Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23175954: HETTEMA JR., H. - De Nederlandsche wateren en plaatsen in den Romeinschen tijd.
%23178884: HETTINGA TROMP, JOHAN MARCUS VAN. - Over het verzuim van den schuldenaar.
%2354176: HEUBERGER, RICHARD. - Rätien im Altertum un Frühmittelalter.
%2346646: HEUFF, W. - Hypotheek.
%23191851: HEUFF, W. - Legitieme portie.
%2316075: HEUFF, W. - 150 jaar Koninklijke Notariële Broederschap : van Broederschap der Notarissen in Nederland in 1968 tot Koninklijke Notariële Broederschap in 1993.
%2346846: HEUFF, W. - Hypotheek.
%23224883: HEUGENS, PURSEY P.M.A.R. - Strategic issues management : implications for corporate performance.
%23204898: HEUGENS, PURSEY; HANS VAN OOSTERHOUT & JACK VROMEN (EDS.) - The social institutions of capitalism : evolution and design of social contracts.
%2317458: HEUGTEN, SJRAAR VAN, JOACHIM PISSARRO & CHRIS STOLWIJK. - Van Gogh and the colors of the night.
%23250233: HEUKELOM, FOLKERT VAN. - Dissertatio politico-historica de aerario Romano.
%23237715: HEUKELOM, JAN VAN. - Bijdrage tot de leer van het periculum, bij verbindtenissen uit overeenkomst voortspruitende.
%23226813: HEUMAKERS, ARNOLD (E..A.) - De oogst : denkers die ons wereldbeeld veranderen.
%23216738: HEUPERMAN, PAUL. - De kern van de Wet financiële dienstverlening : een praktische invoering van de Wfd in uw organisatie.
%23262476: HEUPERS, E. (ED.) - Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke Veluwe (Nederlandse Volksverhalen, deel 1,3).
%23160966: HEUPERS, E. (ED.) - Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke Veluwe (Nederlandse Volksverhalen, deel 1,1).
%23196697: HEUPKE, W. UND DR. G. ROST. - Was enthalten unsere Nahrungsmittel?
%2394683: HEUSDE, PHILIP WILLEM VAN. - Wijsbegeerte van het gezond verstand.
%23194739: HEUSDEN, G.H. VAN. - Een eeuw adverteerkunde : de sociaal-economische en psychologische ontwikkeling van het adverteren in Nederlandse kranten.
%23182094: HEUSDEN, GERARDUS PETRUS HENDRIKUS VAN. - De trek van den glasaal naar het Ijsselmeer.
%232770: HEUSDEN, J.W.P. VAN. - De rechter en de gedragsdeskundige: noodzaak tot een goede communicatie.
%235720: HEUSEL, WOLFGANG (ED.) - Die Osterweiterung der Europäische Union = Eastern Enlargement of the European Union = L'élargissement vers l'Est de l'Union européenne.
%23226990: HEUSER, ROBERT - Das Strassprozessgesetz der Volksrepublik China in vergleichender Perspektive.
%2377189: HEUSLER, ANDREAS. - Schweizerische Verfassungsgeschichte.
%2377192: HEUSLER, ANDREAS. - Der Zivilprozess der Schweiz.
%2377191: HEUSLER, ANDREAS. - Der Ursprung der deutschen Stadtverfassung.
%2377193: HEUSS, ALFRED. - Die völkerrechtlichen Grundlagen der römischen Aussenpolitik in republikanischer Zeit.
%2347534: HEUTERMAN, THOMAS H. - Movable Type: Biography of Legh R. Freeman.
%23172181: HEUTERMAN, THOMAS H. - Movable type : biography of Legh R. Freeman.
%23101974: HEUVEL, W.J.A. VAN DEN, R. ILLSLEY, C.P.M. KNIPSCHEER & A. JAMIESON. - Opportunities and Challenges in an Ageing Society : Proceedings of the Colloquium, Amsterdam, 26-28 oktober 1989.
%23193928: HEUVEL, CHARLES VAN DEN. - De Huysbou : a reconstruction of an unfinished treatise on architecture, town planning and civil engineering by Simon Stevin.
%2377751: HEUVEL, L.H. VAN DEN. - (ed.). Le(e)nigheid van het sociaal recht : een uitgave ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. L.H. van den Heuvel als hoogleraar Sociaal recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
%2368792: HEUVEL, E.C. VAN DEN & SCHELLING, H. & SCHIEWOLD, A. - Voorlichting over vandalisme doorgelicht. Evaluatieonderzoek van een grootschalige voorlichtingscampagne en studie naar (on)mogelijkheden van voorlichting.
%23105501: HEUVEL, G. VAN DER & SWAANINGEN, R. VAN (ED.). - Criminaliteit en sociale rechtvaardigheid.
%23222105: HEUVEL, J.H.J. VAN DEN. - Fatsoenlijk en onbaatzuchtig besturen.
%23258324: HEUVEL, WIM J. VAN - 40 jaar natuursteen.
%23229380: HEUVEL, J.H.J. VAN DEN. - Ethiek in politiek en openbaar bestuur.
%23230100: HEUVEL, J.H.J. VAN DEN. - Overheid en beleid in Nederland : feiten en inzichten vanuit de beleidswetenschap.
%23259321: HEUVEL, L.H. VAN DEN. - Orde op zaken : alvorens het ontslagrecht te herzien.
%23111743: HEUVEL, MARTIN VAN DEN & JAN G. SICCAMA (EDS.) - The disintegration of Yugoslavia.
%2375906: HEUVEL, J.H. VAN DEN. - Wetgeving belicht.
%23256680: HEUVEL, MAARTJE VAN DEN & TRACY METZ (EDS.) - Nature as artifice : new Dutch landscape in photography and video art : Hans Aarsman .... Edwin Zwakman.
%238260: HEUVEL, L.H. VAN DEN. - Tussen vrijheid en bescherming : de arbeidsovereenkomst voor betrekkelijk bepaalde duur.
%23203628: HEUVEL, ELISA VAN DEN (ED.) - Towards forensic science 2.0; Program Book & Abstract book of the 6th European Academy of Forensic Science Conference 2012, The Hague.
%2326239: HEUVEN, VINCENT VAN. - Boven de klanken. [Incl. CD-Rom].
%232035: HEUVEN GOEDHART, G.J. VAN. - Over het nieuwe Nederland.
%2358732: HEUWIESER, MAX. - Die Traditionen des Hochstifts Passau.
%23263281: HEVENER, NATALIE KAUFMAN. - International law and the status of women.
%2388728: HEWETT, EDWARD A. - Reforming the Soviet Economy: Equality Versus Efficiency.
%2388487: HEWETT, ED A. - Open for Business: Russia's Return to the Global Economy.
%2353875: HEWETT, EDWARD A. & VICTOR H. WINSTON (EDS.) - Milestones in glasnost and perestroyka : politics and people.
%23161877: HEWETT, EDWARD A. - Reforming the Soviet economy.
%23166553: HEWISH, JOHN. - Rooms near Chancery Lane : the Patent Office under the commissioners, 1852-1883.
%2338025: HEWITT, PATRICIA. - The abuse of power : civil liberties in the United Kingdom.
%23124811: HEWITT, NICHOLAS. - 'Les maladies du siècle The image of malaise in french fiction and thought in the inter-war years.
%23213436: HEY, HILDE. - Gross human rights violations: a search for causes : a study of Guatemala and Costa Rica,
%2359140: HEYCK, EDUARD KARL HEINRICH. - Geschichte der Herzoge von Zähringen.
%2362658: HEYDE, LUDWIG (ED.) - Der wirtschaftliche Wert der Sozialpolitik : eine Sammelschrift.
%231433: HEYDEBRAND, WOLF & CARROLL SERON. - Rationalizing justice : the political economy of federal district courts.
%2363856: HEYER, H. - Mathematische Theorie statistischer Experimente
%23224391: HEYES, CRESSIDA J. (ED.) - The grammar of politics : Wittgenstein and political philosophy.
%23218252: HEYINK, HARRY, GRIBLING, FRANCK AND YVONNE YZERMANS (EDS.) - Prima materia. Materiaalfonds.
%23255660: HEYL, REBECCA. - Windows in the wall.
%23101976: HEYLIGERS, P.C. - Vegetation and Soil of a White-Sand Savanna in Suriname.
%23231540: HEYLIN, CLINTON - All Yesterdays' Parties: The Velvet Underground in Print, 1966-1971.
%23109543: HEYMA, ARJAN. - Dynamic models of labour force retirement. An empirical analysis of early exit in the Netherlands.
%23195530: HEYMAN, H.W. - De commanditaire vennootschap in de actuele praktijk.
%23164234: HEYMAN, THERESE THAU. - Posters American style.
%2349760: HEYMANN, PHILIP B. - The politics of public management.
%23100262: HEYMANS, GERARDUS. - Over metafysica en esthetica.
%2384380: HEYMANS, JOS - Het jaar van de waanzin : opkomst en ondergang van de nieuwe politiek.
%23126085: HEYMANS, GERARDUS. - Schets Eener Kritische Geschiedenis van het Causaliteitsbegrip in de Nieuwere Wijsbegeerte.
%2362272: HEYMANS, GERARDUS. - Einführung in die Ethik auf Grundlage der Erfahrung.
%2325464: HEYMANS, GERARDUS. - Gesammelte kleinere Schriften zur Philosophie und Psychologie. 1. Teil: Erkenntnistheorie und Metaphysik; 2. Teil: Allgemeine Psychologie, Ethik und Aesthetik.
%234466: HEYMANS, GERARDUS. - Het psychisch monisme.
%23101978: HEYN, A.N.J. - Studies on the Microbiological Retting Process for the Preparation of a Hard Fiber and Influence of this Process on the Fiber Properties.
%23223981: HEYNE, JOHANN. - Denkwürdigkeiten aus der Kirchen- und Diözesan-Geschichte Schlesiens von der Einführung des Christentums in Schlesien bis zur böhmischen Oberherrschaft über dieses Land (966-1355). (Dokumentierte Geschichte des Bistums und Hochstifts Breslau : aus Urkunden, Aktenstücken, älteren Chronisten und neueren Geschichtsschreibern, Band 1).
%2359629: HEYNE, JOHANN. - Dokumentierte Geschichte des Bistums und Hochstifts Breslau : Aktenstücken, älteren Chronisten und neueren Geschichtsschreibern.
%23254477: HEYNE, E.G. (ED.) - Wheat and wheat improvement.
%23109826: HEYNEN, RONALD C. - Essays on Derivatives Pricing Theory
%2339543: HEYNEN, J. - Raadgevingen voor minkundigen tot conservatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van Brillen, Oogglazen, enz.
%23146234: HEYNS, JOHAN ADAM. - Die grondstruktuur van die modalistisiese triniteitsbeskouing.
%231275: HEYSE, JACOB JAN. - Noodweer : eene rechtsvergelijkende studie.
%2338201: HEYSE, LIESBET. - Choosing the lesser evil : understanding decision making in humanitarian aid NGOs.
%2367854: HEYTING, ROBERT. - Tussen nationalisme en internationalisme : de Britse en de Nederlandse sociaal-democratie, de nationale staat en de Europese integratie.
%23190162: HEYVAERT, FRANS ... [ET AL.] (EDS.) - Het grootste woordenboek ter wereld : een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT).
%233204: HEZEWIJK, JOS VAN. - De top-elite van Nederland. Leefwijze en familierelaties, ondernemingen en dubbelfuncties van de meest invloedrijke mensen van ons land.
%23210406: HIBBARD, DON., MASON, GLENN (GLENN E.), WEITZE, KAREN J., 1952-. - Hart Wood : architectural regionalism in Hawaii.
%2363940: HIBBERT, CHRISTOPHER. - Napoleon : his wives and women.
%23219657: HIBBERT, CHRISTOPHER (ED.) - A guide to royal London
%2387486: HIBBETT, HOWARD (ED.) - Contemporary Japanese literature : an anthology of fiction, film, and other writing since 1945.
%2388489: HIBBS, DOUGLAS A. - The Political Economy of Industrial Democracies.
%2345441: HIBBS, DOUGLAS A. - The American political economy. Macroeconomics and electoral politics.
%2353285: HIBOU, BÉATRICE (ED.) - Privatising the state.
%2375871: HICE, G.F., W.S. TURNER III & L.F. CASHWELL (EDS.) - System development methodology : revised edition.
%23129850: HICKEY, DANIEL. - Local Hospitals in Ancien Régime France. Rationalization, Resistance, Renewal, 1530 - 1789.
%23194045: HICKEY, LANCE P. - Hilary Putnam.
%23174410: HICKMAN, BERT G. (ED.) - Global international economic models : selected papers from an IIASA conference.
%2344943: HICKS, JOHN R. - A contribution to the theory of the trade cycle.
%2323851: HICKS, JOHN R. - A contribution to the theory of the trade cycle.
%23200763: HICKS, JAMES O. JR. AND LEININGER, WAYNE E. - Accounting information systems.
%2321890: HICKS, URSULA K. - Public finance.
%2317581: HICKS, JOHN R. - The social framework. An introduction to economics.
%23101980: HICKS, E.K. & W. VAN ROSSUM. - Policy Development and Big Science : Proceedings of the Colloquium, Amsterdam, 18-19 September 1989.
%23140259: HICKS, JOHN R. - Essays in World Economics.
%2318580: HICKS, JOHN R. - The Social Framework. An introduction to economics.
%2358389: HICKS, JOHN R. - Money, Interest and Wages.
%23260753: HICKSON, DAVID J. (ET AL). - Top decisions : strategic decision-making in organizations.
%23236949: HIDA, HARUZO. - Hilbert modular forms and Iwasawa theory.
%2373355: HIDMA, TJALLE ROELOF. - Huwelijksvoorwaarden staande huwelijk.
%2397813: HIDSKES, M. & GRAAF, R. DE. - Het verbalenboek.
%23142301: HIEBAUM, GERTA. - Gemmensiegel und andere in Steinschnitt hergestellte Siegl des Mittelalters.
%23105953: HIELKEMA, J. - Deskundigen in Nederlandse strafzaken.
%23258329: HIEMSTRA, JARING. - Het besturen van de grote gemeenten. Vier varianten en een toekomstperspectief.
%23258332: HIEMSTRA, JARING. - Presterende gemeenten: hoe gemeenten beter kunnen presteren.
%23257719: HIEMSTRA, V.G. - Engels-Afrikaanse Regswoordenboek.
%23192597: HIGBEE, JOAN FLORENCE. - Western Europe since 1945 : a bibliography.
%23140905: HIGBY, CHESTER PENN - Religious Policy of the Bavarian Government during the Napoleonic Period.
%2367523: HIGGINBOTHAM, A.L. - Shades of freedom : racial politics and presumptions of the American legal process.
%23220842: HIGGINS, STEVEN. - Still moving : the film and media collections of the Museum of Modern Art.
%23232035: HIGGINS, ROSALYN. - The role of the International Court of Justice in the contemporary world.
%2352099: O'HIGGINS, JAMES. - Yves de Vallone: the making of an esprit effort.
%23219097: HIGGINS, THOMAS E. - Hazardous waste minimization handbook.
%23206690: HIGGINS, ROSALYN. - United Nations peacekeeping : documents and commentary. Volume 1: The Middle East, 1946-1967.
%2389171: O'HIGGINS, JAMES. - Anthony Collins : the man and his works.
%23193592: HIGGINS JR., CHESTER. - Feeling the spirit : searching the world for the people of Africa.
%23225028: HIGH, JACK. - Maximizing, action, and market adjustment : an inquiry into the theory of economic disequilibrium.
%23217443: HIGHAM, C. L. - Noble, wretched & redeemable : Protestant missionaries to the Indians in Canada and the United States, 1820-1900.
%2383333: HIGHAM, ROBERT (ED.) - Civil wars in the twentieth century.
%2359694: HIGHBY, LEO INGEMANN. - The Erytrae Decree : contribution to the early history of the Delian League and the Peloponnesian Confederacy.
