Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23195387: BOCK, RUTH H. DE (ED.) - Rechtseconomie.
%2349737: BOCK, MONIKA - Culture, Creation, and Procreation: Concepts of Kinship in South Asian Practice.
%2372148: BOCK, ERNST. - Der Schwäbische Bund und seine Verfassungen (1488-1534). Ein Beitrag zur Geschichte der Zeit der Rechtsreform.
%23223949: BOCK, EMIL. - The Rhythm of the CHristian Year. Renewing the Religious Cycle of Festivals.
%23169802: BOCKEN, HUBERT. - Preventie, toerekening en herstel van schade door milieuverontreiniging. Preadvies.
%2316716: BÖCKENFÖRDE, ERNST-WOLFGANG (ED.) - Staat und Gesellschaft.
%23115371: BÖCKER, ANITA. - Turkse migranten en sociale zekerheid : van onderlinge zorg naar overheidszorg.
%23119072: BÖCKER, ANITA & LILIAN CLERMONTS. - Poortwachters van de Nederlandse arbeidsmarkt : arbeidsvoorziening en de verlening van tewerkstellingsvergunningen.
%23186030: BÖCKER, A.G.M. & L.E. DE GROOT-VAN LEEUWEN. - Klachten buiten de orde : de behandeling van klachten over advocaten via de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
%2364249: BÖCKING, EDUARD (ED.) - Corpus iuris Romani antejustiani.
%23213625: BÖCKSTIEGEL, KARL-HEINZ (ED.) - Acts of state and arbitration.
%2366230: BOCKWINKEL, JANNEKE ... [ET AL.] (ED.) - Anglo-Amerikaans recht.
%23226080: BODANSKY, YOSSEF. - Bin Laden: the man who declared war on America.
%23232078: BODE, EMILE. - Paars! : dagboeknotities op de vierkante kilometer.
%23104189: BODE, FRIEDRICH HEINZ. - Der Kampf um die Bagdadbahn 1903-1914.
%23243063: BODEN, MARGARET A. - The philosophy of artificial intelligence.
%23101613: BODEWITZ, H.W. - Oorsprong en achtergrond van de Indische wedergeboorteleer.
%23234138: BODIN, JEAN - Methodus ad facilem historiarum cognitionem.
%2372151: BODIN, JEAN - Les six livres de la République. Avec l'Apologie de René Herpin.
%23244105: BOEF, WALTER DE (ED.) - Encouraging Diversity: Crop Development and Conservation in Plant Genetic Resources.
%23124973: BOEHNCKE, H. & SARKOWICZ, H. - Ein Haus fur Georg Buchner.
%2335217: BOEK, J.L.M. ... [ET AL.] - Grensoverschrijdend strafrecht : een bundel opstellen geschreven door medewerkers van de Afdeling Straf(proces)recht, Rijksuniversiteit te Leiden.
%2341550: BOEKER, EGBERT. - Natuurwetenschap en techniek, een weg naar Utopia?
%2342783: BOEKMAN, SONJA. - Het huidige advocatentuchtrecht in de beslissingen van het Hof van Discipline.
%2387305: BOEKMAN, SONJA. - Advocatentuchtrecht.
%23192358: BOEKMAN, EMANUEL. - Overheid en kunst in Nederland.
%23260972: BOEKWIJT, H.A. - Smakken en kuiven : vier eeuwen loodsdiensten op Amsterdam.
%23108234: BOELE-WOELKI, KATHARINA (E.A.) - (On)geoorloofdheid van het draagmoederschap in rechtsvergelijkend perspectief : Europees personen- en familierecht.
%2389754: BOELE-WOELKI, K. & F.J.A. VAN DER VELDEN (RED.). - Nederlandse rechtsbegrippen vertaald. Frans - Engels - Duits.
%23259258: BOELE-WOELKI, KATHARINA (E.A.) - Principles of European family law regarding divorce and maintenance between former spouses.
%23179389: BOELE-WOELKI, K.; C.H. BRANTS & G.J.W. STEENHOFF (ED.) - Het plezier van de rechtsvergelijking : opstellen over unificatie en harmonisatie van het recht in Europa, aangeboden aan prof.mr. E.H. Hondius bij gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking.
%2390063: BOELENS, RUTGERD & GLORIA DÁVILA (EDS.) - Searching for equity : conceptions of justice and equity in peasant irrigation.
%23208228: BOELES, PIETER. - Eerlijke immigratieprocedures in Europa : standaarden voor effectieve procedurele rechtsbescherming in kwesties van toegang, verblijf en uitzetting.
%2330: BOELES, P. - Inleiding in het migratierecht : internationaal, europees en nationaal.
%2328380: BOELRIJK, MICHAËL. - Minderjarige zedendelinquenten en het strafrecht : de strafrechtelijke aanpak van minderjarige plegers van seksuele delicten.
%2333824: BOENDERMAKER, L. & SCHNEIDER, S.M. - Prejop : een preventieproject voor jongeren met politie contacten in Amsterdam.
%23125637: BOENDERS, FRANS (ED.) - Over Wittgenstein Gesproken.
%2342664: BOENDERS, FRANS, ARTHUR LEHNING, PAUL AVRICH ... [ET AL.] - De volle vrijheid : ideologie en geschiedenis van het anarchisme.
%23101628: BOER, W. DEN. - The art of memory and its mnemotechnical traditions.
%2314484: BOER, TH.M. DE. - Vast en zeker? De betrekkelijke waarde van een IPR-Codificatie. Rede.
%23114561: BOER, A.N.A.G. - Beslechting van consumentengeschillen naar Nederlands recht.
%23107328: BOER, YMKJE M. DE & MARILYN HEDGES. - Building bridges : researchers on their experiences with interdisciplinary research in the Netherlands.
%23173229: BOER, J. DE; M. DE LANGEN & A.H.J. SWART. - Artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Preadviezen.
%23104610: BOER, THEODORE DE. - The Rationality of Transcendence : studies in the Philosophy of Emmanuel Levinas.
%23201232: BOER, MICHIEL DE. - Management of mediamorphosis : organisational innovation in Dutch publishing firms.
%23110523: BOER, INGE; ANNELIES MOORS & TOINE VAN TEEFFELEN (EDS.) - Changing stories : postmodernism and the Arab-Islamic World.
%23101625: BOER, TH.M. DE. - Een zoo doeltreffend en rechtvaardig mogelijke ordening : vragen rond de bestaansgrond van het internationaal privaatrecht.
%2349497: BOER, MONICA DEN. - Undercover policing and accountability from an international perspective.
%2348068: BOER, MONICA DEN (ED.) - Schengen, Judicial Cooperation and Policy Coordination.
%23106371: BOER, M.M. DEN. - Verzelfstandiging van bestuurszaken op z'n Hollands. Preadvies.
%23101621: BOER, H.H., W.P.M. GERAERTS AND J. JOOSSE (EDS). - Neurobiology : molluscan models : proceedings of the Second Symposium on Molluscan Neurobiology, held at the Department of Zoology of the Free University, Amsterdam, the Netherlands, August 18-22, 1986.
%23101623: BOER, P. DEN EN G.W. MULLER (RED.). - Geschiedenis op school : zes voordrachten over geschiedenisonderwijs.
%23101626: BOER, W. DEN. - Heerserscultus en ex-voto's in het Romeinse Keizerrijk.
%23101627: BOER, W. DEN. - Progress in the Greece of Thucydides.
%2362498: BOER, STEFAN DE ... [ET AL.] - The bank with a difference : the Rabobank and cooperative banking.
%2363106: BOER, THEO DE. - Tamara A., Awater en andere verhalen over subjectiviteit.
%2362661: BOER, THEO DE & GRIFFIOEN, SANDER (ED.). - Pluralisme : cultuurfilosofische beschouwingen.
%23260911: BOER, D.E.H. DE ... [ET AL.] - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie III: De rekeningen van de gerechtelijke ambtenaren. Deel: 1393-1396 (Baljuwen en drossaards).
%2389748: BOER, H.E. DE; W.H. VAN BOOM & J. DE HULLU (EDS.) - Rechtsmiddelen van de toekomst.
%2327352: BOER, M.M. DE ... ET AL. (RED.) - Gegeven de Grondwet : bundel t.g.v. het 25-jarig bestaan Stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving Ministerie Binnenlandse Zaken.
%23260760: BOER, D.E.H. DE ... [ET AL.] - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie I: de rekeningen van de tresorier en de dijkgraaf van de Grote Waard. Deel 1393-1396.
%2364801: BOER, FRITS. - Automatismen van kinderlijke angst.
%23173362: BOER, TH.M. DE. - De wisselwerking tussen materieel recht en conflictenrecht.
%23200316: BOER, NIELS-INGVAR. - Knowledge sharing within organizations : a situated and relational perspective.
%23260755: BOER, D.E.H. DE ... [ET AL.] - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie I: de hofrekeningen en de dijkgraafsrekeningen van de Grote Waard. Deel: 1358-1361.
%23260001: BOER, MADELEINE SAIDJAH DE. - Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO.
%23193727: BOER, MARGREET B. DE. - Het bewind = La gestion.
%23193712: BOER, MONICA DEN; ALAIN GUGGENBÜHL & SOPHIE VANHOONACKER (EDS.) - Coping with flexibility and legitimacy after Amsterdam.
%2372520: BOER, J. DE (E.A.). - Het EVRM en het Nederlandse en Belgische personen-, familie- en jeugdrecht.
%2372322: BOER, J. DE. - Now, gods, stand up for bastards. Rede.
%23260831: BOER, D.E.H. DE ... [ET AL.] - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie II: De rekeningen van de rentmeesters der domeinen. Deel: 1393-1396.
%23189820: BOER, TH. DE - Voorkeur voor de lex fori : symposium gehouden op vrijdag 26 september 2003 ter gelegenheid van het afscheid van prof. Mr. Th. M. de Boer, als hoogleraar internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking aan de Universiteit van Amsterdam.
%23259492: BOER, MONICA DEN (ED.) - Organised crime : a catalyst in the Europeanisation of national police and prosecution agencies?
%23226366: BOER, PIM DEN. - Geschiedenis als beroep : de professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk ( 1818-1914 ).
%23243178: BOEREFIJN, INEKE ... [ET AL.] (EDS.) - Linking and learning in the field of economic, social and cultural rights : workshop and conference organized & hosted by Novib (Netherlands Organization for International Development Cooperation) and SIM (Netherlands Institute of Human Rights), Soesterberg/The Hague, the Netherlands, 2-5 October 2000
%23108889: BOEREFIJN, INEKE. - The Reporting procedure under the Covenant on Civil and Human Rights : practice and Procedures of the Human Rights Committee.
%23100371: BOEREN, P.C. - La légende de Passecrate et la Sainte parenté.
%23101631: BOEREN, P.C. - Rorgo Fretellus de Nazareth et sa description de la Terre Sainte. Histoire et édition du texte.
%23101632: BOEREN, P.C. - Orion : le disciple aux grands pieds.
%23101630: BOEREN, P.C. - Magister Johannes Noviomensis (ca. 1160-augustus 1204).
%23190859: BOEREN, P.C. - Rorgo Fretellus de Nazareth et sa description de la Terre Sainte. Histoire et édition du texte.
%2329769: BOEREN, AD J.J.M & KEES P. EPSKAMP (EDS.) - Education, culture and productive life.
%23128191: BOERLIN, PAUL H. - Venus und Amor im Kunstmuseum Basel.
%23263767: BOERNER, MARIA-CHRISTINA. - Russian film posters : 1900-1930 [= Carteles Rusos cinematograficos = Les affiches de films Russes = Russische Filmplakate].
%23183883: BOERS, ONNO W. - De gevelstenen van Amsterdam.
%23256568: BOERSEMA, DAVID. - Pragmatism and reference.
%23101132: BOERSEMA, B.R.C.A. - De Linie, 1946-1963 : een weekblad in handen van Jezuïeten. Onderzoek naar de pers als middel tot apostolaat.
%2339929: BOERSEMA, DAVID. - Pragmatism and Reference.
%23216002: BOERSMA, ERIC ... [ET AL.] - Wmo wetgeving en rechtspraak : met toelichting en nadere regelgeving 2012.1
%2364876: BOERSMA, PAUL - Buigzame geluiden.
%23101633: BOERSMA, J. - Oria and Valesio : Dutch Archaeological Investigations in the Brindisi Region of Southern Italy.
%23111444: BOERSMA, JOHANNES S. - Mutatio Valentia : the late Roman baths at Valesio, Salento.
%2320653: BOERSMA, F. - Promesse in drievoud. De bewogen jeugd van de nv Bank voor Nederlandsche Gemeenten.
%233683: BOERSMA, JAAP & JEROEN TERLINGEN. - Wat ik nog zeggen wilde.
%23241492: BOESCHOTEN, C.D. VAN. - Gemotiveerd gehuldigd : opstellen aangeboden aan Mr. C.D. van Boeschoten.
%23120194: BOETCHER JOERES, RUTH ELLEN & MARIANNE BURKHARD (EDS.) - OUT OF LINE / AUSGEFALLEN. The paradox of marginality in the writings of nineteenth-century german women.
%23119852: BOETHIUS, ANICIUS MANLIUS TORQUATUS SEVERINUS. - Boethian Number Theory : a Translation of the De Institutione Arithmetica (with Introduction and Notes).
%23208919: BOEVE, M.N. & R. UYLENBURG (EDS.) - Het milieurecht van de compacte stad : inleidingen op en verslag van een studiedag georganiseerd door het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam.
%23240012: BOEVE, M.N & M.M. BOGAART (EDS.) - Juridisering in het omgevingsrecht.
%23251508: BOEVE, M.N. ... [ET AL.] (EDS.) - Omgevingsrecht. 2e druk.
%23101635: BOEWE, CH., G. REYNAUD AND B. SEATON (EDS). - Précis ou Abrégé des Voyages, Travaux, et Recherches de C.S. Rafinesque (1833) : the Original Version of A life of Travels (1836).
%23261009: BOEY, KOEN. - In vrijheid goed leven : een proeve van fundamentele ethiek.
%23110719: BOGAARD, PAUL A. & GORDON TREASH (EDS.) - Metaphysics as foundation. Essays in honor of Ivor Leclerc.
%23243917: BOGAERT, SOPHIE., CORPET, OLIVIER., COVERDALE, LINDA., DURAS, MARGUERITE - Wartime writings : 1943-1949.
%2391757: BOGART, LEO. - Preserving the press : how daily newspapers mobilized to keep their readers.
%23237365: BOGART, BRAM. - Bram Bogart : tekens van bestaan = marks of existence : werk op papier 1940-1999.
%23194388: BOGDAN, RADU J. - Predicative minds : the social ontogeny of propositional thinking.
%2347097: BOGDAN, RADU J. - Minding Minds: Evolving a Reflexive Mind by Interpreting Others.
%2346025: BOGDAN, RADU J. - Interpreting Minds.
%2342411: BOGDAN, RADU J. - Minding minds evolving a reflexive mind by interpreting others.
%23250853: BOGDAN, MICHAEL (ED.) - The Brussels jurisdiction and enforcement convention : an EC court casebook.
%23215925: BOGERT, P.C. - Voor rechtvaardiging en schulduitsluiting.
%2366594: BOGHOSSIAN, PAUL A. - Content and Justification: Philosophical Papers.
%23231124: BOGNAR, BOTOND. - Hiroshi Hara: The Floating World of Architecture.
%23219246: BOGNER, DIETER., FOURNIER, COLIN. - A friendly alien : ein Kunsthaus für Graz : Peter Cook , Colin Fournier Architects.
%23176548: BOGOLIUBOV, NIKOLAI NIKOLAEVIC & VINOGRADOV, IVAN MATVEEVICH - Theory of numbers, mathematical analysis, and their applications : collection of papers dedicated to Academician Ivan Matveevich Vinogradov on his ninetieth birthday.
%23176557: BOGOLIUBOV, NIKOLAI NIKOLAEVICH & MARDZHANISHVILI, K. K. - Analytic number theory, mathematical analysis and their applications : collection of papers dedicated to Academician Ivan Matveevich Vinogradov on his ninetieth birthday.
%23259692: BOGURAEV, BRANIMIR & JAMES PUSTEJOVSKY (EDS.) - Corpus processing for lexical acquisition.
