART. - Beyond Our Control?: Confronting the Limits of Our Legal System in the Age of Cyberspace.
%23251048: BIEGEL, STUART. - Beyond Our Control?: Confronting the Limits of Our Legal System in the Age of Cyberspace.
%2366514: BIEGEL, L.C. - Minderheden in het Midden-Oosten. Hun betekenis als politieke factor in de Arabische Wereld.
%23197382: BIEGEL, CLAUDIA; ANITA BÖCKER & KENNETH TJOEN-TAK-SEN. - Rassendiscriminatie ... : tenslotte is het verboden bij de wet.
%2312360: BIEGMAN-HARTOG, A.M. - Ongegronde verrijking.
%23242295: BIEKART, KEES - The Politics of Civil Society Building: European Private Aid Agencies and Democratic Transitions in Central America.
%23223029: BIEKART, KEES & MARTIN JELSMA. - Peasants beyond protest in Central America : challenges for ASOCODE , strategies towards Europe.
%23235569: BIEL, ROBERT. - The new imperialism : crisis and contradictions in North-South relations.
%2351608: BIELEFELDT, HEINER - Symbolic Representation in Kant's Practical Philosophy.
%23201387: BIELING, FRANZ. - Das Verhältnis von Kartellen und Genossenschaften.
%2381391: BIEMAN, ELIZABETH - Plato baptized: towards the interpretation of Spenser's mimetic fictions.
%23126838: BIEMEL, WALTER (ED.) - Phänomenologie Heute. Festschrift für Ludwig Landgrebe.
%23927: BIEMOND, HENK. - [PBNA] Woordenboek automatisering : vertalingen en verklaringen van Engelstalige begrippen en afkortingen op het gebied van computers, telecommunicatie en kantoorautomatisering.
%2316480: BIENENFELD, RUDOLF. - Die Haftungen ohne Verschulden : Typenlehre und System der aussergeschäftlichen Obligationen im deutschen, österreichischen und schweizerischen Recht.
%23223481: BIENER, FRIEDRICH AUGUST. - Geschichte der Novellen Justinians.
%2376270: BIENER, FRIEDRICH AUGUST & KARL WILHELM ERNST HEIMBACH - Beiträge zur Revision des Justianischen Codex.
%23163911: BIENKOWSKI, PIOTR (ED.) - Early Edom and Moab : the beginning of the Iron Age in southern Jordan.
%2321884: BIENKOWSKI, WIESLAW. - Kazimierz Kelles-Krauz. Zycie i dzielo.
%2341923: BIER, AUGUST. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph and text on back dated 6-4-1918. August Bier (1861-1949) was professor of surgery in Bonn and Berlin, the first to use spinal anaesthetic (with cocaine).
%23238518: BIER, JAMES ALLEN. - Reference map of Oceania : the Pacific Islands of Micronesia, Polynesia, Melanesia.
%23159091: BIERBAUM, OTTO JULIUS. - Prins Koekoek : leven, daden, meeningen en hellevaart van een wellusteling : [roman des tijds]. 1e & 2e Afdeeling.
%2357000: BIERENS DE HAAN, J.A. - De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952.
%2352000: BIERENS DE HAAN, D. - Tables d´intégrales définies.
%2336418: BIERENS DE HAAN, J.A. - Die tierischen Instinkte und ihr Umbau durch Erfahrung : eine Einführung in die allgemeine Tierpsychologie.
%23166421: BIERENS DE HAAN, D. - Het Houtsnijwerk in Nederland tijdens de Gothiek en de Renaissance.
%23229496: BIERENS DE HAAN, DAVID. - Schoonheid van het moderne binnenhuis in Nederland.
%2375042: BIERENS DE HAAN, J. - Van oeconomische tak tot Nederlandsche maatschappij voor nijverheid en handel. 1777-1952
%23180028: BIERENS DE HAAN, J.D. - Hoofdfiguren der geschiedenis van het wijsgerig denken (Tijdperk van Cartesius tot Kant).
%2374885: BIERENS DE HAAN, J.D. - Maatschappelijk werk. Opstellen aangeboden aan Emilie C. Knappert op haar zeventigsten verjaardag 15 juni 1930.
%2376272: BIERLING, ERNST R. - Juristische Prinzipienlehre.
%23144941: BIERMA, M. (E.A.) - Archeologie en Landschap. Archeology and Landscape.
%23216084: BIERMAN, WENDELA & ROLAND WIGMAN. - Boek voor de rechter.