%2371401: HIGMAN, SOPHIE - The Sustainable Forestry Handbook: A Practical Guide for Tropical Forest Managers on Implementing New Standards.
%23234265: HIGMAN, B. W. - Proslavery Priest: The Atlantic World of John Lindsay, 1729-1788.
%23224442: HIGNITE, TODD. - In the Studio: Visits With Contemporary Cartoonists
%23241682: HIGONNET, MARGARET R. - Borderwork : feminist engagements with comparative literature.
%23172184: HIGONNET, MARGARET R. (ED.) - Borderwork : feminist engagements with comparative literature.
%2330872: HIGONNET, PATRICE L.-R. - Ponts-de Montvert. Social Structure and Politics in a French Village, 1700-1914.
%23252526: HIJINK, J.B.S. - Publicatieverplichtingen voor beursvennootschappen.
%23224077: HIJMA, J. & M.M. OLTHOFF. - Compendium Nederlands vermogensrecht.
%233676: HIJMA, JAC. - Algemene voorwaarden.
%23205119: HIJMA, JAC. & W.L. VALK. - Wettelijke bedenktijd.
%23107104: HIJMA, JAC. - Algemene voorwaarden.
%23237872: HIJMA, J. & M.M. OLTHOFF. - Compendium van het Nederlands vermogensrecht. Leidraad voor het NBW met verwijzingen naar het BW.
%2322472: HIJMA, J. & M.M. OLTHOFF. - Compendium van het Nederlands vermogensrecht. Leidraad voor het NBW met verwijzing naar het BW.
%23261933: HIJMA, JAC. - Hoe nietig is nietig? Beschouwingen omtrent het nietigheidsbegrip in het contractenrecht.
%23186243: HIJMANS VAN DEN BERGH, L.J. - 'De aengeboren vrijheyt.'
%236594: HIJMANS VAN DEN BERGH, L.J. - Met eerbiedigende werking : opstellen aangeboden aan Prof.Mr. L.J. Hijmans van den Bergh.
%23139864: HIJMANS VAN DEN BERGH, L.J. & G. VAN SOLINGE. - De implementatie van de Dertiende Richtlijn : een terreinverkenning.
%23202966: HILARY OF POITIERS, SAINT. (D. 368 B.C.) - Sancti Hilarii pictaviensis episcopi Opera, studio et labore monachorum ordinis S. benedicti e congregatione S. Mauri castigata, aucta, atque illustrata..Tomus Primus [-Secundus]
%23171721: HILBERDINK, KOEN. - 'Ik ben een vreemdeling. Ik sta apart' : een biografie van Paul Rodenko (1920-1976).
%23186286: HILBERG, RAUL. - Täter, Opfer, Zuschauer : die Vernichtung der Juden 1933-1945.
%2399515: HILBERT, H. - Die Kapitalanlagen der deutschen Privatversicherungsgesellschaften.
%23118542: HILBINGH PRINS, AREND. - Aannemen van kinderen. Enquete 1936.
%23110219: HILBRINK, COEN. - In het belang van het Nederlandse volk...
%23102707: HILDEBRAND, F. - Introduction to numerical analysis.
%23200224: HILDEBRAND, DORIS. - The role of economic analysis in the EC competition Rules : the European School. 2nd Edition.
%2381815: HILDEBRAND, DORIS. - The role of economic analysis in the EC competition rules.
%23234101: HILDEBRANDT, MIREILLE. - Wegloopgedrag bij jeugdigen met een pij-maatregel : verkennende analyses van onttrekkingen en ontvluchtingen van jeugdigen met een pij-maatregel in de periode 1 januari 2005 - 1 augustus 2006.
%2332446: HILDEBRANDT, MIREILLE & ROEL PIETERMAN (EDS.) - Zorg om voorzorg.
%23122714: HILDEBRANDT, M. (RED.) - Plea Bargaining in Holland?
%23122677: HILDEBRANDT, M. (RED.) - Een afzonderlijke procedure voor de bekennende verdachte?
%23247345: HILDEBRANDT, MIREILLE. - Vrijheid en straf.
%23158529: HILDEBRANDT, MIREILLE. - Straf(begrip) en procesbeginsel : een onderzoek naar de betekenis van straf en strafbegrip en de waarde van het procesbeginsel naar aanleiding van de consensuele afdoening van strafzaken.
%23116298: HILDERING, ANTOINETTE. - International law, sustainable development, and water management.
%23251117: HILDRETH, ELLEN CATHERINE - Measurement of Visual Motion (ACM distinguished dissertations).
%2335268: DAVID R. HILEY. - Philosophy in question : essays on a Pyrrhonian theme.
%23213246: HILGERS, FRANS J.M. - Van verbazing naar vanzelfsprekendheid = From astonishing to predictable speech..
%233916: HILKER, RUDOLF. - Der Käsemarkt in der Bundesrepublik Deutschland.
%23149342: HILKEY, CHARLES J. - Legal Development in Colonial Massachusetts. 1630-1686.
%23169425: HILKHUIJSEN, JOS. - Delftse Art Nouveau : onderwijs en ontwerp van Adolf le Compte (1850-1921), Karel Sluyterman (1863-1931) en Bram Gips (1861-1943).
%2325650: HILL, F.F. (ED.). - Proceedings of the 2nd International Conference of Agricultural Economists. Held at Cornell University, Ithaca, August 18 to 29, 1930.
%23220929: HILL, B.W. - The growth of parliamentary parties, 1689-1742.
%23172931: HILL, RICHARD. - Designs and their consequences : architecture and aesthetics.
%2378202: HILL, HARRY - Robert Capa : a look ahead.
%23117093: HILL, HALL (ED.) - Indonesia's New Order : the Dynamics of Socio-Economic Transformation.
%2377195: HILL, GEORGE FRANCIS. - Treasure trove in law and practice from the earliest time to the present day.
%2350194: HILL, H. - Black labor and the American legal system. Race, work and the law.
%23230809: HILL, PROFESSOR PETER. - Messiaen.
%2339796: HILL, JÜRGEN. - Jürgen Hill : Dimensionen ; fotografische Impressionen zwischen Raum und Fläche.
%23162774: HILL, RUTH. - Sceptres and sciences in the Spains : four humanists and the new philosophy (ca. 1680-1740),
%23251066: HILL, PATRICIA - The Gödel Programming Language (Logic Programming).
%23134529: HILL, D.S. (E.A.) - Insects of Hong Kong.
%23229200: HILL, C. P. - Who's who in Stuart Britain, 1603-1714.
%23250699: HILL, RUTH. - Sceptres and sciences in the Spains : four humanists and the new philosophy ( ca . 1680-1740 ).
%23211992: HILL, HAL - East Timor: Development Challenges For The World's Newest Nation (ISEAS current economic affairs series).
%237612: HILL JR., THOMAS E. - Virtue, rules, and justice : Kantian aspirations.
%2336160: HILLAM, CHRISTINE (ED.) - Dental Practice in Europe at the End of the 18th Century.
%23255233: HILLARD, DEREK. - Poetry as individuality: the discourse of observation in Paul Celan.
%23241992: HILLEBRAND, BRUNO. - Nietzsche : wie ihn die Dichter sahen.
%23231947: HILLEBRANDT, MAARTEN Z. - Living transparency : the development of access to documents in the Council of the EU and its democratic implications.
%23215837: HILLEN, J.L.S.M. (ED.) - Effectenwetgeving : Wet toezicht effectenverkeer 1995 : Wet toezicht beleggingsinstellingen : Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 : voorzien van aantekeningen en alfabetische registers : Raad van financiële toezichthouders : Internationale regelingen.
%23108656: HILLEN, G. - Andreas Gryphius' Cardenio und Celinde. Zur Erscheinungsform und Funktion der Allegorie in de Gryphischen Trauerspielen.
%23171524: HILLENAAR, H.G.C. - Enkele opmerkingen bij de Oedipusmythe, voor en na Freud.
%2322737: HILLENGASS, ALFRED. - Die Gesellschaft vom heiligen Herzen Jesu. Eine kirchenrechtliche Untersuchung.
%2367981: HILLENKAMP, THOMAS - Strafrecht Besonderer Teil/2: Straftaten gegen Vermögenswerte - Mit höchstrichterlichen Entscheidungen auf CD-ROM.
%23207086: HILLER VON GAERTRINGEN, RUDOLF. - Raffaels Lernerfahrung in der Werkstatt Peruginos : Kartonverwendung und Motivübernahme im Wandel.
%2336100: HILLER VON GAERTRINGEN, RUDOLF. - Italienische Gemälde im Städel 1300-1550 : Toskana und Umbrien.
%2328281: HILLIGEN, WOLFGANG. - Option für Freiheit und Menschenwürde. Festschrift für Wolfgang Hillen zum 60. Geburtstag.
%2342779: HILLING, NIKOLAUS. - Das Personenrecht des Codex Iuris Canonici.
%23208449: HILLION, CHRISTOPHE (ED.) - EU enlargement : a legal approach.
%23249579: HILLMANN, HEINZ. - Der europäische Entwicklungsroman in Europa und Ïbersee : literarische Lebensentwürfe der Neuzeit.
%2384822: HILLS, ALISON - The Beloved Self: Morality and the Challenge from Egoism.
%231980: HILPERT, ULRICH (ED.) - State policies and techno-industrial innovation.
%2387004: HILTERMANN, T.I.B. - De advocaat als raadsman, verdediger en getuige in het strafproces.
%23214345: HILTERMANN, G.B.J. - Oost-Europa en de Duitse deling.
%23185403: HILTON, LISA. - Athénaïs : the life of Louis XIV's mistress, the real queen of France.
%23185917: HILTON, CHRISTOPHER. - The wall : the people's story.
%23176523: HILTON, PETER JOHN - Nilpotente Gruppen und nilpotente Räume : Nachdiplomvorlesung gehalten am Mathematik-Departement ETH , Zürich , 1981.
%23207144: HILTON, CHRISTOPHER. - Hitler's Olympics : the 1936 Berlin Olympic Games.
%23205962: HILTS, PHILIP J. - Protecting America's health : the FDA, Business, and one hundred years of regulation.
%23251402: HILTZ, STARR ROXANNE - Network Nation - Revised Edition: Human Communication via Computer.
%238169: HILTZIK, MICHAEL - Big Science: Ernest Lawrence and the Invention that Launched the Military-Industrial Complex.
%23210693: HIMES, JAMES. - Implementing the Convention on the Rights of the Child:Resource Mobilization in Low-Income Countries.
%23258000: HIMMELFARB, GERTRUDE. - Marriage and morals among the Victorians.
%23182555: HINDERINK, JAN. - The Sierra de Gata. A Geographical study of a Rural Mountain Area in Spain.
%23148204: HINDERINK, J. & J.J. STERKENBURG. - Agricultural commercialization and government policy in Africa.
%23194463: HINDLEY, GEOFFREY. - A brief history of the Magna Carta : the story of the origins of liberty.
%23222294: HINDRIKS, FRANK ALEXANDER. - Rules & institutions : essays on meaning, speech acts and social ontology.
%2310781: HINE, THOMAS. - I want that! : how we all became shoppers.
%23256298: HINGORANI, ALEX. - Making faces : self and image creation in a Himalayan valley.
%2387087: HINKE, CAROLA. - Der Beweisantrag des Angeklagten auf Hinzuziehung eines weiteren Sachverständigen (§ 244 Abs. 4 S. 2 StPO.)
%2364453: HINLOOPEN, JEROEN - Verzekerde Marktmacht.
%2364645: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN. - De Angelsaksische Witena Gemot en de Magna Carta Libertatum : de middeleeuwsche oorsprong en geschiedenis van het Engelsche parlementaire stelsel.
%23214302: JR, RAYMOND A. HINNEBUSCH - Egyptian Politics Under Sadat: The Post-Populist Development of an Authoritarian-Modernizing State.
%2316346: HINSCHIUS, PAUL (ED.) - Decretales Pseudoisidorianae et Capitula Angilramni.
%23253173: HINSKE, NORBERT & WILHELM WEISCHEDEL. - Kant-Seitenkonkordanz.
%23101982: HINTE, JAN E. VAN (ED.) - One Million Years of Anthropogenic Global Environmental Change.
%23185791: HINTE, ENGELBERT VAN. - Sociale en economische geografie van Harlingen.
%23251405: HINTON, GEOFFREY (ED.) - Connectionist Symbol Processing.
%2336194: HINTON, HAROLD C. - The People's Republic of China : a handbook.
%23118052: HINZ, MANFRED O., SAM K. AMOO & DAWID VAN WYK (EDS.) - The constitution at work : 10 years of Namibian nationhood, proceedings of the conference 'Ten Years of Namibian Nationhood', 11-13 September 2000, Windhoek, Namibia.
%2392624: HINZ, MANFRED O. & F. THOMAS GATTER (EDS.) - Global responsibility - local agenda : the legitimacy of modern self-determination and African traditional authority.
%2371202: HINZ, JOACHIM. - Das Kriegsgefangenenrecht : unter besonderer Berücksichtigung seiner Entwicklung durch das Genfer Abkommen vom 12. August 1949.
%23245789: HIPPEL, FRITZ VON. - Ideologie und Wahrheit in der Jurisprudenz : Studien zur Rechtsmethode und zur Rechtserkenntnis.
%23258542: HIPPEL, FRITZ VON. - Rechtstheorie und Rechtsdogmatik : Studien zur Rechtsmethode und zur Rechtserkenntnis.
%23184803: VON HIPPEL, FRANK. - Citizen scientist.
%23209458: HIRA, SANDEW. - Johan Chandoe : een Surinaamse sociaal-democraat in de Nederlandse politiek.
%23203974: HIRO, DILIP. - Inside the Middle East.
%23194203: HIRSCH BALLIN, ERNST M.H. - Co-actorship in the Development of European Law-Making: The Quality of European Legislation and its Implementation and Application in the National Legal Order.
%23244256: HIRSCH, ANDREW VON (ED.) - Principled Sentencing: Readings on Theory and Policy. Third Edition.
%23173189: HIRSCH BALLIN, E.M.H. (E.A.) - Tot welke wijzigingen in het Nederlandse recht dienen de beginselen van behoorlijke rechtspraak, neergelegd in artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, aanleiding te geven?.
%23176709: HIRSCH, FRANCIS & G. MOKOBODZKI (EDS.) - Séminaire de théorie du potentiel : Paris, no. 6 : [proceedings].
%23124805: HIRSCH, DAVID H. - Reality and idea in the early american novel.
%23114992: HIRSCH BALLIN, E.M.H. (E.A.) - Massamedia & Staatsrecht : de staatsrechtelijke gevolgen van het mediarecht.
%23176295: HIRSCH, F. & G. MOKOBODZKI (EDS.) - Séminaire de théorie du potentiel, Paris No. 8.
%2314238: HIRSCH BALLIN, E.M.H. - Publiekrecht en beleid : fundamentele kwesties rondom het functioneren van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
%2373166: HIRSCH, MARTIN. - Kommentar zum EWG-Kartellrecht.
%23186114: HIRSCH BALLIN, E.M.H. (E.A.) - Zinvol leven : een christen-democratische bijdrage aan de discussie over draagmoederschap, kunstmatige inseminatie, gift en in vitro fertilisatie / Sectoroverlegorgaan 'Justitie en Binnenlands Bestuur'.
%23233947: HIRSCH BALLIN, E.M.H. (E.A.) - Kind van Staat : Mr. J.H. Grosheide, een markant bestuurder.
%2384090: HIRSCH BALLIN, ERNST D. - De artikelen 22 en 23 van het ontwerp-omroepwet. Advies.
%2352303: HIRSCH, EMANUEL. - Geschichte der neuern evangelischen Theologie im Zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens.
%2383269: HIRSCH BALLIN, MARIANNE F.H. - Anticipative criminal investigation : theory and counterrorism practice in the Netherlands and the United States.
%23146311: HIRSCH, ROBIN. - Last Dance at the Hotel Kempinski. Creating a Life in the Shadow of History.
%2315784: HIRSCH BALLIN, ERNST D. - Auteursrechtelijke opstellen.
