Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2322769: HOMECKI, ADAM. - Produkcja i handel zborzowy w latifundium Lubomirskich w drugiej polowie xvii i pierswszej xviii wieku.
%23228487: HOMEISTER, JOACHIM. - Öffentliche Aufgabe, Organisationsform und Rechtsbindungen : eine Untersuchung der Bedeutung von Aufgabenträger und Organisationsform für die Rechtsbindungen bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben am Beispiel der deutschen Eisenbahnen.
%2357520: HOMEM, RUI CARVALHO. - Writing and seeing : essays on word and image.
%2322644: HOMER, WILLIAM INNES. - Thomas Eakins : his life and art.
%2382752: HOMER, F.X.J. & L.D. WILCOX (ED.). - Germany and Europe in the Era of the Two World Wars : essays in honor of Oron James Hale.
%23258575: HOMER. - The Illiad.
%23192658: HOMER. - The Iliad.
%23233887: HOMERUS. - Kikvorsenmuizenstrijd.
%23114012: HOMÈS-FREDERICQ, D. - Cachets mésopotamiens proto-historiques.
%23243776: HOMESTEAD, MELISSA J. - American women authors and literary property , 1822-1869.
%23152037: HOMEYER, KARL GUSTAV. - Die Haus- und Hofmarken.
%23142111: HOMMEL, JUSTUS - Umkämpfter Glaube. Ein Beitrag zur Religionsphilosophie.
%2365180: HOMMES, P.M. - (ed.). Nederland en de Europese eenwording.
%2367980: HOMMES, O.R. AND J.J.G. PRICK. - Alopecia Maligna. A Clinical, Biochemical and Anthropological-Psychosomatic Study of Eight Patients.
%2315202: HOMMES, H.J. - Een nieuwe herleving van het natuurrecht. Diss.
%23157768: HOMOLKA, WALTER; FRIEDLANDER, ALBERT H. - The gate to perfection: the idea of peace in Jewish thought.
%23220070: HON, TZE-KI. - The Yijing and Chinese politics : classical commentary and literati activism in the northern Song Period , 960-1127.
%23253830: HONDERICH, TED (ED.) - Morality and objectivity : a tribute to J.L. Mackie.
%23227547: HONDERICH, TED. - Right and wrong, and Palestine, 9/11, Iraq, 7/7 ...
%23185775: HONDERS, ADRIAAN CASPER. - Doen en laten in ernst en vrede. Notities over een broederkring en een tijdschrift.
%233749: HONDIUS, E.H. - Standaardvoorwaarden : rechtsvergelijkende beschouwingen over standaardisering van kontraktsbedingen en overheidstoezicht daarop.
%2346842: HONDIUS, E.H. - Consumentenrecht.
%23199776: HONDIUS, K.J. - Chemiese oorlog en militaire 'voorlichting'.
%23149936: HONDIUS, E.H. - Konsumentenrecht.
%2339073: HONDIUS, E.H. (E.A.) - Netherlands reports to the Thirteenth international congress of comparative law. Montreal, 1990.
%23157060: HONDIUS, E.H. - Juridisch onderwijs in vergelijkend perspectief.
%2382028: HONDIUS, E.H. - Standaardvoorwaarden : rechtsvergelijkende beschouwingen over standaardisering van kontraktsbedingen en overheidstoezicht daarop.
%23104477: HONDIUS, E.H. - Netherlands Reports to the Fifteenth International Congress of Comparative law.
%23226322: HONDIUS, DIENKE. - Absent : herinneringen aan het Joods Lyceum Amsterdam, 1941-1943.
%23157511: HONDIUS, E.H. - Nieuwe methoden van privaatrechtelijke rechtsvinding en rechtsvorming in een Verenigd Europa.
%23181663: HONDIUS, E.H. - Het verjaarde recht.
%23199473: HONÉE, E.M.V.H. - Minderheden in een dominante cultuur.
%23250694: HONEY, MARTHA. - Hostile acts U.S. policy in Costa Rica in the 1980s.
%2368436: HONG, FAN - Sport in Asian Society: Past and present (Sport in the Global Society).
%2331983: HONG, HAN-DING. - Spinoza und die deutsche Philosophie : Untersuchung zur metaphysischen Wirkungsgeschichte des Spinozismus in Deutschland.
%23213299: HONGSHENG, CAI, LEONARD BLUSSÉ ... [ET AL.] - Sailing to the Pearl River : Dutch enterprise in South China, 1600-2000 = Hang xiang Zhujiang : Helanren zai Huanan (1600-2000 nian).
%23253899: HONIG, JAN WILLEM & NORBERT BOTH. - Srebrenica : reconstructie van een oorlogsmisdaad.
%23107624: HONIG, JAN WILLEM. - Defense policy in the North Atlantic Alliance : the case of the Netherlands.
%2377220: HONIG, RICHARD. - Straflose Vor- und Nachtat.
%23220062: HONIG, MEREDITH I. - New directions in education policy implementation : confronting complexity.
%23192475: HONIGSBAUM, MARK. - The fever trail : in search of the cure of malaria.
%23190172: HONNOLD, JOHN O. - Uniform law for international sales under the 1980 United Nations convention. 2nd edition.
%23116509: HONOR, LEO L. - Sennacherib's invasion of Palestine. A critical source study.
%2377222: HONORÉ, ANTHONY MAURICE. - Justinian's Digest : work in progress.
%23253443: HONORÉ, TONY. - Ulpian.
%23220691: HONORÉ, TONY & JOSEF MENNER. - Concordance to the digest jurists.
%23248654: HÖNTSCH, GEORG. - Tat gestaltet : Lebensbericht eines Grossindustriellen.
%23132141: HONY, H.C. - A Turkish-English dictionary.
%2363972: HOOD, ROGER. - The Death Penalty, a world-wide perspective, a report to the United Nations Committee on Crime and Control.
%23260771: HOOD, CHR. & PETERS, B. GUY. (EDS.) - Rewards at the top : a comparative study of high public office
%23109964: HOOF, G.J.H. VAN. - Rethinking the sources of international law.
%23253061: HOOF, G.J.H. VAN. - Normvervaging en rechtsbeginsel.
%23201983: HOOF, D.C. VAN, D. VERBRUGGEN & C.H. STOLL (EDS.) - Elsevier's legal dictionary : in English, German, French, Dutch and Spanish.
%23165248: HOOFF, ANTON J. VAN. - Zelfdoding in de antieke wereld : van autothanasia tot suicide.
%2370600: HOOFF, W.H.P.M. VAN. - In het rijk van de Nederlandse Vulcanus : de Nederlandse machinenijverheid 1825-1914 : een historische bedrijfstakverkenning.
%2318172: HOOFF, ANTONIUS JACOBUS L. VAN. - Pax Romana. Een studie van het Romeinse imperialisme.
%23101387: HOOFT, P.C. - Alle de gedrukte werken, 1611-1738.
%23250504: HOOFTMAN, J. C. - De advocaat en de rechtshulp.
%23165217: HOOG-NOOY, ANNIE DE. - U spreekt met Sanders.... Roman.
%23259339: HOOG, LEVINA DE. - Van rebellie tot revolutie : oorzaken en achtergronden van de Curaçaose slavenopstanden in 1750 en 1795.
%23184334: HOOG, GÜNTER. - Die Konvention über die Haftung der Inhaber von Atomschiffen vom 23. Mai 1962.
%23245106: HOOGDALEM HZN., H. VAN. - Het geslacht Van Hoogdalem.
%23114029: HOOGENBOOM, BOB - De publiecke saeck : politie en veiligheid in een verwilderde wereld.
%231624: HOOGENBOOM, A.B. - 't Neemt toe, men weet niet hoe,
%2380954: HOOGENBOOM, T. (E.A.) - Sociale advocatuur en de rechten van de mens : congresverslag Maastricht 25-11-1988.
%23243656: HOOGENBOOM, A.B. (ED.) - Privatisering van toezicht en opsporing.
%2347660: HOOGENBOOM, A.B. (ED.) - Policing the Future.
%23241179: HOOGENBOOM, A.B. & L.J.J. ROGIER. - Respect : beschouwingen over een basisbehoefte.
%23165657: HOOGENBOOM, A.B. - Schaduwen over Van Traa.
%2316062: HOOGENDIJK-DEUTSCH, S.V. ... [ET AL.] - De wetgeving inzake verontreiniging van water en lucht in Nederland en België. Preadviezen.
%2357010: HOOGENDIJK-DEUTSCH, S.V. & R. SAMKALDEN. - Advisering in het bestuursrecht : preadviezen & verslag vergadering.
%23240790: HOOGENDIJK-DEUTSCH, S.V. ... [ET AL.] - Groepsacties en algemeen belang in de administratiefrechterlijke procedure : preadvies / S.V. Hoogendijk-Deutsch. De actie ter behartiging van groeps- en algemene belangen in de civiele procedure : preadvies / E.M. Enschedé. Politioneel en preventief-justitieel optreden tegen in grote verband gepleegde delicten : preadvies / W.C. van Binsbergen. Welke wetswijzigingen zijn wenselijk met betrekking tot activisme en in groter verband begane delicten? : preadvies / R. de Waard.
%23131539: HOOGENDONK, MABEL (ED.) - Galerie Espace 40 jaar : ruimte voor eigentijdse kunst.
%23152877: HOOGENVEEN, VICTORIA. - Nominal rigidities and the inflation-output trade-off.
%2329291: HOOGERHUIS, OTTO W. - Baren op Beveland : vruchtbaarheid en zuigelingensterfte in Goes en omliggende dorpen gedurende de 19e eeuw.
%23180278: HOOGERWERF, AART. - Denken over sterven en dood in de geneeskunde : overwegingen van artsen bij medische beslissingen rond het levenseinde.
%2364292: HOOGERWERF, A. - (red.). Overheidsbeleid.
%23255544: HOOGEVEEN, M.J. - Internationale aspecten van erf- en schenkbelasting.
%23255539: HOOGEVEEN, M.J. - Schenken en vererven van ondernemingsvermogen.
%23102012: HOOGEWERFF, G.J. - Bij de herdenking van de commissie tot het opsporen, het behoud en het bekendmaken van overblijfsels der vaderlandsche kunst uit vroeger tijden : (juni 1860-april 1872)
%23102014: HOOGEWERFF, G.J. - Enkele verluchte getijdenboeken tussen 1375 en 1425 in de Nederlanden ontstaan.
%23224910: HOOGHE, MARC. - Sociaal kapitaal in Vlaanderen : een onderzoek naar de relatie tussen verenigingsleven en democratische politieke cultuur.
%2374836: HOOGHIEMSTRA, REGINALD BRUNO HENDRIK. - The construction of reality : cultural differences in self-serving behaviour in accounting narratives = De presentatie van ondernemingsresultaten : culturele verschillen in zelfpresentatie in het jaarverslag.
%23213258: HOOGHIEMSTRA, HENRY. - Milieu - en klimaatverandering : fossiel pollen als onuitputtelijke informatiebron.
%2365163: HOOGHIEMSTRA, T.F.M. - Sdu-Commentaar : Wet bescherming persoonsgegevens.
%23192285: HOOGHIEMSTRA, ERNA. - Trouwen over de grens : achtergronden van partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland.
%23226207: HOOGLAND, P. - Vijf en twintig jaren sociaal-demokratie in de hoofdstad.
%23113080: HOOGLUND, E.J. (ED.) - Crossing the Waters. Arabic-Speaking Immigrants to the United States before 1940.
%23196507: HOOGMA, ROBERTUS PETRUS. - Der Einfluss Vergils auf die Carmina Latina Epigraphica : eine Studie mit besonderer Berücksichtigung der metrisch-technischen Grundsätze der Entlehnung.
%2356530: HOOGSTRATEN, JOH. - De machteloze onderzoeker. Voetangels en klemmen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
%23144642: HOOGSTRATEN, S. VAN & J.G. LAMMERS. - Volkenrechtelijke en nationaalrechtelijke aspecten van grensoverschrijdende vervuiling. Rapport van de Werkgroep Internationaal Mileurecht van de N.V.I.R.
%23152225: HOOGSTRATEN-SCHOCH, A.H. VAN & G.H.J. V.D. MOLEN (ED.). - Christelijk Vrouwenboek.
%2366242: HOOGSTRATEN, HANS-DIRK VAN. - Interpretatie : het veranderingsproces in het denken van Dietrich Bonhoeffer als model voor een hedendaagse aanpak van Bijbelvertolking.
%2320848: HOOGSTRATEN-SCHOCH, ANNA VAN. - De liefde van een moderne vrouw.
%2353450: HOOGVELD, J.E.H.J. - De nieuwe wijsbegeerte : een studie over Henri Bergson.
%2384409: HOOGVLIET, MARINUS. - Specimen e litteraris orientalibus exhibens Diversorum scriptorum locos de regia, aphtasidarum familia et de Ibn-Abduno poeta ex Mss. codicibus bibliothecae Leidenis editos, latine redditos et annotatione illustratos.
%23181099: HOOK, SIDNEY. - Convictions.
%23173728: SIDNEY HOOK. - Philosophy and Public Policy.
%23263998: HOOK, GLENN D. - Japan's Contested Constitution: Documents and Analysis (Sheffield Centre for Japanese Studies/Routledge Series).
%23137669: HOOK, SIDNEY (ED.) - Language and Philosophy. A symposium.
%2344207: HOOK, D.D. & KAHN, L. - Death in the balance : the debate over capital punishment.
%23200626: HOOKER, MICHAEL - Islamic Law in South-East Asia.
%2372408: HOOKER, M. B. - Indonesian Islam: Social Change Through Contemporary Fatawa (Southeast Asia Publications Series.).
%23245305: HOOKER, MICHAEL B. - Adat law in modern Indonesia.
%2355124: HOOKER, M.BARRY - Law and the Chinese in Southeast Asia.
%23264048: HOOKER, M.B. - Personal Laws of Malaysia: An Introduction (East Asian historical monographs).
%2380214: HOOKS, GREGORY. - Forging the military-industrial complex : World War II's battle of the Potomac
%23190909: HOONING, TH.J. - George Orwell in zijn tijd.
%2353063: HOONINGS, J.G.M.N. - In naam van de koningin : 120 jaar, 1873-1933, Koninklijke Broederschap van Ontvangers van 's Rijks Belastingen.
%2395037: HOOP VAN SLOCHTEREN, TH. VAN DER - Kerk en Staat volgens Groen van Prinsterer.
%23192340: HOOPER, JUDITH. - Of moths and men : an evolutionary tale : the untold story of science and the peppered moth.
%23149639: HOOPES, TOWNSEND & DOUGLAS BRINKLEY. - FDR and the creation of the U.N.
%2318800: HOORN, HERMAN J.W. VAN. - Poésie et Mystique : Paul Claudel, Poète chrétien.
%23101389: HOORN, W. VAN. - As images unwind. Ancient and modern theories of visual perception.
%23241088: HOORWEG, FRITS EN PRAAG, CARLO VAN - Springveren, het beste uit de leunstoel.
%2362546: HOOVER, HERBERT. - Herbert Hoover. A bibliography of his times and presidency.
%23135430: HOOVER, KEVIN D. - Causality in macroeconomics.
%23179515: HOOVER, A.J. - Friedrich Nietzsche : his life and thought.
%2399913: HOOYER, D.A. - Man and other Mammals from Toalian-Sites in South Western Celebes.
%23102023: HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP, J.H. - Ritual Purification of a Balinese Temple.
%23102019: HOOYKAAS, C. - Balinese Bauddha Brahmans
%23102020: HOOYKAAS, R. - Natuur en geschiedenis.
%23102021: HOOYKAAS, R. - Humanism and the Voyages of Discovery in 16th Century Portuguese Science and Letters
%2356544: HOOYMANS, NICOLINE ... [ET AL.] - Vrederechters in het departement van de mondingen van de Maas 1811-1813.
