Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%234224: MEULEN, B.M.J. VAN DER. - Voorontwerp Algemene wet overheidsinformatie.
%232362: MEULEN, PIET VAN DER. - De wording der algemeene doopsgezinde societeit.
%23102264: MEULEN, R. VAN DER. - Het Lexicon vokabulam novym po alfavitu.
%23129697: MEULEN, B.M.J. VAN DER. - Ordehandhaving : actoren, instrumenten en waarborgen : een studie naar recht en regelgeving betreffende bevoegdheden tot en garanties bij de handhaving van de openbare orde in de rechtstaat Nederland.
%23248858: MEULEN, B.M.J. VAN DER & A.T. OTTOW. - Toezicht op markten : preadviezen.
%23248881: MEULEN, B.M.J. VAN DER & A.T. OTTOW. - Toezicht op markten : verslag van de algemene vergadering van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht gehouden op 16 mei 2003 ter behandeling van de preadviezen van B.M.J . van der Meulen , A.T. Ottow.
%23174037: MEULEN, R. VAN DER. - Malefijt : portugeesch malefeito?
%23172596: MEULEN, R. VAN DER. - De etymologie van het woord schobbejak.
%23102270: MEULEN, R. VAN DER. - Over de Oud-Pools Litouwse namen Jagiello en Radziwill.
%23102266: MEULEN, R. VAN DER. - Over enige aardrijkskundige namen bij onze vroegere zeevaarders.
%23102268: MEULEN, R. VAN DER. - Over een eigenaardige Litouwse uitdrukking.
%23174090: MEULEN, R. VAN DER. - Oudpruisisch mixkai.
%23174124: MEULEN, R. VAN DER. - Poolsch herbata.
%23208329: MEULEN, JAN SIJBRAND VAN DER. - De taal van de dienstplichtcultuur : omstandigheden , principes , normen , ambities : een onderzoek onder dienstplichtige jongens over in militaire dienst moeten : en over niet hoeven : en over weigeren : en over willen.
%23173706: MEULEN, R. VAN DER. - Over het woord sabel.
%2382366: MEULEN, LENNART VAN DER ... [ET AL.] - D'66 staat voor niets : de slag om de kiezer: campagne '94 : hoe D66 330 zetels won.
%2385503: MEULEN, J.D. VAN DER. - Het wapengebruik van de politie in Nederland.
%239622: MEULEN, J. TER. - Die Gedanke der Internationalen Organisationen in seiner Entwicklung 1300-1800. Nachdruck der 1917-40 Ausg. 3 Teile in 2 Bänder.
%237190: MEULEN, J.D. VAN DER. - Beschouwingen over het wapengebruik der politie in Nederland.
%23135450: MEULEN, J.D. VAN DER. - De belediging van hoofden van bevriende staten. Preadvies.
%23251567: MEULEN, AGEÜS VAN DER. - Over den bouw en de periodieke ontwikkeling der bloemknoppen bij coffea-soorten.
%23102267: MEULEN, R. VAN DER. - Twee onverklaarde woorden: Krimgotisch borrotsch; Oudpruisisch wissambs.
%2318119: MEULEN, JOHANNES ANTONIUS VAN DER. - Heidegger und Hegel oder Widerstreit und Widerspruch.
%23260611: MEULEN, R. VAN DER. - De courant. I: Geschiedkundig en vergelijkend overzicht der nieuwsbladen van alle landen. - II: Samenstelling en beheer van groote en kleine nieuwsbladen.
%232961: MEULEN, J.C.H. VAN DER & WLADIMIROFF, J.W. - Medisch onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Twee voorbeelden: plastische en reconstructieve chirurgie, en prenatale diagnostiek.
%2336561: MEULENBERG, F. & J. VAN EVERDINGEN. - Het grote sterven. Thema's en taferelen rond de dood.
%2389876: MEULENBERG, FRANS. - Heimwee is een kat: ziekte in de literatuur.
%23157635: MEULENBROEK, B.L. (ED.). - Q. Horati Flacci Poemata: Carmina-Iambi.
%23185853: MEULENBROEK, BERNARDUS LAMBERTUS. - Metriek en Rythmiek in Augustinus' Cassiciacum-dialogen.
%2379931: MEUMANN, ERNST. - Ökonomie und Technik des Gedächtnisses : experimentelle Untersuchungen über das Merken und Behalten.
%23147785: MEUMANN, ERNST. - Vorlesungen zur Einführung in die Experimentelle Pädagogik und Ihre Psychologischen Grundlagen.
%2348853: MEUMANN, ERNST. - Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle Pädagogik und ihre psychologischen Grundlagen. Band 3.
%2378963: MEURER, CHRISTIAN. - Die juristischen Personen nach deutschem Reichsrecht.
%23228789: MEURS, J.H. VAN. - Rechtsgedingen over bepaalde goederen in oud-Helleense rechten.
%23146886: MEURS, WIM P. VAN - The Bessarabian Question in Communist Historiography. Nationalist and Communist Politics and History-Writing.
%23232983: GÜNTERS & MEUSER ... [ET AL.] - Geillustreerde katalogus van hang- en sluitwerk : ijzerwaren.
%23164755: MEUTHER, OLAF. - Tradition und Fortschritt. Die Gesetzgebung im Deutschen Kaiserreich am Beispiel Preussens unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung des Reichsvereinsgesetzes und der Reform des preussischen Wahlrechtes.
%23206161: MEUVRET, J. (ED.) - Troisième conférence internationale d'histoire économique = Third international conference of economic history : Munich 1965; Volume 2 : Production et productivité agricoles (Section II).
%2392833: MEUWISSEN, D.H.M. & E.A. ALKEMA. - [De Europese conventie en het Nederlandse recht]. Verslag van de Algemene Ledenvergadering.
%2313430: MEUWISSEN, D.H.M. - De Europese Conventie en het Nederlandse recht : een onderzoek naar de verhouding tussen internationaal en nationaal recht, in het bijzonder toegelicht aan de hand van Nederlands constitutioneel recht en van de verhouding tussen de Europese Conventie tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en Nederlands Recht
%238602: MEUWISSEN, D.H.M. - Recht en vrijheid: inleiding in de rechtsfilosofie.
%2323267: MEUWISSEN, D.H.M. - Elementen van staatsrecht : I.
%23207187: MEUWISSEN, D.H.M. - Grondrechten.
%23185383: MEUWISSEN, D.H.M. - De Europese Conventie en het Nederlandse recht : een onderzoek naar de verhouding tussen internationaal en nationaal recht, in hetbijzonder toegelicht aan de hand van Nederlands constitutioneel recht en van de verhouding tussen de Europese Conventie tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele veijheden en Nederlands recht.
%233877: MEVIS, PAUL A.M. - Ingekort en weggelaten : de praktijk van kop-staartvonnissen in de strafrechtspleging.
%23105461: MEVIS, PAUL A.M. - Capita strafrecht.
%2345989: MEVIS, P.A.M. & J M REIJNTJES - International criminal law 2005-2007.
%2319401: MEVIS, PAUL A.M. - Constitutioneel Strafrecht
%2325903: MEVIS, PAUL A.M. - Capita strafrecht. 4e druk.
%2387279: MEVIS, PAUL A.M. - Capita strafrecht : Nederlands-Antilliaanse editie : (een thematische inleiding).
%23142970: MEVIS, PAUL A.M. - Capita strafrecht.
%23221235: MEVIUS, MARTIN - Agents of Moscow: The Hungarian Communist Party and the Origins of Socialist Patriotism 1941-1953.
%2380604: MEWSHAW, MICHAEL - Between Terror and Tourism: An Overland Journey Across North Africa.
%23135853: MEY, MARC DE. - The Cognitive Paradigm. Cognitive Science, a Newly Explored Approach to the Study of Cognition Applied in an Analysis of Science and Scientific Knowledge.
%23202254: MEY, G. VAN DER. - Determinant van Sylvester.
%2319239: MEY, A. - Abram Mey tachtig jaar. Liber Amicorum.
%23161042: MEYBOOM, MARGARETHA. - Van en over liefde.
%23258786: MEYER, JÜRGEN. - Dialektik im Strafprozess : eine Untersuchung der Spannungen im Strafprozess unter besonderer Berücksichtigung der dialektischen Gewinnung der Strafurteile im Kräftefeld der Schlussanträge.
%23231446: MEYER, RUDOLF W. - Leibniz und die europäische Ordnungskrise.
%23123724: MEYER, PHILLIP. - Die theologische Literatur der griechischen Kirche im 16. Jahrhundert.
%2392086: MEYER, ERNST. - Römischer Staat und Staatsgedanke.
%23226122: MEYER, HERMANN. - Aus meiner Kuriosen-Sammlung.
%23113706: MEYER, MICHAEL J. (ED.) - Literature and the grotesque.
%23108962: MEYER, JONAS DANIEL. - Principes sur les questions transitoires, considerées indépendament de toute législation positive, et particulierèrement sous le rapport de l'introduction du Code Napoleon.
%2324870: MEYER, M. - The Bedford introduction to literature.
%2353742: MEYER, RUDOLF. - Der sächsische Landtag von 1811.
%2364242: MEYER, PHILIPP ANTON GUIDO VON (ED.) - Corpus iuris confoederationis Germanicae oder Staatsakten für Geschichte und öffentliches Recht des Deutschen Bundes.
%23123720: MEYER, PAUL MARTIN. - Das Heerwesen der Ptolemäer und Römer in Ägypten.
%23162738: MEYER, MARC ANTHONY (ED.) - The culture of Christendom : essays in medieval history in commemoration of Denis L.T. Bethell.
%2323701: MEYER, JOHN ROBERT & JOSE A. GOMEZ-IBANEZ. - Autos, Transit, and Cities: A Twentieth Century Fund Report
%23206558: MEYER, CARL. - Der Aberglaube des Mittelalters und der nächstfolgenden Jahrhunderte.
%2378964: MEYER, PAUL MARTIN. - Der römische Konkubinat nach den Rechtsquellen und den Inschriften.
%23131827: MEYER, M.A. - History of the City of Gaza : from the earliest times to the present day.
%23132682: MEYER, J. DE. - Toepassing van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens in België. Preadvies.
%23260040: MEYER, MICHEL (ED.) - De la métaphysique à la rhétorique : essais à la mémoire de Chaïm Perelman avec un inédit sur la loqique.
%23125636: MEYER, HERMAN. - Kennis en realiteit.
%2362692: MEYER, JOHN W. & MICHAEL T. HANNAN (EDS.) - National Development and the World System: Educational, Economic, and Political Change, 1950-1970.
%23211847: MEYER, ALBERT. - Der Entwicklungsgedanke in Schleiermachers Glaubenslehre.
%23257981: MEYER, DAVID E. & SYLVAN KORNBLUM (EDS.) - Attention and Performance XIV: Synergies in Experimental Psychology, Artificial Intelligence, and Cognitive Neuroscience. Silver Jubilee Volume.
%23171422: MEYER, HENRY CORD. - Mitteleuropa in German thought and action, 1815-1945.
%23243079: MEYER-GOSSNER, LUTZ. - Die Urteile in Strafsachen : sowie Beschlüsse , Protokoll der Hauptverhandlung , Anklage- und Privatklageschrift.
%23257821: MEYER, JEAN-ARCADY & WILSON, STEWART, W. - From Animals to Animats: Proceedings of the First International Conference on Simulation of Adaptive Behavior.
%2380356: MEYER, JONAS DANIEL. - Principes sur les questions transitoires, considerées indépendament de toute législation positive, et particulierèrement sous le rapport de l'introduction du Code Napoleon.
%23175208: MEYER, KENNETH R. & DIETER S. SCHMIDT (EDS.) - Computer aided proofs in analysis.
%2350394: KLEINKNECHT/MEYER. - Strafprozessordnung : Gerichtsverfassungsgesetz, Nebengesetze und ergänzende Bestimmungen.
%2362843: MEYER, PAUL. - Die Notstandsarbeiten und ihre Probleme. Ein Beitrag zur frage der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.
%23160940: MEYER JR., HERMAN. - Der Typus des Sonderlings in der Deutschen Literatur.
%23154165: MEYER, CAROL. - Glass from Quseir al-Qadim and the Indian Ocean Trade.
%2339909: MEYER, WILLI. - Wettbewerbsverzerrungen im internationalen Handel.
%2319158: MEYER, HERMAN. - Op weg naar samenwerking in vrijheid. Een sociaal-economische studie over winstdeling met arbeiders op nieuwe grondslag.
%2380509: MEYER, LAURENCE H. (ED.) - Improving money stock control : problems, solutions, and consequences.
%2378966: MEYER, RUDOLF. - Der Emanzipationskampf des vierten Standes.
%23192411: MEYER, CHRISTINE. - Comme un autre Don Quichotte : intertextualités chez Canetti.
%2378496: MEYER, HERMAN. - Le rôle médiateur de la logique. Étude métathéorique.
%235474: MEYER, SEMI. - De pijn : een psycho-physiologische studie.
%23219277: MEYER, KONRAD, ARTHUR KÜHN UND KARL HAUBNER (EDS.) - Handwörterbuch der Raumforschung und Raumordnung.
%23250777: MEYER, JOHN R. & CLINTON V. OSTER, JR, WITH MARNI CLIPPINGER, ANDREW MCKEY, DON H. PICKRELL, JOHN STRONG & C. KURT ZORN - Deregulation and the New Airline Entrepreneurs.
%23250338: MEYER-GOSSNER, LUTZ. - Strafprozessordnung : Gerichtsverfassungsgesetz, Nebengesetze und ergänzende Bestimmungen.
%2382284: MEYERS, DAVID W. - The human body and the law.
%237003: MEYERS, HERMAN. - The nationality of ships.
%2354096: MEYERS, HERMAN. - Repertorium van de sociale wetenschappen [Deel 2] : rechtswetenschap.
%2384211: MEYERS, J. - Scott Fitzgerald: a biography.
%23248165: MEYERS, DIANA T. - Inalienable rights : a defense.
%2376655: MEYERS, JEFFREY. - Edmund Wilson: a biography.
%23153961: MEYIER, FENNA DE - Ik worstel en kom boven.
%23161127: MEYIER, FENNA DE - Het leven gaat door.
%23143916: MEYIER, K.A. DE. - Codices Vossiani latini. Pars I: Codices in folio.
%23230846: MEYJES, P. - Fiscaal procesrecht : bestuursprocesrecht in belastingzaken bij de rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad.
%23233266: MEYNAUD, JEAN. - Les groupes de pression internationaux.
%23190575: MEYNELL, G.C. - Materials for a biography of Dr. Thomas Sydenham (1624-1689) : a new survey of public and private archives.
%23220474: MEYNEN, GERBEN. - Vrijheid en tijd : het begrip herhaling in Heideggers Sein und Zeit.
%23171986: MEZNERICS, IVÁN. - Law of banking in East-West trade.
%23223108: MHEEN, D. VAN DE & P. GRUTER (EDS.) - Helingpraktijken onder de loep : impressies van helingcircuits in Nederland.
%23204050: MHEEN, DIKE VAN DE. - Inequalities in health, to be continued ? : a life-course perspective on socio-economic inequalities in health = Ongelijkheid in gezondheid, wordt vervolgd ? : een levensloopperspectief op sociaal-economische gezondheidsverschillen.
%23243565: MHONE, GUY C.Z. - Malawi at the Crossroads: The Post-Colonial Political Economy.
%2342946: MICALLEF, JOSEPH. - The European company : a comparative study with English and Maltese company law.
%2346733: MICHAEL, JOHN. - Anxious intellects : academic professionals, public intellectuals, and enlightenment values.
