Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23209474: KAHN, JOEL S. - Other Malays : nationalism and cosmopolitanism in the modern Malay world.
%23183156: KAHN, B.A. - Conventions of politieke stelregels. Onderzoek naar de mogelijkheid en de gewenschtheid van hun inlijving binnen het rechtsgebied.
%2316605: KAHN, B.A. - Conventions of politieke stelregels. Onderzoek naar de mogelijkheid en de gewenschtheid van hun inlijving binnen het rechtsgebied.
%2341374: KAHN, B.A. ... [ET AL.] - Het beloofde land : maandblad van het Nederlandsch Palestina Opbouwfonds Keren Hajesod Jaargang 2-16.
%23195980: KAHN, LOTHAR. - Insight and action : the life and work of Lion Feuchtwanger.
%23204344: KAHNG, EIK. - Anne Vallayer-Coster, painter to the court of Marie-Antoinette.
%23124661: KAHR, JOHANNA. - Entpersönlichende Personenerwähnung im modernen Französischen Roman. Untersuchungen zur Grammatik und Poetik narrativer Texte.
%2377282: KAHRSTEDT, ULRICH. - Studien zum öffentlichen Recht Athens. Band 1: Staatsgebiet und Staatangehörige in Athen. Band 2: Untersuchungen zur Magistratur in Athen.
%23222623: KAIMAR, VASANT & SUCHETA MAZUMDAR (EDS.) - Antinomies of modernity : essays on race, orient, nation.
%23113424: KAINZ, HOWARD P. - Politically Incorrect Dialogues. Topics Not Discussed in Polite Circles.
%23244596: KAINZ, HOWARD P. - Natural law : an introduction and re-examination.
%23238483: KAINZ, HOWARD P. - Hegel's Phenomenology , part I : analysis and commentary.
%23159648: KAINZ, HOWARD P. - G.W.F. Hegel : the philosophical system.
%23272491: KAINZ, HOWARD P. - The philosophy of human nature.
%23215537: KAIRYS, DAVID. - With liberty and justice for some : a critique of the conservative Supreme Court.
%23239686: KAIRYS, DAVID. - With liberty and justice for some : a critique of the conservative Supreme Court.
%23176612: KAISE, TETSUO. - Représentations de Weil et GL 2 : algèbres de division et GLn : (vers les corps de classes galoisiens I, II).
%23125321: KAISER, GERHARD - Benjamin. Adorno. Zwei Studien.
%23270201: KAISER, GÜNTHER & HEINZ SCHOCH. - Strafvollzug.
%23266172: KAISER, FRIEDHELM. - Der europäische Anteil an der russischen Rechtsterminologie der Petrinischen Zeit.
%23146926: KAKES, JAN. - Monetary transmission in Europe : the role of financial markets and credit.
%23238470: KALAR, BRENT. - The demands of taste in Kant's aesthetics.
%23147122: KALATHIL, SHANTHI & TAYLOR C. BOAS. - Open networks , closed regimes : the impact of the Internet on authoritarian rule.
%2377286: KALB, WILHELM. - Roms Juristen, nach ihrer Sprache dargestellt.
%2377284: KALB, WILHELM. - Das Juristenlatein : Versuch einer Charakteristik auf Grundlage der Digesten. - Wegweiser in die römische Rechtsprache. Mit Übersetzungsbeispiele aus dem Gebiete des römischen Rechts. - Die Jagd nach Interpolationen in de Digesten.
%23238982: KALB, WILHELM. - Roms Juristen, nach ihrer Sprache dargestellt.
%23124541: KALDERS, P.R. - Besturen op termijn : tijd, grilligheid en trajectmanagement in grondwaterbeleid.
%2383737: KALDOR, NICHOLAS. - Essays on economic policy. Volume I-II.
%23206667: KALDOR, NICHOLAS. - Essays on value and distribution.
%23130501: KALE, STEVEN D. - Legitimism and the Reconstruction of French Society 1852-1883
%23230947: KALEDIN, ARTHUR - Tocqueville and His America: A Darker Horizon.
%2321247: KALEDIN, ARTHUR - Tocqueville and His America: A Darker Horizon.
%23194542: KALFF, G. - Middelnederlandsche epische fragmenten, met aanteekeningen.
%2346259: KALFF JR, JAN. - Spoorwegkaartje en bagagereçu.
%23228714: KALFF, MARGARETHA. - Uit den strijd om het recht.
