Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23199473: HONÉE, E.M.V.H. - Minderheden in een dominante cultuur.
%23280616: HONEGGER, GOTTFRIED. - Gottfried Honegger : Arbeiten im öffentlichen Raum.
%23258753: HONERT THZ., JOAN VAN DEN. - Geschiedenis en beginselen der wetten van den 31 mei 1843 (Staatsblad no. 22 en 23) betrekkelijk boedelscheidingen.
%23250694: HONEY, MARTHA. - Hostile acts U.S. policy in Costa Rica in the 1980s.
%2368436: HONG, FAN - Sport in Asian Society: Past and present (Sport in the Global Society).
%2331983: HONG, HAN-DING. - Spinoza und die deutsche Philosophie : Untersuchung zur metaphysischen Wirkungsgeschichte des Spinozismus in Deutschland.
%23253899: HONIG, JAN WILLEM & NORBERT BOTH. - Srebrenica : reconstructie van een oorlogsmisdaad.
%2377220: HONIG, RICHARD. - Straflose Vor- und Nachtat.
%23273896: HONIG, A & H.M. VAN PRAAG (EDS.) - Depression: Neurobiological, Psychopathological and Therapeutic Advances.
%23192475: HONIGSBAUM, MARK. - The fever trail : in search of the cure of malaria.
%23266474: HÖNIGSWALD, RICHARD. - Die Philosophie des Altertums.
%23281952: HONING, G.H. - De vreedzame strijd.
%23267381: HONNETH, AXEL. - The critique of power : reflective stages in a critical social theory.
%23190172: HONNOLD, JOHN O. - Uniform law for international sales under the 1980 United Nations convention. 2nd edition.
%23221508: HONOLD, JACOB; LAURENTIUS BECCELERUS; POLYCARPUS BECCELERUS; DANIEL BESSERER & CONRAD DIETERICH. - Synoptica explicatio canonum logicorum, in utramque partem ita adornata : ut non solum logices, sed & aliarum quarumvis facultatum & disciplinatum studiosis, maxime sit necessaria & utilis.
%23116509: HONOR, LEO L. - Sennacherib's invasion of Palestine. A critical source study.
%23220691: HONORÉ, TONY & JOSEF MENNER. - Concordance to the digest jurists.
%2377222: HONORÉ, ANTHONY MAURICE. - Justinian's Digest : work in progress.
%23275328: HOOBLER, DOROTHY. - The crimes of Paris : a true story of murder, theft, and detection.
%23260771: HOOD, CHR. & PETERS, B. GUY. (EDS.) - Rewards at the top : a comparative study of high public office
%2363972: HOOD, ROGER. - The Death Penalty, a world-wide perspective, a report to the United Nations Committee on Crime and Control.
%2370600: HOOFF, W.H.P.M. VAN. - In het rijk van de Nederlandse Vulcanus : de Nederlandse machinenijverheid 1825-1914 : een historische bedrijfstakverkenning.
%2318172: HOOFF, ANTONIUS JACOBUS L. VAN. - Pax Romana. Een studie van het Romeinse imperialisme.
%23101387: HOOFT, P.C. - Alle de gedrukte werken, 1611-1738.
%2381788: HOOFT GRAAFLAND, J. - Het recht van den naam.
%23138004: HOOFT, P.C. - Rampzaeligheden der Verheffinge van den Hujze Medicis.
%23182263: HOOFT GRAAFLAND, JOAN FERDINAND. - Eenige opmerkingen omtrent den koop en verkoop van effecten.
%23250504: HOOFTMAN, J.C. - De advocaat en de rechtshulp.
%23165217: HOOG-NOOY, ANNIE DE. - U spreekt met Sanders.... Roman.
%23281943: HOOG, P.H. VAN DER. - Pelgrims naar Mekka.
%23184334: HOOG, GÜNTER. - Die Konvention über die Haftung der Inhaber von Atomschiffen vom 23. Mai 1962.
%23245106: HOOGDALEM HZN., H. VAN. - Het geslacht Van Hoogdalem.
%23277796: HOOGENBERK, HENDRIK. - De rechtsvoorschriften voor de vaart op Oost-Indië, 1595-1620.
%23271512: HOOGENBERK, HENDRIK. - De rechtsvoorschriften voor de vaart op Oost-Indië, 1595-1620.
%23233302: HOOGENBOOM, A.B. & L.J.J. ROGIER (EDS.) - Rèspèt : 61 essays over criminaliteit op Curaçao en St. Maarten.
%231624: HOOGENBOOM, A.B. - 't Neemt toe, men weet niet hoe,
%2347660: HOOGENBOOM, A.B. (ED.) - Policing the Future.
%23243656: HOOGENBOOM, A.B. (ED.) - Privatisering van toezicht en opsporing.
%23131108: HOOGENDIJK, BIANCA. - De loondoorbetalingsverplichting gedurende het eerste ziektejaar.
%2316062: HOOGENDIJK-DEUTSCH, S.V. ... [ET AL.] - De wetgeving inzake verontreiniging van water en lucht in Nederland en België. Preadviezen.
%2357010: HOOGENDIJK-DEUTSCH, S.V. & R. SAMKALDEN. - Advisering in het bestuursrecht : preadviezen.
%23240790: HOOGENDIJK-DEUTSCH, S.V. ... [ET AL.] - Groepsacties en algemeen belang in de administratiefrechterlijke procedure : preadvies / S.V. Hoogendijk-Deutsch. De actie ter behartiging van groeps- en algemene belangen in de civiele procedure : preadvies / E.M. Enschedé. Politioneel en preventief-justitieel optreden tegen in grote verband gepleegde delicten : preadvies / W.C. van Binsbergen. Welke wetswijzigingen zijn wenselijk met betrekking tot activisme en in groter verband begane delicten? : preadvies / R. de Waard.
%23131539: HOOGENDONK, MABEL (ED.) - Galerie Espace 40 jaar : ruimte voor eigentijdse kunst.
%2359828: HOOGENDONK, MABEL ... [ET AL.] - Henri Le Fauconnier : kubisme en expressionisme in Europa.
%23268929: HOOGENDOORN, SONJA ANNET. - Toezicht in meervoud : een bestuurskundig onderzoek naar het ontwerp en de werking van drie toezichtarrangementen.
%23152877: HOOGENVEEN, VICTORIA. - Nominal rigidities and the inflation-output trade-off.
%2329291: HOOGERHUIS, OTTO W. - Baren op Beveland : vruchtbaarheid en zuigelingensterfte in Goes en omliggende dorpen gedurende de 19e eeuw.
%23107939: HOOGERS, H.G. - De verbeelding van het souvereine : een onderzoek naar de theoretische grondslagen van politieke representatie.
%23178237: HOOGERVORST, E.M. (E.A.) - BW-Krant, Jaarboek 19 : doel en effect van civielrechtelijke sancties.
%23180278: HOOGERWERF, AART. - Denken over sterven en dood in de geneeskunde : overwegingen van artsen bij medische beslissingen rond het levenseinde.
%23262777: HOOGERWERF, A. - Van groeibeleid naar beheersbeleid : de machtsvorming der bewindvoerders in Nederland.
%23238828: HOOGERWERF, A. - De onweerstaanbare gelijkheid : een geschiedenis van het sociaalpolitieke denken.
%23279379: HOOGERWERF, ANDRIES. - Wij en zij: intolerantie en verdraagzaamheid in 21 eeuwen.
%23282026: HOOGEWERF, C.L. ... [ET AL.] - Zoeken in juridische databanken.
%23282025: HOOGEWERF, C.L. - Juridische onderzoeksvaardigheden.
%23130427: HOOGEWERF, C.L. - Het Haarlemse stadsrecht (1245). Inleidende beschouwingen, tekst, vertaling en artikelsgewijs commentaar.
%23280500: HOOGEWERFF, G.J. - De geschiedenis van de St. Lucasgilden in Nederland.
%23102012: HOOGEWERFF, G.J. - Bij de herdenking van de commissie tot het opsporen, het behoud en het bekendmaken van overblijfsels der vaderlandsche kunst uit vroeger tijden : (juni 1860-april 1872)
%23102014: HOOGEWERFF, G.J. - Enkele verluchte getijdenboeken tussen 1375 en 1425 in de Nederlanden ontstaan.
%23224910: HOOGHE, MARC. - Sociaal kapitaal in Vlaanderen : een onderzoek naar de relatie tussen verenigingsleven en democratische politieke cultuur.
%2374836: HOOGHIEMSTRA, REGINALD BRUNO HENDRIK. - The construction of reality : cultural differences in self-serving behaviour in accounting narratives = De presentatie van ondernemingsresultaten : culturele verschillen in zelfpresentatie in het jaarverslag.
%23192285: HOOGHIEMSTRA, ERNA. - Trouwen over de grens : achtergronden van partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland.
%23226207: HOOGLAND, P. - Vijf en twintig jaren sociaal-demokratie in de hoofdstad.
%23113080: HOOGLUND, E.J. (ED.) - Crossing the Waters. Arabic-Speaking Immigrants to the United States before 1940.
%23196507: HOOGMA, ROBERTUS PETRUS. - Der Einfluss Vergils auf die Carmina Latina Epigraphica : eine Studie mit besonderer Berücksichtigung der metrisch-technischen Grundsätze der Entlehnung.
%2320848: HOOGSTRATEN-SCHOCH, ANNA VAN. - De liefde van een moderne vrouw.
%23152225: HOOGSTRATEN-SCHOCH, A.H. VAN & G.H.J. V.D. MOLEN (ED.). - Christelijk Vrouwenboek.
%2366242: HOOGSTRATEN, HANS-DIRK VAN. - Interpretatie : het veranderingsproces in het denken van Dietrich Bonhoeffer als model voor een hedendaagse aanpak van Bijbelvertolking.
%2356530: HOOGSTRATEN, JOH. - De machteloze onderzoeker. Voetangels en klemmen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
%2353450: HOOGVELD, J.E.H.J. - De nieuwe wijsbegeerte : een studie over Henri Bergson.
%23237023: HOOGVLIET, ARNOLD. - Abraham, de aartsvader : in XII boeken.
%2384409: HOOGVLIET, MARINUS. - Specimen e litteraris orientalibus exhibens Diversorum scriptorum locos de regia, aphtasidarum familia et de Ibn-Abduno poeta ex Mss. codicibus bibliothecae Leidenis editos, latine redditos et annotatione illustratos.
%23173728: SIDNEY HOOK. - Philosophy and Public Policy.
%23137669: HOOK, SIDNEY (ED.) - Language and Philosophy. A symposium.
%2344207: HOOK, D.D. & KAHN, L. - Death in the balance : the debate over capital punishment.
%23263998: HOOK, GLENN D. - Japan's Contested Constitution: Documents and Analysis (Sheffield Centre for Japanese Studies/Routledge Series).
%23181099: HOOK, SIDNEY. - Convictions.
%2372408: HOOKER, M.B. - Indonesian Islam: Social Change Through Contemporary Fatawa.
%23264048: HOOKER, M.B. - Personal Laws of Malaysia: An Introduction (East Asian historical monographs).
%23190909: HOONING, TH.J. - George Orwell in zijn tijd.
%23281115: HOONINGS, J.G.M.N. - In naam van de koningin : 120 jaar, 1873-1933, Koninklijke Broederschap van Ontvangers van 's Rijks Belastingen.
%23192340: HOOPER, JUDITH. - Of moths and men : an evolutionary tale : the untold story of science and the peppered moth.
%23101389: HOORN, W. VAN. - As images unwind : ancient and modern theories of visual perception.
%2318800: HOORN, HERMAN J.W. VAN. - Poésie et Mystique : Paul Claudel, Poète chrétien.
%23266039: HOORN, L.G. VAN. - Jacob Obrecht.
%23241088: HOORWEG, FRITS EN PRAAG, CARLO VAN - Springveren, het beste uit de leunstoel.
%2383647: HOOVEN, MARCEL TEN. - Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie 1908-1980.
%23135430: HOOVER, KEVIN D. - Causality in macroeconomics.
%2329948: HOOVER, K.H. - The Elements of social scientific thinking.
%23179515: HOOVER, A.J. - Friedrich Nietzsche : his life and thought.
%2399913: HOOYER, D.A. - Man and other Mammals from Toalian-Sites in South Western Celebes.
%23278497: HOOYKAAS, J. - Bevolkingsleer en gezinsbeperking.
%23102020: HOOYKAAS, R. - Natuur en geschiedenis.
%23102021: HOOYKAAS, R. - Humanism and the Voyages of Discovery in 16th Century Portuguese Science and Letters
%23102023: HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP, J.H. - Ritual Purification of a Balinese Temple.
%23102019: HOOYKAAS, C. - Balinese Bauddha Brahmans
%2356544: HOOYMANS, NICOLINE ... [ET AL.] - Vrederechters in het departement van de mondingen van de Maas 1811-1813.
%23246262: HOPF, TED. - Reconstructing the Cold War: The Early Years, 1945-1958.
%2321379: HOPGOOD, STEPHEN. - Keepers of the Flame: Understanding Amnesty International
%232908: HOPKINS, NICOLAS S. - Popular government in an African town. Kita, Mali.
%23141617: HOPKINS, MARY ALDEN - Hannah More and her Circle.
%2357188: HOPKINS, MIKE - Basic Needs in Development Planning.
%23228506: HOPKINS, NICHOLAS S. - People and Pollution: Cultural Constructions and Social Action in Egypt.
%2344864: HOPKINSON, NICHOLAS - Fighting Drugs Trafficking in the Americas and Europe.
%23282174: HOPKIRK, PETER. - Het gedroomde rijk : de schimmenoorlog in Centraal-Azië, 1917-1942.
%23279935: HOPMANS, ANITA. - Jan Sluijters, 1881-1957 : aquarellen en tekeningen
%23244499: HOPMANS, JAN. - Recht uitgelegd : leerboek recht voor het beroepsonderwijs.
%2365582: HOPPE, HEINZ A. - Drogenkunde: Handbuch der pflanzlichen und tierischen Rohstoffe.
%2341826: HOPPE - The Governance of Problems: Puzzling, Powering and Participation.
%23267103: HOPPÉ, EMIL O., PRODGER, PHILLIP (ED.) - E.O. Hoppé : the German work 1925-1938.
%23203514: HOPPE, JOACHIM. - [Joachimi Hoppii]. Examen Institutionum imperialium in quo et prima rudimenta, & solidiora : fundamenta, typorum diversitate distincta ex ipsis textibus perspicue ostenduntur ; accessit memoriale actionum omnium, quotquot in jure occurrunt.
%23281270: HOPPER, EDWARD. LLOYD GOODRICH (TEXT). - Edward Hopper.
%2350219: HOPPER, PAUL. - Living with Globalization.
%23206240: HOPPIT, JULIAN (ED.) - Failed legislation 1660-1800 : extracted from the Commons and Lords Journals.
%23282164: HOPT, KLAUS J. & EDDY WYMEERSCH (EDS.) - European company and financial law : European Community Law-Text Collection.
%23279240: HOPT, KLAUS J. & EDDY WYMEERSCH (EDS.) - European company and financial law : European Community Law-Text Collection. 2nd edition.
%2360146: HORA ADEMA, WIM. - De rijstebrijberg.
%23248545: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS, RUTGERS VAN DER LOEFF, A. - Horatius en zijn brief over de dichtkunst met twintig andere gedichten.
%23106931: HORBACH, K.F.E. - Ibsens Dramen als Erlebnisdichtung. Vorstudien zur Erkenntnis seines Weltbildes und seiner Weltanschauung. I. Die Dichtungen der Werdezeit. Diss.
%23141086: HORBACH, NATHALIE; RENÉ LEFEBER & OLIVIER RIBBELINK (EDS.) - Handboek internationaal recht.
