Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2354185: POWER, D´ARCY. - Selected writings, 1877-1930.
%23209010: POWER, VINCENT. - EC shipping law.
%23238643: POWERS, THOMAS. - Intelligence wars : American secret history from Hitler to al-Qaeda.
%23219889: POWERS, TOM, S.J. - The call of God women doing theology in Peru.
%2365300: POYER, LIN. - The Ngatik massacre : history and identity on a Micronesian atoll.
%23207318: POYER, LIN. - The Ngatik massacre : history and identity on a Micronesian atoll.
%23197320: POYNTER, F.N.L. - Chemistry in the service of medicine.
%23263549: POZEN, ROBERT C. - The Mutual Fund Business.
%23136188: POZZI, DORA C. & JOHN M. WICKERSHAM (EDS.) - Myth and the Polis.
%23244631: POZZO, RICCARDO (ED.) - The impact of Aristotelianism on modern philosophy.
%2358422: PRAAG, L. VAN. - Op de grenzen van publiek- en privaatrecht. Vermeerderde uitgave.
%23246876: PRAAG, L. VAN. - Juridiction et droit international public : la juridiction nationale d'après le droit international public coutumier en temps de paix.
%23197118: PRAAG, H. VAN. - Parapsychologie en transformatie : het masker der goden, de dans der zeven sluiers, de alchemistische bruiloft, de sprong over de eigen schaduw, de poort van het paradijs.
%23233232: PRAAG, A. VAN. - Droit matrimonial Assyro-Babulonien.
%2312530: PRAAG, M.M. VAN. - Die Rechtsfunktionen.
%23237979: PRAAG, L.G. VAN. - Wat is het privaatrechtelijk karakter van contracten, betreffende objecten, ten aanzien waarvan het onzeker is of het zaken zijn in den zin van het B.W.?
%23255636: PRAAG, L. VAN. - Juridiction et droit international public : la juridiction nationale d'après le droit international public coutumier en temps de paix.
%2321416: PRAAG, B.M.S. VAN. - Individual welfare functions and consumer behavior. A theory of rational irrationality.
%23215291: PRAAGH, DAVID VAN. - The greater game : India's race with destiny and China.
%2349850: PRAAMSMA, HENDRINA; JET PEEKEL EN TONI BOUMANS. - Herinneringen aan Srebrenica : 171 soldatengesprekken.
%23255122: PRADEL, JEAN. - Droit pénal général. Édition 2000/2001 : a jour au 1er septembre 2000.
%2346520: PRADEL, JEAN & ANDRE VARINARD. - Les grands arrèts du droit criminel. Tome 1, Les sources du droit pénal, l'infraction.
%23257940: PRADEL, JEAN & CORSTENS, GEERT. - Droit Pénal Européen. 2002.
%23132522: PRADEL, JEAN & CORSTENS, GEERT. - Droit Pénal Européen. 1999.
%2320303: PRADEL, JEAN ... [ET AL.] (EDS.) - Code de Procédure pénale : code de justice militaire 1995/1996
%2341032: PRADEL, JEAN. - Le nouveau Code Pénal (Partie générale).
%2399200: PRADES, J.A. - La sociologie de la religion chez Max Weber. Essai d'analyse et de critique de la méthode.
%2319279: PRADOS, JOHN - Lost crusader : the secret wars of CIA director William Colby.
%23263225: PRAGER, JEFFREY. - Presenting the past : psychoanalysis and the sociology of misremembering
%23229748: HUBERT PRAGNELL. - Britain : a guide to architectural styles from 1066 to the present day.
%23173007: PRAK, W. - Mededeeling over een te Parijs teruggevonden tinnen schotel, die betrekking heeft op oude Nederlandsche verkenningen van de Australische kust in 1616 en 1697.
%23247067: PRAKASH DUGGAL, VED. - Optimum extent and operation of the public sector : with special reference to The Netherlands.
%23256021: PRAKKE, L. - Op het snijvlak van recht en politiek : opstellen aangeboden aan Prof.mr. L. Prakke.
%23173204: PRAKKE, L. ... [ET AL.] - Toetsing : 'Dient de wetgever de mogelijkheid te bieden , dat de rechter de formele wet toetst aan de Grondwet en ongeschreven rechtsbeginselen , en zo ja , hoe dient deze mogelijkheid dan te worden uitgewerkt ?' : Preadviezen.
%23225485: PRAKKE, L. & C.A.J.M. KORTMANN. (ED.). - Het Staatsrecht van de landen der Europese Gemeenschappen.
%2313121: PRAKKE, L. & C.A.J.M. KORTMANN. (ED.). - Het staatsrecht van de landen der Europese Gemeenschappen.
%2312754: PRAKKE, L. - Toetsingsrecht. Preadvies.
%23205391: PRAKKE, L. - Monarchie en republiek.
%2392547: PRAKKE, L. & C.A.J.M. KORTMANN. (ED.). - Het bestuursrecht van de landen der Europese Gemeenschappen.
%2313583: PRAKKE, L. - Pluralisme en staatsrecht. Rede.
%23238846: PRAKKE, L. & C.A.J.M. KORTMANN. (ED.). - Constitutional law of 15 EU member states.
%2395730: PRAKKE, H.J. - Deining in Drenthe : historisch-sociografische speurtocht door de 'Olde Lantschap', 'De Achtste der Zeven Provincien'.
%23107691: PRAKKE, L. & C.A.J.M. KORTMANN. (ED.). - Het Staatsrecht van de landen van de Europese Unie.
%23152574: PRAKKEN, TIES. - Beginselen van een goede verdediging.
%2375849: PRAKKEN, TIES. - Het laatste woord : zes opstellen over verdediging in strafzaken.
%2327913: PRAKKEN, TIES. - Rechtshulp en juridies aktivisme : een vergelijkend onderzoek naar recente ontwikkelingen in het gebruik van recht. Handelsed. diss.
%23215933: PRAKKEN, TIES. - KriTies : liber amicorum et amicorum voor prof. mr. E. Prakken.
%2323280: BREGSTEIN M.H. & A. PRAKKEN. - De onherroepelijke volmacht : praeadviezen.
%2341429: PRANGE, GORDON W. - Target Tokyo : the story of the Sorge spy ring.
%23253499: PRANGER, M.B. - Consequente theologie : een studie over het denken van Anselmus van Canterbury.
%23126965: PRANTL, KARL VON. - Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität in Ingolstadt, Landshut, München : zur Feier ihres 400jährigen Bestehens im Auftrag des akademischen Senates verfasst.
%2314705: PRASAD, PARMANAND. - Some Economic Problems of Public Enterprises in India.
%23255924: PRASETYA, IGNATIUS SRI WISHNU BRATA. - Mechanically supported design of self-stabilizing algorithms.
%2386100: PRASSE, CHRISTIAN. - Die Barabfindung ausscheidender Minderheitsgesellschafter bei der Umwandlung von Kapital- in Personengesellschaften im Spannungsfeld des Zivil- und Steuerrechts unter besonderer Berücksichtigung des § 50 c Abs. 11 EstG.
%23254051: PRAST, HERMAN. - Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving : preadvies.
%23259141: PRATER, DENNIS D. ... [ET AL.] - Evidence : the objection method.
%23188637: PRATT, JAMES B. - The religious consciousness : a psychological study.
%23111366: PRATT, MICHAEL AND GERHARD TRUMLER. - The Great Country Houses of the Czech Republic and Slovakia.
%23108976: PRATT, MICHAEL AND GERHARD TRUMLER. - The Great Country Houses of Hungary.
%23112564: PRATT, MICHAEL AND GERHARD TRUMLER. - The Great Country Houses of Poland.
%23181043: PRAUSS, GEROLD. - Knowing and doing in Heidegger's Being and Time.
%2352965: PRAZ, MARIO. - Huis van het leven.
%23192550: PRECHAL, SACHA & NOREEN BURROWS. - Gender discrimination law of the European Community.
%2394873: PRECHT, ROBERT E. (ROBERT EDWARD), 1954-. - Defending Mohammad : justice on trial.
%23222524: PRED, RALPH. - Onflow : dynamics of consciousness and experience.
%23255216: PREDELLI, STEFANO. - Contexts : meaning, truth, and the use of language.
%23256499: PREDELLI, STEFANO. - Contexts : meaning, truth, and the use of language.
%234465: PREDELLI, STEFANO. - Meaning without truth.
%23132574: PREE, J.C.I. DE - Grenzen aan Verandering : de Verhouding tussen Reorganisatie en Structuurprincipes van het Binnenlands Bestuur.
%23111603: PREECE, I.A. - The biochemistry of brewing.
%23222728: PREEZ, PETER DU. - Genocide : the psychology of mass murder.
%2344674: PREINGUÉ, JORDANUS. - Theologia speculativa et moralis...
%23231516: PREISENDANZ, HOLGER. - Petters-Preisendanz Strafgesetzbuch, Lehrkommentar mit Erläuterungen und Beispielen, ausgewählten Nebengesetzen sowie je einem Anhang über Jugendstrafrecht, Jugendschutz und Strafprozessrecht.
%23126931: PREISKER, HERBERT. - Christentum und Ehe in den ersten drei Jahrhunderten : eine Studie zur Kulturgeschichte der alten Welt.
%23245210: PREL, MAX FREIHERR DU & WILLY JANKE. - (ed.) Die Niederlande im umbruch der Zeiten : alte und neue Bezeihungen zum Reich.
%2382909: PREL, MAX FREIHERR DU & WILLY JANKE. - (ed.) Die Niederlande im umbruch der Zeiten : alte und neue Bezeihungen zum Reich.
%23230979: PRELINGER, ELIZABETH - Paul Gauguin: The Prints.
%23126933: PRELLER, HUGO. - Geschichte der Historiographie unseres Kulturkreises. Materialen, Skizzen, Vorarbeiten. Band 1 : Das Altertum bis 330 vor Ztw. / Die hellinistische Zeit 330 vor bis 330 nach Ztw.
%23254792: PRELLER, B.F. ... [ET AL.] - Superheffing en mestoverschotproblematiek : enige capita selecta voor de notariële praktijk.
%23126935: PREMERSTEIN, ANTON VON. - Das Attentat der Konsulare auf Hadrian im Jahre 118 n. Chr.
%2361048: PREMSELA, B. - Bewuste regeling van het kindertal.
%2352236: PREMSELA, B. - Geslachtelijke voorlichting van onze kinderen.
%2352238: PREMSELA, B. - Geslachtelijke voorlichting van de rijpere jeugd.
%23131616: PRENDERGAST, KATHY. - Kathy Prendergast : the end and the beginning.
%23222007: PRESS, CARL JUSTI - Velazquez and His Times
%23153629: PRESSAT, ROLAND. - L'Analyse démographique: methodes, resultats, applications.
%23174146: PRESSEISEN, ERNST L. - Germany and Japan : a study in totalitarian diplomacy, 1933-1941.
%23203466: PRESSER, JACQUES. - Night of the Girondists.
%23180651: PREST, WILFRID. - William Blackstone: Law and Letters in the Eighteenth Century.
%23126937: PRESTEL, GEORG. - Die antidemocratische Strömung im Athen des 5. Jahrhunderts bis zum Tode des Perikles.
%2363091: PRESTHUS, ROBERT - Elite Accommodation in Canadian Politics.
%23263227: PRESTON, PAUL. - Mother father deaf : living between sound and silence.
%23132536: PRESTON, P.W. - Pacific Asia in the global system : an introduction
%23228398: PRESTON, P.W. - Pacific Asia in the global system : an introduction.
%2378947: PRESTON, P.W. - Pacific Asia in the global system : an introduction.
%23180305: PRESTON, LEE E. (ED.) - International and comparative studies in corporation and society research.
%23249982: PRETECEILLE, EDMOND. - Jeux, modèles et simulations : critique des jeux urbains.
%231089: PREUSCHE, REINHARD. - Juristische Generalklausel und Argumentationspraxis : die italienische Rechtsprechung zur Anwendbarkeit ausländischen Rechts (Ordre public).
%2378953: PREUSS, HUGO. - Die Entwicklung des deutschen Städtewesens. 1. Band: Entwicklungsgeschichte der deutschen Städteverfassung.
%23235443: PREUSS, ULRICH KLAUS. - Politische Verantwortung und Bürgerloyalität : von den Grenzen der Verfassung und des Gehorsams in der Demokratie.
%23216873: PREVAS, JOHN. - Envy of the Gods : Alexander the Great's ill-fated journey across Asia.
%23252338: PREVENIER, W. & J.G. SMIT (EDS.) - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel I : 1276-1433. Eerste stuk: Inleiding, lijsten en indices.
%23252335: PREVENIER, W. & J.G. SMIT (EDS.) - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel I : 1276-1433. Tweede stuk : Teksten.
%23232462: PRÉVOST, MARIE DENISE. - Balancing trade and health in the SPS agreement : the development dimension.
%23253722: PREWO, WILFRIED ... [ET AL.] - Die Neuordnung der Meere : eine ökonomische Kritik des neuen Seerechts.
%2379474: O'PREY, KEVIN P. - A farewell to arms ? : Russia's struggles with defense conversion.
%23146106: PRIBRAM, KARL H. - Geschichte des ökonomischen Denkens. 2 Bände.
%23105640: PRICE, DANIEL. - Without a woman to read : toward the daughter in postmodernism.
%2371788: PRICE, DON K. - America's unwritten constitution : science , religion , and political responsibility.
%23175880: PRICE, H. MARCUS. - Disputing the dead : U.S. law on aboriginal remains and grave goods.
%23224835: PRICE, RICHARD & ESSAM AL TAMIMI. - United Arab Emirates Court of Cassation judgements 1989-1997.
%23141547: PRICE, MORGAN PHILIPS - Dispatches from the Weimar Republic. Versailles and German Fascism.
%23219159: PRICE, TRAVIS. - The archaeology of tomorrow : architecture and the spirit of place.
%2386365: PRICEWATERHOUSECOOPERS (ED.) - Handboek financiele verslaggeving. Jaarrekening 2012 : praktische handleiding bij het opstellen van jaarverslag en jaarrekening.
%23255208: PRICHARD, H.A. - Moral obligation and duty and interest : essays and lectures.
%2380542: PRICK, HARRY G.M. (RED.). - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel III: april 1898 - januari 1905.
%2341681: PRICK, W.J.H. - Corneille-François de Nelis, 18e et dernier évèque d'Anvers (1785-1798) : un évèque humaniste et homme d'action à la fin de l'ancien régime.
%23160523: PRICK VAN WELY, MAX ARTHUR. - De bloeitijd van het Nederlandse volkslied : vanaf het ontstaan tot aan de tweede helft van de zeventiende eeuw : met 30 meest onbekende liederen.
%23196859: PRIDHAM, J.B. - Terpenoids in plants.
%23208221: PRIEMUS, HUGO. - Volkshuisvesting : begrippen , problemen , beleid.
%23208224: PRIEMUS, HUGO. - Volkshuisvesting in de verdrukking : kritische notities over het Nederlandse woonbeleid.
%23114541: PRIES-HEIJKE, A.P. - De zaak Suchovo-Kobylin.
%23226134: PRIESTER, PETER. - Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw circa 1600-1910.
%23135820: PRIESTLEY, J.B. - The Prince of Pleasure and his Regency 1811-1820.
%2377623: PRIESTLEY, J. - The History and Present State of Discoveries relating to Vision, Light, and Colours.
