Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23223178: ZHAOMING QIAN. - Orientalism and modernism : the legacy of China in Pound and Williams.
%23238527: QIN, YUCHENG. - The diplomacy of nationalism : the Six Companies and China's policy toward exclusion.
%23272593: QINGZHAO, HUA. - From Yalta to Panmunjom: Truman's Diplomacy and the Four Powers, 1945-1953 (Cornell East Asia Series).
%23247307: QUACK, H.P.G. - Beelden en Groepen : Studiën.
%23247305: QUACK, H.P.G. - Uit den Kring der Gemeenschap.
%23247304: QUACK, H.P.G. - Studiën en schetsen.
%23150132: QUAEDVLIEG, H.M.J. - Ondernemende autoriteiten?
%23247977: QUAEDVLIEG, A.A. - Auteursrecht op techniek : de auteursrechtelijke bescherming van het technisch aspect van industriële vormgeving en computerprogrammatuur.
%23272537: QUAH, SY REN. - Gao Xingjian and Transcultural Chinese Theater.
%23109399: QUAK-STOILOVA, J.G. - Bild und Translat. Über einige Möglichkeiten der Übersetzung von Bildlichkeit anhand verschiedener bulgarischer Übersetzungen einiger Werke von Marx und Engels.
%23120433: QUAK, AREND. - Studien zu den altmittel- und altniederfränkischen Psalmen und Glossen.
%23121014: QUAK, AREND. - Wortkonkordanz zu den altmittel- und altniederfränkischen Psalmen und Glossen. Nach den Handschriften und Erstdrucken zusammengestellt.
%23147730: QUANDT, WILLIAM B. (ED.) - The Middle East : ten years after Camp David.
%2371837: QUANTE, MICHAEL - Hegel's Concept of Action.
%23149855: QUANTER, RUDOLF. - Das Weib in den Religionen der Völker unter Berücksichtigung der einzelnen Kulte und Sitten.
%2388164: QUARLES VAN UFFORD, WILLEM CAREL. - Beschouwingen over het juridisch karakter van endossement.
%2334231: QUARLES VAN UFFORD, C.G.C. - De plaats der arbeiderskassen in de ziekteverzekering.
%23184216: QUASHIGAH, EDWARD KOFI & OBIORA CHINEDU OKAFOR (EDS.) - Legitimate governance in Africa : international and domestic legal perspectives.
%23100763: QUATREMÈRE, ÉTIENNE (ED.), RASCHID-ELDIN. - Histoire des Mongols de la Perse, c.1200-1265, par RASCHID-ELDIN [Rashidu'd-din (c.645-718/1247-1318), Jami`u't-Tawarikh, extrait].
%23259486: QUAY, P.P. DE. - De genoegzaamheid van het natuurlijk gezond verstand : prijsverhandelingen over godsdienst, zedenkunde en burgerlijke maatschappij in Nederland aan het einde der 18e eeuw.
%23193295: QUAY, J.E. DE E.A. - Het nieuwe Brabant.
%2363377: QUAYE, CHRISTOPHER O. - Liberation Struggles in International Law.
%2392067: QUBAIN, FAHIM I. - The reconstruction of Iraq: 1950-1957.
%23246327: QUEISSER, HANS - The Conquest of the Microchip.
%2340227: QUENSEL, STEPHAN. - Drogenelend : Cannabis, Heroin, Methadon : für eine neue Drogenpolitik.
%23100765: QUENTIN-BAUCHART, E. - La bibliothèque de Fontainebleau, 1515-1589.
%23102381: QUERIDO, A., L.A. VAN ES AND E. MANDEMA (EDS). - The Discipline of medicine : emerging concepts and their impact upon medical research and medical education : proceedings of the symposium, May 25 and 26, 1993
%2317064: QUERIDO, A. - Een bijzonder geval van baldadige brandalarmeeringen. De geschiedenis van V(als) A(larm) M(aken).
%23177291: QUERIDO, ISRAEL. - Muziek, tooneel en literatuur.
%2336297: QUERIDO, A. - -- ROMME, M.A.J. & GORTER-WILLEMSE, W.J.Z. (ed.). Werk in uitvoering. Een keur uit de geschriften van A. Querido.
%23196407: QUERIDO, ISRAEL. - Saul en David : treurspel in vier bedrijven (vijf tafereelen).
