Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23115569: ROLLAND OF DALKEITH, J. - The Seven sages in Scotish metre.
%23235669: ROLLEMAN, JAN. - 100 vragen en antwoorden over auto en fiscus.
%23103974: ROLLER, DUANE W. - Early Travellers in Eastern Boiotia.
%2339993: ROLLER, DUANE W. - Cleopatra : a biography.
%23230901: ROLLYSON, CARL. - American Isis: The Life and Art of Sylvia Plath.
%23243213: ROMAGNOLI, G. FRANCO - The Bicycle Runner: A Memoir of Love, Loyalty, and the Italian Resistance.
%2361223: ROMAINE-DAVIS, A. - John Gibbon and his heart-lung machine.
%2388246: ROMAN, JOCHANAN HANS - Interpretation und volkerrechtliche Bedeutung des Sinai-Abkommens zwischen Israel und Agypten vom 4. September 1975: Unter Berucksichtigung der Ergànzungsabkommen mit den Vereinigten Staaten..
%23254335: ROMANELLI, GIANDOMENICO (ED.) - Venice: Art & Architecture.
%23237635: ROMANI, CINZIA. - Tainted goddesses : female film stars of the Third Reich.
%2384762: ROMANO, CESARE P. R. - The Sword and the Scales: The United States and International Courts and Tribunals.
%2345918: ROMANO, DENNIS. - The Likeness of Venice: A Life of Doge Francesco Foscari.
%23111528: ROMBOUTS, HETTY. - Echt verliefd.
%23222088: ROMBOUTS, A.G.J.M. - Gemeenten zonder garanties : een onderzoek naar de procedure voor gemeentelijke herindeling in Nederland, België, Denemarken en Zweden.
%2377636: RÖMELINGH, JOAN. - Een rondgang langs Zweedse archieven : een onderzoek naar archivalia inzake de betrekkingen tussen Nederland en Zweden 1520-1920.
%23139537: ROMER, HERMAN. - Rotterdam in de jaren dertig.
%23104593: RÖMER, C.E. & T. GAGOS (EDS.) - P. Michigan Koenen (= P. Mich. XVIII). Michigan Texts published in Honor of Ludwig Koenen.
%23220284: ROMERO, LUIS. - Salvador Dalí.
%23165523: ROMERO, ELENA. - Joden en Europa : cultuur , geschiedenis.
%23102410: ROMIJN, KIRSTEN. - Hoe doen we het? : verwijzen naar linguistische en cognitieve representaties met het voornaamwoord het.
%23102412: ROMILLY, JACQUELINE DE. - Reflexions parallèles chez Euripide et Thucydide.
%2352616: RÖMKENS, RENÉE. - Geweld tegen vrouwen in heteroseksuele relaties. Een landelijk onderzoek naar de omvang, de aard, de gevolgen en de achtergronden.
%2332049: ROMM, JAMES S. - Dying every day : Seneca at the court of Nero.
%23122700: RONDHUIS, THECLA. - Filosoferen met kinderen.
%2367931: RONEN, YAEL - The Iran Nuclear Issue (Documents in International Law).
%2380179: RONIS, WILLY & RÉGINE DEFORGES. - Toutes belles.
%2396624: ROO, ANDRÉ DE - Natuurlijk, ethisch en gezond. Vegetarisme en vegetariërs in Nederland.
%2342099: ROOBEEK, ANNEMIEKE J.M. - Een race zonder finish : de rol van de overheid in de technologiewedloop : een politiek-economische analyse van het technologiebeleid in zeven industrielanden.
%233634: ROOBOL, M. JOHN & ALAN L. SMITH. - Volcanology of Saba and St. Eustatius, Northern Lesser Antilles.
%2343839: ROOD, M.G. (ED.) - Rechters en politiek : nationale en internationale beschouwingen.
%2379247: ROOD, M.G. - Introductie in het sociaal recht.
%23123631: ROOD, M.G. - Ongelijkheidscompensatie als roode draad in het recht : liber amicorum voor prof.mr. M.G. Rood ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar sociaal recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 14 februari 1997.
%2343873: ROOD-DE BOER, M. - Met het oog op het belang van het kind : opstellen aangeboden aan Professor mr. Madzy Rood-de Boer ter gelegenheid van haar emeritaat.
%23208907: ROOD, M.G. - Collectief ambtenarenrecht.
%238022: ROOD-PIJPERS, ELLY. - Mensen over misdaad en straf.
%2313520: ROOD, M.G. - Naar een stakingswet?
%2375843: ROODBERGEN, KEES JAN. - Layout and routing methods for warehouses.
%234380: ROODENBURG, HERMAN. - Onder censuur : de kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700.
%23251337: HEKMA & ROODENBURG - Soete Minne en Helsche Boosheit : seksuele voorstellingen in Nederland 1300-1850.
%23135685: HEKMA & ROODENBURG - Soete Minne en Helsche Boosheit : seksuele voorstellingen in Nederland 1300-1850.
%23231690: ROOF, JUDITH - All about Thelma and Eve: Sidekicks and third wheels.
%23240643: ROOI, MARTIJN DE. - The Dutch, I presume? : icons of the Netherlands.
%23213256: ROOIJ, WILLEM JAN VAN. - De spiraal omhoog.
%2323057: ROOIJ, ROBERTUS ADRIANUS ANTONIUS DE. - Nederlandse gemeenten en provincies in de Europese Unie : gevolgen van het nationale EU-lidmaatschap voor subnationale overheden.
%23102416: ROOIJ, J. DE (RED.) - Variatie en norm in de standaardtaal.
%23134899: ROOIJ, RENÉ VAN & MAURICE V. POLAK. - Private International Law in the Netherlands.
%23102414: ROOIJ, J. DE. - Van hebben naar zijn : het gebruik van hebben en zijn in de voltooide tijden van zijn, gaan, vergeten en verliezen in de standaardtaal, ouder Nederlands en dialect.
%23245198: ROOIJ, JOUKJE VAN. - Asylum procedures versus human rights : obstacles to later statements or evidence in the light of the European Convention on Human Rights.
%23254271: ROOIJAKKERS, GERARD (ED.) - Mensen en dingen : betekenissen van materiële cultuur.
%23231020: ROOJEN, PEPIN VAN & ANTONIA EDWARDS. - Avant Garde bags = Avantgarde-Taschen = Sacs d'avant-garde.
%23255449: ROOK, DEBORAH. - Property law and human rights.
%2334791: ROOKE, JOHN. - An inquiry into the principles of national wealth : the political economy of the British Empire.
%23240023: ROOMBERG, DOMINIQUE A.J. - The price of nature : a comparison between three systems of civil liability for environmental damage to natural resources.
%23242740: ROON, GERRIT VAN. - Een Commissaris in het verzet : Jhr.mr.dr. L.H.N. Bosch ridder van Rosenthal.
%23114128: ROON, GER VAN. - Kleine landen in crisistijd : van Oslostaten tot Benelux, 1930-1940.
%23244172: ROON, GER VAN. - Zwischen neutralismus und solidarität. Die evangelischen Niederlande und der Deutsche Kirchenkampf 1933-1942.
%2393720: ROON, GER VAN. - Small states in years of depression : the Oslo Alliance 1930-1940.
%23105652: ROORDING, J.F.L. - Sanctierecht in de belastingen en de sociale zekerheid.
%23132384: ROOS, TH.A. DE. - Het grote onbehagen : emotie en onbegrip over de rol van het strafrecht.
%2353402: ROOS, F. DE. - Model en mogelijkheid : opstellen aangeboden aan prof. Dr F. De Roos bij zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Vrije Universiteit.
%23229047: ROOS, TH.A. DE. - Het nationale karakter van het strafrecht.
%23131679: ROOS, LESLIE L. & NORALOU P. ROOS. - Managers of modernization : organizations and elites in Turkey, 1950-1969.
%2310422: ROOS, N.H.M. - Lekenrechters : een empirisch onderzoek naar het functioneren van de lekenrechters bij de Raden van Beroep voor de sociale verzekeringen.
%23102420: ROOS, F. DE. - De vorming van de wisselkoers.
%2340510: ROOS, TH.A. DE. - Verdediging van belangen: het belang van de verdediging. Enkele principiële en praktische vragen over de rol van de verdediging in strafzaken. Rede.
%23174616: ROOSEVELT, FRANKLIN D. - Roosevelt and Churchill : their secret wartime correspondence.
%23244759: ROOSEVELT III, KERMIT. - The myth of judicial activism : making sense of Supreme Court decisions.
%23232090: ROOSMALEN, M.M. VAN. - (red.) Criminaliteit en rechtshandhaving 2011 : ontwikkelingen en samenhangen.
%23123590: ROOSMALEN, M.M. VAN. - Enige bestuursrechtelijke begrippen en de algemene Wet bestuursrecht.
%2346702: ROOSMALEN, M.M. VAN. - Enige bestuursrechtelijke begrippen en de algemene Wet bestuursrecht.
%23228866: ROOTHAAN, ANGELA. - Kritiek op het antropocentrisme : de rol van ethiek bij Van Schurman en Spinoza.
%23228901: ROOTHAAN, ANGELA. - Vroonheid, vrede, vrijheid : een interpretatie van Spinoza's Tractatus Theologico-Politicus.
%23123083: ROOY, R.E. DE. - Emissies op de Nederlandse markt.
%23262286: ROOY, R.E. DE. - Emissies op de Nederlandse markt.
%23212180: ROOY, R.E. DE. - Betalingsverkeer (gegarandeerde betaalmiddelen).
%23212181: ROOY, R.E. DE. - Betalingsverkeer. (Bijzondere betaalmiddelen).
%2372710: ROOY, PIET DE (ED.) - Waakzaam in Amsterdam : hoofdstad en politie vanaf 1275.
%238219: ROOY, R.E. DE. - De betaalcheque.
%23146654: ROOZENDAAL, B.J.P.G. - Overheidsaansprakelijkheid in Duitsland, Frankrijk en Nederland.
%2386703: ROOZENDAAL, WILLEMIJN LEONTIEN - Werk en privé : de strijd om tijd in het arbeidsovereenkomstenrecht.
%23220980: ROP, A.C. ... [ET AL.] - Definitieve geschilbeslechting : preadviezen.
%2389493: ROPER, JOHN. - Keeping the peace in the post-cold war era : strengthening multilateral peacekeeping : a report to the Trilateral Commission.
%23104113: ROS, MARTIN & THEO GAASBEEK. - Klein uitgeven. 2000 bijzondere boeken uit de marge van het boekenbedrijf, 1989-1990.
%23261126: ROS, MARTIN. - Jakhalzen van het Derde Rijk : ondergang van de collabo's 1944-1945.
%23189221: LA ROSA CORZO, GABINO. - Runaway slave settlements in Cuba : resistance and repression.
%23166731: ROSA, JOSEPH & LINDY ROY. - Roy : design series 1.
%2399104: ROSALES, ALBERTO. - Transzendenz und Differenz : ein Beitrag zum Problem der ontologischen Differenz beim frühen Heidegger.
%23217994: ROSALES, FRANCISCO A. - Pobre raza! : violence, justice, and mobilization among Mexico Lindo immigrants, 1900-1936.
%2365428: ROSANVALLON, PIERRE - La societe des egaux (French Edition).
%23103026: ROSART, JACQUES-FRANÇOIS. - The Type Specimen of Jacques-François Rosart Brussels 1768.
%23200574: ROSAS, ALLAN - The Strength of Diversity:Human Rights and Pluralist Democracy.
%23190113: ROSCAM ABBING, P.J. - Ethiek en wetenschappen.
%2358715: ROSCAM ABBING, P.J. - (ed.). Strafrechter, wat doe je eigenlijk?
%23255111: ROSCAM ABBING, H.D.C., VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT. - Patiënt en gezondheidszorg in het recht van de Europese Gemeenschap.
%2314820: ROSDORFF, LEOPOLD WILLEM. - The framework of legal evolution.
%2343173: ROSE, STEPHEN M. - Advocacy and Empowerment: Mental Health Care in Community.
%23121216: ROSE, CONSTANCE HUBBARD AND MAXIM. P.A.M. KERKHOF - Antonio Enríquez Gomez. La inquisición de Lucifer y visita de todos los diablos. Critical Edition. Study and Notes.
%23121494: ROSE, PETER I. - Tempest-tost : race, immigration, and the dilemmas of diversity.
%23198000: ROSE, DAVID. - The Big Eddy Club : the stocking stranglings and southern justice.
%2345460: ROSE, RICHARD. - Governing without consensus: an Irish perspective.
%23166256: ROSE, MARTIAL. HEDGECOE, JULIA. - Stories in stone : the medieval roof carvings of Norwich Cathedral.
%2321358: ROSE, AARON - Sound Zero
%23160421: ROSE, GARY L. - The American presidency under siege.
%23219741: ROSE, MARILYN GADDIS (ED.) - Translation spectrum : essays in theory and practice.
%2384647: ROSE, RICHARD & WILLIAM MISHLER. - Democracy and its alternatives : understanding post-communist societies.
%23246420: ROSE, LOUIS. - The Freudian calling : early Viennese psychoanalysis and the pursuit of cultural science.
%23247983: ROSEFIELDE, STEVEN. - World communism at the crossroads : military ascendancy, political economy, and human welfare.
%23181096: ROSEMAN, MARK. - The Wannsee Conference and the final solution : a reconsideration.
%2389324: ROSEMAN, MARK. - Recasting the Ruhr 1945-1958.
%2389051: ROSEMONT JR., HENRY. - A Chinese mirror: moral reflections on political economy and society.
%23243898: ROSEN, WILLIAM. - Justinian's flea : plague , empire , and the birth of Europe.
%2330204: ROSEN, GEORGE. - Peasant society in a changing economy. Comparitive development in southeast Asia and India.
%23135078: ROSEN, LAWRENCE. - Bargaining for reality : the construction of social relations in a Muslim community.
%2348848: ROSEN, RUTH - The lost sisterhood : prostitution in America, 1900-1918.
%23263584: ROSEN, HARVEY S. (ED.) - Studies in State and Local Public Finance (National Bureau of Economic Research Project Report).
%23148815: ROSEN, STEPHEN PETER. - War and human nature.
%23192306: ROSENAK, MICHAEL. - Tree of life, tree of knowledge : conversations with the Torah.
%23238161: ROSENBAUM, THANE (ED.) - Law lit : from Atticus Finch to The practice : a collection of great writing about the law.
%2343036: ROSENBERG, BERNARD., ISRAEL GERVER AND F. WILLIAM HOWTON (EDS.) - Mass society in crisis : social problems and social pathology.
%2335152: ROSENBERG, AUBREY. - Tyssot de Patot and his work, 1655-1738.
%2319568: ROSENBERG, JUSTIN. - The Follies of Globalisation Theory: Polemical Essays
%23263570: ROSENBERG, ALEXANDER. - Economics--Mathematical Politics or Science of Diminishing Returns?.
%2369776: ROSENBLATT, HELENA (ED.) - The Cambridge Companion to Constant.
%23254747: ROSENBLATT, HELENA (ED.) - The Cambridge Companion to Constant.
%23255085: ROSENBLATT, RAND E., SYLVIA A. LAW & SARA ROSENBAUM. - Law and the American health care system.
%239774: ROSENBLUM, NANCY L. - Bentham's theory of the Modern State.