%2346910: PRIEUR, ANNICK - Mema's house, Mexico City : on transvestites, queens, and machos.
%23252685: PRIEZAC, DANIEL DE. - Vindiciae gallicae adversus Alexandum Patricium Armacanum theologum.
%23221600: PRIGGE, ROLF. - Strategien regionaler Beschäftigungsförderung : Schweden, Österreich und Deutschland im Vergleich.
%23249295: PRIGGE, WALTER. - Ikone der Moderne : das Bauhausgebäude in Dessau = Icon of modernism : the Bauhaus building Dessau.
%2360337: PRIMAKOV, E.M., GROMOV, L.M., LJUBIMOV, L.L. (EDS.) - Die Energiekrise in der kapitalistischen Welt.
%23118603: PRIMORATZ, IGOR (ED.) - Civilian immunity in war.
%23182881: PRIMS, FLORIS. - Geschiedenis van het Antwerpsche Turfdragersambacht (1447-1863).
%23146514: PRINCE, YVONNE M. - Price-cost margins in Dutch manifacturing with an emphasis on cyclical and firm-size effects.
%23135708: PRINCE, JOHN DYNELEY - Fragments from Babel.
%2379658: PRINCE, MORTON. - The Nature of Mind and Human Automatism.
%23100014: PRINCEN, J.G. - Fair trial : taken en verplichtingen voor rechter en partijen resulterend in een billijke bewijslastverdeling.
%2385630: PRINCEN, JEROEN G. - Faillissement en vastgoed. Insolad jaarboek 2012..
%23185835: PRINCETON UNIVERSITY, DEPARTMENT OF ECONOMICS, INTERNATIONAL FINANCE SECTION. - International Monetary Arrangements: The problem of choice; Report on the deliberations of an international Study group of 32 Economists.
%23169956: PRINGLE, HEATHER. - The mummy congress : science, obsession, and the everlasting dead.
%2319491: PRINGSHEIM, HANS. - Die Polysaccharide.
%23102374: PRINS, W.F. - Fugitieven en passanten.
%2311333: PRINS, W.F. - De kapitein van Köpenick in de rechtsstaat.
%23231451: PRINS, J.E.J. ... [ET AL.] - In het licht van de Wet persoonsregistraties: zon, maan of ster? : verslag van een sociaal-wetenschappelijke evaluatie van de WPR.
%2311334: PRINS, J.H. - Over representatie en identiteit.
%2358593: PRINS, MARIJKE C.J. - Emancipatie van vrouwen in beweging : emancipatie als (be)sturingsvraagstuk (1974-1989).
%23209079: PRINS, ERIK. - Erik Prins : schilderijen / tekeningen = paintings / drawings.
%2317442: PRINS, CORIEN. - Computer program protection in the USSR : a new era for socialist copyright law.
%23236012: PRINS, ADOLPHE. - Science pénale et droit positif.
%23212884: PRINS, JAN - De informatiemarkt : de zakelijke mogelijkheden van Internet.
%23190158: ESCHM R.E. VAN & C. PRINS. - Recht en EDI : juridische aspecten van elektronisch berichtenverkeer.
%23261275: PRINS, DAJO DE ... [ET AL.] - De staatsrechtelijke positie van de politieke partijen ; Materieelrechtelijke aspecten van mensenhandel ; Schade van derden in het aansprakelijkheidsrecht.
%236653: PRINS, W.F. - De mens in het recht. Opstellen aangeboden aan prof.mr. W.F. Prins.
%2314183: PRINS, JAN - Walter Warner (ca. 1557-1643) and his notes on animal organisms.
%23182493: PRINS, ADRIAAN H. J. - East African Age-Class Systems. An Inquiry into the Social Order of Galla, Kipsigis and Kikuyu.
%23194849: PRINSEN, JOCHEM. - Converteerbare obligaties : omzetting van schuld in eigen vermogen.
%23126939: PRINZ, HUGO. - Funde aus Naukratis. Beiträge zur Archäologie und Wirtschaftsgeschichte des 7. und 6. Jahrh. vor Chr.
%2359830: PRIOR, WILLIAM J. - Unity and development in Plato's metaphysics.
%23260324: PRIOR, ARTHUR N. - Logic and the basis of ethics.
%23176022: PRIOVOLOS, THEOPHILOS & RONALD C. DUNCAN (EDS.) - Commodity risk management and finance.
%23104577: PRITCHETT, W. K. - Thucydides' Pentekontaetia and Other Essays.
%23117241: PRITTWITZ UND GAFFRON, F.W. VON. - Deutschland und die Vereinigten Staaten seit dem Weltkrieg.
%23141403: MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES UND INTERNATIONALES PRIVATRECHT. - Deutsche zivil-, kollisions- und wirtschaftsrechtliche Beiträge zum X. Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung in Budapest, 1978.
%231300: MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES UND INTERNATIONALES PRIVATRECHT. - Deutsche zivil-, kollisions- und wirtschaftsrechtliche Beiträge zum IX. Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung in Teheran, 1974.
%2311763: L'INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVÉ. - Actes de la Conférence convoquée par le Gouvernement Royal des Pays-Bas sur Un Projet de Convention relatif à une Loi uniforme sur la Vente d'Objets Mobiliers Corporels. La Haye 1951.
%2393659: CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ. - Actes et Documents relatifs à la septième session tenue du 9 au 31 Octobre 1951.
%2362123: FRANCQUI-PRIZE. - Laureaten van de Francqui-prijzen 1934-1968.
%23126941: PROBST, MARIA. - Die Familienpolitik des bayerischen Herrscherhauses zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
%2328268: [HIRSCH BALLIN, ERNST M.H. ... ET AL.] JAAR: BB 2004 MEDEWERKER: BB ERNST MAURITS HENRICUS HIRSCH BALLIN (1950-) WORLDCAT IDENTITIES ORGANISATIE: BB RAAD VAN STATE CONGRES: BB THE UNCERTAIN FUTURE OF THE PRELIMINARY RULINGS PROCEDURE (2004 ; DEN HAAG) - The uncertain future of the preliminary rulings procedure : symposium Council of State, the Netherlands, 30 January 2004.
%23151880: INTERNATIONAL FEDERATION FOR INFORMATION PROCESSING. - IFIP Fachwörterbuch der Informationsverarbeitung.
%23117760: PROCHASKA, F.K. - Philanthropy and the Hospitals of London. The King's Fund, 1897-1990.
%23198427: PROCTOR, DAVID. - Music of the sea.
%2360394: PRODAN, D. - Bojaren und Vecinides landes Fogarasch im 16. und 17. Jahrhundert.
%23261231: PROEHL, PAUL O. (ED.) - Legal problems of international trade.
%23180614: THE MEMBERS OF THE ACE PROGRAM (AIDS COUNSELING AND EDUCATION OF THE BEDFORD HILLS CORRECTIONAL FACILITY). - Breaking the walls of silence : AIDS and women in a New York State maximum-security prison.
%23263428: PROGRAMME, RUSSIAN AND CIS (ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS) - Challenges for Russian Economic Reform.
%23204419: THE SPHERE PROJECT. - Humanitarian charter and minimum standards in disaster response.
%23258739: PROKOFIEV, SERGEI. - Diaries 1915-1923: Behind the Mask
%23258738: PROKOFIEV, SERGEI. - Diaries 1907-1914: Prodigious Youth.
%23205915: PROKOP, URSULA. - Rudolf Perco, 1884-1942 : von der Architektur des Roten Wien zur NS-Megalomanie.
%2356672: PROKOPCZYK, C. - Truth and reality in Marx and Hegel : a reassessment.
%237383: PRONK, B. - Verkenningen op het gebied van de criminaliteit in Suriname.
%231500: PRONT-VAN BOMMEL, S., H.D. STOUT & I.C. VAN DER VLIES. - Juridische kwaliteiten van onderhandelend bestuur : onderhandelend bestuur en tegenstellingen in belangen.
%23239961: PRONT-VAN BOMMEL, SIMONE. - Bestuursrechtspraak : voorstellen voor modernisering van de bestuursrechtspraak.
%2375206: PROOST, K.F. - Georg Brandes: inleiding tot zijn leven en werken.
%23172074: PROPER, COENRAAD B. A. - Social elements in English prose fiction between 1700 and 1832.
%2384109: PROPERTIUS, S. - Elegieën.
%2350650: PRÖPPER, I.M.A.M. & M. HERWEIJER. - Effecten van plannen en convenanten.
%2339895: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROSECUTORS. - Directory of prosecution services.
%23247201: PROSPER OF AQUITAINE, SAINT. - Sancti Prosperi Aquitani S. Augustini discipuli, S. Leonis Papae primi notarii, Opera omnia : ad manuscriptos codices emendata, & secundum ordinem temporum disposita, cum ejus vita : tomus primus[-secundus] : additis nunc primum S. Asterii e[iscopi Amaseae homiliis.
%23210361: PROSS, HARRY & CLAUS-DIETER RATH (EDS.) - Rituale der Medienkommunikation : GaÌ nge durch den Medienalltag.
%23243796: PROSSER, TONY. - The limits of competition law : markets and public services.
%23201709: PROSSER, TONY. - Law and the regulators.
%23250518: PROST, ANTOINE. - Republican identities in war and peace : representations of France in the nineteenth and twentieth centuries.
%23223543: PROTEVI, JOHN. - The Edinburgh dictionary of continental philosophy.
%2345114: PROTHERO, IORWERTH. - Radical Artisans in England and France 1830-1870.
%2382730: PROTT, LYNDEL V. - Law and the cultural heritage. Volume 3: Movement.
%232935: PROTT, LYNDEL V. - Der internationale Richter im Spannungsfeld der Rechtskulturen : eine rechtssoziologische Studie über die Elemente des Selbstverständnisses des Internationalen Gerichtshofs.
%23262751: PROTT, LYNDEL V. - Law and the cultural heritage. Volume 1: Discovery and excavation.
%23220446: PROUDHON, PIERRE-JOSEPH. - Philosophie der Staatsökonomie oder Notwendigkeit des Elends.
%2363119: PROUDHON, PIERRE-JOSEPH. - Théorie de l'impot : Question mise au concours par le Conseil d'État du Canton de Vaud en 1860.
%2378957: PROUDHON, PIERRE-JOSEPH. - Philosophie der Staatsökonomie oder Notwendigkeit des Elends.
%2384691: PROUST, JOËLLE. - Questions of form : logic and the analytic proposition from Kant to Carnap.
%23146245: PROUST, JOËLLE. - Questions of form : logic and the analytic proposition from Kant to Carnap.
%23212291: PROVOST, FOSTER. - Columbus : an annotated guide to the scholarship on his life and writings, 1750 to 1988.
%2372605: PROZAN, CHARLOTTE KRAUSE. - The technique of feminist psychoanalytic psychotherapy.
%23193494: PRUCHER, JEFF (ED.) - Brave new words : the Oxford dictionary of science fiction.
%2392805: PRUDENTIUS, AURELIUS CLEMENS & CASSINI, GIOVANNI MARIA (ENGRAVER) - M. Aurelii Clementis Prudentii Carmina ad optimas quasque editiones et mss. codd. romanos aliosqie recognita et correcta glossis Isonis Magistri et aliis veterum nunc primum e mss. depromptis, prolegomenis, commentariis, et lectionibus variantibus illustrata a Faustino Arevalo ad ... Pium Sextum. Tomus I-II.
%23207424: PRUIJM, RUDOLF ALEXANDER MARIA - Corporate strategy and strategic information systems.
%2333419: PRUNIER, GÉRARD. - Darfur: The Ambiguous Genocide.
%23137307: PRUNIER, GÉRARD. - Darfur : the ambiguous genocide.
%23211147: PRYCE-JONES, DAVID. - The war that never was : the fall of the Soviet Empire , 1985-1991.
%23205864: PRYCE-JONES, DAVID. - Betrayal : France, the Arabs, and the Jews.
%2361952: PRYOR, FREDERIC L. - Economic systems of foraging, agricultural, and industrial societies.
%2390534: PRYOR, FREDERIC L. - Public expenditures in communist and capitalist nations.
%2315389: PRZETACZNIK, FRANCISZEK. - Protection of officials of foreign states according to international law.
%23158399: GROUPE EUROPÉEN DE DROIT PUBLIC (ED.) - La procédure des actes administratifs = The procedure of administrative acts.
%2321534: BIS PUBLISHERS. - Dutch Architects 7. Documentation of recently executed projects of Dutch architects, interior architects, urban planners and landscape architects.
%23110397: PUCH, ANNE R. - Michelet and his ideas on social reform.
%23232698: PUCHINGER, G. - Colijn en het einde van de coalitie. I. De geschiedenis van de kabinetsformaties 1918-1925.
%23136853: PUCHINGER, G. - Ontmoetingen met de jaren Dertig.
%23234579: PUCHINGER, G. - Nederlandse minister-presidenten van de twintigste eeuw.
%23232162: PUCHINGER, G. - Tilanus vertelde mij zijn leven.
%2382487: PUCHINGER, G. - In gesprek met het kabinet-Van Agt.
%23232699: PUCHINGER, G. - Colijn en het einde van de coalitie. III. De geschiedenis van de kabinetsformaties 1933-1939.
%2364546: PUCHINGER, G. - In gesprek met het kabinet-Van Agt.
%23244033: PUCHTA, GEORG FRIEDRICH. - Briefe an Gustav Hugo.
%23131188: PUCKETT, HUGH WILEY - Germany's Women Go Forward.
%23256261: PUDENZ, ANSGAR & HORST F. LEHMANN. - Käthe Kruse : 100 Jahre, kaum zu glauben : Käthe-Kruse-Puppen erzählen zum 100sten Geburtstag einer grossen liebevollen Idee.
%23174438: PUDENZ, MARTIN. - Licht im Himmel : Fotografien = Light in the heavens : photographs.
%23129161: PUFENDORF, SAMUEL VON. - Kleine Vorträge: Texte zu Geschichte, Pädagogik, Philosophie, Kirche und Völkerrecht.
%23234653: PUFENDORF, SAMUEL VON. - Le droit de la nature et des gens, ou, Systeme general des principes les plus importans de la morale, de la jurisprudence, et de la politique.
%23185759: PUFKUS, CAREL ANTHONY. - Heinrich von Treitschke. Een studie over politieke apriorismen in de geschiedschrijving.
%2354098: PUGET, ROSALIE DU. - Les Eddas : traduites de l'ancien idiome scandinave.
%23249713: PUGH, EMERSON W. - Memories that Shaped an Industry: Decisions Leading to IBM System/360 (History of Computing).
%23161540: PUGH, DAVID. - Dialectic of love : platonism in Schiller's aesthetics.
%2337631: PUGH, MICHAEL C. - The United Nations & Regional Security: Europe and Beyond.
%2368271: PUGLIS, LUIGI PRESTINENZA - Italian Interiors.
%23252033: PUGSLEY, DAVID. - Lawyers and precedents.
%23218428: PUIJENBROEK, FRANCISCUS JOHANNES MARIA VAN. - Onder de voet gelopen. Het ontstaan en verdwijnen van een kleinnijverheid in Nederland na 1800. De Brabantse klompenmakerij.
%23182277: PUIJENBROEK, FRANCISCUS JOHANNES MARIA VAN. - Onder de voet gelopen. Het ontstaan en verdwijnen van een kleinnijverheid in Nederland na 1800. De Brabantse klompenmakerij.
%23252048: PULLEN, ROBERT & STEPHEN TAYLOR. - Montserrat Caballé : casta diva.
