Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23493: SKAL, DAVID J. - Death makes a holiday : a cultural history of halloween.
%23113030: SKELTON, R.A.; THOMAS E. MARSTON & GEORGE D. PAINTER. - The Vinland Map and the Tartar relation.
%2331358: SKERMAN, P.J. - Tropical Forage Legumes.
%23198742: SKIDELSKY, ROBERT J.A. - Keynes : the return of the master.
%23103691: SKILLING, H. GORDON. - T.G. Masaryk. Against the current 1882-1914.
%23107248: SKINNER, BURRHUS F. - Over gedrag.
%23183384: SKINNER, RICHARD. - The red dancer : the life and times of Mata Hari : a novel.
%23204690: SKINNER, E. BENJAMIN - Mensenhandel op klaarlichte dag.
%238393: SKOLIMOWSKI, HENRYK. - Ecofilosofie : schets van een nieuwe manier van leven.
%23254223: SKOLKA, JIRI V. (ED.) - Compilation of input-output tables : proceedings of a session of the 17th General conference of the International Association for research in income and wealth, Gouvieux, France, August 16-22, 1981.
%2338329: SKOLNICK, JEROME H. - Justice without trial: law enforcement in democratic society.
%2367176: SKRENTNY, JOHN DAVID. - The ironies of affirmative action : politics , culture , and justice in America.
%23108922: SKUTSCH, FRANZ. - Kleine Schriften.
%23127598: SKUTSCH, FRANZ. - Aus Vergils Frühzeit.
%23177623: SLABEY, ROBERT M. - The United States and Viet Nam from war to peace : papers from an interdisciplinary conference on reconciliation.
%23244647: SLACK, EDWARD R. - Opium, State, and Society. China Narco-Economy and the Guomindang, 1924-1937.
%23248533: SLAGER, ALFRED M.H. - Banking across borders.
%2330379: SLAGER, C.H. - De Ambachtsheerlijkheid van Oud- en Nieuw-Vossemeer en het Tiendrecht.
%2371803: SLAGTER, W.J. - Tot vermaak van Slagter : feestbundel aangeboden aan Prof.mr. W.J. Slagter t.g.v. zijn 65e verjaardag.
%2360472: SLAGTER, W.J. & B. WESSELS. - Risicobeheersing.
%2311377: SLAGTER, W.J. - Macht en onmacht van de aandeelhouder : beschouwingen over juridische, economische en fiscale positie van aandeelhouder, mede in licht van onvriendelijke overnames.
%23203750: SLAGTER, W.J. - Compendium van het vennootschapsrecht.
%2392013: SLAGTER, W.J. (E.A.). - 25 jaar ondernemingskamer : de betekenis van de OK voor ondernemend Nederland.
%23166206: SLANE, KATHLEEN WARNER. - The Sanctuary of Demeter and Kore : the Roman pottery and lamps.
%2359231: SLATER, ROBERT. - Portraits in silicon.
%23263530: SLATER, ROBERT. - Portraits in Silicon.
%23204181: SLATER, DAVID. - The American century : consensus and coercion in the projection of American power.
%2390162: SLAUERHOFF, JAN. - Verzamelde gedichten.
%23230837: SLAWENSKI, KENNETH. - J. D. Salinger: A Life.
%23180519: SLECHTE, C.H. - Een noodlottig jaar voor veel zotte en wijze : de Rotterdamse windhandel van 1720.
%23217880: SLEEGERS, W.F. & A.L.J. GOETHALS. - Quantitative geographical methods , applied in demography and urban planning research.
%23127051: SLEEMAN, J. & G. POLLET - Lexicon Plotinianum.
%23252604: SLEIDERINK, REMCO; VEERLE UYTTERSPROT, BART BESAMUSCA (RED.) - Maar er is meer : avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage Landen : studies voor Jozef D. Janssens.
%23183050: SLEIGHTHOLME, CAROLYN & SINHA, INDRANI. - Guilty without trial : women in the sex trade in Calcutta.
%23181369: SLEINIS, E.E. - Art and freedom.
%23250568: SLEMROD, JOEL (ED.) - Tax progressivity and income inequality.
%23138766: SLEMROD, JOEL & JON BAKIJA. - Taxing ourselves a citizen's guide to the debate over taxes.
%23102483: SLEUMER, H. - Die Gattung Escallonia (Saxifragaceae).
%23110454: SLEUTELS, JAN. - Real knowledge : the problem of content in neural epistemics.
%23227839: SLEVIN, JAMES. - The internet and society.
%23237134: SLICHER VAN BATH, B. H. - Spaans Amerika omstreeks 1600.
%23223908: SLIFER, DENNIS. - The serpent and the sacred fire : fertility images in Southwest rock art.
%23200170: SLINGS, S.R. - Symposium : speech and ideology : two hermeneutical issues in early Greek lyric, with special reference to Mimnermus.
%23180254: SLINGS, S.R. - Jan Woltjer tegen de school van Cobet : een evaluatie van 'Overleving en kritiek' (1886).
%23243704: SLOAN, BRIAN - Informal Carers and Private Law.
%23232932: SLOAN, JOHN. - John Davidson, first of the moderns : a literary biography.
%2362773: SLOAN, KIM - Loud Silents : Origins of the social problem film.
%2350051: SLOAN, STEPHEN - Terrorism: The Present Threat in Context.
%23212989: SLOAN, JAMES PARK. - Jerzy Kosinski : a biography.
%23229447: SLOB, MARJAN. - Zeker weten : in gesprek met politici , bestuurders en wetenschappers over omgaan met onzekerheid.
%237836: SLOOF, JAN H.M. - De oudste bestuursregisters van het Hoogheemraadschap van Rijnland (1444-1520) : regesten van de handelingen van dijkgraaf en hoogheemraden.
%2332020: SLOOP, JOHN M. - The cultural prison : discourse , prisoners , and punishment.
%23173253: SLOOT, B.P. ... [ET AL.] - Positieve discriminatie : preadviezen
%23133592: SLOOTHAAK, MARIJ M. - De ontdekking van Osdorp.
%2358743: SLOOTMANS, C.J.F. - Paas- en Koudemarkten te Bergen op Zoom, 1365-1565. 3 delen.
%2384681: SLOT, P.J. & A. KORTHALS ALTES. - [Nationale maatregelen tot bescherming of bevoordeling van de eigen handelsvloot mede in het licht van het volkenrecht]. Verslag van de Algemene Ledenvergadering.
%23117733: SLOT, PIET JAN. - Inleiding mededingingsrecht.
%2331135: SLOT, PIET JAN. - Technical and administrative obstacles to trade in the EEC [: including a comparison with interstate trade barriers in the USA].
%23251793: SLOT, P.J. & J.K. DE PREE (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Mededingingswet : de tekst van de Mededingingswet en enkele aanverwante besluiten voorzien van commentaar.
%23183175: SLOT, ERIC. - Grond, het schaarse erfgoed : 75 jaar grondbedrijf Amsterdam, 1921-1996.
%2367088: SLOT, PIET JAN. - Technical and administrative obstacles to trade in the EEC. Including a comparison with interstate trade barriers in the USA.
%2340298: SLOT, P.J. - Inleiding mededingingsrecht. 5e druk.
%23261927: SLOT, P.J. - Wat zou Thorbecke van de invoering van de Euro gevonden hebben?
%23256481: SLOTE, MICHAEL - Selected essays.
%2366795: SLOTERDIJK, PETER - Der Zauberbaum : die Entstehung der Psychoanalyse im Jahr 1785.
%2397709: SLOTNICK, ELLIOT & JENNNIFER A. SEGAL. - Television news and the Supreme Court. All the news that's fit to air?
%23141066: SLOTTMAN, WILLIAM B. - Coordinating Committee: An Austrian Delegation Looks at War, Taxes and Reform, 1697-1703.
%23140966: SLOTTMAN, WILLIAM B. - Ferenc II Rakoczi & the Great Powers. Part 1 : the Anglo-Dutch mediation at Carlowitz; Part 2 : Hungary Conquista et Neo-Acquistica : 1697-1703.
%2312070: SLOUN, T.H.J.G. VAN. - De schuldvraag in het kinderstrafrecht.
%2351552: SLUGLETT, PETER. - Britain in Iraq : Contriving King and Country.
%2313004: SLUIJK, C. - Internationale voogdijvoorziening na echtscheiding.
%2321816: SLUIJS, J.J.M. - Gereguleerde marktwerking van sociale zekerheidsbelangen : het mededingingsrecht en vrij verkeer van diensten voor zorg- en pensioenbelangen.
%23178813: SLUIJS, J.J.M. - Gereguleerde marktwerking van sociale zekerheidsbelangen : het mededingingsrecht en vrij verkeer van diensten voor zorg- en pensioenbelangen.
%23131911: SLUIJTERS, B. (ED.) - [Tekst & Commentaar] Gezondheidsrecht.
%2335164: SLUIJTERS, B. (ED.) - [Tekst & Commentaar] Gezondheidsrecht.
%2323530: SLUIS, JACOB VAN. - PBF : de Provinsjale Biblioteek fan Fryslân, 150 jaar geschiedenis in collecties.
%23156141: SLUIS, ERIK VAN DER. - Heuristics for complex inventory systems. Deterministic and stochastic problems.
%23200157: SLUIS, ARIE VAN. - Van 'planning and control' naar strategische beleidsvorming : een onderzoek naar beleidsplanning bij de politie.
%23137608: SLUIS-DEN DIKKEN, E.C. VAN DER. - Management Learning and Development. The role of learning opportunities and learning behavior in management development and career success.
%23236326: SLUITER, LIESBETH. - Clean clothes : a global movement to end sweatshops.
%23230767: PH.D, ANDREW SLUYTER. - Black Ranching Frontiers: African Cattle Herders of the Atlantic World, 1500-1900 (Yale Agrarian Studies Series).
%23126790: SLUYTERMAN, K.E. - Ondernemen in sigaren. Analyse van bedrijfsbeleid in vijf sigarenfabrieken, 1855-1865 en 1925-1934.
%2325035: SLUYTERMAN, KEETIE ... [ET AL.] - Het coöperatieve alternatief : honderd jaar Rabobank 1898-1998.
%23203992: SLUYTERMAN, KATE EVELINE. - Driekwart eeuw CSM : cash flow , strategie en mensen.
%2310824: SLUYTERS, B. - Geknipt verband. Rede.
%23110895: SLUYTERS, B. & W. DUK. - De aansprakelijkheid van arts en ziekenhuis. Wetgeving en rechtsvergelijking. Preadviezen.
%23208909: SLUYTERS, B. & M.C.I.H. BIESAART. - De geneeskundige behandelingsovereenkomst na invoering van de WGBO.
%23226545: SMALL, CATHY. - Voyages : from Tongan villages to American suburbs.
%2325003: SMARR, JANET LEVARIE. - Boccaccio and Fiammetta. The Narrator as Lover.
%23224804: SMART, WILLIAM. - An Introduction to the Theory of Value on the lines of Menger, Wieser and Böhm-Bawerk.
%2387338: SMEELE, F.G.M. - 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht : ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht.
%23149898: SMEETS, MART. - Hoezo bezeten?
%23259191: SMEETS, JOS. - De geschiedenis van de Nederlandse politie : verdeeldheid en eenheid in het rijkspolitieapparaat.
%23260429: SMEETS, JOS. - De Affaire-Oss : van lokaal conflict tot nationale rel.
%2388336: SMEETS, J.R. - La Bible de Jehan Malkaraume. (Ms. Paris, Bibl. Nat. F. Fr. 903). (XIIIe / XIVe siècle). Tome 1.
%23156139: SMEITINK, ERIC. - Stochastic models for repairable systems.
%23247219: SMET, RUDOLF DE. - Hadrianus Beverlandus (1650-1716) : non unus e multis peccator : studie over het leven en werk van Hadriaan Beverland.
%2340838: SMET, BART DE. - Internationale samenwerking in strafzaken tussen Angelsaksische en continentale landen : een studie over breuken tussen accusatoire en inquisitoire processtelsels bij de uitlevering, kleine rechtshulp en overdracht van strafvervolging.
%2351287: SMETHURST, RICHARD J. - Agricultural development and tenancy disputes in Japan, 1870-1940.
%2374743: SMETS, LOTTE ... [ET AL.] (EDS.) - Proces-verbaal, aangifte en forensisch onderzoek.
%23174582: SMEULERS, ANNA LETITIA - In staat van uitlevering : houden uitleveringsrechters in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten voldoende rekening met het proces en de behandeling die de opgeëiste persoon in de verzoekende staat na uitlevering te wachten staan ?.
%23262279: SMID, GERBEN. - Omkoping bestraft? : internationale invloeden op de strafrechtelijke bestrijding van (buitenlandse) omkoping.
%2313600: SMIDT, J.TH. DE (E.A.) - Fiscaliteit in Nederland : 50 jaar Belastingmuseum Prof.Dr. van der Poel.
%2384188: SMIDT, J.TH. DE. (ED.). - Van tresoriër tot thesauriër-generaal : zes eeuwen financieel beleid in handen van een hoge Nederlandse ambtsdrager.
%2347805: SMIERS, J. - Cultuur in Nederland, 1945-1955. Meningen en beleid. Handelsed. diss.
%2318337: SMIESING, P.K. & BRINKERINK, J.P. - Onder de rook van Utrecht. Twee eeuwen tabakspijpenmakerij in Lauwerecht 1600-1800.
%23246787: SMIL, VACLAV. - Energy at the crossroads : global perspectives and uncertainties.
%2341152: SMILLIE, IAN - The Alms Bazaar: Altruism Under Fire--Non-Profit Organizations and International Development.
%23243573: SMIT, J.A. - Bezwaar in belastingzaken : een normatieve studie naar de kwaliteit van de bezwaarfase in de fiscale rechtsbescherming.
%23173112: SMIT, PAUL R, - Het ophelderingspercentage nader beschouwd.
%23258146: SMIT, PIETER. - Artis : een Amsterdamse tuin.
%23258147: SMIT, PIETER. - Artis : een Amsterdamse tuin.
%2326194: SMIT, F.M. - De agentuurovereenkomst tussen handelsagent en principaal : met bespreking van de aanpassing van het Wetboek van Koophandel aan de EEG-Richtlijn betreffende zelfstandige handelsagenten.
%23201627: SMIT, WILLEM. - Market information sharing in channel relationships : its nature, antecedents, and consequences.
%23252334: SMIT, J.G. (ED.) - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel II : 1433-1467. Tweede stuk: Teksten.
%23252332: SMIT, J.G. (ED.) - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel III : 1467-1477.
%232580: SMIT, J.G. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal : Nieuwe reeks 1610-1670. Deel 3: 1617-1618.
%23223383: SMIT-KREMER, KITTY DE & AREND JAN VAN DER HORST (EDS.) - Tuinen in Nederland.
%23262369: SMIT, N.W. DE. - Schering en inslag : over de relatie gevangenis en maatschappij vanuit forensisch-psychiatrisch perspectief.
