Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23170121: HUGNET, GEORGES (ED.) - Dada : Stedelijk Museum Amsterdam, 23-12-'58 - 2-2-'59.
%2330064: HUIBERS, F.E. - The pricing of public and private sector IPOs: theory and evidence.
%236253: HUIBREGTSE, K. - Anthropologisch-historische benadering van het moderne subjectgevoel. Diss.
%23132477: HUIDEKOPER, P.A. - Hantering van het economisch strafrecht in Nederland.
%23229054: HUIGE, JOHN & MARIANNE VAN ARKEL. - Stad zoekt Boer : internovatieprogramma Stad Platteland.
%2364107: HUIJBRECHT, R. (ED.) - Handelingen van het tweede Hof van Holland symposium gehouden op 14 november 1997 in de Trêveszaal te Den Haag.
%23199654: HUIJBREGTS, JOSEPHUS N.A.M. - Frankrijk en het officie van Gregorius VII.
%2368537: HUIJGEN, W.G. - Burgerlijk recht in 25 adagia. Ius civile in XXV adagiis.
%23249782: HUIJGEN, W.G. - Aansprakelijkheid van de overheid : graadmeter voor de verhouding tussen publiek- en privaatrecht
%2382001: HUIJSEN, COOS. - Nog is links niet verloren: Pleidooi voor een menselijke politiek.
%2345846: HUIJSMAN, ROBBERT. - Model van voorzieningen voor ouderen. Diss.
%23131384: HUIJSSEN VAN KATTENDIJKE, G.E. - Kwijtschelding : Artt. 1474-1479 B. W.
%2335291: HUILLARD-BRÉHOLLES, JEAN LOUIS ALPHONSE. - Vie et correspondance de Pierre de la Vigne, ministre de l'empereur Frédèric II. Avec une étude sur le movemant réformiste au XIII.
%23212184: L'HUILLIER, JACQUES A. - Théorie et pratique de la coopération économique internationale.
%2335878: HUIS, J. - Handboek voor het dames- en herenkappersvak. [5e herziene druk]
%23155671: HUISINTVELD, HERMAN. - De populaire elementen in de taal van M. Valerius Martialis.
%2360702: HUISJES, CORNELIS H. - Norms and logic : an investigation of the links between normontology and deontic logic, especially in the work of G.H. von Wright.
%23223964: HUISMAN, EVERT A. - Van geweld bevrijd : overleven door demokratisering en ontwapening.
%236211: HUISMAN, PATRICIA. - Kennis gewogen : analyse van sociaal-wetenschappelijk denken : kritiek en aanwijzingen.
%2327449: HUISMAN, EDZO ... [ET AL.] - Osmose tussen publiek- en privaatrecht.
%23254354: HUISMAN, HENDRIK. - Augustinus' Briefwisseling met Nectarius : inleiding - tekst - vertaling - commentaar.
%238265: HUISMAN, WIM. - Gedogen: een verschijnsel van alle tijden en alle plaatsen?
%23260799: HUISMAN, PATRICIA. - Kennis gewogen : analyse van sociaal-wetenschappelijk denken : kritiek en aanwijzingen.
%23102860: HUISMAN, FRANK EN SANTING, CATRIEN (RED.). - Medische geschiedenis in regionaal perspectief: Groningen 1500-1900.
%2320710: HUISMAN, DENNIS. - Integrated and dynamic vehicle and crew scheduling.
%23248629: HUISMAN, WIM. - Business as usual : corporate involvement in international crimes = de betrokkenheid van ondernemingen bij internationale misdrijven.
%2367298: LIANG HUIXING. - The draft Civil Code of the People's Republic of China : English translation (prepared by the Legislative Research Group of Chinese Academy of Social Sciences).
%23217928: HUIZENGA, FRANS DIRK. - Interactieregimes in het regionaal bestuur : een methodologische studie.
%23201009: HUIZENGA, LUIDOLF, H. - Het koeliebudgetonderzoek op Java in 1939-1940.
%23183510: HUIZER, A. - De Verjaardag: een overgewaardeerd rechtsfeit. Over leeftijdsgrenzen in de regelgeving. Diss.
%2346944: HUIZER, A. - De Verjaardag: een overgewaardeerd rechtsfeit. Over leeftijdsgrenzen in de regelgeving. Diss.
%23219240: HUIZER, G.J. - Peasant unrest in Latin America : the origins, forms of expression, and potential.
%23200031: HUIZING, JAN JOHANNES. - Invloed van electrolyten en electrolytmengsels op de kataphorese snelheid.
%23215395: HUIZINGA, A. - Huizinga's complete lijst van namen : vraagbaak voor de afkomst van de Nederlandse en Vlaamse familienamen.
%23212316: HUIZINGA, JOHAN - Nederland en het EPS-overleg inzake het Midden-Oosten : een case-study naar de opstelling en de possitie van Nederland in de Europese Politieke Samenwerking in praktijk.
%2316050: HUIZINGA, P.W. - De jaarrekeningen van ondernemingen : beschouwing over de voorstellen tot wettelijke regeling.
%23118719: HUIZINGA, J. - Cultuur-historische verkenningen.
%23151725: HUIZINGA, H.P. (ED.) - Belastingherziening in het Fin de Siècle. Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde 1998.
%23243298: HUIZINGA, J. - Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens-en gedachten-vormen der veertiende en vijftiende eeuw in frankrijk en de nederlanden.
%2366849: HUIZINGA, J. & J. VAN DER HOEVE. - Vijf maal vijfentwintig jaar wetenschap in Nederland, redevoeringen gehouden in de vereenigde vergadering der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen op 7 april 1941, door de beide voorzitters, ter herdenking van hare oprichting op 6 april 1816.
%23201105: HUIZINGA, J. A.O. - Lectures on Holland : delivered in the university of Leyden during the first Netherlands week for American students july 7-12, 1924.
%23215479: HUIZINGA, A. - Huizinga's complete lijst van voornamen : vraagbaak voor de afkomst van de Nederlandse en Vlaamse voornamen.
%2343092: HUIZINGA, J. - Herfsttij der middeleeuwen : studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. 4e herziene druk.
%23144251: HUIZINK, J.B. - Een adequaat vehikel ? : gedachten over de onderneming in het recht.
%23205229: HUIZINK, J.B. - Insolventie.
%23214829: HULA, RICHARD C. - Market-based public policy.
%23113640: HULK, AAFKE, FRANCINE MELKA & JAN SCHROTEN (EDS.) - Du Lexique à la Morphologie: Du Côté de chez Zwaan.
%2377235: HÜLLE, WERNER. - Das rechtsgeschichtliche Erscheinungsbild des preussischen Strafurteils.
%2377239: HÜLLMANN, KARL DIETRICH. - Städtewesen des Mittelalters. Band 1: Kunstfleiss und Handel; Band 2: Grundverfassung; Band 3: Gemeinheitsverfassung; Band 4: Bürgerleben.
%2377237: HÜLLMANN, KARL DIETRICH. - Geschichte des Ursprungs der deutschen Fürstenwürde.
%23154544: HULLU, J. DE. - Materieel strafrecht : over algemeen leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht.
%23191809: HULLU, J. DE. - Materieel strafrecht : over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht.
%2356132: HULLU, J. DE. - Materieel strafrecht : over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht.
%23244369: HULLU, J. DE. - Materieel strafrecht : over algemeen leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht.
%23173262: HULLU, J. DE (E.A.) - Herziening van het sanctiestelsel : preadviezen.
%23130171: HULLU, J. DE (E.A.) - Het wettelijk strafmaximum.
%2390690: HULLU, J. DE. - Zijn er grenzen aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid?
%23240762: HULLU, J. DE. - Over rechtsmiddelen in strafzaken.
%23244893: HULLU, J. DE (RED.) - Door Straatsburg geïnspireerde grondnormen voor het Nederlandse strafproces.
%2329671: HULME, D. - NGOs, States and Donors: Too Close for Comfort? (Macmillan International Political Economy).
%23225246: HULOT, HENRI; J.-F. BERTHELOT; P.-A. TISSOT & A. BÉRENGER (TRANSL.) - Corps de droit civil romain en latin et en français. Tome 12 : Tome Les Institutes de l'empereur Justinien.
%2372374: HULOT, HENRI; J.-F. BERTHELOT; P.-A. TISSOT & A. BÉRENGER (TRANSL.) - Corps de droit civil romain en latin et en français. Volume 1-14 & 3 supplement volumes.
%236061: HULOT, HENRI; J.-F. BERTHELOT; P.-A. TISSOT & A. BÉRENGER (TRANSL.) - Corps de droit civil romain en latin et en français. Supplément 1. Le Trésor del ancienne jurisprudence romaine ou collection des fragmens qui nous restent du droit romain, antérieur à Justinien; contenant: 1. Les fragmens de la Loi des douze tables, 2. Les fragmens de Gaïus, 3. Des Codes Grégorien et Hermogénien, 4. Des fragmens d'Ulpien, 5. Des sentences de Paul.
%236165: HULOT, HENRI; J.-F. BERTHELOT; P.-A. TISSOT & A. BÉRENGER (TRANSL.) - Corps de droit civil romain en latin et en français. Supplément 2 et 3. La Clef des lois romaines ou Dictionnaire analytique et raisonné de toutes les matières contenus dans le Corps de droit, destiné à servir de complément à la traduction des Institutes et du Digeste de M. Hulot, à celle des douze livres du Code de M. Tissot, à celle des Novelles de M. Bérenger fils, et à tous les ouvrages concernant la législation des romains; avec les renvoir sur chaque article au Code Napoléon, aux Codes de procédure civile et criminelle, au Code de commerce, etc.
%236039: HULOT, HENRI; J.-F. BERTHELOT; P.-A. TISSOT & A. BÉRENGER (TRANSL.) - Corps de droit civil romain en latin et en français. Tome 13 et 14. Les Novelles de l'empereur Justinien.
%23262101: CENTRAAL BUREAU VOOR MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON - Onderzoekingen naar de levensomstandigheden der in 1911 en 1912 te Amsterdam buiten echt geboren kinderen en hunne moeders.
%2393612: HULPUSCH, PETER ... [ET AL.] - Annalen van de operagezelschappen in Nederland 1886-1995.
%23132652: HULS, NICK J.H. - Make my day : een rechtssociologische herwaardering van faillisementswaarden.
%23151283: HULS, N.J.H. (ED.) - Sturing in de risicomaatschappij.
%23191767: HULS, NICK J.H. - Onderhandelend wetgeven in de praktijk : over ambtelijk activisme op middenniveau.
%23144253: HULS, NICK J.H. - Recht in de risicomaatschappij.
%2377612: HULS, N.J.H. & H.D. STOUT (EDS.) - Reflecties op reflectief recht.
%23161048: HULS, F.W.M. (ED.) - Criminaliteit en rechtshandhaving 2000 : ontwikkelingen en samenhangen.
%23233051: HULSHOF, HANS - Taalkunde (Werkboek): Voor De Tweede Fase Van Het Vwo.
%2398483: HULSHOF, HENDRIK. - Doel en functie van de reglementaire opzetcontracten in de bouwnijverheid.
%2318389: HULSHOFF POL, ELFRIEDE. - Studia Ruhnkeniana : enige hoofdstukken over leven en werk van David Ruhnkenius (1723-1798).
%23247134: HULSHOFF POL, D.J. - Overzicht van de Nederlandsche crisispolitiek.
%23201406: HULSHOFF POL, JAN PIETER GERES. - Over het verband tusschen precipitinen en agglutinen.
%23123952: HULSINK, W. - Do nations matter in a globalizing industry? : the restructuring of telecommunications governable regimes in France, the Netherlands and the United Kingdom.
%23208794: HULSMAN, L.H.C. - Voorlopige hechtenis : voordrachten gehouden op het congres van de Jonge Balie te Amsterdam op 17 en 18 oktober 1969.
%23133264: HULSMAN, L.H.C. - Bezonnen Hoop : opstellen aangeboden aan L.H.C. Hulsman.
%2383059: HULSMAN, LOUK. - Afscheid van het Strafrecht : een Pleidooi voor Zelfregulering.
%2356247: HÜLSMANN, J.H.H. - De ongeldigverklaring van meerderheidsbesluiten op grond van wilsgebreken en haar gezag van gewijsde. Diss.
%2380837: HULST, J.W. VAN, VELDE, I. VAN DER & VERHAAK, G.TH.M. - Vernieuwingsstreven binnen het Nederlandse onderwijs in the periode 1900-1940.
%23112748: D'HULST, LIEVEN (ED.) - Caribbean interfaces.
%23111399: HULST, E.H. - Grondslagen van milieuaansprakelijkheid.
%23261976: HULST, JAAP VAN DER (ED.) - EC fraud.
%2385673: HULST, R.C. VAN DER & R.J.M. NEVE. - High-tech crime, soorten criminaliteit en hun daders : een literatuurinventarisatie.
%23109156: HULT, M.S.R. & D.P. BURKITT. - The Geography of Non-infectious disease.
%23206621: HULTEN, ANNÈT H.M. VAN. - Voor wie des daags de zon niet schijnt... : 125 jaar Rotterdams Blindenwerk, particuliere zorg-maatschappelijke integratie.
%23151994: HULTEN, PONTUS - Territorium Artis.
%23147673: HULTEN, MICHAEL HENRICUS MARIA VAN. - De collectivisatie van de landbouw in de volksrepubliek Polen 1944-1960.
%23245526: HULZEN, ALBERTUS VAN. - Utrecht in de patriottentijd.
%23209445: HUMANA, CHARLES (ED.) - World human rights guide.
%23258020: HUMBEECK, SABINE VAN. - Vulkanen.
%23248288: HUMBLE, RICHARD. - Warfare in the Ancient World.
%23136524: HUME, CAMERON R. - The United Nations, Iran, and Iraq. How peacemaking changed.
%2315771: HUME, DAVID. - Philosophical essays concerning human understanding.
%2335688: HUME, DAVID. - The philosophical works.
%23260876: HUME, DAVID. - A Treatise of Human Nature : a critical edition. Volume 2: Editorial material including 'Historical account of A treatise of human nature from its beginnings to the time of Hume's death by David Fate Norton.
%2384561: HUME, DAVID. - Writings on religion.
%23256468: HUME, DAVID. - An Enquiry Concerning Human Understanding.
%2393048: HUME, DAVID. - A letter from a gentleman to his friend in Edinburgh (1745).
%23226575: HUMM, MAGGIE. - Modern feminisms : political , literary , cultural.
%2394594: HUMMEL, SIEGBERT. - Geheimnisse Tibetischer Malereien.
%2385793: HUMMEL, CHARLES. - Macaroni products : manifacture, processing & packing.
%23102032: HUMMELEN, W.M.H. - Inrichting en gebruik van het toneel in de Amsterdamse schouwburg van 1637.
%23236870: HUMODI, SALAH E. - Das islamische Staatswesen : Studien zur politischen Struktur zur Zeit Muhammads.
%23135981: HUMPHREY, E.M. - The Ladies and the Cities. Transformation and Apocalyptic Identity in Joseph and Aseneth, 4 Ezra, the Apocalypse and The Shepherd of Hermas.
%23258699: HUMPHREY, DON. D. - American Imports. A study jointly sponsored by the Twentieth Century Fund and the National Planning Association with a policy statement by the Association's Committee on International Policy.
%23235605: HUMPHREYS, PETER J. - Media and media policy in Germany : the press and broadcasting since 1945.
%2343497: HUMPHRIES, J. - The puritan and the cynic. The literary moralist in America and France.
%23181451: HUND, D. ... [ET AL.] - Belastingen en sociale zekerheid in internationaal perspectief.
