Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2373746: GELDER, W. DE. - Formulierboek voor notarissen, bevattende voorschriften van notariële akten met aanwijzing van de betrekkelijke bepalingen der burgerlijke wetgeving en die op de registratie.
%23248663: GELDER, H.E. VAN. - Het Haagse toneel-leven en de Koninklijke Schouwburg 1804-1954.
%23222111: GELDER, WIM VAN. - Liber amicorum Wim van Gelder.
%2322205: GELDER DE NEUFVILLE, D.M. VAN. - Opmerkingen naar aanleiding van Art. 1183 B.W.
%23199855: GELDERBLOM, ARIE JAN (RED.) - Binnen zonder kloppen : verhalen en fragmenten waarin de mens op kantoor centraal staat.
%2376974: GELDEREN, J. VAN & C. RAVENSBERGEN (EDS.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel VI: Particuliere synode Overijssel : Classis Deventer 1601-1620 : Classis Kampen 1596-1601 en 1618-1620 : Classis Steenwijk/Vollenhove 1601-1620.
%2329435: GELDERLAND. - Gerevideerde en geamplieerde reglement op d'aditie van erffenissen onder beneficie van inventaris in den quartiere van Veluwen.
%2374124: GELDERMAN, CAROL (ED.). - Conversations with Mary McCarthy.
%23126661: GELDSETZER, LUTZ. - Logik : ein Lehr- und Handbuch der klassischen Logik für Lehre und Selbststudium.
%23126666: GELDSETZER, LUTZ & HONG HAN-DING - Chinesisch-deutsches Lexikon der Klassiker und Schulen der Chinesischen Philosophie.
%23126667: GELDSETZER, LUTZ & HONG HAN-DING - Chinesisch-deutsches Lexikon der Chinesischen philosophischen Klassikerwerke.
%23126663: GELDSETZER, LUTZ & HONG HAN-DING - Chinesisch-deutsches Lexikon der chinesischen Philosophie.
%2326308: GELFOND, A.O. - The solution of equations in integers. Transl. from the Russian by L.F. Boron.
%23237562: GELIJNSE, L. - Tussen ministelsel en participatiemodel : een verkennende studie naar stelselvarianten in de sociale zekerheid.
%2340821: GELINDE VAN BLOM, JAN. - Onbepaalde verbintenissen.
%23145461: GELISSEN, JOHN. - Worlds of welfare, worlds of consent? Public opinion on the welfare state.
%2358000: GELISSEN, M.G.H. - Natuur en genade volgens Hendrik van Gent.
%23233327: GELJON, P.A. - Geschiedenis van de algemene banken in Nederland, 1860-1914. Deel 3 : de algemene banken en het effectenbedrijf.
%23134466: GELLER, DARYL - Analytic Pseudodifferential Operators for the Heisenberg Group and Local Solvability.
%23238775: GELLER, JAY HOWARD. - Jews in post-Holocaust Germany , 1945-1953.
%23235217: GELMAN, ROCHEL & C.R. GALLISTEL. - The child's understanding of number
%23160193: GELPI, BARBARA CHARLESWORTH. - Shelley's goddess : maternity, language, subjectivity.
%2363557: GELVEN, MICHAEL. - Truth and existence : a philosophical inquiry.
%23207376: GELVEN, MICHAEL. - The risk of being : what it means to be good and bad.
%2377500: GELZER, MATTHIAS. - Studien zur byzantinischen Verwaltung Ägiptens.
%23126668: GELZER, HEINRICH. - Der Patriarchat von Achrida : Geschichte und Urkunden.
%23269261: COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. - Voorstel voor een statuut voor Europese Naamloze Vennootschappen.
%2325724: COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. - Dertig jaar gemeenschapsrecht.
%23170027: RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN & COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - Verdrag betreffende de Europese Unie.
%235834: VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN. - Subsidies : praktische documentatie ten behoeve van vier jurisprudentiebijeenkomsten over dit thema.
%2316368: VEREENIGING NEDERLANDSCHE GEMEENTEN [VNG]. - Gedenkboek uitgegeven door de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten t.g.v. haar 25-jarig bestaan op 28 februari 1937. 1912-1937.
%233185: VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN. - Het antennevraagstuk : rapport van de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ingestelde studiecommissie voor het antennevraagstuk.
%23153528: VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN. - Lokaal bestuur en welzijn.
%239475: VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN. - Gedenkboek Gemeentewet 1851-1951 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan Gemeentewet.
%2372844: VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN. - Model parkeerverordening en model verordening parkeerbelastingen.
%233271: VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN. - De plaatselijke raad voor het jeugdbeleid.
%233111: VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN. - Bestuurlijke organisatie : gedachten over afstemming van het lokale bestuur op de eisen van de maatschappelijke ontwikkeling.
%2315857: GEMEENTEWET. - De gemeentewet herzien : voorlopig ontwerp.
%23112252: GEMERT, GUILLAUME VAN & HANS ESTER (EDS.) - GRENZGÄNGE. LITERATUR UND KULTUR IM KONTEXT. Beiträge für Hans Pörnbacher zum 60. Geburtstag und zum Abschied von der Universität Nijmegen
%23101320: GEMERT, GUILLAUME VAN. - Die Werke des AEgidius Albertinus (1560-1620) : ein Beitrag zur Erforschung des deutschsprachigen Schrifttums der katholischen Reformbewegung in Bayern um 1600 und seiner Quellen.
%2360398: GEMPERLE, J.C. - Belgische und schweizerische Städteverfassungsgeschichte im Mittelalter : eine vergleichende Studie.
%23111882: GEMSER, BEREND. - Adhuc Loquitur. Collected essays.
%23162148: GEMSER, BEREND. - De beteekenis der persoonsnamen voor onze kennis van het leven en denken der oude Babyloniërs en Assyriërs.
%23201242: GEMSER, GERDA. - Design innovation and value appropriation. A study of the appropriability of new product design in the Italian and Dutch furniture design.
%2345490: GENDERS, ELAINE - Grendon: A Study of a Therapeutic Prison.
%23239252: GENDLER, TAMAR & JOHN HAWTHORNE (EDS.) - Oxford studies in epistemology.
%2353045: GENECHTEN, ROBERT VAN. - De ontwikkeling der waardeleer sinds 1870.
%2359607: NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE (UITG.). - Opuscula selecta Neerlandicorum de arte medica.
%23228682: TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. - De Wet op de parlementaire enquête onder de loep : verslag van het symposium over de Wet op de parlementaire enquête op 26 januari 2004.
%23228703: GENETTE, GÉRARD - Essays in aesthetics.
%2345893: CENTRE FOR HUMAN RIGHTS GENEVA, - Human Rights: A Compilation of International Instruments.
%2377502: GENGLER, HEINRICH GOTTFRIED. - Deutsche Stadtrechte des Mittelalters, teils verzeichnet, teils vollständig oder in Probeauszügen mitgeteilt.
%2377504: GENGLER, HEINRICH GOTTFRIED. - Deutsche Stadtrechts-Altertümer.
%2377505: GENGLER, HEINRICH GOTTFRIED. - Germanische Rechtsdenkmäler : Leges, Capitularia, Formulae : in Auszügen und Proben mit Einleitung, ergänzenden Geschichtszeugnissen, Anmerkungen und Glossar.
%2377506: GENGLER, HEINRICH GOTTFRIED. - Über Aeneas Sylvius in seiner Bedeutung für die deutsche Rechtsgeschichte.
%23249447: GENIZI, HAIM - America's fair share : the admission and resettlement of displaced persons, 1945-1952.
%23213644: GENNADIJ EFREMOVIC ZAIKOV., GEORGY VLADIMIROVIC KOZLOV - The structural stabilization of polymers : fractal models.
%23266801: GENNARO, GIUSEPPE AURELIO DI. - [Iosephi Aurelii de Ianuario, advocati Neapolitani] Respublica iurisconsultorum.
%23178635: GENNEP, J. VAN. - De gevaren van het relativisme.
%23253284: MUNICIPALITE DE GENNEVILLIERS. - Gennevilliers : un pas en avant ...
%23118244: COMMISSIE GENOCTROOIEN. - De gevolgen van het octrooieren van humane genen voor het wetenschappelijk onderzoek in Nederland : advies van de Commissie Genoctrooien.
%23165813: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1974 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : [Theater - Film -Funk - Fernsehen].
%23165484: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1965 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : Theater - Film -Funk - Fernsehen.
%23165928: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1977 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : [Theater - Film -Funk - Fernsehen].
%23165778: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1973 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : [Theater - Film -Funk - Fernsehen].
%23165586: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1970 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : Theater - Film -Funk - Fernsehen.
%23165318: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1964 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : Theater - Film -Funk - Fernsehen.
%23165536: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1969 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : Theater - Film -Funk - Fernsehen.
%23165710: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1971 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : Theater - Film -Funk - Fernsehen.
%23165712: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1972 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : [Theater - Film -Funk - Fernsehen].
%23165528: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1967 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : Theater - Film -Funk - Fernsehen.
%23165517: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1966 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : Theater - Film -Funk - Fernsehen.
%23165535: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1968 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : Theater - Film -Funk - Fernsehen.
%23165814: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1975 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : [Theater - Film -Funk - Fernsehen].
%23219409: GENOVESE, MICHAEL A. & MATTHEW J. STREB (EDS.) - Polls and politics : the dilemmas of democracy.
%2394533: GENOVESI, ANTONIO (1712-1769). - Elementa metaphysicae mathematicum in morem adornata ab Antonio Genuensi...Editio secunda Neapolitana multo auctior & correctior. Tomus I-[IV].
%23264756: GENSCHER, HANS-DIETRICH. - [Hans-Dietrich Genscher] : Erinnerungen.
%2317943: GENT, AART PIETER VAN. - Bijdrage tot het economisch onderzoek van de Nederlandse suikerwerkindustrie.
%2382687: GENTILI, ALBERICO. - De legationibus libri tres. Volume 1: The photographic reproduction of the edition of 1594; Volume 2: A translation of the text [Three books on Embassies].
%23259161: GENUGTEN, WILLEM J.M. VAN. - WTO, ILO en EG: handelen in vrijheid.
%2339998: GENUGTEN, WILLEM J.M. VAN. - In naam van de vrijheid : een onderzoek naar overeenkomsten en verschillen tussen de mensenrechtenopvattingen van Oost en West.
%2323158: GENUGTEN, WILLEM VAN, DANIELA HEERDT & NICO SCHRIJVER. - Discover international law : with special attention for The Hague, city of peace and justice.
%23231160: GENY, FRANÇOIS ... [ET AL.] - Archives de Philosophie du droit et de Sociologie juridique. Année 2 (1932).
%23230956: GENY, FRANÇOIS ... [ET AL.] - Archives de Philosophie du droit et de Sociologie juridique. Année 1 (1931).
%23239667: GEOGHEGAN, THOMAS. - See You in Court: How the Right Made America a Lawsuit Nation.
%23236125: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES GÉOMÈTRES. - Compte rendu officiel du Neuvième Congrès International des Géomètres, Scheveningen et Delft, Pays Bas 28 août-4 septembre 1958.
%2329705: GILBERT & GEORGE [GILBERT PROESCH & GEORGE PASSMORE] - Gilbert & George : intimate conversations with Francois Jonquet.
%2318242: GEORGE, RICHARD T. DE & JAMES P. SCANLAN (EDS.) - Marxism and Religion in Eastern Europe.
%23200486: GILBERT & GEORGE [GILBERT PROESCH & GEORGE PASSMORE] - Gilbert & George .
%23240613: GEORGE, STEFAN & FRIEDRICH WOLTERS. - Stefan George, Friedrich Wolters : Briefwechsel, 1904-1930.
%23261468: GILBERT & GEORGE [GILBERT PROESCH & GEORGE PASSMORE] - Gilbert & George : Jack Freak pictures 2008.
%2361028: GILBERT & GEORGE [GILBERT PROESCH & GEORGE PASSMORE] - The postcard art of Gilbert & George : 1972-1989 & The urethra postcard art of Gilbert & George 2009.
%2359148: MACDONALD ROSS. GEORGE. - Leibniz. [Kopstukken filosofie].
%2333463: GEORGE, STEFAN. - Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und Tod mit einem Vorspiel. Dritte Auflage.
%2333100: GEORGE, STEFAN. - Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und Tod mit einem Vorspiel. Elfte Auflage.
%23208777: GEORGE, HENRY. - Protectie of vrijhandel? : een onderzoek van het vraagstuk van invoerrechten, meer in 't bijzonder met het oog op de belangen van de arbeiders.
%23196937: GEORGE, HERBERT. - Likoer-Bereitung.
%23179105: GEORGEON, FRANÇOIS - Ramadan et politique.
%23249557: GEORGI, OLIVER. - Das Groteske in Literatur und Werbung.
%2311162: GEPPAART, CH.P.A. - Enige problemen in het Nederlands belastingrecht.
%23138619: GEPPAART, CH.P.A. - Geppaart bundel : beschouwingen over grondslagen.
%23150585: GEPPAART, CH.P.A. - De Betekenis van de Algemene Wet Bestuursrecht voor het Belastingrecht. Rede.
%23101859: GEPPAART, CH.P.A. - Fiscale rechtsvorming door regulations en rulings.
%23126670: GEPPERT, FRANZ. - Die Quellen des Kirchenhistorikers Socrates Scholasticus.
%23254443: GERADTS, JEAN MARIUS HUBERT. - Content-based information retrieval from forensic [image] databases.
%23105178: GERAEDTS, FRANS & JONG, LEONARD DE (RED). - Een nieuwe stijl van denken. (Ergo Cogito II).
%23105180: GERAEDTS, FRANS & JONG, LEONARD DE (RED). - Portret van een generatie. (Ergo Cogito III).
%23105181: GERAEDTS, FRANS & JONG, LEONARD DE (RED). - Tien filosofische lezingen. (Ergo Cogito I).
%23229680: GERAERTS, ELKE. - Remembrance of things past : the cognitive psychology of remembering and forgetting trauma.
%2393872: GÉRAMB, MARIE-JOSEPH DE. - Pélerinage à Jérusalem et au Mont-Sinaï, en 1831, 1832 et 1833. Volume I-II. With supplement: Rélation du pélérinage de Jaffa à Jérusalem fait par Madame de Lamartine, en 1833 and notice topographique sur les stations principales que fit notre rédempteur dans le chemin de la captivité...par A. Parvilliers
%23176653: GÉRARD, RAYMOND & RAMIS, JEAN-PIERRE (EDS.) - Équations différentielles et systèmes de Pfaff dans le champ complexe--II : séminaire.
%23112144: GÉRARD, ALBERT. - Contexts of African Literature.
%23176616: GÉRARD, RAYMOND & RAMIS, JEAN-PIERRE. - Équations différentielles et systèmes de Pfaff dans le champ complexe--II : séminaire.
%2386988: GERARDS, JANNEKE & ASHLEY TERLOUW (EDS.) - Amici Curiae : adviezen aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.
%23227485: GERARDS, JANNEKE H. - Gelijke behandeling : oordelen en commentaar 2006
%23180251: GERAS, NORMAN. - The contract of mutual indifference : political philosophy after the Holocaust.
%23272161: GERASSI, JOHN. - Jean-Paul Sartre : hated conscience of his century.
%23101860: GERBENZON, P. - Opmerkingen over de vervolging van tovenaars en tovenaarsen in Groningen en Friesland in de zestiende eeuw.
%23175336: GERBENZON, P. & N.E. ALGRA. - Voortgangh des rechtes : de ontwikkeling van het Nederlandse recht tegen de achtergrond van de Westeuropese cultuur.
