Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23244596: KAINZ, HOWARD P. - Natural law : an introduction and re-examination.
%23238483: KAINZ, HOWARD P. - Hegel's Phenomenology , part I : analysis and commentary.
%23159648: KAINZ, HOWARD P. - G.W.F. Hegel : the philosophical system.
%23272491: KAINZ, HOWARD P. - The philosophy of human nature.
%23215537: KAIRYS, DAVID. - With liberty and justice for some : a critique of the conservative Supreme Court.
%23239686: KAIRYS, DAVID. - With liberty and justice for some : a critique of the conservative Supreme Court.
%23176612: KAISE, TETSUO. - Représentations de Weil et GL 2 : algèbres de division et GLn : (vers les corps de classes galoisiens I, II).
%23125321: KAISER, GERHARD - Benjamin. Adorno. Zwei Studien.
%23270201: KAISER, GÜNTHER & HEINZ SCHOCH. - Strafvollzug.
%23266172: KAISER, FRIEDHELM. - Der europäische Anteil an der russischen Rechtsterminologie der Petrinischen Zeit.
%23146926: KAKES, JAN. - Monetary transmission in Europe : the role of financial markets and credit.
%23238470: KALAR, BRENT. - The demands of taste in Kant's aesthetics.
%23147122: KALATHIL, SHANTHI & TAYLOR C. BOAS. - Open networks , closed regimes : the impact of the Internet on authoritarian rule.
%2377286: KALB, WILHELM. - Roms Juristen, nach ihrer Sprache dargestellt.
%2377284: KALB, WILHELM. - Das Juristenlatein : Versuch einer Charakteristik auf Grundlage der Digesten. - Wegweiser in die römische Rechtsprache. Mit Übersetzungsbeispiele aus dem Gebiete des römischen Rechts. - Die Jagd nach Interpolationen in de Digesten.
%23238982: KALB, WILHELM. - Roms Juristen, nach ihrer Sprache dargestellt.
%23124541: KALDERS, P.R. - Besturen op termijn : tijd, grilligheid en trajectmanagement in grondwaterbeleid.
%2383737: KALDOR, NICHOLAS. - Essays on economic policy. Volume I-II.
%23206667: KALDOR, NICHOLAS. - Essays on value and distribution.
%23130501: KALE, STEVEN D. - Legitimism and the Reconstruction of French Society 1852-1883
%23230947: KALEDIN, ARTHUR - Tocqueville and His America: A Darker Horizon.
%2321247: KALEDIN, ARTHUR - Tocqueville and His America: A Darker Horizon.
%23194542: KALFF, G. - Middelnederlandsche epische fragmenten, met aanteekeningen.
%2346259: KALFF JR, JAN. - Spoorwegkaartje en bagagereçu.
%23228714: KALFF, MARGARETHA. - Uit den strijd om het recht.
%23175844: KALINKE, MARIANNE E. - The Book of Reykjahólar : the last of the great medieval legendaries.
%23137839: KALINOFF, DIMITRI - David Ricardo und die Grenzwerttheorie. (Zeitschrift für die Gesamte Staatswissenschaft, XXII).
%23230892: KALINOWSKA, IZABELA. - Between East and West: Polish and Russian Nineteenth-Century Travel to the Orient.
%23265320: KALINOWSKI, LOTHAR B. & PAUL H. HOCH. - Shock treatments, psychosurgery and other somatic treatments in psychiatry.
%2359884: KALKMAN, J.W., A.W. HINS & E.C.M. JURGENS. - Communicatie- en informatievrijheid in het digitale tijdperk.
%2372018: KALKMAN, W.M.A. & BOONACKER, R.T.F. - Levensverzekering en notariaat. Preadvies en verslag aan de wetenschappelijke vergadering Kon. Notariële Broederschap september 1992.
%23116674: KALKOFF, PAUL. - W. Capito im Dienste Erzbischof Albrechts von Mainz : Quellen und Forschungen zu den entscheidenen Jahren der Reformation (1519-1523).
%23251155: KALKWIEK, K. & A. SCHELLART. - Atlas van de Nederlandse kastelen.
%23227796: KALMA, PAUL. - De illusie van de 'democratische staat' : kanttekeningen bij het sociaal-democratisch staats- en democratiebegrip.
%2346606: KALMA, PAUL. - Links, rechts en de vooruitgang.
%23156174: KALMAN, LAURA A. - The strange career of legal liberalism.
%23117598: KALMTHOUT, ANTON M. VAN. - Onbetaalde arbeid ten algemenen nutte: Een dienst aan de dienstverlening?
%23161043: KALMTHOUT, ANTON M. VAN. - Si non solvit in opere : bijdragen over de geschiedenis en ontwikkeling van onbetaalde arbeid als strafsanctie.
%23202814: KALMTHOUT, ANTON M. VAN ... [ET AL.] - Probation and probation services : a European perspective.
%23203415: KALNEIN, WEND VON (ED.) - Die Düsseldorfer Malerschule : Kunstmuseum Düsseldorf, 13. Mai - 8. Juli 1979; Mathildenhöhe Darmstadt, 22. Juli - 9. September 1979.
%23260830: KALNTHOUT, ANTON M. VAN & PETER J.P. TAK. - Ups en downs van de minimumstraf : een verkennende studie naar het voorkomen van minimumstraffen in Frankrijk, België, Duitsland, Engeland en Wales.
%23121611: KALONJI, M.T. ZEZEZE. - Dictionnaire des organisations interafricaines : lexiques et textes.
%23211613: KALSHOVEN, FRITS. - Constraints on the waging of war.
%23173107: KALSHOVEN, FRITS. - The law of warfare : a summary of its recent history and trends in development.
%23270718: KALSHOVEN, FRITS (ED.) - The centennial of the First International Peace Conference : reports & conclusions.
%2321687: KALTENBACH, FRANK - Architektur auf den Zweiten Blick = Architecture and the test of tome : Architektur-Highlights Wiederbetrachtet by Oliver Herwig, Roland Pawlitschko, Julia Liese, Christian Schittich and Keiko Arima.
%2339396: KAM, C.A. DE & J. DE HAAN (EDS.) - Terugtredende overheid: Realiteit of retoriek? Een evaluatie van de grote operaties.
%23138957: KAM, BRITA DE. - Intrekking van beschikkingen, mede in Europees en rechtsvergelijkend perspectief.
%23185937: KAM, ELSKE VAN DER. - Kwaliteit gewogen : verschillende perspectieven op kwaliteit van civiele rechtspleging.
%2328216: KAM, BENJAMIN JAN. - Meretrix en medicus : een onderzoek naar de invloed van de geneeskundige visitatie op handel en wandel van Zwolse publieke vrouwen tussen 1876 en 1900.
%2329557: KAM, C.A. DE. - Tax reform in a welfare state : The case of the Netherlands, 1960-1987. Diss.
%23132961: KAM, EPHRAIM. - Surprise attack : the victim's perspective.
%2386382: KAM, C.A. DE ... [ET AL.] - Belastingrecht in hoofdlijnen.
%23169585: KAM, J.B. - De versiering van onze woning.
%23237463: KAM, C.A. DE. - Kluwer schets van de leer van de sociale zekerheid.
%2396273: KAMAL, H. - A dictionary of Pharaonic medicine.
%23101431: KAMAL, H. - Encyclopaedia of Islamic medicine, with a Graeco-Roman background.
%23147102: KAMARCK, ELAINE CIULLA & JOSEPH S. NYE, JR. (EDS.) - Governance.com : democracy in the information age.
%23149028: KAMEMOTO, H. & KUEHNLE, A.R. - Breeding Anthuriums in Hawaii.
%23188161: KAMEMOTO, HARUYUKI & AMORE, TERESITA D., - Breeding dendrobium orchids in Hawaii.
%23208283: KAMEN, HENRY. - The Duke of Alba.
%23102078: KAMERBEEK, J.C. - Het Griekse erfdeel in het werk van Thomas Hardy.
%23102076: KAMERBEEK, J.C. - Problemen van de eenheid en de zin van Sophocles' Oedipus Tyrannus.
%23102072: KAMERBEEK JR., J. - Allard Pierson (1831-1896) en Wilhelm Dilthey (1833-1911).
%2370242: KAMERLING, R.N.J. & HELVOORT, J.R. VAN. - Fraudesignalen in uw bedrijf.
%23209030: KAMERLING, R.J.N., W. VERHOOG, L.M.F.J. KEULENEER. - Vijftien over forensische accountancy.
%2349618: KAMERLING, R.N.J. & M. PHEIJFFER. - Vijftien over fraude.
%23197633: KAMERMAN, JACK (ED.) - Negotiating responsibility in the criminal justice system.
%23217268: KAMERMANS, M.C. - Administratieve organisatie : een vak in beweging.
%23236382: KAMERMANS, NARTIJN C. & ELENA PILERI. - Administratieve organisatie II : evenwicht tussen instandhouding en verandering.
%23217078: KAMERMANS, JOHAN A. - Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw : ontwikkeling en diversiteit.
%2313803: KAMFER, J.C.G. - Testamentsformaliteite in verskeie regstelsels.
%23632: KAMIBAYASHI, YOSHIYUKI. - Johannis de Rijke : de ingenieur die de Japanse rivieren weer tot leven bracht.
%23258732: KAMIEN, MORTON I. & NANCY L. SCHWARTZ. - Market structure and innovation.
%23236628: KAMINS, ROBERT M. - Malamalama : a history of the University of Hawai'i.
%23147936: KAMINSKI, B. - Economic Transition in Russia and the New States of Eurasia.
%2343692: KAMISAR, YALE - Basic criminal procedure: Cases, comments, and questions (American casebook series).
%23163973: KAMM, F.M. - Marality, Mortality. Volume 2: Rights, duties, and status.
%2392863: KAMM, F.M. - Creation and abortion : a study in moral and legal philosophy.
%2338034: KAMM, F.M. - The moral target: aiming at right conduct in war and other conflicts.
%23150994: KAMMA, F.CH. - De Messiaanse Koréri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse Cultuurgebied. Diss.
%23134483: KAMMEN, MICHAEL - Spheres of liberty : changing perceptions of liberty in American culture.
%231950: KAMMEN, MICHAEL - The lively arts : Gilbert Seldes and the transformation of cultural criticism in the United States.
%23254320: KAMMERER, J. - Du sollst leben! : Bilder heidnischen Krankheitselends und Christliche Krankenfürsorge auf dem Missionsfeld.
%23230338: KAMMINGA, M.T. & L.A.D. KEUS. - Staatsaansprakelijkheid jegens individuen: beginselen en procedures : preadviezen.
%23241206: KAMMINGA, IJJEJAN PETER. - Towards effective governance structures for contractual relations : recommendations from social psychology, economics and law for improving project performance in infrastructure projects.
%2364239: KAMMINGA, M.T. & L.A.D. KEUS. - Staatsaansprakelijkheid jegens individuen: beginselen en procedures : verslag van de algemene ledenvergadering.
%2328090: KAMMINGA, MENNO T. - Inter-state accountability for violations of human rights.
%23146247: KAMP, ROBERT VAN. - De Kolenvoorziening van Nederland gedurende de eerste wereldoorlog.
%23253245: KAMP, A.F. 'S, OORTHUYS, CAS - 's Konings oudste dogter : kleine geschiedenis nopens wedervaren en onderkomen van De Nederlandsche Bank.
%23201556: KAMP, J.B. VAN DER. - De bedrijfsverenigingen in de overjarige ondernemingscultures van Indonesië in het bijzonder in het gebied van het Algemeen Landbouw syndicaat en het Zuid- en West- Sumatra syndycaat.
%23198416: KAMP, L.N.J. - Beleid en samenwerking in de kinderpsychiatrische residentiële behandeling : rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de kinderpsychiatrie aan de rijksuniversiteit te Utrecht op maandag 2 november 1964.
%23187151: KAMPEN, N.G. VAN. - Afrika en deszelfs bewoners, volgens de nieuwste ontdekkingen : een werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel ten vervolge op E.A.W. von Zimmermaan. Tweede deel.
%2334437: KAMPEN, L. VAN (ED.) - Politiewet 1993.
%23205857: KAMPHORST, TEUNIS JAN & ARGARETH PIETER SPRUIJT. - Vrijetijdsgedrag in het perspectief van socialisatie : een empirisch onderzoek naar samenhang tussen aspecten van socialisatieprocessen op de leeftijd van 5 tot en met 10 jaar en vrijetijdsgedrag op de leeftijd van 25 tot en met 30 jaar.
%23157633: KAMPHUIS, P.H. - Het Algemeene Nederlandsche Vredebond, 1871-1901 : een verkennend onderzoek naar dertig jaar ijveren voor een vreedzame internationale samenleving.
%2313378: KAMPHUISEN, P.W. - Koning en minister. Een staatsrechtelijke studie.
%2322698: KAMPHUISEN, P.W. - De collectieve en de individuele arbeidsovereenkomst.
%23208645: KAMPINGA, HERMAN. - De opvattingen over onze oudere Vaderlandsche Geschiedenis bij de Hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw.
%23231255: KAMPSCHÖER, G.W.J.M. - Voorraadwaardering.
%2377287: KAMPTZ, KARL ALBERT. - Neue Literatur des Völkerrechts von 1784 bis 1794.
%23244104: KAMRAVA, MEHRAN. - Political Economy of the Persian Gulf.
%2382688: KAMRAVA, MEHRAN. - Democracy in the balance : culture and society in the Middle East.
%23246737: KAMRAVA, MEHRAN. - The modern Middle East : a political history since the First World War.
%2375611: KAMSTEEG, A. - Ambon nu = Ambon sekarang,
%2379097: KAMUF, PEGGY. - Book of addresses.
%2372069: KAN, WIM. - Burmadagboek 1942-1945.
%23146801: KAN, MICHAEL & ROY SIEBER (EDS.) - African masterworks in Detroit Institute of Arts.
%23206584: KAN, WIM. - De dagboeken van Wim Kan : 1957-1968 : de radiojaren.
%2349318: KAN, J.M. - De jurist-ambtenaar. Bundel opstellen, opgedragen aan J.M. Kan.
%2311224: KAN, J. VAN. - De rechtstitels der Compagnie.
%2313324: KAN, J. VAN. - Bezitsverhoudingen.
%2338148: KAN, C.M. - Handleiding bij de beoefening der economische aardrijkskunde of vergelijking der landen als staten op aardrijkskundigen grondslag. 2 delen.
%2336654: HAY AN KAN. - Standaardcharters.
%2387056: KANAZAWA, MAKOTO & CHRISTOPHER J. PINON (EDS.) - Dynamics, polarity and quantification.
%2370748: KANDALL, STEPHEN R. - Substance and shadow : women and addiction in the United States.
%23156098: KANDELAARS, PATRICIA P.A.A.H. - Material-product chains: economic models and applications.
%23257767: KANDINSKY, VASILY. - Vasily Kandinsky : from Blaue Reiter to the Bauhaus, 1910-1925.
%23257929: KANDINSKY, VASILY. - Kandinsky : absolut abstrakt.
%23197673: KANE, PETER E. - Errors, lies, and libel.
%23212049: KANE, LUAN & LINDA ASHMAN (EDS.) - Sinclair on warranties and indemnities on share and asset sales. 5th edition.
%23170279: KANE, G. L. - Supersymmetry : squarks , photinos , and the unveiling of the ultimate laws of nature.
%23263848: KANET, ROGER E. (ED.) - A Resurgent Russia and the West: The European Union, NATO and Beyond.
%23221708: KANG, EUNG-CHEON. - Koryeo dynasty : a journey into the noble tradition of Korea
%232210: KANG, YOUNG HOON & YONG SOON YIM (EDS.) - Politics of Korean reunification.
%23243725: KANIEL, MOSHE. - The Exclusive Treaty-Making Power of the European Community:Up to the Period of the Single European Act.
%23116721: KANIUTH, AGATHE. - Die Beisetzung Konstantins des Grossen : Untersuchungen zur religösen Haltung des Kaisers.
