Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23251756: KLUITENBERG, ROB & MONIKA CHAO-DUIVIS (EDS.) - Architecture of Dutch construction law experts.
%23184200: KLUIVER, H.J. DE ... [ET AL.] - De Europese vennootschap (SE).
%2357376: KLUIVER, H.J. DE., SPLINTER-VAN KAN, H.A.G. - Privaatrecht als opdracht.
%23160808: KLUMPER, A.A. - Sociale verdediging en Nederlands Verzet '40-'45. Ideëel concept getoetst aan historische werkelijkheid.
%23268685: KLUNCKER, KARLHANS. - Castrum Peregrini : een uitgeverij in het teken van Stefan George.
%23241109: KLÜPFEL, KARL & MAX EIFERT. - Geschichte und Beschreibung der Stadt und Universität Tübingen. Band 1.
%23117137: KLÜPFEL, KARL & MAX EIFERT. - Geschichte und Beschreibung der Stadt und Universität Tübingen.
%23277054: KLUSMEYER, DOUGLAS B. & DEMETRIOS G. PAPADEMETRIOU (EDS.) - Immigration policy in the Federal Republic of Germany : negotiating membership and remaking the nation.
%23680: KLUVELD-REIJERSE, AMANDA - Reis door de hel der onschuldigen : de expressieve politiek van de Nederlandse anti-vivisectionisten, 1890-1940.
%23260957: KLUYSKENS, ALBERT. - De zakenrecht. (Beginselen van burgerlijk recht, deel 5).
%23260956: KLUYSKENS, ALBERT. - De contracten. (Beginselen van burgerlijk recht, deel 4).
%23193340: KLUYTMANS, FRITS. - Arbeidsrelaties tussen schijn en werkelijkheid : reflecties over personeelsmanagement, HRM en personeelswetenschappen.
%23174330: KMENTA, J. & J.B. RAMSEY (EDS.) - Large-scale macro-economic models.
%23120949: KMITA, JERZY & KRYSTYNA ZAMIARA (EDS.) - Visions of culture and the models of cultural sciences.
%23195575: KNAAP, L.M. VAN DER, L.T.J. NIJSSEN & STEFAN BOGAERTS. - Geweld verslagen ? : een studie naar de preventie van geweld in het publieke en semi-publieke domein.
%23114959: KNAAP, J.W.M. VAN DER (E.A.) - Lessen van eigen bodem : een bestuurskundige studie naar de besluitvorming rond de realisering van afvalverwerkingslokaties.
%23258713: KNAAP, BERT VAN DER & EGBERT WEVER. - New Technology and Regional Development.
%23125570: KNAAP, EWOUT VAN DER. - De verbeelding van nacht en nevel.
%233237: KNAAP, G.J. (ED.) - Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw.
%23169764: KNAAP, G.J. (ED.) - Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw.
%236048: PETER VAN DER KNAAP. - Lerende overheid , intelligent beleid : de lessen van beleidsevaluatie en beleidsadvisering voor de structuurfondsen van de Europese Unie.
%23207667: KNAAP, EWOUT VAN DER. - De verbeeldang van nacht en nevel: Nuit et brouillard in Nederland en Duitsland.
%23215969: KNAAPEN, M.H.F. - Internationale rechtshulp in strafzaken. II: Internationale ontneming van voordeel en overige verdragen met rechtshulpbepalingen.
%23215959: KNAAPEN, M.H.F. - Uitlevering ; Overlevering ; Verdragen met de desbetreffende nationale wetteksten en de toepasselijke uitvoeringsbesluiten of -beschikkingen en beleidscirculaires.
%23215957: KNAAPEN, M.H.F. - Internationale rechtshulp in strafzaken. I: Kleine rechtshulp, overdracht strafvervolging en strafexecutie.
%2315354: KNAP, GER. H. - Mens en bedrijf, 75 jaar electrotechniek 75 jaar Smit-Slikkerveer.
%2341642: KNAPLUND, P. (ED.). - Letters from Lord Sydenham (Gov.-Gen. of Canada 1839-1841) to Lord John Russell.
%2310221: KNAPP, W.H.C. - Botercontrole in Nederland : de geschiedenis van de Nederlandsche botercontrole in verband met de boterwetgeving en -handel.
%2392049: KNAPP, WOLFGANG. - Der Verteidiger: ein Organ der Rechtspflege?
%2377158: KNAPP, LUDWIG. - System der Rechtsphilosophie.
%2324982: KNAPP, JAMES F. - Literary modernism and the transformation of work.
%23103640: KNAPP, GEORG FRIEDRICH, - Staatliche Theorie des Geldes.
%23262328: KNAPPER, C. - Munten, wissels, effecten en de arbitrage : handleiding bij het onderwijs in het handelsrekenen aan hoogere burgerscholen en bij zelfoefening.
%23220883: KNÄUSEL, HANS G. - Mythos Zeppelin : historische Fahrten mit Luftschiffen 1908-1939.
%2317969: KNAUTH, A. - Die Naturphilosophie Johannes Reinkes und ihre Gegner.
%23178526: KNEBEL, SVEN K. - In genere latent aequivocationes : zur Tradition der Universalienkritik aus dem Geist der Dihärese.
%23231837: KNECHT, TIJMEN. - De eeuw achter ons.
%23101398: KNECHTLER, GERHARDT. - Das Recht der Notare auf Berufsausübung : verfassungsrechtliche und europarechtliche Grenzen des Berufsrecht.
%23121714: KNEEN, P. - Soviet Scientists and the State. An examiniation of the social and political aspects of science in the USSR.
%23188532: KNEEPKENS, MANUEL. - Luchtschepen en schandalen : viereneenhalf jaar poëtische strijd contra Rottocratie.
%23194682: KNEGT, R. (ED.) - Arbeidsparticipatie onder druk.
%23124357: KNEGT, R. & A.C.J.M. WILTHAGEN. - Toetsing van ontslag : de werkwijze van arbeidsbureau, kantonrechter en bedrijfsvereniging.
%23200985: KNEUBUHL, VICTORIA NALANI. - Murder leaves its mark : a Hawai'i mystery.
%23276444: KNEUPPER, FRANCES KNEUPPER. - The empire at the end of time identity and reform in late medieval German prophecy.
%23151818: KNIEP, FERDINAND. - Der Besitz des Bürgerlichen Gesetzbuches gegenübergestellt dem römischen und gemeinen Recht.
%23281232: KNIEP, FERDINAND. - Gai Institutionum : commentarius secundus : §§ 97-289 (Testamentarisches Erbrecht).
%23281233: KNIEP, FERDINAND. - Gai Institutionum : commentarius secundus : §§ 1-96 (Sachenrecht).
%23281230: KNIEP, FERDINAND. - Gai Institutionum : commentarius tertius : §§ 1-87 (Intestaterbrecht. Universalsuccession);
%23281231: KNIEP, FERDINAND. - Gai Institutionum : commentarius tertius : §§ 88-225 (Obligationenrecht).
%2346398: KNIEP, FERDINAND. - Vacua Possessio. Erster Band.
%2338864: KNIES, WOLFGANG. - Steuerzweck und Steuerbegriff : eine dogmengeschichtliche und kompentenzrechtliche Studie.
%23150140: KNIGGE, G. (ED.) - Leerstukken van strafprocesrecht.
%23139934: KNIGGE, G. (ED.) - Leerstukken van strafprocesrecht.
%2374752: KNIGHT, LISA I. - Contradictory Lives: Baul Women in India and Bangladesh.
%235840: KNIGHT, CARL & ZOFIA STEMPLOWSKA (EDS.) - Responsibility and distributive justice.
%23277625: KNIGHT, CHRIS. - Decoding Chomsky : science and revolutionary politics.
%23273835: KNIGHTLEY, PHILLIP - Staatsgevaarlijke affaire.
%23221050: KNIJFF, C.L. - Rechtsopvolging bij vergunningen : de mogelijkheid en wijze van overgang van vergunningen naar bestuursrecht en privaatrecht.
%23217125: KNIJFF, D. - Gebrekkige zaken.
%232399: KNIJN, TRUDIE & ANNE-CLAIRE MULDER (EDS.) - Unravelling fatherhood.
%2321657: KNIPPENBERG, ERIK THEODOOR CORNELIS. - De senaat : rechtsvergelijkend onderzoek naar het House of Lords, de Sénat, de Eerste Kamer en de Bundesrat.
%234950: KNIPPENBERG, HANS & WILLEM VAN DER HAM. - Een bron van aanhoudende zorg : 75 jaar Ministerie van Onderwijs (Kunsten) en Wetenschappen, 1918-1993.
%23191235: KNOBEL, F.M. - De beroepsconsul.
%2345910: KNOBLAUCH, JAMES - Imposters.
%23170718: KNOBLOCH, HEINZ. - Berliner Grabsteine.
%23193942: KNOEFF, R. - Herman Boerhaave (1668-1738) : Calvinist chemist and physician.
%2322015: KNOESTER, A. (RED.). - Lessen uit het verleden : 125 jaar Vereniging voor de Staathuishoudkunde.
%23282208: KNOESTER, A. & A.H.E.M. WELLINK (EDS). - Tinbergen Lectures on Economic Policy.
%2312897: KNOL, H.D.M. - Beginselen van het privaatrecht. 2 Dln.
%23168896: KNOL, P.C. (ED.) - BW-Krant, Jaarboek 1985 : BW - NBW : twee sporen, één weg.
%23255969: KNOLL, BERNHARD. - The legal status of territories subject to administration by international organisations.
%23281956: KNOLLMANN, JOHANN WILHELM. - Die Einführung der Staatsanwaltschaft im Königreich Hannover Studien zur Entstehung des reformierten Strafprozesses.
%2370077: KNOOP, HANS. - Vuil spel, of De betrokkenheid van de overheid inzake illegale gifstortingen : zwartboek.
%2394766: KNOOP, B. - Hegel und die Franzosen.
%2320731: KNOOPS, GEERT-JAN G. J. - Theory and Practice of International and Internationalized Criminal Proceedings
%23260096: KNOOPS, GEERT-JAN A. - Surrendering to international criminal courts : contemporary practice and procedures.
%2350479: KNOOPS, GEERT-JAN A. - Amerika versus Bin Laden : hoe één man de wereld veranderde.
%23189340: KNOPS, H.P.A. (ED.) - Spiegel van de staat : staatkundige voorwaarden voor een overtuig(en)de politiek.
%23135846: KNORR, KARIN D., ROGER KROHN, & RICHARD WHITLEY (EDS.) - The social process of scientific investigation.
%23277258: KNÖRR, JACQUELINE. - Creole identity in postcolonial Indonesia.
%23277959: KNOTT, MARIE LOUISE. - Unlearning with Hannah Arendt.
%2365861: KNOWLES, D.G. - A Purgatorial Flame, Seven British Writers in the Second World War.
%23277770: KNOWLES, JULIAN B. - Blackstone's guide to the Extradition Act 2003.
%2372984: KNOX, SARA L. - Murder : a tale of modern American life.
%23213557: KNUCHEL, HANS. - Flatlands : stereo pictures.
%23221192: KNUDSEN, LARA M. - Reproductive Rights in a Global Context: South Africa, Uganda, Peru, Denmark, United States, Vietnam, Jordan.
%23200399: KNUDSEN, ROBERT DONALD. - The idea of trancendence in the philosophy of Karl Jaspers.
%23247170: KNULST, W.P. - Mimespelen in Nederland : rapport van een onderzoek, in opdracht van het Stafbureau Culturele Zaken van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.
%23100636: KNUTSON, H. - The triumph of wit : Molière and restoration comedy.
%23277150: KNUTTEL, W.P.C. (ED.) - Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700. Deel 1-6.
%23164826: KNUTTEL-FABIUS, ELIZE. - Der ziele wonderland.
%23208214: KNUTTILA, KENNETH MURRAY & WENDEE KUBIK. - State theories : classical , global , and feminist perspectives.
%23178529: KNUTZEN, MARTIN. - Elementa philosophiae rationalis seu logicae cumgeneralis tum specialioris mathematica methodo in usum auditorum suorum demonstrata
%23125903: KNUVELDER, GERARD. - De Mythe Nederland : beschouwingen over het Nationaal en Koloniaal Vraagstuk.
%23279909: KOAKOWSKI, LESZEK. - Husserl and the Search for Certitude: With a New Preface.
%23208430: KOBALD, KARL. - Alt-Wiener Musikstätten.
%23276132: KOBATSCH, RUDOLF. - Internationale Wirtschaftspolitik : ein Versuch ihrer wissenschaftlichen Erklärung auf entwicklungsgeschichtlicher Grundlage.
%23238013: KOBAYASHI, TERUO. - The Anglo-Norwegian fisheries case of 1951 and the changing law of the territorial sea.
%23102164: KÖBBEN, A.J.F. - Wie niet waagt die niet wint : over validiteit en representativiteit bij antropologisch en sociologisch onderzoek.
%23273460: KÖBBEN, ANDRÉ. - De tijdgeest en andere ongemakken
%23241060: KÖBBEN, ANDRÉ J.F. - Wetenschap en partijdigheid : opstellen voor André J.F . Köbben.
%23101045: KOBILA, JAMES MOUANGUÉ. - La protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun : entre reconnaissance interne contrastée et consécration universelle réaffirmée.
%2336299: KÖBLER, GERHARD. - Rechtsfranzösisch : deutsch-französisches und französisch-deutsches Rechtswörterbuch für jedermann.
%23216529: KÖBLER, GERHARD. - Bilder aus der deutschen Rechtgeschichte : von den Anfängen bis zur Gegenwart.
%23243338: KOBORI, IWAO - Central Eurasian Water Crisis: Caspian, Aral, and Dead Seas.
%2398725: KOCH, E.M.F. - De kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600.
%23170759: KOCH, DIETHER. - Heinemann und die Deutschlandfrage.
%2343464: KOCH, HEINRICH P. & GOTTFRIED HAHN. - Knoblauch. Grundlagen der therapeutischen Anwendung von Allium sativum L.
%23278983: KOCH, LOTTE. - Wandlungen der Wohlfahrtspflege im Zeitalter der Aufklärung.
%23227864: KOCH, A.C.F. - Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. [Volume] I : eind van de 7e eeuw tot 1222.
%2392682: KOCH, D.M.G. - Herleving : oorsprong, streven en geschiedenis der nationalistische beweging in Britsch-Indië.
%2389968: KOCH, HANS. - Franz Mehrings Beitrag zur marxistischen Literaturkritik.
%23197595: KOCH, NIKOLAUS. - Staatsphilosophie und Revolutionstheorie : zur deutschen und europäischen Selbstbesinnung und Selbsthilfe.
%2377164: KOCH, WALTHER. - Hof- und Regierungsverfassung König Friedrichs I. von Preussen. (1697-1710).
%2377162: KOCH, LOTTE. - Wandlungen der Wohlfahrtspflege im Zeitalter der Aufklärung.
%2377083: KOCH-STERNFELD, JOSEF ERNST VON. - Die deutschen, insbesondere die bayerischen und österreichischen Salzwerke zunächst im Mittelalter, als Anlagen und Bürgschaften des Kultus, der Kultur, des König-, Adel- und Bürgertums und der grossen Masse, mit Betrachtungen über das europäische Salzregal in seiner Entwicklung und Verwicklung.
%2377081: KOCH, WOLFGANG. - Zum Stemma der Handschriften des Kleine Kaiserrechts.
%2364219: KOCH, WYNAND J.M. - Stellingen ter verkrijging van den graad van Doctor in het Romeinsch en Hedendaagsch Recht, aan de Hoogeschool te Leiden.
%23281886: KOCH, ALEXANDER. - Neuzeitliche Leuchten : der 50er Jahre = Modern Lightig : of the '50.
%2348118: KOCH, KARL. - Der Baumtest. Der Baumzeichenversuch als psychodiagnostisches Hilfsmittel.
%2393432: KOCH, D.M.G. - Verantwoording. Een halve eeuw in Indonesië.