%23246262: HOPF, TED. - Reconstructing the Cold War: The Early Years, 1945-1958.
%2321747: HOPFENGART, CHRISTINE - Paul Klee : theater everywhere
%2321379: HOPGOOD, STEPHEN. - Keepers of the Flame: Understanding Amnesty International
%23228506: HOPKINS, NICHOLAS S. - People and Pollution: Cultural Constructions and Social Action in Egypt.
%23106662: HOPKINS, STEPHEN, 1967-., LONG, CATHY., WILLIAMS, JOHN (JOHN M.) - Passing rhythms : Liverpool FC and the transformation of football.
%23141617: HOPKINS, MARY ALDEN - Hannah More and her Circle.
%2357188: HOPKINS, MIKE - Basic Needs in Development Planning.
%232908: HOPKINS, NICOLAS S. - Popular government in an African town. Kita, Mali.
%2344864: HOPKINSON, NICHOLAS - Fighting Drugs Trafficking in the Americas and Europe.
%23244499: HOPMANS, JAN. - Recht uitgelegd : leerboek recht voor het beroepsonderwijs.
%23233017: HOPPE, ROBERT (EDITOR) - Working for Policy.
%2365582: HOPPE, HEINZ A. - Drogenkunde: Handbuch der pflanzlichen und tierischen Rohstoffe.
%23203514: HOPPE, JOACHIM. - [Joachimi Hoppii]. Examen Institutionum imperialium in quo et prima rudimenta, & solidiora : fundamenta, typorum diversitate distincta ex ipsis textibus perspicue ostenduntur ; accessit memoriale actionum omnium, quotquot in jure occurrunt.
%2341826: HOPPE - The Governance of Problems: Puzzling, Powering and Participation.
%23229249: HOPPENBROUWERS, F.J.M. - Oefening in volmaaktheid : de zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit in de Republiek.
%2350219: HOPPER, PAUL. - Living with Globalization.
%23206240: HOPPIT, JULIAN (ED.) - Failed legislation 1660-1800 : extracted from the Commons and Lords Journals.
%23248545: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS, RUTGERS VAN DER LOEFF, A. - Horatius en zijn brief over de dichtkunst met twintig andere gedichten.
%23106931: HORBACH, K.F.E. - Ibsens Dramen als Erlebnisdichtung. Vorstudien zur Erkenntnis seines Weltbildes und seiner Weltanschauung. I. Die Dichtungen der Werdezeit. Diss.
%23261833: HORBACH, NATHALIE; RENÉ LEFEBER & OLIVIER RIBBELINK (EDS.) - Handboek internationaal recht.
%23141086: HORBACH, NATHALIE; RENÉ LEFEBER & OLIVIER RIBBELINK (EDS.) - Handboek internationaal recht.
%23201175: HORBEEK, H.J. - De buigzame werkvloer : de implementatie van interne flexibiliseringsmaatregelen nader beschouwd.
%23123773: HORDIJK, J.K. - De democratie van het Respect, Schoolstrijd, levensbeschouwing en politiek debat.
%23218638: HORENSTEIN, HENRY. - Close relations.
%2385104: HORESH, NIV. - Shanghai's Bund and Beyond: British Banks, Banknote Issuance, and Monetary Policy in China, 1842-1937 (Yale Series in Economic and Financial History).
%2343953: HORGAN, TERRY - Connectionism and the philosophy of psychology.
%2343484: HORGAN, TERENCE. - Austere Realism: Contextual Semantics Meets Minimal Ontology (Representation and Mind series).
%2341830: HORGAN, TERENCE. - Austere Realism: Contextual Semantics Meets Minimal Ontology (Representation and Mind series).
%23212608: HORIK, M.P.M. VAN. - Permanent pixels : building blocks for the longevity of digital surrogates of historical photographs.
%23139647: HORION, PAUL. - En hommage à Paul Horion.
%23125376: HORKHEIMER, MAX & THEODOR W. ADORNO. - Sociologica II. Reden und Vortrage.
%23212745: HORKHEIMER, MAX. - Sociologica II; Reden und Vorträge.
%2336539: HORKHEIMER, MAX & HERBERT MARCUSE. - Filosofie en kritische theorie.
%23230257: HORKHEIMER, MAX. - Die gesellschaftliche Funktion der Philosophie : ausgewählte Essays.
%23259224: HORLINGS, INA. - Duurzaam boeren met beleid : innovatiegroepen in de Nederlandse landbouw.
%23261740: HORN, REBECCA. - Rebecca Horn.
%2384134: HORN, JEFF - The Path Not Taken: French Industrialization in the Age of Revolution, 1750-1830.
%23232626: HORN, ROBERT (ED.) - Legal problems of codes of conduct for multinational enterprises.
%23179012: HORN, LAURENCE R. - A natural history of negation.
%2320807: HORN-VAN NISPEN, L.C.W.J.M. TEN. - Jan B.M. van Besouw. Een sociaal geïnspireerd ondernemer rond 1900.
%23222055: HORN, STEPHEN. - The Cabinet and Congress.
%23145971: HORNADAY, CLIFFORD LEE - Nature in the German Novel of the Late Eighteenth Century, 1770-1800.
%23257772: HORNE, JANET R. - A social laboratory for modern France : the Musée Social & the rise of the welfare state.
%2384730: HORNE, J.C.M. VAN. - In het voorportaal van de rechter :
%23108817: HORNE, J.C.M. VAN. - Bedrijfscommissies in kaart.
%23138762: HORNE, ALISTAIR. - The French Army and Politics, 1870-1970.
%23127592: HORNE, L. - Village Spaces: settlement and society in northeastern Iran.
%23221802: HORNE, ALISTAIR. - La belle France : a short history.
%23192557: HORNE, GERALD. - Fighting in Paradise: Labor Unions, Racism, and Communists in the Making of Modern Hawai'i.
%23211415: HORNER, JOHN R. - Dinosaur lives : unearthing an evolutionary saga.
%23101391: HORNER, I.B. - The early Buddhist theory of man perfected : a study of the Arahan concept and of the implications of the aim to perfection in religious life, traced in early canonical and post-canonical Pali literature, with notes, references and indexes of names, subjects, and Pali and Sanskrit words.
%23101393: HORNER, I.B. - Women under primitive Buddhism : the position of laywomen and almswomen in early Buddhist times : followed by a history of the 'Order of Almswomen' collected from canonical and post-canonical Pali literature and commentaries : with notes and an index.
%23250112: HÖRNMANN, GÜNTER. - Verbraucher und Schulden: eine rechtstatsächliche und rechtsvergleichende Untersuchung zur Schuldbeitreibung und Schuldenregulierung bei privaten Haushalten.
%23262585: HORNSTEIN, NORBERT. - As time goes by : tense and universal grammar.
%2387690: HORNSTEIN, IRWIN. - FLAVOR CHEMISTRY.
%23254173: HORODOWICH, ELIZABETH. - Language and statecraft in early modern Venice.
%23204120: HOROVITZ, JACQUES HENRI. - Klanten winnen, klanten houden.
%23231633: HOROWITZ, JOSEPH. - The Post-Classical Predicament: Essays on Music and Society.
%2356946: HOROWITZ, IRVING LOUIS. - The decomposition of sociology.
%23249271: HOROWITZ, JOSEPH. - The post-classical predicament : essays on music and society.
%23221163: HOROWITZ, JOSEPH. - Artists in exile : how refugees from twentieth-century war and revolution transformed the American performing arts.
%23136349: HOROWITZ, M. CLINE (ED.) - Race, Class and Gender in 19th-Century Culture.
%23211736: HOROWITZ, DAVID. - The Free World Colossus. A Critique of American Foreign Policy in the Cold War.
%23226819: HOROWITZ, DONALD L. - A Democratic South Africa?: Constitutional Engineering in a Divided Society.
%23262922: HOROWITZ, MARDI J. (ED.) - Psychodynamics and cognition.
%23245169: HOROWITZ, IRVING LOUIS & JAIME SUCHLICKI (EDS). - Cuban Communism.
%23231696: HORSLEY, JAKE - Dogville vs. Hollywood: The Independents and the Hollywood Machine.
%23234414: HORSPOOL, MARGOT. - European Union law. 4th edition.
%23102025: HORST, P.W. VAN DER. - Sortes: het gebruik van heilige boeken als lotsorakels in de oudheid.
%23200309: HORST, JACOBUS WILHELMUS VAN DER. - Parerga der ethica : betreffend de criticistische en neo-positivistische beantwoording van enige ethische vragen.
%23124897: HORST, J.R. TER. - Isaac Vossius en Salmasius. Een episode uit de 17de-eeuwsche geleerdengeschiedenis.
%23106335: HORST, K. VAN DER. - Inventaire de la correspondance de Caspar Barleus (1602-1648).
%2357703: HORST, DICK VAN DER. - Het leven van Anton Reinhard Falck tot zijn optreden als Secretaris van Staat in 1813.
%2314043: HORST, TH.A.M. VAN DER. - Ambtenaar en grondrechten.
%2332250: HORST, DICK VAN DER. - 'Aan 't schipryk Y...' : oude en jonge monumenten rond de historische oevers van het IJ.
%2383324: HORST, DICK VAN DER. - Van republiek tot koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhardt Falck, 1777 - 1813.
%2344344: HORSTMAN, KLAZIEN. - Verzekerd leven. Artsen en levensverzekeringsmaatschappijen 1880-1920. Diss.
%2387444: HORTON, ANDREW & MICHAEL BRASHINSKY. - The zero hour: glasnost and Soviet cinema in transition.
%23256489: HORTY, JOHN. - Frege on definitions : a case study of semantic content.
%23262748: HORVATH-PETERSON, SANDRA. - Victor Duruy & French education : liberal reform in the Second Empire.
%23262997: HORVITZ, ALLAN V. - Creating Mental Illness.
%23200088: HORWATH, ERNEST B. AND LOUIS TOTH. - Hotel accounting. Revised edition.
%23111378: HÖRWICK, U. - Das Denken in der Religion. Die Andacht in der Religionsphilosophie Hegels.
%23143511: HORWITZ, MORTON J. - The Warren Court and the pursuit of justice.
%23214643: HORWITZ, TONY. - Blue latitudes : boldly going where Captain Cook has gone before.
%2360747: HORWOOD, CATHERINE. - Potted history : the story of plants in the home.
%23231236: HORZEN, F. VAN. - Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. 2e druk.
%23171486: HOSENEY, R. CARL. - Principles of cereal science and technology. A general reference on cereal foods.
%23220743: HOSKINS, LESLEY (ED.) - Die Tapete : Geschichte, Gestaltung und Techniken des Wanddesigns.
%23102027: HOSPERS, J. & J.C. VAN WIJNEN. - The Gravity Field of the Venezuelan Andes and Adjacent Basins
%2318706: HOSPERS, JOHANNES HENDRIK. - De numeruswisseling in het boek Deuteronomium.
%23116439: HOSPITAL, CLIFFORD. - The righteous demon : a study of Bali.
%23263938: HOSSAIN, MOAZZEM - South Asian Economic Development: Transformation, Opportunities and Challenges (Routledge Siena Studies in Political Economy).
%2332273: HÖSSEN, CHR.F. - Verzorging, africhting en gebruik van den politiehond in de praktijk.
%2371077: HOSSON, B.F.C. DE. - Alphabetisch register op den inhoud van de wet van den 29 Junij 1851, regelende de zamenstelling, inrigting en bevoegdheid der gemeentebesturen (Staatsblad no. 85) : (Gemeentewet).
%23230816: HOTTA, ERI. - Japan 1941: Countdown to Infamy.
%2369560: HOTZ, THEO - Theo Hotz. Architecture 1949-2002.
%23176065: HOUARI , LEÏLA. - Zeïda : roman.
%23252944: HOUBEN, P.H.-J.M. - Les conseils des ministres des Communautés Européennes.
%23153639: HOUBEN, AERDT C.F.J. - The Evolution of Monetary Policy Strategies in Europe.
%2312496: HOUBEN, P.-H.J.M. - De raad van ministers in de Europese Gemeenschappen.
%2326524: HOUCKE, STAN VAN. - 'Dat blijft geheim': reizen door Nederland.
%2396271: HOUDAS, O. - L'alchimie arabe au moyen-âge.
%23204895: HOUDIJK, JOOST CORNELIS ADRIAAN. - Publieke belangen in het mededingingsrecht : een onderzoek in vijf domeinen : het Europese en Nederlandse antitrustrecht in botsing met belangen van intellectuele eigendom, vrije beroepen, cultuur, gezondheidszorg en milieubescherming.
%23226940: HOUDIJKER, F.N.J. DEN (E.A.) - Bestuurlijke punitieve sancties : preadviezen
%23211483: HOUDT, KOOS VAN. - Opstellen rond de Grondwet voor Europa.
%23427: HOUGH, SHERIDAN. - Nietzsche's noontide friend : the self as metaphoric double.
%23187703: HOULE, LYNNE ... [ET AL.] - Czechoslovakian business law.
%23154757: HOULIHAN, D.F., J.C. RANKIN & T.J. SHUTTLEWORTH (EDS.) - Gills.
%23231650: HOUSEWRIGHT, WILEY L. - A history of music and dance in Florida, 1565-1865.
%2325022: HOUSTON, JOHN P. - Fundamentals of Learning and Memory.
%2346050: HOUSTON, CHRISTOPHER. - Islam, Kurds and the Turkish nation state.
%23258360: HOUSTON, JOE. - In Monet's Garden. Artists and the Lure of Giverny.
%23170931: HOUSTON, ROBERT ALLAN - Autism in history : the case of Hugh Blair of Borgue.
%23260982: HOUSTON, GAIL TURLEY. - Consuming fictions: gender, class and hunger in Dickens's novels.
%23228990: ROELAND WILLEM NICOLAAS MARIA VAN HOUT (1952-). - The lexicon-syntax interface in second language acquisition.
%2383906: HOUT, P.J. VAN DEN. - Het afluisteren van telefoongesprekken als dwangmiddel : een inquisitoir trekje in het Nederlandse strafvorderingsstelsel.
%23170275: HOUT, E.J.TH. VAN. - Interim-management bij de rijksoverheid. Tijd en transitoriteit in beleid en organisatie.
%2351426: HOUTE, C.P.M. VAN. - De stichting in het Nederlandse belastingrecht.
%23259010: HOUTE, C.P.M. VAN. - Fiscale kijk op stichtingen.
%239231: HOUTEN, J.N. VAN DEN. - Bondsstaat en souvereiniteit.
%23258764: HOUTEN, SAMUEL VAN. - Staats- en strafrechtelijke opstellen.
%23250023: HOUTEN, SAMUEL VAN. - Raadgevingen aan huisvrouwen : naar aanleiding der op 1 februari 1909 in werking tredende wet op de arbeidsovereenkomst met model-contract.
%2310176: HOUTEN, HANS RUDOLF VAN. - Egypte's internationaal statuut sedert het begin van de 19e eeuw. Diss.
%2372957: HOUTEN, H.J. VAN (ED.) - The competitive strength of the information and communication industry in Europe : an integrated view of Europe's experts on strengths and weaknesses, actions to be taken.
%2310178: HOUTEN, SAMUEL VAN. - Bijdragen tot den strijd over god, eigendom en familie.
%23258706: HOUTEN, H.J. VAN (ED.) - Baas in eigen tijd: naar een autonomer tijdgebruik.
%23210805: HOUTEN, SAMUEL VAN. - Liberaal of pauselijk staatsbeleid.
%23210852: HOUTEN, S. VAN; H.L. DRUCKER; H.J. ROMEIJN & J.B. KAN. - Convoluut : De Grondwet.
%23173798: HOUTMAN, DICK (E.A.) - De vanzelfsprekendheid van vooruitgang : over technologie , rationaliteit en sociale ongelijkheid.
