Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23119667: LEK, ROBBERT VAN DER. - Diegetic Music in Opera and Film : a Similarity between two Genres of Drama analysed in Works by Erich Wolfgang Korngold (1897-1957).
%23265967: LEK DE CLERCQ, JOHAN VAN DER. - De artt. 1302 en 1303 van het burgerlijk wetboek.
%23182677: LEKKERKERKER, ARIE FREDERIK NELIS. - Römer 7 und Römer 9 bei Augustin.
%23165679: LEKKERKERKER, E.C. - Reformatories for women in the United States.
%23252030: LEKKERKERKER, G.J.C. ... [ET AL.] - De goede notaris : over notariële deontologie : preadvies.
%23114004: LELE, J. (ED.) - Tradition and Modernity in Bhakti Movements.
%23271558: LELE, UMA (ED.) - Aid to African agriculture : lessons from two decades of donor's experiences.
%23100088: LELEBVRE, ÉLOI. - Structure et objet de l'analyse mathématique.
%23117255: LELEDAKIS, KANAKIS. - Society and psyche : social theory and the unconscious dimension of the social.
%23191046: LELIVELD, ADRIANUS HENDRIKUS MARIA. - Social security in developing countries : operation and dynamics of social security mechanisms in rural Swaziland.
%23245238: LELLOUCHE, PIERRE - Le nouveau monde: De l'ordre de Yalta au desordre des nations.
%23176729: LELONG, PIERRE, PIERRE DOLBEAULT & HENRI SKODA (EDS.) - Séminaire d'analyse P. Lelong - P. Dolbeault - H. Skoda : années 1981.
%23181360: LELWICA, MICHELLE MARY. - Starving for salvation : the spiritual dimensions of eating problems among American girls and women.
%2368755: LEM, ANTON VAN DER. - Johan Huizinga : leven en werk in beelden en documenten.
%23268830: LEMAIRE, TON. - Het vertoog over de ongelijkheid van Jean-Jacques Rousseau, of De ambivalentie van de vooruitgang.
%23216003: LEMAIRE, RIA (ED.) - Ik zing mijn lied voor al wie met mij gaat : vrouwen in de volksliteratuur.
%23113611: LEMAIRE, RIA. - Passions et Positions : contribution à une sémiotique du sujet dans la poésie lyrique médiévale en langues romanes.
%23146751: LEMAIRE, H.F.G. & P. VLAS (RED.) - Met recht verkregen : bundel opstellen aangeboden aan Ingrid S. Joppe.
%2314564: LEMAIRE, W.L.G. - Nederlands internationaal privaatrecht. (Hoofdlijnen).
%23267079: LEMAIRE, GÉRARD-GEORGES. - Orientalism : the Orient in Western Art.
%2321995: LEMAISTRE, ISABELLE LEROY-JAY - The Louvre and the Masterpiece.
%2375181: LEMAISTRE, GILLES., VALLA, NICOLAUS. - [Nicolai Vallae V.C. ac Senaturus regii]. De rebvs dvbiis et quaestionibus in jvre controversis tractatus XX.
%2378553: LEMAN, CHRISTIAN KARL. - Das alte Kulmische Recht : mit einem Wörterbuch herausgegeben.
%23254037: LEMERT, CHARLES C. - French sociology : rupture and renewal since 1968.
%2332432: LEMMENS, PAUL. - Geschillen over burgerlijke rechten en verplichtingen : over het toepassingsgebied van de artikelen 6, lid 1, van het Europees Verdrag over de rechten van de mens en 14 , lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
%2378555: LEMMER, GEORG. - Die Geschichte des preussischen Gerichtshofes zur Entscheidung der Kompetenzkonflikte (1847-1945).
%2344671: LEMMERZ, A.H., RITZMANN, J. & KRANEMANN, J. - Die Auswertung des Elektrokardiogramms.
%23176055: LEMMON, E.J. - Moderne logica.
%23178969: LEMONCHECK, LINDA. - Loose women, lecherous men : a feminist philosophy of sex.
%23221884: LEMONICK, MICHAEL D. - Echo of the big bang.
%23218381: LEMONICK, MICHAEL D. - The Georgian star : how William and Caroline Herschel revolutionized our understanding of the cosmos.
%2378403: LEMONNIER, JACQUES. - La politique des tarifs préférentiels dans l'Empire britannique.
%23106513: LEMPER, ALFONS (ED.) - Die III. UN-Seerechtskonferenz : Stand der Diskussion nach Abschluss der 5. Session.