%23263728: KOCH, DIRK-JAN - Aid from International NGOs: Blind Spots on the AID Allocation Map.
%2340851: KOCHENOV, DIMITRY. - EU enlargement and the failure of conditionality : pre-accession conditionality in the fields of democracy and the Rule of Law.
%23281770: KÖCHLER, HANS - The Principles of Non-Alignment : the non-aligned countries in the eighties : results and perspectives.
%2343743: KOCHMAN, THOMAS - Black and white styles in conflict.
%23281285: KOCHU THOMMEN, THAMARAPPALLIL. - Legal status of government merchant ships in international law.
%23278581: KOCK, YSBRAND DE. - Iets over de poging tot minnelijke schikking (Art. 19 W.v.B.Rv.).
%2356230: KOCK, E.L. DE. - Die Kosmeet in Egipte.
%23271101: KOCK, CH. PAUL DE. - Zizine.
%23116659: KOCKEN, E.H.A. - Het vergunningstelsel in de Hinderwet en de Woningwet.
%23175656: KOCKEN, JORIS & AGNES SCHREINER (EDS.) - Onverzoenlijkheid.
%2384732: KOCKEN, C.L.B. - De hand van de notaris : rechtssociologisch onderzoek naar de onpartijdigheid en invloed van de Nederlandse notaris.
%2381648: KOCKEN, C.L.B. - De hand van de notaris : rechtssociologisch onderzoek naar de onpartijdigheid en invloed van de Nederlandse notaris.
%23238578: KODAMA-NISHIMOTO, MICHI., WARREN S. NISHIMOTO, & CYNTHIA A. OSHIRO (EDS.) - Talking Hawai'i's story : oral histories of an island people.
%23268521: KODDENBERG, MATTHIAS. - Christo : the Paris sculptures 1961.
%23267263: KOEBL, HERLINDE. - Targets.
%23109914: KOEDIJK, P. - Verspieders voor het vaderland : Nederlandse spionage voor, tijdens en na de oorlog
%23188769: KOEDIJK, CORNELIS GERRIT. - Studies in empirical exchange rate economics : (empirische wisselkoersstudies).
%23102113: KOEFOED, GEERT. - Benoemen : een beschouwing over de faculté du language.
%23115409: KOEGEL, JOHN. - Music in German immigrant theater : New York City, 1840-1940.
%23268674: KOEHLER, PETRUS JOHANNES. - Het localisatieconcept in de neurologie van Brown-Séquard.
%2372931: KOEHLER, GARY J., ANDREW B. WHINSTON AND GORDON P. WRIGHT (EDS.) - Optimization over Leontief substitution systems.
%2343874: KOEJEMANS, A.J. - David Wijnkoop. Een mens in de strijd voor het socialisme.
%23169804: KOEKKOEK, A.K. - Administrative law and the constitution in Ireland and the Netherlands. Preadvies.
%233334: KOEKKOEK, A.K. - Partijleiders en kabinetsformatie. Een rechtsvergelijkende studie over rol partijleiders bij kabinetsformatie in Engeland, West-Duitsland, België en Nederland. Diss.
%23221223: KOEKKOEK, AD - International Trade and Global Development: Essays in Honour of Jagdish Bhagwati.
%23280150: KOEKKOEK, BAUKE. - Verward in Nederland : hoe we omgaan met mensen met psychische stoornissen.
%23232142: KOEKOEK, HENDRIK. - Commentaar van Koekoek op het boekje..... Boer Koekoek.
%23279633: KOELB, CLAYTON. - The Comparative Perspective on Literature: Approaches to Theory and Practice.
%2341201: KOELBEL, CHARLES H., DAVID B. LOVEMAN, ROBERT S. SCHREIBER, ... [ET AL.] - The high performance Fortran handbook.
%23212640: KOELEGA, D.G.A. - Niet alles van waarde is vervangbaar : een liberaal perspectief op behoud van natuur en cultuurgoederen in een technologische samenleving.
%23214631: KOELEMEIJER, GERARDO SOTO Y. - On the behaviour of classes of min-max-plus systems.
%23247535: KOELEMEIJER, JUDITH. - Anna Boom.
%23243158: KOELEWIJN, W.I. - Privacy en politiegegevens : over geautomatiseerde normatieve informatie-uitwisseling.
%23281339: KOELLREUTTER, OTTO. - Deutsches Verfassungsrecht : ein Grundriss.
%23200477: KOELMANS, LEENDERT. - Teken en klank bij Michiel de Ruyter.
%23117009: KOEMAN, JAN HEIN. - Responsibilities of environmental research.
%23224087: KOEMAN, N.S.J. - Bestemmingsplan en privaatrecht.
%2310707: KOEMAN, N.S.J. - Bestemmingsplan en privaatrecht.
%238708: KOEMAN, N.S.J. - Bestemmingsplan en privaatrecht.
%2381058: KOEMAN, N.S.J. & J.H.W. DEPLANQUE. - Overheidsaansprakelijkheid, administratieve en burgerlijke rechter : Preadviezen & verslag vergadering.
%23154129: KOEMAN, NIELS. - Verzameld werk : vijfendertig jaar Niels Koeman in beeld.
%23232700: KOEMAN, N.S.J. - Bestemmingsplan en privaatrecht.
%23189651: KOENEN, HENDRIK JACOB. - Voorlezingen over de Geschiedenis der Nederlandschen handels.
%23105677: KOENEN, HENDRIK JACOB. - Vroegere en latere Nederlandsche handelspolitiek : vier voorlezingen gehouden in Felix Meritis.
%23200214: KOENEN, HENDRIK JACOB. - Vroegere en latere Nederlandsche handelspolitiek : vier voorlezingen gehouden in Felix Meritis.
%2343362: KOENEN, HENDRIK JACOB. - Beschouwingen over rechtsgemeenschap.
%23243673: KOENER, DIANE P. - Republic of labor. Russian printers and Soviet socialism, 1918-1930.
%2344968: KOENIG, F.PH. - Die Lage der Englische Landwirtschaft unter dem Drucke der internationalen Konkurrenz der Gegenwart und Mittel und Wege zur Besserung derselben.
%2379153: KOENIG, CLARA. - Englisches Klosterleben im 12. Jahrhundert.
%23281753: KOENIG, GLORIA. - Iconic : stories of LA's most memorable buildings.
%2315292: KOENIGER, ALBERT M. - Die neuen deutschen Konkordate und Kircheverträge mit der preusz. Zirkumskriptionsbulle.
%2319213: KOENIGS, FOLKMAR. - Die Haftung für Personenschäden im deutschen Verkehrsrecht. (Ein Vorschlag zur Neugestaltung).
%23268850: KOENRAAD, L.M. - De uniforme voorbereidingsprocedure.
%23223495: KOENRAAD, L.M. - Uit het oogpunt eener goede policie : het administratief beroep op Gedeputeerde Staten 1814-1850.
%232803: KOENRAADS, JAN P. - Gooise schilders.
%23215100: KOENRAADT, FRANS. - Trends in law and mental health : proceedings of the 13th International Congress on Law and Mental Health, Amsterdam, the Netherlands, June 1987.
%233056: KOENRAADT, F. - Forensische jeugdpsychologie : rapportage en behandeling in het familie- en jeugdrecht.
%2382639: KOENRAADT, FRANS. - Ouderdoding als ultiem delict.
%23221142: KOENRAADT, FRANS. - De centrale positie van grensgevallen : hun plaats, tijd en persoon in de forensische psychologie.
%2340462: KOENS, M.J.C. - Jeugdige vreemdelingen in Nederland : een onderzoek naar enige aspekten van vreemdelingenrecht en jeugd(beschermings)recht betreffende de komst naar en het voortgezet verblijf in Nederland van jeugdige vreemdelingen.
%23186063: KOENS, M.J.C. - Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht). 2e druk.
%23130453: KOENS, M.J.C. & G. DE JONGE. - Het nieuwe strafrecht en strafprocesrecht voor jeugdigen.
%23122028: KOEPP, WILHELM. - Johann Arndt. Eine untersuchung über die Mystik im Luthertum.
%23277404: KOERBER, EBERHARD VON. - Die Staatstheorie des Erasmus von Rotterdam.
%23160484: KOERNER, DAVID W. - Here be dragons : the scientific quest for extraterrestrial life.
%23182698: KOERS, ALBERT W. & BERNARD H. OXMAN (EDS.) - The 1982 Convention on the law of the sea : proceedings Law of the Sea Institute seventeenth annual conference, July 13 -16, 1983, Oslo, Norway.
%23173184: KOERS, A.W. E.A. - Recht en Internet : verkenningen op het gebied van het internationaal privaatrecht , het strafrecht en het auteursrecht. Preadviezen.
%23170388: KOERS, JAN. - Nederland als verzoekende staat bij de wederzijdse rechtshulp in strafzaken : achtergronden, grenzen en mogelijkheden.
%23139469: KOERS, A.W. E.A. (EDS.) - Waar staat de ZM [Zittende Magistratuur].
%23132392: KOERS, A.W. E.A. (EDS.) - De ZM op Weg.
%23215205: KOERS, A.W. E.A. - Knowledge based systems in law : in search of methodologies and tools.
%23133372: KOERS, JAN. - Nederland als verzoekende staat bij de wederzijdse rechtshulp in strafzaken : achtergronden, grenzen en mogelijkheden.
%23216498: KOESNOE, MOH. - Opstellen over hedendaagse adat, adatrecht en rechtsontwikkeling van Indonesië.
%2386542: KOETER, M.W.J. & M. BAKKER. - Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV).
%2341034: KOETHE, JOHN - Scepticism, Knowledge, and Forms of Reasoning.
%23248839: KOETSER, M.B., J. LANGEREIS & R.M. VAN MALE. - De belanghebbende : preadviezen.
%23192388: KOETSER, M.B. - Overheid en schadevergoeding.
%23281106: KOETSVELD, C.E. VAN ... [ET AL.] - Een bezoek in het gesticht en de school voor minderjarige idioten, te 's Gravenhage
%23262334: KOEVOETS, MIRANDA MARIA. - Wangedrag van werknemers : de bevoegdheid van werkgevers tot opsporing en sanctionering.
%23262340: KOEZE, JOHANNES. - Een aantekening over het vormen van kennis.
%2359158: KOFALK, HARRIET. - No woman tenderfoot: Florence Merriam Bailey, pioneer naturalist.
%23109731: KOFMAN, PAUL. - Managing Primary Commodity Trade.
%23216343: KOGEL, C.H. DE, E. NEVEN & GEERT A.C. VERVAEKE. - Gewelds - en zedendelinquenten met een psychische stoornis : wetgeving en praktijk in Engeland , Duitsland , Canada , Zweden en België.
%23148716: KOGEL, C.H. DE & V.E. DEN HARTOGH. - Contraire beëindiging van de TBS-maatregel : aantal, aard en verband met recidive.
%2335148: KOGEL, C.H. DE - De hersenen in beeld : neurobiologisch onderzoek en vraagstukken op het gebied van verklaring, reductie en preventie van criminaliteit.
%2385734: KOGEL, C.H. DE & M.H. NAGTEGAAL. - Toezichtprogramma's voor delinquenten en forensisch psychiatrische patiënten : effectiviteit en veronderstelde werkzame mechanismen.
%23137559: KÖGEL, TOMAS - Services and Economic Growth.
%2352694: KOGEL, CATHARINA HENDRIKA DE. - Long-term effects of brood size on offspring : an experimental study in the zebra finch.
%23251565: KÖGL, FRITZ & H. ERXLEBEN. - Zur Ätiologie der malignen Tumoren.
%2377085: KOGLER, FERDINAND. - Recht und Verfassung der Stadt Rattenberg im Mittelalter. Ein Beitrag zur altbayerischen Stadtrechtsgeschichte.
%23279893: KOGLER, HANS HERBERT. - The Power of Dialogue: Critical Hermeneutics after Gadamer and Foucault.
%23228733: KOH, BYUNG CHUL. - Japan's administrative elite.
%2379877: KOH, KHENG LIAN (ED.) - Straits in international navigation : contemporary issues.
%23279914: KOHAK, EMAZIN. - The Embers and the Stars A Philosophical Inquiry into the Moral Sense of Nature.
%2396294: KOHARA, HIRONOBU. - De Verboden Stad : hofcultuur van de Chinese keizers (1644-1911) = The Forbidden City : court culture of the Chinese emperors (1644-1911).
%23243903: KOHL, HERBERT R. - Stupidity and tears : teaching and learning in troubled times.
%23236534: KOHL, HELMUT - Ich wollte Deutschlands Einheit.
%23239782: KOHL, HERBERT R. - She would not be moved : how we tell the story of Rosa Parks and the Montgomery bus boycott.
%23248525: KOHL, J.G. - Geschichte des Golfstroms und seiner Erforschung : Monographie zur Geschichte der Oceane und der geographischen Entdeckungen.
%23102115: KOHLBERG, E. - Medieval Muslim Views on Martyrdom.
%23152332: KOHLER, JOSEF. - Das Recht.
%23184101: KOHLER, ERIC. L. - A dictionary for accountants. 2nd edition enlarged and revised.
%23215741: KÖHLER, WALTHER. - Geist und Freiheit. Allgemeine Kritik des Gesetzesbegriffes in Natur- und Geisteswissenschaft.
%2378719: KOHLER, JOSEF. - Rechtswissenschaftliche Beiträge : juristische Festgabe des Auslandes zu Josef Kohlers 60. Geburtstag, 9.3.1909.
%23205414: KÖHLER, JOACHIM. - Zarathustra's secret : the interior life of Friedrich Nietzsche.
%23231127: KOHLER, JOSEF. - Lehrbuch des bürgerlichen Rechts. 1. Halbband.
%2377100: KOHLER, JOSEF. - Zur Urgeschichte der Ehe. Totemismus, Gruppenehe, Mutterrecht.
%2377099: KOHLER, JOSEF. - Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht.
%2377098: KOHLER, JOSEF. - Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz.
%2377097: KOHLER, JOSEF. - Recht und Persönlichkeit in der Kultur der Gegenwart. - Die Ideale im Recht.
%2377096: KOHLER, JOSEF. - Der Prozess als Rechtsverhältnis : prolegomena zu einem System des Zivilprozesses.
%2377095: KOHLER, JOSEF. - Lehrbuch der Rechtsphilosophie.
%2377093: KOHLER, JOSEF. - Handbuch des deutschen Patentrechts.
%2377091: KOHLER, JOSEF. - Gedanken über die Ziele des heutigen Strafrechts.
%2377092: KOHLER, JOSEF. - Gesammelte Beiträge zum Zivilprozess.
%2377090: KOHLER, JOSEF. - Deutsches Patentrecht, systematisch bearbeitet unter vergleichender Berücksichtigung des französischen Patentrechts.
%2377089: KÖHLER, AUGUST. - Der Vergeltungsgedanke und seine praktische Bedeutung.
%2377087: KOHLER, ARTHUR. - Josef Kohler-Bibliographie : Verzeichnis aller Veröffentlichen und hauptsachlichen Würdigungen.
%23223406: KÖHLER, WOLFGANG. - Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationären Zustand.
%23215203: KOHLER, JOSEF. - Das Recht der Azteken.
%23227398: KÖHLER, AUGUST. - Der Notstand im künftigen Strafrecht : eine erweiterte Antrittsrede von Dr. August Köhler, Professor an der Universität Erlangen.
%23270767: KÖHLER, THOMAS. - Reflexivität und Reproduktion : zur Sozialtheorie der Kultur der Moderne nach Habermas und Bourdieu.
%23196802: KÖHLER, MICHAEL & GISELA BARCHE (EDS.) - Das Aktfoto : Ansichten vom Körper im fotografischen Zeitalter : Ästhetik, Geschichte, Ideologie.
%23281350: KOHLMEIER JR., LOUIS M. - The regulators : watchdog agencies and the public interest.
%23150029: KOHN, TAMARA & ROSEMARY MCKECHNIE (EDS.) - Extending the boundaries of care : medical ethics and caring practices.