%23179498: BOGUS, CARL T. (ED.) - The Second Amendment in law and history : historians and constitutional scholars on the right to bear arms.
%23230206: BOHANAN, DONNA J. - Fashion beyond Versailles: Consumption and Design in Seventeenth-Century France.
%2355144: BOHANAN, DONNA. - Old and New Nobility in Aix-en-Provence, 1600-1695. Portrait of an Urban Elite.
%2372154: BOHATEC, JOSEF. - Calvin und das Recht.
%2372159: BOHATEC, JOSEF. - Calvins Lehre von Staat und Kirche mit besonderer Berucksichtigung des Organismusgedankens.
%2373834: BOHEEMEN, CHRISTINE VAN. - The novel as family romance: language, gender, and authority from Fielding to Joyce.
%2322868: BOHLENDER, DAVID A., DANIEL DURAND & T.H. HANDLEY (EDS.) - Astronomical Data Analysis Software and Systems XI : proceedings of a meeting held at Victoria, British Columbia, Canada, 30 September-3 October 2001.
%2332226: BÖHLER, BRITTA. - Crisis in de rechtstaat : spraakmakende zaken, verborgen processen.
%2316642: BOHM-DUCHEN, MONICA. - The art and life of Josef Herman : 'in labour my spirit finds itself'.
%23253684: BOHMAN, JAMES. - Public deliberation : pluralism, complexity, and democracy.
%23124905: BÖHMER, JOHANN FRIEDRICH. - Regesta archiepiscoporum Maguntinensium. Regesten zur Geschichte der Mainzer Erbischöfe von Bonifatius bis Heinrich II. Erzbischof von Mainz (742?-1288).
%23253871: BÖHMER, HEINRICH. - Die Fälschungen Erzbischof Lanfranks von Canterbury.
%23139699: BÖHMER, JOHANN FRIEDRICH. - Martyrium Arnoldi (archiepiscopi Moguntini) und andere Geschichtsquellen Deutschlands im zwölften Jahrhundert (Fontes rerum Germanicum : Geschichtsquellen Deutschlands, 3).
%2368628: BOHMER, S., M.N. HOOGENDOORN & R. KRUIT (EDS.) - Handboek jaarrekening 2011.
%23124903: BÖHMER, JOHANN FRIEDRICH. - Acta imperii selecta : Urkunden deutscher Köninge und Kaiser (928-1398) mit einem Anhang von Reichssachen.
%23140784: BÖHMER, JOHANN FRIEDRICH. - Fontes rerum Germanicum. Geschichtsquellen Deutschlands.
%23243722: BÖHMER, HEINRICH. - Kirche und Staat in England und in der Normandie im XI. und XII. Jahrhundert : eine historische Studie.
%2381193: BÖHMER, GEORG WILHELM. - Handbuch der Litteratur des Criminalrechts in seine allgemeine Beziehungen : mit besondrer Rücksicht auf Criminalpolitik nebst wissenschafliche Bemerkungen.
%23210744: BOHNERT, JOACHIM. - Grundriss des Ordnungswidrigkeitenrechts.
%23249591: BOHRER, KARL HEINZ. - Lyrik : über Lyrik.
%23249548: BOHRER, KARL HEINZ & KURT SCHEEL (EDS.) - Zukunft Denken : nach den Utopien.
%23249656: BOHRER, KARL HEINZ & KURT SCHEEL (EDS.) - Europa oder Amerika ? : zur Zukunft des Westens.
%23196516: BOIS, YVE-ALAIN ... [ET AL.]. - Piet Mondriaan, 1872-1944.
%23184185: BOIS, YVE-ALAIN ... [ET AL.]. - Piet Mondrian, 1872-1944.
%23118331: SAMFRITS LE POOLE. RALPHIEN BOISSEVAIN. - Geven en nemen : praktische leidraad voor zakelijke onderhandelingen.
%23252277: BOISSEVAIN, JEREMY (ED.) - Feestelijke vernieuwing in Nederland?
%23113084: BOISSIER, GASTON. - La fin du paganisme : étude sur les dernières luttes réligieuses en Occident au quatrième siècle.
%23114100: BOISSIER, GASTON. - La religion romaine d'Auguste aux Antonins.
%23147251: BOISSIER, GASTON. - Cicéron et ses amis : étude sur la société romaine du temps de César.
%23237315: BOITSOVA, VICTORIA V. - Sluzhba zashchity prav cheloveka i grazhdanina : mirovoi opyt {Ombudsman : the experience of the world].
%2386103: BOJCOVA, V.V. & L.V. BOJCOVA (ED.) - Nederlands rechts cultuur = Gollandskaja pravovaja kul'tura.
%23111409: BOK, A.J. - Rechtsbescherming in Frankrijk en Duitsland.
%2345866: BOK, DEREK - Higher Learning.
%2343730: BOK, DEREK - Beyond the ivory tower : social responsibilities of the modern university.
%23173350: BOK-BENNEMA, REINEKE (ED.) - Adverbial modification : selected papers from the Fifth Colloquium on Romance Linguistics, Groningen, 10-12 September 1998.
%23253669: BOK, DEREK - The state of the nation : government and the quest for a better society.
%2340467: BOK, P. DE (E.A.). - Wat de advocaat betaamt.
%2355736: BOK, A.J. - Rechtsbescherming in Frankrijk en Duitsland.
%2346023: BOKHOVE, NIELS W. - Phänomenologie : Ursprung und Entwicklung des Terminus im 18. Jahrhundert.
%23183331: BOKKEL, JAN G. A. - Gidsen en Genieen : de dageraad en het vrije denken in Nederland 1855-1898.
%23223826: BOKKEL HUININK, J.A. TEN. - Constantijn Johan Wolterbeek (1766-1845), van adelborst tot admiraal : maritieme biografie van een achttiende eeuwse marineofficier.
%23232083: BOKSEM, JAN - Met raad en daad : gedachten over de positie van de verdediger in strafzaken.
%23132397: BOKSEM, JAN - Op den grondslag der telastlegging : beschouwingen naar aanleiding van het Nederlandse grondslagstelsel : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Rechtgeleerdheid.
%23124322: BOKSEM, JAN ... [ET AL.] - Strafprocesrecht : beroepsopleiding advocatuur.
%23245310: BOKSEM, JAN - Statuut voor de verdediging : Statuut voor de raadsman in strafzaken, Gedragscode Openbaar Ministerie en redactioneel commentaar.
%23251471: BOKSEM, JAN ... [ET AL.] - Cassatietechniek : een praktijkhandboekje voor advocaten.
%23258834: BOL, M.W. ... [ET AL.] - Gedragsbeïnvloeding door strafrechtelijk ingrijpen : een literatuurstudie.
%2333830: BOL, M.W. & B.J.W. DOCTER-SCHAMHARDT. - Politie en openbaar ministerie tegen rassendiscriminatie : over de naleving van richtlijnen.
%23258566: BOL, M.W. ... [ET AL.] - Jong en gewelddadig : ontwikkeling en achtergronden van de gerweldscriminaliteit onder jeugdigen.
%23225230: BOL, SEPHANIE. - Mediation en internet : analyse van juridische regels en noodzakelijke waarborgen voor mediation op internet.
%23100557: BOLAND, B.J. - The struggle of Islam in modern Indonesia.
%23101637: BOLD, W.A. VAN DEN. - Miocene and Pliocene Ostracoda from North-Eastern Venezuela.
%2358328: BOLES, DONALD E. - Mr. Justice Rehnquist, judicial activist. The early years.
%23192578: BOLES, JANET K. & DIANE LONG HOEVELER. - From the Goddess to the glass ceiling : a dictionary of feminism.
%23119326: BOLFARINE, H. & ZACKS, S. - Prediction Theory for Finite Populations.
%23220782: BOLGER, DIANE R., SERWINT, NANCY J. - Engendering Aphrodite : women and society in ancient Cyprus.
%23246612: BOLING, PATRICIA ANN. - Privacy and the politics of intimate life.
%2319806: BOLK, HENDRIK. - Organizing, changing, simulating : an organizing perspective for management, consulting and science policy = Organiseren, veranderen, simuleren : een organiseerperspectief voor management, organisatieadvies en wetenschapsbeleid.
%23217063: BOLLANSEE, ESMERALDA., BOLLANSEE, MARC. - Masterpieces of contemporary Indonesian painters.
%23249988: BOLLE, KEES W. (ED.) - Ben's story : Holocaust letters with selections from the Dutch underground press.
%23128592: BOLLEN, HEN & PAUL VROEMEN. - Het einde van vijf jaar terreur in Nederland. The end of five years of terror in Holland.
%2394102: BOLLEN-VANDENBOORN, A.H.H. (ED.) - Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen.
%2393608: BOLLEN-VANDENBOORN, A.H.H. (ED.) - Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen.
%23171739: BOLLEN, CARLOS. - Onverschuldigde betaling door de overheid : een onderzoek naar terugvordering door de overheid en het gebruik van privaatrecht daarbij.
%23210570: BOLLES, RICHARD NELSON - Welke kleur heeft jouw parachute? : een praktisch handboek voor werkzoekers en carriereplanners.
%23218132: BOLLINGER, LEE C. - Images of a free press.
%23246129: BOLLOCH, JOËLLE - The Hand.
%23139956: BOLLUIJT, J. - Accountant en E-business : de praktijk tussen hype en werkelijkheid.
%23182909: BOLOVAN, IOAN - A History of Romania.
%2325228: BOLT, PAUL J. - China's Nuclear Future.
%23107526: BOLT, A.T. & M.W. SCHELTEMA. - Nakoming.
%2365764: BOLT, H. - De voorlopige voorzieningsprocedure : het verband tussen voorlopige voorzieningsprocedure en bodemprocedure en de ontwikkeling naar een administratief kort geding.
%2339199: BOLT, H. (E.A.). - Rechtsbescherming in de zorgverzekering, nu en in de toekomst.
%2386281: BOLTON, ANDREW - Schiaparelli & Prada: Impossible Conversations (Metropolitan Museum, New York: Exhibition Catalogues).
%2347598: BOLTON, CHARLES A. - Church reform in 18th century Italy (The synod of Pistoia, 1786).
%239745: BOLTON, ANDREW - Punk: Chaos to Couture.
%2331076: BOLTON, J D P - Aristeas of Proconnesus (Oxford University Press Academic Monograph Reprints).
%23161614: BOLTUCK, RICHARD & ROBERT E. LITAN (EDS.) - Down in the dumps : administration of the unfair trade laws.
%2374143: BOLZ, FRANK., KENNETH J. DUDONIS & DAVID P. SCHULZ. - The counter-terrorism handbook : tactics, procedures and techniques.
%23124906: BOLZANO, BERNARD - Wissenschaftslehre.
%23109657: BOLZANO, BERNARD - Was ist Philosophie? Aus dessen handschriftlichen Nachlass.
%23134916: BOMBIERI, ENRICO (ED.) - Seminar on Minimal Submanifolds.
%23125283: BÖMER, ALOYS. - Epistolae obscurom virorum.
%2365746: BOMHOF, L. - Handleiding hinderwet : een benadering vanuit de juridische praktijk.
%23231821: BOMHOFF, EDUARD J. - Blinde Ambitie; Mijn 87 Dagen Met Zalm, Heinsbroek and Balkenende.
%2375610: BOMHOFF, EDUARD J. - Inflation, the quantity theory, and rational expectations.
%236396: BOMHOFF, EDUARD J. - Monetary uncertainty.
%2375556: BOMHOFF, EDUARD J. - Inflation, the quantity theory, and rational expectations.
%23241047: BOMMELS, BERT. - Politie in Nederland : opboksen tegen misdaad en geweld.
%23216351: BOMMERSBACH, JANA. - The trunk murderess, Winnie Ruth Judd : the truth about an American crime legend revealed at last.
%23129826: BONACCORSO, RICHARD - Sean O'Faolain's Irish vision.
%23255305: ALESTCHENKOFF CATHERINE & PASCAL BONAFOUX. - Yves Clerc.
%23124907: BONAINI, FRANCESCO. - Acta Henrici VII : romanorum iperatoris et monumenta quaedam alia suorum temporum historiam illustrantia.
%23149744: BONAPARTE, FELICIA - The Gypsy-Bachelor of Manchester. The life of Mrs. Gaskell's Demon.
%23153770: BONATTI, LUIGI. - Uncertainty : studies in philosophy, economics and socio-political theory.
%23163474: BOND, PATRICK. - Commanding heights & community control : new economics for a new South Africa.
%23255416: BOND, MARTYN & KIM FEUS (EDS.) - The Treaty of Nice explained.
%23259703: BOND, FRANCIS. - Translating the untranslatable : a solution tot the problem of generating English determiners.
%2333072: BONDESON, JAN. - Queen Victoria's Stalker: The Strange Case of the Boy Jones (True Crime History).
%23212388: BONDOLFI, ALBERTO. - Ethik, Vernunft und Rationalität = Ethics, reason and rationality : Beiträge zur 33 . Jahrestagung der Societas Ethica in Luzern , Schweiz , 1996.
%2347652: BONE, STANLEY. - Pleasure Beyond the Pleasure Principle.
%23101639: BONEBAKKER, S.A. - Hatimi and his Encounter with Mutanabbi: A Biographical Sketch
%23101641: BONEBAKKER, S.A. - Nihil obstat in Story Telling?
%2314219: BONGAARTS, P.J.M. - Het fiscale begrip beleggingsinstellingen.
%23101134: BONGAERTS, T.C.G. - The correspondence of Thomas Blount (1618-1679) : a recusant antiquary : with an introductory account of his life and writings.
%23134891: BONGER, W.A. - Het Nieuwe strafrecht.
%23222011: BONGER, W.A. - Problemen der demokratie : een sociologische en psychologische studie.
%23262738: BONIFACIO, PHILIP. - The psychological effects of police work : a psychodynamic approach.
%2327217: BONINE, MICHAEL E. (ED.) - Population, Poverty, and Politics in Middle East Cities.
%2333404: BONINI, CARLO - Collusion: International Espionage and the War on Terror.
%23264264: BONNARD, PIERRE., HAGEN, MONIKA VON (ED.) - Bonnard.
%23251535: BONNER, ARTHUR. - Alas ! what brought thee hither ? : the Chinese in New York , 1800-1950.
%23160616: BONNER, WILLARD HALLAM. - Harp on the shore : Thoreau and the sea.
%2386990: BONNER, JOEY. - Wang Kuo-wei: an intellectual biography.
%2381796: BONNES, JACQUELINE MARIA. - Uitvoering van EG-verordeningen in Nederland.
%2340895: BONNES, JACQUELINE MARIA. - Uitvoering van EG-verordeningen in Nederland.
%23157068: BONNIE, RICHARD J. & JOHN MONAHAN (EDS.) - Mental disorder , work disability , and the law.
%2331115: BÖNNINGER, KARL; INGO WAGNER & GERARD VAN WISSEN (EDS.) - Menschenrechte in unserer Zeit.
%23189658: BONT, GUIDO DE ... [ET AL.] - De belastingadviseur onder vuur : enige beschouwingen uit de praktijk en de wetenschap.
%23173438: BONT, GUIDO DE ... [ET AL.] - Jurisprudentie formeel belastingrecht 2014/2015.
%23258936: BONURA, SANDRA AND DEBORAH DAY (ED.) - An American girl in the Hawaiian Islands. Letters of Carrie Prudence Winter, 1890-1893.
%23243223: BONWETSCH, NATHANAEL & REINHOLD SEEBERG (EDS.) - Neue Studien zur Geschichte der Kirche. Stück 1-25,27 in 8 Bände.
%23218960: BOOG, BEN. - Het aktionalistisch paradigma van Alain Touraine cs . : sociologie van de nieuwe tegenbeweging.
%23156207: BOOGAARD, MARTIN. - Defusing the software crisis. Information systems flexibility through data independence.
%23207240: BOOGAARD, THEO VAN DEN. - Theo van den Boogaard tekent de dood : boekenweektest 2003.
%2312051: BOOGERD, P.H. ... [ET AL.] - Oceaanregime, milieuproblematiek, voedsel- en bevolkingsvraagstukken.