%23147591: HIRSCH BALLIN, E.M.H. - In Ernst : oriëntaties voor beleid : gebundelde toespraken.
%23192055: HIRSCH BALLIN, ERNST D. - Zum Rom-Abkommen vom 26. Oktober 1961 zugliech ein Beitrag zur Urheberrechtsreform.
%23248843: HIRSCH BALLIN, E.M.H. & J.H. VAN KREVELD. - Rechtsstatelijke subsidieverhoudingen : verslag van de algemene vergadering op 29 april 1988 ter behandeling van de preadviezen van prof . mr . E.M.H . Hirsch Ballin en mr . J.H . van Kreveld.
%23176726: HIRSCH, F. & G. MOKOBODZKI (EDS.) - Séminaire de théorie du potentiel, Paris No. 8
%23195988: HIRSCH BALLIN, ERNST M.H. & LINDA A.J. SENDEN. - Co-actorship in the development of European law-making : the quality of European legislation and its implementation and application in the national legal order.
%23262191: HIRSCH BALLIN, MARIANNE F.H. - Anticipative criminal investigation : theory and counterrorism practice in the Netherlands and the United States.
%2321860: HIRSCHFELD, HANS MAX. - Herinneringen uit de jaren 1933-1939.
%23147921: HIRSCHFELD, HANS MAX. - Herinneringen uit de bezettingstijd.
%23220819: HIRSCHFELD, HANS MAX. - Het Marshall plan : handleiding tot het Europese Herstel Programma.
%2347827: HIRSCHFELD, LAWRENCE A. - Race in the making : cognition, culture, and the child's construction of..
%23203151: HIRSCHFELD, HANS MAX. - Herinneringen uit de bezettingstijd.
%2319861: HIRSCHFELD, HANS MAX. - Actieve economische politiek in Nederland in de jaren 1929-1934.
%23220796: HIRSCHFELD, GERHARD. - Nazi rule and Dutch collaboration : the Netherlands under German occupation, 1940-1945.
%23151633: HIRSCHFELD, MAGNUS. - Sex in Human Relationships.
%2388726: HIRSCHHORN, LARRY. - Beyond Mechanization: Work and Technology in a Postindustrial Age.
%23259652: HIRSCHHORN, LARRY. - Beyond mechanization : work and technology in a postindustrial age.
%2388570: HIRSCHMAN, ALBERT O. - A Propensity to Self-Subversion.
%2369084: HIRSCHMAN, ALBERT O. - Development Projects Observed.
%2369103: HIRSCHMAN, ALBERT O. - Crossing Boundaries: Selected Writings.
%23231510: HIRSCHMANN, IRA. - Obligato: Untold Tales from a Life With Music.
%23262593: HIRSH-PASEK, K. & R. MICHNICK GOLINKOFF. - The Origins of Grammar.
%23172741: HIRSHFELD, ALAN. - Parallax : the race to measure the cosmos.
%23220808: HIRSI ALI, AYAAN - The caged virgin : an emancipation proclamation for women and Islam.
%23209005: HIRSI ALI, AYAAN - Ayaan verzameld : essays en toespraken. [De zoontjesfabriek ; De maagdenkooi ; Submission].
%2310757: HIRST, FRANCIS W. - The political economy of war.
%23204235: HIRST, PAUL. - On law and ideology.
%23258275: HIRTE, HERIBERT & CHRISTOPH VON BÜLOW (EDS.) - Kölner Kommentar zum WpÜG : mit AngebVO und §§ 327a - 327f AktG.
%23101374: HIRTH, F. & W.W. ROCKHILL (EDS.) - Chau Ju-Kua : his work on the Chinese and Arab trade in the twelfth and thirteenth centuries, entitled Chu-fan-chï
%23101984: HIRTH, H. AND A. CARR. - The Green Turtle in the Gulf of Aden and the Seychelles Islands.
%2377197: HIRZEL, RUDOLF. - Der Eid : ein Beitrag zu seiner Geschichte.
%2377199: HIS, RUDOLF. - Das Strafrecht des deutschen Mittelalters. Band 1: Die Verbrechen und ihre Folgen im allgemeinen; Band 2: Die einzelnen Verbrechen.
%233361: HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL HISTORY. - Jogtörténeti tanulmányok I, II and III
%23210695: HITCHCOCK, ROBERT K.. - Indigenous Peoples' Rights in Southern Africa..
%23192103: HITCHCOCK, MICHAEL., KING, VICTOR T., PARNWELL, MIKE. - Heritage tourism in Southeast Asia.
%23161580: HITCHCOCK, RIPLEY (INTRODUCTION). - Morals in modern business.
%23226527: HITE, SHERE. - The Shere Hite reader : new and selected writings on sex , globalization , and private life.
%23233149: HITTI, PHILIP K. - History of the Arabs from the earliest times to the present.
%2320209: HITTI, PHILIP K. - History of the Arabs from the earliest times to the present.
%23144758: HIX, H.L. - Spirits Hovering over the Ashes. Legacies of Postmodern Theory.
%23165950: HIXSON, RICHARD F. - Pornography and the justices : the Supreme Court and the intractable obscenity problem.
%23191052: HIXSON, WALTER L. - George F. Kennan : cold war iconoclast.
%23133143: HIZ, HENRY (ED.) - Questions.
%23176727: HLAWKA, EDMUND (ED.) - Zahlentheoretische Analysis : Wiener Seminarberichte 1980-82.
%2348431: TAO HO. - Taoho design : searching for order within chaos.
%23107074: HOAGLAND, MAHLON. - Toward the habit of truth : a life in science.
%23172279: HOAGWOOD, TERENCE ALLAN. - Skepticism & ideology : Shelley's political prose and its philosophical context from Bacon to Marx.
%23197468: HOARE, PHILIP - Spike Island : the memory of a military hospital.
%23228090: HOBBES, THOMAS. - Leviathan, or the matter, form, and power of a Commonwealth ecclesiastical and civil. [The English works of Thomas Hobbes, 3].
%23175942: HOBBES, THOMAS. - The history of the Grecian War written by Thucydides: Volume 2 : translated by Thomas Hobbes of Malmesbury [The English Works of Thomas Hobbes, 9].
%23254397: HOBBES, THOMAS. - [Thomae Hobbes Malmesburiensis]. Opera philosophica : quae latine scripsit. Vol. 4.
%23254399: HOBBES, THOMAS. - [Thomae Hobbes Malmesburiensis]. Opera philosophica : quae latine scripsit. Vol. 1.
%23254396: HOBBES, THOMAS. - [Thomae Hobbes Malmesburiensis]. Opera philosophica : quae latine scripsit. Vol. 5.
%23175944: HOBBES, THOMAS. - The English works of Thomas Hobbes of Malmesbury. Volume 5 : The questions concerning liberty, necessity, and chance, clearly stated and debated between Dr. Bramhall, Bishop of Derry, and Thomas Hobbes of Malmesbury.
%23228092: HOBBES, THOMAS. - The English works of Thomas Hobbes of Malmesbury. Volume 7 : Seven philosophical problems; Decameron physiologicum; Proportion of a straight line to half the arc of a quadrant; Six lessons to the Savilian Professors of the mathematics; Stigmai, or Marks of the absurd Geometry etc. of Dr. Wallis; Extract of a letter from Henry Stubbe; Three papers presented to the Royal Society against Dr. Wallis; Considerations on the answer of Dr. Wallis; Letters and other pieces.
%2329524: HOBBES, THOMAS. - The English works of Thomas Hobbes of Malmesbury. Volume 11 : [Index].
%23219358: HOBBS, HEIDI H. (ED.) - Pondering postinternationalism : a paradigm for the twenty-first century?.
%2342903: HOBSBAWM, E.J. - On the edge of the new century.
%2350671: HOBSON, A.R.A. - Apollo and Pegasus : an enguiry into the formation and dispersal of a Renaissance library.
%23245675: HÖCH, HANNAH. - Hannah Höch : eine Lebenscollage.
%2378029: HOCHHEISER, S. - Rohm and Haas. History of a chemical company.
%23134370: HOCHSCHILD, ADAM. - Bury the chains : prophets and rebels in the fight to free an empire's slaves.
%2368871: EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE (ZÜRICH). - Hallenstadion Zürich 1939/2005 : die Erneuerung eines Zweckbaus.
%23180506: HOCK, WILLI. - Test examples for nonlinear programming codes.
%232988: HOCKING, WILLIAM ERNEST. - Philosophy, religion, and the coming world civilization. Essays in honor of William Ernst Hocking.
%2334083: HOCKING, WILLIAM ERNEST. - Man and the state.
%23223141: HOCKLEY, JO - Participatory Research in Palliative Care: Actions and reflections.
%2334485: HODDESON, LILLIAN., ERNEST BRAUN, JÜRGEN TEICHMANN & SPENCER WART. - Out of the Crystal Maze : chapters from the history of Solid-State Physics.
%2366274: HODGES, CHRISTOPHER - The reform of class and representative actions in European legal systems : a new framework for collective redress in Europe.
%23172928: HODGES, GABRIELLE ASHFORD. - Franco : a concise biography.
%23157497: HODGMAN, DONALD R. - Soviet industrial production, 1928-1951.
%23101380: HODGSON, B.H. - Essays on the languages, literature and religion of Nepal and Tibet : together with further papers on the geography, ethnology and commerce of those countries.
%23245108: HODGSON, JOHN & JOHN LEWTHWAITE. - Tort law textbook. 2nd edition.
%23228226: HOEBINK, P.R.J. - The Treaty of Maastricht and Europe's development co-operation.
%23257060: HOED, PAUL DEN & ANNE-GREET KEIZER (RED.) - Op steenworp afstand : op de brug tussen wetenschap en politiek : WRR 35 jaar.
%2319723: HOEDEMAKER, LIBERTUS AREND. - Faith in Total Life. Style and Direction of H. Richard Niebuhr's Theology
%2379930: HOEDEMAN, JAN & REMCO MEIJER. - Willem IV, van prins tot koning.
%2351063: HOEFFELMAN, L.P.J. - Het karakter van lastgeving volgens art. 1829 B.W.
%2367689: HOEFLICH, M. H. - Legal Publishing in Antebellum America.
%2381027: HOEFNAGEL, F.J.P.M. & ALEX REINDERS. - Kunst, kunstbeleid en administratief recht : preadvies & Kunst, kunstbeleid en administratief recht : verslag van de algemene vergadering gehouden op 25 maart 1983 ter behandeling van de preadviezen van Mr. F.J.P.M. Hoefnagel en Mr. drs. Alex Reinders.
%237823: HOEFNAGELS, G.P. - (red.). Help, ik word geholpen. Na 150 jaar reclassering 1823-1973.
%2363163: HOEFNAGELS, HARRY. - La Sociologie face aux problèmes sociaux. Préf. Raymond Aron.
%2318678: HOEFNAGELS, G.P. - Recht en maatschappelijk werk.
%2350988: HOEFNAGELS, G.P. - De rapportage van de maatschappelijk werker in het bijzonder in kinderzaken.
%2355242: HOEFNAGELS, G.P. - Een eenvoudige strafzitting. Een onderzoek naar doelstellingen, verwachtingen en uitkomsten van de methode van strafrechtspraak in minder grote zaken.
%2354279: HOEFNAGELS, G.P. - Beginselen van criminologie.
%2327937: HOEFNAGELS, G.P. - Rapportage in het civiele kinderrecht in het bijzonder bij de Raden voor de Kinderbescherming. Diss.
%23243576: HOEFNAGELS, G.P. - Beginselen van kriminologie.
%2326354: HOEFNAGELS, G.P. - De menselijke maat : opstellen ter gelegenheid van het afscheid van Prof.dr. G.P. Hoefnagels van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
%23247459: HOEFNAGELS, PETER. - De toverstaf : een geschiedenis van rede en magie.
%2372447: HOEFNAGELS, PETER. - De straf : een oergevoel in de wijsvinger.
%237787: HOEFNAGELS, G.P. - Witte boordencriminaliteit. Opstellen over misdaad en macht.
%237440: HOEFNAGELS, G.P. - Welzijnscriminaliteit : een essay over criminele politiek en milieubeleid.
%2372323: HOEFNAGELS, G.P. - Het Huwelijk : a comedy of errors.
%23239132: HØEG, PETER. - The history of Danish dreams.
%2377205: HOEGEL, HUGO. - Die Einteilung der Verbrecher in Klassen.
%23129924: HOEHLER-FATTON, CYNTHIA. - Women of Fire and Spirit : History, Faith, and Gender in Roho Religion in Western Kenya.
%2394889: HOEHLER-FATTON, CYNTHIA. - Women of fire and spirit : history, faith, and gender in roho religion in Western Kenya.
%23230367: HOEK, A.A.H. VAN ... [ET AL.] - Making choices in public and private international immunity law : preadviezen.
%23101986: HOEK, C. VAN DEN. - A Taxonomic Revision of the American Species of Cladophora (Chlorophyceae)
%23101988: HOEK, C. VAN DEN, F. COLIJN, A.M. CORTEL-BREEMAN & J.B.W. WANDERS. - Algal Vegetation-Types along the Shores of Inner Bays and Lagoons of Curaçao, and of the Lagoon Lac (Bonaire), Netherlands Antilles.
%23260189: HOEK, KAREN VAN - Anaphora and conceptual structure.
%23210981: HOEK, MARINA VAN, MAROESKA METZ & LAMBERTUS JACOBUS JOHANNES AAFJES., TRUDY KOELEMEIJER - Vrede : een kunst : Nederlandse kunstenaars over vrede en oorlog.
%23263250: HOEK, A.A.H. VAN ... [ET AL.] (RED.) - Offerhauskring vijftig jaar : jubileumbundel ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Studiekring 'Prof. Mr. J. Offerhaus' (1962-2012).
%23146503: HOEK, HENK. - Variable trends. A Bayesian perspective.
%23171509: HOEK, JACOBUS MARTINUS. - De middelnederlandsche vertalingen van Boethius' De Consolatione Philosophiae met een overzicht van andere Nederlandse en Niet-Nederlandse vertalingen.
%236008: HOEK, BENJAMIN VAN DER. - Het ontstaan van de Tweebond. De Frans-Russische betrekkingen van 1856 tot 1894.
%23229110: HOEK, WIEBE VAN DER. - Modalities for reasoning about knowledge and quantities.
%2328732: HOEK, R. VAN DER. - Over: The Law of Uniform Seniority. Diss.
%23201525: HOEK, G. V.D. A.O. (EDS.). - Bouwers in de mijnstreek. Verslagboek van de Katholieke Vereeniging van Mijnbeamten van September 1944 tot en met 31 December 1946.
%2310165: HOEKEMA, A.J. - De uitgespeelde gemeenteraad : beschrijving van de invloedsverdeling bij een rooilijnbesluit in een grote gemeente.
%2325945: HOEKEMA VAN DER COURT, CORNELIS. - Uni-world government for our future world government : for peace, freedom, dignity, respect to all people in the world.
%23105634: HOEKEMA, A.J. - Legimiteit door legaliteit.
%23127647: HOEKEMA, A.J. & N.F. VAN MANEN. - Typen van legaliteit.
%23264020: HOEKEMA, ANDRÉ J. (EDITOR) - Legalising Land Rights: Local Practices, State Responses and Tenure Security in Africa, Asia and Latin America (AUP - Law, Governance, and Development R).
%238945: HOEKEMA, A. - Schadeplichtigheid in het verkeer : de betekenis van de overtreding van verkeersregels voor de civielrechtelijke aansprakelijkheid.
%2364690: HOEKEMA, ANDREAS JAN - Rechtspluralisme en interlegaliteit.
%2328757: HOEKEMA, A.J. - Legitimiteit door legaliteit, over het recht van de overheid.
%2313516: HOEKEMA, A.J. - Vertrouwen in de justitie : resultaten van een vergelijkend onderzoek.
%2384918: HOEKEMA, A.J. & CRASBORN, C.J.A. - Sociale wetenschappen en wetgeving / Het wetsbegrip en de toepassing van de sociale wetenschap op wetgeving. Preadviezen.