%23196568: MICHAEL, DAVID (ED.) LEVIN - Sites of Vision: The Discursive Construction of Sight in the History of Philosophy.
%23201288: MONTIAS JOHN MICHAEL. - The Structure of Economics Systems.
%2362184: MICHAËLIS, KARIN. - The Dangerous Age : Letters and fragments from woman's diary.
%23125174: MICHAELIS, JOHANN DAVID. - Rässonnement über die protestantischen Universitäten in Deutschland.
%23154778: MICHALSKI, ANNA & HELEN WALLACE. - The European Community : the challenge of enlargement.
%2353136: MICHEEL, F. - Chemie der Zucker und Polysaccharide.
%23210192: MICHEELS, PAULINE. - Geen vogel kan van louter fluiten leven : Vereniging van Letterkundigen 1905-2005.
%23104765: MICHEL, MARTIN C. - Van molecuul tot geneesmiddel.
%23262877: MICHEL, DOROTHEA. - Die Fragmente römischer Wanddekorationen.
%23191771: MICHEL, KARL MAGNUS & HARALD WIESER (EDS.) - Unser Rechtsstaat (Kursbuch 56).
%23133246: MICHEL, ANDRÉE - Family Issues of Employed Women in Europe and America.
%23217494: MICHEL, PRINCE OF GREECE. - The Empress of farewells : the story of Charlotte, Empress of Mexico.
%2378967: MICHEL, HENRY. - L´idée de l'état : essai critique sur l'histoire des théories sociales et politiques en France depuis la Révolution.
%23240630: MICHELANGELO. - Die gesammelten Sonette.
%23136568: MICHELANGELO. REDIG DE CAMPOS, D. - Cappella Sistina.
%23100918: MICHELANGELO. - De triomf van het maniërisme. De europese stijl van Michelangelo to El Greco, 1520-1640.
%23100920: MICHELANGELO. - Le triomphe du maniérisme européen de Michel-Ange au Gréco, 1520-1640.
%23121104: MICHELANT, H. (ED.) - Renaus de Montauban oder die Haimonskinder.
%23125178: MICHELET, CARL LUDWIG. - Hegel, der unwiderlegte Weltphilosoph. Eine Jubelschrift.
%23225914: MICHELOTTI, GIULIANA. - Giuliana Michelotti : inform
%231139: MICHELS, JOSEPH W. - Dating methods in archaeology.
%23255473: MICHELS, ROBERT. - Die Verelendungstheorie : Studien und Untersuchungen zur internationalen Dogmengeschichte der Volkswirtschaft.
%23131612: MICHELSEN, ANDREAS LUDWICH JACOB. - Urkundenbuch zur Geschichte des Landes Dithmarschen
%2378969: MICHELSEN, ANDREAS LUDWICH JACOB. - Der ehemalige Oberhof zu Lübeck und seine Rechtssprüche.
%2378971: MICHELSEN, ANDREAS LUDWICH JACOB. - Johann Friedrich des Grossmütigen Stadtordnung für Jena.
%2378972: MICHELSEN, ANDREAS LUDWICH JACOB. - Sammlung altdithmarscher Rechtsquellen.
%2343700: MICHENER, ANNA J. - Becoming Anna : the autobiography of a sixteen-year-old.
%2395472: MICHIE, HELENA. - Sororophobia: differences among women in literature and culture.
%23161670: MICHIE, MICHAEL. - An Enlightenment Tory in Victorian Scotland. The career of Sir Archibald Alison.
%23203073: MICHIE, HELENA & RONALD R. THOMAS (ED.) - Nineteenth-century geographies : the transformation of space from the Victorian Age to the American Century.
%2359969: MICHIELS, F.C.M.A. - Kleur in het omgevingsrecht.
%23196258: MICHIELS, F.C.M.A. - De wet milieubeheer.
%23140714: MICHIELS, F.C.M.A. - De Boete in Opmars?
%2321864: MICHIELS, F.C.M.A & J. HOEKSTRA. - Handhaving van bouwrecht.
%2352806: MICHIELS, F.C.M.A. - De wet milieubeheer.
%2393460: MICHIELS, F.C.M.A. (RED.). - Recht op het doel af : opstellen over doelmatigheid en doeltreffendheid van het overheidshandelen in de democratische rechtsstaat.
%23171826: MICHIELS, F.C.M.A. (RED.). - Staats- en bestuursrecht : tekst en materiaal.
%23238769: MICHIELS, F.C.M.A. & E.R. MULLER (EDS.) - Handhaving : bestuurlijk handhaven in Nederland.
%23257869: MICHIELSE, H.C.M. - Welzijn en discipline : van tuchthuis tot psychotherapie : strategieen en technologieen in het sociaal beheer.
%23233886: MICHISHITA, NARUSHIGE - North Korea's Military-Diplomatic Campaigns, 1966-2008.
%23242901: MICHMAN, JOZEF, HARTOG BEEM, DAN MICHMAN. - Pinkas : geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland.
%23102271: MICHON, J.A. (RED.) - Strafrecht tegen drugsgebruik?
%2341821: MICKIEWICZ, ELLEN - Changing Channels: Television and the Struggle for Power in Russia.
%23158103: MICKLINGHOFF, JOHANNES A. M. - Openbaring en geloofsgenade.
%2317989: MICKLITZ, HANS W. & STEPHEN WEATHERILL. - European economic law.
%23244621: MICKOLUS, EDWARD F. - The literature of terrorism : a selectively annotated bibliography.
%2353572: MIDDEL, BERT - De nieuwe elite van de Partij van de Arbeid. Een onderzoek naar de oligarchische tendenzen in de besluitvorming binnen de afdeling Groningen van de Partij van de Arbeid.
%2339854: MIDDELAAR, LUUK VAN. - De passage naar Europa : geschiedenis van een begin.
%23182624: MIDDELBERG, WALTER. - Evenwichten in het stelsel Barnsteenzuurnitril - Zilvernitraat - Water.
%23164600: MIDDELBURG, BART - De Godmother : de criminele carrière van Thea Moear, medeoprichter van de Bruinsma-groep.
%23119930: MIDDENDORF, HEINRICH. - Phänomenologie der Hoffnung.
%23254766: MIDDENDORP, C.P. - Progressiveness and conservatism : the fundamental dimensions of ideological controversy and their relationship to social class.
%23262099: STICHTING ECONOMISCH INSTITUUT VOOR DEN MIDDENSTAND - Het slagersbedrijf in oorlogstijd (1940-1945).
%23201371: MIDDLETON, NEIL & PHIL O'KEEFE. - Disaster and development : the politics of humanitarian aid.
%2323682: MIDELFORT, H. C. ERIK - Exorcism and Enlightenment : Johann Joseph Gassner and the demons of eighteenth-century Germany.
%23207963: MIDLARSKY, MANUS I. - The evolution of inequality : war, state survival, and democracy in comparative perspective.
%23191770: MIEDEMA, SIEP. - Langdurige werkloosheid: achtergronden op de voorgrond : een levensstijlanalyse naar de betekenis van werkloosheid onder jongvolwassen mannen.
%2338228: MIEDEMA, JOOST L. - Fairness and the self.
%235730: MIEDEMA, SIEP. - Het peilen van de diepte : de relatie tussen werkloosheid en delinquentie bij jongvolwassen mannen.
%23228877: MIEDEMA, SIEBREN - Identiteit tussen inspiratie en engagement.
%23191574: MIEDEMA, SIEP. - Omgaan met langdurige werkloosheid : een levensstijlbenadering naar de relatie werkloosheid en criminaliteit onder jongvolwassen mannen.
%2378973: MIELKE, JÖRG. - Der Dekalog in den Rechtstexten des abendländischen Mittelalters.
%23238735: MIELSCH, HARALD. - Griechische Tiergeschichten in der antiken Kunst.
%2323900: MIERIS, J.P. - Bloemlezing uit de geschriften van J.P. Mieras.
%23159448: MIERLO, ANTONIUS IGNATIUS MARIA VAN . - Parlementaire geschiedenis : herziening van het burgerlijk procesrecht voor burgerlijke zaken , in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg : wetsvoorstel 26 855 en gedeelten uit de wetsvoorstellen 27 748 ( Uitvoeringswet EG-betekenings
%23232140: MIERLO, HANS VAN. - De keuze van D'66 : rede gehouden op het congres van D'66 te Leiden op 14 september 1968.
%23166669: MIERLO, A.I.M. VAN ... [ET AL.] - Het wetsvoorstel collectieve afwikkeling massaschade.
%23181765: MIERLO, JOOST VAN. - Verspeelde energie : Vitesse en Nuon , verslag van een explosieve relatie.
%2350402: MIERLO, A.I.M. VAN. - De fiscus als schuldeiser tijdens faillissement. Over troetelkindjes en aanbevelingen voor een alternatief. Rede.
%23205254: MIERLO, A.I.M. VAN & M. HARREMAN. - Tekst Boek 1 Rv nieuw en Landelijk reglement voor de civiele rol bij de rechtbanken.
%23171501: MIERLO, A. I. M. VAN - Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg.
%23216599: MIEROP, LODEWIJK VAN. - Waarom het vrije huwelik zin heeft in onze tegenwoordige maatschappij.
%23166845: MIESHLER, HERBERT. - Südtirol als Völkerrechtsproblem.
%23191957: MIGLIORE, SAM. - Mal'uocchiu : ambiguity, evil eye and the language of distress.
%23204322: MIGLIORI, ANTONIO. - Signs.
%23243457: MIGLIORINO, LUIGI. - Fondi marini e armi di distruzione di massa.
%23188913: MIHALYO, DANIEL. - Wood burners.
%23203544: MIHM, MADELYN TIMMEL. - The Songe d'Enfer of Raoul de Houdenc: An Edition Based on All the Extant Manuscripts. (= Beihefte zur Zeitschrift fur Romanische Philologie, Band 190.)
%23262870: MIIKKULAINEN, RISTO - Subsymbolic Natural Language Processing: An Integrated Model of Scripts, Lexicon, and Memory (Neural Network Modeling and Connectionism).
%2350655: MIJN, W.B. VAN DER. - Beroepenwetgeving in de gezondheidszorg.
%23262856: MIJNHARDT, W.W. - Tot heil van 't menschdom : culturele genootschappen in Nederland, 1750-1815.
%2373574: MIJNSSEN, F.H.J. - De rekening-courant-verhouding
%238418: MIJNSSEN, F.H.J. ... [ET AL.] - Bezit en levering volgens het BW en het NBW.
%2370712: MIJNSSEN, F.H.J. ... [ET AL.] - De bankgarantie.
%2372471: MIJNSSEN, F.H.J. ... [ET AL.] - Kredietverlening naar huidig en komend recht. Preadvies.
%23151957: MIJNSSEN, F.H.J. ... [ET AL.] - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht. III. Goederenrecht. Deel I : Algemeen Goederenrecht.
%2328197: MIJNSSEN, F.H.J. - De rekening-courant-verhouding
%2337427: MIJS, A.A. - Het ontstaan van de RIAGG's in Amsterdam. Een sociologische studie naar de vorming en ontwikkeling van interorganisationele verbanden in de gezondheidszorg. Diss.
%23163807: MIJUSKOVIC, BEN. - Contingent immaterialism: meaning, freedom, time, and mind.
%23245449: MIKAT, PAUL. - Die Inzestverbote des Dritten Konzils von Orléans (538).
%23154874: MIKHEEV, DMITRII. - Russia transformed.
%23125184: MIKLOSICH, FRANZ VON. - Lexicon Palaeslovenico-Graeco-Latinum emendatum auctum.
%2397406: MIKLOSICH, FRANZ VON. - Dictionnaire abrégé de six langues slaves, Kratkij slovar' sesti slavjanskix jazykov.
%2360119: MILANI, MOHSEN M. - The Making of Iran's Islamic revolution : from monarchy to Islamic republic.
%23202870: MILANICH, JERALD T. - Laboring in the fields of the Lord : Spanish missions and Southeastern Indians.
%23113075: MILBURN, M.A. & CONRAD, S.D. - The Politics of Denial.
%2343150: MILDERS, JAN WILLEM CONSTANT. - Liggers van openbare wegen en voetpaden.
%23172441: MILDT, DIRK WELMOED DE - Het Thälmanncomplex : geschiedenis van een politieke strafzaak.
%23175287: MILES, HUGH. - Al-Jazeera : the inside story of the Arab news channel that is challenging the West.
%2383096: MILES, ANDREW; DAVID R.S. PHILBRICK, & CHRISTOPHER THOMPSON. - Melatonin : clinical perspectives.
%2381171: MILET, ERIC. - Orientalist photographs : 1870-1950.
%2384209: MILEUR, JEAN-PIERRE. - Vision & revision: Coleridge's art of immanence.
%2333393: MILGATE, MURRAY - After Adam Smith: a century of transformation in politics and political economy.
%23222958: MILHAUPT, CURTIS J. (ED.) - Global markets, domestic institutions : corporate law and governance in a new era of cross-border deals.
%23221485: MILICH, KLAUS J. - Die frühe Postmoderne : Geschichte eines europäisch-amerikanischen Kulturkonflikts.
%23251364: MILIS, LUDO J.R. - Hemelse monniken, aardse mensen : het monnikenideaal en zijn betekenis voor de middeleeuwse samenleving.
%23130589: MILITZER, KLAUS. (ED.) - Repertorium der Policeyordnungen der Frühen Neuzeit. Band 6: Reichsstädte 2: Köln.
%23146848: MILIVOJEVIC, DRAGAN - Leo Tolstoy.
%23253132: MILL, JOHN STUART. - Grundsätze der politischen Ökonomie : nebst einigen Anwendungen derselben auf die Gesellschaftswissenschaft. (Gesammelte Werke, Band 5-7).
%23253133: MILL, JOHN STUART. - Betrachtungen über Repräsentativ-Regierung. (Gesammelte Werke, Band 8).
%23253135: MILL, JOHN STUART. - Vermischte Schriften politischen, philosophischen und historischen Inhalts. (Gesammelte Werke, Band 10-11).
%2378975: MILL, JOHN STUART. - Gesammelte Werke.
%23166326: MILL, JAMES. - Analysis of the Phenomena of the human mind.
%2362406: MILL, JOHN STUART. - De onderwerping van de vrouw.
%23164683: MILL, JAMES. - Elements of Political Economy.
%23227785: MILL, JOHN STUART. - Die Freiheit. - Das Nützlichkeitsprinzip. (Gesammelte Werke, Band 1).
%23253128: MILL, JOHN STUART. - System der deduktiven und induktiven Logik : eine Darlegung der Grundsätze der Beweislehre und der Methoden wissenschaftlicher Forschung. (Gesammelte Werke, Band 2-4).
%23254437: MILL, JOHN STUART. - On liberty.
%23253131: MILL, JOHN STUART. - Auguste Comte und der Positivismus.; Vermischte Schriften : 1. Recht und Unrecht des Staates in Bezug auf Corporations- und Kirchengüter; 2. Der Papiergeldschwindel; 3. Einige Bemerkungen über die französische Revolution; 4. Gedanken über Poesie und ihre verschiedene Arten; 5. Professor Sedgewick's Vortrag über die Studien an der Üniversität Cambridge (Gesammelte Werke, Band 9).
%2366124: MILL, JOHN STUART. - On Liberty with The Subjection of Women and Chapters on Socialism.
%2368504: MILL, SUSAN W. - Indexed bibliography on the flowering plants of Hawai'i.
%23239335: MILL, JOHN STUART. - On liberty ; with the subjection of women ; and chapters on socialism.
%23244046: MILL, TATJANA. - Zur Erziehung verurteilt : die Entwicklung des Jugendstrafrechts im zaristischen Russland 1864-1917.
