Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%237247: OOSTWOUDER, W.J. - Hoofdzaken boek 8 B.W. : verkeersmiddelen en vervoer.
%2316058: OOSTWOUDER, W.J. - Management Buy-Out.
%23213783: OPHEM, ANNEMIEKE VAN. - En... lekker gewerkt ? : praktische aanwijzingen om te slagen in je werk.
%233640: OPLAND (PSEUD. VAN ROB WOUT). - Sint Joop en de draak. Politieke prenten uit de Volkskrant van de laatste vijf jaar.
%23208580: OPLAND (PSEUD. VAN ROB WOUT). - Jui-huig ik aan het vlà-hà-hàkke strand : beeldroman van de Nederlandse politiek.
%2394275: OPLAND (PSEUD. VAN ROB WOUT). - Blablablonië.
%23114215: OPLER, ASSCHER (ED.) - Programming the IBM System/360.
%23130084: OPPEL, ALWIN. - Natur und Arbeit. Eine allgemeine Wirtschaftskunde.
%23216966: OPPENHEIM, MERET. - Meret Oppenheim : retrospective : an enormously tiny bit of a lot .
%2330714: OPPENHEIM, J. (E.A.). - Proeve van eene staatsregeling voor Nederlandsch-Indië & Memorie ter aanvulling van de Proeve van eene staatsregeling.
%23109854: OPPENHEIMER, FRANZ. - Soziale Frage und der Socialismus : eine kritische Auseinandersetzung mit der marxistischen Theorie.
%2359388: OPPENHEIMER, FRANZ. - Weltprobleme der Bevölkerung.
%23254839: OPPENHEIMER, FRANZ. - Der Arbeitslohn : kritische Studie.
%2348927: OPPENHEIMER, FRANZ. - Grundriss der theoretischen Ökonomik. 1. Teil (für Anfänger): Einfürung in die theoretische Ökonomik; 2. Teil (für Vortgeschrittene): Grundzüge der theoretischen Nationalökonomik.
%2367261: OPPENHEIMER, MARGARET A. - The French Portrait: Revolution to Restoration.
%23254837: OPPENHEIMER, FRANZ. - Das Kapital : Kritik der politischen Oekonomie: ein kurzgefasstes Lehrbuch der nationaloekonomischen Theorie.
%23222357: OPPENHEIMER , PAUL. - Rubens: a portrait.
%23165486: OPPENHEIMER, FRANZ. - Wert und Kapitalprofit. Neubegründung der objektiven Wertlehre.
%2341066: OPPENHEIMER, FRANZ. - Der Staat.
%23254838: OPPENHEIMER, FRANZ. - Wirtschaft und Gesellschaft : Beiträge zur Ökonomik und Soziologie der Gegenwart.
%2388916: OPPENOORTH, FRITS. - Mediaville.
%2382871: OPPENOORTH, FRITS. - Tijdgebrek en misère.
%2383816: OPPENOORTH, FRITS. - De zaak Kuifje.
%2341927: OPPITZ, MICHAEL - Naga Identities: Changing Local Cultures in the Northeast of India.
%23203705: OPSCHOOR, J.B. - Economische ontwikkeling en milieuverandering.
%23247329: ENQUÊTECOMMISSIE OPSPORINGSMETHODEN. - Inzake opsporing : enquetecommissie opsporingsmethoden. Deel 1-11 & Eindrapport.
%236592: OPSTALL, S.N. VAN. - Van Opstall-Bundel : opstellen aangeboden aan Prof.Mr. S.N. van Opstall.
%23102334: OPSTELTEN, J.C. - Humanistisch en religieus standpunt in de moderne beschouwing van Sophocles : een kritisch-synthetisch essay.
%23102336: OPSTELTEN, J.C. - Beschouwingen naar aanleiding van het ontbreken van ons ethisch wilsbegrip in de Oud-Griekse ethiek.
%23139905: OPSTELTEN, J.C. - Sophocles en het Grieksche pessimisme.
%23184073: OPZOOMER, C.W. - De Godsdienst.
%2316300: OPZOOMER, C.W. - Aanteekening op de Wet houdende algemeene bepalingen der wetgeving van het koninkrijk.
%23100680: OPZOOMER, C.W. - Het Wezen der kennis.
%23149859: OPZOOMER, C.W. - Staatsregtelijk onderzoek
%2314727: OPZOOMER, C.W. - Aanteekening op de Wet houdende algemeene bepalingen der Wetgeving van het Koninkrijk.
%23160989: ORAN, DANIEL. - Oran's Dictionary of the law. 2nd edition.
%23203923: ORANJE, J. - Rights affecting the use of broadcasts.
%2337922: WILLEM VAN ORANJE. - Apologie of Verantwoording van de prins van Oranje 1581 : gevolgd door het Plakkaat van Verlating 1581 : met einige begeleidende correspondentie.
%23182260: ORANJE, LEENDERT. - God en Wereld : de vraag naar het transcendentale in Schleiermachers 'Dialektik' .
%23250616: RAAD VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING. - Nederland 2030.
%2378900: ORELLI, ALOYS VON. - Rechtsschulen und Rechtsliteratur in der Schweiz vom Ende des Mittelalters bis zur Gründung der Universitäten von Zürich und Bern.
%2334951: OREN, DAN A. - Joining the club : a history of jews and Yale.
%23178132: ORENSTEIN, ALEX. - W.V. Quine.
%23176550: OREVKOV, V.P. & N.A. SANIN (EDS.)Ñ - Problems in the constructive trend in mathematics. VI
%2379990: WORLD HEALTH ORGANIZATION. - Legislative responses to AIDS.
%23156655: ORIE, A.M.M.; J.G. VAN DER MEIJS & A.M.G. SMIT. - Internationaal Strafrecht.
%2325149: CENTRO STUDI PER IL VICINO ORIENTE. - Reale Academia d'Italia : Conferenze e letture del Centro Studi per il vicino oriente. Volume 1 : Aspetti e problemi attuali del mondo musulmano; Volume 2 : Caratteri e modi della cultura araba.
%23255996: ORIGO, IRIS. - Der Heilige der Toskana : Leben und Zeit des Bernardino von Siena = [The world of San Bernardino].
%2381420: ORLOVSKY, DANIEL T. (ED.) - Beyond Soviet studies.
%23152894: ORLOWSKI, P. - Die Impotenz des Mannes für Ärzte dargestellt. Vierte Auflage mit 43 Abbilungen im Text un 5 farbigen Tafeln.
%2319925: ORMAND, KIRK - Exchange and the Maiden: Marriage in Sophoclean Tragedy
%2342061: ORME, WILLIAM A. JR. - Continental Shift: Free Trade & the New North America.
%23143860: ORMELING, F.J. - Minority Toponyms on Maps.
%23248250: ORMEROD, HENRY A. - Piracy in the ancient world : an essay on mediterranean history.
%23231140: ORMISTON, ROSALIND. - Erté: Art Deco Master of Graphic Art & Illustration (Masterworks).
%235179: ORNSTEIN, JACK H. - The mind and the brain. A multi-aspect interpretation.
%23203299: ORNSTEIN, L.S. ... [ET AL. - Daylight measurements in Utrecht.
%235567: ORNSTEIN, ROBERT E. - The psychology of consciousness.
%23206272: ORNSTEIN, LEONARD & MAX VAN WEEZEL. - Op heilige grond : achter de schermen van het vredesproces in het Midden-Oosten.
%23263156: ORNSTON, DARIUS GRAY (ED.) - Translating Freud.
%2396668: OROBIO DE CASTRO, INES - Made to order : Sex/gender in a transsexual perspective
%23124226: ORR, LINDA. - Jules Michelet:. Nature, History, and Language.
%23257994: ORR, MARY. - Flaubert's Tentation : remapping nineteenth-century French histories of religion and science.
%2371502: ORR, LINDA. - Headless history : Nineteenth-Century French Historiography of the Revolution.
%23139289: ØRSTED, HANS CHRISTIAN. - Die Naturwissenschaft in ihre Verhältnis zur Dichtung und Religion.
%2358222: ØRSTED, HANS CHRISTIAN. - Aanden i Naturen.
%2338559: ØRSTED, HANS CHRISTIAN. - Handen i Naturen. I: Allmeensattelige Bidrag til at betyse Naturens aandelige Indhold. Andet Oplag. II: Naturvidenskaben og Aandsdannelsen.
%2321393: ORT, J. - Het inkomensbegrip.
%23181816: ORTAKOVSKI, VLADIMIR - Minorities in the Balkans.
%23166862: ORTEGA Y GASSET, JOSÉ. - De Opstand der Horden.
%23230263: ORTH, ERNST WOLFGANG (ED.) - Husserl, Scheler, Heidegger in der Sicht neuer Quellen.
%2378904: ORTLOFF, FRIEDRICH. - Sammlung deutscher Rechtsquellen. Band 1: Das Rechtsbuch nach Distinktionen. Ein Eisenachisches Rechtsbuch; Band 2: Das Rechtsbuch Johannes [Purgoldts nebst statuarischen Rechten von Gotha und Eisenach.
%2352651: ORTOLI, SVEN & JEAN KLEIN. - De uitzonderlijke geschiedenis van de supergeleiding.
%23215277: ORTON, FRED. - Figuring Jasper Johns.
%23261822: ÖRÜCÜ, ESIN, ELSPETH ATTWOOLL & SEAN COYLE (EDS.) - Studies in legal systems : mixed and mixing.
%23203800: ORVILLE, MICHAEL D'. - Die rechtlichen Grundlagen für die gemeinsame Zoll- und Handelspolitik der EWG.
%23179803: ORY, ROBERT L. - Antinutrients and natural toxicants in foods.
%23159054: OS, J.M. VAN. - Algemene wet bestuursrecht eerste tranche: consequenties voor de gemeentelijke praktijk.
%2388464: OS, GEERTJE VAN. - De vrouwen van de doden : betekenis en beleving van het weduwschap in Extremadura (Spanje). Diss.
%23252060: OS, VICTOR KAREL LEENDERT VAN. - Aanteekening op art. 180 der gemeentewet.
%23143946: OS, H.W. VAN. - Marias Demut und Verherrlichung in der sienesischen Malerei : 1300-1450.
%23184295: OS, HENK VAN. - Beeldenstorm 5: close-ups van beeldende kunst.
%23262059: OS, MAURITS VAN. - Grensoverschrijdende fusies in de twintigste eeuw : de zoektocht van vijf Nederlandse ondernemingen naar de ideale buitenlandse partner en het beste integratiemodel.
%23212260: OSBORN, LUCRETIA PERRY. - Washington speaks for himself.
%23234030: OSBORN, ALBERT S. - The problem of proof especially as exemplified in disputed document trials : a discussion of various phases of the proof of the facts in a court of law, with some general comments on the conduct of trials.
%23127096: OSBORNE, CHARLES C. - Jubal: The life and times of General Jubal A. Early, CSA, defender of the lost cause.
%23164299: OSBORNE, MILTON - Sihanouk : prince of light : prince of darkness
%2348311: OSBORNE, THOMAS MOTT. - Gevangenis en samenleving.
%23197024: OSBORNE, THOMAS. - Aspects of enlightenment : social theory and the ethics of truth.
%2336165: OSBORNE, THOMAS. - Aspects of enlightenment : social theory and the ethics of truth.
%2378911: OSENBRÜGGEN, EDUARD. - Studien zur deutschen und schweizerischen Rechtsgeschichte.
%23258004: OSHEIM, DUANE J. - An Italian lordship : the Bishopric of Lucca in the late Middle Ages.
%2343500: OSHERSON, DANIEL N. - An invitation to cognitive science : Volume 2 : Visual cogniion.
%2343480: OSHERSON, DANIEL N. - An invitation to cognitive science. Vol.4, Methods, models and conceptual issues.
%23263408: OSHERSON, DANIEL N. & SCOTT WEINSTEIN. - Systems That Learn: An Introduction to Learning Theory for Cognitive and Computer Scientists (Learning, Development, and Conceptual Change).
%23263193: OSHERSON, DANIEL N. - Systems That Learn: Introduction to Learning Theory for Cognitive and Computer Scientists (The MIT Press series in learning, development, and conceptual change).
%2361327: OSHINSKY, D.M., MCCORMICK, R.P. & HORN, D. - The case of the nazi professor.
%23251524: OSINGA, JACOB. - Frankrijk, Vergennes en de Amerikaanse onafhankelijkheid, 1776-1783.
%23174633: OSINGA, RICHARD. - Bor in Afrika.
%23132378: OSKAMP, E.W. - Computerondersteuning bij Straftoemeting : de Ontwikkeling van een Databank.
%2352020: OSKAMP, ANJA. - Het ontwikkelen van juridische expertsystemen. (Een theoretische beschouwing).
%2385193: OSKAMP, ANJA. - Rechtsinformatica: vooruitzien in de informatiemaatschappij.
%2392419: OSKAMP, E.W. - Computerondersteuning bij Straftoemeting : de Ontwikkeling van een Databank.
%23112572: OSLER, WILLIAM. - Bibliotheca Osleriana : a catalogue of books illustrating the history of medicine and science.
%2360696: OSMAN, FILALI. - Les principes generaux de la Lex mercatoria: Contribution a l'etude d'un ordre juridique anational.
%2370992: OSSELEN-RIEM, JEANETTE VAN. - Zorg op de grens : palliatieve zorg in ethisch perspectief.
%23254572: OSSOKINA, IOULIA V. - Environmental policy and environment-saving technologies : economic aspects of policy making under uncertainty.
%2321667: OSSOWSKI, STANISLAW. - Class structure in the social consciousness.
%23232949: OSTA, JAAP VAN. - De Europese monarchie in de negentiende eeuw : het Britse en Duitse model.
%233026: OSTERHELD, HORST. - Die Vollstreckung von Entscheidungen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl in der Bundesrepublik Deutschland.
%23179426: OSTERMAN, PAUL (ED.) - Internal labor markets.
%2352034: OSTERTAG, GARY - Definite Descriptions: A Reader.
%23145944: OSTRANDER, F.C. - Li Romans Dou Lis.
%23230624: OSTRAUSKAITE, RASA (ED.) - European Security and Defence Policy: An Implementation Perspective (Routledge Advances in European Politics).
%238313: OSTROWER, ALEXANDER. - Language, law, and diplomacy : a study of linguistic diversity in official international relations and international law.
%23176531: OSTRY, SYLVIA. - The post-cold war trading system : who's on first?
%23263480: OSTRY, SYLVIA & RICHARD NELSON. - Techno-Nationalism and Techno-Globalism: Conflict and Cooperation.
%23133728: OSTWALD, WILHELM. - Grondslagen der Chemie. Een inleiding tot alle chemische leerboeken.
%234663: OSWALD, I. - Sleeping and waking. Physiology and psychology.
%23162376: ÖSZ, GÁBOR. - Der fliessende Horizont = The liquid horizon.
%23185042: OTIS, LEAH LYDIA. - Prostitution in medieval society : the history of an urban institution in Languedoc.
%23190485: OTLOWSKI, MARGARET. - Voluntary euthanasia and the common law.
%23248902: OTOOLE J M - Habits of Devotion: Catholic Religious Practice in Twentieth-Century America
%23125915: OTT, AUGUSTE. - Hegel et la philosophie allemande, ou exposé et examen critique des principaux systèmes de la philosophie allemande depuis Kant et spécialement de celui de Hegel.
%23242018: OTT, ALFRED EUGEN., WINKEL, HARALD. - Geschichte der theoretischen Volkswirtschaftslehre.
%23246929: OTT, HEINRICH - Denken und Sein : der Weg Martin Heideggers und der Weg der Theologie.
%23142514: OTT, DAVID H. - Palestine in perspective : politics, human rights & the West Bank.
%23105828: OTTAWAY, MARINA. - South Africa : the struggle for a new order.
%2370365: OTTAWAY, DAVID B - The King's Messenger: Prince Bandar bin Sultan and America's Tangled Relationship With Saudi Arabia.