%23175844: KALINKE, MARIANNE E. - The Book of Reykjahólar : the last of the great medieval legendaries.
%23137839: KALINOFF, DIMITRI - David Ricardo und die Grenzwerttheorie. (Zeitschrift für die Gesamte Staatswissenschaft, XXII).
%23230892: KALINOWSKA, IZABELA. - Between East and West: Polish and Russian Nineteenth-Century Travel to the Orient.
%23265320: KALINOWSKI, LOTHAR B. & PAUL H. HOCH. - Shock treatments, psychosurgery and other somatic treatments in psychiatry.
%2359884: KALKMAN, J.W., A.W. HINS & E.C.M. JURGENS. - Communicatie- en informatievrijheid in het digitale tijdperk.
%2372018: KALKMAN, W.M.A. & BOONACKER, R.T.F. - Levensverzekering en notariaat. Preadvies en verslag aan de wetenschappelijke vergadering Kon. Notariële Broederschap september 1992.
%23116674: KALKOFF, PAUL. - W. Capito im Dienste Erzbischof Albrechts von Mainz : Quellen und Forschungen zu den entscheidenen Jahren der Reformation (1519-1523).
%23251155: KALKWIEK, K. & A. SCHELLART. - Atlas van de Nederlandse kastelen.
%23227796: KALMA, PAUL. - De illusie van de 'democratische staat' : kanttekeningen bij het sociaal-democratisch staats- en democratiebegrip.
%2346606: KALMA, PAUL. - Links, rechts en de vooruitgang.
%23156174: KALMAN, LAURA A. - The strange career of legal liberalism.
%23117598: KALMTHOUT, ANTON M. VAN. - Onbetaalde arbeid ten algemenen nutte: Een dienst aan de dienstverlening?
%23161043: KALMTHOUT, ANTON M. VAN. - Si non solvit in opere : bijdragen over de geschiedenis en ontwikkeling van onbetaalde arbeid als strafsanctie.
%23202814: KALMTHOUT, ANTON M. VAN ... [ET AL.] - Probation and probation services : a European perspective.
%23203415: KALNEIN, WEND VON (ED.) - Die Düsseldorfer Malerschule : Kunstmuseum Düsseldorf, 13. Mai - 8. Juli 1979; Mathildenhöhe Darmstadt, 22. Juli - 9. September 1979.
%23260830: KALNTHOUT, ANTON M. VAN & PETER J.P. TAK. - Ups en downs van de minimumstraf : een verkennende studie naar het voorkomen van minimumstraffen in Frankrijk, België, Duitsland, Engeland en Wales.
%23121611: KALONJI, M.T. ZEZEZE. - Dictionnaire des organisations interafricaines : lexiques et textes.
%23211613: KALSHOVEN, FRITS. - Constraints on the waging of war.
%23173107: KALSHOVEN, FRITS. - The law of warfare : a summary of its recent history and trends in development.
%23270718: KALSHOVEN, FRITS (ED.) - The centennial of the First International Peace Conference : reports & conclusions.
%2321687: KALTENBACH, FRANK - Architektur auf den Zweiten Blick = Architecture and the test of tome : Architektur-Highlights Wiederbetrachtet by Oliver Herwig, Roland Pawlitschko, Julia Liese, Christian Schittich and Keiko Arima.
%2339396: KAM, C.A. DE & J. DE HAAN (EDS.) - Terugtredende overheid: Realiteit of retoriek? Een evaluatie van de grote operaties.
%23138957: KAM, BRITA DE. - Intrekking van beschikkingen, mede in Europees en rechtsvergelijkend perspectief.
%23185937: KAM, ELSKE VAN DER. - Kwaliteit gewogen : verschillende perspectieven op kwaliteit van civiele rechtspleging.
%2328216: KAM, BENJAMIN JAN. - Meretrix en medicus : een onderzoek naar de invloed van de geneeskundige visitatie op handel en wandel van Zwolse publieke vrouwen tussen 1876 en 1900.
%2329557: KAM, C.A. DE. - Tax reform in a welfare state : The case of the Netherlands, 1960-1987. Diss.
%23132961: KAM, EPHRAIM. - Surprise attack : the victim's perspective.
%2386382: KAM, C.A. DE ... [ET AL.] - Belastingrecht in hoofdlijnen.
%23169585: KAM, J.B. - De versiering van onze woning.
%23237463: KAM, C.A. DE. - Kluwer schets van de leer van de sociale zekerheid.
