Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23156243: JOHNSON, ARNOLD H. & MARTIN S. PETERSON. - Encyclopedia of food technology.
%23202339: JOHNSON, CHARLES S. - Shadow of the plantation.
%23186812: JOHNSON-FREESE, JOAN. - The Chinese space program : a mystery within a maze.
%23217726: JOHNSON, LYMAN L. - Essays on the price history of eighteenth-century Latin America.
%23159893: JOHNSON, ALLEN. - Oedipus ubiquitous : the family complex in world folk literature.
%2380565: JOHNSON, HUBERT C. - The Midi in revolution : a study of regional political diversity, 1789-1793.
%231792: JOHNSON, ALLEN. - Oedipus ubiquitous : the family complex in world folk literature.
%23244720: JOHNSON, LAURIE RUTH. - Aesthetic anxiety : uncanny symptoms in German literature and culture.
%23212811: JOHNSON, RALPH. PERKINS & WILL. - Ralph Johnson, Perkins & Will : normative modernism.
%23136891: JOHNSON, DALE A. - The Changing Shape of English Nonconformity 1825-1925.
%2367086: JOHNSON, JAMES WELDON. - Gib mein Volk frei : acht Negerpredigten.
%23146177: JOHNSTON, WAYNE. - The colony of unrequited dreams.
%23231307: JOHNSTON, NORMAN; LEONARD SAVITZ & MARVIN E. WOLFGANG. - The sociology of punishment and correction.
%23110441: JOHNSTONE, ALBERT A. - Rationalized epistemology : taking Solipsism seriously.
%2334209: JOIREMAN, SANDRA FULLERTON - Where there is no government : enforcing property rights in common law Africa.
%23260673: JOJARTH, CHRISTINE. - Crime, war, and global trafficking : designing international cooperation.
%2396095: JOLI, CLAUDE. - Prônes de messire Claude Joli, evêque et comte d'Agen, sur differens sujets de morale, nouvelle édition mise en meilleur ordre & plus correcte que la precedente. Tome I-III [BOUND WITH:] IDEM, Oeuvres melées de messire Claude Joli, éveque et comte d'Agen.
%23159752: JOLINK, ALBERT. - Jan Tinbergen : the statistical turn in economics: 1903-1955.
%23254357: JOLIVET, RÉGIS. - Le problème de la mort chez M. Heidegger en J.-P. Sartre.
%23146468: JOLIVET, RÉGIS. - Morale.
%23152329: JOLIVET, RÉGIS. - Hoofdlijnen der wijsbegeerte. Eerste deel : Logica of denkleer.
%2390943: JOLLES, H.M. - Tussen vrijheid, gelijkheid en broederschap : persoonlijke integriteit in onze tijd en het debat over de grondrechten.
%2316457: JOLLES, FRANK. - African dolls = Afrikanische Puppen : the Dulger-collection.
%23264014: JOLLY, RICHARD - UN Ideas That Changed the World (United Nations Intellectual History Project Series).
%23201218: JOLLY, ROGER DAVID. - De lerende bureaucratie? Een onderzoek naar de betekenis van ict voor leren in het openbaar bestuur.
%23235189: JOLLY, METTE. - The European Union and the people.
%23232919: JOLOWICZ, J.A. & G. JONES. - The judicial protection of fundamental rights under English law / The infiltration of equity into English commercial law.
%23186460: JOMIER, JACQUES. - Le commentaire coranique du Manâr : tendances modernes de l'exégèse coranique en Égypte.
%23246514: JOMO, KWAME SUNDARAM (ED.) - Flat world, big gaps : economic liberalization, globalization, poverty and inequality.
%23213038: JONAITIS, ALDONA. - The Yuquot whalers' shrine.
%23253559: JONATHAN, DEAN. - Ending Europe's Wars: The Continuing Search for Peace and Security.
%235764: JONATHAN, RUTH. - Illusory freedoms : liberalism, education and the market.
%2399509: JONCHERE, ETIENNE LESCUYER DE LA. - Systeme d'un nouveau gouvernement en France.
%23176541: JONCKERS NIEBOER, J.H. - De schadevergoeding bij onrechtmatig lichamelijk letsel. (Artt. 1406, 1407 B.W.).
%238912: JONCKERS NIEBOER, J.H. - De schadevergoeding bij onrechtmatig lichamelijk letsel. (Artt. 1406, 1407 B.W.).
%2316579: JONCKERS NIEBOER, J.H. - Onteigeningsrecht.
%23227446: JONES, MICHAEL A. - Textbook on torts. 4th edition.
%23246235: JONES, JENNIFER M. - Sexing La Mode: Gender, Fashion and Commercial Culture in Old Regime France.
%23244570: JONES, WHITNEY R.D. - David Williams : the anvil and the hammer.
%2348448: JONES, ELISE F. - Teenage pregnancy in industrialized countries : a study.
%23226019: JONES, COLIN & DROR WAHRMAN (EDS.) - The age of cultural revolutions : Britain and France, 1750-1820.
%23178174: JONES, ANN. - Op zoek naar de koningin van de Lovedu.
%23163793: JONES, CLYVE (ED.) - A pillar of the constitution : the House of Lords in British politics, 1603-1784.
%2314667: JONES, THOMAS DAVID. - Human rights: group defamation, freedom of expression and the law of nations.
%23147458: JONES, CHARLES O. - The presidency in a separated system.
%23164884: JONES, MICHAEL & MALCOLM VALE (EDS.) - England and her neighbours, 1066-1453 : essays in honour of Pierre Chaplais.
%23158777: JONES, ERIC L. - The record of global economic development.
%23125956: JONES, HOWARD MUMFORD. - Revolution and Romanticism.
%23165335: JONES, ERNEST. - Sigmund Freud's leven en werk : de jahren van vorming en de grote ontdekkingen (1856-1900).
%23254947: JONES, MICHAEL A. & ANNE E. MORRIS (EDS.) - Blackstone's statutes on medical law. 2nd edition.
%23210638: JONES, CHARLES OSCAR - Public Policy Making in a Federal System.
%2323740: JONES, STEPHEN F. - War and Revolution in the Caucasus: Georgia Ablaze (ThirdWorlds).
%23244514: JONES, EDWARD THOMAS. - Nieuwe methode van boekhouden, zo wel enkel als dubbel, gevolgd naar het systema van E.T. Jones te Bristol, welk systema zeer geschikt is om abuizen van allerleijen aart te ontdekken, en in alle vakken van affaire, even nuttig is.
%23215138: JONES, RONALD W. & PETER B. KENEN. - Handbook of international economics. Volume II : international monetary economics and finance.
%2345180: JONES, STEPHEN P. - Criminology.
%23181380: JAMES T. JONES. - Wayward skeptic : the theories of R.P . Blackmur.
%2348446: JONES, ELISE F. - Teenage pregnancy in industrialized countries : a study.
%23141885: JONES, WILLIAM C. (ED.) - Basic principles of civil law in China.
%2377274: JONES, J. WALTER. - The law and legal theory of the Greeks : an introduction.
%2320957: JONES, ALUN - Jones on Extradition (Criminal Law Library)
%23152026: JONES, HOWARD. - Misdaad in een veranderende samenleving.
%23157787: JONES, DOROTHY V. - Code of peace : ethics and security in the world of the warlord states.
%23169618: JONES, SIAN & SARAH PEARCE (EDS.) - Jewish local patriotism and self-identification in the Graeco-Roman period.
%2375682: JONES, EDWIN. - Reading The Book Of Nature. A Phenomenological Study of Creative Expression in Science and Painting.
%2360366: JONES, ERNEST. - Essays in applied psycho-analysis.
%23253171: JONES, HARDY E. - Kant's principle of personality.
%23256447: JONES, JOHN AVERY., PETER HARRIS, AND DAVID OLIVER (EDS.) - Comparative perspectives on revenue law : essays in honour of John Tiley
%2359287: JONG, D.H. DE. - De macht van de telastelegging in het strafproces.
%2389428: JONG, D.H. DE. - (red.). De Vrijheidsstraf.
%2370630: JONG EDZ., FRITS DE. - Herinneringen van een rode jongen.
%2320250: JONG, GERBEN DE. - De Duitsche landbeschrijving in de 18e eeuw : proeve van een systematisch en cultuurhistorisch onderzoek.
%2323060: JONG, CYRIEL DE. - Dealing with derivates : studies on the role, informational content and pricing of financial derivatives.
%23102058: JONG, LOU DE. - De geheime contacten met België, Frankrijk en Engeland in de neutraliteitsperiode,
%23102060: JONG, LOU DE. - Jacques Presser, 24 februari 1899 - 30 april Amsterdam,1970.
%23102062: JONG, LOU DE. - Englandspiel.
%2322530: JONG, G. DE. - Gemeentelijke kapitaaluitgaven.
%231470: JONG, J.J. DE. - Politieke organisatie in West Europa na 1800.
%23183186: JONG, H.M. DE. - Norm en feit in de gemeente : een rechtstheoretisch en empirisch onderzoek naar geldend recht in Nederlandse gemeenten.
%23104159: JONG, E. & SLEUTELAAR, H. - De onbekende Klein Duimpje en Hans & Grietje. Met 70 tekeningen van Peter Vos.
%23193858: JONG, F.W. [EINDRED.] - Stedebouw in Nederland : 50 jaar Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen.
%23190649: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Vrede ende vrolicheyt : kerstfeest in de middeleeuwen.
%23244310: JONG, DENY DE & ALEX VOETS (EDS.) - Report of the International conference : refugees in the world : the European Community's response, The Hague 7-8 december 1989.
%2311216: JONG, E.P. DE. - Over sociaal recht gesproken? Rede.
%23113349: JONG, P. DE & A.F.A. KORSTEN. - Permanente herstructurering in maatschappelijke sectoren : dynamiek of dynamiet ? : congrespublicatie 1996.
%2364623: JONG, MENNO DE - Onbegrensde Invloeden.
%2364255: JONG, PAUL DE - Zeven Biljoen Elektronvolt is Goed Voor U.
%23105988: JONG, H.W. DE. - (ed.). The Structure of European Industry.
%23145401: JONG, L. DE (ED.) - Veertig jaar na '45. Visies op het hedendaagse antisemitisme.
%2344856: JONG, J.P. DE. - Bestuursrecht van vreemde herkomst : een onderzoek naar de bronnen en grondslagen van een drietal centrale elementen van de Nederlandse bestuursrechtstheorie.
%2340876: JONG, H.W. DE. - Dynamische concentratietheorie.
%23236430: JONG, CORNELIS D. DE. - The freedom of thought, conscience and religion or belief in the United Nations (1946-1992) = De vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst of geloofsovertuiging in de Verenigde Naties (1946-1992).
%23130069: JONG, J.A.B.M. DE. - Architektuur bij de Nederlandse schilders vóór de Hervorming.
%23243542: JONG, EVERT DE. - Herman Heijermans en de vernieuwing van het Europese drama.
%23250978: JONG, ALBERTUS DE. - Geschiedenis en begrip van gratie.
%2322720: JONG, G. DE. - Film en Fonds. Verslag van een onderzoek door het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven in opdracht van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.
%23133390: JONG, D.H. DE. - De Wet Wapens en Munitie : een strafrechtelijk commentaar.
%23240883: JONG, JOHAN MATTHIJS DE. - Tussen societas en universitas : de beursvennootschap en haar aandeelhouders in historisch perspectief.
%232638: JONG EDZ., FRITS DE. - Macht en inspraak : de strijd om de democratisering van de Universiteit van Amsterdam.
%2342642: JONG, ALBERT DE. - Domela Nieuwenhuis.
%2321243: JONG, L.P. DE. - Ziekenhuiskosten en ziekenhuistarief. Wenselijkheid en mogelijkheden van een normstellend tarief. Diss.
%23213108: JONG, OEK DE. - De inktvis : novellen.
%238016: JONG, C.G.E. DE. - De organisatie der politie in Nederlandsch-Indië.
%23127983: JONG VAN BEEK EN DONK, B. DE. - In 't zicht der Derde Vredesconferentie.
%23102061: JONG, LOU DE. - Verzet en illegaliteit Amsterdam,1940-Amsterdam,1945.
%2370046: JONG, B.J. DE & M.P. NIEUWE WEME. - Publicatie van de jaarrekening : onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken naar (i) de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van de verplichting om de jaarrekening op te maken, over te leggen en vast te stellen en (ii) de naleving van de verplichting om de jaarrekening openbaar te maken.
%2364530: JONG, AD DE - Vitrines Vol Verhalen: Museumcollecties Als Bron Voor Cultuurgeschiedenis.
%2389034: JONG, BAS JAN DE. - Schade door misleiding op de effectenmarkt : een onderzoek naar de vereisten van causaal verband en schade bij schadevergoedingsacties van beleggers wegens misleiding door beursvennootschappen, met beschouwingen over Amerikaans recht.
%23247702: JONG, P.O. DE & S.E. ZIJLSTRA. - Wikken, wegen en (toch) wetgeven : een onderzoek naar de hiërarchie en omvang van wetgeving in vijf Europese landen.
%2331027: JONG, E. DE. - Exchange rate determination and optimal economic policy under alternative exchange rate regimes.
%2312500: JONG, E.P. DE ... [ET AL.] - Het administratieve procesrecht volgens de beroepswet.
%2319991: JONG, M.A.D.W. DE. - Het gebruik van gemeentelijke noodbevoegdheden : onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Politie.
%23252392: JONG, JACOB JOHANNES DE. - Met goed fatsoen : de elite in een Hollandse stad, Gouda 1700-1780.
%23251875: JONG, A. DE. - Handboek der metaalbewerking ten dienste van inrichtingen voor lager- en middelbaar nijverheidsonderwijs en de studie voor de nijverheidsonderwijsacten.
%23182517: JONG, LEENDERT DE. - De transformatie van Bianchi voor de oppervlakken, afwikkelbaar op regelvlakken van de tweede graad.
%23170331: JONG, E.P. DE & C.R. NIESSEN. - Bestaat er aanleiding de rechtspositionele verschillen tussen ambtenaren en civielrechtelijke werknemers te handhaven. Preadviezen.
%2365751: JONG, P. DE (RED.). - Het blauwe recht : op weg naar een beroepscode van de politie.
%2366819: JONG, J.A.B.M. DE. - Hendrik Hoogers, patriot en kunstenaar 1747-1814.
%2314655: JONG, ALBERTUS DE. - Geschiedenis en begrip van gratie.
%23205121: JONG, J. DE (E.A.) - Naar een meer positief stelsel van grondboekhouding?
%2311212: JONG, D.H. DE. - Rechtsbescherming in een beslissende fase.
%23198561: JONG, WILLEM REMMELT DE. - De semantiek van John Stuart Mill.
%2329703: JONG, P. ... [ET AL.] - Evaluatie wet milieugevaarlijke stoffen. Deel I. Juridische achtergrondstudie.
%2315774: JONG, D.H. DE. - De macht van de telastelegging in het strafproces.
%23171727: JONG, CORNELIS D. DE. - The freedom of thought, conscience and religion or belief in the United Nations (1946-1992) = De vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst of geloofsovertuiging in de Verenigde Naties (1946-1992).
%23156124: JONG, ROBERT M. DE. - Asymtotic theory of expanding parameter space methods and data dependence in econometrics.
%23235399: JONG, HYLKJE DE. - Stephanus en zijn digestenonderwijs.
%2322554: JONG, H.W. DE & W.G. SHEPHERD (EDS.) - Mainstreams in industrial organization : Book II: Policies: antitrust, deregulation and industrial.
%2326292: JONG, IRENE DE. - Vertellers met een lijf : een sondering van de geschiedenis van het Klassiek Griekse verhaal.
%2319152: JONG, A.A. DE. - Accoord. Een bundel artikelen aangeboden bij zijn afscheid aan prof. drs. A.A. de Jong.
