Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23234941: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 15: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2003.
%2370635: KLIP, ANDRÉ & HARMEN VAN DER WILT (EDS.) - Harmonisation and harmonising measures in criminal law.
%23139553: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 2: The International Criminal Tribunal for Rwanda 1994-1999.
%2343593: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated leading cases of International Criminal Tribunals. Vol. 4 : The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 1999-2000.
%23234222: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 11: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2002-2003.
%23233946: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 10: The International Criminal Tribunal for Rwanda 2001-2002.
%2343582: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 7: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2001.
%23233919: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 8: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2001-2002.
%2343585: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 1: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 1993-1998.
%2343584: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 2: The International Criminal Tribunal for Rwanda 1994-1999.
%2343583: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 3: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 1997-1999.
%2343576: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 9: The Special Court for Sierra Leone 2003-2004.
%2343562: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 10: The International Criminal Tribunal for Rwanda 2001-2002.
%2343548: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 8: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2001-2002.
%2343547: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 6: The International Criminal Tribunal for Rwanda 2000-2001.
%2343510: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 5: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2000-2001.
%23234313: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 14: The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 2003.
%2325902: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 22: The International Criminal Tribunal for Rwanda 2005.
%23232452: KLIP, ANDRÉ H. - European Criminal Law : an Integrative Approach. 2nd edition.
%2382520: KLIP, ANDRÉ H. - Buitenlandse getuigen in strafzaken.
%23233367: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 4: The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, 1999-2000.
%23233914: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 7: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2001.
%2325891: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 23: The International Criminal Court 2005-2007.
%23233368: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 2: The International Criminal Tribunal for Rwanda 1994-1999.
%23233366: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 1: The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 1993-1998.
%23234260: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 13: Timor Leste - the Special Panels for Serious Crimes 2001-2003.
%2325890: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 38: The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 2009.
%23128762: KLIUCHEVSKY, V.O. - A course in Russian history: the seventeenth century.
%23215212: KLOCKE, DETLEF. - Deutsches Konzernkollisionsrecht und seine Substitutionsprobleme.
%23263168: KLOEK, JOOST. - Een groot verleden voor de boeg : cultuurhistorische opstellen voor Joost Kloek : aangeboden bij het afscheid van prof. dr. J.J. Kloek als hoogleraar Sociale geschiedenis van de literatuur aan de Universiteit Utrecht.
%23102105: KLOEK, JOOST. - Een begrensd vaderland : de roman rond 1800 tussen nationaal karakter en internationale markt.
%23102107: KLOEKE, G.G. - Een oud sjibboleth: de gewestelijke uitspraak van 'heeft'.
%23257639: KLOEKE, G.G. - Taalatlas van het Nederlands en het Fries : voortzetting van de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland. Band 1.
%23102109: KLOEKE, G.G. - Bonne response à tous propos (1547).
%2322094: KLOEKE, G.G. - De herkomst van de Afrikaanse taalschat.
%2373577: KLOEPFER, DEBORAH K. - The unspeakable mother: forbidden discourse in Jean Rhys and H.D.
%2385755: KLOK, CORNELIS AART - Afrodite en Europa : een beknopte geschiedenis van Cyprus, van de prehistorie tot heden.
%23258700: KLOK, PIETER JAN. - Een instrumententheorie voor milieubeleid : de toepassing en effectiviteit van beleidsinstrumenten. Proefschrift.
%23139866: KLOMP, R.J.Q. (ED.). - Recht van spreken. De Ars Aequi interviews.
%23180296: KLOMP, R.J.Q. (ED.). - Het eigen gezicht van het handelsrecht.
%23102110: KLOMP, B.H. AND J.W. WOLDENDORP (EDS). - The Integrated Study of Bird Populations.
%23180211: KLOMP, RENÉ & JOHAN PEL (EDS.) - Rechtsvragen NBW Ars Aequi 1983-1989.
%23149774: KLOMPMAKER, G., A.M.M. SLUIJTERS & J. VEENSTRA. - Inleiding gemeentewet : van wet naar praktijk.
%23229335: KLOOF-MONSELS, L. (ED.) - Verslag Seminar : Suriname en Nederland : de volgende 20 jaar.
%23138954: KLOOS, PETER. - Door het oog van de antropoloog : botsende visies bij heronderzoek.
%2346115: KLOOSTERHUIS, H. - Juridische methoden.
%23105331: KLOOSTERMAN, ROBERT., RATH, JAN. - Immigrant entrepreneurs venturing abroad in the age of globalization.
%23240878: KLOOSTERMAN, JEANETTE. - Inheemse identiteit: 'Tussen romantiek en werkelijkheid' : Het recht op zelfbeschikking en land in het Resguardo Muellamués, Zuid-Colombia.
%23173591: KLOOSTERMAN, ROBERT. - Werkloosheid in Nederland 1920-1939 : een onderzoek naar regionale verschillen.
%2365369: KLOOSTERMAN, S. - De politiewet : [Nederlandse politie-organisatie : commentaar politiewet].
%23198219: KLOOSTERMAN, SIMKE. - De politiewet.
%23234652: KLOPFENSTEIN, ALBERT. - Die Haftpflichtversicherung beim Halterwechsel des Motorfahrzeuges : (Art. 48² MFG).
%23255136: KLOPPER, J. - Leerboek der toegepaste mechanika. 2 Delen.
%23252269: KLOSKO, GEORGE. - The development of Plato's political theory.
%23199941: KLOSOWSKA, BOGUMILA BARBARA. - Late holocene embayment and salina record of Curaçao (Dutch Antilles): criteria to monitor environmental change and biodiversity.
%2377153: KLOSS, FERDINAND. - Goldvorrat und Geldverkehr im Merowingerreich.
%2391384: KLOSS, R. - Sächsisches Landesprivatrecht.
%23216257: KLOSS, HEINZ. - Das Volksgruppenrecht in den Vereinigten Staaten von Amerika. Zweiter Band : Zuwandergruppen.
%2316306: KLOSSE, S. - Sociale zekerheidsrecht. 11e druk.
%2346085: KLOSSE, S. - Menselijke schade: vergoeden of herstellen? : de werking van (re)integratieregelingen voor gehandicapten in de Bondsrepubliek Duitsland en Nederland.
%2366763: KLOSTERMANN, W.E.M. - Huwelijkstrouw als publiek belang. Voorgeschiedenis van Augustus' wetgeving ter beteugeling van echtbreuk.
%23204096: KLOSTERMANN, JUDITH ELISABETH MARIA. - The social construction of sustainability in Dutch water companies.
%23227372: KLOTZ, ERNST EMIL. - Die schlesische Gutsherrschaft des ausgehenden 18. Jahrhunderts : auf Grund der friderizianischen Urbare und mit besonderer Berücksichtigung der alten Kreise Breslau und Bolkenhain-Landeshut.
%2338914: KLOTZ, IRVING M. - Diamond dealers and feather merchants. Tales from the sciences.
%23241996: KLOTZ, CHRISTIAN. - Kants Widerlegung des problematischen Idealismus.
%2377155: KLOTZ, ERNST EMIL. - Die cschlesische Gutsherrschaft des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Auf Grund der friderizianiachen Urbare und mit besonderer Berücksichtigung der alten Kreise Breslau und Bolkenhain-Landeshut.
%23269283: KLPD - DIENST NATIONALE RECHERCHE, POLITIEREGIO LIMBURG-ZUID. - Hells Angels en andere 1%-MC's in Nederland.
%2377157: KLÜBER, JOHANN LUDWIG. - Wichtige Urkunden für den Rechtszustand der deutschen Nation; mit eigenhändigen Anmerkungen. Aus seinen Papieren mitgeteilt und erläutert von Karl Theodor Welcker.
%23271127: KLUCKERT, SEBASTIAN. - Gesetzliche Krankenkassen als Normadressaten des Europäischen Wettbewerbsrechts : Zugleich ein Beitrag zum wettbewerbsrechtlichen Unternehmensbegriff im allgemeinen sowie im Bereich der sozialen Sicherheit.
%23117077: KLUCKHOHN, AUGUST. - Geschichte des Gottesfriedens.
%23223772: KLUCKHOHN, PAUL. - Die Ministerialität in Südostdeutschland vom zehnten bis zum Ende des dreizehnten Jahrhunderts.
%23153352: KLUETING, HARM & EDELTRAUD KLUETING., OSTERMANN, GRAF. - Urkunden und Regesten Ostermanniana aus Hannover und Wolfenbüttel.
%238964: KLUG, ULRICH. - Juristische Logik.
%23203232: KLUG, ULRICH. - Presseschutz im Strafprozess : ein Rechtsgutachten im 'Spiegel'-Verfahren.
%23111596: KLUGE, MORITZ. - Johannes Reinke's dynamische Naturphilosophie und Weltanschauung unter besonderer Berücksichtigung ihrer Herkunft aus der Botanik.
%23272319: KLUGER, JEFFREY. - Splendid Solution : Jonas Salk and the Conquest of Polio.
%23193526: KLUIN, RONALD. - Overeenkomsten tussen overheden.
%23218201: KLUIN, RONALD. - Overeenkomsten tussen overheden.
%23238198: KLUIT, ADRIAAN. - De souvereiniteit der Staten van Holland verdedigd tegen de hedendaagsche leer der volksregering, zoo als dezelve onder anderen wordt voorgedragen in een geschrift, getiteld: Grondwettige herstelling van Nederlands staatswezen, zoo voor het algemeen bontgenootschap, als voor het bestuur van elke bijzondere provincie.
%2323735: KLUIT, M.E. - Het Réveil in Nederland 1817-1854.
%23251756: KLUITENBERG, ROB & MONIKA CHAO-DUIVIS (EDS.) - Architecture of Dutch construction law experts.
%23268608: KLUITENBERG, R.W.M. (ED.) - 40 jaar Instituut voor Bouwrecht : jubileumuitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Instituut voor Bouwrecht, 1968 - 31 december 2008.
%2357376: KLUIVER, H.J. DE., SPLINTER-VAN KAN, H.A.G. - Privaatrecht als opdracht.
%23184200: KLUIVER, H.J. DE ... [ET AL.] - De Europese vennootschap (SE).
%2396925: KLUIVER, H.J. DE. - Onderhandelen en privaatrecht.
%23267963: KLUIVER, J.H. - Zeeuwse reacties op de Acte van Seclusie.
%23160808: KLUMPER, A.A. - Sociale verdediging en Nederlands Verzet '40-'45. Ideëel concept getoetst aan historische werkelijkheid.
%23268685: KLUNCKER, KARLHANS. - Castrum Peregrini : een uitgeverij in het teken van Stefan George.
%2334805: KLUNDER, NOLANDA. - Lucidarius : de Middelnederlandse Lucidarius-teksten en hun relatie tot de Europese traditie.
%23102112: KLUNDERT, TH.C.M.J. VAN DE. - Over economische groei en de convergentie van landen.
%23117137: KLÜPFEL, KARL & MAX EIFERT. - Geschichte und Beschreibung der Stadt und Universität Tübingen.
%23241109: KLÜPFEL, KARL & MAX EIFERT. - Geschichte und Beschreibung der Stadt und Universität Tübingen. Band 1.
%23680: KLUVELD-REIJERSE, AMANDA - Reis door de hel der onschuldigen : de expressieve politiek van de Nederlandse anti-vivisectionisten, 1890-1940.
%23260957: KLUYSKENS, ALBERT. - De zakenrecht. (Beginselen van burgerlijk recht, deel 5).
%23260956: KLUYSKENS, ALBERT. - De contracten. (Beginselen van burgerlijk recht, deel 4).
%23193340: KLUYTMANS, FRITS. - Arbeidsrelaties tussen schijn en werkelijkheid : reflecties over personeelsmanagement, HRM en personeelswetenschappen.
%23174330: KMENTA, J. & J.B. RAMSEY (EDS.) - Large-scale macro-economic models.
%23120949: KMITA, JERZY & KRYSTYNA ZAMIARA (EDS.) - Visions of culture and the models of cultural sciences.
%23169764: KNAAP, G.J. (ED.) - Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw.
%23125570: KNAAP, EWOUT VAN DER. - De verbeelding van nacht en nevel.
%23114959: KNAAP, J.W.M. VAN DER (E.A.) - Lessen van eigen bodem : een bestuurskundige studie naar de besluitvorming rond de realisering van afvalverwerkingslokaties.
%23207667: KNAAP, EWOUT VAN DER. - De verbeeldang van nacht en nevel: Nuit et brouillard in Nederland en Duitsland.
%236048: PETER VAN DER KNAAP. - Lerende overheid , intelligent beleid : de lessen van beleidsevaluatie en beleidsadvisering voor de structuurfondsen van de Europese Unie.
%23258713: KNAAP, BERT VAN DER & EGBERT WEVER. - New Technology and Regional Development.
%23195575: KNAAP, L.M. VAN DER, L.T.J. NIJSSEN & STEFAN BOGAERTS. - Geweld verslagen ? : een studie naar de preventie van geweld in het publieke en semi-publieke domein.
%233237: KNAAP, G.J. (ED.) - Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw.
%23215969: KNAAPEN, M.H.F. - Internationale rechtshulp in strafzaken. II: Internationale ontneming van voordeel en overige verdragen met rechtshulpbepalingen.
%23215959: KNAAPEN, M.H.F. - Uitlevering ; Overlevering ; Verdragen met de desbetreffende nationale wetteksten en de toepasselijke uitvoeringsbesluiten of -beschikkingen en beleidscirculaires.
%23215957: KNAAPEN, M.H.F. - Internationale rechtshulp in strafzaken. I: Kleine rechtshulp, overdracht strafvervolging en strafexecutie.
%2315354: KNAP, GER. H. - Mens en bedrijf, 75 jaar electrotechniek 75 jaar Smit-Slikkerveer.
%2341642: KNAPLUND, P. (ED.). - Letters from Lord Sydenham (Gov.-Gen. of Canada 1839-1841) to Lord John Russell.
%2377158: KNAPP, LUDWIG. - System der Rechtsphilosophie.
%2377160: KNAPP, THEODOR. - Gesammelte Beiträge zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte vornehmlich des deutschen Bauernstandes.
%2310221: KNAPP, W.H.C. - Botercontrole in Nederland : de geschiedenis van de Nederlandsche botercontrole in verband met de boterwetgeving en -handel.
%2324982: KNAPP, JAMES F. - Literary modernism and the transformation of work.
%23262328: KNAPPER, C. - Munten, wissels, effecten en de arbitrage : handleiding bij het onderwijs in het handelsrekenen aan hoogere burgerscholen en bij zelfoefening.
%23268833: KNAPPERT, J. (ED.) - Four Swahili epics.
%2317969: KNAUTH, A. - Die Naturphilosophie Johannes Reinkes und ihre Gegner.
%23178526: KNEBEL, SVEN K. - In genere latent aequivocationes : zur Tradition der Universalienkritik aus dem Geist der Dihärese.
%23231837: KNECHT, TIJMEN. - De eeuw achter ons.
%23101398: KNECHTLER, GERHARDT. - Das Recht der Notare auf Berufsausübung : verfassungsrechtliche und europarechtliche Grenzen des Berufsrecht.
%23121714: KNEEN, P. - Soviet Scientists and the State. An examiniation of the social and political aspects of science in the USSR.
%23188532: KNEEPKENS, MANUEL. - Luchtschepen en schandalen : viereneenhalf jaar poëtische strijd contra Rottocratie.
%23194682: KNEGT, R. (ED.) - Arbeidsparticipatie onder druk.
%23124357: KNEGT, R. & A.C.J.M. WILTHAGEN. - Toetsing van ontslag : de werkwijze van arbeidsbureau, kantonrechter en bedrijfsvereniging.
%23171143: KNEIDL, PAROSLAV (A.O.). - Strahovská Knihovna: Památníku národního písemnictví. [The history and collections of the Strahov Library, Prague].
