Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2368477: OOSTING, P. - Overdracht van belastingen op landbouwterreinen, bouwterreinen, winsten en inkomen. Diss.
%23257088: OOSTROM, FRITS P. VAN. - Maerlants wereld.
%23102333: OOSTROM, FRITS P. VAN. - Lantsloot vander Haghedochter : onderzoekingen over een Middelnederlandse bewerking van de 'Lancelot en prose'
%23226640: OOSTRUM, W.R.D. VAN. - Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782) : ambitieus, vrijmoedig en gevat.
%23266000: OOSTVEEN, JAN WILLEM HENDRIK VAN. - De staat en het zeemolest.
%2316058: OOSTWOUDER, W.J. - Management Buy-Out.
%23262375: OOSTWOUDER, W.J. - Unforgiven? : over nietigheid en vernietigbaarheid in het bedrijfsfinancieel recht.
%237247: OOSTWOUDER, W.J. - Hoofdzaken boek 8 B.W. : verkeersmiddelen en vervoer.
%23268279: OOYEN, ROBERT CHR. VAN. - Der Begriff des Politischen des Bundesverfassungsgerichts.
%233640: OPLAND (PSEUD. VAN ROB WOUT). - Sint Joop en de draak. Politieke prenten uit de Volkskrant van de laatste vijf jaar.
%2394275: OPLAND (PSEUD. VAN ROB WOUT). - Blablablonië.
%23208580: OPLAND (PSEUD. VAN ROB WOUT). - Jui-huig ik aan het vlà-hà-hàkke strand : beeldroman van de Nederlandse politiek.
%2320425: OPLAND (PSEUD. VAN ROB WOUT). - Te kijk bij Opland : een serie politieke spotprenten uit De Volkskrant.
%23114215: OPLER, ASSCHER (ED.) - Programming the IBM System/360.
%23130084: OPPEL, ALWIN. - Natur und Arbeit. Eine allgemeine Wirtschaftskunde.
%23216966: OPPENHEIM, MERET. - Meret Oppenheim : retrospective : an enormously tiny bit of a lot .
%2367261: OPPENHEIMER, MARGARET A. - The French Portrait: Revolution to Restoration.
%23109854: OPPENHEIMER, FRANZ. - Soziale Frage und der Socialismus : eine kritische Auseinandersetzung mit der marxistischen Theorie.
%23165486: OPPENHEIMER, FRANZ. - Wert und Kapitalprofit. Neubegründung der objektiven Wertlehre.
%2362586: OPPENHEIMER, MICHEL. - Deelbaarheid bij verbintenissen.
%2359388: OPPENHEIMER, FRANZ. - Weltprobleme der Bevölkerung.
%2348927: OPPENHEIMER, FRANZ. - Grundriss der theoretischen Ökonomik. 1. Teil (für Anfänger): Einfürung in die theoretische Ökonomik; 2. Teil (für Vortgeschrittene): Grundzüge der theoretischen Nationalökonomik.
%2341066: OPPENHEIMER, FRANZ. - Der Staat.
%23254839: OPPENHEIMER, FRANZ. - Der Arbeitslohn : kritische Studie.
%23254838: OPPENHEIMER, FRANZ. - Wirtschaft und Gesellschaft : Beiträge zur Ökonomik und Soziologie der Gegenwart.
%23254837: OPPENHEIMER, FRANZ. - Das Kapital : Kritik der politischen Oekonomie: ein kurzgefasstes Lehrbuch der nationaloekonomischen Theorie.
%23222357: OPPENHEIMER , PAUL. - Rubens: a portrait.
%2382871: OPPENOORTH, FRITS. - Tijdgebrek en misère.
%2383816: OPPENOORTH, FRITS. - De zaak Kuifje.
%23203705: OPSCHOOR, J.B. - Economische ontwikkeling en milieuverandering.
%232446: OPSOMMER, RIK. - Van Ieperse scholene en lenen, schilderijen en criminelen uit velerlei eeuwen.
%236592: OPSTALL, S.N. VAN. - Van Opstall-Bundel : opstellen aangeboden aan Prof.Mr. S.N. van Opstall.
%23102336: OPSTELTEN, J.C. - Beschouwingen naar aanleiding van het ontbreken van ons ethisch wilsbegrip in de Oud-Griekse ethiek.
%23102334: OPSTELTEN, J.C. - Humanistisch en religieus standpunt in de moderne beschouwing van Sophocles : een kritisch-synthetisch essay.
%23139905: OPSTELTEN, J.C. - Sophocles en het Grieksche pessimisme.
%23184073: OPZOOMER, C.W. - De Godsdienst.
%23100680: OPZOOMER, C.W. - Het Wezen der kennis.
%23149859: OPZOOMER, C.W. - Staatsregtelijk onderzoek
%236602: OPZOOMER, C.W. - Het Burgerlijk Wetboek verklaard. Deel 1-3. 3e Druk.
%2360942: OPZOOMER, C.W. - Het Burgerlijk Wetboek verklaard. Deel 1-3. 3e Druk.
%23272416: OPZOOMER, C.W. - Het Burgerlijk Wetboek verklaard. Deel 1-11.
%23259722: OPZOOMER, C.W. - Vrijheid en onfeilbaarheid : redevoering : ter opening der akademische lessen uitgesproken.
%23205487: OPZOOMER, C.W. - Het Burgerlijk Wetboek verklaard. Deel 1-16.
%23160989: ORAN, DANIEL. - Oran's Dictionary of the law. 2nd edition.
%23182260: ORANJE, LEENDERT. - God en Wereld : de vraag naar het transcendentale in Schleiermachers 'Dialektik' .
%2337922: WILLEM VAN ORANJE. - Apologie of Verantwoording van de prins van Oranje 1581 : gevolgd door het Plakkaat van Verlating 1581 : met einige begeleidende correspondentie.
%23206241: ORANJE, F.J. ... [ET AL.] - Het nieuwe BV-recht voor de praktijk : preadvies
%23203923: ORANJE, J. - Rights affecting the use of broadcasts.
%23250616: RAAD VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING. - Nederland 2030.
%2378900: ORELLI, ALOYS VON. - Rechtsschulen und Rechtsliteratur in der Schweiz vom Ende des Mittelalters bis zur Gründung der Universitäten von Zürich und Bern.
%2334951: OREN, DAN A. - Joining the club : a history of jews and Yale.
%23178132: ORENSTEIN, ALEX. - W.V. Quine.
%23176550: OREVKOV, V.P. & N.A. SANIN (EDS.)Ñ - Problems in the constructive trend in mathematics. VI
%2379990: WORLD HEALTH ORGANIZATION. - Legislative responses to AIDS.
%23156655: ORIE, A.M.M.; J.G. VAN DER MEIJS & A.M.G. SMIT. - Internationaal Strafrecht.
%2325149: CENTRO STUDI PER IL VICINO ORIENTE. - Reale Academia d'Italia : Conferenze e letture del Centro Studi per il vicino oriente. Volume 1 : Aspetti e problemi attuali del mondo musulmano; Volume 2 : Caratteri e modi della cultura araba.
%23255996: ORIGO, IRIS. - Der Heilige der Toskana : Leben und Zeit des Bernardino von Siena = [The world of San Bernardino].
%23197446: ORIOU, PATRICK. - Le rôle de la femme dans l'organisation de l'état moderne.
%2381420: ORLOVSKY, DANIEL T. (ED.) - Beyond Soviet studies.
%23152894: ORLOWSKI, P. - Die Impotenz des Mannes für Ärzte dargestellt. Vierte Auflage mit 43 Abbilungen im Text un 5 farbigen Tafeln.
%2342061: ORME, WILLIAM A. JR. - Continental Shift: Free Trade & the New North America.
%2398443: ORME, NICHOLAS. - Medieval schools : from roman Britain to renaissance England.
%23143860: ORMELING, F.J. - Minority Toponyms on Maps.
%23248250: ORMEROD, HENRY A. - Piracy in the ancient world : an essay on mediterranean history.
%23227639: ORMISTON, ROSALIND & MICHAEL ROBINSON. - Art nouveau : posters, illustrations & fine art from the glamorous fin de siècle.
%23227741: ORMISTON, ROSALIND & NICHOLAS MICHAEL WELLS. - William Morris : artist, craftsman, pioneer.
%235179: ORNSTEIN, JACK H. - The mind and the brain. A multi-aspect interpretation.
%2316419: ORNSTEIN, G.F. - Vrijheid van vakorganisatie.
%23206272: ORNSTEIN, LEONARD & MAX VAN WEEZEL. - Op heilige grond : achter de schermen van het vredesproces in het Midden-Oosten.
%235567: ORNSTEIN, ROBERT E. - The psychology of consciousness.
%23203299: ORNSTEIN, L.S. ... [ET AL.] - Daylight measurements in Utrecht.
%23263156: ORNSTON, DARIUS GRAY (ED.) - Translating Freud.
%2396668: OROBIO DE CASTRO, INES - Made to order : Sex/gender in a transsexual perspective
%23124226: ORR, LINDA. - Jules Michelet:. Nature, History, and Language.
%23257994: ORR, MARY. - Flaubert's Tentation : remapping nineteenth-century French histories of religion and science.
%23139289: ØRSTED, HANS CHRISTIAN. - Die Naturwissenschaft in ihre Verhältnis zur Dichtung und Religion.
%2358222: ØRSTED, HANS CHRISTIAN. - Aanden i Naturen.
%2338559: ØRSTED, HANS CHRISTIAN. - Handen i Naturen. I: Allmeensattelige Bidrag til at betyse Naturens aandelige Indhold. Andet Oplag. II: Naturvidenskaben og Aandsdannelsen.
%2321393: ORT, J. - Het inkomensbegrip.
%23264662: ORTA, LUCY & JORGE ORTA. - Lucy + Jorge Orta : Food, Water, Life.
%23181816: ORTAKOVSKI, VLADIMIR - Minorities in the Balkans.
%23230263: ORTH, ERNST WOLFGANG (ED.) - Husserl, Scheler, Heidegger in der Sicht neuer Quellen.
%2378904: ORTLOFF, FRIEDRICH. - Sammlung deutscher Rechtsquellen. Band 1: Das Rechtsbuch nach Distinktionen. Ein Eisenachisches Rechtsbuch; Band 2: Das Rechtsbuch Johannes [Purgoldts nebst statuarischen Rechten von Gotha und Eisenach.
%23258990: ORTMANN, FRIEDRICH WILHELM. - Die Errichtung des europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft.
%2395453: ORTOLAN, JOSEPH-LOUIS-ELZEAR. - Explication historique des instituts de l'empereur Justinien, avec le texte, la traduction en regard, et les explications sous chaque paragraphe, précédée de l'histoire de la législation romaine depuis son origine jusqua la législation moderne, et d'une généralisation du droit romain, d'après les textes anciennement connus, ou plus récemment découverts. Tome I: Histoire et généralisation; Tome II: Livres I et II des Instituts; Tome III: Livres III et IV des Instituts.
%2352651: ORTOLI, SVEN & JEAN KLEIN. - De uitzonderlijke geschiedenis van de supergeleiding.
%23215277: ORTON, FRED. - Figuring Jasper Johns.
%23203800: ORVILLE, MICHAEL D'. - Die rechtlichen Grundlagen für die gemeinsame Zoll- und Handelspolitik der EWG.
%23267633: ORWELL, GEORGE. - George Orwell : a life in letters.
%23179803: ORY, ROBERT L. - Antinutrients and natural toxicants in foods.
%23159054: OS, J.M. VAN. - Algemene wet bestuursrecht eerste tranche: consequenties voor de gemeentelijke praktijk.
%2388464: OS, GEERTJE VAN. - De vrouwen van de doden : betekenis en beleving van het weduwschap in Extremadura (Spanje). Diss.
%23143946: OS, H.W. VAN. - Marias Demut und Verherrlichung in der sienesischen Malerei : 1300-1450.
%23262431: OS, HENK VAN ... [ET AL.] - Fatale vrouwen, 1860-1910.
%2343051: OS, VICTOR KAREL LEENDERT VAN. - Aanteekening op art. 180 der gemeentewet.
%23255294: OS, C.H. VAN. - Moderne integraalrekening.
%23252060: OS, VICTOR KAREL LEENDERT VAN. - Aanteekening op art. 180 der gemeentewet.
%23234030: OSBORN, ALBERT S. - The problem of proof especially as exemplified in disputed document trials : a discussion of various phases of the proof of the facts in a court of law, with some general comments on the conduct of trials.
%23212260: OSBORN, LUCRETIA PERRY. - Washington speaks for himself.
%23127096: OSBORNE, CHARLES C. - Jubal: The life and times of General Jubal A. Early, CSA, defender of the lost cause.
%23164299: OSBORNE, MILTON - Sihanouk : prince of light : prince of darkness
%23197024: OSBORNE, THOMAS. - Aspects of enlightenment : social theory and the ethics of truth.
%2336165: OSBORNE, THOMAS. - Aspects of enlightenment : social theory and the ethics of truth.
%2348311: OSBORNE, THOMAS MOTT. - Gevangenis en samenleving.
%2388908: OSCH, HENK VAN - Jonkheer D. J. de Geer : de teloorgang van een minister-president.
%2378911: OSENBRÜGGEN, EDUARD. - Studien zur deutschen und schweizerischen Rechtsgeschichte.
%23258004: OSHEIM, DUANE J. - An Italian lordship : the Bishopric of Lucca in the late Middle Ages.
%2384339: OSHEIM, DUANE J. - A Tuscan monastery and its social world : San Michele of Guamo (1156-1348).
%2343500: OSHERSON, DANIEL N. - An invitation to cognitive science : Volume 2 : Visual cogniion.
%23263193: OSHERSON, DANIEL N. - Systems That Learn: Introduction to Learning Theory for Cognitive and Computer Scientists (The MIT Press series in learning, development, and conceptual change).
%23263408: OSHERSON, DANIEL N. & SCOTT WEINSTEIN. - Systems That Learn: An Introduction to Learning Theory for Cognitive and Computer Scientists (Learning, Development, and Conceptual Change).
%2361327: OSHINSKY, D.M., MCCORMICK, R.P. & HORN, D. - The case of the nazi professor.
%23174633: OSINGA, RICHARD. - Bor in Afrika.
%2352018: OSINGA, P. - Transactie in strafzaken : een onderzoek naar de positie van de transactie in het strafrechtelijk systeem.
%23251524: OSINGA, JACOB. - Frankrijk, Vergennes en de Amerikaanse onafhankelijkheid, 1776-1783.
%23132378: OSKAMP, E.W. - Computerondersteuning bij Straftoemeting : de Ontwikkeling van een Databank.
%2352020: OSKAMP, ANJA. - Het ontwikkelen van juridische expertsystemen. (Een theoretische beschouwing).
%2392419: OSKAMP, E.W. - Computerondersteuning bij Straftoemeting : de Ontwikkeling van een Databank.
%23112572: OSLER, WILLIAM. - Bibliotheca Osleriana : a catalogue of books illustrating the history of medicine and science.
%2370992: OSSELEN-RIEM, JEANETTE VAN. - Zorg op de grens : palliatieve zorg in ethisch perspectief.
%23254572: OSSOKINA, IOULIA V. - Environmental policy and environment-saving technologies : economic aspects of policy making under uncertainty.
%2321667: OSSOWSKI, STANISLAW. - Class structure in the social consciousness.
%23232949: OSTA, JAAP VAN. - De Europese monarchie in de negentiende eeuw : het Britse en Duitse model.
%23267787: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Paul van Ostaijen : verzamelde gedichten.
%233026: OSTERHELD, HORST. - Die Vollstreckung von Entscheidungen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl in der Bundesrepublik Deutschland.
%23145944: OSTRANDER, F.C. - Li Romans Dou Lis.
%23230624: OSTRAUSKAITE, RASA (ED.) - European Security and Defence Policy: An Implementation Perspective (Routledge Advances in European Politics).
%23250587: OSTROGORSKY, GEORGE. - Histoire de l'état Byzantin.
%238313: OSTROWER, ALEXANDER. - Language, law, and diplomacy : a study of linguistic diversity in official international relations and international law.