%2398748: BIERMAN, A.I. - Van Artsenijmengkunde naar Artsenijbereidkunde. Ontwikkelingen van de Nederlandse farmacie in de 19e eeuw.
%23146368: BIERMANN, JOHANNES. - Traditio Ficta : ein Beitrag zum heutigen Civilrecht auf geschichtlicher Grundlage. [Zivilrecht].
%23156711: BIERS, JANE C. - The great bath on the Lechaion Road.
%23203340: BIERSTEKER, KLAAS. - Verontreinigde lucht : ontstaan, medische betekenis en bestrijding van verontreinigde buitenlucht.
%23241144: BIERWAGEN, R. - GATT Article VI and the Protectionist Bias in Anti-Dumping Laws.
%23224918: BIESBOER, FRANK; HERBERT BLANKESTEIJN & CHRISTIAN JONGENEEL. - De eindeloze ether : mobiel breedbandinternet en de toekomst van het omroepbestel.
%23109237: BIESBOER, FRANK. - Wie bepaalt uw identiteit?
%23104175: BIESE, FRANZ. - Die Philosophie des Aristoteles in ihrem inneren Zusammenhange, mit besonderer Berücksichtigung des philosophischen Sprachgebrauchs, aus dessen Schriften entwickelt.
%2365640: BIESEN, JAC. W. VAN DEN. - Het goed regt der stichtingen, der parochiën en der kloosters om als rechtspersoon, met volle regt, hier te lande te bestaan, gehandhaafd en tegen verkeerde begrippen en uitleggingen verdedigd.
%23156473: BIESEN, A.H.J. VAN DEN BIESEN & P. INGELSE - Dagvaarding namens de Stichting Verbiedt de Kruisraketten te Amsterdam en de overige eisers tegen de Staat der Nederlanden gevestigd te 's-Gravenhage .
%23215468: BIESEN, A.H.J. VAN DEN. - De positie van derden-belanghebbenden bij nieuwe instrumenten in het milieurecht : verslag van de 65e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 30 november 1999.
%2329860: BIESEN, H.J.J. VAN DEN. - De gift van hand tot hand beschouwd in hare voornaamste afwijkingen van het schenkings-contract.Diss.
%23220496: BIESEN, A.H.J. VAN DEN. - Milieu en luchtvaart : verslag van de 92e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 7 juni 2006.
%23225905: BIESENBACH, FRIEDHELM. - Die Entwicklung der Nationalökonomie an der Universität Freiburg i. Br. 1768-1896 : eine dogmengeschichtliche Analyse.
%2376275: BIESENBACH, FRIEDHELM. - Die Entwicklung der Nationalökonomie an der Universität Freiburg i. Br. 1768-1896 : eine dogmengeschichtliche Analyse.
%23149383: BIESHEUVEL, J.M.A. - De Verpletterende Werkelijkheid.
%23186310: BIESHEUVEL, J.M.A. - De klacht van de dorpsschoolmeester.
%2383137: BIESHEUVEL, M.B.W.; M.R. MOK & H.G. SEVENSTER. - Van ordening naar marktwerking. Kanttekeningen bij het ontwerp-Mededingingswet.
%2349977: BIESSEN, G.G.A. - East European foreign trade and system changes. Diss.
%2364206: BIETTI SESTIERI, A.M. - The Iron Age community of Osteria dell'Osa. A study of socio-political devlopment in central Tyrrhenian Italy.
%23259589: BIEWENGA WZN., A.W. - De Kaap de Goede Hoop : een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730.
%2360652: BIEZEN, J. VAN. - The middle Byzantine Kanon-Notation of Manuscript H : a paleographic study with the transcription of the Melodies of 13 Kanons and a Triodion.
%23149158: BIEZEVELD, RENSKE L. - Between individualism and mutual help. Social security and natural resources in a Minangkabau village.
%2317378: BIGELOW, MELVILLE M. - Placita Anglo-Normannica : law cases from William I. to Richard I. preserved in historical records.
%23231487: BIGGELAAR, G.J.M. VAN DEN. - De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie.
%2358686: BIGGELAAR, G.J.M. VAN DEN. - De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie.