%23200985: KNEUBUHL, VICTORIA NALANI. - Murder leaves its mark : a Hawai'i mystery.
%23122613: KNIBBELER, J.M.H. - Burgerij - Politie : een onderzoek naar oorzaken en achtergronden van conflicten en contactstoornissen tussen burgers en politieambtenaren in Nederland in een criminologisch perspectief.
%23151818: KNIEP, FERDINAND. - Der Besitz des Bürgerlichen Gesetzbuches gegenübergestellt dem römischen und gemeinen Recht.
%2338864: KNIES, WOLFGANG. - Steuerzweck und Steuerbegriff : eine dogmengeschichtliche und kompentenzrechtliche Studie.
%23139934: KNIGGE, G. (ED.) - Leerstukken van strafprocesrecht.
%23150140: KNIGGE, G. (ED.) - Leerstukken van strafprocesrecht.
%23177456: KNIGHT, DAVID. - Ideas in chemistry. A history of the science.
%2374752: KNIGHT, LISA I. - Contradictory Lives: Baul Women in India and Bangladesh.
%235840: KNIGHT, CARL & ZOFIA STEMPLOWSKA (EDS.) - Responsibility and distributive justice.
%2358869: KNIGHT, DAVID. - Ideas in chemistry : a history of the science.
%23217125: KNIJFF, D. - Gebrekkige zaken.
%23221050: KNIJFF, C.L. - Rechtsopvolging bij vergunningen : de mogelijkheid en wijze van overgang van vergunningen naar bestuursrecht en privaatrecht.
%232399: KNIJN, TRUDIE & ANNE-CLAIRE MULDER (EDS.) - Unravelling fatherhood.
%2321657: KNIPPENBERG, ERIK THEODOOR CORNELIS. - De senaat : rechtsvergelijkend onderzoek naar het House of Lords, de Sénat, de Eerste Kamer en de Bundesrat.
%234950: KNIPPENBERG, HANS & WILLEM VAN DER HAM. - Een bron van aanhoudende zorg : 75 jaar Ministerie van Onderwijs (Kunsten) en Wetenschappen, 1918-1993.
%23225074: KNOBBOUT-BETHLEM, C.E. - Konsumentgericht elektronisch betalingsverkeer. Enige juridische aspekten van de verhouding bank-konsument.
%23191235: KNOBEL, F.M. - De beroepsconsul.
%2345910: KNOBLAUCH, JAMES - Imposters.
%23170718: KNOBLOCH, HEINZ. - Berliner Grabsteine.
%23193942: KNOEFF, R. - Herman Boerhaave (1668-1738) : Calvinist chemist and physician.
%2322015: KNOESTER, A. (RED.). - Lessen uit het verleden : 125 jaar Vereniging voor de Staathuishoudkunde.
%2312897: KNOL, H.D.M. - Beginselen van het privaatrecht. 2 Dln.
%23168896: KNOL, P.C. (ED.) - BW-Krant, Jaarboek 1985 : BW - NBW : twee sporen, één weg.
%23255969: KNOLL, BERNHARD. - The legal status of territories subject to administration by international organisations.
%2370077: KNOOP, HANS. - Vuil spel, of De betrokkenheid van de overheid inzake illegale gifstortingen : zwartboek.
%2394766: KNOOP, B. - Hegel und die Franzosen.
%23260096: KNOOPS, GEERT-JAN A. - Surrendering to international criminal courts : contemporary practice and procedures.
%2320731: KNOOPS, GEERT-JAN G. J. - Theory and Practice of International and Internationalized Criminal Proceedings
%2350479: KNOOPS, GEERT-JAN A. - Amerika versus Bin Laden : hoe één man de wereld veranderde.
%23100091: KNOPPERS, LAURA LUNGER & JOAN B. LANDES (EDS.) - Monstrous bodies / political monstrosities in early modern Europe.
%23189340: KNOPS, H.P.A. (ED.) - Spiegel van de staat : staatkundige voorwaarden voor een overtuig(en)de politiek.
%23135846: KNORR, KARIN D., ROGER KROHN, & RICHARD WHITLEY (EDS.) - The social process of scientific investigation.
%23269721: KNOTT, ELEANOR (ED.) - Togail Bruidne Da Derga.
%23178164: KNOTTENBELT, JOHANNES. - Produktaansprakelijkheid : buitencontractuele aansprakelijkheid van de producent van een gebrekkig produkt voor persoonschade.
%2365861: KNOWLES, D.G. - A Purgatorial Flame, Seven British Writers in the Second World War.
%2372984: KNOX, SARA L. - Murder : a tale of modern American life.
%23213557: KNUCHEL, HANS. - Flatlands : stereo pictures.
%23221192: KNUDSEN, LARA M. - Reproductive Rights in a Global Context: South Africa, Uganda, Peru, Denmark, United States, Vietnam, Jordan.
%23200399: KNUDSEN, ROBERT DONALD. - The idea of trancendence in the philosophy of Karl Jaspers.
%23247170: KNULST, W.P. - Mimespelen in Nederland : rapport van een onderzoek, in opdracht van het Stafbureau Culturele Zaken van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.
%23100636: KNUTSON, H. - The triumph of wit : Molière and restoration comedy.
%23164826: KNUTTEL-FABIUS, ELIZE. - Der ziele wonderland.
%23208214: KNUTTILA, KENNETH MURRAY & WENDEE KUBIK. - State theories : classical , global , and feminist perspectives.
%23178529: KNUTZEN, MARTIN. - Elementa philosophiae rationalis seu logicae cumgeneralis tum specialioris mathematica methodo in usum auditorum suorum demonstrata
%23125903: KNUVELDER, GERARD. - De Mythe Nederland : beschouwingen over het Nationaal en Koloniaal Vraagstuk.
%23208430: KOBALD, KARL. - Alt-Wiener Musikstätten.
%23238013: KOBAYASHI, TERUO. - The Anglo-Norwegian fisheries case of 1951 and the changing law of the territorial sea.
%23102164: KÖBBEN, A.J.F. - Wie niet waagt die niet wint : over validiteit en representativiteit bij antropologisch en sociologisch onderzoek.
%23241060: KÖBBEN, ANDRÉ J.F. - Wetenschap en partijdigheid : opstellen voor André J.F . Köbben.
%23229116: KÖBBEN, A.J.F. - Interests, partiality and the scholar.
%23101045: KOBILA, JAMES MOUANGUÉ. - La protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun : entre reconnaissance interne contrastée et consécration universelle réaffirmée.
%23216529: KÖBLER, GERHARD. - Bilder aus der deutschen Rechtgeschichte : von den Anfängen bis zur Gegenwart.
%2336299: KÖBLER, GERHARD. - Rechtsfranzösisch : deutsch-französisches und französisch-deutsches Rechtswörterbuch für jedermann.
%23262254: KÖBLER, GERHARD. - Bibliographie der deutschen Hochschulschriften zur Rechtsgeschichte (1945-1964).
%23243338: KOBORI, IWAO - Central Eurasian Water Crisis: Caspian, Aral, and Dead Seas.
%2377164: KOCH, WALTHER. - Hof- und Regierungsverfassung König Friedrichs I. von Preussen. (1697-1710).
%23170759: KOCH, DIETHER. - Heinemann und die Deutschlandfrage.
%2343464: KOCH, HEINRICH P. & GOTTFRIED HAHN. - Knoblauch. Grundlagen der therapeutischen Anwendung von Allium sativum L.
%23263728: KOCH, DIRK-JAN - Aid from International NGOs: Blind Spots on the AID Allocation Map.
%2392682: KOCH, D.M.G. - Herleving : oorsprong, streven en geschiedenis der nationalistische beweging in Britsch-Indië.
%2377083: KOCH-STERNFELD, JOSEF ERNST VON. - Die deutschen, insbesondere die bayerischen und österreichischen Salzwerke zunächst im Mittelalter, als Anlagen und Bürgschaften des Kultus, der Kultur, des König-, Adel- und Bürgertums und der grossen Masse, mit Betrachtungen über das europäische Salzregal in seiner Entwicklung und Verwicklung.
%2398725: KOCH, E.M.F. - De kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600.
%2377081: KOCH, WOLFGANG. - Zum Stemma der Handschriften des Kleine Kaiserrechts.
%23197595: KOCH, NIKOLAUS. - Staatsphilosophie und Revolutionstheorie : zur deutschen und europäischen Selbstbesinnung und Selbsthilfe.
%2393432: KOCH, D.M.G. - Verantwoording. Een halve eeuw in Indonesië.
%2389968: KOCH, HANS. - Franz Mehrings Beitrag zur marxistischen Literaturkritik.
%2377162: KOCH, LOTTE. - Wandlungen der Wohlfahrtspflege im Zeitalter der Aufklärung.
%2364219: KOCH, WYNAND J.M. - Stellingen ter verkrijging van den graad van Doctor in het Romeinsch en Hedendaagsch Recht, aan de Hoogeschool te Leiden.
%2348118: KOCH, KARL. - Der Baumtest. Der Baumzeichenversuch als psychodiagnostisches Hilfsmittel.
%23227864: KOCH, A.C.F. - Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. [Volume] I : eind van de 7e eeuw tot 1222.
%2340851: KOCHENOV, DIMITRY. - EU enlargement and the failure of conditionality : pre-accession conditionality in the fields of democracy and the Rule of Law.
%231017: KOCHER, GERNOT. - Höchstgerichtsbarkeit und Privatrechtskodifikation : die Oberste Justizstelle und das allgemeine Privatrecht in Österreich von 1749-1811.
%2343743: KOCHMAN, THOMAS - Black and white styles in conflict.
%2356230: KOCK, E.L. DE. - Die Kosmeet in Egipte.
%23271101: KOCK, CH. PAUL DE. - Zizine.
%2384732: KOCKEN, C.L.B. - De hand van de notaris : rechtssociologisch onderzoek naar de onpartijdigheid en invloed van de Nederlandse notaris.
%23116659: KOCKEN, E.H.A. - Het vergunningstelsel in de Hinderwet en de Woningwet.
%2381648: KOCKEN, C.L.B. - De hand van de notaris : rechtssociologisch onderzoek naar de onpartijdigheid en invloed van de Nederlandse notaris.
%23175656: KOCKEN, JORIS & AGNES SCHREINER (EDS.) - Onverzoenlijkheid.
%23238578: KODAMA-NISHIMOTO, MICHI., WARREN S. NISHIMOTO, & CYNTHIA A. OSHIRO (EDS.) - Talking Hawai'i's story : oral histories of an island people.
%23268521: KODDENBERG, MATTHIAS. - Christo : the Paris sculptures 1961.
%23267263: KOEBL, HERLINDE. - Targets.
%23188769: KOEDIJK, CORNELIS GERRIT. - Studies in empirical exchange rate economics : (empirische wisselkoersstudies).
%23102113: KOEFOED, GEERT. - Benoemen : een beschouwing over de faculté du language.
%23115409: KOEGEL, JOHN. - Music in German immigrant theater : New York City, 1840-1940.
%2372931: KOEHLER, GARY J., ANDREW B. WHINSTON AND GORDON P. WRIGHT (EDS.) - Optimization over Leontief substitution systems.
%23268674: KOEHLER, PETRUS JOHANNES. - Het localisatieconcept in de neurologie van Brown-Séquard.
%2343874: KOEJEMANS, A.J. - David Wijnkoop. Een mens in de strijd voor het socialisme.
%23169804: KOEKKOEK, A.K. - Administrative law and the constitution in Ireland and the Netherlands. Preadvies.
%233334: KOEKKOEK, A.K. - Partijleiders en kabinetsformatie. Een rechtsvergelijkende studie over rol partijleiders bij kabinetsformatie in Engeland, West-Duitsland, België en Nederland. Diss.
%23237478: KOEKKOEK, A.K. - De grondwet : een systematisch en artikelsgewijs commentaar.
%23256020: KOEKKOEK, A.K. - Getuigend staatsrecht : liber amicorum A.K. Koekkoek.
%23232142: KOEKOEK, HENDRIK. - Commentaar van Koekoek op het boekje..... Boer Koekoek.
%2341201: KOELBEL, CHARLES H., DAVID B. LOVEMAN, ROBERT S. SCHREIBER, ... [ET AL.] - The high performance Fortran handbook.
%23212640: KOELEGA, D.G.A. - Niet alles van waarde is vervangbaar : een liberaal perspectief op behoud van natuur en cultuurgoederen in een technologische samenleving.
%23214631: KOELEMEIJER, GERARDO SOTO Y. - On the behaviour of classes of min-max-plus systems.
%23247535: KOELEMEIJER, JUDITH. - Anna Boom.
%23243158: KOELEWIJN, W.I. - Privacy en politiegegevens : over geautomatiseerde normatieve informatie-uitwisseling.
%23200477: KOELMANS, LEENDERT. - Teken en klank bij Michiel de Ruyter.
%23224087: KOEMAN, N.S.J. - Bestemmingsplan en privaatrecht.
%2345184: KOEMAN, N.S.J., A.G.A. NIJMEIJER & R. UYLENBURG (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Wet algemene bepalingen omgevingsrecht : de tekst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante regelgeving, voorzien van commentaar.
%238708: KOEMAN, N.S.J. - Bestemmingsplan en privaatrecht.
%23173245: KOEMAN, N.S.J. - Dient de wet regelen te stellen ten aanzien van bepalingen van publiekrechtelijke aard in privaatrechtelijke overeenkomsten met de overheid?; W. Konijnenbelt. Een pakt met de overheid : (dient de wet regelen te stellen ten aanzien van bepalingen van publiekrechtelijke aard in privaatrechtelijke overeenkomsten met de overheid? : preadviezen.
%2381058: KOEMAN, N.S.J. & J.H.W. DEPLANQUE. - Overheidsaansprakelijkheid, administratieve en burgerlijke rechter : Preadviezen & verslag vergadering.
%23154129: KOEMAN, NIELS. - Verzameld werk : vijfendertig jaar Niels Koeman in beeld.
%23117009: KOEMAN, JAN HEIN. - Responsibilities of environmental research.
%23232700: KOEMAN, N.S.J. - Bestemmingsplan en privaatrecht.
%23189651: KOENEN, HENDRIK JACOB. - Voorlezingen over de Geschiedenis der Nederlandschen handels.
%23105677: KOENEN, HENDRIK JACOB. - Vroegere en latere Nederlandsche handelspolitiek : vier voorlezingen gehouden in Felix Meritis.
%2343362: KOENEN, HENDRIK JACOB. - Beschouwingen over rechtsgemeenschap.
%23200214: KOENEN, HENDRIK JACOB. - Vroegere en latere Nederlandsche handelspolitiek : vier voorlezingen gehouden in Felix Meritis.
%23243673: KOENER, DIANE P. - Republic of labor. Russian printers and Soviet socialism, 1918-1930.
%2379153: KOENIG, CLARA. - Englisches Klosterleben im 12. Jahrhundert.
%2344968: KOENIG, F.PH. - Die Lage der Englische Landwirtschaft unter dem Drucke der internationalen Konkurrenz der Gegenwart und Mittel und Wege zur Besserung derselben.
%2315292: KOENIGER, ALBERT M. - Die neuen deutschen Konkordate und Kircheverträge mit der preusz. Zirkumskriptionsbulle.
%2319213: KOENIGS, FOLKMAR. - Die Haftung für Personenschäden im deutschen Verkehrsrecht. (Ein Vorschlag zur Neugestaltung).
%23268850: KOENRAAD, L.M. - De uniforme voorbereidingsprocedure.
%23223495: KOENRAAD, L.M. - Uit het oogpunt eener goede policie : het administratief beroep op Gedeputeerde Staten 1814-1850.
%232803: KOENRAADS, JAN P. - Gooise schilders.
%2382639: KOENRAADT, FRANS. - Ouderdoding als ultiem delict.
%23694: KOENRAADT, F. & S.J. STEENSTRA. - Forensische psychologie : rapportage en behandeling in het straf(proces)recht.