%23201175: HORBEEK, H.J. - De buigzame werkvloer : de implementatie van interne flexibiliseringsmaatregelen nader beschouwd.
%23123773: HORDIJK, J.K. - De democratie van het Respect, Schoolstrijd, levensbeschouwing en politiek debat.
%23218638: HORENSTEIN, HENRY. - Close relations.
%2385104: HORESH, NIV. - Shanghai's Bund and Beyond: British Banks, Banknote Issuance, and Monetary Policy in China, 1842-1937 (Yale Series in Economic and Financial History).
%2343484: HORGAN, TERENCE. - Austere Realism: Contextual Semantics Meets Minimal Ontology (Representation and Mind series).
%2343953: HORGAN, TERRY - Connectionism and the philosophy of psychology.
%2336539: HORKHEIMER, MAX & HERBERT MARCUSE. - Filosofie en kritische theorie.
%23230257: HORKHEIMER, MAX. - Die gesellschaftliche Funktion der Philosophie : ausgewählte Essays.
%23125376: HORKHEIMER, MAX & THEODOR W. ADORNO. - Sociologica II. Reden und Vortrage.
%23259224: HORLINGS, INA. - Duurzaam boeren met beleid : innovatiegroepen in de Nederlandse landbouw.
%23232626: HORN, ROBERT (ED.) - Legal problems of codes of conduct for multinational enterprises.
%23274140: HORN, ELIZABETH VAN - Drug Treatment in Psychiatry: A guide for the Community Mental Health Worker, 1e
%23261740: HORN, REBECCA. - Rebecca Horn.
%2384134: HORN, JEFF - The Path Not Taken: French Industrialization in the Age of Revolution, 1750-1830.
%2320807: HORN-VAN NISPEN, L.C.W.J.M. TEN. - Jan B.M. van Besouw. Een sociaal geïnspireerd ondernemer rond 1900.
%23277389: HORN, ECKHARD. - Verbotsirrtum und Vorwerfbarkeit : eine systematische Grundlagenanalyse der Schuldtheorie.
%23222055: HORN, STEPHEN. - The Cabinet and Congress.
%2342514: HORN, PAUL. - Das Heer und Kriegswesen der Grossmoghuls.
%23276971: HORN, HENDRIK. - ie Durchführung von Kontrollen durch das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) in Irland : Verwaltungsrecht im Spannungsfeld von Gemeinschaftsrecht und nationalen Recht.
%23267539: HORN, ADAM. - Immanuel Kants ethisch-rechtliche Eheauffassung.
%23265501: HORN, A.S., J. KORF & B.H.C. WESTERINK (EDS.) - The neurobiology of dopamine.
%23145971: HORNADAY, CLIFFORD LEE - Nature in the German Novel of the Late Eighteenth Century, 1770-1800.
%23280265: HORNBLOW, LEONORA. - The Love-Seekers.
%23221802: HORNE, ALISTAIR. - La belle France : a short history.
%2384730: HORNE, J.C.M. VAN. - In het voorportaal van de rechter : een onderzoek naar de bemiddelende en adviserende rol van bedrijfscommissies bij geschillen tussen ondernemer en ondernemingsraad.
%23108817: HORNE, J.C.M. VAN. - Bedrijfscommissies in kaart.
%23257772: HORNE, JANET R. - A social laboratory for modern France : the Musée Social & the rise of the welfare state.
%23101391: HORNER, I.B. - The early Buddhist theory of man perfected : a study of the Arahan concept and of the implications of the aim to perfection in religious life, traced in early canonical and post-canonical Pali literature, with notes, references and indexes of names, subjects, and Pali and Sanskrit words.
%23211415: HORNER, JOHN R. - Dinosaur lives : unearthing an evolutionary saga.
%23101393: HORNER, I.B. - Women under primitive Buddhism : the position of laywomen and almswomen in early Buddhist times : followed by a history of the 'Order of Almswomen' collected from canonical and post-canonical Pali literature and commentaries : with notes and an index.
%23250112: HÖRNMANN, GÜNTER. - Verbraucher und Schulden: eine rechtstatsächliche und rechtsvergleichende Untersuchung zur Schuldbeitreibung und Schuldenregulierung bei privaten Haushalten.
%23267369: HORNSBY, JENNIFER. - Simple mindedness : in defense of naive naturalism in the philosophy of mind.
%23262585: HORNSTEIN, NORBERT. - As time goes by : tense and universal grammar.
%2387690: HORNSTEIN, IRWIN. - FLAVOR CHEMISTRY.
%23254173: HORODOWICH, ELIZABETH. - Language and statecraft in early modern Venice.
%23280819: HOROWITZ, EDITOR) ADAM (AUTHOR. - The Goldstone Report: The Legacy of the Landmark Investigation of the Gaza Conflict.
%23231633: HOROWITZ, JOSEPH. - The Post-Classical Predicament: Essays on Music and Society.
%23136349: HOROWITZ, M. CLINE (ED.) - Race, Class and Gender in 19th-Century Culture.
%23211736: HOROWITZ, DAVID. - The Free World Colossus. A Critique of American Foreign Policy in the Cold War.
%23221163: HOROWITZ, JOSEPH. - Artists in exile : how refugees from twentieth-century war and revolution transformed the American performing arts.
%23249271: HOROWITZ, JOSEPH. - The post-classical predicament : essays on music and society.
%2356946: HOROWITZ, IRVING LOUIS. - The decomposition of sociology.
%23262922: HOROWITZ, MARDI J. (ED.) - Psychodynamics and cognition.
%23245169: HOROWITZ, IRVING LOUIS & JAIME SUCHLICKI (EDS). - Cuban Communism.
%23178531: HORRIGAN, BILL. - Josiah McElheny : towards a light club.
%23234414: HORSPOOL, MARGOT. - European Union law. 4th edition.
%23280498: HORST, D.J.H. TER. - Franciscus Lievens Kersteman : het leven van een 18e-eeuwschen avonturier.
%23106335: HORST, K. VAN DER. - Inventaire de la correspondance de Caspar Barleus (1602-1648).
%2313985: HORST, MARLEEN H.J. VAN DEN. - Compensation for Improvements : the Roman Dutch law in Sri Lanka.
%23281125: HORST, HENDRIK PIETER VAN DER. - Eenige opmerkingen omtrent de openbare verkoopingen van roerende goederen.
%23124897: HORST, J.R. TER. - Isaac Vossius en Salmasius. Een episode uit de 17de-eeuwsche geleerdengeschiedenis.
%23102025: HORST, P.W. VAN DER. - Sortes: het gebruik van heilige boeken als lotsorakels in de oudheid.
%23279043: HORST, STEVEN W. - Laws, mind, and free will.
%2332250: HORST, DICK VAN DER. - 'Aan 't schipryk Y...' : oude en jonge monumenten rond de historische oevers van het IJ.
%2314043: HORST, TH.A.M. VAN DER. - Ambtenaar en grondrechten.
%23281413: HORST, PIETER. W VAN DER - De woestijnvaders : Levensverhalen van kluizenaars uit het vroege Christendom.
%23200309: HORST, JACOBUS WILHELMUS VAN DER. - Parerga der ethica : betreffend de criticistische en neo-positivistische beantwoording van enige ethische vragen.
%23274066: HORSTER, FRANZ ADOLF - Thyreotropin-Releasing-Hormon: Symposion im Hotel Hilton, Mainz, am 23. April 1971.
%2344344: HORSTMAN, KLAZIEN. - Verzekerd leven : artsen en levensverzekeringsmaatschappijen 1880-1920.
%23256489: HORTY, JOHN. - Frege on definitions : a case study of semantic content.
%235762: HORTY, JOHN F. - Reasons as Defaults.
%23262748: HORVATH-PETERSON, SANDRA. - Victor Duruy & French education : liberal reform in the Second Empire.
%23200088: HORWATH, ERNEST B. AND LOUIS TOTH. - Hotel accounting. Revised edition.
%23111378: HÖRWICK, U. - Das Denken in der Religion. Die Andacht in der Religionsphilosophie Hegels.
%23231236: HORZEN, F. VAN. - Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. 2e druk.
%23281585: HOSELITZ, BERT F. & WILBERT E. MOORE (ED.). - Industrialization and society.
%23266542: HOSEMANN, ROLF & S.N. BAGCHI. - Direct analysis of diffraction by matter.
%23171486: HOSENEY, R. CARL. - Principles of cereal science and technology. A general reference on cereal foods.
%23279380: HOSKING, GEOFFREY. - Rulers and Victims: The Russians in the Soviet Union.
%23220743: HOSKINS, LESLEY (ED.) - Die Tapete : Geschichte, Gestaltung und Techniken des Wanddesigns.
%23276445: HÖSLE, VITTORIO. - The philosophical dialogue : a poetics and a hermeneutics.
%23276430: HÖSLE, VITTORIO. - Morals and politics.
%23277198: HÖSLE, VITTORIO - The many faces of beauty.
%23102027: HOSPERS, J. & J.C. VAN WIJNEN. - The Gravity Field of the Venezuelan Andes and Adjacent Basins
%2318706: HOSPERS, JOHANNES HENDRIK. - De numeruswisseling in het boek Deuteronomium.
%23116439: HOSPITAL, CLIFFORD. - The righteous demon : a study of Bali.
%23263938: HOSSAIN, MOAZZEM - South Asian Economic Development: Transformation, Opportunities and Challenges (Routledge Siena Studies in Political Economy).
%2332273: HÖSSEN, CHR.F. - Verzorging, africhting en gebruik van den politiehond in de praktijk.
%2371077: HOSSON, B.F.C. DE. - Alphabetisch register op den inhoud van de wet van den 29 Junij 1851, regelende de zamenstelling, inrigting en bevoegdheid der gemeentebesturen (Staatsblad no. 85) : (Gemeentewet).
%23268890: HOSTE, ANSELM. - Humor : een vorm van overleven.
%23230816: HOTTA, ERI. - Japan 1941: Countdown to Infamy.
%2369560: HOTZ, THEO - Theo Hotz. Architecture 1949-2002.
%23176065: HOUARI , LEÏLA. - Zeïda : roman.
%23252944: HOUBEN, P.H.-J.M. - Les conseils des ministres des Communautés Européennes.
%2312496: HOUBEN, P.-H.J.M. - De raad van ministers in de Europese Gemeenschappen.
%23222562: HOUBEN, I.S.J. ... [ET AL.] (EDS.) - Samenloop.
%23153639: HOUBEN, AERDT C.F.J. - The Evolution of Monetary Policy Strategies in Europe.
%23277940: HOUBEN,,L.G.A. - Geschiedenis van Eindhoven. De stad van Kempenland naar voor het meestendeel onuitgegeven handschriften. Deel 1-2. Buy it!] [show this book only] Houben,,L.G.A. 16.50 ZVAB Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V. Herdruk Schiedam, 1974. 2 delen. 404, 407 blz. Z./w. illustr. Linn., in cassette.Herdruk van de 1889 uitgave. [Amsterdam, Netherlands]
%2326524: HOUCKE, STAN VAN. - 'Dat blijft geheim': reizen door Nederland.
%23273488: HOUCKE, STAN VAN. - Overal ziet men zichzelf
%23226940: HOUDIJKER, F.N.J. DEN (E.A.) - Bestuurlijke punitieve sancties : preadviezen
%23211483: HOUDT, KOOS VAN. - Opstellen rond de Grondwet voor Europa.
%23427: HOUGH, SHERIDAN. - Nietzsche's noontide friend : the self as metaphoric double.
%23280953: HOUGH, JERRY F. - Opening Up the Soviet Economy.
%23187703: HOULE, LYNNE ... [ET AL.] - Czechoslovakian business law.
%23154757: HOULIHAN, D.F., J.C. RANKIN & T.J. SHUTTLEWORTH (EDS.) - Gills.
%23280767: HOUNTONDJI, PAULIN J. .. [ET AL.]. - Endogenous Knowledge Research Trails.
%23280970: HOUSEMAN, SUSAN N. - Industrial Restructuring with Job Security: The Case of European Steel (Economic Studies) (Harvard Economic Studies).
%23231650: HOUSEWRIGHT, WILEY L. - A history of music and dance in Florida, 1565-1865.
%2346050: HOUSTON, CHRISTOPHER. - Islam, Kurds and the Turkish nation state.
%23260982: HOUSTON, GAIL TURLEY. - Consuming fictions: gender, class and hunger in Dickens's novels.
%23258360: HOUSTON, JOE. - In Monet's Garden. Artists and the Lure of Giverny.
%2325022: HOUSTON, JOHN P. - Fundamentals of Learning and Memory.
%2383906: HOUT, P.J. VAN DEN. - Het afluisteren van telefoongesprekken als dwangmiddel : een inquisitoir trekje in het Nederlandse strafvorderingsstelsel.
%23170275: HOUT, E.J.TH. VAN. - Interim-management bij de rijksoverheid. Tijd en transitoriteit in beleid en organisatie.
%2351426: HOUTE, C.P.M. VAN. - De stichting in het Nederlandse belastingrecht.
%2310176: HOUTEN, HANS RUDOLF VAN. - Egypte's internationaal statuut sedert het begin van de 19e eeuw. Diss.
%23250023: HOUTEN, SAMUEL VAN. - Raadgevingen aan huisvrouwen : naar aanleiding der op 1 februari 1909 in werking tredende wet op de arbeidsovereenkomst met model-contract.
%23258706: HOUTEN, H.J. VAN (ED.) - Baas in eigen tijd: naar een autonomer tijdgebruik.
%23210805: HOUTEN, SAMUEL VAN. - Liberaal of pauselijk staatsbeleid.
%239231: HOUTEN, J.N. VAN DEN. - Bondsstaat en souvereiniteit.
%2372957: HOUTEN, H.J. VAN (ED.) - The competitive strength of the information and communication industry in Europe : an integrated view of Europe's experts on strengths and weaknesses, actions to be taken.
%23258764: HOUTEN, SAMUEL VAN. - Staats- en strafrechtelijke opstellen.
%23210852: HOUTEN, S. VAN; H.L. DRUCKER; H.J. ROMEIJN & J.B. KAN. - Convoluut : De Grondwet.
%23173798: HOUTMAN, DICK (E.A.) - De vanzelfsprekendheid van vooruitgang : over technologie , rationaliteit en sociale ongelijkheid.
%2394688: HOUTMAN, DICK. - Werkloosheid en sociale rechtvaardigheid : oordelen over der rechten en plichten van werklozen.
%23256443: HOUTTE, HANS VAN., HANS DAS, BART DELMARTINO & IASSON YI. - Post-War Restoration of Property Rights Under International Law. 2 Volume Set.
%23130315: HOUTTE, J.A. VAN. - Essays on medieval and early modern economy and society.
%2332006: HOUTTE, J.A. VAN. - Van ruilverkeer tot wereldhandel. Economische geschiedenis.
%2320572: HOUTTE, J.A. VAN. - Economische en sociale geschiedenis van de Lage Landen.
%23129132: HOUTZAGER, H.L. (ED.) - Pieter van Foreest : een Hollandse medicus in de zestiende eeuw.
%2350702: HOUTZAGER, H.L. - (ed.). Kruit en Krijg : Delft als bakermat van het Prins Maurits Laboratorium TNO : Opstellen.
%23112442: HOUTZAGERSS, H.P. - The Cakavian Dialect of Orlec on the Island of Cres.
%23231875: HOUWAART, DICK. - Van Drees tot Kok: Een halve eeuw regeren.
%23169953: HOUWELING, P. - Beschikkingverlening in de beschikkingenfabriek : een onderzoek naar de verwezenlijking van de eisen van de rechtsstaat bij grootschalige beschikkingverlening.
%23201173: HOUWELING, PATRICK. - Empirical studies on credit markets.