%23180274: JONG GIERVELD, JENNY DE. - Tussen solitude en solidarteit : nieuwe levensstrategieën van senioren.
%2383295: JONG, LAMMERT DE. - Bestuur en publiek : verslag en interpretatie van een onderzoek naar de organisatie en werkwijze van enkele lokale bestuursdiensten.
%23247138: JONG, A.M. DE. - De gouden standaard. Rede.
%23211906: JONG JR., DAVID DE (ED.). - Stemmen der Vrijheid. Brieven van revolutionnairen. Samengesteld en vertaald door David de Jong Jr. Met een voorwoord van Henriette Roland Holst.
%23201395: JONG, WIEGER DE. - Over de kristalstructuren van arsenopyriet, borniet en tetraëdriet.
%2315207: JONGBLOED, A.W. - Reële executie in het privaatrecht : beschouwingen over reële executie naar geldend en wordend recht.
%23218667: JONGBLOED, A.W. (ED.) - Aansprakelijkheid voor optreden van de rechterlijke macht.
%23180736: JONGBLOET-VAN HOUTTE, G. (ED.) - Brieven en andere bescheiden betreffende Daniël van der Meulen 1584-1600. Deel 1, augustus 1584 - september 1585.
%23195199: JONGBLOET-HAMERLIJNCK, RITA. - Aanwenden van de ratificatie in het volkenrecht : ontwikkeling en hedendaagse praktijk.
%23232088: JONGE, G. DE & A.P. VAN DER LINDEN. - Jeugd & strafrecht : een leer- en praktijkboek over het (internationale) jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht.
%23124007: JONGE, GERARD DE (E.A.) - Bajesboek : handboek voor gedetineerden en ter beschikking gestelden.
%23195554: JONGE, JOHAN ANTONIE DE. - Van het gezag der ouders ten opzichte van de goederen hunner kinderen.
%2331873: JONGE, A.A. DE. - Het Nationaal-Socialisme in Nederland : voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
%23102065: JONGE, H.J. DE. - De bestudering van het Nieuwe Testament aan de Noordnederlandse universiteiten en het Remonstrants Seminarie van 1575 tot 1700.
%23140414: JONGE, A.A. DE. - Crisis en critiek der democratie. Anti-democratische stromingen in de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de wereldoorlogen.
%2399324: JONGE, A.R. DE. - Gottfried Kinkel as political and social thinker.
%2379678: JONGE, A.A. DE. - Crisis en critiek der democratie : anti-democratische stromingen in de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de wereldoorlogen.
%23229515: JONGE, A.R. DE & E.E. DE WIJKERSLOOTH-VINKE., ZEBEN, C.J. VAN. - Parlementaire geschiedenis huurrecht : invoering van titel 7.4. van het burgerlijk wetboek per 1 augustus 2003 en de nadien tot 1 augustus 2006 ingevoerde wijzigingen .. [etc.] (Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek : parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien)
%23103428: JONGE, CHRISTIAAN DE. - De irenische Ecclesiologie van Franciscus Junius (1545-1602).
%23251007: JONGE, GUILIELMUS ADRIANUS CORNELIUS DE. - Dissertatio juridica inauguralis continens historiam juris mercatorii Belgii septentrionalis usque ad annum 1811, quo jus Francicum apud nos fuit introductum ...
%233265: JONGE VAN ELLEMEET, MEINARD JAC. IMAN DE. - Welstandstoezicht en supervisie.
%23146475: JONGELING, M.C. - Het zendingsconsulaat in Nederlandsch-Indië 1906-1942.
%23119583: JONGELING, TJEERD BASTIAAN. - The sceptical biologist : an enquiry into the structure of evolutionary theory.
%2391773: JONGEN, R. - Phonologie der morosneter Mundart : eine Beschreibung der segmentalen und prosodischen Wortformdiakrise.
%2380952: JONGEN, FRANÇOIS. - La police de l´audiovisuel : analyse comparée de la régulation de la radio et de la télévision en Europe.
%23249694: JONGENEEL, JAN ARIE BASTIAAN. - Het redelijke geloof in Jezus Christus : een studie over de wijsbegeerte van de Verlichting = The rational belief in Jesus Christ : a study of the philosophy of the Enlightenment.
%23169383: JONGES, PIETER. - Schleiermacher's anthropologie.
%2312188: JONGH, G.T.J. DE. - Bedreigde levens. Over reclassering, strafrecht en kinderrecht.
%2331523: JONGH-WIETH, F. DE. - Jeugd (en) politie. Over de rol van de (jeugd)politie bij psycho-sociale hulpverlening en criminaliteitspreventie. Handelsed. diss.
%2316401: JONGH, J.F. DE. - De vernieuwing van het staatkundig bestel.
%2348589: JONGH, JAN DE. - Experimenteel onderzoek naar het moreele oordeel. Diss.
%2327469: JONGH, TH.M. DE. - Notariat Portugais... notariat fonctionnarisé. Développement de la législation sur le notariat portugais et commentaire sur les réglementations fondamentales de 1960 et de 1961. Diss.
%239031: JONGH, TH.M. DE. - Notariat Portugais... notariat fonctionnarisé. Développement de la législation sur le notariat portugais et commentaire sur les réglementations fondamentales de 1960 et de 1961. Diss.
%2354276: JONGH, G.T.J. DE. - Bewijs van goed zedelijk gedrag. Praeadvies.
%23168952: JONGMAN, R.W. (ED.) - Geweld in onze samenleving.
%23238826: JONGMAN, C.D. - De monetaire politiek van De Nederlandsche Bank tijdens het presidentschap van Dr. M.W. Holtrop.
%23154063: JONGMAN, R.W. (ED.) - De armen van Vrouwe Justitia. Sociale positie, criminaliteit en justitiële reacties.
%23259404: JONGSTE, J.A.F. DE. - Onrust aan het Spaarne : Haarlem in de jaren 1747-1751.
%23166841: JONGSTRA, ATTE. - De Multatulianen : 125 jaar Multatuli-verering en Multatuli-hulde : bij het 75-jarig jubileum van het Multatuli Genootschap.
%23234053: JONKE, GERT. - Homage to Czerny : studies in virtuoso technique.
%23234277: JONKE, GERT. - Geometric Regional Novel.
%2313220: JONKER, A.L. - Joodse vluchtelingen in Hellevoetsluis 1938-1940.
%23189495: JONKER, JOOST. - Merchants, bankers, middlemen : the Amsterdam money market during the first half of the 19th century.
%237052: JONKER, J.H. - De rechtsverhouding tot de derde in de concurrentiestrijd. Diss.
%23181952: JONKER, WILLEM DANIEL. - Mistieke liggaam en kerk in die nuwe Rooms-Katholieke teologie.
%2320737: JONKER, JEDID-JAH. - Target selection and optimal mail strategy in direct marketing.
%2316782: JONKERS, W.H.A. - Het subjectieve recht in het licht der gerechtigheid : enkele rechtswijsgerige beschouwingen omtrent het wezen en de ontstaanbronnen van het subjectieve recht
%237695: JONKERS, J.E. - Handboek van het Nederlandsch-Indische strafrecht.
%2327359: JONKERS, W.H.A. - Straffen in gerechtigheid : opstellen over sancties en executie, uitgegeven ter nagedachtenis aan W.H.A. Jonkers.
%2385683: JONKERS, PETRA. - Diskwalificatie van wetgeving : de totstandkoming en uitvoering van de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen (Wbeaa).
%23191213: JONKERS, E.J. - Economische en sociale toestanden in het Romeinsche Rijk blijkende uit het Corpus Juris.
%23251749: JONKERS, MARINA. - Een miskende revolutie : het moederschap van Marokkaanse vrouwen.
%23190187: JÖNSSON, B. & J. ROSENBAUM (EDS.) - Health Economics of Depression.
%2325627: JONSSON, STEFAN. - A brief history of the masses : (three revolutions)
%2376672: JOOR, JOOST & HEIKELINA VERRIJN STUART. - The building of peace : a hundred years of work on peace through law : the Peace Palace, 1913-2013.
%231594: JOOSEN, E.P.M. & M.K.Z. GROOT. - Kapitaal- en liquiditeitseisen voor banken.
%23185641: JOOSEN, JOSEPH. - Beeldspraak bij den heiligen Basilius den Grote. Met een inleiding over de opvattingen van de Griekse en Romeinse auteurs aangaande beeldspraak.
%23108530: JOOSSE, JOOS. - Biologie en psychologie : naar vruchtbare kruisbestuivingen.
%23252442: JOOSTEN, L.M.H. - Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940.
%2376758: JOOSTEN, L.M.H. - Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940.
%23115783: JORDAAN, ROY E. (ED.) - In praise of Prambanan : Dutch essays on the Loro Jonggrang Temple complex.
%2341352: JORDAN, ELIJAH. - Theory of legislation : an essay in the dynamics of public mind.
%23128078: JORDAN, DAVID P. - The King's trial. Louis XVI vs. the French Revolution.
%23130605: JORDAN, WILLIAM B. - Juan van der Hamen y León : and the court of Madrid.
%23227143: JORDAN, ROBERT S. - International administration: its evolution and contemporary applications.
%23147009: JORDAN, AMOS A., WILLIAM J. TAYLOR, JR., MICHAEL J. MAZARR. - American National Security: Policy and Process.
%23147011: JORDAN, AMOS A., WILLIAM J. TAYLOR, JR., MICHAEL J. MAZARR. - American national security.
%2333408: JORDAN, RICHARD D. - The Quiet Hero: Figures of Temperance in Spencer, Donne, Milton, and Joyce.
%23188068: JORDIS, CHRISTINE. - Gens de la Tamise et d'autres rivages... : vu de France, le roman anglais au XXe siècle.
%2329382: JÖRG, N.D. & C. KELK. - Strafrecht met mate. 10e Druk.
%2332348: JÖRG, N.D. & C. KELK. - Strafrecht met mate.
%2388838: JÖRG, C.J.A. - The Geldermalsen : history and porcelain.
%2381274: JÖRG, N. - Vijfentwintig dagvaardingen : strafrechtelijk oefenmateriaal.
%23204324: JÖRG, N.D. & C. KELK. - Strafrecht met mate. 5e Druk.
%23232545: JORGENSEN, KNUD ERIK (ED.) - European approaches to crisis management.
%23181894: JØRGENSEN, POUL HENNING. - Die Bedeutung des Subjekt-Objektverhältnisses für die Theologie. Der Theo-Ontologische Konflikt mit der Existenzphilosophie.
%23226041: JORGENSON, DALE W. - Econometrics. Volume 3: Economic growth in the information age.
%23225965: JORGENSON, DALE W. - Growth. Volume 1: Econometric general equilibrium modeling.
%23233952: JORGENSON, DALE W. - Growth. Volume 2: energy, the environment , and economic growth.
%2335161: JORISSEN, W.P. & L.TH. REICHER. - J.H. van 't Hoffs Amsterdamer Periode 1877-1895.
%23251745: JORRITSMA, HENRI. - Damergou : een historische en sociaal-ekonomische studie van een landstreek in midden-Niger.
%23255205: JÖRS, PAUL, WOLFGANG KUNKEL & LEOPOLD WENGER. - Römisches Recht.
%23227268: JOSEFSON, ARNOLD. - Gegen der Versatz und Verkauf von benutzten Kleidern.
%23243441: JOSEPH, RICHARD A. - State, Conflict, and Democracy in Africa.
%2347471: JOSEPH, MARC - New and Used.
%23180349: JOSEPH, ROSARA - The War Prerogative: History, Reform, and Constitutional Design.
%23243192: JOSEPH, RICHARD A. - State, Conflict, and Democracy in Africa.
%2354199: JOSEPH, S. - History of the Baron de Hirsch Fund. The Americanization of the Jewish immigrant.
%2393681: JOSEPH, GILBERT M. - Rediscovering the past at Mexico's periphery : essays on the history of modern Yucatan.
%23235772: JOSEPHSON, JOHN R. & SUSAN G. JOSEPHSON. - Abductive inference : computation, philosophy, technology.
%23247313: JOSEPHUS JITTA, DANIEL. - Het vonnis van faillietverklaring in het internationaal privaatrecht.
%23260: JOSEPHUS JITTA, M.W., M.R. MOK. - Het recht van enquête onderzocht.
%23102069: JOSSELIN DE JONG, P.E. DE. - Ruler and Realm : Political Myths in Western Indonesia.
%23230535: JOUANNEAU, AUGUSTE. - Recueil de maximes et citations latines à l'usage du monde judiciaire : texte latin, traduction française et index alphabétique français.
%2313340: JOUBERT, CHANTAL & HANS BEVERS. - Schengen investigated ; a comparative interpretation of the Schengen Provisions on International Police Cooperation in the light of the European Convention on Human Rights.
%23221083: JOUBERT, CHANTAL & HANS BEVERS. - Schengen investigated ; a comparative interpretation of the Schengen Provisions on International Police Cooperation in the light of the European Convention on Human Rights.
%23227479: JOUGHIN, JOHN J. & SIMON MALPAS. - The new aestheticism.
%23146832: JOUMERD, ABDUL JABBAR - Le drame de la Palestine Arabe: vue d'ensemble sur le probleme Palestinien actuel.
%23121172: JOURDAN, ANNIE (ED.) - Robespierre : figure - réputation.
%236134: HUNGARIAN LEGAL JOURNAL. - Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica. Tomus XX/ 1 and XX/2.
%23231829: JOUSTRA, ARENDO. - Ruud Lubbers: Manager in de politiek (Dutch Edition).
%2344829: JOUSTRA, CARLA A. - De internationale consumentenovereenkomst.
%2386199: JOUSTRA, C.M. & M.V. POLAK. - Internationaal, communautair en nationaal IPR. Verslag van de Algemene Ledenvergadering.
%2374371: JOUVE, NICOLE WARD. - Colette.
%23235958: JOUVET, MICHAEL. - The paradox of sleep : the story of dreaming.
%23237114: JOWELL, JEFFREY & DAWN OLIVER (EDS.) - The changing constitution. 5th edition.
%2325754: JOWITT, K. - New world disorder. The Leninist extiction.
%2370910: JOYCE, RICHARD - The Evolution of Morality.
%23149846: JOYCE, DAVIS D. - Edward Channing and the Great Work.
%2319983: JOYCE, RICHARD - The Evolution of Morality.
%23224125: JOYCE, JAMES. - Giacomo Joyce.
%2391280: JOYNER, CHRISTOPHER C. (ED.). - The United Nations and International law.
%2392082: JOYNER, NANCY D. - Aerial hijacking as an international crime.
%23235973: JUARRERO, ALICIA. - Dynamics in action : intentional behavior as a complex system.
%23254069: JUBIEN, MICHAEL. - Possibility.
%2331260: JUBIEN, MICHAEL. - Possibility.
%2339626: JUCHTER, SILKE & CORNELIA ACKERMANN. - Lockstoffe : was wirkt.
%2347977: JUDD, CHARLES M. - Research methods in social relations.
%2347456: JUDD, J. STEPHEN - Neural Network Design and the Complexity of Learning.
%2322622: JUDGE, G.G. & T. TAKAYAMA (EDS.) - Studies in economic planning over space and time.
%2378817: JUDGE, IGOR. - The reflective judge / A.H. van Delden. The judge in reflective mode.
%23206049: JUDONG, LEO. - Het essentialisme : hoe het uit fracties bestaan van de ruimte tot de ontknoping leidt van de wereldraadsels.
%23122592: JUDRIN, CLAUDIE. - Inventaire des Dessins. (Rodin, Auguste). Complete in 6 Volumes.
%23256734: JUDSON, LINDSAY & VASSILIS KARASMANIS (EDS.) - Remembering Socrates : philosophical essays.
%2379972: JUENGER, FRIEDRICH K. - Choice of law and multistate justice.
