Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23230866: ROGERS, NICHOLAS. - Mayhem: Post-War Crime and Violence in Britain, 1748-53 (The Lewis Walpole Series in Eighteenth-C).
%23225344: ROGERS, KIM LACY. - Life and death in the Delta : African American narratives of violence , resilience , and social change.
%23250704: ROGERS, M H. (EDITOR) - Meta-Programming in Logic Programming.
%2333347: ROGERS, RAYMOND - Solving history : the challenge of environmental activism.
%23154941: ROGERS, C. & W.K. SCHIEF. - Bäcklund and Darboux transformations : geometry and modern applications in soliton theory.
%23235876: ROGERS, TIMOTHY T. & JAMES L. MCCLELLAND - Semantic cognition : a parallel distributed processing approach.
%2363062: ROGERS, CARL R. - Individuveel : over encounter-groepen.
%23243540: ROGERS, PAT. - Pope and the destiny of the Stuarts : history, politics, and mythology in the age of Queen Anne.
%23133444: ROGERS, JOHN D. - Crime, justice and society in colonial Sri Lanka.
%2323157: ROGERS, JACKIE KRASAS - Temps: The Many Faces of the Changing Workplace (ILR Press books)
%23159722: ROGERS, DOROTHY G. (ED.) - Women in the St. Louis idealist movement, 1860-1925. Volume 1 : Assorted articles and essays / by Anna C. Brackett, Grace C. Bibb and Ellen M. Mitchell -- Volume 2 : Educational issues in the kindergarten / Susan E. Blow -- Volume 3 : Assorted articles and essays / by Eliza R. Sunderland, Caroline K. Sherman, May Wright Sewall and Lucia Ames Mead -- Volume 4 : Institutional ethics / Marietta Kies.
%2377666: ROGERS, C.R. & B. STEVENS - Intermenselijk: Problemen van het Menszijn.
%23218558: ROGERS, CATHERINE A. & ROGER P. ALFORD. - The future of investment arbitration.
%2376933: ROGGE, CHRISTIAN. - Der Notstand der heutigen Sprachwissenschaft : eine Einführung in die Psychologie der sprachschaffenden Menschen.
%2320526: ROGGE, J. - Het handelshuis Van Eeghen : proeve eener geschiedenis van een Amsterdamsch handelshuis.
%2345111: ROGGEMANN, HERWIG & JENS LOWITZSCH. - Privatisierungsinstitutionen in Mittel- und Osteuropa : Einführungen, Übersichten, Kommentare.
%2330472: ROGGEMANN, HERWIG - Der Internationale Strafgerichtshof der Vereinten Nationen von 1993 und der Krieg auf dem Balkan.
%23236948: ROGGEVEEN, ARENT. - The burning fen. Part 1 & 2.
%23248328: ROGIER, L.J.J. (RED.) - Commentaren op het voorontwerp Algemene wet bestuursrecht Vierde tranche.
%23102406: ROGIER, L.J. - Schrikbeeld van een staatsgreep in 1853.
%238005: ROGIER, L.J. - Evolutie der reclassering. Gedenkschrift bij het 50-jarig bestaan der Katholieke Reclasseringsvereniging.
%2339871: ROGIER, L.J. (E.A.). - Aspecten van caritas en geneeskunde : gedenkschrift zestigjarig bestaan Onze Lieve Vrouwen Gasthuis te Amsterdam, 1958.
%23102407: ROGIER, L.J. - Herdenking van P. Geyl (15 december 1887-31 december 1966.).
%23246299: ROGIER, L.J.J. (E.A.) - Bestuursrechtelijke aanpak van criminaliteit en terrorisme : verslag van de algemene vergadering van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht op 11 mei 2007 ter behandeling van de preadviezen.
%232678: ROGIER, JAN. - Een ernstig woord aan mijn rooms-katholieke medeburgers : pleidooi voor een volwassen politieke keuze van de katholieke Nederlander.
%2330550: ROGIER, L.J.J. - De wet Mulder : artikelsgewijs commentaar op de Wet administratief rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.
%23154084: ROGIER, L.J.J. - De wet Mulder. Artikelsgewijs commentaar op de Wet administratief rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.
%23102405: ROGIER, L.J. - Het tijdschrift Katholikon 1827-1830.
%23226943: ROGIER, L.J.J. (E.A.) - Bestuursrechtelijke aanpak van criminaliteit en terrorisme : preadviezen.
%2311112: ROGIER, L.J.J. - De wet Mulder : artikelsgewijs commentaar op de Wet administratief rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.
%23228272: ROGOW, ARNOLD A. - A fatal friendship : Alexander Hamilton and Aaron Burr
%2356228: ROGRON, JOSEPH-ADRIEN. - Code civil expliqué par ses motifs et par des exemples, avec la solution, sous chaque article, des difficultés ainsi que des principales questions que présente le texte, et la définition de tous les termes de droit.
%2338400: ROGRON, JOSEPH-ADRIEN. - Code de procédure civile : expliqué par ses motifs par des exemples; avec la solution, sous chaque article, des difficultés ainsi que des principales questions que présente le texte, et la définition de tous termes de droit.
%23121191: ROHATYN, DENNIS. - Philosophy History Sophistry.
%23189452: ROHDE, CARL CONRAD (1953-); PLATTEEL, ANDRÉ (1970-) - Symbol soup.
%23151376: ROHDE, ERWIN. - Psyche. Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen.
%23209057: RÖHL, KLAUS F. - Der Vergleich im Zivilprozess : Untersuchungen an einem grossstädtischen Amtsgericht.
%2378742: ROHLAND, WALDEMAR VON. - Die soziologische Strafrechtslehre : eine Kritik.
%23170534: ROHRACHER, HUBERT. - Die elektrischen Vorgänge im menschlichen Gehirn.
%23233640: ROHRER, MATTHEW. - A green light.
%23127185: RÖHRICHT, REINHOLD. - Die Deutschen im Heiligen Lande.
%23127186: RÖHRICHT, REINHOLD. - Geschichte des ersten Kreuzzuges.
%23127183: RÖHRICHT, REINHOLD. - Beiträge zur Geschichte der Kreuzzüge.
%23250537: ROHRLICH, RUBY. - Resisting the Holocaust.
%23242313: ROHRLICH, RUBY. - Resisting the Holocaust.
%23116100: ROIJ, G.P.L. VAN. - De monetaire betekenis van de eurodollarmarkt.
%2321846: ROIJ, G.P.L. VAN. - De eurovalutamarkt.
%23174210: ROIJAARDS, GODFRIED. - Iets over erfstelling door overeenkomst naar aanleiding van art. 224 en volgg. van het B.W.
%239070: ROIJEN, ROBERT DUDLEY VAN. - Procedure-kwesties in het volkenbondsrecht. Diss.
%23211910: ROIJEN, ROBERT DUDLEY VAN. - Procedure-kwesties in het volkenbondsrecht.
%23191074: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Over dramatische kunst : een studie.
%23200205: ROLAND, CHRISTOPH H. - Das Gerücht im Dritten Reich zwischen 1939 und 1945. Soziologisch-Linguistische Betrachtungen zur Kommunikationsform des Gerüchtes.
%2355110: ROLAND HOLST, HENRIËTTE. - Kapitaal en arbeid in Nederland. Deel 1 en deel 2.
%2386681: ROLAND HOLST, HENRIËTTE. - Het vuur brandde voort : Levensherinneringen : con fuco.
%2364297: ROLAND HOLST, HENRIËTTE. - De strijd om de jeugd : een rede gehouden door mevrouw H. Roland Holst op zondag 8 maart 1931 9n het Gebouw Bellevue, Amsterdam.
%23222925: ROLFES, IRENE. - Suriname : a bibliography 1989-1995.
%231003: ROLIN, ALBÉRIC. - Principes du droit international privé et applications aux diverses matières du Code Civil [Code Napoléon]. Tome I : Principes généraux; Tome II : Applications; Tome III : Applications (suite).
%231200: ROLIN, HENRY (PRÉSIDENT). - Réflexions sur la définition et la répression du terrorisme : actes du colloque de l'Université Libre de Bruxelles, 19 et 20 Mars 1973.
%23210750: RÖLING, H.Q. - Idealisme en toerisme : 50 jaar jeugdherbergen 1929-1979.
%23210978: RÖLING, B.V.A. ... [ET AL. - Aspecten van de koude oorlog.
%2378744: ROLL, HANS-ACHIM. - Zur Geschichte der Lex Salica-Forschung.
%23190582: ROLL, ERIC. - The world after Keynes : an examination of the economic order.
%23115569: ROLLAND OF DALKEITH, J. - The Seven sages in Scotish metre.
%23235669: ROLLEMAN, JAN. - 100 vragen en antwoorden over auto en fiscus.
%23103974: ROLLER, DUANE W. - Early Travellers in Eastern Boiotia.
%2339993: ROLLER, DUANE W. - Cleopatra : a biography.
%2314039: ROLLIN COUQUERQUE, L.M. - Het Aasdoms- en Schependomsrecht in Holland en Zeeland i.v.m. het erfrecht der naburige Provinciën.
%23239990: ROLLINDE, MARGUERITE - Le Mouvement Marocain Des Droits de L'Homme: Entre Consensus National Et Engagement Citoyen.
%23230901: ROLLYSON, CARL. - American Isis: The Life and Art of Sylvia Plath.
%23243213: ROMAGNOLI, G. FRANCO - The Bicycle Runner: A Memoir of Love, Loyalty, and the Italian Resistance.
%2361223: ROMAINE-DAVIS, A. - John Gibbon and his heart-lung machine.
%2331387: ROMAN, W. (ED.) - Yeasts.
%2388246: ROMAN, JOCHANAN HANS - Interpretation und volkerrechtliche Bedeutung des Sinai-Abkommens zwischen Israel und Agypten vom 4. September 1975: Unter Berucksichtigung der Ergànzungsabkommen mit den Vereinigten Staaten..
%23254335: ROMANELLI, GIANDOMENICO (ED.) - Venice: Art & Architecture.
%23237635: ROMANI, CINZIA. - Tainted goddesses : female film stars of the Third Reich.
%2345918: ROMANO, DENNIS. - The Likeness of Venice: A Life of Doge Francesco Foscari.
%23258623: ROMANO, RUGGIERO. - Prezzi, salari e servizi a Napoli nel secolo XVIII (1734-1806).
%2384762: ROMANO, CESARE P. R. - The Sword and the Scales: The United States and International Courts and Tribunals.
%23218324: ROMBACH, M.A. - Lijst van proefschriften over Fransche taal- en letterkunde bewerkt door Mejuffrouw M.A. Rombach.
%23243317: ROMBALDI, T. - Les Roses de France. La Rochefoucauld. Maximes et Pensées.
%23102408: ROMBAUTS, E. - Noord-Nederland's gouden eeuw gezien in de spiegel der Zuidnederlandse zeventiende-eeuwse literatuur.
%23111528: ROMBOUTS, HETTY. - Echt verliefd.
%23222088: ROMBOUTS, A.G.J.M. - Gemeenten zonder garanties : een onderzoek naar de procedure voor gemeentelijke herindeling in Nederland, België, Denemarken en Zweden.
%2333282: ROMBURGH, HUIBERT DIEDERIK VAN. - Op weg naar een nieuw aanbestedingsrechtelijk kader in Nederland : een proeve van een wet voor het verstrekken van overheidsopdrachten.
%23186597: ROMEIN, JAN. - Theoretische geschiedenis.
%2390182: ROMEIN, JAN. - Oorsprong, voortgang en toekomst van de Nederlandse geest.
%233266: ROMEIN-HÜTSCHLER, JOHANNA CORNELIA. - Grazia Deledda, haar geestelijke en artistieke ontwikkeling.
%23139537: ROMER, HERMAN. - Rotterdam in de jaren dertig.
%23104593: RÖMER, C.E. & T. GAGOS (EDS.) - P. Michigan Koenen (= P. Mich. XVIII). Michigan Texts published in Honor of Ludwig Koenen.
%23220284: ROMERO, LUIS. - Salvador Dalí.
%23165523: ROMERO, ELENA. - Joden en Europa : cultuur , geschiedenis.
%23253259: ROMIJN, JAAP. - Hier is Utrecht = Voici Utrecht = Hier ist Utrecht = Here is Utrecht [Zwarte Beertjes, 153/154].
%23102410: ROMIJN, KIRSTEN. - Hoe doen we het? : verwijzen naar linguistische en cognitieve representaties met het voornaamwoord het.
%23102412: ROMILLY, JACQUELINE DE. - Reflexions parallèles chez Euripide et Thucydide.
%2352616: RÖMKENS, RENÉE. - Geweld tegen vrouwen in heteroseksuele relaties. Een landelijk onderzoek naar de omvang, de aard, de gevolgen en de achtergronden.
%239349: ROMME, C.P.M. - De onderneming als gemeenschap in het recht.
%232520: ROMME, C.P.M. - Katholieke politiek.
%23141777: ROMMEN, HEINRICH A. - The Natural law : a study in legal and social history and philosophy.
%2314853: ROMMEN, HENRI. - Le droit naturel : histoire - doctrine.
%23218047: ROMMENHÖLLER, CARL GUSTAV. - Hoe kan Hollandsch kapitaal in Rumenië vruchtbaar worden gemaakt? Wenken en mededelingen van C.G. Rommenhöller, consul generaal van Rumenië.
%2361283: ROMNEY, PAUL. - Mr. Attorney. The Attorney General for Ontario in Court, Cabinet, and Legislature 1791-1899.
%23233597: ROMPELMAN, T.A. - Lambert ten Kate als germanist.
%23207556: ROMPUY, ERIC VAN. - Groot-Brittannië en de Europese monetaire integratie : een onderzoek naar de gevolgen van de Britse toetreding op de geplande Europese monetaire unie.
%23137699: RONCHEGALLUS, I. - Tractatus de duobus reis constituendis : in quo per enarrationes singularum legum eiusdem perdifficilis tituli Pandectarum, summo studio, exactissimaque diligentia explicatae sunt : Quaestiones multae quotidianae, utiles ac necessariae, tam in scholis, quam in foro, cum summariis, et indice copioso ipsius authoris, nunc primum editus.
%23122700: RONDHUIS, THECLA. - Filosoferen met kinderen.
%23242681: RONDINELLI, DENNIS A. (ED.) - Reinventing Government for the Twenty-First Century: State Capacity in a Globalizing Society.
%23174117: RONKEL, PH.S. VAN. - De eerste Europeesche Tamil-spraakkunst en het eerste Malabaarsche glossarium.
%2314713: RONZITTI, NATALINO (ED.) - Maritime terrorism and international law.
%2396338: RONZONI, CARLO MARIA. - Prediche quaresimali dell'Abbate Carolo Maurizio Ronzoni Milanese, dedicate alla santitià di nostro signore Papa Clemente XIII. Edizione terza.
%2396624: ROO, ANDRÉ DE - Natuurlijk, ethisch en gezond. Vegetarisme en vegetariërs in Nederland.
%23166681: ROO, ANNA JOZINA DE & ROBERT WANDERT JAGTENBERG. - Settling labour disputes in Europe.
%2342099: ROOBEEK, ANNEMIEKE J.M. - Een race zonder finish : de rol van de overheid in de technologiewedloop : een politiek-economische analyse van het technologiebeleid in zeven industrielanden.
%23245938: ROOBEEK, ANNEMIEKE J.M. (ED.) - Forum Amsterdam : de stad heeft toekomst!
%233634: ROOBOL, M. JOHN & ALAN L. SMITH. - Volcanology of Saba and St. Eustatius, Northern Lesser Antilles.
%2379247: ROOD, M.G. - Introductie in het sociaal recht.