%23210592: HOUWELING, HENK (EDITOR) - Central Eurasia In Global Politics: Conflict, Security, And Development (International Studies in Sociology and Social Anthropology, V. 92).
%23282022: HOUWELING, A.R. - Vaardig met staatsrecht : de wetgevingsprocedure van een wet in formele zin.
%2323081: HOUWENINGE, D. VAN. - De strafwetgevende macht der waterschappen.
%2314316: HOUWING, PH.A.N. - Subjectief recht, rechtssubject, rechtspersoon.
%2310705: HOUWING, PH.A.N. - (ed.). Onroerend Goed : opstellen geschreven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Broederschap der Notarissen in Nederland.
%2391512: HOUWING, J.F. - Rechtskundige opstellen.
%2312934: HOUWING, PH.A.N. - Geschriften van Houwing.
%23152945: HOUWINK, NET - To Wassenaar.
%23164881: HOUWINK, NET - Herfst in Juni.
%23164954: HOUWINK, NET - De verzwegen zonde.
%23112446: HOVANEC, EVELYN A. - Henry James and Germany.
%2327428: HOVE, ALPHONSE VAN. - Gebruik en receptie van het romeinsch recht door het kerkelijk recht in de westersche kerk tot aan het Decretum Gratiani (1140).
%2386453: HOVEN, PAUL VAN DEN. - Het formuleren van een formele kritiek op een betogende tekst : een uitgewerkt voorbeeld van een procedureconstructie.
%2314291: HOVEN, MARCEL JEROEN VAN DEN. - Computer ethics : philosophical enquiry : ACM/SIGCAS conference.
%23258195: HOVEN, WILLEM. - De Pasemah en haar verwantschaps-, huwelijks- en erfrecht.
%23223500: HOVEN VAN GENDEREN, BRAM VAN DEN. - Het kapittel-generaal en de Staten van het Nedersticht in de 15e eeuw.
%23276520: HOVIUS, RANNE. - De eenzaamheid van de waanzin : tweehonderd jaar psychatrie in romans en verhalen.
%2370483: HOVY, LODEWIJK. - Ceylonees plakkaatboek : plakkaten en andere wetten uitgevaardigd door het Nederlandse bestuur op Ceylon, 1638-1796.
%23264067: HOWARD, ANGELA FALCO., WU HUNG, LI SONG ... [ET AL.] - Chinese sculpture.
%23145646: HOWARD, BURT ESTES - The German Empire.
%23129921: HOWARD-MALVERDE, ROSALEEN (ED.) - Creating Context in Andean Cultures.
%23157062: HOWARD, MICHAEL, GEORGE J. ANDREOPOULOS & MARK R. SHULMAN (EDS.) - The laws of war : constraints on warfare in the Western world.
%23240927: HOWARD, ROGER - Iran in Crisis? Nuclear Ambitions and the American Response.
%23114575: HOWARD COLLINS, F. - An Epithome of the Synthetic Philosophy.
%23212251: HOWARD, ROSS - The power of the media: A handbook for peacebuilders.
%23156462: HOWARD, A. E. DICK (ED.) - The United States Constitution : roots , rights , and responsibilities.
%2380306: HOWARD, MICHAEL (ED.) - (ed.). Restraints on War. Studies in the Limitation of Armed Conflict.
%2380138: HOWARD, DICK. - The politics of critique.
%2374181: HOWARD, J. WOODFORD. - Mr. Justice Murphy. A political biography.
%2365338: HOWARD, PHILIP K. - The death of common sense : how law is suffocating America.
%239719: HOWARD, WILLIAM EDWARD HARDING. - Public administration in Ethiopia : a study in retrospect and prospect.
%23280879: HOWARD, GREGORY J. (EDITOR). - Interrogating Popular Culture: Deviance, Justice And Social Order.
%2325193: HOWARD, MICHAEL C. - Contemporary cultural anthropology. Third edition.
%2366093: HOWARTH, DAVID. - Images of rule: art and politics in the English Renaissance, 1485-1649.
%23257597: HOWAY, FREDERIC W. - The Dixon-Meares controversy.
%23257568: HOWAY, FREDERIC W. - Voyages of the Columbia to the Northwest Coast, 1787-1790 and 1790-1793.
%23242902: HOWE, J. THOMAS. - Faithful to the earth : Nietzsche and Whitehead on god and the meaning of human life.
%23249624: HOWE, CHRISTOPHER. - China's economy : a basic guide.
%23217960: HOWE, PETER. - Paparazzi : and our obsession with celebrity.
%23227468: HOWE, CHRISTOPHER. - The origins of Japanese trade supremacy : development and technology in Asia from 1540 to the Pacific War.
%2324618: HÖWELER, CASPAR. - X-Y-Z der muziek.
%2322923: HOWELL, JUDE - Civil Society & Development: A Critical Exploration.
%23258600: HOWELLS, JEREMY. - Economic, technological and locational trends in European services.
%2362508: HOWES, F.N. - Vegetable gums and resins.
%2350265: HOWLAND, DOUGLAS & LUISE WHITE (EDS.) - The state of sovereignity : territories, laws, populations.
%2358001: HOWLETT, DARRYL A. - Nuclear weapons policy at the crossroads.
%2397897: TREBILCOCK. MICHAEL J. & ROBERT HOWSE. - The Regulation of international trade.
%23281920: HOYACK, LOUIS. - De onbekende koran.
%2388835: HOYER, CHRISTIAN. - Das technisch zweite Versäumnisurteil.
%23116040: HOYLES, JOHN. - The edges of Augustanism. The aesthetics of spirituality in Thomas Ken, John Byrom and William Law.
%2386114: HOYNINGEN GENANNT HUENE, JOBST BEREND GEORG VON. - Interpretation und Demokratie im Südafrikanischen Verfassungsrecht. Ein rechtstheoretischer Beitrag zur Verfassungsauslegung und eine Untersuchung des Begriffes Democratic state.
%23272296: HOYOS, DEXTER. - Mastering the West : Rome and Carthage at war.
%23275324: HOYT, EDWIN P. - Hitler's war.
%23163770: HOYT, ELIZABETH ELLIS. - Primitive trade : its psychology and economics.
%23272999: HRBEK, RUDOLF (ED.) - Der Vertrag von Maastricht in der wissenschafliche Kontroverse : Beiträge für das Jahreskolloquium des Arbeitskreises Europäische Integration e.V. : 12.-14. November 1992 in Bonn.
%2331415: HRICIK, DAVID - Patent Ethics Litigation.
%23211883: HROZNY, BEDRICH. - Ancient history of Western Asia, India and Crete.
%23164627: HROZNY, BEDRICH. - Ancient history of Western Asia, India, and Crete.
%2377224: HRUZA, ERNST. - Beiträge zur Geschichte des griechischen und römischen Familienrechts.
%23174993: HSIUNG, JAMES CHIEH. - Law and policy in China's foreign relations : a study of attitudes and practice.
%2369154: HSIUNG, J.C. - Ideology and practice. The evolution of chinese communism.
%23171306: HSU, ROBERT C. - Economic theories in China, 1979-1988.
%23119565: HSU, C.S. - Cell-to-Cell Mapping. A Method of Global Analysis for Nonlinear Systems.
%23114245: HSU, PAO-LU. - Collected Papers.
%23280969: HSU, ROBERT C. - The MIT Encyclopedia of the Japanese Economy.
%23179248: WEI CHEN HSUAN - Chinese Books.
%23258984: HUA-STRÖFER, HAI-YEN - Buddha's Brush, Buddha's Paste: Rebirth of a Taima-Mandala. Buddhas Kleister, Buddhas Pinsel. Wiedergeburt eines Taima-Mandala.
%23114284: HUA, LOO-KENG. - Selected papers.
%23199718: GU HUA. - De kuise vrouw : het verhaal van Ganzenplaat.
%23145700: HUANG, HAN LIANG - The Land Tax in China.
%23145677: HUANG, FENG-HUA - Public Debts in China.
%23276380: HUANG, PEI. - Reorienting the Manchus : a study of sinicization, 1583-1795.
%23263743: HUANG, KWEI-BO (EDITOR) - Conflict Management, Security and Intervention in East Asia: Third-party Mediation in Regional Conflict.
%23281081: HUARD, PIERRE & MAURICE M. DURAND. - Connaissance du Viêt-nam.
%2312243: HUART, F.J.A. - Nagelaten geschriften.
%23254267: HUART, F.J.A. - Grondwetsherziening 1917 en 1922.
%238085: HUART, F.J.A. - Nederlands aandeel in de ontwikkeling van het onpartijdigheidsrecht gedurende den wereldoorlog.
%2312378: HUART, F.J.A. - Verspreide geschriften.
%23162992: HUART, CLÉMENT. - Histoire des arabes. Tome I-II.
%23280928: HUBAND, MARK. - The Liberian Civil War.
%2388293: HUBBARD, RUTH & ELIJAH WALD. - Exploding the gene myth : how genetic information is produced and manipulated by scientists, physicians, employers, insurance companies, educators, and law enforcers.
%2323626: HUBBELING, H.G. - Ethiek in meervoud.
%23185696: HUBBELING, HUBERTUS GEZINUS. - Natuur en genade bij Emil Brunner.
%23102029: HUBBELING, H.G. - Divine Presence in Ordinary Life. Gerardus van der Leeuw's Twofold Method in his Thinking on Art and Religion.
%23243334: HUBBELING, HUBERTUS GEZINUS. - Language, logic and criterion : a defence of non-positivistic logical empiricism.
%23208911: HUBBEN, J.H. (RED.). - Wet ziekenhuisvoorzieningen : actualiteit en jurisprudentie-overzicht 1975-1995.
%23280174: HUBBEN, J.H. & L.A.M. VAN ZENDEREN (RED.). - Het Stelsel voorbij? : sturingsperikelen in de gezondheidszorg en jurisprudentie-overzicht.
%23220689: HUBEAU, BERNHARD. - Het huisvestingsrecht in gewestelijk, gemeenschaps- en federaal perspectief.
%23230538: HUBEAU, BERNARD & RENÉ PEREMANS. - De sanctionering van stedebouwmisdrijven : strafrechtelijke, administratieve en herstelmaatregelen.
%23276095: HUBEAU, BERNARD & M.-C. FOBLETS. - Migratie- en migrantenrecht : recente ontwikkelingen 4.
%23168989: HUBEL, THERESA & NEIL BROOKS (EDS.) - Literature and racial ambuiguity.
%23136390: HUBER, ULRIK. - Ulrici Huberi Oratio (III). Redevoering waarin uiteengezet wordt: Waarom vroeger het publiekrecht aan onze Academie niet met een professoraat vereerd is. Gehouden te zijnen huize, voorafgaande aan de eerste vergelijking van de wetenschap van het staatsrecht met de staatskunde op 6 mei 1682.
%23183460: HUBER, EUGEN. - Festgabe Eugen Huber zum 70. Geburtstage : dargebracht von der Juristischen Fakultät der Universität Bern : 13. juli 1919.
%23225432: HUBER, VICTOR AIMÉ. - Die englische Universitäten : eine Vorarbeit zur englischen Literaturgeschichte.
%23155531: HUBER, ULRIK. - [Ulrici Huberi]. Digressiones Justinianeae : quibus varia et praesertim humaniora juris continentur.
%2377226: HUBER, ALFONS & ALFONS DOPSCH. - Österreichische Reichsgeschichte : Geschichte der Staatsbildung und des öffentlichen Rechts.
%2371739: HUBER, PETER W. & ROBERT E. LITAN (EDS.) - The Liability maze : the impact of liability law on safety and innovation.
%23280605: HUBER, DOROTHEE (ED.). - Lux Guyer (1894-1955). Architektin.
%2334259: HUBER, EUGEN. - Die Entwicklung des Religionsbegriffs bei Schleiermacher.
%2334320: HUBER, VICTOR AIMÉ. - Die englischen Universitäten : eine Vorarbeit zur englischen Literaturgeschichte.
%23222004: HUBERT, JEAN-FRANÇOIS. - The art of Champa.
%23261573: HUBERT, PATRICK (A.O.) - Quels avenirs pour l'Europe de la justice et de la police : rapport du groupe Coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, Commissariat Général du Plan.
%2381722: HUBERT, C. & SHAPIRO, L.S. - William Lescaze, Architekt.
%23196547: HUBIG, CHRISTOPH & PETER KOSLOWSKI (HRSG.) - Maschinen, die unsere Brüder werden : Mensch-Maschine-Interaktion in hybriden Systemen.
%23234749: HÜBNER, RUDOLF. - Festschrift für Rudolf Hübner zum siebzigsten Geburtstag.
%23141159: HÜBNER, J.W. - Worker Participation : a Comparative Study between the Systems of The Netherlands, the Federal Republic of Germany and the United Kingdom.
%2377230: HÜBNER, RUDOLF. - Grundzüge des deutschen Privatrechts.
%2377229: HÜBNER, RUDOLF. - Gerichtsurkunden der fränkischen Zeit.
%2377228: HÜBNER, RUDOLF. - Die donationes post obitum und die Schenkungen mit Vorbehalt des Niessbrauchs im älteren deutschen Recht.
%2361204: HUBRECHT, GEORGES E. - Notions essentielles de droit civil.
%23241994: HÜBSCH, STEFAN. - Philosophie und Gewissen : Beiträge zur Rehabilitierung des philosophischen Gewissensbegriffs.
%23101403: HÜBSCHMANN, J.H. - Das indogermanische Vocalsystem. I: Die schwere Vocalreihe des Sanskrit. II: Die Vocalreihen der indogermanischen Ursprache.
%23101402: HÜBSCHMANN, J.H. - Etymologie und Lautlehre der ossetischen Sprache.
%23101400: HÜBSCHMANN, J.H. - Die altarmenischen Ortsnamen. Mit Beiträgen zur historischen Topographie Armeniens.
%23276922: HUCHET DE LA BÉDOYÈRE, CHARLES-MARIE & MARGUERITE-HUGUES-CHARLES-MARIE HUCHET DE LA BEÉDOYÈRE. - Recueil de toutes les pièces du procez d'entre Mr & Madame de la Bedoyere : Mr de la Bedoyere, leur fils, Agathe Sticotti, &c. : avec, l'extrait du plaidoyé de Mr l'avocat général du Parlement de Paris, & le précis de l'arrêt qui est intervenu.
%23230237: HUCHO, HERMANN - Nutzbringende Milchwirtschaft im Gross- und Kleinbetriebe.
%238028: HUDIG, JOHANNA C. - De criminaliteit der vrouw. Voorwoord D. Hazewinkel-Suringa. With summary in English.
%23227668: HUDSON, MANLEY O. - The World Court 1921-1931 : a handbook of the Permanent Court of International Justice.
%2346033: HUDSON, LIAM. - Intimate relations : the natural history of desire.
%23235132: HUDSON, LIAM & BERNADINE JACOT. - The way men think : intellect, intimacy and the erotic imagination.
%2349523: HUDSON, BARBARA - Understanding Justice: an introduction to ideas, perspectives and controversies in modern penal theory.
%23262953: HUDSON, RICHARD A. - Arguments for a Non-Transformational Grammar.
%23227674: HUDSON, MANLEY O. - The Permanent Court of International Justice and the question of American participation.
%2365456: HUENDER, W. - Overzicht van den economischen toestand der inheemsche bevolking van Java en Madoera.
%2318520: HUENDER, WILHELMINA JOHANNA. - De Engelsche Geographie in de 20ste eeuw.
%23164843: HUEP, TOBIAS. - Beschränkung einer Rückwirkung neuer richterliche Erkenntnisse auf ältere Sachverhalte. Am Beispiel der deutschen und europäischen Gleichbehandlungsrechtsprechung zur betrieblichen Altersversorgung.
