Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23102113: KOEFOED, GEERT. - Benoemen : een beschouwing over de faculté du language.
%23115409: KOEGEL, JOHN. - Music in German immigrant theater : New York City, 1840-1940.
%2372931: KOEHLER, GARY J., ANDREW B. WHINSTON AND GORDON P. WRIGHT (EDS.) - Optimization over Leontief substitution systems.
%23169804: KOEKKOEK, A.K. - Administrative law and the constitution in Ireland and the Netherlands. Preadvies.
%233334: KOEKKOEK, A.K. - Partijleiders en kabinetsformatie. Een rechtsvergelijkende studie over rol partijleiders bij kabinetsformatie in Engeland, West-Duitsland, België en Nederland. Diss.
%2341201: KOELBEL, CHARLES H., DAVID B. LOVEMAN, ROBERT S. SCHREIBER, ... [ET AL.] - The high performance Fortran handbook.
%23212640: KOELEGA, D.G.A. - Niet alles van waarde is vervangbaar : een liberaal perspectief op behoud van natuur en cultuurgoederen in een technologische samenleving.
%23214631: KOELEMEIJER, GERARDO SOTO Y. - On the behaviour of classes of min-max-plus systems.
%23247535: KOELEMEIJER, JUDITH. - Anna Boom.
%23243158: KOELEWIJN, W.I. - Privacy en politiegegevens : over geautomatiseerde normatieve informatie-uitwisseling.
%23224087: KOEMAN, N.S.J. - Bestemmingsplan en privaatrecht.
%23173245: KOEMAN, N.S.J. - Dient de wet regelen te stellen ten aanzien van bepalingen van publiekrechtelijke aard in privaatrechtelijke overeenkomsten met de overheid?; W. Konijnenbelt. Een pakt met de overheid : (dient de wet regelen te stellen ten aanzien van bepalingen van publiekrechtelijke aard in privaatrechtelijke overeenkomsten met de overheid? : preadviezen.
%238708: KOEMAN, N.S.J. - Bestemmingsplan en privaatrecht.
%2345184: KOEMAN, N.S.J., A.G.A. NIJMEIJER & R. UYLENBURG (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Wet algemene bepalingen omgevingsrecht : de tekst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante regelgeving, voorzien van commentaar.
%23227579: KOEMAN, N.S.J. - Een wereld te winnen : enkele beschouwingen over de toekomst van het omgevingsrecht.
%2381058: KOEMAN, N.S.J. & J.H.W. DEPLANQUE. - Overheidsaansprakelijkheid, administratieve en burgerlijke rechter : Preadviezen & verslag vergadering.
%23117009: KOEMAN, JAN HEIN. - Responsibilities of environmental research.
%23243673: KOENER, DIANE P. - Republic of labor. Russian printers and Soviet socialism, 1918-1930.
%23223495: KOENRAAD, L.M. - Uit het oogpunt eener goede policie : het administratief beroep op Gedeputeerde Staten 1814-1850.
%232803: KOENRAADS, JAN P. - Gooise schilders.
%2382639: KOENRAADT, FRANS. - Ouderdoding als ultiem delict.
%23694: KOENRAADT, F. & S.J. STEENSTRA. - Forensische psychologie : rapportage en behandeling in het straf(proces)recht.
%233056: KOENRAADT, F. - Forensische jeugdpsychologie : rapportage en behandeling in het familie- en jeugdrecht.
%23221142: KOENRAADT, FRANS. - De centrale positie van grensgevallen : hun plaats, tijd en persoon in de forensische psychologie.
%23186063: KOENS, M.J.C. - Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht).
%2313016: KOENS, M.J.C. - Jeugdigen in de knel : maatregelen van jeugdbescherming in de toekomst. Rede.
%23130453: KOENS, M.J.C. & G. DE JONGE. - Het nieuwe strafrecht en strafprocesrecht voor jeugdigen.
%2340462: KOENS, M.J.C. - Jeugdige vreemdelingen in Nederland : een onderzoek naar enige aspekten van vreemdelingenrecht en jeugd(beschermings)recht betreffende de komst naar en het voortgezet verblijf in Nederland van jeugdige vreemdelingen.
%23160484: KOERNER, DAVID W. - Here be dragons : the scientific quest for extraterrestrial life.
%23232844: KOERS, ALBERT WOLTER. - Driemaal is scheepsrecht : de modernisering van de rechterlijke organisatie.
%23173184: KOERS, A.W. E.A. - Recht en Internet : verkenningen op het gebied van het internationaal privaatrecht , het strafrecht en het auteursrecht. Preadviezen.
%23133372: KOERS, JAN. - Nederland als verzoekende staat bij de wederzijdse rechtshulp in strafzaken : achtergronden, grenzen en mogelijkheden.
%23170388: KOERS, JAN. - Nederland als verzoekende staat bij de wederzijdse rechtshulp in strafzaken : achtergronden, grenzen en mogelijkheden.
%23215205: KOERS, A.W. E.A. - Knowledge based systems in law : in search of methodologies and tools.
%23218693: KOERTGE, NORETTA. - Scientific values and civic virtues.
%2386542: KOETER, M.W.J. & M. BAKKER. - Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV).
%2341034: KOETHE, JOHN - Scepticism, Knowledge, and Forms of Reasoning.
%23248839: KOETSER, M.B. (E.A.) - De belanghebbende : preadviezen uitgebracht.
%23192388: KOETSER, M.B. - Overheid en schadevergoeding.
%23248884: KOETSER, M.B. (E.A.) - De belanghebbende : verslag van de algemene vergadering van de Vereniging voor Administratief Recht gehouden op 15 mei 1992 ter behandeling van de preadviezen van M.B . Koetser , Ch.J . Langereis , R.M . van Male.
%2381060: KOETSER, M.B. (E.A.) - De belanghebbende : preadviezen & verslag.
%23262334: KOEVOETS, MIRANDA MARIA. - Wangedrag van werknemers : de bevoegdheid van werkgevers tot opsporing en sanctionering.
%2359158: KOFALK, HARRIET. - No woman tenderfoot: Florence Merriam Bailey, pioneer naturalist.
%23203376: KOFFEMAN, NELLEKE. - Morally sensitive issues and cross-border movement in the EU : the cases of reproductive matters and legal recognition of same-sex relationships.
%23109731: KOFMAN, PAUL. - Managing Primary Commodity Trade.
%2352694: KOGEL, CATHARINA HENDRIKA DE. - Long-term effects of brood size on offspring : an experimental study in the zebra finch.
%23216343: KOGEL, C.H. DE, E. NEVEN & GEERT A.C. VERVAEKE. - Gewelds - en zedendelinquenten met een psychische stoornis : wetgeving en praktijk in Engeland , Duitsland , Canada , Zweden en België.
%23170114: KOGEL, RENÉE. - Pierre Charron.
%2335148: KOGEL, C.H. DE - De hersenen in beeld : neurobiologisch onderzoek en vraagstukken op het gebied van verklaring, reductie en preventie van criminaliteit.
%2385734: KOGEL, C.H. DE & M.H. NAGTEGAAL. - Toezichtprogramma's voor delinquenten en forensisch psychiatrische patiënten : effectiviteit en veronderstelde werkzame mechanismen.
%2355211: KOGELS, H.A. - De Wet investeringsrekening.
%2377085: KOGLER, FERDINAND. - Recht und Verfassung der Stadt Rattenberg im Mittelalter. Ein Beitrag zur altbayerischen Stadtrechtsgeschichte.
%2379877: KOH, KHENG LIAN (ED.) - Straits in international navigation : contemporary issues.
%23228733: KOH, BYUNG CHUL. - Japan's administrative elite.
%2396294: KOHARA, HIRONOBU. - De Verboden Stad : hofcultuur van de Chinese keizers (1644-1911) = The Forbidden City : court culture of the Chinese emperors (1644-1911).
%23236534: KOHL, HELMUT - Ich wollte Deutschlands Einheit.
%23243903: KOHL, HERBERT R. - Stupidity and tears : teaching and learning in troubled times.
%23239782: KOHL, HERBERT R. - She would not be moved : how we tell the story of Rosa Parks and the Montgomery bus boycott.
%23102115: KOHLBERG, E. - Medieval Muslim Views on Martyrdom.
%2377098: KOHLER, JOSEF. - Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz.
%2377099: KOHLER, JOSEF. - Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht.
%2377090: KOHLER, JOSEF. - Deutsches Patentrecht, systematisch bearbeitet unter vergleichender Berücksichtigung des französischen Patentrechts.
%23184101: KOHLER, ERIC. L. - A dictionary for accountants. 2nd edition enlarged and revised.
%2377096: KOHLER, JOSEF. - Der Prozess als Rechtsverhältnis : prolegomena zu einem System des Zivilprozesses.
%2377093: KOHLER, JOSEF. - Handbuch des deutschen Patentrechts.
%2377092: KOHLER, JOSEF. - Gesammelte Beiträge zum Zivilprozess.
%2377100: KOHLER, JOSEF. - Zur Urgeschichte der Ehe. Totemismus, Gruppenehe, Mutterrecht.
%23205414: KÖHLER, JOACHIM. - Zarathustra's secret : the interior life of Friedrich Nietzsche.
%23196802: KÖHLER, MICHAEL & GISELA BARCHE (EDS.) - Das Aktfoto : Ansichten vom Körper im fotografischen Zeitalter : Ästhetik, Geschichte, Ideologie.
%23227071: KÖHLER, JOACHIM. - Richard Wagner, the last of the titans.
%2378719: KOHLER, JOSEF. - Rechtswissenschaftliche Beiträge : juristische Festgabe des Auslandes zu Josef Kohlers 60. Geburtstag, 9.3.1909.
%2377087: KOHLER, ARTHUR. - Josef Kohler-Bibliographie : Verzeichnis aller Veröffentlichen und hauptsachlichen Würdigungen.
%2377089: KÖHLER, AUGUST. - Der Vergeltungsgedanke und seine praktische Bedeutung.
%2377091: KOHLER, JOSEF. - Gedanken über die Ziele des heutigen Strafrechts.
%2377095: KOHLER, JOSEF. - Lehrbuch der Rechtsphilosophie.
%2377097: KOHLER, JOSEF. - Recht und Persönlichkeit in der Kultur der Gegenwart. - Die Ideale im Recht.
%23150029: KOHN, TAMARA & ROSEMARY MCKECHNIE (EDS.) - Extending the boundaries of care : medical ethics and caring practices.
%23212823: KOHN, A. EUGENE & WILLIAM PEDERSEN. - KPF : the first 22 years : featuring William Pedersen’s selected building designs 1976-1998.
%23154574: KÖHNE, MICHIEL. - Coördinatie van rechtsspraak.
%23233089: KOHNSTAMM, DOLPH. - Ik Ben Ik: De Ontdekking van het Zelf.
%23213345: KOHNSTAMM, DOLPH. - Hulp speciaal aan leerlingen met goede werklust : rechtvaardiging van een proefneming binnen het Amsterdamse onderwijsachterstandenbeleid.
%2384527: KOHNSTAMM, MAX. - De Europese dagboeken van Max Kohnstamm : [1] Augustus 1953-september 1957.
%23257080: KOHNSTAMM, MAX. - Diep spel : de Europese dagboeken van Max Kohnstamm : september 1957 - februari 1963.
%23127451: KOIVUSALO, MERI & EEVA OLLILA. - Making a healthy world : agencies , actors , and policies in international health.
%2395720: KOJÈVE, ALEXANDRE. - Hegel : eine Vergegenwärtigung seines Denkens : Kommentar zur Phänomenologie des Geistes.
%23159549: KOJIMA, HIROSHI. - Monad and Thou : phenomenological ontology of human being.
%23227654: KOK, RUTH A. - Statutory limitations in international criminal law.
%23213288: KOK, JOKE. - In blijde verwachting.
%23248722: KOK, Q.W.J.C.H. - De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting.
%23246107: KOK, G.CHR. - Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch : zes eeuwen rechtspraakgeschiedenis.
%237728: KOK, G.CHR. - In dienst van het recht : uit de geschiedenis van het Gerechtshof 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden).
%2376967: KOK, M. (ED.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel V: Particuliere synode Zuid-Holland : Classis Leiden 1585-1620 : Classis Woerden 1617-1620.
%2369061: KOK, G.CHR. - Het Nederlandse Notariaat.
%23252330: KOKKEN, H. EN M. VROLIJK (EDS.) - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel IV : 1477-1494. Tweede stuk: Teksten.
%2350457: KOKKINI-IATRIDOU, D. - Het Beneficium Pauperum en De Cautio Judicatum Solvi met de Nederlandse rechtspraak 1963-1972.
%2349487: KOKKINI-IATRIDOU, D. (E.A.). - Een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek.
%23218663: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1989).
%23218678: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1992).
%23218681: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1994).
%23218682: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1991).
%23252732: KOKKINI-IATRIDOU, D. - Enkele methodologische aspecten van rechtsvergelijking : het derde deel van een (pre-)paradigma.
%2336516: KOLA, PAULIN - In Search of Greater Albania.
%2341012: KOLASA, BLAIR J. & BERNADINE MEYER. - Legal systems.
%2345524: KOLATA, GINA - Flu : the story of the great influenza pandemic of 1918 and the search for the virus that caused it.
%2350918: KOLB, DEBORAH M. - The mediators.
%23230686: KOLB, FRANK. - Rom: Die Geschichte der Stadt in der Antike (Beck's historische Bibliothek) (German Edition).
%23258354: KOLDEWEIJ, A.M. - Van de hoed en de rand ... : betekenis en functie van middeleeuwse kunst.
%2398816: KOLDEWEIJ, A.M. - Der gude Sente Servas.
%23241180: KOLEHMAINEN, OLA. - Ola Kolehmainen : fraction abstraction recreation.
%23202550: KOLESNIKOFF, NINA. - Yury Trifonov : a critical study.
%23237044: KOLFSCHOOTEN, FRANK VAN. - Valse vooruitgang : bedrog in de Nederlandse wetenschap.
%23170815: KOLFSCHOOTEN, FRANK VAN. - De Koningin van Plan Zuid : geschiedenissen uit de Beethovenstraat.
%23247340: KOLFSCHOOTEN, FRANK VAN. - De Dordtse magiër : de val van volksheld Kalrel Lotsy.
%23226547: KOLHATKAR, SONALI. INGALLS, JAMES. - Bleeding Afghanistan : Washington, warlords, and the propaganda of silence.
%2398117: KOLINSKY, EVA (ED.) - The Federal Republic of Germany : the end of an era.
%23183625: KOLK, J.A. VAN DER E.A. - Goederenvervoer per vrachtauto: administratiefrechtelijke regelgeving.
%23258031: KOLK, H. VAN DER. - Electorale controle : lokale verkiezingen en responsiviteit van politici.
%23211915: KOLKMA, WALTER - Work in Progress, The Hidden Dimensions of Monitoring and Planning in Pakistan.
%23199165: KOLKMAN, W.D. - Schulden der nalatenschap.
%23218754: KOLKO, GABRIEL. - Anatomy of a war : Vietnam, the United States, and the modern historical experience.
%23148514: KOLLAR, RENE - The return of the Benedictines to London. Ealing Abbey: 1896 to Independence.
%23222565: KOLLEN, F.C. - De vereniging in de praktijk.
%23250510: KOLLEN, F.C. (ED.) - Automatisering van het advocatenkantoor
%23172613: KOLLEWIJN, R.D. - Vier jaren Nederlandse rechtspraak internationaal privaatrecht, 1964-1968.
%23181154: KOLM, SERGE-CHRISTOPHE. - Justice and equity.
%23221122: KOLM, SERGE-CHRISTOPHE. - Macrojustice : the political economy of fairness.
