Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23166118: KLIK, PETER. - Conformiteit bij koop.
%23235328: KLIMA, GYULA. - John Buridan.
%2374883: KLINE, DANIEL T. - The Medieval British Literature Handbook (Literature and Culture Handbooks).
%23211826: KLINGBEIL, STEPHAN - Effectiveness and Reform of the United Nations Development Programme (UNDP) (Gdi Book Series).
%23260413: KLINGEMANN, HANS-DIETER & DIETER FUCHS. - Citizens and the state.
%23184998: KLINK, BART VAN. - De wet als symbool : over wettelijke communicatie en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid.
%23121762: KLINK, BART VAN & WILLEM WITTEVEEN (EDS.) - De overtuigende wetgever.
%23245624: KLINK, BART VAN. - Rechtsvormen : autonomie van recht en rechtswetenschap.
%2350771: KLINKEN, LUCAS VAN. - Wijsgerige achtergronden van de paedagogische verscheidenheid bij het lager onderwijs in Nederland in de 20ste eeuw. Diss.
%23232466: KLINKERS, L.E.M. - Openbaarheid van bestuur.
%23198577: KLINKHAMER, A.C. - Weten te zien, zien te weten.
%23234016: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 12: The International Criminal Tribunal for Rwanda 2003.
%23234941: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 15: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2003.
%2370635: KLIP, ANDRÉ & HARMEN VAN DER WILT (EDS.) - Harmonisation and harmonising measures in criminal law.
%23139553: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 2: The International Criminal Tribunal for Rwanda 1994-1999.
%2343593: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated leading cases of International Criminal Tribunals. Vol. 4 : The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 1999-2000.
%23234222: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 11: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2002-2003.
%23233946: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 10: The International Criminal Tribunal for Rwanda 2001-2002.
%2343582: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 7: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2001.
%23233919: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 8: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2001-2002.
%2343585: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 1: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 1993-1998.
%2343584: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 2: The International Criminal Tribunal for Rwanda 1994-1999.
%2343583: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 3: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 1997-1999.
%2343576: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 9: The Special Court for Sierra Leone 2003-2004.
%2343562: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 10: The International Criminal Tribunal for Rwanda 2001-2002.
%2343548: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 8: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2001-2002.
%2343547: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 6: The International Criminal Tribunal for Rwanda 2000-2001.
%2343510: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 5: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2000-2001.
%23234313: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 14: The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 2003.
%2325902: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 22: The International Criminal Tribunal for Rwanda 2005.
%23232452: KLIP, ANDRÉ H. - European Criminal Law : an Integrative Approach. 2nd edition.
%2382520: KLIP, ANDRÉ H. - Buitenlandse getuigen in strafzaken.
%23233367: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 4: The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, 1999-2000.
%23233914: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 7: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2001.
%2325891: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 23: The International Criminal Court 2005-2007.
%23233368: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 2: The International Criminal Tribunal for Rwanda 1994-1999.
%23233366: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 1: The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 1993-1998.
%23234260: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 13: Timor Leste - the Special Panels for Serious Crimes 2001-2003.
%2325890: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 38: The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 2009.
%23128762: KLIUCHEVSKY, V.O. - A course in Russian history: the seventeenth century.
%23215212: KLOCKE, DETLEF. - Deutsches Konzernkollisionsrecht und seine Substitutionsprobleme.
%23263168: KLOEK, JOOST. - Een groot verleden voor de boeg : cultuurhistorische opstellen voor Joost Kloek : aangeboden bij het afscheid van prof. dr. J.J. Kloek als hoogleraar Sociale geschiedenis van de literatuur aan de Universiteit Utrecht.
%23102105: KLOEK, JOOST. - Een begrensd vaderland : de roman rond 1800 tussen nationaal karakter en internationale markt.
%23102107: KLOEKE, G.G. - Een oud sjibboleth: de gewestelijke uitspraak van 'heeft'.
%23257639: KLOEKE, G.G. - Taalatlas van het Nederlands en het Fries : voortzetting van de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland. Band 1.
