Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23134483: KAMMEN, MICHAEL - Spheres of liberty : changing perceptions of liberty in American culture.
%23254320: KAMMERER, J. - Du sollst leben! : Bilder heidnischen Krankheitselends und Christliche Krankenfürsorge auf dem Missionsfeld.
%23230338: KAMMINGA, M.T. & L.A.D. KEUS. - Staatsaansprakelijkheid jegens individuen: beginselen en procedures : preadviezen.
%2328090: KAMMINGA, MENNO T. - Inter-state accountability for violations of human rights.
%23201556: KAMP, J.B. VAN DER. - De bedrijfsverenigingen in de overjarige ondernemingscultures van Indonesië in het bijzonder in het gebied van het Algemeen Landbouw syndicaat en het Zuid- en West- Sumatra syndycaat.
%23253245: KAMP, A.F. 'S, OORTHUYS, CAS - 's Konings oudste dogter : kleine geschiedenis nopens wedervaren en onderkomen van De Nederlandsche Bank.
%2388836: KAMP, J.L.J. VAN DE. - Bartolo de Saxoferrato 1313-1357 : leven, werken, invloed, beteekenis.
%23146247: KAMP, ROBERT VAN. - De Kolenvoorziening van Nederland gedurende de eerste wereldoorlog.
%23276224: KAMP, MARIA CORNELIA VAN DE. - Where corporate culture and local markets meet : music and film majors in the Netherlands, 1990-2005 = Waar bedrijfscultuur en lokale markten elkaar ontmoeten : muziek- en filmmajors in de Nederlandse markt, 1990-2005.
%23279393: KAMPEN, THOMAS; IMRAT VERHOEVEN & LOES VERPLANKE;. - De affectieve burger: hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid (Dutch Edition).
%2334437: KAMPEN, L. VAN (ED.) - Politiewet 1993.
%23187151: KAMPEN, N.G. VAN. - Afrika en deszelfs bewoners, volgens de nieuwste ontdekkingen : een werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel ten vervolge op E.A.W. von Zimmermaan. Tweede deel.
%23205857: KAMPHORST, TEUNIS JAN & ARGARETH PIETER SPRUIJT. - Vrijetijdsgedrag in het perspectief van socialisatie : een empirisch onderzoek naar samenhang tussen aspecten van socialisatieprocessen op de leeftijd van 5 tot en met 10 jaar en vrijetijdsgedrag op de leeftijd van 25 tot en met 30 jaar.
%2322698: KAMPHUISEN, P.W. - De collectieve en de individuele arbeidsovereenkomst.
%2328968: KAMPHUISEN, P.W. - Gewoonterecht.
%23258201: KAMPHUISEN, J.G.C. - De opdracht aan de assurantietussenpersoon.
%23274724: KAMPS, IVO. - Shakespeare Left and Right.
%2377287: KAMPTZ, KARL ALBERT. - Neue Literatur des Völkerrechts von 1784 bis 1794.
%2382688: KAMRAVA, MEHRAN. - Democracy in the balance : culture and society in the Middle East.
%23246737: KAMRAVA, MEHRAN. - The modern Middle East : a political history since the First World War.
%23244104: KAMRAVA, MEHRAN. - Political Economy of the Persian Gulf.
%2375611: KAMSTEEG, A. - Ambon nu = Ambon sekarang,
%2379097: KAMUF, PEGGY. - Book of addresses.
%2336654: HAY AN KAN. - Standaardcharters.
%2314366: KAN, J. VAN. - Inleiding tot de rechtswetenschap.
%2311224: KAN, J. VAN. - De rechtstitels der Compagnie.
%2372069: KAN, WIM. - Burmadagboek 1942-1945.
%23206584: KAN, WIM. - De dagboeken van Wim Kan : 1957-1968 : de radiojaren.
%23146801: KAN, MICHAEL & ROY SIEBER (EDS.) - African masterworks in Detroit Institute of Arts.
%2349318: KAN, J.M. - De jurist-ambtenaar. Bundel opstellen, opgedragen aan J.M. Kan.
%2313324: KAN, J. VAN. - Bezitsverhoudingen.
%23281986: KANAFANI, GHASSAN. - Oemm Saad : Palestijnse verhalen.
%2387056: KANAZAWA, MAKOTO & CHRISTOPHER J. PINON (EDS.) - Dynamics, polarity and quantification.
%23156098: KANDELAARS, PATRICIA P.A.A.H. - Material-product chains: economic models and applications.
%23257929: KANDINSKY, VASILY. - Kandinsky : absolut abstrakt.
%23257767: KANDINSKY, VASILY. - Vasily Kandinsky : from Blaue Reiter to the Bauhaus, 1910-1925.
%23110709: KANE, R. & PHILLIPS, S.H. - Hartshorne : process philosophy and theology.
%23197673: KANE, PETER E. - Errors, lies, and libel.
%23212049: KANE, LUAN & LINDA ASHMAN (EDS.) - Sinclair on warranties and indemnities on share and asset sales. 5th edition.
%23280977: KANE, EDWARD J. - The gathering crisis in Federal Deposit Insurance.
%23263848: KANET, ROGER E. (ED.) - A Resurgent Russia and the West: The European Union, NATO and Beyond.
%23221708: KANG, EUNG-CHEON. - Koryeo dynasty : a journey into the noble tradition of Korea
%232210: KANG, YOUNG HOON & YONG SOON YIM (EDS.) - Politics of Korean reunification.
%23243725: KANIEL, MOSHE. - The Exclusive Treaty-Making Power of the European Community:Up to the Period of the Single European Act.
%23116721: KANIUTH, AGATHE. - Die Beisetzung Konstantins des Grossen : Untersuchungen zur religösen Haltung des Kaisers.
%23198182: KANNEGIETER, J.Z. - Geschiedenis van de vroegere Quakergemeenschap te Amsterdam, 1656 tot begin negentiende eeuw.
%23257461: KANNER, ISRAEL ZWI. - Nieuwe joodse volkssprookjes.
%237919: KANSTROOM, DANIEL - Aftermath: Deportation Law and the New American Diaspora.
%23179906: KANSTROOM, DANIEL - Aftermath: Deportation Law and the New American Diaspora.
%23268819: KANT, IMMANUEL. - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und Kritik der Praktischen Vernunft.
%23268817: KANT, IMMANUEL. - Kritik der Praktischen Vernunft.
%23268824: KANT, IMMANUEL. - Die Metaphysik der Sitten. 1. Teil : Anfangsgründe der Rechtslehre; 2. Teil : Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre.
%23113434: KANT, IMMANUEL. - Verzeichniss der Bücher des verstorbenen Professors Johann Friedrich Gensichen, wozu auch die demselben zugefallene Bücher des Professor Kant gehören.
%23116730: KANT, IMMANUEL. - Critique of Pure Reason.
%2378852: KANT, IMMANUEL. - Principles of lawful politics : Immanuel Kant's philosophic draft toward eternal peace. [Zum ewigen Frieden].
%23130143: KANT, IMMANUEL. - Critique of Pure Reason.
%2394574: KANT, IMMANUEL. - Die Metaphysik der Sitten.
%23268823: KANT, IMMANUEL. - Kritik der Urteilskraft.
%23268820: KANT, IMMANUEL. - Kleiner Schriften zur Geschichtsphilosophie, Ethik und Politik.
%23260708: KANTELAAR, JACOBUS. - Redevoering over den invloed der waare verlichting op het lot der vrouwen en het huwelijksgeluk; gehouden op de Algemeene Vergadering, der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, den 13den van Oogstmaand, 1793.
%2343816: KANTER, P.J. DE. - Rechtsgronden en rechtsmiddelen.
%23276506: KANTER, J. DE & J. AB UTRECHT DRESSELHUIS. - De provincie Zeeland.
%2377289: KANTOROWICZ, HERMANN & WILLIAM WARWICK BUCKLAND. - Studies in the Glossators of the Roman law : newly discovered writings of the 12th century.
%23227386: KANTZARA, VASILIKI. - An act of defiance, an act of honour : gender and professional prestige among teachers in secondary education in Greece.
%23200629: KANUNGO, RABINDRA N. - Work Alienation.
%23116791: KAPHAN, FRITZ. - Zwischen Antike und Mittelalter. Das Donau-Alpen-Land im Zeitalter St. Severins.
%23141810: KAPITSA, PETER L. - Peter Kapitsa on life and science.
%2381793: KAPITZKI, C. RED. - Auf der Suche nach dem verlorenen Bild. Internationales Architectenseminar Potsdam 1991
%23200024: KAPLAN, A.D.H. - Small Business: Its Place and Problems.
%23128589: KAPLAN, M.A., N. DE B. KATZENBACH & G.I. TUNKIN - Modernes Völkerrecht: Form oder Mittel der Aussenpolitik.
%23148081: KAPLAN, JOHN. - The hardest drug : heroin and public policy.
%23225704: KAPLAN, ROBERT D. - Soldiers of God: With Islamic Warriors in Afghanistan and Pakistan.
%2372579: KAPLAN, DONALD M. - Clinical and social realities.
%23280665: KAPLAN, FRED. - Lincoln: The Biography of a Writer.
%2339716: KAPLAN, JOHN., JEROME H. SKOLNICK & MALCOLM M. FEELEY. - Criminal justice : introductory cases and materials.
%23280726: KAPLAN, JONATHAN. - My Perfect One: Typology and Early Rabbinic Interpretation of Song of Songs.
%2351274: KAPLAN, MORTON A. - The life and death of the Cold War: selected studies in postwar statecraft.
%23267582: KAPLAN, ALICE. - The collaborator : the trial & execution of Robert Brasillach.
%23279625: KAPLAN, ARIE. - Masters of the Comic Book Universe Revealed!.
%23206040: KAPLAN, ROBERT & ELLEN KAPLAN. - The art of the infinite : the pleasures of mathematics.
%23205313: KAPLAN, MORTON A. (ED.) - Character and identity. [1] Philosophical foundations of political and sociological perspectives.
%23201662: KAPLAN, LAWRENCE S. - The long entanglement : NATO's first fifty years.
%23273067: KAPLANSKY, IRVING - Fields and Rings.
%2382825: KAPLE, DEBORAH A. - Dream of a red factory: the legacy of high Stalinism in China.
%2339391: KAPLINSKY, RAPHAEL - The Economies of Small: Appropriate Technology in a Changing World.
%2348319: KAPLUN-KOGAN, W.W. (ED.). - Russisches Wirtschaftsleben seit der Herrschaft der Bolschewiki nach russischen Zeitungen.
%23221796: KAPOOR, ANISH., MERCURIO, GIANNI & DEMETRIO PAPARONI. - Dirty corner - Anish Kapoor : [on the occasion of Anish Kapoor, Rotonda di via Besana, 31 May - 9 October 2011 ; Fabbrica del Vapore, 31 May - 9 January 2012].
%23256283: KAPOOR, ANISH. - Anish Kapoor : shooting into the corner.
%23263973: KAPPAGODA, NIHAL - Multilateral Development Banks: Volume 2: Asian Development Bank.
%23260274: KAPPEL, KURT. - Communicatio in sacris : die gottesdienstliche Gemeinschaft zwischen Katholiken und Nichtkatholiken (nach dem Codex Iuris Canonici).
%23213187: KAPPELHOF, ANTONIUS CORNELIS MARIE - Tussen aansporen en opsporen : geschiedenis van 25 jaar Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 1965-1990.
%2349083: KAPPELHOF, A.C.M. - De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730).
%2391167: KAPPEN, O. VAN. - Geschiedenis der Zigeuners in Nederland : de ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420-±1750).
%23267932: KAPPERT, PETRA. - Strukturelle Zwänge - persönliche Freiheiten : Osmanen, Tuürken, Muslime: Reflexionen zu gesellschaftlichen Umbrüchen ; Gedenkband zu Ehren Petra Kapperts.
%23154474: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, J. - Over vim facere in het interdictum uti possidetis.
%23223202: KAPSALIS, TERRI. - Public privates : performing gynecology from both ends of the speculum.
%2335601: KAPSTEIN, ETHAN B. ... [ET AL.] - Unipolar politics : realism and state strategies after the Cold War.
%23280963: KAPSTEIN, ETHAN B. - Governing the Global Economy: International Finance and the State.
%23125906: KAPTEIN, HENDRIK - Ethiek tussen Twijfel en Theorie.
%23253860: KAPTEIN, HENDRIK - Ethiek tussen Twijfel en Theorie.
%23206177: KAPTEIN, H.J.R. (ED.) - Onrechtmatig verkregen bewijs.
%23200600: KAPTEIN, SAMUEL PIETER. - Ethics management : auditing and developing the etical content of organizations.
%23211273: KAPTEYN, PAUL. - Markt zonder staat : het Europese dilemma van integratie en civilisatie.
%23224796: KAPTEYN, P.J.G. & P. VERLOREN VAN THEMAAT. - Introduction to the Law of the European Communities. After the coming into force of the Single European Act. 2nd ed. edited by L.W. Gormley.
%23198826: KAPTEYN, P.J.G. & P. VERLOREN VAN THEMAAT. - Introduction to the Law of the European Communities : after the accession of new member states.
%2311231: KAPTEYN, P.J.G. - De Nederlandse Antillen en de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht.
%23172593: KAPTEYN, P.J.G. (E.A.) - Tien jaar wet arob: hoe verder? : verslag van het symposium gehouden op 26 september 1986.
%2392461: KAPTEYN, P.J.G., R.H. LAUWAARS & P.H. KOOIJMANS (EDS.), KAPTEYN, P.J.G. (E.A.) - International organization and integration : annotated basic documents and descriptive directory of international organizations and arrangements. 2 Volumes in 7 parts. Vol. 1A: The United Nations organization; Vol. 1B: Organizations related to the United Nations; Volume 2A: European Communities; Vol. 2B-2J: Other organizations and arrangements; Volume 2K: Functional organizations and arrangements; Supplement Vol. 1A; Supplement Vol. 1B.
%23282190: KAPTEYN, P.J.G. & P. VERLOREN VAN THEMAAT. - Inleiding tot het recht van de Europese Unie en van de Europese Gemeenschappen.
%2331925: KAPTEYN, P.J.G. - De Verenigde Naties en de Internationale Economische Orde.
%2375106: KAPTEYN, P.J.G. (E.A.) - Rechten en verplichtingen van bedrijfsleven en vrije beroepen in de EEG.
%2354532: KAPTEYN, P.J.G. - L´Assemblée Commune de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier. Un essai de parlementarisme Européen.
%23195063: KAPTEYN, P.J.G. & P. VERLOREN VAN THEMAAT. - Introduction to the Law of the European Communities : from Maastricht to Amsterdam.
%23280505: KAPUR, DEVESH; JOHN P. LEWIS & RICHARD CHARLES WEBB. - The World Bank : its first half century. Vol. 1: History; Vol. 2: Perspectives.
%23174656: KAPUR, DEVESH; JOHN P. LEWIS & RICHARD CHARLES WEBB. - The World Bank : its first half century. Vol. 1: History; Vol. 2: Perspectives.
%23274118: KAPUR, SHITIJ & YVES LECRUBIER (EDS.) - Dopamine in the pathophysiology and treatment of schizophrenia.
%23263845: KAPUR, ASHOK - Pakistan's Nuclear Development.
%2318097: KARA, HANIF - Interdisciplinary Design: New Lessons from Architecture and Engineering
%23133590: KARAMYCHEV, VLADIMIR. - Essays on adverse section: a dynamic perspective.
%23271683: KARATANI, KOJIN. - Transcritique: On Kant and Marx.
%23225447: KARAVITES, PETER (PANAYIOTIS). - Evil, freedom, and the road to perfection in Clement of Alexandria.
%23102082: KARDAUN, MARIA. - Der Mimesisbegriff in der griechischen Antike.
