Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2310227: KORTHALS ALTES, WILLEM F. - Naar een journalistiek privilege. Voorstellen voor een journalistiek verschoningsrecht n.a.v. de Amerikaanse en Duitse rechtspraktijk.
%2367977: KORTHALS, H.A. - Korte geschiedenis der Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V., 1873-1948.
%23217815: KORTHALS ALTES, WILLEM LODEWIJK. - De betalingsbalans van Nederlandsch-Indië 1822-1939.
%236889: KORTHALS ALTES, A. & J.J. WIARDA. - Vervoerrecht.
%23217550: KORTHALS ALTES, WILLEM. - De Nederlandse planningdoctrine in het fin de siècle : voorbereiding en doorwerking van de Vierde nota over de ruimtelijke ordening (extra).
%2372500: KORTHALS ALTES, A. - Deinend Zeerecht. Rede.
%2374159: KORTHALS ALTES, A. - Prijs der zee : raakvlak van redding, strandrecht en wrakwetgeving.
%23214437: KORTLEVEN, WILLEM J. - Voorzorg in Nederland : ontwikkelingen in de maatschappelijke omgang met kindermishandeling, verkeersonveiligheid en genetische modificatie.
%23248829: KORTMANN, C.A.J.M., B.P. VERMEULEN & P.J.J. ZOONTJENS. - De Awb en de bijzondere wetgeving : verslag van de algemene vergadering van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht gehouden op 12 mei 2000 : ter behandeling van de preadviezen van C.A.J.M . Kortmann , B.P . Vermeulen , P.J.J . Zoontjens.
%23123497: KORTMANN, C.A.J.M. (E.A.) - De Awb en de bijzondere wetgeving: preadviezen.
%23192106: KORTMANN, C.A.J.M. & BOVEND'EERT, P.P.T. - Inleiding constitutioneel recht.
%23185418: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Financiering en aansprakelijkheid.
%23186219: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Legal education in the Netherlands in a comparative context : report of the anniversary conference of 24 May 1995 organised by the Grotius Academy in association with the Centre for Postgraduate Legal Education.
%2395547: KORTMANN, C.A.J.M. - Constitutioneel recht.
%2326312: KORTMANN, S.C.J.J. - Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht [2]: Vertegenwoordiging en rechtspersoon. Deel 1: De vertegenwoordiging.
%23260695: KORTMANN, C.A.J.M. - Staatsrecht en raison d'Etat.
%2315689: KORTMANN, C.A.J.M. - De grondwetsherziening 1983.
%2336275: KORTMANN, C.N.M. - Het rechtsphilosophisch begrip voor het algemeen welzijn. Diss.
%2344777: KORTMANN, C.A.J.M. & BOVEND'EERT, P.P.T. - The Kingdom of the Netherlands : an introduction to dutch constitutional law.
%23248736: KORTMANN, C.N.J. - Onrechtmatige overheidsbesluiten.
%23205388: KORTMANN, C.A.J.M. - De gevolgen van de Awb voor het staatsrecht.
%23109995: KORTMANN, CONSTANTIJN A.J.M. & PAUL P.T. BOVEND'EERT. - Dutch constitutional law.
%23187194: KORTMANN, C.A.J.M. - Inconsistentie in het publiekrecht.
%2330806: KORTMANN, C.A.J.M. - Constitutioneel recht.
%23195921: KÖRVER, P.H.J. - De Besluitwetgeving van de Nederlandse regering in Londen in internationaal-rechtelijk en staatsrechtelijk perspectief.
%23681: KORVER, JAN. - De terminologie van het Crediet-Wezen in het Grieksch.
%23227394: KORVER, ARIE PIETER EDUARD. - Sarekat Islam 1912-1916 : opkomst, bloei en structuur van Indonesië's eerste massabeweging.
%23206675: KORVINUS, A.G. - Mensenhandel : tweede rapportage van de Nationaal Rapporteur.
%23226914: KORVINUS, A.G. - 6 jaar Nationaal Rapporteur Mensenhandel: een terugblik.
%23110361: KORZEC, ALEKSANDER. - Confirming alcoholism in drivers under influence.
%23263839: KOS, KAROLY - Transylvania: An outline of its cultural history.
%23242603: KOSCH, MICHELLE. - Freedom and reason in Kant, Schelling, and Kierkegaard.
%2377106: KOSCHAKER, PAUL. - Babylonisch-assyrisches Bürgschaftsrecht : Beitrag zur Lehre von Schuld und Haftung.
%23211668: KOSCHNICK, WOLFGANG J. - Standard dictionary of the social sciences = Standard-Wörterbuch für die Sozialwissenschaften. Vol. 1 : English-German.
%23211666: KOSCHNICK, WOLFGANG J. - Standard dictionary of the social sciences = Standard-Wörterbuch für die Sozialwissenschaften. Vol. 2 : German-English. 2 Volume-set.
%23122094: KOSCHNITZKE, RUDOLF. - Herbart und Herbarts Schule.
%23122109: KOSEGARTEN, J.G.L. - Geschichte der Universität Greifswald.
%23233561: KOSHALEK, R. & D. HUTT (ED.). - Richard Meier: Architect.
%23157220: KOSHALEK, R. & D. HUTT (ED.). - Richard Meier: Architect.
%23160663: KOSIK, KAREL. - La dialectique du concret.
%23241348: KOSINSKI, ANTONI A. - Differential Manifolds
%2360700: KOSINSKI, JERZY. - Passing by. Selected essays, 1960-1991.
%238944: KOSKELA, ERKKI. - A study of bank behaviour and credit rationing.
%2368214: KOSKY, J. - Mutual friends. Charles Dickens and Great Ormond Street Children's Hospital.
%2330697: KOSLOWSKI, REY - Migrants and Citizens: Demographic Change in the European State System.
%23112585: KOSMALA, HANS. - Studies, Essays and Reviews. Volume 2: New Testament.
%23112583: KOSMALA, HANS. - Studies, Essays and Reviews. Volume 1: Old Testament.
%23112586: KOSMALA, HANS. - Studies, Essays and Reviews. Volume 3: Jews and Judaism.
%2358814: KOSOWER, EDWARD M. - Molecular mechanisms for sensory signals. Recognition and transformation.
%23204814: KOSSEN, W.J. & A. RIEGER. - Rondom de Oude Kerk : de kroniek van een stadswijk : het water, de huizen, de mensen, handel, arbeid, minne in grijs verleden en kleurig heden.
%23235220: KOSSLYN, STEPHEN M. - Image and mind.
%23169064: KOSSMANN, E.H. - Political thought in the Dutch Republic : three studies.
%23102127: KOSSMANN, E.H. - Thorbecke en het historisme.
%2393004: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen, 1780-1940 : anderhalve eeuw Nederland en België.
%23969: KOSSMANN, F.K.H. - Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan F.K.H. Kossmann t.g.v. zijn 65e verjaardag en zijn afscheid als bibliothecaris der gemeente Rotterdam.
%2389396: KOSSMANN, RUDOLF RICHARD. - Henry James: dramatist.
%23204630: KOSSMANN, E.H. - De boekverkoopers, notarissen en cramers op het Binnenhof.
%23256416: KOSTAKOPOULOU, DORA. - The future governance of citizenship.
%23403: KOSTER, WINNY. - Secret strategies : women and abortion in Yoruba society, Nigeria.
%23102130: KOSTER, W.J.W. - De Epidaurische Hymne op de Magna Mater.
%23102133: KOSTER, W.J.W. - Welke is de oudste bewaard gebleven tragedie?
%2377108: KÖSTER, ARNOLD. - Die staatlichen Beziehungen der böhmischen Herzöge und Könige zu den deutschen Kaisern von Otto dem Grossen bis Ottokar II.
%23186132: KOSTER, ADRIANUS. - De eenzame fietser : [insiders over de politieke loopbaan van Dries van Agt].
%23102128: KOSTER, W.J.M. - De Dyskolos van Menander.
%23102132: KOSTER, W.J.W. - Enige beschouwingen over de Dorische comedie en haar invloed op de Attische.
%2367675: KOSTER, SIMON. - Bedwateren en verwante toestanden.
%23192867: KOSTER, EGBERTS & THEO VAN OEFFELT (EDS.) - Hoogbouw in Nederland : 1990-2000 = High-rise in the Netherlands : 1990-2000.
%23122155: KÖSTER, ARNOLD. - Studien zur Geschichte des antiken Seewesens.
%2392277: KOSTER, SIMON. - Van Schavot tot Schouwburg. Vijfhonderd jaar toneel in Haarlem.
%237978: KOSTER, LIA. - Wandelaars in de Nieuwmarktbuurt : een onderzoek naar de invloed van de harddrugsscene op het wonen in een oude binnenstadsbuurt.
%2375990: KÖSTER HENKE, W.L.H. - Wetboek van strafrecht met aanteekeningen en verklaringen ten dienste van de politie.
%2311780: KOSTERS, J. - Het Internationaal Burgerlijk Recht in Nederland.
%2327382: KOSTERS, J. - Les fondements du droit des gens.
%2388685: KOSTKA, KLAUS. - Zweitregister für Seeschiffe. Eine historisch-rechtsvergleichende Betrachtung.
%2377110: KÖSTLIN, CHRISTIAN REINHOLD. - System des deutschen Strafrechts. Band 1: Allgemeiner Teil; Band 2: Abhandlungen aus dem Strafrechte.
%23122157: KÖSTLIN, KARL REINHOLD. - Die griechische Ethik bis Plato.
%23233836: KOSTO, AAD. - Lokaal beleid en criminaliteit : inleidingen en verslag van het symposium over de rol van de reclassering in relatie tot gemeentebesturen en andere plaatselijke instanties die zich bezighouden met achtergronden en gevolgen van criminaliteit , gehoude
%2380622: KOSTOPOULOS-COOPERMAN, C. - The lyrical vision of Maria Luisa Bombal.
%23218160: KOSYK, WOLODYMYR - The Third Reich and the Ukrainian Question: Documents, 1934-1944.
%23194525: KOSZTOLNYIK, Z.J. - From Coloman the Learned to Béla III, (1095-1196) : Hungarian domestic policies and their impact upon foreign affairs.
%23244655: KOTAKA, TSUYOSHI AND DAVID L. CALLIES - Taking Land: Compulsory purchase and regulation in Asian-Pacific countries
%23262913: KOTARBA, JOSEPH A. & ANDREA FONTANA (EDS.) - The existential self in society.
%23178483: KOTATKO, PETR (ED.) - Interpreting Davidson.
%23117637: KOTE-NIKOI, NIKOI. - Beyond the new orthodoxy : Africa's debt and development crisis in retrospect.
%23227505: KOTHE, SANITÄTSRAT. - Zur klimatischen Behandlung der Neurasthenie. Vortrag.
%23248531: KOTLARSKY, JULIA. - Management of Globally Distributed Component-Based Software Development Projects.
%23235743: KOTLIKOFF, LAURENCE J. - What determines savings?
%2377897: KOTT, JAN. - The gender of Rosalind: Interpretations: Shakespeare, Büchner, Gautier.
%2346946: KOTTENHAGEN-EDZES, P.A. - Onrechtmatige daad en milieu : het gebruik van privaatrecht bij het voorkomen van milieu-aantasting en het verhaal van milieuschade.
%2346949: KOTTENHAGEN, R.J.P. - Van precedent tot precedent : over de plaats en functie van het rechtersrecht in een gecodificeerd rechtsstelsel.
%2316395: KOTTING, A.N. - De materiële rechtsidee.
%2371012: KOTTING, A.N. - De materiële rechtsidee.
%2387924: KOTTMAN, KARL A. - Law and apocalypse: The moral thought of Louis de León (1527?-1591).
%23169800: KÖTZ, HEINZ. - Die Begründing höchstrichterlicher Urteile. JACOBS, A.T.J.M. Grenzen aan de regelingsmacht der CAO-partijen. Preadviezen.
%2387973: KÖTZ, HEIN - Europäisches Vertragsrecht. Band 1: Abschluss, Gültigkeit und Inhalt des Vertrages. Die Beteiligung Dritter am Vertrag.
%23177093: KOTZÉ, PETRUS JOHANNES. - Die aanspreeklikheid van mededaders en afsonderlike daders.
%23171043: KOUL, SHIBAN K. - Millimeter wave and optical dielectric integrated guides and circuits.
%23133664: KOUSSER, THAD. - Term limits and the dismantling of state legislative professionalism.
%23100335: KOUWENHOVEN, A. - Inleiding tot de bibliografie.
%2316471: KOUWENHOVEN, JOHN A. - Half a truth is better than none : some unsystematic conjectures about art, disorder, and American experience.
%23229353: KOUWENHOVEN, ADRIAAN. - 'Komt, koopt, zonder geld en zonder prijs', Jesaja 55:1b : over markteconomie en sociale gerechtigheid.
%2315152: KOUWENHOVEN, A. - Vrijheid en gelijkheid : bijdrage tot de critiek op de immanentie-filosofie als grondslag van de economische wetenschap.
%235331: KOUWER, B.J. - Gewetensproblemen van de toegepaste psychologie. Rede.
%23149726: KOVÁCS, MÁRIA M. - Liberal Professions and Illiberal Politics. Hungary from the Habsburgs to the Holocaust.
%2389153: KOVALEWSKY, MAXIME. - Coutume contemporaine et loi ancienne : droit coutumier Ossétien éclairé par l'histoire comparée.
%23117823: KOVITZ, ROB. - Pig city model farm : a handbook on architecture and agriculture.
%2398782: KOWALEWSKI, A. - Die Harmonie der sittlichen Werte. Eine Zusammenschau der ethischen, soziologischen und pädagogischen Probleme.
%2323927: KOWALSKI, ROBIN M. - Complaining, Teasing, and Other Annoying Behaviors
%23197753: KOZESNIK, JAROSLAV (ED.) - Transactions of the Seventh Prague Conference on information theory, statistical decision functions, random processes, and of the 1974 European Meeting of Statisticians held at Prague, from August 18 to 23, 1974.
%238765: KOZIOL, HELMUT, JOSEF SEETHALER & THOMAS THIEDE (EDS.) - Medienpolitik und Recht II : Presserat, WikiLeaks und Redaktionsgeheimnis.
%2333351: KOZOLANKA, KIRSTEN - Power of Persuasion: The Politics of the New Right in Ontario.
%23260815: KOZUL-WRIGHT, RICHARD & PAUL RAYMENT. - The resistible rise of market fundamentalism : rethinking development policy in an unbalanced world.
%23201791: KRAAK, J.H. A.O. - De repatriëring uit Indonesië : een onderzoek naar de integratie van de gerepatrieerden uit Indonesië in de Nederlandse samenleving.
%23169343: KRAAKMAN, DORELIES. - Kermis in de hel: vrouwen en het pornografisch universum van de 'Enfer', 1750-1850.
%2381187: KRAAN, C.A. - Hoofdlijnen van het Surinaamse huwelijksvermogensrecht.
%2377113: KRABBE, HUGO. - Die moderne Staatsidee. Deutsch.
%23122240: KRABBE, OTTO. - Die Universität Rostock im 15. und 16. Jahrhundert.
%23111852: KRABBE, ERIK C.W., RENÉE JOSÉ DALITZ & PIER A. SMIT. (EDS.) - Empirical logic and public debate : essays in Honour of Else M. Barth.
%2312242: KRABBE, HUGO. - Kritische Darstellung der Staatslehre.
%23132438: KRABBE, H.G.M. - De Opiumwet : een strafrechtelijk commentaar.
%23166456: KRABBÉ, JASPER. - Closer to you.
%2332587: KRABBE, HUGO. - De moderne staatsidee.
%2367016: KRABBE, H.G.M. - Verzet en Hoger Beroep in Strafzaken.
%2327301: KRABBE, J. - Toelating en uitzetting van vreemdelingen.
%23192844: KRABBE, HUGO. - De moderne staatsidee.
%2377112: KRABBE, HUGO. - Kritische Darstellung der Staatslehre. Deutsch.
%23170473: KRABBE, HUGO. - [Collegedictaat]. Dictaat Ned. staatsrecht.
%23247706: KRABBE, J.J. & W.J.M. HEIJMAN. - Economische theorie van het milieu.