%23262859: ROSENDAAL, JOOST. - Tot nut van Nederland : polarisatie en revolutie in een grensgebied, 1783-1787.
%23241541: ROSENDAHL, MONA. - Inside the revolution : everyday life in socialist Cuba.
%2382873: ROSENDAHL, MONA. - Inside the revolution : everyday life in socialist Cuba.
%23115195: ROSENFELD, MICHAEL. - Constitutionalism, identity, difference and legitimacy : theoretical perspectives.
%2351476: ROSENFELD, LOUIS. - Thomas Hodgkin: morbid anatomist & social activist.
%2363533: ROSENGARTEN, FREDERIC. - The book of spices.
%23127187: ROSENKRANZ, KARL. - Diderots Leben und Werke.
%23127189: ROSENKRANZ, KARL. - Schelling : Vorlesungen, gehalten im Sommer 1842 an der Universität zu Königsberg.
%2394739: ROSENMAN, ELLEN BAYUK. - Unauthorized pleasures : accounts of Victorian erotic experience.
%23254221: ROSENMÜLLER, JOACHIM. - Extreme games and their solution.
%23232516: ROSENNE, SHABTAI. - The World Court: What It Is and How It Works.
%2340119: ROSENNE, SHABTAI (ED.). - Documents on the International Court of Justice.
%23127190: ROSENSTOCK-HUESSY, EUGEN. - Königshaus und Stämme in Deutschland zwischen 911 und 1250.
%2378746: ROSENSTOCK-HUESSY, EUGEN. - Herzogsgewalt und Friedensschutz : deutsche Provinzialversammlungen des 9.-12. Jahrhunderts.
%2378748: ROSENTHAL, EDUARD. - Geschichte des Gerichtswesens und der Verwaltungsorganisation Baierns.
%23260923: ROSENTHAL, URI, ERWIN MULLER & ARNOUT RUITENBERG. - Het terroristische kwaad : diagnose en bestrijding.
%23183550: ROSENTHAL, U. E.A. - Openbaar bestuur : organisatie, beleid en politieke omgeving.
%23181796: ROSENTHAL, EDITOR) STEPHANIE (AUTHOR - Robin Rhode: Walk Off.
%2378747: ROSENTHAL, EDUARD. - Beiträge zur deutschen Stadtrechtsgeschichte.
%23136367: ROSENTHAL, ABIGAIL L. - Conversions. A Philosophic Memoir.
%23257424: ROSENTHAL, URIEL & ERWIN R. MULLER. - The evil of terrorism : diagnosis and countermeasures.
%2314720: ROSENTHAL, U. E.A. - Crisis en continuïteit : Economische Zaken, de oliecrisis en andere turbulenties.
%2380966: ROSENTHAL, U. E.A. - Openbaar bestuur : organisatie, politieke omgeving en beleid.
%2321414: ROSENTHAL, LAURA J. - Infamous Commerce: Prostitution in Eighteenth-Century British Literature and Culture.
%23165343: ROSENWEIN, BARBARA H. - Negotiating space : power, restraint, and privileges of immunity in early medieval Europe.
%23127191: ROSENZWEIG, FRANZ. - Hegel und der Staat.
%23161823: ROSENZWEIG, ROBERT M. - The political university : policy, politics, and presidential leadership in the American research university.
%23213266: ROSETTE, JEAN DE LA. - Maximaal minimaal invasief.
%2378749: ROSIN, HEINRICH. - Das Recht der öffentlichen Genossenschaft : eine verwaltungsrechtliche Monographie. Zugleich ein Beitrag zur allgemeinen Lehre von der Körperschaft.
%23127192: ROSKOFF, GUSTAV. - Geschichte des Teufels.
%23220439: ROSKOFF, GUSTAV. - Geschichte des Teufels. Band 2.
%23100825: ROSNER, P. FERDINAND. - Lieder, Predigten, Dramen.
%23125422: ROSNY, ÉRIC DE (ED.) - Justice et sorcellerie : colloque international de Yaoundé (17-19 mars 2005).
%23178949: ROSOFF, NANCY B. & SUSAN KENNEDY ZELLER (EDS.) - Tipi : heritage of the Great Plains.
%23256753: ROSS, IAN SIMPSON. - The life of Adam Smith. 2nd edition.
%2378752: ROSS, ALF. - Towards a realistic jurisprudence. A criticism of the dualism in law.
%23124604: ROSS, MARC HOWARD. - The management of conflict : interpretations and interests in comparative perspective.
%23107642: ROSS, MARC HOWARD. - The culture of conflict : interpretations and interests in comparative perspective.
%23263785: ROSS, ROBERT E. ... [ET AL.] - US-China-EU Relations: Managing the New World Order.
%23100072: ROSS, DON (ED.) - Distributed cognition and the will : individual volition and social context.
%23241939: ROSS, DAVID A. - Video art : the Castello Di Rivoli collection.
%23156533: ROSS, STEPHEN DAVID. - The ring of representation.
%23207387: ROSS, STEPHEN DAVID. - The gift of kinds : the good in abundance : an ethic of the Earth.
%2332664: ROSS, WILLIAM G. - The Chief Justiceship of Charles Evans Hughes, 1930-1941 (Chief Justiceship of the United States Supreme Court).
%23220261: ROSS, STEPHEN DAVID. - The gift of property : having the good : betraying genitivity , economy and ecology , an ethic of the earth.
%2378751: ROSS, ALF. - Theorie der Rechtsquellen : ein Beitrag zur Theorie des positiven Rechts auf Grundlage dogmenhistorischer Untersuchungen.
%23247408: ROSS, DON. - Dennett's philosophy : a comprehensive assessment.
%23127194: ROSSBACH, AUGUST. - Römische Hochzeits- und Ehedenkmäler.
%23213335: ROSSEM, MAARTEN VAN. - Een tevreden natie: Nederland van 1945 tot nu.
%2369426: ROSSEM, MAARTEN VAN. - Waarom is de burger boos? Maarten van Rossem over hedendaags populisme.
%23262455: ROSSEM, MAARTEN VAN. - De Verenigde Statem in de twintigste eeuw.
%2318596: ROSSEM, CEFAS VAN & HEIN VAN DER VOORT (EDS.) - Die Creol taal : 250 years of Negerhollands texts.
%23248195: JR., J BARKLEY ROSSER - Comparative Economics in a Transforming World Economy.
%23251244: ROSSI, PAOLO. - Clavis universalis : arts de la mémoire, logique combinatoire et langue universelle de Lulle à Leibniz.
%2348146: ROSSI, ALICE S. (ED). - Sexuality across the life course.
%23100832: ROSSI, JOH. BERN. DE. - Variae lectiones Veteris Testamenti librorum.
%2354083: ROSSI, GIDA. - Bologna nella storia nell'arte e nel costume.
%23100829: ROSSI, JOH. BERN. DE. - Bibliotheca Judaica anti-Christiana.
%23100830: ROSSI, JOH. BERN. DE. - De Hebraicae typographiae origine ac primitiis : seu antiquis ac rarissimis Hebraicorum librorum editionibus seculi XV disquisitio historico-critica : accedit de ignotis nonnullis antiquissimus Hebraeis textus editionibus ac critico earum usu : atque accedit de editionibus Hebraeo-biblicis appendix historico-critica ad nuperrimam bibliothecam sacram Le Longio-Maschianam.
%23130533: ROSSITER, MARGARET W. - Women scientists in America : [volume 2] : before affirmative action 1940-1972.
%23254184: ROSSITER, MARGARET W. - Women scientists in America : [volume 2] : before affirmative action 1940-1972.
%23254185: ROSSITER, MARGARET W. - Women scientists in America : [volume 1] : struggles and strategies to 1940.
%2321145: RÖSSLER, EMIL FRANZ. - Deutsche Rechtsdenkmäler aus Böhmen und Mähren : eine Sammlung von Rechtsbüchern, Urkunden und alten Aufzeichnungen zur Geschichte des deutschen Rechtes.
%23127196: RÖSSLER, EMIL FRANZ. - Die Gründung der Universität Göttingen. Entwürfe.
%2322826: RÖSSLER, HELMUT & GÜNTHER FRANZ. - Biographisches Wörterbuch zur deutschen Geschichte.
%23110088: ROSSUM, A.A. VAN. - Aansprakelijkheid voor de tenuitvoerlegging van vernietigde of terzijde gestelde rechterlijke beslissingen.
%23191474: ROSSUM, VINCENT VAN. - Civil art: urban space as architectural task : Rob Krier in The Hague : The Resident.
%23121222: ROSSUM-GUYON, FRANÇOISE VAN. - Le Coeur critique : Butor, Simon, Kristeva, Cixous.
%23130424: ROSSUM, WIBO VAN. - Verschijnen voor de rechter : hoe het hoort en het ritueel van Turkse verdachten in de rechtszaal.
%23238184: ROSSUM, A.A. VAN; L.F.M. VERHEY & N. VERHEIJ. - Toezicht : preadviezen.
%23135439: ROSSUM, VINCENT VAN. - Stadbouwkunst: de stedelijke ruimte als architectonische opgave : Rob Krier in Den Haag: De Resident.
%23225981: ROSSUM, A.A. VAN. - Vaststellingsovereenkomst.
%23164979: ROSSUM, M.M. (RED.). - Garanties in de rechtspraktijk.
%23207493: RÖST. L. - Groot lexicon van eigennamen : Kramers lexicon : [de spelling en identificatie van 50.000 namen].
%23190932: ROSTOW, W.W. - The great population spike and after : reflections on the 21st century.
%2314972: ROSTOW, EUGENE V. - Power and Policy in Quest of Law : essays in honour of Eugene Victor Rostow.
%23238326: ROSTOW, NICHOLAS. - Anglo-French relations, 1934-36.
%2318135: ROSTOW, W.W. - The world economy : history and prospect.
%2356402: ROSTOW, W.W. - Economics in the long view : essays in honor of W.W. Rostow. 1: Models and methodology. 2: Applications and cases, part I and II.
%2378755: ROSTOWZEW, MICHAEL. - Römische Bleitesserae : ein Beitrag zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit.
%2378753: ROSTOWZEW, MICHAEL. - Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Kaiserreich.
%23257862: GIAN-CARLO (ED.) ROTA - A New Era in Computation.
%2397856: ROTBERG, ROBERT I. & GREG MILLS (EDS.) - War and peace in Southern Africa : crime , drugs , armies , and trade.
%2341813: ROTENBERG, ROBERT - Time and Order in Metropolitain Vienna: A Seizure of Schedules.
%23110440: ROTENSTREICH, NATHAN. - Order and Might.
%23104504: ROTENSTREICH, NATHAN. - Alienation : the concept and its reception.
%23129353: ROTENSTREICH, NATHAN. - Experience and its systematization : studies in Kant.
%2398842: ROTENSTREICH, NATHAN. - Essays in Jewish Philosophy in the Modern Era. With an introduction by Paul Mendes-Flohr.
%23261671: ROTERS, EBERHARD & BERNHARD SCHULZ (ED.) - Ich und die Stadt : Mensch und Grossstadt in der deutschen Kunst des 20. Jahrhunderts.
%23131613: ROTH, RUDOLF VON (ED.) - Urkunden zur Geschichte der Universität Tübingen aus den Jahren 1476-1550.
%23176154: ROTH, MICHAEL - The Poetics of Resistance: Heidegger's line.
%23128744: ROTH, ALOIS. - Edmund Husserls ethische Untersuchungen : dargestellt anhand seiner Vorlesungsmanuskripte.
%23130373: ROTH, MICHAEL - The Poetics of Resistance: Heidegger's Line.
%2383945: ROTH, PHILIP. - Deception.
%23249774: ROTH, GUNTHER D. - Elseviers gids van het weer.
%2323028: ROTH, ANN MACEY. - A Cemetery of Palace Attendants. Including G 2084-2099, G 2230+2231 and G 2240.
%23197049: ROTH, L.O., F.R. CROW AND G.W.A. MAHONEY. - An introduction to agricultural engineering.
%23127198: ROTH VON SCHRECKENSTEIN, KARL HEINRICH. - Das Patriziat in den deutschen Städten, besonderes Reichstädten, als Beitrag zur Geschichte de deutschen Städte und des deutschen Adels.
%23229207: ROTH, PHILIP. - Everyman.
%2340220: ROTH, PHILIP. - Exit geest.
%23240981: ROTH, BRAD R. - Sovereign equality and moral disagreement : premises of a pluralist international legal order.
%23201347: ROTH, JOSEPH - Tarabas, a guest on earth.
%23229192: ROTH, PHILIP. - Exit ghost.
%2319159: ROTH, DIETER. - Dieter Roth : Tischmatten.
%23203067: ROTH, LAURENCE. - Inspecting Jews : American Jewish detective stories.
%2333122: ROTH, ABRAHAM CORNELIS. - Case-based reasoning in the law : a formal theory of reasoning by case comparison.
%2378756: ROTH, PAUL. - Feudalität und Untertanverband.
%2398114: ROTHCHILD, DONALD S. - Managing ethnic conflict in Africa : pressures and incentives for cooperation.
%23139984: ROTHENBERG, GUNTHER ERICH. - The art of warfare in the age of Napoleon.
%23222625: ROTHENBERG, MOLLY ANNE (ED.) - Perversion and the social sciences.
%23140960: ROTHENBERG, G.E., KIRALY, B.K., SUGAR, P.F. (EDS.) - East Central European Society & War in the Pre-Revolutionary Eighteenth Century.
%23215523: ROTHENBERG, DAVID & WANDEE J. PRYOR (EDS.). - Writing the future progress and evolution.
%2358242: ROTHFIELD, L. - Vital signs : medical realism in nineteenth-century fiction.
%2322565: ROTHFUSS, JOAN - Bits & Pieces Put Together To Present A Semblance Of A Whole
%23115360: ROTHKOPF, SCOTT. - Mel Bochner Photographs 1966 - 1969.
%2367372: ROTHKOPF, SCOTT. - Mel Bochner Photographs, 1966-1969.
%2397635: ROTHKOPF, DAVID J. (DAVID JOCHANAN), 1955-. - The price of peace : emergency economic intervention and U.S. foreign policy.
%23158417: ROTHLEDER, DIANNA - The Work of Friendship: Rorty, His Critics, and the Project of Solidarity
%23193392: ROTHMAN, BARBARA KATZ. - Genetic maps and human imaginations : the limits of science in understanding who we are.
%23241765: ROTHSCHILD, MATTHEW. - You have no rights : stories of America in an age of repression.
%23136360: ROTHSTEIN, W.G. (ED.) - Readings in American Health Care. Current issues in socio-historical perspective.
%23231623: ROTHSTEIN, JOSEPH. - MIDI: A Comprehensive Introduction.
%23179501: ROTHSTEIN, STANLEY WILLIAM. - Identity and ideology : sociocultural theories of schooling.
%23199392: ROTHUIZEN, G.TH. - Wat is ethiek ?.
%23254349: ROTHUIZEN, G.TH. - Het leven is meer dan ethiek : studies aangeboden aan prof.dr. G.Th. Rothuizen.
%2378760: ROTTECK, CARL VON. - Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswissenschaften. Band 1. Lehrbuch des natürlichen Privatrechts; Band 2. Lehrbuch der allgemeinen Staatslehre; Band 3. Lehrbuch der materiellen Politik; Band 4. Lehrbuch der ökonomischen Politik.