%23198182: KANNEGIETER, J.Z. - Geschiedenis van de vroegere Quakergemeenschap te Amsterdam, 1656 tot begin negentiende eeuw.
%23257461: KANNER, ISRAEL ZWI. - Nieuwe joodse volkssprookjes.
%237919: KANSTROOM, DANIEL - Aftermath: Deportation Law and the New American Diaspora.
%23179906: KANSTROOM, DANIEL - Aftermath: Deportation Law and the New American Diaspora.
%2313202: KANT, IMMANUEL. - Ten eeuwigen vrede.
%23116730: KANT, IMMANUEL. - Critique of Pure Reason.
%23130143: KANT, IMMANUEL. - Critique of Pure Reason.
%23113434: KANT, IMMANUEL. - Verzeichniss der Bücher des verstorbenen Professors Johann Friedrich Gensichen, wozu auch die demselben zugefallene Bücher des Professor Kant gehören.
%2394574: KANT, IMMANUEL. - Die Metaphysik der Sitten.
%23256410: KANT, IMMANUEL. - Groundwork of the metaphysics of morals.
%23239417: KANT, IMMANUEL. - Lectures on philosophical theology
%2378852: KANT, IMMANUEL. - Principles of lawful politics : Immanuel Kant's philosophic draft toward eternal peace. [Zum ewigen Frieden].
%23254531: KANT, IMMANUEL., WATKINS, ERIC (ED.) - Kant's Critique of pure reason : background source materials.
%23163112: KANT, IMMANUEL. - Fundering voor de metafysica van de zeden.
%23268817: KANT, IMMANUEL. - Kritik der Praktischen Vernunft.
%23268819: KANT, IMMANUEL. - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und Kritik der Praktischen Vernunft.
%23268820: KANT, IMMANUEL. - Kleiner Schriften zur Geschichtsphilosophie, Ethik und Politik.
%23268822: KANT, IMMANUEL. - Kritik der Reinen Vernunft.
%23268823: KANT, IMMANUEL. - Kritik der Urteilskraft.
%23268824: KANT, IMMANUEL. - Die Metaphysik der Sitten. 1. Teil : Anfangsgründe der Rechtslehre; 2. Teil : Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre.
%23260708: KANTELAAR, JACOBUS. - Redevoering over den invloed der waare verlichting op het lot der vrouwen en het huwelijksgeluk; gehouden op de Algemeene Vergadering, der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, den 13den van Oogstmaand, 1793.
%2324544: KANTER, ARNOLD B. - Was that a tax lawyer who just flew over : from outside the offices of Fairweather, Winters & Sommers.
%23227386: KANTZARA, VASILIKI. - An act of defiance, an act of honour : gender and professional prestige among teachers in secondary education in Greece.
%23200629: KANUNGO, RABINDRA N. - Work Alienation.
%23116791: KAPHAN, FRITZ. - Zwischen Antike und Mittelalter. Das Donau-Alpen-Land im Zeitalter St. Severins.
%23141810: KAPITSA, PETER L. - Peter Kapitsa on life and science.
%2381793: KAPITZKI, C. RED. - Auf der Suche nach dem verlorenen Bild. Internationales Architectenseminar Potsdam 1991
%23225704: KAPLAN, ROBERT D. - Soldiers of God: With Islamic Warriors in Afghanistan and Pakistan.
%23128589: KAPLAN, M.A., N. DE B. KATZENBACH & G.I. TUNKIN - Modernes Völkerrecht: Form oder Mittel der Aussenpolitik.
%23148081: KAPLAN, JOHN. - The hardest drug : heroin and public policy.
%23205313: KAPLAN, MORTON A. (ED.) - Character and identity. [1] Philosophical foundations of political and sociological perspectives.
%23206040: KAPLAN, ROBERT & ELLEN KAPLAN. - The art of the infinite : the pleasures of mathematics.
%2351274: KAPLAN, MORTON A. - The life and death of the Cold War: selected studies in postwar statecraft.
%23201662: KAPLAN, LAWRENCE S. - The long entanglement : NATO's first fifty years.
%2374114: KAPLAN, BARBARA BEIGUN. - Divulging of useful truths in Physick. The medical agenda of Robert Boyle.
%2339716: KAPLAN, JOHN., JEROME H. SKOLNICK & MALCOLM M. FEELEY. - Criminal justice : introductory cases and materials.
%2372579: KAPLAN, DONALD M. - Clinical and social realities.
%23267582: KAPLAN, ALICE. - The collaborator : the trial & execution of Robert Brasillach.
%23267401: KAPLAN, LOUIS & STEVEN SHAVELL. - Fairness versus welfare.
%23200024: KAPLAN, A.D.H. - Small Business: Its Place and Problems.
%2382825: KAPLE, DEBORAH A. - Dream of a red factory: the legacy of high Stalinism in China.
%2339391: KAPLINSKY, RAPHAEL - The Economies of Small: Appropriate Technology in a Changing World.
%2348319: KAPLUN-KOGAN, W.W. (ED.). - Russisches Wirtschaftsleben seit der Herrschaft der Bolschewiki nach russischen Zeitungen.
%23221796: KAPOOR, ANISH., MERCURIO, GIANNI & DEMETRIO PAPARONI. - Dirty corner - Anish Kapoor : [on the occasion of Anish Kapoor, Rotonda di via Besana, 31 May - 9 October 2011 ; Fabbrica del Vapore, 31 May - 9 January 2012].
%23256283: KAPOOR, ANISH. - Anish Kapoor : shooting into the corner.
%23263973: KAPPAGODA, NIHAL - Multilateral Development Banks: Volume 2: Asian Development Bank.
%23260274: KAPPEL, KURT. - Communicatio in sacris : die gottesdienstliche Gemeinschaft zwischen Katholiken und Nichtkatholiken (nach dem Codex Iuris Canonici).
%23213187: KAPPELHOF, ANTONIUS CORNELIS MARIE - Tussen aansporen en opsporen : geschiedenis van 25 jaar Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 1965-1990.
%2391167: KAPPEN, O. VAN. - Geschiedenis der Zigeuners in Nederland : de ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420-±1750).
%23267932: KAPPERT, PETRA. - Strukturelle Zwänge - persönliche Freiheiten : Osmanen, Tuürken, Muslime: Reflexionen zu gesellschaftlichen Umbrüchen ; Gedenkband zu Ehren Petra Kapperts.
%23154474: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, J. - Over vim facere in het interdictum uti possidetis.
%23223202: KAPSALIS, TERRI. - Public privates : performing gynecology from both ends of the speculum.
%2335601: KAPSTEIN, ETHAN B. ... [ET AL.] - Unipolar politics : realism and state strategies after the Cold War.
%23253860: KAPTEIN, HENDRIK - Ethiek tussen Twijfel en Theorie.
%23125906: KAPTEIN, HENDRIK - Ethiek tussen Twijfel en Theorie.
%23206177: KAPTEIN, H.J.R. (ED.) - Onrechtmatig verkregen bewijs.
%23200600: KAPTEIN, SAMUEL PIETER. - Ethics management : auditing and developing the etical content of organizations.
%2375106: KAPTEYN, P.J.G. (E.A.) - Rechten en verplichtingen van bedrijfsleven en vrije beroepen in de EEG.
%23195033: KAPTEYN, PAUL. - Een Europese grondwet: retoriek en realiteit = European constitution: rhetoric and reality.
%23211273: KAPTEYN, PAUL. - Markt zonder staat : het Europese dilemma van integratie en civilisatie.
%2311231: KAPTEYN, P.J.G. - De Nederlandse Antillen en de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht.
%23224796: KAPTEYN, P.J.G. & P. VERLOREN VAN THEMAAT. - Introduction to the Law of the European Communities. After the coming into force of the Single European Act. 2nd ed. edited by L.W. Gormley.
%23195063: KAPTEYN, P.J.G. & P. VERLOREN VAN THEMAAT. - Introduction to the Law of the European Communities : from Maastricht to Amsterdam.
%23198826: KAPTEYN, P.J.G. & P. VERLOREN VAN THEMAAT. - Introduction to the Law of the European Communities : after the accession of new member states.
%2354532: KAPTEYN, P.J.G. - L´Assemblée Commune de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier. Un essai de parlementarisme Européen.
%23174656: KAPUR, DEVESH; JOHN P. LEWIS & RICHARD CHARLES WEBB. - The World Bank : its first half century. Vol. 1: History; Vol. 2: Perspectives.
%23263845: KAPUR, ASHOK - Pakistan's Nuclear Development.
%2318097: KARA, HANIF - Interdisciplinary Design: New Lessons from Architecture and Engineering
%23133590: KARAMYCHEV, VLADIMIR. - Essays on adverse section: a dynamic perspective.
%23271683: KARATANI, KOJIN. - Transcritique: On Kant and Marx.
%23225447: KARAVITES, PETER (PANAYIOTIS). - Evil, freedom, and the road to perfection in Clement of Alexandria.
%23102082: KARDAUN, MARIA. - Der Mimesisbegriff in der griechischen Antike.
%23107012: KARDOUCHE, GEORGE K. - The U.A.R. in development: a study in expansionary finance.
%2370726: KARE, MORLEY R. AND OWEN MALLER (EDS.). - The chemical senses and nutrition.
%23148175: KARKLINS, RASMA. - Ethnopolitics and transition to democracy : the collapse of the USSR and Latvia.
%23174416: KARLEN, DELMAR. - Primer of procedure.
%2334535: KARLOWA, OTTO. - Das Rechtsgeschäft und seine Wirkung.
%23174716: KARLSSON, MIKAEL M. (ED.) - Recht, Gerechtigkeit und der Staat : Studien zu Gerechtigkeit, Demokratie, Nationalität, nationalen Staaten und supranationalen Staaten aus der Perspektive der Rechtstheorie, der Sozialphilosophie und der Sozialwissenschaften = Law, justice, and the state : studies in justice, democracy, nationality, national states, and supra-national states from the standpoints of legal theory, social philosophy, and social science
%23194480: KARLSSON, SVANTE. - Oil and the world order : American foreign oil policy.
%23236003: KARMILOFF, KYRA & ANNETTE KARMILOFF-SMITH. - Pathways to language : from fetus to adolescent.
%2394114: KARNEBEEK, H.A. VAN. - De Costa Rica packet arbitrage.
%2369357: KAROL, K.S. - China. The other Communism.
%2343378: KARP, IVAN & D.A. MASOLO (EDS.) - African Philosophy as Cultural Inquiry.
%2314531: KARRAS, RUTH MAZO., JOEL KAYE & E. ANN MATTER (EDS.) - Law and the Illicit in Medieval Europe.
%23249160: KARS, HENDRIK. - Le portrait chez Marivaux : étude d'un type de segment textuel : aspects métadiscursifs, définitionnels, formelsLe portrait.
%23179068: KARS, THEO. - De valse baard van Anatole France : een niet-officiële biografie.
%2325466: KARSCH-HAACK, F. - Das gleichgeschlechtliche Leben der Naturvölker.
%23242646: KARSH, EFRAIM. - Islamic imperialism : a history.
%23205067: KARSH, EFRAIM., RAUTSI, INARI. - Saddam Hussein : a political biography.
%2338067: KARST, KENNETH L. - Law's promise, law's expression : visions of power in the politics of race, gender, and religion.
%2379640: KARSTEN, C. - Die Bedeutung der Form im Obligationenrecht. Abt. I: Die römische Lehre von der Stipulation.
%2347371: KARSTEN, LUCHIEN. - De achturendag : arbeidstijdverkorting in historisch perspectief, 1817-1919.
%2349939: KARSTEN, G. & BENEKE, W. - Lehrbuch der Pharmakognosie.
%2310646: KARSTEN, C. - Die Lehre vom Vertrage bei den italienische Juristen des Mittelalters : ein Beitrag zur inneren Geschichte der Reception des römischen Rechtes in Deutschland.
%23115927: KARTODIRDJO, SARTONO. - The peasants' revolt of Banten in 1888 : its conditions, course and sequel : a case study of social movements in Indonesia.
%23178339: KARTODIRDJO, SARTONO. - The peasants' revolt of Banten in 1888 : its conditions, course and sequel : a case study of social movements in Indonesia.
%23178359: KARVONEN, LAURI., SUNDBERG, JAN. - Social democracy in transition : northern , southern , and eastern Europe.
%2345001: KARWEHL, H. - Die Entwicklung und Reform des deutschen Knappschaftswesen. Mit besonderer Berücksichtigung der preussischen Knappschaftsnovelle vom 19. Juni 1906.
%23101432: KASEM-BEG, MIRZA ALEXANDER. - Allgemeine Grammatik der türkisch-tatarischen Sprache : das Alphabet und das Wort, das Verbum, die Syntax.
%2313518: KASER, MAX. - Romeins Privaatrecht.
%2392467: KASER, MAX. - Das Römische Zivilprozessrecht.
%2348497: KASKEL, WALTER. - Das neue Arbeitsrecht : systematische Einführung. 2.Aufl.
%23270157: KASME, BADR. - La capacité de l'Organisation des Nations Unies de conclure des traités.
%232692: KASPER, SIEGFRIED G. - Freie Beweiswürdigung und moderne Kriminaltechnik.
%2347219: KASPERSEN, H.W.K. (E.A.) - Computermisdaad en strafrecht. Voordrachten en verslag symposium Strafrecht en Informatiemaatschappij VU Amsterdam 1986.
%23719: KASPERSEN, LARS BO. - Anthony Giddens : an introduction to a social theorist.
%23221089: KASPERSEN, H.W.K. - Strafbaarstelling van computermisbruik.
%23178934: KASSIN, SAUL M. - The American Jury on trial: psychological perspectives.
%23184980: KASSIR, WALID J. - Law and globalization : reflections of an Arab-Mediterranean lawyer at the dawn of the XXIrst century (2000-2010).
%2346404: KASSNER, C. - Gerichtliche und Verwaltungs-Meteorologie : das Wetter in der Rechtsprechung für Gerichte und Rechtsanwälte, Verwaltungen, Magistrate und Hausbesitzer, Beufsgenossenschaften und Versicherungsgesellschaften, für Gewerbe, Handel und Technik. Mit 438 Beispielen aus der Praxis.
%23213268: KASTELEIN, JOHN. - Van ziekte naar gen en van gen naar behandeling.
%23223452: KASTENBAUM, ROBERT. - On our way : the final passage through life and death.
%23149501: KASZA, GREGORY JAMES. - The conscription society : administered mass organizations.
%2316917: KAT ANGELINO, A.D.A. DE. - Le Problème Colonial. Vol. I: Principes et méthodes; Vol. 2: Les Indes-Néerlandaises.
%2351916: KATE, J. TEN & KOPPEN, P.J. VAN. - Determinanten van privaatrechtelijke beslissingen.
%23114570: KATE, ROLF TEN (E.A.) - 6 over Jazz : kaleidoskoop van een deels miskende, deels overschatte muze.
%2328996: KATE, TH.B. TEN. - Het request-civiel.
%23212924: KATE, HANS ANDRÉ TEN. - Order acceptance and production control.
%23265460: KATE, J.J.L. TEN. - De vrouw in 't Neêrlandsch lied : keur van zangen.
%23258091: KATE, J.J.L. TEN. - De Nieuwe Kerk van Amsterdam : een gedicht van J.J.L. ten Kate.
%23113949: KATER-SIBBES, G.J.F. & M.J. VERMASEREN. - Apis. Volume 1: The Monuments of the Hellenistic-Roman Period from Egypt.
%2339691: KATES, JOSHUA. - Fielding Derrida : philosophy , literary criticism , history , and the work of deconstruction.
%23233131: KATO, MASAE. - Women's rights? : the politics of eugenic abortion in modern Japan.
%233542: KATONA, GÉZA (ED.) - Survey on crime prevention in Europe : (data from 27 European states).
%23185627: KATS, JOANNES C. P. - Het phonologisch en morphonologisch systeem van het Roermondsch dialect.