%23133907: KRABBEN, ERWIN VAN DER - Urban Dynamics: A Real Estate Perspective. An institutional analysis of the production of the built environment.
%2315306: KRADEPOHL, A. - Stellvertretung und kanonisches Eherecht.
%23102136: KRAEMER, H. - Een nieuw geluid op het gebied der Koranexegese.
%23157153: KRAEMER, JOEL L. & ILAI ALON (EDS.) - Religion and government in the world of Islam : proceedings of the Colloquium held at Tel-Aviv University, 3-5 June 1979 [Israel Oriental Studies, Volume X].
%2343063: KRAEMER, JÖRG. - Das Problem der islamischen Kulturgeschichte.
%23264: KRAEMER, HANS-R. - Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft : Texte zu ihrer Entstehung und Tätigkeit.
%23102134: KRAEMER, H. - Vormen van godsdienstcrisis.
%2328114: KRAEPELIN, EMIL. - Psychiatrie.
%2360591: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Psychopathia sexualis, with special reference to contrary sexual instinct. A medico-legal study.
%23248906: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Psychopathia Sexualis : a Clinical-Forensic Study
%2347988: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Die transistorischen Störungen des Sebstbewusstseins. Ein Beitrag zur Lehre vom transitorischen Irresein in klinisch-forensischer Hinsicht für Aerzte, Richter, Staatsanwälte und Vertheidiger.
%2382351: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Lehrbuch der Psychiatrie auf klinische Grundlage.
%2363439: KRAFT, VICTOR - Der Wiener Kreis: Der Ursprung des Neopositivismus.
%23236011: KRAFT, VICTOR - Erkenntnislehre.
%2373955: KRAFT, CLAUDIA. - Europa im Blick der polnischen Juristen : Rechtsordnung und juristische Profession in Polen im Spannungsfeld zwischen Nation und Europa 1918-1939.
%2377114: KRAFT, WILHELM. - Das Urbar der Reichsmarschälle von Pappenheim.
%23181336: KRAGH, HELGE. - Conceptions of Cosmos: From Myths to the Accelerating Universe: A History of Cosmology.
%2377116: KRAH, ADELHEID. - Absetzungsverfahren als Spiegelbild von Königsmacht : Untersuchungen zum Kräfteverhältnis zwischen Königtum und Adel im Karolingerreich und seinem Nachfolgestaaten.
%23244783: KRAHL, MATTHIAS. - Tatbestand und Rechtsfolge : Untersuchungen zu ihrem strafrechtsdogmatisch-methodologischen Verhältnis.
%2377118: KRAHNER, LOTHAR. - Die Verfassung und das Recht der Stadt Gera in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis zum 17. Jahrhundert.
%23253991: KRAJEWSKI, LEE J. & LARRY P. RITZMAN - Operations Management : World Student Series Edition.
%23254436: KRAKOWIAK, SACHA - Principles of Operating Systems.
%23182944: KRAL, HENDERIKUS. - De functie van het 'sola fide' in de Lutherse belijdenisgeschriften.
%2384157: KRAL, J. - Der christliche Sozialismus? Die Versöhnung von christentum und sozialismus. System einer Gesellschaftsreform nach Naturrecht und Sittengesetz./
%23233057: KRALER, ALBERT (EDITOR) - REGINE - Regularisations in Europe.
%2371811: KRALINGEN, R.W. VAN. - Frame-based conceptual models of statute law.
%23225787: KRAMER, BERNHARD. - Grundbegriffe des Strafverfahrensrechts : Ermittlung und Verfahren.
%23172235: KRAMER, DAVID BRUCE. - The imperial Dryden : the poetics of appropriation in seventeenth-century England.
%23231877: KRAMER, N.P.G.W.M. ... [ET AL.] - Politieke communicatie in Nederland : over campagnes, kandidaten en media.
%23150028: KRAMER, HEINZ. - A changing Turkey challenges to Europe and the United States.
%23139930: KRAMER, X.E. - Het Kort Geding in internationaal perspectief : een rechtsvergelijkende studie naar de voorlopige voorziening in het internationaal privaatrecht.
%23160288: KRAMER, DAVID BRUCE. - The imperial Dryden : the poetics of appropriation in seventeenth-century England.
%2316841: KRAMER, H.L.M. - Publiekrechtelijke gewoonte en publiekrechtelijk gewoonterecht in Nederland.
%2312971: KRAMER, AMIHUD AND BERNARD A. TWIGG. - Quality control for the food industry.
%2367371: KRAMER, AMIHUD AND BERNARD A. TWIGG. - Fundamentals of quality control for the food industry.
%23210450: KRAMER, GERARD - Schaakmat in Jakarta : Soeharto's revanche op de Haagse politiek.
%2351326: KRAMER, LLOYD S. - Threshold of a new world : intellectuals and the exile experience in Paris, 1830-1848.
%2379195: KRAMER, MATTHEW H. - Objectivity and the rule of law.
%2367092: KRAMERS, H.A. - Natuurkunde en natuurkundigen. Rede.
%2343578: KRAMERS, J.H. (VERT.) - De Koran.
%23196944: KRAMLICH, W.E. - Processed meats.
%23244785: KRAMPE, CHRISTOPH. - Die Konversion des Rechtsgeschäfts.
%23232798: KRAMPE, CHRISTOPH. - Liber amicorum Christoph Krampe zum 70. Geburtstag.
%23255491: KRANE, R.E. - Manpower mobility across cultural boundaries : social, economic and legal aspects : the case of Turkey and West Germany.
%2310232: KRANENBURG, R. - Staatswetenschappelijke opstellen : aangeboden door oud-leerlingen.
%2312371: KRANENBURG, R. - Het Nederlandsch Staatsrecht. 3e Druk. 2 Dln.
%235122: KRANENBURG, R. - Positief recht en rechtsbewustzijn. Inleiding in de rechtsphilosophie.
%2316549: KRANENBURG, R. - Studiën over recht en staat. Nieuwe bundel.
%2312294: KRANENBURG, R. - Positief recht en rechtsbewustzijn. Inleiding in de rechtsphilosophie.
%2398481: KRANENBURG, F. E.A. (RED). - Waterschapschouw: opstellen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Unie van Waterschappen.
%2337234: KRANENBURG, R. - Positief recht en rechtsbewustzijn.
%23140413: KRANENBURG, R. - Studiën over recht en staat.
%23237253: KRANICH, ERNST MICHAEL. - Thinking beyond Darwin : the idea of the type as a key to vertebrate evolution.
%23240407: KRANS, A. VAN DER. - De virtuele aandeelhoudersvergadering = The virtual annual meeting of shareholders.
%23116816: KRANTZ, SHELDON ... [ET AL.] - Police policymaking : the Boston experience.
%23246617: KRASNER, STEPHEN D. - International regimes.
%23242000: KRASSER, HELMUT. - Horazische Denkfiguren : Theophilie und Theophanie als Medium der poetischen Selbstdarstellung des Odendichters.
%23221467: KRATKE, STEFAN & SUSANNE HEEG. - Regionen im Umbruch : Probleme der Regionalentwicklung an den Grenzen zwischen 'Ost' und 'West'.
%2312657: KRATSCHKOWSKI, I.J. - Über Arabische Handschriften gebeugt.
%23102137: KRAUS, F.R. - Staatliche Viehhaltung im altbabylonischen Lande Larsa.
%23102140: KRAUS, F.R. - Nominalsätze in altbabylonischen Briefen und der Stativ.
%23102141: KRAUS, F.R. - Sonderformen akkadischer Parataxe: die Koppelungen.
%23205530: KRAUS, HANS-CHRISTOF. - Theodor Anton Heinrich Schmalz (1760-1831) : Jurisprudenz, Universitätspolitik und Publizistik im Spannungsfeld von Revolution und Restauration.
%23260365: KRAUS, HERBERT. - Der völkerrechtliche Status der deutschen Ostgebiete innerhalb der Reichsgrenze nach dem Stande vom 31. Dezember 1937.
%23183827: KRAUSE, MARTIN F. - Garo Antreasian : written on stone : catalogue raisonné of prints, 1940-1995.
%2377120: KRAUSE, THOMAS. - Die Strafrechtspflege im Kurfürstentum und Königreich Hannover vom Ende des 17. bis zum ersten Dritte des 19. Jahrhunderts.
%2345323: KRAUSE, MARTIN - Garo Antreasian: Written on Stone : Catalogue Raisonne of Prints 1940-1995.
%23128361: KRAUSE, S.J. (ED). - Essays on Determinism in American literature.
%2356606: KRAUSE, GÜNTER B. - Der internationale Fernmeldeverein.
%23179723: KRAUSE, HANS., NEHRING, PETER. - Konserventechnisches Taschenbuch der Obst- und Gemüseverwertungsindustrie.
%23225389: KRAUSS, ALFRED. - Der Irrgang der deutschen Königspolitik : die Lehren der Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft.
%23131208: KRAUSS, IRVING. - Stratification, class and conflict.
%2383219: KRAUSS, LEONARD I. & AILEEN MACGAHAN. - Computer fraud and countermeasures.
%2395510: KRAUSS, EDUARD. - Die Familie Krauss seit Ende des 16. Jahrhunderts nebst den anverwandten Familien Rüffershöfer, Eichhorn und Pann.
%23211469: KRAUT, ALAN M. - Goldberger's war : the life and work of a public health crusader.
%23785: KRAVE - Exploring ecology underground : microbial community structure and nitrogen transformations in tropical soil.
%23218886: KRAWEHL, OTTO-ERNST. - Hamburgs Schiffs- und Warenverkehr mit England und den englischen Kolonien 1814-1860.
%2377122: KRAWIELICKI, ROBERT. - Grundlagen des Bereicherungsanspruchs.
%233495: KREBS, RONALD R. (EDITOR) - In War's Wake: International Conflict and the Fate of Liberal Democracy.
%23251570: KREDIET, GERRIT. - Kiembaan en geslachtsomkeer.
%23257375: KREIDMANN, ALSIK. - Entstehung und Werdegang des Menschen und der Lebewesen aller Zeiten auf Grund des Verwachsungsprinzipes.
%23192626: KREIJEN, GERARD PETER HUBERT. - State failure, sovereignty and effectiveness : legal lessons from the decolonization of Sub-Saharan Africa.
%23160606: KREIJEN, GERARD PETER HUBERT. - State failure, sovereignty and effectiveness : legal lessons from the decolonization of Sub-Saharan Africa.
%23216107: KREIKEN, E.J. - Airbus Industie. industriële samenwerking & Europese Industriepolitiek.
%23192571: KREITMANN, J. - Bread, peace, and liberty.
%23246215: KREITTMAYR, WIGULÄUS XAVER ALOYS FREIHERR VON. - Compendium codicis Bavarici.
%23261484: KREITTMAYR, WIGULÄUS XAVER ALOYS FREIHERR VON. - Compendium codicis Bavarici civilis, iudiciarii, criminalis et annotationum : oder Grundriss der gemein- und bayrischen Privat-Rechtsgelehrsamkeit ...
%23260456: KREITTMAYR, WIGULÄUS XAVER ALOYS FREIHERR VON. - Codex Maximilianeus Bavaricus, civilis. Oder: Neu verbessert- und ergänzt- Chur-Bayrisches Land-Recht ...
%23227767: KREK, GREGOR. - Einleitung in die slavische Literaturgeschichte : akademische Vorlesungen, Studien und kritische Streifzüge.
%2367438: KREKEL, H. - Engeland en Europa : de grondslagen der Britsche buitenlandsche politiek : Het probleem der Engelsch-Fransche betrekkingen : de crisis in het Fransche alliantiesysteem na 1756 : Pitts beleid in zijn eerste periode (1783-1792).
%23125116: KRELL, DAVID FARRELL. - Intimations of morality : time, truth and finitude in Heidegger's Thinking of Being.
%23124724: KRELL, DAVID FARRELL. - Nietzsche: a novel.
%2332284: KRELLE, W. & A.F. SHORROCKS (ED.). - Personal income distribution. Proceedings of a Conference held by the International Economic Association Noordwijk aan Zee, Netherlands April 18-23, 1977.
%2377124: KRELLER, HANS. - Erbrechtliche Untersuchungen aufgrund der gräko-ägyptischen Papyrusurkunden.
%23160253: KREMENYUK, VICTOR A. (ED.) - International negotiation : analysis, approaches, issues.
%23244028: KREMER, CARSTEN. - Die Willensmacht des Staates : die gemeindeutsche Staatsrechtslehre des Carl Friedrich von Gerber.
%23122255: KREMER, ALFRED FREIHERR VON. - Kulturgeschichte des Orients unter den Chalifen.
%2320402: KREMER, RENÉ. - Le néo-realisme américaine.
%23255662: KREMER, ROBERTA S. (ED.) - Broken threads : the destruction of the Jewish fashion industry in Germany and Austria.
%23117532: KREMERS, ISMAY PERNEL. - Remembering autobiographical events in borderline personality disorder.
%23131167: KREMMER, SUSANNE & HANS EUGEN SPECKER (EDS.) - Repertorium der Policeyordnungen der Frühen Neuzeit. Band 8: Reichsstädte 3: Ulm.
%23193303: KREN, THOMAS - Masterpieces of the J. Paul Getty Museum: Illuminated manuscripts.
%23235987: KRESGE, DAVID T. ... [ET AL.] - Regions and resources : strategies for development.
%2310845: KRETSCHMAR, HANS. - Die Einheit der Volkswirtschaft in den älteren deutschen Wirtschaftslehren.
%23122280: KRETSCHMAYR, HEINRICH. - Geschichte von Venedig. 3 Bände.
%2378290: KRETZSCHMAR, JOHANNES ROBERT. - Die Entstehung von Stadt und Stadtrecht in den Gebieten zwischen der mittleren Saale und der Lausitzer Neisse.
%23193330: KREUKELS, A.M.J. & J.B.D. SIMONIS (ED.) - Publiek domein : de veranderende balans tussen staat en samenleving.
%2328509: KREUKELS, L.H.M. - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen 1900-1940.
%23133520: KREUSLER, A.A. - A Teacher's Experiences in the Soviet Union.
%2359187: KREUTZ, PETER. - Die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung nach Art. 86 EWG-Vertrag.
%2387723: KREUTZER, LEO & JÜRGEN PETERS (EDS.) - Welfengarten : [Jahrbuch für Essayismus : Band Elf, 2001].
%23129059: KUNSTAMT KREUZBERG. - Weimerar Republik.
%2350141: KREUZER, ARTHUR (ED.) - Handbuch des Betaubungsmittelstrafrechts.
%2310235: KREVELD, J.H. VAN & M. SCHELTEMA. - Parlementaire geschiedenis van de wet AROB alsmede van de daarmee samenhangende wijziging van de Wet op de Raad van State.
%2315877: KREVELD, J.H. VAN. - Beleidsregels in het recht.
%233610: KREVELEN, D. VAN. (E.A.). - De menschheid en de alcohol. Hoe zij, die het wete, oordeelen.
%2344380: KREY, VOLKER. - Deutsches Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band.1 : Grundlagen, Tatbestandsmässigkeit, Rechtswidrigkeit, Schuld.
%2378292: KRIEGER, KARL-FRIEDRICH. - Die Lehnshoheit der deutschen Könige im Spätmittelalter (ca. 1200-1437).
%23160267: KRIEGER, JOEL. - The Oxford companion to politics of the world.
%23131235: KRIEGER, M. - The play and place of criticism.
%2386873: KRIEGER, PETER. - Die Vorerbschaft in der Einzelzwangsvollstreckung und in der Insolvenz.
%23232541: KRIEKEN, PETER J. VAN. - Terrorism and the International Legal Order:With Special Reference to the UN, the EU and Cross-Border Aspects.
%2314613: KRIER, THERESA M. - Gazing on secret sights : Spenser, classical imitation, and the decorums of vision.
%2369673: KRIES, MATEO ... [ET AL.] (EDS.) - Living under the crescent moon : [domestic culture in the Arab world].
%2378294: KRIES, AUGUST VON. - Der Beweis im Strafprozess des Mittelalters.