%2334798: MILL, JOHN STUART. - Principles of political economy with some of their applications to social philosophy.
%2374865: MILL, JOHN STUART. - Journals and debating speeches.
%2374869: MILL, JOHN STUART. - Essays on England, Ireland, and the Empire ((Collected works of John Stuart Mill, 6).
%23195648: MILLANE, RICK P.; JAMES N. BEMILLER & RENGASWAMI CHANDRASEKARAN (EDS.) - Frontiers in carbohydrate research-1 : food applications : proceedings of a conference held at Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA, 13-15 September 1988.
%2378976: MILLAR, JOHN. - The origin of the distinction of ranks : an inquiry into the circumstances which give rise to the influence and authority in the different members of society.
%2317877: MILLER, ELAINE P. - Head cases : Julia Kristeva on philosophy and art in depressed times.
%23257817: MILLER MALEY, F. - Single Layer Wire Routing and Compaction (Foundations of Computing Series).
%23194006: MILLER, STEPHEN G. - Excavations at Nemea II : the early hellenistic stadium.
%23187455: MILLER, GERALD. - Government financial management theory.
%2318947: MILLER, JOHN PERRY (ED.) - Competition, cartels and their regulation.
%23188344: MILLER, HENRY. - Letters to Anaïs Nin.
%23240019: MILLER, RUSSEL A. - Comparative Law as Transnational Law: A Decade of the German Law Journal.
%23174566: MILLER, RICHARD W. - Fact and method : explanation, confirmation and reality in the natural and the social sciences.
%23161765: MILLER, HENRY. - Der Engel ist mein Wasserzeichen. Aquarelle und Zeichnungen.
%23166558: MILLER, GEROLD. - Gerold Miller : Re-Forming The Future.
%23149426: MILLER, HENRY. - De Kolossus van Maroussi.
%23129040: MILLER, D.N. - Fear of fiction. Narrative Strategies in the Works of Isaac Bashevis Singer.
%23193407: MILLER, JOHN WILLIAM. - The philosophy of history : with reflections and aphorisms.
%23213148: MILLER, HENRY. - De Steenbokskeerkring.
%23219887: MILLER, HUGH T. - Postmodern public policy.
%23263071: MILLER, PRESTON J. (ED.) - The rational expectations revolution : readings from the front line.
%23133812: MILLER, J.G. - A Treatise on Labour: A Matching-Model Analysis of Labour-Market Programmes.
%2374002: MILLER, DAVID. - Social justice.
%23241693: MILLER, RICHARD E. - As if learning mattered : reforming higher education.
%23263387: MILLER, RUSS - Parallel Algorithms for Regular Architectures: Meshes and Pyramids (Scientific Computation).
%2387569: MILLER, WILLIAM LEE. - The business of May next : James Madison and the Founding.
%23179977: MILLER, NICHOLAS P. - The Religious Roots of the First Amendment: Dissenting Protestants and the Separation of Church and State.
%23236313: MILLER, DAVID. - National responsibility and global justice.
%236151: MILLER, RICHARD W. - Fact and method : explanation, confirmation and reality in the natural and the social sciences.
%23147474: MILLER, DAVID LEE. - The poems two bodies: the poetics of the 1590 Faerie Queene.
%23262652: MILLER, MERTON H. & CHARLES W. UPTON. - Marcoeconomics. A Neoclassical Introduction.
%23207877: MILLER, SAMUEL. - A brief retrospect of the eighteenth century.
%23151638: MILLER, E.I. - The Legislature of the Province of Virginia. Its internal development.
%23260834: MILLER, SCOTT D., BARRY L. DUNCAN & MARK A. HUBBLE. - Escape from Babel : toward a unifying language for psychotherapy practice.
%23181371: MILLER, JOHN WILLIAM. - The paradox of cause and other essays.
%23228753: MILLER, DANIEL. - Modernity, an ethnographic approach : dualism and mass consumption in Trinidad.
%2397592: MILLER, JAY & CAROL M. EASTMAN (ED.). - The Tsimshian and their neighbours of the North Pacific Coast.
%23250711: MILLER, RUSSELL. - The adventures of Arthur Conan Doyle : a biography.
%23142426: MILLER, HENRY. - De steenbokskeerkring.
%23260888: MILLER, EDWARD. - Prince of librarians : the life and times of Antonio Panizzi of the British Museum.
%23251951: MILLER, PAUL B. - From revolutionaries to citizens : antimilitarism in France , 1870-1914.
%23204722: MILLERSON, GERALD. - Television Production.
%23180559: MILLETT, TIMOTHY - Court of First Instance of the European Communities.
%2372006: MILLGRAM, ELIJAH. - Ethics Done Right: Practical Reasoning as a Foundation for Moral Theory.
%23158004: MILLGRAM, ELIJAH. - Ethics done right : practical reasoning as a foundation for moral theory.
%23250747: MILLHAM, SPENCER. - Access disputes in child-care.
%23255298: MILLIGAN, BARRY. - Pleasures and pains : opium and the Orient in 19th-century British culture.
%23154205: MILLS, NICOLAUS & MICHAEL WALZER (EDS.) - 50 years of Dissent.
%23149569: MILLS, JOHN. - A critical history of economics.
%23254808: MILLS, EDWIN S. & CHARLES M. BECKER. - Studies in Indian urban development.
%23256467: MILLS, C. WRIGHT. - The politics of truth : selected writing of C. Wright Mills.
%23220606: MILMO, MARINA (ED.) - International Litigation Procedure. Volume 13, 2002.
%23125186: MILNE, JOSEPH GRAFTON. - Greek coinage.
%23257815: MILNER, ROBIN. - The definition of standard ML (revised).
%23263412: MILNER, ROBIN. - The Definition of Standard ML (Computational models of cognition and perception).
%23153635: MILNER, ALFRED - England in Egypt.
%2383543: MILO, J.M. - Het rechtsvergelijkende argument in de ontwikkeling van het Nederlandse vermogensrecht 1838-1940 : aansprakelijkheid voor zaken artikel 2014, publiek domein en de relativiteit van de onrechtmatige daad.
%23140953: MILOJKOVIC-DJURIC, JELENA - Tradition and Avant-garde : literature and Art in Serbian Culture between the Two World Wars.
%23234450: MILOSZ, CZESLAW. - Legends of modernity : essays and letters from occupied Poland , 1942-43.
%2375056: MILTENBURG, PETER ROBERT. - Effects of modular sourcing on manufacturing flexibility in the automotive industry : a study among German OEMs = Effecten van modulair toeleveren op de productie flexibiliteit in de automobiel industrie : een studie onder Duitse OEMs.
%23127014: MILTON, PETER. - The primacy of touch. The drawings of Peter Milton.
%23255077: MILUNSKY, AUBREY (ED.) - Genetics and the law III.
%23197066: MILUTINOVIC, VELJKO - The 'Right to Damages' under EU Competition Law : from Courage v. Crehan to the White paper and beyond.
%2398435: MINDEN, K. - Bamboo stone: the evolution of a Chinese medical elite.
%2334911: MINDERHOUD, G. & J.G.J. VAN MOURIK. - Welke maatregelen moeten worden getroffen teneinde een zo doelmatig mogelijk gebruik van landbouwgronden te waarborgen? : prae-adviezen uitgebracht voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Broederschap der Notarissen in Nederland, te houden te Utrecht op 21 september 1949.
%2347401: MINDERHOUD, P.E. - Voor mij zijn ze allemaal gelijk : een rechtssociologische studie naar verschillen tussen migranten en Nederlanders bij de uitvoering van de kinderbijslag- en de arbeidsongeschiktheidswetgeving. Handelsed. Diss.
%23113590: WERKGROEP GELEIDELIJKE RECHTSVERKRIJGING MINDERJARIGEN. - Minderjarig/onbevoegd : een bundel artikelen over zeggenschap van kinderen/jongeren/ouders.
%23116641: MINDERMAN, G.D.; J.P. BAHLMANN & H.R.B.M. KUMMELING. - Verantwoording van klasse(n) : toezicht en verantwoording van de financiën van de onderwijssector.
%23172834: MINDERMAN, G.D., R. GOODIJK, S. VAN DEN BERG (EDS.) - Waar is de raad van toezicht?.
%2337579: MINDEROP, CORNELIS MARIE HENDRIK. - Eenige opmerkingen over den hypothekairen schuldeischer in het faillissement.
%23119948: MINEAU, ANDRÉ. - The Making of the Holocaust. Ideology and Ethics in the Systems Perspective.
%23135019: MINER, HORACE M. & GEORGE DE VOS. - Oasis and Casbah: Algerian culture and personality in change.
%2371875: MINER, ROBERT C. - Vico: Genealogist of Modernity.
%23232102: MINERBI, SERGIO - The Eichmann Trial Diary: A Chronicle of the Holocaust.
%23137348: MINERBI, SERGIO I. - L'Italie et la Palestine, 1914-1920.
%23142151: MINERS, NORMAN. - The government and politics of Hong Kong.
%23140881: MINES, DIANE P. & SARAH LAMB (EDS.) - Everyday life in South Asia. 2nd edition.
%23198528: MINFORD, PATRICK. - Substitution effects, speculation and exchange rate stability.
%2341783: MINFORD, PATRICK. - The Supply Side Revolution in Britain.
%2369717: MINGELEN, FERRY - Graven rond het Binnenhof : verhalen over Den Haag.
%23127337: MINGROOT, E. VAN. - Sapientiae immarcessibilis. A Diplomatic and Comparative Study of the Bull of Foundation of the University of Louvain (December 9, 1425).
%23138750: MINGSHUN, ZHANG - Measuring Urban Sustainability in China.
%23263180: MINGUET, JOSEP MARIA & OSCAR MIRA. - Roofs = Cubiertas = Coberturas : [case study].
%23221434: MINGUET, JOSEP MARIA. - Small bars = Mini bares.
%2397422: MINIATURE. - Le siècle d'or de la miniature flamande, 1445-1475. Le mécénat de Philippe le Bon (1396-1467).
%2397425: MINIATUUR. - De gouden eeuw der vlaamse miniatuur, 1445-1475.
%2357673: MINIFIE, BERNARD W. - Chocolate, cocoa and confectionery: science and technology.
%2332112: MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS, REPUBLIC OF INDONESIA. - Basic Design for Social Welfare Development.
%23216839: MINISTERIE VAN JUSTITIE, EXPERTISECENTRUM RECHTSHANDHAVING. - Handhaven: eerst kiezen dan doen.
%23258118: MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN., STICHTING ONDERZOEK DER ZEE - The Netherlands in Antarctica. Vol. 1: The establishment of the Netherlands Antarctic research programme; Vol. 2: The Netherlands Antarctic research activities up to 1988; Volume 3: The Netherlands Antarctic research programme 1989-1994. List of abbreviations.
%2322422: MINISTERIE VAN JUSTITIE, DIRECTIE RECHTSBESTEL. - Rechtspraak 2015.
%23209248: MINISTRY OF THE INTERIOR AND KINGDOM RELATIONS, CONSTITUTIONAL AFFAIRS AND LEGISLATION DEPARTMENT (NETHERLANDS). - Report of the International Conference on Fundamental Rights in a Pluralistic Society : liberties and limitations for the benefit of diversity and social cohesion : hosted by the Netherlands during its chairmanship of the Council of Europe's Committee of Ministers, The Hague, 20-21 November 2003.
%235742: MINKENHOF, A. - De Nederlandse strafvordering.
%23107874: MINKENHOF, A. - De Nederlandse strafvordering.
%2379294: MINKENHOF, A. & J.M. REIJNTJES. - De Nederlandse strafvordering.
%2381659: MINKENHOF, A. & J.M. REIJNTJES. - De Nederlandse strafvordering.
%23122839: MINKENHOF, A. & J.M. REIJNTJES. - De Nederlandse strafvordering.
%23132569: MINKENHOF, A. - De Nederlandse Strafvordering.
%23132579: MINKENHOF, A. - De Nederlandse Strafvordering.
%23214022: MINKENHOF, A. - De Nederlandse Strafvordering.
%2370231: MINKENHOF, A. - De wet herziening echtscheidingsrecht.
%23244295: MINNAAR, ANTHONY. - Policing the Ports: Reducing Illicit Trafficking in South Africa.
%23201414: MINNE, JOHAN LEONARD VAN DER. - Over emulsies.
%23200544: MINNEMA, THEODORE. - The social ethics of Reinhold Niuebuhr. A structural analysis.
%23184954: MINNEN, CORNELIS A. VAN (ED.) - Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Award 2002.
%23206349: MINNS, RICHARD. - The cold war in welfare : stock markets versus pensions.
%2334290: MINOT, GEORGE RICHARDS. - -- RACKEMANN, F.M. The inquisitive physician. The life and times of George Richards Minot.
%2342550: MINSKY, MARVIN L. (ED.) - Semantic Information Processing.
%23208988: MINTEN, BART (ED.) - Beyond market liberalization : welfare, income generation and environmental sustainability in rural Madagascar.
%2367432: MINTZ, STEVEN. - A prison of expectations. The family in Victorian culture.
%2348977: MINTZ, BETH - The Power Structure of American Business.
%23209333: MINX, ECKARD P.W. - Von der Liberalisierungs- zur Wettbewerbspolitik : internationale Wirtschaftspolitik zwischen Industrieländern nach dem Zweiten Weltkrieg.
%23215661: MIQUEL, MIQUEL. - L'Islam et sa civilisation : VIIe-XXe siècle.
%23238046: MIRABEAU, HONORÉ GABRIEL RIQUETTI, COMTE DE. - Bedenkingen over de vrijheid der Schelde, door den Keizer gevorderd. Over de oorzaaken en waarschijnlijke gevolgen van deze vordering.
%2378981: MIRABEAU, VICTOR DE RIQUETI, MARQUIS DE. - Théorie de l´impôt.
%23225417: MIRABEAU, VICTOR DE RIQUETI, MARQUIS DE. - L'ami des hommes ou traité de la population [1756].
%2378978: MIRABEAU, VICTOR DE RIQUETI, MARQUIS DE. - Les économiques, par l´Ami des Hommes, dédiées au Grand-duc de Toscane.
%2313303: MIRANDA, J.C. DE. - Het bewijs door getuigen in burgerlijke zaken.
%232234: MIRANDA, JOSÉ ... [ET AL.] - Comunicaciones Mexicanas al VI Congreso Internacional de Derecho Comparado : (Hamburgo, 1962).
%23261192: MIRANDA, LIN-MANUEL & JEREMY MCCARTER. - Hamilton : the revolution : being the complete libretto of the Broadway musical with a true account of its creation and concise remarks on hip-hop, The Power of Stories and The New America.
%23213121: MIRBEAU, OCTAVE. - Het dagboek van een kamermeisje.
%2375968: MIREAUX, ÉMILE. - Philosophie du liberalisme.
%23129078: MIRKINE-GUETZÉVITCH, B. & GEORGES SCELLE. - L'union Européenne.
%23221995: MIRÓ, JOAN. - Joan Miró , 1917-1934.
%23263638: MIRÓ, JOAN. - Miró graveur : catalogue raisonné des gravures = Miró engraver. Volume 1 : 1928-1960. (English edition)
%23246577: MIRÓ, JOAN. - Fundació Joan Miró : guidebook.
%2386859: MIRRLEES, JAMES A. - Welfare, incentives, and taxation.
%2397442: MIRTO, ALFONSO & HENK TH. VAN VEEN. - Pieter Blaeu (1637-1706): Lettere ai fiorentioni / Letters to Florentines: Antonio Magliabechi, Leopoldo e Cosimo III de' Medici, e altri, 1660-1705.