%23107012: KARDOUCHE, GEORGE K. - The U.A.R. in development: a study in expansionary finance.
%2370726: KARE, MORLEY R. AND OWEN MALLER (EDS.). - The chemical senses and nutrition.
%23148175: KARKLINS, RASMA. - Ethnopolitics and transition to democracy : the collapse of the USSR and Latvia.
%23174416: KARLEN, DELMAR. - Primer of procedure.
%2334535: KARLOWA, OTTO. - Das Rechtsgeschäft und seine Wirkung.
%23174716: KARLSSON, MIKAEL M. (ED.) - Recht, Gerechtigkeit und der Staat : Studien zu Gerechtigkeit, Demokratie, Nationalität, nationalen Staaten und supranationalen Staaten aus der Perspektive der Rechtstheorie, der Sozialphilosophie und der Sozialwissenschaften = Law, justice, and the state : studies in justice, democracy, nationality, national states, and supra-national states from the standpoints of legal theory, social philosophy, and social science
%23194480: KARLSSON, SVANTE. - Oil and the world order : American foreign oil policy.
%23236003: KARMILOFF, KYRA & ANNETTE KARMILOFF-SMITH. - Pathways to language : from fetus to adolescent.
%2394114: KARNEBEEK, H.A. VAN. - De Costa Rica packet arbitrage.
%23280979: KARNI, EDI. - Decision making under uncertainty : the case of state-dependent preferences.
%23119281: KAROL, K.S. - Cuba sinds de revolutie. Tien jaar politieke en economische ontwikkeling.
%2369357: KAROL, K.S. - China. The other Communism.
%2343378: KARP, IVAN & D.A. MASOLO (EDS.) - African Philosophy as Cultural Inquiry.
%2314531: KARRAS, RUTH MAZO., JOEL KAYE & E. ANN MATTER (EDS.) - Law and the Illicit in Medieval Europe.
%23249160: KARS, HENDRIK. - Le portrait chez Marivaux : étude d'un type de segment textuel : aspects métadiscursifs, définitionnels, formelsLe portrait.
%2325466: KARSCH-HAACK, F. - Das gleichgeschlechtliche Leben der Naturvölker.
%23205067: KARSH, EFRAIM., RAUTSI, INARI. - Saddam Hussein : a political biography.
%23242646: KARSH, EFRAIM. - Islamic imperialism : a history.
%2338067: KARST, KENNETH L. - Law's promise, law's expression : visions of power in the politics of race, gender, and religion.
%2310646: KARSTEN, C. - Die Lehre vom Vertrage bei den italienische Juristen des Mittelalters : ein Beitrag zur inneren Geschichte der Reception des römischen Rechtes in Deutschland.
%2379640: KARSTEN, C. - Die Bedeutung der Form im Obligationenrecht. Abt. I: Die römische Lehre von der Stipulation.
%2349939: KARSTEN, G. & BENEKE, W. - Lehrbuch der Pharmakognosie.
%2347371: KARSTEN, LUCHIEN. - De achturendag : arbeidstijdverkorting in historisch perspectief, 1817-1919.
%23174219: KARSTEN, WILLEM JOHAN - Over de terugwerkende kracht der vervulde voorwaarde bij verbintenissen.
%23115927: KARTODIRDJO, SARTONO. - The peasants' revolt of Banten in 1888 : its conditions, course and sequel : a case study of social movements in Indonesia.
%23178339: KARTODIRDJO, SARTONO. - The peasants' revolt of Banten in 1888 : its conditions, course and sequel : a case study of social movements in Indonesia.
%23178359: KARVONEN, LAURI., SUNDBERG, JAN. - Social democracy in transition : northern , southern , and eastern Europe.
%2345001: KARWEHL, H. - Die Entwicklung und Reform des deutschen Knappschaftswesen. Mit besonderer Berücksichtigung der preussischen Knappschaftsnovelle vom 19. Juni 1906.
%23101432: KASEM-BEG, MIRZA ALEXANDER. - Allgemeine Grammatik der türkisch-tatarischen Sprache : das Alphabet und das Wort, das Verbum, die Syntax.
%2339914: KASER, MAX. - Romeins privaatrecht.
%2348497: KASKEL, WALTER. - Das neue Arbeitsrecht : systematische Einführung. 2.Aufl.
%23270157: KASME, BADR. - La capacité de l'Organisation des Nations Unies de conclure des traités.
%232692: KASPER, SIEGFRIED G. - Freie Beweiswürdigung und moderne Kriminaltechnik.
%23107790: KASPERSEN, H.W.K. (E.A.) - Contracten van internet-providers: een adequate basis voor zelfregulering?
%23719: KASPERSEN, LARS BO. - Anthony Giddens : an introduction to a social theorist.
%23221089: KASPERSEN, H.W.K. - Strafbaarstelling van computermisbruik.
%2347219: KASPERSEN, H.W.K. (E.A.) - Computermisdaad en strafrecht. Voordrachten en verslag symposium Strafrecht en Informatiemaatschappij VU Amsterdam 1986.
%23178934: KASSIN, SAUL M. - The American Jury on trial: psychological perspectives.
%2346404: KASSNER, C. - Gerichtliche und Verwaltungs-Meteorologie : das Wetter in der Rechtsprechung für Gerichte und Rechtsanwälte, Verwaltungen, Magistrate und Hausbesitzer, Beufsgenossenschaften und Versicherungsgesellschaften, für Gewerbe, Handel und Technik. Mit 438 Beispielen aus der Praxis.
%23223452: KASTENBAUM, ROBERT. - On our way : the final passage through life and death.
%23149501: KASZA, GREGORY JAMES. - The conscription society : administered mass organizations.
%2316917: KAT ANGELINO, A.D.A. DE. - Le Problème Colonial. Vol. I: Principes et méthodes; Vol. 2: Les Indes-Néerlandaises.
%2316544: KAT ANGELINO, A.D.A. DE. - Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-Indië. Deel 1: Grondlagen en richtlijnen van koloniaal beleid; Deel 2 : De overheidszorg in Nederlandsch-Indië.
%23280363: KAT, J.H. - De kosten-egalisatiereserve en de reserve assurantie eigen risico.
%23277462: KATAOKA, MAMI & ALLISON HARDING. - Phantoms of Asia : contemporary awakens the past.
%23212924: KATE, HANS ANDRÉ TEN. - Order acceptance and production control.
%23114570: KATE, ROLF TEN (E.A.) - 6 over Jazz : kaleidoskoop van een deels miskende, deels overschatte muze.
%2328996: KATE, TH.B. TEN. - Het request-civiel.
%23265460: KATE, J.J.L. TEN. - De vrouw in 't Neêrlandsch lied : keur van zangen.
%23258091: KATE, J.J.L. TEN. - De Nieuwe Kerk van Amsterdam : een gedicht van J.J.L. ten Kate.
%23113949: KATER-SIBBES, G.J.F. & M.J. VERMASEREN. - Apis. Volume 1: The Monuments of the Hellenistic-Roman Period from Egypt.
%2339691: KATES, JOSHUA. - Fielding Derrida : philosophy , literary criticism , history , and the work of deconstruction.
%23280842: KATES, JOSHUA. - Fielding Derrida: Philosophy, Literary Criticism, History, and the Work of Deconstruction.
%23279394: KATES, JOSHUA. - Fielding Derrida : philosophy, literary criticism, history, and the work of deconstruction.
%23278473: KATES, GARY. - Monsieur D'Eon is a woman : a tale of political intrigue and sexual masquerade.
%23233131: KATO, MASAE. - Women's rights? : the politics of eugenic abortion in modern Japan.
%233542: KATONA, GÉZA (ED.) - Survey on crime prevention in Europe : (data from 27 European states).
%23185627: KATS, JOANNES C. P. - Het phonologisch en morphonologisch systeem van het Roermondsch dialect.
%23100308: KATTSOFF, LOUIS O. - Making moral decisions : an existential analysis.
%23233568: KATTSOFF, LOUIS O. - Logic and the nature of reality.
%23111479: KATZ, JONATHAN I. - The biggest bangs : the mystery of gamma-ray bursts, the most violent explosions in the universe.
%2382349: KATZ, STEVEN T. - Frontiers of Jewish thought.
%23160247: KATZ, MICHAEL B. (MICHAEL BARRY). - Improving poor people : the welfare state, the 'underclass,' and urban schools as history.
%23244562: KATZ, RICHARD. - The straight path : a story of healing and transformation in Fiji.
%2353427: KATZ, JORGE M. - Production functions, foreign investment and growth : a study based on the Argentine manufacturing sector, 1946-1961.
%2399309: KATZ, MORDECAI. - Protection of the weak in the Talmud.
%2347919: KATZ, MICHAEL B. - Reconstructing American education.
%23277746: KATZ, PAMELA. - The partnership : Brecht, Weill, three women, and Germany on the brink.
%23271685: KATZ, JERROLD J. - Realistic Rationalism. Braford Book / MIT Press. 1998.
%23243578: KATZ, ROBERT. - Fatal Silence: The Pope, the Resistance and the German Occupation of Rome.
%23250193: KATZAROV, KONSTANTIN. - The theory of nationalisation.
%2327242: KATZAROV, KONSTANTIN. - Theory of nationalisation.
%2387462: KATZENSTEIN, P.J. (ED.) - Comparative theory and political experience : Mario Einaudi and the liberal tradition.
%23227644: KATZENSTEIN, PETER J. - A world of regions : Asia and Europe in the American imperium.
%23277470: KATZEW, ILONA. - Contested visions in the Spanish colonial world.
%23123171: KATZINGER, W. (ED.) - Elenchus Fontium Historiae Urbanae : Acta Collegii Historiae Urbanae Volume 3 (1992).
%23161122: KATZMANN, ROBERT A. (ED.) - The law firm and the public good.
%23135800: KATZNER, DONALD W. - The Walrasian Vision of the Microeconomy. An elementary exposition of the structure of modern general equilibrium theory.
%23122362: KAUCH, P. - De Nationale bank van België 1850-1918.
%23178450: KAUFFMAN, LINDA S. (ED.). - Gender and theory : dialogues on feminist criticism.
%23115377: KAUFFMANN, F.A. - Roms Ewiges Antlitz. Formschicksal Einer Stadt.
%2322681: KAUFHOF. - 1879-1954. 75 Kaufhof Jahre.
%23240307: KAUFMAN, SHIRLEY (ED.) - The defiant muse : Hebrew feminist poems from antiquity to the present : a bilingual anthology.
%23218265: KAUFMAN, BRUCE E. - The global evolution of industrial relations : events, ideas and the IIRA.
%2384508: KAUFMAN, EDGAR - Frank Lloyd Wright: An American Architecture.
%23260775: KAUFMAN, HERBERT - Time, chance, and organizations : natural selection in a perilous environment.
%2360568: KAUFMAN, MATTHEW H. - The Regius chair of military surgery in the University of Edinburgh, 1806-55.
%23271686: KAUFMAN, ELEANOR. - The Delirium of Praise: Bataille, Blanchot, Deleuze, Foucault, Klossowski.
%23232578: KAUFMAN, JOHAN. - Conference diplomacy: an introductory analysis.
%23180472: KAUFMANN, HUGO M. - Germany's international monetary policy and the European monetary system.
%23131: KAUFMANN, ARTHUR. - Wozu Rechtsphilosophie heute?
%23278453: KAUFMANN, JONATHAN (ED.) - Conference diplomacy: an introductory analysis.
%23156482: KAUFMANN, WALTER. - Critique of religion and philosophy.
%23101434: KAUFMANN, DAVID. - Geschichte der Attributenlehre in der jüdischen Religionsphilosophie des Mittelalters von Saadja bis Maimûni, und Die Spuren al-Batlajûsi's in der jüdischen Religionsphilosophie : nebst einer Ausgabe der hebräischen Übersetzungen seiner Bildlichen Kreise.
%23145246: KAUFMANN, IVO. - Versicherung in der Volksrepublik China.
%23170217: KAUFMANN, JONATHAN (ED.) - Effective negotiation : case studies in conference diplomacy.
%2377292: KAUFMANN, ERICH. - Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie. Eine Betrachtung über die Beziehungen zwischen Philosophie und Rechtswissenschaft.
%2377291: KAUFMANN, ARTHUR. - Das Unrechtsbewusstsein in der schuldlehre des Strafrechts. Zugleich ein Leitfaden durch die moderne Schuldlehre.
%2377130: KAUFMANN, FELIX. - Logik und Rechtswissenschaft : Grundriss eines Systems der reinen Rechtslehre.
%2377128: KAUFMANN, FELIX. -* - Die Kriterien des Rechts : eine Untersuchung über die Prinzipien der juristischen Methodenlehre.
%2375423: KAUFMANN, ERICH. - Um Recht und Gerechtigkeit : Festgabe für Erich Kaufmann zu seinem 70. Gebortstage, 21.9.1950, überreicht von Freunden, Verehrern und Schülern.
%23134060: KAUFMANN, WALTER. - Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist.
%23142329: KAUFMANN, THOMAS DACOSTA - Central European Drawings, 1680-1800 : a Selection from American Collections.
%23256072: KAUFMANN, CHRISTIAN. - The Admirality Islands : art from the South Seas.
%23150681: KAUFMANN, JONATHAN (ED.) - Effective negotiation : case studies in conference diplomacy.
%23150713: KAUFMANN, JOHAN. - United Nations decision making.
%23148007: KAUFMANN, WILLIAM W. - Assessing the base force : how much is too much ?.
%23279609: KAUFMANN, JONATHAN; DICK LEURDIJK; NICO SCHRIJVER; - The world in turmoil : testing the UN's capacity.
%23258259: KAUFMANN, JONATHAN. - The diplomacy of international relations : selected writings.
%23243331: KAUFMANN, JONATHAN (ED.) - Conference diplomacy : an introductory analysis.
%23175245: KAUP, KATHERINE PALMER - Creating the Zhuang: Ethnic Politics in China.
%23248523: KAUPEN, WOLFGANG. - Soziologische Probleme juristischer Berufe.
%23271692: KAUTSKY, KARL. - The Materialist Conception of History (English and German Edition).
%23248138: KAUTZ, STEVEN J. - Liberalism and community.
%23230403: KAUTZ, STEVEN J. - Liberalism and community.
%23230936: KAVANAGH, THOMAS M. - Enlightened Pleasures: Eighteenth-Century France and the New Epicureanism.
%2394691: KAVELAARS, P. ... [ET AL.] - Natuurschoon en rijksmonumenten.
%23201656: KAVELAARS, P. - Toewijzingsregels in het Europees sociaal-verzekeringsrecht.
%23230823: KAVELAARS, P. - Toewijzingsregels in het Europees sociaal-verzekeringsrecht.
%2393881: KAVELAARS, P. ... [ET AL.] - Bedrijfsopvolging en aanmerkelijk belang.
%2393607: KAVELAARS, P. ... [ET AL.] - Het fiscale stelsel in het Caribisch Koninkrijk.
%2332025: KAWAGUCHI, YOKO - Butterfly's sisters : the Geisha in western culture.
%23145623: KAWAKAMI, K.K. - Manchoukuo, Child of Conflict.
%23201093: KAWATA, EIICHI . - How Scrutable Are the Japanese!: Learn How to Teach English to the Japanese and How to Speak Japanese at the Same Time.
%23169628: KAY, JANE. - Administrative law.
%23157610: KAY, JOSEPH. - Free trade in land.
%23237917: KAYE, PETER. - Private international law of tort and product liability : jurisdiction, applicable law and extraterritorial protective measures.
%2325766: KAYE, KENNETH - The Mental and Social Life of Babies: How Parents Can Create Persons
%23213821: KAYE, DALIA DASSA. - Beyond the handshake : multilateral cooperation in the Arab-Israeli peace process , 1991-1996.
