Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23127435: SCHNORR VON CAROLSFELD, HANS. - Über die Reden und Briefe bei Sallust.
%23237193: SCHNORRENBERGER, CLAUS C. - Chen-chiu, the original acupuncture : a new healing paradigm : the Far Eastern challenge of needle and moxa therapy : model for an improved medicine.
%231043: SCHOBLOCH, KAREN. - Abolitionistische Modelle im Rechtsstaat.
%23239982: SCHOCKENHOFF, EBERHARD. - Natural Law and Human Dignity: Universal Ethics in an Historical World.
%23153469: SCHOCKWEILER, FERNAND. - Mélanges en hommage à Fernand Schockweiler.
%2378830: SCHOEN, PAUL. - Das Evangelische Kirchenrecht in Preussen.
%23207238: SCHOEN, DANNY. - De postzegelman.
%23260677: SCHOENBAUM, THOMAS J. - International relations - the path not taken : using international law to promote world peace and security.
%2389182: SCHOENBERG, HANS W. - Germans from the East : a study of their migration, resettlement, and subsequent group history since 1945.
%23127437: SCHOENEBECK, HANS VON. - Beiträge zur Religionspolitik des Maxentius und Constantin.
%23178294: SCHOENFELDT, MICHAEL C. - Prayer and power : George Herbert and Renaissance courtship.
%23160240: SCHOENFIELD, MARK K. - The professional Wordsworth : law, labor, and the poet's contract.
%23192126: SCHOENWALD, JONATHAN M. - A time for choosing : the rise of modern American conservatism.
%23249102: SCHOESER, MARY. - Silk.
%2378832: SCHOETENSACK, AUGUST. - Unbestimmte Verurteilung.
%23233101: SCHÖFFER, IVO - Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Nederlanden: Een historiografische en bibliografische studie.
%23127617: SCHOKKER, J.T. - Wet en informatiesysteem in de maak : een onderzoek naar processen van wetgeving en systeemontwikkeling vanuit een taalperspectief.
%2354834: SCHOKKING, JAN. - Historisch-juridische schets van de Wet van den 10den September 1853, tot regeling van het toezicht op de onderscheidene kerkgenootschappen, (Staatsblad No. 102).
%23235917: SCHOLLER, HEINRICH. - Ethiopian Constitutional and Legal Development. Vol. 1: Essays on Constitutional Development.
%2386798: SCHOLS, F.W.J,M. - Schenking en gift..
%2358890: SCHOLS, FREEK W.J.M. - De legitieme portie. 30e landelijk Notarieel Studentencongres, Nijmegen 7 April 1995.
%23202197: SCHOLS, B.M.F.M. - Memo financiële planning : estate planning.
%23193300: SCHOLTE, ROB. - Rob Scholte ; Kunstverein Hannover, 15. Februar - 31. Maerz 1991.
%2311057: SCHOLTEN, PAUL & E.M. MEIJERS (RED.). - Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838-1938.
%23152714: SCHOLTEN, PAUL & E.M. MEIJERS (RED.). - Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838-1938.
%23161686: SCHOLTEN, OTTO. - Krant en democratie : een studie naar politieke informatie in landelijke dagbladen.
%23216275: SCHOLTEN, TH.M. - Wetenschap, management en ondernemerschap : opstellen aangeboden aan Prof. dr. Th.M. Scholten ter gelegenheid van zijn afscheid als buitengewoon hoogleraar aan de Faculteit der Bedrijfskunda van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
%2360728: SCHOLTEN, G.J. - Non sine causa : opstellen aangeboden aan prof. mr. G.J. Scholten ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
%2326671: SCHOLTEN, W. (E.A.). - Eenheid van recht : studiedag J.M. Polak.
%238123: SCHOLTEN, PAUL. - Verzamelde Geschriften. 4 Dln in 2 Banden.
%23249768: SCHOLTENS, M. - Le mysticisme de Pascal.
%23197889: SCHOLTENS, C.G. - Afvloeiingsregelingen : arbeidsrecht, sociale verzekering, belastingen.
%23159865: SCHOLZ WILLIAMS, GERHILD. - Defining dominion : the discourses of magic and witchcraft in early modern France and Germany.
%232953: SCHOLZ, ROBERT. - Konzentrationskontrolle und Grundgesetz.
%23261964: SCHOMBERG, RENÉ VON (ED.) - Science, politics and morality : scientific uncertainty and decision making.
%2330835: SCHOMBURG, WOLFGANG - Internationale Rechtshilfe in Strafsachen = International cooperation in criminal matters : Kommentar zum Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) : unter Einbeziehung der für den gesamten deutschsprachigen Raum wichtigsten Rechtshilfeinstrumente ergänzt zum Rechtshilfetabellen sowie die wichtigsten Texte auch in englischer Sprache /
%2350529: SCHOMBURG, WOLFGANG & OTTO LAGODNY (EDS.) - Internationale Rechtshilfe in Strafsachen = International cooperation in criminal matters: Kommentar zum Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) :unter Einbeziehung der für den gesamten deutschsprachigen Raum wichtigsten Rechtshilfeinstrumente ergänzt zum Rechtshilfetabellen sowie die wichtigsten Texte auch in englischer Sprache
%2362418: SCHOMBURG, WOLFGANG - Gesetz uber die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG): Mit Erlauterungen der wichtigsten internationalen Vereinbarungen, Auszugen aus ... (Beck'sche Kurz-Kommentare) (German Edition).
%23258929: SCHÖNBECK, OLUF. - All religions merge in Tranquebar : religious coexistence and social cohesion in South India.
%23100853: SCHÖNBORN, J. P. VON. - Catholische Sonn- vnd Feyertägliche Evangelia..., Würzburg 1653.
%23210246: SCHÖNHERR, FRITZ & ROBERT DITTRICH. - Kartell- und Preisrecht : das Kartellgesetz vom 22. 11. 1972 samt Durchführungsbestimmungen, die Wettbewerbsvorschriften d. Europäischen Gemeinschaften, das Antidumpingrecht, das Preisrecht ; mit Erläuterungen aus den Materialien und der gesamten Österreichisen Judikatur.
%2328688: SCHÖNHOLZ, SIEGFRIED. - Alternativen im Gerichtsverfahren : zur Konfliktlösung vor dem Arbeitsgericht unter besonderer Berücksichtigung des Prozessvergleichs.
%23127439: SCHOO, GEORG. - Die Quellen des Kirchenhistorikers Sozomenos.
%23203336: SCHOOF, D.J.W. - Integratie in het milieubeleid : een milieukundige benadering.
%23247753: SCHOOF, DIRK. - Integratie in het milieubeleid : een milieukundige benadering.
%23100855: SCHOOK, CORNELIS. - Handboekje voor letterzetters, boekdrukkers en correctors, 1854 & 1860.
%23203996: SCHOON, LIDY. - In de schaduw van de lust : vijfentwintig jaar Rutgers Stichting ( 1969-1994 ).
%233210: SCHOONDERGANG, HUUB. - ...en toen kwamen de kabouters : van jeugdbeweging tot bewogen jeugd.
%23260595: SCHOONEVELD-OOSTERLING, J.E. (ED.) - Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Deel XII: 1750-1755.
%23102465: SCHOONHOVEN, L.M. (ED.) - Gems from a Century of Science 1898-1997 : Centenary Issue of the Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.
%23121311: SCHOOR, KERSTIN. - Verlagsarbeit im Exil. Untersuchungen zur Geschichte der deutschen Abteilung des Amsterdamer Allert de Lange Verlages 19331940.
%2390689: SCHOORDIJK, H.C.F. - Rechtsverwerking.
%2390688: SCHOORDIJK, H.C.F. - Bestuursrecht en privaatrecht : een interne rechtsvergelijking.
%2352749: SCHOORDIJK, H.C.F. - Vermogensrecht in het algemeen naar Boek 3 van het Nieuwe B.W. (titel 1 t/m 5, titel 11).
%23102467: SCHOORDIJK, H.C.F. - De verbintenis uit en de verplichting tot altruïsme.
%2310996: SCHOORDIJK, H.C.F. - Oordelen en vooroordelen. Rede.
%23215143: SCHOORDIJK, H.C.F. - Vermogensrecht in het algemeen naar Boek 3 van het Nieuwe B.W. (titel 1 t/m 5, titel 11).
%23200903: SCHOORDIJK, H.C.F. - De privaatrechtelijke rechtscultuur van de twintigste eeuw in context.
%2370834: SCHOORDIJK, H.C.F. - Verspreid werk van prof.mr. H.C.F. Schoordijk.
%2399009: SCHOORDIJK, H.C.F. - In het nu, wat worden zal : opstellen aangeboden aan prof. mr. H.C.F. Schoordijk t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant.
%2390450: SCHOORDIJK, H.C.F. (E.A.). - Economische eigendom. 16e landelijk notarieel studentencongres, Leiden 10 april 1981.
%2310997: SCHOORDIJK, H.C.F. - Nogmaals: ongegronde vermogensvermeerdering. Rede.
%23105854: SCHOORDIJK, H.C.F. - Redelijkheid en billijkheid aan de vooravond van een nieuw millenium.
%2340361: SCHOOREL, A.F. - Mensen onder druk : ervaringen van Nederlanders in Zuid-Oost Azië tijdens de oorlog met Japan en tijdens de jaren van confrontatie met de Indonesische nationalisten.
%23177513: SCHOORL, PETRUS MARTINUS. - Regelpatronen in het gezinsleven. Een conceptueel en instrumenteel onderzoek naar de beschrijving van regelpatronen in het gezinsleven vanuit een orthopedagogisch standpunt.
%23115938: SCHOORL, JOHAN W. - Culture and change among the Muyu.
%23262273: SCHOOT, CATHELIJNE ROSALIE ANNEMARIE VAN DER. - Organised crime prevention in the Netherlands : exposing the effectiveness of preventive measures.
%23206339: SCHOOTS, HANS - Gevaarlijk leven: Een biografie van Joris Ivens.
%23132524: SCHOOTSTRA, H. - Uitstel van Executie. Voorwaardelijke justitiële beslissingen in het Nederlandse strafrecht voor strafrechtelijk meerderjarigen.
%23226614: SCHOPENHAUER, ARTHUR. - Er is geen vrouw die deugt.
%23225491: SCHÖPP, WOLFGANG. - Wohneigentumsbildung und Wohnbauförderung : ein Modell und empirische Evidenzen für Österreich.
%233573: SCHOPPA, R. KEITH. - Blood road : the mystery of Shen Dingyi in revolutionary China.
%23257632: SCHOPPMANN, CLAUDIA. - Der Skorpion : Frauenliebe in der Weimarer Republik.
%2318472: SCHORLEMER, SABINE VON. - Kindersoldaten und bewaffneter Konflikt : Nukleus eines umfassenden Schutzregimes der Vereinten Nationen.
%23242225: SCHORMAN, ROB - Selling Style: Clothing and Social Change at the Turn of the Century.
%23244834: SCHORN, HUBERT. - Die Gesetzgebung des Nationalsozialismus als Mittel der Machtpolitik.
%23230849: SCHORR, PROF. DAVID - The Colorado Doctrine: Water Rights, Corporations, and Distributive Justice on the American Frontier (Yale Law Library Series in Legal History and Reference).
%23148916: SCHORR, ALVIN LOUIS. - Common decency : domestic policies after Reagan.
%23119870: SCHORR, ALVIN LOUIS. - Common decency : domestic policies after Reagan.
%23195604: SCHOT, J.W. (ED.) - Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 4 : Huishouden; Medische techniek.
%2358487: SCHOT, J.W. (ED.) - Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 1 : Techniek in ontwikkeling, waterstaat, kantoor en informatietechnologie.
%2358495: SCHOT, J.W. (ED.) - Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6: Stad, bouw, industriële productie.
%23195890: SCHOT, J.W. (ED.) - Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 4 : Landbouw, voeding.
%23259590: SCHOTSMAN, C.J. - 'Wat een verandering in zoo weynige jaaren' : van republiek tot koninkrijk.
%23251876: SCHOTT, KERRY - Policy, Power and Order: Persistence of Economic Problems in Capitalist States.
%2385873: SCHOTT, ROBIN MAY. - Feminist Philosophy and the Problem of Evil (A Hypatia Book).
%2378836: SCHOTT, RICHARD. - Römischer Zivilprozess und moderne Prozesswissenschaft. Streitfragen aus dem Formularprozess.
%23210566: SCHOTT, JEFFREY J. (ED.) - The WTO After Seattle.
%23207397: SCHOTT, ROBIN MAY. - Cognition and Eros : a critique of the Kantian paradigm.
%23103050: SCHOTTENLOHER, KARL. - Das Regensburger Buchgewerbe im 15. und 16. Jahrhundert : mit Akten und Druckverzeichnis.
%23210944: SCHOULTZ, LARS. - Human rights and United States policy toward Latin America.
%2322361: SCHOUSTRA, FENNO L. - Moord en doodslag in Friesland.
%23163858: SCHOUTEN, S.M.M. - Nederlandse werkgelegenheidssteun in Europees kader.
%23108891: SCHOUTEN, S.M.M. - Nederlandse werkgelegenheidssteun in Europees kader.
%23166152: SCHOUTEN, MICHAEL CHARLES. - The decoupling of voting and economic ownership.
%23254791: SCHOUTEN, J. - The rod and serpent of Asklepios : symbol of medicine.
%2342658: SCHOUTEN, MARTIN. - Rinus van der Lubbe : 1909-1934.
%23223154: SCHOUTEN, TED. - Duistere zaken : infiltratie en collaboratie van Nederlandse ondernemingen in oorlogstijd.
%23230616: SCHOUTHEETE, PHILIPPE DE (ED.) - Foreign Policy of the European Union: From Epc to Cfsp and Beyond.
%2365007: SCHOUW, ADRIANUS GERARDUS. - Een slimme stad is een lerende stad : praktijkboek kennismanagement voor steden.
%23149239: SCHOUWENAAR, JACO. - Tussen Beurs en Binnenhof. J.W. van den Biesen en de politieke journalistiek van het Handelsblad (1828-1845).
%23121318: SCHRADER, WIEBKE. - Das Experiment der Autonomie. Studien zu einer Comte- und Marx-Kritik.
%23107842: SCHRAGE, ELTJO J.H. - Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst.
%23142394: SCHRAGE, ELTJO J.H. - Partij en derde.
%23225124: SCHRAGE, ELTJO J.H. - Zur Lippe-Biesterfeld : prinses Armgard , prins Bernhard en hun houding tegenover nazi-Duitsland.
%23243657: SCHRAGE, ELTJO J.H. - Ius romanum - Ius Commune - Ius hodiernum : studies in honour of Eltje J.H. Schrage on the occasion of his 65th birthday.
%23232571: SCHRAGE, ELTJO J.H. (ED.) - Ius quaesitum tertio.
%23128001: SCHRAM, ALBERT. - Railways and the formation of the Italian State in the Nineteenth Century.
%23190933: SCHRAMA, W.M. - De niet-huwelijkse samenleving in het Nederlandse en Duitse recht.
%23135894: SCHRAMM, BROOKS - The Opponents of Third Isaiah. Reconstructing the Cultic History of the Restoration.