%2378296: KRIES, AUGUST VON. - Die Rechtsmittel des Zivilprozesses und des Strafprozesses nach den Bestimmungen der deutschen Reichsgesetzes.
%2310511: KRIESI, HANSPETER. - Political mobilization and social change : the Dutch case in comparative perspective.
%23154604: KRIJNEN, M.M. & M.R. MOK (EDS.) - Het rekest-civiel herroepen : een actualisering, aangeboden aan Th.B. ten Kate, t.g.v. zijn afscheid als procureur-generaal bij de Hoge Raad.
%234635: KRIKKE, JUDICA I. - Het bibliotheekprivilege in de digitale omgeving.
%23101450: KRINNER, ROMAN (1678-1738) - Autobiographie.
%23131396: KRIPPENDORFF, EKKEHART. - Internationale Beziehungen.
%23171719: KRIPPENDORFF, EKKEHART. - Friedensforschung.
%23225738: KRISTEL, CONNY (ED.) - Polderschouw : Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen.
%23154606: KRISTEL, CONNY (ED.) - Binnenskamers : terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog : besluitvorming.
%23208148: KRISTEN, F.G.H. - Misbruik van voorwetenschap naar Europees recht : een onderzoek naar de grondslag en de werking van het Europese verbod van misbruik van voorwetenschap, met aandacht voor de doorwerking van EG-richtlijnen in het strafrecht.
%23173572: KRISTENSEN, WILLIAM BREDE. - Antieke wetenschap.
%23174093: KRISTENSEN, WILLIAM BREDE. - De rijkdom der aarde in mythe en cultus.
%23169951: KRISTENSEN, WILLIAM BREDE. - Het sacrament van de uitzending, missa
%23207363: KRISTENSEN, PEER HULL & JONATHAN ZEITLIN. - Local players in global games : the strategic constitution of a multinational corporation.
%23129770: KRISTEVA, JULIA - This incredible need to believe.
%23196338: KRISTEVA, JULIA - Essays in semiotics = Essais de sémiotique.
%23239229: KRISTEVA, JULIA - Colette.
%23223607: KRISTEVA, JULIA - The Kristeva reader.
%2391672: KRISTEVA, JULIA - The Samurai : a novel.
%23191037: KRISTEVA, JULIA - The sense and non-sense of revolt.
%23246280: KRISTEVA, JULIA - Colette.
%23248120: KRISTEVA, JULIA - Murder in Byzantium.
%2397451: KRIVATSY, PETER. - A Catalogue of Seventeenth Century Printed Books in the National Library of Medicine.
%23231560: KRIWACZEK, ROHAN - An Incomplete History of the Art of Funerary Violin.
%2316994: KROEBER, THEODORA. - Alfred Kroeber, a personal configuration.
%23164369: KROEGER, PIETER GERRIT & JAAP STAM. - De rogge staat er dun bij : macht en verval van het CDA 1974-1998.
%23102143: KROES, ROB. - Amerika in onze ogen : de Amerikanistiek in Nederland.
%2361793: KROES, ROB. - Conflict en radicalisme.
%23242248: KROES, JACK. - Het paleis aan de laan : de geschiedenis va het bondsgebouw van de ANDB.
%236078: KROES, ROB. - Soldiers and students : a study of right-and left-wing radicals.
%2387176: KROES, L. & WEERMAN, F. - Arbeidspositie en criminaliteit. Een onderzoek naar daders aan de hand van geregistreerde processen-verbaal in de periode 1975-1988.
%23203404: KROES, ROB (ED.). - American immigration, its variety and lasting imprint.
%23257896: KROES, PETRUS ANTONIUS. - An inquiry into the structure of physical time.
%2344355: KROESE, KRISTEL - De verdediging en de forensisch deskundige : uitoefening van het recht op contra-expertise in het strafproces.
%23252700: KROG, ANTJIE. - Country of my skull : guilt, sorrow, and the limits of forgiveness in the New South Africa.
%23252630: KRÖGER, OTTO. - Die Philosophie des reinen Idealismus : eine Weltanschauungslehre.
%23210826: KROGT, TH.P.W.M. VAN DER. - Big is beautiful? : schaalveranderingen in overheid en samenleving.
%23118502: KROGT, A.W. VAN DER. - Service development in less developed countries. The case of telecom services in Chile and Argentina.
%23101035: KROGT, P. VAN DER. - Globi Neerlandici : the production of globes in the Low Countries.
%23210647: KROGT, M.R. VAN DER. - Hofleveranciers in Nederland.
%23177422: KROHN, WOLFGANG & LAYTON, EDWIN T. (EDS.) - The Dynamics of science and technology : social values, technical norms, and scientific criteria in the development of knowledge.
%23248592: KROL, J. - De geschiedenis van Nederhorst den Berg.
%23184604: KRÖLLER, A.G. - Rapport Consulaire sur l'année 1914.
%23231308: KRÖLLS, ALBERT. - Albert Krölls Kriegsdienstverweigerung : das unbequeme Grundrecht.
%23172361: KROM, N.J. - De heiligdommen van Palembang.
%23230552: KROM, N.J. - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst. 2e herziene druk.
%23258552: KROMHOUT, M. & M. VAN SAN. - Schimmige werelden : nieuwe ethnische groepen en jeugdcriminaliteit.
%23193913: KROMKAMP, JACCO C., JODY F.C. DE BROUWER, GERARD F. BLANCHARD, RODNEY M. FORSTER, & VERONIQUE CREACH (EDS.) - Functioning of microphytobenthos in estuaries.
%23250332: KROMMENACKER, RAYMOND J. - Les Nations Unies et l'assurance-réassurance : l'assurance-réassurance de droit privé dans les relations entre pays développés et pays en voie de développement et l'action des organisations internationales.
%23185631: KROMMINGA, CARL GERHARD. - The communication of the Gospel through Neighboring. A study of the Basis and Practice of Lay Witnessing through Neighborly Relationships.
%2398808: KRONE, V.D. - Koning, minister en landvoogd.
%2371438: KRONENBERG, M.J. & B. DE WILDE. - Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht.
%23246224: KRONENBERG, M.J. & B. DE WILDE. - Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht.
%23157466: KRONENBURG-WILLEMS, E.J. (E.A.) - Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. (PS-Special 2001/9).
%2339790: KRONENBURG, ROBERT. - Spirit of the machine : technology as an inspiration in architectural design.
%23203242: KRONENFELD, JENNIE - Controversial Issues in Health Care Policy.
%23129950: KRONENWETTER, M. - Capital Punishment : a reference handbook.
%23177485: KRONHAUSEN, EBERHARD & PHYLLIS KRONHAUSEN - The first international exhibition of erotic art.
%23177487: KRONHAUSEN, EBERHARD & PHYLLIS KRONHAUSEN - The 2nd international exhibition of erotic art.
%2362493: KRONICK, JOSEPH G. - Derrida and the Future of Literature.
%23211756: KRÖNIG, FRITZ. - Darstellung und Beurteilung der religionsphilosophischen Anschauungen Wilhelm Benders.
%2360278: KRONMAN, ANTHONY T. - The lost lawyer : failing ideals of the legal profession.
%2361127: KRONMAN, ANTHONY T. (ED.) - History of the Yale Law School : the tercentennial lectures.
%23170468: KRONMILLER, THEODORE G. - The lawfulness of deep seabed mining. Volume 1 & 2.
%23231859: KROON, OSCAR VAN DER. - Ministerie in crisis: Over visfraude, milieubehoud en boerenbelang.
%23125170: KROON, NICOLE. - Europese informatiesystemen: grensverleggend? : een verkenning naar barrieres in de bouwfase van het Schengen informatiesysteem en het Social Security Network.
%23810: KROON, INGRID CHARLOTTE - Strength of the Adriatic lithosphere : inference from tectonic modelling.
%23196080: KROON, DIRK. - Er bleef toch geen bewijs : opstellen over de poëzie van J. Slauerhoff.
%23237999: KROON, JOANNES HERMANUS. - Responsio ad quaestionem literariam, a facultate philos. theoret. et litt. hum. in academia Leidensi propositam a. 1824: Commentatio de fabulis Gabrielis Faerni, in qua primum fontes indicen, dein poetae elegantia ostendatur et judicium, quo vetereum poetarum loca imitatus sit
%23169100: KROONENBERG, YVONNE. - Tijd voor een sigaar.
%23208848: KROONENBERG, YVONNE. - Zij houdt van hem . Hij ook.
%23130868: KROP, MARNIX (E.A.) - Het elfde jaarboek voor het democratisch socialisme : [recht, rechtstaat en sociaal-democratie].
%23125127: KROP, H.A. (E.A.) - Zeer kundige professoren : beoefening van de filosofie in Groningen van 1614 tot 1996.
%2392425: KROP, PIETER JURJEN. - De handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling : de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving in de Werkgeverssanctierichtlijn, Nederland en Duitsland.
%23162461: KROPHOLLER, JAN. - Die deutsche rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts im Jahre 1971.
%2347990: KROPHOLLER, JAN. - Internationales Privatrecht.
%23226931: KROPOTKINE, PETER. - Wederkeerig dienstbetoon : een studie.
%23181725: KROUWEL, G.E. - Overnameregulering : een overzicht van enkele regelingen die van toepassing zijn bij de overname van een Nederlandse beursvennootschap.
%23168063: KRÜCK, HANS. - Völkerrechtliche Verträge im Recht der Europäischen Gemeinschaften : Abschlusskompetenzen, Bindungswirkung, Kollisionen.
%2360141: KRUEGER, ANNE O. - Economic policies at cross-purposes : the United States and developing countries.
%23235741: KRUEGER, ANNE O. - Political economy of policy reform in developing countries.
%23263455: KRUEGER, ANNE O. - Trade Policies and Developing Nations (Integrating National Economies: Promise & Pitfalls).
%23263067: KRUEGER, THOMAS H. & JONATHAN D. OSTRY. - Exercises in intertemporal open-economy macroeconomics
%23262937: KRUEGER, ANNE O. (ED.) - The WTO as an international organization.
%23262942: KRUEGER, ANNE O. (ED.) - The political economy of trade protection
%2378298: KRUG, LEOPOLD. - Abriss der Staatsökonomie oder Staatswirtschaftslehre.
%2378300: KRUG, LEOPOLD. - Betrachtungen über den Nationalreichtum des Preussischen Staates und über den Wohlstand seiner Bewohner.
%23204786: KRUG, WILHELM TRAUGOTT. - Handbuch der Philosophie und philosophischen Literatur.
%23232180: KRÜGER, PAUL. - Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen Rechts.
%239250: KRUGER, ALBERT. - Kante van imputasie in die Nederlandse en Suid-Afrikaanse strafreg. Diss.
%23247755: KRÜGER, PAUL. - Iustiniani Institutiones.
%2350237: KRÜGER, PAUL. - Codex Iustinianus.
%23230641: KRUGMAN, PAUL R. - Pop Internationalism.
%23225533: KRUGMAN, PAUL R. - Currencies and crises.
%23160661: KRUGMAN, PAUL R. - What do we need to know about the international monetary system?
%23181700: KRUIJER, G.J. - Observeren en redeneren.
%2363864: KRUIJS, PIETER VAN DER. - Kruijstocht door het strafrecht : Pieter van der Kruijs, 15 jaar drijvende kracht achter de NVSA : Liber amicorum aangeboden aan mr. P.W. van der Kruijs.
%23102144: KRUIJSEN, JOEP. - Geografische patronen in taalcontact : Romaans leengoed in de Limburgse dialecten van Haspengouw.
%23200076: KRUIJSWIJK, METSKE. - Schaduwvorming en herkenbaarheid.
%2350632: KRUIJT, J.P. - De onkerkelijkheid in Nederland : haar verbreiding en oorzaken : proeve ener sociografiese verklaring.
%23104441: KRUININGER, H. - Investment, R & D, and the financing decisions of the firm.
%23260049: NEDERLANDSE RODE KRUIS. - Instrumenten van humanitair oorlogsrecht : de vier Verdragen van Genève en de drie Aanvullende Protocollen.
%2335402: KRUISHEER, JAAP. - Het ontstaan van de stadsrechtoorkonden van Haarlem, Delft en Alkmaar.
%23252457: KRUISHEER, J.G. - Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren : met een teksteditie van de keur van Floris de Voogd (1256) en van de keur van graaf Floris V (1290).
%2323286: KRUISHEER, J.C. - De praktijk der ordening : de Nederlandsche ordeningswetgeving voor het industriëele bedrijfsleven en haar toepassing.
%23174909: KRUISINGA, E. - De bouw van het engelse woord.
%2359298: KRUISSINK, M. & E.G. WIERSMA. - Inbraak in bedrijven. Daders, aangiften en slachtoffers onderzocht.
%23234432: KRUISSINK, MAURITS & CARLIJN VERWERS. - Het nieuwe jeugdstrafrecht : vijf jaar ervaring in de praktijk.
%2323705: KRUISSINK, MAURITS & CARLIJN VERWERS. - Halt : een alternatieve aanpak van vandalisme : eindrapport van een evaluatie-onderzoek naar Halt-projecten.
%23258760: KRUISSINK, MAURITS & CARLIJN VERWERS. - Jeugdreclassering in de praktijk.
%2333822: KRUISSINK, M. & R.F. KOUWENBERG. - Vuurwapencriminaliteit in het vizier : een onderzoek bij politie en justitie.
%23105951: KRUITHOF, BRAND. - Het conflict tussen apothekers en drogisten : de professionalisering van twee beroepsgroepen tussen 1865 en 1932.
%23208868: KRUITHOF, BERNARD. - Geschiedenis van opvoeding en onderwijs : inleiding, bronnen, onderzoek.
%23118235: KRUITWAGEN, BONAVENTURA. - Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen O.F.M.
%23102149: KRUL, WESSEL. - Onzuivere kunst : over moderne cultuur, waarden en subjectiviteit.
%2315519: KRUL-STEKETEE, J. - De psychiatrische patiënt in het recht.
%23132943: KRUL-STEKETEE, J. & ZEEGERS, M. (RED.). - De Psychiatrie in het Nederlandse Recht.
%2360470: KRUL-STEKETEE, J. & ZEEGERS, M. (RED.). - De psychiatrie in het Nederlandse recht.
%2382669: KRULL, EDITH. - L'art au féminin. Quatre siècles de présence féminine dans les professions des beaux-arts.
%2332732: KRUSE, HANS. - Legal aspects of the peaceful utilization of atomic energy.
%2377919: KRUSE, FR. VINDING. - A Nordic draft code : a draft code for Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.
%23117320: KRUSE, HANS (ED.) - Die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der friedlichen Verwendung der Atomenergie.
%23172697: KRUSEMAN, J. & J.H. SCHOLTEN. - De verhouding van administratief recht en burgerlijk recht : prae-adviezen.
%2318799: KRUSEMAN, MINA. - Mina Kruseman, portret van een militante feministe en publiciste.
%2349069: KRUSKAL, WILLIAM. - The Social sciences, their nature and uses : papers.
%23122305: KRUSKE, RICHARD. - Johannes a Lasco und der Sakramentsstreit : ein Beitrag zur Geschichte der Reformationszeit.
%2320797: KRUTZSCH, WALTER & RALF TRAPP. - A Commentary on the Chemical Weapons Convention
%23173868: KRUTZSCH, WALTER & RALF TRAPP (EDS.) - Verification practice under the chemical weapons convention : a commentary.
%2371230: KRUUK, HANS. - Niko's Nature : the life of Niko Tinbergen and his science of animal behaviour.
%23107221: KRUYSKAMP, C.H.A. - De refreinenbundel van Jan van Doesborch. Diss.
%23261175: KRUYT, HUGO RUDOLPH. - Hugo Rudolph Kruyt 1908-1933 : ter herdenking van zijn 25-jarig doctoraat.
%23244018: KRYNEN, JACQUES & MICHAEL STOLLEIS (EDS.) - Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIIIe-XVIIIe siècles).
%2337936: KRZYSZTOF, ZIAREK. - Inflected language : toward a hermeneutics of nearness : Heidegger, Levinas, Stevens, Celan.
%2354819: KSELMAN, THOMAS A. - Death and the afterlife in modern France.