%23177888: BIGNE, MARGUERIN DE LA. - Maxima Bibliotheca Veterum Patrum, et antiquorvm scriptorum ecclesiasticorum : primo quidem a Margarino de la Bigne, in Academia Parisiensi doctore Sorbonico, in lucem edita : deinde celeberrimorum in universitate Coloniensi doctorum studio, plurimis authoribus, & opusculis aucta, ac historica methodo per singula saecula quibus scriptores quique vixerunt, disposita : hac tandem editione Lugdunensi, ad eandem Coloniensem exacta, novis supra centum authoribus, & opusculis hactenus desideratis, locupletata, et in tomos XXVII. distributa : huic etiam editione accesserunt indices quator praeclari, in hac tam multiplicium scriptorum vastissima collectione vere faces, & ut quis ad ipsorum lectionem introducatur, utilissimi, imo omnino necessarii...Tomus I (- XXVII).
%23206019: BIGNE, MARGUERIN DE LA. - Sacrae Bibliothecae Sanctorum Patrum; seu scriptorum ecclesiasticorum, indices quatuor locupletissimi...editione secunda.
%23221231: BIGNENS, CHRISTOPH. - American way of life : Architektur, Comics, Design, Werbung.
%2335079: BIJ, T.S. VAN DER. - Ontstaan en eerste ontwikkeling van den oorlog.
%23143788: BIJ, J.D. VAN DER, BROEKHUIS, H. & GIESKES, J.F.B. - Kwaliteitsmanagement in Beweging. Van blauwdruk naar contingenties en dynamiek.
%23221872: BIJL, PAUL DE - Competition and regulation in telecommunications markets.
%2311409: BIJL, ARIE. - De Nederlandse convooidienst : de maritieme bescherming van koopvaardij en zeevisserij tegen piraten en oorlogsgevaar in het verleden.
%2375461: BIJL, ARIE. - De Nederlandse convooidienst : de maritieme bescherming van koopvaardij en zeevisserij tegen piraten en oorlogsgevaar in het verleden.
%23166498: BIJL, D.B. (E.A.) - Europese BTW en Nederlandse omzetbelasting: de EG-richtlijnen inzake omzetbelasting en hun betekenis voor de Nederlandse praktijk.
%2316181: BIJLEVELD, C.G.J. - Het rechtsgeding door en tegen de gemeente.
%2347215: BIJLEVELD, M.S. (E.A.) - Recht vooruit : opstellen verzameld ter gelegenheid van 150 jaar BW.
%23231372: BIJLEVELD, CATRIEN C.J.H. & HENK G. VAN DE BUNT. - De grens van onveiligheid : diesrede.
%23262304: BIJLEVELD, C.C.J.H. - Kansen voor juristen : statistiek en onderzoeksmethodologie voor de strafrechtspraktijk.
%23250181: BIJLMER, JOEP. - Ambulante straatberoepen in Surabaya : een studie naar kleinschalige economische activiteiten.
%23225082: BIJLOOS, A.W.M. & TH.J.M. LINDLER. - De Algemene wet bestuursrecht : eerste tranche.
%23232198: BIJLOOS, A.W.M. & TH.J.M. LINDLER. - De Algemene wet bestuursrecht : eerste tranche.
%23132670: BIJLOOS, A.W.M. - Administratieve boeten en Art 6 EVRM in Nederland. Preadvies.
%23260454: BIJLSMA, A.C. - Het laatste woord : de praktijk van het strafproces in korte verhalen.
%2371018: BIJMAN, WILHELMUS JOHANNES JOSEPH. - Essays on agricultural co-operatives ; governance structure in fruit and vegetable chains.
%23252100: BIJNAAR, ASPHA EUCHA. - Kasmoni : spaarzame levensgenieters in Suriname en Nederland.
%23150183: BIJSTERVELD, A.-J.A. ... [ET AL.] - Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 7 (2004).
%23149526: BIJSTERVELD, A.-J.A. ... [ET AL.] - Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 12 (2009).
%23150010: BIJSTERVELD, A.-J.A. ... [ET AL.] - Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 5 (2002).
%23149630: BIJSTERVELD, A.-J.A. ... [ET AL.] - Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 1 (1998).
%23149729: BIJSTERVELD, A.-J.A. ... [ET AL.] - Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 2 (1999).
%23149730: BIJSTERVELD, A.-J.A. ... [ET AL.] - Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 3 (2000).
%23149390: BIJSTERVELD, A.-J.A. ... [ET AL.] - Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 15 (2012).
%23149903: BIJSTERVELD, A.-J.A. ... [ET AL.] - Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 4 (2001).
%23149476: BIJSTERVELD, A.-J.A. ... [ET AL.] - Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 13 (2010).