%2317643: GERBER, HANS. - Geld und Staat : eine Untersuchung über die Geldverfassung als Problem des Staatsrechtes im Rahmen einer allgemeinen Systematik des Rechtes.
%23112154: GERBER, WILLIAM. - Nuggets of Wisdom from Great Jewish Thinkers. From Biblical Times to the Present.
%23112152: GERBER, WILLIAM. - The Meaning of Life : insights of the World's Great Thinkers.
%2358286: GERBER, HELMUT E. & BRACK, O.M. (ED.). - George Moore on Parnassus : letters (1900-1933) to secretaries, publishers, printers, agents, literati, friends and acquaintances.
%23234446: GERBET, PIERRE & DANIEL PEPY (EDS.) - La décision dans les Communautés Européennes : colloque de l'Association pour le développement de la science politique européenne, organisé par l'Institut d'Études Politiques de Lyon.
%2334967: GERBRANDA, TJETSKE & MARIANNE KROES. - Grondrechten evaluatie-onderzoek : eindrapport.
%23121756: GERBRANDY, SJOERD. - De andere kant van de maan. Sprekende minderheden in Straatsburg.
%2338440: GERBRANDY, SJOERD. - Qui bene distinguit bene docet : privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan S. Gerbrandy.
%23179402: GERBRANDY, SJOERD. - Praktijkgevallen goederenrecht.
%2337568: GERBRANDY, SJOERD. - Kort commentaar op de auteurswet 1912 = Commentaire de la loi néerlandaise sur le droit d'auteur.
%2399258: GERBRANDY, SJOERD. - Auteursrecht in de steigers.
%23184202: GERBRANDY, SJOERD. - De groei van het recht : volkenrecht en privaatrecht vergeleken.
%236054: GERBRANDY, P.S. - Indonesia.
%23268599: GERBRANDY, PIET. - Het feest van Saturnus : de literatuur van het heidense Rome.
%2346653: GERDES, LUDGER - Ludger Gerdes.
%23700: GERDES, DANIËL. - Miscellanea Groningana, in Miscellaneorum Duisburgensium continuationem. publicata. Tomi I-II.
%23268711: GERDESIO, GEORG. GUSTAV. - Ex juris publici universalis prudentia, intricata desunta disquisitio de eo, quod justum est, in casu dubiae ac litigiosae successionis principum.
%2317978: GERDING, GERRIT. - Unit-management bij de Rijksoverheid : het verband tussen managementstijl en context onderzocht bij zestien units = Unit-management in Dutch central government : an investigation into the relationship between managerial style and context within sixteen units.
%23211732: GERDTELL, LUDWIG VON. - Rudolf Euckens Stellung zum Urchristentum.
%23141036: GEREVICH, LASZLO (ED.) - Towns in Medieval Hungary.
%23250201: GERGEN, KENNETH J. & MARY M. GERGEN. - Historical social psychology.
%23126672: GERHARD, JOHANN. - Homiliae XXXVI seu meditationes breves diebus dominicis atque festis accomodatae. E manuscriptis Gerhardnis ab illustrissima Bibliotheca Gothana asservatis primum ed. Georg Berbig.
%23156154: GERHARDT, MICHAEL J. - The federal impeachment process : a constitutional and historical analysis.
%23182717: GERHARDT, MIA IRENE. - Essai d'analyse littéraire de la pastorale dans les littératures Italienne, Espagnole et Française.
%2351571: GERHARDT, UTA - Talcott Parsons: An Intellectual Biography.
%23204813: GERHARDT, IDA G.M. - Anamnèsis.
%2360054: GERHARDT, IDA G.M. - Kosmos : gedichten.
%2360030: GERHARDT, IDA G.M. - Kosmos : gedichten.
%23269491: GERHARDT, VOLKER & WERNER KRAWIETZ (EDS) - Recht und Natur : Beiträge zu Ehren von Friedrich Kaulbach.
%23225942: GERICKE, H. - Zur Geschichte der Mathematik an der Universität Freiburg.
%23189733: GERITS, ANTON. - Litanie van de wind.
%23194589: GERLACH, ALLEN - Indians, oil, and politics : a recent history of Ecuador.
%23234371: GERLACH ROYEN O.F.M., P. - Buigingsverschijnselen in het Nederlands. Deel 2.
%23234369: GERLACH ROYEN O.F.M., P. - Buigingsverschijnselen in het Nederlands. Deel 1.
%23203297: GERLACH ROYEN O.F.M., P. - Buigingsverschijnselen in het Nederlands. Deel 4 : slotstuk.
%23203264: GERLACH ROYEN O.F.M., P. - Buigingsverschijnselen in het Nederlands. Deel 3 : eerste stuk.
%2377507: GERLAND, HEINRICH. - Der deutsche Strafprozess : eine systematische Darstellung.
%23266834: GERMAN, MICHAIL (ED.) - Die Kunst der Oktoberrevolution.
%2311145: GERMANN, A.O. - Methodische Grundfragen (Problèmes de méthode). 6 Aufsätze.
%23253844: GERMANO, WILLIAM P. - Getting it published : a guide for scholars and anyone else serious about serious books.
%23270690: GERNHUBER, JOACHIM (ED.) - Tradition und Fortschritt im Recht : Festschrift : gewidmet der Tübinger Juristenfakultät zu ihrem 500jährigen Bestehen 1977.
%23223057: GERO, ANDRAS. - The jewish criterion in Hungary.
%23246271: GEROSA, LIBERO. - Canon Law
%23135223: GERRETSEN, R.B. - Overgang van schuldvordering op naam. Een onderzoek naar de in het Nederlands internationaal privaatrecht toepasselijke verwijzingsregels.
%2352387: GERRETSON, C. - Geschiedenis der 'Koninklijke'. 5 Dln.
%2347600: GERRETSON, C. - Geschiedenis der 'Koninklijke'. 3 Dln.
%23117808: GERRING, JOHN & STROM C. THACKER. - A centripetal theory of democratic governance.
%23209250: GERRITS, TRUDY. - Involuntary infertility and childlessness in resource-poor countries: an exploration of the problem and an agenda for action.
%23101863: GERRITS, ANDRÉ & NANCI ADLER. - Vampires unstaked : national images, stereotypes and myths in East Central Europe.
%2372469: GERRITSEN, A.M. - Onderscheid naar leeftijd in het arbeidsrecht. Diss.
%23236979: GERRITSEN, W. P. & A.G. VAN MELLE. - Van Aiol tot de Zwaanridder : personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voorleven in literatuur , theater en beeldende kunst.
%23101867: GERRITSEN, W.P. - Lantsloot vander Haghedochte : fragmenten van een Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose.
%23162182: GERRITSEN, JAN-WILLEM. - De politieke economie van de roes.
%23101869: GERRITSEN, W.P. (RED.) - Het Koninklijk Instituut (1808-1851) en de bevordering van wetenschap en kunst.
%23187793: GERRITSEN-BOSSELAAR, A ... [ET AL.] - De advocaat als docent : een professie binnen een professie?
%23207561: GERRITSEN, MARINEL. - Atlas van de nederlandse dialectsyntaxis (AND). Deel 1 : tekst; Deel 2 : kaarten.
%2394440: GERRITSEN, A.M. - Rechtspraak gelijke behandeling m/v, 1975-1986.
%2354925: GERRITSEN, C.V. - De Nederlandsche Bank, haar verleden en toekomst.
%23101871: GERSHENSON, ZLATA S. & SANDRINE A. ULENBERG. - The Yponomeutinae (Lepidoptera) of the World exclusive of the Americas.
%23152272: GERSON, ALLAN & JERRY ADLER. - The price of terror : one bomb, one plane, 270 lives : the history-making struggle for justice after Pan Am 103
%23109264: GERSON, STÉPHANE. - The pride of place : local memories & political culture in nineteenth-century France.
%23228: GERSON, ALLAN & JERRY ADLER. - The price of terror : one bomb, one plane, 270 lives : the history-making struggle for justice after Pan Am 103.
%2337977: GERSON, JOHANNES. - Monotessaron : eine mittelniederdeutsche, erweiterte Fassung vom Jahre 1513 (Diözesanarchiv, Trier, Nr. 75).j
%23145713: GERSTNER, DAVID A. - Manly arts : masculinity and nation in early American cinema.
%2379161: GERSTNER, PATSY. - Henry Darwin Rogers, 1808-1866 : American geologist.
%23127402: GERTZ, ELMER. - Gertz v. Robert Welch, Inc. : the story of a landmark libel case.
%23231634: GERUS, CLAIRE - Introducing the Sky Blazers: The Adventures of a Special Band of Troops That Entertained the Allied Forces During World War II.
%23183514: GERVEN, WALTER VAN. - Kartelrecht II : Europese Gemeenschap.
%23221552: GERVEN, WALTER VAN., GERVEN, WALTER VAN ... [ET AL.] - Kartelrecht II : Europese Economische Gemeenschap.
%23245192: GERVEN, DIRK VAN (ED.) - Common legal framework for takeover bids in Europe. Volume 1.
%23238379: GERVEN, JOHAN HENDRIK ARNOLD MARIA VAN. - Aparte coördinatie : samenwerking tussen arbeidsbureaus en uitkeringsinstanties.
%2367019: GERVEN, WALTER VAN. - Het toegeven van premies in het Klein Europees handelsverkeer.
%23271029: GERVEN, WALTER VAN ... [ET AL.] - Torts : scope of protection.
%23266891: GERVEN, DIRK VAN ... [ET AL.] (EDS.) - The European company. Volume 2.
%23245190: GERVEN, DIRK VAN (ED.) - Prospectus for the public offering of securities in Europe. Volume 1 : European and national legislation in the member states of the European Economic Arena.
%2310701: GERVER, P.H.M. - Het notariaat in Italië.
%23183884: GERVER, P.H.M. (ED.) - 100 Jaar notarieel toezicht : lezingen van een studiedag gehouden op 10 november 2004 te Amsterdam ....
%2351587: GERVER, P.H.M., HONDIUS, E.H. & STEENHOFF, G.J.W. (ED.). - Netherlands reports to the Twelfth International Congress of Comparative Law, Sydney-Melbourne 1986.
%23200483: GERVERSMAN, PETRUS A.J.H. - Schillers Aesthetik verglichen mit der romantischen.
%2354340: GERWEN, LUCAS JOSEPH VAN - Fear of flying : assessment and treatment issues.
%2317804: MUSEUM FÜR DEUTSCHE GESCHICHTE. - 120 Jahre deutsche Arbeiterbewegung.
%23252293: RIJKSCOMMISSIE VOOR VADERLANDSE GESCHIEDENIS. - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel I : 1276-1433. Eerste stuk: Inleiding, lijsten en indices; Tweede stuk : Teksten / bewerkt door W. Prevenier en J.G. Smit; Deel II : 1433-1467, eerste stuk: Inleiding, lijsten en indices; Tweede stuk : Teksten / bewerkt door J.G. Smit; Deel III : 1467-1477 / bewerkt door J.G. Smit; Deel IV : 1477-1494. Eerste stuk: Inleiding, lijsten en indices; Tweede stuk : Teksten / bewerkt door H. Kokken & M. Vrolijk; Deel V : 1494-1506 / bewerkt door E.C. Dijkhof en J.G. Smit; Deel VI : 1506-1515 / bewerkt door J.W.J. Burgers en J.P. Ward.
%23245744: GESCHIERE, PETER - The Perils of Belonging: Autochthony, Citizenship, and Exclusion in Africa and Europe.
%23101873: GESCHIERE, LEIN. - Eléments Néerlandais du Wallon Liégeois.
%2343870: GESCHWIND - Cerebral Dominance: The Biological Foundations.
%23238710: FRONTINUS-GESELLSCHAFT (ED.) - Wasser im Barock.
%23255857: FRONTINUS-GESELLSCHAFT (ED.) - Die Wasserversorgung in der Renaissancezeit.
%2397074: F. JOH. KWISDA GESELLSCHAFT. - Kwizda zeit 1853.
%23264576: GESENIUS, WILHELM. - Hebräisches Elementarbuch. Erster Theil. Hebräische Grammatik (11. verbesserte Auflage, 1834); Zweyter Theil. Hebräisches Lesebuch : mit Anmerkungen und einem erklärenden Wortregister (6. sehr verbesserte Auflage, 1834).
%23159887: GESENSWAY, DEBORAH. - Beyond words : images from America's concentration camps.
%23215374: GESS, SARAH K. - The pollen wasps : ecology and natural history of the Masarinae.
%23146629: GESSLER, J. & J.F. NIERMEYER. - Florilegium Chronicorum Neerlandicorum. Een keuze uit de latijnse kronieken van Noord- en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw.
%23126674: GESSNER, KONRAD. - Deutsche Namen der Fische und Wassertiere.
%23126676: GESSNER, KONRAD. - Mithridates : de differentis linguarum tum vetrum tum quae hodie apud diversas nationes in tot orbe terranum in use sunt.
%23261951: GESSNER, VOLKMAR & WINFRIED HASSEMER (ED.) - Gegenkultur und Recht.
%23261617: GESSNER, VOLKMAR & GERD WINTER (EDS.) - Rechtsformen der Verflechtung von Staat und Wirtschaft.
%2340736: GESSNER, LUDWIG. - Le droit des neutres sur mer.
%23208839: GESSNER, LUDWIG. - Le droit des neutres sur mer.
%23216666: GESTEL, R.A.J. VAN & J.M. VERSCHUUREN. - Juridische handleiding bedrijfsinterne milieuzorg en vergunning op hoofdzaken.
%23235419: GESTEL, BARBRA VAN - Vastgoed & fout : een analyse van twaalf strafrechtelijke opsporingsonderzoeken naar illegale en criminele praktijken in de woningsector
%2392454: GESTEL, R.A.J. VAN & P.H. EYLANDER (ED.). - Markt en wet.
%237019: GESTEL, ADRIANO VAN. - De Justitia et Lege Civili. Praelectiones theologicae. De principiis juris et justitiae deque vi legum civilium inmateria justitiae juxta S. Thoman.
%23250021: GESTEL S.J., A. VAN. - De Nederlandsche schoolwet, getoetst aan het Christelijk beginsel : de opvoeding der jeugd in de vreeze des Heeren.
%23262508: GETSY, DAVID J. - Rodin : sex and the making of modern sculpture.
%23117753: STRAFFELOVSKOMMISSION & B. GETZ (CHAIRMAN). - [Almindelig borgerlig Straffelov for kongeriget Norge]. [I] : Foreløbigt udkast til almindelig borgerlig straffelov for kongeriget Norge : Förste Del med Motiver.
%23269290: GEUDEKER, C.H. - Beet!...
%23100683: GEULINCX, ARNOUT. - Van de hoofddeugden: de eerste tuchtverhandeling.
%23251548: GEUNS, LUCIA C. & LINDA A. GROEN (EDS.) - Fossil fuels : reserves and alternatives : a scientific approach.
%23264337: GEURTJENS, H. - Onder de Kaja-Kaja's van Zuid Nieuw Guinea.
%2333803: GEURTS, A.C. - Strafrecht in balans : opstellen over strafrecht aangeboden aan A.C. Geurts.
%2366064: GEURTS, J.P.M. - Feit en theorie: kernproblemen in de wetenschapsleer.
%2370753: GEURTS, P.A.M. & F.A.M. MESSING. - Theoretische en methodologische aspecten van de economische en sociale geschiedenis.
%2322050: GEURTS, J.P.M. - Feit en theorie : inleiding tot de wetenschapsleer.
