Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23193422: KUBOTA, HIROJI. - Out of the East: transition and tradition in Asia.
%239741: KUCHEROV, SAMUEL. - The Organs of Soviet Administration of Justice: their history and operation.
%2331169: KUCHEROV, SAMUEL. - The organs of Soviet administration of justice: their history and operation.
%23154733: KUCHINS, ANDREW. - Russia after the fall.
%2372370: KUÇURADI, IOANNA & ROBERT S. COHEN (EDS.) - The concept of knowledge : the Ankara seminar.
%23233518: KUCZEWSKI, MARK G. & RONALD POLANSKY (EDS.) - Bioethics : ancient themes in contemporary issues.
%23103464: KUCZYNSKI, ARNOLD (ED.) - Thesaurus libellorum historiam Reformationis illustrantium : Verzeichnis einer Sammlung von nahezu 3000 Flugschriften Luthers und seiner Zeitgenossen.
%23155389: KUDD, RACHAEL M. - Reason and conduct in Hume's Treatise.
%23185117: KUEH, YAK-YEOW, JOSEPH C.H. CHAI, & GANG FAN (EDS.) - Industrial Reform and Macroeconomic Instability in China.
%23102150: KUENEN, PH.H. - Graded Bedding, with Observations on Lower Paleozoic Rocks of Britain.
%23101452: KUENEN, A. - The prophets and prophecy in Israel.
%23251560: KUENEN, PH.H. - Two problems of marine geology : atolls and canyons.
%23110307: KUENNE, ROBERT E. - Microeconomic theory of the market mechanism
%23231481: KUGELMANN, DIETER. - Der Rundfunk und die Dienstleistungsfreiheit des EWG-Vertrages.
%2316706: KUH, E. - Capital stock growth: a micro-economic approach.
%23149810: KUH, E. - Biographie Friedrich Hebbel's.
%23255671: KUHL, NANCY. - Intimate circles: American women in the arts.
%2337717: KUHLEMEIER, HAN. - 85 gedichten.
%2378304: KUHN, F.J. - Betrachtungen über Majestäten und Majestätsbeleidigungen der römischen Kaiserzeit.
%23259772: KUHN, JONAS. - Optimality-theoretic Syntax : a declarative approach.
%2378306: KÜHN, SIEGFRIED. - Der Hirschberger Leinwand- und Schleierhandel von 1648 bis 1806.
%23221556: KUHN, EMIL. - Die städtische und bürgerliche Verfassung des römischen Reichs bis auf die Zeiten Justinians.
%2371725: KÜHN, FRITZ. - Kompositionen in Schwarz und Weiss. Bekenntnisse in Bildern von Fritz Kühn.
%2352893: KUHN, THOMAS S. - The structure of scientific revolutions.
%23272620: KUHN, THERESA. - Experiencing European Integration: Individual Transnationalism and Public Orientations towards European Integration.
%23225341: KÜHN, JOACHIM. - Der Nationalismus im leben der dritten Republik.
%23258626: KÜHNE, JOERG DETLEF & FRIEDRICH MEISSNER. - Züge unmittelbarer Demokratie in der Gemeindeverfassung : Bürgerentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerversammlung u.a.
%23220412: KÜHNE, HANS-HEINER. - Strafprozessuale Beweisverbote und Art. 1 I Grundgesetz : zugleich ein Beitrag zur Auslegung des Rechtsbegriffs Menschenwürde.
%23206413: KÜHNE, HANS-HEINER. - Kriminalitätsbekämpfung durch innereuropäische Grenzkontrollen ? : Auswirkungen der Schengener Abkommen auf die innere Sicherheit.
%23269742: KÜHNEL, ANITA, MICHAEL LAILACH & JUTTA WEBER (EDS.) - Avantgarde! : die Welt von gestern, Deutschland und die Moderne 1890-1914 : Worte in Freiheit, Rebellion der Avantgarde 1909-1918.
%23185073: KÜHNER, ROLF. - Vorbehalte zu multilateralen völkerrechtlichen Verträgen.
%23223774: KÜHNS, FRIEDRICH JULIUS. - Geschichte der Gerichtsverfassung und des Prozesses in der Mark Brandenburg vom 10. bis zum Ablauf des 15. Jahrhunderts. Band 1.
%2378310: KÜHTMANN, ALFRED. - Die Romanisierung des Zivilprozesses in der Stadt Bremen.