%23100308: KATTSOFF, LOUIS O. - Making moral decisions : an existential analysis.
%23233568: KATTSOFF, LOUIS O. - Logic and the nature of reality.
%23111479: KATZ, JONATHAN I. - The biggest bangs : the mystery of gamma-ray bursts, the most violent explosions in the universe.
%2353427: KATZ, JORGE M. - Production functions, foreign investment and growth : a study based on the Argentine manufacturing sector, 1946-1961.
%23244562: KATZ, RICHARD. - The straight path : a story of healing and transformation in Fiji.
%2347919: KATZ, MICHAEL B. - Reconstructing American education.
%23243578: KATZ, ROBERT. - Fatal Silence: The Pope, the Resistance and the German Occupation of Rome.
%23156592: KATZ, LEO. - Ill-gotten gains : evasion, blackmail, fraud, and kindred puzzles of the law.
%2382349: KATZ, STEVEN T. - Frontiers of Jewish thought.
%2399309: KATZ, MORDECAI. - Protection of the weak in the Talmud.
%2369087: KATZ, C. FRIDA. - Het onrechtmatig gebruik der electrische energie en de wettelijke maatregelen daartegen.
%23271277: KATZ, ALEX - Alex Katz : landscapes
%23271685: KATZ, JERROLD J. - Realistic Rationalism. Braford Book / MIT Press. 1998.
%23265526: KATZ, MARTIN M., JONATHAN O. COLE & WALTER E. BARTON. - The role and methodology of classification in psychiatry and psychopathology : proceedings.
%2327242: KATZAROV, KONSTANTIN. - Theory of nationalisation.
%23250193: KATZAROV, KONSTANTIN. - The theory of nationalisation.
%23227644: KATZENSTEIN, PETER J. - A world of regions : Asia and Europe in the American imperium.
%2387462: KATZENSTEIN, P.J. (ED.) - Comparative theory and political experience : Mario Einaudi and the liberal tradition.
%23123171: KATZINGER, W. (ED.) - Elenchus Fontium Historiae Urbanae : Acta Collegii Historiae Urbanae Volume 3 (1992).
%23161122: KATZMANN, ROBERT A. (ED.) - The law firm and the public good.
%23135800: KATZNER, DONALD W. - The Walrasian Vision of the Microeconomy. An elementary exposition of the structure of modern general equilibrium theory.
%23122362: KAUCH, P. - De Nationale bank van België 1850-1918.
%23178450: KAUFFMAN, LINDA S. (ED.). - Gender and theory : dialogues on feminist criticism.
%23115377: KAUFFMANN, F.A. - Roms Ewiges Antlitz. Formschicksal Einer Stadt.
%2322681: KAUFHOF. - 1879-1954. 75 Kaufhof Jahre.
%23244995: KAUFHOLD, HUBERT (ED.) - Die armenischen Übersetzungen byzantinischer Rechtsbücher.
%2355580: KAUFMAN, MENAHEM. - An Ambiguous partnership : non-Zionists and Zionists in America, 1939-1948.
%23218265: KAUFMAN, BRUCE E. - The global evolution of industrial relations : events, ideas and the IIRA.
%23260775: KAUFMAN, HERBERT - Time, chance, and organizations : natural selection in a perilous environment.
%2360568: KAUFMAN, MATTHEW H. - The Regius chair of military surgery in the University of Edinburgh, 1806-55.
%2384508: KAUFMAN, EDGAR - Frank Lloyd Wright: An American Architecture.
%23240307: KAUFMAN, SHIRLEY (ED.) - The defiant muse : Hebrew feminist poems from antiquity to the present : a bilingual anthology.
%23232578: KAUFMAN, JOHAN. - Conference diplomacy: an introductory analysis.
%23271686: KAUFMAN, ELEANOR. - The Delirium of Praise: Bataille, Blanchot, Deleuze, Foucault, Klossowski.
%2377128: KAUFMANN, FELIX. - Die Kriterien des Rechts : eine Untersuchung über die Prinzipien der juristischen Methodenlehre.
%2377291: KAUFMANN, ARTHUR. - Das Unrechtsbewusstsein in der schuldlehre des Strafrechts. Zugleich ein Leitfaden durch die moderne Schuldlehre.
%2377292: KAUFMANN, ERICH. - Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie. Eine Betrachtung über die Beziehungen zwischen Philosophie und Rechtswissenschaft.
%23131: KAUFMANN, ARTHUR. - Wozu Rechtsphilosophie heute?
%23142329: KAUFMANN, THOMAS DACOSTA - Central European Drawings, 1680-1800 : a Selection from American Collections.
%23170217: KAUFMANN, JONATHAN (ED.) - Effective negotiation : case studies in conference diplomacy.
%23101434: KAUFMANN, DAVID. - Geschichte der Attributenlehre in der jüdischen Religionsphilosophie des Mittelalters von Saadja bis Maimûni, und Die Spuren al-Batlajûsi's in der jüdischen Religionsphilosophie : nebst einer Ausgabe der hebräischen Übersetzungen seiner Bildlichen Kreise.
%23150681: KAUFMANN, JONATHAN (ED.) - Effective negotiation : case studies in conference diplomacy.
%23150081: KAUFMANN, WALTER. - Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist.
%23180472: KAUFMANN, HUGO M. - Germany's international monetary policy and the European monetary system.
%23145246: KAUFMANN, IVO. - Versicherung in der Volksrepublik China.
%23134060: KAUFMANN, WALTER. - Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist.
%23258259: KAUFMANN, JONATHAN. - The diplomacy of international relations : selected writings.
%23148007: KAUFMANN, WILLIAM W. - Assessing the base force : how much is too much ?.
%23156482: KAUFMANN, WALTER. - Critique of religion and philosophy.
%2375423: KAUFMANN, ERICH. - Um Recht und Gerechtigkeit : Festgabe für Erich Kaufmann zu seinem 70. Gebortstage, 21.9.1950, überreicht von Freunden, Verehrern und Schülern.
%23150713: KAUFMANN, JOHAN. - United Nations decision making.
%23256072: KAUFMANN, CHRISTIAN. - The Admirality Islands : art from the South Seas.
%2377130: KAUFMANN, FELIX. - Logik und Rechtswissenschaft : Grundriss eines Systems der reinen Rechtslehre.
%23520: KAUFMANN, ARTHUR. - Recht und Sittlichkeit.
%2346063: KAUFMANN, P.J. - Passing off and misappropriation in the law of unfair competition : an economic and comparative legal analysis.
%23258541: KAUFMANN, ERICH. - Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie : eine Betrachtung über die Beziehungen zwischen Philosophie und Rechtswissenschaft.
%23243331: KAUFMANN, JONATHAN (ED.) - Conference diplomacy. An introductory analysis.
%23175245: KAUP, KATHERINE PALMER - Creating the Zhuang: Ethnic Politics in China.
%23248523: KAUPEN, WOLFGANG. - Soziologische Probleme juristischer Berufe.
%23108487: KAUTSKY, KARL. - Bernstein en het Sociaaldemokratisch Program.
%23271692: KAUTSKY, KARL. - The Materialist Conception of History (English and German Edition).
%23230403: KAUTZ, STEVEN J. - Liberalism and community.
%2319597: KAUTZ, FRED - The German Historians: Hitler's Willing Executioners and Daniel Goldhagen
%23248138: KAUTZ, STEVEN J. - Liberalism and community.
%23230936: KAVANAGH, THOMAS M. - Enlightened Pleasures: Eighteenth-Century France and the New Epicureanism.
%2393607: KAVELAARS, P. ... [ET AL.] - Het fiscale stelsel in het Caribisch Koninkrijk.
%23230823: KAVELAARS, P. - Toewijzingsregels in het Europees sociaal-verzekeringsrecht.
%23201656: KAVELAARS, P. - Toewijzingsregels in het Europees sociaal-verzekeringsrecht.
%2394691: KAVELAARS, P. ... [ET AL.] - Natuurschoon en rijksmonumenten.
%2393881: KAVELAARS, P. ... [ET AL.] - Bedrijfsopvolging en aanmerkelijk belang.
%2332025: KAWAGUCHI, YOKO - Butterfly's sisters : the Geisha in western culture.
%23145623: KAWAKAMI, K.K. - Manchoukuo, Child of Conflict.
%23201093: KAWATA, EIICHI . - How Scrutable Are the Japanese!: Learn How to Teach English to the Japanese and How to Speak Japanese at the Same Time.
%23245461: KAWOHL, FRIEDEMANN. - Urheberrecht der Musik in Preussen (1820-1840).
%23169628: KAY, JANE. - Administrative law.
%23157610: KAY, JOSEPH. - Free trade in land.
%23237917: KAYE, PETER. - Private international law of tort and product liability : jurisdiction, applicable law and extraterritorial protective measures.
%2325766: KAYE, KENNETH - The Mental and Social Life of Babies: How Parents Can Create Persons
%2335155: KAYE, PETER. - Civil jurisdiction and enforcement of foreign judgments : the application in England and Wales of the Brussels Convention of 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters under the Civil jurisdiction and judgments act 1982.
%23213821: KAYE, DALIA DASSA. - Beyond the handshake : multilateral cooperation in the Arab-Israeli peace process , 1991-1996.
%23131658: KAYNAK, ERDENER. - Transnational retailing.
%2394062: KAYSER, CARL PHILIPP. ED., MURET, MARC-ANTOINE. - Scripta selecta. Curavit Carolus Philippus Kayser. Accedit Friderici Creuzeri epistola ad editorem.
%2342523: KAZAKOS, PANOS & P.C. IOAKIMIDIS (EDS.) - Greece and EC Membership Evaluated.
%23268194: KAZANCIGIL, ALI (ED.) - L'État au pluriel : perspectives de sociologie historique.
%2375289: KAZEMIER, BRUGT HENDRIK & J.J.M. VAN DER VEN. - Gerechtigheid en belangenwaardering : voor de vergadering te houden op 13 december 1952 te 's-Gravenhage. Deel 1: Inleidingen; Deel 2: Verslag.
%2394635: KAZUO, NIMERA. - The Ashio riot of 1907: a social history of mining in Japan.
%23173650: KEANE, PATRICK J. - Coleridge's submerged politics : the ancient mariner and Robinson Crusoe.
%23236640: KEANE, DAVID - Caste-based Discrimination in International Human Rights Law.
%23235193: KEANE, CATHERINE. - Figuring genre in Roman satire.
%23246357: KEARNEY, MICHAEL G. - The prohibition of propaganda for war in international law.
%2335026: KEARNS, JOHN T. - Reconceiving experience a solution to a problem inherited from Descartes.
%23220833: KEASBERRY, IRIS NATHALY - Elder care, old-age security and social change in rural Yogyakarta, Indonesia.
%23260909: KEATING, AILEEN. - Power, politics and the hidden history of Arabian oil.
%23268991: KEATS, JOHN. - De brieven aan Fanny Brawne.
%23113443: KEBEDE, MESSAY. - Meaning and Development.
%23213188: KEBLUSEK, MARIKA - De weg van het boek.
%23245033: KECHELIEVITCH, DRAGACH. - Le Syndicalisme des Techniciens.
%23215261: KEDOURIE, ELIE. - Arabic political memoirs and other studies.
%23157982: KEDOURIE, ELIE. - The Jewish world : revelation , prophecy , and history.
%2368530: KEDZIA, Z., KORULA, A. & NOWAK, M. (ED.). - Perpectives of an all-European system of human rights protection : the role of the Council of Europe, the CSCE, and the European Communities.
%23248950: KEE, B. - Prijzen en produktie : een vakwijsgerig onderzoek naar de betekenis van de economisch-modale abstractie aan de hand van de klassieke en neoklassieke waardeleren.
%2345511: KEE, R. - The Laurel and the Ivy. The story of Charles Stewart Parnell and Irish Nationalism.
%23230578: O'KEEFE, PHIL (ED). - Negotiating Poverty: New Directions, Renewed Debate.
%23116349: KEEFE, WILLIAM J. & MORRIS S. OGUL. - The American Legislative Process : Congress and the State. 3rd edition.
%23217998: KEEFE, WILLIAM JOSEPH. - Parties, politics and public policy in America.
%2350392: O'KEEFE, RICHARD R. - Mythic archetype in Ralph Waldo Emerson : a Blakean reading.
%2314836: KEEFE, T. - French existentialist fiction: changing moral perspectives.
%2382915: KEEFE, WILLIAM J. & MORRIS S. OGUL. - The American Legislative Process : Congress and the State.
%23207946: O'KEEFFE, DAVID. - Legal issues of the Maastricht treaty.
%23269693: O'KEEFFE, J.G. (ED.) - Buile Suibhne.
%23200491: O'KEEFFE, DAVID & HENRY G. SCHERMERS (ED.) - Essays in European law and integration : to mark the silver jubilee of the Europa Institute , Leiden , 1957-1982.
%23113044: KEEN, PETER G.W. - Concurrentiebeleid & informatietechnologie : creëren van concurrentievoordelen met behulp van informatiesystemen.
%2363320: KEEN, PETER G.W. - Concurrentiebeleid & informatietechnologie : creëren van concurrentievoordelen met behulp van informatiesystemen.
%23103439: KEENEY, WILLIAM ECHARD. - The development of Dutch Anabaptist thought and practice from 1539-1564.
%23140938: KEEP, JOHN L.H. - Power to the People: Essays on Russian History.
%23147354: KEEP, JOHN L.H. - Power and the People: Essays on Russian History.
%23137892: STUURMAN. KEES - De e-Consument. Consumentenbescherming in de Nieuwe Economie.
%23267222: KEESING, I.G. - De nieuwe verzekeringswetten : de Radenwet, Invaliditeitswet en Ouderdomswet 1919 : populair toegelicht.
%2316000: KEESSEL, DIONYSIUS GODEFRIDUS VAN DER. - Theses Selectae Juris Hollandici et Zelandici ad supplendam Hugonis Grotii Introductionem ad Jurisprudentiam Hollandicam. Editio Nova.
%23206399: KEESSEL, DIONYSIUS GODEFRIDUS VAN DER. - Theses selectae juris Hollandici et Zelandici, ad supplendam Hugonis Grotii Introductionem ad jurisprudentiam Hollandicam, et definiendas celebriores juris Hollandici controversias, in usum auditorum evulgatae
%2359209: KEETON, GEORGE W. - China, the Far East and the future.
%23185741: KEGEL, WILLEM J. H. F. - Simonides.
%2397727: KEGEL-BRINKGREVE, E. - The Echoing Woods. Bucolic and Pastoral from Theocritus to Wordsworth.
%23104021: KEGEL-BRINKGREVE, E. - The Echoing Woods. Bucolic and Pastoral from Theocritus to Wordsworth.
%23202571: KEGLEY, JACQUELINE ANN K. - Genuine individuals and genuine communities : a Roycean public philosophy.
%2335582: KEGLEY, JR., CHARLES W. - International terrorism : characteristics, causes, controls.
%23116825: KEHNSCHERPER, GERHARD. - Die dialektische Theologie Karl Barths im Lichte der sozial-ethischen Aufgaben der christlichen Kirche.
%23116836: KEHNSCHERPER, GERHARD. - .....und die Sonne verfinsterte sich. Die Santorinkatastrophe und die archäologischen Forschungen um das letzte Buch der Bibel.
%23272813: KEHR, PAUL F. (ED.) - Italia Pontificia. Vol. 8: Regnvm Normannorvm-Campania (Regesta Pontificvm Romanorvm).
%23116843: KEHR, KARL ANDREAS. - Die Urkunden der normannisch-sizilischen Könige : eine diplomatische Untersuchung.
%2341315: KEIGER, J.F.V. - France and the world since 1870.
%23152245: KEIJSER, J.W. DE. - Punishment and purpose : from moral theory to punishment in action.
%23240142: KEIJSER, J.W. DE. - Bijkans begrepen? : feitelijk en vermeend begrip van forensische deskundigenrapportages onder rechters, advocaten en deskundigen.