%233056: KOENRAADT, F. - Forensische jeugdpsychologie : rapportage en behandeling in het familie- en jeugdrecht.
%23215100: KOENRAADT, FRANS. - Trends in law and mental health : proceedings of the 13th International Congress on Law and Mental Health, Amsterdam, the Netherlands, June 1987.
%23186063: KOENS, M.J.C. - Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht).
%2313016: KOENS, M.J.C. - Jeugdigen in de knel : maatregelen van jeugdbescherming in de toekomst. Rede.
%23130453: KOENS, M.J.C. & G. DE JONGE. - Het nieuwe strafrecht en strafprocesrecht voor jeugdigen.
%2340462: KOENS, M.J.C. - Jeugdige vreemdelingen in Nederland : een onderzoek naar enige aspekten van vreemdelingenrecht en jeugd(beschermings)recht betreffende de komst naar en het voortgezet verblijf in Nederland van jeugdige vreemdelingen.
%23160484: KOERNER, DAVID W. - Here be dragons : the scientific quest for extraterrestrial life.
%23232844: KOERS, ALBERT WOLTER. - Driemaal is scheepsrecht : de modernisering van de rechterlijke organisatie.
%23132392: KOERS, A.W. E.A. (EDS.) - De ZM op Weg.
%23173184: KOERS, A.W. E.A. - Recht en Internet : verkenningen op het gebied van het internationaal privaatrecht , het strafrecht en het auteursrecht. Preadviezen.
%23139469: KOERS, A.W. E.A. (EDS.) - Waar staat de ZM [Zittende Magistratuur].
%23133372: KOERS, JAN. - Nederland als verzoekende staat bij de wederzijdse rechtshulp in strafzaken : achtergronden, grenzen en mogelijkheden.
%23170388: KOERS, JAN. - Nederland als verzoekende staat bij de wederzijdse rechtshulp in strafzaken : achtergronden, grenzen en mogelijkheden.
%23182698: KOERS, ALBERT W. & BERNARD H. OXMAN (EDS.) - The 1982 Convention on the law of the sea : proceedings Law of the Sea Institute seventeenth annual conference, July 13 -16, 1983, Oslo, Norway.
%23215205: KOERS, A.W. E.A. - Knowledge based systems in law : in search of methodologies and tools.
%23218693: KOERTGE, NORETTA. - Scientific values and civic virtues.
%23216498: KOESNOE, MOH. - Opstellen over hedendaagse adat, adatrecht en rechtsontwikkeling van Indonesië.
%2386542: KOETER, M.W.J. & M. BAKKER. - Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV).
%2341034: KOETHE, JOHN - Scepticism, Knowledge, and Forms of Reasoning.
%23248839: KOETSER, M.B. (E.A.) - De belanghebbende : preadviezen uitgebracht.
%23248884: KOETSER, M.B. (E.A.) - De belanghebbende : verslag van de algemene vergadering van de Vereniging voor Administratief Recht gehouden op 15 mei 1992 ter behandeling van de preadviezen van M.B . Koetser , Ch.J . Langereis , R.M . van Male.
%2381060: KOETSER, M.B. (E.A.) - De belanghebbende : preadviezen & verslag.
%23192388: KOETSER, M.B. - Overheid en schadevergoeding.
%23262334: KOEVOETS, MIRANDA MARIA. - Wangedrag van werknemers : de bevoegdheid van werkgevers tot opsporing en sanctionering.
%23262340: KOEZE, JOHANNES. - Een aantekening over het vormen van kennis.
%2359158: KOFALK, HARRIET. - No woman tenderfoot: Florence Merriam Bailey, pioneer naturalist.
%23109731: KOFMAN, PAUL. - Managing Primary Commodity Trade.
%2352694: KOGEL, CATHARINA HENDRIKA DE. - Long-term effects of brood size on offspring : an experimental study in the zebra finch.
%23216343: KOGEL, C.H. DE, E. NEVEN & GEERT A.C. VERVAEKE. - Gewelds - en zedendelinquenten met een psychische stoornis : wetgeving en praktijk in Engeland , Duitsland , Canada , Zweden en België.
%23148716: KOGEL, C.H. DE & V.E. DEN HARTOGH. - Contraire beëindiging van de TBS-maatregel : aantal, aard en verband met recidive.
%23137559: KÖGEL, TOMAS - Services and Economic Growth.
%2335148: KOGEL, C.H. DE - De hersenen in beeld : neurobiologisch onderzoek en vraagstukken op het gebied van verklaring, reductie en preventie van criminaliteit.
%2385734: KOGEL, C.H. DE & M.H. NAGTEGAAL. - Toezichtprogramma's voor delinquenten en forensisch psychiatrische patiënten : effectiviteit en veronderstelde werkzame mechanismen.
%23251565: KÖGL, FRITZ & H. ERXLEBEN. - Zur Ätiologie der malignen Tumoren.
%2377085: KOGLER, FERDINAND. - Recht und Verfassung der Stadt Rattenberg im Mittelalter. Ein Beitrag zur altbayerischen Stadtrechtsgeschichte.
%2379877: KOH, KHENG LIAN (ED.) - Straits in international navigation : contemporary issues.
%23228733: KOH, BYUNG CHUL. - Japan's administrative elite.
%2396294: KOHARA, HIRONOBU. - De Verboden Stad : hofcultuur van de Chinese keizers (1644-1911) = The Forbidden City : court culture of the Chinese emperors (1644-1911).
%23236534: KOHL, HELMUT - Ich wollte Deutschlands Einheit.
%23243903: KOHL, HERBERT R. - Stupidity and tears : teaching and learning in troubled times.
%23239782: KOHL, HERBERT R. - She would not be moved : how we tell the story of Rosa Parks and the Montgomery bus boycott.
%23248525: KOHL, J.G. - Geschichte des Golfstroms und seiner Erforschung : Monographie zur Geschichte der Oceane und der geographischen Entdeckungen.
%23102115: KOHLBERG, E. - Medieval Muslim Views on Martyrdom.
%23152332: KOHLER, JOSEF. - Das Recht.
%2377098: KOHLER, JOSEF. - Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz.
%2377099: KOHLER, JOSEF. - Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht.
%2377090: KOHLER, JOSEF. - Deutsches Patentrecht, systematisch bearbeitet unter vergleichender Berücksichtigung des französischen Patentrechts.
%2378719: KOHLER, JOSEF. - Rechtswissenschaftliche Beiträge : juristische Festgabe des Auslandes zu Josef Kohlers 60. Geburtstag, 9.3.1909.
%23184101: KOHLER, ERIC. L. - A dictionary for accountants. 2nd edition enlarged and revised.
%2377096: KOHLER, JOSEF. - Der Prozess als Rechtsverhältnis : prolegomena zu einem System des Zivilprozesses.
%2377093: KOHLER, JOSEF. - Handbuch des deutschen Patentrechts.
%2377092: KOHLER, JOSEF. - Gesammelte Beiträge zum Zivilprozess.
%23205414: KÖHLER, JOACHIM. - Zarathustra's secret : the interior life of Friedrich Nietzsche.
%23196802: KÖHLER, MICHAEL & GISELA BARCHE (EDS.) - Das Aktfoto : Ansichten vom Körper im fotografischen Zeitalter : Ästhetik, Geschichte, Ideologie.
%23227071: KÖHLER, JOACHIM. - Richard Wagner, the last of the titans.
%2377100: KOHLER, JOSEF. - Zur Urgeschichte der Ehe. Totemismus, Gruppenehe, Mutterrecht.
%2377087: KOHLER, ARTHUR. - Josef Kohler-Bibliographie : Verzeichnis aller Veröffentlichen und hauptsachlichen Würdigungen.
%2377089: KÖHLER, AUGUST. - Der Vergeltungsgedanke und seine praktische Bedeutung.
%2377091: KOHLER, JOSEF. - Gedanken über die Ziele des heutigen Strafrechts.
%2377095: KOHLER, JOSEF. - Lehrbuch der Rechtsphilosophie.
%2377097: KOHLER, JOSEF. - Recht und Persönlichkeit in der Kultur der Gegenwart. - Die Ideale im Recht.
%23270767: KÖHLER, THOMAS. - Reflexivität und Reproduktion : zur Sozialtheorie der Kultur der Moderne nach Habermas und Bourdieu.
%23231127: KOHLER, JOSEF. - Lehrbuch des bürgerlichen Rechts. 1. Halbband.
%23227398: KÖHLER, AUGUST. - Der Notstand im künftigen Strafrecht : eine erweiterte Antrittsrede von Dr. August Köhler, Professor an der Universität Erlangen.
%23215741: KÖHLER, WALTHER. - Geist und Freiheit. Allgemeine Kritik des Gesetzesbegriffes in Natur- und Geisteswissenschaft.
%23215203: KOHLER, JOSEF. - Das Recht der Azteken.
%23135712: KOHN, HANS. - Western Civilization in the Near East.
%23150029: KOHN, TAMARA & ROSEMARY MCKECHNIE (EDS.) - Extending the boundaries of care : medical ethics and caring practices.
%23212823: KOHN, A. EUGENE & WILLIAM PEDERSEN. - KPF : the first 22 years : featuring William Pedersen’s selected building designs 1976-1998.
%23145692: KOHN, HANS. - Nationalism in the Soviet Union.
%23154574: KÖHNE, MICHIEL. - Coördinatie van rechtsspraak.
%23233089: KOHNSTAMM, DOLPH. - Ik Ben Ik: De Ontdekking van het Zelf.
%23213345: KOHNSTAMM, DOLPH. - Hulp speciaal aan leerlingen met goede werklust : rechtvaardiging van een proefneming binnen het Amsterdamse onderwijsachterstandenbeleid.
%2384527: KOHNSTAMM, MAX. - De Europese dagboeken van Max Kohnstamm : [1] Augustus 1953-september 1957.
%23257080: KOHNSTAMM, MAX. - Diep spel : de Europese dagboeken van Max Kohnstamm : september 1957 - februari 1963.
%23127451: KOIVUSALO, MERI & EEVA OLLILA. - Making a healthy world : agencies , actors , and policies in international health.
%2395720: KOJÈVE, ALEXANDRE. - Hegel : eine Vergegenwärtigung seines Denkens : Kommentar zur Phänomenologie des Geistes.
%23159549: KOJIMA, HIROSHI. - Monad and Thou : phenomenological ontology of human being.
%23227654: KOK, RUTH A. - Statutory limitations in international criminal law.
%23213288: KOK, JOKE. - In blijde verwachting.
%23246107: KOK, G.CHR. - Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch : zes eeuwen rechtspraakgeschiedenis.
%237728: KOK, G.CHR. - In dienst van het recht : uit de geschiedenis van het Gerechtshof 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden).
%2376967: KOK, M. (ED.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel V: Particuliere synode Zuid-Holland : Classis Leiden 1585-1620 : Classis Woerden 1617-1620.
%2369061: KOK, G.CHR. - Het Nederlandse Notariaat.
%23171439: KOK, DAVID DE. - Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en Tertiarissen vóór de Hervorming.
%23204236: KOKHUIS, G.J.I. - De geschiedenis van Twente : van prehistorie tot heden.
%23252330: KOKKEN, H. EN M. VROLIJK (EDS.) - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel IV : 1477-1494. Tweede stuk: Teksten.
%23218677: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1993).
%23135919: KOKKINI-IATRIDOU, D. - Introduction au droit Hellenique.
%2350457: KOKKINI-IATRIDOU, D. - Het Beneficium Pauperum en De Cautio Judicatum Solvi met de Nederlandse rechtspraak 1963-1972.
%23218681: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1994).
%23218682: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1991).
%23218678: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1992).
%23218663: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1989).
%23252732: KOKKINI-IATRIDOU, D. - Enkele methodologische aspecten van rechtsvergelijking : het derde deel van een (pre-)paradigma.
%23218679: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1990).
%2336516: KOLA, PAULIN - In Search of Greater Albania.
%232030: KOLANCZYK, KAZIMIERZ. - Prawo Rzymskie.
%2341012: KOLASA, BLAIR J. & BERNADINE MEYER. - Legal systems.
%2345524: KOLATA, GINA - Flu : the story of the great influenza pandemic of 1918 and the search for the virus that caused it.
%23220525: KOLB, ALBERT. - Dreissig Beiträge in Deutsch (12), Englisch (3), Französisch (13), Italienisch (1) und Niederländisch (1).
%2350918: KOLB, DEBORAH M. - The mediators.
%23230686: KOLB, FRANK. - Rom: Die Geschichte der Stadt in der Antike (Beck's historische Bibliothek) (German Edition).
%2353458: KOLB, EBERHARD (ED.) - Der Zentralrat der deutschen sozialistischen Republik 19.12.1918 - 8.4.1919. Vom Ersten zum Zweiten Rätekongress.
%2392153: KÖLBING, EUGEN. - Arthour and Merlin : nach der Auchinleck-Hs. nebst zwei Beilagen,
%2358218: KOLDERUP-ROSENVINGE, J.L.A. - Grundrids af den Danske Retshistorie : till brug ved forelaesninger.
%23258354: KOLDEWEIJ, A.M. - Van de hoed en de rand ... : betekenis en functie van middeleeuwse kunst.
%2398816: KOLDEWEIJ, A.M. - Der gude Sente Servas.
%23241180: KOLEHMAINEN, OLA. - Ola Kolehmainen : fraction abstraction recreation.
%23202550: KOLESNIKOFF, NINA. - Yury Trifonov : a critical study.
%2396477: KOLFF, G.H. VAN DER. - Bevolkingsrietcultuur in Nederlandsch-Indië.
%2319766: KOLFF, NICOLAAS. - Over den invloed van politieke partijen op de nederlandschen regeeringsvorm.
%23237044: KOLFSCHOOTEN, FRANK VAN. - Valse vooruitgang : bedrog in de Nederlandse wetenschap.
%23170815: KOLFSCHOOTEN, FRANK VAN. - De Koningin van Plan Zuid : geschiedenissen uit de Beethovenstraat.
%23247340: KOLFSCHOOTEN, FRANK VAN. - De Dordtse magiër : de val van volksheld Kalrel Lotsy.
%23226547: KOLHATKAR, SONALI. INGALLS, JAMES. - Bleeding Afghanistan : Washington, warlords, and the propaganda of silence.
%2398117: KOLINSKY, EVA (ED.) - The Federal Republic of Germany : the end of an era.
%23183625: KOLK, J.A. VAN DER E.A. - Goederenvervoer per vrachtauto: administratiefrechtelijke regelgeving.
%23258031: KOLK, H. VAN DER. - Electorale controle : lokale verkiezingen en responsiviteit van politici.
%23146393: KOLKERT, WILLEM JAKOB. - Nederland en het Zweedsche imperialisme.
%23211915: KOLKMA, WALTER - Work in Progress, The Hidden Dimensions of Monitoring and Planning in Pakistan.
%23269172: KOLKMAN, W.D. & F.R. SALOMONS - Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 1: Personen- en familierecht. Deel II: Huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenleven.
%23218754: KOLKO, GABRIEL. - Anatomy of a war : Vietnam, the United States, and the modern historical experience.
%23148514: KOLLAR, RENE - The return of the Benedictines to London. Ealing Abbey: 1896 to Independence.
%23178367: AMSTERDAMS ADVOKATEN KOLLEKTIEF. - Amsterdams Advokaten Kollektief Jaarverslag 1975.
%2346407: KOLLER, OSWALD. - Die Obstruktion : eine Studie aus dem vergleichenden Parlamentsrechte.
%2314490: KOLLEWIJN, R.D. - Tien jaren Nederlandse rechtspraak Internationaal Privaatrecht (1954-1963)
%23102117: KOLLEWIJN, R.D. - Intergentiel recht in Algerije.
%2310929: KOLLEWIJN, R.D. - Zekerheid van Recht. Rede.
%2310928: KOLLEWIJN, R.D. - Ontaarding van het nationaliteitsbeginsel in het moderne internationaal privaatrecht.
