Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2358233: HELLMAN, ARTHUR D. (ED.) - Restructuring justice : the innovations of the Ninth Circuit and the future of the Federal Courts.
%23156619: HELLMAN, R.G.ED., ROSENBAUM, H.J. - Latin America: the search for a new international role.
%23261042: HELLMANN, PAUL. - Dik water : wonen in een Nederlandse buitenwijk.
%2358630: HELLUM, ANNE. - (ed.). Birth Law.
%23110856: HELLWIG, DOROTHEE. - Adikia in Platons Politeia : Interpretationen zu den Büchern VIII und IX.
%2377178: HELLWIG, KONRAD. - Wesen und subjektive Begrenzung der Rechtskraft : eine prozessuale Abhandlung mit Beiträge zum bürgerlichen Recht, insbesondere zur Lehre von der Rechtsnachfolge und der Verfügungsmacht des Nichtberechtigten.
%2377177: HELLWIG, KONRAD. - Verträge auf Leistung an Dritte : nach deutschen Reichsrecht unter Berücksichtigung des Handelsgesetzbuches.
%2377176: HELLWIG, KONRAD. - System des deutschen Zivilprozessrechts. Band 1: Ordentliches Verfahren, ausschliesslich besonderer Prozessarten und Zwangsvollstreckung; Band 2: Besondere Prozessarten und schiedsrichtlerliche Verfahren.
%2377175: HELLWIG, KONRAD. - Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts. Band 1: Das Zivilprozessrecht; Band Das Prozessverhältnis im Entscheidungsverfahren. Kap. 1 & 2; Band 3. Das Prozessverhältnis im Entscheidungsverfahren. Kap. 3.
%2377171: HELLWIG, KONRAD. - Anspruch und Klagrecht : Beiträge zum bürgerlichen und zum Prozessrecht.
%2377173: HELLWIG, KONRAD. - Klagrecht und Klagmöglichkeit. Eine Auseinandersetzung über die Grundlagen des heutigen Zivilprozessrechts.
%23188540: HELM, DIETER (ED.) - The economic borders of the state.
%23280725: HELM, SARAH. - Ravensbruck: Life and Death in Hitler's Concentration Camp for Women.
%23204439: HELM, JOHANN GEORG. - Speditionsrecht.
%23109750: HELMAN, ALBERT. - Zaken, Zending en Bezinning. De Romantische Kroniek van een Tweehonderdjarige Surinaamse Firma.
%2389541: HELMAN, ALBERT. - Cultureel mozaïek van Suriname : bijdrage tot onderling begrip.
%23214422: HELMAN, ALBERT. - Business, mission and mediation : the romance of a twohundred year old Surinam Company.
%2320268: HELMAN, ALBERT. - De Dolle Dictator. Het ondoorgrondelijke leven van Juan Manuel de Rosas.
%23241043: HELMBERG, GILBERT. - Introduction to spectral theory in hilbert space.
%23201386: HELMERS, HERMANN. - Geschichte der Universität Oldenburg.
%2326138: HELMERS, F.L.C.H. - Project planning and income distribution.
%2357038: HELMHOLZ, RICHARD H. - The spirit of classical canon law.
%23243028: HELMICH, HENNY ... [ET AL]. - Human rights in development co-operation.
%2390613: HELMOND, T. VAN (SAMENST.). - Mary Dorna, 1891-1971.
%23108666: HELMS, JOHANNES. - Character Portrayal in the Romance of Chariton.
%2312311: HELMSTRIJD, F.A. & N.H. MULLER (EDS.) - De Provinciale Wet Honderd Jaar. Gedenkboek.
%2316578: HELMSTRIJD, F.A. - Woonruimtewet 1947 : Staatsblad Nr. H 291.
%2388753: HELPMAN, ELHANAN - Economic Effects of the Government Budget.
%2388400: HELPMAN, ELHANAN - International Trade and Trade Policy.
%2376776: HELSDINGEN, W.H. VAN. - Politiek van de dood : begraven tijdens de Franse Revolutie, 1789-1800.
%23252287: HELSLOOT, JOHN. - Floralia in Nederland in het laatste kwart van de negentiende eeuw.
%23101963: HELSLOOT, JOHN. - Vermaak tussen beschaving en kerstening : Goes 1867-1896.
%23194385: HELSLOOT, JOHN., THEO MEDER & CARLA WIJERS (EDS.) - De discipline van het dagelijks leven.
%23251150: HELTOFT, KJELD. - H.C. Andersens Billedkunst.
%2340620: HELVOORT, TON VAN. - Research styles in Virus Studies in the 20th century: Controversies and the formation of consensus.
%2359254: HELVOORT, TON VAN. - De KNAW tussen wetenschap en politiek : de positie van de scheikunde in de Akademie in naoorlogs Nederland.
%23225030: HEMECKER, WILHELM W. - Vor Freud : philosophiegeschichtliche Voraussetzungen der Psychoanalyse.
%23200134: HEMELRIJK, JAN. - Symmetrietoetsen en andere toepassingen van de theorie van Neyman en Pearson.
%2331386: HEMELRIJK, J.M. A.O. - Griekse, Etruskische en Romeinse kunst, Allard Pierson Museum, Amsterdam.
%23272437: HEMELRIJK SR., JAAP. - Zeven maanden concentratiekamp. Deel 3: Leven en sterven in Buchenwald.
%23106300: HEMELS, JOAN. - Op de bres voor de pers : de strijd voor klassieke persvrijheid.
%23968: HEMELS, JOAN. - Het dagbladzegel in de rariteitenkamer. 1869-1969.
%23200941: HEMELS, J.M.H.J. - Het nieuws samengepakt. Dertig jaar stichting Pers Unie.
%2352224: HEMILY, PHILIP W. & ÖZDAS, M. N. - Science and future choice.
%2352198: HEMILY, PHILIP W. & ÖZDAS, M. N. - Science and future choice.
%23208872: HEMING, B.H.J. - Kwaliteit van arbeid , geautomatiseerd ... : een studie naar kwaliteit van arbeid en de relatie tussen automatisering , arbeid en organisatie.
%23252581: HEMMERLE, EDUARD. - Deutsche Geschichte von Bismarcks Entlassung bis zum Ende Hitlers/
%23131028: HEMMY, GYSBERT [EDITED BY M.L. HEWETT]. - De testimoniis : the testimony of Aethiopians, Chinese and other pagans as well as of the Hottentots inhabiting the Cape of Good Hope, likewise about the complaints of East Indian slaves.
%23238393: HEMPEL, SANDRA. - The medical detective : John Snow and the mystery of cholera.
%23168570: HEMPEL, CARL G. - The philosophy of Carl G. Hempel: studies in science, explanation and rationality.
%23153740: HEMPEL, CARL G. - The philosophy of natural sciences.
%2373197: HEMPEL, DIETRICH & SIEGFRIED FISCHER. - Marknagelungspraxis nach Küntscher.
%23271030: HEMPEL, CARL G. - Filosofie van de natuurwetenschappen.
%23262549: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. - Procesgids : Hof van Friesland.
%23140587: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. - Bibliografie van hoogleraren in de rechten aan de Universiteiten van Groningen en Harderwijk tot 1811.
%2327953: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. - De weeskamer van de stad Groningen 1613-1811.
%2392018: HEN, P.E. DE, BERENDSEN, J.G. & SCHOONDERBEEK, J.W. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Nederlandse accountantsberoep na 1935.
%23273958: HENAO, SERGIO & NELLIE P. GROSE (EDS.) - Principles of Family Systems in Family Medicine
%23255317: HENAREJOS, PHILIPPE. - Palazzi of Rome.
%23232550: HENCKAERTS, JEAN-MARIE. - International status of Taiwan in the new world order : legal and political considerations.
%2339638: HENDERIKSE, WILMA & WILLEM STOFFELS. - Ik snap niet dat ik er vroeger naast heb kunnen werken : gesprekken met ouderen over het leven na het stoppen met werken : resultaten van het onderzoek uitgevoerd door het Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek ( IPM ) BV.
%23158450: HENDERSON, HUBERT. - Supply and demand.
%23171464: HENDERSON, JAMES LLOYD. - The fluid-milk industry. 3th edition.
%23277850: HENDERSON, WILLIAM. - West New Guinea : the dispute and its settlement.
%23248060: HENDERSON, JOHN S. - The world of the ancient Maya.
%23160301: HENDERSON, HEATHER. - The Victorian self : autobiography and Biblical narrative.
%23250197: HENDERSON, DAN FENNO. - Conciliation and Japanese law : Tokugawa and modern. Volume 1.
%23201701: HENDERSON, KAREN (ED.) - Back to Europe: Central and Eastern Europe and the European Union.
%23110699: HENDLEY, STEVE. - Reason and relativism. A Sartrean investigation.
%23110503: HENDLEY, STEVE. - Reason and Relativism. A Sartrean investigation.
%23220138: HENDRICKS, CHRISTINA & KELLY OLIVER (ED.) - Language and liberation : feminism , philosophy , and language.
%23233879: HENDRICKS, FRANS. - Waar 't 'em zit.
%23225112: HENDRIKS, AART. - Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten.
%23277655: HENDRIKS, LEO. - Gratie.
%23154547: HENDRIKS, C.J.G.M. (ED.) - Performance-meting en benchmarking.
%23233059: HENDRIKS, FRANK (EDITOR) - City in Sight: Dutch Dealings with Urban Change.
%23195895: HENDRIKS, JAN. - Jeugdige zedendelinquenten : een studie naar subtypen en recidive.
%2376528: HENDRIKS, L.E.M. - Techniek en normstelling in het milieustrafrecht: een rechtsvergelijkende studie naar de strafrechtelijke handhaving van emissievoorschriften.
%2358902: HENDRIKS, L.E.M. (E.A.). - Hoofdstukken strafprocesrecht.
%235827: HENDRIKS, IGNATIUS HERMANUS MARIA. - De interpolitieke en internationale betrekkingen van Argos in de vijfde eeuw v. Chr : gezien tegen de achtergrond van de intra-politieke ontwikkelingen.
%2353782: HENDRIKS, BOYD. - De ontwikkeling van passie in organisaties : een zoektocht naar de managementprincipes van passie.
%23265665: HENDRIKS, FRANK, KOEN VAN DER KRIEKEN & CHARLOTTE WAGENAAR. - Democratische zegen of vloek? : aantekeningen bij het referendum.
%23192800: HENDRIKS, L.E.M. (E.A.). - Hoofdstukken strafprocesrecht.
%23181568: HENDRIKSE, M.L. ... [ET AL.] - Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht.
%23133567: HENDRIX, PAUL. - Henri Deterding : de Koninklijke, de Shell en de Rothschilds.
%23218362: HENDRIX, HUUB (ED.) - Namibia and the Netherlands : 350 years of relations.
%2388482: HENDRY, DAVID F. - Understanding Economic Forecasts.
%23207158: HENGEL, JOHN W. VAN DEN. - The home of meaning : the hermeneutics of the subject of Paul Ricoeur.
%23275310: HENGER, SUE (ED.). - Suggestivism.
%23257456: HENGEVELD, RICHARD & JAAP RODENBURG (EDS.), SHIPPING RESEARCH BUREAU. - Embargo : apartheid's oil secrets revealed.
%23198687: HENGSBACH, FRIEDHELM. - Die Assoziierung afrikanischer Staaten an die Europäischen Gemeinschaften.
%23129020: HENGST, C.J.W.N. VAN. - Eenige opmerkingen over het eigendomsregt der gemeenten.
%23184536: HENGSTUM, A.J.W.M. VAN & C.E.M. VAN STEENDEREN. - Het nieuwe verenigingsrecht.
%23250822: HENHAM, RALPH J. - Sentencing principles and magistrates' sentencing behavior.
%23276970: HENKE, REGINHARD (ED.) - Beförderungen - Präferenzen - Trade Facilitation : Tagungsband des 14. Europäischen Zollrechtstags des EFA am 6./7. Juni 2002 in Basel.
%23258084: HENKE, ADOLPH. - Lehrbuch der gerichtlichen Medicin : zum Behuf akademischer Vorlesungen und zum Gebrauch für gerichtliche Ärzte und Rechtsgelehrte entworfen.
%23226785: HENKEL, HEINRICH. - Einführung in die Rechtsphilosophie : Grundlagen des Rechts.
%23228203: HENKEL, HEINRICH. - Grundfragen der gesamten Strafrechtswissenschaft : Festschrift für Heinrich Henkel zum 70. Geburtstag am 12. September 1973.
%23267537: HENKEL, MICHAEL. - Frieden und Politik : eine interaktionistische Theorie.
%23165362: HENKELS, H. (ED.). - Mondrian : from figuration to abstraction.
%23128458: HENKELS, HERBERT (A.O.) - Seuphor.
%23101965: HENKES, R.A.W.M. & J.L. VAN INGEN (EDS). - Transitional Boundary Layers in Aeronautics.
%2384004: HENKET, M.M. & P.J. VAN DEN HOVEN. - Juridische vaardigheden in argumentatief verband.
%2373313: HENKET, M.M. & J.H.M. KLANDERMAN. - Juridische vaardigheden in argumentatief verband : oefenboek 1992.
%2373312: HENKET, M.M. & P.J. VAN DEN HOVEN. - Juridische vaardigheden in argumentatief verband : oefenboek 1990.
%23122845: HENKET, M.M. & P.J. VAN DEN HOVEN. - Juridische vaardigheden in argumentatief verband.
%231632: HENKET, M.M. & P.J. VAN DEN HOVEN. - Juridische vaardigheden in argumentatief verband : oefenboek 1991.
%23204033: HENKIN, LOUIS. - Foreign Affairs and the Constitution.
%2324690: HENKIN, LOUIS. - Constitutionalism, democracy and foreign affairs.
%23232523: HENKIN, LOUIS. - International law : politics and values.
%23197137: HENNEAUX, MARC & ALEXANDER SEVRIN (EDS.) - Strings and gravity : tying the forces together : proceedings of the fifth Francqui Colloquium, 19-21 October 2001, Brussels.
%23281990: HENNEBELLE, GUY & KHÉMAIS KHAYATI (EDS.) - La Palestine et le cinéma.
%23173201: HENNEKENS, H.PH.J.A.M. (E.A.) - De handhaving van de openbare orde in de gemeente , en Naar een codificatie van ordebevoegdheden : preadviezen van H.P.J.A.M . Hennekens , J.J.H . Suyver Naar een codificatie van ordebevoegdheden.
%23178703: HENNEKENS, H.PH.J.A.M. - Handhaving van de openbare orde : taken en bevoegdheden van de burgemeester.
%2381051: HENNEKENS, H.PH.J.A.M. (E.A.) - De praktijk van toetsing en gemeentelijke regelgeving : preadviezen.
%23154573: HENNEKENS, H.PH.J.A.M. - Overheidsaansprakelijkheid op de weegschaal.
%23199824: HENNEPHOF, HERMAN. - Das Homiliar des Patriarchen Neilos und die Chrysostomische Tradition. Ein beitrag zur Quellengeschichte der Spätbyzantinischen Homiletik.
%23268883: HENNESSY, VAL. - In the gutter.
%23251434: HENNESSY, MATTHEW - Algebraic Theory of Processes.
%2382891: HENNIG, JOHN. - Goethes Europakunde : Goethes Kenntnisse des nichtdeutschsprachigen Europas : Ausgewählte Aufsätze.
%23147236: HENNING, C. RANDALL & PIER CARLO PADOAN. - Transatlantic perspectives on the euro.
%23105539: HENNUÏN, R.L.R. (ED.) - Hoofdzaken belastingrecht. 9e druk.
%23236016: HENNUÏN, R.L.R. (ED.) - Hoofdzaken belastingrecht. 11e druk.
%2318745: HENNUÏN, R.L.R. (ED.) - Hoofdzaken belastingrecht. 8e druk.
%2385514: HENNY, JAN JACOB. - De verplichting van den verkooper tot levering.001
%23231850: HENNY, A. C - Naar de bronnen van driestromenland: Politieke stromingen, van gemeenschap naar individuele verantwoordelijkheid (Dutch Edition).
%23280522: HENREY, BLANCHE. - British botanical and horticultural literature before 1800 : comprising a history and bibliography of botanical and horticultural books printed in England, Scotland, and Ireland from the earliest times until 1800, 3 Volumes. Vol. 1 : The sixteenth and seventeenth century : histories and bibliographies; Vol. 2 : The eighteenth century : history; Vol.3: The eighteenth century : bibliography.
%2310632: HENRI HIJMANS, I. - Romeinsch zakenrecht.
