Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23234899: BAILEY, COLIN B. ... [ET AL. - Renoir landscapes : 1865-1883.
%23139478: LE BAILLY, MARIE-CHARLOTTE. - Recht voor de Raad : rechtspraak voor het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland in het midden van de 15e eeuw.
%23208852: BAILLY, JEAN-CHRISTOPHE. - Piotr Kowalski.
%23246604: BAILYN, LOTTE. - Breaking the mold : redesigning work for productive and satisfying lives.
%2372736: BAINE, RODNEY M. - The scattered portions : William Blake´s biological symbolism.
%2374827: BAIR, DEIRDRE. - Anaïs Nin: a biography.
%23210415: BAIR, DEIRDRE. - Anaïs Nin : biografie.
%23176621: BAIR, JACQUES & RENÉ FOURNEAU. - Etude géométrique des espaces vectoriels II: Polyèdres et polytopes convexes.
%23215402: BAIRD, ROBERT M. (EDITOR) - Civil Liberties Vs. National Security In A Post 9/11 World (Contemporary Issues).
%23263330: BAIRD, HENRY S. - Model-Based Image Matching Using Location (ACM Distinguished Dissertation).
%23232993: BAIS, SANDER - Kwanta, Kwinkslagen & Kwakzalvers: Essays & Columns.
%2341361: BAK, PETER. - Een soeverein leven : biografie van W.F. de Gaay Fortman.
%23206697: BAK, L. - Vademecum ruimtelijke planning.
%23211271: BAKAS, ADJIEDJ & VINCO DAVID. - The balance of blue : love and loss in Amsterdam.
%23173058: BAKE, A.A. - Çri Chaitanya Mahaprabhu.
%23243340: BAKEL, TWAN VAN. - Kraepelin over zichzelf : een becommentarieerde uitgave van Persönliches.
%2396685: BAKEL, MARTIN VAN, RENÉE HAGESTEIJN & PIETER VAN DE VELDE (EDS.). - Pivot Politics. Changing cultural identities in early state formation processes
%23252284: BAKEL, JAN VAN. - Lokwoorden voor huisdieren in Nederland : een dialectgeografisch-etymologische studie.
%23184651: BAKELEN, F.A. VAN (E.A.) - 2e College - cyclus Zeerecht 1985-1986.
%23190137: BAKELS, H.L. - Schets van het Nederlands arbeidsrecht.
%23262398: BAKELS, F.B., A. HAMMERSTEIN & E.M. WESSELING-VAN GENT. - Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Procesrecht. Deel 4 : Hoger beroep.
%2346581: BAKELS, H.L. (RED.). - Arbeidsrechtelijke geschriften, 1962-1977.
%2326304: BAKELS, H.L. (RED.). - Arbeidsrechtelijke geschriften, 1962-1977.
%23215186: BAKER, J.H. & S.F.C. MILSOM. - Sources of English legal history : private law to 1750.
%2336627: BAKER, LEONARD. - Brandeis and Frankfurter : a dual biography.
%23222971: BAKER, PAUL. - A glossary of corpus linguistics.
%23183747: BAKER, THEODORE - On the music of the North American Indians = Über die Musik des nordamerikanischen Wilden.
%23214473: BAKER, RAYMOND WILLIAM. - Islam without fear : Egypt and the new Islamists.
%23115639: BAKER, R. ET AL. (EDS). - Indonesia: the challenge of change.
%23166387: BAKER, THOMAS NELSON. - Sentiment & celebrity : Nathaniel Parker Willis and the trials of literary fame.
%2355816: BAKER, RICHARD B. - Judicial review in Mexico : a study of the Amparo Suit.
%23240977: [BAKER, PHILIPPA ... ET AL. - Architecture and polyphony : building in the islamic world today.
%23259738: BAKER, C.L. - English syntax. 1st edition.
%2364602: BAKER, PAUL T. (ED.) - The changing Samoans: behavior and health in transition.
%23109422: BAKER-SMITH, DOMINIC & C.C. BARFOOT (EDS.) - Between dream and nature. Essays on Utopia and Dystopia.
%2351351: BAKER, SUE. - Muziek op papier.
%23239230: BAKER, NICHOLSON. - Human smoke : the beginnings of World War II , the end of civilization.
%23188545: BAKER, MARK C. - The atoms of language : the mind's hidden rules of grammar.
%23180527: BAKER, SUSAN - Sustainable Development.
%23151865: BAKER, EMERSON W. (ED.) - American beginnings : exploration, culture, and cartography in the land of Norumbega.
%23185475: BAKER, PHILIP. - The story of manned space stations an introduction.
%23143569: BAKER, DAVID WEIL - Divulging Utopia: radical humanism in sixteenth-century England.
%2337156: BAKER, CATHERINE. - The innocent artists : student art from Papua New Guinea.
%23101548: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Cyprianus van Carthago (258 - 14 september - 1958)
%23101549: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Juan de Valdés : reformator in Spanje en Italië (1529-1541)
%23101552: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Constantijn de Grote.
%23121637: BAKHUIZEN, S.C. - Salganeus and the fortification on its mountains. Chalcidian Studies II.
%23101547: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Episcopalis Audientia
%23101553: BAKKER, HANS T. - De Schaamteloosheid tot het Uiterste Gedreven.
%2319469: BAKKER, J.N.F. - Het economisch beleid op middellange termijn in West-Europa : een terreinverkenning.
%23232163: BAKKER, MARCUS. - Beste joop, van Anne : Vondeling en het kiesvee.
%23237437: BAKKER, FRANK. - Effecten van eigen betalingen op premies voor ziektekostenverzekeringen.
%23245377: BAKKER, R.V. - De bevoegdheid der Politie in het Nederlandsche recht.
%2319605: BAKKER, P. - Bedrijfsbeleid en budgetering. De betekenis van de budgetering als bestuursinstrument in het bedrijf.
%23199447: BAKKER, OEGE. - De wetten der toe- en afnemende meeropbrengsten.
%23130262: BAKKER, JAN. - Wegen naar winst : hoe Nederlandse en Vlaamse ondernemingen door moedige ingrepen uit de rode cijfers kwamen.
%23101555: BAKKER, W.F. - Pronomen Abundans and Pronomen Coniunctum : a Contribution to the History of the Resumptive Pronoun within the Relative Clause in Greek.
%2354318: BAKKER, J. - Ernest Hemingway in Holland, 1925-1981: a comparative analysis of the contemporary Dutch and American critical reception of his work.
%23220002: BAKKER, MICHEL. - Onze Lieve Vrouwekerk : een herboren monument aan de Keizersgracht.
%2348307: BAKKER, J.C.M. - Strategie van het economische ontwikkelingswerk in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea. Diss.
%23153863: BAKKER, F.A.M. (E.A.) - Om ernstige zaken : opstellen t.g.v. het vijftigjarig bestaan van het Pieter Baan Centrum.
%2364477: BAKKER, KEES (ED.) - Joris Ivens and the documentary context.
%23257883: BAKKER, REINOUT., DELFGAAUW, BERNHARD., HUIB HUBBELING, & WILLEM SMITH (EDS.) - Studia in honorem Reinout Bakker : aangeboden door de Centrale Interfaculteit, Rijksuniversiteit Groningen.
%23261054: BAKKER, RIEK. - Ruimte voor verbeelding.
%23132433: BAKKER, F.C. - Valsheid in geschrift.
%234710: BAKKER, A.F.P. - De internationale financiële instellingen.
%2334922: BAKKER-NORT, B. & PH.B. LIBOUREL. - Kan volgens de tegenwoordige wetgeving de vrouw tot notaris worden benoemd, en zoo neen, dient dan op wetswijziging te worden aangedrongen?
%23263319: BAKKER, JACO DE & ERIK DE VINK. - Control Flow Semantics.
%23186362: BAKKER, R.V. - De bevoegdheid der Politie in het Nederlandsche recht.
%23224844: BAKKER, JAN WILLEM - The Philippine justice system: The independence and impartiality of the judiciary and human rights from 1986 till 1997.
%23187731: BAKKER, MARTIN. - 'Ik zag de nieuwe brug' : een systematisch onderzoek naar het nieuwe van Nijhoffs Nieuwe Gedichten.
%23145766: BAKKER, JAN TAEKE. - Coram Deo. Bijdrage tot het onderzoek naar de structuur van Luthers Theologie.
%23170841: BAKKER, JAN-HENDRIK. - Tijd van lezen : transformaties van de literaire ruimte.
%2389255: BAKKER, R. & HUBBELING, H.G. (RED.) - De filosofie van Bernard Delfgaauw.
%2365647: BAKKEREN, LONNEKE. - Architectuuragenda 2002 : wederopbouw : Nederlandse architectuur uit de periode 1940-1960 = Architecture diary : reconstruction : architecture in the Netherlands 1940-1960.
%23101557: BAKKES, PIERRE. - Variatie en verandering in het Montforts Taalstructurele en sociolinguïstische aspecten van een veranderend dorpsdialect.
%23166807: BAKO-ARIFARI, NASSIROU ...[ET AL. - Financer la décentralisation rurale : taxes et impôts à l'échelle locale au Bénin, Burkina Faso et Mali.
%23136317: BAKOS, A.E. - Politics, Ideology and the Law in Early Modern Europe.
%23113158: BAKOUNINE, MICHEL. - L'Empire Knouto-Germanique et la Révolution Sociale 1870-1871.
%23227038: BAKOUNINE, MICHEL. - Oeuvres Complètes de Bakounine. CD-ROM.
%2361355: BAKVIS, HERMAN. - Catholic power in the Netherlands.
%239934: BAL, PETER. - Dwangkommunikatie in de rechtszaal. Een onderzoek naar de verbale interaktie tussen rechter en verdachte tijdens de strafzitting van de politierechter.
%2375109: BAL, PETER. - Dwangkommunikatie in de rechtszaal. Een onderzoek naar de verbale interaktie tussen rechter en verdachte tijdens de strafzitting van de politierechter.
%2367104: BALABANOFF, ANGELICA. - Wesen und Werdegang des italienischen Fascismus.
%23194445: BALAGUER, MARK. - Free will as an open scientific problem.
%23214958: BALANDIER, GEORGES - Le dédale: pour en finir avec le XXe siecle.
%2380019: BALANDIER, GEORGE. - Sociologie actuelle de l'Afrique noire : dynamique sociale en Afrique centrale.
%2357548: BALBERT, P. & P.L. MARCUS (ED.) - D.H. Lawrence. A Centenary Consideration.
%23241946: BALCOMBE, JONATHAN. - Pleasurable kingdom : animals and the nature of feeling good.
%23245961: BALDASSARI, ANNE. - Bacon Picasso : the life of images.
%23246527: BALDI, PIERRE. - The shattered self : the end of natural evolution.
%23151783: BALDIZZONE, TIZIANA. - Tibet: Journey to the Forbidden City : retracing the steps of Alexandra David-Néel.
%23103911: BALDWIN, BARRY. - Studies on Greek and Roman History and Literature.
%23124173: BALDWIN, NEIL - Edison : Inventing the Century.
%23210670: BALDWIN, DAVID ALLEN - Economic Statecraft.
%23233306: BALDWIN, JOHN & MICHAEL MCCONVILLE. - Jury trials.
%23242624: BALDWIN, THOMAS (ED.) - The Cambridge history of philosophy , 1870-1945.
%23245957: BALDWIN, JAMES. - Bijna binnen handbereik.
%23245539: BALDWIN, RICHERD E. - Towards an integrated Europe.
%2317845: BALDWIN, JAMES FOSDICK. - The King's Council in England during the Middle Ages.
%23233619: BALE, JOHN., CHRISTENSEN, METTE KROGH. - Post-Olympism ? : questioning sport in the Twenty-first century.
%23210664: BALEKJIAN, W.H. - Legal aspects of foreign investment in the European Economic Community.
%23193872: BALEMA, ADDIS ALEM. - Economic development and democracy in Ethiopia.
%23100681: BALEN, PETRUS VAN. - De Verbetering der gedachten.
%2328098: BALEN-CHAVANNES, A.E. VAN (ED.) - Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966.
%2390602: BALEN, B. VAN & A. FISCHER (RED.) - De universiteit als modern mannenklooster.
%23182256: BALENDUX, ANTONIUS HENDRIKUS. - Bijdrage tot de kennis van de credietverlening aan de 'Indonesische Middenstand.
%23165821: BALFOORT, DIRK J. - Het probleem van den vioolbouw.
%23155401: BALFOUR, JAMES. - Philosophical dissertations.
%2355781: BALINT, RUTH - Troubled Waters: Borders, Boundaries and Possession in the Timor Sea.
%23112688: BALIS, JAN. - De Roos in Beeld.
%2375068: BALIS, JAN. - Van diverse pluimage. Tien eeuwen vogelboeken.
%23136145: BALK, FERDINAND - Lessing auf der Niederländischen Bühne ( bis 1830).
%23251136: BALK, J.TH. - Een groet uit Noord-Holland : een prentbriefkaartenalbum uit het begin van onze eeuw.
%2316262: BALKENENDE, J.P. - (e.a.) Bestuursrecht na 1992.
%2318362: BALKESTEIN, JOHANNES. - Onderzoek naar de oorspronkelijke zin en betekenis van de Romeinse god Mars.
%2355289: BALL, R.J. (ED). - The International Linkage of National Economic Models.
%23113306: BALL, HOWARD. - Hugo L. Black : cold steel warrior.
%23198366: BALL, JOSEPH H. - Collective security : the why and how.
%2350182: BALL, MILNER S. - Lying down together : law, metaphor, and theology.
%23206830: BALL, MILNER S. - Called by stories : biblical sagas and their challenge for law.
%23258956: BALL JR., STUART M. - Native Paths to Volunteer Trails : Hiking and Trail Building on Oahu.
%2354428: BALL, PHILIP. - Designing the molecular world : chemistry at the frontier.
%23161668: BALL, CAROLINE. - Law for social workers : an introduction.
%23261434: BALLA, JOHN I. - The diagnostic process : a model for clinical teachers.
%2345758: BALLANTYNE, R.M. - The dog Crusoe and his master. A story of adventure in the western prairies.
%23230912: BALLARD, RICHARD - The Unseen Terror: The French Revolution in the Provinces.
%23130918: BALLARD, E. GOODWIN - Principles of Interpretation
%23250044: BALLARD, DANA H. - An Introduction to Natural Computation (Complex Adaptive Systems).
%2394821: BALLARD, EDWARD G. & CHARLES E. SCOTT. - Martin Heidegger: in Europe and America.
%23235452: BALLASTER, ROSALIND. - Fabulous orients : fictions of the East in England , 1662-1785.
%23112685: BALLE, JAN-LUC & JAQUES GOFFIN. - Een eeuw kantoormachines 1873-1973. Het kantoormateriaal van het Museum van de Boekdrukkunst.
%23178440: BALLEGOOIJ, G.A.C.M. VAN. - (e.a.). Bestuursrecht in het Awb-tijdperk.
%23104365: BALLEGOOIJ, G.A.C.M. VAN. - Rechtsbescherming in het Awb-tijdperk.
%23107057: BALLEGOOIJ, G.A.C.M. VAN. - Plannen in het welzijnsrecht en het gezondheidsrecht.
%23107514: BALLEGOOIJEN, C.W.M. VAN. - Loonbelasting.
%23183690: BALLEGOOIJEN, C.W.M. VAN. - De plaatsvervanger.
%23256058: BALLEGOOIJEN, C.W.M. VAN. - Loonbelasting.