%23195181: HUNDERT, EDWARD M. - Lessons from an optical illusion : on nature and nurture, knowledge and values.
%23177022: HUNDERTWASSER, FRIEDENSREICH - Hundertwasser : die kunst des grunen weges : the art of the green path.
%2399468: HUNEKER, JAMES GIBBONS. - Americans in the Arts. 1890-1920.
%2332695: HUNG, WU - Making History: Wu Hung on Contemporary Art.
%23262806: HUNINK, MARIA. - De papieren van de revolutie : het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935-1947.
%23250520: HUNINK, MARIA. - De papieren van de revolutie : het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis , 1935-1947.
%23102034: HUNNINGHER, BENJAMIN. - Acoustics and Acting in the Theatre of Dionysus Eleuthereus.
%23102036: HUNNINGHER, BENJAMIN. - Het toneel in de Amsterdamsche Schouwburg van 1637.
%2366237: HUNNINGHER, BENJAMIN. - The origin of the theater : an essay.
%2380720: HUNNINGS, NEVILLE MARCH. - Gazetteer of European law : case search : european community law, 1953-1983. Vol. 1 : Master list of cases; Vol. 2 : Case search and indexes.
%2350171: HUNSBERGER, WILLARD D. - Clarence Darrow: A bibliography.
%23223073: HUNT, R. REED & JAMES B. WORTHEN (EDS.) - Distinctiveness and memory.
%23235107: HUNT, HARRY T. - The multiplicity of dreams : memory, imagination, and consciousness.
%23261090: HUNT, NANCY ROSE. - Rewriting the soul in colonial Congo : Flemish missionaries and infertility.
%23204458: HUNT, LESLIE KIPP. - Building galaxies : from low-metallicity compact dwarfs to active galactic nuclei.
%23228419: HUNT, CONSTANCE ELIZABETH. - Thirsty planet : strategies for sustainable water management.
%234818: HUNTER, MARK C. - Policing the seas : Anglo-American relations and the equatorial Atlantic, 1819-1865.
%23157502: HUNTER, HOLLAND - Soviet transportation policy.
%2351305: HUNTER, F. ROBERT. - Egypt under the Khedives 1805-1879 : from household government to modern bureaucracy.
%2348030: HUNTER, SAM. - Richard Jolley: Transformations.
%2349758: HUNTER, JAMES DAVISON. - Articles of faith , articles of peace : the religious liberty clauses and the American public philosophy.
%2391397: HUNTER, ALEX. - Competition and the law.
%23192333: HUNTER, SAM. - Larry Rivers.
%2353882: HUNTINGTON, SAMUEL P. - American politics : the promise of disharmony.
%2333744: HUNTINGTON, DALE - Postabortion Care. Lessons From Operations Research.
%23139146: HUONDER, IVO. - Die Kartellrechtliche Probleme bei strategischen Luftfahrtallianzen.
%23150243: HUOPANIEMI, JUKKA. - Parliaments and European rapprochement. The Conference of the Inter-Parliamentary Union on European Co-Operation and Security. (Helsinki, January 1973). [By] Jukka Huopaniemi.
%23257052: HUPE, PETER. - Overheidsbeleid als politiek : over de grondslagen van het beleid.
%23145583: HUPPERT, GEORGE. - After the black death : a social history of early modern Europe.
%23232576: HUPPES, TJERK. - The Western Edge: Work and Management in the Information Age.
%23218909: HUPPES, GJALT. - Macro-environmental policy: principles and design : with cases on milk packaging, cadmium, phosphorus and nitrogen, and energy and global warming.
%2347343: HUPPES-CLUYSENAER, E.A. - Wetenschapsleer voor juristen.
%23163914: HURCOMBE, LINDA M. - Use wear analysis and obsidian : theory, experiments and results.
%23214188: HUREWITZ, J.C. - Middle East Politics: The Military Dimension.
%2358713: HUREWITZ, J.C. (ED.). - Soviet-American rivalry in the Middle East.
%2367005: HURNARD, NAOMI D. - The King's Pardon for Homicide before A.D. 1307.
%2348425: HURON, DAVID BRIAN - Sweet anticipation : music and the psychology of expectation.
%2354226: HURST, JOHN F. - History of rationalism : embracing a survey of the present state of Protestant theology.
%2338937: HURST, MICHAEL (ED.) - States, countries, provinces.
%23227471: HURT, JOHN J. - Louis XIV and the parlements : the assertion of royal authority.
%23150763: HURWITZ, LEON. - The State as defendant : governmental accountability and the redress of individual grievances.
%23145189: HURWITZ, STEPHAN. - Criminology.
%23207390: HUSAIN, MARTHA. - Ontology and the art of tragedy an approach to Aristotle's Poetics.
%2338339: HUSAK, DOUGLAS & PETER DE MARNEFFE. - The legalization of drugs.
%2382838: HUSBAND, WILLIAM B. - Revolution in the factory: the birth of the Soviet textile industry, 1917-1920.
%23219468: HUSBAND, TIMOTHY. - The treasury of Basel Cathedral.
%23194493: HUSBANDS, PHILIP., OWEN HOLLAND, & MICHAEL WHEELER (EDS.) - The mechanical mind in history.
%2377241: HUSCHKE, PHILIPP EDUARD. - Über das Recht des Nexum und das alte römische Schuldrecht : eine rechtshistorische Untersuchung.
%23252795: HUSKEN, MARIAN & HARRY LENSINK. - Het geheim van Bram Moszkowicz.
%23172494: HUSNI-PASCHA, ADNAN. - Rusd al-labib ila mu'asarat al.habib : (Anleitung des Einsichtigen hinsichtlich des Umgangs mit der geliebten Person) : Kap. 4 / Ibn Falita.
%23147168: HUSSEIN, MAHMOUD - Class conflict in Egypt: 1945-1970.
%23206280: HUSSEIN, ABDIRAHMAN A. - Edward Said : criticism and society.
%23121991: HUSSERL, EDMUND. - Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die Transzendentale Phänomenologie. Ein Einleitung in die Phänomenologische Philosophie.
%23122007: HUSSERL, EDMUND. - Studien zur Arithmetik und Geometrie. Texte aus dem Nachlass (1886-1901).
%23245797: HUSSERL, GERHART. - Recht und Welt. Rechtsphilosophische Abhandlungen.
%23245796: HUSSERL, GERHART. - Person, Sache, Verhalten. Zwei phänomenologische Studien.
%2391218: HUSSERL, EDMUND. - Philosophie der Arithmetik: mit ergänzende Texte (1890-1901).
%23258422: HUSSLAGE, WERNCKE J.G. - De stedelijke groenstructuren van Europa.
%23213105: HUSSLEIN-ARCHO, AGNES - Gustav Klimt and Emilie Floge: Photographs.
%2386538: HUSTER, CORNELIA SOPHIA. - Die Anwendbarkeit des Arbeitnehmerentsendegesetzes auf inländische Leiharbeitnehmer.
%23205631: HUSZTI, ISTVAN. - Jurisprudentia practica; seu, Commentarius novus in jus Hungaricum : compositus a Stephano Huszty.
%234322: HUT, L.J. [ET AL.] - De Willem Arntsz Stichting 1461-1961.
%23252816: HUTCHINGS, PATRICK AE. - Kant on absolute value : a critical examination of certain key notions in Kant's Groundwork of the metaphysic of morals and of his ontology of personal value.
%23113089: HUTCHINSON, ALLAN C. - Evolution and the common law.
%23238459: HUTCHINSON, BRIAN. - G.E. Moore's ethical theory : resistance and reconciliation.
%23248277: HUTCHINSON, ALLAN C. - Evolution and the common law.
%23244761: HUTCHINSON, ALLAN C. - The province of jurisprudence democratized.
%23242719: HUTCHISON, MICHAEL M. & FRANK WESTERMANN (EDS.) - Japan's great stagnation : financial and monetary policy lessons for advanced economies.
%2373100: HUTCHISON, ELIZABETH Q. - Labors appropriate to their sex : gender, labor, and politics in urban Chile, 1900-1930.
%23131032: HUTCHISSON, JAMES M. - The Rise of Sinclair Lewis, 1920-1930
%23239715: HUTH, PAUL K. & TODD L. ALLEE. - The democratic peace and territorial conflict in the twentieth century.
%23118285: HUTJES, RONALD WILHELMUS ANTONIUS. - Transformation of near-surface meteorology in a small-scale landscape with forests and arable land.
%2325818: HUTSCHEMAEKERS, G. & HRACHOVEC, C. (RED.). - Heer en heelmeesters. Negentig jaar zorg voor zenuwlijders in het Christelijk Sanatorium te Zeist.
%2372753: HUTSEBAUT, FRANK. - Politie en het gebruik van geweld.
%23241910: HUTSON, JAMES H. - Church and state in America : the first two centuries.
%2318675: HUTTE, P.E. (E.A.) - Mensen in onvrijheid : gevangeniswezen, dwangverpleging en hulpverlening in menselijk perspectief.
%23185753: HUTTE, HERMANUS ALBERTUS. - De invloed van moeilijk te verdragen situaties op groepsverhoudingen. Een experimenteel sociaal-psychologisch onderzoek naar groepsontbindingstendenzen en de perceptie van voorkeursverhoudingen.
%2377242: HÜTTEMANN, MANFRED. - Die Bürgschaft im Babenhausener Recht des 14. und 15. Jahrhunderts.
%23214867: HUTTER, INGE - Being Pregnant In Rural South India.
%23230588: HUTTER. - Child Spacing and Reproductive Health in Rural Karnataka, India, From Research to Action.
%2348496: HUTTER, HENDRIK YBE. - Identiteit en autonomie van de morele persoon : een brug tussen transcendentale, hermeneutische en angelsaksische wijsbegeerte.
%23241769: HUTTON, WILL. - Global capitalism.
%2375589: HUTTON, D.F. & E.M. BODE. - Simple Sweetmaking.
%2337391: HUURDEMAN, PIET. - De Geschiedenis van Purmerend.
%23249307: HUUSSEN, G.M. - De keerzijde van de munt : een inleiding tot de methodologische problematiek van de economie.
%23224449: HUUSSEN-DE GROOT, F.M. - Rechtspersonen in de 19e eeuw : een studie van privaatrechtelijke rechtspersonen in de 19e-eeuwse wetgeving van Frankrijk, Nederland en Duitsland. (Juristische personen im 19. Jahrhundert).
%23249305: HUUSSEN, G.M. - Economisch evenwicht : een vakwijsgerig-methodologisch onderzoek naar de betekenis en funktie van het evenwichtsbegrip in de economie.
%2387742: HUXLEY, DAVINA. - Cretan quests : British explorers, excavators and historians.
%2320068: HUXLEY, JULIAN. - Evolution: The Modern Synthesis
%23191125: HUXLEY, JULIAN. - Memories II.
%2389834: HUXLEY, ALDOUS. - Ends and Means. An Enquiry into the Nature of Ideals and into the Methods employed for their Realization.
%23192189: HUYDECOPER, J.L.R.A. (ED.) - Civiele conclusies 2003 : de kern van belangrijke niet gepubliceerde civiele conclusies van het Parket bij de Hoge Raad Civiele conclusies 20 ..
%23225259: HUYDECOPER, J.L.R.A. - Civiele conclusies 2002 : de kern van belangrijke niet gepubliceerde civiele conclusies van het Parket bij de Hoge Raad.
%23107768: HUYDECOPER, S.M. EN SEELT, M. - Aansprakelijkheid, intermediairs en electronic data interchange / Aansprakelijkheid van de softwareleverancier voor de millenniumbug.
%23163849: HUYDECOPER, J.L.R.A., G.A. VAN DER VEEN & F.B. FALKENA. - De prijs van het gelijk : een (kritische) bespreking van het systeem van vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
%23253750: HUYDECOPER, J.L.R.A. - Civiele conclusies 2001 : de kern van belangrijke niet gepubliceerde civiele conclusies van het Parket bij de Hoge Raad.
%23206235: HUYDECOPER VAN NIGTEVECHT, J.L.R. & A. VAN EMDEN. - Honger als wapen : de Biafraoorlog 1967-1970.
%23225386: HUYDECOPER, J.L.R.A. - De vrijheid Waard.
%2354350: HUYGEN, F.J.A. - Family medicine : the medical life history of families.
%23256922: HUYGENS, ROBERT B.C. - Le moine Idung et ses deux ouvrages : 'Argumentum super quatuor questionibus' et 'Dialogus duorum monachorum'.
%2369920: HUYGENS, CORNÉLIE. - Barthold Meryan.
%23195413: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Constantijn Huygens ' Ooghen-troost.
%23175222: HUYGENS, ROBERT B.C. - De constructione castri Saphet : construction et fonctions d'un château fort franc en Terre Sainte.
%23201238: HUYGENS, MARINUS WILLEM. - Coevolution of capabilities and competition : a study of the music industry.
%23245426: HUYS JANSSEN, PAUL. - Werken aan kunst : economische en bedrijfskundige aspecten van de kunstproduktie 1400-1800.
%2385033: HUYSE, LUC. - De lange weg naar Neufchâteau.
%23230720: HUYSMANS, JEF. - The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU (New International Relations).
%23156114: HUYSMANS, MARLEEN. - Dynamics of organizational learning.
%2364706: HUYSMANS, FRANK - De betere bibliotheek : over de normatieve grondslagen van het openbaar bibliotheekwerk in het internettijdperk.
%23231629: HYLAND, WILLIAM G. - The Song is Ended: Songwriters and American Music, 1900-1950.
%23261399: HYLKEMA, G.W. - Homo duplex : het geweten als kern der ethiek.
%23256476: HYLTON, PETER WILLIAM. - Propositions, functions, and analysis : selected essays on Russell's philosophy.
%23254825: HYMA, ALBERT. - Albertus C. Van Raalte and his Dutch settlements in the United States.
%23239087: HYMAN, PAULA E. & DEBORAH DASH MOORE (EDS.) - Jewish women in America : an historical encyclopedia.
%23195363: HYMANS, GEORGE. - Wijziging der akte van oprichting van Naamlooze Vennootschappen.
%23164067: HYMES, DELL H. - Essays in the history of linguistic anthropology.
%23180496: HYNDMAN, H.M. - Commercial crises of the Nineteenth Century.
%23242057: HYRTL, JOSEPH. - Lehrbuch der Anatomie des Menschen : mit Rücksicht auf physiologische Begründung und praktische Anwendung.
%23247774: HYTREK, GARY J., ZENTGRAF, KRISTINE M. - America transformed : globalization , inequality , and power.
%23229890: HYVÄRINEN, MATTI. - The institutes we live by : the Research Institute for Social Sciences.
%23153820: IAEGER, CAROLVS CHRISTIANVS. - De ivre retrahendi res mobiles : speciatim Wirtembergico.
%23212843: IANNACCI, ANTHONY. - Lehman-Smith-Wiseman : design as fluid logic.
%23188092: IANNONE, A. PABLO. - Philosophy as diplomacy : essays in ethics and policy-making.
%2398659: IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Conts van Rhetoriken.
%2316223: IBILI, FATIH. - Gewogen rechtsmacht in het IPR : over forum (non) conveniens en forum necessitatis.
%23220347: IBILI, FATIH. - Gewogen rechtsmacht in het IPR : over forum (non) conveniens en forum necessitatis.
%23203786: IBLER, VLADIMIR (ED.) - Mélanges offerts á Juraj Andrassy = Essays in international law in honour of Juraj Andrassy = Festschrift für Juraj Andrassy.
%2353158: IBRAHIM, AMR. - Tableau chronologique des princes et des Gouverneurs de L'Egypte Musulmane de 640 à nos jours.