%2313513: HENRI HIJMANS, I. - Algemeene problemen van Internationaal Privaatrecht.
%2310633: HENRI HIJMANS, I. - Romeinsch verbintenissenrecht.
%2328777: HENRI HIJMANS, I. - Romeinsch zakenrecht.
%2384241: HENRI HIJMANS, I. - Romeinsch verbintenissenrecht.
%23271606: HENRICH, DIETER. - Between Kant and Hegel : lectures on German idealism.
%23217181: HENRIKSEN, THOMAS H. - American power after the Berlin Wall.
%2377179: HENRIOT, EUGÈNE. - Moeurs juridiques et judiciaires de l'ancienne Rome, d'apres les poètes latins.
%23222186: HENRIOT, CHRISTIAN. - Prostitution and sexuality in Shanghai : a social history 1849-1949.
%2325904: HENRIQUEZ, E.C. - Samenleven Samenwerken : opstellen aangeboden aan Prof.mr. E.C. Henriquez.
%231143: HENRIQUEZ, E.C. - Het vennootschapsstatuut : een vergelijkende studie over het statuut van de naamloze vennootschap in het internationale privaatrecht.
%2313499: HENRIQUEZ, E.C. - Het vennootschapsstatuut : een vergelijkende studie over het statuut van de naamloze vennootschap in het internationale privaatrecht.
%23231053: HENRY, GERRIT - Jeanette Pasin Sloan.
%23157632: HENRY, W.P. - Greek Historical Writing. A Historiographical Essay Based on Xenophon's Hellenica.
%2371427: HENRY, PAUL-MARC - La dimension culturelle du developpement: Une etude conjointe CEE/UNESCO.
%23280878: HENRY, ALISTAIR. - Transformations of Policing.
%23239082: HENRY, ALBERT. - Le ravitaillement de la Belgique pendant l'occupation Allemande.
%2323130: HENSBERGEN, H. VAN & J. KOUDIJS. - Beschouwingen over openbare financiën en aanverwante onderwerpen.
%2351377: HENSHAW, JOHN M. - Does Measurement Measure Up?: How Numbers Reveal and Conceal the Truth.
%23243598: HENSLER, BRUCE - Crucible of Fire: Nineteenth-Century Urban Fires and the Making of the Modern Fire Service.
%23104161: HENSSEN, EMILE W.A. - Twee eeuwen advocatuur in Nederland 1798-1998.
%23226751: HENSSEN, EMILE W.A. - Rijksuniversiteit Groningen, 1964-1989.
%23263534: HENTENRYCK, PASCAL VAN VAN - Numerica: A Modeling Language for Global Optimization.
%2330559: HENZELIN, MARC & ROBERT ROTH (EDS.) - Le droit pénal à l'epreuve de l'internationalisation.
%2331018: HENZELIN, MARC - Le principe de l'universalité en droit pénal international : droit et obligation pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l'universalité.
%23281965: HEPPE, RAFAEL VON. - Patentverletzungen : eine Analyse der reichsgerichtlichen Rechtsprechung von 1879 bis 1918 zu [Abschnitt] 4 und [Abschnitt] 35 ([Abschnitt] 34 a.F.) des Patentgesetzes vom 7. April 1891.
%23279768: HEPPLE, BOB. - Rights at Work (Hamlyn Lectures).
%23243811: HEPPNER, CHRISTOPHER. - Reading Blake's designs.
%23207130: HEPPNER, HARALD (ED.) - Hauptstädte in Südosteuropa : Geschichte, Funktion, nationale Symbolkraft.
%2331397: HERACLIDES, ALEXIS. - Helsinki-II and its aftermath : the making of the CSCE into an international organization.
%23221364: HERACLIDES, ALEXIS. - Helsinki-II and Its Aftermath: The Making of the Csce into an International Organization.
%2341023: HERAUD, ALAIN & ANDRÉ MAURIN. - Institutions judiciaires.
%23169289: HERBART, JOHANN FRIEDRICH. - De attentionis mensura causisque primariis.
%2380066: HERBART, JOHANN FRIEDRICH. - Kleinere Abhandlungen zur Psychologie.
%2380065: HERBART, JOHANN FRIEDRICH. - Psychologie als Wissenschaft, neu gegründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik.
%2380063: HERBART, JOHANN FRIEDRICH. - Lehrbuch zur Psychologie.
%2353153: HERBART, JOHANN FRIEDRICH. - Sämtliche Werke. 19 Bände.
%23244280: HERBERG, MARTIN (ED.) - Transnational administrative rule-making : performance, legal effects, and legitimacy.
%2368813: HERBERG, MARTIN (EDITOR) - Transnational Administrative Rule-Making: Performance, Legal Effects, and Legitimacy.
%23173579: HERBERT, ROBERT L. - Nature's workshop : Renoir's writings on the decorative arts.
%23157403: HERBERT, WOLFGANG - Foreign workers and law enforcement in Japan.
%23218848: HERBERT, ROBERT L. - Seurat and the making of La Grande Jatte.
%23156713: HERBERT, SHARON. - The red-figure pottery.
%23185183: HERBETTE, JEAN. - Ein französischer Diplomat über die bolschewistische Gefahr : Berichte des Botschafters der Französischen Republik in Moskau Jean Herbette aus den Jahren 1927-1931.
%2318540: HERBIG, KURT. - Die Entwicklung der Häfen von Amsterdam und Rotterdam seit 1914.
%23245043: HERBST, WILHELM. - J.G. Fichtes Geschichtsphilosophie nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre.
%23136684: HERDZINA, KLAUS (ED.) - Wettbewerbstheorie.
%23133044: SEMINARIE 'S-HERENBERG. - Dictamina philosophie 's Heerenbergens.
%23277837: HERF, JEFFREY. - Divided memory : the Nazi past in the two Germanys.
%23279373: HERF, JEFFREY. - Divided Memory: The Nazi Past in the Two Germanys.
%23120792: HERFEL, WILLIAM E., WLADLYSLAW KRAJEWSKI, ILKKA NIINILUOTO & RYSZARD WÓJCICKI (EDS.) - Theories and models in scientific processes.
%23237655: MARTA HERFORD - V+W design matrix : Marta Herford.
%2320292: HERFST, JOHANNA WILHELMINA. - Gezondheid en Heil. Een zedekundige studie.
%23170918: HERIK, L.J. VAN DEN. - The contribution of the Rwanda Tribunal to the development of international law.
%2380067: HERING, EWALD. - Über das Gedächtnis als eine allgemeine Funktion der organisierten Materie (1870). Über die spezifischen Energieen des Nervensystems (1884). Zur Theorie der Vorgänge in der lebendigen substanz (1888). Zur Theorie der Nerventätigkeit (1899).
%23276115: HERING, JOHANN. - Tractatus singularis de Molendinis, eorvmqve jvre qvem ex jure pvblico ac privato, caeterisque optimae notae authoribus laboriosissime collegit, varie illustrauit, tam Theoricorum, quam Practicorum vsui exhibuit, & in lucem nunc primum bono publico produxit Johannes Heringivs Oldenbvrgensis ...
%23189324: HERINGA, A.W. & E. MEYER (EDS.) - 45 jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 1950-1995.
%2325256: HERINGA, J. - Drentse Willekeuren : een nalezing.
%23101970: HERINGA, J. - Het Hollandse spoor.
%23165541: HERINGA, A. - Freetrade and protectionism in Holland.
%23279207: HERINGA, A.W., J. VAN DER VELDE, L.F.M. VERHEY & W. VAN DER WOUDE. - Staatsrecht. 12e druk.
%23247301: HERINGA, A.W. - Staatsrecht (Boom Basics).
%2368933: HERINGA, A.W. ... [ET AL.] - Staatkundig jaarboek 1985.
%2316257: HERINGA, A.W.; R.E. DE WINTER & W.J. WITTEVEEN (RED.). - Staatkundig Jaarboek 1983-84.
%2325262: HERINGA, J. E.A. - Drentse Rechtsbronnen. Willekeuren - Goorspraken - Indices - Supplement op de Ordelen van de Etstoel.
%2339435: HERINGA, A.W., KOEKKOEK, A.K. & MULDER, L. - Gelijk behandelen : commentaren op het voorstel Algemene wet gelijke behandeling.
%23280628: HERTZBERGER; HERMAN; ANNA HERINGER ... [ET AL.]. - The Future of Architecture.
%23101971: HERINGS, P.J.J., G. VAN DER LAAN & A.J.J. TALMAN. - The Theory of Markets : proceedings of the colloquium 'Theory of markets and their functioning', Amsterdam, 1-3 July 1998.
%23108987: HERK, E.J.M. VAN. - Arbeidsvoorwaardenvorming op Europees niveau.
%23118544: HERKENRATH, U., KALIN, D.& VOGEL, W. (EDS.) - Mathematical Learning Models- Theory and Algorithms. Proceedings of a Conference.
%23103780: HERKNER, HEINRICH. - Die Arbeiterfrage. Eine Einführung.
%23264532: HERKNER, HEINRICH., KULEMANN, WILHELM. - Die Reform unserer Socialversicherung / Wilhelm Kuleman & Die sociale Reform als Gebot des wirtschaftlichen Fortschrittes / Heinrich Herkner.
%23265338: HERLÉ, ARNOLD F. - Empathie en criminaliteit.
%2339203: HERMAN, G. - De adviesprocedure van artikel 96 van het Handvest der Verenigde Naties in het bijzonder bezien als geschillenprocedure. Diss.
%23260838: HERMAN, ROBIN. - Fusion : the search for endless energy.
%23111731: HERMAN, LUC; KRIS HUMBEECK & GEERT LERNOUT (EDS.) - (Dis)continuities: essays on Paul de Man.
%2380348: HERMAN, LUC; KRIS HUMBEECK & GEERT LERNOUT (EDS.) - (Dis)continuities: essays on Paul de Man.
%2376910: HERMAN, SARAH - A Million Little Bricks: The Unofficial Illustrated History of the LEGO Phenomenon.
%23208656: HERMAND, JOST. - Synthetisches Interpretieren : zur Methodik der Literaturwisschaft.
%2377182: HERMANN, ERNST. - Über die Entwicklung des altdeutschen Schöffengerichts : eine rechtsgeschichtliche Untersuchung.
%2377181: HERMANN, ERNST. - Das Hausmeieramt ein echt germanisches Amt : eine rechtsgeschichtliche Untersuchung betreffend die wesentlichen Funktionen des Hausmeieramt der Germanenkönige und dessen Ursprung.
%23260769: HERMANN, MARGARET G. - Political psychology: contemporary problems and issues.
%23282037: HERMANNS, FERDINAND. - Völkerrechtliche Grenzen für die Anwendung kartellrechtlicher Verbotsnormen. FIW-Schriftenreihe.
%23269104: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Het sadistische universum.
%23229552: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Pang : de oorlogsjaren.
%2330172: HERMANS, H.L.C. - Het verbeurde recht : het verbeuren van recht als gevolg van strafbare feiten of van niet-strafbare, door de wet als onrechtmatigbeschouwde gedragingen.
%23281107: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Volledige Werken 4 : Romans : Herinneringen van een engelbewaarder : de wolk van niet weten; Het Evangelie van O. Dapper Dapper.
%2331185: HERMANS, J.L. - Het aandeel van Engeland aan de vorming van het staatswezen der Noordamerikaansche Unie. Diss.
%2373267: HERMANS, JOHANNA MARIA. - ICT in information services : use and deployment of ICT in the Dutch securities trade 1860-1970.
%23234892: HERMANS, DORINE & DANIELA HOOGHIEMSTRA. - 'Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren' : ooggetuigen van de koningen van Nederland, 1813-1890.
%2313224: HERMANS, F.M.J. & A.L.M. SOONS. - Erfrechtelijke vernieuwingen. Preadvies.
%23233934: HERMANS, KIM H. - De WW en nieuwe sociale risico's : internationaalrechtelijke grenzen aan hervormingsvoorstellen.
%23272019: HERMANS, JULES - Uitgerekend Europa : geschiedenis van de Europese integratie.
%23247023: HERMANS, H.L.C. - Een ambitieuze jurist in gevaarlijk vaarwater : Johannes van Loon, president van de Hoge Raad in oorlogstijd.
%23246890: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Lebensraum : een oorlogsdagboek.
%23246892: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Filip's sonatine.
%23269105: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Van Wittgenstein tot Weinreb : het sadistische universum 2.
%23215311: HERMASSI, ELBAKI. - Leadership and national development in North Africa : a comparative study.
%23239598: HERMBERG, KEVIN. - Husserl's phenomenology : knowledge , objectivity and others.
%23221390: HERMES, NIELS - Financial Development and Economic Growth: Theory and Experiences from Developing Countries.
%2316806: HERMESDORF, B.H.D. - Opstellen over recht en rechtsgeschiedenis : aangeboden aan Prof.mr. B.M.D. Hermesdorf ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in romeins en oud-vaderlands recht aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
%239649: HERMESDORF, B.H.D. - Rechtsspiegel : een rechtshistorische terugblik in de Lage Landen van het herfsttij.
%23101973: HERMESDORF, B.H.D. - Thomas van Aquino als raadsman van Toskaanse kooplieden : aantekeningen bij een vrijwel verwaarloosd opusculum van de 'doctor communis'.
%2327769: HERMESDORF, B.H.D. - Het Heymael. Aantekeningen bij een oude dingtaal uit het Amorland.
%23216778: HERMESDORF, B.H.D. - Römisches Recht in den Niederlanden.
%2364981: HERMESDORF, B.H.D. - Schets der uitwendige geschiedenis van het Romeins Recht. 7e druk.
%2339290: HERMESDORF, B.H.D. - Römisches Recht in den Niederlanden.
%23258234: HERMITTE, MARIE-ANGELE. - Le sang et le droit : essai sur la transfusion sanguine.
%2321066: HERMSEN, S. - Na de daad : werkboek preventie seksueel geweld : een leerproject voor jeugdige plegers van seksueel geweld in tien geprogrammeerde bijeenkomsten.
%23169133: HERNADI, PAUL. - Cultural transactions : nature, self, society.
%23241990: HEROLD, HANS-JÖRG. - Markgraf Joachim Ernst von Brandenburg-Ansbach als Reichsfürst.
%23262887: HEROLD, ANJA. - Streitwagentechnologie in der Ramses-Stadt : Knäufe, Knöpfe und Scheiben aus Stein.
%23229268: HERPEL, J.C. - Het oude Raadhuis van 's-Gravenhage.
%23171647: HERPEN, JAN J. VAN (ED.) - Het Gooi in tekst & beeld I.
%23280266: HERPEN, EUGÈNE VAN [PSEUD. VAN M.J. VLES]. - Droomwereld.
%23253122: HERPEN, ERICA VAN. - Perceptions and evaluations of assortment variety.
%2353204: HERRE, PAUL. - Papsttum und Papstwahl im Zeitalter Philipps II.
%23277905: HERREWEGHE, VAAST P.B. VAN. - De vrederechter en cassatie : de verhouding tussen de wetsgebonden 'laagste'en de wetsbewakende 'hoogste' rechter,
%2377183: HERRFAHRDT, HEINRICH. - Revolution und Rechtswissenschaft : Untersuchungen über die juristische Erfarrbarkeit von Revolutionsvorgängen und ihre Bedeutung für allgemeine Rechtslehre.
%2363517: HERRFAHRDT, HEINRICH. - Das Problem der berufsständischen Vertretung von der französischen Revolution bis zur Gegenwart.
%23221172: HERRICK, JAMES A. - The radical rhetoric of the English Deists the discourse of skepticism , 1680-1750.
%23223230: HERRING, PHILLIP F. - Djuna : the life and work of Djuna Barnes.
%23260881: HERRING, JONATHAN. - Older people in law and society.
%23236409: HERRMANN, JOHANNES. - Kleine Schriften zur Rechtsgeschichte.
%2315319: HERRMANN, HORST. - Die Stellung unehelicher Kinder nach kanonischem Recht.
%23118211: HERRMANN, RICHARD K. - Perceptions and behavior in Soviet Foreign Policy.
%23249542: HERRMANN, ELISABETH. - Das Ich im Dialog mit dem Wir : die Literarisierung kultureller Migration als kritische Auseinandersetzung mit der eigenen kollektiven Identität in Werken zeitgenössischer schwedischer Autorinnen und Autoren.
%2394317: HERRMANN, J. (ED.) - Griechenland - Byzanz - Europa. Ein Studienband.
%23142381: HERRON, RON; SIMON HERRON, ANDREW HERRON. - Herron notebooks : buildings in Japan.