%23252231: KSELMAN, THOMAS A. - Death and the afterlife in modern France.
%23245404: KU, AGNES S. & NGAI PUN. - Remaking citizenship in Hong Kong : community, nation and the global city.
%23216912: KUBALL, MISCHA. - Mischa Kuball : --in progress ; Projekte = projects 1980-2007.
%23263750: KUBBIG, BERND W. & SVEN-ERIC FIKENSCHER (EDS) - Arms Control and Missile Proliferation in the Middle East.
%23187697: KUBERSKI, PHILIP. - A calculus of Ezra Pound vocations of the American sign.
%23180377: KUBES, VLADIMIR. - Grundfragen der Philosophie des Rechts.
%2378301: KÜBLER, BERNHARD. - Geschichte des römischen Rechts. Ein Lehrbuch.
%23103824: KÜBLER, BERNHARD. - Lesebuch des römischen Rechts zum Gebrauch bei Vorlesungen und Übungen und zum Selbststudium.
%2378303: KÜBLER, BERNHARD. - Lesebuch des römischen Rechts zum Gebrauch bei Vorlesungen und Übungen und zum Selbststudium.
%23193422: KUBOTA, HIROJI. - Out of the East: transition and tradition in Asia.
%239741: KUCHEROV, SAMUEL. - The Organs of Soviet Administration of Justice: their history and operation.
%2331169: KUCHEROV, SAMUEL. - The organs of Soviet administration of justice: their history and operation.
%23154733: KUCHINS, ANDREW. - Russia after the fall.
%2372370: KUÇURADI, IOANNA & ROBERT S. COHEN (EDS.) - The concept of knowledge : the Ankara seminar.
%23233518: KUCZEWSKI, MARK G. & RONALD POLANSKY (EDS.) - Bioethics : ancient themes in contemporary issues.
%23103464: KUCZYNSKI, ARNOLD (ED.) - Thesaurus libellorum historiam Reformationis illustrantium : Verzeichnis einer Sammlung von nahezu 3000 Flugschriften Luthers und seiner Zeitgenossen.
%23155389: KUDD, RACHAEL M. - Reason and conduct in Hume's Treatise.
%23123004: KUEBLER, HANS & FALK, FRITZ (ED.) - Ife, Akan und Benin. Westafrikanischer Kunst aus 2000 Jahren. Gold - Bronzen - Terrakotten. West African Art from 2000 Years. Gold - Bronzes - Terracotta's.
%23185117: KUEH, YAK-YEOW, JOSEPH C.H. CHAI, & GANG FAN (EDS.) - Industrial Reform and Macroeconomic Instability in China.
%23102150: KUENEN, PH.H. - Graded Bedding, with Observations on Lower Paleozoic Rocks of Britain.
%23101452: KUENEN, A. - The prophets and prophecy in Israel.
%23251560: KUENEN, PH.H. - Two problems of marine geology : atolls and canyons.
%23110307: KUENNE, ROBERT E. - Microeconomic theory of the market mechanism
%23231481: KUGELMANN, DIETER. - Der Rundfunk und die Dienstleistungsfreiheit des EWG-Vertrages.
%2316706: KUH, E. - Capital stock growth: a micro-economic approach.
%23149810: KUH, E. - Biographie Friedrich Hebbel's.
%23255671: KUHL, NANCY. - Intimate circles: American women in the arts.
%2337717: KUHLEMEIER, HAN. - 85 gedichten.
%23225341: KÜHN, JOACHIM. - Der Nationalismus im leben der dritten Republik.
%23259772: KUHN, JONAS. - Optimality-theoretic Syntax : a declarative approach.
%2378306: KÜHN, SIEGFRIED. - Der Hirschberger Leinwand- und Schleierhandel von 1648 bis 1806.
%2378304: KUHN, F.J. - Betrachtungen über Majestäten und Majestätsbeleidigungen der römischen Kaiserzeit.
%2351224: KUHN, THOMAS S. - De structuur van wetenschappelijke revoluties.
%2371725: KÜHN, FRITZ. - Kompositionen in Schwarz und Weiss. Bekenntnisse in Bildern von Fritz Kühn.
%233575: KUHN, PHILIP A. - Rebellion and its Enemies in late Imperial China : militarization and social structure 1796-1864.
%23258626: KÜHNE, JOERG DETLEF & FRIEDRICH MEISSNER. - Züge unmittelbarer Demokratie in der Gemeindeverfassung : Bürgerentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerversammlung u.a.
%23206413: KÜHNE, HANS-HEINER. - Kriminalitätsbekämpfung durch innereuropäische Grenzkontrollen ? : Auswirkungen der Schengener Abkommen auf die innere Sicherheit.
%2378308: KÜHNS, FRIEDRICH JULIUS. - Geschichte der Gerichtsverfassung und des Prozesses in der Mark Brandenburg vom 10. bis zum Ablauf des 15. Jahrhunderts.
%23223774: KÜHNS, FRIEDRICH JULIUS. - Geschichte der Gerichtsverfassung und des Prozesses in der Mark Brandenburg vom 10. bis zum Ablauf des 15. Jahrhunderts. Band 1.
%2378310: KÜHTMANN, ALFRED. - Die Romanisierung des Zivilprozesses in der Stadt Bremen.
%23133996: KUHWALD, W. - Die Idylle vom Landarzt oder Der Geist der Medizin ist zu fassen. Wahrheit und Dichtung.
%23240956: KUIJER, A. & J.D.M. STEENBERGEN. - Nederlands vreemdelingenrecht.
%23217939: KUIJER, A. & J.D.M. STEENBERGEN. - Nederlands vreemdelingenrecht.
%23102898: KUIJJER, P.J. - Kloppen en luisteren. Uit de geschiedenis van de percussie en auscultatie.
%2317486: KUIJPER, DIRK. - Onweersfrequentie in Nederland 1907-1936. Metingen van het lucht-electrisch potentiaalverval.
%23213248: KUIJPERS, TACO. - Het einde van de klinische blik ...
%2364702: KUIJPERS, TACO WILLEM - Het einde van de klinische blik...
%23165107: KUILE, B.H. TER. - Onzekerheden over de invloed van Gemeenschapsrecht op de nationale gezondheidszorg.
%23107702: KUILE, B.H. TER. - Onzekerheden over de invloed van Gemeenschapsrecht op de nationale gezondheidszorg.
%23255648: KUILE, E.H. TER. - Noord- en Oost-Salland. (De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel 4: De provincie Overijsel, 3).
%23109745: KUILE, E.H. TER. - De houten torenbekroningen in de noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot hun ontwikkelings- en vormgeschiedenis.
%23228920: KUILE, B.H. TER. - Hoe ver ligt Den Haag nog van Brussel : bespiegelingen op Prinsjesdag over slinkende bevoegdheden van onze provinciale Staten-Generaal binnen de Europese Gemeenschap.
%23180387: KUILE, B.H. TER. - Europa 1992 in juridisch perspectief.
%23151858: KUILWIJK, KEES JAN. - The European Court of Justice and the GATT dilemma : public interest versus individual rights?
%23217930: KUIN, WIM. - Notuleren : oriëntatie en handleiding.
%23210754: KUIPER, P.C. - Controversen.
%23102157: KUIPER, F.B.J. - Varuna and Vidusaka : on the Origin of the Sanskrit Drama.
%23102153: KUIPER, F.B.J. - [Nu][omega][rho][omicron][pi][iota] [Chi][alpha][lambda][kappa][omega].
%23102155: KUIPER, F.B.J. - Nahali : a comparative Study.
%23182740: KUIPER, ELZE JAN. - Symboliek en hermeneutiek. Beschouwingen over expressie en mededeling in de theologie van Paul J. Tillich.
%23240529: KUIPER, REINDERT. - Vormfouten in de Verenigde Staten : juridische consequenties van vormfouten in strafzaken.
%23180257: KUIPER, WILLEM GUSTAAF. - (East-West) joint ventures : a special phenomenon in international tax law?
%23172597: KUIPER, F.B.J. - Zur herkunft von lat. iste.
%23334: KUIPER, ROELOF. - Op het breukvlak van twee millennia.
%23182471: KUIPER, BARTELD EMIL. - Information systems for the international accessibility of standards.
%23127238: KUIPER, F.B.J. - Aryans in the Rigveda.
%23102158: KUIPER, F.B.J. - Gopalakelicandrika : a Krsna-Play by Ramakrsna.
%23241771: KUIPER, JELLE ... [ET AL.] - Rust'loos wakend.
%2323763: KUIPER, W.E.J. - Grieksche origineelen en Latijnsche navolgingen : zes komedies van Menander bij Terentius en Plautus (Eunouchos, Heauton Timoroumenos, Andria, Adelphoi, Synaristosai, Dis Exapaton).
%23252051: KUIPER, GERRIT. - Orbis artium en Renaissance. I. Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert.
%23229112: KUIPER, MARK. - De vaas van Huizinga : over geschiedenis , verhaal en de betekenis van de dingen die voorbijgingen.
%23156068: KUIPER, ERNO. - Farmers, prices and rational expectations.
%23182232: KUIPER, GERRIT JOHAN MARIA. - Huis en klooster St. Antonius te Albergen.
%23245954: KUIPER, DICK. & JASPER VREE (EDS.) - Het liep op rolletjes : de eenwording van protestants-christelijk Nederland per rail 1839-1939.
%2387191: KUIPER, D. TH - Het Kabinet-Kuyper (1901-1905) (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800).
%23106395: KUIPERS, P., WESSELS, B. & ZANT, W.F. VAN (RED.) - Juridische aspecten van de millenniumproblematiek.
%2320499: KUIPERS, CORNELIS HENRICUS. - Quintin Kennedy (1520-1564): Two Eucharistic Tracts. A critical edition.
%23102159: KUIPERS, S.K. - Marktwerking en werkloosheid in Nederland in de jaren dertig en tachtig.
%232971: KUIPERS, JAN J.B. - Zeemanskunst : schitterende schepen uit het werk van Jan de Quelery.
%23229934: KUIPERS, RONALD A. - Critical faith : toward a renewed understanding of religious life and its public accountability.
%23110795: KUIPERS, THEO A.F. & ANNE RUTH MACKOR (EDS.) - Cognitive Patterns in science and common sense.
%23201076: KUIPERS, AUGUSTINUS M. G. - Model en inzicht. Een confrontatie van de wetenschapsleer van Aristoteles met de feitelijke verklarings - procedure in klassieke en moderne fysica.
%23217865: KUIPERS, G.M.M. & B. J. DE KLOET (EDS.) - Digitaal contact : het net van de begrensde mogelijkheden.
%2326246: KUITENBROUWER, MAARTEN & MARIJ LEENDERS. - Geschiedenis van de mensenrechten : bouwstenen voor een interdisciplinaire benadering.
%2331519: KUITENBROUWER, F. & HAAREN, L. VAN. - Met politierazzia's is het vreemd gesteld.
%234576: KUITENBROUWER, FRANK. - Recht & vrijheid : de burger in de knel.
%2325215: KUITENBROUWER, FRANK. - Het recht om met rust gelaten te worden. Over privacy.
%23200373: KUITERT, H.M. - De mensvormigheid Gods : een dogmatisch-hermeneutische studie over de anthropomorfismen van de Heilige Schrift.
%23103969: KUITERT, WYBE - Themes, Scenes, and Taste in the History of Japanese Garden Art.
%23188868: KUITERT, H.M. - In stukken en brokken : godsdienst en levensbeschouwing in een postmoderne tijd.
%23236762: KUITERT, H.M. - Suicide, wat is er tegen? : zelfdoding in moreel perspectief.
%23109474: KUKATHAS, CHANDRAN & PHILIP PETTIT. - Rawls: a theory of justice and its critics.
%2375841: KUKIMOTO, H. & S. MIYAZAWA (EDS.) - Semi-insulating III-V materials : Hakone 1986.
%2318416: KULA, GRZEGORZ JAN - Optimal retirement decision.
%23221528: KULAWIK, TERESA. - Wohlfahrtsstaat und Mutterschaft : Schweden und Deutschland 1870-1912.
%23128655: KULCHYSKI, PETER (ED.) - Unjust relations : aboriginal rights in Canadian courts.
%23127881: KULCSÁR, KÁLMÁN. - Systemwechsel in Ungarn 1988-1990 : Analysen und Erinnerungen des damaligen ungarischen Justizministers.
%2342567: KULDKEPP, AIKI. - Tax policy of Estonia in the framework of the EU integration.
%23259661: KULENKAMPFF, AREND (ED.) - Methodologie der Philosophie.
%23178770: KULISH, NICHOLAS & SOUAD MEKHENNET. - The eternal Nazi : from Mauthausen to Cairo, the relentless pursuit of SS doctor Aribert Heim.
%2362727: KULL, ANDREW. - The color-blind constitution
%23153876: KULL, ANDREW. - The color-blind constitution.
%232191: KULL, S. - Minds at war. Nuclear reality and the inner conflicts of policymakers.
%23244787: KULLMER, LORE. - Die Ehegattenbesteuerung. Ihre Geschichte, Problematik und Neuregelung in Deutschland, diskutiert unter Berücksichtigung der Erfahrungen in den USA.
%23148520: KULSKI, W.W. - Germany and Poland : from war to peaceful relations.
%23157192: KULSTEIN, DAVID I. - Napoleon III and the working class: a study of government propaganda under the second empire.
%23226354: KULTERMANN, UDO - Kleine Geschichte der Kunsttheorie.
%2318289: BUNDESAMT FÜR KULTUR. - Eidgenössische Preise für Design / Prix fédéraux de design / Swiss Federal Design Awards 2009 (German, French and English Edition) (Eidgenössische ... de design Swiss Federal Design Grants)
%233624: BERN : BUNDESAMT FÜR KULTUR. - Patrimonium: Denkmalpflege und archäologische Bauforschung in der Schweiz = Conservation et archéologie des monuments en Suisse = Conservazione e archeologia dei monumenti in Svizzera 1950-2000.
%23221385: KUMAR, NAGESH (ED.) - Technology, Market Structure and Internationalization: Issues and Policies for Developing Countries.
%23211521: KUMAR, MUNEENDRA & GEORGE A. MAUL. - Proceedings : International Symposium on Marine Positioning, U.S. Geological Survey, Reston, VA, October 14-17, 1986.
%2320162: KUME, IKUO - Disparaged Success: Labor Politics in Postwar Japan (Cornell Studies in Political Economy)
%23205392: KUMMELING, H.R.B.M. - De aard van grondwetsherzieningen.
%23259910: KUMMELING, H.R.B.M. & A.J. MODDERKOLK. - [Tekst & Commentaar]. Gemeentewet Provinciewet : de tekst van de Gemeentewet en de Provinciewet voorzien van commentaar.
%23255331: KUMMELING, H.R.B.M. & A.J. MODDERKOLK. - [Tekst & Commentaar]. Gemeentewet Provinciewet : de tekst van de Gemeentewet en de Provinciewet voorzien van commentaar.
%23152632: KUMON, S. & ROSOVSKY, H. (ED). - The Political economy of Japan. Volume 3: Cultural and social dynamics.
%2342118: KUNDERA, MILAN. - Encounter.
%23182498: KUNDRA, JAGDISH CHANDRA - Indian Foreign Policy 1947-1954. A Study of Relations with the Western Bloc.
%2365095: KUNE?, J.B. (RED.) - Leven in een ouder wordende samenleving.
%23136154: KÜNG, H. - New Horizons for Faith and Thought.
%23161495: KUNIG, PHILIP (ED.) - International Economic Law. Basic documents.
%23134887: KUNIN, SETH DANIEL - The Logic of Incest. A Structural Analysis of Hebrew Mythology.
%23234172: KUNIN, SETH DANIEL (ED.). - Themes and issues in Judaism.
%23221554: KUNKAT, CORNELIE. - Sidney Hook : Intellektueller zwischen Marxismus und Pragmatismus.
%2310653: KUNKEL, WOLFGANG. - Römische Rechtsgeschichte. Eine Einführung. 4.erweiterte Aufl.
%23245780: KUNKEL, WOLFGANG. - Gedächtnisschrift für Wolfgang Kunkel.