%23196205: KEIJSER, J.W. DE & H. ELFFERS (ED.) - Het maatschappelijk oordeel van de strafrechter : de wisselwerking tussen rechter en samenleving.
%23166706: KEIJSER, E.J.A. - De grillige groei van het kort geding.
%23209195: KEIJSER, THOMAS. - Repos and securities lending agreements = Repo i kreditovanie tsennymi bumagami.
%23266870: KEIJSER, THOMAS RUDOLF MARIA PIUS. - Financial collateral arrangements : the European collateral directive considered from a property and insolvency law perspective.
%2388607: KEIJZER, NICO. - Strafbaarheid van voorbereidingshandelingen
%2330113: KEIJZER, NICO. - Hoop en wanhoop om het oorlogsstrafrecht.
%23110967: KEIJZER, NICO. - The military duty to obey.
%23248771: KEIJZER, NICO & ELIES VAN SLIEDREGT. - Wet Internationale misdrijven : wetten en regelgeving.
%23247364: KEIJZER, NICO. - Keijzer concludeert : een keuze uit de conclusies van advocaat-generaal Nico Keijzer.
%23219996: KEIJZERS, GERARD. - Creating sustainable directions : collaborative stakeholder approach of governments and businesses.
%23166467: KEIKES, WIEBE. - Steeds weer op reis met Alexander Prins van Oranje, 1871-1881 : reisherinneringen van kamerdienaar Johannes Theodorus van Balen.
%23207136: KEIL, GUNDOLF & DIETZ-RÜDIGER MOSER (EDS.) - Rhythmus und Saisonalität : Kongressakten des 5. Symposions des Mediävistenverbandes in Göttingen, 1993.
%23263123: KEIL, FRANK C. - Concepts, kinds, and cognitive development.
%23226209: KEIL, CLEMENS. - Die Konzeption von Datenbanken für die Produktionsplanung und -steuerung auf der Grundlage eines semantikorientierten Verfahrens zum logischen Datenbankentwurf.
%2325296: KEILER, ALLAN - Marian Anderson: a singer's journey.
%23159554: KEILMAN, NICO., ANTON KUIJSTEN & AD VOSSEN (EDS.) - Modelling household formation and dissolution.
%2333391: KEISER, ELIZABETH B. - Courtly Desire and Medieval Homophobia: The Legitimation of Sexual Pleasure in `Cleanness` and Its Contexts.
%2377131: KEITH, ARTHUR BERRIEDALE. - Elements of the law of contracts.
%2377132: KEITH, ARTHUR BERRIEDALE. - An introduction to British constitutional law.
%23101436: KEITH-FALCONER, ION G.N. - Kalilah and Dimnah : or The fables of Bidpai.
%23217134: KEITH, JAMES. - Fifty years of farming.
%23185806: KEIZER, WILLEM. - The Soviet Quest for Economic Rationality and its Conflict with the Political Aims of the Communist Party Leadership in the Soviet Economy: 1953-1967.
%23104833: KEIZER, MADELON DE. - Het Parool 1940-1945 : verzetsblad in oorlogstijd
%23234585: KEIZER, EVELIEN. - The English noun phrase : the nature of linguistic categorization.
%23165025: KEIZER, BERT. - Tijdelijk feest : ' postkoloniale doktersroman '.
%23256308: KEIZER, MADELON DE (ED.) - Staat van veiligheid : de Nederlandse samenleving sinds 1900.
%2379106: KEIZER, MADELON DE. - Het Parool 1940-1945 : verzetsblad in oorlogstijd.
%23248529: KEIZER, ARJAN BERNHARD. - The Changing Logic of Japanese Employment Practices : A Firm-Level Analysis of Four Industries.
%23270425: KEIZER, BERT. - Tumult bij de uitgang : lijden, lachen en denken rond het graf.
%23264751: KEIZER, BERT. - Het refrein is Hein : dagen uit een verpleeghuis.
%23239249: KEKES, JOHN. - The art of life.
%23165735: KEKES, JOHN. - Pluralism in philosophy : changing the subject.
%23125118: KEKES, JOHN. - Moral tradition and individuality.
%2341895: KEKES, JOHN. - The Enlargement of Life: Moral Imagination at Work.
%2341876: KEKES, JOHN. - The Roots of Evil.
%23265086: KEKES, JOHN. - Facing evil.
%23265083: KEKES, JOHN. - The morality of pluralism.
%23265084: KEKES, JOHN. - A case for conservatism.
%23239478: KEKES, JOHN. - The illusions of egalitarianism.
%23113451: KELCHER, ERNST. - Die Luther-Drucke der Stadt-Bibliothek zu Frankfurt am Main 1518-1546.
%2372978: KELDER, W.A. - Tussen Hartogstraat en Schedeldoekshaven : de geschiedschrijving van een departementale behuizing.
%237669: KELK, CONSTANTIJN. - Recht voor gedetineerden. Een onderzoek naar de beginselen van het detentierecht.
%23133154: KELK, CONSTANTIJN. - Kort begrip van het detentierecht.
%23152182: KELK, CONSTANTIJN. - Rapport rechtspositie gedetineerden.
%23129931: KELK, CONSTANTIJN. - Nederlands detentierecht.
%23132432: KELK, CONSTANTIJN. - Grenzen en mogelijkheden : opstellen over en rondom de strafrechtpleging.
%23206884: KELK, C. & J. LEGEMAATE. - Rechtsbescherming in de psychiatrie : een rechtsvergelijken perspectief.
%23255115: KELK, CONSTANTIJN. - Gezondheidszorg voor gedetineerden.
%2331829: KELK, CONSTANTIJN. - Nederlands detentierecht.
%23212476: KELK, CONSTANTIJN. - Studieboek materieel strafrecht. Tweede druk.
%23240541: KELLEHER, MARIE A. - The measure of woman : law and female identity in the crown of Aragon.
%23130189: KELLEHER STOREY, WILLIAM. - Science and Power in Colonial Mauritius
%23270779: KELLEN, J. PHILIPPE VAN DER. - Le peintre-graveur, hollandais et flamand : [ou catalogue raisonné des estampes gravées par les peintres de l'école hollandaise et flamande : ouvrage faisant suite au Peintre-graveur de A. Bartsch].
%2344164: KELLENS, GEORGES ... [ET AL.] - Criminologie et societe: Actes du colloque du 50e anniversaire de l'Ecole liegeoise de criminologie Jean Constant : Le criminologue dans la ... Liege, 25-26 octobre 1996 (French Edition).
%23156943: KELLER, HARALD. - Das Nachleben des antiken Bildnisses : von der Karolingerzeit bis zur Gegenwart.
%23129220: KELLER, HANS K.E.L. - Völkerrecht und Weltwirtschaft : Beiträge zur Verbreitung des Völkerrechts
%2377133: KELLER, FRIEDRICH LUDWIG VON. - Der römische Zivilprozess und die Aktionen in summarischer Darstellung.
%23242918: KELLER, PIERRE. - Kant and the demands of self-consciousness.
%23174950: KELLER, HANS K.E.L. - Das Selbstbestimmungsrecht der Pfälzer.
%23256528: KELLER, CORY (ED.) - Brought to light : photography and the invisible, 1840-1900.
%23244559: KELLER, MAX. - Festschrift für Max Keller zum 65. Geburtstag : Beiträge zum Familien- und Vormundschaftsrecht, Schuldrecht, internationalen Privatrecht, Verfahrens-, Banken-, Gesellschafts-, und Unternehmensrecht, zur Rechtsgeschichte und zum Steuerrecht.
%2368300: KELLER, GARY D. - Contemporary Chicano and Chicana Art: Artists, Work, Culture, and Education.
%2381574: KELLER, EVELYN FOX. - Heel het organisme. Leven en werk van Barbara McClintock.
%2317782: KELLER, BRUNO - Pinpoint: key facts + figures for sustainable building
%23156023: KELLERHALS, EMANUEL. - Der Islam : seine Geschichte, seine Lehre, sein Wesen.
%23232572: KELLERMAN, ALFRED E. (ED) - The EU Constitution: The Best Way Forward?.
%23212798: KELLERMANN, ALFRED E. ... [ET AL.] - The impact of EU accession on the legal orders of new EU member states and (pre-)candidate countries : hopes and fears.
%23182500: KELLERMANN, ABRAHAM GERHARDUS. - Profetisme in Suid-Afrika in akkulturasie Perspektief. - 'n studie van die impakt van die Christendom en die Westerse Kultuur op Bantoe, soos gemanifesteer in Profetiese Bewegings.
%234565: KELLMAN, BARRY ... [ET AL.] - Manual for national implementation of the Chemical Weapons Convention.
%234554: KELLMAN, BARRY ... [ET AL.] - Manual for national implementation of the Chemical Weapons Convention. 2nd edition.
%2384713: KELLOGG, FREDERIC R. - Oliver Wendell Holmes, Jr., Legal Theory, and Judicial Restraint.
%23254551: KELLOGG, FREDERIC R. - Oliver Wendell Holmes, Jr. : legal theory, and judicial restraint.
%23191827: KELLY, ORR. - Meeting the Fox: The Allied Invasion of Africa, from Operation Torch to Kasserine Pass to Victory in Tunisia.
%23135489: KELLY, BRIAN E. - Retribution and Eschatology in Chronicles.
%2354160: KELLY, HENRY - Renewable Energy: Sources For Fuels And Electricity.
%23247884: KELLY, CHRISTOPHER. - The end of empire : Attila the Hun and the fall of Rome.
%23191987: KELLY, ROBERT E. - The national debt : from FDR (1941) to Clinton (1996).
%23269776: KELLY, AMY. - Eleanor of Aquitaine and the four kings.
%23271697: KELLY, CHRISTOPHER. - Rousseau as Author: Consecrating One's Life to the Truth.
%2313555: KELSEN, HANS. - De politieke theorie van het bolsjewisme. Een critische analyse. Vert. P.J. Molendijk.
%2377139: KELSEN, HANS. - Reine Rechtslehre : Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik.
%23159397: KELSEN, HANS. - Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze.
%23118145: KELSEN, HANS. - Reine Rechtslehre.
%2377141: KELSEN, HANS. - Der Staat als Integration. / Unrecht und Unrechtsfolge im Völkerrecht. / Rechtsgeschichte gegen Rechtsphilosophie?
%2313773: KELSEN, HANS. - Reine Rechtslehre. Mit einem Anhang: Das Problem der Gerechtigkeit.
%2370871: KELSEN, HANS. - Der soziologische und der juristischen Staatsbegriff : kritische Untersuchung des Verhältnisses von Staat und Recht.
%23191332: KELSEN, HANS. - El Estado como integración : una controversia de principio.
%2377960: KELSEN, HANS. - Rechtswetenschap en gerechtigheid : Wat is de zuivere rechtsleer? : Wat is gerechtigheid?
%2377144: KELSEN, HANS. - (a.o.). Hans Kelsen und die Rechtssoziologie : Auseinandersetzungen mit Hermann U. Kantorowicz, Eugen Ehrlich und Max Weber.
%2335397: KELSEN, HANS. - Reine Rechtslehre : Einleitung in die Rechtswissenschaftliche Problematik.
%23268540: KELSEN, HANS. - Absolutism and relativism in politics and politics.
%23268367: KELSEN, HANS. - Österreichisches Staatsrecht : ein Grundriss, entwicklungsgeschichtlich dargestellt.
%23230855: KELSEN, HANS ... [ET AL.] - Archives de Philosophie du droit et de Sociologie juridique. Année 4 (1934).
%23227835: KELSTRUP, MORTEN & MICHAEL C. WILLIAMS (EDS.) - International relations theory and the politics of European integration : power, security, and community.
%23105879: KEMENADE, J.A. VAN (ED.) - Onderwijs : bestel en beleid.
%23213854: KEMENADE, J.A. VAN (ED.) - Wakken in het kroos : opmerkelijke ervaringen uit dertig jaar publieke dienst.
%23258403: KEMENADE, J.A. VAN (ED.) - Democratie als opgave : een selectie van artikelen en toespraken van J.A. van Kemenade als commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland 1992-2002.
%23174635: KEMFERT, BEATE. - Natalja Gontscharowa : zwischen russischer Tradition und europäischer Moderne.
%23105926: KEMICHA, F. - Euro-Arab arbitration III = Arbitrage Euro-Arabe III : proceedings of the Third Euro-Arab Arbitration Congress, Amman : under the high patronage of His Royal Highness, the Crown Prince Hassan IBn Talal, Hashemite Kingdom of Jordan.
%23196780: KEMMEREN, E.C.C.M. - Over de grenzen van de vennootschapsbelasting : opstellen aangeboden aan prof . mr . D. Juch ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg.
%2353234: KEMP, MURRAY C. - A contribution to the general equilibrium theory of preferential trading.
%23115798: KEMP, H. - Annotated bibliography of bibliographies on Indonesia.
%23136870: KEMP, M. - Geschiedenis van Limburg.
%23146813: KEMP, GEOFFREY. - Forever enemies ? : American policy & the Islamic Republic of Iran.
%23147020: KEMP, GEOFFREY. - The control of the Middle East arms race.
%23235237: KEMP, GARY. - Quine : a guide for the perplexed.
%23266708: KEMP, PETER (ED.) - The Oxford companion to ships and the sea.
%23264953: KEMP, JOHN. - The philosophy of Kant.
%23198840: KEMP, A. - Het symptoom : vraag en antwoord.
%2348564: KEMPE, RUTH S. - The Battered child.
%2314692: KEMPE, J.E. & RICHARD WINSTEDT. - A Malay legal miscellany.
%23163870: KEMPE, G.TH., L.M. MOERINGS & M. ROOD-DE BOER. - Dilemma's in het hedendaagse strafrecht : lezingen in oktober 1974 gehouden ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen te Utrecht, voorheen Criminologisch Instituut.
%2383417: KEMPE, G.TH. - Inleiding tot de criminologie.
%23102088: KEMPE, G.TH. - Franz von Liszt en de criminologie.
%23106218: KEMPEN, A.F.J. VAN. - Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties.
%23173900: KEMPEN, M.H.A. - Bewijs in ontnemingsprocedures.
%234300: KEMPEN, MICHIEL VAN. - De Surinaamse literatuur 1970-1985 : een documentatie.
%23163065: KEMPEN, MICHIEL VAN. - Spiegel van de Surinaamse poëzie : van de oude liedkunst tot de jongste dichters.
%23163067: KEMPEN, MICHIEL VAN. - Spiegel van de Surinaamse poëzie : van de oude liedkunst tot de jongste dichters.
%23216932: KEMPEN, PIET HEIN VAN & FRANÇOIS KRISTEN. - Naar een wetboek van internationale samenwerking in strafzaken? : over implementatie van enige Europese politiële regelgeving in de wetgeving van Nederland, Duitsland en Engeland.
%23171827: KEMPEN, P.H.P.H.M.C. VAN. - Heropening van procedures na veroordelingen door het EHRM : over redres van schendingen van het EVRM in afgesloten strafzaken alsook in afgesloten civiele bestuurszaken.
%2312152: KEMPEN, M.H.G. VAN - Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. 5 Volumes.
%23252208: KEMPEN, M.H.G. VAN - Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur : [vanaf de orale literatuur (1596) tot het jaar 2000].
%2352240: KEMPEN, P.H.P.H.M.C. VAN & W.E.C.A. VALKENBURG (EDS.) - Het recht van Europa?: Gedachten over de toekomst van het Nederlandse recht (Dutch Edition).
%23249829: KEMPEN VON FICHTENSTAMM, FREIHERR JOHANN. - Das Tagebuch des Polizeiministers Kempen von 1848 bis 1859.
%23246931: {KEMPER, JOAN MELCHIOR}. - Ontwerp van het Burgerlijk Wetboek voor het Koninkrijk der Nederlanden.
%23189450: KEMPERDICK, STEPHAN. - Rogier van der Weyden : 1399/1400-1464.