%2335155: KAYE, PETER. - Civil jurisdiction and enforcement of foreign judgments : the application in England and Wales of the Brussels Convention of 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters under the Civil jurisdiction and judgments act 1982.
%2394062: KAYSER, CARL PHILIPP. ED., MURET, MARC-ANTOINE. - Scripta selecta. Curavit Carolus Philippus Kayser. Accedit Friderici Creuzeri epistola ad editorem.
%2342523: KAZAKOS, PANOS & P.C. IOAKIMIDIS (EDS.) - Greece and EC Membership Evaluated.
%23268194: KAZANCIGIL, ALI (ED.) - L'État au pluriel : perspectives de sociologie historique.
%2375289: KAZEMIER, BRUGT HENDRIK & J.J.M. VAN DER VEN. - Gerechtigheid en belangenwaardering : voor de vergadering te houden op 13 december 1952 te 's-Gravenhage. Deel 1: Inleidingen; Deel 2: Verslag.
%2394635: KAZUO, NIMERA. - The Ashio riot of 1907: a social history of mining in Japan.
%23173650: KEANE, PATRICK J. - Coleridge's submerged politics : the ancient mariner and Robinson Crusoe.
%23236640: KEANE, DAVID - Caste-based Discrimination in International Human Rights Law.
%23235193: KEANE, CATHERINE. - Figuring genre in Roman satire.
%23246357: KEARNEY, MICHAEL G. - The prohibition of propaganda for war in international law.
%2335026: KEARNS, JOHN T. - Reconceiving experience a solution to a problem inherited from Descartes.
%23141646: KEARNS, JOHN T. - The Principles of Deductive Logic.
%23220833: KEASBERRY, IRIS NATHALY - Elder care, old-age security and social change in rural Yogyakarta, Indonesia.
%23260909: KEATING, AILEEN. - Power, politics and the hidden history of Arabian oil.
%23268991: KEATS, JOHN. - De brieven aan Fanny Brawne.
%23113443: KEBEDE, MESSAY. - Meaning and Development.
%23245033: KECHELIEVITCH, DRAGACH. - Le Syndicalisme des Techniciens.
%23157982: KEDOURIE, ELIE. - The Jewish world : revelation , prophecy , and history.
%23215261: KEDOURIE, ELIE. - Arabic political memoirs and other studies.
%2368530: KEDZIA, Z., KORULA, A. & NOWAK, M. (ED.). - Perpectives of an all-European system of human rights protection : the role of the Council of Europe, the CSCE, and the European Communities.
%23248950: KEE, B. - Prijzen en produktie : een vakwijsgerig onderzoek naar de betekenis van de economisch-modale abstractie aan de hand van de klassieke en neoklassieke waardeleren.
%23116349: KEEFE, WILLIAM J. & MORRIS S. OGUL. - The American Legislative Process : Congress and the State. 3rd edition.
%2382915: KEEFE, WILLIAM J. & MORRIS S. OGUL. - The American Legislative Process : Congress and the State.
%23230578: O'KEEFE, PHIL (ED). - Negotiating Poverty: New Directions, Renewed Debate.
%23217998: KEEFE, WILLIAM JOSEPH. - Parties, politics and public policy in America.
%2350392: O'KEEFE, RICHARD R. - Mythic archetype in Ralph Waldo Emerson : a Blakean reading.
%2314836: KEEFE, T. - French existentialist fiction: changing moral perspectives.
%23207946: O'KEEFFE, DAVID. - Legal issues of the Maastricht treaty.
%2363320: KEEN, PETER G.W. - Concurrentiebeleid & informatietechnologie : creëren van concurrentievoordelen met behulp van informatiesystemen.
%23103439: KEENEY, WILLIAM ECHARD. - The development of Dutch Anabaptist thought and practice from 1539-1564.
%23140938: KEEP, JOHN L.H. - Power to the People: Essays on Russian History.
%23147354: KEEP, JOHN L.H. - Power and the People: Essays on Russian History.
%23137892: STUURMAN. KEES - De e-Consument. Consumentenbescherming in de Nieuwe Economie.
%23273784: KEES, JOOSSE - Arnold Aletrino: pessimist met perspectief
%23267222: KEESING, I.G. - De nieuwe verzekeringswetten : de Radenwet, Invaliditeitswet en Ouderdomswet 1919 : populair toegelicht.
%2316000: KEESSEL, DIONYSIUS GODEFRIDUS VAN DER. - Theses Selectae Juris Hollandici et Zelandici ad supplendam Hugonis Grotii Introductionem ad Jurisprudentiam Hollandicam. Editio Nova.
%23206399: KEESSEL, DIONYSIUS GODEFRIDUS VAN DER. - Theses selectae juris Hollandici et Zelandici, ad supplendam Hugonis Grotii Introductionem ad jurisprudentiam Hollandicam, et definiendas celebriores juris Hollandici controversias, in usum auditorum evulgatae
%2359209: KEETON, GEORGE W. - China, the Far East and the future.
%2397727: KEGEL-BRINKGREVE, E. - The Echoing Woods. Bucolic and Pastoral from Theocritus to Wordsworth.
%23104021: KEGEL-BRINKGREVE, E. - The Echoing Woods. Bucolic and Pastoral from Theocritus to Wordsworth.
%23185741: KEGEL, WILLEM J. H. F. - Simonides.
%23202571: KEGLEY, JACQUELINE ANN K. - Genuine individuals and genuine communities : a Roycean public philosophy.
%2335582: KEGLEY, JR., CHARLES W. - International terrorism : characteristics, causes, controls.
%23116825: KEHNSCHERPER, GERHARD. - Die dialektische Theologie Karl Barths im Lichte der sozial-ethischen Aufgaben der christlichen Kirche.
%23116836: KEHNSCHERPER, GERHARD. - .....und die Sonne verfinsterte sich. Die Santorinkatastrophe und die archäologischen Forschungen um das letzte Buch der Bibel.
%23116843: KEHR, KARL ANDREAS. - Die Urkunden der normannisch-sizilischen Könige : eine diplomatische Untersuchung.
%23272813: KEHR, PAUL F. (ED.) - Italia Pontificia. Vol. 8: Regnvm Normannorvm-Campania (Regesta Pontificvm Romanorvm).
%2341315: KEIGER, J.F.V. - France and the world since 1870.
%23279395: KEIJSER, THOMAS. - Transnational securities law.
%23171137: KEIJSER, J.A.M.P. - Handleiding bij scheiding.
%23209195: KEIJSER, THOMAS. - Repos and securities lending agreements = Repo i kreditovanie tsennymi bumagami.
%23240142: KEIJSER, J.W. DE. - Bijkans begrepen? : feitelijk en vermeend begrip van forensische deskundigenrapportages onder rechters, advocaten en deskundigen.
%23196205: KEIJSER, J.W. DE & H. ELFFERS (ED.) - Het maatschappelijk oordeel van de strafrechter : de wisselwerking tussen rechter en samenleving.
%23152245: KEIJSER, J.W. DE. - Punishment and purpose : from moral theory to punishment in action.
%2351582: KEIJSER, E.J.A & TJOEN-TAK-SEN, K.G. (RED.). - Mogelijkheden en grenzen van het civiele spoedrecht. Civielrechtnotities.
%23247364: KEIJZER, NICO. - Keijzer concludeert : een keuze uit de conclusies van advocaat-generaal Nico Keijzer.
%23110967: KEIJZER, NICO. - The military duty to obey.
%23225821: KEIJZER, FRED. - Representation and behavior.
%23248771: KEIJZER, NICO & ELIES VAN SLIEDREGT. - Wet Internationale misdrijven : wetten en regelgeving.
%23219996: KEIJZERS, GERARD. - Creating sustainable directions : collaborative stakeholder approach of governments and businesses.
%23226209: KEIL, CLEMENS. - Die Konzeption von Datenbanken für die Produktionsplanung und -steuerung auf der Grundlage eines semantikorientierten Verfahrens zum logischen Datenbankentwurf.
%23263123: KEIL, FRANK C. - Concepts, kinds, and cognitive development.
%2325296: KEILER, ALLAN - Marian Anderson: a singer's journey.
%23159554: KEILMAN, NICO., ANTON KUIJSTEN & AD VOSSEN (EDS.) - Modelling household formation and dissolution.
%23273624: KEIRSE, A.L.M. ... [ET AL.] (EDS.) - Recht in regio : bijdragen, gebundeld ter gelegenheid van de BW-dag 2006 te Groningen
%2333391: KEISER, ELIZABETH B. - Courtly Desire and Medieval Homophobia: The Legitimation of Sexual Pleasure in `Cleanness` and Its Contexts.
%23101436: KEITH-FALCONER, ION G.N. - Kalilah and Dimnah : or The fables of Bidpai.
%2377132: KEITH, ARTHUR BERRIEDALE. - An introduction to British constitutional law.
%2377131: KEITH, ARTHUR BERRIEDALE. - Elements of the law of contracts.
%23217134: KEITH, JAMES. - Fifty years of farming.
%23165025: KEIZER, BERT. - Tijdelijk feest : ' postkoloniale doktersroman '.
%23104833: KEIZER, MADELON DE. - Het Parool 1940-1945 : verzetsblad in oorlogstijd
%23234585: KEIZER, EVELIEN. - The English noun phrase : the nature of linguistic categorization.
%23256308: KEIZER, MADELON DE (ED.) - Staat van veiligheid : de Nederlandse samenleving sinds 1900.
%23270425: KEIZER, BERT. - Tumult bij de uitgang : lijden, lachen en denken rond het graf.
%23264751: KEIZER, BERT. - Het refrein is Hein : dagen uit een verpleeghuis.
%23273538: KEIZER, JAN. - Bedrijf- en mededingingsrecht
%23273571: KEIZER, JAN. - Bedrijf en internationaal recht
%23248529: KEIZER, ARJAN BERNHARD. - The Changing Logic of Japanese Employment Practices : A Firm-Level Analysis of Four Industries.
%23185806: KEIZER, WILLEM. - The Soviet Quest for Economic Rationality and its Conflict with the Political Aims of the Communist Party Leadership in the Soviet Economy: 1953-1967.
%23125118: KEKES, JOHN. - Moral tradition and individuality.
%2341876: KEKES, JOHN. - The Roots of Evil.
%23265083: KEKES, JOHN. - The morality of pluralism.
%23239478: KEKES, JOHN. - The illusions of egalitarianism.
%23113451: KELCHER, ERNST. - Die Luther-Drucke der Stadt-Bibliothek zu Frankfurt am Main 1518-1546.
%2372978: KELDER, W.A. - Tussen Hartogstraat en Schedeldoekshaven : de geschiedschrijving van een departementale behuizing.
%23132432: KELK, CONSTANTIJN. - Grenzen en mogelijkheden : opstellen over en rondom de strafrechtpleging.
%23133154: KELK, CONSTANTIJN. - Kort begrip van het detentierecht.
%23129931: KELK, CONSTANTIJN. - Nederlands detentierecht.
%23152182: KELK, CONSTANTIJN. - Rapport rechtspositie gedetineerden.
%2331829: KELK, CONSTANTIJN. - Nederlands detentierecht.
%23255115: KELK, CONSTANTIJN. - Gezondheidszorg voor gedetineerden.
%23206884: KELK, C. & J. LEGEMAATE. - Rechtsbescherming in de psychiatrie : een rechtsvergelijken perspectief.
%237669: KELK, CONSTANTIJN. - Recht voor gedetineerden. Een onderzoek naar de beginselen van het detentierecht.
%23212476: KELK, CONSTANTIJN. - Studieboek materieel strafrecht. Tweede druk.
%23240541: KELLEHER, MARIE A. - The measure of woman : law and female identity in the crown of Aragon.
%23270779: KELLEN, J. PHILIPPE VAN DER. - Le peintre-graveur, hollandais et flamand : [ou catalogue raisonné des estampes gravées par les peintres de l'école hollandaise et flamande : ouvrage faisant suite au Peintre-graveur de A. Bartsch].
%2344164: KELLENS, GEORGES ... [ET AL.] - Criminologie et societe: Actes du colloque du 50e anniversaire de l'Ecole liegeoise de criminologie Jean Constant : Le criminologue dans la ... Liege, 25-26 octobre 1996 (French Edition).
%23156943: KELLER, HARALD. - Das Nachleben des antiken Bildnisses : von der Karolingerzeit bis zur Gegenwart.
%23242918: KELLER, PIERRE. - Kant and the demands of self-consciousness.
%2388230: KELLER, FRIEDRICH. - Zur Diskussion der inneren Pressefreiheit.
%2381574: KELLER, EVELYN FOX. - Heel het organisme. Leven en werk van Barbara McClintock.
%23244559: KELLER, MAX. - Festschrift für Max Keller zum 65. Geburtstag : Beiträge zum Familien- und Vormundschaftsrecht, Schuldrecht, internationalen Privatrecht, Verfahrens-, Banken-, Gesellschafts-, und Unternehmensrecht, zur Rechtsgeschichte und zum Steuerrecht.
%2317782: KELLER, BRUNO - Pinpoint: key facts + figures for sustainable building
%2377133: KELLER, FRIEDRICH LUDWIG VON. - Der römische Zivilprozess und die Aktionen in summarischer Darstellung.
%23129220: KELLER, HANS K.E.L. - Völkerrecht und Weltwirtschaft : Beiträge zur Verbreitung des Völkerrechts
%2368300: KELLER, GARY D. - Contemporary Chicano and Chicana Art: Artists, Work, Culture, and Education.
%23174950: KELLER, HANS K.E.L. - Das Selbstbestimmungsrecht der Pfälzer.
%23156023: KELLERHALS, EMANUEL. - Der Islam : seine Geschichte, seine Lehre, sein Wesen.
%23277301: KELLERMAN, ALFRED E. ... [ET. AL.] (EDS). - Improving the quality of legislation in Europe.
%23232572: KELLERMAN, ALFRED E. (ED) - The EU Constitution: The Best Way Forward?.
%23212798: KELLERMANN, ALFRED E. ... [ET AL.] - The impact of EU accession on the legal orders of new EU member states and (pre-)candidate countries : hopes and fears.
%23182500: KELLERMANN, ABRAHAM GERHARDUS. - Profetisme in Suid-Afrika in akkulturasie Perspektief. - 'n studie van die impakt van die Christendom en die Westerse Kultuur op Bantoe, soos gemanifesteer in Profetiese Bewegings.
%23281887: KELLES KRAUS, CASIMIR; CORNÉLIE HUYGENS, H.E. ZIEGLER, - Darwinisme en socialisme : konvoluut.
%234565: KELLMAN, BARRY ... [ET AL.] - Manual for national implementation of the Chemical Weapons Convention.
%234554: KELLMAN, BARRY ... [ET AL.] - Manual for national implementation of the Chemical Weapons Convention. 2nd edition.
%23254551: KELLOGG, FREDERIC R. - Oliver Wendell Holmes, Jr. : legal theory, and judicial restraint.
%23135489: KELLY, BRIAN E. - Retribution and Eschatology in Chronicles.
%2354160: KELLY, HENRY - Renewable Energy: Sources For Fuels And Electricity.
%23280727: KELLY, HELENA. - Jane Austen, the Secret Radical.
%23269776: KELLY, AMY. - Eleanor of Aquitaine and the four kings.
%23191987: KELLY, ROBERT E. - The national debt : from FDR (1941) to Clinton (1996).
%23274207: KELMAN, NIC - Video Game Art
%23118145: KELSEN, HANS. - Reine Rechtslehre.
%23159397: KELSEN, HANS. - Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze.
%23230855: KELSEN, HANS ... [ET AL.] - Archives de Philosophie du droit et de Sociologie juridique. Année 4 (1934).