%2394688: HOUTMAN, DICK. - Werkloosheid en sociale rechtvaardigheid : oordelen over der rechten en plichten van werklozen.
%23139583: HOUTTE, H. VAN & M. PERTEGÁS SENDER (EDS.) - Het Nieuwe Europese IPR: van Verdrag naar Verordening.
%23130315: HOUTTE, J.A. VAN. - Essays on medieval and early modern economy and society.
%23256443: HOUTTE, HANS VAN., HANS DAS, BART DELMARTINO & IASSON YI. - Post-War Restoration of Property Rights Under International Law. 2 Volume Set.
%2332006: HOUTTE, J.A. VAN. - Van ruilverkeer tot wereldhandel. Economische geschiedenis.
%2320572: HOUTTE, J.A. VAN. - Economische en sociale geschiedenis van de Lage Landen.
%2320388: HOUTZAGER, DIRK. - Hollands lijf- en losrentestellingen vóór 1672.
%23129132: HOUTZAGER, H.L. (ED.) - Pieter van Foreest : een Hollandse medicus in de zestiende eeuw.
%2350702: HOUTZAGER, H.L. - (ed.). Kruit en Krijg : Delft als bakermat van het Prins Maurits Laboratorium TNO : Opstellen.
%23102857: HOUTZAGER, H.L. - Redevoering van Johannes Mulder.
%23201101: HOUVEN VAN OORDT, H.C. VAN DER AND VISSERING, G. - De economische beteekenis van afsluiting en drooglegging der Zuiderzee.
%23231875: HOUWAART, DICK. - Van Drees tot Kok: Een halve eeuw regeren.
%23206320: HOUWAART, DICK. - Notities van een ambtenaar.
%23169953: HOUWELING, P. - Beschikkingverlening in de beschikkingenfabriek : een onderzoek naar de verwezenlijking van de eisen van de rechtsstaat bij grootschalige beschikkingverlening.
%23210592: HOUWELING, HENK (EDITOR) - Central Eurasia In Global Politics: Conflict, Security, And Development (International Studies in Sociology and Social Anthropology, V. 92).
%23201173: HOUWELING, PATRICK. - Empirical studies on credit markets.
%2312934: HOUWING, PH.A.N. - Geschriften van Houwing.
%2354352: HOUWING, A.N. - Rechtsverwerking : preadvies uitgebracht ter behandeling in de algemene vergadering van de Broederschap der Candidaat-Notarissen ; 1968.
%23164881: HOUWINK, NET - Herfst in Juni.
%23152945: HOUWINK, NET - To Wassenaar.
%23164954: HOUWINK, NET - De verzwegen zonde.
%23112446: HOVANEC, EVELYN A. - Henry James and Germany.
%23258195: HOVEN, WILLEM. - De Pasemah en haar verwantschaps-, huwelijks- en erfrecht.
%2314291: HOVEN, MARCEL JEROEN VAN DEN. - Computer ethics : philosophical enquiry : ACM/SIGCAS conference.
%23223500: HOVEN VAN GENDEREN, BRAM VAN DEN. - Het kapittel-generaal en de Staten van het Nedersticht in de 15e eeuw.
%2386453: HOVEN, PAUL VAN DEN. - Het formuleren van een formele kritiek op een betogende tekst : een uitgewerkt voorbeeld van een procedureconstructie.
%23240927: HOWARD, ROGER - Iran in Crisis? Nuclear Ambitions and the American Response.
%23212251: HOWARD, ROSS - The power of the media: A handbook for peacebuilders.
%23145646: HOWARD, BURT ESTES - The German Empire.
%23114575: HOWARD COLLINS, F. - An Epithome of the Synthetic Philosophy.
%23129921: HOWARD-MALVERDE, ROSALEEN (ED.) - Creating Context in Andean Cultures.
%23157062: HOWARD, MICHAEL, GEORGE J. ANDREOPOULOS & MARK R. SHULMAN (EDS.) - The laws of war : constraints on warfare in the Western world.
%2320040: HOWARD, DICK. - The Specter of Democracy: What Marx and Marxists Haven't Understood and Why
%239719: HOWARD, WILLIAM EDWARD HARDING. - Public administration in Ethiopia : a study in retrospect and prospect.
%2380138: HOWARD, DICK. - The politics of critique.
%2380306: HOWARD, MICHAEL (ED.) - (ed.). Restraints on War. Studies in the Limitation of Armed Conflict.
%2374181: HOWARD, J. WOODFORD. - Mr. Justice Murphy. A political biography.
%23264067: HOWARD, ANGELA FALCO., WU HUNG, LI SONG ... [ET AL.] - Chinese sculpture.
%2325193: HOWARD, MICHAEL C. - Contemporary cultural anthropology. Third edition.
%23156462: HOWARD, A. E. DICK (ED.) - The United States Constitution : roots , rights , and responsibilities.
%23257568: HOWAY, FREDERIC W. - Voyages of the Columbia to the Northwest Coast, 1787-1790 and 1790-1793.
%23257597: HOWAY, FREDERIC W. - The Dixon-Meares controversy.
%23227468: HOWE, CHRISTOPHER. - The origins of Japanese trade supremacy : development and technology in Asia from 1540 to the Pacific War.
%23249624: HOWE, CHRISTOPHER. - China's economy : a basic guide.
%2354692: HOWE, IRVING (ED.) - Essential works of socialism.
%23217960: HOWE, PETER. - Paparazzi : and our obsession with celebrity.
%23242902: HOWE, J. THOMAS. - Faithful to the earth : Nietzsche and Whitehead on god and the meaning of human life.
%2324618: HÖWELER, CASPAR. - X-Y-Z der muziek.
%2322923: HOWELL, JUDE - Civil Society & Development: A Critical Exploration.
%23258600: HOWELLS, JEREMY. - Economic, technological and locational trends in European services.
%2362508: HOWES, F.N. - Vegetable gums and resins.
%2358001: HOWLETT, DARRYL A. - Nuclear weapons policy at the crossroads.
%2397897: TREBILCOCK. MICHAEL J. & ROBERT HOWSE. - The Regulation of international trade.
%23121488: HOXIE, FREDERICK E. - Parading through history. The making of the Crow Nation in America 1805-1935.
%2388835: HOYER, CHRISTIAN. - Das technisch zweite Versäumnisurteil.
%23116040: HOYLES, JOHN. - The edges of Augustanism. The aesthetics of spirituality in Thomas Ken, John Byrom and William Law.
%2386293: HOYNG, WILLEM ALBERT. - Willem Hoyng litigator : [liber amicorum Willem Hoyng].
%2386114: HOYNINGEN GENANNT HUENE, JOBST BEREND GEORG VON. - Interpretation und Demokratie im Südafrikanischen Verfassungsrecht. Ein rechtstheoretischer Beitrag zur Verfassungsauslegung und eine Untersuchung des Begriffes Democratic state.
%23163770: HOYT, ELIZABETH ELLIS. - Primitive trade : its psychology and economics.
%2331415: HRICIK, DAVID - Patent Ethics Litigation.
%23211883: HROZNY, BEDRICH. - Ancient history of Western Asia, india and Crete.
%23211884: HROZNY, BEDRICH. - Ancient history of Western Asia, india and Crete.
%2377224: HRUZA, ERNST. - Beiträge zur Geschichte des griechischen und römischen Familienrechts.
%23174993: HSIUNG, JAMES CHIEH. - Law and policy in China's foreign relations : a study of attitudes and practice.
%2369154: HSIUNG, J.C. - Ideology and practice. The evolution of chinese communism.
%23171306: HSU, ROBERT C. - Economic theories in China, 1979-1988.
%23114245: HSU, PAO-LU. - Collected Papers.
%23119565: HSU, C.S. - Cell-to-Cell Mapping. A Method of Global Analysis for Nonlinear Systems.
%23199718: GU HUA. - De kuise vrouw : het verhaal van Ganzenplaat.
%23114284: HUA, LOO-KENG. - Selected papers.
%23145677: HUANG, FENG-HUA - Public Debts in China.
%23145700: HUANG, HAN LIANG - The Land Tax in China.
%23263743: HUANG, KWEI-BO (EDITOR) - Conflict Management, Security and Intervention in East Asia: Third-party Mediation in Regional Conflict.
%23258399: HUANG, CLIFF J. & PHILIP S. CROOKE. - Mathematics and mathematica for economists.
%23162992: HUART, CLÉMENT. - Histoire des arabes. Tome I-II.
%2312378: HUART, F.J.A. - Verspreide geschriften.
%238085: HUART, F.J.A. - Nederlands aandeel in de ontwikkeling van het onpartijdigheidsrecht gedurende den wereldoorlog.
%23254267: HUART, F.J.A. - Grondwetsherziening 1917 en 1922.
%2388293: HUBBARD, RUTH & ELIJAH WALD. - Exploding the gene myth : how genetic information is produced and manipulated by scientists, physicians, employers, insurance companies, educators, and law enforcers.
%23243334: HUBBELING, HUBERTUS GEZINUS. - Language, logic and criterion : a defence of non-positivistic logical empiricism.
%2323626: HUBBELING, H.G. - Ethiek in meervoud.
%23102029: HUBBELING, H.G. - Divine Presence in Ordinary Life. Gerardus van der Leeuw's Twofold Method in his Thinking on Art and Religion.
%23185696: HUBBELING, HUBERTUS GEZINUS. - Natuur en genade bij Emil Brunner.
%23181210: HUBBEN, J.H. (RED.). - Arts, patiënt en ziekenhuis : nieuw civiel-, klacht- en tuchtrecht in de gezondheidszorg.
%23230538: HUBEAU, BERNARD & RENÉ PEREMANS. - De sanctionering van stedebouwmisdrijven : strafrechtelijke, administratieve en herstelmaatregelen.
%23220689: HUBEAU, BERNHARD. - Het huisvestingsrecht in gewestelijk, gemeenschaps- en federaal perspectief.
%23168989: HUBEL, THERESA & NEIL BROOKS (EDS.) - Literature and racial ambuiguity.
%23183460: HUBER, EUGEN. - Festgabe Eugen Huber : dargebracht von der Juristischen Fakultät der Universität Bern, 13. juli 1919.
%2377226: HUBER, ALFONS & ALFONS DOPSCH. - Österreichische Reichsgeschichte : Geschichte der Staatsbildung und des öffentlichen Rechts.
%23164926: HUBER, ULRICH. - Conflito de Leis.
%2334320: HUBER, VICTOR AIMÉ. - Die englischen Universitäten. Eine Vorarbeit zur englischen Literaturgeschichte.
%23155531: HUBER, ULRIK. - [Ulrici Huberi]. Digressiones Justinianeae : quibus varia et praesertim humaniora juris continentur.
%2359284: HUBER, ULRICH. - Oratio [III] ...Redevoering waarin uiteengezet wordt waarom vroeger het publiekrecht aan onze Academie niet met een professoraat vereerd is, GEHOUDEN 16 MEI 1682.
%2371739: HUBER, PETER W. & ROBERT E. LITAN (EDS.) - The Liability maze : the impact of liability law on safety and innovation.
%2334259: HUBER, EUGEN. - Die Entwicklung des Religionsbegriffs bei Schleiermacher.
%23225432: HUBER, VICTOR AIMÉ. - Die englische Universitäten : eine Vorarbeit zur englischen Literaturgeschichte.
%2381722: HUBERT, C. & SHAPIRO, L.S. - William Lescaze, Architekt.
%23261573: HUBERT, PATRICK (A.O.) - Quels avenirs pour l'Europe de la justice et de la police : rapport du groupe Coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, Commissariat Général du Plan.
%23222004: HUBERT, JEAN-FRANÇOIS. - The art of Champa.
%23151693: HUBERT, RENEE RIESE & JUDD D. HUBERT. - The Cutting Edge of Reading: Artists' Books.
%23144285: HUBERTS, L.W.J.C. - Blinde vlekken in de politiepraktijk en de politiewetenschap : over politie , wetenschap , macht , beleid , integriteit en communicatie.
%2332184: HUBERTS, LEO ... [ET AL.] - Overtredende overheden : op zoek naar de omvang en oorzaken van regelovertreding door overheden.
%23241191: HUBERTS, L.W.J.C. - Nog één keer : over blinde vlekken in de politiepraktijk en de politiewetenschap.
%23196547: HUBIG, CHRISTOPH & PETER KOSLOWSKI (HRSG.) - Maschinen, die unsere Brüder werden : Mensch-Maschine-Interaktion in hybriden Systemen.
%2377229: HÜBNER, RUDOLF. - Gerichtsurkunden der fränkischen Zeit.
%2377228: HÜBNER, RUDOLF. - Die donationes post obitum und die Schenkungen mit Vorbehalt des Niessbrauchs im älteren deutschen Recht.
%23141159: HÜBNER, J.W. - Worker Participation : a Comparative Study between the Systems of The Netherlands, the Federal Republic of Germany and the United Kingdom.
%23234749: HÜBNER, RUDOLF. - Festschrift für Rudolf Hübner zum siebzigsten Geburtstag.
%2377230: HÜBNER, RUDOLF. - Grundzüge des deutschen Privatrechts.
%23221552: HÜBNER, CHRISTOPH. - Vom Facharbeiter zum Prozessgestalter : Qualifikation und Weiterbildung in modernen Betrieben.
%2361204: HUBRECHT, GEORGES E. - Notions essentielles de droit civil.
%23241994: HÜBSCH, STEFAN. - Philosophie und Gewissen : Beiträge zur Rehabilitierung des philosophischen Gewissensbegriffs.
%23101400: HÜBSCHMANN, J.H. - Die altarmenischen Ortsnamen. Mit Beiträgen zur historischen Topographie Armeniens.
%23101402: HÜBSCHMANN, J.H. - Etymologie und Lautlehre der ossetischen Sprache.
%23101403: HÜBSCHMANN, J.H. - Das indogermanische Vocalsystem. I: Die schwere Vocalreihe des Sanskrit. II: Die Vocalreihen der indogermanischen Ursprache.
%23230237: HUCHO, HERMANN - Nutzbringende Milchwirtschaft im Gross- und Kleinbetriebe.
%23250238: HUCK, JOHANNES CHRYSOSTOMUS. - Joachim von Floris und die joachitische Literatur : ein Beitrag zur Geistesgeschichte des hohenstaufischen Zeitalters mit Benützung und teilweiser Veröffentlichung ungedruckter Joachimsschriften.
%238028: HUDIG, JOHANNA C. - De criminaliteit der vrouw. Voorwoord D. Hazewinkel-Suringa. With summary in English.
%2376059: HUDON, WILLIAM V. - Marcello Cervini and ecclesiastical government in Tridentine Italy.
%23227668: HUDSON, MANLEY O. - The World Court 1921-1931 : a handbook of the Permanent Court of International Justice.
%23227674: HUDSON, MANLEY O. - The Permanent Court of International Justice and the question of American participation.
%23235132: HUDSON, LIAM & BERNADINE JACOT. - The way men think : intellect, intimacy and the erotic imagination.
%2346033: HUDSON, LIAM. - Intimate relations : the natural history of desire.
%23262953: HUDSON, RICHARD A. - Arguments for a Non-Transformational Grammar.
%23224824: HUDSON, MICHAEL C. - Middle East dilemma : the politics and economics of Arab integration.
%23252476: HUDSON, W.D. (ED.) - The is-ought question : a collection of papers on the central problem in moral philosophy.
%2349523: HUDSON, BARBARA - Understanding Justice: an introduction to ideas, perspectives and controversies in modern penal theory.
%23161490: HUDSON, JOHN. - Land, law, and lordship in Anglo-Norman England.
%2365456: HUENDER, W. - Overzicht van den economischen toestand der inheemsche bevolking van Java en Madoera.
%2318520: HUENDER, WILHELMINA JOHANNA. - De Engelsche Geographie in de 20ste eeuw.