%23251886: SCHRANK, ROBERT - Industrial Democracy at Sea.
%2313242: SCHRANS, GUY. - Rechtsbescherming in het economische recht.
%2352722: SCHRAUWEN, A. - Flexibility in Constitutions: forms of closer cooperation in Federal and Non-federal Settings : Post-Nice edition.
%23159009: SCHRAUWEN, A. (ED.) - Rule of reason : rethinking another classic of European legal doctrine.
%23114016: SCHRECKENBERG, HEINZ. - Rezeptionsgeschichtliche und textkritische Untersuchungen zu Flavius Josephus.
%23253393: SCHRECKENBERG, HEINZ. - Jewish historiography and iconography in early and medieval christianity.
%2385129: SCHREIBER, ADELE. - Mutterschaft : ein Sammelwerk für die Probleme des Weibes als Mutter.
%2313284: SCHREINER, AGNES. - De ambiance van het recht.
%2313685: SCHREINER, AGNES ... [ET AL.] - In de ban van het recht : captured by justice.
%2334237: SCHREINER, A.T.M. - Roem van het recht.
%2331571: SCHREINER, AGNES (RED.). - Wegbereiders voor de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht.
%23193974: SCHREUDER-VLASBLOM, M. - De Awb: het bestuursprocesrecht.
%2395888: SCHREUDER-VLASBLOM, M. - De Awb: het bestuursprocesrecht.
%23114043: SCHREUDER-VLASBLOM, M. - De Awb; het bestuursprocesrecht.
%23130748: SCHREUDER-VLASBLOM, M. - De algemene wet bestuursrecht : het bestuursprocesrecht.
%2329340: SCHREUDER, HEIN. - Maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke berichtgeving van ondernemingen.
%2357008: SCHREUDER, C.A. - Publiekrechtelijke taken, private rechtspersonen : verzelfstandiging en privatisering in de vorm van vennootschappen en stichtingen.
%23177424: SCHREUDERS, PIET. - Paperbacks, U.S.A. : een grafische geschiedenis, 1939-1959.
%23210947: SCHREUDERS, M.M. & C.C.J.H. BIJLEVELD. - Criminaliteit en rechtshandhaving 1999 : ontwikkelingen en samenhangen.
%23140156: SCHREURS-ENGELAAR, M.E. - Organen van de coöperatie.
%23125332: SCHREY, H.-H. - Einfuhrung in die Ethik
%23198704: FIW-SCHRIFTENREIHE - Auslegungsfragen zur zweiten GWB-Novelle : Referate eines FIW-Seminars
%2318342: SCHRIJVER, N.J. & E. HEY. - Volkenrecht en duurzame ontwikkeling : preadviezen.
%23173986: SCHRIJVER, NICO ... [ET AL.] - Mensenrechten, voor armen weggelegd? : mensenrechten, ontwikkeling en democratie, in Noord-Zuid perspectief.
%23102469: SCHRIJVERS, P.H. - Crise poétique et poésie de crise : la réception de Lucain XIXe et XXe siècle, suivi d'une interprétation de la scène César à Troie (La Pharsale, 9,950-999)
%23102471: SCHRIJVERS, P.H. - Rome, Athene, Jeruzalem.
%23223975: SCHRIJVERS, JOKE THERESE. - Mothers for life : motherhood and marginalization in the North Central Province of Sri Lanka.
%2323322: CHRISTIAAN F.J. SCHRIKS. - Nondeju! : (on) bezorgde jeugdherinneringen uit crisis - en oorlogstijd.
%23193195: SCHRIKS, CHRIS. - Het kopijrecht : 16de tot 19de eeuw : aanleidingen tot en gevolgen van boekprivileges en boekhandelsusanties, kopijrecht, verordeningen, boekenwetten en rechtspraak in het privaat-, publiek- en staatsdomein in de Nederlanden, met globale analoge ontwikkelingen in Frankrijk, Groot-Brittannië en het Heilig Roomse Rijk.
%2322990: SCHRIRE, CARMEL - Digging through darkness: chronicles of an archaeologist
%23242536: SCHRÖDER, MEINHARD. - Sustainable development and law.
%2336787: SCHRÖDER, DIETER. - Die Volksdiplomatie.
%2378837: SCHRÖDER, RICHARD. - Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland. 1. Abteilung: Die Zeit der Volksrechte; 2. Abteilung 1. Das eheliche Güterrecht in Süddeutschland und der Schweiz im Mittelalter; 2. Abteilung 2: Das fränkische eheliche Güterrecht im Mittelalter. 2. Abteilung 3: Das eheliche Güterrecht Norddeutschlands und der Niederlande im Mittelalter.
%23143108: SCHRÖDER, RICHARD. - Lone Star picture shows.
%23227705: SCHRÖDER, WILHELM HEINZ. - Moderne Stadtgeschichte.
%2379941: SCHROEDER VAN DER KOLK, J.L.C. - Seele und Leib in Wechselbeziehung zu einander : sechs Vorträge, in der Physikalischen Gesellschaft zu Utrecht vor Ärzten und Laien gehalten
%23254060: SCHROEDER, MARK. - Being for : evaluating the semantic program of expressivism.
%23173290: SCHROEDER, JEANNE LORRAINE. - The vestal and the fasces : Hegel, Lacan, property, and the feminine.
%2322032: SCHROEFF, H.J. VAN DER. - Besturen en beslissen; beschouwingen over recente ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie en besturing van het bedrijf.
%23191297: SCHROOT, J.C., M. VAN VLIET & N. WIJMA. - Begrip van de Nederlandse gemeente.
%2322636: SCHROOT, J.C. - Begrip in de gemeente. Opstellen aangeboden aan J.C. Schroot. Redactie commissie O. Jansen & K.J. Lok.
%2317928: SCHRÖPFER, THOMAS - Material Design
%23174103: SCHROTEN, JAN. - Spaans-Nederlands woordenboek.
%23127649: SCHROTEN, KARIN. - De overheidsstichting op het niveau van de centrale overheid.
%23256121: SCHROTT, RAOUL. - Handbuch der Wolkenputzerei : gesammelte Essays.
%23194146: SCHROVER, MARIA LOUISE JOSEPHINA CAROLINA. - Voedings - en genotmiddelenindustrie : een geschiedenis en bronnenoverzicht.
%2328189: SCHROVER, MARIA LOUISE JOSEPHINA CAROLINA. - Het vette, het zoete en het wederzijdse profijt : arbeidsverhoudingen in de margarine-industrie en in de cacao- en chocolade-industrie in Nederland 1870-1960.
%23127443: SCHUBERT, RUDOLPH. - Die Quellen zur Geschichte der Diadochenzeit.
%23242025: SCHUBERT, ANDREAS. - Untersuchungen zur stoischen Bedeutungslehre.
%2379942: SCHUBERT, G.H. VON. - Die Symbolik des Traumes. Mit einem Anhang: Die Sprache des Wachens.
%23258331: SCHUDSON, MICHAEL. - Watergate in American memory : how we remember, forget, and reconstruct the past.
%23242241: SCHUELER, B.J. - Het zand in de machine : over de noodzaak tot beperking van de rechtsbescherming.
%23256047: SCHUELER, HEINZ J. - Hans Fallada.
%2315627: SCHUELLER, HERBERT M - The Idea of Music: An Introduction to Musical Aesthetics in Antiquity and the Middle Ages.
%23204936: SCHUERMANS, LUC. - Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht.
%2399121: SCHUHMANN, KARL. - Die Dialektik der Phänomenologie II. Reine Phänomenologie und phänomenologische Philosophie.
%2397106: SCHUHMANN, KARL. - Die Dialektik der Phänomenologie I. Husserl über Pfänder.
%23201222: SCHUIJT, KIRSTEN DIANE. - Valuation of water : the process of economic valuation of ecosystems in water management.
%23107548: SCHUIJT, G.A.I. (RED.). - Leidraad voor juridische auteurs : voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties
%23210732: SCHUIJT, G.A.I. (RED.). - Leidraad voor juridische auteurs : voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties
%2310466: SCHUIJT, G.A.I. - Werkers van het woord : media en arbeidsverhoudingen in de journalistiek.
%23196901: SCHUIJT, G.A.I. - Werkers van het woord : media en arbeidsverhoudingen in de journalistiek.
%2369420: SCHUIT, STEVEN R. - The chairman makes or breaks the board : de rol van de chairman van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.
%23208313: SCHUITEMAKER, RUTGER - Vroegrijp voor de WW : jeugdwerkloosheid , inzicht en uitweg.
%23241399: SCHULD, J. JOYCE - Foucault and Augustine: Reconsidering Power and Love.
%23206592: SCHÜLING, HERMANN. - Geschichte der axiomatischen Methode im 16. und beginnenden 17. Jahrhundert : Wandlung der Wissenschaftsauffassung.
%2318181: SCHULITZ, HELMUT - Leistungsform / Form Follows Performance
%23110682: SCHULKIN, JAY. - The pursuit of inquiry.
%2397386: SCHULKIN, JAY. - Roots of social sensibility and neural function.
%23249452: SCHULKIN, JAY. - Roots of social sensibility and neural function.
%2376510: SCHULMAN, L.D. - Paradise Lost and the rise of the American Republic.
%23127445: SCHULTE, JOHANN FRIEDRICH VON. - Die Stellung der Konzilien, Päpste und Bischöfe vom historischen und kanonistischen Standpunkte und die päpstliche Konstitution vom 18. Juli 1870.
%23166594: SCHULTE, HANS & ANDREA FINK. - Hans Schulte.
%23230160: SCHULTE, ADDIE & BAS SOETENHORST. - Daadkracht & duidelijkheid : vijf jaar crisis in de VVD.
%23131643: SCHULTE, JOHANN FRIEDRICH VON. - Der Altkatholizismus : Geschichte seiner Entwicklung, inneren Gestaltung und rechtlichen Stellung in Deutschland.
%23102472: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Woodrow Wilson, professor of profeet: het raadsel van zijn rhetoriek.
%236425: SCHULTEN, J.W.M. - De Nederlandse officier en zijn geschiedenis : honderdvijfentwintig jaar KVEO.
%2340132: SCHULTENS, J.J. - Academische redevoering van Albert Schultens ter gedachtenisse van den grooten Herman Boerhaave uitgesprooken op den IV. November 1738.
%23221830: SCHULTSZ, JAN C. & ALBERT JAN VAN DEN BERG (EDS.) - The art of arbitration : essays on International arbitration : liber amicorum Pieter Sanders 12 September 1912-1982.
%23252093: SCHULTZ, T. PAUL (ED.) - Investment in Women's Human Capital.
%2344040: SCHULTZ, JAMES A. - Courtly love, the love of courtliness, and the history of sexuality.
%2332559: SCHULTZ, LEROY G. - Sexual Victimology of Youth.
%23263933: SCHULTZ, JAKOB & MICHAEL CADDY SONDERGAARD. - Inkslingers : under the skin.
%23253301: SCHULTZ, BART & GEORGIOS VAROUXAKIS (EDS.) - Utilitarianism and Empire.
%2385782: SCHULTZ, H.W. (ED.) - Symposium on foods : carbohydrates and their roles.
%2378838: SCHULTZE, ALFRED. - Die langobardische Treuhand und ihre Umbildung zur Testamentsvollstreckung.
%23263621: SCHULTZE, CHARLES L. - Memos to the President: A Guide Through Macroeconomics for the Busy Policymaker.
%23263576: SCHULTZE, CHARLES L. - Memos to the President: A Guide Through Macroeconomics for the Busy Policymaker.
%2340996: SCHULTZER, BENT. - Philosophische Kritik und idealistische Struktur.
%23237886: SCHULZ, OTTO THEODOR. - Leben des Kaisers Hadrian : Quellenanalysen und historische Untersuchungen.
%23225408: SCHULZ, OTTO THEODOR. - Das Kaiserhaus der Antonine und der letzte Historiker Roms : nebst einer Beigabe: Das Geschichtswerk des Anonymus; Quellenanalysen und geschichtliche Untersuchungen.
%23237888: SCHULZ, OTTO THEODOR. - Beiträge zur Kritik unserer literarischen Überlieferung für die Zeit von Commodus' Sturze bis auf den Tod des M. Aurelius Antoninus (Caracalla).
%23190207: SCHULZ-JANDER, EVA (ED.) - Erinnern und Erben in Deutschland : Versuch einer Öffnung.
%23230698: SCHULZ, HELENA LINDHOLM. - The Palestinian Diaspora.
%23127450: SCHULZ, OTTO THEODOR. - Quellenanalysen und geschichtliche Untersuchungen zu den Scriptores historiae Augustae.
%23127449: SCHULZ, FRITZ. - Die Hanse und England von Eduards III. bis auf Heinrichs VIII. Zeit.
%23193688: SCHULZ, WINFRIED ... [ET AL.] - Symposion der Consociatio internationalis musicae sacrae, vom 14. bis 16. April 1971 in Salzburg.
%2378840: SCHULZ, FRITZ. - Classical Roman law.
%23187783: SCHULZ-HENNIG, INGO. - Bank Holding Companies im Wirtschaftsrecht der USA : eine rechtliche und faktische Analyse.
%23127447: SCHULZE, JOHANNES. - Die Urkunden Lothars III.
%2315884: SCHULZE, REINER & REINHARD ZIMMERMANN (EDS.) - Basistexte zum europäischen Privatrecht : Textsammlung.
%2345774: SCHULZE., SCHULZE. - Gundula Schulze el Dowy : Egyptian diaries.
%23127452: SCHULZE, MARTIN. - Meditatio futurae vitae : ihr Begriff und ihre herrschende Stellung im System Calvins : ein Beitrag zum Verständnis von dessen Institutio
%2378841: SCHULZE, REINER. - Die Polizeigesetzgebung zur Wirtschafts- und Arbeitsordnung der Mark Brandenburg in der frühen Neuzeit.
%2341962: SCHULZE, FRANZ - Thirty Miles North: A History of Lake Forest College, Its Town, and Its City of Chicago.
%23235923: SCHUM, DAVID A. - The evidential foundations of probabilistic reasoning.
%2323553: SCHUMAN, HOWARD - Racial Attitudes in America: Trends and Interpretations, Revised Edition
%2323550: SCHUMAN, HOWARD - Racial Attitudes in America: Trends and Interpretations
%2331598: SCHUMPETER, JOSEPH A. - Capitalism, socialism, and democracy.
%23117810: SCHUNCK, VOLKER. - Christian Herdeg.
%2378844: SCHUPPE, WILHELM. - Grundzüge der Ethik und Rechtsphilosophie.
%23104615: SCHÜPPHAUS, JOACHIM. - Die Psalmen Salomos : ein Zeugnis Jerusalemer Theologie und Frömmigkeit in der Mitte des vorchristlichen Jahrhunderts.
%23127453: SCHUR, WILHELM. - Die Orientpolitik des Kaisers Nero.
%23127455: SCHUR, WILHELM. - Das Zeitalter des Marius und Sulla.
%23231182: SCHUR, EDWIN M. - Law and society : a sociological view.