%2334280: BALLEGOOIJEN, C.W.M. VAN (E.A.) - De plaatsvervanger.
%2334241: BALLEGOOIJEN, C.W.M. VAN (E.A.) - Kwaliteitsperspectief in de rechtspraak : inleidingen en discussie.
%23159420: BALLEGOOIJEN, C.W.M. VAN. - Het Hof van boven : Amsterdammers in de Hoge Raad.
%23213998: BALLERINI, ANTONIUS, 1805-1881. - Sylloge monumentorum ad mysterium Conceptionis Immaculatae Virginis deiparae illustrandum cura et industria Antonii Ballerini S.J.
%2318183: BALLESTREM, KARL G. - Russian philosophical terminology. Russian, English, German & French.
%2345718: BALLETTI, A. - L'Economia Politica nelle Academie e ne'Congressi degli Scienziati (1750-1850).
%23233571: BALLMER, THOMAS T. - Logical grammar, with special consideration of topics in context change.
%23222126: BALLREICH, HANS ... ET AL. - Das Staatsnotrecht in Belgien, Frankreich, Grossbritannien, Italien, den Niederlanden, der Schweiz und den Vereiningten Staaten von Amerika.
%2323519: BALSAMO, LUIGI & MAURIZIO FESTANTI (EDS.) - I fondi librari antichi delle biblioteche : problemi e tecniche di valorizzazione.
%23258962: BALTAZAR JR., GABE AND THEO GARNEAU - If it Swings, It's Music. The Autobiography of Hawai'i's Gabe Baltazar Jr.
%232590: BALTES, JOSEF. - Gewinnung und Verarbeitung von Nahrungsfetten.
%2394844: BALTHASAR, N. - La méthode en métaphysique.
%23202184: BALTZELL, E. DIGBY - The protestant establishment : aristocracy & caste in America.
%23100512: BALTZER, OTTO. - Die Sentenzen des Petrus Lombardus.
%23100314: BALTZER, OTTO. - Beiträge zur Geschichte des christologischen Dogmas im 11. und 12. Jahrhundert.
%23236581: BALUZE, ETIENNE., BALUZIUS, STEPHANUS. - Capitularia regum Francorum.
%23249503: GROUPE D'ÉTUDES BALZACIENNES - Balzac critique : [ actes des communications prononcées le 12 mai 2007 à la maison de Balzac à l'occasion d'une journée d'étude organisée par le groupe d'études balzaciennes sur Balzac et son double : Balzac critique ].
%23225814: BALZER, WOLFGANG., STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Philosophy of economics : proceedings , Munich , July 1981.
%2383110: BAMBERG, FELIX. - Geschichte der orientalischen Angelegenheit im Zeitraume der Pariser und des Berliner Friedens.
%23196289: BAMBOTÉ, MAKOMBO. - Prinses Mandapu : roman.
%23253016: BAMBROUGH, RENFORD. - Moral scepticism and moral knowledge.
%23206254: IAIN BAMFORTH. - The body in the library : a literary anthology of modern medicine.
%23135045: BAMMATE, HAÏDAR. - Visages de l'islam.
%23156449: BANADYGA, ALBERT A. - Cucumbers for pickles : A 1948 survey of literature dealing with their production.
%2399074: BANDA, P.H. - Administratief procesrecht in vergelijkend perspectief : een rechtsvergelijkende studie naar de invloed van de functie van het beroep op de rechter bij de regeling van het administratieve procesrecht
%23256836: BANDEL, JAN-FREDERIK & ROBERT GILLETT (EDS.) - Hubert Fichte : Texte und Kontexte.
%23250590: BANDYOPADHYAYA, SEKHARA, ABHIJIT DASGUPTA & WILLEM VAN SCHENDEL. - Bengal : communities , development and states.
%23162717: BANERJI, R.B. & M.D. MESAROVIC. - Theoretical approaches to non-numerical problem solving; proceedings.
%23227403: BANG, RUTH. - Sexuelle Fehlhaltungen : Ursachen, Erscheinungsformen und Möglichkeiten der Hilfe : Beiträge zur Information von Sozialarbeitern und Pädagogen : einige Referate einer Fortbildungstagung für Sozialarbeiter unter dem Thema: Hilfe für Menschen mit abartigem Sexualverhalten, im Januar 1966 in Zürich.
%23242962: BANGALORE, SRINIVAS - Supertagging: Using Complex Lexical Descriptions in Natural Language Processing.
%23248877: BANGMA, C.H. (E.A.) - De vijfde tranche : preadviezen.
%23177687: BANIER, FRANCOIS-MARIE. - Past present.
%23224842: BANIER, FRANCOIS-MARIE. - On the edge.
%2357699: BANK, JAN T.M. - Katholieken en de Indonesische Revolutie. Diss.
%23223736: BANK, WORLD - Involuntary Resettlement Sourcebook: Planning and Implemention in Development Projects.
%23230566: WORLD BANK. - Responsible Growth for the New Millennium: Integrating Society, Ecology, and the Economy.
%23235776: DE NEDERLANDSCHE BANK. - De Nederlandsche Bank : bankoctrooi van 1904 : parlementaire bescheiden, wetten en statuten.
%2359915: BANK, J. & C. VOS. - Hendrikus Colijn antirevolutionair.
%23255474: BANK, JAN (E.A.) - Katholieke Arbeidersbeweging : deel 1: Studies over KAB en het NKV in de economische en politieke ontwikkeling van Nederland na 1945.
%23136438: ASIAN DEVELOPMENT BANK AND THE ECONOMIC DEVELOPMENT INSTITUTE OF THE WORLD BANK. - The urban poor and basic infrastructure services in Asia and the Pacific : regional seminar : [a report on the seminar held on 22-28 January 1991 in Manila, Philippines. 3 Volumes.
%2341965: WORLD BANK. - Partnerships for Global Ecosystem Management -- Science, Economics and Law: Proceedings and Reference Readings from the Fifth Annual World Bank ... and Socially Sustainable Development.
%23204189: BANK, JAN (E.A.) - Katholieke Arbeidersbeweging : deel 2: De KAB en het NKV in de maatschappelijke ontwikkeling van Nederland na 1945.
%23257057: ADVIESCOMMISSIE TOEKOMST BANKEN. - Naar herstel van vertrouwen.
%23183983: BANKING, RAIFFEISEN - Raiffeisenkredit in Europa. Ein Beitrag zum 150. Geburtstag von F.W. Raiffeisen. Überreicht von den europäischen Raiffeiseninstituten an den Deutschen Raiffeisenverband anlässlich des Welt-Raiffeisentages Frankfurt, im Juni 1968./ /Le Crédit Raiffeisen en Europe. Contribution au 150e anniversaire de la naissance de F.W. Raifeissen. Offert par les institutions Raiffeisen européennes à la 'Deutscher Raiffeisenverband' à l'occasion des journées mondiales Raiffeisen Francfort juin 1968.
%2383136: BANKOWSKI, ZENON; IAN WHITE & ULRIKE HAHN (EDS.) - Informatics and the foundations of legal reasoning.
%23177616: BANKS, CHRISTOPHER P. - Judicial politics in the D.C. Circuit Court.
%2339406: BANKS, DAVID J. (ED.). - Changing identities in modern Southeast Asia.
%2399328: BANKS, B. - The image of Huysmans.
%23157320: BANNER, STUART. - The death penalty : an American history.
%2348676: BANNER, JAMES M. - The elements of teaching.
%2348673: BANNER, JAMES M. - The elements of learning.
%23207993: BANNET, EVE TAVOR. - The domestic revolution : Enlightenment feminisms and the novel.
%2336588: BANNING, J.P.D. VAN. - Gebiedsovergang en zijn gevolgen getoetst aan de praktijk van de inlijving van Eupen-Malmédy door België. Diss.
%23209024: BANNING, THEO VAN ... [ET AL. - Human rights. [1]: Human rights instruments.
%23246616: BANNING, LANCE. - The Jeffersonian persuasion : evolution of a party ideology.
%23181823: BANNING, CORNELIS. - De voeding te Zaandam in 1929/1930.
%23227635: BANNING, LANCE. - The sacred fire of liberty : James Madison and the founding of the federal republic.
%2337024: BANNING, CEES & TOM-JAN MEEUS. - De onzichtbare hand van de politiek. De achterkamers van Paars en de heimelijke steun aan Philips.
%2358075: BANNISTER, ROBERT C. - Jessie Bernard. The making of a feminist.
%2377071: BANTOCK, G.H. - Studies in the history of educational theory. Vol. 1: Artifice and nature 1350-1765.
%23239187: BANZ, STEFAN - Shadows collide with people : Gianni Motti , Shahryar Nashat , Marco Poloni , Ingrid Wildi.
%2358461: BAR-HILLEL, YEHOSHUA (ED.). - Logic, methodology and philosophy of science : proceedings of the 1964 international congress.
%23189578: BAR-HILLEL, YEHOSHUA (ED.). - Pragmatics of natural languages.
%23231444: BAR, CHRISTIAN VON (ED.) - Principles, definitions and model rules of European private law : draft common frame of reference (DCFR). Interim Outline edition.
%2376116: BAR, CARL LUDWIG VON. - Geschichte des deutschen Strafrechts und der Strafrechtstheorien.
%23232911: BAR, CHRISTIAN VON & ULRICH DROBNIG. - The interaction of contract law and tort and property law in Europe : a comparative study.
%23199192: BAR-SIMAN-TOV, YAACOV. - Israel and the peace process, 1977-1982 : in search of legitimacy for peace.
%23236823: BAR, CHRISTIAN VON. - Principles of European Law: Volume 1: Benevolent Intervention in Another's Affairs.
%23196688: BAR-ON, DAN. - The others within us : constructing Jewish-Israeli identity.
%2376118: BAR, CARL LUDWIG VON. - Theorie und Praxis des internationalen Privatrechts. 2 Bände.
%2311927: BARACK, BOAZ. - The application of the competition rules (antitrust law) of the European Economic Community to enterprises and arrangements external to the Common Market.
%2392774: BARACK, BOAZ. - The application of the competition rules (antitrust law) of the European Economic Community to enterprises and arrangements external to the Common Market.
%2351324: BARAHONA, RENATO. - Vizcaya on the eve of Carlism: politics and society, 1800-1833.
%23132866: BARAL, HEM SAGAR - Community Structure and Habitat Associations of Lowland Grassland Birds in Nepal.
%2337813: BARANOWSKI, HENRYK. - Bibliografia Kopernikowska 1509-1955.
%23207754: BARANY, ZOLTAN D. & ROBERT G. MOSER. - Ethnic politics after communism.
%23241511: BARANY, ZOLTAN D. & ROBERT G. MOSER. - Ethnic politics after communism.
%23243124: BARASH, DAVID P. - Introduction to peace studies.
%23175752: BARATT, GLYNN R.V. - Russian shadows on the British Northwest Coast of North America, 1810-1890 : a study of rejection of defence responsibilities.
%233450: BARBACCIA, GIUSEPPE. - La dignità umana : una queatione di filosofia pubblica.
%23238940: BARBADO, AMPARO ALMARCHA (ED.) - Spain and Ec Membership Evaluated (EC Membership Evaluated Series).
%23250910: BARBARAS, RENAUD. - Desire and distance: introduction to a phenomenology of perception.
%23197020: BARBARD, FREDERICK M. - Democratic legitimacy : plural values and political power.
%23115462: BARBASH, FRED. - The Founding: a dramatic account of the writing of the constition.
%2382299: BARBER, RICHARD - The Reign of Chivalry.
%23248154: BARBER, STEPHEN. - Extreme Europe.
%2384712: BARBER, SOTIRIOS A. - Welfare and the Constitution.
%23263044: BARBER, ELINOR G., PHILIP G. ALTBACH, & ROBERT G. MYERS (EDS.) - Bridges to knowledge : foreign students in comparative perspective
%23173500: BARBER, SOTIRIOS A. - The constitution of judicial power.
%2342819: BARBER, BENJAMIN R. - Superman and common men : freedom, anarchy and its revolution.
%23246026: BARBERO, LUCA MASSIMO. - Venice, 1948-1986 : the art scene : photographs from the ArchivioArte Fondazione.
%23165606: BARBERO, LUCA MASSIMO (ED.), MARCA-RELLI, CONRAD. - Conrad Marca-Relli.
%23223803: BARBERO, ALESSANDRO. - Waterloo : het verhaal van de veldslag.
%23164512: BARBIERI JR., WILLIAM A. - Ethics of citizenship : immigration and group rights in Germany.
%2398848: BARBIERI, SERGIO UMBERTO. - Kritiek en ontwerp : proeven van architektuurkritiek.
%23263321: BARBOSA, VALMIR C. - An Introduction to Distributed Algorithms.
%23195261: BARBOUR, CHARLES (ED.) - Action and Appearance: Ethics and the Politics of Writing in Hannah Arendt.
%2354302: BARBOUR, K.M. - The growth, locatation, and structure of industry in Egypt.
%2376119: BARCHEWITZ, JUTTA. - Von der Wirtschaftstätigkeit der Frau in der vorgeschichtlichen Zeit bis zur Entfaltung der Stadtwirtschaft.
%23248671: BARD, MITCHELL GEOFFREY. - Will Israel survive ?.
%2380222: BARDAGLIO, PETER W. - Reconstructing the household. Families, sex, and the law in the nineteenth-century south.
%23175161: BARDHAN, K. K., CHAKRABARTI, B. K & HANSEN, ALEX,. - Non-linearity and breakdown in soft condensed matter : proceedings of a workshop held at Calcutta, India, 1-9 December 1993.
%2375052: BARDHAN, KALPANA (ED.) - Of women, outcastes, peasants and rebels : a Bengali short stories.
%2370897: BARDOEL, JOHANNES LAMBERTUS HENDRIKUS - Communicatiebeleid en communicatiemarkt : over beleid, economie en management voor de communicatiesector.
%23147197: BARDONNET, DANIEL [ET AL. - Soixante-quinzième anniversaire de l'Académie de droit international de La Haye = Seventy-fifth anniversary of The Hague Academy of International Law.
%2394905: BARDONNET, DANIEL. - La succession d'états à Madagascar : (succession au droit conventionnel et aux droits patrimoniaux).
%2383918: BARDONNET, DANIEL (ED.) - L'adaptation des structures et méthodes des Nations Unies : colloque, La Haye, 4-6 Novembre 1985 = The adaptation of structures and methods at the United Nations : workshop, The Hague, 4-6 November 1985.
%23132783: BAREL, YVES. - Le développement économique de la Russie tsariste.
%2347037: BARELS, M. - Preventieve bevoegdheden in het Verkeers- en Vervoersstrafrecht.
%2373580: BARELS, M. - Hoofdlijnen van de wet Mulder.
%23122027: BARENDRECHT, J.M. ... [ET AL. - Rechtspleging, samenleving en bestuur : een gerichte onderzoeksagenda.
%23217339: BARENDREGT, H. ... [ET AL. - Handboek WABO : [teksten en commentaar : inclusief crisis en herstelwet].
%2398035: BARENDREGT, J. & LANGENHUYSEN, T. - Ondernemend in Risico : bedrijfsgeschiedenis van Nationale-Nederlanden 1845-1995.
%23237443: BARENDREGT, J.J. & LUC GUSTAAF ANTOON BONNEUX. - Degenerative disease in an aging population : models and conjectures.
%23214016: BARENDREGT., N.G. - Arbeidsmarkt op drift : de mogelijke rol van de overheid , werkgevers en vakbonden op de arbeidsmarkt.
