Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2316706: KUH, E. - Capital stock growth: a micro-economic approach.
%23149810: KUH, E. - Biographie Friedrich Hebbel's.
%23255671: KUHL, NANCY. - Intimate circles: American women in the arts.
%2337717: KUHLEMEIER, HAN. - 85 gedichten.
%2378304: KUHN, F.J. - Betrachtungen über Majestäten und Majestätsbeleidigungen der römischen Kaiserzeit.
%23259772: KUHN, JONAS. - Optimality-theoretic Syntax : a declarative approach.
%2378306: KÜHN, SIEGFRIED. - Der Hirschberger Leinwand- und Schleierhandel von 1648 bis 1806.
%23221556: KUHN, EMIL. - Die städtische und bürgerliche Verfassung des römischen Reichs bis auf die Zeiten Justinians.
%2371725: KÜHN, FRITZ. - Kompositionen in Schwarz und Weiss. Bekenntnisse in Bildern von Fritz Kühn.
%2352893: KUHN, THOMAS S. - The structure of scientific revolutions.
%23272620: KUHN, THERESA. - Experiencing European Integration: Individual Transnationalism and Public Orientations towards European Integration.
%23225341: KÜHN, JOACHIM. - Der Nationalismus im leben der dritten Republik.
%23258626: KÜHNE, JOERG DETLEF & FRIEDRICH MEISSNER. - Züge unmittelbarer Demokratie in der Gemeindeverfassung : Bürgerentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerversammlung u.a.
%23220412: KÜHNE, HANS-HEINER. - Strafprozessuale Beweisverbote und Art. 1 I Grundgesetz : zugleich ein Beitrag zur Auslegung des Rechtsbegriffs Menschenwürde.
%23206413: KÜHNE, HANS-HEINER. - Kriminalitätsbekämpfung durch innereuropäische Grenzkontrollen ? : Auswirkungen der Schengener Abkommen auf die innere Sicherheit.
%23269742: KÜHNEL, ANITA, MICHAEL LAILACH & JUTTA WEBER (EDS.) - Avantgarde! : die Welt von gestern, Deutschland und die Moderne 1890-1914 : Worte in Freiheit, Rebellion der Avantgarde 1909-1918.
%23185073: KÜHNER, ROLF. - Vorbehalte zu multilateralen völkerrechtlichen Verträgen.
%23223774: KÜHNS, FRIEDRICH JULIUS. - Geschichte der Gerichtsverfassung und des Prozesses in der Mark Brandenburg vom 10. bis zum Ablauf des 15. Jahrhunderts. Band 1.
%2378310: KÜHTMANN, ALFRED. - Die Romanisierung des Zivilprozesses in der Stadt Bremen.
%23133996: KUHWALD, W. - Die Idylle vom Landarzt oder Der Geist der Medizin ist zu fassen. Wahrheit und Dichtung.
%23240956: KUIJER, A. & J.D.M. STEENBERGEN. - Nederlands vreemdelingenrecht.
%23220364: KUIJER, A. & J.D.M. STEENBERGEN. - Nederlands vreemdelingenrecht.
%2317486: KUIJPER, DIRK. - Onweersfrequentie in Nederland 1907-1936. Metingen van het lucht-electrisch potentiaalverval.
%23270322: KUIJPER, P.A.W. - Een nieuwe visie op de afstamming : is het ontstaan van een kind een actief of passief proces?
%23213248: KUIJPERS, TACO. - Het einde van de klinische blik ...
%2364702: KUIJPERS, TACO WILLEM - Het einde van de klinische blik...
%23109745: KUILE, E.H. TER. - De houten torenbekroningen in de noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot hun ontwikkelings- en vormgeschiedenis.
%23165107: KUILE, B.H. TER. - Onzekerheden over de invloed van Gemeenschapsrecht op de nationale gezondheidszorg.
%23255648: KUILE, E.H. TER. - Noord- en Oost-Salland. (De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel 4: De provincie Overijsel, 3).
%23107702: KUILE, B.H. TER. - Onzekerheden over de invloed van Gemeenschapsrecht op de nationale gezondheidszorg.
%23228920: KUILE, B.H. TER. - Hoe ver ligt Den Haag nog van Brussel : bespiegelingen op Prinsjesdag over slinkende bevoegdheden van onze provinciale Staten-Generaal binnen de Europese Gemeenschap.
%23180387: KUILE, B.H. TER. - Europa 1992 in juridisch perspectief.
%23201602: KUILMAN, JEROEN. - The re-emergence of foreign banks in Shanghai : an ecological analysis.
%235526: KUILMAN, MARTEN. - Klinische en psychopathologische beschouwingen over de endogenie. Een literatuurstudie met betrekking tot de endogene psychosen. Diss.
%23151858: KUILWIJK, KEES JAN. - The European Court of Justice and the GATT dilemma : public interest versus individual rights?
%23217930: KUIN, WIM. - Notuleren : oriëntatie en handleiding.
%23182471: KUIPER, BARTELD EMIL. - Information systems for the international accessibility of standards.
%23172597: KUIPER, F.B.J. - Zur herkunft von lat. iste.
%23102157: KUIPER, F.B.J. - Varuna and Vidusaka : on the Origin of the Sanskrit Drama.
%23268848: KUIPER, D.TH. - Sociologie in meervoud?
%23240529: KUIPER, REINDERT. - Vormfouten in de Verenigde Staten : juridische consequenties van vormfouten in strafzaken.
%23109135: KUIPER, G.M. - Financiële controle op zelfstandige bestuursorganen
%23241771: KUIPER, JELLE ... [ET AL.] - Rust'loos wakend.
%23334: KUIPER, ROELOF. - Op het breukvlak van twee millennia.
%23182232: KUIPER, GERRIT JOHAN MARIA. - Huis en klooster St. Antonius te Albergen.
%23182740: KUIPER, ELZE JAN. - Symboliek en hermeneutiek. Beschouwingen over expressie en mededeling in de theologie van Paul J. Tillich.
%23127238: KUIPER, F.B.J. - Aryans in the Rigveda.
%23102158: KUIPER, F.B.J. - Gopalakelicandrika : a Krsna-Play by Ramakrsna.
%23102155: KUIPER, F.B.J. - Nahali : a comparative Study.
%23102153: KUIPER, F.B.J. - [Nu][omega][rho][omicron][pi][iota] [Chi][alpha][lambda][kappa][omega].
%2387191: KUIPER, D.TH. - Het Kabinet-Kuyper (1901-1905) (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800).
%23156068: KUIPER, ERNO. - Farmers, prices and rational expectations.
%23245954: KUIPER, DICK. & JASPER VREE (EDS.) - Het liep op rolletjes : de eenwording van protestants-christelijk Nederland per rail 1839-1939.
%23269129: KUIPER, SIJBREN & NATASCHA VAN DER ZWAN. - Nederland pensioenland : wat je wilt weten over pensioen.
%23264690: KUIPER, P.C. - Nieuwe hoofdsom der psychiatrie.
%23252051: KUIPER, GERRIT. - Orbis artium en Renaissance. I. Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert.
%23180257: KUIPER, WILLEM GUSTAAF. - (East-West) joint ventures : a special phenomenon in international tax law?
%2323763: KUIPER, W.E.J. - Grieksche origineelen en Latijnsche navolgingen : zes komedies van Menander bij Terentius en Plautus (Eunouchos, Heauton Timoroumenos, Andria, Adelphoi, Synaristosai, Dis Exapaton).
%23210754: KUIPER, P.C. - Controversen.
%23106395: KUIPERS, P., WESSELS, B. & ZANT, W.F. VAN (RED.) - Juridische aspecten van de millenniumproblematiek.
%232971: KUIPERS, JAN J.B. - Zeemanskunst : schitterende schepen uit het werk van Jan de Quelery.
%23102159: KUIPERS, S.K. - Marktwerking en werkloosheid in Nederland in de jaren dertig en tachtig.
%23110795: KUIPERS, THEO A.F. & ANNE RUTH MACKOR (EDS.) - Cognitive Patterns in science and common sense.
%23217865: KUIPERS, G.M.M. & B. J. DE KLOET (EDS.) - Digitaal contact : het net van de begrensde mogelijkheden.
%23229934: KUIPERS, RONALD A. - Critical faith : toward a renewed understanding of religious life and its public accountability.
%2320499: KUIPERS, CORNELIS HENRICUS. - Quintin Kennedy (1520-1564): Two Eucharistic Tracts. A critical edition.
%23201076: KUIPERS, AUGUSTINUS M. G. - Model en inzicht. Een confrontatie van de wetenschapsleer van Aristoteles met de feitelijke verklarings - procedure in klassieke en moderne fysica.
%23140333: KUITENBROUWER, MAARTEN. - Tussen oriëntalisme en wetenschap : het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in historisch verband, 1851-2001.
%2331519: KUITENBROUWER, F. & HAAREN, L. VAN. - Met politierazzia's is het vreemd gesteld.
%2325215: KUITENBROUWER, FRANK. - Het recht om met rust gelaten te worden. Over privacy.
%234576: KUITENBROUWER, FRANK. - Recht & vrijheid : de burger in de knel.
%23172049: KUITERT, H.M. - Mag alles wat kan? : ethiek en medisch handelen.
%23188868: KUITERT, H.M. - In stukken en brokken : godsdienst en levensbeschouwing in een postmoderne tijd.
%23268961: KUITERT, H.M. - Geloof dat te denken geeft : opstellen aangeboden aan prof. dr. H.M. Kuitert.
%23103969: KUITERT, WYBE - Themes, Scenes, and Taste in the History of Japanese Garden Art.
%23236762: KUITERT, H.M. - Suicide, wat is er tegen? : zelfdoding in moreel perspectief.
%23265240: KUITERT, LISA. - Het ene boek in vele delen : de uitgave van literaire series in Nederland, 1850-1900 : bevattende velerlei wetenswaardigheden en ophelderingen, alsmede nieuwe gezichtspunten en overwegingen met betrekking tot de geschiedenis van het Nederlandse literaire boek in de tweede helft der negentiende eeuw : waaraan toegevoegd een lijst van literaire series die in de jaren 1850-1900 in Nederland zijn uitgegeven.
%23211034: KUITERT, H.M. - Een gewenste dood : euthanasie en zelfbeschikking als moreel en godsdienstig probleem.
%23109474: KUKATHAS, CHANDRAN & PHILIP PETTIT. - Rawls: a theory of justice and its critics.
%2375841: KUKIMOTO, H. & S. MIYAZAWA (EDS.) - Semi-insulating III-V materials : Hakone 1986.
%23199609: KUKOVEC, SONIA. - La condizione giuridica della donna nella repubblica federale populare Jugoslava.
%2318416: KULA, GRZEGORZ JAN - Optimal retirement decision.
%23221528: KULAWIK, TERESA. - Wohlfahrtsstaat und Mutterschaft : Schweden und Deutschland 1870-1912.
%2342567: KULDKEPP, AIKI. - Tax policy of Estonia in the framework of the EU integration.
%23259661: KULENKAMPFF, AREND (ED.) - Methodologie der Philosophie.
%2362727: KULL, ANDREW. - The color-blind constitution
%23153876: KULL, ANDREW. - The color-blind constitution.
%232191: KULL, S. - Minds at war. Nuclear reality and the inner conflicts of policymakers.
%23148520: KULSKI, W.W. - Germany and Poland : from war to peaceful relations.
%23157192: KULSTEIN, DAVID I. - Napoleon III and the working class: a study of government propaganda under the second empire.
%23226354: KULTERMANN, UDO - Kleine Geschichte der Kunsttheorie.
%2318289: BUNDESAMT FÜR KULTUR. - Eidgenössische Preise für Design / Prix fédéraux de design / Swiss Federal Design Awards 2009 (German, French and English Edition) (Eidgenössische ... de design Swiss Federal Design Grants)
%233624: BERN : BUNDESAMT FÜR KULTUR. - Patrimonium: Denkmalpflege und archäologische Bauforschung in der Schweiz = Conservation et archéologie des monuments en Suisse = Conservazione e archeologia dei monumenti in Svizzera 1950-2000.
%23221385: KUMAR, NAGESH (ED.) - Technology, Market Structure and Internationalization: Issues and Policies for Developing Countries.
%23211521: KUMAR, MUNEENDRA & GEORGE A. MAUL. - Proceedings : International Symposium on Marine Positioning, U.S. Geological Survey, Reston, VA, October 14-17, 1986.
%2320162: KUME, IKUO - Disparaged Success: Labor Politics in Postwar Japan (Cornell Studies in Political Economy)
%23205392: KUMMELING, H.R.B.M. - De aard van grondwetsherzieningen.
%23259910: KUMMELING, H.R.B.M. & A.J. MODDERKOLK. - [Tekst & Commentaar]. Gemeentewet Provinciewet : de tekst van de Gemeentewet en de Provinciewet voorzien van commentaar.
%23255331: KUMMELING, H.R.B.M. & A.J. MODDERKOLK. - [Tekst & Commentaar]. Gemeentewet Provinciewet : de tekst van de Gemeentewet en de Provinciewet voorzien van commentaar.
%23255335: KUMMELING, H.R.B.M. ... [ET AL.] - Het bestuursrecht als agenda voor het staatsrecht.
%23152632: KUMON, S. & ROSOVSKY, H. (ED). - The Political economy of Japan. Volume 3: Cultural and social dynamics.
%23182498: KUNDRA, JAGDISH CHANDRA - Indian Foreign Policy 1947-1954. A Study of Relations with the Western Bloc.
%23264513: KUNHARDT, ULLA VON & INGRID LLISTOSELLA-MATZKY (EDS.) - Elsevier's dictionary of the labour market : in five languages: English, German, Swedish, Spanish, and French.
%23161495: KUNIG, PHILIP (ED.) - International Economic Law. Basic documents.
%23134887: KUNIN, SETH DANIEL - The Logic of Incest. A Structural Analysis of Hebrew Mythology.
%23234172: KUNIN, SETH DANIEL (ED.). - Themes and issues in Judaism.
%23269483: KUNISCH, JOHANNES (ED.) - Neue Studien zur frühneuzeitlichen Reichsgeschichte.
%23271083: KUNISCH, JOHANNES - Staatsverfassung und Mächtepolitik: Zur Genese von Staatenkonflikten im Zeitalter d. Absolutismus (Historische Forschungen) (German Edition)
%23267560: KUNISCH, JOHANNES & HERFRIED MÜNKLER (EDS.) - Die Wiedergeburt des Krieges aus dem Geist der Revolution : Studien zum bellizistischen Diskurs des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts.
%2310653: KUNKEL, WOLFGANG. - Römische Rechtsgeschichte. Eine Einführung. 4.erweiterte Aufl.
%23159568: KUNKEL, WOLFGANG. - Römische Rechtsgeschichte : eine Einführung. 3. erweiterte Auflage.
%23165545: KUNKEL, WOLFGANG. - Geschiedenis van het Romeinse Recht.
%23210149: KUNKEL, WOLFGANG. - Geschiedenis van het Romeinse Recht.
%23106292: KUNNE-IBSCH, E. - Die Stellung Nietsches in der Entwicklung der modernen Literatuurwissenschaft.
%23263214: KUNO, SUSUMU & KEN-ICHI TAKAMI., MORT, DAVID (ED.) - Sources of Unofficial UK Statistics.
%23258761: KUNST, M.J.J. ... [ET AL.] - Onderlinge agressie en geweld, posttraumatische stress en arbeidsverzuim in penitentiaire inrichtingen.
%2383441: KUNST, A.J.M. - Recht, commercie en kolonialisme in West-Indië. Vanaf de zestiende tot in de negentiende eeuw.
%23214358: RAAD VOOR DE KUNST. - Verslag van werkzaamheden en bevindingen [later : jaarverslag] 1956-1970.
%23190658: ORDEN POUR LE MÉRITE FÜR WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE - Die Mitglieder des Ordens. Erster Band 1842-1881.
%23135533: KUNZ, FRITHJOF (ED.) - Arbeitsrecht : Grundriss.
%23122310: KUNZE, JOHANNES. - Das nizänisch-konstantinopolitanische Symbol.
%23219274: KÜNZEL, RUDOLF ERNST. - Middeleeuwse groepsculturen in de Nederlanden : historisch-antropologische studies. Proefschrift.
%23246075: KUNZI, FRANÇOISE., RAU, GUSTAV, DOCTEUR., RESTELLINI, MARC. - From Fra Angelico to Bonnard : masterpieces from the Rau Collection.
%2341203: KÜNZI, H.P. & TAN, S.T. - Lineare Optimierung grosser Systeme.
%23112478: KUOKKANEN, MARTTI (ED.) - Idealization VII : structuralism, idealization and approximation.001
%23254105: KUORTTI, JOEL & JOPI NYMAN (EDS.) - Reconstructing hybridity : post-colonial studies in transition.