%23119796: BOOGERS, MARCEL. - Het onderste uit de kan : maatschappelijk draagvlak voor stadsregionaal bestuur in het knooppunt Arnhem-Nijmegen.
%23101644: BOOGMAN, J.C. - Raadpensionaris L.P. van de Spiegel: een reformistisch-conservatieve pragmaticus en idealist.
%23259587: BOOGMAN, J.C. ... [ET AL.] - A.C.W. Staring : dichter en landman, regionalist en nationalist.
%2364457: BOOIJ, JAN - Plooibare Hersenen.
%23191132: BOOIJ, GEERT & ARIANE VAN SANTEN. - Morfologie : de woordstructuur van het Nederlands.
%23252280: BOOIJ, G.E. & J. VAN MARLE (EDS.) - Dialectfonologie : lezingen gebouden op het symposium van de afdeling Dialectologie van het P.J. Meertens-Instituut op vrijdag 27 november 1992.
%23166208: BOOKIDIS, NANCY & DONALD STROUD. - The Sanctuary of Demeter and Kore : Topography and Architecture.
%23219043: BOOKSPAN, SHELLEY. - A germ of goodness : the California state prison system, 1851-1944.
%23249054: BOOM, BART VAN DER & FEMME GAASTRA (EDS.) - Kerk, cultuur en koloniën : opstellen over Nederland rond 1900 : Aangeboden aan Jan Bank bij zijn afscheid als hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, 27 mei 2005..
%23239912: BOOM, W.H. VAN & M.L. TUIL, W. DIJKSHOORN (ED.) - Autonomie en paternalisme in het privaatrecht.
%23199395: BOOM, C.F.G. VAN DER. - Nieuwbouw koopwoningen.
%23154431: BOOM, W.H. VAN & M.H. WISSINK. - Aspecten van ongerechtvaardigde verrijking.
%23258696: BOOM, A. TEN ... [ET AL.] - Behoeften van slachtoffers van delicten : een systematische literatuurstudie naar behoeften zoals door slachtoffers zelf geuit.
%2346575: BOOM, C.E.M. VAN DEN. - De ontslagpraktijk van het arbeidsbureau.
%238633: BOOM, C.E.M. VAN DEN. - De ontslagpraktijk van het arbeidsbureau.
%23172161: BOOM, A.H. VAN DER ... [ET AL.] (EDS.) - Toezicht op inzicht : liber amicorum aangeboden aan Prof.dr. M.A. van Hoepen RA bij zijn afscheid als hoogleraar bedrijfshuishoudkunde en accountancy aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 14 januari 2011.
%23260003: BOOM, W.H. VAN ... [ET AL.] - Handelspraktijken, reclame en zelfregulering : pilotstudy maatschappelijke reguleringsinstrumenten.
%23259076: BOOM, WILLEM VAN & MARCO LOOS (EDS.) - Collective enforcement of consumer law : securing compliance in Europe through private group action and public authority intervention.
%23259275: BOOM, W.H. VAN., S.D. LINDENBERGH & S.B. PAPE (EDS.) - Privaatrecht ondersteund : doelen, baten, kosten en effecten van bijzondere ondersteuning door de overheid van privaatrechtelijke handhaving.
%23190662: BOOMA, JAN GERARD JAKOB VAN. - Dit is 't memoriboec van Voirburch : het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566.
%23183260: BOOMEN, GERARD J. VAN DEN. - Criminaliteit en gezelligheid : de sociale veiligheid in Amsterdam bekeken en beleefd op de Winteracademie in het Mozeshuis.
%23240816: BOOMEN, GERARD VAN DEN. - Een kat heeft negen levens : negentien jaren 'De Nieuwe Linie'.
%23207337: BOOMEN, TIJS VAN DEN [TEKST]. - De ronde van U : een experimentele kijk op kunst en rotondes.
%23115654: BOOMGAARD, PETER. - Paper Landscapes.
%23172305: BOOMKENS, RENÉ. - Kritische massa : over massa, moderne ervaring en popcultuur.
%23236686: BOON, P.J.; BROUWER, J.G. & SCHILDER, A.E. - Regelgeving in Nederland.
%23189315: BOON, KASPER LODEWIJK BOON. - Techniek op afstand.
%2313400: BOON, P.J. - De parlementaire enquete : een rechtsvergelijkende studie.
%23147795: BOON, LOUIS PAUL. - De Kapellekensbaan : of de 1ste illegale roman van Boontje.
%23105651: BOON, P.J. - Zonder voorafgaand verlof : de vrijheid van meningsuiting in het Nederlandsche recht.
%23221195: BOON, BRIGITTA JOHANNA FERDINANDA. - Why dieters overeat : on the cognitive regulation of eating behavior.
%2353068: BOON, GERARD KAREL - Technology and employment in footwear manufacturing : a study prepared for the International labour office within the framework of the World employment programme.
%23218168: BOON, M.N. - De internationale koop en het documentair accreditief ingevolge de UCP 1993.
%23194425: BOON, LOUIS PAUL. - Chapel Road.
%2328080: BOON, J.A. - Affinities and extremes : crisscrossing the bittersweet ethnology of East Indies History, Hindu-Balines culture, and Indo-European allure.
%2365741: BOON, P.J. - Wetgeving in Nederland.
%23258300: BOON, H.N. - Rêve et Réalité dans l'oevre économique et sociale de Napoléon III.
%2347940: BOON, G.J. - Parlementaire geschiedenis van de nieuwe regeling van het bewijsrecht in burgerlijke zaken : parlementaire stukken systematisch gerangschikt.
%23228028: BOON, G.J. - De rol (van de) rechter.
%23104140: BOON, P.J.; BROUWER, J.G. & SCHILDER, A.E. - Regelgeving in Nederland.
%2341068: BOON, RUDOLF. - Ons cultureel draagvlak : wat is ermee gebeurd?
%23217921: BOON, LEO & F. BEENHAKKER. - Macht , beleid & samenwerking : dilemma's en nieuwe inzichten over regionaal zorgbeleid , geestelijke gezondheidszorg , ouderenzorg , ziekenhuiszorg en thuiszorg , zorgintensivering.
%23206580: BOONACKER, ROBERT. - De onpartijdigheid van de notaris.
%23129885: BOONE, M. (E.A.) - De penitentiare beginselenwet in werking.
%23124378: BOONE, M.M. - Recht voor Commuun Gestraften. Dogmatisch-juridische Aspecten van Taakstraffen en Penitentiaire Programma's.
%23121786: BOONE, P.F - Managing Intracorporate Knowledge Sharing.
%23215084: BOONEKAMP, R.J.B.; A.C. VAN SCHAICK, & E.M. WESSELING-VAN GENT. - Burgerlijke rechtsvordering : (incl. EEX-verordening).
%23154359: BOONEN, K., A.C. 'T HART & TH.A. DE ROOS (EDS.) - Criminalistiek, forensische deskundigen en strafrechtspleging.
%2313446: BOONK, H. - De openbare orde als grens aan het vrij verkeer in de E.E.G.
%2359262: BOONSTRA, O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920. Diss.
%23119208: BOONSTRA, O.W.A., LEENDERT BREURE & PETER KORNELIS DOORN - Past, present and future of historical information science.
%2322555: BOOR, ALLISON - Philadelphia Empire Furniture.
%2357788: BOOS, FLORNCE (ED.). - Bibliography of women and literature. Articles and books (1974-1981) by and about women from 600 to 1975.
%23215345: BOOT, JAN MAARTEN D. - De Nederlandse gezondheidszorg.
%23185934: BOOT, G.C. - Flexibiliteit en zekerheid : wetsgeschiedenis.
%23101645: BOOT, L.M. - Induction by Prolactin of Mammary Tumours in Mice.
%2331311: BOOT, JEROEN ... [ET AL.] - Krom-recht : over misstanden in het recht.
%23160937: BOOT, MACHTELD - Genocide, crimes against humanity, war crimes : nullum crimen sine lege and the subject matter jurisdiction of the International Criminal Court.
%23253506: BOOTH, CLIBBORN E. & N. POURJAVADY (EDS.) - The splendor of Iran. Vol. 1: Ancient times (Prehistoric Iran, Elamite heritage, Aryan legacy, Imperial period, applied and decorative arts, courtly pastimes); Vol. 2: Islamic period (vernacular architecture, city planning, elements of cities, architectural ornament); Vol. 3: Islamic period (applied and decorative arts, cultural continuum).
%23146366: BOOTH, ARTHUR JOHN. - Saint-Simon and Saint-Simonism : a chapter in the history of Socialism in France.
%23226501: BOOTH, MARILYN. - May her likes be multiplied : biography and gender politics in Egypt.
%2341572: BOOTH, WAYNE C. - The Vocation of a Teacher: Rhetorical Occasions, 1967-1988.
%2339923: BOOTHROYD, PETER & PHAM XUAN NAM (EDS.) - Socioeconomic renovation in Viet Nam : the origin, evolution, and impact of Doi Moi.
%23115655: BOOTSMA, N.A. - Buren in de koloniale tijd: de Philippijnen onder Amerikaans bewind.
%2382312: BOOTSMA, PETER - De verbeelding aan de macht : het kabinet-Den Uyl 1973-1977.
%2330489: BOOY, E.P. DE. - De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin van de 19de eeuw.
%2381876: BOPP, PETER. - Fern-gesehen : französische Bildexpeditionen in den Orient 1865-1893.
%23210547: BORAINE, ALEX & JANET LEVY (EDS.) - The healing of a nation?
%23210612: BORAINE, ALEX & JANET LEVY (EDS.) - Dealing with the past : truth and reconciliation in South Africa.
%2369539: BORASI, GIOVANNA - Autres odyssées de l'espace: Greg Lynn, Michael Maltzan et Alessandro Poli.
%23262488: BORCHERT, TILL-HOLGER. - De eeuw van Van Eyck, 1430-1530 : de Vlaamse Primitieven en het Zuiden.
%23189880: BØRDAHL, VIBEKE., WAN, MARGARET B. - The interplay of the oral and the written in Chinese popular literature.
%23210158: BORDAHL, VIBEKE (ED.) - The Interplay of the Oral and the Written in Chinese Popular Literature.
%2390191: BORDEWIJK, F. - Verzamelde verhalen : Vertellingen van generzijds; De korenharp, nieuwe reeks; Studiën in volksstructuur; Mevrouw en meneer Richebois; Onderweg naar de Beacons.
%2390537: BORDEWIJK, F. - Verzamelde verhalen : De zigeuners; De aktentas; Centrum van stilte; Lente; Verspreide verhalen.
%2390184: BORDEWIJK, F. - Verzamelde verhalen : De korenharp ; Bij gaslicht ; Zwanenpolder; Het eiberschild.
%23257282: BORDO, MICHAEL D. - The gold standard and related regimes : collected essays.
%2357330: BORÉ, JACQUES. - La cassation en matière civile.
%23210734: BOREEL, M. & P. FRANKEN. - Gevangen tussen verleden en toekomst : legacy-systemen in het informatietijdperk.
%23213301: BORGDORFF, MARTIEN W. - Volksziekten in verre landen.
%2350611: BORGERS, M.J. & F.G.H. KRISTEN (EDS.) - Europees straf(proces)recht 2004/2006 : basisteksten.
%2344630: BORGERS, M.J. - Europees straf(proces)recht 2008/2010 : basisteksten.
%2344626: BORGERS, M.J. & F.G.H. KRISTEN (EDS.) - Europees straf(proces)recht 2006/2008 : basisteksten.
%23258887: BORGERS, HARM CHRISTIAAN. - Duurzaam handelen : een onderzoek naar een normatieve grondslag van het milieurecht.
%23261271: BORGERS, M.J., F.G.H. KRISTEN & J.B.H.M. SIMMELINK (ED.) - Implementatie van kaderbesluiten.
%23242994: BORGES, JORGE LUIS. - Het geheimschrift en andere gedichten (Werken in vier delen : bloemlezing uit het complete dichtwerk, deel 4).
%239149: BORGESIUS, J. - Dienstenverkeer, vestigingsrecht en verzekeringsbedrijf in de EEG. Diss.
%23259839: BORGESIUS, J. - Economisch ordeningsrecht en verzekeringsbedrijf : overheidsbeleid op basis van het ontwerp van Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële dienstverlening, de Zorgverzekeringswet en EG-richtlijnen voor financiële dienstenmarkten, getoetst aan het marktbeginsel (artikel 4 EG).
%23254889: BORGGREFE, HEINER; THOMAS FUSENIG & BIRGIT KÜMMEL (EDS.) - Ut pictura politeia, oder Der gemalte Fürstenstaat : Moritz der Gelehrte und das Bildprogramm in Eschwege.
%23236604: BORGMANN, BRIGITTE & KARL H. HAUG. - Anwaltshaftung : Systematische Darstellung der Rechtsgrundlagen für die anwaltliche Berufstätigkeit.
%23236601: BORGMANN, BRIGITTE & KARL H. HAUG. - Anwaltspflichten, Anwaltshaftung: ein Handbuch für die Praxis.
%2337054: BORIN, FABRIZIO. - Federico Fellini : [a sentimenal journey into the illusion and reality of a genius].
%2351097: BORIS, HAROLD. - Sleights of mind: one and multiples of one.
%2393969: BORISOVICH, Y. & GLIKLIKH, Y. (ED). - Global analysis - studies and applications II.
%23219107: BORKOWSKI, JOSEF-FRIEDRICH (ED.) - Socratis quae feruntur epistolae: Edition, Ubersetzung, Kommentar.
%2326567: BORMAN, J.A. - Aspecten van de AROB-bezwaarschriftenprocedure.
%23237569: BORMAN, C. - Aanwijzingen voor de regelgeving : en andere voor de regelgeving relevante aanwijzingen.
%23170333: BORMAN, J.A. & B.G. PUNT. - Administratieve rechter en rechtshandeling naar burgerlijk recht : preadviezen.
%2398332: BORMAN, C. - Aanwijzingen voor de regelgeving en andere voor de regelgeving relevante aanwijzingen.
%2383331: BORMAN, J.A. - De procedure bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State : preadvies.
%23210611: BORN, BRAM, GERTJAN DE, KAMAL UDDIN, A. M., MARTTIN, FELIX (EDS) GRAAF - Floods fish and fishermen : eight years experiences with flood plain fisheries, fish migration, fisheries modelling and fish bio diversity in the compartmentalization pilot project, Bangladesh.
%23237919: BORN, GARY B. - International civil litigation in United States courts : commentary & materials. 3rd edition.
%2391823: BORNEMANN, L. - Anlehnung und Abgrenzung : Untersuchungen zur Rezeption der niederländischen Literatur in der deutschen Dichtungsreform des siebzehnten Jahrhunderts.
%23199344: BÖRNER, BODO & MARTIN BULLINGER (EDS.) - Subventionen im Gemeinsamen Markt : Arbeitssitzung der Fachgruppe für Vergleichendes Öffentliches Recht und der Fachgruppe für Europarecht auf der Tagung für Rechtsvergleichung am 15. und 16.9.1977 in Münster.
%2311917: BÖRNER, BODO & KONRAD NEUNDÖRFER (EDS.) - Recht und Praxis der Beihilfen im gemeinsamen Markt.
%23101649: BORNEWASSER, J.A. - Curiale appreciaties van de priester-politicus Schaepman.
%2372160: BORNHAK, CONRAD. - Deutsche Verfassungsgeschichte vom Westfälischen Frieden an.
%2388705: BORNSTEIN, DAVID. - The Price of a Dream: The Story of the Grameen Bank.
%23240090: BORNSTEIN, BRIAN - God in the Courtroom: Religion's Role at Trial.
%23239203: BORNSTEIN, DAVID. - The price of a dream : the story of the Grameen Bank.
%23163051: BOROVSKY, VICTOR. - A triptych from the Russian theatre : an artistic biography of the Komissarzhevskys.
%23221180: BOROVSKY, VICTOR. - Chaliapin : a critical biography.
%23139559: BORRE, TOM VANDEN - Efficiënte Preventie en Compensatie van Catastroferisico's: het voorbeeld van schade door kernongevallen.
%23261267: BORRIE, GORDON & AUBREY L. DIAMOND. - The consumer, society and the law.
%2368203: BORRIE, GILLES W.B. - Pieter Lodewijk Tak (1848-1907) : journalist en politicus.