%23208907: ROOD, M.G. - Collectief ambtenarenrecht.
%23227807: ROOD, PETRUS THEODORUS MARIA. - Proofs, intuitions and diagrams : Kant and the mathematical method of proof.
%23233951: ROOD, M.G. - Naar een nieuw sociaalrechtelijk denkraam.
%2343839: ROOD, M.G. (ED.) - Rechters en politiek : nationale en internationale beschouwingen.
%239012: ROOD-DE BOER, M. - Ouders en kinderen. Aspecten van het familierecht.
%238022: ROOD-PIJPERS, ELLY. - Mensen over misdaad en straf.
%2375843: ROODBERGEN, KEES JAN. - Layout and routing methods for warehouses.
%234380: ROODENBURG, HERMAN. - Onder censuur : de kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700.
%23251337: HEKMA & ROODENBURG - Soete Minne en Helsche Boosheit : seksuele voorstellingen in Nederland 1300-1850.
%23135685: HEKMA & ROODENBURG - Soete Minne en Helsche Boosheit : seksuele voorstellingen in Nederland 1300-1850.
%23231690: ROOF, JUDITH - All about Thelma and Eve: Sidekicks and third wheels.
%23213256: ROOIJ, WILLEM JAN VAN. - De spiraal omhoog.
%2323057: ROOIJ, ROBERTUS ADRIANUS ANTONIUS DE. - Nederlandse gemeenten en provincies in de Europese Unie : gevolgen van het nationale EU-lidmaatschap voor subnationale overheden.
%23207460: ROOIJ, AD DE (RED.) - Krachtenfusie in de inrichting van Nederland : fysica van de samenwerking II.
%23153897: ROOIJ, M. & JAN NIEUWENHUIS. - Gemeentelijke voorlichting.
%23202522: ROOIJ, W. DE. - [Scheepvaartwetten]. Verzameling der wetten van 8 augustus 1850 (Staatsblad no. 47, 48 en 49) en van 19 juny 1845 (Staatsblad no. 28) met het daarby behoorend tarief : mitsgaders het 25ste hoofdstuk der algemeene wet van 26 augustus 1822 (Staatsblad no. 38) omtrent het tonnegeld der zeeschepen, en de wet van 14 maart 1819 (Staatsblad no. 12) op het stuk der zeebrieven en turksche paspoorten
%23202520: ROOIJ, W. DE. - Wet van den 19den Junij 1845 : (Staatsblad n°. 28.) en tarief van regten op den in-, uit en doorvoer, gewijzigd volgens de weteen van 30 mei 1847 (Staatsblad n°. 24); 8 augustus 1850 (Staatsblad n°. 47 en 48) en 1 september 1854 (Staatsblad n°. 126).
%23102414: ROOIJ, J. DE. - Van hebben naar zijn : het gebruik van hebben en zijn in de voltooide tijden van zijn, gaan, vergeten en verliezen in de standaardtaal, ouder Nederlands en dialect.
%23102416: ROOIJ, J. DE (RED.) - Variatie en norm in de standaardtaal.
%2329676: ROOIJ, MAARTEN. - Het economisch-sociale beeld van het dagbladbedrijf in Nederland.
%23134899: ROOIJ, RENÉ VAN & MAURICE V. POLAK. - Private International Law in the Netherlands.
%23245198: ROOIJ, JOUKJE VAN. - Asylum procedures versus human rights : obstacles to later statements or evidence in the light of the European Convention on Human Rights.
%23254271: ROOIJAKKERS, GERARD (ED.) - Mensen en dingen : betekenissen van materiële cultuur.
%2351348: ROOIJEN, MAARTEN VAN. - Muziek in het duister.
%23231020: ROOJEN, PEPIN VAN & ANTONIA EDWARDS. - Avant Garde bags = Avantgarde-Taschen = Sacs d'avant-garde.
%23255449: ROOK, DEBORAH. - Property law and human rights.
%23240023: ROOMBERG, DOMINIQUE A.J. - The price of nature : a comparison between three systems of civil liability for environmental damage to natural resources.
%23242740: ROON, GERRIT VAN. - Een Commissaris in het verzet : Jhr.mr.dr. L.H.N. Bosch ridder van Rosenthal.
%23114128: ROON, GER VAN. - Kleine landen in crisistijd : van Oslostaten tot Benelux, 1930-1940.
%23244172: ROON, GER VAN. - Zwischen neutralismus und solidarität. Die evangelischen Niederlande und der Deutsche Kirchenkampf 1933-1942.
%2393720: ROON, GER VAN. - Small states in years of depression : the Oslo Alliance 1930-1940.
%23197874: ROORDA, T.B. - Keur van Indische beeldhouwkunst = Chois de sculpture des Indes.
%23105652: ROORDING, J.F.L. - Sanctierecht in de belastingen en de sociale zekerheid.
%23232839: ROOS, TH.A. DE. - Strafrecht als risicomanagement.
%23132384: ROOS, TH.A. DE. - Het grote onbehagen : emotie en onbegrip over de rol van het strafrecht.
%2310424: ROOS, W.R.B. DE. - Praktijk der provincale wet. Diss.
%23229047: ROOS, TH.A. DE. - Het nationale karakter van het strafrecht.
%23244290: ROOS, J.R.B. DE. - Inleiding tot de beoefening der crimineele aetologie met gebruikmaking van Nederlandsche gegevens.
%2340510: ROOS, TH.A. DE. - Verdediging van belangen: het belang van de verdediging. Enkele principiële en praktische vragen over de rol van de verdediging in strafzaken. Rede.
%23174091: ROOS, A.G. - Het regenwonder op de zuil van Marcus Aurelius.
%2386350: ROOS, TH.A. DE. - Roosachtig strafrecht : liber amicorum Theo de Roos.
%238066: ROOS, J.R.B. DE. - Inleiding tot de beoefening der crimineele aetologie met gebruikmaking van Nederlandsche gegevens.
%2353402: ROOS, F. DE. - Model en mogelijkheid : opstellen aangeboden aan prof. Dr F. De Roos bij zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Vrije Universiteit.
%23172523: ROOS, A.G. - Van groote mogendheid tot universiteitsstad : Athene van Alexander den Grooten tot het midden der derde eeuw v. Chr. : een overzicht.
%23131679: ROOS, LESLIE L. & NORALOU P. ROOS. - Managers of modernization : organizations and elites in Turkey, 1950-1969.
%23102418: ROOS, A.G. - Soranus, een Bataaf in Romeinse krijgsdienst.
%23102420: ROOS, F. DE. - De vorming van de wisselkoers.
%2310422: ROOS, N.H.M. - Lekenrechters : een empirisch onderzoek naar het functioneren van de lekenrechters bij de Raden van Beroep voor de sociale verzekeringen.
%23124614: ROOS, FRANK J. - Bibliography of early American architecture.
%236136: ROOS, J.P. - Welfare Theory and Social Policy. A Study in Policy Science.
%23115595: ROOSEGAARDE BISSCHOP, W. - De opkomst der Londensche geldmarkt, 1640-1826.
%23174616: ROOSEVELT, FRANKLIN D. - Roosevelt and Churchill : their secret wartime correspondence.
%23244759: ROOSEVELT III, KERMIT. - The myth of judicial activism : making sense of Supreme Court decisions.
%23119617: ROOSJEN, S. - De idee der zelfvervreemding bij Maurice Merleau-Ponty.
%23232090: ROOSMALEN, M.M. VAN. - (red.) Criminaliteit en rechtshandhaving 2011 : ontwikkelingen en samenhangen.
%23123590: ROOSMALEN, M.M. VAN. - Enige bestuursrechtelijke begrippen en de algemene Wet bestuursrecht.
%2346702: ROOSMALEN, M.M. VAN. - Enige bestuursrechtelijke begrippen en de algemene Wet bestuursrecht.
%23113153: ROOTH, IVAR. - The economic development of Iraq.
%23228866: ROOTHAAN, ANGELA. - Kritiek op het antropocentrisme : de rol van ethiek bij Van Schurman en Spinoza.
%23228901: ROOTHAAN, ANGELA. - Vroonheid, vrede, vrijheid : een interpretatie van Spinoza's Tractatus Theologico-Politicus.
%23104786: ROOY, PETER VAN. - Interactieve planvorming voor waterbeheer.
%23123083: ROOY, R.E. DE. - Emissies op de Nederlandse markt.
%23126382: ROOY, CH.J.M.A. VAN - Eenige Aantekeningen over den Indischen Stadsgemeenteburgemeester in Vergelijking met den Burgemeester in Nederland.
%23262286: ROOY, R.E. DE. - Emissies op de Nederlandse markt.
%23212180: ROOY, R.E. DE. - Betalingsverkeer (gegarandeerde betaalmiddelen).
%23212181: ROOY, R.E. DE. - Betalingsverkeer. (Bijzondere betaalmiddelen).
%2372710: ROOY, PIET DE (ED.) - Waakzaam in Amsterdam : hoofdstad en politie vanaf 1275.
%2322122: ROOY, A.H.M.J. VAN. - Voordrachten over kraamverpleging.
%23112851: ROOY, W. DE. - Beredeneerd, chronologisch tarief van regten op den in-, uit- en doorvoer : mitsgaders tractaten, wetten en verordeningen, tot hetzelve in betrekking staande.
%23199661: ROOY, W. DE. - Beredeneerd, chronologisch tarief van regten op den in-, uit- en doorvoer : mitsgaders tractaten, wetten en verordeningen, tot hetzelve in betrekking staande.
%238219: ROOY, R.E. DE. - De betaalcheque.
%23146654: ROOZENDAAL, B.J.P.G. - Overheidsaansprakelijkheid in Duitsland, Frankrijk en Nederland.
%2386703: ROOZENDAAL, WILLEMIJN LEONTIEN - Werk en privé : de strijd om tijd in het arbeidsovereenkomstenrecht.
%23220980: ROP, A.C. ... [ET AL. - Definitieve geschilbeslechting : preadviezen.
%2389493: ROPER, JOHN. - Keeping the peace in the post-cold war era : strengthening multilateral peacekeeping : a report to the Trilateral Commission.
%23173139: RÖPKE, WILHELM. - Internationale Ordnung.
%23254699: RÖPKE, WILHELM. - Internationale Ordnung.
%23238332: ROQUE, JEAN. - Essai sur le régime de la vinification.
%23225725: ROQUETTE, OTTO. - Waldmeisters Brautfahrt : ein Rhein-, Wein- und Wandermärchen.
%23104113: ROS, MARTIN & THEO GAASBEEK. - Klein uitgeven. 2000 bijzondere boeken uit de marge van het boekenbedrijf, 1989-1990.
%23261126: ROS, MARTIN. - Jakhalzen van het Derde Rijk : ondergang van de collabo's 1944-1945.
%23185743: ROS, FOKKO UBERTUS. - Rennenberg en de Groningse Malcontenten.
%23189221: LA ROSA CORZO, GABINO. - Runaway slave settlements in Cuba : resistance and repression.
%23166731: ROSA, JOSEPH & LINDY ROY. - Roy : design series 1.
%2399104: ROSALES, ALBERTO. - Transzendenz und Differenz : ein Beitrag zum Problem der ontologischen Differenz beim frühen Heidegger.
%23217994: ROSALES, FRANCISCO A. - Pobre raza! : violence, justice, and mobilization among Mexico Lindo immigrants, 1900-1936.
%23103026: ROSART, JACQUES-FRANÇOIS. - The Type Specimen of Jacques-François Rosart Brussels 1768.
%23200574: ROSAS, ALLAN - The Strength of Diversity:Human Rights and Pluralist Democracy.
%23190113: ROSCAM ABBING, P.J. - Ethiek en wetenschappen.
%231434: ROSCAM ABBING, P.J. - Om de mens : ethiek in wetenschap en beroep.
%2358715: ROSCAM ABBING, P.J. - (ed.). Strafrechter, wat doe je eigenlijk?
%23255111: ROSCAM ABBING, H.D.C., VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT. - Patiënt en gezondheidszorg in het recht van de Europese Gemeenschap.
%2326925: ROSCHER, WILHELM. - Grundlagen der Nationalökonomie. Ein Hand- und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studierende.
%23185158: ROSCHER, WILHELM. - Grundlagen der Nationalökonomie : ein Hand- und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studierende. (System der Volkswirthschaft : Erster Band).
%23230235: ROSCHER, WILHELM. - Geistliche Gedanken eines National-Oekonomen.
%23230246: ROSCHER, WILHELM. - Grundlagen der Nationalökonomie: ein Hand- und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studierende.
%23230247: ROSCHER, WILHELM. - System der Finanzwissenschaft : ein Hand- und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studierende.
%2374617: ROSCHER, WILHELM. - Naturgeschichte der Monarchie, Aristokratie, Demokratie.
%2314820: ROSDORFF, LEOPOLD WILLEM. - The framework of legal evolution.
%23246420: ROSE, LOUIS. - The Freudian calling : early Viennese psychoanalysis and the pursuit of cultural science.
%2321358: ROSE, AARON - Sound Zero
%23154491: ROSE, ARNOLD M. - Libel and Academic Freedom: A Lawsuit Against Political Extremists.
%2360990: ROSE, RICHARD. - Problem of Party Government.
%23121494: ROSE, PETER I. - Tempest-tost : race, immigration, and the dilemmas of diversity.
%2345460: ROSE, RICHARD. - Governing without consensus: an Irish perspective.
%23166256: ROSE, MARTIAL. HEDGECOE, JULIA. - Stories in stone : the medieval roof carvings of Norwich Cathedral.
%23199150: ROSE, H.E. & J. SHEPHERDSON (EDS.) - Logic colloquium '73 : proceedings of the Logic Colloquium, Bristol, July 1973.
%23225060: ROSE, JOHN. - Technological injury : the effect of technological advances on environment, life, and society.
%2343173: ROSE, STEPHEN M. - Advocacy and Empowerment: Mental Health Care in Community.
%23243795: ROSE, DAVID. - The Big Eddy Club : the stocking stranglings and southern justice.
%234365: ROSE, S.D. - Treating children in groups.
%23153465: ROSE, MARY BETH - The Expense of Spirit. Love and Sexuality in English Renaissance Drama.
%2320052: ROSE, PETER G. - Sons of the Gods, Children of Earth: Ideology and Literary Form in Ancient Greece
%23160421: ROSE, GARY L. - The American presidency under siege.
%23219741: ROSE, MARILYN GADDIS (ED.) - Translation spectrum : essays in theory and practice.
%2394717: ROSE, K. - Grund und quellort des russischen Geisteslebens. Von Skythien bis zur Kiewer Rus.
%23121216: ROSE, CONSTANCE HUBBARD AND MAXIM. P.A.M. KERKHOF - Antonio Enríquez Gomez. La inquisición de Lucifer y visita de todos los diablos. Critical Edition. Study and Notes.
%2384647: ROSE, RICHARD & WILLIAM MISHLER. - Democracy and its alternatives : understanding post-communist societies.
%2384868: ROSE, J. HOLLAND. - Nationality as a factor in modern history.
%23220530: ROSE, JACQUELINE. - The question of Zion.
%23210675: ROSE, RICHARD. - What is Governing?: Purpose and Policy in Washington.
%23247983: ROSEFIELDE, STEVEN. - World communism at the crossroads : military ascendancy, political economy, and human welfare.
%2389324: ROSEMAN, MARK. - Recasting the Ruhr 1945-1958.
%23181096: ROSEMAN, MARK. - The Wannsee Conference and the final solution : a reconsideration.
%2389051: ROSEMONT JR., HENRY. - A Chinese mirror: moral reflections on political economy and society.
%23243898: ROSEN, WILLIAM. - Justinian's flea : plague , empire , and the birth of Europe.