%23200757: HOEKEN, HANS. - The design of persuasive texts : Effects of content, structure, and style on attitude formation.
%23243623: HOEKENDIJK, M.G.M. - Zakboek proces-verbaal en bewijsrecht 2008-2009.
%2318190: HOEKENDIJK, JOHANNES CHRISTIAAN. - Kerk en volk in de Duitse zendingswetenschap.
%23198252: HOEKENDIJK, M.G.M. - Zakboek proces-verbaal en bewijsrecht 2008-2009 (Politie Zakboek).
%23241093: HOEKENDIJK, M.G.M. - Politie zakboek. Strafvordering voor de hulpofficier.
%23130388: HOEKSEMA, TAMMO & JAN TER LAAK (EDS.) - Human rights and terrorism : seminar in the Hall of Knights, The Hague, The Netherlands September 17-18, 2003.
%2366529: HOEKSMA, J.A. - De menselijke maat : zienswijzen in asielzaken.
%2314677: HOEKSTRA, JANITA CORNELIA. - Handelen van heroïnegebruikers : effecten van beleidsmaatregelen.
%23166941: HOEKSTRA, R.J. - De ministerraad in Nederland.
%23252288: HOEKSTRA, E. & C. SMITS (RED.) - Morfologiedagen 1996 : lezingen gehouden tijdens de Morfologiedagen op donderdag 19 en vrijdag 20 september 1996 in Amsterdam
%2348033: HOEKSTRA, E.G. & R. KRANENBORG (RED.) - Rituelen in religieus Nederland : gebruiken van joden, christenen, moslims, hindoes en boeddhisten in belangrijke levensfasen.
%232628: HOEKSTRA, D.J. - Partijvernieuwing in politiek Nederland. Samenvatting en commentaar.
%2310166: HOEKSTRA, J. (BEW.). - De eerste en tweede Hunsinger Codex.
%2330141: HOEKSTRA, H.B. - Goed besteed en niet zo zuinig ook : Inspectie der Rijksfinanciën 1921-1996.
%23101992: HOEKSTRA, A. - The Sub-Epic Stage of the Formulaic Tradition. Studies in the Homeric Hymns to Apollo, to Aphrodite and to Demeter.
%2395441: HOEKSTRA, R.C. - Sexuele doding: theoretische overwegingen en een empirische exploratie.
%23252279: HOEKSTRA, E. & C. SMITS (RED.) - Vervoegde voegwoorden : lezingen gehouden tijdens het Dialectsymposium 1994.
%2320331: HOELEN, H. - Een studie over de biermarkt en het verbruik van alcoholische dranken.
%23184995: HOEN, ELLEN 'T & SABINE JANSEN. - In de hoek waar de klappen vallen : de rechtspositie van mishandelde migrantenvrouwen met een afhankelijke verblijfsvergunning.
%23208374: HOEN, J.J. 'T. - Op naar het licht : de Zaanstreek in de periode van de opkomst der arbeidersbeweging, 1882-1909.
%23118294: HOENEN, P. - Philosophie der anorganische natuur.
%2373945: HOENIGER, HEINRICH. - Handelsgesetzbuch nebst Einführungsgesetz : Textausgabe mit Verweisungen auf abändernde und ergänzende Gesetze.
%2325813: HOEPEN, M.A. VAN. - Anticipated and deferred corporated income tax in companies' financial statements. Diss.
%23237066: HOERL, CHRISTOPH (ED.) - Understanding counterfactuals, understanding causation : issues in philosophy and psychology.
%23101384: HOERNLE, A.F. RUDOLF. - Manuscript remains of Buddhist literature found in eastern Turkestan : facsimiles of manuscripts in Sanskrit, Khotanese, Kuchean, Tibetan and Chinese with transcripts, translations and notes. Volume I: (parts I and II) Manuscripts in Sanskrit, Khotanese, Kuchean, Tibetan and Chinese.
%23146554: HOESEL, ROGER VAN. - Beyond export-led growth : the emergence of new multinational enterprises from Korea and Taiwan.
%23217467: HOET, JAN. - Jan Hoet, op weg naar Documenta IX
%2311712: HOETINK, H.R. - Rechtsgeleerde opstellen.
%23106389: HOETINK, H.R. & F.J. JONG. - Praeadviezen over in welke gevallen kan de debiteur van een geldvordering op naam geacht worden te goeder trouw betaald te hebben aan den bezitter van de inschuld? : te behandelen in de algemeene vergadering der Broederschap van candidaat notarissen in Nederland en zijne koloniën te Groningen op 21 november 1941.
%2375300: HOETINK, H.R. & J.D. DENGERINK. - Komt aan de historische ontwikkeling een normalieve betekenis toe voor het proces der rechtsvorming? : inleidingen voor de vergadering te houden op 14 december 1957.
%2336591: HOETINK, H.R. - Periculum est emptoris : beschouwingen over de gegrondheid van den aanval op de classiciteit van dezen Romeinsch-rechtelijken regel.
%23234574: HOEVE, J. VAN DER. - Lipoidoses en scleromalacia perforans.
%23102000: HOEVEN, J. VAN DER. - Botsing van grondrechten.
%23250624: HOEVEN, QUIRINE VAN DER. - De grens als spiegel : een vergelijking van het cultuurbestel in Nederland en Vlaanderen.
%23224129: HOEVEN, A.F. VAN DEN. - Rechtsbescherming bij examens en tentamens in het wetenschappelijk onderwijs.
%23146661: HOEVEN, R.L. TER. - Reorganisatie en jaarrekening (reorganizations and financial reporting).
%2361820: HOEVEN, HANS VAN DER (ED.). - Boeken over bridge : catalogus van de bridgebibliotheek van E.E. Nadorp (1934-1993).
%23133324: HOEVEN, H. VAN DER. - De Invloed der Affectieve Meerwaarde van Voorstellingen in het Woordreaktie-Experiment. Met een aanhangsel over de bruikbaarheid van het experiment in het strafproces. Diss.
%23150936: HOEVEN, MAARTEN BASTIAAN VAN DER. - De schoolstrijd in Frankrijk, in het bijzonder tijdens de Derde Republiek.
%23102001: HOEVEN, J. VAN DER. - Opkomst en neergang van een heersende leer : de leer van het wetspositivisme.
%2312454: HOEVEN, J. VAN DER. - De drie dimensies van het bestuursrecht : ontstaan en vorming van het Nederlandse algemene bestuursrecht.
%2366250: HOEVEN, J. VAN DER. - De plaats van de Grondwet in het constitutionele recht. Enkele opmerkingen over de betekenis en functie van de grondwet in het geheel der constitutionele verhoudingen.
%2318397: HOEVEN, JOHANNES VAN DER. - Kritische ondervraging van de fenomenologische rede I.
%23264187: HOF, SIMONE VAN DER. - Internationale on-line overeenkomsten : internationaal privaatrechtelijke aspecten van on-line business-to-business en business-to-consumer overeenkomsten in Europa en de Verenigde Staten.
%2352647: HOF, J. - De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573.
%23228813: HOF, W.J. OP 'T (E.A.) - Disgenoten : short-title catalogue van Het rechte gebruyck van des Heeren H. avondtmael
%2377203: HOFBAUER, SILVESTER. - Die Ausbildung der grossen Grundherrschaften im Reihe der Merowinger.
%23174059: HOFDIJK, WILLEM JACOB (1816-1888). - Gedenkboek van de feestvieringen ter gelegenheid der 25jarige regeering van Z.M. Koning Willem den Derde.
%23245331: HOFDORP, PIM. - Moord in miniatuur.
%23254344: HOFER, MATTHEW & GARY SCHARNHORST (EDS.) - Oscar Wilde in America : the interviews.
%23204861: HOFER, SIBYLLE, DIETER SCHWAB & DIETER HENRICH (EDS.) - From status to contract? : die Bedeutung des Vertrages im europäischen Familienrecht.
%23231415: HOFF, MAARTEN CLEMENT & DOMENICO LUZIANO ROITERO. - Militaire misstappen van de Nederlandse Leeuw : een vergelijkende analyse van oorlogsplannen en oorlogvoering in Nederland en Nederlands-Indië, 1825-1950.
%23210961: HOFF, BENJAMIN. - Tao van Poeh.
%23221747: HOFF, JENS. - Internet, governance and democracy : democratic transitions from Asian and European perspectives.
%2359708: HOFFBAUER, JOHANN CHRISTOPH - Geschichte der Universität zu Halle bis zum Jahre 1805.
%23262343: HÖFFDING, HARALD. - Sören Kierkegaard als Philosoph.
%2371245: HÖFFE, OTFRIED. - Aristotle.
%23262879: HOFFELNER, KLAUS. - Das Apollon-Heiligtum : Tempel, Altäre, Temenosmauer, Thearion.
%2350192: HOFFER, PETER CHARLES. - The law's conscience : equitable constitutionalism in America.
%2381047: HOFFMAN, DENNIS L. & ROBERT H. RASCHE. - Aggregate money demand functions : empirical applications in cointegrated systems.
%23151898: HOFFMAN, DANIEL N. - Our elusive constitution: silences, paradoxes, priorities.
%233891: HOFFMAN, A.C.A. - De Roomsch-Katholieke Staats-Partij.
%23135763: HOFFMAN, YAIR - A Blemished Perfection. The Book of Job in Context.
%2390661: HOFFMAN, PHILIP T. & KATHRYN NORBERG (EDS.) - Fiscal crises, liberty, and representative government, 1450-1789.
%23207383: HOFFMAN, ROBERT. - A portion of reason.
%235979: HOFFMAN, PAUL. - Essays on Descartes.
%23257346: HOFFMAN, ANNE GOLOMB. - Between exile and return. S.Y. Agnon and the drama of writing.
%23241389: HOFFMAN, KENNETH. - Banach Spaces of Analytic Functions
%2348430: HOFFMANN SR., G.H. - Tales of Hoffmann: the experiences of an international business investigator.
%23261143: HOFFMANN, J.F. - Die Getreidespeicher : ihre bautechnische und maschinentechnische Einrichtung, wie Fördermaschinen, Lüfter und Luftwerk, Reinigungsmaschinen usw., sowie Besprechung der Getreide- und Allestrockner.
%23249725: HOFFMANN, ROLF (ED.) - Die Akademie : eine Sammlung von Aufsätzen aus dem Arbeitskreis der Philosophischen Akademie auf dem Burgberg in Erlangen. 1.-4. Heft.
%23218000: HOFFMANN, JULIA. - Communication Rights, Democracy and Legitimacy: The European Union.
%23219818: HOFFMANN, MATTHEW J. - Ozone depletion and climate change : constructing a global response.
%23196534: HOFFMANN, HERBERT. - Attic black-figured amphorae.
%23216715: HOFFMANN JR., G. & MISCHA SCHRIJVER. - Fraudebeheersing bij het intermediair : integer en fraudebestendig werken onder de Wfd.
%23160703: HOFFMANN, DAVID - The information sourcebook of herbal medicine.
%23180894: HOFFMANN JR., JULIUS (ED.) - Der moderne Stil, 1899-1905 : Jugendstil = The modern style, 1899-1905 : Art Nouveau.
%2360581: HOFFMANN, FRIEDRICH. - Der römische Senat zur Zeit der Republik, nach seiner Zusammensetzung und inneren Verfassung betrachtet.
%2395372: HOFFMANS, J.G.F.M. - Veranderingen in de sociale zekerheid: op weg naar een geprivatiseerd stelsel?
%23251360: HOFFSCHULTE, BEN. - Abrahamitisch manifest : verslag van een filosofisch sabbatjaar.
%23258045: HOFFSTAEDTER, GERHARD. - Modern muslim identities : negotiating religion and ethnicity in Malaysia.
%23168738: HOFHEINZ, ROY. - The broken wave : the Chinese communist peasant movement, 1922-1928.
%2341402: HOFHUIS, YMKE. - Minimumharmonisatie in het Europees recht : vormen, begrip en gevolgen.
%23156193: HOFKES, M.W. - Modelling and computation of general equilibrium.
%23177436: HOFLAND, H.J.A., KAISER, FRANZ & JOSEPHUS JITTA, MARIETTE. - Karel Appel, werk op papier.
%23257467: HOFLAND, H.J.A. - De stadsoorlog : Amsterdam '80.
%23254798: HOFLAND, H.J.A. - Geen tijd : op zoek naar oorzaken en gevolgen van het moderne tijdgebrek.
%2384902: HOFMAN, J.A. - Openbaarheid van bestuur.
%23212185: HOFMAN, J.A. - Vertrouwelijke communicatie : een rechtsvergelijkende studie over de geheimhouding van communicatie in grondrechtelijk perspectief naar internationaal, Nederlands en Duits recht.
%23237455: HOFMAN, J.A., J.W. SAP & I. SEWANDONO. - Grondrechten in evenwicht.
%23126970: HOFMANN, K. (ED.) - Quellen zur Geschichte Friedrichs I. des Siegreichen : Kurfürsten von der Pfalz. Band 1 : Mathias von Kemnat. Chronik Friedrichs I; Eikhart Artzt. Chronik von Weissenburg; Karl Menzel. Regesten zur Geschichte Friedrichs I; Band 2 : Michel Beheim. Reimchronik; Eckhart Artzt. Vom Weissenburger Krieg.
%23226367: HOFMANN, K. (ED.) - Quellen zur Geschichte Friedrichs I. des Siegreichen : Kurfürsten von der Pfalz. Band 1: Mathias von Kemnat. Chronik Friedrichs I; Eikhart Artzt. Chronik von Weissenburg; Karl Menzel. Regesten zur Geschichte Friedrichs I;
%2353515: HOFMANN, L.C. - Het Nederlands verbintenissenrecht. Deel 1: De Algemene Leer van de Verbintenissen (6e druk); Deel 2: De Bijzondere overeenkometen (2e druk).
%23165453: HOFMANN, L.C. - Het Nederlands verbintenissenrecht : de Algemene Leer van de Verbintenissen. Eerste gedeelte (Artt. 1269-1387 B.W.).
%23223722: HOFMANN, K. (ED.) - Quellen zur Geschichte Friedrichs I. des Siegreichen : Kurfürsten von der Pfalz. Band 1: Mathias von Kemnat. Chronik Friedrichs I; Eikhart Artzt. Chronik von Weissenburg; Karl Menzel. Regesten zur Geschichte Friedrichs I; Band 2 : Michel Beheim. Reimchronik; Eckhart Artzt. Vom Weissenburger Krieg.
%2326074: HOFMANN, L.C. - Het Nederlands verbintenissenrecht. Deel 1: De Algemene Leer van de Verbintenissen. Eerste Gedeelte (artt. 1-1388 B.W.); Tweede gedeelte (artt. 1389-1492 B.W.)
%23138582: HOFMANN, HANNS HUBERT - Die Entstehung des modernen souveränen Staates.
%23182870: HOFMANN, CORINNE. - De blanke Masai.
%23237541: HOFMANNSTHAL, HUGO VON. - Richard Strauss , 1864-1949 , Die Frau ohne Schatten : Oper in drei Akten.
%2361153: HOFMEISTER, ADOLF. - Die heilige Lanze : ein Abzeichen des alten Reichs.
%2315299: HOFMEISTER, PHILIPP. - Der Ordensrat.
%2364511: HOFMEYR, SERVAAS. - Die Boere-Republieke en die Volkereg. Diss.
%2385127: HOFSTADTER, DOUGLAS R. - Gödel, Escher, Bach: an eternal golden braid.
%23157932: HOFSTADTER, DAN. - The Earth moves : Galileo and the Roman Inquisition.
%2366654: HOFSTAETTER, CONSTANZE. - Karl Peter Röhl und die Moderne : auf der Suche nach dem 'neuen Menschen': zwischen Nachkriegsexpressionismus, frühem Bauhaus, und internationalem Konstruktivismus.
%23226330: HOFSTEDE, ROKUS & JÜRGEN PIETERS (ED.) - Memo Barthes.
%23221368: HOFSTEDE, GEERT H. - Allemaal andersdenkenden : omgaan met cultuurverschillen.