%23164843: HUEP, TOBIAS. - Beschränkung einer Rückwirkung neuer richterliche Erkenntnisse auf ältere Sachverhalte. Am Beispiel der deutschen und europäischen Gleichbehandlungsrechtsprechung zur betrieblichen Altersversorgung.
%23128703: HUET, MARIE HÉLÈNE. - Mourning Glory : the will of the French Revolution.
%23187034: HUET, MARIE HÉLÈNE. - Mourning glory : the will of the French Revolution.
%2344462: HUET, ANDRE - Droit penal international.
%23176113: HUET, PIERRE-DANIEL. - Petri Danielis Huetii episcopi Abrincensis Demonstratio Evangelica, ad serenissimum Delphinum. quarta editio ab auctore recognita, castigata, & amplificata. Accessit auctoris tractatus De paradiso Terrestri, nunc primum latine.
%2380768: HUETING, R. ... ET AL. - Rhine Pollution. Legal Economic and Technical Aspects. La pollution du Rhin. Aspects juridiques, économiques et techniques.
%23221850: HUEY, MICHAEL. - Viennese silver : modern design 1780-1918.
%2393722: HUFBAUER, KARL. - Exploring the sun: solar science since Galileo.
%23204054: HUFEN, JOANNES ANTONIUS MARIA. - Instrumenten in het technologiebeleid : een onderzoek naar instrumenten die gericht zijn op de technologische vernieuwing van industriële ondernemingen in Nederland.
%23195763: HUFENDIEK, PAUL. - Altitalienische Pferdeheilkunst des Augustinus Ballugantes.
%2377231: HÜFFER, HERMANN. - Beiträge zur Geschichte der Quellen des Kirchenrechts und des römischen Rechts im Mittelalter.
%23251868: HÜFFER, MARIA (ED.) - Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg. Eerste deel, 1e stuk : Oorkonden (tot 1620); Eerste deel, 2e stuk : Manboek : rekeningen (tot 1500).
%2319718: HUFFNAGEL, G.E. - Op weg naar geleide economie. Ruime beschouwingen over het herstel van het Nederlandsche volksvermogen.
%2378049: HUFNAGL, FLORIAN - Moroccan Carpets and Modern Art.
%23235891: HUGELMANN, KARL GOTTFRIED. - Festschrift für Karl Gottfried Hugelmann zum 80. Geburtstag am 26.9.1959
%2377233: HUGELMANN, KARL GOTTFRIED. - Die deutsche Königswahl im Corpus Iuris Canonici.
%23238970: HUGELMANN, KARL GOTTFRIED. - Festschrift für Karl Gottfried Hugelmann zum 80. Geburtstag am 26.9.1959. Band 2.
%2320075: HUGEN, MELVIN DALE. - The church's ministry to the older unmarried.
%23231995: HUGENHOLTZ, W. & W.H. HEEMSKERK. - Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht.
%2384096: HUGENHOLTZ, P. BERNT (ED.) - Auteursrecht en information retrieval : verveelvuldiging en openbaarmaking in het computertijdperk.
%23112820: HUGENHOLTZ, P. BERNT (ED.) - The Future of Copyright in a Digital Environment.
%23170856: HUGENHOLTZ, P.B. - Auteursrecht op software.
%2365447: HUGENHOLTZ, W. & W.H. HEEMSKERK. - Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht.
%23232777: HUGENHOLTZ, P. BERNT (ED.) - Auteursrecht op informatie : auteursrechtelijke bescherming van feitelijke gegevens en gegevensverzamelingen in Nederland, de Verenigde Staten en West-Duitsland : een rechtsvergelijkend onderzoek.
%23205233: HUGENHOLTZ, W. & W.H. HEEMSKERK. - Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht.
%23154367: HUGENHOLTZ, W. & W.H. HEEMSKERK. - Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht.
%2338436: HUGENHOLTZ, P. BERNT (ED.) - Auteursrecht op informatie : auteursrechtelijke bescherming van feitelijke gegevens en gegevensverzamelingen in Nederland, de Verenigde Staten en West-Duitsland. Een rechtsvergelijkend onderzoek.
%2372731: HUGENHOLTZ, W. & W.H. HEEMSKERK. - Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht.
%2381273: HUGENHOLTZ, W. - Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk procesrecht.
%23102031: HUGENHULTZ, F.W.N. - Historici over heiligen.
%2382996: HUGENHULTZ, F.W.N. - Drie boerenopstanden uit de veertiende eeuw : Vlaanderen, 1323-1328 : Frankrijk, 1358 : Engeland, 1381 : Onderzoek naar het opstandig bewustzijn.
%2384124: HUGENPOTH TOT AERDT, G.F.M. BARON VAN. - Het Liberalisme.
%23227469: HUGGINS, MIKE - Horseracing and the British, 1919-39.
%23152635: HUGH MOORE JR., L. - Robert Penn Warren and history: The big myth we live.
%23249420: HUGHES, BETTANY. - Helen of Troy goddess , princess , whore.
%2385863: HUGHES, E.R. - The Invasion of China by the Western World.
%23108637: HUGHES, CHARLOTTE BRADFORD. - John Crowne's Sir Courtly Nice.
%23117609: HUGHES, ALEX. - Gender and French cinema.
%23213209: HUGHES, ALEX. - Heterographies: Sexual Difference in French Autobiography.
%23174501: HUGHES, FRANCESCA. - The architect : reconstructing her practice.
%2364597: HUGHES, AUSTIN L. - Evolution and human kinship.
%23223641: HUGHES, H. STUART. - Sophisticated Rebels: The Political Culture of European Dissent, 1968-1987.
%23261027: HUGHES, GORDON., EUGENE MCLAUGHLIN & JOHN MUNCIE (EDS.) - Crime prevention and community safety : new directions.
%23213878: HUGHES, KAREN. - Ten minutes from Normal.
%23263057: HUGHES, JUDITH M. - From the Freud's consulting room : the unconscious in a scientific age.
%23205278: HUGHES, ALAN HUGO. - Psychology and the political experience.
%23263154: HUGHES, JUDITH M. - Freudian analysts : feminist issues.
%23243243: HUGHES, EDWARD, M.A. - Studies in administration and finance, 1558-1825.
%23170121: HUGNET, GEORGES (ED.) - Dada : Stedelijk Museum Amsterdam, 23-12-'58 - 2-2-'59.
%2330064: HUIBERS, F.E. - The pricing of public and private sector IPOs: theory and evidence.
%236253: HUIBREGTSE, K. - Anthropologisch-historische benadering van het moderne subjectgevoel. Diss.
%23132477: HUIDEKOPER, P.A. - Hantering van het economisch strafrecht in Nederland.
%23229054: HUIGE, JOHN & MARIANNE VAN ARKEL. - Stad zoekt Boer : internovatieprogramma Stad Platteland.
%2364107: HUIJBRECHT, R. (ED.) - Handelingen van het tweede Hof van Holland symposium gehouden op 14 november 1997 in de Trêveszaal te Den Haag.
%2326128: HUIJGEN, W.G. - Koop en verkoop van onroerende zaken.
%2368537: HUIJGEN, W.G. - Burgerlijk recht in 25 adagia. Ius civile in XXV adagiis.
%23249782: HUIJGEN, W.G. - Aansprakelijkheid van de overheid : graadmeter voor de verhouding tussen publiek- en privaatrecht
%2345846: HUIJSMAN, ROBBERT. - Model van voorzieningen voor ouderen. Diss.
%23131384: HUIJSSEN VAN KATTENDIJKE, G.E. - Kwijtschelding : Artt. 1474-1479 B. W.
%2335291: HUILLARD-BRÉHOLLES, JEAN LOUIS ALPHONSE. - Vie et correspondance de Pierre de la Vigne, ministre de l'empereur Frédèric II. Avec une étude sur le movemant réformiste au XIII.
%23212184: L'HUILLIER, JACQUES A. - Théorie et pratique de la coopération économique internationale.
%2335878: HUIS, J. - Handboek voor het dames- en herenkappersvak. [5e herziene druk]
%23155671: HUISINTVELD, HERMAN. - De populaire elementen in de taal van M. Valerius Martialis.
%2360702: HUISJES, CORNELIS H. - Norms and logic : an investigation of the links between normontology and deontic logic, especially in the work of G.H. von Wright.
%23223964: HUISMAN, EVERT A. - Van geweld bevrijd : overleven door demokratisering en ontwapening.
%238265: HUISMAN, WIM. - Gedogen: een verschijnsel van alle tijden en alle plaatsen?
%236211: HUISMAN, PATRICIA. - Kennis gewogen : analyse van sociaal-wetenschappelijk denken : kritiek en aanwijzingen.
%23254354: HUISMAN, HENDRIK. - Augustinus' Briefwisseling met Nectarius : inleiding - tekst - vertaling - commentaar.
%2327449: HUISMAN, EDZO ... [ET AL.] - Osmose tussen publiek- en privaatrecht.
%23260799: HUISMAN, PATRICIA. - Kennis gewogen : analyse van sociaal-wetenschappelijk denken : kritiek en aanwijzingen.
%23185531: HUISMAN, MARIJKE. - Publieke levens : autobiografieën op de Nederlandse boekenmarkt 1850-1918.
%23102860: HUISMAN, FRANK EN SANTING, CATRIEN (RED.). - Medische geschiedenis in regionaal perspectief: Groningen 1500-1900.
%2320710: HUISMAN, DENNIS. - Integrated and dynamic vehicle and crew scheduling.
%23248629: HUISMAN, WIM. - Business as usual : corporate involvement in international crimes = de betrokkenheid van ondernemingen bij internationale misdrijven.
%23201009: HUIZENGA, LUIDOLF, H. - Het koeliebudgetonderzoek op Java in 1939-1940.
%23217928: HUIZENGA, FRANS DIRK. - Interactieregimes in het regionaal bestuur : een methodologische studie.
%23183510: HUIZER, A. - De Verjaardag: een overgewaardeerd rechtsfeit. Over leeftijdsgrenzen in de regelgeving. Diss.
%2346944: HUIZER, A. - De Verjaardag: een overgewaardeerd rechtsfeit. Over leeftijdsgrenzen in de regelgeving. Diss.
%23219240: HUIZER, G.J. - Peasant unrest in Latin America : the origins, forms of expression, and potential.
%23200031: HUIZING, JAN JOHANNES. - Invloed van electrolyten en electrolytmengsels op de kataphorese snelheid.
%2343092: HUIZINGA, J. - Herfsttij der middeleeuwen : studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. 4e herziene druk.
%23215395: HUIZINGA, A. - Huizinga's complete lijst van namen : vraagbaak voor de afkomst van de Nederlandse en Vlaamse familienamen.
%23212316: HUIZINGA, JOHAN - Nederland en het EPS-overleg inzake het Midden-Oosten : een case-study naar de opstelling en de possitie van Nederland in de Europese Politieke Samenwerking in praktijk.
%2316050: HUIZINGA, P.W. - De jaarrekeningen van ondernemingen : beschouwing over de voorstellen tot wettelijke regeling.
%23118719: HUIZINGA, J. - Cultuur-historische verkenningen.
%23132106: HUIZINGA, J.J. - J. Heemskerk Azn. (1818-1897) : conservatief zonder partij.
%23151725: HUIZINGA, H.P. (ED.) - Belastingherziening in het Fin de Siècle. Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde 1998.
%2366849: HUIZINGA, J. & J. VAN DER HOEVE. - Vijf maal vijfentwintig jaar wetenschap in Nederland, redevoeringen gehouden in de vereenigde vergadering der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen op 7 april 1941, door de beide voorzitters, ter herdenking van hare oprichting op 6 april 1816.
%23201105: HUIZINGA, J. A.O. - Lectures on Holland : delivered in the university of Leyden during the first Netherlands week for American students july 7-12, 1924.
%23243298: HUIZINGA, J. - Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens-en gedachten-vormen der veertiende en vijftiende eeuw in frankrijk en de nederlanden.
%23215479: HUIZINGA, A. - Huizinga's complete lijst van voornamen : vraagbaak voor de afkomst van de Nederlandse en Vlaamse voornamen.
%23238684: HUIZINK, J.B. - Contractuele samenwerkingsvormen in beroep en bedrijf.
%23144251: HUIZINK, J.B. - Een adequaat vehikel ? : gedachten over de onderneming in het recht.
%23205229: HUIZINK, J.B. - Insolventie.
%23214829: HULA, RICHARD C. - Market-based public policy.
%23113640: HULK, AAFKE, FRANCINE MELKA & JAN SCHROTEN (EDS.) - Du Lexique à la Morphologie: Du Côté de chez Zwaan.
%2377235: HÜLLE, WERNER. - Das rechtsgeschichtliche Erscheinungsbild des preussischen Strafurteils.
%2377239: HÜLLMANN, KARL DIETRICH. - Städtewesen des Mittelalters. Band 1: Kunstfleiss und Handel; Band 2: Grundverfassung; Band 3: Gemeinheitsverfassung; Band 4: Bürgerleben.
%2377237: HÜLLMANN, KARL DIETRICH. - Geschichte des Ursprungs der deutschen Fürstenwürde.
%23244893: HULLU, J. DE (RED.) - Door Straatsburg geïnspireerde grondnormen voor het Nederlandse strafproces.
%2356132: HULLU, J. DE. - Materieel strafrecht : over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht.
%23130171: HULLU, J. DE (E.A.) - Het wettelijk strafmaximum.
%23248567: HULLU, J. DE. - Materieel strafrecht : over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht.
%23240762: HULLU, J. DE. - Over rechtsmiddelen in strafzaken.
%23191809: HULLU, J. DE. - Materieel strafrecht : over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht.
%2390690: HULLU, J. DE. - Zijn er grenzen aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid?
%23244369: HULLU, J. DE. - Materieel strafrecht : over algemeen leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht.
%23173262: HULLU, J. DE (E.A.) - Herziening van het sanctiestelsel : preadviezen.
%23154544: HULLU, J. DE. - Materieel strafrecht : over algemeen leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht.
%2329671: HULME, D. - NGOs, States and Donors: Too Close for Comfort? (Macmillan International Political Economy).
%23225246: HULOT, HENRI; J.-F. BERTHELOT; P.-A. TISSOT & A. BÉRENGER (TRANSL.) - Corps de droit civil romain en latin et en français. Tome 12 : Tome Les Institutes de l'empereur Justinien.
%2372374: HULOT, HENRI; J.-F. BERTHELOT; P.-A. TISSOT & A. BÉRENGER (TRANSL.) - Corps de droit civil romain en latin et en français. Volume 1-14 & 3 supplement volumes.
%236061: HULOT, HENRI; J.-F. BERTHELOT; P.-A. TISSOT & A. BÉRENGER (TRANSL.) - Corps de droit civil romain en latin et en français. Supplément 1. Le Trésor del ancienne jurisprudence romaine ou collection des fragmens qui nous restent du droit romain, antérieur à Justinien; contenant: 1. Les fragmens de la Loi des douze tables, 2. Les fragmens de Gaïus, 3. Des Codes Grégorien et Hermogénien, 4. Des fragmens d'Ulpien, 5. Des sentences de Paul.
%236039: HULOT, HENRI; J.-F. BERTHELOT; P.-A. TISSOT & A. BÉRENGER (TRANSL.) - Corps de droit civil romain en latin et en français. Tome 13 et 14. Les Novelles de l'empereur Justinien.
%236165: HULOT, HENRI; J.-F. BERTHELOT; P.-A. TISSOT & A. BÉRENGER (TRANSL.) - Corps de droit civil romain en latin et en français. Supplément 2 et 3. La Clef des lois romaines ou Dictionnaire analytique et raisonné de toutes les matières contenus dans le Corps de droit, destiné à servir de complément à la traduction des Institutes et du Digeste de M. Hulot, à celle des douze livres du Code de M. Tissot, à celle des Novelles de M. Bérenger fils, et à tous les ouvrages concernant la législation des romains; avec les renvoir sur chaque article au Code Napoléon, aux Codes de procédure civile et criminelle, au Code de commerce, etc.