%23223434: BORRIES, KURT. - Kant als Politiker : zur Staats- und Geselleschaftslehre des Kritizismus.
%23251730: BORRMANN, AXEL., CHRISTINE BORRMANN & MANFRED STEGGER. - The EC's generalized system of preferences.
%23231234: BORSBOOM, J.H.J. - Fiscale beleggingsinstellingen.
%23132416: BORST, WIM L. - De bewijsmiddelen in strafzaken.
%23223259: BORST, WIM L. - De bewijsmiddelen in strafzaken.
%23261076: BORST, PIET - Van God los? : theologie tussen godsdienst en wetenschap : vijf voordrachten over de wetenschappelijkheid van de theologie.
%2334288: BORST, W.L. & NIJBOER, J.F. - Inleiding tot het strafrechtelijk bewijsrecht.
%2396783: BOS, DENNIS - Vele woningen, maar nergens een thuis. Barend Luteraan (1878-1970)
%2397785: BOS, P.V.F. & M.A. FIERSTRA. - Europees mededingingsrecht.
%2393091: BOS, E. & H.A. KROP (ED.) - Franco Burgersdijk (1590-1635) : Neo-Aristotelianism in Leiden.
%23183448: BOS, ADRIAAN & HUGO SIBLESZ (ED.) - Realism in law-making : essays on international law in honour of Willem Riphagen.
%23192804: BOS, TITIA MARIE. - Grensoverschrijdend faillissementsrecht in Europees perspectief : een studie naar het faillissement in het internationaal privaatrecht van Nederland, België en Duitsland.
%23232935: BOS, M. - Het Stichts-Hollands geslacht Van den Bosch : voorlopig verslag van een onderzoek naar persoon en voorgeslacht van Cornelis Jacobsz. (ca. 1500-ca. 1580) te Waddinxveen.
%23114430: BOS, H.C.; MARTIN SANDERS & CARLO SECCI. - Private Foreign Investment in Developing Countries. A quantitative study on the evaluation of the macro-economic effects.
%23242717: BOS, B.R.A. VAN DEN - Olé, we are the champions! : sport en internationale betrekkingen.
%2364287: BOS, BERT - De Kloof Overbrugd?.
%23133647: BOS, CHARLES S. - Time varying parameter models for inflation and exchange rates.
%2345829: BOS, A., RIBBELINK, O.M. & SANDICK, L.H.W. VAN. - Statenopvolging. Preadviezen.
%2332270: BOS, BEN (E.A.). - Praten met politie.
%239968: BOS, J.T.K. - Stelselmatige rechtspraak : een theorie over de beschrijving van rechtspraak, uitgewerkt voor de jurisprudentie op art. 29 Sv.
%2314823: BOS, ALIDA M. - Het begrip strafbaar feit in de rechtsvorming.
%2381070: BOS, J.T.K. (E.A.). - Handhaving van het bestuursrecht : preadviezen & verslag van de algemene vergadering van de Vereniging voor Administratief Recht gehouden op 12 mei 1995
%23214762: BOS, AUKE DE. - Externe verslaggeving : jaarrekeningbeleid in beweging.
%2389933: BOS, BOB VAN DEN. - Mirakel en debacle : de Nederlandse besluitvorming over de Politieke Unie in het Verdrag van Maastricht.
%23248818: BOS, J.T.K. - Handhaving van het bestuursrecht : verslag van de algemene vergadering van de Vereniging voor Administratief Recht gehouden op 12 mei 1995 ter behandeling van de preadviezen van mr . J.T.K . Bos , mr . G.A.M . Giesen , mr . J. de Groot , prof . mr .
%23252691: BOS, ANNE MARIE. - Juridische vaardigheden : een introductie.
%23252297: BOS-ROPS, J.A.M.Y., J.G. SMIT & E.T. VAN DER VLIST. - Holland bestuurd : teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567.
%2323037: BOS, JASPER MARNIX. - Pharmacoeconomics in infectious disease: the evaluation of prevention programmes.
%23230076: BOS, BRAM. - Een kwestie van beheersing : over de rol van planten , dieren en mensen in technologische systemen.
%23243406: BOS, A.E. ... [ET AL.] - Decentralisatie en de waarborgfunctie van het arbeidsrecht.
%23228784: BOS, JAAP. - European banking : market power and efficiency.
%23248819: BOS, J.T.K. - Handhaving van het bestuursrecht : preadviezen.
%2335068: BOSANQUET, HELEN. - Bernard Bosanquet : a short account of his life.
%23263765: BOSCH, R.J. VAN DEN ... [ET AL.] - Schizofrenie : recente ontwikkelingen in onderzoek en behandeling.
%2365565: BOSCH, A.G. ... [ET AL.] - Twee eeuwen Openbaar Ministerie, 1811-2011.
%2355029: BOSCH, TH.W. VAN DEN. - Posteris (Aan hen die na ons komen) : belevenissen van een rechterlijk ambtenaar, die tevens hoogleraar en reserve-officier was.
%2366637: BOSCH, HIERONYMUS., KOLDEWEIJ, JOS ... [ET AL.] - Hieronymus Bosch : das Gesamtwerk.
%23108329: BOSCH, M.G.F. E.A. - Ontwikkelingen in sanctietoepassing.
%23170299: BOSCH, ALBERT GEORGE. - De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland van 1795 tot heden.
%238664: BOSCH, F.A.J. VAN DEN & C. PETERSEN. - Aspecten van ziekte en arbeidsongeschiktheid in het stelsel van sociale zekerheid. Diss.
%23119784: BOSCHETTI, ANNA - The Intellectual Enterprise. Sartre and Les Temps Modernes.
%23156217: BOSCHMA, RON. - Looking through a window of locational opportunity. A long-term spatial analysis of techno-industrial upheavals in Great Britain and Belgium.
%2377838: BÖSE, J.H. - 'Had de mensch met één vrou niet connen leven...' : prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw.
%23201167: BOSELIE, PAUL. - Human resource management, work systems and performance: a theoretical-empirical approach.
%23973: BOSERUP, ANDERS., SIPRI. - The CBW and the law of war. (The problem of chemical and biological warfare : a study of the historical, technical, military, legal and political aspects of CBW, and possible disarmament measures ; vol. 3).
%23248170: BOSKER, ROEL J., BERT P.M. CREEMERS & SAM STRINGFIELD (EDS.) - Enhancing educational excellence, equity and efficiency : evidence from evaluations of systems and schools in change.
%2332482: BOSKEY, B. & M. WILLRICH (ED.). - Nuclear proliferation: Prospects for control.
%2374105: BOSKMA, A.F., M. HERWEIJER & J.A. VAN SELM. - Veilig verkeer tussen rijk en gemeente.
%23239881: BOSL, KARL. - Staat, Gesellschaft, Wirtschaft im deutschen Mittelalter.
%2394126: BOSLEY, EDWARD R. & ANNE E. MALLEK (EDS.) - A new and native beauty : the art and craft of Greene & Greene.
%2350175: BOSMAJIAN, H. (ED.) - Justice Douglas and freedom of speech.
%233649: BOSMAN, A.F.W. - De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht.
%2370510: BOSMAN, ALEIDUS GERARD. - Konzernverbundenheit und ihre Auswirkungen auf Verträge mit Dritten.
%23235711: BOSMAN, R.G - Het jaar 2005 verslagen : onderzoek jaarverslaggeving ondernemingen
%23208663: BOSMANS, J. - Romme : biografie 1896-1946.
%23237732: BOSSCHE, PETER VAN DEN. - The law and policy of the World Trade Organization : text, cases, and materials.
%23250072: BOSSCHE, PETER VAN DEN. - The law and policy of the World Trade Organization : text, cases, and materials.
%23253350: BOSSCHE, P.L.H. VAN DEN, F. BAETENS, M.C.E.J. BRONCKERS, G.A. VAN CALSTER. - Settlement of international trade disputes : achievements and challenges.
%2384721: BOSSCHER, D. F. J - Om de erfemis van Colijn: De ARP op de grens van twee werelden 1939-1952.
%2342704: BOSSE, ANKE & LEOPOLD DECLOEDT (EDS.) - Hinter den Bergen eine andere Welt : Österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts.
%23213203: BOSSENBROEK, MARTIN PHILIP - De meelstreep.
%2338598: BOSSENBROEK, MARTIN ... [ET AL.] - Nederland en Indonesië: vier eeuwen contact en beïnvloeding : bronnen bij het eindexamenonderwerp geschiedenis 2001/2002.
%23256051: BOSSERT, JOHANNES. - De organisatie van besturingsprocessen : een exploratief onderzoek naar de vormgeving van besturingssystemen.
%23236464: BOSSHARD, HELEN. - Pestalozzis Staats- und Rechtsverständnis und seine Stellung in der Aufklärung.
%23205934: BOSSHART, MATTHIAS. - Stills and life : Experimentalfilme und Filminstallationen.
%23172987: BOSSINK, CARIN. - To go or not to go...? : international relocation willingness of dual-career couples.
%2397445: BOSSO, CHRISTOPHER J. - Pesticides & politics : the life cycle of a public issue.
%23172099: BOSSY, JOHN. - Giordano Bruno and the Embassy Affair.
%23115295: BOST, RIE. - RechtSpreken : mensenrecht in openbare orde.
%23101136: BOST, HUBERT. - Un «intellectuel» avant la lettre: le journaliste Pierre Bayle (1647-1706).
%23224172: BOSWELL, CHRISTINA - European Migration Policies in Flux: Changing Patterns of Inclusion and Exclusion.
%2392577: BOSWELL, JEANETTA. - Past ruined Ilion... : a bibliography of English and American literature based on Greco-Roman mythology
%23135498: BOSWELL, JOHN - Overgeleverd aan vreemden : het verlaten van Kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen.
%2386374: BOSWINKEL, D.J. - Fiscale aspecten.
%2388587: BOSWORTH, BARRY P. - Saving and Investment in a Global Economy.
%23263450: BOSWORTH, BARRY P. & GUR OFER (EDS.) - Reforming Planned Economies in an Integrating World Economy.
%23253516: BOSWORTH, BARRY P. - Critical choises.
%23172101: BOTASH, ANN S. - Evaluating child sexual abuse : education manual for medical professionals.
%23223160: BOTENBAUWER, ELSA & MOLLY MOFF - Wie zeurt krijgt een beurt : [Oude en nieuwe avonturen van Elsa Botenbauwer en Molly Moff. Een gruwelijk tijdsbeeld van de vroege jaren zeventig].
%2391166: BOTERO, FERNANDO. - Botero : new works on canvas.
%2391125: BOTERO, FERNANDO. - Fernando Botero.
%23242928: BOTH, E.A. - Algemene arbeidsongeschiktheidswet.
%23255638: BOTHE, MICHAEL & PETER H. SAND (EDS.) - La politique de l'envirmonnement : de la réglementation aux instruments économiques = Environmental policy : from regulation to economic instruments.
%23203094: BOTJE, HARM. - Een eiland in het westen.
%23262860: BOTKE, IJNTE. - 'Gaat, krijgt een boek of pen in hant en ofent daarin u verstant' : drie generaties Teenstra en de Verlichting op het Groninger platteland (1775-1825).
%23195628: BOTMAN, EVELINE & PETRA VAN DEN HEUVEL. - Het tekeningenarchief A.N. Godefroy : architectuurtekeningen, 1841-1896.
%2385262: BOTS, HANS. - Orbis doctus, 1500-1850 : Perspectieven op de geleerde wereld van Europa: plaatsen en personen : opstellen aangeboden aan professor dr. J.A.H. Bots.
%23156553: BOTS, HANS & JAN DE VET. - Stratégies journalistiques de l'Ancien Régime. Les préfaces des 'Journaux de Hollande', 1684-1764.
%23101141: BOTS, HANS (ED). - Constantijn Huygens (1596-1687): zijn plaats in geleerd Europa. Twaalf bijdragen...
%2396298: BOTS, A.M.M.M. - Op weg naar een zelfstandig bestuursrechtelijk kort geding?
%23156565: BOTS, HANS (ED). - Critique, savoir et érudition à la veille des Lumières: le Dictionaire historique et critique de Pierre Bayle (1647-1706). Critical spirit, wisdom and erudition on the eve of the Enlightenment: the Dictionaire historique et critique of Pierre Bayle (1647-1706).
%23101139: BOTS, H. E.A. - De Bibliothèque universelle et historique (1686-1693) : een periodiek als trefpunt van geletterd Europa.
%2397713: BOTS, J.A.H. & G.H.M. POSTHUMUS MEYJES (EDS.) - La révocation de l'Édit de Nantes et les Provinces Unies
%23101145: BOTS, H. & G. VAN GEMERT (EDS.) - L'album amicorum de Cornelis de Glarges, 1599-1683.
%23234166: BOTS, H. & L. MAASS. - Le réseau d'information de Jacques Bernard (1658-1718) au service des Nouvelles de la République des Lettres, 1699-1710 : un dossier de 95 lettres de Jacques Bernard, 1700-1709
%23156549: BOTS, HANS & ROB VISSER (EDS.) - The Correspondence of Peter & Adrian Gilles Camper, 1785-1787.
%23101207: BOTS, HANS & FRANÇOISE WAQUET (EDS.) - Commercium Litterarium, 1600-1750: la communication dans la République des Lettres = Forms of communication in the Republic of Letters.
%23100524: BOTTENBURG, M. VAN, VRIES, G. DE & MOOIJ, A. - Zorg tussen staat en markt. De maatschappelijke betekenis van de Ziekenfondsraad, 1949-1999.
%23220074: BOTTING, EILEEN HUNT. - Family feuds : Wollstonecraft, Burke, and Rousseau on the transformation of the family.
%2344281: BOTTOMORE, T. - Marxistische sociologie.
%23181702: BOTTOMORE, TOM B. ... ET AL. - Sociology : the state of the art.
%23180341: BOTTOMORE, T. B. - Karl Marx.
%23178937: BOTTOMS, BETTE L. (A.O.) ED. - Children, social science, and the Law.
%23251190: BOTTON, ALAIN DE. - De troost van de filosofie.
%23230981: BOTTON, ALAIN DE. - Art as Therapy.
%23261654: BOTTON, ALAIN DE. - De Kunst van het reizen.
%23232950: BOTTON, ALAIN DE. - De architectuur van het geluk.
%2363912: BOTVINNIK, BORIS I. - Manifolds with Singularities and the Adams-Novikov Spectral Sequence.
%23259708: BOUCHARD, DENNIS. - The semantics of syntax : a minimalist approach to grammar.
%23124912: BOUCHÉ-LECLERQ, AUGUSTE. - Histoire de la divination dans l'antiquité. Tome 1 : Introduction. Divination hellénique: Méthodes; Tome 2 : Les sacerdoces divinatoires: devins, chresmologues, sibylles, oracles des dieux; Tome 3 : Oracles des dieux (suite): Oracles des héros et des morts; Oracles exotiques hellénisés; Tome 4. Divination italique: étrusque, latine, romaine. Index général.
%23124913: BOUCHÉ-LECLERQ, AUGUSTE. - Histoire des Séleucides (323-64 avant J.-C.)
%23124921: BOUCHÉ-LECLERQ, AUGUSTE. - Histoire des Lagides. Tome 1: Les cinq premiers Ptolémées (323 181 avant J.-C.); Tome 2 : Décadence et fin de la dynastie (181 30 avant J.-C.); Tome 3 : Les institutes de l Égypte ptolémaïque I; Tome 4 : Les institutes de l'Égypte ptolémaïque II. Addenda et Index général.
%23144181: BOUCHEZ, L.J. & G.W. MAAS GEESTERANUS. - Volkenrechtelijke aspecten van de waterverontreiniging.
%23106238: BOUCKAERT, BOUDEWIJN & GERRIT DE GEEST. - Bibliography of Law and Economics.
%23191367: BOUCKAERT, BOUDEWIJN & GERRIT DE GEEST (EDS.) - Bibliography of Law and Economics.
%23244604: BOUCKAERT, BOUDEWIJN & GERRIT DE GEEST (EDS.) - Encyclopedia of law and economics. Volume 1: The history and methodology of law and economics; Volume 2: Civil law and economics; Volume 3: The regulation of contracts; Volume 4: The economics of public and tax law; Volume 5: The economics of crime and litigation.