%23169538: KOLSTEREN, A. & EWOUD SANDERS. - Spectrum woordenboek vreemde woorden.
%23215141: KOLTHOFF, E.W. (ED.) - Strategieën voor corruptiebeheersing bij de politie : verslag van een studiedag.
%2385911: KOLTUN-FROMM, KEN - Moses Hess and Modern Jewish Identity:.
%23264254: KOLVENBACH, WALTER. - Employee councils in European companies.
%2343754: KOMAROVSKY, MIRRA - Blue-collar marriage.
%235654: KOMAROVSKY, MIRRA (ED.) - Sociology and Public Policy: The Case of Presidential Commissions.
%2333912: KOMEN, A. & D.W.F. VERKADE. - Het nieuwe merkenrecht.
%2366050: KOMEN, A. & A. RUTTEN-ROOS. - Nederlands recht in kort bestek.
%2322978: KOMEN, A. & D.W.F. VERKADE. - Kansspelen en cadeau-acties.
%2357793: KOMEN, A. - Denken over encyclopedie... Rede.
%23250784: KOMESAR, NEIL K. - Imperfect alternatives : choosing institutions in law , economics , and public policy.
%23252429: KOMESAROFF, PAUL A. - Troubled bodies : critical perspectives on postmodernism, medical ethics, and the body.
%23263514: KOMISARJEVSKY TYLER, LORRAINE. - Spoken Language Comprehension: An Experimental Approach to Disordered and Normal Processing (Logic Programming).
%2323676: KOMMER, M.M. - Werken met mensen : een onderzoek naar werksituatie en functioneren van penitentiair inrichtingswerkers.
%2368815: KOMMER, M.M. - Heenzendingen.
%23128460: KOMRIJ, GERRIT (ED.) - De abele spelen.
%23231886: KOMTER, MARTHA. - Dilemmas in the courtroom : a study of trials of violent crime in the Netherlands.
%23169046: KOMTER, MARTHA. - Dilemmas in the courtroom : a study of trials of violent crime in the Netherlands.
%2356685: KÖNIG, KLAUS, OERTZEN, HANS JOACHIM VON & FEIDO WAGENER (EDS.) - Öffentliche Verwaltung in der Bundesrepublik Deutschland.
%23113491: KÖNIGSHAUSEN, JOHANN-HEINRICH. - Ursprung und Thema von Erster Wissenschaft. Die aristotelische Entwicklung des Problems.
%23161209: KONIJNENBELT, WILLEM & RIEMERT PIETER JAN LUCRIS TJITTES. - De administratieve rechter als schadevergoedingsrechter / Herbezinning op de grondslagen van de overheidsaansprakelijkheid.
%23195176: KONIJNENBELT, WILLEM. - Résumé : hoofdlijnen van administratief recht.
%23216075: KONIJNENBELT, WILLEM (ED.) - Algemene wet bestuursrecht : tekstuitgave 2012/2013: met aanpalende regelingen en trefwoordenregister.
%23213279: KONING, C.C.E. - Relaties in de radiotherapie.
%2383233: KONING, P.J. & D'ANJOU, L.J.M. & PENNARTS, H.F.T. - Het verschijnsel sociale rechtshulp.
%23258339: KONING, M.E.L. & F.M. MIJNLIEFF. - Politiek in Nederland 1965-1975 : onlusten in Amsterdam 1965-1967.
%23177799: KONINGH, TJ. DE ... [ET AL.] - Ordening van besluitvorming over de ruimte : over de verticale coördinatie van besluitvorming over ruimtelijke aangelegenheden.
%23159450: KONINGS, PIET. - The state and rural class formation in Ghana : a comparative analysis.
%2388439: KONINGSVELD, HERMAN. - Het verschijnsel wetenschap : een inleiding tot de wetenschapsfilosofie.
%23106496: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, COMMISSIE VOOR DE BIOCHEMIE EN DE BIOFYSICA - Bio-exact : mondiale trends en nationale positie in biochemie en biofysica.
%23101705: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, COMMISSIE GENEESKUNDE. - Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek : positie en taken ten opzichte van de geneeskunde.
%23118596: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, COMMISSIE GEESTESWETENSCHAPPEN. - De toekomst van de theologie in Nederland.
%23118660: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, AKADEMIE RAAD VOOR DE WISKUNDE - De toekomst van het wiskunde-onderzoek in Nederland.
%23251550: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, VERKENNINGSCOMMISSIE BIOGEOLOGIE. - Tussen aarde en leven : strategische verkenning van de biogeologie in Nederland.
%2330004: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, COMMISSIE GENEESKUNDE. - Samenleven en samenwerken : een toekomst voor de Nederlandse sociologie.
%23243603: KONNER, MELVIN - The Jewish Body.
%23200904: KONST, J.W.H. - Determinatie en vrije wil in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw.
%23213886: KONTRIMAS, ANDRIUS R. (ED.) - International expatriate employment handbook.
%23238675: KONWICKI, TADEUSZ. - A minor apocalypse : a novel.
%23253156: KOOI, RINNY E. - 'Darwin in Leiden' : een zoektocht naar de connecties tussen Darwin en Leiden.
%23432: KOOIJ, P.A.C.E. VAN DER. - Kwekersrecht in ontwikkeling.
%23188184: KOOIJ, KAREL R. VAN (ED.) - Abia south and southeast asian art and archaeology index.
%2381030: KOOIJ, C. & F.P.C.L. TONNAER. - Vergunningverlening in stroomversnelling : preadvies en verslag.
%2365384: KOOIJMAN, J.J.A. - Recht op periodieke uitkeringen in het sociaal zekerheidsrecht : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid.
%2319393: KOOIJMANS, THIJS. - Dat is mijn zaak !
%23238818: KOOIJMANS, P.H. - Internationaal publiekrecht in vogelvlucht.
%23101124: KOOIJMANS, PETER H. ... [ET AL.] - The role of non-governmental organizations in the promotion and protection of human rights : symposium organized on the occasion of the award of the Praemium Erasmianum to the International Commission of Jurists.
%23133394: KOOIMAN, J. - De Verzorgingsstaat: bestuurlijk een chaos?
%235626: KOOIMAN, JAN. - Over de kamer gesproken.
%23231830: KOOISTRA, REDMAR - Beatrix: Invloed en macht van een eigenzinnige vorstin (Dutch Edition).
%23129747: KOOL, RENÉE; MARTIN MOERINGS & WILLEM ZANDBERGEN (EDS.) - Recht op schrift : evaluatie projecten Schriftelijke slachtofferverklaring.
%23193328: KOOL, W.H. & E. POPPELSDORF. - De overname van een BV.
%23224875: KOOL, DENNIS DE. - Monitoring in beeld : een studie naar de doorwerking van monitors in interbestuurlijke relaties.
%23156070: KOOL, TIJN. - Naar een gezondheidsmarkt? Mogelijkheden tot deregulering van geneeskundige verzorging.
%2376597: KOONS, JEF. - Jeff Koons.
%2328286: KOONZ, CLAUDIA. - Moeders in het vaderland : de vrouw en het gezin in Nazi-Duitsland.
%2389887: KOOPMAN, ROBERT JAN - Formeel belastingrecht : de fiscale boete in de praktijk.
%23156133: KOOPMAN, SIEM JAN. - Diagnostic checking and intra-daily effects in time series models.
%2333988: KOOPMANN, M.W.E. - Het nieuwe echtscheidingsrecht.
%23256948: KOOPMANS, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%23102120: KOOPMANS, TIJMEN. - De toekomst van het Nederlands als wetenschapstaal.
%23107924: KOOPMANS, F.A.J. - Prologen materieel strafrecht.
%23222117: KOOPMANS, L. - De beslissingen over de rijksbegroting.
%23164920: KOOPMANS, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%23110908: KOOPMANS, TIJMEN. - Het verschoningsrecht van de journalist. Preadvies.
%2345824: KOOPMANS, F..J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%23259710: KOOPMANS, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%2374501: KOOPMANS, TIJMEN. - Juridische grensverkenningen.
%23102119: KOOPMANS, TIJMEN. - Juridische Dialectiek.
%2341056: KOOPMANS, TIJMEN. - Constitutional protection of equality.
%2365551: KOOPMANS, F.A.J. - Prologen materieel strafrecht.
%23113500: KOOPMANS, JELLE & PAUL VERHUYCK - Een kijk op anekdotencollecties in de zeventiende eeuw - Jan Zoet. Het Leven en Bedrijf van Clément Marot.
%23240130: KOOPMANS, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%2364808: KOOPMANS, CARL CHRISTIAAN - Ongewenst onderzoek : de gespannen relatie tussen economisch onderzoek en beleid.
%23100387: KOOPMANS, J., M.A. MEADOW, K. MEERHOFF AND M. SPIES. - Rhetoric - Rhétoriqueurs - Rederijkers : proceedings of the colloquium, Amsterdam, 10-13 November, 1993 : [literature and the visual arts in the Low Countries and France, XIVth-XVIIth centuries].
%2339309: KOOPMANS, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%2319276: KOOPMANS, J.G. - Neutraal geld : een keuze uit de geschriften van Prof.Mr. J.G. Koopmans.
%2371798: KOOPMANS, I.M. - De strafbaarstelling van milieuverontreiniging : een rechtsvergelijkende studie naar de administratief afhankelijke structuur van het milieustrafrecht. Diss.
%23184234: KOOPMANS, CAROLINA. - Dordrecht 1811-1914 : Een eeuw demografische en economische geschiedenis.
%23187196: KOOPMANS, TIJMEN. - Rechter en politiek in de Verenigde Staten.
%23169797: KOOPMANS, TIJMEN. - Het verschoningsrecht van de journalist. Preadvies.
%23231936: KOOPS, CATHARINA E. - Contemplating compliance : European compliance mechanisms in international perspective.
%23102121: KOOPS, W., J.B. HOEKSMA AND D.C. VAN DEN BOOM (EDS). - Development of Interaction and Attachment: Traditional and Non-Traditional Approaches.
%23239979: KOOPS, EGBERT. - Vormen van subsidiariteit : een historisch-comparatistische studie naar het subsidiariteitsbeginsel bij pand, hypotheek en borgtocht.
%23247464: KOOPS, W.R.H. & H.M. FRANSSEN. - Ons staatsbestel in kort bestek.
%23254865: KOOPS, BERT-JAAP. - Strafvorderlijk onderzoek van (tele)communicatie 1838-2002 : het grensvlak tussen opsporing en privacy.
%23154354: KOOTEN, H.J. VAN. - Restitutierechterlijke gevolgen van ongeoorloofde overeenkomsten.
%2375790: KOOY, G.A. - Tussen empirie en reflectie : verzamelde opstellen voor G. A. Kooy : deze bundel werd tijdenshet op 24 mei 1985 gehouden ssmposium 'Dertig jaar gezinssociologie in Wageningen' aan Dr. G. A. Kooy aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Gezinssociologie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.
%2314231: KOP, P.C. - Beschouwingen over het zgn. 'vulgaire' Romeinse recht.
%2350931: KOP, YAAKOV., LITAN, ROBERT E. - Sticking together the Israeli experiment in pluralism.
%2376476: KØPCKE, ARTHUR. - Bilder und Stücke.
%23121861: KÖPKE, RUDOLF. - Die Gründung der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin.
%23194619: KOPLOW, DAVID A. - Smallpox : the fight to eradicate a global scourge.
%23255957: KOPLOW, DAVID A. - Non-lethal weapons : the law and policy of revolutionary technologies for the military and law enforcement.
%23130541: KOPPELMAN, ANDREW - Antidiscrimination Law and Social Equality.
%2373404: KOPPELMAN, ANDREW - A Right to Discriminate?: How the Case of Boy Scouts of America v. James Dale Warped the Law of Free Association.
%23129714: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - Het hart van de zaak : psychologie van het recht.
%2363715: KOPPEN, P.J. VAN. - Verankering van rechtspraak : over de wisselwerking tussen burger, politie, justitie en rechter.
%23107871: KÖPPEN, FRIEDRICH. - Vertraute Briefe über Bücher und Welt. 2 Bände.
%23133332: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - Het hart van de zaak : psychologie van het recht.
%2333462: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - Tot raadsheer benoemd : anderhalve eeuw benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden.
%23247302: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - Het hart van de zaak : psychologie van het recht.
%23230336: KOPPENOL-LAFORCE, M.E. ... [ET AL.] (EDS.) - Juridische aspecten rond de Euro. Preadviezen.
%2338747: KOPPENS, ALEXANDER & BAS MEYBERG. - Operationeel beheer van informatiesystemen.
%2395033: KOPPER, JOACHIM & RUDOLF MALTER (EDS.) - Immanuel Kant zu Ehren.
%2376156: KOPPIUS, OTTO ROGIER - Information architecture and electronic market performance.
%23226128: KOR, GERBEN. - Medialisering van recht.
%23159841: VALENTINE KORAH. - An introductory guide to EC competition law and practice.
%2373213: KOREMAN, MEGAN. - The expectation of justice : France, 1944-1946.
%23178534: KORENG, LUDGER. - Die Grundlagen des Wissenschaftsbegriffes bei Plotin.
%23176715: KOREZLIOGLU, H., G. MAZZIOTTO & J. SZPIRGLAS (EDS.) - Processus aléatoires à deux indices : colloque E.N.S.T.-C.N.E.T., Paris 1980.
%237561: KORF, D.J. - Heroine-toerisme : veldonderzoek naar het gebruik van harddrugs onder buitenlanders in Amsterdam.
%23174080: KORF, DIRK J. ... [ET AL.] - Economische kosten van thuisgeweld tegen vrouwen.
%233272: KORF, DIRK J. ... [ET AL.] - GHB : tussen extase en narcose.
%2321889: KORF, DIRK J. ... [ET AL.] - Antenne 1993 : trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers.
%237602: KORF, DIRK J. ... [ET AL.] - Een nieuwe wonderpil? Verspreiding, effecten en risico's van ecstasygebruik in Amsterdam.
%2322320: KORF, DIRK J. ... [ET AL.] - Antenne 1995 : trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers.
%2322267: KORF, DIRK J. ... [ET AL.] - Antenne 1994 : trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers.
%23168813: KORHONEN, OUTI. - International law situated : an analysis of the lawyer's stance towards culture, history and community.
%2377101: KORMANN, KARL. - System der rechtsgeschäftlichen Staatsakte : Verwaltungs- und prozessrechtliche Untersuchungen zum allgemeinen Teil des öffentlichen Rechts.
%23182690: KORN, DAVID A. - Exodus within borders an introduction to the crisis of internal displacement.
%2341398: KORN, FRANCIS. - Elementary structures reconsidered : Lévi-Strauss on kinship.
%23192424: KORN, SALOMON. - Geteilte Erinnerung : Beiträge zur deutsch-jüdischen Gegenwart.
%2374879: KORNAI, JANOS. - By force of thought : irregular memoirs of an intellectual journey.
%23254743: KORNAI, JÁNOS., STEPHAN HAGGARD & ROBERT R. KAUFMAN (EDS.) - Reforming the state : fiscal and welfare reform in post-socialist countries.
%23235384: KORNAI, JANOS. - Highway and byways : studies on reform and post-communist transition
%2337863: KORNAI, JANOS & BELA MARTOS (EDS.) - Non-price control.
%23204677: KORNAI, JANOS. - Rush versus harmonic growth : Meditation on the theory and on the policies of economic growth.
%23198589: KORNBLUH, PETER. - The Pinochet file : a declassified dossier on atrocity and accountability.
%2377103: KORNBLUM, UDO. - Das Beweisrecht des Ingelheimer Oberhofes und seiner malpflichtigen Schöffenstühle im Spätmittelalter.
%23122053: KORNEMANN, ERNST. - Augustus: der Mann und sein Werk im Lichte der deutschen Forschung.