%23169080: HERSCHBERG, ISRAEL SAMUEL. - Bewaar me : liber amicorum voor Prof . dr . I.S. Herschberg.
%23279374: HERSCHEND, AUTHOR JONN. - The thing the book : a monument to the book as object.
%23128448: HERSEY, G.L. - The Evolution of Allure : sexual Selection from the Medici Venus to the incredible hulk.
%2349620: HERSHENSON, MAURICE - Visual space perception : a primer.
%23113994: HERSHLAG, Z.Y. - Introduction to the modern economic history of the Middle East.
%2316468: HERSKOVITS, MELVILLE J. & FRANCES S. HERSKOVITS. - Rebel destiny : among the bush negroes of Dutch Guiana.
%2359639: HERST, A.C.C. , P.W. MOERLAND, J. SPRONK. - Vermogen in onzekerheid.
%23131609: HERTEL, GUSTAV. - Urkundenbuch der Stadt Magdeburg.
%2355034: HERTEL, THOMAS W. - Global Trade Analysis: Modeling and Applications.
%23255994: HERTLING, GEORG VON. - Albertus Magnus : Beiträge zu seiner Würdigung. 2. Auflage.
%23146546: HERTOG, RENE DEN. - Empirical essays on growth, uncertainty and prediction.
%23175652: HERTOGH, M.L.M. & L.E. DE GROOT-VAN LEEUWEN (EDS.) - Na de uitspraak : gevolgen van geschillenbeslechting.
%23259271: HERTOGH, M.L.M. & P.J.J. ZOONTJENS (ED.) - Gelijke behandeling: principes en praktijken : evaluatieonderzoek Algemene wet gelijke behandeling.
%2395130: HERTOGH, M.L.M., HULS, N.J.H. & WILTHAGEN, A.C.J.M. (EDS.) - Omgaan met de onderhandelende overheid : rechtsstaat, onderhandelend bestuur en controle.
%2358533: HERTWIG, OSCAR. - Der Staat als Organismus : Gedanken zur Entwicklung der Menschheit.
%23145659: HERTZ, JOSEPH H. - The Ethical System of James Martineau.
%2370127: HERTZ, WILHELM G. - Das Problem des völkerrechtlichen Angriffs.
%2353253: HERTZ, AMALIA. - Die Kultur um den Persischen Golf und ihre Ausbreitung.
%23128154: HERTZBERGER, H. - De Rijkskleedingvoorziening : verslag met daarbij behorende 'bijlagen'en begeleidenden brief, gezonden aan de 'Crisis-Enquete-Commissie' te 's-Gravenhage in dato 22 april 1922 met daarop gevolgde supplementen toelichtende het commerciëel en financieel beheer der Rijkskleedingvoorziening. Met naschrift.
%23252653: HERVÉ, FRANCOIS MARIE ... [ET AL.] - Convolute of 7 works against the criticism of the immunities of the Frech clegry. Hervé, Francois Marie; Villevieuille, l'abbé de. La voix des cap [s.n.: s.l.], 1750. [6] pp. Without last blank A4. Barbier, A.A. Ouvrages anonymes, IV, col. 1049-1050. In part, a response to La Voix du sage et du peuple, by Voltaire. BOUND WITH: Arrest du conseil d'état du roy, qui supprime différens Écrits, imprimés sans privilège ni permission. A Paris, de l'imprimerie royale, 1751. 2 4to. leaves cut and folded to fit in the 8vo volume. Listed are books critical to the clergy. BOUND WITH: [Châtillard de Montillet, Jean-François de]. Lettre de Monseigneur l'archevêque d'Auch à S.E. Monseigneur le Cardinal de Tencin. [S.l.: s.n.], 1751. 40 pp. BOUND WITH: [Tinseau, Jean-Antoine de]. Mandement de Monseigneur leveque de Belley. Lyon, Ayme Delaroche, 1751. 2 4to leaves cut and folded to fit in the 8vo volume. Au sujet de la censure par l'Assemblée générale du Clergé du livre qui a pour titre Lettres, avec ces mots latins, Ne repugnate vestro tono, &c. Senec. de constantia, sap. cap. XIX, à Londres, 1750 Dated 1 january 1751. BOUND WITH: De qui est cette image et cette inscription? (The engraving showing at the head a representation of a medallion of Louis XV., and below, the words De qui est cette image et cette inscription? followed by extracts from a commentary on the Epistle to the Romans enjoining obedience to the king; Pour le payement du vingtième par le clergé.) 1 leave printed recto only; BOUND WITH: Maximes fondamentales auxquelles les immunités des clercs ne doivent jamais donner atteinte. Tirées des réponses de Philippe-le-Bel à Boniface VIII. 1 leave printed recto with engraved medaillons of Philip IV and pope Boniface VIII.[BOUND WITH:] Lettres critiques sur l'Examen impartial des immunités ecclésiastiques. Adressées à l'auteur de cet ouvrage. Seconde edition. En France, 1751. 64 pp. (Incomplete, lacks the last quire I) The author of the criticised work was Henri-Philippe de Chauvelin. [BOUND WITH:] Examen des observations : sur l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du Clerge de France tenue en l'année 1750. A Bruxelles, 1751. Précédé d'un faux-titre et d'un Avis, ainsi que d'une Lettre à l'auteur des Observations (4), xviii, 157 pp. 8vo.
%2328993: HERWAARDEN, F.G. VAN & C.A. DE KAM. - Om de poen is het te doen. De betekenis van publieke heffingen, belastinguitgaven en sociale zekerheid voor de personele inkomensverdeling. Vier toepassingen van GENTAX, een model ter bepaling van de druk en verdelingseffekten van publieke heffingen.
%23201789: HERWIJER, PIETER. - De margarineconventie : eenige beschouwingen over haar totstandkoming en werking binnen het kader van de crisis-zuivelpolitiek.
%2360345: HERWIJNEN, G. VAN. - Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland.
%23177843: HERZ VON HERZFELD, FRANZ JOSEF. - Magistratus Romano-Germanus Processu historico legali repraesentatus : antehac sub sacratissimsis auspiciis invictissimi, ac potentissimi Caroli VI.
%23278511: HERZBERG, A.J. - Handleiding Drank- en Horecawet.
%23147201: HERZIG, EDMUND. - Iran and the former Soviet South.
%23249530: HERZL, THEODOR. - Herzls Utopie - Israels Gegenwart = The utopia of Herzl - the present of Israel.
%23232203: HERZOG-SCHRÖDER, GABRIELE; INGRID NINA BELL. - Orinoko - Parima : Indianische Gesellschaften aus Venezuela : die Sammlung Cisneros.
%23280709: HERZOG, DON. - Defaming the Dead.
%2377185: HERZOG, ERNST VON. - Geschichte und System der römischen Staatsverfassung. Band 1: Königszeit und Republik; Band 2: Die Kaiserzeit von der Diktatur Cäsars bis zum Regierungsantritt Diokletians.
%2353264: HERZOG, PETER. - Glaubwürdigkeit und Quellenwert der Tagbücher des französischen Botschafters Paléologue.
%23217360: HERZOG, DAGMAR - Intimacy and exclusion : religious politics in pre-revolutionary Baden.
%2382494: HERZSTEIN, ROBERT EDWIN - Waldheim : de ontbrekende jaren.
%2328758: HES, JOYCE. - Tussen wal en schip - tussen recht en hulpverlening.
%23118287: HES, RONALD. - Orientation effects in QSOs, quasars and radio galaxies.
%2366469: HES, GUSTAAF. - Risico als economisch phenomeen : speurtocht naar de plaats van het risico in de economische literatuur en practijk in de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog.
%2338031: HES, HINDLE S. - Jewish physicians in the Netherlands 1600-1940.
%2389313: HESEN, GEERTE. - The empirics of contracts : theoretical and empirical observations on contract design.
%23181931: HESHUIJSEN, ADOLF JAN. - Werkstaking van gemeenteraden.
%23255555: HESS, WALTER. - Einfache und höhere Arbeit : eine sozialpolitische Untersuchung zum Arbeitsvertrag des Bürgerlichen Gesetzbuches.
%23108664: HESS, A. - Shelleys Lyrik in deutschen Uebertragungen.
%23146758: HESS, STEPHEN. - Organizing the Presidency.
%23100258: HESS, GERHARD. - Gesellschaft Literatur Wissenschaft.
%2377201: HESS, ALBERT G. & PRISCILLA F. CLEMENT (EDS.) - (ed.) History of Juvenile Delinquency : a collection of essays on crime commited by young offenders, in history and in selected countries.
%2377187: HESS, ALBERT G. & SHIGEYO MURAYAMA. - Everyday law in Japanese folk art : daily life in Meji Japan, as seen through petty law violations.
%23147269: HESS, STEPHEN. - Live from Capitol Hill ! : studies of Congress and the media.
%23146367: HESS, MOSES. - Gesellschaftsspiegel : Organ zur Vertretung und zur Beleuchtung der gesellschaftlichen Zustände der Gegenwart. Band I-II. (alles was erschien).
%23280756: HESS, SABINE. - Person and Place: Ideas, Ideals and Practice of Sociality on Vanua Lava, Vanuatu.
%23239069: HESS, CARMEN - Hungry for Hope: On the Cultural and Communicative Dimensions of Development in Highland Ecuador (Indigenous Knowledge and Development Series).
%23146364: HESS, MOSES. - Die Europäische triarchie.
%23252587: HESSE, KURT. - Entwicklungsländer und Entwicklungshilfen an der Wende des Kolonialzeitalters : [documents en appendice].
%23281412: HESSE, RAYMOND. - Les Criminels peints par eux-mêmes.
%2380166: HESSEL, B. - (e.a.). Het recht over de schutting : de rol van de jurist bij interdisciplinair onderzoek.
%2364928: HESSEL, B. & K.J.M. MORTELMANS. - Het recht van de Europese Gemeenschappen en de decentrale overheden in Nederland.
%2350663: HESSEL, B. - Nederlands economisch publiekrecht : de bestuursrechtelijke aspecten.
%23248880: HESSEL, B. (E.A.) - Staatssteun op het grensvlak van bestuursrecht , Europees recht en fiscaal recht : preadviezen.
%23243571: HESSEL, B. - Rechtsstaat en economische politiek.
%2392669: HESSELING, GERTI., MOUSSA DJIRÉ, BARBARA M. OOMEN (ÉDS) - Le droit en Afrique : expériences locales au Mali et droit étatique.
%23281714: HESSELING, PJOTR. - Shared frontiers of learning : afscheidsbundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Pjotr Hesseling.
%23175485: HESSELINK, M.W & M.B.M. LOOS (RED.) - Het voorstel voor een Europese richtlijn consumentenrechten : een Nederlands perspectief.
%23232902: HESSELINK, MARTIJN W. - CFR & social justice : a short study for the European Parliament on the values underlying the draft Common Frame of Reference for European private law : what roles for fairness and social justice?
%235828: HESSELINK, MARTIJN W. ... [ET AL.] - The politics of a European civil code.
%2354439: HESSELINK, B. - Gerhard Jannink & Zonen te Enschede. 1853-1938. Jaren van rationalisatie en verzet.
%2394544: HESSELINK, LINUS. - Geloven op gezag: over de prikkel tot kritiek in het juridisch onderwijs.
%23264177: HESSELINK, MARTIJN W. ... [ET AL.] - Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC).
%23264175: HESSELINK, MARTIJN W. ... [ET AL.] - Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC).
%23258200: HESSELINK, MARTIJN W. - Contractenrecht in perspectief.
%236505: HESSELT VAN DINTER, MAARTEN. - Tatau : traditionelles Tätowieren weltweit.
%23103399: HESSING, SIEGFRIED (ED). - Spinoza: dreihundert Jahre Ewigkeit : Spinoza-Festschrift 1632-1932.
%23243803: HESSION, JANE KING. - Frank Lloyd Wright in New York : the Plaza years, 1954-1959.
%23180823: HESTER, PAUL. - Carlos Jimenez : buildings.
%23114052: HETCHER, STEVEN A. - Norms in a wired world.
%23126604: HETHERINGTON, BARRY - A Chronicle of Pre-Telescopic Astronomy.
%2343995: HETHERINGTON, E. MEVIS ... [ET AL.] - Coping with marital transitions : a family systems perspective.
%23270029: HETT, BENJAMIN CARTER. - Burning the Reichstag : an investigation into the Third Reich's enduring mystery.
%23175954: HETTEMA JR., H. - De Nederlandsche wateren en plaatsen in den Romeinschen tijd.
%2362161: HETTEMA, PIETER & LEO LENSSEN (RED.) - Van wie is het onderwijs : de veranderende rol van leraar, manager en minister.
%23178884: HETTINGA TROMP, JOHAN MARCUS VAN. - Over het verzuim van den schuldenaar.
%2354176: HEUBERGER, RICHARD. - Rätien im Altertum un Frühmittelalter.
%2316075: HEUFF, W. - 150 jaar Koninklijke Notariële Broederschap : van Broederschap der Notarissen in Nederland in 1968 tot Koninklijke Notariële Broederschap in 1993.
%23191851: HEUFF, W. - Legitieme portie.
%23224883: HEUGENS, PURSEY P.M.A.R. - Strategic issues management : implications for corporate performance.
%23237715: HEUKELOM, JAN VAN. - Bijdrage tot de leer van het periculum, bij verbindtenissen uit overeenkomst voortspruitende.
%23250233: HEUKELOM, FOLKERT VAN. - Dissertatio politico-historica de aerario Romano.
%23226813: HEUMAKERS, ARNOLD (E..A.) - De oogst : denkers die ons wereldbeeld veranderen.
%23160966: HEUPERS, E. (ED.) - Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke Veluwe (Nederlandse Volksverhalen, deel 1,1).
%23262476: HEUPERS, E. (ED.) - Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke Veluwe (Nederlandse Volksverhalen, deel 1,3).
%23196697: HEUPKE, W. UND DR. G. ROST. - Was enthalten unsere Nahrungsmittel?
%2394683: HEUSDE, PHILIP WILLEM VAN. - Wijsbegeerte van het gezond verstand.
%23194739: HEUSDEN, G.H. VAN. - Een eeuw adverteerkunde : de sociaal-economische en psychologische ontwikkeling van het adverteren in Nederlandse kranten.
%23282122: HEUSDEN, L.A. VAN ... [ET AL.]/ - Massale procedures : preadviezen Jonge VAR 2014.
%23182094: HEUSDEN, GERARDUS PETRUS HENDRIKUS VAN. - De trek van den glasaal naar het Ijsselmeer.
%23277538: HEUSDEN, R.L. VAN. - Beëindigingsovereenkomsten en het recht op WW-uitkering.
%235720: HEUSEL, WOLFGANG (ED.) - Die Osterweiterung der Europäische Union = Eastern Enlargement of the European Union = L'élargissement vers l'Est de l'Union européenne.
%23226990: HEUSER, ROBERT - Das Strassprozessgesetz der Volksrepublik China in vergleichender Perspektive.
%2377192: HEUSLER, ANDREAS. - Der Zivilprozess der Schweiz.
%2377191: HEUSLER, ANDREAS. - Der Ursprung der deutschen Stadtverfassung.
%2377189: HEUSLER, ANDREAS. - Schweizerische Verfassungsgeschichte.
%2377193: HEUSS, ALFRED. - Die völkerrechtlichen Grundlagen der römischen Aussenpolitik in republikanischer Zeit.
%23172181: HEUTERMAN, THOMAS H. - Movable type : biography of Legh R. Freeman.
%2347534: HEUTERMAN, THOMAS H. - Movable Type: Biography of Legh R. Freeman.
%23203628: HEUVEL, ELISA VAN DEN (ED.) - Towards forensic science 2.0; Program Book & Abstract book of the 6th European Academy of Forensic Science Conference 2012, The Hague.
%23101974: HEUVEL, W.J.A. VAN DEN, R. ILLSLEY, C.P.M. KNIPSCHEER & A. JAMIESON. - Opportunities and Challenges in an Ageing Society : Proceedings of the Colloquium, Amsterdam, 26-28 oktober 1989.
%23229380: HEUVEL, J.H.J. VAN DEN. - Ethiek in politiek en openbaar bestuur.
%23258324: HEUVEL, WIM J. VAN - 40 jaar natuursteen.
%23222105: HEUVEL, J.H.J. VAN DEN. - Fatsoenlijk en onbaatzuchtig besturen.
%23199635: HEUVEL, N.H.L. VAN DEN. - De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629.
%23193928: HEUVEL, CHARLES VAN DEN. - De Huysbou : a reconstruction of an unfinished treatise on architecture, town planning and civil engineering by Simon Stevin.