%23107780: BARENTS, RENÉ. - Industriële en intellectuele eigendom.
%23126339: BARENTS, R. & L.J. BRINKHORST. - Grondlijnen van Europees recht. 11e druk.
%23164666: BARENTS, RENÉ. - Het Verdrag van Amsterdam.
%23203928: BARENTS, RENÉ. - Procedures en procesvoering voor het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg van de EG.
%23188941: BARENTS, RENÉ. - Europees Recht. 9e druk.
%23129117: BARENTS, E. (ED.) - KPN collectie fotografie. Huis Marseille.
%2359862: BARENTS, RENÉ. - The agricultural law of the EC : an inquiry into the administrative law of the European Community in the field of agriculture.
%23107709: BARENTS, RENÉ. - Het Verdrag van Amsterdam.
%23253738: BARENTS, R. (ED.) - Bescherming van flora & fauna.
%2326389: BARENTS, J. - Het internationaal statuut van de Maas.
%23139650: BARENTS, R. & L.J. BRINKHORST. - Grondlijnen van Europees recht.
%23105452: BARENTS, RENÉ. - Europees recht voor economische richtingen.
%23134552: BARENTS, RENÉ. - The agricultural law of the EC : an inquiry into the administrative law of the European Community in the field of agriculture.
%23259078: BARENTS, RENÉ. - Een grondwet voor Europa : achtergronden en commentaar.
%23236626: BARENTS, RENÉ. - Het Verdrag van Amsterdam in werking.
%23236689: BARENTS, RENÉ. - De communautaire rechtsorde : over de autonomie van het gemeenschapsrecht.
%23107056: BARENTS, RENÉ. - Gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
%2356226: BARENTS, R. (ED.) - Rechtsbescherming in de Europese Gemeenschap : recente ontwikkelingen.
%23161374: BARENTS, RENÉ. - Een grondwet voor Europa : achtergronden en commentaar.
%23120695: BARENTSEN, A.A., B.M. GROEN & R. SPRENGER (EDS.) - Studies in West Slavic and Baltic Linguistics.
%23236943: BARENTSZ, WILLEM. - Caertboeck vande Midlandtsche Zee : Amsterdam, 1595.
%2380197: BARGATZKY, WALTER. - Schöpferischer Friede.
%23222691: BARGELLINI, CLARA., BEMBO, AMBROSIO., WELCH, ANTHONY. - The travels and journal of Ambrosio Bembo.
%23158149: BARILLI, RENATO. - A Course on Aesthetics.
%23192441: BARING, ARNULF. - Germany's new position in Europe : problems and perspectives.
%2346219: BARKAI, AVRAHAM. - From Boycott to Annihilation : the economic struggle of German Jews, 1933-1943.
%23221104: BARKAN, DIANA KORMOS. - Walther Nernst and the transition to modern physical science.
%2321419: BARKER, THOMAS M. - Social Revolutionaries and Secret Agents
%23249849: BARKER, ERNEST. - Traditions of civility : eight essays.
%23196948: BARKER, PAT. - Het oog in de deur : roman.
%23251963: BARKER, ADELE MARIE (ED.) - Consuming Russia : popular culture, sex, and society since Gorbachev.
%23258602: BARKER, TERRY & M. HASHEM PESARAN. - Disaggregation in Econometric Modelling.
%23132810: BARKHUYSEN, T. ... [ET AL. - Feitenvaststelling in beroep.
%23193957: BARKHUYSEN, T. ... [ET AL. - De betekenis van het EVRM voor het materiële bestuursrecht : preadviezen & verslag vergadering.
%23248874: BARKHUYSEN, T. - De betekenis van het EVRM voor het materiële bestuursrecht : preadviezen.
%23248876: BARKHUYSEN, T. - De betekenis van het EVRM voor het materiële bestuursrecht : verslag van de algemene vergadering van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht gehouden op 14 mei 2004 : ter behandeling van de preadviezen van mr . T. Barkhuysen , mr . A.B . Blomberg , mr .
%2396448: BARKHUYSEN, T. ... [ET AL. - De betekenis van het EVRM voor het materiële bestuursrecht : verslag van de algemene vergadering van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht gehouden op 14 mei 2004.
%23253475: BARKHUYSEN, T. - Eenheid en coherentie van rechtsbescherming in de veellagige Europese rechtsorde.
%23101559: BARKMAN, J.J. - De epifytenflora en -vegetatie van Midden-Limburg (België)
%23154738: BARLOW, C. (ED.). - From Gaia to Selfish Genes : selected Writings in the Life Sciences.
%23147154: BARLOW, G. - From Gaia to selfish genes. Selected writings in the life sciences.
%23187841: BARLOW, JOHN S. - A Chinese-Russian-English dictionary: arranged by the Rosenberg graphical system (Mudrov's Chinese-Russian dictionary with an English text and appendices).
%23183623: BARLOW, PATRICIA M. - Aviation antitrust: the extraterritorial application of the United States Antitrust Laws and international air transportation.
%23194748: BÄRMANN, JOHANNES. - Europäische Integration im Gesellschaftsrecht.
%23121606: BARMANN, L.F. (ED.). - Letters of Baron Friedrich von Hügel and professor Norman Kemp Smith.
%2351974: BARNA, T. - Redistribution of incomes through public finance in 1937.
%23204154: BARNABY, WENDY. - The plague makers : the secret world of biological warfare.
%233241: BARNABY, CHARLES FRANK (ED.) - Preventing the spread of nuclear weapons.
%23108660: BARNARD JR., DEAN STANTON. - Hollands Leaguer by Nicholas Goodman : a Critical Edition.
%2382762: BARNARD, ALAN. - The Australian Wool Market 1840-1900.
%23252517: BARNARD, CATHERINE. - EC employment law. 3rd edition.
%23245112: BARNARD, CATHERINE. - The substantive law of the EU : the four freedoms.
%2365897: BARNDS, W.J. (ED.) - The Two Koreas in East Asian Affairs.
%23100694: BARNES, HARRY E. - A History of the Penal Reformatory and Correctional Institutions of the State of New Jersey. Analytical documentary.
%23192249: BARNES, RUTH & JOANNE B. EICHER (EDS.) - Dress and gender : making and meaning in cultural contexts.
%23238456: BARNES, JONATHAN. - Truth, etc. : six lectures on ancient logic.
%23238660: BARNES, DJUNA. - Ryder.
%235546: BARNES, BARRY., DAVID BLOOR & JOHN HENRY. - Scientific knowledge : a sociological analysis.
%23152330: BARNES, PHILLIP E. - A Comparative Analysis of Multinational Facilities in the European Union and the United States during Implementation of ISO 14001: How Environmental Regulations and Culture Affect the Implementation of an International Environmental Standard.
%23251900: BARNES, JONATHAN. - Truth, etc. : six lectures on ancient logic.
%23127248: BARNETT, A. DOAK. - Cadres, bureaucracy, and political power in Communist China.
%2371265: BARNETT, RICHARD. - Packet-switched networks : theory and practice.
%2347975: BARNETT, PETER R. - Res judicata, estoppel, and foreign judgments : the preclusive effects of..
%23195843: BARNETT, CLAUDE D. - Candy Making.
%2358146: BARNETT, CLAUDE D. - The Art & Science of Candy Manufacturing.
%23254022: BARNETT, VIVIAN E. ... ET AL. - Art of tomorrow : Hilla Rebay and Solomon R. Guggenheim.
%23132180: BARNETT, VIVIAN ENDICOTT. - Kandinsky Watercolours. Catalogue raisonné 1900-1944.
%23249673: BARNETT, A. DOAK. - China's economy in global perspective.
%23204088: BARNEVELD, ERIK MICHIEL VAN. - Risk sharing as a supplement to imperfect capitation in health insurance : a tradeoff between selection and efficiency = Risicodeling als aanvulling op imperfecte normuitkeringen voor ziektekostenverzekeringen : een afruil tussen selectie en doelmati
%23246746: BARNHART, TERRY A. - Ephraim George Squier and the development of American anthropology.
%23124134: BARNHOORN, J.A.J. - Psychopathie, Misdadigheid en Rechtspraak.
%238724: BARNHOORN, L.A.N.M. & K.C. WELLENS (EDS.) - Diversity in secondary rules and the unity of international law.
%23215258: BARNIKOL, ERNST. - Weitling der Gefangene und seine Gerechtigkeit : eine Kritische Untersuchung über Werk und Wesen des frühsozialistischen Messias.
%23100650: BARNIKOL, ERNST. - Das entdeckte Christentum im Vormärz : Bruno Bauers Kampf gegen Religion und Christentum und Erstausgabe seiner Kampfschrift.
%23251927: BARNOUW, ERIK. - Media marathon : a twentieth-century memoir.
%23201824: BARNOUW, DAVID & ADA LOPES CARDOZO. - Herdenken op klein formaat : Nederlandse postzegels over de Tweede Wereldoorlog.
%23191198: BARON, FABIEN, CHAN, JUSTIN, EMI, WADA, GREEN, DOZE, MOTHER, SAGMEISTER, STEFAN, SHIGERU, UMEBAYASHI - ww.second issue
%23193530: BARON, SALO WITTMAYER. - A social and religious history of the Jews : High Middle Ages, 500-1200 : Volume 7 : Hebrew language and letters.
%2376223: BARON, JULIUS. - Abhandlungen aus dem römischen Zivilprozess.
%23145764: BARON, SALO WITTMAYER. - A social and religious history of the Jews : Late Middle Ages and era of European expansion, 1200-1650 : Volume 14 : catholic restoration and wars of religion.
%23259770: BARON, DENNIS. - Grammar and gender.
%23190347: BARON, SALO WITTMAYER. - A social and religious history of the Jews : Late Middle Ages and era of European expansion, 1200-1650 : Volume 12 : economic catalyst.
%23226727: BARON, SALO WITTMAYER. - A social and religious history of the Jews : Late Middle Ages and era of European expansion, 1200-1650 : Volume 13 : inquisition,renaissane andreformtion.
%23241747: BARON, AVA. - Work engendered : toward a new history of American labor.
%23262900: BARON, JOAN BOYKOFF & DENNIE PALMER WOLF (EDS.) - Performance-based student assessment: challenges and possibilities (National Society for the Study of Education Yearbooks)
%23134518: BARON, SAMUEL H. - Plekhanov in Russian History and Soviet Historiography.
%23148700: BARON, SALO WITTMAYER. - A social and religious history of the Jews : Late Middle Ages and era of European expansion, 1200-1650 : Volume 10 : on the empire's periphery.
%23145729: BARON, SALO WITTMAYER. - A social and religious history of the Jews : High Middle Ages, 500-1200 : Volume 4 : Meeting of East and West.
%23196123: BARON, J.H. AND F.M. SULLIVAN. - Carbenoxolone sodium.
%23197108: BARON, SABRINA ALCORN (ED). - The reader revealed.
%23194175: BARONE, ARTURO. - Italy's world of wines.
%2321488: BARONIUS, CAESARE. - Annales ecclesiastici ... una cum critica historico-chronologica...Antonii Pagii...[TOME I-XIX.]...ab anno MCXCVIII ...Odorico Raynaldo ... accedunt in hac editione notae...quibus Raynaldi annales illustrantur...Joanne Dominico Mansi..[TOME I-XV]...Index universalis rerum omnium [TOME I-III]...apparatus [TOME I]. Complete in 38 volumes..
%23229790: BAROUD, RAMZY. - The second Palestinian intifada : a chronicle of a people's struggle.
%2370425: BAROUDI, ABDALLAH. - Maroc : impérialisme et émigration.
%2347388: BARQUIST, MR. DAVID L. - Myer Myers: Jewish Silversmith in Colonial New York.
%23209471: BARR, MICHAEL D. & ZLATKO SKRBI&SCARON - Constructing Singapore : elitism , ethnicity and the nation-building project.
%2363295: BARRA, J.R. (A.O.) - Recent developments in statistics : proceedings of European meeting of statisticians, Grenoble 1976.
%23107018: BARRATT, GLYNN. - Southern and Eastern Polynesia.
%2348197: BARRATT, BETHANY. - Human rights and foreign aid : for love or money?
%23107015: BARRATT, GLYNN. - Melanesia and the Western Polynesian Fringe.
%23109846: BARREAU,JEAN -CLAUDE - De l'islam en general et du monde moderne en particulier
%23216408: BARRETT, EILEEN. - Virginia Woolf : lesbian readings.
%23171189: BARRETT, WILLIAM. - Existentialisme.
%2317719: BARRETT, DON C. - The greenbacks and resumption of specie payments, 1862-1879.
%23235324: BARRETT, CHRISTOPHER BRENDAN. - Overseas research : a practical guide
%23261198: BARRETT, EDWARD (ED.) - Text, ConText, and HyperText: Writing with and for the Computer (Information Systems).
%23206462: BARRETT, PETER. - Science and theology since Copernicus : the search for understanding.
%23172821: BARRETT, ANDREA. - Servants of the map : stories.
%23121147: BARRETT, H. (ED.) - RHETORIC OF THE PEOPLE. Is there any better or equal hope in the World?
%23190107: BARRIERE, OLIVIER & CATHERINE BARRIERE. - Un droit a inventer. foncier et environnement dans le delta interieur du niger (mali).
%23208161: BARRIUSO, PATROCINIO GARCÍA. - España en la historia de Tierra Santa : Obra Pía española a la sombra de un regio patronato : estudio histórico-jurídico.
%23142323: BARRON, STEPHANIE - Exiles + Emigrés : the Flight of European Artists from Hitler.
%23109719: BARROS, A.I.M.B. DE. - Discrete and fractional programming techniques for location models.
%2376040: BARROS, JAMES. - Trygve Lie and the cold war : the UN Secretary-General pursues peace, 1946-1953.
%2392895: BARROUX, MARIUS. - Essai de bibliographie critique de l'histoire de Paris.
%23153482: BARROW, JOHN D. - The infinite book : a short guide to the boundless , timeless , and endless.
%23245899: BARROW, JOHN - The Artful Universe Expanded.
%23178494: BARROW, ISAAC. - Lectiones geometricae.
%2342820: BARRUÉ, JEAN. - Anarchisme nu.
%2388374: BARRY, BRIAN. - The liberal theory of justice : a critical examination of the principal doctrines in A Theory of Justice by John Rawls.
%23226761: BARRY, JOHN - Rethinking Green Politics: Nature, Virtue and Progress (SAGE Politics Texts series).
%2374900: BARRY, JOHN - The State and the Global Ecological Crisis.
%23210335: BARRY, DONALD D. & ROBERT S. SHARLET. - Public policy and law in Russia : in search of a unified legal and political space : essays in honor of Donald D. Barry.
%23261460: BARRY, JOHN A. - Technobabble.
%23221382: BARRY, JOHN - Europe, Globalization and Sustainable Development.
%2369339: BARRY, F.R. - Christian ethics and secular society.
%23143665: BARRY, JAMES JR. - Measures of science: theological and technological impulses in early modern thought.
%23123021: BARSAMIAN, DAVID., SAID, EDWARD W. (EDWARD WILLIAM) - The pen and the sword : conversations with David Barsamian.
%23211094: BARSHAY, ANDREW E. - State and intellectual in imperial Japan : the public man in crisis.
%23136403: BARSKY, ROBERT F. - The Chomsky effect : a radical works beyond the ivory tower.
%23242844: BARSKY, ROBERT F. - Noam Chomsky : a life of dissent.