%23263480: OSTRY, SYLVIA & RICHARD NELSON. - Techno-Nationalism and Techno-Globalism: Conflict and Cooperation.
%23176531: OSTRY, SYLVIA. - The post-cold war trading system : who's on first?
%23133728: OSTWALD, WILHELM. - Grondslagen der Chemie. Een inleiding tot alle chemische leerboeken.
%23230878: OSWALD, BRUCE. - Documents on the Law of UN Peace Operations.
%234663: OSWALD, I. - Sleeping and waking. Physiology and psychology.
%2318595: OSWALT, PHILIPP & JUSTUS ULBRICHT. - Bauhaus conflicts, 1919-2009 : controversies and counterparts.
%2360819: OSWALT, WENDELL H. & JAMES W. VANSTONE. - The ethnoarcheology of Crow Village, Alaska.
%23162376: ÖSZ, GÁBOR. - Der fliessende Horizont = The liquid horizon.
%23190485: OTLOWSKI, MARGARET. - Voluntary euthanasia and the common law.
%23248902: OTOOLE J M - Habits of Devotion: Catholic Religious Practice in Twentieth-Century America
%23129502: OTT, CLAUS. - Recht und Realität der Unternehmenskorporation : ein Beitrag zur Theorie der juristischen Person.
%23125915: OTT, AUGUSTE. - Hegel et la philosophie allemande, ou exposé et examen critique des principaux systèmes de la philosophie allemande depuis Kant et spécialement de celui de Hegel.
%2376787: OTT, MARLIES. - Assepoesters en kroonprinsen : een onderzoek naar de minderheidspositie van agentes en verplegers.
%23242018: OTT, ALFRED EUGEN., WINKEL, HARALD. - Geschichte der theoretischen Volkswirtschaftslehre.
%23142514: OTT, DAVID H. - Palestine in perspective : politics, human rights & the West Bank.
%23270495: OTT, WALTER. - Der Rechtspositivismus : kritische Würdigung auf der Grundlage eines juristischen Pragmatismus.
%23105828: OTTAWAY, MARINA. - South Africa : the struggle for a new order.
%2370365: OTTAWAY, DAVID B - The King's Messenger: Prince Bandar bin Sultan and America's Tangled Relationship With Saudi Arabia.
%23263865: OTTAWAY, MARINA & JULIA CHOUCAIR-VIZOSO (EDS.) - Beyond the façade : political reform in the Arab world.
%23148849: OTTAWAY, MARINA. - Democracy challenged : the rise of semi-authoritarianism.
%23132900: OTTE, M. - Het stelsel van gedragsregels in het wegverkeer.
%23229048: OTTE, M. - Vrijheidsbeperking door voorwaarden : de voorwaardelijke veroordeling en haar samenhang met de taakstraf , de voorlopige hechtenis en de voorwaardelijke invrijheidstelling : rapport van de Commissie Vrijheidsbeperking.
%23227255: OTTEN, F.P.J.M. & J.H. JANS. - Grensoverschrijdende rechtsbescherming.
%2313451: OTTEN, F.P.J.M. - Ruimtelijke ordening en milieubeheer : de bescherming van het leefmilieu via het instrumentarium van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Diss.
%23258351: OTTEN, DR. D. - Landschap en plaatsnamen van de Veluwezoom.
%23258353: OTTEN, DR. D. - Het plaatsnamenboek van de Veluwe.
%23200945: OTTEN, G.J. - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan. 1847-1947. Dl. 1. 1847-1922 Dl. 2. 1922-1947.
%23182409: OTTER, GEERTRUIDA H. J. - Voogdijkinderen : enige gedachten over de opvoeding van voogdijkinderen, gebaseerd op de gegevens verkregen uit een interviw met 294 oud-pupillen van de vereniging Kinderzorg te Rotterdam.
%23246650: OTTER, WILLIAM. - History of my own times.
%23234439: OTTERLO, W.A.A. VAN. - De ringcompositie als opbouwprincipe in de epische gedichten van Homerus.
%23198042: OTTERLO, R.C.H. VAN (ED.) - De advocatenstage nader bekeken.
%23102339: OTTERSPEER, W. & J. SCHULLER TOT PEURSUM-MEIJER. - Wetenschap en wereldvrede : De Koninklijke Akademie van Wetenschappen en het herstel van de internationale wetenschap tijdens het Interbellum.
%23260682: OTTERSPEER, WILLEM. - Het bolwerk van de vrijheid : de Leidse Universiteit, 1575-1672 (Groepsportret met dame, 1).
%23254866: OTTERSPOOR-KOUSEMAKER, M.G.W. - Eén recht, één averecht : strafwerk voor jeugdigen.
%23179993: OTTERSPOOR-KOUSEMAKER, M.G.W. - Kinderen doen recht : opstellen, tekeningen en uitspraken van zesde klassers.
%23159433: OTTESON, JAMES R. - Actual ethics.
%23141137: OTTO, JAN MICHIEL. - Aan de Voet van de Piramide. Overheidsinstellingen en Plattelandsontwikkeling in Egypte: een Onderzoek aan de Basis.
%23189622: OTTO, J.M. (RED) - Sharia en nationaal recht : rechtssystemen in moslimlanden tussen traditie, politiek en rechtsstaat.
%23245412: OTTO, HANSJÖRG. - Personale Freiheit und soziale Bindung : zur Kontrolle und Gewährleistung personal motivierten Verhaltens im Privatrecht.
%23178126: OTTO, CARL EDUARD; BRUNO SCHILLING & CARL FRIEDRICH FERDINAND SINTENIS (HRGS.) - Das Corpus juris civilis in's Deutsche übersetzt von einem Vereine Rechtsgelehrter
%23113977: OTTO, ECKART. - Wandel der Rechtsbegründungen in der Gesellschaftsgeschichte des antiken Israel. Eine Rechtsgeschichte des ,Bundesbuches' Exodus XX 22 - XXIII 13.
%23188099: OTTO, JAN MICHIEL. - Sharia and national law in Muslim countries : tensions and opportunities for Dutch and EU foreign policy.
%2366604: OTTO, M.M. - Wat is de waarheid? : over professie, professionalisering en wetenschap.
%23244148: OTTO, EBERHARD - Aus der Sammlung des Ägyptologischen Institutes der Universität Heidelberg.
%23263236: OTTO, CARL EDUARD; BRUNO SCHILLING & CARL FRIEDRICH FERDINAND SINTENIS (HRGS.) - Corpus iuris civilis (Romani), Band 4 : Pandekten Buch 39-50.
%23190660: OTTOLANDER, PIETER DEN - Deus immutabilis : wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth.
%23199624: OTTOLANDER, PIETER DEN - Deus Immutabilis : wijsgerige beschouwingen over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth.
%23101094: ARCHIVUM OTTOMANICUM. - Turkish studies, both historical and modern, devoted to the Ottoman Empire
%23192762: OTTOW, A.T. - De markt meester? : de zoektocht naar nieuwe vormen van toezicht.
%23155575: OUCHES, THIERRY DES. - France. Regard intime. Intimate look.
%2316555: OUD, P.J. - Liberale gedachten : bundel opstellen aangeboden aan prof.mr. P.J. Oud t.g.v. zijn 75ste verjaardag.
%2313912: OUD, P.J. - Handboek voor het Nederlands gemeenterecht. 3 Dln.
%2313863: OUD, P.J. - Honderd jaren. 1840-1940 : een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland.
%23186751: OUD, P.J. - Handboek voor het Nederlands gemeenterecht. 3 Dln.
%2387977: OUD, P.J. - Het jongste verleden. Parlementaire geschiedenis van Nederland. 6 dln. 1918-1940.
%2363361: OUD, P.J. - Honderd jaren : een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland. 1840-1940
%23204377: OUD, P.J. - Het constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden. 2e druk.
%2392549: OUDE ELFERINK, ALEX G. & R. LEFEBER. - Afkoeling na opwarming : het poolrecht onder druk ? : Preadviezen.
%23213172: OUDE ELFERINK, RONALD P.J. - Van gen ... tot genezing : een lange levertijd.
%2350445: OUDELAAR, H. - Recht halen : inleiding in het executie- en beslagrecht.
%23150699: OUDEN, W. DEN - De Subsidieverplichting: wie Betaalt Bepaalt?: een onderzoek naar de rechtmatigheid van subsidieverplichtingen.
%23258424: OUDEN, ALEX DEN. - Vechten voor je gelijk : 45 jaar ondernemersorganisatie CWM, 1951-1996.
%236385: OUDEN, W. DEN, M.J. JACOBS & N. VERHEIJ. - Subsidierecht.
%2363338: OUDENAARDEN, M.R., E. TULP, J. ZIJLSTRA - Douanememo 2013.
%23110453: OUDENDIJK, JOHANNA KATHERINA. - Een cultuurhistorische vergelijking tussen de Fransche en de Engelsche parlementaire redevoering.
%2316967: OUDENDIJK, JOHANNA KATHERINA. - Een cultuurhistorische vergelijking tusschen de Fransche en de Engelsche parlementaire redevoering.
%23122177: OUDENDIJK, JOHANNA KATHERINA. - Een cultuurhistorische vergelijking tussen de Fransche en de Engelsche parlementaire redevoering.
%2356625: OUDENDIJK PIETERSE, FRANCES HENRIËTTE ANNEMIE VAN DEN. - Dürers Rosenkranzfest en de ikonografie der Duitse Rozenkransgroepen van de XVe en het begin van de XVIe eeuw.
%23243328: OUDENDIJK, JOHANNA KATHERINA. - Willem III. Stadhouder van Holland. Koning van Engeland.
%2319563: OUDENRIJN, CORNELIUS M. M. VAN DEN. - Demiourgos.
%23220196: OUDERKIRK, WAYNE & JIM HILL (EDS.) - Land , value , community : Callicott and environmental philosophy.
%23264252: OUDKERK, ROB. - Geen weg terug.
%23154487: OUDSHOFF, W. - Volledig theoretisch en praktisch handboek voor het Italiaansch of Koopmans-Boekhouden.
%2377881: OUGUERGOUZ, FATZAH. - La charte africaine des droits de l'homme et des peuples : une approche juridique des droits de l'homme entre tradition et modernité.
%2379470: OURY, BERNHARD. - A Production model for Wheat and Feedgrains in France (1946-1961).
%23162761: OUTHWAITE, R.B. - Clandestine marriage in England, 1500-1850.
%23271441: OUTRAM, DORINDA. - The Body and the French Revolution: Sex, Class, and Political Culture.
%23216158: OUTRAM, GEORGE. - Legal & other lyrics : containing a number of new pieces & fifteen illustrations by Edmund J. Sullivan.
%23235023: OUWENEEL, WILLEM JOHANNES. - Christelijke transcendentaal-antropologie : een sympathetisch-kritische studie van de wijsgerige antropologie van Herman Dooyeweerd.
%23197552: OUWERKERK, PAUL. - Lotus ... State of Mind.
%2347214: OVEN, A. VAN. - Gratia commercii : opstellen aangeboden aan A. van Oven ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
%2311754: OVEN, A. VAN. - Geschiedenis van de wetenschap van het Handelsrecht in Nederland in de 19e eeuw.
%236596: OVEN, J.C. VAN. - Opstellen over hedendaagsch recht : op 17 november 1946 door vrienden en leerlingen aangeboden aan Prof. Mr. J.C. van Oven : voorafgegaan door een alphabetisch gerangschikt overzicht zijner publicaties.
%2358518: OVEN, J.C. VAN & P.J.A. ADRIANI. - De goodwill in het privaatrecht en het belastingrecht. Praeadviezen.
%2350799: OVEN, A. VAN. - De uniformeerende werking van het Brusselsche Aanvaringstractaat.
%2335272: OVEN, A. VAN. - De uniformeerende werking van het Brusselsche Aanvaringstractaat.
%2327339: OVEN, A. VAN. - Wereldorganisatie : wenschelijkheid en mogelijkheid.
%2378915: OVERBECK, ALFRED VON. - Die Erscheinungsformen des Verbrechens im Lichte der modernen Strafrechtsschule: mit besonderer Berücksichtigung der Versuchslehre.
%237781: OVERBEEK, W.H. - Pornografie voor het gerecht.
%2319168: OVERBEEK, JOHANNES. - Comparative thoughts on overpopulation between the two World Wars.
%23152459: OVERBEEKE, MARINUS PIETER VAN. - Winst en pensioen : enige beschouwingen over de grondslagen van de fiscale winstbepaling en de waardering van pensioenverplichtingen in het kader van veranderende prijs- en koopkrachtverhoudingen.
%23217711: OVERBYE, DENNIS - Einstein in love : a scientific romance.
%23200720: OVERDUIN, BAREND JAN JOOST. - Pavlovian Conditioning and binge eating. Some empirical explorations.
%23169795: OVEREEM, R. - De reisovereenkomst.
%23250107: OVEREEM, PATRICK. - The politics-administration dichotomy : a reconstruction.
%23215134: OVERKLEEFT, DICK & L.E. GROOSMAN. - Het Dekker perspectief.
%23138336: OVERMAAT, B. - Mellibeus. Een geschrift van Dirc Potter.
%23212628: OVERMAN, ROGIER. - Een welkom academisch gezelschap : geschiedenis van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging 1887-2007.
%23182075: OVERMAN, ANTOINETTE ARNOLDA. - An investigation into the character of Fanny Burney.
%23232220: OVERMARS, ARNO GERARD DIRK. - Codes en convenanten: (zelf)regulering van studentenemigratie naar Europa.
%2334932: OVERSTONE, LORD. - Tracts and other publications on metallic and paper currency.
%23272106: OVERTON, LEE (EDITOR). - The Contours of Agency: Essays on Themes from Harry Frankfurt.
%2337543: OVERVOORDE, J.C. & J.G.C. JOOSTING (ED.) - De gilden van Utrecht tot 1528 : Verzameling van rechtsbronnen.
%2312146: OVERWATER, J. - Kinderrechtspraak en kinderbescherming.
%238233: OVERY, RICHARD - The Bombers and the Bombed: Allied Air War Over Europe 1940-1945.
%23184741: OVERZEE, PAUL VAN. - De Franse propaganda in de Elzas in de jaren voor 1914.
%2395437: OVERZEE, PAUL VAN. - Het moderne humanisme in Nederland.
%2344525: OVERZEE, PAUL VAN. - De Franse kultureel-politieke propaganda in de Elzas aan de vooravond van de wereldoorlog.
%23191100: OVESEN, JAN. - Cambodians and their doctors : a medical anthropology of colonial and postcolonial Cambodia.
%23178552: OVID. - Fastorum libri sex.
%23138621: OVINK, B.J.H. - Philosophie und Sophistik.
%2395859: OVINK, B.J.H. - Philosophische Erklärung der platonischen Dialoge Meno und Hippias Minor.
%2340112: OVINK, B.J.H. - De zekerheid der menschelijke kennis.
%23242485: OVINK, B.J.H. - Philosophische Erklärung der platonischen Dialoge Meno und Hippias Minor.
%23219323: OVRETVEIT, JOHN. - Comparative and Cross-Cultural Health Research: a Practical Guide
%2348097: OWEN, LYNETTE - Selling Right.
%23241572: OWEN, JOHN M. - Liberal peace , liberal war : American politics and international security.
%23120196: OWEN, C.R. - Erich Maria Remarque: A critical Bio-Bibliography.
%236154: OWENS, DAVID - Shaping the normative landscape.
%23191969: OWRAM, DOUGLAS. - Born at the right time : a history of the baby-boom generation.
%23256271: OXFORD, PETE. - Spirit of the Huaorani : lost tribes of the Yasuni.
%23238574: OYABE, ZEN'ICHIRO. - A Japanese Robinson Crusoe.
%23133987: OYEN, H. VAN (ED.) - Philosophia : Beknopt Handboek tot de Geschiedenis van het Wijsgerig Denken.
%23185487: OYONO, FERDINAND. - De oude man en de medaille : roman.
%23120198: OZAKI, MAKOTO. - Introduction to the Philosophy of Tanabe. According to the English Translation of the Seventh Chapter of the Demostratic of Christianity.
%23191065: ÖZAKIN, AYSEL. - De taal van de bergen.