%23239831: PUMFREY, STEPHEN. - Lattitude & the Magnetic Earth. The true story of queen Elizabeth's most distinuished man of science.
%2398950: PUMFREY, STEPHEN. - Latitude and the Magnetic Earth
%2332370: PUNCH, MAURICE. - Fout is fout! : gesprekken met de politie in de binnenstad van Amsterdam.
%23241195: PUNCH, MAURICE, KEES VAN DER VIJVER & NIC VAN DIJK. - Searching for a Future: Reappraising the Functioning of the Police.
%2312531: PUNT, B.C. - Ontvankelijkheid en omvang van het beroep tegen administratieve beschikkingen. Diss.
%2343513: PUNT, H.G. - Produktenaansprakelijkheid: de voorgestelde regeling in het BW.
%23186222: PUNT, B.C., H.W. SAMSON-GEERLINGS & C. WALING. - Het milieustrafrecht nader beschouwd : verslag van de achtendertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 28 januari 1993.
%23255594: PUNT, HENDRIK MARTIJN. - Het vennootschapsrecht van Holland : het vennootschapsrecht van Holland, Zeeland en West-Friesland in de rechtspraak van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland.
%2345828: PUNT, P.C., H.W. SAMSON-GEERLINGS & C. WALING - Het milieustrafrecht nader beschouwd: Verslag van de achtendertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 28 januari 1993 ... Vereniging voor Milieurecht) (Dutch Edition).
%235740: PUNTEL, L. BRUNO. - Wahrheitstheorien in der neueren Philosophie : eine kritisch-systematische Darstellung.
%23109685: PUNTER, DAVID. - Blake, Hegel and Dialectic.
%2378958: PUNTSCHART, VALENTIN. - Die Entwicklung des grundgesetzlichen Zivilrechts der Römer: für Juristen, Philologen und Historiker dargestellt.
%23189078: PUNTSCHART, PAUL. - Der Grundschuldbegriff des deutschen Reichsrechtes in Gesetz und Literatur : Festschrift der Universität Graz aus Anlass der Jahresfeier am 15. November 1900.
%23178492: PURANEN, JORMA. - Jorma Puranen : icy prospects.
%2344433: PÜRCKHAUER, F. & STRALAU, J. (ED.). - Gesundheitsverwaltung. (Das öffentliche Gesundheitswesen 1).
%2394654: PURDON, LIAM O. & CINDY L. VITTO (EDS). - The rusted hauberk: feudal ideas of order and their decline.
%23224310: PURDY, DANIEL L. - The tyranny of elegance : consumer cosmopolitanism in the era of Goethe.
%23229998: PURDY, JEDEDIAH. - The meaning of property : freedom, community, and the legal imagination.
%23230884: PURDY, JEDEDIAH. - The Meaning of Property: Freedom, Community, and the Legal Imagination.
%2314121: PURSELL, CAROLL W. (ED.) - Technology in America : a history of individuals and ideas.
%2323671: PURVES, DALE - Body and Brain: A Trophic Theory of Neural Connections
%23182311: PURVIS, ALSTON W. - H.N. Werkman.
%23178603: PURYEAR, JEFFREY M. - Thinking politics: intellectuals and democracy in Chile, 1973-1988.
%23217988: PUSTIENNE, JEAN-PIERRE. - Ernest Hemingway.
%23243557: PUT, EDDY. - Verloren schapen, schurftige herders : de helse dagen van bisschop Mathias Hovius (1542-1620).
%23263960: PUT, MARCEL. - Innocent Farmers? A Comparative Evaluation into a Government and an NGO Project Located in Semi-arid Andhra Pradesh (India), Meant to Induce Farmers to Adopt innovations for Dryland Agriculture.
%2384461: PUTNAM, HILARY. - The many faces of realism.
%23182855: PUTTE, JACOBUS C. C. VAN DER. - De dogmatische waarde van de theologische redeneering.
%23129758: PUTTEN, MAARTJE VAN. - 'Policing the world' : accountability mechanisms for multilateral financial institutions and private financial institutitions.
%23192748: PUTTEN, FRANS-PAUL VAN DER & CHU SHULONG (EDS.) - China, Europe and international security : interests, roles and prospects.
%2390492: PUTTEN, JAN VAN. - Politieke stromingen.
%23234224: PUTTEN, CORNELIS VAN. - No reflective guarantees : epistemological scepticism and luck in light of empirical psychology.
%2352897: PUTZEL, M. - Genius of place. William Faulkner's triumphant beginnings.
%23102375: PUYVELDE, LEO VAN. - De bedoelingen van Bosch.
%2330935: PYCIOR, H.M. & SLACK, N.G. (ED.) - Creative Couples in the Sciences
%23131003: PYCIOR, H.M. & SLACK, N.G. (ED.) - Creative Couples in the Sciences
%23132780: PYE, LUCIAN W. - Asian power and politics : the cultural dimensions of authority.
%23249671: PYE, LUCIAN W. - Mao Tse-tung : the man in the leader.
%2345281: PYENSON, LEWIS - Servants of Nature: A History of Scientific Institutions, Enterprises, and Sensibilities.
%2378960: PYKE, HAROLD REASON. - The law of contraband of war.
%2335218: PYLE, ANDREW (ED.) - The dictionary of seventeenth-century British philosophers.
%23160141: PYLE, JEAN LARSON. - The state and women in the economy : lessons from sex discrimination in the Republic of Ireland.
%2335052: PYLYSHYN, ZENON W. - Seeing and visualizing : it's not what you think.
%23156603: PYM, FRANCIS - The Politics of consent.
%23216909: PYNE, KATHLEEN A. - Modernism and the feminine voice : O'Keeffe and the women of the Stieglitz circle.
%23233833: PYREK, MICHEL. - Voorlichting in strafzaken : een kwaliteitsonderzoek naar de reclasseringsrapportage.
%2394836: PYUN, HAE SOO. - Nature, intelligibility, and metaphysics : studies in the philosophy of F.J.E. Woodbridge.
%23223178: ZHAOMING QIAN. - Orientalism and modernism : the legacy of China in Pound and Williams.
%23238527: QIN, YUCHENG. - The diplomacy of nationalism : the Six Companies and China's policy toward exclusion.
%23247304: QUACK, H.P.G. - Studiën en schetsen.
%23247305: QUACK, H.P.G. - Uit den Kring der Gemeenschap.
%23247307: QUACK, H.P.G. - Beelden en Groepen : Studiën.
%23150132: QUAEDVLIEG, H.M.J. - Ondernemende autoriteiten?
%23120433: QUAK, AREND. - Studien zu den altmittel- und altniederfränkischen Psalmen und Glossen.
%23121014: QUAK, AREND. - Wortkonkordanz zu den altmittel- und altniederfränkischen Psalmen und Glossen. Nach den Handschriften und Erstdrucken zusammengestellt.
%23109399: QUAK-STOILOVA, J.G. - Bild und Translat. Über einige Möglichkeiten der Übersetzung von Bildlichkeit anhand verschiedener bulgarischer Übersetzungen einiger Werke von Marx und Engels.
%23147730: QUANDT, WILLIAM B. (ED.) - The Middle East : ten years after Camp David.
%2357671: QUANT, L.H.A.J.M. - Verplichte procesvertegenwoordiging en andere kostbare zaken. Rede.
%2371837: QUANTE, MICHAEL - Hegel's Concept of Action.
%23149855: QUANTER, RUDOLF. - Das Weib in den Religionen der Völker unter Berücksichtigung der einzelnen Kulte und Sitten.
%2320425: QUARLES VAN UFFORD, C.G.C. - Geschiedenis van de Provinciale Geldersche Electriciteitsmaatschappij 1940-1955 : geschreven ter gelegenheid van het veertigjarige bestaan van de onderneming.
%2388164: QUARLES VAN UFFORD, WILLEM CAREL. - Beschouwingen over het juridisch karakter van endossement.
%23184216: QUASHIGAH, EDWARD KOFI & OBIORA CHINEDU OKAFOR (EDS.) - Legitimate governance in Africa : international and domestic legal perspectives.
%23100763: QUATREMÈRE, ÉTIENNE (ED.), RASCHID-ELDIN. - Histoire des Mongols de la Perse, c.1200-1265, par RASCHID-ELDIN [Rashidu'd-din (c.645-718/1247-1318), Jami`u't-Tawarikh, extrait].
%23193295: QUAY, J.E. DE E.A. - Het nieuwe Brabant.
%23259486: QUAY, P.P. DE. - De genoegzaamheid van het natuurlijk gezond verstand : prijsverhandelingen over godsdienst, zedenkunde en burgerlijke maatschappij in Nederland aan het einde der 18e eeuw.
%2363377: QUAYE, CHRISTOPHER O. - Liberation Struggles in International Law.
%2392067: QUBAIN, FAHIM I. - The reconstruction of Iraq: 1950-1957.
%23246327: QUEISSER, HANS - The Conquest of the Microchip.
%2340227: QUENSEL, STEPHAN. - Drogenelend : Cannabis, Heroin, Methadon : für eine neue Drogenpolitik.
%23100765: QUENTIN-BAUCHART, E. - La bibliothèque de Fontainebleau, 1515-1589.
%23102381: QUERIDO, A., L.A. VAN ES AND E. MANDEMA (EDS). - The Discipline of medicine : emerging concepts and their impact upon medical research and medical education : proceedings of the symposium, May 25 and 26, 1993
%2336297: QUERIDO, A. - -- ROMME, M.A.J. & GORTER-WILLEMSE, W.J.Z. (ed.). Werk in uitvoering. Een keur uit de geschriften van A. Querido.
%23177291: QUERIDO, ISRAEL. - Muziek, tooneel en literatuur.
%2335150: QUERIDO, A. - Krankzinnigenrecht.
%23196407: QUERIDO, ISRAEL. - Saul en David : treurspel in vier bedrijven (vijf tafereelen).
%2336329: QUESNAY, FRANÇOIS. - Francois Quesnay et la physiocratie. Tome 1 : Preface, etudes, biographie, bibliographie; Tome 2 : Textes annotes.
%23150185: QUESTER, GEORGE (ED.). - The Nuclear Challenge in Russia and the New States of Eurasia.
%23230649: QUEYROZ, FERNAO DE. - The Temporal and Spiritual Conquest of Ceylon. 3 Vols.
%23210602: QUIBRIA, M. G. (ED.) - Critical Issues in Asian Development: Theories, Experiences and Policies.
%23224358: QUIGLEY, JOHN. - The statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict.
%23229107: QUIGLEY, DECLAN (ED.) - The character of kingship.
%2371531: QUILLIGAN, MAUREEN. - The Allegory of Female Authority. Christine de Pizan's Cité des Dames.
%23134082: QUILLIGAN, MAUREEN. - The Allegory of Female Authority. Christine de Pizan's Cité des Dames.
%23204518: QUILTER, JEFFREY. - Life and death at Paloma : society and mortuary practices in a preceramic Peruvian village.
%233896: QUIMBY, SEAN - Margaret Bourke-White: Moments in History.
%2375955: QUINBY, LEE. - Freedom, Foucault and the Subject of America.
%23126972: QUINCY, JOSIAH. - History of Harvard University.
%2396337: QUINE, WILLARD VAN ORMAN. - Grundzüge der Logik.
%2396489: QUINET, EDGAR. - The Story of a child.
%23195700: QUINN, JOSEPH R. (ED.) - China medicine as we saw it.
%23155572: QUINN, KAREN E. & THEODORE E. STEBBINS. - Weston's Westons: California and the West.
%23164815: QUINN, DAVID B. - Explorers and colonies : America, 1500-1625.
%23177247: QUINN, FRANK (ED.) - Prospects in topology : proceedings of a conference in honor of William Browder.
%23108558: QUINONES, RICARDO J. - Foundation sacrifice in Dante's Commedia.
%23242917: QUINONES, M.F. - Polarimetric Data for Tropical Forest Monitoring: Studies at the Colombian Amazon.
%237059: QUINT, A.W. - Internationaal rivierenrecht : betreffende gebruik tot andere doeleinden dan de scheepvaart.
%23252718: QUINTILIANUS. - De opleiding tot redenaar.
%2384468: QUINTIN, ANTHONY. - Utilitarian ethics.
%23237072: QUINTON, ANTHONY. - Of men and manners.
%2384587: QUINTUS BOSZ, A.J.A. - Geld, credietbehoefte en negotiaties in Suriname voor 1865. Rede.
%2360355: QUIROGA, CECILIA MEDINA (ED.) - Training course on international human rights law for judges and lawyers of South America : selected lectures.
%23239044: QURESHI, ASIF H. - The World Trade Organization: Implementing International Trade Norms (Melland Schill Monographs in International Law).
%23219309: QURESHI, NIHAL AHMED. - A history of Radio Pakistan.
%23250519: QURESHI, ASIF H. - International economic law.
%23230012: QWEN, NICOLAS (ED.) - Human rights, human wrongs : the Oxford Amnesty lectures, 2001.
%23161143: RA'ANAN, URI. - The U.S.S.R . arms the third world: case studies in Soviet foreign policy.
%23247325: RAA, CHRISTIAAN M.G. TEN. - Consilium nr. 225 van Nicolaas Everaerts.
%23114830: SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJKE RAAD. - Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek : advies van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad.
%23108033: RAAD, C. VAN. - Studenteneditie Cursus Belastingrecht : Internationaal belastingrecht 2001-2002.
%23190934: RAAIJ, W.F. VAN. - De direct mail demonstratie-campagne : een systematische analyse van direkt marketing als strategie met theoretische achtergronden en praktijkvoorbeelden.
%2384911: RAAIJMAKERS, M.J.G.C. - Rechtspersonen tussen contract en instituut.
%23170338: RAAIJMAKERS, M.J.G.C. ... [ET AL.] - Over verschuivingen in het toerekeningspatroon bij rechtspersonen : preadvies / M.J.G.C. Raaijmakers. Door rechtspersonen heen kijken : preadvies / H.L.J. Roelvink.
%23150693: RAAIJMAKERS, M.J.G.C. ... [ET AL.] - Onderneming en overdracht onder algemene titel.
%2369408: RAAIJMAKERS, M.J.G.C. ... [ET AL.] - De toekomst van fusiegedragsregels.
%23133451: RAAIJMAKERS, M.J.G.C. - Over Splitsing van Vennootschappen.
%23160736: RAAIJMAKERS, G.T.M.J. ... [ET AL.] - Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht' van 5 juni 2007: achter de schermen van beursaandeelhouders : naar aanleiding van de voordrachten van G.T.M.J. Raaijmakers en R. Abma.
%233535: RAAIJMAKERS, M.J.G.C. - Met Recht : verzamelde opstellen over privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht aangeboden aan Theo Raaijmakers ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Tilburg.
%23160315: RAAIJMAKERS, G.T.M.J. ... [ET AL.] - Achter de schermen van beursaandeelhouders.
%2390226: RAAIJMAKERS, M.J.G.C. ... [ET AL.] - Ondernemingsrecht in internationaal perspectief : opstellen van bedrijfsjuristen bij gelegenheid van het 65-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen.
%2399016: RAAIJMAKERS, M.J.G.C. - (e.a). Handelsrecht tussen 'Koophandel' en Nieuw BW.
%23231815: RAAK, RONALD VAN. - In naam van het volmaakte: conservatisme in Nederland in de negentiende eeuw van Gerrit Jan Mulder tot Jan Heemskerk Azn.