%2377960: KELSEN, HANS. - Rechtswetenschap en gerechtigheid : Wat is de zuivere rechtsleer? : Wat is gerechtigheid?
%2377143: KELSEN, HANS. - Vom Wesen und Wert der Demokratie.
%2377144: KELSEN, HANS. - (a.o.). Hans Kelsen und die Rechtssoziologie : Auseinandersetzungen mit Hermann U. Kantorowicz, Eugen Ehrlich und Max Weber.
%2377141: KELSEN, HANS. - Der Staat als Integration. / Unrecht und Unrechtsfolge im Völkerrecht. / Rechtsgeschichte gegen Rechtsphilosophie?
%2377139: KELSEN, HANS. - Reine Rechtslehre : Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik.
%2313555: KELSEN, HANS. - De politieke theorie van het bolsjewisme. Een critische analyse. Vert. P.J. Molendijk.
%23191332: KELSEN, HANS. - El Estado como integración : una controversia de principio.
%23275488: KELSEN, HANS. - Reine Rechtslehre. Mit einem Anhang: Das Problem der Gerechtigkeit.
%23227835: KELSTRUP, MORTEN & MICHAEL C. WILLIAMS (EDS.) - International relations theory and the politics of European integration : power, security, and community.
%23258403: KEMENADE, J.A. VAN (ED.) - Democratie als opgave : een selectie van artikelen en toespraken van J.A. van Kemenade als commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland 1992-2002.
%23105879: KEMENADE, J.A. VAN (ED.) - Onderwijs : bestel en beleid.
%23174635: KEMFERT, BEATE. - Natalja Gontscharowa : zwischen russischer Tradition und europäischer Moderne.
%23105926: KEMICHA, F. - Euro-Arab arbitration III = Arbitrage Euro-Arabe III : proceedings of the Third Euro-Arab Arbitration Congress, Amman : under the high patronage of His Royal Highness, the Crown Prince Hassan IBn Talal, Hashemite Kingdom of Jordan.
%23196780: KEMMEREN, E.C.C.M. - Over de grenzen van de vennootschapsbelasting : opstellen aangeboden aan prof . mr . D. Juch ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg.
%23115798: KEMP, H. - Annotated bibliography of bibliographies on Indonesia.
%23136870: KEMP, M. - Geschiedenis van Limburg.
%23147020: KEMP, GEOFFREY. - The control of the Middle East arms race.
%2353234: KEMP, MURRAY C. - A contribution to the general equilibrium theory of preferential trading.
%23146813: KEMP, GEOFFREY. - Forever enemies ? : American policy & the Islamic Republic of Iran.
%23266708: KEMP, PETER (ED.) - The Oxford companion to ships and the sea.
%23264953: KEMP, JOHN. - The philosophy of Kant.
%23102088: KEMPE, G.TH. - Franz von Liszt en de criminologie.
%2383417: KEMPE, G.TH. - Inleiding tot de criminologie.
%2314692: KEMPE, J.E. & RICHARD WINSTEDT. - A Malay legal miscellany.
%23216932: KEMPEN, PIET HEIN VAN & FRANÇOIS KRISTEN. - Naar een wetboek van internationale samenwerking in strafzaken? : over implementatie van enige Europese politiële regelgeving in de wetgeving van Nederland, Duitsland en Engeland.
%23252208: KEMPEN, M.H.G. VAN - Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur : [vanaf de orale literatuur (1596) tot het jaar 2000].
%234300: KEMPEN, MICHIEL VAN. - De Surinaamse literatuur 1970-1985 : een documentatie.
%23163067: KEMPEN, MICHIEL VAN. - Spiegel van de Surinaamse poëzie : van de oude liedkunst tot de jongste dichters.
%23106218: KEMPEN, A.F.J. VAN. - Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties.
%23171827: KEMPEN, P.H.P.H.M.C. VAN. - Heropening van procedures na veroordelingen door het EHRM : over redres van schendingen van het EVRM in afgesloten strafzaken alsook in afgesloten civiele bestuurszaken.
%2312152: KEMPEN, M.H.G. VAN - Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. 5 Volumes.
%2352240: KEMPEN, P.H.P.H.M.C. VAN & W.E.C.A. VALKENBURG (EDS.) - Het recht van Europa?: Gedachten over de toekomst van het Nederlandse recht (Dutch Edition).
%23246931: {KEMPER, JOAN MELCHIOR}. - Ontwerp van het Burgerlijk Wetboek voor het Koninkrijk der Nederlanden.
%23189450: KEMPERDICK, STEPHAN. - Rogier van der Weyden : 1399/1400-1464.
%2331054: KEMPERS, BRAM. - Kunst, macht en mecenaat : het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1200-1600.
%23247710: KEMPERS, PAUL. - Hardnekkig en vastberaden : vijftig jaar kunstuitleen : een geschiedenis van de SBK Amsterdam .
%23182005: KEMPF, DIONYSIUS. - Die skeppingsleer van Karl Barth.
%23261748: KEMR, KITTY & BRIGITTE LOHKAMP (EDS.) - Stiftung Insel Hombroich : Museum und Raketenstation.
%23275209: KENDALL, ELIZABETH. - Balanchine and the lost muse : revolution and the making of a choreographer.
%23237142: KENDALL, P.M. & V. ILARDI (ED.). - Dispatches with Related Documents of Milanese Ambassadors in France and Burgundy 1450-1483. Volume II : 1460-1461
%23280965: KENDALL, LEON T. - A Primer on Securitization.
%23237639: KENDALL, RICHARD - Degas and the Little Dance [English edition].
%233806: KENDALL, MAURICE G. - The advanced theory of statistics.
%23273641: KENDRICK, WALTER M. - The secret museum : pornography in modern culture
%23279629: KENEDI, AARON (EDITOR). - Inside Islam: The Faith, the People and the Conflicts of the World's Fastest Growing Reliigion.
%2342193: KENNAN, GEORGE F. - Rusland en het Westen onder Lenin en Stalin.
%23107805: KENNAN, GEORGE F. - Russia and the West under Lenin and Stalin.
%2337201: KENNEDY, PAUL. - Engineers of Victory: The Problem Solvers Who Turned The Tide in the Second World War.
%23127277: KENNEDY, RANDALL. - Race, crime, and the law.
%23228729: KENNEDY, PAUL. - The parliament of man : the United Nations and the quest for world government.
%23116803: KENNEDY, J. GERALD. - Imagining Paris. Exile, Writing, and American Identity.
%23231601: KENNEDY, MICHAEL - Richard Strauss.
%23275357: KENNEDY, PAUL M. - The parliament of man : the past, present, and future of the United Nations.
%23240394: KENNEDY, DAVID & JOSEPH E. STIGLITZ (EDS.) - Law and economics with Chinese characteristics : institutions for promoting development in the twenty-first century.
%23281008: KENNEDY, SIDNEY H. & RAYMOND W. LAM. - Treating Depression Effectively : applying clinical guidelines. 2nd Edition.
%2397912: KENNEDY, IAN & ANDREW GRUBB. - Principles of Medical Law.
%2324775: KENNEDY, HELENA. - Legal conundrums in our brave new world.
%2382283: KENNEDY, ROGER G. - Orders from France : the Americans and the French in a revolutionary world 1780-1820.
%23170947: KENNEDY, IAN & ANDREW GRUBB. - Medical law: text and materials.
%23217296: KENNEDY, JOHN CHARLES. - People of the Bays and Headlands : anthropological history and the fate of the communities in the unknown Labrador.
%23277024: KENNEDY, HUGH. - Caliphate : the history of an idea.
%2311539: KENNEDY, DAVID. - Of war and law.
%2367146: KENNEDY, MICHAEL D. - Professionals, power, and Solidarity in Poland : a critical sociology of Soviet-type society.
%23264103: KENNEDY, JOSEPH. - A history of Malaya : A.D. 1400-1959.
%23248246: KENNEDY, PAUL. - The parliament of man : the United Nations and the quest for world government.
%23211503: KENNEY, CHARLES D. - Fujimori's Coup and the Breakdown of Democracy in Latin America (Helen Kellogg Institute for International Studies).
%23134132: KENNEY, JEFFREY T. (JEFFREY THOMAS), 1954-. - Muslim rebels : Kharijites and the politics of extremism in Egypt.
%2384088: KENNEY, JEFFREY T. - Muslim Rebels: Kharijites and the Politics of Extremism in Egypt.
%23209110: KENT, ALEXANDRA. - Divinity and diversity : a Hindu revitalization movement in Malaysia.
%23128585: KENYON, JOHN. - The Popish Plot.
%23197710: KENYON, W.A. - The journal of Jens Munk, 1619-1620.
%23232761: KENYON, IAN R. & DANIEL FEAKES (ED.) - The creation of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons : a case study in the birth of an intergovernmental organisation.
%2399276: KENYON, FREDERIC G. - The palaeography of Greek papyri.
%23148395: KEOHANE, ROBERT O., JOSEPH S. NYE & STANLEY HOFFMANN (EDS.) - After the Cold War.
%23120994: KEPEL, GILLES & YANN RICHARD (EDS.) - Intellectuels et militants de l'Islam contemporain.
%23135734: KEPPEL, F.P. - Philanthropy and Learning with Other Papers.
%23121608: KEPPEL, GILLES. - Le prophète et pharaon : les mouvements islamistes dans l'Egypte contemporaine.
%23248255: KEPPIE, LAWRENCE. - Understanding Roman inscriptions.
%23230680: KEPPIE, LAWRENCE. - The making of the Roman Amy : from Republic to Empire.
%2346248: KERCHOVE, GILLES DE & ANNE WEYEMBERGH (EDS.) - La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires dans l'Union européenne = Mutual recognition of judicial decisions in the penal field within the European Union.
%23101440: KERESTEDJIAN, BEDROS EFFENDI. - Étude philologique et lexicographique de 6000 mots et noms arméniens...
%23101438: KERESTEDJIAN, BEDROS EFFENDI. - Quelques matériaux pour un dictionnaire étymologique de la langue turque; [suivi de] : Glanures étymologiques de mots français d'origine inconnue ou douteuse.
%23220848: KERESZI, LISA. - Fantasies.
%23204084: KERFF, ROGER GERARDUS HUBERTUS GERTRUDA. - Persoonsgebonden budgetten in de ouderenzorg : invoeringsmogelijkheden in de thuiszorg en de verzorgingshuizen = Personal budgets in healthcare for the elderly : possibilities for introducing a personal budget system for home care and residential car
%2397742: KERFOOT, J.B. - American Pewter.
%2370503: KERIK, BERNHARD B. - The lost son : a life in pursuit of justice.
%2317491: KERKHOF, ERNA. - Circular migration and Puerto Rican identity.
%23189197: KERKHOF, BERT (ED.) - Kritiek als politieke stellingname.
%23182589: KERKHOF, JELLE. - Studies in the Language of Geoffrey Chaucer.
%23102091: KERKHOVEN, JAAP (SAMENSTELLING) EN PAUL POST (RED.). - Volkskunde en museum: een literatuurwijzer.
%23102089: KERKHOVEN, JAAP. - Het net en de wet : conflicten onder Zuiderzeevissers en overheidsbeleid, 1878-1918.
%2321262: KERKHOVEN, C.L.M. - Het tempo van arbeidsverrichtingen in de massaproductie als functie van het aantal arbeidsuren, de lengte van de werkcyclus en de samenstelling daarvan. (Handelsed.).
%23200110: KERLING, LOUISE C. P. - De anatomische bouw van bladvlekken.
%23116867: KERN, FRITZ. - Humana civilitas (Staat, Kirche und Kultur): eine Dante-Untersuchung.
%23256142: KERN, OLIVER. - Die deutsche Aussicht = A German view.
%23271691: KERN, STEPHEN. - The Culture of Time & Space 1880-1918.
%23264515: KERN, H. - Verspreide geschriften. 17 Delen. Deel 1: Voor-Indië, 1e gedeelte; Deel 2: Voor-Indië, 2e gedeelte; Deel 3: Voor-Indië, slot; Achter-Indië, 1e gedeelte; Deel 4: Achter-Indië, slot ; Brahmanisme en buddhisme ; Maleisch-Polynesische taalvergelijking, 1e gedeelte; Deel 5: Maleisch-Polynesische taalvergelijking, slot ; Indonesië in 't algemeen, 1e gedeelte; Deel 6: Indonesië in 't algemeen, slot ; Inscripties van den Indischen archipel, 1e gedeelte; Deel 7: Inscripties van den Indischen archipel, slot; De Nagarakrtagama, 1e gedeelte; Deel 8: De Nagarakrtagama, slot ; Spraakkunst van het Oudjavaansch, 1e gedeelte; Deel 9: Spraakkunst van het Oudjavaansch, slot ; Diversen Oudjavaansch, 1e gedeelte; Deel 10: Diversen Oudjavaansch, slot ; Diversen Nieuwjavaansch ; Filippijnsche studies, 1e gedeelte; Deel 11: Filippijnsche studies, slot ; Germaansch, 1e gedeelte; Deel 12: Germaansch, slot ; Andere Indogermaansche talen; Deel 13: Diversen en nalezing, 1e gedeelte; Deel 14: Diversen en nalezing, 2e gedeelte; Deel 15: Diversen en nalezing, 3e gedeelte; [Dl. 16]: Register en bibliografie; [Dl. 17]: Supplement.
%23268289: KERN, BERND-RÜDIGER. - Georg Beseler : Leben und Werk.
%23148489: KERNELL, SAMUEL (ED.) - Parallel politics : economic policymaking in the United States and Japan.
%23128: KERNER, HANS-JÜRGEN. - Kriminalitätseinschätzung und innere Sicherheit : eine Untersuchung über die Beurteilung der Sicherheitsanlage und über das Sicherheitsgefühl in der Bundesrepublik Deutschland, mit vergleichenden Betrachtungen zur Situation im Ausland.
%23251594: KERNKAMP, G.W. (ED.) - Baltische archivalia : onderzoek naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in Stockholm, Kopenhagen en de Duitsche Oostzeesteden.
%23262895: KERR, STEPHEN T. - Technology and the Future of Schooling in America (National Society for the Study of Education Yearbooks)
%23227713: KERRIGAN, MICHAEL. - Gustav Klimt : Art nouveau & the Vienna secessionists.
%23219236: KERS, MARTIN & ESTHER VOET. - Hollandse huizen : verhalen over de mooiste huizen in Holland.
%23219925: KERSBERGEN, ROB. - Luchtfoto-atlas Noord-Brabant (oost) : loodrechtluchtfoto's provincie Noord-Brabant (oost), schaal 1:14.000.
%23219927: KERSBERGEN, ROB. - Luchtfoto-atlas Noord-Brabant (west) : loodrechtluchtfoto's provincie Noord-Brabant (west), schaal 1:14.000.
%2396660: KERSBERGEN, KEES VAN, PAUL LUCARDIE & HANS-MARTIEN TEN NAPEL (RED.) - Geloven in macht : de Nederlandse christen-democratie.
%23189413: KERSBERGEN, L.C. - Geschiedenis van het St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem.
%23207922: KERSE, CHRISTOPHER S. - EEC antitrust procedure.
%23252513: KERSE, CHRISTOPHER S. - E.C. antitrust procedure. 3rd edition.
%2351141: KERSENBOOM, SASKIA - Word, Sound, Image: The Life of the Tamil Text.
%23248282: KERSHAW, ALEX. - Blood and champagne : the life and times of Robert Capa.
%23280723: KERSHAW, IAN. - To Hell and Back: Europe 1914-1949.
%23130241: KERSSEMAKERS, AGNES M.L. (ED.) - Social liberation : from the French Revolution to the middle of the twentieth century : some 9000 printed books and pamphlets in first and early editions, papers and periodicals, almanacks, broadsides, posters, prints and caricatures, photographs, manuscripts and memorabilia.