%23148849: OTTAWAY, MARINA. - Democracy challenged : the rise of semi-authoritarianism.
%23229048: OTTE, M. - Vrijheidsbeperking door voorwaarden : de voorwaardelijke veroordeling en haar samenhang met de taakstraf , de voorlopige hechtenis en de voorwaardelijke invrijheidstelling : rapport van de Commissie Vrijheidsbeperking.
%23132900: OTTE, M. - Het stelsel van gedragsregels in het wegverkeer.
%23139634: OTTE, M. - Opzet en schuld in het verkeer.
%23258353: OTTEN, DR. D. - Het plaatsnamenboek van de Veluwe.
%2313451: OTTEN, F.P.J.M. - Ruimtelijke ordening en milieubeheer : de bescherming van het leefmilieu via het instrumentarium van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Diss.
%23258351: OTTEN, DR. D. - Landschap en plaatsnamen van de Veluwezoom.
%23227255: OTTEN, F.P.J.M. & J.H. JANS. - Grensoverschrijdende rechtsbescherming.
%23200945: OTTEN, G.J. - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan. 1847-1947. Dl. 1. 1847-1922 Dl. 2. 1922-1947.
%23257686: OTTEN, F.P.J.M. - Ruimtelijke ordening en milieubeheer : de bescherming van het leefmilieu via het instrumentarium van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Diss.
%23125946: OTTENTHAL, EMIL VON. - Regulae cancellariae apostolicae : die päpstlichen Kanzleiregeln von Johannes XXII. bis Nikolaus V.
%23182409: OTTER, GEERTRUIDA H. J. - Voogdijkinderen : enige gedachten over de opvoeding van voogdijkinderen, gebaseerd op de gegevens verkregen uit een interviw met 294 oud-pupillen van de vereniging Kinderzorg te Rotterdam.
%23246650: OTTER, WILLIAM. - History of my own times.
%23234439: OTTERLO, W.A.A. VAN. - De ringcompositie als opbouwprincipe in de epische gedichten van Homerus.
%23198042: OTTERLO, R.C.H. VAN (ED.) - De advocatenstage nader bekeken.
%23102339: OTTERSPEER, W. & J. SCHULLER TOT PEURSUM-MEIJER. - Wetenschap en wereldvrede : De Koninklijke Akademie van Wetenschappen en het herstel van de internationale wetenschap tijdens het Interbellum.
%2371104: OTTERSPEER, W - Orde en trouw : over Johan Huizinga.
%23260682: OTTERSPEER, WILLEM. - Het bolwerk van de vrijheid : de Leidse Universiteit, 1575-1672 (Groepsportret met dame, 1).
%23259358: OTTERSPEER, WILLEM. - De vesting van de macht : de Leidse Universiteit, 1673-1775. (Groepsportret met dame, 2).
%23254866: OTTERSPOOR-KOUSEMAKER, M.G.W. - Eén recht, één averecht : strafwerk voor jeugdigen.
%23179993: OTTERSPOOR-KOUSEMAKER, M.G.W. - Kinderen doen recht : opstellen, tekeningen en uitspraken van zesde klassers.
%23159433: OTTESON, JAMES R. - Actual ethics.
%23262510: OTTMAN, KLAUS - Yves Klein : works and writings.
%23221597: OTTNAD, ADRIAN. - Föderaler Wettbewerb statt Verteilungsstreit : Vorschläge zur Neugliederung der Bundesländer und zur Reform des Finanzausgleichs.
%23141137: OTTO, JAN MICHIEL. - Aan de Voet van de Piramide. Overheidsinstellingen en Plattelandsontwikkeling in Egypte: een Onderzoek aan de Basis.
%23245412: OTTO, HANSJÖRG. - Personale Freiheit und soziale Bindung : zur Kontrolle und Gewährleistung personal motivierten Verhaltens im Privatrecht.
%23263236: OTTO, CARL EDUARD; BRUNO SCHILLING & CARL FRIEDRICH FERDINAND SINTENIS (HRGS.) - Corpus iuris civilis (Romani), Band 4 : Pandekten Buch 39-50.
%23113977: OTTO, ECKART. - Wandel der Rechtsbegründungen in der Gesellschaftsgeschichte des antiken Israel. Eine Rechtsgeschichte des ,Bundesbuches' Exodus XX 22 - XXIII 13.
%2350005: [OTTO, JAN MICHIEL ... ET AL. - Sharia(&)rechtspraak : rechtsontwikkelingen in de moslimwereld & Nederland.
%23244148: OTTO, EBERHARD - Aus der Sammlung des Ägyptologischen Institutes der Universität Heidelberg.
%2366604: OTTO, M.M. - Wat is de waarheid? : over professie, professionalisering en wetenschap.
%23188099: OTTO, JAN MICHIEL. - Sharia and national law in Muslim countries : tensions and opportunities for Dutch and EU foreign policy.
%23178126: OTTO, CARL EDUARD; BRUNO SCHILLING & CARL FRIEDRICH FERDINAND SINTENIS (HRGS.) - Das Corpus juris civilis in's Deutsche übersetzt von einem Vereine Rechtsgelehrter
%23190660: OTTOLANDER, PIETER DEN - Deus immutabilis : wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth.
%23192762: OTTOW, A.T. - De markt meester? : de zoektocht naar nieuwe vormen van toezicht.
%23255261: OUALI, ABDELHAMID EL. - Saharan conflict : towards territorial autonomy as a right to democratic self-determination.
%23155575: OUCHES, THIERRY DES. - France. Regard intime. Intimate look.
%2316555: OUD, P.J. - Liberale gedachten : bundel opstellen aangeboden aan prof.mr. P.J. Oud t.g.v. zijn 75ste verjaardag.
%2312305: OUD, P.J. - De Gemeentewet, volgens de tekst, geldende op 1-9-1955 : met aantekening der gelijksoortige bepalingen der wet van 1851 en der achtereenvolgende wijzigingswetten : bij elk artikel.
%2313912: OUD, P.J. - Handboek voor het Nederlands gemeenterecht. 3 Dln.
%2363361: OUD, P.J. - Honderd jaren : een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland. 1840-1940
%23204377: OUD, P.J. - Het constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden. 2e druk.
%23169927: OUD, J.J.P. - J.J.P. Oud : poetic functionalist, 1890-1963 : the complete works.
%2313863: OUD, P.J. - Honderd jaren. 1840-1940 : een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland.
%2387977: OUD, P.J. - Het jongste verleden. Parlementaire geschiedenis van Nederland. 6 dln. 1918-1940.
%23213172: OUDE ELFERINK, RONALD P.J. - Van gen ... tot genezing : een lange levertijd.
%2334998: OUDEJANS, TOMAS. - Electronic Higway or Electronic Subway? Verborgen merkinformatie op het Internet in Amerikaans perspectief.
%2350445: OUDELAAR, H. - Recht halen : inleiding in het executie- en beslagrecht.
%23150699: OUDEN, W. DEN - De Subsidieverplichting: wie Betaalt Bepaalt?: een onderzoek naar de rechtmatigheid van subsidieverplichtingen.
%23258424: OUDEN, ALEX DEN. - Vechten voor je gelijk : 45 jaar ondernemersorganisatie CWM, 1951-1996.
%2363338: OUDENAARDEN, M.R., E. TULP, J. ZIJLSTRA - Douanememo 2013.
%23243328: OUDENDIJK, JOHANNA KATHARINA. - Willem III. Stadhouder van Holland. Koning van Engeland.
%23122177: OUDENDIJK, JOHANNA KATHERINA. - Een cultuurhistorische vergelijking tussen de Fransche en de Engelsche parlementaire redevoering.
%2316967: OUDENDIJK, JOHANNA KATHARINA. - Een cultuurhistorische vergelijking tusschen de Fransche en de Engelsche parlementaire redevoering.
%23110453: OUDENDIJK, JOHANNA KATHERINA. - Een cultuurhistorische vergelijking tussen de Fransche en de Engelsche parlementaire redevoering.
%2319563: OUDENRIJN, CORNELIUS M. M. VAN DEN. - Demiourgos.
%23105444: OUDERAA, E.A.G. VAN DER (ED.) - Schurende machten.
%23220196: OUDERKIRK, WAYNE & JIM HILL (EDS.) - Land , value , community : Callicott and environmental philosophy.
%23154487: OUDSHOFF, W. - Volledig theoretisch en praktisch handboek voor het Italiaansch of Koopmans-Boekhouden.
%2377881: OUGUERGOUZ, FATZAH. - La charte africaine des droits de l'homme et des peuples : une approche juridique des droits de l'homme entre tradition et modernité.
%2379470: OURY, BERNHARD. - A Production model for Wheat and Feedgrains in France (1946-1961).
%23196993: OUSMANE, SEMBÈNE. - De zwarte dokwerker.
%23162761: OUTHWAITE, R.B. - Clandestine marriage in England, 1500-1850.
%23216158: OUTRAM, GEORGE. - Legal & other lyrics : containing a number of new pieces & fifteen illustrations by Edmund J. Sullivan.
%2382562: OUTSEM, ROB VAN. - Seksueel misbruik van jongens.
%23197552: OUWERKERK, PAUL. - Lotus ... State of Mind.
%2358518: OVEN, J.C. VAN & P.J.A. ADRIANI. - De goodwill in het privaatrecht en het belastingrecht. Praeadviezen.
%2347214: OVEN, A. VAN. - Gratia commercii. Opstellen aangeboden aan A. van Oven t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
%2311754: OVEN, A. VAN. - Geschiedenis van de wetenschap van het Handelsrecht in Nederland in de 19e eeuw.
%236596: OVEN, J.C. VAN. - Opstellen over hedendaagsch recht : op 17 november 1946 door vrienden en leerlingen aangeboden aan Prof. Mr. J.C. van Oven : voorafgegaan door een alphabetisch gerangschikt overzicht zijner publicaties.
%2327339: OVEN, A. VAN. - Wereldorganisatie : wenschelijkheid en mogelijkheid.
%2350799: OVEN, A. VAN. - De uniformeerende werking van het Brusselsche Aanvaringstractaat. Diss.
%2378915: OVERBECK, ALFRED VON. - Die Erscheinungsformen des Verbrechens im Lichte der modernen Strafrechtsschule: mit besonderer Berücksichtigung der Versuchslehre.
%23201204: OVERBEEK, JOHANNES. - History of population theories.
%2319168: OVERBEEK, JOHANNES. - Comparative thoughts on overpopulation between the two World Wars.
%23255718: OVERBEEK, HENK (ED.) - Restructuring hegemony in the global political economy : the rise of transnational neo-liberalism in the 1980s.
%23152459: OVERBEEKE, MARINUS PIETER VAN. - Winst en pensioen : enige beschouwingen over de grondslagen van de fiscale winstbepaling en de waardering van pensioenverplichtingen in het kader van veranderende prijs- en koopkrachtverhoudingen.
%23217711: OVERBYE, DENNIS - Einstein in love : a scientific romance.
%23200720: OVERDUIN, BAREND JAN JOOST. - Pavlovian Conditioning and binge eating. Some empirical explorations.
%23159541: OVEREEM, R. - Aspecten van onderaanneming.
%23169795: OVEREEM, R. - De reisovereenkomst.
%23250107: OVEREEM, PATRICK. - The politics-administration dichotomy : a reconstruction.
%23252886: OVERHOFF JR., W.F. - De Nederlandsche notaris : handboek bij de uitoefening der notarieele praktijk.
%23215134: OVERKLEEFT, DICK & L.E. GROOSMAN. - Het Dekker perspectief.
%23161277: OVERLEGCOMMISSIE VERKENNINGEN, AMSTERDAM. - Een vitaal kennissysteem : Nederlands onderzoek in toekomstig perspectief : rapport van de Overlegcommissie Verkenningen voor Wetenschap en Technologie.
%23138336: OVERMAAT, B. - Mellibeus. Een geschrift van Dirc Potter.
%23212628: OVERMAN, ROGIER. - Een welkom academisch gezelschap : geschiedenis van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging 1887-2007.
%23182075: OVERMAN, ANTOINETTE ARNOLDA. - An investigation into the character of Fanny Burney.
%2312146: OVERWATER, J. - Kinderrechtspraak en kinderbescherming.
%2344525: OVERZEE, PAUL VAN. - De Franse kultureel-politieke propaganda in de Elzas aan de vooravond van de wereldoorlog.
%23184741: OVERZEE, PAUL VAN. - De Franse propaganda in de Elzas in de jaren voor 1914.
%23191100: OVESEN, JAN. - Cambodians and their doctors : a medical anthropology of colonial and postcolonial Cambodia.
%23178552: OVID. - Fastorum libri sex.
%23242485: OVINK, B.J.H. - Philosophische Erklärung der platonischen Dialoge Meno und Hippias Minor.
%23138621: OVINK, B.J.H. - Philosophie und Sophistik.
%2395859: OVINK, B.J.H. - Philosophische Erklärung der platonischen Dialoge Meno und Hippias Minor.
%2340112: OVINK, B.J.H. - De zekerheid der menschelijke kennis.
%23219323: OVRETVEIT, JOHN. - Comparative and Cross-Cultural Health Research: a Practical Guide
%2363318: OWEN, NICHOLAS - Economics of Scale, Competitiveness and Trade Patterns Within the European Community.
%2348097: OWEN, LYNETTE - Selling Right.
%23241572: OWEN, JOHN M. - Liberal peace , liberal war : American politics and international security.
%23120196: OWEN, C.R. - Erich Maria Remarque: A critical Bio-Bibliography.
%23245114: OWENS, PATRICIA. - Between war and politics : international relations and the thought of Hannah Arendt.
%23191969: OWRAM, DOUGLAS. - Born at the right time : a history of the baby-boom generation.
%23256271: OXFORD, PETE. - Spirit of the Huaorani : lost tribes of the Yasuni.
%23238574: OYABE, ZEN'ICHIRO. - A Japanese Robinson Crusoe.
%23133987: OYEN, H. VAN (ED.) - Philosophia : Beknopt Handboek tot de Geschiedenis van het Wijsgerig Denken.
%23185487: OYONO, FERDINAND. - De oude man en de medaille : roman.
%23120198: OZAKI, MAKOTO - Introduction to the Philosophy of Tanabe. According to the English Translation of the Seventh Chapter of the Demostratic of Christianity.
%23107950: [OZAKI, WASABURO (ED.) - Bridge between Japan and the Netherlands = Nichi-Ran no kake-hashi.
%23191065: ÖZAKIN, AYSEL. - De taal van de bergen.
%23245432: OZAL, TURGUT - Turkey in Europe and Europe in Turkey.
%2362588: OZAROWSKI, JOSEPH S. - To walk in God´s ways. Jewish pastoral perspectives on illness and bereavement.
%23248791: ÖZGÜR, ÖZDEMIR A. - Apartheid : the United Nations & peaceful change in South Africa.
%2374369: OZMENT, STEVEN. - Three Behaim Boys. Growing Up in Early Modern Germany.
%23221930: OZOILO, IGNATIUS. - Our future, our destiny : Nigeria on the threshold of challenge.
%23233300: PAALMAN, CARMEN H. - Exploring behavioral problems in Dutch-Moroccan youth.
%23146556: PAAP, RICHARD. - Markov trends in macroeconomic time series.
%23263491: PAARLBERG, ROBERT L. - Leadership Abroad Begins at Home: U.S. Foreign Economic Policy After the Cold War (Integrating National Economies : Promise and Pitfalls).
%23149129: PAASSEN, CHR. VAN. - De Haarlemmermeer : plattelandsproblemen in de Randstad Holland :
%23135127: PAASSEN, CARL RICHARD VAN. - De antithesen in de philosophie van Henri Bergson.
%2315764: PABBRUWE, H.J. - Gebruik en gebruikelijk beding.
%23262367: PABBRUWE, H.J. - De betekenis van de onafhankelijke bankgarantie.
