Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23234462: GELB, ARTHUR. - O'Neill : life with Monte Cristo.
%23130899: GELBART, N. RATTNER - The King's Midwife. A History and Mystery of Madame du Coudray.
%23220738: GELBER, HARRY GREGOR. - The dragon and the foreign devils : China and the world , 1100 B.C. to the present.
%23243089: GELD, J.A.G. VAN DER. - Hoofdzaken vennootschapsbelasting. 3e druk.
%23204951: GELD, J.A.G. VAN DER. - De deelnemingsvrijstelling. 2e herziene druk.
%23184713: GELD, JOHANNES ADRIANUS GERARDUS VAN DER. - De herziene deelnemingsvrijstelling met name in internationale verhoudingen.
%2320430: GELDENHUYS, TERTIUS & J.J. JOUBERT. - Criminal procedure handbook
%23126659: GELDER, HENDRIK VAN. - Geschichte der alten Rhodier.
%23137125: GELDER, PAUL J. VAN & JELLE H. SIJTSMA - Hors, Coke en Kansen. Sociale Risico's en Kansen onder Surinaamse en Marokkaanse Harddruggebruikers in Amsterdam. (Onderzoekprogramma Drugbeleid Gemeente Amsterdam, deel 7 & 8.)
%23101857: GELDER, J.G. VAN. - Rembrandt's vroegste ontwikkeling.
%23123364: GELDER, H.A. ENNO VAN. - De levensbeschouwing van Corn. Pietrsz. Hooft : burgemeester van Amsterdam 1547-1626.
%23191709: GELDER, H. ENNO VAN & JOH. S. BOERSMA. - Munten in muntvondsten.
%2398904: GELDER, GEERT JAN VAN & ED DE MOOR (EDS.) - Eastward bound: Dutch ventures and adventures in the Middle East.
%2373746: GELDER, W. DE. - Formulierboek voor notarissen, bevattende voorschriften van notariële akten met aanwijzing van de betrekkelijke bepalingen der burgerlijke wetgeving en die op de registratie.
%23248663: GELDER, H.E. VAN. - Het Haagse toneel-leven en de Koninklijke Schouwburg 1804-1954.
%23222111: GELDER, WIM VAN. - Liber amicorum Wim van Gelder.
%2322205: GELDER DE NEUFVILLE, D.M. VAN. - Opmerkingen naar aanleiding van Art. 1183 B.W.
%23199855: GELDERBLOM, ARIE JAN (RED.) - Binnen zonder kloppen : verhalen en fragmenten waarin de mens op kantoor centraal staat.
%2376974: GELDEREN, J. VAN & C. RAVENSBERGEN (EDS.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel VI: Particuliere synode Overijssel : Classis Deventer 1601-1620 : Classis Kampen 1596-1601 en 1618-1620 : Classis Steenwijk/Vollenhove 1601-1620.
%2329435: GELDERLAND. - Gerevideerde en geamplieerde reglement op d'aditie van erffenissen onder beneficie van inventaris in den quartiere van Veluwen.
%2374124: GELDERMAN, CAROL (ED.). - Conversations with Mary McCarthy.
%23126661: GELDSETZER, LUTZ. - Logik : ein Lehr- und Handbuch der klassischen Logik für Lehre und Selbststudium.
%23126666: GELDSETZER, LUTZ & HONG HAN-DING - Chinesisch-deutsches Lexikon der Klassiker und Schulen der Chinesischen Philosophie.
%23126667: GELDSETZER, LUTZ & HONG HAN-DING - Chinesisch-deutsches Lexikon der Chinesischen philosophischen Klassikerwerke.
%23126663: GELDSETZER, LUTZ & HONG HAN-DING - Chinesisch-deutsches Lexikon der chinesischen Philosophie.
%2326308: GELFOND, A.O. - The solution of equations in integers. Transl. from the Russian by L.F. Boron.
%23237562: GELIJNSE, L. - Tussen ministelsel en participatiemodel : een verkennende studie naar stelselvarianten in de sociale zekerheid.
%2340821: GELINDE VAN BLOM, JAN. - Onbepaalde verbintenissen.
%23145461: GELISSEN, JOHN. - Worlds of welfare, worlds of consent? Public opinion on the welfare state.
%2358000: GELISSEN, M.G.H. - Natuur en genade volgens Hendrik van Gent.
%23233327: GELJON, P.A. - Geschiedenis van de algemene banken in Nederland, 1860-1914. Deel 3 : de algemene banken en het effectenbedrijf.
