Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23170159: ALGEMEEN REGEERINGSCOMMISSARIAAT VOOR BORNEO EN DE GROOTE OOST. - De Conferentie te Denpasar 7-24 December 1946. Deel 1: Handelingen; Deel 2: Verslag.
%23257341: NEDERLANDSE POLITIE-SPORTBOND DISTRICT OOST. - Nederlandse Politie-sportbond District Oost. Jubileumboek 1922-1962.
%23249310: OOSTEN, J. J. - Magie en rede : een onderzoek naar de invloed van magische denkwijzen binnen onze op het verstand georiënteerde cultuur.
%23218836: OOSTEN, WOUTER-JAN. - Ruimte voor een democratische rechtsstaat : geschakelde sturing bij ruimtelijke investeringen.
%23222164: OOSTEN, M.F. VAN. - De ambtshalve vervolging naar Oud-Friesch recht.
%2339816: OOSTENBRINK, J.J. - Administratieve sancties.
%2312813: OOSTENBRINK, J.J. - Administratieve sancties.
%23173922: OOSTERBAAN, DINANT PETRUS. - Het Oude en Nieuwe Gasthuis te Delft (1252-1795).
%23221379: OOSTERBAAN, MAAIKE S. (ED.) - The Determinants of Economic Growth.
%2338232: OOSTERBAAN, TEUN. - Architectuur als agenda : een theoretische en empirische analyse van de rol van frames bij architectuurontwikkeling voor keteninformatisering.
%23216101: OOSTERBAAN, G. - De gezondheidswet en de woningwet : met inleidingen, aanteekeningen en alphabetisch register.
%23243149: OOSTERHAVEN, J. ARNO - De waarde van waarheid .
%23150473: OOSTERHOUT, MONICA JOHANNA MARIA VAN. - Hugo Grotius' occasional poetry (1609-1645).
%23224866: OOSTERHOUT, JOHANNES VAN. - The quest for legitimacy : on authority and responsibility in governance.
%232933: OOSTERHUIS, J. & E.G.D. VAN DONGEN (EDS.) - European traditions: integration or dis-integration?
%23103002: OOSTERHUIS, JANWILLEM. - Specific performance in German, French and Dutch law in the nineteenth century: remedies in an age of fundamental rights and industrialisation.
%23216684: OOSTERLOO, ROLF - Niets nieuws uit het Oosten ? : de ondergang en overname van het andere Duitsland.
%2332468: OOSTERMAN-MEULENBELD, A.C. - De eerstelijnszorg in juridisch perspectief. Huisartsengeneeskunde, wijkverpleging, gezinsverzorging en algemeen maatschappelijk werk: een beschouwing over de regulering van de eerstelijnszorg vanaf 1798. Diss.
%2338216: OOSTEROM-POOLEY, JUDITH VAN. - The whirligigge of time : Margaret Oliphant in her later years.
%23139852: OOSTERVEEN, W.J.G. E.A. - Vervoersrecht in Boek 8 BW.
%23170476: OOSTERWAL, GOTTFRIED. - People of the Tor : a cultural-anthropological study on the tribes of the Tor territory [Northern Netherlands New-Guinea].
%2330244: OOSTERWEGEL, ANNERIEKE. - The organization of the self-system. Developmental Changes in Childhood and Adolesence.
%23270884: OOSTERWIJK, HERMAN G.M. - Beleidsimplementatie tussen regels en religie : de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees en het Toezicht op Ritueel Slachten tijdens het Offerfeest.
%2345222: VAN OOSTERZEE, PENNY. - Dragon bones : the story of Peking Man.
%23211776: OOSTERZEE, J.J. VAN. - Leerredenen. Derde druk.
%23229022: OOSTHOEK, ALBERT W. - Pim Fortuyn en Rotterdam.
%23123181: OOSTHUIZEN, G.C. & KITSHOFF, M.C. & DUBE, S.W.D. - Afro-Christianity at the Grassroots.
%23120173: OOSTHUIZEN, JACOBUS S. - Van Plotinus tot Teilhard de Chardin. 'n Studie oor die metamorfose van die Westerse werklikheidsbeeld.
%23128989: OOSTINDIE, GERT (ED.) - Fifty Years Later : antislavery, capitalism and modernity in the Dutch orbit.
%23260264: OOSTINDIE, GERT (ED.) - Fifty Years Later : antislavery, capitalism and modernity in the Dutch orbit.