%23122064: KORNEMANN, ERNST. - Die neue Livius-Epitome aus Oxyrhynchus.
%23174725: KÖRNER, STEPHAN. - Fundamental questions of philosophy : one philosopher's answers.
%23259112: KÖRNER, TORSTEN. - Der kleine Mann als Star : Heinz Rühmann und seine Filme der 50er Jahre.
%23242479: KÖRNER, HARALD HANS. - Betäubungsmittelgesetz : deutsches und internationales Betäubungsmittelrecht.
%23160756: KORNFELD, E.W. - Paul Klee in Bern. Aquarelle und Zeichnungen von 1897 bis 1915.
%23228704: KORNSTEIN, DANIEL. - Kill all the lawyers? : Shakespeare's legal appeal.
%2349481: KOROPECKYJ, I.S. - Ukrainian economic history : interpretive essays.
%23221098: KORREL, P.G. & O.W.M. KAMSTRA. - Sociaal wetenschappelijke & juridische methodologie.
%23125874: KORSCH, KARL - Marxisme en Filosofie.
%23230400: KORST, J.K. VAN DER. - Een dokter van formaat : Gerard van Swieten, lijfarts van keizerin Maria Theresia.
%23102125: KORST, M. VAN DER, A. PEETERS AND H. SCHOLS. - Design and Implementation of Asynchronous Circuits.
%2318937: KORSTEN, A.F.A. - Het spraakmakende bestuur : een studie naar effecten van participatie in relatie tot demokratiemodellen en sociale ongelijkheid.
%23206576: KORSTEN, A.F.A. - Het spraakmakende bestuur : een studie naar effecten van participatie in relatie tot demokratiemodellen en sociale ongelijkheid.
%2338482: KORSTEN, A.F.A. - Bestuurskunde als avontuur : een beschouwing over bestuurskundige heuristiek: perspectieven op de toekomst van gemeenten. Rede.
%23156147: KORT, JEROEN DE. - Edge-disjointness in combinatorial optimization. Problems and algorithms.
%23241998: KORTE, HELMUT. - Der Spielfilm und das Ende der Weimarer Republik : ein rezeptionshistorischer Versuch.
%23213935: KORTE, A.W. DE & JOEP F. BOLWEG. - De nieuwe werknemer ?! : een verkenning naar veranderingen in werknemerswensen en de managementconsequenties daarvan.
%2332493: KORTEKAAS, JAN - Risicoanalyse georganiseerde criminaliteit : uitwerking instrumentarium en toepassing op de ICT-ontwikkelingen.
%23204102: KORTENHOEVEN, DIRKJE. - Vrouwelijke artsen en vestiging als huisarts : een verklaring van verschillen in vestiging tussen vrouwelijke en mannelijke huisartsen.
%23232479: KORTENHORST, B.M. - De motiveringsverplichting in strafzaken. Een analyse van de artt. 358 en 359 van het Wetboek van Strafvordering.
%23219936: KORTEWEG-WIERS, M.J.S. (ED). - Hoofdlijnen van het ambtenarenrecht.
%23155065: KORTHALS ALTES, LIESBETH & MANET VAN MONTFRANS (EDS.) - The New Georgics. Rural and Regional Motifs in the Contemporary European Novel.
%236889: KORTHALS ALTES, A. & J.J. WIARDA. - Vervoerrecht.
%23217550: KORTHALS ALTES, WILLEM. - De Nederlandse planningdoctrine in het fin de siècle : voorbereiding en doorwerking van de Vierde nota over de ruimtelijke ordening (extra).
%2372500: KORTHALS ALTES, A. - Deinend Zeerecht. Rede.
%2374159: KORTHALS ALTES, A. - Prijs der zee : raakvlak van redding, strandrecht en wrakwetgeving.
%23214437: KORTLEVEN, WILLEM J. - Voorzorg in Nederland : ontwikkelingen in de maatschappelijke omgang met kindermishandeling, verkeersonveiligheid en genetische modificatie.
%2395547: KORTMANN, C.A.J.M. - Constitutioneel recht.
%2388327: KORTMANN, C.A.J.M. (E.A.) - Vertegenwoordiging en tussenpersonen.
%23260695: KORTMANN, C.A.J.M. - Staatsrecht en raison d'Etat.
%23248829: KORTMANN, C.A.J.M., B.P. VERMEULEN & P.J.J. ZOONTJENS. - De Awb en de bijzondere wetgeving : verslag van de algemene vergadering van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht gehouden op 12 mei 2000 : ter behandeling van de preadviezen van C.A.J.M . Kortmann , B.P . Vermeulen , P.J.J . Zoontjens.
%23123497: KORTMANN, C.A.J.M. (E.A.) - De Awb en de bijzondere wetgeving: preadviezen.
%23192106: KORTMANN, C.A.J.M. & BOVEND'EERT, P.P.T. - Inleiding constitutioneel recht.
%23107735: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Onderneming en effecten.
%23252633: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Financiering en aansprakelijkheid.
%23186219: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Legal education in the Netherlands in a comparative context : report of the anniversary conference of 24 May 1995 organised by the Grotius Academy in association with the Centre for Postgraduate Legal Education.
%23185418: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Financiering en aansprakelijkheid.
%2313910: KORTMANN, S.C.J.J. - 'Derden'-werking van aansprakelijkheidsbedingen.
%2315689: KORTMANN, C.A.J.M. - De grondwetsherziening 1983.
%23187194: KORTMANN, C.A.J.M. - Inconsistentie in het publiekrecht.
%2344777: KORTMANN, C.A.J.M. & BOVEND'EERT, P.P.T. - The Kingdom of the Netherlands : an introduction to dutch constitutional law.
%23248736: KORTMANN, C.N.J. - Onrechtmatige overheidsbesluiten.
%23205388: KORTMANN, C.A.J.M. - De gevolgen van de Awb voor het staatsrecht.
%23109995: KORTMANN, C.A.J.M. & PAUL P.T. BOVEND'EERT. - Dutch constitutional law.
%2330806: KORTMANN, C.A.J.M. - Constitutioneel recht.
%23195921: KÖRVER, P.H.J. - De Besluitwetgeving van de Nederlandse regering in Londen in internationaal-rechtelijk en staatsrechtelijk perspectief.
%23263839: KOS, KAROLY - Transylvania: An outline of its cultural history.
%23242603: KOSCH, MICHELLE. - Freedom and reason in Kant, Schelling, and Kierkegaard.
%2377106: KOSCHAKER, PAUL. - Babylonisch-assyrisches Bürgschaftsrecht : Beitrag zur Lehre von Schuld und Haftung.
%23211668: KOSCHNICK, WOLFGANG J. - Standard dictionary of the social sciences = Standard-Wörterbuch für die Sozialwissenschaften. Vol. 1 : English-German.
%23211666: KOSCHNICK, WOLFGANG J. - Standard dictionary of the social sciences = Standard-Wörterbuch für die Sozialwissenschaften. Vol. 2 : German-English. 2 Volume-set.
%23122094: KOSCHNITZKE, RUDOLF. - Herbart und Herbarts Schule.
%23122109: KOSEGARTEN, J.G.L. - Geschichte der Universität Greifswald.
%23233561: KOSHALEK, R. & D. HUTT (ED.). - Richard Meier: Architect.
%23157220: KOSHALEK, R. & D. HUTT (ED.). - Richard Meier: Architect.
%23241348: KOSINSKI, ANTONI A. - Differential Manifolds
%2360700: KOSINSKI, JERZY. - Passing by. Selected essays, 1960-1991.
%2368214: KOSKY, J. - Mutual friends. Charles Dickens and Great Ormond Street Children's Hospital.
%2330697: KOSLOWSKI, REY - Migrants and Citizens: Demographic Change in the European State System.
%23112583: KOSMALA, HANS. - Studies, Essays and Reviews. Volume 1: Old Testament.
%23112585: KOSMALA, HANS. - Studies, Essays and Reviews. Volume 2: New Testament.
%23112586: KOSMALA, HANS. - Studies, Essays and Reviews. Volume 3: Jews and Judaism.
%2358814: KOSOWER, EDWARD M. - Molecular mechanisms for sensory signals. Recognition and transformation.
%23102127: KOSSMANN, E.H. - Thorbecke en het historisme.
%23169064: KOSSMANN, E.H. - Political thought in the Dutch Republic : three studies.
%2393004: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen, 1780-1940 : anderhalve eeuw Nederland en België.
%23228644: KOSSOFF, LEON. - Leon Kossoff : recent paintings.
%23256416: KOSTAKOPOULOU, DORA. - The future governance of citizenship.
%23403: KOSTER, WINNY. - Secret strategies : women and abortion in Yoruba society, Nigeria.
%2377108: KÖSTER, ARNOLD. - Die staatlichen Beziehungen der böhmischen Herzöge und Könige zu den deutschen Kaisern von Otto dem Grossen bis Ottokar II.
%237978: KOSTER, LIA. - Wandelaars in de Nieuwmarktbuurt : een onderzoek naar de invloed van de harddrugsscene op het wonen in een oude binnenstadsbuurt.
%23186132: KOSTER, ADRIANUS. - De eenzame fietser : [insiders over de politieke loopbaan van Dries van Agt].
%23192867: KOSTER, EGBERTS & THEO VAN OEFFELT (EDS.) - Hoogbouw in Nederland : 1990-2000 = High-rise in the Netherlands : 1990-2000.
%23122155: KÖSTER, ARNOLD. - Studien zur Geschichte des antiken Seewesens.
%2392277: KOSTER, SIMON. - Van Schavot tot Schouwburg. Vijfhonderd jaar toneel in Haarlem.
%23122157: KÖSTLIN, KARL REINHOLD. - Die griechische Ethik bis Plato.
%2377110: KÖSTLIN, CHRISTIAN REINHOLD. - System des deutschen Strafrechts. Band 1: Allgemeiner Teil; Band 2: Abhandlungen aus dem Strafrechte.
%2380622: KOSTOPOULOS-COOPERMAN, C. - The lyrical vision of Maria Luisa Bombal.
%23218160: KOSYK, WOLODYMYR - The Third Reich and the Ukrainian Question: Documents, 1934-1944.
%23194525: KOSZTOLNYIK, Z.J. - From Coloman the Learned to Béla III, (1095-1196) : Hungarian domestic policies and their impact upon foreign affairs.
%23244655: KOTAKA, TSUYOSHI AND DAVID L. CALLIES - Taking Land: Compulsory purchase and regulation in Asian-Pacific countries
%23262913: KOTARBA, JOSEPH A. & ANDREA FONTANA (EDS.) - The existential self in society.
%23178483: KOTATKO, PETR (ED.) - Interpreting Davidson.
%23117637: KOTE-NIKOI, NIKOI. - Beyond the new orthodoxy : Africa's debt and development crisis in retrospect.
%23248531: KOTLARSKY, JULIA. - Management of Globally Distributed Component-Based Software Development Projects.
%23235743: KOTLIKOFF, LAURENCE J. - What determines savings?
%2377897: KOTT, JAN. - The gender of Rosalind: Interpretations: Shakespeare, Büchner, Gautier.
%2346949: KOTTENHAGEN, R.J.P. - Van precedent tot precedent : over de plaats en functie van het rechtersrecht in een gecodificeerd rechtsstelsel.
%2346946: KOTTENHAGEN-EDZES, P.A. - Onrechtmatige daad en milieu : het gebruik van privaatrecht bij het voorkomen van milieu-aantasting en het verhaal van milieuschade.
%2387924: KOTTMAN, KARL A. - Law and apocalypse: The moral thought of Louis de León (1527?-1591).
%23205728: KÖTZ, HEIN - Undogmatisches : rechtsvergleichende und rechtsökonomische Studien aus dreissig Jahren.
%23169800: KÖTZ, HEIN - Die Begründing höchstrichterlicher Urteile. JACOBS, A.T.J.M. Grenzen aan de regelingsmacht der CAO-partijen. Preadviezen.
%2387973: KÖTZ, HEIN - Europäisches Vertragsrecht. Band 1: Abschluss, Gültigkeit und Inhalt des Vertrages. Die Beteiligung Dritter am Vertrag.
%23171043: KOUL, SHIBAN K. - Millimeter wave and optical dielectric integrated guides and circuits.
%23133664: KOUSSER, THAD. - Term limits and the dismantling of state legislative professionalism.
%23100335: KOUWENHOVEN, A. - Inleiding tot de bibliografie.
%2316471: KOUWENHOVEN, JOHN A. - Half a truth is better than none : some unsystematic conjectures about art, disorder, and American experience.
%23229353: KOUWENHOVEN, ADRIAAN. - 'Komt, koopt, zonder geld en zonder prijs', Jesaja 55:1b : over markteconomie en sociale gerechtigheid.
%23149726: KOVÁCS, MÁRIA M. - Liberal Professions and Illiberal Politics. Hungary from the Habsburgs to the Holocaust.
%23117823: KOVITZ, ROB. - Pig city model farm : a handbook on architecture and agriculture.
%2323927: KOWALSKI, ROBIN M. - Complaining, Teasing, and Other Annoying Behaviors
%23197753: KOZESNIK, JAROSLAV (ED.) - Transactions of the Seventh Prague Conference on information theory, statistical decision functions, random processes, and of the 1974 European Meeting of Statisticians held at Prague, from August 18 to 23, 1974.
%238765: KOZIOL, HELMUT, JOSEF SEETHALER & THOMAS THIEDE (EDS.) - Medienpolitik und Recht II : Presserat, WikiLeaks und Redaktionsgeheimnis.
%2333351: KOZOLANKA, KIRSTEN - Power of Persuasion: The Politics of the New Right in Ontario.
%23260815: KOZUL-WRIGHT, RICHARD & PAUL RAYMENT. - The resistible rise of market fundamentalism : rethinking development policy in an unbalanced world.
%2381804: KRAAIJPOEL, D. - De nieuwe salon : officiële beeldende kunst na 1945.
%2310713: KRAAN, C.A. - De authentieke akte.
%23118941: KRAAN, C.A. & C.R. JADNANANSING. - Hoofdlijnen van het Surinaams erfrecht.
%23122240: KRABBE, OTTO. - Die Universität Rostock im 15. und 16. Jahrhundert.
%23111852: KRABBE, ERIK C.W., RENÉE JOSÉ DALITZ & PIER A. SMIT. (EDS.) - Empirical logic and public debate : essays in Honour of Else M. Barth.
%23166456: KRABBÉ, JASPER. - Closer to you.
%23132438: KRABBE, H.G.M. - De Opiumwet : een strafrechtelijk commentaar.
%2377112: KRABBE, HUGO. - Kritische Darstellung der Staatslehre. Deutsch.
%2377113: KRABBE, HUGO. - Die moderne Staatsidee. Deutsch.
%23247706: KRABBE, J.J. & W.J.M. HEIJMAN. - Economische theorie van het milieu.
%23133907: KRABBEN, ERWIN VAN DER - Urban Dynamics: A Real Estate Perspective. An institutional analysis of the production of the built environment.
%23154595: KRABBENDAM, HANS & HANS-MARTIEN TEN NAPEL (EDS.) - Regulating morality : a comparison of the role of the state in mastering the mores in the Netherlands and the United States.
%2328114: KRAEPELIN, EMIL. - Psychiatrie.
%23248906: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Psychopathia Sexualis : a Clinical-Forensic Study
%2363439: KRAFT, VICTOR - Der Wiener Kreis: Der Ursprung des Neopositivismus.
%2377116: KRAH, ADELHEID. - Absetzungsverfahren als Spiegelbild von Königsmacht : Untersuchungen zum Kräfteverhältnis zwischen Königtum und Adel im Karolingerreich und seinem Nachfolgestaaten.