%232574: SMIT, J.G. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal : Nieuwe reeks 1610-1670. Deel 4: 1619-1620.
%2360468: SMIT, J. & BOOGAART, M. - Gedwongen opneming in Nederland. Een beschrijving van de rechtspleging in het kader van de Krankzinnigenwet.
%2316559: SMIT, OSCAR. - Participatie in bestuurlijke besluitvorming : verslag van een onderzoek naar het contact tussen bestuursorganisaties en individuele burgers.
%23255669: SMITA GUPTA, CHARU. - Indian folk and tribal paintings.
%2374810: SMITH, BRUCE L. R. - The advisers : scientists in the policy process.
%23223624: SMITH, MALCOLM - Research Methods in Accounting.
%23215583: SMITH, RUSSEL G. (ED.) - Crime in the professions.
%23249018: RUITER . J. DE & JACQUELINE SMITH. - De (rechts)positie van de minderjarige anno 1988 : bijdragen ten behoeve van het symposium , gehouden op vrijdag 28 oktober 1988 te Utrecht.
%23248598: SMITH, J.C. & BRIAN HOGAN. - Criminal law : cases and materials.
%23239367: SMITH, NEILSON VOYNE. - Chomsky : ideas and ideals.
%23211365: SMITH, J.A. & L.F. ZWAAK (EDS.) - International protection of human rights : selected topics : a compilation of contributions for training courses for legal practitioners.
%23188792: SMITH, STEVEN D. - Foreordained failure : the quest for a constitutional principle of religious freedom.
%2321354: SMITH, JAY - Nobility Reimagined: The Patriotic Nation in Eighteenth-Century France
%23115202: SMITH, ROGER. - Trial by medicine. Insanity and responsability in Victorian trials.
%23235145: SMITH, JOSEPH H. & WILLIAM KERRIGAN (EDS.) - Interpreting Lacan.
%2378998: SMITH, HERBERT ARTHUR. - The American Supreme Court as an international tribunal.
%23119450: SMITH, PATRICIA G. - Liberalism and affirmative obligation.
%2371972: SMITH, J. WARREN - Passion and Paradise: Human and Divine Emotion in the Thought of Gregory of Nyssa.
%23138884: SMITH, ERNEST & BERYL COTTELL - A History of the Royal Dental Hospital of London and School of Dental Surgery, 1858-1985.
%23143497: SMITH, GRAIG R. - Silencing the opposition. Government strategies of suppression of freedom of expression.
%2351153: SMITH, B.R. - Ancient scripts & modern experience on the English stage. 1500-1700.
%2317619: SMITH, PIETER FOKKO. - Das Vertrauen in Heinrich von Kleists Briefen und Werken.
%23121549: SMITH, MICHAEL FRENCH. - Hard times on Kairiru island. Poverty, development, and morality in a Papua New Guinea Village.
%23121557: SMITH, MICHAEL FRENCH. - Hard times on Kairiru Island : poverty, development, and morality in a Papua New Guinea Village.
%23126542: SMITH, G. BARNETT. - Reforming the Russian legal system.
%2324745: SMITH, SUSAN L. - Japanese American Midwives: Culture, Community, and Health Politics, 1880-1950.
%2387349: SMITH, BRUCE L. R. - American science policy since World War II.
%2363667: SMITH, ADAM. - An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
%23234666: SMITH, STEVEN & TH. B. WARD & ROANDL A. FINKE (EDS.) - The creative cognition approach
%23264059: SMITH, BRENDAN P.G. - Constitution building in the European Union : the process of treaty reforms.
%2379527: SMITH, HAZEL - Hungry for Peace: International Security, Humanitarian Assistance, and Social Change in North Korea.
%23246767: SMITH, JAY M. - Nobility reimagined : the patriotic nation in eighteenth-century France.
%23261778: SMITH, BRENDAN P.G. - Constitution building in the European Union : the process of treaty reforms.
%23134242: SMITH, GRAHAM. - Disciples of light : photographs in the Brewster Album.
%23214055: SMITH, PAUL (ED.) - Government and the armed forces in Britain, 1856-1990.
%233221: SMITH, KIMBERLY K. - Governing animals: animal welfare and the liberal state.
%23258166: SMITH, CAREL E. - Regels van rechtsvinding.
%2355101: SMITH, ROBERT J. - The Bouchayers of Grenoble and French industrial enterprise , 1850-1970.
%2363128: SMITH, ADAM. - Lectures on Jurisprudence.
%2354611: SMITH, P.F. & BAILEY, S.H. - The modern English legal system.
%2346067: SMITH, TINA. - Legal expert systems : discussion of theoretical assumptions.
%23256760: SMITH, KURT. - Matter matters : metaphysics and methodology in the early modern period.
%23235078: SMITH, JOSEPH H. - Arguing with Lacan : ego psychology and language.
%23233319: SMITH, J.C. & BRIAN HOGAN. - Criminal law. Third edition.
%2378999: SMITH, HERBERT ARTHUR. - The law of associations, corporate and unincorporate.
%23256409: SMITH, STEVEN. B. - Spinoza, liberalism, and the question of Jewish identity.
%23217534: SMITH, WILLIAM C., (ED.) - Politics, social change, and economic restructuring in Latin America.
%23221289: SMITH, BARRY (ED.) - John Searle.
%2333517: SMITH, M.L. - Pacific visions : California scientists and the environment 1850-1915.
%2361414: SMITH, RODNEY K. - Public Prayer and the Constitution : a case study in constitutional interpretation.
%2366944: SMITH, CARL - Pearl Harbor 1941: The Day of Infamy (Praeger Illustrated Military History).
%23202010: SMITH, EIVIND - National Parliaments as Cornerstones of EUropean Integration.
%23172238: SMITH, RICHARD J. (ED.) - Cosmology, ontology, and human efficacy : essays in Chinese thought.
%2371352: SMITH, THOMAS W. - Revaluing ethics : Aristotle's dialectical pedagogy.
%2387443: SMITH, STEVEN S. - Call to order : floor politics in the House and Senate.
%2367952: SMITH, JOSEPH. - Unequal Giants: Diplomatic Relations Between the United States and Brazil, 1889-1930 (Pitt Latin American Series).
%23148566: SMITH, MARCUS J. - Dachau : the Harrowing of Hell.
%2357493: SMITH, M. & W.A. ULMER (ED.). - Ezra Pound. The legacy of Kulchur.
%23240985: SMITH, G. ELLIOT. - The royal mummies : catalogue géneral des antiquités Égyptiennes du Musée de Caire : Nos. 61051-61100.
%23153575: SMITH, TONY. - The role of ethics in social theory. Essays from a Habermasian perspective.
%23100883: SMITH, MARGARET. - al-Muhasibi : an early mystic of Baghdad : a study of the life, teaching and writings of Abu'Abdallah Harith Ben Asad, 'Anazi, called al-Muhasibi, master of primitive Islamic mysticism and precursor of the great Muslim mystics, Basra, ca A.H. 165 - Baghdad A.H. 243.
%23159018: SMITH, ROGER M. - Liberalism and American Constitutional Law.
%23178695: SMITH, PAULA BAILEY., WELLS, SAMUEL F. - New European orders , 1919 and 1991.
%23192616: SMITH, E.A. - George IV.
%23181710: SMITH, H. W. - Strategies of social research : the methodological imagination.
%2386095: SMITH, BRUCE L. R. (ED.) - The Next steps in Central America : papers presented at a conference held in Washington D.C., June 19-21 , 1990 , sponsored by the Brookings Institution and the Instituto Centroamericano de Administración de Empresas.
%2379108: SMITH, ANNA MARIE. - Welfare reform and sexual regulation.
%2374166: SMITH, MERRIT ROE. - Military Enterprise and Technological Change: Perspectives on the American Experience.
%2360256: SMITH, ROGERS M. - Liberalism and American constitutional law.
%23243848: SMITH, ROGER J. - Plural ownership.
%2321409: SMITH, KATHLEEN E. - Mythmaking in the New Russia: Politics and Memory in the Yeltsin Era
%23229735: SMITH, E. A. - George IV.
%23262933: SMITH, THOMAS SPENCE. - Strong interaction.
%23234404: SMITH, DENIS. - The prisoners of Cabrera : Napoleon's forgotten soldiers , 1809-1814.
%23130474: SMITHCORS, J.F. AND SMITHCORS A. - Five Centuries of Veterinary Medicine. A short-title catalog of the Washington State University Veterinary History Collection.
%23246848: SMITS, T.M.J. - Vaardig met arbeidsrecht : de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter.
%23147706: SMITS, JOHN. - Milieubeleid Gestuurd? : een onderzoek naar de invloed van het BUGM op het Gemeentelijk Milieubeleid in Noord-Brabant.
%23107417: SMITS-VELDT, M.B. - Samuel Coster, ethicus-didacticus.
%2349255: SMITS, J. & J.M. KORTBEEK. - Toekomstig gemeentelijk milieubeleid : verslag van de zevenenvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 28 mei 1997.
%23140219: SMITS, JAN M. - Europees privaatrecht in wording : naar een Ius Commune Europaeum als gemengd rechtsstelsel.
%2386963: SMITS, JAN M. - Het vertrouwensbeginsel en contractuele gebondenheid.
%23145995: SMITS, J.M. (E.A.) - Constitutionalisering van het vermogensrecht / J.M. Smits; Publiciteit met betrekking tot onroerende zaken, in het bijzonder in verband met publiekrechtelijke beperkingen / P.H.M. Gerver; Convergerende tendensen in het Europees bestuursrecht(?) / D.A. Lubach ;
%23212495: SMITS, HANS. - Strafrechthervormers en hemelbestormers : opkomst en teloorgang van de Coornhert-Liga.
%2322828: SMITS, HANS. - Crimineel? : meedenken over misdaad en straf.
%23154174: SMITS, JAN M. - The Making of European Private Law. Towards a Ius Commune Europaeum as a Mixed Legal System.
%23259013: SMITS, JAN., DANIEL HAAS & GEERTE HESEN (EDS.) - Specific performance in contract law : national and other perspectives.
%2315723: SMITS, JAN M. - Niet-nakoming : begrip en systeem van de wanprestatie-regeling naar Nederlands recht.
%23140832: SMITSKAM, C.J. & E.J. KRONENBURG-WILLEMS - Wet Financiering Loopbaanonderbreking. (PS-Special 1999/1)
%23140840: SMITSKAM, C.J. & E.L. DE VOS - Reïntegratie-Instrumenten voor Arbeidsgehandicapten. (PS-Special 1999/4)
%2345797: SMITSKAMP, C.J. - Flexibele arbeidsrelaties.
%23230185: SMOAK, GREGORY E. - Ghost dances and identity : prophetic religion and American Indian ethnogenesis in the nineteenth century.
%23152373: SMOLANSKY, O.M. & B.M. - The USSR and Iraq: the Soviet quest for influence.
%23119394: SMUCKER, D.E. - The Origins of Walter Rauschenbusch Social Ethics.
%23199779: SMYKE, PATRICIA (ED.) - Women and health.
%23219188: SMYTHIES, JOHN R. - The dynamic neuron : a comprehensive survey of the neurochemical basis of synaptic plasticity.
%23130629: SNACKEN, SONJA. - De korte gevangenisstraf.
%2345882: SNAREY, JOHN R. - How fathers care for the next generation : a four-decade study.
%23102489: SNEEP, A.J., J.F. FOLKERTS AND H.A. MEYLING. - The Rehabilitation of Patients with Deep Burns : connected with the Recovery of Function and Sensation of Grafted Skin Areas.
%23146526: SNEEP, ANCO G. - Innovation management in the Dutch Agro/Food industry. An empirical factor analysis.
%2363979: SNEIDERMAN, BARNEY - Warriors Seven : seven American Commanders, seven Wars, and the irony of battle.
%23154279: SNEL, E., J. DE BOOM, J. BURGERS & G. ENGBERSEN - Migratie, Integratie en Criminaliteit. Migranten uit Voormalig Joegoslavië en de Voormalige Sovjet-Unie in Nederland.
%2318715: SNEL, BERT. - Kijken in de rechtszaal : een observatieonderzoek naar buiten-juridische faktoren die ter zitting het vonnis van de politierechter beïnvloeden.
%23259555: SNELDERS, H.A.M. - Het gezelschap der Hollandsche scheikundigen : Amsterdamse chemici uit het einde van de achttiende eeuw.
%23120036: SNELDERS, H.A.M. (ED.) - The Letters from Gerrit Jan Mulder to Justus Liebig (1838-1846).
%23218805: SNELLEN, I.TH.M. - Over bestuur, recht en informatisering : opstellen aangeboden aan prof. mr dr I.Th.M. Snellen.
%23121612: SNELLEN, H.A. - E.J. Marey and cardiology. Physiologist and pioneer of technology (1830-1904).
%2350350: SNELLEN, I.TH.M. - Domeinconflicten tussen recht en beleid. Rede.
%2338015: SNELLEN, H.A. - History of cardiology : a brief outline of the 350 years' prelude to an explosive growth.
%23256832: SNG, ZACHARY. - The rhetoric of error from Locke to Kleist.
%23223361: SNIDER, LARRY. - A world away : portraits from China Tibet Bhutan and Ladakh.
%23130361: SNIDER, ALVIN - Origin and authority in Seventeenth-Century England: Bacon, Milton, Butler.
%23224308: SNIDERMAN, PAUL M. ... [ET AL.] - The outsider : prejudice and politics in Italy.
%2323549: SNIDERMAN, PAUL M. - The Scar of Race
%2366973: SNIDERMAN, PAUL M. - The clash of rights : liberty, equality, and legitimacy in pluralist democracy.
%2370270: SNIJDER, M.A. - De invloed van de fiscus op het midden- en kleinbedrijf.
%2344824: SNIJDERS, H.J. - (red.). Overheidsrechter gepasseerd : conflictbeslechting buiten de overheidsrechter om. Opstellen t.g.v. het 25-jarig bestaan Fac. der rechtsgeleerdheid van de Erasmus Univ. Rotterdam.
%23213308: SNIJDERS, W. - De betrekkelijke waarde van de wet in euroland.
%2372279: SNIJDERS, H.J. & M. YNZONIDES (EDS.). - Role and organization of judges and lawyers in contemporary societies. The Ninth World Conference on Procedural Law. Netherlands National Reports.
%23106420: SNIJDERS, H.J. & A. WENDELS. - Civiel appèl. 2e druk.
%23142774: SNIJDERS, H.J. & E.B. RANK-BERENSCHOT. - Goederenrecht.
%23186072: SNIJDERS, H.J. & A. WENDELS. - Civiel appèl.
%2342555: SNIJDERS, G.M.F. - Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht : Deel 7: Bijzondere overeenkomsten; Deel III: Pacht.
%23186071: SNIJDERS, H.J. (E.A.) - Nederlands burgerlijk procesrecht.
%2355245: SNIJDERS, H.J. - Retrocipatie.
%23171652: SNIJDERS, H.J. & A. WENDELS. - Civiel appèl. 3e druk.
%23132456: SNIJDERS, H.A.W. - Gemeenten en bestuursdwang.