%23263254: PABST, HERMANN ULTICH. - Haftung in der Schubschiffahrt : [die Haftung der Eigner von Schubbooten und von Schubleichtern während die Zugehörigkeit zum Schubverband sowie vor und nach der Streckenfahrt für Schuldhaft verursachte Schäden and dritten Fahrzeugen oder an Strombauwerken gegenüber deren Eigentümern].
%2355867: PACERE, TITINGA FRÉDÉRIC. - Burkina Faso : migration et droits des travailleurs (1897-2003).
%23224221: PACERE, TITINGA FRÉDÉRIC. - Burkina Faso : migration et droits des travailleurs (1897-2003).
%23195309: PACEY, ARNOLD. - Meaning in technology.
%2343998: PACHA, GHAZI AHMED MOUKHTAR. - La Réforme du Calendrier. Traduit de l'orginal turc avec l'autorisation de l'auteur par O.N.E.
%238830: DE PACHT. - Pacht en grondgebruik : een bundel opstellen t.g.v. het 25-jarig bestaan van het maandblad De Pacht.
%23263415: PACKENHAM, ROBERT - The Dependency Movement: Scholarship and Politics in Development Studies.
%23255033: PACKER, CORINNE A.A. - The right to reproductive choice : a study in international law.
%23214336: PACKER, CORINNE A.A. - Using Human Rights to Change Tradition.
%2369439: PADDEN, CAROL A. - Deaf in America: Voices From a Culture.
%2369805: PADGETT, JACK F. - The christian philosophy of William Temple.
%23176623: PADOA-SCHIOPPA, TOMMASO. - The Euro and its central bank : getting united after the union.
%23258458: PADON, THOMAS. - Nancy Graves : excavations in print : a catalogue raisonné.
%23104843: PADRÓ I PARCERISA, J. - Egyptian-Type Documents from the Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest. Volume 1: Introductory Survey.
%23104853: PADRÓ I PARCERISA, J. - Egyptian-Type Documents from the Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest. Volume 2: Study of the material.
%2386217: PAECH, PHILIPP. - Der Einfluss der Richtlinie 84/450/EWG auf die Rechtsprechung zur irreführenden und vergleichenden Werbung.
%23122290: PAEHLKE, ROBERT. - Environmentalism and the future of progressive politics.
%23201738: PAENSON, ISAAC. - Manual of the terminology of the law of armed conflicts and of international humanitarian organizations = Manuel de la terminologie du droit des conflits armés et des organisations humanitaires internationales = Manual de la terminología del derecho de los conflictos armados y de las organizaciónes humanitarias internationales = Rukovodstvo po terminologii prava vooru ennich konfliktov i me dunarodnych gumanitarnych organizacij.
%23211533: PAENSON, ISAAC. - English-French-Spanish-Russian manual of the terminology of public international law (law of peace) and international organizations = Manuel anglais-français-espagnol-russe de la terminologie du droit international public (droit de la paix) et des organisations internationales = Manual Ingles-Frances-Español-Ruso de la terminologia de derecho internacional publico (derecho de la paz) y de las organizaciones internacionales / English-French-Russian text.
%23211705: PAES, WOLF-CHRISTIAN (EDITOR) - The Military as an Economic Actor: Soldiers in Business (International Political Economy).
%2370006: PAETOW, LOUIS JOHN. - A Guide to the study of medieval history.
%23129012: PAETZOLD, HEINZ. - Ernst Cassirer - Von Marburg nach New York : eine philosophische Biographie.
%23244344: PAFFORD, JOHN M. - Russell Kirk.
%23186345: PAFFORD, JOHN H.P. - John Clavell 1601-43 : highwayman, author, lawyer, doctor : with a reprint of his poem, A recantation of an ill led life, 1634.
%23224312: PAGANO, MICHAEL A. AND ANN O'M. BOWMAN. - Cityscapes and capital : the politics of urban development.
%2350661: PAGANO, ROLPH. - Recht op TV. Een onderzoek naar de toelating van televisiecamera's tot de openbare rechtszitting.
%23258945: PAGE, WILLIAM H. & JOHN E. LOPATKA. - The Microsoft case : antitrust, high technology, and consumer welfare.
%2353403: PAGE, SHEILA - Trade, Finance and Developing Countries.
%2383008: PAGE, BENJAMIN I. & ROBERT Y. SHAPIRO. - The rational public : fifty years of trends in Americans' policy preferences.
%23247739: PAGE, JUTTA-ANNETTE. - The art of glass : Toledo Museum of Art.
%23244379: PAGEL, MARK - Wired for Culture: Origins of the Human Social Mind.
%23242206: PAGEL, MARK - Wired for Culture: Origins of the Human Social Mind.
%23119433: PAGLIN, MAX D. (ED.) - A Legislative History of the Communications Act of 1934.
%23248459: PAILLIET, JEAN BAPTISTE JOSEPH. - Manuel de droit français, contenant: 1. Le code Napoléon; 2. Le code de procédure civile; 3. Le code de commerce; 4. Le code l'instruction criminelle; 5. Le code pénal; 6. Les tarifs des frais et dépens en matière civile ...
%2379403: PAINTER, DAVID S. - The Cold War : an international history.
%23254109: PAINTNER, URSULA. - Des Papsts neue Creatur : antijesuitische Publizistik im Deutschsprachigen Raum (1555-1618).
%23205753: PAIS, ABRAHAM. - On the incidence of consumer credit in the Netherlands in the nineteensixties.
%2351478: PAIS, ABRAHAM. - Einstein lived here : essays for the layman.
%23202259: PAIS, ABRAHAM. - On the theory of elementary particles.
%23238498: PAISLEY, FIONA. - Glamour in the Pacific : cultural internationalism and race politics in the women's Pan-Pacific.
%23202525: PALACHE, J.L. - Het karakter van het Oud-Testamentische verhaal.
%23202527: PALACHE, J.L. - De sabbath-idee buiten het Jodendom : voordracht gehouden in de vierde jaarvergadering van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland.
%23166216: PALAGIA, OLGA & WILLIAM COULSON (EDS.) - Regional Schools in Hellenistic Sculpture.
%2313170: PALANDT. - Bürgerliches Gesetzbuch mit Gleichberechtigungsgesetz, Verschollungsgesetz, Abzahlungsgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Schifferechtsgesetz, Ehegesetz, MRG 52 und 53, Stationierungsschaden-Regelung u.a. Vorschriften.
%2313165: PALANDT. - Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz, Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Verbraucherkreditgesetz, Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften ...etc.
%23157441: PALANDT. - Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz, Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Verbraucherkreditgesetz, Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften ...etc.
%23206346: PALAST, GREG - Democratie te koop : de waarheid over globalisering, corrupte ceo's en frauduleuze financiers.
%23220783: PALAU I FABRE, JOSEP. - Picasso : from the Minotaur to Guernica (1927-1939). English edition.
%23160494: PALAZZO, ALBERT. - Seeking victory on the western front : the British Army and chemical warfare in World War I.
%23255297: PALAZZO, ALBERT. - Seeking victory on the western front : the British Army and chemical warfare in World War I.
%2336237: PALAZZOLI, MARA SELVINI. - The work of Mara Selvini Palazzoli.
%23251779: PALEARIO, AONIO (1500-1570)., SACRÉ, DIRK (ED.) - Aonii Palearii Verulani : De animorum immortalitate libri III.
%2349653: PALEY, VIVIAN GUSSIN - Wally's stories.
%2343786: PALEY, VIVIAN GUSSIN - Boys and girls : superheroes in the doll corner.
%2348576: PALEY, VIVIAN GUSSIN - The Boy who would by a helicopter.
%23233033: PALIER, BRUNO (EDITOR) - A Long Goodbye to Bismarck?: The Politics of Welfare Reform in Continental Europe.
%2321594: PALLANTI, GIUSEPPE - Mona Lisa Revealed: The True Identity of Leonardo's Model
%234711: PALLEY, CLAIRE. - An international relations debacle : the UN Secretary-General's mission of good offices in Cyprus 1999-2004.
%23191979: PALLINGSTON, JESSICA. - Lipstick : [a celebration of the worlds most favourite cosmetic].
%23204304: PALM, ADOLF. - Briefe aus der Bretterwelt : Ernstes und Heiteres aus der Geschichte des Stuttgarter Hoftheaters.
%23260790: PALM, W.H.G. - Walvisschen en walvischvaart.
%23263921: PALMBERG, MAI (ED.) - Encounter Images in the Meetings between Africa and Europe.
%2343741: PALMEDO, PHILIP F. - Bill Barrett: Evolution of a Sculptor.
%2354827: PALMER, R.R. (ED.). - From Jacobin to Liberal: Marc-Antoine Jullien, 1775-1848.
%23217673: PALMER, STEVEN PAUL. - From popular medicine to medical populism : doctors, healers, and public power in Costa Rica, 1800-1940.
%2366602: PALMER JR., BRUCE. - Intervention in the Caribbean: the Dominican crisis of 1965.
%23258456: PALMER, DR. DOUGLAS & DR. PAUL. G. BAHN & DR. JOYCE TYLDESELY. - Unearthing the Past: The Great Archaeological Discoveries that Have Changed History.
%23164681: PALMER, L.M. & H.S. HARRIS (EDS.) - Thought, Action and Intuition as a Symposium on the thought of Benedetto Groce.
%23262750: PALMER, ROBERT C. - The county courts of medieval England, 1150-1350.
%23148477: PALMER, LOUIS J., JR. - Organ Transplants from executed prisoners: an argument for the creation of Death Sentence Organ Removal Status.
%23129024: PALMERIO, GIOVANNI. - Perspectives on economic thought.
%2335197: PALMORE, ERDMAN. - Social patterns in normal aging: Findings from the Duke Longitudinal Study.
%23130604: PALMOWSKI, JAN. - A dictionary of contemporary world history : from 1900 to the present day.
%23224305: PÁLSSON, GÍSLI (ED.) - Beyond boundaries : understanding, translation, and anthropological discourse.
%23250470: PALUDI, MICHELE ANTOINETTE. - Ivory power : sexual harassment on campus.
%23192352: PALUMBI, STEPHEN R. - The evolution explosion : how humans cause rapid evolutionary change.
%23247127: PALYI, MELCHIOR. - Währungen am Scheideweg : Lehren der europäischen Experimente.
%23233294: PAMBOU TCHIVOUNDA, G. - Essai sur l'état africain postcolonial.
%23207761: PAMELEN, FRANK VAN. - De generaalpardondemocratie : poëzie politiek 1999-2004.
%23191097: PANEK, MARK. - Big Happiness: The Life and Death of a Modern Hawai'ian Warrior.
%23105638: PANGLE, THOMAS L. - The ennobling of democracy : the challenge of the postmodern era.
%2335023: PANHUYS, H.F. VAN (ED.) - International law in the Netherlands. Volume 3,
%23210924: PANHUYS, H.F. VAN; P.J.G. KAPTEYN, A.M. DONNER ... [ET AL. - De Rechtsorde der Europese gemeenschappen tussen het internationale en het nationale recht.
%236910: PANHUYSEN, BIBI. - Maatwerk : kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en de gilden (1500-1800).
%23133533: PANHUYSEN, G.W.A. - Studieën over Maastricht in de Dertiende Eeuw.
%23152029: PANHUYSEN, RAPHAËL. - Demography and health in early medieval Maastricht : prosopographical observations on two cemeteries.
%23135796: PANICHAS, GEORGE A. - Irving Babbitt. Representative Writings.
%2333298: PANKHURST, RICHARD K - William Thompson Pioneer Socialist.
%23228583: PANNE, C. VAN DE. - Linear programming and related techniques.
%23225990: PANNEKOEK JR., G.H. - De verluchting van het boek.
%23224950: PANNENBORG, W.A. - Inleiding tot de Logica en Methodologie volgens Prof. Dr. G. Heymans in leven hoogleeraar te Groningen.
%2391399: PANNENBORG, CH.O. - A new international health order : an inquiry into the international relations of world health and medical care.
%23257336: PANNEVIS, W.P. - Politie Vakcursus Situatietekenen.
%2391342: PANNICK, D. - Sex discrimination law.
%23164399: INSTITUT PANOS. - Internet à l'usage des journalistes africains.
%2381820: PANOUILLÉ, JEAN-PIERRE. - Carcassonne : le temps des sièges.
%23195790: PANS, ESTHER. - De normatieve grondslagen van het Nederlandse euthanasierecht.
%23115427: PANSIOT, FERNAND PAUL AND HENRI REBOUR. - Improvement in olive cultivation.
%23263954: PANT, DHRUBA RAJ - Intervention processes and irrigation institutions : sustainability of farmer managed irrigation systems in Nepal.
%23241377: PANT, HARSH V. - The US-India Nuclear Pact: Policy, Process, and Great Power Politics.
%23243251: PANTALEONI, MAFFEO - Studi storici di economia.
%2394923: PANTALONY, DAVID. - Study, measure, experiment : studies of scientific instruments at Dartmouth College.
%23117057: PANTASTICO, ER. B. - Postharvest physiology, handling, and utilization of tropical and subtropical fruits and vegetables.
%23183869: PANZER, SYLVIA. - Branchenübergreifende Sortimentsveränderungen im Einzelhandel unter besonderer Berücksichtigung der Partievermarktung.
%23253327: PAP, ARTHUR. - Elements of analytic philosophy.
%23197597: PAPACOSMA, S.V. & RUBIN, M.R. (ED.). - NATO after fifty years.
%23183835: PAPADAKES, ANDREAS & WATSON, HARRIET. (ED.) - New classicism : omnibus volume.
%23252878: PAPADIMITRIOU, CHRISTOS H. - Turing : [ a novel about composition].
%23204446: PAPADIMITRIOU, IOANNIS. - Aspects of the gauge.
%23196865: PAPADOPOULOS, THOMAS - EU law and harmonization of takeovers in the internal market.
%2331392: PAPANDREOU, ANDREAS G. & JOHN T. WHEELER. - Competition and its regulation.
%23233851: PAPATHEODOROU, CHRISTOS., PETMESIDOU, MARIA. - Poverty and social deprivation in the Mediterranean : trends , policies , and welfare prospects in the new millennium.
%23143170: PAPAYANIS, NICHOLAS - The Coachmen of Nineteenth-Century Paris. Service Workers and Class Consciousness.
%23131063: PAPAYANIS, NICHOLAS - Horse-Drawn Cabs and Omnibuses in Paris. The Idea of Circulation and the Business of Public Transit.
%23250572: PAPERNO, IRINA. - Suicide as a cultural institution in Dostoevsky's Russia.
%2317117: PAPIES, HANS JÜRGEN. - Picasso and his time : the Berggruen Museum.
%23185706: PAPIN, JOZEPHO. - Doctrina De Bono Perfecto eiusque in systemate N. O. Losskij personalistico applicatio auctore...
%23101026: PAPMEHL, K.A. - Freedom of Expression in 18th Century Russia.
%2319461: PAPONOT, FÉLIX - L'Égypte: son avenir agricole et financier. Notes et documents sur la richesse et la fécondité du sol.
%2313021: PAPPAS, SPYROS A. & SOPHIE VANHOONACKER (EDS.) - The European Union's common foreign and security policy : the challenges of the future : proceedings of the EIPA colloquium, Maastricht, 19-20 October 1995.
%23107038: PAPPENHEIM, MAX. - Die Lumbalpunktion. Anatomie, phusiology etc.
%2378918: PAPPENHEIM, MAX. - Launegild und Garethinx : ein Beitrag zur Geschichte des germanischen Rechts.
%23235890: PAPPENHEIM, MAX. - Festschrift für Max Pappenheim zum 50. Jahrestag seiner Doktorpromotion : dargebracht von der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
%23104513: PAQUET, LÉONCE. - Platon, la médiation du regard : essai d'interprétation.