%2332090: MISA, THOMAS J. (ED.) - Urban Machinery: Inside Modern European Cities.
%231958: MISAK, CHERYL - The American pragmatists.
%23114795: MISHAL, SHAUL. - The PLO under Arafat : between gun and olive branch.
%2313150: MISHRA, SUDESH. - Diaspora criticism.
%2318953: MISKOTTE, HERMANNUS HEIKO. - Sensus Spiritualis : de verhouding tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament in de Rooms-Katholieke Hermeneutiek sinds het verschijnen van de encycliek 'Divino afflante spiritu' in 1943.
%2330474: MISKOWIAK, KRISTINA - The International Criminal Court: Consent, Complementarity and Cooperation.
%23199727: MISPELBLOM BEYER, HENDRIK JAN. - Tolerantie en fanatisme : een studie over verdraagzaamheid.
%23212349: MISSORTEN, WALTER. - Fiscale voorraadwaardering in Nederland en België.
%23115064: MITCHELL, WILLIAM E. (ED.) - Clowning as critical practice. Performance humor in the South Pacific.
%23116682: MITCHELL, P.M. - Halldór Hermannsson.
%23166529: MITCHELL, RICHARD H. - Janus-Faced Justice : Political Criminals in Imperial Japan.
%23165225: MITCHELL, J.D.B. - In memoriam J.D.B. Mitchell.
%2352117: MITCHELL, W. J. T. - Against Theory: Literary Studies and the New Pragmatism.
%23214316: MITCHELL, TIMOTHY - Colonising Egypt.
%2321459: MITCHELL, PHILLIP MARSHALL - Halldor Hermannsson
%23108649: MITCHELL, GILES. - The Art Theme in Joyce Cary's First Trilogy.
%23129862: MITCHELL, JOSHUA. - Not by reason alone : religion , history , and identity in early modern political thought.
%23130425: MITCHELL, JOSHUA. - The fragility of freedom : Tocqueville on religion, democracy, and the American future.
%2361878: MITCHELL, JACK H., EMIL MRAK AND S. DAVID BAILEY. - CHEMISTRY OF NATURAL FOOD FLAVORS.
%23250300: MITCHELL, C.R. - Peacemaking and the consultant's role.
%23263683: MITCHELL, JOHN C. (ED.) - Theoretical Aspects of Object-Oriented Programming: Types, Semantics, and Language Design (Foundations of Computing).
%23254211: MITCHELL, MELANIE - An Introduction to Genetic Algorithms (Complex Adaptive Systems).
%23244645: MITCHELL, RICHARD H. - Justice in Japan. The Notorious Teijin Scandal.
%239603: MITCHELL, WESLEY C. - Business cycles and their causes : a new edition of Mitchell's Business Cycles : Part III.
%2377863: MITCHELL, ALLAN. - The divided path: the German influence on social reform in France after 1870.
%23149229: MITCHELL, RICHARD H. - Political bribery in Japan.
%23152911: MITCHELL, CHRISTOPHER (ED.) - Western Hemisphere immigration and United States Foreign Policy.
%23143575: MITCHELL, C.E. - Individualism and Its Discontents. Appropriations of Emerson, 1880-1950.
%2388351: MITCHELL, P.M. & OBER, K.H. (RED.). - Bibliography of modern Icelandic literature in translation : including works written by Icelanders in other languages.
%23135217: MITCHELL, GORDON - Together in the Land. A Reading of the Book of Joshua.
%2366586: MITCHELL, KAYE - Intention and Text: Towards an Intentionality of Literary Form (Continuum Literary Studies).
%23143154: MITCHISON, ROSALIND - A History of Scotland. Second edition.
%23119956: MITIAS, MICHAEL H. - Moral Foundation of the State in Hegel's Philosophy of Right. Anatomy of an Argument.
%23119958: MITIAS, MICHAEL H. - What Makes an Experience Aesthetic?
%2336249: MITIDIERI, DARIO. - De kinderen van Bombay.
%23131357: MITRAKAS, ANDREAS. - Open EDI and Law in Europe: a regulatory framework.
%23147774: MITRASING, F.E.M. - Tien Jaar Suriname : van Afhankelijkheid tot Gelijkgerechtigdheid. Bijdrage tot de Kennis van de Staatkundige Ontwikkeling van Suriname van 1945-1955.
%23251505: MITRASING, F.E.M. - Ons staatsbestel : Republiek Suriname.
%23228889: MITRI, T.E. - The narrow path of genuine dialogue between christians and muslims.
%23185528: MITSCHERLICH, ALEXANDER. - Ter verdediging van de psychoanalyse : vijf pleidooien.
%2347821: MITSCHERLICH, ALEXANDER. - De onherbergzaamheid van onze steden. Provocatie tot onvrede.
%234368: MITSCHERLICH, ALEXANDER. - Vrede en menselijke agressiviteit. (Samen mens zijn, Bijdragen tot geestelijk gezond leven).
%236436: MITSCHERLICH, ALEXANDER & MARGARETE. - Het onvermogen om te rouwen : motieven van een collectief gedrag.
%2342227: MITSCHERLICH, WALDEMAR. - Der wirtschaftliche Fortschritt : sein Verlauf und Wesen.
%234041: MITSCHERLICH, ALEXANDER. - Het gevecht om de herinnering. Psychoanalyse voor gevorderde beginners.
%2378984: MITTEIS, LUDWIG. - Die Lehre von der Stellvertretung nach römischem Recht mit Berücksichtigung des österreichischen Rechts.
%2378986: MITTEIS, LUDWIG. - Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians. 1. (einziger) Band: Grundbegriffe und Lehre von den juristischen Personen.
%23208775: MITTEIS, HEINRICH. - Rechtsidee in der geschichte : gesammelte Abhandlungen und Vorträge.
%23110717: MITTELMAN, A.L. - Between Kant and Kabbalah. An introduction to Isaac Breuer's philosophy of judaism.
%239548: MITTELMAN, JAMES H. - Whither globalization ? the vortex of knowledge and ideology.
%23178435: MITTER, SARA S. - Dharma's daughters : contemporary Indian women and Hindu culture.
%23226883: MITTERMAIER, KARL JOSEF ANTON. - Briefe von Mitgliedern der badischen Gesetzgebungskommissionen an Karl Josef Anton Mittermaier.
%23243956: MITTERMAIER, KARL JOSEF ANTON. - Briefe deutscher Strafrechtler an Karl Josef Anton Mittermaier 1832-1866.
%23243949: MITTERMAIER, KARL JOSEF ANTON. - Briefwechsel Karl Josef Anton Mittermaier - Robert von Mohl.
%23245263: MITTERRAND, FRANÇOIS - La paille et le grain : chronique.
%23189772: MITTERRAND, JEAN-CHRISTOPHE. - Mémoire meurtrie.
%2375867: MITTRA, R., W.A. IMBRIALE, & E.J. MANDERS (EDS.) - Satellite communication antenna technology : proceedings of the Summer School University of Technology, Eindhoven, The Netherlands 23-27 August, 1982.
%2354594: MITZMAN, ARTHUR. - Michelet, historian : rebirth and romanticism in 19th-century France.
%23239146: MIURA, HIROSHI. - The life and thought of Kanzo Uchimura , 1861-1930.
%2387760: MIYAJIMA, HIDEAKI AND TAKEO KIKKAWA AND TAKASHI HIKINO. - Policies for competitiveness: comparing business-government relations in the 'Golden age of capitalism'
%23231121: MIYAKE, ISSEY (ARTIST) - Pleats Please: Issey Miyake.
%2378987: MIYASHITA, KOICHI. - Beiträge zur japanischen Geldgeschichte.
%2354821: MIZEJEWSKI, LINDA. - Divine decadence : fascism, female spactacle, and the makings of Sally Bowles.
%23251942: MIZEJEWSKI, LINDA. - Ziegfeld girl : image and icon in culture and cinema.
%2344148: MIZRUCHI, EPHRAIM H. - Regulating Society: Beguines, Bohemians, and Other Marginals.
%23215981: MKANDAWIRE, THANDIKA (ED.) - Social Policy in a Development Context.
%23252917: MOADDEL, MANSOOR. - Class, politics, and ideology in the Iranian revolution
%23212914: MOBACH, M.P. - Thought and action : change to the customer in community pharmacy practice.
%2361372: MOBLE, IAN. - Language and narration in Céline´s writings. The challenge of disorder.
%23234145: MÖBUS, GERHARD. - Die politischen Theorien von der Antike bis zur Renaissance. Politische Theorien ; Teil 1.
%23213564: MODAHL, MARY & BERBER BAST. - Nu of nooit : wat bedrijven moeten doen om de internetconsument voor zich te winnen.
%2371628: MODDERMAN, H.A.E. - Internationaal erfrecht.
%23251042: MODDERMAN, H.A.E. - Internationaal erfrecht.
%2369599: MODEER, KJELL A. & CHRISTIAN HÄTHÉN. - Kammarens jurister: Kammarratten 1695-1995.
%2369611: MODÉER, KJELL A. (ED.) - Rättshistoria i förändring : Olinska stiftelsen 50 Ã¥r : ett internationellt symposium i Stockholm den 19-21 november 1997 = Legal history in change : the Olin foundation for legal history 50 years : an international symposium in Stockholm November 19-21,.
%2347529: MODELL, ARNOLD H. - Other times, other realities : toward a theory of psychoanalytic treatment.
%2345902: MODELL, ARNOLD H. - Imagination and the meaningful brain.
%23100631: MODELL, JUDITH S. - Kinship with strangers : adoptions and interpretations of kinship in American culture.
%2351265: MODIANO, RAIMONDA. - Coleridge and the concept of nature.
%23256317: MODIGLIANI, FRANCO. - The theory of finance and other essays. (The collected papers of Franco Modigliani, volume 3).
%23256318: MODIGLIANI, FRANCO. - The life cycle hypothesis of saving (The collected papers of Franco Modigliani, volume 2).
%23244123: MODIGLIANI, FRANCO. - The Collected Papers of Franco Modigliani. Volume 6.
%23207428: MOE, RONALD C. - Congress and the President: Allies and Adversaries.
%2323364: MOEDIKDO, PAUL. - Sociologie en recht : over hedendaagse opvattingen betreffende het strafrecht en hun maatschappelijke betekenis.
%23136279: MOEHLER. - La Symbolique ou exposition des contratriétés dogmatiques entre les catholiques et les protestants.
%233220: MOELLA, T.S.G. - Het primitieve denken in de moderne wetenschap.
%23220044: MOELLA, T.S.G. - Het primitieve denken in de moderne wetenschap.
%2378991: MOELLER, ERNST VON. - Julius Clarus aus Alessandria, der Kriminalist des 16. Jahrhunderts, der Rat Philipps II. 1525-1575.
%2337623: MOENSSENS, ANDRE A., FRED E. INBAU & JAMES E. STARRS. - Scientific evidence in criminal cases. 3rd edition.
%23187483: MOERAN, BRIAN. - Folk art potters of Japan : beyond an anthropology of aesthetics.
%23235520: MOERAN, BRIAN. - The business of ethnography : strategic exchanges , people , and organizations.
%23152149: MOERDIJK, A.; W. PIJNENBURG & P. VAN STERKENBURG. - Honderd jaar etymologisch woordenboek van het Nederlands : een verzameling artikelen over etymologen en etymologie.
%23161137: MOEREL, E.M.L. ... [ET AL.] - Homo digitalis / preadviezen.
%2323666: MOERINGS, MARTIN. - Straffen met het oog op veiligheid : een onderneming vol risico's.
%23107921: MOERINGS, M. (ED.) - Morele kwesties in het strafrecht.
%23130079: MOERINGS, M. (ED.) - Buiten de muren : relaties van gedetineerden.
%23244288: MOERINGS, L.M. - De gevangenis uit, de maatschappij in. De gevangenisstraf en haar betekenis voor de sociale kontakten van ex-gedetineerden.
%23129702: MOERINGS, M. (ED.) - Hoe punitief is Nederland?
%2356016: MOERINGS, L.M. - De gevangenis uit, de maatschappij in. De gevangenisstraf en haar betekenis voor de sociale kontakten van ex-gedetineerden.
%23230303: MOERINGS, MARTIN. - Een veilige terugkeer in de samenleving : 'dat zal ons een zorg zijn'.
%2391118: MOERKERKEN, E. VAN. - Foto's.
%23132464: MOERLAND, HANS. - Problemen in een Stadsvernieuwingswijk in Rotterdam Zuid. Meningen van mensen die er werken en/of wonen.
%2332502: MOERLAND, HANS & BEN ROVERS (EDS.) - Criminaliteitsanalyse in Nederland.
%23132435: MOERLAND, HANS. - Projecten rond Overlast en Criminaliteit in Winkels en Winkelcentra. Bundel naar aanleiding van een op 9 december 1988 te Rotterdam gehouden symposium.
%23215130: MOERMAN, GERARD A. - Empirical studies on asset pricing and banking in the Euro Area.
%2323432: MOERS, LUC. - Institutions, economic performance and transition.
%2371536: MOFFETT III, GEORGE D. - The limits of victory: the ratification of the Panama Canal Treaties.
%23136099: MOFFIT, JOHN F. & SANTIAGO SEBASTIAN. - O Brave New People: the European Invention of the American Indian.
%23124817: MOGAN, JOSEPH J. - Chaucer and the theme of mutability.
%23238464: MOGGACH, DOUGLAS. - The philosophy and politics of Bruno Bauer.
%23231035: MOGGRIDGE, D.E. - Keynes : aspects of the man and his work : the first Keynes seminar held at the University of Kent at Canterbury 1972.
%23189809: MOGGRIDGE, D.E. - Return to Gold 1925 : the formulation of economic policy and its critics.
%23158780: MOGGRIDGE, D.E. - Keynes.
%23221342: MOGHADAM, VALENTINE M. - Social Policy in the Middle East: Political, Economics and Gender Dynamics.
%23221370: MOGHADAM, ASSAF - Fault Lines in Global Jihad: Organizational, Strategic, and Ideological Fissures.
%23163483: MOGOTSI, ISAAC. - The Alexandra tales.
%23232574: MOHAMED SALIH, M.A. - Environmental politics and liberation in contemporary Africa.
%2315348: MOHAMED, DUSE - In the land of the Pharaohs: a short history of Egypt.
%23179550: MOHAMMED BEN ALHASAN ALKARKHÎ, ABÛ BEKR. - Extrait du Fakhrî : traité d'algèbre par Aboû Bekr Mohammed ben Alhasan Alkarkhî.
%23677: MOHL, ROBERT VON. - Enzyklopädie der Staatswissenschaften.
%23244530: MOHLER, LUDWIG. - Darstellung. (Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann, Band 1).
%23125193: MOHLER, LUDWIG. - Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann.
%2381120: MOHNHAUPT, HEINZ & HANS-ANDREAS SCHÖNFELDT (EDS.) - Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften (1944-1989). Einführung in die Rechtsentwicklung mit Quellendokumentation. Band I: Sowjetische Besatzungszone in Deutschland Deutsche Demokratische Republik (1945-1960)
%23206012: MOHNHAUPT, HEINZ & DIETER SIMON (EDS.) - Vorträge zur Justizforschung. Geschichte und Theorie. Band 1.
%2380291: MOHNHAUPT, HEINZ & HANS-ANDREAS SCHÖNFELDT (EDS.) - Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften (1944-1989). Einführung in die Rechtsentwicklung mit Quellendokumentation. Band III: Polen (1944-1989/90).