%23135712: KOHN, HANS. - Western Civilization in the Near East.
%23145692: KOHN, HANS. - Nationalism in the Soviet Union.
%23276591: KOHN, HANS. - Nationalismus und Imperialismus im Vorderen Orient.
%23212823: KOHN, A. EUGENE & WILLIAM PEDERSEN. - KPF : the first 22 years : featuring William Pedersen’s selected building designs 1976-1998.
%23154574: KÖHNE, MICHIEL. - Coördinatie van rechtsspraak.
%23233089: KOHNSTAMM, DOLPH. - Ik Ben Ik: De Ontdekking van het Zelf.
%2384527: KOHNSTAMM, MAX. - De Europese dagboeken van Max Kohnstamm : [1] Augustus 1953-september 1957.
%23257080: KOHNSTAMM, MAX. - Diep spel : de Europese dagboeken van Max Kohnstamm : september 1957 - februari 1963.
%23127451: KOIVUSALO, MERI & EEVA OLLILA. - Making a healthy world : agencies , actors , and policies in international health.
%23282260: KOJIMA, KIYOSHI. - Ajia to sekai no shinchitsujo : (Gankogata keizai hatten ron 2)= [The Flying-geese theory of economic development II].
%23282259: KOJIMA, KIYOSHI. - Nihon keizai ajia keizai sekai keizai (Gankogata keizai hatten ron, 1) = [The Flying-geese theory of economic development].
%23159549: KOJIMA, HIROSHI. - Monad and Thou : phenomenological ontology of human being.
%23282274: KOJIMA, HIROSHI, TOYO ATSUMI, HIROSHI HOKAMA & MUTSUMI SHIMIZU (EDS.) - The Grand design of America's justice system.
%23235160: KOK, G.CHR. - In dienst van het recht : uit de geschiedenis van het Gerechtshof 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden).
%2376967: KOK, M. (ED.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel V: Particuliere synode Zuid-Holland : Classis Leiden 1585-1620 : Classis Woerden 1617-1620.
%2369061: KOK, G.CHR. - Het Nederlandse Notariaat.
%23246107: KOK, G.CHR. - Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch : zes eeuwen rechtspraakgeschiedenis.
%23204236: KOKHUIS, G.J.I. - De geschiedenis van Twente : van prehistorie tot heden.
%23252330: KOKKEN, H. EN M. VROLIJK (EDS.) - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel IV : 1477-1494. Tweede stuk: Teksten.
%23135919: KOKKINI-IATRIDOU, D. - Introduction au droit Hellenique.
%23218677: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1993).
%23218681: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1994).
%23218682: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1991).
%23252732: KOKKINI-IATRIDOU, D. - Enkele methodologische aspecten van rechtsvergelijking : het derde deel van een (pre-)paradigma.
%23218678: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1992).
%2336516: KOLA, PAULIN - In Search of Greater Albania.
%23279880: KOLAKOWSKI, LESZEK. - Modernity on Endless Trial.
%232030: KOLANCZYK, KAZIMIERZ. - Prawo Rzymskie.
%2341012: KOLASA, BLAIR J. & BERNADINE MEYER. - Legal systems.
%2350918: KOLB, DEBORAH M. - The mediators.
%23230686: KOLB, FRANK. - Rom: Die Geschichte der Stadt in der Antike (Beck's historische Bibliothek) (German Edition).
%2358218: KOLDERUP-ROSENVINGE, J.L.A. - Grundrids af den Danske Retshistorie : till brug ved forelaesninger.
%23258354: KOLDEWEIJ, A.M. - Van de hoed en de rand ... : betekenis en functie van middeleeuwse kunst.
%2398816: KOLDEWEIJ, A.M. - Der gude Sente Servas.
%23241180: KOLEHMAINEN, OLA. - Ola Kolehmainen : fraction abstraction recreation.
%23202550: KOLESNIKOFF, NINA. - Yury Trifonov : a critical study.
%2396477: KOLFF, G.H. VAN DER. - Bevolkingsrietcultuur in Nederlandsch-Indië.
%2319766: KOLFF, NICOLAAS. - Over den invloed van politieke partijen op de nederlandschen regeeringsvorm.
%23170815: KOLFSCHOOTEN, FRANK VAN. - De Koningin van Plan Zuid : geschiedenissen uit de Beethovenstraat.
%2398117: KOLINSKY, EVA (ED.) - The Federal Republic of Germany : the end of an era.
%23274575: KOLINSKY, EVA. - Women in contemporary Germany : life, work, and politics.
%23258031: KOLK, H. VAN DER. - Electorale controle : lokale verkiezingen en responsiviteit van politici.
%23280799: KOLK, ANS. - Forests in international environmental politics : international organisations, NGOs and the Brazilian Amazon.
%23183625: KOLK, J.A. VAN DER E.A. - Goederenvervoer per vrachtauto: administratiefrechtelijke regelgeving.
%23146393: KOLKERT, WILLEM JAKOB. - Nederland en het Zweedsche imperialisme.
%23211915: KOLKMA, WALTER - Work in Progress, The Hidden Dimensions of Monitoring and Planning in Pakistan.
%23218754: KOLKO, GABRIEL. - Anatomy of a war : Vietnam, the United States, and the modern historical experience.
%23282016: KOLLE, KURT. - Die primäre Verrücktheit : psychopathologische, klinische und genealogische Untersuchungen.
%23178367: AMSTERDAMS ADVOKATEN KOLLEKTIEF. - Amsterdams Advokaten Kollektief Jaarverslag 1975.
%2346407: KOLLER, OSWALD. - Die Obstruktion : eine Studie aus dem vergleichenden Parlamentsrechte.
%23273365: KOLLER, L. SITENSKY M. (PHOTOGRAPHER) - From the Hussite Wars to NATO Membership (The Czech Contribution to Peace and War in Europe)
%2314490: KOLLEWIJN, R.D. - Tien jaren Nederlandse rechtspraak Internationaal Privaatrecht (1954-1963)
%23102117: KOLLEWIJN, R.D. - Intergentiel recht in Algerije.
%23172613: KOLLEWIJN, R.D. - Vier jaren Nederlandse rechtspraak internationaal privaatrecht, 1964-1968.
%2310928: KOLLEWIJN, R.D. - Ontaarding van het nationaliteitsbeginsel in het moderne internationaal privaatrecht.
%2337793: KOLLEWIJN, R.D. - American-Dutch private international law.
%23254730: KOLLONTAJ, ALEXANDRA. - [A. Kollontay]. De man-kameraad.
%23196480: KOLLWITZ, KÄTHE. - Het werk van Käthe Kollwitz, bevattende 61 reproducties in zwart en wit naar etsen, litho's, teekeningen, houtsneden en plastieken.
%23221122: KOLM, SERGE-CHRISTOPHE. - Macrojustice : the political economy of fairness.
%23181154: KOLM, SERGE-CHRISTOPHE. - Justice and equity.
%23187436: KOLM, SERGE-CHRISTOPHE. - Modern theories of justice.
%23228667: INSTITUT FÜR RECHT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN DER UNIVERSITÄT KÖLN. - Zehn Jahre Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften : Europäische Arbeitstagung Köln vom 24. bis 26 April 1963, veranstaltet vom Institut für das Recht der Europäischen Gemeinschaft der Universität Köln = Dix ans de jurisprudence de la cour de justice des Communautés Européennes ...
%2320049: DEPARTEMENT VAN KOLONIËN. - Rapport van het werkcomité voor het rubbervraagstuk (ingesteld door z.e. den minister van koloniën dd. 15 mei 1931).
%23177900: KOLOSOV, M.N. - 7th International Symposium on the Chemistry of Natural Products.
%23232122: KOLSTEE, H.J.; G.H. PRIEM, HOLDA, F.A.G. BEELAERTS VAN BLOKLAND & G. VISSERING. - Konvoluut. [1] : Uit de geschiedenis van Zuid-Afrika / H.J. Koslstee; [2] : De Oorlog in Zuid-Afrika / G.H. Priem; De Guerilla-Oorlog in Zuid-Afrika / Holda; [3] : De Oranje-Vrijstaat : een korte schets / F.A.G. Beelaerts van Blokland; [4] : Een Hollander in Zuid-Afrika : [H.J. Coster] / G. Vissering.
%23169538: KOLSTEREN, A. & EWOUD SANDERS. - Spectrum woordenboek vreemde woorden.
%23215141: KOLTHOFF, E.W. (ED.) - Strategieën voor corruptiebeheersing bij de politie : verslag van een studiedag.
%2385911: KOLTUN-FROMM, KEN - Moses Hess and Modern Jewish Identity:.
%23264254: KOLVENBACH, WALTER. - Employee councils in European companies.
%23276411: KOMANECKY, MICHAEL K. - Robert Indiana and the Star of Hope.
%23279401: KOMAROFF, LINDA. - Gifts of the Sultan: The Arts of Giving at the Islamic Courts.
%2343754: KOMAROVSKY, MIRRA - Blue-collar marriage.
%235654: KOMAROVSKY, MIRRA (ED.) - Sociology and Public Policy: The Case of Presidential Commissions.
%2322978: KOMEN, A. & D.W.F. VERKADE. - Kansspelen en cadeau-acties.
%2333912: KOMEN, A. & D.W.F. VERKADE. - Het nieuwe merkenrecht.
%2366050: KOMEN, A. & A. RUTTEN-ROOS. - Nederlands recht in kort bestek.
%23250784: KOMESAR, NEIL K. - Imperfect alternatives : choosing institutions in law , economics , and public policy.
%23252429: KOMESAROFF, PAUL A. - Troubled bodies : critical perspectives on postmodernism, medical ethics, and the body.
%23263514: KOMISARJEVSKY TYLER, LORRAINE. - Spoken Language Comprehension: An Experimental Approach to Disordered and Normal Processing (Logic Programming).
%23276186: KOMRIJ, GERRIT. - Banaal alfabet.
%23269907: KOMRIJ, GERRIT (ED.) - Het geld dat spant de Kroon : 250 jaar pecuniaire poëzie.
%23273462: KOMRIJ, GERRIT. - Vreemd pakhuis: verspreide stukken
%23169046: KOMTER, MARTHA. - Dilemmas in the courtroom : a study of trials of violent crime in the Netherlands.
%23273800: KONDROTAS, SAULIUS TOMAS - De schaduw van de slang : een familiegeschiedenis uit Litouwen
%23271196: STÄNDIGEN AUSSCHUSSE DES INTERNATIONALEN NOTAR-KONGRESSES (HRGB.) - Das öffentliche Urkundwesen der europäischen Staaten.
%2356685: KÖNIG, KLAUS, OERTZEN, HANS JOACHIM VON & FEIDO WAGENER (EDS.) - Öffentliche Verwaltung in der Bundesrepublik Deutschland.
%23113491: KÖNIGSHAUSEN, JOHANN-HEINRICH. - Ursprung und Thema von Erster Wissenschaft. Die aristotelische Entwicklung des Problems.
%23245607: KONIJNENBELT, WILLEM (ED.) - Rechter en wetgever : bijdragen aan het symposium 'Rechter en wetgever' gehouden in de Ridderzaal op 30 maart 2000 bij het afscheid van mr. P.J. Boukema als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
%23216075: KONIJNENBELT, WILLEM (ED.) - Algemene wet bestuursrecht : tekstuitgave 2012/2013: met aanpalende regelingen en trefwoordenregister.
%23196689: KONIJNENBURG, W. VAN. - Het beheer onzer waterschappen.
%23258214: KONIJNENBURG, E. VAN. - Scheiding van Maas en Waal : beschrijving van den vroegeren waterstaatkundigen toestand in Noordbrabant, alsmede van de werken uitgevoerd voor de verlegging van den Maasmond.
%23156874: KONINCKX, CHRISTIAN. - Nautische en hydrografische kennis in Belgie en Zaire: historische bijdragen.
%23250281: KONINCKX, CHRISTIAN. - The first and second charters of the Swedish East India Company (1731-1766) : a contribution to the maritime, economic and social history of North-Western Europe in its relationships with the Far East.
%23156090: KONING, PIERRE. - Structural empirical analysis of labor market frictions, job search and wage formation.
%23258339: KONING, M.E.L. & F.M. MIJNLIEFF. - Politiek in Nederland 1965-1975 : onlusten in Amsterdam 1965-1967.
%23204964: KONING, MARIE MARX. - Van een schoonen dag.
%2375320: KONING, J. DE - Studiën over de El-Amarnabrieven en het Oude-Testament inzonderheid uit historisch oogpunt.
%2315607: KONING, P.W. DE. - Reglement van Orde : naar aanleiding van de laatste herziening van het Reglement van Orde van de 2e Kamer der Staten-Generaal.
%2352075: KONING, B. - Antwoord op de vraag voor het jaar 1811 opgegeven: Welke zijn de vereischte omstandigheden, onder welke de zelfontvlamming van den Phosporus in het gemelde (luchtledige) ijdel plaats heeft, en welke is de oorzaak van dit verschijnsel? van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
%23275048: KONING, JACOBUS. - Geschiedkundige aanteekeningen, betrekkelijk de lijfstraffelijke rechtsoefening te Amsterdam : voornamelijk in de zestiende eeuw.
%23269789: KONING, B.A. DE & M.N.T. KOSTERMANS. - Grote advocatenkantoren in Nederland : markt, management & maatschapscultuur.
%23281367: KONINGH, ABRAHAM DE. - Tragedi-comedie over de doodt van Henricus de Vierde, Koning van Vrancrijk en Naverrae.
%23177799: KONINGH, TJ. DE ... [ET AL.] - Ordening van besluitvorming over de ruimte : over de verticale coördinatie van besluitvorming over ruimtelijke aangelegenheden.
%23159450: KONINGS, PIET. - The state and rural class formation in Ghana : a comparative analysis.
%23199857: KONINGS, A. (ED.), LIGUORI, ALPHONSUS MARIA DE. - Theologia moralis novissimi Ecclesiae Doctoris S. Alphonsi, in compendium redacta, et usui venerabilis cleri Americani accommodata.
%23280781: KONINGS, PIET. - Gender and class in the tea estates of Cameroon.
%23245706: KONINGSVELD, HERMAN. - Empirical laws, regularity and necessity.
%2388439: KONINGSVELD, HERMAN. - Het verschijnsel wetenschap : een inleiding tot de wetenschapsfilosofie.
%23221367: KONINGSVELD, HERMAN. - Empirical laws, regularity and necessity.
%23251550: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, VERKENNINGSCOMMISSIE BIOGEOLOGIE. - Tussen aarde en leven : strategische verkenning van de biogeologie in Nederland.
%23101705: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, COMMISSIE GENEESKUNDE. - Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek : positie en taken ten opzichte van de geneeskunde.
%2330004: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, COMMISSIE GENEESKUNDE. - Samenleven en samenwerken : een toekomst voor de Nederlandse sociologie.
%23118596: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, COMMISSIE GEESTESWETENSCHAPPEN. - De toekomst van de theologie in Nederland.
%23106496: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, COMMISSIE VOOR DE BIOCHEMIE EN DE BIOFYSICA - Bio-exact : mondiale trends en nationale positie in biochemie en biofysica.
%23118660: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, AKADEMIE RAAD VOOR DE WISKUNDE - De toekomst van het wiskunde-onderzoek in Nederland.
%23269392: KÖNNEKER, BARBARA. - Satire im 16. Jahrhundert : Epoche, Werke, Wirkung.
%23243603: KONNER, MELVIN - The Jewish Body.
%23200904: KONST, J.W.H. - Determinatie en vrije wil in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw.
%2342520: KONSTANTINOW, F.W. - Grundlagen der marxistischen Philosophie.
%23238675: KONWICKI, TADEUSZ. - A minor apocalypse : a novel.
%23201403: KOOIJ, JAN. - Chemisch zuivere en physisch zuivere stoffen. De oploswarmte.
%23188184: KOOIJ, KAREL R. VAN (ED.) - Abia south and southeast asian art and archaeology index.