%23262101: CENTRAAL BUREAU VOOR MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON - Onderzoekingen naar de levensomstandigheden der in 1911 en 1912 te Amsterdam buiten echt geboren kinderen en hunne moeders.
%2393612: HULPUSCH, PETER ... [ET AL.] - Annalen van de operagezelschappen in Nederland 1886-1995.
%23192902: HULS, NICK J.H. - Actie en reactie : een inleiding in de rechtssociologie.
%23151283: HULS, N.J.H. (ED.) - Sturing in de risicomaatschappij.
%23132652: HULS, NICK J.H. - Make my day : een rechtssociologische herwaardering van faillisementswaarden.
%23191767: HULS, NICK J.H. - Onderhandelend wetgeven in de praktijk : over ambtelijk activisme op middenniveau.
%23144253: HULS, NICK J.H. - Recht in de risicomaatschappij.
%23161048: HULS, F.W.M. (ED.) - Criminaliteit en rechtshandhaving 2000 : ontwikkelingen en samenhangen.
%2377612: HULS, N.J.H. & H.D. STOUT (EDS.) - Reflecties op reflectief recht.
%23233051: HULSHOF, HANS - Taalkunde (Werkboek): Voor De Tweede Fase Van Het Vwo.
%2398483: HULSHOF, HENDRIK. - Doel en functie van de reglementaire opzetcontracten in de bouwnijverheid.
%2318389: HULSHOFF POL, ELFRIEDE. - Studia Ruhnkeniana : enige hoofdstukken over leven en werk van David Ruhnkenius (1723-1798).
%23247134: HULSHOFF POL, D.J. - Overzicht van de Nederlandsche crisispolitiek.
%23201406: HULSHOFF POL, JAN PIETER GERES. - Over het verband tusschen precipitinen en agglutinen.
%23123952: HULSINK, W. - Do nations matter in a globalizing industry? : the restructuring of telecommunications governable regimes in France, the Netherlands and the United Kingdom.
%23133264: HULSMAN, L.H.C. - Bezonnen Hoop : opstellen aangeboden aan L.H.C. Hulsman.
%2383059: HULSMAN, LOUK. - Afscheid van het Strafrecht : een Pleidooi voor Zelfregulering.
%23208794: HULSMAN, L.H.C. - Voorlopige hechtenis : voordrachten gehouden op het congres van de Jonge Balie te Amsterdam op 17 en 18 oktober 1969.
%2356247: HÜLSMANN, J.H.H. - De ongeldigverklaring van meerderheidsbesluiten op grond van wilsgebreken en haar gezag van gewijsde. Diss.
%2380837: HULST, J.W. VAN, VELDE, I. VAN DER & VERHAAK, G.TH.M. - Vernieuwingsstreven binnen het Nederlandse onderwijs in the periode 1900-1940.
%23112748: D'HULST, LIEVEN (ED.) - Caribbean interfaces.
%23111399: HULST, E.H. - Grondslagen van milieuaansprakelijkheid.
%23261976: HULST, JAAP VAN DER (ED.) - EC fraud.
%2385673: HULST, R.C. VAN DER & R.J.M. NEVE. - High-tech crime, soorten criminaliteit en hun daders : een literatuurinventarisatie.
%23109156: HULT, M.S.R. & D.P. BURKITT. - The Geography of Non-infectious disease.
%23151994: HULTEN, PONTUS - Territorium Artis.
%23206621: HULTEN, ANNÈT H.M. VAN. - Voor wie des daags de zon niet schijnt... : 125 jaar Rotterdams Blindenwerk, particuliere zorg-maatschappelijke integratie.
%23147673: HULTEN, MICHAEL HENRICUS MARIA VAN. - De collectivisatie van de landbouw in de volksrepubliek Polen 1944-1960.
%23245526: HULZEN, ALBERTUS VAN. - Utrecht in de patriottentijd.
%23209445: HUMANA, CHARLES (ED.) - World human rights guide.
%23258020: HUMBEECK, SABINE VAN. - Vulkanen.
%23248288: HUMBLE, RICHARD. - Warfare in the Ancient World.
%23136524: HUME, CAMERON R. - The United Nations, Iran, and Iraq. How peacemaking changed.
%2335688: HUME, DAVID. - The philosophical works.
%2364046: HUME, DAVID. - Essays: moral, political, and literary.
%23256468: HUME, DAVID. - An Enquiry Concerning Human Understanding.
%2393048: HUME, DAVID. - A letter from a gentleman to his friend in Edinburgh (1745).
%23260808: HUME, DAVID. - An enquiry concerning the principles of morals.
%2315771: HUME, DAVID. - Philosophical essays concerning human understanding.
%23260876: HUME, DAVID. - A Treatise of Human Nature : a critical edition. Volume 2: Editorial material including 'Historical account of A treatise of human nature from its beginnings to the time of Hume's death by David Fate Norton.
%2384561: HUME, DAVID. - Writings on religion.
%23226575: HUMM, MAGGIE. - Modern feminisms : political , literary , cultural.
%2394594: HUMMEL, SIEGBERT. - Geheimnisse Tibetischer Malereien.
%2385793: HUMMEL, CHARLES. - Macaroni products : manifacture, processing & packing.
%23102032: HUMMELEN, W.M.H. - Inrichting en gebruik van het toneel in de Amsterdamse schouwburg van 1637.
%23236870: HUMODI, SALAH E. - Das islamische Staatswesen : Studien zur politischen Struktur zur Zeit Muhammads.
%23258699: HUMPHREY, DON. D. - American Imports. A study jointly sponsored by the Twentieth Century Fund and the National Planning Association with a policy statement by the Association's Committee on International Policy.
%23135981: HUMPHREY, E.M. - The Ladies and the Cities. Transformation and Apocalyptic Identity in Joseph and Aseneth, 4 Ezra, the Apocalypse and The Shepherd of Hermas.
%23235605: HUMPHREYS, PETER J. - Media and media policy in Germany : the press and broadcasting since 1945.
%2343497: HUMPHRIES, J. - The puritan and the cynic. The literary moralist in America and France.
%23181451: HUND, D. ... [ET AL.] - Belastingen en sociale zekerheid in internationaal perspectief.
%23195181: HUNDERT, EDWARD M. - Lessons from an optical illusion : on nature and nurture, knowledge and values.
%2399468: HUNEKER, JAMES GIBBONS. - Americans in the Arts. 1890-1920.
%2332695: HUNG, WU - Making History: Wu Hung on Contemporary Art.
%23262806: HUNINK, MARIA. - De papieren van de revolutie : het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935-1947.
%23250520: HUNINK, MARIA. - De papieren van de revolutie : het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis , 1935-1947.
%23102034: HUNNINGHER, BENJAMIN. - Acoustics and Acting in the Theatre of Dionysus Eleuthereus.
%23102036: HUNNINGHER, BENJAMIN. - Het toneel in de Amsterdamsche Schouwburg van 1637.
%2366237: HUNNINGHER, BENJAMIN. - The origin of the theater : an essay.
%2380720: HUNNINGS, NEVILLE MARCH. - Gazetteer of European law : case search : european community law, 1953-1983. Vol. 1 : Master list of cases; Vol. 2 : Case search and indexes.
%2350171: HUNSBERGER, WILLARD D. - Clarence Darrow: A bibliography.
%23228419: HUNT, CONSTANCE ELIZABETH. - Thirsty planet : strategies for sustainable water management.
%23223073: HUNT, R. REED & JAMES B. WORTHEN (EDS.) - Distinctiveness and memory.
%23235107: HUNT, HARRY T. - The multiplicity of dreams : memory, imagination, and consciousness.
%23204458: HUNT, LESLIE KIPP. - Building galaxies : from low-metallicity compact dwarfs to active galactic nuclei.
%23261090: HUNT, NANCY ROSE. - Rewriting the soul in colonial Congo : Flemish missionaries and infertility.
%234818: HUNTER, MARK C. - Policing the seas : Anglo-American relations and the equatorial Atlantic, 1819-1865.
%23157502: HUNTER, HOLLAND - Soviet transportation policy.
%2391397: HUNTER, ALEX. - Competition and the law.
%2351305: HUNTER, F. ROBERT. - Egypt under the Khedives 1805-1879 : from household government to modern bureaucracy.
%2348030: HUNTER, SAM. - Richard Jolley: Transformations.
%2349758: HUNTER, JAMES DAVISON. - Articles of faith , articles of peace : the religious liberty clauses and the American public philosophy.
%23192333: HUNTER, SAM. - Larry Rivers.
%2353882: HUNTINGTON, SAMUEL P. - American politics : the promise of disharmony.
%2333744: HUNTINGTON, DALE - Postabortion Care. Lessons From Operations Research.
%23139146: HUONDER, IVO. - Die Kartellrechtliche Probleme bei strategischen Luftfahrtallianzen.
%23150243: HUOPANIEMI, JUKKA. - Parliaments and European rapprochement. The Conference of the Inter-Parliamentary Union on European Co-Operation and Security. (Helsinki, January 1973). [By] Jukka Huopaniemi.
%23257052: HUPE, PETER. - Overheidsbeleid als politiek : over de grondslagen van het beleid.
%23145583: HUPPERT, GEORGE. - After the black death : a social history of early modern Europe.
%23232576: HUPPES, TJERK. - The Western Edge: Work and Management in the Information Age.
%23218909: HUPPES, GJALT. - Macro-environmental policy: principles and design : with cases on milk packaging, cadmium, phosphorus and nitrogen, and energy and global warming.
%23163914: HURCOMBE, LINDA M. - Use wear analysis and obsidian : theory, experiments and results.
%23214188: HUREWITZ, J.C. - Middle East Politics: The Military Dimension.
%2358713: HUREWITZ, J.C. (ED.). - Soviet-American rivalry in the Middle East.
%2367005: HURNARD, NAOMI D. - The King's Pardon for Homicide before A.D. 1307.
%2348425: HURON, DAVID BRIAN - Sweet anticipation : music and the psychology of expectation.
%2354226: HURST, JOHN F. - History of rationalism : embracing a survey of the present state of Protestant theology.
%2338937: HURST, MICHAEL (ED.) - States, countries, provinces.
%23227471: HURT, JOHN J. - Louis XIV and the parlements : the assertion of royal authority.
%23150763: HURWITZ, LEON. - The State as defendant : governmental accountability and the redress of individual grievances.
%23145189: HURWITZ, STEPHAN. - Criminology.
%2358952: HURX, MERLIJN. - Architect en aannemer : de opkomst van de bouwmarkt in de Nederlanden 1350-1530.
%23207390: HUSAIN, MARTHA. - Ontology and the art of tragedy an approach to Aristotle's Poetics.
%2338339: HUSAK, DOUGLAS & PETER DE MARNEFFE. - The legalization of drugs.
%2382838: HUSBAND, WILLIAM B. - Revolution in the factory: the birth of the Soviet textile industry, 1917-1920.
%23219468: HUSBAND, TIMOTHY. - The treasury of Basel Cathedral.
%23194493: HUSBANDS, PHILIP., OWEN HOLLAND, & MICHAEL WHEELER (EDS.) - The mechanical mind in history.
%2377241: HUSCHKE, PHILIPP EDUARD. - Über das Recht des Nexum und das alte römische Schuldrecht : eine rechtshistorische Untersuchung.
%23252795: HUSKEN, MARIAN & HARRY LENSINK. - Het geheim van Bram Moszkowicz.
%23191904: HUSKEN, MARIAN. - Advocaten : [strafpleiters - over opsporingsmethoden, hun praktijk en de glamour van het vak].
%23172494: HUSNI-PASCHA, ADNAN. - Rusd al-labib ila mu'asarat al.habib : (Anleitung des Einsichtigen hinsichtlich des Umgangs mit der geliebten Person) : Kap. 4 / Ibn Falita.
%23147168: HUSSEIN, MAHMOUD - Class conflict in Egypt: 1945-1970.
%23206280: HUSSEIN, ABDIRAHMAN A. - Edward Said : criticism and society.
%23147284: HUSSERL, EDMUND. - Filosofie als strenge wetenschap.
%23122007: HUSSERL, EDMUND. - Studien zur Arithmetik und Geometrie. Texte aus dem Nachlass (1886-1901).
%2391218: HUSSERL, EDMUND. - Philosophie der Arithmetik: mit ergänzende Texte (1890-1901).
%23258422: HUSSLAGE, WERNCKE J.G. - De stedelijke groenstructuren van Europa.
%23213105: HUSSLEIN-ARCHO, AGNES - Gustav Klimt and Emilie Floge: Photographs.
%2386538: HUSTER, CORNELIA SOPHIA. - Die Anwendbarkeit des Arbeitnehmerentsendegesetzes auf inländische Leiharbeitnehmer.
%23205631: HUSZTI, ISTVAN. - Jurisprudentia practica; seu, Commentarius novus in jus Hungaricum : compositus a Stephano Huszty.
%234322: HUT, L.J. [ET AL.] - De Willem Arntsz Stichting 1461-1961.
%23252816: HUTCHINGS, PATRICK AE. - Kant on absolute value : a critical examination of certain key notions in Kant's Groundwork of the metaphysic of morals and of his ontology of personal value.
%23113089: HUTCHINSON, ALLAN C. - Evolution and the common law.
%23238459: HUTCHINSON, BRIAN. - G.E. Moore's ethical theory : resistance and reconciliation.
%2339142: HUTCHINSON, E.P. - Legislative history of American immigration policy 1798-1965.
%23248277: HUTCHINSON, ALLAN C. - Evolution and the common law.
%23244761: HUTCHINSON, ALLAN C. - The province of jurisprudence democratized.
%23242719: HUTCHISON, MICHAEL M. & FRANK WESTERMANN (EDS.) - Japan's great stagnation : financial and monetary policy lessons for advanced economies.
%2373100: HUTCHISON, ELIZABETH Q. - Labors appropriate to their sex : gender, labor, and politics in urban Chile, 1900-1930.
%23131032: HUTCHISSON, JAMES M. - The Rise of Sinclair Lewis, 1920-1930
%23239715: HUTH, PAUL K. & TODD L. ALLEE. - The democratic peace and territorial conflict in the twentieth century.
%23118285: HUTJES, RONALD WILHELMUS ANTONIUS. - Transformation of near-surface meteorology in a small-scale landscape with forests and arable land.
%2325818: HUTSCHEMAEKERS, G. & HRACHOVEC, C. (RED.). - Heer en heelmeesters. Negentig jaar zorg voor zenuwlijders in het Christelijk Sanatorium te Zeist.
%2372753: HUTSEBAUT, FRANK. - Politie en het gebruik van geweld.
%23241910: HUTSON, JAMES H. - Church and state in America : the first two centuries.
%2318675: HUTTE, P.E. (E.A.) - Mensen in onvrijheid : gevangeniswezen, dwangverpleging en hulpverlening in menselijk perspectief.
%23185753: HUTTE, HERMANUS ALBERTUS. - De invloed van moeilijk te verdragen situaties op groepsverhoudingen. Een experimenteel sociaal-psychologisch onderzoek naar groepsontbindingstendenzen en de perceptie van voorkeursverhoudingen.
%2377242: HÜTTEMANN, MANFRED. - Die Bürgschaft im Babenhausener Recht des 14. und 15. Jahrhunderts.
%23214867: HUTTER, INGE - Being Pregnant In Rural South India.
%23230588: HUTTER. - Child Spacing and Reproductive Health in Rural Karnataka, India, From Research to Action.
%2348496: HUTTER, HENDRIK YBE. - Identiteit en autonomie van de morele persoon : een brug tussen transcendentale, hermeneutische en angelsaksische wijsbegeerte.
%23241769: HUTTON, WILL. - Global capitalism.
%2375589: HUTTON, D.F. & E.M. BODE. - Simple Sweetmaking.