%2362588: OZAROWSKI, JOSEPH S. - To walk in God´s ways. Jewish pastoral perspectives on illness and bereavement.
%23248791: ÖZGÜR, ÖZDEMIR A. - Apartheid : the United Nations & peaceful change in South Africa.
%2374369: OZMENT, STEVEN. - Three Behaim Boys. Growing Up in Early Modern Germany.
%23271448: OZMENT, STEVEN. - Three Behaim Boys: Growing Up in Early Modern Germany.
%23221930: OZOILO, IGNATIUS. - Our future, our destiny : Nigeria on the threshold of challenge.
%23272778: OZONE SECRETARIAT, UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. - Handbook for the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer.
%2367873: OZOUF, MONA. - Festivals and the French revolution.
%23270804: OZOUF, MONA. - Les aveux du roman : le XIXe siècle entre Ancien Régime et Révolution.
%23233300: PAALMAN, CARMEN H. - Exploring behavioral problems in Dutch-Moroccan youth.
%23146556: PAAP, RICHARD. - Markov trends in macroeconomic time series.
%23263491: PAARLBERG, ROBERT L. - Leadership Abroad Begins at Home: U.S. Foreign Economic Policy After the Cold War (Integrating National Economies : Promise and Pitfalls).
%23135127: PAASSEN, CARL RICHARD VAN. - De antithesen in de philosophie van Henri Bergson.
%23249005: PAASSEN, M.C. VAN. - Spreken is zilver, pleiten is goud : ter gelegenheid van het veertiende lustrum van het Leidsch juridisch pleitdispuut Tobias Asser.
%23262367: PABBRUWE, H.J. - De betekenis van de onafhankelijke bankgarantie.
%2315764: PABBRUWE, H.J. - Gebruik en gebruikelijk beding.
%23263254: PABST, HERMANN ULTICH. - Haftung in der Schubschiffahrt : [die Haftung der Eigner von Schubbooten und von Schubleichtern während die Zugehörigkeit zum Schubverband sowie vor und nach der Streckenfahrt für Schuldhaft verursachte Schäden and dritten Fahrzeugen oder an Strombauwerken gegenüber deren Eigentümern].
%2355867: PACERE, TITINGA FRÉDÉRIC. - Burkina Faso : migration et droits des travailleurs (1897-2003).
%23224221: PACERE, TITINGA FRÉDÉRIC. - Burkina Faso : migration et droits des travailleurs (1897-2003).
%23195309: PACEY, ARNOLD. - Meaning in technology.
%2343998: PACHA, GHAZI AHMED MOUKHTAR. - La Réforme du Calendrier. Traduit de l'orginal turc avec l'autorisation de l'auteur par O.N.E.
%238830: DE PACHT. - Pacht en grondgebruik : een bundel opstellen t.g.v. het 25-jarig bestaan van het maandblad De Pacht.
%23263415: PACKENHAM, ROBERT - The Dependency Movement: Scholarship and Politics in Development Studies.
%23255033: PACKER, CORINNE A.A. - The right to reproductive choice : a study in international law.
%23214336: PACKER, CORINNE A.A. - Using Human Rights to Change Tradition.
%2369805: PADGETT, JACK F. - The christian philosophy of William Temple.
%23176623: PADOA-SCHIOPPA, TOMMASO. - The Euro and its central bank : getting united after the union.
%23258458: PADON, THOMAS. - Nancy Graves : excavations in print : a catalogue raisonné.
%23104843: PADRÓ I PARCERISA, J. - Egyptian-Type Documents from the Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest. Volume 1: Introductory Survey.
%23104853: PADRÓ I PARCERISA, J. - Egyptian-Type Documents from the Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest. Volume 2: Study of the material.
%2321165: PADWA, HOWARD - Social poison : the culture and politics of opiate control in Britain and France, 1821-1926.
%23272651: PADWA, HOWARD - Social poison : the culture and politics of opiate control in Britain and France, 1821-1926.
%2386217: PAECH, PHILIPP. - Der Einfluss der Richtlinie 84/450/EWG auf die Rechtsprechung zur irreführenden und vergleichenden Werbung.
%23122290: PAEHLKE, ROBERT. - Environmentalism and the future of progressive politics.
%23201738: PAENSON, ISAAC. - Manual of the terminology of the law of armed conflicts and of international humanitarian organizations = Manuel de la terminologie du droit des conflits armés et des organisations humanitaires internationales = Manual de la terminología del derecho de los conflictos armados y de las organizaciónes humanitarias internationales = Rukovodstvo po terminologii prava vooru ennich konfliktov i me dunarodnych gumanitarnych organizacij.
%23211533: PAENSON, ISAAC. - English-French-Spanish-Russian manual of the terminology of public international law (law of peace) and international organizations = Manuel anglais-français-espagnol-russe de la terminologie du droit international public (droit de la paix) et des organisations internationales = Manual Ingles-Frances-Español-Ruso de la terminologia de derecho internacional publico (derecho de la paz) y de las organizaciones internacionales / English-French-Russian text.
%2359458: PAËRL-VAN DRIEL, HETTY. - De geschiedenis van de Nederlandse Antillen / verteld en getekend door Hetty Paërl-van Driel = Historia di Aantia / skirbi i pintá dor di Hetty Paërl-van Driel.
%2370006: PAETOW, LOUIS JOHN. - A Guide to the study of medieval history.
%2359085: PAETS TOT GANSOIJEN, A. - Iets over de kosten van het strafproces in Nederland.
%23129012: PAETZOLD, HEINZ. - Ernst Cassirer - Von Marburg nach New York : eine philosophische Biographie.
%23186345: PAFFORD, JOHN H.P. - John Clavell 1601-43 : highwayman, author, lawyer, doctor : with a reprint of his poem, A recantation of an ill led life, 1634.
%23244344: PAFFORD, JOHN M. - Russell Kirk.
%23267500: PAGÁN, ONÉ R. - The first brain: the neuroscience of planarians.
%23224312: PAGANO, MICHAEL A. AND ANN O'M. BOWMAN. - Cityscapes and capital : the politics of urban development.
%2350661: PAGANO, ROLPH. - Recht op TV. Een onderzoek naar de toelating van televisiecamera's tot de openbare rechtszitting.
%23267696: PAGDEN, ANTHONY - Spanish imperialism and the political imagination : studies in European and Spanish-American social and political theory 1513-1830.
%23258945: PAGE, WILLIAM H. & JOHN E. LOPATKA. - The Microsoft case : antitrust, high technology, and consumer welfare.
%2353403: PAGE, SHEILA - Trade, Finance and Developing Countries.
%2383008: PAGE, BENJAMIN I. & ROBERT Y. SHAPIRO. - The rational public : fifty years of trends in Americans' policy preferences.
%23247739: PAGE, JUTTA-ANNETTE. - The art of glass : Toledo Museum of Art.
%23244379: PAGEL, MARK - Wired for Culture: Origins of the Human Social Mind.
%23242206: PAGEL, MARK - Wired for Culture: Origins of the Human Social Mind.
%23119433: PAGLIN, MAX D. (ED.) - A Legislative History of the Communications Act of 1934.
%23248459: PAILLIET, JEAN BAPTISTE JOSEPH. - Manuel de droit français, contenant: 1. Le code Napoléon; 2. Le code de procédure civile; 3. Le code de commerce; 4. Le code l'instruction criminelle; 5. Le code pénal; 6. Les tarifs des frais et dépens en matière civile ...
%2379403: PAINTER, DAVID S. - The Cold War : an international history.
%2351478: PAIS, ABRAHAM. - Einstein lived here : essays for the layman.
%23205753: PAIS, ABRAHAM. - On the incidence of consumer credit in the Netherlands in the nineteensixties.
%23202259: PAIS, ABRAHAM. - On the theory of elementary particles.
%23238498: PAISLEY, FIONA. - Glamour in the Pacific : cultural internationalism and race politics in the women's Pan-Pacific.
%23202527: PALACHE, J.L. - De sabbath-idee buiten het Jodendom : voordracht gehouden in de vierde jaarvergadering van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland.
%23166216: PALAGIA, OLGA & WILLIAM COULSON (EDS.) - Regional Schools in Hellenistic Sculpture.
%2313165: PALANDT. - Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz, Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Verbraucherkreditgesetz, Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften ...etc.
%23157441: PALANDT. - Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz, Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Verbraucherkreditgesetz, Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften ...etc.
%23265900: PALANIAPPAN, V. - A study of neuro transmitters and neuro endocrine pathology in depression.
%23206346: PALAST, GREG - Democratie te koop : de waarheid over globalisering, corrupte ceo's en frauduleuze financiers.
%23160494: PALAZZO, ALBERT. - Seeking victory on the western front : the British Army and chemical warfare in World War I.
%23255297: PALAZZO, ALBERT. - Seeking victory on the western front : the British Army and chemical warfare in World War I.
%2336237: PALAZZOLI, MARA SELVINI. - The work of Mara Selvini Palazzoli.
%23251779: PALEARIO, AONIO (1500-1570)., SACRÉ, DIRK (ED.) - Aonii Palearii Verulani : De animorum immortalitate libri III.
%2349653: PALEY, VIVIAN GUSSIN - Wally's stories.
%2343786: PALEY, VIVIAN GUSSIN - Boys and girls : superheroes in the doll corner.
%23233033: PALIER, BRUNO (EDITOR) - A Long Goodbye to Bismarck?: The Politics of Welfare Reform in Continental Europe.
%23170951: PALKOVIC, MARK. - Harp music bibliography : compositions for solo harp and harp ensemble.
%234711: PALLEY, CLAIRE. - An international relations debacle : the UN Secretary-General's mission of good offices in Cyprus 1999-2004.
%23191979: PALLINGSTON, JESSICA. - Lipstick : [a celebration of the worlds most favourite cosmetic].
%2388268: PALLIS, SVEND AAGE. - Mandaean studies. A comparative enquiry into Mandaeism and Mandaean writings and Babylonian and Persian religions, Judaism and Gnosticism...
%23100489: PALLIS, S. A.: MANDAEAN STUDIES. A COMPARATIVE ENQUIRY INTO MANDAEISM AND MANDAEAN WRITINGS - Babylonian and Persian religions, Judaism and Gnosticism...
%23260790: PALM, W.H.G. - Walvisschen en walvischvaart.
%2397815: PALM, G.F. - Aanrijding, schade en aansprakelijkheid.
%23266495: PALM, JOHANNES HENRICUS VAN DER. - Bijbel voor de jeugd. 24 delen in 12 banden.
%23250962: PALM, JOHANNES HENRICUS VAN DER. - Twee rapporten van den Raad van Binnenlandsche Zaken aan het staats-bewind der Bataafsche Republiek over de heerlijke regten.
%23204304: PALM, ADOLF. - Briefe aus der Bretterwelt : Ernstes und Heiteres aus der Geschichte des Stuttgarter Hoftheaters.
%23263921: PALMBERG, MAI (ED.) - Encounter Images in the Meetings between Africa and Europe.
%2343741: PALMEDO, PHILIP F. - Bill Barrett: Evolution of a Sculptor.
%23256463: PALMEN, ERIC. - Kaat Mossel, helleveeg van Rotterdam : volk en verlichting in de achttiende eeuw.
%2354827: PALMER, R.R. (ED.). - From Jacobin to Liberal: Marc-Antoine Jullien, 1775-1848.
%23217673: PALMER, STEVEN PAUL. - From popular medicine to medical populism : doctors, healers, and public power in Costa Rica, 1800-1940.
%2366602: PALMER JR., BRUCE. - Intervention in the Caribbean: the Dominican crisis of 1965.
%23100509: PALMER, E. H. (ED/TR) - The poetical works of Beha ed-Din ZOHEIR [Baha al-Din Zuhair, 582-657/1186-1258].
%23262750: PALMER, ROBERT C. - The county courts of medieval England, 1150-1350.
%23148477: PALMER, LOUIS J., JR. - Organ Transplants from executed prisoners: an argument for the creation of Death Sentence Organ Removal Status.
%23164681: PALMER, L.M. & H.S. HARRIS (EDS.) - Thought, Action and Intuition as a Symposium on the thought of Benedetto Groce.
%2324804: PALMER, WILLIAM J. (ED.) - The highwayman and Mr. Dickens : secret Victorian Journal.
%23258456: PALMER, DR. DOUGLAS & DR. PAUL. G. BAHN & DR. JOYCE TYLDESELY. - Unearthing the Past: The Great Archaeological Discoveries that Have Changed History.
%23129024: PALMERIO, GIOVANNI. - Perspectives on economic thought.
%23269097: PALMIER, J.M. - Over Marcuse.
%2335197: PALMORE, ERDMAN. - Social patterns in normal aging: Findings from the Duke Longitudinal Study.
%23130604: PALMOWSKI, JAN. - A dictionary of contemporary world history : from 1900 to the present day.
%23224305: PÁLSSON, GÍSLI (ED.) - Beyond boundaries : understanding, translation, and anthropological discourse.
%23250470: PALUDI, MICHELE ANTOINETTE. - Ivory power : sexual harassment on campus.
%23192352: PALUMBI, STEPHEN R. - The evolution explosion : how humans cause rapid evolutionary change.
%23247127: PALYI, MELCHIOR. - Währungen am Scheideweg : Lehren der europäischen Experimente.
%23148118: PAM, MAX. - God dobbelt niet.
%23269931: PAMA, C. - Heraldiek en ex-libris.
%23233294: PAMBOU TCHIVOUNDA, G. - Essai sur l'état africain postcolonial.
%23207761: PAMELEN, FRANK VAN. - De generaalpardondemocratie : poëzie politiek 1999-2004.
%23191097: PANEK, MARK. - Big Happiness: The Life and Death of a Modern Hawai'ian Warrior.
%23272541: PANG, LAIKWAN. - The Distorting Mirror: Visual Modernity in China.
%23105638: PANGLE, THOMAS L. - The ennobling of democracy : the challenge of the postmodern era.
%23270719: PANHUYS, H.F. VAN (ED.) - International law in the Netherlands. Vol. 1.
%23210924: PANHUYS, H.F. VAN; P.J.G. KAPTEYN, A.M. DONNER ... [ET AL.] - De Rechtsorde der Europese gemeenschappen tussen het internationale en het nationale recht.
%23133533: PANHUYSEN, G.W.A. - Studieën over Maastricht in de Dertiende Eeuw.
%23152029: PANHUYSEN, RAPHAËL. - Demography and health in early medieval Maastricht : prosopographical observations on two cemeteries.
%23258914: PANHUYSEN, URSULA. - Die Untersuchung des Zeugen auf seine Glaubwürdigkeit : ein Beitrag zur Stellung des Zeugen und Sachverständigen im Strafprozess.
%2333298: PANKHURST, RICHARD K - William Thompson Pioneer Socialist.
%23272012: PANKHURST, ALULA & FRANÇOIS PIGUET (EDS.) - Moving people in Ethiopia : development, displacement & the State.
%23228583: PANNE, C. VAN DE. - Linear programming and related techniques.
%23225990: PANNEKOEK JR., G.H. - De verluchting van het boek.
%2391399: PANNENBORG, CH.O. - A new international health order : an inquiry into the international relations of world health and medical care.
%23257336: PANNEVIS, W.P. - Politie Vakcursus Situatietekenen.
%23164399: INSTITUT PANOS. - Internet à l'usage des journalistes africains.
%2381820: PANOUILLÉ, JEAN-PIERRE. - Carcassonne : le temps des sièges.
%23115427: PANSIOT, FERNAND PAUL AND HENRI REBOUR. - Improvement in olive cultivation.
%23241377: PANT, HARSH V. - The US-India Nuclear Pact: Policy, Process, and Great Power Politics.
%23263954: PANT, DHRUBA RAJ - Intervention processes and irrigation institutions : sustainability of farmer managed irrigation systems in Nepal.
%23243251: PANTALEONI, MAFFEO - Studi storici di economia.
%2394923: PANTALONY, DAVID. - Study, measure, experiment : studies of scientific instruments at Dartmouth College.
%23117057: PANTASTICO, ER. B. - Postharvest physiology, handling, and utilization of tropical and subtropical fruits and vegetables.