%23111854: IBSCH, ELRUD, DICK SCHRAM & GERARD STEEN (EDS.) - Empirical studies of literature: Proceedings of the Second IGEL-Conference (1989).
%23228883: IBSCH, E. - Duitse lezers over het literaire verhaal van de Shoah.
%2370713: ICKE, B.L., R.J. MOKKEN, & H. SCHIJF. - Technologie en management : bestuursstructuren in industriële ondernemingen.
%2375607: ICUMSA. - Report of the proceedings of the 16th session [of ICUMSA] held in Ankara, 2nd-7th June 1974.
%2375605: ICUMSA. - International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis. International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA) : Rport of the proceedings of the 15th session.
%2320722: IDEL, MOSHE - Kabbalah in Italy, 1280-1510: A Survey.
%2363826: IDEMA, JOHAN - Beyond the black box and the white cube : hoe we onze musea en theaters kunnen vernieuwen.
%23113154: IDENBURG, P.J. - De Leidse Universiteit 1928-1946 : vernieuwing en verzet.
%23101253: AL-IDRISI. - Description de l'Afrique et de l'Espagne par Abou-Abdallah Mohammed EDRISI [al-Idrisi, 494-562/1100-1166].
%231585: IDSINGA, TON. - Zonnestraal : een nieuwe tijd lag in het verschiet : geschiedenis van een sociaal en architectonisch monument.
%23185704: IERSEL, BASTIAAN M. F. VAN. - Der Sohn in den synoptischen Jesusworten. Christusbezeichnung der Gemeinde oder Selbstbezeichnung Jesu.
%237991: IERSEL, THEO VAN & WIM VAN KORDELAAR. - Scheefgroei en rechtspraak. Een sociale stereoskoop voor Vrouwe Justitia.
%2348382: IEST, KARIN. - Klachtrecht van de individuele werknemer : rechtsvergelijkend onderzoek naar klachtprocedures in Amerikaanse en Nederlandse ondernemingen. Diss.
%23128912: IFRAH, GEORGE. - De wereld van het getal : of de geschiedenis van een belangrijke uitvinding.
%23119006: IGGERS, GEORG (ED.) - Marxist historiography in transformation : East German social history in the 1980s.
%23236282: IGNATIEFF, MICHAEL. - The Warrior's Honor: Ethnic War and the Modern Conscience.
%23223150: IGNATIEFF, MICHAEL. - Virtual War.
%23225500: IHM, SIBYLLE. - Clavis commentariorum der antiken medizinischen Texte.
%23184838: AGA KHAN III. - Aga Khan III : selected speeches and writings of Sir Sultan Muhammad Shah.
%23130672: COMMISSIE EVALUATIE AWB III. - Toepassing en effecten van de Algemene wet bestuursrecht 2002-2006.
%23126121: IJDENS, TEUNIS - Schots en Scheef: artistiek Werk tussen Markt en Organisatie.
%233601: IJDENS, TEUNIS - Schots en Scheef: artistiek Werk tussen Markt en Organisatie.
%23233550: IJKWEZEN. - : ordonnantie betreffende de invoering van verplichten ijk en herijk van maten, gewichten en weegwerktuigen in Nederl.-Indië - Staatsblad 1923 no. 57 ; voorschriften ter uitvoering van de bij de ordonnantie in Staatsblad 1923, no. 57 vastgestelde bepalingen op den ijk en herijk van maten, gewichten en weegwerktuigen in Nederlandsch-Indië - Staatsblad 1923 no. 58.
%23203697: IJZENDOORN, MARINUS H. VAN. - Drie generaties Holocaust?
%23236875: IJZEREEF, WILLEM. - De militaire operaties van de speciale troepen en het KNIL in Zuid-Celebes : voorgeschiedenis en verloop van een tragedie, 1945-1947.
%2364466: IJZERMAN, R.L.H. - Het leerstuk van de wetsontduiking in het belastingrecht.Diss.
%23186960: IJZERMAN, ROBERT. - Outline of the geology and petrology of Surinam (Dutch Guyana).
%23211028: IJZERMANS, C.J. - Gezondheidsklachten en de vliegramp Bijlmermeer : een inventariserend onderzoek.
%23132831: IKEDA, D. & Y. INOUE. - Letters of four seasons.
%23204494: IKEUCHI, KATSUSHI & MANUELA M. VELOSO. - Symbolic visual learning.
%2357692: IKLÉ, FRED CHARLES. - Annihilation from within : the ultimate threat to nations.
%23225518: ILAN, TAL. - Mine and yours are hers : retrieving women's history from rabbinic literature.
%2339410: ILLMER, DETLEF. - Formen der Erziehung und Wissensvermittlung im frühen Mittelalter. Quellenstudien zur Frage der Kontinuität des abendländischen Erziehungswesens.
%23260715: ILO. - Compendium of maritime labour instruments : Maritime Labour Convention, 2006, Seafarers' Identity Document (revised) Convention, 2003, Work in Fishing Convention and Recommendation, 2007.
%23124772: ILSINK, J.W. & R.H. HAPPÉ. - Algemeen fiscaal bestuursrecht.
%2339213: ILSINK, J.W. & I.M. FLIERS. - Fiscaal bestuursprocesrecht.
%2364036: PRIZEL. ILYA. - Latin America through Soviet eyes.
%23205891: IM, SOK-CHAE (ED.) - Mu-ga : the ritual songs of the Korean mudangs.
%23193040: IMAI, MASAAKI. - Kaizen (ky'zen) : de sleutel van Japans succesvolle concurrentie.
%2356708: IMBER, JONATHAN B. - Abortion and the private practice of medicine.
%2338179: IMBODEN, MAX. - (ed.) Gedanke und Gestalt des demokratischen Rechtsstaates.
%23249499: IMBROSCIO, CARMELINA., MINERVA, NADIA., OPPICI, PATRIZIA. - Des îles en archipel- : flottements autour du thème insulaire en hommage à Carminella Biondi.
%2321231: IMKAMP, M.J.J.A. - Prijsdiscriminatie in Amerika en in het EGKS-verdrag.
%2377244: IMMERWAHR, WALTER. - Die Verschweigung im deutschen Recht.
%23204704: IMMERZEEL, B.R. & F. VAN ESCH (EDS.) - Verzet in Nederlands-Indië tegen de Japanse bezetting 1942-1945.
%23218829: IMMINK, P.W.A. - La liberté et la peine : étude sur la transformation de la liberté et sur le développement du droit pénal public en Occident avant le XIIe siècle.
%23227939: IMMINK, P.W.A. - De wording van staat en souvereiniteit in de middeleeuwen: een rechtshistorische studie in het bijzonder met betrekking tot het Nedersticht. Eerste deel.
%2359807: IMMINK, P.W.A. - L´évolution de la liberté et de la peine dans les régions non féodalisées situées entre le Vlie et l´Ems.
%2395731: IMMINK, P.W.A. - De wording van staat en souvereiniteit in de middeleeuwen: een rechtshistorische studie in het bijzonder met betrekking tot het Nedersticht. Eerste deel.
%23262828: IMPE, HERMAN VAN. - Staatsrechtelijk begrippenboek.
%23259148: IMWINKELRIED, EDWARD J., PAUL C. GIANELLI, FRANCIS A. GILLIGAN & FREDRIC I. LEDERER. - Courtroom criminal evidence.
%2381497: IMWINKELRIED, EDWARD J. - Exculpatory Evidence.
%2362501: INAGAKI, M. - Optimal economic growth: shifting Finite versus Infinite Time Horizon.
%23255485: INAMA-STERNEGG, KARL THEODOR VON. - Deutsche Wirtschaftsgeschichte bis zum Schluss der Karolingerperiode.
%23131347: INBAR, EFRAIM. - Rabin and Israel's national security.
%23206739: CONGRESSIONAL QUARTERLY INC. - The Middle East. 10th edition.
%23206375: CONGRESSIONAL QUARTERLY INC. - Political Handbook of the Middle East 2006.
%2340306: GROUPEMENT ÉTUDIANT NATIONAL D'ENSEIGNEMENT AUX PERSONNES INCARCÉRÉES (GENEPI). - Á l'ombre du savoir : conaissances et représentations des Français sur la prison.
%2344723: INDEWEY GERLINGS-HUURMAN, TH. - Het Leeuwarder euthanasie-proces. Feiten en commentaren.
%2382205: INDEX (ED.). - Fenster zur Architektur : 19 Annäherungen.
%2312601: INDIA. - Proposals for Indian constitutional reform : presented to Parliament by command of His Majesty, March 1933.
%23177985: INDIA (BIBLIOGRAPHY) - Annotated bibliography on the economic history of India (1500 A.D. to 1947 A.D.
%2312943: REGEERING VAN NEDERLANDSCH-INDIË. - Tien Jaar Japansch gewroet in Nederlandsch-Indië : publicatie van de Regeering in Nederlandsch-Indië.
%23169306: ONDERNEMERSRAAD VOOR NEDERLANDSCH-INDIË. - Nota van Mr. M.W.F. Treub, Voorzitter van den Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië, over den Inkomstenbelasting, de Extrawinstbelasting en de Overwinstbelasting van Naamlooze Vennootschappen, de Productenbelastingen en de Uitvoerrechten op Producten.
%23182887: INDONESIA, COLONIAL - De ontwikkeling van de Ned.-Indische Nijverheid gedurende den Oorlog.
%23182859: INDONESIA, COLONIAL - Beplante uitgestrektheden in het Groot-Landbouwbedrijf in Ned. Indië.
%23182884: INDONESIA, COLONIAL - Producten van de Casave.
%23232094: TEKNOLOGISK INSTITUT : FAGSKOLE FOR HAANDVAERKERE OG MINDRE INDUSTRIDRIVENDE. - Slagterbogen : Fagbog for Slagtere.
%23245397: KINGDOM OF SAUDI ARABIA : MINISTRY OF INFORMATION. - Makkah al Mukarramah : city & Hajj guide = guide de cité et Hajj.
%2311985: INGBER, LÉON (ED.) - Égalité et politique. (Égalité, vol. VII)).
%2381179: INGELSE, CHRIS. - De rol van het Comité in de ontwikkeling van het VN-Verdrag tegen Foltering.
%234676: INGELSE, PETER. - De mogelijkheden en grenzen van rechterlijke samenwerking : inleidingen en discussie.
%23105511: INGELSE, P. (ED.) - De ondernemingskamer.
%23102038: INGEN, F.J. VAN. - Frankrijk en de ontwikkeling van de Duitse roman in de 17e eeuw.
%23187193: INGEN, F.J. VAN. - Echo im 17. Jahrhundert : ein literarisch-musikalisches Phänomen in der Frühen Neuzeit.
%2338424: KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. - Notulen. 1847-1849. Met bijlagen. 4 uitv. platen. Met reglementen en ledenlijsten.
%23262426: INGERL, REINHARD & CHRISTIAN ROHNKE (EDS.) - Markengesetz : Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen.
%23165940: INGERSOLL, EARL G. - Engendered trope in Joyce's Dubliners.
%2385192: INGH, F.J.P. VAN DEN ... [ET AL.] - Drie Nijmeegse redes : beschouwingen over financiering, enquêterecht en privatisering.
%2338386: INGH, F.J.P. VAN DEN. - Certificering en certificaat van aandeel bij de besloten vennootschap.
%2385785: INGLETT, GEORGE E. (ED.) - Corn : culture, processing, products : major feed and food crops in agriculture and food series.
%23196967: INGLETT, GEORGE E. - Wheat : production and utilization.
%23196933: INGLETT, GEORGE E. - Fabricated Foods.
%2387698: INGLETT, GEORGE E. (ED.) - Symposium: sweeteners.
%23225864: INGLIS, JOHN. - Spheres of philosophical inquiry and the historiography of medieval philosophy.
%2334584: INGLIS, TOM. - Truth, power and lies : Irish society and the case of the Kerry babies.
%23255243: INGOLD, FELIX PHILIPP & YVETTE SANCHEZ (EDS.) - Fehler im System : Irrtum, Defizit und Katastrophe als Faktoren kultureller Produktivität.
%2317616: INGRAHAM, B.L. - Political crime in Europe. A comparative study of France, Germany and England.
%2362473: INGRAM, DAVID. - Reason, History, and Politics: The Communitarian Grounds of Legitimization in the Modern Age.
%2363974: INGRAM, PROFESSOR HELEN M. - A Policy Approach to Political Representation: Lessons from the Four Corners State.
%23243538: INGRAM, JOHN KELLS. - A history of political economy.
%23243437: INGRAM, DAVID. - Law : key concepts in philosophy.
%23146900: INGRAM, HELEN M. & STEVEN RATHGEB SMITH (EDS.) - Public policy for democracy.
%23228653: INGRASSIA, ANTONELLA ... [ET AL.] - The Legal Framework For the Management of Animal Genetic Resources.
%23232092: INLAND REVENUE DEPARTMENT, LONDON (ED.) - Income taxes in the British dominions : a digest of the laws imposing income taxes and cognate taxes in the British dominions, colonies, protectorates etc.
%23227723: INMAN, P. - Labour in the munitions industries.
%2374296: INNESS, JULIE C. - Privacy, intimacy and isolation.
%2343333: INSINGER, E.W. - Rechten van den houder en van betaald hebbende endossanten bij faillissement van het wisselpersoneel.
%2355300: UNITED NATIONS SOCIAL DEFENCE RESEARCH INSTITUTE. - Evaluation research in criminal justice : materials and proceedings of a research conference convened in the context of the Fifth United Nations Congress on the prevention of crime and treatment of offenders.
%2353348: AMERICAN LAW INSTITUTE. - Restatement of the law of restitution, quasi contracts and constructive trusts.
%23159188: UNITED NATIONS SOCIAL DEFENCE RESEARCH INSTITUTE (UNSDRI) - The effect of islamic legislation on crime prevention in Saudi Arabia : proceedings of the symposium held in Riyadh, 16-21 Shawal 1396 A.H. (9-13 October 1976).
%23249175: MIDDLE EAST INSTITUTE. - The Middle East Journal. Vol. 1 (1947) - 54 (2000).
%23263256: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. XIX: 1988.
%2355361: UNITED NATIONS SOCIAL DEFENCE RESEARCH INSTITUTE. - Juvenile justice: an international survey : country reports, related materials, and suggestions for future research.
%2354961: UNITED NATIONS SOCIAL DEFENCE RESEARCH INSTITUTE. - Economic crises and crime : correlations between the state of the economy, deviance and the control of deviance.
%2343817: INSTITUTE FOR THE STUDY OF THE USSR, MUNICH, GERMANY. - Biographic Dictionary of the USSR.
%23249140: THE MIDDLE EAST INSTITUTE. - The Jerusalem Quarterly. Volume 1 (1976) - 53 (1990).
%2353338: AMERICAN LAW INSTITUTE. - Restatement of the law, second: agency 2d. Pamphlet 1-2. Student edition.
%2353337: AMERICAN LAW INSTITUTE. - Restatement of the law, second: contracts 2d. Pamphlet 1-3. Student edition.
%23258889: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - International environmental law, 1997 : [documents].
%2353347: AMERICAN LAW INSTITUTE. - Restatement of the law, third : restitution and unjust enrichment.
%2396442: AMERICAN LAW INSTITUTE. - Restatement of the law, second: foreign relations law of the United States.
%2342528: T.M.C. ASSER INSTITUUT. - Externe bevoegdheden van de Europese Unie.
%23262554: T.M.C. ASSER INSTITUUT. - Rechtspraak volkenrecht 2000 : collegemateriaal.