%2337391: HUURDEMAN, PIET. - De Geschiedenis van Purmerend.
%23249307: HUUSSEN, G.M. - De keerzijde van de munt : een inleiding tot de methodologische problematiek van de economie.
%23224449: HUUSSEN-DE GROOT, F.M. - Rechtspersonen in de 19e eeuw : een studie van privaatrechtelijke rechtspersonen in de 19e-eeuwse wetgeving van Frankrijk, Nederland en Duitsland. (Juristische personen im 19. Jahrhundert).
%23176434: HUUSSEN, G.M. & H.E.S. WOLDRING (EDS.) - Werken met wijsbegeerte : een cultuurprobleem : lezingen gehouden op de Filosofiedag 1986 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
%23249305: HUUSSEN, G.M. - Economisch evenwicht : een vakwijsgerig-methodologisch onderzoek naar de betekenis en funktie van het evenwichtsbegrip in de economie.
%2387742: HUXLEY, DAVINA. - Cretan quests : British explorers, excavators and historians.
%2320068: HUXLEY, JULIAN. - Evolution: The Modern Synthesis
%23191125: HUXLEY, JULIAN. - Memories II.
%2389834: HUXLEY, ALDOUS. - Ends and Means. An Enquiry into the Nature of Ideals and into the Methods employed for their Realization.
%23192189: HUYDECOPER, J.L.R.A. (ED.) - Civiele conclusies 2003 : de kern van belangrijke niet gepubliceerde civiele conclusies van het Parket bij de Hoge Raad Civiele conclusies 20 ..
%23225259: HUYDECOPER, J.L.R.A. - Civiele conclusies 2002 : de kern van belangrijke niet gepubliceerde civiele conclusies van het Parket bij de Hoge Raad.
%23107768: HUYDECOPER, S.M. EN SEELT, M. - Aansprakelijkheid, intermediairs en electronic data interchange / Aansprakelijkheid van de softwareleverancier voor de millenniumbug.
%23253750: HUYDECOPER, J.L.R.A. - Civiele conclusies 2001 : de kern van belangrijke niet gepubliceerde civiele conclusies van het Parket bij de Hoge Raad.
%23163849: HUYDECOPER, J.L.R.A., G.A. VAN DER VEEN & F.B. FALKENA. - De prijs van het gelijk : een (kritische) bespreking van het systeem van vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
%23206235: HUYDECOPER VAN NIGTEVECHT, J.L.R. & A. VAN EMDEN. - Honger als wapen : de Biafraoorlog 1967-1970.
%23225386: HUYDECOPER, J.L.R.A. - De vrijheid Waard.
%2354350: HUYGEN, F.J.A. - Family medicine : the medical life history of families.
%23256922: HUYGENS, ROBERT B.C. - Le moine Idung et ses deux ouvrages : 'Argumentum super quatuor questionibus' et 'Dialogus duorum monachorum'.
%23201238: HUYGENS, MARINUS WILLEM. - Coevolution of capabilities and competition : a study of the music industry.
%2369920: HUYGENS, CORNÉLIE. - Barthold Meryan.
%23259209: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Hofwijck. (Monumenta literaria neerlandica, 15).
%23195413: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Constantijn Huygens ' Ooghen-troost.
%23175222: HUYGENS, ROBERT B.C. - De constructione castri Saphet : construction et fonctions d'un château fort franc en Terre Sainte.
%23245426: HUYS JANSSEN, PAUL. - Werken aan kunst : economische en bedrijfskundige aspecten van de kunstproduktie 1400-1800.
%2385033: HUYSE, LUC. - De lange weg naar Neufchâteau.
%23230720: HUYSMANS, JEF. - The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU (New International Relations).
%2364706: HUYSMANS, FRANK - De betere bibliotheek : over de normatieve grondslagen van het openbaar bibliotheekwerk in het internettijdperk.
%23156114: HUYSMANS, MARLEEN. - Dynamics of organizational learning.
%23231629: HYLAND, WILLIAM G. - The Song is Ended: Songwriters and American Music, 1900-1950.
%23261399: HYLKEMA, G.W. - Homo duplex : het geweten als kern der ethiek.
%23256476: HYLTON, PETER WILLIAM. - Propositions, functions, and analysis : selected essays on Russell's philosophy.
%23254825: HYMA, ALBERT. - Albertus C. Van Raalte and his Dutch settlements in the United States.
%23239087: HYMAN, PAULA E. & DEBORAH DASH MOORE (EDS.) - Jewish women in America : an historical encyclopedia.
%23164067: HYMES, DELL H. - Essays in the history of linguistic anthropology.
%23180496: HYNDMAN, H.M. - Commercial crises of the Nineteenth Century.
%23242057: HYRTL, JOSEPH. - Lehrbuch der Anatomie des Menschen : mit Rücksicht auf physiologische Begründung und praktische Anwendung.
%23247774: HYTREK, GARY J., ZENTGRAF, KRISTINE M. - America transformed : globalization , inequality , and power.
%23229890: HYVÄRINEN, MATTI. - The institutes we live by : the Research Institute for Social Sciences.
%23153820: IAEGER, CAROLVS CHRISTIANVS. - De ivre retrahendi res mobiles : speciatim Wirtembergico.
%23212843: IANNACCI, ANTHONY. - Lehman-Smith-Wiseman : design as fluid logic.
%23188092: IANNONE, A. PABLO. - Philosophy as diplomacy : essays in ethics and policy-making.
%2398659: IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Conts van Rhetoriken.
%23220347: IBILI, FATIH. - Gewogen rechtsmacht in het IPR : over forum (non) conveniens en forum necessitatis.
%2316223: IBILI, FATIH. - Gewogen rechtsmacht in het IPR : over forum (non) conveniens en forum necessitatis.
%23203786: IBLER, VLADIMIR (ED.) - Mélanges offerts á Juraj Andrassy = Essays in international law in honour of Juraj Andrassy = Festschrift für Juraj Andrassy.
%2353158: IBRAHIM, AMR. - Tableau chronologique des princes et des Gouverneurs de L'Egypte Musulmane de 640 à nos jours.
%23111854: IBSCH, ELRUD, DICK SCHRAM & GERARD STEEN (EDS.) - Empirical studies of literature: Proceedings of the Second IGEL-Conference (1989).
%23228883: IBSCH, E. - Duitse lezers over het literaire verhaal van de Shoah.
%2370713: ICKE, B.L., R.J. MOKKEN, & H. SCHIJF. - Technologie en management : bestuursstructuren in industriële ondernemingen.
%2375605: ICUMSA. - International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis. International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA) : Rport of the proceedings of the 15th session.
%2375607: ICUMSA. - Report of the proceedings of the 16th session [of ICUMSA] held in Ankara, 2nd-7th June 1974.
%2320722: IDEL, MOSHE - Kabbalah in Italy, 1280-1510: A Survey.
%2363826: IDEMA, JOHAN - Beyond the black box and the white cube : hoe we onze musea en theaters kunnen vernieuwen.
%23113154: IDENBURG, P.J. - De Leidse Universiteit 1928-1946 : vernieuwing en verzet.
%23101253: AL-IDRISI. - Description de l'Afrique et de l'Espagne par Abou-Abdallah Mohammed EDRISI [al-Idrisi, 494-562/1100-1166].
%23185704: IERSEL, BASTIAAN M. F. VAN. - Der Sohn in den synoptischen Jesusworten. Christusbezeichnung der Gemeinde oder Selbstbezeichnung Jesu.
%237991: IERSEL, THEO VAN & WIM VAN KORDELAAR. - Scheefgroei en rechtspraak. Een sociale stereoskoop voor Vrouwe Justitia.
%2348382: IEST, KARIN. - Klachtrecht van de individuele werknemer : rechtsvergelijkend onderzoek naar klachtprocedures in Amerikaanse en Nederlandse ondernemingen. Diss.
%23128912: IFRAH, GEORGE. - De wereld van het getal : of de geschiedenis van een belangrijke uitvinding.
%23226694: IGARASHI, KIYOSHI - Einfuhrung in das japanische Recht (Einfuhrungen in das fremdlandische Recht) (German Edition).
%23119006: IGGERS, GEORG (ED.) - Marxist historiography in transformation : East German social history in the 1980s.
%23223150: IGNATIEFF, MICHAEL. - Virtual War.
%23236282: IGNATIEFF, MICHAEL. - The Warrior's Honor: Ethnic War and the Modern Conscience.
%23225500: IHM, SIBYLLE. - Clavis commentariorum der antiken medizinischen Texte.
%23184838: AGA KHAN III. - Aga Khan III : selected speeches and writings of Sir Sultan Muhammad Shah.
%23130672: COMMISSIE EVALUATIE AWB III. - Toepassing en effecten van de Algemene wet bestuursrecht 2002-2006.
%23126121: IJDENS, TEUNIS - Schots en Scheef: artistiek Werk tussen Markt en Organisatie.
%233601: IJDENS, TEUNIS - Schots en Scheef: artistiek Werk tussen Markt en Organisatie.
%23233550: IJKWEZEN. - : ordonnantie betreffende de invoering van verplichten ijk en herijk van maten, gewichten en weegwerktuigen in Nederl.-Indië - Staatsblad 1923 no. 57 ; voorschriften ter uitvoering van de bij de ordonnantie in Staatsblad 1923, no. 57 vastgestelde bepalingen op den ijk en herijk van maten, gewichten en weegwerktuigen in Nederlandsch-Indië - Staatsblad 1923 no. 58.
%23190752: IJSSELING, SAMUEL (ED.) - Jacques Derrida : een inleiding in zijn denken.
%23203697: IJZENDOORN, MARINUS H. VAN. - Drie generaties Holocaust?
%23236875: IJZEREEF, WILLEM. - De militaire operaties van de speciale troepen en het KNIL in Zuid-Celebes : voorgeschiedenis en verloop van een tragedie, 1945-1947.
%2364466: IJZERMAN, R.L.H. - Het leerstuk van de wetsontduiking in het belastingrecht.Diss.
%23186960: IJZERMAN, ROBERT. - Outline of the geology and petrology of Surinam (Dutch Guyana).
%23211028: IJZERMANS, C.J. - Gezondheidsklachten en de vliegramp Bijlmermeer : een inventariserend onderzoek.
%23132831: IKEDA, D. & Y. INOUE. - Letters of four seasons.
%23204494: IKEUCHI, KATSUSHI & MANUELA M. VELOSO. - Symbolic visual learning.
%2357692: IKLÉ, FRED CHARLES. - Annihilation from within : the ultimate threat to nations.
%23225518: ILAN, TAL. - Mine and yours are hers : retrieving women's history from rabbinic literature.
%2339410: ILLMER, DETLEF. - Formen der Erziehung und Wissensvermittlung im frühen Mittelalter. Quellenstudien zur Frage der Kontinuität des abendländischen Erziehungswesens.
%23260715: ILO. - Compendium of maritime labour instruments : Maritime Labour Convention, 2006, Seafarers' Identity Document (revised) Convention, 2003, Work in Fishing Convention and Recommendation, 2007.
%23124772: ILSINK, J.W. & R.H. HAPPÉ. - Algemeen fiscaal bestuursrecht.
%2339213: ILSINK, J.W. & I.M. FLIERS. - Fiscaal bestuursprocesrecht.
%2364036: PRIZEL. ILYA. - Latin America through Soviet eyes.
%23205891: IM, SOK-CHAE (ED.) - Mu-ga : the ritual songs of the Korean mudangs.
%23193040: IMAI, MASAAKI. - Kaizen (ky'zen) : de sleutel van Japans succesvolle concurrentie.
%2356708: IMBER, JONATHAN B. - Abortion and the private practice of medicine.
%2338179: IMBODEN, MAX. - (ed.) Gedanke und Gestalt des demokratischen Rechtsstaates.
%23249499: IMBROSCIO, CARMELINA., MINERVA, NADIA., OPPICI, PATRIZIA. - Des îles en archipel- : flottements autour du thème insulaire en hommage à Carminella Biondi.
%2321231: IMKAMP, M.J.J.A. - Prijsdiscriminatie in Amerika en in het EGKS-verdrag.
%2377244: IMMERWAHR, WALTER. - Die Verschweigung im deutschen Recht.
%23204704: IMMERZEEL, B.R. & F. VAN ESCH (EDS.) - Verzet in Nederlands-Indië tegen de Japanse bezetting 1942-1945.
%23218829: IMMINK, P.W.A. - La liberté et la peine : étude sur la transformation de la liberté et sur le développement du droit pénal public en Occident avant le XIIe siècle.
%23227939: IMMINK, P.W.A. - De wording van staat en souvereiniteit in de middeleeuwen: een rechtshistorische studie in het bijzonder met betrekking tot het Nedersticht. Eerste deel.
%2359807: IMMINK, P.W.A. - L´évolution de la liberté et de la peine dans les régions non féodalisées situées entre le Vlie et l´Ems.
%2395731: IMMINK, P.W.A. - De wording van staat en souvereiniteit in de middeleeuwen: een rechtshistorische studie in het bijzonder met betrekking tot het Nedersticht. Eerste deel.
%23262828: IMPE, HERMAN VAN. - Staatsrechtelijk begrippenboek.
%23259148: IMWINKELRIED, EDWARD J., PAUL C. GIANELLI, FRANCIS A. GILLIGAN & FREDRIC I. LEDERER. - Courtroom criminal evidence.
%2381497: IMWINKELRIED, EDWARD J. - Exculpatory Evidence.
%2362501: INAGAKI, M. - Optimal economic growth: shifting Finite versus Infinite Time Horizon.
%23255485: INAMA-STERNEGG, KARL THEODOR VON. - Deutsche Wirtschaftsgeschichte bis zum Schluss der Karolingerperiode.
%23131347: INBAR, EFRAIM. - Rabin and Israel's national security.
%23206739: CONGRESSIONAL QUARTERLY INC. - The Middle East. 10th edition.
%23206375: CONGRESSIONAL QUARTERLY INC. - Political Handbook of the Middle East 2006.
%2340306: GROUPEMENT ÉTUDIANT NATIONAL D'ENSEIGNEMENT AUX PERSONNES INCARCÉRÉES (GENEPI). - Á l'ombre du savoir : conaissances et représentations des Français sur la prison.
%2344723: INDEWEY GERLINGS-HUURMAN, TH. - Het Leeuwarder euthanasie-proces. Feiten en commentaren.
%2382205: INDEX (ED.). - Fenster zur Architektur : 19 Annäherungen.
%2312601: INDIA. - Proposals for Indian constitutional reform : presented to Parliament by command of His Majesty, March 1933.
%23177985: INDIA (BIBLIOGRAPHY) - Annotated bibliography on the economic history of India (1500 A.D. to 1947 A.D.
%2312943: REGEERING VAN NEDERLANDSCH-INDIË. - Tien Jaar Japansch gewroet in Nederlandsch-Indië : publicatie van de Regeering in Nederlandsch-Indië.
%23169306: ONDERNEMERSRAAD VOOR NEDERLANDSCH-INDIË. - Nota van Mr. M.W.F. Treub, Voorzitter van den Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië, over den Inkomstenbelasting, de Extrawinstbelasting en de Overwinstbelasting van Naamlooze Vennootschappen, de Productenbelastingen en de Uitvoerrechten op Producten.
%23182859: INDONESIA, COLONIAL - Beplante uitgestrektheden in het Groot-Landbouwbedrijf in Ned. Indië.
%23182884: INDONESIA, COLONIAL - Producten van de Casave.
%23182887: INDONESIA, COLONIAL - De ontwikkeling van de Ned.-Indische Nijverheid gedurende den Oorlog.
%23232094: TEKNOLOGISK INSTITUT : FAGSKOLE FOR HAANDVAERKERE OG MINDRE INDUSTRIDRIVENDE. - Slagterbogen : Fagbog for Slagtere.