%23261931: BOUCKAERT, BOUDEWIJN. - Hoe gemotiveerd is cassatie? : pleidooi voor een waarachtige precedentenhof en een hernieuwde motiveringscultuur.
%23263866: BOUDART, MARINA - Modern Belgium.
%23191326: BOUDON, RAYMOND - Mathematical structures of social mobility.
%2354002: BOUGLE, C. - The Evolution of Values : studies in sociology with special applications to teaching.
%23247045: BOUHALHOUL, HABIBA (ED.) - Den Haag : stad van vrede, recht en veiligheid : juridische rondwandelingen door internationaal Den Haag.
%23184446: BOUKEMA, C.A. - De fusie : privaatrechtelijke, sociaalrechtelijke, kartelrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van ondernemingsfusies.
%23100012: BOUKEMA, C.A. & A.F.M. DORRESTEIN. - De juridische organisatie van de onderneming.
%233935: BOUKEMA, C.A. - De fusie : privaatrechtelijke, sociaalrechtelijke, kartelrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van ondernemingsfusies.
%2327337: BOUKEMA, P.J. & D.H.M. MEUWISSEN (EDS.) - Grondwet en Grondwetsherziening : tekstenverzameling 1.
%2329456: BOUKEMA, C.A. & A.F.M. DORRESTEIN. - De juridische organisatie van de onderneming.
%23217640: BOULARÈS, H. - L'Islam, la peur et l'espérance.
%236476: BOULDING, KENNETH. - Inleiding tot de sociale dynamica : geschiedenis als dialectiek en groeiproces.
%23176747: BOULEAU, NICOLAS (ED.) - Séminaire de théorie du potentiel : Paris, no. 9.
%23169313: BOULERY, CATHERINE. - Bibliography on the peaceful settlement of international disputes = Bibliographie sur le règlement pacifique des conflits internationaux.
%2316633: BOULESBAA, AHCENE. - The U.N. convention on torture and the prospects for enforcement.
%23108694: BOUMA, H & G.A. VAN DER KNAAP (RED.) - Arbeid in beweging.
%23101656: BOUMA, H., R. GITTINGS AND A.G.H. BACHRACH. - Light and Sight : an Anglo-Netherlands Symposium, 2 and 3 May 1973, Trippenhuis, Amsterdam.
%236535: BOUMA, JOHANNES LÜTZEN - Honderd jaar boekhouden en aanverwante vakken : Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie 1894-1994.
%23193907: BOUMA, G., I. KRÄMER, J. ZWARTS (EDS.) - Cognitive foundations of interpretation.
%23147995: BOUMAN, OLE. - RealSpace in QuickTimes : architectuur en digitalisering.
%2397100: BOUMAN, H.A. (E.A.). - Schadevergoeding: personenschade.
%231644: BOUMAN, H. - Ambtelijke willekeur en corruptie in Nederland.
%23108038: BOUMAN, H.A. (E.A.). - Schadevergoeding: personenschade.
%23103215: BOUMAN, JOSÉ. - Nederlandse gelegenheidsgedichten voor 1700 in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage : catalogus van gedrukte gedichten op gedenkwaardige gebeurtenissen in het leven van particuliere personen.
%2324079: BOUMAN, BENJAMIN. - Ieder voor zich en de republiek voor ons allen : de logistiek achter de Indonesische Revolutie, 1945-1950.
%23159305: BOUNDY, CHARLES. - A concise business guide to contract law.
%23122721: BOUNFOUR, ABDELLAH. - De l'enfant au fils. Essai sur la filiation dans les Mille et une nuits.
%23181802: BOURDEAU, ROBERT - The Station Point.
%23147934: BOURDEAUX, MICHAEL (ED.) - The Politics of Religion in Russia and the New States of Eurasia.
%23182904: BOURDET, YVES - The Economics of Transition in Laos: From Socialism to Asean Integration.
%2365994: BOURDIEU, PIERRE. - La Noblesse d'Etat : Grandes écoles et esprit de corps.
%23210736: BOURDIEU, PIERRE. - Zur Soziologie der symbolischen Formen.
%23109803: BOURGEOIS, PATRICK L. & FRANK SCHALOW. - Traces of Understanding. A Profile of Heidegger's and Ricoeur's Hermeneutics.
%23158407: BOURGEOIS, PATRICK L. - Philosophy at the Boundary of Reason: Ethics and Postmodernity.
%23258036: BOURGINE, PAUL (EDITOR) - Toward a Practice of Autonomous Systems: Proceedings of the First European Conference on Artificial Life.
%23261523: BOURGOIGNIE, THIERRY. - Rechtshulp aan de consument.
%23124914: BOURNE, HENRI RICHARD FOX. - The life of John Locke.
%23248842: BOURNE, CHARLES P. - A History of Online Information Services, 1963-1976.
%23259600: BOURRICAUD, FRANCOIS. - The sociology of Talcott Parsons.
%23233985: BOURTCHOULADZE, RUSIKO. - Memories are made of this : how memory works in humans and animals.
%23205318: BOUSFIELD, ANN. - The relationship between liberalism and conservatism : parasitic, competitive or symbolic?
%23249521: BOUSTANI, CARMEN. - L'écriture-corps chez Colette.
%23233124: BOUTELLIER, HANS. - Solidariteit en slachtofferschap : de morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur.
%23121819: BOUTER, AART. - Gelijkheid en voortreffelijkheid : een waardering van het westerse gelijkheidsideaal.
%2376898: BOUTERSE, J. (ED.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel III: Particuliere synode Zuid-Holland : Classis Rotterdam en Schieland, 1580-1620.
%23184718: BOUTERSE, J. (ED.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel IV: Provinciale synode Zeeland : Classis Walcheren 1602-1620 : Classis Zuid-Beveland 1579-1591.
%2359860: BOUTERSE, R.B. - Competition and integration - what goals count? EEC competition law and goals of industrial monetary, and cultural policy.
%23252273: BOUTKAN, DIRK & MAARTEN KOSSMANN. - Het stadsdialekt van Tilburg : klank- en vormleer.
%23232884: BOUTROS-GHALI, BOUTROS - The United Nations and Somalia, 1992-1996.
%2349114: BOUTROS-GHALI, BOUTROS - The United Nations and Human Rights 1945-1995.
%2353779: BOUVIER-AJAM, MAURICE. - Dagobert : Roi des Francs.
%23145736: BOUVRIE, JAN DES., STOELTIE, BARBARA & RENÉ STOELTIE. - Dutch Touch.
%235700: BOUW, CAROLIEN (E.A.) - Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 21 : gaan & staan.
%233253: BOUW, CAROLIEN (E.A.) - De Nederlandse Volks-Unie : portret van een racistische splinterpartij.
%2376760: BOUW, CAROLIEN (E.A.) - (red.) Macht en onbehagen. Veranderingen in de verhoudingen tussen vrouwen en mannen.
%2376762: BOUW, CAROLIEN (E.A.) - De kern van het verschil : culturen en identiteiten.
%23142906: BOUWENS, W.H.A.C.M. - Ontslagvergoedingen op een dynamische arbeidsmarkt.
%23110806: BOUWMAN, J.N. - Wegwijs in de vennootschapsbelasting : theorie en praktijk.
%23208661: BOUWMAN, ROELOF. - De val van een bergredenaar : het politieke leven van Willem Aantjes.
%23107541: BOUWMAN, J.N. - Wegwijs in de vennootschapsbelasting. Nieuwe Vpb-wetgeving.
%2339210: STICHTING INSTITUUT VOOR BOUWRECHT. - Bouwplanprocedures en de nieuwe Woningwet.
%2365766: INSTITUUT VOOR BOUWRECHT (UITG.). - Coördinatie Administratieve Wetgeving Onroerend Goed. Rapport Werkgroep Coördinatie Wetgeving Onroerend Goed van de St. Instituut voor Bouwrecht.
%23134911: BOVATI, PIETRO - Re-Establishing justice : legal terms, concepts and procedures in the Hebrew Bible.
%2333286: BOVE, JOSE - The World Is Not for Sale: Farmers Against Junk Food.
%23234523: BOVÉ, PAUL A. (ED.) - Edward Said and the work of the critic : speaking truth to power.
%23112092: BOVE, LAURENCE F. & LAURA DUHAN KAPLAN (EDS.) - From the Eye of the Storm : regional conflicts and the philosophy of peace.
%23112094: BOVE, LAURENCE F. & LAURA DUHAN KAPLAN (EDS.) - From the Eye of the Storm. Regional Conflicts and the Philosophy of Peace.
%23248921: BOVÉ, PAUL A. (ED.) - Early postmodernism : foundational essays.
%23217683: BOVÉ, PAUL A. (ED.) - Early postmodernism : foundational essays.
%23170069: BOVEN, THEO VAN. - Human rights from exclusion to inclusion; principles and practice : an anthology from the work of Theo van Boven.
%238721: BOVEN, THEO VAN. - People Matter : views on International Human Rights Policy.
%2380957: BOVEN, TH.C. VAN (E.A.). - Bestrijding van rassendiscriminatie : internationale en nationale rechtsmiddelen.
%23124566: BOVEN, TH. C. VAN (ED.) - The legitimacy of the United Nations: towards an enhanced legal status of non-state Actors : proceedings of the Symposium of experts organized by The European Centre for Development Policy Management (ECDPM, Maastricht) and the Centre for Human Rights of the University of Maastricht, October 1995
%2334333: BOVEN, KARIN. - Overleven in een grensgebied : veranderingsprocessen bij de Wayana in Suriname en Frans-Guyana.
%23243699: BOVEN, THEO VAN. - Rendering Justice to the Vulnerable : Liber Amicorum in Honour of Theo Van Boven.
%2327714: BOVEN, MAARTEN W. VAN & PAUL BROOD (EDS.) - Tweehonderd jaar rechters : [uitgave in opdracht van het bestuur van de Raad voor de Rechtspraak ter gelegenheid van de viering van tweehonderd jaar rechtspraak, 1811-2011].
%23147965: BOVEND'EERT, P.P.T. (E.A.) - Van Raalte's het Nederlandse parlement.
%23258211: BOVEND'EERT, P.P.T. - Rechterlijke organisatie, rechters en rechtspraak.
%23118781: BOVEND'EERT, P.P.T. (E.A.) - Van Raalte's Het Nederlandse parlement.
%23245927: BOVEND'EERT, P.P.T. (ED.) - Grenzen aan de rechtspraak ? : political question , acte de gouvernement en rechterlijk interventionisme : Staatsrechtconferentie 2004 , Radboud Universiteit Nijmegen.
%23240955: BOVEND'EERT, P.P.T. (E.A.) - Het Nederlandse parlement.
%2323894: BOVENKERK, FRANK. - Etniciteit, criminaliteit en het strafrecht.
%23236773: BOVENKERK, FRANK. - Hedendaags kwaad : criminologische opstellen.
%23209012: BOVENKERK, FRANK. - Loverboys , of modern pooierschap.
%2374222: BOVENKERK, FRANK. - Er zijn grenzen : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de criminologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op woensdag 13 september 1989.
%2350897: BOVENKERK, FRANK (RED.). - La bella Bettien : het levensverhaal van een Nederlandse Go-between voor de Colombiaanse drugskartels.
%23238112: BOVENKERK, FRANK. - Misdaadprofielen.
%2384238: BOVENKERK, FRANK. - De maffia van Turkije.
%2330562: BOVENS, M.A.P. - Verantwoordelijkheid en organisatie : beschouwingen over aansprakelijkheid, institutioneel burgerschap en ambtelijke ongehoorzaamheid.
%2397426: BOVENS, MARK & ANTON HEMERIJCK (RED). - Het verhaal van de moraal: een empirisch onderzoek naar de sociale bedding van morele bindingen.
%23214635: BOVENS, M.A.P. - Het verhaal van de moraal : een empirisch onderzoek naar de sociale bedding van morele bindingen.
%2351926: BOVENS, M.A.P. & W.J. WITTEVEEN (RED.) - Het schip van staat. Beschouwingen over recht, staat en sturing.
%23152260: BOVENS, M.A.P. [ET AL]. - Sturing van de samenleving. Conferentie over 'Het schip van staat'.
%23244594: BOVENS, MARK. - The quest for responsibility: accountability and citizenship in complex organisations.
%23133297: BOWDEN, ROGER J. - Statistical Games and Human Affairs. The View from Within.
%23122439: BOWDEN, BETSY (ED.) - 18th-Century Modernizations from The Canterbury Tales.
%23240224: BOWEN, JOHN R. - Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning.
%2335149: BOWEN, JOHN R. - Islam, law, and equality in Indonesia : an anthropology of public reasoning.
%2334417: BOWEN, KENNETH A. - Model theory for modal logic : Kripke models for modal predicate calculi.
%23103217: BOWEN, KAREN LEE. - Christopher Plantin's Books of Hours: Illustration and Production.
%23219327: BOWIE, NORMAN E. - The individual and the political order : an introduction to social and political philosophy.
%2374830: BOWLE, JOHN. - The English experience : a survey of English history from early times to the end of empire.
%23123395: BOWLER, PETER J. - Charles Darwin : the Man and His Influence.
%23221347: BOWLES, SAMUEL (ED.) - Poverty Traps.
%23127041: BOWLES, GLORIA - Louise Bogan's Aesthetic of Limitation.
%23215454: BOWLES, SAMUEL, HARRY BRIGHOUSE & ERIK OLIN WRIGHT. - Recasting egalitarianism : new rules for communities , states and markets.
%2331541: BOWMAN, JEFFREY A. - Shifting Landmarks: Property, Proof, and Dispute in Catalonia around the Year 1000.
%23166441: BOWMAN, CARL DESPORTES. - Brethren society : the cultural transformation of a 'peculiar people'.
%23239271: BOWMAN, PAUL & RICHARD STAMP (EDS.) - The truth of Zizek.
%23257799: BOWRING, JOANNA & O'BRIEN, MARGARET. - The Art of Romance: Harlequin Mills & Boon Cover Designs.
%23229866: BOWYER-BOWER, T.A.S. & COLIN STONEMAN (EDS.) - Land reform in Zimbabwe : constraints and prospects.
%237701: BOX, STEVEN. - Deviance, reality and society.
%23218282: BOXER, CHARLES R. - De Nederlanders in Brazilië 1624-1654.
%2393274: BOXER, CHARLES R. - The Dutch seaborne empire, 1600-1800.
%23109969: BOXHOORN, A., J.TH. LEERSSEN AND M. SPIERING. (EDS.) - Britain in Europe.
%2364241: BOXUM, J.L. - Algemene wetgeving voor zelfstandige bestuurslichamen.
%2354592: BOYARIN, JONATHAN. - Storm from paradise : the politics of Jewish memory.
%2342413: BOYCE, FREDRIC - SOE's Ultimate Deception: Operation Periwig.
%2364096: BOYCE, FREDRIC - SOE's Ultimate Deception: Operation Periwig.
%23175175: BOYCE, DAVID E. - Optimal subset selection : multiple regression, interdependence, and optimal network algorithms.
%23255443: BOYCE, P.J. & M.W.D. WHITE (ED.) - The Torres Strait Treaty : a symposium.
%23263905: BOYCE, JAMES K. - The Philippines : The Political Economy Of Growth And Impoverishment In The Marcos Era.
%2383528: BOYD, STEWART C. & ANDREW S. BURROWS (EDS.) - Scrutton on charterparties and bills of lading. 20th edition.
%2364437: BOYD, CARL. - Hitler's Japanese confidant : General Oshima Hiroshi and magic intelligence 1941-1945.
%23211923: BOYDEN, JO - Children of the Cities.
%23105117: BOYER, RÉGIS (ED.) - Les Vikings et leur civilisation. Problèmes actuels.
%2374728: BOYER, PAUL. - A passion for justice: the legacy of James Chakmers McRuer.
%23145754: BOYLAN, MICHAEL. - The good, the true and the beautiful : a quest for meaning.
%23226454: BOYLE, DAVID. - Troubadour's song : the capture, imprisonment and ransom of Richard the Lionheart.
%2329107: BOYLE, FRANCIS ANTHONY. - World politics and international law.
%2372832: BOYLE, FRANCIS ANTHONY. - Foundations of world order : the legalist approach to international relations.