%23107693: SNIJDERS, H.J. (E.A.) - Nederlands burgerlijk procesrecht.
%23185958: SNIJDERS, H.J, R.B. GERRETSEN & A.S. RUEB. - Burgerlijk procesrecht.
%23141418: SNODGRASS, M.E. - Encyclopedia of satirical literature.
%2320872: SNODIN, DAVID. - A mighty ferment : Britain in the age of revolution 1750-1850.
%23246723: SNOW, STEPHANIE J. - Blessed days of anaesthesia : how anaesthetics changed the world.
%23222313: SNOW, STEPHANIE J. - Blessed days of anaesthesia : how anaesthetics changed the world.
%23144880: SNYDER, FRANCIS (ED.) - European Community Law. 2 Vols.
%23261732: SNYMAN, C.R. - Strafreg
%23174761: SO, ALVIN Y. - The Chinese Triangle of Mainland China, Taiwan, and Hong Kong: Comparative Institutional Analyses (Contributions in Sociology).
%23130335: SO, ALVIN Y. - The South China Silk District: Local Historical Transformation and World-System Theory.
%23210557: SOARES, MARIO. - De oceaan, onze toekomst.
%2325909: SOBEL, ZVI & BENJAMIN BEIT-HALLAHMI. - Tradition, innovation, conflict : jewishness and judaism in contemporary Israel.
%2382922: SOBEL, LESTER A. (ED.) - Political terrorism.
%23262963: SOBER, ELLIOTT & DAVID SLOAN WILSON - Unto others : the evolution and psychology of unselfish behavior.
%2329675: SOCIAL, AND STATISTICAL SCIENCES COMMITTEE ON AIDS RESEARCH AND THE BEHAVIORAL - Evaluating AIDS Prevention Programs:: Expanded Edition.
%23231885: ALLGEMEINER ENTSCHÄDIGUNGSFONDS FÜR OPFER DES NATIONALSOZIALISMUS = GENERAL SETTLEMENT FUND FOR VICTIMS OF NATIONAL SOCIALISM. - Entscheidungen der Schiedsinstanz für Naturalresitution. Band 2 = Decisions of the Arbitral Panel for In Rem Restitution. Volume 2.
%2339878: EAST AFRICAN LAW SOCIETY. - The constitutional law digest.
%23127640: SODARO, MICHAEL J. - Moscow, Germany, and the west from Khrushchev to Gorbachev.
%23174324: SÖDERSTRÖM, LARS (ED.) - Social insurance : papers presented at the 5th Arne Ryde Symposium : Lund, Sweden, 1981.
%23211936: SOEDERBERG, SUSANNE - The Politics of the New International Financial Architecture: Reimposing Neoliberal Domination in the Global South.
%23163543: SOENEN, L.A. - Valutabeheer.
%23146938: SOEST, A.J. VAN. - Belastingen: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, Nederlands Standaardverdrag.
%23102698: SOETEMAN, A. (ED.) - Pluralism and law : proceedings of the 20th IVR World Congress, Amsterdam, 2001. Volume 1. Justice -- Volume 2. State, nation, community, civil society -- Volume 3. Global problems -- Volume 4. Legal reasoning.
%23144788: SOETEMAN, A. (ED.) - Pluralism and Law.
%23159840: SOETEMAN, A. & P.W. BROUWER (EDS.) - Logica en recht.
%23232542: SOETEMAN, AREND. - Met kracht van argumenten : een inleiding tot het beoordelen van juridische argumentaties.
%2351688: SOETEMAN, FRED - Buurman... jij?! : waargebeurde misdaadverhalen.
%23186225: SOETEMAN, AREND. - De droom van recht : zijn rechten nog van deze eeuw?
%23152251: SOETEMAN, A. (ED.) - Tussen vrijheid en onvrijheid : op het grensvlak van strafrechtspleging en psychiatrie.
%23252702: SOETEMAN, AREND. - Praktische rechtsfilosofie.
%236689: SOETEMAN, AREND. - Norm en Logica : opmerkingen over logica en rationaliteit in het normatief redeneren met name in het recht.
%2383283: SOETEMAN, A. ... [ET AL.] - Taalbeheersing voor juristen.
%2357987: SOETEMAN, A. (ED.) - Om de norm : een kwestie van regels en handhaving.
%23243230: SOETEMAN, A. (ED.) - Pluralism and Law : Proceedings of the 20th IVR World Congress Amsterdam, 2001. Volume 4 : Legal reasoning.
%23118086: SOETENHORST, W.J. - Bescherming van de uitgeefprestatie. Een onderzoek naar het functioneren van het uitgeefovereenkomstenrecht in Nederland en Duitsland met aandacht voor de situatie in Groot-Brittanië.
%2316877: SOETENHORST-DE SAVORNIN LOHMAN, J. - Dwang om Bestwil.
%2382220: SOETENHORST-DE SAVORNIN LOHMAN, J. ... [ET AL.] - Deregulering : preadviezen.
%23252027: SOETENHORST-DE SAVORNIN LOHMAN, J. - Doe wel en zie om : maatschappelijke hulpverlening in relatie tot het recht.
%23110100: SOETENHORST, W.J. - Bescherming van de uitgeefprestatie. Een onderzoek naar het functioneren van het uitgeefovereenkomstenrecht in Nederland en Duitsland met aandacht voor de situatie in Groot-Brittanië.
%23207636: SOETERIK, ROBERT (ED.) - De verwoesting van Palestina.
%23126454: SOETEVENT, ADRIAAN R. - Social interactions and economic outcomes.
%23185507: SOEYA, YOSHIHIDE. - Japan's economic diplomacy with China, 1945-1978.
%2359780: SOFFER, WALTER. - From science to subjectivity: an interpretation of Descartes' Meditations.
%23225804: SOGNER, SOLVI. - Making Sense of Global History.
%2379002: SOHM, RUDOLF. - Das Recht der Eheschliessung aus dem deutschen und kanonischen Recht geschichtlich entwickelt. Eine Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis der kirchlichen Trauung zur Zivilehe.
%23219257: SOHM, PHILIP L. - The artist grows old : the aging of art and artists in Italy , 1500-1800.
%2379000: SOHM, RUDOLF. - Wesen und Voraussetzungen der Widerspruchsklage.
%23109598: SOHN, LOUIS B. (ED.) - International Organisation and Integration. Student edition.
%23117341: SOHN, WALTER. - Der soziale Konflikt als ethisches Problem.
%2367275: SOHN, LOUIS B. & THOMAS BUERGENTHAL. - International protection of human rights.
%23223651: SOHN, LOUIS B. (ED.) - Basic documents of African regional organizations. 4 Vols.
%2359768: SOL, CHRIS. - Thorbecke en Leiden : student, hoogleraar en raadslid (1817-1850).
%23191768: SOL, ELS & ARIE GLEBBEEK. - Arbeidsvoorziening als onderhandelend bestuur : de positie van derde-belanghebbenden in een tripartite structuur.
%23225108: SOL, ELS & H. VAN VELDHUIZEN. - Arbeidsvoorziening per convenant.
%23140128: SOL, ELS. - Arbeidsvoorzieningsbeleid in Nederland : de rol van de overheid en de sociale partners.
%2369989: SOLAN, LAWRENCE. - The language of judges.
%23197517: SOLAÚN, MAURICIO. - U.S. intervention and regime change in Nicaragua.
%2386644: SOLDAT, O. - Autobelastingen.
%23252746: SOLINGE, G. VAN & M. HOLTZER (EDS.) - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2004-2005.
%23117621: SOLINGE, GERARD VAN. - Gedragsregels inzake een openbaar bod op aandelen.
%23117651: SOLINGE, GERARD VAN. - Grensoverschrijdende juridische fusie : beschouwingen aan de hand van de derde en tiende EEG-richtlijn inzake het vennootschapsrecht.
%23230599: SOLINGER, RICKIE - Pregnancy and Power: A Short History of Reproductive Politics in America.
%2351762: SOLLIE, HENDRIK - Joint investigation teams : lessons learned.
%23232170: SOLLIE, FINN ... [ET AL.] - The challenge of new territories.
%23169108: SOLLITT, EDNA RICHOLSON. - Dufay to Sweelinck; Netherlands masters of music .
%23151420: SOLLORS, WERNER (ED.) - Interracialism: Black-White Intermarriage in American History, Literature, and Law.
%23242526: SOLMS, MARK & LYNN GAMWELL. - From Neurology to Psychoanalysis: Sigmund Freud's Neurological Drawings and Diagrams of the Mind.
%23262976: SOLNIT, ALBERT J., DONALD J. COHEN & PETER B. NEUBAUER - The many meanings of play : a psychoanalytic perspective
%23139215: SOLNIT, A.J. A.O. (EDS.) - The psychoanalytic study of the child. Vol. 49.
%23235143: SOLNIT, ALBERT J. - When home is no heaven : child placement issues.
%23178773: SOLO, ROBERT A. - Economic organizations and social systems.
%23177562: SOLOMON, JULIE ROBIN. - Objectivity in the making : Francis Bacon and the politics of inquiry.
%23228722: SOLOMON, ROBERT C. - Living with Nietzsche : what the great immoralist has to teach us.
%23241722: SOLOMON, MIRIAM. - Social empiricism.
%23187877: SOLOMON, HARRY M. - The rise of Robert Dodsley : creating the new age of print.
%23196712: SOLOMON, GERALD B. - The NATO enlargement debate, 1990-1997 : the blessings of liberty.
%23210715: SOLOVEV, VLADIMIR. - Zhirinovsky : Russian fascism and the making of a dictator.
%2380898: SOLOWAY, RICHARD A. - Demography and degeneration : eugenics and the declining birthrate in twentieth-century Britain.
%23242264: SOLSO, R.L. (ED.) - Mind and Brian Sciences in the 21st Century.
%23143331: SOLTERER, HELEN - The Master and Minerva : disputing Women in French Medieval Culture.
%2363003: SOLTESZ, IVAN - Diversity in the Neuronal Machine: Order and Variability in Interneuronal Microcircuits.
%2397019: SOLTOW, LEE. - Distribution of wealth and income in the United States in 1798.
%2391024: SOLY, HUGO & RENÉ VERMEIR (EDS.) - Beleid en bestuur in de oude Nederlanden : liber amicorum prof. dr. M. Baelde.
%23146686: SOLYOM, BROUWEN & GARRET. - Fabric traditions of Indonesia.
%23156135: SOMEREN, T.C.R. VAN. - Innovatie, Emulatie en tijd. De rol van de organisatorisceh vernieuwingen in het economische proces.
%2318313: SOMERMEYER, W.H. & R. BANNINK. - A consumption-savings model and its applications.
%23148416: SOMERS, JAN A. - De VOC als volkenrechtelijke actor = The (Dutch) East India Company as an actor in international law.
%23211115: SOMERSET, ANNE. - Elizabeth I.
%23197476: SOMERSET, ANNE. - The Affair of the Poisons : murder, infanticide and satanism at the court of Louis XIV.
%23183574: SOMMER, AGNES. - Houden van Afrikanen : enerverende reiservaringen.
%2379950: SOMMER, ROBERT - Grundzüge einer Geschichte der deutschen Psychologie und Aesthetik von Wolff-Baumgarten bis Kant-Schiller.
%23254851: SOMMER, LOUISE. - Die österreichischen Kameralisten in dogmengeschichtlicher Darstellung.
%2362086: SOMMER, MARTIN - Onder onderwijzers en andere gemengde berichten.
%2379003: SOMMER, FRANZ. - Kritischer Realismus und positive Rechtswissenschaft. Beiträge zum Problem der Rechtswissenschaft als Realwissenschaft. 1. (einziger) Band: Das Reale und der Gegenstand der Rechtswissenschaft.
%2379005: SOMMER, LOUISE. - Die österreichischen Kameralisten in dogmengeschichtlicher Darstellung.
%2379007: SOMMERLAD, THEO. - Die Rheinzölle im Mittelalter.
%2379948: SÖMMERRING, S.TH. - Über das Organ der Seele.
%23237710: SOMSEN, J.; J.A. BOVENBERG & B.C. VAN BEERS. - Humane biotechnologie en recht : preadviezen.
%23213318: SOMSEN, HAN. - Regulating modern biotechnology in a global risk society : challenges for science , law and society.
%23203929: SONDAAL, HENRICUS HERMANUS MARIA. - De Nederlandse verdragspraktijk.
%23102498: SONDAAR, P.Y. - The Osteology of the Manus of Fossil and Recent Equidae with Special Reference to Phylogeny and Function.
%23232207: SONDEREN, J.C.M. VAN. - Fiscale aspecten van opties.
%23193326: SONDEREN, J.C.M. VAN. - Fiscale aspecten van opties.
%2374249: SONDEREN, J.C.M. VAN. - De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting.
%23243607: SONNE, WOLFGANG. - Representing the State. Capital city planning in the early twentieth century.
%23240940: SONNEKUS, J.C. - Ongegronde verryking in die Suid-Afrikaanse reg.
%23227437: SONNENBERGER, HANS JÜRGEN & AUTEXIER, CHRISTIAN. - Einführung in das französische Recht.
%2379009: SONNENFELS, JOSEPH VON. - Politische Abhandlungen.
%23107494: SONNEVELDT, F. & W.M. KLEIJN. - Estate planning.
%23169491: SONNEVELDT, FRANS., VRENEGOOR, ANNEKE M. & WAARD, J.C. DE. - Transfer of enterprises : the inheritance and gift tax treatment in the Netherlands, Belgium, France, Germany and the United Kingdom.
%23204048: SONSBEECK, JOZEF FERDINAND MARCEL VAN. - Houvast in de relatie : een vergelijkend onderzoek naar bedrijfsrelaties = Retaining relationships : a comparative study of interfirm relationships.
%2382438: SOONS, A.L.M. - Heden verschenen voor mij... : liber amicorum aangeboden aan prof. mr. A.L.M. Soons gewoon hoogleraar in het notariële recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Leiden ter gelegenheid van zijn emeritaat
%2326754: SOONS, A.L.M. - Ontwikkelingen in het huwelijksvermogensrecht.
%23257897: SOONTIËNS, FRANCISCUS JACOBUS KAREL JOZEF.J - Evolutie en finaliteit : een historische en wijsgerige analyse van een vervreemde relatie.
%23175875: SOPER, PHILIP. - The ethics of deference : learning from law's morals.
%2342339: SOPHOCLES - Oedipus at Colonus.
%2332715: SORABJI, RICHARD. - Opening doors : the untold story of Cornelia Sorabji : reformer, lawyer, and champion of women's rights in India.
%23172059: SORBI, ANDREA, - Complexity, logic, and recursion theory.
%2359165: SORELL, TOM. - Descartes. [Kopstukken filosofie].
%23222980: SORENSEN, THEODORE C. - Decision-making in the White House : the olive branch or the arrows.
%23219038: SORENSEN, DIANA. - Facundo and the construction of Argentine culture [electronic resource].
%23110105: SORGDRAGER, WINNIE. - Een verantwoordelijke minister : opstellen over justitie en politiek.