%23231686: KUOSHU, HARRY H. - Celluloid China: Cinematic Encounters with Culture and Society.
%2321019: KUPCÍK, IVAN. - Münchner Portolankarten = Munich portolan charts : Kunstmann I-XIII und zehn weitere Portolankarten : überarbeitete und ergänzte Neuausgabe des Originalwerkes von Friedrich Kunstmann aus dem Jahr 1859 mit 13 erneuerten Farbtafeln sowie zehn weitere Seekarten vom Anfang des 16. Jahrhunderts, einschliesslich der seit 1945 verschollenen Seekarten aus Münchner Sammlungen.
%2347776: KUPER, JENNY. - Military training and children in armed conflict : law, policy and practice.
%2319041: KUPERUS, GERRIT. - Het cultuurlandschap van West-Soembawa.
%23247622: KUPERUS, J.R. - Honderd gebundelde opstellen. 2 Dln.
%23128972: KUPFERMANN, JOEL J. - Value... And what follows.
%23169968: ÖFFENTLICHE KUNSTSAMMLUNG BASEL. KUPFERSTICHKABINETT. - From Schongauer to Holbein : master drawings from Basel and Berlin.
%23211293: KUPPEN, BARBARA VAN - More Jobs Per Drop: Targeting Irrigation to Poor Women and Men.
%23231870: KUPPENVELD, RIAN VAN - Claus, Prins der Nederlanden: De man, zijn leven, werk en idealen.
%2310708: KURAN, TIMUR. - The long divergence: how islamic law held back the Middle East.
%23113877: KURIAN, GEORGE. - The Indian family in transition. A case study of Kerala Syrian Christians.
%2351909: KURIHARA, KENNETH K. - The Keynesian theory of economic development.
%2346693: KURIHARA, KENNETH K. - National income and economic growth.
%23250877: KURLAND, PHILIP B. & RALPH LERNER (EDS.) - The Founders' Constitution. Volume 1: Major themes.
%23135058: KURLAND, SAMUEL. - Cooperative Palestine : the story of Histadrut.
%23245944: KURPERSHOEK, MARCEL. - Wie luidt de doodsklok over de Arabieren?
%2322096: KURPERSHOEK, ERNEST & HETTY VAN DEN BERG. - Zorgvlied : de geschiedenis van een begraafplaats.
%23206351: KURPERSHOEK, MARCEL. - Wie luidt de doodsklok over de Arabieren?: Essays (Meulenhoff editie) (Dutch Edition).
%23225909: KURRUS, THEODOR. - Die Jesuiten an der Universität Freiburg i[m] Br[eisgau] : 1620-1773. 2. Band.
%23225896: KURRUS, THEODOR. - Die Jesuiten an der Universität Freiburg i[m] Br[eisgau] : 1620-1773. 1. Band.
%23148180: KURTÉN, BJÖRN. - The innocent assassins : biological essays on life in the Present and distant Past.
%23207105: KURTH, DIETER. - Der Oasenmann : eine altägyptische Erzählung.
%23181643: KURTHEN, HERMANN, WERNER BERGMANN, RAINER ERB (EDS.). - Antisemitism and Xenophobia in Germany After Unification.
%23130907: KURTZ, DONNA - Bernard Ashmole 1894-1988 : an autobiography.
%23131075: KURTZ, DONN M. - Kinship and Politics : the justices of the United States and Louisiana Supreme Courts.
%23149831: KURZ, RAYMOND A. - Internet and the law : legal fundamentals for the internet user.
%23192432: KURZ, ANDREAS. - Die Entstehung modernistischer Ästhetik und ihre Umsetzung in die Prosa in Mexiko : die Verarbeitung der französischen Literatur des fin de siecle.
%23249475: KURZKE, HERMANN. - Die kürzeste Geschichte der deutschen Literatur und andere Essays.
%23177310: KURZMAN, DAN. - Disaster! : the great San Francisco earthquake and fire of 1906.
%23239228: KURZMAN, DAN. - A special mission : Hitler's secret plot to seize the Vatican and kidnap Pope Pius XII.
%23182305: KUSCHPÈTA, OMELAN. - Het krediet- en banksysteem van de USSR.
%23245201: KUSHNAREV, E.G. - Bering's search for the strait : the first Kamchatka Expedition, 1725-1730.
%23248270: KUSPIT, DONALD B. - Psychostrategies of avant-garde art.
%23231109: KUSPIT, DONALD - Don Eddy: The Art of Paradox.
%23199030: KUSPIT, DONALD B. - Health and happiness in 20th-century avant-garde art.
%23156037: KUSPIT, D. - Hunt Slonem: an art rich and strange.
%23254169: KUSTERS, WOUTER., MICHELET, JULES. - La sorcière.
%23271916: KUSUMA-ATMADJA, MOCHTAR, THOMAS A. MENSAH & BERNARD H. OXMAN (EDS.) - Sustainable development and preservation of the oceans : the challenges of UNCLOS and Agenda 21 : proceedings, the Law of the Sea Institute twenty-ninth annual conference, Denpasar, Bali, Indonesia, June 19 - 22, 1995.
%23267494: KUTI, CSONGOR. - Post-communist restitution and the rule of law.
%23219617: KÜTTING, GABRIELA. - Globalization and the environment : greening global political economy.
%2378312: KUTTNER, GEORG. - Urteilswirkungen ausserhalb des Zivilprozesses.
%23269691: KUTTNER, ERICH. - Het hongerjaar 1566.
%23201795: KUTZNER, GERHARD. - Die Organisation der Amerikanischen Staaten (OAS).
%2385285: KUYK, J. VAN. - Geschiedenis van het Koninklijk Kabinet van munten, penningen en gesneden steenen te 's-Gravenhage.
%2367848: KUYPER, PIETER JAN. - The implementation of international sanctions : the Netherlands and Rhodesia.
%23144174: KUYPER, P.J. & J. STEENBERGEN. - [Het Gatt en het Volkenrecht]. Verslag van de algemene ledenvergadering.
%23144713: KUYPER, P.J. & J. STEENBERGEN. - Het Gatt en het Volkenrecht : preadviezen.
%233572: KUYPER, R. - Geen man en geen cent! Beschouwingen over de sociaal-democratie en het militairisme. 2e druk.
%23238916: KUYPER, ABRAHAM. - Het Calvinisme : oorsprong en waarborg onzer constitutineele vrijheden : een Nederlandsche gedachte.
%23268718: KUYPER, ABRAHAM. - Abraham Kuyper's Commentatio (1860) : the young Kuyper about Calvin, a Lasco, and the Church. Volume I: Introduction, annotations, bibliography, and indices; Volume II: Commentatio.
%23268719: KUYPER, ABRAHAM. - Ons Program.
%23236148: KUYPERS, KAREL. - Kants Kunsttheorie und die Einheit der Kritik der Urteilskraft.
%23268955: KUYPERS, KAREL. - Immanuel Kant.
%23162266: KUYPERS, K. (E.A.) - Encyclopedie van de filosofie.
%2346712: KUYPERS, PAUL (ED.) - Een zaak van witte boorden : beschouwingen over bureaucratie en politiek.
%2316045: KUYPERS, G. - De Russische problematiek in het Sowjet-staatsbeeld. Diss.
%23232159: KUYPERS, G. - Het politieke spel in Nederland : diagnoses, remedies en een suggestie.
%23262725: KUYS, JAN. - De ambtman in het kwartier van Nijmegen (ca. 1250-1543).
%23232559: KUYVENHOVEN, A. (ED.) - Globalization of labour markets: challenges, adjustment and policy response in the EU and LDCs.
%2321315: KUYVENHOVEN, ARIE. - Planning with the semi-input-output method : with empirical applications to Nigeria.
%23241127: KUYVENHOVEN, ARIE ... [ET AL.] (EDS.) - Transition in Central and Eastern Europe: Implications for EU-LDC Relations.
%23249568: KUZNIAR, ALICE A. - Outing Goethe & his age.
%2352597: KUZNICK, PETER J. - Beyond the Laboratory: Scientists as Political Activists in 1930's America.
%23122320: KVACALA, JOHANN. - Thomas Campanella: ein Reformer der ausgehenden Renaissance.
%23235319: KVANVIG, JONATHAN L. - The knowability paradox.
%2371736: KVANVIG, JONATHAN L. - Destiny and Deliberation: Essays in Philosophical Theology.
%23255150: KWAK, AREND-JAN (ED.) - Holy writ : interpretation in law and religion.
%23205241: KWAK, AREND-JAN. - The legal junction : the complex promise of modern legal professionalism.
%2361086: KWAKMAN, FRANK & CRIS ZOMERDIJK. - De ondernemende professional : waarde creëren in een veranderende markt.
%23160228: KWAN, DANIEL Y. K. - Marxist intellectuals and the Chinese labor movement : a study of Deng Zhongxia (1894-1933).
%23159244: KWANT, R.C. - Mensbeelden : filosofie in een pluriforme samenleving.
%23180009: KWANT, R.C. - Fenomenologie van de taal.
%2330603: KWANT, R.C. - Waarheidscrisis : eternalisering, kapitalisering en afschrijving van weten.
%23174830: KWANT, R.C. - Sociale filosofie.
%23198821: KWANTES, R.C. (ED.) - De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië. Bronnenpublikatie. 1e-3e stuk (1917-aug. 1933).
%2356571: KWAST, SALOMON VAN DER. - Over de incest : een oriënterend onderzoek.
%23179410: KWIATKOWSKI, WILL. - The Eckstein Shahnama: an Ottoman Book of Kings.
%23258464: KYDD, JOHNNIE SHAND. - Johnnie Shand Kydd: Crash.
%2345853: KYLLOE, RALPH - Hickory Furniture.
%23271279: LAABS, ANNEGRET - The Leiden fijnschilders from Dresden.
%23109723: LAAG, PATRICK VAN DER. - An Analysis of Refinement. Operators in inductive logic programming.
%2321616: LAAN, LAMBERT VAN DER. - Spatial labour markets in the Netherlands.
%23212537: LAAN, A.M. VAN DER, MARTINE BLOM. CARLIJN VERWERS. - Jeugddelinquentie : risico's en bescherming : bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005.
%2368779: LAAN, P.H. VAN DER & A.A.M. ESSERS. - De kwartaalcursus en recidive : een onderzoek naar de effecten van het experiment Kwartaalcursus.
%2323732: LAAN, PETER H. VAN DER. - Moeilijk plaatsbare jongeren : een onderzoek naar plaatsingen en pogingen tot plaatsing in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar.
%2351342: LAAN, PETER H. VAN DER. - Experimenteren met alternatieve sancties voor jeugdigen : een onderzoek naar de invoering en resultaten van alternatieven in het jeugdstrafrecht.
%23227335: LAAN, ANDRÉ M. VAN DER. - Ik zit vast : een exploratieve studie naar emotionele verwerking van justitiële vrijheidsbeneming door jongeren.
%23193088: LAAN, A. VAN DER & A.A. WINTERS (EDS). - The use of information in a changing world.
%2325412: LAAN, H. VAN DER. - De wijsgerige grondslag van Bonaventura's theologie.
%23248624: LAAN, K. TER. - Multatuli en twee van zijn discipelen Mansholt en de Raaf : met brieven van en over Multatuli.
%23201584: LAAN, H.A. - Chirurgische zieken en hunne verpleging.
%2370718: LAAR, MINDEL MARETE VAN DE. - Dutch direct investments in Central and Eastern Europe and Central Asia.
%2329511: LAAR, H.J.M. VAN DE. - Opperbankier en wetenschapsman Willem Cornelis Mees 1813-1884.
%23161584: LAAR, AART J.M. VAN DE. - The World Bank and the Poor.
%23212340: LAARS, S.G. VAN DER. - Nederlandsche Heraldiek. Album I : Nederlandsche Gemeentewapens ; Album II : Nederlandsche Heraldiek : voormalige Gemeenten, Heerlijkheden, Waterschappen en historische Gesclachten.
%2375163: LAAT, E.A.A. DE. - Essays on patent policy: The multi-dimensionality of patents and asymmetric information.
%23254521: LABADIE, JEAN-MICHEL. - Les mots du crime : approche épistémologique de quelques discours sur le criminel.
%23214752: LABAN, ABDEL MONEIM - Einige Aspekte der Akkulturation und des sozialen Wandels in Agypten: Von 1900-1952.
%23196526: LABAN, BRIAN. - Cars : the early years = die Anfänge des Automobils = les premières années de l'automobile.
%239243: LABAN, P. - Pensioen en wachtgeld bij het lager onderwijs.
%2341351: LABAN, RUDOLF VON [= R.L. VON VÁRALYA]. - Die Welt des Tänzers : fünf Gedankenreigen.
%2378314: LABAND, PAUL. - Das Magdeburger Rechtsquellen. Zum akademischen Gebrauch herausgegeben.
%2378316: LABAND, PAUL. - Das Magdeburg-Breslauer systematische Schöffenrecht aus der Mitte des 14.Jahrhunderts.
%2378317: LABAND, PAUL. - Die vermögensrechtlichen Klagen : nach den sächsischen Rechtsquellen des Mittellaters dargestellt.
%2369702: LABAND, PAUL & A. LEONI. - Das Staatsrecht des Deutschen Reiches / Paul Laband. Das Staatsrecht der Reichslande Elsass-Lothringen / A. Leoni.
%23217630: LABAT, SEVERINE - Les islamistes algeriens: Entre les urnes et le maquis.
%23256919: LABHARDT, FRANK. - Das Sequentiar Cod. 546 der Stiftsbibliothek von St. Gallen und seine Quellen. Teil 1: Textband.
%23221356: LABOHM, HANS H. J. - Cannons and Canons: Clingendael Views of Global and Regional Politics.
%23239413: LABOSSIERE, MIKE. - What don't you know ? : philosophical provocations.
%23149195: LABOUCHERE, G.C. - Compositie en dispositie der Fransche kerktorens in de 11de en 12de eeuw. Een bijdrage tot de wordingsgeschiedenis der Gotiek.
%2311495: LABOULAYE, ÉDOUARD & RUDOLPHE DARESTE (EDS.) - Le Grand Coutumier de France.
%23213365: LACEY, ROBERT - Inside the Kingdom: Kings, Clerics, Modernists, Terrorists, and the Struggle for Saudi Arabia.
%2338084: LACEY, MICHAEL J. & KNUD HAAKONSSEN (ED.) - A culture of rights : the Bill of Rights in philosophy, politics, and law - 1791 and 1991.
%23216421: LACEY, ALAN R. - Robert Nozick.
%23170682: LACHENSCHMID, ROBERT. - Louis de Thomassins Inkarnationslehre: Eine platonische Explikation des Geheimnisse der Menschwerdung.
%23243909: LACHMAN, SEYMOUR. - Three men in a room : the inside story of power and betrayal in an American statehouse.
%2386438: LACLÉ, Z.D. & M.J. TER VOERT. - Trendrapportage notariaat 2006 : toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening.
%2345120: LACORDAIRE, JEAN BAPTISTE HENRI DOMINIQUE (1802-1861). - Conférences de Toulouse suivies de divers opuscules. Paris, Poussielgue-Rusand, 1857. [BOUND WITH;] Discours de réception à l'académie Française par le r.p. H.-D. Lacordaire...le 24 Janvier 1861.
%23213995: LACORDAIRE, JEAN BAPTISTE HENRI DOMINIQUE (1802-1861). - Lettres du R.P. Lacordaire à Mme la Cesse Eudoxie de la Tour du Pin et à madame de Favencourt, née de Courville publiées par Mme de Favencourt. Nouvelle édition augmentée de lettres de nn.ss. les archevèque et évèques de rr. pp. dominicains et de m. le comte de Montalembert.
%23213994: LACORDAIRE, JEAN BAPTISTE HENRI DOMINIQUE (1802-1861). - Correspondance du R.P. Lacordaire et de Madame Swetchine publié par le Cte de Falloux...deuxième édition.
%23213993: LACORDAIRE, JEAN BAPTISTE HENRI DOMINIQUE (1802-1861). - Lettres du révérend père Lacordaire à des jeunes gens receuillies et publiés par m. l'abbé Henri Perreyve. Troisième édition augmentée de lettres inédites et des approbations de nn. ss. les archevèques et évèques. Paris, Charles Douniol, 1863. [BOUND WITH:] LACORDAIRE, J.B.H.D., Discours prononcés à Sorèze par le r. p. Lacordaire des frères prècheurs membre de l'académie Française directeur de l'école.
%23271615: LACOUE-LABARTHE, PHILIPPE. - Typography: Mimesis, Philosophy, Politics.
%23106744: LACOUTURE, JEAN & SIMONE LACOUTURE. - Egypt in transition.