%23162333: BART, F.M. ... [ET AL. - De zaak berecht, het geschil beslecht : bijdragen aan de masterclass geschillenbeslechting 2000, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam.
%23155785: BARTA, HEINZ & MICHAEL GANNER. - Rechtliche Rahmenbedingungen der Alten- und Pflegebetreuung Innsbruck, 15. bis 17. April 1998, Tagungsband.
%2336621: BARTALITS, L.L.S. - Hongarije en de Anschluss 1918-1939. Diss.
%23108020: BARTEL, J.C.K.W. - Inkomstenbelastingaspecten van de opbrengst van aandelen.
%239289: BARTEL, J.C.K.W. - Inkomstenbelastingaspecten van de opbrengst van aandelen. Diss.
%23253758: BARTEL, JAN KEES. - Wetgevingskunsten : vriendenbundel aangeboden aan Jan Kees Bartel, de fiscale kunstenaar, ter gelegenheid van zijn afscheid als lid van de Raad van State op 26 mei 2010.
%237033: BARTEL, J.C.K.W. - Familievennootschappen.
%23101561: BARTELINK, G.J.M. - Etymologisering bij Vergilius
%23203167: BARTELS, E. - Niet-zijn of welzijn : pleidooi voor een nieuw milieubeheer.
%23224085: BARTELS, J.A.C. - Jeugdstrafrecht.
%23210183: BARTELS, JOSEF. - Kritische analyse van het klassieke in- en uitvoerargument.
%2320766: BARTELS, J.A.C. ... [ET AL.] (ED.) - Jeugdpsychiatrie en recht.
%2315898: BARTELS, J.A.C. ... [ET AL.] (ED.) - Jeugdpsychiatrie en recht.
%232875: BARTELS, ALOYSIUS JAN HUBERT. - Bijdrage tot ordening van de maatschappelijke gezondheidszorg in Nederland.
%2370313: BARTELS, A. - Een eeuw middelbaar onderwijs, 1863-1963.
%23182509: BARTELS, HENDRIK. - Tien jaren strijd om een belijdende kerk. De Nederlandsche Hervormde kerk van 1929 tot 1939.
%23129476: BARTELS, KLAUS - Wie Berenike auf die Vernissage Kam.
%2312096: BARTELS, J.A.C. - De persoon van de minderjarige.
%23254137: BARTER, JUDITH A. - Window on the west : Chicago and the art of the new frontier, 1890-1940.
%2339802: BARTER, JUDITH A. (ED.) - Mary Cassatt: modern woman.
%23101565: BARTH, E.M. - Empiristische en empirische logica.
%2331776: BARTH, HANS. - Wahrheit und Ideologie.
%2386448: BARTH, E.M. - De logica van de lidwoorden in de traditionele filosofie.
%23101111: BARTH, JACOB. - Sprachwissenschaftliche Untersuchungen zum Semitischen.
%23227831: BARTH, FREDERIK. - Political leadership among Swat Pathans.
%23116284: BARTH, KARL. - Die Kirchliche Dogmatik.
%23212613: BARTH EIDE, WENCHE & UWE KRACH (EDS.) - Food and human rights in development. Volume 1 : legal and institutional dimensions and selected topics.
%2348048: BARTH, ROLAND - Run School Run.
%23147225: BARTH, PAUL. - Die Philosophie der Geschichte als Sociologie. Erster Teil: Einleitung und kritische Übersicht.
%23101563: BARTH, E.M. - Perspectives on Analytic Philosophy.
%23233843: BARTH, FREDERIK. - Political leadership among Swat Pathans.
%23181850: BARTH, KARL. - Antwort : Karl Barth zum siebzigsten Geburtstag am 10. Mai 1956.
%2370421: BARTH, HEINRICH. - Existenzphilosophie und neutestamentliche Hermeneutik : Abhandlungen.
%23101566: BARTH, E.M. & E.C.W. KRABBE (EDS.) - Logic and Political Culture.
%2370723: BARTH, HEINRICH. - Philosophie und christliche Existenz : Festschrift für Heinrich Barth zum 70. Geburtstag am 3. Februar 1960.
%23150921: BARTH, HANS. - Wahrheit und Ideologie.
%23182715: BARTH, E.M. - De logica van de lidwoorden in de traditionele filosofie.
%2378757: BARTH, FREDRIK. - Principles of social organization in southern Kurdistan.
%23174303: BARTHES, ROLAND. - Mourning diary : october 26, 1977 - september 15, 1979.
%23142913: BARTHES, ROLAND. - Writer Sollers.
%23124692: BARTHES, ROLAND. - Sade, Fourier, Loyola.
%23100725: BARTHOLD, FRIEDRICH WILHELM. - Geschichte der Deutschen Städte und des Deutschen Bürgertums.
%2396342: BARTHOLOMAEUS A MARTYRIBUS., BRAGA, BARTOLOMEW OF - Stimulus pastorum, ex sententiis Patrum concinnatus; in quo agitur de vita & moribus episcoporum aliorumque praelatorum.
%2373192: BARTHOLOMEW, ROBERT E. - Exotic deviance : medicalizing cultural idioms from strangeness to illness.
%23198683: BARTHOLOMEYCZIK, HORST / KURT H. BIEDENKOPF UND HELMUTH VON HAHN. - Beiträge zum Wirtschaftsrecht : Festschrift für Heinz Kaufmann zum 65. Geburtstag.
%23119299: BARTIN, E. - Principes de droit international privé selon la loi et la jurisprudence Françaises.
%2384192: BARTLETT, ANNE CLARK - Cultures of Piety: Medieval English Devotional Literature in Translation.
%2374770: BARTLETT, ROSAMUND - Tolstoy: A Russian Life.
%23135550: BARTLETT, W.B. - God Wills It! An Illustrated History of the Crusades.
%23262713: BARTLETT, ROBERT. - Trial by fire and water : the medieval judicial ordeal.
%23200287: BARTLING, DIRK. - De Structuur van het Aesthetisch a Priori bij Kant : een bijdrage tot de systematische interpretatie van de 'Kritik der Ästhetischen Urteilskraft'.
%23237576: BARTMAN, S. M. - Inleiding concernrecht.
%23129544: BARTMAN, S.M. - Onderneming in (Kort) Geding 1990/1991. (Reeks Actualia Ondernemingsrecht, nr. 2)
%23197447: BARTMAN, S.M. - Onderneming in (kort) geding 1992.
%2329449: BARTMAN, S.M. (E.A.) - Van het concern.
%2380984: BARTOL, CURT R. - Criminal behavior: a psychosocial approach.
%23257176: BARTOLD, VASILY VLADIMIROVICH. - Mussulman culture.
%23259746: BARTON, G. EDWARD., ROBERT C. BERWICK & ERIC SVEN RISTAD. - Computational complexity and natural language.
%23261481: BARTON, G. EDWARD - Computational Complexity and Natural Language.
%23165949: BARTON, H. ARNOLD - A folk divided.
%23236538: BARTRAM, EDWIN B. - Honduran mosses collected by Paul C. Standley
%23203525: BARTSCH, KARL. - Chrestomathie provençale (Xe-XVe siècles).
%23101568: BARTSTRA, J.S. - Vergelijkende stemmingsgeschiedenis in de bezette gebieden van West-Europa, 1940-1945.
%2316286: BARTSTRA, J.S. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis van de landen van onze beschavingskring van 1648 tot heden. 6 Dln.
%23210814: BARTSTRA, J.S. - Vlootherstel en legeraugmentatie, 1770-1780.
%23222340: BARUA, PRADEEP. - The state at war in South Asia.
%23220574: BARUAH, SANJIB (ED.) - Beyond counter-insurgency : breaking the impasse in Northeast India.
%23245890: BARUME, ALBERT KWOKWO. - Land Rights of Indigenous Peoples in Africa (Iwgia Document Series).
%2319115: BARWENKO, JEKATERINA. A.O. (EDS.) - Revolutionäres Parteiprogramm - Revolutionäre Arbeitereinheit. Studien zum Kampf um die Vereinigung des Marxismus mit der Arbeiterbewegung.
%23241830: DE BARY, WM THEODORE.& IRENE BLOOM (EDS.) - Eastern Canons : Approaches to the Asian classics.
%2333476: BARY, WILLIAM THEODORE DE - Confucian Tradition and Global Education.
%23222850: BARY, WM. THEODORE DE. - Confucian tradition and global education.
%23236449: BARYLI, ANDREAS. - Konzessionssystem contra Gewerbefreiheit : zur Diskussion der österreichischen Gewerberechtsreform 1835 bis 1860.
%23234656: BARZEL, AMNON. - Art in Israel.
%2388078: BARZILAY, ISAAC E. - Between reason and faith. Anti-rationalism in Italian Jewish thought 1250-1650.
%23263051: BARZUN, JACQUES. - The American university : how it runs, where it is going.
%23170730: BASALLA, GEORGE. - Civilized life in the universe : scientists on intelligent extraterrestrials.
%2366927: BASCH, F. - Relative Creatures, Victorian Women in Society and Novel.
%23241551: BASCH, FRAN ÷ COISE., MALKIEL, THERESA SERBER. - The diary of a shirtwaist striker.
%23884: BASCHWITZ, KURT. - De krant door alle tijden.
%23103639: BASCHWITZ, KURT. - Denkend mens en menigte. De massapsychologie en het gedrag van de massa.
%23254219: BASCHWITZ, KURT. - Du und die Masse : Studien zu einer exakten Massenpsychologie.
%2341884: BASCHWITZ, KURT. - Du und die Masse : Studien zu einer exakten Massenpsychologie.
%23186598: BASCHWITZ, KURT. - De intelligentie van het krantenlezend publiek : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op 19 April 1948.
%2336956: BASELITZ, GEORG. - Mit Richard unterwegs : 7 Radierungen.
%23261224: BASELITZ, GEORG. - Georg Baselitz: the bridge ghost's supper.
%2391353: BASKERVILLE, STEPHEN W. - Of laws and limitations: an intellectual portrait of Louis Dembitz Brandeis.
%2375846: BASKERVILLE, RICHARD. - Designing information systems security.
%23190422: BASRI, SAUL A. - A deductive theory of space and time.
%2319118: BASSE, MAURITS. - Het aandeel der vrouw in de Nederlandsche letterkunde.
%2354709: BASSILI, WILLIAM FARID. - Key to Cairo : a practical guide for travellers.
%23234634: BASSIOUNI, M. CHERIF. - A draft international criminal code and draft statute for an international criminal tribunal.
%2390222: BASSIOUNI, M. CHERIF. - Draft statute International Tribunal = Projet de statut du Tribunal penal international = Proyecto des estatuto del Tribunal penal internacional.
%2320817: BASSIOUNI, M. CHERIF. - Crimes Against Humanity in International Criminal Law.
%23234595: BASSIOUNI, M. CHERIF & ZIYAD MOTALA (EDS.) - The protection of human rights in African criminal proceedings.
%2386152: BASSIOUNI, M. CHERIF. - Criminal law and its processes : the law of public order.
%2316766: BASSIOUNI, M. CHERIF (ED.) - The contributions of specialized institutes and non-governmental organizations to the United Nations criminal justice program : in honor of Adolfo Beria di Argentine.
%2337874: BASSIOUNI, M. CHERIF. - International Criminal Law. 2nd edition.
%2337876: BASSIOUNI, M. CHERIF. - International Criminal Law. Volume 1 : Sources, subjects, and contents. 3rd edition.
%2337948: BASSIOUNI, M. CHERIF. - International criminal law conventions and their penal provisions.
%2320926: BASSIOUNI, M. CHERIF. - International Extradition: United States Law and Practice
%2337875: BASSIOUNI, M. CHERIF. - International Criminal Law. Volume 1 : Crimes.
%2338240: BASSIOUNI, M. CHERIF. - Projet de code pénal international.
%2350258: BASSIOUNI, M. CHERIF. - International criminal law : a draft International Criminal Code..
%23234619: BASSIOUNI, M. CHERIF & EDWARD M. WISE. - Aut dedere aut judicare : the duty to extradite or prosecute in international law.
%2320348: BASSIOUNI, M. CHERIF. - Commentaries on the International Law Commission's 1991 Draft code of crimes against the peace and security of mankind
%2390223: BASSIOUNI, M. CHERIF (ED.) - The International Criminal Court: Observations and issues before the 1997-98 preparatory committee; and administrative and financial implications.
%23147378: BASSO, LELIO - Zur Theorie des politischen Konflikts.
%23248469: BASSONI, MARC & ALAIN BEITONE. - Problèmes monétaires internationaux.
%239302: BAST, J.H. - Het ontwerp-Meijers voor een nieuw Burgerlijk Wetboek vergeleken met de bestaande wetgeving.
%23199938: BAST, JOHAN HENRI. - Vauban en Boisguillebert. Hun beteekenis voor de economie in verleden en heden.
%236856: BASTERT, J.N. - De provincie in Nederland in haar financiewezen en als wetgeefster beschouwd. Diss.
%23254134: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - Duizendjarig dolen : wandelingen door de antieke wereld.
%23254136: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - Maansteenrif : wandelingen door de antieke wereld.
%23254147: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - Een zuil in de mist : van en over Louis Couperus.
%23254146: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - Een mislukte pansfluit : gedichten.
%23254148: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - De rest schuilt onder 't kruid : wandelingen door de antieke wereld.
%23254128: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - Het Fin de siècle alfabet : uit de nalatenschap van Vincent Vere.
%23254129: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - Catacomben : een keuze uit de gedichten.
%23254140: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - Beeld en reliëf : gids voor de verzameling Griekse en Romeinse beeldhouwkunst in het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden.
%23254150: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - Lobster coctail.
%2330109: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - Met Carel Vosmaer op reis.
%23254125: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - De horizon voorbij : wandelingen door de antieke wereld.
%23254142: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - Heksendans.
%23135648: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - Radiolaria : columns en lezingen.
%2379924: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - De drie collecties Rottiers te Leiden.
%23254131: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - Haagse krengen : alfabet uit de boekenkist van Verwijs : de Haagse Boekhandel.
%23254127: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - Een zuil in de mist : van en over Louis Couperus.
%23159088: BASTIAANS, J. - Ontstoren van contact.
%2348098: BASTIAANS, J. (E.A.). - Mensen bij gijzelingen.
%2376226: BASTIAN, FRANZ. - Oberdeutsche Kaufleute in den älteren Tiroler Raitbüchern (1288-1370) : Rechnungen und Rechnungsauszüge samt Einleitungen und Kaufmannsregister.
%2397321: BASTIAT, FRÉDÉRIC. - Oeuvres complètes. 2nd édition. Tome I: Correspondance. Mélanges; Tome II: Le libre-échange; Tome III: Cobden et la Ligue, ou l'agitation anglaise pour la liberté des échanges; Tome IV-V: Sophismes économiques. Petits pamphlets; Tome VI: Harmonies économiques; Tome VII: Essais. Ebauches. Correspondance.
%2350158: BASTIAT, FRÉDÉRIC. - Harmonies économiques.
%2381781: BASTID, PAUL ... [ET AL. - L'idée de légitimité.
%23151453: BASU, B.D. (ED.) - The Bhakti Sûtras of Nârada. (The Sacred Books of the Hindus, vol. 7, part 1)
%23151455: BASU, B.D. (ED.) - Srî Narada Pancharatnam : the Jñanamrita sara samhita. (The Sacred Books of the Hindus, vol. 23)
%23234330: BASU, SHRABANI., CURRY IN THE CROWN. - Curry : the story of the nation's favourite dish.