%23250913: ROTTENBERG, ELIZABETH. - Inheriting the Future: legacies of Kant, Freud, and Flaubert.
%23250929: ROTTENBERG, ELIZABETH. - Inheriting the Future: legacies of Kant, Freud, and Flaubert.
%23102430: RÖTTGERING, H.J.A., P.N. BEST AND M.D. LEHNERT. - The Most Distant Radio Galaxies.
%2361257: ROTTHOFF, GUIDO (ED.) - Krefelder Juden.
%2379174: ROTTLEUTHNER-LUTTER, MARGARET. - Gründe von Ehescheidunen in der Bundesrepublik Deutschland : eine Inhaltsanalyse von Gerichtsakten.
%23198767: ROUBICZEK, PAUL. - Ethical values in the age of science .
%23231699: ROUD, PROFESSOR RICHARD - A Passion for Films : Henri Langlois & the Cinematheque Francaise.
%23161827: ROUD, RICHARD. - A passion for films : Henri Langlois and the Cinémathèque française.
%2374487: ROUGHGARDEN, JOAN - The Genial Gene: Deconstructing Darwinian Selfishness.
%23254488: ROUJOU DE BOUBÉE, GABRIEL (ED.) - La procedure pénale : bilan des réformes depuis 1993.
%23225478: ROUKENS, KITTY (ED.) - Bierman welke Bierman : 25 jaar eigenwijsheid van een veelkunner.
%23211508: ROULET, FLORENCIA. - Honour Bound: Onion Lake and the Spirit of Treaty Six: The International Validitiy of Treaties with Indigenous Peoples..
%23170368: ROULLEAU-BERGER, LAURENCE. - Youth and work in the post-industrial city of North America and Europe.
%23249251: O'ROURKE, P.J. - On the Wealth of Nations.
%2318711: O'ROURKE, JAMES J. - The Problem of Freedom in Marxist Thought.
%23205091: ROURKE, NANCY E. - A difference of reason.
%23107344: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. - Vertoog over de ongelijkheid.
%2353684: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. - Du Contrat Social. Ed. & Intr. Ronald Grimsley.
%23180012: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. - Het maatschappelijk kontrakt, of, Beginselen van het politieke recht.
%23166910: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. - Du Contrat Social.
%23130685: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. - Religious writings.
%23126290: ROUSSEL, PHILIP A. - Management van research & development : een nieuwe visie op produktontwikkeling als strategisch wapen.
%23250546: ROUSSOPOULOS, DIMITRIOS I. - The New Left : legacy and continuity.
%23207798: ROUVOET, ANDRÉ. - Politiek met een hart : beschouwingen over politiek en moraal.
%23108265: ROUWERS, R.W.G. - Buitenlandse belastingplicht: drie inkomensbestanddelen in historisch perspectief.
%23103480: ROUX DE LINCY, ANTOINE-JEAN-VICTOR LE. - Recherches sur Jean Grolier : sur sa vie et sa bibliothèque
%2334341: ROVERS, BEN. - Criminografie van Rotterdam. Jeugdigen en veel voorkomende criminaliteit in de periode 1990-1994.
%2370681: ROVERS, FRITS. - Voor recht en vrijheid : de Partij van de Arbeid en de Koude Oorlog, 1946-1958.
%2345675: ROWAN-ROBINSON, MICHAEL. - The nine numbers of the cosmos.
%23152929: ROWAN, JOHN R. - Conflicts of rights : moral theory and social policy implications.
%23145878: ROWE, PETER G. - Civic Realism.
%23227119: ROWE, JOHN CARLOS. - Culture and the problem of the disciplines.
%23234242: ROWE, PETER G. - Civic Realism.
%23168985: ROWLAND, HERBERT (ED.) - Goethe, chaos, and complexity.
%23148473: ROWLANDS, MARK. - Animals like us.
%2393098: ROWLANDS, PETER. - Oliver Lodge and the Liverpool Physical Society.
%231984: ROWLANDS, MARK. - Can Animals Be Moral?.
%23236192: ROWLANDS, MARK. - The philosopher and the wolf : lessons from the wild on love, death, and happiness.
%23202578: ROWLETT, PAUL. - Sentential negation in French.
%23249338: ROWLEY, HAZEL. - Tête-à-tête : Simone de Beauvoir and Jean-Paul Sartre.
%23197345: ROWLINSON, MICHAEL. - Organisations and institutions : perspectives in economics and sociology.
%2371602: ROWNEY, DON K. - Transition to technocracy: the structural origins of the Soviet Administrative State.
%23257722: ROWSE, A.L. - Court & country : studies in Tudor social history.
%23168794: ROWSE, TIM. - Obliged to be difficult : Nugget Coomb's legacy in indigenous affairs.
%235559: ROXIN, CLAUS. - Strafverfahrensrecht : ein Studienbuch.
%23254516: ROXIN, CLAUS. - Täterschaft und Tatherrschaft. 6. Auflage.
%23238436: ROY, OLIVIER. - The Columbia world dictionary of Islamism.
%23224679: ROY, OLIVIER. - The Failure of Political Islam.
%2317758: ROY LADURIE, EMMANUEL LE - Jasmin's witch
%23132610: ROY, OLIVIER. - L'islam mondialisé.
%23211107: ROY, JOAQUIN - Cuba, the United States, and the Helms-Burton Doctrine: International Reactions (Contemporary Cuba).
%23236895: LE ROY LADURIE, EMMANUEL - Montaillou : Cathars and Catholics in a French village , 1294-1324.
%2398432: ROY, RANJAN (ED). - Chronic pain in old age: an integrated biopsychological perspective.
%2372569: ROYACKERS, J.M. - Een onderzoek naar de gezondheidstoestand in Tilburg, 1930-1936.
%2391660: ROYAKKERS, C.H.M. - De controle over de politie in Engeland en Wales.
%23109588: ROYAL NETHERLANDS ACADEMY OF ARTS & SCIENCES, ACADÉMIE DES SCIENCES DE L'INSTITUT DE FRANCE - Bioethics and health in international context.
%23231594: ROYAL, MARSHAL - Marshal Royal: Jazz Survivor (Bayou Jazz Lives).
%235022: ROYEN, PAUL VAN., JAAP BRUIJN & JAN LUCASSEN (EDS.) - Those emblems of hell?: European sailors and the maritime labour market, 1570-1870.
%23220146: ROYSTER, JACQUELINE JONES & ANN MARIE MANN SIMPKINS (EDS.) - Calling cards : theory and practice in the study of race , gender , and culture.
%23223135: ROZEMOND, KLAAS - Het aardse leven : een filosofische handleiding.
%2393813: ROZENDAL, A. - Het begrip 'belang' in de Nederlandse belastingwetgeving.
%23229379: RU, H.J. DE. - Tarieven : regelgeving en toezicht.
%235553: RU, H.J. DE (E.A.) - Nieuw Europees constitutioneel recht : staatsrechtconferentie 1991.
%2311346: RU, H.J. DE. - Prijst de wet zich uit de markt? Rede.
%23119277: RU, H.J. DE & SIMON, H.J. (RED.). - Uitspraken College van Beroep voor het Bedrijfsleven 1990.
%23105645: RU, H.J. DE. - Staatsbedrijven en staatsdeelnemingen : juridische aspecten en de gevolgen daarvan voor het economische beleid.
%23253219: RUAN, DA (ED.) - Fuzzy set theory and advanced mathematical applications.
%23135940: RUANE, CHRISTIAN. - Gender, Class, and the Professionalization of Russian City Teachers, 1860-1914.
%23127200: RÜBEL, KARL. - Die Franken : ihr Eroberungs- und Siedlungssystem im deutschen Volkslande.
%2378762: RÜBEL, KARL. - Reichshöfe im Lippe-, Ruhr-, und Diemel-Gebiet und am Hellweg.
%23191241: RUBEL, MARGARET MARY. - Savage and Barbarian : historical Attitudes in the Criticism of Homer and Ossian in Britain, 1760-1800.
%23102423: RUBEL, MARGARET MARY. - Savage and Barbarian : historical Attitudes in the Criticism of Homer and Ossian in Britain, 1760-1800.
%2357948: RUBENSTEIN, D. - What's left? The École Normale Supérieure and the right.
%2398220: RUBIN, C. VERA & GEORGE V. COYNE (EDS.) - Large-scale motions in the Universe: A Vatican Study Week.
%23109377: RUBIN, BARNETT R. - Blood on the doorstep the politics of preventive action.
%2373440: RUBIN, JAMES HENRY. - Impressionism and the Modern Landscape: Productivity, Technology, and Urbanization from Manet to Van Gogh.
%2345912: RUBIN, JAMES HENRY. - Impressionist Cats and Dogs: Pets in the Painting of Modern Life.
%23108920: RUBIN, BARNETT R. - The fragmentation of Afghanistan : state formation and collapse in the international system.
%2386783: RUBIN, B., GINAT, J. & MA'OZ, M. - (eds.). From War to Peace: Arab-Israeli Relations 1973-1993.
%23233053: RUBIN, DEREK - Promised Lands: New Jewish American Fiction on Longing and Belonging.
%23243065: RUBIN, BARRY M. - Anti-American terrorism and the Middle East : a documentary reader
%23162778: RUBIN, G.R. - Private property, government requisition and the constitution, 1914-1927.
%23155239: RUBIN, BARRY M. - The tragedy of the Middle East.
%23604: RUBIN, BARRY & JUDITH COLP RUBIN. - Yasir Arafat : a political biography.
%2396753: RUBIN, BARNETT R. (ED.) - Cases and strategies for preventive action.
%234311: RUBIN, DAVID S. & LESLIE KING-HAMMOND. - Celebrating freedom: The art of Willie Birch.
%2316810: RUBIN, ALFRED P. - The law of piracy.
%23221675: RUBINGER, RICHARD. - Popular literacy in early modern Japan.
%23198130: RUBINO-SAMMARTANO, MAURO. - International arbitration law.
%2387442: RUBINSTEIN, ALVIN Z. - Red star on the Nile: the Soviet-Egyptian influence relationship since the June war.
%23263622: RUBINSTEIN, ARIEL - Modeling Bounded Rationality.
%231748: RUCCI, RALPH., STEELE, VALERIE (TEXT). - Ralph Rucci : the art of weightlessness.
%23264061: RUCCI, RALPH. - Autobiography of a fashion designer, Ralph Rucci : spring 2011 / fall 2011.
%2378764: RUCK, ERWIN. - Die Leibniz'sche Staatsidee : aus den Quellen dargestellt.
%23196727: RUDACILLE, DEBORAH. - The scalpel and the butterfly : the war between animal research and animal protection.
%2396913: RUDDEN, BERNARD. - Basic community laws. 7th edition.
%23250425: RUDDER, STEFFEN DE. - The architect Hugh Stubbins : fifties American modernism in Berlin.
%2333376: RUDIKOFF, SONYA - Ancestral houses: Virginia Woolf and the aristocracy.
%23254007: RUDING, ONNO. - Het gaat om meer dan geld alleen : artikelen & toespraken, 1992-2002.
%23263560: RUDOLPH, LLOYD I. - In Pursuit of Lakshmi: The Political Economy of the Indian State.
%23240081: RUDOLPH, LLOYD I. & JOHN KURT JACOBSEN. - Experiencing the state.
%2346165: RUEGG, ARTHUR - Kongresshaus Zürich: 1937 - 1939 - moderne Raumkultur.
%2333584: RUEGG, ARTHUR - Le Corbusier : Furniture and Interiors 1905-1965.
%23174718: RUF, FREDERICK J. - The creation of chaos : William James and the stylistic making of a disorderly world.
%23226034: RUGE, ARNOLD. - 9783511060732 Werke und Briefe 12 : Nachgelassene Briefe 1832-1880.
%23189385: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 7 : Zensur - Revolution 1848 - Patriotismus.
%23189386: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 8 : Der Demokrat. Revolutionsnovelle. - Unser System, 1850. (1. Unsere Philosophie und unsere Revolution; 2. Die Religion unsere Zeit; 3. Die Gründung der Demokratie in Deutschland).
%23131800: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 4 : Politische Kritiken 1838-1846.
%23131799: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 3 : Literarische Kritiken 1838-1844.
%23224677: RUGE, ARNOLD. - 9783511060664 Werke und Briefe 6 : Humanismus - Kommunismus : Klassiker und Romantiker.
%23224678: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 1 : Aufsätze im Gefängnis (1824-1826) : Frühe Dichtung (1828-1846). Ästhetik (1837-1848).
%23226032: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 5 : Zwei Jahre in Paris (1843-1845).
%23131798: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 2 : Philosophische Kritiken 1839-1843.
%23131801: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 10 : Briefwechsel und Tagebuchblätter aus den Jahren 1825-1847.
%23131802: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 11 : Briefwechsel und Tagebuchblätter aus den Jahren 1848-1880.
%23204546: RUGGERI, G. C., VAN WART, DONALD C. & HOWARD, R. - The government as Robin Hood : exploring the myth.
%23255179: RUGGIERO, GUIDO. - Binding passions : tales of magic, marriage and power at the end of the renaissance.
%23214386: RUGH, WILLIAM A. - The Arab Press.
%23123240: RUGUMAMU, SEVERINE M. - Globalization demystified: Africa's possible development futures.
%2378767: RÜHL, HELMUT & CHARALAMBOS N. FRAGISTAS. - Rechtspolitische und rechtsvergleichende Beiträge zum zivilprozessualen Beweisrecht.
%23223929: RUHNAU, WERNER. - Der Raum, das Spiel und die Künste.
%23251902: RUI DE FIGUEIREDO, MARCOS. - As Orações de Sapiência na Universidade e na Faculdade de Direito de Coimbra = The Sapient Orations at the University and at the Faculty of Law of Coimbra.
%23205093: RUIG, JAAP DE - Kadavers : en ze leefde nog.
%23198295: RUIGROK, HENK. - Zaken zijn zaken : undercover in ondernemend Nederland.
%23102425: RUIJGH, C.J. - Chars et roues dans les tablettes Mycéniennes: la méthode de la Mycénologie.
%23183400: RUIJTER, PETER DE. - Voor volkshuisvesting en stedebouw : [over woninghervormers en de beweging voor een goede stedebouw 1890-1920].
%2363326: RUIS, JAN - Pluk ze : buitgericht opsporen.
%2317510: RUISSEN, C.J. - De rekening gepresenteerd. Banktarieven voor de salarisrekening.
%2331628: RUISSEN, C.J. - De rekening gepresenteerd : banktarieven voor de salarisrekening
%23242888: RUITER, J. DE. - Jan Donner jurist : een biografie.
%23173214: RUITER, J. DE & E.PH.R. SUTORIUS. - Manipuleren met leven : preadviezen.
%2363814: RUITER, D.W.P. E.A. - Schaalvergroting in de bouw.
%2381053: RUITER, D.W.P. & C.J.N. VERSTEDEN. - Het gelijkheidsbeginsel in het administratieve recht : preadviezen.
%2310430: RUITINGA, D.P. - Misbruik van economisch overwicht als grond voor het aantasten van overeenkomsten.
%23235458: RUKAVINA, ALISON - The Development of the International Book Trade, 1870-1895: Tangled Networks.
%23132385: RULLER, S. VAN & S. FABER - Afdoening van strafzaken in Nederland sinds 1813 : ontwikkelingen in wetgeving, beleid en praktijk.