%23210149: KUNKEL, WOLFGANG. - Geschiedenis van het Romeinse Recht.
%23165545: KUNKEL, WOLFGANG. - Geschiedenis van het Romeinse Recht.
%23106292: KUNNE-IBSCH, E. - Die Stellung Nietsches in der Entwicklung der modernen Literatuurwissenschaft.
%23263214: KUNO, SUSUMU & KEN-ICHI TAKAMI., MORT, DAVID (ED.) - Sources of Unofficial UK Statistics.
%23259775: KUNO, SUSUMU & KEN-ICHI TAKAMI. - Grammar and discourse principles. : functional syntax and GB theory.
%23258761: KUNST, M.J.J. ... [ET AL.] - Onderlinge agressie en geweld, posttraumatische stress en arbeidsverzuim in penitentiaire inrichtingen.
%23214358: RAAD VOOR DE KUNST. - Verslag van werkzaamheden en bevindingen [later : jaarverslag] 1956-1970.
%23190658: ORDEN POUR LE MÉRITE FÜR WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE - Die Mitglieder des Ordens. Erster Band 1842-1881.
%23173247: KUNZ, JOSEF L. -
%23122310: KUNZE, JOHANNES. - Das nizänisch-konstantinopolitanische Symbol.
%23219274: KÜNZEL, RUDOLF ERNST. - Middeleeuwse groepsculturen in de Nederlanden : historisch-antropologische studies. Proefschrift.
%2341203: KÜNZI, H.P. & TAN, S.T. - Lineare Optimierung grosser Systeme.
%23246075: KUNZI, FRANÇOISE., RAU, GUSTAV, DOCTEUR., RESTELLINI, MARC. - From Fra Angelico to Bonnard : masterpieces from the Rau Collection.
%23112478: KUOKKANEN, MARTTI (ED.) - Idealization VII : structuralism, idealization and approximation.001
%23254105: KUORTTI, JOEL & JOPI NYMAN (EDS.) - Reconstructing hybridity : post-colonial studies in transition.
%23231686: KUOSHU, HARRY H. - Celluloid China: Cinematic Encounters with Culture and Society.
%2321019: KUPCÍK, IVAN. - Münchner Portolankarten = Munich portolan charts : Kunstmann I-XIII und zehn weitere Portolankarten : überarbeitete und ergänzte Neuausgabe des Originalwerkes von Friedrich Kunstmann aus dem Jahr 1859 mit 13 erneuerten Farbtafeln sowie zehn weitere Seekarten vom Anfang des 16. Jahrhunderts, einschliesslich der seit 1945 verschollenen Seekarten aus Münchner Sammlungen.
%2347776: KUPER, JENNY. - Military training and children in armed conflict : law, policy and practice.
%23155117: KUPER, LEO. - The prevention of genocide.
%2319041: KUPERUS, GERRIT. - Het cultuurlandschap van West-Soembawa.
%23247622: KUPERUS, J.R. - Honderd gebundelde opstellen. 2 Dln.
%23128972: KUPFERMANN, JOEL J. - Value... And what follows.
%23169968: ÖFFENTLICHE KUNSTSAMMLUNG BASEL. KUPFERSTICHKABINETT. - From Schongauer to Holbein : master drawings from Basel and Berlin.
%23149024: KUPISCH, KARL - Karl Barth.
%2354275: KUPISCH, BERTHOLD. - Ungerechtfertige Bereicherung : geschichtliche Entwicklungen.
%23211293: KUPPEN, BARBARA VAN - More Jobs Per Drop: Targeting Irrigation to Poor Women and Men.
%23231870: KUPPENVELD, RIAN VAN - Claus, Prins der Nederlanden: De man, zijn leven, werk en idealen.
%2310708: KURAN, TIMUR. - The long divergence: how islamic law held back the Middle East.
%23113877: KURIAN, GEORGE. - The Indian family in transition. A case study of Kerala Syrian Christians.
%2346693: KURIHARA, KENNETH K. - National income and economic growth.
%2351909: KURIHARA, KENNETH K. - The Keynesian theory of economic development.
%23250877: KURLAND, PHILIP B. & RALPH LERNER (EDS.) - The Founders' Constitution. Volume 1: Major themes.
%23135058: KURLAND, SAMUEL. - Cooperative Palestine : the story of Histadrut.
%23206351: KURPERSHOEK, MARCEL. - Wie luidt de doodsklok over de Arabieren?: Essays (Meulenhoff editie) (Dutch Edition).
%23245944: KURPERSHOEK, MARCEL. - Wie luidt de doodsklok over de Arabieren?
%2322096: KURPERSHOEK, ERNEST & HETTY VAN DEN BERG. - Zorgvlied.
%23225896: KURRUS, THEODOR. - Die Jesuiten an der Universität Freiburg i[m] Br[eisgau] : 1620-1773. 1. Band.
%23225909: KURRUS, THEODOR. - Die Jesuiten an der Universität Freiburg i[m] Br[eisgau] : 1620-1773. 2. Band.
%23148180: KURTÉN, BJÖRN. - The innocent assassins : biological essays on life in the Present and distant Past.
%23151153: KURTH, JULIUS. - Sharaku.
%23207105: KURTH, DIETER. - Der Oasenmann : eine altägyptische Erzählung.
%23181643: KURTHEN, HERMANN, WERNER BERGMANN, RAINER ERB (EDS.). - Antisemitism and Xenophobia in Germany After Unification.
%23130907: KURTZ, DONNA - Bernard Ashmole 1894-1988 : an autobiography.
%23131075: KURTZ, DONN M. - Kinship and Politics : the justices of the United States and Louisiana Supreme Courts.
%23260533: KURTZ, MICHAEL J. - America and the return of Nazi contraband : the recovery of Europe's cultural treasures.
%23239122: KURTZ, JANE., MANNING, JANE. - Do kangaroos wear seat belts ?.
%23149831: KURZ, RAYMOND A. - Internet and the law : legal fundamentals for the internet user.
%23192432: KURZ, ANDREAS. - Die Entstehung modernistischer Ästhetik und ihre Umsetzung in die Prosa in Mexiko : die Verarbeitung der französischen Literatur des fin de siecle.
%23249475: KURZKE, HERMANN. - Die kürzeste Geschichte der deutschen Literatur und andere Essays.
%23177310: KURZMAN, DAN. - Disaster! : the great San Francisco earthquake and fire of 1906.
%23239228: KURZMAN, DAN. - A special mission : Hitler's secret plot to seize the Vatican and kidnap Pope Pius XII.
%23182305: KUSCHPÈTA, OMELAN. - Het krediet- en banksysteem van de USSR.
%23245201: KUSHNAREV, E.G. - Bering's search for the strait : the first Kamchatka Expedition, 1725-1730.
%23231109: KUSPIT, DONALD - Don Eddy: The Art of Paradox.
%23248270: KUSPIT, DONALD B. - Psychostrategies of avant-garde art.
%23199030: KUSPIT, DONALD B. - Health and happiness in 20th-century avant-garde art.
%23156037: KUSPIT, D. - Hunt Slonem: an art rich and strange.
%23254169: KUSTERS, WOUTER., MICHELET, JULES. - La sorcière.
%23189566: KUTSCHERA, FRANZ VON - Philosophy of language.
%23219617: KÜTTING, GABRIELA. - Globalization and the environment : greening global political economy.
%2378312: KUTTNER, GEORG. - Urteilswirkungen ausserhalb des Zivilprozesses.
%23201795: KUTZNER, GERHARD. - Die Organisation der Amerikanischen Staaten (OAS).
%2385285: KUYK, J. VAN. - Geschiedenis van het Koninklijk Kabinet van munten, penningen en gesneden steenen te 's-Gravenhage.
%2367848: KUYPER, PIETER JAN. - The implementation of international sanctions : the Netherlands and Rhodesia.
%233572: KUYPER, R. - Geen man en geen cent! Beschouwingen over de sociaal-democratie en het militairisme. 2e druk.
%2323887: KUYPER, A. AND RUTGERS, F.L. - Contra-memorie in zake het Amsterdams Conflict volgens opdracht van de Geschorste Leden van den Kerkeraad.
%23238916: KUYPER, A. - Het Calvinisme : oorsprong en waarborg onzer constitutineele vrijheden : een Nederlandsche gedachte.
%23144174: KUYPER, P.J. & J. STEENBERGEN. - [Het Gatt en het Volkenrecht]. Verslag van de algemene ledenvergadering.
%23232159: KUYPERS, G. - Het politieke spel in Nederland : diagnoses, remedies en een suggestie.
%23236148: KUYPERS, KAREL. - Kants Kunsttheorie und die Einheit der Kritik der Urteilskraft.
%23162266: KUYPERS, K. (E.A.) - Encyclopedie van de filosofie.
%2316045: KUYPERS, G. - De Russische problematiek in het Sowjet-staatsbeeld. Diss.
%2346712: KUYPERS, PAUL (ED.) - Een zaak van witte boorden : beschouwingen over bureaucratie en politiek.
%23262725: KUYS, JAN. - De ambtman in het kwartier van Nijmegen (ca. 1250-1543).
%23232559: KUYVENHOVEN, A. (ED.) - Globalization of labour markets: challenges, adjustment and policy response in the EU and LDCs.
%2321315: KUYVENHOVEN, ARIE. - Planning with the semi-input-output method : with empirical applications to Nigeria.
%23249568: KUZNIAR, ALICE A. - Outing Goethe & his age.
%2352597: KUZNICK, PETER J. - Beyond the Laboratory: Scientists as Political Activists in 1930's America.
%23122320: KVACALA, JOHANN. - Thomas Campanella: ein Reformer der ausgehenden Renaissance.
%2371736: KVANVIG, JONATHAN L. - Destiny and Deliberation: Essays in Philosophical Theology.
%23235319: KVANVIG, JONATHAN L. - The knowability paradox.
%23205241: KWAK, AREND-JAN. - The legal junction : the complex promise of modern legal professionalism.
%23255150: KWAK, AREND-JAN (ED.) - Holy writ : interpretation in law and religion.
%2361086: KWAKMAN, FRANK & CRIS ZOMERDIJK. - De ondernemende professional : waarde creëren in een veranderende markt.
%23160228: KWAN, DANIEL Y. K. - Marxist intellectuals and the Chinese labor movement : a study of Deng Zhongxia (1894-1933).
%23159244: KWANT, R.C. - Mensbeelden : filosofie in een pluriforme samenleving.
%23174830: KWANT, R.C. - Sociale filosofie.
%2330603: KWANT, R.C. - Waarheidscrisis : eternalisering, kapitalisering en afschrijving van weten.
%23180009: KWANT, R.C. - Fenomenologie van de taal.
%23152065: KWANT, R.C. - Een nieuwe vrijheid.
%23198821: KWANTES, R.C. (ED.) - De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië. Bronnenpublikatie. 1e-3e stuk (1917-aug. 1933).
%23214899: KWAST, SALOMON VAN DER. - Seksuele criminaliteit : capita selecta.
%237835: KWAST, SALOMON VAN DER. - Het einde van onbegonnen werk? 50 jaar sociaal-psychiatrisch reclasseringswerk van de dr. F.S. Meijers-vereniging.
%23179410: KWIATKOWSKI, WILL. - The Eckstein Shahnama: an Ottoman Book of Kings.
%2374148: KYBURG JR., HENRY E. - Science and reason.
%23258464: KYDD, JOHNNIE SHAND. - Johnnie Shand Kydd: Crash.
%2345853: KYLLOE, RALPH - Hickory Furniture.
%23109723: LAAG, PATRICK VAN DER. - An Analysis of Refinement. Operators in inductive logic programming.
%23201584: LAAN, H.A. - Chirurgische zieken en hunne verpleging.
%2321616: LAAN, LAMBERT VAN DER. - Spatial labour markets in the Netherlands.
%23193088: LAAN, A. VAN DER & A.A. WINTERS (EDS). - The use of information in a changing world.
%23227335: LAAN, ANDRÉ M. VAN DER. - Ik zit vast : een exploratieve studie naar emotionele verwerking van justitiële vrijheidsbeneming door jongeren.
%23212537: LAAN, A.M. VAN DER, MARTINE BLOM. CARLIJN VERWERS. - Jeugddelinquentie : risico's en bescherming : bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005.
%2368779: LAAN, P.H. VAN DER & A.A.M. ESSERS. - De kwartaalcursus en recidive : een onderzoek naar de effecten van het experiment Kwartaalcursus.
%2323732: LAAN, PETER H. VAN DER. - Moeilijk plaatsbare jongeren : een onderzoek naar plaatsingen en pogingen tot plaatsing in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar.
%2351342: LAAN, PETER H. VAN DER. - Experimenteren met alternatieve sancties voor jeugdigen : een onderzoek naar de invoering en resultaten van alternatieven in het jeugdstrafrecht.
%2325412: LAAN, H. VAN DER. - De wijsgerige grondslag van Bonaventura's theologie.
%23248624: LAAN, K. TER. - Multatuli en twee van zijn discipelen Mansholt en de Raaf : met brieven van en over Multatuli.
%23161584: LAAR, AART J.M. VAN DE. - The World Bank and the Poor.
%2370718: LAAR, MINDEL MARETE VAN DE. - Dutch direct investments in Central and Eastern Europe and Central Asia.
%2329511: LAAR, H.J.M. VAN DE. - Opperbankier en wetenschapsman Willem Cornelis Mees 1813-1884.
%23212340: LAARS, S.G. VAN DER. - Nederlandsche Heraldiek. Album I : Nederlandsche Gemeentewapens ; Album II : Nederlandsche Heraldiek : voormalige Gemeenten, Heerlijkheden, Waterschappen en historische Gesclachten.
%2375163: LAAT, E.A.A. DE. - Essays on patent policy: The multi-dimensionality of patents and asymmetric information.
%23254521: LABADIE, JEAN-MICHEL. - Les mots du crime : approche épistémologique de quelques discours sur le criminel.
%2341351: LABAN, RUDOLF VON [= R.L. VON VÁRALYA]. - Die Welt des Tänzers : fünf Gedankenreigen.
%23214752: LABAN, ABDEL MONEIM - Einige Aspekte der Akkulturation und des sozialen Wandels in Agypten: Von 1900-1952.
%239243: LABAN, P. - Pensioen en wachtgeld bij het lager onderwijs.
%23196526: LABAN, BRIAN. - Cars : the early years = die Anfänge des Automobils = les premières années de l'automobile.
%2378316: LABAND, PAUL. - Das Magdeburg-Breslauer systematische Schöffenrecht aus der Mitte des 14.Jahrhunderts.
%2378314: LABAND, PAUL. - Das Magdeburger Rechtsquellen. Zum akademischen Gebrauch herausgegeben.
%2378317: LABAND, PAUL. - Die vermögensrechtlichen Klagen : nach den sächsischen Rechtsquellen des Mittellaters dargestellt.
%23217630: LABAT, SEVERINE - Les islamistes algeriens: Entre les urnes et le maquis.
%23256919: LABHARDT, FRANK. - Das Sequentiar Cod. 546 der Stiftsbibliothek von St. Gallen und seine Quellen. Teil 1: Textband.
%23221356: LABOHM, HANS H. J. - Cannons and Canons: Clingendael Views of Global and Regional Politics.
%23239413: LABOSSIERE, MIKE. - What don't you know ? : philosophical provocations.
%23149195: LABOUCHERE, G.C. - Compositie en dispositie der Fransche kerktorens in de 11de en 12de eeuw. Een bijdrage tot de wordingsgeschiedenis der Gotiek.
%23222130: LABOULAYE, ÉDOUARD. - Essai sur les lois criminelles des Romains, concernant la responsibilité des magistrats.
%23156422: LABRIE, ARNOLD. - Bildung en politiek, 1770-1830 : de Bildungsphilosophie van Wilhelm von Humboldt bezien in haar politieke en sociale context.
%23213365: LACEY, ROBERT - Inside the Kingdom: Kings, Clerics, Modernists, Terrorists, and the Struggle for Saudi Arabia.
%23216421: LACEY, ALAN R. - Robert Nozick.
%23170682: LACHENSCHMID, ROBERT. - Louis de Thomassins Inkarnationslehre: Eine platonische Explikation des Geheimnisse der Menschwerdung.