%2342530: T.M.C. ASSER INSTITUUT. - Diversiteit van de besluitvorming van de Europese Unie.
%23255089: INSTITUUT MAATSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSZORG, ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM. - Wet op het bevolkingsonderzoek : evaluatie.
%23245623: KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN & AFRIKA INSTITUUT. - Hygiënische wenken voor de reiziger naar Afrika.
%23169649: SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG FÜR INTERNATIONALES RECHT = SOCIÉTÉ SUISSE DE DROIT INTERANTIONAL. - Schweizerisches Jahrbuch fur internationales Recht : Jubiläumsband 1989 : XLV = Annuaire suisse de droit international : Volume anniversaire 1989 : XLV.
%23153456: FLEUROP INTERFLORA - Bloemsierkunst Tentoonstelling Fleurop-Interflora.
%23172226: ASOCIACION ESPANOLA DE DERECHO INTERNACIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES (ED.) - Spanish yearbook of international law. 1997.
%23211550: ANTI-SLAVERY INTERNATIONAL.. - Enslaved Peoples in the 1990s..
%23139355: INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL HISTORY, AMSTERDAM. - Alphabetical Catalog of the Books and Pamphlets of the International Institute of Social History, Amsterdam / Alfabetische Catalogus van de boeken en brochures van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.
%2394444: AMNESTY INTERNATIONAL (ED.). - Het nadeel van de twijfel: de rol van informatie in de Nederlandse asielprocedure.
%23255637: SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL. - La circulation des informations et le droit international : colloque de Strasbourg.
%2398226: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Copyright in cyberspace : copyright and the global information infrastructure : ALAI study days : Amsterdam, 4-8 June, 1996 = Le droit d'auteur en cyberspace : le droit d'auteur et l'infrastructure mondiale de l'information : journées d'étude de l'ALAI : Amsterdam, 4-8 juin, 1996.
%2388846: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Economie et les droits d'auteur dans les conventions internationales.
%2388844: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Problemes actuels de droit d'auteur dans le domaine de la radiodiffusion.
%2338575: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Le droit moral de l'auteur = The moral right of the author. Congrès d'Anvers, 1993.
%2388840: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - La télévision par câble : aspects du droit des média et du droit d'auteur = Cable television : media and copyright law aspects
%23137997: ENTENTE INTERNATIONALE CONTRE LA IIIE INTERNATIONALE. - Vade=Mecum Antibolchévique.
%2388843: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - La protection des dessins et modeles. The protection of designs and models.
%2388845: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Compte Rendu 1955-1965.
%2398229: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Les Oeuvres audiovisuelles et la propriété littéraire et artistique = Audiovisual works and literary and artisitic property.
%23186025: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - The boundaries of copyright : its proper limitations and exceptions = les frontières du droit d'auteur : ses limites et exceptions.
%23186021: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - L'informatique et le droit d'auteur : Congrès 1989.
%23186028: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Copyright, related rights and media convergence in the digital context = Droits d'auteur et connexes et convergence des médias dans le contexte numérique.
%23186052: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Copyright - Internet world : rapport sur les Journées d'études à Neuchâtel les 16/17 septembre 2002 = report on the Neuchâtel study session, 16/17 SSeptember 2002.
%2387524: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Compte rendu du 53e congrès d'Athènes du 23 au 26 mai 1976.
%23245384: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Derecho de autor y libertad de expresión : actas de las Jornadas de Estudio ALAI : 19-20 junio 2006 : Barcelona = Droit d'auteur et liberté d'expression : actes des Journées d'Étude ALAI = Copyright and freedom of expression : proceedings of the ALAI Study Days.
%237332: UNION INTERPARLEMENTAIRE. - Parlements : une étude comparative sur la structure et le fonctionnement des institutions représentatives dans quarante et un pays.
%23174414: INTRILIGATOR, MICHAEL D. (ED.). - Frontiers of quantitative economics. Volume IIIB : papers invited for presentation at the Econometric Society Third World Congress, Toronto, 1975.
%23247985: INTRILIGATOR, MICHAEL D. - Econometric models, techniques, and applications.
%23253387: INTRILIGATOR, MICHAEL D. (ED.). - Frontiers of quantitative economics. Volume II : papers invited for presentation at the Econometric Society Winter Meetings, Toronto, 1972.
%23191943: INTRILIGATOR, MICHAEL D. - Econometric models, techniques, and applications.
%23260567: COMMISSIE HERZIENING VERVROEGDE INVRIJHEIDSSTELLING. - Voorwaarden voor een veilige terugkeer : rapport van de Commissie Herziening vervroegde invrijheidsstelling.
%2359119: INWOOD, MICHAEL. - Heidegger. [Kopstukken filosofie].
%23176532: IOCHUM, BRUNO. - Cônes autopolaires et algèbres de Jordan.
%23197935: IONASCO, TRAJAN (ED.) - Bibliographie juridique roumaine, 1944-1968 = Bibliografie juridica româna, 1944-1968.
%2380141: IONESCU, GHITA (ED.) - The European Alternatives : an Inquiry into the Policies of the European Community.
%2343773: IPEREN, ARIE VAN. - Is de eigenaar van het aan vruchtgebruik onderworpen goed gehouden tot het doen van grove reparatiën?
%2339196: IPPEL, PIETER. - Reacties op rechtsbescherming in twee dienstverlenende organisaties. Een rechtssociologische studie.
%23228498: IPPEL, PIETER. - Modern recht en het goede leven : over gezondheid, milieu en privacy.
%2377246: IPSEN, HANS PETER. - Hamburgs Verfassung und Verwaltung : von Weimar bis Bonn.
%23245138: IPSEN, KNUT. - Völkerrecht : ein Studienbuch.
%23158995: IPSO. - Over Louis Althusser's bijdrage aan de marxistische staatstheorie.
%23225918: IQBAL, KHURSHID. - The Right to Development in International Law: The Case of Pakistan.
%23249797: IRACE, TULLIO. - With the Italians in Tripoli : the authentic history of the Turco-Italian War.
%231716: IRELAND, BERNARD. - Vliegdekschepen.
%23200166: IRLE, WOLFGANG. - Methoden der Erfolgskontrolle in der Funkwerbung.
%23239734: IRONS, PETER H. (ED.) - May it please the court : the First Amendment ; transcripts of the oral arguments made before the Supreme Court in sixteen key First Amendment cases.
%23217068: IRVING, JOHN. - Een zoon van het circus.
%23185007: IRVING, JOHN. - Weduwe voor een jaar.
%2372066: IRVING, D. R. M. - Colonial Counterpoint: Music in Early Modern Manila (Currents in Latin Amer & Iberian Music).
%2333115: IRVING, HELEN. - Gender and the constitution : equity and agency in comparative constitutional design.
%23139029: IRVING, R.E.M. - The Christian Democratic parties of Western Europe.
%23242263: IRVING, BARRIE LESLIE - Police interrogation: The psychological approach (Research studies / Royal Commission on Criminal Procedure).
%2390470: ISAACSOHN, S. - Das Preussische Beamtenthum des siebenzehnten Jahrhunderts [Geschichte des Preussischen Beamtenthums, Band 2].
%23180909: ISAAK, ALAN C. - Scope and methods of political science : an introduction to the methodology of political inquiry.
%23191085: ISAGER, LOTTE., IVARSSON, SØREN. - Saying the unsayable : monarchy and democracy in Thailand.
%2377247: ISAY, HERMANN. - Rechtsnorm und Entscheidung.
%23230718: ISBISTER, JOHN. - Promises Not Kept: The Betrayal of Social Change in the Third World.
%23230729: ISBISTER, JOHN. - Promises Not Kept: The Betrayal of Social Change in the Third World.
%23246770: ISEMINGER, GARY. - The aesthetic function of art.
%23255849: ISENSEE, JOSEF & PAUL KIRCHHOF (EDS.) - Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Band 8: Grundrechte: Wirtschaft, Verfahren, Gleichheit. 3. Auflage.
%23154017: ISHAR, MONIKA, HEIDRUN SCHULZ, KONRAD WEGMANN (EDS.), SCHWIND, HANS-DIETER ... [ET AL.] - Studien zum chinesischen Recht. Band 5: Materialien zum besonderen Teil des Strafrechts in der VR China 1979-1984 : eine Dokumentation aus chinesischen Quellen.
%23188246: ISHIKAWA, NOBORU. - Between frontiers : nation and identity in a Southeast Asian border zone.
%2336689: ISING, A. - Met vliegende vaandel en slaande trom. Ontstaan en ontwikkeling van schuttersgilden en schutterijen in Brabant en Limburg.
%2319018: ISKANDAR, TEUKU. - De Hikajat Atjéh.
%23233476: ISMAEL, JOSEPH. - De immigratie van Indonesiërs in Suriname.
%23163359: ISMAIL, SALWA. - Rethinking Islamist politics : culture, the state and Islamism.
%23202775: ISRAEL, JONATHAN I. - The Dutch Republic : its rise, greatness, and fall, 1477-1806.
%23259471: ISRAEL, JONATHAN I. - Radical enlightenment : philosophy and the making of modernity, 1650-1750.
%23193117: ISRAEL, JONATHAN I. - Democratic Enlightenment : philosophy, revolution, and human rights 1750-1790.
%23184990: ISRAËLS, HAN & ANNET MOOIJ. - Aan de Achtergracht : honderd jaar GG&GD Amsterdam.
%23169485: ISRAËLS, HERMAN LOUIS. - Internationaal huwelijksgoederenrecht.
%2353206: ISSAWI, C. - Egypt at mid-century: an economic survey.
%23255310: ISSER, NATALIE. - The Second Empire and the press : a study of government-inspired brochures on French foreign policy in their propaganda milieu.
%23195835: ITALIAANDER, ROLF. - Xocolatl : ein süsses Kapitel unserer Kulturgeschichte.
%23249729: ITALICUS. - Eine in Frankreich verbreitete österreichische Darstellung über Vittorio Veneto : eine italienische Antwort auf einige Urteile des General Cramon.
%23242960: ITEN, THERESA - Sven-Ake Johannson: Automatismus der Rotation.
%23102040: ITERSON JR., G. VAN. - Nieuwe studiën over bladstanden. I.
%23213433: ITERSON, W. VAN. - De stad Rhenen : de resultaten van een rechtshistorisch onderzoek.
%23223015: ITO, SETSUO., YEE, ROGER. - Earthscapture : the art of Setsuo Ito.
%23147005: ITOH, FUMIO (ED.) - China in the twenty-first century politics , economy , and society.
%2321609: ITOI, KAI - Yasumasa Morimura: Requiem for the XX Century
%23240856: ITRIAGO-CHACÍN, PEDRO. - Algunos apuntes sobre los tratados : De 'Esbozos literaios y juridicos.?--Edición especial. 24 de julio de 1934.
%23182921: ITTERBEEK, EUGÈNE VAN. - Socialisme et poésie chez Péguy de la 'Jeanne d'Arc' à l'affaire Dreyfus.
%23247480: ITTERZON, G.P. VAN. - Franciscus Gomarus.
%23251738: ITTIG, THOMAS. - D. Thomae Ittigii de Bibliothecis et catenis patrum variisque veterum scriptorum ecclesiasticorum collectionibus... Tractatus variis observationibus & animadversionibus refertus.
%23122286: IVANHOE, PHILIP J. (ED.) - Chinese language, thought, and culture : Nivison and his critics.
%23185495: IVANOVICH, GRUJICA S. - Salyut the first space station : triumph and tragedy.
%23192137: IVENS, W.G. (ED.) - Bugotu-English / English-Bugotu concise dictionary.
%2374407: IVERS, GREGG. - To build a wall: American Jews and the separation of church and state.
%23212254: IVINSKAYA, OLGA. - A captive of time : my years with Pasternak : the memoirs of Olga Ivinskaya.
%2321346: IVISON, DUNCAN. - Postcolonial liberalism.
%23256415: IVISON, DUNCAN. - Postcolonial liberalism.
%2360714: IVO, SIGRID. - Bags : a selection from The Museum of Bags and Purses, Amsterdam : tassen, bolsos, sacs.
%23263264: IVR. - Haftungsvorschriften für die Binnenschiffahrt, (Fassung juni 2008).
%23208897: IWANAGA, KAZUKI (ED.) - Women's political participation and representation in Asia : obstacles and challenges.
%239582: IWANAGA, KAZUKI (ED.) - Women and politics in Thailand : continuity and change.
%23208723: IWANAGA, KAZUKI (ED.) - Women and politics in Thailand : continuity and change.
%23119975: IWASAKI, MINEKO. - Geisha of Tokyo : the memoir of Mineko Iwasaki.
%23243008: IWASKIW, WALTER R. (ED.) - Estonia, Latvia & Lithuania: Country Studies.
%23230564: IYOB, RUTH. - Sudan: The Elusive Quest for Peace.
%23163529: JABAVU, NONI. - The ochre people.
%23259650: JABLONSKY, THOMAS J. - Pride in the jungle : community and everyday life in Back of the Yards Chicago.
%23230754: AL-JABRI, MOHAMMAD ABED. - Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought.
%2348209: JACK, DANA CROWLEY - Silencing the self : women and depression.
%23157834: JACKALL, ROBERT. - Wild cowboys : urban marauders & the forces of order.
%23222430: JACKENDOFF, RAY. - Languages of the mind : essays on mental representation.
%23262584: JACKENDOFF, RAY. - The architecture of the language faculty.
%23245527: JACKENDOFF, RAY. - Patterns in the mind : language and human nature.
%23262591: JACKENDOFF, RAY. - Semantics and Cognition.
%23231805: S.W., JACKMAN - De Romanov relaties, uit de privé-correspondentie van Anna Paulowna en haar familieÊ.
%2373182: JACKMAN, DONALD C. - The Konradiner : a Study in Genealogical Methodology.
%23253206: JACKMAN, I.M. - The varieties of restitution.
%23153011: JACKSON, MICHAEL. - Barawa and the ways birds fly in the sky.
%23117374: JACKSON, ROBERT H. - Staat und Moral : zum Werden eines neuen Völkerrechts : die drei Anklagereden.
%23116153: JACKSON, JOHN HUGHLINGS. - Selected writings. I. On epilepsy and epileptiform convulsions; II. Evolution and dissolution of the nervous system, Speech, Various papers, addresses and lectures.
%23116157: JACKSON, JOHN HUGHLINGS. - Selected writings. I. On epilepsy and epileptiform convulsions; II. Evolution and dissolution of the nervous system, Speech, Various papers, addresses and lectures.
%23136828: JACKSON, MONICA & ELISABETH STARK. - Tents in the clouds : the first women's Himalayan expedition.
%23115139: JACKSON, JOHN H. - World Trading System : law and Policy of International Economic Relations.
%23229693: JACKSON, MARK. - Allergy : the history of a modern malady.
%2364397: JACKSON, JOHN - Constituencies and Leaders in Congress: Their Effects on Senate Voting Behavior (Harvard Political Studies).
%2388386: JACKSON, JOHN H. - The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations.
%23243750: JACKSON, JASON BAIRD. - Yuchi ceremonial life : performance , meaning , and tradition in a contemporary American Indian community.
%23156791: JACKSON, JOHN HUGHLINGS. - Eine Studie über Krämpfe.
%23234471: JACKSON SR., JESSE, JESSE JACKSON JR. & BRUCE SHAPIRO, - Legal lynching : the death penalty and America's future.
%2374180: JACKSON, ROBERT H. - The Supreme Court in the American System of Government.
%23131212: JACKSON, J.R. DE J. - Method and Imagination in Coleridge's Criticism.
%2380337: JACKSON, ROBERT. - Introduction to International Relations: Theories and Approaches.