%2330204: ROSEN, GEORGE. - Peasant society in a changing economy. Comparitive development in southeast Asia and India.
%2348848: ROSEN, RUTH - The lost sisterhood : prostitution in America, 1900-1918.
%23263584: ROSEN, HARVEY S. (ED.) - Studies in State and Local Public Finance (National Bureau of Economic Research Project Report).
%23135078: ROSEN, LAWRENCE. - Bargaining for reality : the construction of social relations in a Muslim community.
%23192306: ROSENAK, MICHAEL. - Tree of life, tree of knowledge : conversations with the Torah.
%23238161: ROSENBAUM, THANE (ED.) - Law lit : from Atticus Finch to The practice : a collection of great writing about the law.
%2343036: ROSENBERG, BERNARD., ISRAEL GERVER AND F. WILLIAM HOWTON (EDS.) - Mass society in crisis : social problems and social pathology.
%23118622: ROSENBERG, A.J. - De Duitsche Oorlog en het Katholicisme. Duitsch Verweer tegen Fransche Aanvallen.
%23195871: ROSENBERG, HUGO. - Pharmakompendium : ein Führer durch die offiziellen Arzneibücher.
%2335152: ROSENBERG, AUBREY. - Tyssot de Patot and his work, 1655-1738.
%23263570: ROSENBERG, ALEXANDER. - Economics--Mathematical Politics or Science of Diminishing Returns?.
%23262260: ROSENBERG, JAY F. - One world and our knowledge of it : the problematic of realism in post-Kantian perspective.
%2319568: ROSENBERG, JUSTIN. - The Follies of Globalisation Theory: Polemical Essays
%23246645: ROSENBERG, CLIFFORD. - Policing Paris: the Origins of Modern Immigration Control Between the Wars.
%2369776: ROSENBLATT, HELENA (ED.) - The Cambridge Companion to Constant.
%23254747: ROSENBLATT, HELENA (ED.) - The Cambridge Companion to Constant.
%23255085: ROSENBLATT, RAND E., SYLVIA A. LAW & SARA ROSENBAUM. - Law and the American health care system.
%2369968: ROSENBLUM, NANCY L. - (ed.). Liberalism and the moral life.
%239774: ROSENBLUM, NANCY L. - Bentham's theory of the Modern State.
%23241541: ROSENDAHL, MONA. - Inside the revolution : everyday life in socialist Cuba.
%2382873: ROSENDAHL, MONA. - Inside the revolution : everyday life in socialist Cuba.
%23115195: ROSENFELD, MICHAEL. - Constitutionalism, identity, difference and legitimacy : theoretical perspectives.
%2351476: ROSENFELD, LOUIS. - Thomas Hodgkin: morbid anatomist & social activist.
%2363533: ROSENGARTEN, FREDERIC. - The book of spices.
%23127189: ROSENKRANZ, KARL. - Schelling : Vorlesungen, gehalten im Sommer 1842 an der Universität zu Königsberg.
%23127187: ROSENKRANZ, KARL. - Diderots Leben und Werke.
%2394739: ROSENMAN, ELLEN BAYUK. - Unauthorized pleasures : accounts of Victorian erotic experience.
%23254221: ROSENMÜLLER, JOACHIM. - Extreme games and their solution.
%2341431: ROSENMÜLLER, J. - The theory of games and markets.
%23232516: ROSENNE, SHABTAI. - The World Court: What It Is and How It Works.
%2340119: ROSENNE, SHABTAI (ED.). - Documents on the International Court of Justice.
%2347778: ROSENNE, SHABTAI. - The time factor in the jurisdiction of the International Court of Justice.
%23243: ROSENNE, SHABTAI. - The World Court : what it is and how it works.
%23127190: ROSENSTOCK-HUESSY, EUGEN. - Königshaus und Stämme in Deutschland zwischen 911 und 1250.
%2378746: ROSENSTOCK-HUESSY, EUGEN. - Herzogsgewalt und Friedensschutz : deutsche Provinzialversammlungen des 9.-12. Jahrhunderts.
%2319107: ROSENSTOCK-HUESSY, EUGEN. - De onbetaalbare mens.
%2378748: ROSENTHAL, EDUARD. - Geschichte des Gerichtswesens und der Verwaltungsorganisation Baierns.
%23183550: ROSENTHAL, U. E.A. - Openbaar bestuur : organisatie, beleid en politieke omgeving.
%2378747: ROSENTHAL, EDUARD. - Beiträge zur deutschen Stadtrechtsgeschichte.
%23136367: ROSENTHAL, ABIGAIL L. - Conversions. A Philosophic Memoir.
%23137948: ROSENTHAL, EDWARD C. - The era of choice : the ability to choose and its transformation of contemporary life.
%2359917: ROSENTHAL, GLENDA G. - Mediterranean Basin: It's Political Economy and Changing International Relations (European Studies).
%23260923: ROSENTHAL, URI, ERWIN MULLER & ARNOUT RUITENBERG. - Het terroristische kwaad : diagnose en bestrijding.
%23257424: ROSENTHAL, URIEL & ERWIN R. MULLER. - The evil of terrorism : diagnosis and countermeasures.
%2314720: ROSENTHAL, U. E.A. - Crisis en continuïteit : Economische Zaken, de oliecrisis en andere turbulenties.
%23157998: ROSENTHAL, WALTER ... [ET AL. - Strafrechtsreform der SED.
%2380966: ROSENTHAL, U. E.A. - Openbaar bestuur : organisatie, politieke omgeving en beleid.
%23165343: ROSENWEIN, BARBARA H. - Negotiating space : power, restraint, and privileges of immunity in early medieval Europe.
%23127191: ROSENZWEIG, FRANZ. - Hegel und der Staat.
%23161823: ROSENZWEIG, ROBERT M. - The political university : policy, politics, and presidential leadership in the American research university.
%23213266: ROSETTE, JEAN DE LA. - Maximaal minimaal invasief.
%2378749: ROSIN, HEINRICH. - Das Recht der öffentlichen Genossenschaft : eine verwaltungsrechtliche Monographie. Zugleich ein Beitrag zur allgemeinen Lehre von der Körperschaft.
%2314227: ROSKAM, KAREL LODEWIJK. - Inter-racial Relationships in the Union of South Africa and the International Community.
%23127192: ROSKOFF, GUSTAV. - Geschichte des Teufels.
%23220439: ROSKOFF, GUSTAV. - Geschichte des Teufels. Band 2.
%23100825: ROSNER, P. FERDINAND. - Lieder, Predigten, Dramen.
%23125422: ROSNY, ÉRIC DE (ED.) - Justice et sorcellerie : colloque international de Yaoundé (17-19 mars 2005).
%2378752: ROSS, ALF. - Towards a realistic jurisprudence. A criticism of the dualism in law.
%23124604: ROSS, MARC HOWARD. - The management of conflict : interpretations and interests in comparative perspective.
%23107642: ROSS, MARC HOWARD. - The culture of conflict : interpretations and interests in comparative perspective.
%23263785: ROSS, ROBERT E. ... [ET AL. - US-China-EU Relations: Managing the New World Order.
%23100072: ROSS, DON (ED.) - Distributed cognition and the will : individual volition and social context.
%23258420: ROSS, ROBERT (ED.) - Racism and Colonialism : Essays on Ideology and Social Structure.
%23241939: ROSS, DAVID A. - Video art : the Castello Di Rivoli collection.
%23256753: ROSS, IAN SIMPSON. - The life of Adam Smith. 2nd edition.
%23156533: ROSS, STEPHEN DAVID. - The ring of representation.
%23207387: ROSS, STEPHEN DAVID. - The gift of kinds : the good in abundance : an ethic of the Earth.
%23220261: ROSS, STEPHEN DAVID. - The gift of property : having the good : betraying genitivity , economy and ecology , an ethic of the earth.
%23247408: ROSS, DON. - Dennett's philosophy : a comprehensive assessment.
%2378751: ROSS, ALF. - Theorie der Rechtsquellen : ein Beitrag zur Theorie des positiven Rechts auf Grundlage dogmenhistorischer Untersuchungen.
%23127194: ROSSBACH, AUGUST. - Römische Hochzeits- und Ehedenkmäler.
%23213335: ROSSEM, MAARTEN VAN - Een tevreden natie: Nederland van 1945 tot nu.
%2337672: ROSSEM, J. VAN. - De staatsrechtelijke, politieke en sociale denkbeelden van de Girondijnen.
%2369426: ROSSEM, MAARTEN VAN - Waarom is de burger boos? Maarten van Rossem over hedendaags populisme.
%2318596: ROSSEM, CEFAS VAN & HEIN VAN DER VOORT (EDS.) - Die Creol taal : 250 years of Negerhollands texts.
%23108911: ROSSEN, M.J.J.G. - Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Nederland. Een comparatief onderzoek in Tilburg en Enschede, 1900-1925.
%23248195: JR., J BARKLEY ROSSER - Comparative Economics in a Transforming World Economy.
%23253365: [ROSSETTI, CARLO & FRANCIS REY (EDS.) - La Commission européenne du Danube et son oeuvre de 1856 à 1931.
%23100830: ROSSI, JOH. BERN. DE. - De Hebraicae typographiae origine ac primitiis : seu antiquis ac rarissimis Hebraicorum librorum editionibus seculi XV disquisitio historico-critica : accedit de ignotis nonnullis antiquissimus Hebraeis textus editionibus ac critico earum usu : atque accedit de editionibus Hebraeo-biblicis appendix historico-critica ad nuperrimam bibliothecam sacram Le Longio-Maschianam.
%2348146: ROSSI, ALICE S. (ED). - Sexuality across the life course.
%23100832: ROSSI, JOH. BERN. DE. - Variae lectiones Veteris Testamenti librorum.
%2354083: ROSSI, GIDA. - Bologna nella storia nell'arte e nel costume.
%23100829: ROSSI, JOH. BERN. DE. - Bibliotheca Judaica anti-Christiana.
%2385060: ROSSINYOL, J. - Le problème national catalan.
%23130533: ROSSITER, MARGARET W. - Women scientists in America : [volume 2] : before affirmative action 1940-1972.
%23254184: ROSSITER, MARGARET W. - Women scientists in America : [volume 2] : before affirmative action 1940-1972.
%23254185: ROSSITER, MARGARET W. - Women scientists in America : [volume 1] : struggles and strategies to 1940.
%2327546: ROSSITER, CLINTON. - Constitutional dictatorship : crisis government in the modern democracies.
%2321145: RÖSSLER, EMIL FRANZ. - Deutsche Rechtsdenkmäler aus Böhmen und Mähren : eine Sammlung von Rechtsbüchern, Urkunden und alten Aufzeichnungen zur Geschichte des deutschen Rechtes.
%23127196: RÖSSLER, EMIL FRANZ. - Die Gründung der Universität Göttingen. Entwürfe.
%2322826: RÖSSLER, HELMUT & GÜNTHER FRANZ. - Biographisches Wörterbuch zur deutschen Geschichte.
%23135439: ROSSUM, VINCENT VAN. - Stadbouwkunst: de stedelijke ruimte als architectonische opgave : Rob Krier in Den Haag: De Resident.
%2317546: ROSSUM DU CHATTEL, WILLEM MARCUS VAN. - Rente en afschrijving als functie van de netto-opbrengst. Beschouwingen over het vraagstuk van de afschrijving.
%23191474: ROSSUM, VINCENT VAN. - Civil art: urban space as architectural task : Rob Krier in The Hague : The Resident.
%23130424: ROSSUM, WIBO VAN. - Verschijnen voor de rechter : hoe het hoort en het ritueel van Turkse verdachten in de rechtszaal.
%23238184: ROSSUM, A.A. VAN; L.F.M. VERHEY & N. VERHEIJ. - Toezicht : preadviezen.
%2348832: ROSSUM, M.M. VAN. - Dwaling, in het bijzonder bij koop van onroerend goed : beschouwingen over inhoud en betekenis van de dwaling in het contractenrecht, toegespitst op koop van onroerend goed, in vergelijking met het Engelse recht.
%23121222: ROSSUM-GUYON, FRANÇOISE VAN. - Le Coeur critique : Butor, Simon, Kristeva, Cixous.
%23207493: RÖST. L. - Groot lexicon van eigennamen : Kramers lexicon : [de spelling en identificatie van 50.000 namen].
%23190932: ROSTOW, W.W. - The great population spike and after : reflections on the 21st century.
%2314972: ROSTOW, EUGENE V. - Power and Policy in Quest of Law : essays in honour of Eugene Victor Rostow.
%23238326: ROSTOW, NICHOLAS. - Anglo-French relations, 1934-36.
%2318135: ROSTOW, W.W. - The world economy : history and prospect.
%2356402: ROSTOW, W.W. - Economics in the long view : essays in honor of W.W. Rostow. 1: Models and methodology. 2: Applications and cases, part I and II.
%2378755: ROSTOWZEW, MICHAEL. - Römische Bleitesserae : ein Beitrag zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit.
%2378753: ROSTOWZEW, MICHAEL. - Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Kaiserreich.
%23100150: ROSTWOROWSKI, A.J.F.C. GRAF VON. - Die Entwicklung der bäuerliche Verhältnisse im Königreich Polen im 19. Jahrhundert.
%2374961: ROSZAK, THEODORE. - Het einde van niemandsland : politiek en transcendentie in de postindustriële samenleving.
%23257862: GIAN-CARLO (ED.) ROTA - A New Era in Computation.
%2397856: ROTBERG, ROBERT I. & GREG MILLS (EDS.) - War and peace in Southern Africa : crime , drugs , armies , and trade.
%2341813: ROTENBERG, ROBERT - Time and Order in Metropolitain Vienna: A Seizure of Schedules.
%23110440: ROTENSTREICH, NATHAN. - Order and Might.
%23129353: ROTENSTREICH, NATHAN. - Experience and its systematization : studies in Kant.
%23104504: ROTENSTREICH, NATHAN. - Alienation : the concept and its reception.
%23133937: ROTENSTREICH, NATHAN. - Philosophy, History and Politics: Studies in Contemporary English Philosophy of History.
%2398842: ROTENSTREICH, NATHAN. - Essays in Jewish Philosophy in the Modern Era. With an introduction by Paul Mendes-Flohr.
%2323028: ROTH, ANN MACEY. - A Cemetery of Palace Attendants. Including G 2084-2099, G 2230+2231 and G 2240.
%23131613: ROTH, RUDOLF VON (ED.) - Urkunden zur Geschichte der Universität Tübingen aus den Jahren 1476-1550.
%23176154: ROTH, MICHAEL - The Poetics of Resistance: Heidegger's line.
%23128744: ROTH, ALOIS. - Edmund Husserls ethische Untersuchungen : dargestellt anhand seiner Vorlesungsmanuskripte.
%2356263: ROTH, HANS. - Die Übererzeugung in der Welthandelsware Kaffee im Zeitraum von 1790-1929.
%23249774: ROTH, GUNTHER D. - Elseviers gids van het weer.
%23240981: ROTH, BRAD R. - Sovereign equality and moral disagreement : premises of a pluralist international legal order.
%23197049: ROTH, L.O., F.R. CROW AND G.W.A. MAHONEY. - An introduction to agricultural engineering.
%23127198: ROTH VON SCHRECKENSTEIN, KARL HEINRICH. - Das Patriziat in den deutschen Städten, besonderes Reichstädten, als Beitrag zur Geschichte de deutschen Städte und des deutschen Adels.
%2340220: ROTH, PHILIP. - Exit geest.
%23229207: ROTH, PHILIP. - Everyman.
%23130373: ROTH, MICHAEL - The Poetics of Resistance: Heidegger's Line.