%23176113: HUET, PIERRE-DANIEL. - Petri Danielis Huetii episcopi Abrincensis Demonstratio Evangelica, ad serenissimum Delphinum. quarta editio ab auctore recognita, castigata, & amplificata. Accessit auctoris tractatus De paradiso Terrestri, nunc primum latine.
%2344462: HUET, ANDRE & RENÉE KOERING-JOULIN. - Droit penal international.
%23267698: HUET, PIERRE-DANIEL. - Censura philosophiae Cartesianae [1690].
%2380768: HUETING, R. ... ET AL. - Rhine Pollution. Legal Economic and Technical Aspects. La pollution du Rhin. Aspects juridiques, économiques et techniques.
%23221850: HUEY, MICHAEL. - Viennese silver : modern design 1780-1918.
%2393722: HUFBAUER, KARL. - Exploring the sun: solar science since Galileo.
%23204054: HUFEN, JOANNES ANTONIUS MARIA. - Instrumenten in het technologiebeleid : een onderzoek naar instrumenten die gericht zijn op de technologische vernieuwing van industriële ondernemingen in Nederland.
%2377231: HÜFFER, HERMANN. - Beiträge zur Geschichte der Quellen des Kirchenrechts und des römischen Rechts im Mittelalter.
%23235891: HUGELMANN, KARL GOTTFRIED. - Festschrift für Karl Gottfried Hugelmann zum 80. Geburtstag am 26.9.1959
%2377233: HUGELMANN, KARL GOTTFRIED. - Die deutsche Königswahl im Corpus Iuris Canonici.
%23238970: HUGELMANN, KARL GOTTFRIED. - Festschrift für Karl Gottfried Hugelmann zum 80. Geburtstag am 26.9.1959. Band 2.
%2320075: HUGEN, MELVIN DALE. - The church's ministry to the older unmarried.
%23190965: HUGENHOLTZ, W. & W.H. HEEMSKERK. - Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht.
%23261877: HUGENHOLTZ, P.TH. - Over tijd en tijdsvormen.
%23212526: HUGENHOLTZ, W. & W.H. HEEMSKERK. - Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht.
%23232777: HUGENHOLTZ, P. BERNT (ED.) - Auteursrecht op informatie : auteursrechtelijke bescherming van feitelijke gegevens en gegevensverzamelingen in Nederland, de Verenigde Staten en West-Duitsland : een rechtsvergelijkend onderzoek.
%23276915: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Historici over heiligen.
%2372731: HUGENHOLTZ, W. & W.H. HEEMSKERK. - Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht.
%23205233: HUGENHOLTZ, W. & W.H. HEEMSKERK. - Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht.
%2357388: HUGENHOLTZ, W. & W.H. HEEMSKERK. - Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht.
%23112820: HUGENHOLTZ, P. BERNT (ED.) - The Future of Copyright in a Digital Environment.
%23275577: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Ridderkrijg en burgervrede : West Europa aan de vooravond van de Honderdjarige oorlog.
%23276102: HUGENHOLTZ, P.TH. - Getij van vrijheid : een wijsgerige grondslag voor een humanistische levensbeschouwing.
%23231995: HUGENHOLTZ, W. & W.H. HEEMSKERK. - Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht.
%2382996: HUGENHULTZ, F.W.N. - Drie boerenopstanden uit de veertiende eeuw : Vlaanderen, 1323-1328 : Frankrijk, 1358 : Engeland, 1381 : Onderzoek naar het opstandig bewustzijn.
%23102031: HUGENHULTZ, F.W.N. - Historici over heiligen.
%2384124: HUGENPOTH TOT AERDT, G.F.M. BARON VAN. - Het Liberalisme.
%23152635: HUGH MOORE JR., L. - Robert Penn Warren and history: The big myth we live.
%23213878: HUGHES, KAREN. - Ten minutes from Normal.
%23280836: HUGHES, CARL S. - Kierkegaard and the Staging of Desire: Rhetoric and Performance in a Theology of Eros.
%23108637: HUGHES, CHARLOTTE BRADFORD. - John Crowne's Sir Courtly Nice.
%23261027: HUGHES, GORDON., EUGENE MCLAUGHLIN & JOHN MUNCIE (EDS.) - Crime prevention and community safety : new directions.
%23223641: HUGHES, H. STUART. - Sophisticated Rebels: The Political Culture of European Dissent, 1968-1987.
%23249420: HUGHES, BETTANY. - Helen of Troy goddess , princess , whore.
%231688: HUGHES, TED - The schock of the new : [the hundred year history of modern art - its rise, its dazzling achievement, its fall].
%23278752: HUGHES, ELEANOR. - Spreading canvas : eighteenth-century British marine painting.
%23117609: HUGHES, ALEX. - Gender and French cinema.
%23205278: HUGHES, ALAN HUGO. - Psychology and the political experience.
%2364597: HUGHES, AUSTIN L. - Evolution and human kinship.
%23213209: HUGHES, ALEX. - Heterographies: Sexual Difference in French Autobiography.
%235851: HUGHES, AARON W. - Rethinking Jewish philosophy : beyond particularism and universalism.
%23277628: HUGHES, LANGSTON. - Selected letters of Langston Hughes.
%23266825: HUGHES, ROBERT. - The shock of the new.
%23273171: HUGHES-HALLETT, LUCY - Gabriele d'Annunzio: Poet, Seducer, and Preacher of War
%23263154: HUGHES, JUDITH M. - Freudian analysts : feminist issues.
%23263057: HUGHES, JUDITH M. - From the Freud's consulting room : the unconscious in a scientific age.
%23243243: HUGHES, EDWARD, M.A. - Studies in administration and finance, 1558-1825.
%23174501: HUGHES, FRANCESCA. - The architect : reconstructing her practice.
%23170121: HUGNET, GEORGES (ED.) - Dada : Stedelijk Museum Amsterdam, 23-12-'58 - 2-2-'59.
%23267387: HUHN, TOM & LAMBERT ZUIDERVAART (EDS.) - The semblance of subjectivity : essays in Adorno's Aesthetic theory.
%2330064: HUIBERS, F.E. - The pricing of public and private sector IPOs: theory and evidence.
%236253: HUIBREGTSE, K. - Anthropologisch-historische benadering van het moderne subjectgevoel. Diss.
%23132477: HUIDEKOPER, P.A. - Hantering van het economisch strafrecht in Nederland.
%23229054: HUIGE, JOHN & MARIANNE VAN ARKEL. - Stad zoekt Boer : internovatieprogramma Stad Platteland.
%23112928: HUIJBRECHT, R. (ED.) - Peccatum non dimittitur : handelingen van het derde Hof van Holland Symposium, tevens vijfde Notarieel Historisch Congres, gehouden op 19 november 1999 in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag.
%2364121: HUIJBRECHT, R. (ED.) - Album advocatorum : de advocaten van het Hof van Holland, 1560-1811.
%2364120: HUIJBRECHT, R. (ED.) - Handelingen van het eerste Hof van Holland symposium gehouden op 24 mei 1996 in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag.
%2364107: HUIJBRECHT, R. (ED.) - Handelingen van het tweede Hof van Holland symposium gehouden op 14 november 1997 in de Trêveszaal te Den Haag.
%23278297: HUIJBRECHT, R. (ED.) - Werkboek rechterlijke archieven 1838-1940.
%23199654: HUIJBREGTS, JOSEPHUS N.A.M. - Frankrijk en het officie van Gregorius VII.
%23277600: HUIJGEN, W.G. - Koop en verkoop van onroerende zaken. 4e druk.
%2326128: HUIJGEN, W.G. - Koop en verkoop van onroerende zaken.
%23150708: HUIJGEN, W.G. & A.J.H. PLEYSIER. - De wetgeving op het notarisambt.
%23169573: HUIJGEN, W.G. - Aansprakelijkheid van de overheid : graadmeter voor de verhouding tussen publiek- en privaatrecht
%23281707: HUIJGEN, W.G. - Aansprakelijkheid van de overheid : Graadmeter voor de verhouding tussen publiek- en privaatrecht.
%2382001: HUIJSEN, COOS. - Nog is links niet verloren: Pleidooi voor een menselijke politiek.
%23234779: HUIJSEN, COOS. - De Oranjemythe : een postmodern fenomeen.
%2345846: HUIJSMAN, ROBBERT. - Model van voorzieningen voor ouderen. Diss.
%23131384: HUIJSSEN VAN KATTENDIJKE, G.E. - Kwijtschelding : Artt. 1474-1479 B. W.
%2335291: HUILLARD-BRÉHOLLES, JEAN LOUIS ALPHONSE. - Vie et correspondance de Pierre de la Vigne, ministre de l'empereur Frédèric II. Avec une étude sur le movemant réformiste au XIII.
%23212184: L'HUILLIER, JACQUES A. - Théorie et pratique de la coopération économique internationale.
%2335878: HUIS, J. - Handboek voor het dames- en herenkappersvak. [5e herziene druk]
%23269593: HUIS, A. VAN (ED.) - Desert locust control with existing techniques : an evaluation of strategies : proceedings of the seminar held in Wageningen, The Netherlands, 6-11 December 1993.
%23269595: HUIS, A. VAN (ED.) - Lutte contre le criquet pèlerin par les techniques existantes : évaluation des stratégies : compte-rendu du Séminaire de Wageningen, 6-11 décembre 1993.
%2360702: HUISJES, CORNELIS H. - Norms and logic : an investigation of the links between normontology and deontic logic, especially in the work of G.H. von Wright.
%2372135: HUISKES, C.R. - De Europese vennootschap : enkele beschouwingen omtrent het ontwerp-Statuut (1991) voor een Europese vennootschap.
%23223964: HUISMAN, EVERT A. - Van geweld bevrijd : overleven door demokratisering en ontwapening.
%238265: HUISMAN, WIM. - Gedogen: een verschijnsel van alle tijden en alle plaatsen?
%23254354: HUISMAN, HENDRIK. - Augustinus' Briefwisseling met Nectarius : inleiding - tekst - vertaling - commentaar.
%2320710: HUISMAN, DENNIS. - Integrated and dynamic vehicle and crew scheduling.
%23270707: HUISMAN, GREDDY. - Tussen salon en souterrain : gouvernantes in Nederland 1800-1940.
%23248629: HUISMAN, WIM. - Business as usual : corporate involvement in international crimes = de betrokkenheid van ondernemingen bij internationale misdrijven.
%2387167: HUIZEN, P.H.J.G. VAN. - Het transportverzekeringsbedrijf : juridische en rechtsvergelijkende beschouwingen (Marine insurance business; a legal and comparative study).
%23180052: HUIZEN, PH.H.J.G. VAN; J.B. WEZEMAN & J.J. ZEVENBERGEN. - Grondslagen verzekeringsrecht.
%23201009: HUIZENGA, LUIDOLF, H. - Het koeliebudgetonderzoek op Java in 1939-1940.
%23217928: HUIZENGA, FRANS DIRK. - Interactieregimes in het regionaal bestuur : een methodologische studie.
%23219240: HUIZER, G.J. - Peasant unrest in Latin America : the origins, forms of expression, and potential.
%2346944: HUIZER, A. - De Verjaardag: een overgewaardeerd rechtsfeit. Over leeftijdsgrenzen in de regelgeving. Diss.
%23183510: HUIZER, A. - De Verjaardag: een overgewaardeerd rechtsfeit. Over leeftijdsgrenzen in de regelgeving. Diss.
%23200031: HUIZING, JAN JOHANNES. - Invloed van electrolyten en electrolytmengsels op de kataphorese snelheid.
%23151725: HUIZINGA, H.P. (ED.) - Belastingherziening in het Fin de Siècle. Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde 1998.
%23118719: HUIZINGA, JOHAN - Cultuur-historische verkenningen.
%2343092: HUIZINGA, JOHAN - Herfsttij der middeleeuwen : studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. 4e herziene druk.
%2366849: HUIZINGA, J. & J. VAN DER HOEVE. - Vijf maal vijfentwintig jaar wetenschap in Nederland, redevoeringen gehouden in de vereenigde vergadering der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen op 7 april 1941, door de beide voorzitters, ter herdenking van hare oprichting op 6 april 1816.
%23215395: HUIZINGA, A. - Huizinga's complete lijst van namen : vraagbaak voor de afkomst van de Nederlandse en Vlaamse familienamen.
%23215479: HUIZINGA, A. - Huizinga's complete lijst van voornamen : vraagbaak voor de afkomst van de Nederlandse en Vlaamse voornamen.
%2316050: HUIZINGA, P.W. - De jaarrekeningen van ondernemingen : beschouwing over de voorstellen tot wettelijke regeling.
%23212316: HUIZINGA, JOHAN - Nederland en het EPS-overleg inzake het Midden-Oosten : een case-study naar de opstelling en de possitie van Nederland in de Europese Politieke Samenwerking in praktijk.
%23214829: HULA, RICHARD C. - Market-based public policy.
%23113640: HULK, AAFKE, FRANCINE MELKA & JAN SCHROTEN (EDS.) - Du Lexique à la Morphologie: Du Côté de chez Zwaan.
%2377235: HÜLLE, WERNER. - Das rechtsgeschichtliche Erscheinungsbild des preussischen Strafurteils.
%2377239: HÜLLMANN, KARL DIETRICH. - Städtewesen des Mittelalters. Band 1: Kunstfleiss und Handel; Band 2: Grundverfassung; Band 3: Gemeinheitsverfassung; Band 4: Bürgerleben.
%2377237: HÜLLMANN, KARL DIETRICH. - Geschichte des Ursprungs der deutschen Fürstenwürde.
%23130171: HULLU, J. DE (E.A.) - Het wettelijk strafmaximum.
%23154544: HULLU, J. DE. - Materieel strafrecht : over algemeen leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht.
%23173262: HULLU, J. DE (E.A.) - Herziening van het sanctiestelsel : preadviezen.
%2356132: HULLU, J. DE. - Materieel strafrecht : over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht.
%23191809: HULLU, J. DE. - Materieel strafrecht : over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht.
%23244893: HULLU, J. DE (RED.) - Door Straatsburg geïnspireerde grondnormen voor het Nederlandse strafproces.
%23244369: HULLU, J. DE. - Materieel strafrecht : over algemeen leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht.
%2329671: HULME, D. - NGOs, States and Donors: Too Close for Comfort? (Macmillan International Political Economy).
%2372374: HULOT, HENRI; J.-F. BERTHELOT; P.-A. TISSOT & A. BÉRENGER (TRANSL.) - Corps de droit civil romain en latin et en français. Volume 1-14 & 3 supplement volumes.
%23225246: HULOT, HENRI; J.-F. BERTHELOT; P.-A. TISSOT & A. BÉRENGER (TRANSL.) - Corps de droit civil romain en latin et en français. Tome 12 : Les Institutes de l'empereur Justinien.
%23262101: CENTRAAL BUREAU VOOR MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON - Onderzoekingen naar de levensomstandigheden der in 1911 en 1912 te Amsterdam buiten echt geboren kinderen en hunne moeders.
%2393612: HULPUSCH, PETER ... [ET AL.] - Annalen van de operagezelschappen in Nederland 1886-1995.
%23161048: HULS, F.W.M. (ED.) - Criminaliteit en rechtshandhaving 2000 : ontwikkelingen en samenhangen.
%23269149: HULS, NICK J.H. - Wet op het consumentenkrediet.
%23151283: HULS, N.J.H. (ED.) - Sturing in de risicomaatschappij.
%2377612: HULS, N.J.H. & H.D. STOUT (EDS.) - Reflecties op reflectief recht.
%23191767: HULS, NICK J.H. - Onderhandelend wetgeven in de praktijk : over ambtelijk activisme op middenniveau.
%23273548: HULS, NICOLAAS JACOB HERMAN - Actie en reactie: inleiding in de rechtssociologie.
%2398483: HULSHOF, HENDRIK. - Doel en functie van de reglementaire opzetcontracten in de bouwnijverheid.