%23125381: LACOUTURE, JEAN - Leon Blum.
%2398878: LACOUTURE, JEAN ET SIMONNE - L'Égypte en mouvement.
%2338997: LACOUTURE, JEAN - Ho Chi Minh. A political biography.
%2368693: FIEFFÉ-LACROIX. - La Clef des lois romaines ou Dictionnaire analytique et raisonné de toutes les matières contenues dans le Corps de droit,
%23229388: LACY, MARK J. - Uncertainty, climate change and international relations : international relations and the limits of realism.
%23266705: LADEE, GEORGE ALOYSIUS. - Hypochondrische syndromen.
%2325798: LADEN, M.-P. - Self-imitation in the eighteenth-century novel.
%2399394: LADENSON, ELISABETH. - Dirt for art's sake : books on trial from Madame Bovary to Lolita.
%23228413: LADENSON, ELISABETH. - Dirt for art's sake : books on trial from Madame Bovary to Lolita.
%2365514: LADERMAN, CAROL. - Taming the wind of desire : psychology, medicine, and aesthetics in Malay Shamanistic performance.
%235726: LADOR-LEDERER, J.J. - International non-governmental organizations and economic entities : a study in autonomous organization and Ius Gentium.
%23199327: LADOR-LEDERER, J.J. - International group protection : aims and methods in human rights.
%237776: LADVOCAT, JEAN BAPTISTE. - Dictionnaire historique-portatif, contenant l'histoire des patriarches, des Princes hebreux, des Empereurs, des Rois, et des grands Capitaines; des dieux, des héros de l'antiquité payenne, &c. des Papes, des SS. Pères, ... avec leurs principaux ouvrages & leurs meilleures éditions; des femmes savantes, des peintres & généralement de toutes les personnes illustres ou fameuses de tous les sie?cles & de toutes les nations du monde; dans lequel on indique ce qu'il y a de plus curieux & de plus intéressant dans l'histoire sacrée & profane.
%235238: LAEKE, MOGENS ... [ET AL.] (EDS.) - Philosophy and its history : aims and methods in the study of early modern philosophy.
%23130017: LAEMERS, M.T.A.B., L.E. DE GROOT-VAN LEEUWEN & R. FREDRIKS - Awb-procedures vanuit het gezichtspunt van de burger : stand van zaken in theorie en eerder onderzoek
%23165280: LAEMERS, MIEK. - Morren in de marge van de rechtspraak : klagen over rechters, gerechtsambtenaren en de rechterlijke organisatie.
%2382457: LAER, C.J.P. VAN. - Het nut van comparatieve begrippen. Een studie omtrent de toepassing van begrippen in de rechtsvergelijking
%23100404: O'LAERY, DE LACY. - The saints of Egypt : a bio-bibliographical compendium of martyrs, patriarchs and sainted ascetes in the Coptic calendar
%23100312: O'LAERY, DE LACY. - Comparative grammar of the Semitic languages.
%23233208: O'LAERY, DE LACY. - Arabic thought and its place in history.
%2361155: LAET, S.J. DE & W. GLASBERGEN. - De voorgeschiedenis der lage landen.
%23101453: LAEVEN, [A.] H. - The Acta Eruditorum under the editorship of Otto Mencke (1644-1707).
%23101455: LAEVEN, [A.] H. - De Acta Eruditorum onder redactie van Otto Mencke (1644-1707) : geschiedenis van een internationaal geleerdenperiodiek, 1682-1707.
%232837: LAEYENDECKER, LEONARDUS. - Sociale verandering : problemen en strategiën.
%23200381: LAEYENDECKER, LEONARDUS. - Religie en conflict. De zogenaamde sekten in sociologisch perspectief.
%2344141: LAFAVE, WAYNE R. - Criminal Procedure.
%2386848: LAFEBER, C.V. - Patriotten, Bataven, Fransen en Groot-Nederlanders : een halve eeuw vaderlandse geschiedenis, 1781-1831.
%23162202: LAFEBER, WALTER. - The Panama Canal : the crisis in historical perspective.
%23233595: LAFFEY, JOHN F. - Imperialism and ideology : an historical perspective.
%23206899: LAFFITTE, PAUL. - Le paradoxe de l'égalite?
%23271393: LAFOLLETTE, HUGH. - The Oxford Handbook of Practical Ethics (Oxford Handbooks).
%2357255: LAFOND, JOHN Q. & MARY L. DURHAM. - Back to the asylum : the future of mental health law in the United States.
%23102168: LAGAAY, R.A. - Geophysical Investigations of the Netherlands Leeward Antilles.
%23263730: LAGADEC, ERWAN - Transatlantic Relations in the 21st Century: Europe, America and the Rise of the Rest.
%23125715: LAGAS, P.C. - Besturen op de rand van chaos; Inzichten en gedachten over de bestuurlijke organisatie in Nederland, mede in het perspectief van vormgeving van modern veiligheidsbeleid.
%23137584: LAGENDIJK, ARNOUD - The Internationalisation of the Spanish automobile industry and its regional impact. The emergence of a growth-periphery. Diss.
%23248575: LAGERBERG, C.S.I.J. - Refugi : Man i hang ap namel nating : (suspended in the middle of nowhere) : de Papoea, vreemdeling en vluchteling tussen niets en nergens : rapport inzake de situatie van de Papoea's in Irian Jaya na een verkenning onder de vluchtelingen in Papua New Guinea.
%23267100: LAGERFELD, KARL. - Karl Lagerfeld - The glory of water : daguerreotypes.
%23214928: LAGERLÖF, SELMA. - De koninginnen van Kungahälla.
%23219946: LAGERWEIJ-POLAK, E.J. - Hildo Krop : beeldhouwer.
%23133540: LAGERWERF, LUUK. - Causal connectives have presuppositions : effects on coherence and discourse structure.
%2392220: LAGERWEY, ERIC. - Op zoek naar faamwaarde : vijftig jaar publi relations in Nederland.
%2318310: LAGRANGE, JOSEPH LOUIS DE. - Oeuvres.
%23253983: LAGUNA, MANUE & JOHAN MARKLUND. - Business Process Modeling, Simulation, and Design
%236325: LAHARPE, J.F. - Lycée, ou cours de littérature ancienne et moderne.
%23136936: LAHAV, PNINA - Judgment in Jerusalem. Chief Justice Simon Agranat and the Zionist Century.
%23186962: LAHIRI, KAJAL. - The econometrics of inflationary expectations.
%2378847: LAHR, HIERONYMUS VON DER. - (ed.). Schwäbisches Landrecht und Lehenrecht.
%23238419: LAHR, ANGELA M. - Millennial dreams and apocalyptic nightmares : the Cold War origins of political evangelicalism.
%2320818: LAHTI, RAIMO., KIMMO NUOTIO (EDS.) - Criminal law theory in transition: Finnish and comparative perspectives
%23134349: LAIDLER, D. - The Golden Age of the Quantity Theory.
%23147077: LAIGNEL-LAVASTINE, M. - La méthode concentrique dans l'étude des psychonevroses.
%2374870: LAINE, MICHAEL. - (ed.). A Cultivated Mind. Essays on J.S. Mill. Presented to John M. Robson.
%23165764: LAING, JENNIFER. - Art and society in Roman Britain.
%23141693: LAING, L. EN J. LAING - The Picts and the Scots.
%23155384: LAING, BERTRAM M. - David Hume.
%23146051: LAITHWAITE, ERIC - An Inventor in the Garden of Eden.
%23231514: LAKE, KIRK - There Will Be Rainbows: A Biography of Rufus Wainwright.
%23218371: LAKE, DAVID A. - Entangling relations : American foreign policy in its century.
%23149152: LAKEMAN, PIETER. - Het gaat uitstekend. Zwendel en wanbeleid in het Nederlandse bedrijfsleven.
%23214827: LAKEMAN, ENID & LAMBERT, JAMES DOUGLAS. - How democracies vote: a study of majority and proportional electoral systems.
%23269181: LAL, BRIJ V. - Fiji before the storm : elections and the politics of development.
%2367608: LAL, DEEPAK & H. MYINT. - The political economy of poverty, equity, and growth : a comparative study.
%2378318: LALIVE, PIERRE A. - The transfer of chattels in the conflict of laws : a comparative study.
%231481: LALOU, HENRI. - Traité pratique de la responsabilité civile. 5me édtion.
%23228348: LAM, VALÉRIE MARYSE YVETTE VAN 'T. - Het begrip inrichting in de Wet milieubeheer : moet het begrip inrichting worden behouden als aangrijpingspunt van de regulering in hoofstuk 8 Wet milieubeheer?
%2340846: LAMAL, P.A. (ED.) - Cultural contingencies : behavior analytic perspectives on cultural practices.
%23271371: LAMARCHE, LUCIE (ED.). - Women's Rights to Social Security and Social Protection.
%23163628: LAMARTINE, ALPHONSE DE - Souvenirs, impressions, pensées et paysages, pendant un voyage en Orient (1832-1833) ou notes d'un voyageur. 4 Volumes.
%2369279: LAMB, SHARON - The Trouble with Blame: Victims, Perpetrators, and Responsibility.
%23169057: LAMB, RICHARD. - Mussolini as diplomat : il Duce's Italy on the world stage.
%23182058: LAMB, CHRISTINA. - House of stone : the true story of a family divided in war-torn Zimbabwe
%2349899: LAMB, R., ARMSTRONG, W.G. & MORIGI, K.R. - Business, media, and the law : the troubled confluence.
%23212191: LAMB, ALASTAIR. - Crisis in Kashmir, 1947-1966.
%23205929: LAMBAH, ABHA NARAIN. - Through the looking glass : the grade 1 heritage of Mumbai.
%2322237: LAMBERS, H.W. - Economie dezer dagen : opstellen aangeboden aan prof. drs. H.W. Lambers ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de Nederlandse Economische Hogeschool.
%23152533: LAMBERT, PAUL. - L'oeuvre de John Maynard Keynes. Exposé - Analyse critique - Prolongements.
%2339256: LAMBERT, KAREL (ED.). - Philosophical problems in logic : some recent developments.
%23237618: LAMBERT, DAVID. - The Cambridge guide to prehistoric man.
%2350864: LAMBERT, M. - Dickens and the suspended quotation.
%23238452: LAMBERT, KAREL. - Free logic : selected essays.
%23243728: LAMBERT, GREGG. - Who's afraid of Deleuze and Guattari ?.
%23256791: LAMBERT, FRANK. - The Battle of Ole Miss: Civil Rights v. States' Rights
%23200590: LAMBERT, KENNETH. - Analysis, repair and individuation.
%23244890: LAMBERT, JEAN. - Un précurseur du collectivisme : Simon Granger.
%23235822: LAMBERT, LOUIS. - Traité théorique et pratique de police judiciaire à l'usage des commissaires de police, ainsi que des procureurs de la République, des juges d'instruction et des autres officiers de police judiciaire.
%2393822: LAMBERTS, H. - General practice research in Dutch academia : proceedings of a workshop Amsterdam, April 15, 1994.
%23179396: LAMBKIN, DAVID. - Avond over Afrika.
%23102170: LAMBRECHTS, PIETER. - Attis en het feest der Hilariën.
%23270189: LAMBRECHTS, PIETER. - Maatschappij en instellingen van de oudheid. Deel 1: Griekenland; Deel 2: Rome.
%231297: LAMBSDORFF, HANS GEORG GRAF. - Handbuch des Eigentumsvorbehalts im deutschen und ausländischen Rechts.
%23212821: LAMING, DENIS & MAURIZIO . VITTA. - Denis Laming : invisible tensions.
%2370917: LAMM, LEONARD JONATHAN. - The idea of the past : history, science, and practice in American psychoanalysis.
%23127985: LAMMASCH, HEINRICH. - Die Rechtskraft internationale Schiedssprüche.
%2376867: LAMME, VICTOR. - De vrije wil bestaat niet : over wie er echt de baas is in het brein.
%23232419: LAMMENS, ADRIAAN FRANÇOIS. - Bijdragen tot de kennis van de kolonie Suriname : dat gedeelte van Guiana hetwelk bij tractaat ten jare 1815 aan het Koningrijk Holland is verbleven, tijdvak 1816 tot 1822 : eerste afdeling Geographie, statistica, zeden en gewoonten : vierde afdeling Voorname belangen der kolonie.
%2376777: LAMMERS, J.G. & J.M. VAN DUNNÉ. - Aansprakelijkheid voor schade door grensoverschrijdende milieuverontreiniging: volkenrechtelijke en civielrechtelijke aspecten. Preadviezen.
%23102173: LAMMERS, C.J. - Macht en Gezag van de Duitse Bezetter.
%23144715: LAMMERS, J.G. & J.M. VAN DUNNÉ. - Aansprakelijkheid voor schade door grensoverschrijdende milieuverontreiniging: volkenrechtelijke en civielrechtelijke aspecten. Verslag van de Algemene Ledenvergaderingen.
%2323399: LAMMERS, ELLEN (ED.) - Making waves : inspiring critical and feminist research : a tribute to Joke Schrijvers.
%2380243: LAMMERS, ELLEN - Refugees, Gender and Human Security: A Theoretical Introduction and Annotated Bibliography.
%2359: LAMMERTSMA, ALEX - Inflation-output trade-offs and the implications for monetary policy.
%23210472: LAMONT-BROWN, RAYMOND - Humphry Davy : life beyond the lamp.
%23166821: LAMONT-BROWN, RAYMOND - Royal poxes and potions : the lives of court physicians, surgeons and apothecaries.
%23234917: LAMOREAUX, NAOMI R. & DANIEL M.G. RAFF (EDS.) - Coördination and information : historical perspectives on the organization of enterprise.
%23230359: LAMOUR, CATHERINE & MICHAEL L. LAMBERTI. - Opiumzwendel : economische en politieke achtergronden van de handel in verdovende middelen.
%23129971: LAMP, ROAN. - Misdaadvermogen en het internationaal strafrecht.
%23271970: LAMPADIUS, JAKOB. - Tractatus de republica Romano-Germanica.
%23148508: LAMPE, JOHN R. & DANIEL N. NELSON (EDS.) - East European security reconsidered.
%23246869: LAMPING, ANTONIE JAN. - Ulrichus Velenus (Oldrich Velenský) and his treatise against the papacy : [Petrum Romam non venisse].
%2378320: LAMPRECHT, KARL. - Ausgewählte Schriften zur Wirtschafts- und Kulturgeschichte und zur Theorie der Geschichtswissenschaft.
%23271298: LAMSWEERDE, INEZ VAN & VINOODH MATADIN. - Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin : photographs : Pitti Immagine discovery.
%23226867: LANARÈS, PIERRE. - La liberté religieuse dans les conventions internationales et dans le droit public générale.
%23228015: LANCASTER, F.W. - If You Want to Evaluate Your Library.
%23241027: LANCASTER, PETER. - Lambda-matrices and Vibrating Systems.
%23119084: LANCÉE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands humanisme.
%23169421: LANCELOTZ, HENRI (LANCELOTTUS, HENRICUS). - Haereticum quare per catholicam quia. In omni materia religionis controversa solutum. Editio 4. correctior, & ore Calvini, Christo desperationem, penarum...auctior.
%23191990: LANCKORONSKI, MARIA UND LEO. - Mythen und Münzen: griechisches Geld im Zeichen griechischen Glaubens, die Heiligung des Profanen.
%23110502: LAND, N.K.F. - Beginselen van het hedendaagsche wisselrecht. Verklaring van Art. 100-229 W.v.K.
%23232752: LAND, N.K.F. - Verklaring van het Burgerlijk Wetboek. 6 Dln. plus Inleiding. 2e Druk.
%2331723: LANDAIS-STAMP, PAUL & PAUL ROGERS (EDS.) - Rocking the boat. New Zealand, the United States and the nuclear-free zone controversy in the 1980s.
%23269477: LANDAU, PETER. - Deutsche Rechtsgeschichte im Kontext Europas : 40 Aufsätze in vier Jahrzehnten.
%23263139: LANDAU, RALPH. - Uncaging animal spirits : essays on engineering, entrepreneurship, and economics.
%23269470: LANDAU, PETER ... [ET AL.] (EDS.) - Heinrich Mitteis nach hundert Jahre (1889-1989) : Symposium anlässlich des hundersten Geburtstages in München am 2. und 3. November 1989.
%23269474: LANDAU, PETER. - Europäische Rechtsgeschichte und kanonisches Recht im Mittelalter : ausgewählte Aufsätze aus den Jahren 1967 bis 2006.
%23177041: STAATSCOMMISSIE VOOR DEN LANDBOUW. - Rapporten en voorstellen betreffende den oeconomischen toestand der landbouwers in Nederland.
%2319818: COMMISSIE LANDBOUWKREDIET. - Het landbouwkrediet in Nederland. Rapport.