%23261073: HOFSTEDE, GEERT. - Cultures and organizations : software of the mind : intercultural cooperation and its importance for survival.
%2317839: HOFSTEE, NANNE FOKKE. - Organisatie en bestuur der universiteit. Een vergelijking tussen Amerika, Engeland en Nederland.
%23263276: HOFSTEE, EBBY ; OSWALD JANSEN & ANNE-MARIE SMIT (EDS.) - Kringgedachten : opstellen van de Kring Corstens.
%23132390: HOFSTEE, E.J. & T.M. SCHALKEN - Strafrecht binnen het Koninkrijk.
%2359395: HOFSTEE, E.J. - Van TBR naar TBS.
%23219276: HOFSTEE, E.W. - Rural life and rural welfare in the Netherlands.
%23102004: HOFSTEE, W.K.B. - Het alledaags persoonlijkheidsvocabulaire.
%2335922: HOFSTEE, E.W. - Het Oldambt : een sociografie. Deel 1: Vormende krachten.
%23102006: HOFSTRA, S. - De betekenis van enkele nieuwere groepsverschijnselen voor de sociale integratie van veranderend Afrika.
%23185826: HOFSTRA, SJOERD. - Differenzierungserscheinungen in einigen Afrikanischen Gruppen : ein Beitrag zur Frage der primitiven Individualität.
%23171866: HOFSTRA, H.J. & R.E.C.M. NIESSEN. - Inleiding tot het Nederlands belastingrecht. 8e druk.
%23258144: HOFSTRA, TETTE. - Ortsnamen auf -Elte in der niederländischen Provinz Drente.
%23182914: HOFTIJZER, JACOB. - Die Verheissungen an die drie Erzväter.
%23155808: HOFTIJZER, J. - Religio Aramaica: godsdienstige verschijnselen in Aramese teksten.
%23259930: HOFTIJZER, P.G., O.S. LANKHORST & H.J.M. NELLEN (EDS.) - Papieren betrekkingen : zevenentwintig brieven uit de vroegmoderne tijd.
%23101385: HOFTIJZER, PAUL G. - Engelse boekverkopers bij de beurs : de geschiedenis van de Amsterdamse boekhandels Bryning en Swart, 1637-1724.
%2368195: HOFWIJK, J.W. - De hitte van de dag : onze soldaten in Indonesië.
%23203190: HOFWIJK, O.R. & J. WELLES. - Surinaams Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering : (G.B. 1935 No. 80).
%2351889: HOGAN, GERARD & CLIVE WALKER. - Political violence and the law in Ireland.
%23254165: HOGAN, MICHAEL J. (ED.) - Paths to power : the historiography of American foreign relations to 1941.
%23242558: HOGENBOOM, BARBARA - Cross-border activism and its limit : Mexican environmental organizations and the United States.
%2376625: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN. - Journal d'Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813).
%2399881: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN. - De Spelen van Gijsbrecht van Hogendorp.
%2378213: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN. - Bijdragen tot de Huishouding van Staat in het Koninkrijk der Nederlanden, verzameld ten dienste der Staten-Generaal. 10 Delen in 5 banden.
%2322779: HOGENDORP, D. VAN. - Instructie betreffende den consulairen burgerlijken stand : 1890 = Insturction sur l'état civil consulaire : 1890. = Instructions concerning the consular regustration of births, deaths and marriages : 1890.
%23179035: HOGERHUIS, MICHIEL & MARTIJN VAN OORSCHOT. - Een zoektocht naar schoonheid.
%23229108: HOGERVORST, SUSAN. - Staat en welzijn : het belang van een vernieuwde conceptie van de Minimale Staat.
%23146692: HOGESTEEGER, G. - Van lopende bode tot telematica : geschiedenis van de PTT in Nederland.
%2377878: HOGSETT, CHARLOTTE. - The literary existence of Germaine de Staël.
%23228698: HOHENDAHL, PETER UWE. - A History of German literary criticism, 1730-1980.
%23157204: HOHMANN, SOPHIE; CLAIRE MOURADIAN, SILVIA SERRANO & JULIEN THOREZ (EDS.) - Development in Central Asia and the Caucasus : migration, democratisation and inequality in the post-Soviet era.
%2332222: HÖHN, KARL. - Quellenuntersuchungen zu den Viten des Heliogabalus und des Severus Alexander im Corpus der Scriptores historiae Augustae.
%23202965: HÖHNE, HEINZÖ. - Admiraal Wilhelm Canaris : [Nieuwe visie op de loopbaan van het hoofd van de Duitse Abwehr. Het einde van een verzetsmythe].
%2375524: HØIE, TORE A. - Performance control : service and resource control in complex IBM computing centres.
%2358373: HØILUND, PETER. - Naturret som samfundskritik.
%23108887: HOITINK, J.E. - Bestaande rechten in het milieurecht : over de actualisering van milieuvergunningen.
%23111395: HOITINK, J.E. & F.C.M.A. MICHIELS. - Handhaven met beleid : een empirisch-juridische studie over de handhaving van bestemmingsplannen.
%23258520: HOITINK, J. E. - Schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad : verslag van de algemene vergadering gehouden op 17 mei 2002 ter behandeling van de preadviezen.
%23248855: HOITINK, J. E. - Schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad : preadviezen.
%23179203: TONG SIAN HOK. - Beschouwingen over de regeling van wisselkoersen in Britsch-Indië.
%23192370: HOKARI, MINORU. - Gurindji Journey: A Japanese Historian in the Outback.
%2377207: HOKE, RUDOLF. - Die Reichsstaatsrechtslehre des Johannes Limnaeus : ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Staatsrechtswissenschaft im 17. Jahrhundert.
%23214061: HOKSBERGEN, RENÉ. - Hoe ver gaan we? : moderne voortplanting in feitelijk en ethisch perspectief.
%23231417: HOL, ANTOINE & JOEP VERBURG (EDS.) - Innoverende hoven : agenda voor de appelrechtspraak 2020.
%2397391: HOL, A. & M. LOTH (RED). - Dilemma's van aansprakelijkheid.
%2350676: HOL, A.M. - Gewogen recht : billijkheid en efficiëntie bij onrechtmatige daad.
%23213945: HOL, A.M. ... (ED.) - De Hoge Raad in 2025 : contouren van de toekomstige cassatierechtspraak.
%23104813: HÖLBL, GÜNTHER. - Beziehungen der ägyptischen Kultur zu Altitalien. I. Textteil. II. Katalog.
%2316733: HÖLBL, GÜNTHER. - Beziehungen der ägyptischen Kultur zu Altitalien. Band II. Katalog.
%23113941: HÖLBL, GÜNTHER. - Zeugnisse ägyptischer Religionsvorstellungen für Ephesus.
%23179699: HOLCOMB, CHRIS. - Mirth making : the rhetorical discourse on jesting in early modern England.
%23107861: HOLD-FERNECK, FREIHERR ALEXANDER. - Ein Kampf ums Recht : Entgegnung auf Kelsens Schrift Der Staat als Übermensch.
%23241836: HOLDEMAN, DAVID. - The Cambridge introduction to W.B. Yeats.
%2358795: HOLDEN, LIVIA - Hindu Divorce: A Legal Anthropology.
%2370124: HOLDEN, THOMAS - Spectres of False Divinity: Hume's Moral Atheism.
%23181657: HOLDEN, ARUN V., - Chaos.
%2377208: HÖLDER, EDUARD. - Beiträge zur Geschichte des römischen Erbrechts.
%2377210: HÖLDER, EDUARD. - Natürliche und juristische Personen.
%23201469: HOLDGAARD, RASS. - External Relations Law of the European Community : legal reasoning and legal discourses.
%2377211: HOLDSWORTH, WILLIAM SEARLE. - An historical introduction to the land law.
%2377212: HOLDSWORTH, WILLIAM SEARLE. - The influence of the legal profession on the growth of the English constitution : being the Creighton Lecture delivered on 1st Dec. 1924.
%2377213: HOLDSWORTH, WILLIAM SEARLE. - Sources and literature of English law.
%23182910: HOLK, ANDRÉ G. F. VAN. - The Semantic Spectrum of the Russian Infinitive.
%2346028: HOLK, LAMBERT E. VAN. - Netherlands reports to the VIIIth International Congress of Comparative Law, Pescara 1970.
%23212776: HOLLADAY, WILLIAM L. - A concise Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament : based upon the lexical work of Ludwig Koehler and Walter Baumgartner.
%2364398: HOLLAK, CARLA - Dr. Pangloss En De Geneeskunde.
%23251433: HOLLAND, JOHN H. - Adaptation in Natural and Artificial Systems: An Introductory Analysis with Applications to Biology, Control, and Artificial Intelligence.
%23251170: HOLLAND, JOHN H. - Adaptation in Natural and Artificial Systems: An Introductory Analysis with Applications to Biology, Control, and Artificial Intelligence (Complex Adaptive Systems).
%2361815: HOLLAND, THOMAS ERSKINE. - The European concept in the Eastern question : a collection of treaties and other public acts.
%2377216: HOLLAND, THOMAS ERSKINE. - The laws of war on land (written and unwritten).
%2377214: HOLLAND, THOMAS ERSKINE. - The elements of jurisprudence.
%2348767: HOLLAND, NORMAN NORWOOD - The I.
%23197026: HOLLAND, NANCY J. - The madwoman's reason : the concept of the appropriate in ethical thought.
%23211308: HOLLAND, JEREMY - Methods in Development Research: Combining Qualitative and Quantitative Approaches.
%2377217: HOLLAND, THOMAS ERSKINE. - Studies in international law.
%23178743: HOLLANDER, EDUARD SALOMON. - Het brievenvervoer uit een privaatrechtelijk oogpunt beschouwd.
%2352294: HOLLÄNDER, EUGEN. - Plastik und Medizin.
%23258818: HOLLEMAN, J.F. - Issues in African law.
%23233039: HOLLEMAN, THEO - Een verleden op de schop: Beheer en studie van het Nederlandse archeologische bodemarchief.
%23115768: HOLLEMAN, J.F. (ED.). - Van Vollenhoven on Indonesian adat law : selections from 'Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië (Volume I, 1918; Volume II, 1931).
%23237640: HOLLEMAN, J.F. - Issues in African law.
%2336357: HOLLEMAN, J.E. - Decentralisatiewetgeving : verzameling van voorschriften betreffende provincies, regentschappen, stadsgemeenten, gemeenten en andere bij ordonnantie ingestelde zelfstandige gebiedsdeelen in Nederlandsch-Indië, (afgesloten op 1 Jan. 1933).
%2346819: HOLLEMAN, A. - Schadevergoeding bij rechtmatige bestuurshandelingen van de overheid.
%23197419: HOLLEMAN, F.A. - Rechtsgeschiedenis der heerlijke veren in Holland.
%2322191: HOLLEMAN, F.D. - Het Bantoe-grondenrecht in de Unie van Zuid-Afrika en omgeving.
%2356252: HOLLENBACH, DAVID - Refugee Rights: Ethics, Advocacy, and Africa.
%23151704: HOLLENBERG, P. - Gerlacus van den Elsen. Ord. Praem. Emancipator van de Noordbrabantse Boerenstand, 1853-1925.
%23182572: HOLLENBERG, PETRUS. - Gerlacus van den Elsen ord. Praem. Emancipator van de Noordbrabantse boerenstand, 1853-1925.
%2361448: HOLLEY, LINDA TARTE. - Chaucer's Measuring Eye.
%23112531: HOLLIER, DENIS & JEFFREY MEHLMAN (EDS.) - Literary debate : texts and contexts.
%2361379: HOLLINGSWORTH, J.R. (A.O.). - State intervention in medical care : consequences for Britain, France, Sweden, and the United States, 1890-1970.
%23235058: HOLLINS, DAVID. - Austrian commanders of the Napoleonic Wars , 1792-1815.
%23177188: HOLLIS, MARTIN & EDWARD J. NELL. - Rational economic man : a philosophical critique of neo-classical economics.
%23148211: HOLLIS, MARTIN & STEVE SMITH - Explaining and Understanding International Relations.
%23258593: HOLLIS, EDWARD. - The Secret Lives of buildings: from the ruins of the Parthenon to the Vegas Strip in thirteen stories.
%23178134: HOLLIS, ANDY (ED.) - Beyond boundaries, textual representations of European identity.
%23234039: HOLLIS, CHRISTOPHER. - The Homicide Act.
%2391726: HOLLOWAY, KAYE. - Les réserves dans les traités internationaux.
%23246239: HOLLOWAY, KENNETH W. - The Quest for Ecstatic Morality in Early China.
%2346326: HOLLOWAY, DAVID. - The Soviet Union and the arms race.
%2362479: HOLM, ADOLF. - Geschichte Siziliens im Altertum.
%23184600: HOLMAAT, R. (RED.) - De toekomst van gelijkheid : de juridische en maatschappelijke inbedding van de gelijkebehandelingsnorm.
%23106985: HOLMAN, J. ALAN. - Pleistocene Amphibians and Reptiles in North America.
%2396833: HOLMAN, OTTO (RED.) - Europese dilemma's aan het einde van de 20e eeuw. Democratie werkgelegenheid veiligheid immigratie
%2385599: HOLMAN, THEODOR - Plantage Nachtschade.
%2369586: HOLMBERGH, STURE - Rundvandringar i Svea hovrätts byggnader.
%23150024: HOLMES, STEPHEN. - Passions and constraint : on the theory of liberal democracy.
%23147297: HOLMES, JOHN W. (ED.) - Maelstrom : the United States , Southern Europe , and the challenges of the Mediterranean.
%237846: HOLMES, FREDERIC LAWRENCE. - Lavoisier and the chemistry of life : an exploration of scientific creativity.
%2340757: HOLMES, MADELYN. - Forgotten migrants: foreign workers in Switzerland before World War I.
%23257234: HOLMES, RONALD M. - Profiling violent crimes. An investagative tool.
%23245911: HOLMES, BROOKE - Gender: Antiquity and Its Legacy.
%23213574: HOLMES, COLIN., POLLARD, SIDNEY. - Economy and society : European industrialisation and its social consequences : essays presented to Sidney Pollard.
%2342232: HOLMES, KEITH - The World of Koi.
%23258975: HOLMES, LEILANI - Ancestry of experience : a journey into Hawaiian ways of knowing.
%23217854: HOLMES, RICHARD. - De feministe en de filosoof : een liefdesgeschiedenis.
%2353966: HOLMGREN, H. - Verhandlungen der zweiten Konferenz der Internationalen Gesellschaft für biologische Rhythmusforschung, Utrecht 1939.
%23175986: HOLMGREN, BETH. - Rewriting capitalism : literature and the market in late Tsarist Russia and the Kingdom of Poland.
%23212834: HOLNESS, GORDON V.R. - Albert Kahn Associates : continuing the legacy.
%23191712: HOLSAPPLE, CLYDE W. & ANDREW B. WHINSTON. - Decision Support Systems: Theory and Application.
%23152002: HOLSOE, S.E. & B.L. HERMAN (EDS.) - A Land and Life Remembered. Americo-Liberian Folk Architecture.
%23184911: HOLSTEYN, JOSEPH JOANNES MARIA VAN. - Het woord is aan de kiezer : een beschouwing over verkiezingen en stemgedrag aan de hand van open vragen.
%23190432: HOLT, BYRON W. - The gold supply and prosperity.
%2363384: HOLT, MACK P. (ED.) - Society & Institutions in early modern France.
%23160391: HOLT, MACK P. (ED.) - Society and institutions in early modern France.
%2399925: HOLT, J.C. - Magna Carta. 2nd edition.
%2316640: HOLT, P.M. - Egypt and the fertile crescent, 1516-1922 : a political history.
%23214486: HOLT, FRANK L. - Alexander the Great and the mystery of the elephant medallions.
%23235635: HOLT, JOHN. - The Buddhist Visnu : religious transformation, politics, and culture.
%23135891: HOLT, ELSE KRAGELUND - Prophesying the Past. The Use of Israel's History in the Book of Hosea.
%2385019: HOLT, E.G. (ED.). - From the Classicists to the Impressionists. Art and architecture in the 19th century.