%23245397: KINGDOM OF SAUDI ARABIA : MINISTRY OF INFORMATION. - Makkah al Mukarramah : city & Hajj guide = guide de cité et Hajj.
%2311985: INGBER, LÉON (ED.) - Égalité et politique. (Égalité, vol. VII)).
%2381179: INGELSE, CHRIS. - De rol van het Comité in de ontwikkeling van het VN-Verdrag tegen Foltering.
%23102038: INGEN, F.J. VAN. - Frankrijk en de ontwikkeling van de Duitse roman in de 17e eeuw.
%23187193: INGEN, F.J. VAN. - Echo im 17. Jahrhundert : ein literarisch-musikalisches Phänomen in der Frühen Neuzeit.
%2338424: KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. - Notulen. 1847-1849. Met bijlagen. 4 uitv. platen. Met reglementen en ledenlijsten.
%23262426: INGERL, REINHARD & CHRISTIAN ROHNKE (EDS.) - Markengesetz : Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen.
%23165940: INGERSOLL, EARL G. - Engendered trope in Joyce's Dubliners.
%2385192: INGH, F.J.P. VAN DEN ... [ET AL.] - Drie Nijmeegse redes : beschouwingen over financiering, enquêterecht en privatisering.
%2338386: INGH, F.J.P. VAN DEN. - Certificering en certificaat van aandeel bij de besloten vennootschap.
%2385785: INGLETT, GEORGE E. (ED.) - Corn : culture, processing, products : major feed and food crops in agriculture and food series.
%23196967: INGLETT, GEORGE E. - Wheat : production and utilization.
%23196933: INGLETT, GEORGE E. - Fabricated Foods.
%2387698: INGLETT, GEORGE E. (ED.) - Symposium: sweeteners.
%23225864: INGLIS, JOHN. - Spheres of philosophical inquiry and the historiography of medieval philosophy.
%2334584: INGLIS, TOM. - Truth , power and lies : Irish society and the case of the Kerry babies.
%23255243: INGOLD, FELIX PHILIPP & YVETTE SANCHEZ (EDS.) - Fehler im System : Irrtum, Defizit und Katastrophe als Faktoren kultureller Produktivität.
%2317616: INGRAHAM, B.L. - Political crime in Europe. A comparative study of France, Germany and England.
%23243538: INGRAM, JOHN KELLS. - A history of political economy.
%2362473: INGRAM, DAVID. - Reason, History, and Politics: The Communitarian Grounds of Legitimization in the Modern Age.
%2363974: INGRAM, PROFESSOR HELEN M. - A Policy Approach to Political Representation: Lessons from the Four Corners State.
%23243437: INGRAM, DAVID. - Law : key concepts in philosophy.
%23146900: INGRAM, HELEN M. & STEVEN RATHGEB SMITH (EDS.) - Public policy for democracy.
%23228653: INGRASSIA, ANTONELLA ... [ET AL.] - The Legal Framework For the Management of Animal Genetic Resources.
%23232092: INLAND REVENUE DEPARTMENT, LONDON (ED.) - Income taxes in the British dominions : a digest of the laws imposing income taxes and cognate taxes in the British dominions, colonies, protectorates etc.
%23227723: INMAN, P. - Labour in the munitions industries.
%2374296: INNESS, JULIE C. - Privacy, intimacy and isolation.
%2343333: INSINGER, E.W. - Rechten van den houder en van betaald hebbende endossanten bij faillissement van het wisselpersoneel. Diss.
%2396442: AMERICAN LAW INSTITUTE. - Restatement of the law, second: foreign relations law of the United States.
%2343817: INSTITUTE FOR THE STUDY OF THE USSR, MUNICH, GERMANY. - Biographic Dictionary of the USSR.
%23249175: MIDDLE EAST INSTITUTE. - The Middle East Journal. Vol. 1 (1947) - 54 (2000).
%23263256: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - Netherlands yearbook of international law. Vol. XIX: 1988.
%2355361: UNITED NATIONS SOCIAL DEFENCE RESEARCH INSTITUTE. - Juvenile justice: an international survey : country reports, related materials, and suggestions for future research.
%2354961: UNITED NATIONS SOCIAL DEFENCE RESEARCH INSTITUTE. - Economic crises and crime : correlations between the state of the economy, deviance and the control of deviance.
%23258889: T.M.C. ASSER INSTITUTE. - International environmental law, 1997 : [documents].
%23159188: UNITED NATIONS SOCIAL DEFENCE RESEARCH INSTITUTE (UNSDRI) - The effect of islamic legislation on crime prevention in Saudi Arabia : proceedings of the symposium held in Riyadh, 16-21 Shawal 1396 A.H. (9-13 October 1976).
%23249140: THE MIDDLE EAST INSTITUTE. - The Jerusalem Quarterly. Volume 1 (1976) - 53 (1990).
%2355300: UNITED NATIONS SOCIAL DEFENCE RESEARCH INSTITUTE. - Evaluation research in criminal justice : materials and proceedings of a research conference convened in the context of the Fifth United Nations Congress on the prevention of crime and treatment of offenders.
%2342528: T.M.C. ASSER INSTITUUT. - Externe bevoegdheden van de Europese Unie.
%23262554: T.M.C. ASSER INSTITUUT. - Rechtspraak volkenrecht 2000 : collegemateriaal.
%2342530: T.M.C. ASSER INSTITUUT. - Diversiteit van de besluitvorming van de Europese Unie.
%23255089: INSTITUUT MAATSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSZORG, ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM. - Wet op het bevolkingsonderzoek : evaluatie.
%23245623: KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN & AFRIKA INSTITUUT. - Hygiënische wenken voor de reiziger naar Afrika.
%23169649: SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG FÜR INTERNATIONALES RECHT = SOCIÉTÉ SUISSE DE DROIT INTERANTIONAL. - Schweizerisches Jahrbuch fur internationales Recht : Jubiläumsband 1989 : XLV = Annuaire suisse de droit international : Volume anniversaire 1989 : XLV.
%23153456: FLEUROP INTERFLORA - Bloemsierkunst Tentoonstelling Fleurop-Interflora.
%23172226: ASOCIACION ESPANOLA DE DERECHO INTERNACIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES (ED.) - Spanish yearbook of international law. 1997.
%2394444: AMNESTY INTERNATIONAL (ED.). - Het nadeel van de twijfel: de rol van informatie in de Nederlandse asielprocedure.
%23211550: ANTI-SLAVERY INTERNATIONAL.. - Enslaved Peoples in the 1990s..
%23139355: INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL HISTORY, AMSTERDAM. - Alphabetical Catalog of the Books and Pamphlets of the International Institute of Social History, Amsterdam / Alfabetische Catalogus van de boeken en brochures van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.
%23255637: SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL. - La circulation des informations et le droit international : colloque de Strasbourg.
%2398226: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Copyright in cyberspace : copyright and the global information infrastructure : ALAI study days : Amsterdam, 4-8 June, 1996 = Le droit d'auteur en cyberspace : le droit d'auteur et l'infrastructure mondiale de l'information : journées d'étude de l'ALAI : Amsterdam, 4-8 juin, 1996.
%2388840: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - La télévision par câble : aspects du droit des média et du droit d'auteur = Cable television : media and copyright law aspects
%2388844: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Problemes actuels de droit d'auteur dans le domaine de la radiodiffusion.
%2398229: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Les Oeuvres audiovisuelles et la propriété littéraire et artistique = Audiovisual works and literary and artisitic property.
%2338575: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Le droit moral de l'auteur = The moral right of the author. Congrès d'Anvers, 1993.
%23137997: ENTENTE INTERNATIONALE CONTRE LA IIIE INTERNATIONALE. - Vade=Mecum Antibolchévique.
%23186025: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - The boundaries of copyright : its proper limitations and exceptions = les frontières du droit d'auteur : ses limites et exceptions.
%23186021: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - L'informatique et le droit d'auteur : Congrès 1989.
%23186028: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Copyright, related rights and media convergence in the digital context = Droits d'auteur et connexes et convergence des médias dans le contexte numérique.
%23186052: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Copyright - Internet world : rapport sur les Journées d'études à Neuchâtel les 16/17 septembre 2002 = report on the Neuchâtel study session, 16/17 SSeptember 2002.
%2388846: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Economie et les droits d'auteur dans les conventions internationales.
%23245384: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE [ALAI]. - Derecho de autor y libertad de expresión : actas de las Jornadas de Estudio ALAI : 19-20 junio 2006 : Barcelona = Droit d'auteur et liberté d'expression : actes des Journées d'Étude ALAI = Copyright and freedom of expression : proceedings of the ALAI Study Days.
%237332: UNION INTERPARLEMENTAIRE. - Parlements : une étude comparative sur la structure et le fonctionnement des institutions représentatives dans quarante et un pays.
%23174414: INTRILIGATOR, MICHAEL D. (ED.). - Frontiers of quantitative economics. Volume IIIB : papers invited for presentation at the Econometric Society Third World Congress, Toronto, 1975.
%23247985: INTRILIGATOR, MICHAEL D. - Econometric models, techniques, and applications.
%23253387: INTRILIGATOR, MICHAEL D. (ED.). - Frontiers of quantitative economics. Volume II : papers invited for presentation at the Econometric Society Winter Meetings, Toronto, 1972.
%23191943: INTRILIGATOR, MICHAEL D. - Econometric models, techniques, and applications.
%23260567: COMMISSIE HERZIENING VERVROEGDE INVRIJHEIDSSTELLING. - Voorwaarden voor een veilige terugkeer : rapport van de Commissie Herziening vervroegde invrijheidsstelling.
%2359119: INWOOD, MICHAEL. - Heidegger. [Kopstukken filosofie].
%23176532: IOCHUM, BRUNO. - Cônes autopolaires et algèbres de Jordan.
%23197935: IONASCO, TRAJAN (ED.) - Bibliographie juridique roumaine, 1944-1968 = Bibliografie juridica româna, 1944-1968.
%2380141: IONESCU, GHITA (ED.) - The European Alternatives : an Inquiry into the Policies of the European Community.
%2339196: IPPEL, PIETER. - Reacties op rechtsbescherming in twee dienstverlenende organisaties. Een rechtssociologische studie.
%23228498: IPPEL, PIETER. - Modern recht en het goede leven : over gezondheid, milieu en privacy.
%2377246: IPSEN, HANS PETER. - Hamburgs Verfassung und Verwaltung : von Weimar bis Bonn.
%23245138: IPSEN, KNUT. - Völkerrecht : ein Studienbuch.
%23158995: IPSO. - Over Louis Althusser's bijdrage aan de marxistische staatstheorie.
%23225918: IQBAL, KHURSHID. - The Right to Development in International Law: The Case of Pakistan.
%23249797: IRACE, TULLIO. - With the Italians in Tripoli : the authentic history of the Turco-Italian War.
%2346: IRIGARAY, LUCE - This sex which is not one.
%23200166: IRLE, WOLFGANG. - Methoden der Erfolgskontrolle in der Funkwerbung.
%23239734: IRONS, PETER H. (ED.) - May it please the court : the First Amendment ; transcripts of the oral arguments made before the Supreme Court in sixteen key First Amendment cases.
%23217068: IRVING, JOHN. - Een zoon van het circus.
%23185007: IRVING, JOHN. - Weduwe voor een jaar.
%2372066: IRVING, D. R. M. - Colonial Counterpoint: Music in Early Modern Manila (Currents in Latin Amer & Iberian Music).
%23242263: IRVING, BARRIE LESLIE - Police interrogation: The psychological approach (Research studies / Royal Commission on Criminal Procedure).
%2333115: IRVING, HELEN. - Gender and the constitution : equity and agency in comparative constitutional design.
%23139029: IRVING, R.E.M. - The Christian Democratic parties of Western Europe.
%2390470: ISAACSOHN, S. - Das Preussische Beamtenthum des siebenzehnten Jahrhunderts [Geschichte des Preussischen Beamtenthums, Band 2].
%2385123: ISAACSON, WALTER - Einstein: His Life and Universe.
%23180909: ISAAK, ALAN C. - Scope and methods of political science : an introduction to the methodology of political inquiry.
%23191085: ISAGER, LOTTE., IVARSSON, SØREN. - Saying the unsayable : monarchy and democracy in Thailand.
%2377247: ISAY, HERMANN. - Rechtsnorm und Entscheidung.
%23230718: ISBISTER, JOHN. - Promises Not Kept: The Betrayal of Social Change in the Third World.
%23230729: ISBISTER, JOHN. - Promises Not Kept: The Betrayal of Social Change in the Third World.
%23246770: ISEMINGER, GARY. - The aesthetic function of art.
%23255849: ISENSEE, JOSEF & PAUL KIRCHHOF (EDS.) - Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Band 8: Grundrechte: Wirtschaft, Verfahren, Gleichheit. 3. Auflage.
%23255832: ISENSEE, JOSEF & PAUL KIRCHHOF (EDS.) - Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Band 2: Verfassungsstaat. 3. Auflage.
%23255821: ISENSEE, JOSEF & PAUL KIRCHHOF (EDS.) - Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. 10 Volumes. Band 1: Grundlagen von Staat und Verfassung; Band 2: Demokratische Willensbildung - Die Staatsorgane des Bundes; Band 3: Das Handeln des Staates; Band 4: Finanzverfassung - Bundesstaatliche Ordnung; Band 5: Allgemeine Grundrechtslehren; Band 6: Freiheitsrechte; Band 7: Normativität und Schutz der Verfassung - Internationale Beziehungen; Band 8: Die Einheit Deutschlands - Entwicklung und Grundlagen. Band 9: Die Einheit Deutschlands - Festigung und Übergang; Band 10: Gesamtregister bearbeitet von Cornelia Paehlke-Gärtner.
%23154017: ISHAR, MONIKA, HEIDRUN SCHULZ, KONRAD WEGMANN (EDS.), SCHWIND, HANS-DIETER ... [ET AL.] - Studien zum chinesischen Recht. Band 5: Materialien zum besonderen Teil des Strafrechts in der VR China 1979-1984 : eine Dokumentation aus chinesischen Quellen.
%23188246: ISHIKAWA, NOBORU. - Between frontiers : nation and identity in a Southeast Asian border zone.
%2336689: ISING, A. - Met vliegende vaandel en slaande trom. Ontstaan en ontwikkeling van schuttersgilden en schutterijen in Brabant en Limburg.
%2319018: ISKANDAR, TEUKU. - De Hikajat Atjéh.
%23233476: ISMAEL, JOSEPH. - De immigratie van Indonesiërs in Suriname.
%23163359: ISMAIL, SALWA. - Rethinking Islamist politics : culture, the state and Islamism.
%23202775: ISRAEL, JONATHAN I. - The Dutch Republic : its rise, greatness, and fall, 1477-1806.
%23193117: ISRAEL, JONATHAN I. - Democratic Enlightenment : philosophy, revolution, and human rights 1750-1790.
%23184990: ISRAËLS, HAN & ANNET MOOIJ. - Aan de Achtergracht : honderd jaar GG&GD Amsterdam.
%23169485: ISRAËLS, HERMAN LOUIS. - Internationaal huwelijksgoederenrecht.
%2353206: ISSAWI, C. - Egypt at mid-century: an economic survey.
%23255310: ISSER, NATALIE. - The Second Empire and the press : a study of government-inspired brochures on French foreign policy in their propaganda milieu.
%23195835: ITALIAANDER, ROLF. - Xocolatl : ein süsses Kapitel unserer Kulturgeschichte.
%23249729: ITALICUS. - Eine in Frankreich verbreitete österreichische Darstellung über Vittorio Veneto : eine italienische Antwort auf einige Urteile des General Cramon.
%23242960: ITEN, THERESA - Sven-Ake Johannson: Automatismus der Rotation.
%23102040: ITERSON JR., G. VAN. - Nieuwe studiën over bladstanden. I.
%23213433: ITERSON, W. VAN. - De stad Rhenen : de resultaten van een rechtshistorisch onderzoek.