%23247118: RAALTE, E. VAN. - Dr. D. Bos : leven en werken van een Nederlands staatsman.
%23255119: RAALTE, FRITS VAN. - Over de waarde van het getuigenis van kinderen : slechte kinderen en slechte ouders.
%23176810: RAALTE, E. VAN. - Troonredes, openingsredes, inhuldigingsredes, 1814-1963.
%23140545: RAALTE, E. VAN. - De Geschiedenis van de opening der Staten-Generaal van 1814 tot 1952.
%236756: RAALTE, E. VAN. - De ontwikkeling van het Minister-Presidentschap in Nederland, België, Frankrijk, Engeland en enige andere landen : een studie van vergelijkend staatsrecht.
%2313022: RAALTE, E. VAN. - Het recht van vereeniging en vergadering in Nederland.
%23222114: RAALTE, E. VAN. - Het Nederlandse parlement.
%23255943: RAAMSDONK, FEMKE VAN. - Confluence and normalisation for higher-order rewriting.
%23107047: RAAPE, LEO. - Internationales Privatrecht.
%2378708: RAAPE, LEO. - Der Verfall des griechisches Pfandes, besonders des griechisch-ägyptischen : eine Studie.
%23177032: RAAS, ROGIER PIETER - Het Benelux Merkenrecht en de Eerste Merkenrichtlijn : overeenstemming over verwarring?
%23141020: RABA, JOEL - Between Remembrance & Denial: The Fate of the Jews in the Wars of the Polish Commonwealth during the Mid-Seventeenth Century as Shown in Contemporary Writings and Historical Research.
%23198786: RABBAN, DAVID M. - Free Speech in its Forgotten Years.
%23143582: RABBAN, DAVID M. - Free Speech in its Forgotten Years.
%23209007: RABBANI, MOUIN & GIDEON SOESMAN. - Neef aan de overkant : brieven over een 'familieruzie' in het Heilige Land.
%23131200: RABELAIS, FRANCIS - Rabelais Gargantua and Pantagruel, translated into English by Sir Thomas Urquhart and Peter le Motteux, annis 1653-1694. With an Introduction by Charles Whibley.
%23183832: RABINOWITCH, ROYDEN. - Royden Rabinowitch : sculpture 1962-1992.
%23234592: RABINOWITZ, PAULA. - Black & white & noir : America's pulp modernism.
%23172209: RABKIN, ERIC S., SCHOLES, ROBERT E., SLUSSER, GEORGE EDGAR. - Coordinates : placing science fiction and fantasy.
%23116900: RABL, CARL R.H. - Das Problem der Willensfreiheit unter medizinischer und naturwissenschaftlicher Gesichtspunten.
%23119778: RABO, ANNIKA. - Change on the Euphrates : villagers, townsmen and employees in Northeast Syria.
%23256204: RABSON, STEVE. - The Okinawan diaspora in Japan : crossing the borders within.
%23102383: RACEK, A.A. AND W. DALL. - Littoral Penaeinae (Crustacea Decapoda) from Northern Australia, New Guinea and Adjacent Waters.
%23242449: RACHELS, STUART. - The legacy of Socrates : essays in moral philosophy.
%23260814: RACHELS, JAMES. - The elements of moral philosophy. International edition.
%23260809: RACHELS, JAMES. - The elements of moral philosophy.
%23221608: RACHOR, CHRISTINA. - Selbstmordversuche von Frauen : Ursachen und soziale Bedeutung.
%23256917: RACINET, PHILIPPE. - Les maisons de l'ordre de Cluny au Moyen Âge : évolution et permanence d'un ancien ordre bénédictin au nord de Paris.
%2338166: RADBRUCH, GUSTAV & HEINRICH GWINNER. - Geschichte des Verbrechens : Versuch einer historischen Kriminologie.
%2323755: RADBRUCH, GUSTAV. - Rechtsphilosophie.
%2311337: RADBRUCH, GUSTAV. - Gestalten und Gedanken : zehn Studien.
%2339016: RADBRUCH, GUSTAV. - Der Mensch im Recht : ausgewählte Vortäge und Aufsätze über Grundfragen des Rechts.
%238287: RADBRUCH, GUSTAV. - Einführung in die Rechtswissenschaft.
%2378710: RADCLIFFE, GEOFFREY REYNOLDS YONGE. - Real property law.
%2380594: RADCLIFFE, SARAH A. - Culture and Development in a Globalizing World: Geographies, Actors and Paradigms.
%2389788: RADDATZ, F.J. - Lukács.
%23263065: RADDEN, JENNIFER. - Divided minds and successive selves.
%2354153: RADDER, HANS. - De materiële realisering van wetenschap : een filosofiese visie op de experimentele natuurwetenschappen, ontwikkeld in diskussie met Habermas.
%23136371: RADELET, M.L. (ED.) - Facing the Death Penalty. Essays on a cruel and unusual punishment.
%2342266: RADELET, LOUIS A. & HOYT COE REED. - The police and the community : studies.
%2371827: RADEMAKER, JAN. - De digitale strafrechtspleging : strafrechtelijke informatisering in meervoudig perspectief.
%23255365: RADER, DANIEL L. - The journalists and the July Revolution in France : the role of the political press in the overthrow of the Bourbon Restoration, 1827-1830.
%23181995: RADETZKI, MARIAN - A Guide to Primary Commodities in the World Economy.
%2363505: RADFORD, K. J. - Complex Decision Problems: An Integrated Strategy for Resolution.
%23208446: RADIORAAD. - Verslag van de Radioraad 1955.
%23208448: RADIORAAD. - Verslag van de Radioraad 1957.
%23253772: RADKE, GARY M., VERROCCHIO, ANDREA DEL. - Verrocchio's David restored : a Renaissance bronze from the National Museum of the Bargello, Florence.
%23222529: RADKE, RUDOLF. - Im Namen Allahs : der Islam zwischen Aggression und Toleranz.
%2387418: RADKEY, OLIVER H. - Russia goes to the polls : the election to the all-Russian constituent assembly, 1917.
%2343093: RÄDLER, ALBERT J. - Die direkten Steuern der Kapitalgesellschaften und die Probleme der Steueranpassung in den sechs Staaten der Europaïschen Wirtschaftsgemeinschaft.
%23217935: RADLEY, ALAN. - Making sense of illness : social psychology of health and disease.
%23112223: RADNITZKY, GERARD & HARDY BOUILLON (EDS.) - Government : Servant of master?
%23133336: RADNITZKY, GERARD & GUNNAR ANDERSSON (EDS.) - The Structure und development of Science.
%23102385: RADT, S.L. - The Importance of the Context.
%23190041: RADTKE, KURT W. (ED.) - Dynamics in Pacific Asia : conflict, competition, and cooperation.
%23122253: RADVANY, EGON. - Metternich's projects for reform in Austria.
%23147325: RADZILOWSKI, THADDEUS C. - Feudalism, revolution and the meaning of Russian history : an intellectual biography of Nikolai Pavlovich Pavlov-Silvanskii.
%2321451: RADZILOWSKI, THADDEUS C. - Feudalism, Revolution and the Meaning of Russian History : An Intellectual Biography of Nikolai Pavlovich Pavlov-Silvanskii (East European Monographs, Volume 361)
%23230381: RADZINOVICZ, LEON. - Adventures in criminology.
%23261814: RADZINOVICZ, LEON. - The roots of the International Association of Criminal Law and their significance : a tribute and a re-assessment on the centenary of the IKV.
%2324494: RADZINOWICZ, LEON & MARVIN E. WOLFGANG (ED.) - The criminal in the arms of law (Crime and Justice, II).
%23258906: RADZINOWICZ, LEON (PREFACE). - Sexual offences : a report of the Cambridge Department of Criminal Science.
%23110124: RADZINOWICZ, LEON & MARVIN E. WOLFGANG (ED.) - The criminal under restraint (Crime and Justice, III).
%23222886: RADZINSKY, EDVARD. - The last Tsar : the life and death of Nicholas II.
%23252966: RAE, ELEANOR & BERNICE MARIE-DALY. - Created in her image : models of the feminine divine.
%2311864: RAEBURN, JOHN. - A staggering revolution : a cultural history of thirties photography.
%23126974: RAEDER, HANS. - Platons philosophische Entwicklung: Gekrönte Preisschrift.
%23149875: RAEMAEKERS, H.M. - Ontwikkeling in agrarische organisaties : organisatie-ontwikkeling in standsorganisaties en coöperatieve verenigingen.
%2334478: RAENDCHEN, OLIVIER & JANA (EDS.) - baan-müang : Traditional law and values in Tai societies.
%23228221: RAES, STEPHAN. - Migrating enterprise and migrant entrepreneurship : how fashion and migration have changed the spatial organisation of clothing supply to consumers in the Netherlands.
%23240531: RAES, B.C.M. & BAKKER, F.A.M. (ED.) - De psychiatrie in het Nederlandse recht.
%23107712: RAES, B.C.M. & BAKKER, F.A.M. (ED.) - De psychiatrie in het Nederlandse recht.
%23569: RAESSENS, A. L. J. (P. AURELIANUS O.F.M.). - De verhouding van Godsdienst en ethiek in Homerus.
%23110171: RAEYMAEKER, LOUIS DE. - Inleiding tot de Wijsbegeerte en tot het Thomisme.
%2328308: RAFFERTY, OLIVER P. - Catholicism in Ulster, 1603-1983. An interpretative history.
%23130377: RAFTIS, J.A. - Peasant Economic Development within the English Manorial System.
%2361344: RAGAN, B.T. & WILLIAMS, E.A. (ED.). - Re-creating authority in revolutionary France.
%23210618: RAGHURAM, SHOBHA, HEIKO SIEVERS & VINOD VYASULU (EDS.) - Atructural adjustment : economy, environment, social concern.
%23254006: RAGIONIERI, PINA. - Michelangelo : drawings and other treasures from the Casa Buonarroti, Florence.
%23141294: RAHDERT, MARK C. - Covering accident costs : insurance, liability, and tort reform.
%2367754: RAHEJA, GLORIA GOODWIN. - The Poison in the Gift : Ritual, Prestation, and the Dominant Caste in a North Indian Village.
%2383689: RAHLFS, ALFRED (ED.) - Septuaginta : id est, Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. Volumen 1 : leges et historiae; Volumen 2 : Libri poetici et prophetici.
%2332712: RAHMAN, RITA DULEI - Overcoming the EU-Crisis.
%2380805: RAHN, GUNTRAM. - Rechtsdenken und Rechtsauffassung in Japan : dargestellt an der Entwicklung der modernen japanischen Zivilrechtsmethodik.
%2346597: RAI, MRIDU. - Hindu rulers, muslim subjects : islam, rights and the hisory of Kashmir.
%2373934: RAI, MILAN. - Chomsky's politics.
%23250313: RAI, SATYA M. - Partition of the Punjab.
%23205932: RAIMONDI, JOHN. - John Raimondi : sculptor.
%23126350: RAIMONDI, G. - Italian Living Design. Three Decades of Interior Decoration 1960-1990.
%23105051: RAINE, ADRIAN. - The anatomy of science : biological roots of crime.
%23207037: RAINE, CRAIG. - T.S. Eliot.
%2370919: RAINGER, RONALD. - An Agenda for Antiquity : Henry Fairfield Osborn and vertebrate paleontology at the American Museum of Natural History, 1890-1935.
%23211869: RAISCH, MANFRED. - Die Konzentration in der deutschen Automobilindustrie. Betriebswirtschaftliche Bestimmungsfaktoren und Auswirkungen.
%2343095: RAISER, GÜNTHER H. - Gesellschaftsrecht in der Volksrepublik China. Eine Einführung mit vergleichenden Tabellen.
%23248799: RAJAGOPAL, BALAKRISHNAN. - International law from below : development, social movements, and Third World resistance.
%23158435: RAKOFF, TODD D. - A time for every purpose : law and the balance of life.
%23183949: RAKOTOSON, MICHÈLE. - De lente en het meisje : roman.
%23239584: RAKOVA, MARINA. - Philosophy of mind A-Z.
%23257624: RALEGH, WALTER., RALEIGH, WALTER. - Ralegh's last voyage : [being an account drawn out of contemporary letters and relations, both Spanish and English, of which the most part are now for the first time made public, concerning the voyage of Sir Walter Ralegh, knight, to Guiana in the year 1617 and the fatal consequences of the same]
%23257607: RALEGH, WALTER., RALEIGH, WALTER. - The discoverie of Guiana.
%23250061: RALEIGH, WALTER. - The discovery of Guiana.
%23250059: RALEIGH, WALTER. - Ralegh's Last Voyage : being an account drawn from contemporary letters and narratives, both Spanish and English, of which the greater part is now made public for the first time, concerning the voyage of Sir Walter Ralegh, Knight, to Guiana in the year 1617 and the fatal consequences of the same.
%23124753: RALEY, HAROLD - A watch over mortality : the philosophical Story of Julian Marias.
%23197902: RALSTON, JACKSON H. - Venezuelan arbitrations of 1903, including protocols, personnel and rules of commissions, opinions, and summary of award, with appendix containing Venezuelan Yellow Book of 1903, Bowen pamphlet entitled Venezuelan Protocols, and Preferential question Hague decision, with history of recent Venezueland revolutions.
%23145973: RAMACCIOTTI, SISTER MARY DOMINIC - The Syntax of Il Fiore and of Dante's Inferno as Evidence in the Question of the Authorship of Il Fiore.
%23211620: RAMADAN, TARIQ. - Western Muslims and the future of Islam.
%2390753: RAMADAN, TARIQ. - Islam and the Arab awakening.
%2390624: RAMAER, HANS (SAMENST.). - De piramide der tirannie : anarchisten in Nederland.
%2389532: RAMAKERS, B.A.M. - Spelen en figuren : toneelkunst en processiecultuur in Oudenaarde tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd.
%238466: RAMAN RAO, A.V. - Collective bargaining versus government regulation India and USA.
%23209236: RAMANATHAN, MALA, U.S. MISHRA, & T.R. DILIP. - Towards quality of care in Kerala, India.
%23166818: RAMANATHAN, K. - Hindu Religion in an Islamic State: the case of Malaysia.
%23178092: RAMBAUD, RENÉ. - Les fugitives : précis anecdotique et historique des coiffures féminines à travers les ages (Des Égyptiens à 1945).
%2390042: RAMBERG, JAN. - International commercial transactions. 2nd edition.
%239659: RAMBOCUS, DEWDATH SUBKARAN. - Medisch-juridische causaliteit.
%23231533: RAMBOUR, HEINZ. - Die Lizenzausgabe.
%23237918: RAMCHARAN, BERTRAM G. (ED.) - The principle of legality in international human rights institutions : selected legal opinions.
%23103754: RAMCHARAN, BERTRAM G. (ED.) - Human Rights: Thirty Years After the Universal Declaration Commemorative Volume on the Occasion of the Thirtieth Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.
%23103811: RAMCHARAN, BERTRAM G. (ED.) - Human Rights: Thirty Years After the Universal Declaration Commemorative Volume on the Occasion of the Thirtieth Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.
%233151: RAMCHARAN, BERTRAM G. - Humanitarian good offices in international law : the good offices of the United Nations Secretary-General in the field of human rights.
%23139368: RAMET, SABRINA P. (ED.) - Eastern Europe : politics , culture , and society since 1939.
%2324677: RAMET, SABRINA P. - Central and Southeast European Politics since 1989.