%23201406: HULSHOFF POL, JAN PIETER GERES. - Over het verband tusschen precipitinen en agglutinen.
%2318389: HULSHOFF POL, ELFRIEDE. - Studia Ruhnkeniana : enige hoofdstukken over leven en werk van David Ruhnkenius (1723-1798).
%23247134: HULSHOFF POL, D.J. - Overzicht van de Nederlandsche crisispolitiek.
%23278386: HULSHOFF, FEDDE. - Specimen historico-juridicum inaugurale de appellandi facultate in causis criminalibus admittenda ...
%23123952: HULSINK, W. - Do nations matter in a globalizing industry? : the restructuring of telecommunications governable regimes in France, the Netherlands and the United Kingdom.
%2356247: HÜLSMANN, J.H.H. - De ongeldigverklaring van meerderheidsbesluiten op grond van wilsgebreken en haar gezag van gewijsde. Diss.
%2317614: HULST, J.W. VAN DER. - De binding aan afspraken in het driehoeksoverleg.
%23261976: HULST, JAAP VAN DER (ED.) - EC fraud.
%2385673: HULST, R.C. VAN DER & R.J.M. NEVE. - High-tech crime, soorten criminaliteit en hun daders : een literatuurinventarisatie.
%23111399: HULST, E.H. - Grondslagen van milieuaansprakelijkheid.
%23151994: HULTEN, PONTUS - Territorium Artis.
%23147673: HULTEN, MICHAEL HENRICUS MARIA VAN. - De collectivisatie van de landbouw in de volksrepubliek Polen 1944-1960.
%23264258: HULTEN, PONTUS ... [ET AL.] - The Arcim Boldo effect: transformations of the Face from the Sixtheenth to the Twentieth Century.
%23206621: HULTEN, ANNÈT H.M. VAN. - Voor wie des daags de zon niet schijnt... : 125 jaar Rotterdams Blindenwerk, particuliere zorg-maatschappelijke integratie.
%23165899: HULTGREN, GUNNAR. - Le commandement d'amour chez Augustin : interprétation philosophique et théologique d'après les écrits de la période 386-400.
%23209445: HUMANA, CHARLES (ED.) - World human rights guide.
%23258020: HUMBEECK, SABINE VAN. - Vulkanen.
%2382500: HUMBERT-CONVAIN, SYLVIE. - Le juge de paix et la repression des infractions douanières en Flandre et en Hollande, 1794-1815: contribution a l'histoire du système continental Napoleonien.
%23149354: HUMBERT, MARIEKE JOSÉE. - Effecten van voorlichting op vandalisme : een onderzoek naar de effectiviteit van klassikale voorlichting over vandalisme op het vernielen door leerlingen uit het voortgezet onderwijs.
%23248288: HUMBLE, RICHARD. - Warfare in the Ancient World.
%23136524: HUME, CAMERON R. - The United Nations, Iran, and Iraq. How peacemaking changed.
%2315771: HUME, DAVID. - Philosophical essays concerning human understanding.
%2335688: HUME, DAVID. - The philosophical works.
%2393048: HUME, DAVID. - A letter from a gentleman to his friend in Edinburgh (1745).
%2384561: HUME, DAVID. - Writings on religion.
%23151175: HUME, DAVID. - Het menselijk inzicht : een onderzoek naar het denken van de mens.
%23226575: HUMM, MAGGIE. - Modern feminisms : political , literary , cultural.
%2394594: HUMMEL, SIEGBERT. - Geheimnisse Tibetischer Malereien.
%2385793: HUMMEL, CHARLES. - Macaroni products : manifacture, processing & packing.
%23102032: HUMMELEN, W.M.H. - Inrichting en gebruik van het toneel in de Amsterdamse schouwburg van 1637.
%23279381: HUMMELS, FRANKA. - En dan nu het goede nieuws: Journalistieke verhalen die je dag beter maken.
%23236870: HUMODI, SALAH E. - Das islamische Staatswesen : Studien zur politischen Struktur zur Zeit Muhammads.
%23135981: HUMPHREY, E.M. - The Ladies and the Cities. Transformation and Apocalyptic Identity in Joseph and Aseneth, 4 Ezra, the Apocalypse and The Shepherd of Hermas.
%23258699: HUMPHREY, DON. D. - American Imports. A study jointly sponsored by the Twentieth Century Fund and the National Planning Association with a policy statement by the Association's Committee on International Policy.
%23235605: HUMPHREYS, PETER J. - Media and media policy in Germany : the press and broadcasting since 1945.
%23275261: HUMPHRIES, MICHAEL L. - Christian origins and the language of the Kingdom of God.
%2343497: HUMPHRIES, J. - The puritan and the cynic. The literary moralist in America and France.
%23195181: HUNDERT, EDWARD M. - Lessons from an optical illusion : on nature and nurture, knowledge and values.
%23177022: HUNDERTWASSER, FRIEDENSREICH - Hundertwasser : die kunst des grunen weges : the art of the green path.
%2399468: HUNEKER, JAMES GIBBONS. - Americans in the Arts. 1890-1920.
%23280933: HUNG-YEE, ALBERT. - An introduction to the legal system of the People's Republic of China.
%23250520: HUNINK, MARIA. - De papieren van de revolutie : het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis , 1935-1947.
%23281913: HUNKE, SIGRID. - Allahs Sonne über dem Abendland : unser arabisches Erbe.
%23102034: HUNNINGHER, BENJAMIN. - Acoustics and Acting in the Theatre of Dionysus Eleuthereus.
%2366237: HUNNINGHER, BENJAMIN. - The origin of the theater : an essay.
%23102036: HUNNINGHER, BENJAMIN. - Het toneel in de Amsterdamsche Schouwburg van 1637.
%2380720: HUNNINGS, NEVILLE MARCH. - Gazetteer of European law : case search : european community law, 1953-1983. Vol. 1 : Master list of cases; Vol. 2 : Case search and indexes.
%2350171: HUNSBERGER, WILLARD D. - Clarence Darrow: A bibliography.
%23204458: HUNT, LESLIE KIPP. - Building galaxies : from low-metallicity compact dwarfs to active galactic nuclei.
%23261090: HUNT, NANCY ROSE. - Rewriting the soul in colonial Congo : Flemish missionaries and infertility.
%2391397: HUNTER, ALEX. - Competition and the law.
%2351305: HUNTER, F. ROBERT. - Egypt under the Khedives 1805-1879 : from household government to modern bureaucracy.
%2349758: HUNTER, JAMES DAVISON. - Articles of faith , articles of peace : the religious liberty clauses and the American public philosophy.
%234818: HUNTER, MARK C. - Policing the seas : Anglo-American relations and the equatorial Atlantic, 1819-1865.
%2348030: HUNTER, SAM. - Richard Jolley: Transformations.
%23157502: HUNTER, HOLLAND - Soviet transportation policy.
%23192333: HUNTER, SAM. - Larry Rivers.
%2333744: HUNTINGTON, DALE - Postabortion Care. Lessons From Operations Research.
%23139146: HUONDER, IVO. - Die Kartellrechtliche Probleme bei strategischen Luftfahrtallianzen.
%23150243: HUOPANIEMI, JUKKA. - Parliaments and European rapprochement. The Conference of the Inter-Parliamentary Union on European Co-Operation and Security. (Helsinki, January 1973). [By] Jukka Huopaniemi.
%23221637: HUPPERT, ANN C. - Becoming an Architect in Renaissance Italy : art, science, and the career of Baldassarre Peruzzi.
%23218909: HUPPES, GJALT. - Macro-environmental policy: principles and design : with cases on milk packaging, cadmium, phosphorus and nitrogen, and energy and global warming.
%23232576: HUPPES, TJERK. - The Western Edge: Work and Management in the Information Age.
%23163914: HURCOMBE, LINDA M. - Use wear analysis and obsidian : theory, experiments and results.
%23279382: HURENKAMP, MENNO & EVELIEN TONKENS. - De onbeholpen samenleving (NICIS).
%2358713: HUREWITZ, J.C. (ED.). - Soviet-American rivalry in the Middle East.
%23214188: HUREWITZ, J.C. - Middle East Politics: The Military Dimension.
%23278526: HURLBURT, HOLLY S. - Daughter of Venice : Caterina Corner, queen of Cyprus and woman of the Renaissance.
%23267391: HURLEY, SUSAN L. - Justice, luck, and knowledge.
%2367005: HURNARD, NAOMI D. - The King's Pardon for Homicide before A.D. 1307.
%2338937: HURST, MICHAEL (ED.) - States, countries, provinces.
%2359429: HURST, FANNIE. - We are ten.
%2354226: HURST, JOHN F. - History of rationalism : embracing a survey of the present state of Protestant theology.
%23227471: HURT, JOHN J. - Louis XIV and the parlements : the assertion of royal authority.
%23150763: HURWITZ, LEON. - The State as defendant : governmental accountability and the redress of individual grievances.
%23145189: HURWITZ, STEPHAN. - Criminology.
%23207390: HUSAIN, MARTHA. - Ontology and the art of tragedy an approach to Aristotle's Poetics.
%2338339: HUSAK, DOUGLAS & PETER DE MARNEFFE. - The legalization of drugs.
%23219468: HUSBAND, TIMOTHY. - The treasury of Basel Cathedral.
%23278748: HUSBAND, TONY. - Propaganda : truth and lies in times of conflict.
%2382838: HUSBAND, WILLIAM B. - Revolution in the factory: the birth of the Soviet textile industry, 1917-1920.
%23277142: HUSBANDS, PHILIP; OWEN HOLLAND & MICHAEL WHEELER (EDS.) - The mechanical mind in history.
%23276273: HUSCHKE, PHILIPP EDUARD (ED.). - Ivrisprvdentiae Anteivstinianae qvae svpersvnt.
%23153943: HUSCHKE, PHILIPP EDUARD (ED.). - Ivrisprvdentiae Anteivstinianae qvae svpersvnt.
%2377241: HUSCHKE, PHILIPP EDUARD. - Über das Recht des Nexum und das alte römische Schuldrecht : eine rechtshistorische Untersuchung.
%23252795: HUSKEN, MARIAN & HARRY LENSINK. - Het geheim van Bram Moszkowicz.
%23172494: HUSNI-PASCHA, ADNAN. - Rusd al-labib ila mu'asarat al.habib : (Anleitung des Einsichtigen hinsichtlich des Umgangs mit der geliebten Person) : Kap. 4 / Ibn Falita.
%23281914: HUSSEIN, TAHA & WAYMET, HILARY. - The stream of days : a student at the Azhar.
%23271400: HUSSEIN, MAHMOUD - Arabs and Israelis: A Dialogue.
%23206280: HUSSEIN, ABDIRAHMAN A. - Edward Said : criticism and society.
%23121991: HUSSERL, EDMUND. - Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die Transzendentale Phänomenologie. Ein Einleitung in die Phänomenologische Philosophie.
%2391218: HUSSERL, EDMUND. - Philosophie der Arithmetik: mit ergänzende Texte (1890-1901).
%23122465: HUSSERL, EDMUND. - Logische Untersuchungen. I: Prolegomena zur reinen Logik; II/1: Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis; II/2: Elemente einer phänomenologischen Aufklärung der Erkenntnis.
%23122007: HUSSERL, EDMUND. - Studien zur Arithmetik und Geometrie. Texte aus dem Nachlass (1886-1901).
%23278011: HUSSLEIN-ARCHO, AGNES; MATTHIAS BOECKL & HARALD KREJCI. - Hagenbund : a European network of modernism 1990 to 1938.
%2386538: HUSTER, CORNELIA SOPHIA. - Die Anwendbarkeit des Arbeitnehmerentsendegesetzes auf inländische Leiharbeitnehmer.
%2339920: HUSTVEDT, ASTI. - Medical muses : hysteria in nineteenth-century Paris.
%23178581: HUSZAR, Z. & Y.N.M. RIJLAARSDAM (RED.). - Quo vadis notariatus? : symposium ter ere van het veertiende lustrum van Vevanos, Utrecht, 11 april 2003.
%23205631: HUSZTI, ISTVAN. - Jurisprudentia practica; seu, Commentarius novus in jus Hungaricum : compositus a Stephano Huszty.
%234322: HUT, L.J. [ET AL.] - De Willem Arntsz Stichting 1461-1961.
%23248277: HUTCHINSON, ALLAN C. - Evolution and the common law.
%23244761: HUTCHINSON, ALLAN C. - The province of jurisprudence democratized.
%2326303: HUTCHINSON, BRIAN. - G.E. Moore's ethical theory : resistance and reconciliation.
%23242719: HUTCHISON, MICHAEL M. & FRANK WESTERMANN (EDS.) - Japan's great stagnation : financial and monetary policy lessons for advanced economies.
%2373100: HUTCHISON, ELIZABETH Q. - Labors appropriate to their sex : gender, labor, and politics in urban Chile, 1900-1930.
%23131032: HUTCHISSON, JAMES M. - The Rise of Sinclair Lewis, 1920-1930
%23275805: HUTH, ADAM. - Jus Canonicum ad Libros V. Decretalium Gregorii IX. : explicatum et per quaestiones ac responsa In methodum brevem et claram redactum
%23118285: HUTJES, RONALD WILHELMUS ANTONIUS. - Transformation of near-surface meteorology in a small-scale landscape with forests and arable land.
%2325818: HUTSCHEMAEKERS, G. & HRACHOVEC, C. (RED.). - Heer en heelmeesters. Negentig jaar zorg voor zenuwlijders in het Christelijk Sanatorium te Zeist.
%2357862: HUTSEBAUT, F. & J.M. REIJNTJES. - Deskundigen en tegenspraak in het Belgische en Nederlandsce strafrecht.
%23185753: HUTTE, HERMANUS ALBERTUS. - De invloed van moeilijk te verdragen situaties op groepsverhoudingen. Een experimenteel sociaal-psychologisch onderzoek naar groepsontbindingstendenzen en de perceptie van voorkeursverhoudingen.
%2377242: HÜTTEMANN, MANFRED. - Die Bürgschaft im Babenhausener Recht des 14. und 15. Jahrhunderts.
%23230588: HUTTER. - Child Spacing and Reproductive Health in Rural Karnataka, India, From Research to Action.
%23214867: HUTTER, INGE - Being Pregnant In Rural South India.
%2348496: HUTTER, HENDRIK YBE. - Identiteit en autonomie van de morele persoon : een brug tussen transcendentale, hermeneutische en angelsaksische wijsbegeerte.
%23279383: HUTTON, PATRICK H. - Philippe Aries and the politics of French cultural history.
%23241769: HUTTON, WILL & ANTHONY GIDDENS (EDS.) - Global capitalism.
%2337391: HUURDEMAN, PIET. - De Geschiedenis van Purmerend.
%23176434: HUUSSEN, G.M. & H.E.S. WOLDRING (EDS.) - Werken met wijsbegeerte : een cultuurprobleem : lezingen gehouden op de Filosofiedag 1986 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
%2340383: HUUSSEN-DE GROOT, F.M. - Rechtspersonen in de 19e eeuw : een studie van privaatrechtelijke rechtspersonen in de 19e-eeuwse wetgeving van Frankrijk, Nederland en Duitsland. (Juristische personen im 19. Jahrhundert).
%2313086: HUUSSEN JR., A.H. - De codificatie van het Nederlandse huwelijksrecht. 1795-1838.
%23224449: HUUSSEN-DE GROOT, F.M. - Rechtspersonen in de 19e eeuw : een studie van privaatrechtelijke rechtspersonen in de 19e-eeuwse wetgeving van Frankrijk, Nederland en Duitsland. (Juristische personen im 19. Jahrhundert).
%23155349: HUUSSEN JR., A.H. - Veroordeeld in Friesland : criminaliteitsbestrijding in de eeuw der verlichting.