%2392767: GEURTS, PETRUS MELCHIOR MARIA. - De erfelijkheid in de oudere Grieksche wetenschap.
%23589: GEURTS, PETRUS MELCHIOR MARIA. - De erfelijkheid in de oudere Grieksche wetenschap.
%23107695: GEUS, P.R. DE (E.A). - Balanslezen voor het notariaat.
%233224: GEUS, P.B.R. DE. - De Nieuw-Guinea kwestie : aspecten van buitenlands beleid en militaire macht.
%23114980: GEUS, M. DE. - Organisatietheorie in de politieke filosofie.
%23168700: GEVA, BENJAMIN. - The payment order of Antiquity and the Middle Ages : a legal history.
%23272452: GEVAERT, MARC. - Beroemde levens, beruchte zelfmoorden : een andere kijk op geschiedenis.
%2361673: GEVERS, J.K.M. & H. WALLENBURG. - Sociologie als wetenschap van de maatschappij. 2 delen. deel 1: inleidende essays tot de makrosociologie. deel 2: teksten uit de makro sociologie.
%23105472: GEVERS, J.K.M. (E.A.) - Aids in het recht.
%23162377: GEVERS, ANNE - Uit de zevende : vijftig jaar politieke en sociaal-culturele wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.
%23162292: GEVERS, J.K.M. - Zeggenschap van werknemers inzake gezondheid en veiligheid in bedrijven : de rechtsontwikkeling in de lid-staten van de Europese Gemeenschap.
%23183525: GEWIN, BERNARD. - Arbeidsbeurzen.
%231367: GEWIRTH, ALAN. - Human rights : essays on justification and applications.
%23272158: GEWIRTH, ALAN. - The community of rights.
%23234082: GEYL, PIETER. - The Netherlands in the seventeenth century: 1609-1648.
%23118608: GEYL, PIETER. - Studies en strijdschriften : bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
%23101876: GEYL, PIETER. - Toynbee's answer.
%23101875: GEYL, PIETER. - Huizinga als aanklager van zijn tijd.
%23169952: GEYL, PIETER. - De Amerikaanse burgeroorlog en het probleem der onvermijdelijkheid.
%23210438: GEYL, PIETER. - Geyl in Zuid-Afrika : verslag van de lezingentournee langs universiteiten in Zuid-Afrika, juli-december 1937.
%2396339: GEYL, PIETER. - Oranje en Stuart, 1641-1672.
%23264097: GEYL, PIETER. - De Witten-oorlog : een pennestrijd in 1757.
%23126677: GEYSER, GERHARD JOSEPH ANTON MARIA. - Die Erkenntnistheorie des Aristoteles.
%23138932: GEYSER, JOSEPH - Grundlagen der logik und Erkenntnislehre : eine Untersuchung der Formen und Prinzipien Objektiv wahrer Erkenntniss.
%23183927: GEYTENBEEK, ANTON CORNELIS VAN. - Musonius Rufus en de Griekse Diatribe.
%2328719: MILITAIR GEZAG. - Herstelwetgeving : tekstuitgave van de wettelijke regelingen, uitgevaardigd met het oog op de bevrijding van Nederland. Deel I.
%23264301: STADHOUDERLIJK GEZAG. - Schat van uitgelezene tractaten aengaende het stadhouderlyk gezag ... Door verscheidene liefhebbers verzamelt en opnieuw uitgegeven.
%23255112: VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT. - Voorspellend medisch onderzoek.
%23177993: GHALEM, ALI - Een vrouw voor mijn zoon : roman.
%23201161: GHAREHGOZLI, AMIR HOSSEIN. - Developing new methods for efficient container stacking operations.
%23231397: GHEEL GILDEMEESTER, F. VAN. - Reis naar Algiers, en verblijf bij het Fransche leger in 1845.
%23235466: GHEISSARI, ALI. - Democracy in Iran : history and the quest for liberty.
%23271009: GHENT, PETRUS GABRIEL VAN. - Dissertatio philosophico-juridica inauguralis de jure naturae,
%2375885: GHERTMAN, MICHEL & JAMES LEONTIADES (EDS.) - European research in international business.
%2365117: GHIGLIAZZA, MANUEL MESTRE. - Las relaciones diplomáticas entre México y Holanda.
%23218360: GHIMIRE, KRISHNA B. & MICHEL P. PIMBERT (EDS.) - Social change and conservation : environmental politics and impacts of national parks and protected areas.
%23208485: GHISLAIN, JEAN. - La féodalité au Burundi.
%2399821: GHOSH, BIMAL. - Human rights and migration : the missing link.
%2353439: GHOSH, AMITAV. - Efficiency in location and inter-regional flows : the Indian cement industry during the five year plans 1950-1959.
%23268836: GHYSENS, GISBERT & PIERRE-PATRICK VERBRAKEN. - La carrière scientifique de Dom Germain Morin (1861-1946).
%2377516: GIACOMETTI, ZACCARIA. - Quellen zur Geschichte der Trennung von Staat und Kirche.
%2343905: GIANELLI, IDA., OLDENBURG, CLAES & COOSJE VAN BRUGGEN. - Claes Oldenburg and Coosje van Bruggen: Sculpture by the Way.
%2317606: GIANELLI, IDA., OLDENBURG, CLAES & COOSJE VAN BRUGGEN. - Claes Oldenburg and Coosje van Bruggen: Sculpture by the Way.
%2380741: GIANELLI, PAUL C. & EDWARD J. IMWINKELRIED. - Scientific evidence. 2nd edition.
%2361666: GIANOTTEN, MARCO H.E., WILFRED A.A. VAN BARNEVELD, PETER VERKOOIJEN, WILFRED ACHTHOVEN. - 'de-Onderneming.com'.
%23272148: GIBBARD, ALLAN. - Thinking how to live.
%23114941: GIBBS, F.W. - Joseph Priestley : adventurer in science and champion of truth.
%23155193: GIBIAN, PETER. - Oliver Wendell Holmes and the culture of conversation.
%23202738: GIBILISCO, STAN. - Handbook of radio and wireless technology.
%2374823: GIBLIN, J.L. - The politics of environmental control in Northeastern Tanzania, 1840-1940.
%2389577: GIBOIRE, C. (ED.) - Lovingly, Georgia. The complete correspondence of Georgia O'Keefe & Anita Pollizer.
%23205519: GIBRALTAR. - Gibraltar in the Spanish Cortes : [The Spanish red book on Gibraltar].
%23239196: GIBSON, MARION. - Witchcraft and society in England and America , 1550-1750.
%2359390: GIBSON, GAIL MCMURRAY. - The theater of devotion : East Anglian drama and society on the late middle ages.
%2316732: GIBSON, TRISH - Brenda Colvin : a career in landscape.
%23255701: GIBSON, ALEKSEY. - Russian poetry and criticism in Paris from 1920 to 1940.
%23209054: GIBSON, JAMES L., JOHN M. IVANCEVICH & JAMES H. DONNELLY, JR. - Organizations : behavior, structure, processes. 9th edition.
%23208797: GIBSON, MCGUIRE. - Excavations at Nippur : eleventh season.
%23170054: GIBSON, MARION. - Witchcraft and society in England and America , 1550-1750.
%2351463: GIBSON, WALTER S. - Figures of speech : picturing proverbs in Renaissance Netherlands.
%2375087: GIBSON, QUENTIN. - The logic of social enquiry.
%23202391: GIBSON-JARVIE, ROBERT & GEOFFREY HAWKER. - A guide to commercial arbitration under The 1979 Act.
%23198316: GIDAL, NACHUM T. - De joden in Duitsland : van de Romeinse tijd tot de Weimar Republiek.
%2323793: GIDAL, NACHUM T. - Jews in Germany : from Roman times to the Weimar Republic.
%2366007: GIDDENS, ANTHONY. - Capitalism and modern social theory : an analysis of the writings of Marx, Durkheim and Max Weber.
%2361434: GIDDINGS, J.L. - The archeology of Cape Denbigh.
%2394713: GIDE, ANDRÉ. - Et nunc manet in te. Suivi de Journal intime.
%2354801: GIDE, CHARLES & CHARLES RIST. - Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen.
%23255484: GIDE, CHARLES. - Cours d'économie politique.
%23254342: GIDE, ANDRÉ. - Oscar Wilde.
%2323187: GIDE, CHARLES & CHARLES RIST. - Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen.
%2321636: GIDE, CHARLES. - Des institutions en vue de la transformation ou de l'abolition du salariat. (12 Leçons faites en mai-juni 1919 aux Étudiants américains).
%23260262: GIEBEL, J. - Japan : creatieve economie tussen Oost en West.
%23157937: GIEBELS, LAMBERT J. - Soekarno : president : Een biografie 1950-1970.
%23231178: GIEBELS, LAMBERT J. - Beel, van vazal tot onderkoning : biografie 1902-1977.
%23217217: GIEBELS, LAMBERT J. - Speer : Hitlers Faust.
%23270459: GIEBELS, LAMBERT J. - De Greet Hofmans-affaire : hoe de Nederlandse monarchie bijna ten onder ging.
%23271236: GIEBELS, LUDY. - De zionistische beweging in Nederland, 1899-1941.
%23203546: GIEBER, ROBERT L. - La vie Saint Jehan-Baptiste. A critical edition of an Old French Poem of the Early fourteenth century. Edited and published for the first time according to MSS B.N. fr. 3719 and B.N. nouv. acq. fr. 7515.(= Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie, Band 164).
%2382467: GIELE, J.F.M. - Gielebundel : opstellen aangeboden aan Prof. mr. J.F.M. Giele.
%23122668: GIELE, J.F.M. - De BTW op Europees palet. Afscheidscollege.
%233331: GIELE, JACQUES J. - De Eerste Internationale in Nederland : een onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse arbeidersbeweging van 1868 tot 1876.
%2347296: GIELE, J.F.M. - (Red.). Vermogensvorming onder belastingdruk : opstellen ter gelegenheid van het zevende lustrum van De Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten
%2344321: GIELE, J.F.M. - De kip met de gouden eieren.
%2343617: GIELEN, AMY-JANE. - Radicalisering en identiteit : radicale rechtse en moslimjongeren vergeleken.
%23261349: GIELEN, CH. - [Tekst & Commentaar] Intellectuele eigendom : de tekst van de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten; de Databankenwet, de Benelux-verdragen en wetten betreffende merken en tekeningen of modellen, de Handelsnaamwet, de Rijksoctrooiwet 1995, de Wet inzake topografieën van halfgeleiderprodukten en de Zaaizaad- en Plantgoedwet voorzien van commentaar en met toevoeging van enige andere nationale en Benelux-regelingen.
%23222612: GIELEN, CH. - [Tekst & Commentaar] Intellectuele eigendom: de tekst van de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten; de Databankenwet, de Benelux-verdragen en wetten betreffende merken en tekeningen of modellen, de Handelsnaamwet, de Rijksoctrooiwet 1995, de Wet inzake topografieën van halfgeleiderprodukten en de Zaaizaad- en Plantgoedwet voorzien van commentaar en met toevoeging van enige andere nationale en Benelux-regelingen.
%23203279: GIELEN, CH. ... [ET AL.] - [Tekst & Commentaar] Intellectuele eigendom : de tekst van de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet, de Benelux-verdragen en wetten betreffende merken en tekeningen of modellen, de Handelsnaamwet, de R?ksoctrooiwet 1995, de Wet inzake topografieën van halfgeleiderprodukten en de Zaaizaad- en Plantgoedwet voorzien van commentaar en met toevoeging van enige andere nationale en Benelux-regelingen.
%23106383: GIELEN, CH. - Bescherming van bedrijfsgeheimen.
%23256499: GIELEN, JOS J. - De Wandelende Jood : in volkskunde en letterkunde.
%23103366: GIELIS, J.L.M. & A.P.J. PLAK. - Bibliografie van het Nederlandstalig narratief fictioneel proza 1670-1700 : bibliography of prose fiction written or translated into Dutch 1670-1700.
%23114017: GIER, A.A.J. DE. - De ketenbenadering in de Awb.
%2377518: GIERKE, JULIUS VON. - Die Geschichte des deutschen Deichrechts.
%2377522: GIERKE, OTTO VON. - Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien.
%23192826: GIERLACH, NORBERT. - Die Pfändung dem Schuldner derzeit nicht zustehender Forderungen.
%23156096: GIERSBERGEN, NOUD VAN. - Bootstrapping dynamic econometric models.
%23257860: GIERSTBERG, FRITS, & RIK SUERMONDT (EDS.) - The Dutch photobook : a thematic selection from 1945 onwards.
%23101877: GIESBERS, HERMAN. - Code-switching tussen dialect en standaardtaal.
%2340585: GIESE, H. & V.E. VON GEBSATTEL (EDS.) - Psychopathologie der Sexualität.
%2338859: GIESE, FRIEDRICH. - Grundriss des Reichsstaatsrechts.
%23231811: GIESEN, PETER - Land van lafaards? : geschiedenis van de angst in Nederland.
%2350629: GIESEN, J. - Nieuwe geschiedenis : het antimilitarisme van de daad in Nederland.
%23269197: GIESEN, IVO. - Beginselen van burgerlijk procesrecht.
%2377430: GIESKER-ZELLER, HEINRICH. - Die Rechtsanwendbarkeits-Normen.
%23166722: KUNSTHALLE GIESSEN (ED.) - Klaus Schneider : erkenntnisse ...?
%23250664: GIESSMANN, HANS J. & GUSTAV E. GUSTENAU (EDS.) - Security handbook 2001 : security and military in Central and Eastern Europe.
%23153693: GIFFARD, PIERRE. - Les Francais en Égypte.
%23203012: GIFFEN, A.E. VAN, EN H. PRAAMSTRA. - De Groninger St. Walburg en haar ondergrond. Deel 1 en 2.
%23147697: GIFFORD, DON - The Farther Shore : a Natural History of Perception, 1798-1984.
%23210185: GIGON, FERNAND. - Henri Dunant : de avonturier der barmhartigheid.
%2376544: GIJLSTRA, D.J. & D.F. MURPHY. - Leading cases and materials on the competition law of the E.E.C.
%2326289: GIJRATH, S.J.H. & H.C. HOOGEVEEN (EDS.) - E-marktplaatsen : juridische aspecten van business to business elektronische marktplaatsen.
%23269153: GIJSEN, J.M. - Joannes Augustinus Paredis (1795-1886) : bisschop van Roermond en het Limburg van zijn tijd.
%2361999: GIJSEN, MARNIX, ALBERT HELMAN & MAARTEN MOURIK (EDS.) - Per diplomatieke koerier : proza en poëzie van Nederlandse en Belgische diplomaten.
%2360556: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE & HILARY MARLAND (EDS.) - Cultures of child health in Britain and the Netherlands in the twentieth century.
%23186852: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE. - Wijkplaatsen voor vervolgden : asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de tot eind 18de eeuw.
%23243005: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE. - Wijkplaatsen voor vervolgden : asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de tot eind 18de eeuw.
%23256859: GIL, FRANCISCO PIETRO. - Die Aus- und Einwanderungsfreiheit als Menschenrecht : zur Geschichte dieses Rechtes und zu seiner Begründung heute.
%2357277: GILBERT, BENTLEY BRINKERHOFF. - David Lloyd George, a political life : the architect of change, 1863-1912.
%2358662: GILBERT, BENTLEY BRINKERHOFF. - David Lloyd George, a political life. Organizer of Victory, 1912-1916.
%23238841: GILBERT, MARTIN - The Arab-Israeli conflict : its history in maps.