%23270714: OOSTINDIE, GERT - Ethnicity in the Caribbean : essays in honor of Harry Hoetink.
%2368477: OOSTING, P. - Overdracht van belastingen op landbouwterreinen, bouwterreinen, winsten en inkomen. Diss.
%23257088: OOSTROM, FRITS P. VAN. - Maerlants wereld.
%23102333: OOSTROM, FRITS P. VAN. - Lantsloot vander Haghedochter : onderzoekingen over een Middelnederlandse bewerking van de 'Lancelot en prose'
%23226640: OOSTRUM, W.R.D. VAN. - Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782) : ambitieus, vrijmoedig en gevat.
%23266000: OOSTVEEN, JAN WILLEM HENDRIK VAN. - De staat en het zeemolest.
%2316058: OOSTWOUDER, W.J. - Management Buy-Out.
%23262375: OOSTWOUDER, W.J. - Unforgiven? : over nietigheid en vernietigbaarheid in het bedrijfsfinancieel recht.
%237247: OOSTWOUDER, W.J. - Hoofdzaken boek 8 B.W. : verkeersmiddelen en vervoer.
%23268279: OOYEN, ROBERT CHR. VAN. - Der Begriff des Politischen des Bundesverfassungsgerichts.
%233640: OPLAND (PSEUD. VAN ROB WOUT). - Sint Joop en de draak. Politieke prenten uit de Volkskrant van de laatste vijf jaar.
%2394275: OPLAND (PSEUD. VAN ROB WOUT). - Blablablonië.
%23208580: OPLAND (PSEUD. VAN ROB WOUT). - Jui-huig ik aan het vlà-hà-hàkke strand : beeldroman van de Nederlandse politiek.
%2320425: OPLAND (PSEUD. VAN ROB WOUT). - Te kijk bij Opland : een serie politieke spotprenten uit De Volkskrant.
%23114215: OPLER, ASSCHER (ED.) - Programming the IBM System/360.
%23130084: OPPEL, ALWIN. - Natur und Arbeit. Eine allgemeine Wirtschaftskunde.
%23216966: OPPENHEIM, MERET. - Meret Oppenheim : retrospective : an enormously tiny bit of a lot .
%2367261: OPPENHEIMER, MARGARET A. - The French Portrait: Revolution to Restoration.
%23109854: OPPENHEIMER, FRANZ. - Soziale Frage und der Socialismus : eine kritische Auseinandersetzung mit der marxistischen Theorie.
%23165486: OPPENHEIMER, FRANZ. - Wert und Kapitalprofit. Neubegründung der objektiven Wertlehre.
%2362586: OPPENHEIMER, MICHEL. - Deelbaarheid bij verbintenissen.
%2359388: OPPENHEIMER, FRANZ. - Weltprobleme der Bevölkerung.
%2348927: OPPENHEIMER, FRANZ. - Grundriss der theoretischen Ökonomik. 1. Teil (für Anfänger): Einfürung in die theoretische Ökonomik; 2. Teil (für Vortgeschrittene): Grundzüge der theoretischen Nationalökonomik.
%2341066: OPPENHEIMER, FRANZ. - Der Staat.
%23254839: OPPENHEIMER, FRANZ. - Der Arbeitslohn : kritische Studie.
%23254838: OPPENHEIMER, FRANZ. - Wirtschaft und Gesellschaft : Beiträge zur Ökonomik und Soziologie der Gegenwart.
%23254837: OPPENHEIMER, FRANZ. - Das Kapital : Kritik der politischen Oekonomie: ein kurzgefasstes Lehrbuch der nationaloekonomischen Theorie.
%23222357: OPPENHEIMER , PAUL. - Rubens: a portrait.
%2382871: OPPENOORTH, FRITS. - Tijdgebrek en misère.
%2383816: OPPENOORTH, FRITS. - De zaak Kuifje.
%23203705: OPSCHOOR, J.B. - Economische ontwikkeling en milieuverandering.
%232446: OPSOMMER, RIK. - Van Ieperse scholene en lenen, schilderijen en criminelen uit velerlei eeuwen.
%236592: OPSTALL, S.N. VAN. - Van Opstall-Bundel : opstellen aangeboden aan Prof.Mr. S.N. van Opstall.
%23102336: OPSTELTEN, J.C. - Beschouwingen naar aanleiding van het ontbreken van ons ethisch wilsbegrip in de Oud-Griekse ethiek.