%2365384: KOOIJMAN, J.J.A. - Recht op periodieke uitkeringen in het sociaal zekerheidsrecht : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid.
%23101124: KOOIJMANS, PETER H. ... [ET AL.] - The role of non-governmental organizations in the promotion and protection of human rights : symposium organized on the occasion of the award of the Praemium Erasmianum to the International Commission of Jurists.
%2319393: KOOIJMANS, THIJS. - Dat is mijn zaak !
%2397933: KOOIKER, HENDRIK. - Lex Scripta Abrogata : de derde Renaissance van het Romeinse recht : een onderzoek naar de doorwerking van het oude recht na de invoering van civielrechtelijke codificaties in het begin van de 19e eeuw. Deel 1 : de uitwendige ontwikkeling.
%23159273: KOOIMAN, D. - Noordhollands waterschapsrecht.
%23133394: KOOIMAN, J. - De Verzorgingsstaat: bestuurlijk een chaos?
%235626: KOOIMAN, JAN. - Over de kamer gesproken.
%23231830: KOOISTRA, REDMAR - Beatrix: Invloed en macht van een eigenzinnige vorstin (Dutch Edition).
%23224875: KOOL, DENNIS DE. - Monitoring in beeld : een studie naar de doorwerking van monitors in interbestuurlijke relaties.
%23156070: KOOL, TIJN. - Naar een gezondheidsmarkt? Mogelijkheden tot deregulering van geneeskundige verzorging.
%23110589: KOOL, C.J.M. - Recursive Bayesian forecasting in economics: the multistate Kalman filter method.
%2376684: KOOL, PIETER. - De Phylakieten in Grieks-Romeins Egypte.
%2349744: KOOL, DAVID ABRAHAM. - Vrachtvoorschot en vooruitbetaling van vracht.
%23193328: KOOL, W.H. & E. POPPELSDORF. - De overname van een BV.
%2310225: KOOLEN, A.E.TH. - Bezit-spreiding in de zin van vermogensvorming in breder kring.
%2387100: KOONERT, THOMAS. - Die Stellung des fraktionslosen Ratsmitglieds.
%23251164: KOONING, H.W. - Het receptenboek voor den banketbakker. Deel II.
%23282058: KOONS, JEFF. - Jeff Koons : conversations with Norman Rosenthal.
%2376597: KOONS, JEF. - Jeff Koons.
%2328286: KOONZ, CLAUDIA. - Moeders in het vaderland : de vrouw en het gezin in Nazi-Duitsland.
%23262586: KOOPMAN, HILDA & ANNA SZABOLCSI. - Verbal complexes.
%23156133: KOOPMAN, SIEM JAN. - Diagnostic checking and intra-daily effects in time series models.
%2389887: KOOPMAN, ROBERT JAN - Formeel belastingrecht : de fiscale boete in de praktijk.
%23277569: KOOPMANN, M.W.E. - Bevrijdende verjaring.
%2357383: KOOPMANN, M.W.E. - Het nieuwe echtscheidingsrecht.
%2345824: KOOPMANS, F..J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%2341056: KOOPMANS, TIJMEN. - Constitutional protection of equality.
%23107924: KOOPMANS, F.A.J. - Prologen materieel strafrecht. 2e druk.
%23102120: KOOPMANS, TIJMEN. - De toekomst van het Nederlands als wetenschapstaal.
%23282236: KOOPMANS, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%23102119: KOOPMANS, TIJMEN. - Juridische Dialectiek.
%23100387: KOOPMANS, J., M.A. MEADOW, K. MEERHOFF AND M. SPIES. - Rhetoric - Rhétoriqueurs - Rederijkers : proceedings of the colloquium, Amsterdam, 10-13 November, 1993 : [literature and the visual arts in the Low Countries and France, XIVth-XVIIth centuries].
%23259710: KOOPMANS, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%23124459: KOOPMANS, J.H. - Augustinus' Briefwisseling met Dioscorus.
%2323010: KOOPMANS, TJALLING C. - Linear regression analysis of economic time series.
%2371798: KOOPMANS, I.M. - De strafbaarstelling van milieuverontreiniging : een rechtsvergelijkende studie naar de administratief afhankelijke structuur van het milieustrafrecht. Diss.
%2319276: KOOPMANS, J.G. - Neutraal geld : een keuze uit de geschriften van Prof.Mr. J.G. Koopmans.
%23187196: KOOPMANS, TIJMEN. - Rechter en politiek in de Verenigde Staten.
%2362323: KOOPMANS, TJALLING C. - Scientific papers of Tjalling C. Koopmans.
%23282133: KOOPMANS, T. - Ter ere van Tim : voordrachten gehouden op 12 december 2013 bij gelegenheid van een door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden georganiseerde middag ter ere van Tim Koopmans.
%23278272: KOOPMANS, RUUD ... [ET AL.] (EDS.). - Contested citizenship : immigration and cultural diversity in Europe.
%2324098: KOOPMANSCHAP, MARCUS A. - Complementary analyses in economic evaluation of health care.
%23102121: KOOPS, W., J.B. HOEKSMA AND D.C. VAN DEN BOOM (EDS). - Development of Interaction and Attachment: Traditional and Non-Traditional Approaches.
%23281812: KOOPS, BERT-JAAP. - Strafrecht en ICT.
%23254865: KOOPS, BERT-JAAP. - Strafvorderlijk onderzoek van (tele)communicatie 1838-2002 : het grensvlak tussen opsporing en privacy.
%23231936: KOOPS, CATHARINA E. - Contemplating compliance : European compliance mechanisms in international perspective.
%23278711: KOOPS, BERT-JAAP ... [ET AL.] - Overheden over internationalisering en ICT-recht.
%23278699: KOOPS, BERT-JAAP, CORIEN PRINS & HIELKE HIJMANS (EDS.). - ICT law and internationalisation : a survey of government views.
%23257008: KOOPS, BERT-JAAP ... [ET AL.] - Overheden over internationalisering en ICT-recht.
%23281806: KOOPS, BERT-JAAP. - Strafrecht en ICT.
%23275829: KOOPS, BERT-JAAP, CORIEN PRINS & HIELKE HIJMANS (EDS.). - ICT law and internationalisation : a survey of government views.
%23258561: KOORN, FLORENCE W.J. - Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de middeleeuwen.
%23154354: KOOTEN, H.J. VAN. - Restitutierechterlijke gevolgen van ongeoorloofde overeenkomsten.
%23276801: KOOTEN, KEES VAN. - Treitertrends.
%2375790: KOOY, G.A. - Tussen empirie en reflectie : verzamelde opstellen voor G. A. Kooy : deze bundel werd tijdenshet op 24 mei 1985 gehouden ssmposium 'Dertig jaar gezinssociologie in Wageningen' aan Dr. G. A. Kooy aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Gezinssociologie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.
%23278311: KOP, P.C. - Beschouwingen over het zgn. 'vulgaire' Romeinse recht.
%2314231: KOP, P.C. - Beschouwingen over het zgn. 'vulgaire' Romeinse recht.
%2350931: KOP, YAAKOV., LITAN, ROBERT E. - Sticking together the Israeli experiment in pluralism.
%23273139: KOPACZYK, JOANNA - The Legal Language of Scottish Burghs: Standardization and Lexical Bundles (1380-1560)
%2376476: KØPCKE, ARTHUR. - Bilder und Stücke.
%23121861: KÖPKE, RUDOLF. - Die Gründung der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin.
%23281108: KOPLAND, RUTGER (PSEUD. VAN RUTGER HENDRIK VAN DEN HOOFDAKKER). - Verzamelde gedichten.
%23194619: KOPLOW, DAVID A. - Smallpox : the fight to eradicate a global scourge.
%2373404: KOPPELMAN, ANDREW - A Right to Discriminate?: How the Case of Boy Scouts of America v. James Dale Warped the Law of Free Association.
%23130541: KOPPELMAN, ANDREW - Antidiscrimination Law and Social Equality.
%23129714: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - Het hart van de zaak : psychologie van het recht.
%23133332: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - Het hart van de zaak : psychologie van het recht.
%23247302: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - Het hart van de zaak : psychologie van het recht.
%2387922: KOPPEN, PETER J. VAN; DICK J. HESSING & GRAT VAN DER HEUVEL (EDS.) - Lawyers on psychology and psychologists on law.
%2375636: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - De menselijke factor : psychologie voor juristen.
%23134815: KOPPEN, NIEK. - De Keuken van Kok. Videofilm.
%2363715: KOPPEN, P.J. VAN. - Verankering van rechtspraak : over de wisselwerking tussen burger, politie, justitie en rechter.
%2333462: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - Tot raadsheer benoemd : anderhalve eeuw benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden.
%23224926: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - Het recht van binnen : psychologie van het recht.
%23107871: KÖPPEN, FRIEDRICH. - Vertraute Briefe über Bücher und Welt. 2 Bände.
%23146108: KOPPENOL-LAFORCE, M.E. - Het Haagse trustverdrag. (The Hague Trust Convention).
%23230336: KOPPENOL-LAFORCE, M.E. ... [ET AL.] (EDS.) - Juridische aspecten rond de Euro. Preadviezen.
%23230335: KOPPENOL-LAFORCE, M.E. ... [ET AL.] (EDS.) - Juridische aspecten rond de Euro.
%2338747: KOPPENS, ALEXANDER & BAS MEYBERG. - Operationeel beheer van informatiesystemen.
%2395033: KOPPER, JOACHIM & RUDOLF MALTER (EDS.) - Immanuel Kant zu Ehren.
%2376156: KOPPIUS, OTTO ROGIER - Information architecture and electronic market performance.
%23182551: KOPSTEIN, FRANZ P. H. W. - Graded bedding of the Harlech Dome.
%23226128: KOR, GERBEN. - Medialisering van recht.
%23212679: KORAH, VALENTINE. - Cases and materials on EC competition law.
%23159841: VALENTINE KORAH. - An introductory guide to EC competition law and practice.
%23254248: KORBEE, PIETER. - Bei genauer Untersuchung : een onderzoek naar inhoud en opbouw van de Versuch über die Transscendentalphilosophie van Salomon Maimon.
%2354322: KORBELD, CHRISTIAN. - Over de vryheit van gevoelen en spreken den rechtsgeleerden eigen : leven en werk van Christiaan Hendrik Trotz (1703-1773).
%23278211: KORCZAK, JANUSZ. - Ghetto diary.
%23270513: KORDELAAR, WILHELMUS FREDERICUS JOHANNES MARIA VAN. - Beslissingondersteuning onderzoek geestvermogens in het strafrecht voor volwassenen.
%23278357: KORDIG, CARL R. - The justification of scientific change.
%2386965: KOREMAN, J. - De stadsrekening van Maastricht over het jaar 1399-1400.
%2373213: KOREMAN, MEGAN. - The expectation of justice : France, 1944-1946.
%23178534: KORENG, LUDGER. - Die Grundlagen des Wissenschaftsbegriffes bei Plotin.
%235266: KOREVAAR, JAAP. - Papers dedicated to Jaap Korevaar.
%23176715: KOREZLIOGLU, H., G. MAZZIOTTO & J. SZPIRGLAS (EDS.) - Processus aléatoires à deux indices : colloque E.N.S.T.-C.N.E.T., Paris 1980.
%2322267: KORF, DIRK J. ... [ET AL.] - Antenne 1994 : trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers.
%2321889: KORF, DIRK J. ... [ET AL.] - Antenne 1993 : trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers.
%2322320: KORF, DIRK J. ... [ET AL.] - Antenne 1995 : trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers.
%237561: KORF, D.J. - Heroine-toerisme : veldonderzoek naar het gebruik van harddrugs onder buitenlanders in Amsterdam.
%2321672: KORF, DIRK, PETER BLANKEN & TON NABBEN. - Een nieuwe wonderpil? : verspreiding, effecten en risico's van ecstasygebruik in Amsterdam.
%2330126: KORFF, HERMANN AUGUST. - Gestaltung, Umgestaltung : Festschrift zum 75. Geburtstag von Hermann August Korff.
%23168813: KORHONEN, OUTI. - International law situated : an analysis of the lawyer's stance towards culture, history and community.
%23278960: KORIAKOV, MICHAEL. - Vaarwel Rusland.
%2377101: KORMANN, KARL. - System der rechtsgeschäftlichen Staatsakte : Verwaltungs- und prozessrechtliche Untersuchungen zum allgemeinen Teil des öffentlichen Rechts.
%23182690: KORN, DAVID A. - Exodus within borders an introduction to the crisis of internal displacement.
%2341398: KORN, FRANCIS. - Elementary structures reconsidered : Lévi-Strauss on kinship.
%23192424: KORN, SALOMON. - Geteilte Erinnerung : Beiträge zur deutsch-jüdischen Gegenwart.
%23254743: KORNAI, JÁNOS., STEPHAN HAGGARD & ROBERT R. KAUFMAN (EDS.) - Reforming the state : fiscal and welfare reform in post-socialist countries.
%2323756: KORNAI, JANOS. - Mathematical planning of structural decisions.
%23235384: KORNAI, JANOS. - Highway and byways : studies on reform and post-communist transition
%2374879: KORNAI, JANOS. - By force of thought : irregular memoirs of an intellectual journey.
%2337863: KORNAI, JANOS & BELA MARTOS (EDS.) - Non-price control.
%23275775: KORNBLITH, HILARY. - Inductive inference and its natural ground : an essay in naturalistic epistemology.
%23275786: KORNBLITH, HILARY. - Naturalizing epistemology.
%2377105: KORNBLUM, UDO. - Probleme der schiedsrichterlichen Unabhängigkeit.
%2377103: KORNBLUM, UDO. - Das Beweisrecht des Ingelheimer Oberhofes und seiner malpflichtigen Schöffenstühle im Spätmittelalter.
%23110083: KORNEMANN, ERNST. - Die Alexandergeschichte des Königs Ptolemaios I. von Aegypten : Versuch einer Rekonstruktion.
%23122064: KORNEMANN, ERNST. - Die neue Livius-Epitome aus Oxyrhynchus.
%23122053: KORNEMANN, ERNST. - Augustus: der Mann und sein Werk im Lichte der deutschen Forschung.
%23174725: KÖRNER, STEPHAN. - Fundamental questions of philosophy : one philosopher's answers.
%23259112: KÖRNER, TORSTEN. - Der kleine Mann als Star : Heinz Rühmann und seine Filme der 50er Jahre.
%23159239: KÖRNER, ALOIS. - Studien zum Recht der öffentlichen Wege.
%23242479: KÖRNER, HARALD HANS. - Betäubungsmittelgesetz : deutsches und internationales Betäubungsmittelrecht.
%23160756: KORNFELD, E.W. - Paul Klee in Bern : Aquarelle und Zeichnungen von 1897 bis 1915.
%23228704: KORNSTEIN, DANIEL. - Kill all the lawyers? : Shakespeare's legal appeal.
%238137: KOROWICZ, MAREK ST. - Introduction to international law : present conceptions of international law in theory and practice.
%23268307: KORPEL, LUCRETIA GERTRUDE. - Over het nut en de wijze der vertalingen : Nederlandse vertaalreflectie (1750-1820) in een Westeuropees kader.
%23221098: KORREL, P.G. & O.W.M. KAMSTRA. - Sociaal wetenschappelijke & juridische methodologie.
%23125874: KORSCH, KARL - Marxisme en Filosofie.
%23102125: KORST, M. VAN DER, A. PEETERS AND H. SCHOLS. - Design and Implementation of Asynchronous Circuits.
%23101447: KORSTEN, F.J.M. - Roger North (1651-1734), virtuoso and essayist. A study of his life and ideas... and an annotated, selected edition of his unpublished essays...
%23206576: KORSTEN, A.F.A. - Het spraakmakende bestuur : een studie naar effecten van participatie in relatie tot demokratiemodellen en sociale ongelijkheid.
%2358374: KORSTEN, A.F.A. ... [ET AL]. - De Benoemde of gekozen burgemeester.