%23428: SORIANO, MIGUEL VIRGÓS & ELENA RODRÍGUEZ PINEAU. - Espacio judicial europeo en materia civil y mercantil : jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
%23254203: SORIN, GERALD. - The prophetic minority : American Jewish immigrant radicals, 1880-1920.
%23172574: SORIN, GERALD. - A time for building : the third migration , 1880-1920.
%23233754: SORKIN, MICHAEL. - Michael Sorkin Studio : wiggle.
%23144714: SORMAN, GUY. - En attendant les barbares.
%23255868: SOROKIN, PITIRIM A. - Social and cultural dynamics : a study of change in major systems of art, truth, ethics, law, and social relationships.
%2370054: SOSA, ERNEST - A virtue epistemology : [Apt belief and reflective knowledge, volume I].
%23254442: SOSA, ERNEST - Reflective knowledge: [Apt belief and reflective knowledge, volume II].
%23254065: SOSA, ERNEST - Reflective knowledge: [Apt belief and reflective knowledge, volume II].
%23113951: SOTGIU, G. & M. DE' SPAGNOLIS. - Nuovi Ritrovamenti. Per la diffusione del culto di Sabazio. Testimonianze dalla Sardegna; Il Mitreo di Itri.
%2389174: SOUCHE-DAGUES, D. - Le Développement de l'Intentionnalité dans la Phénomenologie Husserlienne.
%23256186: SOUCY, ALEXANDER. - The Buddha Side : gender, power and Buddhist practice in Vietnam.
%2313247: SOUDAVAR, ABOLALA - Decoding old masters: patrons, princes and enigmatic paintings of the 15th century.
%23260011: SOUDIJN, M.R.J. - Chinese human smuggling in transit.
%2375904: SOURITZ, ELIZABETH. - Soviet Choreographers in the 1920s.
%2379952: SOURY, J. - Histoire des doctrines de psychologie physiologique contemporaines. Les fonctions du cerveau. Doctrienes de l´école de Strasbourg, doctrines de l´école iltalienne.
%23160403: SOUSTELLE, JACQUES. - Daily life of the Aztecs on the eve of the Spanish conquest.
%2389078: SOUTHARD, ROBERT. - Droysen and the Prussian school of history.
%23195644: SOUTHGATE, D.A.T. - Determination of food carbohydrates. 2nd edition.
%23261622: SOUTINE, CHAIM. - Chaim Soutine (1893-1943) : catalogue raisonné = Werkverzeichnis.
%2380827: SOWELL, THOMAS - Say's Law : an historical Analysis.
%2379500: SOYER, JEAN-CLAUDE. - Droit pénal et procédure pénale.
%2320483: SOYER, JEAN-CLAUDE. - Droit pénal et procédure pénale
%23192439: VEREIN FÜR PSYCHOANALYTISCHE SOZIALARBEIT (ED.) - Innere Orte - Äussere Orte : die Bildung psychischer Strukturen bei ich-strukturell gestörten Menschen.
%23211001: DEUTSCHER SOZIOLOGENTAG (17TH (1974 : KASSEL). - Zwischenbilanz der Soziologie : Verhandlungen d. 17. Dt. Soziologentages, [Kassel, 31. 10.-2. 11. 1974].
%23225200: SPAANS, L.A.J. & F.C.M.A. MICHIELS. - De waarde(n) van milieukwaliteitsnormen.
%2368798: SPAANS, E.C. & L. DOORNHEIM. - Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering: de effectmeting.
%2368817: SPAANS, E.C. - Appels en peren : een onderzoek naar de recidive van dienstverleners en kortgestraften.
%2325073: SPAANS, E. C. - Werken of zitten : de toepassing van werkstraffen en korte vrijheidsstraffen in 1992.
%2365085: SPAANS, E.C. - De Jeugdwerkinrichting binnenstebuiten gekeerd, onderzoek naar de resultaten van de Jeugdwerkinrichting en het project Binnenste Buiten.
%23193173: SPAANS, L.A.J. - Milieukwaliteitsnormstelling : over de wijze van milieukwaliteitsnormstelling binnen de democratische rechtsstaat.
%2360138: SPAANSTRA, J. ... [ET AL.] - De vennootschap onder firma. De heffing van inkomstenbelasting bij oprichting en ontbinding van de firma en bij toe- en uittreden van firmanten.
%2375875: SPACCAPIETRA, STEFANO (ED.) - Entity-relationship approach: ten years of experience in information modeling :
%2352836: SPACKMAN, FREDERICK W. - An analysis of the occupations of the people showing the relative importance of the agricultural, manufacturing, shipping, colonial, commercial & mining interests of the United Kingdom of Great Britain and its dependencies.
%2316150: SPAEMANN, ROBERT - Zur Kritik der politischen Utopie : zehn Kapitel politischer Philosophie.
%23221291: SPAETH, HAROLD J. & JEFFREY ALLAN SEGAL. - Majority rule, or, Minority will : adherence to precedent on the U.S. Supreme Court.
%23240960: SPAIN, BARRY. - Analytical Conics
%23200332: SPAINK, A., G. GORREMANS & R. GAASBEEK. - Fantasfeer : bibliografie van science fiction en fantasy in het Nederlands.
%2351899: SPALDING, DAVID A.E. - Dinosaur hunters : [150 years of extraordinary discoveries].
%2327824: SPALTER, NAOMI D. - Grondslagen van partneralimentatie.
%23232000: SPANGENBERG, ERNST PETER JOHANN. - Einleitung in das Römisch-Justinianeische Rechtsbuch.
%2379011: SPANGENBERG, HANS. - Vom Lehnstaat zum Ständestaat : ein Beitrag zur Entstehung der landständischen Verfassung.
%23250772: SPANGLER, EVE. - Lawyers for hire : salaried professionals at work.
%2314539: SPANIER, BONNIE B. - Im/partial science : gender ideology in molecular biology.
%23258279: SPANIOL, MARGRET. - Das Recht auf Verteidigerbeistand im Grundgesetz und in der Europäischen Menschenrechtskonvention.
%2312141: SPANJE, M.J.A. VAN. - Het kind in de inrichting.
%23199836: SPAPENS, PAUL. - Een muis in de melk : de geschiedenis van de consumentenbescherming in Brabant.
%23258778: SPAPENS, A.C.M. ... [ET AL.] - De wereld achter de wietteelt.
%23252972: SPAPENS, A.C.M. ... [ET AL.] - De wereld achter de witteelt.
%23207365: SPEAR, PERCIVAL. - Delhi : its monuments and history.
%23127965: SPECHT, THOMAS. - Geschichte der ehemaligen Universität Dillingen (1549-1840) und der mit ihr verbundenen Lehr- und Erziehungsanstalten.
%23208951: SPECK, FRANK GOULDSMITH. - Midwinter rites of the Cayuga long house.
%23172082: SPEETJENS, W.J.J.G. - WN : verzameling wetgeving notariaat : civiel en fiscaal recht 2013.
%2330894: SPEIER, HANS. - German white-collar workers and the rise of Hitler.
%23202622: SPEK, R.J. VAN DER. - Grondbezit in het Seleucidische rijk.
%23138734: SPEKLÉ, ROLAND F. - Beyond Generics : A Closer Look at Hybrid and Hierarchical Governance.
%23230772: SPELLBERG, DENISE A. - Thomas Jefferson's Qur'an: Islam and the Founders.
%2399991: SPENCE, JONATHAN D. - God's Chinese son : the Taiping heavenly kingdom of Hong Xiuquan.
%23249253: SPENCER, CHARLES SPENCER, EARL. - Battle for Europe : how the Duke of Marlborough masterminded the defeat of France at Blenheim.
%23165952: SPENCER, WILLIAM DAVID. - Mysterium and mystery : the clerical crime novel.
%2348327: SPENCER, MICHAEL - States of Injustice: A Guide to Human Rights and Civil Liberties in the European Union.
%23192090: SPENDER, STEPHEN. - World within world : the autobiography of Stephen Spender .
%23235893: SPENGEL, LEONHARD VON. - Festgabe zum Doktorjubiläum des Herrn Professors Dr. Leonhard von Spengel.
%2336465: SPENGLER, JOSEPH J. - The origins of economic thought and justice.
%232106: SPENGLER, JOSEPH J. - France faces depopulation: Postlude edition, 1936-1976.
%2331049: SPENKE, G. TE. - Taxation in the Netherlands.
%23235456: SPERBER, JONATHAN. - Property and civil society in South-Western Germany , 1820-1914.
%2391473: SPERBER, MANÈS. - The unheeded warning, 1918-1933.
%23262945: SPERO, MOSHE HALEVI. - Religious objects as psychological structures : a critical integration of object relations theory, psychotherapy, and Judaism
%23255105: SPICKER, STUART F. (ED.) - The contraceptive ethos : reproductive rights and responsibilities.
%23100888: SPIEGEL, F. VON. - Commentar über das Avesta : die heiligen Schriften der Parsen : [I: Der Vendidad. II: Vispered, Yaçna und Khorda-Avesta : mit Wortregister: Altbaktrisch, Huzvaresh, Parsi, Neupersisch und Armenisch].
%23176581: SPIEGEL, EUGENE. - Incidence algebras.
%23104423: SPIEGELBERG, HERBERT. - Phenomenological perspectives
%23261634: SPIEGELMAN, ART. - Maus : vertelling van een overlevende. Deel II: En toen begon de ellende pas.
%23261630: SPIEGELMAN, ART. - Maus : vertelling van een overlevende. [Deel I].
%23184242: SPIEL, CHRISTIAN - Menschen essen Menschen : de Welt der Kannibalen.
%23261635: SPIELER, REINHARD. - Max Beckmann : 1884-1950 : l'apparition du mythe.
%23262221: SPIER, J. - Een nieuwe dageraad voor het aansprakelijkheidsrecht?
%23107503: SPIER, J. (ED.) - Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding.
%23212578: SPIER, J. (ED.) - The limits of expanding liability : eight fundamental cases in a comparative perspective.
%23137242: SPIER, J. (ED.) - Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding.
%23248437: SPIER, J. - Overeenkomsten met de overheid.
%23236576: SPIER, J. - Schadevergoeding: algemeen, deel 3.
%23216657: SPIER, J. - Rampscenario's : de prijs van de onzekerheid na de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001.
%2357006: SPIER, J. - Overeenkomsten met de overheid.
%23208096: SPIERENBURG, DIRK & RAYMOND POIDEVIN. - Histoire de la Haute Autorité de la Communauté Européenne du charbon et de l'acier : une expérience supranationale.
%2361290: SPIERENBURG, PIETER. - The broken spell : a cultural and anthropological history of preindustrial Europe [De verbroken betovering : Mentaliteitsgeschiedenis van preïndustrieel Europa].
%23120060: SPIERING, MENNO (ED.) - Nation building and writing literary history.
%23157260: SPIERINGS, PAULUS JOANNES MARIA & BART VAN DOORN - Kwaliteitsborging en samenwerken in de civiele bouw ; gezien vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief.
%2317690: SPIERTZ, MATHIEU GERARDUS. - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. Kerkelijke, Politieke en Sociale Verhoudingen 1775-1801.
%23250309: SPIES, MARIJKE. - Zo veel te beleven : de cultuur van het verleden als uitdaging voor de toekomst.
%23264272: SPIES, WERNER (ED.) - Picassos Welt der Kinder.
%23213864: SPIGEL, LYNN. - The Revolution wasn't televised : sixties television and social conflict.
%23105981: SPIJKERBOER, T.P. & HEINSIUS, J. - Harmonisatie van het asielrecht in de Europese Unie. Een rechtsvergelijkende analyse. Preadvies.
%23242251: SPIJKERBOER, T.P. - Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000.
%23240963: SPIJKERBOER, TH. & B.P. VERMEULEN. - Vluchtelingenrecht.
%2371564: SPIJKERBOER, T.P. - Het hoger beroep in vreemdelingenzaken.
%2327123: SPILKA, MARK. - Virginia Woolf's Quarrel with Grieving.
%2335147: SPILL, F.W. TER, & TAK, A.Q.C. - Onwetmatig bestuur : verslag vergadering.
%23172510: SPILLANE, JOHN D. - Medical travellers : narratives from the seventeenth, eighteenth, and nineteenth centuries.
%2379013: SPILLER, CARL. - Ist es der Landesgesetzgebung überlassen, einem ordentlichen Gerichte im Sinne der §§ 12 und 13 des Gerichtsverfassungsgesetzes die Entscheidung einer bürgerlichen Rechtsstreitigkeit als Schiedsgericht zu übertragen?
%2380160: SPILLER, PABLO - Agua perdida : compromisos institucionales para el suministro de servicios pub?licos sanitarios.
%23132496: SPILLERS, WILLIAM R. (ED.) - Basic questions of design theory.
%23127967: SPINDLER, MAX. - Die Anfänge des bayerischen Landesfürstentums.
%23231051: SPINELLI, CLAUDIA - Hannah Villiger.
%2343835: SPINELLI, LAWRENCE. - Dry diplomacy : the United States, Great Britain and prohibition.
%23209346: SPINELLO, RICHARD A. - CyberEthics : morality and law in cyberspace.
%2367075: SPINNER, JEFF. - The boundaries of citizenship : race , ethnicity , and nationality in the liberal state.
%23181367: SPINOZA, BENEDICTUS DE - On the improvement of the understanding ; The ethics ; Correspondence.
%23172880: SPINOZA, BENEDICTUS DE - Ethics : preceeded by On the Improvement of the Understanding.
%23217298: SPINOZA, BENEDICTUS DE - De steen vliegt : verkenningen geïnspireerd door het gedachtengoed van Benedictus de Spinoza = A stone in flight : artistic explorations inspired by Benedictus de Spinoza.
%23213305: SPITS, HERGEN. - De thymus , een orgaan voor fijnproevers.
%23172186: SPITZ, ELLEN HANDLER. - Inside picture books.
%23247973: SPITZ, BOB. - The Saucier's Apprentice: One Long Strange Trip Through the Great Cooking Schools of Europe.
%23219693: SPITZER, ROBERT J. - Politics and constitutionalism : the Louis Fisher connection.
%23245909: SPIVEY, NIGEL. - The Ancient Olympics.
%23117462: SPOELDER, J. - Prijsboeken op de Latijnse School.
%23262370: SPONG, GERARD. - Slavernij, discriminatie en discriminerende rechters.
%23232591: SPOOR, MAX (ED.) - Globalisation, poverty and conflict: a critical 'development' reader.
%23173559: SPOOR, J.H. & D.W.F. VERKADE. - Auteursrecht.
%23155477: SPOOR, EDUARD RICHARD KAREL. - Expert system design in an entity relationship environment.
%2329138: SPORRE, GASTON L. - Ambtelijke invloed (v)erkend : de verhouding tussen politiek bestuur en ambtelijke organisatie nader bekeken.
%23248803: SPOSATO, JEFFREY S. - The price of assimilation : Felix Mendelssohn and the nineteenth-century anti-Semitic tradition.