%23254635: BASUALDO, CARLOS & MICHAEL R. TAYLOR. - Bruce Nauman : topological gardens.
%23172682: BATAILLE, GEORGES. - L'érotisme.
%23171533: BATAILLE, GEORGES. - L'érotisme.
%23191055: BATE, JONATHAN. - John Clark : a biography.
%23118684: BATEN, I. & J. UBACHT. - Een kwestie van toegang : bijdragen aan het debat over het publieke domein van de informatievoorziening.
%23144550: BATEN, LEA - Playthings and Pastimes in Japanese Prints.
%23155212: BATESON, F.W. - Essays in critical dissent.
%23221412: BATH, VIVIENNE - Foreign Investment and Dispute Resolution Law and Practice in Asia
%23198828: BATHURST, M.E. ... [ET AL. - Legal problems of an enlarged European community.
%23220035: BATIFFOL, HENRI. - Traité élémentaire de droit international privé.
%23216247: BATJES, HEMME. - European asylum law and its relation to international law.
%23150109: BATLEY, EDWARD & DAVID BRADBY (EDS.) - Morality and Justice: the Challenge of European Theatre.
%23196216: BATSCHA, ZWI. - Gesellschaft und Staat in der politischen Philosophie Fichtes.
%2398280: BATSON, HAROLD E. - A select bibliography of modern economic theory, 1870-1929.
%2344748: BATTIN, MARGARET P. - Physician Assisted Suicide: Expanding the Debate (Reflective Bioethics).
%23198268: BATTISTINI, OLIVIER. - Les saisons de la loi.
%23233822: BATTISTON, ELEONORA. - Li Wei.
%23218613: BATTISTON, ELEONORA., TONG, ZHU. - Fancy : dream.
%23246989: BATTJES, HEMME & B.P. VERMEULEN (EDS.) - Constitutionele klassiekers
%23136836: BATTRO, ANTONIO M. - Half a brain is enough : the story of Nico.
%23234946: BATTS, MICHAEL S. - A history of histories of German literature : 1835-1914.
%23139718: BATTUS, HUGO (PSEUDONIEM VAN HUGO BRANDT CORSTIUS). - Opperlandse taal- & letterkunde.
%237721: BAUBÖCK, RAINER, BERNHARD PERCHINIG, & WIEBKE SIEVERS (EDS.) - Citizenship policies in the new Europe.
%23126081: BAUCH, BRUNO - Immanuel Kant.
%23100746: BAUCH, GUSTAV. - Die Rezeption des Humanismus in Wien.
%23192083: BAUCH, BRUNO - Immanuel Kant.
%2364732: BAUD, ISABELLE SUZANNE ANTOINETTE - Learning from the South : placing governance in international development studies.
%2386656: BAUD, MICHIEL - Militair geweld, burgerlijke verantwoordelijkheid : Argentijnse en Nederlandse perspectieven op het militaire bewind in ArgentinieÌ (1976-1983).
%2331365: BAUD, I. ... ET AL. - Re-aligning government, civil society and the market : new challenges in urban and regional development : essays in honour of G.A. de Bruijne.
%23166699: BAUDEAU, ABBÉ NICOLAS. - Explication du tableau économique, à Mme de ***.
%23182011: BAUDET, ERNEST H. PH. - Onderzoekingen over het systeem der Middeleeuwsche geschiedbeschouwing. Een studie over Ernst Bernheim's Mittelalterliche Zeitanschauungen.
%23252743: BAUDET, THIERRY & MICHIEL VISSER (EDS.) - Conservatieve vooruitgang.
%23225750: BAUDET, H. - Een vertrouwde wereld : 100 jaar innovatie in Nederland.
%23253310: BAUDET, THIERRY. - Pro Europa dus tegen de EU.
%23223932: BAUDHUIN, FERNAND. - Déontologie des affaires.
%2348113: BAUDOUIN, CHARLES. - Études de psychanalyse. Relation de vingt-sept cas concrets précédée d'une exposé théorique.
%23252627: BAUDOUIN, CHARLES. - Le mythe du moderne et propos connexes.
%23215589: BAUDRILLARD, JEAN. - Fragments : cool memories III, 1990-1995.
%2370847: BAUDRILLARD, JEAN. - Passwords (Radical Thinkers).
%23199083: BAUDRILLARD, JEAN. - Paroxysm : interviews with Philippe Petit.
%23456: BAUDRILLARD, JEAN. - The transparency of evil : essays on extreme phenomena.
%23206266: BAUDRILLARD, JEAN. - Cool memories IV : 1995-2000.
%2322239: BAUDRILLARD, JEAN. - Cool memories.
%2370832: BAUDRILLARD, JEAN. - The Spirit of Terrorism (Radical Thinkers).
%2372835: BAUDRILLARD, JEAN. - Impossible exchange.
%2372855: BAUDRILLARD, JEAN. - Screened out.
%2393753: BAUDRILLARD, JEAN. - Cool memories II.
%23103761: BAUER, BRUNO. - Geschichte der Politik, Kultur und Aufklärung des 18. Jahrhunderts.
%23103770: BAUER, BRUNO & EDGAR BAUER. - Briefwechsel während der Jahre 1839-42 aus Bonn und Berlin.
%23103775: BAUER, CLEMENS, ERNST WALTER ZEEDEN & HANS GÜNTER ZMARZLIK. - Beiträge zur Geschichte der Freiburger Philosophischen Fakultät.
%23100750: BAUER, BRUNO. - Die bürgerliche Revolution in Deutschland seit dem Anfang der deutsch-katholischen Bewegung bis zur Gegenwart.
%23100752: BAUER, BRUNO. - Disraeli's romantischer und Bismarcks sozialistischer Imperialismus.
%23103762: BAUER, BRUNO. - Geschichte Deutschlands und der französischen Revolution unter der Herrschaft Napoleons.
%23103763: BAUER, BRUNO. - Hegels Lehre von der Religion und Kunst, von dem Standpunkt des Glaubens aus beurteilt.
%23103764: BAUER, BRUNO. - Kritik der Evangelien und Geschichte ihres Ursprungs.
%23103765: BAUER, BRUNO. - Kritik der Geschichte der Offenbarung. Band I : Die Religion des Alten Testamentes in der geschichtlichen Entwicklung ihrer Prinzipien dargestellt.
%23103766: BAUER, BRUNO. - Die Posaune des jüngsten Gerichts über Hegel den Atheisten und Antichristen.
%23103767: BAUER, BRUNO. - Russland und England.
%23103768: BAUER, BRUNO. - Der Untergang des Frankfurter Parlaments : Geschichte der deutschen konstituierenden Nationalversammlung.
%2342732: BAUER, KARL HEINZ. - Die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zum Seerecht, insbesondere zum Seefrachtrecht : Vortrag gehalten vor dem Deutschen Verein für Internationales Seerecht am 25. April 1991.
%2376228: BAUER, CLEMENS. - Unternehmung und Unternehmungsformen im Spätmittalter und in der beginnende Neuzeit.
%23159174: BAUER, DALE M. - Edith Wharton's brave new politics.
%23103777: BAUER, JOHANNES JOSEPH. - Zur Frühgeschichte der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg i. Br. (1460-1620).
%23103772: BAUER, BRUNO; EDGAR BAUER & ERNST JUNGNITZ. - Geschichte der Französischen Revolution bis zur Stiftung der Republik.
%23103774: BAUER, BRUNO. - Der Einfluss Frankreichs auf die preussische Politik und die Entwicklung des preussischen Staates.
%2326899: BAUER, ELMAR. F. - Die Völkerrechtswidrige Entführung.
%23100761: BAUER, BRUNO. - Die evangelische Landeskirche Preussens und die Wissenschaft.
%23103769: BAUER, BRUNO. - Vollständige Geschichte der Parteikämpfe in Deutschland während der Jahre 1842-1846.
%23224819: BAUER, NANCY. - Simone de Beauvoir, philosophy, & feminism.
%2382612: BAUER, CLEMENS. - Aufsätze zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte.
%23181254: BAUER, CORNELIA & JAN CAPOL. - Kleinbauten der Stadt Zürich : ein Architekturführer zu den Kleinbauten der Stadt Zürich 1877 - 1995.
%23100754: BAUER, BRUNO. - Einfluss des englischen Quäkertums auf die deutsche Kultur und auf das enlisch-russische Projekt einer Weltkirche.
%2376230: BAUER, WILHELM. - Die öffentliche Meinung und ihre geschichtlichen Grundlagen : ein Versuch.
%23223193: BAUERLEIN, MARK. - The Pragmatic Mind: Explorations in the Psychology of Belief.
%23149860: BAUGH, ALBERT CROLL & THOMAS CABLE. - A history of the English language.
%23173709: BAUGHMAN, JAMES L. - The republic of mass culture : journalism, filmmaking, and broadcasting in America since 1941.
%23262521: BAUGHMAN, JAMES L. - The republic of mass culture : journalism, filmmaking, and broadcasting in America since 1941.
%2349658: BAUM, ERIC B. - What Is Thought?.
%2388139: BAUM, ROBERT. - Logic. 4th edition.
%23156007: BAUMAN, G.C. & W.A. LIEDTKE. - Flemish paintings in America : a survey of early Netherlandish and Flemish paintings in public collections of North America.
%23253966: BAUMANN, JÜRGEN. - Festschrift für Jürgen Baumann zum 70. Geburtstag, 22. Juni 1992.
%2333899: BAUMANN, E.D. - François dele Boe Sylvius.
%2390123: BAUMANN, CAROL EDLER. - The diplomatic kidnappings : a revolutionary tactic of urban terrorism.
%23158171: BAUMANN, PETER & MONIKA BETZLER (EDS.) - Practical conflicts : new philosophical essays.
%23201345: BAUMBACH, ELSA. - Worte, die mich suchten --auf den Wegen meines Lebens--.
%2393478: BÄUMER, G. - Die Frau in Volkswirtschaft und Staatsleben der Gegenwart.
%2387726: BOCK & BAUMGAERTNER. - Fachbuech fuer den Fleischer.
%23104194: BAUMGARTEN, ARTHUR. - Der Weg des Menschen. Philosophie der Moral und des Rechts.
%23103779: BAUMGARTEN, ARTHUR. - Erkenntnis, Wissenschaft, Philosophie : erkenntiskritische und methodologische Prolegomena zu einer Philosophie der Moral und des Rechts.
%2321027: BAUMGARTEN, ARTHUR. - Van de institutionele kaders in de grond-, weg- en waterbouw in Nederland. Diss.
%2376232: BAUMGARTEN, ARTHUR. - Die Wissenschaft vom Recht und ihre Methode.
%236363: BAUMGARTNER, WALTER & THOMAS FECHNER-SMARSLY (EDS.) - August Strindberg : der Dichter und die Medien.
%23230258: BAUMGARTNER, HANS MICHAEL & HANS-MARTIN SASS. - Philosophie in Deutschland : 1945-1975 : Standpunkte, Entwicklungen, Literatur.
%2341561: BAUMOL, WILLIAM J. - Assessing Educational Practices: The Contribution of Economics.
%2376233: BAUMS, THEODOR. - Gesetz über die Aktiengesellschaften für die kgl. Preussischen Staaten.
%23121805: BAUMSLAG, G. & CHANDLER, B. (EDS.) - Wilhelm Magnus. Collected Papers.
%23104195: BAUMSTARK, ANTON. - Aristoteles bei den Syrern vom 5. bis 8. Jahrhundert. Band 1. Syrischarabische Biographien des Aristoteles. Syrische Kommentare zur Eisagoge des Porphyrios.
%2353511: BAUR, LUDWIG (ED.) - Hessische Urkunden.
%23105628: BAUR, FERDINAND CHRISTIAN. - Kritische Untersuchungen über die kanonischen Evangelien, ihr Verhältnis zueinander, ihren Charakter und Ursprung.
%2361296: BAUR, FRITZ. - Lehrbuch des Sachenrechts. 8. Auflage.
%23104199: BAUR, FERDINAND CHRISTIAN. - Symbolik und Mythologie oder die Naturreligion des Altertums. 2 Teile.
%23104197: BAUR, FERDINAND CHRISTIAN. - Drei Abhandlungen zur Geschichte der alten Philosophie und ihres Verhältnisses zum Christentum.
%2386145: BAUR, RALF. - Die Mitbestimmung des Betriebsrates gemäss § 87 I Nr. 10 BetrVG bei der Anrechnung einer Tariflohnerhöhung auf freiwillige Zulagen.
%23203413: BAUR, OTTO. - Bestiarium humanum : Mensch-Tier-Vergleich in Kunst und Karikatur.
%23148736: BAUW, EDDY. - Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging.
%236508: BAUWENS, A.L.G.M. & M.N. DE GROOT. - Agrarisch bestaan : beschouwingen bij vijftig jaar Landbouw-Economisch Instituut.
%2382896: BAVEL, ED VAN. - Bloedvaten weerstaan.
%2348790: BAVINK, BERNHARD. - Ergebnisse und Probleme der Naturwissenschaften : eine Einführung in die heutige Naturphilosophie.
%23101569: BAX, D. - Jeroen Bosch' Drieluik met de gekruisigde martelares.
%23101573: BAX, D. - 'n Pastelportret door Pieter Willem Regnault, tekenaar en tuinier in Kaapstad (1753-1765).
%23101574: BAX, D. - Zuid-Afrika's eerste openbare verzameling op het gebied van kunst en etnologie (1764-1821) : Schenkers: Von Dessin, James Cook, James King.
%2354009: BAX, ERNEST BELFORT. - Reminiscences and reflexions of a mid and late victorian.
%2340989: BAX, WILLEM. - Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht. [Dl. 1]: 1505-1557.
%2318161: BAXA, J. - Geschichte der Produktivitätstheorie.
%2380842: BAXANDALL, ROSALYN FRAAD. - Words on fire. The life and writing of Elizabeth Gurley Flynn.
%232540: BAXTER, JOHN. - Buñuel.
%23243122: BAYART, JEAN-FRANCOIS (ED.) - La greffe de l'Etat.
%23172492: AL-BAYATI, GHADHBAN. - Rusd al-labib ila mu'asarat al-habib : (Anleitung des Einsichtigen hinsichtlich des Umgangs mit der geliebten Person) : Kap. 1-3 / Ibn Falita.
%23174023: BAYBROOKE, DAVID A.O. - Studies in Moral Philosophy, Essays.
%23257795: BAYCROFT, T. & M. HEWITSON. - What is a nation? : Europe 1789-1914.
%23203779: BAYER, HERMANN WILFRIED. - Die Aufhebung völkerrechtlicher Verträge im deutschen parlementarischen Regierungssystem : zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Abschluss völkerrechtlicher Verträge nach deutschem Recht.
%23197761: BAYER, HANS. - Stellung der Arbeitnehmer in der modernen Wirtschaftspolitik : Internationale Tagung der Sozialakademie Dortmund.
%23238605: BAYER, ANN SHEA. - Going against the grain : when professionals in Hawai'i choose public schools instead of private schools.
%23246100: BAYER, ANDREA. - Painters of reality : the legacy of Leonardo and Caravaggio in Lombardy.
%2390478: BAYERLE, GUSTAV (ED.) - Ottoman diplomacy in Hungary : letters from the Pashas of Buda, 1590-1593.
%23104901: BAYLE, A.L.J. & THILLAYE, A.J - Biographie Medicale par Ordre Chronologique.
%23255874: BAYLEY, HAROLD. - The lost language of symbolism : an inquiry into the origin of certain letters, words, names, fairy-Tales, folklore, and mythologies.