%2377118: KRAHNER, LOTHAR. - Die Verfassung und das Recht der Stadt Gera in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis zum 17. Jahrhundert.
%23253991: KRAJEWSKI, LEE J. & LARRY P. RITZMAN - Operations Management : World Student Series Edition.
%23254436: KRAKOWIAK, SACHA - Principles of Operating Systems.
%23233057: KRALER, ALBERT (EDITOR) - REGINE - Regularisations in Europe.
%23172235: KRAMER, DAVID BRUCE. - The imperial Dryden : the poetics of appropriation in seventeenth-century England.
%23231877: KRAMER, N.P.G.W.M. ... [ET AL.] - Politieke communicatie in Nederland : over campagnes, kandidaten en media.
%23150028: KRAMER, HEINZ. - A changing Turkey challenges to Europe and the United States.
%23139930: KRAMER, X.E. - Het Kort Geding in internationaal perspectief : een rechtsvergelijkende studie naar de voorlopige voorziening in het internationaal privaatrecht.
%23160288: KRAMER, DAVID BRUCE. - The imperial Dryden : the poetics of appropriation in seventeenth-century England.
%2351326: KRAMER, LLOYD S. - Threshold of a new world : intellectuals and the exile experience in Paris, 1830-1848.
%23210450: KRAMER, GERARD - Schaakmat in Jakarta : Soeharto's revanche op de Haagse politiek.
%2379195: KRAMER, MATTHEW H. - Objectivity and the rule of law.
%2343578: KRAMERS, J.H. (VERT.) - De Koran.
%23196944: KRAMLICH, W.E. - Processed meats.
%23232798: KRAMPE, CHRISTOPH. - Liber amicorum Christoph Krampe zum 70. Geburtstag.
%23255491: KRANE, R.E. - Manpower mobility across cultural boundaries : social, economic and legal aspects : the case of Turkey and West Germany.
%23237253: KRANICH, ERNST MICHAEL. - Thinking beyond Darwin : the idea of the type as a key to vertebrate evolution.
%23240407: KRANS, A. VAN DER. - De virtuele aandeelhoudersvergadering = The virtual annual meeting of shareholders.
%23116816: KRANTZ, SHELDON ... [ET AL.] - Police policymaking : the Boston experience.
%23246617: KRASNER, STEPHEN D. - International regimes.
%23242000: KRASSER, HELMUT. - Horazische Denkfiguren : Theophilie und Theophanie als Medium der poetischen Selbstdarstellung des Odendichters.
%23102140: KRAUS, F.R. - Nominalsätze in altbabylonischen Briefen und der Stativ.
%23102141: KRAUS, F.R. - Sonderformen akkadischer Parataxe: die Koppelungen.
%23183827: KRAUSE, MARTIN F. - Garo Antreasian : written on stone : catalogue raisonné of prints, 1940-1995.
%2377120: KRAUSE, THOMAS. - Die Strafrechtspflege im Kurfürstentum und Königreich Hannover vom Ende des 17. bis zum ersten Dritte des 19. Jahrhunderts.
%2345323: KRAUSE, MARTIN - Garo Antreasian: Written on Stone : Catalogue Raisonne of Prints 1940-1995.
%23157085: KRAUSE, HARRY D. (ED.). - Child law : parent, child, and state.
%23131208: KRAUSS, IRVING. - Stratification, class and conflict.
%2383219: KRAUSS, LEONARD I. & AILEEN MACGAHAN. - Computer fraud and countermeasures.
%23211469: KRAUT, ALAN M. - Goldberger's war : the life and work of a public health crusader.
%23785: KRAVE - Exploring ecology underground : microbial community structure and nitrogen transformations in tropical soil.
%23218886: KRAWEHL, OTTO-ERNST. - Hamburgs Schiffs- und Warenverkehr mit England und den englischen Kolonien 1814-1860.
%2377122: KRAWIELICKI, ROBERT. - Grundlagen des Bereicherungsanspruchs.
%233495: KREBS, RONALD R. (EDITOR) - In War's Wake: International Conflict and the Fate of Liberal Democracy.
%23160606: KREIJEN, GERARD PETER HUBERT. - State failure, sovereignty and effectiveness : legal lessons from the decolonization of Sub-Saharan Africa.
%23192571: KREITMANN, J. - Bread, peace, and liberty.
%23246215: KREITTMAYR, WIGULÄUS XAVER ALOYS FREIHERR VON. - Compendium codicis Bavarici.
%23125116: KRELL, DAVID FARRELL. - Intimations of morality : time, truth and finitude in Heidegger's Thinking of Being.
%23124724: KRELL, DAVID FARRELL. - Nietzsche: a novel.
%2332284: KRELLE, W. & A.F. SHORROCKS (ED.). - Personal income distribution. Proceedings of a Conference held by the International Economic Association Noordwijk aan Zee, Netherlands April 18-23, 1977.
%2377124: KRELLER, HANS. - Erbrechtliche Untersuchungen aufgrund der gräko-ägyptischen Papyrusurkunden.
%2353616: KREMER, MARCEL RONALD. - Huwelijk en vermogen : een (rechts)historische case study naar de verzorging van de langstlevende echtgenoot in de stad Groningen onder doopsgezinden (1699-1809).
%23233014: KREMER, MONIQUE. - How Welfare States Care: Culture, Gender and Parenting in Europe.
%23122255: KREMER, ALFRED FREIHERR VON. - Kulturgeschichte des Orients unter den Chalifen.
%23255662: KREMER, ROBERTA S. (ED.) - Broken threads : the destruction of the Jewish fashion industry in Germany and Austria.
%23117532: KREMERS, ISMAY PERNEL. - Remembering autobiographical events in borderline personality disorder.
%23193303: KREN, THOMAS - Masterpieces of the J. Paul Getty Museum: Illuminated manuscripts.
%23235987: KRESGE, DAVID T. ... [ET AL.] - Regions and resources : strategies for development.
%23122280: KRETSCHMAYR, HEINRICH. - Geschichte von Venedig. 3 Bände.
%2378290: KRETZSCHMAR, JOHANNES ROBERT. - Die Entstehung von Stadt und Stadtrecht in den Gebieten zwischen der mittleren Saale und der Lausitzer Neisse.
%2328509: KREUKELS, L.H.M. - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen 1900-1940.
%2359187: KREUTZ, PETER. - Die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung nach Art. 86 EWG-Vertrag.
%2350141: KREUZER, ARTHUR (ED.) - Handbuch des Betaubungsmittelstrafrechts.
%2315877: KREVELD, J.H. VAN. - Beleidsregels in het recht.
%2344380: KREY, VOLKER. - Deutsches Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band.1 : Grundlagen, Tatbestandsmässigkeit, Rechtswidrigkeit, Schuld.
%23203570: KRIEGER, HEIKE (ED.) - The Kosovo conflict and international law : an analytical documentation 1974-1999.
%23160267: KRIEGER, JOEL. - The Oxford companion to politics of the world.
%2378292: KRIEGER, KARL-FRIEDRICH. - Die Lehnshoheit der deutschen Könige im Spätmittelalter (ca. 1200-1437).
%23173359: KRIEKEN, P.J. VAN & CH.O. PANNENBORG (EDS.) - Liber Akkerman : in- and outlaws in war.
%23232541: KRIEKEN, PETER J. VAN. - Terrorism and the International Legal Order:With Special Reference to the UN, the EU and Cross-Border Aspects.
%23173183: KRIEKEN, P.J. VAN & CH.O. PANNENBORG (EDS.) - Liber Akkerman : in- and outlaws in war.
%2314613: KRIER, THERESA M. - Gazing on secret sights : Spenser, classical imitation, and the decorums of vision.
%2378294: KRIES, AUGUST VON. - Der Beweis im Strafprozess des Mittelalters.
%2378296: KRIES, AUGUST VON. - Die Rechtsmittel des Zivilprozesses und des Strafprozesses nach den Bestimmungen der deutschen Reichsgesetzes.
%2310511: KRIESI, HANSPETER. - Political mobilization and social change : the Dutch case in comparative perspective.
%23154604: KRIJNEN, M.M. & M.R. MOK (EDS.) - Het rekest-civiel herroepen : een actualisering, aangeboden aan Th.B. ten Kate, t.g.v. zijn afscheid als procureur-generaal bij de Hoge Raad.
%234635: KRIKKE, JUDICA I. - Het bibliotheekprivilege in de digitale omgeving.
%23101450: KRINNER, ROMAN (1678-1738) - Autobiographie.
%23131396: KRIPPENDORFF, EKKEHART. - Internationale Beziehungen.
%23154606: KRISTEL, CONNY (ED.) - Binnenskamers : terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog : besluitvorming.
%23225738: KRISTEL, CONNY (ED.) - Polderschouw : Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen.
%23208148: KRISTEN, F.G.H. - Misbruik van voorwetenschap naar Europees recht : een onderzoek naar de grondslag en de werking van het Europese verbod van misbruik van voorwetenschap, met aandacht voor de doorwerking van EG-richtlijnen in het strafrecht.
%23207363: KRISTENSEN, PEER HULL & JONATHAN ZEITLIN. - Local players in global games : the strategic constitution of a multinational corporation.
%23129770: KRISTEVA, JULIA - This incredible need to believe.
%23223607: KRISTEVA, JULIA - The Kristeva reader.
%23239229: KRISTEVA, JULIA - Colette.
%2391672: KRISTEVA, JULIA - The Samurai : a novel.
%23191037: KRISTEVA, JULIA - The sense and non-sense of revolt.
%23246280: KRISTEVA, JULIA - Colette.
%2397451: KRIVATSY, PETER. - A Catalogue of Seventeenth Century Printed Books in the National Library of Medicine.
%23231560: KRIWACZEK, ROHAN - An Incomplete History of the Art of Funerary Violin.
%2316994: KROEBER, THEODORA. - Alfred Kroeber, a personal configuration.
%23164369: KROEGER, PIETER GERRIT & JAAP STAM. - De rogge staat er dun bij : macht en verval van het CDA 1974-1998.
%23102143: KROES, ROB. - Amerika in onze ogen : de Amerikanistiek in Nederland.
%2361793: KROES, ROB. - Conflict en radicalisme.
%236078: KROES, ROB. - Soldiers and students : a study of right-and left-wing radicals.
%2387176: KROES, L. & WEERMAN, F. - Arbeidspositie en criminaliteit. Een onderzoek naar daders aan de hand van geregistreerde processen-verbaal in de periode 1975-1988.
%23203404: KROES, ROB (ED.). - American immigration, its variety and lasting imprint.
%2344355: KROESE, KRISTEL - De verdediging en de forensisch deskundige : uitoefening van het recht op contra-expertise in het strafproces.
%23252700: KROG, ANTJIE. - Country of my skull : guilt, sorrow, and the limits of forgiveness in the New South Africa.
%23210826: KROGT, TH.P.W.M. VAN DER. - Big is beautiful? : schaalveranderingen in overheid en samenleving.
%23101035: KROGT, P. VAN DER. - Globi Neerlandici : the production of globes in the Low Countries.
%23210647: KROGT, M.R. VAN DER. - Hofleveranciers in Nederland.
%23177422: KROHN, WOLFGANG & LAYTON, EDWIN T. (EDS.) - The Dynamics of science and technology : social values, technical norms, and scientific criteria in the development of knowledge.
%23231308: KRÖLLS, ALBERT. - Albert Krölls Kriegsdienstverweigerung : das unbequeme Grundrecht.
%23258552: KROMHOUT, M. & M. VAN SAN. - Schimmige werelden : nieuwe ethnische groepen en jeugdcriminaliteit.
%23193913: KROMKAMP, JACCO C., JODY F.C. DE BROUWER, GERARD F. BLANCHARD, RODNEY M. FORSTER, & VERONIQUE CREACH (EDS.) - Functioning of microphytobenthos in estuaries.
%23250332: KROMMENACKER, RAYMOND J. - Les Nations Unies et l'assurance-réassurance : l'assurance-réassurance de droit privé dans les relations entre pays développés et pays en voie de développement et l'action des organisations internationales.
%23185631: KROMMINGA, CARL GERHARD. - The communication of the Gospel through Neighboring. A study of the Basis and Practice of Lay Witnessing through Neighborly Relationships.
%2371438: KRONENBERG, M.J. & B. DE WILDE. - Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht.
%23246224: KRONENBERG, M.J. & B. DE WILDE. - Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht.
%23157466: KRONENBURG-WILLEMS, E.J. (E.A.) - Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. (PS-Special 2001/9).
%2339790: KRONENBURG, ROBERT. - Spirit of the machine : technology as an inspiration in architectural design.
%23129950: KRONENWETTER, M. - Capital Punishment : a reference handbook.
%2362493: KRONICK, JOSEPH G. - Derrida and the Future of Literature.
%2361127: KRONMAN, ANTHONY T. (ED.) - History of the Yale Law School : the tercentennial lectures.
%23170468: KRONMILLER, THEODORE G. - The lawfulness of deep seabed mining. Volume 1 & 2.
%23245580: KRONSBEIN, W. - Stenographische Streifzüge.
%23231859: KROON, OSCAR VAN DER. - Ministerie in crisis: Over visfraude, milieubehoud en boerenbelang.
%23125170: KROON, NICOLE. - Europese informatiesystemen: grensverleggend? : een verkenning naar barrieres in de bouwfase van het Schengen informatiesysteem en het Social Security Network.
%23810: KROON, INGRID CHARLOTTE - Strength of the Adriatic lithosphere : inference from tectonic modelling.
%23196080: KROON, DIRK. - Er bleef toch geen bewijs : opstellen over de poëzie van J. Slauerhoff.
%23208848: KROONENBERG, YVONNE. - Zij houdt van hem . Hij ook.
%23113526: KROP, HENRY A. - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus. De verhouding tussen theologie en metafysica.
%2392425: KROP, PIETER JURJEN. - De handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling : de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving in de Werkgeverssanctierichtlijn, Nederland en Duitsland.
%23130868: KROP, MARNIX (E.A.) - Het elfde jaarboek voor het democratisch socialisme : [recht, rechtstaat en sociaal-democratie].
%23162461: KROPHOLLER, JAN. - Die deutsche rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts im Jahre 1971.
%2347990: KROPHOLLER, JAN. - Internationales Privatrecht.
%23181725: KROUWEL, G.E. - Overnameregulering : een overzicht van enkele regelingen die van toepassing zijn bij de overname van een Nederlandse beursvennootschap.
%23168063: KRÜCK, HANS. - Völkerrechtliche Verträge im Recht der Europäischen Gemeinschaften : Abschlusskompetenzen, Bindungswirkung, Kollisionen.
%2360141: KRUEGER, ANNE O. - Economic policies at cross-purposes : the United States and developing countries.
%23263067: KRUEGER, THOMAS H. & JONATHAN D. OSTRY. - Exercises in intertemporal open-economy macroeconomics
%23263455: KRUEGER, ANNE O. - Trade Policies and Developing Nations (Integrating National Economies: Promise & Pitfalls).
%23235741: KRUEGER, ANNE O. - Political economy of policy reform in developing countries.
%23262937: KRUEGER, ANNE O. (ED.) - The WTO as an international organization.
%23262942: KRUEGER, ANNE O. (ED.) - The political economy of trade protection
%2378298: KRUG, LEOPOLD. - Abriss der Staatsökonomie oder Staatswirtschaftslehre.
%2378300: KRUG, LEOPOLD. - Betrachtungen über den Nationalreichtum des Preussischen Staates und über den Wohlstand seiner Bewohner.
%2350237: KRÜGER, PAUL. - Codex Iustinianus.
%23160661: KRUGMAN, PAUL R. - What do we need to know about the international monetary system?
%23181700: KRUIJER, G.J. - Observeren en redeneren.