%23205194: RAMM, THILO. - Zum freiheitlichen sozialen Rechtsstaat : ausgewählte Schriften.
%23163517: RAMOGALE, MARCUS. - To kill a man's pride, and other stories from Southern Africa.
%23209244: RAMOS-JIMENEZ, PILAR ... [ET AL.] - Immunization in the Philippines : the social and cultural dimension.
%23251945: RAMOS, JULIO. - Divergent modernities : culture and politics in 19th century Latin America.
%23199912: RAMOS, ALICE (ED.) - Beauty, art, and the polis.
%231990: RAMOS, JENNIFER M. - Changing norms through actions: the evolution of sovereignty.
%23243530: RAMPLEY, MATTHEW - Nietzsche, aesthetics and modernity.
%23118292: RAMPTON, SHELDON, 1957-, STAUBER, JOHN C. (JOHN CLYDE), 1953-. - Weapons of mass deception : the uses of propaganda in Bush's war on Iraq.
%23126976: RAMSAY, WILLIAM MICHAEL & ANTON VON PREMERSTEIN. - Monumentum Antiocenum : die neugefundene Aufzeichung der Res gestae divi Augusti im pisidischen Antiochia.
%23144874: RAMSAY, IAIN (ED.) - Consumer law.
%23116610: RAMSBOTTOM, JOHN. - Edible fungi.
%23236714: RAMSEYER, J. MARK - Japanese Law: an Economic Approach.
%23131671: RAMSEYER, J. MARK & FRANCES MCCALL ROSENBLUTH. - Japan's political marketplace.
%2372733: RANADA, FRANK ROBERT. - Vergelijkend strafrecht : een dialectische beschouwing over het relativeren van normen met betrekking tot het qualificeren en rubriceren van strafbare feiten.
%239770: RANCHOD, BHADRA. - Foundations of the South African law of defamation.
%2337846: RANCHOD, BHADRA. - Foundations of the South African law of defamation.
%2365562: RANCIERE, JACQUES. - Haine De La Democratie.
%2365558: RANCIERE, JACQUES. - le spectateur émancipé.
%23253761: RANCINAN, GÉRARD & CAROLINE GAUDRIAULT. - The photographer : portraits of twenty-five masters.
%23263058: RAND, NICHOLAS & MARIA TOROK. - Questions for Freud : the secret history of psychoanalysis.
%23260885: RANDALL, DAVID. - Credibility in Elizabethan and early Stuart military news.
%23181993: RANDALL, F.P. - Issue, Control and Regulation of Capital.
%23210863: RANDELZHOFER, ALBRECHT (ED.) - Völkerrechtliche Verträge : Vereinte Nationen, Beistandspakte, Menschenrechte, See-, Luft- und Weltraumrecht, Umweltrecht, Kriegsverhütungsrecht, Kriegsrecht : Textausgabe.
%23231986: RANDERAAD, NICO. - States and statistics in the nineteenth century : Europe by numbers.
%23177706: RANDLE, MICHAEL., ROGERS, PAUL. - Alternatives in European security.
%23175203: RANDOW, R. VON (ED.) - Integer programming and related areas : a classified bibliography, 1978-1981.
%2381628: RANDWIJK, H.M. VAN. - In de schaduw van gisteren. Kroniek van het verzet 1940-1945.
%23177121: RANG, J.F. - Rechtspraak medisch tuchtrecht 1930-1976.
%236754: RANG, J.F. - Kernproblemen van de Algemene Ouderdomsverzekering. Diss.
%2388467: RANG, J.F. - (red.). Gezondheidsrechtspraak.
%237816: RANGONI, FABIO. - Yemen.
%23182032: RANI, SHARADA. - Slokantara. An Old Javanese didactic text. Critically edited and annotated.
%23211010: RANI VAN DER PLOEG, RUTH ZINKSTOK. - Wij zijn allen werklieden : de opkomst van de moderne arbeidsmoraal in Nederland in de negentiende eeuw.
%2364023: RANICKI, ANDREW. - Lower K- and L-theory
%23206087: RANIERI, FILIPPO (ED.) - Gedruckte Quellen der Rechtsprechung in Europa (1800 1945).
%2373941: RANIERI, FILIPPO & KARL HÄRTER (ED.) - Biographisches Repertorium der Juristen im Alten Reich. 16. 18. Jahrhundert, Volume A-E.
%2372867: RANIERI, FILIPPO (ED.) - Biographisches Repertorium der Juristen im Alten Reich (16.-18. Jh.). Vol. C.
%2372841: RANIERI, FILIPPO (ED.) - Biographisches Repertorium der Juristen im Alten Reich (16.-18. Jh.). Vol. D.
%2372815: RANIERI, FILIPPO (ED.) - Biographisches Repertorium der Juristen im Alten Reich (16.-18. Jh.). Vol. E.
%2371541: RANIERI, FILIPPO (ED.) - Juristische Dissertationen deutscher Universitäten (17.-18. Jahrhundert).
%2370970: RANIERI, FILIPPO (ED.) - Projet du Code Civil de la République Romaine (1798)
%2390594: RANIERI, JOHN J. - Eric Voegelin and the good society.
%2371016: RANIERI, FILIPPO (ED.) - Rechtsgeschichte und quantitative Geschichte : Arbeitsberichte.
%2372881: RANIERI, FILIPPO (ED.) - Biographisches Repertorium der Juristen im Alten Reich (16.-18. Jh.). Vol. A.
%23243546: RANITZ, H. DE. - De Rijnvaart-Acte.
%239041: RANITZ, C.J.A. DE. - De rechtspositie van de Rijksuniversiteit en van haar elementen.
%2383387: RANITZ, R.E.P. DE. - Herziening van arresten en vonnissen.
%2365063: RANITZ, C.J.A. DE. - De rechtspositie van de Rijksuniversiteit en van haar elementen.
%2393777: RANK, W.A.K. - Geld, geldschuld en betaling.
%2393920: RANKE-HEINEMANN, UTA. - Eunuchen voor het hemelrijk : de rooms-katholieke kerk en seksualiteit.
%23238426: RANKIN, NICHOLAS. - Churchill's wizards : the British genius for deception 1914-1945.
%23112912: RANKIN, KENNETH. - The Recovery of the Soul. An Aristotelian Essay on Self-fulfilment.
%23235573: RANKIN, KATHARINE N. - The cultural politics of markets : economic liberalization and social change in Nepal.
%2361452: RANNEY, AUSTIN - Curing the Mischiefs of Faction: Party Reform in America (Jefferson Memorial Lectures).
%23210227: RANSOM, TERESA. - Madame Tussaud : a life and a time.
%23229222: RAO, ANIL VITHALA. - Dynamics of particles and rigid bodies : a systematic approach.
%2375575: RAO, C. RADHAKRISHNA. - Linear statistical inference and its applications. 2nd edition.
%23236485: RAO, K. KRISHNA (PREF.) - International commercial arbitration.
%23189828: RAPAKKO, ANNAMARIA. - Base company taxation.
%2368165: RAPET, M.J.J. - Manuel de morale et d'économie politique a l'usage des classes ouvrières.
%23224970: RAPHAEL, RAY. - The first American revolution : before Lexington and Concord.
%23113261: RAPHAEL, LEV. - Journeys & arrivals. Om being gay and jewish.
%23199455: RAPHAEL, RAY. - Founding myths : stories that hide our patriotic past.
%23108909: RAPHAEL, N.P. - Introduction a la correspondance de Marcel Proust & Répertoire de la correspondance de Proust.
%23175042: RAPHAEL, FREDERIC - Popper : historicism and its poverty.
%2318349: RAPIN, RENÉ - Comparaison des poëmes d'Homère et de Virgile.
%23180847: RAPIN, RENÉ - Réflexions sur la poétique d'Aristote et sur les ouvrages des poètes anciens et modernes.
%23228033: RAPOPORT, DAVID C. (ED.) - Inside Terrorist Organizations.
%23133060: RAPOPORT, AMOS; W. STEIN & G. BURKHEIMER (EDS.) - Response Models for Detection of Change.
%23220788: RAPP, GEORGE ROBERT., SWINY, STUART. - Sotira Kaminoudhia : an early Bronze Age site in Cyprus.
%2326378: RAPP, FRIEDRICH. - Gesetz und Determination in der Sowjetphilosophie : zur Gesetzconception des dialektischen Materialismus unter besonderer Berücksichtigung der Diskussion über dynamische und statistische Gesetzmässigkeit in der zeitgenössischen Sowjetphilosophie.
%23180759: RAPPARD, W.A. VAN (ED.) - Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en Sicco van Gosinga 1697-1731.
%23207126: RAPPMANN, ROLAND & ALFONS ZETTLER. - Die Reichenauer Mönchsgemeinschaft und ihr Totengedenken im frühen Mittelalter.
%23115396: RAPPOPORT, JILL. - Giving women : alliance and exchange in Victorian culture.
%23114939: RAPPOPORT, JILL. - Giving women : alliance and exchange in Victorian culture.
%23217456: RAPPORT, RICHARD L. - Nerve endings : the discovery of the synapse.
%23155939: RAPPORT - Doen of laten? Grenzen van het medisch handelen in de neonatologie.
%23231476: RAS, H.E. - De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken.
%23200299: RAS, GERARD. - Börne und Heine als politische Schriftsteller.
%233059: RASCH, HAROLD & KLAUS WESTRIK. - Wettbewerbsbeschränkungen Kartell- und Monopolrecht : Kommentar zum Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen und Erläuterungen zum europäischen Kartellrecht.
%2355417: RASCHHOFER, HERMANN. - Der Fall Oberländer : eine vergleichende Rechtsanalyse der Verfahren in Pankow und Bonn.
%23191029: RASCHID, SCHEWKET. - Die türkische Landwirtschaft als Grundlage der türkischen Volkswirtschaft.
%23239089: RASHID, KARIM. - I want to change the world.
%23132785: RASHID, AHMED. - Jihad : the rise of militant Islam in Central Asia.
%23224466: RASHID, KARIM. - Karim Rashid : evolution.
%23169228: RASHID, AHMED. - Taliban. [Dutch edition]
%2353061: RASIAH, RAJAH - Foreign Firms, Technological Capabilities And Economic Performance: Evidence From Africa, Asia and Latin America.
%2346354: RASKA, E. & J. SAAR (EDS.) - Crime and criminology at the end of the century: IX Baltic Criminological Seminar, 1996, May 22-25.
%2341773: RASMUS, JACK - Epic Recession: Prelude to Global Depression.
%2396805: RASMUSSEN, ZEBA A., MUSA RAHIM, PIETER STREEFLAND & ANITA HARDON - Enhancing Appropriate Medicine Use in the Karokaram Mountains
%2377728: RASNAKE, ROGER NEIL. - Domination and cultural resistance: authority and power among an Andean People.
%23199443: RASSIN, ERIC. - Limitations of the thought suppression paradigm as a model of obsessive intrusions and memory loss.
%23197271: RASSIN, ERIC. - Limitations of the thought suppression paradigm as a model of obsessive intrusions and memory loss.
%23126978: RASSOW, PETER. - Der Plan Moltkes fur den Zweifrontenkrieg (1871-1890).
%23188110: RASTIER, FRANÇOIS. - Meaning and textuality.
%23117084: RASTOUL, A. - L'internationale universitaire et la coopération intellectuelle au Moyen Age.
%23206790: RATELBAND, KLAAS. - Nederlanders in West-Afrika 1600-1650 : Angola, Kongo en São Tomé.
%2364324: RATH, JAN. - Het mooist van Mokum.
%2396807: RATH, JAN, & RINUS PENNINX, KEES GROENENDIJK, ASTRID MEIJER. - Nederland en zijn Islam : een ontzuilende samenleving reageert op het ontstaan van een geloofsgemeenschap.
%23263995: RATHBONE, ELIZA E., WILLIAM H. ROBINSON, ELIZABETH STEELE, & MARCIA STEELE. - Van Gogh repetitions.
%23224216: RATHGEBER, THEODOR - Wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle Rechte in West-Papua: Soziale Realität und Politische Perspektiven.
%23224201: RATHGEBER, THEODOR - Economic, social and cultural rights in West-Papua : a study on social reality and political perspectives.
%2373067: RATNASINGAM, PAULINE PUVANASVARI. - Interorganizational trust in business to business e-commerce.
%23101551: RATRAMNUS. - De Corpore et Sanguine Domini. Texte original et notice bibliographique.
%23142980: RATSCHOW, CARL HEINZ. - Einheit der person. Eine theologische studie zur Philosophie Ludwig Klages'.
%23194806: RATZENHOFER, GUSTAV. - Die Kritik des Intellects : positive Erkenntnistheorie.
%2378712: RATZENHOFER, GUSTAV. - Wesen und Zweck der Politik als Teil der Soziologie und Grundlage der Staatswissenschaften.
%2379669: RATZENHOFER, GUSTAV. - Die sociologische Erkenntnis : positive Philosophie des socialen Lebens.
%23224610: RAU, KARL HEINRICH. - Grundsätze der Finanzwissenschaft. 1. & 2. Abtheilung.
%2350221: RAU, KARL HEINRICH. - Lehrbuch der politischen Oekonomie. 1. Band: Volkswirthschaftslehre (5. Ausgabe, 1847); 2. Band: Grundsätze der Volskwirthschaftspolitik mit anhaltender Rücksicht auf bestehende Staatseinrichtungen (3. Ausgabe, 1844); 3. Band: Grundsätze der Finanzwissenschaft (1. & 2. Abtheilung) (3. Ausgabe, 1850-1851).
%23220240: RAUCH, LEO & DAVID SHERMAN. - Hegel's phenomenology of self-consciousness : text and commentary.
%23153807: RAUCH, J. - The outnation: a search for the soul of Japan.
%23147691: RAUCH, JONATHAN. - Kindly inquisitors: the new attacks on free thought.
%2378713: RAUCH, GÜNTER. - Bündnisse deutscher Herrscher mit Reichsangehörigen vom Regierungsantritt Friedrich Barbarossas bis zum Tode Rudolfs von Habsburg.
%23125641: RAUCHE, G.A. - Utopie und Wirklichkeit in der Metaphysik.
%23138450: RAUCHE, G.A. - The abdication of philosophy = The abdication of man : a critical study of the interdependence of philosophy as critical theory and man as a free individual.
%2346017: RAUCHHAUPT, FRIEDRICH WILHELM VON. - Geschichte der spanischen Gesetzesquellen von den Anfängen bis zur Gegenwart.
%23232172: RAUCHHAUPT, FRIEDRICH WILHELM VON. - Geschichte der spanischen Gesetzesquellen von den Anfängen bis zur Gegenwart.
%23212896: SEVGI SOYSAL. THIJS RAULT. - Een bezoekdag : en andere verhalen.
%23230762: RAUMER, FRIEDRICH VON. - Über die geschichtliche Entwickelung der Begriffe von Recht, Staat und Politik.
%23137160: RAUNER, R.M. - Samuel Bailey and the Classical Theory of Value.
%23245362: RAUSCHENBERG, ROBERT & JEAN TINGUELY. - Robert Rauschenberg, Jean Tinguely - collaborations.
%23263789: RAUSCHENBERG, ROBERT. - Rauschenberg sculpture : exhibition.
%23166538: RAUSCHNING, DIETRICH, KATJA WIESBROCK, & MARTIN LAILACH (EDS.) - Key Resolutions of the United Nations General Assembly, 1946-1996.