%23229192: ROTH, PHILIP. - Exit ghost.
%23203067: ROTH, LAURENCE. - Inspecting Jews : American Jewish detective stories.
%2333122: ROTH, ABRAHAM CORNELIS. - Case-based reasoning in the law : a formal theory of reasoning by case comparison.
%2378756: ROTH, PAUL. - Feudalität und Untertanverband.
%23201347: ROTH, JOSEPH - Tarabas, a guest on earth.
%23169855: ROTHACKER, ERICH. - Logik und Systematik der Geisteswissenschaften.
%2398114: ROTHCHILD, DONALD S. - Managing ethnic conflict in Africa : pressures and incentives for cooperation.
%23139984: ROTHENBERG, GUNTHER ERICH. - The art of warfare in the age of Napoleon.
%23222625: ROTHENBERG, MOLLY ANNE (ED.) - Perversion and the social sciences.
%23140960: ROTHENBERG, G.E., KIRALY, B.K., SUGAR, P.F. (EDS.) - East Central European Society & War in the Pre-Revolutionary Eighteenth Century.
%23215523: ROTHENBERG, DAVID & WANDEE J. PRYOR (EDS.). - Writing the future progress and evolution.
%2358242: ROTHFIELD, L. - Vital signs : medical realism in nineteenth-century fiction.
%2322565: ROTHFUSS, JOAN - Bits & Pieces Put Together To Present A Semblance Of A Whole
%23115360: ROTHKOPF, SCOTT. - Mel Bochner Photographs 1966 - 1969.
%2367372: ROTHKOPF, SCOTT. - Mel Bochner Photographs, 1966-1969.
%2397635: ROTHKOPF, DAVID J. (DAVID JOCHANAN), 1955-. - The price of peace : emergency economic intervention and U.S. foreign policy.
%23158417: ROTHLEDER, DIANNA - The Work of Friendship: Rorty, His Critics, and the Project of Solidarity
%2388365: RÖTHLISBERGER, ERNST. - Urheberrechtsgesetze und -Verträge in allen Ländern nebst den Bestimmungen über das Verlagsrecht.
%23201198: RÖTHLISBERGER, ERNST. - Urheberrechtsgesetze und -Verträge in allen Ländern nebst den Bestimmungen über das Verlagsrecht.
%23193392: ROTHMAN, BARBARA KATZ. - Genetic maps and human imaginations : the limits of science in understanding who we are.
%23241765: ROTHSCHILD, MATTHEW. - You have no rights : stories of America in an age of repression.
%23136360: ROTHSTEIN, W.G. (ED.) - Readings in American Health Care. Current issues in socio-historical perspective.
%23231623: ROTHSTEIN, JOSEPH. - MIDI: A Comprehensive Introduction.
%23179501: ROTHSTEIN, STANLEY WILLIAM. - Identity and ideology : sociocultural theories of schooling.
%23199392: ROTHUIZEN, G.TH. - Wat is ethiek ?.
%2396460: ROTHUIZEN, W. - Gezichten van Justitie, 1798-1998.
%23254349: ROTHUIZEN, G.TH. - Het leven is meer dan ethiek : studies aangeboden aan prof.dr. G.Th. Rothuizen.
%2378760: ROTTECK, CARL VON. - Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswissenschaften. Band 1. Lehrbuch des natürlichen Privatrechts; Band 2. Lehrbuch der allgemeinen Staatslehre; Band 3. Lehrbuch der materiellen Politik; Band 4. Lehrbuch der ökonomischen Politik.
%23250913: ROTTENBERG, ELIZABETH. - Inheriting the Future: legacies of Kant, Freud, and Flaubert.
%23250929: ROTTENBERG, ELIZABETH. - Inheriting the Future: legacies of Kant, Freud, and Flaubert.
%2366077: GEMEENTE ROTTERDAM - Bouwverordening 1939 Rotterdam.
%23138408: RÖTTGER, FRIEDRICH - Volk und Vaterland bei Wilhelm Raabe.
%23181898: RÖTTGER, FRIEDRICH - Volk und Vaterland bei Wilhelm Raabe.
%23102430: RÖTTGERING, H.J.A., P.N. BEST AND M.D. LEHNERT. - The Most Distant Radio Galaxies.
%2351764: RÖTTGERING, ANNE ELISABETH MARIA. - Cassatie in strafzaken : een rechtsbeschermend perspectief.
%23182748: ROTTLAND, FRANZ. - Die Verbformen des Yanzi.
%2379174: ROTTLEUTHNER-LUTTER, MARGARET. - Gründe von Ehescheidunen in der Bundesrepublik Deutschland : eine Inhaltsanalyse von Gerichtsakten.
%23198767: ROUBICZEK, PAUL. - Ethical values in the age of science .
%23231699: ROUD, PROFESSOR RICHARD - A Passion for Films : Henri Langlois & the Cinematheque Francaise.
%23161827: ROUD, RICHARD. - A passion for films : Henri Langlois and the Cinémathèque française.
%2393369: ROUGHDY, ALEYA (ED.). - The Arabic language in America.
%2374487: ROUGHGARDEN, JOAN - The Genial Gene: Deconstructing Darwinian Selfishness.
%23254488: ROUJOU DE BOUBÉE, GABRIEL (ED.) - La procedure pénale : bilan des réformes depuis 1993.
%23225478: ROUKENS, KITTY (ED.) - Bierman welke Bierman : 25 jaar eigenwijsheid van een veelkunner.
%23211508: ROULET, FLORENCIA. - Honour Bound: Onion Lake and the Spirit of Treaty Six: The International Validitiy of Treaties with Indigenous Peoples..
%23170368: ROULLEAU-BERGER, LAURENCE. - Youth and work in the post-industrial city of North America and Europe.
%23249251: O'ROURKE, P.J. - On the Wealth of Nations.
%23205091: ROURKE, NANCY E. - A difference of reason.
%2318711: O'ROURKE, JAMES J. - The Problem of Freedom in Marxist Thought.
%23233181: ROUSAN, MAHMOUD. - Palestine and the internationalization of Jerusalem.
%2353684: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. - Du Contrat Social. Ed. & Intr. Ronald Grimsley.
%23180012: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. - Het maatschappelijk kontrakt, of, Beginselen van het politieke recht.
%23166910: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. - Du Contrat Social.
%23107344: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. - Vertoog over de ongelijkheid.
%23130685: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. - Religious writings.
%23126290: ROUSSEL, PHILIP A. - Management van research & development : een nieuwe visie op produktontwikkeling als strategisch wapen.
%2345493: ROUSSET DE MISSY, JEAN. - Histoire du Cardinal Alberoni, depuis sa naissance jusqu'au commencement de l'année 1719 par Mr, J. R** Traduit de l'Espagnol.
%23208104: ROUSSIANOS-MOAYEDI, LEILA. - Les concessions de services de télécommunication : étude de droit suisse et de droit communautaire.
%23250546: ROUSSOPOULOS, DIMITRIOS I. - The New Left : legacy and continuity.
%23254700: ROUTH, GUY. - The origins of economic ideas.
%23207798: ROUVOET, ANDRÉ. - Politiek met een hart : beschouwingen over politiek en moraal.
%23235929: ROUX, JACQUES. - Discours sur les moyens de sauver la France et la liberté ; prononcédans l'Église Métropolitaine de Paris, dans celles de St.-Eustache, de Ste.-Marguerite, de Saint Antoine et de Saint-Nicolas-des-Champs.
%23197302: ROUX, EUGENE AND C.F. MUTTELET. - Aliments Sucrés.
%23103480: ROUX DE LINCY, ANTOINE-JEAN-VICTOR LE. - Recherches sur Jean Grolier : sur sa vie et sa bibliothèque
%2318498: LE ROUX, THOMAS HUGO. - Beschrijvende klankleer van het Afrikaans.
%2334341: ROVERS, BEN. - Criminografie van Rotterdam. Jeugdigen en veel voorkomende criminaliteit in de periode 1990-1994.
%2370681: ROVERS, FRITS. - Voor recht en vrijheid : de Partij van de Arbeid en de Koude Oorlog, 1946-1958.
%2345675: ROWAN-ROBINSON, MICHAEL. - The nine numbers of the cosmos.
%23152929: ROWAN, JOHN R. - Conflicts of rights : moral theory and social policy implications.
%2363195: ROWAT, DONALD C. - Administrative Secrecy in Developed Countries (Studies in adminstrative procedures).
%23224697: ROWBOTHAM, SHEILA AND SWASTI MITTER (ED.) - Dignity and daily bread : new forms of economic organising among poor women in the Third World and the First.
%23145878: ROWE, PETER G. - Civic Realism.
%23238245: ROWE, MICHAEL E. - Cases on contract : with chapters on certain special contracts.
%23227119: ROWE, JOHN CARLOS. - Culture and the problem of the disciplines.
%23234242: ROWE, PETER G. - Civic Realism.
%2361959: ROWELL, GALEN A. - Realignment in American Politics: Toward a Theory.
%23168985: ROWLAND, HERBERT (ED.) - Goethe, chaos, and complexity.
%23236192: ROWLANDS, MARK. - The philosopher and the wolf : lessons from the wild on love, death, and happiness.
%2393098: ROWLANDS, PETER. - Oliver Lodge and the Liverpool Physical Society.
%23148473: ROWLANDS, MARK. - Animals like us.
%23202578: ROWLETT, PAUL. - Sentential negation in French.
%23116621: ROWLEY, CHARLES K. - The British Monopolies Commission.
%23249338: ROWLEY, HAZEL. - Tête-à-tête : Simone de Beauvoir and Jean-Paul Sartre.
%23197345: ROWLINSON, MICHAEL. - Organisations and institutions : perspectives in economics and sociology.
%2371602: ROWNEY, DON K. - Transition to technocracy: the structural origins of the Soviet Administrative State.
%23168794: ROWSE, TIM. - Obliged to be difficult : Nugget Coomb's legacy in indigenous affairs.
%23257722: ROWSE, A.L. - Court & country : studies in Tudor social history.
%23253961: ROXIN, CLAUS. - Strafrecht : allgemeiner Teil. Grundlagen - Der Aufbau - Der Verbrechenlehre. 3. Auflage.
%235559: ROXIN, CLAUS. - Strafverfahrensrecht : ein Studienbuch.
%23254516: ROXIN, CLAUS. - Täterschaft und Tatherrschaft. 6. Auflage.
%23211107: ROY, JOAQUIN - Cuba, the United States, and the Helms-Burton Doctrine: International Reactions (Contemporary Cuba).
%23238436: ROY, OLIVIER. - The Columbia world dictionary of Islamism.
%23224679: ROY, OLIVIER. - The Failure of Political Islam.
%2317758: ROY LADURIE, EMMANUEL LE - Jasmin's witch
%23236895: LE ROY LADURIE, EMMANUEL - Montaillou : Cathars and Catholics in a French village , 1294-1324.
%23212470: ROY, OLIVIER. - Globalised Islam: Fundamentalism, De-territorialisation and the Search for a New Ummah.
%23132610: ROY, OLIVIER. - L'islam mondialisé.
%2398432: ROY, RANJAN (ED). - Chronic pain in old age: an integrated biopsychological perspective.
%23195561: ROYAARDS, JOHAN SEBASTIAAN. - Wijzigingen in de Provinciale Wet, noodzakelijk geworden ten gevolge van de Grondwetsherziening van 1887.
%2372569: ROYACKERS, J.M. - Een onderzoek naar de gezondheidstoestand in Tilburg, 1930-1936.
%2391660: ROYAKKERS, C.H.M. - De controle over de politie in Engeland en Wales.
%23109588: ROYAL NETHERLANDS ACADEMY OF ARTS & SCIENCES, ACADÉMIE DES SCIENCES DE L'INSTITUT DE FRANCE - Bioethics and health in international context.
%23231594: ROYAL, MARSHAL - Marshal Royal: Jazz Survivor (Bayou Jazz Lives).
%2394529: ROYAUMONT, SIEUR DE (PS. OF MAISTRE DE SACY, ISAAC-LOUIS LE). - L'histoire du Vieux et du Nouveau Testament, avec des explications édifiantes tirées des Saints Pères pour régler les moeurs dans toute sorte de conditions. Par le Sieur de Royaumont prieur de Sombreval.
%235022: ROYEN, PAUL VAN., JAAP BRUIJN & JAN LUCASSEN (EDS.) - Those emblems of hell?: European sailors and the maritime labour market, 1570-1870.
%23172998: ROYEN, GERLACH. - Ongaaf Nederlands.
%23243272: ROYEN, R. VAN - Beschrijving van de doop-, trouw-, begraaf-boeken, overlijdensregisters enz. In de provincie Utrecht, dateerende van voor de invoering van den burgelijken stand.
%23182049: ROYEN, W.P.J.A. VAN. - Analyse du problème de la neutralité au cours de l'évolution du droit des gens.
%2386224: ROYER, S. & LÖWENSTEIN, F.J.W. - Verbintenissenrechtelijke aspecten van de geldontwaarding.
%23220146: ROYSTER, JACQUELINE JONES & ANN MARIE MANN SIMPKINS (EDS.) - Calling cards : theory and practice in the study of race , gender , and culture.
%23223135: ROZEMOND, KLAAS - Het aardse leven : een filosofische handleiding.
%23172295: ROZEMOND, SAMUEL. - Kant en de Volkenbond.
%2393813: ROZENDAL, A. - Het begrip 'belang' in de Nederlandse belastingwetgeving.
%23233599: ROZEWICZ, TADEUSZ. - New poems.
%23183160: RU, CORNELIS DE. - De strijd over het hoger onderwijs tijdens het Ministerie-Kuyper.
%235553: RU, H.J. DE (E.A.) - Nieuw Europees constitutioneel recht : staatsrechtconferentie 1991.
%23229379: RU, H.J. DE. - Tarieven : regelgeving en toezicht.
%23119277: RU, H.J. DE & SIMON, H.J. (RED.). - Uitspraken College van Beroep voor het Bedrijfsleven 1990.
%23135940: RUANE, CHRISTIAN. - Gender, Class, and the Professionalization of Russian City Teachers, 1860-1914.
%23127200: RÜBEL, KARL. - Die Franken : ihr Eroberungs- und Siedlungssystem im deutschen Volkslande.
%23102423: RUBEL, MARGARET MARY. - Savage and Barbarian : historical Attitudes in the Criticism of Homer and Ossian in Britain, 1760-1800.
%2336350: RÜBEL, E. - (ed.). Festschrift zur 200-Jahr-Feier der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1746-1946. Geschichte der Naturforschenden Gesellschaft und 50 Jahre naturwissenschaftliche Forschung in Zürich, 1896-1946.
%2378762: RÜBEL, KARL. - Reichshöfe im Lippe-, Ruhr-, und Diemel-Gebiet und am Hellweg.
%2354434: RUBENKONING, J.H. - De roeping van den staat, inzonderheid ten opzichte der coöperatieve productie.
%23235641: RUBENSTEIN, JOSHUA. - Stalin's secret pogrom : the postwar inquisition of the Jewish Anti-Fascist Committee.
%2357948: RUBENSTEIN, D. - What's left? The École Normale Supérieure and the right.
%2398220: RUBIN, C. VERA & GEORGE V. COYNE (EDS.) - Large-scale motions in the Universe: A Vatican Study Week.
%23233053: RUBIN, DEREK - Promised Lands: New Jewish American Fiction on Longing and Belonging.
%2345912: RUBIN, JAMES H. - Impressionist Cats and Dogs: Pets in the Painting of Modern Life.
%23108920: RUBIN, BARNETT R. - The fragmentation of Afghanistan : state formation and collapse in the international system.