%23239841: SPOTO, DONALD. - Joan : the mysterious life of the heretic who became a saint.
%23165011: SPOWERS, RORY. - Rising tides : a history of the environmental revolution and visions for an ecological age.
%2330383: SPRACK, JOHN. - A practical approach to criminal procedure.
%23256799: SPRAGENS JR., THOMAS A. - The irony of liberal reason.
%2374050: SPRAGUE, MARSHALL. - So vast, so beautiful a land: Louisiana and the purchase.
%23214786: SPREE, REINHARD - Die Wachstumszyklen der deutschen Wirtschaft von 1840 bis 1880: Mit e. konjunkturstatist. Anh (Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte ; Bd. 29).
%23228496: SPRENGER, R.M. - Viglius van Aytta und seine Notizen über Beratungen am Reichskammergericht (1535-1537).
%23261473: SPRIGGS, LYNNE - Let It Shine : Self-Taught Art from the T. Marshall Hahn Collection.
%23243853: SPRING, CHRISTOPHER. - Silk in Africa.
%23258365: SPRING, JUSTIN. - David Bates.
%23198841: SPRINGER, WERNER. - Kriminalitätstheorien und ihr Realitätsgehalt : Sekundäranalyse amerikanischer Forschungsergebnisse zum abweichenden Verhalten.
%23233622: SPRINGWOOD, CHARLES FRUEHLING. - Open fire : understanding global gun cultures.
%23246410: SPRINKER, MICHAEL. - History and ideology in Proust : a la recherche du temps perdu and the Third French Republic.
%2319618: SPRINKER, MICHAEL. - History and ideology in Proust : a la recherche du temps perdu and the Third French Republic.
%23233626: SPRITZLER, JOHN., STRATMAN, DAVID G. - On the public agenda : essays for change.
%23248123: SPRITZLER, JOHN & DAVID STRATMAN. - On the public agenda : essays for change.
%2368010: SPRONKEN, TARU. - An EU-Wide Letter of Rights: Towards Best Practice.
%23109410: SPRONKEN, T.N.B.M. - Verdediging : een onderzoek naar de normering van het optreden van advocaten in strafzaken.
%23247348: SPRONKEN, TARU. - 'A place of greater safety ' : bespiegelingen over een Europees statuut voor de strafrechtadvocaat = reflections on a European charter for criminal defence lawyers.
%23257591: SPRUDZS, ADOLF. - Treaty sources in legal and political research : tools, techniques, and problems, the conventional and the new.
%2338985: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis. I: Instituten. Tekst en vertaling.
%236509: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis VII: Codex Justinianus 1-3.
%23155196: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis V: Digesten 35-42.
%2313852: SPRUIT, J.E. - Enchiridium : overzicht van de geschiedenis van het Romeinsche privaatrecht.
%23238634: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis VIII: Codex Justinianus 4-8.
%2357276: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis. III: Digesten 11-24. Tekst en Vertaling.
%2338619: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis. II: Digesten 1-10. Tekst en Vertaling.
%2321866: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis VIII: Codex Justinianus 4-8.
%2318713: SPRUIT, J.E. - (ed.). Textus iuris Romani. Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht.
%23191233: SPRUYT, B - Grensoverschrijdende informaticacriminaliteit en de Europese strafrechtelijke samenwerking.
%23246560: SPRUYT, HENDRIK. - Ending empire : contested sovereignty and territorial partition.
%23263373: SPULBER, DANIEL - Regulation and Markets.
%2321216: SQUIBB, G.D. - The High Court of Chivalry : a study of the civil law in England
%2357552: SQUIRES, MICHAEL & KEITH CUSHMAN (EDS.) - The challenge of D.H. Lawrence.
%23152350: SQUIRES, LYNN B. & MARJORIE DICK ROMBAUER. - Legal writing in a nutshell.
%2323890: SRAJEK, MARTIN C. - In the margins of deconstruction : Jewish conceptions of ethics in Emmanuel Levinas and Jacques Derrida.
%23198794: SRISANG, KOSON. - Perspectives on political ethics : an ecumenical enquiry.
%23185277: SRIVASTAVA, CHANDRIKA PRASAD. - Lal Bahadur Shastri, Prime Minister of India, 9 June 1964 -11 January 1966 : a life of truth in politics.
%2317707: SRP, KAREL ... [ET AL.] - New formations : Czech avant-garde art and modern glass from the Roy and Mary Cullen collection.
%23149050: SRZEDNICKI, JAN T.J. - Elements of social and political philosophy.
%23240319: SSENYONJO, MANISULI - The African Regional Human Rights System.
%2360563: STAAL, KLAAS. - Voting, public goods and violence.
%23102502: STAAL, FRITS. - Mantras between Fire and Water : reflections on a Balinese rite.
%2341273: STAAL, PETER MARIA VAN DER. - Toekomstonderzoek en wetenschap : over de grondslagen van wetenschappelijke methoden en technieken van toekomstonderzoek.
%23233065: STAAT, WIM (EDITOR) - Shooting the Family: Transnational Media and Intercultural Values.
%23189181: STACEY, FRANK - The Government of Modern Britain.
%2344635: STACEY, JACKIE - Teratologies: A Cultural Study of Cancer.
%23249532: STACKELBERG, JÜRGEN VON. - Supplement und Parodie als literarische Rezeptionsformen gattungsgeschichtliche Untersuchungen zur französischen Literatur des 17 . und 18 . Jahrhunderts.
%23249550: STACKELBERG, JÜRGEN VON. - Der atheistische Kardinal : die Geburt des Realismus aus dem Geiste des Engagements ; Anmerkungen zu Pablo Neruda.
%23207200: VAN, ALFRED (ED.) STADEN - Tussen orde en chaos : de organisatie van de veiligheid in het nieuwe Europa.
%23232519: STADEN - Between the rule of power and the power of rule.
%2316862: STAECK, KLAUS & GERHARD STEIDL. - Beuys Book.
%23133145: STAËL VON HOLSTEIN, CARL-AXEL S. (ED.) - The Concept of probability in psychological experiments.
%2376000: SWEET & MAXWELL'S LEGAL EDITORIAL STAFF (ED.) - Sweet and Maxwell's European community treaties : including the European Communities act 1972.
%23209361: UNIFO EDITORIAL STAFF (EDS.) - International human rights instruments of the United Nations, 1948-1982.
%23127969: STAHL, FRIEDRICH JULIUS. - Der Protestantismus als politisches Prinzip. Vorträge, auf Veranstaltung des Evangelischen Vereins für kirchliche Zwecke zu Berlin um März 1853 gehalten.
%23141732: STAHL, GARY H. - Human Transactions. The Emergence of Meaning in Time.
%23135613: STAHL, NANETTE - Law and Liminality in the Bible.
%23242877: STAHLECKER, ADRIAN. - Nederlandse acteurs in de Weimarrepubliek en Nazi-Duitsland.
%23219265: STÄHLIN, CHRISTOPH FRIEDRICH VON. - Württembergische Geschichte. Teil 4 : Schwaben und Südfranken; vornehmlich im 16. Jahrhundert. Zeit der württemnergische Herzoge Eberhard II., Ulrich, Christoph, Ludwig. 1408-1593.
%23219256: STÄHLIN, CHRISTOPH FRIEDRICH VON. - Württembergische Geschichte. Teil 3 : Schwaben und Südfranken; Schluss des Mittelalters. 1296-1496.
%23127970: STAHR, ADOLF WILHELM THEODOR. - Aristoteles bei den Römern. Aristoteles und die Wirkung der Tragödie.
%23179952: STAINTON, ROBERT J. - Words and thoughts : subsentences, ellipsis, and the philosophy of language.
%23238531: STALKER, NANCY K. - Prophet motive : Deguchi Onisaburo , Oomoto , and the rise of new religions in Imperial Japan.
%23263425: STALLINGS, BARBARA - Growth, Employment, and Equity: The Impact of the Economic Reforms in Latin America and the Caribbean.
%23253846: STALNAKER, ROBERT C. - Our knowledge from the internal world.
%23100894: STAM, F.P. VAN. - The controversy over the theology of Saumur, 1635-50 : disrupting debates among the Huguenots in complicated circumstances.
%23120622: STAMBOVSKY, PHILLIP. - Myth and the Limits of Reason.
%2370493: STAMHUIS, E.F. - Vormvoorschriften : een overzicht van rechtspraak.
%23223402: STAMMLER, RUDOLF. - Rechtsphilosophische Abhandlungen und Vorträge. Band 2 : 1914-1924.
%2362437: STANBROOK, IVOR - The law and practice of extradition.
%2321422: STANCIU, ION - Distant Lands
%23109801: STANDEN, EDITH A. - European post-medieval tapestries and related hangings in the Metropolitan Museum of Art. 2 Volume-set.
%23256820: STANDOP, EWALD & MATTHIAS MEYER. - Die Form der wissenschaftlichen Arbeit: Grundlagen, Technik und Praxis für Schule, Studium und Beruf. 18. Auflage.
%2379016: STANGE, ULRICH. - Die Aufzeichnungen über Verhandlungen des Stadtgerichts Mülhausen im Elsass (1438-1443 und 1450-1458).
%2321960: STANGE, RAIMAR - Pierre Bismuth (Flammarian Contemporary Art)
%2354564: STANGELAND, P.I. - The crime puzzle : crime patterns and crime displacement in Southern Spain.
%23263439: STANILAND, PROFESSOR MARTIN - What Is Political Economy?: A Study of Social Theory and Underdevelopment.
%23263380: STANILAND, MARTIN - What is Political Economy?: Study of Social Theory and Underdevelopment.
%23214817: STANKIEWICZ, WLADYSLAW JOZEF. - Aspects of political theory : classical concepts in an age of relativism.
%2366936: STANKIEWICZ, W.J. - Approaches to Democracy, Philosophy of Government at the Close of the Twentieth Century.
%23231527: STANLEY, RALPH - Man of Constant Sorrow: My Life and Times.
%23172566: STANLEY, HENRY MORTON. - My early travels and adventures in America and Asia.
%23119355: STANTON, DENNIS (ED.) - Invariant Theory and Tableaux.
%2362518: STANTON, MARTIN. - Sándor Ferenczi: Reconsidering active intervention.
%2393535: STANTON, MARTIN. - Outside the dream. Lacan and French styles of psychoanalysis.
%23236154: STAPEL, J. (ED.) - Scientific programme Indonesia-Netherlands : proceedings of a workshop held on February 12th 2002 in Bandung Indonesia.
%23218548: STAPLES, HELEN. - The legal status of third country nationals resident in the European Union.
%23160126: STAPLES, HELEN. - The legal status of third country nationals resident in the European Union.
%2380892: STAPLES, WILLIAM G. - Castles of our concience. Social control & the American state, 1800-1985.
%2363460: STAR, L. - Julius Stone : an intellectual life.
%23249841: STARCKE, CARL. - Primitive family in its origin and development.
%23150372: STARES, PAUL B. - Command performance : the neglected dimension of European security.
%2388572: STARES, PAUL B. - Global Habit: The Drug Problem in a Borderless World.
%23169591: STARES, PAUL B. - Allied rights and legal constraints on German military power.
%23231227: STARINK, BASTIAAN. - Belastingheffing over particulierpensioen en overheidspensioen in grensoverschrijdende situaties.
%23148960: STARK, GARY D. - Entrepreneurs of ideology : neoconservative publishers in Germany, 1890-1933.
%23214604: STARK, GRAHAM. - Stark naked : the autobiography of Graham Stark.
%2333067: STARKE, J.G. - Introduction to International Law.
%23170026: STARKENBURG, P.G.J. VAN. - Van Dale Handwoordenboek Hedendaags Nederlands.
%2383313: STARMER, KEIR. - Blackstone's Human Rights Digest.
%23254624: STARNAZZI, CARLO. - Leonardo from Tuscany to the Loire. English edition.
%23246437: STARR, AMORY. - Naming the enemy : anti-corporate movements confront globalization.
%2367893: STARR, TANIA. - Eve's revenge : saints, sinners, and stand-up sisters on the ultimate extinction of men.
%23246373: STARR, AMORY. - Global revolt : a guide to the movements against globalization.
%23218009: STASSEN, J.L. - Over democratie.
%23260153: STATES, BERT O. - Seeing in the dark : reflections on dreams and dreaming.
%23170590: STATHOPOULOS, MICHAEL P. - Contract law in Hellas.
%2349056: STATIUS, PUBLIUS PAPINIUS - The Silvae of Statius.
%23176192: STATIUS, PUBLIUS PAPINIUS - The Thebaid : seven against Thebes.
%23255097: STAUCH, MARC & KAY WHEAT. - Sourcebook on medical law.
%23221310: STAUM, MARTIN S. - Labeling people : French scholars on society, race and empire, 1815-1848.
%2358643: STAUTE, JÖRG. - Het einde van de ondernemingscultuur : de dagelijkse praktijk van bedrijven in het turbokapitalisme.
%2319138: STAUTER-HALSTED, KEELY. - The nation in the village : the genesis of peasant national identity in Austrian Poland, 1848-1914.
%23100634: STAVEL, KEITH W.F. - Puritan legacies. Paradise Lost and the New England tradition, 1630-1890.
%23127807: STAVEREN, IRENA VAN. - Caring for Economics : an Aristotelian perspective.
%2346695: STAVEREN, HEIKO T. VAN. - Het voetbalcontract op de grens van sportregel en rechtsregel.
%23192272: STAVRIDIS, STELIOS & CHRISTOPHER HILL (ED.) - Domestic sources of foreign policy : West European reactions to the Falklands conflict.
%2380812: STEADMAN, RALPH. - Ralph Steadman : Proud Too Be Weirrd.
%2379186: STEADMAN, RALPH. - Garibaldi's Biscuits.
%2378258: STEADMAN, JOHN M. - The hill and the labyrinth.
%23153956: STEAKLY, JAMES (ED.) - German opera libretti.
%23183223: STEANS, JILL. - Gender and international relations : an introduction.
%23260143: STEARNS, ZISOWITZ & PETER N. STEARNS. - Anger : the struggle for emotional control in America's history.
%23203602: STEBBINS, CHARLES E. - A critical edition of the 13th and 14th centuries old French poem versions of the vie de Saint Alexis. ( = Beihefte zur Zeitschrift fur romanische Philologie, No. 145)
%23127972: STECH, BRUNO. - Senatores Romani qui fuerint inde a Vespasiano usque as Traiani exitum.
%2379755: STECHOW, WOLFGANG - Dutch landscape painting of the seventeenth century.
%23244588: STEDALL, JACQUELINE A. (ED.) - Mathematics emerging : a sourcebook 1540-1900.
%2389762: STEDMAN, JOHN GABRIËL. - Narrative of a five years expedition against the revolted Negroes of Surinam.
%2382576: STEDMAN, JOHN GABRIËL. - Reize naar Surinamen : door den capitain John Gabriël Stedman : naar het Engelsch.
%2330623: STEEL, CARLOS. - Historische inleiding tot de wijsbegeerte.
%2364428: STEELE, IAN K. - Warpaths : invasion of North America.