%23256437: RAUSTIALA, KAL. - Does the Constitution follow the flag? : the evolution of territoriality in American law.
%2331556: RAUSTIALA, KAL. - Does the Constitution Follow the Flag?: The Evolution of Territoriality in American Law.
%23196643: RAVAISSON, FÉLIX. - Of Habit.
%23138887: RAVEN, G.J.A. & N.A.M. RODGER (EDS.) - Navies and Armies : the Anglo-Dutch Relationship in War and Peace, 1688-1988.
%23102387: RAVEN, CHR.P. [ET AL.]. - Cytological and Cytochemical Investigations on the Development of Sabellaria alveolata L.
%23187328: RAVEN, JAMES (ED.) - Free print and non-commercial publishing since 1700.
%23212183: RAVENHORST, C. VAN. - Bankrekeningen : bankverrichtingen (passief bedrijf).
%2342159: RAVENHORST, C. VAN. - De bankovereenkomst : naar een relationele benadering van de rechtsverhouding bank-cliënt.
%23157174: RAVENS,DAVID - Luke and the restoration of Israel.
%2316380: RAVENSTEIJN, P.J. VAN. - Gedenkboek Hilversum : 1424-1924.
%23213201: RAVESLOOT, JAN HINDRIK. - Uit het hart gegrepen.
%23165118: RAVESTEIN, MAX VAN. (PSEUDONYN MARIE SLOOT). - Aan d'overkant.
%23104595: RAVITZKY, AVIEZER - History and Faith : studies in Jewish Philosophy.
%23114085: RAWCLIFFE, CAROLE. - Medicine & society in later Medieval England.
%23159616: RAWIE, JAN PIETER. - Woelig stof.
%23249184: RAWLINS, GREGORY J. E. - Moths to the Flame: The Seductions of Computer Technology.
%23117765: RAWLINS, R.G. & KESSLER, M.J. (EDS.) - The Cayo Santiago Macaques. History, Behavior and Biology.
%23247157: RAWLINS, GREGORY J. E. - Slaves of the Machine: The Quickening of Computer Technology (Bradford Books).
%23199311: RAWLS, JOHN. - Political liberalism. Expanded edition.
%2366961: RAWLS, JOHN. - Political liberalism.
%23248494: RAWLS, JOHN. - Justice as fairness : a restatement.
%2340856: RAWORTH, PHILIP. - The legislative process in the European Community.
%23134561: RAWORTH, PHILIP. - The legislative process in the European Community.
%23241897: RAWSHANDIL, JALIL & SHARON CHADHA. - Jihad and international security.
%23106427: RAWSON, C. J. - Satire and sentiment, 1660-1830.
%23226488: RAWSON, CLAUDE J. - Satire and sentiment , 1660-1830.
%23238095: RAY, DEBRAJ. - A game-theoretic perspective on coalition formation.
%2368427: RAY, ELLEN. & WILLIAM H. SCHAAP (EDS.) - Covertaction : the roots of terrorism.
%234882: RAY, CARINA E. & JEREMY RICH (EDS.) - Navigating African Maritime History.
%2364029: RAY, N. & G. WALKER (EDS.) - Adams Memorial symposium on algebraic topology. Volume 2.
%2326545: RAY, ARJUN. - Kashmir Diary, Psychology of Militancy.
%23153506: RAY, MAN. - Photographs.
%2389522: RAY, DOROTHY JEAN. - Artists of the tundra and the sea.
%2392423: RAYER, C.W.G. - Wetgeving en beleid voor flexibele arbeid.
%23250050: RAYMOND, ERIC S. - The New Hacker's Dictionary. 3rd Edition.
%23244134: RAYNAL, MAURICE. - Modern painting.
%23248182: RAYNAUD, JEAN PIERRE. - Drapeau sur Chassis.
%23247199: RAYNAUDUS, THEOPHILUS. - Leo Magnus, Romanus pontifex, Maximus Tauriensis, Pet. Chrysol. Rauennas, Fulgentius Ruspensis, Valerian. Cemeliensis, Asterius Amasenus, Amedeus Lausanensis : heptas praesulum Christiana sapienta et facundia clarissimorum.
%23126239: RAYNER-CANHAM, M.F. & RAYNER-CANHAM, G.W. - Harriet Brooks : pioneer nuclear scientist.
%23223385: RAYNER, JOHN D. - Jewish religious law : a progressive perspective.
%23234614: RAYNER-CANHAM, GEOFFREY., RAYNER-CANHAM, MARELENE F. - Harriet Brooks : pioneer nuclear scientist.
%23226423: RAYNOLDS, LAURA - Fair Trade: The Challenges of Transforming Globalization.
%2317022: RAYSKI, ADAM - The choice of the Jews under Vichy : between submission and resistance.
%2381675: RAZESBERGER, FLORIAN. - The International Criminal Court : the principle of complementarity.
%23175658: RAZOUX SCHULTZ, L.F.R. - Selektieve bibliografie van kriminologische literatuur, 1959-1998 : publikaties, opgenomen of besproken in het Tijdschrift voor Criminologie.
%23225979: REA, RUSSELL. - The triumph of free trade, and other essays and speeches.
%23248861: READ, RUPERT J. - Philosophy for life.
%23197792: READ, DAVID. - Maasai tot in de dood.
%23236883: READ, HERBERT - A concise history of modern painting.
%23119507: REARICK, ELIZABETH C. - Dance's of the Hungarians. A study of the dances found today in Hungary together with a description of some of the peasant festivities.
%23201311: REBEL, HENDRIK JAN CORNELIS - Modeling personal opinions : a new paradigm for political psychology. Part 1: The conceptual background ; Part 2: The cognitive basis ; Part 3: Theory and research.
%23117451: REBUFFI, PIERRE. - [D. Petro Rebuffo de Montepessulano]. Praxis beneficiorum absolutissima : acquirendi, conservandique illa, ac amittendi, modos continens, usumque & stylum literarum Curiae Romanae, formas denique signaturae, & alia quae ad hanc materiam spectant ...
%23233683: RÉCANATI, FRANÇOIS. - Perspectival thought : a plea for (moderate) relativism.
%2361826: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - Handhaving van het bestuursrecht : verslag van de algemene vergadering van de Vereniging voor Administratief Recht gehouden op 12 mei 1995 ter behandeling van de preadviezen van mr. J.T.K. Bos, mr. G.A.M. Giesen, mr. J. de Groot, prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels.
%23172635: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - Aspecten van het rapport van de staatscommissie Cals-Donner : verslag van de algemene vergadering gehouden te 's-Hertogenbosch op 27 oktober 1972 ter behandeling van de preadviezen van A.M. Donner, P.J. Boukema [en] H.J.M. Jeukens.
%23172601: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - Nieuwe juridisch-bestuurlijke ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening : verslag van de Algemene Vergadering gehouden op 26 november 1976 ter behandeling van de preadviezen van Mr. W. Brussaard en J. Rothuizen.
%23171833: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - Schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad. Verslag.
%23172599: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - Advisering in het bestuursrecht : verslag van de algemene vergadering gehouden op 30 mei 1978 ter behandeling van de preadviezen van S.V. Hoogendijk-Deutsch en R. Samkalden.
%23232999: RECHT, ROLAND. - Het meesterlijke atelier : Europese kunstroutes 5de-18de eeuw.
%2381068: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - De nationale ombudsman : verslag van de algemene vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Administratief Recht, gehouden op 26 april 1991 ter behandeling van de preadviezen van Prof. Mr. J.B.J.M. ten Berge, Mr. E.J. Daalder, Dr. J. Naeyé.
%2386200: AKADEMIE FÜR STAATS- UND RECHTSWISSENSCHAFT DER UDSSR - INSTITUT FÜR STAAT UND RECHT. - Modernes Seevölkerrecht : Wissenschaftliche Forschung, Schutz der Meeresumwelt, Handels- und Kriegsschiffahrt.
%23233871: RECHTEREN, J.H. VAN. - De staatkundige strekking van de verwerping der wet tot regeling van 's rijks openbare schuld.
%23233190: RECHTSANWALTBÜRO GROENEWOLD, DEGENHARDT, REINHARD ; VERANTWORTLICH: KURT GROENEWOLD. - Politische Justiz : Dokumentation über den Ausweisungsterror an Palästinensern.
%23222922: VERENIGING VOOR BESTUURSRECHT. COMMISSIE RECHTSBESCHERMING. J - De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid : van toetsing naar geschilbeslechting : rapport van de Commissie Rechtsbescherming van de Vereniging voor Bestuursrecht VAR.
%2322097: DIRECTIE RECHTSPLEGING [VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE]. - Handboek Rechtspositie Rechterlijke Macht 2000/2001.
%23140627: INTERNATIONALE ACADEMIE VAN VERGELIJKENDE RECHTSWETENSCHAP - Contributions Néerlandaises au Sixième Congrès International de Droit Comparé, Hambourg 1962.
%2369756: RECK, A.J. (ED.) - Knowledge and value : essays in honor of Harold N. Lee.
%23141167: RECKLESS, W.C. - Die Kriminalität in den USA und ihre Behandlung.
%23241439: RECKTENWALD, HORST CLAUS. - Steuerüberwälzungslehre : Theoretische und empirische Verteilung von Abgaben und Kosten.
%23233838: MINISTERIE VAN JUSTITIE & NEDERLANDSE FEDERATIE VAN RECLASSERINGSINSTELLINGEN - Passanten in niemandsland : inleidingen en verslag van het symposium over illegale vreemdelingen in detentie , gehouden op 16 mei 1991 in Alkmaar.
%2359021: COMMITTEE ON UNIFORM CRIME RECORDS. - A uniform classification of major offenses (tentative).
%2357581: REDEKER, HANS. - Existentialisme : een doortocht door philosophisch frontgebied.
%2369358: REDEKER, HANS. - Michael Parkes : paintings - drawings - stonelithographs 1977-1992.
%23123928: REDEKOP, BENJAMIN W. - Enlightenment and Community. Lessing, Abt, Herder, and the Quest for a German Public.
%23126980: REDEPENNING, ERNST RUDOLF. - Origenes. Eine Darstellung seines Lebens und seiner Lehre.
%23185311: REDER, MELVIN W. - Economics : the culture of a controversial science.
%23185134: REDER, MELVIN W. - Economics : the culture of a controversial science.
%23121060: REDFERN, W.D. - Georges Darien. Robbery and Private Enterprise.
%23100777: REDGRAVE, S. - A dictonary of artists of the English School. From the Middle Ages into the 19th century.
%23126018: REDING, MARCEL - Die Existenzphilosophie. Heidegger, Sartre, Gabriel Marcel und Jaspers in Kritisch-Systematischer Sicht.
%23126982: REDLICH, OSWALD. - Rudolf von Habsburg : das Deutsche Reich nach dem Untergang des alten Kaisertums.
%23126984: REDLICH, VIRGIL. - Tegernsee und die deutsche Geistesgeschichte im 15. Jahrhundert.
%23254369: REDMAN, ALVIN. - The epigrams of Oscar Wilde.
%23129957: REDMAN, N. & WHALEN, L. - Human Rights. A Reference Handbook. Second Edition.
%23263589: REDMAN, DEBORAH A. - The Nonprofit Sector: A Research Handbook.
%23263567: REDMAN, DEBORAH A. - The Rise of Political Economy as a Science: Methodology and the Classical Economists.
%23224302: REDMOND, JOHN. - The next Mediterranean enlargement of the European Community : Turkey, Cyprus, and Malta?
%23263814: REDMOND, JOHN (EDITOR) - Enlarging the European Union: The Way Forward.
%2314166: REDONDI, PIETRO. - Galilei, ketter : de politieke machtsstrijd rond het proces tegen Galileo Galilei, 1633.
%23121067: REDPATH, PETER A. - Masquerade of the Dream Walkers. Prophetic Theology from the Cartesians to Hegel.
%23121068: REDPATH, PETER A. - Masquerade of the Dream Walkers. Prophetic Theology from the Cartesians to Hegel.
%23217463: REDWORTH, GLYN. - The prince and the Infanta : the cultural politics of the Spanish match.
%23198205: REE, F. VAN. - Drugs : verslag in de breedte.
%2364348: REE, RONALD VAN - Allergie. Hoe Herken Je Het? Hoe Krijg Je Het? Hoe Kom Je Er Vanaf?.
%2316325: REE, F. VAN & A.J. COLIJN. - De psychiatrische patiënt en zijn rechten.
%23248021: REE, ERIK VAN. - Wereldrevolutie : de communistische beweging van Marx tot Kim Jong Il.
%23212381: REED, PETER & WILLIAM KAIZEN. - The show to end all shows : Frank Lloyd Wright and The Museum of Modern Art, 1940.
%2321123: REED, GERMAINE M. - Crusading for chemistry : the professional career of Charles Holmes Herty.
%23132712: REED, ADOLPH L. - The Jesse Jackson phenomenon : the crisis of purpose in Afro-American politics.
%23231027: REED, PAULA (CREATOR) - Fifty Fashion Looks that Changed the 1990's.
%23173735: REED, DAVID M., WHITTINGTON, STEPHEN L. - Bones of the Maya : studies of ancient skeletons.
%2375498: REED, THOMAS HARRISON. - Municipal government in the United States.
%2338633: REED, DAVID - Structural Adjustment and the Environment.
%23203487: REEDE, J.L. DE. - Recht en Reede : opstellen aangeboden aan mr. J.L. de Reede.
%2321476: NEDERLANDSCHE REEDERSVEREENIGING. - Verzameling van wetten en besluiten betreffende de Zeescheepvaart of daarmee verband houdende in Nederland : Zeebrievenwet 1926. - Wet op de strandvonderij. - Schepelingenbesluit. - Scheepsboekhouding. - Dagboeken. - Beheer van gelden en goederen van zeelieden. : met bijbehorende besluiten.
%23107383: REEHUIS, W.H.M. & E.E. SLOB. - Kadasterwet : Invoering Boeken 3, 5 en 6. (Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek : parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien.)
%23107387: REEHUIS, W.H.M. & E.E. SLOB. - Aanpassing Burgerlijk Wetboek : Invoering Boeken 3, 5 en 6. (Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek : parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien.)
%23144795: REEHUIS, W.H.M. [ET AL.]. - Goederenrecht. (Pitlo, deel 3).
%23240949: REEHUIS, W.H.M. - Zwaartepunten van het vermogensrecht.
%23247458: REEHUIS, W.H.M. [ET AL.]. - mr. N.G. Breeuwsma : studieadviseur 1970-1995.
%23186026: REEK, W.A.J.P. VAN DEN. - Mededelingsplichten in het burgerlijk procesrecht : beschouwingen over de verhouding tussen de rechter en partijen en tussen partijen onderling naar Nederlands en Engels recht.
%23263547: REEKIE, W. DUNCAN - Industrial Economics: Critical Introduction to Corporate Enterprise in Europe and America.
%2396843: REELER, ANNE - Money and friendship : modes of empowerment in Thai Health Care.
%237995: REENEN, PIETER VAN. - Overheidsgeweld : een sociologische studie van de dynamiek van het geweldsmonopolie.
%23246937: REENEN, MAURITS VAN. - De ontbinding van provinciale staten en gemeenteraden.
%2315875: REENEN, G. VAN. - De staatkundige en staatsrechterlijke betekenis van president F.D. Roosevelt. Diss.