%23259204: LEMPERT, RICHARD O. & STEPHEN A. SALTZBURG. - A modern approach to evidence : text, problems, transcripts and cases. 2nd edition.
%23233357: LENAERTS, KOEN & DIRK ARTS. - Procedural law of the European Union. 2nd edition.
%2334808: LENAERTS, MARIKEN. - National Socialist family law : the influence of National Socialism on marriage and divorce law in Germany and the Netherlands.
%23223399: LENCEK, LENA & GIDEON BOSKER. - Off the wall : wonderful wall coverings of the twentieth century.
%2354703: LENCZOWSKI, GEORGES. - The Middle East in world affairs. [Third edition].
%23238280: LENCZOWSKI, GEORGES. - Contribution à l'étude des obligations contractuelles en droit international privé.
%23172105: LENDERINK, R.S.G.; A.P. ROS & J. VAN SINDEREN (EDS.) - Langs lijnen van geleidelijkheid : aanbodeconomie en marktwerking in Nederland : opstellen aangeboden aan prof. dr. F.W. Rutten t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar staathuishoudkunde, in het bijzonder macro-economische politiek, aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 1 augustus 1999.
%2378122: LENDERINK, H.J. - Het Blindenwezen in en buiten Nederland.
%23253484: LENDERINK, H.J. - Blind en doofstom tegelijk : de ontwikkeling der doofstomme blinden in en buiten Europa, benevens eene beschrijving van het doofstommenwezen in Nederland
%23269381: LENDERS, JAN. - De burger en de volksschool : culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming, Nederland 1780-1850.
%2378557: LENEL, OTTO. - Das Edictum perpetuum : ein Versuch zu seiner Wiederherstellung.
%2394189: LENEL, OTTO. - Palingenesia Iuris Civilis : Iuris consultorum reliquiae quae Iustiniani digestis continentur ceteraque iurisprudentiae civilis fragmenta.
%2348707: LENEL, HANS OTTO. - Ursachen der Konzentration unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Verhältnisse.
%2392686: LENG, S.-C. & CHIU, H. - Criminal justice in post-Mao China. Analysis and documents.
%23132120: LENIN, N. - (Wl. Uljanoff). Die Agrarfrage in Russland am Ende des 19. Jahrhunderts.
%23103829: LENK, KURT (ED.) - Ideologie : Ideologiekritik und Wissenssoziologie.
%2334453: LENK, KURT (ED.) - Ideologie : Ideologiekritik und Wissenssoziologie.
%23165019: LENNART, CLARE. - Ter herinnering aan Rotterdam.
%23164794: LENNART, CLARE. - Avontuur.
%2389392: LENNARTS, M.L. ... [ET AL.] - Europa! Europa? : de invloed van het Europese vennootschaps- en effectenrecht nu en in de toekomst.
%23126315: LENNEP, EMILE VAN - Emile van Lennep in de wereldeconomie : herinneringen van een internationale Nederlander.
%23132082: LENNEP, J. VAN & J. TER GOUW. - Het boek der opschriften. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandse Volksleven.
%2327355: LENNEP, E. VAN (E.A.). - Quid iuris : bundel uitgegeven t.g.v. 200-jarig bestaan Genootschap 'Door Tijd en Vlijt'.
%23114478: LENNEP, EMILE VAN - Fifteen years of international economic co-operation : selected speeches of Emile van Lennep, Secretary-General : 1969-1984.
%23271198: LENNEP, J. VAN & J. TER GOUW. - De uithangteekens : in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd]. 2 Delen.
%23266145: LENNEP, J. VAN & J. TER GOUW. - Het boek der opschriften : [een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandse Volksleven].
%23266144: LENNEP, J. VAN & J. TER GOUW. - De uithangteekens : [in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd]. 3 Delen.
%23180227: LENNEP, R. VAN. - Recht en techniek van vergadering, beraadslaging en stemming.
%23187972: LENNEP, J. VAN & J. TER GOUW. - Uithangtekens, gevelstenen en opschriften.
%2359887: LENNON, ALEXANDER T. (ED.) - What does the world want from America ? international perspectives on U.S. foreign policy.
%23230222: LENNON, J. MICHAEL - Norman Mailer: A Double Life.
%2364616: LENNOX, J.C. & S.E. STONEHEWER. - Subnormal subgroups of groups.
%2341341: LENNOX, WILLIAM & ALAN A. MOCATTA (EDS.) - Scrutton on charterparties and bills of lading. 14th edition.
%233834: LENS, J. - 75 jaren : grepen uit de geschiedenis van het Nederlandsch Jongelingsverbond 1853-1928.