%23246798: STEELE, JAMES. - California Aerospace Museum : Frank Gehry.
%23243204: STEELE, VALERIE - The Berg Companion to Fashion.
%23256097: STEENBAKKERS, PIET. - Spinoza's Ethica from manuscript to print : studies on text, form and related topics.
%23159688: STEENBEEK, J.G. (E.A.) - Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen.
%2396935: STEENBEEK, J.G. (E.A.) - Bestuur en norm : bndel opstellen opgedragen aan Prof.Mr. R. Crince Le Roy.
%23185356: STEENBEEK, J.G. (E.A.) - Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen.
%2336319: STEENBEEK, J.G. - Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen.
%23178643: STEENBERGEN, BART VAN. - In de proeftuin van de samenleving : de post-materialistische maatschappij als voorbeeld van ontwerp-sociologie [= The proving ground of society].
%23228807: STEENBERGEN, BART VAN. - De post-materialistische maatschappij.
%23230883: STEENBRUGGEN, HAN. - Willem Hussem : tussen schrift en leegte.
%23184149: STEENHOFF, G.J.W. & R.J.Q. KLOMP. - G.J. Wiarda : schets van leven en werk.
%231540: STEENHUIS, DATO WILLEM. - Rijden onder invloed : een onderzoek naar de relatie tussen strafmaat en recidive.
%23231088: STEENKAMP, CHRISTINA. - Violence and post-war reconstruction : managing insecurity in the aftermath of peace accords.
%23150768: STEENMAN-MARCUSSE, CONNY. - Re-writing: pioneer women in Anglo-Canadian literature.
%23264345: STEETSKAMP, INEKE & AD VAN WIJK. - Stroomloos : kwetsbaarheid van de samenleving : gevolgen van verstoringen van de elektriciteitsvoorziening.
%23112640: STEEVES, PAUL D. - Keeping the faiths : religion and ideology in the Soviet Union.
%2347704: STEFANI, GASTON - Procedure penale (Precis. Droit prive) (French Edition).
%2320642: STEFANI, GASTON ... [ET AL.] - Procédure pénale.
%2320494: STEFANI, GASTON ... [ET AL.] - Droit penal general
%23245196: STEFANOU, CONSTANTIN. - Towards a European criminal record.
%23182618: STEFFEN, CORNELIS. - Onderzoek naar psychologische facetten van goed en slecht autorijden, alsmede de invloed van alcohol daarop.
%2379018: STEFFENHAGEN, EMIL. - Die Entwicklung der Landrechtsglosse des Sachsenspiegels. - Einfluss der Buchschen Glosse auf die späteren Denkmäler.
%2367571: STEFFENS, LILLIAN F.A. - Overgang van vorderingen en schulden in het Nederlandse Internationale Privaatrecht.
%23115094: STEFIK, MARK. - Introduction to Knowledge Systems.
%23263499: STEFIK, MARK. - Internet Dreams: Archetypes, Myths, and Metaphors.
%2360064: STEGE, A. - De CAO en het regelingsbereik van de sociale partners.
%2396849: STEGEMAN, MARIJKE - Viva Criança : Health, nutrition and care of young children in northeastern Brazil
%23217655: STEGER, MANFRED B. - The rise of the global imaginary : political ideologies from the French revolution to the global war on terror.
%23114172: STEGER, CHRISTIAN O. - Der Schutz des gesprochenen Wortes in der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika : zur Problematik des Abhörens von Gesprächen durch Behörden des Staates.
%23223232: STEGER, MANFRED B. - Globalism : market ideology meets terrorism.
%23160209: STEGEREN, J.T. VAN. - Gemeentelijke vertegenwoordiging in en buiten rechte.
%2371831: STEGERHOEK, N.A. - De publieke kant van het jeugdrecht. Publieke aspecten van het civiele jeugdrecht nader beschouwd.
%2318260: STEGERS, RUDOLF - Sacred Buildings.
%23246199: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Jenseits von Popper und Carnap : die logischen Grundlagen des statischen Schliessens. (Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Band IV).
%23246200: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Carnap II: normative Theorie des induktiven Räsonierens (Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Band IV).
%23138263: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Glauben, Wissen und Erkennen. Das Universalienproblem Einst und Jetzt.
%23253859: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Aufsätze zur Wissenschaftstheorie.
%23106284: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Personelle und Statistische Wahrscheinlichkeit. Erster Halbband: Personelle Wahrscheinlichkeit und Rationale Entscheidung. (Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Band IV.)
%23232468: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Der Phänomenalismus und seine Schwierigkeiten : Sprache und Logik.
%23246174: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Statistische Begründung : Statistische Analyse: Das Repräsentationstheorem von Finetti: Metrisierung qualitativer Wahrscheinklichkeitsfelder (Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Band IV).
%23207477: STEGUWEIT, WOLFGANG. - Europäische Medaillenkunst von der Renaissance bis zur Gegenwart.
%23258385: STEIDLE, OTTO & KIESSLER. - Verlagshaus Gruner+Jahr Hamburg.
%23244706: STEIGER, JOHANN ANSELM; SANDRA RICHTER & MARC FÖCKING (EDS.) - Innovation durch Wissenstransfer in der Frühen Neuzeit : Kultur- und geistesgeschichtliche Studien zu Austauschprozessen in Mitteleuropa.
%23258829: STEIGER, HEINHARD. - Staatlichkeit und Überstaatlichkeit : eine Untersuchung zur rechtlichen und politischen Stellung der Europäischen Gemeinschaften.
%2396812: STEIJLEN, FRIDUS - RMS : van ideaal tot symbool : Moluks nationalisme in Nederland 1945-1990.
%23213252: STEIJN, HUGO HERMAN VAN. - Rechtshandhaving en PBO : de rol van bedrijfslichamen bij de handhaving van economisch recht van communautaire en nationale oorsprong.
%23233073: STEIJN, BRAM (EDITOR) - Professionals under Pressure: The Reconfiguration of Professional Work in Changing Public Services.
%2379024: STEIN, FRIEDRICH. - Das private Wissen des Richters. Untersuchungen zum Beweisrecht beider Prozesse.
%23256327: STEIN, SALLY. - John Gutmann : the photographer at work.
%2381627: STEIN, RICHARD B. ... (ET AL.) - Neural prostheses : replacing motor function after disease or disability.
%2379022: STEIN, FRIEDRICH. - Grundfragen der Zwangsvollstreckung.
%2346525: STEIN, H. - Reële executie.
%23173240: STEIN, P.A. (E.A.) - 'Is het wenselijk de huidige positie van bedrijfsverenigingen en werknemers , financiers en leveranciers en de fiscus bij surséance van betaling en faillissement van een onderneming te wijzigen ?' : preadviezen.
%23155223: STEIN, TORSTEN. - Amtshilfe in auswärtigen Angelegenheiten.
%2346612: STEIN, NANCY L. - Literacy in American schools : learning to read and write.
%2320183: STEIN, LEON. - The Triangle Fire
%23132199: STEIN, P.A. - Fiducia Cum Amico
%2348428: STEIN, P.A. - Compendium van het burgerlijk procesrecht. 9e druk.
%2349294: STEIN, MS GERTRUDE - Lucy Church Amiably (American Literature.
%23249863: STEIN, TORSTEN. - Die Auslieferungsausnahme bei politischen Delikten : normative Grenzen, Anwendung in der Praxis und Versuch einer Neuformulierung.
%23222616: STEIN, GERTRUDE. - Lucy Church Amiably.
%23218211: STEIN, JEROME L. - The economics of futures markets.
%2379020: STEIN, FRIEDRICH. - Grenzen und Beziehungen zwischen Justiz und Verwaltung.
%2379023: STEIN, FRIEDRICH. - Grundriss des Zivilprozessrechts und des Konkursrechts.
%2379025: STEIN, LORENZ VON. - Die Verwaltungslehre.
%23161171: STEINBACH, PETER. - Industrialisierung und Sozialsystem im Fürstentum Lippe.
%23192140: STEINBAUER, FRIEDRICH (ED.) - Neo-Melanesian-English concise dictionary : New Guinea Pidgin-English.
%2354873: STEINBERG, KULWANT & FLORIAN (EDS.) SINGH - Urban India in crisis.
%23255073: STEINBOCK, BONNIE. - Life before birth : the moral and legal status of embryos and fetuses.
%2398216: STEINBRÜGGE, LIESELOTTE. - The moral sex: woman's nature in the French Enlightenment.
%23150401: STEINBRUNER, JOHN D. (ED.) - Restructuring American foreign policy.
%23150370: STEINBRUNER, JOHN D. - Principles of global security.
%23151841: STEINBRUNER, JOHN D. - Principles of global security.
%2375845: STEINBRUNER, JOHN D. - Principles of global security.
%23108499: STEINER, JOSEPHINE & LOMA WOODS. - Textbook on EC law. 8th edition.
%23203255: STEINER, HENRY J. - Diverse partners : non-governmental organizations in the human rights movement : the report of a retreat of human rights activists.
%2349933: STEINER, FRANZ B. - Orientpolitik, Value, and Civilization (Orientalism, Value, & Civilization).
%2344569: STEINER, JOSEPHINE - Enforcing EC Law.
%2346281: STEINER, EMILY & CANDACE BARRINGTON (EDS.) - The letter of the law : legal practice and literary production in medieval England.
%2316142: STEINER, RUDOLF. - Filosofie van de vrijheid : hoofdlijnen van een moderne visie op mens en wereld : observaties in de ziel volgens de methode van de natuurwetenschap.
%23218587: STEINER, ANNE. - Corpus vasorum antiquorum .21 Fasc. 1: United States of America. Joslyn art museum
%2377768: KREISHEIMATBUND STEINFURT IN VERBINDUNG MIT DER STADT STEINFURT (ED.) - 400 Jahre Arnoldinum : 1588-1988 : Festschrift.
%2351311: STEINHART, EDWARD I. - Conflict and collaboration.: the kingdom of Western Uganda, 1890-1907.
%23112349: STEINHOEWEL, HEINRICH. - Decameron.
%23102505: STEINMETZ, H. - Van collectieve naar individuele literaire receptie : of: De historische weg van het begrepen naar het onbegrepen kunstwerk.
%23187952: STEINMETZ, B.J.F. - Ruud Lubbers : peetvader van het poldermodel.
%2368782: STEINMETZ, C.H.D. - Hulp aan slachtoffers van ernstige misdrijven. Effecten van slachtofferhulp en primaire opvang.
%23215348: STEINMEYER, FRANK. - Weil über allem Elend dieser Zeit die Heimat steht : Literatur und Politik im Werk von Johannes Kirschweng.
%23117284: STEINMO, SVEN. - Taxation and democracy : Swedish , British , and American approaches to financing the modern state.
%2396283: STEINSCHNEIDER, MORITZ. - Al-Farabi [Alpharabius, c.870-950], des arabischen Philosophen Leben und Schriften : mit besonderer Rücksicht auf die Geschichte der griechischen Wissenschaften unter den Arabern : Nebst Anhängen Joh. Philoponus bei den Arabern, Leben und Testament des Aristoteles von Ptolemaeus, Darstellung der Philosophie Plato's. Grösstentheils nach Handschriftlichen Quellen
%23254538: STEINVORTH, ULRICH. - Rethinking the Western understanding of the self.
%23162572: STEKETEE, BRAM. - Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch : een cultuurhistorische inventarisatie.
%23208337: STEL, JACOB CAREL VAN DER - Alcoholpreventie : achtergronden , praktijk en beleid.
%23215006: STEL, ADRIAAN JOHANNES VAN. - Entrepreneurship and economic growth : some empirical studies.
%23257928: STELLA, FRANK. - Frank Stella - Retrospektive : Katalog zur Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg, 8.9.2012 - 20.1.2013.
%2339694: STELLA, FRANK. - Frank Stella: painting into architecture.
%2314439: STELLINGA, J.R. - Een stellig annotator : opstellen aangeboden aan Dr. J.R. Stellinga ter gelegenheid van zijn aftreden als voorzitter van de redactie van het tijdschrift Nederlandse jurisprudentie / Administratiefrechtelijke beslissingen.
%23185045: STELLINGA, J.R. - Grondtrekken van het Nederlands administratief recht.
%2387288: STELLINGWERFF, J. (ED.). - Een vrije universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der vrije universiteit.
%23183029: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel I: december 1620 - augustus 1623.
%23183024: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel II: september 1623 - mei 1625.
%23183021: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel III: juli 1625 - april 1628.
%232619: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel V: november 1630 - december 1632.
%23182699: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel VII: mei 1634 - augustus 1636.
%23182995: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel IV: juli 1628 - juli 1630.
%23182994: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel VI: januari 1633 - april 1634.
%2312013: STEMPELS, A. - Beschermd door anderen. Kinderen in recht en mensenmaatschappij.
%23166743: STENDAL, HANS-JÜRGEN. - Die Stadtansichten Meissens von 1558 bis um 1815.
%23241870: STENDHAL. - The life of Henry Brulard.
%23127974: STENGEL, EDMUND E. - Die Immunität in Deutschland bis zum Ende des 11. Jahrhunderts : Forschungen zur Diplomatik und Verfassungsgeschichte.
%23172458: STENGEL, RICHARD - You're Too Kind: A Brief History of Flattery
%23169332: STENGER, VICTOR J. - God : the failed hypothesis : how science shows that God does not exist.
%23235951: STENHOLM, STIG. - The quest for reality : Bohr and Wittgenstein, two complementary views.
%23187087: STEPAN, PETER (ED.) - Baselitz : die Afrika-Sammlung.
%23177614: STEPANEK, JOSEPH F. - Wringing Success from Failure in Late-Developing Countries: Lessons From the Field.
%23191741: STEPHAN, ALEXANDER. - Communazis : FBI surveillance of German emigré writers.
%23242941: STEPHAN, JUERGEN - edgetensionplease01: linedesign for the 21st century.
%23213281: STEPHANE, BERNARD - Dictionnaire des Noms de Rues : Origine et Signification du Nome de Votre Rue et de 4999 Autres.
%2379028: STEPHANI, JOACHIM. - De iurisdictione Judaeorum, Graecorum, Romanorum et ecclesiasticorum libri IV.
%2399769: STEPHENS, G. LYNN & GEORGE GRAHAM (EDS.) - When self-conciousness breaks : alien voices and inserted thoughts.
%2379202: STEPHENS, CHRIS (EDITOR) - Picasso and Modern British Art.
%2362548: STEPHENS, T.B. - Order and discipline in China. The Shanghai Mixed Court 1911-1927.
%23179154: STEPHENS, MITCHELL. - Geschiedenis van het nieuws : van de tamtam tot de satelliet.
%23250801: STEPHENS, MIKE. - Community law centres : a critical appraisal.
%23260085: STEPHENS, G. LYNN & GEORGE GRAHAM (EDS.) - When self-conciousness breaks : alien voices and inserted thoughts.
%23222976: STEPHENSON, D. GRIER. - Campaigns and the court : the U.S. Supreme Court in presidential elections.