%2363864: KRUIJS, PIETER VAN DER. - Kruijstocht door het strafrecht : Pieter van der Kruijs, 15 jaar drijvende kracht achter de NVSA : Liber amicorum aangeboden aan mr. P.W. van der Kruijs.
%23102144: KRUIJSEN, JOEP. - Geografische patronen in taalcontact : Romaans leengoed in de Limburgse dialecten van Haspengouw.
%23260049: NEDERLANDSE RODE KRUIS. - Instrumenten van humanitair oorlogsrecht : de vier Verdragen van Genève en de drie Aanvullende Protocollen.
%2335402: KRUISHEER, JAAP. - Het ontstaan van de stadsrechtoorkonden van Haarlem, Delft en Alkmaar.
%23252457: KRUISHEER, J.G. - Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren : met een teksteditie van de keur van Floris de Voogd (1256) en van de keur van graaf Floris V (1290).
%23190617: KRUISHEER, JAAP. - Het ontstaan van de stadsrechtoorkonden van Haarlem, Delft en Alkmaar.
%2359298: KRUISSINK, M. & E.G. WIERSMA. - Inbraak in bedrijven. Daders, aangiften en slachtoffers onderzocht.
%2323705: KRUISSINK, MAURITS & CARLIJN VERWERS. - Halt : een alternatieve aanpak van vandalisme : eindrapport van een evaluatie-onderzoek naar Halt-projecten.
%23258760: KRUISSINK, MAURITS & CARLIJN VERWERS. - Jeugdreclassering in de praktijk.
%2333822: KRUISSINK, M. & R.F. KOUWENBERG. - Vuurwapencriminaliteit in het vizier : een onderzoek bij politie en justitie.
%23196623: KRUIT, PASCAL. - De ontbindingsbeschikking ex art. 7:685 BW getoetst : een empirisch onderzoek naar de ontbindingsbeschikkingen ex art. 7:685 BW in de periode 2005-2009.
%23105951: KRUITHOF, BRAND. - Het conflict tussen apothekers en drogisten : de professionalisering van twee beroepsgroepen tussen 1865 en 1932.
%23208868: KRUITHOF, BERNARD. - Geschiedenis van opvoeding en onderwijs : inleiding, bronnen, onderzoek.
%23132943: KRUL-STEKETEE, J. & ZEEGERS, M. (RED.). - De Psychiatrie in het Nederlandse Recht.
%2360470: KRUL-STEKETEE, J. & ZEEGERS, M. (RED.). - De psychiatrie in het Nederlandse recht.
%2349069: KRUSKAL, WILLIAM. - The Social sciences, their nature and uses : papers.
%23122305: KRUSKE, RICHARD. - Johannes a Lasco und der Sakramentsstreit : ein Beitrag zur Geschichte der Reformationszeit.
%23173868: KRUTZSCH, WALTER & RALF TRAPP (EDS.) - Verification practice under the chemical weapons convention : a commentary.
%2320797: KRUTZSCH, WALTER & RALF TRAPP. - A Commentary on the Chemical Weapons Convention
%2371230: KRUUK, HANS. - Niko's Nature : the life of Niko Tinbergen and his science of animal behaviour.
%23186104: KRUYTER, CLAAS WYBE DE. - Constantijn Huygens' Oogentroost : een interpretatieve studie
%2337936: KRZYSZTOF, ZIAREK. - Inflected language : toward a hermeneutics of nearness : Heidegger, Levinas, Stevens, Celan.
%2354819: KSELMAN, THOMAS A. - Death and the afterlife in modern France.
%23252231: KSELMAN, THOMAS A. - Death and the afterlife in modern France.
%23245404: KU, AGNES S. & NGAI PUN. - Remaking citizenship in Hong Kong : community, nation and the global city.
%23216912: KUBALL, MISCHA. - Mischa Kuball : --in progress ; Projekte = projects 1980-2007.
%23263750: KUBBIG, BERND W. & SVEN-ERIC FIKENSCHER (EDS) - Arms Control and Missile Proliferation in the Middle East.
%23187697: KUBERSKI, PHILIP. - A calculus of Ezra Pound vocations of the American sign.
%23180377: KUBES, VLADIMIR. - Grundfragen der Philosophie des Rechts.
%2378303: KÜBLER, BERNHARD. - Lesebuch des römischen Rechts zum Gebrauch bei Vorlesungen und Übungen und zum Selbststudium.
%2378301: KÜBLER, BERNHARD. - Geschichte des römischen Rechts : ein Lehrbuch.
%23193422: KUBOTA, HIROJI. - Out of the East: transition and tradition in Asia.
%23154733: KUCHINS, ANDREW. - Russia after the fall.
%2372370: KUÇURADI, IOANNA & ROBERT S. COHEN (EDS.) - The concept of knowledge : the Ankara seminar.
%23233518: KUCZEWSKI, MARK G. & RONALD POLANSKY (EDS.) - Bioethics : ancient themes in contemporary issues.
%23103464: KUCZYNSKI, ARNOLD (ED.) - Thesaurus libellorum historiam Reformationis illustrantium : Verzeichnis einer Sammlung von nahezu 3000 Flugschriften Luthers und seiner Zeitgenossen.
%23155389: KUDD, RACHAEL M. - Reason and conduct in Hume's Treatise.
%23185117: KUEH, YAK-YEOW, JOSEPH C.H. CHAI, & GANG FAN (EDS.) - Industrial Reform and Macroeconomic Instability in China.
%23102150: KUENEN, PH.H. - Graded Bedding, with Observations on Lower Paleozoic Rocks of Britain.
%23101452: KUENEN, A. - The prophets and prophecy in Israel.
%23231481: KUGELMANN, DIETER. - Der Rundfunk und die Dienstleistungsfreiheit des EWG-Vertrages.
%23149810: KUH, E. - Biographie Friedrich Hebbel's.
%23255671: KUHL, NANCY. - Intimate circles: American women in the arts.
%23259772: KUHN, JONAS. - Optimality-theoretic Syntax : a declarative approach.
%2378306: KÜHN, SIEGFRIED. - Der Hirschberger Leinwand- und Schleierhandel von 1648 bis 1806.
%23221556: KUHN, EMIL. - Die städtische und bürgerliche Verfassung des römischen Reichs bis auf die Zeiten Justinians.
%2378304: KUHN, F.J. - Betrachtungen über Majestäten und Majestätsbeleidigungen der römischen Kaiserzeit.
%233575: KUHN, PHILIP A. - Rebellion and its Enemies in late Imperial China : militarization and social structure 1796-1864.
%23258626: KÜHNE, JOERG DETLEF & FRIEDRICH MEISSNER. - Züge unmittelbarer Demokratie in der Gemeindeverfassung : Bürgerentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerversammlung u.a.
%23220412: KÜHNE, HANS-HEINER. - Strafprozessuale Beweisverbote und Art. 1 I Grundgesetz : zugleich ein Beitrag zur Auslegung des Rechtsbegriffs Menschenwürde.
%23206413: KÜHNE, HANS-HEINER. - Kriminalitätsbekämpfung durch innereuropäische Grenzkontrollen ? : Auswirkungen der Schengener Abkommen auf die innere Sicherheit.
%23185073: KÜHNER, ROLF. - Vorbehalte zu multilateralen völkerrechtlichen Verträgen.
%23223774: KÜHNS, FRIEDRICH JULIUS. - Geschichte der Gerichtsverfassung und des Prozesses in der Mark Brandenburg vom 10. bis zum Ablauf des 15. Jahrhunderts. Band 1.
%2378310: KÜHTMANN, ALFRED. - Die Romanisierung des Zivilprozesses in der Stadt Bremen.
%23240956: KUIJER, A. & J.D.M. STEENBERGEN. - Nederlands vreemdelingenrecht.
%23217939: KUIJER, A. & J.D.M. STEENBERGEN. - Nederlands vreemdelingenrecht.
%23220364: KUIJER, A. & J.D.M. STEENBERGEN. - Nederlands vreemdelingenrecht.
%23213248: KUIJPERS, TACO. - Het einde van de klinische blik ...
%2364702: KUIJPERS, TACO WILLEM - Het einde van de klinische blik...
%23165107: KUILE, B.H. TER. - Onzekerheden over de invloed van Gemeenschapsrecht op de nationale gezondheidszorg.
%23255648: KUILE, E.H. TER. - Noord- en Oost-Salland. (De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel 4: De provincie Overijsel, 3).
%23228920: KUILE, B.H. TER. - Hoe ver ligt Den Haag nog van Brussel : bespiegelingen op Prinsjesdag over slinkende bevoegdheden van onze provinciale Staten-Generaal binnen de Europese Gemeenschap.
%23107702: KUILE, B.H. TER. - Onzekerheden over de invloed van Gemeenschapsrecht op de nationale gezondheidszorg.
%23180387: KUILE, B.H. TER. - Europa 1992 in juridisch perspectief.
%23201602: KUILMAN, JEROEN. - The re-emergence of foreign banks in Shanghai : an ecological analysis.
%23151858: KUILWIJK, KEES JAN. - The European Court of Justice and the GATT dilemma : public interest versus individual rights?
%23217930: KUIN, WIM. - Notuleren : oriëntatie en handleiding.
%23102157: KUIPER, F.B.J. - Varuna and Vidusaka : on the Origin of the Sanskrit Drama.
%23240529: KUIPER, REINDERT. - Vormfouten in de Verenigde Staten : juridische consequenties van vormfouten in strafzaken.
%23241771: KUIPER, JELLE ... [ET AL.] - Rust'loos wakend.
%23334: KUIPER, ROELOF. - Op het breukvlak van twee millennia.
%23127238: KUIPER, F.B.J. - Aryans in the Rigveda.
%23156068: KUIPER, ERNO. - Farmers, prices and rational expectations.
%23102158: KUIPER, F.B.J. - Gopalakelicandrika : a Krsna-Play by Ramakrsna.
%2387191: KUIPER, D. TH - Het Kabinet-Kuyper (1901-1905) (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800).
%23245954: KUIPER, DICK. & JASPER VREE (EDS.) - Het liep op rolletjes : de eenwording van protestants-christelijk Nederland per rail 1839-1939.
%23106395: KUIPERS, P., WESSELS, B. & ZANT, W.F. VAN (RED.) - Juridische aspecten van de millenniumproblematiek.
%23102159: KUIPERS, S.K. - Marktwerking en werkloosheid in Nederland in de jaren dertig en tachtig.
%232971: KUIPERS, JAN J.B. - Zeemanskunst : schitterende schepen uit het werk van Jan de Quelery.
%23110795: KUIPERS, THEO A.F. & ANNE RUTH MACKOR (EDS.) - Cognitive Patterns in science and common sense.
%23217865: KUIPERS, G.M.M. & B. J. DE KLOET (EDS.) - Digitaal contact : het net van de begrensde mogelijkheden.
%23140333: KUITENBROUWER, MAARTEN. - Tussen oriëntalisme en wetenschap : het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in historisch verband, 1851-2001.
%2326246: KUITENBROUWER, MAARTEN & MARIJ LEENDERS. - Geschiedenis van de mensenrechten : bouwstenen voor een interdisciplinaire benadering.
%2331519: KUITENBROUWER, F. & HAAREN, L. VAN. - Met politierazzia's is het vreemd gesteld.
%234576: KUITENBROUWER, FRANK. - Recht & vrijheid : de burger in de knel.
%2325215: KUITENBROUWER, FRANK. - Het recht om met rust gelaten te worden. Over privacy.
%23188868: KUITERT, H.M. - In stukken en brokken : godsdienst en levensbeschouwing in een postmoderne tijd.
%23103969: KUITERT, WYBE - Themes, Scenes, and Taste in the History of Japanese Garden Art.
%23236762: KUITERT, H.M. - Suicide, wat is er tegen? : zelfdoding in moreel perspectief.
%23109474: KUKATHAS, CHANDRAN & PHILIP PETTIT. - Rawls: a theory of justice and its critics.
%2375841: KUKIMOTO, H. & S. MIYAZAWA (EDS.) - Semi-insulating III-V materials : Hakone 1986.
%2318416: KULA, GRZEGORZ JAN - Optimal retirement decision.
%23221528: KULAWIK, TERESA. - Wohlfahrtsstaat und Mutterschaft : Schweden und Deutschland 1870-1912.
%23259661: KULENKAMPFF, AREND (ED.) - Methodologie der Philosophie.
%23178770: KULISH, NICHOLAS & SOUAD MEKHENNET. - The eternal Nazi : from Mauthausen to Cairo, the relentless pursuit of SS doctor Aribert Heim.
%2362727: KULL, ANDREW. - The color-blind constitution
%23153876: KULL, ANDREW. - The color-blind constitution.
%23148520: KULSKI, W.W. - Germany and Poland : from war to peaceful relations.
%23226354: KULTERMANN, UDO - Kleine Geschichte der Kunsttheorie.
%2318289: BUNDESAMT FÜR KULTUR. - Eidgenössische Preise für Design / Prix fédéraux de design / Swiss Federal Design Awards 2009 (German, French and English Edition) (Eidgenössische ... de design Swiss Federal Design Grants)
%233624: BERN : BUNDESAMT FÜR KULTUR. - Patrimonium: Denkmalpflege und archäologische Bauforschung in der Schweiz = Conservation et archéologie des monuments en Suisse = Conservazione e archeologia dei monumenti in Svizzera 1950-2000.
%23221385: KUMAR, NAGESH (ED.) - Technology, Market Structure and Internationalization: Issues and Policies for Developing Countries.
%23211521: KUMAR, MUNEENDRA & GEORGE A. MAUL. - Proceedings : International Symposium on Marine Positioning, U.S. Geological Survey, Reston, VA, October 14-17, 1986.
%2320162: KUME, IKUO - Disparaged Success: Labor Politics in Postwar Japan (Cornell Studies in Political Economy)
%23205392: KUMMELING, H.R.B.M. - De aard van grondwetsherzieningen.
%23259910: KUMMELING, H.R.B.M. & A.J. MODDERKOLK. - [Tekst & Commentaar]. Gemeentewet Provinciewet : de tekst van de Gemeentewet en de Provinciewet voorzien van commentaar.
%23255331: KUMMELING, H.R.B.M. & A.J. MODDERKOLK. - [Tekst & Commentaar]. Gemeentewet Provinciewet : de tekst van de Gemeentewet en de Provinciewet voorzien van commentaar.
%23255335: KUMMELING, H.R.B.M. ... [ET AL.] - Het bestuursrecht als agenda voor het staatsrecht.
%23152632: KUMON, S. & ROSOVSKY, H. (ED). - The Political economy of Japan. Volume 3: Cultural and social dynamics.
%23161495: KUNIG, PHILIP (ED.) - International Economic Law. Basic documents.
%23134887: KUNIN, SETH DANIEL - The Logic of Incest. A Structural Analysis of Hebrew Mythology.
%23234172: KUNIN, SETH DANIEL (ED.). - Themes and issues in Judaism.
%23165545: KUNKEL, WOLFGANG. - Geschiedenis van het Romeinse Recht.
%23106292: KUNNE-IBSCH, E. - Die Stellung Nietsches in der Entwicklung der modernen Literatuurwissenschaft.
%23263214: KUNO, SUSUMU & KEN-ICHI TAKAMI., MORT, DAVID (ED.) - Sources of Unofficial UK Statistics.
%23258761: KUNST, M.J.J. ... [ET AL.] - Onderlinge agressie en geweld, posttraumatische stress en arbeidsverzuim in penitentiaire inrichtingen.
%23190658: ORDEN POUR LE MÉRITE FÜR WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE - Die Mitglieder des Ordens. Erster Band 1842-1881.
%23122310: KUNZE, JOHANNES. - Das nizänisch-konstantinopolitanische Symbol.