%2326098: KORT, W.L.P.M. DE. - De Arbeidsbemiddeling in Nederland : verhandeling naar oorzaken, ontwikkeling en behoeften.
%23156147: KORT, JEROEN DE. - Edge-disjointness in combinatorial optimization. Problems and algorithms.
%23212276: KORT, PETER M. - Optimal dynamic investment policies of a value maximizing firm.
%23278618: KORTE, CHR.J. & E.L.M. VAN KRANENBURG. - Toezicht op financieringsmaatschappijen.
%23278643: KORTE-DE WILDE, M.S. DE. - De G-Rekening.
%23278642: KORTE-DE WILDE, M.S. DE. - De G-Rekening.
%23241998: KORTE, HELMUT. - Der Spielfilm und das Ende der Weimarer Republik : ein rezeptionshistorischer Versuch.
%2332493: KORTEKAAS, JAN - Risicoanalyse georganiseerde criminaliteit : uitwerking instrumentarium en toepassing op de ICT-ontwikkelingen.
%23222291: KORTEKAAS, CHRISTIAAN RUDOLF. - Rational fools and less-rational sages : on the logic of (militant) collective (in)action within the state.
%23274613: KORTEN, DAVID C. - When Corporations Rule the World.
%23204102: KORTENHOEVEN, DIRKJE. - Vrouwelijke artsen en vestiging als huisarts : een verklaring van verschillen in vestiging tussen vrouwelijke en mannelijke huisartsen.
%2317428: KORTENHORST, L.G. - Bevoegdheid van den Rechter om Ongestraft te Laten.
%238752: KORTENHORST, L.G. & M.J.M. VAN ROOY. - De Collectieve Arbeidsovereenkomst. Juridisch en sociaal-economisch.
%23232479: KORTENHORST, B.M. - De motiveringsverplichting in strafzaken. Een analyse van de artt. 358 en 359 van het Wetboek van Strafvordering.
%23235762: KORTEWEG, K.N. - De heerlijkheid Altena en de veer- en vischrechten op het boveneinde der Merwede.
%2310227: KORTHALS ALTES, WILLEM F. - Naar een journalistiek privilege. Voorstellen voor een journalistiek verschoningsrecht n.a.v. de Amerikaanse en Duitse rechtspraktijk.
%23217815: KORTHALS ALTES, WILLEM LODEWIJK. - De betalingsbalans van Nederlandsch-Indië 1822-1939.
%23221093: KORTHALS ALTES, A. - Ons oudste zeerecht.
%23245511: KORTHALS ALTES JR., E.J. - De staatsaansprakelijkheid volgens de rechtspraak van den Conseil d'État in Frankrijk. Diss.
%23207823: KORTHALS ALTES, F. & Y.N.M. KORTE-VAN HEMEL. - Samenleving en criminaliteit : een beleidsplan voor de komende jaren.
%23276808: KORTHALS, A.H. (INLEIDING). - Rechtspraak herzien : Versnelling en verzelfstandiging.
%23155065: KORTHALS ALTES, LIESBETH & MANET VAN MONTFRANS (EDS.) - The New Georgics. Rural and Regional Motifs in the Contemporary European Novel.
%2367977: KORTHALS, H.A. - Korte geschiedenis der Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V., 1873-1948.
%23217550: KORTHALS ALTES, WILLEM. - De Nederlandse planningdoctrine in het fin de siècle : voorbereiding en doorwerking van de Vierde nota over de ruimtelijke ordening (extra).
%23214437: KORTLEVEN, WILLEM J. - Voorzorg in Nederland : ontwikkelingen in de maatschappelijke omgang met kindermishandeling, verkeersonveiligheid en genetische modificatie.
%23269148: KORTMANN, C.N.J. - Onrechtmatige overheidsbesluiten.
%23277606: KORTMANN, S.C.J.J. & N.E.D. FABER (RED.) - Geschiedenis van de faillissementswet. Deel III: Voorontwerp insolventiewet.
%23107735: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Onderneming en effecten.
%23107596: KORTMANN, C.A.J.M. - Constitutioneel recht. 3e druk.
%23107751: KORTMANN, C.A.J.M. - Constitutioneel recht. 3e druk.
%2336275: KORTMANN, C.N.M. - Het rechtsphilosophisch begrip voor het algemeen welzijn.
%23187194: KORTMANN, C.A.J.M. - Inconsistentie in het publiekrecht.
%2344777: KORTMANN, C.A.J.M. & BOVEND'EERT, P.P.T. - The Kingdom of the Netherlands : an introduction to dutch constitutional law.
%23123497: KORTMANN, C.A.J.M. (E.A.) - De Awb en de bijzondere wetgeving: preadviezen.
%2330806: KORTMANN, C.A.J.M. - Constitutioneel recht.
%2326312: KORTMANN, S.C.J.J. - Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 2: Vertegenwoordiging en rechtspersoon. Deel 1: De vertegenwoordiging.
%23253746: KORTMANN, C.A.J.M. (E.A.) - De Grondwet herzien : 25 jaar later, 1983-2008.
%23192106: KORTMANN, C.A.J.M. & BOVEND'EERT, P.P.T. - Inleiding constitutioneel recht.
%23185418: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Financiering en aansprakelijkheid.
%23227394: KORVER, ARIE PIETER EDUARD. - Sarekat Islam 1912-1916 : opkomst, bloei en structuur van Indonesië's eerste massabeweging.
%23195921: KÖRVER, P.H.J. - De Besluitwetgeving van de Nederlandse regering in Londen in internationaal-rechtelijk en staatsrechtelijk perspectief.
%23681: KORVER, JAN. - De terminologie van het Crediet-Wezen in het Grieksch.
%23206675: KORVINUS, A.G. - Mensenhandel : tweede rapportage van de Nationaal Rapporteur.
%23110361: KORZEC, ALEKSANDER. - Confirming alcoholism in drivers under influence.
%23242603: KOSCH, MICHELLE. - Freedom and reason in Kant, Schelling, and Kierkegaard.
%2330488: KOSCHAKER, PAUL. - Europa en het Romeinse recht.
%2377106: KOSCHAKER, PAUL. - Babylonisch-assyrisches Bürgschaftsrecht : Beitrag zur Lehre von Schuld und Haftung.
%23211666: KOSCHNICK, WOLFGANG J. - Standard dictionary of the social sciences = Standard-Wörterbuch für die Sozialwissenschaften. Vol. 2 : German-English. 2 Volume-set.
%23122094: KOSCHNITZKE, RUDOLF. - Herbart und Herbarts Schule.
%23122109: KOSEGARTEN, J.G.L. - Geschichte der Universität Greifswald.
%23233561: KOSHALEK, R. & D. HUTT (ED.). - Richard Meier: Architect.
%23157220: KOSHALEK, R. & D. HUTT (ED.). - Richard Meier: Architect.
%23160663: KOSIK, KAREL. - La dialectique du concret.
%23241348: KOSINSKI, ANTONI A. - Differential Manifolds
%2360700: KOSINSKI, JERZY. - Passing by. Selected essays, 1960-1991.
%238944: KOSKELA, ERKKI. - A study of bank behaviour and credit rationing.
%2368214: KOSKY, J. - Mutual friends. Charles Dickens and Great Ormond Street Children's Hospital.
%2330697: KOSLOWSKI, REY - Migrants and Citizens: Demographic Change in the European State System.
%23112586: KOSMALA, HANS. - Studies, Essays and Reviews. Volume 3: Jews and Judaism.
%23112585: KOSMALA, HANS. - Studies, Essays and Reviews. Volume 2: New Testament.
%23112583: KOSMALA, HANS. - Studies, Essays and Reviews. Volume 1: Old Testament.
%23204814: KOSSEN, W.J. & A. RIEGER. - Rondom de Oude Kerk : de kroniek van een stadswijk : het water, de huizen, de mensen, handel, arbeid, minne in grijs verleden en kleurig heden.
%23969: KOSSMANN, F.K.H. - Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan F.K.H. Kossmann t.g.v. zijn 65e verjaardag en zijn afscheid als bibliothecaris der gemeente Rotterdam.
%2389396: KOSSMANN, RUDOLF RICHARD. - Henry James: dramatist.
%23102127: KOSSMANN, E.H. - Thorbecke en het historisme.
%2325321: KOSSMANN-PUTTO, JOHANNA A. - Kamper schepenacten 1316-1354.
%23169064: KOSSMANN, E.H. - Political thought in the Dutch Republic : three studies.
%23228644: KOSSOFF, LEON. - Leon Kossoff : recent paintings.
%23256416: KOSTAKOPOULOU, DORA. - The future governance of citizenship.
%23175351: KOSTER-VAN DIJK, J.M.I. & A. WIJFFELS (EDS.) - Miscellanea Forensia Historica : ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. J.Th. de Smidt.
%23122155: KÖSTER, AUGUST. - Studien zur Geschichte des antiken Seewesens.
%23102133: KOSTER, W.J.W. - Welke is de oudste bewaard gebleven tragedie?
%23102130: KOSTER, W.J.W. - De Epidaurische Hymne op de Magna Mater.
%23102132: KOSTER, W.J.W. - Enige beschouwingen over de Dorische comedie en haar invloed op de Attische.
%23403: KOSTER, WINNY. - Secret strategies : women and abortion in Yoruba society, Nigeria.
%2392277: KOSTER, SIMON. - Van Schavot tot Schouwburg. Vijfhonderd jaar toneel in Haarlem.
%237978: KOSTER, LIA. - Wandelaars in de Nieuwmarktbuurt : een onderzoek naar de invloed van de harddrugsscene op het wonen in een oude binnenstadsbuurt.
%23102128: KOSTER, W.J.M. - De Dyskolos van Menander.
%2377108: KÖSTER, ARNOLD. - Die staatlichen Beziehungen der böhmischen Herzöge und Könige zu den deutschen Kaisern von Otto dem Grossen bis Ottokar II.
%2367675: KOSTER, SIMON. - Bedwateren en verwante toestanden.
%23186132: KOSTER, ADRIANUS. - De eenzame fietser : [insiders over de politieke loopbaan van Dries van Agt].
%23192867: KOSTER, EGBERTS & THEO VAN OEFFELT (EDS.) - Hoogbouw in Nederland : 1990-2000 = High-rise in the Netherlands : 1990-2000.
%238555: KOSTERS, J. - De plaats van gewoonte en volksovertuiging in het privaatrecht.
%2311780: KOSTERS, J. - Het Internationaal Burgerlijk Recht in Nederland.
%233720: KOSTERS, J. & C.W. DUBBINK. - Algemeen deel van het Nederlandse internationaal privaatrecht.
%23276297: KOSTERS, JAN. - Het Oude Tiendrecht.
%23271898: KOSTERS, J. & F. BELLEMANS. - Les conventions de La Haye de 1902 et 1905 sur le droit international privé : recueil de législation et de jurisprudence.
%2327382: KOSTERS, J. - Les fondements du droit des gens.
%2388685: KOSTKA, KLAUS. - Zweitregister für Seeschiffe. Eine historisch-rechtsvergleichende Betrachtung.
%23122157: KÖSTLIN, KARL REINHOLD. - Die griechische Ethik bis Plato.
%2377110: KÖSTLIN, CHRISTIAN REINHOLD. - System des deutschen Strafrechts. Band 1: Allgemeiner Teil; Band 2: Abhandlungen aus dem Strafrechte.
%2380622: KOSTOPOULOS-COOPERMAN, C. - The lyrical vision of Maria Luisa Bombal.
%23194525: KOSZTOLNYIK, Z.J. - From Coloman the Learned to Béla III, (1095-1196) : Hungarian domestic policies and their impact upon foreign affairs.
%23244655: KOTAKA, TSUYOSHI AND DAVID L. CALLIES - Taking Land: Compulsory purchase and regulation in Asian-Pacific countries
%23262913: KOTARBA, JOSEPH A. & ANDREA FONTANA (EDS.) - The existential self in society.
%23178483: KOTATKO, PETR (ED.) - Interpreting Davidson.
%23117637: KOTE-NIKOI, NIKOI. - Beyond the new orthodoxy : Africa's debt and development crisis in retrospect.
%23227505: KOTHE, SANITÄTSRAT. - Zur klimatischen Behandlung der Neurasthenie. Vortrag.
%23278628: KOTHE, CHR. J. & E.L.M. VAN KRANENBURG. - Toezicht op financieringsmaatschappijen.
%23248531: KOTLARSKY, JULIA. - Management of Globally Distributed Component-Based Software Development Projects.
%23235743: KOTLIKOFF, LAURENCE J. - What determines savings?
%23273703: KOTSCH, JOHANNES & REINHARD ADELHELM. - Towards control of desertification in African drylands: Problems, experiences, guidelines (Sonderpublikation der GTZ)
%2377897: KOTT, JAN. - The gender of Rosalind: Interpretations: Shakespeare, Büchner, Gautier.
%2346946: KOTTENHAGEN-EDZES, P.A. - Onrechtmatige daad en milieu : het gebruik van privaatrecht bij het voorkomen van milieu-aantasting en het verhaal van milieuschade.
%2371012: KOTTING, A.N. - De materiële rechtsidee.
%2387924: KOTTMAN, KARL A. - Law and apocalypse: The moral thought of Louis de León (1527?-1591).
%2387973: KÖTZ, HEIN - Europäisches Vertragsrecht. Band 1: Abschluss, Gültigkeit und Inhalt des Vertrages. Die Beteiligung Dritter am Vertrag.
%23281131: KOUDIJS, J. - Proeve eener codificatie onzer pensioenwetgeving.
%23171043: KOUL, SHIBAN K. - Millimeter wave and optical dielectric integrated guides and circuits.
%23133664: KOUSSER, THAD. - Term limits and the dismantling of state legislative professionalism.
%2315152: KOUWENHOVEN, A. - Vrijheid en gelijkheid : bijdrage tot de critiek op de immanentie-filosofie als grondslag van de economische wetenschap.
%23100335: KOUWENHOVEN, A. - Inleiding tot de bibliografie.
%23229353: KOUWENHOVEN, ADRIAAN. - 'Komt, koopt, zonder geld en zonder prijs', Jesaja 55:1b : over markteconomie en sociale gerechtigheid.
%23149726: KOVÁCS, MÁRIA M. - Liberal Professions and Illiberal Politics. Hungary from the Habsburgs to the Holocaust.
%2389153: KOVALEWSKY, MAXIME. - Coutume contemporaine et loi ancienne : droit coutumier Ossétien éclairé par l'histoire comparée.
%23117823: KOVITZ, ROB. - Pig city model farm : a handbook on architecture and agriculture.
%23281163: KOWADLO, BORIS & T.R. FYVEL - Dit is Israël. [Contact - Foto - Pockets]
%2398782: KOWALEWSKI, A. - Die Harmonie der sittlichen Werte. Eine Zusammenschau der ethischen, soziologischen und pädagogischen Probleme.
%2323927: KOWALSKI, ROBIN M. - Complaining, Teasing, and Other Annoying Behaviors
%238765: KOZIOL, HELMUT, JOSEF SEETHALER & THOMAS THIEDE (EDS.) - Medienpolitik und Recht II : Presserat, WikiLeaks und Redaktionsgeheimnis.
%23260815: KOZUL-WRIGHT, RICHARD & PAUL RAYMENT. - The resistible rise of market fundamentalism : rethinking development policy in an unbalanced world.
%23274535: KRAAIJ, FRED VAN DER (EDITOR). - Structural Adjustment and Beyond: Long-term Development in Sub-Saharan Africa.
%23201791: KRAAK, J.H. A.O. - De repatriëring uit Indonesië : een onderzoek naar de integratie van de gerepatrieerden uit Indonesië in de Nederlandse samenleving.
%23169343: KRAAKMAN, DORELIES. - Kermis in de hel: vrouwen en het pornografisch universum van de 'Enfer', 1750-1850.
%2310713: KRAAN, C.A. - De authentieke akte.