%23132369: LANDEN, D. VAN DER - Straf en maatregel : een onderzoek naar het onderscheid tussen straf en maatregel in het strafrecht.
%2372525: LANDES, JOAN B. - Visualizing the Nation: Gender, Representation, and Revolution in Eighteenth-Century France.
%2318042: HESSISCHES LANDESMUSEUM - Expressionismus: Druckgraphik, Zeichnungen und Aquarelle aus der Graphischen Sammlung des Hessischen Landesmuseums Darmstadt : Hessisches Landesmuseum ... 1993 bis 13. Februar 1994 (German Edition)
%23180029: LANDGREBE, LUDWIG - Moderne filosofie.
%232980: LANDHEER, B., J.H.M.M. LOENEN & F.L. POLAK (ED.) - Worldsociety : how is an effective and desirable world order possible? A symposium.
%23101101: LANDHEER, BART. - Pause for transition : an analysis of the relation of man, mind and society.
%23111178: LANDHEER, BART. - Mind and society : epistemological essays on sociology.
%23212206: LANDHEER, B., J.H.M.M. LOENEN & F.L. POLAK (ED.) - Worldsociety : how is an effective and desirable world order possible? A symposium.
%23195887: LANDHEER, BART. - A Desirable world : essays in honor of Professor Bart Landheer.
%23182603: LANDHEER, HENDRIK CORNELIS. - Klank- en vormleer van het dialect van Overflakkee.
%23212249: LANDHEER, BART. - The Netherlands in a changing world : a series of essays.
%23233347: LANDI, ALDO. - Concilio e papato nel Rinascimento (1449-1516) : un problema irrisolto.
%23265434: NEDERLANDSCHE LANDMACHT. - Gedenkboek ter herinnering aan het 30-jarig bestaan van Ons belang, vereeniging van onderofficieren en militaire geëmployeerden in den rang van onderofficier behoorende tot de Nederlandsche landmacht, 1898-1928.
%23233349: KONINKLIJKE LANDMACHT. - Leidraad vuursteun.
%232472: LANDMAN, NICOLAAS. - Van mat tot minaret : de institutionalisering van de islam in Nederland = From prayer rug to minaret : the institutionalization of Islam in the Netherlands
%23119101: LANDMANN, MICHAEL. - Erinnerungen an Stefan George seine Freundschaft mit Julius und Ethel Landmann.
%23257723: LANDO, OLE ... [ET AL.] (EDS.) - The Principles of European Contract Law. Part III.
%23239793: LANDRÉ, T. - Het bierbrouwerijbedrijf.
%2353430: LANDRETH, HARRY. - A history of economic theory : scope, method and content.
%2378322: LANDSBERG, ERNST. - Das Furtum des bösglaubigen Besitzers : kritische Studie.
%23268174: LANDSBERG, HANS. - Friedrich Nietzsche und die deutsche Literatur.
%23189154: LANDSBERGER, STEFAN ROGIER. - Paint it red : vijftig jaar Chinese propagandaposters = fifty years of Chinese propaganda posters.
%2369067: LANDWEER, E.J. - Handleiding voor de opmaking en behandeling van processsen-verbaal van bekeuring der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen.
%2367139: LANDWEHR, JOHN. - De Nederlander uit en thuis : spiegel vna het dagelijkse leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken.
%23113959: LANDWEHR, JOHN. - Romeyn de Hooghe the etcher : contemporary portrayal of Europe 1662-1707.
%23103467: LANDWEHR, JOHN. - Romeyn de Hooghe (1645-1708) as book illustrator: a bibliography.
%23126199: LANDWEHR, JOHN. - Het Nederlandse kookboek 1510-1945. Een bibliografisch overzicht.
%239163: LANDY, MICHAEL - Joyous Machines: Michael Landy and Jean Tinguely.
%23158009: LANDY, MARCIA. - The folklore of consensus: theatricality in the Italian cinema, 1930-1943.
%23242316: LANFRANCHI, PIERRE - Moving with the Ball: The Migration of Professional Footballers.
%2378324: LANG, KARL HEINRICH RITTER VON. - Historische Entwicklung der deutschen Steuerverfassungen seit den Karolingern bis auf unsere Zeiten.
%23241631: LANG, BEREL. - The future of the Holocaust : between history and memory.
%2374710: LANG, BERNHARD - Joseph in Egypt: a cultural icon from Grotius to Goethe.
%23184105: LANG, ALBERT. - Wesen und Wahrheit der Religion. Einführung in die Religionsphilosophie.
%23182938: LANG, HANS-ULRICH. - Die steuerliche Belastung des gewerblichen Mittelstands in der Bundesrepublik Deutschland und die Entwicklungstendenzen der steuerlichen Mittelstandsförderung in der Europäischen Gemeinschaft insbesondere in Frankreich und Grossbritannien.
%2367228: LANG, BIANCA; TINA SCHRAML & LENA ELSTER. - Der Minirock : die Revolution, die Macher, die Ikonen.
%23149143: LANG, ROBERT & JOAN KUNSELMAN - Heinrich Schenker, Oswald Jonas, Moriz Violin: A Checklist of Manuscripts and Other Papers in the Oswald Jonas Memorial Collection.
%2321699: LANG, BEREL. - Holocaust representation : art within the limits of history and ethics.
%23166601: LANG, BEREL. - Heidegger's silence.
%23124726: LANG, B. - Mind's Bodies. Thought in the Act.
%23169283: LANG, AUGUST. - Die Bekehrung Johannes Calvin.
%2383832: LANG, ANDREW - The Annesley case.
%2398020: LANGAARD, JOHN H. & REIDAR REVOLD. - Edvard Munch: masterpieces from the artist's collection in the Munch Museum in Oslo.
%2362467: LANGASCO, AGATHANGELO A. - De institutione clericorum in disciplinis inferioribus : (legislatio canonica).
%2385843: LANGBEIN, JOHN H. - Torture and the Law of Proof : Europe and England in the Ancien Régime.
%23232469: LANGBROEK, P.M. & D.W.P. RUITER (RED.) - Deregulering in het hoger onderwijs? : aspecten van overheidssturing in het concept-ontwerp WHW.
%23200756: LANGBROEK, PHILIP M. & MARCO FABRI (EDS.) - The Right Judge for Each Case : a study of case assignment and impartiality in six European countries.
%23230556: LANGBROEK, P.M. & N.M. SPELT. - Bestuursrecht in Vogelvlucht.
%23262696: LANGBROEK, PHILIP M. - Het bestuursrechtelijk kort geding.
%23220976: LANGBROEK, P.M., K. LAHUIS & J.B.J.M. TEN BERGE (RED.) - Kwaliteit van rechtspraak op de weegschaal : bijdragen aan het congres over kwaliteit van rechtspraak, gehouden op 25 september 1997 te Zutphen.
%2372789: LANGE, S.C. DE & WIT, S. DE. - Kort begrip van het fiscaal strafrecht.
%23191805: LANGE-EICHBAUM, W. - Genie, Irrsinn und Ruhm : Genie-Mythus und Pathographie des Genies.
%23146094: LANGE, PIETER M.C. DE. - Wat is oud? : sfeerovergangen in het pensioenrecht.
%2348779: LANGE, ROEL DE, G. VAN MAANEN & TH. DE ROOS (ED.) - De dubbelzinnigheid van het recht : kritische rechtstheorie en rechtspolitiek in de jaren tachtig.
%23125774: LANGE, P.J. DE. - In de wetenschap van bestaansonzekerheid : een pluralistische kijk op theorie en praktijk [Knowing insecurity of subsistence: a pluralistic view on theory and practice].
%2312037: LANGE, ROEL DE, GERRIT VAN MAANEN & JOHAN VAN DER WALT (EDS.) - Human rights and property : a Bill of Rights in a constitution for a new South Africa.
%23112208: LANGE, WOLF-DIETER. - Philologische Studien zur Latinität Westhispanischer Privaturkunden des 9.-12. Jahrhundert.
%2393816: LANGE, L.A. - The riddle of liberty: Emerson on alienation, freedom and obedience.
%23179238: LANGE, PETRONELLA JACOBA DE. - Samuel Butler : critic and philosopher.
%23255961: LANGE, CHRISTIAN. - Justice, punishment and the medieval muslim imagination.
%2363629: LANGE, C.J. DE & VRIJBERGHE DE CONINGH, A.W.J. - Praeadviezen over maatregelen, welke in de practijk door echtgenooten of ouders worden getroffen, om zekere gedeelten van hun boedel aan den langstlevende hunner of aan bepaalde door hen aangewezen kinderen te verzekeren : te behandelen in de algemeene vergadering der Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederland en zijne koloniën te Groningen den 8 Juli 1932.
%2330670: LANGE, OSKAR. - On political economy and econometrics. Essays in honour of Oskar Lange.
%23269551: LANGE-BERTALOT, NILS. - Weltbürgerliches Völkerrecht : Kantianische Brücke zwischen konstitutioneller Souveränität und humanitärer Intervention.
%23259097: LANGE, R. ... [ET AL.] - Die Zurechnungsfähigkeit bei Sittlichkeitsstraftätern : aus den Vorträgen gehalten auf dem 7. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung vom 12. bis 14. Juni 1962 in Hamburg.
%2369591: LANGEDIJK, D. - Groen van Prinsterer en de schoolkwestie.
%2337394: LANGEDIJK, D. - De geschiedenis van de Langedijk.
%23241092: LANGEDIJK, D. - Bibliographie van den schoolstrijd 1795 - 1920.
%23251587: LANGELAAN, J.W. - On the ultimate structure of the striped muscle fibre discernible with the microscope.
%23110803: LANGEMEIER, G.E. & I. KISCH. - Kan de afwijking van dwingend recht van de staat tot positief recht worden? : inleidingen voor de vergadering te houden op 17 december 1955. Deel 1: Inleidingen; Deel 2 : Verslag,
%237492: LANGEMEIJER, G.E. - Strafrecht of -onrecht?
%2382638: LANGEMEIJER, G.E. - De gerechtigheid in ons burgerlijk vermogensrecht.
%23109500: LANGEMEIJER, G.E. - De gerechtigheid in ons burgerlijk vermogensrecht.
%23102176: LANGEMEIJER, G.E. - Juridische dogmatiek.
%2313584: LANGEMEIJER, G.E. - De gerechtigheid in ons burgerlijk vermogensrecht.
%23102175: LANGEMEIJER, G.E. - Opmerkingen omtrent de huidige stand van de wijsbegeerte des rechts.
%236627: LANGEMEIJER, G.E. - Speculum Langemeijer : 31 rechtsgeleerde opstellen.
%2310250: LANGEMEIJER, G.E. - Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rechts.
%238546: LANGEMEIJER, G.E. - Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte der rechts.
%238447: LANGEMEIJER, G.E. - De wijsbegeerte des rechts en de encyclopaedie der rechtswetenschap sedert 1880.
%2373762: LANGEMEIJER, G.E. (E.A.). - Ontmoetingen tussen Themis en Aesculaap. Lezingen, gehouden voor de juridische en medische faculteiten te Leiden.
%2357386: LANGEMEIJER, G.E. - De gerechtigheid in ons burgerlijk vermogensrecht.
%2331953: LANGEMEIJER, G.E. - De bruikbaarheid van de term 'natuurrecht'.
%23108156: LANGEN, M. DE; J.H. DE GRAAF & F.B.M. KUNNEMAN. - Kinderen en recht : opstellen over de positie van kinderen in het recht.
%23203825: LANGEN, PETER WUBBE DE - The performance of seaport clusters : a framework to analyze cluster performance and an application to the seaport clusters of Durban, Rotterdam and the Lower Mississippi = De performance van havenclusters : een raamwerk om cluster performance te ana
%2353117: LANGEN, C.D. DE. & LICHTENSTEIN, A. - Leerboek der tropische geneeskunde.
%23266289: LANGEN, EUGEN. - Transnational commercial law.
%23119295: LANGENDIJK, KARLA. - De portretten van De Medici tot omstreeks 1600.
%23261584: LANGENDIJK, H.P.A.J. (A.O.) - Creative accounting & fraudulent reporting.
%23207430: LANGENHOVE, FERNAND VAN. - La sécurité de la Belgique : contribution à l'histoire de la période 1940-1950.
%2395594: LANGENHUYSEN, C.L. VAN. - Goed geld. Populair geschrift over de Muntvraag.
%23113223: LANGER, ULLRICH. - Divine and Poetic Freedom in the Renaissance. Nominalist theology and literature in France and Italy.
%23140538: LANGER, JOHN. - Tabloid television : popular journalism and the other news .
%23219565: LANGER, LAURA. - Judicial review in state supreme courts a comparative study.
%23226907: LANGER, OSKAR. - Das Bundestheaterpensionsrecht.
%23206969: LANGER, FRIEDRICH (ED.) - Das Burgtheater Am Ring : Festschrift anlässlich der Wiedereröffnung.
%23146550: LANGERAK, FRED. - De invloed van marktgerichtheid op de bedrijfsprestatie van industriële ondernemingen. Een onderzoek in de Nederlandse Metalekto,
%23110049: LANGEREIS, CH.J. - Fiscale rechtsbescherming.
%233990: LANGEREIS, CH.J. - Belastingprocedures : hoofdlijnen van het procesrecht in belastingzaken. (Fiscale Studieserie 1).
%23160213: LANGEREIS, CH.J. - Fiscale rechtsbescherming.
%23269430: LANGEREIS, SANDRA. - Geschiedenis als ambacht : oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius.
%23236181: LANGEVELD, CORNELIS BERNARDUS GERARDUS. - Economie van het theater : vestiging, prijsvorming en economies of scale in een wereld met bezieling.
%23102182: LANGEVELD, M.J. - Gunstige verwerking van ongunstige ervaringen in de levensgeschiedenis o.a. bij oorlogskinderen : enige aspecten van de klinischpedagogische benaderingswijze in onderzoek en behandeling.
%233284: LANGEVELD, H.J. - Protestants en progressief : de Christelijk-Democratische Unie 1926-1946.
%23102180: LANGEVELD, M.J. - Over de voorbereiding van het gebruik van exacte methoden in bewerking en interpretatie van psychologische onderzoekingen.
%23160844: LANGEVELD, WILLEM. - Politiek per prent : een inleiding tot de politieke beeldcommunicatie.
%23266155: LANGFELDT, DR. - Tier- und Menschenverstand.
%23244743: LANGFORD, RACHAEL (ED.) - Textual intersections : literature, history and the arts in nineteenth-century Europe.
%2392584: LANGHOLTZ, HARVEY., BORIS KONDOCH & ALAN WELLS (EDS.) - International Peacekeeping : the yearbook of International Peace Operations. Volume 11 [2006].
%23230813: LANGLEY, T.R. - Image government : monarchical metamorphoses in English literature and art, 1649-1702.
%23251437: LANGLEY, PATRICK W. - Scientific Discovery: Computational Explorations of the Creative Processes.
%23201765: LANGS, ROBERT. - The technique of Psychoanalytic Psychotherapy.
%23264583: LANGS, ROBERT. - The listening process.
%23145934: LANGSBAINE, GERARD - Momus Triumphans: Or, the Plagiaries of the English Stage; Expos'd in a Catalogue of All the Comedies, Tragi-Comedies, Malques, Tragedies, Opera's, Pastorals, Interludes, & C.
%23257581: LANGSDORFF, GEORGE H. VON. - Voyages and Travels in Various Parts of the World During the Years 1803, 1804, 1805, 1806 and 1807.
%2350939: LANGSTON, THOMAS S. - Ideologues and presidents : from the New Deal to the Reagan revolution.
%23256727: LANGTON, RAE. - Sexual solipsism : philosophical essays on pornography and objectification.
%2321182: LANIEL, LAURENT; DEKE DUSINBERRE, & CHARLES HOOTS. - The Geopolitics of Drugs: 1996 : Observatoire Geopolitique Des Drogues : Geopolitical Drug Watch.
%2389645: LANKHORST, G.H. - Insolventierecht in de notariële praktijk.
%23256392: LANMON, DWIGHT P. - Glass in the Robert Lehman collection : [The Robert Lehman Collection XI: Glass].
%2370282: LANOYE, TOM. - Overkant : moderne verzen uit de Groote Oorlog.
%23144916: JOS VAN DER LANS. - Koning Burger : Nederland als zelfbedieningszaak.
%23182067: LANSCHOT, WILLEM MARIA. - Aanteekeningen op de Fransche wet van 6 Februari 1893 betreffende echtscheiding en scheiding van tafel en bed.
%2361959: LANSCHOT, FRANS AUGUSTE JOSEPH VAN. - Stichtingen als rechtspersonen beschouwd.