%2371723: JUERS, EVELYN - House of Exile: The Lives and Times of Heinrich Mann and Nelly Kroeger-Mann.
%2319835: JUHNKE, KLAUS-JÜRGEN. - Die Bedeutung und Gestaltung der Eisenbahnen für den Personenverkehr in Ballungsräumen.
%23169353: JUIN, HUBERT - Dessins erotiques de Bertrand II.
%2368251: JULIANELLI, JANE - The Naked Shoe: The Artistry of Mabel Julianelli.
%23231025: JULIEN, CH.-ANDRÉ. - Histoire de l'Afrique du nord : Tunésie-Algérie-Maroc : de la conquête Arabe à 1830.
%2375332: JULIEN, PAUL. - Pygmeeën. With 35 photographs by the author.
%23237025: JULIUS, ANTHONY. - Trials of the Diaspora : a history of antisemitism in England.
%23129036: JULIUS, A. - T.S. Elliot, Anti-Semitism, and literary form.
%23210767: JULL, PETER. - Nunavut: Inuit Regain Control of Their Lands and Their Lives.
%2361653: JULLIEN, ROBERT. - Les hommes fossiles de la pierre taillée (Paléolithique et Mésolithique).
%23136243: JULY, SERGE - Les Années Mitterand. Histoire baroque d'une normalisation inachevée.
%23224232: JUMA, CALESTOUS & J.B. OJWANG (EDS.) - In land we trust: Environment, private property and constitutional change (ACTS environmental policy series).
%23220732: JUMEAU, ANNE-FRANÇOISE., TALLON, FRANCK. - News : 25 projects by Périphériques Architects.
%235359: JUNG, CARL GUSTAV. - Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten.
%235360: JUNG, CARL GUSTAV. - Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten.
%235346: JUNG, CARL GUSTAV. - Analytische Psychologie und Erziehung : 3 Vorlesungen gehalten in London in Mai 1924.
%23116665: JUNG, JULIUS. - Römer und Romanen in den Donauländern : historisch-etnographische Studien.
%23116611: JUNG, JULIUS. - Julius Ficker 1826 - 1902 : ein Beitrag zur deutschen Gelehrtengeschichte.
%23116663: JUNG, JULIUS. - Die romanischen Landschaften des Römischen Reiches : Studien über die inneren Entwicklung in der Kaiserzeit.
%235345: JUNG, CARL GUSTAV. - Die Bedeutung des Vaters für das Schicksal des Einzelnen.
%2342398: JUNG, CARL GUSTAV. - Die psychologische Diagnose des Tatbestandes.
%23406: JUNG, DIETER. - Die Hoheit der Staaten im Raum oberhalb der Erdoberfläche.
%2392762: JUNG, CARL GUSTAV. - Jung. Beelden uit mijn leven.
%2386861: JUNG, DAE-IK. - Erfüllung der Geldschuld per Überweisung und Lastschrifteinzug unter besonderer Berücksichtigung des Valutaverhältnisses und der Rechtstechnik.
%2375684: JUNG, H.Y. - Rethinking Political Theory: Essays in Phenomenology and the Study of Politics.
%23116667: JUNGE, JULIUS. - Saka-Studien : der ferne Nordosten im Weltbild der Antike.
%23193101: JUNGER, MARIANNE & JAAP DRONKERS (EDS.) - Daders, slachtoffers en andere tegenslag : samenhang tussen ongewenste uitkomsten.
%2323651: JUNGER-TAS, JOSINE & MAURITS KRUISSINK. - Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit : periode 1980-1988.
%2333534: JUNGER, M. - Delinquency and ethnicity. An investigation on social factors relating to delinquency among Moroccan, Turkish, Surinamese and Dutch boys.
%2323770: JUNGER, MARIANNE. - Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minderheden , II.
%2323649: JUNGER-TAS, JOSINE. - Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de justitiële jeugdbescherming : periode 1980-1990.
%23254212: JUNGERMANN, HELMUT & GERARD DE ZEEUW (ED.) - Decision making and change in human affairs : proceedings of the fifth conference on subjective propability, utility and decision making, Darmstadt, 1-4 sept. 1975.
%234454: JUNGERMANN, HELMUT & GERARD DE ZEEUW (ED.) - Decision making and change in human affairs.
%23231477: JUNGMANN, N. ... [ET AL.] - Paritas passé : debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden.
%23224959: JUNGMANN, NADJA. - De rechter als stok achter de deur : de schaduwwerking van de Wsnp.
%23231797: JUNGSCHLEGER, INEKE - Marga Klompe: Een gedreven politica haar tijd vooruit (Dutch Edition).
%23238222: JUNHUA, LÜ., PETER G. ROWE & ZHANG JIE (ED.) - Modern urban housing in China 1840-2000.
%2387696: JUNK, W. RAY AND HARRY M. PANCOAST. - Handbook of sugars for processors, chemists, and technologists.
%23238061: JUNKER, LAURA LEE. - Raiding, Trading and Feasting. The political economy of Philippine Chiefdoms.
%233287: JUNKER-KENNY, MAUREEN - Habermas and theology.
%23150683: JUNKERS, HERBERT. - Niederländische Schauspieler und Niederländisches Schauspiel im 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland.
%23213610: JUNNE, GERD., TULDER, ROB VAN. - European multinationals in core technologies.
%23176366: JUNOD, DOMINIQUE-D. - The imperiled Red Cross and the Palestine-Eretz-Yisrael conflict, 1945-1952 : the influence of institutional concerns on a humanitarian operation.
%2343678: JÜNSCHKE, KLAUS & UGÜR TEKIN (EDS.) - Jugendkriminalitat: Gegen die Kriminalisierung Von Jugendlichen.
%23258684: JURANVILLE, ALAIN. - Lacan et la Philosophie.
%2322210: JURG, A. - Sociale zekerheid en het financiële plan. 5e druk.
%23177806: JURGENS, G.T.J.M., T. TER BRUGGE, J. VELTMAN (RED.) - Bestuursrechtspraak ingevolge de Tijdelijke wet Kroongeschillen.
%23151084: JÜRGENS, ADOLF - Skandinavien und Deutschland in Vergangenheit und Gegenwart.
%2381604: JURGENS, E. C. M - De PPR op aarde: Een haastig pamflet.
%23176712: JÜRGENSEN, HELMUT, MARIO PETRICH & HANNS JOACHIM WEINERT (EDS.) - Semigroups : proceedings of a conference held at Oberwolfach , Germany , December 16-21 , 1978.
%2323132: JURIK, NANCY C. - Bootstrap Dreams: U.S. Microenterprise Development in an Era of Welfare Reform (ILR Press Book)
%23208418: DOCTOR JURIS. - De candidatuur-van Bommel : blijspel in 3 bedrijven.
%2376563: NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE. - Nederlandse Jurisprudentie : [uitspraken in burgerlijke [en] strafzaken]. Register 1990-1994.
%2376499: NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE. - Nederlandse Jurisprudentie : [uitspraken in burgerlijke en strafzaken]. Register 1995-1999.
%2316746: NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE. - NJ 1913-1988 : annotatoren kijken terug. Beschouwingen van de huidige annotatoren n.a.v. 75 jaar Nederlandse Jurisprudentie.
%23199931: INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS. - Praemium Erasmianum 1989.
%23230002: INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS. - Sexual orientation, gender identity and justice : a comparative law casebook.
%23228617: INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS. - Justice enslaved : a collection of documents on the abuse of justice for political ends.
%23128105: JURJI, EDWARD J. (ED.) - Religious pluralism and world community. Interfaith and intercultural communication.
%23207418: JURRIAANS, HENK. - M'n leven als kunstwerk.
%2322301: JURRJENS, RUDOLF THEODOOR. - The free flow : people, ideas, and information in Soviet ideology and politics.
%23223538: JUS GRAECOROMANUM : CURA J. ZEPI & P. ZEPI., THEOPHILUS ANTECESSOR. - Jus graecoromanum. Volume III: Theofilou Antikensoros Ta Institouta = Theophili antecessoris institutiones : Ai ropai : Peri pekoulion : Peri idikon agogon.
%23116381: JUSEK, KARIN. - Een broeierige idylle : beelden van het moderne Oostenrijk.
%23154025: JUSSAWALLA, F. & R.W. DASENBROCK - Interviews with Writers of the Post-Colonial World.
%23218286: JUST, ROGER - Women in Athenian Law and Life.
%23143516: JUST-DAHLMANN, BARBARA. - Tagebuch einer Staatsanwältin.
%23246585: JUSTER, SUSAN. - Disorderly women : sexual politics & Evangelicalism in revolutionary New England.
%23236242: JUSTI, JOHANN HEINRICH GOTTLOB VON. - Gesammelte politische und Finanz-Schriften : über wichtige Gegenstände der Staatskunst, der Kriegswissenschaften und des Kameral- und Finanzwesens. Band 1 : 1. Abtheilung : Politische Schriften; 2. Abtheilung : Abhandlungen von dem Finanzwesen.
%2377280: JUSTI, JOHANN HEINRICH GOTTLOB VON. - Die Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten oder ausführliche Vorstellung der gesamte Polizeiwissenschaft.
%23159683: JUSTI, CARL. - Winckelmann und seine Zeitgenossen. 1. Band : Winckelmann in Deutschland; 2.-3. Band : Winckelmann in Rom.
%23207229: JUSTI, JOHANN HEINRICH GOTTLOB VON. - Staatswirtschaft oder Systematische Abhandlung aller ökonomischen oder Kameralwissenschaften, die zur Regierung eines Landes erfordert werden.
%2320663: JUSTICE, THE ROYAL COMMISSION ON CRIMINAL - A Report on the Administration of Criminal Justice in the Pre-trial Phase in France and Germany (Research Study)
%2368451: NETHERLANDS MINISTRY OF JUSTICE (ED.) - The Netherlands civil code, Book 6 : the law of obligations : draft text and commentary.
%23236323: COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. - Charte des Nations Unies, statut et règlement de la cour et autres textes = Charter of the United Nations, statute and rules of court and other documents.
%2341973: JUSTICE, PAUL W. - Relevant Linguistics: An Introduction to the Structure and Use of English for Teachers (Center for the Study of Language and Information - Lecture Notes).
%23137696: JUSTINIAN. - Authenticae se novellae constitutiones Dn. Justiniani sacratissimi principis.
%23171806: MINISTERIE VAN JUSTITIE. - Draaiboek voor de wetgeving. Systematische beschrijving van de procedure.
%2353945: MINISTERIE VAN JUSTITIE. - Verzameling van algemeene instructien en circulaires van het hoofdbestuur van de registratie, het kadaster en de loterijen 1818-1954 (nrs. 1-4338).
%23237477: MINISTERIE VAN JUSTITIE. - Draaiboek voor de wetgeving : systematische beschrijving van de procedure.
%23136718: MINISTERIE VAN JUSTITIE. - Grenzen tussen Goed en Kwaad : 13 Essays over Preventie, Misdaad en Straf in de 21ste Eeuw.
%23237488: MINISTERIUM DER JUSTIZ (ED.) - Strafprozessrecht der DDR : Lehrkommentar zur Strafprozessordng der Deutschen Demokratischen Republik vom 12. Januar 1968.
%23237524: MINISTERIUM DER JUSTIZ (ED.) - Strafprozessordnung - StPO - : sowie angrenzende Gesetze und Bestimmungen.
%23237525: MINISTERIUM DER JUSTIZ (ED.) - Strafprozessordnung und andere verfahrensrechtliche Bestimmungen : Textausgabe mit Anmerkungen und Sachregister.
%23163707: JUSTMAN, STEWART - The Autonomous Male of Adam Smith.
%2378355: JÜTHNER, JULIUS. - Philostratos über Gymnastik.
%2368421: JUUL, KRISTINE. - Tubes, tenure and turbulence : the effects of drought related migration on tenure issues and resource management in Northern Senegal.
%23127586: KAAIJ, H.D.S. VAN DER. - The juridical act : a study of the theoretical concept of an act that aims to create new legal facts.
%23106981: KAAK, JOACHIM. - Rembrandts Grisaille Johannes der Täufer predigend : Dekorum-Verssoss oder Ikonographie der Unmoral?.
%23190753: KAANDORP, C.J.E. & J.J.E. VAN EVERDINGEN (EDS.) - Dokters van eeuwen : twintig artsen uit twee millennia.
%23257115: KAANDORP, C.J.E. - Kuren naar kwaal. Kuuroorden en behandelingen.
%23157761: KABAK, A.A. - Op het smalle pad: de Jood uit Nazareth.
%2335220: KABEL, M.C.M. - Wat vanzelfsprekend is omtrent doodgaan. Een cultuursociologische studie, concreet gemaakt in gesprekken.
%23168860: KABEL, J.J.C. - Recht om mee te spelen.
%23164656: KABIR, P.K. - The CP Puzzle. Strange decays of the neutral kaon.
%23121731: KAC, V. (ED.) - Infinite Dimensional Groups with Applications. (Mathematical Sciences Research Institute Publications 4.)
%23165662: KACHUR, LEWIS. - Displaying the marvelous : Marcel Duchamp , Salvador Dalí , and surrealist exhibition installations.
%23238057: KACHWAHA, MAMTA. - The judiciary in India : determinants of its independence and impartiality.
%23240125: KADANE, JOSEPH B. - Statistics in the Law: A Practitioner's Guide, Cases, and Materials.
%23248521: KADANE, JOSEPH B. - Robustness of Bayesian analyses.
%23208102: CANATAN. KADIR. - Turkse Islam : perspectieven op organisatievorming en leiderschap in Nederland = Turkish Islam : perspectives on organization and leadership in the Netherlands.
%2380459: KADISH, DORIS Y. - Politicizing Gender. Narrative strategies in the aftermath of the French Revolution.
%23109805: KADLER, ERIC H. - Literary figures in French drama (1784-1834).
%23147643: KADT, JACQUES DE. - De Indonesische tragedie : het treurspel der gemiste kansen.
%2355090: KADT, JACQUES DE. - Herman Gorter : nee en ja.
%2371134: KADT, JACQUES DE. - Verdediging van het Westen : een bundel essays.
%23215527: KADUSHIN, ALFRED. & JUDITH A. MARTIN. - Child abuse : an interactional event.
%23172428: KADVANY, JOHN DAVID. - Imre Lakatos and the guises of reason.
%23115301: KAEHLIG, CARL-BERND. - Gesellschaftsrecht in Indonesien : autonome und nationale Gesellschaftsformen.
%23113420: KAELIN, E.F. - Texts on Texts and Textuality : a Phenomenology of Literary Art.
%23122907: KAELIN, E.F. & CALVIN O. SCHRAG (ED.) - American Phenomenology. Origins and Developments.
%23122458: KAELIN, E.F. - The Unhappy Consciousness. The Poetic Plight of Samuel Beckett. An Inquiry at the Intersection of Phenomenology and Literature.
%23248471: KAEMMEL, ERNST. - Finanzgeschichte : Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus, vormonopolist. Kapitalismus.
%2388395: KAEPPELIN, P. - La Compagnie des Indes Orientales et Francois Martin.
%2367314: KAESTLE, C.F. & VINOVSKIS, M. - Education and social change in nineteenth-century Massachusetts.
%23235109: KAGAN, JEROME. - An argument for mind.
%23230063: KAGAN, ANDREW. - Trova
%23235004: KAGAN, JEROME. - Surprise, uncertainty, and mental structures.
%23234984: KAGAN, JEROME. - Three seductive ideas
%2362223: KAGAN, ROBERT ALLEN - Balans van de macht : de kloof tussen de Verenigde Staten en Europa.
%2348683: KAGAN, JEROME. - The Emergence of Morality in Young Children.
%23234962: KAGAN, JEROME & NANCY SNIDMAN. - The long shadow of temperament .