%2312242: KRABBE, HUGO. - Kritische Darstellung der Staatslehre.
%23247706: KRABBE, J.J. & W.J.M. HEIJMAN. - Economische theorie van het milieu.
%23132438: KRABBE, H.G.M. - De Opiumwet : een strafrechtelijk commentaar.
%23111852: KRABBE, ERIK C.W., RENÉE JOSÉ DALITZ & PIER A. SMIT. (EDS.) - Empirical logic and public debate : essays in Honour of Else M. Barth.
%2314842: KRABBE, HUGO. - Administratieve rechtspraak. Bijdrage.
%23122240: KRABBE, OTTO. - Die Universität Rostock im 15. und 16. Jahrhundert.
%2377113: KRABBE, HUGO. - Die moderne Staatsidee. Deutsch.
%2377112: KRABBE, HUGO. - Kritische Darstellung der Staatslehre. Deutsch.
%237334: KRABBE, HUGO. - Staatsrechtelijke opstellen. 2 Dln.
%23275576: KRABBÉ, TIM. - Red desert penitentiary : een filmverhaal.
%2327301: KRABBE, J. - Toelating en uitzetting van vreemdelingen.
%23133907: KRABBEN, ERWIN VAN DER - Urban Dynamics: A Real Estate Perspective. An institutional analysis of the production of the built environment.
%2315306: KRADEPOHL, A. - Stellvertretung und kanonisches Eherecht.
%23102136: KRAEMER, H. - Een nieuw geluid op het gebied der Koranexegese.
%23102134: KRAEMER, H. - Vormen van godsdienstcrisis.
%23157153: KRAEMER, JOEL L. & ILAI ALON (EDS.) - Religion and government in the world of Islam : proceedings of the Colloquium held at Tel-Aviv University, 3-5 June 1979 [Israel Oriental Studies, Volume X].
%2343063: KRAEMER, JÖRG. - Das Problem der islamischen Kulturgeschichte.
%23264: KRAEMER, HANS-R. - Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft : Texte zu ihrer Entstehung und Tätigkeit.
%23282273: KRAEMER, JOEL L. - Jerusalem : problems and prospects.
%2328114: KRAEPELIN, EMIL. - Psychiatrie.
%23273899: KRAEPELIN, EMIL. - Memoirs.
%2382351: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Lehrbuch der Psychiatrie auf klinische Grundlage.
%2360591: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Psychopathia sexualis, with special reference to contrary sexual instinct. A medico-legal study.
%23278966: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie mit Berücksichtigung der Gesetzgebung von Österreich, Deutschland und Frankreich. Dritte, umgearbeitete Auflage.
%2347988: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Die transistorischen Störungen des Sebstbewusstseins. Ein Beitrag zur Lehre vom transitorischen Irresein in klinisch-forensischer Hinsicht für Aerzte, Richter, Staatsanwälte und Vertheidiger.
%23236011: KRAFT, VICTOR - Erkenntnislehre.
%2377116: KRAH, ADELHEID. - Absetzungsverfahren als Spiegelbild von Königsmacht : Untersuchungen zum Kräfteverhältnis zwischen Königtum und Adel im Karolingerreich und seinem Nachfolgestaaten.
%2377118: KRAHNER, LOTHAR. - Die Verfassung und das Recht der Stadt Gera in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis zum 17. Jahrhundert.
%23276681: KRAÏEM, MUSTAPHA. - La Tunisie précoloniale. Tome 1: Etat, gouvernement, administration; Tome 2: Economie, société.
%23245234: KRAITCHIK, MAURICE. - Mathematical recreations.
%23253991: KRAJEWSKI, LEE J. & LARRY P. RITZMAN - Operations Management : World Student Series Edition.
%23280562: KRAKAU, KNUD. - Feindstaatenklauseln und Rechtslage Deutschlands nach den Ostverträgen.
%23254436: KRAKOWIAK, SACHA - Principles of Operating Systems.
%2384157: KRAL, J. - Der christliche Sozialismus? Die Versöhnung von christentum und sozialismus. System einer Gesellschaftsreform nach Naturrecht und Sittengesetz./
%23182944: KRAL, HENDERIKUS. - De functie van het 'sola fide' in de Lutherse belijdenisgeschriften.
%2371811: KRALINGEN, R.W. VAN. - Frame-based conceptual models of statute law.
%23150028: KRAMER, HEINZ. - A changing Turkey challenges to Europe and the United States.
%23275279: KRAMER, LAWRENCE. - Opera and modern culture : Wagner and Strauss.
%2312971: KRAMER, AMIHUD AND BERNARD A. TWIGG. - Quality control for the food industry.
%23139930: KRAMER, X.E. - Het Kort Geding in internationaal perspectief : een rechtsvergelijkende studie naar de voorlopige voorziening in het internationaal privaatrecht.
%23269177: KRAMER, X.E. & H.L.E. VERHAGEN - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10: Internationaal privaatrecht. Deel III: Internationaal vermogensrecht.
%2379195: KRAMER, MATTHEW H. - Objectivity and the rule of law.
%23172235: KRAMER, DAVID BRUCE. - The imperial Dryden : the poetics of appropriation in seventeenth-century England.
%2367371: KRAMER, AMIHUD AND BERNARD A. TWIGG. - Fundamentals of quality control for the food industry.
%2316841: KRAMER, H.L.M. - Publiekrechtelijke gewoonte en publiekrechtelijk gewoonterecht in Nederland.
%23160288: KRAMER, DAVID BRUCE. - The imperial Dryden : the poetics of appropriation in seventeenth-century England.
%2351326: KRAMER, LLOYD S. - Threshold of a new world : intellectuals and the exile experience in Paris, 1830-1848.
%23267267: KRÄMER, FELIX. - Monet und die Geburt des Impressionismus.
%23265531: KRAMER, DEIRDRE A. & MICHAEL J. BOPP (EDS.) - Transformation in clinical and developmental psychology.
%23273475: KRÄMER, WALTER & GÖTZ TRENKER. - Lexicon van hardnekkige misverstanden : 500 kapitale blunders, vooroordelen en denkfouten, van avondrood tot zeppelin
%23225787: KRAMER, BERNHARD. - Grundbegriffe des Strafverfahrensrechts : Ermittlung und Verfahren.
%23210450: KRAMER, GERARD - Schaakmat in Jakarta : Soeharto's revanche op de Haagse politiek.
%23196944: KRAMLICH, W.E., A.M. PEARSON & F.W. TAUBER. - Processed meats.
%23255491: KRANE, R.E. - Manpower mobility across cultural boundaries : social, economic and legal aspects : the case of Turkey and West Germany.
%23207467: KRANENBORG, R. - Zelfverwerkelijking : oosterse religies binnen een westerse subkultuur.
%2310232: KRANENBURG, R. - Staatswetenschappelijke opstellen : aangeboden door oud-leerlingen.
%2398481: KRANENBURG, F. E.A. (RED). - Waterschapschouw: opstellen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Unie van Waterschappen.
%2337234: KRANENBURG, R. - Positief recht en rechtsbewustzijn.
%2312370: KRANENBURG, R. - Het Nederlandsch Staatsrecht. 5e Druk. 2 Dln.
%2312371: KRANENBURG, R. - Het Nederlandsch Staatsrecht. 3e Druk. 2 Dln.
%23140413: KRANENBURG, R. - Studiën over recht en staat.
%2312391: KRANENBURG, R. - De Grondslagen der Rechtswetenschap. Juridische kennisleer en methodologie.
%2316548: KRANENBURG, R. - Studiën over recht en staat.
%2358525: KRANENBURG, H.A.H. - De zeevisscherij van Holland in den tijd der Republiek. Diss.
%2316549: KRANENBURG, R. - Studiën over recht en staat. Nieuwe bundel.
%235122: KRANENBURG, R. - Positief recht en rechtsbewustzijn : inleiding in de rechtsphilosophie.
%2312294: KRANENBURG, R. - Positief recht en rechtsbewustzijn : inleiding in de rechtsphilosophie.
%23237253: KRANICH, ERNST MICHAEL. - Thinking beyond Darwin : the idea of the type as a key to vertebrate evolution.
%23276930: KRANS, A. VAN DER. - De virtuele aandeelhoudersvergadering = The virtual annual meeting of shareholders.
%2352485: KRANS, HERMAN BEREND - Nederlands burgerlijk procesrecht en materieel EU-recht.
%23282057: KRAPF, E. - Die Seelenstörungen der Blutdruckkranken : Beitrtäge zur psychiatrischen Alterspathologie und zu einer Psychiatrie auf pathophysiologischer Grundlage.
%23269843: KRARUP-NIELSEN, AAGE. - Door de tropen naar de Zuidelijke IJszee ter walvischvangst.
%23246617: KRASNER, STEPHEN D. - International regimes.
%23242000: KRASSER, HELMUT. - Horazische Denkfiguren : Theophilie und Theophanie als Medium der poetischen Selbstdarstellung des Odendichters.
%2312657: KRATSCHKOWSKI, I.J. - Über Arabische Handschriften gebeugt.
%23102141: KRAUS, F.R. - Sonderformen akkadischer Parataxe: die Koppelungen.
%23102140: KRAUS, F.R. - Nominalsätze in altbabylonischen Briefen und der Stativ.
%23102137: KRAUS, F.R. - Staatliche Viehhaltung im altbabylonischen Lande Larsa.
%23260365: KRAUS, HERBERT. - Der völkerrechtliche Status der deutschen Ostgebiete innerhalb der Reichsgrenze nach dem Stande vom 31. Dezember 1937.
%235525: KRAUS, G. - Leerboek der psychiatrie.
%2345323: KRAUSE, MARTIN - Garo Antreasian: Written on Stone : Catalogue Raisonne of Prints 1940-1995.
%23179723: KRAUSE, HANS., NEHRING, PETER. - Konserventechnisches Taschenbuch der Obst- und Gemüseverwertungsindustrie.
%2377120: KRAUSE, THOMAS. - Die Strafrechtspflege im Kurfürstentum und Königreich Hannover vom Ende des 17. bis zum ersten Dritte des 19. Jahrhunderts.
%23128361: KRAUSE, S.J. (ED). - Essays on Determinism in American literature.
%2356606: KRAUSE, GÜNTER B. - Der internationale Fernmeldeverein.
%23183827: KRAUSE, MARTIN F. - Garo Antreasian : written on stone : catalogue raisonné of prints, 1940-1995.
%23225389: KRAUSS, ALFRED. - Der Irrgang der deutschen Königspolitik : die Lehren der Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft.
%2395510: KRAUSS, EDUARD. - Die Familie Krauss seit Ende des 16. Jahrhunderts nebst den anverwandten Familien Rüffershöfer, Eichhorn und Pann.
%23131208: KRAUSS, IRVING. - Stratification, class and conflict.
%2383219: KRAUSS, LEONARD I. & AILEEN MACGAHAN. - Computer fraud and countermeasures.
%23266698: KRAUSZ, MICHAEL. - Rightness and reason : interpretation in cultural practices.
%23211469: KRAUT, ALAN M. - Goldberger's war : the life and work of a public health crusader.
%23280631: KRAUTZIG, STEFANIE ... [ET AL.]. - Südliches Bodenseeufer Projekt für eine urbanisierte Kulturlandschaft, Eine Studie im Auftrag des Think Tank Thurga.
%23785: KRAVE - Exploring ecology underground : microbial community structure and nitrogen transformations in tropical soil.
%23218886: KRAWEHL, OTTO-ERNST. - Hamburgs Schiffs- und Warenverkehr mit England und den englischen Kolonien 1814-1860.
%2377122: KRAWIELICKI, ROBERT. - Grundlagen des Bereicherungsanspruchs.
%23282103: KRAWIELICKI, ROBERT. - Grundlagen des Bereicherungsanspruchs.
%233495: KREBS, RONALD R. (EDITOR) - In War's Wake: International Conflict and the Fate of Liberal Democracy.
%23251570: KREDIET, GERRIT. - Kiembaan en geslachtsomkeer.
%23264402: KREDIETBANK. - Juridische facetten van het elektronisch geldverkeer.
%23257375: KREIDMANN, ALSIK. - Entstehung und Werdegang des Menschen und der Lebewesen aller Zeiten auf Grund des Verwachsungsprinzipes.
%23160606: KREIJEN, GERARD PETER HUBERT. - State failure, sovereignty and effectiveness : legal lessons from the decolonization of Sub-Saharan Africa.
%23273122: KREIJEN, GERARD - State, Sovereignty, and International Governance
%23192626: KREIJEN, GERARD PETER HUBERT. - State failure, sovereignty and effectiveness : legal lessons from the decolonization of Sub-Saharan Africa.
%23216107: KREIKEN, E.J. - Airbus Industie. industriële samenwerking & Europese Industriepolitiek.
%23260456: KREITTMAYR, WIGULÄUS XAVER ALOYS FREIHERR VON. - Codex Maximilianeus Bavaricus, civilis. Oder: Neu verbessert- und ergänzt- Chur-Bayrisches Land-Recht ...
%23276440: KREJCÍ, JAROSLAV. - Social structure in divided Germany.
%23279094: KREK, GREGOR. - Einleitung in die slavische Literaturgeschichte : akademische Vorlesungen, Studien und kritische Streifzüge.
%23227767: KREK, GREGOR. - Einleitung in die slavische Literaturgeschichte : akademische Vorlesungen, Studien und kritische Streifzüge.
%2367438: KREKEL, H. - Engeland en Europa : de grondslagen der Britsche buitenlandsche politiek : Het probleem der Engelsch-Fransche betrekkingen : de crisis in het Fransche alliantiesysteem na 1756 : Pitts beleid in zijn eerste periode (1783-1792).
%23124724: KRELL, DAVID FARRELL. - Nietzsche: a novel.
%23125116: KRELL, DAVID FARRELL. - Intimations of morality : time, truth and finitude in Heidegger's Thinking of Being.
%23271654: KRELL, DAVID FARRELL. - Lunar voices : of tragedy, poetry, fiction, and thought.
%2332284: KRELLE, W. & A.F. SHORROCKS (ED.). - Personal income distribution. Proceedings of a Conference held by the International Economic Association Noordwijk aan Zee, Netherlands April 18-23, 1977.
%2377124: KRELLER, HANS. - Erbrechtliche Untersuchungen aufgrund der gräko-ägyptischen Papyrusurkunden.
%2320402: KREMER, RENÉ. - Le néo-realisme américaine.
%23281402: KREMER, FRITS - Het Boodschappenbolwerk : Macht en onmacht van de Nederlandse supermarkt.
%23122255: KREMER, ALFRED FREIHERR VON. - Kulturgeschichte des Orients unter den Chalifen.
%23233014: KREMER, MONIQUE. - How Welfare States Care: Culture, Gender and Parenting in Europe.
%2353616: KREMER, MARCEL RONALD. - Huwelijk en vermogen : een (rechts)historische case study naar de verzorging van de langstlevende echtgenoot in de stad Groningen onder doopsgezinden (1699-1809).
%23117532: KREMERS, ISMAY PERNEL. - Remembering autobiographical events in borderline personality disorder.
%23193303: KREN, THOMAS - Masterpieces of the J. Paul Getty Museum: Illuminated manuscripts.
%23235987: KRESGE, DAVID T. ... [ET AL.] - Regions and resources : strategies for development.
%23220890: KRETSCHMANN, GEORG. - Faszination Fälschung : Kunst-, Geld- und andere Fälscher und ihre Schicksale.
%2310845: KRETSCHMAR, HANS. - Die Einheit der Volkswirtschaft in den älteren deutschen Wirtschaftslehren.
%23122280: KRETSCHMAYR, HEINRICH. - Geschichte von Venedig. 3 Bände.
%23282015: KRETSCHMER, ERNST. - Der sensitive Beziehungswahn : ein Beitrag zur Paranoiafrage und zur psychiatrischen Charakterlehre.
%2378290: KRETZSCHMAR, JOHANNES ROBERT. - Die Entstehung von Stadt und Stadtrecht in den Gebieten zwischen der mittleren Saale und der Lausitzer Neisse.