%23102109: KLOEKE, G.G. - Bonne response à tous propos (1547).
%2322094: KLOEKE, G.G. - De herkomst van de Afrikaanse taalschat.
%2373577: KLOEPFER, DEBORAH K. - The unspeakable mother: forbidden discourse in Jean Rhys and H.D.
%2385755: KLOK, CORNELIS AART - Afrodite en Europa : een beknopte geschiedenis van Cyprus, van de prehistorie tot heden.
%23258700: KLOK, PIETER JAN. - Een instrumententheorie voor milieubeleid : de toepassing en effectiviteit van beleidsinstrumenten. Proefschrift.
%23139866: KLOMP, R.J.Q. (ED.). - Recht van spreken. De Ars Aequi interviews.
%23180296: KLOMP, R.J.Q. (ED.). - Het eigen gezicht van het handelsrecht.
%23102110: KLOMP, B.H. AND J.W. WOLDENDORP (EDS). - The Integrated Study of Bird Populations.
%23180211: KLOMP, RENÉ & JOHAN PEL (EDS.) - Rechtsvragen NBW Ars Aequi 1983-1989.
%23149774: KLOMPMAKER, G., A.M.M. SLUIJTERS & J. VEENSTRA. - Inleiding gemeentewet : van wet naar praktijk.
%23229335: KLOOF-MONSELS, L. (ED.) - Verslag Seminar : Suriname en Nederland : de volgende 20 jaar.
%23138954: KLOOS, PETER. - Door het oog van de antropoloog : botsende visies bij heronderzoek.
%2346115: KLOOSTERHUIS, H. - Juridische methoden.
%23105331: KLOOSTERMAN, ROBERT., RATH, JAN. - Immigrant entrepreneurs venturing abroad in the age of globalization.
%23240878: KLOOSTERMAN, JEANETTE. - Inheemse identiteit: 'Tussen romantiek en werkelijkheid' : Het recht op zelfbeschikking en land in het Resguardo Muellamués, Zuid-Colombia.
%23173591: KLOOSTERMAN, ROBERT. - Werkloosheid in Nederland 1920-1939 : een onderzoek naar regionale verschillen.
%2365369: KLOOSTERMAN, S. - De politiewet : [Nederlandse politie-organisatie : commentaar politiewet].
%23198219: KLOOSTERMAN, SIMKE. - De politiewet.
%23234652: KLOPFENSTEIN, ALBERT. - Die Haftpflichtversicherung beim Halterwechsel des Motorfahrzeuges : (Art. 48² MFG).
%23255136: KLOPPER, J. - Leerboek der toegepaste mechanika. 2 Delen.
%23252269: KLOSKO, GEORGE. - The development of Plato's political theory.
%23199941: KLOSOWSKA, BOGUMILA BARBARA. - Late holocene embayment and salina record of Curaçao (Dutch Antilles): criteria to monitor environmental change and biodiversity.
%2377153: KLOSS, FERDINAND. - Goldvorrat und Geldverkehr im Merowingerreich.
%2391384: KLOSS, R. - Sächsisches Landesprivatrecht.
%23216257: KLOSS, HEINZ. - Das Volksgruppenrecht in den Vereinigten Staaten von Amerika. Zweiter Band : Zuwandergruppen.
%2316306: KLOSSE, S. - Sociale zekerheidsrecht. 11e druk.
%2346085: KLOSSE, S. - Menselijke schade: vergoeden of herstellen? : de werking van (re)integratieregelingen voor gehandicapten in de Bondsrepubliek Duitsland en Nederland.
%2366763: KLOSTERMANN, W.E.M. - Huwelijkstrouw als publiek belang. Voorgeschiedenis van Augustus' wetgeving ter beteugeling van echtbreuk.
%23204096: KLOSTERMANN, JUDITH ELISABETH MARIA. - The social construction of sustainability in Dutch water companies.
%23227372: KLOTZ, ERNST EMIL. - Die schlesische Gutsherrschaft des ausgehenden 18. Jahrhunderts : auf Grund der friderizianischen Urbare und mit besonderer Berücksichtigung der alten Kreise Breslau und Bolkenhain-Landeshut.