%2333384: LANSING, CAROL - Passion and Order: Restraint of Grief in the Medieval Italian Communes (Conjunctions of Religion and Power in the Medieval Past).
%2323379: LANSING, CAROL - Passion and Order: Restraint of Grief in the Medieval Italian Communes (Conjunctions of Religion and Power in the Medieval Past)
%2373153: LANSINK, LYDIA & JAN TAAT. - Van Dolf van Gendt naar Bernard Haitink : negentig jaar Concertgebouw en Concertgebouworkest, 1888-1978.
%236400: LANSINK, H.G.J. - Studie en onderwijs in de Nederduitse provincie van de Karmelieten gedurende de Middeleeuwen.
%23233749: LANSKY, AARON. - Outwitting history : The amazing adventures of a man who rescued a million Yiddish books.
%2321887: LANSKY, RALPH (ED.) - Handbuch der Bibliographien zum Recht der Entwicklungsländer : Entwurf = Handbook of bibliographies on the laws of developing countries : preliminary edition.
%2392501: LANSPERGER, JOHANNES JUSTUS. - Ioan. Iusti Lanspergii Carthusiani ... Sermones in evangelia et epistolas, quae Dominicis & festis diebus in Ecclesia populo proponi solent; singulari pietate & eruditione referti ... Tomus primus, De tempore.
%23263732: LANTEIGNE, MARC - China and International Institutions: Alternate Paths to Global Power.
%23245422: LANTERI, ALESSANDRO. - The moral trial : on the ethics of economics.
%23119652: LANTERS, JOSÉ. - Missed Understandings. A Study of Stage Adaptations of the Works of James Joyce.
%2368735: LANTING, MENNO - Connect! : de impact van sociale netwerken op organisaties en leiderschap.
%23234279: LANTING, BELINDA B.B. - Sociale zekerheid van ambtenaren en overheidswerknemers : een onderzoek naar het proces van normalisering van het socialezekerheidsrecht in de sectoren Rijk, Gemeenten en Onderwijs.
%23254179: LANTINGA, S.S. - De volkstuin : practische handleiding voor den volkstuinder.
%23240397: LANTIS, JEFFREY S. - The life and death of international treaties : double-edged diplomacy and the politics of ratification in comparative perspective.
%2352317: LANTOS, JOHN D. - Do We Still Need Doctors? (Reflective Bioethics).
%2360241: LANZ, KARL. - Staatspapiere zur Geschichte des Kaisers Karl V : aus dem königlichen Archiv und der Bibliothèque de Bourgogne zu Brüssel.
%23122863: LAPALOMBARA, JOSEPH. - Democracy , Italian style.
%23249454: LAPATIN, KENNETH D. S. - Mysteries of the snake goddess : art, desire, and the forging of history.
%23241773: LAPHAM, LEWIS J. - Pretentions to empire.
%23191653: LAPIDE, CORNELIUS CORNELII À - R.P. Cornelii Cornelii a Lapide...commentarius in Esdram, Nehemiam, Tobiam, Judith, Esther et Machabaeos.
%2335598: LAPIERE, RICHARD. - The Freudian ethic : an analysis of the subversion of western character.
%2378326: LAPPENBERG, JOHANN MARTIN. - Die ältesten Stadt-, Schiff- und Landrechte Hamburgs.
%23122506: LAPPENBERG, JOHANN MARTIN. - Geschichtsquellen des Erzstifts und der Stadt Bremen.
%23244485: LAPRADELLE, ALBERT G. DE. - Les principes généraux du droit international : conférences novembre 1928-juin 1929.
%2355304: LAPUENTE S.J., LUIS DE (1554-1624). - Het tweede deel der Meditatien, in hem begrijpende de mysterien ende verholentheden vande mensch-wordinge Christi ons Salighmakers, tot sijn doopsel. Tusschen beyde werden oock ghevoeght de Meditatien van't leven der weerdigher maghet Maria tot den selven tijdt toe. Over-ghestelt in onse Neder-duytsche sprake door P. Joannes Mans.
%23122511: LAQUEUR, RICHARD. - Polybius.
%23109230: LAQUEUR, WALTER. - Terrorisme.
%23243872: LAQUEUR, WALTER. - The changing face of antisemitism : from ancient times to the present day.
%23232070: LAQUEUR, WALTER & BARRY RUBIN (EDS.) - The human rights reader.
%23198700: LAQUEUR, WALTER. - Guerrilla : a historical and critical study.
%23197184: LARBALESTIER, JUSTINE. - The battle of the sexes in science fiction.
%23239786: LARDNER, JAMES & DAVID A. SMITH (EDS.) - Inequality matters : the growing economic divide in America and its poisonous consequences.
%23155405: LARDNER, DIONYSIUS. - A series of lectures on Locke's essays.
%23189526: LAREN-ZWUUP, NEL VAN (ED.) - Zuks moet je opskroive : Westfriese verhale, roime, annekedôtes en nag wat kloingoed : deêl IV.
%23146124: LARGE, DAVID CLAY. - Nazi games: the Olympics of 1936.
%232700: LARGUIER, JEAN. - Droit pénal général. 15e édition.
%23188669: LARGUIER, JEAN. - Criminologie et science pénitentiaire.
%23102183: LARIVIÈRE, RICHARD W. - Protestants, Orientalists and Brahmanas : reconstructing Indian Social History.
%23233801: LARKIN, DAVID, & PAUL ROCHELEAU/ - Farm the Vernacular Tradition of Working Buildings
%23226968: LARMINAT, E. DE. - L'Armee européenne.
%23258964: LARMOUR, PETER. - Interpreting corruption : culture and politics in the Pacific Islands.
%23160851: LAROUCHE, PIERRE. - The bases of EC Telecommunications law after liberalization.
%23132637: LAROUI, ABDALLAH. - L'idéologie arabe contemporaine.
%2351471: LARRES, KLAUS - Churchill's Cold War: The Politics of Personal Diplomacy.
%23130398: LARSEN, LAWRENCE H. - Federal Justice in Western Missouri. The Judges, the Cases, the Times.
%23161684: LARSEN, NIELS-ERIK. - Grafematische analyse van een Middelnederlandse tekst. Het grafeemsysteem van de Vroegmiddelnederlandse Statuten van de Gentse Leprozerie uit 1236.
%23122539: LARSON, STAN (ED.) - Prisoner for Polygamy. The Memoirs and Letters of Rudger Clawson at the Utah Territorial Penitentiary, 1884-1887.
%23230977: LARSON, CHRIS (ARTIST) - Chris Larson: Failure.
%2366962: LARSON, ORVILLE K. - The theatrical writings of Fabrizio Carini Motta... door Fabricio Carini Motta.
%23259371: LARSON, THOMAS. - The saddest music ever written: the story of Samuel Barber's Adagio for strings.
%2349503: LARSON, KERRY C. - Whitman's drama of consensus.
%23140008: LARSSON, FOLKE FRIDTJOF. - De EU-richtlijn over opvang van asielzoekers : opvangvoorzieningen in Nederland en Frankrijk en de rechtsbescherming tegen het onthouden van opvang : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid.
%23216979: LARY, DIANA. - Region and Nation : The Kwangsi Clique in Chinese politics 1925-1937.
%23176797: LASCAR, RICHARD. - Propagation des singularités des solutions d'équations pseudo-différentielles à caractéristiques de multiplicités variables.
%2388278: LASCELLES, M. - The story-teller retrieves the past. Historical fiction and fictitious history in the art of Scott, Stevenson, Kipling, and some others.
%23116432: LASK, EMIL. - Gesammelte Schriften. Erster Band.
%23260992: LASKIN, BORA. - The British tradition in Canadian law.
%2351958: LASNIK, HOWARD. - Move α: Conditions on Its Application and Output (Current Studies in Linguistics).
%23110186: LASOCKI, ANNE-MARIE. - Simone de Beauvoir ou l'entreprise d'écrire. Essai de commentaire par les textes.
%2311833: LASOK, K. P. E. - The European Court of Justice : practice and procedure.
%2329124: LASOK, D. & J.W. BRIDGE. - The Law of the economy in the European Communities.
%2365182: LASOK, DOMINIK & PANAYOTIS SOLDATOS (EDS.) - Les Communautés Européennes en fonctionnement = The European Communities in action.
%2378330: LASPEYRES, ERNST ADOLF. - Über die Entstehung und älteste Bearbeitung der Libri feudorum.
%2378332: LASS, LUDWIG. - Die Anwaltschaft im Zeitalter der Volksrechte und Kapitularien : ein Beitrag zur deutschen Rechtsgeschichte.
%2362628: LASSALLE, CLAUDE. - Répertoire du droit des Communautés européennes (1952-1966).
%23224840: LASSBERG, FRIEDRICH LEONHARD ANTON VON. - Der Schwabenspiegel nach einer Handschrift vom Jahr 1287.
%23254058: LASSER, MITCHEL DE S.-O.-L'E. - Judicial transformations: the rights revolution in the courts of Europe.
%23122520: LASSON, ADOLF. - Johann Gottlieb Fichte im Verhältnis zu Kirche und Staat.
%23122526: LASSON, ADOLF. - Meister Eckhart, der Mystiker : zur Geschichte der religiösen Spekulation in Deutschland.
%23211150: LASSONDE, LOUISE - Coping with Population Challenges.
%23226841: LASSWELL, HAROLD D. & DANIEL LERNER (EDS.) - World revolutionary elites : studies in coercive ideological movements.
%23272021: LAST, JEF. - Liedjes op de maat van de rottan : Indische revolutionaire gedichten.
%23233445: LAST, JEF. - Partij remise.
%23111417: LASZLO, ERVIN. - Individualism, collectivism and political power. A relational analysis of ideological conflict.
%23110341: LASZLO, ERVIN. - La métaphysique de Whitehead: Recherche sur les Prolongements Anthropologiques.
%2318431: LASZLO, ERVIN. - The Communist Ideology in Hungary: handbook for basic research.
%2317999: LASZLO, ERVIN. - (ed.). Philosophy in the Soviet Union: a survey of the mid-sixties.
%23175188: LATAL, H. & SCHWEIGER, W. (EDS.) - Matter under extreme conditions : proceedings of the 33. Internationale Universitätswochen für Kern- und Teilchenphysik, Schladming, Austrai, 27 February-5 March 1994.
%23227477: LATAWSKI, PAUL & MARTIN A. SMITH. - The Kosovo crisis and the evolution of post-Cold War European security.
%23217274: LATHAM, ROBERT (ED.) - Bombs and Bandwidth: The Emerging Relationship Between Information Technology and Security.
%23217381: LATHAM, ROBERT. - Bombs and bandwidth : the emerging relationship between information technology and security.
%23241826: LATHAM, ROBERT (ED.) - Bombs and bandwidth : the emerging relationship between information technology and security.
%2394066: LATINI, LATINO - Bibliotheca sacra, et profana sive observationes, correctiones, conjecturae, & variae lectiones in sacros, et profanos scriptores e marginalibus notis codicum ejusdem. A Domenico Macro...collectae. Et nunc primum, e Bibliotheca Brancaccia in lucem editae.
%23202744: LATOUCHE, AUGUSTE. - Chrestomathie : ou, Recueil de morceaux choisis de la bible : avec des notes grammaticales et étymologiques.
%2320830: LATTANZI, FLAVIA - Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court
%2378334: LATTE, KURT. - Heiliges Recht : Untersuchungen zur Geschichte der sakralen Rechtsformen in Griechenland.
%23151642: LATTIMORE, OWEN. - Manchuria. Cradle of Conflict.
%2323865: LATTIMORE, STEVEN. - Sculpture II: Marble Sculpture, 1967-1980. (Isthmia VI).
%2396708: LATZER, MICHAEL & GRAHAM THOMAS (EDS.) - Cash Lines. The development of audiotex in Europe and the United States.
%239611: LAU, FRIEDRICH. - Entwicklung der kommunalen Verfassung und Verwaltung der Stadt Köln bis zum Jahre 1396.
%23116890: LAU, PAUL. - August Dorners Religionsphilosophie.
%23131829: LAU, ROBERT JULIUS. - Old Babylonian Temple Records.
%23211765: LAU, HERMANN. - Eugen Dühring als Religionsphilosoph.
%23211763: LAU, HERMANN. - Eugen Dühring als Religionsphilosoph.
%23211755: LAU, PAUL. - August Dorners Religionsphilosophie.
%2330095: LAUBADÈRE, ANDRÉ DE. - Manuel de droit administratif.
%2391815: LAUBADÈRE, ANDRÉ DE. - Traité élémentaire de droit administratif.
%23123487: LAUBE, HEINRICH. - Das erste deutsche Parlament.
%23224709: LAUDERDALE, PAT. - Crisis and Terror in the Horn of Africa: Autopsy of Democracy, Human Rights and Freedom..
%23254282: KRAGSTUHLMUSEUM / TECTA - ARCHIV LAUENFORDE. - Kragtische = Cantilever Tables.
%2378035: LAUFER, BERTHOLD. - Introduction of tobacco into Europe.
%2378336: LAUFS, ADOLF. - Der Schwäbische Kreis : Studien über Einungswesen und Reichsverfassung im deutschen Südwesten zu Beginn der Neuzeit.
%23233249: LAUFS, ADOLF. - Rechtsentwicklungen in Deutschland.
%23229850: LAUFS, ADOLF. - Rechtsentwicklungen in Deutschland.
%23189392: LAUGHLIN, ROBERT B. - The crime of reason : and the closing of the scientific mind.
%23218120: LAUGHLIN, HENRY P. - The Neuroses.
%23123490: LAUM, BERNHARD. - Stiftungen in der griechischen und römischen Antike : ein Beitrag zur antiken Kulturgeschichte.
%23166049: LAUMEN, M.L. - De Optiebeurs.
%2378338: LAUN, RUDOLF VON. - Staat und Volk : eine völkerrechtliche und staatsrechtliche Untersuchung auf philosophischer Grundlage.
%23205057: LAUN, RUDOLF VON. - Festschrift zu Ehren von Prof. Dr. jur. Rudolf Laun.
%2377621: LAUN, RUDOLF VON. - Recht und Sittlichkeit : Antrittsrede, gehalten anlässlich seiner Inauguration zum Rektor der Universität Hamburg am 10. November 1924.
%2378340: LAUNHARDT, WILHELM. - Mathematische Begründung der Volkswirtschaftslehre.
%23112131: LAUNIS, VEIKKO, JUHANI PIETARINEN, JUHA RÄIKKÄ (EDS.) - Genes and morality. New Essays
%23143100: LAUNIUS, ROGER D. & HOWARD E. MCCURDY. - Imagining space : achievements, predictions, possibilities : 1950-2050.
%23255341: LAURANCE, ROBIN. - Portrait of islam : a journey through the muslim world.
%23224167: LAUREN, PAUL GORDON - The Evolution of International Human Rights: Visions Seen (Pennsylvania Studies in Human Rights).
%23175340: LAUREN, PAUL GORDON - Power and prejudice : the politics and diplomacy of racial discrimination.
%23230164: LAUREN, PAUL GORDON - The evolution of international human rights : visions seen.
%232124: LAURENS, FRANKLIN D. - France and the Italo-Ethiopian crisis, 1935-1936.
%23246838: LAURENZA, DOMENICO. - Leonardo on flight.
%23118134: LAURET, A.M. - Per imperatief mandaat : bijdrage tot de geschiedenis van onderwijs en opvoeding door katholieken in Nederland, in het bijzonder door de Tilburgse zusters van liefde.
%23144494: LAURIE, HILARY - Dylan Thomas's Wales.
%23245739: LAURIE, CHARLES - Every Man Has His Price: The Story of Collusion and Corruption in the Scramble for Rhodesia.
%2399407: LAURIE, S. - Historical survey of pre-christian education.
%23200610: LAURSEN, FINN - Toward a New International Marine Order.
%2392166: LAURSEN, FINN (ED.) - Toward a new international marine order : proceedings of the NIO youth seminar held in Amsterdam, August 1980.
%23149740: LAUTER, PAUL - Canons and Contexts.
%23183046: LAUTERPACHT, E. & C. J. GREENWOOD (EDS.) - International Law Reports : Consolidated Tables of Cases and Treatises Volumes 1-80.
%23242007: LAUTERWASSER, HELMUT. - Angst der Höllen und Friede der Seelen : die Parallelvertonungen des 116. Psalms in Burckhard Grossmans Sammeldruck von 1623 in ihrem historischen Umfeld.
%23261557: LAUTMANN, RÜDIGER, WERNER MAIHOFER & HELMUT SCHELSKY (EDS.) - Die Funktion des Rechts in der modernen Gesellschaft.
%23224081: LAUWAARS, R.H. & C.W.A. TIMMERMANS. - Europees recht in kort bestek.