%2316120: HOLTERMAN, TH. - Recht en politieke organisatie : een onderzoek naar convergentie in opvattingen omtrent recht en politieke organisatie bij sommige anarchisten en rechtsgeleerden.
%2314578: HOLTERMAN, TH. - Law in anarchism.
%23174052: HOLTERMAN, TH. - Vreemdelingenrecht : toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland.
%23107864: HOLTERMAN, TH. - Vreemdelingenrecht : toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland.
%23193362: HOLTERMAN, TH. - Vreemdelingenrecht : toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland.
%2346933: HOLTERMAN, TH. - Vreemdelingenrecht : toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland.
%2361690: HOLTERMAN, TH. - Algemene Begrippen staatsrecht.
%23118896: HOLTERMAN, TH. - Constanten in het publiekrecht: met het oog op besturen.
%2313382: HOLTERMAN, TH. - Andere staatsopvatting : (een anarchistisch syndroom).
%2383275: HOLTERMAN, TH. - Anarchistiese staatsopvatting (een paradox? ).
%23247335: HOLTERMAN, TH. - Vreemdelingenrecht : toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland.
%23256049: HOLTERMAN, TH. - Algemene Begrippen staatsrecht. 3e druk.
%23221208: HOLTHAUS, LEONIE - Regimelegitimität und regionale Kooperation im Golf-Kooperationsrat (Gulf Cooperation Council).
%23238813: HOLTHÖFER, HUGO & KARL-HEINZ NÜSE (EDS.) - Sammlung Lebensmittelrechtliche Entscheidingen. Band 1 (1959) - Band 14 (1984).
%23216796: HOLTHÖFER, ERNST. - Beiträge zur Justizgeschichte der Niederlande, Belgiens und Luxemburgs im 19. und 20. Jahrhundert.
%23188274: HOLTMAAT, RIKKI. - Een verdrag voor alle vrouwen : verkenningen van de betekenis van het VN-Vrouwenverdrag voor de multiculturele samenleving.
%2339194: HOLTMAAT, R. & T. LOENEN. - Inleiding vrouw en recht.
%2327646: HOLTMAAT, RIKKI. - Met zorg een recht? : een analyse van het politiek-juridisch vertoog over bijstandsrecht.
%23237464: HOLTMAAT, RIKI. - Het recht op bijstand : een beschouwing over uitgangspunten , beginselen en rechtskarakter van bijstand.
%23117713: HOLTON, GERALD. - Einstein, History, and Other Passions. The Rebellion against Science at the End of the Twentieth Century.
%2329954: HOLTON, GERALD & YEHUDA ELKANA (ED.). - Albert Einstein : historical and cultural perspectives : the Centennial Symposium in Jerusalem.
%2343841: HOLTON, GERALD & WILLIAM BLANPIED (EDS.) - Science and its public: the changing relationship.
%2312633: HOLTRUST, NORA. - Aan moeders knie : de juridische afstammingsrelatie tussen moeder en kind.
%234152: HOLTSLAG, JAN WILLEM. - Liber amicorum Jan Willem Holtslag, Secretaris-Generaal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties november 2000 - maart 2008.
%2321253: HOLTUG, NILS - Persons, Interests, and Justice.
%2377218: HOLTZENDORFF, FRANZ VON. - Die Deportationsstrafe im römischen Altertum hinsichtlich ihrer Entstehung und rechtsgeschichtlichen Entwicklung dargestellt.
%2365451: HOLTZER, M. [ET AL]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2010-2011.
%23257271: HOLTZER, M. [ET AL]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2008-2009.
%2365450: HOLTZER, M. [ET AL]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2009-2010.
%23251374: HOLTZMAN, STEVEN R. - Digital Mantras: The Language of Abstract and Virtual Worlds.
%23136598: HOLTZMANN, HOWARD M. & JOSEPH E. NEUHAUS. - A Guide to The UNICITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Legislative history and commentary.
%2375741: HOLVAST, J. & MOSSHAMMER, A. (RED.). - Identificatieplicht : het baat niet, maar het schaadt wel.
%2359668: HOLWERDA, J.H. - Die Attischen Gräber der Blüthezeit. Studien über die Attischen Grabreliefs.
%23138611: HOLYOAKE, JOHN - Contextual and Thematic Interference in Montaigne's Essais.
%2330657: HOLZACH, CORNELIE - Georg Dobler: Schmuck / Jewellery 1980-2010.
%23134077: HOLZHAUER, R.W. & R. TEIJL. - Inleiding rechtseconomie.
%23150216: HOLZHAUER, R.W. - Inleiding Intellectuele Rechten.
%2313386: HOLZHAUER, R.W. - Ontoelaatbare reclame.
%2381629: HOLZHEY, HELMUT & URS BORSCHUNG (EDS.) - Gesundheit und Krankheit im 18. Jahrhundert. Referate der Tagung der Schweizerische Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhundert. Bern, 1. und 2. Oktober 1993.
%2339798: HÖLZINGER, JOHANNES PETER. - Haus in Bad Nauheim.
%23103680: HOLZMANN, MICHAEL & BOHATTA, HANS. - Deutsches Pseudonymen-Lexicon.
%23181415: HOLZWARTH, HANS WERNER (EDITOR) - Kartell: The culture of plastics.
%23124795: HOMAN, GERLOF D. - Jean-François Reubell : French revolutionary, patriot and director (1747-1807).
%2363583: HOMAN, T.C.B. - Wet toezicht accountantsorganisaties. Wet toezicht financielle verslaggeving : en toelichting.
%23259266: HOMAN, T.C.B. - Wet toezicht accountantsorganisaties. Wet toezicht financiële verslaggeving : en toelichting.
%23199958: HOMBERGH-POT, MARIA VAN DEN. - Structuur in de woordenschat van drie waterlandse dialecten. Een studie over de dialecten van Marken, Volendam en Monnikendam.
%2338143: HOMBURG, ERNST & LODEWIJK PALM (EDS.) - De geschiedenis van de scheikunde in Nederland. Deel 3: De ontwikkeling van de chemie van 1945 tot het begin van de jaren tachtig.
%23107340: HOMBURGER, ERIC & HANS JENNY. - Internationalrechtliche Aspekte des EWG-Wettbewerbsrechts : zur Anwendung der wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen des EWG-Vertrages auf in Nichtmitgliedstaaten veranlasste Wettbewerbsbeschränkungen.
%2322769: HOMECKI, ADAM. - Produkcja i handel zborzowy w latifundium Lubomirskich w drugiej polowie xvii i pierswszej xviii wieku.
%23228487: HOMEISTER, JOACHIM. - Öffentliche Aufgabe, Organisationsform und Rechtsbindungen : eine Untersuchung der Bedeutung von Aufgabenträger und Organisationsform für die Rechtsbindungen bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben am Beispiel der deutschen Eisenbahnen.
%2357520: HOMEM, RUI CARVALHO. - Writing and seeing : essays on word and image.
%2322644: HOMER, WILLIAM INNES. - Thomas Eakins : his life and art.
%2382752: HOMER, F.X.J. & L.D. WILCOX (ED.). - Germany and Europe in the Era of the Two World Wars : essays in honor of Oron James Hale.
%23258575: HOMER. - The Illiad.
%23233887: HOMERUS. - Kikvorsenmuizenstrijd.
%23243776: HOMESTEAD, MELISSA J. - American women authors and literary property , 1822-1869.
%23152037: HOMEYER, KARL GUSTAV. - Die Haus- und Hofmarken.
%23142111: HOMMEL, JUSTUS - Umkämpfter Glaube. Ein Beitrag zur Religionsphilosophie.
%2367980: HOMMES, O.R. AND J.J.G. PRICK. - Alopecia Maligna. A Clinical, Biochemical and Anthropological-Psychosomatic Study of Eight Patients.
%23157768: HOMOLKA, WALTER; FRIEDLANDER, ALBERT H. - The gate to perfection: the idea of peace in Jewish thought.
%23220070: HON, TZE-KI. - The Yijing and Chinese politics : classical commentary and literati activism in the northern Song Period , 960-1127.
%23253830: HONDERICH, TED (ED.) - Morality and objectivity : a tribute to J.L. Mackie.
%23227547: HONDERICH, TED. - Right and wrong, and Palestine, 9/11, Iraq, 7/7 ...
%23185775: HONDERS, ADRIAAN CASPER. - Doen en laten in ernst en vrede. Notities over een broederkring en een tijdschrift.
%2346842: HONDIUS, E.H. - Consumentenrecht.
%23149936: HONDIUS, E.H. - Konsumentenrecht.
%23169913: HONDIUS, E.H. (ED.) - De meerwaarde van de rechtsvergelijking : opstellen aangeboden aan prof. mr. H.U. Jessurun d'Oliveira bij gelegenheid van zijn afscheid als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Rechtsvergelijking.
%2339073: HONDIUS, E.H. (E.A.) - Netherlands reports to the Thirteenth international congress of comparative law. Montreal, 1990.
%23157060: HONDIUS, E.H. - Juridisch onderwijs in vergelijkend perspectief.
%233749: HONDIUS, E.H. - Standaardvoorwaarden : rechtsvergelijkende beschouwingen over standaardisering van kontraktsbedingen en overheidstoezicht daarop.
%23104477: HONDIUS, E.H. - Netherlands Reports to the Fifteenth International Congress of Comparative law.
%23199776: HONDIUS, K.J. - Chemiese oorlog en militaire 'voorlichting'.
%23226322: HONDIUS, DIENKE. - Absent : herinneringen aan het Joods Lyceum Amsterdam, 1941-1943.
%23157511: HONDIUS, E.H. - Nieuwe methoden van privaatrechtelijke rechtsvinding en rechtsvorming in een Verenigd Europa.
%23193230: HONDIUS, E.H. (ED.) - Netherlands reports to the sixteenth International congress of comparative law : Brisbane 2002.
%23181663: HONDIUS, E.H. - Het verjaarde recht.
%2372473: HONDIUS, E.H, & L.A.D. KEUS. - Naar een Europees burgerlijk recht; Europees privaatrecht : een bonte lappendeken.
%23199473: HONÉE, E.M.V.H. - Minderheden in een dominante cultuur.
%23221056: HONERT THZ., JOAN VAN DEN. - Verzameling van arresten van den Hoogen Raad der Nederlanden : Belastingen.
%23221074: HONERT THZ., JOAN VAN DEN. - Verzameling van arresten van den Hoogen Raad der Nederlanden : Zegel-, registratie- en successieregten.
%2360739: HONERT THZ., JOAN VAN DEN. - Formulierboek der onderscheidene akten behorende tot de burgerlijke rechtsvordering.
%23250694: HONEY, MARTHA. - Hostile acts U.S. policy in Costa Rica in the 1980s.
%2368436: HONG, FAN - Sport in Asian Society: Past and present (Sport in the Global Society).
%2331983: HONG, HAN-DING. - Spinoza und die deutsche Philosophie : Untersuchung zur metaphysischen Wirkungsgeschichte des Spinozismus in Deutschland.
%23213299: HONGSHENG, CAI, LEONARD BLUSSÉ ... [ET AL.] - Sailing to the Pearl River : Dutch enterprise in South China, 1600-2000 = Hang xiang Zhujiang : Helanren zai Huanan (1600-2000 nian).
%23107624: HONIG, JAN WILLEM. - Defense policy in the North Atlantic Alliance : the case of the Netherlands.
%23253899: HONIG, JAN WILLEM & NORBERT BOTH. - Srebrenica : reconstructie van een oorlogsmisdaad.
%2377220: HONIG, RICHARD. - Straflose Vor- und Nachtat.
%23220062: HONIG, MEREDITH I. - New directions in education policy implementation : confronting complexity.
%23192475: HONIGSBAUM, MARK. - The fever trail : in search of the cure of malaria.
%23190172: HONNOLD, JOHN O. - Uniform law for international sales under the 1980 United Nations convention. 2nd edition.
%23116509: HONOR, LEO L. - Sennacherib's invasion of Palestine. A critical source study.
%2377222: HONORÉ, ANTHONY MAURICE. - Justinian's Digest : work in progress.
%23220691: HONORÉ, TONY & JOSEF MENNER. - Concordance to the digest jurists.
%23248654: HÖNTSCH, GEORG. - Tat gestaltet : Lebensbericht eines Grossindustriellen.
%23132141: HONY, H.C. - A Turkish-English dictionary.
%2363972: HOOD, ROGER. - The Death Penalty, a world-wide perspective, a report to the United Nations Committee on Crime and Control.
%23260771: HOOD, CHR. & PETERS, B. GUY. (EDS.) - Rewards at the top : a comparative study of high public office
%23253061: HOOF, G.J.H. VAN. - Normvervaging en rechtsbeginsel.
%23165248: HOOFF, ANTON J. VAN. - Zelfdoding in de antieke wereld : van autothanasia tot suicide.
%2370600: HOOFF, W.H.P.M. VAN. - In het rijk van de Nederlandse Vulcanus : de Nederlandse machinenijverheid 1825-1914 : een historische bedrijfstakverkenning.
%2318172: HOOFF, ANTONIUS JACOBUS L. VAN. - Pax Romana. Een studie van het Romeinse imperialisme.
%23101387: HOOFT, P.C. - Alle de gedrukte werken, 1611-1738.
%2381788: HOOFT GRAAFLAND, J. - Het recht van den naam.
%2316292: HOOFT, L.J. 'T. - Autonomie en zelfbestuur in West-Europa.
%23182263: HOOFT GRAAFLAND, JOAN FERDINAND. - Eenige opmerkingen omtrent den koop en verkoop van effecten.
%23250504: HOOFTMAN, J.C. - De advocaat en de rechtshulp.
%23165217: HOOG-NOOY, ANNIE DE. - U spreekt met Sanders.... Roman.
%23259339: HOOG, LEVINA DE. - Van rebellie tot revolutie : oorzaken en achtergronden van de Curaçaose slavenopstanden in 1750 en 1795.
%23184334: HOOG, GÜNTER. - Die Konvention über die Haftung der Inhaber von Atomschiffen vom 23. Mai 1962.
%23245106: HOOGDALEM HZN., H. VAN. - Het geslacht Van Hoogdalem.
%231624: HOOGENBOOM, A.B. - 't Neemt toe, men weet niet hoe,
%2380954: HOOGENBOOM, T. (E.A.) - Sociale advocatuur en de rechten van de mens : congresverslag Maastricht 25-11-1988.
%23243656: HOOGENBOOM, A.B. (ED.) - Privatisering van toezicht en opsporing.
%2347660: HOOGENBOOM, A.B. (ED.) - Policing the Future.
%23241179: HOOGENBOOM, A.B. & L.J.J. ROGIER. - Respect : beschouwingen over een basisbehoefte.
%23233302: HOOGENBOOM, A.B. & L.J.J. ROGIER (EDS.) - Rèspèt : 61 essays over criminaliteit op Curaçao en St. Maarten.
%23165657: HOOGENBOOM, A.B. - Schaduwen over Van Traa.
%23114029: HOOGENBOOM, BOB - De publiecke saeck : politie en veiligheid in een verwilderde wereld.
%2316062: HOOGENDIJK-DEUTSCH, S.V. ... [ET AL.] - De wetgeving inzake verontreiniging van water en lucht in Nederland en België. Preadviezen.
%2357010: HOOGENDIJK-DEUTSCH, S.V. & R. SAMKALDEN. - Advisering in het bestuursrecht : preadviezen & verslag vergadering.
%23240790: HOOGENDIJK-DEUTSCH, S.V. ... [ET AL.] - Groepsacties en algemeen belang in de administratiefrechterlijke procedure : preadvies / S.V. Hoogendijk-Deutsch. De actie ter behartiging van groeps- en algemene belangen in de civiele procedure : preadvies / E.M. Enschedé. Politioneel en preventief-justitieel optreden tegen in grote verband gepleegde delicten : preadvies / W.C. van Binsbergen. Welke wetswijzigingen zijn wenselijk met betrekking tot activisme en in groter verband begane delicten? : preadvies / R. de Waard.