%23264326: HUUSSEN JR., A.H. - Veroordeeld in Friesland : criminaliteitsbestrijding in de eeuw der verlichting.
%23191125: HUXLEY, JULIAN. - Memories II.
%23274266: HUXLEY, ALDOUS. - Complete Essays. Vol. 1: 1920-1925
%23225386: HUYDECOPER, J.L.R.A. - De vrijheid Waard.
%23253750: HUYDECOPER, J.L.R.A. - Civiele conclusies 2001 : de kern van belangrijke niet gepubliceerde civiele conclusies van het Parket bij de Hoge Raad.
%23280166: HUYDECOPER, TOON. - Toonbeeld : van de dekenen andere verhalen voor en door Toon Huydecoper.
%23225259: HUYDECOPER, J.L.R.A. - Civiele conclusies 2002 : de kern van belangrijke niet gepubliceerde civiele conclusies van het Parket bij de Hoge Raad.
%23206235: HUYDECOPER VAN NIGTEVECHT, J.L.R. & A. VAN EMDEN. - Honger als wapen : de Biafraoorlog 1967-1970.
%23192189: HUYDECOPER, J.L.R.A. (ED.) - Civiele conclusies 2003 : de kern van belangrijke niet gepubliceerde civiele conclusies van het Parket bij de Hoge Raad Civiele conclusies 20 ..
%23175222: HUYGENS, ROBERT B.C. - De constructione castri Saphet : construction et fonctions d'un château fort franc en Terre Sainte.
%23195413: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Constantijn Huygens ' Ooghen-troost.
%23259209: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Hofwijck. (Monumenta literaria neerlandica, 15).
%23201238: HUYGENS, MARINUS WILLEM. - Coevolution of capabilities and competition : a study of the music industry.
%23256922: HUYGENS, ROBERT B.C. - Le moine Idung et ses deux ouvrages : 'Argumentum super quatuor questionibus' et 'Dialogus duorum monachorum'.
%23245426: HUYS JANSSEN, PAUL. - Werken aan kunst : economische en bedrijfskundige aspecten van de kunstproduktie 1400-1800.
%2385033: HUYSE, LUC. - De lange weg naar Neufchâteau.
%23270449: HUYSE, LUC. - De kleur van het recht.
%23156114: HUYSMANS, MARLEEN. - Dynamics of organizational learning.
%23276541: HWANG, RICHARD RUEY-CHYI. - Recent interpretations of Karl Marx's social theory : an essay on Habermas, Cohen and Elster. Auteur: Richard Ruey-Chyi Hwang
%23275300: HYDE, JOHN KENNETH. - Society and politics in medieval Italy; the evolution of the civil life, 1000-1350 [by] J. K. Hyde.
%23231629: HYLAND, WILLIAM G. - The Song is Ended: Songwriters and American Music, 1900-1950.
%23261881: HYLKEMA, ELISABETH ANNA. - Een bijdrage tot de kennis van de narcolepsie.
%23256476: HYLTON, PETER WILLIAM. - Propositions, functions, and analysis : selected essays on Russell's philosophy.
%2388568: HYMA, ALBERT. - The life of Desiderius Erasmus.
%23254825: HYMA, ALBERT. - Albertus C. Van Raalte and his Dutch settlements in the United States.
%23239087: HYMAN, PAULA E. & DEBORAH DASH MOORE (EDS.) - Jewish women in America : an historical encyclopedia.
%23164067: HYMES, DELL H. - Essays in the history of linguistic anthropology.
%23180496: HYNDMAN, H.M. - Commercial crises of the Nineteenth Century.
%23242057: HYRTL, JOSEPH. - Lehrbuch der Anatomie des Menschen : mit Rücksicht auf physiologische Begründung und praktische Anwendung.
%23247774: HYTREK, GARY J., ZENTGRAF, KRISTINE M. - America transformed : globalization , inequality , and power.
%23229890: HYVÄRINEN, MATTI. - The institutes we live by : the Research Institute for Social Sciences.
%23212843: IANNACCI, ANTHONY. - Lehman-Smith-Wiseman : design as fluid logic.
%23188092: IANNONE, A. PABLO. - Philosophy as diplomacy : essays in ethics and policy-making.
%2398659: IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Conts van Rhetoriken.
%23220347: IBILI, FATIH. - Gewogen rechtsmacht in het IPR : over forum (non) conveniens en forum necessitatis.
%2353158: IBRAHIM, AMR. - Tableau chronologique des princes et des Gouverneurs de L'Egypte Musulmane de 640 à nos jours.
%23111854: IBSCH, ELRUD, DICK SCHRAM & GERARD STEEN (EDS.) - Empirical studies of literature: Proceedings of the Second IGEL-Conference (1989).
%2363826: IDEMA, JOHAN - Beyond the black box and the white cube : hoe we onze musea en theaters kunnen vernieuwen.
%23113154: IDENBURG, PH.J. - De Leidse Universiteit 1928-1946 : vernieuwing en verzet.
%2313105: IDENBURG, PH.J. - Kennis van zaken : aspecten van know-how-recht in de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten. Diss.
%23269373: IDENBURG, PH.J. - De staat en het volksonderwijs in Engeland.
%2342039: IDENBURG, PH.J.A. - Over de grondgedachte van de clausula rebus sic stantibus in het volkenrecht.
%23274541: IDRIS, AMIR H. - Sudan's Civil War: Slavery, Race and Formational Identities.
%23101253: AL-IDRISI. - Description de l'Afrique et de l'Espagne par Abou-Abdallah Mohammed EDRISI [al-Idrisi, 494-562/1100-1166].
%231585: IDSINGA, TON. - Zonnestraal : een nieuwe tijd lag in het verschiet : geschiedenis van een sociaal en architectonisch monument.
%2398075: IDSINGA, J.W.H.M. VAN. - Geschiedenis en Beginselen van Art. 91 onzer Grondwet.
%23185704: IERSEL, BASTIAAN M. F. VAN. - Der Sohn in den synoptischen Jesusworten. Christusbezeichnung der Gemeinde oder Selbstbezeichnung Jesu.
%237991: IERSEL, THEO VAN & WIM VAN KORDELAAR. - Scheefgroei en rechtspraak. Een sociale stereoskoop voor Vrouwe Justitia.
%23281422: IERSEL, BAS VAN - Belichting van het Bijbelboek : Marcus.
%2348382: IEST, KARIN. - Klachtrecht van de individuele werknemer : rechtsvergelijkend onderzoek naar klachtprocedures in Amerikaanse en Nederlandse ondernemingen. Diss.
%23128912: IFRAH, GEORGE. - De wereld van het getal : of de geschiedenis van een belangrijke uitvinding.
%2397041: IGNATIEFF, MICHAEL. - Isaiah Berlin: a life.
%23130672: COMMISSIE EVALUATIE AWB III. - Toepassing en effecten van de Algemene wet bestuursrecht 2002-2006.
%23184838: AGA KHAN III. - Aga Khan III : selected speeches and writings of Sir Sultan Muhammad Shah.
%23126121: IJDENS, TEUNIS - Schots en Scheef: artistiek Werk tussen Markt en Organisatie.
%233601: IJDENS, TEUNIS - Schots en Scheef: artistiek Werk tussen Markt en Organisatie.
%23233550: IJKWEZEN. - : ordonnantie betreffende de invoering van verplichten ijk en herijk van maten, gewichten en weegwerktuigen in Nederl.-Indië - Staatsblad 1923 no. 57 ; voorschriften ter uitvoering van de bij de ordonnantie in Staatsblad 1923, no. 57 vastgestelde bepalingen op den ijk en herijk van maten, gewichten en weegwerktuigen in Nederlandsch-Indië - Staatsblad 1923 no. 58.
%2366018: IJNZONIDES, H.IJ. - Het recht van vergadering.
%23203697: IJZENDOORN, MARINUS H. VAN. - Drie generaties Holocaust?
%23186960: IJZERMAN, ROBERT. - Outline of the geology and petrology of Surinam (Dutch Guyana).
%23211028: IJZERMANS, C.J. - Gezondheidsklachten en de vliegramp Bijlmermeer : een inventariserend onderzoek.
%23281590: IJZERMANS, M.G. & G.A.F.M. VAN SCHAAIJK. - Oefening baart kunst : onderzoeken, argumenteren en presenteren voor juristen. 3e druk.
%23132831: IKEDA, D. & Y. INOUE. - Letters of four seasons.
%23204494: IKEUCHI, KATSUSHI & MANUELA M. VELOSO. - Symbolic visual learning.
%2357692: IKLÉ, FRED CHARLES. - Annihilation from within : the ultimate threat to nations.
%23274621: IKLÉ, FRED CHARLES. - Every War Must End (Columbia Classics (Paperback)).
%23225518: ILAN, TAL. - Mine and yours are hers : retrieving women's history from rabbinic literature.
%2339410: ILLMER, DETLEF. - Formen der Erziehung und Wissensvermittlung im frühen Mittelalter. Quellenstudien zur Frage der Kontinuität des abendländischen Erziehungswesens.
%23282030: UNITED STATES. TASK FORCE ON HOMELESSNESS AND SEVERE MENTAL ILLNESS - Outcasts on Main Street : report of the Federal Task Force on Homelessness and Severe Mental Illness.
%23279384: ILLY, EDITOR) JÓZSEF (AUTHOR. - Albert Meets America: How Journalists Treated Genius during Einstein's 1921 Travels.
%23278140: ILMER, FLORENS [PSEUDONYM HANNS FLOERKE] (ED.): - Das Brevier des Kardinals : achtzehn Novellen aus dem Kreise der Nonziata dei Servi zu Florenz 1560. (Die Werkstatt der Liebe, Band 5).
%23260715: ILO. - Compendium of maritime labour instruments : Maritime Labour Convention, 2006, Seafarers' Identity Document (revised) Convention, 2003, Work in Fishing Convention and Recommendation, 2007.
%2339213: ILSINK, J.W. & I.M. FLIERS. - Fiscaal bestuursprocesrecht.
%23124772: ILSINK, J.W. & R.H. HAPPÉ. - Algemeen fiscaal bestuursrecht.
%2364036: PRIZEL. ILYA. - Latin America through Soviet eyes.
%2356708: IMBER, JONATHAN B. - Abortion and the private practice of medicine.
%2338179: IMBODEN, MAX. - (ed.) Gedanke und Gestalt des demokratischen Rechtsstaates.
%23249499: IMBROSCIO, CARMELINA., MINERVA, NADIA., OPPICI, PATRIZIA. - Des îles en archipel- : flottements autour du thème insulaire en hommage à Carminella Biondi.
%2321231: IMKAMP, M.J.J.A. - Prijsdiscriminatie in Amerika en in het EGKS-verdrag.
%2377244: IMMERWAHR, WALTER. - Die Verschweigung im deutschen Recht.
%23204704: IMMERZEEL, B.R. & F. VAN ESCH (EDS.) - Verzet in Nederlands-Indië tegen de Japanse bezetting 1942-1945.
%2391202: IMMINK, P.W.A. - De wording van staat en souvereiniteit in de Middeleeuwen. [Collegedictaat].
%2395731: IMMINK, P.W.A. - De wording van staat en souvereiniteit in de middeleeuwen: een rechtshistorische studie in het bijzonder met betrekking tot het Nedersticht. Eerste deel.
%23227938: IMMINK, P.W.A. - Verspreide geschriften.
%23262828: IMPE, HERMAN VAN. - Staatsrechtelijk begrippenboek.
%23259148: IMWINKELRIED, EDWARD J., PAUL C. GIANELLI, FRANCIS A. GILLIGAN & FREDRIC I. LEDERER. - Courtroom criminal evidence.
%2381497: IMWINKELRIED, EDWARD J. - Exculpatory Evidence.
%2362501: INAGAKI, M. - Optimal economic growth: shifting Finite versus Infinite Time Horizon.
%23255485: INAMA-STERNEGG, KARL THEODOR VON. - Deutsche Wirtschaftsgeschichte bis zum Schluss der Karolingerperiode.
%23131347: INBAR, EFRAIM. - Rabin and Israel's national security.
%23206739: CONGRESSIONAL QUARTERLY INC. - The Middle East. 10th edition.
%23206375: CONGRESSIONAL QUARTERLY INC. - Political Handbook of the Middle East 2006.
%2340306: GROUPEMENT ÉTUDIANT NATIONAL D'ENSEIGNEMENT AUX PERSONNES INCARCÉRÉES (GENEPI). - Á l'ombre du savoir : conaissances et représentations des Français sur la prison.
%2344723: INDEWEY GERLINGS-HUURMAN, TH. - Het Leeuwarder euthanasie-proces. Feiten en commentaren.
%2382205: INDEX (ED.). - Fenster zur Architektur : 19 Annäherungen.
%23278451: INDIA, MINISTRY OF INFORMATION AND BRIADCASTING. - The Chinese threat.
%23177985: INDIA (BIBLIOGRAPHY) - Annotated bibliography on the economic history of India (1500 A.D. to 1947 A.D.
%2312601: INDIA. - Proposals for Indian constitutional reform : presented to Parliament by command of His Majesty, March 1933.
%23223918: INDIANA, ROBERT., KRAUSE, MARTIN & JOHN WILMERDING (EDS.) - The essential Robert Indiana.
%23169306: ONDERNEMERSRAAD VOOR NEDERLANDSCH-INDIË. - Nota van Mr. M.W.F. Treub, Voorzitter van den Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië, over den Inkomstenbelasting, de Extrawinstbelasting en de Overwinstbelasting van Naamlooze Vennootschappen, de Productenbelastingen en de Uitvoerrechten op Producten.
%23182884: INDONESIA, COLONIAL - Producten van de Casave.
%23182887: INDONESIA, COLONIAL - De ontwikkeling van de Ned.-Indische Nijverheid gedurende den Oorlog.
%23182859: INDONESIA, COLONIAL - Beplante uitgestrektheden in het Groot-Landbouwbedrijf in Ned. Indië.
%23232094: TEKNOLOGISK INSTITUT : FAGSKOLE FOR HAANDVAERKERE OG MINDRE INDUSTRIDRIVENDE. - Slagterbogen : Fagbog for Slagtere.
%23245397: KINGDOM OF SAUDI ARABIA : MINISTRY OF INFORMATION. - Makkah al Mukarramah : city & Hajj guide = guide de cité et Hajj.
%2311985: INGBER, LÉON (ED.) - Égalité et politique. (Égalité, vol. VII)).
%23280638: INGE., ANDRITZ;. - Mies als Ga?rtner.
%2381179: INGELSE, CHRIS. - De rol van het Comité in de ontwikkeling van het VN-Verdrag tegen Foltering.
%23102038: INGEN, F.J. VAN. - Frankrijk en de ontwikkeling van de Duitse roman in de 17e eeuw.
%23187193: INGEN, F.J. VAN. - Echo im 17. Jahrhundert : ein literarisch-musikalisches Phänomen in der Frühen Neuzeit.
%2338424: KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. - Notulen. 1847-1849. Met bijlagen. 4 uitv. platen. Met reglementen en ledenlijsten.
%2322194: INGENOOL, A. (ED.) - Vijf en twintig jaren middenstandsbeweging : Gedenkboek van den Nederl. Middenstandsbond,uitgegeven ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan. 1902-september-1927.
%23262426: INGERL, REINHARD & CHRISTIAN ROHNKE (EDS.) - Markengesetz : Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen.
%23165940: INGERSOLL, EARL G. - Engendered trope in Joyce's Dubliners.
%23184136: INGH, F.J.P. VAN DEN ... [ET AL.] - Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht. Deel 1: De pre-parlementaire geschiedenis.
%2338386: INGH, F.J.P. VAN DEN. - Certificering en certificaat van aandeel bij de besloten vennootschap.