%23172613: KOLLEWIJN, R.D. - Vier jaren Nederlandse rechtspraak internationaal privaatrecht, 1964-1968.
%23254730: KOLLONTAJ, ALEXANDRA. - [A. Kollontay]. De man-kameraad.
%23196480: KOLLWITZ, KÄTHE. - Het werk van Käthe Kollwitz, bevattende 61 reproducties in zwart en wit naar etsen, litho's, teekeningen, houtsneden en plastieken.
%23221122: KOLM, SERGE-CHRISTOPHE. - Macrojustice : the political economy of fairness.
%23187436: KOLM, SERGE-CHRISTOPHE. - Modern theories of justice.
%23181154: KOLM, SERGE-CHRISTOPHE. - Justice and equity.
%23228667: INSTITUT FÜR RECHT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN DER UNIVERSITÄT KÖLN. - Zehn Jahre Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften : Europäische Arbeitstagung Köln vom 24. bis 26 April 1963, veranstaltet vom Institut für das Recht der Europäischen Gemeinschaft der Universität Köln = Dix ans de jurisprudence de la cour de justice des Communautés Européennes ...
%2320049: DEPARTEMENT VAN KOLONIËN. - Rapport van het werkcomité voor het rubbervraagstuk (ingesteld door z.e. den minister van koloniën dd. 15 mei 1931).
%23177900: KOLOSOV, M.N. - 7th International Symposium on the Chemistry of Natural Products.
%23232122: KOLSTEE, H.J.; G.H. PRIEM, HOLDA, F.A.G. BEELAERTS VAN BLOKLAND & G. VISSERING. - Konvoluut. [1] : Uit de geschiedenis van Zuid-Afrika / H.J. Koslstee; [2] : De Oorlog in Zuid-Afrika / G.H. Priem; De Guerilla-Oorlog in Zuid-Afrika / Holda; [3] : De Oranje-Vrijstaat : een korte schets / F.A.G. Beelaerts van Blokland; [4] : Een Hollander in Zuid-Afrika : [H.J. Coster] / G. Vissering.
%23169538: KOLSTEREN, A. & EWOUD SANDERS. - Spectrum woordenboek vreemde woorden.
%23215141: KOLTHOFF, E.W. (ED.) - Strategieën voor corruptiebeheersing bij de politie : verslag van een studiedag.
%2385911: KOLTUN-FROMM, KEN - Moses Hess and Modern Jewish Identity:.
%23264254: KOLVENBACH, WALTER. - Employee councils in European companies.
%2343754: KOMAROVSKY, MIRRA - Blue-collar marriage.
%235654: KOMAROVSKY, MIRRA (ED.) - Sociology and Public Policy: The Case of Presidential Commissions.
%2366050: KOMEN, A. & A. RUTTEN-ROOS. - Nederlands recht in kort bestek.
%2322978: KOMEN, A. & D.W.F. VERKADE. - Kansspelen en cadeau-acties.
%2333912: KOMEN, A. & D.W.F. VERKADE. - Het nieuwe merkenrecht.
%23250784: KOMESAR, NEIL K. - Imperfect alternatives : choosing institutions in law , economics , and public policy.
%23252429: KOMESAROFF, PAUL A. - Troubled bodies : critical perspectives on postmodernism, medical ethics, and the body.
%23263514: KOMISARJEVSKY TYLER, LORRAINE. - Spoken Language Comprehension: An Experimental Approach to Disordered and Normal Processing (Logic Programming).
%2323676: KOMMER, M.M. - Werken met mensen : een onderzoek naar werksituatie en functioneren van penitentiair inrichtingswerkers.
%2368815: KOMMER, M.M. - Heenzendingen.
%23128460: KOMRIJ, GERRIT (ED.) - De abele spelen.
%23269907: KOMRIJ, GERRIT (ED.) - Het geld dat spant de Kroon : 250 jaar pecuniaire poëzie.
%23231886: KOMTER, MARTHA. - Dilemmas in the courtroom : a study of trials of violent crime in the Netherlands.
%23169046: KOMTER, MARTHA. - Dilemmas in the courtroom : a study of trials of violent crime in the Netherlands.
%23271196: STÄNDIGEN AUSSCHUSSE DES INTERNATIONALEN NOTAR-KONGRESSES (HRGB.) - Das öffentliche Urkundwesen der europäischen Staaten.
%2356685: KÖNIG, KLAUS, OERTZEN, HANS JOACHIM VON & FEIDO WAGENER (EDS.) - Öffentliche Verwaltung in der Bundesrepublik Deutschland.
%23113491: KÖNIGSHAUSEN, JOHANN-HEINRICH. - Ursprung und Thema von Erster Wissenschaft. Die aristotelische Entwicklung des Problems.
%23161209: KONIJNENBELT, WILLEM & RIEMERT PIETER JAN LUCRIS TJITTES. - De administratieve rechter als schadevergoedingsrechter / Herbezinning op de grondslagen van de overheidsaansprakelijkheid.
%23195176: KONIJNENBELT, WILLEM. - Résumé : hoofdlijnen van administratief recht.
%23216075: KONIJNENBELT, WILLEM (ED.) - Algemene wet bestuursrecht : tekstuitgave 2012/2013: met aanpalende regelingen en trefwoordenregister.
%23212488: KONIJNENBELT, WILLEM. - Résumé : hoofdlijnen van administratief recht.
%23245607: KONIJNENBELT, WILLEM (ED.) - Rechter en wetgever : bijdragen aan het symposium 'Rechter en wetgever' gehouden in de Ridderzaal op 30 maart 2000 bij het afscheid van mr. P.J. Boukema als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
%23258214: KONIJNENBURG, E. VAN. - Scheiding van Maas en Waal : beschrijving van den vroegeren waterstaatkundigen toestand in Noordbrabant, alsmede van de werken uitgevoerd voor de verlegging van den Maasmond.
%23196689: KONIJNENBURG, W. VAN. - Het beheer onzer waterschappen.
%23250281: KONINCKX, CHRISTIAN. - The first and second charters of the Swedish East India Company (1731-1766) : a contribution to the maritime, economic and social history of North-Western Europe in its relationships with the Far East.
%23213279: KONING, C.C.E. - Relaties in de radiotherapie.
%2315607: KONING, P.W. DE. - Reglement van Orde : naar aanleiding van de laatste herziening van het Reglement van Orde van de 2e Kamer der Staten-Generaal.
%23156090: KONING, PIERRE. - Structural empirical analysis of labor market frictions, job search and wage formation.
%23258339: KONING, M.E.L. & F.M. MIJNLIEFF. - Politiek in Nederland 1965-1975 : onlusten in Amsterdam 1965-1967.
%2383233: KONING, P.J. & D'ANJOU, L.J.M. & PENNARTS, H.F.T. - Het verschijnsel sociale rechtshulp.
%2375320: KONING, J. DE - Studiën over de El-Amarnabrieven en het Oude-Testament inzonderheid uit historisch oogpunt.
%2352075: KONING, B. - Antwoord op de vraag voor het jaar 1811 opgegeven: Welke zijn de vereischte omstandigheden, onder welke de zelfontvlamming van den Phosporus in het gemelde (luchtledige) ijdel plaats heeft, en welke is de oorzaak van dit verschijnsel? van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
%23269789: KONING, B.A. DE & M.N.T. KOSTERMANS. - Grote advocatenkantoren in Nederland : markt, management & maatschapscultuur.
%23204964: KONING, MARIE MARX. - Van een schoonen dag.
%23177799: KONINGH, TJ. DE ... [ET AL.] - Ordening van besluitvorming over de ruimte : over de verticale coördinatie van besluitvorming over ruimtelijke aangelegenheden.
%23159450: KONINGS, PIET. - The state and rural class formation in Ghana : a comparative analysis.
%23199857: KONINGS, A. (ED.), LIGUORI, ALPHONSUS MARIA DE. - Theologia moralis novissimi Ecclesiae Doctoris S. Alphonsi, in compendium redacta, et usui venerabilis cleri Americani accommodata.
%2388439: KONINGSVELD, HERMAN. - Het verschijnsel wetenschap : een inleiding tot de wetenschapsfilosofie.
%23221367: KONINGSVELD, HERMAN. - Empirical laws, regularity and necessity.
%23245706: KONINGSVELD, HERMAN. - Empirical laws, regularity and necessity.
%23106496: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, COMMISSIE VOOR DE BIOCHEMIE EN DE BIOFYSICA - Bio-exact : mondiale trends en nationale positie in biochemie en biofysica.
%23101705: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, COMMISSIE GENEESKUNDE. - Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek : positie en taken ten opzichte van de geneeskunde.
%23118596: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, COMMISSIE GEESTESWETENSCHAPPEN. - De toekomst van de theologie in Nederland.
%23118660: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, AKADEMIE RAAD VOOR DE WISKUNDE - De toekomst van het wiskunde-onderzoek in Nederland.
%23251550: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, VERKENNINGSCOMMISSIE BIOGEOLOGIE. - Tussen aarde en leven : strategische verkenning van de biogeologie in Nederland.
%2330004: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, COMMISSIE GENEESKUNDE. - Samenleven en samenwerken : een toekomst voor de Nederlandse sociologie.
%23269392: KÖNNEKER, BARBARA. - Satire im 16. Jahrhundert : Epoche, Werke, Wirkung.
%23243603: KONNER, MELVIN - The Jewish Body.
%23200904: KONST, J.W.H. - Determinatie en vrije wil in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw.
%2342520: KONSTANTINOW, F.W. - Grundlagen der marxistischen Philosophie.
%23213886: KONTRIMAS, ANDRIUS R. (ED.) - International expatriate employment handbook.
%23238675: KONWICKI, TADEUSZ. - A minor apocalypse : a novel.
%23253156: KOOI, RINNY E. - 'Darwin in Leiden' : een zoektocht naar de connecties tussen Darwin en Leiden.
%23188184: KOOIJ, KAREL R. VAN (ED.) - Abia south and southeast asian art and archaeology index.
%2381030: KOOIJ, C. & F.P.C.L. TONNAER. - Vergunningverlening in stroomversnelling : preadvies en verslag.
%23201403: KOOIJ, JAN. - Chemisch zuivere en physisch zuivere stoffen. De oploswarmte.
%2365384: KOOIJMAN, J.J.A. - Recht op periodieke uitkeringen in het sociaal zekerheidsrecht : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid.
%23238818: KOOIJMANS, P.H. - Internationaal publiekrecht in vogelvlucht.
%23101124: KOOIJMANS, PETER H. ... [ET AL.] - The role of non-governmental organizations in the promotion and protection of human rights : symposium organized on the occasion of the award of the Praemium Erasmianum to the International Commission of Jurists.
%23159273: KOOIMAN, D. - Noordhollands waterschapsrecht.
%23133394: KOOIMAN, J. - De Verzorgingsstaat: bestuurlijk een chaos?
%235626: KOOIMAN, JAN. - Over de kamer gesproken.
%23231830: KOOISTRA, REDMAR - Beatrix: Invloed en macht van een eigenzinnige vorstin (Dutch Edition).
%23129747: KOOL, RENÉE; MARTIN MOERINGS & WILLEM ZANDBERGEN (EDS.) - Recht op schrift : evaluatie projecten Schriftelijke slachtofferverklaring.
%23193328: KOOL, W.H. & E. POPPELSDORF. - De overname van een BV.
%23110589: KOOL, C.J.M. - Recursive Bayesian forecasting in economics: the multistate Kalman filter method.
%23224875: KOOL, DENNIS DE. - Monitoring in beeld : een studie naar de doorwerking van monitors in interbestuurlijke relaties.
%23156070: KOOL, TIJN. - Naar een gezondheidsmarkt? Mogelijkheden tot deregulering van geneeskundige verzorging.
%2376684: KOOL, PIETER. - De Phylakieten in Grieks-Romeins Egypte.
%2349744: KOOL, DAVID ABRAHAM. - Vrachtvoorschot en vooruitbetaling van vracht.
%2310225: KOOLEN, A.E.TH. - Bezit-spreiding in de zin van vermogensvorming in breder kring. Diss.
%2387100: KOONERT, THOMAS. - Die Stellung des fraktionslosen Ratsmitglieds.
%23251164: KOONING, H.W. - Het receptenboek voor den banketbakker. Deel II.
%2376597: KOONS, JEF. - Jeff Koons.
%2328286: KOONZ, CLAUDIA. - Moeders in het vaderland : de vrouw en het gezin in Nazi-Duitsland.
%2389887: KOOPMAN, ROBERT JAN - Formeel belastingrecht : de fiscale boete in de praktijk.
%23156133: KOOPMAN, SIEM JAN. - Diagnostic checking and intra-daily effects in time series models.
%2333988: KOOPMANN, M.W.E. - Het nieuwe echtscheidingsrecht.
%23124459: KOOPMANS, J.H. - Augustinus' Briefwisseling met Dioscorus.
%23256948: KOOPMANS, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%23102119: KOOPMANS, TIJMEN. - Juridische Dialectiek.
%23102120: KOOPMANS, TIJMEN. - De toekomst van het Nederlands als wetenschapstaal.
%23107924: KOOPMANS, F.A.J. - Prologen materieel strafrecht. 2e druk.
%23222117: KOOPMANS, L. - De beslissingen over de rijksbegroting.
%23164920: KOOPMANS, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%23110908: KOOPMANS, TIJMEN. - Het verschoningsrecht van de journalist. Preadvies.
%23113500: KOOPMANS, JELLE & PAUL VERHUYCK - Een kijk op anekdotencollecties in de zeventiende eeuw - Jan Zoet. Het Leven en Bedrijf van Clément Marot.
%2345824: KOOPMANS, F..J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%23259710: KOOPMANS, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%2341056: KOOPMANS, TIJMEN. - Constitutional protection of equality.
%2365551: KOOPMANS, F.A.J. - Prologen materieel strafrecht. 3e druk.
%2364808: KOOPMANS, CARL CHRISTIAAN - Ongewenst onderzoek : de gespannen relatie tussen economisch onderzoek en beleid.
%2319276: KOOPMANS, J.G. - Neutraal geld : een keuze uit de geschriften van Prof.Mr. J.G. Koopmans.
%2371798: KOOPMANS, I.M. - De strafbaarstelling van milieuverontreiniging : een rechtsvergelijkende studie naar de administratief afhankelijke structuur van het milieustrafrecht. Diss.
%23100387: KOOPMANS, J., M.A. MEADOW, K. MEERHOFF AND M. SPIES. - Rhetoric - Rhétoriqueurs - Rederijkers : proceedings of the colloquium, Amsterdam, 10-13 November, 1993 : [literature and the visual arts in the Low Countries and France, XIVth-XVIIth centuries].
%23184234: KOOPMANS, CAROLINA. - Dordrecht 1811-1914 : Een eeuw demografische en economische geschiedenis.
%23187196: KOOPMANS, TIJMEN. - Rechter en politiek in de Verenigde Staten.
%23169797: KOOPMANS, TIJMEN. - Het verschoningsrecht van de journalist. Preadvies.
%2362323: KOOPMANS, TJALLING C. - Scientific papers of Tjalling C. Koopmans.
%2323010: KOOPMANS, TJALLING C. - Linear regression analysis of economic time series.
%2324098: KOOPMANSCHAP, MARCUS A. - Complementary analyses in economic evaluation of health care.
%23102121: KOOPS, W., J.B. HOEKSMA AND D.C. VAN DEN BOOM (EDS). - Development of Interaction and Attachment: Traditional and Non-Traditional Approaches.
%23231936: KOOPS, CATHARINA E. - Contemplating compliance : European compliance mechanisms in international perspective.
%23135442: KOOPS, J.A. E.A. - Delicten betreffende de seksualiteit.
%23247464: KOOPS, W.R.H. & H.M. FRANSSEN. - Ons staatsbestel in kort bestek.