%23102344: PARADIJS, J. VAN, M. VAN DER KLIS AND A. ACHTERBERG. - Particle Acceleration near Accreting Compact Objects.
%2334317: PARADIS, JAMES & THOMAS POSTLEWAIT (EDS). - Victorian science and Victorian values: literary perspectives.
%23263126: PARASURAMAN, RAIA (ED.) - The attentive brain.
%23263392: PARBERRY, IAN - Circuit Complexity and Neural Networks.
%23106992: PARCA, MARYLINE G. - Ptocheia : or: Odysseus in disguise at Troy : (P. Köln VI 245).
%23187954: PARDEY, PHILIP G. & VINCENT H. SMITH (EDS.), ROBERTS, PAUL GRAIG. - What's economics worth? : valuing policy research.
%2373780: PAREDES, LIANA - Sèvres Then and Now: Tradition and Innovation in Porcelain, 1750-2000.
%23241097: PARET, PETER. - French revolutionary warfare from Indochina to Algeria.
%2384039: PARET, PETER. - An Artist against the Third Reich: Ernst Barlach, 1933-1938.
%23109618: PARETO, VILFREDO. - Traité de sociologie générale.
%2379636: PARETZKI, E. - Die Entstehung der jüdischen Arbeiterbewegung in Russland.
%23230763: PARGETER, ALISON. - Libya: The Rise and Fall of Qaddafi.
%2343168: PARIDAENS, D.J.M.W. & P.A.M. VERREST (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Internationaal strafrecht : de tekst van het Wetboek van Strafvordering Boek IV Titel X en andere voor het internationaal strafrecht relevante aanverwante regelgeving voorzien van commentaar, aangevuld met aanverwante nationale en internationale regelgeving.
%2334121: PARIDAENS, D.J.M.W. - De overdracht van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen. Een onderzoek naar de voorwaarden naar Nederlands recht. Diss.
%2363253: PARIDON, C.W.A.M. VAN. - Changing for growth : a study on the progress of long-term economic development for an open and industrialised economy.
%23200029: PARIJS, ALBERT HENDRIK. - Verdringing van de aldehyd-groep in piperonal en derivaten.
%23194984: PARIS, MICHAEL (ED.) - The First World War and popular cinema : 1914 to the present.
%2346155: PARIS, BERNARD J. - Karen Horney.
%23234023: PARIS, ERNA. - The sun climbs slow : the International Criminal Court and the search for justice.
%23133522: COLLOQUE DE PARIS - La Commune de 1871.
%23129134: PARIS, GASTON. - Légendes du Moyen Age.
%23179633: PARISH, WILLIAM L. & MARTIN KING WHYTE (ED.) - Village and family in contemporary China.
%2356094: PARISI, FRANCESCO. - Liability for negligence and judicial discretion.
%23231362: LA PRESSE JUDICAIRE PARISIENNE. - Le Palais de justice de Paris : son monde et ses moeurs.
%2364910: PARISIS, P.-L. - Mandements et circulaires de Mgr. P.-L. Parisis, évêque de Arras, de Boulogne et de Saint-Omer.
%23113582: PARISSIEN, STEVEN. - The Georgian House in America and Britain.
%2370435: PARK, HAN S. - North Korea: the Politics of unconventional wisdom.
%23213291: PARK, MEE-JEONG. - Integrated Korean workbook : beginning 2.
%23254466: PARK, ROGER C. ... [ET AL. - Hearsay Reform Conference : University of Minnesota Law School, September 1991.
%23241373: PARK, YUNG CHUL - Monetary and Financial Integration in East Asia: The Relevance of European Experience.
%23213929: PARK, MEE-JEONG. - Integrated Korean workbook : beginning 1.
%2358347: PARK, DAVID. - The how and the why. An essay on the origins and development of physical theory.
%23106020: PARK, ROBERT L. - Superstition : belief in the age of science.
%2348717: PARKE, ROSS D. - The Family. (Review of child development research. Vol. 7).
%2344797: PARKE, ROSS D. - Fatherhood.
%23104343: PARKER, REGINALD. - Das Privatrecht der Vereinigten Staaten von Amerika.
%23144109: PARKER, NOEL GEOFFREY. - De algemene crisis van de zeventiende eeuw.
%2348704: PARKER, BEULAH - The evolution of a psychiatrist : memoirs of a woman doctor.
%23135733: PARKER, W. - The Paris Bourse and French Finance. With reference to organized speculation in New York.
%23239537: PARKER, ROGER. - The New Grove guide to Verdi and his operas.
%2362593: PARKER, NOEL. - Portrayals of revolution : images, debates and patterns of thought on the French Revolution.
%23255177: PARKER, CHRISTOPHER. - The English historical tradition.
%23237107: PARKER, DONN B. - Fighting computer crime.
%23263469: PARKER, MIKE - Politics of Coal's Decline: The Industry in Western Europe.
%23202834: PARKER, DEREK. - Casanova.
%23258425: PARKER, DAVID & RICHARD STEAD. - Profit and enterprise : the political economy of profit.
%23217847: PARKER, MATTHEW. - Monte Cassino : the hardest-fought battle of World War II.
%23153120: PARKER, G.L. - The beginnings of the booktrade in Canada.
%2390113: PARKER, H., GAY, C.M. & MACGUIRE, J.W. - Materials and methods for architectural construction.
%23104305: PARKER, RICHARD B. - The politics of miscalculation in the Middle East.
%23169074: PARKES, ADAM. - Modernism and the theater of censorship.
%2359458: PARKIN, FRANK. - Middle Class Radicalism.
%23123410: PARKINSON, C.N. - Communicatie.
%23110016: PARKS, GREGORY S. (ED.) - Critical race realism : intersections of psychology, race, and law.
%23204723: PARKS, JANET B., BEVERLY R.K. ZANGER & JEROME QUARTERMAN. - Contemporary Sport Management. 2nd edition.
%23179811: PARLOW, REINHOLD. - Neuzeitliche Fabrikation von Schokoladen und Schokoladenwaren.
%2327444: PARLOW, REINHOLD. - Schokolade und Konfekt. Die naturwissenschaftliche und technische Grundlagen für den Schokoladenmacher und Konfektmacher.
%23253928: PARMAL, PAMELA A., DIDIER GRUMBACH, SUSAN WARD & LAUREN D WHITLEY (EDS.) - Fashion show : Paris style.
%23247769: PARMESANI, LOREDANA. - Art of the twentieth century : movements , theories , schools and tendencies , 1900-2000.
%23263964: PARNWELL, MICHAEL (EDITOR) - Environmental Change in South-East Asia: People, Politics and Sustainable Development (Global Environmental Change).
%23184026: PAROLIN, GIANLUCA P. - Citizenship in the Arab World: Kin, Religion and Nation-State.
%23218978: PARR, MARTIN. - Objects.
%23172046: PARRET, HERMAN. - Filosofie en taalwetenschap.
%23141601: PARRISH, THOMAS - Berlin in the Balance: the Blockade : the Airlift : the First Major Battle of the Cold War.
%23156750: PARRY, JOHN W. - Spices. Volume I: The story of spices. The spices described; Volume II: Morphology, Histology, Chemistry.
%23257285: PARRY, JONATHAN P. - The politics of patriotism : English liberalism, national identity and Europe, 1830-1886.
%23240558: PARRY, D.L.L. AND PIERRE GIRARD. - France since 1800. Squaring the Hexagon.
%2396467: PARRY, EDWARD - My own way: an autobiography.
%23200618: PARSONS, ELSIE CLEWS. - Mitla town of the souls and other zapoteco-speaking pueblos of Oaxaca, Mexico.
%2320234: PARSONS, CRAIG. - A Certain Idea of Europe.
%23241520: PARSONS, CRAIG. - A certain idea of Europe.
%2347254: PARSONS, TALCOTT. - Essays in sociological theory. Revised edition.
%23234046: PARSONS, DEBORAH L. - A cultural history of Madrid : modernism and the urban spectacle.
%23179055: PARSONS, HOWARD L. - Man East and West : essays in East-West philosophy.
%23157508: PARSONS, H.L. - Self, global issues, and ethics.
%23245314: COMMISSIE SUBSIDIËRING POLITIEKE PARTIJEN. - Waarborg van kwaliteit : rapport van de Commissie subsidiëring politieke partijen.
%2343469: PARTINGTON, MARTIN - An Introduction to the English Legal System.
%23155120: PARTINGTON, JONATHAN R. - Linear operators and linear systems : an analytical approach to control theory.
%2363996: PARTOS, GABRIEL. - The world that came in from the cold : perspectives from East and West on the Cold War.
%23109790: PARTRIDGE, COLIN - The making of new cultures: a literary perspective.
%2378920: PARTSCH, JOSEF. - Griechisches Bürgerschaftsrecht. Band 1: Das Recht des altgriechischen Gemeindestaat.
%2358884: PARTSCH, JOSEF. - Recht und Freiheiten der europäischen Menschenrechtskonvention.
%23237556: PARVIN, PHIL. - Karl Popper.
%2316868: PARYS, JORIS VAN. - Masereel : een biografie.
%23178026: PASCAL, BLAISE. - Pensées.
%23252120: PASCAL, BLAISE. - Gedachten.
%2330494: PASCAL, BLAISE. - Lettres écrites à un provincial.
%2330517: PASCAL, BLAISE. - Pensées de Pascal : précédées de sa vie par Mme Perier, sa soeur, suivies d'un choix des Pensées de Nicole, et de son Traité de la paix avec les hommes.
%2347: PASINETTI, LUIGI L. - Structural change and economic growth : a theoretical essay on the dynamics of the wealth of nations.
%23150856: PASLE-GREEN, J. & JIM HAYNES (ED.). - Hello, I Love You!: A collection of Voices orchestrated by Jeanne Pasle-Green and Jim Haynes.
%2369447: PASQUALETTI, MARTIN J. - The Evolving Landscape: Homer Aschmann's Geography.
%238639: PASSAS, NIKOS (ED.) - Organized crime.
%2384950: PASSET, JOANNE - Sex Variant Woman: The Life of Jeanette Howard Foster.
%2361028: GILBERT & GEORGE [GILBERT PROESCH & GEORGE PASSMORE - The postcard art of Gilbert & George : 1972-1989 & The urethra postcard art of Gilbert & George 2009.
%2350869: PASTERNAK, A. - A vanished present. The memoirs of Alexander Pasternak.
%23222488: PASTEUR JR., J.D. - Iets over beperkte handlichting.
%23140940: PASTOR, PETER - Revolutions and Interventions in Hungary and Its Neighbor States, 1918-1919.
%23228074: PASTORS, MARCO. - Tot uw dienst : een politiek pamflet.
%23192344: PATAI, RAPHAEL. - The children of Noah : Jewish seafaring in ancient times.
%23147712: PATAKI-SCHWEIZER, K.J. - A New Guinea Landscape : community, Space, and Time in the Eastern Highlands.
%23235778: PATAT, JEAN-PIERRE. - Les banques centrales.
%2375911: PATCHEN, MARTIN. - Resolving disputes between nations: coercion and concession.
%2320105: PATEL, RAJ - Stuffed and Starved: The Hidden Battle for the World Food System
%2355291: PATEL, CHANDRA KANT - Fiscal Reforms in the Least Developed Countries.
%23221080: PATEL, KIRAN KLAUS. - Soldiers of labor : labor service in Nazi Germany and New Deal America , 1933-1945.
%23130887: PATER, J.C.H. DE. - Het Schoolverzet, 1940-1945.
%23131638: PATERNITI, MICHAEL. - Driving Mr. Albert : a trip across America with Einstein's brain.
%23233: PATERSON, H. E. H. & MCEVEY, SHANE F. - Evolution and the recognition concept of species : collected writings.
%23255657: PATHAK, ANAMIKA . - Pashmina.
%23248684: PATI, ROZA. - Due process and international terrorism : an international legal analysis.
%23210390: PATIJN, S. - Het Europees parlement : de strijd om zijn bevoegdhedem.
%23255360: PATIL, ANJALI V. - The UN veto in world affairs, 1946-1990 : a complete record and case histories of the Security Council's veto.
%2392023: PATKAR, M.M. - Narada, Brhaspati and Katyayana : a comparative study in judicial procedure.
%23249375: PATOMÄKI, HEIKKI & TEIVO TEIVAINEN. - A possible World : democratic transformation of global institutions.
%23216698: PATRICK, STEWART (EDITOR) - Good Intentions: Pledges of Aid for Postconflict Recovery.
%23120224: PATRONADI, SUTARMAN SOEDIMAN. - Sadrach's Community and its Contextual Roots : a nineteenth-century Javanese Expression of Christianity.
%23240392: PATRY, WILLIAM. - How to fix copyright.
%2319908: PATSOURAS, LOUIS - Thorstein Veblen and the American Way of Life
%23257708: PATTANAIK, PRASANTA K. - Voting and collective choice : some aspects of the theory of group decision-making.
%23210595: PATTEN, CHRISTOPHER (FOREWORD) - The EU & Moldova: On a Fault-Line of Europe (Europe's Eastern Borders).
%23226167: PATTEN, MICHAEL A.; GUY MCCASKIE, AND PHILIP UNITT. - Birds of the Salton Sea : status, biogeography, and ecology.
%23232356: PATTERSON, L. RAY & ELLIOT E. CHEATHAM. - The profession of law.
%23166248: PATTERSON, JAMES T. - Brown v. Board of Education: a Civil Rights milestone and its troubled legacy.
%23233510: PATTERSON, THOMAS CARL. - Change and development in the twentieth century.
%2357471: PATTERSON, A. - Reading between the lines.
%23141579: PATTERSON, RICHARD - Butch Cassidy. A Biography.
%23219640: PATTI, SALVATORE. - Diritto privato : Introduzione : La famiglia : Le successioni.
%23127057: PATTIN, A. - Pour l'histoire du sens agent. La controverse entre Barthélemy de Bruges et Jean de Jandun. Ses antécédents et son évolution.
%2334653: PATTISON, F.L.M. - Granville Sharp Pattison : anatomist and antagonist, 1791-1851.
%23242919: PATTISON, GEORGE. - Kierkegaard, religion, and the nineteenth-century crisis of culture.
%2390240: PATTISON, IAIN. - John McFadyean, founder of modern veterinary research. A great British veterinarean.
%23150724: PATTIST, MARIUS JACOBUS. - Ausonius als Christen.
%23129953: PATTON-HULCE, V.R. - Environment and the Law : a Dictionary.
%2364872: PATTYNAMA, PAMELA - '-De baai-de binnenbaai-' : Indië herinnerd.
%2378922: PATZELT, ERNA. - Entstehung und Charakter der Weistümer in Österreich. Beiträge zur Geschichte der Grundherrschaft, Urbarialreform und Bauernschutzgesetzgebung vor Maria Theresia.
%23125981: PATZELT, ERNA. - Österreich bis zum Ausgang der Babenbergerzeit.
%23125973: PATZELT, ERNA. - Die fränkische Kultur und der Islam : mit besonderer Berücksichtigung der nordischen Entwicklung : eine universalhistorische Studie.
%23150107: PÄTZOLD, DIETER. - Spinoza-Aufklärung-Idealismus : die Substanz der Moderne.
%2378924: PAUCAPALEA (POCAPAGLIA). - Summa über das Decretum Gratiani.
%23253519: PAUL, ELLEN FRANKEL; JEFFREY PAUL & FRED D. MILLER JR. (EDS.) - Human rights.
%23196143: PAUL, J.K. - Fruit and vegetable juice processing.
%23209895: PAUL, HARRY WILMORE. - Bacchic medicine : wine and alcohol therapies from Napoleon to the French paradox.
%2371661: PAUL, ELLEN FRANKEL - Ownership and Justice. (Social Philosophy and Policy).
%23229663: PAUL, E. C. - Little America : Australia , the 51st state.
%23196444: PAUL, A.A. AND D.A.T. SOUTHGATE. - McCance and Widdowson's The composition of foods. 4th edition.