%2378962: QUESNAY, FRANÇOIS. - Oeuvres économiques et philosophiques accompagnées des éloges et d´autres travaux biographiques sur Quesnay par différents auteurs.
%23150185: QUESTER, GEORGE (ED.). - The Nuclear Challenge in Russia and the New States of Eurasia.
%23189309: QUETELET, ADOLPHE. - Du système social et des lois qui le régissent.
%23210602: QUIBRIA, M. G. (ED.) - Critical Issues in Asian Development: Theories, Experiences and Policies.
%23224358: QUIGLEY, JOHN. - The statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict.
%23229107: QUIGLEY, DECLAN (ED.) - The character of kingship.
%23134082: QUILLIGAN, MAUREEN. - The Allegory of Female Authority. Christine de Pizan's Cité des Dames.
%2371531: QUILLIGAN, MAUREEN. - The Allegory of Female Authority. Christine de Pizan's Cité des Dames.
%23204518: QUILTER, JEFFREY. - Life and death at Paloma : society and mortuary practices in a preceramic Peruvian village.
%233896: QUIMBY, SEAN - Margaret Bourke-White: Moments in History.
%23126972: QUINCY, JOSIAH. - History of Harvard University.
%2396337: QUINE, WILLARD VAN ORMAN. - Grundzüge der Logik.
%2396489: QUINET, EDGAR. - The Story of a child.
%23155572: QUINN, KAREN E. & THEODORE E. STEBBINS. - Weston's Westons: California and the West.
%23164815: QUINN, DAVID B. - Explorers and colonies : America, 1500-1625.
%23177247: QUINN, FRANK (ED.) - Prospects in topology : proceedings of a conference in honor of William Browder.
%23195700: QUINN, JOSEPH R. (ED.) - China medicine as we saw it.
%23108558: QUINONES, RICARDO J. - Foundation sacrifice in Dante's Commedia.
%237059: QUINT, A.W. - Internationaal rivierenrecht : betreffende gebruik tot andere doeleinden dan de scheepvaart.
%2384468: QUINTIN, ANTHONY. - Utilitarian ethics.
%23237072: QUINTON, ANTHONY. - Of men and manners.
%2384587: QUINTUS BOSZ, A.J.A. - Geld, credietbehoefte en negotiaties in Suriname voor 1865. Rede.
%23268879: QUIREY, BELINDA. - May I have the pleasure? : the story of popular dancing.
%2360355: QUIROGA, CECILIA MEDINA (ED.) - Training course on international human rights law for judges and lawyers of South America : selected lectures.
%23264626: QUISPEL, GILLES & J VAN OORT (EDS.) - De Keulse Mani-Codex.
%23239044: QURESHI, ASIF H. - The World Trade Organization: Implementing International Trade Norms (Melland Schill Monographs in International Law).
%23219309: QURESHI, NIHAL AHMED. - A history of Radio Pakistan.
%23250519: QURESHI, ASIF H. - International economic law.
%23230012: QWEN, NICOLAS (ED.) - Human rights, human wrongs : the Oxford Amnesty lectures, 2001.
%23161143: RA'ANAN, URI. - The U.S.S.R . arms the third world: case studies in Soviet foreign policy.
%23247325: RAA, CHRISTIAAN M.G. TEN. - Consilium nr. 225 van Nicolaas Everaerts.
%23251392: RAABE, A.H. - J.J.L. van der Brugghen herdacht : bij gelegenheid van de inwijding der herbouwde school op den Klokkenberg te Nijmegen.
%23114830: SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJKE RAAD. - Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek : advies van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad.
%23108033: RAAD, C. VAN. - Studenteneditie Cursus Belastingrecht : Internationaal belastingrecht 2001-2002.
%23190934: RAAIJ, W.F. VAN. - De direct mail demonstratie-campagne : een systematische analyse van direkt marketing als strategie met theoretische achtergronden en praktijkvoorbeelden.
%23178154: RAAIJMAKERS, J.H.P.M. - Aansprakelijkheid in belastingzaken.
%23160315: RAAIJMAKERS, G.T.M.J. ... [ET AL.] - Achter de schermen van beursaandeelhouders.
%2399016: RAAIJMAKERS, M.J.G.C. - (e.a). Handelsrecht tussen 'Koophandel' en Nieuw BW : p[stellen van de Vakgroep Privaatrecht van de Katholieke Universiteit Brabant bij het 150-jarig bestaan van het WvK.