%2328509: KREUKELS, L.H.M. - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen 1900-1940.
%23269514: KREUSCH, IRINA MARIA. - Der Eid zwischen Schwurverbot Jesu und kirchlichem Recht : Verehrung oder Missbrauch des göttlichen Namens?
%23133520: KREUSLER, A.A. - A Teacher's Experiences in the Soviet Union.
%2359187: KREUTZ, PETER. - Die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung nach Art. 86 EWG-Vertrag.
%2387723: KREUTZER, LEO & JÜRGEN PETERS (EDS.) - Welfengarten : [Jahrbuch für Essayismus : Band Elf, 2001].
%23129059: KUNSTAMT KREUZBERG. - Weimerar Republik.
%2350141: KREUZER, ARTHUR (ED.) - Handbuch des Betaubungsmittelstrafrechts.
%2310235: KREVELD, J.H. VAN & M. SCHELTEMA. - Parlementaire geschiedenis van de wet AROB alsmede van de daarmee samenhangende wijziging van de Wet op de Raad van State.
%2344380: KREY, VOLKER. - Deutsches Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band.1 : Grundlagen, Tatbestandsmässigkeit, Rechtswidrigkeit, Schuld.
%23215273: KRIEG, ROBERT ANTHONY. - Catholic theologians in Nazi Germany.
%23276439: KRIEGER, JOEL (ED.) - The Oxford companion to international relations. Vol. 1: Afghanistan-Kosovo War; Vol. 2: Latin American and Caribbean Regional Organizations-Yugoslavia.
%2386873: KRIEGER, PETER. - Die Vorerbschaft in der Einzelzwangsvollstreckung und in der Insolvenz.
%2378292: KRIEGER, KARL-FRIEDRICH. - Die Lehnshoheit der deutschen Könige im Spätmittelalter (ca. 1200-1437).
%23131235: KRIEGER, M. - The play and place of criticism.
%23160267: KRIEGER, JOEL. - The Oxford companion to politics of the world.
%23203570: KRIEGER, HEIKE (ED.) - The Kosovo conflict and international law : an analytical documentation 1974-1999.
%23232541: KRIEKEN, PETER J. VAN. - Terrorism and the International Legal Order:With Special Reference to the UN, the EU and Cross-Border Aspects.
%23173359: KRIEKEN, P.J. VAN & CH.O. PANNENBORG (EDS.) - Liber Akkerman : in- and outlaws in war.
%23279402: KRIELAARS, MICHEL. - Het brilletje van Tsjwchov.
%2314613: KRIER, THERESA M. - Gazing on secret sights : Spenser, classical imitation, and the decorums of vision.
%2378296: KRIES, AUGUST VON. - Die Rechtsmittel des Zivilprozesses und des Strafprozesses nach den Bestimmungen der deutschen Reichsgesetzes.
%2378294: KRIES, AUGUST VON. - Der Beweis im Strafprozess des Mittelalters.
%2310511: KRIESI, HANSPETER. - Political mobilization and social change : the Dutch case in comparative perspective.
%23154604: KRIJNEN, M.M. & M.R. MOK (EDS.) - Het rekest-civiel herroepen : een actualisering, aangeboden aan Th.B. ten Kate, t.g.v. zijn afscheid als procureur-generaal bij de Hoge Raad.
%234635: KRIKKE, JUDICA I. - Het bibliotheekprivilege in de digitale omgeving.
%23281581: KRIMPEN, HUIB VAN. - Boek over het maken van boeken.
%23101450: KRINNER, ROMAN (1678-1738) - Autobiographie.
%23171719: KRIPPENDORFF, EKKEHART (ED.). - Friedensforschung.
%23131396: KRIPPENDORFF, EKKEHART. - Internationale Beziehungen.
%23265495: KRISPYN, EGBERT. - Anti-Nazi writers in exile.
%23154606: KRISTEL, CONNY (ED.) - Binnenskamers : terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog : besluitvorming.
%23225738: KRISTEL, CONNY (ED.) - Polderschouw : Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen.
%23208148: KRISTEN, F.G.H. - Misbruik van voorwetenschap naar Europees recht : een onderzoek naar de grondslag en de werking van het Europese verbod van misbruik van voorwetenschap, met aandacht voor de doorwerking van EG-richtlijnen in het strafrecht.
%23224133: KRISTENSEN, WILLIAM BREDE. - Het leven uit den dood : studiën over Egyptischen en Oud-Griekschen godsdienst.
%23207363: KRISTENSEN, PEER HULL & JONATHAN ZEITLIN. - Local players in global games : the strategic constitution of a multinational corporation.
%23174093: KRISTENSEN, WILLIAM BREDE. - De rijkdom der aarde in mythe en cultus.
%23173572: KRISTENSEN, WILLIAM BREDE. - Antieke wetenschap.
%23196338: KRISTEVA, JULIA - Essays in semiotics = Essais de sémiotique.
%23274046: KRISTEVA, JULIA - This Incredible Need to Believe.
%23129770: KRISTEVA, JULIA - This incredible need to believe.
%23223607: KRISTEVA, JULIA - The Kristeva reader.
%23191037: KRISTEVA, JULIA - The sense and non-sense of revolt.
%2397451: KRIVATSY, PETER. - A Catalogue of Seventeenth Century Printed Books in the National Library of Medicine.
%23279403: KRIVITSKY, WALTER G. - In Stalin's Secret Service.
%23231560: KRIWACZEK, ROHAN - An Incomplete History of the Art of Funerary Violin.
%23264487: KRO., OUDEJANS, FRANS. - Van horen en zien gesproken : een jaar KRO radio en televisie bekeken door Frans Oudejans.
%2316994: KROEBER, THEODORA. - Alfred Kroeber, a personal configuration.
%23164369: KROEGER, PIETER GERRIT & JAAP STAM. - De rogge staat er dun bij : macht en verval van het CDA 1974-1998.
%23102143: KROES, ROB. - Amerika in onze ogen : de Amerikanistiek in Nederland.
%2387176: KROES, L. & WEERMAN, F. - Arbeidspositie en criminaliteit. Een onderzoek naar daders aan de hand van geregistreerde processen-verbaal in de periode 1975-1988.
%23257896: KROES, PETRUS ANTONIUS. - An inquiry into the structure of physical time.
%236078: KROES, ROB. - Soldiers and students : a study of right-and left-wing radicals.
%23242248: KROES, JACK. - Het paleis aan de laan : de geschiedenis va het bondsgebouw van de ANDB.
%23203404: KROES, ROB (ED.). - American immigration, its variety and lasting imprint.
%2344355: KROESE, KRISTEL - De verdediging en de forensisch deskundige : uitoefening van het recht op contra-expertise in het strafproces.
%23252700: KROG, ANTJIE. - Country of my skull : guilt, sorrow, and the limits of forgiveness in the New South Africa.
%23252630: KRÖGER, OTTO. - Die Philosophie des reinen Idealismus : eine Weltanschauungslehre.
%23101035: KROGT, P. VAN DER. - Globi Neerlandici : the production of globes in the Low Countries.
%23210647: KROGT, M.R. VAN DER. - Hofleveranciers in Nederland.
%23210826: KROGT, TH.P.W.M. VAN DER. - Big is beautiful? : schaalveranderingen in overheid en samenleving.
%23118502: KROGT, A.W. VAN DER. - Service development in less developed countries. The case of telecom services in Chile and Argentina.
%23267325: KROGT, P.C.J. VAN DER. - Advertenties voor kaarten, atlassen, globes e.d. in Amsterdamse kranten, 1621-1811.
%23276185: KROL, GERRIT. - Dinekes schoenen.
%23248592: KROL, J. - De geschiedenis van Nederhorst den Berg.
%23184604: KRÖLLER, A.G. - Rapport Consulaire sur l'année 1914.
%23231308: KRÖLLS, ALBERT. - Albert Krölls Kriegsdienstverweigerung : das unbequeme Grundrecht.
%23279130: KROM, C.C.N. & M.S. POLS (ED.). - Stadrechten van Nijmegen.
%23172361: KROM, N.J. - De heiligdommen van Palembang.
%23271104: KROM, J.C. - Het molenrijk Uitgeest : uit de geschiedenis van een dorp.
%23193913: KROMKAMP, JACCO C., JODY F.C. DE BROUWER, GERARD F. BLANCHARD, RODNEY M. FORSTER, & VERONIQUE CREACH (EDS.) - Functioning of microphytobenthos in estuaries.
%23250332: KROMMENACKER, RAYMOND J. - Les Nations Unies et l'assurance-réassurance : l'assurance-réassurance de droit privé dans les relations entre pays développés et pays en voie de développement et l'action des organisations internationales.
%23185631: KROMMINGA, CARL GERHARD. - The communication of the Gospel through Neighboring. A study of the Basis and Practice of Lay Witnessing through Neighborly Relationships.
%2398808: KRONE, V.D. - Koning, minister en landvoogd.
%23246224: KRONENBERG, M.J. & B. DE WILDE. - Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht.
%23241467: KRONENBERG, HENDRIK GERHARD. - Rechtsgeschiedenis van den aanwas.
%2372576: KRONENBERG, L.C. - Eenige opmerkingen over de beteekening in het burgerlijk proces.
%23157466: KRONENBURG-WILLEMS, E.J. (E.A.) - Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. (PS-Special 2001/9).
%2339790: KRONENBURG, ROBERT. - Spirit of the machine : technology as an inspiration in architectural design.
%23129950: KRONENWETTER, M. - Capital Punishment : a reference handbook.
%23177487: KRONHAUSEN, EBERHARD & PHYLLIS KRONHAUSEN - The 2nd international exhibition of erotic art.
%23211756: KRÖNIG, FRITZ. - Darstellung und Beurteilung der religionsphilosophischen Anschauungen Wilhelm Benders.
%2361127: KRONMAN, ANTHONY T. (ED.) - History of the Yale Law School : the tercentennial lectures.
%23170468: KRONMILLER, THEODORE G. - The lawfulness of deep seabed mining. Volume 1 & 2.
%23237999: KROON, JOANNES HERMANUS. - Responsio ad quaestionem literariam, a facultate philos. theoret. et litt. hum. in academia Leidensi propositam a. 1824: Commentatio de fabulis Gabrielis Faerni, in qua primum fontes indicen, dein poetae elegantia ostendatur et judicium, quo vetereum poetarum loca imitatus sit
%23125170: KROON, NICOLE. - Europese informatiesystemen: grensverleggend? : een verkenning naar barrieres in de bouwfase van het Schengen informatiesysteem en het Social Security Network.
%23196080: KROON, DIRK. - Er bleef toch geen bewijs : opstellen over de poëzie van J. Slauerhoff.
%23810: KROON, INGRID CHARLOTTE - Strength of the Adriatic lithosphere : inference from tectonic modelling.
%23264445: KROON, A.W. - Jan de Witt contra Oranje 1650-1672 : geschiedkundige bijdrage, uit officiële bescheiden geput, met drie bijlagen : bevattende onuitgegeven stukken, de verhooren van Cornelis de Witt, enz.
%23208848: KROONENBERG, YVONNE. - Zij houdt van hem . Hij ook.
%23169100: KROONENBERG, YVONNE. - Tijd voor een sigaar.
%23130868: KROP, MARNIX (E.A.) - Het elfde jaarboek voor het democratisch socialisme : [recht, rechtstaat en sociaal-democratie].
%23113526: KROP, HENRY A. - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus. De verhouding tussen theologie en metafysica.
%2392425: KROP, PIETER JURJEN. - De handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling : de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving in de Werkgeverssanctierichtlijn, Nederland en Duitsland.
%23162461: KROPHOLLER, JAN. - Die deutsche rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts im Jahre 1971.
%2347990: KROPHOLLER, JAN. - Internationales Privatrecht.
%23272050: KROPHOLLER, JAN. - Internationales Einheitsrecht : allgemeine Lehren.
%23226931: KROPOTKINE, PETER. - Wederkeerig dienstbetoon : een studie.
%23181725: KROUWEL, G.E. - Overnameregulering : een overzicht van enkele regelingen die van toepassing zijn bij de overname van een Nederlandse beursvennootschap.
%23168063: KRÜCK, HANS. - Völkerrechtliche Verträge im Recht der Europäischen Gemeinschaften : Abschlusskompetenzen, Bindungswirkung, Kollisionen.
%2323887: KRUEGER, PAUL, THEODOR MOMMSEN, RUDOLF SCHÖLL & WILHELM KROLL. - Corpus iuris civilis. Editio stereotypa. Volumen I : Institutiones ; Digesta (27th ed., 1963); Volumen II: Codex Iustinianus (23th ed., 1963); Volumen III : Novellae (8th ed., 1963).
%23275167: KRUEGER, P. & G. STUDEMUND (ED.). - Gai institutiones ad codicis Veronensis apographum studemundianum novis curis auctum in usum scholarum.
%23235741: KRUEGER, ANNE O. - Political economy of policy reform in developing countries.
%2360141: KRUEGER, ANNE O. - Economic policies at cross-purposes : the United States and developing countries.
%23263067: KRUEGER, THOMAS H. & JONATHAN D. OSTRY. - Exercises in intertemporal open-economy macroeconomics
%23262937: KRUEGER, ANNE O. (ED.) - The WTO as an international organization.
%23262942: KRUEGER, ANNE O. (ED.) - The political economy of trade protection
%2378300: KRUG, LEOPOLD. - Betrachtungen über den Nationalreichtum des Preussischen Staates und über den Wohlstand seiner Bewohner.
%2378298: KRUG, LEOPOLD. - Abriss der Staatsökonomie oder Staatswirtschaftslehre.
%23204786: KRUG, WILHELM TRAUGOTT. - Handbuch der Philosophie und philosophischen Literatur.
%23238836: KRÜGELSTEIN, FRANZ CHRISTIAN CARL. - Promptuarium medicinae forensis oder Realregister über die in die gerichtliche Arznei-Wissenschaft einschlagende Beobachtungen und Vorfälle : ein Hilfsbuch. 1. Theil : A.-H.; 2. Theil I.-V.
%23280022: KRÜGER, PAUL & THEODOR MOMMSEN. - Codex Theodosianus. Volumen I : Theodisiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondinis. [1] Pars prior : prolegomena; [2] Pars posterior : textus cum apparatu.
%23280975: KRUGMAN, PAUL R. - Exchange-rate instability.
%23280966: KRUGMAN, PAUL. - Development, Geography, and Economic Theory.
%23280976: KRUGMAN, PAUL R. - The age of diminished expectations : U.S. economic policy in the 1990s.
%23160661: KRUGMAN, PAUL R. - What do we need to know about the international monetary system?
%23280962: KRUGMAN, PAUL R. - Pop Internationalism.
%23280952: KRUGMAN, PAUL. - Strategic Trade Policy and the New International Economics.
%23274728: KRUGMAN, PAUL R. - International Economics: Theory and Policy (5th Edition).
%23181700: KRUIJER, G.J. - Observeren en redeneren.
%2363864: KRUIJS, PIETER VAN DER. - Kruijstocht door het strafrecht : Pieter van der Kruijs, 15 jaar drijvende kracht achter de NVSA : Liber amicorum aangeboden aan mr. P.W. van der Kruijs.
%23102144: KRUIJSEN, JOEP. - Geografische patronen in taalcontact : Romaans leengoed in de Limburgse dialecten van Haspengouw.
%23200076: KRUIJSWIJK, METSKE. - Schaduwvorming en herkenbaarheid.
%23280667: KRUIJT, DIRK ... [ET AL.]. - América Latina : militares y sociedad.
%23280809: KRUIJT, DIRK. - Revolution by decree : Peru 1968-1975.
%2346149: KRUIJT, C.S. - Zelfmoord : statistisch-sociologische verkenningen.
%23104441: KRUININGER, H. - Investment, R & D, and the financing decisions of the firm.