%2373096: PAUL, JEAN. - Spreuken.
%23135252: PAULA, A.F. - 'Vrije' Slaven : een Sociaal-Historische Studie over de Dualistische Slavenemancipatie op Nederlands Sint Maarten, 1816-1863.
%23248707: PAULER, ÁKOS VON. - Logik : Versuch einer Theorie der Wahrheit.
%2366386: PAULEY, BRUCE F. - From prejudice to persecution : a history of Austrian anti-semitism.
%23176173: PAULINUS OF NOLA, SAINT (CA. 353-431) - S. Pontii Meropii Paulini ...Opera ad mss. Codices Gallicanos...nunc vero primum quatuor integris poematibus...D. Ludovicus Antonius Muratorius auctiora demum atque absoluta.
%23183990: PAULISSEN, JOSEPHUS H. J. P. - Het leven en de werken van Fulgentius Bottens o.f.m.
%23174403: PAULSON, ROSS EVANS. - Liberty, equality, and justice : civil rights, women's rights, and the regulation of business, 1865-1932.
%23252765: PAULSON, ROSS EVANS. - Liberty, Equality and Justice. Civil Rights, Women's Rights and the Regulation Business, 1865-1932.
%23232899: PAULSSON, JAN ... [ET AL. - The Freshfields guide to arbitration and ADR : clauses in international contracts.
%23152195: PAULUS, AGGIE. - The feasibility of ecological taxation.
%2366640: PAULUS, AGGIE. - The feasibility of ecological taxation.
%23255379: PAULY, ALEXIS (ED.) - Schengen en panne.
%2317728: PAULY, DANIELE - Le Corbusier: the Chapel at Ronchamp (Le Corbusier Guides (engl.))
%2342290: PAULY, ROGER - Firearms: The Life Story of a Technology.
%23229678: PAUPP, TERRENCE EDWARD. - Exodus from empire : the fall of America's empire and the rise of the global community.
%2350247: PAUST, JORDAN J., M. CHERIF BASSOUNI, ... [ET AL. - International criminal law : cases and materials.
%2374661: PAUW, EVELIEN DE ... [ET AL.] (EDS.) - Technology-led policing.
%2359302: PAUW, WILLEM. - Observationes tumultuariae novae. Tom. I-III.
%23106972: PAUW, PETRUS CHRISTOFFEL. - Persoonlikheidskrenking en skuld in die Suid-Afrikaanse privaatreg : 'n regshistoriese en regsvergelykende ondersoek.
%2392673: PAUWELS, JOHAN M. & WALTER PINTENS. - La législation zaïroise relative au nom : droit et authenticité africaine.
%23100597: PAVET DE COURTEILLE, ABEL. - Miradj-nameh : récit de l'ascension de Mahomet au ciel, composé a.h. 840 (1436/1437), texte turk-oriental, publié pour la première fois d'après le manuscript ouïgour de la Bibliothèque nationale et traduit en français, avec une préf. analytique et historique, des notes, et des extraits du Makhzeni Mir Haïder.
%23100591: PAVET DE COURTEILLE, ABEL. - Dictionnaire turk-oriental destiné principalement à faciliter la lecture des ouvrages de Bâber, d'Aboul-Gâzi et de Mir-Ali-Chir-Nevâï,
%2384121: PAVLOCK, BARBARA - Eros, Imitation and the Epic Tradition.
%23154507: PAVLOPOULOS, P. - A Statistical Model for the Greek Economy 1949-1950.
%23193410: PAVORD, ANNA. - The tulip.
%2387608: PAVORD, ANNA. - The naming of names : the search for order in the world of plants.
%2343172: PAWLIK, KURT - Dimensionen des Verhaltens. Eine Einführung in Methodik und Ergebnisse faktorenanalytischer psychologischer Forschung.
%2331458: PAWLOW, I.P. - Ausgewählte Werke.
%23234014: PAYEN, FERNAND. - Anthologie des avocats français contemporains.
%2391971: PAYLER, FREDERICK. - Law courts, lawyers and litigants.
%23213076: PAYNE, ROBERT. - De blanke radja's van Sarawak : een romantische droom , Borneo 1841-1946.
%2326372: PAYNE, T.R. - S.L. Rubenstejn and the philosophical foundations of Soviet psychology.
%23178596: PAYNE, LEIGH A. - Uncivil movements: the armed right wing and democracy in Latin America.
%23248761: COMITÉ PRO IV CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA PAZ. - La Paz en su IV centenario, 1548-1948. 4 Volumes.
%2381803: PAZANIN, ANTE. - Wissenschaft und Geschichte in der Phänomenologie Edmund Husserls.
%2396028: BROOKINGS STUDY GROUP ON ARAB-ISRAELI PEACE. - Toward Arab-Israeli peace : report of a study group .
%23170547: PEACHEY, J.E. (ED.) - Nematodes of tropical crops : [papers presented at the Caribbean Symposium on Nematodes of Tropical Crops held in Trinidad from 31 March to 5 April 1968].
%23125088: PEACOCK, ALAN T. - Public choice analysis in historical perspective.
%23236557: PEACOCKE, CHRISTOPHER. - Truly understood.
%23238831: PEACOCKE, CHRISTOPHER. - Truly understood.
%23109173: PEARCE, SHIRLEY & JANE WARDLE (EDS.) - The practice of behavioural medicine.
%2377906: PEARCE, ROY H. - Gesta humanorum: Studies in the historicist mode.
%2359697: PEARSON, HESKETH - Charles II. His life and likeness.
%2399225: PEARSON, MARGARET M. - China's new business elite : the political consequences of economic reform.
%23131009: PEARSON, C.E. & HOFFMAN, P.E. - The Last Voyage of El Nuevo Constante : the Wreck and Recovery of an Eighteenth-Century Spanish Ship off the Louisiana Coast.
%23254299: PEARY, ROBERT E. - The North Pole : its discovery in 1909 under the auspices of the Peary Arctic Club.
%2366895: PEASLEE, AMOS J. - Constitutions of Nations. Vol. 1 : Africa; vol. 2: Asia, Australia and Oceania (2 parts); vol. 3: Europe (parts); vol. 4: The Americas (2 parts).
%23212127: PEASLEE, AMOS J. - International governmental organizations : constitutional documents. Volume 1: African Postal Union to Intergovernmental Maritime Consultative Organization; Volume 2: International Atomic Energy Agency to World Meteorological Organization.
%2366894: PEASLEE, AMOS J. - Constitutions of Nations. Vol. II: Asia, Australia & Oceania. Part 1 [Afghanistan-Nepal].
%2340103: PEASLEE, AMOS J. - International governmental organizations : constitutional documents. Part 1-2: General and regional - political - economic - social - legal - defense; Part 3-4: Education - culture - copyright - science - health; Part 5 : communications - transport - travels.
%2321601: PECCHIOLI, ELEANORA - Painted Facades of Florence: XV-XIX Centuries
%2360592: PÉCHENARD, P.-L. - Jean Juvénal des Ursins : historien de Charles VI, Éveque de Beauvais et de Laon, Archévêque-duc de Reims : étude sur sa vie & ses oeuvres.
%23228825: PECHERSKAYA, NATALIA A. (ED.) - Vyssee obrazovanie v kontekste russkoi kul'tury XXI veka : khristianskaia perspektiva : Mezhdunarodnaia konferentsiia , Sankt-Peterburg , 24-26 maia , 1999 = Higher education in XXI century Russian culture: a Christian perspective.
%2321881: PECHLER, EDWARD BERNARD. - Ombudsvoorzieningen en fiscaliteit = (Ombudsman provisions and taxation matters).
%23256031: PECHLER, E.B. & M.W.C. FETERIS. - Evaluatie van het herziene fiscale procesrecht.
%23263474: PECHMAN, JOSEPH A. - World Tax Reform: A Progress Report.
%23231479: PEÇI, IDLIR. - Sounds of silence : a research into the relationship between administrative supervision, criminal investigation and the nemo-tenetur principle.
%2344789: PECK, RUSSELL A. - Chaucer's lyrics and Anelida and Arcite : an annotated bibliography 1900 to 1980.
%236366: PEDDEMORS, ARIE & LEO SAMAMA (EDS.) - Mozart and the Netherlands : a bicentenarian retrospect.
%2382862: PEDERSEN, JOHS. - Israel : its life and culture. [Part] 1-4.
%23229979: PEDERSEN, OLAF & MOGENS PHIL. - Early physics and astronomy: a historical introduction.
%2326281: PEDERSEN, SUSAN. - Family, dependence, and the origins of the welfare state. Britain and France, 1914-1945.
%23263700: PEDRYCZ, WITOLD - An Introduction to Fuzzy Sets: Analysis and Design (Complex Adaptive Systems).
%23120242: PEECK-O'TOOLE, MAUREEN. - Aspects of Lyric in the Poetry of Emily Brontë.
%2322152: PEEL, MARK - The Gamble House Cookbook
%23207244: PEELEN, ED. - Loden letters en letters van licht : media, vroeger, nu en in de toekomst.
%23245104: PEER, H.F. VAN. - Sterke Gorcumse verhalen.
%2383335: PEERDEMAN, H. & F. PANHOLZER. - Uittreksels arresten straf- en strafprocesrecht.
%239188: PEEREBOOM VOLLER, D.H. - Distributiewetgeving in Nederland.
%23195102: PEEREBOOM, PIETER. - Eenige opmerkingen over Artikel 1132 : Burgelijk Wetboek.
%23248794: PEERENBOOM, RANDALL. - China's long march toward rule of law.
%23185684: PEERLINCK, FRANZ JOZEF. - Rudolf Bultmann als Prediger. Verkündigung als Vollzug seiner Theologie.
%23237997: PEERLKAMP, PETRUS HOFMAN. - Petri Hofmanni Peerlkampi Oratio de perpetua, quae Academiae Leidensi cum gente Arausiaca intercessit, necessitudine, spectata praecipue in studiis principum.
%2320843: PEERS, STEVE & ROGERS, NICOLA (ED.) - EU immigration and asylum law: text and commentary.
%2344600: PEERS, STEVE - EU Justice and Home Affairs Law (Oxford EC Law Library).
%2311729: PEET, RICHARD. - Theories of development.
%23193752: PEET, J.M. (RED.) - Honderd jaar sociaal : 1891-1991 : teksten uit honderd jaar sociale beweging en sociaal denken in Nederland.
%23213876: PEET, J.M. - Over leven op de markt : de fusies van NOG Verzekeringen : structuurverandering in het verzekerings - en bankbedrijf in Nederland in de jaren 1960-2000.
%2337564: PEET, CORJAN VAN DER & GUIDO STEENMEIJER (EDS.) - De Rijksbouwmeesters : twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers.
%23187106: PEET, JOHANNES MARIA & ELISE VAN NEDERVEEN MEERKERK. - 'Rente zonder bijsmaak' : een geschiedenis van de Algemene Spaarbank voor Nederland en van haar ontwikkeling naar een ethische bedrijfsvoering , 1960-2000.
%23238297: PEETERS, E.M. - De Woningwet.
%233227: PEETERS, FRANCISCUS JOHANNES PETRUS. - Het klankkarakter van het Venloos.
%23129906: PEETERS, E.M. - Deregulering in de volkshuisvesting : de herziene woningwet en de huisvestingswet.
%23234675: PEETERS, MARJAN. - Marktconform milieurecht? : een rechtsvergelijkende studie naar de verhandelbaarheid van vervuilingsrechten.
%23225652: PEETERS, J.B.J. - Beschouwingen over het op 29 october 1948 tussen Nederland en Amerika gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting, met volledige tekst van de verdragsbepalingen.
%2337019: PEETERS, MARGA. - Time-to-build and interrelated investments and labour demand under rational expectations. Applications to six OECD countries.
%23187220: PEETERS, H.F.M. - Historische gedragswetenschap : theorieën, begrippen en methoden : een bijdrage tot de studie van menselijk gedrag op de lange termijn.
%23156201: PEETERS, RALF. - System identification based on Riemannian geometry theory and algorithms.
%23189629: PEETERS, LEON W.P. - Cyclic railway timetable optimization.
%23158486: PEETERS, FRANCISCUS JOHANNES PETRUS. - Het klankkarakter van het Venloos.
%2360115: PEHEM, JOS. JOAN. NEP. - Praelectionum in Jus Ecclesiasticum Universum : Methodo Discentium Utilitati adcommodata Congestarum. Pars I. comprehendens Jus Ecclesiasticum Publicum; Pars II. comprehendens Jus Ecclesiasticum Privatum.
%2313337: PEIJPE, TACO VAN. - De ontwikkeling van het loonvormingsrecht.
%23248683: PEIJSTER, C.N. - De onbekende misdaad : criminologische onderzoekingen en analytische literatuurbeschouwingen m.b.t. het criminaliteitsquotiënt, i.h.b. toegelicht bij warenhuisdiefstal.
%2367304: PEIJSTER, C.N. - Politie en maatschappij : beschouwingen over de politie, aangeboden aan dr. C.N. Peijster bij zijn afscheid als hoofdcommissaris van gemeentepolitie te 's-Gravenhage.
%237200: PEIJSTER, C.N. - De onbekende misdaad : criminologische onderzoekingen en analytische literatuurbeschouwingen m.b.t. het criminaliteitsquotiënt, i.h.b. toegelicht bij warenhuisdiefstal.
%23250503: PEIL, MARGARET & OLATUNJI OYENEYE. - Consensus, conflict, and change : a sociological introduction to African societies.
%23263835: PEIMANI, HOOMAN - The Caspian Pipeline Dilemma: Political Games and Economic Losses.
%23126035: PEIPERS, DAVID. - Die Erkenntnistheorie Platos : mit besonderer Rücksicht auf den Theäter.
%23242879: PEKELDER, JACCO. - Sympathie voor de RAF : de Rote Armee Fraktion in Nederland 1970-1980.
%23188255: PEKELHARING, JAN MAARTEN. - Voor twee cent een kooltje vuur : Amsterdam in de jaren twintig.
%2321856: PEL, P.K. - De ziekten van hart en bloedvaten, mede op grond van eigen ervaring geschetst. Onder medewerking van P.H. Enthoven en I. Snapper. 2e Druk herzien door I. Snapper.
%23120249: PELCKMANS, PAUL - Le Sacre du Père. Fictions des Lumières et Historicité d'Oedipe 1699-1775.
%23237374: PELEÉ DE CHENOUTEAU, BLAISE LOUIS. - Conférence de la coutume de Sens : avec le droit romain, les ordonnances du royaume, & les autres coutumes : ouvrage, dans lequel on a rassemblé, sur chaque texte, les questions qui peuvent y avoir rapport, le sentiment des plus célebres jurisconsultes, & les sentences & arrêts rendus dans le ressort de la Coutume, qui en ont confirmé ou interprété les dispositions.
%23199236: PELEG, ILAN (ED.) - The Middle East peace process : interdisciplinary perspectives.
%2325566: PELEG, ILAN. - The legacy of George W. Bush's foreign policy : moving beyond neoconservatism.
%23246785: PELEG, ILAN. - Democratizing the hegemonic state : political transformation in the age of identity.
%23176963: PELETIER, W.M. (ED.) - 100 jaar preadviezen : overzicht, chronologisch gerangschikt op het Juridisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam,
%23217546: PELKMANS, JACQUES & MONIKA SIE DHIAN HO. - Nederland en de Europese grondwet.
%23194855: PELLEGRIN, NICOLE. - Les bachelleries : organisations et fêtes de la jeunesse dans le Centre-Ouest, XVe-XVIIIe siècles.
%23113943: PELLETIER, ANDRÉ. - Le sanctuaire métroaque de Vienne (France).
%23135052: PELLETIER, JEAN. - Alger, 1955 : essai d'une géographie sociale.
%23250341: PELLETIER, HERVÉ & JEAN PERFETTI. - Code pénal 2006.