%23188230: RULOF, BERNARD. - 'Een leger van priesters voor een heilige zaak' : SDAP, politieke manifestaties en massapolitiek, 1918-1940.
%2315768: RUMBLE, WILFRID E. - The thought of John Austin : jurisprudence, colonial reform, and the British Constitution.
%23117436: RUMER, BORIS Z. - Soviet Steel : the challenge of Industrial modernization in the USSR.
%23240621: RUMI, DSCHALALUDDIN. - Die Flucht nach Hindustan und andere Geschichten aus dem Mathnawi.
%23216995: RUMMEL, R.J. - Field theory evolving.
%23242023: RUMPF, LORENZ. - Extremus labor : Vergils 10 . Ekloge und die Poetik der Bucolica.
%23230562: RUNGE, C. FORD. - Ending Hunger in Our Lifetime: Food Security and Globalization.
%23121228: RUNGGALDIER, EDMUND. - Carnap's Early Conventionalism : an Inquiry into the historical background of the Vienna Circle.
%23233066: RUNIA, EPCO. - De glorie van de Gouden Eeuw : Nederlandse kunst uit de 17de eeuw : tekeningen en prenten.
%23203536: RUNTE, HANS R. - Li Ystoire de la male marastre : version M of the Roman des sept sages de Rome. (= Beihefte Zur Zeitschrift Fur Romanische Philologie, Band 141)
%23249614: RUOZZI, GINO (ED.) - Configurazioni dell'aforisma. Vol. 2.
%2389397: RÜPING, HINRICH. - Grundriss der Strafrechtsgeschichte.
%23225580: RÜPING, HINRICH. - Studien- und Quellenbuch zur Geschichte der deutschen Strafrechtspflege. Band 2. Von der Aufklärung bis zur doppelten Staatgründung.
%23180130: RUPP, J.C.C. - Van oude en nieuwe universiteiten : de verdringing van Duitse door Amerikaanse invloeden op de wetenschapsbeoefening en het hoger onderwijs in Nederland, 1945-1995.
%23103039: RUPPEL, ALOYS. - Johannes Gutenberg : sein Leben und sein Werk.
%2378769: RUPPRECHT, ERNST. - Die Schrift vom Staate der Athener. Interpretationen.
%23264230: RUPPRECHT, PHILIP (ED.) - Rethinking Britten.
%23204107: RUSEN, JORN - Für eine erneuerte Historik : Studien zur Theorie der Geschichtswissenschaft.
%23226017: RUSHBY, KEVIN. - Paradise : a history of the idea that rules the world.
%23245552: RUSHDIE, SALMAN. - The satanic verses.
%23224022: RUSHTON, JULIAN. - Klassieke muziek : van Gluck tot Beethoven.
%23226676: RUSHTON, JULIAN. - Mozart.
%2392677: RUSKE, WOLFGANG. - Timber construction for trade, industry, administartion : basics and projects.
%23244087: RUSKIN, JOHN. - Praeterita : and Dilecta.
%23256366: RUSS, ELIZABETH CHRISTINE. - The plantation in the postslavery imagination.
%2371010: RUSSELL, MATHESON - Husserl: A Guide for the Perplexed.
%23194349: RUSSELL, DANIEL C. - Plato on pleasure and the good life.
%23244404: RUSSELL, JAN JARBOE. - The Train to Crystal City: FDR's Secret Prisoner Exchange Program and America's Only Family Internment Camp During World War II.
%2384912: RUSSELL, BERTRAND. - The Analysis of Mind (Dover Philosophical Classics).
%23200874: RUSSELL, LYNETTE. - Boundary writing : an exploration of race , culture , and gender binaries in contemporary Australia.
%23166517: RUSSELL, BERTRAND. - Geschiedenis der westerse filosofie : in verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
%2366118: RUSSELL-WALLING, EDWARD - 50 Management Ideas You Really Need to Know (50 Ideas You Really Need to Know Series).
%233317: RUSSELL, DANIEL C. - Happiness for humans.
%23190743: RUSSELL, BERTRAND. - Roads to freedom.
%23155460: RUSSELL OF LIVERPOOL, LORD. - The Scource of the Swastika: a short history of Nazi war crimes.
%23156298: RUSSELL, COLIN A.; N.G. COLEY & G.K. ROBERTS. - Chemists by Profession : the origins and rise of the Royal Institute of Chemistry.
%23475: RUSSELL, BERTRAND. - Yours faithfully, Bertrand Russell : a life long fight for peace, justice, and truth in letters to the editor.
%23253977: RUSSELL, ROBERTA & BERNARD TAYLOR. - Operations Management : (International Edition) With CD-ROM.
%23253987: RUSSELL, ROBERTA S. & BERNARD W. TAYLOR. - Operations Management : Focusing on Quality and Competitiveness
%23105945: RUSSEN GROEN, P.M. VAN. - Rechtsbescherming in het bestuursstrafrecht.
%23231883: RUSSO, ELENA (ED.) - Exploring the conversible world : text and sociabilily from the Classical Age to the Enlightenment.
%23260852: RUSSO, DAVID J. - American towns : an interpretive history.
%23253733: RÜSTER, BERND. - Die Rechtsordnung des Festlandsockels.
%2327232: RUTENFRANS, C.J.C. - Criminaliteit en sexe : een verklaring voor de verschillen in het criminele gedrag van vrouwen en mannen.
%2330367: RUTENFRANS, C.J.C. & G.J. TERLOUW. - Delinquentie, sociale controle en 'life events' : eerste resultaten van een longitudinaal onderzoek.
%23253362: RÜTER, C.F. - Enkele aspecten van de strafrechtelijke reactie op oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid.
%2316936: RÜTER, C.F. - Toetsing van politieoptreden : de adviezen van de Commissie voor de Politieklachten Amsterdam, 1986-1988.
%23153688: RÜTER-EHLERMANN, A.L. & C.F. RÜTER (EDS.) - Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1965. First series. Volume 1-22. With CD-Rom and Index.
%233164: RÜTER, A.J.C. - De spoorwegstakingen van 1903 : een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland.
%2316603: RÜTER, C.F. - Enkele aspecten van de strafrechtelijke reactie op oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid.
%23125191: RUTGERS, A. - De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen.
%23193339: RUTGERS, G.R. - Herziening scheidingsprocesrecht.
%2334028: RUTGERS, G.R. - De verplichte procesvertegenwoordiging : enige aspecten van de verplichte procesvertegenwoordiging in het burgerlijk geding in Nederland.
%23107655: RUTGERS, G.R. - Bewaarneming.
%2375853: RUTGERS, G.R. - Amice : Rutgers-bundel : opstellen, op 26 april 2005 aangeboden aan Prof. Mr. G.R. Rutgers, ter gelegenheid van zijn afscheid van de Rijksuniversiteit Groningen.
%23156641: RUTGERS, MARIANNE. - Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen : een onderzoek naar de grenzen van het strafrecht.
%2357986: RUTGERS, JACOBIEN W. - International Reservation of Title Clauses: a Study of Dutch, French and German Private International Law in the Light of European Law.
%2327495: RUTGERS, LEONARD V. - Ziel en zaligheid : de Late Oudheid vanuit godsdiensthistorisch en archeologisch perspectief.
%2391720: RUTGERS, F.L. - Calvijns invloed op de Reformatie in de Nederlanden voor zoveel die door hemzelven is uitgeoefend.
%2378773: RUTH, RUDOLF. - Zeugen und Eideshelfer in den deutschen Rechtsquellen des Mittelalters. 1. (einziger) Teil: Klagen wegen strafbarer Handlungen.
%23217090: RUTH, AD VAN & LODEWIJK GUNTHER MOOR. - Lekken of verstrekken? : de informele informatie-uitwisseling tussen opsporingsinstaties en derden.
%23189975: RUTHERFORD, NOEL. - Shirley Baker and the king of Tonga.
%23219105: RUTHERFORD, R. B. - The art of Plato : ten essays in Platonic interpretation.
%23209313: MALISE RUTHVEN. - Fundamentalism : the search for meaning.
%23194833: RUTHVEN, MALISE. - Freya Stark in Southern Arabia.
%2335710: RUTHVEN, MALISE. - Freya Stark in the Levant : [Lebanon, Syria, Jordany, Palestine].
%2335729: RUTHVEN, MALISE. - Freya Stark in Persia.
%23160409: MALISE RUTHVEN. - Fundamentalism : the search for meaning.
%2335725: RUTHVEN, MALISE. - Freya Stark in Iraq and Kuwait.
%23183409: RÜTIMANN, CHRISTOPH. - Biennale Venedig 1993 : Christoph Rütimann.
%23256374: RUTKOW, IRA M. - Seeking the cure : a history of medicine in America.
%23114701: RUTLAND, PETER. - The politics of economic stagnation in the Soviet Union : the role of local party organs in economic management.
%2375982: RUTLAND, ROBERT ALLEN. - The Ordeal of the Constitution.
%23258415: RUTTE, GERARD & JOSEE KONING. - De supermarkt : 50 jaar geschiedenis.
%23217738: RUTTE, GERARD & JOSEE KONING. - Zelfbediening in Nederland : geschiedenis van de supermarkttoekomst [1948-1998].
%23158444: RUTTEN, WILLIBRORD. - 'De vreselijkste aller harpijen' : pokkenepidemieen en pokkenbestrijding in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw : een sociaal-historische en historisch-demografische studie.
%2312062: RUTTEN-ROOS, A. - Jeugdigen in burgerrechtelijke relaties.
%2394571: RUTTEN, S.W.E. - Erven naar Marokkaans recht : aspecten van Nederlands internationaal privaatrecht bij de toepasselijkheid van Marokkaans erfrecht.
%23165445: RUTTEN, MARCEL; ALAMIN MAZRUI & FRANÇOIS GRIGNON (EDS.) - Out for the count : the 1997 general elections and prospects for democracy in Kenya.
%23156265: RUTTEN, ROEL PAUL JOHAN HUUB - The entrepreneurial coalition : knowledge-based collaboration in a regional manufacturing network.
%23127203: RUTTENBECK, WALTER. - Sören Kierkegaard : der Christliche Denker und sein Werk.
%2342154: RUTTENBURG, NANCY - Dostoevsky's Democracy.
%23175885: RUTTERS, RONALD R., JOHN M. CLUM, & MICHAEL MOON. - Displacing homophobia : gay male perspectives in literature and culture.
%23119383: RUUD, CHARLES A. - Russian Entrepreneur. Publisher Ivan Sytin of Moscow 1851-1934.
%23196899: RUYTER, THEO. - Amins wedding-cake en andere verhalen.
%23245620: RYAN, DAVID. - Letter perfect : the art of modernist typography, 1896-1953.
%23177296: RYAN, ALAN. - Bertrand Russell : a political life.
%23242759: RYAN, SUSAN M., PH. D. - The grammar of good intentions : race and the antebellum culture of benevolence.
%23184239: RYAN, ALAN. - The philosophy of the social sciences.
%23180598: RYAN, WILL. - Northern pike : [a complete guide to pike and pike fishing].
%2393742: RYAN, ALAN. - Bertrand Russell: a political life.
%23159746: RYAN, FRANK X. (ED.) - Darwin's impact : social evolution in America, 1880-1920. Volume 1 : Social Darwinism and its critics / with an introduction by Rick Tilman -- Volume 2 : Race, gender, and supremacy / with an introduction by Frank X. Ryan -- Volume 3 : Evolution, law, and economics / with and introduction by Peter Landry.
%23234464: RYDE, JOANNA. - Self-sufficiency beekeeping.
%23219597: RYDEN, DAVID K. - Representation in crisis : the constitution, interest groups, and political parties.
%23148181: RYDER, JOHN & EMIL VISNOVSKY (EDS.) - Pragmatism and values : the Central European Pragmatist Forum, Volume 1.
%23183445: RYDING, SVEN OLOF (ED.) - Environmental Management Handbook : the Holistic Approach from Problems to Strategies.
%2384896: RYLE, MARTIN. - To Relish the Sublime?: Culture and Self-Realization in Postmodern Times.
%23162601: RYNCK, PATRICK DE & ANDRIES WELKENHUYSEN. - De oudheid in het Nederlands. Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften.
%2340946: RYNGAERT, CEDRIC; ERIK J. MOLENAAR & SARAH M.H. NOUWEN (EDS.) - What's wrong with international law? : liber amicorum Alfred H.A. Soons.
%2378779: RYNMANN VON ÖHRINGEN, HANS. - (ed.). Sachsenspiegelglosse - Sassenspegel mit velen nyen Addicien san dem Leenrecht unde Richtstigste.
%23176543: RYSHKOV, SERGEI SERGEEVICH & BARANOVSKII, EVGENII PETROVICH, - C-types of n-dimensional lattices and 5-dimensional primitive parallelohedra : with application to the theory of coverings.
%23218345: SAALER, SVEN & WOLFGANG SCHWENTKER (EDS.) - The power of memory in modern Japan.
%23143329: SAARINEN, TH. F. & J.L. SELL - Warning and Response to the Mount St. Helen's Eruption.
%23134569: SABBAGH, DANIEL. - Equality and transparency : a strategic perspective on affirmative action in American law.
%2349244: SABIN, ARTHUR J. - Red Scare in Court : New York vs. The International Workers Order.
%23247049: SABOT, GARY W. - The Paralation Model: Architecture-Independent Parallel Programming.
%23102507: SACHAR, HOWARD M. - The emergence of the Middle East, 1914-1924.
%2398879: SACHEDINA, ABDULAZIZ ABDULHUSSEIN. - The Just Ruler (al-sutan al-'adil) in Shi'ite Islam : the comprehensive authority of the jurist in imamite jurisprudence.
%23263578: SACHS, JEFFREY - Poland's Jump to the Market Economy (Lionel Robbins Lectures).
%23263460: SACHS, JEFFREY D. (EDITOR) - Peru's Path to Recovery: A Plan for Economic Stabilization and Growth.
%23263555: SACHS, JEFFREY D. (ED.) - Developing Country Debt and the World Economy (National Bureau of Economic Research Project Report).
%23206588: SACHS, HANS. - Der Zahnstocher und seine Geschichte; eine kulturgeschichtlich-kunstgewerbliche Studie, von Hans Sachs. Mit einer Einleitung des Verfassers zum nachdruck.
%23127205: SACHSSE, CARL. - D. Balthasar Hubmaier als Theologe.
%23144858: SACK, PETER (ED.) - Law and Anthropology.
%23225613: SACKERS, H.J.B. - Omvang en gebruik van rechtsbescherming in het administratieve recht.
%2315214: SACKERS, H.J.B. - Omvang en gebruik van rechtsbescherming in het administratieve recht.
%2331374: SACKS, KENNETH S. - Emerson: political writings.
%2351455: SACKS, OLIVER. - The Mind's Eye.
%23249976: SACKS, OLIVER. - The island of the colorblind.
%23211378: SACKVILLE-WEST, VITA. - Saint Joan of Arc : born, January 6th, 1412; burned as a heretic, May 30th, 1431; canonised as a saint, May 16th, 1920.
%23254001: SACKVILLE-WEST, VITA. - The eagle and the dove : a study in contrasts : Saint Theresa of Avila : Saint Thérèse of Lisieux.