%2374205: JACKSON, DONALD DALE. - Judges.
%234930: JACKSON, GORDON. - The British whaling trade. [With a new introduction].
%23223398: JACKSON, MICHAEL. - Spectrum bieratlas.
%23258905: JACKSON, BERNARD S. - Semiotics and legal theory.
%23235063: JACKSON, STANLEY W. - Care of the psyche : a history of psychological healing.
%2329953: JACKSON, J. HUGH. - Audit working papers. Their preparation and content.
%23209031: JACKSON, GERALD. - Getting published : a companion for the humanities and social sciences.
%2369306: JACKSON, CHARLES JAMES. - English goldsmiths and their marks : a history of the goldsmiths and plate workers of England, Scotland and Ireland.
%23228454: JACKSON, FRANK, PHILIP PETIT AND MICHAEL SMITH. - Mind, Morality and Explanation. Selected Collaborations
%23102942: JACKSON, HOLBROOK. - The Eighteen Nineties : a review of art and ideas at the close of the nineteenth century.
%2399397: JACKSON, LAMBERT LINCOLN. - The educational significance of sixteenth-century arithmetic : from the point of the present time.
%23191289: 'S JACOB, E.H. - Landsdomein en adatrecht.
%23223123: JACOB-DUVERNET, LUC - Le miroir des princes: Essai sur la culture strategique des elites qui nos gouvernent.
%2377017: S' JACOB, H.K. (ED.) - De Nederlanders in Kerala 1663-1701 : de memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
%2359011: 'S JACOB, E.H. - Landsdomein en adatrecht.
%236281: JACOB, PIERRE (ED.) - Épistémologie.
%23154979: JACOB, HERBERT. - Silent revolution : the transformation of divorce law in the United States.
%23223518: JACOB, WALTER & MOSHE ZEMER (EDS.) - Crime and punishment in Jewish law : essays and responsa.
%2312498: 'S JACOB, E.H. - Vrijheid en recht : opstellen aangeboden aan prof.mr. E.H. s'Jacob.
%23180494: JACOB, WILLIAM. - An historical inquiry into the production and consumption of the precious metals. 2 Volume set.
%23199139: JACOBI, WALTHER. - Der Streit um den Kapitalsbegriff : seine geschichtliche Entwicklung und Versuche zu seiner Lösung.
%236298: JACOBS, JAMES B. - Drunk driving : an American dilemma.
%2397932: JACOBS, FRANCIS G. - The European Convention on Human Rights.
%23101414: JACOBS, J.Y.H.A. - Joan Christiaan van Erckel (1654-1734), pleitbezorger voor een locale kerk.
%23113361: JACOBS, M. - Herman Johannes Lam (1892-1977) : the Life and Work of a Dutch Botanist.
%23153428: JACOBS, W.A. - ADR en consument : een rechtsvergelijkende studie naar de mogelijkheiden van alternatieve geschillenoplossing.
%23200482: JACOBS, HERMAN. - De loonstructuur : een analyse naar de oorzaken van verschillen in beloning tussen werknemers in het bedrijfsleven in westerse geïndustrialiseerde landen, met name in de landen der Europese Gemeenschappen en in Nederland.
%23229723: JACOBS, SCOTT H. - Regulatory reform in Japan .
%23229725: JACOBS, SCOTT H. - Regulatory reform in Korea .
%23245327: JACOBS, STEF. - Purmerend : zo was het.
%2329327: JACOBS, MORRIS B. (ED.) - The Chemistry and Technology of Food and Food Products. 3 Vols.
%23192366: JACOBS, B.C.M. - Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 : de bestuursorganisatie van een Brabantse stad.
%235551: JACOBS, LESLEY A. - Pursuing equal opportunities : the theory and practice of egalitarian justice.
%23262228: JACOBS, DANY. - Creatief innovatiebeleid?
%2361112: JACOBS, B.C.M. (ED.) - De rechtspraktijk in beeld : Van Justinianus tot de Duitse bezetting : handelingen van het XIVde Belgisch-Nederlands rechtshistorisch congres, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, 24 en 25 januari 1997.
%2346298: JACOBS, ANTOINE T.J.M. - (red.). Arbeid en discriminatie.
%23252707: JACOBS, FRANS & DORIEN PESSERS (RED.) - Stof en blik : opstellen, aangeboden aan Cees Maris van Sandelingenambacht.
%23202896: JACOBS-STAM, C. M - Getekend door de oorlog: Feiten en meningen over burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945.
%23219348: JACOBS, WALTER R. - Speaking the lower frequencies : students and media literacy.
%23260163: JACOBS, ANTOINE T.J.M. - The European Constitution : how it was created, what it will change.
%23203736: JACOBS, B.C.M. (ED.) - De rechtspraktijk in beeld : Van Justinianus tot de Duitse bezetting : handelingen van het XIVde Belgisch-Nederlands rechtshistorisch congres, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, 24 en 25 januari 1997.
%23196086: JACOBS, PSZIZKO. - Henk Eikeboom, anarchist : een biografie.
%23107638: JACOBS, ANTOINE J.T.M. (E.A.) - Titel 7.10 De arbeidsovereenkomst.
%23190038: JACOBSEN, FRODE F. - Theories of sickness and misfortune among the Hadandowa Beja of the Sudan : narratives as points of entry into Beja cultural knowledge.
%23163247: JACOBSEN, REINDERT. - Carel van Mander (1548-1606) : dichter en prozaschrijver.
%23213843: JACOBSEN, KURT. - Maverick voices : conversations with political and cultural rebels.
%23251931: JACOBSEN, NILS. - Political cultures in the Andes , 1750-1950.
%23258369: JACOBSEN, ROBERT D. - Classical Chinese Furniture. In the Minneapolis Institute of Arts.
%23239999: JACOBSOHN, GARY JEFFREY - The wheel of law: India's secularism in comparative constitutional context.
%234659: JACOBSON, EDITH. - Depression : comparative studies of normal, neurotic and psychotic conditions.
%23264043: JACOBSON, HAROLD K. (ED.) - Democratic Accountability and the Use of Force in International Law.
%2374526: JACOBSON, SID - Anne Frank: The Anne Frank House Authorized Graphic Biography.
%23123393: JACOBSON, NOLAN PLINY - The Heart of Buddhist Philosophy.
%23247626: JACOBSON, JACK. - Memo 13 Introducing...The Sky Blazers: The Adventures of a Special Band of Troops That Entertained the Allied Forces During World War II
%23870: JACOBSZ, CASPAR PHILIPS. - Uitvoerig onderwys in de perspectiva, of doorzichtkunde, voor alle liefhebbers dezer aangename en nutte weetenschap ... naar eene zeer gemakkelyke en verstaanbare methode opgesteld, en in 60 konst-plaaten afgehandeld.
%2324966: JACOBUS, LEE A. - The Bedford Introduction to Drama.
%23217593: JACOBY, WILLIAM G. - Data Theory and Dimensional Analysis.
%23250551: JACOBY, WADE. - Imitation and politics : redesigning modern germany .
%23241695: JACOBY, WADE. - Imitation and politics : redesigning modern Germany .
%2366908: JACQUARD, A. & LACARRIÈRE, J. - Science et croyances, entretiens suivis de Demain dépend de nous par Albert Jacquard et Un certain regard sur le monde par Jacques Lacarrière.
%2374096: JACQUETTE, DALE. - The Philosophy of Mind: The Metaphysics of Consciousness.
%23218985: JACQUINOD, BERNARD (ED.) - Etudes sur l'aspect chez Platon.
%23120531: JADACKI, JACEK JULIUSZ & WITOLD STRAWINKY. - In the world of signs: Essays in honour of Professor Jerzy Pelc.
%23253124: JADNANANSING, CARLO R. - De notariswet.
%2367486: JAECK, LOIS MARIE - Marcel Proust and the Text as Macrometaphor
%2318293: JAEGER, FALK - nps tchoban voss
%23189632: JAEGGI, ANNEMARIE. - Fagus : industrial culture from Werkbund to Bauhaus.
%23102042: JAFAR, S.A. - Calcareous Nanoplankton from the Miocene of Rotti, Indonesia.
%23245870: JAFFARY, NORA E. - False Mystics. Deviant Orthodoxy in Colonial Mexico
%23224306: JAFFÉ, PHILIPP (ED.). - Monumenta Carolina. (Bibliotheca rerum Germanicarum, 4).
%23157807: JAFFÉ, H.L.C. - De Stijl, 1917-1931 : the Dutch contribution to modern art.
%23104171: JAFFÉ, PHILIPP (ED.). - Bibliotheca rerum Germanicarum
%23208188: JAFFEI, DANIEL M. - With signs & wonders : an international anthology of jewish fabulist fiction.
%23229871: JAFFER, JAMEEL & AMRIT SINGH. - Administration of torture : a documentary record from Washington to Abu Ghraib and beyond.
%2370785: JAFFRELOT, CHRISTOPHE. - Pakistan: Nationalism without a Nation.
%23196710: JAFFRELOT, CHRISTOPHE. - India's silent revolution: the rise of the lower castes.
%2342859: JAGEMANN, EUGEN VON. - Die deutsche Reichsverfassung: Vorträge.
%23102046: JAGER, C. DE AND H. NIEUWENHUIJZEN. - Instabilities in Evolved Super- and Hypergiants.
%2386411: JÄGER, ANNETTE. - Zwischenstreitverfahren nach den §§ 280, 303 ZPO.
%23233956: JAGER, IDA. - Hoofdstad in gebreke : manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901.
%2377249: JÄGER, ALBERT. - Geschichte der landständischen Verfassung Tirols.
%23202261: JAGER, C. DE & F. VAN 'T VEER. - A discussion of short-lived solar radio transients at 200 Mc/s.
%23182034: JAGER, H. DE & A.L. MOK. - Grondbeginselen der sociologie.
%23181967: JAGER, HERMANUS WILLEM DE. - Kategeet en prediker in die aangryping deur die woord.
%23256131: JAGER, SAKE., JOHN NERBONNE, & ARTHUR VAN ESSEN (EDS.) - Language teaching and language technology.
%23223690: JÄGER, LORENZ. - Adorno : a political biography.
%23185731: JAGER, OKKE. - Het eeuwige Leven. Met name in verband met de verhouding van tijd en eeuwigheid.
%23223019: JAGER, J.L. DE. - In een ander thuis : de pedagogische geschiedenis van het R.C . Jongensweeshuis en Amstelstad in Amsterdam.
%23181250: JÄGER, BERT. - Bert Jäger : Werke auf Papier 1961-1998.
%23250628: JAGER, OKKE. - Bevrijde tijd : van prestatiemaatschappij naar vrijetijdscultuur.
%23206874: JAGT, M.B. VAN DER. - Memoires.
%23208344: JAGT, MAREK VAN DER (PSEUD. VAN ARNON GRUNBERG). - Monogaam.
%2340890: JAHANBAKHSH, FOROUGH. - Islam, democracy and religious modernism in Iran (1953-2000) : from Bazargan to Soroush.
%23178381: JAHANBEGLOO, RAMIN - Iran: Between Tradition and Modernity (Global Encounters: Studies in Comparative Political Theory).
%2361195: JAHER, FREDERIC COPLE. - A Scapegoat in the New Wilderness. The origins and rise of anti-semitism in America.
%23220388: JAHN, JANHEINZ & CLAUS PETER DRESSLER. - Bibliography of creative African writing.
%23245800: JAHN, MATTHIAS. - Das Strafrecht des Staatsnotstandes. Die strafrechtlichen Rechtfertigungsgründe und ihr Verhältnis zu Eingriff und Intervention im Verfassungs- und Völkerrecht der Gegenwart.
%23258704: JAHODA, GERALD & JUDITH SCHIEK BRAUNAGEL. - The librarian and reference queries : a systematic approach.
%23179507: JAIN, AJIT & ALEXANDER MATEJKO (EDS.) - A critique of Marxist and non-Marxist thought.
%23213668: N.K. JAISWAL. - Scientific management of transport systems : revised and edited version of selected papers presented at the International Conference on Transportation held at New Delhi , India , November 26-28 , 1980 : organized by the International Federation of Op
%23219232: JAKOB, JOHANN. - Die Grundlagen unserer naturwissenschaftlichen Erkenntnis : eine naturphilosophische Betrachtung über das Raum-Zeit-Materie-Problem.
%2337629: JAKOBS, HORST HEINRICH. - De similibus ad similia bei Bracton und Azo.
%23201078: JAKOBSH, DORIS R. - Sikhism.
%2352116: JAKOBSON, ROMAN. - Jakobson-Pomorska Dialogues.
%2329472: JAKOBSON, MAX - Finland in the New Europe (Washington Papers (Hardcover)).
%23242005: JAKUBOWSKI-TIESSEN, MANFRED. - Krisen des 17. Jahrhunderts : interdisziplinäre Perspektiven.
%239277: JALINK, D. - Rechtshulp.
%23245075: JALLOT, NICOLAS - Haiti: Dix ans d'histoire secrete.
%23211461: JAMAIL, MILTON H. - Full count : inside Cuban baseball.
%23145908: JAMAL, ARIF. - Shadow war : the untold story of jihad in Kashmir.
%2371257: JAMBU, MICHEL & MARIE-ODILE LEBEAUX. - Cluster analysis and data analysis.
%23242817: JAMES, DAVID E. & KYUNG HYUN KIM (EDS.) - Im Kwon-taek : the making of a Korean national cinema.
%23230992: JAMES, SARAH E. - Common Ground: German Photographic Cultures across the Iron Curtain.
%23261447: JAMES JR., FLEMING & GEOFFREY C. HAZARD, JR. - Civil procedure.
%23174285: JAMES, THOMAS E. - Child law. 1962.
%2317717: JAMES, RONALD W. - Fragrance Technology : synthetic and natural perfumes.
%23243412: JAMES, RICK - Demystifying Organisational Development: Practical Capacity-building Experiences of African NGOs.
%2344663: JAMES, THOMAS - Exile within : the schooling of Japanese Americans, 1942-1945.
%2353878: JAMES, WILLIAM. - Pragmatism : a new name for some old ways of thinking : popular lectures on philosophy
%23162168: JAMES, HAROLD. - The Deutsche Bank and the Nazi economic war against the Jews : the expropriation of Jewish-owned property.
%23231622: JAMES, HENRY. - The Uncollected Henry James.
%2365442: JAMES, ÉMILE. - Histoire de la pensée économique aux XXe Siècle. 2 Vols.
%23246710: JAMES, HAROLD. - The Deutsche Bank and the Nazi economic war against the Jews : the expropriation of Jewish-owned property.
%2329469: JAMES, I.M. - Driven to innovate : a century of Jewish mathematicians and physicists.
%23258941: JAMES, P., Y. NADARAJAH, K. HAIVE AND V. STEAD. - Sustainable communities, sustainable development: other paths for Papua New Guinea.
%23219186: JAMES, T. G. H. (THOMAS GARNET HENRY), RUSSMANN, EDNA R., STRUDWICK, NIGEL. - Temples and tombs : treasures of Egyptian art from the British Museum.
%2385750: JAMES, P.D. - Original sin.
%23213927: JAMES, DEBORAH. - Gaining ground? : rights and property in South African land reform.
%2340496: JAMES, SIMON & CHANTAL STEBBINGS. - A dictionary of legal quotations.
%23238747: JAMES, HAROLD. - The Nazi dictatorship and the Deutsche Bank.
%23240374: JAMI, CATHERINE. - The emperor's new mathematics : Western learning and imperial authority during the Kangxi Reign (1662-1722).