%23223458: SCHURMAN, RACHEL A. & DENNIS DOYLE TAKAHASHI KELSO (EDS.) - Engineering trouble : biotechnology and its discontents.
%23127457: SCHÜRSTAB, ERHARD. - Beschreibung des Ersten markgräflichen Krieges gegen Nürnberg.
%23107788: SCHURZ, GERHARD & GEORG J.W. DORN. - Advances in scientific philosophy : essays in Honour of Paul Weingartner on the Occasion in the 60th Anniversary of his Birthday.
%2388521: SCHUSTER, J. - Poortwachters over immigranten : het debat over immigratie in het naoorlogse Groot-Brittannië en Nederland.
%2378845: SCHUSTER, ERNEST JOSEPH. - The Principles of German civil law.
%2365185: SCHUT, G.H.A. - Rechtshandeling, overeenkomst en verbintenis.
%23109501: SCHUT, G.H.A. - Onrechtmatige daad.
%2372622: SCHUT, L.A.J. - Internationale normen in het Nederlandse arbeidsrecht.
%23216999: SCHUT, G.H.A. - Onrechtmatige daad volgens BW en NBW.
%23110635: SCHUT, G.H.A. - Onrechtmatige daad volgens BW en NBW.
%239328: SCHUT, G.H.A. - Bezit geldt als volkomen titel.
%23238761: SCHUTGENS, R.J.B. ... [ET AL.] - Immuniteiten : het recht opzijgezet? : preadviezen.
%2392641: SCHUTTE, O. - Het album promotorum van de academie te Harderwijk.
%2380608: SCHUTTE, J.J.E. & A.H.J. SWART. - [Volkenrechtelijke aspecten van uitleveringsrecht]. Verslag van de algemene ledenvergadering.
%23244181: SCHUTTE, G.J. - Het Calvinistisch Nederland.
%23108541: SCHUTTE, C.B. - Constitutionele rechtspraak in Spanje : het Tribunal Constitucional en zijn jurisprudentie in hun historische context.
%23133262: SCHUTTE, J.J.E. & A.H.J. SWART. - Volkenrechtelijke aspecten van uitleveringsrecht. Preadviezen.
%23115948: SCHUTTE, G.J. - State and trade in the Indonesian archipelago.
%23223646: SCHUTTE, OTTO (ED.) - Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, residerende in Nederland 1584-1810.
%2348451: SCHUTTE, JULIAN J.E. - Ter vergroting van de afpakkans : een inleiding op de ontwikkeling van interstatelijke samenwerking gericht op het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel.
%2370185: SCHUTTE, J.J.E. - Ter vergroting van de Afpakkans. Een inleiding op de ontwikkeling van interstatelijke samenwerking gericht op het ontnemen van wederrechtelijke verkregen voordeel. Rede.
%23262910: SCHUTTE, G.J. - Oranje in de achttiende eeuw.
%2336003: SCHUTTE, OTTO (ED.) - Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, residerende in Nederland 1584-1810.
%2359581: SCHUTTEVÂER, H. (SAMENST.). - Rechtsvragen BW, in het bijzonder voor het kandidaats-examen rechten.
%23121329: SCHÜTZ, ALFRED. - Neue Beiträge zur Rezeption seines Werkes.
%23180916: SCHUUR, HENDRIK VAN. - Structure in political beliefs : a new model for stochastic unfolding with application to European party activists.
%2344517: SCHUURMAN, J. ... [ET AL.] - Ecotax en andere financiele instrumenten in het milieurecht.
%23101079: SCHUURMAN, A.J. - Materiële cultuur en levensstijl.
%23216881: SCHUWER, OLAF. - Jurisprudentie Awb 2012 : algemeen-juridische en omgevingsrechtelijke trends thematisch geordend.
%2312108: SCHUYT, C.J.M. - Tussen macht en moraal : over de plaats van het recht in verzorgingsstaat en democratie.
%2327300: SCHUYT, C.J.M. - Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid.
%23126115: SCHUYT, K. & VEEN, R. VAN DER (EDS.) - De Verdeelde Samenleving. Een Inleiding in de Ontwikkeling van de Nederlandse Verzorgingsstaat.
%23194192: SCHUYT, C.J.M. - De zittende klasse.
%2349323: SCHUYT, K., GROENENDIJK, K. & SLOOT, B. - De weg naar het recht : een rechtssociologisch onderzoek naar de samenhangen tussen maatschappelijke ongelijkheid en juridische hulpverlening.
%2330677: SCHUYT, C.J.M. - Rechtssociologie : een terreinverkenning.
%2351646: SCHUYT, C.J.M. - Het spoor terug : J.B. Charles, W.H. Nagel 1910-1983.
%23241159: SCHUYT, KEES & GABRIËL VAN DEN BRINK (EDS.) - Publiek geweld.
%23108719: SCHUYT, KEES (E.A.) - Een beroep op de rechter.
%23253863: SCHUYT, KEES & GABRIËL VAN DEN BRINK (EDS.) - Steunberen van de samenleving : sociologische essays.
%23236635: SCHUYT, THEO. - Filantropisch geld voor non-profits : adviezen vanuit de wetenschap, november 2003.
%23216734: SCHUYT, KEES & GABRIËL VAN DEN BRINK (EDS.) - De zittende klasse.
%23259363: SCHUYT, KEES & GABRIËL VAN DEN BRINK (EDS.) - De stuifzand-samenleving.
%23148762: SCHUYT, C.J.M. & M.M. KOMMER (EDS.) - Niet bij straf alleen : de spanning tussen idealisme en realisme in het reclasseringswerk.
%23212773: SCHUYT, THEO. - Gerontologen bezig met ouder worden : de gerontologische praxis in kaart gebracht : Bundel ter gelegenheid van het afscheid van drs. G.J.F. Leene van de VU.
%23127459: SCHWAHN, WALTHER. - Heeresmatrikel und Landfriede Philipps von Makedonien.
%23153416: SCHWAIGER, GEORG (ED.) - Teufelsglaube und Hexenprozesse.
%23117730: SCHWANDER, MARTIN. - Luciano Fabro.
%23202409: SCHWARTZ, M.E. - Confections and candy technology.
%23187607: SCHWARTZ, JEFFREY H. - What the bones tell us : adventures of an anthropologist.
%2393502: SCHWARTZ, MORTON. - Soviet perceptions of the United States.
%2382741: SCHWARTZ, BERNARD. - The unpublished opinions of the Rehnquist Court.
%23110248: SCHWARTZ, NANCY LOU. - The blue guitar : political representation and community.
%231140: SCHWARTZ, BERNARD. - Thomas Jefferson and Bolling v. Bolling : law and the legal profession in pre-revolutionaty America.
%2367752: SCHWARTZ, T. (ED.). - Socialization as cultural communication. Development of a theme in the work of Margaret Mead.
%2378849: SCHWARTZ, JOHANN CHRISTOPH. - Erneuerung deutscher Rechtspflege: prozessgeschichtliche Betrachtungen.
%2378851: SCHWARTZ, JOHANN CHRISTOPH. - Vierhundert Jahre deutscher Zivilprozess-Gesetzgebung : Darstellungen und Studien zur deutschen Rechtsgeschichte.
%23154594: SCHWARTZ, MARIUS. - Water en ruimtelijke besluitvorming : het functioneren van waterschappen in het openbaar bestuur en hun invloed op ruimtelijke besluitvorming op gemeentelijk schaalniveau.
%23126258: SCHWARTZ, FRANK J. - Advice and consent : the politics of consultation in Japan.
%23127480: SCHWARTZ, BERNARD. - The Burger Court : counter-revolution or confrontation?
%23206854: SCHWARTZ, HERMAN (ED.) - Rehnquist Court : Judicial Activism on the Right.
%23225480: SCHWARTZ, KEES. - Managing public water utilities : an assessment of bureaucratic and New Public Management models in the water supply and sanitation sectors in low- and middle-income countries.
%232880: SCHWARTZ, HILLEL. - The culture of the copy : striking likenesses, unreasonable facsimiles.
%23172707: SCHWARTZ, WILLIAM B. - Life without disease : the pursuit of medical utopia.
%2370576: SCHWARTZ, MISCHA. - Computer-communication network design and analysis.
%2323908: SCHWARTZ, STEPHEN. - The Other Islam: Sufism and the Road to Global Harmony
%23109428: SCHWARTZ, HERMAN. - Right wing justice : the conservative campaign to take over the courts.
%23262939: SCHWARTZ, GARY. - Beyond conformity or rebellion : youth and authority in America
%2375981: SCHWARTZ, BERNARD. - The New Right and the Constitution : turning back the legal clock.
%23261719: SCHWARTZ, BERNARD. - Legal control of government : administrative law in Britain and the United States.
%2346968: SCHWARZ, ROSALIE. - Lawless Liberators : political banditry and Cuban independence.
%23252723: SCHWARZ, C.A. - Blokkering van aandelen.
%2337539: SCHWARZ, C.A. - Blokkering van aandelen.
%23224277: SCHWARZ, ERIC. - Unchecked and unbalanced : presidential power in a time of terror.
%2398828: SCHWARZ, ADAM.& JONATHAN PARIS (EDS.) - The politics of post-Suharto Indonesia.
%23243841: SCHWARZ, FREDERICK A. O. & AZIZ Z. HUQ. - Unchecked and unbalanced : presidential power in a time of terror.
%23209867: SCHWARZ, RUDOLF. - More than furniture : Wilkhahn--an enterprise in its time.
%23252420: SCHWARZ, MICHIEL & REIN JANSMA. - De technologische cultuur.
%23215721: SCHWARZE, JÜRGEN (ED.). - Europäisches Verwaltungsrecht im Werden : Referate und Diskussionsberichte der Tagung des Arbeitskreises Europäische Integration e.V. in Hamburg vom 18. bis 20. Juni 1981..
%23250145: SCHWARZE, JÜRGEN. - Die Befugnis zur Abstraktion im europäischen Gemeinschaftsrecht : eine Untersuchung zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes.
%23233540: SCHWARZENBACH, SIBYL A. - Women and the United States Constitution : history, interpretation, and practice.
%2366110: SCHWARZENBERGER, G. & E.D. BROWN. - A manual of international law.
%23121336: SCHWARZLOSE, KARL. - Der Bilderstreit, ein Kampf der griechischen Kircheum ihre Eigenart und um ihre Freiheit.
%23127461: SCHWARZMAIER, MICHAEL. - Friedrich Immanuel Niethammer, ein bayerischer Schulreformator.
%23144718: SCHWEBEL, STEPHEN M. & P. VERLOREN VAN THEMAAT. - [Preliminary rulings by the International Court of Justice at the request of other courts]. Verslag van de Algemene Ledenvergardering.
%23139874: SCHWEBEL, STEPHEN M. & P. VERLOREN VAN THEMAAT. - Preliminary rulings by the International Court of Justice at the request of other courts. Preadviezen.
%23113677: SCHWEBER, HOWARD H. - The creation of American common law, 1850-1880 : technology, politics, and the construction of citizenship.
%23211316: SCHWEIGMAN, C. - Research / Development Co-Operation.
%23244549: SCHWEIGMAN, CASPAR - Applications de la recherche operationnelle : probèmes de l'agriculture dans les pays en voie de développement.
%2354672: SCHWEITZER, C.-C. & KARSTEN, D. (ED.). - The Federal Republic of Germany and EC membership evaluated.
%23238627: SCHWEITZER, GLENN E. - A faceless enemy : the origins of modern terrorism.
%23162526: SCHWEIZER, CARL CHRISTOPH. - Der Abgeordnete im parlamentarischen Regierungssystem der Bundesrepublik.
%2356776: SCHWEIZER, ANDREA - Zwischen Rassismus, Markt und Menschenrechten : das internationale Regime zur Kontrakt- und Zwangsarbeit im südlichen Afrika 1919-1944.
%2341819: SCHWEIZER, ROCHELLE - She's the Boss: The Disturbing Truth About Nancy Pelosi.
%2374341: SCHWEIZER, TANJA SOPHIE. - An individual psychology of novelty-seeking, creativity and innovation.
%23127463: SCHWEN, PAUL. - Afrahat, seine Person und seine Verständnis des Christentums : ein Beitrag zur Geschichte der Kirche im Osten.
%2378854: SCHWERIN, CLAUDIUS VON. - Die altgermanische Hundertschaft.
%233776: SCHWIDDER, EMILE & EEF VERMEIJ (EDS.) - Guide to the Asian collections at the International Institute of Social History.
%232607: SCHWIETERT, CHARLES & HANS HILLEN. - De formatie van een tijdbom: het tweede Kabinet Van Agt.
%23254383: SCHWIKKARD, PAMELA-JANE; A.ST.Q. SKEEN & S.E. VAN DER MERWE. - Principles of evidence.
%23151843: SCHWIND, HANS-DIETER ... [ET AL.] - Studien zum chinesischen Recht. Band 1: Materialien und Kommentare.
%233549: SCHWIND, FRITZ. - Handbuch des Österrechischen internationalen Privatrecht.
%2378858: SCHWIND, ERNST VON & ALFRED DOPSCH. - Ausgewählte Urkunden zur Verfassungsgeschichte der deutsch-österreichischen Erblande im Mittelalter, herausgegeben.
%2378856: SCHWIND, ERNST VON. - Zur Entstehungsgeschichte der freien Erbleihen in den Rheingegenden und den Gebieten der nördlichen deutschen Kolonisation des Mittelalters : eine rechtsgeschichtliche Studie.
%23226064: SCHWINEKÖPER, BERENT. - Der Handschuh im Recht, Ämterwesen, Brauch und Volksglauben.
%2378860: SCHWINGE, ERICH. - Der fehlerhafte Staatsakt im Mobiliarvollstreckungsrecht.
%2378862: SCHWINGE, ERICH. - Der Kampf um die Schwurgerichte bis zur Frankfurter Nationalversammlung.
%23119013: SCHWITTERS, R.J.S. ... [ET AL.] - Recht en samenleving in verandering.
%23193870: SCHYNS, PEGGY. - Income and life satisfaction : a cross-national and longitudinal study.
%23241720: SCLAR, ELLIOTT. - You don't always get what you pay for : the economics of privatization.
%23226792: SCOTFORD ARCHER, MARGARET & SALVADOR GINER (ED.) - Contemporary Europe : class, status and power.
%23190369: SCOTT, W.R. - Scottish economic literature to 1800. A list of authorities.
%23124994: SCOTT, G.E. - Moral Personhood. An Essay in The Philosophy of Moral Psychology.
%23130182: SCOTT, WILLIAM C. - Musical Design in Sophoclean theater
%23131407: SCOTT, RUSSELL T. & ANN REYNOLDS SCOTT (EDS.) - Eius virtutis studiosi : classical and postclassical studies in memory of Frank Edward Brown.
%2331693: SCOTT, CRAIG - Torture as Tort: Comparative Perspectives on the Development of Transnational Tort Litigation.
%23228727: SCOTT, JOHN & GORDON MARSHALL (EDS.) - A dictionary of sociology. [Oxford Dictionary of sociology]. 3rd edition.