%23129542: INGH, F.J.P. VAN DEN ... [ET AL.] - Nieuw Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht.
%2385192: INGH, F.J.P. VAN DEN ... [ET AL.] - Drie Nijmeegse redes : beschouwingen over financiering, enquêterecht en privatisering.
%2342352: INGH, F.J.P. VAN DEN ... [ET AL.] - Converteerbare obligaties en aandelen.
%23196967: INGLETT, GEORGE E. - Wheat : production and utilization.
%2387698: INGLETT, GEORGE E. (ED.) - Symposium: sweeteners.
%2385785: INGLETT, GEORGE E. (ED.) - Corn : culture, processing, products : major feed and food crops in agriculture and food series.
%23196933: INGLETT, GEORGE E. - Fabricated Foods.
%23225864: INGLIS, JOHN. - Spheres of philosophical inquiry and the historiography of medieval philosophy.
%23255243: INGOLD, FELIX PHILIPP & YVETTE SANCHEZ (EDS.) - Fehler im System : Irrtum, Defizit und Katastrophe als Faktoren kultureller Produktivität.
%2317616: INGRAHAM, B.L. - Political crime in Europe. A comparative study of France, Germany and England.
%23274076: INGRAM, T.T.S. - Notes on Psychiatry.
%23243538: INGRAM, JOHN KELLS. - A history of political economy.
%23146900: INGRAM, HELEN M. & STEVEN RATHGEB SMITH (EDS.) - Public policy for democracy.
%23243437: INGRAM, DAVID. - Law : key concepts in philosophy.
%23228653: INGRASSIA, ANTONELLA ... [ET AL.] - The Legal Framework For the Management of Animal Genetic Resources.
%23276499: INGS, SIMON. - Stalin and the scientists : a history of triumph and tragedy 1905-1953. Auteur: Simon Ings Gedrukt boek : Biografie Alle materiaalsoorten en talen bekijken » Taal: Engels Uitgever: New York : Atlantic Monthly Press, 2017. ©2016
%23232092: INLAND REVENUE DEPARTMENT, LONDON (ED.) - Income taxes in the British dominions : a digest of the laws imposing income taxes and cognate taxes in the British dominions, colonies, protectorates etc.
%2374296: INNESS, JULIE C. - Privacy, intimacy and isolation.
%2343333: INSINGER, E.W. - Rechten van den houder en van betaald hebbende endossanten bij faillissement van het wisselpersoneel.
%23281436: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. IV: 1973.
%23281435: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. XXV: 1994
%23281515: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. XVI: 1985.
%23281514: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. XVII: 1986.
%23281513: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. XIII: 1982.
%23281512: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. XIV: 1983.
%23281399: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. XV: 1984.
%23281398: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. III: 1972.
%23281397: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. VIII: 1977.
%23281395: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Index to Vol. XI-XX.
%23281394: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. I: 1970.
%23281384: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. X: 1979.
%23281385: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. XXIV: 1993.
%23281386: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. XIX: 1988.
%23281383: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. VI: 1975.
%23281382: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. XVII: 1987.
%2343817: INSTITUTE FOR THE STUDY OF THE USSR, MUNICH, GERMANY. - Biographic Dictionary of the USSR.
%23258889: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - International environmental law, 1997 : [documents].
%23281393: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. II: 1971.
%23281387: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. V: 1974.
%23281388: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. XXI: 1990.
%23281389: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. XXIII: 1992.
%23281390: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. XXII: 1991.
%23281391: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. VII: 1976.
%23281392: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. XX: 1989.
%23280551: T.M.C. ASSER INSTITUTE (ED.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XXXVIII: 2007.
%23280552: T.M.C. ASSER INSTITUTE (ED.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XXXIX: 2008.
%23280553: T.M.C. ASSER INSTITUTE (ED.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XL: 2009.
%23280554: T.M.C. ASSER INSTITUTE (ED.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. 41: 2010 : Necessity across international law.
%23280555: T.M.C. ASSER INSTITUTE (ED.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. 42: 2011 : Agora : the case of Iraq : international and politics.
%2342954: NETHERLANDS ECONOMIC INSTITUTE (ED.). - Input-output relations. Proceedings of a conference on inter-industrial relations held at Driebergen, Holland.
%23203931: AMERICAN LAW INSTITUTE. - Restatement of the law, third : The foreign relations law of the United States as adopted and promulgated ... May 14, 1986.
%2355361: UNITED NATIONS SOCIAL DEFENCE RESEARCH INSTITUTE. - Juvenile justice: an international survey : country reports, related materials, and suggestions for future research.
%2355300: UNITED NATIONS SOCIAL DEFENCE RESEARCH INSTITUTE. - Evaluation research in criminal justice : materials and proceedings of a research conference convened in the context of the Fifth United Nations Congress on the prevention of crime and treatment of offenders.
%2354961: UNITED NATIONS SOCIAL DEFENCE RESEARCH INSTITUTE. - Economic crises and crime : correlations between the state of the economy, deviance and the control of deviance.
%2353338: AMERICAN LAW INSTITUTE. - Restatement of the law, second: agency 2d. Pamphlet 1-2. Student edition.
%23281396: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. IX: 1978.
%23280930: INSTITUTE, THE NORTH-SOUTH. - Ours by Right: Women's Rights as Human Rights.
%23263256: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. XIX: 1988.
%2326400: JUSTINIAN INSTITUTES. - Institutiones imperiales novissime correcte / ordinate glosis textuales divisiones habentur ...
%23282102: SOCIÉTÉ JEAN BODIN POUR L'HISTOIRE COMPARATIVE DES INSTITUTIONS. - Le tenure.
%23262554: T.M.C. ASSER INSTITUUT. - Rechtspraak volkenrecht 2000 : collegemateriaal.
%23255089: INSTITUUT MAATSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSZORG, ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM. - Wet op het bevolkingsonderzoek : evaluatie.
%23245623: KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN & AFRIKA INSTITUUT. - Hygiënische wenken voor de reiziger naar Afrika.
%2342530: T.M.C. ASSER INSTITUUT. - Diversiteit van de besluitvorming van de Europese Unie.
%2342528: T.M.C. ASSER INSTITUUT. - Externe bevoegdheden van de Europese Unie.
%23169649: SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG FÜR INTERNATIONALES RECHT = SOCIÉTÉ SUISSE DE DROIT INTERANTIONAL. - Schweizerisches Jahrbuch fur internationales Recht : Jubiläumsband 1989 : XLV = Annuaire suisse de droit international : Volume anniversaire 1989 : XLV.
%23153456: FLEUROP INTERFLORA - Bloemsierkunst Tentoonstelling Fleurop-Interflora.
%23172226: ASOCIACION ESPANOLA DE DERECHO INTERNACIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES (ED.) - Spanish yearbook of international law. 1997.
%23139355: INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL HISTORY, AMSTERDAM. - Alphabetical Catalog of the Books and Pamphlets of the International Institute of Social History, Amsterdam / Alfabetische Catalogus van de boeken en brochures van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.
%2394444: AMNESTY INTERNATIONAL (ED.). - Het nadeel van de twijfel: de rol van informatie in de Nederlandse asielprocedure.
%23255637: SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL. - La circulation des informations et le droit international : colloque de Strasbourg.
%23175357: AMNESTY INTERNATIONAL. - Vluchtelingen en de rechten van de mens : verslag van een symposium, 10 december 1982, Den Haag.
%23279576: L'ACADEMIE DE DROIT INTERNATIONAL. - L'Académie de droit international de la Haye établie avec la concours de la Dotation Carnegie pour la paix internationale : (fondée le 28 janvier 1914).
%2398226: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Copyright in cyberspace : copyright and the global information infrastructure : ALAI study days : Amsterdam, 4-8 June, 1996 = Le droit d'auteur en cyberspace : le droit d'auteur et l'infrastructure mondiale de l'information : journées d'étude de l'ALAI : Amsterdam, 4-8 juin, 1996.
%2398229: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Les Oeuvres audiovisuelles et la propriété littéraire et artistique = Audiovisual works and literary and artisitic property.
%2338575: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Le droit moral de l'auteur = The moral right of the author. Congrès d'Anvers, 1993.
%232844: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Protection des auteurs et artistes interprètes par contrat : actes du congrès = Protection of authors and performers through contracts : conference proceedings.
%2388844: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Problemes actuels de droit d'auteur dans le domaine de la radiodiffusion.
%2388843: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - La protection des dessins et modeles = The protection of designs and models.
%2388840: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - La télévision par câble : aspects du droit des média et du droit d'auteur = Cable television : media and copyright law aspects
%23137997: ENTENTE INTERNATIONALE CONTRE LA IIIE INTERNATIONALE. - Vade=Mecum Antibolchévique.
%23186052: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Copyright - Internet world : rapport sur les Journées d'études à Neuchâtel les 16/17 septembre 2002 = report on the Neuchâtel study session, 16/17 SSeptember 2002.
%23186028: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Copyright, related rights and media convergence in the digital context = Droits d'auteur et connexes et convergence des médias dans le contexte numérique.
%2338574: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - L'importance économique du droit d'auteur : problèmes posés par la distribution d'exemplaires d'oevres protégées par le droit d'auteur = The economic importance of copyright : issues involving the distribution of exemplars of copyright-protected works.
%23245383: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Regards sur les sources du droit d'auteur : Congrès ALAI, 18-21 septembre 2005, Paris = Exploring the sources of copyright : ALAI congress, September 18-21, 2005, Paris.
%23245384: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Derecho de autor y libertad de expresión : actas de las Jornadas de Estudio ALAI : 19-20 junio 2006 : Barcelona = Droit d'auteur et liberté d'expression : actes des Journées d'Étude ALAI = Copyright and freedom of expression : proceedings of the ALAI Study Days.
%23186025: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - The boundaries of copyright : its proper limitations and exceptions = les frontières du droit d'auteur : ses limites et exceptions.
%23186021: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - L'informatique et le droit d'auteur : Congrès 1989.
%23270185: COMMISSION D'ÉTUDE INTERUNIVERSITAIRE DE L'INSTITUT ROYAL DES RELATIONS INTERNATIONALES. - Les conséquences d'ordre interne de la participation de la Belgique aux organisations internationales.
%237332: UNION INTERPARLEMENTAIRE. - Parlements : une étude comparative sur la structure et le fonctionnement des institutions représentatives dans quarante et un pays.
%23174414: INTRILIGATOR, MICHAEL D. (ED.). - Frontiers of quantitative economics. Volume IIIB : papers invited for presentation at the Econometric Society Third World Congress, Toronto, 1975.
%23253387: INTRILIGATOR, MICHAEL D. (ED.). - Frontiers of quantitative economics. Volume II : papers invited for presentation at the Econometric Society Winter Meetings, Toronto, 1972.
%23247985: INTRILIGATOR, MICHAEL D. - Econometric models, techniques, and applications.
%2359119: INWOOD, MICHAEL. - Heidegger. [Kopstukken filosofie].
%23176532: IOCHUM, BRUNO. - Cônes autopolaires et algèbres de Jordan.
%23197935: IONASCO, TRAJAN (ED.) - Bibliographie juridique roumaine, 1944-1968 = Bibliografie juridica româna, 1944-1968.
%2343773: IPEREN, ARIE VAN. - Is de eigenaar van het aan vruchtgebruik onderworpen goed gehouden tot het doen van grove reparatiën?
%2339196: IPPEL, PIETER. - Reacties op rechtsbescherming in twee dienstverlenende organisaties. Een rechtssociologische studie.
%23264634: IPPEL, P.C., T. HARTLIEF & P.A.M. MEVIS. - Gezondheidsrecht: betekenis en positie : preadvies 2007.
%23224091: IPPEL, PIETER & SUSANNE HEEGER-HERTTER. - Sprekend de rechtbank : alledaagse communicatie in de Utrechtse zittingszaal.
%23245138: IPSEN, KNUT. - Völkerrecht : ein Studienbuch.
%2377246: IPSEN, HANS PETER. - Hamburgs Verfassung und Verwaltung : von Weimar bis Bonn.
%23281034: IPSEN, HANS PETER. - Europäisches Gemeinschaftsrecht.
%23158995: IPSO. - Over Louis Althusser's bijdrage aan de marxistische staatstheorie.
%23225918: IQBAL, KHURSHID. - The Right to Development in International Law: The Case of Pakistan.
%23249797: IRACE, TULLIO. - With the Italians in Tripoli : the authentic history of the Turco-Italian War.
%23200166: IRLE, WOLFGANG. - Methoden der Erfolgskontrolle in der Funkwerbung.
%23239734: IRONS, PETER H. (ED.) - May it please the court : the First Amendment ; transcripts of the oral arguments made before the Supreme Court in sixteen key First Amendment cases.
%2333115: IRVING, HELEN. - Gender and the constitution : equity and agency in comparative constitutional design.
%23185007: IRVING, JOHN. - Weduwe voor een jaar.
%23139029: IRVING, R.E.M. - The Christian Democratic parties of Western Europe.
%23217068: IRVING, JOHN. - Een zoon van het circus.
%2390470: ISAACSOHN, S. - Das Preussische Beamtenthum des siebenzehnten Jahrhunderts [Geschichte des Preussischen Beamtenthums, Band 2].
%23180909: ISAAK, ALAN C. - Scope and methods of political science : an introduction to the methodology of political inquiry.
%23191085: ISAGER, LOTTE., IVARSSON, SØREN. - Saying the unsayable : monarchy and democracy in Thailand.
%23230729: ISBISTER, JOHN. - Promises Not Kept: The Betrayal of Social Change in the Third World.
%23230718: ISBISTER, JOHN. - Promises Not Kept: The Betrayal of Social Change in the Third World.
%23246770: ISEMINGER, GARY. - The aesthetic function of art.
%23279814: ISENBERG, ARNOLD. - Aesthetics and the Theory of Criticism: Selected Essays of Arnold Isenberg.
%23154017: ISHAR, MONIKA, HEIDRUN SCHULZ, KONRAD WEGMANN (EDS.), SCHWIND, HANS-DIETER ... [ET AL.] - Studien zum chinesischen Recht. Band 5: Materialien zum besonderen Teil des Strafrechts in der VR China 1979-1984 : eine Dokumentation aus chinesischen Quellen.
%2336689: ISING, A. - Met vliegende vaandel en slaande trom. Ontstaan en ontwikkeling van schuttersgilden en schutterijen in Brabant en Limburg.
%2319018: ISKANDAR, TEUKU. - De Hikajat Atjéh.
%23233476: ISMAEL, JOSEPH. - De immigratie van Indonesiërs in Suriname.
%23163359: ISMAIL, SALWA. - Rethinking Islamist politics : culture, the state and Islamism.
%23193117: ISRAEL, JONATHAN I. - Democratic Enlightenment : philosophy, revolution, and human rights 1750-1790.
%23184990: ISRAËLS, HAN & ANNET MOOIJ. - Aan de Achtergracht : honderd jaar GG&GD Amsterdam.
%23169485: ISRAËLS, HERMAN LOUIS. - Internationaal huwelijksgoederenrecht.
%2353206: ISSAWI, C. - Egypt at mid-century: an economic survey.
%23255310: ISSER, NATALIE. - The Second Empire and the press : a study of government-inspired brochures on French foreign policy in their propaganda milieu.
%23214362: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Het Belgisch labyrint : wakker worden in een ander land.
%23273479: ISTENDAEL, GEERT VAN. - De parochie van Sint-Precarius
%23195835: ITALIAANDER, ROLF. - Xocolatl : ein süsses Kapitel unserer Kulturgeschichte.
%23249729: ITALICUS. - Eine in Frankreich verbreitete österreichische Darstellung über Vittorio Veneto : eine italienische Antwort auf einige Urteile des General Cramon.
%23280971: ITAMI, HIROYUKI. - Mobilizing Invisible Assets.