%23133996: KUHWALD, W. - Die Idylle vom Landarzt oder Der Geist der Medizin ist zu fassen. Wahrheit und Dichtung.
%23240956: KUIJER, A. & J.D.M. STEENBERGEN. - Nederlands vreemdelingenrecht.
%23220364: KUIJER, A. & J.D.M. STEENBERGEN. - Nederlands vreemdelingenrecht.
%2317486: KUIJPER, DIRK. - Onweersfrequentie in Nederland 1907-1936. Metingen van het lucht-electrisch potentiaalverval.
%23270322: KUIJPER, P.A.W. - Een nieuwe visie op de afstamming : is het ontstaan van een kind een actief of passief proces?
%23213248: KUIJPERS, TACO. - Het einde van de klinische blik ...
%2364702: KUIJPERS, TACO WILLEM - Het einde van de klinische blik...
%23109745: KUILE, E.H. TER. - De houten torenbekroningen in de noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot hun ontwikkelings- en vormgeschiedenis.
%23165107: KUILE, B.H. TER. - Onzekerheden over de invloed van Gemeenschapsrecht op de nationale gezondheidszorg.
%23255648: KUILE, E.H. TER. - Noord- en Oost-Salland. (De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel 4: De provincie Overijsel, 3).
%23107702: KUILE, B.H. TER. - Onzekerheden over de invloed van Gemeenschapsrecht op de nationale gezondheidszorg.
%23228920: KUILE, B.H. TER. - Hoe ver ligt Den Haag nog van Brussel : bespiegelingen op Prinsjesdag over slinkende bevoegdheden van onze provinciale Staten-Generaal binnen de Europese Gemeenschap.
%23180387: KUILE, B.H. TER. - Europa 1992 in juridisch perspectief.
%23201602: KUILMAN, JEROEN. - The re-emergence of foreign banks in Shanghai : an ecological analysis.
%235526: KUILMAN, MARTEN. - Klinische en psychopathologische beschouwingen over de endogenie. Een literatuurstudie met betrekking tot de endogene psychosen. Diss.
%23151858: KUILWIJK, KEES JAN. - The European Court of Justice and the GATT dilemma : public interest versus individual rights?
%23217930: KUIN, WIM. - Notuleren : oriëntatie en handleiding.
%23182471: KUIPER, BARTELD EMIL. - Information systems for the international accessibility of standards.
%23172597: KUIPER, F.B.J. - Zur herkunft von lat. iste.
%23102157: KUIPER, F.B.J. - Varuna and Vidusaka : on the Origin of the Sanskrit Drama.
%23268848: KUIPER, D.TH. - Sociologie in meervoud?
%23240529: KUIPER, REINDERT. - Vormfouten in de Verenigde Staten : juridische consequenties van vormfouten in strafzaken.
%23109135: KUIPER, G.M. - Financiële controle op zelfstandige bestuursorganen
%23241771: KUIPER, JELLE ... [ET AL.] - Rust'loos wakend.
%23334: KUIPER, ROELOF. - Op het breukvlak van twee millennia.
%23182232: KUIPER, GERRIT JOHAN MARIA. - Huis en klooster St. Antonius te Albergen.
%23182740: KUIPER, ELZE JAN. - Symboliek en hermeneutiek. Beschouwingen over expressie en mededeling in de theologie van Paul J. Tillich.
%23127238: KUIPER, F.B.J. - Aryans in the Rigveda.
%23102158: KUIPER, F.B.J. - Gopalakelicandrika : a Krsna-Play by Ramakrsna.
%23102155: KUIPER, F.B.J. - Nahali : a comparative Study.
%23102153: KUIPER, F.B.J. - [Nu][omega][rho][omicron][pi][iota] [Chi][alpha][lambda][kappa][omega].
%2387191: KUIPER, D.TH. - Het Kabinet-Kuyper (1901-1905) (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800).
%23156068: KUIPER, ERNO. - Farmers, prices and rational expectations.
%23245954: KUIPER, DICK. & JASPER VREE (EDS.) - Het liep op rolletjes : de eenwording van protestants-christelijk Nederland per rail 1839-1939.
%23269129: KUIPER, SIJBREN & NATASCHA VAN DER ZWAN. - Nederland pensioenland : wat je wilt weten over pensioen.
%23264690: KUIPER, P.C. - Nieuwe hoofdsom der psychiatrie.