%23159851: SCOTT, CHARLES E. - On the advantages and disadvantages of ethics and politics.
%23243729: SCOTT, ALLEN JOHN. - Geography and economy : three lectures.
%23170791: SCOTT, GEORGE RYLEY. - A History of Torture.
%23245317: SCOTT, GARY ALAN (ED.) - Philosophy in dialogue : Plato's many devices.
%23243291: SCOTT-MORGAN, PETER. - De ongeschreven regels van het spel. Beheers en vernietig de verborgen regels en verwijder de barrières die organisatieveranderingen in de weg staan.
%23194528: SCOTTI, ROLAND & KATHE MAZUR. - Vanished smile the mysterious theft of Mona Lisa.
%2378411: SCOTTI, ROLAND & RÉGINE BONNEFOIT (ED.) - Oskar Kokoschka : Wunderkammer = Cabinet de curiosités.
%2361739: SCREVENS, RAYMOND. - Geweld in de gevangenissen.
%2331721: SCRIVEN, MICHAEL & DENNIS TATE (EDS.) - European socialist realism.
%2359114: SCRUTON, ROGER. - Spinoza. [Kopstukken filosofie].
%23232447: SCRUTON, ROGER. - Modern philosophy : a survey.
%23141577: SCULL, A., C. MACKENZIE & N. HERVEY - Masters of Bedlam: the transformation of the mad-doctoring trade.
%23191018: SCULLY, EILEEN P. - Bargaining with the state from Afar : American citizenship in treaty port China, 1844-1942.
%23213982: SCURR, RUTH. - Fatal purity : Robespierre and the French Revolution.
%23201807: CLA-SE - Esc : enter Spanish creativity .
%23166140: NETHERLANDS INSTITUTE FOR THE LAW OF THE SEA. - International Organizations and the Law of the Sea: Documentary Yearbook, 2000.
%2350259: NETHERLANDS INSTITUTE FOR THE LAW OF THE SEA. - International Organizations and the Law of the Sea: Documentary Yearbook, 2002.
%23229708: SEABROOK, JEREMY. - Notes from another India.
%23218303: SEABROOK, JEREMY. - No Hiding Place: Child Sex Tourism and the Role of Extra-Territorial Legislation.
%23170019: SEALY, LEONARD SEDGWICK - Cases and materials in company law.
%2319588: SEARLE, JOHN R. - (ed.) The philosophy of language.
%23263695: SEARS, DAVID O. - Tax Revolt: Something for Nothing in California.
%23251947: SEARS, LAURIE J. (ED). - Fantasizing the feminine in Indonesia.
%23130713: SEBBA, GREGOR. - Bibliographia Cartesiana : a critical Guide to the Descartes Literature 1800-1960.
%2369568: SEBBA, GREGOR. - The Collected essays of Gregor Sebba. Truth, history, and the imagination.
%23193933: SEBENIUS, JAMES K. - Negotiating the law of the sea.
%23138559: SECCOMBE, WALLY. - A millennium of family change : feudalism to capitalism in Northwestern Europe.
%2379944: SECHENOV, I.M. - Selected psychological and physiological works.
%2377498: SECKEL, EMIL. - Gedächtnisschrift für Emil Seckel.
%2368439: SECKER, W.P. - Ministers in beeld : de sociale en functionele herkomst van de Nederlandse ministers (1848-1990).
%2323312: SECTIE STAATSRECHT, FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID, RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN - Werkboek staatsrecht.
%2390444: SEE, KATHERINE O'SULLIVAN. - First world nationalisms : class and ethnic politics in Northern Ireland and Quebec.
%23121620: SEEBER, G.U.H., FRANCIS, B.J., HATZINGER, R. & STECKEL-BERGER, G. (EDS.) - Statistical Modelling. Proceedings of the 10th International Workshop on Statistical Modelling. Innsbruck, Austria, 10-14 July, 1995. (Lecture Notes in Statistics, vol. 104.)
%23127467: SEEBERG, REINHOLD. - Die Theologie des Johannes Duns Scotus. Eine dogmengeschichtliche Untersuchung.
%23127465: SEEBERG, ERICH. - Die Synode von Antiochien im Jahr 324/325 : ein Beitrag zur Geschichte des Konzils von Nicäa.
%23173819: SEEBOHM, THOMAS M. - Philosophie der Logik.
%23221764: SEEKINS, DONALD M. - Burma and Japan since 1940 : from 'co-prosperity' to 'quiet dialogue'.
%23127471: SEEL, OTTO. - Die Invektive gegen Cicero.
%23127469: SEEL, OTTO. - Hirtius. Untersuchungen über die pseudo-cäsarischen Bella und den Balbusbrief.
%232262: SEERY, JOHN EVAN. - Political theory for mortals : shades of justice, images of death.
%23169579: SEERY, JOHN EVAN. - Political theory for mortals : shades of justice, images of death.
%2363263: SEGAL, GABRIEL M.A. - A slim book about narrow content.
%23217437: SEGAL, SHELDON J. - Under the banyan tree : a population scientist's odyssey.
%2311710: SEGEL, HAROLD B. - The Columbia literary history of Eastern Europe since 1945.
%23242776: SEGEL, HAROLD B. - Stranger in our midst : images of the Jew in Polish literature.
%23176024: SEGEL, HAROLD B. (ED.) - Stranger in our midst : images of the Jew in Polish literature.
%23207796: SEGERS, RIEN T. - Lezen en laten lezen : recent receptie-onderzoek in Nederland en België.
%23238290: SEGERS, YOP. - Op het kruispunt van oud en nieuw : 1919-1994 het Gelders Genootschap : 75 jaar op de bres voor de schoonheid van Gelderland.
%2378863: SEGESSER, PHILIPP ANTON VON. - Rechtsgeschichte der Stadt und Republik Luzern. Band 1. Die Geschichte der Entstehung des Freistaats und seines Gebiets; Band 2 : Die innere Rechtsgeschichte bis zum Ende des 15. Jahrhunderts; Band 3-4 : Das 16., 17. und 18. Jahrhundert.
%2374758: SEGRÈ, GINO. - Ordinary Geniuses: Max Delbruck, George Gamow, and the Origins of Genomics and Big Bang Cosmology.
%23222166: SEGRÈ, GINO. - Faust in Copenhagen : a struggle for the soul of physics.
%23238873: SEHLING, EMIL (ED.) - Evangelische Kirchenordnung. Band 4 : Das Herzogtum Preussen. - Polen. Die ehemals polnischen Landesteile des Königreichs Preussen. Das Herzogtum Pommern.
%23252857: SEHLING, EMIL (ED.) - Evangelische Kirchenordnung. Band 1 : Sachsen und Thüringen I : Die Ordnungen Luthers. Die Ernestinischen und Albertinischen Gebiete.
%23238872: SEHLING, EMIL (ED.) - Evangelische Kirchenordnung. Band 3 : Die Mark Brandenburg. Die Markgrafentümer Oberlausitz und Niederlausitz.
%2342889: SEIDEL, CHRISTIANE ELISABETH. - Persons self-conceptions and self-self relations.
%2379633: SEIDENSTICKER, AUGUST. - Waldgeschichte des Altertums. 2 Bände. I: Vor Cäsar. II: Nach Cäsar.
%23245116: SEIDL-HOHENVELDERN, IGNAZ (ED.) - Lexikon des Rechts : Völkerrecht.
%23150758: SEIDL-HOHENVELDERN, IGNAZ. - International Economic Law.
%23108595: SEIDL, HORST (ED.) - Aristoteles : zweite Analytiken.
%2381990: SEIDL-HOHENVELDERN, IGNAZ. - Völkerrecht, Recht der internationalen Organisationen, Weltwirtschaftsrecht : Festschrift für Ignaz Seidl-Hohenveldern = Law of nations, law of international organizations, world's economic law : liber amicorum honouring Ignaz Seidl-Hohenveldern.
%23122207: SEIDLER, VICTOR J. - Shadows of the Shoah : Jewish identity and belonging.
%23196910: SEIDMAN, STEVEN (ED.) - The postmodern turn : new perspectives on social theory.
%23162723: SEIDMAN, ROBERT B. - The state, law and development.
%23225663: SEIFERT, JÜRGEN. - Kampf um Verfassungspositionen : Materialien zur Bestimmung von Grenzen und Möglichkeiten der Rechtspolitik.
%23226188: SEIFFERT, HELMUT - Einführung in die Wissenschaftstheorie. Band 1. Sprachanalyse, Deduktion, Induktion in Natur- und Sozialwissenschaften; Band 2. Geisteswissenschaftliche Methoden: Phänomenologie, Hermeneutik und historische Methode, Dialektik.
%23136351: SEIGEL, JERROLD E. - Figures on the Horizon.
%23262000: SEIGEL, JERROLD E. - The private worlds of Marcel Duchamp : desire, liberation, and the self in modern culture.
%2346535: SEIJBEL, W. - Sociale verzekering bij uitzending naar het buitenland
%23134328: SEITEL, PETER - The Powers of Genre. Interpreting Haya Oral Literature.
%23129641: SEITER, HUGO. - Streikrecht und Aussperrungsrecht : ein Arbeitskampfrechtssystem auf der Grundlage subjektiv-privater Kampfrechte.
%2330907: SEITZ, WALTER & HELMUT BU?CHEL (EDS.) - Beck'sches Richter-Handbuch.
%23209848: SEIXO, MARIA ALZIRA (ED.) - Travel writing and cultural memory = Écriture du voyage et mémoire culturelle.
%23240247: SELASSIE, BEREKET HABTE - The Making of the Eritrean Constitution: The Dialectic of Process and Substance.
%23238777: SELBY, NICK. - Herman Melville, Moby-Dick.
%23113953: SELEM, PETÀR. - Les religions orientales dans la Pannonie Romaine. Partie en Yougoslavie.
%23248000: SELIGMAN, EDWIN ROBERT ANDERSON. - Essays in taxation.
%23257688: SELIGMAN, EDWIN R.A. - The shifting and incidence of taxation.
%23173836: SELIKTAR, OFIRA. - New Zionism and the foreign policy system of Israel.
%23220252: SELINGER, EVAN. - Postphenomenology : a critical companion to Ihde.
%23213273: SELKIRK, ELISABETH O. - The Syntax of Words.
%2378865: SELLERT, WOLFGANG. - Prozessgrundsätze und Stilus Curiae am Reichshofrat im Vergleich mit den gesetzlichen Grundlagen des reichskammergerichtlichen Verfahrens.
%2378867: SELLERT, WOLFGANG. - Über die Zuständigkeitsabgrenzung von Reichshofrat und Reichskammergericht, insbesondere in Strafsachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
%23225253: SELLERT, WOLFGANG. - Studien- und Quellenbuch zur Geschichte der deutschen Strafrechtspflege. Band 1. Von den Anfängen bis zur Aufklärung.
%23246496: SELLIN, CHRISTINE PETRA. - Fractured families and rebel maidservants : the Biblical Hagar in seventeenth-century Dutch art and literature.
%2376957: SELLINK, MANFRED - Luc Tuymans: Graphic Works 1989-2012.
%2377259: SELLINK, MANFRED - Luc Tuymans: l'oeuvre graphique 1989-2015.
%23234269: SELLNOW, WERNER. - Eigentum : Beiträge zu seiner Entwicklung in politischen Gesellschaften : Werner Sellnow zum 70. Geburtstag.
%23102475: SELMS, A. VAN. - Abu Bakr se Uiteensetting van die godsdienst : een Arabies-Afrikaanse tekst uit die jaar 1869.
%23260860: SELNES, TROND & AALDERS, MARIUS. - Een kantelende overheid : debat intensieve veehouderij en de transitie naar duurzame landbouw.
%23180070: SELTMANN, GERHARD ... [ET AL.] - Entry paradise : new worlds of design.
%23159213: SELZER, JACK. - Kenneth Burke in Greenwich Village : conversing with the moderns, 1915-1931.
%2371368: SÉMELIN, JACQUES. - Purify and Destroy: The Political Uses of Massacre and Genocide (The CERI Series in Comparative Politics and International Studies).
%23260282: SEMENZA, GIORGIO. - Selected topics in the history of biochemistry : personal recollections.
%23175871: SEMMES, RAPHAEL. - Crime and punishment in early Maryland.
%23117742: SEMYONOV, MOSHE & LEWIN-EPSTEIN, NOAH - Hewers of Wood and Drawers of Water. Noncitizen Arabs in the Israeli Labor Market.
%2320463: SENDRA, VICENTE GIMENO - Derecho procesal: Proceso penal.
%23227555: SENECA,. - Medea.
%23226654: SENGER, HARRO VON - Einfuhrung in das chinesische Recht.
%2323657: SENNETT, RICHARD. - Families Against the City: Middle Class Homes of Industrial Chicago, 1872-1890
%23225214: SENTEN, MARCEL (ED.) - Verwondering : [wetenschap in Nederland].
%23171502: SEOW, C.C. (ED.) - Food preservation by moisture control.
%23237481: SEPAINTNER, FRED LUDWIG. - Die Reichstagswahlen im Grossherzogtum Baden : ein Beitrag zur Wahlgeschichte im Kaiserreich.
%2360017: SERAZZI, G. (ED.) - Workload characterization of computer systems and computer networks : collection of invited lectures presented at the International Workshop on Workload Characterization of Computer Systems and Computer Networks, Pavia Italy, 23-25 October 1985.
%2348649: SERBIN, LISA A. - The development of sex typing in middle childhood.
%2360058: SERCK-HANSSEN, JAN. - Optimal patterns of location.
%23247106: SERENO, MARGARET EUPHRASIA - Neural Computation of Pattern Motion: Modeling Stages of Motion Analysis in the Primate Visual Cortex.
%2355186: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. VI. Erfrecht. bewerkt door E.M. Meijers. 9e druk. Bijgewerkt door P.W. van der Ploeg en S. Perrick.
%2357378: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 8e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%2364983: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. VI. Erfrecht. bewerkt door E.M. Meijers. 10e druk. Bijgewerkt door P.W. van der Ploeg e.a.
%23189173: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. II: Vertegenwoordiging en rechtspersoon. [Deel 3] : De naamloze en de besloten vennootschap.
%23260477: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht. 11e Druk door J. de Ruiter.
%2353718: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 2. De rechtspersoon. 4e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%2351417: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 2: (Art. 625-876 t) Eigendom en beperkte zakelijke genotsrechten. 10e druk bewerkt door J.H. Beekhuis.
%23107128: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 1: Koop en ruil. 5e druk bewerking door J. Hijma.
%23218892: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 2. De rechtspersoon. 5e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%23180848: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht. 10e druk.
%23213770: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 2: Eigendom en beperkte zakelijke genotsrechten. 12e druk bewerkt door J.H. Beekhuis (e.a.)
%23213780: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. VI. Erfrecht.
%23214254: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II: Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 2. De rechtspersoon. 8e druk bewerkt door J.M.M. Maeijer.
%23214255: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen. 10e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23231384: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Goedenrecht. Deel 1: Algemeen goederenrecht. 14e druk bewerkt door F.H.J. Mijnssen & P. de Haan.