%2396273: KAMAL, H. - A dictionary of Pharaonic medicine.
%23101431: KAMAL, H. - Encyclopaedia of Islamic medicine, with a Graeco-Roman background.
%23147102: KAMARCK, ELAINE CIULLA & JOSEPH S. NYE, JR. (EDS.) - Governance.com : democracy in the information age.
%23149028: KAMEMOTO, H. & KUEHNLE, A.R. - Breeding Anthuriums in Hawaii.
%23188161: KAMEMOTO, HARUYUKI & AMORE, TERESITA D., - Breeding dendrobium orchids in Hawaii.
%23208283: KAMEN, HENRY. - The Duke of Alba.
%23102078: KAMERBEEK, J.C. - Het Griekse erfdeel in het werk van Thomas Hardy.
%23102076: KAMERBEEK, J.C. - Problemen van de eenheid en de zin van Sophocles' Oedipus Tyrannus.
%23102072: KAMERBEEK JR., J. - Allard Pierson (1831-1896) en Wilhelm Dilthey (1833-1911).
%2370242: KAMERLING, R.N.J. & HELVOORT, J.R. VAN. - Fraudesignalen in uw bedrijf.
%23209030: KAMERLING, R.J.N., W. VERHOOG, L.M.F.J. KEULENEER. - Vijftien over forensische accountancy.
%2349618: KAMERLING, R.N.J. & M. PHEIJFFER. - Vijftien over fraude.
%23197633: KAMERMAN, JACK (ED.) - Negotiating responsibility in the criminal justice system.
%23217268: KAMERMANS, M.C. - Administratieve organisatie : een vak in beweging.
%23236382: KAMERMANS, NARTIJN C. & ELENA PILERI. - Administratieve organisatie II : evenwicht tussen instandhouding en verandering.
%23217078: KAMERMANS, JOHAN A. - Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw : ontwikkeling en diversiteit.
%2313803: KAMFER, J.C.G. - Testamentsformaliteite in verskeie regstelsels.
%23632: KAMIBAYASHI, YOSHIYUKI. - Johannis de Rijke : de ingenieur die de Japanse rivieren weer tot leven bracht.
%23258732: KAMIEN, MORTON I. & NANCY L. SCHWARTZ. - Market structure and innovation.
%23236628: KAMINS, ROBERT M. - Malamalama : a history of the University of Hawai'i.
%23147936: KAMINSKI, B. - Economic Transition in Russia and the New States of Eurasia.
%2343692: KAMISAR, YALE - Basic criminal procedure: Cases, comments, and questions (American casebook series).
%23163973: KAMM, F.M. - Marality, Mortality. Volume 2: Rights, duties, and status.
%2392863: KAMM, F.M. - Creation and abortion : a study in moral and legal philosophy.
%2338034: KAMM, F.M. - The moral target: aiming at right conduct in war and other conflicts.
%23150994: KAMMA, F.CH. - De Messiaanse Koréri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse Cultuurgebied. Diss.
%23134483: KAMMEN, MICHAEL - Spheres of liberty : changing perceptions of liberty in American culture.
%231950: KAMMEN, MICHAEL - The lively arts : Gilbert Seldes and the transformation of cultural criticism in the United States.
%23254320: KAMMERER, J. - Du sollst leben! : Bilder heidnischen Krankheitselends und Christliche Krankenfürsorge auf dem Missionsfeld.
%23230338: KAMMINGA, M.T. & L.A.D. KEUS. - Staatsaansprakelijkheid jegens individuen: beginselen en procedures : preadviezen.
%23241206: KAMMINGA, IJJEJAN PETER. - Towards effective governance structures for contractual relations : recommendations from social psychology, economics and law for improving project performance in infrastructure projects.
%2364239: KAMMINGA, M.T. & L.A.D. KEUS. - Staatsaansprakelijkheid jegens individuen: beginselen en procedures : verslag van de algemene ledenvergadering.
%2328090: KAMMINGA, MENNO T. - Inter-state accountability for violations of human rights.
%23146247: KAMP, ROBERT VAN. - De Kolenvoorziening van Nederland gedurende de eerste wereldoorlog.
%23253245: KAMP, A.F. 'S, OORTHUYS, CAS - 's Konings oudste dogter : kleine geschiedenis nopens wedervaren en onderkomen van De Nederlandsche Bank.

Next 100 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

4/22