%23144582: GILBERT, WILLIAM. - De Magnete.
%2344764: GILBERT, C.R. (ED.). - Rare and endangered biota of Florida. Vol. II: Fishes.
%23233657: GILBERT, CASS. - Inventing the skyline : the architecture of Cass Gilbert.
%23248812: GILBERT, MARTIN - Sjtsjaranski : strijder voor vrijheid.
%23260373: GILBERT, CLAUDE (ED.) - La catastrophe l'elu et le prefet.
%23179185: GILBERT, MARGARET. - A theory of political obligation : membership, commitment, and the bonds of society.
%23220115: GILBERT, PAMELA K. (ED.) - Imagined Londons.
%2391993: GILBERT, MICHAEL. - The law : the professions.
%23268398: GILBERT, MARTIN - Een eeuw joods leven : een fotografische geschiedenis van de joden in de 20ste eeuw.
%23257601: GILBERT, THOMAS. - Voyage from New South Wales to Canton in the year 1788, with views of the islands discovered.
%23272639: GILBOA, ITZHAK. - Analogies and Theories: Formal Models of Reasoning.
%23272136: GILDIN, HILAIL. - Rousseau's Social Contract: The Design of the Argument.
%23112174: GILEAD, AMIHUD. - The Platonic Odeyssey : a Philosophical-Literary Inquiry into the Phaedo.
%2315345: GILES, O.G. - Uniform commercial law : an essay on international conventions in national courts.
%23165117: GILES, FRANK. - Napoleon Bonaparte : England's prisoner : [the emperor im exile, 1816-21].
%23204431: GILES, MARY E. - Women in the Inquisition : Spain and the New World.
%23271447: GILES, MARY E. - Women in the Inquisition: Spain and the New World.
%23202397: GILES, F.T. - The magistrates' courts.
%2313412: GILHUIS, P.C. - Het referendum : een rechtsvergelijkende studie.
%2343704: GILHUIS, P.C. ... [ET AL.] - Bedrijfsinterne milieuzorg en vergunningverlening 'Is het gras groener bij de buren?' : verslag van de achtenvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht, gezamenlijk met de Belgische Vereniging voor Milieurecht op 19 september 1997.
%2368103: GILISSEN, JOHN. - Liber amicorum John Gilissen : Code et constitution, mélanges historiques = Wetboek en grondwet in historisch perspectief.
%2334428: GILISSEN, JOHN. - Les délits militaires (IVe congrès international Madrid, 9-12 mai 1967, Volume 1).
%23197414: GILL, TERRY D. (ED.) - Yearbook of International Humanitarian Law. Volume 15 : 2012.
%23170751: GILL, COLIN. - Industrial relations in the chemical industry.
%23159857: GILL, SAM D. - Storytracking : texts, stories & histories in central Australia.
%23194903: GILL, JO. - The Cambridge introduction to Sylvia Plath.
%23140534: GILLAN, GARTH. - Rising from the ruins : reason, being, and the good after Auschwitz.
%23185845: GILLE, KLAUS FRIEDRICH. - Wilhelm Meister im Urteil der Zeitgenossen. Ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte Goethes.
%23207990: GILLESPIE, MICHAEL PATRICK. - The myth of an Irish cinema : approaching Irish-themed films.
%23272134: GILLESPIE, MICHAEL ALLEN. - Hegel, Heidegger, and the Ground of History.
%23272160: GILLESPIE, MICHAEL ALLEN. - Nietzsche's new seas : explorations in philosophy, aesthetics, and politics.
%23272159: GILLESPIE, MICHAEL ALLEN. - Nihilism before Nietzsche.
%23272167: GILLESPIE, MICHAEL ALLEN. - Hegel, Heidegger, and the Ground of History.
%23272582: GILLESPIE, JOHN K (ED.). - Alternative Japanese Drama: 10 Plays.
%23265397: GILLESPIE, CHARLES COULSTON. - The edge of objectivity : an essay in the history of scientific ideas.
%23218746: GILLEY, BRUCE. - China's democratic future : how it will happen and where it will lead.
%23196731: GILLEY, BRUCE. - Model rebels : the rise and fall of China's richest village.
%23226482: GILLEY, BRUCE. - Tiger on the brink : Jiang Zemin and China's new elite.
%2387703: GILLIES, M.T. - Shortenings, margarines, and food oils.
%2312972: GILLIES, M.T. - Animal feeds from waste materials.
%2317307: GILLIES, M.T. - Soft drink manufacture.
%23196142: GILLIES, M.T. - Compressed food bars.
%2390992: GILLIS, J.R. - The Prussian bureaucracy in crisis, 1840-1860. Origins of an administrative ethos.
%23153030: GILLOTT, JOHN & MANJIT KUMAR. - Science and the retreat of reason.
%23220693: GILMORE, JOHN. - Severed : the true story of the Black Dahlia murder.
%23235411: GILODO, ANDREI. - Russian silver : mid 19th century-beginning of the 20th century = Russkoe serebro : vtoraia polovina 19-nachalo 20 veka.
%23231036: GILOY-HIRTZ, PETRA - Julian Schnabel : polaroids.
%23166103: GILPIN, ROBERT. - France in the age of the scientific state.
%23149795: GILS, M.R. VAN. - The perceived role of the military : studies presented at the Social Science Conference on the Perceived Role of the Military, France, 1970.
%23248543: GILS, J.B.F. - De dokter in de oude Nederlandsche toneelliteratuur.
%23214893: GILS, M.R. VAN. - Nieuwersluis : een studie van de niet aangepaste militair.
%23201036: GILS, SUZANNE VAN. - Morality in interactions : on the display of moral behaviour by leaders and employees.
%23244187: GILSBACH, ALBERT - Die Konzeption der französischen Energiepolitik
%23271001: GILSE, ALOYSIUS JACOBUS LUCIANUS MARIA VAN. - Eenige beschouwingen over de rekenplichtigheid van den beneficiairen erfgenaam.
%2377730: GILSING, VICTOR ALEXANDER. - Exploration , exploitation and co-evolution in innovation networks.
%23150261: GILSING, ROB. - Bestuur aan banden : lokaal jeugdbeleid in de greep van nationaal beleid.
%23227499: GILSON, ÉTIENNE. - Forms and substances in the arts.
%23126450: GILSON, ÉTIENNE. - l'Esprit de la philosophie médiévale.
%2351343: GILST, A.P. VAN. - Vastelavond en Carnaval : de geschiedenis van een volksfeest.
%23187904: GILTAY VETH, N.J.P. - Past rechtspersoonlijkheid van de afdeling van een vereniging in het systeem van ons rechtspersonenrecht?
%23226999: GIMBEL, RICHARD. - The genesis of flight : the aeronautical history collection of Colonel Richard Gimbel.
%2386337: GIMÉNEZ, C., ASHTON, D. & SERRALLER, F. CALVO. - Picasso and the Age of Iron.
%23263178: GIMENEZ, MARC (ED.) - Promo! [: Calendars, Pamphlets, T-shirts, and more].
%23119143: GIMPEL, JAMES. - National elections and the autonomy of American state party systems.
%23268683: GINAT, JOSEPH & EDWARD J. PERKINS (EDS.) - The Palestinian refugees : old problems, new solutions.
%23111438: GINGE, BIRGITTE. - Northwest Necropolis, Southwest Sanctuary and Acropolis Excavations at Satricum 1907-1910.
%23236413: GINKEL, BIBI VAN. - The practice of the United Nations in combating terrorism from 1946 tot 2008 : questions of legality and legitimacy.
%23174175: GINNEKEN, JAC. VAN., GROOTE, GEERT - De Navolging van Christus : naar de oudste teksten in de authenticke volgorde.
%2382027: GINNEKEN, JAAP VAN. - Den Haag op de divan: een psychologische analyse van onze politieke top.
%2323368: GINNEKEN, JAC. VAN. - Trois textes pré-Kempistes du second livre de l'imitation : à l'occasion de l'anniversaire sexcentenaire de Gérard Grote, 1340 - 1940.
%23154151: GINSBERG, MORRIS. - Reason and unreason in society. Essays in sociology and social philosophy.
%2319879: GINSBORG, PAUL. - Silvio Berlusconi: Television, Power and Patrimony
%23187513: GINSBURG, HENRY. - Thai art and culture : historic manuscripts from western collections.
%2383352: GINSBURGS, GEORGE & ROBERT M. SLUSSER (ED.) - A calendar of Soviet treaties, 1958-1973.
%23103626: GINSBURGS, GEORGE. - The Soviet Union and international cooperation in legal matters. Part 1: Recognition of arbitral agreements and execution of foreign commercial arbitral awards.
%23142795: GINSBURGS, GEORGE. - Soviet citizenship law.
%23161636: GINTER, DONALD E. - A Measure of wealth : the English Land Tax in historical analysis.
%2379857: GINZBERG, MARC. - African forms.
%23253786: GINZBURG, CARLO. - Die Benandanti : Feldkulte und Hexenwesen im 16. und 17. Jahrhundert.
%23271454: GINZBURG, CARLO. - The Cheese and the Worms: The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller.
%23191317: GIORA SHOHAM, SHLOMO (ED.). - Israel Studies in Criminology. Volume 2 : 1972/3.
%23258630: GIOVANNINI, ALBERTO & COLIN MAYER (EDS.) - European financial integration.
%2378642: GIRARD, PAUL FRÉDÉRIC. - Mélanges Paul Frédéric Girard : études de droit romain, dédiées à M. P. F. Girard à l occasion du 60e anniversaire de sa naissance (26 oct. 1912).
%2368505: GIRARD, PAUL FRÉDÉRIC. - Études d'histoire juridique offertes à Paul Frédéric Girard par ses élèves.
%23231569: GIRARD, FRANÇOIS - Thirty Two Short Films About Glenn Gould: The Screenplay.
%23154521: GIRARD, PAUL FRÉDÉRIC. - Manuel Élémentaire de Droit Romain.
%2312335: GIRARD, PAUL FRÉDÉRIC. - Manuel Élémentaire de Droit Romain.
%23249240: GIRARD, FRANÇOIS & DON MCKELLAR. - Thirty-two short films about Glenn Gould.
%23270586: GIRARD, PAUL FRÉDÉRIC. - Manuel Élémentaire de Droit Romain.
%23232885: GIRAUD, RENÉ. - Vers une internationale économique.
%23198693: GIRGIS, MAURICE. - Industrialization and trade patterns in Egypt.
%2335632: GIRNDT, HELMUT & HARTMUT TRAUB (EDS.) - Praktische und angewandte Philosophie, Band 2 : Beiträge zum vierten Kongress der Internationalen Johann-Gottlieb-Fichte-Gesellschaft in Berlin 03.-08. Oktober 2000.
%2396293: GIROD, P.L. - Connaissance pratique de la facture des grandes orgues.
%23269369: GIROUD, FRANCOISE & BERNARD-HENRY LEVY. - Die Männer und die Frauen.
%2360651: GISBERT, BLAISE. - L'éloquence chrétienne, dans l'idée et dans la pratique.
%23138756: GISCARD D'ESTAING, V. - Mijn Jaren in het Elysée.
%23170999: GISOLF, R.C. - Dilemma's : toespraak over de organisatie van de rechtspraak.
%23193298: GISOLFI, DIANA; DINDING-LARSEN, STAALE - The rule, the Bible, and the council : the library of the Benedictine Abbey at Praglia.
%23126330: GISSENWEHRER, M. & SIECKMEYER, J. - Peking Oper. Theaterzeit in China.
%23198871: GISTELINCK, FRANS & MAURITS SABBE (EDS.) - Early sixteenth century printed books, 1501-1540, in the library of the Leuven Faculty of Theology.
%239431: GITMANS, W.J.M. & P.J.M. VAN WERSCH. - Knelpunten in de bestuursstructuur van het algemene ziekenhuis.
%23104239: GITS, CARLOS. - Recht, persoon en gemeenschap : een sociologische en existentieel-phenomenologische ontleding van het juridische verschijnsel.
%2376818: GITS, CARLOS. - Recht, persoon en gemeenschap : een sociologische en existentieel-phenomenologische ontleding van het juridische verschijnsel.
%2329553: GITTELL, ROSS J. - Community Organizing: Building Social Capital as a Development Strategy.
%23126480: GIUGNI, GINO. - Diritto sindacale.
%23266892: NATIONAL LIBERATION COMMITTEE OF VENEZIA GIULIA. - Geographic, ethnic and economic problems of Venezia Giulia : memorials, submitted by the National Liberation Committee of Venezia Giulia to the foreign secretaries delegation on the 12th March 1946.
%23272626: GIVENS, TERRI E. - Legislating Equality: The Politics of Antidiscrimination Policy in Europe.
%2386163: GLADBACH, PETER. - Die Behandlung von auf Betriebsvereinbarungen beruhenden Ruhegeldordnungen nach einem Betriebsinhaberwechsel.
%2358290: GLADDISH, KEN. - Governing from the centre : politics and policy-making in the Netherlands.
%2319729: GLADFELDER, HAL - Criminality and narrative in eighteenth-century England : beyond the law.
%23206494: GLADFELTER, ELIZABETH HIGGINS. - Agassiz's legacy : scientists' reflections on the value of field experience.
%23141443: GLAESSNER, GERT-JOACHIM. - German democracy : from post-World War II to the present day.
%23242377: GLAESSNER, GERT-JOACHIM. - German Democracy: From Post-World War II to the Present Day.
%2377432: GLAFEY, ADAM FRIEDRICH. - Vollständige Geschichte des Rechts der Vernunft, worin die in dieser Wissenschaft erschienen Schriften nach ihrem Inhalt und wahren Wert beurteilt werden. Nebst einer Bibliotheca iuris naturalis et gentium.
%23234206: GLANCY, DIANE & MARK NOWAK (EDS.) - Visit teepee town : native writings after the detours.
%23188102: GLANNON, WALTER. - Genes and future people : philosophical issues in human genetics.
%2396875: GLASBERGEN, W. & W. GROENMAN-VAN WAATERINGE. - The Pre-Flavian Garrisons of Valkenburg Z.H. fabriculae et bipartite barracks.
%23124033: GLASBERGEN, P. - Milieubeleid : theorie en praktijk.
%23201282: GLASBRENNER, FERNAND-ROGER. - Des emprunts par obligations aux emprunts indexés.
%23194333: GLASENAPP, HELMUT VON. - Het Chinese universalisme.
%2377436: GLASER, JULIUS. - Beiträge zur Lehre vom Beweis im Strafprozess.
%23168236: GLASER, STEFAN. - L'arme nucléaire à la lumière du droit international.
%2377434: GLASER, JULIUS. - Abhandlungen aus dem österreichischen Strafrecht. 1. (einziger) Band: Über strafbare Drohungen. Über strafbare Unterlassungen.
%2377437: GLASER, JULIUS. - Gesammelte kleinere juristische Schriften. Band 1: Kleine Schriften über Strafrecht und Strafprozess. Band 2: Beiträge zur Reform des österreichischen Zivilprozesses nebst anderen kleinen Schriften.
%23123600: GLASS, JAMES M. - Delusion : internal dimensions of political life.
%23241368: GLASS, IAN STEWART - Nicolas-Louis De La Caille, Astronomer and Geodesist.
%23216070: GLASS, DAVID VICTOR & D.E.C. EVERSLEY (EDS.) - Population in history : essays in historical demography.
%231513: GLASS, GENE V. ; VICTOR L. WILSON ; JOHN M. GOTTMAN - Design and analysis of time-series experiments.