%23150131: BIJSTERVELD, A.-J.A. ... [ET AL.] - Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 6 (2003).
%23149587: BIJSTERVELD, A.-J.A. ... [ET AL.] - Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 11 (2008).
%23149455: BIJSTERVELD, A.-J.A. ... [ET AL.] - Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 14 (2011).
%2334953: BIJSTERVELD, KARIN. - Geen kwestie van leeftijd : verzorgingsstaat, wetenschap en discussies rond ouderen in Nederland, 1945-1982.
%23150238: BIJSTERVELD, A.-J.A. ... [ET AL.] - Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 8 (2005).
%23150252: BIJSTERVELD, A.-J.A. ... [ET AL.] - Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 10 (2007).
%23150262: BIJSTERVELD, A.-J.A. ... [ET AL.] - Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 9 (2006).
%23207680: BIJSTERVELD, S. C. VAN - Godsdienstvrijheid in Europees perspectief (Dutch Edition).
%2314479: BIJVOET, F.A. - Directe volkswetgeving. Referendum en volksinitiatiefrecht. Diss.
%23126388: BIJVOET, F.A. - Directe Volkswetgeving. Referendum en Volksinitiatierecht.
%23122072: BIJVOET, A.M.A - Owner occupied dwelling and income taxes; A synopsis of eight European countries.
%23231155: BIK, E.A. & D. ROOS. - Kromsluiting in de ijzers : uitspraken van de Raad van Tucht (voor de koopvaardij) 1856-1909.
%2346460: BIK, J.G.W.F. - Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad. (Gouda).
%23262902: BIKLEN, SARI KNOPP & DIANE POLLARD (EDS.) - Gender and education (National Society for the Study of Education Yearbooks)
%2338629: BILAL, SANOUSSI & PHEDON NICOLAIDES. - Understanding state aid policy in the European Community : perspectives on rules and practice.
%23167748: BILDERBEEK, SIMONE (ED.) - Biodiversity and International Law : the effectiveness of International Environmental Law.
%23188286: BILDERDIJK, WILLEM. - Lijst der werken uitgegeven door, of met bijdragen voorzien van wijlen Mr. W. Bilderdijk en Ve. K.W. Bilderdijk, chronologisch ; en register der stukken in die werken voorkomende, alphabetisch gerangschikt / [door E.L. Glinderman] ; met eene voorrede en aanteekeningen van den schrijver.
%23176876: BILER, PIOTR. - Problems and examples in differential equations.
%23117141: BILFINGER, CARL. - Völkerrecht und Staatsrecht in der deutschen Verfassungsgeschichte.
%23161375: BILGEL, FIRAT. - The Law and Economics of Organ Procurement.
%2332150: BILL, MAX - Wassily Kandinsky.
%23237939: BILLIG, MICHAEL S. - Barons, Brokers, and Buyers. The institutions and cultures of Philippine sugar.
%23219826: BILLINGHAM, NICK. - Warwickshire's murderous women.
%232784: BILLOEN, A. VAN. - Et les Taudis?... Si nous en reparlions un peu... Delenda Carthago!.. A bas les Taudis! I. La situation en Belgique. II. Une expérience Holandaise.
%23155502: BILO, CARL. - Romano Guardini.
%23177850: BILQUIN, JEAN - Jean Bilquin, 1984-2008.
%23222688: BILSTEIN, ROGER E., FLIGHT IN AMERICA. - Flight in America : from the Wrights to the astronauts.
%23212342: BILSTEIN, ROGER E. - Flight in America : from the Wrights to the astronauts.
%2382207: BIMMER, A.C. (ED.). - Körper - Verständnis - Erfahrung.
%23213311: BINDELS, PATRICK J.E. - Tijd voor de huisarts.
%2376279: BINDER, JULIUS. - Rechtsbegriff und Rechtsidee : Bemerkungen zur Rechtsphilosophie Rudolf Stammlers.
%23103923: BINDER, THOMAS (ED.) - International Bibliography of Austrian Philosophy. Internationale Bibliographie zur österrechischen Philosophie (IBÖP) 1984/1985.
%23177254: BINDER, SARAH A. - Stalemate : causes and consequences of legislative gridlock.
%2376278: BINDER, JULIUS. - Prozess und Recht : ein Beitrag zur Lehre vom Rechtsschutzanspruch.