%2386226: REENEN, PIETER VAN. - Schendingen in de schaduw : de rol van de politie bij mensenrechtenschendingen.
%23187781: REENEN, ERIC VAN. - Rechtshulp is een roeping : 25 jaar Buro voor Rechtshulp Amsterdam.
%2398753: REENPÄÄ, YRJÖ. - Über wahrnehmen, denken und messendes versuchen.
%2358597: REEPINGHEN, CHARLES VAN & PAUL ORIANNE. - La procédure devant la Cour de Justice des Communautés européennes.
%23263558: REES, ALBERT - Striking a Balance: Making National Economic Policy.
%23198620: REES, LAURENCE. - The Nazis : a warning from history.
%23213794: REES, MATT. - Cain's field : faith, fratricide, and fear in the Middle East.
%23263586: REES, ALBERT - Striking a Balance: Making National Economic Policy.
%2325707: REES, D.F.W. VAN. - Certains aspects du régime des mandats internationaux; J.H.W. VERZIJL. Un projet d'encyclopédie de droit international public et privé; L.V. LEDEBOER. La recousse sur les pirates; Le baron TH. VAN WELDEREN RENGENS. Les relations Néerlando-Belges considérées dans le cadre de la position politique internationale de la Belgique.
%23238091: REESEMA, W.S. VAN. - De zogenaamd objectieve regtsleer van F.J. Stahl.
%23148016: REESER, HANS. - Andersen op reis door Nederland.
%23152910: REESER, H. - De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint.
%232551: REEVE, SIMON. - The new jackals : Ramzi Yousef, Osama bin Laden and the future of terrorism.
%2377180: REEVE, SIMON. - De nieuwe jakhalzen : Osama bin Laden, Ramzi Yousef en de toekomst van het terrorisme.
%23241775: REEVES, CAROLE. - Egyptian medicine.
%23249269: REEVES, MARCUS. - Somebody scream! : rap music's rise to prominence in the aftershock of black power.
%23222733: REEVES, ELLEN GORDON. - The New Press education reader : leading educators speak out.
%23135768: REEVES, JOHN C. & JOHN KAMPEN - Pursuing the Text : studies in Honor of Ben Zion Wacholder on the Occasion of his Seventieth Birthday.
%23254191: REEVES, RICHARD. - A force of nature : the frontier of Ernest Rutherford.
%2358271: REFSHAUGE, P.J. - Bonden der blev landraad : minder fortalt af domaeneforvalter P.J. Refshauge.
%23185102: UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES. - The state of the world's refugees 2000 : fifty years of humanitarian action.
%23198554: REGALA, ROBERTO. - The trends in modern diplomatic practice.
%23208454: REGAN, TOM [ED] - Just business: New introductory essays in business ethics.
%23184095: REGELINK, ZWIER. - Bijdrage tot de kennis van het bevolkingsvraagstuk op Java en Madoera.
%23236280: W.R.R. WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. - Dynamiek in islamitisch activisme : aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten.
%23244540: W.R.R. WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. - Vertrouwen in de school : over de uitval van 'overbelaste' jongeren.
%23208223: WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID (WRR). - Allochtonenbeleid.
%2318924: WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID (WRR). - Waarden, normen en de last van het gedrag.
%2315889: W.R.R. WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. - Rechtshandhaving.
%23171859: WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. - De toekomst van de nationale rechtsstaat.
%23171858: WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. - Beslissen over biotechnologie.
%23258664: WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. - Generatiebewust beleid.
%235744: WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. - Besluiten over grote projecten.
%23232989: WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. - Naar een lerende economie : investeren in het verdienvermogen van Nederland.
%23246729: REGGIANI, ANDRÉS HORACIO. - God's eugenicist : Alexis Carrel and the sociobiology of decline.
%23252385: REGIN, DERIC. - Traders, artists, burghers : a cultural history of Amsterdam in the 17th century.
%23263572: REGINI, MARINO - From Tellers to Sellers: Changing Employment Relations in Banks.
%23193528: REGIS, HELEN A. - Fulbe voices : marriage, Islam, and medicine in northern Cameroon.
%23180912: REGNIER, PHILIPPE. - Japan and Multilateral Diplomacy.
%23191687: REGNIER, PHILIPPE. - Singapore : city-state in South-East Asia.
%2329594: REGOUT, L.F.H. - Het rentevraagstuk. Diss.
%23158142: REGT, HERMAN C.D.C. DE. - Representing the world by scientific theories : the case for scientific reasoning.
%2393921: REGT, WILLEM FREDERIK DE. - Handleiding UDC : zoekgebieden constructie gebruik.
%23137516: REGT, MARIA CORNELIA DE. - Pioneers or pawns? : women health workers and the politics of development in Yemen.
%23236440: REGTEREN ALTENA, J.Q. VAN. - De Nederlandsche geest in de schilderkunst.
%2376685: REGTEREN ALTENA, I.Q. VAN & P.J.J. VAN THIEL. - De portret-galerij van de Universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Paepenbroeck 1673-1743.
%23236443: REGTEREN ALTENA, J.Q. VAN. - De opdracht : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de kunstgeschiedenis der middeleeuwen en van den nieuweren tijd aan de Universiteit van Amsterdam op 11 october 1937.
%2322264: REGTIEN, TON & MAARTEN VAN DULLEMEN. - Het Vietnam-tribunaal Stockholm-Roskilde 1967.
%23245537: REHBINDER, MANFRED. - Rechtssoziologie.
%23238256: REHG, WILLIAM & JAMES BOHMAN (EDS.) - Prularism and the pragmatic turn : the transformation of critical theory.
%2368555: REHOF, LARS ADAM & CLAUS GULMANN. - Human rights in domestic law and development assistance policies of the Nordic countries.
%23223020: REHWINKEL, PETER & JAN NEKKERS. - Regerenderwijs : de PvdA in het kabinet-Lubbers.
%23247298: REHWINKEL, J.P. - De positie van de minister-president.
%23205379: REHWINKEL, J.P. - De positie van de minister-president.
%231628: REIBSTEIN, ERNST. - Völkerrecht : eine Geschichte seiner Ideen in Lehre und Praxis. [Band] 1: Von der Antike bis zur Aufklärung; [Band] 2: Die letzten zweihundert Jahre.
%23115392: REICH, EMIL - Gemeinschaftsethik. Nach Vorlesungen uber Praktische Philosophie Gehalten an der Universitat Wien.
%2345778: REICHEL, PHILIP L. - Handbook of transnational crime & justice.
%23237060: REICHEL, NORBERT. - Der Traum vom höheren Leben : Nietzsches Ïbermensch und die Conditio humana europäischer Intellektueller von 1890 bis 1945.
%23258449: REICHELT, RICHARD. - Heartland Blacksmiths: Conversations at the Forge.
%2323582: REICHENBACH, HANS. - The concept of probability in the mathematical representation of reality.
%23149338: REICHERT, HERBERT W. - Basic Concepts in the Philosophy of Gottfried Keller.
%23254118: REICHL, SUSANNE & MARK STEIN (EDS.) - Cheeky Fictions : laughter and the postcolonial.
%2397350: REICHLING, A. - Het Platonisch denken bij P.C. Boutens.
%23247079: REICHMAN, RACHEL - Getting Computers to Talk Like You and Me: Discourse Context, Focus, and Semantics.
%2333386: REICHWALD, SIEGWART - Mendelssohn in Performance.
%2348134: REID, IVAN & ERICA STRATTA. - Sex differences in Britain.
%23244204: CHAMBERT-LOIR AND ANTHONY REID. - The potent dead. Ancestors, saints and heroes in contemporary Indonesia.
%23212639: REID, ANTHONY. - Negotiating asymmetry : China's place in Asia.
%23142546: REID, CONSTANCE - A long way from Euclid.
%23218351: REID, ANTHONY. - Charting the shape of early modern southeast Asia.
%23243937: REID, GERALD F. - Kahnawà : ke : factionalism , traditionalism , and nationalism in a Mohawk community.
%2321337: REID, DONALD M. - Intellectuals and Public Life: Between Radicalism and Reform
%2341750: REID, IVAN - Sex Differences in Britain.
%23152995: REID, JOHN PHILLIP. - The Authority to tax. (Constitutional History of the American Revolution, 2).
%23214274: REIDING, HILDE. - The Netherlands and the Development of International Human Rights Instruments.
%23236434: REIDING, HILDE. - The Netherlands and the Development of International Human Rights Instruments.
%23210340: REIF, LINDA C. (ED.) - The international ombudsman yearbook 2003.
%23195979: REIFEN, DAVID. - Das Jugendgericht in Israel.
%2317593: REIFENSCHEID, BEATE (ED.) - Keith Haring : life as a drawing.
%23256434: REIFF, MARK R. - Punishment, compensation, and law : a theory of enforceability.
%23171146: REIFFERSCHEID, HEINRICH. - Der Rhein: Zehn neue Radierungen.
%2338503: REIGERSBERG VERSLUYS, JUAN GUILLERMO VAN. - Derecho comercial neerlandés : las personas jurídicas : traducción del libro 2 del nuevo Código civil.
%23145876: REIJEN, WILLEM VAN - Adorno : an Introduction.
%23250621: WILLEM LODEWIJK VAN REIJEN (1938-). - De onvoltooide rede : modern en postmodern.
%23205357: REIJEN, L.G. VAN - De gemeentelijke strafverordening.
%23247343: REIJEN, M.K.J.G. VAN DER. - Tolk en taal in strafzaken.
%2338552: REIJERS, H.H. - Een weg naar welvaart. Grondslagen voor een oplossing van onze hedendaagsche sociaal-economische problemen.
%23204561: REIJNDERS, JAN. - Economics and evolution.
%23136577: REIJNDERS, KAREL. - Couperus bij Van Deyssel : een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
%2362103: REIJNDERS, LUCAS. - Toekomst in Het Groot.
%23102391: REIJNDERS, A.F.M. - Recherches sur le développement des Carpophores dans les Agaricales.
%23217896: REIJNDERS, LUCAS. - Pleidooi voor een duurzame relatie met het milieu.
%23234570: REIJNE, A. - Over de jaarlijkse aanwas van organisch sediment in door dijkbreuk gevormde kolken.
%23132665: REIJNTJES, J.M. - Boef of burger? Openbaar college.
%23132528: REIJNTJES, J.M. - Voorarrest.
%2359326: REIJNTJES, J.M. - Strafrechtelijk bewijs in wet en praktijk. Diss.
%23257162: REIJNTJES, J.M. - Een afrekening : over het toerekenen van gedrag aan daders en mededaders.
%23131975: REIJNTJES, J.M. - De dagvaarding in strafzaken.
%2334354: REIJNTJES, J.M. - Praktisch strafrecht : liber amicorum J.M. Reijntjes.
%23231296: REIK, THEODOR. - The unknown murderer.
%23194829: REIL, JOHANN CHRISTIAN. - Rhapsodien über die Anwendung der psychischen Curmethode auf Geisteszerrüttungen.
%2380074: REIL, JOHANN CHRISTIAN & ADALBERT BARTHOLOMAEUS KAYSSLER (EDS.) - Magazin für die psychische Heilkunde.
%23245203: REILING, DORY. - Technology for justice : how information technology can support judicial reform.
%2381897: REILLY, ROBIN. - Wedgewood.
%2372858: REILLY, RONAN G. (ED.) - Communication failure in dialogue and discourse : detection and repair processes.
%2388019: REIMAN, JEFFREY. - Justice and modern moral philosophy.
%2362070: REIMANN, KARL. - Die Staatseinrichtungen des deutschen Reiches und Preussens für jedermann verständlich und übersichtlich zusammengestellt.
%23260077: REIMER, EDUARD. - Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz.
%2336354: REIMER, HERMANN. - Handbuch der speciellen Klimatotherapie und Balneotherapie mit besonderer Rücksicht auf Mittel-Europa zum Gebrauch für Aerzte.
%23228935: REIMER, EDUARD. - Das Recht der Arbeitnehmererfindung : Kommentar zu dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957 und den Vergütungsrichtlinien.
%2348553: REIMER, BENNETT E. & RALPH ALEXANDER SMITH. - The arts, education, and aesthetic knowing.
%23221641: REIMERS, TEKLA. - Die Natur des Geschlechterverhältnisses : biologische Grundlagen und soziale Folgen sexueller Unterschiede.
%23248334: REIMERT, VIOLA MARIA. - Buitenwettelijke afstemming van beschikkingen : naar meer eenheid van bestuur?
%23183883: REIMUND, GÜNTER. - Quantitative und qualitative Liquiditätsanalyse bei mittelständischen Unternehmen.
%2378720: REIN, WILHELM. - Das Privatrecht und der Zivilprozess der Römer von der ältesten Zeit bis auf Justinian.
%23186906: REINALDA, BOB. - Onze strijd : beknopte, geïllustreerde geschiedenis van de vakbeweging van handels- en kantoorbedienden in Nederland tussen 1859 en 1942.
%23129005: REINALDA, BOB. - De Dienstenbonden : klein maar strijdbaar.
%232049: REINALDA, BOB. - Bedienden georganiseerd : ontstaan en ontwikkeling van de vakgeweging van handels- en kantoorbedienden in Nederland van het eerste begin tot in de Tweede Wereldoorlog.
%23122945: REINARMAN, CRAIG. - American states of mind : political beliefs and behavior among private and public workers.
%23100802: REINAUD, J. - Fragments arabes et persans inédits relatifs à l'Inde, antérieurement au 9e siècle.
%23151177: REINCKE, HEINRICH. - Kaiser Karl IV. und die Deutsche Hanse.
%2310414: REINDERS, A. - Subsidiëring van instellingen.
%23207751: REINDERS, A.J.G. - Reflex : aforismen , tekeningen en andere halve waarheden over Curaçao.
%23123026: REINDERS, J.S. - De bescherming van het ongeboren leven : morele en godsdienstige overwegingen bij het experimenteren met menselijke embryo's.
%23223464: REINDERS, ERIC. - Borrowed gods and foreign bodies : Christian missionaries imagine Chinese religion.
%2330015: REINDERS, ALEX. - Politieke geschiedenis van de Nederlandse Antillen en Aruba, 1950-1993.
%237800: REINDERS, J.S. - Violence, victims and rights. A reappraisel of the argument from institutionalized violence with reference to Latin American liberation theology. Diss.
%2342461: REINER, LIPS - Anvil!: The Story of Anvil.
%23196107: REINER, JOHN M. - Behavior of enzyme systems.
%23152062: REINER, H. - Wijsgerige ethiek.
%23100803: REINHARDT, C. - Ein arabischer Dialekt gesprochen in Oman und Zanzibar.
%23252327: REINHARDT, STEVEN G. - Justice in the Sarladais, 1770-1790.
%2350178: REINHARDT, STEVEN G. - Justice in the Sarladais, 1770-1790.
%2391691: REINICKE, WOLFGANG H. - Global public policy : governing without government ?.
%2391123: REINICKE, WOLFGANG H. - Building a new Europe : the challenge of system transformation and systemic reform.
%23184037: REININK, KASPER WILLEM. - Algunos aspectos literarios y lingüíisticos de la obra de don Ramón Pérez de Ayala.
%23202749: REINKE, LAUR. - Der Prophet Zephanja : Einleitung, Grundtext und Übersetzung nebst einem vollständigem philologisch-kritischen und historischen Commentar.
%23202751: REINKE, LAUR. - Der Prophet Haggai : Einleitung, Grundtext und Übersetzung nebst einem vollständigem philologisch-kritischen und historischen Commentar.