%23260865: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Transponeringstabellen
%23107136: ASSER-SERIE. - Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 6: De verzekeringsovereenkomst.
%2352261: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 5: Maatschap. Vennootschap onder firma. Commanditaire vennootschap. 5e druk bewerking J.M.M. Maeijer.
%23180845: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht. III. Zakenrecht. Deel 1 : Algemeen Goederenrecht.
%23218891: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht. 16e druk bewerkt door J. Boer.
%2351416: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 3: Zekerheidsrechten. 10e druk bewerkt door A. van Oven.
%2351420: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 1: Algemeen deel. 11e druk bewerkt door J.H. Beekhuis.
%2352255: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 6e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%2353716: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 5: Maatschap. Vennootschap onder firma. Commanditaire vennootschap. 6e druk bewerking J.M.M. Maeijer.
%2353752: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. VI-A. Erfrecht en schenking, 13e druk.
%2353762: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. II: Vertegenwoordiging en rechtspersoon. [Deel 3] : De naamloze en de besloten vennootschap.
%2353717: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 4e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%23232042: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht 17e druk bewerkt door J. Boer.
%23128494: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 2: Huur en Pacht. 5e druk door P. Abas & J. van Andel.
%23260472: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 7e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23151955: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 11e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%2351421: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen. 5e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%2353760: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 2: Huur. Tweede supplement op de 7e druk van Bijzondere Overeenkomsten.
%2351413: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 3: Opdracht. Arbeidsovereenkomst. Aanneming van werk. 4e druk door P.J.M.G. Coehorst, L.J.M. de Leede en H.O. Thunissen.
%23107127: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 10e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23222670: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 2B : Pacht. 1e druk door G.M.F. Snijders.
%23222726: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 1: Koop en ruil. 6e druk bewerking door Jac. Hijma.
%2353610: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 3: Overeenkomst van opdracht. Arbeidsovereenkomst. Aanneming van werk. 7e druk door S.C.J.J. Kortmann, L.J.M. de Leede en H.O. Thunnissen.
%23180867: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 2. De rechtspersoon. 7e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%23235941: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 11e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%2351419: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 1: Algemeen deel. 12e druk bewerkt door J.H. Beekhuis, F.H.J. Mijnssen en P. de Haan.
%23213772: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 2. De rechtspersoon. 6e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%23213778: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 2: Huur en Pacht. 7e druk door P. Abas, A.S. Rueb & C.J.H. Brunner.
%23213779: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 3: Zekerheidsrechten. 12e druk bewerkt door F.H.J. Mijnssen en A.A. van Velten.
%23180865: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 1: Algemeen deel. 10e druk bewerkt door J.H. Beekhuis.
%23180868: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 1. De vertegenwoordiging. 6e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%23180873: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 9e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23180876: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 4: Bewaargeving, bruikleen, verbruikleen, borgtocht, schenking, gevestigde en altijddurende renten, kansovereenkomst en lijfrente, spel en weddenschap, vaststellingsovereenkomst en dading.
%2373647: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen volgens het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. 8e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23180863: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht. 12e Druk door J. de Ruiter.
%23214256: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 10e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23212483: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 12e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23202449: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. VI. Erfrecht. 12e druk.
%23142604: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 1. De vertegenwoordiging. 7e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%2321923: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht. 16e druk bewerkt door J. Boer.
%23260479: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen. 9e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23202566: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. VI-B. Erfrecht en schenking, 13e druk.
%2351418: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 2: (Art. 625-876 t) Eigendom en beperkte zakelijke genotsrechten. 11e druk bewerkt door J.H. Beekhuis.
%23261457: ASSER-SERIE. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III: Vermogensrecht algemeen ; I: Europees recht en Nederlands vermogensrecht.
%23168878: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 5e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%2352260: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 1: Koop en ruil. 4e druk bewerking G.H.A. Schut.
%23237549: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 1: Koop en ruil. 7e druk bewerking door Jac. Hijma.
%23142609: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 1. De Vertegenwoordiging. 5e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%23180874: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 9e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23180866: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 2: Zakelijke rechten. 13e druk bewerkt door W.J.M. Davids (e.a.)
%23180849: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: algemene leer der overeenkomsten. 5e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%2329685: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 4: Maatschap. Vennootschap onder firma. Commanditaire vennootschap. 4e druk bewerking J.M.M. Maeijer.
%2322013: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. VI. Erfrecht. 11e druk.
%2352256: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 8e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23145763: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. IV: Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen. 12e druk.
%2351414: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 4e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%23180864: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht. 14e druk.
%23260474: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. VI. Erfrecht.
%23222672: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Goedenrecht. Deel 2: Zakelijke rechten. 14e druk bewerkt door C.C.van Dam.
%2378142: EUROPA BIOGRAPHICAL REFERENCE SERIES. - The International Who's Who 2010. [73rd edition].
%2377200: EUROPA BIOGRAPHICAL REFERENCE SERIES. - The International Who's Who 2009. [72nd edition].
%23191613: SERRA, RICHARD. - Richard Serra's Tilted Arc.
%2331715: SERRE, F. DE LA, J. LERUEZ & H. WALLACE (EDS.) - French and British foreign politics in transition : the challenge of adjustment.
%23241789: SERRIN, JUDITH., SERRIN, WILLIAM. - Muckraking ! : the journalism that changed America.
%23219064: SERVADIO, GAIA. - Rossini.
%23258899: SETERS, PAUL VAN. - Ander recht.
%23230217: SETTEN, HENK VAN. - In de schoot van het gezin : opvoeding in Nederlandse gezinnen in de twintigste eeuw.
%23102476: SEUREN, PIETER A.M. - Grammatika als algorithme: rekenen met taal.
%2396973: SEUREN, PIETER A.M. - Tussen taal en denken: een bijdrage tot de empirische funderingen van de semantiek.
%23180264: SEUREN, PIETER A.M. - The logic of thinking.
%2367921: SEVENHUIJSEN, SELMA L. - De orde van het vaderschap : politieke debatten over ongehuwd moederschap, afstamming en het huwelijk in Nederland, 1870-1900.
%23240025: SEVENSTER, H.G. (ED.) - Nederlands milieurecht: de Europese dimensie.
%23123621: SEVENSTER, H.G. - Milieubeleid en gemeenschapsrecht : het interne juridische kader en de praktijk.
%23126135: SEVENSTER, H.G. - Eco-imperialisme binnen de Europese Unie ; een juridisch probleem ?.
%23107718: SEVILLA, FERRAN GARCÍA. - Ferran García Sevilla, pintures 1988-2001.
%23128089: SEVILLANO, SVETLANA. - Grundlagen eines liberalen kollektiven Arbeitsrechts in Russlan.
%23244167: SEWANDONO, I. - Werknemersverkeer en gezinsleven.
%23140715: SEWANDONO, I. - Werknemersverkeer en gezinsleven.
%23213018: SEYMOUR-JONES, CAROLE. - Painted shadow : a life of Vivienne Eliot.
%23242682: SEYMOUR, MIRANDA. - Mary Shelley.
%231056: SGBO, ONDERZOEKS- EN ADVIESBUREAU VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN. - Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit: ongewoon gewoon : een handreiking voor gemeenten.
%23206326: SHACHTMAN, MAX. - Race and revolution.
%23193996: SHAFAK, ELIF - Het luizenpaleis.
%23176466: SHAFER, BYRON E. (ED.) - Postwar politics in the G-7 : orders and eras in comparative perspective.
%2320164: SHAFER, D. MICHAEL. - Winners and Losers: How Sectors Shape the Developmental Prospects of States (Cornell Studies in Political Economy)
%23242708: SHAFIR, SHLOMO. - Ambiguous relations : the American Jewish community and Germany since 1945.
%23181245: SHAHABUDDEEN, MOHAMED. - International Criminal Justice at the Yugoslav Tribunal: The Judicial Experience.
%23249563: SHAHAR, GALILI. - Verkleidungen der Aufklärung : Narrenspiele und Weltanschauung in der Goethezeit.
%2392935: SHAHIN, MAGDA. - Trade and environment in the WTO : a review of its initial work and future prospects.
%23104191: SHAHIN, EMAD ELDIN. - Political ascent : contemporary Islamic movements in North Africa.
%23241888: SHAKESPEARE, WILLIAM. - The tragedy of King Lear.
%23241887: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Othello .
%23241889: SHAKESPEARE, WILLIAM. - The tempest.
%2324747: SHAKTINI, NAMASCAR - On Monique Wittig: Theoretical, Political, and Literary Essays
%23212779: SHALLENBERGER, ROBERT J. - Hawaiian birds of the sea : na manu kai.
%2374364: SHALVEY, THOMAS. - Claude Lévi-Strauss: Social Psychotherapy & the Collective Unconscious.
%2325826: SHAMAN, JEFFREY M. - Equality and liberty in the Golden Age of state constitutional law
%23230182: SHAMBAUGH, DAVID L. - Modernizing China's military : progress, problems, and prospects.
%23230708: SHAMBAUGH, DAVID. (ED.) - Chinese Foreign Policy: Theory and Practice.
%23152364: SHAMIR, RONEN. - Managing legal uncertainty : elite lawyers in the New Deal.
%23113921: SHAMIR, HAIM (ED.) - France and Germany in age of crisis 1900-1960. Studies in memory of Charles Bloch.
%23151695: EL-SHAMY, HASAN M. - Folk Traditions Of The Arab World: A Guide To Motif Classification.
%2331424: SHANAHAN, MURRAY - Solving the Frame Problem: A Mathematical Investigation of the Common Sense Law of Inertia.
%2355878: SHANAHAN, RODGER - The Shi'a of Lebanon: Clans, Parties and Clerics (Library of Modern Middle East Studies).
%23197144: SHAND, JOHN. - Philosophy and Philosophers : an introduction to Western Philosophy.
%23181791: SHANDLER, JEFFREY - Yishay Garbasz: In My Mother's Footsteps.
%2362445: SHAO., SHAPING - Kua guo xi qian de fa lu? kong zhi.
%23223127: SHAPIRA, ANITA. - L'imaginaire d'Israel.
%23241671: SHAPIRO, IAN. - Democracy's place.
%23204652: SHAPIRO, SUSAN P. - Wayward capitalists : target of the Securities and Exchange Commission.
%23217606: SHAPIRO, LAURA. - Something from the oven : reinventing dinner in 1950's America.
%23189773: SHAPIRO, MARIANNE. - Hieroglyph of time : the Petrarchan sestina.
%2373409: SHAPIRO, SIDNEY - Risk Regulation at Risk: Restoring a Pragmatic Approach.
%23144401: SHAPIRO, GARY (ED.) - After the Future. Postmodern Times and Places.
%23158641: SHAPIRO, ANN-LOUISE. - Breaking the codes: female criminality in Fin-de-Siècle Paris.
%23172571: SHAPIRO, EDWARD S. - A time for healing : American Jewry since World War II.
%23151431: SHAPIRO, IAN & JUDITH WAGNER DECEW (EDS.) - Theory and Practice. NOMOS XXXVII.
%23156171: SHAPIRO, IAN. - Democratic Justice.
%2344468: SHAPIRO, LAWRENCE A. - The Mind Incarnate.
%2379197: SHAPIRO, DANIEL. - Is the welfare state justified?
%23223055: SHARP, LESLEY ALEXANDRA. - Bodies, commodities, and biotechnologies : death, mourning, and scientific desire in the realm of human organ transfer.
%2329985: SHARPLES, K.S. - The legal framework of judicial sentencing policy. (Handelsed. diss.).
%23145470: SHARPLEY-WHITING, T. DENEAN. - Black Venus : sexualized savages , primal fears , and primitive narratives in French.
%23211290: SHASHIKANT, SANGEETA.. - The substantive patent law treaty : the dangers of global patent policy harmonization.
%23169619: SHATTUCK, PETRA T. - Partial justice : federal Indian law in a liberal constitutional system.
%23258585: SHAUGHNESSY, ADRIAN. - Cover Art By: New Music Graphics.
%2339934: SHAUGHNESSY, EDWARD L. (ED.) - China : empire and civilization.
%23263362: SHAVIRO, DANIEL - Do Deficits Matter?.
%23231698: SHAW, BERNARD - Bernard Shaw on Cinema.
%23208066: SHAW, WILLIAM. - Westside : young men and hip hop in L.A.
%23145657: SHAW, KINN WEI - Democracy and Finance in China. A Study in the Development of Fiscal Systems and Ideals.
%23230200: SHAW, PATRICK. - Logic and its limits.
%23213315: SHAW, VICTOR N. - Social Control in China: a Study of Chinese Work Units.
%23248787: SHAW, MALCOLM N. - Title to territory in Africa : international legal issues.
%23231563: SHAW, ARNOLD - Let's Dance: Popular Music in the 1930s.
%23135432: SHAW, CHARLES S. - The Speeches of Micah. A Rhetorical-Historical Analysis.
%23222668: SHAW, MALCOLM N. - International law. 5th edition.
%2377782: SHAW, R. DANIEL. - Kandila: Samo ceremonialism and interpersonal relationships.
%23249036: SHAWCROSS, JOHN T. & FRANCES M. MALPEZZI (EDS) - John Donne's religious imagination : essays in honor of John T. Shawcross.
%2396963: SHAWCROSS, WILLIAM. - Cambodia's new deal : a report.
%23185443: SHAYLER, DAVID. - NASA's scientist-astronauts.
%23105343: O'SHEA, JOHN M. & LUDWICKSON, JOHN. - Archaeology and Ethnohistory of the Omaha Indians. The Big Village Site.
%23219691: SHEA, DANIEL M. - Transforming democracy legislative campaign committees and political parties.
%23157120: SHEAR, T. LESLEY. - Kallias of Sphettos and the revolt of Athens in 286 B.C.
%23226500: SHEARER, DAVID R. - Industry, state, and society in Stalin's Russia, 1926-1934.
%23250690: SHEARER, ANN. - Athene : image and energy.
%2316192: SHEEHAN, MICHAEL M. - Women, marriage, and family in medieval Christendom : essays in memory of Michael M. Sheehan, C.S.B.
%23218283: SHEEHAN, MICHAEL M. - The international politics of space.
%233570: SHEEL, KAMAL. - Peasant society and marxist intellectuals in China: Fang Zhimin and the origin of a revolutionary movement in the Xinjian.
%23197550: SHEERS, OWEN. - Het Afrikaanse dagboek van Arthur Cripps.
%2339942: SHEFFER, EDITH. - Burned Bridge : how East and West Germans made the Iron Curtain.
%23230732: SHEHADEH, RAJA. - Occupier's Law: Israel and the West Bank.
%2321175: SHEIDLEY, HARLOW W. - Sectional nationalism : Massachusetts conservative leaders and the transformation of America, 1815-1836.
%2333385: SHEK, RICHARD - Liu: Heterodoxy Late Imperial China.
%2322932: SHEK, RICHARD - Liu: Heterodoxy Late Imperial China
%2377914: SHELDEN, MICHAEL. - Friends of promise: Cyril Connolly and the world of Horizon.
%23129546: SHELDON, GARRETT WARD. - The political philosophy of Thomas Jefferson.