%23234966: KAGAN, JEROME. - Unstable ideas : temperament, cognition, and self.
%2385003: KAGAN, DONALD. - Thucydides: The Reinvention of History.
%2349036: KAGAN, JEROME. - The Second Year: The Emergence of Self-Awareness.
%23156162: KAGAN, ROBERT A. & LEE AXELRAD (EDS.) - Regulatory encounters : multinational corporations and American adversarial legalism.
%23130940: KAGAY, DONALD J. - The Usatges of Barcelona the Fundamental Law of Catalonia
%23231983: KAGCHELLAND, AREND & MICHEL KAGCHELLAND. - Van dompers en verlichten : een onderzoek naar de confrontatie tussen het vroege protestantse Réveil en de Verlichting in Nederland (1815-1826).
%23223533: KAGIE, RUDIE. - De eerste neger.
%23217608: KAHANA, EPHRAIM & MUHAMMAD SUWAED. - The A to Z of Middle Eastern Intelligence
%23184830: KAHANE, HOWARD. - Logic and philosophy; a modern introduction.
%23153835: KAHIN, BRIAN (ED.), WILSON III, E.J. (ED.) - National information infrastrucure initiatives: Vision and policy design.
%23160113: KAHIN, AUDREY R. - Subversion as foreign policy : the secret Eisenhower and Dulles debacle in Indonesia.
%23232173: KAHL, WILHELM. - Lehrsystem des Kirchenrechts und der Kirchenpolitik. 1. Hälfte: Einleitung und allgemeiner Teil.
%23235897: KAHL, WILHELM. - Festgabe der Berliner Juristischen Fakultät für Wilhelm Kahl zum Doktorjubiläum : am 19. April 1923.
%23128035: KAHLBAUM, KARL LUDWIG. - Die Katatonie oder Spannungsirresein : eine klinische Form psychischer Krankheit.
%23239797: KAHLENBERG, RICHARD D. - Tough liberal : Albert Shanker and the battles over schools , unions , race , and democracy.
%23147150: KAHLER, MILES. - Regional futures and transatlantic economic relations.
%23263457: KAHLER, MILES. - International Institutions and the Political Economy of Integration (Integrating National Economies : Promise and Pitfalls).
%2387060: KAHLER, MILES (ED.). - The politics of international debt.
%23239880: KAHLO, MICHAEL. - Die Handlungsform der Unterlassung als Kriminaldelikt : eine strafrechtlich-rechtsphilosophische Untersuchung zur Theorie des personalen Handelns.
%23184814: KAHMEN, VOLKER. - Eroticism in contemporary art.
%23183156: KAHN, B.A. - Conventions of politieke stelregels. Onderzoek naar de mogelijkheid en de gewenschtheid van hun inlijving binnen het rechtsgebied.
%2316605: KAHN, B.A. - Conventions of politieke stelregels. Onderzoek naar de mogelijkheid en de gewenschtheid van hun inlijving binnen het rechtsgebied.
%23198685: KAHN-FREUND, OTTO. - A source-book on French law : systems, methods, outlines of contract.
%23243973: KAHN, DANIELA. - Die Steuerung der Wirtschaft durch Recht im nationalsozialistischen Deutschland : das Beispiel der Reichsgruppe Industrie.
%23209474: KAHN, JOEL S. - Other Malays : nationalism and cosmopolitanism in the modern Malay world.
%23195980: KAHN, LOTHAR. - Insight and action : the life and work of Lion Feuchtwanger.
%2341374: KAHN, B.A. ... [ET AL.] - Het beloofde land : maandblad van het Nederlandsch Palestina Opbouwfonds Keren Hajesod Jaargang 2-16.
%23204344: KAHNG, EIK. - Anne Vallayer-Coster, painter to the court of Marie-Antoinette.
%23124661: KAHR, JOHANNA. - Entpersönlichende Personenerwähnung im modernen Französischen Roman. Untersuchungen zur Grammatik und Poetik narrativer Texte.
%2377282: KAHRSTEDT, ULRICH. - Studien zum öffentlichen Recht Athens. Band 1: Staatsgebiet und Staatangehörige in Athen. Band 2: Untersuchungen zur Magistratur in Athen.
%23222623: KAIMAR, VASANT & SUCHETA MAZUMDAR (EDS.) - Antinomies of modernity : essays on race, orient, nation.
%23244596: KAINZ, HOWARD P. - Natural law : an introduction and re-examination.
%23113424: KAINZ, HOWARD P. - Politically Incorrect Dialogues. Topics Not Discussed in Polite Circles.
%23238483: KAINZ, HOWARD P. - Hegel's Phenomenology , part I : analysis and commentary.
%23159648: KAINZ, HOWARD P. - G.W.F. Hegel : the philosophical system.
%23239686: KAIRYS, DAVID. - With liberty and justice for some : a critique of the conservative Supreme Court.
%23215537: KAIRYS, DAVID. - With liberty and justice for some : a critique of the conservative Supreme Court.
%23176612: KAISE, TETSUO. - Représentations de Weil et GL 2 : algèbres de division et GLn : (vers les corps de classes galoisiens I, II).
%23125321: KAISER, GERHARD - Benjamin. Adorno. Zwei Studien.
%23221459: KAISER, GERT. - Bio- und Gentechnologie : Anwendungsfelder und wirtschaftliche Perspektiven.
%23221566: KAISER, GERT (ED.) - Technologiebedarf im 21. Jahrhundert : Technikvorausschau und Technologiepolitik in Europa.
%23130945: KAIVOLA, KAREN - All Contraries Confounded. The Lyrical Fiction of Virginia Woolf, Djuna Barnes, & Marguerite Duras
%2327948: KAKEBEEKE-VAN DER PUT, M.A. - Wetsontduiking.
%23146926: KAKES, JAN. - Monetary transmission in Europe : the role of financial markets and credit.
%23261903: KAKOURIS, C.N. - Perspectives : droit communautaire Européen : theorie générale du droit : domaine méta-juridique.
%23238470: KALAR, BRENT. - The demands of taste in Kant's aesthetics.
%23147122: KALATHIL, SHANTHI & TAYLOR C. BOAS. - Open networks , closed regimes : the impact of the Internet on authoritarian rule.
%2377284: KALB, WILHELM. - Das Juristenlatein : Versuch einer Charakteristik auf Grundlage der Digesten. - Wegweiser in die römische Rechtsprache. Mit Übersetzungsbeispiele aus dem Gebiete des römischen Rechts. - Die Jagd nach Interpolationen in de Digesten.
%23224112: KALB, DON. - De anatomie van katholiek schoenmakersprotest : proletarisering, arbeiderskultuur, en katholieke hegemonie in Midden-Brabant.
%2377286: KALB, WILHELM. - Roms Juristen, nach ihrer Sprache dargestellt.
%23124541: KALDERS, P.R. - Besturen op termijn : tijd, grilligheid en trajectmanagement in grondwaterbeleid.
%2383737: KALDOR, NICHOLAS. - Essays on economic policy. Volume I-II.
%23206667: KALDOR, NICHOLAS. - Essays on value and distribution.
%23130501: KALE, STEVEN D. - Legitimism and the Reconstruction of French Society 1852-1883
%23230947: KALEDIN, ARTHUR - Tocqueville and His America: A Darker Horizon.
%2321247: KALEDIN, ARTHUR - Tocqueville and His America: A Darker Horizon.
%23194542: KALFF, G. - Middelnederlandsche epische fragmenten, met aanteekeningen.
%2346259: KALFF JR, JAN. - Spoorwegkaartje en bagagereçu.
%23228714: KALFF, MARGARETHA. - Uit den strijd om het recht.
%23175844: KALINKE, MARIANNE E. - The Book of Reykjahólar : the last of the great medieval legendaries.
%23137839: KALINOFF, DIMITRI - David Ricardo und die Grenzwerttheorie. (Zeitschrift für die Gesamte Staatswissenschaft, XXII).
%23230892: KALINOWSKA, IZABELA. - Between East and West: Polish and Russian Nineteenth-Century Travel to the Orient.
%2359884: KALKMAN, J.W., A.W. HINS & E.C.M. JURGENS. - Communicatie- en informatievrijheid in het digitale tijdperk.
%2372018: KALKMAN, W.M.A. & BOONACKER, R.T.F. - Levensverzekering en notariaat. Preadvies en verslag aan de wetenschappelijke vergadering Kon. Notariële Broederschap september 1992.
%23116674: KALKOFF, PAUL. - W. Capito im Dienste Erzbischof Albrechts von Mainz : Quellen und Forschungen zu den entscheidenen Jahren der Reformation (1519-1523).
%23251155: KALKWIEK, K. & A. SCHELLART. - Atlas van de Nederlandse kastelen.
%23227796: KALMA, PAUL. - De illusie van de 'democratische staat' : kanttekeningen bij het sociaal-democratisch staats- en democratiebegrip.
%23156174: KALMAN, LAURA A. - The strange career of legal liberalism.
%23246840: KALMAN, TIBOR. . - Colors : Tibor Kalman , issues 1-13.
%23161043: KALMTHOUT, ANTON M. VAN. - Si non solvit in opere : bijdragen over de geschiedenis en ontwikkeling van onbetaalde arbeid als strafsanctie.
%23117598: KALMTHOUT, ANTON M. VAN. - Onbetaalde arbeid ten algemenen nutte: Een dienst aan de dienstverlening?
%23202814: KALMTHOUT, ANTON M. VAN ... [ET AL.] - Probation and probation services : a European perspective.
%23203415: KALNEIN, WEND VON (ED.) - Die Düsseldorfer Malerschule : Kunstmuseum Düsseldorf, 13. Mai - 8. Juli 1979; Mathildenhöhe Darmstadt, 22. Juli - 9. September 1979.
%23260830: KALNTHOUT, ANTON M. VAN & PETER J.P. TAK. - Ups en downs van de minimumstraf : een verkennende studie naar het voorkomen van minimumstraffen in Frankrijk, België, Duitsland, Engeland en Wales.
%23121611: KALONJI, M.T. ZEZEZE. - Dictionnaire des organisations interafricaines : lexiques et textes.
%23211613: KALSHOVEN, FRITS. - Constraints on the waging of war.
%2321687: KALTENBACH, FRANK - Architektur auf den Zweiten Blick = Architecture and the test of tome : Architektur-Highlights Wiederbetrachtet by Oliver Herwig, Roland Pawlitschko, Julia Liese, Christian Schittich and Keiko Arima.
%23205189: KALUZA, ANDRZEJ. - Der polnische Parteistaat und seine politischen Gegner 1944-1956.
%2339396: KAM, C.A. DE & J. DE HAAN (EDS.) - Terugtredende overheid: Realiteit of retoriek? Een evaluatie van de grote operaties.
%23185937: KAM, ELSKE VAN DER. - Kwaliteit gewogen : verschillende perspectieven op kwaliteit van civiele rechtspleging.
%2328216: KAM, BENJAMIN JAN. - Meretrix en medicus : een onderzoek naar de invloed van de geneeskundige visitatie op handel en wandel van Zwolse publieke vrouwen tussen 1876 en 1900.
%2329557: KAM, C.A. DE. - Tax reform in a welfare state : The case of the Netherlands, 1960-1987. Diss.
%23132961: KAM, EPHRAIM. - Surprise attack : the victim's perspective.
%2386382: KAM, C.A. DE ... [ET AL.] - Belastingrecht in hoofdlijnen.
%23237463: KAM, C.A. DE. - Kluwer schets van de leer van de sociale zekerheid.
%23169585: KAM, J.B. - De versiering van onze woning.
%2396273: KAMAL, H. - A dictionary of Pharaonic medicine.
%23101431: KAMAL, H. - Encyclopaedia of Islamic medicine, with a Graeco-Roman background.
%23147102: KAMARCK, ELAINE CIULLA & JOSEPH S. NYE, JR. (EDS.) - Governance.com : democracy in the information age.
%23149028: KAMEMOTO, H. & KUEHNLE, A.R. - Breeding Anthuriums in Hawaii.
%23188161: KAMEMOTO, HARUYUKI & AMORE, TERESITA D., - Breeding dendrobium orchids in Hawaii.
%23221318: KAMEN, HENRY. - The disinherited : the exiles who created Spanish culture.
%2375201: KAMEN, HENRY. - The Escorial: Art and Power in the Renaissance.
%23222355: KAMEN, HENRY. - The disinherited : exile and the making of Spanish culture , 1492-1975.
%23102076: KAMERBEEK, J.C. - Problemen van de eenheid en de zin van Sophocles' Oedipus Tyrannus.
%23102078: KAMERBEEK, J.C. - Het Griekse erfdeel in het werk van Thomas Hardy.
%23102072: KAMERBEEK JR., J. - Allard Pierson (1831-1896) en Wilhelm Dilthey (1833-1911).
%2370242: KAMERLING, R.N.J. & HELVOORT, J.R. VAN. - Fraudesignalen in uw bedrijf.
%23209030: KAMERLING, R.J.N., W. VERHOOG, L.M.F.J. KEULENEER. - Vijftien over forensische accountancy.
%2349618: KAMERLING, R.N.J. & M. PHEIJFFER. - Vijftien over fraude.
%23197633: KAMERMAN, JACK (ED.) - Negotiating responsibility in the criminal justice system.
%23217268: KAMERMANS, M.C. - Administratieve organisatie : een vak in beweging.
%23236382: KAMERMANS, NARTIJN C. & ELENA PILERI. - Administratieve organisatie II : evenwicht tussen instandhouding en verandering.
%2313803: KAMFER, J.C.G. - Testamentsformaliteite in verskeie regstelsels.
%23632: KAMIBAYASHI, YOSHIYUKI. - Johannis de Rijke : de ingenieur die de Japanse rivieren weer tot leven bracht.
%23258732: KAMIEN, MORTON I. & NANCY L. SCHWARTZ. - Market structure and innovation.
%23236628: KAMINS, ROBERT M. - Malamalama : a history of the University of Hawai'i.
%23147936: KAMINSKI, B. - Economic Transition in Russia and the New States of Eurasia.
%2321396: KAMINSKI, ANDRZEJ. - Konfederacja sandomierska wobec Rosji w okresie poaltransztadzkim 1706-09.
%2343692: KAMISAR, YALE - Basic criminal procedure: Cases, comments, and questions (American casebook series).
%23163973: KAMM, F.M. - Marality, Mortality. Volume 2: Rights, duties, and status.
%2392863: KAMM, F.M. - Creation and abortion : a study in moral and legal philosophy.
%2338034: KAMM, F.M. - The moral target: aiming at right conduct in war and other conflicts.
%23150994: KAMMA, F.CH. - De Messiaanse Koréri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse Cultuurgebied. Diss.
%23134483: KAMMEN, MICHAEL - Spheres of liberty : changing perceptions of liberty in American culture.
%231950: KAMMEN, MICHAEL - The lively arts : Gilbert Seldes and the transformation of cultural criticism in the United States.
%23254320: KAMMERER, J. - Du sollst leben! : Bilder heidnischen Krankheitselends und Christliche Krankenfürsorge auf dem Missionsfeld.
%2328090: KAMMINGA, MENNO T. - Inter-state accountability for violations of human rights.
%23241206: KAMMINGA, IJJEJAN PETER. - Towards effective governance structures for contractual relations : recommendations from social psychology, economics and law for improving project performance in infrastructure projects.
%23201556: KAMP, J.B. VAN DER. - De bedrijfsverenigingen in de overjarige ondernemingscultures van Indonesië in het bijzonder in het gebied van het Algemeen Landbouw syndicaat en het Zuid- en West- Sumatra syndycaat.
%23253245: KAMP, A.F. 'S, OORTHUYS, CAS - 's Konings oudste dogter : kleine geschiedenis nopens wedervaren en onderkomen van De Nederlandsche Bank.