%23241557: STEPHENSON, CARL. - Mediaeval feudalism.
%2360529: STEPHENSON, JAMES. - The language of the land: living among a stone-age people in Africa.
%2321312: STEPPE, JAN KAREL. - Archivum artis Lovaniense : bijdragen tot de geschiedenis van de kunst der Nederlanden : opgedragen aan prof. em. Dr. J.K. Steppe.
%23261796: STERBA, JAMES P. (ED.) - Terrorism and international justice.
%23199015: STERBA, CHRISTOPHER M. - Good Americans : Italian and Jewish immigrants during the First World War.
%2332403: STERK, CLAIRE. - 'Vieze kereltjes' : zedenpolitie en vrouwen.
%23261928: STERK, TACO. - De taal van het proces : mag het ook een andere zijn?
%23263522: STERLING, LEON. - The Practice of Prolog.
%2388874: STERN, FRITZ RICHARD. - Goud en ijzer : Bismarck, Bleichröder en het ontstaan van het Duitse Rijk.
%23235323: STERN, VIVIEN. - Creating criminals : prisons and people in a market society.
%23177625: STERN, LEWIS M. - The Vietnamese Communist Party's agenda for reform : a study of the eighth national party congress.
%2331194: STERN, JOSEF - Metaphor in Context.
%2348036: STERN, ROBERT A.M. - Robert A. M. Stern: Buildings and Towns.
%23243649: STERN, LAURENT. - Interpretive Reasoning.
%23220395: STERN, JEWEL, 1934-, TUCKER, KEVIN W., VENABLE, CHARLES L. (CHARLES LANE), 1960-. - Modernism in American silver : 20th-century design.
%23263430: STERN, JONATHAN P. - Third Party Access in European Gas Industries: Regulation-Driven or Marketet-Led?.
%23241954: STERN, NICOLAS, JEAN-JACQUES DETHIER, & F. HALSEY ROGERS. - Growth and empowerment : making development happen.
%23214820: STERN, JESSICA. - The ultimate terrorists.
%2366688: STERN, E. MARIANNE. - Römisches, byzantinisches und frühmittelalterliches Glass, 10 v.Chr.-700 n.Chr.: Sammlung Ernesto Wolf.
%2366693: STERN, E. MARIANNE. - Frühes Glass der alten Welt, 1600v.Chr.-50 n.Chr.: Sammlung Ernesto Wolf.
%2361011: STERN, SETH & STEPHEN WERMIEL. - Justice Brennan : liberal champion.
%23241866: STERN, ROBERT W. - Changing India : bourgeois revolution on the subcontinent.
%23251995: STERN, ROBERT M. (EDITOR) - GATS 2000: New Directions in Services Trade Liberalization.
%23260149: STERNBERG, ROBERT J. (ED.) - The nature of cognition.
%23234663: STERNBERG, ROBERT J. & BARNES, MICHAEL L. (EDS.) - The Psychology of love.
%23221285: STERNBERG, ROBERT J. (ED.) - International handbook of intelligence.
%23235156: STERNBERG, ROBERT J. & JOHN KOLLIGIAN JR. (EDS.) - Competence Considered
%23116199: RAAD VOOR NATUUR- EN STERRENKUNDE - Grote faciliteiten voor natuurkundig en sterrenkundig onderzoek.
%23262456: STEUR, B.F.; H. VAN DIJK & G.-J. VAN DEN NIEUWENHUIZEN. - Democratische vergezichten : essays over de representatieve democratie in Nederland.
%23132758: STEUTEL, J.W. (ED.) - Morele Opvoeding : Theoretisch- en Historisch-Pedagogische Opstellen.
%2381094: KEMPER. STEVEN. - The presence of the past : chronicles, politics, and culture in Sinhala life.
%23189412: STEVENS, M.P.J. - Informatietechnologie : de motor van de industrie.
%23127813: STEVENS, HENDRIK. - De institutionele positie van zeehavens : een internationale vergelijking.
%23251353: STEVENS, L.G.M. - Inkomstenbelasting 2001. 2e druk.
%23142349: STEVENS JR., E.W. - The Grammar of the Machine : technical Literacy and Early Industrial Expansion in the United States.
%23215008: STEVENS, ANTHONY. - The roots of war : a Jungian perspective.
%2345162: STEVENS, L.G.M. - Maatschappelijk heffen. 1: De wetenschap.
%23146890: STEVENS, JOHN N. - Czechoslovakia at the Crossroads : the Economic Dilemmas of Communism in Postwar Czechoslovakia.
%23245485: STEVENS, FRED & DIRK VAN DEN AUWEELE (EDS.) - Uuytwysens d'archiven : handelingen van de XIe Belgisch-Nederlandse Rechtshistorische Dagen, Leuven, 22-23 november 1990.
%2384018: STEVENSON, LESLIE. - Inspirations from Kant: Essays.
%23177594: STEVENSON, CHRISTINE. - Medicine and magnificence : British hospital and asylum architecture, 1660-1815.
%23222629: STEVENSON, ROBERT LOUIS. - The essential Dr Jekyll and Mr Hyde.
%2343987: STEVENSON, HAROLD W. - Contexts of achievement : a study of American, Chinese, and Japanese children.
%2344007: STEVENSON, MICHAEL I. (ED). - Joseph Alois Schumpeter : a bibliography 1905-1984.
%23160507: STEVENSON, WILLIAM R. - Sovereign grace : the place and significance of Christian freedom in John Calvin's political thought.
%2375166: STEVENSON, LESLIE. - Inspirations from Kant : essays.
%23260150: STEVENSON, HAROLD W. & ALBERTA E. SIEGEL. - Child development research and social policy. [Volume 1].
%23163623: STEVERS, TH.A. - De begrotingsnorm van het rijk.
%23155272: STEVERSON, JANET W. (ED.). - Children and the law. Volume 2.: The State and the schooling of children.
%2346031: STEWARD, MARGARET S. - Interviewing young children about body touch and handling.
%2360956: STEWART-MCDOUGALL, MARY LYNN. - The Artisan Republic : revolution, reaction, and resistance in Lyon (1848-1851).
%2367685: STEWART, J. HINDE. - Gynographs, French Novels by Women of the Late Eighteenth Century.
%23218516: STEWART, TONY K. (ED.) - Fabulous females and peerless Pirs : tales of mad adventure in old Bengal.
%23258933: STEWART, FRANK (ED.) - Sky Lanterns : new poetry from China, Formosa, and Beyond.
%2369334: STEWART, JOHN MASSEY. - The Soviet environment : problems, policies, and politics.
%23258289: STEWART, FRANK (ED.) - Almost heaven. On the Human and Devine. (Manoa 23:2).
%2347503: STEWART-CLARK, JACK. - Onderzoekcommissie drugproblemen in de Gemeenschap : verslag over de resultaten van het onderzoek, september 1986.
%237708: STEYAERT, JAN. - Digitale vaardigheden : geletterdheid in de informatiesamenleving.
%23248823: STEYGER, E., R.J.G.M. WIDDERSHOVEN & ARJEN W.H. MEIJ. - Europees recht en het Nederlands bestuursrecht : verslag van de algemene vergadering gehouden op 10 mei 1996 ter behandeling van de preadviezen van E. Steyger , R.J.G.M . Widdershoven , A.W.H . Meij.
%23116303: STEYGER, ELIES. - Besturen in het Europese recht : over de invloed van het communautaire recht op de nationale bestuursrechtelijke tradities.
%23141454: STEYGER, E. (E.A.) - Europees recht en het Nederlands bestuursrecht : preadviezen & verslag van de algemene vergadering gehouden op 10 mei 1996
%2376530: STEYGER, ELIES. - Medezeggenschap bij veiligheid en gezondheid: de Europese regelingen.
%2382921: STEYGER, ELIES. - Europe and its members : a constitutional approach.
%23248816: STEYGER, E., R.J.G.M. WIDDERSHOVEN & ARJEN W.H. MEIJ. - Europees recht en het Nederlands bestuursrecht : preadviezen.
%23186952: STGTER, BIANCA (E.A.) - Stilstaande beelden : ondergang en opkomst van de fotografie.
%2379030: STHAMER, EDUARD. - Beiträge zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Königreichs Sizilien im Mittelalter.
%23166186: STIANSEN, ENDRE & JANE I. GUYER (EDS.) - Credit, currencies and culture : African financial institutions in historical perspective.
%2370759: STIBIC, V. - Tools of the mind : techniques and methods for intellectual work.
%2366467: STIBORA, J.J. DE & VAAL, A. DE. - Services and services trade: a theoretical inquiry. (Diensten en dienstenhandel: een theoretische analyse).
%23242187: STICH, STEPHEN - Collected Papers, Volume 1: Mind and Language, 1972-2010.
%23235382: ALEXANDER RUEB STICHTING. - Catalogus van de schaakcollectie.
%23235429: STICHTING MAATSCHAPPIJ, VEILIGHEID EN POLITIE - Veiligheid als bestuurlijke opdracht.
%23241198: STICHTING KLACHTEN- EN ADVIESBURO POLITIEOPTREDEN, AMSTERDAM - Grens gesteld : een visie op veranderingen bij de politie en een verslag over de afgelopen jaren.
%23102509: STIETENCRON, HEINRICH VON. - Hindu Religious Traditions and the Concept of Religion.
%23263432: STIGLER, GEORGE - Essays in the History of Economic Doctrine.
%23170000: STIGLER, GEORGE J. - The Organization of Industry.
%23263434: STIGLER, GEORGE J. - The Economist As Preacher, and Other Essays.
%23263437: STIGLER, GEORGE J. (ED.) - Chicago Studies in Political Economy.
%23263365: STIGLITZ, JOSEPH E. - Whither Socialism?.
%23229924: STIGLITZ, JOSEPH E. - Selected Works of Joseph E. Stiglitz: Volume II: Information and Economic Analysis: Applications to Capital, Labor, and Product Markets.
%23176717: STIGLITZ, JOSPEH E. - Information and economic analysis : selected works of Joseph E. Stiglitz, Volume 1.
%23231364: STIGTER, ANTOINETTE DE (ED.) - Ewerdt Hilgemann.
%2314249: STILLE, A.L.G.A. - De afdeling in het verenigingenrecht.
%2386239: STILLE, A.L.G.A. - In der minne gescheiden. Rede.
%23233023: STILLER, SABINA - Ideational Leadership in German Welfare State Reform: How Politicians and Policy Ideas Transform Resilient Institutions.
%23166320: STILLINGFLEET, EDWARD. - Three Criticisms of Locke.
%23239017: STILLINGS, NEIL. - Cognitive Science: an introduction.
%23157142: STILLWELL, AGNES NEWHALL & J.L. BENSON. - The Potters' Quarter: The Pottery.
%23186140: STINCHCOMB, JAMES. - Opportunities in law enforcement and criminal justice careers.
%23219016: STINCHCOMBE, ARTHUR L. - Information and organizations [electronic resource].
%23131634: STINGL, HERFRIED. - Die Entstehung der deutschen Stammesherzogtümer am Anfang des 10. Jahrhunderts.
%23194986: STINTON, HARRY. - Harry's war : experiences in the suicide club in World War One.
%2379032: STINTZING, RODERICH & ERNST LANDSBERG. - Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft. Band 1: Bis zur ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Band 2: 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts; Band 3. Teil 1: Zeitalter des Naturrechts (Ende 17. bis Anfang 19. Jahrhundert). Text und Noten; Band 3. Teil 2: 19. Jahrhundert bis etwa 1870. Text; Band 3, Teil 2: 19. Jahrhundert bis etwa 1870. Noten.
%23248506: STINY, GEORGE. - Shape: Talking about Seeing and Doing.
%2348091: STIPEK, DEBORAH - Self-evaluation in young children.
%23155380: STIRLING, JAMES H. - Materialism philosophically examined.
%2379034: STIRLING, JAMES H. - Lectures on the philosophy of law : together with Whewell and Hegel, and Hegel and Mr. W.R. Smith. A vindication in a physico-mathematical regard.
%23155374: STIRLING, JAMES H. - Sir William Hamilton being the philosophy of perception, an analysis.
%23159848: STITES, RICHARD (ED.) - Culture and entertainment in wartime Russia.
%2335093: STIVER, DAN R. - Paul Ricoeur and theology.
%23177589: STIVERS, ROBERT. - Listening to cement.
%23246719: STOCK, CATHERINE MCNICOL. - Rural radicals : righteous rage in the American grain.
%23258931: STOCKDILL, BRETT C. AND MARY YU DANICO. - Transforming the Ivory Tower: Challenging Racism, Sexism, and Homophobia in the Academy.
%23217498: STOCKING, GEORGE W. (ED.) - American anthropology, 1888-1920 : papers from the American anthropologist.
%23217502: STOCKING, GEORGE W. (ED.) - American anthropology, 1921-1945 : papers from the American anthropologist.
%23217501: STOCKING, GEORGE W. (ED.) - American anthropology, 1971-1995 : papers from the American anthropologist.
%23128254: STÖCKL, ALBERT. - Geschichte der Philosophie des Mittelalters.
%23131633: STÖCKL, ALBERT. - Geschichte der christlichen Philosophie zur Zeit der Kirchenväter.
%2379036: STÖCKLE, A. - Spätrömische und byzantinische Zünfte: Untersuchungen zum sog. eparchikon biblion Leos den Weisen.
%2373070: STOCKTON, KATHRYN BOND. - God between their lips : desire between women in Irigaray, Brontë, and Eliot.
%23187491: STOCKWIN , J.A.A. - Dynamic and immobilist politics in Japan.
%2349075: STODOLSKY, SUSAN S. - The subject matters : classroom activity in math and social studies.
%23244517: STOER, PIETER. - Jeepney blues : Filippijnse verhalen van een ontwikkelingswerker.
%23230141: STOFFELS, HIJME. - Onverwachte gasten : in gesprek met Gerard Dekker over kerk , godsdienst en cultuur : opstellen aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar sociologie van kerk en godsdienst aan de Vrije Universiteit.
%23195520: STOFFELS, P. - Huurkoop en krediet aan de consument.
%2319787: STOKES, SUSAN C. - Public Support for Market Reforms in New Democracies (Cambridge Studies in Comparative Politics)
%2331345: STOKKE, OLAV - Aid and Political Conditionality.
%23208217: STOKKOM, BAS A.M. VAN. - Georges Sorel: de ontnuchtering van de Verlichting
%23241255: STOKKOM, BAS A.M. VAN. - Beledigd in Amsterdam verbaal geweld tussen politie en publiek.
%23156913: STOKMAN, FRANS N. - Roll calls and sponsorship : a methodological analysis of Third World group formation in the United Nations.
%23240906: STOKMANS, MARIA JOHANNA WILHEMINA. - The relative importance of product attributes : consumer decision theories in new-product development.
%23241114: STOKROOS, MEINDERT. - Fonteinen in Nederland : historische watervoerende monumenten.
%23232713: STOKVIS, WILLEMIJN. - Cobra : geschiedenis, voorspel en betekenis van een beweging in de kunst van na de Tweede Wereldoorlog.