%23102334: OPSTELTEN, J.C. - Humanistisch en religieus standpunt in de moderne beschouwing van Sophocles : een kritisch-synthetisch essay.
%23139905: OPSTELTEN, J.C. - Sophocles en het Grieksche pessimisme.
%23184073: OPZOOMER, C.W. - De Godsdienst.
%23100680: OPZOOMER, C.W. - Het Wezen der kennis.
%23149859: OPZOOMER, C.W. - Staatsregtelijk onderzoek
%236602: OPZOOMER, C.W. - Het Burgerlijk Wetboek verklaard. Deel 1-3. 3e Druk.
%2360942: OPZOOMER, C.W. - Het Burgerlijk Wetboek verklaard. Deel 1-3. 3e Druk.
%23272416: OPZOOMER, C.W. - Het Burgerlijk Wetboek verklaard. Deel 1-11.
%23259722: OPZOOMER, C.W. - Vrijheid en onfeilbaarheid : redevoering : ter opening der akademische lessen uitgesproken.
%23205487: OPZOOMER, C.W. - Het Burgerlijk Wetboek verklaard. Deel 1-16.
%23160989: ORAN, DANIEL. - Oran's Dictionary of the law. 2nd edition.
%23182260: ORANJE, LEENDERT. - God en Wereld : de vraag naar het transcendentale in Schleiermachers 'Dialektik' .
%2337922: WILLEM VAN ORANJE. - Apologie of Verantwoording van de prins van Oranje 1581 : gevolgd door het Plakkaat van Verlating 1581 : met einige begeleidende correspondentie.
%23206241: ORANJE, F.J. ... [ET AL.] - Het nieuwe BV-recht voor de praktijk : preadvies
%23203923: ORANJE, J. - Rights affecting the use of broadcasts.
%23250616: RAAD VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING. - Nederland 2030.
%2378900: ORELLI, ALOYS VON. - Rechtsschulen und Rechtsliteratur in der Schweiz vom Ende des Mittelalters bis zur Gründung der Universitäten von Zürich und Bern.
%2334951: OREN, DAN A. - Joining the club : a history of jews and Yale.
%23178132: ORENSTEIN, ALEX. - W.V. Quine.
%23176550: OREVKOV, V.P. & N.A. SANIN (EDS.)Ñ - Problems in the constructive trend in mathematics. VI
%2379990: WORLD HEALTH ORGANIZATION. - Legislative responses to AIDS.
%23156655: ORIE, A.M.M.; J.G. VAN DER MEIJS & A.M.G. SMIT. - Internationaal Strafrecht.
%2325149: CENTRO STUDI PER IL VICINO ORIENTE. - Reale Academia d'Italia : Conferenze e letture del Centro Studi per il vicino oriente. Volume 1 : Aspetti e problemi attuali del mondo musulmano; Volume 2 : Caratteri e modi della cultura araba.
%23255996: ORIGO, IRIS. - Der Heilige der Toskana : Leben und Zeit des Bernardino von Siena = [The world of San Bernardino].
%23197446: ORIOU, PATRICK. - Le rôle de la femme dans l'organisation de l'état moderne.
%2381420: ORLOVSKY, DANIEL T. (ED.) - Beyond Soviet studies.
%23152894: ORLOWSKI, P. - Die Impotenz des Mannes für Ärzte dargestellt. Vierte Auflage mit 43 Abbilungen im Text un 5 farbigen Tafeln.
%2342061: ORME, WILLIAM A. JR. - Continental Shift: Free Trade & the New North America.
%2398443: ORME, NICHOLAS. - Medieval schools : from roman Britain to renaissance England.
%23143860: ORMELING, F.J. - Minority Toponyms on Maps.
%23248250: ORMEROD, HENRY A. - Piracy in the ancient world : an essay on mediterranean history.
%23227639: ORMISTON, ROSALIND & MICHAEL ROBINSON. - Art nouveau : posters, illustrations & fine art from the glamorous fin de siècle.
%23227741: ORMISTON, ROSALIND & NICHOLAS MICHAEL WELLS. - William Morris : artist, craftsman, pioneer.
%235179: ORNSTEIN, JACK H. - The mind and the brain. A multi-aspect interpretation.
%2316419: ORNSTEIN, G.F. - Vrijheid van vakorganisatie.
%23206272: ORNSTEIN, LEONARD & MAX VAN WEEZEL. - Op heilige grond : achter de schermen van het vredesproces in het Midden-Oosten.

Next 100 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

4/4