%23146247: KAMP, ROBERT VAN. - De Kolenvoorziening van Nederland gedurende de eerste wereldoorlog.
%23198416: KAMP, L.N.J. - Beleid en samenwerking in de kinderpsychiatrische residentiële behandeling : rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de kinderpsychiatrie aan de rijksuniversiteit te Utrecht op maandag 2 november 1964.
%2320659: KAMP, A.F. 'S - 's Konings oudste dogter : kleine geschiedenis nopens wedervaren en onderkomen van De Nederlandsche Bank.
%23119238: KAMPEN, P.T.C. VAN. - Expert evidence compared : rules and practice in the Dutch and American criminal justice system.
%23222694: KAMPEN, P.T.C. VAN. - Sdu commentaar strafvordering vooronderzoek 2007/2008.
%23187151: KAMPEN, N.G. VAN. - Afrika en deszelfs bewoners, volgens de nieuwste ontdekkingen : een werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel ten vervolge op E.A.W. von Zimmermaan. Tweede deel.
%23205857: KAMPHORST, TEUNIS JAN & ARGARETH PIETER SPRUIJT. - Vrijetijdsgedrag in het perspectief van socialisatie : een empirisch onderzoek naar samenhang tussen aspecten van socialisatieprocessen op de leeftijd van 5 tot en met 10 jaar en vrijetijdsgedrag op de leeftijd van 25 tot en met 30 jaar.
%23157633: KAMPHUIS, P.H. - Het Algemeene Nederlandsche Vredebond, 1871-1901 : een verkennend onderzoek naar dertig jaar ijveren voor een vreedzame internationale samenleving.
%2322698: KAMPHUISEN, P.W. - De collectieve en de individuele arbeidsovereenkomst.
%2313378: KAMPHUISEN, P.W. - Koning en minister. Een staatsrechtelijke studie.
%23208645: KAMPINGA, HERMAN. - De opvattingen over onze oudere Vaderlandsche Geschiedenis bij de Hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw.
%23231255: KAMPSCHÖER, G.W.J.M. - Voorraadwaardering.
%2377287: KAMPTZ, KARL ALBERT. - Neue Literatur des Völkerrechts von 1784 bis 1794.
%23239881: KAMRAVA, MEHRAN. - The modern Middle East. A politcal history since the First World War.
%23244104: KAMRAVA, MEHRAN. - Political Economy of the Persian Gulf.
%2382688: KAMRAVA, MEHRAN. - Democracy in the balance : culture and society in the Middle East.
%23246737: KAMRAVA, MEHRAN. - The modern Middle East : a political history since the First World War.
%2375611: KAMSTEEG, A. - Ambon nu = Ambon sekarang,
%2379097: KAMUF, PEGGY. - Book of addresses.
%2311224: KAN, J. VAN. - De rechtstitels der Compagnie.
%2354333: KAN, F.J.W. VAN. - Sleutels tot de macht : de ontwikkeling van het Leidse patriciaat tot 1420.
%23200245: KAN, ARNOLD IZAAK. - Ludwig Feuerbach in zijn verhouding tot de Christelijke zedeleer.
%2372069: KAN, WIM. - Burmadagboek 1942-1945.
%23146801: KAN, MICHAEL & ROY SIEBER (EDS.) - African masterworks in Detroit Institute of Arts.
%2313324: KAN, J. VAN. - Bezitsverhoudingen.
%23206584: KAN, WIM. - De dagboeken van Wim Kan : 1957-1968 : de radiojaren.
%2349318: KAN, J.M. - De jurist-ambtenaar. Bundel opstellen, opgedragen aan J.M. Kan.
%2338148: KAN, C.M. - Handleiding bij de beoefening der economische aardrijkskunde of vergelijking der landen als staten op aardrijkskundigen grondslag. 2 delen.
%2387056: KANAZAWA, MAKOTO & CHRISTOPHER J. PINON (EDS.) - Dynamics, polarity and quantification.
%2370748: KANDALL, STEPHEN R. - Substance and shadow : women and addiction in the United States.
%23156098: KANDELAARS, PATRICIA P.A.A.H. - Material-product chains: economic models and applications.
%23257767: KANDINSKY, VASILY. - Vasily Kandinsky : from Blaue Reiter to the Bauhaus, 1910-1925.
%23257929: KANDINSKY, VASILY. - Kandinsky : absolut abstrakt.
%23110709: KANE, R. & PHILLIPS, S.H. - Hartshorne : process philosophy and theology.
%23197673: KANE, PETER E. - Errors, lies, and libel.
%23170279: KANE, G. L. - Supersymmetry : squarks , photinos , and the unveiling of the ultimate laws of nature.
%23263848: KANET, ROGER E. (ED.) - A Resurgent Russia and the West: The European Union, NATO and Beyond.
%23221708: KANG, EUNG-CHEON. - Koryeo dynasty : a journey into the noble tradition of Korea
%232210: KANG, YOUNG HOON & YONG SOON YIM (EDS.) - Politics of Korean reunification.
%23243725: KANIEL, MOSHE. - The Exclusive Treaty-Making Power of the European Community:Up to the Period of the Single European Act.
%23116721: KANIUTH, AGATHE. - Die Beisetzung Konstantins des Grossen : Untersuchungen zur religösen Haltung des Kaisers.
%23198182: KANNEGIETER, J.Z. - Geschiedenis van de vroegere Quakergemeenschap te Amsterdam, 1656 tot begin negentiende eeuw.
%23257461: KANNER, ISRAEL ZWI. - Nieuwe joodse volkssprookjes.
%2333505: KANNING, ARNALD J. - Unifying commercial laws of nation-states : coordination of legal systems and economic growth.
%237919: KANSTROOM, DANIEL - Aftermath: Deportation Law and the New American Diaspora.
%23179906: KANSTROOM, DANIEL - Aftermath: Deportation Law and the New American Diaspora.
%23113434: KANT, IMMANUEL. - Verzeichniss der Bücher des verstorbenen Professors Johann Friedrich Gensichen, wozu auch die demselben zugefallene Bücher des Professor Kant gehören.
%23116730: KANT, IMMANUEL. - Critique of Pure Reason.
%23130143: KANT, IMMANUEL. - Critique of Pure Reason.
%2313202: KANT, IMMANUEL. - Ten eeuwigen vrede.
%2394574: KANT, IMMANUEL. - Die Metaphysik der Sitten.
%23256410: KANT, IMMANUEL. - Groundwork of the metaphysics of morals.
%23239417: KANT, IMMANUEL. - Lectures on philosophical theology
%23113435: KANT, IMMANUEL. - Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte.
%2378852: KANT, IMMANUEL. - Principles of lawful politics : Immanuel Kant's philosophic draft toward eternal peace.
%23254531: KANT, IMMANUEL., WATKINS, ERIC (ED.) - Kant's Critique of pure reason : background source materials.
%23260708: KANTELAAR, JACOBUS. - Redevoering over den invloed der waare verlichting op het lot der vrouwen en het huwelijksgeluk; gehouden op de Algemeene Vergadering, der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, den 13den van Oogstmaand, 1793.
%2377289: KANTOROWICZ, HERMANN & WILLIAM WARWICK BUCKLAND. - Studies in the Glossators of the Roman law : newly discovered writings of the 12th century.
%23227386: KANTZARA, VASILIKI. - An act of defiance, an act of honour : gender and professional prestige among teachers in secondary education in Greece.
%23200629: KANUNGO, RABINDRA N. - Work Alienation.
%23116791: KAPHAN, FRITZ. - Zwischen Antike und Mittelalter. Das Donau-Alpen-Land im Zeitalter St. Severins.
%23141810: KAPITSA, PETER L. - Peter Kapitsa on life and science.
%2381793: KAPITZKI, C. RED. - Auf der Suche nach dem verlorenen Bild. Internationales Architectenseminar Potsdam 1991
%23225704: KAPLAN, ROBERT D. - Soldiers of God: With Islamic Warriors in Afghanistan and Pakistan.
%23205313: KAPLAN, MORTON A. (ED.) - Character and identity. [1] Philosophical foundations of political and sociological perspectives.
%23148081: KAPLAN, JOHN. - The hardest drug : heroin and public policy.
%23128589: KAPLAN, M.A., N. DE B. KATZENBACH & G.I. TUNKIN - Modernes Völkerrecht: Form oder Mittel der Aussenpolitik.
%2362531: KAPLAN, LAWRENCE S. (ED.). - American historians and the Atlantic Alliance.
%23206040: KAPLAN, ROBERT & ELLEN KAPLAN. - The art of the infinite : the pleasures of mathematics.
%2351274: KAPLAN, MORTON A. - The life and death of the Cold War: selected studies in postwar statecraft.
%23200024: KAPLAN, A.D.H. - Small Business: Its Place and Problems.
%2374114: KAPLAN, BARBARA BEIGUN. - Divulging of useful truths in Physick. The medical agenda of Robert Boyle.
%23201662: KAPLAN, LAWRENCE S. - The long entanglement : NATO's first fifty years.
%2339716: KAPLAN, JOHN., JEROME H. SKOLNICK & MALCOLM M. FEELEY. - Criminal justice : introductory cases and materials.
%2382825: KAPLE, DEBORAH A. - Dream of a red factory: the legacy of high Stalinism in China.
%2339391: KAPLINSKY, RAPHAEL - The Economies of Small: Appropriate Technology in a Changing World.
%2348319: KAPLUN-KOGAN, W.W. (ED.). - Russisches Wirtschaftsleben seit der Herrschaft der Bolschewiki nach russischen Zeitungen.
%23256283: KAPOOR, ANISH. - Anish Kapoor : shooting into the corner.
%23263973: KAPPAGODA, NIHAL - Multilateral Development Banks: Volume 2: Asian Development Bank.
%23260274: KAPPEL, KURT. - Communicatio in sacris : die gottesdienstliche Gemeinschaft zwischen Katholiken und Nichtkatholiken (nach dem Codex Iuris Canonici).
%23213187: KAPPELHOF, ANTONIUS CORNELIS MARIE - Tussen aansporen en opsporen : geschiedenis van 25 jaar Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 1965-1990.
%23154474: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, J. - Over vim facere in het interdictum uti possidetis.
%23223202: KAPSALIS, TERRI. - Public privates : performing gynecology from both ends of the speculum.
%23148056: KAPSTEIN, ETHAN B. & MICHAEL MANDELBAUM (EDS.) - Sustaining the transition : the social safety net in postcommunist Europe.
%2335601: KAPSTEIN, ETHAN B. ... [ET AL.] - Unipolar politics : realism and state strategies after the Cold War.
%23206177: KAPTEIN, H.J.R. (ED.) - Onrechtmatig verkregen bewijs.
%23253860: KAPTEIN, HENDRIK - Ethiek tussen Twijfel en Theorie.
%23125906: KAPTEIN, HENDRIK - Ethiek tussen Twijfel en Theorie.
%2360760: KAPTEIN, HENDRIK - Kwade zaken? : de moraal van het juridisch beroep.
%23200600: KAPTEIN, SAMUEL PIETER. - Ethics management : auditing and developing the etical content of organizations.
%2375106: KAPTEYN, P.J.G. (E.A.) - Rechten en verplichtingen van bedrijfsleven en vrije beroepen in de EEG.
%23211273: KAPTEYN, PAUL. - Markt zonder staat : het Europese dilemma van integratie en civilisatie.
%23195033: KAPTEYN, PAUL. - Een Europese grondwet: retoriek en realiteit = European constitution: rhetoric and reality.
%23224796: KAPTEYN, P.J.G. & P. VERLOREN VAN THEMAAT. - Introduction to the Law of the European Communities. After the coming into force of the Single European Act. 2nd ed. edited by L.W. Gormley.
%23195063: KAPTEYN, P.J.G. & P. VERLOREN VAN THEMAAT. - Introduction to the Law of the European Communities : from Maastricht to Amsterdam.
%23198826: KAPTEYN, P.J.G. & P. VERLOREN VAN THEMAAT. - Introduction to the Law of the European Communities : after the accession of new member states.
%2311231: KAPTEYN, P.J.G. - De Nederlandse Antillen en de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht.
%2354532: KAPTEYN, P.J.G. - L´Assemblée Commune de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier. Un essai de parlementarisme Européen.
%23187159: KAPTEYN, P.J.G. & P. VERLOREN VAN THEMAAT. - Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen.
%2319185: KAPTEYN, VERLOREN VAN THEMAAT. - Het recht van de Europese Unie en van de Europese Gemeenschappen.
%23174656: KAPUR, DEVESH; JOHN P. LEWIS & RICHARD CHARLES WEBB. - The World Bank : its first half century. Vol. 1: History; Vol. 2: Perspectives.
%23263845: KAPUR, ASHOK - Pakistan's Nuclear Development.
%2318097: KARA, HANIF - Interdisciplinary Design: New Lessons from Architecture and Engineering
%23133590: KARAMYCHEV, VLADIMIR. - Essays on adverse section: a dynamic perspective.
%23225447: KARAVITES, PETER (PANAYIOTIS). - Evil, freedom, and the road to perfection in Clement of Alexandria.
%23102082: KARDAUN, MARIA. - Der Mimesisbegriff in der griechischen Antike.
%23107012: KARDOUCHE, GEORGE K. - The U.A.R. in development: a study in expansionary finance.
%2370726: KARE, MORLEY R. AND OWEN MALLER (EDS.). - The chemical senses and nutrition.
%23148175: KARKLINS, RASMA. - Ethnopolitics and transition to democracy : the collapse of the USSR and Latvia.
%23158343: KARKOV, CATHERINE E., MICHAEL RYAN, ROBERT T. FARRELL. (EDS.) - The insular tradition.
%23174416: KARLEN, DELMAR. - Primer of procedure.
%23174716: KARLSSON, MIKAEL M. (ED.) - Recht, Gerechtigkeit und der Staat : Studien zu Gerechtigkeit, Demokratie, Nationalität, nationalen Staaten und supranationalen Staaten aus der Perspektive der Rechtstheorie, der Sozialphilosophie und der Sozialwissenschaften = Law, justice, and the state : studies in justice, democracy, nationality, national states, and supra-national states from the standpoints of legal theory, social philosophy, and social science
%23194480: KARLSSON, SVANTE. - Oil and the world order : American foreign oil policy.
%23146670: KARLSTROM, PAUL J. (ED.) - On the edge of America : California modernist art 1900-1950.
%23236003: KARMILOFF, KYRA & ANNETTE KARMILOFF-SMITH. - Pathways to language : from fetus to adolescent.
%2394114: KARNEBEEK, H.A. VAN. - De Costa Rica packet arbitrage.
%2369357: KAROL, K.S. - China. The other Communism.
%2343378: KARP, IVAN & D.A. MASOLO (EDS.) - African Philosophy as Cultural Inquiry.
%2314531: KARRAS, RUTH MAZO., JOEL KAYE & E. ANN MATTER (EDS.) - Law and the Illicit in Medieval Europe.
%23249160: KARS, HENDRIK. - Le portrait chez Marivaux : étude d'un type de segment textuel : aspects métadiscursifs, définitionnels, formelsLe portrait.
%23179068: KARS, THEO. - De valse baard van Anatole France : een niet-officiële biografie.
%2325466: KARSCH-HAACK, F. - Das gleichgeschlechtliche Leben der Naturvölker.
%23242646: KARSH, EFRAIM. - Islamic imperialism : a history.
%23205067: KARSH, EFRAIM., RAUTSI, INARI. - Saddam Hussein : a political biography.
%23181322: KARSHAN, THOMAS - Vladimir Nabokov and the Art of Play.
%2338067: KARST, KENNETH L. - Law's promise, law's expression : visions of power in the politics of race, gender, and religion.
%2349939: KARSTEN, G. & BENEKE, W. - Lehrbuch der Pharmakognosie.