%2385488: JAMIE, KATHLEEN - Onder Moslims: Ontmoetingen aan de grenzen van Pakistan.
%2336977: JAMISON, EVELYN M. - The Norman Administration of Apulia and Capua : more especially under Roger II and William I, 1127-1166.
%2337540: JAMISON, EVELYN M. - Studies on the history of medieval Sicily and South Italy.
%23162496: JAMMES, FRANCIS. - De roman van de haas.
%23249743: WERKGROEP JAN. - Jongerenstrijdboek Amsterdam-Noord.
%23213020: JANAN, MICAELA WAKIL. - The politics of desire : Propertius IV.
%2359162: JANAWAY, CHRISTOPHER. - Schopenhauer. [Kopstukken filosofie].
%2377251: JANDA, ANNA. - Die Barschalken : ein Beitrag zur Sozialgeschichte des Mittelalters.
%23257613: JANE, CECIL. - A Spanish voyage to Vancouver and the North-West coast of America : being the narrative of the voyage made in the year 1792 by the schooners Sutil and Mexicana to explore the Strait of Fuca.
%23223970: JANELLI, ROGER L. - Making capitalism : the social and cultural construction of a South Korean conglomerate.
%2340443: JANET, PAUL. - Études sur la dialectique dans Platon et dans Hegel.
%23145899: JANICAUD, DOMINIQUE. - The Shadow of That Thought.
%2331192: JÄNICKE, MARTIN (ED.) - Politische Systemkrisen.
%2385067: JÄNICKE, MARTIN - State failure : the importance of politics in industrial society.
%23132603: JANIESCH, ULRICH CHRISTOPH. - Satire und politischer Roman. Untersuchungen zum Romanwerk Benjamin Disraelis.
%23110948: JANIK, ALLAN. - Essays on Wittgenstein and Weininger.
%23150362: JANIK, ALLAN. - Style, Politics and the Future of Philosophy.
%23261452: JANIK, ALLAN & STEPHEN TOULMIN - Wittgenstein's Vienna.
%23166149: JANIS, MARK, RICHARD S. KAY & ATHONY W. BRADLEY. - European human rights law. Text and materials.
%2335006: JANIS, MARK, RICHARD S. KAY & ATHONY W. BRADLEY. - European human rights law : text and materials.
%23210316: JANIS, MARK W. & CAROLYN EVANS - Religion and international law.
%23152430: JANKUHN, HERBERT. - Haithabu : ein Handelsplatz der Wikingerzeit.
%23259329: JANNINK, GERRIT. - Eenige opmerkingen over de gevolgen van den termijn bij verbintenissen.
%233900: JANOSKA-BENDL, JUDITH. - Methodologische Aspekte des Idealtypus : Max Weber und die Soziologie der Geschichte.
%23210758: JANOWITZ, MORRIS (ED.) - The new military : changing patterns of Organization.
%23133511: JANOWITZ, MORRIS. - The reconstruction of patriotism : education for civic consciousness.
%2392028: JANOWITZ, MORRIS & JACQUES VAN DOORN (EDS.) - On military intervention.
%2330047: JANS, E.O.J. - Grondslagen van de administratieve organisatie. Deel A: Algemene beginselen : Het drieluik: organisatie, informatieverzorging, administratieve organisatie.
%23107042: JANS, J.H. - Inleiding tot het Europees Bestuursrecht. 2e druk.
%23105439: JANS, J.H., R. DE LANGE, S. PRECHAL, R.J.G.M. WIDDERSHOVEN. - Inleiding tot het Europees bestuursrecht.
%23166061: JANS, J.H. - The European Convention and the Future of European Environmental Law.
%2388821: JANS, J.H. - Inleiding tot het Europees bestuursrecht.
%23258901: JANS, J.H. - Europees Milieurecht in Nederland.
%23133391: JANSE DE JONGE, J.A. (E.A.) - Binnen de steen van dit bestaan : over rechtsbescherming en totale instituties.
%235520: JANSE DE JONGE, A.L. - Nieuwere vragen omtrent de psychose.
%23124374: JANSE DE JONGE, J.A. (E.A.) - Om de persoon van de dader : over straftheorieën en voorlichting door de reclassering.
%23642: JANSEN VAN GALEN, JOHN. - Hetenachtsdroom : Suriname, erfenis van de slavernij.
%2349995: JANSEN, PAUL. - Wandlungen im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
%2399848: JANSEN, J.C.G.M. - Economische betrekkingen in grensregio's in een industrieel tijdperk 1750-1965.
%2310192: JANSEN SCHOONHOVEN, T.J. - Het waterstaatsbestuur van de Zuiderzeepolders. Diss.
%23221927: JANSEN, JUSTIN JOHN PETER. - Ambidextrous organizations : a multiple-level study of absorptive capacity, exploratory and exploitative innovation and performance = Ambidexter organisaties : een multi-level studie van absorptievermogen, exploratieve en exploitatieve innovatie en prestatie.
%23258335: JANSEN, P.G.W. F. DE JONGH. - Assessment centers : een open boek.
%2316061: JANSEN, A.C.M. - Cannabis in Amsterdam : een geografie van hashish en marijuana.
%23180208: JANSEN, LYDIA. - Verbintenissenrecht : [Basisboek].
%23229235: JANSEN, O.J.D.M.L. - Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving, bestuur en politie : preadvies.
%23225655: JANSEN, C.H.M. - Onrechtmatige daad: algemene bepalingen.
%23173869: JANSEN, JOHANNES J.G. - Inleiding tot de islam.
%23139165: JANSEN, G.H. - Een roes van vrijheid : kermis in Nederland.
%23207358: JANSEN, HANS - Diagnose van racisme en antisemitisme in Europa.
%234485: JANSEN, P.G.M. - Beginselen van behoorlijk bestuur in het belastingrecht.
%23130037: JANSEN, JANINE. - Latijnsamerikaanse drugkoeriersters in detentie: ezels of zondebokken?
%2386222: JANSEN, C.J.H. - Vereeniging Handelsrecht, 1918-1993.
%2328094: JANSEN, ROSA H.M., DAGMAR A.C. KOSTER, & REINIER F.B. VAN ZUTPHEN (EDS.) - European ambitions of the national judiciary.
%2346761: JANSEN, C.H.M. - Onrechtmatige daad: algemene bepalingen.
%23137853: JANSEN, TONY & JAN ROGIER - Kunstbeleid in Amsterdam, 1920-1940 : Dr. E. Boekman en de Socialistische Gemeentepolitiek.
%234028: JANSEN, HENRIKE. - Van omgekeerde strekking : een pragma-dialectische reconstructie van a contrario-argumentatie in het recht.
%23184724: JANSEN, LENA. - Karoline Pichlers Schaffen und Weltanschauung im Rahmen ihrer Zeit.
%23162543: JANSEN VAN GALEN, JOHN (E.A.) - Rare jaren : Nederland en de Haagse Post, 1914-1990.
%23105464: JANSEN, C.J.H. - Recht en geschiedenis.
%2366611: JANSEN, W.J. - International capital mobility and asset demand. Six empirical studies.
%2366615: JANSEN, N.G.J. - The definition and policy relevance of monetary aggregates in the Netherlands : an inquiry into the measurement of monetary services.
%23179737: JANSEN, NILS. - The Making of Legal Authority: Non-legislative Codifications in Historical and Comparative Perspective.
%23207739: JANSEN VAN GALEN, JOHN & BERT VUIJSJE. - Joop den Uyl : politiek als hartstocht : een portret in twintig interviews.
%23218478: JANSEN, R.H.M. & M. DE ROOIJ (EDS.) - Stilstaan bij verandering : de SSR en de opleiding : opstellen aangeboden bij het afscheid van mw. mr. J.M.H. van Staveren als rector van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging op 25 juni 1993 te Zutphen.
%23132952: JANSEN, A.L.M. - De redelijke termijn : met name in het bestuursrecht.
%23139893: JANSEN, O.J.D.M.L. - Het handhavingsonderzoek : behoren het handhavingstoezicht, het boeteonderzoek en de opsporing verschillend te worden genormeerd? : een interne rechtsvergelijking.
%2314373: JANSEN, C.J.H. - W.E.J. Tjeenk Willink, 150 jaar uitgever van juridische boeken en tijdschriften.
%23218849: JANSEN, GREGOR., RHEE, WONIL., WEIBEL, PETER. - Thermocline of art : new Asian waves.
%23217871: JANSEN, W. & J. DRONKERS. - Similar or different ? : continuities in Dutch research on social stratification and social mobility.
%23261137: JANSEN, J.J.M. - Vechten om het ondernemerschap : naar een betere afstemming van het ondernemersbegrip in de inkomstenbelasting en de socialezekerheidswetgeving.
%23247996: JANSEN, E.J.P. - Over handelen gesproken : studies over de competentie van de andragoog in het perspectief van de ontmoeting tussen een op het handelen georiënteerde andragologie en de filosofie van de verantwoordelijkheid van Levinas.
%2398705: JANSEN, J.C.G.M. & RUTTEN, W.J.M.J. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de twintigste eeuw.
%2398131: JANSEN, LUCAS. - De Koophandel van Amsterdam : een critische studie over het koopmanshandboek van Jaques le Moine de l'Espine en Isaac le Long.
%2390043: JANSEN, ROSA H.M., DAGMAR A.C. KOSTER, & REINIER F.B. VAN ZUTPHEN (EDS.) - European ambitions of the national judiciary.
%2387769: JANSEN, MARIUS B. - The making of modern Japan.
%23159408: JANSEN, ROSA H.M. & DAGMAR A.C. KOSTER (ED.) - De magistraat van de toekomst : congresbundel ter gelegenheid van het afscheid van de rector SSR, mr. J.J.I. Verburg, 26 juni 1998.
%23204042: JANSEN, JOHANNES ANTONIUS. - Essays on incentives in regulation and innovation.
%2320446: JANSEN, J.C.G.M. - Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een analyse van de opbrengst van tienden.
%236672: JANSMA, TAEKE SJOERD. - Raad en rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens Hertog Philips van Bourgondië. Diss.
%23115509: JANSMEIJER, R.M.A. - Gouden bergen, diepe dalen : de inkomensgevolgen van een betaalbare oudedagsvoorziening.
%236218: JANSSEN, JACQUES. - New trends in data analysis and applications.
%23244373: JANSSEN, GEERT H. - Princely power in the Dutch Republic: Patronage and William Frederick of Nassau (1613-64).
%23182780: JANSSEN, EVERT MAARTEN. - Jacob Burckhardt und die Renaissance. Jacob Burckhardt-Studien Erster Teil.
%23102050: JANSSEN, D.B., K. SODA AND R. WEVER (EDS). - Mechanisms of Biohalogenation and Dehalogenation.
%23102052: JANSSEN, L.W. - Electrophoretic Studies on Serum Proteins.
%2318393: JANSSEN, ANTONIUS A.P. - Narratio Neograeca Apollonii Tyrii. Textus Graecus prolegomenis commentariisque et translatione Latna Instructus.
%2392578: JANSSEN, J.J.G. - Rechtsbegrip en rechtsleer bij Hegel.
%23224244: JANSSEN, P.E.L. - Geweld als oorsprong van de samenleving : over de cultuurtheorie van Rene Girard.
%23199741: JANSSEN, ANDREAS JOZEF. - Het antieke Tropaion.
%23138380: JANSSEN, TJ.H. (ED.) - Heel de wereld beschreven : Lucretius, Philo en anderen over Kosmos, aarde en mens.
%2360582: JANSSEN, J, J.F.M. MARCOTORCHINO & J.M. PROTH (EDS.) - New trends in data analysis and applications.
%23101416: JANSSEN, F.A. - Over houten drukpersen.
%23225006: JANSSEN, FRANS ISIDOOR JOSEPH. - Het recht van vergadering in het Nederlandsche staatsrecht.
%23205887: JANSSEN, ROEL. - De euro : twintig jaar na het Verdrag van Maastricht.
%23131355: JANSSEN, J.H.L.J. - Laat Maar Zitten. Een exploratief Onderzoek naar de Werking van de Korte Vrijheidsstraf.
%23162241: JANSSEN, PAUL. - Geschichte und Lebenswelt : ein Beitrag zur Diskussion von Husserls Spätwerk.
%2353563: JANSSEN, G.B. - Baksteenfabricage in Noord-Brabant in de negentiende en twintigste eeuw.
%23240010: JANSSEN, J.M.P. & R. UYLENBURG (RED.) - Natuurbeschermingsrecht in uitvoering.
%23240008: JANSSEN, J.M.P. (RED.) - Handhaving van het omgevingsrecht.
%2330614: JANSSEN, A. - Leergang van bijzondere moraalphilosophie.
%23249128: JANSSEN, ESTHER HENRIETTE. - Faith in public debate : an inquiry into the relationship between freedom of expression and hate speech pertaining to religion and race in France, the Netherlands and European and international law.
%2338123: JANSSEN, PIERRE. - A moment of silence.
%23185677: JANSSEN, WILLEM A. F. - De verbreiding van de UU-uitspraak voor Westgermaansch Û in Zuid-Oost-Nederland.
%23134006: JANSSEN, H.A. - Hoofdstukken uit de Gezondheidsleer ten Dienste van het Leger.
%2314555: JANSSEN, H.C.J.G. - Totstandkoming van internationale handelskoop. Enkele opmerkingen naar aanleiding van een eenvormige wet.
%2356479: JANSSEN, BEN. - Kerstmis in Brabant : kerstfolklore en kerstverhalen.
%23156063: JANSSEN, PIERRE. - Kunstgrepen.
%2371434: JANSSEN, JULES J. A. - Designing and Building with Bamboo.
%23185702: JANSSEN, OTGER. - L'expressivité chez Salvien de Marseille. Étude sur l'usage de quelques particules dans le latin chrétien. Première Partie. Les Adverbes (All published??).
%23182236: JANSSEN, JOZEF MARIE ANTOON. - Vertaling en commentaar der traditioneele Egyptische autobiographische teksten vóór het Nieuwe Rijk.
%23161875: JANSSEN, RENÉ & OKKE TEN HOVE (EDS.) - Historisch-geografisch woordenboek van Suriname : naar A. J. van der Aa, 1839-1851.
%2346839: JANSSEN DE LIMPENS, K.J.TH. - (ed.). Rechtsbronnen van het Hertogdom Limburg en de Landen van Overmaze.
%2335873: JANSSEN, BEN ... [ET AL.] - Onder de rook van Turmac te Zevenaar : de betekenis van de Turmac sigarettenfabriek voor Zevenaar en de Liemers.
%23187115: JANSSENS, FREDERIK & ULLRICH MELLE. - Voeten in de aarde : radicale groene denkers.
%23120692: JANSSENS, G.A.M & F.G.A.M. AARTS (EDS.) - STUDIES IN SEVENTEENTH-CENTURY ENGLISH LITERATURE, HISTORY AND BIBLIOGRAPHY. Festschrift for Professor T.A. Birrell on the Occasion of his Sixtieth Birthday.
%235496: JANSSENS, G.J.B.A. - Karakter en psychose.
%23101418: JANSSENS-KNORSCH, U.E.M. - The life and Mémoires Secrets of Jean Des Champs (1707-1767), journalist, minister and man of feeling.
%23101420: JANSSENS-KNORSCH, U.E.M. - Matthieu Maty (1718-1776) and the «Journal Britannique», 1750-1755.
%2329224: JANSSENS, EMMY A. - Hypotheekbanken, een verdwijnend verschijnsel? : uitgegeven ter gelegenheid van het 27-e landelijk notarieel studentencongres te Amsterdam, met steun van de Fundatie Bachiene.