%23104232: BINDER, THOMAS (ED.) - International Bibliography of Austrian Philosophy. Internationale Bibliographie zur österrechischen Philosophie (IBÖP) 1986/1987
%23104193: BINDER, THOMAS (ED.) - International Bibliography of Austrian Philosophy. Internationale Bibliographie zur österrechischen Philosophie (IBÖP) 1989/1990.
%23135068: BINDER, LEONARD. - Religion and politics in Pakistan.
%23253695: BINDER, LEONARD. - Islamic liberalism: a critique of development ideologies.
%2376277: BINDER, JULIUS. - Die Korrealobligationen im römischen und im heutigen Recht.
%23154479: BINDING, PAUL. - Imagined corners : exploring the world's first atlas.
%2376284: BINDING, KARL. - Die Normen und ihre Übertretung : eine Untersuchung über die rechtmässige Handlung und die Arten des Delikts. Band 1: Normen und Strafgesetze; Band 2: Schuld und Vorsatz: Hälfte 1: Zurechnungsfähigkeit - Schuld. Hälfte 2: Der rechtswidrige Vorsatz; Band 3: Der Irrtum; Band 4: Die Fahrlässigkeit.
%2343857: BINDING, KARL. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph on back dated 6-9-1917. Dr. Karl Binding (1841-1920) was professor of criminal law in Basel, Freiburg, Stassburg & Leipzig.
%2340032: BINDING, KARL. - Die Normen und ihre Übertretung : eine Untersuchung über die rechtmässige Handlung und die Arten des Delikts. Band 1: Normen und Strafgesetze.
%2376280: BINDING, KARL. - Der Entwurf eines Strafgesetzbuchs für den Norddeutschen Bund in seinen Grundsätzen beurteilt.
%2376283: BINDING, KARL. - Handbuch des Strafrechts.
%23138974: BINDSCHEDLER, MARIA - Nietzsche und die Poetische Lüge.
%2315904: BINDSCHLEDER, RUDOLF L. - Rechtsfragen der europäischen Einigung : ein Beitrag zu den Lehre von den Staatenverbindungen.
%23231117: BINET, HELENE - Ingenhoven Overdiek and Partner: Energies.
%23136231: BINFIELD, CLYDE (ED.) - Sainthood Revisioned. Studies in Hagiography & Biography.
%23126471: BINGER, JULIETTE (ED.) - Martin Buber : zijn leven en zijn werk.
%23250348: BINKIN, MARTIN & WILLIAM W. KAUFMANN. - U.S. Army Guard and Reserve : rhetoric, realities, risks.
%23133303: BINKLEY, R. (EDS.) - Agent, Action and Reason.
%2316027: BINNENDIJK, CHANDRA VAN & PAUL FABER (EDS.) - Sranan : cultuur in Suriname.
%23133330: BINSBERGEN, W.C. VAN. - Inleiding Strafrecht.
%2380039: BINSWANGER, LUDWIG. - Einführung in die Probleme der allgemeine Psychologie.
%23200878: BINSWANGER, O. A.O. (EDS.) - Lehrbuch der Psychiatrie. Bearbeitet v. A.Cramer, A.Hoche, A.Westphal, R.Wollenberg. Hgg.v. O.Binswanger und E.Siemerling. 3.vermehrte Aufl.
%2351443: BINTLIFF, J. (ED.). - The Annales School and archaeology.
%23174755: MEDITERRANEAN MEETING ON BIOETHICS (1ST (1992 : ACIREALE, SICILY). - The quality of life : in the Mediterranean countries.
%2317852: BIOLLEY, TANGUY DE. - A new Class of Neo-classical Production Functions with Corresponding Investment Behaviour.
%23107878: VERKENNINGSCOMMISSIE BIOLOGIE. - Biologie : het leven centraal.
%2348696: BIOLOGY, GERMANY) WORKSHOP IN THEORETICAL (1998 : ALTENBERG - The evolution of cognition.
%23194443: BIOLSI, THOMAS. - Deadliest enemies : law and the making of race relations on and off Rosebud Reservation.
%23249553: BIONDI, CARMINELLA. - La Francia a Parma nel secondo Settecento.
%2387665: BIRCH, G.G. - Health and food.
%2364712: BIRCH, G.G. , L.F. GREEN, C.B. COULSON (EDITORS). - Glucose syrups and related carbohydrates.
%2387693: BIRCH, G.G. - Sugar, science and technology.
%2373930: BIRCH, CYRIL. - Scenes for mandarins : the elite theater of the Ming.
%2333455: BIRD, GARY. - Program Notes for the Solo Tuba.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

6/1