%2347371: KARSTEN, LUCHIEN. - De achturendag : arbeidstijdverkorting in historisch perspectief, 1817-1919.
%2326974: KARTINI, RADEN AJENG. - Door duisternis tot licht : gedachten over en voor het Javaanse volk.
%23115927: KARTODIRDJO, SARTONO. - The peasants' revolt of Banten in 1888 : its conditions, course and sequel : a case study of social movements in Indonesia.
%23178339: KARTODIRDJO, SARTONO. - The peasants' revolt of Banten in 1888 : its conditions, course and sequel : a case study of social movements in Indonesia.
%23178359: KARVONEN, LAURI., SUNDBERG, JAN. - Social democracy in transition : northern , southern , and eastern Europe.
%2345001: KARWEHL, H. - Die Entwicklung und Reform des deutschen Knappschaftswesen. Mit besonderer Berücksichtigung der preussischen Knappschaftsnovelle vom 19. Juni 1906.
%23101432: KASEM-BEG, MIRZA ALEXANDER. - Allgemeine Grammatik der türkisch-tatarischen Sprache : das Alphabet und das Wort, das Verbum, die Syntax.
%2314015: KASER, MAX. - Römisches Privatrecht : ein Studienbuch.
%2328718: KASER, MAX. - Romeins privaatrecht.
%2348497: KASKEL, WALTER. - Das neue Arbeitsrecht : systematische Einführung. 2.Aufl.
%232692: KASPER, SIEGFRIED G. - Freie Beweiswürdigung und moderne Kriminaltechnik.
%23199559: KASPER, PETER (PREF.). - St. Moritz: 125 Jahre Erholung und Sport Heilbad seit 3000 Jahren; 125 years of sporting activities gracious living and health resort.
%23719: KASPERSEN, LARS BO. - Anthony Giddens : an introduction to a social theorist.
%2371300: KASPERSEN, H.W.K. - Recht en Informatietechnologie: een zaak van intensief onderhoud. Rede.
%2347219: KASPERSEN, H.W.K. (E.A.) - Computermisdaad en strafrecht. Voordrachten en verslag symposium Strafrecht en Informatiemaatschappij VU Amsterdam 1986.
%23221089: KASPERSEN, H.W.K. - Strafbaarstelling van computermisbruik.
%23262222: KASPERSEN, H.W.K. - De kalme chaos van internet.
%23107790: KASPERSEN, H.W.K. (E.A.) - Contracten van internet-providers: een adequate basis voor zelfregulering?
%2372519: KASPERSEN, H.W.K. - De computer als rechter(s)hand. Enkele gedachten over informatisering en rechtspraktijk. Preadvies.
%23205576: KASSIMATIS, GEORG & MICHAEL STOLLEIS (EDS.) - Verfassungsgeschichte und Staatsrechtslehre : griechischdeutsche Wechselwirkungen.
%23178934: KASSIN, SAUL M. - The American Jury on trial: psychological perspectives.
%23184980: KASSIR, WALID J. - Law and globalization : reflections of an Arab-Mediterranean lawyer at the dawn of the XXIrst century (2000-2010).
%2346404: KASSNER, C. - Gerichtliche und Verwaltungs-Meteorologie : das Wetter in der Rechtsprechung für Gerichte und Rechtsanwälte, Verwaltungen, Magistrate und Hausbesitzer, Beufsgenossenschaften und Versicherungsgesellschaften, für Gewerbe, Handel und Technik. Mit 438 Beispielen aus der Praxis.
%23213268: KASTELEIN, JOHN. - Van ziekte naar gen en van gen naar behandeling.
%2322501: KASTELIJN, T.J. - Adam Smith 1776-1976. 200 jaar sedert de 'Wealth of Nations'.
%23223452: KASTENBAUM, ROBERT. - On our way : the final passage through life and death.
%23149501: KASZA, GREGORY JAMES. - The conscription society : administered mass organizations.
%2316917: KAT ANGELINO, A.D.A. DE. - Le Problème Colonial. Vol. I: Principes et méthodes; Vol. 2: Les Indes-Néerlandaises.
%2362496: KATAYAMA, ERROL G. - Aristotle on Artifacts: A Metaphysical Puzzle (Suny Series in Ancient Greek Philosophy).
%2328996: KATE, TH.B. TEN. - Het request-civiel.
%2351916: KATE, J. TEN & KOPPEN, P.J. VAN. - Determinanten van privaatrechtelijke beslissingen.
%23114570: KATE, ROLF TEN (E.A.) - 6 over Jazz : kaleidoskoop van een deels miskende, deels overschatte muze.
%23258091: KATE, J.J.L. TEN. - De Nieuwe Kerk van Amsterdam : een gedicht van J.J.L. ten Kate.
%23212924: KATE, HANS ANDRÉ TEN. - Order acceptance and production control.
%23113949: KATER-SIBBES, G.J.F. & M.J. VERMASEREN. - Apis. Volume 1: The Monuments of the Hellenistic-Roman Period from Egypt.
%2339691: KATES, JOSHUA. - Fielding Derrida : philosophy , literary criticism , history , and the work of deconstruction.
%23233131: KATO, MASAE. - Women's rights? : the politics of eugenic abortion in modern Japan.
%233542: KATONA, GÉZA (ED.) - Survey on crime prevention in Europe : (data from 27 European states).
%23141379: KATOUZIAN, HOMA - Ideology and Method in Economics.
%23185627: KATS, JOANNES C. P. - Het phonologisch en morphonologisch systeem van het Roermondsch dialect.
%23100308: KATTSOFF, LOUIS O. - Making moral decisions : an existential analysis.
%23233568: KATTSOFF, LOUIS O. - Logic and the nature of reality.
%23111479: KATZ, JONATHAN I. - The biggest bangs : the mystery of gamma-ray bursts, the most violent explosions in the universe.
%2353427: KATZ, JORGE M. - Production functions, foreign investment and growth : a study based on the Argentine manufacturing sector, 1946-1961.
%23123332: KATZ, JONATHAN (ED). - The Traditional Indian theory and practice of music and dance.
%2347919: KATZ, MICHAEL B. - Reconstructing American education.
%2346090: KATZ, JANICE - Japanese Paintings in the Ashmolean Museum.
%23160247: KATZ, MICHAEL B. (MICHAEL BARRY). - Improving poor people : the welfare state, the 'underclass,' and urban schools as history.
%23244562: KATZ, RICHARD. - The straight path : a story of healing and transformation in Fiji.
%23243578: KATZ, ROBERT. - Fatal Silence: The Pope, the Resistance and the German Occupation of Rome.
%23156592: KATZ, LEO. - Ill-gotten gains : evasion , blackmail , fraud , and kindred puzzles of the law.
%2399309: KATZ, MORDECAI. - Protection of the weak in the Talmud.
%2382349: KATZ, STEVEN T. - Frontiers of Jewish thought.
%2372005: KATZ, LEO. - Bad acts and guilty minds : conundrums of the criminal law.
%2327242: KATZAROV, KONSTANTIN. - Theory of nationalisation.
%23227644: KATZENSTEIN, PETER J. - A world of regions : Asia and Europe in the American imperium.
%2387462: KATZENSTEIN, P.J. (ED.) - Comparative theory and political experience : Mario Einaudi and the liberal tradition.
%2369214: KATZENSTEIN, PETER J. - A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium (Cornell Studies in Political Economy).
%23123171: KATZINGER, W. (ED.) - Elenchus Fontium Historiae Urbanae : Acta Collegii Historiae Urbanae Volume 3 (1992).
%23161122: KATZMANN, ROBERT A. (ED.) - The law firm and the public good.
%23135800: KATZNER, DONALD W. - The Walrasian Vision of the Microeconomy. An elementary exposition of the structure of modern general equilibrium theory.
%23122362: KAUCH, P. - De Nationale bank van België 1850-1918.
%23178450: KAUFFMAN, LINDA S. (ED.). - Gender and theory : dialogues on feminist criticism.
%23115377: KAUFFMANN, F.A. - Roms Ewiges Antlitz. Formschicksal Einer Stadt.
%23160492: KAUFFMANN, JEAN-PAUL. - The black room at Longwood : Napoleon's exile on Saint-Helena.
%2322681: KAUFHOF. - 1879-1954. 75 Kaufhof Jahre.
%2355580: KAUFMAN, MENAHEM. - An Ambiguous partnership : non-Zionists and Zionists in America, 1939-1948.
%23218265: KAUFMAN, BRUCE E. - The global evolution of industrial relations : events, ideas and the IIRA.
%23260775: KAUFMAN, HERBERT - Time, chance, and organizations : natural selection in a perilous environment.
%2384508: KAUFMAN, EDGAR - Frank Lloyd Wright: An American Architecture.
%23232578: KAUFMAN, JOHAN - Conference diplomacy: an introductory analysis.
%2360568: KAUFMAN, MATTHEW H. - The Regius chair of military surgery in the University of Edinburgh, 1806-55.
%23240307: KAUFMAN, SHIRLEY (ED.) - The defiant muse : Hebrew feminist poems from antiquity to the present : a bilingual anthology.
%2377128: KAUFMANN, FELIX. - Die Kriterien des Rechts : eine Untersuchung über die Prinzipien der juristischen Methodenlehre.
%2377291: KAUFMANN, ARTHUR. - Das Unrechtsbewusstsein in der schuldlehre des Strafrechts. Zugleich ein Leitfaden durch die moderne Schuldlehre.
%2377292: KAUFMANN, ERICH. - Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie. Eine Betrachtung über die Beziehungen zwischen Philosophie und Rechtswissenschaft.
%23243331: KAUFMANN, JONATHAN (ED.) - Conference diplomacy. An introductory analysis.
%23131: KAUFMANN, ARTHUR. - Wozu Rechtsphilosophie heute?
%23258541: KAUFMANN, ERICH. - Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie : eine Betrachtung über die Beziehungen zwischen Philosophie und Rechtswissenschaft.
%23156482: KAUFMANN, WALTER. - Critique of religion and philosophy.
%23145246: KAUFMANN, IVO. - Versicherung in der Volksrepublik China.
%23520: KAUFMANN, ARTHUR. - Recht und Sittlichkeit.
%23150713: KAUFMANN, JOHAN. - United Nations decision making.
%23142329: KAUFMANN, THOMAS DACOSTA - Central European Drawings, 1680-1800 : a Selection from American Collections.
%23101434: KAUFMANN, DAVID. - Geschichte der Attributenlehre in der jüdischen Religionsphilosophie des Mittelalters von Saadja bis Maimûni, und Die Spuren al-Batlajûsi's in der jüdischen Religionsphilosophie : nebst einer Ausgabe der hebräischen Übersetzungen seiner Bildlichen Kreise.
%23150081: KAUFMANN, WALTER. - Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist.
%23244770: KAUFMANN, EKKEHARD. - Aequitatis Iudicium. Königsgericht und Billigkeit in der Rechtsordnung des frühen Mittelalters.
%23180472: KAUFMANN, HUGO M. - Germany's international monetary policy and the European monetary system.
%23258259: KAUFMANN, JONATHAN. - The diplomacy of international relations : selected writings.
%23148007: KAUFMANN, WILLIAM W. - Assessing the base force : how much is too much ?.
%23244772: KAUFMANN, EKKEHARD. - Die Erfolgshaftung : Untersuchungen über die strafrechtliche Zurechnung im Rechtsdenken des frühen Mittelalters.
%23150681: KAUFMANN, JONATHAN (ED.) - Effective negotiation : case studies in conference diplomacy.
%2375423: KAUFMANN, ERICH. - Um Recht und Gerechtigkeit : Festgabe für Erich Kaufmann zu seinem 70. Gebortstage, 21.9.1950, überreicht von Freunden, Verehrern und Schülern.
%23175245: KAUP, KATHERINE PALMER - Creating the Zhuang: Ethnic Politics in China.
%23248523: KAUPEN, WOLFGANG. - Soziologische Probleme juristischer Berufe.
%23108487: KAUTSKY, KARL. - Bernstein en het Sociaaldemokratisch Program.
%23230403: KAUTZ, STEVEN J. - Liberalism and community.
%2319597: KAUTZ, FRED - The German Historians: Hitler's Willing Executioners and Daniel Goldhagen
%23248138: KAUTZ, STEVEN J. - Liberalism and community.
%23230936: KAVANAGH, THOMAS M. - Enlightened Pleasures: Eighteenth-Century France and the New Epicureanism.
%2393607: KAVELAARS, P. ... [ET AL.] - Het fiscale stelsel in het Caribisch Koninkrijk.
%23230823: KAVELAARS, P. - Toewijzingsregels in het Europees sociaal-verzekeringsrecht.
%2394691: KAVELAARS, P. ... [ET AL.] - Natuurschoon en rijksmonumenten.
%2393881: KAVELAARS, P. ... [ET AL.] - Bedrijfsopvolging en aanmerkelijk belang.
%23201656: KAVELAARS, P. - Toewijzingsregels in het Europees sociaal-verzekeringsrecht.
%2332025: KAWAGUCHI, YOKO - Butterfly's sisters : the Geisha in western culture.
%23145623: KAWAKAMI, K.K. - Manchoukuo, Child of Conflict.
%23201093: KAWATA, EIICHI . - How Scrutable Are the Japanese!: Learn How to Teach English to the Japanese and How to Speak Japanese at the Same Time.
%23245461: KAWOHL, FRIEDEMANN. - Urheberrecht der Musik in Preussen (1820-1840).
%23157610: KAY, JOSEPH. - Free trade in land.
%23169628: KAY, JANE. - Administrative law.
%2341971: KAY, PAUL - The World Color Survey.
%23237917: KAYE, PETER. - Private international law of tort and product liability : jurisdiction, applicable law and extraterritorial protective measures.
%23213821: KAYE, DALIA DASSA. - Beyond the handshake : multilateral cooperation in the Arab-Israeli peace process , 1991-1996.
%2325766: KAYE, KENNETH - The Mental and Social Life of Babies: How Parents Can Create Persons
%2335155: KAYE, PETER. - Civil jurisdiction and enforcement of foreign judgments : the application in England and Wales of the Brussels Convention of 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters under the Civil jurisdiction and judgments act 1982.
%23131658: KAYNAK, ERDENER. - Transnational retailing.
%2394062: KAYSER, CARL PHILIPP. ED., MURET, MARC-ANTOINE. - Scripta selecta. Curavit Carolus Philippus Kayser. Accedit Friderici Creuzeri epistola ad editorem.
%2342523: KAZAKOS, PANOS & P.C. IOAKIMIDIS (EDS.) - Greece and EC Membership Evaluated.
%2375289: KAZEMIER, BRUGT HENDRIK & J.J.M. VAN DER VEN. - Gerechtigheid en belangenwaardering : voor de vergadering te houden op 13 december 1952 te 's-Gravenhage. Deel 1: Inleidingen; Deel 2: Verslag.
%2394635: KAZUO, NIMERA. - The Ashio riot of 1907: a social history of mining in Japan.
%23173650: KEANE, PATRICK J. - Coleridge's submerged politics : the ancient mariner and Robinson Crusoe.
%23236640: KEANE, DAVID - Caste-based Discrimination in International Human Rights Law.
%23235193: KEANE, CATHERINE. - Figuring genre in Roman satire.
%23246357: KEARNEY, MICHAEL G. - The prohibition of propaganda for war in international law.
%23141646: KEARNS, JOHN T. - The Principles of Deductive Logic.
%2335026: KEARNS, JOHN T. - Reconceiving experience a solution to a problem inherited from Descartes.
%23220833: KEASBERRY, IRIS NATHALY - Elder care, old-age security and social change in rural Yogyakarta, Indonesia.
%23260909: KEATING, AILEEN. - Power, politics and the hidden history of Arabian oil.
%23162953: KEAY, JOHN. - Empire's end : a history of the Far East from high colonialism to Hong Kong.