%233276: KERSTEN, ALBERT E. - Buitenlandse Zaken in ballingschap : groei en verandering in een ministerie 1940-1945.
%2314077: KERTESZ, STEPHEN D. & M.A. FITZSIMONS (ED.) - Diplomacy in a changing world.
%23274001: KERTESZ, IMRE - The Pathseeker
%23248811: KERTZER, DAVID I. - In Gods naam : de katholieke kerk en de jodenvervolging.
%23275390: KERTZER, DAVID I. - Family life in early modern times, 1500-1789 (The history of the European family, 1).
%2347334: KERTZMAN, E.N. - Belastingheffing van gehuwden en ongehuwden.
%23176791: KERVAIRE,MICHAEL A.), OJANGUREN, MANUEL. - Groupe de Brauer : séminaire, Les Plans-sur-Bex, Suisse 1980.
%23279234: KESEL, WILFRIED G DE & G DHONT. - Flemish 17th Century Lacquer Cabinets
%23278188: KESEL, MARC DE. - Het münchhausenparadigma : waarom Freud en Lacan ertoe doen.
%23224533: KESSARIS, AMANDA PERRY. - Law in the Pursuit of Development: Principles into Practice? (Law, Development and Globalization).
%2327654: KESSEL, P.J. VAN. - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetie en het protestantisme in de tijd van de contra-reformatie. Diss.
%23102093: KESSEL, P.J. VAN. - Van Fiandra naar Olanda : veranderende visie in het vroegmoderne Italië op de Nederlandse identiteit.
%233242: KESSEL, P.J. VAN (ED.) - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke kerk in Nederland, 1727-1853. Deel 3 : 1795-1814.
%23276917: KESSEL, P.J. VAN. - Geschiedenis en geschiedschrijving in Italië : reflecties van een correspondent terug in Nederland.
%2317524: KESSEL, PETRUS JOSEPHUS VAN. - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetië en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie.
%23243450: KESSEL, J.G.F.M. VAN. - Sociale zekerheid en rechtsbeleid.
%23154271: KESSELRING, JÜRG - Multiple Sclerosis.
%2319505: KESSEN, ANTON H. M. C. - Het Cancellierboeck.
%2358910: KESSING, PETER VEDEL. - Robust mandat : juridiske udfordringer ved danske militaere missioner i det 21. arhundrede.
%23144480: KESSLER, CAROL FARLEY. - Charlotte Perkins Gilman : her progress toward Utopia with selected writings.
%23277439: KESSLER, M. & B.F. KEULEN. - De strafbeschikking.
%23109331: KESSLER, MARC. - Subjectieve bestanddelen in bijzondere wetten.
%23126317: KESSLER, G.A. - Monetaire Diagnose en Therapie : een Selectie uit het Werk van Prof. Dr. G.A. Kessler, Oud-Directeur van de Nederlandsche Bank.
%23178083: KESSLER, BRETT. - The significance of word lists.
%2322121: KESSLER, G.A. - Zoeklicht op beleid : opstellen aangeb. aan Prof. Dr. G.A. Kessler.
%23222587: KESTER, PHILIPP. - Philipp Kester Fotojournalist : New York Berlin München 1903-1935.
%23106055: KESTER, BERNADETTE. - Filmfront Weimar : representaties van de eerste wereldoorlog in Duitse films uit de Weimarperiode (1919-1933).
%23168851: KESTEREN, JOHN VAN; PAT MAYHEW & PAUL NIEUWBEERTA. - Criminal victimisation in seventeen industrialised countries : key findings from the 2000 International Crime Victims Survey.
%23217662: KETE, MARY LOUISE. - Sentimental collaborations : mourning and middle-class identity in nineteenth-century America.
%23258468: KETNER, JOSPEH D. & BRUCE NAUMAN. - Elusive signs : Bruce Nauman works with light.
%23221154: KETTING, E. & K. SOESBEEK (ED.) - Homoseksualiteit en krijgsmacht : een onderzoek naar geneigdheid en praktijk van discriminatie op grond van seksuele voorkeur binnen de Nederlandse Krijgsmacht.
%23134126: KETTL, DONALD F. - Sharing power : public governance and private markets.
%23206149: KETWICH VERSCHUUR, H.P.J. VAN ... [ET AL.] - Aspecten van effecten : vijftig jaar Vereniging Effectenbescherming [VEB].
%23245248: KEUKELEIRE, STEPHAN. - Het buitenlands beleid van de Europese Unie : de diversiteit en praktijk van het buitenlands beleid en van de communautaire methode als toetssteen voor het externe beleid van de EG, het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid en het structureel buitenlands beleid van de EU.
%23281575: KEUKENS, W.M.T. & M.C.A. VAN DEN NIEUWENHUIJZEN (EDS.) - Raad & daad : over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad.
%23230560: KEULEN, MENDELTJE VAN. - Going Europe or Going Dutch : how the Dutch government shapes European Union policy.
%23140495: KEULEN, B.F. ... [ET AL.]. - Het deskundigenregister in strafzaken : de beoogde werking, mogelijke neveneffecten en risico's.
%23107988: KEULEN, B.F. - Crimineel vermogen en strafrecht : een commentaar op de ontnemingswetgeving.
%23234372: KEULEN, F.B. - Antidorum : liber amicorum mr. F.B. Keulen.
%2357856: KEULEN, B.F. ... [ET AL.]. - Het stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken.
%23244145: KEULEN, F.B. - Antidorum : liber amicorum mr. F.B. Keulen.
%2365972: KEULMAN, KENNETH. - The Balance of Consciousness : Eric Voegelin´s Political Theory.
%23212282: KEUNING, STEVEN J. - Accounting for economic development and social change : with a case-study for Indonesia.
%23212904: KEUNING, DOEDE & DERK JAN EPPINK. - Management en organisatie.
%2362296: KEUNING, D - Verplatting van organisaties.
%2348200: KEUNING, H.J. - Kaleidoscoop der Nederlandse landschappen : de regionale verscheidenheid van Nederland in historisch-geografisch perspectief.
%23251813: KEURENTJES, R.B.M. - De Wet BOPZ : de betekenis van de wet voor de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg/
%2373595: KEURENTJES, R.B.M. - Agressieve handelspraktijken.
%23275855: KEUSSEN, RUDOLP. - Bewusstsein und Erkenntnis bei Descartes.
%2377146: KEUSSLER, JOHANNES VON. - Zur Geschichte und Kritik des bäuerlichen Gemeindebesitzes in Russland.
%23264434: KEUTER, E.J.W. - Predisposition to postvaccinial encephalitis : significance of constitution, especially the status dysraphicus in the genesis of postvaccinial encephalitis.
%2377150: KEUTGEN, FRIEDRICH. - Der deutsche Staat des Mittelalters.
%2377148: KEUTGEN, FRIEDRICH. - Ämter und Zünfte : zur Entstehung des Zunftwesens.
%2360989: KEVERLING BUISMAN, F. (ED.) - Ordelen van den etstoel van Drenthe, 1399-1447.
%2359536: KEVERLING BUISMAN, F. (ED.) - De Etstoel en zijn ordelboeken in de vijftiende eeuw.
%23191676: KEVLES, DANIEL J. - The Baltimore case : a trial of politics, science, and character.
%23241743: KEVORKIAN, MARTIN. - Color monitors : the black face of technology in America.
%23275838: KEWENIG, WILHELM A. - Völkerrecht und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit : Referate u. Diskussionen e. Symposiums.
%23232358: KEY JR., V.O. - Politics, parties, & pressure groups.
%23152396: KEY, ELLEN. - De ethiek van liefde en huwelijk.
%23152405: KEY, ELLEN. - De vrouwenbeweging.
%23152411: KEY, ELLEN. - Levenslijnen.
%23152413: KEY, ELLEN. - Levenslijnen.
%23274881: KEY, ELLEN. - Das Jahrhundert des Kindes : Studien.
%23152281: KEY, ELLEN. - De nieuwe maatschappij.
%23127668: KEYDER, C. & F. TABAK - Landholding amd commercial agriculture in the Middle East.
%23156786: KEYES, GEORGE S. - Mirror of Empire. Dutch marine art of the Seventeenth Century.
%23278405: KEYES, GEORGE S., TOM RASSIEUR, DENNIS P. WELLER & JON L SEYDL. - Rembrandt in America : collecting and connoisseurship.
%23119338: KEYFITZ, B.L. & SHEARER, M. (EDS.) - Nonlinear Evolution Equations That Change Type.
%2354187: KEYMER, JOHN. - Original papers regarding trade in England and abroad drawn up by John Keymer for information of King James I about 1620.
%23183650: KEYNES, JOHN MAYNARD. - Urmarile economice ale pacii. Traducere din Englezeste cu o prefata a Autorului pentru editia romaneasca. (The Economic Consequences of the Peace, in Romanian).
%23136881: KEYNES, MILO (ED.) - Essays on John Maynard Keynes.
%2398565: KEYNES, EDWARD. - Undeclared war: twilight zone of constitutional power.
%23152301: KEYNES, EDWARD. - The Court vs. Congress. Prayer, busing, and abortion.
%23103446: KEYSER, MARJA (ED). - Dirk Philips 1504-1568. A Catalogue of his printed works in the University Library of Amsterdam.
%23109382: KEYSER, M. (ED.) - Bibliotheca Auerbachiana : catalogus van de collectie Neograeca bijeengebracht door Paul Auerbach. Deel 1 : Vulgairgriekse en religieuze werken van 1551-1799.
%23132000: KEYSER-RINGNALDA, L.F. - Boef en buit : de ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen.
%2331769: KEYSER-RINGNALDA, L.F. - Boef en buit : de ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen.
%23234424: KEYSERLING, HERMANN. - Das Reisetagebuch eines Philosophen.
%23240908: KEYSERLING, HERMANN. - Amerika : der Aufgang einer neuen Welt.
%2372708: KEZAR, DENNIS - Solon and Thespis : Law and Theater in the English Renaissance.
%23276593: KHADDURI, MAJID. - Independent Iraq 1932-1958 : a studi in Iraqi politics.
%2347370: KHADY - Mutilee.
%2392842: KHAKHINA, LIYA N. - Concepts of symbiogenesis : a historical and critical study of the research of Russian botanists.
%23217876: KHALAF, SAMIR. - Lebanon's Predicament.
%23188877: KHALID, MANSOUR. - Nimeiri and the revolution of dis-may.
%23190051: KHALID, MANSOUR. - The government they deserve : the role of the elite in Sudan's political evolution.
%23194485: KHALIDI, RASHID. - Under siege : P.L.O. decisionmaking during the 1982 war.
%23233126: KHALIL, MUHAMMAD. - The Arab States and the Arab League : a documentary record, Vol. I: Constitutional developments; Vol. II: International affairs.
%23258372: KHALILI, NASSER D. - Islamic art and culture : timeline and history.
%23231105: KHAMMASH, AMMAR - Ancient Landscape: The Landscape Paintings of Ammar Khammash.
%23198987: KHAN, K. R. - Law and Organization of International Community Agreements.
%2396965: KHAN, MOHAMMED M.R. - The United Nations and Kashmir.
%2387434: KHAN, IRENE - The Unheard Truth: Poverty and Human Rights.
%2381209: KHAN, RAHMATULLAH. - The Iran-United States Claims Tribunal : controversies, cases, and contribution.
%2372007: KHAN, RUQAYYA YASMINE - Self and Secrecy in Early Islam (Studies in Comparative Religion).
%23143539: KHAN, R.A. ABDULLAH - Ondernemingsconcentraties en Marktliberalisering : over macht en onmacht van rechters bij de toepassing van de artikelen 82 en 86 van het EG-verdrag.
%23214657: KHAN, AZIZUR RAHMAN & CARL RISKIN. - Inequality and poverty in China in the age of globalization.
%23191685: KHAN, SHAHARYAR M. - The shallow graves of Rwanda.
%23183375: KHAN, L. - The Extinction of Nation-States:A World Without Borders.
%23213901: KHANANASHVILI, L.M., O.V. MUKBANIANI & G.E. ZAIKOV. - Elementorganic monomers: technology, properties, applications.
%23274606: KHANDKER, SHAHIDUR R. - Handbook on impact evaluation : quantitative methods and practices.
%23245184: KHARAS, HOMI (EDITOR) - Delivering Aid Differently: Lessons from the Field.
%23282225: KHARE, R.S. - Islamic law, justice, and society : interdisciplinary issues and perspectives.
%23100601: KHATCHADOURIAN, HAIG. - A Critical study in method.
%23247982: KHEDAIRI, BATOEL. - De hemel leek nabij.
%23218379: CHEAH BOON KHENG. - Malaysia : the making of a nation.
%23279755: KHLENTZOS, DREW. - Naturalistic Realism and the Antirealist Challenge.
%23275787: KHLENTZOS, DREW. - Naturalistic realism and the antirealist challenge.
%23279397: KHLEVNIUK, OLEG V. (EDITOR). - The Stalin-Kaganovich Correspondence, 1931-36 (Annals of Communism Series).
%23212623: KHOR, KOK PENG. - Intellectual property, biodiversity, and sustainable development..
%23132460: KHOSROKHAVAR, FARHAD. - L'islam des jeunes.
%23233178: KHOURY, JACQUES G. - La Palestine devant le monde : etude historique, politique et juridique du conflit palestinien et ses répercussions sur la politique mondiale : position actuelle d'Israël dans le Moyen-Orient.
%23257397: KWEE HUI KIAN. - The political economy of Java's Northeast Coast, c1740-1800 : elite synergy.
%23233063: KIATPONGSAN, CHAIYAKORN - The EU-Thailand Relations: Tracing the Patterns of New Bilateralism.
%2339887: KIBWANA, KIVUTHA; CHRIS MAINA PETER & NYANGABYAKI BAZAARA. - Constitutionalism in East Africa : progress, challenges, and prospects in 1999.
%23137091: KIDD, B.J. (ED.) - Documents illustrative of the Continental Reformation.
%23133597: KIDDER, RUSHWORTH M. - An Agenda for the 21st century.
%23210136: KIDRON, PERETZ. - Refusenik ! : Israel's soldiers of conscience.
%2322337: KIEBOOM, WENDY. - Informatie, toestemming en geheimhouding bij erfelijkheidsadvisering : een gezondheidsrechtelijk onderzoek.
%23230681: KIEFT, C. VAN DE & J.F. NIERMEIJER (EDS.) - Elenchus Fontium Historiae Urbanae : Acta Collegii Historiae Urbanae. Volume 1 (1967).
%23280194: KIELHOLZ, P. (ED.) - Depressive Zustände : Erkennung, Bewertung, Behandlung..
%234500: KIELHOLZ, P. (ED.) - Depression in everyday practice.
%23186854: KIELSTRA, REINDER EGBERT. - Duitsche verkeerspolitiek en Nederlandsche belangen.
%2328373: KIELY, JAN - The compelling ideal : thought reform and the prison in China, 1901-1956.
%2357344: KIENAPFEL, DIETHELM. - Privatsphäre und Strafrecht.
%23116915: KIENAST, DIETER. - Kleine Schriften.
%23267074: KIENHOLZ, ED. - Kienholz : five car stud.
%23256256: KIENLE, ANABELLE. - Max Beckmann in Amerika.
%2331231: KIERKEGAARD, SØREN. - The Seducer's Diary.
%23193664: KIERKEGAARD, SØREN. - Keur uit de werken van Sören Kierkegaard.
%23268826: KIERKEGAARD, SØREN. - Gebeden.
%23265461: KIERKEGAARD, SØREN. - Entweder-oder : ein Lebensfragment. Teil I-II.
%23193668: KIERKEGAARD, SØREN. - Søren Kierkegaard : fragmenten
%2311943: KIERMEIER, FRIEDRICH & ERIKA LECHNER. - Milch und Milcherzeugnisse.