%23243909: LACHMAN, SEYMOUR. - Three men in a room : the inside story of power and betrayal in an American statehouse.
%2316990: LACHS, JOHN. - Mind and philosophers.
%2386438: LACLÉ, Z.D. & M.J. TER VOERT. - Trendrapportage notariaat 2006 : toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening.
%2344159: LACORDAIRE, JEAN BAPTISTE HENRI DOMINIQUE (1802-1861). - Conférences de Notre-Dame de Paris.
%23213993: LACORDAIRE, JEAN BAPTISTE HENRI DOMINIQUE (1802-1861). - Lettres du révérend père Lacordaire à des jeunes gens receuillies et publiés par m. l'abbé Henri Perreyve. Troisième édition augmentée de lettres inédites et des approbations de nn. ss. les archevèques et évèques. Paris, Charles Douniol, 1863. [BOUND WITH:] LACORDAIRE, J.B.H.D., Discours prononcés à Sorèze par le r. p. Lacordaire des frères prècheurs membre de l'académie Française directeur de l'école.
%23213995: LACORDAIRE, JEAN BAPTISTE HENRI DOMINIQUE (1802-1861). - Lettres du R.P. Lacordaire à Mme la Cesse Eudoxie de la Tour du Pin et à madame de Favencourt, née de Courville publiées par Mme de Favencourt. Nouvelle édition augmentée de lettres de nn.ss. les archevèque et évèques de rr. pp. dominicains et de m. le comte de Montalembert.
%23213994: LACORDAIRE, JEAN BAPTISTE HENRI DOMINIQUE (1802-1861). - Correspondance du R.P. Lacordaire et de Madame Swetchine publié par le Cte de Falloux...deuxième édition.
%2345120: LACORDAIRE, JEAN BAPTISTE HENRI DOMINIQUE (1802-1861). - Conférences de Toulouse suivies de divers opuscules. Paris, Poussielgue-Rusand, 1857. [BOUND WITH;] Discours de réception à l'académie Française par le r.p. H.-D. Lacordaire...le 24 Janvier 1861.
%23215710: LACOSTE, CAMILLE. - Bibliographie ethnologique de la Grande Kabylie.
%23106744: LACOUTURE, JEAN & SIMONE LACOUTURE. - Egypt in transition.
%23125381: LACOUTURE, JEAN - Leon Blum.
%2338997: LACOUTURE, JEAN - Ho Chi Minh. A political biography.
%2398878: LACOUTURE, JEAN ET SIMONNE - L'Égypte en mouvement.
%2368693: FIEFFÉ-LACROIX. - La Clef des lois romaines ou Dictionnaire analytique et raisonné de toutes les matières contenues dans le Corps de droit,
%23171513: LADEMACHER, HORST. - Staat, natie en nationaliteitsbesef : over Nederlandse en Duitse uitgangspunten van politieke cultuur.
%2325798: LADEN, M.-P. - Self-imitation in the eighteenth-century novel.
%2399394: LADENSON, ELISABETH. - Dirt for art's sake : books on trial from Madame Bovary to Lolita.
%23228413: LADENSON, ELISABETH. - Dirt for art's sake : books on trial from Madame Bovary to Lolita.
%2365514: LADERMAN, CAROL. - Taming the wind of desire : psychology, medicine, and aesthetics in Malay Shamanistic performance.
%235726: LADOR-LEDERER, J.J. - International non-governmental organizations and economic entities : a study in autonomous organization and Ius Gentium.
%23199327: LADOR-LEDERER, J.J. - International group protection : aims and methods in human rights.
%237776: LADVOCAT, JEAN BAPTISTE. - Dictionnaire historique-portatif, contenant l'histoire des patriarches, des Princes hebreux, des Empereurs, des Rois, et des grands Capitaines; des dieux, des héros de l'antiquité payenne, &c. des Papes, des SS. Pères, ... avec leurs principaux ouvrages & leurs meilleures éditions; des femmes savantes, des peintres & généralement de toutes les personnes illustres ou fameuses de tous les sie?cles & de toutes les nations du monde; dans lequel on indique ce qu'il y a de plus curieux & de plus intéressant dans l'histoire sacrée & profane.
%235238: LAEKE, MOGENS ... [ET AL.] (EDS.) - Philosophy and its history : aims and methods in the study of early modern philosophy.
%23130017: LAEMERS, M.T.A.B., L.E. DE GROOT-VAN LEEUWEN & R. FREDRIKS - Awb-procedures vanuit het gezichtspunt van de burger : stand van zaken in theorie en eerder onderzoek
%23165280: LAEMERS, MIEK. - Morren in de marge van de rechtspraak : klagen over rechters, gerechtsambtenaren en de rechterlijke organisatie.
%2382457: LAER, C.J.P. VAN. - Het nut van comparatieve begrippen. Een studie omtrent de toepassing van begrippen in de rechtsvergelijking
%23233208: O'LAERY, DE LACY. - Arabic thought and its place in history.
%23100312: O'LAERY, DE LACY. - Comparative grammar of the Semitic languages.
%23100404: O'LAERY, DE LACY. - The saints of Egypt : a bio-bibliographical compendium of martyrs, patriarchs and sainted ascetes in the Coptic calendar
%23101453: LAEVEN, [A.] H. - The Acta Eruditorum under the editorship of Otto Mencke (1644-1707).
%23101455: LAEVEN, [A.] H. - De Acta Eruditorum onder redactie van Otto Mencke (1644-1707) : geschiedenis van een internationaal geleerdenperiodiek, 1682-1707.
%23102167: LAEYENDECKER, LEONARDUS. - Om de beheersing van het charisma: heil en macht in de R.K. Kerk.
%23200381: LAEYENDECKER, LEONARDUS. - Religie en conflict. De zogenaamde sekten in sociologisch perspectief.
%232837: LAEYENDECKER, LEONARDUS. - Sociale verandering : problemen en strategiën.
%2344141: LAFAVE, WAYNE R. - Criminal Procedure.
%23162202: LAFEBER, WALTER. - The Panama Canal : the crisis in historical perspective.
%23233595: LAFFEY, JOHN F. - Imperialism and ideology : an historical perspective.
%23206899: LAFFITTE, PAUL. - Le paradoxe de l'égalite?
%2357255: LAFOND, JOHN Q. & MARY L. DURHAM. - Back to the asylum : the future of mental health law in the United States.
%23102168: LAGAAY, R.A. - Geophysical Investigations of the Netherlands Leeward Antilles.
%23263730: LAGADEC, ERWAN - Transatlantic Relations in the 21st Century: Europe, America and the Rise of the Rest.
%23125715: LAGAS, P.C. - Besturen op de rand van chaos; Inzichten en gedachten over de bestuurlijke organisatie in Nederland, mede in het perspectief van vormgeving van modern veiligheidsbeleid.
%23137584: LAGENDIJK, ARNOUD - The Internationalisation of the Spanish automobile industry and its regional impact. The emergence of a growth-periphery. Diss.
%23248575: LAGERBERG, C.S.I.J. - Refugi : Man i hang ap namel nating : (suspended in the middle of nowhere) : de Papoea, vreemdeling en vluchteling tussen niets en nergens : rapport inzake de situatie van de Papoea's in Irian Jaya na een verkenning onder de vluchtelingen in Papua New Guinea.
%23219946: LAGERWEIJ-POLAK, E.J. - Hildo Krop : beeldhouwer.
%2392220: LAGERWEY, ERIC. - Op zoek naar faamwaarde : vijftig jaar publi relations in Nederland.
%2318310: LAGRANGE, JOSEPH LOUIS DE. - Oeuvres.
%2370279: LAGUNA, FREDERICA DE DE - Travels Among the Dena: Exploring Alaska's Yukon Valley (McLellan Endowed Series).
%23253983: LAGUNA, MANUE & JOHAN MARKLUND. - Business Process Modeling, Simulation, and Design
%236325: LAHARPE, J.F. - Lycée, ou cours de littérature ancienne et moderne.
%23136936: LAHAV, PNINA - Judgment in Jerusalem. Chief Justice Simon Agranat and the Zionist Century.
%23186962: LAHIRI, KAJAL. - The econometrics of inflationary expectations.
%23238419: LAHR, ANGELA M. - Millennial dreams and apocalyptic nightmares : the Cold War origins of political evangelicalism.
%2378847: LAHR, HIERONYMUS VON DER. - (ed.). Schwäbisches Landrecht und Lehenrecht.
%2320818: LAHTI, RAIMO., KIMMO NUOTIO (EDS.) - Criminal law theory in transition: Finnish and comparative perspectives
%23244020: LAHUSEN, BENJAMIN & DIETER SIMON. - Zufall, Abfall, Ausfall : Rezensionen und Betrachtungen zur rechtstheoretischen Gegenwartsliteratur.
%23134349: LAIDLER, D. - The Golden Age of the Quantity Theory.
%23147077: LAIGNEL-LAVASTINE, M. - La méthode concentrique dans l'étude des psychonevroses.
%2374870: LAINE, MICHAEL. - (ed.). A Cultivated Mind. Essays on J.S. Mill. Presented to John M. Robson.
%23165764: LAING, JENNIFER. - Art and society in Roman Britain.
%23134423: LAING, R.D. & D.G. COOPER. - Rede en Geweld : tien jaren filosofie van Sartre, 1950-1960.
%23141693: LAING, L. EN J. LAING - The Picts and the Scots.
%23155384: LAING, BERTRAM M. - David Hume.
%23146051: LAITHWAITE, ERIC - An Inventor in the Garden of Eden.
%23218371: LAKE, DAVID A. - Entangling relations : American foreign policy in its century.
%23231514: LAKE, KIRK - There Will Be Rainbows: A Biography of Rufus Wainwright.
%23149152: LAKEMAN, PIETER. - Het gaat uitstekend. Zwendel en wanbeleid in het Nederlandse bedrijfsleven.
%23214827: LAKEMAN, ENID & LAMBERT, JAMES DOUGLAS. - How democracies vote: a study of majority and proportional electoral systems.
%2367608: LAL, DEEPAK & H. MYINT. - The political economy of poverty, equity, and growth : a comparative study.
%2378318: LALIVE, PIERRE A. - The transfer of chattels in the conflict of laws : a comparative study.
%231481: LALOU, HENRI. - Traité pratique de la responsabilité civile. 5me édtion.
%2340846: LAMAL, P.A. (ED.) - Cultural contingencies : behavior analytic perspectives on cultural practices.
%23163628: LAMARTINE, ALPHONSE DE - Souvenirs, impressions, pensées et paysages, pendant un voyage en Orient (1832-1833) ou notes d'un voyageur. 4 Volumes.
%2369279: LAMB, SHARON - The Trouble with Blame: Victims, Perpetrators, and Responsibility.
%2361303: LAMB, G.B. - Public Inquiries as an Instrument of Government (Royal Institute of Public Administration).
%23169057: LAMB, RICHARD. - Mussolini as diplomat : il Duce's Italy on the world stage.
%23212191: LAMB, ALASTAIR. - Crisis in Kashmir, 1947-1966.
%23182058: LAMB, CHRISTINA. - House of stone : the true story of a family divided in war-torn Zimbabwe
%2349899: LAMB, R., ARMSTRONG, W.G. & MORIGI, K.R. - Business, media, and the law : the troubled confluence.
%23205929: LAMBAH, ABHA NARAIN. - Through the looking glass : the grade 1 heritage of Mumbai.
%2322237: LAMBERS, H.W. - Economie dezer dagen : opstellen aangeboden aan prof. drs. H.W. Lambers ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de Nederlandse Economische Hogeschool.
%23152533: LAMBERT, PAUL. - L'oeuvre de John Maynard Keynes. Exposé - Analyse critique - Prolongements.
%23243728: LAMBERT, GREGG. - Who's afraid of Deleuze and Guattari ?.
%2339256: LAMBERT, KAREL (ED.). - Philosophical problems in logic : some recent developments.
%23235822: LAMBERT, LOUIS. - Traité théorique et pratique de police judiciaire à l'usage des commissaires de police, ainsi que des procureurs de la République, des juges d'instruction et des autres officiers de police judiciaire.
%23256791: LAMBERT, FRANK. - The Battle of Ole Miss: Civil Rights v. States' Rights
%23237618: LAMBERT, DAVID. - The Cambridge guide to prehistoric man.
%2350864: LAMBERT, M. - Dickens and the suspended quotation.
%23238452: LAMBERT, KAREL. - Free logic : selected essays.
%23200590: LAMBERT, KENNETH. - Analysis, repair and individuation.
%23244890: LAMBERT, JEAN. - Un précurseur du collectivisme : Simon Granger.
%2393822: LAMBERTS, H. - General practice research in Dutch academia : proceedings of a workshop Amsterdam, April 15, 1994.
%23179396: LAMBKIN, DAVID. - Avond over Afrika.
%23102170: LAMBRECHTS, P. - Attis en het feest der Hilariën.
%231297: LAMBSDORFF, HANS GEORG GRAF. - Handbuch des Eigentumsvorbehalts im deutschen und ausländischen Rechts.
%23212821: LAMING, DENIS & MAURIZIO . VITTA. - Denis Laming : invisible tensions.
%2370917: LAMM, LEONARD JONATHAN. - The idea of the past : history, science, and practice in American psychoanalysis.
%23127985: LAMMASCH, HEINRICH. - Die Rechtskraft internationale Schiedssprüche.
%23199045: LAMMASCH, HEINRICH. - Das Völkerrecht nach dem Kriege.
%23232419: LAMMENS, ADRIAAN FRANÇOIS. - Bijdragen tot de kennis van de kolonie Suriname : dat gedeelte van Guiana hetwelk bij tractaat ten jare 1815 aan het Koningrijk Holland is verbleven, tijdvak 1816 tot 1822 : eerste afdeling Geographie, statistica, zeden en gewoonten : vierde afdeling Voorname belangen der kolonie.
%23102173: LAMMERS, C.J. - Macht en Gezag van de Duitse Bezetter.
%2380243: LAMMERS, ELLEN - Refugees, Gender and Human Security: A Theoretical Introduction and Annotated Bibliography.
%2376777: LAMMERS, J.G. & J.M. VAN DUNNÉ. - Aansprakelijkheid voor schade door grensoverschrijdende milieuverontreiniging: volkenrechtelijke en civielrechtelijke aspecten. Preadviezen.
%23144715: LAMMERS, J.G. & J.M. VAN DUNNÉ. - Aansprakelijkheid voor schade door grensoverschrijdende milieuverontreiniging: volkenrechtelijke en civielrechtelijke aspecten. Verslag van de Algemene Ledenvergaderingen.
%2323399: LAMMERS, ELLEN (ED.) - Making waves : inspiring critical and feminist research : a tribute to Joke Schrijvers.
%2359: LAMMERTSMA, ALEX - Inflation-output trade-offs and the implications for monetary policy.
%23210472: LAMONT-BROWN, RAYMOND - Humphry Davy : life beyond the lamp.
%23166821: LAMONT-BROWN, RAYMOND - Royal poxes and potions : the lives of court physicians, surgeons and apothecaries.
%23234917: LAMOREAUX, NAOMI R. & DANIEL M.G. RAFF (EDS.) - Coördination and information : historical perspectives on the organization of enterprise.
%23230359: LAMOUR, CATHERINE & MICHAEL L. LAMBERTI. - Opiumzwendel : economische en politieke achtergronden van de handel in verdovende middelen.
%23129971: LAMP, ROAN. - Misdaadvermogen en het internationaal strafrecht.
%23148508: LAMPE, JOHN R. & DANIEL N. NELSON (EDS.) - East European security reconsidered.
%23169415: LAMPERT, CATHERINE - Michael Andrews: The Delectable Mountain.
%23246869: LAMPING, ANTONIE JAN. - Ulrichus Velenus (Oldrich Velenský) and his treatise against the papacy : [Petrum Romam non venisse].
%2378320: LAMPRECHT, KARL. - Ausgewählte Schriften zur Wirtschafts- und Kulturgeschichte und zur Theorie der Geschichtswissenschaft.
%23226867: LANARÈS, PIERRE. - La liberté religieuse dans les conventions internationales et dans le droit public générale.