%23230704: PELLETIERE, STEPHEN C. - Iraq and the International Oil System: Why America Went to War in the Gulf.
%2331004: PELLICER, OLGA (ED.) - La seguridad internacional en America Latina y El Caribe: El debate contemporaneo (Cuadernos de politica internacional) (Spanish Edition).
%23127118: PELLIKAAN, HUIB. - Anarchie, staat en het prisoner's dilemma.
%23218699: PELLOW, DAVID NAGUIB & ROBERT J. BRULLE. - Power, justice, and the environment : a critical appraisal of the environmental justice movement.
%23241801: PELLOW, DAVID N. - Garbage wars : the struggle for environmental justice in Chicago.
%23144515: PELRINE, DIANE M. - Affinities of Form : arts of Africa, Oceania, and the Americas.
%23258029: PELS, DICK. - Een zwak voor Nederland : ideeën voor een nieuwe politiek.
%23181885: PELS, PAULUS SIMON. - Een economisch-statistisch onderzoek naar de chemische industrie in Nederland.
%2379798: PELS, DICK L. - Property or power? A study in intellectual rivalry.
%23130031: PELSER, C.M. - De naam van het feit : over de kwalificatiebeslissing in strafzaken.
%23166204: PEMBERTON, ELIZABETH G. - The Sanctuary of Demeter and Kore : the Greek Pottery.
%2332704: PEMPEL, T. J. - Remapping East Asia: The Construction of a Region (Cornell Studies in Political Economy).
%23102346: PEN, JAN. - Wat zijn maatschappelijke structuren?
%23190578: PEN, JAN. - Income distribution.
%23173487: PEN, K.J. - Over het onderscheid tusschen de wetenschap van Hegel en de wijsheid van Bolland.
%23181440: PEN, JAN. - Tegenspraak : 11 sceptische stukjes.
%2318825: PEN, K.J. - Van Kant naar Hegel : eenige hoofdlijnen in de ontwikkeling der philosophie.
%2349787: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - XVIIIe Congrès international de droit pénal : colloque préparatoire = XVIIIth International congress of penal law : preparatory colloquium = XVIII Congreso internacional de derecho penal : coloquio preparatorio.
%23231996: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - Draft principles on the independence of the judiciary and on the independence of the legal profession.
%2343941: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - Compte rendu du congre?s / XVIIIe Congre?s International de Droit Pe?nal : 20-27 septembre, 2009, Istanbul (Turquie /Turkey).
%2331686: ASSOCIATION TURQUE DE DROIT PÉNAL. - XVIIè Congrès International de Droit Pénal : (Istanbul, Turquie, Septembre 2009).
%23225929: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - XVIIe Congrès international de droit pénal : colloque préparatoire : Section III: Les principes du procès pénal et leur mise en oeuvre dans les procédures disciplinaires : 20-25 septembre 2003, Santiago (Chili) = XVIIth International Congress of Penal Law : preparatory colloquium. Section III: Principles of criminal procedure and their application in disciplinary proceedings : September 20-25, 2003, Santiago (Chili) = XVII Congreso internacional de derecho penal : coloquio preparatorio. Sección III: Los principios del derecho penal y su aplicación a los procesos disciplinarios : 20-25 Septiembre, 2003, Santiago (Chile).
%231052: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - XVIIe Congrès international de droit pénal : colloque préparatoire : Section II: La corruption et les délits apparentés dans les transactions commerciales internationales : 11-12 novembre 2002, Tokyo (Japon) = XVIIth International Congress of Penal Law : preparatory colloquium : Corruption and related offences in international economic activities : November 11-12, 2002, Tokyo (Japan) = XVII Congreso internacional de derecho penal : coloquio preparatorio ; La corrupción y los delitos emparentados con ella en las transacciones comerciales internacionales : 11-12 noviembre, 2002, Tojyo (sic) (Japón).
%2363059: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - Le jury dans le procès pénal au XXIe siècle : conférence internationale, Syracuse, Italie, 26-29 mai 1999 = The lay participation in the criminal trial in the XXIst century.
%2362455: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - La révision du Statut de la Cour Pénale Internationale: meilleures pratiques et défis futurs = Review of the ICC Statute: best practices and future challenges = La revisión del Estatuto de la Corte Penal Internacional: mejores prácticas y retos futuros.
%23260691: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - ICC ratification and national implementing legislation = CPI ratification et legislation nationale d'application = CPI ratificatión y legislatión nacional de actuación / Association International de Droit Pénal.
%23230061: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - Multiculturalisme, droits de l'homme, droit pénal internationale = Multiculturalsm, human rights, international criminal law = Multiculturalismo, derechos humanos, derecho penal internacional.
%2349786: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - XVIIe Congrès international de droit pénal : colloque préparatoire = XVIIth International Congress of Penal Law : preparatory colloquium = XVII Congreso internacional de derecho penal : coloquio preparatorio.
%232686: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - Cour pénale internationale : ratification et mise en oeuvre dans les législations nationales = International Criminal Court : ratification and national implementing legislation = La Corte Penal Internacional : ratificación y applicación por las legislaciones nacionales.
%2366292: PENAUD, GUY. - Dictionnaire Biographique du Perigord.
%2367161: PENCK, A.R. - A.R. Penck : Deutschland : Werke aus der Sammlung Böckmann und anderen Sammlungen.
%2342058: PENCK, ALBRECHT. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph and text on back dated 24-9-1917. Albrecht Penck (1858-1945) at the time professor in Berlin made outstanding contributions on quarternary geology and chronology, geomorphology, hydrology, and cartography. His concept of Lebensraum loomed large with what might be considered a regrettable chauvinistic veneer and with strong hints at possible expansion. (Robert P. Beckinsale in DSB 10:506-8). The text on the postcard is illustrating just this very clear and unambiguous: Deutschland braucht mehr Lebensraum.
%23102347: PENDERS, H.J. - Perception of Apparent Motion Induced by Touch.
%23224657: PENDERS, C. L. M. - The West New Guinea debacle : Dutch decolonisation and Indonesia , 1945-1962.
%23146552: PENG, LIANG. - Second order condition and extreme value theory.
%2334030: PENG, MIN-MING. - Le statut juridique de l'aeronef militaire.
%2365301: INTERNATIONAL PENAL AND PENITENTIARY FOUNDATION = FONDATION INTERNATIONALE PÉNALE ET PÉNITENTIAIRE. - Standard minimum rules for the implementation of non-custodial sanctions and measures involving restriction of liberty = Règles minima pour la mise à exécution des sanctions et des mesures non carcérales comportant une restriction de liberté.
%23237054: PENKA, DORIS. - Negative indefinites.
%23258812: PENKALA, MARIA. - European porcelain : a handbook for the collector.
%23258819: PENKALA, MARIA. - European pottery : a handbook for the collector.
%23248081: PENKOWER, MONTY NOAM - The Federal Writers' Project : a study in Government patronage of the arts
%23262374: PENNINGS, F.J.L. - Heeft het werklandbeginsel zijn langste tijd gehad?
%23170302: PENNINGS, F.J.L. - Grondslagen van het Europese socialezekerheidsrecht.
%23129104: PENNINGS, FRANS & JAN WEERDENBURG (ED.) - Een deurtje in de toren. Tien jaar Wetenschapswinkels.
%2354218: PENNINGTON, JAMES. - The currency of the British colonies.
%23187713: PENNINX, RINUS & BORIS SLIJPER. - Voor elkaar? : integratie, vrijwilligerswerk en organisaties van migranten.
%23181851: PENNOCK, JOHANNES A. M. J. - Persoonlijkheid en opvoeding. Grondslagen van een actueel probleem in het licht van Thomas' leer.
%23217469: PENNOCK, ROBERT T. - Tower of Babel : the evidence against the new creationism.
%2351409: PENNOCK, J.R. & CHAPMAN, J.W. (ED.). - Religion, morality, and the law.
%23117126: PENTERICCI, LAURA. - The most distant radio galaxies: probes of massive galaxy formation.
%2338130: PENWILL, D.J. - Kamba customary law : notes taken in the Machakos District of Kenya Colony.
%23138709: MONGOLIAN PEOPLES' REPUBLIC. - Konstitucija (Osnovnoj zakon) Mongol'skoj Narodnoj Respubliki = Constitution (fundamental law) of the Mongolian Peoples' Republic.
%23100389: PEPER, JÜRGEN. - Bewusstseinslagen des Erzählens und erzählte Wirklichkeiten.
%23132951: PEPER, BRAM (E.A.) - Bemiddelen bij conflicten tussen Buren. Een sociaal-wetenschappelijke evaluatie van experimenten met Buurtbemiddeling in Nederland.
%23250167: PEPERZAK, ADRIAAN T.B. - Vrijheid: Inleiding in de wijsgerige antropologie I.
%23150523: PEPERZAK, A.TH. - Verlangen : de huidige mens en de vraag naar heil.
%23242513: PEPERZAK, AD. - Gronden en grenzen : wijsgerige en teologische overdenkingen.
%23179216: PEPERZAK, A.TH. - Filosofie en christendom.
%2378487: PÉPIN, EUGÈNE. - La question des étrangers en Angleterre : l'Aliens Act de 1905 : causes et résultats.
%23201649: PEPPEL, R.A. VAN DE. - Naleving van milieurecht : toepassing van beleidsinstrumenten op de Nederlandse verfindustrie.
%23111270: PEPPEL, R.A. VAN DE. - Naleving van milieurecht : toepassing van beleidsinstrumenten op de Nederlandse verfindustrie.
%2343384: PEPPEL, R.A. VAN DE ... [ET AL. - Afstemmingsregelingen in de Wet milieubeheer : verslag van de vierenvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 17 september 1996.
%23231881: PEPPER, THOMAS (ED.) - The place of Maurice Blanchot.
%23233776: PEPPER, TERENCE. - Angus McBean : portraits.
%2385464: PERCIVAL, E.G.V. - Structural carbohydrate chemistry.
%23230645: PERCIVAL, ROBERT. - Account of the Island of Ceylon : containing its history, geography, natural history, with the manners and customs of its various inhabitants : to which is added : The journal of an Embassy to the Court of Candy.
%23208327: PERE, HENK M. - Tussen arbeidsmarkt en individueel welzijn : een historische analyse van de beroepskeuzevoorlichting in Nederland vanuit beroepensociologisch perspektief.
%23214005: PEREIRA, PAOLO C. - Omkoping van buitenlandse ambtenaren : opsporing, rechtsmacht en berechting van misdrijven tegen het openbaar gezag.
%2335458: PERELMAN, CHAÏM (ED.) - Études de logique juridique. Vol. IV : Le raisonnement juridique et la logique déontique. Actes du Colloque de Bruxelles (22-23 décembre 1969).
%2334678: PERELMAN, CHAÏM (ED.) - Études de logique juridique.
%2352363: PERES, SHIMON. - For the future of Israel.
%23226758: PERGLER, CHARLES. - Judicial interpretation of international law in the United States.
%2333438: PÉRIN, CHARLES. - Über den Reichtum in der christlichen Gesellschaft.
%2344001: PÉRIN, CHARLES. - De la Richesse dans les Sociétés Chrétiennes. Seconde édition, revue et corrigée. 2 Vols.
%2363114: PÉRIN, CHARLES. - Les Libertés Populaires.
%23256762: PERIN, CASEY. - The demands of reason : an essay on Pyrrhonian scepticism.
%2392849: PERINBAM, B. MARIE. - Family identity and the state in the Bamako Kafu, c.1800-c.1900.
%23228400: PERIS, DANIEL. - Storming the heavens : the Soviet League of the Militant Godless.
%2354110: PERKIN, HAROLD. - Key profession. The history of the Association of University Teachers.
%23239571: PERKINS, FRANKLIN. - Leibniz : a guide for the perplexed.
%23219794: PERL, SONDRA. - On Austrian soil : teaching those I was taught to hate.
%2351977: PERLMUTTER, DAVID M. - Studies in Relational Grammar 2.
%2351959: PERLMUTTER, DAVID M. - Studies in Relational Grammar 1.
%2385069: PERLOW, LESLIE A. - Finding time : how corporations , individuals , and families can benefit from new work practices.
%23116383: CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ. BUREAU PERMANENT. - Conférence de la Haye de Droit International Privé = Hague Conference on international private law [1951-1993].
%2349501: PERNER, JOSEF - Understanding the representational mind.
%2378928: PERNICE, ALFRED. - Labeo : Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit.
%23174132: PERNOT, H. - La déformation des Evangiles.
%23217874: PERONCEL-HUGOZ, JEAN-PIERRE - Le radeau de Mahomet (French Edition).
%23137897: PEROTTINO, SERGE. - Garaudy et le marxisme du XXe siècle.
%23200120: PERQUIN, JOHANNES NICOLAAS JACOBUS. - Bijdrage tot de kennis van het Bergius-proces.
%231491: PERREAU, E.H. - Technique de la jurisprudence en droit privé. 2 Tomes.
%2343224: PERRET, PETER - A well-tempered mind : using music to help children listen and learn
%2316798: PERREYVE, HENRI [1831-1865]. - Biographies et panégyriques.
%23223705: PERRICK, S. - Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht : Deel 3: Vermogensrecht algemeen; Deel 5 : Gemeenschap.
%23222569: PERRICK, S. - Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht 3: Goederenrecht. [Dl. 4]: Gemeenschap.
%23223567: PERRICK, S. - Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Deel 4: Erfrecht en schenking.
%23126094: PERROT, GEORGES. - L'éloquence politique et judiciaire à Athènes. Partie 1: Les précurseurs de Demosthène.
%2367545: PERROT, MICHELLE (ED.) - Writing women's history.
%2344435: PERRY, RONALD W. - Disaster management : warning response and community relocation.
%237069: PERRY, THOMAS D. - Moral reasoning and truth : an essay in philosophy and jurisprudence.
%23243883: PERRY, MARK. - Partners in command : George Marshall and Dwight Eisenhower in war and peace.
%2326412: PERRY, ARTHUS LATHAM. - Elements of Political Economy.
%2384009: PERRY, MICHAEL J. - Toward a Theory of Human Rights: Religion, Law, Courts.
%23263476: PERRY, GEORGE L. (EDITOR) - Brookings Papers on Economic Activity 1:2003.
%23263477: PERRY, GEORGE L. (EDITOR) - Brookings Papers on Economic Activity 2002:1.
%23263478: PERRY, GEORGE L. (EDITOR) - Brookings Papers on Economic Activity: 2002: 2.
%23263479: PERRY, GEORGE L. (EDITOR) - Brookings Papers on Economic Activity 2001:2.
%23263448: PERRY, GEORGE L. (EDITOR) - Brookings Papers on Economic Activity 2:2004.
%23263449: PERRY, GEORGE L. (EDITOR) - Brookings Papers on Economic Activity 2:2003 (v. 2).
%23263443: PERRY, GEORGE L. (EDITOR) - Brookings Papers on Economic Activity 1:2007.
%2367332: PERRY, MICHAEL J. - The Constitution , the courts , and human rights : an inquiry into the legitimacy of constitutional policymaking by the judiciary.
%2379557: PERRY, L.S. - My friend Carl Sandburg. The biography of a friendship.
%23191876: PERRY, JAMES L. & KENNETH L. KRAEMER. - Technological innovation in American local governments : the case of computing.
%2384994: PERRY, ELISABETH ISRAELS. - From Theology to History: French Religious Controversy and the Revocation of the Edict of Nantes.
%2335003: COMMISSIE JUSTITIE-POLITIE-PERS. - Rapport van de Commissie, ingesteld bij besluit van de Minister van Justitie, d.d. 22 Maart 1950, 2e afdeling A, no. 2328.
%23135564: PERSON, RAYMOND F. - Second Zechariah and the Deuteronomic School.
%23134875: PERSON, RAYMOND F. - In converstion with Jonah : conversation Analysis, Literary Criticism, and the Book of Jonah.
%23263158: PERSON, ETHEL SPECTOR (ED.) - On Freud's Observations on transference-love.