%23139043: JANSSENS DE BISTHOVEN, A. - Akwarellen van August de Peellaert 1793-1876.
%23243555: JANSSENS, JEF. - Superhelden op perkament : Middeleeuwse ridderromans in Europa.
%2374123: JANSSON, BRUCE S. - The sixteen-trillion-dollar mistake : how the U.S. bungled its national priorities from the New Deal to the present.
%2320231: JANSSON, MIKAEL., LEHMANN, ULRICH. - Speed of life / Points on a line from A to B.
%23224923: JANSZ, JEROEN & PETER VAN DRUNEN (RED.) - Met zachte hand : opkomst en verbreiding van het psychologisch perspectief.
%23113997: JAOUICHE, KHALIL. - Le Livre du Qarastun de Tabit ibn Qurra. Étude sur l'origine de la notion de travail et du calcul du moment statique d'une barre homogène.
%23263262: JAPIKSE, R.E. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 8: Verkeersmiddelen en vervoer, II: Rechten en voorrechten op zeeschepen : kapitein, bevoegdheden en verplichtingen.
%23251637: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 4 : 1583-1584.
%23251638: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 5 : 1585-1587.
%232003: JAPIKSE, N. (ED.), RIJPERMAN, H. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 12 : 1602-1603.
%23251768: JAPIKSE, N. (ED.) - Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten Graaf van Portland. 1e Gedeelte : Het archief van Welbeck Abbey; 2e Gedeelte : Uit Engelsche en Nederlandsche archieven en bibliotheken. In 5 delen.
%23251660: JAPIKSE, N. (ED.), RIJPERMAN, H. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 13 : 1604-1606.
%23251649: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 10 : 1598-1599.
%23251657: JAPIKSE, N. (ED.), RIJPERMAN, H. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 12 : 1602-1603.
%23251648: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 9 : 1596-1597.
%23251645: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 2 : 1578-1579.
%23251647: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 8 : 1593-1595.
%23251639: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 7 : 1590-1592.
%23251640: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 3 : 1580-1582.
%23264098: JAPIKSE, N. - Johan de Witt.
%23251630: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 1 : 1576-1577.
%23166107: JAPIN, ARTHUR. - De zwarte met het witte hart.
%2340874: JAPIN, ARTHUR. - De zwarte met het witte hart.
%2350281: JAPIN, ARTHUR. - De zwarte met het witte hart.
%23249991: JAPPE ALBERTS, W. - De stadsrekeningen van Arnhem. Deel I : 1353 - 1377.
%2378377: JAPPE ALBERTS, W. - (ed.) Bronnen tot de bouwgeschiedenis van den Dom te Utrecht. Tweede deel, derde stuk (Rekeningen 1507/08 - 1528/1529).
%23219938: JAPPE ALBERTS, W. & J.M. VAN WINTER. - Nederland vóór honderd jaar 1859-1959 : gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Nillmij.
%2386970: JAPPE ALBERTS, W. - Van Heerlijkheid tot Landsheerlijkheid.
%23147089: JAPPE ALBERTS, W. - (ed.) Bronnen tot de bouwgeschiedenis van den Dom te Utrecht. Tweede deel, tweede stuk (Rekeningen 1480/81-1506/07).
%2398733: JAPPE ALBERTS, W. - Geschiedenis van de beide Limburgen. 2 Dln.
%23196517: JARA, ALVARO & JOHN JAY TEPASKE. - The royal treasuries of the Spanish Empire in America : Volume 4 : eighteenth-century Ecuador.
%23129265: JARAMILLO, J.T. - De la responsabilidad civil. Tomo I,Volumen 2 : Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa; Tomo II : De los perjuicios y su indemnizacion.
%23205861: JARDIN, ANDRÉ. - Tocqueville : a biography.
%23227311: JARDINE, LISA - The awful end of Prince William the Silent : the first assassination of a head of state with a handgun.
%2374966: JARRETT, CHARLES. - Spinoza : a guide for the perplexed.
%23178738: JARRICK, ARNE. - Back to modern reason ; Johan Hjerpe and other petit bourgeois in Stockholm in the age of enlightenment.
%23215262: JARSULIC, MARC. - Money and macro policy.
%234854: JARVIS, ADRIAN & ROBERT LEE (EDS.) - Trade, migration and urban networks in port cities c. 1640-1940.
%23255064: JARVIS, ROBERT M. - AIDS law.
%2331363: JARVIS, MALCOLM ANDREW. - The application of EC law by national courts : the free movement of goods.
%23209326: JASANOFF, MAYA. - Edge of empire : lives, culture, and conquest in the East, 1750-1850.
%23260765: JASAY, ANTHONY DE - The State.
%23178520: JASENAS, MICHAEL. - A history of the bibliography of philosophy.
%2375879: JASENTULIYANA, N. & RALPH CHIPMAN (EDS.) - International space programmes and policies : proceedings of the second United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space (UNISPACE), Vienna, Austria, August 1982 / United Nations.
%2322514: JASKOT, PAUL B. - The Nazi perpetrator : postwar German art and the politics of the right.
%2322201: JASPAR, E.J.M.H. - La compétence législative et réglementaire des organes collectifs en droit des gens.
%23180206: JASPAR, E.J.M.H. - Grondslagen van het volkenrecht.
%23182564: JASPARS, JOSEPH M. F. - On social Perception.
%23191168: JASPERS, KARL. - Die Idee der Universität.
%2327514: JASPERS, KARL. - De atoombom en de toekomst van de mens.
%2338627: JASPERS, KARL & RUDOLF BULTMANN. - Die Frage der Entmythologisierung.
%2354822: JASPERS, DANY - Operators in the lexicon : on the negative logic of natural language.
%2388354: JASPERS, KARL. - Rechenschaft und Ausblick. Reden und Aufsätze.
%2390086: JASPERS, KARL. - Inleiding tot de philosophie.
%23242899: JASPERS, PETER. - Het elfde gebod : roman.
%2395456: JASPERT, FRITZ. - Vom Städtebau der Welt.
%2344983: AL-JASSIM, H. - Des Modifications a Apporter aux Dispositions du Code Penal Irakien sur la Fixation de la Peine : étude comperative.
%23236240: JAUERNIG, OTHMAR (ED.) - Bürgerliches Gesetzbuch : mit Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
%2367197: JAURÈS, JEAN. - Geschiedenis der Fransche revolutie.
%23165111: JAVA, MELATIE VAN. - Haar held.
%23165148: JAVA, MELATIE VAN. - De ring der grootvorstin.
%23165115: JAVA, MELATIE VAN. - Orchidée.
%23161102: JAVA, MELATIE VAN. - In extremis.
%23261919: JAVIER GARCIA GIL, F. - La prueba en los procesos penales: Jurisprudencia.
%23261921: JAVIER GARCIA GIL, F. - Codigo penal y su jurisprudencia : adaptada a la Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre.
%23239757: JAWARA, FATOUMATA - Behind the Scenes at the WTO: The Real World of International Trade Negotiations.
%23189092: JAWED, NASIM A. - Islam's political culture : religion and politics in predivided Pakistan.
%2357513: JAY, P. (ED) - The selected correspondence of Kenneth Burke and Malcolm Cowley.
%235677: JAY, STEWART. - Most humble servants: the advisory role of early judges.
%2353938: JAY, MARTIN. - De dialektische verbeelding : een geschiedenis van de Frankfurter Schule en het Institut für Sozialforschung, 1923-1950.
%2370375: JAYANNTHA, DILESH - Electoral Allegiance in Sri Lanka.
%23213000: JAYYUSI, SALMA KHADRA (ED.) - The literature of modern Arabia : an anthology.
%23196946: JEANES, ALLENE AND JOHN HODGE. - Physiological effects of food carbohydrates.
%23169270: JEBB, MILES. - The colleges of Oxford.
%23117723: JEDLICKA, JAN. - Maremma 1980-1994.
%23258337: JEEKEL, HANS. - Duizend dagen Kamervragen.
%2337273: JEEVES, ALAN H. - Migrant Labour in South Africa's Mining Economy : the Struggle for the Gold Mines' Labour Supply 1890-1920.
%23222349: JEFFERS, H. PAUL (HARRY PAUL), 1934-. - Onward we charge : the heroic story of Darby's Rangers in World War II.
%23241950: JEFFERS, ROBERT J. & ILSE LEHISTE. - Principles and methods for historical linguistics.
%23115014: JEFFERSON, SIDNEY. - Handbook of the atomic energy industry.
%23196919: JEFFERY, PATRICIA; ROGER JEFFERY & ANDREW LYON. - Labour pains and labour power : women and childbearing in India.
%2333336: WILLIAMS. JEFFREY J. - The Institution of Literature.
%23213386: JEFFREYS, DIARMUID. - De FBI : een fascinerende blik achter de schermen.
%23202405: JEFFREYS-JONES, RHODRI. - Cloak and dollar : a history of American secret intelligence.
%2324259: JEFFRIES, GIOVANNA MICELI (ED.) - Feminine feminists: cultural practices in Italy.
%23230123: JEHEE, M.C.J. - De Frans-Duitse as : tiranniek of sympathiek ?.
%2370234: JEHEE, M.C.J. - De Frans-Duitse as : Tiranniek of sympathiek?.
%2342220: JELINEK, ELFRIEDE - Wonderful, Wonderful Times.
%2331426: JELLIFFE, D.B. - The Assessment of the Nutritional Status of the Community (with Special Reference to Field Surveys in Developing Regions of the world).
%239219: JELLINEK, GEORG. - Allgemeine Staatslehre.
%2377255: JELLINEK, WALTER. - Der fehlerhafte Staatsakt und seine Wirkungen : eine verwaltungs- und prozessrechtliche Studie.
%2358531: JELLINEK, WALTER. - Die zweiseitige Staatsverträge über Anerkennung ausländischer Zivilurteile. Erstes Heft: Abhandlung. Zweites Heft : Vertagstexte und Register.
%23203798: JELLINEK, HANSJÖRG. - Der automatische Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit durch völkerrechtliche Vorgänge, zugleich ein Beitrag zur Lehre von der Staatensukzession.
%23243988: JELLINGHAUS, LORENZ. - Zwischen Daseinsvorsorge und Infrastruktur : zum Funktionswandel von Verwaltungswissenschaften und Verwaltungsrecht in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
%23180719: JELSMA, A.J. & O. BOERSMA (EDS.) - Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585.
%23210433: JELTSIN, BORIS. - Rusland, mijn verhaal.
%2377256: JELUSIC, KARL. - Die historische Methode Karl Friedrich Eichhorns.
%23183833: JENCKS, CHARLES A. - The New Moderns : from late to neo-modernism.
%2349137: JENCKS, CHRISTOPHER. - The Urban underclass.
%2348938: JENCKS, CHARLES - The New Moderns.
%2348752: JENCKS, CHRISTOPHER. - The homeless.
%235330: JENG, ABOU. - Peacebuilding in the African Union : law, philosophy and practice.
%23245867: JENKIN, MICHAEL R.M. AND LAURENCE R. HARRIS. - Seeing Spatial Form
%23175299: JENKINS, IREDELL. - Social order and the limits of law : a theoretical essay.
%23241540: JENKINS, JENNIFER. - Provincial modernity : local culture & liberal politics in fin-de-siècle Hamburg.
%23243752: JENKINS, ALICE. - Space and the march of mind : literature and the physical sciences in Britain , 1815-1850.
%23235700: JENKINS, TOM. - ECM methods : what you need to know.
%23143448: JENKINS, B. & SOFOS, S.A. (EDS.) - Nation & Identity in Contemporary Europe.
%2334591: JENKINS, JOHN A. - The Partisan: The Life of William Rehnquist.
%23155377: JENKS, EDWARD. - Thomas Carlyle and John Stuart Mill.
%2376423: JENKS, SUSANNE. - Die Bürgschaft im mittelalterlichen englischen Strafrecht.
%2377258: JENKS, EDWARD. - Modern land law.
%2312392: JENKS, EDWARD. - The Book of English Law.
%2377260: JENNINGS, W. IVOR. - Constitutional laws of the Commonwealth. Vol. 1 : The monarchies.
%2322275: JENNINGS, H.S. - Das Verhalten der niedern Organismen unter natürlichen und experimentellen Bedingungen.
%23119389: JENNINGS, JESSE D. - Accidental Archaeologist. Memoirs of Jesse D. Jennings.
%23250915: JENNINGS JR., THEODORE. - Reading Derrida / thinking Paul : on justice.
%2386660: JENNISSEN, R.P.W. (ED.) - Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van allochtonen : een theoretische verdieping en een thematische verbreding van de Integratiekaart 2006.
%23212523: JENNISSEN, R.P.W., OUDHOF, J. - Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van allochtonen : een theoretische verdieping en een thematische verbreding van de Integratiekaart 2006.
%237490: JENS, LA. F. - Criminaliteit te Utrecht i.v.m. familie en wijk.
%2351146: JENSEN, LARRY R. - Children of colonial despotism. Press, politics, and culture in Cuba, 1790-1840.
%23228427: JENSEN, MICHAEL IRVING - The Political Ideology of Hamas: A Grassroots Perspective.
%2347849: JENSEN, HENNING. - Motivation and the moral sense in Francis Hutcheson's ethical theory.
%23257163: JENSEN, LOTTE EILSKOV. - 'Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt': vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw.
%2319928: JENSMA, THEODOOR ERIK. - Doopsgezinde zending in Indonesië.
%23112579: JENTEL, MARIE-ODILE. - Les gutti et les askoi à reliefs étrusques et apuliens : essai de classification et de typologie. Tome 1: Texte; Tome II: Planches.
%23227493: JEPMA, CATRINUS J. - The feasibility of joint implementation.
%23126608: JEREMY, DAVID J. - Capitalists and Christians. Business Leaders and the Churches in Britain, 1900-1960.
%2369107: JEREMY, DAVID J. - The Transfer of International Technology: Europe, Japan and the USA in the Twentieth Century.
%23213623: JEROEN WIGARD., THOMAS TOFTEGAARD NIELSEN - Performance enhancements in a frequency hopping GSM network.
%23257786: JEROME, FRED. - Einstein on Israel and Zionism : His Provocative Ideas about the Middle East.
%23151631: FEDERAL WRITERS' PROJECT OF THE WORKS PROGRESS ADMINISTRATION STATE OF NEW JERSEY. - The Swedes and Finns in New Jersey.
%23195136: JERUSALEM, FRANZ W. - Soziologie des Rechts : I. Gesetzmässigkeit und Kollektivität.
%231221: JESCHECK, HANS-HEINRICH (ED.) - Deutsche strafrechtliche Landesreferate zum XI. Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung Caracas, 1982.
%2358035: JESCHECK, HANS-HEINRICH & KLAUS H.A. LÖFFLER (EDS.) - Quellen und Schrifttum des Strafrechts. Band 1: Europa.
%2339911: JESCHECK, HANS-HEINRICH (ED.) - Deutsche strafrechtliche Landesreferate zum IX. Internationalen Kongress fur Rechtsvergleichung, Teheran 1974 : Beiheft zur Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissenschaft.
%231244: JESCHECK, HANS HEINRICH & JUSTUS KRÜMPELMANN (EDS.) - Die Untersuchungshaft im deutschen, ausländischen und internationalen Recht.
%23143381: JESPERS, F.P.M. - Het loflyk werk der Engelen. De katholieke kerkmuziek in Noord-Brabant van het einde der zeventiende tot het einde der negentiende eeuw.
%2352050: JESPERSEN, OTTO - The Philosophy of Grammar.
%2351817: JESSE, ECKHARD. - Elections: The Federal Republic of Germany in Comparison.
%2377261: JESSE, WILHELM. - Quellenbuch zur Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters.