%2377751: HEUVEL, L.H. VAN DEN. - (ed.). Le(e)nigheid van het sociaal recht : een uitgave ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. L.H. van den Heuvel als hoogleraar Sociaal recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
%2375906: HEUVEL, J.H. VAN DEN. - Wetgeving belicht.
%23230100: HEUVEL, J.H.J. VAN DEN. - Overheid en beleid in Nederland : feiten en inzichten vanuit de beleidswetenschap.
%23256680: HEUVEL, MAARTJE VAN DEN & TRACY METZ (EDS.) - Nature as artifice : new Dutch landscape in photography and video art : Hans Aarsman .... Edwin Zwakman.
%2349228: HEUVEL, N.H.L. VAN DEN. - De ambachtsgilden van 's Hertogenbosch vóór 1629 : rechtsbronnen van het bedrijfsleven en het gildewezen. 1e & 2e Stuk.
%2326239: HEUVEN, VINCENT VAN. - Boven de klanken. [Incl. CD-Rom].
%2358732: HEUWIESER, MAX. - Die Traditionen des Hochstifts Passau.
%23263281: HEVENER, NATALIE KAUFMAN. - International law and the status of women.
%23161877: HEWETT, EDWARD A. - Reforming the Soviet economy.
%2388728: HEWETT, EDWARD A. - Reforming the Soviet Economy: Equality Versus Efficiency.
%2388487: HEWETT, ED A. - Open for Business: Russia's Return to the Global Economy.
%2353875: HEWETT, EDWARD A. & VICTOR H. WINSTON (EDS.) - Milestones in glasnost and perestroyka : politics and people.
%23193925: HEWETT, MARGARET (ED.), VOORDA, JACOBUS. - Jacobus Voorda : Dictata ad ius hodiernum = Lectures on the contemporary law. 2 Volumes.
%23166553: HEWISH, JOHN. - Rooms near Chancery Lane : the Patent Office under the commissioners, 1852-1883.
%23124811: HEWITT, NICHOLAS. - 'Les maladies du siècle The image of malaise in french fiction and thought in the inter-war years.
%2338025: HEWITT, PATRICIA. - The abuse of power : civil liberties in the United Kingdom.
%23213436: HEY, HILDE. - Gross human rights violations: a search for causes : a study of Guatemala and Costa Rica,
%23274646: HEY, DAVID. - Oxford Companion to Family and Local History.
%23205488: HEY, ELLEN. - Reflections on an international environmental court.
%23278074: HEY, ELLEN. - The regime for the exploitation of transboundary marine fisheries resources : the United Nations Law of the Sea Convention Co-Operation between States.
%2359140: HEYCK, EDUARD KARL HEINRICH. - Geschichte der Herzoge von Zähringen.
%23163164: HEYDE, LUDWIG. - De maat van de mens : over autonomie, transcendentie en sterfelijkheid.
%2362658: HEYDE, LUDWIG (ED.) - Der wirtschaftliche Wert der Sozialpolitik : eine Sammelschrift.
%231433: HEYDEBRAND, WOLF & CARROLL SERON. - Rationalizing justice : the political economy of federal district courts.
%23281213: HEYEN, ERK VOLKMAR (ED.) - Historische Soziologie der Rechtswissenschaft.
%2363856: HEYER, H. - Mathematische Theorie statistischer Experimente
%23218252: HEYINK, HARRY, GRIBLING, FRANCK AND YVONNE YZERMANS (EDS.) - Prima materia. Materiaalfonds.
%23255660: HEYL, REBECCA. - Windows in the wall.
%23101976: HEYLIGERS, P.C. - Vegetation and Soil of a White-Sand Savanna in Suriname.
%23195337: HEYLIGERS, A.T.L.A. - Parlementaire obstructie.
%23109543: HEYMA, ARJAN. - Dynamic models of labour force retirement. An empirical analysis of early exit in the Netherlands.
%23164234: HEYMAN, THERESE THAU. - Posters American style.
%23195530: HEYMAN, H.W. - De commanditaire vennootschap in de actuele praktijk.
%2349760: HEYMANN, PHILIP B. - The politics of public management.
%2325464: HEYMANS, GERARDUS. - Gesammelte kleinere Schriften zur Philosophie und Psychologie. 1. Teil: Erkenntnistheorie und Metaphysik; 2. Teil: Allgemeine Psychologie, Ethik und Aesthetik.
%2384380: HEYMANS, JOS - Het jaar van de waanzin : opkomst en ondergang van de nieuwe politiek.
%23126085: HEYMANS, GERARDUS. - Schets Eener Kritische Geschiedenis van het Causaliteitsbegrip in de Nieuwere Wijsbegeerte.
%23100262: HEYMANS, GERARDUS. - Over metafysica en esthetica.
%2362272: HEYMANS, GERARDUS. - Einführung in die Ethik auf Grundlage der Erfahrung.
%23101978: HEYN, A.N.J. - Studies on the Microbiological Retting Process for the Preparation of a Hard Fiber and Influence of this Process on the Fiber Properties.
%23223981: HEYNE, JOHANN. - Denkwürdigkeiten aus der Kirchen- und Diözesan-Geschichte Schlesiens von der Einführung des Christentums in Schlesien bis zur böhmischen Oberherrschaft über dieses Land (966-1355). (Dokumentierte Geschichte des Bistums und Hochstifts Breslau : aus Urkunden, Aktenstücken, älteren Chronisten und neueren Geschichtsschreibern, Band 1).
%23254477: HEYNE, E.G. (ED.) - Wheat and wheat improvement.
%2359629: HEYNE, JOHANN. - Dokumentierte Geschichte des Bistums und Hochstifts Breslau : Aktenstücken, älteren Chronisten und neueren Geschichtsschreibern.
%2339543: HEYNEN, J. - Raadgevingen voor minkundigen tot conservatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van Brillen, Oogglazen, enz.
%2346538: HEYNING-PLATE, L.S.C. - Eigenrichting tot zekerheid : de exeptio non adimpleti contractus en het retentierecht.
%23271204: HEYNINGEN BOSCH, M. VAN. - Vader Jakob en zijne kindertjes : een schoolboekje. 23 druk.
%23146234: HEYNS, JOHAN ADAM. - Die grondstruktuur van die modalistisiese triniteitsbeskouing.
%2338201: HEYSE, LIESBET. - Choosing the lesser evil : understanding decision making in humanitarian aid NGOs.
%231275: HEYSE, JACOB JAN. - Noodweer : eene rechtsvergelijkende studie.
%2367854: HEYTING, ROBERT. - Tussen nationalisme en internationalisme : de Britse en de Nederlandse sociaal-democratie, de nationale staat en de Europese integratie.
%23269588: HEYTING, LIEN. - De verdwaalde collectie : de schilder Kazimir Malevitsj en de strijd om zijn erfenis.
%23190162: HEYVAERT, FRANS ... [ET AL.] (EDS.) - Het grootste woordenboek ter wereld : een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT).
%233204: HEZEWIJK, JOS VAN. - De top-elite van Nederland. Leefwijze en familierelaties, ondernemingen en dubbelfuncties van de meest invloedrijke mensen van ons land.
%23210406: HIBBARD, DON., MASON, GLENN (GLENN E.), WEITZE, KAREN J., 1952-. - Hart Wood : architectural regionalism in Hawaii.
%2363940: HIBBERT, CHRISTOPHER. - Napoleon : his wives and women.
%23219657: HIBBERT, CHRISTOPHER (ED.) - A guide to royal London
%2387486: HIBBETT, HOWARD (ED.) - Contemporary Japanese literature : an anthology of fiction, film, and other writing since 1945.
%2388489: HIBBS, DOUGLAS A. - The Political Economy of Industrial Democracies.
%2345441: HIBBS, DOUGLAS A. - The American political economy. Macroeconomics and electoral politics.
%2353285: HIBOU, BÉATRICE (ED.) - Privatising the state.
%2375871: HICE, G.F., W.S. TURNER III & L.F. CASHWELL (EDS.) - System development methodology : revised edition.
%23194045: HICKEY, LANCE P. - Hilary Putnam.
%23174410: HICKMAN, BERT G. (ED.) - Global international economic models : selected papers from an IIASA conference.
%23200763: HICKS, JAMES O. JR. AND LEININGER, WAYNE E. - Accounting information systems.
%2318580: HICKS, JOHN R. - The Social Framework. An introduction to economics.
%23101980: HICKS, E.K. & W. VAN ROSSUM. - Policy Development and Big Science : Proceedings of the Colloquium, Amsterdam, 18-19 September 1989.
%2321890: HICKS, URSULA K. - Public finance.
%2323851: HICKS, JOHN R. - A contribution to the theory of the trade cycle.
%23140259: HICKS, JOHN R. - Essays in World Economics.
%2317581: HICKS, JOHN R. - The social framework. An introduction to economics.
%2344943: HICKS, JOHN R. - A contribution to the theory of the trade cycle.
%2358389: HICKS, JOHN R. - Money, Interest and Wages.
%23260753: HICKSON, DAVID J. (ET AL). - Top decisions : strategic decision-making in organizations.
%23277465: HICKSON, PATRICIA (ED.) - Warhol and Mapplethorpe : guise and dolls.
%23236949: HIDA, HARUZO. - Hilbert modular forms and Iwasawa theory.
%23281251: HIDDINGA, HARMEN. - Dissertatio juridica inauguralis, de vi legis novae in ultimas voluntates, ante conditas, post eam morte confirmatas.
%2373355: HIDMA, TJALLE ROELOF. - Huwelijksvoorwaarden staande huwelijk.
%23198775: HIDMA, T.R. & G.R. RUTGERS. - Bewijs.
%2397813: HIDSKES, M. & GRAAF, R. DE. - Het verbalenboek.
%23142301: HIEBAUM, GERTA. - Gemmensiegel und andere in Steinschnitt hergestellte Siegl des Mittelalters.
%23105953: HIELKEMA, J. - Deskundigen in Nederlandse strafzaken.
%23258329: HIEMSTRA, JARING. - Het besturen van de grote gemeenten. Vier varianten en een toekomstperspectief.
%23258332: HIEMSTRA, JARING. - Presterende gemeenten: hoe gemeenten beter kunnen presteren.
%23257719: HIEMSTRA, V.G. - Engels-Afrikaanse Regswoordenboek.
%23267268: HIETT, STEVE. - Steve Hiett : beyond blonde.
%23140905: HIGBY, CHESTER PENN - Religious Policy of the Bavarian Government during the Napoleonic Period.
%2367523: HIGGINBOTHAM, A.L. - Shades of freedom : racial politics and presumptions of the American legal process.
%23220842: HIGGINS, STEVEN. - Still moving : the film and media collections of the Museum of Modern Art.
%2389171: O'HIGGINS, JAMES. - Anthony Collins : the man and his works.
%2352099: O'HIGGINS, JAMES. - Yves de Vallone: the making of an esprit effort.
%23219097: HIGGINS, THOMAS E. - Hazardous waste minimization handbook.
%23225028: HIGH, JACK. - Maximizing, action, and market adjustment : an inquiry into the theory of economic disequilibrium.
%23217443: HIGHAM, C. L. - Noble, wretched & redeemable : Protestant missionaries to the Indians in Canada and the United States, 1820-1900.
%2359694: HIGHBY, LEO INGEMANN. - The Erytrae Decree : contribution to the early history of the Delian League and the Peloponnesian Confederacy.
%23234265: HIGMAN, B. W. - Proslavery Priest: The Atlantic World of John Lindsay, 1729-1788.
%2371401: HIGMAN, SOPHIE - The Sustainable Forestry Handbook: A Practical Guide for Tropical Forest Managers on Implementing New Standards.
%23224442: HIGNITE, TODD. - In the Studio: Visits With Contemporary Cartoonists
%2330872: HIGONNET, PATRICE L.-R. - Ponts-de Montvert. Social Structure and Politics in a French Village, 1700-1914.
%23172184: HIGONNET, MARGARET R. (ED.) - Borderwork : feminist engagements with comparative literature.
%23241682: HIGONNET, MARGARET R. - Borderwork : feminist engagements with comparative literature.
%23252526: HIJINK, J.B.S. - Publicatieverplichtingen voor beursvennootschappen.
%2351228: HIJINK, J.B.S. & M.A. VERBRUGH ... [ET AL.] - Europees ondernemingsrecht: grensoverschrijdend ondernemen na Cartesio.
%23237872: HIJMA, J. & M.M. OLTHOFF. - Compendium van het Nederlands vermogensrecht. Leidraad voor het NBW met verwijzingen naar het BW.
%23205119: HIJMA, JAC. & W.L. VALK. - Wettelijke bedenktijd.
%23278112: HIJMA, JAC. - Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 5: Bijzondere overeenkomsten. Deel 1: Koop en ruil.
%23277579: HIJMA, JAC. - Algemene voorwaarden. 3e druk.
%23261933: HIJMA, JAC. - Hoe nietig is nietig? Beschouwingen omtrent het nietigheidsbegrip in het contractenrecht.
%2322472: HIJMA, J. & M.M. OLTHOFF. - Compendium van het Nederlands vermogensrecht. Leidraad voor het NBW met verwijzing naar het BW.
%23107104: HIJMA, JAC. - Algemene voorwaarden. 1e druk.
%23277762: HIJMA, JAC., C.C. VAN DAM, W.A.M. VAN SCHIJNDEL & W.L. VALK. - Rechtshandeling en overeenkomst.
%233676: HIJMA, JAC. - Algemene voorwaarden. 2e druk.
%23271238: HIJMA, JAC. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7: Bijzondere overeenkomsten. Deel I: Koop en ruil. 8e druk.
%23139864: HIJMANS VAN DEN BERGH, L.J. ... [ET AL.] - De implementatie van de Dertiende Richtlijn : een terreinverkenning.
%2312259: HIJMANS VAN DEN BERGH, L.J. - Opeenvolging van rechtsregels.
%23107990: HIJMANS, HIELKE. - Wetgeving voor de elektronische snelweg: nadere beschouwingen.
%236594: HIJMANS VAN DEN BERGH, L.J. - Met eerbiedigende werking : opstellen aangeboden aan Prof.Mr. L.J. Hijmans van den Bergh.
%23277831: HILAIRE, MICHEL & PAUL PERRIN (EDS.) - Frederic Bazille and the Birth of Impressionism.
%23202966: HILARY OF POITIERS, SAINT. (D. 368 B.C.) - Sancti Hilarii pictaviensis episcopi Opera, studio et labore monachorum ordinis S. benedicti e congregatione S. Mauri castigata, aucta, atque illustrata..Tomus Primus [-Secundus]
%23171721: HILBERDINK, KOEN. - 'Ik ben een vreemdeling. Ik sta apart' : een biografie van Paul Rodenko (1920-1976).
%23186286: HILBERG, RAUL. - Täter, Opfer, Zuschauer : die Vernichtung der Juden 1933-1945.
%2399515: HILBERT, H. - Die Kapitalanlagen der deutschen Privatversicherungsgesellschaften.
%23118542: HILBINGH PRINS, AREND. - Aannemen van kinderen. Enquete 1936.
%23110219: HILBRINK, COEN. - In het belang van het Nederlandse volk...
%23102707: HILDEBRAND, F. - Introduction to numerical analysis.
%2320359: HILDEBRAND, MARTIN. - Psychopathy in the treatment of forensic psychiatric patients : assessment, prevalence, predictive validity, and clinical implications.
%23200224: HILDEBRAND, DORIS. - The role of economic analysis in the EC competition Rules : the European School. 2nd Edition.
%23247345: HILDEBRANDT, MIREILLE. - Vrijheid en straf.
%23122714: HILDEBRANDT, M. (RED.) - Plea Bargaining in Holland?
%23122677: HILDEBRANDT, M. (RED.) - Een afzonderlijke procedure voor de bekennende verdachte?
%2332446: HILDEBRANDT, MIREILLE & ROEL PIETERMAN (EDS.) - Zorg om voorzorg.
%23158529: HILDEBRANDT, MIREILLE. - Straf(begrip) en procesbeginsel : een onderzoek naar de betekenis van straf en strafbegrip en de waarde van het procesbeginsel naar aanleiding van de consensuele afdoening van strafzaken.
%23234101: HILDEBRANDT, MIREILLE. - Wegloopgedrag bij jeugdigen met een pij-maatregel : verkennende analyses van onttrekkingen en ontvluchtingen van jeugdigen met een pij-maatregel in de periode 1 januari 2005 - 1 augustus 2006.