%23246075: KUNZI, FRANÇOISE., RAU, GUSTAV, DOCTEUR., RESTELLINI, MARC. - From Fra Angelico to Bonnard : masterpieces from the Rau Collection.
%23112478: KUOKKANEN, MARTTI (ED.) - Idealization VII : structuralism, idealization and approximation.001
%23254105: KUORTTI, JOEL & JOPI NYMAN (EDS.) - Reconstructing hybridity : post-colonial studies in transition.
%23231686: KUOSHU, HARRY H. - Celluloid China: Cinematic Encounters with Culture and Society.
%2321019: KUPCÍK, IVAN. - Münchner Portolankarten = Munich portolan charts : Kunstmann I-XIII und zehn weitere Portolankarten : überarbeitete und ergänzte Neuausgabe des Originalwerkes von Friedrich Kunstmann aus dem Jahr 1859 mit 13 erneuerten Farbtafeln sowie zehn weitere Seekarten vom Anfang des 16. Jahrhunderts, einschliesslich der seit 1945 verschollenen Seekarten aus Münchner Sammlungen.
%2347776: KUPER, JENNY. - Military training and children in armed conflict : law, policy and practice.
%23155117: KUPER, LEO. - The prevention of genocide.
%23128972: KUPFERMANN, JOEL J. - Value... And what follows.
%23169968: ÖFFENTLICHE KUNSTSAMMLUNG BASEL. KUPFERSTICHKABINETT. - From Schongauer to Holbein : master drawings from Basel and Berlin.
%23211293: KUPPEN, BARBARA VAN - More Jobs Per Drop: Targeting Irrigation to Poor Women and Men.
%23231870: KUPPENVELD, RIAN VAN - Claus, Prins der Nederlanden: De man, zijn leven, werk en idealen.
%2310708: KURAN, TIMUR. - The long divergence: how islamic law held back the Middle East.
%23250877: KURLAND, PHILIP B. & RALPH LERNER (EDS.) - The Founders' Constitution. Volume 1: Major themes.
%23245944: KURPERSHOEK, MARCEL. - Wie luidt de doodsklok over de Arabieren?
%2322096: KURPERSHOEK, ERNEST & HETTY VAN DEN BERG. - Zorgvlied : de geschiedenis van een begraafplaats.
%23206351: KURPERSHOEK, MARCEL. - Wie luidt de doodsklok over de Arabieren?: Essays (Meulenhoff editie) (Dutch Edition).
%23225909: KURRUS, THEODOR. - Die Jesuiten an der Universität Freiburg i[m] Br[eisgau] : 1620-1773. 2. Band.
%23148180: KURTÉN, BJÖRN. - The innocent assassins : biological essays on life in the Present and distant Past.
%23207105: KURTH, DIETER. - Der Oasenmann : eine altägyptische Erzählung.
%23181643: KURTHEN, HERMANN, WERNER BERGMANN, RAINER ERB (EDS.). - Antisemitism and Xenophobia in Germany After Unification.
%23130907: KURTZ, DONNA - Bernard Ashmole 1894-1988 : an autobiography.
%23131075: KURTZ, DONN M. - Kinship and Politics : the justices of the United States and Louisiana Supreme Courts.
%23260533: KURTZ, MICHAEL J. - America and the return of Nazi contraband : the recovery of Europe's cultural treasures.
%23149831: KURZ, RAYMOND A. - Internet and the law : legal fundamentals for the internet user.
%23192432: KURZ, ANDREAS. - Die Entstehung modernistischer Ästhetik und ihre Umsetzung in die Prosa in Mexiko : die Verarbeitung der französischen Literatur des fin de siecle.
%23249475: KURZKE, HERMANN. - Die kürzeste Geschichte der deutschen Literatur und andere Essays.
%23177310: KURZMAN, DAN. - Disaster! : the great San Francisco earthquake and fire of 1906.
%23239228: KURZMAN, DAN. - A special mission : Hitler's secret plot to seize the Vatican and kidnap Pope Pius XII.
%23245201: KUSHNAREV, E.G. - Bering's search for the strait : the first Kamchatka Expedition, 1725-1730.
%23248270: KUSPIT, DONALD B. - Psychostrategies of avant-garde art.
%23231109: KUSPIT, DONALD - Don Eddy: The Art of Paradox.
%23199030: KUSPIT, DONALD B. - Health and happiness in 20th-century avant-garde art.
%23156037: KUSPIT, D. - Hunt Slonem: an art rich and strange.
%23254169: KUSTERS, WOUTER., MICHELET, JULES. - La sorcière.
%23219617: KÜTTING, GABRIELA. - Globalization and the environment : greening global political economy.
%2378312: KUTTNER, GEORG. - Urteilswirkungen ausserhalb des Zivilprozesses.
%2367848: KUYPER, PIETER JAN. - The implementation of international sanctions : the Netherlands and Rhodesia.
%23144713: KUYPER, P.J. & J. STEENBERGEN. - Het Gatt en het Volkenrecht : preadviezen.
%23236148: KUYPERS, KAREL. - Kants Kunsttheorie und die Einheit der Kritik der Urteilskraft.
%23162266: KUYPERS, K. (E.A.) - Encyclopedie van de filosofie.
%2346712: KUYPERS, PAUL (ED.) - Een zaak van witte boorden : beschouwingen over bureaucratie en politiek.
%23262725: KUYS, JAN. - De ambtman in het kwartier van Nijmegen (ca. 1250-1543).
%23232559: KUYVENHOVEN, A. (ED.) - Globalization of labour markets: challenges, adjustment and policy response in the EU and LDCs.
%2321315: KUYVENHOVEN, ARIE. - Planning with the semi-input-output method : with empirical applications to Nigeria.
%23249568: KUZNIAR, ALICE A. - Outing Goethe & his age.
%2352597: KUZNICK, PETER J. - Beyond the Laboratory: Scientists as Political Activists in 1930's America.
%23122320: KVACALA, JOHANN. - Thomas Campanella: ein Reformer der ausgehenden Renaissance.
%2371736: KVANVIG, JONATHAN L. - Destiny and Deliberation: Essays in Philosophical Theology.
%23235319: KVANVIG, JONATHAN L. - The knowability paradox.
%23255150: KWAK, AREND-JAN (ED.) - Holy writ : interpretation in law and religion.
%2361086: KWAKMAN, FRANK & CRIS ZOMERDIJK. - De ondernemende professional : waarde creëren in een veranderende markt.
%23160228: KWAN, DANIEL Y. K. - Marxist intellectuals and the Chinese labor movement : a study of Deng Zhongxia (1894-1933).
%23159244: KWANT, R.C. - Mensbeelden : filosofie in een pluriforme samenleving.
%2330603: KWANT, R.C. - Waarheidscrisis : eternalisering, kapitalisering en afschrijving van weten.
%23152065: KWANT, R.C. - Een nieuwe vrijheid.
%23198821: KWANTES, R.C. (ED.) - De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië. Bronnenpublikatie. 1e-3e stuk (1917-aug. 1933).
%23179410: KWIATKOWSKI, WILL. - The Eckstein Shahnama: an Ottoman Book of Kings.
%23258464: KYDD, JOHNNIE SHAND. - Johnnie Shand Kydd: Crash.
%2345853: KYLLOE, RALPH - Hickory Furniture.
%23109723: LAAG, PATRICK VAN DER. - An Analysis of Refinement. Operators in inductive logic programming.
%2321616: LAAN, LAMBERT VAN DER. - Spatial labour markets in the Netherlands.
%23212537: LAAN, A.M. VAN DER, MARTINE BLOM. CARLIJN VERWERS. - Jeugddelinquentie : risico's en bescherming : bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005.
%2368779: LAAN, P.H. VAN DER & A.A.M. ESSERS. - De kwartaalcursus en recidive : een onderzoek naar de effecten van het experiment Kwartaalcursus.
%2323732: LAAN, PETER H. VAN DER. - Moeilijk plaatsbare jongeren : een onderzoek naar plaatsingen en pogingen tot plaatsing in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar.
%2351342: LAAN, PETER H. VAN DER. - Experimenteren met alternatieve sancties voor jeugdigen : een onderzoek naar de invoering en resultaten van alternatieven in het jeugdstrafrecht.
%23227335: LAAN, ANDRÉ M. VAN DER. - Ik zit vast : een exploratieve studie naar emotionele verwerking van justitiële vrijheidsbeneming door jongeren.
%23193088: LAAN, A. VAN DER & A.A. WINTERS (EDS). - The use of information in a changing world.
%2370718: LAAR, MINDEL MARETE VAN DE. - Dutch direct investments in Central and Eastern Europe and Central Asia.
%2329511: LAAR, H.J.M. VAN DE. - Opperbankier en wetenschapsman Willem Cornelis Mees 1813-1884.
%23161584: LAAR, AART J.M. VAN DE. - The World Bank and the Poor.
%23254521: LABADIE, JEAN-MICHEL. - Les mots du crime : approche épistémologique de quelques discours sur le criminel.
%23214752: LABAN, ABDEL MONEIM - Einige Aspekte der Akkulturation und des sozialen Wandels in Agypten: Von 1900-1952.
%23196526: LABAN, BRIAN. - Cars : the early years = die Anfänge des Automobils = les premières années de l'automobile.
%2378317: LABAND, PAUL. - Die vermögensrechtlichen Klagen : nach den sächsischen Rechtsquellen des Mittellaters dargestellt.
%2378314: LABAND, PAUL. - Das Magdeburger Rechtsquellen. Zum akademischen Gebrauch herausgegeben.
%2378316: LABAND, PAUL. - Das Magdeburg-Breslauer systematische Schöffenrecht aus der Mitte des 14.Jahrhunderts.
%23217630: LABAT, SEVERINE - Les islamistes algeriens: Entre les urnes et le maquis.
%23221356: LABOHM, HANS H. J. - Cannons and Canons: Clingendael Views of Global and Regional Politics.
%23239413: LABOSSIERE, MIKE. - What don't you know ? : philosophical provocations.
%23222130: LABOULAYE, ÉDOUARD. - Essai sur les lois criminelles des Romains, concernant la responsibilité des magistrats.
%23213365: LACEY, ROBERT - Inside the Kingdom: Kings, Clerics, Modernists, Terrorists, and the Struggle for Saudi Arabia.
%2338084: LACEY, MICHAEL J. & KNUD HAAKONSSEN (ED.) - A culture of rights : the Bill of Rights in philosophy, politics, and law - 1791 and 1991.
%23216421: LACEY, ALAN R. - Robert Nozick.
%23243909: LACHMAN, SEYMOUR. - Three men in a room : the inside story of power and betrayal in an American statehouse.
%2386438: LACLÉ, Z.D. & M.J. TER VOERT. - Trendrapportage notariaat 2006 : toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening.
%23125381: LACOUTURE, JEAN - Leon Blum.
%2368693: FIEFFÉ-LACROIX. - La Clef des lois romaines ou Dictionnaire analytique et raisonné de toutes les matières contenues dans le Corps de droit,
%23229388: LACY, MARK J. - Uncertainty, climate change and international relations : international relations and the limits of realism.
%23171513: LADEMACHER, HORST. - Staat, natie en nationaliteitsbesef : over Nederlandse en Duitse uitgangspunten van politieke cultuur.
%2325798: LADEN, M.-P. - Self-imitation in the eighteenth-century novel.
%2399394: LADENSON, ELISABETH. - Dirt for art's sake : books on trial from Madame Bovary to Lolita.
%23228413: LADENSON, ELISABETH. - Dirt for art's sake : books on trial from Madame Bovary to Lolita.
%2365514: LADERMAN, CAROL. - Taming the wind of desire : psychology, medicine, and aesthetics in Malay Shamanistic performance.
%235238: LAEKE, MOGENS ... [ET AL.] (EDS.) - Philosophy and its history : aims and methods in the study of early modern philosophy.
%23165280: LAEMERS, MIEK. - Morren in de marge van de rechtspraak : klagen over rechters, gerechtsambtenaren en de rechterlijke organisatie.
%2382457: LAER, C.J.P. VAN. - Het nut van comparatieve begrippen. Een studie omtrent de toepassing van begrippen in de rechtsvergelijking
%23101453: LAEVEN, [A.] H. - The Acta Eruditorum under the editorship of Otto Mencke (1644-1707).
%23101455: LAEVEN, [A.] H. - De Acta Eruditorum onder redactie van Otto Mencke (1644-1707) : geschiedenis van een internationaal geleerdenperiodiek, 1682-1707.
%232837: LAEYENDECKER, LEONARDUS. - Sociale verandering : problemen en strategiën.
%2344141: LAFAVE, WAYNE R. - Criminal Procedure.
%2386848: LAFEBER, C.V. - Patriotten, Bataven, Fransen en Groot-Nederlanders : een halve eeuw vaderlandse geschiedenis, 1781-1831.
%23162202: LAFEBER, WALTER. - The Panama Canal : the crisis in historical perspective.
%23233595: LAFFEY, JOHN F. - Imperialism and ideology : an historical perspective.
%2357255: LAFOND, JOHN Q. & MARY L. DURHAM. - Back to the asylum : the future of mental health law in the United States.
%23102168: LAGAAY, R.A. - Geophysical Investigations of the Netherlands Leeward Antilles.
%23263730: LAGADEC, ERWAN - Transatlantic Relations in the 21st Century: Europe, America and the Rise of the Rest.
%23125715: LAGAS, P.C. - Besturen op de rand van chaos; Inzichten en gedachten over de bestuurlijke organisatie in Nederland, mede in het perspectief van vormgeving van modern veiligheidsbeleid.
%23137584: LAGENDIJK, ARNOUD - The Internationalisation of the Spanish automobile industry and its regional impact. The emergence of a growth-periphery. Diss.
%23248575: LAGERBERG, C.S.I.J. - Refugi : Man i hang ap namel nating : (suspended in the middle of nowhere) : de Papoea, vreemdeling en vluchteling tussen niets en nergens : rapport inzake de situatie van de Papoea's in Irian Jaya na een verkenning onder de vluchtelingen in Papua New Guinea.
%23219946: LAGERWEIJ-POLAK, E.J. - Hildo Krop : beeldhouwer.
%23133540: LAGERWERF, LUUK. - Causal connectives have presuppositions : effects on coherence and discourse structure.
%2392220: LAGERWEY, ERIC. - Op zoek naar faamwaarde : vijftig jaar publi relations in Nederland.
%2318310: LAGRANGE, JOSEPH LOUIS DE. - Oeuvres.
%2370279: LAGUNA, FREDERICA DE DE - Travels Among the Dena: Exploring Alaska's Yukon Valley (McLellan Endowed Series).
%23253983: LAGUNA, MANUE & JOHAN MARKLUND. - Business Process Modeling, Simulation, and Design
%23136936: LAHAV, PNINA - Judgment in Jerusalem. Chief Justice Simon Agranat and the Zionist Century.
%23186962: LAHIRI, KAJAL. - The econometrics of inflationary expectations.
%23238419: LAHR, ANGELA M. - Millennial dreams and apocalyptic nightmares : the Cold War origins of political evangelicalism.
%2378847: LAHR, HIERONYMUS VON DER. - (ed.). Schwäbisches Landrecht und Lehenrecht.
%2320818: LAHTI, RAIMO., KIMMO NUOTIO (EDS.) - Criminal law theory in transition: Finnish and comparative perspectives
%23134349: LAIDLER, D. - The Golden Age of the Quantity Theory.
%2374870: LAINE, MICHAEL. - (ed.). A Cultivated Mind. Essays on J.S. Mill. Presented to John M. Robson.
%23165764: LAING, JENNIFER. - Art and society in Roman Britain.
%23134423: LAING, R.D. & D.G. COOPER. - Rede en Geweld : tien jaren filosofie van Sartre, 1950-1960.