%2315846: LAUWAARS, R.H. - Rechtmatigheid en rechtskracht van gemeenschapsbesluiten. Enige beschouwingen over de bindende besluiten die de Raaden de Commissie van de Eur. Gemeenschappen kunnen nemen krachtens het Verdrag tot oprichting van de EEG. Diss.
%2367820: LAUWAARS, R.H. & C.W.A. TIMMERMANS. - Europees Gemeenschapsrecht in kort bestek.
%23153914: LAUWAARS, R.H. - Lawfulness and legal force of community decisions : some considerations on the binding decisions which the Council and the Commission can take by virtue of the Treaty establishing the European Economic Community.
%23169127: LAUWAARS, R.H. & J.M. MAARLEVELD. - Harmonisatie van wetgeving in Europese organisaties.
%239463: LAUWAARS, R.H. & C.W.A. TIMMERMANS. - Europees Gemeenschapsrecht in kort bestek.
%2364815: LAUXTERMANN, MARC DIEDERIK - De natie als project, of Hoe de Grieken in de negentiende eeuw aankeken tegen hun nationale literatuur.
%23185421: LAVAL, PIERRE. - The unpublished diary of Pierre Laval.
%232148: LAVANCHY, JEAN-ADRIEN. - Le prix de revient du lait.
%23174752: LAVE, LESTER B. (ED.) - Quantitative risk assessment in regulation.
%23212061: LAVELEYE, ÉMILE DE. - Das Ureigenthum.
%23183227: LAVELL, CHERRY. - Handbook for British and Irish archaeology : sources and resources.
%2324941: LAVERMAN, JANT. - Feroaring yn byld en bân : Fryske bernepoëzij yn de tweintichste ieu.
%23178881: LAVERY, BRIAN. - The conquest of the ocean : the illustrated history of seafaring.
%2323207: LAVEZZO, KATHY. - Angels on the Edge of the World: Geography, Literature, and English Community, 1000-1534
%2333232: LAVEZZO, KATHY. - Angels on the Edge of the World: Geography, Literature, and English Community, 1000-1534.
%23110594: LAVIE, PERETZ. - The enchanted world of sleep.
%2341030: LAVIELLE, BRUNO & XAVIER LAMEYRE. - Le guide des peines : prononcé : application.
%2337383: LAVIGNE, E. - Kroniek van de abdij van Sint-Truiden.
%23233782: LAVIN, SYLVIA. - Crib sheets : notes on the contemporary architectural conversation.
%2330787: LAVOPA, ANTHONY J. - Prussian school teachers: profession and office, 1763-1848.
%2370676: LAVRANOS, NIKOLAOS. - Decisions of international organizations in the European and domestic legal orders of selected EU member states.
%23256023: LAVRIJSSEN-HEIJMANS, S.A.C.M. - Onafhankelijke mededingingstoezichthouders, regulerende bevoegdheden en de waarborgen voor good governance.
%23154145: LAVROFF, D.G. & G. PEISER. - Les constitutions Africaines. Tome II: États anglophones.
%23223241: HAGIT LAVSKY. - Before catastrophe : the distinctive path of German Zionism.
%23232898: CENTER FOR TRANSNATIONAL LAW. - Understanding transnational commercial arbitration.
%23232680: UNIDROIT : INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVÉ = UNIFICATION OF LAW. - UNIDROIT principles of international commercial contracts 2004.
%23216442: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - Federal and regional states in the perspective of European integration..
%23217505: LAW, CHERYL. - Suffrage and power : the women's movement, 1918-1928.
%23232892: CENTER FOR TRANSNATIONAL LAW. - Transnational law in commercial legal practice.
%2311763: UNIDROIT : INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVÉ = UNIFICATION OF LAW. - Actes de la Conférence convoquée par le Gouvernement Royal des Pays-Bas sur Un Projet de Convention relatif à une Loi uniforme sur la Vente d'Objets Mobiliers Corporels. La Haye, 1re-10 Novembre 1951.
%23216447: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - Human rights and the functioning of the democratic institutions in emergency situations : proceedings of the UniDem Seminar organized in Wroclaw (Poland) on 3 to 5 October 1996, in co-operation with the University of Wrocaw.
%23106235: ACADEMY OF EUROPEAN LAW (ED.). - Collected Courses of the Academy of European Law / Recueil des cours de l'Académie de droit européen 1990. European Community Law (Volume 1, Book 1).
%23115430: ECSL. EUROPEAN CENTRE FOR SPACE LAW. - Space law teaching in Europe.
%23130168: LAW, JULES DAVID - The Rhetoric of Empiricism : language and perception from Locke tot I.A. Richards.
%2392975: ACADEMY OF EUROPEAN LAW (ED.). - Collected Courses of the Academy of European Law / Recueil des cours de l'Académie de droit européen 1992. The Protection of human rights in Europe. (Volume III, Book 2).
%23233192: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - The transformation of the nation-state in Europe at the dawn of the 21st century : proceedings of the UniDem Seminar organised in Nancy from 6 to 8 November 1997 in co-operation with the Institut de Recherches sur l'Evolution de la Nation et de l'Etat en Europe (IRENEE), Faculty of Law, University of Nancy.
%23216438: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - The role of the constitutional court in the consolidation of the rule of law : proceedings of the UniDem Seminar organised in Bucharest on 8-10 June 1994 in co-operation with the Romanian Constitutional Court with the support of the Ministry of Foreign Affairs of Romania..
%23188088: INTERNATIONAL INSTITUTE OF HUMANITARIAN LAW. - International peace operations and international humanitarian law : contributions presented at the Seminar on 'International peace operations and international humanitarian law'.
%23258063: LAW, ANWEI SKINSNES. - Kalaupapa: A Collective Memory.
%23186204: ACADEMY OF EUROPEAN LAW (ED.). - Collected courses of the Academy of European Law = Recueil des cours de l'Académie de droit européen / Academy of European Law. Vol. VI, Book 2: The protection of human rights in Europe.
%23216445: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - Consequences of state succession for nationality : report by the Venice Commission.
%23188089: INTERNATIONAL INSTITUTE OF HUMANITARIAN LAW. - The proliferation of weapons of mass destruction and international humanitarian law : current challenges, effective responses.
%23233193: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - Droit et politique étrangère.
%23216448: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - Local self-government , territorial integrity , and protection of minorities : proceedings of the UniDem Seminar organised in Lausanne on 25-27 April 1996 , in co-operation with the Swiss Institute of Comparative Law .
%23216449: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - Emergency powers.
%23216452: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - Constitutional aspects of the transition to a market economy : collected documents.
%23216456: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - Constitution making as an instrument of democratic transition : proceedings of the UniDem Conference organised in Istanbul on 8 to 10 October 1992, in co-operation with the Government of the Republic of Turkey and the Turkish Democracy Foundation.
%23216460: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - Rule of law and transition to a market economy : proceedings of the UniDem Seminar organised in Sofia on 14-16 October 1993,
%23216461: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - Meeting with the Presidents of Constitutional Courts and Other Equivalent Bodies : proceedings = Rencontre avec les presidents des cours constitutionnelles et instances equivalentes : actes : Piazzola sul Brenta, 8 October/octobre 1990..
%2390764: UNIDROIT : INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVÉ = UNIFICATION OF LAW. - L'unification du droit : annuaire 1960 = Unification of law : yearbook 1960.
%23270737: UNIDROIT : INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVÉ = UNIFICATION OF LAW. - L'unification du droit : annuaire 1959 = Unification of law : yearbook 1959.
%23270738: UNIDROIT : INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVÉ = UNIFICATION OF LAW. - L'unification du droit : annuaire 1956 = Unification of law : yearbook 1956.
%23270739: UNIDROIT : INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVÉ = UNIFICATION OF LAW. - L'unification du droit : annuaire 1965 = Unification of law : yearbook 1965.
%23270740: UNIDROIT : INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVÉ = UNIFICATION OF LAW. - L'unification du droit : annuaire 1964 = Unification of law : yearbook 1964.
%23270741: UNIDROIT : INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVÉ = UNIFICATION OF LAW. - L'unification du droit : annuaire 1963 = Unification of law : yearbook 1963.
%23270742: UNIDROIT : INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVÉ = UNIFICATION OF LAW. - L'unification du droit : annuaire 1962 = Unification of law : yearbook 1962.
%23270743: UNIDROIT : INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVÉ = UNIFICATION OF LAW. - L'unification du droit : annuaire 1961 = Unification of law : yearbook 1961.
%23272791: INDIAN SOCIETY OF INTERNATIONAL LAW. - The Kutch-Sind border question : (a collection of documents with comments).
%23254381: BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF LAW. - Symposium : probability and inference in the law of evidence.
%2337834: LAWFORD, G.L. & NICHOLSON, L.R. (ED.). - The Telcon story, 1850-1950.
%23267061: LAWFORD-HINRICHSEN, IRENE. - Music publishing and patronage : C.F. Peters : 1800 to the Holocaust.
%23241882: LAWLESS, JENNIFER L. & RICHARD L. FOX. - It takes a candidate : why women don't run for office.
%23101460: LAWLOR, HUGH JACKSON. - Eusebiana : essays on the ecclesiastical history of Eusebius Pamphili, ca. 264-349 A.D. Bishop of Caesarea / preceded by essays on the hypomnemata of Hegesippus, ca. 120-180 A.D., with publication of the remaining fragments of the memorials, and On the heresy of the Phrygians.
%23250907: LAWN, CHRIS. - Gadamer : a guide for the perplexed.
%23123931: LAWRENCE, KAREN R. - Penelope Voyages. Women and travel in the British literary tradition.
%23263452: LAWRENCE, ROBERT Z. - A Vision for the World Economy: Openness, Diversity, and Cohesion
%23263482: LAWRENCE, ROBERT Z. - Regionalism, Multilateralism, and Deeper Integration (Integrating National Economies).
%23239235: LAWRENCE, T.E. - Lawrence of Arabia : the selected letters.
%23155942: LAWRENCE, ROBERT Z. & CHARLES L. SCHULTZE (EDS.) - Barriers to European growth : a transatlantic view.
%2321557: LAWRENCE, ANDREW A. - Edible Gums and related substances.
%2368734: LAWRENCE, T.E. - Revolt in the desert.
%23247014: LAWRENCE, T.E. - Arabië in opstand.
%23236262: LAWRENCE, D.H. - Lady Chatterley's lover : including : My skirmish with Jolly Roger : written especially and exclusively as an introduction to this popular edition.
%23196111: LAWRENCE, ANDREW A. - Food acid manifacture : recent developments.
%2385783: LAWRIE, R.A. (ED.) - Proteins as human food : Proceedings of the sixteenth Easter School in Agricultural Science, University of Nottingham, 1969.
%23244121: LAWSON, R.A. - Het EVRM en de Europese gemeenschappen : bouwstenen voor een aansprakelijkheidsregime voor het optreden van internationale organisaties.
%231634: LAWSON, R.A. & SCHERMERS, H.G. - Leading cases of the European Court of Human Rights.
%235555: LAWSON, GARY & GUY SEIDMAN. - The constitution of empire : territorial expension and American legal history.
%23173258: LAWSON, R.A. & A.W.H. MEIJ. - Internationale rechtspraak in de Nederlandse rechtsorde : preadviezen.
%23207169: LAWSON, R.A. & E. MYJER (EDS.) - 50 jaar EVRM : 50 jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 1950-2000.
%23192379: LAWSON, JAMES - Van Dyck: paintings and drawings.
%23108025: LAWSON, R.A. - Het EVRM en de Europese gemeenschappen : bouwstenen voor een aansprakelijkheidsregime voor het optreden van internationale organisaties.
%23124296: LAWTON, FREDERICK. - The Third French Republic.
%23128613: LAY, RUPERT. - Communicatie voor managers.
%23251836: LAY, RUPERT. - Grundzüge einer komplexen Wissenschaftstheorie. 1. Band : Grundlagen und Wissenschaftslogik; Band 2: Wissenschaftsmethodik und spezielle Wissenschaftstheorie.
%23191515: LAYE, CAMARA. - De blik van de koning : roman.
%23212438: LAYOUN, MARY N. - Wedded to the land ? : gender , boundaries , and nationalism in crisis.
%23202454: LAZAN, MARION BLUMENTHAL - Vier Gelijke Stenen : de vlucht voor de Holocaust (Four Perfect Pebbles: a Holocaust Story).
%23222856: LAZARE, LUCIEN. - Rescue as resistance : how Jewish organizations fought the Holocaust in France.
%23105101: LAZARUS-BLACK, MINDIE. - Legitimate acts and illegal encounters : law and society in Antiqua and Barbuda.
%23256863: LAZARUS, CLAUDE ... [ET AL.] - L'entreprise multinationale face au droit.
%23245595: LAZARUS, EDWARD. - Closed chambers : the rise, fall, and future of the modern Supreme Court.
%23263135: LAZEAR, EDWARD P. - Personnel economics.
%23199187: LAZERWITZ, BERNARD. - Jewish choices : American Jewish denominationalism.
%2327090: LAZZARO-WEIS, CAROL. - From margins to mainstream : feminism and fictional modes in Italian Women's Writing.
%23235968: LEA, STEPHEN E.G. & PAUL WEBLEY AND BRIAN M. YOUNG. - New directions in economic psychology : theory, experiment and application.
%23123510: LEA, HENRY CHARLES. - Geschichte der Inquisition im Mittelalter.
%23123514: LEA, HENRY CHARLES. - Geschichte der Spanischen Inquisition.
%23118878: LEACH, JAMES; ROBERT BUTTS & GLENN PEARCE (EDS.) - Science, Decision and Value.
%23130223: LEACH, M. - Rainforest Relations: Gender and Resource Use Among the Mende of Gola, Sierra Leone
%23210245: LEACH, PHILIP. - Taking a case to the European Court of Human Rights.
%23262054: LEACH, PHILIP. - Taking a case to the European Court of Human Rights.
%23221865: LEADBEATER, C. W. (CHARLES WEBSTER), 1854-1934. - Freemasonry and its ancient mystic rites.
%23244426: LEADER, ZACHARY - The Life of Kingsley Amis.
%23255757: LEAF, JUNE. - June Leaf : thought is infinite.
%23177604: LEAHY, JAMES E. - Supreme Court Justices who voted with the government : nine who favored the state over individual rights.
%23216368: LEAHY, DAVID G. - Foundation : matter the body itself.
%23251388: LEAKE, DAVID (ED.) - Case-Based Reasoning: Experiences, Lessons, and Future Directions.
%23258742: LEAMING, BARBARA. - Churchill defiant : fighting on, 1945-1955.
%23236934: LEAMING, THOMAS. - A Philadelphia lawyer in the London courts.
%23246676: LEAP, TERRY L. - Dishonest dollars : the dynamics of white-collar crime.
%2358549: LEAP, TERRY L. - Tenure, discrimination, and the courts.
%23202755: O'LEARY, SIOFRA - The Evolving Concept of Community Citizenship, From the Free Movement of Persons To Union Citizenship.
%2352872: LEASK. - Das Australische Strafrecht.
%23216412: LEASKA, MITCHELL ALEXANDER. - Granite and rainbow : the hidden life of Virginia Woolf.
%23236905: LÉAUTAUD, PAUL. - Literair dagboek 1893-1921.
%23130479: LEAVELL, LINDA - Marianne Moore and the Visual Arts. Prismatic Color.
%23262096: LEAVENS, DICKSON H. - Silver money.
%23234225: LEAVIS, F.R. - F.R. Leavis essays and documents.
%23234928: LEAVITT, HAROLD J. & HOMA BAHRAMI. - Managerial psychology : managing behavior in organizations.
%23263131: LEAVITT, HAROLD J. (ED.) - Readings in Managerial economics. Fourth edition.
%2343579: LEBED, ANDREW I., HEINRICH E. SCHULZ & STEPHEN S. TAYLOR (EDS.) - Who's who in the USSR, 1965-1966 : a biographical directory containing about 5000 biographies of prominent personalities in the Soviet Union, comp. by the Institute for the Study of the USSR, Munich, Germany.
%2347485: LEBEN, ULRICH - Object Design in the Age of Enlightenment: The History of the Royal Free Drawing School in Paris.
%233706: LEBEN, ERNST. - Object design in the Age of Enlightenment : the history of the Royal Free Drawing School in Paris.
%23265247: LEBOVICI, ELISABETH (ED.) - La place du goût dans le production philosophique des concepts et leur destin critique.
%2392138: LEBOVICS, H. - The alliance of iron and wheat in the Third French Republic, 1860-1914 : origins of the new conservation.
%23247794: LEBRA, TAKIE SUGIYAMA. - Japanese women : constraint and fulfillment.
%23182545: LEBRET, ADRIAAN. - Metingen over het verschijnsel van Hall in Bismuth.