%2332248: BAYLEY, DONALD H. & MENDELSOHN, HAROLD. - Minorities and the police : confrontation in America.
%23259629: BAYLEY, MICHAEL & SEYD, ROSALIND & TENNANT, ALAN. - Local Health and Welfare. Is Partnership Possible? A study of the Dinnington Project.
%2362761: BAYNTON, DOUGLAS C. - Forbidden Signs: American Culture and the Campaign against Sign Language.
%23156969: BAYRAMLI, MELTEM. - Patent strategies and R&D in complex product industries.
%23158525: EL-BAZ, FAROUK. - The Geology of Egypt : an Annotated Bibliography.
%23240006: BAZELMANS, J.M. & M.N. BOEVE (EDS.) - Milieueffectrapportage naar huidig en toekomstig recht.
%23256843: BAZIE, ISAAC & HANS-JÜRGEN LÜSEBRINK (EDS.) - Violences postcoloniales : représentations littéraires et perceptions médiatiques.
%23227150: BEALE, H.G., W.D. BISHOP & M.P. FURMSTON. - Contract : cases and materials.
%2311744: BEALE, J.H. - A Bibliography of Early English Law Books (1926). With Supplement by R.B. Anderson (1943).
%23134909: BEALE, H.G. (ED.) - Chitty on Contracts. 28th edition. [2 Volume Set]
%23251816: BEALE, H.G. (ED.) - Chitty on Contracts. Volume 2 : specific contracts. 26th edition.
%23236865: BEALE, H.G. (ED.) - Chitty on Contracts. 29th edition. [2 Volume Set]
%23220733: BEALE, J.C. (ED.) - Revenge of the liar : new essays on the paradox.
%23233677: BEALL, J. C. & BRADLEY ARMOUR-GARB. - Deflationism and paradox.
%23220771: BEALS, RALPH LEON, 1901-, FOSTER, GEORGE M. (GEORGE MCCLELLAND), 1913-2006. - Cheran a Sierra Tarascan village.
%23208582: BEALS, RALPH L. - Cherán : a Sierra Tarascan village.
%2385085: BEAM, SARA - Laughing Matters: Farce and the Making of Absolutism in France.
%23258297: BEAMER, NONA. - Na Mele Hula: Hawaiian Hula Rituals and Chants. Volume 2.
%23146301: BEAN, JACOB & WILLIAM GRISWOLD - 18th Century Italian Drawings in the Metropolitan Museum of Art.
%2358988: BEANEY, WILLIAM M. - The right to counsel in American Courts.
%2332644: BEARD, CHARLES AUSTIN. - An economic interpretation of the constitution of the United States.
%2394360: BEARDSLEY JR., THEODORE S. - Hispano-Classical translations, printed between 1482 and 1699.
%23253305: BEARDSMORE, R.W. - Moral reasoning.
%23142684: BEASLEY, JOHN D. - The mathematics of games.
%2388261: BEASLEY, FAITH E. - Revising memory : women's fiction and memoirs in seventeenth-century France.
%23175270: BEATON, RODERICK. - The medieval Greek romance.
%237050: BEATON, G.H. & J.M. BENGOA. - Nutrition in preventive medicine.
%2343892: BEATRICE B. WHITING, (BEATRICE BLYTH), - Children of different worlds : the formation of social behavior.
%23230628: BEATRICE, LUCA - Sound and Vision
%23245557: BEATRICE, LUCA - Sound & Vision
%23181236: BEAUCAMP, BARBARA., BORN, KLAUS., HOMERING, LISELOTTE. - Geschenke von Freunden : dreissig Jahre Fördererkreis für das Reiss-Museum Mannheim.
%2356285: BEAUCORPS, REMI DE. - Les Basongo de la Luniungu et de la Gobari.
%23255430: BEAUFORT, WILLEM HENDRIK DE. - De oorlog en het volkenrecht.
%23110419: BEAUFORT WIJNHOLDS, J.O. (A.O) - A Framework for Monetary Stability. Papers and procedings of an international conference organised by De Nederlandse Bank and the CentEr for Economic Research at Amsterdam, October 1993.
%23118213: BEAUFORT, I.D DE & H.M. DUPUIS (ED.) - Handboek gezondheidsethiek.
%2344581: BEAUFORT, W.H. DE. - Staatkundige opstellen.
%23262397: BEAUFORT, HENRI LOUIS DE. - Het Auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht.
%238454: BEAUFORT, HENRI LOUIS DE. - Auteursrecht.
%2344602: BEAUFORT, W.H. DE. - Die Bekämpfung der wirtschaftlich bedeutungsvollsten parasitären Erkrankungen der Kiefer.
%233991: BEAUFORT, C.M. DE - De historische romans en novellen van H.J. Schimmel.
%23251609: BEAUFORT, WILLEM HENDRIK DE., VALK, J.P. DE & M. VAN FAASSEN (EDS.) - Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort, 1874-1918.
%2339486: BEAUJON, CORNELIA M. - Die Mitarbeit der Frau bei der Polizei.
%23222620: BEAULIEU, JILL & MARY ROBERTS (EDS.) - Orientalism's interlocutors : painting, architecture, photography.
%238173: BEAUMONT, GUSTAVE DE & ALEXIS DE TOQUEVILLE. - On the Penitentiary System in the United States and its application in France.
%23146922: BEAUMONT, PETER E.A. (ED.). - The Middle East: a geographical study.
%236326: BEAUVOIR, COMTE DE. - Pékin, Yeddo, San Francisco: Voyage autour du monde.
%23110462: BEBEK, BORNA. - The Third City : philosophy at war with positivism.
%23102934: BEBERMEYER, G. (ED). - Hermann Flayders ausgewählte Werke.
%2328998: BEBR, GERHARD. - Judicial control of the European Communities.
%2383344: BEBR, GERHARD. - Development of judicial control of the European Communities.
%23241960: BECCARIA, CESARE. - Über Verbrechen und Strafen.
%23253298: BECCARIA, CESARE., VERHOFSTADT, DIRK (ED.) - 250 jaar Over misdaden en straffen : Cesare Beccaria.
%23155529: BECCARIA, CESARE BONESANA. - Traité des délits et des peines.
%2376235: BECCARIA, CESARE BONESANE, MARCHESE DI. - Über Verbrechen und Strafen.
%2376237: BÉCHARD, FERDINAND. - Droit muncipal dans l'antiquité.
%234673: BÉCHAUX, A. - L'École économique française.
%23163809: BECHER, WALTER. - Platon und Fichte : die Königliche Erziehungskunst : eine vergleichende Darstellung auf philosophischer und soziologischer Grundlage.
%23196927: BECHER, PAUL. - Emulsions : theory and practice.
%2327011: BECHER, JOHANNES R., BUSCH, ERNST. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : Johannes R. Becher : Kleine Chronik : [Chronik in Liedern, Balladen und Kantaten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert].
%2376239: BECHMANN, AUGUST. - Der Kauf nach gemeinem Recht.
%23206505: BECK, THEODOR. - Beiträge zur Geschichte des Maschinenbaues.
%23212302: BECK, HANS-GEORG. - Das byzantinische Jahrtausend.
%2376241: BECK, ALEXANDER. - Römisches recht bei Tertullian und Cyprian. Studie zur frühen Kirchengeschichte.
%23205025: BECK, LEWIS WHITE. - Kant's legacy : essays in honor of Lewis White Beck.
%2361206: BECK, JOHANN LUDWIG WILHELM. - Corpus iuris civilis.
%23255431: BECK, RAIMUND. - Die Internationalisierung von Territorien : Darstellung und rechtliche Analyse.
%23255402: BECK, ROBERT J. & THOMAS AMBROSIO (ED.) - International law and the rise of nations : the state system and the challenge of ethnic groups.
%23243329: BECK, H.L. & N.J.G. KAPTEIN (ED.) - Pandangan Barat terhadap literatur, hukum, filosofi, teologi, dan mistik tradisi Islam: Kumpulan karangan (Seri INIS).
%23233466: BECK, SIEGFRIED. - Sociale en economische vraagstukken in Suriname.
%2352502: BECK, DIETER. - Das Recht der Ost-West-Wirtschaftsbeziehungen : Handel und Kooperation.
%23241974: BECK, JAN-WILHELM. - 'Lesbia' und 'Juventius' : zwei libelli im Corpus Catullianum ; Untersuchungen zur Publikationsform und Authentizität der überlieferten Gedichtfolge.
%23252825: BECK, LEWIS WHITE. - Essays on Kant and Hume.
%23208672: BECK, LOIS & NIKKI KEDDIE (EDS.) - Women in the Muslim world.
%23240826: BECK, PIA. - De Pia Beck story.
%23192482: BECK, WOLFGANG (ED.) - Social Quality: A Vision for Europe.
%234741: BECK, SAMUEL J. - Rorschach's test. Vol. I: Basic processes; Vol. II: A variety of personality pictures.
%23170630: BECK, LESLIE-JOHN. - La méthode synthétique d'Hamelin.
%23170693: BECK, HEINRICH. - Möglichkeit und Notwendigkeit: eine Entfaltung der ontologischen Modalitätenlehre im Ausgang von Nicolai Hartmann.
%23193108: BECK, WOLFGANG., LAURENT J. G. VAN DER MAESEN, FLEUR THOMESE, & ALAN WALKER. - Social quality : a vision for Europe.
%23228237: BECKER, UWE & HERMAN M. SCHWARTZ. - Employment 'miracles' : a critical comparison of the Dutch, Scandinavian, Swiss, Australian and Irish cases versus Germany and the US.
%23149060: BECKER, GERHOLD. - Neuzeitliche Subjektivität und Religiosität. Die religionsphilosophische Bedeutung von Heraufkunft und Wesen der Neuzeit im Denken von Ernst Troeltsch.
%232078: BECKER, UWE. - The changing political economies of small West European countries.
%23113078: BECKER, J.W. - Normen en waarden : verandering of verschuiving ?.
%23121266: BECKER-CANTARINO, BARBARA (ED.) - Satire in der frühen Neuzeit.
%2344773: BECKER, HANS-JOACHIM. - Zur Rechtsproblematik des Reichskonkordats.
%23243897: BECKER, JASPER. - City of heavenly tranquility : Beijing in the history of China.
%23255851: BECKER, BRUNO (ED.) - Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert.
%23212886: BECKER, HENK A. - Discontinue veranderingen.
%2341211: BECKER, H.A. (RED.) - Simulatie in de sociale wetenschappen.
%2396637: BECKER, UWE (RED.) - Nederlandse politiek in historisch en vergelijkend perspectief
%2392971: BECKER, UWE. - Europese democratieën : vrijheid, gelijkheid, solidariteit en soevereniteit in de praktijk.
%23217869: BECKER, H.A. & F.L. LEEUW. - In pursuit of progress : an assessment of achievements in Dutch sociology.
%23236588: BECKER, WALTER G. - Das Recht der unerlaubten Handlungen : System in Vorlesung und Diskussion.
%23257454: BECKER-CANTARINO, BARBARA ... [ET AL.] (EDS.) - Daphnis : Zeitschrift für mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750): Band 38-2009, Heft 1-2.
%23257455: BECKER-CANTARINO, BARBARA ... [ET AL.] (EDS.) - Daphnis : Zeitschrift für mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750): Band 38-2009, Heft 3-4.
%23257440: BECKER-CANTARINO, BARBARA ... [ET AL.] (EDS.) - Daphnis : Zeitschrift für mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750): Band 35-2006, Heft 1-2.
%23257442: BECKER-CANTARINO, BARBARA ... [ET AL.] (EDS.) - Daphnis : Zeitschrift für mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750): Band 32-2003, Heft 3-4.
%23257444: BECKER-CANTARINO, BARBARA ... [ET AL.] (EDS.) - Daphnis : Zeitschrift für mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750): Band 33-2004, Heft 1-2.
%23257447: BECKER-CANTARINO, BARBARA ... [ET AL.] (EDS.) - Daphnis : Zeitschrift für mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750): Band 34-2005, Heft 1-2.
%23257448: BECKER-CANTARINO, BARBARA ... [ET AL.] (EDS.) - Daphnis : Zeitschrift für mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750): Band 35-2006, Heft 3-4.
%23257449: BECKER-CANTARINO, BARBARA ... [ET AL.] (EDS.) - Daphnis : Zeitschrift für mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750): Band 36-2007, Heft 3-4.
%23257450: BECKER-CANTARINO, BARBARA ... [ET AL.] (EDS.) - Daphnis : Zeitschrift für mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750): Band 36-2007, Heft 1-2.
%23257452: BECKER-CANTARINO, BARBARA ... [ET AL.] (EDS.) - Daphnis : Zeitschrift für mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750): Band 37-2008, Heft 1-2.
%23257453: BECKER-CANTARINO, BARBARA ... [ET AL.] (EDS.) - Daphnis : Zeitschrift für mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750): Band 37-2008, Heft 3-4.
%23256309: BECKER, MARCEL (ED.) - Economie & ethiek in dialoog.
%2341717: BECKER, GARY S. - Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, 3rd Edition.
%2359931: BECKER, BRUNO. - De Russische revolutie en de Parijsche commune van 1871.
%23228817: BECKER, WINFRIED (ED.) - Lexikon der christlichen Demokratie in Deutschland.
%23207140: BECKER, PETER JÖRG & EEF OVERGAAUW (ED.) - Aderlass und Seelentrost : die Überlieferung deutscher Texte im Spiegel Berliner Handschriften und Inkunabeln.
%23253196: BECKER, LAWRENCE C. (ED.) - Encyclopedia of Ethics. Vol. I: A-K; Vol. II: L-Index.
%2374989: BECKER, J.W. - Het eeuwige heimwee : chiliasme en sektarisme, een historisch-sociologische studie.
%2339711: BECKER, JOACHIM. - Theater für Pforzheim.
%2327486: BECKERATH, ERWIN VON ... [ET AL.] (ED.) - Handwörterbuch der Sozialwissenschaften : zugleich Neuauflage des Handwörterbuch der Staatwissenschaften.
%23263903: BECKERMAN, PAUL - Crisis and Dollarization in Ecuador: Stability, Growth, and Social Equity.
%23241193: BECKERS, MARGA & LODEWIJK GUNTHER MOOR (EDS.) - Politie en gezondheidszorg: partners in veiligheid?.
%23218769: BECKERS, TH.A.M. - Vrijetijd tussen vorming en vermaak : een inleiding tot de studie van de vrijetijd.
%2371139: BECKET, JAMES - Barbarism in Greece : a young lawyer`s inquiry into the use of torture in contemporary Greece with case histories and documents.
%23230580: BECKETT, ANDY. - Pinochet in Piccadilly: Britain and Chile's Hidden History.
%2332593: BECKETT, SISTER WENDY. - Beckmann and the Self.
%23183159: BECKING, K.M. - Final-Offer Arbitrage.
%23230569: BECKMAN, ROBERT L. - Nuclear Non-Proliferation: Congress and the Control of Peaceful Nuclear Activities.
%23168705: BECKMAN, B.A. - Verkiezing Tweede Kamer : evenredige vertegenwoordiging ; beknopte toelichting voor de kiezers.
%23249404: BECKMAN, BJÖRN. - Intellectuals and African development : pretension and resistance in African politics.
%23235207: BECKMAN, BJÖRN. - Intellectuals and African development : pretension and resistance in African politics.
%23217986: BECKMANN, MAX. RAINBIRD, SEAN. - Max Beckmann.