%23274753: KIERNAN, VICTOR. - Shakespeare: Poet and Citizen.
%23124114: KIERNAN, THOMAS - The Arabs: their history, aims and challenge to the industrialized world.
%23199436: KIERS, J. - De bevelen des konings : de verhouding van koning, minister en landvoogd historisch verklaard.
%2387956: KIERS, J. - De bevelen des konings. De verhouding van koning, minister en landvoogd historisch verklaard. Diss.
%23181737: KIERS, HENDRIK ALBERT LAMBERTUS. - Three-way methods for the analysis of qualitative and quantitative two-way data.
%23127618: KIERZKOWSKI, H., M. OKOLSKI & S. WELLISZ (ED.). - Stabilization and structural adjustment in Poland.
%23200244: KIIVER, PHILIPP. - The National Parliaments in the European Union - A Critical View on EU Constitution Building.
%23260942: KIIVER, PHILIPP (ED.) - National and regional parliaments in the European constitutional order.
%23280461: KIIVER, PHILIPP (ED.) - National and regional parliaments in the European constitutional order.
%2362104: KIKKERT, J.G. - De zedeloosheid van Den Haag en andere onthullingen over Nederland in de negentiende eeuw (Unofficial history) (Dutch Edition).
%23273797: KIKKERT, J. G - Gespannen stilte: De Patriotten en het einde van de Republiek, 1780-1795.
%23213403: KIKKERT, J.G. - De zedeloosheid van Den Haag en andere onthullingen over Nederland in de negentiende eeuw.
%23195280: KIKKERT, J.G. - Hoe ver we zullen komen, weet ik niet : het avontuurlijke leven van Alexandrine Tinne (1835-1869).
%23272542: KIKUCHI, YU?KO. - Refracted Modernity: Visual Culture and Identity in Colonial Taiwan.
%23279937: KILLIAM, TIM & MARIEKE VAN DER ZEYDEN. - Amsterdamse grachtengids. 1e druk.
%23173118: KILLIAS, MARTIN. - European sourcebook of crime and criminal justice statistics , 2003.
%23205578: KILLICK, ANDREW. - In Search of Korean Traditional Opera: Discourses of Ch'angguk.
%23271566: KILLICK, TONY. - Aid and the political economy of policy change.
%23219412: KILUVA-NDUNDA, MUTINDI MUMBUA. - Women's agency and educational policy : the experiences of the women of Kilome, Kenya.
%23153083: KIM, KICHUNG - An introduction to Korean literature: from Hyangga to Pansori.
%2343128: KIM, KI HANG & FRED W. ROUSH. - Competitive economics : equilibrium and arbitration.
%23279897: KIM, JAEGWON. - Mind in a Physical World: An Essay on the Mind-Body Problem and Mental Causation.
%2348923: CHONG LIM KIM ... [ET AL.] - The legislative connection: the politics of representation in Kenya, Korea & Turkey.
%23209222: KIM, YUNG-HEE. - Questioning minds : short stories by modern Korean women writers.
%23274518: KIMARYO, SCHOLASTICA SYLVAN (ED.). - Turning a Crisis into an Opportunity: Strategies for Scaling Up the National Response to the HIV/Aids Pandemic in Lesotho.
%23235849: KIMBLE, GREGORY A. - Psychology : the hope of a science.
%23264118: KIMBLE, DAVID. - A political history of Ghana : the rise of Gold Coast mationalism, 1850-1928.
%23117227: KIMCHE, JOHN - The second Arab awakening.
%2378728: KIMMEL, ERIC A. - Moby Dick: Chasing the Great White Whale.
%23120038: KIMMERLE, H. (ED.) - Das Multiversum der Kulturen : Beiträge zu einer Vorlesung im Fach 'Interkulturelle Philosophie' an der Erasmus Universität Rotterdam.
%23212128: KIMMERLE, OTTO. - Völkerrecht im Atomzeitalter : der Atomsperrvertrag und seine Folgen.
%2319183: KIMMINICH, OTTO. - Schutz der Menschen in bewaffneten Konflikten : zur Fortentwicklung des humanitären Völkerrechts.
%23235855: KIMURA, DOREEN. - Sex and cognition.
%2386838: KIMURA, DOREEN. - Neuromotor mechanisms in human communication.
%23166543: KINDER, GARY. - Victim : the other side of murder.
%23251922: NATIONAAL RAPPORTEUR MENSENHANDEL EN SEKSUEEL GEWELD TEGEN KINDEREN. - Mensenhandel in en uit beeld II : cijfermatige rapportage 2008-2012.
%23119342: KINDERLEHRER, D., JAMES, R., LUSKIN, M. & ERICKSEN, J.L. (EDS.) - Microstructure and Phase Transition.
%2342387: KINDERMAN, WILLIAM - Beethoven.
%23231614: KINDERMAN, WILLIAM - Beethoven.
%23105242: KINDERMANN, HEINZ. - Das Goethebild des 20. Jahrhunderts.
%23269549: KINDL, MANFRED. - Philosophische Bewertungsmöglichkeiten der Abtreibung.
%23257848: KINDLEBERGER, CHARLES P. - Economic laws and economic history.
%23190437: KINDLEBERGER, CHARLES P. - Economic development.
%23249432: KINDSVATTER, PETER S. - American soldiers : ground combat in the World Wars , Korea , and Vietnam.
%23219942: KING, EILEEN. - Poppen en poppenhuizen.
%23238506: KING, ROSS. - Kuala Lumpur and Putrajaya : negotiating urban space in Malaysia
%23256492: KING, JEFFREY C. - The nature and structure of content.
%23262512: KING, ELLIOTT H. - Salvador Dali : the late work.
%23281526: KING-TSEU, WOU. - Chronique indiscrète des Mandarins I : traduit du chinois par Tchang Fou-jouei introduction d'André Lévy.
%23281525: KING-TSEU, WOU. - Chronique indiscrète des Mandarins II : traduit du chinois par Tchang Fou-jouei.
%23125387: KING-HELE, DESMOND - Shelley. His Thought and Work. Third Edition.
%23279039: KING, 1970- DAVID. - The trial of Adolf Hitler : the Beer Hall Putsch and the rise of Nazi Germany.
%23212408: KING, RICHARD. - Heroes of China's great leap forward : two stories.
%23261706: KING, MICHAEL. - Psychology in and out of court : a critical examination of legal psychology.
%2343281: KING, DESMOND S. - Actively seeking work? : the politics of unemployment and welfare policy in..
%2383685: KING, P.K. - Complete word-indexes to J. van der Vondel's Bespiegelingen van Godt en Godsdienst and Lucifer. With ranking lists of frequencies reverse indexes and rhyming indexes.
%23275949: KING, DAVID & ERNST VOLLARD. - John Heartfield : Laughter is a devasting weapon.
%2397982: KING, W.L. - Melville Weston Fuller: chief justice of the United States 1888-1910.
%23256248: KING, ROBERT. - Democratic desert : the war in Syria.
%23279621: KING, DAVID. - Finding Atlantis: A True Story of Genius, Madness, and an Extraordinary Quest for a Lost World.
%23262917: KING, WILLIAM DAVIES. - Collections of nothing.
%23240925: KING, KENNETH - Knowledge for Development?: Comparing British, Japanese, Swedish and World Bank Aid.
%23198754: KING, BRIAN. - The lying ape : an honest guide to a world of deception
%23280740: KING'OO, CLARE COSTLEY. - Miserere Mei (ReFormations: Medieval and Early Modern).
%23269012: KINGDON, DAVID G. & DOUGLAS TURKINGTON. - Cognitive-behavioral therapy of schizophrenia.
%23276260: KINGLAKE, ALEXANDER WILLIAM. - The invasion of the Crimea : its origin and account of its progress down to the death of Lord Kaglan. Vol IX-X : The Battle of Inkerman, Vol. 1-2.
%23169473: KINGMA, JELLE (ED.) - Kritische gedachten over seksualiteit.
%2350321: KINGMA, CORNELIS AREND. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Groningen.
%23263231: KINGMA, J. ... [ET AL.] - Universitair leven in Groningen 1614-1989 : professoren en studenten / boek en uitgeverij.
%23184909: KINGSBURY, DAMIEN. - East Timor: Beyond Independence.
%23231047: KINGSLEY, APRIL - The Paintings of Alice Dalton Brown.
%23281212: KININGER, EWALD. - Theorie und Soziologie des Zivilgerichtlichen Verfahrens.
%23279398: KINKLEY, JEFFREY C. - The Odyssey of Shen Congwen.
%23181339: KINNEY, KATHERINE. - Friendly fire : American images of the Vietnam War.
%23157692: KINOY, ARTHUR. - Rights on trial : the odyssey of a people's lawyer.
%2356975: KINSELLA, JAMES. - Covering the plague: AIDS and the American media.
%23280882: KINSEY, RICHARD. - Losing the fight against crime.
%23207090: KINTZINGER, MARTIN. - Westbindungen im spätmittelalterlichen Europa : auswärtige Politik zwischen dem Reich, Frankreich, Burgund und England in der Regierungszeit Kaiser Sigmunds.
%23169990: KIPNIS, JEFFREY. - Perfect acts of architecture.
%23247087: KIPP, THEODOR. - Erbrecht (Lehrbuch des bürgerlichen Rechts, Band 5).
%23273954: KIPPER, DAVID A. - Psychology through Clinical Role Playing
%23254567: KIPPERS, JEANNE. - Empirical studies on cash payments.
%23279056: KIPPHARDT, HEINRICH MAURITIUS. - März : de carrière van een schizofrene dichter.
%23140977: KIRALY, B.K. & STOKES, G. (EDS.) - Insurrections, Wars, & the Eastern Crisis in the 1870s.
%2379649: KIRCHENHEIM, ARTHUR VON (ED.) - Schlaraffia politica : Geschichte der Dichtungen vom besten Staate.
%23164952: KIRCHHEIM, SANDRA. - Der einstweilige Rechtsschutz im Unterhaltsrecht.
%2390080: KIRCHHEIMER, OTTO. - Politische Justiz : Verwendung juristischer Verfahrungsmöglichkeiten zu politischen Zwecken.
%23255188: KIRCHHOF, PAUL & EBERHARD SCHMIDT-ASSMANN (EDS.) - Staats- und Verwaltungsrecht Bundesrepublik Deutschland : mit Stichwortverzeichnis und alphabetischem Schnellregister.
%23255192: KIRCHHOF, PAUL & EBERHARD SCHMIDT-ASSMANN (EDS.) - Staats- und Verwaltungsrecht Bundesrepublik Deutschland : mit Stichwortverzeichnis und alphabetischem Schnellregister.
%2377151: KIRCHMANN, J.H. VON. - Die Grundbegriffe des Rechts und der Moral als Einleitung in das Studium rechtsphilosophischer Werke.
%23238369: KIRCHNER, KARL HERMANN. - Die Philosophie des Plotin.
%2335781: KIRCHNER, ERNST LUDWIG. - Ernst Ludwig Kirchner : Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Druckgraphik ; eine Ausstellung zum 60. Todestag.
%2374672: KIRCHNER, ERNST LUDWIG. - Kirchner Museum Davos : Katalog der Sammlung Band III : Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Skizzen, Radierungen, Lithographien, Textilien.
%2374657: KIRCHNER, ERNST LUDWIG. - Ernst Ludwig Kirchner : Gemälde, Zeichnung, Druckgraphik : Neuerwerbungen des Brücke-Museums Berlin seit 1988.
%2374630: KIRCHNER, ERNST LUDWIG. - Ernst Ludwig Kirchner : Aquarelle und Zeichnungen: die Sammlung Karlheinz Gabler ; der Ausstellung Ernst Ludwig Kirchner, Aquarelle und Zeichnungen - die Sammlung Karlheinz Gabler im Brücke-Museum Berlin vom 14. Juli bis 12. September 1999 und in der Galerie Jahrhunderthalle Hoechst vom 13. Februar bis 26. März 2000]
%2335777: KIRCHNER, ERNST LUDWIG., SCOTTI, ROLAND (ED.) - Ernst Ludig Kirchner : the photographic work.
%23254186: KIRCHNER, HILDEBERT. - Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache. 2. Auflage.
%23278692: KIRCHNER, ERNST LUDWIG. - Ernst Ludwig Kirchner : Peter Schlemihls wundersame Geschichte.
%23265334: KIRCHNER, ERNST LUDWIG. - Briefwechsel 1910-1935/1938 : mit Briefen von und an Luise Schiefler und Erna Kirchner, sowie weiteren Dokumenten aus Schieflers Korrespondenz-Ablage.
%23214057: KIREJCZYK, MARTA. - Met technologie gezegend? : gender en de omstreden invoering van in vitro fertilisatie in de Nederlandse gezondheidszorg.
%23210772: KIRGIS JR., FREDERIC L. - Prior consultation in international law : a study of state practice.
%23279399: KIRK, THOMAS ALLISON. - Genoa and the Sea: Policy and Power in an Early Modern Maritime Republic, 1559-1684.
%23214518: KIRK, ROBERT. - Zombies and consciousness.
%23160955: KIRK, DUDLEY. - Europe's population in the interwar years.
%23155733: KIRK, LINDA. - Richard Cumberland and natural law : secularisation of thought in seventeenth-century England.
%2382267: KIRKELS, CASPER - Architect van onderwijsvernieuwing : denken en daden van Gerrit Bolkestein 1871-1956.
%23234394: KIRKELS, CASPAR. - Architect van onderwijsvernieuwing : denken en daden van Gerrit Bolkestein 1871-1956.
%23279898: KIRKHAM, RICHARD L. - Theories of Truth: A Critical Introduction.
%23171834: KIRKPATRICK, FRANK G. - The ethics of community.
%23250779: KIRP, DAVID L. , MARK G. YUDOF, & MARLENE STRONG FRANKS. - Gender justice.
%23281955: KIRSCH, MARTIN & PIERANGELO SCHIERA (EDS.) - Denken und Umsetzung des Konstitutionalismus in Deutschland und anderen europäischen Ländern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
%23229106: KIRSCHENMANN, PETER P. - Science, nature and ethics : critical philosophical studies.
%2369476: KIRSHNER, JONATHAN. - Monetary Orders: Ambiguous Economics, Ubiquitous Politics.
%23143908: KIRWAN, CHRISTOPHER. - Logic and argument.
%23239463: KIRWAN, JAMES - The aesthetic in Kant : a critique.
%2341598: KISCH, GUIDO. - Die Prager Universität und die Juden, 1348-1848 : mit Beiträgen zur Geschichte des Medizinstudiums.
%23116924: KISCH, GUIDO. - Studien zur Medaillengeschichte = Studies in Medaillic history.
%2343853: KISCH, WILHELM. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph and text on back dated 10-7-1919. Wilhelm Kisch (1874-1952), professor of private law in Strassbour & Munich.
%236598: KISCH, I. - 't Exempel Dwinght : opstellen aangeboden aan Prof.Mr. I. Kisch.
%2334562: KISCH, WILHELM. - Beiträge zur Urteilslehre.
%23200588: KISHIDA, HIDETO. - Japanese Architecture (Second edition).
%23281031: KISS, ALEXANDRE CHARLES. - Répertoire de la pratique française en matière de droit international public. Tome 1-7.
%23191717: KISSLER, LEO. - Recht und Gesellschaft : Einführung in die Rechtssoziologie.
%23135496: KISSLING, PAUL J. - Reliable Characters in the Primary History. Profiles of Moses, Joshua, Elijah and Elisha.
%23237712: KIST, N.G. - Onderzoek naar het vorstelijk regt van Placet.
%23243264: KIST, JOOST. - Electronic publishing. Looking for a blueprint.
%23186079: KIST, N.G. - De verweerder in het eigendomsproces naar romeinsch recht.