%23254015: LENSELINK, B.J. - De verlening van exploitatiebevoegdheden in het auteursrecht : een rechtsvergelijkend onderzoek naar overdracht en licentieverlening in auteursrechtelijke exploitatieverhoudingen naar Nederlands, Duits en Amerikaans recht.
%23119766: GER J. LENSEN. - Klant : koning : klantgericht denken op managementniveau.
%2393177: LENSEN, LEO & WILLY H. HEITLING. - Tussen schandpaal en schavot : boeven, booswichten, martelaren en hun rechters.
%2357972: LENSEN, LEO & WILLY H. HEITLING. - Tussen schandpaal en schavot : boeven, booswichten, martelaren en hun rechters.
%2387365: LENSING, J.A.W. - Het verhoor van de verdachte in strafzaken.
%23261782: LENSING, J.A.W. - Amerikaans strafrecht : een vergelijkende inleiding.
%23136253: LENSINK, ROB. - Vogels in het Hart van Gelderland. Een kwantitatieve beschrijving van het voorkomen van vogels door het jaar heen (1976-90) en een vergelijking met eerdere decennia.
%23220654: LENSTRA, D., T.D. VISSER AND K.A.H. VAN LEEUWEN (EDS.) - Quantum optics of small structures.
%23228891: LENSTRA, DAAN. - Over weerstand, wanorde, coherentie en chaos
%2378559: LENT, FRIEDRICH. - Die Anweisung als Vollmacht und im Konkurse.
%23145662: LENT, GEORGE E. - The Impact of the Undistributed Profits Tax, 1936-1937.
%235579: LENT, LEONIE VAN. - Externe openbaarheid in het strafproces.
%23244652: LENT, JOHN A. - Illustrating Asia, comics, humor, magazines and picture books.
%2378560: LENT, FRIEDRICH. - Die Gesetzeskonkurrenz im bürgerlichen Recht und Zivilprozess.
%23243572: LENTERS, H. - De rol van de rechter in de echtscheidingsprocedure.
%2355597: LENTIN, RONIT - Thinking Palestine.
%2316895: LENTING, L.E. - Schets van het Nederlandsch Staatsbestuur en dat der overzeesche bezittingen. 6e druk bewerkt door H.J. Romeijn.
%2378561: LENTZ, STEPHAN. - Grundstücksübertragungsrecht und Vorkaufsrecht des nächsten Erben in Babenhausen im 14. und 15. Jahrhundert.
%2378566: LENZ, FRIEDRICH - Friedrich List : der Mann und das Werk.
%23228611: LENZ, GUNTER H. & KLAUS J. MILICH (EDS.) - American studies in Germany : European contexts and intercultural relations.
%23223777: LENZ, FRIEDRICH - Friedrich List : der Mann und das Werk.
%2378564: LENZ, FRIEDRICH - Agrarlehre und Agrarpolitik der deutschen Romantik.
%2378567: LENZ, FRIEDRICH - Staat und Marxismus : Grundlegung und Kritik der marxistischen Gesellschaftslehre. 2 Teile in einem Band: Grundlegung und Kritik der marxistische Gesellschaftslehre / Die deutsche Sozialdemokratie.
%2378568: LENZ, FRIEDRICH - Werden und Wesen der öffentlichen Meinung. Ein Beitrag zur politischen Soziologie.
%2333656: LENZ, FRIEDRICH - Friedrich List : Der Mann und das Werk.
%23228560: LENZERINI, FEDERICO. - Reparations for Indigenous Peoples: International and Comparative Perspectives.
%23119679: LEO, HEINRICH. - Entwickelung der Verfassung der lombardischen Städte bis zu der Ankunft Kaiser Friedrich I in Italien.
%23268374: LEO, ULRICH. - Sehen und Wirklichkeit bei Dante : mit einem Nachtrag über das Problem der Literaturgeschichte.
%23116947: LÉON, PIERRE - Le Second XXe Siècle. 1947 à nos jours. (Histoire économique et sociale du monde, tome 6).
%23130383: LÉON, C. & WALSH, S. (EDS.) - Feminist Interpretations of Soren Kierkegaard.
%2361904: LEON, JULES. - Handboek voor de cosmetische industrie.
%23207836: LEON, PIERRE & GEORGES DUPEUX (EDS.) - Guerres et crises 1914-1947 [Histoire économique et sociale du monde, 5].
%23207834: LEON, PIERRE & GILBERT GARRIER (EDS.) - La domination du capitalisme 1840-1914 [Histoire économique et sociale du monde. 4].

Next 100 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

4/22