%23215927: KEMPERINK, J.B.W.M. - Vraagstukken rond (terug)storting op nv/bv-aandelen en van coöperatierecht.
%2331054: KEMPERS, BRAM. - Kunst, macht en mecenaat : het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1200-1600.
%23247710: KEMPERS, PAUL. - Hardnekkig en vastberaden : vijftig jaar kunstuitleen : een geschiedenis van de SBK Amsterdam .
%23182005: KEMPF, DIONYSIUS. - Die skeppingsleer van Karl Barth.
%23261748: KEMR, KITTY & BRIGITTE LOHKAMP (EDS.) - Stiftung Insel Hombroich : Museum und Raketenstation.
%23237142: KENDALL, P.M. & V. ILARDI (ED.). - Dispatches with Related Documents of Milanese Ambassadors in France and Burgundy 1450-1483. Volume II : 1460-1461
%23237639: KENDALL, RICHARD - Degas and the Little Dance [English edition].
%233806: KENDALL, MAURICE G. - The advanced theory of statistics.
%23207085: KENEALLY, THOMAS. - A commonwealth of thieves : the improbable birth of Australia.
%23107805: KENNAN, GEORGE F. - Russia and the West under Lenin and Stalin.
%2342193: KENNAN, GEORGE F. - Rusland en het Westen onder Lenin en Stalin.
%23231601: KENNEDY, MICHAEL - Richard Strauss.
%2397912: KENNEDY, IAN & ANDREW GRUBB. - Principles of Medical Law.
%23127277: KENNEDY, R. - Race, crime, and the law.
%23116803: KENNEDY, J. GERALD. - Imagining Paris. Exile, Writing, and American Identity.
%23130169: KENNEDY, R. - Aristotelian & Cartesian Logic. Morton's Logick System and Brattle's Compendium of Logick
%23217296: KENNEDY, JOHN CHARLES. - People of the Bays and Headlands : anthropological history and the fate of the communities in the unknown Labrador.
%2337201: KENNEDY, PAUL. - Engineers of Victory: The Problem Solvers Who Turned The Tide in the Second World War.
%2367146: KENNEDY, MICHAEL D. - Professionals, power, and Solidarity in Poland : a critical sociology of Soviet-type society.
%2311539: KENNEDY, DAVID. - Of war and law.
%23170947: KENNEDY, IAN & ANDREW GRUBB. - Medical law: text and materials.
%23240394: KENNEDY, DAVID & JOSEPH E. STIGLITZ (EDS.) - Law and economics with Chinese characteristics : institutions for promoting development in the twenty-first century.
%23228729: KENNEDY, PAUL. - The parliament of man : the United Nations and the quest for world government.
%2382283: KENNEDY, ROGER G. - Orders from France : the Americans and the French in a revolutionary world 1780-1820.
%23248246: KENNEDY, PAUL. - The parliament of man : the United Nations and the quest for world government.
%2324775: KENNEDY, HELENA. - Legal conundrums in our brave new world.
%23264103: KENNEDY, JOSEPH. - A history of Malaya : A.D. 1400-1959.
%2384088: KENNEY, JEFFREY T. - Muslim Rebels: Kharijites and the Politics of Extremism in Egypt.
%23134132: KENNEY, JEFFREY T. (JEFFREY THOMAS), 1954-. - Muslim rebels : Kharijites and the politics of extremism in Egypt.
%23211503: KENNEY, CHARLES D. - Fujimori's Coup and the Breakdown of Democracy in Latin America (Helen Kellogg Institute for International Studies).
%23239467: KENNY, ANTHONY. - The rise of modern philosophy (A new history of Western philosophy, Volume 3).
%23182: KENRICK, DOUGLAS MOORE. - The success of competitive communism in Japan.
%23209110: KENT, ALEXANDRA. - Divinity and diversity : a Hindu revitalization movement in Malaysia.
%2364513: KENTER, GEMMA G. - Menage a Trois.
%23128585: KENYON, JOHN. - The Popish Plot.
%2399276: KENYON, FREDERIC G. - The palaeography of Greek papyri.
%23197710: KENYON, W.A. - The journal of Jens Munk, 1619-1620.
%23232761: KENYON, IAN R. & DANIEL FEAKES (ED.) - The creation of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons : a case study in the birth of an intergovernmental organisation.
%23148395: KEOHANE, ROBERT O., JOSEPH S. NYE & STANLEY HOFFMANN (EDS.) - After the Cold War.
%23120994: KEPEL, GILLES & YANN RICHARD (EDS.) - Intellectuels et militants de l'Islam contemporain.
%23149327: KEPEL, GILLES & JEAN-PIERRE MILELLI (EDS.) - Al Qaeda in its own words.
%23121608: KEPPEL, GILLES. - Le prophète et pharaon : les mouvements islamistes dans l'Egypte contemporaine.
%23135734: KEPPEL, F.P. - Philanthropy and Learning with Other Papers.
%23230680: KEPPIE, LAWRENCE. - The making of the Roman Amy : from Republic to Empire.
%23248255: KEPPIE, LAWRENCE. - Understanding Roman inscriptions.
%2368470: KERAMEUS, K.D. & P.J. KOZYRIS (EDS.) - Introduction to Greek law.
%2346248: KERCHOVE, GILLES DE & ANNE WEYEMBERGH (EDS.) - La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires dans l'Union européenne = Mutual recognition of judicial decisions in the penal field within the European Union.
%2397561: KERCHOVE, MICHEL VAN DE & FRANÇOIS OST. - Le système juridique entre ordre et désordre.
%23101440: KERESTEDJIAN, BEDROS EFFENDI. - Étude philologique et lexicographique de 6000 mots et noms arméniens...
%23101438: KERESTEDJIAN, BEDROS EFFENDI. - Quelques matériaux pour un dictionnaire étymologique de la langue turque; [suivi de] : Glanures étymologiques de mots français d'origine inconnue ou douteuse.
%23220848: KERESZI, LISA. - Fantasies.
%2370503: KERIK, BERNHARD B. - The lost son : a life in pursuit of justice.
%2317491: KERKHOF, ERNA. - Circular migration and Puerto Rican identity.
%23189197: KERKHOF, BERT (ED.) - Kritiek als politieke stellingname.
%23182589: KERKHOF, JELLE. - Studies in the Language of Geoffrey Chaucer.
%23102089: KERKHOVEN, JAAP. - Het net en de wet : conflicten onder Zuiderzeevissers en overheidsbeleid, 1878-1918.
%23228904: KERKHOVEN, J.M. - Spinoza's clausules aangaande uitsluiting van politieke rechten in hun maatschappelijke context.
%23102091: KERKHOVEN, JAAP (SAMENSTELLING) EN PAUL POST (RED.). - Volkskunde en museum: een literatuurwijzer.
%2321262: KERKHOVEN, C.L.M. - Het tempo van arbeidsverrichtingen in de massaproductie als functie van het aantal arbeidsuren, de lengte van de werkcyclus en de samenstelling daarvan. (Handelsed.).
%23200110: KERLING, LOUISE C. P. - De anatomische bouw van bladvlekken.
%23116867: KERN, FRITZ. - Humana civilitas (Staat, Kirche und Kultur): eine Dante-Untersuchung.
%23256142: KERN, OLIVER. - Die deutsche Aussicht = A German view.
%23268289: KERN, BERND-RÜDIGER. - Georg Beseler : Leben und Werk.
%23271691: KERN, STEPHEN. - The Culture of Time & Space 1880-1918.
%23264515: KERN, H. - Verspreide geschriften. 17 Delen. Deel 1: Voor-Indië, 1e gedeelte; Deel 2: Voor-Indië, 2e gedeelte; Deel 3: Voor-Indië, slot; Achter-Indië, 1e gedeelte; Deel 4: Achter-Indië, slot ; Brahmanisme en buddhisme ; Maleisch-Polynesische taalvergelijking, 1e gedeelte; Deel 5: Maleisch-Polynesische taalvergelijking, slot ; Indonesië in 't algemeen, 1e gedeelte; Deel 6: Indonesië in 't algemeen, slot ; Inscripties van den Indischen archipel, 1e gedeelte; Deel 7: Inscripties van den Indischen archipel, slot; De Nagarakrtagama, 1e gedeelte; Deel 8: De Nagarakrtagama, slot ; Spraakkunst van het Oudjavaansch, 1e gedeelte; Deel 9: Spraakkunst van het Oudjavaansch, slot ; Diversen Oudjavaansch, 1e gedeelte; Deel 10: Diversen Oudjavaansch, slot ; Diversen Nieuwjavaansch ; Filippijnsche studies, 1e gedeelte; Deel 11: Filippijnsche studies, slot ; Germaansch, 1e gedeelte; Deel 12: Germaansch, slot ; Andere Indogermaansche talen; Deel 13: Diversen en nalezing, 1e gedeelte; Deel 14: Diversen en nalezing, 2e gedeelte; Deel 15: Diversen en nalezing, 3e gedeelte; [Dl. 16]: Register en bibliografie; [Dl. 17]: Supplement.
%23148489: KERNELL, SAMUEL (ED.) - Parallel politics : economic policymaking in the United States and Japan.
%23128: KERNER, HANS-JÜRGEN. - Kriminalitätseinschätzung und innere Sicherheit : eine Untersuchung über die Beurteilung der Sicherheitsanlage und über das Sicherheitsgefühl in der Bundesrepublik Deutschland, mit vergleichenden Betrachtungen zur Situation im Ausland.
%23251594: KERNKAMP, G.W. (ED.) - Baltische archivalia : onderzoek naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in Stockholm, Kopenhagen en de Duitsche Oostzeesteden.
%23262895: KERR, STEPHEN T. - Technology and the Future of Schooling in America (National Society for the Study of Education Yearbooks)
%23227713: KERRIGAN, MICHAEL. - Gustav Klimt : Art nouveau & the Vienna secessionists.
%23178386: KERRISON, ROBERT MASTERS. - An inquiry into the present state of the medical profession in England, containing an abstract of all the Acts and Charters granted to Physicians, Surgeons and Apothecaries, and a comperative view of the profession in Scotland, Ireland, and on the continent of Europe : also a compendious account of its state amongst the Ancient Greeks and Romans : tending to illustrate the urgent necessity of legislative interference, and the merits of the Bill about to be presented to Parliament by the Apothecaries and Surgeon-Apothecaries of England and Wales.
%23219236: KERS, MARTIN & ESTHER VOET. - Hollandse huizen : verhalen over de mooiste huizen in Holland.
%2396660: KERSBERGEN, KEES VAN, PAUL LUCARDIE & HANS-MARTIEN TEN NAPEL (RED.) - Geloven in macht : de Nederlandse christen-democratie.
%23219927: KERSBERGEN, ROB. - Luchtfoto-atlas Noord-Brabant (west) : loodrechtluchtfoto's provincie Noord-Brabant (west), schaal 1:14.000.
%23189413: KERSBERGEN, L.C. - Geschiedenis van het St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem.
%23219925: KERSBERGEN, ROB. - Luchtfoto-atlas Noord-Brabant (oost) : loodrechtluchtfoto's provincie Noord-Brabant (oost), schaal 1:14.000.
%23252513: KERSE, CHRISTOPHER S. - E.C. antitrust procedure. 3rd edition.
%23207922: KERSE, CHRISTOPHER S. - EEC antitrust procedure.
%2351141: KERSENBOOM, SASKIA - Word, Sound, Image: The Life of the Tamil Text.
%23248282: KERSHAW, ALEX. - Blood and champagne : the life and times of Robert Capa.
%23269780: KERSHAW, IAN. - Keerpunten : tien beslissingen die de loop van de Tweede Wereldoorlog voorgoed veranderden, 1940-1941.
%23130241: KERSSEMAKERS, AGNES M.L. (ED.) - Social liberation : from the French Revolution to the middle of the twentieth century : some 9000 printed books and pamphlets in first and early editions, papers and periodicals, almanacks, broadsides, posters, prints and caricatures, photographs, manuscripts and memorabilia.
%233276: KERSTEN, ALBERT E. - Buitenlandse Zaken in ballingschap : groei en verandering in een ministerie 1940-1945.
%2314077: KERTESZ, STEPHEN D. & M.A. FITZSIMONS (ED.) - Diplomacy in a changing world.
%23248811: KERTZER, DAVID I. - In Gods naam : de katholieke kerk en de jodenvervolging.
%2347334: KERTZMAN, E.N. - Belastingheffing van gehuwden en ongehuwden.
%23176791: KERVAIRE,MICHAEL A.), OJANGUREN, MANUEL. - Groupe de Brauer : séminaire, Les Plans-sur-Bex, Suisse 1980.
%23201466: KERVYN DE LETTENHOVE, LE BARON. - Marie Stuart : l'oeuvre puritaine, le procès, le supplice, 1585-1587.
%23224533: KESSARIS, AMANDA PERRY. - Law in the Pursuit of Development: Principles into Practice? (Law, Development and Globalization).
%23102093: KESSEL, P.J. VAN. - Van Fiandra naar Olanda : veranderende visie in het vroegmoderne Italië op de Nederlandse identiteit.
%23243450: KESSEL, J.G.F.M. VAN. - Sociale zekerheid en rechtsbeleid.
%233242: KESSEL, P.J. VAN (ED.) - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke kerk in Nederland, 1727-1853. Deel 3 : 1795-1814.
%2317524: KESSEL, PETRUS JOSEPHUS VAN. - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetië en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie.
%2327654: KESSEL, P.J. VAN. - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetie en het protestantisme in de tijd van de contra-reformatie. Diss.
%23154271: KESSELRING, JÜRG - Multiple Sclerosis.
%2319505: KESSEN, ANTON H. M. C. - Het Cancellierboeck.
%2358910: KESSING, PETER VEDEL. - Robust mandat : juridiske udfordringer ved danske militaere missioner i det 21. arhundrede.
%23109331: KESSLER, MARC. - Subjectieve bestanddelen in bijzondere wetten.
%23126317: KESSLER, G.A. - Monetaire Diagnose en Therapie : een Selectie uit het Werk van Prof. Dr. G.A. Kessler, Oud-Directeur van de Nederlandsche Bank.
%2322121: KESSLER, G.A. - Zoeklicht op beleid : opstellen aangeb. aan Prof. Dr. G.A. Kessler.
%23144480: KESSLER, CAROL FARLEY. - Charlotte Perkins Gilman : her progress toward Utopia with selected writings.
%23178083: KESSLER, BRETT. - The significance of word lists.
%23252384: KESSLER, MARC. - De africhting van den politiehond, den ambulance- en den oorlogshond : een beknopte handleiding.
%23106055: KESTER, BERNADETTE. - Filmfront Weimar : representaties van de eerste wereldoorlog in Duitse films uit de Weimarperiode (1919-1933).
%23222587: KESTER, PHILIPP. - Philipp Kester Fotojournalist : New York Berlin München 1903-1935.
%23168851: KESTEREN, JOHN VAN; PAT MAYHEW & PAUL NIEUWBEERTA. - Criminal victimisation in seventeen industrialised countries : key findings from the 2000 International Crime Victims Survey.
%23217662: KETE, MARY LOUISE. - Sentimental collaborations : mourning and middle-class identity in nineteenth-century America.
%23258468: KETNER, JOSPEH D. & BRUCE NAUMAN. - Elusive signs : Bruce Nauman works with light.
%23221154: KETTING, E. & K. SOESBEEK (ED.) - Homoseksualiteit en krijgsmacht : een onderzoek naar geneigdheid en praktijk van discriminatie op grond van seksuele voorkeur binnen de Nederlandse Krijgsmacht.
%23134126: KETTL, DONALD F. - Sharing power : public governance and private markets.
%23206149: KETWICH VERSCHUUR, H.P.J. VAN ... [ET AL.] - Aspecten van effecten : vijftig jaar Vereniging Effectenbescherming [VEB].
%23245248: KEUKELEIRE, STEPHAN. - Het buitenlands beleid van de Europese Unie : de diversiteit en praktijk van het buitenlands beleid en van de communautaire methode als toetssteen voor het externe beleid van de EG, het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid en het structureel buitenlands beleid van de EU.