%23131108: HOOGENDIJK, BIANCA. - De loondoorbetalingsverplichting gedurende het eerste ziektejaar.
%23131539: HOOGENDONK, MABEL (ED.) - Galerie Espace 40 jaar : ruimte voor eigentijdse kunst.
%2359828: HOOGENDONK, MABEL ... [ET AL.] - Henri Le Fauconnier : kubisme en expressionisme in Europa.
%2322486: HOOGENRAAD, DIRK ABRAHAM. - De aansprakelijkheid bij kosteloos meerijden.
%23152877: HOOGENVEEN, VICTORIA. - Nominal rigidities and the inflation-output trade-off.
%2329291: HOOGERHUIS, OTTO W. - Baren op Beveland : vruchtbaarheid en zuigelingensterfte in Goes en omliggende dorpen gedurende de 19e eeuw.
%23180278: HOOGERWERF, AART. - Denken over sterven en dood in de geneeskunde : overwegingen van artsen bij medische beslissingen rond het levenseinde.
%23255539: HOOGEVEEN, M.J. - Schenken en vererven van ondernemingsvermogen.
%23102012: HOOGEWERFF, G.J. - Bij de herdenking van de commissie tot het opsporen, het behoud en het bekendmaken van overblijfsels der vaderlandsche kunst uit vroeger tijden : (juni 1860-april 1872)
%23102014: HOOGEWERFF, G.J. - Enkele verluchte getijdenboeken tussen 1375 en 1425 in de Nederlanden ontstaan.
%23224910: HOOGHE, MARC. - Sociaal kapitaal in Vlaanderen : een onderzoek naar de relatie tussen verenigingsleven en democratische politieke cultuur.
%23213258: HOOGHIEMSTRA, HENRY. - Milieu - en klimaatverandering : fossiel pollen als onuitputtelijke informatiebron.
%2374836: HOOGHIEMSTRA, REGINALD BRUNO HENDRIK. - The construction of reality : cultural differences in self-serving behaviour in accounting narratives = De presentatie van ondernemingsresultaten : culturele verschillen in zelfpresentatie in het jaarverslag.
%23192285: HOOGHIEMSTRA, ERNA. - Trouwen over de grens : achtergronden van partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland.
%23226207: HOOGLAND, P. - Vijf en twintig jaren sociaal-demokratie in de hoofdstad.
%23113080: HOOGLUND, E.J. (ED.) - Crossing the Waters. Arabic-Speaking Immigrants to the United States before 1940.
%23196507: HOOGMA, ROBERTUS PETRUS. - Der Einfluss Vergils auf die Carmina Latina Epigraphica : eine Studie mit besonderer Berücksichtigung der metrisch-technischen Grundsätze der Entlehnung.
%2356530: HOOGSTRATEN, JOH. - De machteloze onderzoeker. Voetangels en klemmen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
%23144642: HOOGSTRATEN, S. VAN & J.G. LAMMERS. - Volkenrechtelijke en nationaalrechtelijke aspecten van grensoverschrijdende vervuiling. Rapport van de Werkgroep Internationaal Mileurecht van de N.V.I.R.
%2320848: HOOGSTRATEN-SCHOCH, ANNA VAN. - De liefde van een moderne vrouw.
%2366242: HOOGSTRATEN, HANS-DIRK VAN. - Interpretatie : het veranderingsproces in het denken van Dietrich Bonhoeffer als model voor een hedendaagse aanpak van Bijbelvertolking.
%23152225: HOOGSTRATEN-SCHOCH, A.H. VAN & G.H.J. V.D. MOLEN (ED.). - Christelijk Vrouwenboek.
%2353450: HOOGVELD, J.E.H.J. - De nieuwe wijsbegeerte : een studie over Henri Bergson.
%23237023: HOOGVLIET, ARNOLD. - Abraham, de aartsvader : in XII boeken.
%2384409: HOOGVLIET, MARINUS. - Specimen e litteraris orientalibus exhibens Diversorum scriptorum locos de regia, aphtasidarum familia et de Ibn-Abduno poeta ex Mss. codicibus bibliothecae Leidenis editos, latine redditos et annotatione illustratos.
%23258203: HOOGWATER, SUSANNE. - Beeldtaal voor juristen : het gebruik van grafische modellen om juridische informatie toegankelijk te maken.
%23181099: HOOK, SIDNEY. - Convictions.
%23173728: SIDNEY HOOK. - Philosophy and Public Policy.
%23263998: HOOK, GLENN D. - Japan's Contested Constitution: Documents and Analysis (Sheffield Centre for Japanese Studies/Routledge Series).
%2344207: HOOK, D.D. & KAHN, L. - Death in the balance : the debate over capital punishment.
%2331796: HOOKER, WILLIAM - Carl Schmitt's International Thought: Order and Orientation.
%23200626: HOOKER, MICHAEL - Islamic Law in South-East Asia.
%2372408: HOOKER, M. B. - Indonesian Islam: Social Change Through Contemporary Fatawa (Southeast Asia Publications Series.).
%23245305: HOOKER, MICHAEL B. - Adat law in modern Indonesia.
%2355124: HOOKER, M.BARRY - Law and the Chinese in Southeast Asia.
%23264048: HOOKER, M.B. - Personal Laws of Malaysia: An Introduction (East Asian historical monographs).
%23190909: HOONING, TH.J. - George Orwell in zijn tijd.
%2353063: HOONINGS, J.G.M.N. - In naam van de koningin : 120 jaar, 1873-1933, Koninklijke Broederschap van Ontvangers van 's Rijks Belastingen.
%2395037: HOOP VAN SLOCHTEREN, TH. VAN DER - Kerk en Staat volgens Groen van Prinsterer.
%23192340: HOOPER, JUDITH. - Of moths and men : an evolutionary tale : the untold story of science and the peppered moth.
%23149639: HOOPES, TOWNSEND & DOUGLAS BRINKLEY. - FDR and the creation of the U.N.
%2318800: HOORN, HERMAN J.W. VAN. - Poésie et Mystique : Paul Claudel, Poète chrétien.
%23101389: HOORN, W. VAN. - As images unwind. Ancient and modern theories of visual perception.
%23241088: HOORWEG, FRITS EN PRAAG, CARLO VAN - Springveren, het beste uit de leunstoel.
%2383647: HOOVEN, MARCEL TEN. - Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie 1908-1980.
%2362546: HOOVER, HERBERT. - Herbert Hoover. A bibliography of his times and presidency.
%23135430: HOOVER, KEVIN D. - Causality in macroeconomics.
%23179515: HOOVER, A.J. - Friedrich Nietzsche : his life and thought.
%2399913: HOOYER, D.A. - Man and other Mammals from Toalian-Sites in South Western Celebes.
%23102020: HOOYKAAS, R. - Natuur en geschiedenis.
%23102023: HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP, J.H. - Ritual Purification of a Balinese Temple.
%23102019: HOOYKAAS, C. - Balinese Bauddha Brahmans
%23102021: HOOYKAAS, R. - Humanism and the Voyages of Discovery in 16th Century Portuguese Science and Letters
%2356544: HOOYMANS, NICOLINE ... [ET AL.] - Vrederechters in het departement van de mondingen van de Maas 1811-1813.
%23246262: HOPF, TED. - Reconstructing the Cold War: The Early Years, 1945-1958.
%2321747: HOPFENGART, CHRISTINE - Paul Klee : theater everywhere
%2321379: HOPGOOD, STEPHEN. - Keepers of the Flame: Understanding Amnesty International
%23106662: HOPKINS, STEPHEN, 1967-., LONG, CATHY., WILLIAMS, JOHN (JOHN M.) - Passing rhythms : Liverpool FC and the transformation of football.
%23141617: HOPKINS, MARY ALDEN - Hannah More and her Circle.
%2357188: HOPKINS, MIKE - Basic Needs in Development Planning.
%232908: HOPKINS, NICOLAS S. - Popular government in an African town. Kita, Mali.
%23228506: HOPKINS, NICHOLAS S. - People and Pollution: Cultural Constructions and Social Action in Egypt.
%2344864: HOPKINSON, NICHOLAS - Fighting Drugs Trafficking in the Americas and Europe.
%23244499: HOPMANS, JAN. - Recht uitgelegd : leerboek recht voor het beroepsonderwijs.
%2365582: HOPPE, HEINZ A. - Drogenkunde: Handbuch der pflanzlichen und tierischen Rohstoffe.
%23203514: HOPPE, JOACHIM. - [Joachimi Hoppii]. Examen Institutionum imperialium in quo et prima rudimenta, & solidiora : fundamenta, typorum diversitate distincta ex ipsis textibus perspicue ostenduntur ; accessit memoriale actionum omnium, quotquot in jure occurrunt.
%2341826: HOPPE - The Governance of Problems: Puzzling, Powering and Participation.
%23229249: HOPPENBROUWERS, F.J.M. - Oefening in volmaaktheid : de zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit in de Republiek.
%2350219: HOPPER, PAUL. - Living with Globalization.
%23206240: HOPPIT, JULIAN (ED.) - Failed legislation 1660-1800 : extracted from the Commons and Lords Journals.
%2360146: HORA ADEMA, WIM. - De rijstebrijberg.
%23248545: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS, RUTGERS VAN DER LOEFF, A. - Horatius en zijn brief over de dichtkunst met twintig andere gedichten.
%23106931: HORBACH, K.F.E. - Ibsens Dramen als Erlebnisdichtung. Vorstudien zur Erkenntnis seines Weltbildes und seiner Weltanschauung. I. Die Dichtungen der Werdezeit. Diss.
%23141086: HORBACH, NATHALIE; RENÉ LEFEBER & OLIVIER RIBBELINK (EDS.) - Handboek internationaal recht.
%23201175: HORBEEK, H.J. - De buigzame werkvloer : de implementatie van interne flexibiliseringsmaatregelen nader beschouwd.
%23123773: HORDIJK, J.K. - De democratie van het Respect, Schoolstrijd, levensbeschouwing en politiek debat.
%23218638: HORENSTEIN, HENRY. - Close relations.
%2385104: HORESH, NIV. - Shanghai's Bund and Beyond: British Banks, Banknote Issuance, and Monetary Policy in China, 1842-1937 (Yale Series in Economic and Financial History).
%2343953: HORGAN, TERRY - Connectionism and the philosophy of psychology.
%2343484: HORGAN, TERENCE. - Austere Realism: Contextual Semantics Meets Minimal Ontology (Representation and Mind series).
%23125376: HORKHEIMER, MAX & THEODOR W. ADORNO. - Sociologica II. Reden und Vortrage.
%23212745: HORKHEIMER, MAX. - Sociologica II; Reden und Vorträge.
%2336539: HORKHEIMER, MAX & HERBERT MARCUSE. - Filosofie en kritische theorie.
%23230257: HORKHEIMER, MAX. - Die gesellschaftliche Funktion der Philosophie : ausgewählte Essays.
%23259224: HORLINGS, INA. - Duurzaam boeren met beleid : innovatiegroepen in de Nederlandse landbouw.
%23261740: HORN, REBECCA. - Rebecca Horn.
%2384134: HORN, JEFF - The Path Not Taken: French Industrialization in the Age of Revolution, 1750-1830.
%2342514: HORN, PAUL. - Das Heer und Kriegswesen der Grossmoghuls.
%23232626: HORN, ROBERT (ED.) - Legal problems of codes of conduct for multinational enterprises.
%23179012: HORN, LAURENCE R. - A natural history of negation.
%23222055: HORN, STEPHEN. - The Cabinet and Congress.
%2320807: HORN-VAN NISPEN, L.C.W.J.M. TEN. - Jan B.M. van Besouw. Een sociaal geïnspireerd ondernemer rond 1900.
%23145971: HORNADAY, CLIFFORD LEE - Nature in the German Novel of the Late Eighteenth Century, 1770-1800.
%23257772: HORNE, JANET R. - A social laboratory for modern France : the Musée Social & the rise of the welfare state.
%2384730: HORNE, J.C.M. VAN. - In het voorportaal van de rechter :
%23108817: HORNE, J.C.M. VAN. - Bedrijfscommissies in kaart.
%23138762: HORNE, ALISTAIR. - The French Army and Politics, 1870-1970.
%23127592: HORNE, L. - Village Spaces: settlement and society in northeastern Iran.
%23221802: HORNE, ALISTAIR. - La belle France : a short history.
%23192557: HORNE, GERALD. - Fighting in Paradise: Labor Unions, Racism, and Communists in the Making of Modern Hawai'i.
%23101391: HORNER, I.B. - The early Buddhist theory of man perfected : a study of the Arahan concept and of the implications of the aim to perfection in religious life, traced in early canonical and post-canonical Pali literature, with notes, references and indexes of names, subjects, and Pali and Sanskrit words.
%23211415: HORNER, JOHN R. - Dinosaur lives : unearthing an evolutionary saga.
%23101393: HORNER, I.B. - Women under primitive Buddhism : the position of laywomen and almswomen in early Buddhist times : followed by a history of the 'Order of Almswomen' collected from canonical and post-canonical Pali literature and commentaries : with notes and an index.
%23250112: HÖRNMANN, GÜNTER. - Verbraucher und Schulden: eine rechtstatsächliche und rechtsvergleichende Untersuchung zur Schuldbeitreibung und Schuldenregulierung bei privaten Haushalten.
%23262585: HORNSTEIN, NORBERT. - As time goes by : tense and universal grammar.
%2387690: HORNSTEIN, IRWIN. - FLAVOR CHEMISTRY.
%23254173: HORODOWICH, ELIZABETH. - Language and statecraft in early modern Venice.
%23204120: HOROVITZ, JACQUES HENRI. - Klanten winnen, klanten houden.
%23231633: HOROWITZ, JOSEPH. - The Post-Classical Predicament: Essays on Music and Society.
%2356946: HOROWITZ, IRVING LOUIS. - The decomposition of sociology.
%23249271: HOROWITZ, JOSEPH. - The post-classical predicament : essays on music and society.
%23221163: HOROWITZ, JOSEPH. - Artists in exile : how refugees from twentieth-century war and revolution transformed the American performing arts.
%23136349: HOROWITZ, M. CLINE (ED.) - Race, Class and Gender in 19th-Century Culture.
%23211736: HOROWITZ, DAVID. - The Free World Colossus. A Critique of American Foreign Policy in the Cold War.
%23226819: HOROWITZ, DONALD L. - A Democratic South Africa?: Constitutional Engineering in a Divided Society.
%23262922: HOROWITZ, MARDI J. (ED.) - Psychodynamics and cognition.
%23245169: HOROWITZ, IRVING LOUIS & JAIME SUCHLICKI (EDS). - Cuban Communism.
%23178531: HORRIGAN, BILL. - Josiah McElheny : towards a light club.
%23231696: HORSLEY, JAKE - Dogville vs. Hollywood: The Independents and the Hollywood Machine.
%23234414: HORSPOOL, MARGOT. - European Union law. 4th edition.
%23102025: HORST, P.W. VAN DER. - Sortes: het gebruik van heilige boeken als lotsorakels in de oudheid.
%23200309: HORST, JACOBUS WILHELMUS VAN DER. - Parerga der ethica : betreffend de criticistische en neo-positivistische beantwoording van enige ethische vragen.
%23124897: HORST, J.R. TER. - Isaac Vossius en Salmasius. Een episode uit de 17de-eeuwsche geleerdengeschiedenis.
%2332250: HORST, DICK VAN DER. - 'Aan 't schipryk Y...' : oude en jonge monumenten rond de historische oevers van het IJ.
%2354335: HORST, MARLEEN H.J. VAN DEN. - Het Rooms Hollandse recht in Sri Lanka.
%23106335: HORST, K. VAN DER. - Inventaire de la correspondance de Caspar Barleus (1602-1648).
%2314043: HORST, TH.A.M. VAN DER. - Ambtenaar en grondrechten.
%2357703: HORST, DICK VAN DER. - Het leven van Anton Reinhard Falck tot zijn optreden als Secretaris van Staat in 1813.
%2383324: HORST, DICK VAN DER. - Van republiek tot koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhardt Falck, 1777 - 1813.