%2373440: RUBIN, JAMES H. - Impressionism and the Modern Landscape: Productivity, Technology, and Urbanization from Manet to Van Gogh.
%234311: RUBIN, DAVID S. & LESLIE KING-HAMMOND. - Celebrating freedom: The art of Willie Birch.
%23243065: RUBIN, BARRY M. - Anti-American terrorism and the Middle East : a documentary reader
%23109377: RUBIN, BARNETT R. - Blood on the doorstep the politics of preventive action.
%23162778: RUBIN, G.R. - Private property, government requisition and the constitution, 1914-1927.
%23155239: RUBIN, BARRY M. - The tragedy of the Middle East.
%23604: RUBIN, BARRY & JUDITH COLP RUBIN. - Yasir Arafat : a political biography.
%2396753: RUBIN, BARNETT R. (ED.) - Cases and strategies for preventive action.
%2393492: RUBIN, D.L. - A pact with silence. Art and thought in the Fables of Jean de la Fontaine.
%2316810: RUBIN, ALFRED P. - The law of piracy.
%23221675: RUBINGER, RICHARD. - Popular literacy in early modern Japan.
%23198130: RUBINO-SAMMARTANO, MAURO. - International arbitration law.
%23143226: RUBINSTEIN, S.L. - Das Denken und die Wege siener Erfoschung.
%23263622: RUBINSTEIN, ARIEL - Modeling Bounded Rationality.
%2387442: RUBINSTEIN, ALVIN Z. - Red star on the Nile: the Soviet-Egyptian influence relationship since the June war.
%2378764: RUCK, ERWIN. - Die Leibniz'sche Staatsidee : aus den Quellen dargestellt.
%23151355: RÜCKBROD, KONRAD. - Universität und Kollegium Baugeschichte und Bautyp.
%23196727: RUDACILLE, DEBORAH. - The scalpel and the butterfly : the war between animal research and animal protection.
%2396913: RUDDEN, BERNARD. - Basic community laws. 7th edition.
%23250425: RUDDER, STEFFEN DE. - The architect Hugh Stubbins : fifties American modernism in Berlin.
%2327385: RUDELSHEIM-NANNINGA, E.A. - Boek 1 B.W. Personen- en familierecht. Oud en nieuw.
%2333376: RUDIKOFF, SONYA - Ancestral houses: Virginia Woolf and the aristocracy.
%23254007: RUDING, ONNO. - Het gaat om meer dan geld alleen : artikelen & toespraken, 1992-2002.
%23109487: RUDISCHER, SIEGFRIED. - Fachbuch der Margarine-industrie: Chemie, Technologie, Produktionsueberwachung, Betriebshygiene; unter Beruecksichtigung der Oelraffination und Fetthaertung.
%23263560: RUDOLPH, LLOYD I. - In Pursuit of Lakshmi: The Political Economy of the Indian State.
%23240081: RUDOLPH, LLOYD I. & JOHN KURT JACOBSEN. - Experiencing the state.
%234129: RUEFENACHT, E. - Gestaltwerdung des inneren Menschen.
%2346165: RUEGG, ARTHUR - Kongresshaus Zürich: 1937 - 1939 - moderne Raumkultur.
%2379855: RUELENS, C. & A. DE BACKER. - Annales plantinniennes depuis la fondation de l´imprimerie plantinienne à Anvers jusqu´à la mort de Chr. Plantin (1555-1589).
%23174718: RUF, FREDERICK J. - The creation of chaos : William James and the stylistic making of a disorderly world.
%23218170: RUFENACHT, CHARLES. - Le café et les principaux marchés de matières premières. La monnaie, les changes, les marchés a terme. Statistiques s'étendant de 1845 à 1955 sur le café, le sucre, le coton, l'huile de coton, le blé, le maïs, l'avoine, le seigle, l'org, la graine de lin, le saindoux, le cacao, le caoutchouc, la laine, la soie, le cuir, le tabac, le pétrole, l'essence, le cuivre, l'étain, le zinc, le polomb, l'argent, l'or et les changes. Édition préfacé par André Siegfried de l'Académie Française.
%23143925: RUFFIN, EDMUND - An Essay on Calcareous Manures.
%23226034: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 12 : Nachgelassene Briefe 1832-1880. ISBN 9783511060732
%23189385: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 7 : Zensur - Revolution 1848 - Patriotismus.
%23189386: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 8 : Der Demokrat. Revolutionsnovelle. - Unser System, 1850. (1. Unsere Philosophie und unsere Revolution; 2. Die Religion unsere Zeit; 3. Die Gründung der Demokratie in Deutschland).
%23131800: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 4 : Politische Kritiken 1838-1846.
%23224678: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 1 : Aufsätze im Gefängnis (1824-1826) : Frühe Dichtung (1828-1846). Ästhetik (1837-1848).
%23226032: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 5 : Zwei Jahre in Paris (1843-1845).
%23131798: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 2 : Philosophische Kritiken 1839-1843.
%23131799: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 3 : Literarische Kritiken 1838-1844.
%23131801: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 10 : Briefwechsel und Tagebuchblätter aus den Jahren 1825-1847.
%23131802: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 11 : Briefwechsel und Tagebuchblätter aus den Jahren 1848-1880.
%23224677: RUGE, ARNOLD. - 9783511060664 Werke und Briefe 6 : Humanismus - Kommunismus : Klassiker und Romantiker.
%23204546: RUGGERI, G. C., VAN WART, DONALD C. & HOWARD, R. - The government as Robin Hood : exploring the myth.
%23255179: RUGGIERO, GUIDO. - Binding passions : tales of magic, marriage and power at the end of the renaissance.
%23214386: RUGH, WILLIAM A. - The Arab Press.
%23123240: RUGUMAMU, SEVERINE M. - Globalization demystified: Africa's possible development futures.
%2378767: RÜHL, HELMUT & CHARALAMBOS N. FRAGISTAS. - Rechtspolitische und rechtsvergleichende Beiträge zum zivilprozessualen Beweisrecht.
%23223929: RUHNAU, WERNER. - Der Raum, das Spiel und die Künste.
%23251902: RUI DE FIGUEIREDO, MARCOS. - As Orações de Sapiência na Universidade e na Faculdade de Direito de Coimbra = The Sapient Orations at the University and at the Faculty of Law of Coimbra.
%23205093: RUIG, JAAP DE - Kadavers : en ze leefde nog.
%23198295: RUIGROK, HENK. - Zaken zijn zaken : undercover in ondernemend Nederland.
%23102425: RUIJGH, C.J. - Chars et roues dans les tablettes Mycéniennes: la méthode de la Mycénologie.
%2351056: RUIJSSENAERS, L.H. - Historisch juridische proeve over de onlangs ontworpen inrigting in Egypte.
%23218321: RUIJTER, JUDITH DE. - Occupational Wage Differences: A Gender Apporach.
%23230240: VEREENIGING HET VRIJE RUILVERKEER - Geschriften tot verdediging van den vrijen handel. 1897-1909.
%2395621: RUINART, THIERRY. - Acta primorun martyrum sincera et selecta ex libris cum editis, tum manuscriptis collecta, eruta vel emendata, notisque & oobservationibus illustrata. Opera & studio Domni Theoderici Ruinart...His praemittitur praefatio generalis, in qua refellitur dissertatio Xi Henrici Dodwelli de paucitate martyrum.
%2363326: RUIS, JAN - Pluk ze : buitgericht opsporen.
%2317510: RUISSEN, C.J. - De rekening gepresenteerd. Banktarieven voor de salarisrekening.
%2331628: RUISSEN, C.J. - De rekening gepresenteerd : banktarieven voor de salarisrekening
%233129: RUITENBEEK, H.M. - Het ontstaan van de Partij van de Arbeid.
%2333901: RUITENBERG, PETER - Van de watermesien tot Elba : dorpsleven Hem-Venhuizen 1900-1940.
%23173214: RUITER, J. DE & E.PH.R. SUTORIUS. - Manipuleren met leven : preadviezen.
%23199474: RUITER, WILLEM DE. - Binnenscheepvaart in beweging.
%2311348: RUITER, J. DE. - Oude en nieuwe taken van de burgerlijke rechter.
%23152570: RUITER, WILLEM DE & BART VAN DER SIJDE. - De nucleaire erfenis : natuurwetenschap, technologie en kernbewapening in historisch perspectief.
%23242888: RUITER, J. DE. - Jan Donner jurist : een biografie.
%2381053: RUITER, D.W.P. & C.J.N. VERSTEDEN. - Het gelijkheidsbeginsel in het administratieve recht : preadviezen.
%2310430: RUITINGA, D.P. - Misbruik van economisch overwicht als grond voor het aantasten van overeenkomsten.
%23235458: RUKAVINA, ALISON - The Development of the International Book Trade, 1870-1895: Tangled Networks.
%2315768: RUMBLE, WILFRID E. - The thought of John Austin : jurisprudence, colonial reform, and the British Constitution.
%23250851: RUMELHART, DAVID E. - Parallel Distributed Processing, Vol. 1: Foundations.
%23249199: RÜMELIN, MAX. - Eugen Huber.
%23117436: RUMER, BORIS Z. - Soviet Steel : the challenge of Industrial modernization in the USSR.
%23240621: RUMI, DSCHALALUDDIN. - Die Flucht nach Hindustan und andere Geschichten aus dem Mathnawi.
%23158814: RÜMKE, H.C. - Karakter en aanleg in verband met het ongeloof.
%23216995: RUMMEL, R.J. - Field theory evolving.
%23242023: RUMPF, LORENZ. - Extremus labor : Vergils 10 . Ekloge und die Poetik der Bucolica.
%23237445: RUMPF, MAX. - Rechtswissenschaft als Sozialwissenschaft : Antritts-Vorlesung.
%23230562: RUNGE, C. FORD. - Ending Hunger in Our Lifetime: Food Security and Globalization.
%23121228: RUNGGALDIER, EDMUND. - Carnap's Early Conventionalism : an Inquiry into the historical background of the Vienna Circle.
%23203536: RUNTE, HANS R. - Li Ystoire de la male marastre : version M of the Roman des sept sages de Rome. (= Beihefte Zur Zeitschrift Fur Romanische Philologie, Band 141)
%23249614: RUOZZI, GINO (ED.) - Configurazioni dell'aforisma. Vol. 2.
%23225580: RÜPING, HINRICH. - Studien- und Quellenbuch zur Geschichte der deutschen Strafrechtspflege. Band 2. Von der Aufklärung bis zur doppelten Staatgründung.
%2321435: RUPP, J.C.C. - De werkzaamheden der Organisatie-commissie. Commissie voor den opbouw van een zelfstandige organisatie ter ontwikkeling van het bedrijfsleven.
%23180130: RUPP, J.C.C. - Van oude en nieuwe universiteiten : de verdringing van Duitse door Amerikaanse invloeden op de wetenschapsbeoefening en het hoger onderwijs in Nederland, 1945-1995.
%23103039: RUPPEL, ALOYS. - Johannes Gutenberg : sein Leben und sein Werk.
%2378769: RUPPRECHT, ERNST. - Die Schrift vom Staate der Athener. Interpretationen.
%23256686: RUPPRECHT, PAUL. - Die Krankenpflege im Frieden und im Kriege : zum gebrauch für Jedermann insbesonderer für Pflegerinnen, Pfleger und Ärzte.
%23204107: RUSEN, JORN - Für eine erneuerte Historik : Studien zur Theorie der Geschichtswissenschaft.
%23226017: RUSHBY, KEVIN. - Paradise : a history of the idea that rules the world.
%23245552: RUSHDIE, SALMAN. - The satanic verses.
%23226676: RUSHTON, JULIAN. - Mozart.
%23224022: RUSHTON, JULIAN. - Klassieke muziek : van Gluck tot Beethoven.
%2392677: RUSKE, WOLFGANG. - Timber construction for trade, industry, administartion : basics and projects.
%23244087: RUSKIN, JOHN. - Praeterita : and Dilecta.
%23256366: RUSS, ELIZABETH CHRISTINE. - The plantation in the postslavery imagination.
%239339: RUSSEL, G. - De rechtspositie van besloten naamlooze vennootschappen ten opzichte van de fiscus. Familievennootschappen, bouwmaatschappijen, eenmansvennootschappen.
%23244404: RUSSELL, JAN JARBOE. - The Train to Crystal City: FDR's Secret Prisoner Exchange Program and America's Only Family Internment Camp During World War II.
%23194349: RUSSELL, DANIEL C. - Plato on pleasure and the good life.
%23114416: RUSSELL, JAMES ANDERSON. - Romance and Realism. Trends in Belgo-Dutch prose literature.
%23200874: RUSSELL, LYNETTE. - Boundary writing : an exploration of race , culture , and gender binaries in contemporary Australia.
%23166517: RUSSELL, BERTRAND. - Geschiedenis der westerse filosofie : in verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
%23155460: RUSSELL OF LIVERPOOL, LORD. - The Scource of the Swastika: a short history of Nazi war crimes.
%2373050: RUSSELL, BERTRAND. - Sententies.
%23190743: RUSSELL, BERTRAND. - Roads to freedom.
%2384912: RUSSELL, BERTRAND. - The Analysis of Mind (Dover Philosophical Classics).
%2368750: RUSSELL, BERTRAND. - Freedom versus organization 1776-1914.
%2366118: RUSSELL-WALLING, EDWARD - 50 Management Ideas You Really Need to Know (50 Ideas You Really Need to Know Series).
%2354078: RUSSELL, BERTRAND. - The Autobiography of Bertrand Russell : 1872-1914. [Volume 1).
%23475: RUSSELL, BERTRAND. - Yours faithfully, Bertrand Russell : a life long fight for peace, justice, and truth in letters to the editor.
%23110703: RUSSELL, BERTRAND. - The principles of mathematics.
%23156298: RUSSELL, COLIN A.; N.G. COLEY & G.K. ROBERTS. - Chemists by Profession : the origins and rise of the Royal Institute of Chemistry.
%23253977: RUSSELL, ROBERTA & BERNARD TAYLOR. - Operations Management : (International Edition) With CD-ROM.
%23253987: RUSSELL, ROBERTA S. & BERNARD W. TAYLOR. - Operations Management : Focusing on Quality and Competitiveness
%23196016: RUSSELL, JEFFREY BURTON. - The Devil : perceptions of evil from antiquity to primitive Christianity.
%2327512: RUSSELL, BERTRAND. - The problems of philosophy.
%23231883: RUSSO, ELENA (ED.) - Exploring the conversible world : text and sociabilily from the Classical Age to the Enlightenment.
%23231248: RUSSO, R. - Bedrijfsmiddel.
%23253733: RÜSTER, BERND. - Die Rechtsordnung des Festlandsockels.
%2330367: RUTENFRANS, C.J.C. & G.J. TERLOUW. - Delinquentie, sociale controle en 'life events' : eerste resultaten van een longitudinaal onderzoek.
%2370293: RÜTER, A.J.C. (ED.) - Rapporten van de gouverneurs in de provinciën : 1840-1849
%2316936: RÜTER, C.F. - Toetsing van politieoptreden : de adviezen van de Commissie voor de Politieklachten Amsterdam, 1986-1988.
%23153688: RÜTER-EHLERMANN, A.L. & C.F. RÜTER (EDS.) - Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1965. First series. Volume 1-22. With CD-Rom and Index.
%2316603: RÜTER, C.F. - Enkele aspecten van de strafrechtelijke reactie op oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid.
%233164: RÜTER, A.J.C. - De spoorwegstakingen van 1903 : een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland.
%2362122: RÜTER-EHLERMANN, A.L. & C.F. RÜTER (EDS.) - Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1966. Vol. 1: Die von 08.05.1945 bis zum 12.11.1947 ergangenen Strafurteile.