%23254865: KOOPS, BERT-JAAP. - Strafvorderlijk onderzoek van (tele)communicatie 1838-2002 : het grensvlak tussen opsporing en privacy.
%23258561: KOORN, FLORENCE W.J. - Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de middeleeuwen.
%23154354: KOOTEN, H.J. VAN. - Restitutierechterlijke gevolgen van ongeoorloofde overeenkomsten.
%2375790: KOOY, G.A. - Tussen empirie en reflectie : verzamelde opstellen voor G. A. Kooy : deze bundel werd tijdenshet op 24 mei 1985 gehouden ssmposium 'Dertig jaar gezinssociologie in Wageningen' aan Dr. G. A. Kooy aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Gezinssociologie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.
%2314231: KOP, P.C. - Beschouwingen over het zgn. 'vulgaire' Romeinse recht.
%2350931: KOP, YAAKOV., LITAN, ROBERT E. - Sticking together the Israeli experiment in pluralism.
%2376476: KØPCKE, ARTHUR. - Bilder und Stücke.
%23121861: KÖPKE, RUDOLF. - Die Gründung der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin.
%23194619: KOPLOW, DAVID A. - Smallpox : the fight to eradicate a global scourge.
%23255957: KOPLOW, DAVID A. - Non-lethal weapons : the law and policy of revolutionary technologies for the military and law enforcement.
%23130541: KOPPELMAN, ANDREW - Antidiscrimination Law and Social Equality.
%2373404: KOPPELMAN, ANDREW - A Right to Discriminate?: How the Case of Boy Scouts of America v. James Dale Warped the Law of Free Association.
%23129714: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - Het hart van de zaak : psychologie van het recht.
%23107871: KÖPPEN, FRIEDRICH. - Vertraute Briefe über Bücher und Welt. 2 Bände.
%23133332: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - Het hart van de zaak : psychologie van het recht.
%23134815: KOPPEN, NIEK. - De Keuken van Kok. Videofilm.
%2333462: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - Tot raadsheer benoemd : anderhalve eeuw benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden.
%23247302: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - Het hart van de zaak : psychologie van het recht.
%2375636: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - De menselijke factor : psychologie voor juristen.
%23269615: KOPPEN, P.J. VAN & J. TEN KATE. - De Hoge Raad in persoon : benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002.
%23230336: KOPPENOL-LAFORCE, M.E. ... [ET AL.] (EDS.) - Juridische aspecten rond de Euro. Preadviezen.
%23146108: KOPPENOL-LAFORCE, M.E. - Het Haagse trustverdrag. (The Hague Trust Convention).
%23230335: KOPPENOL-LAFORCE, M.E. ... [ET AL.] (EDS.) - Juridische aspecten rond de Euro.
%2338747: KOPPENS, ALEXANDER & BAS MEYBERG. - Operationeel beheer van informatiesystemen.
%2395033: KOPPER, JOACHIM & RUDOLF MALTER (EDS.) - Immanuel Kant zu Ehren.
%2376156: KOPPIUS, OTTO ROGIER - Information architecture and electronic market performance.
%23182551: KOPSTEIN, FRANZ P. H. W. - Graded bedding of the Harlech Dome.
%23226128: KOR, GERBEN. - Medialisering van recht.
%23159841: VALENTINE KORAH. - An introductory guide to EC competition law and practice.
%23254248: KORBEE, PIETER. - Bei genauer Untersuchung : een onderzoek naar inhoud en opbouw van de Versuch über die Transscendentalphilosophie van Salomon Maimon.
%23270513: KORDELAAR, WILHELMUS FREDERICUS JOHANNES MARIA VAN. - Beslissingondersteuning onderzoek geestvermogens in het strafrecht voor volwassenen.
%2373213: KOREMAN, MEGAN. - The expectation of justice : France, 1944-1946.
%2386965: KOREMAN, J. - De stadsrekening van Maastricht over het jaar 1399-1400.
%23178534: KORENG, LUDGER. - Die Grundlagen des Wissenschaftsbegriffes bei Plotin.
%235266: KOREVAAR, JAAP. - Papers dedicated to Jaap Korevaar.
%23176715: KOREZLIOGLU, H., G. MAZZIOTTO & J. SZPIRGLAS (EDS.) - Processus aléatoires à deux indices : colloque E.N.S.T.-C.N.E.T., Paris 1980.
%237561: KORF, D.J. - Heroine-toerisme : veldonderzoek naar het gebruik van harddrugs onder buitenlanders in Amsterdam.
%23174080: KORF, DIRK J. ... [ET AL.] - Economische kosten van thuisgeweld tegen vrouwen.
%2321889: KORF, DIRK J. ... [ET AL.] - Antenne 1993 : trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers.
%2322320: KORF, DIRK J. ... [ET AL.] - Antenne 1995 : trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers.
%2322267: KORF, DIRK J. ... [ET AL.] - Antenne 1994 : trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers.
%2321672: KORF, DIRK, PETER BLANKEN & TON NABBEN. - Een nieuwe wonderpil? : verspreiding, effecten en risico's van ecstasygebruik in Amsterdam.
%2330126: KORFF, HERMANN AUGUST. - Gestaltung, Umgestaltung : Festschrift zum 75. Geburtstag von Hermann August Korff.
%23168813: KORHONEN, OUTI. - International law situated : an analysis of the lawyer's stance towards culture, history and community.
%2377101: KORMANN, KARL. - System der rechtsgeschäftlichen Staatsakte : Verwaltungs- und prozessrechtliche Untersuchungen zum allgemeinen Teil des öffentlichen Rechts.
%23182690: KORN, DAVID A. - Exodus within borders an introduction to the crisis of internal displacement.
%2341398: KORN, FRANCIS. - Elementary structures reconsidered : Lévi-Strauss on kinship.
%23192424: KORN, SALOMON. - Geteilte Erinnerung : Beiträge zur deutsch-jüdischen Gegenwart.
%2374879: KORNAI, JANOS. - By force of thought : irregular memoirs of an intellectual journey.
%23235384: KORNAI, JANOS. - Highway and byways : studies on reform and post-communist transition
%23254743: KORNAI, JÁNOS., STEPHAN HAGGARD & ROBERT R. KAUFMAN (EDS.) - Reforming the state : fiscal and welfare reform in post-socialist countries.
%2337863: KORNAI, JANOS & BELA MARTOS (EDS.) - Non-price control.
%23204677: KORNAI, JANOS. - Rush versus harmonic growth : Meditation on the theory and on the policies of economic growth.
%2323756: KORNAI, JANOS. - Mathematical planning of structural decisions.
%2377103: KORNBLUM, UDO. - Das Beweisrecht des Ingelheimer Oberhofes und seiner malpflichtigen Schöffenstühle im Spätmittelalter.
%2377105: KORNBLUM, UDO. - Probleme der schiedsrichterlichen Unabhängigkeit.
%23110083: KORNEMANN, ERNST. - Die Alexandergeschichte des Königs Ptolemaios I. von Aegypten : Versuch einer Rekonstruktion.
%23122053: KORNEMANN, ERNST. - Augustus: der Mann und sein Werk im Lichte der deutschen Forschung.
%23122064: KORNEMANN, ERNST. - Die neue Livius-Epitome aus Oxyrhynchus.
%23174725: KÖRNER, STEPHAN. - Fundamental questions of philosophy : one philosopher's answers.
%23259112: KÖRNER, TORSTEN. - Der kleine Mann als Star : Heinz Rühmann und seine Filme der 50er Jahre.
%23159239: KÖRNER, ALOIS. - Studien zum Recht der öffentlichen Wege.
%23242479: KÖRNER, HARALD HANS. - Betäubungsmittelgesetz : deutsches und internationales Betäubungsmittelrecht.
%23160756: KORNFELD, E.W. - Paul Klee in Bern : Aquarelle und Zeichnungen von 1897 bis 1915.
%23228704: KORNSTEIN, DANIEL. - Kill all the lawyers? : Shakespeare's legal appeal.
%238137: KOROWICZ, MAREK ST. - Introduction to international law : present conceptions of international law in theory and practice.
%23268307: KORPEL, LUCRETIA GERTRUDE. - Over het nut en de wijze der vertalingen : Nederlandse vertaalreflectie (1750-1820) in een Westeuropees kader.
%23221098: KORREL, P.G. & O.W.M. KAMSTRA. - Sociaal wetenschappelijke & juridische methodologie.
%23125874: KORSCH, KARL - Marxisme en Filosofie.
%23230400: KORST, J.K. VAN DER. - Een dokter van formaat : Gerard van Swieten, lijfarts van keizerin Maria Theresia.
%23102125: KORST, M. VAN DER, A. PEETERS AND H. SCHOLS. - Design and Implementation of Asynchronous Circuits.
%2318937: KORSTEN, A.F.A. - Het spraakmakende bestuur : een studie naar effecten van participatie in relatie tot demokratiemodellen en sociale ongelijkheid.
%23206576: KORSTEN, A.F.A. - Het spraakmakende bestuur : een studie naar effecten van participatie in relatie tot demokratiemodellen en sociale ongelijkheid.
%2338482: KORSTEN, A.F.A. - Bestuurskunde als avontuur : een beschouwing over bestuurskundige heuristiek: perspectieven op de toekomst van gemeenten. Rede.
%23101447: KORSTEN, F.J.M. - Roger North (1651-1734), virtuoso and essayist. A study of his life and ideas... and an annotated, selected edition of his unpublished essays...
%23156147: KORT, JEROEN DE. - Edge-disjointness in combinatorial optimization. Problems and algorithms.
%2326098: KORT, W.L.P.M. DE. - De Arbeidsbemiddeling in Nederland : verhandeling naar oorzaken, ontwikkeling en behoeften.
%23212276: KORT, PETER M. - Optimal dynamic investment policies of a value maximizing firm.
%23241998: KORTE, HELMUT. - Der Spielfilm und das Ende der Weimarer Republik : ein rezeptionshistorischer Versuch.
%2332493: KORTEKAAS, JAN - Risicoanalyse georganiseerde criminaliteit : uitwerking instrumentarium en toepassing op de ICT-ontwikkelingen.
%23222291: KORTEKAAS, CHRISTIAAN RUDOLF. - Rational fools and less-rational sages : on the logic of (militant) collective (in)action within the state.
%23204102: KORTENHOEVEN, DIRKJE. - Vrouwelijke artsen en vestiging als huisarts : een verklaring van verschillen in vestiging tussen vrouwelijke en mannelijke huisartsen.
%23232479: KORTENHORST, B.M. - De motiveringsverplichting in strafzaken. Een analyse van de artt. 358 en 359 van het Wetboek van Strafvordering.
%2317428: KORTENHORST, L.G. - Bevoegdheid van den Rechter om Ongestraft te Laten.
%238752: KORTENHORST, L.G. & M.J.M. VAN ROOY. - De Collectieve Arbeidsovereenkomst. Juridisch en sociaal-economisch.
%2334966: KORTENHORST, L.G. & M.J.M. VAN ROOY. - De Collectieve Arbeidsovereenkomst. Juridisch en economisch-sociaal.
%23219936: KORTEWEG-WIERS, M.J.S. (ED). - Hoofdlijnen van het ambtenarenrecht.
%23235762: KORTEWEG, K.N. - De heerlijkheid Altena en de veer- en vischrechten op het boveneinde der Merwede.
%23155065: KORTHALS ALTES, LIESBETH & MANET VAN MONTFRANS (EDS.) - The New Georgics. Rural and Regional Motifs in the Contemporary European Novel.
%2310227: KORTHALS ALTES, WILLEM F. - Naar een journalistiek privilege. Voorstellen voor een journalistiek verschoningsrecht n.a.v. de Amerikaanse en Duitse rechtspraktijk.
%23217550: KORTHALS ALTES, WILLEM. - De Nederlandse planningdoctrine in het fin de siècle : voorbereiding en doorwerking van de Vierde nota over de ruimtelijke ordening (extra).
%2372500: KORTHALS ALTES, A. - Deinend Zeerecht. Rede.
%2367977: KORTHALS, H.A. - Korte geschiedenis der Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V., 1873-1948.
%23245511: KORTHALS ALTES JR., E.J. - De staatsaansprakelijkheid volgens de rechtspraak van den Conseil d'État in Frankrijk. Diss.
%23217815: KORTHALS ALTES, WILLEM LODEWIJK. - De betalingsbalans van Nederlandsch-Indië 1822-1939.
%23214437: KORTLEVEN, WILLEM J. - Voorzorg in Nederland : ontwikkelingen in de maatschappelijke omgang met kindermishandeling, verkeersonveiligheid en genetische modificatie.
%23205388: KORTMANN, C.A.J.M. - De gevolgen van de Awb voor het staatsrecht.
%2395547: KORTMANN, C.A.J.M. - Constitutioneel recht.
%23248829: KORTMANN, C.A.J.M., B.P. VERMEULEN & P.J.J. ZOONTJENS. - De Awb en de bijzondere wetgeving : verslag van de algemene vergadering van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht gehouden op 12 mei 2000 : ter behandeling van de preadviezen van C.A.J.M . Kortmann , B.P . Vermeulen , P.J.J . Zoontjens.
%23169469: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Overheid en onderneming : tussen publiek en privaatrecht.
%23123497: KORTMANN, C.A.J.M. (E.A.) - De Awb en de bijzondere wetgeving: preadviezen.
%23192106: KORTMANN, C.A.J.M. & BOVEND'EERT, P.P.T. - Inleiding constitutioneel recht.
%23107735: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Onderneming en effecten.
%23252633: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Financiering en aansprakelijkheid.
%2326312: KORTMANN, S.C.J.J. - Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 2: Vertegenwoordiging en rechtspersoon. Deel 1: De vertegenwoordiging.
%23185418: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Financiering en aansprakelijkheid.
%2315689: KORTMANN, C.A.J.M. - De grondwetsherziening 1983.
%23186219: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Legal education in the Netherlands in a comparative context : report of the anniversary conference of 24 May 1995 organised by the Grotius Academy in association with the Centre for Postgraduate Legal Education.
%23187194: KORTMANN, C.A.J.M. - Inconsistentie in het publiekrecht.
%23269148: KORTMANN, C.N.J. - Onrechtmatige overheidsbesluiten.
%2344777: KORTMANN, C.A.J.M. & BOVEND'EERT, P.P.T. - The Kingdom of the Netherlands : an introduction to dutch constitutional law.
%2330806: KORTMANN, C.A.J.M. - Constitutioneel recht.
%2387992: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Onderneming en 5 jaar nieuw burgerlijk recht.
%2336275: KORTMANN, C.N.M. - Het rechtsphilosophisch begrip voor het algemeen welzijn.
%23269203: KORTMANN, S.C.J.J. (RED.) - Geschiedenis van de faillissementswet. Deel IV: Voorontwerp insolventiewet.
%23195921: KÖRVER, P.H.J. - De Besluitwetgeving van de Nederlandse regering in Londen in internationaal-rechtelijk en staatsrechtelijk perspectief.
%23681: KORVER, JAN. - De terminologie van het Crediet-Wezen in het Grieksch.
%23227394: KORVER, ARIE PIETER EDUARD. - Sarekat Islam 1912-1916 : opkomst, bloei en structuur van Indonesië's eerste massabeweging.
%23206675: KORVINUS, A.G. - Mensenhandel : tweede rapportage van de Nationaal Rapporteur.
%23110361: KORZEC, ALEKSANDER. - Confirming alcoholism in drivers under influence.
%23242603: KOSCH, MICHELLE. - Freedom and reason in Kant, Schelling, and Kierkegaard.
%2377106: KOSCHAKER, PAUL. - Babylonisch-assyrisches Bürgschaftsrecht : Beitrag zur Lehre von Schuld und Haftung.
%23211666: KOSCHNICK, WOLFGANG J. - Standard dictionary of the social sciences = Standard-Wörterbuch für die Sozialwissenschaften. Vol. 2 : German-English. 2 Volume-set.