%2379722: MOHNHAUPT, HEINZ & HANS-ANDREAS SCHÖNFELDT (EDS.) - Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften (1944-1989). Einführung in die Rechtsentwicklung mit Quellendokumentation. Band IV: Tschechoslowakei (1944-1989).
%2375143: MOHNHAUPT, HEINZ. - Rechtsgeschichte in den beiden deutschen Staaten (1988-1990): Beispiele, Parallelen, Positionen.
%2372940: MOHNHAUPT, HEINZ (ED.) - Zur Geschichte des Familien- und Erbrechts : Politische Implikationen und Perspektiven.
%23205547: MOHNHAUPT, HEINZ. - Historische Vergleichung im Bereich von Staat und Recht : gesammelte Aufsätze.
%23206001: MOHNHAUPT, HEINZ & DIETER SIMON (EDS.) - Vorträge zur Justizforschung. Geschichte und Theorie. Band 2.
%2380967: MOHNHAUPT, HEINZ & HANS-ANDREAS SCHÖNFELDT (EDS.) - Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften (1944-1989). Einführung in die Rechtsentwicklung mit Quellendokumentation. Band II: Ungarn (1944-1989).
%23127343: MOHR, W. - Studien zur Klosterreform des Grafen Arnulf I von Flandern. Tradition und Wirklichkeit der Geschichte der Amandus-Klöster.
%23161094: MOHR, JAMES C. - Doctors and the Law : medical Jurisprudence in Nineteenth-Century America.
%23209408: MOHR, E.C.J., F.A. VAN BAREN & J. VAN SCHUYLENBORGH. - Tropical soils : a comprehensive study of their genesis.
%2386211: MOHR, OLIVER. - Zulässigkeit und Grenzen von Aktienoptionsprogrammen.
%2350411: MOHR, A.L. - Spijkers : ondernemingsrecht op de breuklijn van praktijk en wetenschap.
%2343981: MOHR, M. - Die Finanzverwaltung der Grafschaft Luxemburg im Beginn des 14. Jahrhunderts. Auf Grund des Urbars aus den Jahren 1306-1317.
%23156638: MOHR, FRANZ. - Bürgerliches Recht : [mit dem Wohnungseigentumsgesetz 2002 ab 1.7.2002, dem Zinsenrechts-Änderungsgesetz ab 1.8.2002 und dem neuen Fundrecht ab 1.2.2003]
%23170078: MOHR, A.L.; M.J.A. VAN MOURIK & H.M.N. SCHONIS. - Personenvennootschappen.
%23254725: MÖHRMANN, RENATE & BERTA RAHM. - Pionierinnen und Pioniere für Menschenrechte, Freiheit und Frieden. [Mappe I].
%23233225: MOISAN, ANDRÉ. - Le livre de Saint Jacques, ou Codex Calixtinus de Compostelle : étude critique et littéraire.
%2357960: MOIWANA'86, HUMAN RIGHTS ORGANISATION IN SURINAME. - Human rights in Suriname, 1992-1994 : annual report by Moiwana'86, Human Rights Organisation in Suriname.
%2329615: MOK, S. - Arbeidsrechtelijke opstellen.
%2310306: MOK, S. - Arbeidsrecht : een inleiding.
%23107700: MOK, M.R. - Kartelrecht I : In Nederland : de mededingingswet.
%2370263: MOK, M.R. - Mok-aria : opstellen aangeboden aan prof.mr. M.R. Mok ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag.
%23262219: MOK, M.R. - Door de bank genomen : bank en klant - verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid - een grensverkenning.
%2350400: MOK, L. - Onrechtvaardige rechtspraak : de toepassing van art. 1406 B.W. met enkele opmerkinge over de schaderegeling bij letsel en overlijden. Rede.
%23170335: MOK, M.R. & R.A.A. DUK. - Toepassing van Nederlands strafrecht op buiten Nederland begane delicten : preadvies.
%23176705: MOKOBODZKI, G. & D. PINCHON (EDS.) - Théorie du potentiel : proceedings of the Coloque Jacques Deny, held at Orsay, June 20-23, 1983.
%23233103: MOL, ANNEMARIE. - Ziek is het Woord Niet: Medicalisering, Normalisering en de Veranderende Taal van Huisartsengeneeskunde en Geestelijke Gezondheidszorg, 1945-1985.
%234388: MOL, ARTHUR P.J., JAN H. MOL, BAS VAN VLIET (RED.) - Suriname schoon genoeg? : hulpbronnengebruik en milieubescherming in een klein Amazoneland.
%2384304: MOL VAN OTTERLOO, HARMEN DE. - Wie is de Mol? : liber amicorum Harmen de Mol van Otterloo.
%2369351: MOL, PIETER & JAAP BREMER (ED.) - Pieter Laurens Mol : Van Abbemuseum, Eindhoven.
%23224877: MOL, STEFAN T. - Crossing borders with peronnel selection from expatriates to multicultural teams.
%2317134: MOLDERINGS, HERBERT - Duchamp and the aesthetics of chance : art as experiment.
%2346865: MOLDOVEANU, MIHNEA C. - Master passions : emotion, narrative, and the development of culture.
%23215366: MOLE, VERONICA & DAVE ELLIOTT. - Enterprising innovation : an alternative approach.
%23215920: MOLEN, PAUL VAN DER & CHRISTIAAN LEMMEN (EDS.) - Secure land tenure: 'new legal frameworks and tools in Asia and the Pacific' : proceedings of an expert group meeting held by FIG Commission 7 on 8 and 9 December 2005 at the UN-ESCAP Headquarters, Bangkok, Thailand.
%23232214: MOLEN, GESINA H.J. VAN DER. - Volkenrechtelijke opstellen aangeboden aan Gesina H.J. van der Molen t.g.v. haar 70ste verjaardag.
%23254965: MOLEN-DEN OUTER, BIANCA TER. - Ambtsketens van burgemeesters in Nederland.
%2339238: MOLEN, PAUL VAN DER & CHRISTIAAN LEMMEN (EDS.) - Secure land tenure: 'new legal frameworks and tools' : proceedings of an expert group meeting held by FIG Commission 7 on 11 and 12 November 2004 at UN-Gigiri Nairobi, Kenya.
%2340055: MOLEN, GESINA H.J. VAN DER. - Volkenrechtelijke opstellen aangeboden aan Gesina H.J. van der Molen t.g.v. haar 70ste verjaardag.
%23262156: MOLENAAR, DICK. - Taxation of international performing artistes : the problems with Article 17 OECD and how to correct them.
%23117576: MOLENAAR M.S.C., M. - Mechtild de begijn.
%23133419: MOLENAAR, F. - De Autonomie van het Bankrecht.
%2346631: MOLENAAR, F. - Algemene bepalingen zekerheidsrechten op goederen.
%239402: MOLENAAR, A.N. - Staatkundige perspectieven.
%2373359: MOLENAAR, A.N. - Rechtskarakter der begrootingswet.
%2341144: MOLENAAR, LEO. - Het Erasmiaans Gymnasium na 666 jaar.
%23218468: MOLENBROEK, PIETER. - Bijdrage tot de theorie der vloeistofstralen.
%23119976: MOLENDIJK, ARIE L. - Aus dem Dunklen ins Helle. Wissenschaft und Theologie im Denken von Heinrich Scholz. Mit unveröffentlichen Thesenreihen von Heinrich Scholz und Karl Barth.
%23205026: MOLENGRAAFF, W.L.P.A. - Leidraad bij de beoefening van het Nederlandsche handelsrecht.
%236617: MOLENGRAAFF, W.L.P.A. - Molengraaff Bundel. Keuze uit de verspreide geschriften van Mr. W.P.L.A. Molengraaff met levensbeschrijving en bibliografie.
%2340027: MOLENGRAAFF, W.L.P.A. ... [ET AL.] - De begrafenisfondsen in Nederland.
%23234115: MOLES, PETER & NICHOLAS TERRY. - The Handbook of International Financial Terms.
%23100284: MOLESCHOTT, JAC. - De eenheid des levens.
%23227016: MOLESCHOTT, JAC. - Die Einheit des Lebens : Vortrag bei der Wiedereröffnung der Vorlesungen über Physiologie an der Turiner Hochschule am 23. November 1863 gehalten.
%236171: MOLHO, ANTHONIO. - Florentine Public Finances in the Early Renaissance, 1400-1433.
%23174170: MOLHUYSEN, P.C. - De bibliotheek van Hugo de Groot in 1618.
%2383074: MOLHUYSEN, P.C. - De briefwisseling van Hugo Grotius.
%23161612: MOLIN, JOHAN. - Essays on corporate finance and governance.
%23211394: MOLINO, ANTHONY. - Where Id was : challenging normalization in psychoanalysis.
%23253065: MOLITERNO, JAMES E. & GEORGE C. HARRIS. - Global issues in legal ethics.
%23199319: MOLITOR, ANDRÉ. - L'administration de la Belgique : essai.
%23232590: MOLITOR, MICHAEL R. (ED.) - International environmental law, primary materials.
%23143701: MOLL, WILLEM HENDRIK. - Ueber den einfluss der Lateinischen Vagantendichtung auf die Lyrik Walters von der Vogelweide und die seiner Epigonen im 13. Jahrhundert.
%23201126: MOLL, W. - Johannes Brugman en het godsdienstig Leven onzer Vaderen in de vijftiende Eeuw, grootendeels volgens Handschriften geschetst.
%23258053: MOLLAND, SVERRE. - The perfect business? : anti-trafficking and the sex trade along the Mekong.
%23252188: MOLLAT, MICHEL. - Histoire de l'Ile-de-France et de Paris.
%23213976: MOLLEMAN, H.B.M. - Personeelscapaciteit in flexibele organisaties.
%23206944: MÖLLER, CAREN. - Medicinalpolicey : die Theorie des staatlichen Gesundheitswesens im 18. und 19. Jahrhundert.
%2392194: MOLLERUS, J.C. - Officieele vertegenwoordiging van landbouw, nijverheid en handel.
%23263941: MOLLINGA, PETER P - On the waterfront: Water distribution, technology and agrarian change in a South Indian canal irrigation system.
%23216068: MOLLINGER, A.J. - Verbrandingsmotoren : grondslagen van werkingswijze, constructie en berekeningen.
%2378741: MOLLNAU, KARL A. - Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften (1944-1989). Einführung in die Rechtsentwicklung mit Quellendokumentation. Band V: Deutsche Demokratische Republik 1958 bis 1989. 2. Halbband : Dokumente.
%2378899: MOLLNAU, KARL A. - Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften (1944-1989). Einführung in die Rechtsentwicklung mit Quellendokumentation. Band V: Deutsche Demokratische Republik 1958 bis 1989. 1. Halbband: Recht und Juristen im Spiegel der Beschlüsse des Politbüros und Sekretariats des Zentralkomitees der SED.
%2380638: MOLLOY, S. & CIFUENTES, L.F. (ED.). - Essays on Hispanic literature in honor of Edmund L. King.
%23215445: MOLNAR, THOMAS STEVEN. - Archetypes of thought.
%23224006: MOLON, DOMINIC. - Symphathy for the Devil: Art and Rock and Roll since 1967.
%23217573: MOLS, G.P.M.F. - Strafbare samenspanning : een rechtshistorisch en rechtsvergelijkend onderzoek.
%23223874: MOLS, G.P.M.F. ... [ET AL.] - Poging en voorbereidingshandelingen.
%2382512: MOLS, G.P.M.F. ... [ET AL.] - Justitieel onderzoek aan en in het lichaam.
%2368088: MOLS, G.P.M.F. - Strafbare samenspanning : een rechtshistorisch en rechtsvergelijkend onderzoek.
%23232870: MOLS, G.P.M.F. - Getuigen en strafzaken : enkele gedachten over de rechtspositie van getuigen in strafzaken.
%2340508: MOLS, G.P.M.F. - Staande de zitting : een beschouwing over het onmiddelijkheidsbeginsel. Rede.
%2366013: MOLS, G.P.M.F. - Dissonanten bij het akkoord van Schengen.
%23154059: MOLS, G.P.M.F. (ED.). - Schaduwen vooruit : rechtsgeleerde opstellen over het voorbereidend onderzoek in strafzaken.
%23182620: MOLSBERGEN, EVERHARDUS CORNELIS. - Frankrijk en de Republiek der Vereenigde Nederlanden, 1648-1662.
%23214504: MOLTKE, HELMUTH JAMES, GRAF VON. - Völkerrecht im Dienste der Menschen : Dokumente.
%2314895: MOLTMAKER, J.K. - Belastingen van rechtsverkeer. 1e druk.
%23195131: MOLTMAKER, J.K. - Vorm en norm : bundel opstellen aangeboden aan prof.mr. J.K. Moltmaker ter gelegenheid van zijn emeritaat.
%239502: MOLTMAKER, J.K. - Belastingen van rechtsverkeer.
%231222: MOLTZER, MARINUS JAN ADRIAAN. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap.
%2340318: MOMBERT, PAUL. - Geschichte der Nationalökonomie.
%23102275: MOMIGLIANO, ARNALDO. - Jacob Bernays.
%23102279: MOMIGLIANO, ARNALDO. - How to reconcile Greek and Trojans.
%23102277: MOMIGLIANO, ARNALDO. - Second Thoughts on Greek Biography.
%2395670: MOMIGLIANO, ARNALDO. - Historicism revisited.
%23205244: MOMIROV, ALEKSANDAR. - Accountability of international organizations in post-conflict governance missions.
%23119229: MOMMERS, LAURENS. - Knowing the law : legal information systems as a source of knowledge.
%23227653: MOMMERS, LAURENS. - Legitimiteit en virtualisering van geschiloplossing.
%2378657: MOMMSEN, THEODOR. - Römisches Strafrecht.
%23127164: MOMMSEN, THEODOR (ED.) - Res gestae divi Augusti : ex monumentis Ancyrano et Apolloniensi iterum edidit Theodor Mommsen.
%23250539: MOMMSEN, HANS. - The Third Reich between vision and reality : new perspectives on German history , 1918-1945.
%2353349: MOMMSEN, THEODOR (ED.) - The Digest of Justinian.
%23249437: MOMMSEN, THEODOR ERNST. - Imperial lives and letters of the eleventh century.
%2371020: KARL MOMMSEN - Katalog der Basler juristischen Disputationen 1558-1818.
%2378655: MOMMSEN, FRIEDRICH. - Erörterungen aus dem Obligationenrecht.
%2378993: MOMMSEN, FRIEDRICH. - Beiträge zum Obligationenrecht.
%23250475: MOMSEN, JANET HENSHALL & VIVIAN KINNAIRD (EDS.) - Different places, different voices : gender and development in Africa, Asia, and Latin America.
%23254462: MONAHAN, JOHN & LAURENS WALKER. - Social science in law : cases and materials. 3rd edition.
%23112919: MONAHAN, ARTHUR P. - From Personal Duties Towards Personal Rights: Late Medieval & Early Modern Political Thought, 1300-1600.
%23105170: MONCHY, S.J.R. DE. - Handboek voor het Nederlandse provincierecht.
%2386831: MONCHY, C.W. DE & L. TIMMERMAN. - De nieuwe algemene bepalingen van boek 2 BW. Preadvies en verslag van de vergadering hierover.
%236956: MONCHY, C.W. DE & L. TIMMERMAN. - De nieuwe algemene bepalingen van boek 2 BW.
%232051: MONCHY, S.J.R. DE. - Twee ambtsketens : herinneringen uit mijn burgemeesterstijd.
%2395817: MONCHY, S.J.R. DE. - De Nederlandsche wetgever tegenover de armoede.
%23245176: LABORATOIRE CONNAISSANCE DU TIERS-MONDE. - Actes du Colloque Entreprises et entrepreneurs en Afrique, (XIXe et XXe siécles). Tome 2.