%23201147: KISTEMAKER, R. A.O. - Amsterdam Marktstad.
%23262252: KISTEMAKER, RENÉE & MICHIEL JONKER. - De smaak van de elite : Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
%23259210: KISTEMAKER, RENÉE E., N.P. KOPANEVA, D.J. MEIJERS, G.V. VILINBAKHOV (EDS.) - The paper museum of the Academy of Sciences in St. Petersburg, c. 1725-1760 : introduction and interpretation.
%23262589: KITAHARA, HISATSUGU. - Elementary operations and optimal derivations.
%23205445: KITCHER, PHILIP. - In Mendel's mirror : philosophical reflections on biology.
%23235853: KITCHER, PATRICIA. - Freud's dream : a complete interdisciplinary science of mind.
%23102094: KITS, K.S., H.H. BOER AND J. JOOSSE (EDS). - Molluscan Neurobiology.
%2375902: KITSCHELT, H. & S. HELLEMANS. - Beyond the European Left. Ideology and Political Action in the Belgian Ecology Parties.
%2319048: KITTICHAISAREE, KRIANGSAK. - International criminal law.
%23133776: KITTRIE, NICHOLAS N. - The war against authority : from the crisis of legitimacy to a new social contract.
%23244636: KITUAI, AUGUST, IBRUM, K. - My Gun, My Brother. The world of the Papua New Guinea colonial police, 1920-1960.
%23258744: KIVELITZ, CHR., MUNCH, EDVARD. - Munch revisited : Edvard Munch and the art of today.
%23277083: KIVISTO, PETER & GIUSEPPE SCIORTINO (EDS.) - Solidarity, justice, and incorporation : thinking through the civil sphere.
%23117000: KIZZA, IMMACULATE N. - Africa's indigenous institutions in nation building : Uganda.
%23224745: KJELDGAARD, MARINUS JACOB. - Marinus, Heartfield : politische Fotomontagen der 1930er Jahre.
%23231278: KJELLGREN, ERIC. - Oceania: art of the Pacific Islands in the Metropolotan Museum of Art.
%23249681: KLAASSEN, LEO H. & J.H.P. PAELINCK. - Integration of socio-economic and physical planning : report prepared for the United Nations Centre for Housing, Building and Planning, for Expert Group Meeting, New York, September 9-14, 1973.
%23124665: KLAASSEN, H.L. - Besluitvorming in afhankelijkheid. Over de rol van de procesarchitect bij overheidsprojecten.
%2386670: KLAASSEN, C.J.M. - Schadevergoeding: algemeen, deel 2.
%23170126: KLAASSEN, J.G. - Huwelijksgoederen- en erfrecht. Handleiding bij studie en praktijk. 4e druk.
%237600: KLAASSEN, K.W.P. - Misdaad en pers.
%2369170: KLAASSEN, H.L. ... [ET AL.] - Leiden leed geleden? : de financiële verhouding tussen gemeenten en Rijk, toegespitst op een gewezen artikel 12-gemeente.
%2375792: KLABBERS, JAN. - Nederland op Europees peil : de EG na 1992.
%23236716: KLABBERS, JAN. - An Introduction to International Institutional Law.
%23181719: KLABBERS, J.H.G. - Kennen en organiseren van informatie : over machines en actoren.
%23116928: KLAFKOWSKI, MAXIMILIAN. - Die philosophische Grundlegung des erziehenden Unterrichts bei Herbart.
%2330372: KLAGES, JOHANNES - Meeresumweltschutz und Strafrecht: zur Ausdehnung deutscher Strafgewalt auf den Festlandsockel.
%23281088: KLAMER, ARJO. - In hemelsnaam! : over de economie van overvloed en onbehagen.
%23278089: KLAMER, ARJO (ED.) - The value of culture : on the relationship between economics and arts.
%2339184: KLAMER, ARJO. - Verzuilde dromen : 40 jaar SER.
%2319959: KLANT, J.J., W. DRIEHUIS,E.A. (RED.). - Samenleving en onderzoek. Uitgave t.g.v. 6e lustrum S.E.O. der UvA.
%23110886: KLAP, MARIEKE, YVONNE KLERK, JACQUELINE SMITH (EDS.) - Combatting traffic in persons : proceedings of the conference on Traffic in Persons, held from 15-19 November 1994 in Utrecht and Maastricht.
%23106298: KLAPWIJK, JACOB. - Tussen Historisme en Relativisme.
%23201552: KLAPWIJK, JACOB. - Tussen Historisme en Relativisme : een studie over de dynamiek van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch.
%23279169: KLARÈN, PETER FLINDELL. - Peru : society and nationhood in the Andes.
%2394463: KLASSEN, PETER. - Die Grundlagen des aufgeklärten Absolutismus.
%2387625: KLASSEN, KLAUS MARTIN. - Die Änderung des § 1 KSchG durch das Arbeitsrechtliche Beschäftigungsföderungsgesetz 1996.
%2355729: KLATTER, J. - Een Groninger zeeman in Napoleontische tijd. Zee- en landreizen van K.J. Kuipers. Kleine handelsvaart contra continentaal stelsel.
%23232138: KLATTER, J. - Vóór de bocht.
%2371600: KLAUS, A. - Every child a lion : the origins of maternal and infant health policy in the United States and France, 1890-1920.
%23225825: KLAUSEN, JYTTE. - The Islamic challenge : politics and religion in Western Europe.
%23271476: KLAUTKE, JÜRGEN-BURKHARD. - Recht auf Widerstand gegen die Obrigkeit? : eine systematisch-theologische Untersuchung zu den Bestreitungs- und Rechtfertigungsbemühungen von Gewaltanwendung gegen die weltliche Macht (bis zum 18. Jahrhundert).
%23127749: KLAUW, C.J. VAN DER. - Anniversary volume dedicated to Professor Dr. C.J. van der Klaauw.
%23102098: KLAUW, C.J. VAN DER. - Introduction to the Philosophic Backgrounds and Prospects of the Supraspecific Comparative Anatomy of Conservative Characters in the Adult Stages of Conservative Elements of Vertebrata with an Enumeration of Many Examples.
%23262582: KLAVANS, JUDITH L. & PHILIP RESNIK. - The balancing act : combining symbolic and statistical approaches to language.
%2385284: KLAWANS, HAROLD L. - De slapende moordenaar : belevenissen van een neuroloog in de rechtszaal.
%23116936: KLAWITTER, WILLY. - Die Zeitungen und Zeitschriften Schlesiens von den Anfängen bis zum Jahre 1870 bis zur Gegenwart (1930).
%23135086: KLAYMAN, MAXWELL I. - The Moshav in Israel : a case study of institution-building for agricultural development.
%2336572: KLAZINGA, N.S. & J.J.E. VAN EVERDINGEN. - Medeblik. Observaties van medische wetenschapsleer in de jaren negentig.
%23237433: KLAZINGA, NIEK. - Quality management of medical specialist care in the Netherlands : an explorative study of its nature and development.
%23282241: KLEE, PAUL. - Paul Klee : die abstrakte Dimension.
%23224738: KLEE, PAUL. - Klee and America.
%23234809: KLEEN, RICHARD. - Lois et usages de la neutralité d'après le droit international conventionnel et coutumier des états civilisés. Tome 1: Principes fondamentaux. Devoirs de neutres; Tome 2: Droits des neutres. Exécution et répressions.
%23114667: KLEENE, PAUL. - Wet en geweten.
%2322984: KLEEREKOPER, S. - Inkomensverdeling en inkomensbeleid.
%23216476: KLEFFENS, E.N. VAN. - Hispanic law until the end of the Middle Ages : with a note on the continued validity after the fifteenth century of medieval Hispanic legislation in Spain, the Americas, Asia, and Africa.
%23102099: KLEFFENS, E.N. VAN. - Over zes brieven uit het bezit van Hugo de Groot.
%23210797: KLEFFENS, P. VAN. - Het onderzoek der geloofsbrieven bij het Nederlandsche stelsel van evenredige vertegenwoordiging.
%23208435: KLEFFNER, JANN KRISTOF. - Complementarity in the Rome Statute and national criminal jurisdictions.
%23229163: KLEFFNER, JANN KRISTOF. - Complementary views on complementarity : proceedings of the International Roundtable on the Complementary Nature of the International Criminal Court , Amsterdam , 25-26 June 2004.
%2376848: KLEI, JAC. VAN DER. - Met den woonwagen.
%23156205: KLEIBERGEN, FRANK. - Identifiability and nonstationarity in Classical and Bayesian econometrics.
%23264012: KLEIHUES, JOSEF PAUL. - Josef Paul Kleihues : Works : [Volume 1] : 1966-1980.
%2323871: KLEIJER, FRANK. - Troposphere modeling and filtering for precise GPS leveling.
%23137577: KLEIJN, MARCEL J. - Demand Differentiation in Inventory Systems.
%23154307: KLEIJN, GIJS A VERDOES - The Centers of Nearby Radio-Loud Galaxies as Observed with the Hubble Space Telescope.
%2386826: KLEIJN, W.M. (E.A.) - Leasing.
%23138873: KLEIJN, A. - Spelers Buiten Spel : Provocatie van Gezag en Maatschappij. [Provo].
%23193755: KLEIJN, W.M. (E.A.) - Het echtscheidingsconvenant in de praktijk.
%2331350: KLEIJN, A. - De irrationele achterkant van het openbaar bestuur.
%23237826: KLEIJN, W.M. (E.A.) - 101 Praktijkvragen nieuw BW : opgesteld en beantwoord door leden van de rechterlijke macht.
%2360641: KLEIJN, W.M. (E.A.) - Overzicht vermogensrecht naar huidig BW.
%234812: KLEIJN, G.P. & M. KROES. - Mensenrechten in de Nederlandse rechtspraktijk.
%2346540: KLEIJN, W.M. - (ea.). Ex Iure. 14 Opstellen bij het 14e lustrum van Societas Iuridica Grotius en de 405e geboortedag van Grotius.
%23234427: KLEIMAN, W.M. & N. KUYVENHOVEN. - Een netwerk als vangnet? : een procesbeschrijving van preventieprojecten gericht op een integrale aanpak van jeugdcriminaliteit.
%23258540: KLEIMAN, W.M. & G.J. TERLOUW. - Kiezen voor een kans : evaluatie van harde-kern-projecten.
%23224945: KLEIN HAARHUIS, CAROLIEN M. - Toetsen en verbinden : over het WODC in de tijd en de relatie tussen onderzoek en beleid in het bijzonder.
%23116987: KLEIN, WALTER. - Studien zu Ammianus Marcellinus.
%23202001: KLEIN SPROKKELHORST, A.K.H. - Overeenkomsten met de fiscus : onderhandelen op de grens van privaatrecht en belastingrecht : een interne rechtsvergelijking.
%23233314: KLEIN, NAOMI. - No logo.
%23102100: KLEIN, P.W. - Indië en de Akademie.
%23139477: KLEIN KRANENBERG, JOKE. - Authority and Interpretation.
%23152216: KLEIN, MICHAEL. - Studien zum chinesischen Recht. Band 4: Zur Rechtsentwicklung in der Volksrepublik China : eine Studie zu ausgewählten Grundsatzfragen des Strafrechts und der Strafrechtpflege 1979-1983.
%23260989: KLEIN, GEORGE. - The Atheist and the holy city : encounters and reflections.
%23176411: KLEIN, ÉTIENNE & LACHIÈZE-REY, MARC. - The quest for unity : the adventure of physics.
%23245119: KLEIN, ECKARDT. - Statusverträge im Völkerrecht : Rechtsfragen territorialer Sonderregime.
%2387594: KLEIN, OLIVER. - Die Korrektur von Steuerverwaltungsaken nach den §§ 129 bis 132 AO im Vergleich zu den Paralellvorschriften im Verwaltungsverfahrensgesetz.
%2385513: KLEIN HAARHUIS, C.M. & E. NIEMEIJER. - Wet en werkelijkheid : bevindingen uit evaluaties van wetten.
%2385147: KLEIN, PIETER - Wim Kok: Het taaie gevecht van een polderjongen.
%23279908: KLEIN, JACOB. - A Commentary on Plato's Meno.
%2399827: KLEIN, KENNETH H. - Positivism and Christianity. A study of theisma and verifiability.
%2380607: KLEIN, NAOMI. - No Logo.
%23166335: KLEIN, JÜRGEN (ED.) - State, Science and Modernization in England: from the Renaissance to the Modern Times.
%23187265: KLEIN, YVES. - Yves Klein.
%23132055: KLEIN, LOUIS A. - Principles and practice of milk hygiene.
%23220533: KLEIN, ÉTIENNE. - Chronos : how time shapes our universe.
%23122061: KLEIN, LAWRENCE R. (ED.) - Comparative Performance of U.S. Econometric Models.
%23193155: KLEIN, HANS (ED.) - Die Bundeskanzler.
%2317588: KLEIN WASSINK, BERNARD. - Credo quia absurdum? : het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie.
%2345092: KLEIN, ECKART (ED.) - The institution of a Commissioner for Human Rights and minorities and the prevention of human rights violations : colloquium, Potsdam, 14./15. December 1994
%2345086: KLEIN, ECKART (ED.) - The monitoring system of human rights treaty obligations : colloquium Potsdam, 22./23. November 1996.
%2338403: KLEIN, FRÉDÉRIC-EDOUARD (ED.) - Colloque franco-germano-suisse sur les fondements et les fonctions de la responsabilité civile : (Bâle, 1er et 2 novembre 1968) : rapports et procès-verbaux des débats / présentés par Frédéric-Edouard Klein = Deutsch-französisch-schweizerisches Colloquium über die Grundlagen und Funktionen des Haftpflichtrechts : (Basel, den 1. und 2. November 1968) : Referate und Verhandlungsprotokolle.
%23279400: KLEIN, JANNETJE ... [ET AL.]. - Anders kijken : een zoektocht naar responsiviteit in het sociaal domein = Change your perspective : a quest for responsiveness in the social domain.
%23278235: KLEIN, RICHARD. - Adorno-Hanbuch : Leben, Werk, Wirkung.
%23275608: KLEIN, JAKOB. - Greek mathematical thought and the origin of algebra.
%23273668: KLEIN, ALAN M. - Little big men : bodybuilding subculture and gender construction
%23273883: KLEIN, DANIEL B. - Knowledge and Coordination: A Liberal Interpretation.
%23243844: KLEIN, MILTON M. (ED.) - The Empire State : a history of New York.
%23279903: KLEIN, GEORGE. - The Atheist and the Holy City: Encounters and Reflections.
%2321341: KLEIN, MILTON M. - The Empire State: A History of New York
%23207004: KLEINE, EKKEHARD. - Die Eigentums- und Agrarverfassungen im vorkolonialen Tanganyika : ein Beitrag zur Herausbildung der gesellschaftlichen Klassen.
%232765: KLEINEN, JOHN ... [ET AL.] (EDS.) - Leeuw en draak : vier eeuwen Nederland en Vietnam.
%23213237: KLEINER, G.J. - Suicide in Pregnancy: Myth and Reality.
%23282113: KLEINEWEFERS, HENNER. - Theorie und Politik der Abwertung.
%23260118: KLEINHEYER, GERD & JAN SCHRÖDER (EDS.) - Deutsche Juristen aus fünf Jahrhunderten : eine biographische Einführung in die Rechtswissenschaft.
%23233242: KLEINHEYER, GERD & JAN SCHRÖDER (EDS.) - Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten : eine biographische Einführung in die Geschichte der Rechtswissenschaft.
%23245990: KLEINHEYER, GERD & JAN SCHRÖDER (EDS.) - Deutsche Juristen aus fünf Jahrhunderten : eine biographische Einführung in die Rechtswissenschaft.