%23280955: ITAMI, HIROYUKI. - Mobilizing Invisible Assets.
%23242960: ITEN, THERESA - Sven-Ake Johannson: Automatismus der Rotation.
%23213181: ITERSON, DOROTHEA VAN - Ouderlijke verantwoordelijkheid en kinderbescherming.
%23102040: ITERSON JR., G. VAN. - Nieuwe studiën over bladstanden. I.
%23280972: ITO, TAKATOSHI. - The Japanese Economy.
%23223015: ITO, SETSUO., YEE, ROGER. - Earthscapture : the art of Setsuo Ito.
%23147005: ITOH, FUMIO (ED.) - China in the twenty-first century politics , economy , and society.
%23240856: ITRIAGO-CHACÍN, PEDRO. - Algunos apuntes sobre los tratados : De 'Esbozos literaios y juridicos.?--Edición especial. 24 de julio de 1934.
%23182921: ITTERBEEK, EUGÈNE VAN. - Socialisme et poésie chez Péguy de la 'Jeanne d'Arc' à l'affaire Dreyfus.
%23251738: ITTIG, THOMAS. - D. Thomae Ittigii de Bibliothecis et catenis patrum variisque veterum scriptorum ecclesiasticorum collectionibus... Tractatus variis observationibus & animadversionibus refertus.
%23274678: IUCN, NETHERLANDS COMMITTEE FOR. - The Congo basin: Human and natural resources = Le bassin du Congo : ressources humaines et naturelles.
%23122286: IVANHOE, PHILIP J. (ED.) - Chinese language, thought, and culture : Nivison and his critics.
%23185495: IVANOVICH, GRUJICA S. - Salyut the first space station : triumph and tragedy.
%23192137: IVENS, W.G. (ED.) - Bugotu-English / English-Bugotu concise dictionary.
%2374407: IVERS, GREGG. - To build a wall: American Jews and the separation of church and state.
%2358447: IVERSEN, BENT. - Danish business law.
%23263652: IVERSEN, LESLIE L. - Biology of mood and antianxiety drugs (Handbook of psychopharmacology. Section 3. Vol. 13).
%23212254: IVINSKAYA, OLGA. - A captive of time : my years with Pasternak : the memoirs of Olga Ivinskaya.
%2321346: IVISON, DUNCAN. - Postcolonial liberalism.
%23256415: IVISON, DUNCAN. - Postcolonial liberalism.
%2360714: IVO, SIGRID. - Bags : a selection from The Museum of Bags and Purses, Amsterdam : tassen, bolsos, sacs.
%23263264: IVR. - Haftungsvorschriften für die Binnenschiffahrt, (Fassung juni 2008).
%23200392: IWAARDEN, JOS VAN. - Changing quality controls : the effects of increasing product variety and shortening product life cycles.
%239582: IWANAGA, KAZUKI (ED.) - Women and politics in Thailand : continuity and change.
%23208897: IWANAGA, KAZUKI (ED.) - Women's political participation and representation in Asia : obstacles and challenges.
%23208723: IWANAGA, KAZUKI (ED.) - Women and politics in Thailand : continuity and change.
%23119975: IWASAKI, MINEKO. - Geisha of Tokyo : the memoir of Mineko Iwasaki.
%23243008: IWASKIW, WALTER R. (ED.) - Estonia, Latvia & Lithuania: Country Studies.
%23280887: IYENGAR, SUJATA. - Shades of Difference: Mythologies of Skin Color in Early Modern England.
%23163529: JABAVU, NONI. - The ochre people.
%23259650: JABLONSKY, THOMAS J. - Pride in the jungle : community and everyday life in Back of the Yards Chicago.
%23281963: JACH, FRANK-RÜDIGER & SIEGFRIED JENKNER (EDS.) - 50 Jahre Grundgesetz und Schulverfassung.
%23157834: JACKALL, ROBERT. - Wild cowboys : urban marauders & the forces of order.
%23262591: JACKENDOFF, RAY. - Semantics and Cognition.
%23222430: JACKENDOFF, RAY. - Languages of the mind : essays on mental representation.
%23245527: JACKENDOFF, RAY. - Patterns in the mind : language and human nature.
%23253206: JACKMAN, I.M. - The varieties of restitution.
%23223398: JACKSON, MICHAEL. - Spectrum bieratlas.
%2399397: JACKSON, LAMBERT LINCOLN. - The educational significance of sixteenth-century arithmetic : from the point of the present time.
%23116157: JACKSON, JOHN HUGHLINGS. - Selected writings. I. On epilepsy and epileptiform convulsions; II. Evolution and dissolution of the nervous system, Speech, Various papers, addresses and lectures.
%23116153: JACKSON, JOHN HUGHLINGS. - Selected writings. I. On epilepsy and epileptiform convulsions; II. Evolution and dissolution of the nervous system, Speech, Various papers, addresses and lectures.
%2329953: JACKSON, J. HUGH. - Audit working papers. Their preparation and content.
%23102942: JACKSON, HOLBROOK. - The Eighteen Nineties : a review of art and ideas at the close of the nineteenth century.
%23234471: JACKSON SR., JESSE, JESSE JACKSON JR. & BRUCE SHAPIRO, - Legal lynching : the death penalty and America's future.
%23258905: JACKSON, BERNARD S. - Semiotics and legal theory.
%23279731: JACKSON, STEVE. - No Stone Unturned: The Story of Necrosearch International.
%23258069: JACKSON, WILLIAM J. - Heaven's fractal net : retrieving lost visions in the humanities. With CD.
%23131212: JACKSON, J.R. DE J. - Method and Imagination in Coleridge's Criticism.
%2388386: JACKSON, JOHN H. - The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations.
%2380337: JACKSON, ROBERT. - Introduction to International Relations: Theories and Approaches.
%23280577: JACKSON, JOHN H. & ALAN SYKES (EDS.) - Implementing the Uruguay Round..
%2374180: JACKSON, ROBERT H. - The Supreme Court in the American System of Government.
%2374205: JACKSON, DONALD DALE. - Judges.
%2369306: JACKSON, CHARLES JAMES. - English goldsmiths and their marks : a history of the goldsmiths and plate workers of England, Scotland and Ireland.
%23235063: JACKSON, STANLEY W. - Care of the psyche : a history of psychological healing.
%23115139: JACKSON, JOHN H. - World Trading System : law and Policy of International Economic Relations.
%23156791: JACKSON, JOHN HUGHLINGS. - Eine Studie über Krämpfe.
%234930: JACKSON, GORDON. - The British whaling trade. [With a new introduction].
%23243750: JACKSON, JASON BAIRD. - Yuchi ceremonial life : performance , meaning , and tradition in a contemporary American Indian community.
%23229693: JACKSON, MARK. - Allergy : the history of a modern malady.
%23228454: JACKSON, FRANK, PHILIP PETIT AND MICHAEL SMITH. - Mind, Morality and Explanation. Selected Collaborations
%23209031: JACKSON, GERALD. - Getting published : a companion for the humanities and social sciences.
%23282285: JACOB, HERBERT. - Debtors in Court : the consumption of government services.
%23191289: 'S JACOB, E.H. - Landsdomein en adatrecht.
%23279714: JACOB, ROBIN. - A Guidebook to Intellectual Property: Patents, Trade Marks, Copyright and Designs.
%23180494: JACOB, WILLIAM. - An historical inquiry into the production and consumption of the precious metals. 2 Volume set.
%23281540: JACOB, PAUL. - Poètes bouddhistes des Tang : traduit du chinois présenté et annoté par Paul Jacob.
%2312498: 'S JACOB, E.H. - Vrijheid en recht : opstellen aangeboden aan prof.mr. E.H. s'Jacob.
%2377017: S' JACOB, H.K. (ED.) - De Nederlanders in Kerala 1663-1701 : de memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
%236281: JACOB, PIERRE (ED.) - Épistémologie.
%23154979: JACOB, HERBERT. - Silent revolution : the transformation of divorce law in the United States.
%2359011: 'S JACOB, E.H. - Landsdomein en adatrecht.
%23280827: JACOB, WALTER & MOSHE ZEMER (EDS.). - Gender Issues in Jewish Law: Essays and Responsa.
%23223518: JACOB, WALTER & MOSHE ZEMER (EDS.) - Crime and punishment in Jewish law : essays and responsa.
%23223123: JACOB-DUVERNET, LUC - Le miroir des princes: Essai sur la culture strategique des elites qui nos gouvernent.
%23199139: JACOBI, WALTHER. - Der Streit um den Kapitalsbegriff : seine geschichtliche Entwicklung und Versuche zu seiner Lösung.
%23175338: JACOBS, B.C.M. & E.C. COPPENS (EDS.) - Een rijk gerecht : opstellen aangeboden aan prof. mr. P.L. Nève.
%23200482: JACOBS, HERMAN. - De loonstructuur : een analyse naar de oorzaken van verschillen in beloning tussen werknemers in het bedrijfsleven in westerse geïndustrialiseerde landen, met name in de landen der Europese Gemeenschappen en in Nederland.
%23252707: JACOBS, FRANS & DORIEN PESSERS (RED.) - Stof en blik : opstellen, aangeboden aan Cees Maris van Sandelingenambacht.
%23229723: JACOBS, SCOTT H. - Regulatory reform in Japan .
%23229725: JACOBS, SCOTT H. - Regulatory reform in Korea .
%23202896: JACOBS-STAM, C. M - Getekend door de oorlog: Feiten en meningen over burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945.
%23101414: JACOBS, J.Y.H.A. - Joan Christiaan van Erckel (1654-1734), pleitbezorger voor een locale kerk.
%2329327: JACOBS, MORRIS B. (ED.) - The Chemistry and Technology of Food and Food Products. 3 Vols.
%23277578: JACOBS, A.T.J.M.; P.M.M. MASSUGER & W.G.M. PLESSEN. - De arbeidsovereenkomst.
%23107638: JACOBS, ANTOINE J.T.M. (E.A.) - Titel 7.10 De arbeidsovereenkomst.
%23108002: JACOBS, ANTOINE T.J.M. - Ontslagrecht en flexibele arbeidsrelaties.
%23260163: JACOBS, ANTOINE T.J.M. - The European Constitution : how it was created, what it will change.
%23219348: JACOBS, WALTER R. - Speaking the lower frequencies : students and media literacy.
%23113361: JACOBS, M. - Herman Johannes Lam (1892-1977) : the Life and Work of a Dutch Botanist.
%23196086: JACOBS, PSZIZKO. - Henk Eikeboom, anarchist : een biografie.
%23165199: JACOBS, B.C.M. (ED.) - Hoven en Banken in Noord en Zuid. Derde colloquium Raad van Brabant. Tilburg, 30 en 31 januari 1993.
%23245327: JACOBS, STEF. - Purmerend : zo was het.
%2397932: JACOBS, FRANCIS G. - The European Convention on Human Rights.
%23278500: JACOBS, ALETTA H. - Uit het leven van merkwaardige vrouwen.
%23171830: JACOBS, M.J. ... [ET AL.] - Tijd voor verandering : overgangsrecht.
%23195726: JACOBS, MARIA JOHANNA. - Subsidieovereenkomsten : een onderzoek naar de rechtsvormen van subsidies, in het bijzonder overeenkomsten.
%236298: JACOBS, JAMES B. - Drunk driving : an American dilemma.
%2361112: JACOBS, B.C.M. (ED.) - De rechtspraktijk in beeld : Van Justinianus tot de Duitse bezetting : handelingen van het XIVde Belgisch-Nederlands rechtshistorisch congres, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, 24 en 25 januari 1997.
%23279792: JACOBS, CAROL. - In the Language of Walter Benjamin.
%235551: JACOBS, LESLEY A. - Pursuing equal opportunities : the theory and practice of egalitarian justice.
%23280358: JACOBS, J.J.H. - Balanscontinui¨teit en foutenleer.
%23244561: JACOBS, ANTOINE T.J.M. - (red.). Arbeid en discriminatie.
%23153428: JACOBS, W.A. - ADR en consument : een rechtsvergelijkende studie naar de mogelijkheiden van alternatieve geschillenoplossing.
%2346298: JACOBS, ANTOINE T.J.M. - (red.). Arbeid en discriminatie.
%23281445: JACOBS, ALETTA H. - De strijdwijze der doctoren Pinkhof en Mendes de Leon tegen het nieuw-malthusianisme.
%23274899: JACOBS, CAROLIEN. - Plurality of religion : exploring the role of religion in disputing processes in Gorongosa, Central Mozambique.
%23265883: JACOBS, FRANS. - Ten overstaan van allen : universalisering in de ethiek.
%23192366: JACOBS, B.C.M. - Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 : de bestuursorganisatie van een Brabantse stad.
%23213843: JACOBSEN, KURT. - Maverick voices : conversations with political and cultural rebels.
%23190038: JACOBSEN, FRODE F. - Theories of sickness and misfortune among the Hadandowa Beja of the Sudan : narratives as points of entry into Beja cultural knowledge.
%23274331: JACOBSEN, ANETTE FAYE - Human rights monitoring : a field mission manual
%23278530: JACOBSEN, ROBERT D - Imperial silks : Ch'ing dynasty textiles in the Minneapolis Institute of Arts. 2 Volumes.
%23258369: JACOBSEN, ROBERT D. - Classical Chinese Furniture. In the Minneapolis Institute of Arts.
%23251931: JACOBSEN, NILS. - Political cultures in the Andes , 1750-1950.
%23279691: JACOBSEN, JOHN KURT (EDITOR). - Experiencing the State.
%23163247: JACOBSEN, REINDERT. - Carel van Mander (1548-1606) : dichter en prozaschrijver.
%23239999: JACOBSOHN, GARY JEFFREY - The wheel of law: India's secularism in comparative constitutional context.
%23123393: JACOBSON, NOLAN PLINY - The Heart of Buddhist Philosophy.
%23281565: JACOBSON, MALCOLM (ED.) - They Call Us Vandals : Svensk/Swedish Graffiti.
%23247626: JACOBSON, JACK. - Memo 13 Introducing...The Sky Blazers: The Adventures of a Special Band of Troops That Entertained the Allied Forces During World War II
%2374526: JACOBSON, SID - Anne Frank: The Anne Frank House Authorized Graphic Biography.
%234659: JACOBSON, EDITH. - Depression : comparative studies of normal, neurotic and psychotic conditions.
%23264043: JACOBSON, HAROLD K. (ED.) - Democratic Accountability and the Use of Force in International Law.
%23870: JACOBSZ, CASPAR PHILIPS. - Uitvoerig onderwys in de perspectiva, of doorzichtkunde, voor alle liefhebbers dezer aangename en nutte weetenschap ... naar eene zeer gemakkelyke en verstaanbare methode opgesteld, en in 60 konst-plaaten afgehandeld.
%2324966: JACOBUS, LEE A. - The Bedford Introduction to Drama.
%23281086: JACOBY, RUSSELL. - The Repression of Psychoanalysis : Otto Fenichel and the Political Freudians .
%23217593: JACOBY, WILLIAM G. - Data Theory and Dimensional Analysis.
%23241695: JACOBY, WADE. - Imitation and politics : redesigning modern Germany .
%23267554: JACOBY, SIGRID. - Allgemeine Rechtsgrundsätze : Begriffsentwicklung und Funktion in der Europäischen Rechtsgeschichte.
%23250551: JACOBY, WADE. - Imitation and politics : redesigning modern germany .
%23248955: JACOBY, MICHAEL. - Wargus, vargr: 'Verbrecher', 'Wolf' : eine sprach- und rechtsgeschichtliche Untersuchung.
%2366908: JACQUARD, A. & LACARRIÈRE, J. - Science et croyances, entretiens suivis de Demain dépend de nous par Albert Jacquard et Un certain regard sur le monde par Jacques Lacarrière.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

10/27