%23100833: SACY, A.I. SILVESTRE DE (ED.) - Pend-namèh ou Livre des conseils par Férid Ed-din 'Attar : (vers 545-1150, 627-1230) : texte persan.
%2350254: SADAT, LEILA NADYA. - The International Criminal Court and the transformation of international law : justice for the new milennium.
%23231524: SADIE, STANLEY. - Mozart: The Early Years, 1756-1781.
%23231631: SADIE, STANLEY (ED.) - Mozart and His Operas.
%23263562: SADOWSKI, YAHYA M. - Political Vegetables?: Businessman and Bureaucrat in the Development of Egyptian Agriculture.
%2393654: SADOWSKI, YAHYA M. - Scuds or butter ? : the political economy of arms control in the Middle East.
%2361297: SADR, KARIM. - The development of nomadism in ancient Northeast Africa.
%2399266: SADRI, AHMAD. - Max Weber's sociology of intellectuals.
%23246318: SADURSKI, WOJCIECH. - Political rights under stress in 21st century Europe.
%23111903: SADURSKI, WOJCIECH (ED.) - Ethical dimensions of legal theory.
%23151303: SAFADI, YASIN HAMID. - Islamic calligraphy.
%23248324: SAFAK, ELIF. - Het luizenpaleis.
%23263600: SAFER, SAMANTHA ERIN. - Zandra Rhodes : textile revolution : medals, wiggles and pop 1961-1971.
%23193031: SAFFERLING, CHRISTOPH. - International criminal procedure.
%23253101: SAFRAI, SHMUEL (ED.) - The literature of the sages. First part: Oral Tora, Halakha, Mishna, Tosefta, Talmud, External Tractates.
%23131223: SAFRAN, NADAV. - Saudi Arabia : the ceaseless quest for security.
%23244577: SAGEL, J. - Geneesmiddelenwetgeving.
%2335013: SAGEL, J. - Geneesmiddelenwetgeving.
%23243036: SAGEL-GRANDE, IRENE (ED.). - Youth : summer holidays in a Dutch correctional institution for juveniles : the EU Leonardo da Vinci project.
%2375633: SAGEL-GRANDE, IRENE. - Hate crime : comparative law annotations : regarding Bulgaria, England & Wales, Germany, Malta, Northern Ireland.
%23146792: SAGER, ERIC W. & GERALD E. PANTING - Maritime Capital : the Shipping Industry in Atlantic Canada, 1820-1914.
%2373760: SAGER, C.J. - Marriage contracts and couple therapy. Hidden forces in intimate relationships.
%23239207: SAGGAR, SHAMIT. - Pariah politics understanding Western radical Islamism and what should be done.
%23131797: SÄGMÜLLER, JOHANN BAPTIST. - Die Papstwahlen und die Staaten von 1447-1555 (Nikolaus V. bis Paul IV) : eine kirchen-rechtlich-historische Untersuchung über den Anfang des staatlichen Rechtes der Exklusive in der Papstwahl.
%2351361: SAGNER-DÜCHTING, KARIN. - Monet and modernism.
%23189087: SAHAGÚN, BERNARDINO DE. - Bernardino de Sahagún's Psalmodia Christiana (Christian Psalmody).
%2389314: SAHLIYEH, EMILE F. - In search of leadership : West Bank politics since 1967.
%23218542: SAHNER, HEINZ ... [ET AL.] - Zur Lage der Freien Berufe 1989 : Empirischer Überblick, soziologische, wirtschaftswissenschaftliche und rechtswissenschaftliche Betrachtung: Teil I.
%23208271: SAHU, B. P. - Iron and social change in early India.
%23229214: SAI, SIEW-MIN SAI & CHANG-YAU HOON (EDS.) - Chinese Indonesians reassessed : history, religion and belonging.
%23231649: SAID, EDWARD W. - Musical Elaborations.
%23128862: SAÏD AL-ASHMAWY, MUHAMMAD. - L'islamisme contre l'islam.
%23200174: SAID, EDWARD W. - Cultuur en imperialisme.
%23246111: SAINT, ANDREW. - Architect and engineer : a study in sibling rivalry.
%23263581: SAINT-PAUL, GILLES - Dual Labor Markets: A Macroeconomic Perspective.
%23110783: SAINT-AMAND, PIERRE. - The Laws of Hostility. Politics, violence and the Enlightenment.
%2338578: SAINT PHALLE, NIKI DE. - Niki de Saint Phalle : the Grotto.
%2377610: SAINT-AMAND, PIERRE. - The Libertine's Progress. Seduction in the Eighteenth Century French Novel.
%23251898: SAINT-SAËNS, CAMILLE. - Camille Saint-Saëns on music and musicians.
%2355156: SAIT, SIRAJ - Land, Law and Islam: Property and Human Rights in the Muslim World.
%23188911: SAITOWITZ, STANLEY; LARS LERUP - Stanley Saitowitz.
%23240759: SAITOWITZ, STANLEY - NATOMA ARCHITECTS. - Stanley Saitowitz : Buildings and projects.
%2321648: SAJO, ANDRAS - Constitutional Sentiments.
%23216719: SAJOO, AMYN B. (ED.) - Civil Society in the Muslim World: Contemporary Perspectives.
%23203875: SAKALA, CAROL. - Women of South Asia : a guide to resources.
%23232815: SAKATA, HIROMI LORRAINE. - Music in the mind : the concepts of music and musician in Afghanistan.
%2330105: SAKATA, TOSHIBOMI (EDITOR) - Satellites for Arms Control and Crisis Monitoring (Sipri Series).
%23204156: SAKWA, RICHARD. - Russian politics and society.
%23120359: SALAMUN, KURT (ED.) - Karl R. Popper und die Philosophie des kritischen Rationalismus.
%23120015: SALAMUN, KURT (ED.) - Moral und Politik aus der Sicht des kritischen Rationalismus.
%23120360: SALAMUN, KURT (ED.) - KARL R. POPPER UND DIE PHILOSOHIE DES KRITISCHEN RATIONALISMUS.
%23263593: SALANIÉ, BERNARD. - The Economics of Contracts: A Primer.
%2325898: SALAS, R.M. - International Population Assistance: The First Decade.
%2368406: SALAÜN, MARIE. - L'école indigène : Nouvelle-Calédonie, 1885-1945.
%23132235: SALDÍVAR, DASSO - Gabriel García Márquez. Terug naar de Oorsprong.
%23215758: SALE, MAGGIE MONTESINOS. - The slumbering volcano : American slave ship revolts and the production of rebellious masculinities.
%2359652: SALENIEKS, PETER (ED.) - Computing : the next generation.
%23259165: SALET, WILHELM GRADUS MARIA. - Om recht en staat : een sociologische verkenning van sociale, politieke en rechtsbetrekkingen.
%23221435: SALIM, ARSKAL. - Challenging the Secular State: Islamization of Law in Modern Indonesia.
%23127701: SALISBURY, RICHARD V. - Anti-imperialism and international competition in Central America 1920-1929.
%2315940: SALISBURY, EVE - The trials and joys of marriage.
%23213771: SALL, ALIOUNE. - The future competitiveness of African economies : proceedings of the Dakar Forum, March 1999.
%23154783: SALLES, ARLEEN L. F. & MARÍA JULIA BERTOMEU (EDS.) - Bioethics. Latin American Perspectives.
%2364402: SALLIS, J. - Crossings. Nietzsche and the space of tragedy.
%23157747: SALLIS, JOHN C. - Shades , of painting at the limit.
%23220198: SALLIS, JOHN. - The gathering of reason. 2nd edition.
%23213197: SALMAN, ANTONIUS JOHANNES - De verlegen beweging : desintegratie, inventiviteit en verzet van de Chileense pobladores: 1973-1990.
%2356292: SALMAN, MICHAEL. - The embarrassment of slavery : controversies over bondage and nationalism in the American colonial Philippines.
%23197724: SALMAN, MICHAEL. - The embarrassment of slavery : controversies over bondage and nationalism in the American colonial Philippines.
%2358139: SALMAN, SALMAN M. A. - Conflict and Cooperation on South Asia's International Rivers: A Legal Perspective (Law, Justice, and Development Series).
%23175039: SALMON, TREVOR C. & ALISTAIR J.K. SHEPHERD (EDS.) - Toward a European Army: A Military Power in the Making?.
%23127209: SALOMON, LUDWIG. - Geschichte des deutschen Zeitungswesens von den ersten Anfängen bis zur Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches.
%23122586: SALOMON, CHARLOTTE. - Charlotte: Leven of Theater : een autobiografisch zangspel in 769 gouaches.
%23122584: SALOMON, CHARLOTTE. - Charlotte: Life of Theater : an autobiographical play by Charlotte Salomon.
%23192512: SALOMON, JEAN JACQUES. - Le destin technologique.
%2373110: SALOMONS, A.F. & G.J.P. DE VRIES. - Pro forma? : opstellen over de rol van formele regels en vormvoorschriften in het privaatrecht = essays on the role of formal rules and formal requirements in private law.
%23231395: SALOMONS, R.A. - Schadevergoeding: zaakschade.
%2346633: SALOMONS, R.A. - Schadevergoeding: zaakschade.
%23110052: SALOMONS, ARTHUR F. - 2014 tot 1950 : de geschiedenis tot 1950 van de vertrouwensbescherming bij overdracht van roerende zaken door een beschikkingsbevoegdheid.
%2381373: SALOMONSON, J.W. - 'Op de wal agter St. Marye' : topografische aantekeningen bij een onbekend schilderijtje van Herman Saftleven.
%23191242: SALOMONSON, J.W. - Rhein, Mosel, Allier und Tigris : Bemerkungen zu einem Römischen Ringgefäss in Bonn.
%2322283: SALTER, JOHN - Sauce Labels 1750 - 1950
%23250383: SALTMAN, MICHAEL (ED.) - Land and territoriality.
%23206311: SALVADORI, MASSIMO L. - Karl Kautsky and the socialist revolution, 1880-1938.
%23263847: SALVATORE, DOMINICK (ED.) - National economic policies.
%23252427: SALVO, MARIA DI. - Churches of Ethiopia : the monastery of Narga-Sellase.
%23137596: SALY, AART WILLEM - Corporate Entrepreneurship : antecedents and consequences of entrepreneurship in large established firms.
%23242428: SALZMANN, WALTER HENRI - Bedrijfsleven, overheid en handelsbevordering: The Netherlands Chamber of Commerce in the United States, Inc., 1903-1987 (Dutch Edition).
%23150635: SALZMANN, WALTER H. - Herstel, Wederopbouw en Europese Samenwerking. D.P. Spierenburg en de buitenlandse economische betrekkingen van Nederland 1945-1952.
%2392660: SAMADDAR, RANABIR & HELMUT REIFELD (EDS.) - Peace as process : reconciliation and conflict resolution in South Asia.
%231272: SAMAHA, JOEL. - Law and order in historical perspective : the case of Elizabethan Essex.
%23136369: SAMAR, VINCENT J. - The Right to Privacy : Gays, Lesbians and the Constitution.
%23258326: SAMBURSKY, S. - The physical world of late Antiquity.
%23204569: SAMDS, PHILIPPE J. (ED.) - Chernobyl : law and communication : transboundary nuclear air pollution - the legal materials.
%23256022: SAMELSON, WILLIAM. - Gerhart Herrmann Mostar : a critical profile.
%2348725: SAMEROFF, ARNOLD J. - The five to seven year shift : the age of reason and responsibility /..
%23234091: SAMORE, SAM. - The Hit.
%23106991: SAMPSON, C. GARTH. - Stylistic Boundaries among Mobile Hunter-Foragers
%23263919: SAMSON, RENEÌ - De ontwikkeling van de sector van sociaal eigendom in Peru : 1974-1984 : een onderzoek naar de ontwikkeling van het arbeiderszelfbestuur en de sociaal eigendom in Peru.
%2340549: SAMUEL, G.H. & J. RINKES. - Contractual and non-contractual obligations in English law. Systematic analysis of the English law of obligations in the comparative context of the Netherlands Civil Code. Diss.
%2385987: SAMUELS, RICHARD J. - Rich Nation, Strong Army: National Security and the Technological Transformation of Japan.
%23159210: SAMUELS, SUZANNE UTTARO. - Fetal rights, women's rights : gender equality in the workplace.
%23246633: SAMUELS, RICHARD J. - Machiavelli's children : leaders and their legacies in Italy and Japan.
%23246728: SAMUELS, RICHARD J. - Machiavelli's children : leaders and their legacies in Italy and Japan.
%23227628: SAMUELS, RICHARD J. - Machiavelli's children : leaders and their legacies in Italy and Japan.
%23219857: SAMUELS, ROBERT. - Writing prejudices : the psychoanalysis and pedagogy of discrimination from Shakespeare to Toni Morrison.
%23171018: SAMUELS, WARREN J. - Pareto on policy.
%23250716: SAMUELS, WARREN J. (ED.) - Institutional economics. Volume 2.
%23230925: SAMUELSON, PAUL A. - The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson : Volume 7.
%23263546: SAMUELSON, LARRY. - Evolutionary Games and Equilibrium Selection (Economic Learning and Social Evolution).
%23141474: SAMUELSON, PAUL A. - The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson : Volume 1.
%23230926: SAMUELSON, PAUL A. - The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson : Volume 6.
%23223201: SANCHEZ-PARDO, ESTHER. - Cultures of the death drive : Melanie Klein and modernist melancholia.
%2394395: SÁNCHEZ-EPPLER, K. - Touching liberty. Abolition, feminism and the politics of the body.
%23104534: SANCISI-WEERDENBURG, H. (ED.) - De Agricultura : in Memoriam Pieter Willem de Neeve.
%2378111: SAND, GEORGE. - The Countess von Rudolstadt [La Comtesse de Rudolstadt].
%23243687: SANDARS, THOMAS COLLETT (ED.) - The Institutes of Justinian.
%23144537: SANDBERG, VIOLA & ULRICH HEROLD (EDS.) - Berlin, 13. August 1990.
%23157687: SANDBROOK, RICHARD. - Closing the circle : democratization and development in Africa.
%23196065: SANDBROOK, RICHARD. - The politics of Africa's economic recovery.
%2382368: SANDEL, MICHAEL J. - Pleidooi tegen volmaaktheid : een ethiek voor gentechnologie.
%2378786: SANDER, FRITZ & HANS KELSEN. - Die Rolle des Neukantianismus in der Reinen Rechtslehre : eine Debatte zwischen Sander und Kelsen.
%23241554: SANDER, GORDON F. - The Frank family that survived.
%2378788: SANDER, PAUL & HANS SPANGENBERG. - Urkunden zur Geschichte der Territorialverfassung.
%23245603: SANDER, JOCHEN & BODO BRINKMANN (EDS.) - Netherlandish painting before 1800 at the Städel.
%23223719: SANDER, FRITZ. - Staat und Recht : Prolegomena zu einer Theorie der Rechtserfahrung. Halbband 2.
%2378784: SANDER, FRITZ. - Das Problem der Demokratie.
%23250434: SANDER, KATYA. & SIMON SHEIKH (EDS.) - We are all normal ( and we want our freedom ) : a collection of contemporary Nordic artists writings.
%23245994: SANDER, JOCHEN & BODO BRINKMANN. - Italian , French and Spanish painting before 1800 at the Städel : including the English old master paintings as well as a supplement to the Netherlandish paintings.
%23249050: SANDERS, LUK (RED.). - Politiek voorbij de transcendentie ? : over democratie en mystiek.