%23134466: GELLER, DARYL - Analytic Pseudodifferential Operators for the Heisenberg Group and Local Solvability.
%23238775: GELLER, JAY HOWARD. - Jews in post-Holocaust Germany , 1945-1953.
%23235217: GELMAN, ROCHEL & C.R. GALLISTEL. - The child's understanding of number
%23160193: GELPI, BARBARA CHARLESWORTH. - Shelley's goddess : maternity, language, subjectivity.
%2363557: GELVEN, MICHAEL. - Truth and existence : a philosophical inquiry.
%23207376: GELVEN, MICHAEL. - The risk of being : what it means to be good and bad.
%2377500: GELZER, MATTHIAS. - Studien zur byzantinischen Verwaltung Ägiptens.
%23126668: GELZER, HEINRICH. - Der Patriarchat von Achrida : Geschichte und Urkunden.
%23269261: COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. - Voorstel voor een statuut voor Europese Naamloze Vennootschappen.
%2325724: COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. - Dertig jaar gemeenschapsrecht.
%23170027: RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN & COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - Verdrag betreffende de Europese Unie.
%235834: VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN. - Subsidies : praktische documentatie ten behoeve van vier jurisprudentiebijeenkomsten over dit thema.
%2316368: VEREENIGING NEDERLANDSCHE GEMEENTEN [VNG]. - Gedenkboek uitgegeven door de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten t.g.v. haar 25-jarig bestaan op 28 februari 1937. 1912-1937.
%233185: VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN. - Het antennevraagstuk : rapport van de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ingestelde studiecommissie voor het antennevraagstuk.
%23153528: VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN. - Lokaal bestuur en welzijn.
%239475: VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN. - Gedenkboek Gemeentewet 1851-1951 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan Gemeentewet.
%2372844: VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN. - Model parkeerverordening en model verordening parkeerbelastingen.
%233271: VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN. - De plaatselijke raad voor het jeugdbeleid.
%233111: VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN. - Bestuurlijke organisatie : gedachten over afstemming van het lokale bestuur op de eisen van de maatschappelijke ontwikkeling.
%2315857: GEMEENTEWET. - De gemeentewet herzien : voorlopig ontwerp.
%23112252: GEMERT, GUILLAUME VAN & HANS ESTER (EDS.) - GRENZGÄNGE. LITERATUR UND KULTUR IM KONTEXT. Beiträge für Hans Pörnbacher zum 60. Geburtstag und zum Abschied von der Universität Nijmegen
%23101320: GEMERT, GUILLAUME VAN. - Die Werke des AEgidius Albertinus (1560-1620) : ein Beitrag zur Erforschung des deutschsprachigen Schrifttums der katholischen Reformbewegung in Bayern um 1600 und seiner Quellen.
%2360398: GEMPERLE, J.C. - Belgische und schweizerische Städteverfassungsgeschichte im Mittelalter : eine vergleichende Studie.
%23111882: GEMSER, BEREND. - Adhuc Loquitur. Collected essays.
%23162148: GEMSER, BEREND. - De beteekenis der persoonsnamen voor onze kennis van het leven en denken der oude Babyloniërs en Assyriërs.
%23201242: GEMSER, GERDA. - Design innovation and value appropriation. A study of the appropriability of new product design in the Italian and Dutch furniture design.
%2345490: GENDERS, ELAINE - Grendon: A Study of a Therapeutic Prison.
%23239252: GENDLER, TAMAR & JOHN HAWTHORNE (EDS.) - Oxford studies in epistemology.
%2353045: GENECHTEN, ROBERT VAN. - De ontwikkeling der waardeleer sinds 1870.
%2359607: NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE (UITG.). - Opuscula selecta Neerlandicorum de arte medica.
%23228682: TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. - De Wet op de parlementaire enquête onder de loep : verslag van het symposium over de Wet op de parlementaire enquête op 26 januari 2004.
%23228703: GENETTE, GÉRARD - Essays in aesthetics.
%2345893: CENTRE FOR HUMAN RIGHTS GENEVA, - Human Rights: A Compilation of International Instruments.
%2377502: GENGLER, HEINRICH GOTTFRIED. - Deutsche Stadtrechte des Mittelalters, teils verzeichnet, teils vollständig oder in Probeauszügen mitgeteilt.
%2377504: GENGLER, HEINRICH GOTTFRIED. - Deutsche Stadtrechts-Altertümer.