%23262639: MONDIMORE, FRANCIS MARK. - A Natural History of Homosexuality.
%23150532: MONDRIAAN, PIET. - Mondriaan in de collectie van het Haags Gemeentemuseum : catalogus.
%23125206: MONE, FRANZ JOSEPH. - Schauspiele des Mittelalters.
%23119997: MONE, FRANZ JOSEPH. - Uebersicht der niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit.
%2344779: MONEM, NADINE - Fantastic Plastic: Product Design + Consumer Culture.
%23257280: MONEY, NICHOLAS P. - The triumph of the fungi : a rotten history.
%23257992: MONICELLI, MARIO. - Mario Monicelli. With Audio CD.
%2378659: MONIER, RAYMOND. - Manuel elementaire de droit romain.
%23211627: MONIER, RAYMOND. - Mélanges dédiés à la mémoire de Raymond Monier.
%23188180: MONKKONEN, ERIC H. - Murder in New York City.
%23258150: MONNA, A.D.A. - Zwerftocht met middeleeuwse heiligen.
%23102291: MÖNNICH, C.W. - Verlossende techniek : Prudentius Cathemerinon 5, 1-28.
%23148966: MÖNNICH, C.W. - Koningsvanen : latijns-christelijke poëzie tussen Oudheid en Middeleeuwen 300-600.
%23230828: MONOD, PAUL KLÉBER. - Solomon's Secret Arts: The Occult in the Age of Enlightenment.
%23140821: MONOD, ADOLPHE. - La Femme: deux discours.
%23106258: MONOSTORY, D. - Der Decamerone und die Deutsche Prosa des xvi. Jahrhunderts.
%23233661: MONRO, SURYA. - Gender politics.
%232375: MONROE, ELIZABETH BRAND. - The Wheeling Bridge Case : its significance in American law and technology.
%23204616: MONROE, KRISTEN R. - The Political Process and Economic Change.
%23146652: MONSMA, J.A. - Toetsing van belastingverordeningen en gemeentelijke autonomie.
%2380896: MONSMAN, GERALD. - Olive Schreiner's fiction : landscape and power.
%2310309: MONSTER, W.C. & M.P. TIMMERS-DE VIN. - Positierecht : rechtspositie van zwangere en pas bevallen werkneemsters.
%2395243: MONSTER, W.C. - Bescherming van het moederschap : onderzoek naar de regelgeving inzake zwangerschap, bevalling en arbeid. Diss.
%23161505: MONTAGNE, ROBERT. - Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc : essai sur la transformation politique des Berbères sédentaires (groupe Chleuh).
%23116997: MONTAIGNE, MICHEL DE. - Essais de Michel de Montaigne. [1834]
%23213996: MONTALEMBERT, COMTE CHARLES DE. - Le père Lacordaire par le Comte de Montalembert...
%23130039: MONTALEMBERT, COMTE CHARLES DE. - De l'avenir politique de l'Angleterre.
%2346965: MONTANIER, JEAN-CLAUDE. - Les Régimes matrimoniaux.
%23205935: MONTAZEL, LAURENCE. - Entre fait et droit: histoire d un pouvoir judiciaire : les techniques de la cassation civile en France et en Allemagne au XIXème siècle.
%23200454: MONTAZEM, HOSSEIN. - La nationalisation des sources d'énergie industrielle en Angleterre.
%23246024: MONTCLOS, BRIGITTE DE. - Imperial Saint Petersburg : from Peter the Great to Catherine II
%23130019: MONTEIL, VINCENT. - Les musulmans soviétiques.
%23130881: MONTEIL, VINCENT. - Anthologie bilingue de la litterature Arabe contemporaine.
%23257119: MONTEIRO, MARIT. - Geestelijke maagden : leven tussen klooster en wereld in Noord-Nederland gedurende de zeventiende eeuw.
%2378926: MONTESQUIEU, CHARLES LOUIS DE SECONDAT. - La pensée politique et constitutionelle de Montesqieu : bicentenaire de l´Esprit des lois, 1748-1948.
%23209320: MONTESQUIEU, CHARLES LOUIS DE SECONDAT. - De l'esprit des lois.
%2347384: MONTESQUIEU, CHARLES LOUIS DE SECONDAT. - De l'esprit des lois.
%23112839: MONTETY, HENRI DE. - Femmes de Tunisie.
%23191765: MONTFOORT, ADRI VAN. - Het topje van de ijsberg : kinderbescherming en de bestrijding van kindermishandeling in sociaal-juridisch perspectief.
%23190200: MONTGOMERY, S.A. & F. ROUILLON (EDS.) - Long-term Treatment of depression.
%23255031: MONTGOMERY, JONATHAN. - Health care law.
%2342465: MONTGOMERY, SY - Walking with the Great Apes.
%2313469: MONTGOMERY HIDE, H. - Norman Birkett. The definitive biography of the legendary barrister.
%2379113: MONTIJN, J.W. - Beteekenis en afleiding van eigennamen.
%2320341: MONTIS, ABBÉ DE. - La vie de la vénérable Soeur Marie de l'Incarnation, religieuse converse Carmélite, fondatice des Carmélites de France, dite dans le monde Madamoiselle Acarie.
%23190340: MONTORGUEIL, GEORGES. - L'année féminine (1896) : les Parisiennes d'à présent.
%23103898: MONTUORI, MARIO. - John Locke. On Toleration and the Unity of God.
%2390578: MONTUORI, MARIO. - John Locke : on toleration and the Unity of God.
%23234485: MOODY, JANE & DANIEL O'QUINN (EDS.) - The Cambridge companion to British theatre 1730-1830.
%2325772: MOODY, A. DAVID. - Ezra Pound to His Parents: Letters 1895-1929
%23257990: MOODY, A. DAVID. - Ezra Pound: Poet. a portrait of the man and his work. Volume 1: The young genius 1885-1920.
%23141909: MOODY, JOSEPH N. - French Education Since Napoleon.
%23122331: MOOIJ, J. - Instrumenten, Wetenschap en Samenleving. Geschiedenis van de instrumentenfabricage en -handel in Nederland 1840-1940.
%23120948: MOOIJ, J.J.A. - Visies op cultuur en literatuur : opstellen naar aanleiding van het werk van J.J.A. Mooij.
%23212912: MOOIJ, R.A. DE & BERTHOLT LEEFTINK. - The economic impact of EU-enlargement : workshop 11 mei 2000.
%23152264: MOOIJ, A.W.M. (E.A.) - De persoon van de verdachte : de rapportage pro justitia vanuit het Pieter Baan Centrum.
%23214975: MOOIJ, ANNET. - Doctors of Amsterdam : patient care, medical training and research (1650-2000).
%2397712: MOOIJ, ANNET. - Out of otherness : characters and narrators in the Dutch veneral disease debates, 1850-1990.
%23252773: MOOIJ, ANTOINE. - Psychiatrie, recht en de menselijke maat : over verantwoordelijkheid.
%23152262: MOOIJ, A.W.M. (E.A.) - De persoon van de verdachte : de rapportage pro justitia vanuit het Pieter Baan Centrum.
%2397564: MOOIJ, J. - Denken over welvaart : Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde 1849-1994.
%23184015: MOOIJ, ANNE L.A. - Caractères principaux et tendances des romans psychologiques chez quelques femmes-auteurs, de Mme Riccoboni à Mme de Souza (1757-1826).
%23165598: MOOIJ, A.W.M. & F. KOENRAADT (EDS.) - Toerekeningsvatbaarheid.
%2348965: MOOK, H.J. VAN. - Indonesië, Nederland en de wereld.
%23212286: MOOLENAAR, DEBORA. - The Dutch market for agency work.
%23258525: MOOLENAAR, D.E.G. ... [ET AL.] - Prognose van de sanctiecapaciteit tot en met 2006.
%23149431: MOON, FRANCIS C. (ED.) - Dynamics and Chaos in Manufacturing Processes.
%23125901: MOONEN, C.H. - Opzettelijke Persoonlijkheidsverandering bezien van Moraal-Theologisch Standpunt.
%2353425: MOOR, R.R.M. DE (RED.) - Artikel 6 EVRM en de dagelijkse rechtspraktijk.
%23107860: MOOR-VAN VUGT, ADRIENNE J.C. DE. - Europees bestuursrecht.
%23232859: MOOR-VAN VUGT, ADRIENNE J.C. DE. - Toezicht achter matglas : over de betekenis van transparantie voor toezicht op de naleving van regelgeving.
%23115493: MOOR, R.R.M. DE (RED.) - Produkt en Aansprakelijkheid.
%23233137: MOOR, LODEWIJK GUNTHER & JASPER VELDHUIS (ED.) - Openbare orde en rechtshandhaving in multiculturele buurten: ontwikkelen van actief burgerschap.
%23248834: MOOR-VAN VUGT, ADRIENNE J.C. DE ... [ET AL.] - Verschuiving van de magische lijn : verslag van de algemene vergadering gehouden op 23 april 1999 ter behandeling van de preadviezen van Mr . A. J. C. de Moor-van Vugt , Mr . J. L. de Wijkerslooth , Mr . N. Verheij .
%2340053: MOOR, L.G. (E.A.). - (red). Grenzen van de jeugd. Achtergronden van jeugdcriminaliteit.
%23242058: MOOR, LODEWIJK GUNTHER & ROY JOHANNINK (EDS.) - Aanpak door de politie van maatschappelijk geweld.
%23241447: MOOR, LODEWIJK G., INGE BAKKER & GUIDO BRUMMELKAMP. - Evaluatie Politiewet 1993 : en breedte-onderzoek.
%23120013: MOOR, ED C.M. DE. - Un Oiseau en Cage : le Discours Littéraire de Muhammad Taymûr (1892-1921)
%23248886: MOOR-VAN VUGT, ADRIENNE J.C. DE ... [ET AL.] - Verschuiving van de magische lijn : preadviezen.
%23151489: MOOR, ED DE (ED.). - Arabisch voor beginners : een werkboek voor de studie van het Modern Standaardarabisch. Deel 1.
%23234151: MOOR, MARGRIET DE. - The Virtuoso.
%23212671: MOOR, PAUL DE - Luc Tuymans: Bilder auf Eis.
%23213097: MOOR, MARGRIET DE. - De virtuoos : roman.
%2380990: MOOR, L.G. & ED LEUW (RED.). - Beslissingsmomenten in het strafrechtelijke systeem. Bundel voor het congres van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie juni 1978 te Amsterdam.
%2396027: MOOR-VAN VUGT, ADRIENNE J.C. DE ... [ET AL.] - Verschuiving van de magische lijn : Preadviezen & verslag van de algemene vergadering gehouden op 23 april 1999.
%23261475: MOORE, SIMON - Pocket Fruit Knives: A Synopsis of Their History from the United Kingdom, France, Northern Europe and USA.
%23220577: MOORE, BARRINGTON. - Moral purity and persecution in history.
%2374880: MOORE, MEGAN BISHOP - Philosophy and Practice in Writing a History of Ancient Israel (The Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies).
%23240781: MOORE, BARRINGTON JR. - Moral purity and persecution in history.
%23180111: MOORE, JENNIFER - Humanitarian Law in Action within Africa.
%23142524: MOORE, JOHN NORTON (ED.) - The Arab-Israeli Conflict. Volume I-II : readings; Volume III : documents.
%2378660: MOORE, ELLEN WHITLEY. - Neo-Babylonian business and administrative documents.
%23256788: MOORE, KATHLEEN M. - The unfamiliar abode : Islamic law in the United States and Britain.
%23240035: MOORE, KATHLEEN - The Unfamiliar Abode: Islamic Law in the United States and Britain.
%2362683: MOORE, JUDITH. - A zeal for responsibility. The struggle for professional nursing in victorian England, 1868-1883.
%23263103: MOORE, JOHANNA D. - Participating in Explanatory Dialogues: Interpreting and Responding to Questions in Context.
%23253004: MOORE, CHRISTOPHER W. - The mediation process : practical strategies for resolving conflict.
%23224805: MOORE, HENRY LUDWELL. - Economic cycles : their law and cause.
%2366589: MOORE, MARK HARRISON. - Dangerous offenders : the elusive target of justice.
%23197515: MOORE, PETE. - Blood and justice : the seventeenth-century Parisian doctor who made blood transfusion history.
%23151422: MOORE, WAYNE D. - Constitutional Rights and Powers of the People.
%23151616: MOORE LACEY SITES, C. - Centralized Administration of Liquor Laws in the American Commonwealths.
%23219231: MOORE, KATHLEEN M. - al-Mughtaribun : American law and the transformation of Muslim life in the United States.
%2387744: MOORE, DEBORAH DASH & S. ILAN TROEN. - Divergent Jewish cultures : Israel and America.
%23183915: MOOREN, GERARDUS EVERARDUS JOHANNES. - Plutarchus' leven van Pericles en enkele gestalten uit Pericles' omgeving.
%23240993: MOORHOUSE, PAUL. - Pop Art Portraits.
%23251115: MOORMANN, ERIC M. & WILFRIED UITTERHOEVE. - Van Achilleus tot Zeus : thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
%23261051: MOORMANN, ERIC M. & WILFRIED UITTERHOEVE. - Van Alexandros tot Zenobia : thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
%2396763: MOORS, ANNELIES & TOINE VAN TREEFFELEN, SHARIF KANAANA & ILHAM ABU GHAZALEH (EDS.) - Discourse and Palestine : power, Text and Context.
%23117654: MOORS, JAN & HETTY WEMEKAMP (EDS.) - Handen Thuis. Opstellen voor Hulpverleners over Geweld.
%2332526: MOORS, HANS ... [ET AL.] - Criminaliteit en veiligheid in Almere, 1984-2030 : ontwikkelingen en opgaven.
%23168755: MOORS, JOSEPH. - Dictionnaire Juridique : Français- Neerlandais [= Juridisch woordenboek].
%2368204: MOORSTEEN, RICHARD & RAYMOND P. POWELL. - The Soviet capital stock, 1928-1962.
%23232997: MOOSA, EBRAHIM (EDITOR) - Muslim Family Law in Sub-Saharan Africa: Colonial Legacies and Post-colonial Challenges.
%23187895: 'S HERTOGENBOSSCHE MIXED HOCKEY CLUB MOP. - Officieel orgaan der 's Hertogenbossche Mixed Hockeyclub MOP : 1938-1941.
%2332160: MORA, ANNA RIERA I - Antoni Clave y el teatro.
%23114177: MORA, FABIO. - Prosopografia Isiaca. Vol. 2.
%23238234: MORALES, PATRICIA (ED.) - Towards global human rights.
%23225450: PATRICIA (ED.) MORALES - Towards Global Human Rights.
%23235656: MORAN, CHARLES MCMORAN WILSON, BARON. - The anatomy of courage.
%23182234: MORAN, GARY. - The cohesion problem.
%2333592: MORAVCSIK, EDITH A. - An introduction to syntactic theory.
%23217764: MORAVCSIK, EDITH A. - An introduction to syntactic theory.
%23144848: MORAWETZ, THOMAS (ED.) - Criminal law.
%23250358: MORAWETZ, THOMAS (ED.) - Criminal law.
%23250359: MORAWETZ, THOMAS (ED.) - Justice.
%23102399: MORAWSKA, EWA T. - Insecure prosperity : small-town Jews in industrial America, 1890-1940.
%2383761: MORCK, WINFRIED. - Die vertragliche Gestaltung der Beteiligung an Personen-Handelsgesellschaften : eine empirische Untersuchung.
%23119802: MORDUKHOVICH, B.S. & SUSSMANN, H.J. (EDS.) - Nonsmooth Analysis and Geometric Methods in Deterministic Optimal Control.