%2361074: LEBRUN, BERNARD & MICHEL LEFEBVRE. - Robert Capa : the Paris years 1933/54.
%23137049: LEBRUN, J. - Les essences forestières des Régions Montagneuses du Congo Oriental.
%23100794: LECA, A.-P. - Histoire illustrée de la Rhumatologie. Goutte, rhumatismes et rhumatisants,
%23252062: LECHNER, J. - Aanteekeningen op art. 182 B.W.
%2336755: LECKIE, SCOTT (ED.) - Housing, land, and property rights in post-conflict United Nations and other peace operations : a comparative survey and proposal for reform.
%23104448: LECLANT, J. - Inventaire bibliographique des Isiaca (IBIS) Répertoire analytique des travaux relatifs à la diffusion des cultes isiaques, 1940-1969. Vol. 1-4.
%23119655: LECLERC, ROBERT. - Aufgaben, Methode und Geschichte der wissenschaftlichen Reimlexikographie.
%23271894: LECLERC, GEORGES. - La juridiction consulaire de Paris pendant la Révolution : ouvrage orné de dessins, plans et gravures.
%2320559: LECLERC, HENRI - Le nouveau Code penal (Points) (French Edition)
%2335230: LECLERCQ, W.L. (ED.) - Geschiedenis van het Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam, 1847-1947.
%2395237: LECOCQ, JEAN SEBASTIAN. - That desert is our country : Tuareg rebellions and competing nationalisms in contemporary Mali (1946-1996).
%23103748: LECROMPE, RENÉ. - César, De Bello Gallico : index verborum.
%2383077: LEDEBOER, L.V., VOLLENHOVEN, C. VAN. - Recherches concernant le De Iure Belli ac Pacis de Grotius (1625) : faites aux archives nationales de France par L.V. Ledeboer. Résultats provisoires par C. van Vollenhoven.
%2314049: LEDEBOER, L.V. - Beroep op Volkenrecht vóór 1667 = Appèl au Droit des Gens avant 1667. Diss.
%2342731: LEDEBOER, RUDOLPH BENJAMIN. - Eenige opmerkingen over de verplichting tot overlegging van schriftelijke bewijsstukken.
%23253845: LEDEBOER, L.V. - Beroep op Volkenrecht vóór 1667 = Appèl au Droit des Gens avant 1667. Diss.
%23244983: LEDER, STEFAN (ED.) - Das arabische Ecloga : das vierte Buch der Kanones der Könige aus der Sammlung des Makarios.
%2395593: LEDERER, E. - Einige Gedanken zur Soziologie der Revolutionen.
%23272506: LEDESMA, HÉCTOR FÁUNDEZ. - El sistema interamericano de protección de los derechos humanos : aspectos institucionales y procesales.
%23114360: LEDNICKI, WACLAW. - Bits of table talk on Pushkin, Mickiewicz, Goethe, Turgenev and Sienkiewicz.
%23190983: LEDNICKI, WACLAW. - Tolstoy between war and peace.
%239746: LEDREDE, RICHARD DE - The Sorcery Trial of Alice Kyteler: A Contemporary Account 1324 Together With Related Documents in English Translation, With Introduction and Notes.
%23102185: LEE, A. VAN DER. - Zum literarischen Motiv der Vatersuche.
%23243769: LEE, W. ROBERT., ROSENHAFT, EVE. - State , social policy and social change in Germany 1880-1980.
%23206653: LEE, TIMOTHY S. - Born again : evangelicalism in Korea.
%23107664: LEE, J. VAN DER. - Maritaal beslag : een hoofdzaak met een bijzaak.
%23143200: LEE, JONGSOO. - The partition of Korea after World War II : a global history.
%23130296: LEE, HENRY. - Anti-scepticism: Or, Notes upon each Chapter of Mr. Lock's Essay concerning Human Understanding.
%23254107: LEE, ROBERT A. (ED.) - China Fictions/English Language : literary essays in diaspora, memory, story.
%23118377: LEE, J.C. , JOHNSON, W.O. & ZELLNER, A. (EDS.) - Modelling and Prediction. Honoring Seymour Geisser.
%23232597: LEE, TANG LAY - Statelessness, Human Rights And Gender: Irregular Migrant Workers from Burma in Thailand (Refugees and Human Rights).
%23206440: LEE, YOON SUN. - Nationalism and irony : Burke, Scott, Carlyle.
%23162201: LEE, LAWRENCE. - Saroyan : a biography.
%23200654: LEE, YONG-SHIK - Safeguard Measures in World Trade : The Legal Analysis.
%23244296: LEE, CHUNGWOO. - Meena park 1995-2005.
%2373063: LEE, P.P. VAN DER. - Legitimiteit en onpartijdigheid bij vervolging : een vergelijking van de verhouding tussen het openbaar ministerie en de minister van Justitie in Frankrijk, Italië en Nederland.
%23196968: LEE, FRANK A. - Basic food chemistry.
%23255029: LEE, ROBERT G. & DEREK MORGAN. - Human fertilization and embryology : regulating for reproductive revolution.
%23154141: LEE, CAROL ANN. - The hidden life of Otto Frank.
%23230951: LEE, HERMIONE - Edith Wharton.
%23189998: LEE, W.R. & EVE ROSENHAFT (EDS.) - State, social policy and social change in Germany 1880-1994.
%23181545: LEE, RAYMOND M. - Information technology for the social scientist.
%2383496: LEE, VICKY L. - Beyond behaviourism.
%23200931: LEE, A. ROBERT. - Tokyo Commute: Japanese Customs and Way of Life Viewed from the Odakyu Line.
%23139901: LEE, ERIC YONG-JOONG. - Legal issues of Inter-Korean economic cooperation under the armistice system.
%2390765: LEE, R.W. - The elements of Roman Law with a translation of the Institutes of Justinian.
%2335979: OEY HONG LEE. - Indonesian government and press during guided democracy.
%23268268: LEE, LEO-FELIX. - Die effiziente Nutzung grenzüberschreitender Wasserressourcen.
%23200303: LEE, LUKE T. - Vienna Convention on consular relations : with texts and commentries on Vienna Convention on Diplomatic relations, 1961, United States-Soviet consular Convention, 1964, Draft European Convention on consular functions.
%23250943: LEEBAERT, DEREK (ED.) - The Future of Software.
%23257809: LEEBAERT, D. (ED.). - Technology 2001. The future of computing and communications.
%2357405: LEEBAERT, D. (ED.). - Technology 2001. The future of computing and communications.
%23107082: LEED, ERIC. - Shores of discovery : how expeditionaries have constructed the world.
%2326616: LEEDE, L.J.M. DE. - De rechtspleging in het sociaal en economisch recht.
%23195431: LEEDE, L.J.M. DE & J.P. SCHELTENS. - Het sociale verzekeringsrecht en het belastingrecht in het administratieve recht : preadviezen.
%23109409: LEEDE, L.J.M. DE. - Sociaal bestuursrecht. 2: Sociaal Verzekeringsrecht.
%23182157: LEEDEN, ALEXANDER CORNELIS VAN DER. - Hoofdtrekken der sociale struktuur in het Westelijk binnenland van Sarmi.
%23194376: LEEFLANG, FREDERIEKE J. - De toepassing van de mededingingswet door de Nederlandse rechter in 1998 en 1999.
%23145485: LEEFLANG, P.S.H. - Probleemgebied Marketing. Band 1: Analyse van de omgeving.
%23149241: LEEFMANS, P.J. - Externe milieubevoegdheden. Communautairrechtelijke grenzen aan externe milieubevoegdheden van de EG-lidstaten.
%2378366: LEEFMANS, P.J. - Externe milieubevoegdheden. Communautairrechtelijke grenzen aan externe milieubevoegdheden van de EG-lidstaten. Diss.
%23141950: LEEMANS, VICTOR. - Søren Kierkegaard.
%2313483: LEEMANS, A.F. - De eenheid in het bestuur der grote stad.
%23259187: LEEMANS, INGER. - Het woord is aan de onderkant : radicale ideeën in Nederlandse pornografische romans 1670-1700.
%23159843: LEEMANS, A.F. - De eenheid in het bestuur der grote stad.
%2327596: LEEMANS, A.F. ... [ET AL.] - Politisering van het openbaar bestuur : een bundel inleidingen van het congres van de Vereniging voor bestuurskunde te Noordwijk op 13 en 14 december 1973.
%23141412: LEEMING, D.A. & K.M. DROWNE. - Encyclopedia of Allegorical literature.
%23243906: LEEMING, DAVID ADAMS. - The Oxford companion to world mythology.
%23124634: LEENDERS, M.A.J. - Bewijsrecht en discriminatie bij de arbeid.
%23169648: LEENDERS, JOS - Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen: Families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw.
%23140309: LEENDERTZ, REINO. - Plantengids voor den Hortus Botanicus te Amsterdam.
%23266983: LEENDERTZ JR., P. - Bibliographie der werken van P.C. Hooft.
%23260998: LEENEN, HANNI., BAS ROSENDAAL & HENDRIK VAN DER ZEE (EDS.) - Concurreren op deskundigheid.
%23208917: LEENEN, H.J.J. - Handboek gezondheidsrecht : rechten van mensen in de gezondheidszorg.
%23208925: LEENEN, H.J.J. & J.K.M. GEVERS. - Gezondheidsrecht : voor opleidingen in de gezondheids- en welzijnszorg.
%2315530: LEENEN, H.J.J. & ROSCAM ABBING, H.D.C. - Bestuurlijk gezondheidsrecht. (Nederlands Bestuursrecht 7).
%23169468: LEENEN, H.J.J. - Evaluatie Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.
%23197237: LEENEN, A.T.S. - Gemeenschapsrecht en volkenrecht : een studie naar de draagwijdte van de eigen rechtsorde van de Europese Gemeenschappen.
%2360672: LEENEN, H.J.J. - Gezondheidszorg en recht. Een gezondheidsrechtelijke studie.
%2367819: LEENEN, A.T.S. - Gemeenschapsrecht en volkenrecht : een studie naar de draagwijdte van de eigen rechtsorde van de Europese Gemeenschappen.
%23185861: LEENMANS, HENDRIK ARIE. - De logica der geschiedenis-wetenschap van H. Rickert.
%23244436: LEER, P. VAN DER. - Rijnvaartpolitiereglement 1983.
%23245946: LEER, JANNIE VAN (ED.) - Shanghai Blues : China na de dood van Mao.
%2341232: LEER, OSCAR VAN - Collected Papers. Volume I.
%2341227: LEER, OSCAR VAN - Collected Papers.
%2341226: LEER, OSCAR VAN - The Diabolics of Dialogue. Selected essays, addresses, reflections and quotations of Oscar van Leer.
%23258572: LEERTOUWER, E.C. & G.L.A.M. HUIJBREGTS. - Sanctiecapaciteit 2008.
%23107142: LEES, ANDREW. - Revolution and Reflection. Intellectual change in Germany during the 1850's.
%23231564: LEES, GENE. - You Can't Steal a Gift: Dizzy, Clark, Milt, and Nat.
%23214851: LEES, DAVID H. - A colour atlas of gynaecological surgery. Volume 5: : Infertility surgery.
%23108675: LEES, C.J. - The Poetry of Walter Haddon.
%2362947: LEESBERG, A.F.A. - De getuigen bij notarieële acten volgens de Nederlandsche Wetgeving.
%23123516: LEESCH, WOLFGANG. - Die Geschichte des Deutschkatholizismus in Schlesien (1844-1852).
%23218705: LEESON, FRED. - Rose City justice : a legal history of Portland, Oregon.
%23114217: LEESON, DANIEL N. & DONALD L. DIMITRY. - Basic programming concepts and the IBM 1620 computer.
%23267247: LEEST, JUDITH. - Een redelijk ritueel : bemiddelen tussen strafrecht en leefwereld.
%23217076: LEEUW, F.L. ... [ET AL.] - Sociale bindingen van jongeren, kleine criminaliteit en beleid : een stand-van-zaken-onderzoek in tien sociaal-wetenschappelijke vakgebieden.
%23172427: LEEUW, G. VAN DER. - Egyptische eschatologie.
%2326853: LEEUW, RONALD DE. - Johannes Tavenraat 1809-1881.
%23262136: LEEUW-AALBERS, ADRIANA JUDINA DE. - Psychosen in de puberteit : een klinische studie.
%23240886: LEEUW, M.I.TH. VAN DER. - Uitgetreden zusters : symptoom van verschuivingen binnen het kloosterleven.
%2322099: LEEUW, G. VAN DER. - Vriendschap met God.
%23197388: LEEUW, W.J.A. DE. - Het Painansch contract.
%2313881: LEEUWE, M.V.M. VAN. - Fiscale problemem bij fusies van naamlooze vennootschappen in Nederland en in enkele andere landen, deelnemende aan de Euromarkt.
%238611: LEEUWE, M.V.M. VAN, & W.C.L. VAN DER GRINTEN. - Fusies van Ondernemingen. Fiscaal- en civielrechtelijk bezien.
%231511: LEEUWEN, L.TH. VAN. - Het gezin als sociologisch studie-object : een historisch overzicht van de ontwikkeling van een sub-discipline speciaal met het oog op de situatie in Nederland.
%23249308: LEEUWEN, EVERT VAN. - Descartes' Regulae : de eenheid van heuristische wetenschap en zelfbewustzijn
%2318650: LEEUWEN, WILLEM SILVESTER VAN. - Eirene in het Nieuwe Testament : een semasiologische, exegetische bijdrage op grond van de Septuaginta en de Joodsche literatuur.
%23242552: LEEUWEN, MARIANNE VAN & AUKE VENEMA (EDS.) - Selective engagement: American foreign policy at the turn of the century.
%2364439: LEEUWEN, MARIANNE VAN (ED.) - Vrede Als Nevendoel: Amerika, Europa En Het Midden-Oosten Vredesproces.
%23210354: LEEUWEN, MARIANNE VAN (ED.) - Confronting terrorism : European experiences, threat perceptions and policies.
%2323073: LEEUWEN, H. VAN. - In vele kwaliteiten : liber amicorum ter gelegenheid van het afscheid van mr. H. van Leeuwen van de Centrale Raad van Beroep.
%23185688: LEEUWEN, GERRIT VAN. - Christologie en anthropologie. Studie over de christologische fundering van de theologische anthropologie.
%2316874: LEEUWEN, W.S.G.A. VAN & A.W. VAN DER BURGT. - De Veewet en hare uitvoering (26-3-1920,Sb.153).
%23185645: LEEUWEN, PETRUS A. VAN. - Het kerkbegrip in de theologie van Abraham Kuyper.
%23137575: LEEUWEN, J. VAN - Armoede en Koopkrachtongelijkheid: theoretische beschouwingen over het effect van inkomensafhankelijke prijzen. Diss.
%23252299: LEEUWEN-CANNEMAN, M. VAN. - Een vriendschap in het teken van 's Lands Financiën : briefwisseling tussen Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813.
%2318544: LEEUWEN, PETRUS W. VAN. - Het Paulinische voorrecht.
%23188166: LEEUWEN BOOMKAMP, CAREL VAN. - The Carel van Leeuwen Boomkamp collection of musical instruments : descriptive catalogue.
%239494: LEEUWEN, P. VAN & C.P.CHR.M. OOMEN. - Een poenametrisch onderzoek bij enkele fiscale delicten en daarmee vergelijkbare commune delicten.
%23109097: LEEUWEN, SIMON VAN. - Costumen, keuren, ende ordonnantien van het baljuschap ende lande van Rijnland.
%239147: LEEUWEN, J.C. VAN. - Certificats de garantie pour la protection temporaire d'inventions brevetables, délivrés à l'occasion d'une exposition internationale. Diss.
%2386544: LEEUWEN, J.C. VAN. - Certificats de garantie pour la protection temporaire d'inventions brevetables, délivrés à l'occasion d'une exposition internationale. Diss.
%2380516: LEEUWEN, SIMON VAN. - Censura forensis theoretico-practica : id est, Totius juris civilis romani, usuque recepti, et practici methodica collatio, qua non tantum ipsa juris Romani fundamenta, ad rationis, et veritatis censuram, methodice reducuntur, sed etiam ad usum practicum transferuntur ..
%2361103: LEEUWEN, W.F. VAN. - Verzekeringscontracten. (Polissen van ziekenhuisverzekering). Diss.
%2341384: LEEUWEN, SIMON VAN. - Censura forensis theoretico-practica, id est, Totius juris civilis romani, usuque recepti, et practici methodica collatio, qua non tantum ipsa juris Romani fundamenta, ad rationis, et veritatis censuram, methodice reducuntur, sed etiam ad usum practicum transferuntur ...
%2338154: LEEUWEN, THEODORUS NICOLAAS VAN. - Second generation bibliometric indicators : the improvement of existing and development of new bibliometric indicators for research and journal performance assessment procedures.