%23108712: SANDERS, PIETER. - Het nieuwe arbitragerecht.
%23208072: SANDERS, JOHN H. & BARRY I. SHAPIRO. - The economics of agricultural technology in semiarid Sub-Saharan Africa.
%2369047: SANDERS, P. & W. WESTBROEK. - BV en NV : het nieuwe ondernemingsrecht. 6e druk.
%23121255: SANDERS, ANDY F. - Michael Polanyi's Post-Critical Epistemology : a reconstruction of some aspects of 'Tacit Knowing'.
%236588: SANDERS, PIETER. - Quo Vadis, Ius Societatum? Liber Amicorum Pieter Sanders : 21 september 1912-1972.
%2373388: SANDERS, EWOUD. - Levi's eerste kerstfeest : jeugdverhalen over jodenbekering, 1792-2015.
%2362093: SANDERS, EWOUD. - De taal van het jaar: Nieuwe woorden en uitdrukkingen, editie 2000.
%23146292: SANDERS, ANDREW - Dear Maimonides : a Discourse on Religion and Science.
%23150707: SANDERS, PIETER. - Het Nederlandse Arbitragerecht: nationaal en internationaal.
%23213814: SANDERS, PIETER. - The work of UNCITRAL on arbitration and conciliation.
%23184538: SANDERS, P. & W. WESTBROEK. - BV en NV : het nieuwe ondernemingsrecht.
%2388909: SANDERS, PIETER & W. WESTBROEK. - BV en NV : het nieuwe ondernemingsrecht.
%2395009: SANDERS, A.F. - Informatieverwerking gedurende oogfixaties en saccaden.
%23201659: SANDERSON, WARREN C. - Population in Asia.
%23201786: SANDFORD, STELLA. - The metaphysics of love : gender and transcendence in Levinas.
%23217346: SANDFORD, CHRISTOPHER. - Sting : demolition man : a biography.
%2321013: SANDFORT, TH.G.M. - Het belang van de ervaring : over seksuele contacten in de vroege jeugdjaren en seksueel gedrag en beleven op latere leeftijd.
%2370704: SANDKÜHLER, HANS JÖRG & RAFAEL DE LA VEGA (EDS.) - Marxismus und Ethik : Texte zum neukantianischen Sozialismus.
%2395289: SANDLER, M. & COLLINS, G.M. (ED.). - Migraine: a spectrum of ideas.
%23170367: SANDS, PHILIPPE. - Lawless world : making and breaking global rules.
%23255439: SANDS, PHILIPPE (ED.) - From Nuremberg to The Hague : the future of international criminal justice.
%2338631: SANDS, PHILIPPE. - Principles of international environmental law. Vol. I: Frameworks, standards and implementation.
%23254815: SANDVEN, JOHS. - Projectometry : a new approach in the psychological study of human reaction tendencies exemplified by research pertaining to education.
%2343868: SANDVIK-NYLUND, MONIKA - Caught in conflicts : civilian victims, humanitarian assistance and international law.
%2388557: SANDZÉN, JR., SIGURD C. - Atlas of wrist and hand fractures.
%23107737: SANGEN, G.J.H. VAN DER. - Rechtskarakter en financiering van de onderneming.
%23175637: SANGINGA, PASCAL C. ... [ET AL.] - Innovation Africa : enriching farmers' livelihoods.
%23239968: SANKARAN, KAMALA - Towards legal literacy : an introduction to law in India.
%23235463: SANNA, LAWRENCE J. & EDWARD C. CHANG (EDS.) - Judgments over time : the interplay of thoughts, feelings, and behaviors.
%232393: SANTA MARIA, ALBERTO. - EC commercial law.
%23254695: SANTAYANA, GEORGE. - The genteel tradition in American philosophy and Character and opinion in the United States.
%23115519: SANTEN, LOUISE VAN. - Wie valt doet niet meer mee.
%2323991: SANTEN, H.W. VAN. - VOC-dienaar in India : Geleynssen de Jongh in het land van de Groot-Mogol.
%2326714: SANTEN, A.H.M. - Aanbod en aanvaarding bij het kopen van een woning. Rede.
%2372431: SANTEN, A.H.M. - De kantharos van Stevensweerd.
%2379965: GALLAGHER MARGARET & LILIA QUINDOZA-SANTIAGO (EDS.) - Women empowering communication: A resource book on women and the globalisation of media.
%23166878: SANTING, E.C. - De ethiek van Erich Fromm : een humanistisch appèl.
%23250288: SANTIS, HUGH DE. - Beyond progress : an interpretive odyssey to the future.
%23222434: SANTISO, JAVIER. - Latin America's political economy of the possible : beyond good revolutionaries and free-marketeers.
%23264153: SANTOS ANTUNES, HENRIQUE. - Da inclusao do lucro ilícito e de efeitos punitivos entre as consequências da responsabilidade civil extracontratual : a sua legitimação pelo dano.
%23202975: SANTOS-GRANERO, FERNANDO & FREDERICA BARCLAY. - Selva central : history, economy and land use in Peruvian Amazonia.
%23175126: SAP, JAN WILLEM. - Wegbereiders der revolutie : Calvinisme en de strijd om de democratische rechtsstaat.
%23230120: SAP, JAN WILLEM. - Kritiek op de staat : voorwerk voor staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing.
%2384593: SAP, JAN WILLEM. - Protestantisme en democratie in Massachusetts, 1630-1780. Preadvies.
%23154674: SAPINSLEY, BARBARA. - The Private War of Mrs. Packard : the Dramatic Story of a Nineteenth-Century Feminist.
%2378792: SAPIR, BORIS. - Dostojewski und Tolstoi über Probleme des Rechts.
%2366642: SAPIRO, VIRGINIA. - A vindication of political virtue : the political theory of Mary Wollstonecraft.
%2336648: SAPIRO, VIRGINIA. - A vindication of political virtue : the political theory of Mary Wollstonecraft.
%2379628: SAPPHO. - Memoir, Text, Selected Renderings, and a literal translation by H.Th. Wharton.
%23125786: SAPPINEN, JORMA. - Stretching the scope of economics : on the nature and impact of Gary S. Becker's economics imperialism.
%23246438: SAPRIN. - Structural adjustment : the SAPRI report : the policy roots of economic crisis , poverty , and inequality.
%23251094: SARASWAT, VIJAY A. - Concurrent Constraint Programming (Logic Programming).
%2372725: SARAT, AUSTIN. - Cause Lawyers and Social Movements (Stanford Law Books).
%23166542: SARAT, AUSTIN (ED.). - The Killing State : capital Punishment in Law.
%2348329: SARAT, AUSTIN. - States of Violence : war, capital punishment, and letting die.
%2392771: SARAT, AUSTIN ... [ET AL.] (EDS.) - Law and catastrophe.
%23249201: SARAT, AUSTIN ... [ET AL.] (EDS.) - Cultural analysis, cultural studies, and the law : moving beyond legal realism.
%23225745: SARAT, AUSTIN (ED.). - Law in the liberal arts.
%23260681: SARAT, AUSTIN (ED.). - States of violence : war, capital punishment, and letting die.
%2379137: SARAT, AUSTIN ... [ET AL.] (EDS.) - The cultural lives of cause lawyers.
%23229623: SARDAR, ZIAUDDIN & MASOOD, EHSAN. - How do you know ? : reading Ziauddin Sardar on Islam, science and cultural relations.
%23102434: SARGEANT, A.J. AND D. KERNELL (EDS). - Neuromuscular Fatigue.
%23204131: SARIS, FRANS W. - Vacuüm is niet niks : columns en essays
%23227657: SARKAR, BENOY KUMAR. - The positive background of Hindu sociology. Book I. Non-political; Book II. Political.
%2331548: SARKAR, RUMU - International Development Law: Rule of Law, Human Rights, and Global Finance.
%23245892: SARKIN, JEREMY - Colonial Genocide and Reparations Claims in the 21st Century: The Socio-Legal Context of Claims under International Law by the Herero against Germany for Genocide in Namibia, 1904-1908 (PSI Reports).
%23140764: SARLE, CORA HELENA - A Shaker Sister's Drawings.
%23172330: SARO-WIWA, KEN. - Sozaboy : roman.
%23148152: SAROOSHI, DANESH. - The United Nations and the development of collective security : the delegation by the UN Security Council of its Chapter VII powers.
%2389387: SAROYAN, A. - Trio : Oona Chaplin, Carol Matthau, Gloria Vanderbilt. Portrait of an intimate friendship.
%23125385: SARRIS, GREG - Keeping Slug Woman Alive : a Holistic Approach to American Indian Texts.
%23208035: SARTILIOT, CLAUDETTE. - Citation and modernity : Derrida, Joyce, and Brecht.
%23113303: SARTON, MAY. - May Sarton : selected letters, 1916-1954
%23218688: SARTRE, JEAN-PAUL. - War diaries : notebooks from a phoney war, November 1939-March 1940.
%23149418: SARTRE, JEAN-PAUL. - De Dood in het Hart. [De Wegen der Vrijheid, III].
%23200581: SARTRE, JEAN-PAUL. - De woorden, memoires van een mislukt wonderkind.
%23257566: SARYCHEW, GAVRILA A. - Account of a Voyage of Discovery to the North-East of Siberia, the Frozen Ocean, and the North-East Sea.
%23254878: SASLOW, JAMES M. - Ganymede in the Renaissance : homosexuality in art and society.
%23225862: SASS, HANS MARTIN. - Materialien zur Heidegger-Bibliographie 1917-1972.
%23177386: SASSO, ROBERT. - Georges Bataille : le système du non-savoir.
%23129277: SASSOON, DAVID M. - C.I.F. and F.O.B. contracts. 2nd edition.
%2348737: SASSOON, DAVID M. - The Glamour of Bellville Sassoon.
%23241755: SASSOON, DONALD. - Leonardo and the Mona Lisa story : the history of a painting tols in pictures.
%23168861: SASSOWER, RAPHAEL. - Cultural collisions : postmodern technoscience.
%23181298: SASSOWER, RAPHAEL. - Cultural collisions : postmodern technoscience.
%23179821: SATHANAPALLY, ARUNA - Beyond Disagreement: Open Remedies in Human Rights Adjudication.
%2381605: SATO, SEIZABURO & TREVOR TAYLOR (EDS.) - Prospects for global order.
%23168752: SATOW, ERNEST. - Guide to Diplomatic Practice. 4th ed.
%23224395: SATTER, BERYL. - Each mind a kingdom : American women, sexual purity, and the New Thought movement, 1875-1920.
%23188394: SATTIVA SPRING, CHRISTINE. - Les fédérations à but idéal en droit suisse : étude de quelques problèmes caractéristiques des structures fédératives.
%23235312: SATZ, DEBRA & ROB REICH (EDS.) - Toward a humanist justice : the political philosophy of Susan Moller Okin.
%23121268: SAUER, FRIEDRICH OTTO. - Physikalische Begriffsbildung und Mathematisches Denken. Das Philosophische Problem.
%23110944: SAUER, WERNER. - Österreichische Philosophie zwischen Aufklärung und Restauration. Beiträge zur Geschichte des Frühkantianismus in der Donaumonarchie.
%23252315: SAUNDERS, ROBERT J. - Telecommunications and Economic Development (World Bank).
%23220647: SAUNDERS, FRANCES STONOR. - The devil's broker : seeking gold, God, and glory in fourteenth-century Italy.
%2373184: SAUNDERS, RICHARD L. - Printing in Deseret : Mormons, economy, politics & Utah's incunabula, 1849-1851 : a history and descriptive bibliography.
%2395565: SAUNDERS, KEVIN W. - Violence as obscenity : limiting the media's first amendment protection.
%23143874: PEITGEN & JÜRGENS & SAUPE. - Chaos and Fractals. New frontiers of science.
%23212871: SAURA, ANTONIO. - Antonio Saura : die Retrospektive : Kunstmuseum Bern, 06.07.-11.11.2012, Museum Wiesbaden, 30.11.2012-24.03.2013.
%23229973: SAURA, ANTONIO. - Antonio Saura : crucifixions = crucifixiones.
%23102448: SAUVEPLANNE, J.G. - Codified and Judge Made Law : the role of courts and legislators in civil and common law systems.
%23110912: SAUVEPLANNE, J.G. - De methoden van privaatrechtelijke rechtsvergelijking.
%23102449: SAUVEPLANNE, J.G. - Van verscheidenheid naar eenheid van privaatrecht.
%23122616: SAUVEPLANNE, J.G. - Unification and comparative law in theory and practice.
%2328001: SAVAGE, C. WADE (ED.) - Perception and Cognition: issues in the Foundations of Psychology. (Minnesota Studies in the Philosophy of Science IX).
%23261163: SAVAGE, CHARLES H. & GEORGE F.F. LOMBARD. - Sons of the machine : case studies of social change in the workplace.
%23252028: SAVATER, FERNANDO. - Lof der godloosheid : kleine filosofie van ongeloof en twijfel.
%23217734: SAVCHENKO, ANDREW. - Rationality, nationalism and post-Communist market transformation : a comparative analysis of Belarus, Poland and the Baltic states.
%23102450: SAVELSBERGH, G.J.P., H.L.J. VAN DER MAAS AND P.L.C. VAN GEERT (EDITORS). - Non-linear developmental processes.
%2378798: SAVIGNY, FRIEDRICH CARL VON. - Das Recht des Besitzes : eine zivilistische Abhandlung.
%2378795: SAVIGNY, FRIEDRICH CARL VON. - Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter. Band 1: Rechtsquellen, Gerichtsverfassung und Rechtsunterricht im frühen Mittelalter; Band 2: Geschichte des römischen Rechts in den neuen germanischen Staaten; Band 3: Allgemeine Quellen der Literaturgeschichte, Universitäten, Rechtsquellen der Glossatoren; Glossatoren als Lehrer und Schriftsteller; Bücherwesen; Band 4 : Das 12.Jahrhundert; Band 5: Das 13. Jahrhundert; Band 6: Das 14. und 15. Jahrhundert; Band 7: Verbesserungen und Zusätze; Register.
%2378797: SAVIGNY, FRIEDRICH CARL VON. - Das Obligationenrecht als Theil des heutigen römischen Rechts.
%2378801: SAVIGNY, FRIEDRICH CARL VON. - Vermischte Schriften. Band 1 : Geschichte des römischen Rechts I; Band 2 : Geschichte des römischen Rechts II; Band 3 : Juristische Quellenkunde; Band 4 : Geschichte des deutschen Rechts - Kriminalrecht - -Gelehrtengeschichte - Lehranstalten betreffend; Band 5 : Rezensionen - Verfassung und Gesetzgebung betreffend.
%23198942: SAVISHINSKY, JOEL S. - Breaking the watch : the meanings of retirement in America.
%23154932: SAVONA, ERNESTO U. (ED.) - Responding to Money Laundering. International perspectives.
%2378802: SAVONAROLA, GIROLAMO. - Trattato del reggimento degli stati : con gli avvertimenti civili di Francesco Guicciardini e l´apologia di Lorenzo di Medici.
%2318248: SAVORNIN LOHMAN, J. DE ... [ET AL.] - Wetgeving gewogen : evaluatie van wet- en regelgeving inzake kinderpornografie.
%2389375: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - De hoogste vrijheid ; Over het hoogste gezag.