%23107988: KEULEN, B.F. - Crimineel vermogen en strafrecht : een commentaar op de ontnemingswetgeving.
%23140495: KEULEN, B.F. ... [ET AL.]. - Het deskundigenregister in strafzaken : de beoogde werking, mogelijke neveneffecten en risico's.
%23230560: KEULEN, MENDELTJE VAN. - Going Europe or Going Dutch : how the Dutch government shapes European Union policy.
%2357856: KEULEN, B.F. ... [ET AL.]. - Het stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken.
%23244145: KEULEN, F.B. - Antidorum : liber amicorum mr. F.B. Keulen.
%2365972: KEULMAN, KENNETH. - The Balance of Consciousness : Eric Voegelin´s Political Theory.
%23252159: KEUNEN, ANNEMIEKE & HERMAN ROODENBURG (EDS.) - Schimpen en schelden : eer en belediging in Nederland, ca. 1600-ca. 1850.
%2362296: KEUNING, D - Verplatting van organisaties.
%2348200: KEUNING, H.J. - Kaleidoscoop der Nederlandse landschappen : de regionale verscheidenheid van Nederland in historisch-geografisch perspectief.
%23212904: KEUNING, DOEDE & DERK JAN EPPINK. - Management en organisatie.
%23212282: KEUNING, STEVEN J. - Accounting for economic development and social change : with a case-study for Indonesia.
%23251813: KEURENTJES, R.B.M. - De Wet BOPZ : de betekenis van de wet voor de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg/
%2373595: KEURENTJES, R.B.M. - Agressieve handelspraktijken.
%2377146: KEUSSLER, JOHANNES VON. - Zur Geschichte und Kritik des bäuerlichen Gemeindebesitzes in Russland.
%23264434: KEUTER, E.J.W. - Predisposition to postvaccinial encephalitis : significance of constitution, especially the status dysraphicus in the genesis of postvaccinial encephalitis.
%2377150: KEUTGEN, FRIEDRICH. - Der deutsche Staat des Mittelalters.
%2377148: KEUTGEN, FRIEDRICH. - Ämter und Zünfte : zur Entstehung des Zunftwesens.
%23191676: KEVLES, DANIEL J. - The Baltimore case : a trial of politics, science, and character.
%23241743: KEVORKIAN, MARTIN. - Color monitors : the black face of technology in America.
%23152405: KEY, ELLEN. - De vrouwenbeweging.
%23152281: KEY, ELLEN. - De nieuwe maatschappij.
%23232358: KEY JR., V.O. - Politics, parties, & pressure groups.
%23152413: KEY, ELLEN. - Levenslijnen.
%23152411: KEY, ELLEN. - Levenslijnen.
%23152396: KEY, ELLEN. - De ethiek van liefde en huwelijk.
%23127668: KEYDER, C. & F. TABAK - Landholding amd commercial agriculture in the Middle East.
%23156786: KEYES, GEORGE S. - Mirror of Empire. Dutch marine art of the Seventeenth Century.
%2354187: KEYMER, JOHN. - Original papers regarding trade in England and abroad drawn up by John Keymer for information of King James I about 1620.
%23108837: KEYNES, JOHN MAYNARD. - A Revision of the Treaty, being a sequel to the Economic consequences of the peace.
%23183650: KEYNES, JOHN MAYNARD. - Urmarile economice ale pacii. Traducere din Englezeste cu o prefata a Autorului pentru editia romaneasca. (The Economic Consequences of the Peace, in Romanian).
%23136881: KEYNES, MILO (ED.) - Essays on John Maynard Keynes.
%2370719: KEYNES, JOHN NEVILLE. - The scope and method of political economy.
%23152301: KEYNES, EDWARD. - The Court vs. Congress. Prayer, busing, and abortion.
%2398565: KEYNES, EDWARD. - Undeclared war: twilight zone of constitutional power.
%2322101: KEYNES, JOHN MAYNARD. - The economic consequences of the peace.
%2331769: KEYSER-RINGNALDA, L.F. - Boef en buit : de ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen.
%23109382: KEYSER, M. (ED.) - Bibliotheca Auerbachiana : catalogus van de collectie Neograeca bijeengebracht door Paul Auerbach. Deel 1 : Vulgairgriekse en religieuze werken van 1551-1799.
%23103446: KEYSER, MARJA (ED). - Dirk Philips 1504-1568. A Catalogue of his printed works in the University Library of Amsterdam.
%23132000: KEYSER-RINGNALDA, L.F. - Boef en buit : de ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen.
%23240908: KEYSERLING, HERMANN. - Amerika : der Aufgang einer neuen Welt.
%23234424: KEYSERLING, HERMANN. - Das Reisetagebuch eines Philosophen.
%2372708: KEZAR, DENNIS - Solon and Thespis: Law and Theater in the English Renaissance.
%23202037: SAUER & AUVERMANN KG. - Europäische Rechtsgeschichte. Teil 1 : Literatur zur Geschichte der Rechtswissenschaften. Die Werke der grossen europäischen Rechtsdenker des Mittelalters und des 16. Jahrhunderts. Berühmte Rechtsbücher, Stadt- und Landesrechte, Reichsabschiede, Reichskammergericht etc. mit besonderer Berücksichtigung des 15. und 16. Jahrhunderts (mit den entsprechenden Fortsetzungen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
%2347370: KHADY - Mutilee.
%23217876: KHALAF, SAMIR. - Lebanon's Predicament.
%23188877: KHALID, MANSOUR. - Nimeiri and the revolution of dis-may.
%23190051: KHALID, MANSOUR. - The government they deserve : the role of the elite in Sudan's political evolution.
%23194485: KHALIDI, RASHID. - Under siege : P.L.O. decisionmaking during the 1982 war.
%23184905: KHALIFA, ALI MOHAMMED - The United Arab Emirates: Unity in fragmentation.
%23233126: KHALIL, MUHAMMAD. - The Arab States and the Arab League : a documentary record, Vol. I: Constitutional developments; Vol. II: International affairs.
%23231105: KHAMMASH, AMMAR - Ancient Landscape: The Landscape Paintings of Ammar Khammash.
%23198987: KHAN, K. R. - Law and Organization of International Community Agreements.
%23214657: KHAN, AZIZUR RAHMAN & CARL RISKIN. - Inequality and poverty in China in the age of globalization.
%23143539: KHAN, R.A. ABDULLAH - Ondernemingsconcentraties en Marktliberalisering : over macht en onmacht van rechters bij de toepassing van de artikelen 82 en 86 van het EG-verdrag.
%23191685: KHAN, SHAHARYAR M. - The shallow graves of Rwanda.
%2381209: KHAN, RAHMATULLAH. - The Iran-United States Claims Tribunal : controversies, cases, and contribution.
%2372007: KHAN, RUQAYYA YASMINE - Self and Secrecy in Early Islam (Studies in Comparative Religion).
%23183375: KHAN, L. - The Extinction of Nation-States:A World Without Borders.
%2387434: KHAN, IRENE - The Unheard Truth: Poverty and Human Rights.
%2396965: KHAN, MOHAMMED M.R. - The United Nations and Kashmir.
%23213901: KHANANASHVILI, L.M., O.V. MUKBANIANI & G.E. ZAIKOV. - Elementorganic monomers: technology, properties, applications.
%23245184: KHARAS, HOMI (EDITOR) - Delivering Aid Differently: Lessons from the Field.
%2365863: AL-KHARRAT, EDOUAR - Adam Henein.
%23100601: KHATCHADOURIAN, HAIG. - A Critical study in method.
%23228361: KHATIB, LINA. - Filming the modern Middle East : politics in the cinemas of Hollywood and the Arab world.
%23192678: KHAYYÁM, OMAR. - The Rubáiyát of Omar Khayyám.
%23247982: KHEDAIRI, BATOEL. - De hemel leek nabij.
%23218379: CHEAH BOON KHENG. - Malaysia : the making of a nation.
%23128320: EL KHOLTI, MOHAMED., LEOPOLD CEDAR SENGHOR, PIERRE DO DHIN, A. RAKOTO RATSIMAMANGA, E. RALAJMIHIATRA. - Les plus beaux écrits de l'Union Française et du Maghreb.
%23212623: KHOR, KOK PENG. - Intellectual property, biodiversity, and sustainable development..
%23132460: KHOSROKHAVAR, FARHAD. - L'islam des jeunes.
%23233178: KHOURY, JACQUES G. - La Palestine devant le monde : etude historique, politique et juridique du conflit palestinien et ses répercussions sur la politique mondiale : position actuelle d'Israël dans le Moyen-Orient.
%23257397: KWEE HUI KIAN. - The political economy of Java's Northeast Coast, c1740-1800 : elite synergy.
%23233063: KIATPONGSAN, CHAIYAKORN - The EU-Thailand Relations: Tracing the Patterns of New Bilateralism.
%2339887: KIBWANA, KIVUTHA; CHRIS MAINA PETER & NYANGABYAKI BAZAARA. - Constitutionalism in East Africa : progress, challenges, and prospects in 1999.
%2332744: KICK, RUSS - 50 Things You're Not Supposed To Know, Volume 2.
%2332736: KICK, RUSS - 50 Things You're Not Supposed to Know.
%23137091: KIDD, B.J. (ED.) - Documents illustrative of the Continental Reformation.
%23133597: KIDDER, RUSHWORTH M. - An Agenda for the 21st century.
%23210136: KIDRON, PERETZ. - Refusenik ! : Israel's soldiers of conscience.
%2322337: KIEBOOM, WENDY. - Informatie, toestemming en geheimhouding bij erfelijkheidsadvisering : een gezondheidsrechtelijk onderzoek.
%23230681: KIEFT, C. VAN DE & J.F. NIERMEIJER (EDS.) - Elenchus Fontium Historiae Urbanae : Acta Collegii Historiae Urbanae. Volume 1 (1967).
%23186854: KIELSTRA, REINDER EGBERT. - Duitsche verkeerspolitiek en Nederlandsche belangen.
%2328373: KIELY, JAN - The compelling ideal : thought reform and the prison in China, 1901-1956.
%2357344: KIENAPFEL, DIETHELM. - Privatsphäre und Strafrecht.
%23116915: KIENAST, DIETER. - Kleine Schriften.
%23267074: KIENHOLZ, ED. - Kienholz : five car stud.
%23256256: KIENLE, ANABELLE. - Max Beckmann in Amerika.
%2331231: KIERKEGAARD, SØREN. - The Seducer's Diary.
%23193673: KIERKEGAARD, SØREN. - Kierkegaard : een keuze uit zijn dagboeken.
%23193664: KIERKEGAARD, SØREN. - Keur uit de werken van Sören Kierkegaard.
%23193668: KIERKEGAARD, SØREN. - Søren Kierkegaard : fragmenten
%23269910: KIERKEGAARD, SØREN. - Kierkegaard dagboeknotities : een keuze.
%23265461: KIERKEGAARD, SØREN. - Entweder-oder : ein Lebensfragment. Teil I-II.
%23268826: KIERKEGAARD, SØREN. - Gebeden.
%23268827: KIERKEGAARD, SØREN. - Enkeling en menigte : een woord voor alle tijden.
%23193674: KIERKEGAARD, SØREN. - Kierkegaards redevoeringen.
%2311943: KIERMEIER, FRIEDRICH & ERIKA LECHNER. - Milch und Milcherzeugnisse.
%23124114: KIERNAN, THOMAS - The Arabs: their history, aims and challenge to the industrialized world.
%23181737: KIERS, HENDRIK ALBERT LAMBERTUS. - Three-way methods for the analysis of qualitative and quantitative two-way data.
%2387956: KIERS, J. - De bevelen des konings. De verhouding van koning, minister en landvoogd historisch verklaard. Diss.
%23199436: KIERS, J. - De bevelen des konings : de verhouding van koning, minister en landvoogd historisch verklaard.
%23127618: KIERZKOWSKI, H., M. OKOLSKI & S. WELLISZ (ED.). - Stabilization and structural adjustment in Poland.
%231700: KIÈS, P.CH.J. - Dienstweigering.
%23200244: KIIVER, PHILIPP. - The National Parliaments in the European Union - A Critical View on EU Constitution Building.
%23260942: KIIVER, PHILIPP (ED.) - National and regional parliaments in the European constitutional order.
%23165345: KIKKERT, OTTHO. - Taíno : Columbus' verstoorde paradijs.
%23213403: KIKKERT, J.G. - De zedeloosheid van Den Haag en andere onthullingen over Nederland in de negentiende eeuw.
%2362104: KIKKERT, J.G. - De zedeloosheid van Den Haag en andere onthullingen over Nederland in de negentiende eeuw (Unofficial history) (Dutch Edition).
%23195280: KIKKERT, J.G. - Hoe ver we zullen komen, weet ik niet : het avontuurlijke leven van Alexandrine Tinne (1835-1869).
%23272542: KIKUCHI, YU?KO. - Refracted Modernity: Visual Culture and Identity in Colonial Taiwan.
%23173118: KILLIAS, MARTIN. - European sourcebook of crime and criminal justice statistics , 2003.
%23205578: KILLICK, ANDREW. - In Search of Korean Traditional Opera: Discourses of Ch'angguk.
%23271566: KILLICK, TONY. - Aid and the political economy of policy change.
%23219412: KILUVA-NDUNDA, MUTINDI MUMBUA. - Women's agency and educational policy : the experiences of the women of Kilome, Kenya.
%2343128: KIM, KI HANG & FRED W. ROUSH. - Competitive economics : equilibrium and arbitration.
%23209222: KIM, YUNG-HEE. - Questioning minds : short stories by modern Korean women writers.
%2348923: KIM, C.L. (A.O.). - The legislative connection: the politics of representation in Kenya, Korea & Turkey.
%23233865: KIM, KWANG CHUNG. - Koreans in the hood : conflict with African Americans.
%23192593: KIM, UNG CHON. - Policies of publishers : a handbook for order librarians.
%23235849: KIMBLE, GREGORY A. - Psychology : the hope of a science.
%23264118: KIMBLE, DAVID. - A political history of Ghana : the rise of Gold Coast mationalism, 1850-1928.
%23117227: KIMCHE, JOHN - The second Arab awakening.
%2378728: KIMMEL, ERIC A. - Moby Dick: Chasing the Great White Whale.
%23120038: KIMMERLE, H. (ED.) - Das Multiversum der Kulturen : Beiträge zu einer Vorlesung im Fach 'Interkulturelle Philosophie' an der Erasmus Universität Rotterdam.
%23212128: KIMMERLE, OTTO. - Völkerrecht im Atomzeitalter : der Atomsperrvertrag und seine Folgen.
%2319183: KIMMINICH, OTTO. - Schutz der Menschen in bewaffneten Konflikten : zur Fortentwicklung des humanitären Völkerrechts.
%2386838: KIMURA, DOREEN. - Neuromotor mechanisms in human communication.
%23235855: KIMURA, DOREEN. - Sex and cognition.
%23166543: KINDER, GARY. - Victim : the other side of murder.
%23251922: NATIONAAL RAPPORTEUR MENSENHANDEL EN SEKSUEEL GEWELD TEGEN KINDEREN. - Mensenhandel in en uit beeld II : cijfermatige rapportage 2008-2012.
%23119342: KINDERLEHRER, D., JAMES, R., LUSKIN, M. & ERICKSEN, J.L. (EDS.) - Microstructure and Phase Transition.
%23231614: KINDERMAN, WILLIAM - Beethoven.
%2342387: KINDERMAN, WILLIAM - Beethoven.
%23105242: KINDERMANN, HEINZ. - Das Goethebild des 20. Jahrhunderts.
%23269549: KINDL, MANFRED. - Philosophische Bewertungsmöglichkeiten der Abtreibung.
%23257848: KINDLEBERGER, CHARLES P. - Economic laws and economic history.
%23190437: KINDLEBERGER, CHARLES P. - Economic development.