%23242705: GLASS, JOSEPH B. - From new Zion to old Zion : American Jewish immigration and settlement in Palestine , 1917-1939.
%23172285: GLASSGOLD, PETER, - Living space : poems of the Dutch 'Fiftiers'.
%2350828: GLASSMAN, PETER. - J.S. Mill: The evolution of a genius.
%23157381: GLASTRA VAN LOON, JAN F. - De open samenleving en haar vrienden : in discussie met Jan Glastra van Loon.
%23231191: GLASTRA VAN LOON, JAN F. - De Platoonse cirkel : filosofische beschouwingen en actueel-maatschappelijke opstellen.
%2339198: GLASTRA VAN LOON, JAN F. - De ijdelheid van beslissingen : opstellen over recht, politiek en ethiek.
%2315518: GLASTRA VAN LOON, JAN F. - De eenheid van het handelen : opstellen over recht en filosofie.
%2373121: GLASTRA VAN LOON, OTTO. - Onder de stenen lier : het Concertgebouworkest : lief, leed en luim in tachtig jaar samenspel van wereldberoemde muziekmakers.
%23244474: GLASZ, J.R. - Vijftig jaar rechtspraktijk in Nederland : 3 persoonlijke impressies : de advocaat, de belastingadviseur, de notaris.
%23132415: GLASZ, J.R. - Bewaring verzekerd? De Advocaat in de voorfase van het strafproces : Congresbundel.
%23163443: GLAUDEMANS, MARC. - Amsterdams Arcadia : de ontdekking van het achterland.
%23126679: GLAWE, WALTHER. - Die Hellenisierung des Christentums in der Geschichte der Theologie von Luther bis auf die Gegenwart.
%233074: GLAZEBROOK, PETER. - Blackstone's statutes on criminal law.
%2344596: GLAZER, NATHAN. - Ethnic dilemmas, 1964-1982.
%23116771: GLAZOV, YURI. - To Be or Not to Be in the Party. Communist Party Membership in the USSR.
%23170806: GLAZOV, YURI. - The Russian mind since Stalin's death.
%23142492: GLEDHILL, ALAN. - The Republic of India : the development of its laws and constitution.
%23250411: GLEES, ANTHONY. - Reinventing Germany : German political development since 1945.
%2384575: GLEES, ANTHONY. - Reinventing Germany : German political development since 1945.
%23253389: GLEICHMANN, PETER; JOHAN GOUDSBLOM & HERMANN KORTE (EDS.) - Materialien zu Norbert Elias' Zivilisationstheorie.
%23264269: GLEISBERG, DIETER (ED.) - Max Klinger, 1857-1920.
%23190850: GLEISER, MARCELO. - The prophet and the astronomer : a scientific journey to the end of time.
%2343498: GLEITMAN, LILA R. & MARK LIBERMAN (EDS.) - An invitation to cognitive science : Volume 1 : Language.
%23263078: GLEITMAN, LILA & BARBARA LANDAU (EDS.) - The acquisition of the lexicon.
%2346231: GLEIZAL, JEAN JACQUES - La police: Le cas des democraties occidentales.
%2342158: GLENDINNING, VICTORIA - Leonard Woolf: A Biography.
%2358118: GLENDON, MARY ANN - Abortion and divorce in western law. American failures, European challenges.
%23255099: GLENDON, MARY ANN - Abortion and divorce in western law. American failures, European challenges.
%2359433: GLENDON, MARY ANN - A nation under lawyers : how the crisis in the legal profession is transforming American society.
%23262332: GLENN, H. PATRICK. - Legal traditions of the world : sustainable diversity in law. 3rd edition.
%23158658: GLENNON, MICHAEL J. - Constitutional diplomacy.
%2392772: GLENNON, MICHAEL J. - The fog of law : pragmatism, security and international law.
%2360285: GLENNON, ROBERT JEROME. - The iconoclast as reformer : Jerome Frank's impact on American law.
%2362302: GLENNY, MISHA - McMaffia : misdaad zonder grenzen.
%23121838: GLESER, L.J., PERLMAN, M.D., PRESS, S.J. & SAMPSON, A.R. (EDS.) - Contributions to Probability and Statistics. Essays in Honor of Ingram Olkin.
%2331745: GLIBOFF, SANDER. - H.G. Bronn, Ernst Haeckel, and the Origins of German Darwinism: A Study in Translation and Transformation.
%2347845: GLICK, ROBERT. - Rage, Power, and Aggression.
%2347081: GLICKMAN, M.J.A. - From crime to rehabilitation.
%23250403: GLICKMAN, HARVEY (ED.) - Ethnic conflict and democratization in Africa.
%2346128: GLICKSBERG, CHARLES I. - Literature and society.
%23225658: GLICKSBERG, CHARLES I. - The sexual revolution in modern English literature.
%2392611: GLICKSBERG, CHARLES I. - Modern literature and the death of God.
%23201608: GLOBAL IDP PROJECT, NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL. - Internally displaced people : a global survey.
%23220378: GLOMM, MARTIN & RAFAEL JIMÉNEZ. - Lustspiel : erotische Piktogramme.
%23224688: GLOPPEN, SIRI. - South Africa: The Battle over the Constitution.
%23270451: GLOSSNER, OTTOARNDT. - Commercial arbitration in the Federal Republic of Germany.
%23164686: GLOTZ, GUSTAVE. - Ancient Greece at work : an economic history of Greece from the Homeric period to the Roman conquest.
%23245463: GLÖTZNER, VICTOR. - Die strafrechtliche Terminologie des Ulozenie 1649 : Untersuchungen zur russischen Rechtsgeschichte und Gesetzessprache.
%23112187: GLOUBERMAN, M. - Descartes : the Probable and the Certain.
%23145598: GLOVER, MICHAEL. - Wellington's Peninsular victories : [Busaco, Salamanca, Vitoria, Nivelle].
%23257997: GLOVERSLAND, LORRI & DANIEL BLAKE SMITH - The Shipwreck That Saved Jamestown: The Sea Venture Castaways and the Fate of America.
%23117778: GLOZER, LASZLO - Westkunst : zeitgenossische Kunst seit 1939.
%23233144: GLUBB, JOHN BAGOT. - A soldier with the Arabs.
%23233140: GLUBB, JOHN BAGOT. - A soldier with the Arabs.
%23272143: GLUCK, MARY. - Georg Lukács and his Generation, 1900-1918.
%23163261: GLUCKLICH, ARIEL. - The strides of Vishnu Hindu culture in historical perspective.
%2359377: GLUECK, SHELDON & ELEANOR GLUECK. - Five hundred delinquent women.
%2398947: GLUSKER, J.P., B.K. PATTERSON & M. ROSSI (ED.). - Patterson and Pattersons: fifty tears of the Patterson function.
%23249424: GLUSMAN, JOHN. - Conduct under fire : four American doctors and their fight for life as prisoners of the Japanese , 1941-1945.
%23266562: GLYDE, HENRY R. - Excitations in liquid and solid helium.
%23272168: GLYMOUR, CLARK. - Thinking Things Through: An Introduction to Philosophical Issues and Achievements (Bradford Books).
%2339925: GLYNN, IAN. - Elegance in science : the beauty of simplicity.
%239052: GMELIN, HANS. - Studien zur Spanischen Verfassungsgeschichte des Neunzehnten Jahrhunderts.
%233702: GMÜR, OTTI. - Häuser - Dörfer - Städte : Architekturführer Kanton Luzern.
%2317445: GMÜRR, PATRICK. - Eine Kinderstadt : Erweiterung Schulanlage Scherr
%23111440: GNADE, MARIJKE (ED.) - The Southwest Necropolis of Satricum. Excavations 1981-1986.
%23269737: GNANN, ACHIM. - In Farbe! : Clair-obscur-Holzschnitte der Renaissance ; Meisterwerke aus der Sammlung Georg Baselitz und der Albertina in Wien.
%23225687: GNEIST, RUDOLF VON. - Festgabe für Rudolf von Gneist zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum : am 20. Nov. 1888 : dargebracht von der Juristischen Fakultät der Universität Jena.
%2346375: GNEIST, RUDOLF VON. - Selfgovernment : Communalverfassung und Verwaltungsgerichte in England.
%23235899: GNEIST, RUDOLF VON. - Festgabe für Rudolf von Gneist zum Doktorjubiläum am 20. Nobember 1888.
%2387687: GNEIST, RUDOLF VON. - Festschrift zum 50jährigen Doktorjubiläum des wirklichen geheimen Oberjustizrats Herrn Professor Dr. Rudolf von Gneist am 20. Novermber 1888, überreicht von der juristischen Fakultät der Universität Breislau.
%2377440: GNEIST, RUDOLF VON. - Die formellen Verträge des neueren römischen Obligationsrecht in Vergleichung mit den Geschäftsformen des grichischen Rechts.
%237350: GNEIST, RUDOLF VON. - Der Rechtsstaat und die Verwaltungsgerichte in Deutschland.
%2329117: GÖBBELS, M.P.J.G. & H.J. DE KLUIVER (EDS.) - NBW geschetst : verbintenissenrecht.
%23199307: GÖBEL, REINGART. - Kriminalprävention : eine Auswahbibliographie aus dem Computer-gestützten Dokumentationssystem (COD-Literatur) swe Veröffentlichungsjahre 1995/1996.
%23272041: GODANA, BONAYA ADHI. - Africa's shared water resources : legal and institutional aspects of the Nile, Niger and Senegal river systems.
%2369523: GODARD, KEITH - This Way -- That Way.
%2320996: GODBER, JOYCE. - History of Bedfordshire 1066-1888.
%2368487: GODBOLE, MADHAV - Public Accountability and Transparency: The Imperatives of Good Insurance.
%2371321: GODDARD, STACIE E. - Indivisible Territory and the Politics of Legitimacy: Jerusalem and Northern Ireland.
%23240084: GODDEFROY, E. - Manuel de police technique.
%2334649: GODDIJN, H.P.M. (E.A.). - Geschiedenis van de sociologie : achtergronden, hoofdpersonen en richtingen.
%2377854: GODDIJN, H.P.M. - Sociologie, socialisme en democratie : de politieke sociologie van Émile Durkheim.
%236109: GODDIJN, H.P.M. - Het funktionalisme in de sociologie. Met name in de Verenigde Staten. Diss.
%23199731: GODDIJN, H.P.M. - Het funktionalisme in de sociologie met name in de Verenigde Staten.
%2350430: GODECHOT, JACQUES (ED.) - Les Constitutions de la France depuis 1789.
%2321159: GODEFROI, L.S. - Het ziekenfondswezen in Nederland. Ontwikkelingen en perspectieven.
%2337771: GODELIER, MAURICE. - Rationality and irrationality in economics.
%2378359: GODELIER, MAURICE. - Horizon, trajets maxistes en anthropologie.
%23225038: GODELIER, MAURICE; THOMAS R. TRAUTMANN, FRANKLIN E. TJON SIE FAT. - Transformations of kinship.
%23150011: GODFREY, JOHN F. - Capitalism at war : industrial policy and bureaucracy in France, 1914-1918.
%23269928: GODRIE-VAN GILS, GERDA. - Moederschap, dienstbaarheid en zorg werd ons met de paplepel ingegeven : het huishoudonderwijs in Zeeland 1919-1968.
%23185514: GODSCHALK, JAN (ED.) - Sociologie als spiegelgevecht : opstellen over waardevrijheid en sociologische technieken [van Alwin W. Goudlner, Howard S. Becker, Derek L. Phillips, Irwin Deutscher].
%238365: GODSCHALK, L.A.F. - Ontijdig schip-verlaten. Handelsed. diss.
%23197365: GODSCHALK, L.A.F. - Ontijdig schip-verlaten.
%23257483: GODWIN, HARRY. - The history of the British flora : a factual basis for phytogeography.
%2366228: GOEBEL, ROLF J. (ED.) - A companion to the works of Walter Benjamin.
%2324950: GOEBEL, ULRICH (ED.) - Johann Wolfgang von Goethe. One Hundred and Fifty Years of Continuing Vitality.
%23203085: GOEBEL, JULIUS. - Antecedents and beginnings to 1801 (History of the Supreme Court of the United States, volume 1).
%23267541: GOEBEL, JOACHIM. - Rechtsgespräch und kreativer Dissens : zugleich ein Beitrag zur Bedeutung der Sprache in der interpretativen Praxis des Zivilprozesses.
%23159720: GOEDE, B. DE. - Beeld van het Nederlands bestuursrecht.
%23159758: GOEDE, B. DE. - De straat : publiekrechtelijke plaatsbepaling.
%2361812: GOEDE, B. DE. - De straat : publiekrechtelijke plaatsbepaling.
%23233098: GOEDEGEBUURE, JAAP - De Schrift Herschreven: De Bijbel in de Moderne Literatuur 1.
%23233096: GOEDEGEBUURE, JAAP - De Veelvervige Rok: De Bijbel in de Moderne Literatuur 2.
%23236653: GOEDEGEBUURE, J.L. - Het mythische substraat : verhaalpatronen in de Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw.
%23126681: GOEDEMEYER, ALBERT. - Die Geschichte des Griechischen Skeptizismus.
%2325071: GOEDEWAAGEN, T. - Het Spectrum der philosophie in de twintigste eeuw.
%23146521: GOEDHART, MARC H. - Financial Planning in divisonalised firms. Models and methods.
%2319232: GOEDHART, C. - De rentevorming in de moderne volkshuishouding.
%23243577: GOEDINGS, SIMONE A.W. - Labor migration in an integrating Europe : national migration policies and the free movement of workers, 1950-1968.
%23101883: GOEMAN, A.C.M. - Klank- en vormverschijnselen van het dialect van Zoetermeer.
%2344759: GOEMAN, MECHTILD. - Das Schicksal der Lebenslänglichen.
%2315616: GOEMAN BORGESIUS, H. - De nieuwe armenwet.
%2360762: GOEREE, JACOB K. - Applications of discrete choice models.
%23237118: GOERZ, ADAM. - Mittelrheinische Regesten oder chronologische Zusammenstellung des Quellenmaterials für die Geschichte der Territorien der beiden Regierungsbezirke Koblenz und Trier in kurzen Auszügen. Band 1 : 509-1162.
%23223780: GOERZ, ADAM. - Mittelrheinische Regesten oder chronologische Zusammenstellung des Quellenmaterials für die Geschichte der Territorien der beiden Regierungsbezirke Koblenz und Trier in kurzen Auszügen. Band 3 : 1237-1273.
%23126688: GOERZ, ADAM. - Mittelrheinische Regesten oder chronologische Zusammenstellung des Quellenmaterials für die Geschichte der Territorien der beiden Regierungsbezirke Koblenz und Trier in kurzen Auszügen.
%23126690: GOERZ, ADAM. - Regesten der Erzbisschöfe zu Trier von Hetti bis Johann II. 814 - 1503.
%2316094: GOES VAN NATERS, M. VAN DER. - Het staatsbeeld der Sociaal-Democratie.
%231788: GOES VAN NATERS, M. VAN DER. - De leiding van den staat.
%23130457: GOETHALS, JOHAN. - Psycho-sociale implicaties van de lange vrijheidsstraf.
%2353611: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON. - --BURGARD, P.J. Idioms of uncertainty. Goethe and the essay.
%23272151: GOETSCH, JAMES ROBERT. - Vico's axioms : the geometry of the human world.
%2372316: GOETSCHEL, WILLI. - Constituting critique : Kant's writing as critical praxis.
%23246484: GOETZ, ANNE MARIE. - Getting institutions right for women in development.