%23263160: PERSON, ETHEL SPECTOR (ED.) - On Freud's Creative writers and day-dreaming.
%23263161: PERSON, ETHEL SPECTOR (ED.) - On Freud's A child is being beaten.
%23235334: PERSSON BENBOW, CAMILLA & DAVID LUBINSKI (EDS.) - Intellectual talent : psychometric and social issues.
%23239498: PERSSON, INGMAR. - The retreat of reason : a dilemma in the philosophy of life.
%23256478: PERSSON, INGMAR. - The retreat of reason : a dilemma in the philosophy of life.
%23215092: PERTHES, VOLKER - Staat und Gesellschaft in Syrien 1970-1989 (Schriften des Deutschen Orient-Instituts) (German Edition).
%23226965: PESCATORE, PIERRE - Les relations extérieures des Communautés européennes : contribution à la doctrine de la personnalité des organisations internationales.
%23220669: PESCATORE, PIERRE - Essai sur la notion de la loi.
%2354296: PESCH, UDO - The Predicaments of Publicness: An Inquiry into the Conceptual Ambiguity of Public Administration.
%2363186: PESCH, HEINRICH. - Ethik und Volkswirtschaft.
%2318101: PESCH, HENRI WILLEM VAN. - De idee van de menselijke beperktheid bij Sophocles.
%2393261: PESCH, CHRISTIAN. - Praelectiones dogmaticae. Volume 1 : De Christo legato divino. De ecclesia Christi. De locis theologicis; Volume 2 : De Deo uno secundum naturam. De Deo trino secundum personas; Volume 3 : De Deo creante. De peccato originali. De angelis. De Deo fine ultimo. De actibus humanis; Volume 4 : De Verbo incarnato. De Beata Virgine Maria. De cultu sanctorum; Volume 5 : De gratia. De lege divina positiva; Volume 6 : De sacramentis in genere. De baptismo. De confirmatione. De eucharistia; Volume 7 : De sacramento paenitentiae. De extrema unctione. De ordine. De matrimonio; Volume 8 : De virtutibus in genere. De virtutibus theologicis; Volume 9 : De virtutibus moralibus. De peccato. De novissimis.
%2351641: PESCHEL, OTTO. - Abhandlungen zur Erd- und Völkerkunde.
%2351924: PESETSKY, DAVID - Zero Syntax: Experiencers and Cascades.
%2352062: PESETSKY, DAVID - Phrasal Movement and Its Kin (Linguistic Inquiry Monographs).
%23193503: PESIC, PETER. - Sky in a bottle.
%23255426: PESKIN, VICTOR. - International justice in Rwanda and the Balkans : virtual trials and the struggle for state cooperation.
%2352349: PESSEN, EDWARD - The log cabin myth : the social backgrounds of the presidents.
%23195301: PESSERS, DORIEN. - De wet van het hart.
%23181063: PETAU, DENIS (1583-1652); (PETAVIUS, DIONYSIUS). - Dionysii Petavii Aurelianensis e Societate Iesu, Theologicorum dogmatum tomus primus [-quartus].
%23186503: PETAU, DENIS (1583-1652); (PETAVIUS, DIONYSIUS). - Dionysii Petavii Aurelianensis e societate Jesu Opus de Theologicis Dogmatibus, nunc primum septem voluminibus comprehensum...redactum...Francisci Antonii Zachariae,...dissertationibus, ac notis uberrimis illustratum...in hac novissima editione apparatu historico-critico aucta.
%23224828: PETEET, JULIE M. - Gender in crisis: women and the Palestinian resistance movement.
%23211053: PETER, KARL. - Neuzeitliche Gesellschaftsverträge und Unternehmensformen ; Handbuch für Personen- und Kapitalgesellschaften, Familiengesellschaften und Mischtypen, Kooperation und Delegation : Rechtsformen im EWG-Raum.
%2383262: TIMMER C. PETER. - Getting prices right : the scope & limits of agricultural price policy.
%23146846: PÉTER, LÁSZLÓ (ED.) - Historians and the History of Transylvania.
%2354139: BLOKHUIS. PETER. - Kennis en abstraktie.
%23188763: PETER, CHRIS MAINA - Human Rights in Tanzania: Selected Cases and Material.
%23202349: PETERFREUND, EMANUEL. - Information, systems, and psychoanalysis : an evolutionary biological approach to psychoanalytic theory.
%2323389: PÉTERI, ZOLTÁN (ED.) - The comparison of law : selected essays for the 9th International Congress of Comparative Law = La comparison de droit : essais choisis pour le 9e Congrès international de droit comparé.
%2378929: PETERKA, OTTO. - Rechtsgeschichte der böhmische Länder : in ihren Grundzügen dargestellt.
%23220612: PETERLINI, OSKAR. - Autonomy and the protection of ethnic minorities in Trentino - South Tyrol.
%233731: PETERS, A.A.G. - Opzet en schuld in het strafrecht = Intent, Negligence and Criminal Reponsibility.
%2382008: PETERS, PAUL & ROELOF KOTTING. - [Extraterritoriale wetgeving]. Verslag van de Algemene Ledenvergadering.
%2344836: PETERS, J.A.F. & KOBUSSEN, M.H. (RED.) - Bestuursrecht en Nieuw B.W.
%23226241: PETERS, SHAWN FRANCIS. - When prayer fails : faith healing , children , and the law.
%2319553: PETERS, HERMANUS LAMBERTUS. - Enkele hoofdstukken uit het sociaal-religieuze leven van een Dani-Groep.
%23116369: PETERS, WILLIAM. - A more perfect union: the making of the United States constitution.
%2379861: PETERS, RUDOLPH. - Islam and colonialism : the doctrines of Jihad in modern history.
%23250525: PETERS, CORNELIA PASCALE. - The vulnerable hours of leisure : new patterns of work and free time in the Netherlands , 1975-95.
%23199210: PETERS, FAUSTINA G.F. - De aanmerkelijkbelangregeling in internationaal perspectief : de exitheffingen en de vestigingsplaatsficties in het licht van de nationale regeling, belastingverdragen, BRK en het EG-recht.
%2350260: PETERS, PAUL & ROELOF KOTTING. - Extraterritoriale wetgeving : preadviezen : Volkenrechtelijke aspecten van extraterritorale wetgeving : Extraterritoriale wetgeving en internationaal privaatrecht.
%23223293: PETERS, CARMICHAEL C. - A Gadamerian reading of Karl Rahner's Theology of Grace and Freedom.
%23229991: PETERS, CHRISTOPHER J. - A matter of dispute : morality, democracy, and law.
%2351545: PETERS, A.A.G. - Recht en samenleving in Japan. Rede.
%2343213: PETERS, WILLIAM. - A class divided : then and now.
%23136977: PETERS, STANLEY & ESA SAARINEN (EDS.) - Processes, Beliefs & Questions. Essays on Formal Semantics of Natural Language and Natural Language Processing.
%23242897: PETERS, J.A.F. (ED.) - Oude Meesters : grondleggers van bestuursrecht en hun rol in het huidige recht.
%2368431: PETERS, FAUSTINA G.F. - De aanmerkelijkbelangregeling in internationaal perspectief : de exitheffingen en de vestigingsplaatsficties in het licht van de nationale regeling, belastingverdragen, BRK en het EG-recht.
%2364657: PETERS, JELIS ANTONIE - Wie beschermt onze grondwet?.
%23173145: PETERS, PASCALE. - The vulnerable hours of leisure : new patterns of work and free time in the Netherlands, 1975-1995.
%23143033: PETERS, C.H. - De Nederlandsche stedenbouw ; [2]: De stad met hare kerken, kloosters en godshuizen, haar raadhuis en verdere openbare gebouwen, haar woon- en bedrijfshuizen.
%23143045: PETERS, C.H. & H. BRUGMANS. - Oud-Nederlandsche steden in haar ontstaan, groei en ontwikkeling ; [1] : Nederlandsche stedenbouw : de stad als veste, woon- en handelsplaats; [2] : Nederlandsche stedenbouw : de stad met hare kerken, kloosters en godshuizen, haar raadhuis en verdere openbare gebouwen, haar woon- en bedrijfshuizen; [3] : het staatkundig en maatschappelijk leven der Nederlandsche steden.
%23111435: PETERS, WILLEM (ED.) - La Casa di Marcus Lucretius Fronto e le sue pitture.
%2380970: PETERS, J.A. - Het primaat van de vrijheid van meningsuiting : vergelijkende aspecten Nederland-Amerika.
%23238143: PETERS, A.A.G. - Opzet en schuld in het strafrecht = Intent, Negligence and Criminal Reponsibility.
%23246512: PETERSE, JOHANNES MARINUS. - Causa fidei, causa invidiae? : de strijd van Jacobus Hoogstraeten tegen Johannes Reuchlin (1510-1520).
%23133318: PETERSE, A.H. - Onderneming en politiek in liberale democratieën.
%23255792: PETERSEN, H. CRAIG. - Business and government. 3rd edition.
%23206560: PETERSEN, JULIUS. - Hauptmomente in der älteren Geschichte der medicinischen Klinik.
%23238492: PETERSEN, GLENN. - Traditional Micronesian societies : adaptation , integration , and political organization.
%23145559: PETERSEN, CHRISTINE E. - The Doctor in French drama, 1700-1775.
%23245102: PETERSEN, HANNE. - Home knitted law : norms and values in gendered rule-making.
%2348954: PETERSON, PAUL E. - The politics of school reform, 1870-1940.
%2351886: PETERSON, WILLIAM H., JOHN T. SKINNER & FRANK M. STRONG. - Elements of food biochemistry.
%23224393: PETERSON, ANNA L. - Being human : ethics, environment, and our place in the world.
%2363411: PETERSON, PAUL E. & MARK C. ROM. - Welfare magnets : a new case for a national standard.
%2371606: PETERSON, BRENT O. - Popular Narratives and Ethnic Identity. Literature and Community in Die Abendschule.
%2322810: PETERSSON, SOFIE (ED.) - Scandinavian photographers 2001.
%2396182: PETHIG, R. & U. SCHLIEPER (EDS.) - Efficiency, institutions, and economic policy : proceedings of a workshop held by the Sonderforschungsbereich 5 at the University of Mannheim, June 1986.
%2387816: PETIT, LOUISE M. - Keeping Foreign Corruption Out of the U.S.
%2355448: PETIT, CH.J.J.M. - Hoofdtrekken van het Nederlandse familierecht.
%23211423: PETKOV, STEVEN (ED.) - The Frank Sinatra reader.
%23185258: PETKOV, KRASTYU & VICKERSTAFF, SARAH., THIRKELL, JOHN E. M. - The transformation of labour relations : restructuring and privatization in Eastern Europe and Russia.
%23180488: PETOT, JEAN - Guerres en perspective.
%2378931: PETRAKAKOS, DEMETRIOS A. - Die Toten im Recht nach der Lehre und den Normen des orthodoxen morgenländischen Kirchenrechts und der Gesetzgebung Griechenlands.
%23150175: PETRAKOS, G., G. MAIER & G. GORZELAK (ED.). - Integration and transition in Europe: the economic geography of interaction.
%2355752: PETRASHEN, M.I. & TRIFONOV, E.D. - Applications of group theory in quantum mechanics.
%2367879: PETRÉN, STURE ... ET AL. - Svea Hovrätt : Studien till 350-Årsminnet.
%23231672: PETRIE, DUNCAN (EDITOR) - A Paul Rotha Reader.
%23113807: PETRIE, MARIA. - Art and regeneration.
%23110999: PETRIE, W.M.F. & E.A. GARDNER - Naukratis.
%23156065: PETRIE, CHARLES. - The Jacobite Movement : the last phase : 1716-1807.
%2382300: PETRO, P. - Joyless streets. Women and melodramatic representation in Weimar Germany.
%2352483: PETRO, NICOLAI N. - The rebirth of Russian democracy : an interpretation of political culture.
%23231526: PETROBELLI, PIERLUIGI. - Music in the Theater.
%23136315: PETROBELLI, PIERLUIGI. - Music in the Theater : essays on Verdi and other composers.
%23251692: PETRUS, CHRYSOLOGUS; MAXIMUS. - D. Petri Chrysologi archiepiscopi Ravennatis ... Sermones in Evangelia de dominicis, et festis aliquot solemnioribus totius anni ... : Quibus accesserunt, S. Maximi episcopi Taurinensis Homiliae hyemales & aestivalis pariter insignes.
%23249283: PETRUSICH, AMANDA. - It still moves : lost songs , lost highways , and the search for the next American music.
%23250226: PETSCHE, THOMAS (EDITOR) - Computational Learning Theory and Natural Learning Systems, Vol. II: Intersections between Theory and Experiment.
%2327534: PETTIFER, JAMES - The Albanian Question: Reshaping the Balkans.
%23136356: PETTIWAY, LEON E. - Honey, Honey, Miss Thang. Being black, gay, and on the streets.
%23231043: PETZINGER, RENATE & BARRY ROSEN. - Eva Hesse: Catalogue Raisonne. Volume 1 : Paintings; Volume 2 : Sculpture.
%2365177: PETZOLD, HERBERT. - The European Convention on human rights : cases and materials : a reader for students of the international law of human rights.
%2374589: PEUCKER, P.M. - 's Heerendijk. Herrnhutters in IJsselstein 1736-1770.
%23104920: PEUCKERT, WILL-ERICH. - Theophrastus Paracelsus.
%23145778: PEURSEN, C.A. VAN. - Ludwig Wittgenstein.
%2310311: PEURSEN, C.A. VAN. - Riskante filosofie. Een karakteristiek van het hedendaagse existentiële denken.
%2355358: PEURSEN, C.A. VAN. - De opbouw van de wetenschap : een inleiding in de wetenschapsleer.
%2365802: PEURSEN, C.A. VAN. - Feiten, waarden, gebeurtenissen : een deiktische ontologie.
%2393636: PEZULLO, LAWRENCE & RALPH PEZULLO. - At the fall of Somoza.
%23142945: PFAELZER, JEAN. - The Utopian Novel in America, 1886-1896 : the Politics of Form.
%233357: PFAFF, WALTER., ERIKA KEIL & BEAT SCHÄPFLER (EDS.) - Der sprechende Körper : Texte zur Theateranthropologie.
%23104928: PFAFF, M. (ED). - Frontiers in social thought. Essays in honor of Kenneth E. Boulding.
%23247823: PFAFF, DONALD W. - Drive : neurobiological and molecular mechanisms of sexual motivation.
%23218988: PFALLER, ALFRED (ED.) - Can the welfare state compete? : a comparative study of five advanced capitalist countries.
%23180982: PFANN, G.A., B.F.M. KNÜPPE, & B. KRIECHEL. - Onderzoek naar de gevolgen van het faillissement voor de werknemers van de N.V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuig Fabrikant Fokker, Fokker Aircraft B.V., en Fokker Administration B.V. : 1996-2000.
%2316755: PFEFFER, H. - Grondbegrippen van Nederlandsch mededingingsrecht.
%2346320: PFEIFFER, INGRID - Laszlo Moholy-Nagy.
%23131845: PFEIFFER, GERHARD. - Das Breslauer Patriziat im Mittelalter.
%2378933: PFEIFFER, JOHANN FRIEDRICH VON. - Grundsätze der Universal-Kameral-Wissenschaft oder deren vier wichtigsten Säulen, nämlich der Staats-Regierungskunst, der Polizeiwissenschaft, der allgemeinen Staatsökonomie und der Finanzwissenschaft.
%2378935: PFEIFFER, JOHANN FRIEDRICH VON. - Polizeiwissenschaft : die natürliche, aus dem Endzweck der Gesellschaft entstehende allgemeine Polizeiwissenschaft.
%2384237: PFEIFFER, BRUCE BROOKS - Frank Lloyd Wright: The Heroic Years: 1920-1932.
%23262631: PFEIFFER, LUDWIG. - The Protoliterary; Steps Toward an Anthropology of Culture.