%2397587: SHELDON, CHARLES H. - A century of judging : a political history of the Washington Supreme Court.
%2339669: SHELDRAKE, RUPERT. - A new science of life : the hypothesis of formative causation.
%2383954: SHELLEY, PERCY BYSSHE. - De familie Cenci : een drama in vijf bedrijven.
%23129752: SHELTON, JUDY. - Money meltdown : restoring order to the global currency system.
%23251811: SHENEFELT, MICHAEL. - The question of moral philosophy.
%2360316: SHENEFIELD, JOHN H. & IRWIN M. STELZER. - The antitrust laws : a primer.
%23121382: SHENG, C.L. - A Utilitarian General Theory of Value.
%23235087: SHENGOLD, LEONARD. - Delusions of everyday life.
%23181088: SHENNAN, MARGARET. - The rise of Brandenburg-Prussia.
%23262745: SHEPARD, ALAN AND DEKE SLAYTON. - Moon shot : the inside story of America's race to the moon.
%23174583: SHEPARD, PAUL. - Traces of an omnivore.
%23263088: SHEPARD, ROGER N. & LYNN A. COOPER. - Mental images and their transformations.
%23194520: SHEPHERD, NAOMI - Ploughing sand : British rule in Palestine, 1917-1948.
%2328604: SHEPHERD, ROBERT PERRY. - Turgot and the six edicts.
%23252864: SHEPHERD, LOIS L. - If that ever happens to me : making life and death decisions after Terri Schiavo.
%23250496: SHEPHERD, GEOFFREY. - Poets and prophets : essays in medieval studies.
%23175631: SHER, GEORGE. - Desert.
%23233682: SHER, GEORGE. - In praise of blame.
%23163791: SHERBORNE, JAMES. - War, politics and culture in Fourteenth-Century England.
%23197790: SHERIF, VAMBA OMAR. - Het land van de vaders.
%2312101: SHERMAN, SAUL L. & HINRICH GLASHOFF. - Customs valuation : commentary on the GATT customs valuation code.
%2317595: SHERMAN, CINDY. - Cindy Sherman : untitled horrors.
%23166395: SHERMER, MICHAEL. - The borderlands of science : where sense meets nonsense.
%234139: SHEROVER, CHARLES M. - Are we in time? : and other essays on time and temporality.
%23125000: SHEROVER, CHARLES M. - Time, Freedom, and the Common Good. An Essay in Public Philosophy.
%2376964: SHERR, LYNN. - Failure is impossible: Susan B. Anthony in her own words.
%2351588: SHERRATT, YVONNE. - Adorno's Positive Dialectic.
%23250444: SHERRATT, YVONNE. - Adorno's positive dialectic.
%2347055: SHERRY, NORMAN. - The Life of Graham Greene, Volume 3: 1955-1991.
%23182688: SHERRY, MICHAEL S. - The rise of American air power : the creation of Armageddon.
%23228320: SHERRY, VIRGINIA N. - Persona Non Grata: The Expulsion of Lebanese Civilians from Israeli-Occupied Lebanon.
%23135706: SHERWIN, BYRON L. - Sparks amidst the Ashes: the spiritual legacy of Polish jewry.
%2351320: SHERWOOD, JOAN. - Poverty in eighteenth-century Spain : the women and children of the Inclusa.
%23251854: SHESHINSKI, EYTAN & YORAM WEISS (EDS.) - Optimal Pricing, Inflation, and the Cost of Price Adjustment.
%2380530: SHETTER, WILLIAM Z. - The Netherlands in perspective: The Dutch way of organizing a society and its setting.
%2394486: SHEVTSOVA, LILIIA FEDOROVNA. - Yeltsin's Russia : myths and reality.
%23107590: SHI, TIANJIAN. - Political participation in Beijing.
%23263084: SHIEBER, STUART (ED.) - The Turing test : verbal behaviour as the hallmark of intelligence.
%23114538: SHIELDS, DAVID S. - Oracles of Empire : poetry, politics, and commerce in Britisch America 1690-1750.
%23136490: SHIELDS, STEPHANIE A. - Speaking from the heart : gender and the social meaning of emotion.
%23126585: SHIKITA, MINORU & SHINICHI TSUCHIYA (EDS.) - Crime and Criminal Policy in Japan : analysis and Evaluation of the Showa Era, 1926-1988.
%23251857: SHILLER, ROBERT J. - Market Volatility.
%2331170: SHILLING, CHRIS. - The body and social theory.
%2332241: SHILLING, CHRIS. - Theoris of the information society,
%23241281: SHILS, EDWARD. - The calling of sociology and other essays on the pursuit of learning.
%2348468: SHILS, EDWARD. - The academic ethic.
%23218942: DANIEL L. STUFFLEBEAM & ANTHONY J. SHINKFIELD. - Systematic evaluation : a self-instructional guide to theory and practice.
%23245616: KAWADE SHOBO SHINSHA. - De Stijl, 1917-1932 : De Stijl art and environment of neoplasticism.
%2348854: SHIPMAN, PAT. - Taking wing : Archaeopteryx and the evolution of bird flight.
%2322503: SHIRK, SUSAN L. - The political logic of economic reform in China.
%23263487: SHIRK, SUSAN L. - How China Opened Its Door: The Political Success of the Prc's Foreign Trade and Investment Reform (Integrating National Economies : Promise and Pitf).
%2348952: SHIRLEY, DENNIS - The politics of progressive education : the Odenwaldschule in Nazi Germany..
%23212764: SHIROTA, JON. - Lucky come Hawaii.
%23230591: SHLAIM, AVI. - Lion Of Jordan: The Life Of King Hussein In War And Peace.
%23218750: SHLEIFER, ANDREI. - Without a map : political tactics and economic reform in Russia.
%23215164: SHNAYERSON, ROBERT. - The illustrated history of the Supreme Court of the United States.
%23197688: SHOEMAKER, DONALD J. - Theories of delinquency : an examination of explanations of delinquent behavior.
%23238503: SHOEMAKER, SYDNEY. - Physical realization.
%2344386: SHONKOFF, JACK P. - Development of infants with disabilities and their families : implications for theory and service delivery.
%23207890: SHOOK, JOHN R. - (ed.) The Chicago school of functionalism.
%2344192: SHOR, IRA - Critical teaching and everyday life.
%23107947: SHORE, ZACHARY. - Breeding Bin Ladens : America , Islam , and the future of Europe.
%23230821: SHORTO, RUSSELL. - Amsterdam: A History of the World's Most Liberal City.
%23246743: SHOSTAK, G. SETH. & ALEX BARNETT. - Cosmic company : the search for life in the universe.
%23191482: SHOULSON, JEFFREY S. - Milton and the Rabbis : hebraism, hellenism, & christianity.
%2335935: SHOWALTER, ELAINE. - Inventing herself : claiming a feminist intellectual heritage.
%23123053: SHRIGLEY, DAVID. - Yellow bird with worm.
%23252056: SHUBIK, MARTIN. - The Theory of Money and Financial Institutions (Volume 2).
%23252116: SHUBIK, MARTIN. - Game Theory in the Social Sciences, Vol. 1: Concepts and Solutions.
%23252072: SHUBIK, MARTIN. - The Theory of Money and Financial Institutions (Volume 1).
%23252111: SHUBIK, MARTIN. - A Game-Theoretic Approach to Political Economy.
%23134360: SHUFFELTON, F. (ED.) - The American Enlightenment.
%23212459: SHULL, TAD. - Redefining red and green : ideology and strategy in European political ecology.
%2328973: SHULMAN, JEFFREY - The constitutional parent : rights, responsibilities, and the enfranchisement of the child.
%23246583: SHULMAN, DAVID. - From hire to liar : the role of deception in the workplace.
%232545: SHULTZ, RICHARD H. - The secret war against Hanoi : Kennedy's and Johnson's use of spies, saboteurs, and covert warriors in North Vietnam.
%2358692: SHUMSKY, NEIL LARRY. - The evolution of political protest and the Workingmen´s Party in California.
%2322749: SHUY, ROGER W. - The language of perjury cases.
%23139982: SHUY, ROGER W. - The language of sexual misconduct cases.
%239268: SHUY, ROGER W. - The language of bribery cases.
%23184768: SIAPNO, JAQUELINE AQUINO. - Gender, Islam, Nationalism and the State in Aceh: The Paradox of Power, Co-optation and Resistance.
%23230970: SIAWOSH U, LATIF KERIMOV, WERNER ZOLLINGER AZADI - Azerbaijani-Caucasian Rugs.
%23248071: SIBLEY, CHARLES G. & BURT L. MONROE, JR. - Distribution and taxonomy of birds of the world.
%2345740: SICA, ALAN. - Weber, irrationality, and social order.
%23156518: SICARI, STEPHEN. - Pound's epic ambition : Dante and the Modern world.
%23188875: SICCAMA, J.G. & J.Q.TH. ROOD (RED.) - Grenzen aan de Europese integratie : het Westerse antwoord aan Oost-Europa.
%23214629: SICCAMA, J. G. - Restructuring Armed Forces in East and West.
%23186930: SICHEL, KIM. - Germaine Krull : photographer of modernity.
%23148568: SICHER, EFRAIM - Beyond Marginality: Anglo-Jewish Literature after the Holocaust.
%23127472: SICKEL, THEODOR VON. - Liber diurnus Romanorum pontificum ex unico codice Vaticano denuo editus.
%23243519: SIDEL, MARK - The constitution of Vietnam : a contextual analysis.
%23148320: SIE, MAUREEN. - Justifying blame : why free will matters and why it does not.
%23214964: SIEBEN, RAYMOND & JACQUES ZILLER. - 1992: de gevolgen van EG beleid voor decentrale overheden in Nederland.
%2386046: SIEBER, ULRICH. - The International Handbook on Computer Crime: Computer-related Economic Crime and the Infringements of Privacy.
%23129042: SIEBERS, T. - The Ethics of criticism.
%234678: SIEBERT, HORST (ED.) - Trade and environment : a theoretical enquiry.
%23172104: SIEBRAND, J.C. - Drammen over bomen, dromen over bos.
%23127474: SIEBS, BENNO EIDE. - Weltbild, symbolische Zahl und Verfassung.
%2378872: SIEGEL, HEINRICH. - Das Versprechen als Verpflichtungsgrund im heutigen Recht. Eine germanistische Studie.
%2341640: SIEGEL, RONALD K. - Intoxication : life in pursuit of artificial paradise.
%23217692: SIEGEL, JAMES T. - A new criminal type in Jakarta : counter revolution today.
%23181792: LILIANE SIEGEL. - La clandestine : twintig jaar in de ban van Jean-Paul Sartre.
%23188683: SIEGELE, ULRICH. - Bachs theologischer Formbegriff und das Duett F-Dur : ein Vortrag.
%23243827: SIEGELE, STARR. - Toiles for all seasons : French & English printed textiles.
%23231190: SIEGHART, PAUL. - The lawful rights of mankind : an introduction to the International Legal Code of Human Rights.
%23132958: SIEGHART, PAUL. - The International Law of Human Rights.
%23231290: SIEGMUND, JÖRG. - Opfer ohne Lobby? : Ziele, Strukturen und Arbeitsweise der Verbände der Opfer des DDR-Unrechts.
%23231732: SIEGMUND, JÖRG. - Opfer ohne Lobby? : Ziele, Strukturen und Arbeitsweise der Verbände der Opfer des DDR-Unrechts.
%2379559: SIEHR, KURT. - Private law in the international arena : from national conflict rules towards harmonization and unification : liber amicorum Kurt Siehr.
%23192763: SIEKMANN, ROBERT C.R. - Basic Documents on United Nations and Related Peace-Keeping Forces : with an appendix on UN military observer missions.
%2366564: SIEKMANN, ROBERT C.R. - Juridische aspecten van de deelname met nationale contigenten aan VN-vredesmachten (Nederland en Unifil).
%23213989: SIEMERINK, L.A.R. - De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten.
%23173430: SIERKSMA, R. - Toezicht en taak : arbeidsbeheer tussen utilitarisme en pragmatisme.
%23221018: SIESLING, MIRJAM. - Multiculturaliteit en verdediging in strafzaken : een onderzoek naar de manieren waarop in het Nederlandse strafrecht ruimte wordt gevonden voor het verwerken van de culturele achtergrond van de verdachte.
%23207581: SIEVEKING, KLAUS (ED.) - Das Kommunalwahlrecht für Ausländer
%23216428: SIFIANOU, MARIA. - Politeness phenomena in England and Greece : a cross-cultural perspective.
%2323923: SIFRY, MICAH L. - Wikileaks and the Age of Transparency
%2330864: SIGAL, LEON V. - Fighting to a finish: the politics of war termination in the United States and Japan, 1945.
%23226584: SIGERMAN, HARRIET. - The Columbia documentary history of American women since 1941.
%2343894: SIGMAN, MARIAN - Children with autism : a developmental perspective.
%23134494: SIGMAN, R. FRIEDMAN - These are Our Children. Jewish Orphanages in the United States, 1880-1925.
%23254096: SIGÚAN, MARISA UND KARL WAGNER (EDS.) - Transkulturelle Beziehungen : Spanien und Österreich im 19. und 20. Jahrhundert.
%23246828: SIGUR, HANNAH. - The influence of Japanese art on design.
%23127477: SIGWART, HEINRICH CHRISTOPH WILHELM. - Die Leibnizsche Lehre von der prästabilierten Harmonie, in ihrem Zusammenhange mit früheren Philosophemen betrachtet.
%23127478: SIGWART, HEINRICH CHRISTOPH WILHELM. - Der Spinozismus, historisch und philosophisch erläutert, mit Beziehung auf ältere und neuere Ansichten.
%23127479: SIGWART, HEINRICH CHRISTOPH WILHELM. - Über den Zusammenhang des Spinozismus mit der Cartesianischen Philosophie. Ein philosophischer Versuch.
%2378994: SIGWART, HEINRICH CHRISTOPH WILHELM. - Vergleichung der Rechts- und Staatstheorien des B. Spinoza und des T. Hobbes, nebst Betrachtungen über das Verhältnis zwischen dem Staat und der Kirche.
%23232985: SIHVONEN, TANJA - Players Unleashed!: Modding The Sims and the Culture of Gaming.
%23146562: SIJBRANDS, MARJA. - Strategische en logistieke besluitvorming. Een empirisch onderzoek naar informatiegebruik en instrumentele ondersteuning.
%23130885: SIJES, B.A. - Vervolging van Zigeuners in Nederland, 1940-1945.
%231780: SIJES, B.A. - Enkele marxistische opvattingen betreffende de verovering van de politieke macht in de laatste zeventig jaar.
%23160318: SIJMMONS, J.G. ... [ET AL.] - Maatschappelijk ondernemen in het bijzonder in de zorg.
%23160524: SIJMMONS, J.G. ... [ET AL.] - Verslag van de vergadering van de 'Vereeniging Handelsrecht' van 10 juni 2008 : maatschappelijk ondernemen in het bijzonder in de zorg, naar aanleiding van de voordrachten van prof. mr. J.G. Sijmons ... [et al.]