%23228015: LANCASTER, F.W. - If You Want to Evaluate Your Library.
%23241027: LANCASTER, PETER. - Lambda-matrices and Vibrating Systems.
%23119084: LANCÉE, J.A.L. - Erasmus en het hollandse humanisme.
%23169421: LANCELOTZ, HENRI (LANCELOTTUS, HENRICUS). - Haereticum quare per catholicam quia. In omni materia religionis controversa solutum. Editio 4. correctior, & ore Calvini, Christo desperationem, penarum...auctior.
%23191990: LANCKORONSKI, MARIA UND LEO. - Mythen und Münzen: griechisches Geld im Zeichen griechischen Glaubens, die Heiligung des Profanen.
%23232752: LAND, N.K.F. - Verklaring van het Burgerlijk Wetboek. 6 Dln. plus Inleiding. 2e Druk.
%23110502: LAND, N.K.F. - Beginselen van het hedendaagsche wisselrecht. Verklaring van Art. 100-229 W.v.K.
%2338806: LAND, N.K.F. - Verklaring van het Burgerlijk Wetboek.
%2331723: LANDAIS-STAMP, PAUL & PAUL ROGERS (EDS.) - Rocking the boat. New Zealand, the United States and the nuclear-free zone controversy in the 1980s.
%23263139: LANDAU, RALPH. - Uncaging animal spirits : essays on engineering, entrepreneurship, and economics.
%23177041: STAATSCOMMISSIE VOOR DEN LANDBOUW. - Rapporten en voorstellen betreffende den oeconomischen toestand der landbouwers in Nederland.
%2319818: COMMISSIE LANDBOUWKREDIET. - Het landbouwkrediet in Nederland. Rapport.
%23132369: LANDEN, D. VAN DER - Straf en maatregel : een onderzoek naar het onderscheid tussen straf en maatregel in het strafrecht.
%2372525: LANDES, JOAN B. - Visualizing the Nation: Gender, Representation, and Revolution in Eighteenth-Century France.
%2318042: HESSISCHES LANDESMUSEUM - Expressionismus: Druckgraphik, Zeichnungen und Aquarelle aus der Graphischen Sammlung des Hessischen Landesmuseums Darmstadt : Hessisches Landesmuseum ... 1993 bis 13. Februar 1994 (German Edition)
%23180029: LANDGREBE, LUDWIG - Moderne filosofie.
%232980: LANDHEER, B., J.H.M.M. LOENEN & F.L. POLAK (ED.) - Worldsociety : how is an effective and desirable world order possible? A symposium.
%23111178: LANDHEER, BART. - Mind and society : epistemological essays on sociology.
%23101101: LANDHEER, BART. - Pause for transition : an analysis of the relation of man, mind and society.
%23212249: LANDHEER, BART. - The Netherlands in a changing world : a series of essays.
%23212206: LANDHEER, B., J.H.M.M. LOENEN & F.L. POLAK (ED.) - Worldsociety : how is an effective and desirable world order possible? A symposium.
%23182603: LANDHEER, HENDRIK CORNELIS. - Klank- en vormleer van het dialect van Overflakkee.
%23195887: LANDHEER, BART. - A Desirable world : essays in honor of Professor Bart Landheer.
%23233347: LANDI, ALDO. - Concilio e papato nel Rinascimento (1449-1516) : un problema irrisolto.
%23233349: KONINKLIJKE LANDMACHT. - Leidraad vuursteun.
%23119101: LANDMANN, MICHAEL. - Erinnerungen an Stefan George seine Freundschaft mit Julius und Ethel Landmann.
%23257723: LANDO, OLE ... [ET AL.] (EDS.) - The Principles of European Contract Law. Part III.
%2353430: LANDRETH, HARRY. - A history of economic theory : scope, method and content.
%23185619: LANDRETH, HARRY & DAVID C. COLANDER - History of economic thought.
%2378322: LANDSBERG, ERNST. - Das Furtum des bösglaubigen Besitzers : kritische Studie.
%23189154: LANDSBERGER, STEFAN ROGIER. - Paint it red : vijftig jaar Chinese propagandaposters = fifty years of Chinese propaganda posters.
%2369067: LANDWEER, E.J. - Handleiding voor de opmaking en behandeling van processsen-verbaal van bekeuring der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen.
%2367139: LANDWEHR, JOHN. - De Nederlander uit en thuis : spiegel vna het dagelijkse leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken.
%23113959: LANDWEHR, JOHN. - Romeyn de Hooghe the etcher : contemporary portrayal of Europe 1662-1707.
%23103467: LANDWEHR, JOHN. - Romeyn de Hooghe (1645-1708) as book illustrator: a bibliography.
%23130454: LANDWEHR, ACHIM & THOMAS SIMON (EDS.) - Repertorium der Policeyordnungen der Frühen Neuzeit. Band 4: Baden und Württemberg.
%239163: LANDY, MICHAEL - Joyous Machines: Michael Landy and Jean Tinguely.
%23158009: LANDY, MARCIA. - The folklore of consensus: theatricality in the Italian cinema, 1930-1943.
%23242316: LANFRANCHI, PIERRE - Moving with the Ball: The Migration of Professional Footballers.
%2345396: LANFRANCONI, CLAUDIA. - Girls in Pearls.
%23262810: LANFRANCONI, CLAUDIA. - Girls in pearls.
%23184105: LANG, ALBERT. - Wesen und Wahrheit der Religion. Einführung in die Religionsphilosophie.
%23182938: LANG, HANS-ULRICH. - Die steuerliche Belastung des gewerblichen Mittelstands in der Bundesrepublik Deutschland und die Entwicklungstendenzen der steuerlichen Mittelstandsförderung in der Europäischen Gemeinschaft insbesondere in Frankreich und Grossbritannien.
%23241631: LANG, BEREL. - The future of the Holocaust : between history and memory.
%2374710: LANG, BERNHARD - Joseph in Egypt: a cultural icon from Grotius to Goethe.
%2378324: LANG, KARL HEINRICH RITTER VON. - Historische Entwicklung der deutschen Steuerverfassungen seit den Karolingern bis auf unsere Zeiten.
%2321699: LANG, BEREL. - Holocaust representation : art within the limits of history and ethics.
%2367228: LANG, BIANCA; TINA SCHRAML & LENA ELSTER. - Der Minirock : die Revolution, die Macher, die Ikonen.
%23166601: LANG, BEREL. - Heidegger's silence.
%23124726: LANG, B. - Mind's Bodies. Thought in the Act.
%23169283: LANG, AUGUST. - Die Bekehrung Johannes Calvin.
%2398020: LANGAARD, JOHN H. & REIDAR REVOLD. - Edvard Munch: masterpieces from the artist's collection in the Munch Museum in Oslo.
%2385843: LANGBEIN, JOHN H. - Torture and the Law of Proof : Europe and England in the Ancien Régime.
%23232469: LANGBROEK, P.M. & D.W.P. RUITER (RED.) - Deregulering in het hoger onderwijs? : aspecten van overheidssturing in het concept-ontwerp WHW.
%23220976: LANGBROEK, P.M., K. LAHUIS & J.B.J.M. TEN BERGE (RED.) - Kwaliteit van rechtspraak op de weegschaal : bijdragen aan het congres over kwaliteit van rechtspraak, gehouden op 25 september 1997 te Zutphen.
%23230556: LANGBROEK, P.M. & N.M. SPELT. - Bestuursrecht in Vogelvlucht.
%2322943: LANGDON, MERLE K. - A sanctuary of Zeus on Mount Hymettos.
%2363629: LANGE, C.J. DE & VRIJBERGHE DE CONINGH, A.W.J. - Praeadviezen over maatregelen, welke in de practijk door echtgenooten of ouders worden getroffen, om zekere gedeelten van hun boedel aan den langstlevende hunner of aan bepaalde door hen aangewezen kinderen te verzekeren : te behandelen in de algemeene vergadering der Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederland en zijne koloniën te Groningen den 8 Juli 1932.
%23114765: LANGE, ROEL DE. - Concurrerende rechtsvorming.
%23259097: LANGE, R. ... [ET AL.] - Die Zurechnungsfähigkeit bei Sittlichkeitsstraftätern : aus den Vorträgen gehalten auf dem 7. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung vom 12. bis 14. Juni 1962 in Hamburg.
%2393816: LANGE, L.A. - The riddle of liberty: Emerson on alienation, freedom and obedience.
%23112208: LANGE, WOLF-DIETER. - Philologische Studien zur Latinität Westhispanischer Privaturkunden des 9.-12. Jahrhundert.
%23146094: LANGE, PIETER M.C. DE. - Wat is oud? : sfeerovergangen in het pensioenrecht.
%23125774: LANGE, P.J. DE. - In de wetenschap van bestaansonzekerheid : een pluralistische kijk op theorie en praktijk [Knowing insecurity of subsistence: a pluralistic view on theory and practice].
%23191805: LANGE-EICHBAUM, W. - Genie, Irrsinn und Ruhm : Genie-Mythus und Pathographie des Genies.
%2354380: LANGE, C.J. DE. - Voortzetting der vennootschap onder firma, of van hare zaken, na uittreden, overlijden enz. van een of meer der vennooten / praeadvies.
%2312037: LANGE, ROEL DE, GERRIT VAN MAANEN & JOHAN VAN DER WALT (EDS.) - Human rights and property : a Bill of Rights in a constitution for a new South Africa.
%2330670: LANGE, OSKAR. - On political economy and econometrics. Essays in honour of Oskar Lange.
%2371176: LANGE, A.P. DE. - Politieke en economische vertoogen. Deel 1.
%2348779: LANGE, ROEL DE, G. VAN MAANEN & TH. DE ROOS (ED.) - De dubbelzinnigheid van het recht : kritische rechtstheorie en rechtspolitiek in de jaren tachtig.
%23179238: LANGE, PETRONELLA JACOBA DE. - Samuel Butler : critic and philosopher.
%23255961: LANGE, CHRISTIAN. - Justice, punishment and the medieval muslim imagination.
%2337394: LANGEDIJK, D. - De geschiedenis van de Langedijk.
%2369591: LANGEDIJK, D. - Groen van Prinsterer en de schoolkwestie.
%23241092: LANGEDIJK, D. - Bibliographie van den schoolstrijd 1795 - 1920.
%23251587: LANGELAAN, J.W. - On the ultimate structure of the striped muscle fibre discernible with the microscope.
%23110803: LANGEMEIER, G.E. & I. KISCH. - Kan de afwijking van dwingend recht van de staat tot positief recht worden? : inleidingen voor de vergadering te houden op 17 december 1955. Deel 1: Inleidingen; Deel 2 : Verslag,
%23102175: LANGEMEIJER, G.E. - Opmerkingen omtrent de huidige stand van de wijsbegeerte des rechts.
%23102176: LANGEMEIJER, G.E. - Juridische dogmatiek.
%2373762: LANGEMEIJER, G.E. (E.A.). - Ontmoetingen tussen Themis en Aesculaap. Lezingen, gehouden voor de juridische en medische faculteiten te Leiden.
%2331953: LANGEMEIJER, G.E. - De bruikbaarheid van de term 'natuurrecht'.
%237492: LANGEMEIJER, G.E. - Strafrecht of -onrecht?
%236627: LANGEMEIJER, G.E. - Speculum Langemeijer : 31 rechtsgeleerde opstellen.
%2315102: LANGEMEIJER, G.E. - Nieuwe Duitse theoriën over rechterlijke rechtsvinding.
%238447: LANGEMEIJER, G.E. - De wijsbegeerte des rechts en de encyclopaedie der rechtswetenschap sedert 1880.
%2313584: LANGEMEIJER, G.E. - De gerechtigheid in ons burgerlijk vermogensrecht.
%2310250: LANGEMEIJER, G.E. - Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rechts.
%238546: LANGEMEIJER, G.E. - Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte der rechts.
%23108156: LANGEN, M. DE; J.H. DE GRAAF & F.B.M. KUNNEMAN. - Kinderen en recht : opstellen over de positie van kinderen in het recht.
%2353117: LANGEN, C.D. DE. & LICHTENSTEIN, A. - Leerboek der tropische geneeskunde.
%23203825: LANGEN, PETER WUBBE DE - The performance of seaport clusters : a framework to analyze cluster performance and an application to the seaport clusters of Durban, Rotterdam and the Lower Mississippi = De performance van havenclusters : een raamwerk om cluster performance te ana
%23119295: LANGENDIJK, KARLA. - De portretten van De Medici tot omstreeks 1600.
%23261584: LANGENDIJK, H.P.A.J. (A.O.) - Creative accounting & fraudulent reporting.
%23207430: LANGENHOVE, FERNAND VAN. - La sécurité de la Belgique : contribution à l'histoire de la période 1940-1950.
%2395594: LANGENHUYSEN, C.L. VAN. - Goed geld. Populair geschrift over de Muntvraag.
%23113223: LANGER, ULLRICH. - Divine and Poetic Freedom in the Renaissance. Nominalist theology and literature in France and Italy.
%23140538: LANGER, JOHN. - Tabloid television : popular journalism and the other news .
%23206969: LANGER, FRIEDRICH (ED.) - Das Burgtheater Am Ring : Festschrift anlässlich der Wiedereröffnung.
%2362046: LANGER, WILLIAM L. - The diplomacy of imperialism 1890-1902.
%23226907: LANGER, OSKAR. - Das Bundestheaterpensionsrecht.
%23219565: LANGER, LAURA. - Judicial review in state supreme courts a comparative study.
%23146550: LANGERAK, FRED. - De invloed van marktgerichtheid op de bedrijfsprestatie van industriële ondernemingen. Een onderzoek in de Nederlandse Metalekto,
%233990: LANGEREIS, CH.J. - Belastingprocedures : hoofdlijnen van het procesrecht in belastingzaken. (Fiscale Studieserie 1).
%2389355: LANGEREIS, CH.J. - Procesrecht in belastingzaken..
%23110049: LANGEREIS, CH.J. - Fiscale rechtsbescherming.
%23102180: LANGEVELD, M.J. - Over de voorbereiding van het gebruik van exacte methoden in bewerking en interpretatie van psychologische onderzoekingen.
%23236181: LANGEVELD, CORNELIS BERNARDUS GERARDUS. - Economie van het theater : vestiging, prijsvorming en economies of scale in een wereld met bezieling.
%23102182: LANGEVELD, M.J. - Gunstige verwerking van ongunstige ervaringen in de levensgeschiedenis o.a. bij oorlogskinderen : enige aspecten van de klinischpedagogische benaderingswijze in onderzoek en behandeling.
%233284: LANGEVELD, H.J. - Protestants en progressief : de Christelijk-Democratische Unie 1926-1946.
%23160844: LANGEVELD, WILLEM. - Politiek per prent : een inleiding tot de politieke beeldcommunicatie.
%23190403: LANGFELD, GREGOR. - Duitse kunst in Nederland : verzamelen, tentoonstellen, kritieken : 1919-1964.
%23244743: LANGFORD, RACHAEL (ED.) - Textual intersections : literature, history and the arts in nineteenth-century Europe.
%2392584: LANGHOLTZ, HARVEY., BORIS KONDOCH & ALAN WELLS (EDS.) - International Peacekeeping : the yearbook of International Peace Operations. Volume 11 [2006].
%2348916: LANGHOUT, YME. - De christelijk-sociale beweging in Engeland.
%2331109: LANGINS, JANIS - Conserving the Enlightenment: French Military Engineering from Vauban to the Revolution.
%23230813: LANGLEY, T.R. - Image government : monarchical metamorphoses in English literature and art, 1649-1702.
%23251437: LANGLEY, PATRICK W. - Scientific Discovery: Computational Explorations of the Creative Processes.
%23201765: LANGS, ROBERT. - The technique of Psychoanalytic Psychotherapy.
%23145934: LANGSBAINE, GERARD - Momus Triumphans: Or, the Plagiaries of the English Stage; Expos'd in a Catalogue of All the Comedies, Tragi-Comedies, Malques, Tragedies, Opera's, Pastorals, Interludes, & C.
%23257581: LANGSDORFF, GEORGE H. VON. - Voyages and Travels in Various Parts of the World During the Years 1803, 1804, 1805, 1806 and 1807.