%2342811: SAWYER, RALPH D. - Fire and water [= Huo zhan yu shui gong] : the art of incendiary and aquatic warfare in China.
%23220816: SAWYER, MEI-CHÜN., SAWYER, RALPH D. - The Tao of deception : unorthodox warfare in historic and modern China.
%23172282: SAWYER-LAUCANNO, CHRISTOPHER. - The continual pilgrimage : American writers in Paris, 1944-1960.
%2348239: SAXE, GEOFFREY B. - Social processes in early number development.
%23251646: SAXENIAN, ANNALEE - Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128.
%2361406: SAXONHOUSE, G.R. & K. YAMAMURA (ED.). - Law and Trade Issues of the Japanese Economy.
%23196912: SAXTON, LIBBY. - Haunted images : film, ethics and the Holocaust.
%2390898: SAXTON, M. - Louisa May. A modern biography of Louisa May Alcott.
%23239266: SAYRE-MCCORD, GEOFFREY (ED.) - Essays on moral realism.
%2331890: SAYRE, KENNETH M. - Plato's late ontology : a riddle resolved : with a new introduction and the essay, Excess and deficiency at Statesman 283C-285C.
%2390727: SBRAGIA, ALBERTA M. - Euro-politics : institutions and policymaking in the new European community.
%2317759: SBRIGLIO, JACQUES - Le Corbusier: the Villa Savoye (Le Corbusier Guides (engl.))
%2348058: SCAASI, ARNOLD - Scaasi Cut Above.
%23149758: DI SCALA, SPENCER M. - Italian Socialism : between politics and history.
%23256471: SCALTSAS, THEODORE & ANDREW S. MASON. - The philosophy of Epictetus.
%23194587: SCAMEHORN, HOWARD L. - Balloons to jets : a century of aeronautics in Illinois, 1855-1955.
%2372053: SCAMMELL, MICHAEL - Koestler: The Literary and Political Odyssey of a Twentieth-Century Skeptic.
%2320418: SCANLAN, GARY - Criminal Law (Butterworths Student Statutes)
%23127007: SCARBOROUGH, MILTON. - Comparative theories of nonduality : the search for a middle way.
%23220117: SCARBOROUGH, MILTON. - Myth and modernity : postcritical reflections.
%23178752: SCARGO, GERARD. - Stem voor, stem SP : hoe de SP de verkiezingen van 2002 won.
%23239409: SCARRE, GEOFFREY. - Mill's On liberty : a reader's guide.
%23239576: SCARRE, GEOFFREY. - Mill's On liberty : a reader's guide.
%235547: SCARRY, ELAINE. - Rule of law, misrule of men.
%23248960: SCAZZIERI, ROBERTO., AMARTYA K. SEN AND STEFANO ZAMAGNI (EDS.) - Markets, money and capital : Hicksian economics for the twenty-first century.
%23239605: SCESKI, JOHN H. - Popper , objectivity and the growth of knowledge.
%23198209: SCHAAF, LARRY J. - The photographic art of William Henry Fox Talbot.
%2331703: SCHAAF, SJOERD VAN DER. - Skiednis fan de Fryske biweging.
%23205894: SCHAAF, JASPER. - De toekomst van het individu als sociaal wezen : een sociale cultuurkritiek.
%239404: SCHAAF, J. VAN DER. - Schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad; speciaal bij ruimtelijke ordening.
%23204490: SCHAAF, FRED. - Comet of the century : from Halley to Hale-Bopp.
%23224931: SCHAAFSMA, S.J. - Intellectuele eigendom in het conflictenrecht : de verborgen conflictregel in het beginsel van nationale behandeling.
%236826: SCHAAFSMA, J.R. & E. WYMEERSCH. - Bescherming van beleggers ter beurze / Europese effectenreglementering.
%2385625: SCHAAFSMA, J.R., S. PERRICK & L. TIMMERMAN. - Ontwikkelingen in het effectenverkeersrecht : voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres op vrijdag 10 en zaterdag 11 november 1995 te Nijmegen.
%23224101: SCHAAFSMA-BEVERSLUIS, E.L. & J.A.M.P. KEIJSER. - Het nieuwe personen- en familieprocesrecht.
%23257159: SCHAAFSMA, J.R. - Geld speelt een rol : enkele opmerkingen over bankrecht, geld en een economische en monetaire unie.
%23160964: SCHAAP, CEES D. - Fighting Money Laundering. With Comments on the Legislations of the Netherlands Antilles and Aruba.
%23107935: SCHAAP, CEES D. - Heling getoetst : studie naar het witwassen van geld en de strafbaarstelling daarvan door middel van de helingsbepalingen.
%2362153: SCHAAP, SYBE. - Het rancuneuze gif : de opmars van het onbehagen.
%2336014: SCHAAP, DICK & TEUN VAN DEN BERG. - Johan de Witt : een volmaakt Hollander.
%23238375: SCHABAS, WILLIAM A. - An Introduction to the International Criminal Court. 3rd edition.
%2343473: SCHABAS, WILLIAM A. - An Introduction to the International Criminal Court.
%23254420: SCHABAS, WILLIAM A. - Genocide in international law : the crime of crimes.
%23260305: SCHABAS, WILLIAM A. - An introduction to the International Criminal Court.
%23190117: SCHABAS, WILLIAM A. - The abolition of the death penalty in international law. 2nd edition.
%23229411: SCHACHTMAN, TODD R - Associative Learning and Conditioning Theory: Human and Non-Human Applications.
%23181789: SCHADEBERG, JUERGEN (PHOTOGRAPHER) - Jürgen Schadeberg.
%2393615: SCHADEBERG, THILO C. - De Swahili-talen van Mozambique.
%236943: SCHADEE, H. - Recht door zee : Liber amicorum H. Schadee.
%23194922: SCHAEPMAN, KEES. - De meerval beweegt nog : verslag van een bezoek aan West Nile , Oeganda.
%23127213: SCHÄFER, ERNST HERMANN JOHANN. - Beiträge zur Geschichte des spanischen Protenstantismus und der Inquisition im 16. Jahrhundert.
%2378782: SCHÄFER, RÜTGER (ED.) - Saint-Simonistische Texte : Abhandlungen von Saint-Simon, Bazard, Blanqui, Buchez, Comte, Enfantin, Leroux, Rodrigues, Thierry und anderen in zeitgenössischen Übersetzungen.
%23231403: SCHÄFER, HANS-BERND & CLAUS OTT. - Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts. 3. Auflage.
%23233909: SCHAFER, J. L. (JOSEPH L.)., WALLS, THEODORE A. - Models for intensive longitudinal data.
%23131795: SCHÄFER, DIETRICH - Die Hansestädte und König Waldemar von Dänemark : Hansische Geschichte bis 1376.
%2392115: SCHÄFER, RÜTGER (ED.) - Saint-Simonistische Texte : Abhandlungen von Saint-Simon, Bazard, Blanqui, Buchez, Carnot, Comte, Enfantin, Leroux, Rodrigues, Thierry und Anderen in zeitgenössischen Übersetzungen.
%2339629: SCHAFFARCZYK, TILL. - Der Mausetod : 49 wichtige Kurzbefehle für Quark nie wieder vergessen : 26 wichtige Kurzbefehle für Word nie wieder vergessen.
%2378804: SCHAFFSTEIN, FRIEDRICH. - Abhandlungen zur Strafrechtsgeschichte und zur Wissenschaftsgeschichte.
%23261948: SCHÄFKE, WERNER (ED.) - Coellen eyn Croyn : Renaissance und Barock in Köln.
%2399268: SCHAGEN, J.A. VAN. - De Tweede Kamer der Staten-Generaal : een staatsrechtelijke studie over haar organisatie en werkwijze.
%2358783: SCHAGRIN, MORTON L. - The language of logic : a programmed text.
%23198881: SCHAICK, A.C. VAN, T. HARTLIEF & C.E. DU PERRON. - Burgerlijk wetboek, boeken 3, 5 en 6.
%23108047: SCHAICK, A.C. VAN. - Volmacht.
%2349997: SCHAIK, NIELS VAN. - De interpretatie van het strafrechtelijk novumbegrip : een rechtsvergelijkend onderzoek naar de strafrechtelijke herzieningsbeslissing in Nederland en Engeland.
%23249122: SCHALK, FRITZ. - Studien zur französischen Aufklärung.
%2350368: SCHALKEN, T.M. - Casino en illegaliteit : over de mogelijkheden tot bestrijding van het illegale casino-circuit.
%23132506: SCHALKEN, TOM. - De mythe van het gezag : over strafrecht.
%23254733: SCHALKEN, TOM. - Het eetcomplot : de rechter als verdachte in het Wilders-proces.
%23153159: SCHALKEN, T.M. & S.W. DE MUL (RED.) - Het nieuwe Wetboek van Strafvordering van de Nederlandse Antillen en van Aruba (1997) : bronnenpublicatie : Deel 1 : parlementaire stukken.
%23132401: SCHALKEN, T.M. - De Inhoud van het Gezag. Vier preadviezen.
%23203270: SCHALKEN, T.M. - Ordening van emotie : verzamelde annotaties van Tom Schalken.
%23106712: SCHAMA, SIMON. - Overvloed en onbehagen : de Nederlandse cultuur in de gouden eeuw.
%23261259: SCHAMA, SIMON. - The American future : a history.
%23232129: SCHAMA, SIMON. - De ogen van Rembrandt.
%2353958: SCHAMA, SIMON. - Landschap en herinnering.
%23200384: SCHAMA, SIMON. - Overvloed en onbehagen : de Nederlandse cultuur in de gouden eeuw.
%2367803: SCHAMBECK, HERBERT. - Grundrechte und Sozialordnung : Gedanken zur Europäischen Sozialcharta.
%2367566: SCHAMHART, SJOERD. - Sjoerd Schamhart : architect in Den Haag.
%23127215: SCHANNAT, JOHANN FRIEDRICH & JOSEPH HARTZHEIM - Concilia Germaniae. 11 Volumes.
%23234118: SCHANNAT, JOHANN FRIEDRICH; HEINRICH CHRISTIAN FREIHERR V. SENCKENBERG & HEINRICH ZOEPFL (EDS.) - Schwabenspiegeldrucke.
%23109533: SCHANS, J.W. VAN DER. - Governance of marine resources : Conceptual clarifications and two case studies.
%23241612: SCHANS, WIL VAN DER - Keizer in lompen : politiesamenwerking in Europa.
%2347056: SCHAPIRO, MEYER. - Meyer Schapiro: His Painting, Drawing and Sculpture.
%2333711: SCHAPIRO, MEYER. - Meyer Schapiro : his painting, drawing, and sculpture.
%23227199: SCHAPP, JAN - Grundlagen des bürgerlichen Rechts.
%23143906: SCHÄRER, EMANUEL. - John Locke. Sein Verstandestheorie und seine Lehren über Religion, Staat und Erziehung.
%23189980: SCHARF, THOMAS. - The German Greens : challenging the consensus.
%23158726: SCHARF, MICHAEL P. & WILLIAM A. SCHABAS. - Slobodan Milosevic on trial : a companion.
%23234959: SCHARF, THOMAS. - Ageing and ageing policy in Germany.
%23246790: SCHARVOGEL, JAKOB JULIUS. - Jakob Julius Scharvogel : Keramiker des Jugendstils = art nouveau ceramist.
%2379752: SCHATBORN, PETER. - Tekenen van warmte : 17de-eeuwse Nederlandse tekenaars in Italië.
%23102453: SCHATZ, H.F. - Plat Amsterdams in its Social Context: A Sociolinguistic Study of the Dialect of Amsterdam.
%2389934: SCHATZ, O. (ED.). - Die Lust am Untergang. Zwischen Kulturpessimismus und Hoffnung.
%23237398: SCHAUB, MARTIEN. - The European legal framework regarding e-commerce.
%23130898: SCHAUB, GÜNTER. - Arbeitsrechts-Handbuch : systematischer Darstellung und Nachschlagewerk für die Praxis.
%23224332: SCHECHTER, MICHAEL G.. - United Nations-Sponsored World Conferences: Focus on Impact and Follow-up.
%2370631: SCHECKEL, SUSAN. - The insistence of the Indian : race and nationalism in nineteenth-century American culture.
%23253477: SCHEELE, DIRK. - Doelmatigheid in de rechtshuishouding : een rechtseconomische analyse.
%23202760: SCHEEPMAKER, NICO. - Het krankzinnige kwartiertje.
%23106418: SCHEEPMAKER, NICO. - Rembrandt heeft nooit gevoetbald : voetbalverhalen.
%23100077: SCHEETZ, THOMAS. - Peru and the International Monetary Fund.
%2343206: SCHEFF, THOMAS J. - Microsociology: Discourse, Emotion, and Social Structure.
%23230551: SCHEFFER, PAUL. - Het land van aankomst.
%2327821: SCHEFFER, H.J. - De Controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken.
%2322504: SCHEFFER, H.J. - Het Volksdagblad : arbeidersbeweging en dagbladpers.
%23223269: SCHEFFER, PAUL. - Een tevreden natie : Nederland en het wederkerend geloof in de Europese status quo.
%23213347: SCHEFFER, PAUL & SBOLT NOORDA. - De hoogste burgerschool / Paul Scheffer. Voor en tegen beter weten / Sbolt Noorda
%2366955: SCHEFFER, H.J. - Henry Tindal : een ongewoon heer met ongewone besognes.
%2367122: SCHEFFER, H.J. - November 1918 : journaal van een revolutie die niet doorging.
%2319409: SCHEFFER, C.F. - Geld en onderneming. Opstellen aangeboden aan Prof.Dr. C.F. Scheffer t.g.v. afscheid.
%23194783: SCHEFFLER, SAMUEL. - Equality and tradition : questions of value in moral and political theory.
%2374422: SCHEHR, LAWRENCE. - Figures of Alterity: French Realism and Its Others.
%23117485: SCHEHR, LAWRENCE R. - Alcibiades at the Door. Gay Discourses in French Literature.
%2325547: SCHEHR, LAWRENCE R. - French Gay Modernism
%23136362: SCHEINGOLD, STUART A. - The Politics of Street Crime. Criminal process and cultural obsession.
%2393455: SCHEINGOLD, STUART A. & AUSTIN SARAT. - Something to believe in : politics, professionalism, and cause lawyering.
%23253185: SCHELER, MAX. - Der Formalismus in der Ethik un die materiale Wertethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus.
%23218488: SCHELHAAS, HARRIËT NATALIE. - Het boetebeding in het Europese contractenrecht.
%23190783: SCHELL, J.L.M. - De Algemene bijstandswet.
%23239553: SCHELLEKENS, ELISABETH. - Aesthetics and morality.
%2357850: SCHELLEKENS, MAURICE (E.A.) - Strafbare feiten op de elektronische snelweg / Maurice Schellekens. Vertrouwelijkheid van e-mail / Rik Kaspersen, André Hofman, Joop Verbeek. Netwerkzoeking in theorie en praktijk / Joop Verbeek, Cyril van der Net, Jaap Tempelman.
%23223139: SCHELLEKENS, W.M.L.C.M. - Kwaliteitsmanagement in de gezondheidszorg.
%236905: SCHELLEN, J. VAN. - Juridische Causaliteit : een onderzoek naar het oorzakelijkheidsvereiste in het civiele aansprakelijkheidsrecht.