%23142942: BOYSEN, SIGRID ... [ET AL.] - Netzwerke.
%23143788: BOYSEN, SIGRID ... [ET AL.] - Netzwerke : 47. Assistententagung Öffentliches Recht, Berlin 2007.
%23234253: BOZEMAN, ADDA B. - The future of law in a multicultural world.
%2373985: BOZORTH, RICHARD R. - Auden's games of knowledge : poetry and the meanings of homosexuality.
%23150295: BRAACK, HENK TER. - List en bedrog door de Belastingdienst.
%23204115: BRAAK, MENNO TER. - De artikelen over emigrantenliteratuur 1933-1940.
%23218767: BRAAK, H.J.M. VAN DE. - The Prometheus complex : man's obsession with superior technology.
%23165420: BRAAKMAN, A.J. - Concentraties en samenwerkingsverbanden in de EG : een beoordeling vanuit het mededingingsrecht.
%23259221: BRAAM, GEERT P.A. - Bestuurssociologie : mensen, groepen en openbaar bestuur: een inleiding
%2368855: BRAAM, GEERT P.A. - Invloed van bedrijven op de overheid : een empirische studie over de verdeling van maatschappelijke invloed.
%2328655: BRAAMS, W.T. - Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen. Rechtsvergelijkende beschouwingen n.a.v. wetsvoorstel ter aanvulling van de boeken 3, 6 en 8 Nieuw BW.
%23101469: BRABANDER, RENÉ F. DE. - Religion and human autonomy. Henry Duméry's Philosophy of Christianity.
%23257480: BRACEGIRDLE, BRIAN. - The archaeology of the industrial revolution.
%23148704: BRACHER, KARL DIETRICH. - Die deutsche Diktatur : Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozialismus.
%23188585: BRACK, DUNCAN (ED.) - Dictionary of liberal biography.
%2380936: BRACK, DUNCAN. - International trade and the Montreal Protocol.
%2350816: BRACKE, N.E. - Voorwaarden voor goede EG-wetgeving : een onderzoek naar de kwaliteit van Europese wetgeving.
%2374851: BRACKETT, J.K. - Criminal justice and crime in late Renaissance Florence, 1537-1609.
%23223692: BRADBROOK, ADRIAN J. - The law of energy for sustainable development.
%23241908: BRADFORD, TRAVIS. - Solar revolution : the economic transformation of the global energy industry.
%23101154: BRADLEY, JOHN W. - The life and works of Giorgio Giulio Clovio, miniaturist, 1495-1578 : with notices of his contemporaries and of the art of book decoration in the sixteenth century; accompanied by appendixes, containing documents, extracts and lists of his works, and an index .
%23141067: BRADLEY, JOHN F.N. - Czech Nationalism in the Nineteenth Century.
%23147687: BRADLEY-CROMEY, NANCY. - Authority and autonomy in L'entrée d'Espagne.
%23133405: BRADLEY, CRAIG M. - The Rehnquist legacy.
%23259132: BRADSHAW, JEFFREY M. (ED.) - Software Agents.
%23160148: BRADSHAW, GRAHAM. - Misrepresentations : Shakespeare and the materialists.
%23174525: BRADY, ROSE. - Kapitalizm : Russia's struggle to free its economy.
%23258345: BRAEKMAN, W.L. - Die historie van Peeter van Provencen : hier begint die seer schoone historie vanden vromen ridder Peeter des grauen sone van Prouencen. Ende vander schoonder Maghelonen, des Conincx dochter van Napels : een Vlaamse prozaroman, naar het unieke ex. van dedr. (ca. 1517) van Willem Vorsterman
%23258350: BRAEKMAN, W.L. - Van heer Frederick van Jenuen in Lombaerdien : een warachtige historie cortelinge gesciet die een vrouwe was ende eens coopmans wijf ende moeste dolen achter land ende wert een groot heere biden coninc van Alkaren dien sie diende .xiij. iaren lanc als een man.
%23156627: BRAEMBUSSCHE, A.A. VAN DEN - Theorie van de maatschappijgeschiedenis.
%23116217: BRAET, H. & VERBEKE, W. (EDS.) - Death in the Middle Ages.
%23140989: BRAHAM, R.L. & POK, A. - Holocaust in Hungary Fifty Years Later.
%23141015: BRAHAM, RANDOLPH L. (ED.) - Studies on the Holocaust in Hungary.
%23141017: BRAHAM, RANDOLPH L. (ED.) - The Treatment of the Holocaust in Textbooks: the Federal Republic of Germany, Israel, the United States of America.
%2323723: BRAHIM, A.J. ... [ET AL.] - Suriname in het jaar 2000.
%23106587: BRAHN, O.K. - Zwaartepunten van het vermogensrecht.
%2345763: BRAHN, O.K. - Levering, beschikkingsonbevoegdheid.
%23205584: BRAHN, O.K. - Overdracht.
%2345756: BRAHN, O.K. - Overdracht.
%2345765: BRAHN, O.K. - Levering, Beschikkingsonbevoegdheid.
%239978: BRAHN, O.K. - Zwaartepunten van het nieuwe Vermogensrecht.
%23210581: BRAINARD, LAEL - The Other War: Global Poverty and the Millennium Challenge Account.
%239545: BRAINERD, ANDREW W. - On Connoisseurship and Reason In the Authentication of Art.
%232197: BRAITHWAITE, JOHN. - Restorative justice and responsive regulation.
%23253044: BRAITHWAITE, R.B. - Theory of games as a tool for the moral philosopher.
%23261808: BRAITHWAITE, JOHN. - Restorative justice and responsive regulation.
%2334189: BRAKE, H.K. TER. - Het Strafrecht van de Gemeente.
%23134707: BRAKEL, J. VAN - Philosophy of Chemistry : between the Manifest and the Scientific Image.
%23256807: BRAKEL, LINDA A.W. - Unconscious knowing and other essays in psycho-philosophical analysis.
%2391405: BRAKEL, SAMUEL. - Judicare : public funds, private lawyers, and poor people.
%23115668: BRAKEL-PAPENHUIZEN, CLARA. - Classical Javanese dance.
%23222527: BRÄKER, HANS. - Es wird kein Friede sein : der islamische Orient im Zangengriff von West und Ost.
%23196001: BRAKMAN, WILLEM. - De gehoorzame dode.
%23207094: BRÄMER, ANDREAS - Rabbiner und Vorstand : zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Deutschland und Österreich, 1808-1871.
%23109715: BRAMEZZA, ILARIA. - The competitiveness of the European city and the role of urban management in improving the city's performance.
%23212245: BRAMLY, SERGE. - Leonardo : discovering the life of Leonardo da Vinci.
%2362541: BRAMWELL, ANNA. - Ecology in the Twentieth Century: A History.
%23253680: BRAMWELL, ANNA. - The fading of the Greens : the decline of environmental politics in the West.
%23205211: BRANCA, MARZIA - Peru : art from the Chavín to the Incas .
%23221014: BRANCA, MARZIA - Peru : art from the Chavín to the Incas .
%23232008: BRANCH, TAYLOR - De geschiedenis van een droom : Amerika onder Martin Luther King en de Kennedy's.
%23173702: BRANCH, EDGAR MARQUESS (ED.) - A Paris year : Dorothy and James T. Farrell, 1931-1932.
%23179881: BRANCH, ADAM - Displacing Human Rights: War and Intervention in Northern Uganda.
%23175582: BRAND, I. (E.A.) - BW-Krant, Jaarboek 16 : tijd en onzekerheid.
%23150967: BRAND, DONALD R. - Corporatism and the rule of law : a study of the National Recovery Administration.
%23173606: BRAND, WALTER. - Hume's theory of moral judgement.
%23224817: BRAND, LAURIE A. - Women, the state, and political liberalization : Middle Eastern and North African experiences.
%23212910: BRAND, M.J. - Effectiveness of the industrial marketing mix : an assessment through simulation of the organizational buying process.
%23224823: BRAND, LAURIE A. - Jordan's inter-Arab relations : the political economy of alliance making.
%23227109: BRAND, LAURIE A. - Palestinians in the Arab world : institution building and the search for state.
%2397597: BRANDAUER, F.P. & C. HUANG (ED.). - Imperial rulership and cultural change in traditional China.
%23188860: BRANDE-BOOMSLUITER, EVA VAN DEN. - De bedrijfsfusiefaciliteit in de vennootschapsbelasting.
%23219300: BRANDEIS, LOUIS DEMBITZ. - The family letters of Louis D. Brandeis.
%23244997: BRANDES, WOLFGANG. - Finanzverwaltung in Krisenzeiten : Untersuchungen zur byzantinischen Administration im 6.-9. Jahrhundert.
%23253678: BRANDON, HENRY (ED.) - In search of a new world order : the future of U.S.-European relations.
%23256506: BRANDOW, TODD & WILLIAM A. EWING. - Edward Steichen : lives in photography.
%237509: BRANDS-BOTTEMA, G.W. - Overheid en opvoeding.
%23238030: BRANDSMA, GIJS JAN. - Backstage Europe : comitology, accountability and democracy in the European Union.
%23101160: BRANDT, A.H.J. WILHELM. - Die Mandäische Religion : eine Erforschung der Religion der Mandäer, in theologischer, religiöser, philophischer und kultureller Hinsicht dargestellt.
%23101162: BRANDT, A.H.J. WILHELM. - Mandäische Schriften : aus der grossen Sammlung heiliger Bücher Genza oder Sidra Rabba.
%23113992: BRANDT, A. - Antarctic Valviferans (Crustacea, Isopoda, Valvifera). New Genera, New Species and Redescriptions.
%23197215: BRANDT, TON VAN DEN. - Amsterdamse zaken : de rechtbank en de stad.
%23225053: BRANDT, ANTHONY. - The South Pole : a historical reader.
%23241977: BRANDT, AXEL. - Moralische Werte in den Res gestae des Ammianus Marcellinus.
%23249853: BRANDT, WILLY. - Arms and hunger.
%23101158: BRANDT, A.H.J. WILHELM. - Elchasai, ein Religionsstifter und sein Werk : Beiträge zur jüdischen, christlichen und allgemeinen Religionsgeschichte in späthellenistischer Zeit mit Berücksichtigung der Sekten der syrischen Sampsäer und der arabischen Mughtasila mit Wort-, Personen- und Sachregistern.
%23260103: BRANDT, REINHARD. - Eigentumstheorien von Grotius bis Kant.
%23248716: BRANQUINHO, JOAO. - The foundations of cognitive science.
%23197443: BRANS, EDWARD H.P. - Liability for Damage to Public Natural Resources. Standing, Damage and Damage Assessment.
%23264228: BRANS, M.C. ... [ET AL.] - Hoofdstuk 2 Crisis- en herstelwet, de experimenteerfase voorbij?
%23263106: BRANSCOMB, LEWIS M. & JAMES H. KELLER (EDS.) - Converging Infrastructures: Intelligent Transportation and the National Information Infrastructure
%23130448: BRANTS, C.H. & R. DE LANGE. - Strafvervolging van overheden.
%232572: BRANTS, KEES & WILLEM HOGENDOORN. - Van vreemde smetten vrij. Opkomst van de Centrumpartij.
%23105983: BRANTS, CHRISJE & STEWART FIELD. - Participation Rights and Proactive Policing : convergence and drift in European criminal process.
%23135467: BRANTS, C.H. - Over levende gedachten.
%23132004: BRANTS, C.H. (E.A.) - Er is meer : opstellen over mensenrechten in internationaal en nationaal perspectief.
%23232440: BRANTS, CHRISJE & ALLARD RINGNALDA. - Issues of convergence : inquisitorial prosecution in England and Wales? : preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking.
%23260866: BRANTS, CHRISJE ... [ET AL.] - Verschoningsrecht in het strafrecht van België en Nederland.
%23160497: BRARA, N. VIJAYLAKSHMI. - Politics, society, and cosmology in India's North East.
%23229129: BRASSARD, GILLES & PAUL BRATLEY - Algorithmics, theory and practice.
%23159698: BRASZ, H.A., A. KLEIJN & J. IN'T VELD - Inleiding tot de Bestuurswetenschap.
%23248688: BRASZ, CHAYA & YOSEF KAPLAN (EDS.) - Dutch Jews as perceived by themselves and by others: proceedings of the Eighth International Symposium on the History of the Jews in the Netherlands.
%23262613: BRATKO, IVAN - Kardio: A Study in Deep and Qualitative Knowledge for Expert Systems.
%2353967: BRAUDEL, FERNAND. - Het landschap en de mens (De Middellandse Zee, 1).
%23195237: BRAUDEL, FERNAND ... [ET AL.], WESSELING, H.L. (ED.) - Expansion and reaction : essays on European expansion and reaction in Asia and Africa.
%23109928: BRAUDEL, FERNAND. - Het spel van de handel. (Beschaving, Economie en Kapitalisme (15de - 18de eeuw), deel 2).
%23242472: BRAUDEL, FERNAND. - De tijd van de wereld.
%23242473: BRAUDEL, FERNAND. - De structuur van het dagelijks leven.
%2353961: BRAUDEL, FERNAND. - Het spel van de handel. (Beschaving, Economie en Kapitalisme (15de - 18de eeuw), deel 2).
%2372185: BRAUER, GERT. - Die hannoversch-englischen Subsidienverträge 1702-1748.
%23253426: BRAUN, HANS-JÜRG; HELMUT HOLZHEY & ERNST WOLFGANG ORTH (EDS.) - Über Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen.
%23264320: BRAUN, MARIANNE. - De regeringskommissaris in Finsterwolde : een bijdrage tot de geschiedschrijving van de Koude Oorlog in Nederland.
%23119078: BRAUN, ANTOINE. - Précis des Marques : loi uniforme Benelux - droit Belge - droit international.
%23147606: BRAUN, ANNE - Historische Zielscheiben.
%23254471: BRAUN, JOCHEN., CHRISTOPH KOCH & JOEL L. DAVIS (EDS.) - Visual attention and cortical circuits.
%23170794: BRAUNFELS, WOLFGANG & BERGMANN, ECKART. - Die Kunst im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Band III, Die Reichsstädte, Grafschaften, Reichsklöster.
%23124915: BRAUNSCHWEIGER, MOSES. - Geschichte der Juden und ihrer Literatur in den romanischen Staaten zur Zeit des Mittelalters (700-1200)
%2319859: BRAUNTHAL, JULIUS. - Geschichte der Internationale. Band 1-3.
%2327998: BRAUTIGAM, DEBORAH - Taxation and State-Building in Developing Countries: Capacity and Consent.
%23166606: BRAYBROOKE, DAVID. - Moral objectives, rules, and the forms of social change.
%2321924: BRAZIL, WAYNE D., GEOFFREY C. HAZARD, JR. & PAUL R. RICE. - Managing complex litigation : a practical guide to the use of special masters.
%23260548: BREAZEAL, CYNTHIA - Designing Sociable Robots.
%2359538: BRECHER, MICHAEL. - The foreign policy system of Israel : setting, images, process.
%23213907: BRECKENRIDGE, CAROL A. (ED.) - Cosmopolitanism.
%2372189: BREDERLOW, GOSWIN VON. - Geschichte des Handelns und der gewerblichen Kultur der Ostseereiche im Mittelalter bis zum Schluss des 16. Jahrhunderts mit besonderem Bezug auf Danzig.
%23253894: BREDERO, ADRIAAN H. - Christenheid en christendom in de middeleeuwen : over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving.
%2392570: BREDERO, ADRIAAN H. - Bernard of Clairvaux. Between cult and history.
%23234201: BREDERODE, DÉSANNE VAN (ED.) - Mijn denken is een hartstocht : een bloemlezing uit de filosofie van de 19e eeuw.
%23159753: BREDERVELD, E. - Gemeenterecht.
%2390876: BREDERVELD, E. - Gemeenterecht.
%23201696: BREDSDORFF, ELIAS. - Hans Christian Andersen : the story of his life and work, 1805-75.
%23224627: BREEDERVELD, BARTELD. - De huwelijksgemeenschap bij echtscheiding : de omvang, ontbinding en verdeling door de rechter.
%23163797: HOUWAART D. & W. BREEDVELD. - Bestuurderstaal : een staatkundig en politiek woordenboek.