%23122094: KOSCHNITZKE, RUDOLF. - Herbart und Herbarts Schule.
%23122109: KOSEGARTEN, J.G.L. - Geschichte der Universität Greifswald.
%23233561: KOSHALEK, R. & D. HUTT (ED.). - Richard Meier: Architect.
%23157220: KOSHALEK, R. & D. HUTT (ED.). - Richard Meier: Architect.
%23160663: KOSIK, KAREL. - La dialectique du concret.
%23241348: KOSINSKI, ANTONI A. - Differential Manifolds
%2360700: KOSINSKI, JERZY. - Passing by. Selected essays, 1960-1991.
%238944: KOSKELA, ERKKI. - A study of bank behaviour and credit rationing.
%2368214: KOSKY, J. - Mutual friends. Charles Dickens and Great Ormond Street Children's Hospital.
%2330697: KOSLOWSKI, REY - Migrants and Citizens: Demographic Change in the European State System.
%23112585: KOSMALA, HANS. - Studies, Essays and Reviews. Volume 2: New Testament.
%23112583: KOSMALA, HANS. - Studies, Essays and Reviews. Volume 1: Old Testament.
%23112586: KOSMALA, HANS. - Studies, Essays and Reviews. Volume 3: Jews and Judaism.
%2358814: KOSOWER, EDWARD M. - Molecular mechanisms for sensory signals. Recognition and transformation.
%23204814: KOSSEN, W.J. & A. RIEGER. - Rondom de Oude Kerk : de kroniek van een stadswijk : het water, de huizen, de mensen, handel, arbeid, minne in grijs verleden en kleurig heden.
%23169064: KOSSMANN, E.H. - Political thought in the Dutch Republic : three studies.
%2393004: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen, 1780-1940 : anderhalve eeuw Nederland en België.
%23969: KOSSMANN, F.K.H. - Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan F.K.H. Kossmann t.g.v. zijn 65e verjaardag en zijn afscheid als bibliothecaris der gemeente Rotterdam.
%2389396: KOSSMANN, RUDOLF RICHARD. - Henry James: dramatist.
%23102127: KOSSMANN, E.H. - Thorbecke en het historisme.
%2325321: KOSSMANN-PUTTO, JOHANNA A. - Kamper schepenacten 1316-1354.
%23204630: KOSSMANN, E.H. - De boekverkoopers, notarissen en cramers op het Binnenhof.
%23228644: KOSSOFF, LEON. - Leon Kossoff : recent paintings.
%23256416: KOSTAKOPOULOU, DORA. - The future governance of citizenship.
%23403: KOSTER, WINNY. - Secret strategies : women and abortion in Yoruba society, Nigeria.
%23102133: KOSTER, W.J.W. - Welke is de oudste bewaard gebleven tragedie?
%237978: KOSTER, LIA. - Wandelaars in de Nieuwmarktbuurt : een onderzoek naar de invloed van de harddrugsscene op het wonen in een oude binnenstadsbuurt.
%23186132: KOSTER, ADRIANUS. - De eenzame fietser : [insiders over de politieke loopbaan van Dries van Agt].
%23122155: KÖSTER, ARNOLD. - Studien zur Geschichte des antiken Seewesens.
%23192867: KOSTER, EGBERTS & THEO VAN OEFFELT (EDS.) - Hoogbouw in Nederland : 1990-2000 = High-rise in the Netherlands : 1990-2000.
%23102132: KOSTER, W.J.W. - Enige beschouwingen over de Dorische comedie en haar invloed op de Attische.
%2392277: KOSTER, SIMON. - Van Schavot tot Schouwburg. Vijfhonderd jaar toneel in Haarlem.
%2377108: KÖSTER, ARNOLD. - Die staatlichen Beziehungen der böhmischen Herzöge und Könige zu den deutschen Kaisern von Otto dem Grossen bis Ottokar II.
%2367675: KOSTER, SIMON. - Bedwateren en verwante toestanden.
%23102128: KOSTER, W.J.M. - De Dyskolos van Menander.
%23102130: KOSTER, W.J.W. - De Epidaurische Hymne op de Magna Mater.
%2311780: KOSTERS, J. - Het Internationaal Burgerlijk Recht in Nederland.
%2310104: KOSTERS, JAN. - Het Oude Tiendrecht.
%233720: KOSTERS, J. & C.W. DUBBINK. - Algemeen deel van het Nederlandse internationaal privaatrecht.
%2327382: KOSTERS, J. - Les fondements du droit des gens.
%23271898: KOSTERS, J. & F. BELLEMANS. - Les conventions de La Haye de 1902 et 1905 sur le droit international privé : recueil de législation et de jurisprudence.
%2388685: KOSTKA, KLAUS. - Zweitregister für Seeschiffe. Eine historisch-rechtsvergleichende Betrachtung.
%23122157: KÖSTLIN, KARL REINHOLD. - Die griechische Ethik bis Plato.
%2377110: KÖSTLIN, CHRISTIAN REINHOLD. - System des deutschen Strafrechts. Band 1: Allgemeiner Teil; Band 2: Abhandlungen aus dem Strafrechte.
%2380622: KOSTOPOULOS-COOPERMAN, C. - The lyrical vision of Maria Luisa Bombal.
%23194525: KOSZTOLNYIK, Z.J. - From Coloman the Learned to Béla III, (1095-1196) : Hungarian domestic policies and their impact upon foreign affairs.
%23244655: KOTAKA, TSUYOSHI AND DAVID L. CALLIES - Taking Land: Compulsory purchase and regulation in Asian-Pacific countries
%23262913: KOTARBA, JOSEPH A. & ANDREA FONTANA (EDS.) - The existential self in society.
%23178483: KOTATKO, PETR (ED.) - Interpreting Davidson.
%23117637: KOTE-NIKOI, NIKOI. - Beyond the new orthodoxy : Africa's debt and development crisis in retrospect.
%23227505: KOTHE, SANITÄTSRAT. - Zur klimatischen Behandlung der Neurasthenie. Vortrag.
%23248531: KOTLARSKY, JULIA. - Management of Globally Distributed Component-Based Software Development Projects.
%23235743: KOTLIKOFF, LAURENCE J. - What determines savings?
%2377897: KOTT, JAN. - The gender of Rosalind: Interpretations: Shakespeare, Büchner, Gautier.
%2346949: KOTTENHAGEN, R.J.P. - Van precedent tot precedent : over de plaats en functie van het rechtersrecht in een gecodificeerd rechtsstelsel.
%2346946: KOTTENHAGEN-EDZES, P.A. - Onrechtmatige daad en milieu : het gebruik van privaatrecht bij het voorkomen van milieu-aantasting en het verhaal van milieuschade.
%2316395: KOTTING, A.N. - De materiële rechtsidee.
%2371012: KOTTING, A.N. - De materiële rechtsidee.
%2387924: KOTTMAN, KARL A. - Law and apocalypse: The moral thought of Louis de León (1527?-1591).
%23169800: KÖTZ, HEIN - Die Begründing höchstrichterlicher Urteile. JACOBS, A.T.J.M. Grenzen aan de regelingsmacht der CAO-partijen. Preadviezen.
%2387973: KÖTZ, HEIN - Europäisches Vertragsrecht. Band 1: Abschluss, Gültigkeit und Inhalt des Vertrages. Die Beteiligung Dritter am Vertrag.
%23177093: KOTZÉ, PETRUS JOHANNES. - Die aanspreeklikheid van mededaders en afsonderlike daders.
%23171043: KOUL, SHIBAN K. - Millimeter wave and optical dielectric integrated guides and circuits.
%23133664: KOUSSER, THAD. - Term limits and the dismantling of state legislative professionalism.
%23100335: KOUWENHOVEN, A. - Inleiding tot de bibliografie.
%2316471: KOUWENHOVEN, JOHN A. - Half a truth is better than none : some unsystematic conjectures about art, disorder, and American experience.
%23229353: KOUWENHOVEN, ADRIAAN. - 'Komt, koopt, zonder geld en zonder prijs', Jesaja 55:1b : over markteconomie en sociale gerechtigheid.
%2315152: KOUWENHOVEN, A. - Vrijheid en gelijkheid : bijdrage tot de critiek op de immanentie-filosofie als grondslag van de economische wetenschap.
%235331: KOUWER, B.J. - Gewetensproblemen van de toegepaste psychologie. Rede.
%23149726: KOVÁCS, MÁRIA M. - Liberal Professions and Illiberal Politics. Hungary from the Habsburgs to the Holocaust.
%2389153: KOVALEWSKY, MAXIME. - Coutume contemporaine et loi ancienne : droit coutumier Ossétien éclairé par l'histoire comparée.
%23117823: KOVITZ, ROB. - Pig city model farm : a handbook on architecture and agriculture.
%2398782: KOWALEWSKI, A. - Die Harmonie der sittlichen Werte. Eine Zusammenschau der ethischen, soziologischen und pädagogischen Probleme.
%2323927: KOWALSKI, ROBIN M. - Complaining, Teasing, and Other Annoying Behaviors
%23197753: KOZESNIK, JAROSLAV (ED.) - Transactions of the Seventh Prague Conference on information theory, statistical decision functions, random processes, and of the 1974 European Meeting of Statisticians held at Prague, from August 18 to 23, 1974.
%238765: KOZIOL, HELMUT, JOSEF SEETHALER & THOMAS THIEDE (EDS.) - Medienpolitik und Recht II : Presserat, WikiLeaks und Redaktionsgeheimnis.
%2333351: KOZOLANKA, KIRSTEN - Power of Persuasion: The Politics of the New Right in Ontario.
%23260815: KOZUL-WRIGHT, RICHARD & PAUL RAYMENT. - The resistible rise of market fundamentalism : rethinking development policy in an unbalanced world.
%2381804: KRAAIJPOEL, D. - De nieuwe salon : officiële beeldende kunst na 1945.
%23201791: KRAAK, J.H. A.O. - De repatriëring uit Indonesië : een onderzoek naar de integratie van de gerepatrieerden uit Indonesië in de Nederlandse samenleving.
%23169343: KRAAKMAN, DORELIES. - Kermis in de hel: vrouwen en het pornografisch universum van de 'Enfer', 1750-1850.
%2310713: KRAAN, C.A. - De authentieke akte.
%2327301: KRABBE, J. - Toelating en uitzetting van vreemdelingen.
%23122240: KRABBE, OTTO. - Die Universität Rostock im 15. und 16. Jahrhundert.
%23111852: KRABBE, ERIK C.W., RENÉE JOSÉ DALITZ & PIER A. SMIT. (EDS.) - Empirical logic and public debate : essays in Honour of Else M. Barth.
%237334: KRABBE, HUGO. - Staatsrechtelijke opstellen. 2 Dln.
%23166456: KRABBÉ, JASPER. - Closer to you.
%2312242: KRABBE, HUGO. - Kritische Darstellung der Staatslehre.
%23132438: KRABBE, H.G.M. - De Opiumwet : een strafrechtelijk commentaar.
%2377112: KRABBE, HUGO. - Kritische Darstellung der Staatslehre. Deutsch.
%2377113: KRABBE, HUGO. - Die moderne Staatsidee. Deutsch.
%23247706: KRABBE, J.J. & W.J.M. HEIJMAN. - Economische theorie van het milieu.
%2332587: KRABBE, HUGO. - De moderne staatsidee.
%23133907: KRABBEN, ERWIN VAN DER - Urban Dynamics: A Real Estate Perspective. An institutional analysis of the production of the built environment.
%2315306: KRADEPOHL, A. - Stellvertretung und kanonisches Eherecht.
%23102136: KRAEMER, H. - Een nieuw geluid op het gebied der Koranexegese.
%23102134: KRAEMER, H. - Vormen van godsdienstcrisis.
%23157153: KRAEMER, JOEL L. & ILAI ALON (EDS.) - Religion and government in the world of Islam : proceedings of the Colloquium held at Tel-Aviv University, 3-5 June 1979 [Israel Oriental Studies, Volume X].
%2343063: KRAEMER, JÖRG. - Das Problem der islamischen Kulturgeschichte.
%23264: KRAEMER, HANS-R. - Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft : Texte zu ihrer Entstehung und Tätigkeit.
%23264586: KRAEPELIN, EMIL. - Einführung in die psychiatrische Klinik. : zweiunddreissig Vorlesungen.
%23248906: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Psychopathia Sexualis : a Clinical-Forensic Study
%23137118: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Psychopathia Sexualis : mit besonderer Berücksichtigung der conträren Sexualempfindung : eine medicinisch-gerichtliche Studie für Ärzte und Juristen.
%2382351: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Lehrbuch der Psychiatrie auf klinische Grundlage.
%2360591: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Psychopathia sexualis, with special reference to contrary sexual instinct. A medico-legal study.
%2347988: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Die transistorischen Störungen des Sebstbewusstseins. Ein Beitrag zur Lehre vom transitorischen Irresein in klinisch-forensischer Hinsicht für Aerzte, Richter, Staatsanwälte und Vertheidiger.
%23236011: KRAFT, VICTOR - Erkenntnislehre.
%2377116: KRAH, ADELHEID. - Absetzungsverfahren als Spiegelbild von Königsmacht : Untersuchungen zum Kräfteverhältnis zwischen Königtum und Adel im Karolingerreich und seinem Nachfolgestaaten.
%2377118: KRAHNER, LOTHAR. - Die Verfassung und das Recht der Stadt Gera in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis zum 17. Jahrhundert.
%23245234: KRAITCHIK, MAURICE. - Mathematical recreations.
%23253991: KRAJEWSKI, LEE J. & LARRY P. RITZMAN - Operations Management : World Student Series Edition.
%23254436: KRAKOWIAK, SACHA - Principles of Operating Systems.
%23182944: KRAL, HENDERIKUS. - De functie van het 'sola fide' in de Lutherse belijdenisgeschriften.
%2384157: KRAL, J. - Der christliche Sozialismus? Die Versöhnung von christentum und sozialismus. System einer Gesellschaftsreform nach Naturrecht und Sittengesetz./
%23233057: KRALER, ALBERT (ED.) - REGINE - Regularisations in Europe.
%2371811: KRALINGEN, R.W. VAN. - Frame-based conceptual models of statute law.
%2312971: KRAMER, AMIHUD AND BERNARD A. TWIGG. - Quality control for the food industry.
%23172235: KRAMER, DAVID BRUCE. - The imperial Dryden : the poetics of appropriation in seventeenth-century England.
%23269177: KRAMER, X.E. & H.L.E. VERHAGEN - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10: Internationaal privaatrecht. Deel III: Internationaal vermogensrecht.
%23150028: KRAMER, HEINZ. - A changing Turkey challenges to Europe and the United States.
%23139930: KRAMER, X.E. - Het Kort Geding in internationaal perspectief : een rechtsvergelijkende studie naar de voorlopige voorziening in het internationaal privaatrecht.
%23160288: KRAMER, DAVID BRUCE. - The imperial Dryden : the poetics of appropriation in seventeenth-century England.
%2316841: KRAMER, H.L.M. - Publiekrechtelijke gewoonte en publiekrechtelijk gewoonterecht in Nederland.
%2351326: KRAMER, LLOYD S. - Threshold of a new world : intellectuals and the exile experience in Paris, 1830-1848.
%23210450: KRAMER, GERARD - Schaakmat in Jakarta : Soeharto's revanche op de Haagse politiek.
%2379195: KRAMER, MATTHEW H. - Objectivity and the rule of law.
%2367371: KRAMER, AMIHUD AND BERNARD A. TWIGG. - Fundamentals of quality control for the food industry.
%23270345: KRAMER, X.E. & C.H. VAN RHEE (EDS.) - Civil litigation in a globalising world.
%23267267: KRÄMER, FELIX. - Monet und die Geburt des Impressionismus.
%23265531: KRAMER, DEIRDRE A. & MICHAEL J. BOPP (EDS.) - Transformation in clinical and developmental psychology.