%2377505: GENGLER, HEINRICH GOTTFRIED. - Germanische Rechtsdenkmäler : Leges, Capitularia, Formulae : in Auszügen und Proben mit Einleitung, ergänzenden Geschichtszeugnissen, Anmerkungen und Glossar.
%2377506: GENGLER, HEINRICH GOTTFRIED. - Über Aeneas Sylvius in seiner Bedeutung für die deutsche Rechtsgeschichte.
%23249447: GENIZI, HAIM - America's fair share : the admission and resettlement of displaced persons, 1945-1952.
%23213644: GENNADIJ EFREMOVIC ZAIKOV., GEORGY VLADIMIROVIC KOZLOV - The structural stabilization of polymers : fractal models.
%23266801: GENNARO, GIUSEPPE AURELIO DI. - [Iosephi Aurelii de Ianuario, advocati Neapolitani] Respublica iurisconsultorum.
%23178635: GENNEP, J. VAN. - De gevaren van het relativisme.
%23253284: MUNICIPALITE DE GENNEVILLIERS. - Gennevilliers : un pas en avant ...
%23118244: COMMISSIE GENOCTROOIEN. - De gevolgen van het octrooieren van humane genen voor het wetenschappelijk onderzoek in Nederland : advies van de Commissie Genoctrooien.
%23165813: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1974 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : [Theater - Film -Funk - Fernsehen].
%23165484: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1965 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : Theater - Film -Funk - Fernsehen.
%23165928: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1977 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : [Theater - Film -Funk - Fernsehen].
%23165778: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1973 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : [Theater - Film -Funk - Fernsehen].
%23165586: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1970 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : Theater - Film -Funk - Fernsehen.
%23165318: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1964 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : Theater - Film -Funk - Fernsehen.
%23165536: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1969 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : Theater - Film -Funk - Fernsehen.
%23165710: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1971 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : Theater - Film -Funk - Fernsehen.
%23165712: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1972 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : [Theater - Film -Funk - Fernsehen].
%23165528: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1967 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : Theater - Film -Funk - Fernsehen.
%23165517: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1966 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : Theater - Film -Funk - Fernsehen.
%23165535: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1968 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : Theater - Film -Funk - Fernsehen.
%23165814: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1975 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : [Theater - Film -Funk - Fernsehen].
%23219409: GENOVESE, MICHAEL A. & MATTHEW J. STREB (EDS.) - Polls and politics : the dilemmas of democracy.
%2394533: GENOVESI, ANTONIO (1712-1769). - Elementa metaphysicae mathematicum in morem adornata ab Antonio Genuensi...Editio secunda Neapolitana multo auctior & correctior. Tomus I-[IV].
%23264756: GENSCHER, HANS-DIETRICH. - [Hans-Dietrich Genscher] : Erinnerungen.
%2317943: GENT, AART PIETER VAN. - Bijdrage tot het economisch onderzoek van de Nederlandse suikerwerkindustrie.
%2382687: GENTILI, ALBERICO. - De legationibus libri tres. Volume 1: The photographic reproduction of the edition of 1594; Volume 2: A translation of the text [Three books on Embassies].
%23259161: GENUGTEN, WILLEM J.M. VAN. - WTO, ILO en EG: handelen in vrijheid.
%2339998: GENUGTEN, WILLEM J.M. VAN. - In naam van de vrijheid : een onderzoek naar overeenkomsten en verschillen tussen de mensenrechtenopvattingen van Oost en West.
%2323158: GENUGTEN, WILLEM VAN, DANIELA HEERDT & NICO SCHRIJVER. - Discover international law : with special attention for The Hague, city of peace and justice.
%23231160: GENY, FRANÇOIS ... [ET AL.] - Archives de Philosophie du droit et de Sociologie juridique. Année 2 (1932).
%23230956: GENY, FRANÇOIS ... [ET AL.] - Archives de Philosophie du droit et de Sociologie juridique. Année 1 (1931).
%23239667: GEOGHEGAN, THOMAS. - See You in Court: How the Right Made America a Lawsuit Nation.
%23236125: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES GÉOMÈTRES. - Compte rendu officiel du Neuvième Congrès International des Géomètres, Scheveningen et Delft, Pays Bas 28 août-4 septembre 1958.
%2329705: GILBERT & GEORGE [GILBERT PROESCH & GEORGE PASSMORE] - Gilbert & George : intimate conversations with Francois Jonquet.

Next 100 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

4/4