%23197597: PAPACOSMA, S.V. & RUBIN, M.R. (ED.). - NATO after fifty years.
%23252878: PAPADIMITRIOU, CHRISTOS H. - Turing : [ a novel about composition].
%23204446: PAPADIMITRIOU, IOANNIS. - Aspects of the gauge.
%23196865: PAPADOPOULOS, THOMAS - EU law and harmonization of takeovers in the internal market.
%23160206: PAPAGEORGIOU, DEMETRIS; MICHAEL MICHAELY & ARMEANE M. CHOKSI (EDS.) - Liberalizing foreign trade. Vol. 5 : Indonesia, Pakistan & Sri Lanka.
%23159802: PAPAGEORGIOU, DEMETRIS; MICHAEL MICHAELY & ARMEANE M. CHOKSI (EDS.) - Liberalizing foreign trade. Vol. 7 : Lessons of experience in the developing world.
%2331392: PAPANDREOU, ANDREAS G. & JOHN T. WHEELER. - Competition and its regulation.
%23233851: PAPATHEODOROU, CHRISTOS., PETMESIDOU, MARIA. - Poverty and social deprivation in the Mediterranean : trends , policies , and welfare prospects in the new millennium.
%23143170: PAPAYANIS, NICHOLAS - The Coachmen of Nineteenth-Century Paris. Service Workers and Class Consciousness.
%23131063: PAPAYANIS, NICHOLAS - Horse-Drawn Cabs and Omnibuses in Paris. The Idea of Circulation and the Business of Public Transit.
%2317117: PAPIES, HANS JÜRGEN. - Picasso and his time : the Berggruen Museum.
%23185706: PAPIN, JOZEPHO. - Doctrina De Bono Perfecto eiusque in systemate N. O. Losskij personalistico applicatio auctore...
%23101026: PAPMEHL, K.A. - Freedom of Expression in 18th Century Russia.
%2319461: PAPONOT, FÉLIX - L'Égypte: son avenir agricole et financier. Notes et documents sur la richesse et la fécondité du sol.
%2313021: PAPPAS, SPYROS A. & SOPHIE VANHOONACKER (EDS.) - The European Union's common foreign and security policy : the challenges of the future : proceedings of the EIPA colloquium, Maastricht, 19-20 October 1995.
%2378918: PAPPENHEIM, MAX. - Launegild und Garethinx : ein Beitrag zur Geschichte des germanischen Rechts.
%23107038: PAPPENHEIM, MAX. - Die Lumbalpunktion. Anatomie, phusiology etc.
%23235890: PAPPENHEIM, MAX. - Festschrift für Max Pappenheim zum 50. Jahrestag seiner Doktorpromotion : dargebracht von der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
%23104513: PAQUET, LÉONCE. - Platon, la médiation du regard : essai d'interprétation.
%23102344: PARADIJS, J. VAN, M. VAN DER KLIS AND A. ACHTERBERG. - Particle Acceleration near Accreting Compact Objects.
%2334317: PARADIS, JAMES & THOMAS POSTLEWAIT (EDS). - Victorian science and Victorian values: literary perspectives.
%23217557: THEOPHILI PARAPHRASIS. - Theophilou tou Antikensoros Institouton biblia 4 : Theophili Antecessoris Institvtionvm libri IV.
%23263126: PARASURAMAN, RAIA (ED.) - The attentive brain.
%23263392: PARBERRY, IAN - Circuit Complexity and Neural Networks.
%23106992: PARCA, MARYLINE G. - Ptocheia : or: Odysseus in disguise at Troy : (P. Köln VI 245).
%23188938: PARDESSUS, J.-M. - Traité des Servitudes, ou Services fonciers.
%23236878: PARDESSUS, J.-M. - Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle.
%23187954: PARDEY, PHILIP G. & VINCENT H. SMITH (EDS.), ROBERTS, PAUL GRAIG. - What's economics worth? : valuing policy research.
%23272630: PARDO, MICHAEL S. - Minds, Brains, and Law: The Conceptual Foundations of Law and Neuroscience.
%2384039: PARET, PETER. - An Artist against the Third Reich: Ernst Barlach, 1933-1938.
%23109618: PARETO, VILFREDO. - Traité de sociologie générale.
%23271313: PARETO, VILFREDO. - Traité de sociologie générale.
%2379636: PARETZKI, E. - Die Entstehung der jüdischen Arbeiterbewegung in Russland.
%23179717: PARFIT, DEREK. - On What Matters, Vol. 2. (The Berkeley Tanner Lectures).
%23265644: PARFIT, DEREK. - On What Matters, Vol. 1. (The Berkeley Tanner Lectures).
%23230763: PARGETER, ALISON. - Libya: The Rise and Fall of Qaddafi.
%2363253: PARIDON, C.W.A.M. VAN. - Changing for growth : a study on the progress of long-term economic development for an open and industrialised economy.
%23216721: PARIJS, SERGEI. - Fairness opinions and liability : a legal and economic analysis of fairness opinions in the United States and the Netherlands.
%23200029: PARIJS, ALBERT HENDRIK. - Verdringing van de aldehyd-groep in piperonal en derivaten.
%23194984: PARIS, MICHAEL (ED.) - The First World War and popular cinema : 1914 to the present.
%23133522: COLLOQUE DE PARIS - La Commune de 1871.
%23129134: PARIS, GASTON. - Légendes du Moyen Age.
%23234023: PARIS, ERNA. - The sun climbs slow : the International Criminal Court and the search for justice.
%23179633: PARISH, WILLIAM L. & MARTIN KING WHYTE (ED.) - Village and family in contemporary China.
%2356094: PARISI, FRANCESCO. - Liability for negligence and judicial discretion.
%23231362: LA PRESSE JUDICAIRE PARISIENNE. - Le Palais de justice de Paris : son monde et ses moeurs.
%2364910: PARISIS, P.-L. - Mandements et circulaires de Mgr. P.-L. Parisis, évêque de Arras, de Boulogne et de Saint-Omer.
%23261667: PARISOT, CHRISTIAN. - Modigliani.
%23113582: PARISSIEN, STEVEN. - The Georgian House in America and Britain.
%23213291: PARK, MEE-JEONG. - Integrated Korean workbook : beginning 2.
%23213929: PARK, MEE-JEONG. - Integrated Korean workbook : beginning 1.
%2358347: PARK, DAVID. - The how and the why. An essay on the origins and development of physical theory.
%23241373: PARK, YUNG CHUL - Monetary and Financial Integration in East Asia: The Relevance of European Experience.
%23271922: PARK, CHOON-HO (ED.) - The law of the sea in the 1980s : proceedings Law of the Sea Institute fourteenth annual conference, October 20 - 23, 1980, Kiel, Germany.
%23254466: PARK, ROGER C. ... [ET AL.] - Hearsay Reform Conference : University of Minnesota Law School, September 1991.
%2344797: PARKE, ROSS D. - Fatherhood.
%23104343: PARKER, REGINALD. - Das Privatrecht der Vereinigten Staaten von Amerika.
%23144109: PARKER, NOEL GEOFFREY. - De algemene crisis van de zeventiende eeuw.
%23263469: PARKER, MIKE - Politics of Coal's Decline: The Industry in Western Europe.
%2348704: PARKER, BEULAH - The evolution of a psychiatrist : memoirs of a woman doctor.
%23239537: PARKER, ROGER. - The New Grove guide to Verdi and his operas.
%2362593: PARKER, NOEL. - Portrayals of revolution : images, debates and patterns of thought on the French Revolution.
%23237107: PARKER, DONN B. - Fighting computer crime.
%23255177: PARKER, CHRISTOPHER. - The English historical tradition.
%23202834: PARKER, DEREK. - Casanova.
%23258425: PARKER, DAVID & RICHARD STEAD. - Profit and enterprise : the political economy of profit.
%23217847: PARKER, MATTHEW. - Monte Cassino : the hardest-fought battle of World War II.
%23153120: PARKER, G.L. - The beginnings of the booktrade in Canada.
%23135733: PARKER, W. - The Paris Bourse and French Finance. With reference to organized speculation in New York.
%2390113: PARKER, H., GAY, C.M. & MACGUIRE, J.W. - Materials and methods for architectural construction.
%23264644: PARKER, GEOFFREY & LESLEY M. SMITH (EDS.) - The general crisis of the seventeenth century.
%23169074: PARKES, ADAM. - Modernism and the theater of censorship.
%23270704: PARKINGTON, MICHAEL (ED.) - MacGillavray & Parkington on insurance law : relating to all risks other than marine.
%23123410: PARKINSON, C.N. - Communicatie.
%23110016: PARKS, GREGORY S. (ED.) - Critical race realism : intersections of psychology, race, and law.
%23204723: PARKS, JANET B., BEVERLY R.K. ZANGER & JEROME QUARTERMAN. - Contemporary Sport Management. 2nd edition.
%23171458: PARLEVLIET, MICHELLE BRIGITTE. - Embracing concurrent realities : revisiting the relationship between human rights and conflict resolution.
%23179811: PARLOW, REINHOLD. - Neuzeitliche Fabrikation von Schokoladen und Schokoladenwaren.
%2327444: PARLOW, REINHOLD. - Schokolade und Konfekt. Die naturwissenschaftliche und technische Grundlagen für den Schokoladenmacher und Konfektmacher.
%23253928: PARMAL, PAMELA A., DIDIER GRUMBACH, SUSAN WARD & LAUREN D WHITLEY (EDS.) - Fashion show : Paris style.
%23100579: PARMENTIER, F. J. - La bibliothèque jansénienne de l'Église d'Utrecht.
%23247769: PARMESANI, LOREDANA. - Art of the twentieth century : movements , theories , schools and tendencies , 1900-2000.
%23263964: PARNWELL, MICHAEL (EDITOR) - Environmental Change in South-East Asia: People, Politics and Sustainable Development (Global Environmental Change).
%23184026: PAROLIN, GIANLUCA P. - Citizenship in the Arab World: Kin, Religion and Nation-State.
%23218978: PARR, MARTIN. - Objects.
%23172046: PARRET, HERMAN. - Filosofie en taalwetenschap.
%23141601: PARRISH, THOMAS - Berlin in the Balance: the Blockade : the Airlift : the First Major Battle of the Cold War.
%2337404: PARRY, MELANIE (ED.) - Chambers biographical dictionary of women.
%23257285: PARRY, JONATHAN P. - The politics of patriotism : English liberalism, national identity and Europe, 1830-1886.
%23240558: PARRY, D.L.L. AND PIERRE GIRARD. - France since 1800. Squaring the Hexagon.
%2396467: PARRY, EDWARD - My own way: an autobiography.
%23264140: PARRY, CLIVE (ED.) - The consolidated treaty series. 231 Volumes.
%2347254: PARSONS, TALCOTT. - Essays in sociological theory. Revised edition.
%23241520: PARSONS, CRAIG. - A certain idea of Europe.
%23234046: PARSONS, DEBORAH L. - A cultural history of Madrid : modernism and the urban spectacle.
%23179055: PARSONS, HOWARD L. - Man East and West : essays in East-West philosophy.
%23157508: PARSONS, HOWARD L. - Self, global issues, and ethics.
%23269902: PARSONS, TALCOTT. - The structure of social action : a study in social theory with special reference to a group of recent European writers. Volume II: Weber.
%23271462: PARSONS, TALCOTT. - The structure of social action : a study in social theory with special reference to a group of recent European writers. Volume I: Marshall, Pareto Durkheim.
%23229031: PARTENHEIMER, JÜRGEN. - Varia - Bilder einer Sammlung.
%23245314: COMMISSIE SUBSIDIËRING POLITIEKE PARTIJEN. - Waarborg van kwaliteit : rapport van de Commissie subsidiëring politieke partijen.
%23155120: PARTINGTON, JONATHAN R. - Linear operators and linear systems : an analytical approach to control theory.
%2363996: PARTOS, GABRIEL. - The world that came in from the cold : perspectives from East and West on the Cold War.
%23109790: PARTRIDGE, COLIN - The making of new cultures: a literary perspective.
%2378920: PARTSCH, JOSEF. - Griechisches Bürgerschaftsrecht. Band 1: Das Recht des altgriechischen Gemeindestaat.
%2358884: PARTSCH, JOSEF. - Recht und Freiheiten der europäischen Menschenrechtskonvention.
%23267924: PARTSCH, KARL JOSEPH. - Die Rechte und Freiheiten der europäischen Menschenrechtskonvention.
%23237556: PARVIN, PHIL. - Karl Popper.
%2316868: PARYS, JORIS VAN. - Masereel : een biografie.
%23178026: PASCAL, BLAISE. - Pensées.
%2330517: PASCAL, BLAISE. - Pensées de Pascal : précédées de sa vie par Mme Perier, sa soeur, suivies d'un choix des Pensées de Nicole, et de son Traité de la paix avec les hommes.
%2330494: PASCAL, BLAISE. - Lettres écrites à un provincial.
%23270481: PASCAL, BLAISE. - Gebed : om God een nuttig gebruik van de ziekten te vragen.
%2347: PASINETTI, LUIGI L. - Structural change and economic growth : a theoretical essay on the dynamics of the wealth of nations.
%2369447: PASQUALETTI, MARTIN J. - The Evolving Landscape: Homer Aschmann's Geography.
%238639: PASSAS, NIKOS (ED.) - Organized crime.
%2384950: PASSET, JOANNE - Sex Variant Woman: The Life of Jeanette Howard Foster.
%23140940: PASTOR, PETER - Revolutions and Interventions in Hungary and Its Neighbor States, 1918-1919.
%23228074: PASTORS, MARCO. - Tot uw dienst : een politiek pamflet.
%23192344: PATAI, RAPHAEL. - The children of Noah : Jewish seafaring in ancient times.
%23147712: PATAKI-SCHWEIZER, K.J. - A New Guinea Landscape : community, Space, and Time in the Eastern Highlands.
%2327160: PATAKY, SOPHIE (ED.) - Lexikon deutscher Frauen der Feder : eine Zusammenstellung der seit dem Jahre 1840 erschienenen Werke weiblicher Autoren, nebst Biographieen der Lebenden und einem Verzeichnis der Pseudonyme.
%23235778: PATAT, JEAN-PIERRE. - Les banques centrales.
%2375911: PATCHEN, MARTIN. - Resolving disputes between nations: coercion and concession.
%2320105: PATEL, RAJ - Stuffed and Starved: The Hidden Battle for the World Food System
%2355291: PATEL, CHANDRA KANT - Fiscal Reforms in the Least Developed Countries.
%23130887: PATER, J.C.H. DE. - Het Schoolverzet, 1940-1945.
%23131638: PATERNITI, MICHAEL. - Driving Mr. Albert : a trip across America with Einstein's brain.
%23233: PATERSON, H. E. H. & MCEVEY, SHANE F. - Evolution and the recognition concept of species : collected writings.
%23248684: PATI, ROZA. - Due process and international terrorism : an international legal analysis.
%23210390: PATIJN, S. - Het Europees parlement : de strijd om zijn bevoegdhedem.
%2310362: PATIJN, C.L. - De geschiedenis der Japansche Penetratie in Mantsjoerije als volkenrechtelijk probleem. Diss.
%23195304: PATIJN, J.A.N. - Zondagswetgeving.
%2392023: PATKAR, M.M. - Narada, Brhaspati and Katyayana : a comparative study in judicial procedure.
%23249375: PATOMÄKI, HEIKKI & TEIVO TEIVAINEN. - A possible World : democratic transformation of global institutions.
%23216698: PATRICK, STEWART (EDITOR) - Good Intentions: Pledges of Aid for Postconflict Recovery.
%23120224: PATRONADI, SUTARMAN SOEDIMAN. - Sadrach's Community and its Contextual Roots : a nineteenth-century Javanese Expression of Christianity.
%23240392: PATRY, WILLIAM. - How to fix copyright.
%23267563: PATT, WALTER. - Grundzüge der Staatsphilosophie im klassischen Griechenland.
%23210595: PATTEN, CHRISTOPHER (FOREWORD) - The EU & Moldova: On a Fault-Line of Europe (Europe's Eastern Borders).