%23141693: LAING, L. EN J. LAING - The Picts and the Scots.
%23155384: LAING, BERTRAM M. - David Hume.
%23146051: LAITHWAITE, ERIC - An Inventor in the Garden of Eden.
%23231514: LAKE, KIRK - There Will Be Rainbows: A Biography of Rufus Wainwright.
%23218371: LAKE, DAVID A. - Entangling relations : American foreign policy in its century.
%23149152: LAKEMAN, PIETER. - Het gaat uitstekend. Zwendel en wanbeleid in het Nederlandse bedrijfsleven.
%23214827: LAKEMAN, ENID & LAMBERT, JAMES DOUGLAS. - How democracies vote: a study of majority and proportional electoral systems.
%2367608: LAL, DEEPAK & H. MYINT. - The political economy of poverty, equity, and growth : a comparative study.
%2378318: LALIVE, PIERRE A. - The transfer of chattels in the conflict of laws : a comparative study.
%2340846: LAMAL, P.A. (ED.) - Cultural contingencies : behavior analytic perspectives on cultural practices.
%2369279: LAMB, SHARON - The Trouble with Blame: Victims, Perpetrators, and Responsibility.
%23169057: LAMB, RICHARD. - Mussolini as diplomat : il Duce's Italy on the world stage.
%23182058: LAMB, CHRISTINA. - House of stone : the true story of a family divided in war-torn Zimbabwe
%2349899: LAMB, R., ARMSTRONG, W.G. & MORIGI, K.R. - Business, media, and the law : the troubled confluence.
%23205929: LAMBAH, ABHA NARAIN. - Through the looking glass : the grade 1 heritage of Mumbai.
%2339256: LAMBERT, KAREL (ED.). - Philosophical problems in logic : some recent developments.
%23237618: LAMBERT, DAVID. - The Cambridge guide to prehistoric man.
%2350864: LAMBERT, M. - Dickens and the suspended quotation.
%23238452: LAMBERT, KAREL. - Free logic : selected essays.
%23243728: LAMBERT, GREGG. - Who's afraid of Deleuze and Guattari ?.
%23256791: LAMBERT, FRANK. - The Battle of Ole Miss: Civil Rights v. States' Rights
%23200590: LAMBERT, KENNETH. - Analysis, repair and individuation.
%2393822: LAMBERTS, H. - General practice research in Dutch academia : proceedings of a workshop Amsterdam, April 15, 1994.
%23179396: LAMBKIN, DAVID. - Avond over Afrika.
%231297: LAMBSDORFF, HANS GEORG GRAF. - Handbuch des Eigentumsvorbehalts im deutschen und ausländischen Rechts.
%23212821: LAMING, DENIS & MAURIZIO . VITTA. - Denis Laming : invisible tensions.
%2370917: LAMM, LEONARD JONATHAN. - The idea of the past : history, science, and practice in American psychoanalysis.
%2376867: LAMME, VICTOR. - De vrije wil bestaat niet : over wie er echt de baas is in het brein.
%23232419: LAMMENS, ADRIAAN FRANÇOIS. - Bijdragen tot de kennis van de kolonie Suriname : dat gedeelte van Guiana hetwelk bij tractaat ten jare 1815 aan het Koningrijk Holland is verbleven, tijdvak 1816 tot 1822 : eerste afdeling Geographie, statistica, zeden en gewoonten : vierde afdeling Voorname belangen der kolonie.
%2376777: LAMMERS, J.G. & J.M. VAN DUNNÉ. - Aansprakelijkheid voor schade door grensoverschrijdende milieuverontreiniging: volkenrechtelijke en civielrechtelijke aspecten. Preadviezen.
%23102173: LAMMERS, C.J. - Macht en Gezag van de Duitse Bezetter.
%2380243: LAMMERS, ELLEN - Refugees, Gender and Human Security: A Theoretical Introduction and Annotated Bibliography.
%2323399: LAMMERS, ELLEN (ED.) - Making waves : inspiring critical and feminist research : a tribute to Joke Schrijvers.
%23210472: LAMONT-BROWN, RAYMOND - Humphry Davy : life beyond the lamp.
%23166821: LAMONT-BROWN, RAYMOND - Royal poxes and potions : the lives of court physicians, surgeons and apothecaries.
%23234917: LAMOREAUX, NAOMI R. & DANIEL M.G. RAFF (EDS.) - Coördination and information : historical perspectives on the organization of enterprise.
%23230359: LAMOUR, CATHERINE & MICHAEL L. LAMBERTI. - Opiumzwendel : economische en politieke achtergronden van de handel in verdovende middelen.
%23129971: LAMP, ROAN. - Misdaadvermogen en het internationaal strafrecht.
%23148508: LAMPE, JOHN R. & DANIEL N. NELSON (EDS.) - East European security reconsidered.
%23169415: LAMPERT, CATHERINE - Michael Andrews: The Delectable Mountain.
%23238877: LAMPERT, CATHERINE - Lucian Freud.
%2378320: LAMPRECHT, KARL. - Ausgewählte Schriften zur Wirtschafts- und Kulturgeschichte und zur Theorie der Geschichtswissenschaft.
%23228015: LANCASTER, F.W. - If You Want to Evaluate Your Library.
%23241027: LANCASTER, PETER. - Lambda-matrices and Vibrating Systems.
%23119084: LANCÉE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands humanisme.
%2331723: LANDAIS-STAMP, PAUL & PAUL ROGERS (EDS.) - Rocking the boat. New Zealand, the United States and the nuclear-free zone controversy in the 1980s.
%23263139: LANDAU, RALPH. - Uncaging animal spirits : essays on engineering, entrepreneurship, and economics.
%23132369: LANDEN, D. VAN DER - Straf en maatregel : een onderzoek naar het onderscheid tussen straf en maatregel in het strafrecht.
%2372525: LANDES, JOAN B. - Visualizing the Nation: Gender, Representation, and Revolution in Eighteenth-Century France.
%2318042: HESSISCHES LANDESMUSEUM - Expressionismus: Druckgraphik, Zeichnungen und Aquarelle aus der Graphischen Sammlung des Hessischen Landesmuseums Darmstadt : Hessisches Landesmuseum ... 1993 bis 13. Februar 1994 (German Edition)
%232980: LANDHEER, B., J.H.M.M. LOENEN & F.L. POLAK (ED.) - Worldsociety : how is an effective and desirable world order possible? A symposium.
%23212206: LANDHEER, B., J.H.M.M. LOENEN & F.L. POLAK (ED.) - Worldsociety : how is an effective and desirable world order possible? A symposium.
%23195887: LANDHEER, BART. - A Desirable world : essays in honor of Professor Bart Landheer.
%23233347: LANDI, ALDO. - Concilio e papato nel Rinascimento (1449-1516) : un problema irrisolto.
%23119101: LANDMANN, MICHAEL. - Erinnerungen an Stefan George seine Freundschaft mit Julius und Ethel Landmann.
%23257723: LANDO, OLE ... [ET AL.] (EDS.) - The Principles of European Contract Law. Part III.
%2353430: LANDRETH, HARRY. - A history of economic theory : scope, method and content.
%2378322: LANDSBERG, ERNST. - Das Furtum des bösglaubigen Besitzers : kritische Studie.
%23189154: LANDSBERGER, STEFAN ROGIER. - Paint it red : vijftig jaar Chinese propagandaposters = fifty years of Chinese propaganda posters.
%2367139: LANDWEHR, JOHN. - De Nederlander uit en thuis : spiegel vna het dagelijkse leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken.
%23113959: LANDWEHR, JOHN. - Romeyn de Hooghe the etcher : contemporary portrayal of Europe 1662-1707.
%23103467: LANDWEHR, JOHN. - Romeyn de Hooghe (1645-1708) as book illustrator: a bibliography.
%23126199: LANDWEHR, JOHN. - Het Nederlandse kookboek 1510-1945. Een bibliografisch overzicht.
%239163: LANDY, MICHAEL - Joyous Machines: Michael Landy and Jean Tinguely.
%23158009: LANDY, MARCIA. - The folklore of consensus: theatricality in the Italian cinema, 1930-1943.
%23242316: LANFRANCHI, PIERRE - Moving with the Ball: The Migration of Professional Footballers.
%23241631: LANG, BEREL. - The future of the Holocaust : between history and memory.
%2374710: LANG, BERNHARD - Joseph in Egypt: a cultural icon from Grotius to Goethe.
%2378324: LANG, KARL HEINRICH RITTER VON. - Historische Entwicklung der deutschen Steuerverfassungen seit den Karolingern bis auf unsere Zeiten.
%2367228: LANG, BIANCA; TINA SCHRAML & LENA ELSTER. - Der Minirock : die Revolution, die Macher, die Ikonen.
%2321699: LANG, BEREL. - Holocaust representation : art within the limits of history and ethics.
%23166601: LANG, BEREL. - Heidegger's silence.
%23124726: LANG, B. - Mind's Bodies. Thought in the Act.
%23169283: LANG, AUGUST. - Die Bekehrung Johannes Calvin.
%2385843: LANGBEIN, JOHN H. - Torture and the Law of Proof : Europe and England in the Ancien Régime.
%23232469: LANGBROEK, P.M. & D.W.P. RUITER (RED.) - Deregulering in het hoger onderwijs? : aspecten van overheidssturing in het concept-ontwerp WHW.
%23220976: LANGBROEK, P.M., K. LAHUIS & J.B.J.M. TEN BERGE (RED.) - Kwaliteit van rechtspraak op de weegschaal : bijdragen aan het congres over kwaliteit van rechtspraak, gehouden op 25 september 1997 te Zutphen.
%23230556: LANGBROEK, P.M. & N.M. SPELT. - Bestuursrecht in Vogelvlucht.
%23262696: LANGBROEK, PHILIP M. - Het bestuursrechtelijk kort geding.
%2372789: LANGE, S.C. DE & WIT, S. DE. - Kort begrip van het fiscaal strafrecht.
%23114765: LANGE, ROEL DE. - Concurrerende rechtsvorming.
%23146094: LANGE, PIETER M.C. DE. - Wat is oud? : sfeerovergangen in het pensioenrecht.
%23125774: LANGE, P.J. DE. - In de wetenschap van bestaansonzekerheid : een pluralistische kijk op theorie en praktijk [Knowing insecurity of subsistence: a pluralistic view on theory and practice].
%2312037: LANGE, ROEL DE, GERRIT VAN MAANEN & JOHAN VAN DER WALT (EDS.) - Human rights and property : a Bill of Rights in a constitution for a new South Africa.
%2348779: LANGE, ROEL DE, G. VAN MAANEN & TH. DE ROOS (ED.) - De dubbelzinnigheid van het recht : kritische rechtstheorie en rechtspolitiek in de jaren tachtig.
%2393816: LANGE, L.A. - The riddle of liberty: Emerson on alienation, freedom and obedience.
%23255961: LANGE, CHRISTIAN. - Justice, punishment and the medieval muslim imagination.
%237492: LANGEMEIJER, G.E. - Strafrecht of -onrecht?
%237610: LANGEMEIJER, F.F. - Aard en functie van het militaire tuchtrecht. Diss.
%2313584: LANGEMEIJER, G.E. - De gerechtigheid in ons burgerlijk vermogensrecht.
%23109500: LANGEMEIJER, G.E. - De gerechtigheid in ons burgerlijk vermogensrecht.
%236627: LANGEMEIJER, G.E. - Speculum Langemeijer : 31 rechtsgeleerde opstellen.
%2310250: LANGEMEIJER, G.E. - Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rechts.
%23108156: LANGEN, M. DE; J.H. DE GRAAF & F.B.M. KUNNEMAN. - Kinderen en recht : opstellen over de positie van kinderen in het recht.
%23203825: LANGEN, PETER WUBBE DE - The performance of seaport clusters : a framework to analyze cluster performance and an application to the seaport clusters of Durban, Rotterdam and the Lower Mississippi = De performance van havenclusters : een raamwerk om cluster performance te ana
%23261584: LANGENDIJK, H.P.A.J. (A.O.) - Creative accounting & fraudulent reporting.
%23242938: LANGENDONCK, JOZEF VAN. - Passende arbeid : een verkenning in de wetgeving van een aantal Europese landen.
%23113223: LANGER, ULLRICH. - Divine and Poetic Freedom in the Renaissance. Nominalist theology and literature in France and Italy.
%23140538: LANGER, JOHN. - Tabloid television : popular journalism and the other news .
%23219565: LANGER, LAURA. - Judicial review in state supreme courts a comparative study.
%23110049: LANGEREIS, CH.J. - Fiscale rechtsbescherming.
%233990: LANGEREIS, CH.J. - Belastingprocedures : hoofdlijnen van het procesrecht in belastingzaken. (Fiscale Studieserie 1).
%2389355: LANGEREIS, CH.J. - Procesrecht in belastingzaken..
%23236181: LANGEVELD, CORNELIS BERNARDUS GERARDUS. - Economie van het theater : vestiging, prijsvorming en economies of scale in een wereld met bezieling.
%233284: LANGEVELD, H.J. - Protestants en progressief : de Christelijk-Democratische Unie 1926-1946.
%23102182: LANGEVELD, M.J. - Gunstige verwerking van ongunstige ervaringen in de levensgeschiedenis o.a. bij oorlogskinderen : enige aspecten van de klinischpedagogische benaderingswijze in onderzoek en behandeling.
%23160844: LANGEVELD, WILLEM. - Politiek per prent : een inleiding tot de politieke beeldcommunicatie.
%23190403: LANGFELD, GREGOR. - Duitse kunst in Nederland : verzamelen, tentoonstellen, kritieken : 1919-1964.
%23244743: LANGFORD, RACHAEL (ED.) - Textual intersections : literature, history and the arts in nineteenth-century Europe.
%2392584: LANGHOLTZ, HARVEY., BORIS KONDOCH & ALAN WELLS (EDS.) - International Peacekeeping : the yearbook of International Peace Operations. Volume 11 [2006].
%2331109: LANGINS, JANIS - Conserving the Enlightenment: French Military Engineering from Vauban to the Revolution.
%23230813: LANGLEY, T.R. - Image government : monarchical metamorphoses in English literature and art, 1649-1702.
%23251437: LANGLEY, PATRICK W. - Scientific Discovery: Computational Explorations of the Creative Processes.
%23201765: LANGS, ROBERT. - The technique of Psychoanalytic Psychotherapy.
%23145934: LANGSBAINE, GERARD - Momus Triumphans: Or, the Plagiaries of the English Stage; Expos'd in a Catalogue of All the Comedies, Tragi-Comedies, Malques, Tragedies, Opera's, Pastorals, Interludes, & C.
%2350939: LANGSTON, THOMAS S. - Ideologues and presidents : from the New Deal to the Reagan revolution.
%23256727: LANGTON, RAE. - Sexual solipsism : philosophical essays on pornography and objectification.
%2321182: LANIEL, LAURENT; DEKE DUSINBERRE, & CHARLES HOOTS. - The Geopolitics of Drugs: 1996 : Observatoire Geopolitique Des Drogues : Geopolitical Drug Watch.
%2389645: LANKHORST, G.H. - Insolventierecht in de notariële praktijk.
%23256392: LANMON, DWIGHT P. - Glass in the Robert Lehman collection : [The Robert Lehman Collection XI: Glass].
%2370282: LANOYE, TOM. - Overkant : moderne verzen uit de Groote Oorlog.
%23144916: JOS VAN DER LANS. - Koning Burger : Nederland als zelfbedieningszaak.
%2333384: LANSING, CAROL - Passion and Order: Restraint of Grief in the Medieval Italian Communes (Conjunctions of Religion and Power in the Medieval Past).