%2323286: KRUISHEER, J.C. - De praktijk der ordening : de Nederlandsche ordeningswetgeving voor het industriëele bedrijfsleven en haar toepassing.
%2335402: KRUISHEER, JAAP. - Het ontstaan van de stadsrechtoorkonden van Haarlem, Delft en Alkmaar.
%23252457: KRUISHEER, J.G. - Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren : met een teksteditie van de keur van Floris de Voogd (1256) en van de keur van graaf Floris V (1290).
%2352645: KRUISHEER, J.G. - De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299.
%23190617: KRUISHEER, JAAP. - Het ontstaan van de stadsrechtoorkonden van Haarlem, Delft en Alkmaar.
%23174909: KRUISINGA, E. - De bouw van het engelse woord.
%2323705: KRUISSINK, MAURITS & CARLIJN VERWERS. - Halt : een alternatieve aanpak van vandalisme : eindrapport van een evaluatie-onderzoek naar Halt-projecten.
%23234432: KRUISSINK, MAURITS & CARLIJN VERWERS. - Het nieuwe jeugdstrafrecht : vijf jaar ervaring in de praktijk.
%23196623: KRUIT, PASCAL. - De ontbindingsbeschikking ex art. 7:685 BW getoetst : een empirisch onderzoek naar de ontbindingsbeschikkingen ex art. 7:685 BW in de periode 2005-2009.
%23208868: KRUITHOF, BERNARD. - Geschiedenis van opvoeding en onderwijs : inleiding, bronnen, onderzoek.
%23118235: KRUITWAGEN, BONAVENTURA. - Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen O.F.M.
%2315519: KRUL-STEKETEE, J. - De psychiatrische patiënt in het recht.
%23132943: KRUL-STEKETEE, J. & ZEEGERS, M. (RED.). - De Psychiatrie in het Nederlandse Recht.
%23102149: KRUL, WESSEL. - Onzuivere kunst : over moderne cultuur, waarden en subjectiviteit.
%2360470: KRUL-STEKETEE, J. & ZEEGERS, M. (RED.). - De psychiatrie in het Nederlandse recht.
%2382669: KRULL, EDITH. - L'art au féminin. Quatre siècles de présence féminine dans les professions des beaux-arts.
%23117320: KRUSE, HANS (ED.) - Die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der friedlichen Verwendung der Atomenergie.
%2377919: KRUSE, FR. VINDING. - A Nordic draft code : a draft code for Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.
%2310237: KRUSEMAN, J. - Het vraagstuk der administratieve rechtspraak. Geschiedkundig overzicht.
%2318799: KRUSEMAN, MINA. - Mina Kruseman, portret van een militante feministe en publiciste.
%2349069: KRUSKAL, WILLIAM. - The Social sciences, their nature and uses : papers.
%23122305: KRUSKE, RICHARD. - Johannes a Lasco und der Sakramentsstreit : ein Beitrag zur Geschichte der Reformationszeit.
%23107221: KRUYSKAMP, C.H.A. - De refreinenbundel van Jan van Doesborch. Deel 1 : inleiding en aanteekeningen; Deel 2 : tekst.
%23261175: KRUYT, HUGO RUDOLPH. - Hugo Rudolph Kruyt 1908-1933 : ter herdenking van zijn 25-jarig doctoraat.
%23186104: KRUYTER, CLAAS WYBE DE. - Constantijn Huygens' Oogentroost : een interpretatieve studie
%23244460: KRZEMINSKI, K.R. & M.C.A. VAN NIEUWENHUIJZEN (EDS.) - De Digesten en de receptie van het Romeinse recht in het Nederlandse privaatrecht.
%2337936: KRZYSZTOF, ZIAREK. - Inflected language : toward a hermeneutics of nearness : Heidegger, Levinas, Stevens, Celan.
%2354819: KSELMAN, THOMAS A. - Death and the afterlife in modern France.
%23245404: KU, AGNES S. & NGAI PUN. - Remaking citizenship in Hong Kong : community, nation and the global city.
%23216912: KUBALL, MISCHA. - Mischa Kuball : --in progress ; Projekte = projects 1980-2007.
%23263750: KUBBIG, BERND W. & SVEN-ERIC FIKENSCHER (EDS) - Arms Control and Missile Proliferation in the Middle East.
%23187697: KUBERSKI, PHILIP. - A calculus of Ezra Pound vocations of the American sign.
%23180377: KUBES, VLADIMIR. - Grundfragen der Philosophie des Rechts.
%23103824: KÜBLER, BERNHARD. - Lesebuch des römischen Rechts zum Gebrauch bei Vorlesungen und Übungen und zum Selbststudium.
%2378303: KÜBLER, BERNHARD. - Lesebuch des römischen Rechts zum Gebrauch bei Vorlesungen und Übungen und zum Selbststudium.
%2378301: KÜBLER, BERNHARD. - Geschichte des römischen Rechts : ein Lehrbuch.
%23276327: KÜBLER, BERNHARD. - Geschichte des römischen Rechts : ein Lehrbuch.
%23170764: KUBO, KEIJI. - Hugo Sinzheimer : Vater des deutschen Arbeitsrecht : eine Biographie.
%23193422: KUBOTA, HIROJI. - Out of the East: transition and tradition in Asia.
%2331169: KUCHEROV, SAMUEL. - The organs of Soviet administration of justice: their history and operation.
%239741: KUCHEROV, SAMUEL. - The Organs of Soviet Administration of Justice: their history and operation.
%23154733: KUCHINS, ANDREW. - Russia after the fall.
%23281047: NEERLANDS HOOP IN BANGE DAGEN. FREEK DE JONGE. ERIK KUCK. - Vier foto's van het laatste programma van Neerlands Hoop Code : Offsmboet Ippq Dpef.
%2372370: KUÇURADI, IOANNA & ROBERT S. COHEN (EDS.) - The concept of knowledge : the Ankara seminar.
%23233518: KUCZEWSKI, MARK G. & RONALD POLANSKY (EDS.) - Bioethics : ancient themes in contemporary issues.
%23103464: KUCZYNSKI, ARNOLD (ED.) - Thesaurus libellorum historiam Reformationis illustrantium : Verzeichnis einer Sammlung von nahezu 3000 Flugschriften Luthers und seiner Zeitgenossen.
%23155389: KUDD, RACHAEL M. - Reason and conduct in Hume's Treatise.
%23123004: KUEBLER, HANS & FALK, FRITZ (ED.) - Ife, Akan und Benin. Westafrikanischer Kunst aus 2000 Jahren. Gold - Bronzen - Terrakotten. West African Art from 2000 Years. Gold - Bronzes - Terracotta's.
%23185117: KUEH, YAK-YEOW, JOSEPH C.H. CHAI, & GANG FAN (EDS.) - Industrial Reform and Macroeconomic Instability in China.
%23251560: KUENEN, PH.H. - Two problems of marine geology : atolls and canyons.
%23101452: KUENEN, A. - The prophets and prophecy in Israel.
%23102150: KUENEN, PH.H. - Graded Bedding, with Observations on Lower Paleozoic Rocks of Britain.
%23110307: KUENNE, ROBERT E. - Microeconomic theory of the market mechanism
%23231481: KUGELMANN, DIETER. - Der Rundfunk und die Dienstleistungsfreiheit des EWG-Vertrages.
%23279031: KUGLE, SCOTT ALAN. - Rebel between spirit and law : Ahmad Zarruq, sainthood, and authority in Islam.
%23149810: KUH, E. - Biographie Friedrich Hebbel's.
%2316706: KUH, E. - Capital stock growth: a micro-economic approach.
%23255671: KUHL, NANCY. - Intimate circles: American women in the arts.
%2337717: KUHLEMEIER, HAN. - 85 gedichten.
%23274703: KUHLMAN, TOM. - Asylum or Aid?: The Economic Integration of Ethiopian and Eritrean Refugees in the Sudan.
%23225341: KÜHN, JOACHIM. - Der Nationalismus im leben der dritten Republik.
%23259772: KUHN, JONAS. - Optimality-theoretic Syntax : a declarative approach.
%2378306: KÜHN, SIEGFRIED. - Der Hirschberger Leinwand- und Schleierhandel von 1648 bis 1806.
%2378304: KUHN, F.J. - Betrachtungen über Majestäten und Majestätsbeleidigungen der römischen Kaiserzeit.
%2371725: KÜHN, FRITZ. - Kompositionen in Schwarz und Weiss. Bekenntnisse in Bildern von Fritz Kühn.
%23272620: KUHN, THERESA. - Experiencing European Integration: Individual Transnationalism and Public Orientations towards European Integration.
%23258626: KÜHNE, JOERG DETLEF & FRIEDRICH MEISSNER. - Züge unmittelbarer Demokratie in der Gemeindeverfassung : Bürgerentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerversammlung u.a.
%23206413: KÜHNE, HANS-HEINER. - Kriminalitätsbekämpfung durch innereuropäische Grenzkontrollen ? : Auswirkungen der Schengener Abkommen auf die innere Sicherheit.
%23269742: KÜHNEL, ANITA, MICHAEL LAILACH & JUTTA WEBER (EDS.) - Avantgarde! : die Welt von gestern, Deutschland und die Moderne 1890-1914 : Worte in Freiheit, Rebellion der Avantgarde 1909-1918.
%23281032: KÜHNER, ROLF. - Vorbehalte zu multilateralen völkerrechtlichen Verträgen.
%23185073: KÜHNER, ROLF. - Vorbehalte zu multilateralen völkerrechtlichen Verträgen.
%2378308: KÜHNS, FRIEDRICH JULIUS. - Geschichte der Gerichtsverfassung und des Prozesses in der Mark Brandenburg vom 10. bis zum Ablauf des 15. Jahrhunderts.
%23223774: KÜHNS, FRIEDRICH JULIUS. - Geschichte der Gerichtsverfassung und des Prozesses in der Mark Brandenburg vom 10. bis zum Ablauf des 15. Jahrhunderts. Band 1.
%2378310: KÜHTMANN, ALFRED. - Die Romanisierung des Zivilprozesses in der Stadt Bremen.
%23133996: KUHWALD, W. - Die Idylle vom Landarzt oder Der Geist der Medizin ist zu fassen. Wahrheit und Dichtung.
%23220364: KUIJER, A. & J.D.M. STEENBERGEN. - Nederlands vreemdelingenrecht.
%23240956: KUIJER, A. & J.D.M. STEENBERGEN. - Nederlands vreemdelingenrecht.
%2317486: KUIJPER, DIRK. - Onweersfrequentie in Nederland 1907-1936. Metingen van het lucht-electrisch potentiaalverval.
%23270322: KUIJPER, P.A.W. - Een nieuwe visie op de afstamming : is het ontstaan van een kind een actief of passief proces?
%23180387: KUILE, B.H. TER. - Europa 1992 in juridisch perspectief.
%23255648: KUILE, E.H. TER. - Noord- en Oost-Salland. (De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel 4: De provincie Overijsel, 3).
%23107702: KUILE, B.H. TER. - Onzekerheden over de invloed van Gemeenschapsrecht op de nationale gezondheidszorg.
%23109745: KUILE, E.H. TER. - De houten torenbekroningen in de noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot hun ontwikkelings- en vormgeschiedenis.
%23228920: KUILE, B.H. TER. - Hoe ver ligt Den Haag nog van Brussel : bespiegelingen op Prinsjesdag over slinkende bevoegdheden van onze provinciale Staten-Generaal binnen de Europese Gemeenschap.
%23281634: KUILE, G.J. TER. - Bestuur en rechtspraak in Drente.
%23165107: KUILE, B.H. TER. - Onzekerheden over de invloed van Gemeenschapsrecht op de nationale gezondheidszorg.
%23281381: KUILMAN, LUPPO WILLEM. - Physiologische Untersuchungen über die Anthocyane.
%235526: KUILMAN, MARTEN. - Klinische en psychopathologische beschouwingen over de endogenie. Een literatuurstudie met betrekking tot de endogene psychosen. Diss.
%23201602: KUILMAN, JEROEN. - The re-emergence of foreign banks in Shanghai : an ecological analysis.
%23151858: KUILWIJK, KEES JAN. - The European Court of Justice and the GATT dilemma : public interest versus individual rights?
%23217930: KUIN, WIM. - Notuleren : oriëntatie en handleiding.
%23269129: KUIPER, SIJBREN & NATASCHA VAN DER ZWAN. - Nederland pensioenland : wat je wilt weten over pensioen.
%23210754: KUIPER, P.C. - Controversen.
%23182471: KUIPER, BARTELD EMIL. - Information systems for the international accessibility of standards.
%23182232: KUIPER, GERRIT JOHAN MARIA. - Huis en klooster St. Antonius te Albergen.
%23109135: KUIPER, G.M. - Financiële controle op zelfstandige bestuursorganen
%23127238: KUIPER, F.B.J. - Aryans in the Rigveda.
%23276732: KUIPER, D.TH.] - De voormannen : een sociaal wetenschappelijke studie over ideologie konflikt en kerngroepvorming binnen de gereformeerde wereld in Nederland tussen 1820 en 1930.xxvi, 666pp.
%23240529: KUIPER, REINDERT. - Vormfouten in de Verenigde Staten : juridische consequenties van vormfouten in strafzaken.
%23172597: KUIPER, F.B.J. - Zur herkunft von lat. iste.
%2387191: KUIPER, D.TH. - Het Kabinet-Kuyper (1901-1905) (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800).
%2323763: KUIPER, W.E.J. - Grieksche origineelen en Latijnsche navolgingen : zes komedies van Menander bij Terentius en Plautus (Eunouchos, Heauton Timoroumenos, Andria, Adelphoi, Synaristosai, Dis Exapaton).
%23102158: KUIPER, F.B.J. - Gopalakelicandrika : a Krsna-Play by Ramakrsna.
%23102155: KUIPER, F.B.J. - Nahali : a comparative Study.
%23156068: KUIPER, ERNO. - Farmers, prices and rational expectations.
%23245954: KUIPER, DICK. & JASPER VREE (EDS.) - Het liep op rolletjes : de eenwording van protestants-christelijk Nederland per rail 1839-1939.
%23102153: KUIPER, F.B.J. - [Nu][omega][rho][omicron][pi][iota] [Chi][alpha][lambda][kappa][omega].
%23252051: KUIPER, GERRIT. - Orbis artium en Renaissance. I. Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert.
%23182740: KUIPER, ELZE JAN. - Symboliek en hermeneutiek. Beschouwingen over expressie en mededeling in de theologie van Paul J. Tillich.
%23201076: KUIPERS, AUGUSTINUS M. G. - Model en inzicht. Een confrontatie van de wetenschapsleer van Aristoteles met de feitelijke verklarings - procedure in klassieke en moderne fysica.
%2320499: KUIPERS, CORNELIS HENRICUS. - Quintin Kennedy (1520-1564): Two Eucharistic Tracts. A critical edition.
%23110795: KUIPERS, THEO A.F. & ANNE RUTH MACKOR (EDS.) - Cognitive Patterns in science and common sense.
%23229934: KUIPERS, RONALD A. - Critical faith : toward a renewed understanding of religious life and its public accountability.
%23217865: KUIPERS, G.M.M. & B. J. DE KLOET (EDS.) - Digitaal contact : het net van de begrensde mogelijkheden.
%23102159: KUIPERS, S.K. - Marktwerking en werkloosheid in Nederland in de jaren dertig en tachtig.
%23106395: KUIPERS, P., WESSELS, B. & ZANT, W.F. VAN (RED.) - Juridische aspecten van de millenniumproblematiek.
%234576: KUITENBROUWER, FRANK. - Recht & vrijheid : de burger in de knel.
%23140333: KUITENBROUWER, MAARTEN. - Tussen oriëntalisme en wetenschap : het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in historisch verband, 1851-2001.
%2325215: KUITENBROUWER, FRANK. - Het recht om met rust gelaten te worden. Over privacy.
%23268961: KUITERT, H.M. - Geloof dat te denken geeft : opstellen aangeboden aan prof. dr. H.M. Kuitert.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

10/27