%2330104: STOL, W.PH. - Politieoptreden en informatietechnologie : over sociale controle van politiemensen.
%23196999: STOL, ALBERT. - Aline : de geboorte van een legende : [De verhalenvertellers noemen haar de Jeanne d'Arc van Afrika].
%2397987: STOLK, P.J. - De nationale ombudsman.
%23191845: STOLK, A.A.H. - Jean Charles Pabst : diplomaat en generaal in Oost-Azië 1873-1942.
%23245956: STOLK, P.J. - Grenservaringen : psychologie van het onalledaagse.
%23154551: MULLER E.R. & STOLKER C.J.J.M - Ramp en recht: beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
%2343937: STOLLER, ROBERT J. - Coming attractions : the making of an x-rated video.
%23204438: STOLLER, ROBERT J. - Splitting : a case of female masculinity.
%23207204: STOLP, M.M. - Ontbinding, schadevergoeding en nakoming : de remedies voor wanprestatie in het licht van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit.
%2358769: STOLTZ, PAULINE - Gender Equality, Citizenship and Human Rights: Controversies and Challenges in China and the Nordic Countries (Routledge Research in Comparative Politics).
%23113290: STOLTZFUS, NATHAN - Resistance of the heart : intermarriage and the Rosenstrasse Protest in Nazi Germany.
%23189683: STOLWIJK, S.A.M. - Het onderzoek ter terechtzitting in strafzaken.
%23186231: STOLWIJK, S.A.M. - Voorarrest : kanttekeningen bij tien jaar toepassing van voorlopige hechtenis.
%23248435: STOLWIJK, S.A.M. - Het onderzoek ter terechtzitting in strafzaken.
%23176628: STOLZ, STEPHAN. - Hochzusammenhängende Mannigfaltigkeiten und ihre Ränder.
%2379038: STÖLZEL, ADOLF. - Entwicklung des gelehrten Richtertums in den deutschen Territorien. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung mit vorzugsweiser Berücksichtigung der Verhältnisse im Gebiet des ehemaligen Kurfürstentums Hessen.
%23242027: STOLZENBERG, JÜRGEN. - Ursprung und System : Probleme der Begründung systematischer Philosophie im Werk Hermann Cohens , Paul Natorps und beim frühen Martin Heidegger.
%23128255: STOLZENBURG, ARNOLD F. - Die Theologie des Jo. Franc. Buddueus und des Chr. Matth. Pfaff. Ein Beitrag zur Geschichte der Aufklärung in Deutschland.
%23256259: STOLZENBURG, ANDREAS. - Max Beckmann : Zeichnungen und Druckgraphik aus der Sammlung Hegewisch in der Hamburger Kunsthalle.
%23231198: STONE, I.F. - The trial of Socrates.
%2321795: STONE, A.E. - Autobiographical occasions and original acts. Versions of American Identity from Henry Adams to Nate Shaw.
%23221941: STONE, DAVID J. A. - Fighting for the fatherland : the story of the German soldier from 1648 to the present day.
%23253180: STONE, MICHAEL E. (ED.) - Jewish writings of the second temple period : Apocrypha, Pseudepigrapha, Qumran sectarian writings, Philo, Josephus.
%23115217: STONE, JUDITH F. - The Search for social peace : reform legislation in France, 1890-1914.
%23164675: STONE, GEOFFREY R., LOUIS M. SEIDMAN, CASS R. SUNSTEIN & MARK V. TUSHNET. - Constitutional Law. 2nd edition.
%2321474: STONE, HARRIET - The Classical Model: Literature and Knowledge in Seventeenth-Century France
%2397470: STONE, MARTIN. - The agony of Algeria.
%23218432: STONE, PETER. - Layered learning in multiagent systems : a winning approach to robotic soccer.
%23218221: STONE, KENNETH A. - Sex, honor, and power in the Deuteronomistic history.
%2365553: STONE, I.F. - The trial of Socrates.
%23262911: STONE, GEORGE C. ... [ET AL.] (EDS.) - Health psychology : a discipline and a profession.
%23217248: STONE, HARRIET AMY. - The classical model : literature and knowledge in seventeenth-century France.
%2395269: STONEMAN, PAUL. - The economic analysis of technological change.
%23155749: STORK, PETER. - The aspectual usage of the dynamic infinitive in Herodotus.
%23118852: STORK, PHILIP A. - Modelling international financial markets. An empirical study.
%23161164: STORK, HARRY - Het geheim van de Albert Cuyp : Jeugdherinneringen aan de jaren 1900-1940 in de Amsterdamse Pijp.
%23190148: STORM, P.M. & S.M. VAN STEENBERGEN. - Overzicht ondernemingsrecht.
%231444: STORM, SERVAAS & C.W.M. NAASTEPAD (EDS.) - Globalization and economic development : essays in honour of J. George Waardenburg.
%2348403: STORME, MARCEL & HÉLÈNE CASMAN (EDS.) - Towards a justice with a human face : the first international congress on the law of civil procedure, Faculty of law, State university of Ghent 27 August 1977 - 4 September 1977.
%23232595: STORMORKEN, BJORN - Human rights terminology in international law : a thesaurus.
%23263355: STORPER, MICHAEL - Worlds of Production: The Action Frameworks of the Economy.
%23175663: SANTANEE PHASUK & PHILIP STOTT. - Royal Siamese maps : war and trade in nineteenth century Thailand.
%23166021: STOUT, H.D. & A.J. HOEKEMA (EDS.) - Onderhandelend bestuur.
%23234568: STOUT, JANIS P. - Willa Cather : the writer and her world.
%2325722: STOUT, H.D. - De betekenissen van de wet : theoretisch-kritische beschouwingen over het principe van wetmatigheid van bestuur.
%23224540: STOUT, JANIS P. - Katherine Anne Porter : a sense of the times.
%23241297: STOUTEN, MAAIKE - De witwasmeldplicht : omvang en handhaving van de Wwft-meldplicht voor juridische en fiscale dienstverleners.
%2342188: STOW, DORRIK - Vanished Ocean: How Tethys Reshaped the World.
%2371256: STOW, KENNETH. - Theater of acculturation : the Roman ghetto in the sixteenth century.
%23146079: STOWELL, DANIEL W. (ED.) - In tender consideration: women, families, and the law in Abraham Lincoln's Illinois.
%23231232: STRAATEN, J.C. VAN. - Compendium overdrachtsbelasting. 2e druk.
%23186233: STRAATEN, PETER VAN. - Allemaal ambtenaren.
%23208365: STRAATEN, PETER VAN. - Van Agt en de dingen die voorbijgaan : politieke prenten.
%2375102: STRAATEN, J.C. VAN. - Wegwijs in de overdrachtsbelasting.
%2386618: STRAATEN, J.C. VAN. - Compendium overdrachtsbelasting.
%2342081: STRAATEN, JAN VAN DER - Zure regen, economische theorie en het Nederlandse beleid.
%23248639: STRAATHOF, ALEX (ED.) - Integriteit in teams.
%23255164: STRACHEY, JOHN. - Contemporary capitalism.
%23128257: STRACK, MAX LEBERECHT. - Die Dynastie der Ptolemaër.
%23113586: STRACKE, J. RICHARD (ED.) - The Laud herbal glossary.
%23102524: STRADNER, H., D. ADAMIKER AND O. MARESCH. - Electron Microscope Studies on Albian Calcareous Nanoplankton
%2326851: STRAFVERTEIDIGERVEREINIGUNGEN. - 22. Strafverteidigertag : vom 20.-22. März 1998 in Erfurt.
%2343187: STRAIN, ERIC C. - Methadone Treatment for Opioid Dependence.
%23247460: STRAK. A.H.J. - De Reglementen van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Deel 2: Vergelijking van het Reglement van Orde van 1983 met de Reglementen van Orde van 1815, 1849, 1888, 1950 en 1967.
%2392186: STRAND, DAVID. - Rickshaw Beijing : city people and politics in the 1920s.
%23228277: STRANDBERG, VICTOR H. - Greek mind/Jewish soul : the conflicted art of Cynthia Ozick.
%2357586: STRANG, JOHN & MICHAEL GOSSOP (EDS.) - Heroin addiction and drug policy : the British system.
%23201647: STRATEN, ROELOF VAN. - Hendrik Goltzius and his school : an iconographic index to A. Bartsch, Le Peintre-Graveur (Iconclass indexes. Dutch prints ; vol. 4).
%23201648: STRATEN, ROELOF VAN. - Iconclass indexes. Italian prints. Vol. 1: Early Italian engraving : an iconographic index to A.M. Hind, Early Italian engraving, London 1938-1948; Vol. 2: Marcantonio Raimundi and his school : an iconographic index to A. Bartsch. Le Peintre-Graveur, Vol. 14, 15 & 16; Vol. 3: Antonio Tempesta and his time : an iconographic index to A. Bartsch. Le Peintre-Graveur, Vol. 12, 17 & 18; Vol. 4: The seventeenth century : an iconographic index to A. Bartsch. Le Peintre-Graveur, Vol. 19, 20 & 21.
%23153888: STRATEN, G.F.M. - In de beslotenheid van het openbaar bestuur : de institutionalisering van informatietechnologie binnen de bevolkingsadministratie.
%23201639: STRATEN, ROELOF VAN. - Iconography, indexing, ICONCLASS : a handbook.
%2342248: STRATHERN, PAUL. - Leibniz in 90 Minutes (Philosophers in 90 Minutes Series).
%2342258: STRATHERN, PAUL. - Rousseau in 90 Minutes.
%23121522: STRATHERN, ANDREW & GABRIELE STÜRZENHOFECKER (EDS.) - Migration and transformations. Regional perspectives on New Guinea.
%23246677: STRATHERN, PAUL. - Napoleon in Egypt.
%23135591: STRATTON, BEVERLY J. - Out of Eden. Reading, Rhetoric, and Ideology in Genesis 2-3.
%23245459: STRAUCH, DIETER. - Kleine rechtsgeschichtliche Schriften : Aufsätze 1965 - 1997 : aus Anlass seines 65. Geburtstages.
%23204487: STRAUS, EUGENE. - Rosalyn Yalow, Nobel laureate : her life and work in medicine : a biographical memoir.
%23234156: STRAUSS, HEINRICH. - Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt : das Judenproblem im Spiegel der Kunst.
%23218532: STRAUSS, HARRY. - The battle of Salamis : the naval encounter that saved Greece and western civilization.
%2322281: STRAUSS, JOHANN. - Johann Strauss 1825-1899 , Die Fledermaus : Operette in drei Akten.
%23179156: STRAUSS, SYLVIA. - Traitors to the masculine cause : the men's campaigns for women's rights.
%23154903: STRAUSS, BARRY S. - The Trojan War : a new history.
%23106296: STRAUSS, D.F.M. - Begrip en idee.
%23159535: STRAVER, C.M. - Juridische aspecten van de kwaliteit van het bouwen.
%23207465: STRAWSON, PETER F. - Skepticism and naturalism: some varieties.
%23256488: STRAWSON, GALEN. - Selves : an essay in revisionary metaphysics.
%23169061: STRAWSON, JOHN. - Churchill and Hitler : in victory and defeat.
%23229964: STRAWSON, PETER F. - Philosophical Writings.
%2383863: STREBEIGH, FRED. - Equal : women reshape American law.
%23186013: STREEFKERK, C.A. - Opschortingsrechten.
%23260994: STREET, HARRY. - Justice in the welfare state.
%23211243: STREETEN, PAUL PATRICK - Thinking about Development (Raffaele Mattioli Lectures).
%2340985: STREETER, MICHAEL. - South America [and the Treaty of Versailles].
%2340987: STREETER, MICHAEL. - Central America [and the Treaty of Versailles].
%23219008: STREFFER, C. - Umweltstandards : kombinierte Expositionen und ihre Auswirkungen auf den Menschen und seine Umwelt.
%23245850: STREHLKE, CARL BRANDON. - Italian Paintings 1250-1450. John G. Johnson Collection and the Philadelphia Museum of Art.
%2354757: STREKHNIN, YURIY. - Commandos from the sea : Soviet naval spetsnaz in World War II.
%2319429: STRENG, TOOS. - Realisme in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland Tot 1875.
%23263023: STRENSKI, IVAN. - Durkheim and the Jews of France.
%23102530: STRICKER, B.H. - Architectonische monoliethen.
%23102531: STRICKER, B.H. - Jezus' koningschap.
%23102526: STRICKER, B.H. - De oorsprong van het Romeinse circus.
%23102527: STRICKER, B.H. - De Ark des Verbonds.
%23102529: STRICKER, B.H. - De maat der dingen.
%23102534: STRICKER, B.H. - Het Corpus Hermeticum : index op gecommentarieerde passages.
%23102533: STRICKER, B.H. - Het oude verbond.
%23239640: STRICKLAND, LLOYD H. - Leibniz reinterpreted.
%23162077: KEES VAN STRIEN. - De ontdekking van de Nederlanden : Britse en Franse reizigers in Holland en Vlaanderen, 1750-1795.
%23214490: STRIEN, KEES VAN. - Touring the Low Countries : accounts of British travellers, 1660-1720.
%23102536: STRIEN, S.J. VAN AND S.M. VERDUYN LUNEL. - Stochastic and Spatial Structures of Dynamical Systems.
%2327270: STRIJARDS, G.A.M. - Revisie : inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde.
%2330482: STRIJARDS, G.A.M. - Een permanent strafhof in Nederland.
%2364169: STRIJARDS, G.A.M. - Het nieuwe Nederlandse Vreemdelingenrecht.
%2360640: STRIJARDS, G.A.M. - Internationaal strafrecht, strafmachtsrecht. Algemeen deel.
%2389740: STRIJARDS, G.A.M. - Facetten van dwaling in het strafrecht.
%23259511: STRIJARDS, G.A.M. - Hoofdstukken van internationaal strafrecht : voorpublicatie.
%23259510: STRIJARDS, G.A.M. - Hoofdstukken van internationaal strafrecht : voorpublicatie.
%23251974: STRIJARDS, G.A.M. - Een permanent strafhof in Nederland. 2e druk.
%23132692: STRIJARDS, G.A.M. - Een Universeel strafhof: chimere of realiteit?
%23259447: STRIJARDS, G.A.M. - Hoofdstukken van internationaal strafrecht.
%2381126: STRIJARDS, G.A.M. - Uitlevering.
%23195990: STRIJARDS, G.A.M. - Turkey, the Union and the accession = Türkiye, Avrupa Birligi v giris = Turkije, de Unie en de toetreding. 2 Volumes.
%2333799: STRIJBOSCH, A.K.J.M. - Juristen en de studie van volksrecht in Nederlands-Indië en Anglofoon Afrika.
%23258502: STRIK, S.A.W.J. - Het herziene regime van de fiscale eenheid.
%2335759: STRIK, BEREND. - Berend Strik : body electric.
%235671: STRIKWERDA, LUC. - Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht.
%23130230: STRIKWERDA, LUC. - Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht.
%23263192: STRIKWERDA, LUC. - Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

3/9