%23223015: ITO, SETSUO., YEE, ROGER. - Earthscapture : the art of Setsuo Ito.
%23147005: ITOH, FUMIO (ED.) - China in the twenty-first century politics , economy , and society.
%2321609: ITOI, KAI - Yasumasa Morimura: Requiem for the XX Century
%23240856: ITRIAGO-CHACÍN, PEDRO. - Algunos apuntes sobre los tratados : De 'Esbozos literaios y juridicos.?--Edición especial. 24 de julio de 1934.
%23182921: ITTERBEEK, EUGÈNE VAN. - Socialisme et poésie chez Péguy de la 'Jeanne d'Arc' à l'affaire Dreyfus.
%23247480: ITTERZON, G.P. VAN. - Franciscus Gomarus.
%23251738: ITTIG, THOMAS. - D. Thomae Ittigii de Bibliothecis et catenis patrum variisque veterum scriptorum ecclesiasticorum collectionibus... Tractatus variis observationibus & animadversionibus refertus.
%23122286: IVANHOE, PHILIP J. (ED.) - Chinese language, thought, and culture : Nivison and his critics.
%23185495: IVANOVICH, GRUJICA S. - Salyut the first space station : triumph and tragedy.
%23192137: IVENS, W.G. (ED.) - Bugotu-English / English-Bugotu concise dictionary.
%2374407: IVERS, GREGG. - To build a wall: American Jews and the separation of church and state.
%23212254: IVINSKAYA, OLGA. - A captive of time : my years with Pasternak : the memoirs of Olga Ivinskaya.
%2321346: IVISON, DUNCAN. - Postcolonial liberalism.
%23256415: IVISON, DUNCAN. - Postcolonial liberalism.
%2360714: IVO, SIGRID. - Bags : a selection from The Museum of Bags and Purses, Amsterdam : tassen, bolsos, sacs.
%23263264: IVR. - Haftungsvorschriften für die Binnenschiffahrt, (Fassung juni 2008).
%23208897: IWANAGA, KAZUKI (ED.) - Women's political participation and representation in Asia : obstacles and challenges.
%23208723: IWANAGA, KAZUKI (ED.) - Women and politics in Thailand : continuity and change.
%239582: IWANAGA, KAZUKI (ED.) - Women and politics in Thailand : continuity and change.
%23119975: IWASAKI, MINEKO. - Geisha of Tokyo : the memoir of Mineko Iwasaki.
%23243008: IWASKIW, WALTER R. (ED.) - Estonia, Latvia & Lithuania: Country Studies.
%23230564: IYOB, RUTH. - Sudan: The Elusive Quest for Peace.
%23163529: JABAVU, NONI. - The ochre people.
%23259650: JABLONSKY, THOMAS J. - Pride in the jungle : community and everyday life in Back of the Yards Chicago.
%23230754: AL-JABRI, MOHAMMAD ABED. - Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought.
%2348209: JACK, DANA CROWLEY - Silencing the self : women and depression.
%23157834: JACKALL, ROBERT. - Wild cowboys : urban marauders & the forces of order.
%23222430: JACKENDOFF, RAY. - Languages of the mind : essays on mental representation.
%23262584: JACKENDOFF, RAY. - The architecture of the language faculty.
%23245527: JACKENDOFF, RAY. - Patterns in the mind : language and human nature.
%23262591: JACKENDOFF, RAY. - Semantics and Cognition.
%23231805: S.W., JACKMAN - De Romanov relaties, uit de privé-correspondentie van Anna Paulowna en haar familieÊ.
%23253206: JACKMAN, I.M. - The varieties of restitution.
%2329953: JACKSON, J. HUGH. - Audit working papers. Their preparation and content.
%23117374: JACKSON, ROBERT H. - Staat und Moral : zum Werden eines neuen Völkerrechts : die drei Anklagereden.
%23258905: JACKSON, BERNARD S. - Semiotics and legal theory.
%23115139: JACKSON, JOHN H. - World Trading System : law and Policy of International Economic Relations.
%23229693: JACKSON, MARK. - Allergy : the history of a modern malady.
%2364397: JACKSON, JOHN - Constituencies and Leaders in Congress: Their Effects on Senate Voting Behavior (Harvard Political Studies).
%23116157: JACKSON, JOHN HUGHLINGS. - Selected writings. I. On epilepsy and epileptiform convulsions; II. Evolution and dissolution of the nervous system, Speech, Various papers, addresses and lectures.
%2388386: JACKSON, JOHN H. - The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations.
%23243750: JACKSON, JASON BAIRD. - Yuchi ceremonial life : performance , meaning , and tradition in a contemporary American Indian community.
%23156791: JACKSON, JOHN HUGHLINGS. - Eine Studie über Krämpfe.
%23234471: JACKSON SR., JESSE, JESSE JACKSON JR. & BRUCE SHAPIRO, - Legal lynching : the death penalty and America's future.
%2374180: JACKSON, ROBERT H. - The Supreme Court in the American System of Government.
%23131212: JACKSON, J.R. DE J. - Method and Imagination in Coleridge's Criticism.
%234930: JACKSON, GORDON. - The British whaling trade. [With a new introduction].
%23223398: JACKSON, MICHAEL. - Spectrum bieratlas.
%23116153: JACKSON, JOHN HUGHLINGS. - Selected writings. I. On epilepsy and epileptiform convulsions; II. Evolution and dissolution of the nervous system, Speech, Various papers, addresses and lectures.
%23136828: JACKSON, MONICA & ELISABETH STARK. - Tents in the clouds : the first women's Himalayan expedition.
%23235063: JACKSON, STANLEY W. - Care of the psyche : a history of psychological healing.
%23209031: JACKSON, GERALD. - Getting published : a companion for the humanities and social sciences.
%2369306: JACKSON, CHARLES JAMES. - English goldsmiths and their marks : a history of the goldsmiths and plate workers of England, Scotland and Ireland.
%23228454: JACKSON, FRANK, PHILIP PETIT AND MICHAEL SMITH. - Mind, Morality and Explanation. Selected Collaborations
%23102942: JACKSON, HOLBROOK. - The Eighteen Nineties : a review of art and ideas at the close of the nineteenth century.
%2399397: JACKSON, LAMBERT LINCOLN. - The educational significance of sixteenth-century arithmetic : from the point of the present time.
%23153011: JACKSON, MICHAEL. - Barawa and the ways birds fly in the sky.
%23191289: 'S JACOB, E.H. - Landsdomein en adatrecht.
%23174542: JACOB, HERBERT (A.O.) - Courts, law, and politics in comparative perspective.
%23223123: JACOB-DUVERNET, LUC - Le miroir des princes: Essai sur la culture strategique des elites qui nos gouvernent.
%236281: JACOB, PIERRE (ED.) - Épistémologie.
%23154979: JACOB, HERBERT. - Silent revolution : the transformation of divorce law in the United States.
%2312498: 'S JACOB, E.H. - Vrijheid en recht : opstellen aangeboden aan prof.mr. E.H. s'Jacob.
%23223518: JACOB, WALTER & MOSHE ZEMER (EDS.) - Crime and punishment in Jewish law : essays and responsa.
%23180494: JACOB, WILLIAM. - An historical inquiry into the production and consumption of the precious metals. 2 Volume set.
%23199139: JACOBI, WALTHER. - Der Streit um den Kapitalsbegriff : seine geschichtliche Entwicklung und Versuche zu seiner Lösung.
%2397932: JACOBS, FRANCIS G. - The European Convention on Human Rights.
%23101414: JACOBS, J.Y.H.A. - Joan Christiaan van Erckel (1654-1734), pleitbezorger voor een locale kerk.
%23200482: JACOBS, HERMAN. - De loonstructuur : een analyse naar de oorzaken van verschillen in beloning tussen werknemers in het bedrijfsleven in westerse geïndustrialiseerde landen, met name in de landen der Europese Gemeenschappen en in Nederland.
%23192366: JACOBS, B.C.M. - Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 : de bestuursorganisatie van een Brabantse stad.
%23203736: JACOBS, B.C.M. (ED.) - De rechtspraktijk in beeld : Van Justinianus tot de Duitse bezetting : handelingen van het XIVde Belgisch-Nederlands rechtshistorisch congres, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, 24 en 25 januari 1997.
%235551: JACOBS, LESLEY A. - Pursuing equal opportunities : the theory and practice of egalitarian justice.
%23262228: JACOBS, DANY. - Creatief innovatiebeleid?
%2329327: JACOBS, MORRIS B. (ED.) - The Chemistry and Technology of Food and Food Products. 3 Vols.
%236298: JACOBS, JAMES B. - Drunk driving : an American dilemma.
%2346298: JACOBS, ANTOINE T.J.M. - (red.). Arbeid en discriminatie.
%23229723: JACOBS, SCOTT H. - Regulatory reform in Japan .
%23229725: JACOBS, SCOTT H. - Regulatory reform in Korea .
%23252707: JACOBS, FRANS & DORIEN PESSERS (RED.) - Stof en blik : opstellen, aangeboden aan Cees Maris van Sandelingenambacht.
%23107638: JACOBS, ANTOINE J.T.M. (E.A.) - Titel 7.10 De arbeidsovereenkomst.
%23153428: JACOBS, W.A. - ADR en consument : een rechtsvergelijkende studie naar de mogelijkheiden van alternatieve geschillenoplossing.
%23202896: JACOBS-STAM, C. M - Getekend door de oorlog: Feiten en meningen over burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945.
%23219348: JACOBS, WALTER R. - Speaking the lower frequencies : students and media literacy.
%23113361: JACOBS, M. - Herman Johannes Lam (1892-1977) : the Life and Work of a Dutch Botanist.
%23260163: JACOBS, ANTOINE T.J.M. - The European Constitution : how it was created, what it will change.
%23245327: JACOBS, STEF. - Purmerend : zo was het.
%23196086: JACOBS, PSZIZKO. - Henk Eikeboom, anarchist : een biografie.
%23190038: JACOBSEN, FRODE F. - Theories of sickness and misfortune among the Hadandowa Beja of the Sudan : narratives as points of entry into Beja cultural knowledge.
%23163247: JACOBSEN, REINDERT. - Carel van Mander (1548-1606) : dichter en prozaschrijver.
%23213843: JACOBSEN, KURT. - Maverick voices : conversations with political and cultural rebels.
%23251931: JACOBSEN, NILS. - Political cultures in the Andes , 1750-1950.
%23258369: JACOBSEN, ROBERT D. - Classical Chinese Furniture. In the Minneapolis Institute of Arts.
%23239999: JACOBSOHN, GARY JEFFREY - The wheel of law: India's secularism in comparative constitutional context.
%234659: JACOBSON, EDITH. - Depression : comparative studies of normal, neurotic and psychotic conditions.
%2374526: JACOBSON, SID - Anne Frank: The Anne Frank House Authorized Graphic Biography.
%23264043: JACOBSON, HAROLD K. (ED.) - Democratic Accountability and the Use of Force in International Law.
%23123393: JACOBSON, NOLAN PLINY - The Heart of Buddhist Philosophy.
%23247626: JACOBSON, JACK. - Memo 13 Introducing...The Sky Blazers: The Adventures of a Special Band of Troops That Entertained the Allied Forces During World War II
%23870: JACOBSZ, CASPAR PHILIPS. - Uitvoerig onderwys in de perspectiva, of doorzichtkunde, voor alle liefhebbers dezer aangename en nutte weetenschap ... naar eene zeer gemakkelyke en verstaanbare methode opgesteld, en in 60 konst-plaaten afgehandeld.
%2324966: JACOBUS, LEE A. - The Bedford Introduction to Drama.
%23217593: JACOBY, WILLIAM G. - Data Theory and Dimensional Analysis.
%23250551: JACOBY, WADE. - Imitation and politics : redesigning modern germany .
%23241695: JACOBY, WADE. - Imitation and politics : redesigning modern Germany .
%2366908: JACQUARD, A. & LACARRIÈRE, J. - Science et croyances, entretiens suivis de Demain dépend de nous par Albert Jacquard et Un certain regard sur le monde par Jacques Lacarrière.
%2374096: JACQUETTE, DALE. - The Philosophy of Mind: The Metaphysics of Consciousness.
%23218985: JACQUINOD, BERNARD (ED.) - Etudes sur l'aspect chez Platon.
%23120531: JADACKI, JACEK JULIUSZ & WITOLD STRAWINKY. - In the world of signs: Essays in honour of Professor Jerzy Pelc.
%23253124: JADNANANSING, CARLO R. - De notariswet.
%2367486: JAECK, LOIS MARIE - Marcel Proust and the Text as Macrometaphor
%2318293: JAEGER, FALK - nps tchoban voss
%23189632: JAEGGI, ANNEMARIE. - Fagus : industrial culture from Werkbund to Bauhaus.
%23102042: JAFAR, S.A. - Calcareous Nanoplankton from the Miocene of Rotti, Indonesia.
%23245870: JAFFARY, NORA E. - False Mystics. Deviant Orthodoxy in Colonial Mexico
%23224306: JAFFÉ, PHILIPP (ED.). - Monumenta Carolina. (Bibliotheca rerum Germanicarum, 4).
%23104171: JAFFÉ, PHILIPP (ED.). - Bibliotheca rerum Germanicarum
%23208188: JAFFEI, DANIEL M. - With signs & wonders : an international anthology of jewish fabulist fiction.
%23229871: JAFFER, JAMEEL & AMRIT SINGH. - Administration of torture : a documentary record from Washington to Abu Ghraib and beyond.
%2370785: JAFFRELOT, CHRISTOPHE. - Pakistan: Nationalism without a Nation.
%23196710: JAFFRELOT, CHRISTOPHE. - India's silent revolution: the rise of the lower castes.
%2342859: JAGEMANN, EUGEN VON. - Die deutsche Reichsverfassung: Vorträge.
%23102046: JAGER, C. DE AND H. NIEUWENHUIJZEN. - Instabilities in Evolved Super- and Hypergiants.
%2386411: JÄGER, ANNETTE. - Zwischenstreitverfahren nach den §§ 280, 303 ZPO.
%23233956: JAGER, IDA. - Hoofdstad in gebreke : manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901.
%23202261: JAGER, C. DE & F. VAN 'T VEER. - A discussion of short-lived solar radio transients at 200 Mc/s.
%23181967: JAGER, HERMANUS WILLEM DE. - Kategeet en prediker in die aangryping deur die woord.
%23256131: JAGER, SAKE., JOHN NERBONNE, & ARTHUR VAN ESSEN (EDS.) - Language teaching and language technology.
%2377249: JÄGER, ALBERT. - Geschichte der landständischen Verfassung Tirols.
%23185731: JAGER, OKKE. - Het eeuwige Leven. Met name in verband met de verhouding van tijd en eeuwigheid.
%23223690: JÄGER, LORENZ. - Adorno : a political biography.
%23223019: JAGER, J.L. DE. - In een ander thuis : de pedagogische geschiedenis van het R.C . Jongensweeshuis en Amstelstad in Amsterdam.
%23181250: JÄGER, BERT. - Bert Jäger : Werke auf Papier 1961-1998.
%23250628: JAGER, OKKE. - Bevrijde tijd : van prestatiemaatschappij naar vrijetijdscultuur.
%23206874: JAGT, M.B. VAN DER. - Memoires.
%23208344: JAGT, MAREK VAN DER (PSEUD. VAN ARNON GRUNBERG). - Monogaam.
%2340890: JAHANBAKHSH, FOROUGH. - Islam, democracy and religious modernism in Iran (1953-2000) : from Bazargan to Soroush.
%23178381: JAHANBEGLOO, RAMIN - Iran: Between Tradition and Modernity (Global Encounters: Studies in Comparative Political Theory).
%2361195: JAHER, FREDERIC COPLE. - A Scapegoat in the New Wilderness. The origins and rise of anti-semitism in America.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

3/29