%23178847: MORE, HENRY. - The complete poems.
%23254630: MORE, HENRY., STEPHENS, CHRIS (ED.) - Henry Moore.
%2373349: MORE, HENRY. - Opera omnia.
%23263308: MOREAU, RENE - Computer Comes of Age: The People, the Hardware and the Software (MIT Press series in the history of computing).
%23108037: MOREAU LISLET, LOUIS. - A digest of the civil laws now in force in the Territory of Orleans (1808) : bicentennial edition.
%23151992: MOREAU, ÉD. DE. - Le Bibliothèque de l'Université de Louvain, 1636-1914.
%2375881: MOREAU, R. - Ainsi naquit l'informatique.
%238339: MOREIRA, PETER - The Jew who defeated Hitler: Henry Morgenthau Jr., FDR, and how we won the war.
%2332123: MOREJON, JOAN - Josep Lluis Sert: Joan Miro Foundation.
%233700: MORELL, LARS. - Per Kirkeby : the art of building.
%23203699: MORENC, JAN KAZIMIERZ MARIA. - Surinaamse kleine landbouw en landbouwbeleid : een structurele analyse.
%23139554: MORENO QUINTANA, LUCIO M. - Le droit international en fonction nationale : (bases pour un traité actuel de droit international).
%23204988: MORENO, PAOLO. - Apelles : the Alexander mosaic.
%2380628: MORENO QUINTANA, LUCIO M. - Preliminares del derecho internacional.
%231288: MORETUS PLANTIN, REYNALD. - Bezitloos pandrecht : rechtsvergelijkende studie.
%23232890: MORGAN, DAVID GWYNN. - Constitutional law of Ireland : the law of the executive, legislature, and judicature.
%2358429: MORGAN, PAUL (ED.) - Oxford libraries outside the Bodleian : a guide.
%23139816: MORGAN, KATHERINE REDINGTON (ED.) - My Ever Dear Daughter, My Own Dear Mother. The Correspondence of Julia Stone Towne & Mary Julia Towne, 1868-1882.
%23157310: MORGAN, KENNETH O. - Labour people. Leaders and lieutenants:Hardie to Kinnock.
%2351971: MORGAN, JAMES L. - From Simple Input to Complex Grammar (Learning, Development, and Conceptual Change).
%23214853: MORGAN, CATHERINE. - The late bronze age settlement and early iron age sanctuary (Isthmia, volume 8).
%23260488: MORGAN, GARETH. - Imaginization : the art of creative management.
%23191109: MORGAN, LLEWELYN. - Patterns of redemption in Virgil's Georgics.
%231979: MORGAN, THAÏS E. (ED.). - Victorian sages and cultural discourse. Renegotiating gender and power.
%23140911: MORGAN, CHARLOTTE E. - The Origin and History of the New York Employing Printers' Association: The Evolution of a Trade Association.
%23177671: MORGAN GRASSELLI, MARGARET & ANDREW ROBISON. - Color, line, light : French drawings, watercolors, and pastels from Delacroix to Signac.
%23170411: MORGAN, PHILIP. - The fall of Mussolini : Italy , the Italians , and the Second World War.
%2389385: MORGAN, T. - Maugham.
%23131034: MORGENSTERN, MIRA - Rousseau and the Politics of Ambibuity. Self, Culture, and Society
%23121877: MORGENSTERN, JULIAN. - The fire upon the altar.
%23125279: MORHOF, DANIEL GEORG. - Polyhistor literarius, philosophicus et practicus cum accessionibus a Johannes Frick et Johannes Moller.
%23219217: MORI, MARIKO. - Mariko Mori .
%23219006: MORIARTY, F. - Ecotoxicology : the study of pollutants in ecosystems.
%23233213: MORIER, JAMES. - The adventures of Hajji Baba of Ispahan.
%23258229: MORISHIMA, MICHIO. - Walras' economics: a pure theory of capital and money.
%23248362: MORITA, AKIO - Made in Japan : Akio Morita and Sony.
%23164780: MORITZ, PETER. - Die innergemeindliche Zuständigkeitsordnung zwischen Recht und Politik.
%2375500: MORIYA, KENICHI. - Savignys Gedanke im Recht des Besitzes.
%2357206: MORLEY, FELIX. - Freedom and federalism.
%2352039: MORO, ANDREA - Dynamic Antisymmetry (Linguistic Inquiry Monographs).
%2368189: MORO, ALDO. - The Christian Democratic Party for the government of the country and for democratic progress in Italian society.
%23171009: MORRE, H.F. - Herziening ten nadele : een afweging in het licht van nova, falsa, ne bis in idem en lites finiri oportet.
%23165917: MORREAU, J.G. - Geld, financiële instellingen en monetair beleid.
%23220701: MORRIS, ROY. - The long pursuit : Abraham Lincoln's thirty-year struggle with Stephen Douglas for the heart and soul of America.
%23177883: MORRIS, MORRIS DAVID - Measuring the Condition of the World's Poor: The Physical Quality of Life Index (Pergamon policy studies).
%23235053: MORRIS, ROBERT. - From Mnemosyne to Clio : the mirror to the labyrinth ( 1998-1999-2000 ).
%23235435: MORRIS, THOMAS V. - The bluffer's guide to philosophy.
%2343642: MORRIS, KELLY - Artisans and Kings: Selected Treasures from the Louvre.
%23110649: MORRIS, R.C. - Process philosophy and political ideology. The social and political thought of Alfred North Whitehead and Charles Hartshorne.
%23145977: MORRIS, VICTOR P. - Oregon's Experience with Minimum Wage Legislation.
%237453: MORRIS, VIRGINIA & MICHAEL P. SCHARF. - An insider's guide to the international criminal tribunal for the former Yugoslavia : a documentary history and analysis.
%23137441: MORRIS, WESLEY - Toward a new Historicism.
%23221279: MORRIS, CHRISTOPHER W. - An essay on the modern state.
%23230601: MORRIS, CHRIS. - The New Turkey: The Quiet Revolution on the Edge of Europe.
%23134913: MORRIS, GERALD - Prophecy, Poetry and Hosea.
%2356554: MORRIS, MONICA B. - An excursion into creative sociology.
%2352720: MORRIS, N. - The Brothel boy and other parables of the law.
%23117478: MORRISEY, SUSAN K. - Heralds of revolution. Russian students and the mythologies of radicalism.
%23161801: MORRISON, PHILIP. - Nothing is too wonderful to be true.
%23253715: MORRISON, SIMON. - The people's artist : Prokofiev's Soviet years.
%23246687: MORRISON, REG. - The spirit in the gene : humanity's proud illusion and the laws of nature.
%23246636: MORRISSEY, KATHERINE G. - Mental territories : mapping the Inland Empire.
%23227537: MORRISSEY, KATHERINE G. - Mental territories : mapping the Inland Empire.
%2315409: MORRISSON JR., CLOVIS C. - The developing European law of human rights.
%23237197: MORROW, LANCE. - Second drafts of history : and other essays
%2366259: MORROW, JOHN - Thomas Carlyle.
%23227408: MORSBACH, PETRA. - Operaroman : [met CD].
%23137602: MORTEL, ELMA VAN DE - An Institutional Approach to Transition Processes.
%23168855: MORTELMANS, K.J.M. & J. STUYCK (EDS.) - Annotaties Hof van Justitie EG. Een selectie uit Nederlandstalige tijdschriften. Editie 1995.
%2385604: MORTENSEN, SHAWN. - Out of mind.
%23194250: MORTIMER, EDWARD. - Faith and power : the politics of Islam.
%23190133: MORTIMER, HALINA. - The logic of induction.
%23249144: MORTON, MICHAEL - Herder and the poetics of thought : unity and diversity in On diligence in several learned languages.
%23249249: MORTON, BRIAN. - Shostakovich , his life and music.
%23205255: MORTON, JEFFREY S. - The International Law Commission of the United Nations.
%2337641: MORTON, FREDERIC. - The Rothschilds. A family portrait.
%23182461: MÖRZER BRUIJNS, MAURITS FRANS. - Over levensgemeenschappen.
%23187215: MÖRZER BRUYNS, W.F.J. - Schip recht door zee : de octant tijdens de Republiek in de achttiende eeuw.
%23147334: MORZINSKI, MARY - Linguistic Influence of Polish on Joseph Conrad's Style.
%2341128: MOSAK, JACOB L. - General equilibrium theory in international trade.
%2378662: MOSBACHER, KURT. - Die Beweislastlehre nach dem BGB unter besonderer Berücksichtigung der $$ 929 - 936.
%23215825: MOSCHOVAKIS, Y.N. (ED.) - Logic from computer science : proceedings of a workshop held November 13-17, 1989.
%23171970: MOSCOVICI, CLAUDIA. - From sex objects to sexual subjects.
%2321372: MOSCOW, JOHN. - Het probleem van de geld- en credietschepping door de particuliere banken.
%23239593: MOSELEY, ALEXANDER. - An introduction to political philosophy.
%2311965: MOSER, TILMANN - Jugendkriminalität und Gesellschaftsstruktur : zum Verhältnis von soziologischen, psychologischen und psychoanalytischen Theorien des Verbrechens.
%2314639: MOSER, CHARLES A. - Esthetics as nightmare: Russian literary theory, 1855-1870.
%23241971: MOSER, TILMANN - Dämonische Figuren : die Wiederkehr des Dritten Reiches in der Psychotherapie.
%23142643: MOSER, HANS JOACHIM. - Goethe und die Musik.
%2372593: MOSES-HRUSHOVSKI, RENA. - Deployment: hiding behind power struggles as a character defense.
%23230917: MOSIER, JOHN - Verdun: The Lost History of the Most Important Battle of World War I, 1914-1918.
%23217552: MOSKOS, CHARLES C. & JOHN WHITECLAY CHAMBERS II. - The new conscientious objection : from sacred to secular resistance.
%2393644: MOSKOS, CHARLES C. & JOHN WHITECLAY CHAMBERS II. - The new conscientious objection : from sacred to secular resistance.
%2325881: MOSKOWITZ, MOSES. - International concern with human rights.
%23230969: MOSKOWITZ, MARC L. - Haunting Fetus: Abortion, Sexuality, and the Spirit World in Taiwan.
%23201290: MOSLER, K.C. - Entscheidungsregeln bei Risiko: Multivariate stochastische Dominanz.
%23241214: MOSLEY, PAUL - Aid and Power: The World Bank and Policy-based Lending. Volume 2 : case studies.
%23238661: MOSLEY, NICHOLAS. - The Hesperides tree.
%23242070: MOSLEY, PAUL - Aid and Power: The World Bank and Policy-Based Lending. Volume 1.
%23238659: MOSLEY, NICHOLAS. - Experience & religion : a lay essay in theology.
%23238658: MOSLEY, NICHOLAS. - The uses of slime mould : essays of four decades.
%23188096: MOSS, T.S. (ED.) - Handbook of Semiconductors. Volume 1: Band theory and transport properties; Volume 2 : Optical properties of solids; Volume 3: Materials, properties and preparation; Volume 4: Device physics.
%2353226: MOSS, KARY L. (ED.) - Man-made medicine : women's health, public policy, and reform.
%23163499: MOSS, ROSE. - The schoolmaster.
%23254628: MOSS, ERIC OWEN. - Gnostic architecture.
%23263410: MOSS, J. ELIOT B. - Nested Transactions: An Approach to Reliable Distributed Computing (Digital Communication).
%23120024: MOSSADEQ, ISMAIL EL. - Kritik der neuzeitlichen Naturwissenschaft. Phänomenologie in der Alternative zwischen Husserl und Heidegger.
%23204441: MOSSE, GEORGE L. - Nazi Culture: Intellectual, Cultural and Social Life in the Third Reich.
%23200267: MOSSELMAN, FREDERIK. - Der Wortschatz Gottfrieds von Strassburg.
%2326315: ELIAS (ED.) MOSSIALOS - New Challenges to the European Union: Policies and Policy-Making.
%23145946: MOSSNER, E. CAMPBELL - The Forgotten Hume. Le Bon David.
%23134175: MOSSNER, E. CAMPBELL - Bishop Butler and the Age of Reason.
%2359016: MOSSO, ANGELO. - Der Mensch auf den Hochalpen : Forschungen von Angelo Mosso.
%23124579: MOST, OTTO. - Zur Finanz- und Steurreform. Kritisches und Programmatisches.
%2378664: MOST, JOHANN. - Die sozialen Bewegungen im alten Rom und der Cäsarismus.
%2387014: MOSTART, C.M.J. & A. SPANJER. - Praeadviezen over het ambtsgeheim van den notaris.
%2358483: MOSTERMANS, P.M.M. - De processuele behandeling van het conflictenrecht.
%23237112: MOTALA, ZIYAD & CYRIL RAMAPHOSA. - Constitutional law : analysis and cases.
%23149899: MOTALA, ZIYAD. - Constitutional options for a democratic South Africa : a comparative perspective.
%2336213: MOTLEY, CONSTANCE BAKER. - Equal justice under law : an autobiography by Constance Baker Motley.
%23150480: MOTTANA, ANNIBALE, RODOLFO CRESPI & GUISEPPE LIBORIO. - Thieme's gids voor mineralen en gesteenten.
%23247133: MOTTRAM, R.H. - Wesen und Geschichte der Finanzspekulation.
%2381801: MOTULSKY, HENRI. - Écrits [1] : Études et notes de procédure civile.
%2334822: MOUICHE, IBRAHIM. - Autorités traditionnelles et démocratisation au Cameroun : entre centralité de l'État et logiques de terroir.
%2378666: MOULART, FERDINAND JOSEPH. - Kirche und Staat oder die beiden Gewalten, ihr Ursprung, ihre Beziehungen, ihre Rechte und ihre Grenzen.
%23127404: MOULIN, D. DE (ED.) - Kracht en stof. De introductie van moderne natuurwetenschappelijke denkwijzen in de geneeskunde, zoals blijkt uit Nederlandse medische vakbladen.
%2397450: MOULIN, D. DE. - Steekt vry Uw ooren op, leesgretigen... Voordracht Pieter Rabus...
%2397613: MOULIN, D. DE. - De novis inventis. Essays in the history of medicine in honour of Daniel de Moulin...
%2397628: MOULTON, J.W. - Early Zoroastrianism : the origins, the prophet, the magi...
%2318277: MOULTON, HAROLD G. & CONSTANTINE E. MCGUIRE. - Germany's capacity to pay : a study of the reparation problem.
%23201485: MOUNIN, GEORGES. - Les problèmes théoriques de la traduction.
%23195710: MOUNTNEY, GEORGE J. - Poultry products technology.
%2394103: MOURIK, J.J.R. VAN. - De eigen woning in de Wet IB 2001.
%2343592: MOURIK, M.J.A. VAN. - Huwelijk en vermogensrecht.
%2316069: MOURIK, M.J.A. VAN & A.K.P. JONGSMA. - De eenmans-BV.
%23184047: MOURIK BROEKMAN, MICHIEL CORNELIS VAN. - De 'Deutsche Gesellschaft für ethische Kultur' (in het bijzonder haar eischen van een morale indépendante).
%2327405: MOURIK, M.J.A. VAN & A.K.P. JONGSMA. - Het Nederlands vermogensrecht bij echtscheiding.
%23217307: MOURIK, RUTH M. - Did water kill the cows ? : the distribution and democratisation of risk , responsibility and liability in a Dutch agricultural controversy on water pollution and cattle sickness.
%2357019: MOURIK, M.J.A. VAN. - Het huwelijk.
%23107677: MOURIK, M.J.A. VAN. - Gemeenschap.