%23249432: KINDSVATTER, PETER S. - American soldiers : ground combat in the World Wars , Korea , and Vietnam.
%23256492: KING, JEFFREY C. - The nature and structure of content.
%23240925: KING, KENNETH - Knowledge for Development?: Comparing British, Japanese, Swedish and World Bank Aid.
%23256248: KING, ROBERT. - Democratic desert : the war in Syria.
%23198754: KING, BRIAN. - The lying ape : an honest guide to a world of deception
%23125387: KING-HELE, DESMOND - Shelley. His Thought and Work. Third Edition.
%2343281: KING, DESMOND S. - Actively seeking work? : the politics of unemployment and welfare policy in..
%23219942: KING, EILEEN. - Poppen en poppenhuizen.
%23262512: KING, ELLIOTT H. - Salvador Dali : the late work.
%23221809: KING, ROSS. - The judgment of Paris : the revolutionary decade that gave the world Impressionism.
%23238506: KING, ROSS. - Kuala Lumpur and Putrajaya : negotiating urban space in Malaysia
%23262917: KING, WILLIAM DAVIES. - Collections of nothing.
%2383685: KING, P.K. - Complete word-indexes to J. van der Vondel's Bespiegelingen van Godt en Godsdienst and Lucifer. With ranking lists of frequencies reverse indexes and rhyming indexes.
%23261706: KING, MICHAEL. - Psychology in and out of court : a critical examination of legal psychology.
%23212408: KING, RICHARD. - Heroes of China's great leap forward : two stories.
%2397982: KING, W.L. - Melville Weston Fuller: chief justice of the United States 1888-1910.
%23269012: KINGDON, DAVID G. & DOUGLAS TURKINGTON. - Cognitive-behavioral therapy of schizophrenia.
%23169473: KINGMA, JELLE (ED.) - Kritische gedachten over seksualiteit.
%2350321: KINGMA, CORNELIS AREND. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Groningen.
%23263231: KINGMA, J. ... [ET AL.] - Universitair leven in Groningen 1614-1989 : professoren en studenten / boek en uitgeverij.
%23184909: KINGSBURY, DAMIEN. - East Timor: Beyond Independence.
%23231047: KINGSLEY, APRIL - The Paintings of Alice Dalton Brown.
%23181339: KINNEY, KATHERINE. - Friendly fire : American images of the Vietnam War.
%23157692: KINOY, ARTHUR. - Rights on trial : the odyssey of a people's lawyer.
%2356975: KINSELLA, JAMES. - Covering the plague: AIDS and the American media.
%23219219: KINSTLER, EVERETT RAYMOND., VADEBONCOEUR, JIM. - Everett Raymond Kinstler : the artist's journey through popular culture - 1942-1962.
%23207090: KINTZINGER, MARTIN. - Westbindungen im spätmittelalterlichen Europa : auswärtige Politik zwischen dem Reich, Frankreich, Burgund und England in der Regierungszeit Kaiser Sigmunds.
%23169990: KIPNIS, JEFFREY. - Perfect acts of architecture.
%23247087: KIPP, THEODOR. - Erbrecht (Lehrbuch des bürgerlichen Rechts, Band 5).
%23254567: KIPPERS, JEANNE. - Empirical studies on cash payments.
%23140977: KIRALY, B.K. & STOKES, G. (EDS.) - Insurrections, Wars, & the Eastern Crisis in the 1870s.
%2342048: KIRCH, PATRICK VINTON - Legacy of the Landscape: An Illustrated Guide to Hawaiian Archaeological Sites.
%2379649: KIRCHENHEIM, A. VON (ED.) - Schlaraffia politica : Geschichte der Dichtungen vom besten Staate.
%23164952: KIRCHHEIM, SANDRA. - Der einstweilige Rechtsschutz im Unterhaltsrecht.
%2390080: KIRCHHEIMER, OTTO. - Politische Justiz : Verwendung juristischer Verfahrungsmöglichkeiten zu politischen Zwecken.
%2358789: KIRCHHEINER, H.H. - Ombudsman en democratie. Diss.
%23255188: KIRCHHOF, PAUL & EBERHARD SCHMIDT-ASSMANN (EDS.) - Staats- und Verwaltungsrecht Bundesrepublik Deutschland : mit Stichwortverzeichnis und alphabetischem Schnellregister.
%23255192: KIRCHHOF, PAUL & EBERHARD SCHMIDT-ASSMANN (EDS.) - Staats- und Verwaltungsrecht Bundesrepublik Deutschland : mit Stichwortverzeichnis und alphabetischem Schnellregister.
%2377151: KIRCHMANN, J.H. VON. - Die Grundbegriffe des Rechts und der Moral als Einleitung in das Studium rechtsphilosophischer Werke.
%2335777: KIRCHNER, ERNST LUDWIG., SCOTTI, ROLAND (ED.) - Ernst Ludig Kirchner : the photographic work.
%2335781: KIRCHNER, ERNST LUDWIG. - Ernst Ludwig Kirchner : Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Druckgraphik ; eine Ausstellung zum 60. Todestag.
%23238369: KIRCHNER, KARL HERMANN. - Die Philosophie des Plotin.
%231543: KIRCHNER, ERNST LUDWIG. - Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) : schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek, foto's = Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen, Graphik, Fotos.
%2374672: KIRCHNER, ERNST LUDWIG. - Kirchner Museum Davos : Katalog der Sammlung Band III : Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Skizzen, Radierungen, Lithographien, Textilien.
%2374657: KIRCHNER, ERNST LUDWIG. - Ernst Ludwig Kirchner : Gemälde, Zeichnung, Druckgraphik : Neuerwerbungen des Brücke-Museums Berlin seit 1988.
%2374630: KIRCHNER, ERNST LUDWIG. - Ernst Ludwig Kirchner : Aquarelle und Zeichnungen: die Sammlung Karlheinz Gabler ; der Ausstellung Ernst Ludwig Kirchner, Aquarelle und Zeichnungen - die Sammlung Karlheinz Gabler im Brücke-Museum Berlin vom 14. Juli bis 12. September 1999 und in der Galerie Jahrhunderthalle Hoechst vom 13. Februar bis 26. März 2000]
%23265334: KIRCHNER, ERNST LUDWIG. - Briefwechsel 1910-1935/1938 : mit Briefen von und an Luise Schiefler und Erna Kirchner, sowie weiteren Dokumenten aus Schieflers Korrespondenz-Ablage.
%23254186: KIRCHNER, HILDEBERT. - Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache. 2. Auflage.
%23214057: KIREJCZYK, MARTA. - Met technologie gezegend? : gender en de omstreden invoering van in vitro fertilisatie in de Nederlandse gezondheidszorg.
%23210772: KIRGIS JR., FREDERIC L. - Prior consultation in international law : a study of state practice.
%23155733: KIRK, LINDA. - Richard Cumberland and natural law : secularisation of thought in seventeenth-century England.
%23160955: KIRK, DUDLEY. - Europe's population in the interwar years.
%23214518: KIRK, ROBERT. - Zombies and consciousness.
%23440: KIRKBRIDE, PAUL S. - Globalization : the external pressures.
%2382267: KIRKELS, CASPER - Architect van onderwijsvernieuwing : denken en daden van Gerrit Bolkestein 1871-1956.
%23234394: KIRKELS, CASPAR. - Architect van onderwijsvernieuwing : denken en daden van Gerrit Bolkestein 1871-1956.
%23171834: KIRKPATRICK, FRANK G. - The ethics of community.
%23250779: KIRP, DAVID L. , MARK G. YUDOF, & MARLENE STRONG FRANKS. - Gender justice.
%23229106: KIRSCHENMANN, PETER P. - Science, nature and ethics : critical philosophical studies.
%2369476: KIRSHNER, JONATHAN. - Monetary Orders: Ambiguous Economics, Ubiquitous Politics.
%23239463: KIRWAN, JAMES - The aesthetic in Kant : a critique.
%236598: KISCH, I. - 't Exempel Dwinght : opstellen aangeboden aan Prof.Mr. I. Kisch.
%23116924: KISCH, GUIDO. - Studien zur Medaillengeschichte = Studies in Medaillic history.
%23260119: KISCH, GUIDO. - Studien zur humanistischen Jurisprudenz.
%23169786: KISCH, I. - De rechtsfamilies en haar dynamiek. Rede.
%2343853: KISCH, WILHELM. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph and text on back dated 10-7-1919. Wilhelm Kisch (1874-1952), professor of private law in Strassbour & Munich.
%2341598: KISCH, GUIDO. - Die Prager Universität und die Juden, 1348-1848 : mit Beiträgen zur Geschichte des Medizinstudiums.
%2334562: KISCH, WILHELM. - Beiträge zur Urteilslehre.
%23245996: KISCH, GUIDO. - Enea Silvio Piccolomini und die Jurisprudenz.
%23200588: KISHIDA, HIDETO. - Japanese Architecture (Second edition).
%23191717: KISSLER, LEO. - Recht und Gesellschaft : Einführung in die Rechtssoziologie.
%23135496: KISSLING, PAUL J. - Reliable Characters in the Primary History. Profiles of Moses, Joshua, Elijah and Elisha.
%23243264: KIST, JOOST. - Electronic publishing. Looking for a blueprint.
%23237712: KIST, N.G. - Onderzoek naar het vorstelijk regt van Placet.
%23262252: KISTEMAKER, RENÉE & MICHIEL JONKER. - De smaak van de elite : Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
%23259210: KISTEMAKER, RENÉE E., N.P. KOPANEVA, D.J. MEIJERS, G.V. VILINBAKHOV (EDS.) - The paper museum of the Academy of Sciences in St. Petersburg, c. 1725-1760 : introduction and interpretation.
%23201147: KISTEMAKER, R. A.O. - Amsterdam Marktstad.
%23163790: KITCH, SALLY L. - Chaste liberation : celibacy and female cultural status.
%23235853: KITCHER, PATRICIA. - Freud's dream : a complete interdisciplinary science of mind.
%23205445: KITCHER, PHILIP. - In Mendel's mirror : philosophical reflections on biology.
%2375902: KITSCHELT, H. & S. HELLEMANS. - Beyond the European Left. Ideology and Political Action in the Belgian Ecology Parties.
%2364802: KITTEL, BERNHARD - Een gekke methodologie? : over de grenzen van macrokwantitatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
%2327807: KITTELL, E.E. - From Ad Hoc to Routine: a case study in medieval bureaucracy.
%2319048: KITTICHAISAREE, KRIANGSAK. - International criminal law.
%23270372: KITTNER, MICHAEL; MARITA KÖRNER-DAMMANN & ALBERT SCHUNK. - Labour under the apartheid regime : practical problems and legal framework of labour relations in South Africa.
%23133776: KITTRIE, NICHOLAS N. - The war against authority : from the crisis of legitimacy to a new social contract.
%23244636: KITUAI, AUGUST, IBRUM, K. - My Gun, My Brother. The world of the Papua New Guinea colonial police, 1920-1960.
%23117000: KIZZA, IMMACULATE N. - Africa's indigenous institutions in nation building : Uganda.
%23224745: KJELDGAARD, MARINUS JACOB. - Marinus, Heartfield : politische Fotomontagen der 1930er Jahre.
%23260009: KJELLEVOLD HOEGEE, LISE ANILINE. - Rechtsbescherming tegen bestuurshandelen in Nederland, Noorwegen en Zweden.
%23231278: KJELLGREN, ERIC. - Oceania: art of the Pacific Islands in the Metropolotan Museum of Art.
%2341165: KLAASSEN, J. & G. ZEVENBOOM. - De nieuwe jaarverslaggeving : een gebruikershandleiding. (FED-actualiteiten, nr. 2).
%2369170: KLAASSEN, H.L. ... [ET AL.] - Leiden leed geleden? : de financiële verhouding tussen gemeenten en Rijk, toegespitst op een gewezen artikel 12-gemeente.
%23237694: KLAASSEN, J. & G. ZEVENBOOM. - De nieuwe jaarverslaggeving : handleiding voor studie en praktijk.
%23249681: KLAASSEN, LEO H. & J.H.P. PAELINCK. - Integration of socio-economic and physical planning : report prepared for the United Nations Centre for Housing, Building and Planning, for Expert Group Meeting, New York, September 9-14, 1973.
%23124665: KLAASSEN, H.L. - Besluitvorming in afhankelijkheid. Over de rol van de procesarchitect bij overheidsprojecten.
%237600: KLAASSEN, K.W.P. - Misdaad en pers.
%23236716: KLABBERS, JAN. - An Introduction to International Institutional Law.
%23181719: KLABBERS, J.H.G. - Kennen en organiseren van informatie : over machines en actoren.
%2375792: KLABBERS, JAN. - Nederland op Europees peil : de EG na 1992.
%23113467: KLABUND. - Sämtliche Werke. Band III. Dramen und Szenen. Erster Teil. Dramen.
%23227086: KLADSTRUP, DON. - Champagne : how the world's most glamorous wine triumphed over war and hard times.
%23116928: KLAFKOWSKI, MAXIMILIAN. - Die philosophische Grundlegung des erziehenden Unterrichts bei Herbart.
%2330372: KLAGES, JOHANNES - Meeresumweltschutz und Strafrecht: zur Ausdehnung deutscher Strafgewalt auf den Festlandsockel.
%2319959: KLANT, J.J., W. DRIEHUIS,E.A. (RED.). - Samenleving en onderzoek. Uitgave t.g.v. 6e lustrum S.E.O. der UvA.
%23110886: KLAP, MARIEKE, YVONNE KLERK, JACQUELINE SMITH (EDS.) - Combatting traffic in persons : proceedings of the conference on Traffic in Persons, held from 15-19 November 1994 in Utrecht and Maastricht.
%2347897: KLAP, ARNOUT. - Vage normen in het bestuursrecht.
%23106298: KLAPWIJK, JACOB. - Tussen Historisme en Relativisme.
%23201552: KLAPWIJK, JACOB. - Tussen Historisme en Relativisme : een studie over de dynamiek van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch.
%2394463: KLASSEN, PETER. - Die Grundlagen des aufgeklärten Absolutismus.
%2387625: KLASSEN, KLAUS MARTIN. - Die Änderung des § 1 KSchG durch das Arbeitsrechtliche Beschäftigungsföderungsgesetz 1996.
%2355729: KLATTER, J. - Een Groninger zeeman in Napoleontische tijd. Zee- en landreizen van K.J. Kuipers. Kleine handelsvaart contra continentaal stelsel.
%23232138: KLATTER, J. - Vóór de bocht.
%2371600: KLAUS, A. - Every child a lion : the origins of maternal and infant health policy in the United States and France, 1890-1920.
%23225825: KLAUSEN, JYTTE. - The Islamic challenge : politics and religion in Western Europe.
%23271476: KLAUTKE, JÜRGEN-BURKHARD. - Recht auf Widerstand gegen die Obrigkeit? : eine systematisch-theologische Untersuchung zu den Bestreitungs- und Rechtfertigungsbemühungen von Gewaltanwendung gegen die weltliche Macht (bis zum 18. Jahrhundert).
%23102098: KLAUW, C.J. VAN DER. - Introduction to the Philosophic Backgrounds and Prospects of the Supraspecific Comparative Anatomy of Conservative Characters in the Adult Stages of Conservative Elements of Vertebrata with an Enumeration of Many Examples.
%23127749: KLAUW, C.J. VAN DER. - Anniversary volume dedicated to Professor Dr. C.J. van der Klaauw.
%23262582: KLAVANS, JUDITH L. & PHILIP RESNIK. - The balancing act : combining symbolic and statistical approaches to language.
%2385284: KLAWANS, HAROLD L. - De slapende moordenaar : belevenissen van een neuroloog in de rechtszaal.
%23116936: KLAWITTER, WILLY. - Die Zeitungen und Zeitschriften Schlesiens von den Anfängen bis zum Jahre 1870 bis zur Gegenwart (1930).