%23113443: KEBEDE, MESSAY. - Meaning and Development.
%23213188: KEBLUSEK, MARIKA - De weg van het boek.
%23245033: KECHELIEVITCH, DRAGACH. - Le Syndicalisme des Techniciens.
%23215261: KEDOURIE, ELIE. - Arabic political memoirs and other studies.
%23157982: KEDOURIE, ELIE. - The Jewish world : revelation , prophecy , and history.
%2368530: KEDZIA, Z., KORULA, A. & NOWAK, M. (ED.). - Perpectives of an all-European system of human rights protection : the role of the Council of Europe, the CSCE, and the European Communities.
%23248950: KEE, B. - Prijzen en produktie : een vakwijsgerig onderzoek naar de betekenis van de economisch-modale abstractie aan de hand van de klassieke en neoklassieke waardeleren.
%2345511: KEE, R. - The Laurel and the Ivy. The story of Charles Stewart Parnell and Irish Nationalism.
%23230578: O'KEEFE, PHIL (ED). - Negotiating Poverty: New Directions, Renewed Debate.
%23116349: KEEFE, WILLIAM J. & MORRIS S. OGUL. - The American Legislative Process : Congress and the State. 3rd edition.
%2382915: KEEFE, WILLIAM J. & MORRIS S. OGUL. - The American Legislative Process : Congress and the State.
%23217998: KEEFE, WILLIAM JOSEPH. - Parties, politics and public policy in America.
%2350392: O'KEEFE, RICHARD R. - Mythic archetype in Ralph Waldo Emerson : a Blakean reading.
%2314836: KEEFE, T. - French existentialist fiction: changing moral perspectives.
%23207946: O'KEEFFE, DAVID. - Legal issues of the Maastricht treaty.
%23113044: KEEN, PETER G.W. - Concurrentiebeleid & informatietechnologie : creëren van concurrentievoordelen met behulp van informatiesystemen.
%2363320: KEEN, PETER G.W. - Concurrentiebeleid & informatietechnologie : creëren van concurrentievoordelen met behulp van informatiesystemen.
%23103439: KEENEY, WILLIAM ECHARD. - The development of Dutch Anabaptist thought and practice from 1539-1564.
%23147354: KEEP, JOHN L.H. - Power and the People: Essays on Russian History.
%23140938: KEEP, JOHN L.H. - Power to the People: Essays on Russian History.
%23137892: STUURMAN. KEES - De e-Consument. Consumentenbescherming in de Nieuwe Economie.
%23248613: KEESSEL, DIONYSIUS GODEFRIDUS VAN DER. - Voorlesinge oor die hedendaagse reg na aanleiding van De Groot se Inleiding tot de Hollandse rechtsgeleerdheyd = Praelectiones juris hodierni ad Hugonis Grotii introductionem ad jurisprudentiam Hollandicam. Band 1-5.
%2365712: KEESSEN, ANDREA M. - European administrative decisions : how the EU regulates products on the Internal Market.
%23253047: KEEVA, STEVEN. - Transforming practices : finding joy and satisfaction in the legal life.
%23104021: KEGEL-BRINKGREVE, E. - The Echoing Woods. Bucolic and Pastoral from Theocritus to Wordsworth.
%2397727: KEGEL-BRINKGREVE, E. - The Echoing Woods. Bucolic and Pastoral from Theocritus to Wordsworth.
%23185741: KEGEL, WILLEM J. H. F. - Simonides.
%23202571: KEGLEY, JACQUELINE ANN K. - Genuine individuals and genuine communities : a Roycean public philosophy.
%2335582: KEGLEY, JR., CHARLES W. - International terrorism : characteristics, causes, controls.
%23116825: KEHNSCHERPER, GERHARD. - Die dialektische Theologie Karl Barths im Lichte der sozial-ethischen Aufgaben der christlichen Kirche.
%23116836: KEHNSCHERPER, GERHARD. - .....und die Sonne verfinsterte sich. Die Santorinkatastrophe und die archäologischen Forschungen um das letzte Buch der Bibel.
%23116843: KEHR, KARL ANDREAS. - Die Urkunden der normannisch-sizilischen Könige : eine diplomatische Untersuchung.
%2341315: KEIGER, J.F.V. - France and the world since 1870.
%23196205: KEIJSER, J.W. DE & H. ELFFERS (ED.) - Het maatschappelijk oordeel van de strafrechter : de wisselwerking tussen rechter en samenleving.
%23178276: KEIJSER, J.A.M.P. - De verdwenen Rolls Royce , Filippijnse meisjes en de plisséjurk : schetsen uit de rechtspraktijk.
%23166706: KEIJSER, E.J.A. - De grillige groei van het kort geding.
%23240142: KEIJSER, J.W. DE. - Bijkans begrepen? : feitelijk en vermeend begrip van forensische deskundigenrapportages onder rechters, advocaten en deskundigen.
%23132688: KEIJZER, NICO. - Het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme.
%2330113: KEIJZER, NICO. - Hoop en wanhoop om het oorlogsstrafrecht.
%23135465: KEIJZER, NICO. - Contempt of Court.
%23110967: KEIJZER, NICO. - The military duty to obey.
%23248771: KEIJZER, NICO & ELIES VAN SLIEDREGT. - Wet Internationale misdrijven : wetten en regelgeving.
%23247364: KEIJZER, NICO. - Keijzer concludeert : een keuze uit de conclusies van advocaat-generaal Nico Keijzer.
%23219996: KEIJZERS, GERARD. - Creating sustainable directions : collaborative stakeholder approach of governments and businesses.
%23166467: KEIKES, WIEBE. - Steeds weer op reis met Alexander Prins van Oranje, 1871-1881 : reisherinneringen van kamerdienaar Johannes Theodorus van Balen.
%23226209: KEIL, CLEMENS. - Die Konzeption von Datenbanken für die Produktionsplanung und -steuerung auf der Grundlage eines semantikorientierten Verfahrens zum logischen Datenbankentwurf.
%23207136: KEIL, GUNDOLF & DIETZ-RÜDIGER MOSER (EDS.) - Rhythmus und Saisonalität : Kongressakten des 5. Symposions des Mediävistenverbandes in Göttingen, 1993.
%23263123: KEIL, FRANK C. - Concepts, kinds, and cognitive development.
%2325296: KEILER, ALLAN - Marian Anderson: a singer's journey.
%23159554: KEILMAN, NICO., ANTON KUIJSTEN & AD VOSSEN (EDS.) - Modelling household formation and dissolution.
%23157656: KEIRSE, A.L.M. & P.M. VEDER. - Europeanisering van vermogensrecht.
%2333391: KEISER, ELIZABETH B. - Courtly Desire and Medieval Homophobia: The Legitimation of Sexual Pleasure in `Cleanness` and Its Contexts.
%2377132: KEITH, ARTHUR BERRIEDALE. - An introduction to British constitutional law.
%2377131: KEITH, ARTHUR BERRIEDALE. - Elements of the law of contracts.
%23101436: KEITH-FALCONER, ION G.N. - Kali-lah and Dimnah : or The fables of Bidpai.
%23217134: KEITH, JAMES. - Fifty years of farming.
%23104833: KEIZER, MADELON DE. - Het Parool 1940-1945 : verzetsblad in oorlogstijd
%23234585: KEIZER, EVELIEN. - The English noun phrase : the nature of linguistic categorization.
%23165025: KEIZER, BERT. - Tijdelijk feest : ' postkoloniale doktersroman '.
%23256308: KEIZER, MADELON DE (ED.) - Staat van veiligheid : de Nederlandse samenleving sinds 1900.
%23185806: KEIZER, WILLEM. - The Soviet Quest for Economic Rationality and its Conflict with the Political Aims of the Communist Party Leadership in the Soviet Economy: 1953-1967.
%23189030: KEIZER, JAN. - Bedrijf- en mededingingsrecht : nederlands en europees.
%2379106: KEIZER, MADELON DE. - Het Parool 1940-1945 : verzetsblad in oorlogstijd.
%23248529: KEIZER, ARJAN BERNHARD. - The Changing Logic of Japanese Employment Practices : A Firm-Level Analysis of Four Industries.
%23239249: KEKES, JOHN. - The art of life.
%2341895: KEKES, JOHN. - The Enlargement of Life: Moral Imagination at Work.
%23113451: KELCHER, ERNST. - Die Luther-Drucke der Stadt-Bibliothek zu Frankfurt am Main 1518-1546.
%2372978: KELDER, W.A. - Tussen Hartogstraat en Schedeldoekshaven : de geschiedschrijving van een departementale behuizing.
%23206884: KELK, C. & J. LEGEMAATE. - Rechtsbescherming in de psychiatrie : een rechtsvergelijken perspectief.
%23135924: KELK, CONSTANTIJN. - Recht voor geïnstitutionaliseerden.
%23221069: KELK, CONSTANTIJN. - Strafrecht binnen menselijke proporties.
%23132432: KELK, CONSTANTIJN. - Grenzen en mogelijkheden : opstellen over en rondom de strafrechtpleging.
%237669: KELK, CONSTANTIJN. - Recht voor gedetineerden. Een onderzoek naar de beginselen van het detentierecht.
%23133154: KELK, CONSTANTIJN. - Kort begrip van het detentierecht.
%23152182: KELK, CONSTANTIJN. - Rapport rechtspositie gedetineerden.
%23129931: KELK, CONSTANTIJN. - Nederlands detentierecht.
%23149929: KELK, C.J. (E.A.) - Recht, macht en manipulatie.
%23255115: KELK, CONSTANTIJN. - Gezondheidszorg voor gedetineerden.
%2331829: KELK, CONSTANTIJN. - Nederlands detentierecht.
%23244773: KELKER, BRIGITTE. - Zur Legitimität von Gesinnungsmerkmalen im Strafrecht : eine strafrechtlich-rechtsphilosophische Untersuchung.
%23240541: KELLEHER, MARIE A. - The measure of woman : law and female identity in the crown of Aragon.
%23130189: KELLEHER STOREY, WILLIAM. - Science and Power in Colonial Mauritius
%2344164: KELLENS, GEORGES ... [ET AL.] - Criminologie et societe: Actes du colloque du 50e anniversaire de l'Ecole liegeoise de criminologie Jean Constant : Le criminologue dans la ... Liege, 25-26 octobre 1996 (French Edition).
%23156943: KELLER, HARALD. - Das Nachleben des antiken Bildnisses : von der Karolingerzeit bis zur Gegenwart.
%2377133: KELLER, FRIEDRICH LUDWIG VON. - Der römische Zivilprozess und die Aktionen in summarischer Darstellung.
%23129220: KELLER, HANS K.E.L. - Völkerrecht und Weltwirtschaft : Beiträge zur Verbreitung des Völkerrechts
%23174950: KELLER, HANS K.E.L. - Das Selbstbestimmungsrecht der Pfälzer.
%2347922: KELLER, EVELYN FOX. - Reflections on gender and science.
%23242918: KELLER, PIERRE. - Kant and the demands of self-consciousness.
%23256528: KELLER, CORY (ED.) - Brought to light : photography and the invisible, 1840-1900.
%23244559: KELLER, MAX. - Festschrift für Max Keller zum 65. Geburtstag : Beiträge zum Familien- und Vormundschaftsrecht, Schuldrecht, internationalen Privatrecht, Verfahrens-, Banken-, Gesellschafts-, und Unternehmensrecht, zur Rechtsgeschichte und zum Steuerrecht.
%2368300: KELLER, GARY D. - Contemporary Chicano and Chicana Art: Artists, Work, Culture, and Education.
%23243959: KELLER, CHRISTIAN (ED.) - Victor Ehrenberg und Georg Jellinek : Briefwechsel 1872-1911.
%2381574: KELLER, EVELYN FOX. - Heel het organisme. Leven en werk van Barbara McClintock.
%2317782: KELLER, BRUNO - Pinpoint: key facts + figures for sustainable building
%23156023: KELLERHALS, EMANUEL. - Der Islam : seine Geschichte, seine Lehre, sein Wesen.
%23232572: KELLERMAN, ALFRED E. (ED) - The EU Constitution: The Best Way Forward?.
%23182500: KELLERMANN, ABRAHAM GERHARDUS. - Profetisme in Suid-Afrika in akkulturasie Perspektief. - 'n studie van die impakt van die Christendom en die Westerse Kultuur op Bantoe, soos gemanifesteer in Profetiese Bewegings.
%23162205: KELLEY, HAROLD H. - An atlas of interpersonal situations.
%23190049: KELLEY, NORMAN. - R&B, rhythm and business : the political economy of black music.
%234565: KELLMAN, BARRY ... [ET AL.] - Manual for national implementation of the Chemical Weapons Convention.
%234554: KELLMAN, BARRY ... [ET AL.] - Manual for national implementation of the Chemical Weapons Convention. 2nd edition.
%23236367: KELLNER, HORST (ED.) - Zivilprozessrecht : Lehrbuch.
%2384713: KELLOGG, FREDERIC R. - Oliver Wendell Holmes, Jr., Legal Theory, and Judicial Restraint.
%23254551: KELLOGG, FREDERIC R. - Oliver Wendell Holmes, Jr. : legal theory, and judicial restraint.
%2332056: KELLY, GORDON P. - A history of exile in the Roman republic.
%23191827: KELLY, ORR. - Meeting the Fox: The Allied Invasion of Africa, from Operation Torch to Kasserine Pass to Victory in Tunisia.
%23135489: KELLY, BRIAN E. - Retribution and Eschatology in Chronicles.
%2354160: KELLY, HENRY - Renewable Energy: Sources For Fuels And Electricity.
%23247884: KELLY, CHRISTOPHER. - The end of empire : Attila the Hun and the fall of Rome.
%23191987: KELLY, ROBERT E. - The national debt : from FDR (1941) to Clinton (1996).
%2377139: KELSEN, HANS. - Reine Rechtslehre : Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik.
%2377144: KELSEN, HANS. - (a.o.). Hans Kelsen und die Rechtssoziologie : Auseinandersetzungen mit Hermann U. Kantorowicz, Eugen Ehrlich und Max Weber.
%23118145: KELSEN, HANS. - Reine Rechtslehre.
%2377141: KELSEN, HANS. - Der Staat als Integration. / Unrecht und Unrechtsfolge im Völkerrecht. / Rechtsgeschichte gegen Rechtsphilosophie?
%2335397: KELSEN, HANS. - Reine Rechtslehre : Einleitung in die Rechtswissenschaftliche Problematik.
%23159397: KELSEN, HANS. - Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze.
%2313555: KELSEN, HANS. - De politieke theorie van het bolsjewisme. Een critische analyse. Vert. P.J. Molendijk.
%2314290: KELSEN, HANS. - Demokratie und Sozialismus : Ausgewählte Aufsätze.
%23191332: KELSEN, HANS. - El Estado como integración : una controversia de principio.
%23227835: KELSTRUP, MORTEN & MICHAEL C. WILLIAMS (EDS.) - International relations theory and the politics of European integration : power, security, and community.
%23105879: KEMENADE, J.A. VAN (ED.) - Onderwijs : bestel en beleid.
%23213854: KEMENADE, J.A. VAN (ED.) - Wakken in het kroos : opmerkelijke ervaringen uit dertig jaar publieke dienst.
%23258403: KEMENADE, J.A. VAN (ED.) - Democratie als opgave : een selectie van artikelen en toespraken van J.A. van Kemenade als commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland 1992-2002.
%23174635: KEMFERT, BEATE. - Natalja Gontscharowa : zwischen russischer Tradition und europäischer Moderne.
%23105926: KEMICHA, F. - Euro-Arab arbitration III = Arbitrage Euro-Arabe III : proceedings of the Third Euro-Arab Arbitration Congress, Amman : under the high patronage of His Royal Highness, the Crown Prince Hassan IBn Talal, Hashemite Kingdom of Jordan.