%2367092: KRAMERS, H.A. - Natuurkunde en natuurkundigen. Rede.
%23196944: KRAMLICH, W.E., A.M. PEARSON & F.W. TAUBER. - Processed meats.
%23232798: KRAMPE, CHRISTOPH. - Liber amicorum Christoph Krampe zum 70. Geburtstag.
%23255491: KRANE, R.E. - Manpower mobility across cultural boundaries : social, economic and legal aspects : the case of Turkey and West Germany.
%23207467: KRANENBORG, R. - Zelfverwerkelijking : oosterse religies binnen een westerse subkultuur.
%2312371: KRANENBURG, R. - Het Nederlandsch Staatsrecht. 3e Druk. 2 Dln.
%23140413: KRANENBURG, R. - Studiën over recht en staat.
%2312366: KRANENBURG, R. - Inleiding in het Nederlandsch Administratief Recht. Algemeen deel.
%2310232: KRANENBURG, R. - Staatswetenschappelijke opstellen : aangeboden door oud-leerlingen.
%2312294: KRANENBURG, R. - Positief recht en rechtsbewustzijn. Inleiding in de rechtsphilosophie.
%2312391: KRANENBURG, R. - De Grondslagen der Rechtswetenschap. Juridische kennisleer en methodologie.
%2312370: KRANENBURG, R. - Het Nederlandsch Staatsrecht. 5e Druk. 2 Dln.
%2316548: KRANENBURG, R. - Studiën over recht en staat.
%2316549: KRANENBURG, R. - Studiën over recht en staat. Nieuwe bundel.
%2398481: KRANENBURG, F. E.A. (RED). - Waterschapschouw: opstellen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Unie van Waterschappen.
%2358525: KRANENBURG, H.A.H. - De zeevisscherij van Holland in den tijd der Republiek. Diss.
%235122: KRANENBURG, R. - Positief recht en rechtsbewustzijn. Inleiding in de rechtsphilosophie.
%2337234: KRANENBURG, R. - Positief recht en rechtsbewustzijn.
%23237253: KRANICH, ERNST MICHAEL. - Thinking beyond Darwin : the idea of the type as a key to vertebrate evolution.
%23116816: KRANTZ, SHELDON ... [ET AL.] - Police policymaking : the Boston experience.
%23269843: KRARUP-NIELSEN, AAGE. - Door de tropen naar de Zuidelijke IJszee ter walvischvangst.
%23246617: KRASNER, STEPHEN D. - International regimes.
%23242000: KRASSER, HELMUT. - Horazische Denkfiguren : Theophilie und Theophanie als Medium der poetischen Selbstdarstellung des Odendichters.
%2312657: KRATSCHKOWSKI, I.J. - Über Arabische Handschriften gebeugt.
%23102140: KRAUS, F.R. - Nominalsätze in altbabylonischen Briefen und der Stativ.
%23102141: KRAUS, F.R. - Sonderformen akkadischer Parataxe: die Koppelungen.
%235525: KRAUS, G. - Leerboek der psychiatrie.
%23102137: KRAUS, F.R. - Staatliche Viehhaltung im altbabylonischen Lande Larsa.
%23260365: KRAUS, HERBERT. - Der völkerrechtliche Status der deutschen Ostgebiete innerhalb der Reichsgrenze nach dem Stande vom 31. Dezember 1937.
%23245300: KRAUS, KARL. - Sittlichkeit und Kriminalität.
%23183827: KRAUSE, MARTIN F. - Garo Antreasian : written on stone : catalogue raisonné of prints, 1940-1995.
%2345323: KRAUSE, MARTIN - Garo Antreasian: Written on Stone : Catalogue Raisonne of Prints 1940-1995.
%23128361: KRAUSE, S.J. (ED). - Essays on Determinism in American literature.
%2377120: KRAUSE, THOMAS. - Die Strafrechtspflege im Kurfürstentum und Königreich Hannover vom Ende des 17. bis zum ersten Dritte des 19. Jahrhunderts.
%23179723: KRAUSE, HANS., NEHRING, PETER. - Konserventechnisches Taschenbuch der Obst- und Gemüseverwertungsindustrie.
%2356606: KRAUSE, GÜNTER B. - Der internationale Fernmeldeverein.
%23131208: KRAUSS, IRVING. - Stratification, class and conflict.
%2383219: KRAUSS, LEONARD I. & AILEEN MACGAHAN. - Computer fraud and countermeasures.
%2395510: KRAUSS, EDUARD. - Die Familie Krauss seit Ende des 16. Jahrhunderts nebst den anverwandten Familien Rüffershöfer, Eichhorn und Pann.
%23225389: KRAUSS, ALFRED. - Der Irrgang der deutschen Königspolitik : die Lehren der Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft.
%23266698: KRAUSZ, MICHAEL. - Rightness and reason : interpretation in cultural practices.
%23211469: KRAUT, ALAN M. - Goldberger's war : the life and work of a public health crusader.
%23785: KRAVE - Exploring ecology underground : microbial community structure and nitrogen transformations in tropical soil.
%23218886: KRAWEHL, OTTO-ERNST. - Hamburgs Schiffs- und Warenverkehr mit England und den englischen Kolonien 1814-1860.
%2377122: KRAWIELICKI, ROBERT. - Grundlagen des Bereicherungsanspruchs.
%233495: KREBS, RONALD R. (EDITOR) - In War's Wake: International Conflict and the Fate of Liberal Democracy.
%23251570: KREDIET, GERRIT. - Kiembaan en geslachtsomkeer.
%23264402: KREDIETBANK. - Juridische facetten van het elektronisch geldverkeer.
%23257375: KREIDMANN, ALSIK. - Entstehung und Werdegang des Menschen und der Lebewesen aller Zeiten auf Grund des Verwachsungsprinzipes.
%23160606: KREIJEN, GERARD PETER HUBERT. - State failure, sovereignty and effectiveness : legal lessons from the decolonization of Sub-Saharan Africa.
%23192626: KREIJEN, GERARD PETER HUBERT. - State failure, sovereignty and effectiveness : legal lessons from the decolonization of Sub-Saharan Africa.
%23216107: KREIKEN, E.J. - Airbus Industie. industriële samenwerking & Europese Industriepolitiek.
%23192571: KREITMANN, J. - Bread, peace, and liberty.
%23260456: KREITTMAYR, WIGULÄUS XAVER ALOYS FREIHERR VON. - Codex Maximilianeus Bavaricus, civilis. Oder: Neu verbessert- und ergänzt- Chur-Bayrisches Land-Recht ...
%23227767: KREK, GREGOR. - Einleitung in die slavische Literaturgeschichte : akademische Vorlesungen, Studien und kritische Streifzüge.
%2367438: KREKEL, H. - Engeland en Europa : de grondslagen der Britsche buitenlandsche politiek : Het probleem der Engelsch-Fransche betrekkingen : de crisis in het Fransche alliantiesysteem na 1756 : Pitts beleid in zijn eerste periode (1783-1792).
%23125116: KRELL, DAVID FARRELL. - Intimations of morality : time, truth and finitude in Heidegger's Thinking of Being.
%23124724: KRELL, DAVID FARRELL. - Nietzsche: a novel.
%23271654: KRELL, DAVID FARRELL. - Lunar voices : of tragedy, poetry, fiction, and thought.
%2332284: KRELLE, W. & A.F. SHORROCKS (ED.). - Personal income distribution. Proceedings of a Conference held by the International Economic Association Noordwijk aan Zee, Netherlands April 18-23, 1977.
%2377124: KRELLER, HANS. - Erbrechtliche Untersuchungen aufgrund der gräko-ägyptischen Papyrusurkunden.
%23233014: KREMER, MONIQUE. - How Welfare States Care: Culture, Gender and Parenting in Europe.
%2353616: KREMER, MARCEL RONALD. - Huwelijk en vermogen : een (rechts)historische case study naar de verzorging van de langstlevende echtgenoot in de stad Groningen onder doopsgezinden (1699-1809).
%23122255: KREMER, ALFRED FREIHERR VON. - Kulturgeschichte des Orients unter den Chalifen.
%23255662: KREMER, ROBERTA S. (ED.) - Broken threads : the destruction of the Jewish fashion industry in Germany and Austria.
%2320402: KREMER, RENÉ. - Le néo-realisme américaine.
%23117532: KREMERS, ISMAY PERNEL. - Remembering autobiographical events in borderline personality disorder.
%23193303: KREN, THOMAS - Masterpieces of the J. Paul Getty Museum: Illuminated manuscripts.
%23235987: KRESGE, DAVID T. ... [ET AL.] - Regions and resources : strategies for development.
%23220890: KRETSCHMANN, GEORG. - Faszination Fälschung : Kunst-, Geld- und andere Fälscher und ihre Schicksale.
%2310845: KRETSCHMAR, HANS. - Die Einheit der Volkswirtschaft in den älteren deutschen Wirtschaftslehren.
%23122280: KRETSCHMAYR, HEINRICH. - Geschichte von Venedig. 3 Bände.
%2378290: KRETZSCHMAR, JOHANNES ROBERT. - Die Entstehung von Stadt und Stadtrecht in den Gebieten zwischen der mittleren Saale und der Lausitzer Neisse.
%2328509: KREUKELS, L.H.M. - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen 1900-1940.
%23269514: KREUSCH, IRINA MARIA. - Der Eid zwischen Schwurverbot Jesu und kirchlichem Recht : Verehrung oder Missbrauch des göttlichen Namens?
%23133520: KREUSLER, A.A. - A Teacher's Experiences in the Soviet Union.
%2359187: KREUTZ, PETER. - Die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung nach Art. 86 EWG-Vertrag.
%2387723: KREUTZER, LEO & JÜRGEN PETERS (EDS.) - Welfengarten : [Jahrbuch für Essayismus : Band Elf, 2001].
%23129059: KUNSTAMT KREUZBERG. - Weimerar Republik.
%2350141: KREUZER, ARTHUR (ED.) - Handbuch des Betaubungsmittelstrafrechts.
%2315877: KREVELD, J.H. VAN. - Beleidsregels in het recht.
%2310235: KREVELD, J.H. VAN & M. SCHELTEMA. - Parlementaire geschiedenis van de wet AROB alsmede van de daarmee samenhangende wijziging van de Wet op de Raad van State.
%233610: KREVELEN, D. VAN. (E.A.). - De menschheid en de alcohol. Hoe zij, die het wete, oordeelen.
%2344380: KREY, VOLKER. - Deutsches Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band.1 : Grundlagen, Tatbestandsmässigkeit, Rechtswidrigkeit, Schuld.
%23215273: KRIEG, ROBERT ANTHONY. - Catholic theologians in Nazi Germany.
%2378292: KRIEGER, KARL-FRIEDRICH. - Die Lehnshoheit der deutschen Könige im Spätmittelalter (ca. 1200-1437).
%23160267: KRIEGER, JOEL. - The Oxford companion to politics of the world.
%23203570: KRIEGER, HEIKE (ED.) - The Kosovo conflict and international law : an analytical documentation 1974-1999.
%23131235: KRIEGER, M. - The play and place of criticism.
%2386873: KRIEGER, PETER. - Die Vorerbschaft in der Einzelzwangsvollstreckung und in der Insolvenz.
%23173359: KRIEKEN, P.J. VAN & CH.O. PANNENBORG (EDS.) - Liber Akkerman : in- and outlaws in war.
%23232541: KRIEKEN, PETER J. VAN. - Terrorism and the International Legal Order:With Special Reference to the UN, the EU and Cross-Border Aspects.
%2314613: KRIER, THERESA M. - Gazing on secret sights : Spenser, classical imitation, and the decorums of vision.
%2378294: KRIES, AUGUST VON. - Der Beweis im Strafprozess des Mittelalters.
%2378296: KRIES, AUGUST VON. - Die Rechtsmittel des Zivilprozesses und des Strafprozesses nach den Bestimmungen der deutschen Reichsgesetzes.
%2310511: KRIESI, HANSPETER. - Political mobilization and social change : the Dutch case in comparative perspective.
%23154604: KRIJNEN, M.M. & M.R. MOK (EDS.) - Het rekest-civiel herroepen : een actualisering, aangeboden aan Th.B. ten Kate, t.g.v. zijn afscheid als procureur-generaal bij de Hoge Raad.
%234635: KRIKKE, JUDICA I. - Het bibliotheekprivilege in de digitale omgeving.
%23101450: KRINNER, ROMAN (1678-1738) - Autobiographie.
%23271664: KRIPKE, SAUL AARON. - Wittgenstein on rules and private language : an elementary exposition.
%23171719: KRIPPENDORFF, EKKEHART. - Friedensforschung.
%23131396: KRIPPENDORFF, EKKEHART. - Internationale Beziehungen.
%23265495: KRISPYN, EGBERT. - Anti-Nazi writers in exile.
%23154606: KRISTEL, CONNY (ED.) - Binnenskamers : terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog : besluitvorming.
%23225738: KRISTEL, CONNY (ED.) - Polderschouw : Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen.
%23208148: KRISTEN, F.G.H. - Misbruik van voorwetenschap naar Europees recht : een onderzoek naar de grondslag en de werking van het Europese verbod van misbruik van voorwetenschap, met aandacht voor de doorwerking van EG-richtlijnen in het strafrecht.
%23207363: KRISTENSEN, PEER HULL & JONATHAN ZEITLIN. - Local players in global games : the strategic constitution of a multinational corporation.
%23129770: KRISTEVA, JULIA - This incredible need to believe.
%23223607: KRISTEVA, JULIA - The Kristeva reader.
%23191037: KRISTEVA, JULIA - The sense and non-sense of revolt.
%23246280: KRISTEVA, JULIA - Colette.
%23196338: KRISTEVA, JULIA - Essays in semiotics = Essais de sémiotique.
%2397451: KRIVATSY, PETER. - A Catalogue of Seventeenth Century Printed Books in the National Library of Medicine.
%23231560: KRIWACZEK, ROHAN - An Incomplete History of the Art of Funerary Violin.
%23264487: KRO., OUDEJANS, FRANS. - Van horen en zien gesproken : een jaar KRO radio en televisie bekeken door Frans Oudejans.
%2316994: KROEBER, THEODORA. - Alfred Kroeber, a personal configuration.
%23164369: KROEGER, PIETER GERRIT & JAAP STAM. - De rogge staat er dun bij : macht en verval van het CDA 1974-1998.
%23102143: KROES, ROB. - Amerika in onze ogen : de Amerikanistiek in Nederland.
%2361793: KROES, ROB. - Conflict en radicalisme.
%236078: KROES, ROB. - Soldiers and students : a study of right-and left-wing radicals.
%2387176: KROES, L. & WEERMAN, F. - Arbeidspositie en criminaliteit. Een onderzoek naar daders aan de hand van geregistreerde processen-verbaal in de periode 1975-1988.
%23203404: KROES, ROB (ED.). - American immigration, its variety and lasting imprint.
%23257896: KROES, PETRUS ANTONIUS. - An inquiry into the structure of physical time.
%23242248: KROES, JACK. - Het paleis aan de laan : de geschiedenis va het bondsgebouw van de ANDB.
%2344355: KROESE, KRISTEL - De verdediging en de forensisch deskundige : uitoefening van het recht op contra-expertise in het strafproces.
%23252700: KROG, ANTJIE. - Country of my skull : guilt, sorrow, and the limits of forgiveness in the New South Africa.
%23252630: KRÖGER, OTTO. - Die Philosophie des reinen Idealismus : eine Weltanschauungslehre.
%23210826: KROGT, TH.P.W.M. VAN DER. - Big is beautiful? : schaalveranderingen in overheid en samenleving.
%23118502: KROGT, A.W. VAN DER. - Service development in less developed countries. The case of telecom services in Chile and Argentina.
%23101035: KROGT, P. VAN DER. - Globi Neerlandici : the production of globes in the Low Countries.
%23210647: KROGT, M.R. VAN DER. - Hofleveranciers in Nederland.