%234889: KLEINIG, JOHN. - On loyalty and loyalties : the contours of a problematic virtue.
%23118349: KLEINTJES, PH. - Het faillissement in het internationaal privaatrecht.
%23262061: KLEINVELD, G. - Onvoltooid Verleden Tijd. Toelichting bij een stereografisch overzicht: Het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort PDA.
%23156014: KLEINWÄCHTER, FRIEDRICH VON. - Lehrbuch der Nationalökonomie.
%2379667: KLEINWÄCHTER, FRIEDRICH VON. - Die Staatsromane : ein Beitrag zur Lehre von Communismus und Socialismus.
%2332747: KLEINWÄCHTER, FRIEDRICH VON. - Lehrbuch der Nationalökonomie.
%23232145: KLEINWÄCHTER, FRIEDRICH VON. - Die Staatsromane : ein Beitrag zur Lehre von Communismus und Socialismus.
%23230533: KLEITERP, MARLIES ... ET AL.] - Istanbul : de stad en de sultan.
%23258175: KLEIVAN, I. & B. SONNE. - Eskimos : Greenland and Canada (Iconography of religions. Section VIII, Arctic peoples ; fasc. 2).
%23253727: KLEMM, ULF-DIETER. - Die seewärtige Grenze des Festlandsockels : Geschichte, Entwicklung und lex lata eines seevölkerrechtlichen Grundproblems.
%2358537: KLEMME, MAX. - Die volkswirtschaftlichen Anschauungen David Hume´s. Ein beitrag zur Geschichte der Volkswirtschaftslehre.
%23134342: KLEP, CHRIST & GILS, RICHARD VAN - Van Korea tot Kosovo : de Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945.
%2372174: KLERK, Y.S. - Het ECRM-Toezichtmechanisme. Verleden, heden, toekomst.
%23263832: KLERK, WILLEM DE - F W De Klerk: A Man in His Time.
%23202118: KLEVE, PETER. - Juridische iconen in het informatietijdperk.
%23106167: KLEVER, W.N.A. - (ed.) Filosofische theologie. Opstellen opgedragen aan Prof. Sperna Weiland.
%23101445: KLEVER, W.N.A. - Verba et sententiae Spinozae or Lambertus van Velthuysen (1622-1677) on Benedictus de Spinoza.
%23102101: KLEVER, W.N.A. - Jeugd en Indische jaren van G.J.P.J. Bolland.
%2318163: KLEVER, W.N.A. - Anamnesis en anagogei (both words in Greek) : gesprek met Plato en Aristoteles over het menselijk kennen.
%23197113: KLEVER, W.N.A. - Dialectisch denken : over Plato, wiskunde en de doodstraf.
%23273096: KLEVER, W.N.A. - Spinoza : verhandeling over de verbetering van het verstand : tekst en uitleg.
%23273100: KLEVER, WIM. - Voorbeschikking : de wetenschappelijke filosofie.
%23116995: KLEWITZ, HANS-WALTER. - Ausgewählte Aufsätze zur Kirchen- und Geistesgeschichte des Mittelalters.
%2389018: KLEY, ROLAND. - Hayek's social and political thought.
%2387182: KLEYBOLDT, LUDGER. - Ertragsteuerliche Organschaften und Konzerngesellschaftsrecht. Eine wissenschaftliche Untersuchung auf dem Rechtsstand 1999.
%23265606: KLEYMANS, DICK JEAN MARIE. - Het Trojaanse paard : voorgeschiedenis der gemeentelijke en gewestelijke raden in Nederlands-Indië, 1856-1897.
%23196837: KLEYN, RUDOLF HUBERT. - Het gewestelijk bestuur op Java.
%235846: KLEYN, H.G. - Algemeene Kerk en Plaatselijke Gemeente. Proeve van Historisch Onderzoek, naar de verhouding van beiden ten opzichte van de inwendige en van de stoffelijke belangen, naar aanleiding van de Rechtsbevoegdheid onzer Plaatselijke Kerken van Jhr. Mr. A.F. de Savorin Lohman en Dr. F.L. Rutgers.
%23139427: KLEYNEN, RUUD - Asset Liability Management binnen Pensioenfondsen.
%23102103: KLEYWEGT, A.J. - Varro über die Penaten und die grossen Götter.
%23270305: KLEYWEGT, A.J. - Ciceros Arbeitsweise im zweiten und dritten Buch der Schrift De Natura Deorum
%23215029: KLIENEBERGER, HANS RUDOLF. - The Christian writers of the inner emigration.
%23175654: KLIJN, ALBERT; MARGARET OTLOWSKI, MARGO TRAPPENBURG (EDS). - Regulating physician-negotiated death.
%23153852: KLIJN, F.E. - De afbakening van het liquiditeitsbegrip.
%2385316: KLIJN, A. - De balie geschetst : verslag van een door het WODC gehouden schriftelijke enqûete onder de Nederlandse advocatuur.
%2354794: KLIJN, A. - Rechtshulp onderzocht en overdacht : theoretische reflectie en empirisch onderzoek omtrent rechtshulp in Nederland, 1979-1989.
%23192628: KLIJN, LEONARDUS PETRUS MARIA. - Klachtrecht van werknemers : een onderzoek naar de juridische grondslag en noodzaak van een individueel klachtrecht van werknemers.
%23262458: KLIJN, EDWIN & YOLA DE LUSENET. - In the picture : preservation and digitisation of European photographic collections.
%23238109: KLIJNSMA, MEINE HENK. - Om de democratie : de geschiedenis van de Vrijzinnig-Democratische Bond, 1901-1946.
%2391262: KLIJNSTRA, M. - Openbaarheid in het mileurecht.
%23166118: KLIK, PETER. - Conformiteit bij koop.
%23235328: KLIMA, GYULA. - John Buridan.
%2374883: KLINE, DANIEL T. - The Medieval British Literature Handbook (Literature and Culture Handbooks).
%23211826: KLINGBEIL, STEPHAN - Effectiveness and Reform of the United Nations Development Programme (UNDP) (Gdi Book Series).
%23260413: KLINGEMANN, HANS-DIETER & DIETER FUCHS. - Citizens and the state.
%23121762: KLINK, BART VAN & WILLEM WITTEVEEN (EDS.) - De overtuigende wetgever.
%23184998: KLINK, BART VAN. - De wet als symbool : over wettelijke communicatie en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid.
%23245624: KLINK, BART VAN. - Rechtsvormen : autonomie van recht en rechtswetenschap.
%2350771: KLINKEN, LUCAS VAN. - Wijsgerige achtergronden van de paedagogische verscheidenheid bij het lager onderwijs in Nederland in de 20ste eeuw. Diss.
%23232466: KLINKERS, L.E.M. - Openbaarheid van bestuur.
%23139553: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 2: The International Criminal Tribunal for Rwanda 1994-1999.
%23234260: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 13: Timor Leste - the Special Panels for Serious Crimes 2001-2003.
%2343593: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated leading cases of International Criminal Tribunals. Vol. 4 : The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 1999-2000.
%2343548: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 8: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2001-2002.
%23233366: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 1: The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 1993-1998.
%23233367: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 4: The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, 1999-2000.
%23234313: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 14: The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 2003.
%2325902: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 22: The International Criminal Tribunal for Rwanda 2005.
%23234016: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 12: The International Criminal Tribunal for Rwanda 2003.
%2325891: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 23: The International Criminal Court 2005-2007.
%2325890: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 38: The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 2009.
%2343562: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 10: The International Criminal Tribunal for Rwanda 2001-2002.
%2382520: KLIP, ANDRÉ H. - Buitenlandse getuigen in strafzaken.
%2370635: KLIP, ANDRÉ & HARMEN VAN DER WILT (EDS.) - Harmonisation and harmonising measures in criminal law.
%2343547: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 6: The International Criminal Tribunal for Rwanda 2000-2001.
%23233919: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 8: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2001-2002.
%23233946: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 10: The International Criminal Tribunal for Rwanda 2001-2002.
%23233914: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 7: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2001.
%23234941: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 15: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2003.
%2343510: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 5: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2000-2001.
%2343583: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 3: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 1997-1999.
%2343584: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 2: The International Criminal Tribunal for Rwanda 1994-1999.
%2343585: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 1: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 1993-1998.
%2343582: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 7: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2001.
%2343576: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 9: The Special Court for Sierra Leone 2003-2004.
%23232452: KLIP, ANDRÉ H. - European Criminal Law : an Integrative Approach. 2nd edition.
%23278636: KLIS, G.W. VAN DER, P. POSTHUMA DE BOER & F.B. MULLER. - Mededingingstoezicht op financiële markten.
%23128762: KLIUCHEVSKY, V.O. - A course in Russian history: the seventeenth century.
%23215212: KLOCKE, DETLEF. - Deutsches Konzernkollisionsrecht und seine Substitutionsprobleme.
%23263168: KLOEK, JOOST. - Een groot verleden voor de boeg : cultuurhistorische opstellen voor Joost Kloek : aangeboden bij het afscheid van prof. dr. J.J. Kloek als hoogleraar Sociale geschiedenis van de literatuur aan de Universiteit Utrecht.
%23102109: KLOEKE, G.G. - Bonne response à tous propos (1547).
%23102107: KLOEKE, G.G. - Een oud sjibboleth: de gewestelijke uitspraak van 'heeft'.
%23257639: KLOEKE, G.G. - Taalatlas van het Nederlands en het Fries : voortzetting van de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland. Band 1.
%2322094: KLOEKE, G.G. - De herkomst van de Afrikaanse taalschat.
%2373577: KLOEPFER, DEBORAH K. - The unspeakable mother: forbidden discourse in Jean Rhys and H.D.
%2385755: KLOK, CORNELIS AART - Afrodite en Europa : een beknopte geschiedenis van Cyprus, van de prehistorie tot heden.
%23258700: KLOK, PIETER JAN. - Een instrumententheorie voor milieubeleid : de toepassing en effectiviteit van beleidsinstrumenten. Proefschrift.
%23180296: KLOMP, R.J.Q. (ED.). - Het eigen gezicht van het handelsrecht.
%23102110: KLOMP, B.H. AND J.W. WOLDENDORP (EDS). - The Integrated Study of Bird Populations.
%23139866: KLOMP, R.J.Q. (ED.). - Recht van spreken. De Ars Aequi interviews.
%23105555: KLOMP, R.J.Q. - Opkomst en ondergang van het handelsrecht : over de aard en de positie van het handelsrecht - in het bijzonder in verhouding tot het burgerlijk recht - in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw.
%23278649: KLOMPÉ, M.E.J. - Wet Toezicht Beleggingsinstellingen.
%23149774: KLOMPMAKER, G., A.M.M. SLUIJTERS & J. VEENSTRA. - Inleiding gemeentewet : van wet naar praktijk.
%23229335: KLOOF-MONSELS, L. (ED.) - Verslag Seminar : Suriname en Nederland : de volgende 20 jaar.
%23138954: KLOOS, PETER. - Door het oog van de antropoloog : botsende visies bij heronderzoek.
%23280858: KLOOSTER, EVA. - Hangplek Holland.
%23273556: KLOOSTERHUIS, H.T.M. - Juridische methoden: casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren
%2346115: KLOOSTERHUIS, H. - Juridische methoden.
%23198219: KLOOSTERMAN, SIMKE. - De politiewet.
%23105331: KLOOSTERMAN, ROBERT & JAN RATH (EDS.) - Immigrant entrepreneurs venturing abroad in the age of globalization.
%23173591: KLOOSTERMAN, ROBERT. - Werkloosheid in Nederland 1920-1939 : een onderzoek naar regionale verschillen.
%23234652: KLOPFENSTEIN, ALBERT. - Die Haftpflichtversicherung beim Halterwechsel des Motorfahrzeuges : (Art. 48² MFG).
%23255136: KLOPPER, J. - Leerboek der toegepaste mechanika. 2 Delen.
%23252269: KLOSKO, GEORGE. - The development of Plato's political theory.
%23199941: KLOSOWSKA, BOGUMILA BARBARA. - Late holocene embayment and salina record of Curaçao (Dutch Antilles): criteria to monitor environmental change and biodiversity.
%2391384: KLOSS, R. - Sächsisches Landesprivatrecht.
%2377153: KLOSS, FERDINAND. - Goldvorrat und Geldverkehr im Merowingerreich.
%23216257: KLOSS, HEINZ. - Das Volksgruppenrecht in den Vereinigten Staaten von Amerika. Zweiter Band : Zuwandergruppen.
%2316306: KLOSSE, S. - Sociale zekerheidsrecht. 11e druk.
%2346085: KLOSSE, S. - Menselijke schade: vergoeden of herstellen? : de werking van (re)integratieregelingen voor gehandicapten in de Bondsrepubliek Duitsland en Nederland.
%23281110: KLOSSE, S. & G.J. VONK. - Hoofdzaken socialezekerheidsrecht. 3e druk.
%23204096: KLOSTERMANN, JUDITH ELISABETH MARIA. - The social construction of sustainability in Dutch water companies.
%2366763: KLOSTERMANN, W.E.M. - Huwelijkstrouw als publiek belang. Voorgeschiedenis van Augustus' wetgeving ter beteugeling van echtbreuk.
%2377155: KLOTZ, ERNST EMIL. - Die cschlesische Gutsherrschaft des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Auf Grund der friderizianiachen Urbare und mit besonderer Berücksichtigung der alten Kreise Breslau und Bolkenhain-Landeshut.
%23241996: KLOTZ, CHRISTIAN. - Kants Widerlegung des problematischen Idealismus.
%23269283: KLPD - DIENST NATIONALE RECHERCHE, POLITIEREGIO LIMBURG-ZUID. - Hells Angels en andere 1%-MC's in Nederland.
%2377157: KLÜBER, JOHANN LUDWIG. - Wichtige Urkunden für den Rechtszustand der deutschen Nation; mit eigenhändigen Anmerkungen. Aus seinen Papieren mitgeteilt und erläutert von Karl Theodor Welcker.
%23271127: KLUCKERT, SEBASTIAN. - Gesetzliche Krankenkassen als Normadressaten des Europäischen Wettbewerbsrechts : Zugleich ein Beitrag zum wettbewerbsrechtlichen Unternehmensbegriff im allgemeinen sowie im Bereich der sozialen Sicherheit.
%23117077: KLUCKHOHN, AUGUST. - Geschichte des Gottesfriedens.
%23223772: KLUCKHOHN, PAUL. - Die Ministerialität in Südostdeutschland vom zehnten bis zum Ende des dreizehnten Jahrhunderts.
%23153352: KLUETING, HARM & EDELTRAUD KLUETING., OSTERMANN, GRAF. - Urkunden und Regesten Ostermanniana aus Hannover und Wolfenbüttel.
%238964: KLUG, ULRICH. - Juristische Logik.
%23203232: KLUG, ULRICH. - Presseschutz im Strafprozess : ein Rechtsgutachten im 'Spiegel'-Verfahren.
%23111596: KLUGE, MORITZ. - Johannes Reinke's dynamische Naturphilosophie und Weltanschauung unter besonderer Berücksichtigung ihrer Herkunft aus der Botanik.
%23274196: KLUGER, JEFFREY. - Splendid Solution: Jonas Salk and the Conquest of Polio
%23272319: KLUGER, JEFFREY. - Splendid Solution : Jonas Salk and the Conquest of Polio.
%23218201: KLUIN, RONALD. - Overeenkomsten tussen overheden.
%23193526: KLUIN, RONALD. - Overeenkomsten tussen overheden.
%2323735: KLUIT, M.E. - Het Réveil in Nederland 1817-1854.
%23268608: KLUITENBERG, R.W.M. (ED.) - 40 jaar Instituut voor Bouwrecht : jubileumuitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Instituut voor Bouwrecht, 1968 - 31 december 2008.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

10/27