%23104536: SIJPESTEIJN, P.J. & K.A. WORP (EDS.) - Eine Steuerliste aus Pheretnuis (P. Pher).
%23114006: SIJPESTEIJN, P.J. - Penthemeros-Certificates in Graeco-Roman Egypt.
%23570: SIJS, NICOLINE VAN DER & JAAP ENGELSMAN. - Nota bene : de invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands.
%23231264: SIJSTERMANS, J.J.G. - Premieheffing volksverzekering, werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet 2006.
%23232521: KO SWAN SIK (ED.), - Asian Yearbook of International Law, 1991.
%23180058: SIKDAR, SOUMYEN. - Principles of macroeconomics.
%23249082: SIKKELERUS, W.P. VAN. - Inkoop van eigen aandelen : civielrechtelijke en fiscale aspecten.
%23190645: SIKKEMA, E. & P. WAETERINCKX. - De strafrechtelijke verantwoordelijkheden van leidinggevenden - in economische context.
%23231998: SIKKES, J.H. - (red.) Ambtenarenrecht in beweging : beschouwingen over de rechtspositie van het overheidspersoneel in de jaren tachtig.
%2354289: SIKKES, J.H. - Medezeggenschap in overheidsdienst : geschiedenis, wettelijke voorschriften en praktijk : preadvies.
%2353804: SIKUTA, JÁN & EVA HUBÁLKOVÁ. - European Court of Human Rights : case-law of the grand-chamber 1998-2006.
%2379946: SILBERER, HERBERT. - Der Traum : Einführung in die Traumpsychologie.
%23197277: SILBERSCHATZ, AVI, PETER GALVIN & GREG GAGNE. - Applied operating system concepts : Windows XP update.
%2317998: SILK, JOSEPH. - Cosmic enigmas.
%23238494: SILK, JONATHAN A. - Riven by lust : incest and schism in Indian Buddhist legend and historiography.
%23246705: SILK, JOSEPH. - On the shores of the unknown : a short history of the universe.
%23216829: SILLEVIS, JOHN. & HANS KRAAN. - De School van Barbizon : Franse meesters van de 19de eeuw.
%23173192: SILLEVIS SMITT, J.L.W. & G.J. WIARDA. - Dient de regeling van cassatie in burgerlijke zaken te worden gewijzigd en zo ja , in hoeverre en op welke wijze ? : preadviezen.
%23106408: SILLEVIS SMIT, J.L.W. (E.A.) - NAI 50 jaar : Arbitrage: in wiens handen?
%23260844: SILVA, CARA DE (ED.) - In memory's kitchen : a legacy from the women of Terezín.
%23226440: SILVERBURG, SANFORD R. & REICH, BERNARD. - U.S. foreign relations with the Middle East and North Africa : a bibliography.
%23177573: SILVERBURG, SANFORD R. (ED.) - Palestine and international law : essays on politics and economics.
%23251734: SILVERMAN, DAVID. - The theory of organisations : asociological framework.
%2363386: SILVERMAN, WILLA Z. - The Notorious Life of Gyp. Right-wing anarchist in Fin-de-Siècle France.
%23200612: SILVERSTEIN, HARVEY B - Superships and nation-states: The transnational politics of the Intergovernmental Maritime Consultative Organization.
%23255975: SIM, MAY. - Remastering morals with Aristotle and Confucius.
%23184103: SIMAI, MIHÁLY. - Economic integration : concepts, theories and problems : [a selection from the papers contributed to the Fourth World Congress of Economists, held in Budapest, August 19-24, 1974].
%23218145: SIMBEYE, YITIHA. - Immunity and international criminal law.
%23155847: SIMBOLON, INDIRA JUDITKA. - Peasant women and access to land : customary law, state law and gender-based ideology : the case of the Toba-Batak (North Sumatra).
%2375869: SIME, M.E. & M.J. COOMBS (EDS.) - Designing for human-computer communication.
%2321597: SIMEON, JOEL BEN - The Ashkenazi Haggadah.
%2382652: SIMMA, BRUNO (ED.) - The charter of the United Nations : a commentary.
%23132653: SIMMELINK, J.B.H.M. - De Rechtsstaatsgedachte achter Art. 1 SV. Gedachten over de betekenis van art. Sv voor het handelen van de overheid in de opsporingsfase.
%2324696: SIMMONDS, N.E. - Central issues in Jurisprudence. Justice, law and rights. 3rd edition.
%23203632: SIMMONDS, KENNETH R. [ED.] - U.N. Convention on the Law of the Sea, 1982.
%23155019: SIMMONDS, N.E. - Central issues in Jurisprudence. Justice, law and rights.
%23197613: SIMMONS, MARY KATE (ED.) - Unrepresented Nations and Peoples Organization. Yearbook 1995.
%23252736: SIMMONS, RACHEL. - Odd girl out : the hidden culture of aggression in girls.
%2387026: SIMMONS, C.A. - Reversing the conquest : history and myth in nineteenth-century British literature.
%23244922: SIMON, DIETER (ED.) - Fontes Minores 7.
%23244991: SIMON, DIETER & SP. TROIANOS (ED.) - Das Novellensyntagma des Athanasios von Emese.
%23236045: SIMON, HEINRICH & MARIE SIMON. - Geschichte der jüdischen Philosophie.
%23173883: SIMON, DIANE. - Hair : public, political, extremely personal.
%23246389: SIMON, REEVA S. & ELEANOR H. TEJIRIAN. - The Creation of Iraq , 1914-1921.
%23205442: SIMON, LINDA (ED.) - William James remembered.
%23243342: SIMON, PAUL. - Yield modeling for deep sub-micron IC design.
%2384522: SIMON, JULIAN L. - Good mood: the new psychology of overcoming depression.
%23155649: SIMON, JAMES F. - The Antagonists: Hugo Black, Felix Frankfurter and Civil Liberties in Modern America.
%23244920: SIMON, DIETER (ED.) - Fontes Minores 6.
%23108310: SIMON, H.J. - Handleiding Awb-praktijk : [wettekst, wetsgeschiedenis en jurisprudentie].
%23244858: SIMON, DIETER (ED.) - Fontes Minores 1.
%23244859: SIMON, DIETER (ED.) - Fontes Minores 2.
%23244860: SIMON, DIETER (ED.) - Fontes Minores 3.
%23244861: SIMON, DIETER (ED.) - Fontes Minores 4.
%23125327: SIMON-SCHAEFER, R. & ZIMMERLI, W. CH. - Theorie Zwischen Kritik und Praxis. Jurgen Habermas und die Frankfurter Schule.
%23131403: SIMON, JOAN (ED.) - Alice Guy Blaché : cinema pioneer.
%2397877: SIMON, RENÉE. - Henry de Boulainviller. Oeuvres philosophiques. Tome II.
%2350673: SIMON, HENK. - Publiekrecht of privaatrecht? : een geschiktheidsonderzoek aan de hand van het nutsmaximalisatiebeginsel toegespitst op het gebruik van het privaatrecht door het bestuur.
%23136973: SIMON, HERBERT A. - Models of discovery and other topics in the methods of science.
%2345741: SIMON, RACHEL. - Change Within Tradition Among Jewish Women in Libya.
%23238662: SIMON, BULMER, STEPHEN GEORGE & ANDREW SCOTT (ED.) - The United Kingdom and EC Membership Evaluated.
%23244919: SIMON, DIETER (ED.) - Fontes Minores 5.
%23121410: SIMONIS, WALTER. - Der verständige Umgang mit der Welt. Differenz und Vermittlung von Theorie und Erfahrung in Erkenntnis und Wissenschaft. Propädeutische Analysen.
%2397416: SIMONIS, J., A. HEMERIJCK & P. LEHNING (RED). - De staat van de burger: beschouwingen over hedendaags burgerschap.
%23150582: SIMONS, TH.G.M. - Ontwikkelingen in de Beslechting van Bestuursrechtelijke Geschillen in Nederland : preadvies.
%23248853: SIMONS, TH.G.M. (E.A.) - De voorlopige voorziening in het bestuursrecht : preadviezen.
%23258521: SIMONS, TH.G.M. (E.A.) - De voorlopige voorziening in het bestuursrecht : verslag van de algemene vergadering gehouden op 12 mei 2006 ter behandeling van de preadviezen.
%23261047: SIMONS, SANDER. - Het absolute anti-gedoogboek : waarom het gedogen in Nederland ten dode is opgeschreven.
%23195135: SIMONTON, DEAN KEITH. - Great flicks : scientific studies of cinematic creativity and aesthetics.
%23154082: SIMONTON, DEBORAH. - A History of European Women's Work: 1700 to the present.
%23262971: SIMONTON, DEAN KEITH. - Genius, creativity, and leadership : historiometric inquiries.
%2357771: SIMONTON, DAVID KEITH. - Psychology, science, and history. An introduction to historiometry.
%23246959: SIMPLICIUS. - On Aristotle's On the Heavens 1.1-4
%23228391: SIMPSON, BRIAN. - Children and television
%23211556: SIMPSON, TONY.. - Indigenous Heritage and Self-Determination.
%23138757: SIMPSON, PETER - The Independent Highland Companies, 1603-1760.
%2370373: SIMPSON, WILLIAM - The Prince: The Secret Story of the World's Most Intriguing Royal, Prince Bandar bin Sultan.
%23132132: SIMPSON, BRIAN. - Children and television.
%23240897: SIMPSON, MARC, ANDREA HENDERSON & SALLY MILLS. - Expressions of place : the art of William Stanley Haseltine.
%23239589: SIMPSON, MATTHEW. - Rousseau : a guide for the perplexed.
%23239309: SIMPSON, MATTHEW. - Rousseau : a guide for the perplexed.
%2364605: SIMS, REGINALD W. (ED.) - Key works to the fauna and flora of the British Isles and north-western Europe.
%2360076: SIMSA, CHRISTIANE ELISABETH. - Die gerichtliche und aussergerichtliche Regulierung von Verkehrsunfällen in Deutschland und den Niederlanden.
%23129292: SIMSEK, S.G. - Het besturen van levensvatbare organisaties.
%23127594: SIMSON, PAUL. - Geschichte der Stadt Danzig bis 1626.
%23224454: SINA, STEPHAN. - Der völkerrechtliche Status des Westjordanlandes und des Gaza-Streifens nach den Osloer Verträgen = The status of the Westbank and the Gaza Strip under public international law after the Oslo Accords (English summary).
%2349578: SINANIOTIS, DIMITRIOS. - The interim protection of individuals before the European and national courts.
%2378996: SINAUER, ERIKA. - Der Schlüssel des sächsischen Landrechts.
%23129934: SINCLAIR, BARBARA - Unorthodox Lawmaking: new Legislative Processes in the U.S. Congress.
%2330672: SINCLAIR, TIMOTHY J. - The New Masters of Capital: American Bond Rating Agencies and the Politics of Creditworthiness (Cornell Studies in Political Economy).
%23230662: SINCLAIR, SAMUEL JUSTIN. - The Psychology of Terrorism Fears.
%23224159: SINCLAIR, ANDREW. - Dylan the bard : a life of Dylan Thomas.
%23203542: SINCLAIR, KEITH V. - Tristan de Nanteuil. Thematic infrastructure and literacy creation. (= Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, Band 195.)
%2319799: SINDEREN, JARIG VAN. - Belastingheffing, economische groei en belastingopbrengst : een evaluatie aanbodeconomie.
%2337997: SINDEREN, JARIG VAN. - Jarig van Sinderen: twee decennia tussen wetenschap en beleid.
%23121414: SINGELING, C.B.F. - Gezellige schrijvers : aspecten van letterkundige genootschappelijkheid in Nederland, 1750-1800.
%2335369: SINGELS, HAN. - INDRUK Amsterdam 5757.
%2388579: SINGER-DEKKER, H. - Justitiële documentatie en de verklaring omtrent het gedrag.
%2319022: SINGER, PETER (ED.) - A companion to ethics.
%23187368: SINGER, ISAAC BASHEWITZ. - Een heerlijke dag : mijn jeugdjaren in Warschau.
%23146737: SINGER, IRVING - Reality Transformed: film as Meaning and Technique.
%23174782: SINGER, PETER. - Marx.
%23132350: SINGER-DEKKER, H. - Justitiële Documentatie en de Verklaring omtrent het Gedrag.
%2375985: SINGER, JOSEPH WILLIAM. - Property law : rules, policies, and practices.
%2311375: SINGER-DEKKER, H. - Op zoek naar evenwicht. Afscheidscollege.
%23213118: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - Satan in Goray.
%23213120: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - Shosha : roman.
%2359163: SINGER, PETER. - Hegel. [Kopstukken filosofie].
%23172786: SINGER, SEYMOUR JONATHAN. - The splendid feast of reason.
%2339950: SINGER-DEKKER, H. - Justitiële Documentatie en Antecedentenonderzoek.
%23248167: SINGER, IRVING - Three philosophical filmmakers : Hitchcock , Welles , Renoir.
%23160681: SINGER, HANS ... [ET AL.] - TRIPS, the Uruguay Round and third world interests.
%237777: SINGER-DEKKER, H. - Dienstverlening.
%2376346: SINGER, A. - The Subject as Action. Transformation and Totality in Narrative Aesthetics.
%2359134: SINGER, PETER. - Marx. [Kopstukken filosofie].
%23213022: SINGH, AMAR. - Reversing the gaze : Amar Singh's diary, a colonial subject's narrative of Imperial India.
%2343170: SINGH, SHIV SAHAI - Unification of divorce laws in India.
%23262957: SINGLEY, MARK K. & JOHN R. ANDERSON. - The transfer of cognitive skill.
%23216931: SINKEVIC', IDA. - Knights in shining armor : myth and reality 1450-1650.
%23248609: SINN, HANS-WERNER. MIKA WIDGRÉN, AND MARKO KÖTHENBÜRGER (EDS.) - European monetary integration.
%23251777: SINN, GERLINDE - Jumpstart: The Economic Unification of Germany.
%23143706: SINN, HANS-WERNER. - Can Germany be saved ? : the malaise of the world's first welfare state.
%23252080: SINN, GERLINDE - Jumpstart: The Economic Unification of Germany.
%23229279: SINNINGHE, J.R.W. & M. SINNINGHE. - Zeeuwsch sagenboek.
%2346576: SINNINGHE DAMSTÉ, W.A. (E.A.). - Reductie en preventie ziekteverzuim. Nieuwe wetgeving, management, rechtspraktijk.
%23230202: SINNOTT-ARMSTRONG, WALTER (ED.) - Pyrrhonian skepticism.
%2380856: SINSHEIMER, ROBERT L. - The strands of a life. The science of DNA and the art of education.
%2345171: SINT TRUIDEN, PH. VAN & F.M.J. VERSTIJLEN (ED.) - [Tekst & Commentaar] Insolventierecht : de tekst van de Faillissementswet en de EU Insolventieverordening voorzien van commentaar. 7e Druk.
%2332721: SINYAI, CLAYTON - Schools of Democracy: A Political History of the American Labor Movement.