%23135086: KLAYMAN, MAXWELL I. - The Moshav in Israel : a case study of institution-building for agricultural development.
%23237433: KLAZINGA, NIEK. - Quality management of medical specialist care in the Netherlands : an explorative study of its nature and development.
%2336572: KLAZINGA, N.S. & J.J.E. VAN EVERDINGEN. - Medeblik. Observaties van medische wetenschapsleer in de jaren negentig.
%23158850: KLEBER, ROLF J. - Traumatische ervaringen, gevolgen en verwerking.
%23224738: KLEE, PAUL. - Klee and America.
%23234809: KLEEN, RICHARD. - Lois et usages de la neutralité d'après le droit international conventionnel et coutumier des états civilisés. Tome 1: Principes fondamentaux. Devoirs de neutres; Tome 2: Droits des neutres. Exécution et répressions.
%2322984: KLEEREKOPER, S. - Inkomensverdeling en inkomensbeleid.
%23102099: KLEFFENS, E.N. VAN. - Over zes brieven uit het bezit van Hugo de Groot.
%23210797: KLEFFENS, P. VAN. - Het onderzoek der geloofsbrieven bij het Nederlandsche stelsel van evenredige vertegenwoordiging.
%23229163: KLEFFNER, JANN KRISTOF. - Complementary views on complementarity : proceedings of the International Roundtable on the Complementary Nature of the International Criminal Court , Amsterdam , 25-26 June 2004.
%23208435: KLEFFNER, JANN KRISTOF. - Complementarity in the Rome Statute and national criminal jurisdictions.
%2376848: KLEI, JAC. VAN DER. - Met den woonwagen.
%23264012: KLEIHUES, JOSEF PAUL. - Josef Paul Kleihues : Works : [Volume 1] : 1966-1980.
%2323871: KLEIJER, FRANK. - Troposphere modeling and filtering for precise GPS leveling.
%2393245: KLEIJKAMP, GERDA A. - Family life and family interests : a comparative study of the influence of the European convention of human rights on Dutch family law and the influence of the United States constitution on American family law.
%23237826: KLEIJN, W.M. (E.A.) - 101 Praktijkvragen nieuw BW : opgesteld en beantwoord door leden van de rechterlijke macht.
%23137577: KLEIJN, MARCEL J. - Demand Differentiation in Inventory Systems.
%23138873: KLEIJN, A. - Spelers Buiten Spel : Provocatie van Gezag en Maatschappij. [Provo].
%23193755: KLEIJN, W.M. (E.A.) - Het echtscheidingsconvenant in de praktijk.
%2360641: KLEIJN, W.M. (E.A.) - Overzicht vermogensrecht naar huidig BW.
%2346540: KLEIJN, W.M. - (ea.). Ex Iure. 14 Opstellen bij het 14e lustrum van Societas Iuridica Grotius en de 405e geboortedag van Grotius.
%23154307: KLEIJN, GIJS A VERDOES - The Centers of Nearby Radio-Loud Galaxies as Observed with the Hubble Space Telescope.
%23159537: KLEIJN, W.M. (E.A.) - Privaatrechtelijke rechtsvormen voor uitgifte en beheer van bouwgrond en gebouwen ten behoeve van overheid en particulieren . Het appartementsrecht als rechtsvorm voor uitgifte en beheer van bouwgrond en gebouwen ten behoeve van overheid en particuli
%2386826: KLEIJN, W.M. (E.A.) - Leasing.
%234812: KLEIJN, G.P. & M. KROES. - Mensenrechten in de Nederlandse rechtspraktijk.
%23258540: KLEIMAN, W.M. & G.J. TERLOUW. - Kiezen voor een kans : evaluatie van harde-kern-projecten.
%23234427: KLEIMAN, W.M. & N. KUYVENHOVEN. - Een netwerk als vangnet? : een procesbeschrijving van preventieprojecten gericht op een integrale aanpak van jeugdcriminaliteit.
%2317588: KLEIN WASSINK, BERNARD. - Credo quia absurdum? : het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie.
%23102100: KLEIN, P.W. - Indië en de Akademie.
%23132055: KLEIN, LOUIS A. - Principles and practice of milk hygiene.
%2399827: KLEIN, KENNETH H. - Positivism and Christianity. A study of theisma and verifiability.
%23122061: KLEIN, LAWRENCE R. (ED.) - Comparative Performance of U.S. Econometric Models.
%23233314: KLEIN, NAOMI. - No logo.
%2385513: KLEIN HAARHUIS, C.M. & E. NIEMEIJER. - Wet en werkelijkheid : bevindingen uit evaluaties van wetten.
%2319387: KLEIN, S.R.E. - Patriots republikanisme: politieke cultuur in Nederland (1766-1787)
%2374141: KLEIN, DANIEL & THOMAS CATHCART. - Heidegger And A Hippo Walk Through Those Pearly Gates - Using Philosophy (and Jokes!) To Explore Life, Death, Afterlife...
%23176411: KLEIN, ÉTIENNE & LACHIÈZE-REY, MARC. - The quest for unity : the adventure of physics.
%23139477: KLEIN KRANENBERG, JOKE. - Authority and Interpretation.
%23166335: KLEIN, JÜRGEN (ED.) - State, Science and Modernization in England: from the Renaissance to the Modern Times.
%23187265: KLEIN, YVES. - Yves Klein.
%2338403: KLEIN, FRÉDÉRIC-EDOUARD (ED.) - Colloque franco-germano-suisse sur les fondements et les fonctions de la responsabilité civile : (Bâle, 1er et 2 novembre 1968) : rapports et procès-verbaux des débats / présentés par Frédéric-Edouard Klein = Deutsch-französisch-schweizerisches Colloquium über die Grundlagen und Funktionen des Haftpflichtrechts : (Basel, den 1. und 2. November 1968) : Referate und Verhandlungsprotokolle.
%23260989: KLEIN, GEORGE. - The Atheist and the holy city : encounters and reflections.
%2345092: KLEIN, ECKART (ED.) - The institution of a Commissioner for Human Rights and minorities and the prevention of human rights violations : colloquium, Potsdam, 14./15. December 1994
%23224945: KLEIN HAARHUIS, CAROLIEN M. - Toetsen en verbinden : over het WODC in de tijd en de relatie tussen onderzoek en beleid in het bijzonder.
%23138175: KLEIN, WILLIAM W. - The Book of Ephesians: an annotated bibliography.
%2321341: KLEIN, MILTON M. - The Empire State: A History of New York
%23152216: KLEIN, MICHAEL. - Studien zum chinesischen Recht. Band 4: Zur Rechtsentwicklung in der Volksrepublik China : eine Studie zu ausgewählten Grundsatzfragen des Strafrechts und der Strafrechtpflege 1979-1983.
%2385147: KLEIN, PIETER - Wim Kok: Het taaie gevecht van een polderjongen.
%2380607: KLEIN, NAOMI. - No Logo.
%23220533: KLEIN, ÉTIENNE. - Chronos : how time shapes our universe.
%23116987: KLEIN, WALTER. - Studien zu Ammianus Marcellinus.
%23193155: KLEIN, HANS (ED.) - Die Bundeskanzler.
%2345086: KLEIN, ECKART (ED.) - The monitoring system of human rights treaty obligations : colloquium Potsdam, 22./23. November 1996.
%23243844: KLEIN, MILTON M. (ED.) - The Empire State : a history of New York.
%2387594: KLEIN, OLIVER. - Die Korrektur von Steuerverwaltungsaken nach den §§ 129 bis 132 AO im Vergleich zu den Paralellvorschriften im Verwaltungsverfahrensgesetz.
%23212174: KLEIN, L.R., R.J. BALL ... [ET AL.] - An econometric model of the United Kingdom.
%23202001: KLEIN SPROKKELHORST, A.K.H. - Overeenkomsten met de fiscus : onderhandelen op de grens van privaatrecht en belastingrecht : een interne rechtsvergelijking.
%2331230: KLEINBERG, ETHAN. - Generation Existential : Heidegger's Philosophy in France, 1927-1961.
%23207004: KLEINE, EKKEHARD. - Die Eigentums- und Agrarverfassungen im vorkolonialen Tanganyika : ein Beitrag zur Herausbildung der gesellschaftlichen Klassen.
%232765: KLEINEN, JOHN ... [ET AL.] (EDS.) - Leeuw en draak : vier eeuwen Nederland en Vietnam.
%23213237: KLEINER, G.J. - Suicide in Pregnancy: Myth and Reality.
%23245990: KLEINHEYER, GERD & JAN SCHRÖDER (EDS.) - Deutsche Juristen aus fünf Jahrhunderten : eine biographische Einführung in die Rechtswissenschaft.
%23260118: KLEINHEYER, GERD & JAN SCHRÖDER (EDS.) - Deutsche Juristen aus fünf Jahrhunderten : eine biographische Einführung in die Rechtswissenschaft.
%23171373: KLEINHEYER, GERD & JAN SCHRÖDER (EDS.) - Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten : eine biographische Einführung in die Geschichte der Rechtswissenschaft.
%23233242: KLEINHEYER, GERD & JAN SCHRÖDER (EDS.) - Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten : eine biographische Einführung in die Geschichte der Rechtswissenschaft.
%234889: KLEINIG, JOHN. - On loyalty and loyalties : the contours of a problematic virtue.
%23118349: KLEINTJES, PH. - Het faillissement in het internationaal privaatrecht.
%23262061: KLEINVELD, G. - Onvoltooid Verleden Tijd. Toelichting bij een stereografisch overzicht: Het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort PDA.
%2379667: KLEINWÄCHTER, FRIEDRICH VON. - Die Staatsromane : ein Beitrag zur Lehre von Communismus und Socialismus.
%23232145: KLEINWÄCHTER, FRIEDRICH VON. - Die Staatsromane : ein Beitrag zur Lehre von Communismus und Socialismus.
%23156014: KLEINWÄCHTER, FRIEDRICH VON. - Lehrbuch der Nationalökonomie.
%2332747: KLEINWÄCHTER, FRIEDRICH VON. - Lehrbuch der Nationalökonomie.
%23163097: KLEISTRA, YVONNE. - Hollen of stilstaan : beleidsverandering bij het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.
%23230533: KLEITERP, MARLIES ... ET AL.] - Istanbul : de stad en de sultan.
%23258175: KLEIVAN, I. & B. SONNE. - Eskimos : Greenland and Canada (Iconography of religions. Section VIII, Arctic peoples ; fasc. 2).
%2371170: KLEMANN, HEIN A.M. - Nederland 1938-1948 : economie en samenleving in jaren van oorlog en bezetting.
%23253727: KLEMM, ULF-DIETER. - Die seewärtige Grenze des Festlandsockels : Geschichte, Entwicklung und lex lata eines seevölkerrechtlichen Grundproblems.
%2358537: KLEMME, MAX. - Die volkswirtschaftlichen Anschauungen David Hume´s. Ein beitrag zur Geschichte der Volkswirtschaftslehre.
%23134342: KLEP, CHRIST & GILS, RICHARD VAN - Van Korea tot Kosovo : de Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945.
%2320294: KLEP, P.M.M. (E.A.; RED.). - Wonen in het verleden 17e-20e eeuw. Economie, politiek, volkshuisvesting, cultuur en bibliografie.
%2372174: KLERK, Y.S. - Het ECRM-Toezichtmechanisme. Verleden, heden, toekomst.
%23263832: KLERK, WILLEM DE - F W De Klerk: A Man in His Time.
%23202118: KLEVE, PETER. - Juridische iconen in het informatietijdperk.
%23106167: KLEVER, W.N.A. - (ed.) Filosofische theologie. Opstellen opgedragen aan Prof. Sperna Weiland.
%23102101: KLEVER, W.N.A. - Jeugd en Indische jaren van G.J.P.J. Bolland.
%2318163: KLEVER, W.N.A. - Anamnesis en anagogei (both words in Greek) : gesprek met Plato en Aristoteles over het menselijk kennen.
%23101445: KLEVER, W.N.A. - Verba et sententiae Spinozae or Lambertus van Velthuysen (1622-1677) on Benedictus de Spinoza.
%23197113: KLEVER, W.N.A. - Dialectisch denken : over Plato, wiskunde en de doodstraf.
%23116995: KLEWITZ, HANS-WALTER. - Ausgewählte Aufsätze zur Kirchen- und Geistesgeschichte des Mittelalters.
%2389018: KLEY, ROLAND. - Hayek's social and political thought.
%2387182: KLEYBOLDT, LUDGER. - Ertragsteuerliche Organschaften und Konzerngesellschaftsrecht. Eine wissenschaftliche Untersuchung auf dem Rechtsstand 1999.
%23265606: KLEYMANS, DICK JEAN MARIE. - Het Trojaanse paard : voorgeschiedenis der gemeentelijke en gewestelijke raden in Nederlands-Indië, 1856-1897.
%235846: KLEYN, H.G. - Algemeene Kerk en Plaatselijke Gemeente. Proeve van Historisch Onderzoek, naar de verhouding van beiden ten opzichte van de inwendige en van de stoffelijke belangen, naar aanleiding van de Rechtsbevoegdheid onzer Plaatselijke Kerken van Jhr. Mr. A.F. de Savorin Lohman en Dr. F.L. Rutgers.
%23196837: KLEYN, RUDOLF HUBERT. - Het gewestelijk bestuur op Java.
%23139427: KLEYNEN, RUUD - Asset Liability Management binnen Pensioenfondsen.
%23102103: KLEYWEGT, A.J. - Varro über die Penaten und die grossen Götter.
%23270305: KLEYWEGT, A.J. - Ciceros Arbeitsweise im zweiten und dritten Buch der Schrift De Natura Deorum
%23215029: KLIENEBERGER, HANS RUDOLF. - The Christian writers of the inner emigration.
%2354794: KLIJN, A. - Rechtshulp onderzocht en overdacht : theoretische reflectie en empirisch onderzoek omtrent rechtshulp in Nederland, 1979-1989.
%23262458: KLIJN, EDWIN & YOLA DE LUSENET. - In the picture : preservation and digitisation of European photographic collections.
%23153852: KLIJN, F.E. - De afbakening van het liquiditeitsbegrip.
%23192628: KLIJN, LEONARDUS PETRUS MARIA. - Klachtrecht van werknemers : een onderzoek naar de juridische grondslag en noodzaak van een individueel klachtrecht van werknemers.
%2385316: KLIJN, A. - De balie geschetst : verslag van een door het WODC gehouden schriftelijke enqûete onder de Nederlandse advocatuur.
%23238109: KLIJNSMA, MEINE HENK. - Om de democratie : de geschiedenis van de Vrijzinnig-Democratische Bond, 1901-1946.
%2391262: KLIJNSTRA, M. - Openbaarheid in het mileurecht.
%23166118: KLIK, PETER. - Conformiteit bij koop.
%23235328: KLIMA, GYULA. - John Buridan.
%2374883: KLINE, DANIEL T. - The Medieval British Literature Handbook (Literature and Culture Handbooks).
%23211826: KLINGBEIL, STEPHAN - Effectiveness and Reform of the United Nations Development Programme (UNDP) (Gdi Book Series).
%23260413: KLINGEMANN, HANS-DIETER & DIETER FUCHS. - Citizens and the state.
%23184998: KLINK, BART VAN. - De wet als symbool : over wettelijke communicatie en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid.
%23121762: KLINK, BART VAN & WILLEM WITTEVEEN (EDS.) - De overtuigende wetgever.
%23245624: KLINK, BART VAN. - Rechtsvormen : autonomie van recht en rechtswetenschap.
%2350771: KLINKEN, LUCAS VAN. - Wijsgerige achtergronden van de paedagogische verscheidenheid bij het lager onderwijs in Nederland in de 20ste eeuw. Diss.
%23232466: KLINKERS, L.E.M. - Openbaarheid van bestuur.
%23198577: KLINKHAMER, A.C. - Weten te zien, zien te weten.
%23234016: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 12: The International Criminal Tribunal for Rwanda 2003.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

5/9