%23267325: KROGT, P.C.J. VAN DER. - Advertenties voor kaarten, atlassen, globes e.d. in Amsterdamse kranten, 1621-1811.
%23177422: KROHN, WOLFGANG & LAYTON, EDWIN T. (EDS.) - The Dynamics of science and technology : social values, technical norms, and scientific criteria in the development of knowledge.
%23271617: KROIS, JOHN MICHAEL. - Cassirer: Symbolic Forms and History.
%23248592: KROL, J. - De geschiedenis van Nederhorst den Berg.
%23184604: KRÖLLER, A.G. - Rapport Consulaire sur l'année 1914.
%23231308: KRÖLLS, ALBERT. - Albert Krölls Kriegsdienstverweigerung : das unbequeme Grundrecht.
%23172361: KROM, N.J. - De heiligdommen van Palembang.
%23271104: KROM, J.C. - Het molenrijk Uitgeest : uit de geschiedenis van een dorp.
%23258552: KROMHOUT, M. & M. VAN SAN. - Schimmige werelden : nieuwe ethnische groepen en jeugdcriminaliteit.
%23193913: KROMKAMP, JACCO C., JODY F.C. DE BROUWER, GERARD F. BLANCHARD, RODNEY M. FORSTER, & VERONIQUE CREACH (EDS.) - Functioning of microphytobenthos in estuaries.
%23250332: KROMMENACKER, RAYMOND J. - Les Nations Unies et l'assurance-réassurance : l'assurance-réassurance de droit privé dans les relations entre pays développés et pays en voie de développement et l'action des organisations internationales.
%23185631: KROMMINGA, CARL GERHARD. - The communication of the Gospel through Neighboring. A study of the Basis and Practice of Lay Witnessing through Neighborly Relationships.
%2398808: KRONE, V.D. - Koning, minister en landvoogd.
%2371438: KRONENBERG, M.J. & B. DE WILDE. - Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht.
%23246224: KRONENBERG, M.J. & B. DE WILDE. - Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht.
%2372576: KRONENBERG, L.C. - Eenige opmerkingen over de beteekening in het burgerlijk proces.
%23157466: KRONENBURG-WILLEMS, E.J. (E.A.) - Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. (PS-Special 2001/9).
%2339790: KRONENBURG, ROBERT. - Spirit of the machine : technology as an inspiration in architectural design.
%23129950: KRONENWETTER, M. - Capital Punishment : a reference handbook.
%23177487: KRONHAUSEN, EBERHARD & PHYLLIS KRONHAUSEN - The 2nd international exhibition of erotic art.
%23211756: KRÖNIG, FRITZ. - Darstellung und Beurteilung der religionsphilosophischen Anschauungen Wilhelm Benders.
%2361127: KRONMAN, ANTHONY T. (ED.) - History of the Yale Law School : the tercentennial lectures.
%23170468: KRONMILLER, THEODORE G. - The lawfulness of deep seabed mining. Volume 1 & 2.
%23245580: KRONSBEIN, W. - Stenographische Streifzüge.
%23231859: KROON, OSCAR VAN DER. - Ministerie in crisis: Over visfraude, milieubehoud en boerenbelang.
%23125170: KROON, NICOLE. - Europese informatiesystemen: grensverleggend? : een verkenning naar barrieres in de bouwfase van het Schengen informatiesysteem en het Social Security Network.
%23810: KROON, INGRID CHARLOTTE - Strength of the Adriatic lithosphere : inference from tectonic modelling.
%23196080: KROON, DIRK. - Er bleef toch geen bewijs : opstellen over de poëzie van J. Slauerhoff.
%23264445: KROON, A.W. - Jan de Witt contra Oranje 1650-1672 : geschiedkundige bijdrage, uit officiële bescheiden geput, met drie bijlagen : bevattende onuitgegeven stukken, de verhooren van Cornelis de Witt, enz.
%23237999: KROON, JOANNES HERMANUS. - Responsio ad quaestionem literariam, a facultate philos. theoret. et litt. hum. in academia Leidensi propositam a. 1824: Commentatio de fabulis Gabrielis Faerni, in qua primum fontes indicen, dein poetae elegantia ostendatur et judicium, quo vetereum poetarum loca imitatus sit
%23169100: KROONENBERG, YVONNE. - Tijd voor een sigaar.
%23208848: KROONENBERG, YVONNE. - Zij houdt van hem . Hij ook.
%23113526: KROP, HENRY A. - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus. De verhouding tussen theologie en metafysica.
%2392425: KROP, PIETER JURJEN. - De handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling : de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving in de Werkgeverssanctierichtlijn, Nederland en Duitsland.
%23130868: KROP, MARNIX (E.A.) - Het elfde jaarboek voor het democratisch socialisme : [recht, rechtstaat en sociaal-democratie].
%23162461: KROPHOLLER, JAN. - Die deutsche rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts im Jahre 1971.
%2347990: KROPHOLLER, JAN. - Internationales Privatrecht.
%23272050: KROPHOLLER, JAN. - Internationales Einheitsrecht : allgemeine Lehren.
%23226931: KROPOTKINE, PETER. - Wederkeerig dienstbetoon : een studie.
%23181725: KROUWEL, G.E. - Overnameregulering : een overzicht van enkele regelingen die van toepassing zijn bij de overname van een Nederlandse beursvennootschap.
%23168063: KRÜCK, HANS. - Völkerrechtliche Verträge im Recht der Europäischen Gemeinschaften : Abschlusskompetenzen, Bindungswirkung, Kollisionen.
%2360141: KRUEGER, ANNE O. - Economic policies at cross-purposes : the United States and developing countries.
%23263067: KRUEGER, THOMAS H. & JONATHAN D. OSTRY. - Exercises in intertemporal open-economy macroeconomics
%23263455: KRUEGER, ANNE O. - Trade Policies and Developing Nations (Integrating National Economies: Promise & Pitfalls).
%23235741: KRUEGER, ANNE O. - Political economy of policy reform in developing countries.
%23262937: KRUEGER, ANNE O. (ED.) - The WTO as an international organization.
%23262942: KRUEGER, ANNE O. (ED.) - The political economy of trade protection
%2387881: KRUEGER, PAUL & THEODOR MOMMSEN. - Corpus iuris civilis. Editio stereotypa sexta. Volumen primum : Institutiones ; Digesta.
%2323887: KRUEGER, PAUL, THEODOR MOMMSEN, RUDOLF SCHÖLL & WILHELM KROLL. - Corpus iuris civilis. Editio stereotypa. Volumen I : Institutiones ; Digesta (27th ed., 1963); Volumen II: Codex Iustinianus (23th ed., 1963); Volumen III : Novellae (8th ed., 1963).
%2378298: KRUG, LEOPOLD. - Abriss der Staatsökonomie oder Staatswirtschaftslehre.
%2378300: KRUG, LEOPOLD. - Betrachtungen über den Nationalreichtum des Preussischen Staates und über den Wohlstand seiner Bewohner.
%23204786: KRUG, WILHELM TRAUGOTT. - Handbuch der Philosophie und philosophischen Literatur.
%23238836: KRÜGELSTEIN, FRANZ CHRISTIAN CARL. - Promptuarium medicinae forensis oder Realregister über die in die gerichtliche Arznei-Wissenschaft einschlagende Beobachtungen und Vorfälle : ein Hilfsbuch. 1. Theil : A.-H.; 2. Theil I.-V.
%2350237: KRÜGER, PAUL. - Codex Iustinianus.
%239250: KRUGER, ALBERT. - Kante van imputasie in die Nederlandse en Suid-Afrikaanse strafreg. Diss.
%23160661: KRUGMAN, PAUL R. - What do we need to know about the international monetary system?
%23181700: KRUIJER, G.J. - Observeren en redeneren.
%2363864: KRUIJS, PIETER VAN DER. - Kruijstocht door het strafrecht : Pieter van der Kruijs, 15 jaar drijvende kracht achter de NVSA : Liber amicorum aangeboden aan mr. P.W. van der Kruijs.
%23102144: KRUIJSEN, JOEP. - Geografische patronen in taalcontact : Romaans leengoed in de Limburgse dialecten van Haspengouw.
%23200076: KRUIJSWIJK, METSKE. - Schaduwvorming en herkenbaarheid.
%2335402: KRUISHEER, JAAP. - Het ontstaan van de stadsrechtoorkonden van Haarlem, Delft en Alkmaar.
%23252457: KRUISHEER, J.G. - Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren : met een teksteditie van de keur van Floris de Voogd (1256) en van de keur van graaf Floris V (1290).
%23190617: KRUISHEER, JAAP. - Het ontstaan van de stadsrechtoorkonden van Haarlem, Delft en Alkmaar.
%2352645: KRUISHEER, J.G. - De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299.
%2323286: KRUISHEER, J.C. - De praktijk der ordening : de Nederlandsche ordeningswetgeving voor het industriëele bedrijfsleven en haar toepassing.
%23174909: KRUISINGA, E. - De bouw van het engelse woord.
%2359298: KRUISSINK, M. & E.G. WIERSMA. - Inbraak in bedrijven. Daders, aangiften en slachtoffers onderzocht.
%2323705: KRUISSINK, MAURITS & CARLIJN VERWERS. - Halt : een alternatieve aanpak van vandalisme : eindrapport van een evaluatie-onderzoek naar Halt-projecten.
%23258760: KRUISSINK, MAURITS & CARLIJN VERWERS. - Jeugdreclassering in de praktijk.
%2333822: KRUISSINK, M. & R.F. KOUWENBERG. - Vuurwapencriminaliteit in het vizier : een onderzoek bij politie en justitie.
%23234432: KRUISSINK, MAURITS & CARLIJN VERWERS. - Het nieuwe jeugdstrafrecht : vijf jaar ervaring in de praktijk.
%23196623: KRUIT, PASCAL. - De ontbindingsbeschikking ex art. 7:685 BW getoetst : een empirisch onderzoek naar de ontbindingsbeschikkingen ex art. 7:685 BW in de periode 2005-2009.
%23105951: KRUITHOF, BRAND. - Het conflict tussen apothekers en drogisten : de professionalisering van twee beroepsgroepen tussen 1865 en 1932.
%23208868: KRUITHOF, BERNARD. - Geschiedenis van opvoeding en onderwijs : inleiding, bronnen, onderzoek.
%23118235: KRUITWAGEN, BONAVENTURA. - Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen O.F.M.
%23132943: KRUL-STEKETEE, J. & ZEEGERS, M. (RED.). - De Psychiatrie in het Nederlandse Recht.
%2360470: KRUL-STEKETEE, J. & ZEEGERS, M. (RED.). - De psychiatrie in het Nederlandse recht.
%2315519: KRUL-STEKETEE, J. - De psychiatrische patiënt in het recht.
%23102149: KRUL, WESSEL. - Onzuivere kunst : over moderne cultuur, waarden en subjectiviteit.
%2382669: KRULL, EDITH. - L'art au féminin. Quatre siècles de présence féminine dans les professions des beaux-arts.
%23117320: KRUSE, HANS (ED.) - Die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der friedlichen Verwendung der Atomenergie.
%2377919: KRUSE, FR. VINDING. - A Nordic draft code : a draft code for Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.
%2332732: KRUSE, HANS. - Legal aspects of the peaceful utilization of atomic energy.
%2318799: KRUSEMAN, MINA. - Mina Kruseman, portret van een militante feministe en publiciste.
%23172697: KRUSEMAN, J. & J.H. SCHOLTEN. - De verhouding van administratief recht en burgerlijk recht : prae-adviezen.
%2361711: KRUSEMAN, A.C. - De Fransche wetten op de Hollandsche drukpers : 1806 tot 1814.
%2349069: KRUSKAL, WILLIAM. - The Social sciences, their nature and uses : papers.
%23122305: KRUSKE, RICHARD. - Johannes a Lasco und der Sakramentsstreit : ein Beitrag zur Geschichte der Reformationszeit.
%23173868: KRUTZSCH, WALTER & RALF TRAPP (EDS.) - Verification practice under the chemical weapons convention : a commentary.
%2320797: KRUTZSCH, WALTER & RALF TRAPP. - A Commentary on the Chemical Weapons Convention
%2371230: KRUUK, HANS. - Niko's Nature : the life of Niko Tinbergen and his science of animal behaviour.
%23107221: KRUYSKAMP, C.H.A. - De refreinenbundel van Jan van Doesborch. Deel 1 : inleiding en aanteekeningen; Deel 2 : tekst.
%23261175: KRUYT, HUGO RUDOLPH. - Hugo Rudolph Kruyt 1908-1933 : ter herdenking van zijn 25-jarig doctoraat.
%23186104: KRUYTER, CLAAS WYBE DE. - Constantijn Huygens' Oogentroost : een interpretatieve studie
%2337936: KRZYSZTOF, ZIAREK. - Inflected language : toward a hermeneutics of nearness : Heidegger, Levinas, Stevens, Celan.
%2354819: KSELMAN, THOMAS A. - Death and the afterlife in modern France.
%23252231: KSELMAN, THOMAS A. - Death and the afterlife in modern France.
%23245404: KU, AGNES S. & NGAI PUN. - Remaking citizenship in Hong Kong : community, nation and the global city.
%23216912: KUBALL, MISCHA. - Mischa Kuball : --in progress ; Projekte = projects 1980-2007.
%23263750: KUBBIG, BERND W. & SVEN-ERIC FIKENSCHER (EDS) - Arms Control and Missile Proliferation in the Middle East.
%23187697: KUBERSKI, PHILIP. - A calculus of Ezra Pound vocations of the American sign.
%23180377: KUBES, VLADIMIR. - Grundfragen der Philosophie des Rechts.
%2378301: KÜBLER, BERNHARD. - Geschichte des römischen Rechts : ein Lehrbuch.
%2378303: KÜBLER, BERNHARD. - Lesebuch des römischen Rechts zum Gebrauch bei Vorlesungen und Übungen und zum Selbststudium.
%23103824: KÜBLER, BERNHARD. - Lesebuch des römischen Rechts zum Gebrauch bei Vorlesungen und Übungen und zum Selbststudium.
%23170764: KUBO, KEIJI. - Hugo Sinzheimer : Vater des deutschen Arbeitsrecht : eine Biographie.
%23193422: KUBOTA, HIROJI. - Out of the East: transition and tradition in Asia.
%239741: KUCHEROV, SAMUEL. - The Organs of Soviet Administration of Justice: their history and operation.
%2331169: KUCHEROV, SAMUEL. - The organs of Soviet administration of justice: their history and operation.
%23154733: KUCHINS, ANDREW. - Russia after the fall.
%2372370: KUÇURADI, IOANNA & ROBERT S. COHEN (EDS.) - The concept of knowledge : the Ankara seminar.
%23233518: KUCZEWSKI, MARK G. & RONALD POLANSKY (EDS.) - Bioethics : ancient themes in contemporary issues.
%23103464: KUCZYNSKI, ARNOLD (ED.) - Thesaurus libellorum historiam Reformationis illustrantium : Verzeichnis einer Sammlung von nahezu 3000 Flugschriften Luthers und seiner Zeitgenossen.
%23155389: KUDD, RACHAEL M. - Reason and conduct in Hume's Treatise.
%23185117: KUEH, YAK-YEOW, JOSEPH C.H. CHAI, & GANG FAN (EDS.) - Industrial Reform and Macroeconomic Instability in China.
%23102150: KUENEN, PH.H. - Graded Bedding, with Observations on Lower Paleozoic Rocks of Britain.
%23101452: KUENEN, A. - The prophets and prophecy in Israel.
%23251560: KUENEN, PH.H. - Two problems of marine geology : atolls and canyons.
%23110307: KUENNE, ROBERT E. - Microeconomic theory of the market mechanism
%23231481: KUGELMANN, DIETER. - Der Rundfunk und die Dienstleistungsfreiheit des EWG-Vertrages.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

5/9