%2322888: GOETZ, INGVILD - Mona Hatoum.
%23231495: GOETZELER, RICHARD. - Die rationalen Grundlagen des Steuerstrafrechts.
%23201471: GOETZFRIDT, NICHOLAS J. - Guahan : a bibliographic history.
%2329410: GOETZINGER, FRITZ. - Aus der Praxis schweizerischer Gerichte und Verwaltungsbehörden. Festgabe zum 70. Geburtstage F. Goetzinger.
%23269775: GOFF, JACQUES LE - De woekeraar en de hel : economie en religie in de middeleeuwen.
%23160555: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - Spel van vier .
%23188029: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - Het licht van binnen.
%23165110: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - Het lichtende verschiet.
%23196493: GOGH, VINCENT VAN. - Van Gogh's van Goghs : masterpieces from the Van Gogh Museum, Amsterdam.
%23196496: GOGH, VINCENT VAN. - Van Gogh's face to face : the portraits.
%2330723: GOGH, VINCENT VAN. - Van Gogh: A Self-Portrait; Letters Revealing His Life as a Painter: Letters Revealing His Life as a Painter.
%23164964: GOGH, VINCENT VAN. - Vincent van Gogh Collection du musée national Vincent van Gogh à Amsterdam.
%23193525: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - De sterkste.
%2341332: GOGITSCHAYSCHWILI, PHILIPP. - Das Gewerbe in Georgien unter besonderer Berücksichtigung der primitiven Betriebsformen.
%23126683: GÖHLER, JOSEF. - Rom und Italien : die römische Bundesgenossenpolitik von den Anfängen bis zum Bundesgenossenkrieg
%23232343: GOICHON, A.M. - Jordanie réelle. 2 Vols.
%23227581: GOICHON, A.M. - L'eau : problème vital de la région du Jourdain.
%23145341: GOINGS, KENNETH W. - The NAACP comes of age: the defeat of Judge John J. Parker.
%23245991: GOLANY, GIDEON. - Urban underground space design in China : vernacular and modern practice.
%23234494: GOLBY, J.M. & A.W. PURDUE. - The Making of the Modern Christmas.
%23239729: GOLD, MICHAEL EVAN. - An introduction to the law of employment discrimination.
%23121496: GOLD HANSEN, DEBRA. - Strained sisterhood. Gender and class in the Boston female anti-slavery society.
%23171417: GOLD, PENNY SCHINE. - Making the bible modern : children's bibles and Jewish education in twentieth-century America.
%23122621: GOLD, JOSEPH. - The fund agreement in the courts.
%2347858: GOLD, MIRIAM V. - The Toxic Substances Control Act: A Practical Guide.
%23239730: GOLD, MICHAEL EVAN. - An introduction to labor law.
%2377441: GOLDAST VON HAIMINSFELD, MELCHIOR. - Collectio constitutionum imperialum. Recessus, ordinationes, constitutiones, statuta, rescripta etc. imperatorum, regum et principum electorum s. Imperii Romano-Theutonici.
%23145929: GOLDBERG, JACOB A. - Social Aspects of the Treatment of the Insane. Based on a Study of New York Experience. (Studies in History, Economics and Public Law, Volume XCVII, Number 221.)
%2393176: GOLDBERG, E.J. (ED). - The social history of labor in the Middle East.
%2327704: GOLDBERG, SYLVIE-ANNE. - Two patterns of rationality in Freud's writings.
%2397606: GOLDBERG, E., R. KASABA & J.S. MIGDAL (ED.). - Rules and Rights in the Middle East. Democracy, Law, and Society.
%23241176: GOLDBERGER, MARVIN L. AND KENNETH M. WATSON. - Collision Theory
%23200388: GOLDBERGER, ERNST. - Preisbewegungen in Israel 1949-1953 : eine Studie zu den Grundproblemen der Gesellschaft, Wirtschaft und Wirtschaftspolitik Israels.
%23236426: GOLDBLAT, JOZEF & DAVID COX (EDS.) - Nuclear weapon tests : prohibition or limitation?
%23975: GOLDBLAT, JOZEF., SIPRI. - The CB disarmamaent negotiations, 1920-1970. (The problem of chemical and biological warfare : a study of the historical, technical, military, legal and political aspects of CBW, and possible disarmament measures ; vol. 4).
%236292: GOLDBLITH, SAMUEL A. - Radiation preservation of foods : proceedings of an international conference : held in Boston, Mass., September 27-30, 1964.
%2361233: GOLDEN, J. & CH.E. ROSENBERG. - Pictures of Health. A photographic History of Health Care in Philadelphia 1860-1945.
%23126235: GOLDEN, MIRIAM - Labor divided : austerity and working-class politics in contemporary Italy.
%23237254: GOLDEN, CHARLES J. ... [ET AL.] - Item interpretation of the Luria-Nebraska neuropsychological battery.
%23124282: GOLDFARB, JEFFREY C. - Beyond glasnost : the post-totalitarian mind.
%23259647: GOLDFARB, JEFFREY C. - The cynical society : the culture of politics and the politics of culture in American life.
%23224958: GOLDFRIEDRICH, JOHANN. - Registerband. Geschichte des Deutschen Buchhandels [Knapp-Goldfriedrich].
%23252553: GOLDHAGEN, DANIEL JONAH. - Hitler's willing executioners : ordinary Germans and the Holocaust.
%23221935: GOLDHAGEN, DANIEL JONAH. - Hitlers gewillige beulen.
%23158768: GOLDHIRSCH, LAWRENCE B. - The Warsaw Convention annotated : a legal handbook.
%231927: GOLDIE, PETER (ED.) - The aesthetic mind : philosophy and psychology.
%23212892: GOLDIN, IAN. - Trade liberalisation : global economic implications.
%2388432: GOLDING, MARTIN P. - Philosophy of law.
%23223445: GOLDMAN, EMMA. - Emma Goldman : a documentary history of the American years. Volume 2 : Making speech free, 1902-1909.
%23223444: GOLDMAN, EMMA. - Emma Goldman : a documentary history of the American years. Volume 1 : Made for America, 1890-1901.
%2372574: GOLDMAN, DAVID B. - Globalisation and the Western Legal Tradition: Recurring Patterns of Law and Authority (Law in Context).
%2395959: GOLDMAN, ALVIN I. - Labour law and industrial relations in the United States of America.
%2399977: GOLDMAN, LAURENCE. - The culture of coincidence : accident and absolute liability in Huli.
%23232351: GOLDMAN, ALVIN I. & JAEGWON KIM (EDS.) - Values and morals : essays in honor of William Frankena, Charles Stevenson, and Richard Brandt.
%23134696: GOLDMAN, ROGER. - Thurgood Marshall : justice for all.
%23143309: GOLDMAN, SHALOM (ED.) - Hebrew and the bible in America : the first two centuries.
%23246418: GOLDMAN, SHALOM., KREIGER, BARBARA. - Divine expectations : an American woman in 19th-century Palestine.
%233871: GOLDMAN, EMMA. - Essays en brieven.
%23272154: GOLDMAN, ALVIN I. - Liaisons: Philosophy Meets the Cognitive and Social Sciences.
%23225406: GOLDMANN, EMIL & FRANZ LEIFER. - Zum Problem der Foruminschrift unter dem Lapis Niger. 1. Zwei neuere Lösungsvorschläge (Graffunder und Stroux) von Franz Leifer ; Deutungsversuch von Emil Goldmann
%23141117: GOLDMANN, KJELL (ED.) - Power, capabilities, interdependence : problems in the study of international influence.
%23146298: GOLDNER, GEORGE R. & CARMEN C. BAMBACH - The Drawings of Filippino Lippi and His Circle.
%23182654: GOLDSCHMIDT, JENNY E. - Mag het iets minder zijn ? : hebben we een teveel aan mensenrechten?.
%2398150: GOLDSCHMIDT, E.P. - The Printed book of the Renaissance. Three lectures on type, illustrations, ornament.
%23169156: GOLDSCHMIDT, RICHARD. - The mechanism and physiology of sex determination.
%2386240: GOLDSCHMIDT, J.E. - We need different stories : een ander verhaal in het recht : verhalen van verschil. Redes.
%23238303: GOLDSCHMIDT, TIJS. - Kloten van de engel : beschouwingen over de natuurlijkheid van cultuur.
%2366434: GOLDSCHMIDT, BERTRAND. - Le complexe atomique: histoire politique de l'energie nucleaire.
%2394929: GOLDSCHMIDT, J.E. & R. HOLTMAAT. - Vrouw en recht. [Vijfde trendrapport STEO].
%2377443: GOLDSCHMIDT, JAMES. - Der Prozess als Rechtslage : eine Kritik des prozessualen Denkens.
%23237766: GOLDSCHMIDT, LEVIN. - Handbuch des Handelsrechts. Teil B. Band 1 Abt. 1 : Geschichtlich-literarische einleitung und Grundlehren.
%23237767: GOLDSCHMIDT, LEVIN. - Handbuch des Handelsrechts. Teil C. Band 1 Abt. 2 : die Lehre von der Ware.
%23270116: GOLDSCHMIDT, VICTOR. - Les dialogues de Platon : structure et méthode dialectique.
%23101322: GOLDSCHMIDT, E. P. (ED): BURCHARDUS DE BELLEVAUX - Apologia de Barbis.
%23205811: GOLDSCHMIDT, WERNER. - American-Argentine private international law.
%23187963: GOLDSMITH, MARTIN. - The Beatles come to America.
%23193501: GOLDSMITH, DONALD. - The runaway universe : the race to find the future of the cosmos.
%23263719: GOLDSMITH, ANDREW (ED.) - Security, Development and Nation-Building in Timor-Leste: A Cross-sectoral Assessment.
%23258613: GOLDSMITH, WALTER & DAVID CLUTTERBUCK. - The Winning Streak: Britain's top companies reveal their formulas for success.
%2350165: GOLDSMITH, MAURICE (ED.) - Technological innovation and the economy : a Science of Science Foundation Symposium on Technological Innovation and the Growth of the Economy, held at Churchill College, Cambridge, England, April 11-13 1969.
%23208239: GOLDSTEIN, JUDITH & ROBERT O. KEOHANE (EDS.) - Ideas, interests, and american trade policy.
%2354941: GOLDSTEIN, JOSEPH (E.A.) - De toverformule: in het belang van het kind.
%23173699: GOLDSTEIN, MELVYN C. - The snow lion and the dragon : China, Tibet, and the Dalai Lama.
%23155185: GOLDSTEIN, LESLIE FRIEDMAN (ED.) - Contemporary cases in women's rights.
%23216383: GOLDSTEIN, THOMAS. - Dawn of modern science.
%23256223: GOLDSTEIN, JEFFREY (ED.) - Handbook of Computer Game Studies.
%23227712: GOLDSTEIN, PAUL & BERNT HUGENHOLTZ. - International copyright : principles, law, and practice.
%23226336: GOLDSTEIN, LAURENCE. - Clear and queer thinking : Wittgenstein's development and his relevance to modern thought.
%2373378: GOLDSTEIN, JOSHUA S. & JOHN R. FREEMAN. - Three-way street : strategic reciprocity in world politics.
%23250810: GOLDSTEIN, LESLIE FRIEDMAN. - Constituting federal sovereignty : the European Union in comparative context.
%23230865: GOLDSTONE, LAWRENCE. - Inherently Unequal: The Betrayal of Equal Rights by the Supreme Court, 1865-1903.
%2331542: GOLDSTONE, LAWRENCE. - The activist: John Marshall, Marbury v. Madison, and the myth of judicial review.
%2399330: GOLDSTONE, R. & ANDERSON, G. - Thornton Wilder: an annotated bibliography of works by and about Thornton Wilder.
%23238806: GOLDSTONE, RICHARD J. - Human rights, peace and justice in Europe.
%2368698: GOLDSWORTHY - Opportunities, use, and transfer of systems research methods in agriculture to developing countries: Proceedings of an international workshop on ... The Hague.
%2397110: GOLDT, JOHANNES. - Karl Volkmar Stoy und die Johann Friedrichsschule zu Jena.
%23186106: GOLDTSCHMIT, J.E. (E.A.). - De zij-kant van het gelijk : het recht als instrument ter verbetering van de kansen op gelijke posities voor vrouwen.
%2380573: GOLDZIHER, IGNAZ. - Die Zâhiriten : ihr Lehrsystem und ihre Geschichte : ein Beitrag zur Geschichte der muhammedanischen Theologie.
%2380533: GOLDZIHER, IGNAZ. - Muhammedanische Studien. Erster Theil.
%23237765: GOLL, AUG. (ED.) - VIe Conference Internationale pour l'Unification du Droit Pénal : actes de la conférence.
%23265322: GOLLA, F.L. (ED.) - Anatomo-physiologie cérébrale et biologie : Anatomo-physiologie cérébrale à la lumière des lobotomies et topectomies.
%2360056: GÖLLNER, CARL. - Die Siebenbürger Sachsen in den Revolutionsjahren 1848-1849.
%23176690: GOLOVKIN, K.K. - Parametric-normed Spaces and Normed Massives.
%23243889: GOLSAN, RICHARD J. (ED.) - Fascism's return : scandal, revision, and ideology since 1980
%23171626: GOLTERMAN, WILLEM FREDERIK. - De godsdienstwijsbegeerte van S. Hoekstra Bz.
%2377447: GOLTZ, THEODOR VON DER. - Geschichte der deutschen Landwirtschaft.
%23224206: GOLUB, STEPHEN - Many Roads to Justice: The Law Related Work of Ford Foundation Grantees Around the World.
%23157997: GOMBERT, J. - Eilhart von Oberg und Gottfried von Strassburg : Beitrag zur Tristanforschung.
%23103841: GOMBOCZ, WOLFGANG & RUDOLF HALLER (EDS.) - International Bibliography of Austrian Philosophy. Internationale Bibliographie zur österrechischen Philosophie (IBÖP) 1976-1979.
%23103835: GOMBOCZ, WOLFGANG & RUDOLF HALLER (EDS.) - International Bibliography of Austrian Philosophy. Internationale Bibliographie zur österrechischen Philosophie (IBÖP) 1980/1981.
%2354656: GOMBRICH, ERNST H. - The heritage of appelles : studies in the art of the renaissance.
%23101887: GOMBRICH, R.F. - Kindness and Compassion as Means to Nirvana.
%23145726: GÓMEZ CASAS, JUAN. - Anarchist organisation : the history of the F.A.I.
%23251678: GOMMER, HENDRIK. - A biological theory of law : natural law theory revisited.
%23268583: GOMPEL, STEF VAN. - Formalities in copyright law : an analysis of their history, rationales and possible future.
%23237615: GOMPERTS, H. A. - Intenties 2: Terug tot Simon Vestdijk en andere essays
%23182025: GOMPERTS, H.A. - Grandeur en misère van de literatuurwetenschap.
%23237613: GOMPERTS, H. A. - Intenties 1 : Kritieken en over kritiek
%23197396: GOMPERTS, B.P. - Schuldvernieuwing en schuldoverneming.
%23126685: GOMPERZ, HEINRICH. - Die Lebensauffassung der griechischen Philosophen und das Ideal er inneren Freiheit.
%23126687: GOMPERZ, HEINRICH. - Sophistik und Retorik : das Bildungsideal des in seinem Verhältnis zur Philosophie des 5. Jahrhunderts.
%23217797: GOMPERZ, THEODOR. - Festschrift, Theodor Gomperz dargebracht zum 70. Geburtstage am 29.3.1902 von Schülern, Freunden, Kollegen.