%2379937: HILDENBRAND, KARL - Geschichte und System der Rechts- und Staatsphilosophie. Erster (einziger) Band : Das klassische Altertum.
%23116298: HILDERING, ANTOINETTE. - International law, sustainable development, and water management.
%23251117: HILDRETH, ELLEN CATHERINE - Measurement of Visual Motion (ACM distinguished dissertations).
%233916: HILKER, RUDOLF. - Der Käsemarkt in der Bundesrepublik Deutschland.
%23149342: HILKEY, CHARLES J. - Legal Development in Colonial Massachusetts. 1630-1686.
%23169425: HILKHUIJSEN, JOS. - Delftse Art Nouveau : onderwijs en ontwerp van Adolf le Compte (1850-1921), Karel Sluyterman (1863-1931) en Bram Gips (1861-1943).
%23211992: HILL, HAL - East Timor: Development Challenges For The World's Newest Nation (ISEAS current economic affairs series).
%23134529: HILL, D.S. (E.A.) - Insects of Hong Kong.
%23274524: HILL, CHRISTOPHER. - The changing politics of foreign policy.
%2391755: HILL, L.M. - Bench and bureaucracy : the public career of Sir Julius Caesar, 1580-1636.
%2339796: HILL, JÜRGEN. - Jürgen Hill : Dimensionen ; fotografische Impressionen zwischen Raum und Fläche.
%2378202: HILL, HARRY - Robert Capa : a look ahead.
%2377195: HILL, GEORGE FRANCIS. - Treasure trove in law and practice from the earliest time to the present day.
%23279789: HILL, CLAIRE ORTIZ. - Rethinking Identity and Metaphysics: On the Foundations of Analytic Philosophy.
%23250699: HILL, RUTH. - Sceptres and sciences in the Spains : four humanists and the new philosophy ( ca . 1680-1740 ).
%2350194: HILL, HERBERT - Black labor and the American legal system. Race, work and the law.
%23172931: HILL, RICHARD. - Designs and their consequences : architecture and aesthetics.
%23276422: HILL, CLAIRE ORTIZ. - The roots and flowers of the evil in Baudelaire, Nietzsche and Hitler.
%2325650: HILL, F.F. (ED.). - Proceedings of the 2nd International Conference of Agricultural Economists. Held at Cornell University, Ithaca, August 18 to 29, 1930.
%2336160: HILLAM, CHRISTINE (ED.) - Dental Practice in Europe at the End of the 18th Century.
%23241992: HILLEBRAND, BRUNO. - Nietzsche : wie ihn die Dichter sahen.
%23108656: HILLEN, G. - Andreas Gryphius' Cardenio und Celinde. Zur Erscheinungsform und Funktion der Allegorie in de Gryphischen Trauerspielen.
%23171524: HILLENAAR, H.G.C. - Enkele opmerkingen bij de Oedipusmythe, voor en na Freud.
%2322737: HILLENGASS, ALFRED. - Die Gesellschaft vom heiligen Herzen Jesu. Eine kirchenrechtliche Untersuchung.
%2367981: HILLENKAMP, THOMAS - Strafrecht Besonderer Teil/2: Straftaten gegen Vermögenswerte - Mit höchstrichterlichen Entscheidungen auf CD-ROM.
%23207086: HILLER VON GAERTRINGEN, RUDOLF. - Raffaels Lernerfahrung in der Werkstatt Peruginos : Kartonverwendung und Motivübernahme im Wandel.
%2336100: HILLER VON GAERTRINGEN, RUDOLF. - Italienische Gemälde im Städel 1300-1550 : Toskana und Umbrien.
%2328281: HILLIGEN, WOLFGANG. - Option für Freiheit und Menschenwürde. Festschrift für Wolfgang Hillen zum 60. Geburtstag.
%23208449: HILLION, CHRISTOPHE (ED.) - EU enlargement : a legal approach.
%23279376: HILLMAN, JAMES ... [ET AL.] - Ermenegildo Zegna: An Enduring Passion for Fabrics, Innovation, Quality, and Style.
%23249579: HILLMANN, HEINZ. - Der europäische Entwicklungsroman in Europa und Ïbersee : literarische Lebensentwürfe der Neuzeit.
%23274037: HILLS, ALISON - The Beloved Self: Morality and the Challenge from Egoism
%2384822: HILLS, ALISON - The Beloved Self: Morality and the Challenge from Egoism.
%231980: HILPERT, ULRICH (ED.) - State policies and techno-industrial innovation.
%2313574: HILTERMANN, TH.I.K.M. - Het beroepsgeheim van den journalist.
%23214345: HILTERMANN, G.B.J. - Oost-Europa en de Duitse deling.
%23176523: HILTON, PETER JOHN - Nilpotente Gruppen und nilpotente Räume : Nachdiplomvorlesung gehalten am Mathematik-Departement ETH , Zürich , 1981.
%23207144: HILTON, CHRISTOPHER. - Hitler's Olympics : the 1936 Berlin Olympic Games.
%23185917: HILTON, CHRISTOPHER. - The wall : the people's story.
%23185403: HILTON, LISA. - Athénaïs : the life of Louis XIV's mistress, the real queen of France.
%23205962: HILTS, PHILIP J. - Protecting America's health : the FDA, Business, and one hundred years of regulation.
%23251402: HILTZ, STARR ROXANNE - Network Nation - Revised Edition: Human Communication via Computer.
%238169: HILTZIK, MICHAEL - Big Science: Ernest Lawrence and the Invention that Launched the Military-Industrial Complex.
%23210693: HIMES, JAMES. - Implementing the Convention on the Rights of the Child:Resource Mobilization in Low-Income Countries.
%23258000: HIMMELFARB, GERTRUDE. - Marriage and morals among the Victorians.
%23265395: HIMSWORTH, HAROLD. - Scientific knowledge & philosophic thought.
%23274176: HIMWICH, HAROLD EDWIN (ED.) - Biochemistry, Schizophrenias and Affective Illnesses
%23148204: HINDERINK, J. & J.J. STERKENBURG. - Agricultural commercialization and government policy in Africa.
%23182555: HINDERINK, JAN. - The Sierra de Gata. A Geographical study of a Rural Mountain Area in Spain.
%23194463: HINDLEY, GEOFFREY. - A brief history of the Magna Carta : the story of the origins of liberty.
%23222294: HINDRIKS, FRANK ALEXANDER. - Rules & institutions : essays on meaning, speech acts and social ontology.
%2310781: HINE, THOMAS. - I want that! : how we all became shoppers.
%23256298: HINGORANI, ALEX. - Making faces : self and image creation in a Himalayan valley.
%2387087: HINKE, CAROLA. - Der Beweisantrag des Angeklagten auf Hinzuziehung eines weiteren Sachverständigen (§ 244 Abs. 4 S. 2 StPO.)
%2364645: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN. - De Angelsaksische Witena Gemot en de Magna Carta Libertatum : de middeleeuwsche oorsprong en geschiedenis van het Engelsche parlementaire stelsel.
%2316346: HINSCHIUS, PAUL (ED.) - Decretales Pseudoisidorianae et Capitula Angilramni.
%23101982: HINTE, JAN E. VAN (ED.) - One Million Years of Anthropogenic Global Environmental Change.
%2336194: HINTON, HAROLD C. - The People's Republic of China : a handbook.
%23118052: HINZ, MANFRED O., SAM K. AMOO & DAWID VAN WYK (EDS.) - The constitution at work : 10 years of Namibian nationhood, proceedings of the conference 'Ten Years of Namibian Nationhood', 11-13 September 2000, Windhoek, Namibia.
%23268284: HINZ, WERNER. - Die Entwicklung des gutgläubigen Fahrniserwerbs in der Epoche des usus modernus und des Naturrechts.
%2392624: HINZ, MANFRED O. & F. THOMAS GATTER (EDS.) - Global responsibility - local agenda : the legitimacy of modern self-determination and African traditional authority.
%23184803: VON HIPPEL, FRANK. - Citizen scientist.
%23281220: HIPPIUS, HANNS & HELMUT SELBACH (EDS.) - Das Depressive Syndrom : internationales Symposion, Berlin am 16. und 17. Februar 1968.
%23209458: HIRA, SANDEW. - Johan Chandoe : een Surinaamse sociaal-democraat in de Nederlandse politiek.
%23264575: HIRA, SANDEW. - Eddy Jharap : vertrouwen in eigen kunnen : een biografisch interview over de ontwikkeling van Staatsolie Maatschappij Suriname NV.
%23104283: HIRATA, HOSEA. - The poetry and poetics of Nishiwaki Junzaburo. Modernism in translation.
%23203974: HIRO, DILIP. - Inside the Middle East.
%23222401: HIROSHIGE, ANDO. - Hiroshige : one hundred famous views of Edo.
%23146311: HIRSCH, ROBIN. - Last Dance at the Hotel Kempinski. Creating a Life in the Shadow of History.
%23114992: HIRSCH BALLIN, E.M.H. (E.A.) - Massamedia & Staatsrecht : de staatsrechtelijke gevolgen van het mediarecht.
%23194203: HIRSCH BALLIN, ERNST M.H. - Co-actorship in the Development of European Law-Making: The Quality of European Legislation and its Implementation and Application in the National Legal Order.
%23176726: HIRSCH, F. & G. MOKOBODZKI (EDS.) - Séminaire de théorie du potentiel, Paris No. 8
%23176295: HIRSCH, F. & G. MOKOBODZKI (EDS.) - Séminaire de théorie du potentiel, Paris No. 8.
%2314238: HIRSCH BALLIN, E.M.H. - Publiekrecht en beleid : fundamentele kwesties rondom het functioneren van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
%23233947: HIRSCH BALLIN, E.M.H. (E.A.) - Kind van Staat : Mr. J.H. Grosheide, een markant bestuurder.
%23262191: HIRSCH BALLIN, MARIANNE F.H. - Anticipative criminal investigation : theory and counterrorism practice in the Netherlands and the United States.
%23176709: HIRSCH, FRANCIS & G. MOKOBODZKI (EDS.) - Séminaire de théorie du potentiel : Paris, no. 6 : [proceedings].
%23173189: HIRSCH BALLIN, E.M.H. (E.A.) - Tot welke wijzigingen in het Nederlandse recht dienen de beginselen van behoorlijke rechtspraak, neergelegd in artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, aanleiding te geven?.
%23244256: HIRSCH, ANDREW VON (ED.) - Principled Sentencing: Readings on Theory and Policy. Third Edition.
%23147591: HIRSCH BALLIN, E.M.H. - In Ernst : oriëntaties voor beleid : gebundelde toespraken.
%23124805: HIRSCH, DAVID H. - Reality and idea in the early american novel.
%23192055: HIRSCH BALLIN, ERNST D. - Zum Rom-Abkommen vom 26. Oktober 1961 zugliech ein Beitrag zur Urheberrechtsreform.
%2384090: HIRSCH BALLIN, ERNST D. - De artikelen 22 en 23 van het ontwerp-omroepwet. Advies.
%2383269: HIRSCH BALLIN, MARIANNE F.H. - Anticipative criminal investigation : theory and counterrorism practice in the Netherlands and the United States.
%2381034: HIRSCH BALLIN, E.M.H. (E.A.) - Rechtsstatelijke subsidieverhoudingen : preadviezen & verslag van de algemene vergadering op 29 april 1988.
%23195988: HIRSCH BALLIN, ERNST M.H. & LINDA A.J. SENDEN. - Co-actorship in the development of European law-making : the quality of European legislation and its implementation and application in the national legal order.
%2373166: HIRSCH, MARTIN. - Kommentar zum EWG-Kartellrecht.
%2352303: HIRSCH, EMANUEL. - Geschichte der neuern evangelischen Theologie im Zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens.
%23186114: HIRSCH BALLIN, E.M.H. (E.A.) - Zinvol leven : een christen-democratische bijdrage aan de discussie over draagmoederschap, kunstmatige inseminatie, gift en in vitro fertilisatie / Sectoroverlegorgaan 'Justitie en Binnenlands Bestuur'.
%23279377: HIRSCH, MOSHE. - Invitation to the sociology of international law.
%23275260: HIRSCH, EDWARD. - The making of a sonnet : a Norton anthology.
%2319861: HIRSCHFELD, HANS MAX. - Actieve economische politiek in Nederland in de jaren 1929-1934.
%23151633: HIRSCHFELD, MAGNUS. - Sex in Human Relationships.
%2321860: HIRSCHFELD, HANS MAX. - Herinneringen uit de jaren 1933-1939.
%23203151: HIRSCHFELD, HANS MAX. - Herinneringen uit de bezettingstijd.
%2347827: HIRSCHFELD, LAWRENCE A. - Race in the making : cognition, culture, and the child's construction of..
%23259652: HIRSCHHORN, LARRY. - Beyond mechanization : work and technology in a postindustrial age.
%2388726: HIRSCHHORN, LARRY. - Beyond Mechanization: Work and Technology in a Postindustrial Age.
%2388570: HIRSCHMAN, ALBERT O. - A Propensity to Self-Subversion.
%2369103: HIRSCHMAN, ALBERT O. - Crossing Boundaries: Selected Writings.
%2369084: HIRSCHMAN, ALBERT O. - Development Projects Observed.
%23231510: HIRSCHMANN, IRA. - Obligato: Untold Tales from a Life With Music.
%23262593: HIRSH-PASEK, K. & R. MICHNICK GOLINKOFF. - The Origins of Grammar.
%23220808: HIRSI ALI, AYAAN - The caged virgin : an emancipation proclamation for women and Islam.
%23276516: HIRSI ALI, AYAAN. - Mijn vrijheid : de autobiografie.
%2331608: HIRST, MICHAEL - Jurisdiction and the Ambit of the Criminal Law.
%2310757: HIRST, FRANCIS W. - The political economy of war.
%23204235: HIRST, PAUL. - On law and ideology.
%23258275: HIRTE, HERIBERT & CHRISTOPH VON BÜLOW (EDS.) - Kölner Kommentar zum WpÜG : mit AngebVO und §§ 327a - 327f AktG.
%23101374: HIRTH, F. & W.W. ROCKHILL (EDS.) - Chau Ju-Kua : his work on the Chinese and Arab trade in the twelfth and thirteenth centuries, entitled Chu-fan-chï
%23101984: HIRTH, H. AND A. CARR. - The Green Turtle in the Gulf of Aden and the Seychelles Islands.
%2377197: HIRZEL, RUDOLF. - Der Eid : ein Beitrag zu seiner Geschichte.
%2377199: HIS, RUDOLF. - Das Strafrecht des deutschen Mittelalters. Band 1: Die Verbrechen und ihre Folgen im allgemeinen; Band 2: Die einzelnen Verbrechen.
%233361: HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL HISTORY. - Jogtörténeti tanulmányok I, II and III
%23275416: HITCHCOCK, JAMES. - The Supreme Court and religion in American life.
%23161580: HITCHCOCK, RIPLEY (INTRODUCTION). - Morals in modern business.
%23192103: HITCHCOCK, MICHAEL., KING, VICTOR T., PARNWELL, MIKE. - Heritage tourism in Southeast Asia.
%23281802: HITCHENS, CHRISTOPHER. - De rechten van de mens van Thomas Paine : een biografie.
%23226527: HITE, SHERE. - The Shere Hite reader : new and selected writings on sex , globalization , and private life.
%2320209: HITTI, PHILIP K. - History of the Arabs from the earliest times to the present.
%23233149: HITTI, PHILIP K. - History of the Arabs from the earliest times to the present.
%23278730: HITZE, FRANZ. - Soziale Arbeit im neuen Deutschland : Festschrift zum 70. Geburtstage von Franz Hitze
%23275447: HITZLER, FRANZ. - Franz Hitzler : colour is my life = Farbe ist mein Leben.
%23144758: HIX, H.L. - Spirits Hovering over the Ashes. Legacies of Postmodern Theory.
%23165950: HIXSON, RICHARD F. - Pornography and the justices : the Supreme Court and the intractable obscenity problem.
%23191052: HIXSON, WALTER L. - George F. Kennan : cold war iconoclast.
%23133143: HIZ, HENRY (ED.) - Questions.
%23176727: HLAWKA, EDMUND (ED.) - Zahlentheoretische Analysis : Wiener Seminarberichte 1980-82.
%2348431: TAO HO. - Taoho design : searching for order within chaos.
%23277346: HOADLEY, MASON C. & M.B. HOOKER. - An introduction to Javanese law : a translation and commentary on the Agama. [show this book only] Hoadley, Mason C. 37.50 Abebooks The Book Bin [publisher: Univ of Arizona Pr] 0816507279 292pp.