%23137637: RÜTER, A.J.C. - Rijden en staken : de Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd.
%23156641: RUTGERS, MARIANNE. - Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen : een onderzoek naar de grenzen van het strafrecht.
%2313031: RUTGERS, G.R. - Over dagvaardingen, deurwaarders en wat verder ter sprake komt. Rede.
%23125191: RUTGERS, A. - De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen.
%23193339: RUTGERS, G.R. - Herziening scheidingsprocesrecht.
%2312846: RUTGERS, V.H. - La mise en harmonie du Pacte de la Société des nations avec le Pacte de Paris.
%2334028: RUTGERS, G.R. - De verplichte procesvertegenwoordiging : enige aspecten van de verplichte procesvertegenwoordiging in het burgerlijk geding in Nederland.
%2375853: RUTGERS, G.R. - Amice : Rutgers-bundel : opstellen, op 26 april 2005 aangeboden aan Prof. Mr. G.R. Rutgers, ter gelegenheid van zijn afscheid van de Rijksuniversiteit Groningen.
%2327495: RUTGERS, LEONARD V. - Ziel en zaligheid : de Late Oudheid vanuit godsdiensthistorisch en archeologisch perspectief.
%2330297: RUTGERS, P.S.J. - Schuld en verkeer : beschouwingen over de strafwaardigheid van de onbewuste schuld, in het bijzonder bij verkeersdelicten.
%23182354: RUTGERS, HARMANNUS WILLEM. - Bemerkungen über das Verhältnis von Märchen und Sage, mit besonderer Rücksicht auf die Sigfridsagen.
%23246988: RUTGERS, J.G. - Beknopte analytische meetkunde. A. Het platte vlak; B. De ruimte.
%2391720: RUTGERS, F.L. - Calvijns invloed op de Reformatie in de Nederlanden voor zoveel die door hemzelven is uitgeoefend.
%2378773: RUTH, RUDOLF. - Zeugen und Eideshelfer in den deutschen Rechtsquellen des Mittelalters. 1. (einziger) Teil: Klagen wegen strafbarer Handlungen.
%23217090: RUTH, AD VAN & LODEWIJK GUNTHER MOOR. - Lekken of verstrekken? : de informele informatie-uitwisseling tussen opsporingsinstaties en derden.
%23189975: RUTHERFORD, NOEL. - Shirley Baker and the king of Tonga.
%23219105: RUTHERFORD, R. B. - The art of Plato : ten essays in Platonic interpretation.
%23233479: RUTHERFORD, A.W. - Hints from Holland, or, Gold bullion as dear in Dutch currency as in bank-notes : in a letter to two merchants.
%2373794: RUTHROF, HORST. - Pandora and Occam: on the limits of language and literature.
%23209313: MALISE RUTHVEN. - Fundamentalism : the search for meaning.
%23160409: MALISE RUTHVEN. - Fundamentalism : the search for meaning.
%23183409: RÜTIMANN, CHRISTOPH. - Biennale Venedig 1993 : Christoph Rütimann.
%23256374: RUTKOW, IRA M. - Seeking the cure : a history of medicine in America.
%23218187: RUTKOWSKI, JAN. - Histoire économique de la Pologne avant les partages.
%23114701: RUTLAND, PETER. - The politics of economic stagnation in the Soviet Union : the role of local party organs in economic management.
%2375982: RUTLAND, ROBERT ALLEN. - The Ordeal of the Constitution.
%23258415: RUTTE, GERARD & JOSEE KONING. - De supermarkt : 50 jaar geschiedenis.
%23217738: RUTTE, GERARD & JOSEE KONING. - Zelfbediening in Nederland : geschiedenis van de supermarkttoekomst [1948-1998].
%2318981: RUTTEN, FRANS J.TH. - Psychologie der waarneming. Een studie over gezichtsbedrog.
%2317940: RUTTEN, S.W.E. (ED.) - Recht van de Islam 9 : teksten van het op 7 juni 1991 te Leiden gehouden RIMO-symposium.
%2322886: RUTTEN, S.W.E. (ED.) - Recht van de Islam 18 : teksten van het op 26 mei 2000 te Leiden gehouden RIMO-symposium.
%2319197: RUTTEN, S.W.E. (ED.) - Recht van de Islam 12 : teksten van het op 3 juni 1994 te Leiden gehouden RIMO-symposium.
%23111470: RUTTEN, A.M.G. - Dutch transatlantic medicine trade in the 18th century under the cover of the West-India Company.
%23158444: RUTTEN, WILLIBRORD. - 'De vreselijkste aller harpijen' : pokkenepidemieen en pokkenbestrijding in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw : een sociaal-historische en historisch-demografische studie.
%2312062: RUTTEN-ROOS, A. - Jeugdigen in burgerrechtelijke relaties.
%236832: RUTTEN, L.E.H. - De devolutieve werking van het appel in het burgerlijk procesrecht.
%23165445: RUTTEN, MARCEL; ALAMIN MAZRUI & FRANÇOIS GRIGNON (EDS.) - Out for the count : the 1997 general elections and prospects for democracy in Kenya.
%23251562: RUTTEN, L. - On earthquake epicentres and earthquake shocks between 1913 and 1938 in the region between 0° and 30° N and 56° and 120° W.
%23156265: RUTTEN, ROEL PAUL JOHAN HUUB - The entrepreneurial coalition : knowledge-based collaboration in a regional manufacturing network.
%2394571: RUTTEN, S.W.E. - Erven naar Marokkaans recht.
%23182485: RUTTEN-VAN DEURZEN, WILHELMINA MARIA CORNELIA JOHANNA. - Kwaliteit van rechtspleging : kwaliteitsbevordering en de rol van de Raad voor de rechtspraak.
%2318109: RUTTEN, S.W.E. (ED.) - Recht van de Islam 10 : Islam in West-Europa : de plaats vande islam en het islamitische recht in de westeuropese rechtsstelselsels : teksten van het op 12 juni 1992 te Leiden gehouden RIMO-symposium.
%2318049: RUTTEN, FRANCISCUS F. H. - The Use of Health Care Facilities in the Netherlands. An econometric analysis.
%2322040: RUTTEN, S.W.E. (ED.) - Recht van de Islam 13 : teksten van het op 9 juni 1995 te Leiden gehouden RIMO-symposium.
%23218411: RUTTEN, MARIO ADRIANUS FRANCISCUS. - Capitalist entrepreneurs and economic diversification. Social profile of large farmers and rural industrialists in Central Gujarat, India.
%23127203: RUTTENBECK, WALTER. - Sören Kierkegaard : der Christliche Denker und sein Werk.
%2342154: RUTTENBURG, NANCY - Dostoevsky's Democracy.
%23175885: RUTTERS, RONALD R., JOHN M. CLUM, & MICHAEL MOON. - Displacing homophobia : gay male perspectives in literature and culture.
%23119383: RUUD, CHARLES A. - Russian Entrepreneur. Publisher Ivan Sytin of Moscow 1851-1934.
%23115533: RUUSBROEC, JAN VAN. - Die Chierheit der Gheesteliker brultocht.
%23135739: RUUTZ-REES, C. - Charles de Sainte-Marthe (1512-1555). A study in the early French renaissance.
%23117103: RUWAARD, D & P.G.N. KRAMERS (EDS.) - Health, prevention and health care in the Netherlands until 2015.
%2313404: RUWE, J.TH. DE. - De Eerste Kamer der Staten-Generaal.
%2386661: RUYSSCHAERT, STEFAN - Vastgoedtransacties en btw : op zoek naar recht op aftrek van de btw.
%23196899: RUYTER, THEO. - Amins wedding-cake en andere verhalen.
%23177296: RYAN, ALAN. - Bertrand Russell : a political life.
%23242759: RYAN, SUSAN M., PH. D. - The grammar of good intentions : race and the antebellum culture of benevolence.
%23245620: RYAN, DAVID. - Letter perfect : the art of modernist typography, 1896-1953.
%23184239: RYAN, ALAN. - The philosophy of the social sciences.
%23180598: RYAN, WILL. - Northern pike : [a complete guide to pike and pike fishing].
%2393742: RYAN, ALAN. - Bertrand Russell: a political life.
%23159746: RYAN, FRANK X. (ED.) - Darwin's impact : social evolution in America, 1880-1920. Volume 1 : Social Darwinism and its critics / with an introduction by Rick Tilman -- Volume 2 : Race, gender, and supremacy / with an introduction by Frank X. Ryan -- Volume 3 : Evolution, law, and economics / with and introduction by Peter Landry.
%23174448: RYCKMANS, G. - De Maangod In de Voorislamietische Zuidarabische Godsdienst.
%23142372: RYCROFT, MICHAEL (ED.) - The Cambridge Encyclopedia of Space.
%23234464: RYDE, JOANNA. - Self-sufficiency beekeeping.
%23219597: RYDEN, DAVID K. - Representation in crisis : the constitution, interest groups, and political parties.
%2381480: RYDER, ARTHUR WILLIAM. - The little clay cart: a Hindu drama attributed to king Shudraka.
%23183445: RYDING, SVEN OLOF (ED.) - Environmental Management Handbook : the Holistic Approach from Problems to Strategies.
%2384896: RYLE, MARTIN. - To Relish the Sublime?: Culture and Self-Realization in Postmodern Times.
%23626: RYMON LIPINSKI, G.W. VON UND H. SCHIWECK. - Handbuch Süssungsmittel. Eigenschaften und Anwendung.
%23162601: RYNCK, PATRICK DE & ANDRIES WELKENHUYSEN. - De oudheid in het Nederlands. Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften.
%2378779: RYNMANN VON ÖHRINGEN, HANS. - (ed.). Sachsenspiegelglosse - Sassenspegel mit velen nyen Addicien san dem Leenrecht unde Richtstigste.
%23176543: RYSHKOV, SERGEI SERGEEVICH & BARANOVSKII, EVGENII PETROVICH, - C-types of n-dimensional lattices and 5-dimensional primitive parallelohedra : with application to the theory of coverings.
%2322246: RZADKOWSKA, HELENA. - Dzialalnosc centralizacji londynskiej Towarz. Demokratycznego Polskiego 1850-1862.
%2312233: SAAB, GABRIEL S. - The Egyptian agrarian reform, 1952-1962.
%2342921: SAAB, GABRIEL S. - The Egyptian agrarian reform, 1952-1962.
%23143329: SAARINEN, TH. F. & J.L. SELL - Warning and Response to the Mount St. Helen's Eruption.
%23134569: SABBAGH, DANIEL. - Equality and transparency : a strategic perspective on affirmative action in American law.
%2395604: SABBE, MAURITS. - De meesters van de gulden passer. Christoffel Plantin, Aartsdrukker van Philips II, en zijn opvolgers, de Moretussen.
%2334744: SABBE, MAURITS. - 't Pastorken van Schaerdycke Spel van personagiën.
%2349244: SABIN, ARTHUR J. - Red Scare in Court : New York vs. The International Workers Order.
%23247049: SABOT, GARY W. - The Paralation Model: Architecture-Independent Parallel Programming.
%23146828: SABRY, M. - La révolution Égyptienne d'apres des documents authentiques et des photographies prises au cours de la révolution.
%23102507: SACHAR, HOWARD M. - The emergence of the Middle East, 1914-1924.
%23196129: SACHAROW, STANLEY. - Food packaging.
%2398879: SACHEDINA, ABDULAZIZ ABDULHUSSEIN. - The Just Ruler (al-sutan al-'adil) in Shi'ite Islam : the comprehensive authority of the jurist in imamite jurisprudence.
%23206588: SACHS, HANS. - Der Zahnstocher und seine Geschichte; eine kulturgeschichtlich-kunstgewerbliche Studie, von Hans Sachs. Mit einer Einleitung des Verfassers zum nachdruck.
%23263555: SACHS, JEFFREY D. (ED.) - Developing Country Debt and the World Economy (National Bureau of Economic Research Project Report).
%23263578: SACHS, JEFFREY - Poland's Jump to the Market Economy (Lionel Robbins Lectures).
%23263460: SACHS, JEFFREY D. (EDITOR) - Peru's Path to Recovery: A Plan for Economic Stabilization and Growth.
%23127205: SACHSSE, CARL. - D. Balthasar Hubmaier als Theologe.
%23144858: SACK, PETER (ED.) - Law and Anthropology.
%23197973: SACK, DR. & JOACHIM J. MEYER COLLINS. - Gold- und Valutaklausel in deutscher und niederländischer Gerichtspraxis.
%23132906: SACKERS, H.J.B. & P.A.M. MEVIS. - Fraudedelicten.
%23225613: SACKERS, H.J.B. - Omvang en gebruik van rechtsbescherming in het administratieve recht.
%2315214: SACKERS, H.J.B. - Omvang en gebruik van rechtsbescherming in het administratieve recht.
%2331374: SACKS, KENNETH S. - Emerson: Political Writings.
%23249976: SACKS, OLIVER. - The island of the colorblind.
%2351455: SACKS, OLIVER. - The Mind's Eye.
%23211378: SACKVILLE-WEST, VITA. - Saint Joan of Arc : born, January 6th, 1412; burned as a heretic, May 30th, 1431; canonised as a saint, May 16th, 1920.
%23254001: SACKVILLE-WEST, VITA. - The eagle and the dove : a study in contrasts : Saint Theresa of Avila : Saint Thérèse of Lisieux.
%23100833: SACY, A.I. SILVESTRE DE (ED.) - Pend-namèh ou Livre des conseils par Férid Ed-din 'Attar : (vers 545-1150, 627-1230) : texte persan.
%2350254: SADAT, LEILA NADYA. - The International Criminal Court and the transformation of international law : justice for the new milennium.
%2328645: SADEK, S.E.M. - The balance point between local autonomy and national control. Diss.
%23231524: SADIE, STANLEY. - Mozart: The Early Years, 1756-1781.
%23231631: SADIE, STANLEY (ED.) - Mozart and His Operas.
%2340796: SADLER, W.S. - Modern psychiatry.
%23263604: SADOULET, PROFESSOR ELISABETH - Quantitative Development Policy Analysis : Excercise Solutions.
%2369921: SADOWSKA, MALGORZATA MARIA. - Committed to reform? : pragmatic antitrust enforcement in electricity markets.
%23263562: SADOWSKI, YAHYA M. - Political Vegetables?: Businessman and Bureaucrat in the Development of Egyptian Agriculture.
%2393654: SADOWSKI, YAHYA M. - Scuds or butter ? : the political economy of arms control in the Middle East.
%2361297: SADR, KARIM. - The development of nomadism in ancient Northeast Africa.
%2399266: SADRI, AHMAD. - Max Weber's sociology of intellectuals.
%23246318: SADURSKI, WOJCIECH. - Political rights under stress in 21st century Europe.
%23144833: SADURSKI, WOJCIECH (ED.) - Law and Religion.
%23111903: SADURSKI, WOJCIECH (ED.) - Ethical dimensions of legal theory.
%2315355: SAENZ, ANTONIO. - Instituciones elementales sobre el derecho natural y de gentes.
%2342916: SAFA, ELIE. - L'Émigration libanaise.
%23248324: SAFAK, ELIF. - Het luizenpaleis.
%23193031: SAFFERLING, CHRISTOPH. - International criminal procedure.
%23131223: SAFRAN, NADAV. - Saudi Arabia : the ceaseless quest for security.
%2324978: SAGAR, K. - The life of D.H. Lawrence.
%2323355: SAGAY, I.E. - International law and the Southern African situation.
%23244577: SAGEL, J. - Geneesmiddelenwetgeving.
%2335013: SAGEL, J. - Geneesmiddelenwetgeving.