%2344344: HORSTMAN, KLAZIEN. - Verzekerd leven. Artsen en levensverzekeringsmaatschappijen 1880-1920. Diss.
%2387444: HORTON, ANDREW & MICHAEL BRASHINSKY. - The zero hour: glasnost and Soviet cinema in transition.
%23256489: HORTY, JOHN. - Frege on definitions : a case study of semantic content.
%235762: HORTY, JOHN F. - Reasons as Defaults.
%23262748: HORVATH-PETERSON, SANDRA. - Victor Duruy & French education : liberal reform in the Second Empire.
%23262997: HORVITZ, ALLAN V. - Creating Mental Illness.
%23200088: HORWATH, ERNEST B. AND LOUIS TOTH. - Hotel accounting. Revised edition.
%23111378: HÖRWICK, U. - Das Denken in der Religion. Die Andacht in der Religionsphilosophie Hegels.
%23143511: HORWITZ, MORTON J. - The Warren Court and the pursuit of justice.
%23214643: HORWITZ, TONY. - Blue latitudes : boldly going where Captain Cook has gone before.
%2360747: HORWOOD, CATHERINE. - Potted history : the story of plants in the home.
%238859: HORYN, CATHY - Joe Eula: Master of Twentieth-Century Fashion Illustration.
%23231236: HORZEN, F. VAN. - Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. 2e druk.
%23171486: HOSENEY, R. CARL. - Principles of cereal science and technology. A general reference on cereal foods.
%23220743: HOSKINS, LESLEY (ED.) - Die Tapete : Geschichte, Gestaltung und Techniken des Wanddesigns.
%23102027: HOSPERS, J. & J.C. VAN WIJNEN. - The Gravity Field of the Venezuelan Andes and Adjacent Basins
%2318706: HOSPERS, JOHANNES HENDRIK. - De numeruswisseling in het boek Deuteronomium.
%23116439: HOSPITAL, CLIFFORD. - The righteous demon : a study of Bali.
%23263938: HOSSAIN, MOAZZEM - South Asian Economic Development: Transformation, Opportunities and Challenges (Routledge Siena Studies in Political Economy).
%2332273: HÖSSEN, CHR.F. - Verzorging, africhting en gebruik van den politiehond in de praktijk.
%2371077: HOSSON, B.F.C. DE. - Alphabetisch register op den inhoud van de wet van den 29 Junij 1851, regelende de zamenstelling, inrigting en bevoegdheid der gemeentebesturen (Staatsblad no. 85) : (Gemeentewet).
%23230816: HOTTA, ERI. - Japan 1941: Countdown to Infamy.
%2369560: HOTZ, THEO - Theo Hotz. Architecture 1949-2002.
%23176065: HOUARI , LEÏLA. - Zeïda : roman.
%23153639: HOUBEN, AERDT C.F.J. - The Evolution of Monetary Policy Strategies in Europe.
%2312496: HOUBEN, P.-H.J.M. - De raad van ministers in de Europese Gemeenschappen.
%23222562: HOUBEN, I.S.J. ... [ET AL.] (EDS.) - Samenloop.
%23252944: HOUBEN, P.H.-J.M. - Les conseils des ministres des Communautés Européennes.
%23173782: HOUBEN, VINCENT. - Van kolonie tot eenheidsstaat : Indonesië in de negentiende en de twintigste eeuw.
%2326524: HOUCKE, STAN VAN. - 'Dat blijft geheim': reizen door Nederland.
%2396271: HOUDAS, O. - L'alchimie arabe au moyen-âge.
%23226940: HOUDIJKER, F.N.J. DEN (E.A.) - Bestuurlijke punitieve sancties : preadviezen
%23211483: HOUDT, KOOS VAN. - Opstellen rond de Grondwet voor Europa.
%23427: HOUGH, SHERIDAN. - Nietzsche's noontide friend : the self as metaphoric double.
%23187703: HOULE, LYNNE ... [ET AL.] - Czechoslovakian business law.
%23154757: HOULIHAN, D.F., J.C. RANKIN & T.J. SHUTTLEWORTH (EDS.) - Gills.
%23231650: HOUSEWRIGHT, WILEY L. - A history of music and dance in Florida, 1565-1865.
%2325022: HOUSTON, JOHN P. - Fundamentals of Learning and Memory.
%2346050: HOUSTON, CHRISTOPHER. - Islam, Kurds and the Turkish nation state.
%23258360: HOUSTON, JOE. - In Monet's Garden. Artists and the Lure of Giverny.
%23260982: HOUSTON, GAIL TURLEY. - Consuming fictions: gender, class and hunger in Dickens's novels.
%23228990: ROELAND WILLEM NICOLAAS MARIA VAN HOUT (1952-). - The lexicon-syntax interface in second language acquisition.
%23170275: HOUT, E.J.TH. VAN. - Interim-management bij de rijksoverheid. Tijd en transitoriteit in beleid en organisatie.
%2383906: HOUT, P.J. VAN DEN. - Het afluisteren van telefoongesprekken als dwangmiddel : een inquisitoir trekje in het Nederlandse strafvorderingsstelsel.
%2351426: HOUTE, C.P.M. VAN. - De stichting in het Nederlandse belastingrecht.
%2310178: HOUTEN, SAMUEL VAN. - Bijdragen tot den strijd over god, eigendom en familie.
%23258764: HOUTEN, SAMUEL VAN. - Staats- en strafrechtelijke opstellen.
%239231: HOUTEN, J.N. VAN DEN. - Bondsstaat en souvereiniteit.
%23208715: HOUTEN, SAMUEL VAN. - Staatsleer van mr. J.R. Thorbecke.
%23210852: HOUTEN, S. VAN; H.L. DRUCKER; H.J. ROMEIJN & J.B. KAN. - Convoluut : De Grondwet.
%23250023: HOUTEN, SAMUEL VAN. - Raadgevingen aan huisvrouwen : naar aanleiding der op 1 februari 1909 in werking tredende wet op de arbeidsovereenkomst met model-contract.
%2310176: HOUTEN, HANS RUDOLF VAN. - Egypte's internationaal statuut sedert het begin van de 19e eeuw. Diss.
%2372957: HOUTEN, H.J. VAN (ED.) - The competitive strength of the information and communication industry in Europe : an integrated view of Europe's experts on strengths and weaknesses, actions to be taken.
%23210805: HOUTEN, SAMUEL VAN. - Liberaal of pauselijk staatsbeleid.
%23258706: HOUTEN, H.J. VAN (ED.) - Baas in eigen tijd: naar een autonomer tijdgebruik.
%23173798: HOUTMAN, DICK (E.A.) - De vanzelfsprekendheid van vooruitgang : over technologie , rationaliteit en sociale ongelijkheid.
%2394688: HOUTMAN, DICK. - Werkloosheid en sociale rechtvaardigheid : oordelen over der rechten en plichten van werklozen.
%23130315: HOUTTE, J.A. VAN. - Essays on medieval and early modern economy and society.
%2332006: HOUTTE, J.A. VAN. - Van ruilverkeer tot wereldhandel. Economische geschiedenis.
%23256443: HOUTTE, HANS VAN., HANS DAS, BART DELMARTINO & IASSON YI. - Post-War Restoration of Property Rights Under International Law. 2 Volume Set.
%2320572: HOUTTE, J.A. VAN. - Economische en sociale geschiedenis van de Lage Landen.
%23129132: HOUTZAGER, H.L. (ED.) - Pieter van Foreest : een Hollandse medicus in de zestiende eeuw.
%2350702: HOUTZAGER, H.L. - (ed.). Kruit en Krijg : Delft als bakermat van het Prins Maurits Laboratorium TNO : Opstellen.
%23231875: HOUWAART, DICK. - Van Drees tot Kok: Een halve eeuw regeren.
%23206320: HOUWAART, DICK. - Notities van een ambtenaar.
%23169953: HOUWELING, P. - Beschikkingverlening in de beschikkingenfabriek : een onderzoek naar de verwezenlijking van de eisen van de rechtsstaat bij grootschalige beschikkingverlening.
%23210592: HOUWELING, HENK (EDITOR) - Central Eurasia In Global Politics: Conflict, Security, And Development (International Studies in Sociology and Social Anthropology, V. 92).
%23201173: HOUWELING, PATRICK. - Empirical studies on credit markets.
%2314316: HOUWING, PH.A.N. - Subjectief recht, rechtssubject, rechtspersoon.
%2310705: HOUWING, PH.A.N. - (ed.). Onroerend Goed : opstellen geschreven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Broederschap der Notarissen in Nederland.
%2312934: HOUWING, PH.A.N. - Geschriften van Houwing.
%2354352: HOUWING, A.N. - Rechtsverwerking : preadvies uitgebracht ter behandeling in de algemene vergadering van de Broederschap der Candidaat-Notarissen ; 1968.
%23164881: HOUWINK, NET - Herfst in Juni.
%23152945: HOUWINK, NET - To Wassenaar.
%23164954: HOUWINK, NET - De verzwegen zonde.
%23112446: HOVANEC, EVELYN A. - Henry James and Germany.
%23223500: HOVEN VAN GENDEREN, BRAM VAN DEN. - Het kapittel-generaal en de Staten van het Nedersticht in de 15e eeuw.
%23258195: HOVEN, WILLEM. - De Pasemah en haar verwantschaps-, huwelijks- en erfrecht.
%2314291: HOVEN, MARCEL JEROEN VAN DEN. - Computer ethics : philosophical enquiry : ACM/SIGCAS conference.
%2386453: HOVEN, PAUL VAN DEN. - Het formuleren van een formele kritiek op een betogende tekst : een uitgewerkt voorbeeld van een procedureconstructie.
%2389020: HOVY, L. & C. STREEFKERK. - Zoo is 't dat wij daarin nader willende voorzien : prolegomena voor een Ceylonees plakkaatboek.
%23240927: HOWARD, ROGER - Iran in Crisis? Nuclear Ambitions and the American Response.
%23157062: HOWARD, MICHAEL, GEORGE J. ANDREOPOULOS & MARK R. SHULMAN (EDS.) - The laws of war : constraints on warfare in the Western world.
%23212251: HOWARD, ROSS - The power of the media: A handbook for peacebuilders.
%23129921: HOWARD-MALVERDE, ROSALEEN (ED.) - Creating Context in Andean Cultures.
%23114575: HOWARD COLLINS, F. - An Epithome of the Synthetic Philosophy.
%23264067: HOWARD, ANGELA FALCO., WU HUNG, LI SONG ... [ET AL.] - Chinese sculpture.
%2325193: HOWARD, MICHAEL C. - Contemporary cultural anthropology. Third edition.
%23145646: HOWARD, BURT ESTES - The German Empire.
%2365338: HOWARD, PHILIP K. - The death of common sense : how law is suffocating America.
%2320040: HOWARD, DICK. - The Specter of Democracy: What Marx and Marxists Haven't Understood and Why
%239719: HOWARD, WILLIAM EDWARD HARDING. - Public administration in Ethiopia : a study in retrospect and prospect.
%2380138: HOWARD, DICK. - The politics of critique.
%2380306: HOWARD, MICHAEL (ED.) - (ed.). Restraints on War. Studies in the Limitation of Armed Conflict.
%2374181: HOWARD, J. WOODFORD. - Mr. Justice Murphy. A political biography.
%23156462: HOWARD, A. E. DICK (ED.) - The United States Constitution : roots , rights , and responsibilities.
%23257568: HOWAY, FREDERIC W. - Voyages of the Columbia to the Northwest Coast, 1787-1790 and 1790-1793.
%23257597: HOWAY, FREDERIC W. - The Dixon-Meares controversy.
%23227468: HOWE, CHRISTOPHER. - The origins of Japanese trade supremacy : development and technology in Asia from 1540 to the Pacific War.
%23249624: HOWE, CHRISTOPHER. - China's economy : a basic guide.
%2354692: HOWE, IRVING (ED.) - Essential works of socialism.
%23217960: HOWE, PETER. - Paparazzi : and our obsession with celebrity.
%23242902: HOWE, J. THOMAS. - Faithful to the earth : Nietzsche and Whitehead on god and the meaning of human life.
%2324618: HÖWELER, CASPAR. - X-Y-Z der muziek.
%2322923: HOWELL, JUDE - Civil Society & Development: A Critical Exploration.
%23258600: HOWELLS, JEREMY. - Economic, technological and locational trends in European services.
%2362508: HOWES, F.N. - Vegetable gums and resins.
%2358001: HOWLETT, DARRYL A. - Nuclear weapons policy at the crossroads.
%2397897: TREBILCOCK. MICHAEL J. & ROBERT HOWSE. - The Regulation of international trade.
%2388835: HOYER, CHRISTIAN. - Das technisch zweite Versäumnisurteil.
%23116040: HOYLES, JOHN. - The edges of Augustanism. The aesthetics of spirituality in Thomas Ken, John Byrom and William Law.
%2386114: HOYNINGEN GENANNT HUENE, JOBST BEREND GEORG VON. - Interpretation und Demokratie im Südafrikanischen Verfassungsrecht. Ein rechtstheoretischer Beitrag zur Verfassungsauslegung und eine Untersuchung des Begriffes Democratic state.
%23163770: HOYT, ELIZABETH ELLIS. - Primitive trade : its psychology and economics.
%2331415: HRICIK, DAVID - Patent Ethics Litigation.
%23211884: HROZNY, BEDRICH. - Ancient history of Western Asia, india and Crete.
%23211883: HROZNY, BEDRICH. - Ancient history of Western Asia, india and Crete.
%2377224: HRUZA, ERNST. - Beiträge zur Geschichte des griechischen und römischen Familienrechts.
%23174993: HSIUNG, JAMES CHIEH. - Law and policy in China's foreign relations : a study of attitudes and practice.
%23171306: HSU, ROBERT C. - Economic theories in China, 1979-1988.
%23114245: HSU, PAO-LU. - Collected Papers.
%23119565: HSU, C.S. - Cell-to-Cell Mapping. A Method of Global Analysis for Nonlinear Systems.
%23179248: WEI CHEN HSUAN - Chinese Books.
%23199718: GU HUA. - De kuise vrouw : het verhaal van Ganzenplaat.
%23114284: HUA, LOO-KENG. - Selected papers.
%23145677: HUANG, FENG-HUA - Public Debts in China.
%23263743: HUANG, KWEI-BO (EDITOR) - Conflict Management, Security and Intervention in East Asia: Third-party Mediation in Regional Conflict.
%23258399: HUANG, CLIFF J. & PHILIP S. CROOKE. - Mathematics and mathematica for economists.
%23145700: HUANG, HAN LIANG - The Land Tax in China.
%2312378: HUART, F.J.A. - Verspreide geschriften.
%23162992: HUART, CLÉMENT. - Histoire des arabes. Tome I-II.
%238085: HUART, F.J.A. - Nederlands aandeel in de ontwikkeling van het onpartijdigheidsrecht gedurende den wereldoorlog.
%23254267: HUART, F.J.A. - Grondwetsherziening 1917 en 1922.
%2388293: HUBBARD, RUTH & ELIJAH WALD. - Exploding the gene myth : how genetic information is produced and manipulated by scientists, physicians, employers, insurance companies, educators, and law enforcers.
%23243334: HUBBELING, HUBERTUS GEZINUS. - Language, logic and criterion : a defence of non-positivistic logical empiricism.
%2323626: HUBBELING, H.G. - Ethiek in meervoud.
%23102029: HUBBELING, H.G. - Divine Presence in Ordinary Life. Gerardus van der Leeuw's Twofold Method in his Thinking on Art and Religion.
%23185696: HUBBELING, HUBERTUS GEZINUS. - Natuur en genade bij Emil Brunner.
%23181210: HUBBEN, J.H. (RED.). - Arts, patiënt en ziekenhuis : nieuw civiel-, klacht- en tuchtrecht in de gezondheidszorg.
%23230538: HUBEAU, BERNARD & RENÉ PEREMANS. - De sanctionering van stedebouwmisdrijven : strafrechtelijke, administratieve en herstelmaatregelen.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

9/13