%2350939: LANGSTON, THOMAS S. - Ideologues and presidents : from the New Deal to the Reagan revolution.
%23256727: LANGTON, RAE. - Sexual solipsism : philosophical essays on pornography and objectification.
%2321182: LANIEL, LAURENT; DEKE DUSINBERRE, & CHARLES HOOTS. - The Geopolitics of Drugs: 1996 : Observatoire Geopolitique Des Drogues : Geopolitical Drug Watch.
%2389645: LANKHORST, G.H. - Insolventierecht in de notariële praktijk.
%23256394: LANMON, DWIGHT P. - Glass in the Robert Lehman collection : [The Robert Lehman Collection XI: Glass].
%2370282: LANOYE, TOM. - Overkant : moderne verzen uit de Groote Oorlog.
%23144916: JOS VAN DER LANS. - Koning Burger : Nederland als zelfbedieningszaak.
%23182067: LANSCHOT, WILLEM MARIA. - Aanteekeningen op de Fransche wet van 6 Februari 1893 betreffende echtscheiding en scheiding van tafel en bed.
%2333384: LANSING, CAROL - Passion and Order: Restraint of Grief in the Medieval Italian Communes (Conjunctions of Religion and Power in the Medieval Past).
%2323379: LANSING, CAROL - Passion and Order: Restraint of Grief in the Medieval Italian Communes (Conjunctions of Religion and Power in the Medieval Past)
%236400: LANSINK, H.G.J. - Studie en onderwijs in de Nederduitse provincie van de Karmelieten gedurende de Middeleeuwen.
%2373153: LANSINK, LYDIA & JAN TAAT. - Van Dolf van Gendt naar Bernard Haitink : negentig jaar Concertgebouw en Concertgebouworkest, 1888-1978.
%2321887: LANSKY, RALPH (ED.) - Handbuch der Bibliographien zum Recht der Entwicklungsländer : Entwurf = Handbook of bibliographies on the laws of developing countries : preliminary edition.
%23245805: LANSKY, RALPH. - Bibliographisches Handbuch der Rechts- und Verwaltungswissenschaften. Bibliographical Handbook on Law and Public Administration. Erläuternde Bibliographie nationaler und internationaler Bibliographien und anderer Nachschlagewerke und Informationsmittel. Annotated Bibliography of National and International Bibliographies and Other Reference Guides and Information Sources. Band 1: Allgemeines und Europa. Vol. 1: General Part and Europe.
%23245809: LANSKY, RALPH. - Bibliographisches Handbuch der Rechts- und Verwaltungswissenschaften. Bibliographical Handbook on Law and Public Administration. Erläuternde Bibliographie nationaler und internationaler Bibliographien und anderer Nachschlagewerke und Informationsmittel = Annotated Bibliography of National and International Bibliographies and Other Reference Guides and Information Sources. Band 2: Afrika, Asien, Australien, Ozeanien, Amerika und Nachtrag zu Band 1. = Vol. 2: Africa, Asia, Australia, Oceania, America and Supplement to Vol. 1.
%23245841: LANSKY, RALPH. - Bibliographisches Handbuch der Rechts- & Verwaltungswissenschaften = Bibliographical Handbook on Law and Public Administration. Erläuternde Bibliographie nationaler und internationaler Bibliographien und anderer Nachschlagewerke und Informationsmittel. Annotated Bibliography of National and International Bibliographies and Other Reference Guides and Information Sources Band 3: Register. Vol. 3: Index.~Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann,1999. Orig. cloth binding. viii, 216 pp.~ 49.00~9783465017301
%23233749: LANSKY, AARON. - Outwitting history : The amazing adventures of a man who rescued a million Yiddish books.
%2392501: LANSPERGER, JOHANNES JUSTUS. - Ioan. Iusti Lanspergii Carthusiani ... Sermones in evangelia et epistolas, quae Dominicis & festis diebus in Ecclesia populo proponi solent; singulari pietate & eruditione referti ... Tomus primus, De tempore.
%23263732: LANTEIGNE, MARC - China and International Institutions: Alternate Paths to Global Power.
%23245422: LANTERI, ALESSANDRO. - The moral trial : on the ethics of economics.
%23119652: LANTERS, JOSÉ. - Missed Understandings. A Study of Stage Adaptations of the Works of James Joyce.
%2368735: LANTING, MENNO - Connect! : de impact van sociale netwerken op organisaties en leiderschap.
%23240397: LANTIS, JEFFREY S. - The life and death of international treaties : double-edged diplomacy and the politics of ratification in comparative perspective.
%2352317: LANTOS, JOHN D. - Do We Still Need Doctors? (Reflective Bioethics).
%2360241: LANZ, KARL. - Staatspapiere zur Geschichte des Kaisers Karl V : aus dem königlichen Archiv und der Bibliothèque de Bourgogne zu Brüssel.
%23122863: LAPALOMBARA, JOSEPH. - Democracy , Italian style.
%23249454: LAPATIN, KENNETH D. S. - Mysteries of the snake goddess : art, desire, and the forging of history.
%23241773: LAPHAM, LEWIS J. - Pretentions to empire.
%23191653: LAPIDE, CORNELIUS CORNELII À - R.P. Cornelii Cornelii a Lapide...commentarius in Esdram, Nehemiam, Tobiam, Judith, Esther et Machabaeos.
%23160549: LAPIDOTH-SWARTH, HÉLÈNE. - Van Vrouwenleven.
%2335598: LAPIERE, RICHARD. - The Freudian ethic : an analysis of the subversion of western character.
%23122506: LAPPENBERG, JOHANN MARTIN. - Geschichtsquellen des Erzstifts und der Stadt Bremen.
%2378326: LAPPENBERG, JOHANN MARTIN. - Die ältesten Stadt-, Schiff- und Landrechte Hamburgs.
%23244485: LAPRADELLE, ALBERT G. DE. - Les principes généraux du droit international : conférences novembre 1928-juin 1929.
%2355304: LAPUENTE S.J., LUIS DE (1554-1624). - Het tweede deel der Meditatien, in hem begrijpende de mysterien ende verholentheden vande mensch-wordinge Christi ons Salighmakers, tot sijn doopsel. Tusschen beyde werden oock ghevoeght de Meditatien van't leven der weerdigher maghet Maria tot den selven tijdt toe. Over-ghestelt in onse Neder-duytsche sprake door P. Joannes Mans.
%23109230: LAQUEUR, WALTER. - Terrorisme.
%23150834: LAQUEUR, WALTER (ED.). - Fascism : a reader's guide : analyses , interpretations , bibliography.
%23122511: LAQUEUR, RICHARD. - Polybius.
%23232070: LAQUEUR, WALTER & BARRY RUBIN (EDS.) - The human rights reader.
%23243872: LAQUEUR, WALTER. - The changing face of antisemitism : from ancient times to the present day.
%23198700: LAQUEUR, WALTER. - Guerrilla : a historical and critical study.
%23242913: LARA, SILVIA - Community Power and Grassroots Democracy: The Transformation of Social Life.
%23197184: LARBALESTIER, JUSTINE. - The battle of the sexes in science fiction.
%23239786: LARDNER, JAMES & DAVID A. SMITH (EDS.) - Inequality matters : the growing economic divide in America and its poisonous consequences.
%23155405: LARDNER, DIONYSIUS. - A series of lectures on Locke's essays.
%23189526: LAREN-ZWUUP, NEL VAN (ED.) - Zuks moet je opskroive : Westfriese verhale, roime, annekedôtes en nag wat kloingoed : deêl IV.
%23215254: LARENZ, KARL. - Methodenlehre der Rechtswissenschaft.
%2335274: LARENZ, KARL. - Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts.
%23146124: LARGE, DAVID CLAY. - Nazi games: the Olympics of 1936.
%232700: LARGUIER, JEAN. - Droit pénal général. 15e édition.
%23188669: LARGUIER, JEAN. - Criminologie et science pénitentiaire.
%23102183: LARIVIÈRE, RICHARD W. - Protestants, Orientalists and Brahmanas : reconstructing Indian Social History.
%23233801: LARKIN, DAVID, & PAUL ROCHELEAU/ - Farm the Vernacular Tradition of Working Buildings
%23226968: LARMINAT, E. DE. - L'Armee européenne.
%23258964: LARMOUR, PETER. - Interpreting corruption : culture and politics in the Pacific Islands.
%23160851: LAROUCHE, PIERRE. - The bases of EC Telecommunications law after liberalization.
%23132637: LAROUI, ABDALLAH. - L'idéologie arabe contemporaine.
%2351471: LARRES, KLAUS - Churchill's Cold War: The Politics of Personal Diplomacy.
%23130398: LARSEN, LAWRENCE H. - Federal Justice in Western Missouri. The Judges, the Cases, the Times.
%23161684: LARSEN, NIELS-ERIK. - Grafematische analyse van een Middelnederlandse tekst. Het grafeemsysteem van de Vroegmiddelnederlandse Statuten van de Gentse Leprozerie uit 1236.
%23122539: LARSON, STAN (ED.) - Prisoner for Polygamy. The Memoirs and Letters of Rudger Clawson at the Utah Territorial Penitentiary, 1884-1887.
%23230977: LARSON, CHRIS (ARTIST) - Chris Larson: Failure.
%2366962: LARSON, ORVILLE K. - The theatrical writings of Fabrizio Carini Motta... door Fabricio Carini Motta.
%23259371: LARSON, THOMAS. - The saddest music ever written: the story of Samuel Barber's Adagio for strings.
%2349503: LARSON, KERRY C. - Whitman's drama of consensus.
%23216979: LARY, DIANA. - Region and Nation : The Kwangsi Clique in Chinese politics 1925-1937.
%23176797: LASCAR, RICHARD. - Propagation des singularités des solutions d'équations pseudo-différentielles à caractéristiques de multiplicités variables.
%2388278: LASCELLES, M. - The story-teller retrieves the past. Historical fiction and fictitious history in the art of Scott, Stevenson, Kipling, and some others.
%23116432: LASK, EMIL. - Gesammelte Schriften. Erster Band.
%2380491: LASKI, HAROLD J. - Reflections on the revolution of our time.
%23141007: LASKIER, MICHAEL - North African Jewry in the Twentieth Century: The Jews of Morocco, Tunesia and Algeria.
%23260992: LASKIN, BORA. - The British tradition in Canadian law.
%2351958: LASNIK, HOWARD. - Move α: Conditions on Its Application and Output (Current Studies in Linguistics).
%23110186: LASOCKI, ANNE-MARIE. - Simone de Beauvoir ou l'entreprise d'écrire. Essai de commentaire par les textes.
%2311833: LASOK, K. P. E. - The European Court of Justice : practice and procedure.
%2329124: LASOK, D. & J.W. BRIDGE. - The Law of the economy in the European Communities.
%2378330: LASPEYRES, ERNST ADOLF. - Über die Entstehung und älteste Bearbeitung der Libri feudorum.
%2378332: LASS, LUDWIG. - Die Anwaltschaft im Zeitalter der Volksrechte und Kapitularien : ein Beitrag zur deutschen Rechtsgeschichte.
%2362628: LASSALLE, CLAUDE. - Répertoire du droit des Communautés européennes (1952-1966).
%23224840: LASSBERG, FRIEDRICH LEONHARD ANTON VON. - Der Schwabenspiegel nach einer Handschrift vom Jahr 1287.
%23254058: LASSER, MITCHEL DE S.-O.-L'E. - Judicial transformations: the rights revolution in the courts of Europe.
%23122520: LASSON, ADOLF. - Johann Gottlieb Fichte im Verhältnis zu Kirche und Staat.
%23122526: LASSON, ADOLF. - Meister Eckhart, der Mystiker : zur Geschichte der religiösen Spekulation in Deutschland.
%23211150: LASSONDE, LOUISE - Coping with Population Challenges.
%23226841: LASSWELL, HAROLD D. & DANIEL LERNER (EDS.) - World revolutionary elites : studies in coercive ideological movements.
%23233445: LAST, JEF. - Partij remise.
%23110341: LASZLO, ERVIN. - La métaphysique de Whitehead: Recherche sur les Prolongements Anthropologiques.
%23111417: LASZLO, ERVIN. - Individualism, collectivism and political power. A relational analysis of ideological conflict.
%2318431: LASZLO, ERVIN. - The Communist Ideology in Hungary: handbook for basic research.
%2317999: LASZLO, ERVIN. - (ed.). Philosophy in the Soviet Union: a survey of the mid-sixties.
%23175188: LATAL, H. & SCHWEIGER, W. (EDS.) - Matter under extreme conditions : proceedings of the 33. Internationale Universitätswochen für Kern- und Teilchenphysik, Schladming, Austrai, 27 February-5 March 1994.
%23227477: LATAWSKI, PAUL & MARTIN A. SMITH. - The Kosovo crisis and the evolution of post-Cold War European security.
%23217274: LATHAM, ROBERT (ED.) - Bombs and Bandwidth: The Emerging Relationship Between Information Technology and Security.
%23217381: LATHAM, ROBERT. - Bombs and bandwidth : the emerging relationship between information technology and security.
%23241826: LATHAM, ROBERT (ED.) - Bombs and bandwidth : the emerging relationship between information technology and security.
%2394066: LATINI, LATINO - Bibliotheca sacra, et profana sive observationes, correctiones, conjecturae, & variae lectiones in sacros, et profanos scriptores e marginalibus notis codicum ejusdem. A Domenico Macro...collectae. Et nunc primum, e Bibliotheca Brancaccia in lucem editae.
%23202744: LATOUCHE, AUGUSTE. - Chrestomathie : ou, Recueil de morceaux choisis de la bible : avec des notes grammaticales et étymologiques.
%2320830: LATTANZI, FLAVIA - Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court
%2378334: LATTE, KURT. - Heiliges Recht : Untersuchungen zur Geschichte der sakralen Rechtsformen in Griechenland.
%2364668: LATTEN, JAN JOSEPH - Zwanger van segregatie : een toekomst van sociale en ruimtelijke segregatie?.
%23151642: LATTIMORE, OWEN. - Manchuria. Cradle of Conflict.
%2337563: LATTIMORE, OWEN. - Studies in frontier history : collected papers, 1928-1958.
%2323865: LATTIMORE, STEVEN. - Sculpture II: Marble Sculpture, 1967-1980. (Isthmia VI).
%2396708: LATZER, MICHAEL & GRAHAM THOMAS (EDS.) - Cash Lines. The development of audiotex in Europe and the United States.
%23211765: LAU, HERMANN. - Eugen Dühring als Religionsphilosoph.
%23116890: LAU, PAUL. - August Dorners Religionsphilosophie.
%23211763: LAU, HERMANN. - Eugen Dühring als Religionsphilosoph.
%23131829: LAU, ROBERT JULIUS. - Old Babylonian Temple Records.
%23211755: LAU, PAUL. - August Dorners Religionsphilosophie.
%2330095: LAUBADÈRE, ANDRÉ DE. - Manuel de droit administratif.
%23123487: LAUBE, HEINRICH. - Das erste deutsche Parlament.
%23224709: LAUDERDALE, PAT. - Crisis and Terror in the Horn of Africa: Autopsy of Democracy, Human Rights and Freedom..
%23254282: KRAGSTUHLMUSEUM / TECTA - ARCHIV LAUENFORDE. - Kragtische = Cantilever Tables.
%2378035: LAUFER, BERTHOLD. - Introduction of tobacco into Europe.
%2378336: LAUFS, ADOLF. - Der Schwäbische Kreis : Studien über Einungswesen und Reichsverfassung im deutschen Südwesten zu Beginn der Neuzeit.
%23233249: LAUFS, ADOLF. - Rechtsentwicklungen in Deutschland.
%23229850: LAUFS, ADOLF. - Rechtsentwicklungen in Deutschland.
%23189392: LAUGHLIN, ROBERT B. - The crime of reason : and the closing of the scientific mind.
%23218120: LAUGHLIN, HENRY P. - The Neuroses.
%23123490: LAUM, BERNHARD. - Stiftungen in der griechischen und römischen Antike : ein Beitrag zur antiken Kulturgeschichte.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

6/1