%23271253: LEEUWEN, SIMON VAN. - Nederlandse practyk ende oeffening der notarissen, ende andre gemeene schrijv en regt-vorderers : waar in by vraags-wijs ondersouk verhandelt werd al het gund een notaris, secretaris, deurwaarder, ende geregts-bode; soo in de grond der regts-saaken, als in de instelling van alderhande instrumenten ... heeft aan te merken, ende waar te nemen.
%23258328: LEEUWEN, M.H.D. VAN. - Bijstand in Amsterdam, ca. 1800-1850: armenzorg als beheersings- en overlevingsstrategie.
%23248415: LEEUWEN, SIMON VAN. - Handvesten ende Privilegien van den Lande van Rijnland : met den Gevolge van dien ... Bound With : Costumen, keuren, ende ordonnantien van het baljuschap ende lande van Rijnland.
%23245083: LEEUWEN, A.P. VAN (ED.) - Volgens Bartjens... : zijnde een verzameling van rekenkunstige vermakelijkheden als daar zijn velerlei wijzen om aangenamer en sneller te rekenen dan doorgaans geschiedt mitsgaders allerhande andere leerzame gevallen met getallen tot onderhoudende en opscherpende uitspanning van den liefhebber der cijferkonst.
%23238266: LEEUWEN, SIMON VAN. - Manier van procedeeren in civile en crimineele saaken, met de aanteekeningen op de ordonnantie van de justitie in de steeden en landen van Holland en West-Friesland, gedateert den 1. April 1580. En op de ordonnantien van Philips, grave van Holland &c. over de crimineele proceduren en justitie in de Nederlanden van 5. en 9. July 1570 : bekragtigt met regten, regtsgeleerden, placaten, ordonnantien, handvesten, keuren, gewoontens, en gewysdens, met de bylagen daar toe behoorende.
%23226205: LEEUWEN, JOHANNES VAN. - Matthijs de Castelein en zijne Const van rhetoriken.
%23224573: LEEUWEN, JOKE VAN. - Leestekenen.
%23265088: LEEZENBERG, MICHIEL. - Islamitische filosofie : een geschiedenis.
%23107243: LEFAIVRE, LIANE & TZONIS, ALEXANDER. - De oorsprong van de moderne architectuur : een geschiedenis in documenten.
%23106226: LEFEBER, R., M. FITZMAURICE, & E.W. VIERDAG (EDS.) - The changing political structure of Europe : aspects of international law.
%2328344: LEFEBER, R., M. FITZMAURICE, & E.W. VIERDAG (EDS.) - The changing political structure of Europe : aspects of international law.
%2359987: LEFEBER, L. - Allocation in space : production, transport and industrial location.
%23262306: LEFEBVRE, CHARLES. - Cours de doctorat sur l'histoire du droit civil français : l'ancien droit des successions (cours de 1911-1912), 1ère partie.
%23150425: LEFERE, ROBIN (ED.) - Memorias para el futuro : I Congreso de Estudios Hispánicos en el Benelux, Université Libre de Bruxelles, 25-27 de noviembre de 2004.
%23264089: LEFÈVRE-PONTALIS, ANTONIN. - Jean de Witt, grand pensionnaire de Hollande : avec un portrait d'après Netscher.
%2392679: LEFKOWITZ, B. - Our guys. The Glen Rider rape and the secret life of the perfect suburb.
%238069: LEFRANC, ÉMILE. - Histoire élémentaire et critique de la littérature : renfermant outre des détails biographiques et des considérations générales sur les auteurs, l'examen analytique de leurs principaux ouvrages, et un grand nombre de citations nouvelles : avec deux tables, l'une des matières, et l'autre des auteurs. I. Littérature Français (moyen age); II. Littérature Français (XVIe et XVIIe siècle); III. Littérature Français (XVIIIe et XIXe siècle).
%235470: LEFRANÇAIS, GUSTAVE. - Etude sur le mouvement communaliste a Paris, en 1871.
%23243172: LEFTWICH, ADRIAN - Democracy and Development: Theory and Practice.
%23108043: LEGEMAATE, J. - Verantwoordingsplicht en aansprakelijkheid in de gezondheidszorg.
%2352149: LEGENDRE, GERALDINE., JANE GRIMSHAW, AND STEN VIKNER (EDS.) - Optimality-theoretic syntax.
%23105955: LEGÈNE, SUSAN. - De bagage van Blomhoff en Van Breugel : Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme.
%23205368: THE LEGISLATIVE AFFAIRS COMMISSION OF THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL PEOPLE'S CONGRESS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA LAWS, ETC. (ED.) - The laws of the People's Republic of China. Vol. 3: 1987-1989.
%23205500: THE LEGISLATIVE AFFAIRS COMMISSION OF THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL PEOPLE'S CONGRESS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA LAWS, ETC. (ED.) - The laws of the People's Republic of China. Vol. 2: 1983-1986.
%23205027: THE LEGISLATIVE AFFAIRS COMMISSION OF THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL PEOPLE'S CONGRESS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA LAWS, ETC. (ED.) - The laws of the People's Republic of China. Vol. 1: 1979-1982.
%23237219: SOCIÉTÉ D'ETUDES LÉGISLATIVES. - Le Code civil, 1804-1904 : livre du centenaire. Tome 1. Generalités. Études spéciales; Tome 2. Le Code civil à l'etranger. La question de la revision. Documents.
%23270822: LEGMAN, GERSHON. - No laughing matter : an analysis of sexual humor. 2 Vols.
%23176757: LEGRAND, ANDRÉ. - Homotopie des espaces de sections.
%2330685: LEGRO, JEFFREY W. - Rethinking the World: Great Power Strategies and International Order.
%23198706: LEGROS, ROBERT. - La femme dans l'organisation de l'Etat moderne.
%2341731: LEGUIL, CLOTILDE - Les amoureuses (French Edition).
%2323284: LEHENY, DAVID - Think Global, Fear Local: Sex, Violence, and Anxiety in Contemporary Japan
%2352097: LEHISTE, ISLE - Lectures on Language Contact (MIT Press Classics).
%23123519: LEHMANN, ALFRED. - Aberglaube und Zauberei von den älttesten Zeiten bis in die Gegenwart.
%23226109: LEHMANN, L.TH. - De galeien : een bijdrage aan de kennis der zeegeschiedenis.
%23136053: LEHMANN-HAUPT, CARL FRIEDRICH. - Klio : Beiträge zur alten Geschichte. Band 33.
%23242009: LEHMANN, HARTMUT. - Max Webers Protestantische Ethik : Beiträge aus der Sicht eines Historikers.
%2378345: LEHMANN, KARL. - Das Recht der Aktiengesellschaften.
%2386432: LEHMANN-FRANSSEN, NILS. - Die Beachtlichkeit der Richtlinien nach § 17 SGB XI. Die Konkretisierung des Rechtsbegriffs Pflegebedürftigkeit durch die Pflegebedürftigkeits-Richtlinien nach § 17 SGB XI.
%23265462: LEHMANN, ANN-SOPHIE. - Mit Haut und Haaren : Jan van Eycks Adam und Eva-Tafeln in Gent : Rezeption, Bedeutung und Maltechnik der Aktes in der frühniederländischen Malerei.
%23265294: LEHMANN, H.E. & T.A. BAN. - The butyrophenones in psychiatry = Les butyrophénones en psychiatrie.
%23223403: LEHMANN, RUDOLF; LUDWIG BENDIX, FRANZ BOAS, MAX DESSOIR ... [ET AL.] - Festgabe Rudolf Lehmann zu seinem siebzigsten Geburtstag am 26. März 1925 : [Festschrift für Rudolf Lehmann].
%23222737: LEHMANN, JOS. - Causation in artificial intelligence and law : a modelling approach.
%23193242: LEHNECKE, KAROLINE MATHILDE. - De rol van moeder-zoon symbiose in perversie en zedendelinquentie : een wetenschappelijke verantwoording over de mogelijke gevolgen van een symbiotische moeder-zoonrelatie die niet door vader wordt beëindigd.
%2369118: LEHNING, ARTHUR (ED.) - Bakoenin : een biografie in tijdsdocumenten.
%23155968: LEHNING, ARTHUR. - Radendemocratie of staatscommunisme: marxisme e anarchisme in de Russische Revolutie.
%232822: LEHNING, PERCY B. - Handboek beleidswetenschap.
%23245943: LEHNING, ARTHUR. - De tocht naar Ithaka : beschouwingen over politiek en cultuur.
%2342662: LEHNING, ARTHUR. - De arbeid vrij.
%2393671: LEHR, ANDRÉ. - Van Paardebel tot Klokkenspel. De geschiedenis van de klokgietkunst in de Lage landen.
%23221992: LEHRACK, OTTO J. - The first battle : Operation Starlite and the beginning of the blood debt in Vietnam.
%23257953: LEHUARD, RAOUL & ALAIN LECOMTE. - Babembe : statuaire = sculpture
%23233512: LEHUBY, J.F. - Tableau général des réductions de monnaies hollandaises en francs, et des monnaies de l'empire français en florins de Hollande = Algemeen tafereel van de berekeningen der Hollandsche munten in franken, en van de munten des Franschen keizerrijks in Hollandsche guldens.
%23137588: LEI LEI - User Participation and the Success of Information System Development. An integrated model of user-specialist relationships. Diss.
%23243676: LEIB, LINDA HAJJAR - Human Rights and the Environment.
%23265111: LEIBBRAND, WERNER & ANNEMARIE WERTLEY. - Der Wahnsinn : Geschichte der abenländische Psychopathologie.
%236068: LEIBBRANDT, JOHAN GOTTFRIED. - Payment systems and network effects : adoption, harmonization and succession of network technologies across countries.
%2364449: LEIBFRIED, STEPHAN & PAUL PIERSON (EDS.) - European social policy : between fragmentation and integration.
%23206555: LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM. - Collectanea etymologica. Illustrationi linguarum, veteris Celticae, Germanicae, Gallicae, aliarumque inservientia. Cum praefatione Johannis Georgii Eccardi.
%2360761: LEIBOVVITZ, ANNIE. - Pilgrimage.
%2335173: LEICESTER, JOHN. - The Business Traveller's Handbook to Thailand.
%2352572: (ED.), STICHTING LNSC LEIDEN - Het nieuwe notariskantoor : 46e landelijk notarieel studentencongres.
%23209374: STICHTING LNSC LEIDEN (RED.) - Notariaat in de steigers : 40e Landelijk Notarieel Studentencongres.
%23254053: FISCAAL EN NOTARIEEL INSTITUUT AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN. - Samen-leven : [inleidingen tot en verslag van het] landelijk congres over de buiten-huwelijkse relatie.
%2356734: BIBLIOTHECA UNIVERSITATIS LEIDENSIS. - Codices manuscripti : 4. Codices Perizoniani.
%23177235: LEIDNER, ALAN C. - Unpopular virtues : the critical reception of J.M.R. Lenz.
%2378347: LEIFER, FRANZ. - Studien zum antiken Ämterwesen. 1. (einziger) Teil: zur Vorgeschichte des römischen Führeramts (Grundlagen).
%2377952: LEIFER, MICHAEL. - Malacca, Singapore, and Indonesia.
%23204366: LEIFER, MICHAEL. - Dilemmas of statehood in Southeast Asia.
%23264429: LEIFER, RONALD. - In the name of mental health : the social functions of psychiatry.
%2364601: LEIFMAN, LEV. J. (ED.) - Functional analysis, optimization, and mathematical economics. A collection of papers dedicated to the memory of Leonid Vital´evich Kantorovich.
%23185888: LEIGH-BENNETT, E.P. - History of a House Flag.
%23242064: LEIGH, ADRIAN - Deaths in police custody : learning the lessons.
%23202839: LEIGH, G.J. - The world's greatest fix : a history of nitrogen and agriculture.
%23257056: LEIGHTON, FRANK THOMSON - Complexity Issues in VLSI: Optimal Layouts for the Shuffle-Exchange Graph and Other Networks (Foundations of computing).
%23221293: LEIGHTON, JACQUELINE P. & ROBERT J. STERNBERG (EDS.) - The nature of reasoning.
%2353902: LEIGHTON, ALFRED E. - A text book on Candy Making.
%23268956: LEIJEN, ARIE. - Profielen van ethiek: van Aristoteles tot Levinas.
%23166964: LEIJTEN, JAN. - God houdt niet van rechters : maar wel van jou.
%2327286: LEIJTEN, JAN. - De achterkant van het recht.
%23252810: LEIJTEN, JAN. - Waarom ik het nog steeds niet goed door heb.
%23192633: LEIJTEN, J.C.M. - Het kan ook anders : een keuze uit het juridisch werk van Jan Leijten.
%23151816: LEIJTEN, J.C.M. - Met hoofd en hart : opstellen aangeboden aan prof. mr. J.C.M. Leijten ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
%23181361: LEIKEN, ROBERT - Europe's Angry Muslims: The Revolt of The Second Generation.
%2337590: LEIKEN, ROBERT - Europe's Angry Muslims: The Revolt of The Second Generation.
%2344908: LEIKIN, E. - The Beilis transcripts. The anti-semitic trial the shook the world.
%23259583: LEINENGA, JURJEN R. - Arctische walvisvangst in de achttiende eeuw : de betekenis van Straat Davis als vangstgebied.
%23254213: LEINFELLNER, WERNER & ECKEHART KÖHLER (EDS). - Developments in the methodology of social science.
%2346312: LEINFELLNER, WERNER & ECKEHART KÖHLER (EDS). - Developments in the methodology of social science.
%23110360: LEISER, BURTON M. - Liberty, justice and morals : contemporary value conflicts.
%23256068: LEISERSON, CHARLES E. (ED.) - Advanced Research in VLSI: Proceedings of the 4th MIT Conference.
%23269557: LEISNER, WALTER. - Napoleons Staatsgedanken auf St. Helena.
%23267918: LEISNER, WALTER. - Privatisierung des Öffentlichen Rechts. : Von der Hoheitsgewalt zum gleichordnenden Privatrecht.
%2378349: LEIST, BURKARD WILHELM. - Gräko-italische Rechtsgeschichte.
%23204574: LEISTRA, GERLOF & PAUL NIEUWBEERTA. - Moord en doodslag in Nederland : 1992-2001.
%23226165: LEITE, YURI L.R. - Evolution and systematics of the Atlantic Tree Rats, genus Phyllomys (Rodentia, Echimyidae), with description of two new species.
%23119566: LEITE, PETER PINTO (ED.) - The East Timor Problem and the role of Europe.
%2362806: LEITES, EDMUND. - The Puritan Conscience and Modern Sexuality.
%23243306: LEITES, NATHAN. - La règle du jeu à Paris.
%23232756: LEITHERER, EUGEN. - Geschichte der handels- und absatzwirtschaftlichen Literatur.
%23133903: LEJOUR, ARJAN - Integrating or Desintegrating Welfare States? A qualitative study to the consequences of economic integration on social insurance.
%23119667: LEK, ROBBERT VAN DER. - Diegetic Music in Opera and Film : a Similarity between two Genres of Drama analysed in Works by Erich Wolfgang Korngold (1897-1957).
%23265967: LEK DE CLERCQ, JOHAN VAN DER. - De artt. 1302 en 1303 van het burgerlijk wetboek.
%23182677: LEKKERKERKER, ARIE FREDERIK NELIS. - Römer 7 und Römer 9 bei Augustin.
%23165679: LEKKERKERKER, E.C. - Reformatories for women in the United States.
%23252030: LEKKERKERKER, G.J.C. ... [ET AL.] - De goede notaris : over notariële deontologie : preadvies.
%23114004: LELE, J. (ED.) - Tradition and Modernity in Bhakti Movements.
%23271558: LELE, UMA (ED.) - Aid to African agriculture : lessons from two decades of donor's experiences.
%23100088: LELEBVRE, ÉLOI. - Structure et objet de l'analyse mathématique.
%23117255: LELEDAKIS, KANAKIS. - Society and psyche : social theory and the unconscious dimension of the social.
%23191046: LELIVELD, ADRIANUS HENDRIKUS MARIA. - Social security in developing countries : operation and dynamics of social security mechanisms in rural Swaziland.
%23245238: LELLOUCHE, PIERRE - Le nouveau monde: De l'ordre de Yalta au desordre des nations.
%23176729: LELONG, PIERRE, PIERRE DOLBEAULT & HENRI SKODA (EDS.) - Séminaire d'analyse P. Lelong - P. Dolbeault - H. Skoda : années 1981.
%23181360: LELWICA, MICHELLE MARY. - Starving for salvation : the spiritual dimensions of eating problems among American girls and women.
%2368755: LEM, ANTON VAN DER. - Johan Huizinga : leven en werk in beelden en documenten.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

5/9