%23226167: PATTEN, MICHAEL A.; GUY MCCASKIE, AND PHILIP UNITT. - Birds of the Salton Sea : status, biogeography, and ecology.
%23233510: PATTERSON, THOMAS CARL. - Change and development in the twentieth century.
%23141579: PATTERSON, RICHARD - Butch Cassidy. A Biography.
%23166248: PATTERSON, JAMES T. - Brown v. Board of Education: a Civil Rights milestone and its troubled legacy.
%2357471: PATTERSON, A. - Reading between the lines.
%23260980: PATTERSON, BENTON RAIN. - Harold and William : the battle for England, A.D. 1064-1066.
%23232356: PATTERSON, L. RAY & ELLIOT E. CHEATHAM. - The profession of law.
%23219640: PATTI, SALVATORE. - Diritto privato : Introduzione : La famiglia : Le successioni.
%2367364: PATTIPAWAE, C.F. & TAZELAAR, C.A. (RED.). - Met recht discriminatie bestrijden, een juridische handleiding bij de bestrijding van discriminatie op grond van ras en nationaliteit.
%2334653: PATTISON, F.L.M. - Granville Sharp Pattison : anatomist and antagonist, 1791-1851.
%2390240: PATTISON, IAIN. - John McFadyean, founder of modern veterinary research. A great British veterinarean.
%23150724: PATTIST, MARIUS JACOBUS. - Ausonius als Christen.
%23129953: PATTON-HULCE, V.R. - Environment and the Law : a Dictionary.
%2378922: PATZELT, ERNA. - Entstehung und Charakter der Weistümer in Österreich. Beiträge zur Geschichte der Grundherrschaft, Urbarialreform und Bauernschutzgesetzgebung vor Maria Theresia.
%23125981: PATZELT, ERNA. - Österreich bis zum Ausgang der Babenbergerzeit.
%23125973: PATZELT, ERNA. - Die fränkische Kultur und der Islam : mit besonderer Berücksichtigung der nordischen Entwicklung : eine universalhistorische Studie.
%23150107: PÄTZOLD, DIETER. - Spinoza-Aufklärung-Idealismus : die Substanz der Moderne.
%2378924: PAUCAPALEA (POCAPAGLIA). - Summa über das Decretum Gratiani.
%23253519: PAUL, ELLEN FRANKEL; JEFFREY PAUL & FRED D. MILLER JR. (EDS.) - Human rights.
%2371661: PAUL, ELLEN FRANKEL - Ownership and Justice. (Social Philosophy and Policy).
%23229663: PAUL, E. C. - Little America : Australia , the 51st state.
%23209895: PAUL, HARRY WILMORE. - Bacchic medicine : wine and alcohol therapies from Napoleon to the French paradox.
%23196444: PAUL, A.A. AND D.A.T. SOUTHGATE. - McCance and Widdowson's The composition of foods. 4th edition.
%2373096: PAUL, JEAN. - Spreuken.
%23272051: PAUL, WOLF (ED.) - Die brasilianische Verfassung von 1988 : ihre Bedeutung für Rechtsordnung und Gerichtsverfassung Brasiliens; Beiträge zur Jahrestagung der DBJV.
%23196143: PAUL, J.K. - Fruit and vegetable juice processing.
%23135252: PAULA, A.F. - 'Vrije' Slaven : een Sociaal-Historische Studie over de Dualistische Slavenemancipatie op Nederlands Sint Maarten, 1816-1863.
%2366386: PAULEY, BRUCE F. - From prejudice to persecution : a history of Austrian anti-semitism.
%23176173: PAULINUS OF NOLA, SAINT (CA. 353-431) - S. Pontii Meropii Paulini ...Opera ad mss. Codices Gallicanos...nunc vero primum quatuor integris poematibus...D. Ludovicus Antonius Muratorius auctiora demum atque absoluta.
%23183990: PAULISSEN, JOSEPHUS H. J. P. - Het leven en de werken van Fulgentius Bottens o.f.m.
%23174403: PAULSON, ROSS EVANS. - Liberty, equality, and justice : civil rights, women's rights, and the regulation of business, 1865-1932.
%23252765: PAULSON, ROSS EVANS. - Liberty, Equality and Justice. Civil Rights, Women's Rights and the Regulation Business, 1865-1932.
%23232899: PAULSSON, JAN ... [ET AL.] - The Freshfields guide to arbitration and ADR : clauses in international contracts.
%23152195: PAULUS, AGGIE. - The feasibility of ecological taxation.
%2366640: PAULUS, AGGIE. - The feasibility of ecological taxation.
%23255379: PAULY, ALEXIS (ED.) - Schengen en panne.
%2342290: PAULY, ROGER - Firearms: The Life Story of a Technology.
%23229678: PAUPP, TERRENCE EDWARD. - Exodus from empire : the fall of America's empire and the rise of the global community.
%2350247: PAUST, JORDAN J., M. CHERIF BASSOUNI, ... [ET AL.] - International criminal law : cases and materials.
%23106972: PAUW, PETRUS CHRISTOFFEL. - Persoonlikheidskrenking en skuld in die Suid-Afrikaanse privaatreg : 'n regshistoriese en regsvergelykende ondersoek.
%2359302: PAUW, WILLEM. - Observationes tumultuariae novae. Tom. I-III.
%23259314: PAUWELS, MELVIN. - Terugwerkende kracht van belastingwetgeving : gewikt en gewogen : een rechtstheoretisch en positiefrechtelijk onderzoek naar een methode voor vorming van wettelijk overgangsrecht in het belastingrecht.
%2362600: PAUWELS, JOHAN M. - Beginselen van personen- en familierecht. Boekdeel 1: personenrecht.
%2392673: PAUWELS, JOHAN M. & WALTER PINTENS. - La législation zaïroise relative au nom : droit et authenticité africaine.
%23100597: PAVET DE COURTEILLE, ABEL. - Miradj-nameh : récit de l'ascension de Mahomet au ciel, composé a.h. 840 (1436/1437), texte turk-oriental, publié pour la première fois d'après le manuscript ouïgour de la Bibliothèque nationale et traduit en français, avec une préf. analytique et historique, des notes, et des extraits du Makhzeni Mir Haïder.
%23100591: PAVET DE COURTEILLE, ABEL. - Dictionnaire turk-oriental destiné principalement à faciliter la lecture des ouvrages de Bâber, d'Aboul-Gâzi et de Mir-Ali-Chir-Nevâï,
%2384121: PAVLOCK, BARBARA - Eros, Imitation and the Epic Tradition.
%23154507: PAVLOPOULOS, P. - A Statistical Model for the Greek Economy 1949-1950.
%23193410: PAVORD, ANNA. - The tulip.
%2387608: PAVORD, ANNA. - The naming of names : the search for order in the world of plants.
%2343172: PAWLIK, KURT - Dimensionen des Verhaltens. Eine Einführung in Methodik und Ergebnisse faktorenanalytischer psychologischer Forschung.
%2331458: PAWLOW, I.P. - Ausgewählte Werke.
%23234014: PAYEN, FERNAND. - Anthologie des avocats français contemporains.
%23213076: PAYNE, ROBERT. - De blanke radja's van Sarawak : een romantische droom , Borneo 1841-1946.
%2326372: PAYNE, T.R. - S.L. Rubenstejn and the philosophical foundations of Soviet psychology.
%23178596: PAYNE, LEIGH A. - Uncivil movements: the armed right wing and democracy in Latin America.
%23248761: COMITÉ PRO IV CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA PAZ. - La Paz en su IV centenario, 1548-1948. 4 Volumes.
%2381803: PAZANIN, ANTE. - Wissenschaft und Geschichte in der Phänomenologie Edmund Husserls.
%2396028: BROOKINGS STUDY GROUP ON ARAB-ISRAELI PEACE. - Toward Arab-Israeli peace : report of a study group .
%23266436: PEACE, RICHARD. - Dostoyevsky : an examination of the major novels.
%23170547: PEACHEY, J.E. (ED.) - Nematodes of tropical crops : [papers presented at the Caribbean Symposium on Nematodes of Tropical Crops held in Trinidad from 31 March to 5 April 1968].
%23125088: PEACOCK, ALAN T. - Public choice analysis in historical perspective.
%23238831: PEACOCKE, CHRISTOPHER. - Truly understood.
%23109173: PEARCE, SHIRLEY & JANE WARDLE (EDS.) - The practice of behavioural medicine.
%2377906: PEARCE, ROY H. - Gesta humanorum: Studies in the historicist mode.
%23265259: PEARCE, DAVID W. (ED.) - The MIT dictionary of modern economics. 4th edition.
%23131009: PEARSON, C.E. & HOFFMAN, P.E. - The Last Voyage of El Nuevo Constante : the Wreck and Recovery of an Eighteenth-Century Spanish Ship off the Louisiana Coast.
%2399225: PEARSON, MARGARET M. - China's new business elite : the political consequences of economic reform.
%2359697: PEARSON, HESKETH - Charles II. His life and likeness.
%23271436: PEARSON, MICHAEL N. - Port Cities and Intruders: The Swahili Coast, India, and Portugal in the Early Modern Era.
%2366894: PEASLEE, AMOS J. - Constitutions of Nations. Vol. II: Asia, Australia & Oceania. Part 1 [Afghanistan-Nepal].
%2366895: PEASLEE, AMOS J. - Constitutions of Nations. Vol. 1 : Africa; vol. 2: Asia, Australia and Oceania (2 parts); vol. 3: Europe (parts); vol. 4: The Americas (2 parts).
%23212127: PEASLEE, AMOS J. - International governmental organizations : constitutional documents. Volume 1: African Postal Union to Intergovernmental Maritime Consultative Organization; Volume 2: International Atomic Energy Agency to World Meteorological Organization.
%2321601: PECCHIOLI, ELEANORA - Painted Facades of Florence: XV-XIX Centuries
%23228825: PECHERSKAYA, NATALIA A. (ED.) - Vyssee obrazovanie v kontekste russkoi kul'tury XXI veka : khristianskaia perspektiva : Mezhdunarodnaia konferentsiia , Sankt-Peterburg , 24-26 maia , 1999 = Higher education in XXI century Russian culture: a Christian perspective.
%2321881: PECHLER, EDWARD BERNARD. - Ombudsvoorzieningen en fiscaliteit = (Ombudsman provisions and taxation matters).
%23263474: PECHMAN, JOSEPH A. - World Tax Reform: A Progress Report.
%2335208: PECHSTEIN, MAX., SCHILLING, JÜRGEN (ED.) - Max Pechstein.
%2344789: PECK, RUSSELL A. - Chaucer's lyrics and Anelida and Arcite : an annotated bibliography 1900 to 1980.
%23145113: PECK, M.L., N.L. FARBEROW & R.E. LITMAN (EDS.) - Youth Suicide.
%236366: PEDDEMORS, ARIE & LEO SAMAMA (EDS.) - Mozart and the Netherlands : a bicentenarian retrospect.
%23229979: PEDERSEN, OLAF & MOGENS PHIL. - Early physics and astronomy: a historical introduction.
%23153607: PEDERSEN, SUSAN. - Eleanor Rathbone and the politics of conscience.
%23263700: PEDRYCZ, WITOLD - An Introduction to Fuzzy Sets: Analysis and Design (Complex Adaptive Systems).
%23120242: PEECK-O'TOOLE, MAUREEN. - Aspects of Lyric in the Poetry of Emily Brontë.
%2322152: PEEL, MARK - The Gamble House Cookbook
%23207244: PEELEN, ED. - Loden letters en letters van licht : media, vroeger, nu en in de toekomst.
%2356462: PEELEN, PIETER. - De regeling van het grondbezit in Engeland.
%23105587: PEEPERKORN, D. & BALLEGOOIJEN, C.W.M. VAN. - Het tribunaal van de publieke opinie Malesherbes over de vrijheid van drukpers.
%23265272: PEEPERKORN, D.H.M. ... [ET AL.] - Waarheidsvinding en privacy : inleidingen gehouden op het symposium van de Vereniging van Letselschade Advocaten 2005.
%23245104: PEER, H.F. VAN. - Sterke Gorcumse verhalen.
%2383335: PEERDEMAN, H. & F. PANHOLZER. - Uittreksels arresten straf- en strafprocesrecht.
%23195102: PEEREBOOM, PIETER. - Eenige opmerkingen over Artikel 1132 : Burgelijk Wetboek.
%23248794: PEERENBOOM, RANDALL. - China's long march toward rule of law.
%23185684: PEERLINCK, FRANZ JOZEF. - Rudolf Bultmann als Prediger. Verkündigung als Vollzug seiner Theologie.
%23237997: PEERLKAMP, PETRUS HOFMAN. - Petri Hofmanni Peerlkampi Oratio de perpetua, quae Academiae Leidensi cum gente Arausiaca intercessit, necessitudine, spectata praecipue in studiis principum.
%2344600: PEERS, STEVE - EU Justice and Home Affairs Law (Oxford EC Law Library).
%2320843: PEERS, STEVE & ROGERS, NICOLA (ED.) - EU immigration and asylum law: text and commentary.
%2336253: PEERS, STEVE - EU Justice and Home Affairs Law (Oxford EC Law Library).
%23187106: PEET, JOHANNES MARIA & ELISE VAN NEDERVEEN MEERKERK. - 'Rente zonder bijsmaak' : een geschiedenis van de Algemene Spaarbank voor Nederland en van haar ontwikkeling naar een ethische bedrijfsvoering , 1960-2000.
%2311729: PEET, RICHARD. - Theories of development.
%23193752: PEET, J.M. (RED.) - Honderd jaar sociaal : 1891-1991 : teksten uit honderd jaar sociale beweging en sociaal denken in Nederland.
%2337564: PEET, CORJAN VAN DER & GUIDO STEENMEIJER (EDS.) - De Rijksbouwmeesters : twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers.
%23213876: PEET, J.M. - Over leven op de markt : de fusies van NOG Verzekeringen : structuurverandering in het verzekerings - en bankbedrijf in Nederland in de jaren 1960-2000.
%23238297: PEETERS, E.M. - De Woningwet.
%23253797: PEETERS, RONALD. - De Paap van Gramschap : vier eeuwen schrijven en drukken in Tilburg.
%2334257: PEETERS, J.F.M. - Medeaansprakelijkheid voor invoerrechten en accijnzen.
%2337019: PEETERS, MARGA. - Time-to-build and interrelated investments and labour demand under rational expectations. Applications to six OECD countries.
%23187220: PEETERS, H.F.M. - Historische gedragswetenschap : theorieën, begrippen en methoden : een bijdrage tot de studie van menselijk gedrag op de lange termijn.
%23158486: PEETERS, FRANCISCUS JOHANNES PETRUS. - Het klankkarakter van het Venloos.
%23189629: PEETERS, LEON W.P. - Cyclic railway timetable optimization.
%233227: PEETERS, FRANCISCUS JOHANNES PETRUS. - Het klankkarakter van het Venloos.
%23234675: PEETERS, MARJAN. - Marktconform milieurecht? : een rechtsvergelijkende studie naar de verhandelbaarheid van vervuilingsrechten.
%23225652: PEETERS, J.B.J. - Beschouwingen over het op 29 october 1948 tussen Nederland en Amerika gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting, met volledige tekst van de verdragsbepalingen.
%2360115: PEHEM, JOS. JOAN. NEP. - Praelectionum in Jus Ecclesiasticum Universum : Methodo Discentium Utilitati adcommodata Congestarum. Pars I. comprehendens Jus Ecclesiasticum Publicum; Pars II. comprehendens Jus Ecclesiasticum Privatum.
%23172953: PEIJ, S.C. - Handboek corporate governance.
%2313337: PEIJPE, TACO VAN. - De ontwikkeling van het loonvormingsrecht.
%237200: PEIJSTER, C.N. - De onbekende misdaad : criminologische onderzoekingen en analytische literatuurbeschouwingen m.b.t. het criminaliteitsquotiënt, i.h.b. toegelicht bij warenhuisdiefstal.
%2367304: PEIJSTER, C.N. - Politie en maatschappij : beschouwingen over de politie, aangeboden aan dr. C.N. Peijster bij zijn afscheid als hoofdcommissaris van gemeentepolitie te 's-Gravenhage.