%23183871: REINKE, J. - Die Welt als Tat : Umrisse einer Weltansicht auf naturwissenschaftlicher Grundlage. Vierte Auflage.
%23126986: REINMUTH, OSKAR WILLIAM. - The prefect of Egypt from Augustus to Diocletian.
%23249026: REINSMA, M. - Aanvulling Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek . Deel 4: Boek 6, Boek 7 titels 1,7,9 en `4
%23169544: REINSMA, RIEMER. - Synoniemenwoordenboek.
%2386817: REINSMA, M. - Het onderscheid tussen zakelijke en persoonlijke rechten met betrekking tot onroerend goed in het Zuidafrikaanse recht.
%23175406: REINSMA, MARIJKE. - Auteurswet 1881 : parlementaire geschiedenis wet 1881-ontwerp 1884.
%2377417: REINTJES, J.FRANCIS. - Numerical Control : making a new technology.
%2396809: REIS, RIA - Sporen van ziekte : medische pluraliteit en epilepsie in Swaziland
%2378722: REIS, KARL. - Agrarfrage und Agrarbewegung in Schlesien im Jahre 1848.
%23180548: REISEN, HELMUT - Pensions, Savings and Capital Flows (In Association with the Organisation for Economic Co-operation).
%23230567: REISEN, MIRJAM VAN - EU 'Global Player': The North-South Policy of the European Union.
%23235153: REISER, MORTON F. - Memory in Mind and Brain: What Dream Imagery Reveals.
%23242600: REISERT, JOSEPH R. - Jean-Jacques Rousseau : a friend of virtue.
%23126988: REISINGER, ROSWITHA. - Die römisch-deutschen Könige und ihre Wähler 1198-1273.
%2348808: REISMAN, MICHAEL - The Laws of War: A Comprehensive Collection of Primary Documents on International Laws Governing.
%23229878: REISMAN, W. MICHAEL (ED.) - Jurisdiction in international law.
%23251617: REISMAN, DAVID. - Sartre's phenomenology.
%23128115: REISS, TIMOTHY J. - Against autonomy : global dialectics of cultural exchange.
%23159387: REISS, ALBERT J. & MICHAEL TONRY (EDS.) - Communities and crime.
%23122204: REISS, EDWARD. - Marx : a clear guide.
%2384832: REISS, TIMOTHY - Against Autonomy: Global Dialectics of Cultural Exchange (Cultural Memory in the Present).
%23243073: REISSIG, GOTTFRIED. - Jugendgerichtsgesetz 1988 : JGG.
%23190657: NEDERL. CHRISTELIJKE REISVEREINIGING. - Reisboek.
%23157464: REIT-ROYER, B.J. & H. REIT. - Ziek en werkloos bij de overheid. (PS-Special 2001/7).
%23251490: REIT, H. - ARAR : verklaard 2012.
%23158469: REITER, DAN. - Crucible of Beliefs : learning, alliance, and world wars.
%23236666: REITER, YITZHAK. - National Minority, Regional Majority: Palestinian Arabs Versus Jews in Israel.
%2362247: REITH, C.C. & THOMSON, B.M. (ED.). - Deserts as dumps? The disposal of hazardous materials in arid ecosystems.
%2336566: REITSEMA, G.W. - Ernst Troeltsch als godsdienstwijsgeer.
%23258341: REITSMA, A.J. - Europese Monetaire Unie : preadviezen.
%23213269: REITSMA, PIETER. - Proeven van geneeskunde.
%23169346: REITSMA, ADRIENNE ELISABETH - Maria Sibylla Merian & dochters : vrouwenlevens tussen kunst en wetenschap.
%23121086: REITSMA-LA BRUJEERE, CORA. - Passé et présent dans les Géorgiques de Claude Simon. Étude intertextuelle et narratologique d'une réconstruction de l'Histoire.
%23127162: REITZENSTEIN, RICHARD. - M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita : eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft.
%2317506: REIWALD, PAUL. - Society and its criminals.
%2395307: REKOSH, E. (ED.). - In the public eye. Parliamentary transparency in Europe and North America.
%23217097: REMERY, CHANTAL. - Effecten van emancipatiegericht personeelsbeleid.
%2393623: REMINGTON, THOMAS F. - The truth of authority: ideology and communication in the Soviet Union.
%2390530: REMLING, FRANZ XAVER (ED.) - Urkundenbuch zur Geschichte der Bischöfe zu Speyer. Band 1 : Ältere Urkunden.
%23238045: REMMELINK, J. - Actuele stromingen in het Nederlandse strafrecht.
%23132529: REMMELINK, J. - Hoofdwegen door het Verkeersrecht.
%2357792: REMMELINK, J. - Samenloop in nieuwe banen : enige opmerkingen over de jongste ontwikkeling van de rechtspraak van de Hoge Raad omtrent de samenloop van strafbare feiten en van strafbepalingen : rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het straf- en strafprocesrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 28 januari 1964.
%23156663: REMMELINK, J. - Hoofdwegen door het Verkeersrecht.
%2370232: REMMELINK, J. - Uitlevering.
%23132461: REMMELINK, J. - Uitlevering.
%23102392: REMMELINK, J. - Actuele stromingen in het Nederlandse strafrecht.
%2326692: REMMELINK, J. - Tijd en plaats in het strafrecht.
%23144150: REMMELINK, J. ... [ET AL.] - Herbezinning op (de grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering : preadviezen.
%23237871: REMMELINK, J. - Naar eer en geweten : liber amicorum J. Remmelink.
%2344811: REMMELINK, J. - Naar eer en geweten : liber amicorum J. Remmelink.
%23156509: REMMELINK, J. - Uitlevering.
%2385373: REMMELINK, J. - Spanningen tussen recht en strafwet. Rede.
%23220897: REMMERT, ERHARD. - Jugendstilfenster in Norddeutschland.
%23137537: RÉMOND, RENÉ. - La France et les Francais en 1938-1939.
%23203515: RENAN, ERNEST. - Averroes et l'averroisme : essai historique.
%23197789: RENARD, JOHN (ED.) - Tales of God's friends : Islamic hagiography in translation.
%2384859: RENATO, CAMILLE. - Opere : documenti e testimonianze.
%23203610: RENAULT, LOUIS. - Les conventions de La Haye (1896 et 1902) sur le droit international privé.
%23253975: RENDER, BARRY., JAY HEIZER & JAY H. HEIZER. - Principles of Operations Management
%23253979: RENDER, BARRY - Instructors Resource Manual
%2335809: RENDORP, JOACHIM. - Verhandeling over het recht van de jagt.
%23221610: RENDTEL, ULRICH. - Lebenslagen im Wandel ; Panelausfälle und Panelrepräsentativität.
%23106561: RENEMAN, R.S. - Hoe wetenschappelijk is de universiteit ?.
%23189704: RENES, J. (RED.) - Fiscale miniaturen : bundel, uitgegeven bij het 25-jarig bestaan van de post-doctorale studie voor belastingkundige aan de Katholieke Hogeschool Tilburg en de Universiteit van Amsterdam.
%2328220: RENES, GUSTA. - Working women, their preferences and constraints.
%23128746: RENÉVILLE, J.R. DE. - Aventure de l'absolu.
%23140762: RENGER-PATZSCH, ALBERT - Joy before the Object.
%2348003: RENGERS HORA SICCAMA, D.G. - Natuurlijke waarheid en historische bepaaldheid.
%238761: RENGERS HORA SICCAMA, D.G. - Verspreide Geschriften.
%23180555: RENGGER, N. J. - International Relations, Political Theory and the Problem of Order: Beyond International Relations Theory? (New International Relations).
%2312659: RENNER, KARL. - Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion : ein Beitrag zur Kritik des bürgerlichen Rechts.
%2356098: RENNER, KARL. - The institutions of private law and their social functions.
%23231104: RENNER, KARL. - Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion : ein Beitrag zur Kritik des bürgerlichen Rechts.
%23177609: RENO, FRANK D. - Historic figures of the Arthurian era : authenticating the enemies and allies of Britain's post-Roman king.
%23263881: RENO, FRED (EDITOR) - Modern Political Culture in the Caribbean.
%23172250: RENOIR, PIERRE AUGUSTE, - Renoir's portraits : impressions of an age.
%23256536: RENOIR, PIERRE-AUGUSTE. - Renoir in the 20th century.
%2327503: RENOU, P.M. & A.H.A. LUTTERS. - De verander(en)de gemeentesecretaris : Vereniging van Gemeentesecretarissen : onderzoeksrapportage van de Vereniging van Gemeentesecretarissen in Nederland VGS.
%23247033: RENOUARD, PHILIPPE (ED.) - Imprimeurs & libraires parisiens du XVIe Siècle. Tome 3: Baquelier - Billon.
%23226321: RENOUT, HARALD. - Droit pénal général.
%23248706: RENOUVIER, CHARLES. - Les dilemmes de la métaphysique pure.
%2396674: RENS, MARJAN. - De helft van de wereld. Vrouwen, identiteit en symboliek in Ecuador.
%23160734: RENSBURG, E.J. JANSE VAN. - The statistical mechanics of interacting walks, polygons, animals, and vesicles.
%23218938: RENTELN, ALISON DUNDES. - International human rights : universalism versus relativism.
%23252275: RENTENAAR, ROB & ELLEN PALMBOOM (EDS.) - De naamkunde tussen taal en cultuur : lezingen gehouden t.g.v. het veertigjarig bestaan van de Afdeling Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis van het P.J. Meertens-Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
%23249635: RENZ, CHRISTINE. - Geglückte Rede : zu Erzählstrukturen in Theodor Fontanes Effi Briest , Frau Jenny Treibel und Der Stechlin.
%2343802: RENZI, JEN - Brayton + Hughes Design Studio: The Art of Interior Architecture.
%238780: DE RENZO, D.J. - DOUGHS AND BAKED GOODS, CHEMICAL, AIR, AND NONLEAVENE.
%23263552: REPETTO, ROBERT. - World Enough and Time: Successful Strategies for Resource Management (World Resources Institute Book).
%2364291: REPPING, SJOERD - Humane Voortplantingsbiologie: Tussen Preservatie En Incubatie.
%23235740: REPRESENTATIVE FROM THE NETHERLANDS, SECURITY COUNCIL, UNITED NATIONS. - Documents submitted to the Committee of Good Offices [on the Indonesian Question] by the Netherlands Delegation in the period from the beginning of the negotiations up to January 1948.
%23165524: REPS, JOHN W. - Cities of the Mississippi. Nineteenth-Century Images of Urban Development.
%23249737: REPS, THOMAS W. - Generating Language-Based Environments.
%2360537: REPS, JOHN W. - Washington on view : the nation's capital since 1790.
%235382: BOURGEOIS RÉPUBLICAIN. - Histoire de l'Internationale (1862-1872) : par un Bourgeois républicain.
%23129192: KOMITEE DER ANTIFASCHISTISCHEN WIDERSTANDSKÄMPFER IN DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK. - Ravensbrueck.
%23157647: RESCHER, NICHOLAS. - Topics in Philosophical Logic.
%2351481: RESCHER, NICHOLAS. - Scientific progress : a philosophical essay on the economics of research in natural science.
%23128807: RESCHER, NICHOLAS. - Philosophical standardism : an empirical approach to philosophical methodology.
%2384908: RESCHER, NICHOLAS. - Kant and the Reach of Reason: Studies in Kant's Theory of Rational Systematization.
%2384024: RESCHER, NICHOLAS. - Epistemetrics.
%23242043: RESCHER, NICHOLAS. - Conditionals
%23242062: RESCHER, NICHOLAS. - Conditionals (Bradford Books).
%23239444: RESCHER, NICHOLAS. - Kant and the reach of reason : studies in Kant's theory of rational systematization.
%23193084: RESCHER, NICHOLAS. - Satisfying reason : studies in the theory of knowledge.
%23140063: NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH. - Output, employment, and productivity in the United States after 1800.
%2341805: RESEARCH, CENTRE FOR ECONOMIC POLICY (GREAT BRITAIN) - Tax and Benefit Reform in Central and Eastern European.
%23121114: RESENDE, GARCIA DE. - Cancioneiro geral : altportugiesische Liedersammlung des Edeln Garcia de Resende [Cancioneiro general].
%23102955: RESENER, HANS - L'Égypte sous l'occupation Anglaise et la question Égyptienne.
%23263587: RESNICK, STEPHEN A. - Knowledge and Class: A Marxian Critique of Political Economy.
%23246945: RESNICK, MITCHEL - Turtles, Termites, and Traffic Jams: Explorations in Massively Parallel Microworlds.
%23132971: REST, P.H.S. VAN - Het Ambtelijk Bevel als Strafuitsluitingsgrond : beschouwingen over art. 43 Sr.
%23216835: REST, P.H.S. VAN & R.A. VISSER. - Drugs: nationale aanpak, internationale grenzen.
%23201268: REST, ALFRED. - Internationaler Umweltschutz und Haftung : Verantwortlichkeit von Staat und Einzelperson bei Grenzüberschreitenden Umweltbeeinträchtigungen./ International potection of the environment and liability. The legal responsability of state and Individuals in cases of transfrontier pollution.
%23262503: RESTELLINI, MARC (ED.) - Meesterlijk verzameld : vijf eeuwen Europese schilderkunst : de collectie Gustav Rau.
%23249428: RESTON, JAMES. - Dogs of God : Columbus, the Inquisition, and the defeat of the Moors.
%23228977: JOHN RESTREPO. - Information processing in design.
%23151233: REUCHER, THEO - Das Glas Hat einen Sprung.
%23190676: REULING, JOSINE. - Poeder en parels.
%23262308: REULOS, MICHEL. - Étude sur l'esprit, les sources et la méthode des institutes coutumières d'Antoine Loisel.
%23127167: REUSCH, WILHELM. - Der historische Wert der Caracallavita in den Scriptores historiae Augustae.
%23140073: REUSCH, FRANZ HEINRICH. - Erklärung des Buchs Baruch.
%23137385: REUSS, RODOLPHE - La Grande Fuite de Décembre 1793 et la Situation Politique et Religieuse du Bas-Rhin de 1794-1799.
%23131839: REUSS, FRIEDRICH. - Hieronymus von Kardia: Studien zur Geschichte der Diadochenzeit.
%23262556: REUTER, PAUL & ANDRÉ GROSS. - Traités et documents diplomatiques.
%23127173: REUTER, HERMANN - Geschichte der religösen Aufklärung im Mittelalter vom Ende des 8. bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts.
%23127169: REUTER, HANS - Zu Schleiermachers Idee des Gesamtlevens.
%23127171: REUTER, HERMANN - Augustinische Studien.
%2351008: REUTER, PAUL & ANDRÉ GROSS. - Traités et documents diplomatiques.
%2333898: REUTER, PAUL. - Institutions internationales.
%23179902: REUTER, PAUL. - Les Interventions de la Haute Autorité : rapport.
%23220545: REUTER, PAUL. - Organisations européennes.
%2333779: REVE, GERARD. - Een circusjongen.
%23183262: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - Het boek van violet en dood : roman.
%2373105: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - Taal der liefde.
%23240232: REVEL, JACQUES AND LYNN HUNT. - Histories. French Constructions of the Past. Postwar French Thought volume I.
%23217183: REVEL, JEAN-FRANÇOIS. - Geschiedenis van de westerse filosofie. Deel 1.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

6/1