%2338914: KLOTZ, IRVING M. - Diamond dealers and feather merchants. Tales from the sciences.
%23241996: KLOTZ, CHRISTIAN. - Kants Widerlegung des problematischen Idealismus.
%2377155: KLOTZ, ERNST EMIL. - Die cschlesische Gutsherrschaft des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Auf Grund der friderizianiachen Urbare und mit besonderer Berücksichtigung der alten Kreise Breslau und Bolkenhain-Landeshut.
%23269283: KLPD - DIENST NATIONALE RECHERCHE, POLITIEREGIO LIMBURG-ZUID. - Hells Angels en andere 1%-MC's in Nederland.
%2377157: KLÜBER, JOHANN LUDWIG. - Wichtige Urkunden für den Rechtszustand der deutschen Nation; mit eigenhändigen Anmerkungen. Aus seinen Papieren mitgeteilt und erläutert von Karl Theodor Welcker.
%23271127: KLUCKERT, SEBASTIAN. - Gesetzliche Krankenkassen als Normadressaten des Europäischen Wettbewerbsrechts : Zugleich ein Beitrag zum wettbewerbsrechtlichen Unternehmensbegriff im allgemeinen sowie im Bereich der sozialen Sicherheit.
%23117077: KLUCKHOHN, AUGUST. - Geschichte des Gottesfriedens.
%23223772: KLUCKHOHN, PAUL. - Die Ministerialität in Südostdeutschland vom zehnten bis zum Ende des dreizehnten Jahrhunderts.
%23153352: KLUETING, HARM & EDELTRAUD KLUETING., OSTERMANN, GRAF. - Urkunden und Regesten Ostermanniana aus Hannover und Wolfenbüttel.
%238964: KLUG, ULRICH. - Juristische Logik.
%23203232: KLUG, ULRICH. - Presseschutz im Strafprozess : ein Rechtsgutachten im 'Spiegel'-Verfahren.
%23111596: KLUGE, MORITZ. - Johannes Reinke's dynamische Naturphilosophie und Weltanschauung unter besonderer Berücksichtigung ihrer Herkunft aus der Botanik.
%23272319: KLUGER, JEFFREY. - Splendid Solution : Jonas Salk and the Conquest of Polio.
%23193526: KLUIN, RONALD. - Overeenkomsten tussen overheden.
%23218201: KLUIN, RONALD. - Overeenkomsten tussen overheden.
%23238198: KLUIT, ADRIAAN. - De souvereiniteit der Staten van Holland verdedigd tegen de hedendaagsche leer der volksregering, zoo als dezelve onder anderen wordt voorgedragen in een geschrift, getiteld: Grondwettige herstelling van Nederlands staatswezen, zoo voor het algemeen bontgenootschap, als voor het bestuur van elke bijzondere provincie.
%2323735: KLUIT, M.E. - Het Réveil in Nederland 1817-1854.
%23251756: KLUITENBERG, ROB & MONIKA CHAO-DUIVIS (EDS.) - Architecture of Dutch construction law experts.
%23268608: KLUITENBERG, R.W.M. (ED.) - 40 jaar Instituut voor Bouwrecht : jubileumuitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Instituut voor Bouwrecht, 1968 - 31 december 2008.
%2357376: KLUIVER, H.J. DE., SPLINTER-VAN KAN, H.A.G. - Privaatrecht als opdracht.
%23184200: KLUIVER, H.J. DE ... [ET AL.] - De Europese vennootschap (SE).
%2396925: KLUIVER, H.J. DE. - Onderhandelen en privaatrecht.
%23267963: KLUIVER, J.H. - Zeeuwse reacties op de Acte van Seclusie.
%23160808: KLUMPER, A.A. - Sociale verdediging en Nederlands Verzet '40-'45. Ideëel concept getoetst aan historische werkelijkheid.
%23268685: KLUNCKER, KARLHANS. - Castrum Peregrini : een uitgeverij in het teken van Stefan George.

Next 100 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

4/22