%23248683: PEIJSTER, C.N. - De onbekende misdaad : criminologische onderzoekingen en analytische literatuurbeschouwingen m.b.t. het criminaliteitsquotiënt, i.h.b. toegelicht bij warenhuisdiefstal.
%23263835: PEIMANI, HOOMAN - The Caspian Pipeline Dilemma: Political Games and Economic Losses.
%23126035: PEIPERS, DAVID. - Die Erkenntnistheorie Platos : mit besonderer Rücksicht auf den Theäter.
%23122368: PEIRCE, CHARLES S. - Selected writings (Values in a Universe of Change).
%23242879: PEKELDER, JACCO. - Sympathie voor de RAF : de Rote Armee Fraktion in Nederland 1970-1980.
%23188255: PEKELHARING, JAN MAARTEN. - Voor twee cent een kooltje vuur : Amsterdam in de jaren twintig.
%23156352: PEKELHARING, GERARDUS. - Opmerkingen over den onderhoudsplicht van bijzondere personen ten opzichte van wegen en andere ten openbaren dienste bestemde werken.
%2321856: PEL, P.K. - De ziekten van hart en bloedvaten, mede op grond van eigen ervaring geschetst. Onder medewerking van P.H. Enthoven en I. Snapper. 2e Druk herzien door I. Snapper.
%23120249: PELCKMANS, PAUL - Le Sacre du Père. Fictions des Lumières et Historicité d'Oedipe 1699-1775.
%23237374: PELEÉ DE CHENOUTEAU, BLAISE LOUIS. - Conférence de la coutume de Sens : avec le droit romain, les ordonnances du royaume, & les autres coutumes : ouvrage, dans lequel on a rassemblé, sur chaque texte, les questions qui peuvent y avoir rapport, le sentiment des plus célebres jurisconsultes, & les sentences & arrêts rendus dans le ressort de la Coutume, qui en ont confirmé ou interprété les dispositions.
%23199236: PELEG, ILAN (ED.) - The Middle East peace process : interdisciplinary perspectives.
%2325566: PELEG, ILAN. - The legacy of George W. Bush's foreign policy : moving beyond neoconservatism.
%23246785: PELEG, ILAN. - Democratizing the hegemonic state : political transformation in the age of identity.
%23176963: PELETIER, W.M. (ED.) - 100 jaar preadviezen : overzicht, chronologisch gerangschikt op het Juridisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam,
%23139059: PÉLISSIER, JEAN. - La réforme du licenciement.
%23258494: PÉLISSIER, JEAN. - Le nouveau droit du licenciement.
%23217546: PELKMANS, JACQUES & MONIKA SIE DHIAN HO. - Nederland en de Europese grondwet.
%23194855: PELLEGRIN, NICOLE. - Les bachelleries : organisations et fêtes de la jeunesse dans le Centre-Ouest, XVe-XVIIIe siècles.
%23135052: PELLETIER, JEAN. - Alger, 1955 : essai d'une géographie sociale.
%23113943: PELLETIER, ANDRÉ. - Le sanctuaire métroaque de Vienne (France).
%23250341: PELLETIER, HERVÉ & JEAN PERFETTI. - Code pénal 2006.
%23230704: PELLETIERE, STEPHEN C. - Iraq and the International Oil System: Why America Went to War in the Gulf.
%2331004: PELLICER, OLGA (ED.) - La seguridad internacional en America Latina y El Caribe: El debate contemporaneo (Cuadernos de politica internacional) (Spanish Edition).
%23127118: PELLIKAAN, HUIB. - Anarchie, staat en het prisoner's dilemma.
%23241801: PELLOW, DAVID N. - Garbage wars : the struggle for environmental justice in Chicago.
%23144515: PELRINE, DIANE M. - Affinities of Form : arts of Africa, Oceania, and the Americas.
%23258029: PELS, DICK. - Een zwak voor Nederland : ideeën voor een nieuwe politiek.
%2379798: PELS, DICK L. - Property or power? A study in intellectual rivalry.
%23166204: PEMBERTON, ELIZABETH G. - The Sanctuary of Demeter and Kore : the Greek Pottery.
%2332704: PEMPEL, T. J. - Remapping East Asia: The Construction of a Region (Cornell Studies in Political Economy).
%23102346: PEN, JAN. - Wat zijn maatschappelijke structuren?
%2318825: PEN, K.J. - Van Kant naar Hegel : eenige hoofdlijnen in de ontwikkeling der philosophie.
%23190578: PEN, JAN. - Income distribution.
%23173487: PEN, K.J. - Over het onderscheid tusschen de wetenschap van Hegel en de wijsheid van Bolland.
%23181440: PEN, JAN. - Tegenspraak : 11 sceptische stukjes.
%2349787: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - XVIIIe Congrès international de droit pénal : colloque préparatoire = XVIIIth International congress of penal law : preparatory colloquium = XVIII Congreso internacional de derecho penal : coloquio preparatorio.
%23258061: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - Les systèmes comparés de justice pénale : de la diversité au rapprochement = Comparative criminal justice systems : from diversity to rapprochement.
%231052: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - XVIIe Congrès international de droit pénal : colloque préparatoire : Section II: La corruption et les délits apparentés dans les transactions commerciales internationales : 11-12 novembre 2002, Tokyo (Japon) = XVIIth International Congress of Penal Law : preparatory colloquium : Corruption and related offences in international economic activities : November 11-12, 2002, Tokyo (Japan) = XVII Congreso internacional de derecho penal : coloquio preparatorio ; La corrupción y los delitos emparentados con ella en las transacciones comerciales internacionales : 11-12 noviembre, 2002, Tojyo (sic) (Japón).
%2349786: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - XVIIe Congrès international de droit pénal : colloque préparatoire = XVIIth International Congress of Penal Law : preparatory colloquium = XVII Congreso internacional de derecho penal : coloquio preparatorio.
%2362455: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - La révision du Statut de la Cour Pénale Internationale: meilleures pratiques et défis futurs = Review of the ICC Statute: best practices and future challenges = La revisión del Estatuto de la Corte Penal Internacional: mejores prácticas y retos futuros.
%2343941: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - Compte rendu du congrès / XVIIIe Congrès International de Droit Pénal : 20-27 septembre, 2009, Istanbul (Turquie /Turkey).
%2331686: ASSOCIATION TURQUE DE DROIT PÉNAL. - XVIIè Congrès International de Droit Pénal : (Istanbul, Turquie, Septembre 2009).
%23260063: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - La lutte contre le racisme : conference des Nations Unies, Durban (Afrique du Sud), 31 août - 7 septembre 2001 = The fight against racism : United Nations conference, Durban ... = La lucha contra el racismo : conferencia de las Naciones Unidas, Durban (2001).
%2363059: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - Le jury dans le procès pénal au XXIe siècle : conférence internationale, Syracuse, Italie, 26-29 mai 1999 = The lay participation in the criminal trial in the XXIst century.
%232686: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - Cour pénale internationale : ratification et mise en oeuvre dans les législations nationales = International Criminal Court : ratification and national implementing legislation = La Corte Penal Internacional : ratificación y applicación por las legislaciones nacionales.
%23230061: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - Multiculturalisme, droits de l'homme, droit pénal internationale = Multiculturalsm, human rights, international criminal law = Multiculturalismo, derechos humanos, derecho penal internacional.
%23225929: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - XVIIe Congrès international de droit pénal : colloque préparatoire : Section III: Les principes du procès pénal et leur mise en oeuvre dans les procédures disciplinaires : 20-25 septembre 2003, Santiago (Chili) = XVIIth International Congress of Penal Law : preparatory colloquium. Section III: Principles of criminal procedure and their application in disciplinary proceedings : September 20-25, 2003, Santiago (Chili) = XVII Congreso internacional de derecho penal : coloquio preparatorio. Sección III: Los principios del derecho penal y su aplicación a los procesos disciplinarios : 20-25 Septiembre, 2003, Santiago (Chile).
%23182716: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - La Convention des Nation Unies contre la Criminalité Transnationale Organisé = The United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
%23261915: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - La preuve en procedure penale comparee = Evidence in comparartive criminal procedure.
%23260691: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - ICC ratification and national implementing legislation = CPI ratification et legislation nationale d'application = CPI ratificatión y legislatión nacional de actuación / Association International de Droit Pénal.
%23231996: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - Draft principles on the independence of the judiciary and on the independence of the legal profession.
%2331939: PEÑALVER, EDUARDO M & SONIA K KATYAL. - Property outlaws : how squatters, pirates, and protesters improve the law of ownership.
%2366292: PENAUD, GUY. - Dictionnaire Biographique du Perigord.
%2354447: PENCK, A.R. - A.R. Penck at Mitchell Innes & Nash : New York, 5 May - 17 June 2006.
%2367161: PENCK, A.R. - A.R. Penck : Deutschland : Werke aus der Sammlung Böckmann und anderen Sammlungen.
%2342058: PENCK, ALBRECHT. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph and text on back dated 24-9-1917. Albrecht Penck (1858-1945) at the time professor in Berlin made outstanding contributions on quarternary geology and chronology, geomorphology, hydrology, and cartography. His concept of Lebensraum loomed large with what might be considered a regrettable chauvinistic veneer and with strong hints at possible expansion. (Robert P. Beckinsale in DSB 10:506-8). The text on the postcard is illustrating just this very clear and unambiguous: Deutschland braucht mehr Lebensraum.
%23224657: PENDERS, C. L. M. - The West New Guinea debacle : Dutch decolonisation and Indonesia , 1945-1962.
%23102347: PENDERS, H.J. - Perception of Apparent Motion Induced by Touch.
%23146552: PENG, LIANG. - Second order condition and extreme value theory.
%2334030: PENG, MIN-MING. - Le statut juridique de l'aeronef militaire.
%2365301: INTERNATIONAL PENAL AND PENITENTIARY FOUNDATION = FONDATION INTERNATIONALE PÉNALE ET PÉNITENTIAIRE. - Standard minimum rules for the implementation of non-custodial sanctions and measures involving restriction of liberty = Règles minima pour la mise à exécution des sanctions et des mesures non carcérales comportant une restriction de liberté.
%23237054: PENKA, DORIS. - Negative indefinites.
%23258819: PENKALA, MARIA. - European pottery : a handbook for the collector.
%23258812: PENKALA, MARIA. - European porcelain : a handbook for the collector.
%23248081: PENKOWER, MONTY NOAM - The Federal Writers' Project : a study in Government patronage of the arts
%23238687: PENNARTS, H.F.TH. - Rechtsbescherming.
%23129104: PENNINGS, FRANS & JAN WEERDENBURG (ED.) - Een deurtje in de toren. Tien jaar Wetenschapswinkels.
%23262374: PENNINGS, F.J.L. - Heeft het werklandbeginsel zijn langste tijd gehad?
%23170302: PENNINGS, F.J.L. - Grondslagen van het Europese socialezekerheidsrecht.
%2354218: PENNINGTON, JAMES. - The currency of the British colonies.
%23265971: PENNINK, HENRI CHARLES. - Het reglement van 28 februari 1836 (no. 19) voor de particuliere landerijen, gelegen ten westen der rivier Tjimanoek op Java.
%23187713: PENNINX, RINUS & BORIS SLIJPER. - Voor elkaar? : integratie, vrijwilligerswerk en organisaties van migranten.
%23270909: PENNINX, RINUS. - Research on migration and integration in Europe : achievements and lessons.
%23181851: PENNOCK, JOHANNES A. M. J. - Persoonlijkheid en opvoeding. Grondslagen van een actueel probleem in het licht van Thomas' leer.
%23217469: PENNOCK, ROBERT T. - Tower of Babel : the evidence against the new creationism.
%2351409: PENNOCK, J.R. & CHAPMAN, J.W. (ED.). - Religion, morality, and the law.
%23117126: PENTERICCI, LAURA. - The most distant radio galaxies: probes of massive galaxy formation.
%2338130: PENWILL, D.J. - Kamba customary law : notes taken in the Machakos District of Kenya Colony.
%23138709: MONGOLIAN PEOPLES' REPUBLIC. - Konstitucija (Osnovnoj zakon) Mongol'skoj Narodnoj Respubliki = Constitution (fundamental law) of the Mongolian Peoples' Republic.
%2379208: PEPALL, ROSALIND M (ED.) - Tiffany : color and light.
%23132951: PEPER, BRAM (E.A.) - Bemiddelen bij conflicten tussen Buren. Een sociaal-wetenschappelijke evaluatie van experimenten met Buurtbemiddeling in Nederland.
%23100389: PEPER, JÜRGEN. - Bewusstseinslagen des Erzählens und erzählte Wirklichkeiten.
%23250167: PEPERZAK, ADRIAAN T. - Vrijheid: Inleiding in de wijsgerige antropologie I.
%23179216: PEPERZAK, ADRIAAN T. - Filosofie en christendom.
%23269860: PEPERZAK, AD. - Systematiek en geschiedenis : een inleiding in de filosofoe van de filosofiegeschiedenis.
%23272490: PEPERZAK, ADRIAAN T. - Trust : who or what might support us?
%2378487: PÉPIN, EUGÈNE. - La question des étrangers en Angleterre : l'Aliens Act de 1905 : causes et résultats.
%23201649: PEPPEL, R.A. VAN DE. - Naleving van milieurecht : toepassing van beleidsinstrumenten op de Nederlandse verfindustrie.
%23111270: PEPPEL, R.A. VAN DE. - Naleving van milieurecht : toepassing van beleidsinstrumenten op de Nederlandse verfindustrie.
%2343384: PEPPEL, R.A. VAN DE ... [ET AL.] - Afstemmingsregelingen in de Wet milieubeheer : verslag van de vierenvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 17 september 1996.
%23233776: PEPPER, TERENCE. - Angus McBean : portraits.
%23269423: PEPPINK, H.J. - Veredelde rijkunst & op reis met uw auto : ervaringen uit een 30-jarige rijpraktijk: prettig, veilig en economisch reizen!: de taal van de weg, van de nacht, van de bergen: - autobanen; druk stadsverkeer: - zoek de zon op; slecht weer.
%2385464: PERCIVAL, E.G.V. - Structural carbohydrate chemistry.
%23208327: PERE, HENK M. - Tussen arbeidsmarkt en individueel welzijn : een historische analyse van de beroepskeuzevoorlichting in Nederland vanuit beroepensociologisch perspektief.
%23214005: PEREIRA, PAOLO C. - Omkoping van buitenlandse ambtenaren : opsporing, rechtsmacht en berechting van misdrijven tegen het openbaar gezag.
%2334678: PERELMAN, CHAÏM (ED.) - Études de logique juridique.
%2330070: PERELMAN, CHAÏM (ED.) - Études de logique juridique. Vol. VI.
%23230151: PERENZE, VALERIA; ROSSELLA SAVIO & GAIL SWERLING (EDS.) - Mapping the studio : artisti dalla collezione François Pinault = artists from the François Pinault collection = artistes de la collection François Pinault.
%2352363: PERES, SHIMON. - For the future of Israel.
%23100599: PÉREZ PASTOR, C. - Bibliografía madrileña, 1566-1625. Descripción de las obras impresas en Madrid
%23100605: PÉREZ PASTOR, C. - La imprenta en Toledo, 1483-1886. Descripción bibliográfica de la obras impresas en la imperial ciudad...
%23266994: PERÉZ, ANTONIO. - [Ant. Perezi J.C.]. Praelectiones in duodecim libros Codicis Justiniani; quibus leges omnes & authenticae perpetua serie explicantur, mores hodierni inseruntur, & quid sit iuris antiqui, novi, & novissimi enodatur ac breviter exponitur.
%23265017: PERGAY, MARIA. - Maria Pergay : complete works 1957-2010.
%23226758: PERGLER, CHARLES. - Judicial interpretation of international law in the United States.
%23256762: PERIN, CASEY. - The demands of reason : an essay on Pyrrhonian scepticism.
%2363114: PÉRIN, CHARLES. - Les Libertés Populaires.
%2344001: PÉRIN, CHARLES. - De la Richesse dans les Sociétés Chrétiennes. Seconde édition, revue et corrigée. 2 Vols.