%23243036: SAGEL-GRANDE, IRENE (ED.). - Youth : summer holidays in a Dutch correctional institution for juveniles : the EU Leonardo da Vinci project.
%237738: SAGEL-GRANDE, H.I. - Grundzüge des Strafrechts in der DDR.
%2375633: SAGEL-GRANDE, IRENE. - Hate crime : comparative law annotations : regarding Bulgaria, England & Wales, Germany, Malta, Northern Ireland.
%23225954: SÄGER, EUGEN. - Die Vertretung der Kirchengeschichte i Freiburg von den Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts : ein Beitrag zur Schulgeschichte der Aufklärung.
%23146792: SAGER, ERIC W. & GERALD E. PANTING - Maritime Capital : the Shipping Industry in Atlantic Canada, 1820-1914.
%2373760: SAGER, C.J. - Marriage contracts and couple therapy. Hidden forces in intimate relationships.
%23239207: SAGGAR, SHAMIT. - Pariah politics understanding Western radical Islamism and what should be done.
%23131797: SÄGMÜLLER, JOHANN BAPTIST. - Die Papstwahlen und die Staaten von 1447-1555 (Nikolaus V. bis Paul IV) : eine kirchen-rechtlich-historische Untersuchung über den Anfang des staatlichen Rechtes der Exklusive in der Papstwahl.
%2351361: SAGNER-DÜCHTING, KARIN. - Monet and modernism.
%23189087: SAHAGÚN, BERNARDINO DE. - Bernardino de Sahagún's Psalmodia Christiana (Christian Psalmody).
%2389314: SAHLIYEH, EMILE F. - In search of leadership : West Bank politics since 1967.
%23218542: SAHNER, HEINZ ... [ET AL. - Zur Lage der Freien Berufe 1989 : Empirischer Überblick, soziologische, wirtschaftswissenschaftliche und rechtswissenschaftliche Betrachtung: Teil I.
%23208271: SAHU, B. P. - Iron and social change in early India.
%23231649: SAID, EDWARD W. - Musical Elaborations.
%23128862: SAÏD AL-ASHMAWY, MUHAMMAD. - L'islamisme contre l'islam.
%23146974: SAID, GAMAL EL-DIN MOHAMED - Some aspects and problems of industrialisation in Egypt with special reference to problems of finance.
%23200174: SAID, EDWARD W. - Cultuur en imperialisme.
%23217754: SAID, EDWARD W. - Joseph Conrad and the fiction of autobiography.
%23246111: SAINT, ANDREW. - Architect and engineer : a study in sibling rivalry.
%23216477: SAINT-AUBAN, ÉMILE DE. - L'histoire sociale au Palais de justice. [I.] Plaidoyers philosophiques, avec une introduction de l'auteur.
%23183289: SAINT HILAIRE, PHILIPPE BARBIER. - Itinéraire d'un enfant du siècle : correspondance de Pavitra avec son père, 1918-1954 : de l'Ecole polytechnique à l'Ashram de Sri Aurobindo, de Paris à Pondichéry via le Japon et la Mongolie-Intérieure.
%23110783: SAINT-AMAND, PIERRE. - The Laws of Hostility. Politics, violence and the Enlightenment.
%2338578: SAINT PHALLE, NIKI DE. - Niki de Saint Phalle : the Grotto.
%23263581: SAINT-PAUL, GILLES - Dual Labor Markets: A Macroeconomic Perspective.
%2377610: SAINT-AMAND, PIERRE. - The Libertine's Progress. Seduction in the Eighteenth Century French Novel.
%23251898: SAINT-SAËNS, CAMILLE. - Camille Saint-Saëns on music and musicians.
%2345499: SAINTE-MARTHE, DENIS DE - Traité de la Confession contre les erreurs des Calvinistes ou la doctrine de l'eglise sur ce point est expliquée par l'Ecriture Sainte, par la tradition, & par plusieurs faits tres remarquables. Avec la Réfutation du Livre de M. Daillé, autrefois Ministre de Charenton, contre la Confession Auriculaire.
%2355156: SAIT, SIRAJ - Land, Law and Islam: Property and Human Rights in the Muslim World.
%23188911: SAITOWITZ, STANLEY; LARS LERUP - Stanley Saitowitz.
%23240759: SAITOWITZ, STANLEY - NATOMA ARCHITECTS. - Stanley Saitowitz : Buildings and projects.
%2352241: SAJET, B.H. - Bijdrage tot de geneeskundige beoordeling in de practijk van de Ongevallenwet.
%23216719: SAJOO, AMYN B. (ED.) - Civil Society in the Muslim World: Contemporary Perspectives.
%23203875: SAKALA, CAROL. - Women of South Asia : a guide to resources.
%23232815: SAKATA, HIROMI LORRAINE. - Music in the mind : the concepts of music and musician in Afghanistan.
%23204156: SAKWA, RICHARD. - Russian politics and society.
%2377740: SALAFF, JANET W. - State and family in Singapore: restructuring an industrial society.
%23120359: SALAMUN, KURT (ED.) - Karl R. Popper und die Philosophie des kritischen Rationalismus.
%23120360: SALAMUN, KURT (ED.) - KARL R. POPPER UND DIE PHILOSOHIE DES KRITISCHEN RATIONALISMUS.
%23120015: SALAMUN, KURT (ED.) - Moral und Politik aus der Sicht des kritischen Rationalismus.
%23263593: SALANIÉ, BERNARD. - The Economics of Contracts: A Primer.
%2325898: SALAS, R.M. - International Population Assistance: The First Decade.
%2368406: SALAÜN, MARIE. - L'école indigène : Nouvelle-Calédonie, 1885-1945.
%23132235: SALDÍVAR, DASSO - Gabriel García Márquez. Terug naar de Oorsprong.
%23215758: SALE, MAGGIE MONTESINOS. - The slumbering volcano : American slave ship revolts and the production of rebellious masculinities.
%2359652: SALENIEKS, PETER (ED.) - Computing : the next generation.
%23221435: SALIM, ARSKAL. - Challenging the Secular State: Islamization of Law in Modern Indonesia.
%23111623: SALISBURY, G.W. AND E.W. CRAMPTON. - The science of meat and meat products.
%23127701: SALISBURY, RICHARD V. - Anti-imperialism and international competition in Central America 1920-1929.
%23213771: SALL, ALIOUNE. - The future competitiveness of African economies : proceedings of the Dakar Forum, March 1999.
%23237983: SALLER, KARL. - Zur Biologie der Rassen : Vergleich zwischen Maduresen (Niederländisch-Indien) und Fehmaranern (Ostholstein).
%23154783: SALLES, ARLEEN L. F. & MARÍA JULIA BERTOMEU (EDS.) - Bioethics. Latin American Perspectives.
%2364402: SALLIS, J. - Crossings. Nietzsche and the space of tragedy.
%23220198: SALLIS, JOHN. - The gathering of reason. 2nd edition.
%23157747: SALLIS, JOHN C. - Shades , of painting at the limit.
%23213197: SALMAN, ANTONIUS JOHANNES - De verlegen beweging : desintegratie, inventiviteit en verzet van de Chileense pobladores: 1973-1990.
%2356292: SALMAN, MICHAEL. - The embarrassment of slavery : controversies over bondage and nationalism in the American colonial Philippines.
%2358139: SALMAN, SALMAN M. A. - Conflict and Cooperation on South Asia's International Rivers: A Legal Perspective (Law, Justice, and Development Series).
%23197724: SALMAN, MICHAEL. - The embarrassment of slavery : controversies over bondage and nationalism in the American colonial Philippines.
%23257332: SALMI, MARIO. - The complete work of Michelangelo.
%23175039: SALMON, TREVOR C. & ALISTAIR J.K. SHEPHERD (EDS.) - Toward a European Army: A Military Power in the Making?.
%2342639: SALMON, ANDRÉ. - La terreur noire : chronique du mouvement libertaire : [chronique de l'action anarchiste].
%23127209: SALOMON, LUDWIG. - Geschichte des deutschen Zeitungswesens von den ersten Anfängen bis zur Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches.
%23255946: SALOMON, MAX. - Der Begriff der Gerechtigkeit bei Aristoteles nebst einem Anhang über den Begriff des Tauschgeschäftes.
%23192512: SALOMON, JEAN JACQUES. - Le destin technologique.
%23122586: SALOMON, CHARLOTTE. - Charlotte: Leven of Theater : een autobiografisch zangspel in 769 gouaches.
%23110052: SALOMONS, ARTHUR F. - 2014 tot 1950 : de geschiedenis tot 1950 van de vertrouwensbescherming bij overdracht van roerende zaken door een beschikkingsbevoegdheid.
%2346633: SALOMONS, R.A. - Schadevergoeding: zaakschade.
%2381373: SALOMONSON, J.W. - 'Op de wal agter St. Marye' : topografische aantekeningen bij een onbekend schilderijtje van Herman Saftleven.
%2398104: SALOMONSON, I. - Initiatief in zake wetgeving.
%2388590: SALTER, REBECCA. - Japanese popular prints : from votive slips to playing cards.
%2322283: SALTER, JOHN - Sauce Labels 1750 - 1950
%23250383: SALTMAN, MICHAEL (ED.) - Land and territoriality.
%23151618: SALTUS, EDGAR EVERTSON - Historia Amoris. A history of love. Ancient and modern.
%23206311: SALVADORI, MASSIMO L. - Karl Kautsky and the socialist revolution, 1880-1938.
%23263847: SALVATORE, DOMINICK (ED.) - National economic policies.
%23252427: SALVO, MARIA DI. - Churches of Ethiopia : the monastery of Narga-Sellase.
%23137596: SALY, AART WILLEM - Corporate Entrepreneurship : antecedents and consequences of entrepreneurship in large established firms.
%23166997: SALZBURGER FESTSPIELE = SALZBURG FESTIVAL = FESTIVAL DE SALZBOURG - Salzburger Festspiele 1984 : Offizielles Programm [= Official programm = Programme officiel].
%23167020: SALZBURGER FESTSPIELE = SALZBURG FESTIVAL = FESTIVAL DE SALZBOURG - Salzburger Festspiele 1982 : Offizielles Programm [= Official programm = Programme officiel].
%23167024: SALZBURGER FESTSPIELE = SALZBURG FESTIVAL = FESTIVAL DE SALZBOURG - Salzburger Festspiele 1983 : Offizielles Programm [= Official programm = Programme officiel].
%23168502: SALZBURGER FESTSPIELE = SALZBURG FESTIVAL = FESTIVAL DE SALZBOURG - Salzburger Festspiele 1979 : Offizielles Programm [= Official programm = Programme officiel].
%23168534: SALZBURGER FESTSPIELE = SALZBURG FESTIVAL = FESTIVAL DE SALZBOURG - Salzburger Festspiele 1981 : Offizielles Programm [= Official programm = Programme officiel].
%23168589: SALZBURGER FESTSPIELE = SALZBURG FESTIVAL = FESTIVAL DE SALZBOURG - Salzburger Festspiele 1963 : Offizielles Almanach = Official almanac = Almanach officiel.
%23168510: SALZBURGER FESTSPIELE = SALZBURG FESTIVAL = FESTIVAL DE SALZBOURG - Salzburger Festspiele 1980 : Offizielles Programm [= Official programm = Programme officiel].
%23168540: SALZBURGER FESTSPIELE = SALZBURG FESTIVAL = FESTIVAL DE SALZBOURG - Salzburger Festspiele 1978 : Offizielles Programm [= Official programm = Programme officiel].
%23242428: SALZMANN, WALTER HENRI - Bedrijfsleven, overheid en handelsbevordering: The Netherlands Chamber of Commerce in the United States, Inc., 1903-1987 (Dutch Edition).
%23150635: SALZMANN, WALTER H. - Herstel, Wederopbouw en Europese Samenwerking. D.P. Spierenburg en de buitenlandse economische betrekkingen van Nederland 1945-1952.
%23235282: SALZWEDEL, JÜRGEN A.O. - Krebsrisiko durch Luftverunreinigungen : Entwicklung von Beurteilungsmassstäben für kanzerogene Luftverunreinigungen im Auftrage der Umweltministerkonferenz.
%231272: SAMAHA, JOEL. - Law and order in historical perspective : the case of Elizabethan Essex.
%23136369: SAMAR, VINCENT J. - The Right to Privacy : Gays, Lesbians and the Constitution.
%23258326: SAMBURSKY, S. - The physical world of late Antiquity.
%23204569: SAMDS, PHILIPPE J. (ED.) - Chernobyl : law and communication : transboundary nuclear air pollution - the legal materials.
%23256022: SAMELSON, WILLIAM. - Gerhart Herrmann Mostar : a critical profile.
%2348725: SAMEROFF, ARNOLD J. - The five to seven year shift : the age of reason and responsibility /..
%232815: SAMINSKY, LAZARE. - Physics and Metaphysics of Music and Essay on the Philosophy of Mathematics.
%23234091: SAMORE, SAM. - The Hit.
%23106991: SAMPSON, C. GARTH. - Stylistic Boundaries among Mobile Hunter-Foragers
%2362703: SAMPSON, R.J. & R.J. LAUB. - Crime in the making : pathways and turning points through life.
%2310434: SAMSOM, R.H. - Openbaar bestuur en privaat ondernemingsbestuur.
%23263919: SAMSON, RENEÌ - De ontwikkeling van de sector van sociaal eigendom in Peru : 1974-1984 : een onderzoek naar de ontwikkeling van het arbeiderszelfbestuur en de sociaal eigendom in Peru.
%23138652: SAMSONOWICZ, HENRYK - Untersuchungen über das Danziger Bürgerkapital in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
%2340549: SAMUEL, G.H. & J. RINKES. - Contractual and non-contractual obligations in English law. Systematic analysis of the English law of obligations in the comparative context of the Netherlands Civil Code. Diss.
%23159210: SAMUELS, SUZANNE UTTARO. - Fetal rights, women's rights : gender equality in the workplace.
%23246633: SAMUELS, RICHARD J. - Machiavelli's children : leaders and their legacies in Italy and Japan.
%23246728: SAMUELS, RICHARD J. - Machiavelli's children : leaders and their legacies in Italy and Japan.
%23227628: SAMUELS, RICHARD J. - Machiavelli's children : leaders and their legacies in Italy and Japan.
%2385987: SAMUELS, RICHARD J. - Rich Nation, Strong Army: National Security and the Technological Transformation of Japan.
%23219857: SAMUELS, ROBERT. - Writing prejudices : the psychoanalysis and pedagogy of discrimination from Shakespeare to Toni Morrison.
%23171018: SAMUELS, WARREN J. - Pareto on policy.
%23250716: SAMUELS, WARREN J. (ED.) - Institutional economics. Volume 2.
%23230926: SAMUELSON, PAUL A. - The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson : Volume 6.
%23230925: SAMUELSON, PAUL A. - The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson : Volume 7.
%2311367: SAMUELSON, PAUL A. - The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson : Volume 3.
%23263546: SAMUELSON, LARRY. - Evolutionary Games and Equilibrium Selection (Economic Learning and Social Evolution).
%23263575: SAMUELSON, LARRY. - Evolutionary Games and Equilibrium Selection.
%23141474: SAMUELSON, PAUL A. - The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson : Volume 1.
%23223201: SANCHEZ-PARDO, ESTHER. - Cultures of the death drive : Melanie Klein and modernist melancholia.
%232227: SÁNCHEZ AZCONA, JORGE. - Comunicaciones Mexicanas al VII Congreso Internacional de Derecho Comparado, (Upsala, 6 a 13 de agosto, 1966).
%2394395: SÁNCHEZ-EPPLER, K. - Touching liberty. Abolition, feminism and the politics of the body.