%23107074: HOAGLAND, MAHLON. - Toward the habit of truth : a life in science.
%23172279: HOAGWOOD, TERENCE ALLAN. - Skepticism & ideology : Shelley's political prose and its philosophical context from Bacon to Marx.
%23271123: HOANG, THANH-THUY. - Liberalisierung und (Notstands)Schutzklauseln im internationalen Warenhandel : am Beispiel des WTO-, EG- und ASEAN-Rechts.
%23197468: HOARE, PHILIP - Spike Island : the memory of a military hospital.
%23254396: HOBBES, THOMAS. - [Thomae Hobbes Malmesburiensis]. Opera philosophica : quae latine scripsit. Vol. 5.
%23254397: HOBBES, THOMAS. - [Thomae Hobbes Malmesburiensis]. Opera philosophica : quae latine scripsit. Vol. 4.
%23254399: HOBBES, THOMAS. - [Thomae Hobbes Malmesburiensis]. Opera philosophica : quae latine scripsit. Vol. 1.
%2329524: HOBBES, THOMAS. - The English works of Thomas Hobbes of Malmesbury. Volume 11 : [Index].
%23228090: HOBBES, THOMAS. - Leviathan, or the matter, form, and power of a Commonwealth ecclesiastical and civil. [The English works of Thomas Hobbes, 3].
%23175944: HOBBES, THOMAS. - The English works of Thomas Hobbes of Malmesbury. Volume 5 : The questions concerning liberty, necessity, and chance, clearly stated and debated between Dr. Bramhall, Bishop of Derry, and Thomas Hobbes of Malmesbury.
%23219358: HOBBS, HEIDI H. (ED.) - Pondering postinternationalism : a paradigm for the twenty-first century?.
%2342903: HOBSBAWM, E.J. - On the edge of the new century.
%2350671: HOBSON, A.R.A. - Apollo and Pegasus : an enguiry into the formation and dispersal of a Renaissance library.
%23245675: HÖCH, HANNAH. - Hannah Höch : eine Lebenscollage.
%23281228: HOCH, PAUL H. & JOSEPH ZUBIN (ED.) - Depression : the proceedings of the forty-second annual meeting of the American Psychopathological Association, held in New York City, June 1952.
%2378029: HOCHHEISER, SHELDON. - Rohm and Haas : history of a chemical company.
%23134370: HOCHSCHILD, ADAM. - Bury the chains : prophets and rebels in the fight to free an empire's slaves.
%2368871: EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE (ZÜRICH). - Hallenstadion Zürich 1939/2005 : die Erneuerung eines Zweckbaus.
%23180506: HOCK, WILLI. - Test examples for nonlinear programming codes.
%23262650: HOCKETT, CHARLES F. - A Leonard Bloomfield Anthology.
%2334083: HOCKING, WILLIAM ERNEST. - Man and the state.
%23281916: HOCKING, WILLIAM ERNEST. - The Spirit of World Politics. With special studies of the Near East.
%232988: HOCKING, WILLIAM ERNEST. - Philosophy, religion, and the coming world civilization. Essays in honor of William Ernst Hocking.
%2366274: HODGES, CHRISTOPHER - The reform of class and representative actions in European legal systems : a new framework for collective redress in Europe.
%23157497: HODGMAN, DONALD R. - Soviet industrial production, 1928-1951.
%23281763: HODGSON, LARRY. - The garden lover's guide to Canada.
%23245108: HODGSON, JOHN & JOHN LEWTHWAITE. - Tort law textbook. 2nd edition.
%23101380: HODGSON, B.H. - Essays on the languages, literature and religion of Nepal and Tibet : together with further papers on the geography, ethnology and commerce of those countries.
%23257060: HOED, PAUL DEN & ANNE-GREET KEIZER (RED.) - Op steenworp afstand : op de brug tussen wetenschap en politiek : WRR 35 jaar.
%2319723: HOEDEMAKER, LIBERTUS AREND. - Faith in Total Life. Style and Direction of H. Richard Niebuhr's Theology
%2379930: HOEDEMAN, JAN & REMCO MEIJER. - Willem IV, van prins tot koning.
%2351063: HOEFFELMAN, L.P.J. - Het karakter van lastgeving volgens art. 1829 B.W.
%2367689: HOEFLICH, M. H. - Legal Publishing in Antebellum America.
%2381027: HOEFNAGEL, F.J.P.M. & ALEX REINDERS. - Kunst, kunstbeleid en administratief recht : preadviezen
%2380396: HOEFNAGEL, F.J.P.M. - Wetgever en cultuur. Uitgangspunten en beginselen op de terreinen van het onderwijs, de wetenschap, de publieke omroep, het openbare bibliotheekwerk, het sociaal-cultureel werk, de kunsten en de musea in de jaren 1973 tot eind 1987.
%23264642: HOEFNAGEL, TEUN. - Tussen traditie en emancipatie : de Engelse vakbeweging en haar strijd tegen de industriële arbeidsdisciplinering (1780-1914).
%23277595: HOEFNAGELS, PETER. - Handboek scheidingsbemiddeling.
%2318678: HOEFNAGELS, G.P. - Recht en maatschappelijk werk.
%237823: HOEFNAGELS, G.P. - (red.). Help, ik word geholpen. Na 150 jaar reclassering 1823-1973.
%237787: HOEFNAGELS, G.P. - Witte boordencriminaliteit. Opstellen over misdaad en macht.
%2327937: HOEFNAGELS, G.P. - Rapportage in het civiele kinderrecht in het bijzonder bij de Raden voor de Kinderbescherming. Diss.
%2363163: HOEFNAGELS, HARRY. - La Sociologie face aux problèmes sociaux. Préf. Raymond Aron.
%2355242: HOEFNAGELS, G.P. - Een eenvoudige strafzitting. Een onderzoek naar doelstellingen, verwachtingen en uitkomsten van de methode van strafrechtspraak in minder grote zaken.
%23247459: HOEFNAGELS, PETER. - De toverstaf : een geschiedenis van rede en magie.
%2354279: HOEFNAGELS, G.P. - Beginselen van criminologie.
%2350988: HOEFNAGELS, G.P. - De rapportage van de maatschappelijk werker in het bijzonder in kinderzaken.
%23243576: HOEFNAGELS, G.P. - Beginselen van kriminologie.
%23239132: HØEG, PETER. - The history of Danish dreams.
%2377205: HOEGEL, HUGO. - Die Einteilung der Verbrecher in Klassen.
%2394889: HOEHLER-FATTON, CYNTHIA. - Women of fire and spirit : history, faith, and gender in roho religion in Western Kenya.
%23129924: HOEHLER-FATTON, CYNTHIA. - Women of Fire and Spirit : History, Faith, and Gender in Roho Religion in Western Kenya.
%2328732: HOEK, R. VAN DER. - Over: The Law of Uniform Seniority. Diss.
%2338605: HOEK, J.B.M. VAN. - Eike van Repgow's Rechtsboek in beeld. Observaties omtrent de verluchting van de Saksenspiegel.
%23260189: HOEK, KAREN VAN - Anaphora and conceptual structure.
%23230367: HOEK, A.A.H. VAN ... [ET AL.] - Making choices in public and private international immunity law : preadviezen.
%23101986: HOEK, C. VAN DEN. - A Taxonomic Revision of the American Species of Cladophora (Chlorophyceae)
%23229110: HOEK, WIEBE VAN DER. - Modalities for reasoning about knowledge and quantities.
%23171509: HOEK, JACOBUS MARTINUS. - De middelnederlandsche vertalingen van Boethius' De Consolatione Philosophiae met een overzicht van andere Nederlandse en Niet-Nederlandse vertalingen.
%236008: HOEK, BENJAMIN VAN DER. - Het ontstaan van de Tweebond. De Frans-Russische betrekkingen van 1856 tot 1894.
%23146503: HOEK, HENK. - Variable trends. A Bayesian perspective.
%23210981: HOEK, MARINA VAN, MAROESKA METZ & LAMBERTUS JACOBUS JOHANNES AAFJES., TRUDY KOELEMEIJER - Vrede : een kunst : Nederlandse kunstenaars over vrede en oorlog.
%23201525: HOEK, G. V.D. A.O. (EDS.). - Bouwers in de mijnstreek. Verslagboek van de Katholieke Vereeniging van Mijnbeamten van September 1944 tot en met 31 December 1946.
%23127647: HOEKEMA, A.J. & N.F. VAN MANEN. - Typen van legaliteit.
%23180929: HOEKEMA, A.J. & N.F. VAN MANEN. - Typen van legaliteit.
%2325945: HOEKEMA VAN DER COURT, CORNELIS. - Uni-world government for our future world government : for peace, freedom, dignity, respect to all people in the world.
%238945: HOEKEMA, A. - Schadeplichtigheid in het verkeer : de betekenis van de overtreding van verkeersregels voor de civielrechtelijke aansprakelijkheid.
%23264020: HOEKEMA, ANDRÉ J. (EDITOR) - Legalising Land Rights: Local Practices, State Responses and Tenure Security in Africa, Asia and Latin America (AUP - Law, Governance, and Development R).
%23200757: HOEKEN, HANS. - The design of persuasive texts : Effects of content, structure, and style on attitude formation.
%23243623: HOEKENDIJK, M.G.M. - Zakboek proces-verbaal en bewijsrecht 2008-2009.
%23198252: HOEKENDIJK, M.G.M. - Zakboek proces-verbaal en bewijsrecht 2008-2009 (Politie Zakboek).
%23241093: HOEKENDIJK, M.G.M. - Politie zakboek. Strafvordering voor de hulpofficier.
%2318190: HOEKENDIJK, JOHANNES CHRISTIAAN. - Kerk en volk in de Duitse zendingswetenschap.
%23130388: HOEKSEMA, TAMMO & JAN TER LAAK (EDS.) - Human rights and terrorism : seminar in the Hall of Knights, The Hague, The Netherlands September 17-18, 2003.
%2366529: HOEKSMA, J.A. - De menselijke maat : zienswijzen in asielzaken.
%23270856: HOEKSMA, JAAP. - De premier van Europa : het verhaal van een spel om de macht.
%23166941: HOEKSTRA, R.J. - De ministerraad in Nederland.
%2395441: HOEKSTRA, R.C. - Sexuele doding: theoretische overwegingen en een empirische exploratie.
%2310166: HOEKSTRA, J. (BEW.). - De eerste en tweede Hunsinger Codex.
%2314677: HOEKSTRA, JANITA CORNELIA. - Handelen van heroïnegebruikers : effecten van beleidsmaatregelen.
%23252288: HOEKSTRA, E. & C. SMITS (RED.) - Morfologiedagen 1996 : lezingen gehouden tijdens de Morfologiedagen op donderdag 19 en vrijdag 20 september 1996 in Amsterdam
%2348033: HOEKSTRA, E.G. & R. KRANENBORG (RED.) - Rituelen in religieus Nederland : gebruiken van joden, christenen, moslims, hindoes en boeddhisten in belangrijke levensfasen.
%234717: HOEKSTRA, J. & B.S. TEN KATE. - Gemeentelijke grondverwerving.
%23252279: HOEKSTRA, E. & C. SMITS (RED.) - Vervoegde voegwoorden : lezingen gehouden tijdens het Dialectsymposium 1994.
%2320331: HOELEN, H. - Een studie over de biermarkt en het verbruik van alcoholische dranken.
%23211157: HOEN, HERMAN W. (ED.) - Good Governance in Central and Eastern Europe: The Puzzle of Capitalism by Design.
%23208374: HOEN, J.J. 'T. - Op naar het licht : de Zaanstreek in de periode van de opkomst der arbeidersbeweging, 1882-1909.
%23118294: HOENEN, P. - Philosophie der anorganische natuur.
%2373945: HOENIGER, HEINRICH. - Handelsgesetzbuch nebst Einführungsgesetz : Textausgabe mit Verweisungen auf abändernde und ergänzende Gesetze.
%2325813: HOEPEN, M.A. VAN. - Anticipated and deferred corporated income tax in companies' financial statements. Diss.
%23101384: HOERNLE, A.F. RUDOLF. - Manuscript remains of Buddhist literature found in eastern Turkestan : facsimiles of manuscripts in Sanskrit, Khotanese, Kuchean, Tibetan and Chinese with transcripts, translations and notes. Volume I: (parts I and II) Manuscripts in Sanskrit, Khotanese, Kuchean, Tibetan and Chinese.
%23101382: HOERNLE, A.F. RUDOLF. - A comparative grammar of the Gaudian (Aryo-Indian) languages : with special reference to the Eastern Hindi : preceded by a general introduction on the North-Indian vernaculars, and accompanied by a language map, a comparative table of alphabets, and an index of subjects.
%23146554: HOESEL, ROGER VAN. - Beyond export-led growth : the emergence of new multinational enterprises from Korea and Taiwan.
%23217467: HOET, JAN. - Jan Hoet, op weg naar Documenta IX
%2311712: HOETINK, H.R. - Rechtsgeleerde opstellen.
%2336591: HOETINK, H.R. - Periculum est emptoris : beschouwingen over de gegrondheid van den aanval op de classiciteit van dezen Romeinsch-rechtelijken regel.
%2310914: HOETINK, H.R. - Over het verstaan van vreemd recht. Rede.
%23136962: HOETINK, H. - Het patroon van de oude Curaçaose samenleving.
%23266288: HOETINK, H.R. - Periculum est emptoris : beschouwingen over de gegrondheid van den aanval op de classiciteit van dezen Romeinsch-rechtelijken regel.
%2331847: HOETJES, B.J.S. - Corruptie bij de overheid : een bestuurlijk en politiek probleem, sociaal-wetenschappelijk beschouwd.
%23234574: HOEVE, J. VAN DER. - Lipoidoses en scleromalacia perforans.
%23224129: HOEVEN, A.F. VAN DEN. - Rechtsbescherming bij examens en tentamens in het wetenschappelijk onderwijs.
%23133324: HOEVEN, H. VAN DER. - De Invloed der Affectieve Meerwaarde van Voorstellingen in het Woordreaktie-Experiment. Met een aanhangsel over de bruikbaarheid van het experiment in het strafproces. Diss.
%23150936: HOEVEN, MAARTEN BASTIAAN VAN DER. - De schoolstrijd in Frankrijk, in het bijzonder tijdens de Derde Republiek.
%23123131: HOEVEN, H. VAN DER. - Militair straf- en tuchtrecht : verzameling van ontwerpen, stukken, beraadslagingen enz. Deel 1-3.
%23102001: HOEVEN, J. VAN DER. - Opkomst en neergang van een heersende leer : de leer van het wetspositivisme.
%23282177: HOEVEN, PIEN VAN DER. - Hoed af voor Marshall : de Marshall-hulp in Nederland 1947-1952.
%2312454: HOEVEN, J. VAN DER. - De drie dimensies van het bestuursrecht : ontstaan en vorming van het Nederlandse algemene bestuursrecht.
%23102000: HOEVEN, J. VAN DER. - Botsing van grondrechten.
%2383423: HOEVEN, J. VAN DER. - Non ex regula : liber amicorum Mr. J. van der Hoeven.
%237768: HOEVEN, H. VAN DER. - Psychiatrie : een handleiding voor juristen en maatschappelijk werkers.
%2374377: HOEVEN, J. VAN DER. - De plaats van de Grondwet in het constitutionele recht : aangevulde heruitgave van het academische proefschrift.
%2361820: HOEVEN, HANS VAN DER (ED.). - Boeken over bridge : catalogus van de bridgebibliotheek van E.E. Nadorp (1934-1993).
%2398851: HOF, JACOMIJN J. VAN. - Commentary on the UNCITRAL Arbitration Rules : the application by the Iran-U.S. Claims Tribunal.
%23228813: HOF, W.J. OP 'T (E.A.) - Disgenoten : short-title catalogue van Het rechte gebruyck van des Heeren H. avondtmael
%2377203: HOFBAUER, SILVESTER. - Die Ausbildung der grossen Grundherrschaften im Reihe der Merowinger.
%23174059: HOFDIJK, WILLEM JACOB (1816-1888). - Gedenkboek van de feestvieringen ter gelegenheid der 25jarige regeering van Z.M. Koning Willem den Derde.
%23245331: HOFDORP, PIM. - Moord in miniatuur.
%2389010: HOFF, GERARDUS THEODORUS JOHANNES - Openbaarmaking van koersgevoelige informatie.
%23280355: HOFF, J.J. - Vorderingen, verplichtingen, transitoria : tijdstip verlies- en winstneming.