%2333438: PÉRIN, CHARLES. - Über den Reichtum in der christlichen Gesellschaft.
%2392849: PERINBAM, B. MARIE. - Family identity and the state in the Bamako Kafu, c.1800-c.1900.
%23255854: PERK, A. - Verslag omtrent den oorsprong en den aard der gebruikregten op de heiden en weiden in Gooiland : bijzonder in betrekking tot de vraag, wie de geregtigden zijn tot dat gebruik.
%2354110: PERKIN, HAROLD. - Key profession. The history of the Association of University Teachers.
%23239571: PERKINS, FRANKLIN. - Leibniz : a guide for the perplexed.
%23154693: PERKINS, KATHY A. & JUDITH L. STEPHENS (EDS.) - Strange Fruit : plays on Lynching by American Women.
%23219794: PERL, SONDRA. - On Austrian soil : teaching those I was taught to hate.
%23265548: PERLBACH, MAX (ED.) - Pommerellisches Urkundenbuch.
%2351977: PERLMUTTER, DAVID M. - Studies in Relational Grammar 2.
%2351959: PERLMUTTER, DAVID M. - Studies in Relational Grammar 1.
%2385069: PERLOW, LESLIE A. - Finding time : how corporations , individuals , and families can benefit from new work practices.
%23116383: CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ. BUREAU PERMANENT. - Conférence de la Haye de Droit International Privé = Hague Conference on international private law [1951-1993].
%2349501: PERNER, JOSEF - Understanding the representational mind.
%2378928: PERNICE, ALFRED. - Labeo : Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit.
%23174132: PERNOT, H. - La déformation des Evangiles.
%2339936: PERNOUD, RÉGINE. - Vrouwen in de middeleeuwen : haar politieke en sociale betekenis.
%23215256: PERNUS, SARA. - Participation in European agencies: Keeping promises in institutional practice.
%23217874: PERONCEL-HUGOZ, JEAN-PIERRE - Le radeau de Mahomet (French Edition).
%23137897: PEROTTINO, SERGE. - Garaudy et le marxisme du XXe siècle.
%23200120: PERQUIN, JOHANNES NICOLAAS JACOBUS. - Bijdrage tot de kennis van het Bergius-proces.
%2343224: PERRET, PETER - A well-tempered mind : using music to help children listen and learn
%2316798: PERREYVE, HENRI [1831-1865]. - Biographies et panégyriques.
%23223705: PERRICK, STEVEN. - Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3: Vermogensrecht algemeen; Deel 5 : Gemeenschap.
%23222569: PERRICK, STEVEN. - Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 3: Goederenrecht. [Deel 4]: Gemeenschap.
%2348844: PERRICK, STEVEN. - Gemeenschap, schuldeisers en verdeling : beschouwingen over titel 3.7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.
%23270173: PERRICK, STEVEN. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4: Erfrecht en schenking.
%23269257: PERRICK, STEVEN. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 4* : Erfrecht en schenking.
%2371021: PERROCHET, ANDRÉ. - Essai sur la théorie de l'abus du droit (art. 2 C.C.S.) dans ses rapports avec la responsabilité pour actes illicites.
%2367545: PERROT, MICHELLE (ED.) - Writing women's history.
%23126094: PERROT, GEORGES. - L'éloquence politique et judiciaire à Athènes. Partie 1: Les précurseurs de Demosthène.
%23263449: PERRY, GEORGE L. (EDITOR) - Brookings Papers on Economic Activity 2:2003 (v. 2).
%2344435: PERRY, RONALD W. - Disaster management : warning response and community relocation.
%23263479: PERRY, GEORGE L. (EDITOR) - Brookings Papers on Economic Activity 2001:2.
%23263448: PERRY, GEORGE L. (EDITOR) - Brookings Papers on Economic Activity 2:2004.
%23263477: PERRY, GEORGE L. (EDITOR) - Brookings Papers on Economic Activity 2002:1.
%23263476: PERRY, GEORGE L. (EDITOR) - Brookings Papers on Economic Activity 1:2003.
%2367332: PERRY, MICHAEL J. - The Constitution , the courts , and human rights : an inquiry into the legitimacy of constitutional policymaking by the judiciary.
%23243883: PERRY, MARK. - Partners in command : George Marshall and Dwight Eisenhower in war and peace.
%2384009: PERRY, MICHAEL J. - Toward a Theory of Human Rights: Religion, Law, Courts.
%23191876: PERRY, JAMES L. & KENNETH L. KRAEMER. - Technological innovation in American local governments : the case of computing.
%2384994: PERRY, ELISABETH ISRAELS. - From Theology to History: French Religious Controversy and the Revocation of the Edict of Nantes.
%23263478: PERRY, GEORGE L. (EDITOR) - Brookings Papers on Economic Activity: 2002: 2.
%2379557: PERRY, L.S. - My friend Carl Sandburg. The biography of a friendship.
%2326412: PERRY, ARTHUS LATHAM. - Elements of Political Economy.
%2335003: COMMISSIE JUSTITIE-POLITIE-PERS. - Rapport van de Commissie, ingesteld bij besluit van de Minister van Justitie, d.d. 22 Maart 1950, 2e afdeling A, no. 2328.
%23135564: PERSON, RAYMOND F. - Second Zechariah and the Deuteronomic School.
%23263161: PERSON, ETHEL SPECTOR (ED.) - On Freud's A child is being beaten.
%23134875: PERSON, RAYMOND F. - In converstion with Jonah : conversation Analysis, Literary Criticism, and the Book of Jonah.
%23263160: PERSON, ETHEL SPECTOR (ED.) - On Freud's Creative writers and day-dreaming.
%23235334: PERSSON BENBOW, CAMILLA & DAVID LUBINSKI (EDS.) - Intellectual talent : psychometric and social issues.
%237590: PERSSON, INGMAR. - Unfit for the future: the need for moral enhancement.
%233128: PERSSON, INGMAR. - From morality to the end of reason : an essay on rights, reasons, and responsibility.
%23239498: PERSSON, INGMAR. - The retreat of reason : a dilemma in the philosophy of life.
%23256478: PERSSON, INGMAR. - The retreat of reason : a dilemma in the philosophy of life.
%23204474: PERSSON, TORSTEN & GUIDO TABELLINI. - Political economy : explaining economic policy.
%23232871: PERSSON, AXEL W. - Staat und Manufaktur im Römischen Reiche : eine wirtschaftsgeschichtliche Studie : nebst einem Exkurse über angezogene Götterstatuen.
%23215092: PERTHES, VOLKER - Staat und Gesellschaft in Syrien 1970-1989 (Schriften des Deutschen Orient-Instituts) (German Edition).
%23119139: PESCATELLO, ANN (ED.) - Female and male in Latin America. Essays.
%23226965: PESCATORE, PIERRE - Les relations extérieures des Communautés européennes : contribution à la doctrine de la personnalité des organisations internationales.
%23220669: PESCATORE, PIERRE - Essai sur la notion de la loi.
%2354296: PESCH, UDO - The Predicaments of Publicness: An Inquiry into the Conceptual Ambiguity of Public Administration.
%2393261: PESCH, CHRISTIAN. - Praelectiones dogmaticae. Volume 1 : De Christo legato divino. De ecclesia Christi. De locis theologicis; Volume 2 : De Deo uno secundum naturam. De Deo trino secundum personas; Volume 3 : De Deo creante. De peccato originali. De angelis. De Deo fine ultimo. De actibus humanis; Volume 4 : De Verbo incarnato. De Beata Virgine Maria. De cultu sanctorum; Volume 5 : De gratia. De lege divina positiva; Volume 6 : De sacramentis in genere. De baptismo. De confirmatione. De eucharistia; Volume 7 : De sacramento paenitentiae. De extrema unctione. De ordine. De matrimonio; Volume 8 : De virtutibus in genere. De virtutibus theologicis; Volume 9 : De virtutibus moralibus. De peccato. De novissimis.
%2363186: PESCH, HEINRICH. - Ethik und Volkswirtschaft.
%2318101: PESCH, HENRI WILLEM VAN. - De idee van de menselijke beperktheid bij Sophocles.
%2351641: PESCHEL, OTTO. - Abhandlungen zur Erd- und Völkerkunde.
%2351924: PESETSKY, DAVID - Zero Syntax: Experiencers and Cascades.
%2352062: PESETSKY, DAVID - Phrasal Movement and Its Kin (Linguistic Inquiry Monographs).
%23193503: PESIC, PETER. - Sky in a bottle.
%23255426: PESKIN, VICTOR. - International justice in Rwanda and the Balkans : virtual trials and the struggle for state cooperation.
%2352349: PESSEN, EDWARD - The log cabin myth : the social backgrounds of the presidents.
%23140116: PESSERS, D.W.J.M. - Liefde, solidariteit en recht : een interdisciplinair onderzoek naar het wederkerigheidsbeginsel.
%23195301: PESSERS, DORIEN. - De wet van het hart.
%23253329: PESSERS, DORIEN. - De wet van het hart.
%23270335: PESSERS, DORIEN. - De rechtsstaat voor beginners.
%23186503: PETAU, DENIS (1583-1652); (PETAVIUS, DIONYSIUS). - Dionysii Petavii Aurelianensis e societate Jesu Opus de Theologicis Dogmatibus, nunc primum septem voluminibus comprehensum...redactum...Francisci Antonii Zachariae,...dissertationibus, ac notis uberrimis illustratum...in hac novissima editione apparatu historico-critico aucta.
%23181063: PETAU, DENIS (1583-1652); (PETAVIUS, DIONYSIUS). - Dionysii Petavii Aurelianensis e Societate Iesu, Theologicorum dogmatum tomus primus [-quartus].
%23224828: PETEET, JULIE M. - Gender in crisis: women and the Palestinian resistance movement.
%2354139: BLOKHUIS. PETER. - Kennis en abstraktie.
%2383262: TIMMER C. PETER. - Getting prices right : the scope & limits of agricultural price policy.
%23146846: PÉTER, LÁSZLÓ (ED.) - Historians and the History of Transylvania.
%23188763: PETER, CHRIS MAINA - Human Rights in Tanzania: Selected Cases and Material.
%23211053: PETER, KARL. - Neuzeitliche Gesellschaftsverträge und Unternehmensformen ; Handbuch für Personen- und Kapitalgesellschaften, Familiengesellschaften und Mischtypen, Kooperation und Delegation : Rechtsformen im EWG-Raum.
%23202349: PETERFREUND, EMANUEL. - Information, systems, and psychoanalysis : an evolutionary biological approach to psychoanalytic theory.
%2323389: PÉTERI, ZOLTÁN (ED.) - The comparison of law : selected essays for the 9th International Congress of Comparative Law = La comparison de droit : essais choisis pour le 9e Congrès international de droit comparé.
%2378929: PETERKA, OTTO. - Rechtsgeschichte der böhmische Länder : in ihren Grundzügen dargestellt.
%23220612: PETERLINI, OSKAR. - Autonomy and the protection of ethnic minorities in Trentino - South Tyrol.
%23100607: PETERMANN, H. - Reisen im Orient, 1852-1855.
%23143045: PETERS, C.H. & H. BRUGMANS. - Oud-Nederlandsche steden in haar ontstaan, groei en ontwikkeling ; [1] : Nederlandsche stedenbouw : de stad als veste, woon- en handelsplaats; [2] : Nederlandsche stedenbouw : de stad met hare kerken, kloosters en godshuizen, haar raadhuis en verdere openbare gebouwen, haar woon- en bedrijfshuizen; [3] : het staatkundig en maatschappelijk leven der Nederlandsche steden.
%23143033: PETERS, C.H. - De Nederlandsche stedenbouw ; [2]: De stad met hare kerken, kloosters en godshuizen, haar raadhuis en verdere openbare gebouwen, haar woon- en bedrijfshuizen.
%23226241: PETERS, SHAWN FRANCIS. - When prayer fails : faith healing , children , and the law.
%2351681: PETERS, LAURA JEANNETTE JOHANNA. - Vonnisafspraken in strafzaken : een rechtsvergelijkende studie naar een vorm van onderhandelingsjustitie in ItalieÌ , Duitsland en Frankrijk.
%2343213: PETERS, WILLIAM. - A class divided : then and now.
%23116369: PETERS, WILLIAM. - A more perfect union: the making of the United States constitution.
%23229991: PETERS, CHRISTOPHER J. - A matter of dispute : morality, democracy, and law.
%23250525: PETERS, CORNELIA PASCALE. - The vulnerable hours of leisure : new patterns of work and free time in the Netherlands , 1975-95.
%23242897: PETERS, J.A.F. (ED.) - Oude Meesters : grondleggers van bestuursrecht en hun rol in het huidige recht.
%23199210: PETERS, FAUSTINA G.F. - De aanmerkelijkbelangregeling in internationaal perspectief : de exitheffingen en de vestigingsplaatsficties in het licht van de nationale regeling, belastingverdragen, BRK en het EG-recht.
%23223293: PETERS, CARMICHAEL C. - A Gadamerian reading of Karl Rahner's Theology of Grace and Freedom.
%23136977: PETERS, STANLEY & ESA SAARINEN (EDS.) - Processes, Beliefs & Questions. Essays on Formal Semantics of Natural Language and Natural Language Processing.
%2368431: PETERS, FAUSTINA G.F. - De aanmerkelijkbelangregeling in internationaal perspectief : de exitheffingen en de vestigingsplaatsficties in het licht van de nationale regeling, belastingverdragen, BRK en het EG-recht.
%23173145: PETERS, PASCALE. - The vulnerable hours of leisure : new patterns of work and free time in the Netherlands, 1975-1995.
%23168519: PETERS, LAURA JEANNETTE JOHANNA. - Vonnisafspraken in strafzaken : een rechtsvergelijkende studie naar een vorm van onderhandelingsjustitie in ItalieÌ , Duitsland en Frankrijk.
%23111435: PETERS, WILLEM (ED.) - La Casa di Marcus Lucretius Fronto e le sue pitture.
%2380970: PETERS, J.A. - Het primaat van de vrijheid van meningsuiting : vergelijkende aspecten Nederland-Amerika.
%23107573: PETERS, S.S.M. & R.M. BELTZER (EDS.) - Inleiding Europees Arbeidsrecht.
%2379861: PETERS, RUDOLPH. - Islam and colonialism : the doctrines of Jihad in modern history.
%233731: PETERS, A.A.G. - Opzet en schuld in het strafrecht = Intent, Negligence and Criminal Reponsibility.
%23267874: PETERS, JOHN DURHAM. - Courting the abyss : free speech and the liberal tradition.
%23267615: PETERS, S.S.M. (ED.) - European labour law legislation. 2nd edition.
%23266387: PETERS, EDWARD - The magician, the witch and the law.
%23265264: PETERS, RICHARD S. - Reason and compassion : the Lindsay memorial lectures delivered at the University of Keele, February-March 1971 and the Swarthmore lecture delivered to the Society of Friends, 1972.
%23238143: PETERS, A.A.G. - Opzet en schuld in het strafrecht = Intent, Negligence and Criminal Reponsibility.
%2319553: PETERS, HERMANUS LAMBERTUS. - Enkele hoofdstukken uit het sociaal-religieuze leven van een Dani-Groep.
%23133318: PETERSE, A.H. - Onderneming en politiek in liberale democratieën.
%23255792: PETERSEN, H. CRAIG. - Business and government. 3rd edition.
%23206560: PETERSEN, JULIUS. - Hauptmomente in der älteren Geschichte der medicinischen Klinik.
%23238492: PETERSEN, GLENN. - Traditional Micronesian societies : adaptation , integration , and political organization.
%23145559: PETERSEN, CHRISTINE E. - The Doctor in French drama, 1700-1775.
%23245102: PETERSEN, HANNE. - Home knitted law : norms and values in gendered rule-making.
%2348954: PETERSON, PAUL E. - The politics of school reform, 1870-1940.
%23224393: PETERSON, ANNA L. - Being human : ethics, environment, and our place in the world.
%2363411: PETERSON, PAUL E. & MARK C. ROM. - Welfare magnets : a new case for a national standard.
%2371606: PETERSON, BRENT O. - Popular Narratives and Ethnic Identity. Literature and Community in Die Abendschule.