%2345150: BREEDVELD, WILLEM (ED.) - Het staatshoofd spreekt : een keuze uit de toespraken van koningin Beatrix en prins Claus.
%23207737: BREEDVELD, WILLEM & JOHN JANSEN VAN GALEN - Gaius : de onverstoorbare gang van W. F. de Gaay Fortman.
%23204086: BREEDVELD, KOEN. - Regelmatig onregelmatig : spreiding van arbeidstijden en de gevolgen voor vrijetijd en recreatie.
%2369085: BREEUWSMA, C.M. (E.A.). - Beeld van de Arob-bezwaarschriftenprocedure : rapport van een onderzoek naar de werking van de bezwaarschriftenprocedure ingevolge de Wet Arob bij de Nederlandse gemeenten en provincies.
%23118322: BREEVAART, JOHANNES OTTO VAN DE. - Authority in question : analysis of a polemical controversy on religion in the Netherlands, 1948-1998.
%2389729: BREEZE, CARLA. - Pueblo Deco.
%23207655: BREGMAN, AHRON - Israëll en de Arabieren : de vijftigjarige oorlog.
%23201164: BREGMAN, A.G. - Modernisering gemeentelijk grondbeleidsinstrumentarium.
%2345800: BREGSTEIN, M.H. - Verzameld werk.
%23101662: BREIMER, A. AND D.B. MACURDA. - The Phylogeny of the Fissiculate Blastoids.
%23215559: WILLIAM BREIT. - Lives of the laureates : eighteen Nobel economists.
%2366227: WILLIAM BREIT. - Lives of the laureates : eighteen Nobel economists.
%23176773: BREIZMAN, BORIS N. & VAN DAM, JAMES WALTER, - G.I. Budker : reflections & remembrances.
%23245292: BREKEL, P.M. VAN DEN & N.J.A.P.B. NIESSEN. - Bestuursrecht (Boom Basics)
%23176802: BRELOT, MARCEL, CHOQUET, GUSTAVE, DENY, J., (GABRIEL)., HIRSCH,FRANCIS), MOKOBODZKI, G. - Séminaire de théorie du potentiel : Paris, no. 5.
%23176642: BRELOT, MARCEL, CHOQUET, GUSTAVE, DENY, J., HIRSCH, FRANCIS, MOKOBODZKI, GABRIEL. - Séminaire de théorie du potentiel : Paris, no. 7.
%2384191: BREMAN, JAN. - Good Times and Bad Times in Rural Java: Case Study of Socio-Economic Dynamics in Two Villages Towards the End of the Twentieth Century (Verhandelingen ... Voor Taal-, Land- En Volkenkunde, 195).
%23101664: BREMAN, JAN. - Op zoek naar een menswaardig bestaan : de dynamiek van armoede en welstand op het platteland van West-India aan het einde der twintigste eeuw.
%23101666: BREMEKAMP, C.E.B. - The African Species of Oldenlandia L. Sensu Hiern et K. Schumann.
%23109210: BREMER, TH. - Intellectuele eigenaardigheden : opstellen aangeboden aan mr. Th. Bremer.
%23240604: BREMER, WIM. - Theorieën over de arbeidsmarkt en arbeidsmarktgedrag in de bouw.
%2368444: BREMMER, ROLF H. - Hir is eskriven : lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300.
%23262638: BREMS, EVA & JOGCHUM VRIELINK. - Menselijke waardigheid in de Nederlandse Grondwet? : voorstudie ten behoeve van de Staatscommissie Grondwet (2009).
%239426: BREMZEN, ANYA VON - Mastering the art of Soviet cooking.
%2330618: BRENDEL, CAJO. - Revolutie en contrarevolutie in Spanje : een analyse.
%23121024: BRENNAN, SAMANTHE, TRACY ISAACS & MICHAEL MILDE (EDS.) - A question of values : new Canadian Perspectives in Ethics and Political Philosophy.
%23233692: BRENNAN, GEOFFREY (ED.) - Common minds : themes from the philosophy of Philip Pettit.
%2354004: BRENNER, Y.S. - A short history of economic progress : a course in Economic History.
%2388345: BRENNER, REUVEN. - Betting on Ideas: Wars, Inventions, Inflation.
%23220802: BRENNINKMEIJER, A.F.M. - Werken aan behoorlijkheid : de Nationale ombudsman in zijn context.
%2313761: BRENNINKMEIJER, A.F.M. - De toegang tot de rechter : een onderzoek naar de betekenis van onafhankelijke rechtspraak in een democratische rechtsstaat.
%2373635: BRENNINKMEIJER, A.F.M., P.C.E. VAN WIJMEN & J.H.BLAAUW. - Harmonisatie van procesrecht bij integratie van rechtspraak. Preadviezen
%23259754: BRENT, MICHAEL R. (ED.) - Computational approaches to language acquisition.
%23110754: BRENTANO, FRANZ. - Über Ernst Machs Erkenntnis und Irrtum.
%23230727: BRENTANO, RON. - Historic vehicles in miniature : the genius of Ivan Collins.
%2351639: BRENTJENS, YVONNE - H.P. Berlage (1856-1934): architect and designer.
%23234359: BRÉQUIGNY, LOUIS-GEORGES-OUDARD FEUDRIX DE (ED.) - Diplomata, chartae, epistolae, leges : aliaque instrumenta ad res Gallo-Francicas spectantia. Tome 1: Instrumenta ab anno 417 ad annum 627.
%23227250: BRESHEETH, HAIM (ED.) - The Gulf War and the New World Order.
%23242630: BRESLAUER, GEORGE W. - Gorbachev and Yeltsin as Leaders.
%2362257: BRESLER, FENTON. - Interpol.
%2346011: BRESLER, FENTON. - Interpol.
%2349215: BRESLIN, J.E.B. - William Carlos Williams : an American Artist.
%23118289: BRETELER, F.J. - A revision of prioria, including Gossweilerodendron, Kingiodendron, Oxystigma, and Pterygopodium (Leguminosae-Caesalpinioideae-Detarieae) with emphasis on Africa.
%2345706: BRETHERTON, INGE - Growing Points of Attachment Theory and Research.
%23126695: BRETSCHNEIDER, PAUL. - Das Gründungsbuch des Klosters Heinrichau.
%23260788: BRETTELL, RICHARD R. & ANNE-BIRGITTE FONSMARK. - Gauguin and Impressionism.
%23258452: BRETTELL, RICHARD. R. - Impression : painting quickly in France, 1860-1890.
%2369536: BREUER, GERDA - Poster Collection 24: The Magic of Things.
%2360330: BREUGELMANS, R. - Louis Couperus in den vreemde : een lijst van zijn afzonderlijk verschenen vertalingen.
%2322369: BREUKINK, IJ.J.H. - Verkenning van ondernemingsgrenzen : een onderzoek naar de merites van expansie en diversificatie in de Westeuropese vrachtwagenbranche in de tachtiger jaren.
%23188966: BREUNINGER, HELGA & HEIKE SCHILLER. - Lebe wohl: der letzte Abschied : ein Projekt der Landesgewerbeamtes Baden-Würtemberg.
%23577: BREUR, C.M. ... [ET AL.] - New trends in criminal investigation and evidence : volume II.
%23261853: BREURE, LEENDERT. - Doodsbeleving en levenshouding : een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de veertiende en vijftiende eeuw.
%23202684: BREWAEYS, E. ... [ET AL.] - Persvrijheid, omroeprecht en de nieuwe media.
%2374451: BREY, ILARIA DAGNINI - The Venus Fixers: The Remarkable Story of the Allied Soldiers Who Saved Italy's Art During World War II.
%236391: BREYER, STEPHEN G. - Active liberty : interpreting our democratic Constitution.
%23159973: BREYER, STEPHEN G. - Regulation and its reform .
%2380368: BREYTENBACH, BREYTEN. - Uit de eerste hand. Schilderijen, tekeningen en essays.
%23255864: BRICK, HOWARD. - Transcending capitalism : visions of a new society in modern American thought.
%2365207: BRIDGE, J.W. ... [ET AL.] (EDS.) - Fundamental rights : a volume of essays to commemorate the 50th anniversary of the founding of the Law School in Exeter, 1923-1973.
%23214004: BRIDGES, WILLIAM P. - Jobshift : de vaste baan gaat eraan.
%23213804: BRIEFS, ULRICH & CLAUDIO U. CIBORRA. - Systems design for, with, and by the users : proceedings of the IFIP WG 9.1 Working Conference on Systems Design for, with, and by the Users , Riva del Sole , Italy , 20-24 September 1982.
%2343424: O'BRIEN, DENNIS - All the essential half-truths about higher education.
%23149030: O'BRIEN, D. M. & OHKOSHI, Y. - To Dream of Dreams. Religious freedom and constitutional politics in postwar Japan.
%2332533: O'BRIEN, SHIRLEY - Why They Did It: Stories of Eight Convicted Child Molesters.
%23235561: O'BRIEN, EUGENE. - Seamus Heaney : searches for answers.
%2368710: O'BRIEN, DENISE & SHARON W. TIFFANY (EDS.) - Rethinking women's roles. Perspectives from the Pacific.
%2335663: O´BRIEN, D.P. & PRESLEY, J.R. (ED.). - Pioneers of modern economics in Britain.
%23256474: O'BRIEN, LUCY. - Self-knowing agents.
%23132449: BRIENEN, M.E.I. & HOEGEN, E.H. - Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems. The Implementation of Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the Position of the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure (diss.)
%23121547: BRIER, BOB. - Egyptian mummies: Unraveling the secrets of an ancien art.
%2372194: BRIERLY, JAMES LESLIE - The basis of obligation in international law and other papers.
%2372196: BRIERLY, JAMES LESLIE - The outlook for international law.
%2346556: BRIËT, L.A.E. (E.A.). - Het ontslagrecht in de praktijk.
%23201066: BRIGG, MORGAN. - Mediating across difference : oceanic and Asian approaches to conflict resolution.
%23200970: BRIGG, MORGAN. - Mediating across difference : oceanic and Asian approaches to conflict resolution.
%237481: BRIGGS, JOHN. - Looking glass universe : the emerging science of wholeness.
%23233743: BRIGGS, GEOFFREY., CAMBRIDGE PHOTOGRAPHIC GUIDE TO THE PLANETS., TAYLOR, F. W. - The Cambridge photographic guide to the planets.
%23256554: BRIGGS, ADRIAN. - The conflict of laws. 2nd [rev.] edition.
%23220748: BRIGHT, MICHAEL. - Beasts of the field : the revealing natural history of animals in the Bible.
%23206357: BRIGHTMAN, CAROL. - Total insecurity : the myth of American omnipotence.
%23144524: BRILLIANT, RICHARD - Facing the New World : Jewish Portraits in Colonial and Federal America.
%231381: BRILMAYER, LEA & D.W.M. WATERS. - The role of substantive and choice of law policies in the formation and application of choice of law rules / The institution of the trust in civil and common law. (Recueil des Cours = Collected courses of The Hague Academy of International Law. Volume 252 (1995)).
%23253690: BRILMAYER, LEA. - American hegemony : political morality in a one-superpower world.
%23191593: BRIM, ORVILLE GILBERT. - Constancy and change in human development.
%23159983: BRIMMER, ESTHER (ED.). - The European Union constitutional treaty : a guide for Americans.
%23135358: BRIN, GERSHON - Studies in Biblical Law : from the Hebrew Bible to the Dead Sea Scrolls.
%23255214: BRINK, DAVID O. - Perfectionism and the common good : themes in the philosophy of T.H. Green.
%2396610: BRINK, H. VAN DEN (RED.) - Bestuur en territoir. Opstellen aangeboden aan drs. A. Bours.
%23209004: BRINK, GABRIEL VAN DEN - Van waarheid naar veiligheid : twee lessen voor een door angst bevangen burgerij.
%231795: BRINK, G. VAN DEN. - Schets van een beschavingsoffensief : over normen, normaliteit en normalisatie in Nederland.
%2342360: BRINK, J.R.M. VAN DEN. - Zoeken naar een 'heilstaat' : opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat.
%2325580: BRINK, MARJOLEIN VAN DEN. - Moeders in de mainstream: een genderanalyse van het werk van het VN-Kinderrechtencomité.
%23253498: BRINK, BERT VAN DER. - The tragedy of liberalism : an alternative defense of a political tradition.
%23249060: BRINK, GABRIËL VAN DEN (ED.) - Voorbij fatsoen en onbehagen : het debat over waarden en normen.
%23252495: BRINK, GABRIËL VAN DEN (ED.) - Beroepszeer : waarom Nederland niet goed werkt.
%23155546: BRINK, HENRIETTE MAASSEN VAN DEN - Female labor supply , child care and marital conflict : an empirical analysis.
%2340864: BRINK, JACOBINE ELISABETH VAN DEN. - De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland : juridische knelpunten en uitdagingen.
%2342854: BRINK, MARIEKE CAROLINE LISETTE VAN DEN. - Behind the scenes of science : gender practices in the recruitment and selection of professors in the Netherlands.
%2370226: BRINK, RINKE VAN DEN. - De internationale van de haat : extreem-rechts in West-Europa.
%2319256: BRINK, R.E.M. VAN DEN. - Economische structuur en ontwikkeling van de informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het bijzonder die met betrekking tot de uitgeverij. Diss.
%23204062: BRINK, GERRIT JAN VAN DEN. - Kwaliteit van informatie en informatiesystemen binnen het bankwezen.
%23196318: BRINK, BERT VAN DER. - The tragedy of liberalism : an alternative defense of a political tradition.
%23218342: BRINKEL, THEO. - Nation building and pluralism : experiences and perspectives in state and society in South Africa.
%2337045: BRINKEL, THEO. - Nation building and pluralism : experiences and perspectives in state and society in South Africa.
%23216709: BRINKEL, T.B.F.M. - Het kabinet-Mackay : opstellen over de eerste christelijke coalitie (1888-1891).
%2339170: BRINKHOF, J.J. - Europees octrooirecht. Internationale normen, nationale regeltoepassing. Rede.
%239294: BRINKHORST, L.J. (E.A.) - Grondlijnen van Europees recht. 9e dr.
%2330545: BRINKHORST, L.J. (E.A.) - Grondlijnen van Europees recht.
%23195140: BRINKHORST, L.J. (E.A.) - Judicial remedies in the European Communities : a case book.
%23157537: BRINKHORST, L.J. (E.A.) - Grondlijnen van Europees recht. 10e druk.
%23253615: BRINKLEY, ALAN. - Liberalism and its discontents.
%23258172: BRINKMAN, A.A.A.M. - Chemie in de Kunst.
%23140845: BRINKMAN, O.P., M.A.H. VAN DALEN-VAN BEKKUM & W.H. BEL - Wet Beperking Export Uitkeringen. (PS-SPecial 1999/3)
%2377737: BRINKMANN, BODO ... [ET AL.], WITZ, KONRAD. - Konrad Witz.
%2381365: BRINKMANN, BODO ... [ET AL.] (EDS.) - Caspar Wolf and the aesthetic conquest of nature.
%23131050: BRINKMEYER JR., ROBERT H. - Katherine Anne Porter's artistic development : primitivism, traditionalism, and totalitarianism.
%23259167: BRINKS, JAN H. - Tijdelijk afgeweken van de bestemming : een evaluatie van de toepassing van artikel 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening in de drie noordelijke provincies.
%23204538: BRINNER, WILLIAM M. & MOSES RISCHIN. - Like all the nations ? : the life and legacy of Judah L. Magnes.
%2341452: BRINT, MICHAEL & WILLIAM WEAVER (EDS.) - Pragmatism in law and society.
%23241979: BRINZING, ARMIN. - Studien zur instrumentalen Ensemblemusik im deutschsprachigen Raum des 16 . Jahrhunderts.
%2354011: BRISBANE, ALBERT. - Social Destiny of Man or Association and reorganization of industry.
%2338150: BRISCOE, JAMES R. (ED.) - New historical anthology of music by women.
%2390999: BRITNELL, JENNIFER. - Jean Bouchet.
%23249639: BRITTNACHER, HANS RICHARD (ED.) - Horizonte verschmelzen : zur Hermeneutik der Vermittlung : Hartmut Eggert zum 70 . Geburtstag.
%23252538: BROAD, C.D. - Broad's critical essays in moral philosophy.