%23224326: PFEIFFER, FRANZ (ED.) - Meister Eckhart : Predigten, Traktate, (Sprüche, Liber positionum). (Deutsche Mystiker des 14. Jahrhunderts, Band 2).
%236475: PFEIL, TOM - Tot redding van het vaderland : het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse Tijd, 1795-1810.
%23256846: PFEILER, MARTINA. - Poetry goes Intermedia : US-amerikanische Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts aus kultur- und medienwissenschaftlicher Perspektive.
%23145704: PFEILER, WM. K. - War and the German Mind. The Testimony of Men of Fiction Who Fought at the Front.
%23247282: PFENNING, FRANK (ED.) - Types in Logic Programming.
%23144099: PFIFFNER, JOHN M. & ROBERT V. PRESTHUS. - Public administration.
%2348667: PFISTER, BERNHARD. - Die Entwicklung der Arbeitslosenversicherung und der Arbeitslosigkeit in England.
%23255911: PFISTER, OSKAR. - Zum Kampf um die Psychoanalyse.
%23111974: PFISTER, M (ED.) - THE FATAL GIFT OF BEAUTY. THE ITALIES OF BRITISH TRAVELLERS. An Annotated Anthology.
%23164252: PFISTER, OSKAR. - Die psychanalytische Methode : eine erfahrungswissenschaftlich-systematische Darstellung. 3. Auflage.
%2346044: PFISTER, JOEL & NANCY SCHNOG. - Inventing the psychological : toward a cultural history of emotional life.
%2386089: PFLEGHAR, CORNELIA. - Umsetzung der Europäischen Norm 45001 ergänzt durch nrn. 2 und 7 des II. Abschnittes der OECD - Grundsätze der Guten Laborpraxis in seuchen- und krankheitsdiagnostischen Arbeitsbereichen am Beispiel des Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamtes Aulendorf.
%23131844: PFLEIDERER, EDMUND. - Sokrates und Plato.
%23126943: PFLEIDERER, EDMUND. - Gottfried Wilhelm Leibniz als Patriot, Staatsmann und Bildungsträger. Ein Lichtpunkt aus Deutschlands trübster Zeit für die Gegenwart dargestellt.
%23162172: PFOHL, FERDINAND. - Richard Wagner : sein Leben und Schaffen.
%2328651: PHAFF, T.W.J. - Naar een nieuw ontslagrecht.
%2312780: PHAFF, H.E. - Ambtelijke Aforismen.
%23225324: PHARES, WALID. - Future Jihad : terrorist strategies against America.
%23221745: PHATHARATHANANUNTH, SOMCHAI. - Civil society and democratization : social movements in northeast Thailand.
%2341544: PHD, PROFESSOR JOHN M. BRAXTON - Faculty Misconduct in Collegiate Teaching.
%23161257: PHEIJFFER, MARCEL - Financieel rechercheren : theorie en praktijk.
%23209186: PHEIJFFER, M. & J.G. KUIJL. - De forensisch accountant : [een veeleisend beroep].
%2352441: PHEIJFFER, MARCEL - Accountancy en andere zaken onder de loep.
%2329102: PHELAN, JOHN LEDDY. - The Kingdom of Quito in the 17th century : bureaucratic politics in the Spanish empire.
%23191368: PHELPS, EDMUND S. - Studies in macroeconomic theory. Volume 1 : employment and inflation.
%23176015: PHELPS, CHRISTOPHER. - Young Sidney Hook : Marxist and pragmatist.
%23250726: PHELPS, EDMUND S. (EDS.) - Recent developments in macroeconomics. 3 Volumes
%23219046: PHILANDER, S. GEORGE. - Is the temperature rising? : the uncertain science of global warming.
%2342213: PHILIPP, HANS-JÜRGEN - Socialwissenschaftliche Aspekte von landwirtschaftlichen Siedlungsprojekten in der Dritten Welt. Unter besonderer Berücksichtigung tunesischer Projekte.
%2330824: PHILIPP, OTMAR M. - Internationale Massnahmen zur Bekampfung von Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt (Schriften zum Volkerrecht) (German Edition).
%23184962: PHILIPPACOPOULOS, ILIAS. - Cleaning Hellenic industrial sector : the country's chances, the society's choices and the government's challenges to facilitate the changes.
%2325820: PHILIPPON, JACQUES & JACQUES POIRIER. - Joseph Babinski : a Biography
%23244862: PHILIPPS, LOTHAR. - Der Handlungsspielraum : Untersuchungen über das Verhältnis von Norm und Handlung im Strafrecht.
%23134294: PHILIPS, SUSAN U. - Ideology in the language of judges. How judges practice law, politics, and courtroom control.
%2350840: PHILIPS, R. - Gezondheidszorg in Limburg. Groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen 1850-1940.
%2323175: PHILIPS, MARIANNE. - De zaak Beukenoot.
%2398703: PHILIPS, J.F.R., JANSEN, J.C.G.M. & CLAESSENS, TH.J.A.H. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1940.
%237987: PHILIPS, S.H. - Het passionneele misdrijf in Nederland.
%2329088: PHILIPSEN, NIELS. - Regulation of and by pharmacists in the Netherlands and Belgium : an economic approach.
%23219610: PHILIPSEN, GERRY.& TERRANCE L. ALBRECHT (EDS.) - Developing communication theories.
%23126481: PHILIPSON, MORRIS (ED.) - Leonardo Da Vinci : aspects of the Renaissance Genius.
%23235588: PHILLIPS, BRUNO - The main point : the life and work of a porno film maker
%2332114: PHILLIPS, LISA - SANAA: New Museum.
%23110700: PHILLIPS, D.Z. - Interventions in ethics.
%2368420: PHILLIPS, DEREK L. - Abandoning method : sociological studies in methodology.
%2334871: PHILLIPS, JAMES. - Heidegger's Volk between National Socialism and poetry.
%2363175: PHILLIPS, DEREK - De naakte Nederlander : kritische overpeinzingen.
%23257996: PHILLIPS, JOHN. - The bends : compressed air in the history of science, diving, and engineering.
%2378936: PHILLIPS, GEORGE. - Englische Reichs- und Rechtsgeschichte seit der Ankunft der Normannen bis auf Heinrich II. (1066-1189).
%236637: PHILLIPS, J.R.S. (ED.). - The Justices of the Peace in Wales and Monmouthshire 1541 to 1689. Lists.
%2378938: PHILLIPS, GEORGE JAKOB. - Das Regalienrecht in Frankreich : ein Beitrag zur Geschichte des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche.
%23263715: PHILLIPS, KERI - A Consultancy Approach for Trainers and Developers.
%2364624: PHILLIPS, DEREK L. - Toward a just social order.
%23229787: PHILLIPS, PETER (ED.) - Censored 2007 : the top 25 censored stories.
%2356552: PHILLIPS, DEREK L. - Equality, justice and rectification : an exploration in normative sociology.
%23113001: INTERNATIONAL INSTITUTE OF PHILOSOPHY. - Bibliography of Philosophy : a quarterly bulletin.
%23148771: ACTES OF THE XITH INTERNATIONAL CONGRESS OF PHILOSOPHY. - Philosophie Sociale, Juridique et Politique / Social philosophy. Philosophy of law. Political philosophy.
%2320182: PHISALAPHONG, ROMDEJ. - The impact of economic integration programs on inward foreign direct investment.
%23115040: PHLIPS, LOUIS. - The economics of imperfect information.
%2322685: PHODES, DENNIS E. (ED.) - Incunabula in Greece : a first census.
%23104090: AMERICAN SOCIETY OF PHOTOGRAMMETRY. - Manual of photographic interpretation.
%2348691: PIAGET, JEAN. - The equilibration of cognitive structures : the central problem of..
%2343141: PIAGET, JEAN. - The grasp of consciousness : action and concept in the young child.
%23153926: PIAGET, JEAN. - The psychology of intelligence.
%2385428: PIAGET, JEAN. - Strukturalisme.
%23236355: PIARRON DE CHAMOUSSET, CLAUDE HUMBERT. - Vues d'un citoyen.
%23248357: PIATETSKI-SHAPIRO, GREGORY & WILLIAM FRAWLEY (EDS) - Knowledge Discovery in Databases.
%2361409: PIATT, BILL. - ¿Only English?: law and language policy in the United States.
%23120300: PICART, CAROLINE JOAN (KAY) S. - Thomas Mann and Friedrich Nietzsche. Eroticism, Death, Music, and Laughter.
%23205928: PICASSO, PABLO. - Picasso et les femmes.
%23183844: PICASSO, PABLO. - The Musée Picasso, Paris II : Drawings, watercolours, gouaches, pastels.
%23246085: PICASSO, PABLO. - Picasso : la joie de vivre , 1945-1948 .
%23219954: PICASSO, PABLO. - Picasso and the war years, 1937-1945.
%23196476: PICASSO, PABLO. - Hommage a Pablo Picasso : dessins sculptures céramiques : Petit Palais.
%23118953: PICCARDT, A.G.J. & A. KORTHALS ALTES. - Zee- en binnenvaartrecht voor het notariaat.
%2343571: PICHOIS, CLAUDE & JEAN ZIEGLER. - Baudelaire : een biografie.
%23230017: PICK, DANIEL - The Pursuit of the Nazi Mind: Hitler, Hess, and the Analysts.
%23153419: PICKERING, KENNETH. - Key concepts in drama and performance.
%2385633: PICKETT, K. H. SPENCER - Financial Crime Investigation and Control.
%2366122: PICKLES, JOHN & ADRIAN SMITH (EDS.) - Theorising transition : the political economy of post-Communist transformations.
%23204674: PICKLES, DOROTHY - Democracy.
%23141570: PICKOVER, C.A. (ED.). - Fractal Horizons. The Future Use of Fractals.
%23234603: PICKOVER, CLIFFORD A. - The mathematics of Oz : mental gymnastics from beyond the edge.
%2372384: PICKOVER, C.A. (ED.). - Visions of the future. Art, technology and computing in the 21st century.
%23249434: PICKUS, KEITH H. - Constructing modern identities : Jewish university students in Germany , 1815-1914.
%23263725: PICOTTO, ROBERT & RACHEL WEAVING (EDS.) - Security and Development: Investing in Peace and Prosperity.
%23222019: PIECK, ANTON. - De Nederlanden : tekeningen en vertellingen.
%23186193: PIECK, WERNER. - Der Anspruch auf ein rechtsstaatliches Gerichtsverfahren : Art. 6 Abs. 1 der europäischen Menschenrechtskonvention in seiner Bedeutung für das deutsche Verfahrensrecht.
%23263958: PIEK, HANNAH - Technology Development in Rural Industries: A study of China's collectives.
%23146510: PIEK, HANAH G. - Development and acquisition of technology in rural collective industries. The case of China's hinterland.
%23147355: PIENKOS, ANGELA T. - The Imperfect Autocrat : Grand Duke Constantine Pavlovich and the Polish Congress Kingdom.
%23210540: PIERCE, PATRICIA. - The great Shakespeare fraud : the strange , true story of William-Henry Ireland.
%23174433: PIERENKEMPER, TONI & RICHARD TILLY. - The German economy during the nineteenth century.
%23246842: PIERENKEMPER, TONI & RICHARD TILLY. - The German economy during the nineteenth century.
%23236173: PIERIK, PERRY. - Karl Haushofer en het nationaal-socialisme : tijd, werk en invloed.
%23230655: PIERIS, P.E. - The Kingdom of Jafanapatam 1645 : being an account of its administrative organisation as derived from the Portuguese archives.
%23230654: PIERIS, P.E. - Tri Sinhala: The Last Phase, 1796-1815.
%23230647: PIERIS, P.E. - Ceylon and the Hollanders (1658-1790).
%23230653: PIERIS, P.E. - Ceylon and the Portuguese : 1505-1658.
%23202509: PIERSMA, HINKE - Op oorlogspad : Jaap le Poole, verzetsman voor het leven.
%2319267: PIERSON, N.G. - Leerboek der Staatshuishoudkunde. 2 dln.
%23136336: PIERSON, S. - Marxist Intellectuals and the Working-class Mentality in Germany 1887-1912.
%2320045: PIERSON, N.G. - Leerboek der staatshuishoudkunde. 2 Dln.
%23161603: PIERSON, N.G. - De briefwisseling van Nicolaas Gerard Pierson 1839-1909. Deel 4: Bijlagen.
%23246300: PIETERMAAT, E.C., POORTER, J.C.A. DE. - Toegang tot de rechter : processuele openbaarheid en belang : preadviezen.
%23226935: PIETERMAAT, E.C. & J.C.A. DE POORTER. - Toegang tot de rechter: processuele openbaarheid en belang : preadviezen.
%23254620: PIETERMAN, ROEL. - Dubbelzinnig recht : rechtssociologische inzichten in het omgaan met conflicten in de moderne samenleving.
%2329167: PIETERMAN, ROEL. - De plaats van de rechter in Nederland 1813-1920 : politiek-juridische ideeënstrijd over de scheiding van machten in de staat.
%23237566: PIETERS, DANNY C.H.M. - Inleiding tot de beginselen van de sociale zekerheid.
%2327377: PIETERS, J.M. - Rechtsvinding : opstellen aangeboden aan J.M. Pieters t.g.v. zijn afscheid aan de Katholieke Hogeschool Tilburg.
%2310370: PIETERS, L.J. - Internationale sancties. 1914-46. Diss.
%23200082: PIETERS, HONORÉ ALPHONE JOSEPH. - Bijdrage tot de kennis der dehydratie van het kaolien.
%2365096: PIETERS, L.J. - Internationale sancties. 1914-1946.
%23169807: PIETERS, DANNY C.H.M. - Sociale-zekerheidsrechtsvergelijking ten dienste van Europa. Preadvies.
%23231247: PIETERSE, L.J.A. - Belastingheffing van coöperaties. 2e druk.
%23231245: PIETERSE, L.J.A. - Geruisloze terugkeer uit de bv.
%23109355: PIETERSE, WILHELMINA C. (ED.) - Livro de Bet Haim do Kahal Kados de Bet Yahacob.
%23238154: PIETERSE, JOHANNES JACOBUS. - Kindermishandeling in het gezin.
%23154156: PIETERSE, W.CHR. - Daniel Levi de Barrios als geschiedschrijver van de Portugees-Israelitiesche gemeente te Amsterdam in zijn 'Triumpho del Govierno Popular'.
%2375082: PIETERZ, RAOUL. - Pricing models for Bermudan-style interest rate derivatives.
%2341177: PIGANIOL, ANDRÉ. - La conquête romaine.
%23115886: PIGEAUD, TH. - Literature of Java. Catalogue. Vol. I: Synopsis of Javanese literature 900-1900 A.D.
%23115887: PIGEAUD, TH. - Literature of Java. Catalogue. Vol. II : Descriptive list of Javanese manuscripts.
%23115888: PIGEAUD, TH. - Literature of Java. Catalogue. Vol. III : Illustrations and facsimiles of manuscripts, maps, addenda and a general index of names and subjects.
%2351915: PIGMAN, WARD. - The carbohydrates : chemistry, biochemistry, physiology.
%2387656: PIGMAN, WARD. - The carbohydrates : chemistry / biochemistry.
%23255899: PIGOU, A.C. - Wealth and welfare.
%2323803: PIGOU, A.C. - Socialism versus capitalism.
%2322299: PIGOU, A.C. - Lapses from full employment.
%23198132: PIGOU, A.C. - A study in public finance.
%23140064: PIGOU, A.C. - Aspects of British economic history 1918-1925.
%23255143: PIGOU, A.C. - Socialism versus capitalism.
%23226714: PIGOU, A.C. - The political economy of war.
%23132771: PIGUET, J.-CLAUDE. - De l'esthétique à la métaphysique.
%2355842: PIGUET, J.-CLAUDE. - De l'esthétique à la métaphysique.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

12/15