%23210773: PETERSON, JOHN & MICHAEL SHACKLETON (EDS.) - The institutions of the European Union. 2nd edition.
%2351886: PETERSON, WILLIAM H., JOHN T. SKINNER & FRANK M. STRONG. - Elements of food biochemistry.
%2322810: PETERSSON, SOFIE (ED.) - Scandinavian photographers 2001.
%2396182: PETHIG, R. & U. SCHLIEPER (EDS.) - Efficiency, institutions, and economic policy : proceedings of a workshop held by the Sonderforschungsbereich 5 at the University of Mannheim, June 1986.
%2387816: PETIT, LOUISE M. - Keeping Foreign Corruption Out of the U.S.
%23197548: PETIT, EUGÈNE. - Tratado elemental de Derecho Romano : contiene El desarroli historico y la exposicion general de los principios de la legislation romana desde el origine de Roma hasta el emperador Justiniano.
%23211423: PETKOV, STEVEN (ED.) - The Frank Sinatra reader.
%23185258: PETKOV, KRASTYU & VICKERSTAFF, SARAH., THIRKELL, JOHN E. M. - The transformation of labour relations : restructuring and privatization in Eastern Europe and Russia.
%23180488: PETOT, JEAN - Guerres en perspective.
%2378931: PETRAKAKOS, DEMETRIOS A. - Die Toten im Recht nach der Lehre und den Normen des orthodoxen morgenländischen Kirchenrechts und der Gesetzgebung Griechenlands.
%23150175: PETRAKOS, G., G. MAIER & G. GORZELAK (ED.). - Integration and transition in Europe: the economic geography of interaction.
%23236185: PETRARCA, FRANCESCO. - Lauweringsrede.
%2355752: PETRASHEN, M.I. & TRIFONOV, E.D. - Applications of group theory in quantum mechanics.
%2367879: PETRÉN, STURE ... ET AL. - Svea Hovrätt : Studien till 350-Årsminnet.
%23231672: PETRIE, DUNCAN (EDITOR) - A Paul Rotha Reader.
%23110999: PETRIE, W.M.F. & E.A. GARDNER - Naukratis.
%23113807: PETRIE, MARIA. - Art and regeneration.
%23156065: PETRIE, CHARLES. - The Jacobite Movement : the last phase : 1716-1807.
%23171431: PETRINOVICH, LEWIS F. - Darwinian dominion : animal welfare and human interests.
%2343914: PETRINOVICH, LEWIS F. - Darwinian Dominion: Animal Welfare and Human Interests.
%23128336: PETRINOVICH, LEWIS F. - Living and Dying Well.
%23267856: PETRINOVICH, LEWIS F. - Human evolution and morality.
%2352483: PETRO, NICOLAI N. - The rebirth of Russian democracy : an interpretation of political culture.
%23231526: PETROBELLI, PIERLUIGI. - Music in the Theater.
%23136315: PETROBELLI, PIERLUIGI. - Music in the Theater : essays on Verdi and other composers.
%23251692: PETRUS, CHRYSOLOGUS; MAXIMUS. - D. Petri Chrysologi archiepiscopi Ravennatis ... Sermones in Evangelia de dominicis, et festis aliquot solemnioribus totius anni ... : Quibus accesserunt, S. Maximi episcopi Taurinensis Homiliae hyemales & aestivalis pariter insignes.
%23249283: PETRUSICH, AMANDA. - It still moves : lost songs , lost highways , and the search for the next American music.
%23250226: PETSCHE, THOMAS (EDITOR) - Computational Learning Theory and Natural Learning Systems, Vol. II: Intersections between Theory and Experiment.
%23256265: PETTERSSON HJELM, ANN-CHRISTINE. - Fängelset som välfärdsbygge.
%23136356: PETTIWAY, LEON E. - Honey, Honey, Miss Thang. Being black, gay, and on the streets.
%23267870: PETZET, HEINRICH WIEGAND. - Encounters and dialogues with Martin Heidegger, 1929-1976.
%2337970: PETZSCH, CHRISTOPH. - Das Lochamer-Liederbuch : Studien.
%2374589: PEUCKER, P.M. - 's Heerendijk. Herrnhutters in IJsselstein 1736-1770.
%23104920: PEUCKERT, WILL-ERICH. - Theophrastus Paracelsus.
%23267868: PEUKERT, HELMUT. - Science, action, and fundamental theology : toward a theology of communicative action.
%23145778: PEURSEN, C.A. VAN. - Ludwig Wittgenstein.
%23187384: PEURSEN, C.A. VAN (E.A.) - Metafysica : de geschiedenis van een begrip.
%2355358: PEURSEN, C.A. VAN. - De opbouw van de wetenschap : een inleiding in de wetenschapsleer.
%2310311: PEURSEN, C.A. VAN. - Riskante filosofie. Een karakteristiek van het hedendaagse existentiële denken.
%23260327: PEURSEN, C.A. VAN. - Ludwig Wittgenstein : an introduction to his philosophy.
%2365802: PEURSEN, C.A. VAN. - Feiten, waarden, gebeurtenissen : een deiktische ontologie.
%2393636: PEZULLO, LAWRENCE & RALPH PEZULLO. - At the fall of Somoza.
%23142945: PFAELZER, JEAN. - The Utopian Novel in America, 1886-1896 : the Politics of Form.
%23104928: PFAFF, M. (ED). - Frontiers in social thought. Essays in honor of Kenneth E. Boulding.
%23247823: PFAFF, DONALD W. - Drive : neurobiological and molecular mechanisms of sexual motivation.
%23270613: PFAHLER, CAROLUS. - Jus Georgicum Regni Hungariae et partium eidem adnexarum.
%23218988: PFALLER, ALFRED (ED.) - Can the welfare state compete? : a comparative study of five advanced capitalist countries.
%23180982: PFANN, G.A., B.F.M. KNÜPPE, & B. KRIECHEL. - Onderzoek naar de gevolgen van het faillissement voor de werknemers van de N.V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuig Fabrikant Fokker, Fokker Aircraft B.V., en Fokker Administration B.V. : 1996-2000.
%2316755: PFEFFER, H. - Grondbegrippen van Nederlandsch mededingingsrecht.
%238344: PFEFFER, H. - Kort commentaar op de auteurswet 1912.
%23125048: PFEIFFER, FRANZ (ED.) - Deutsche Mystiker des 14. Jahrhunderts.
%2378933: PFEIFFER, JOHANN FRIEDRICH VON. - Grundsätze der Universal-Kameral-Wissenschaft oder deren vier wichtigsten Säulen, nämlich der Staats-Regierungskunst, der Polizeiwissenschaft, der allgemeinen Staatsökonomie und der Finanzwissenschaft.
%2378935: PFEIFFER, JOHANN FRIEDRICH VON. - Polizeiwissenschaft : die natürliche, aus dem Endzweck der Gesellschaft entstehende allgemeine Polizeiwissenschaft.
%23131845: PFEIFFER, GERHARD. - Das Breslauer Patriziat im Mittelalter.
%23262631: PFEIFFER, LUDWIG. - The Protoliterary; Steps Toward an Anthropology of Culture.
%23240030: PFEIFFER, RUDOLF. - Ausgewählte Schriften : Aufsätze und Vorträge zur griechischen Dichtung und zum Humanismus.
%236475: PFEIL, TOM - Tot redding van het vaderland : het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse Tijd, 1795-1810.
%23145704: PFEILER, WM. K. - War and the German Mind. The Testimony of Men of Fiction Who Fought at the Front.
%23256846: PFEILER, MARTINA. - Poetry goes Intermedia : US-amerikanische Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts aus kultur- und medienwissenschaftlicher Perspektive.
%23247282: PFENNING, FRANK (ED.) - Types in Logic Programming.
%2379222: PFIFFNER, JAMES P. - Understanding the Presidency.
%23144099: PFIFFNER, JOHN M. & ROBERT V. PRESTHUS. - Public administration.
%23164252: PFISTER, OSKAR. - Die psychanalytische Methode : eine erfahrungswissenschaftlich-systematische Darstellung. 3. Auflage.
%2348667: PFISTER, BERNHARD. - Die Entwicklung der Arbeitslosenversicherung und der Arbeitslosigkeit in England.
%23255911: PFISTER, OSKAR. - Zum Kampf um die Psychoanalyse.
%2386089: PFLEGHAR, CORNELIA. - Umsetzung der Europäischen Norm 45001 ergänzt durch nrn. 2 und 7 des II. Abschnittes der OECD - Grundsätze der Guten Laborpraxis in seuchen- und krankheitsdiagnostischen Arbeitsbereichen am Beispiel des Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamtes Aulendorf.
%23269264: PFLEIDERER, EDMUND. - Gottfried Wilhelm Leibniz als Patriot, Staatsmann und Bildungsträger : ein Lichtpunkt aus Deutschlands trübster Zeit für die Gegenwart dargestellt.
%23126943: PFLEIDERER, EDMUND. - Gottfried Wilhelm Leibniz als Patriot, Staatsmann und Bildungsträger : ein Lichtpunkt aus Deutschlands trübster Zeit für die Gegenwart dargestellt.
%23131844: PFLEIDERER, EDMUND. - Sokrates und Plato.
%23162172: PFOHL, FERDINAND. - Richard Wagner : sein Leben und Schaffen.
%2312780: PHAFF, H.E. - Ambtelijke Aforismen.
%2328651: PHAFF, T.W.J. - Naar een nieuw ontslagrecht.
%23225324: PHARES, WALID. - Future Jihad : terrorist strategies against America.
%23269014: PHARES, E. JERRY. - Clinical psychology : concepts, methods, and profession.
%23221745: PHATHARATHANANUNTH, SOMCHAI. - Civil society and democratization : social movements in northeast Thailand.
%2341544: PHD, PROFESSOR JOHN M. BRAXTON - Faculty Misconduct in Collegiate Teaching.
%2352441: PHEIJFFER, MARCEL - Accountancy en andere zaken onder de loep.
%23139488: PHEIJFFER, M. - De forensisch accountant: het recht meester.
%23209186: PHEIJFFER, M. & J.G. KUIJL. - De forensisch accountant : [een veeleisend beroep].
%2329102: PHELAN, JOHN LEDDY. - The Kingdom of Quito in the 17th century : bureaucratic politics in the Spanish empire.
%23272632: PHELAN, WILLIAM. - In Place of Inter-State Retaliation: The European Union's Rejection of WTO-style Trade Sanctions and Trade Remedies.
%23191368: PHELPS, EDMUND S. - Studies in macroeconomic theory. Volume 1 : employment and inflation.
%23268885: PHELPS, ROBERT H. & E. DOUGLAS HAMILTON. - Libel : rights, risks, responsibilities.
%23250726: PHELPS, EDMUND S. (EDS.) - Recent developments in macroeconomics. 3 Volumes
%2361870: PHIJFFER, TOM. - Het gelijk van Multatuli : het handelen van Eduard Douwes Dekker in rechtshistorisch perspectief.
%23219046: PHILANDER, S. GEORGE. - Is the temperature rising? : the uncertain science of global warming.
%2330824: PHILIPP, OTMAR M. - Internationale Massnahmen zur Bekampfung von Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt (Schriften zum Volkerrecht) (German Edition).
%2342213: PHILIPP, HANS-JÜRGEN - Socialwissenschaftliche Aspekte von landwirtschaftlichen Siedlungsprojekten in der Dritten Welt. Unter besonderer Berücksichtigung tunesischer Projekte.
%23184962: PHILIPPACOPOULOS, ILIAS. - Cleaning Hellenic industrial sector : the country's chances, the society's choices and the government's challenges to facilitate the changes.
%2361151: PHILIPPI, J.R.T. - Iets over de voogdij in het Oud-Hollandsch recht.
%2325820: PHILIPPON, JACQUES & JACQUES POIRIER. - Joseph Babinski : a Biography
%23244862: PHILIPPS, LOTHAR. - Der Handlungsspielraum : Untersuchungen über das Verhältnis von Norm und Handlung im Strafrecht.
%2350840: PHILIPS, R. - Gezondheidszorg in Limburg. Groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen 1850-1940.
%2398703: PHILIPS, J.F.R., JANSEN, J.C.G.M. & CLAESSENS, TH.J.A.H. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1940.
%23134294: PHILIPS, SUSAN U. - Ideology in the language of judges. How judges practice law, politics, and courtroom control.
%237987: PHILIPS, S.H. - Het passionneele misdrijf in Nederland.
%23272821: PHILIPSE, HERMAN. - Atheïstisch manifest : drie wijsgerige opstellen over godsdienst en moraal ; De onredelijkheid van religie : vier wijsgerige opstellen over godsdienst en wetenschap.
%2329088: PHILIPSEN, NIELS. - Regulation of and by pharmacists in the Netherlands and Belgium : an economic approach.
%23219610: PHILIPSEN, GERRY.& TERRANCE L. ALBRECHT (EDS.) - Developing communication theories.
%23126481: PHILIPSON, MORRIS (ED.) - Leonardo Da Vinci : aspects of the Renaissance Genius.
%23235588: PHILLIPS, BRUNO - The main point : the life and work of a porno film maker
%2378936: PHILLIPS, GEORGE. - Englische Reichs- und Rechtsgeschichte seit der Ankunft der Normannen bis auf Heinrich II. (1066-1189).
%2378938: PHILLIPS, GEORGE JAKOB. - Das Regalienrecht in Frankreich : ein Beitrag zur Geschichte des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche.
%23110700: PHILLIPS, D.Z. - Interventions in ethics.
%2368420: PHILLIPS, DEREK L. - Abandoning method : sociological studies in methodology.
%2332114: PHILLIPS, LISA - SANAA: New Museum.
%2334871: PHILLIPS, JAMES. - Heidegger's Volk between National Socialism and poetry.
%23263715: PHILLIPS, KERI - A Consultancy Approach for Trainers and Developers.
%2363175: PHILLIPS, DEREK - De naakte Nederlander : kritische overpeinzingen.
%23257996: PHILLIPS, JOHN. - The bends : compressed air in the history of science, diving, and engineering.
%2364624: PHILLIPS, DEREK L. - Toward a just social order.
%236637: PHILLIPS, J.R.S. (ED.). - The Justices of the Peace in Wales and Monmouthshire 1541 to 1689. Lists.
%23229787: PHILLIPS, PETER (ED.) - Censored 2007 : the top 25 censored stories.
%2356552: PHILLIPS, DEREK L. - Equality, justice and rectification : an exploration in normative sociology.
%23271431: PHILLIPS, CARLA RAHN. - The Treasure of the San José: Death at Sea in the War of the Spanish Succession.
%23267694: PHILLIPS, CARLA RAHN. - Six galleons for the King of Spain : imperial defense in the early seventeenth century.
%23267687: PHILLIPS, CARLA RAHN. - The treasure of the San José : death at sea in the war of the Spanish succession.
%23113001: INTERNATIONAL INSTITUTE OF PHILOSOPHY. - Bibliography of Philosophy : a quarterly bulletin.
%23148771: ACTES OF THE XITH INTERNATIONAL CONGRESS OF PHILOSOPHY. - Philosophie Sociale, Juridique et Politique / Social philosophy. Philosophy of law. Political philosophy.
%23270529: PHIPSON, SIDNEY LOVELL. - Phipson on evidence. 15th edition.
%2320182: PHISALAPHONG, ROMDEJ. - The impact of economic integration programs on inward foreign direct investment.
%23115040: PHLIPS, LOUIS. - The economics of imperfect information.
%2322685: PHODES, DENNIS E. (ED.) - Incunabula in Greece : a first census.
%23104090: AMERICAN SOCIETY OF PHOTOGRAMMETRY. - Manual of photographic interpretation.
%23106631: PIAGET, J. & B. INHELDER. - Mémoire et intelligence.
%2343141: PIAGET, JEAN. - The grasp of consciousness : action and concept in the young child.
%2348691: PIAGET, JEAN. - The equilibration of cognitive structures : the central problem of..
%23138892: PIAGET, JEAN. - La Représentation du Monde chez l'Enfant.
%23153926: PIAGET, JEAN. - The psychology of intelligence.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

5/9