%2330512: BEDDARD, RALPH - Human Rights and Europe.
%23215352: BEDE, THE VENERABLE, SAINT, 673-735., BROWNE, GERALD M. - The abbreviated psalter of the Venerable Bede.
%2368808: BEDEM, R.F.A. VAN DEN. - Motieven voor naturalisatie : waarom vreemdelingen uit diverse minderheidsgroepen wel of niet kiezen voor naturalisatie.
%23234237: BEDER, SHARON. - Power play : the fight to control the world's electricity.
%2379163: BEDI, SONU. - Rejecting rights.
%23174976: BEDI, SATYA DEVA. - Extradition in international law and practice.
%23174893: BEDJAOUI, MOHAMMED. - La révolution algérienne et le droit.
%23121652: BEDNER, J. - Le Rhin de Victor Hugo. Commentaires sur un Récit de Voyage.
%2346640: BÉDOYÈRE, CAMILLA DE LA., TIFFANY, LOUIS COMFORT - Louis Comfort Tiffany : Masterworks.
%2343856: BEDOYERE, GUY DE LA - Castles: England, Scotland, Wales, Ireland and Europe.
%23166835: BEEBE, RETA. - Jupiter : the giant planet.
%23197341: BEECH, DAVID. - Command language directions : proceedings of the IFIP TC 2.7 Working Conference on Command Languages [held in] Berchtesgaden, West Germany, 10-14 September 1979.
%23224633: BEECHER-MONAS, ERICA. - Evaluating scientific evidence : an interdisciplinary framework for intellectual due process.
%23254281: BEECHER STOWE, HARRIET. - The annotated Uncle Tom's cabin.
%23214610: BEECK, NICOLE MARIA JOHANNA PETRONELLA VAN. - A new decision support method for local energy planning in developing countries.
%23203751: BEEK, A. VAN DE. - Het beloofde land : wie betaalt het cadeau? : Israël tussen de volken van het Midden-Oosten.
%23219333: BEEK, CATHY C. VAN & TH.C. VAN DORSTEN. - Veranderkundige instrumenten voor zorginnovatie.
%23203338: BEEK, W.J., A.J. DRAGT EN J. VAN DER KOOY (RED.) - Bestrijdingstechnieken luchtverontreiniging : proceedings van het symposium gehouden op 13 en 14 december 1984, Julianahal Koninklijke Jaarbeurs Utrecht.
%23218878: BEEK, RELUS TER. - Manoeuvreren : herinneringen aan Plein 4.
%2319869: BEEKENKAMP, C. - Bedrijfsorganisatie van anti-revoltionair standpunt beschouwd.
%23101576: BEEKES, ROBERT S.P. - Een nieuw Indo-Europees etymologisch woordenboek
%23180203: BEEKES, ROBERT S.P. - The origin of the Etruscans.
%23225125: BEEKHOVEN VAN DEN BOEZEM, F.E.J. - Credit claims : [kredietvorderingen als beleenbare activa voor monetaire beleidstransacties in het Eurosysteem].
%23237873: BEEKHUIS, J.H. - Op de grenzen van komend recht. Opstellen aangeboden aan Prof.mr. J.H. Beekhuis.
%2335297: BEEKHUIS, J.H. - Geluidshinder door het luchtverkeer. Rede.
%23165617: BEEKHUIS, J.H. - Op de grenzen van komend recht. Opstellen aangeboden aan Prof.mr. J.H. Beekhuis.
%2370038: BEEKMAN, E.M. - Homeopathy of the absurd : the grotesque in Paul van Ostaijen's creative prose.
%23106838: BEEKMAN, E.W. - Het proces-verbaal en de strafvordering. Handleiding voor de politie met 65 voorbeelden van proces-verbaal.
%2357444: BEEKMAN, A.A. - Nederland als polderland.
%23111778: BEEKMAN, KLAUS & ANTJE VON GRAEVENITZ (EDS.) - MARCEL DUCHAMP.
%2365082: BEEKMAN, A.A. - Nederlandsch of Belgisch? : beknopt overzicht van de staatkundige geschiedenis van de Westerschelde, Zeeuwsch-Vlaanderen en Limburg.
%2344284: BEEKMAN, GERARD. - Filosofie, filosofen, filosoferen : een eerste terreinverkenning.
%2379691: BEEKMAN, E.W. - Het proces-verbaal en de strafvordering. Handleiding voor de politie.
%23231168: BEELAERTS VAN BLOKLAND, ALEXANDER W. - jhr. mr. Frans Beelaerts van Blokland (1872-1956): markante Hagenaar, minister en vice-president van de Raad van State.
%23201410: BEELAERTS VAN BLOKLAND, GERARD J. TH. - Het restatoom-calcium effect.
%2393898: BEELEN, A. VAN. - Multimodaal vervoer : het kameleonsysteem van Boek 8 NBW.
%2393868: BEELEN, JAN THEODOOR. - Chrestomathia Rabbinica et Chaldaica cum notis grammaticis, historicis, theologicis, glossario et lexico abbreviaturarum, quae in Hebraeorum scriptis passim occurrunt (preceded by title in Hebrew: Avne hefets). Vol. I-III.
%2319500: BEELS, TH. - De Amerikaanse conjunctuurpolitiek in de jaren 1953-1957. Diss.
%2339594: BEEM, HARTOG. - Resten van een taal = Seerît : woordenboekje van het Nederlandse Jiddisch.
%23118175: BEENAKKER, J.M. - Breda in de eerste storm van de opstand : van ketterij tot beeldenstorm, 1545-1569.
%23153149: BEENEN, J.E. - Citizenship, nationality and access to public service employment : the Impact of European Community Law.
%23101579: BEENTJES, B.I.J. - On the Pressure of the Endolymphatic, the Perilymhatic and the Cerebrospinal Fluid, with Data on the Endolymphatic Membranes : experiments on cats and Guinea pigs.
%2385101: BEER, DANIEL - Renovating Russia: The Human Sciences and the Fate of Liberal Modernity, 1880-1930.
%231321: BEER, M. - Allgemeine geschichte des Sozialismus und der sozialen Kämpfe.
%23216744: BEER, ANNA R. - Milton : poet , pamphleteer and patriot.
%23182648: BEEREKAMP, JAN WOUTERS. - De jeugddienst. Zijn geschiedenis, principe en opzet.
%2355399: BEERLING, R.F. - Argumenten - sceptisch en antisceptisch. Vrije oefeningen langs socio-filosofische grenzen.
%2355380: BEERLING, R.F. - Het cultuurprotest van Jean-Jaques Rousseau. Studies over het thema pathos en nostalgie.
%23234970: BEERLING, R.F. - De transcendentale vreemdeling : een studie over Husserl, fenomenologie en sociale wetenschappen.
%2362619: BEERLING, R.F. - De sociologie van Georg Simmel.
%2390085: BEERLING, R.F. - Kratos. Studies over macht.
%23226386: BEERLING, R.F. - Inleiding tot de wetenschapsleer.
%2361481: BEERLING, R.F. - Moderne Doodsproblematiek : een vergelijkende studie over Simmel, Heidegger en Jaspers.
%2344283: BEERLING, R.F. - Sociologie en wetenschapscrisis. Van oratie (1959) tot peroratie (1973).
%23220272: BEERLING, R.F. - De samenleving : wijsgerige teksten.
%23146489: BEERS, CEES VAN. - Exports of developing countries. Differences between South-South and South-North trade and their implications for economic development.
%23262115: BEERS, BRITTA CHONGKOL VAN. - Persoon en lichaam in het recht : menselijke waardigheid en zelfbeschikking in het tijdperk van de medische biotechnologie.
%23206752: BEERS, JAN. - Estate planning in de 21e eeuw.
%23150014: BEERTEN, MAIKE SUSAN. - Afstemming van besluiten : een onderzoek naar een algemene afstemmingsregeling voor samenhangende besluiten.
%235878: BEERTEN, M.S. ... [ET AL. - Aspecten van financiële beschikkingverlening : een eerste evaluatie van de Awb.
%23225733: BEETS, N. - De verre oorlog : lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner.
%23182902: BEETS, ADRIAAN. - De 'Disticha Catonis' in het Middelnederlandsch.
%2361080: BEGEER, WILLEM. - Numeriek rendement : het selectieproces in het wetenschappelijk onderwijs. Diss.
%23201151: BEGEER, CAREL J.A. - Een eeuw Edelsmeedkunst 1835 - 1935.
%23144447: BEGEMANN, ALBERTUS WILLEM. - Plato's Lysis : onderzoek naar de plaats van den dialoog in het oeuvre.
%23224548: BEGG, MOAZZAM., BRITTAIN, VICTORIA. - Enemy combatant : my imprisonment at Guantánamo , Bagram , and Kandahar.
%23188463: BEGHEYN, PAUL J. EN ELS F.M. PETERS (SAMENST.). - Gheprint te Nymeghen. Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers 1479-1794. Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Gheprint te Nymeghen' in het Nijmeegs museum 'Commanderie van st. Jan' van 15 september t/m 21 oktober 1990.
%23186858: BEGLEITER, HENRI & BENJAMIN KISSIN. - The genetics of alcoholism.
%23198701: BEGUIN, JEAN-PIERRE. - Les entreprises conjointes internationales dans les pays en voie de développement.
%2322894: COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING. - Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2010 : [Oordelenbundel 2010].
%23221795: BEHE, MICHAEL J. - The edge of evolution : the search for the limits of Darwinism.
%23221576: BEHNKE, CORNELIA. - Frauen sind wie andere Planeten : das Geschlechterverhältnis aus männlicher Sicht.
%23165039: BEHR, SHULAMITH. - Women Expressionists.
%2391052: BEHRENDS, OKKO. - (ed.). Jherings Rechtsdenken.
%2344327: BEHRENS, KARL CHRISTIAN. (ED.) - Der Handel heute : In Memoriam Julius Hirsch.
%2361007: BEHRING, E. VON. - -- BIELING, R. Der Tod hatte das Nachsehen. Emil von Behring, Gestalt und Werk.
%23209195: BEHRMAN, JACK N. - Essays on Ethics in Business and the Professions.
%23246755: BEHRMAN, GREG. - The most noble adventure : the Marshall Plan and the reconstruction of post-war Europe.
%23121004: BEIERWALTES, WERNER & WIEBKE SCHRADER (EDS.) - Weltaspekte der Philosophie : Rudolph Berlinger zum 26. Oktober 1972.
%237017: BEIGBEDER, YVES. - Judging war criminals : the politics of international justice.
%2320960: BEIGBEDER, YVES. - Judging Criminal Leaders:The Slow Erosion of Impunity (Nijhoff Law Specials)
%23263913: BEIJAARD, FRANS - And I promise you: Politics, economy and housing policy in Bolivia, 1952-1987.
%23132365: BEIJE, M.M. - Onttrekking aan het Verkeer.
%23140095: BEIJE, PAUL - Innovatie en Informatie-Overdracht in Interorganisatorische Netwerken. Gedrag van Actoren en Resultaat van Meso-Economische Groepen.
%23183671: BEIJER, F.M. (ED.) - Goederen- en faillissementsrecht. Jurisprudentie 1988-1999.
%23124376: BEIJER, ANNEMARIEKE. - Bedreigde Getuigen in het Strafproces. Een rechtsvergelijkende studie naar de bescherming van getuigen in het Nederlandse, Duitse en Amerikaanse recht.
%23101583: BEIJERINCK, W. - Rubi Neerlandici : bramen en frambozen in Nederland, hun bouw, levenswijze, verwantschap, verspreiding en gebruik.
%23105484: BEIJERSE, J. UIT. - Op verdenking gevangen gezet : het voorarrest tussen beginselen en praktische behoeften.
%23259631: BEILHARZ, PETER & ROBINSON, GILLIAN & RUNDELL, JOHN. - Between totalitarianism and postmodernity : a Thesis Eleven reader.
%23156215: BEINAT, EURO. - Multiattribute value functions for environmental management.
%23238076: BEINS, ERNST. - Die Wirtschaftsethik der Calvinistischen Kirche der Niederlande 1565-1650.
%23248077: BEIR, ROBERT L. - Roosevelt and the Holocaust : a Rooseveltian examines the policies and remembers the times
%23248041: BEIR, ROBERT & BRIAN JOSEPHER. - Roosevelt and the Holocaust.
%23246119: BEISSEL, STEPHAN. - Fra Angelico.
%2373445: BEJA, MORRIS. - James Joyce: a literary life.
%23205972: BÉJOT, MICHEL. - La protection des actionnaires externes dans les groupes de sociétés en France et en Allemagne.
%23149964: BEKEN, CHRISTOPHE VAN DER. - Unity in diversity - federalism as a mechanism to accommodate ethnic diversity: the case of Ethiopia.
%23106637: BEKER, ERNST JOHANNES. - Libertas : een onderzoek naar de leer van de vrijheid bij Reinhold Niebuhr en bij Karl Barth.
%23249171: BEKEY, GEORGE A. - Autonomous Robots: From Biological Inspiration to Implementation and Control (Intelligent Robotics and Autonomous Agents series).
%2357545: BEKHECHI, MOHAMMED A. - The Legal and Regulatory Framework for Environmental Impact Assessments: A Study of Selected Countries in Sub-Saharan Africa.
%23152423: BEKKE, A.J.G.M. & J. DE VRIES (EDS.) - Tussen Politiek en Klantenkring : een Onderzoek naar het Functioneren van de Algemene Inspectie Dienst.
%23146664: BEKKE, A.J.G.M. & U. ROSENTHAL (EDS.) - Netwerken rond het openbaar bestuur. Congrespublikatie 1983.
%23243404: BEKKE, HANS A - Civil Service Systems in Comparative Perspective (Public Affairs).
%2368023: BEKKE, A.J.G.M., PAUL KUYPERS, GEERT MAK & JACQUELINE NIESSEN. - Afzien van macht : adviseren aan een andere overheid.
%23116603: BEKKER, ROEL. - Marathonlopers rond het Binnenhof : topambtenaren bij het rijk 1970-2010.
%2376243: BEKKER, ERNST IMMANUEL. - Die prozessualische Konsumtion im klassischen römischen Recht.
%2376245: BEKKER, ERNST IMMANUEL. - System des heutigen Pandektenrechts.
%23235906: BEKKER, ERNST IMMANUEL. - Festgabe der Greifswalder Juristenfakultät für Ernst Immanuel Bekker : zum 17. Februar 1899.
%23235905: BEKKER, ERNST IMMANUEL. - Festgabe zur Feier des 50. Jahrestages der Doktor-Promotion des geheimen Rates Professor Ernst Immanuel Bekker.
%23175732: BEKKER, WILLEM GERARD - An historical and critical review of Samuel Butler's literary works.
%23261680: BEKKER, PETER H.F. (ED.) - Commentaries on World Court decisions (1987-1996).
%23182751: BEKKER, FREDERIK JAN. - Dwerggroei en sexueel infantilisme. Aspecten van de psychische ontwikkeling van kinderen met geretardeerde somatische ontwikkeling.
%2383473: BEKKERS, V.J.J.M. - (e.a). Brussel en Nederland: tegenliggers, spookrijders of reisgenoten? : implementatie van EG-regelingen in de Nederlandse rechtsorde.
%2381295: BEKKERS, W.M.J. ... [ET AL. - De Advocatenstandaard.
%23114499: BEKKUM, HERMAN VAN EN JAN REEDIJK (EDS.) - Chemie achter de dijken: uitvindingen in de eeuw na Van 't Hoff.