%23101893: GONDA, J. - The Meaning of the Sanskrit Term dhaman.
%23101899: GONDA, J. - The Mantras of the Agnyupasthána and the Sautrámani.
%23101902: GONDA, J. - Soma's Metamorphoses (The Identifications in the Oblatory Rites of Satapatha-Brahmana 12, 6, 1.).
%23101892: GONDA, J. - The Savayajñas : (Kaus'ikasu-tra 60-68) : translation, introduction, commentary)
%2315402: GONDA, J. - Pusan and Sarasvati.
%23101891: GONDA, J. - Het probleem der continuïteit in de oudere Indische geschiedenis.
%234010: GONDA, J. - The Haviryajnah Somah : the interrelations of the Vedic solemn sacrifices Sankhayana Srautasutra 14, 1-13.
%23101895: GONDA, J. - The Dual Deities in the Religion of the Veda.
%23101898: GONDA, J. - De Indische zondvloed-mythe.
%2314686: GONDA, J. - The ritual functions and significance of grasses in the religion of the Veda.
%23101889: GONDA, J. - Enkele opmerkingen over syntaxis en versbouw voornamelijk in het Vedisch.
%23101890: GONDA, J. - Ellipsis, Brachyologie and other Forms of Brevity in Speech in the Rgveda.
%23101900: GONDA, J. - The Praugasastra.
%23101906: GONDA, J. - Prajapati's relations with Brahman, Brhaspati and Brahma.
%23138665: GONIDEC, P.-F. - Les droits Africains : évolution et sources.
%23233285: GONIDEC, P.-F. - L'état africain : evolution, fédéralisme, centralisation, et décentralisation, panafricanisme.
%23174638: GONSALVES, R. A.& VERHOOG. - Mr. Gonsalves : memoires.
%23201356: GONSALVES, VICTOR EMANUEL. - Metingen aangaande de relatieve energieverdeeling van het continue waterstof-spectrum tusschen 2000 en 3000 AE.
%2328913: GONTZEA, IANCU & PARASCHIVA SUTZESCU. - Natural Antinutritive Substances in Foodstuffs and Forages.
%23100521: GONZÁLEZ, VERÓNICA. - Twin time : or, how death befell me.
%23110280: GONZALEZ GUZMAN, A.E. - A palynological study on Upper Los Cuervos and Mirador formations. (Lower and Middle Eocene; Tibu area, Columbia).
%23241758: GONZÁLEZ, JUAN. - Fallout : the environmental consequences of the World Trade Center collapse.
%2390111: GONZALEZ, R.F. & MCMILLAN, C. - Machine computation. An algorithmic approach.
%2393598: GOOCH, BRISON D. - Belgium and the February Revolution.
%23256389: GOOCH, JOHN - Mussolini and his generals : the armed forces and fascist foreign policy, 1922-1940.
%23207873: GOOD, JAMES A. & MICHAEL H. DEARMEY (EDS.) - The St. Louis Hegelians. Volume 1 : Origins, the dialectic, and the critique of materialism; Volume 2 : Cultural, national, and world unity; Volume 3 : Aesthetics, art, and art history.
%23254178: GOODALE, MARK & SALLY ENGLE MERRY (EDS.) - The practice of human rights : tracking law between the global and the local.
%23176788: GOODDEN, RANDALL L. - Preventing and handling product liability.
%23243105: GOODE, ROY. - Rapport explicatif sur la Convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire : Convention de La Haye sur les titres.
%23272665: GOODE, DAVID. - Food in due season : daily table graces for the Christian year.
%23125135: GOODENOUGH, E.R. - The theology of Justin Martyr : an investigation into the conceptions of early christian literature and its hellenistic and judaistic influences.
%234282: GOODENOUGH, F.L. - Mental testing. Its history, principles and applications.
%23101330: GOODENOUGH, E.R. - The jurisprudence of the Jewish courts in Egypt. Legal administration by the Jews under the early Roman empire,
%23207054: GOODENOUGH, WARD H. - Property, kin, and community on Truk.
%23104820: GOODFELLOW, PETER NEVILLE. - Bouwvormen bij vogels.
%23242827: GOODFELLOW, ROBIN & MARIE-NOËLLE LAMY (EDS.) - Learning cultures in online education.
%2351115: GOODFELLOW, D.M. - Principles of economic sociology : the economics of primitive life as illustrated from the Bantu peoples of South and East Africa.
%2388468: GOODFIELD, JUNE. - An Imagined World. A Story of Scientific Discovery.
%23255720: GOODGLASS, HAROLD & ARTHUR WINGFIELD (EDS.) - Anomia : neuroanatomical and cognitive correlates.
%23250516: GOODHEART, EUGENE. - The reign of ideology.
%23113167: GOODKIN, RICHARD E. - The Tragic Middle. Racine, Aristotle, Euripides.
%23235824: GOODMAN, UDITH C. & HOWARD C. NUSBAUM - The development of speech perception : the transition from speech sounds to spoken words.
%23122366: GOODMAN, KATHERINE R. & EDITH WALDSTEIN (EDS.) - In the shadow of Olympus : German Women Writers around 1800.
%2393846: GOODMAN, DENA. - Criticism in action: enlightenment experiments in political writing.
%2372973: GOODMAN, ALLAN E. - In from the cold : the report of the Twentieth Century Fund Task Force on the Future of U.S. Intelligence.
%23272685: GOODMAN, SUSAN TUMARKIN. - Chagall and the artists of the Russian Jewish theater.
%2332002: GOODRICH, LELAND M. & EDVARD HAMBRO. - Charter of the United Nations: commentary and documents.
%23270355: GOODRICH, LELAND M. & EDVARD HAMBRO. - Charter of the United Nations: commentary and documents.
%2346823: GOODSON, A.C. - Verbal imagination: Coleridge and the language of modern criticism.
%23196888: GOODWIN, T.W. - Aspects of terpenoid chemistry and biochemistry.
%23255478: GOODWIN, CRAUFURD D. (ED.) - Economics and national security: a history of their interaction.
%23192518: GOODWIN, CHARLES STEWART. - The arc of the pendulum : a philosophy for government in the 21st century.
%23166164: GOODY, JACK (ED.) - Literacy in traditional societies.
%23241333: GOODYEAR, STEVE - Practical SharePoint 2013 Governance (Expert's Voice in Sharepoint).
%2321168: GOODYEAR-SMITH, FELICITY. - First do no harm : the sexual abuse industry.
%23249095: GOOIJER, WINFRIED DE. - Trends in EU health care system.
%23203391: GOOIJER, W.J. DE. - Beheersing van technologische vernieuwing : een beschouwing over de beheersingsmogelijkheden van technologische innovaties met de invoering van televisie als voorbeeld van beleidsvorming.
%2334531: GOOIJER, C. DE & L.P. SUETENS. - De rechts- en belangenbescherming van de burger in de samenleving van burger en bestuur : een overzicht van de gerealiseerde voorzieningen en van de leemten / preadvies van C. de Gooijer. Burger en bestuur / preadvies van L.P. Suetens.
%23228568: GOONESEKERE, SAVITRI. - Children, Law and Justice: A South Asian Perspective..
%232728: GOOR, J. VAN. - De Nederlandse koloniën : geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975.
%23116304: GOOR, A.R. VAN. - Effectiviteitsmeting in de detailhandel : een toepassing in de levensmiddelenbranche.
%23250439: GOOR, LUC VAN DER & MARTINA HUBER (EDS.) - Mainstreaming conflict prevention concept and practice.
%23208913: GOOR, S.M.S.M. VAN DE. - Beleid en regelgeving inzake medisch-ethische vraagstukken.
%23259596: GOOR, J. VAN. - De Nederlandse koloniën : geschiedenis van de Nederlandse expansie, 1600-1975.
%2328516: GOOR, H. VAN. - Democratie of bureaucratie? : een empirische studie naar verschillen in invloed tussen politieke en ambtelijke topposities in Nederlandse gemeenten.
%2375457: GOOR, J. VAN (ED.). - The Indonesian Revolution : papers of the Conference held in Utrecht, 17-20 June 1986.
%23260658: GOOR, J. VAN (ED.). - Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Deel IX: 1729-1737.
%23260616: GOOR, J. VAN (ED.). - Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Deel X: 1737-1743.
%23152168: GOORBERGH, ROB WILLEM JEAN VAN DEN. - Essays on optimal hedging and investment strategies, and on derivative pricing.
%2354752: GOORDEN, C.P.J. (E.A.). - Kroniek van het bestuursrecht, 1987-1992.
%23211517: GOORDEN, C.P.J. - Algemeen bestuursrecht compact. 4e druk.
%2363189: GOORDEN, C.P.J. - Awb-procesdossier.
%23225486: GOORDEN, C.P.J. - Algemeen bestuursrecht compact.
%23133754: GOOS, G. & HARTMANIS, J. - The Programming Language Ada. Reference Manual.
%237993: GOOS, C.J.M. & H.J. VAN DER WAL (EDS.) - (ed.). Druggebruiken : verslaving en hulpverlening.
%23188685: GOOSEN, LOUIS. - Van Andreas tot Zacheüs : thema's uit het Nieuwe Testament en de apocriefe literatuur in religie en kunsten.
%23123103: GOOSSENS, CHARLES. - Exploring an Explanation of Moral Duty : moderate voluntarism.
%23125913: GOOSSENS, CHARLES. - Het recht van de moraal.
%23176436: GOOSSENS, CHARLES. - Voor een empirische ethiek.
%23200054: GOOSSENS, JOSEPH ANTOINE A.M.H. - Onderzoek over de door Phoma Apiicola Klebahn veroorzaakte schurftziekte van de knolselderijpant, Apium Graveolens L. en over synergetische vormen en locale rassen van deze zwam.
%23199811: GOOSSENS, LEONARDUS ANTONIUS MARIA. - De meditatie in de eerste tijd van de moderne devotie.
%23213487: GOOSZEN, HANS. - A demographic history of the Indonesian archipelago, 1880-1942.
%23137598: GOOT, ROEL VAN DER - High Performance Linda using a Class Library.
%23270117: GOOT, AUKE VAN DER & HENNY DE JONG. - Centralisatie en belastingambtenaren in Friesland, 1795-1807.
%23249627: GOOT, ROEL ANTOIN VAN DER. - High performance Linda using a class library.
%23246378: GOPAL, SARVEPALLI. - Anatomy of a confrontation : the rise of communal politics in India.
%23229635: GOPAL, SARVEPALLI. - Anatomy of a confrontation : the rise of communal politics in India.
%23235016: GOPAL, GITA & MARYAM SALIM (EDS.) - Gender and Law: Eastern Africa Speaks Proceedings of the Conference Organized by the World Bank and the Economic Commission for Africa.
%23185727: GOPALAKRISHNAN, P. K. - Development of economic ideas in India (1880-1914).
%23124813: GOPNIK, IRWIN. - A Theory of Style and Richardson's Clarissa.
%238001: GÖPPINGER, HORST. - Kriminologie: eine einführung.
%23227572: GÖPPINGER, HANS. - Der Täter in seinen sozialen Bezügen: Ergebnisse aus der Tübinger Jungtäter-Vergleichsuntersuchung (German Edition).
%23130834: GORCE, AGNÈS DE LA - Wesley. Maître d'un Peuple, 1703-1791.
%23122258: GORDENKER, LEON. - The United Nations and the peaceful unification of Korea. The politics of field operations 1947-1950.
%2314209: GORDENKER, LEON. - The UN Secretary-General and the maintenance of peace.
%23228853: GORDIJN, HERMAN., KOMRIJ, GERRIT (VOORWOORD). - Herman Gordijn.
%23217213: GORDO-LÓPEZ, ANGEL J. & IAN PARKER (EDS.) - Cyberpsychology.
%23145067: GORDON-BROWN, A. (ED.), UNION-CASTLE MAIL STEAMSHIP COMPANY. - The South and East African Year Book & Guide : 1935 edition : with atlas and diagrams.
%23178990: GORDON, ANDREW (ED.) - Postwar Japan as history.
%2317369: GORDON, ROBERT J. & MERVYN J. MEGGITT. - Law and order in the New Guinea Highlands: encounters with Enga.
%23144539: GORDON-BROWN, A. (ED.), UNION-CASTLE MAIL STEAMSHIP COMPANY. - The South and East African Year Book & Guide : 1939 edition : with atlas and diagrams.
%23213307: GORDON, LINCOLN - Brazil's Second Chance: En Route toward the First World (Century Foundation Books (Brookings Hardcover)).
%23111113: GORDON, R.W. - (ed.) The legacy of Oliver Wendell Holmes, jr.
%23144097: GORDON-BROWN, A. (ED.), UNION-CASTLE MAIL STEAMSHIP COMPANY. - The South and East African Year Book & Guide : 1949 edition : with atlas, town plans and diagrams.
%23147358: GORDON-BROWN, A. (ED.), UNION-CASTLE MAIL STEAMSHIP COMPANY. - The Year Book and Guide to Southern Africa : 1952 : (including the Union of South Africa, Northern and Southern Rhodesia, South West Africa, Angola, etc.) : with atlas, town plans , route maps.
%23149369: GORDON-BROWN, A. (ED.), UNION-CASTLE MAIL STEAMSHIP COMPANY. - The Year Book and Guide to Southern Africa : 1959 : (including the Union of South Africa, the Federation of Rhodesia and Nyasaland, South West Africa, the High Commission Territories, Angola, etc.) : with atlas, town plans, and folding road map.
%23230959: GORDON, MATTHEW S. - Understanding Islam: Origins*Beliefs*Practices*Holy Texts*Sacred Places.
%23146797: GORDON-BROWN, A. (ED.), UNION-CASTLE MAIL STEAMSHIP COMPANY. - The South and East African Year Book & Guide : 1938 edition : with atlas and diagrams.
%2322615: GORDON, DONALD H. & HARRIE L. VAN MENS. - Lands across the sea : trusts , taxes and donative transfers of land in The Netherlands and the United States.
%23242683: GORDON, LYNDALL. - Vindication : a life of Mary Wollstonecraft.
%2372902: GORDON, PHILIP H. & SOPHIE MEUNIER. - The French challenge : adapting to globalization.
%23195621: GORDON, DOUGLAS. - Kidnapping.
%2395485: GORDON, LINDA. - Pitied but not entitled: single mothers and the history of welfare, 1890-1935.
%2351453: GORDON, LYNDALL. - Lives Like Loaded Guns: Emily Dickinson and Her Family's Feuds.
%2333171: GORE, JENNIFER. - The struggle for pedagogies : critical and feminist discourses as regimes of truth.
%23135702: GORGE, PIERRE DE LA - Histoire du Second Empire.
%2399393: GORGE, PIERRE DE LA - Histoire religieuse de la revolution francaise. In five volumes.
%2351842: GORGON, T.W. - Handbook for estimating machining times. A concise and systematic presentation of information and tabular data for the use of ratefixers and others concerned with the rapid and accurate calculation of production times.
%23184124: GORKUM, PIER HENDRIK VAN. - Kerk en voorlichting. Een analyse van de begrippen voorlichting en public relations, alsmede van de wijze waarop zij toepassing hebben gevonden op kerkelijk gebied.
%23106078: GORKY, MAKSIM. - Selected letters.
%23108418: GÖRLAND, A. - Religionsphilosphie.
%23256315: GORLÉ, FRITS. - Oost-Europa in Europa : eenheid en verscheidenheid : huldeboek opgedragen aan Frits Gorlé.
%2372956: GORMLEY, WILLIAM T. - Everybody's children : child care as a public problem.