%23108977: SIRAA, H.T. - Een miljoen nieuwe woningen : de rol van de rijksoverheid bij wederopbouw, volkshuisvesting, bouwnijverheid en ruimtelijke ordening (1940-1963).
%23230434: SIRIPORN SKROBANEK, NATAYA BOONPAKDEE, CHUTIMA JANTATEERO. - The traffic in women : human realities of the international sex trade.
%23127596: SIRMOND, JACQUES. - Concilia antiqua Galliae cum epistolis pontificum, principum constitutionbus et allis Gallicanae rei ecclesiasticae monumentis (1629). 3 Tomi et Supplementum a Pierre Delalande (1666).
%23244586: SIRNA, GAIL CAROLYN. - In praise of the needlewoman : embroiderers, knitters, lacemakers, and weavers in art.
%23179901: SITARAMAN, GANESH. - The Counterinsurgent's Constitution: Law in the Age of Small Wars.
%23230860: SITARAMAN, GANESH. - The Counterinsurgent's Constitution: Law in the Age of Small Wars.
%23176920: SITARZ, DANIEL - Bankruptcy Exemptions: Laws of the United States
%23223100: SITARZ, DANIEL - Laws of the United States : bankruptcy exemptions.
%23194243: REINO PETTERI SIVULA. - Competing on knowledge from customers : strategic perspective on managing knowledge-intensive business service firms.
%2378376: SIX, F.E. - Trust and trouble : Building interpersonal trust within organizations = Vertrouwen en verstoringen : interpersoonlijk vertrouwen bouwen binnen organisaties.
%23192605: SIZOO, JAN & R.TH. JURRJENS. - CSCE Decision-Making:The Madrid Experience.
%23247932: AL-SJAIKH, HANAAN. - Alleen in Londen.
%23231494: SJÖCRONA, J.M. & A.M.M. ORIE. - Internationaal Strafrecht vanuit Nederlands perspectief.
%2365540: SJÖCRONA, JAN M. - Bewust onbehoorlijk benadelen : over vormverzuimen en integriteit.
%23128849: SJÖCRONA, JAN M. - De kleine rechtshulp : Nederlands procesrecht ten behoeve van Buitenlandse justitie en politie : een onderzoek naar de betekenis van de artikelen 552h-552q van het Wetboek van Strafvordering.
%23210703: SJTSJARANSKI, NATHAN. - De memoires van Nathan Sjtsjaranski [Fear no evil].
%23234287: SKACH, CINDY. - Borrowing constitutional designs : constitutional law in Weimar Germany and the French Fifth Republic.
%23187363: SKAGEN, OTTAR. - Caspian Gas.
%23493: SKAL, DAVID J. - Death makes a holiday : a cultural history of halloween.
%23113030: SKELTON, R.A.; THOMAS E. MARSTON & GEORGE D. PAINTER. - The Vinland Map and the Tartar relation.
%2331358: SKERMAN, P.J. - Tropical Forage Legumes.
%23198742: SKIDELSKY, ROBERT J.A. - Keynes : the return of the master.
%23103691: SKILLING, H. GORDON. - T.G. Masaryk. Against the current 1882-1914.
%23107248: SKINNER, BURRHUS F. - Over gedrag.
%23183384: SKINNER, RICHARD. - The red dancer : the life and times of Mata Hari : a novel.
%23204690: SKINNER, E. BENJAMIN - Mensenhandel op klaarlichte dag.
%238393: SKOLIMOWSKI, HENRYK. - Ecofilosofie : schets van een nieuwe manier van leven.
%23254223: SKOLKA, JIRI V. (ED.) - Compilation of input-output tables : proceedings of a session of the 17th General conference of the International Association for research in income and wealth, Gouvieux, France, August 16-22, 1981.
%2338329: SKOLNICK, JEROME H. - Justice without trial: law enforcement in democratic society.
%2367176: SKRENTNY, JOHN DAVID. - The ironies of affirmative action : politics , culture , and justice in America.
%23108922: SKUTSCH, FRANZ. - Kleine Schriften.
%23127598: SKUTSCH, FRANZ. - Aus Vergils Frühzeit.
%23177623: SLABEY, ROBERT M. - The United States and Viet Nam from war to peace : papers from an interdisciplinary conference on reconciliation.
%23244647: SLACK, EDWARD R. - Opium, State, and Society. China Narco-Economy and the Guomindang, 1924-1937.
%23248533: SLAGER, ALFRED M.H. - Banking across borders.
%2330379: SLAGER, C.H. - De Ambachtsheerlijkheid van Oud- en Nieuw-Vossemeer en het Tiendrecht.
%2371803: SLAGTER, W.J. - Tot vermaak van Slagter : feestbundel aangeboden aan Prof.mr. W.J. Slagter t.g.v. zijn 65e verjaardag.
%2360472: SLAGTER, W.J. & B. WESSELS. - Risicobeheersing.
%2311377: SLAGTER, W.J. - Macht en onmacht van de aandeelhouder : beschouwingen over juridische, economische en fiscale positie van aandeelhouder, mede in licht van onvriendelijke overnames.
%23203750: SLAGTER, W.J. - Compendium van het vennootschapsrecht.
%2392013: SLAGTER, W.J. (E.A.). - 25 jaar ondernemingskamer : de betekenis van de OK voor ondernemend Nederland.
%23166206: SLANE, KATHLEEN WARNER. - The Sanctuary of Demeter and Kore : the Roman pottery and lamps.
%2359231: SLATER, ROBERT. - Portraits in silicon.
%23263530: SLATER, ROBERT. - Portraits in Silicon.
%23204181: SLATER, DAVID. - The American century : consensus and coercion in the projection of American power.
%2390162: SLAUERHOFF, JAN. - Verzamelde gedichten.
%23230837: SLAWENSKI, KENNETH. - J. D. Salinger: A Life.
%23180519: SLECHTE, C.H. - Een noodlottig jaar voor veel zotte en wijze : de Rotterdamse windhandel van 1720.
%23217880: SLEEGERS, W.F. & A.L.J. GOETHALS. - Quantitative geographical methods , applied in demography and urban planning research.
%23127051: SLEEMAN, J. & G. POLLET - Lexicon Plotinianum.
%23252604: SLEIDERINK, REMCO; VEERLE UYTTERSPROT, BART BESAMUSCA (RED.) - Maar er is meer : avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage Landen : studies voor Jozef D. Janssens.
%23183050: SLEIGHTHOLME, CAROLYN & SINHA, INDRANI. - Guilty without trial : women in the sex trade in Calcutta.
%23181369: SLEINIS, E.E. - Art and freedom.
%23250568: SLEMROD, JOEL (ED.) - Tax progressivity and income inequality.
%23138766: SLEMROD, JOEL & JON BAKIJA. - Taxing ourselves a citizen's guide to the debate over taxes.
%23102483: SLEUMER, H. - Die Gattung Escallonia (Saxifragaceae).
%23110454: SLEUTELS, JAN. - Real knowledge : the problem of content in neural epistemics.
%23227839: SLEVIN, JAMES. - The internet and society.
%23237134: SLICHER VAN BATH, B. H. - Spaans Amerika omstreeks 1600.
%23223908: SLIFER, DENNIS. - The serpent and the sacred fire : fertility images in Southwest rock art.
%23200170: SLINGS, S.R. - Symposium : speech and ideology : two hermeneutical issues in early Greek lyric, with special reference to Mimnermus.
%23180254: SLINGS, S.R. - Jan Woltjer tegen de school van Cobet : een evaluatie van 'Overleving en kritiek' (1886).
%23243704: SLOAN, BRIAN - Informal Carers and Private Law.
%23232932: SLOAN, JOHN. - John Davidson, first of the moderns : a literary biography.
%2362773: SLOAN, KIM - Loud Silents : Origins of the social problem film.
%2350051: SLOAN, STEPHEN - Terrorism: The Present Threat in Context.
%23212989: SLOAN, JAMES PARK. - Jerzy Kosinski : a biography.
%23229447: SLOB, MARJAN. - Zeker weten : in gesprek met politici , bestuurders en wetenschappers over omgaan met onzekerheid.
%237836: SLOOF, JAN H.M. - De oudste bestuursregisters van het Hoogheemraadschap van Rijnland (1444-1520) : regesten van de handelingen van dijkgraaf en hoogheemraden.
%2332020: SLOOP, JOHN M. - The cultural prison : discourse , prisoners , and punishment.
%23173253: SLOOT, B.P. ... [ET AL.] - Positieve discriminatie : preadviezen
%23133592: SLOOTHAAK, MARIJ M. - De ontdekking van Osdorp.
%2358743: SLOOTMANS, C.J.F. - Paas- en Koudemarkten te Bergen op Zoom, 1365-1565. 3 delen.
%2384681: SLOT, P.J. & A. KORTHALS ALTES. - [Nationale maatregelen tot bescherming of bevoordeling van de eigen handelsvloot mede in het licht van het volkenrecht]. Verslag van de Algemene Ledenvergadering.
%23117733: SLOT, PIET JAN. - Inleiding mededingingsrecht.
%2331135: SLOT, PIET JAN. - Technical and administrative obstacles to trade in the EEC [: including a comparison with interstate trade barriers in the USA].
%23251793: SLOT, P.J. & J.K. DE PREE (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Mededingingswet : de tekst van de Mededingingswet en enkele aanverwante besluiten voorzien van commentaar.
%23183175: SLOT, ERIC. - Grond, het schaarse erfgoed : 75 jaar grondbedrijf Amsterdam, 1921-1996.
%2367088: SLOT, PIET JAN. - Technical and administrative obstacles to trade in the EEC. Including a comparison with interstate trade barriers in the USA.
%2340298: SLOT, P.J. - Inleiding mededingingsrecht. 5e druk.
%23261927: SLOT, P.J. - Wat zou Thorbecke van de invoering van de Euro gevonden hebben?
%23256481: SLOTE, MICHAEL - Selected essays.
%2366795: SLOTERDIJK, PETER - Der Zauberbaum : die Entstehung der Psychoanalyse im Jahr 1785.
%2397709: SLOTNICK, ELLIOT & JENNNIFER A. SEGAL. - Television news and the Supreme Court. All the news that's fit to air?
%23141066: SLOTTMAN, WILLIAM B. - Coordinating Committee: An Austrian Delegation Looks at War, Taxes and Reform, 1697-1703.
%23140966: SLOTTMAN, WILLIAM B. - Ferenc II Rakoczi & the Great Powers. Part 1 : the Anglo-Dutch mediation at Carlowitz; Part 2 : Hungary Conquista et Neo-Acquistica : 1697-1703.
%2312070: SLOUN, T.H.J.G. VAN. - De schuldvraag in het kinderstrafrecht.
%2351552: SLUGLETT, PETER. - Britain in Iraq : Contriving King and Country.
%2313004: SLUIJK, C. - Internationale voogdijvoorziening na echtscheiding.
%2321816: SLUIJS, J.J.M. - Gereguleerde marktwerking van sociale zekerheidsbelangen : het mededingingsrecht en vrij verkeer van diensten voor zorg- en pensioenbelangen.
%23178813: SLUIJS, J.J.M. - Gereguleerde marktwerking van sociale zekerheidsbelangen : het mededingingsrecht en vrij verkeer van diensten voor zorg- en pensioenbelangen.
%23131911: SLUIJTERS, B. (ED.) - [Tekst & Commentaar] Gezondheidsrecht.
%2335164: SLUIJTERS, B. (ED.) - [Tekst & Commentaar] Gezondheidsrecht.
%2323530: SLUIS, JACOB VAN. - PBF : de Provinsjale Biblioteek fan Fryslân, 150 jaar geschiedenis in collecties.
%23156141: SLUIS, ERIK VAN DER. - Heuristics for complex inventory systems. Deterministic and stochastic problems.
%23200157: SLUIS, ARIE VAN. - Van 'planning and control' naar strategische beleidsvorming : een onderzoek naar beleidsplanning bij de politie.
%23137608: SLUIS-DEN DIKKEN, E.C. VAN DER. - Management Learning and Development. The role of learning opportunities and learning behavior in management development and career success.
%23236326: SLUITER, LIESBETH. - Clean clothes : a global movement to end sweatshops.
%23230767: PH.D, ANDREW SLUYTER. - Black Ranching Frontiers: African Cattle Herders of the Atlantic World, 1500-1900 (Yale Agrarian Studies Series).
%23126790: SLUYTERMAN, K.E. - Ondernemen in sigaren. Analyse van bedrijfsbeleid in vijf sigarenfabrieken, 1855-1865 en 1925-1934.
%2325035: SLUYTERMAN, KEETIE ... [ET AL.] - Het coöperatieve alternatief : honderd jaar Rabobank 1898-1998.
%23203992: SLUYTERMAN, KATE EVELINE. - Driekwart eeuw CSM : cash flow , strategie en mensen.
%2310824: SLUYTERS, B. - Geknipt verband. Rede.
%23110895: SLUYTERS, B. & W. DUK. - De aansprakelijkheid van arts en ziekenhuis. Wetgeving en rechtsvergelijking. Preadviezen.
%23208909: SLUYTERS, B. & M.C.I.H. BIESAART. - De geneeskundige behandelingsovereenkomst na invoering van de WGBO.
%23226545: SMALL, CATHY. - Voyages : from Tongan villages to American suburbs.
%2325003: SMARR, JANET LEVARIE. - Boccaccio and Fiammetta. The Narrator as Lover.
%23224804: SMART, WILLIAM. - An Introduction to the Theory of Value on the lines of Menger, Wieser and Böhm-Bawerk.
%2387338: SMEELE, F.G.M. - 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht : ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht.
%23149898: SMEETS, MART. - Hoezo bezeten?
%23259191: SMEETS, JOS. - De geschiedenis van de Nederlandse politie : verdeeldheid en eenheid in het rijkspolitieapparaat.
%23260429: SMEETS, JOS. - De Affaire-Oss : van lokaal conflict tot nationale rel.
%2388336: SMEETS, J.R. - La Bible de Jehan Malkaraume. (Ms. Paris, Bibl. Nat. F. Fr. 903). (XIIIe / XIVe siècle). Tome 1.
%23156139: SMEITINK, ERIC. - Stochastic models for repairable systems.
%23247219: SMET, RUDOLF DE. - Hadrianus Beverlandus (1650-1716) : non unus e multis peccator : studie over het leven en werk van Hadriaan Beverland.
%2340838: SMET, BART DE. - Internationale samenwerking in strafzaken tussen Angelsaksische en continentale landen : een studie over breuken tussen accusatoire en inquisitoire processtelsels bij de uitlevering, kleine rechtshulp en overdracht van strafvervolging.
%2351287: SMETHURST, RICHARD J. - Agricultural development and tenancy disputes in Japan, 1870-1940.
%2374743: SMETS, LOTTE ... [ET AL.] (EDS.) - Proces-verbaal, aangifte en forensisch onderzoek.
%23174582: SMEULERS, ANNA LETITIA - In staat van uitlevering : houden uitleveringsrechters in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten voldoende rekening met het proces en de behandeling die de opgeëiste persoon in de verzoekende staat na uitlevering te wachten staan ?.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

5/30