%23226637: BEKOE, DORINA A. (ED.) - East Africa And the Horn: Confronting the Challenges to Good Governance (International Peace Academy Occasional Paper).
%23153393: BEKOOY, GUUS. - Philips Honderd. 1891-1991. Een Industriële Onderneming.
%2345972: BEL, D. VAN DER - Informatie en opsporing : handboek informatieverwerving, -verwerking en -verstrekking ten behoeve van de opsporingspraktijk.
%23196438: BELAMRI, RABAH. - Geschonden blik.
%23137887: BELD, A. VAN DEN - Humaniteit. De politieke en sociale filosofie van Tomás G. Masaryk. Diss.
%23146493: BELDERBOS, RENÉ. - Strategic trade policy and multinational enterprises. Essays on trade and investment by Japanese electronic firms.
%2385293: BELDERBOS, FRANK & JAN VISSER (EDS.) - Beroep: prostituée.
%23208579: BELDEROK, JOOP J. - Zorg voor zelfstandigheid = Caring for autonomy.
%2338988: BELIËN, H.M. ... [ET AL. - Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen? : bronnen bij het eindexamenonderwerp geschiedenis 1999/2000.
%23197327: BELINFANTE, PETER & JAN HAAKMAN. - 75 Jaar Ford in Nederland, 1924-1999.
%23190281: BELINFANTE, A.D. (E.A.). - Beginselen van het Nederlands staatsrecht.
%2310859: BELINFANTE, A.D. - Vervaging van grenzen. Rede.
%23236656: BELINFANTE, A.D. - In plaats van bijltjesdag : de geschiedenis van de Bijzondere Rechtspleging na de Tweede Wereldoorlog.
%23174246: BELINFANTE, A.D. & J.L. DE REEDE. - Beginselen van Nederlands staatsrecht.
%23147803: BELINFANTE, A.D. - Beginselen van Nederlands staatsrecht.
%23154424: BELINFANTE, A.D. (E.A.). - Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara.
%23162549: BELINFANTE, A.D. & J.L. DE REEDE. - Beginselen van Nederlands staatsrecht.
%2316425: BELINFANTE, A.D. - De burger en zijn staat.
%2353353: BELINFANTE, A.D. - Kort begrip van het administratief recht.
%23201159: BELINFANTE, H.J. EN P. BORST (EDS.). - Vijf-en-twintig jaren boekdrukkersorganisatie in Nederland : gedenkboek 1909-1934.
%23233331: BELINFANTE, A.D. & J.L. DE REEDE. - Beginselen van Nederlands staatsrecht.
%2398163: BELINFANTE, A.D. - Vrijheid van demonstratie.
%2376246: BELING, ERNST VON. - Retorsion und Kompensation von Beleidigungen und Körperverletzungen.
%2376248: BELING, ERNST VON. - Unschuld, Schuld und Schuldstufen im Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch.
%2376249: BELING, ERNST VON. - Die Vergeltungsidee und ihre Bedeutung für das Strafrecht.
%2394859: BELINSKI, W.G. - Ausgewählte philosophische schriften.
%23169680: BELKE, FELICITAS. - Spekulative und wissenschaftliche Philosophie: zur Explikation des Leitproblems im Wiener Kreis des Neopositivismus.
%23242246: BELKUM, J.W. VAN. - Enkele beschouwingen omtrent de technische ontwikkeling van de geheugenfunctie van de administratie.
%2341647: BELL, MICHAEL MAYERFELD - Childerley: Nature and Morality in a Country Village (Morality and Society Series).
%23189939: BELL, DAVID S. - Presidential power in 5th Republic France.
%2368272: BELL, E.S. - Kay Boyle. A study of the short fiction.
%2370309: BELL, JONATHAN. - The liberal state on trial : the Cold War and American politics in the Truman years.
%23234989: BELL, ROBERT S.K. & NEIL RAY. - EU electronic communications law.
%23141951: BELL, D.E., RAIFFA H. & TVERSKY, A. - Decision Making : descriptive, normative, and prescriptive interactions.
%2311837: BELL, WENDELL & WALTER E. FREEMAN (EDS.) - Ethnicity and nation-building : comparative, international, and historical perspectives.
%23130912: BELL, ROBERT R. - Jocoserious Joyce : the Fate of Folly in Ulysses.
%23259245: BELL, DAVID V.J. - Power, influence and authority : an essay in political linguistics.
%2359947: BELL, DANIEL. - The end of ideology : on the exhaustion of political ideas in the fifties. With a new afterword.
%23230007: BELL, JOHN., SOPHIE BOYRON, SIMON WHITTAKER. - Principles of French law.
%2334131: BELL, CLARK. - Medico-legal studies vol V : Hypnosis in the criminal courts. [Report of Committee of Medical-legal Society [...]
%23220453: BELL-VILLADA, GENE H. - Art for art's sake and literay life : how politics and markets helped shape the ideology and culture of aestheticism, 1790-1990.
%23263629: BELL, GORDON (FOREWORD) - iWARP: Anatomy of a Parallel Computing System.
%2325971: BELL, DANIEL. - The end of ideology : on the exhaustion of political ideas in the fifties.
%23160859: BELL, JEFFREY A. - The problem of difference : Phenomenology and poststructuralism.
%23250378: BELL, D S, (ED). - Western European Communists and the Collapse of Communism.
%23246302: BELLAMY, CHRISTOPHER., CHILD, GRAHAM D., MACNAB, ANDREW., ROSE, VIVIEN., ROTH, P. M. (PETER M.) - Bellamy & Child materials on European Community law of competition.
%23117967: BELLAMY, CHRISTOPER W. & GRAHAM D. CHILD. - Common Market law of competition.
%23214665: BELLAMY, ELIZABETH J. - Affective genealogies : psychoanalysis , postmodernism , and the Jewish question after Auschwitz.
%2322883: BELLARMINO, ROBERT ; JOHN SHARP; JOHN ARROWSMITH ; MOSES CAMINUS [& MOSES AMYRAUT]. - [1] Disputatio Roberti Bellarmini Politiani Iesuitae et Cardinalis de controuersia prima fidei Christianae : quae est de verbo Dei scripto et non scripto quatuor libris comprehensa. [Dispvtatio Roberti Bellarmini Politiani Iesvitae et Cardinalis de controversia prima fidei Christianae];
%23190942: BELLARMINUS, ROBERTUS (1542-1621). - Explanatio in Psalmos, aucthore Roberto Bellarmino...nova editio, a mendis quibus aliae scatebant, expurgata.
%239940: BELLEFROID, J.H.P. - Inleiding tot de rechtswetenschap in Nederland.
%23132502: BELLEKOM, T.L. - Verfassungsfeinde en openbare dienst. Een onderzoek naar het probleem van de niet-toelatin tot en het ontslag van radicale elementen uit de openbare dienst in de Duitse Bondsrepubliek in de jaren 1972-1987.
%23248747: BELLEKOM, TH.L. (ED.) - Compendium van het staatsrecht.
%23214622: BELLEMARE, CHARLES. - Microeconometric essays on migration, trust, and satisfaction.
%23215932: BELLESHEIM, ALPHONS. - Geschichte der katholischen Kirche in Schottland von der Einführung des Christenthums bis auf die Gegenwart. 2 volumes.
%2344373: BELLI, GABRIELLA - DeperoFuturista Rome-Paris-New York.
%23241168: BELLMAN, RICHARD. - Stability theory of differential equations.
%23216520: BELLO, WALDEN - Dilemmas of Domination: The Unmaking of the American Empire.
%23145688: BELLOC, H. - Esto Perpetua. Algerian Studies and Impressions.
%2311321: BELLON, K.L. - Wijsbegeerte der geschiedenis.
%2362319: BELLOS, ALEX - Getallen ontraadseld.
%23247801: BELLUGI, URSULA & MARIE ST. GEORGE. - Journey from cognition to brain to gene : perspectives from Williams Syndrome.
%23238047: BELOHLAVEK, ALEXANDER J. - Arbitration law and practice in the Czech Republik : with regard to the arbitration law in Slovakia = Das Schiedsverfahren in der Tschechischen Republik : Unter Berücksichtigung der Gesetzlichen Regelung in der Slowakischen Republik) = Procédure arbitrale en République tchèque : (tenant compte des normes juridiques en vigueur en République slovaque) = Procedimiento de arbitraje en la República Checa : (considerando la regulación jurídica en la República Eslovaca) = Postepowanie arbitrazowe w Republice Czeskiej (z uwzglednieniem regulacji prawnych w Republice Slowackiej) = Tretejskoe proizvodstvo v Ceskoj Respublike s ucetom zakonodatelstva v Slovackoj Respublike) = Arbitra nyj proces u Ceskoj Respublici (z urachuvannjam zakonodavstva Slovackoji Respubliky).
%23255833: BELOHLÁVEK, ALEXANDER J & NADEZDA ROZEHNALOVÁ (EDS.) - Rights of the host states within the system of international investment protection.
%23262210: BELOHLÁVEK, ALEXANDER J & NADEZDA ROZEHNALOVÁ (EDS.) - Second decade ahead : tracing the global crisis. (Czech Yearbook of international law, volume 1, 2010).
%23260344: BELOHLAVEK, ALEXANDER J. - Arbitration, ordre public and criminal law : interaction of private and public international and domestic law = Arbitra , orde public i ugolovnoe pravo : Vzaimodejstvie me dunarodnogo i nacionalnogo castnogo i publicnogo prava.
%23149199: BELONGIA, MICHAEL T. (ED.) - Monetary policy on the 75th anniversary of the Federal Reserve System : proceedings of the fourteenth annual economic policy conference of the Federal Research Bank of St. Louis.
%2328190: BELONJE, J. (SAMENST.) - De Schermeer 1633-1933.
%23104201: BELOW, GEORG VON. - Die deutsche Geschichtschreibung von den Befreiungskriegen bis zu unseren Tagen : Geschichtschreibung und Geschichtsauffassung.
%2376112: BELOW, GEORG VON. - Aus Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Gedächtnisschrift für Georg von Below.
%2376250: BELOW, GEORG VON. - Die landständische Verfassung in Jülich und Berg bis zum Jahre 1511 : eine verfassungsgeschichtliche Studie).
%23173407: BELOW, HANS JÜRGEN (ED.) - 50 Juristen von heute : aus der Reihe MDR-Steckbrief 1992 bis 1996 erschienen in der Monatsschrift für Deutsches Recht.
%2319825: BELS, LEONARD. - Fifteen years of Bat Banding in the Netherlands.
%23200682: BELSEY, HUGH. THOMAS GAINSBOROUGH. - Gainsborough at Gainsborough's House.
%2331320: BELSHAW, DERYKE - Faith in Development: Partnership between the World Bank and the Churches of Africa.
%23194519: BELTZER, R.M. - Arbeid en onderneming : van indifferentie naar beperkt mutualisme.
%23123581: BELTZER, R.M. - Overgang van onderneming in de private en publieke sector : een studie naar de regels omtrent overgang van onderneming.
%2339900: BELTZER, R. & F. LAAGLAND. - Canon van het arbeidsrecht : In vijftig vensters.
%23259822: BELTZER, R.M. - Arbeidsrechtspraak : civiele rechtspraak in arbeidszaken door prof. mr. P. F. van der Heijden : supplement bij de 13e druk.
%2341072: BELYAEV, E.A. - Arabs, Islam and the Arab caliphate in the early middle ages.
%23114010: BELZ, W. - Friedrich Michelis und seine Bestreitung der Neuscholastik in der Polemik gegen Joseph Kleutgen.
%23102813: BELZEN, J.A. VAN. - Zorg voor de ziel. Een selectie uit de verslagen van het Theologisch-Psychiatrisch Gezelschap 1945-1953.
%23104202: BELZNER, EMIL. - Homerische Probleme. Teil I: Die kulturellen Verhältnisse der Odyssee als kritische Instanz; Aristarchea ; Teil II: Die Komposition der Odyssee.
%23218773: BEM, KAZIMIERZ. - Defining the refugee : American and Dutch asylum case-law 1975-2005.
%23232962: BEMIS, SAMUEL FLAGG. - A diplomatic history of the United States.
%2396437: BEMMELEN, J.M. VAN. - Strafvordering : leerboek van het Nederlandse strafprocesrecht.
%23232364: BEMMELEN, J.F. VAN. - De achtergrond van de persoonskaart.
%23220873: BEMMELEN, J.M. VAN. - Het materiële strafrecht : algemeen deel.
%239315: BEMMELEN, J.M. VAN., FISCHER-KEULS, E.J.A. - Levend recht.
%2317347: BEMMELEN, J.M. VAN. - Criminologie. Leerboek der misdaadkunde. 2e druk.
%2317297: BEMMELEN, J.M. VAN., GRUNHUT, M., SIEVERTS, R. - Sexual Crime Today. Papers read at a symposiumn organized by the Inst. of Criminal Law & Criminology of the Univ. of Leiden.
%23107065: BEMMELEN, J.M. VAN. - Het materiële strafrecht. Algemeen deel.
%23249838: BEMMELEN, PIETER VAN. - Six thèses antirévolutionaires et antirépublicaines à propos du centenaire.
%2350269: BEMMELEN, J.M. VAN. - Le droit pénal international : recueil d'études en hommage à J.M. van Bemmelen.
%23142968: BEMMELEN, J.M. VAN. - Het materiële strafrecht. Algemeen deel.
%23238144: BEMMELEN, J.M. VAN. - Criminologie : leerboek der misdaadkunde. 4e druk.
%2317203: BEMMELEN, J.M. VAN. - Strafvordering : leerboek van het Nederlandse strafprocesrecht.
%23153862: BEMMELEN, J.M. VAN. - Het materiële strafrecht. Algemeen deel.
%23245530: BEMMELEN, F. VAN. - Het inkomen der Kroon en de Grondwet.
%23254076: BEMONG, HELE., MIRJAM TRUWANT & PIETER VERMEULEN (EDS.) - Re-thinking Europe : literature and (trans)national identity.
%23132700: BÉMONT, CHARLES. - Chartes des libertés anglaises (1100-1305).
%23222580: BEN-YEHUDA, NACHMAN - Deviance and Moral Boundaries: Witchcraft, the Occult, Science Fiction, Deviant Sciences and Scientists.
%23122741: BEN-DOV, NITZA. - Agnon's Art of Indirection : uncovering Latent Content in the Fiction of S.Y. Agnon.
%23146038: BEN-HORIN, M., B.D. WEINRYB & S. ZEITLIN (EDS.) - Studies and Essays in Honor of Abraham A. Neuman. President, Dropsie College for Hebrew and Cognate Learning, Philadelphia.
%23158993: BEN-MENAHEM, YEMIMA. - Hilary Putnam.
%23241864: BEN-PORAT, GUY. & LEVY, YAGIL. - Israel since 1980.
%23179513: BEN-MERRE, DIANA A. & MAUREEN MURPHY (EDS.) - James Joyce and his contemporaries.
%23130524: BENADUSI, GIOVANNA - A provincial elite in Early Modern Tuscany : family and power in the creation of the state.
%23214730: BENALI, ABDELKADER. - De Argentijn.
%23203159: BENARIE, MICHEL M. (ED.) - Atmospheric pollution : proceedings of the 12th international colloquium, Paris, France, May 5-7, 1976.
%23241588: BENBASSA, ESTHER & JEAN-CHRISTOPHE ATTIAS. - The Jew and the other.
%23149541: BEND, J.G. VAN DER (ED.) - Spinoza on Knowing, Being and Freedom.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

12/15