%2333965: SCHELLEN, J. VAN. - Wat doet de Hoge Raad? Kanttekeningen bij de koers van de moderne cassatierechtspraak. Feestrede.
%23219861: SCHELLENBERG, JAMES A. - Conflict resolution : theory , research , and practice.
%23193955: SCHELTEMA, M. & M.W. SCHELTEMA. - Gemeenschappelijk recht : wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht.
%23152484: SCHELTEMA, M.W. - Onverschuldigde betaling.
%23161470: SCHELTEMA, M. - De wondere wereld van het bestuursrecht. Rede.
%23259905: SCHELTEMA, ARJAN ... [ET AL.] - Toezicht op de financiële markt en de energiemarkt ; Staatsgeheimen en het strafproces ; Rechtshandhaving door het privaatrecht.
%2375890: SCHELTEMA, M.W. - Onverschuldigde betaling.
%23247311: SCHELTEMA, M. - Het recht van de toekomst : de gevolgen van de internationalisering van het recht.
%23248333: SCHELTEMA, M. - In wederkerigheid : opstellen voor prof. mr. M. Scheltema.
%2385853: SCHELTEMA, A.H. & M SCHELTEMA. - Financieel toezicht in bestuursrecht en privaatrecht : noodzakelijke veranderingen na de crisis : preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2009.
%2372503: SCHELTEMA, M. - De partijdige wetgever : inleiding ter gelegenheid van een symposium.
%236683: SCHELTENS, D.F. - Mens en mensenrechten.
%2339217: SCHELVEN, P.C. VAN & H. STRUIK. - Softwarerecht : bescherming en gebruik van programmatuur sedert de Richtlijn Softwarebescherming.
%23147169: SCHENDEL, W.A.M. VAN. - Naar ons voorlopig oordeel.
%2353657: SCHENDEL, W.A.M. VAN. - Vertegenwoordiging in privaatrecht en bestuursrecht : een intern-rechtsvergelijkend onderzoek naar de vertrouwensbescherming in geval van onbevoegde vertegenwoordiging.
%23119327: SCHENDEL, WILLEM VAN. - Three deltas : accumulation and poverty in rural Burma, Bengal and South India.
%2368340: SCHENDELEN, M.P.C.M. VAN. - Over de kwaliteit van de Tweede Kamer. Rede.
%23149154: SCHENDELEN, M.P.C.M. VAN. - Gelijkhebben of winnen : Nederlandse belangbehartiging in de Europese Unie.
%23262695: SCHENDELEN, M.P.C.M. VAN. - Regering en parlement in crisistijd.
%23214819: SCHENDELEN, M.P.C.M. VAN. - National public and private EC lobbying.
%23232401: SCHENDELEN, M.P.C.M. VAN. - Het Europese Parlement.
%2319147: SCHENDELEN, M.P.C.M. VAN. - Parlementaire informatie, besluitvorming en vertegenwoordiging. Diss.
%23127217: SCHENK, DANKFRID - Flavius Vegetius Renatus: die Quellender Epitoma rei militaris.
%23102460: SCHENK, HENK. - Automation of the Symbolic Addition Method : application to Some Compounds from the Vitamin-A Chemistry.
%23214726: SCHENK, E.J.J. - Industrie - en technologiebeleid : analyse en perspectief.
%2310991: SCHENK, W.L. - De praktijk van de ondernemingskamer. Rede.
%23151940: SCHENK, W. - Het Kort geding : A. Algemeen deel.
%23261764: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, RIET (ED.) - Met en zonder lauwerkrans : schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar : teksten met inleiding en commentaar.
%23203713: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. - De geheimen van het vrouwelijk hart : nederlandse vrouwelijke auteurs over de liefde in lyriek en roman (1600-1840).
%23206511: SCHENKL, HEINRICH (ED.) - Bibliotheca patrum latinorum Britannica.
%23176736: SCHENZEL, PETER. - Dualisierende Komplexe in der lokalen Algebra und Buchsbaum-Ringe.
%23128491: SCHEPERS, RITA. - De opkomst van het medisch beroep in België. De evolutie van de wetgeving en de beroepsorganisaties in de 19e eeuw.
%23169132: SCHEPPELE, KIM LANE. - Legal secrets : equality and efficiency in the common law.
%23261695: SCHEPPER, HUGO DE & RENÉ VERMEIR (RED.) - Hoge rechtspraak in de oude Nederlanden.
%2326727: SCHEPPER, HUGO DE. - Rechter en administratie in de Nederlanden tijdens de zestiende eeuw.
%23234488: SCHERER, BERND & KENNETH WINSTON (EDS.) - The Oxford handbook of quantitative asset management.
%23251708: SCHERER, F. - International High Technology Competition.
%23263489: SCHERER, F. M. - Competition Policies for an Integrated World Economy (Integrating National Economies: Promise & Pitfalls).
%23251592: SCHERER, F.M. - New Perspectives on Economic Growth and Technological Innovation.
%2392769: SCHERER, NANCY. - Scoring points : politicians, activists, and the Lower Federal Court appointment process.
%23220487: SCHERER, DONALD & THOMAS ATTIG (EDS.) - Ethics and the environment.
%23127221: SCHERF, AMDREAS - Johann Philip Franz von Schönborn, Bischof von Würzburg (1719-1724): der Erbauer der Residenz.
%2368367: SCHERMERHORN, W. - Het dagboek van Schermerhorn : geheim verslag van prof. dr. ir. W. Schermerhorn als voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-Indië 20 september 1946-7 oktober 1947.
%23232740: SCHERMERS, HENRI G. - Inleiding tot het internationale institutionele recht.
%23106233: SCHERMERS, H.G. (E.A.). - Free Movement of Persons in Europe : legal Problems and Experiences.
%2316470: SCHERMERS, HENRI G. - International institutional law.
%2361843: SCHERMERS, HENRI G. - International institutional law. Vol. III: Teaching and materials.
%23145515: SCHERMERS, HENRI G. - Judicial protection in the European Communities.
%2398933: SCHERMERS, H.G. & D.F. WAELBROECK. - Judicial protection in the European Communities.
%2312301: SCHERMERS, HENRI G. (ED.) - The influence of the European Commission of Human Rights : report of the Conference of Mordenate College, 27 September 1991.
%23231826: SCHERRENBURG, WOUKE VAN - Vrouwen op het Binnenhof.
%23115083: SCHEURWATER, G.J.L. - Oorzaak en gevolg : causaliteitsdiscussies in Nederland in de tweede helft van de 19de eeuw.
%23249450: SCHEUTZ, MATTHIAS (EDS.) - Computationalism new directions.
%2312394: SCHEVILL, RUDOLPH. - Ovid and the renascence in Spain.
%23219550: SCHIAPPA, EDWARD. - Warranting assent : case studies in argument evaluation.
%2390654: SCHICK, ALLEN. - The federal budget : politics , policy , process.
%2314440: SCHICK, KATHY D. & NICHOLAS TOTH. - Making silent stones speak : human evolution and the dawn of technology.
%23147166: SCHICK, KATHY D. & NICHOLAS TOTH. - Making silent stones speak : human evolution and the dawn of technology.
%23161309: SCHICK, FREDERIC. - Ambiguity and logic.
%23231845: SCHIE, PATRICK VAN (ED.) - Tussen polarisatie en paars: De 100-jarige verhouding tussen liberalen en socialisten in Nederland (Dutch Edition).
%23137456: SCHIEDER, THEODOR - Einsichten in die Geschichte. Essays.
%23187306: SCHIFFER, MICHAEL BRIAN. - Taking charge : the electric automobile in America.
%23263931: SCHIFFLER, MANUEL - The Economics of Groundwater Management in Arid Countries: Theory, International Experience and a Case Study of Jordan (Gdi Book Series).
%2340975: SCHIFFMACHER, HENK. - Lexicon der tatoeages. Deel 1 : Van A tot L : van Aarsgewei tot Lydia the tattooed lady; Deel 2 : Van Z-L : Van Maass tot Zwitserland.
%23213680: SCHIFFRIN, ANYA & AMER BISAT. - Covering globalization : a handbook for reporters.
%2350635: SCHILD, A.J.P. - De invloed van het EVRM op het ondernemingsrecht,
%23114039: SCHILDER, A.E. - Gemeentelijke verordeningen
%235932: SCHILDER, A.E. - Gemeentelijke verordeningen.
%23101018: CROISET VAN UCHELEN & T.K. VAN DER HORST & G. SCHILDER (ED.) - Theatrum Orbis Librorum: Liber Amicorum presented to Nico Israel on the occasion of his seventieth birthday.
%23185904: SCHILDER, A. ... [ET AL.] - Het advies en de rol van de adviseur.
%23105600: SCHILDER, A.E. - Gemeentelijke verordeningen
%23100011: SCHILFGAARDE, P. VAN (E.A.) - De nieuwe misbruikwetgeving.
%2314138: SCHILFGAARDE, P. VAN. - Doorbraak van aansprakelijkheid in het NV-recht. Rede.
%23123353: SCHILFGAARDE, P. VAN. - Het kennisbegrip in wetenschap en beroep : objectiviteit als pretentie.
%23115298: SCHILFGAARDE, P. VAN. - Van de BV en de NV.
%23107565: SCHILFGAARDE, P. VAN. - Van de BV en de NV.
%2329440: SCHILFGAARDE, P. VAN. - Van de BV en de NV.
%23172559: SCHILFGAARDE, P. VAN. - Van de BV en de NV.
%235850: SCHILFGAARDE, P. VAN. - A-T-D: opstellen aangeboden aan prof. mr. P. van Schilfgaarde.
%23117611: SCHILLER, ANNE. - Small sacrifices : religious change and cultural identity among the Ngaju of Indonesia.
%23130351: SCHILLER, ANNE. - Small Sacrifices. Religious Change and Cultural Identity among the Ngaju of Indonesia.
%23251673: SCHILLER, DAN - Digital Capitalism: Networking the Global Market System.
%23180687: SCHILLER, FRANCIS. - Paul Broca, explorer of the brain.
%23241274: SCHILLING, GOVERT. - Evolving cosmos.
%23234454: SCHILLING, GÜNTER. - Deutsche Ortsnamen und Verwaltungsgliederung in Mitteleuropa 1939-1990 : Verzeichnis der Gemeinden in Deutschland, Österreich, den Sudetenländern, in allen ehemals deutschen Ostgebieten, in Elsass-Lothringen, Luxemburg, Südtirol, aber auch in der Schweiz und Nordschleswig : nach Lage, Grösse und Kreiszugehörigkeit und nach letztem deutschen Stand.
%23222777: SCHILLING, DENNIS. - Spruch und Zahl : die chinesischen Orakelbücher Kanon des Höchsten Geheimen (Taixuanjing) und Wald der Wandlungen (Yilin) aus der Han-Zeit : mit einer Studie über die Entwicklung, Nachahmung und Neuschaffung des Buches der Wandlungen (Yijing) von den Anfängen bis zur Ming-Zeit
%2324902: SCHILPP, PAUL ARTHUR - The Philosophy of Georg Henrik von Wright.
%23162251: SCHILPP, PAUL A. (ED.). - The philosophy of Sarvepalli Radhakrishnan.
%2384569: SCHILPP, PAUL A. (ED.). - The philosophy of George Santayana.
%23119578: SCHILSTRA, J.J. - Prenten in hout : speculaas-, taai- en dragantvormen in Nederland.
%2368775: SCHIMMEL, H.R. & G.J. VEERMAN. - Over regels en appèl : de conflictopwekkendheid van artikel 57 AAW.
%23112533: SCHINKEL, MAARTEN PIETER - Disequilibrium Theory. Reflections towards a Revival of Learning.
%2364270: SCHINKEL, MAARTEN PIETER - Market Oversight Games.
%23207870: SCHINZ, ALBERT. - Anti-pragmatism : an examination into the respective rights of intellectual aristocracy and social democracy. & Responses and reviews.
%2362151: SCHIPPER, WILHELMINA JANNEKE JOSEPHA - In het begin was er niemand : hoe het komt dat er mensen zijn.
%2387073: SCHIRACH, FERDINAND VON - Misdaden : verhalen.
%2368035: SCHIRMEISTER, F.C. - Amerikaanse toestanden in het schadevergoedingsrecht? De vergoeding van letselschade in de Verenigde Staten.
%23127223: SCHIRRMACHER, FRIEDRICH. - Die Entstehung des Kurfürstenkollegiums.
%23217147: SCHLANT, ERNESTINE. - The language of silence : West German literature and the Holocaust.
%23218130: SCHLECHTRIEM, PETER & PETRA BUTLER. - UN Law on International Sales : the UN Convention on the International Sale of Goods.
%23191905: SCHLECHTRIEM, PETER. - Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG).
%23192753: SCHLECHTRIEM, PETER & INGEBORG SCHWENZER (EDS.) - Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG).
%23211481: SCHLEGEL, ERIC M. - The restless universe : understanding X-ray astronomy in the age of Chandra and Newton.
%23143553: SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH D.E. - Werke : Auswahl. Band 1.
%23127225: SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH D.E. - Werke : Auswahl.
%23136074: SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH D.E. - Werke : Auswahl. Band 4.
%2398457: SCHLEINER, LOUISE. - Tudor and Stuart women writers.
%23161329: SCHLEMMER, BERNARD. - The exploited child.
%2385697: SCHLESINGER, GEORGE. - Religion and scientific method.
%233017: SCHLEWING, ULRICH. - Das deutsch-ausländische paritätische Gemeinschaftsunternehmen im Konzern und Kartellrecht.
%2364485: SCHLINGEMANN, REINIER - Alles Wat Kruipt, Groeit En Bloeit.
%23171937: SCHLÖSSELS, R.J.N. - Het besluitbegrip en de draad van Ariadne : enige beschouwingen over de rechtsmacht van de bestuursrechter.
%23184525: SCHLÖSSELS, R.J.N. - Bestuursrechtelijk bewijsrecht : wetgever of rechter ? : verslag van de algemene vergadering gehouden op 15 mei 2009 ter behandeling van de preadviezen ...
%23243766: SCHLÖSSELS, R.J.N. - Bestuursrechtelijk bewijsrecht : wetgever of rechter ? : preadviezen.
%2378807: SCHLOSSER, HANS. - Die Rechts- und Einredeverzichtsformeln (Renuntiationes) der deutschen Urkunden des Mittelalters vom 13. bis zum 15. Jahrhundert.
%2378808: SCHLOSSMANN, SIEGMUND. - Altrömisches Schuldrecht und Schuldverfahren. - Nexum. Nachträgliches zum altrömischen Schuldrecht. - Praescriptiones und praescripta verba. Wider die Schriftformel des römischen Formularprozess.
%2378810: SCHLOSSMANN, SIEGMUND. - Litis contestatio : Studien zum römischen Zivilprozess.
%2378809: SCHLOSSMANN, SIEGMUND. - Die Lehre von der Stellvertretung, insbesondere bei obligatorischen Verträgen. Band 1: Kritik der herrschenden Lehren; Band 2: Versuch einer wissenschaftlichen Grundlegung.
%2378811: SCHLOSSMANN, SIEGMUND. - Der Vertrag.
%23236460: SCHLOSSSTEIN, KARL-HANS. - Die westfälischen Fabrikengerichtsdeputationen : Vorbilder, Werdegang und Scheitern.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

3/9