%23252051: KUIPER, GERRIT. - Orbis artium en Renaissance. I. Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert.
%23180257: KUIPER, WILLEM GUSTAAF. - (East-West) joint ventures : a special phenomenon in international tax law?
%2323763: KUIPER, W.E.J. - Grieksche origineelen en Latijnsche navolgingen : zes komedies van Menander bij Terentius en Plautus (Eunouchos, Heauton Timoroumenos, Andria, Adelphoi, Synaristosai, Dis Exapaton).
%23210754: KUIPER, P.C. - Controversen.
%23106395: KUIPERS, P., WESSELS, B. & ZANT, W.F. VAN (RED.) - Juridische aspecten van de millenniumproblematiek.
%232971: KUIPERS, JAN J.B. - Zeemanskunst : schitterende schepen uit het werk van Jan de Quelery.
%23102159: KUIPERS, S.K. - Marktwerking en werkloosheid in Nederland in de jaren dertig en tachtig.
%23110795: KUIPERS, THEO A.F. & ANNE RUTH MACKOR (EDS.) - Cognitive Patterns in science and common sense.
%23217865: KUIPERS, G.M.M. & B. J. DE KLOET (EDS.) - Digitaal contact : het net van de begrensde mogelijkheden.
%23229934: KUIPERS, RONALD A. - Critical faith : toward a renewed understanding of religious life and its public accountability.
%2320499: KUIPERS, CORNELIS HENRICUS. - Quintin Kennedy (1520-1564): Two Eucharistic Tracts. A critical edition.
%23201076: KUIPERS, AUGUSTINUS M. G. - Model en inzicht. Een confrontatie van de wetenschapsleer van Aristoteles met de feitelijke verklarings - procedure in klassieke en moderne fysica.
%23140333: KUITENBROUWER, MAARTEN. - Tussen oriëntalisme en wetenschap : het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in historisch verband, 1851-2001.
%2331519: KUITENBROUWER, F. & HAAREN, L. VAN. - Met politierazzia's is het vreemd gesteld.
%2325215: KUITENBROUWER, FRANK. - Het recht om met rust gelaten te worden. Over privacy.
%234576: KUITENBROUWER, FRANK. - Recht & vrijheid : de burger in de knel.
%23172049: KUITERT, H.M. - Mag alles wat kan? : ethiek en medisch handelen.
%23188868: KUITERT, H.M. - In stukken en brokken : godsdienst en levensbeschouwing in een postmoderne tijd.
%23268961: KUITERT, H.M. - Geloof dat te denken geeft : opstellen aangeboden aan prof. dr. H.M. Kuitert.
%23103969: KUITERT, WYBE - Themes, Scenes, and Taste in the History of Japanese Garden Art.
%23236762: KUITERT, H.M. - Suicide, wat is er tegen? : zelfdoding in moreel perspectief.
%23265240: KUITERT, LISA. - Het ene boek in vele delen : de uitgave van literaire series in Nederland, 1850-1900 : bevattende velerlei wetenswaardigheden en ophelderingen, alsmede nieuwe gezichtspunten en overwegingen met betrekking tot de geschiedenis van het Nederlandse literaire boek in de tweede helft der negentiende eeuw : waaraan toegevoegd een lijst van literaire series die in de jaren 1850-1900 in Nederland zijn uitgegeven.
%23211034: KUITERT, H.M. - Een gewenste dood : euthanasie en zelfbeschikking als moreel en godsdienstig probleem.
%23109474: KUKATHAS, CHANDRAN & PHILIP PETTIT. - Rawls: a theory of justice and its critics.
%2375841: KUKIMOTO, H. & S. MIYAZAWA (EDS.) - Semi-insulating III-V materials : Hakone 1986.
%23199609: KUKOVEC, SONIA. - La condizione giuridica della donna nella repubblica federale populare Jugoslava.
%2318416: KULA, GRZEGORZ JAN - Optimal retirement decision.
%23221528: KULAWIK, TERESA. - Wohlfahrtsstaat und Mutterschaft : Schweden und Deutschland 1870-1912.
%2342567: KULDKEPP, AIKI. - Tax policy of Estonia in the framework of the EU integration.
%23259661: KULENKAMPFF, AREND (ED.) - Methodologie der Philosophie.
%2362727: KULL, ANDREW. - The color-blind constitution

Next 100 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

4/22