%23231415: HOFF, MAARTEN CLEMENT & DOMENICO LUZIANO ROITERO. - Militaire misstappen van de Nederlandse Leeuw : een vergelijkende analyse van oorlogsplannen en oorlogvoering in Nederland en Nederlands-Indië, 1825-1950.
%23221747: HOFF, JENS. - Internet, governance and democracy : democratic transitions from Asian and European perspectives.
%23221538: HOFF, FRIEDRICH CARL. - Dissertatio inauguralis juridica continens observationes quasdam de transmissione hereditatum.
%2359708: HOFFBAUER, JOHANN CHRISTOPH - Geschichte der Universität zu Halle bis zum Jahre 1805.
%23262343: HÖFFDING, HARALD. - Sören Kierkegaard als Philosoph.
%2371245: HÖFFE, OTFRIED. - Aristotle.
%23262879: HOFFELNER, KLAUS. - Das Apollon-Heiligtum : Tempel, Altäre, Temenosmauer, Thearion.
%2350192: HOFFER, PETER CHARLES. - The law's conscience : equitable constitutionalism in America.
%23135763: HOFFMAN, YAIR - A Blemished Perfection. The Book of Job in Context.
%23279697: HOFFMAN, BRUCE. - Inside Terrorism (Columbia Studies in Terrorism and Irregular Warfare).
%23207383: HOFFMAN, ROBERT. - A portion of reason.
%23241389: HOFFMAN, KENNETH. - Banach Spaces of Analytic Functions
%23151898: HOFFMAN, DANIEL N. - Our elusive constitution: silences, paradoxes, priorities.
%2381047: HOFFMAN, DENNIS L. & ROBERT H. RASCHE. - Aggregate money demand functions : empirical applications in cointegrated systems.
%23257346: HOFFMAN, ANNE GOLOMB. - Between exile and return. S.Y. Agnon and the drama of writing.
%235979: HOFFMAN, PAUL. - Essays on Descartes.
%23267621: HOFFMAN, PAUL. - De wraak van Archimedes : de boeiende, maar gevaarlijke wereld van de wiskunde.
%23272956: HOFFMAN, F. - De mislukte erfenisroof : een verhaal voor de jeugd.
%23249725: HOFFMANN, ROLF (ED.) - Die Akademie : eine Sammlung von Aufsätzen aus dem Arbeitskreis der Philosophischen Akademie auf dem Burgberg in Erlangen. 1.-4. Heft.
%23261143: HOFFMANN, J.F. - Die Getreidespeicher : ihre bautechnische und maschinentechnische Einrichtung, wie Fördermaschinen, Lüfter und Luftwerk, Reinigungsmaschinen usw., sowie Besprechung der Getreide- und Allestrockner.
%23160703: HOFFMANN, DAVID - The information sourcebook of herbal medicine.
%23219818: HOFFMANN, MATTHEW J. - Ozone depletion and climate change : constructing a global response.
%2360581: HOFFMANN, FRIEDRICH. - Der römische Senat zur Zeit der Republik, nach seiner Zusammensetzung und inneren Verfassung betrachtet.
%2348430: HOFFMANN SR., G.H. - Tales of Hoffmann: the experiences of an international business investigator.
%23267385: HOFFMANN, PIOTR. - Violence in modern philosophy.
%23196534: HOFFMANN, HERBERT. - Attic black-figured amphorae.
%2395372: HOFFMANS, J.G.F.M. - Veranderingen in de sociale zekerheid: op weg naar een geprivatiseerd stelsel?
%23273916: HOFFMEISTER, F. & C. MÜLLER (EDS.) - Brain function in old age: Evaluation of changes and disorders
%23251360: HOFFSCHULTE, BEN. - Abrahamitisch manifest : verslag van een filosofisch sabbatjaar.
%23258045: HOFFSTAEDTER, GERHARD. - Modern muslim identities : negotiating religion and ethnicity in Malaysia.
%23168738: HOFHEINZ, ROY. - The broken wave : the Chinese communist peasant movement, 1922-1928.
%2341402: HOFHUIS, YMKE. - Minimumharmonisatie in het Europees recht : vormen, begrip en gevolgen.
%23156193: HOFKES, M.W. - Modelling and computation of general equilibrium.
%23257467: HOFLAND, H.J.A. - De stadsoorlog : Amsterdam '80.
%23254798: HOFLAND, H.J.A. - Geen tijd : op zoek naar oorzaken en gevolgen van het moderne tijdgebrek.
%23177436: HOFLAND, H.J.A., KAISER, FRANZ & JOSEPHUS JITTA, MARIETTE. - Karel Appel, werk op papier.
%23275064: HOFLAND, H.J.A. - Opmerkingen over de chaos.
%23212185: HOFMAN, J.A. - Vertrouwelijke communicatie : een rechtsvergelijkende studie over de geheimhouding van communicatie in grondrechtelijk perspectief naar internationaal, Nederlands en Duits recht.
%23237455: HOFMAN, J.A., J.W. SAP & I. SEWANDONO. - Grondrechten in evenwicht.
%23126970: HOFMANN, K. (ED.) - Quellen zur Geschichte Friedrichs I. des Siegreichen : Kurfürsten von der Pfalz. Band 1 : Mathias von Kemnat. Chronik Friedrichs I; Eikhart Artzt. Chronik von Weissenburg; Karl Menzel. Regesten zur Geschichte Friedrichs I; Band 2 : Michel Beheim. Reimchronik; Eckhart Artzt. Vom Weissenburger Krieg.
%23223722: HOFMANN, K. (ED.) - Quellen zur Geschichte Friedrichs I. des Siegreichen : Kurfürsten von der Pfalz. Band 1: Mathias von Kemnat. Chronik Friedrichs I; Eikhart Artzt. Chronik von Weissenburg; Karl Menzel. Regesten zur Geschichte Friedrichs I; Band 2 : Michel Beheim. Reimchronik; Eckhart Artzt. Vom Weissenburger Krieg.
%23138582: HOFMANN, HANNS HUBERT - Die Entstehung des modernen souveränen Staates.
%2326074: HOFMANN, L.C. - Het Nederlands verbintenissenrecht. Deel 1: De Algemene Leer van de Verbintenissen. Eerste Gedeelte (artt. 1-1388 B.W.); Tweede gedeelte (artt. 1389-1492 B.W.)
%23182870: HOFMANN, CORINNE. - De blanke Masai.
%23165453: HOFMANN, L.C. - Het Nederlands verbintenissenrecht : de Algemene Leer van de Verbintenissen. Eerste gedeelte (Artt. 1269-1387 B.W.).
%23266682: HOFMANN, L.C. - Het Nederlandsch verbintenissenrecht. 1e deel: De Algemene leer der verbintenissen; 2e deel: de bijzondere overeenkomstem.
%23226367: HOFMANN, K. (ED.) - Quellen zur Geschichte Friedrichs I. des Siegreichen : Kurfürsten von der Pfalz. Band 1: Mathias von Kemnat. Chronik Friedrichs I; Eikhart Artzt. Chronik von Weissenburg; Karl Menzel. Regesten zur Geschichte Friedrichs I;
%23237541: HOFMANNSTHAL, HUGO VON. - Richard Strauss , 1864-1949 , Die Frau ohne Schatten : Oper in drei Akten.
%2315299: HOFMEISTER, PHILIPP. - Der Ordensrat.
%2361153: HOFMEISTER, ADOLF. - Die heilige Lanze : ein Abzeichen des alten Reichs.
%2364511: HOFMEYR, SERVAAS. - Die Boere-Republieke en die Volkereg. Diss.
%23157932: HOFSTADTER, DAN. - The Earth moves : Galileo and the Roman Inquisition.
%23221368: HOFSTEDE, GEERT H. - Allemaal andersdenkenden : omgaan met cultuurverschillen.
%23132390: HOFSTEE, E.J. & T.M. SCHALKEN - Strafrecht binnen het Koninkrijk.
%2335922: HOFSTEE, E.W. - Het Oldambt : een sociografie. Deel 1: Vormende krachten.
%23219276: HOFSTEE, E.W. - Rural life and rural welfare in the Netherlands.
%23102004: HOFSTEE, W.K.B. - Het alledaags persoonlijkheidsvocabulaire.
%2359395: HOFSTEE, E.J. - Van TBR naar TBS.
%23102006: HOFSTRA, S. - De betekenis van enkele nieuwere groepsverschijnselen voor de sociale integratie van veranderend Afrika.
%23258144: HOFSTRA, TETTE. - Ortsnamen auf -Elte in der niederländischen Provinz Drente.
%23185826: HOFSTRA, SJOERD. - Differenzierungserscheinungen in einigen Afrikanischen Gruppen : ein Beitrag zur Frage der primitiven Individualität.
%23182914: HOFTIJZER, JACOB. - Die Verheissungen an die drie Erzväter.
%23155808: HOFTIJZER, J. - Religio Aramaica: godsdienstige verschijnselen in Aramese teksten.
%23101385: HOFTIJZER, PAUL G. - Engelse boekverkopers bij de beurs : de geschiedenis van de Amsterdamse boekhandels Bryning en Swart, 1637-1724.
%23259930: HOFTIJZER, P.G., O.S. LANKHORST & H.J.M. NELLEN (EDS.) - Papieren betrekkingen : zevenentwintig brieven uit de vroegmoderne tijd.
%23264786: HOFTIJZER, PAUL G. - Engelse boekverkopers bij de beurs : de geschiedenis van de Amsterdamse boekhandels Bryning en Swart, 1637-1724.
%23203190: HOFWIJK, O.R. & J. WELLES. - Surinaams Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering : (G.B. 1935 No. 80).
%2368195: HOFWIJK, J.W. - De hitte van de dag : onze soldaten in Indonesië.
%23254165: HOGAN, MICHAEL J. (ED.) - Paths to power : the historiography of American foreign relations to 1941.
%2351889: HOGAN, GERARD & CLIVE WALKER. - Political violence and the law in Ireland.
%23279608: HOGAN, WILLARD N. - International conflict and collective security : the principle of concern in international organization.
%23242558: HOGENBOOM, BARBARA - Cross-border activism and its limit : Mexican environmental organizations and the United States.
%2399881: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN. - De Spelen van Gijsbrecht van Hogendorp.
%2376625: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN. - Journal d'Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813).
%2322779: HOGENDORP, D. VAN. - Instructie betreffende den consulairen burgerlijken stand : 1890 = Insturction sur l'état civil consulaire : 1890. = Instructions concerning the consular regustration of births, deaths and marriages : 1890.
%23179035: HOGERHUIS, MICHIEL & MARTIJN VAN OORSCHOT. - Een zoektocht naar schoonheid.
%23229108: HOGERVORST, SUSAN. - Staat en welzijn : het belang van een vernieuwde conceptie van de Minimale Staat.
%2377878: HOGSETT, CHARLOTTE. - The literary existence of Germaine de Staël.
%23275173: HOGUE, ARTHUR R. - Origins of the common law.
%23281954: HOHBERGER, STEFAN. - Vergleich der politischen Theorie und der politischen Systeme des Althusius mit der EU.
%23228698: HOHENDAHL, PETER UWE. - A History of German literary criticism, 1730-1980.
%2332222: HÖHN, KARL. - Quellenuntersuchungen zu den Viten des Heliogabalus und des Severus Alexander im Corpus der Scriptores historiae Augustae.
%2375524: HØIE, TORE A. - Performance control : service and resource control in complex IBM computing centres.
%23240904: HOILL, EDGAR & MATTHIAS REUSS. - Tattoo Masters Flash Collection. Part 1 : Selected Styles around the World.
%23240144: HOILL, EDGAR & MATTHIAS REUSS. - Tattoo Masters Flash Collection. Part 2 : Selected Styles around the World.
%23111395: HOITINK, J.E. & F.C.M.A. MICHIELS. - Handhaven met beleid : een empirisch-juridische studie over de handhaving van bestemmingsplannen.
%23248855: HOITINK, J. E. - Schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad : preadviezen.
%23108887: HOITINK, J.E. - Bestaande rechten in het milieurecht : over de actualisering van milieuvergunningen.
%23179203: TONG SIAN HOK. - Beschouwingen over de regeling van wisselkoersen in Britsch-Indië.
%23192370: HOKARI, MINORU. - Gurindji Journey: A Japanese Historian in the Outback.
%2377207: HOKE, RUDOLF. - Die Reichsstaatsrechtslehre des Johannes Limnaeus : ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Staatsrechtswissenschaft im 17. Jahrhundert.
%23214061: HOKSBERGEN, RENÉ. - Hoe ver gaan we? : moderne voortplanting in feitelijk en ethisch perspectief.
%23231417: HOL, ANTOINE & JOEP VERBURG (EDS.) - Innoverende hoven : agenda voor de appelrechtspraak 2020.
%2328196: HOL, A.M. & C.J.J.M. STOLKER (RED.) - Over de grenzen van strafrecht en burgerlijk recht.
%23213945: HOL, A.M. ... (ED.) - De Hoge Raad in 2025 : contouren van de toekomstige cassatierechtspraak.
%23104813: HÖLBL, GÜNTHER. - Beziehungen der ägyptischen Kultur zu Altitalien. I. Textteil. II. Katalog.
%2316733: HÖLBL, GÜNTHER. - Beziehungen der ägyptischen Kultur zu Altitalien. Band II. Katalog.
%23113941: HÖLBL, GÜNTHER. - Zeugnisse ägyptischer Religionsvorstellungen für Ephesus.
%23179699: HOLCOMB, CHRIS. - Mirth making : the rhetorical discourse on jesting in early modern England.
%23107861: HOLD-FERNECK, FREIHERR ALEXANDER. - Ein Kampf ums Recht : Entgegnung auf Kelsens Schrift Der Staat als Übermensch.
%23241836: HOLDEMAN, DAVID. - The Cambridge introduction to W.B. Yeats.
%2370124: HOLDEN, THOMAS - Spectres of False Divinity: Hume's Moral Atheism.
%2358795: HOLDEN, LIVIA - Hindu Divorce: A Legal Anthropology.
%23181657: HOLDEN, ARUN V., - Chaos.
%2377210: HÖLDER, EDUARD. - Natürliche und juristische Personen.
%2377208: HÖLDER, EDUARD. - Beiträge zur Geschichte des römischen Erbrechts.
%23201469: HOLDGAARD, RASS. - External Relations Law of the European Community : legal reasoning and legal discourses.
%2377213: HOLDSWORTH, WILLIAM SEARLE. - Sources and literature of English law.
%2377212: HOLDSWORTH, WILLIAM SEARLE. - The influence of the legal profession on the growth of the English constitution : being the Creighton Lecture delivered on 1st Dec. 1924.
%2377211: HOLDSWORTH, WILLIAM SEARLE. - An historical introduction to the land law.
%2346028: HOLK, LAMBERT E. VAN. - Netherlands reports to the VIIIth International Congress of Comparative Law, Pescara 1970.
%2315810: HOLK, L.E. VAN & ROELOFSEN, C.G.(ED.) - Grotius reader : a reader for students of international law and legal history.
%23182910: HOLK, ANDRÉ G. F. VAN. - The Semantic Spectrum of the Russian Infinitive.
%23280213: HOLLAARDT, STAN & GERARD PIETERS. - Lebuïnus herontdekt : een bezongen heilige.
%23212776: HOLLADAY, WILLIAM L. - A concise Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament : based upon the lexical work of Ludwig Koehler and Walter Baumgartner.
%23197026: HOLLAND, NANCY J. - The madwoman's reason : the concept of the appropriate in ethical thought.
%2377217: HOLLAND, THOMAS ERSKINE. - Studies in international law.
%2377216: HOLLAND, THOMAS ERSKINE. - The laws of war on land (written and unwritten).
%2377214: HOLLAND, THOMAS ERSKINE. - The elements of jurisprudence.
%2361815: HOLLAND, THOMAS ERSKINE. - The European concept in the Eastern question : a collection of treaties and other public acts.
%23211308: HOLLAND, JEREMY - Methods in Development Research: Combining Qualitative and Quantitative Approaches.
%2348767: HOLLAND, NORMAN NORWOOD - The I.
%23282079: ADVIESCOMMISSIE VOOR DEN HERBOUW IN DE OVERSTROOMDE GEDEELTEN IN NOORD-HOLLAND. - Na den watersnood.
%23251170: HOLLAND, JOHN H. - Adaptation in Natural and Artificial Systems: An Introductory Analysis with Applications to Biology, Control, and Artificial Intelligence (Complex Adaptive Systems).
%23178743: HOLLANDER, EDUARD SALOMON. - Het brievenvervoer uit een privaatrechtelijk oogpunt beschouwd.