%2311294: MOURIK, M.J.A. VAN. - Onderneming en erfrecht.
%2380774: MOURIK, M.J.A. VAN. - Handboek nieuw erfrecht.
%2373597: MOURIK, M.J.A. VAN. - Huwelijk en relatie.
%2372523: MOURIK, M.J.A. VAN. - Notaris en rechtshulp: enige ervaringen uit de notariële keuken. Rede.
%2342771: MOURIK, M.J.A. VAN. - Huwelijk en vermogensrecht.
%23107663: MOURIK, M.J.A. VAN. - Huwelijksvermogensrecht.
%2338180: MOUSKHÉLY, MICHEL & ZYGMUNT JEDRYKA. - Le gouvernement de l'U.R.S.S.
%23117826: MOUSSALLI, NEGIB - Etudes economiques sur la Syrie & le Liban.
%23242577: MOUSSAWI, IBRAHIM - Shi'ism and the Democratisation Process In Iran: With a Focus on Wilayat al-Faqih.
%23102283: MOUT, M.E.H.N., H. SMOLINSKY AND J. TRAPMAN. - Erasmianism: Idea and Reality.
%23102281: MOUT, M.E.H.N. - Het Bataafse oor : de lotgevallen van Erasmus' adagium Auris Batava in de Nederlandse geschiedschrijving.
%23147288: MOUTAFCHIEVA, VERA P. - Agrarian Relations in the Ottoman Empire in the 15th and 16th Centuries.
%232009: MOUTON, M.W. - Oorlogsmisdrijven en het internationale recht.
%23259512: MOUTON, M.W. - Oorlogsmisdrijven en het internationale recht.
%2310319: MOUTON, M.W. - Oorlogsmisdrijven en het internationale recht.
%23253729: MOUTON, M.W. - The continental shelf.
%23125414: MOVERS, FRANZ KARL. - Die Phönizier. Band I : Untersuchungen über die religion und die gottheiten der Phönizier, mit Rücksicht auf die verwandten Culte der Carthager, Syrer, Babylonier, Assyrer, der Hebräer und der Aegypter; Band 2. Das phönizische altertum. Theil 1 : Politische geschichte und staatsverfassung; Theil 2 : Geschichte der colonien. 1850. Theil 3 : Handel und schiffahrt.
%23234137: MOWAT, LINDA. - Basketmakers : meaning and form in Native American baskets.
%23246749: MOWBRAY, PATRICIA. - Florence Nightingale and the viceroys : a campaign for the health of the Indian people.
%23143532: MOWRER, EDGAR ANSEL. - Duitschland zet de klok terug.
%2378668: MOY DE SONS, KRAFT KARL ERNST. - Das Eherecht der Christen in der morgenländischen und abendländischen Kirche bis zur Zeit Karls des Grossen: nach den Quellen dargestellt.
%23126561: MOYER, ALBERT E. - American Physics in Transition: A History of Conceptual Change in the Late Nineteenth Century.( Serie: The History of Modern Physics, 1800-1950.)
%234958: MOYER, DAVID SPENCER. - The logic of the laws : a structural analysis of Malay language legal codes from Bengkulu.
%2335519: MOYER, DAVID SPENCER. - The logic of the laws : a structural analysis of Malay language legal codes from Bengkulu.
%2347914: MOYLE, J.B. - Imperatoris Iustiniani Institutionum. Libri Quattuor. With introductions, commentary, and excursus.
%23242650: MOYNAHAN, BRIAN. - The French century : an illustrated history of modern France.
%23174425: MOYNIHAN, CORNELIUS J. - A preliminary survey of the law of real property: an historical background of the common law of real property and its modern application.
%23115538: MOYNIHAN, DANIEL P. (DANIEL PATRICK), 1927-2003. - Secrecy : the American experience.
%2330220: MOYNIHAN, R. - A recent imagining. Interviews with H. Bloom, G. Hartman, J. Hillis Miller and P. de Man.
%2326358: MOYNIHAN, PATRICK. - On the Law of Nations.
%2366419: MOYS, ELIZABETH M. - Manual of law librarianship : the use and organization of legal literature.
%237999: MOYSON, ROGER. - Nieuwe problematiek i.v.m. Diefstal in Grootwarenhuizen.
%2322558: MOZART, WOLFGANG AMADEUS. - Wolfgang Amadeus Mozart , 1756-1791 : Il re pastore : serenata in due atti.
%2348947: MOZER, MICHAEL C. - The perception of multiple objects : a connectionist approach.
%23198345: MRAK, MOJMIR (ED.) - Slovenia: from Yugoslavia to the European Union.
%23241896: MUASHER, MARWAN. - The Arab center: the promise of moderation.
%23245757: MUBIALA, MUTOY - L'evolution du droit des cours d'eau internationaux a la lumiere de l'experience africaine, notamment dans le bassin du Congo/Zaire (Publications ... internationales, Geneve) (French Edition).
%2347522: MUCCIARONI, GARY. - The Political Failure of Employment Policy, 1945-1982.
%23241234: MUCHA, ALPHONSE., ORMISTON, ROSALIND. - Alphonse Mucha masterworks.
%23162308: SUZANNE MUCHNIC. - Odd man in : Norton Simon and the pursuit of culture.
%23172025: MÜCKE, MICHAEL. - Die chemische Literatur : ihre Erschliessung und Benutzung.
%23123303: MUDD, JOHN. - Neighborhood services : making big cities work.
%23247048: MUDD, STUART (ED.) - The population crisis and the use of world resources.
%23219620: MUDIMBE-BOYI, M. ELISABETH (ED.) - Beyond dichotomies histories , identities , cultures , and the challenge of globalization.
%23254163: MUELLER, DENNIS C. - Reason, religion, and democracy.
%23136020: MUELLER, JAMES R. - The Five Fragments of the Apocryphon of Ezekiel. A Critical Studie.
%23141356: MUELLER, DENNIS C. - Public Choice.
%23198478: MUELLER, FRANZ H. - Soziale Theorie des Betriebes.
%2344652: MUELLER, CHRISTOPHER B. - Evidence under the rules : text, cases, and problems.
%23232389: MUELLER, JOHN H. - The American Symphony Orchestra : a social history of musical taste.
%23246639: MUELLER, JOHN E. - The remnants of war.
%23122068: MUFFAT, K.A. (ED.) - Korrespondenzen und Aktenstücke zur Geschichte der politischen Verhältnisse der Herzoge Wilhelm und Ludwig von Bayern zu König Johan von Ungarn.
%2375859: MUFTIC, SEAD. - Security mechanisms for computer networks.
%2378670: MÜHL, MAX. - Die Gesetze des Zaleukos und Charondas.
%2378672: MÜHL, MAX. - Untersuchungen zur altorientalischen und althellenischen Gesetzgebung.
%23125484: MÜHLBACHER, ENGELBERT. - Die streitige Papstwahl des Jahren 1130.
%23253989: MUHLEMANN, A. P. - Production and Operations Management
%2345712: MUHS, KARL. - Kartelle und Konjunkturbewegung. Ein Beitrag zur Problematik der Wirtschaftskrise.
%23171617: MUIJEN, P.J.D.J. - Politie, informatie en privacy : de Wet politiegegevens toegelicht.
%23115850: MUIJZENBERG, OTTO VAN DEN. - Dutch Filipiniana. An annotated bibliography of Dutch publications on the Philippines.
%2346272: MUIR, KENNETH., NICOLL, ALLARDYCE (ED.) - Shakespeare Survey. An Annual Survey of Shakespearian Study & Reproduction.
%2397639: MUIR, WILLIAM. - The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt, 656-913/1260-1517 : a history of Egypt from the fall of the Ayyubite dynasty to the conquest by the Osmanlis.
%2397634: MUIR, WILLIAM. - Annals of the early Caliphate. From the death of Mahomet to the Omeyyad and Abbaside dynasties, 11-61/632-680
%23158454: MUISWINKEL, F.L. VAN. - De verzamelende graanhandel in de Vereenigde Staten van Amerika, Canada en Argentinië.
%2356191: MUKASA, ROSEMARY SEMUFUMU - The African Women's Protocol: Harnessing a Potential Force for Positive Change.
%23219955: MUKESH, PATEL, VASANT HONAVAR & KARTHIK BALAKRISHNAN (EDS.) - Advances in the evolutionary synthesis of intelligent agents.
%231315: MUKHEIBIR, ANDRÉ. - The wages of delict : compensation, satisfaction, punishment?
%23215102: MUKHERJEE, RAMKRISHNA. - The rise and fall of the East India Company : a sociological appraisal.
%23255320: MULAS, ANTONIA & MARCO MULAZZANI. - Architecture for Benetton : works by Afra and Tobia Scarpa and by Tadao Ando.
%23223797: MULATU, ABAY. - Relative stringency of environmental regulation and international competitiveness.
%237711: MULDER, ALBERT. - Schets van het economisch strafrecht.
%2340097: MULDER, ALBERT. - Handhaving van de rechtsorde : bundel aangeboden aan A. Mulder.
%23250899: MULDER, J.J. - Met dank aan de Russen : [Paleis van Justitie Leeuwarden].
%2387903: MULDER, S.J.A. - Hoofdzaken waardepapieren en tussenpersonen.
%2343253: MULDER, A.C.J. - Inleiding tot het Nederlandsch Internationaal Privaatrecht.
%23108422: MULDER, ALBERT. - De handhaving der sociaal-economische wetgeving : naast strafrechtspraak bedrijfsrechtspraak?
%2347438: MULDER, G.E. - Dichters en schrijvers in gevangenschap. Vijf essays.
%2385328: MULDER, HANS. - Kunst in crisis en bezetting : een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945.
%23132856: MULDER, A.M. - Denken over Beleid : de Nederlandse Economische Politiek in het Interbellum.
%2372457: MULDER, G.E. - Verklaren voor recht.
%23199503: MULDER, M. - De perceptie van de ander : een groepspsychologisch perspectief.
%23118283: MULDER, P.S. - Structure and kinematics of two nearby disc galaxies.
%2314672: MULDER, A.C.J. - Inleiding tot het Nederlandsch Internationaal Privaatrecht.
%23132353: MULDER, K.H. (ED.) - Ode aan Odenkirchen : opstellen en andere geschriften aangeboden aan G.J. Odenkirchen ter gelegenheid van zijn pensionering per I november 1995.
%23250472: MULDER, W.G. - Verslaving : druggebruik bij jongeren.
%2313936: MULDER, J.P. & D.J. HOEKSTRA (ED.) - De grondwet in de steigers : commentaren op de 'proeve van een nieuwe grondwet'.
%23128535: MULDER, G.E. - Beginselen : opstellen over strafrecht aangeboden aan G.E. Mulder.
%23130381: MULDER, C.F & P.J.P. TAK. - De bekennende verdachte.
%23132546: MULDER, G.E. - Schijn van recht : de geschiedenis van de Vrederechtspraak gedurende de Duitse bezetting.
%2329579: MULDER, R.V. DE. - Een model voor juridische informatica. Diss.
%23133383: MULDER, A. & D.R. DOORENBOS. - Schets van het Economisch Strafrecht.
%23170341: MULDER, G.E. & H. SCHOOTSTRA. - De voorwaardelijke veroordeling : prae-advies.
%2341488: MULDER, H.W.J. - Groen van Prinsterer : staatsman en profeet.
%23236582: MULDER, R.V. DE & C. VAN NOORTWIJK (EDS.) - Computergebruik voor juristen.
%2357056: MULDER, A. & D.R. DOORENBOS. - Schets van het Economisch Strafrecht.
%2342730: MULDER, REINJAN P. - Samenhang in de politiezorg.
%23254565: MULDER, ARJEN. - Government dilemmas in the private provision of public goods.
%2328325: MULDER, M., S. POPPE, WICHER JAN SLAGTER ... [ET AL.] - De zelfstandige ondernemingsraad.
%2323590: MULDER, R.J. - De makro-economische aspekten van de zwarte sector.
%2399293: MULDER, G.E. - Om het recht : verzamelde geschriften.
%2365611: MULDER, A.C.J. - De theorie van den détournement de pouvoir van den Franschen Conseil d'État.
%2367805: MULDER, LOUISE - Minderheden als nieuwe bevolkingsgroepen : de verwezenlijking van gelijkheid en verscheidenheid.
%2364672: MULDER, BARBARA JOZEFA MARIA - Zorgen voor morgen.
%23182808: MULDER, EGGE SIMON. - Die Teologie van die Jesaja-Apokalipse (Jesaja 24-27).
%23194513: MULDER, JOUKE. - Willinks waarheid, en Het dagboek van Sylvia.
%23201360: MULDERS, ELISE MARIA JUDITHA. - Het systeem Broom-Water.
%23200098: MULDERS, GERARDUS F. W. - Aequivalente breedten van Fraunhoferlijnen in het zonnespectrum.
%23254066: MULGAN, TIM. - Future people: a moderate consequentialist account of our obligations to future generations.
%23225637: MULISCH, HARRY. - Siegfried : een zwarte idylle.
%23208189: MULISCH, HARRY. - De verteller , of Een idioticon voor zegelbewaarders.
%23215117: MULISCH, HARRY (E.A.) - Voor Anton Constandse : voordrachten, gehouden op 24 september 1979 in Theater De Appel te Scheveningen bij de viering van diens tachtigste verjaardag.
%23204505: MULKAY, MICHAEL. - Sociology of science : a sociological pilgrimage.
%2380618: MULKEEN, AIDAN G - Teachers in Anglophone Africa: Issues in Teacher Supply, Training, and Management.
%2392317: MULLACH, FRIEDRICH WILHELM AUGUST (ED.) - Fragmenta Philosoporum Graecorum. Volumen II: Pythagoreos, Sophistas, Cynicos et Chalcidii in priorem Timaei Platonici partem commentarios continens;
%23222700: MULLACH, FRIEDRICH WILHELM AUGUST (ED.) - Fragmenta Philosoporum Graecorum. Volumen I: Poeseos philosophicae caeterorumque ante Socratem philosophorum quae supersunt; Volumen II: Pythagoreos, Sophistas, Cynicos et Chalcidii in priorem Timaei Platonici partem commentarios continens; Volumen III: Platonicos et Peripateticos continens.
%2392206: MULLACH, FRIEDRICH WILHELM AUGUST (ED.) - Fragmenta Philosoporum Graecorum. Volumen I: Poeseos philosophicae caeterorumque ante Socratem philosophorum quae supersunt;
%2354459: MULLARKEY, KAREN. - Woodstock '94
%23116788: MULLEN, CHRISTOPHER A. & J. ATTICUS RYAN (EDS.) - Unrepresented Nations and Peoples Organization. Yearbook 1996.
%23116790: MULLEN, CHRISTOPHER A. & J. ATTICUS RYAN (EDS.) - Unrepresented Nations and Peoples Organization. Yearbook 1997.
%2381195: MÜLLENHOFF, KARL. - Die Germania des Tacitus erläutert.
%23130669: MÜLLER-MARKUS, S. - Einstein und die Sowjetphilosophie. Krisis einer Lehre. Band I: Die Grundlagen. Die Spezielle Relativitätstheorie.
%23257485: MÜLLER-ROSCHACH, HERBERT. - Die deutsche Europapolitik : Wege und Umwege zur politischen Union Europas.
%23264038: MULLER-DIETZ, HEINZ - Grundfragen des strafrechtlichen Sanktionensystems (R. v. Decker's rechts- und sozialwissenschaftliche Abhandlungen) (German Edition).
%23180954: MÜLLER, FRIEDRICH. - Die Positivität der Grundrechte : Fragen einer praktischen Grundrechtsdogmatik.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

6/1