%2377263: JESSEN, PETER. - Der Einfluss von Reichshofrat und Reichskammergericht auf die Entstehung und Entwicklung des Oberappellationsgerichts Celle. Unter besonderer Berücksichtigung des Kampfes um das kurhannoversche Privilegium De Non Appellando Illimitatum.
%237664: JESSEN, J.L. - Ontvluchting of ongeoorloofde afwezigheid.
%23254233: JESSUP, PHILIP C. - The birth of nations.
%23257492: JESSUP, PHILIP C. - The birth of nations.
%23204581: JESSURUN D'OLIVEIRA, HANS ULRICH ... [ET AL.] - Grondwet van de republiek Nederland : drie modellen.
%23171579: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. ... [ET AL.] - Partij-invloed in het internationaal privaatrecht : vier opstellen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Centrum voor Buitenlands Recht en Internationaal Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
%23191849: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - Woorden als daden : commentaren en opnies van Hans Ulrich Jessurun d'Oliveira.
%2346951: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - De Antikiesregel : een paar aspecten van de behandeling van buitenlands recht in het burgerlijk proces.
%23169796: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - Rechterlijke rechtsvorming en rechtsvergelijking. Rede.
%23169799: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - Bestaat rechtsvergelijking? Rede.
%23169798: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - Toepassing van het buitenlands recht en zijn marginale toetsing door de hoogste rechter. Rede.
%2370648: TERESA VAN JESUS (SAINT TERESE OF AVILA). - Den wech der volmaectheyt, beschreuen door de H. Moeder Teresa van Jesus ... tot gebruyck haerder religieusen, ten versoecke derselver. Ende is seer profijtelijck voor alle lief-hebbers der volmaecktheyt.
%23258407: JETSCHKE, GOTTFRIED. - Mathematik der Selbstorganisation : qualitative Theorie nichtlinearer dynamischer Systeme und gleichgewichtsferner Strukturen in Physik, Chemie und Biologie.
%23189275: JEU, WILHELMUS HENDRIKUS DE. - Reflecties : over interdisciplinariteit van onderzoek en onderwijs in de natuurwetenschappen.
%23226625: JEU, ANNELIES DE. - 't Spoor der dichteressen : netwerken en publicatiemogelijkheden van schrijvende vrouwen in de Republiek (1600-1750).
%23169792: JEUKENS, H.J.M. - Staatsrechtelijke wegen naar onafhankelijkheid. Rede.
%2315879: JEUKENS, H.J.M. - Grondwetsherziening. Rede.
%23169788: JEUKENS, H.J.M. - Rechtsvergelijking in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
%23169794: JEUKENS, H.J.M. - Een ervaring rechtsvergelijking. Rede.
%23176657: JEULIN, TH. & M. YOR (EDS.) - Grossissements de filtrations : exemples et applications. S''eminaire de Calcul Stochastique, Paris 1982/83.
%23248389: JEURISSEN, PATRICK PAULUS THEODOOR. - For-profit hospitals : a comparative and longitudinal study of the for-profit hospital sector in four Western countries.
%2336397: JEVONS, W. STANLEY. - Papers and correspondence of William Stanley Jevons. Vol II: correspondence 1850-1862.
%2318611: JEVONS, W. STANLEY. - The Theory of Political Economy.
%23227322: JEVONS, W. STANLEY. - Correspondence, 1850-1862.
%2338832: JEVONS, W. STANLEY. - Papers and correspondence of William Stanley Jevons. Vol I. Biography and Personal journal.
%23262339: JEVONS, W. STANLEY. - Leitfaden der Logik.
%23227385: JEVONS, W. STANLEY. - Biography and personal journal.
%23172167: JEWELL, KEALA JANE. - The poiesis of history : experimenting with genre in postwar Italy.
%23175274: JEWELL, KEALA JANE. - The poiesis of history : experimenting with genre in postwar Italy.
%23136047: JEWETT, WILLIAM. - Fatal autonomy : Romantic drama and the rhetoric of agency.
%23156895: JEWKES, JOHN., DAVID SAWERS & RICHARD STILLERMAN. - The sources of invention.
%23181981: JEWKES, JOHN. - A Return to Free Market Economics. Critical essays on Government Intervention.
%23149044: JEYARATNAM WILSON, A. & DALTON, D. (EDS.) - The States of South Asia. Problems of national integration.
%23235602: JHA, PREM SHANKAR. - The perilous road to the market : the political economy of reform in Russia , India , and China.
%2341328: JHA, NITISH. - The bifurcate Subak : the social organisation of a Balinese irrigation community.
%2377277: JHERING, RUDOLF VON. - Juristische Festgaben für Rudolf von Jhering. Zum 50jährigen Doktorjubiläum ihres früheren Mitgliedes gewidmet von der Rostocker Juristenfakultät am 6.8.1892.
%2346211: JHERING, RUDOLF VON. - Festgabe der Göttinger Juristen-fakultät für Rudolf von Jhering zum fünfzigjährigen Doktor-Jubiläum am 6. August 1892.
%23157104: JHERING, RUDOLF VON. - Scherz und Ernst in der Jurisprudenz.
%2377265: JHERING, RUDOLF VON. - Abhandlungen aus dem römischen Recht.
%2377268: JHERING, RUDOLF VON. - Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung.
%2313622: JHERING, RUDOLF VON. - Civilrechtsfälle ohne Entscheidungen.
%2346571: JHERING, RUDOLF VON. - Festgabe, Herrn Dr. Rudolf von Jhering zum doktorjubiläum am 6. august 1892 : dargebracht von der Juristenfakultät zu Tübingen.
%2377269: JHERING, RUDOLF VON. - Gesammelte Aufsätze aus den Jahrbüchern für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts.
%2322742: JHERING, RUDOLF VON. - Civilrechtsfälle ohne Entscheidungen.
%2335556: JHERING, RUDOLF VON. - Der Kampf um's Recht.
%2377270: JHERING, RUDOLF VON. - Über den Grund des Besitzesschutzes : eine Revision der Lehre vom Besitz.
%2345950: JHERING, RUDOLF VON. - Festgabe zum doktorjubiläum Rudolf von Jherings am 6. august 1892 überreicht von der Juristenfakultät zu Breslau.
%23245804: JHERING, RUDOLF VON. - Der Kampf ums Recht (1872)
%2377271: JHERING, RUDOLF VON. - Vermischte schriften juristischen Inhalts.
%23251662: JHERING, RUDOLF VON. - Vermischte schriften juristischen Inhalts.
%23183207: JI-SEONG, I JEONG (ED.). - Interior Design. E01, E02, E03, E04, E05. 5 Volumes.
%23146505: JIE-A-JOEN, CLIVE S.J. - Strategic trade policy, multinational firms, and vertically related industries.
%236020: JIMÉNEZ MONROY, CYNTHIA. - Legal and institutional aspects of Latin-American space cooperation AQUARELSat : The Water Monitoring Constellation.
%2372701: JIMMINK, A.G. (E.A.). - De informal investor: van ondernemer naar investeerder/ondernemer.
%23223698: JIMUTAVAHANA, 12TH CENT., ROCHER, LUDO - Jimutavahana's dayabhaga the Hindu law of inheritance in Bengal.
%2374342: JING, JUN - The Temple of Memories: History, Power, and Morality in a Chinese Village.
%2342198: JIRKU, ANTON. - Die ägyptischen Listen palästinensischer und syrischen Ortsnamen in Umschrift und mit historisch-archälogischem Kommentar.
%2343840: JIRKU, ANTON. - Geschichte Palästina-Syriens im orientalischen Altertum.
%2344784: JOACHIMSEN, PAUL. - Gesammelte Aufsätze : Beiträge zu Renaissance, Humanismus und Reformation. 2 Bände.
%23116600: JOACHIMSEN, PAUL. - Gregor Heimburg.
%23224742: JOACHIMSEN, PAUL. - Gesammelte Aufsätze : Beiträge zu Renaissance, Humanismus und Reformation. Band 1.
%23224743: JOACHIMSEN, PAUL. - Gesammelte Aufsätze : Beiträge zu Renaissance, Humanismus und Reformation. Band 2.
%23230804: JOBLING, JOHN. - U2: The Definitive Biography.
%23102054: JOBSE-VAN PUTTEN, JOZIEN. - 'n brood is ginnen stoeten : taalgeografisch onderzoek naar broodnamen in Nederland.
%2361890: JOBSE-VAN PUTTEN, JOZIEN. - Van pekelvat tot diepvrieskist : interviews en beschouwingen over de huishoudelijke conservering op het Nederlandse platteland in de eerste helft van de twintigste eeuw.
%23252289: JOBSE-VAN PUTTEN, JOZIEN. - De krentenwegge : een bijzonder brood bij geboorten.
%23124274: JOCHOMS, THEO. - Aan façades voorbij : interactief handelen in een context van financiële schaarste bij enkele Nederlandse gemeenten.
%2377272: JÖCKEL, WILHELM. - Hans Kelsens rechtstheoretische Methode : Darstellung und Kritik ihrer Grundlagen und hauptsächlichsten Ergebnisse.
%23250321: JÖCKEL, WILHELM. - Hans Kelsens rechtstheoretische Methode : Darstellung und Kritik ihrer Grundlagen und hauptsächlichsten Ergebnisse.
%23135418: SPRINKLE. JOE M. - 'The Book of the Convenant'. A Literary Approach.
%2313349: JOEKES, A.M. - Schets van de bevoegdheden der Nederlandsche consuls. Diss.
%23116605: JOËL, KARL. - Geschichte der antiken Philosophie.
%23101425: JOEL, MANUEL. - Blicke in die Religionsgeschichte zu Anfang des zweiten christlichen Jahrhunderts,
%23255197: JOERGER, GERNOT & MANFRED GEPPERT. - Grundzüge der Verwaltungslehre.
%2355436: JOERGER, GERNOT. - Die deutsche Gefängnispresse in Vergangenheit und Gegenwart.
%23189134: JOERGES, CHRISTIAN & RENAUD DEHOUSSE (EDS.) - Good governance in Europe's integrated market.
%2376236: JOERGES, RUDOLF. - Rechtsunterricht und Rechtsstudium. Pädagogisches, Logische, Psychologisches zur Reform.
%23121603: JOHANNEN, UWE; ALAN SMITH & JAMES GOMEZ (EDS.) - September 11 & political freedom : Asian perspectives.
%23260391: JOHANNES, G.J. - De lof der aalbessen : over (Noord-)Nederlandse literatuurtheorie, literatuur en de consequenties van kleinschaligheid 1770-1830.
%23106329: JOHANNESSEN, KÅRE LANGVIK. - Zwischen Himmel und Erde.
%23212205: JOHANSEN, LEIF. - Public economics.
%2317587: JOHANSEN, LEIF. - Public economics.
%2335856: JOHANSEN, BABER. - Muhammad Husain Haikal : Europa und der Orient im Weltbild eines ägyptischen Liberalen.
%23226918: JOHANSEN, LEIF. - Production functions : an integration of micro and macro, short run and long run aspects.
%23147391: JOHN, RICHARD R, (ED.) - Computers and communication networks (Business History Review. Spring 2001. Special issue).
%2347164: JOHN, DAVID GUEST. - 'n Oorsig van onregverdige verryking as gedingsoorsaak in die Suid-Afrikaanse Reg.
%23246264: CONLEY. JOHN J. - Adoration and Annihilation: The Convent Philosphy of Port-Royal.
%23203071: JOHNSON III, OLLIE A. & KARIN L. STANFORD (EDS.) - Black political organizations ain the post-civil rights era.
%2315770: JOHNSON, HAROLD J. - The Medieval tradition of natural law.
%23196154: JOHNSON, SAMUEL. - [Samuel Johnson] Selected poetry and prose [of] Samuel Johnson.
%2396888: JOHNSON, OLIVER A. - Moral knowledge.
%23187023: JOHNSON, D. R. - The genetics of the skeleton : animal models of skeletal development.
%23231688: JOHNSON, RANDAL - The Film Industry in Brazil: Culture and the State.
%23150232: JOHNSON, MARK. - Beauty and power : transgendering and cultural transformation in the Southern Philippines.
%23189817: JOHNSON, HARRY G. - On economics and society.
%234184: JOHNSON, JEANNE C. - Industrial enzymes : recent advances.
%23133138: JOHNSON, HAROLD J.; JAMES J. LEACH, & ROBERT G. MUEHLMANN (EDS). - Revolutions, systems, and theories. Essays in political philosophy.
%23231706: JOHNSON, ELMER D. & MICHAEL H. HARRIS. - History of libraries in the western world. Third edition, completely revised.
%23175123: JOHNSON, OLIVER A. - The moral life.
%2370589: JOHNSON, JOHN J. (ED.) - The role of the military in underdeveloped countries.
%2369123: JOHNSON, H. CLARK - Gold, France, and the Great Depression, 1919-1932 (Yale Historical Publications Series).
%2345996: JOHNSON, KATIE N. - Sisters in Sin: Brothel Drama in America, 1900-1920.
%23142457: JOHNSON, LOCH K. - Secret Agencies. U.S. intelligence in a hostile world.
%23147385: JOHNSON, JAMES TURNER. - Can modern war be just ?.
%23219701: JOHNSON-FREY, SCOTT H. - Taking action : cognitive neuroscience perspectives on intentional acts.
%2362108: JOHNSON, MARTIN - Parapsychologie: Onderzoek in de grensgebieden van ervaring en wetenschap (Dutch Edition).
%2354191: JOHNSON, NEVIL. - Parliament and administration : The Estimates Committee 1945-1965.
%23233464: JOHNSON, PAUL - Darwin: Portrait of a Genius.
%23197622: JOHNSON, ELMER H. - Linking community and corrections in Japan.
%23197625: JOHNSON, ELMER H. - Criminalization and prisoners in Japan : six contrary cohorts.
%2346650: JOHNSON, MARILYNN A. - Louis Comfort Tiffany : Artist for the Ages.
%2315038: JOHNSON, JEANNE C. - Yeasts for food and other purposes.
%2332774: JOHNSON, WALTER. - The Challenge of Diversity.
%23200994: JOHNSON, ALAN G. (ALAN GERHARD). - Out of bounds : Anglo-Indian literature and the geography of displacement.
%23192992: JOHNSON, HARRY G. - Technology and economic interdependence.
%2387692: JOHNSON, JEANNE C. - Specialized sugars for the food industry.
%23235545: JOHNSON, DONALD CLAY & HELEN BRADLEY FOSTER (EDS.) - Dress sense : emotional and sensory experiences of the body and clothes.
%23229561: JOHNSON, WALTER. - The challenge of diversity.
%232296: JOHNSON LOOZE, H. - Alexander Hamilton and the British orientation of American foreign policy, 1783-1803.
%23254124: JOHNSON, ROBERT FLYNN. - The face in the lens : anonymous photographs.
%23255844: JOHNSON, STANLEY P. (ED.) - The Earth Summit : the United Nations conference on Environment and Development (UNCED).
%23187204: JOHNSON, PETER. - Romano-British mosaics.
%23146841: JOHNSON, ANN K. - Urban Ghetto Riots, 1965-1968: A Comparison of Soviet and American Press Coverage.
%23239276: JOHNSON, CHRISTOPHER. - Claude Lévi-Strauss : the formative years.
%23219392: JOHNSON, LAURI (ED.) - Urban education with an attitude.
%23223309: JOHNSON, MARK. - Beauty and power : transgendering and cultural transformation in the Southern Philippines.
%23210901: JOHNSON, ROBERTA. - Crossfire : philosophy and the novel in Spain, 1900-1934.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

6/1