%2323379: LANSING, CAROL - Passion and Order: Restraint of Grief in the Medieval Italian Communes (Conjunctions of Religion and Power in the Medieval Past)
%23233749: LANSKY, AARON. - Outwitting history : The amazing adventures of a man who rescued a million Yiddish books.
%23263732: LANTEIGNE, MARC - China and International Institutions: Alternate Paths to Global Power.
%23245422: LANTERI, ALESSANDRO. - The moral trial : on the ethics of economics.
%23119652: LANTERS, JOSÉ. - Missed Understandings. A Study of Stage Adaptations of the Works of James Joyce.
%2368735: LANTING, MENNO - Connect! : de impact van sociale netwerken op organisaties en leiderschap.
%23240397: LANTIS, JEFFREY S. - The life and death of international treaties : double-edged diplomacy and the politics of ratification in comparative perspective.
%2352317: LANTOS, JOHN D. - Do We Still Need Doctors? (Reflective Bioethics).
%23122863: LAPALOMBARA, JOSEPH. - Democracy , Italian style.
%23249454: LAPATIN, KENNETH D. S. - Mysteries of the snake goddess : art, desire, and the forging of history.
%23241773: LAPHAM, LEWIS J. - Pretentions to empire.
%23122506: LAPPENBERG, JOHANN MARTIN. - Geschichtsquellen des Erzstifts und der Stadt Bremen.
%2378326: LAPPENBERG, JOHANN MARTIN. - Die ältesten Stadt-, Schiff- und Landrechte Hamburgs.
%23150834: LAQUEUR, WALTER (ED.). - Fascism : a reader's guide : analyses , interpretations , bibliography.
%23122511: LAQUEUR, RICHARD. - Polybius.
%23109230: LAQUEUR, WALTER. - Terrorisme.
%23243872: LAQUEUR, WALTER. - The changing face of antisemitism : from ancient times to the present day.
%23131979: LAQUEUR, THOMAS W. - Solitary sex : a cultural history of masturbation.
%23197184: LARBALESTIER, JUSTINE. - The battle of the sexes in science fiction.
%23239786: LARDNER, JAMES & DAVID A. SMITH (EDS.) - Inequality matters : the growing economic divide in America and its poisonous consequences.
%23155405: LARDNER, DIONYSIUS. - A series of lectures on Locke's essays.
%23189526: LAREN-ZWUUP, NEL VAN (ED.) - Zuks moet je opskroive : Westfriese verhale, roime, annekedôtes en nag wat kloingoed : deêl IV.
%23146124: LARGE, DAVID CLAY. - Nazi games: the Olympics of 1936.
%232700: LARGUIER, JEAN. - Droit pénal général. 15e édition.
%23188669: LARGUIER, JEAN. - Criminologie et science pénitentiaire.
%23102183: LARIVIÈRE, RICHARD W. - Protestants, Orientalists and Brahmanas : reconstructing Indian Social History.
%23233801: LARKIN, DAVID, & PAUL ROCHELEAU/ - Farm the Vernacular Tradition of Working Buildings
%23258964: LARMOUR, PETER. - Interpreting corruption : culture and politics in the Pacific Islands.
%23233358: LARMUSEAU, ISABELLA; PETER DE SMEDT & BERT ROELANDTS. - Vlaams omgevingsrecht.
%23132637: LAROUI, ABDALLAH. - L'idéologie arabe contemporaine.
%2351471: LARRES, KLAUS - Churchill's Cold War: The Politics of Personal Diplomacy.
%23130398: LARSEN, LAWRENCE H. - Federal Justice in Western Missouri. The Judges, the Cases, the Times.
%23161684: LARSEN, NIELS-ERIK. - Grafematische analyse van een Middelnederlandse tekst. Het grafeemsysteem van de Vroegmiddelnederlandse Statuten van de Gentse Leprozerie uit 1236.
%23122539: LARSON, STAN (ED.) - Prisoner for Polygamy. The Memoirs and Letters of Rudger Clawson at the Utah Territorial Penitentiary, 1884-1887.
%23230977: LARSON, CHRIS (ARTIST) - Chris Larson: Failure.
%2366962: LARSON, ORVILLE K. - The theatrical writings of Fabrizio Carini Motta... door Fabricio Carini Motta.
%23259371: LARSON, THOMAS. - The saddest music ever written: the story of Samuel Barber's Adagio for strings.
%2349503: LARSON, KERRY C. - Whitman's drama of consensus.
%23140008: LARSSON, FOLKE FRIDTJOF. - De EU-richtlijn over opvang van asielzoekers : opvangvoorzieningen in Nederland en Frankrijk en de rechtsbescherming tegen het onthouden van opvang : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid.
%23216979: LARY, DIANA. - Region and Nation : The Kwangsi Clique in Chinese politics 1925-1937.
%23176797: LASCAR, RICHARD. - Propagation des singularités des solutions d'équations pseudo-différentielles à caractéristiques de multiplicités variables.
%2388278: LASCELLES, M. - The story-teller retrieves the past. Historical fiction and fictitious history in the art of Scott, Stevenson, Kipling, and some others.
%23260992: LASKIN, BORA. - The British tradition in Canadian law.
%2351958: LASNIK, HOWARD. - Move α: Conditions on Its Application and Output (Current Studies in Linguistics).
%23110186: LASOCKI, ANNE-MARIE. - Simone de Beauvoir ou l'entreprise d'écrire. Essai de commentaire par les textes.
%2311833: LASOK, K. P. E. - The European Court of Justice : practice and procedure.
%2329124: LASOK, D. & J.W. BRIDGE. - The Law of the economy in the European Communities.
%2378330: LASPEYRES, ERNST ADOLF. - Über die Entstehung und älteste Bearbeitung der Libri feudorum.
%2378332: LASS, LUDWIG. - Die Anwaltschaft im Zeitalter der Volksrechte und Kapitularien : ein Beitrag zur deutschen Rechtsgeschichte.
%23224840: LASSBERG, FRIEDRICH LEONHARD ANTON VON. - Der Schwabenspiegel nach einer Handschrift vom Jahr 1287.
%23254058: LASSER, MITCHEL DE S.-O.-L'E. - Judicial transformations: the rights revolution in the courts of Europe.
%23122520: LASSON, ADOLF. - Johann Gottlieb Fichte im Verhältnis zu Kirche und Staat.
%23122526: LASSON, ADOLF. - Meister Eckhart, der Mystiker : zur Geschichte der religiösen Spekulation in Deutschland.
%23211150: LASSONDE, LOUISE - Coping with Population Challenges.
%2318431: LASZLO, ERVIN. - The Communist Ideology in Hungary: handbook for basic research.
%2317999: LASZLO, ERVIN. - (ed.). Philosophy in the Soviet Union: a survey of the mid-sixties.
%23175188: LATAL, H. & SCHWEIGER, W. (EDS.) - Matter under extreme conditions : proceedings of the 33. Internationale Universitätswochen für Kern- und Teilchenphysik, Schladming, Austrai, 27 February-5 March 1994.
%23227477: LATAWSKI, PAUL & MARTIN A. SMITH. - The Kosovo crisis and the evolution of post-Cold War European security.
%23217274: LATHAM, ROBERT (ED.) - Bombs and Bandwidth: The Emerging Relationship Between Information Technology and Security.
%23217381: LATHAM, ROBERT. - Bombs and bandwidth : the emerging relationship between information technology and security.
%23241826: LATHAM, ROBERT (ED.) - Bombs and bandwidth : the emerging relationship between information technology and security.
%2320830: LATTANZI, FLAVIA - Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court
%2378334: LATTE, KURT. - Heiliges Recht : Untersuchungen zur Geschichte der sakralen Rechtsformen in Griechenland.
%2364668: LATTEN, JAN JOSEPH - Zwanger van segregatie : een toekomst van sociale en ruimtelijke segregatie?.
%2323865: LATTIMORE, STEVEN. - Sculpture II: Marble Sculpture, 1967-1980. (Isthmia VI).
%2396708: LATZER, MICHAEL & GRAHAM THOMAS (EDS.) - Cash Lines. The development of audiotex in Europe and the United States.
%239611: LAU, FRIEDRICH. - Entwicklung der kommunalen Verfassung und Verwaltung der Stadt Köln bis zum Jahre 1396.
%2330095: LAUBADÈRE, ANDRÉ DE. - Manuel de droit administratif.
%23123487: LAUBE, HEINRICH. - Das erste deutsche Parlament.
%23224709: LAUDERDALE, PAT. - Crisis and Terror in the Horn of Africa: Autopsy of Democracy, Human Rights and Freedom..
%2378336: LAUFS, ADOLF. - Der Schwäbische Kreis : Studien über Einungswesen und Reichsverfassung im deutschen Südwesten zu Beginn der Neuzeit.
%23233249: LAUFS, ADOLF. - Rechtsentwicklungen in Deutschland.
%23229850: LAUFS, ADOLF. - Rechtsentwicklungen in Deutschland.
%23189392: LAUGHLIN, ROBERT B. - The crime of reason : and the closing of the scientific mind.
%23123490: LAUM, BERNHARD. - Stiftungen in der griechischen und römischen Antike : ein Beitrag zur antiken Kulturgeschichte.
%23166049: LAUMEN, M.L. - De Optiebeurs.
%2378338: LAUN, RUDOLF VON. - Staat und Volk : eine völkerrechtliche und staatsrechtliche Untersuchung auf philosophischer Grundlage.
%23205057: LAUN, RUDOLF VON. - Festschrift zu Ehren von Prof. Dr. jur. Rudolf Laun.
%2378340: LAUNHARDT, WILHELM. - Mathematische Begründung der Volkswirtschaftslehre.
%23112131: LAUNIS, VEIKKO, JUHANI PIETARINEN, JUHA RÄIKKÄ (EDS.) - Genes and morality. New Essays
%23143100: LAUNIUS, ROGER D. & HOWARD E. MCCURDY. - Imagining space : achievements, predictions, possibilities : 1950-2050.
%23255341: LAURANCE, ROBIN. - Portrait of islam : a journey through the muslim world.
%23224167: LAUREN, PAUL GORDON - The Evolution of International Human Rights: Visions Seen (Pennsylvania Studies in Human Rights).
%23175340: LAUREN, PAUL GORDON - Power and prejudice : the politics and diplomacy of racial discrimination.
%23230164: LAUREN, PAUL GORDON - The evolution of international human rights : visions seen.
%23246838: LAURENZA, DOMENICO. - Leonardo on flight.
%2399407: LAURIE, S. - Historical survey of pre-christian education.
%23144494: LAURIE, HILARY - Dylan Thomas's Wales.
%23245739: LAURIE, CHARLES - Every Man Has His Price: The Story of Collusion and Corruption in the Scramble for Rhodesia.
%23200610: LAURSEN, FINN - Toward a New International Marine Order.
%2392166: LAURSEN, FINN (ED.) - Toward a new international marine order : proceedings of the NIO youth seminar held in Amsterdam, August 1980.
%23149740: LAUTER, PAUL - Canons and Contexts.
%23183046: LAUTERPACHT, E. & C. J. GREENWOOD (EDS.) - International Law Reports : Consolidated Tables of Cases and Treatises Volumes 1-80.
%23242007: LAUTERWASSER, HELMUT. - Angst der Höllen und Friede der Seelen : die Parallelvertonungen des 116. Psalms in Burckhard Grossmans Sammeldruck von 1623 in ihrem historischen Umfeld.
%23224081: LAUWAARS, R.H. & C.W.A. TIMMERMANS. - Europees recht in kort bestek.
%23200738: LAUWAARS, R.H. - De Verdragen van Amsterdam en Nice over de Europese Unie.
%2315103: LAUWAARS, R.H. - Wisselwerkingen : het verband tussen het materiële en het institutionele recht van internationale organisaties. Rede.
%239463: LAUWAARS, R.H. & C.W.A. TIMMERMANS. - Europees Gemeenschapsrecht in kort bestek.
%2367820: LAUWAARS, R.H. & C.W.A. TIMMERMANS. - Europees Gemeenschapsrecht in kort bestek.
%23153914: LAUWAARS, R.H. - Lawfulness and legal force of community decisions : some considerations on the binding decisions which the Council and the Commission can take by virtue of the Treaty establishing the European Economic Community.
%23169127: LAUWAARS, R.H. & J.M. MAARLEVELD. - Harmonisatie van wetgeving in Europese organisaties.
%23213184: LAUXTERMANN, MARC D. - De natie als project , of Hoe de Grieken in de negentiende eeuw aankeken tegen hun nationale literatuur.
%2364815: LAUXTERMANN, MARC DIEDERIK - De natie als project, of Hoe de Grieken in de negentiende eeuw aankeken tegen hun nationale literatuur.
%23174752: LAVE, LESTER B. (ED.) - Quantitative risk assessment in regulation.
%23183227: LAVELL, CHERRY. - Handbook for British and Irish archaeology : sources and resources.
%2324941: LAVERMAN, JANT. - Feroaring yn byld en bân : Fryske bernepoëzij yn de tweintichste ieu.
%23178881: LAVERY, BRIAN. - The conquest of the ocean : the illustrated history of seafaring.
%2323207: LAVEZZO, KATHY. - Angels on the Edge of the World: Geography, Literature, and English Community, 1000-1534
%2333232: LAVEZZO, KATHY. - Angels on the Edge of the World: Geography, Literature, and English Community, 1000-1534.
%23110594: LAVIE, PERETZ. - The enchanted world of sleep.
%2341030: LAVIELLE, BRUNO & XAVIER LAMEYRE. - Le guide des peines : prononcé : application.
%23233782: LAVIN, SYLVIA. - Crib sheets : notes on the contemporary architectural conversation.
%2330787: LAVOPA, ANTHONY J. - Prussian school teachers: profession and office, 1763-1848.
%23256023: LAVRIJSSEN-HEIJMANS, S.A.C.M. - Onafhankelijke mededingingstoezichthouders, regulerende bevoegdheden en de waarborgen voor good governance.
%23223241: HAGIT LAVSKY. - Before catastrophe : the distinctive path of German Zionism.
%23232898: CENTER FOR TRANSNATIONAL LAW. - Understanding transnational commercial arbitration.
%23216442: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - Federal and regional states in the perspective of European integration..
%23217505: LAW, CHERYL. - Suffrage and power : the women's movement, 1918-1928.
%23232892: CENTER FOR TRANSNATIONAL LAW. - Transnational law in commercial legal practice.
%23216447: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - Human rights and the functioning of the democratic institutions in emergency situations : proceedings of the UniDem Seminar organized in Wroclaw (Poland) on 3 to 5 October 1996, in co-operation with the University of Wrocaw.
%23106235: ACADEMY OF EUROPEAN LAW (ED.). - Collected Courses of the Academy of European Law / Recueil des cours de l'Académie de droit européen 1990. European Community Law (Volume 1, Book 1).
%23130168: LAW, JULES DAVID - The Rhetoric of Empiricism : language and perception from Locke tot I.A. Richards.
%2392975: ACADEMY OF EUROPEAN LAW (ED.). - Collected Courses of the Academy of European Law / Recueil des cours de l'Académie de droit européen 1992. The Protection of human rights in Europe. (Volume III, Book 2).
%23233192: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - The transformation of the nation-state in Europe at the dawn of the 21st century : proceedings of the UniDem Seminar organised in Nancy from 6 to 8 November 1997 in co-operation with the Institut de Recherches sur l'Evolution de la Nation et de l'Etat en Europe (IRENEE), Faculty of Law, University of Nancy.
%23216438: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - The role of the constitutional court in the consolidation of the rule of law : proceedings of the UniDem Seminar organised in Bucharest on 8-10 June 1994 in co-operation with the Romanian Constitutional Court with the support of the Ministry of Foreign Affairs of Romania..
%23258063: LAW, ANWEI SKINSNES. - Kalaupapa: A Collective Memory.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

5/30