%23104534: SANCISI-WEERDENBURG, H. (ED.) - De Agricultura : in Memoriam Pieter Willem de Neeve.
%2378111: SAND, GEORGE. - The Countess von Rudolstadt [La Comtesse de Rudolstadt].
%23144537: SANDBERG, VIOLA & ULRICH HEROLD (EDS.) - Berlin, 13. August 1990.
%23196065: SANDBROOK, RICHARD. - The politics of Africa's economic recovery.
%23157687: SANDBROOK, RICHARD. - Closing the circle : democratization and development in Africa.
%23237376: SANDE, JOHAN VAN DEN & FREDERIK VAN DEN SANDE. - Opera omnia juridica Joannis et Frederici a Sande, quorum primus in Suprema Frisiorum Curia Praeses, alter in Civitate Arnhemiensi Consul.
%2378784: SANDER, FRITZ. - Das Problem der Demokratie.
%2378786: SANDER, FRITZ & HANS KELSEN. - Die Rolle des Neukantianismus in der Reinen Rechtslehre : eine Debatte zwischen Sander und Kelsen.
%23241554: SANDER, GORDON F. - The Frank family that survived.
%2378788: SANDER, PAUL & HANS SPANGENBERG. - Urkunden zur Geschichte der Territorialverfassung.
%23223719: SANDER, FRITZ. - Staat und Recht : Prolegomena zu einer Theorie der Rechtserfahrung. Halbband 2.
%23250434: SANDER, KATYA. & SIMON SHEIKH (EDS.) - We are all normal ( and we want our freedom ) : a collection of contemporary Nordic artists writings.
%23245603: SANDER, JOCHEN & BODO BRINKMANN (EDS.) - Netherlandish painting before 1800 at the Städel.
%23245994: SANDER, JOCHEN & BODO BRINKMANN. - Italian , French and Spanish painting before 1800 at the Städel : including the English old master paintings as well as a supplement to the Netherlandish paintings.
%23134319: SANDERS, CLYDE A. & DUDLEY C. GOULD - History Cast in Metal. The Founders of North America.
%2310436: SANDERS, D. - De advocaat met raad en daad.
%23249050: SANDERS, LUK (RED.). - Politiek voorbij de transcendentie ? : over democratie en mystiek.
%23108712: SANDERS, PIETER. - Het nieuwe arbitragerecht.
%2310438: SANDERS, D. - De praktijk van het medisch tuchtrecht.
%23208072: SANDERS, JOHN H. & BARRY I. SHAPIRO. - The economics of agricultural technology in semiarid Sub-Saharan Africa.
%23151197: SANDERS, WILLY - Sprachkritikastereien und Was der Fachler Dazu Sagt.
%2369047: SANDERS, P. & W. WESTBROEK. - BV en NV : het nieuwe ondernemingsrecht. 6e druk.
%23121255: SANDERS, ANDY F. - Michael Polanyi's Post-Critical Epistemology : a reconstruction of some aspects of 'Tacit Knowing'.
%2362093: SANDERS, EWOUD. - De taal van het jaar: Nieuwe woorden en uitdrukkingen, editie 2000.
%2395009: SANDERS, A.F. - Informatieverwerking gedurende oogfixaties en saccaden.
%2388909: SANDERS, PIETER & W. WESTBROEK. - BV en NV : het nieuwe ondernemingsrecht.
%23251578: SANDERS, J., V.W.D. SCHENK & P. VAN VEEN. - A family with Pick's disease.
%23146292: SANDERS, ANDREW - Dear Maimonides : a Discourse on Religion and Science.
%23150707: SANDERS, PIETER. - Het Nederlandse Arbitragerecht: nationaal en internationaal.
%23184538: SANDERS, P. & W. WESTBROEK. - BV en NV : het nieuwe ondernemingsrecht.
%23180407: SANDERS, A.F. - De psychologie van de informatieverwerking.
%23201786: SANDFORD, STELLA. - The metaphysics of love : gender and transcendence in Levinas.
%23217346: SANDFORD, CHRISTOPHER. - Sting : demolition man : a biography.
%23176686: SANDFORD, STELLA. - The metaphysics of love : gender and transcendence in Levinas.
%2320232: SANDFORT, A.J.P.G. (RED.). - Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs 40 jaar.
%2321013: SANDFORT, TH.G.M. - Het belang van de ervaring : over seksuele contacten in de vroege jeugdjaren en seksueel gedrag en beleven op latere leeftijd.
%2370704: SANDKÜHLER, HANS JÖRG & RAFAEL DE LA VEGA (EDS.) - Marxismus und Ethik : Texte zum neukantianischen Sozialismus.
%2395289: SANDLER, M. & COLLINS, G.M. (ED.). - Migraine: a spectrum of ideas.
%23121643: SANDOR, A.I. - The exile of Gods. Interpretation of a theme, a theory and a technique in the work of Heinrich Heine.
%23255439: SANDS, PHILIPPE (ED.) - From Nuremberg to The Hague : the future of international criminal justice.
%2338631: SANDS, PHILIPPE. - Principles of international environmental law. Vol. I: Frameworks, standards and implementation.
%23256596: SANDS, PHILIPPE. - Principles of international environmental law. 2nd edition.
%23255905: SANDVED, K.B. - De wereld der muziek.
%23254815: SANDVEN, JOHS. - Projectometry : a new approach in the psychological study of human reaction tendencies exemplified by research pertaining to education.
%2343868: SANDVIK-NYLUND, MONIKA - Caught in conflicts : civilian victims, humanitarian assistance and international law.
%23224999: SANDWIJK, G. VAN. - Het leven van J.C.J. van Speijk : een geschenk voor de jeugd, ter opwekking van moed en vaderlandsliefde.
%2388557: SANDZÉN, JR., SIGURD C. - Atlas of wrist and hand fractures.
%23143187: SANFORD TERRY, C. - Ostende en Zeebrugge. 23 april en 10 mei 1918 : officieele mededeelingen van vice-admiraal Sir Roger Keyes en andere beschrijvingen van krijgsverrichtingen.
%23154236: SANFORD, N. - The American College. A Psychological and Social Interpretation of the Higher Learning.
%23175637: SANGINGA, PASCAL C. ... [ET AL. - Innovation Africa : enriching farmers' livelihoods.
%23239968: SANKARAN, KAMALA - Towards legal literacy : an introduction to law in India.
%23235463: SANNA, LAWRENCE J. & EDWARD C. CHANG (EDS.) - Judgments over time : the interplay of thoughts, feelings, and behaviors.
%2328389: SANNES, D.J. - De wet op de naamlooze vennootschappen, zooals die op 19 juni 1928 door de Eerste Kamer der Staten-Generaal is aangenomen : voor iedereen verklaard.
%232393: SANTA MARIA, ALBERTO. - EC commercial law.
%23254695: SANTAYANA, GEORGE. - The genteel tradition in American philosophy and Character and opinion in the United States.
%2372431: SANTEN, A.H.M. - De kantharos van Stevensweerd.
%23115519: SANTEN, LOUISE VAN. - Wie valt doet niet meer mee.
%2323991: SANTEN, H.W. VAN. - VOC-dienaar in India : Geleynssen de Jongh in het land van de Groot-Mogol.
%2326714: SANTEN, A.H.M. - Aanbod en aanvaarding bij het kopen van een woning. Rede.
%23248589: SANTHANAM, KASTHURI. - Union-state relations in India.
%237564: SANTI, R. & S. LUCIANI (EDS.) - Atractyloside : chemistry, biochemistry and toxicology.
%2379965: GALLAGHER MARGARET & LILIA QUINDOZA-SANTIAGO (EDS.) - Women empowering communication: A resource book on women and the globalisation of media.
%23166878: SANTING, E.C. - De ethiek van Erich Fromm : een humanistisch appèl.
%23102830: SANTING, C. - Geneeskunde en humanisme. Een intellectuele biografie van Theodericus Ulsenius (c. 1460-1508).
%23250288: SANTIS, HUGH DE. - Beyond progress : an interpretive odyssey to the future.
%23222434: SANTISO, JAVIER. - Latin America's political economy of the possible : beyond good revolutionaries and free-marketeers.
%23202975: SANTOS-GRANERO, FERNANDO & FREDERICA BARCLAY. - Selva central : history, economy and land use in Peruvian Amazonia.
%23158177: SAÑUDO, MANUEL REVUELTA & CIRIACO MORÓN ARROYO (EDS.) - El erasmismo en España : ponencias del Coloquio celebrado en la Biblioteca de Menendez Pelayo del 10 al 14 de junio de 1985.
%23237061: SANUTO, LIVIO. - Geografia dell'Africa : Venice 1588.
%2320869: SAOUMA, EDUARD. - FAO: The first 40 years, 1945-85.
%23225136: SAP, JAN WILLEM. - De oorsprong van de Europese grondwet.
%23175126: SAP, JAN WILLEM. - Wegbereiders der revolutie : Calvinisme en de strijd om de democratische rechtsstaat.
%23253476: SAP, JAN WILLEM. - Geen hiërarchie zonder kritiek.
%23230120: SAP, JAN WILLEM. - Kritiek op de staat : voorwerk voor staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing.
%2384593: SAP, JAN WILLEM. - Protestantisme en democratie in Massachusetts, 1630-1780. Preadvies.
%23154674: SAPINSLEY, BARBARA. - The Private War of Mrs. Packard : the Dramatic Story of a Nineteenth-Century Feminist.
%2378792: SAPIR, BORIS. - Dostojewski und Tolstoi über Probleme des Rechts.
%2366642: SAPIRO, V. - A vindication of political virtue. The political theory of Mary Wollstonecraft.
%2379628: SAPPHO. - Memoir, Text, Selected Renderings, and a literal translation by H.Th. Wharton.
%23125786: SAPPINEN, JORMA. - Stretching the scope of economics : on the nature and impact of Gary S. Becker's economics imperialism.
%2341494: SARACENO, PASQUALE. - Studi in onore di Pasquale Saraceno.
%2390078: SARAIVA, MARIA MANUELA. - L'imagination selon Husserl.
%23251094: SARASWAT, VIJAY A. - Concurrent Constraint Programming (Logic Programming).
%2372725: SARAT, AUSTIN. - Cause Lawyers and Social Movements (Stanford Law Books).
%23166542: SARAT, AUSTIN (ED.). - The Killing State : capital Punishment in Law.
%2348329: SARAT, AUSTIN. - States of Violence : war, capital punishment, and letting die.
%2392771: SARAT, AUSTIN ... [ET AL.] (EDS.) - Law and catastrophe.
%23249201: SARAT, AUSTIN ... [ET AL.] (EDS.) - Cultural analysis, cultural studies, and the law : moving beyond legal realism.
%23225745: SARAT, AUSTIN (ED.). - Law in the liberal arts.
%23260681: SARAT, AUSTIN (ED.). - States of violence : war, capital punishment, and letting die.
%2379137: SARAT, AUSTIN ... [ET AL.] (EDS.) - The cultural lives of cause lawyers.
%23182477: SARBADHIKARI, PRADIP. - India and the Great Powers.
%23229623: SARDAR, ZIAUDDIN & MASOOD, EHSAN. - How do you know ? : reading Ziauddin Sardar on Islam, science and cultural relations.
%23102434: SARGEANT, A.J. AND D. KERNELL (EDS). - Neuromuscular Fatigue.
%23204131: SARIS, FRANS W. - Vacuüm is niet niks : columns en essays
%23227657: SARKAR, BENOY KUMAR. - The positive background of Hindu sociology. Book I. Non-political; Book II. Political.
%2331548: SARKAR, RUMU - International Development Law: Rule of Law, Human Rights, and Global Finance.
%23221622: SARKAR, RANJANA S. - Akteure, Interessen und Technologien der Telekommunikation : USA und Deutschland im Vergleich,
%23255615: SARKIES, EUGENE LUCAS. - The importance of the hotel industry.
%23245892: SARKIN, JEREMY - Colonial Genocide and Reparations Claims in the 21st Century: The Socio-Legal Context of Claims under International Law by the Herero against Germany for Genocide in Namibia, 1904-1908 (PSI Reports).
%23140764: SARLE, CORA HELENA - A Shaker Sister's Drawings.
%23252679: [CATHARISM]. PETRUS SARNENSIS. - Historia Albigensium, et sacri belli in eos anno M.CC.IX suspecti, duce & principe Simone à Monre-forti, dein Tolosano comite, rebus strenuè gestis clarissimo.
%23172330: SARO-WIWA, KEN. - Sozaboy : roman.
%2389387: SAROYAN, A. - Trio : Oona Chaplin, Carol Matthau, Gloria Vanderbilt. Portrait of an intimate friendship.
%23201671: SARRAN, E. - Étude sur le bassin houiller du Tonkin, suivie de notes sur les gisements métallifères de l'Annam et du Tonkin et du projet de réglement sur les mines de la colonie.
%23201449: SARRASIN, ROBERT (ED.). - Psycholinguistique expérimentale et théorique.
%23125385: SARRIS, GREG - Keeping Slug Woman Alive : a Holistic Approach to American Indian Texts.
%2361732: SARSTEDT, WERNER & RAINER HAMM. - Die Revision in Strafsachen. 6., neubearbeitete und erweiterte Auflage.
%23208035: SARTILIOT, CLAUDETTE. - Citation and modernity : Derrida, Joyce, and Brecht.
%23113303: SARTON, MAY. - May Sarton : selected letters, 1916-1954
%23157330: SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN, A. - Deutsche Wirtschaftsgeschichte, 1815-1914.
%2346411: SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN, A. - Gesellschaft und Wirtschaft vor- und frühgeschichtlicher Völker. Eine Darstellung in Typen.
%23124088: SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN, A. - Weltwirtschaft und Weltanschauung.
%2343033: SARTRE, JEAN-PAUL. - L'Imagination.
%23218688: SARTRE, JEAN-PAUL. - War diaries : notebooks from a phoney war, November 1939-March 1940.
%23149418: SARTRE, JEAN-PAUL. - De Dood in het Hart. [De Wegen der Vrijheid, III].
%2330164: SARTRE, JEAN-PAUL. - L'existensialisme est un humanisme.
%23200581: SARTRE, JEAN-PAUL. - De woorden, memoires van een mislukt wonderkind.
%23257566: SARYCHEW, GAVRILA A. - Account of a Voyage of Discovery to the North-East of Siberia, the Frozen Ocean, and the North-East Sea.
%23225862: SASS, HANS MARTIN. - Materialien zur Heidegger-Bibliographie 1917-1972.
%23184340: SASSE, HORST. - Der Weltpostverein : Französischer und deutscher Text des Weltpostvertrages und anderer grundlegender Bestimmungen.
%23102439: SASSEN, FERD. - Wijsgerig leven in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw: een poging tot reconstructie.
%23102443: SASSEN, FERD. - Het wijsgerig onderwijs aan de illustre school te Breda (1646-1669).
%23102444: SASSEN, FERD. - Het wijsgerig onderwijs aan de illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810.
%23102446: SASSEN, FERD. - Studenten van de illustre School te 's-Hertogenbosch (1636-1810) : ter reconstructie van het Album Studiosiorum.
%23124699: SASSEN, FERD. - Geschiedenis van de Wijsbegeerte der Grieken en Romeinen.
%23125936: SASSEN, FERD. - Wijsbegeerte van onze Tijd.
%23125933: SASSEN, FERD. - Geschiedenis van de Wijsbegeerte der Negentiende Eeuw.
%23124700: SASSEN, FERD. - Geschiedenis der Patristische en Middeleeuwse Wijsbegeerte.
%23177959: SASSEN, FERD. - Geschiedenis der Patristische en Middeleeuwse Wijsbegeerte.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

12/15