%23247249: RAAIJMAKERS, M.J.G.C. ... [ET AL.] - De toekomst van fusiegedragsregels.
%2369408: RAAIJMAKERS, M.J.G.C. ... [ET AL.] - De toekomst van fusiegedragsregels.
%233535: RAAIJMAKERS, M.J.G.C. - Met Recht : verzamelde opstellen over privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht aangeboden aan Theo Raaijmakers ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Tilburg.
%23160736: RAAIJMAKERS, G.T.M.J. ... [ET AL.] - Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht' van 5 juni 2007: achter de schermen van beursaandeelhouders : naar aanleiding van de voordrachten van G.T.M.J. Raaijmakers en R. Abma.
%23173567: RAAIJMAKERS, M.J.G.C. ... [ET AL.] - Trust en onderneming : [opstellen aangeboden aan prof. mr. C.AE. Uniken Venema].
%2390226: RAAIJMAKERS, M.J.G.C. ... [ET AL.] - Ondernemingsrecht in internationaal perspectief : opstellen van bedrijfsjuristen bij gelegenheid van het 65-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen.
%2384911: RAAIJMAKERS, M.J.G.C. - Rechtspersonen tussen contract en instituut.
%2313022: RAALTE, E. VAN. - Het recht van vereeniging en vergadering in Nederland.
%23140545: RAALTE, E. VAN. - De Geschiedenis van de opening der Staten-Generaal van 1814 tot 1952.
%23176810: RAALTE, E. VAN. - Troonredes, openingsredes, inhuldigingsredes, 1814-1963.
%236756: RAALTE, E. VAN. - De ontwikkeling van het Minister-Presidentschap in Nederland, België, Frankrijk, Engeland en enige andere landen : een studie van vergelijkend staatsrecht.
%23255119: RAALTE, FRITS VAN. - Over de waarde van het getuigenis van kinderen : slechte kinderen en slechte ouders.
%23247118: RAALTE, E. VAN. - Dr. D. Bos : leven en werken van een Nederlands staatsman.
%23222114: RAALTE, E. VAN. - Het Nederlandse parlement.
%23255943: RAAMSDONK, FEMKE VAN. - Confluence and normalisation for higher-order rewriting.
%2378708: RAAPE, LEO. - Der Verfall des griechisches Pfandes, besonders des griechisch-ägyptischen : eine Studie.
%23107047: RAAPE, LEO. - Internationales Privatrecht.
%23258294: RAAY, W.J.M. VAN & M. WOLTERS. - Ambtelijke reorganisatie : nieuw onderzoek naar nieuwe organisatievormen in grote gemeenten.
%23141020: RABA, JOEL - Between Remembrance & Denial: The Fate of the Jews in the Wars of the Polish Commonwealth during the Mid-Seventeenth Century as Shown in Contemporary Writings and Historical Research.
%23198786: RABBAN, DAVID M. - Free Speech in its Forgotten Years.
%23143582: RABBAN, DAVID M. - Free Speech in its Forgotten Years.
%23209007: RABBANI, MOUIN & GIDEON SOESMAN. - Neef aan de overkant : brieven over een 'familieruzie' in het Heilige Land.
%23131200: RABELAIS, FRANCIS - Rabelais Gargantua and Pantagruel, translated into English by Sir Thomas Urquhart and Peter le Motteux, annis 1653-1694. With an Introduction by Charles Whibley.
%23183832: RABINOWITCH, ROYDEN. - Royden Rabinowitch : sculpture 1962-1992.
%23234592: RABINOWITZ, PAULA. - Black & white & noir : America's pulp modernism.
%23172209: RABKIN, ERIC S., SCHOLES, ROBERT E., SLUSSER, GEORGE EDGAR. - Coordinates : placing science fiction and fantasy.
%23249717: RABKIN, YAKOV M. - In naam van de Thora : de geschiedenis van de antizionistische joden.
%23116900: RABL, CARL R.H. - Das Problem der Willensfreiheit unter medizinischer und naturwissenschaftlicher Gesichtspunten.
%23119778: RABO, ANNIKA. - Change on the Euphrates : villagers, townsmen and employees in Northeast Syria.
%23256204: RABSON, STEVE. - The Okinawan diaspora in Japan : crossing the borders within.
%23102383: RACEK, A.A. AND W. DALL. - Littoral Penaeinae (Crustacea Decapoda) from Northern Australia, New Guinea and Adjacent Waters.

Next 100 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

4/4