%23196780: KEMMEREN, E.C.C.M. - Over de grenzen van de vennootschapsbelasting : opstellen aangeboden aan prof . mr . D. Juch ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg.
%2353234: KEMP, MURRAY C. - A contribution to the general equilibrium theory of preferential trading.
%23115798: KEMP, H. - Annotated bibliography of bibliographies on Indonesia.
%23235237: KEMP, GARY. - Quine : a guide for the perplexed.
%23136870: KEMP, M. - Geschiedenis van Limburg.
%23198840: KEMP, A. - Het symptoom : vraag en antwoord.
%23146813: KEMP, GEOFFREY. - Forever enemies ? : American policy & the Islamic Republic of Iran.
%23147020: KEMP, GEOFFREY. - The control of the Middle East arms race.
%23195017: KEMP, P.H. VAN DER. - Java's landelijk stelsel, 1817-1819 : naar oorspronkelijke stukken.
%2348564: KEMPE, RUTH S. - The Battered child.
%2383417: KEMPE, G.TH. - Inleiding tot de criminologie.
%238474: KEMPE, G.TH. - Misdaad en wangedrag voor, tijdens en na den oorlog : opstellen over criminologie.
%23102088: KEMPE, G.TH. - Franz von Liszt en de criminologie.
%2314692: KEMPE, J.E. & RICHARD WINSTEDT. - A Malay legal miscellany.
%23163870: KEMPE, G.TH., L.M. MOERINGS & M. ROOD-DE BOER. - Dilemma's in het hedendaagse strafrecht : lezingen in oktober 1974 gehouden ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen te Utrecht, voorheen Criminologisch Instituut.
%23106218: KEMPEN, A.F.J. VAN. - Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties.
%23173900: KEMPEN, M.H.A. - Bewijs in ontnemingsprocedures.
%234300: KEMPEN, MICHIEL VAN. - De Surinaamse literatuur 1970-1985 : een documentatie.
%23163067: KEMPEN, MICHIEL VAN. - Spiegel van de Surinaamse poëzie : van de oude liedkunst tot de jongste dichters.
%23171827: KEMPEN, P.H.P.H.M.C. VAN. - Heropening van procedures na veroordelingen door het EHRM : over redres van schendingen van het EVRM in afgesloten strafzaken alsook in afgesloten civiele bestuurszaken.
%23163065: KEMPEN, MICHIEL VAN. - Spiegel van de Surinaamse poëzie : van de oude liedkunst tot de jongste dichters.
%23196820: KEMPEN, A.F.J. VAN. - Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties.
%23252208: KEMPEN, M.H.G. VAN - Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur : [vanaf de orale literatuur (1596) tot het jaar 2000].
%2352240: KEMPEN, P.H.P.H.M.C. VAN & W.E.C.A. VALKENBURG (EDS.) - Het recht van Europa?: Gedachten over de toekomst van het Nederlandse recht (Dutch Edition).
%23249829: KEMPEN VON FICHTENSTAMM, FREIHERR JOHANN. - Das Tagebuch des Polizeiministers Kempen von 1848 bis 1859.
%2312152: KEMPEN, M.H.G. VAN - Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. 5 Volumes.
%2314320: {KEMPER, JOAN MELCHIOR}. - Ontwerp van het Burgerlijk Wetboek voor het Koninkrijk der Nederlanden.
%23246931: {KEMPER, JOAN MELCHIOR}. - Ontwerp van het Burgerlijk Wetboek voor het Koninkrijk der Nederlanden.
%23262492: KEMPERDICK, STEPHAN & FRISO LAMMERTSE. - De weg naar Van Eyck.
%23189450: KEMPERDICK, STEPHAN. - Rogier van der Weyden : 1399/1400-1464.
%23215927: KEMPERINK, J.B.W.M. - Vraagstukken rond (terug)storting op nv/bv-aandelen en van coöperatierecht.
%2331054: KEMPERS, BRAM. - Kunst, macht en mecenaat : het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1200-1600.
%23247710: KEMPERS, PAUL. - Hardnekkig en vastberaden : vijftig jaar kunstuitleen : een geschiedenis van de SBK Amsterdam .
%23182005: KEMPF, DIONYSIUS. - Die skeppingsleer van Karl Barth.
%23261748: KEMR, KITTY & BRIGITTE LOHKAMP (EDS.) - Stiftung Insel Hombroich : Museum und Raketenstation.
%233806: KENDALL, MAURICE G. - The advanced theory of statistics.
%23237142: KENDALL, P.M. & V. ILARDI (ED.). - Dispatches with Related Documents of Milanese Ambassadors in France and Burgundy 1450-1483. Volume II : 1460-1461
%23237639: KENDALL, RICHARD - Degas and the Little Dance [English edition].
%23207085: KENEALLY, THOMAS. - A commonwealth of thieves : the improbable birth of Australia.
%23107805: KENNAN, GEORGE F. - Russia and the West under Lenin and Stalin.
%2342193: KENNAN, GEORGE F. - Rusland en het Westen onder Lenin en Stalin.
%2397912: KENNEDY, IAN & ANDREW GRUBB. - Principles of Medical Law.
%23231819: KENNEDY, JAMES C. - Bezielende verbanden.
%23127277: KENNEDY, R. - Race, crime, and the law.
%23231601: KENNEDY, MICHAEL - Richard Strauss (Master Musicians Series).
%23170947: KENNEDY, IAN & ANDREW GRUBB. - Medical law: text and materials.
%23116803: KENNEDY, J. GERALD. - Imagining Paris. Exile, Writing, and American Identity.
%23130169: KENNEDY, R. - Aristotelian & Cartesian Logic. Morton's Logick System and Brattle's Compendium of Logick
%23217296: KENNEDY, JOHN CHARLES. - People of the Bays and Headlands : anthropological history and the fate of the communities in the unknown Labrador.
%23264103: KENNEDY, JOSEPH. - A history of Malaya : A.D. 1400-1959.
%2337201: KENNEDY, PAUL. - Engineers of Victory: The Problem Solvers Who Turned The Tide in the Second World War.
%2367146: KENNEDY, MICHAEL D. - Professionals, power, and Solidarity in Poland : a critical sociology of Soviet-type society.
%23240394: KENNEDY, DAVID & JOSEPH E. STIGLITZ (EDS.) - Law and economics with Chinese characteristics : institutions for promoting development in the twenty-first century.
%23228729: KENNEDY, PAUL. - The parliament of man : the United Nations and the quest for world government.
%2382283: KENNEDY, ROGER G. - Orders from France : the Americans and the French in a revolutionary world 1780-1820.
%23248246: KENNEDY, PAUL. - The parliament of man : the United Nations and the quest for world government.
%2311539: KENNEDY, DAVID. - Of war and law.
%2384088: KENNEY, JEFFREY T. - Muslim Rebels: Kharijites and the Politics of Extremism in Egypt.
%23134132: KENNEY, JEFFREY T. (JEFFREY THOMAS), 1954-. - Muslim rebels : Kharijites and the politics of extremism in Egypt.
%23211503: KENNEY, CHARLES D. - Fujimori's Coup and the Breakdown of Democracy in Latin America (Helen Kellogg Institute for International Studies).
%23239467: KENNY, ANTHONY. - The rise of modern philosophy (A new history of Western philosophy, Volume 3).
%2359104: KENNY, ANTHONY. - Aquino. [Kopstukken filosofie].
%23182: KENRICK, DOUGLAS MOORE. - The success of competitive communism in Japan.
%2371116: KENT, SHERMAN - Writing History.
%23209110: KENT, ALEXANDRA. - Divinity and diversity : a Hindu revitalization movement in Malaysia.
%2364513: KENTER, GEMMA G. - Menage a Trois.
%23232761: KENYON, IAN R. & DANIEL FEAKES (ED.) - The creation of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons : a case study in the birth of an intergovernmental organisation.
%23128585: KENYON, JOHN. - The Popish Plot.
%2399276: KENYON, FREDERIC G. - The palaeography of Greek papyri.
%23197710: KENYON, W.A. - The journal of Jens Munk, 1619-1620.
%23148395: KEOHANE, ROBERT O., JOSEPH S. NYE & STANLEY HOFFMANN (EDS.) - After the Cold War.
%23120994: KEPEL, GILLES & YANN RICHARD (EDS.) - Intellectuels et militants de l'Islam contemporain.
%23149327: KEPEL, GILLES & JEAN-PIERRE MILELLI (EDS.) - Al Qaeda in its own words.
%23135734: KEPPEL, F.P. - Philanthropy and Learning with Other Papers.
%23121608: KEPPEL, GILLES. - Le prophète et pharaon : les mouvements islamistes dans l'Egypte contemporaine.
%23230680: KEPPIE, LAWRENCE. - The making of the Roman Amy : from Republic to Empire.
%23248255: KEPPIE, LAWRENCE. - Understanding Roman inscriptions.
%2346248: KERCHOVE, GILLES DE & ANNE WEYEMBERGH (EDS.) - La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires dans l'Union européenne = Mutual recognition of judicial decisions in the penal field within the European Union.
%2397561: KERCHOVE, MICHEL VAN DE & FRANÇOIS OST. - Le système juridique entre ordre et désordre.
%23150864: KERCKHOVEN, I. VAN - De knopen van mijn staart.
%23101440: KERESTEDJIAN, BEDROS EFFENDI. - Étude philologique et lexicographique de 6000 mots et noms arméniens...
%23101438: KERESTEDJIAN, BEDROS EFFENDI. - Quelques matériaux pour un dictionnaire étymologique de la langue turque; [suivi de] : Glanures étymologiques de mots français d'origine inconnue ou douteuse.
%23220848: KERESZI, LISA. - Fantasies.
%2370503: KERIK, BERNHARD B. - The lost son : a life in pursuit of justice.
%2317491: KERKHOF, ERNA. - Circular migration and Puerto Rican identity.
%23182589: KERKHOF, JELLE. - Studies in the Language of Geoffrey Chaucer.
%23189197: KERKHOF, BERT (ED.) - Kritiek als politieke stellingname.
%23228904: KERKHOVEN, J.M. - Spinoza's clausules aangaande uitsluiting van politieke rechten in hun maatschappelijke context.
%23102089: KERKHOVEN, JAAP. - Het net en de wet : conflicten onder Zuiderzeevissers en overheidsbeleid, 1878-1918.
%23102091: KERKHOVEN, JAAP (SAMENSTELLING) EN PAUL POST (RED.). - Volkskunde en museum: een literatuurwijzer.
%2321262: KERKHOVEN, C.L.M. - Het tempo van arbeidsverrichtingen in de massaproductie als functie van het aantal arbeidsuren, de lengte van de werkcyclus en de samenstelling daarvan. (Handelsed.).
%23200110: KERLING, LOUISE C. P. - De anatomische bouw van bladvlekken.
%23261211: KERLY, DUNCAN M. - Kerly's law of trade marks and trade names.
%23116867: KERN, FRITZ. - Humana civilitas (Staat, Kirche und Kultur): eine Dante-Untersuchung.
%23148489: KERNELL, SAMUEL (ED.) - Parallel politics : economic policymaking in the United States and Japan.
%23128: KERNER, HANS-JÜRGEN. - Kriminalitätseinschätzung und innere Sicherheit : eine Untersuchung über die Beurteilung der Sicherheitsanlage und über das Sicherheitsgefühl in der Bundesrepublik Deutschland, mit vergleichenden Betrachtungen zur Situation im Ausland.
%23251594: KERNKAMP, G.W. (ED.) - Baltische archivalia : onderzoek naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in Stockholm, Kopenhagen en de Duitsche Oostzeesteden.
%23262895: KERR, STEPHEN T. - Technology and the Future of Schooling in America (National Society for the Study of Education Yearbooks)
%23219236: KERS, MARTIN & ESTHER VOET. - Hollandse huizen : verhalen over de mooiste huizen in Holland.
%23189413: KERSBERGEN, L.C. - Geschiedenis van het St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem.
%2396660: KERSBERGEN, KEES VAN, PAUL LUCARDIE & HANS-MARTIEN TEN NAPEL (RED.) - Geloven in macht : de Nederlandse christen-democratie.
%23252513: KERSE, CHRISTOPHER S. - E.C. antitrust procedure. 3rd edition.
%2351141: KERSENBOOM, SASKIA - Word, Sound, Image: The Life of the Tamil Text.
%23231818: KERSHAW, IAN. - Hitler : vergelding 1936-1945.
%23231847: KERSHAW, IAN. - Hitler : Hoogmoed 1889-1936.
%23130241: KERSSEMAKERS, AGNES M.L. (ED.) - Social liberation : from the French Revolution to the middle of the twentieth century : some 9000 printed books and pamphlets in first and early editions, papers and periodicals, almanacks, broadsides, posters, prints and caricatures, photographs, manuscripts and memorabilia.
%2392177: KERSTEN, F. & R. ZANER (ED.) - Phenomenology : continuation and criticism : essays in memory of Dorion Cairns.
%23231179: KERSTEN, ALBERT E. - Luns : een politieke biografie.
%233276: KERSTEN, ALBERT E. - Buitenlandse Zaken in ballingschap : groei en verandering in een ministerie 1940-1945.
%2314077: KERTESZ, STEPHEN D. & M.A. FITZSIMONS (ED.) - Diplomacy in a changing world.
%23248811: KERTZER, DAVID I. - In Gods naam : de katholieke kerk en de jodenvervolging.
%2347334: KERTZMAN, E.N. - Belastingheffing van gehuwden en ongehuwden.
%23176791: KERVAIRE,MICHAEL A.), OJANGUREN, MANUEL. - Groupe de Brauer : séminaire, Les Plans-sur-Bex, Suisse 1980.
%23127692: KERVÉGAN, JEAN-FRANÇOIS & HEINZ MOHNHAUPT (EDS.) - Recht zwischen Natur und Geschichte = Le droit entre nature et histoire : Deutsch-französisches Symposion vom 24. bis 26. November 1994 in der Universität Cergy-Pontoise.
%23205788: KERVÉGAN, JEAN-FRANÇOIS & HEINZ MOHNHAUPT (EDS.) - Wechselseitige Beeinflussungen und Rezeptionen von Recht und Philosophie in Deutschland und Frankreich = Influences et réceptions mutuelles du droit et de la philosophie en France et en Allemagne : Drittes deutsch-französisches Symposion vom 16.-18. September 1999 in La Bussière/Dijon.
%23205292: KERVÉGAN, JEAN-FRANÇOIS & HEINZ MOHNHAUPT (EDS.) - Gesellschaftliche Freiheit und vertragliche Bindung in Rechtsgeschichte und Philosophie = Liberté et lien contractuel dans l histoire du droit et de la philosophie. Zweites deutschfranzösisches Symposion vom 12. bis 15. März 1997 in der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel.
%23243945: KERVÉGAN, JEAN-FRANÇOIS & HEINZ MOHNHAUPT (EDS.) - Wirtschaft und Wirtschaftstheorien in Rechtsgeschichte und Philosophie = Économie et théories economiques en histoire du droit et en philosophie : Viertes deutsch-französisches Symposion vom 2. 4. Mai 2002 in Wetzlar.
%23201466: KERVYN DE LETTENHOVE, LE BARON. - Marie Stuart. L'Oeuvre puritaine. - Le Procès. - Le Supplice. 1585-1587.
%23244055: KESPER-BIERMANN, SYLVIA. - Einheit und Recht : Strafgesetzgebung und Kriminalrechtsexperten in Deutschland vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum Reichsstrafgesetzbuch 1871.
%23224533: KESSARIS, AMANDA PERRY. - Law in the Pursuit of Development: Principles into Practice? (Law, Development and Globalization).
%2317524: KESSEL, PETRUS JOSEPHUS VAN. - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetië en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

6/1