%23103410: HOLLANDER, A.A. DEN. - De Nederlandse Bijbelvertalingen 1522-1545. Dutch translations of the Bible 1522-1545.
%2352294: HOLLÄNDER, EUGEN. - Plastik und Medizin.
%23267546: HOLLÄNDER, PAVEL. - Verfassungsrechtliche Argumentation : zwischen dem Optimismus und der Skepsis.
%2322191: HOLLEMAN, F.D. - Het Bantoe-grondenrecht in de Unie van Zuid-Afrika en omgeving.
%23115768: HOLLEMAN, J.F. (ED.). - Van Vollenhoven on Indonesian adat law : selections from 'Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië (Volume I, 1918; Volume II, 1931).
%23237640: HOLLEMAN, J.F. - Issues in African law.
%2336357: HOLLEMAN, J.E. - Decentralisatiewetgeving : verzameling van voorschriften betreffende provincies, regentschappen, stadsgemeenten, gemeenten en andere bij ordonnantie ingestelde zelfstandige gebiedsdeelen in Nederlandsch-Indië, (afgesloten op 1 Jan. 1933).
%23258818: HOLLEMAN, J.F. - Issues in African law.
%23197419: HOLLEMAN, F.A. - Rechtsgeschiedenis der heerlijke veren in Holland.
%2346819: HOLLEMAN, A. - Schadevergoeding bij rechtmatige bestuurshandelingen van de overheid.
%23233039: HOLLEMAN, THEO - Een verleden op de schop: Beheer en studie van het Nederlandse archeologische bodemarchief.
%2356252: HOLLENBACH, DAVID - Refugee Rights: Ethics, Advocacy, and Africa.
%23151704: HOLLENBERG, P. - Gerlacus van den Elsen. Ord. Praem. Emancipator van de Noordbrabantse Boerenstand, 1853-1925.
%2361448: HOLLEY, LINDA TARTE. - Chaucer's Measuring Eye.
%23112531: HOLLIER, DENIS & JEFFREY MEHLMAN (EDS.) - Literary debate : texts and contexts.
%23280964: HOLLIFIELD, JAMES F. - Immigrants, Markets, and States: The Political Economy of Postwar Europe.
%23281365: HOLLINGSWORTH, THOMAS HENRY. - Historical demography.
%2361379: HOLLINGSWORTH, J.R. (A.O.). - State intervention in medical care : consequences for Britain, France, Sweden, and the United States, 1890-1970.
%23276371: HOLLINGWORTH, MILES. - Saint Augustine of Hippo : an intellectual biography.
%23235058: HOLLINS, DAVID. - Austrian commanders of the Napoleonic Wars , 1792-1815.
%23148211: HOLLIS, MARTIN & STEVE SMITH - Explaining and Understanding International Relations.
%23234039: HOLLIS, CHRISTOPHER. - The Homicide Act.
%23177188: HOLLIS, MARTIN & EDWARD J. NELL. - Rational economic man : a philosophical critique of neo-classical economics.
%23280954: HOLLIS, ROSEMARY. - Oil and Regional Developments in the Gulf.
%23178134: HOLLIS, ANDY (ED.) - Beyond boundaries, textual representations of European identity.
%2391726: HOLLOWAY, KAYE. - Les réserves dans les traités internationaux.
%2346326: HOLLOWAY, DAVID. - The Soviet Union and the arms race.
%23246239: HOLLOWAY, KENNETH W. - The Quest for Ecstatic Morality in Early China.
%23276283: HOLM, MICHAEL JUUL & ANDERS KOLD (EDS.) - Jorn & Pollock : revolutionary roads.
%2362479: HOLM, ADOLF. - Geschichte Siziliens im Altertum.
%23184600: HOLMAAT, R. (RED.) - De toekomst van gelijkheid : de juridische en maatschappelijke inbedding van de gelijkebehandelingsnorm.
%23106985: HOLMAN, J. ALAN. - Pleistocene Amphibians and Reptiles in North America.
%2385599: HOLMAN, THEODOR - Plantage Nachtschade.
%2396833: HOLMAN, OTTO (RED.) - Europese dilemma's aan het einde van de 20e eeuw. Democratie werkgelegenheid veiligheid immigratie
%2369586: HOLMBERGH, STURE - Rundvandringar i Svea hovrätts byggnader.
%23213574: HOLMES, COLIN., POLLARD, SIDNEY. - Economy and society : European industrialisation and its social consequences : essays presented to Sidney Pollard.
%23258975: HOLMES, LEILANI - Ancestry of experience : a journey into Hawaiian ways of knowing.
%2340757: HOLMES, MADELYN. - Forgotten migrants: foreign workers in Switzerland before World War I.
%23257234: HOLMES, RONALD M. - Profiling violent crimes. An investagative tool.
%237846: HOLMES, FREDERIC LAWRENCE. - Lavoisier and the chemistry of life : an exploration of scientific creativity.
%23147297: HOLMES, JOHN W. (ED.) - Maelstrom : the United States , Southern Europe , and the challenges of the Mediterranean.
%23175986: HOLMGREN, BETH. - Rewriting capitalism : literature and the market in late Tsarist Russia and the Kingdom of Poland.
%2353966: HOLMGREN, H. - Verhandlungen der zweiten Konferenz der Internationalen Gesellschaft für biologische Rhythmusforschung, Utrecht 1939.
%23212834: HOLNESS, GORDON V.R. - Albert Kahn Associates : continuing the legacy.
%23191712: HOLSAPPLE, CLYDE W. & ANDREW B. WHINSTON. - Decision Support Systems: Theory and Application.
%23279808: HOLSINGER, BRUCE. - The Premodern Condition: Medievalism and the Making of Theory.
%23152002: HOLSOE, S.E. & B.L. HERMAN (EDS.) - A Land and Life Remembered. Americo-Liberian Folk Architecture.
%23184911: HOLSTEYN, JOSEPH JOANNES MARIA VAN. - Het woord is aan de kiezer : een beschouwing over verkiezingen en stemgedrag aan de hand van open vragen.
%23135891: HOLT, ELSE KRAGELUND - Prophesying the Past. The Use of Israel's History in the Book of Hosea.
%2316640: HOLT, P.M. - Egypt and the fertile crescent, 1516-1922 : a political history.
%2399925: HOLT, J.C. - Magna Carta. 2nd edition.
%23160391: HOLT, MACK P. (ED.) - Society and institutions in early modern France.
%23235635: HOLT, JOHN. - The Buddhist Visnu : religious transformation, politics, and culture.
%2385019: HOLT, E.G. (ED.). - From the Classicists to the Impressionists. Art and architecture in the 19th century.
%23190432: HOLT, BYRON W. - The gold supply and prosperity.
%23193362: HOLTERMAN, TH. - Vreemdelingenrecht : toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland.
%23247335: HOLTERMAN, TH. - Vreemdelingenrecht : toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland.
%23118896: HOLTERMAN, TH. - Constanten in het publiekrecht: met het oog op besturen.
%23174052: HOLTERMAN, TH. - Vreemdelingenrecht : toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland.
%2383275: HOLTERMAN, TH. - Anarchistiese staatsopvatting (een paradox?).
%2361690: HOLTERMAN, TH. - Algemene Begrippen staatsrecht.
%23107864: HOLTERMAN, TH. - Vreemdelingenrecht : toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland.
%23275249: HOLTGRAVES, THOMAS. - The Oxford handbook of language and social psychology.
%23221208: HOLTHAUS, LEONIE - Regimelegitimität und regionale Kooperation im Golf-Kooperationsrat (Gulf Cooperation Council).
%23238813: HOLTHÖFER, HUGO & KARL-HEINZ NÜSE (EDS.) - Sammlung Lebensmittelrechtliche Entscheidingen. Band 1 (1959) - Band 14 (1984).
%23216796: HOLTHÖFER, ERNST. - Beiträge zur Justizgeschichte der Niederlande, Belgiens und Luxemburgs im 19. und 20. Jahrhundert.
%23128604: HOLTHOON, F.L. VAN. - The road to Utopia : a study of John Stuart Mill's social thought.
%23212650: HOLTIUS, A.C. - Geschied- en regtskundige verhandelingen.
%2316879: HOLTIUS, A.C. - Voorlezingen over handels- en zeerecht. Deel 1 : Handelsregt; Deel 2: Zeeregt; Deel 3: Assurantieregt en avarijen.
%23237464: HOLTMAAT, RIKI. - Het recht op bijstand : een beschouwing over uitgangspunten , beginselen en rechtskarakter van bijstand.
%2327646: HOLTMAAT, RIKKI. - Met zorg een recht? : een analyse van het politiek-juridisch vertoog over bijstandsrecht.
%2339194: HOLTMAAT, R. & T. LOENEN. - Inleiding vrouw en recht.
%23188274: HOLTMAAT, RIKKI. - Een verdrag voor alle vrouwen : verkenningen van de betekenis van het VN-Vrouwenverdrag voor de multiculturele samenleving.
%2329954: HOLTON, GERALD & YEHUDA ELKANA (ED.). - Albert Einstein : historical and cultural perspectives : the Centennial Symposium in Jerusalem.
%23117713: HOLTON, GERALD. - Einstein, History, and Other Passions. The Rebellion against Science at the End of the Twentieth Century.
%2343841: HOLTON, GERALD & WILLIAM BLANPIED (EDS.) - Science and its public: the changing relationship.
%2312633: HOLTRUST, NORA. - Aan moeders knie : de juridische afstammingsrelatie tussen moeder en kind.
%2321253: HOLTUG, NILS - Persons, Interests, and Justice.
%23278713: HOLTZENDORFF, FRANZ VON. - Encyklopädie der Rechtswissenschaft in systematischer Bearbeitung. 2 Bände.
%2377218: HOLTZENDORFF, FRANZ VON. - Die Deportationsstrafe im römischen Altertum hinsichtlich ihrer Entstehung und rechtsgeschichtlichen Entwicklung dargestellt.
%2365451: HOLTZER, M. [ET AL]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2010-2011.
%2365450: HOLTZER, M. [ET AL]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2009-2010.
%2351225: HOLTZER, M. [ET AL]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2011-2012.
%2351227: HOLTZER, M. [ET AL]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2012-2013.
%23251374: HOLTZMAN, STEVEN R. - Digital Mantras: The Language of Abstract and Virtual Worlds.
%23136598: HOLTZMANN, HOWARD M. & JOSEPH E. NEUHAUS. - A Guide to The UNICITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Legislative history and commentary.
%23137250: HOLVAST, JAN. - Het gebruik van persoonlijkheidsprofielen in de publieke sector.
%2359668: HOLWERDA, J.H. - Die Attischen Gräber der Blüthezeit. Studien über die Attischen Grabreliefs.
%23280787: HOLY, LADISLAV. - The little Czech and the Great Czech Nation : national identity and the post-communist transformation of society.
%23138611: HOLYOAKE, JOHN - Contextual and Thematic Interference in Montaigne's Essais.
%2330657: HOLZACH, CORNELIE - Georg Dobler: Schmuck / Jewellery 1980-2010.
%23258066: HOLZBERG, NIKLAS. - The Ancient Fable, an introduction.
%23134077: HOLZHAUER, R.W. & R. TEIJL. - Inleiding rechtseconomie.
%23150216: HOLZHAUER, R.W. - Inleiding Intellectuele Rechten.
%2381629: HOLZHEY, HELMUT & URS BORSCHUNG (EDS.) - Gesundheit und Krankheit im 18. Jahrhundert. Referate der Tagung der Schweizerische Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhundert. Bern, 1. und 2. Oktober 1993.
%23138831: HÖLZL, FRANZ JOSEF. - Friedrich Carl von Savignys Lehre von der Stellvertretung : ein Blick in seine juristische Werkstatt.
%23103680: HOLZMANN, MICHAEL & BOHATTA, HANS. - Deutsches Pseudonymen-Lexicon.
%23259266: HOMAN, T.C.B. - Wet toezicht accountantsorganisaties. Wet toezicht financiële verslaggeving : en toelichting.
%23124795: HOMAN, GERLOF D. - Jean-François Reubell : French revolutionary, patriot and director (1747-1807).
%2363583: HOMAN, T.C.B. - Wet toezicht accountantsorganisaties. Wet toezicht financielle verslaggeving : en toelichting.
%23199958: HOMBERGH-POT, MARIA VAN DEN. - Structuur in de woordenschat van drie waterlandse dialecten. Een studie over de dialecten van Marken, Volendam en Monnikendam.
%2338143: HOMBURG, ERNST & LODEWIJK PALM (EDS.) - De geschiedenis van de scheikunde in Nederland. Deel 3: De ontwikkeling van de chemie van 1945 tot het begin van de jaren tachtig.
%23279931: HOMBURG, CORNELIA & PAUL SMITH (EDS.) - Neo-impressionism and the dream of realities : painting, poetry, music.
%23107340: HOMBURGER, ERIC & HANS JENNY. - Internationalrechtliche Aspekte des EWG-Wettbewerbsrechts : zur Anwendung der wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen des EWG-Vertrages auf in Nichtmitgliedstaaten veranlasste Wettbewerbsbeschränkungen.
%2322769: HOMECKI, ADAM. - Produkcja i handel zborzowy w latifundium Lubomirskich w drugiej polowie xvii i pierswszej xviii wieku.
%23228487: HOMEISTER, JOACHIM. - Öffentliche Aufgabe, Organisationsform und Rechtsbindungen : eine Untersuchung der Bedeutung von Aufgabenträger und Organisationsform für die Rechtsbindungen bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben am Beispiel der deutschen Eisenbahnen.
%2357520: HOMEM, RUI CARVALHO. - Writing and seeing : essays on word and image.
%23258575: HOMER. - The Illiad.
%2382752: HOMER, F.X.J. & L.D. WILCOX (ED.). - Germany and Europe in the Era of the Two World Wars : essays in honor of Oron James Hale.
%2322644: HOMER, WILLIAM INNES. - Thomas Eakins : his life and art.
%23243776: HOMESTEAD, MELISSA J. - American women authors and literary property , 1822-1869.
%23152037: HOMEYER, KARL GUSTAV. - Die Haus- und Hofmarken.
%23142111: HOMMEL, JUSTUS - Umkämpfter Glaube. Ein Beitrag zur Religionsphilosophie.
%23281684: HOMMEL, NELLY DE & JOS KOLDEWEIJ. - Flemish apocalypse.
%2367980: HOMMES, O.R. AND J.J.G. PRICK. - Alopecia Maligna. A Clinical, Biochemical and Anthropological-Psychosomatic Study of Eight Patients.
%2365180: HOMMES, P.M. - (ed.). Nederland en de Europese eenwording.
%23157768: HOMOLKA, WALTER; FRIEDLANDER, ALBERT H. - The gate to perfection: the idea of peace in Jewish thought.
%23280826: HOMOLKA, WALTER. - The Gate to Perfection.
%23227547: HONDERICH, TED. - Right and wrong, and Palestine, 9/11, Iraq, 7/7 ...
%23253830: HONDERICH, TED (ED.) - Morality and objectivity : a tribute to J.L. Mackie.
%23185775: HONDERS, ADRIAAN CASPER. - Doen en laten in ernst en vrede. Notities over een broederkring en een tijdschrift.
%23169913: HONDIUS, E.H. (ED.) - De meerwaarde van de rechtsvergelijking : opstellen aangeboden aan prof. mr. H.U. Jessurun d'Oliveira bij gelegenheid van zijn afscheid als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Rechtsvergelijking.
%23193230: HONDIUS, E.H. (ED.) - Netherlands reports to the sixteenth International congress of comparative law : Brisbane 2002.
%23276819: HONDIUS, E.H. - The future of European contract law : essays in honour of Ewoud Hondius to commemorate his retirement as Professor of Civil Law at the University of Utrecht.
%23157511: HONDIUS, E.H. - Nieuwe methoden van privaatrechtelijke rechtsvinding en rechtsvorming in een Verenigd Europa.
%2339073: HONDIUS, E.H. (E.A.) - Netherlands reports to the Thirteenth international congress of comparative law. Montreal, 1990.
%23149936: HONDIUS, E.H. - Konsumentenrecht.
%233749: HONDIUS, E.H. - Standaardvoorwaarden : rechtsvergelijkende beschouwingen over standaardisering van kontraktsbedingen en overheidstoezicht daarop.
%2346842: HONDIUS, E.H. - Consumentenrecht.
%23270297: D'HONDT, SARAH. - Relatievorming en gezinshereniging : getoetst aan het gelijkheidsbeginsel, de bescherming van het gezinsleven en de interne en internationale beslissingsharmonie.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

10/27