%23202759: BROBERG, MORTEN P. - The European Commission's jurisdiction to scrutinize mergers. 2nd edition.
%23190010: BROCH-DUE, VIGDIS (ED.) - Carved flesh/cast selves : gendered symbols and social practices.
%2373908: BROCHER, J.E.W. & H.-G. WILLERT. - Differentialdiagnose der Wirbelsäulenerkrankungen.
%2369033: BROCK, WILLIAM A. - Nonlinear Dynamics, Chaos, and Instability: Statistical Theory and Economic Evidence.
%23140968: BROCK, PETER. - Folk Cultures and Little Peoples: Aspects of National Awakening in East Central Europe.
%23124917: BROCKELMANN, BRIGITTE. - Das Corpus Christianum bei Zwingli.
%2384826: BROCKHUS, FLEUR. - De urenfabriek.
%2351276: BROCKINGTON, LOLITA GUTIÉRREZ. - The leverage of labor : managing the Cortés Haciendas in Tehuantepec, 1588-1688.
%23193399: BROCKWAY, GEORGE P. - The end of economic man : principles of any future economics.
%233392: BRODSKY, CLAUDIA J. - The imposition of form : studies in narrative representation and knowledge.
%2331639: BRODSKY LACOUR, CLAUDIA. - Lines of thought : discourse, architectonics, and the origin of modern philosophy.
%23261710: BRODSKY, STANLEY L. - Testifying in court : guidelines and maxims for the expert witness.
%23187454: BRODY, BARUCH A. - Life and death decision making.
%23211579: BRODY, J. KENNETH. - The avoidable war. Volume 2: Pierre Laval and the Politics of Reality, 1935-1936.
%2345340: BRODY, LESLIE - Gender, Emotion, and the Family.
%23259685: BRODY, MICHAEL. - Lexico-logical form : a radically minimalist theory.
%23253326: BRODY, BARUCH A. - Beginning philosophy.
%23169530: BRODY, MIRIAM. - Victoria Woodhull : free spirit for women's rights.
%2362250: BROE, MARY LYNN (ED.) - Silence and power: a reevaluation of Djuna Barnes.
%23213692: BROECK, WALTER VAN DEN. - De troonopvolger .
%23236476: BROECK, WALTER VAN DEN. - Lang weekend : een feuilleton.
%23126176: BROECKE, M & P. VAN DEN KROGT & P. MEURER (ED.) - Abraham Ortelius and the first atlas : essays commemorating the quadracitennial of his death : 1598-1998.
%2327770: BROEDER, A.L. DEN. - Bestuurbaarheid van de sociale zekerheid. De doelmatigheid van de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid in theorie en praktijk.
%23257006: BROEDERS, JUSTIN ... [ET AL.], BRUIJN, HANS DE ... [ET AL.] - Vergunningen op internet: meer dan gokken op een handhaafbaar stelsel.
%2365504: BROEK, J.H.G. VAN DEN. - Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning : een praktische handleiding voor iedereen die met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te maken heeft. Editie 2010/2011.
%2365510: BROEK, J.H.G. VAN DEN. - Wegwijzer omgevingsrecht : een praktische handleiding voor iedereen die met milieu, natuur, water en ruimtelijke ordening de te maken krijgt. Editie 2011.
%23139081: BROEK, ANDRIES VAN DEN - Politics and Generations. Cohort Replacement and Generation Formation in Political Culture in the Netherlands.
%23183428: BROEK, ILJA VAN DEN. - Heimwee naar de politiek : de herinnering aan het kabinet-Den Uyl.
%2347509: BROEK, J. H. G. VAN DEN., D. VAN DER MEIJDEN &] R.E. HALLO - Openbaarheid van milieurelevante bedrijfsgegevens: Preadvies ten behoeve van de eenenveertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht ... Vereniging voor Milieurecht) (Dutch Edition).
%23181489: BROEK, MARTIN., SLIJPER, FRANK. - Explosieve materie: Nederlandse wapenhandel blootgelegd.
%23185967: BROEKERS-KNOL, ANKIE & BART VAN KLINK. - Pleitwijzer : succesvol pleiten in de praktijk.
%23230169: BROEKHOVEN, REMKO VAN. - Staat van tederheid : tussen beest en supermens.
%23249052: BROEKHUIJSE, HUUB J.M. - Het einde van de sociaaldemocratie : Ralf Dahrendorfs thesen over liberalisme en socialisme.
%23189053: BROEKHUIS, TON - Een hele verbetering : tien jaar Stadsvernieuwingsfonds in Groningen 1985-1994.
%23248753: BROEKHUYSE, J.TH. - Monografie van de Mossi : Noordelijk Plateau-Sanmatenga, Burkina Fasso.
%23125666: BROEKMAN, JAN M. - Strukturalisme. Moskou-Praag-Parijs.
%236661: BROEKMAN, JAN M. - Mens en Mensbeeld van ons recht : over recht en antropologie. Deel 1: Antropologie.
%235736: BROEKSTEEG, J.L.W. ... [ET AL.] (EDS.) - Ministeriële verantwoordelijkheid opnieuw gewogen.
%23255336: BROEKSTEEG, J.L.W. ... [ET AL.] (EDS.) - Een versterking van de minister-president?
%23229220: BROERS, HERMAN. - Onrust in de wijngaard : de wording van Windesheim.
%2389197: BROERS, E.J.M.F.C. & B.C.M. JACOBS (EDS.) - Interactie tussen wetgever en rechter vóór de Trias Politica : handelingen van het congres gehouden te Tilburg op 12 en 13 december 2002.
%23147107: BROERSMA, LOURENS. - The Relation between Unemployment and Interest rates. Empirical evidence and theoretical justification.
%23196083: BROERSMA, KOERT. - 'Buigen onder de storm' : levensschets van Philip Mechanicus 1889-1944.
%23229361: BROEYER, F.G.M & D.TH. KUIPER. - Is 't waar of niet ? : ophefmakende publicaties uit de ' lange ' negentiende eeuw.
%23178063: BROICH, ULRICH & SUSAN BASSNETT (EDS.) - Britain at the turn of the twenty-first century.
%23101670: BROK, HAR. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied.
%23179184: BROKKEN, JAN C. - Zaza en de president : roman.
%23188970: BROLLO, BORIS (ED.). - Biagio Pancino.
%23224000: BROMBERG, ANNE R. AND KARL KILINSKI II. - Gods Men and Heroes. Ancient Art at the Dallas Museum of Art.
%2382970: BROMHEAD, PETER A. - Britain's developing constitution.
%23255798: BROMLEY, SIMON (ED.) - Governing the European Union.
%23140717: BROMMET, EDO - Van Rechterlijke Macht naar Rechterlijke Organisatie : Kroniek van Achttien Jaar Verandering.
%2377686: BRONFEN, ELISABETH. - Meret Oppenheim.
%23200687: BRONGERS, J.A. & P.J. WOLTERING. - De prehistorie van Nederland : economisch, technologisch.
%23186308: BRONGERS, J.A. - Oorbare zaken.
%23132678: BRONKHORST, C. - De Derde Rechtsingang nader bekeken. Enkele aspekten van de voorziening in cassatie in strafzaken. Rede.
%23220972: BRONKHORST, H.J. - Deugdelijkheid van EG-regelgeving : in het bijzonder op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
%23101674: BRONKHORST, JOHANNES. - Why is there philosophy in India?
%23105495: BRONKHORST, S. VAN. - Omstandig verslag van den moord, gepleegd aan mejufvrouw Gijsberta Wilhelmina van der Wiel; met de verhooren en teregtstelling van Christiaan Gotfried Donner, aangevuld met hiertoe behoorende authentique
%23164530: BRONKHORST, H.J. - Deugdelijkheid van EG-regelgeving : in het bijzonder op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
%23239873: BRONNER, STEPHEN ERIC. - Reclaiming the enlightment toward a politics of radical engagement.
%23261867: BROODTHAERS, MARCEL. - Marcel Broodthaers : projecties.
%2346164: BROOK, ANDREW. - Knowledge and Mind: A Philosophical Introduction.
%23181362: BROOK, CHRIS (ED.) - K Foundation burn a million quid.
%2362170: BROOK, RICHARD J. - Berkeley's Philosophy of Science.
%23204540: BROOKE, GEORGE M. - John M. Brooke, naval scientist and educator.
%23240930: BROOKMAN, PHILIP & MARTA BRAUN., MUYBRIDGE, EADWEARD. - Helios : Eadweard Muybridge in a time of change.
%235693: BROOKMEYER, RON. - AIDS epidemiology : a quantitative approach.
%2318487: BROOKS, TURNER. - Turner Brooks : work.
%2399344: BROOKS, N. - Abraham Lincoln and the downfall of American slavery.
%23246412: BROOKS, CHRIS. & PETER FAULKNER (EDS.) - The white man's burdens : an anthology of British poetry of the Empire.
%2398454: BROOKS, CLEANTH. - Historical evidence and the reading of seventeenth-century poetry.
%2362237: BROOKS, DREX. - Sweet medicine : sites of Indian massacres, battlefields, and treaties.
%23263338: BROOKS, RODNEY A. - Cambrian Intelligence: The Early History of the New AI.
%23156269: BROOKS, PETER. - Troubling confessions : speaking guilt in law & literature.
%2379768: BROOS, BEN & MARIJN SCHAPELHOUMAN. - Nederlandse tekenaars, geboren tussen 1600 en 1660.
%23256587: BROOS, BEN & ARTHUR K. WHEELOCK. - Johannes Vermeer.
%2375323: BROOS, C.H.A. (ED.). - H.P. Berlage 1856-1934. Een bouwmeester en zijn tijd.
%23249629: BRORS, CLAUDIA. - Anspruch und Abbruch : Untersuchungen zu Heinrich von Kleists Ästhetik des Rätselhaften.
%23190566: BROTTON, JERRY. - The Renaissance bazaar : from the silk road to Michelangelo.
%23232387: BROUWER, C.G. - al-Mukha : profile of a Yemeni seaport as sketched by servants of the Dutch East India Company (VOC) 1614-1640.
%2327762: BROUWER, L.E.J. & C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA. - Droeve snaar, vriend van mij : brieven.
%2383053: BROUWER, J.G. ... [ET AL.] - Wat maakt een goed jurist? : over de academische vorming en het recht.
%2343531: BROUWER, J.G. - Verdragsrecht in Nederland : een studie naar de verhouding tussen internationaal en nationaal recht in een historisch perspectief.
%23129990: BROUWER, A.S.I. - Met recht behoorlijk ingesloten.
%23163689: BROUWER, JAN WILLEM & PETER VAN DER HEIDEN (RED.) - Het kabinet-Drees IV en het kabinet-Beel II, 1956-1959 : het einde van de rooms-rode coalitie.
%23101676: BROUWER, H.A. AND C.G. EGELER. - The Glaucophane Facies Metamorphism in the Schistes Lustrès Nappe of Corsica.
%23101678: BROUWER, JOHAN. - Foraminiferal Assemblages from the Lias of North-Western Europe.
%2382421: BROUWER, JAN WILLEM - Van buitengaats naar Binnenhof : P.J.S. de Jong, een biografie.
%2332702: BROUWER, MARIANNE (ED. - Heart of Darkness.
%23206101: BROUWER, JOHAN WILLEM LODEWIJK ... [ET AL.] - Joseph Luns : ter herinnering 1911-2002.
%23212284: BROUWER, ERIK. - Into innovation : determinants and indicators.
%23203369: BROUWER, HUGO & JITZE MIEDEMA. - Zachte techniek : een onderzoek naar nieuwe vormen van samenleving en economie.
%23205377: BROUWER, J.G. ... [ET AL.] - Parlement en buitenlands beleid.
%23247429: BROUWER, ERIK. - Spartacus : de familiegeschiedenis van twee joodse olympiërs.
%2381731: BROUWERS, RUUD (RED.). - Architectuur in Nederland : jaarboek 1994/1995 = Architecture in the Netherlands; yearbook 1994/1995
%2381733: BROUWERS, RUUD (RED.). - Architectuur in Nederland : jaarboek 1995/1996 = Architecture in the Netherlands; yearbook 1995/1996.
%2370246: BROUWERS, R.C.M. - Belastingen en rechtshulp.
%23132959: BROUWERS, RUUD (RED.). - Architectuur in Nederland : jaarboek 1988/1989 = Architecture in the Netherlands; yearbook 1988/1989.
%2352493: BROWER, MICHAEL - Cool Energy: Renewable Solutions to Environmental Problems.
%2395136: BROWN, ANN ECKERT. - American wall stenciling, 1790-1840.
%2386354: BROWN, ELIZABETH A. - Kiki Smith: Photographs.
%23232211: BROWN, L. CARL. - International politics and the Middle East : old rules, dangerous game.
%23205348: BROWN, GUY STORY. - Calhoun's philosophy of politics : a study of A disquisition on government.
%23185263: BROWN, HILDA MELDRUM. - Heinrich Von Kleist : the ambiguity of art and the necessity of form.
%2381384: BROWN, HORATIO F. - The Venetian Printing Press, 1469-1800 : a historical study based upon documents for the most part hitherto unpublished.
%23221739: BROWN, JAMES DEAN - Perspectives on teaching connected speech to second language speakers.
%23155222: BROWN, BEVERLEY., BURMAN, MICHÈLE., JAMIESON, LYNN. - Sex crimes on trial: the use of sexual evidence in Scottish courts.
%2392733: BROWN, M., SATO, K. & ZAREMBKA, P. (ED.). - Essays in modern capital theory.
%23177203: BROWN, NEAL. - Tracey Emin.
%23125565: BROWN, ALEXANDER. - Personal responsibility : why its matters.
%2348766: BROWN, PETER. - The Hypnotic Brain: Hypnotherapy and Social Communication.
%2374705: BROWN, JULIE K. - Health and Medicine on Display: International Expositions in the United States, 1876-1904.
%23116296: BROWN, LIONEL NEVILLE &JACOBS, FRANCIS GEOFFREY. - The Court of Justice of the European Communities.
%23145032: BROWN, MICHAEL K. - Race, money, and the American welfare state.
%23118384: BROWN, L.D., OLKIN, I., SACKS, J., & WYNN,, H.P.(EDS.) - Jack Carl Kiefer: Collected Papers III. Design of Experiments.
%23121558: BROWN, PAULA. - Beyond a mountain valley. The Simbu of Papua New Guinea.
%23173712: BROWN, MARSHALL. - Turning points : essays in the history of cultural expressions.
%2392995: BROWN, HENRY J. & ARTHUR L MARRIOT. - ADR principles and practice.
%23263336: BROWN, MARC H. - Algorithm Animation.
%23224227: BROWN, SHERROD. - Myths of free trade : why American trade policy has failed.
%2323442: BROWN, CYNTHIA JANE - Poets, Patrons, and Printers: Crisis of Authority in Late Medieval France
%23171500: BROWN, L. NEVILLE & J.F. GARNER. - French administrative law.
%23259617: BROWN, RICHARD H. - Society as text : essays on rhetoric, reason, and reality.
%23253613: BROWN, MICHAEL E., SEAN M. LYNN-JONES & STEVEN E. MILLER (EDS.) - The perils of anarchy : contemporary realism and international security.
%23259601: BROWN, RICHARD H. - A poetic for sociology : toward a logic of discovery for the human sciences.
%23253730: BROWN, E.D. - The legal regime of hydrospace.
%23253465: BROWN, MICHAEL E. (ED.) - Theories of war and peace : an international security reader.
%23180078: BROWN, RON M. - The art of suicide.
%23249463: BROWN, MICHAEL G. - The Israeli-American connection : its roots in the yishuv , 1914-1945.
%23212991: BROWN, RICHMOND F. - Juan Fermín de Aycinena : Central American colonial entrepreneur, 1729-1796.
%2388999: BROWN, PETER. - Lichaam en maatschappij : man, vrouw en seksuele onthouding in het vroege christendom, 50 n.C.-450 n.C.
%23244117: BROWN, DAVID - Tchaikovsky.
%2365305: BROWN, MICHAEL F. - Tsewa's gift: magic and meaning in an Amazonian society.
%23141591: BROWN, SARA HART - Standing Against Dragons : three Southern Lawyers in an Era of Fear.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

5/30