%23260905: GORMLEY, LAURENCE W. - EU law of free movement of goods and customs union.
%2375809: GORNICK, VIVIAN - Emma Goldman: revolution as a way of life.
%2390354: GORNY, JOSEF. - The State of Israel in Jewish Public Thought: The Quest for Collective Identity.
%23209411: GORONWY-ROBERTS, MARIAN. - A woman of vision : a life of Marion Phillips, MP.
%2383235: GORSEY, G. - (ed.) Equality and Freedom. International and comparitive jurisprudence.
%23268987: GORT, JERALD D.; HENRY JANSEN, & WESSEL STOKER (EDS.) - Crossroad discourses between Christianity and culture.
%23218008: GORTER, ANNA CORNELIA. - Childhood diarrhoea and its prevention in Nicaragua.
%23233381: GORTER, HERMAN. - Verzamelde lyriek tot 1905 : jeugdwerk : de school der poëzie : nalezing.
%23147114: GORTER, C. - The dynamics of unemployment and vacancies on regional labour markets.
%23214365: GORTER, H.P., GRÄFNITZ, CHRISTIANE. - Ruimte voor natuur : 80 jaar bezig voor de natuur van de toekomst.
%2385761: GORTZAK, WOUTER. - De Kleine stappen van het kabinet-Den Uyl: Gesprekken met PvdA-bewindslieden (WBS achtergronden).
%23135710: GORUP, RADMILA J. - The Prince of Fire. An anthology of Contemporary Serbian Short Stories.
%23249827: GORUP VON BESÁNEZ, FERDINAND FREIHERRN. - Organisation und Instruktion der Wiener k.k. Sicherheitswache : Erganzungsband umfassend die Ausnahme des Tatbestandes nach den diesbezuglichen Gesetzen, Verordnungen, Instruktionen und Kommentaren zum Schulegebrauche fur Polizeiorgane.
%23229774: GORZ, ANDRÉ. - Farewell to the working class : an essay on post-industrial socialism.
%23258974: GOSCHA, CHR. E. - Historical Dictionary of the Indochina War (1945-1954). An International and Interdisciplinary Approach.
%23186770: GOSCHEN, GEORGE J. - De wisselkoersen [Theory of the foreign exchanges].
%2347872: GOSHEN-GOTTSTEIN, ESTHER - Recalled to Life: The Story of a Coma.
%2333531: GOSHGARIAN, G. M. - To Kiss the Chastening Rod: Domestic Fiction and Sexual Ideology in the American Renaissance.
%2366920: GOSLIN, D.A. (ED.) - Handbook of Socialization Theory and Research.
%23176851: GOSLING, LUCINDA. - Great War Britain : the first world war at home.
%23231832: GOSLINGA, HANS - De journalist en de macht van het beeld.
%23206215: GOSLINGA, CORNELIS CH. - The Dutch in the Caribbean and in Surinam 1791/5-1942. [The Dutch in the Caribbean, volume 3].
%23133151: GOSLINGA, CORNELIS CH. - The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast, 1580-1680. [The Dutch in the Caribbean, volume 1].
%23266894: GOSLINGA, CORNELIS CH. - The Dutch in the Caribbean. Volume 1: Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast, 1580-1680; Volume 2: The Dutch in the Caribbean and in the Guianas 1680-1791; Volume 3: The Dutch in the Caribbean and in Surinam 1791/5-1942.
%23112214: GOSMAN, MARTIN. - La légende d'Alexandre le Grand dans la littérature française du 12e siècle. Une réécriture permanente.
%2378283: GOSSELIN, MIA. - Wetenschap & geloof : eeuwig onverzoenlijk.
%23235413: GOSSELT, J.F. - Horen, zien en verkrijgen? : een onderzoek naar het functioneren van Kijkwijzer en PEGI (Pan European Game Information) ter bescherming van jongeren tegen schadelijke mediabeelden.
%23146371: GOSSEN, HERMANN HEINRICH. - Entwickelung der Gesetze des Menschlichen Verkehrs und der daraus fliessende Regeln für menschliches Handeln. Neue Ausgabe.
%2373209: GOSSEN, HERMANN HEINRICH. - Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fliessenden Regeln für menschliches Handeln.
%2317668: GOSSES, GODARD. - De Friesche oorkonden uit het archief van het St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden. I. Een bijdrage tot de kennis der historische grammatika van het Westfriesch.
%2329821: GOSSES, I.H. & JAPIKSE, N. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland.
%23213750: GOSSMAN, LIONEL. - Building a Profession: Autobiographical Perspectives on the History of Comparative Literature in the United States.
%2384250: GOSSMAN, LIONEL. - Men and masks : a study of Molière.
%2357424: GOSTIN, L. (ED.). - Civil liberties in conflict.
%23270295: GOTHOFREDUS, DIONYSIUS. - Corpus juris civilis romani : in quatuor partes distinctum, cum appendice, seu auctario eorum, quae prioribus hujus formae editionibus defuerunt, atque indicibus singulari cura revisis ac locupletatis singulorum contenta syllabus praefationi praemissus monstrabit.
%2349935: GOTSCHLICH, E. & SCHÜRMANN, W. - Leitfaden der Mikroparasitologie und Serologie mit besinderer Berücksichtigung der in den bakteriologischen Kursen gelehrten Untersuchungsmethoden. Ein Hilfsbuch für Studierende, praktische und beamtete Ärzte.
%23207078: GOTTDANG, ANDREA. - Venedigs antike Helden : die Darstellung der antiken Geschichte in der venezianischen Malerei von 1680 bis 1760.
%2387059: GOTTFRIED, KURT & BLAIR, BRUCE G. - Crisis stability and nuclear war.
%231737: GOTTL-OTTLILIENFELD, FRIEDRICH VON. - Volk, Staat, Wirtschaft und Recht.
%2387404: GOTTL-OTTLILIENFELD, FRIEDRICH VON. - Die Wirtschaftliche Dimension. Eine Abrechnung mit der sterbende Wertlehre.
%23231653: GOTTLIEB, ROBERT. - George Balanchine: The Ballet Maker (Eminent Lives).
%23247784: GOTTLIEB, ROBERT. - Reinventing Los Angeles : nature and community in the global city.
%23105969: GOTTLIEB, STEPHEN E. (ED.) - Public values in Constitutional Law.
%2362564: GOTTLIEB, R.S. - History and subjectivity. The transformation of Marxist theory.
%23101331: GOTTLIEB, TH. - Büchersammlung Kaiser Maximilians I (1459-1519).
%2315294: GOTTLOB, THEODOR. - Der kirchliche Amtseid der Bischöfe.
%2377449: GOTTSCHALK, GUSTAV. - Über den Einfluss des römischen Rechts auf das kanonische Recht, resp. das kanonische Rechtsbuch.
%2331093: GOTTSCHALK, H. B. - Heraclides of Pontus.
%23237479: GOTTZMANN, CAROLA L. - Njáls saga : Rechtsproblematik im Dienste sozio-kultureller Deutung.
%2331261: GOTZEN, PAUL. - Eigentumsübertragung, Eigentumsvorbehalt und Sicherungsübereignung bei beweglichen Sachen in den Niederlanden und in der Bundesrepublik Deutschland : eine rechtsvergleichende Darstellung unter Einschluss der kollisionsrechtlichen Fragen.
%23270206: GOTZEN, FRANK (ED.) - Reprographie : studiedag van 31 januari 1978 over auteursrecht = Journée d'étude du 31 janvier 1978 sur le droit d'auteur = Tagung vom 31. Januar 1978 für Urheberrecht.
%23227202: GÖTZL, ALFRED. - Zur Anzeigepflicht bei Tuberkulose.
%23227194: GÖTZL, ALFRED. - Die Anzeigepflicht bei Tuberkulose.
%2385583: GOU, LEONARD DE. - Biografische bijdragen over achttiende-eeuwers : fragmenten van jaarredes gehouden in de algemene vergadering van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 1979-1985.
%23272281: GOU, LEONARD DE (ED.) - De Staatsregeling van 1801 : bronnen voor de totstandkoming.
%23254350: GOUD, JOHANNES FREDERIK. - Levinas en Barth : een godsdienstwijsgerige en ethische vergelijking.
%23214960: GOUDA, FRANCES. - Poverty and political culture : the rhetoric of social welfare in the Netherlands and France, 1815-1854.
%2397915: GOUDAPPEL, FLORA A.N.J. - Powers and Control Mechanisms in European Federal Systems.
%23258313: GOUDEAU, JOH.P.M. & E.M.CH.M. JANSON & ROBERT VAN LIT. - Uit de geschiedenis van de Dorpskerk in Wassenaar.
%2321499: GOUDEAU, JOH. P.M. - Van Kwartier van Hun Hoogmogenden tot Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President.
%23186086: GOUDOEVER, H. VAN. - Bijdragen tot de leer der zaakwaarneming.
%2350466: GOUDOEVER, H. VAN. - Bijdragen tot de leer der zaakwaarneming. Diss.
%23101907: GOUDRIAAN, T. & C. HOOYKAAS. - Stuti and Stava (Bauddha, Saivi and Vaisnava) of Balinese Brahman Priests.
%2341461: GOUDRIAAN, J. - Waardevast geld : de eerste voorwaarde voor het behoud van welvaart, vrijheid en cultuur.
%23123462: GOUDSBLOM, JOHAN. - Vuur en beschaving.
%2386809: GOUDSBLOM, JOHAN. - Balans van de sociologie.
%2342311: GOUDSBLOM, JOHAN. - Taal en sociale werkelijkheid : sociologische stukken.
%23154096: GOUDSBLOM, JOHAN. - Balans van de sociologie.
%23163211: GOUDSBLOM, J., BART VAN HEERIKHUIZEN & JOHAN HEILBRON (RED.) - Hoofdstukken uit de sociologie.
%23136423: GOUDSBLOM, JOHAN. - Fire and civilization.
%23270563: GOUDSBLOM, JOHAN. - Vuur en beschaving.
%2316875: GOUDSMIT, J.J. - Het internationale ongeregelde luchtvervoer en art. 5 van het verdrag van Chicago. Diss.
%23242239: GOUDSMIT, W. - Mens in onvrijheid. Rede.
%2336283: GOUDSMIT, JAAP. - Anderhalve eeuw dokteren aan de arts. Geschiedenis van de medische opleiding in Nederland.
%2313668: GOUDSMIT, J.E. - Pandecten-Systeem. 2 Dln.
%23193134: GOUDSMIT, JAAP. - Vrijend virus : over aard en oorsprong van het aidsvirus.
%237808: GOUDSMIT, W. - Psychiatrie en reclassering.
%2341889: GOUDSMIT, M.TH. - Geschiedenis van het Nederlandsche Zeerecht. Inleiding. - Geschiedenis der bronnen.
%23269394: GOUDSMIT, JAAP. - De virus invasie : over de overleving van virussen en de menselijke soort.
%2310106: GOUDSWAARD, F.H. - Departementale keuzefunctie. Enkele welvaartstheorische- en bestuurskundige aspecten van de departementale financiële functie.
%2332022: GOUDSWAARD, ANNEKE - Justitiële handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet.
%2317497: GOUDSWAARD, K.P. - Doelstellingen en effecten van de schuldpolitiek.
%2377451: GOUDY, HENRI. - Trichotomy in Roman law.
%23114176: GOUHIER, HENRI. - Études d'histoire de la philosophie française.
%23231667: GOULART, RON - Groucho Marx and the Broadway Murders: A Mystery Featuring Groucho Marx.
%23116840: GOULD, STEPHEN JAY. - I have landed : the end of a beginning in natural history.
%23134639: GOULD, TERRY. - Paper Fan : the hunt for triad gangster Steven Wong.
%23254613: GOULD, STEPHEN JAY. - The mismeasure of man.
%23250056: GOULD, STEPHEN JAY. - Dinosaur in a haystack : reflections in natural history.
%2372324: GOULD, WILLIAM B. - A primer on American labor law.
%23267624: GOULD, STEPHEN JAY. - Wonderlijk leven : over toeval en evolutie.
%23123412: GOULDING, MARRACK. - Peacemonger.
%236202: GOULDNER, ALVIN W. - De naderende crisis van de Westerse sociologie.
%2353368: GOULDNER, ALVIN W. - The coming crisis of Western sociology.
%23219086: GOULSTON, FREDERICK (ED.) - Environmental Quality and Safety. Volume 2 : Global aspects of chemistry , toxicology and technology as applied to the environment.
%23219088: GOULSTON, FREDERICK (ED.) - Environmental Quality and Safety. Volume 3 : Global aspects of chemistry, toxicology and technology as applied to the environment.
%23219089: GOULSTON, FREDERICK (ED.) - Environmental Quality and Safety. Volume 4 : Global aspects of chemistry, toxicology and technology as applied to the environment.
%23219090: GOULSTON, FREDERICK (ED.) - Environmental quality and safety. Volume 5 : Global aspects of chemistry, toxicology and technology as applied to the environment.
%23163564: GOUREVITCH, PETER ALEXIS. - Unions and economic crisis : Britain, West Germany and Sweden.
%2316840: GOUW, J. TER. - Amsterdamsche tafereelen.
%23271199: GOUW, J. TER. - De oude tijd 1873-1874.
%23156084: GOUWENS, JOSINE. - Interne consistentie in personeelsmanagement: Naar een typering van human resource management in grote bedrijven in Nederland.
%23262893: GOVEDARICA, BLAGOJE - Zepterträger - Herrscher der Steppen. Die frühen Ockergräber des älteren Äneolithikums im karpatenbalkanischen Gebiet und im Steppenraum Südost- und Osteuropas.
%23214807: HANSARD SOCIETY FOR PARLIAMENTARY GOVERNMENT. - The British people : their voice in Europe : report of an independent working party sponsored by the Hansard Society on the effects of membership of the European Community on British representative institutions.
%23204756: GOVERNMENT, NETHERLANDS SCIENTIFIC COUNCIL FOR GOVERNMENT NETHERLANDS SCIENTIFIC COUNCIL FOR - Aan het Buitenland Gehecht: Over Verankering en Strategie van Nederlands Buitenlandbeleid (WRR Rapporten) (Dutch Edition).
%23201560: DUTCH GOVERNMENT. - Rapport der benzine commissie 1927 betreffende het vervoer te water, het herstellen van schepen en het inrichten van binnenhavens.
%2348972: GOVERS, HARRIE. - Natuur, techniek en milieupolitiek : naar een marxistische analyse van milieuverontreiniging en milieupolitiek.
%2358160: GOVERS, F. - Het gewoel der affaires. Momenten uit 250 jaar F. van Lanschot Bankiers n.v., 1737-1987.
%2323695: GOVIER, TRUDY. - A delicate balance : what philosophy can tell us about terrorism.
%23260368: GOW, H.B.F. & H. OTWAY (EDS.) - Communicating with the public about major accident hazards.
%2379756: GOWER, L.C.B. - Gower´s principles of modern company law.
%23156792: GOWERS, W.R. - Das Grenzgebiet der Epilepsie. Ohnmachten, Vagusanfälle, Vertigo, Migräne, Schlafsymptome und Ihre Behandlung.
%2390527: GOWERS, W.R. - The border-land of epilepsy : faints, vagal attacks, vertigo, migraine, sleep symptoms, and their treatment.
%23116162: GOWERS, W.R. - A Manual of diseases of the nervous system. Vol. 1: Diseases of the spinal cord and nerves; Vol. 2: Diseases of the brain and cranial nerves.
%23116163: GOWERS, W.R. - Epilepsy and other chronic convulsive diseases. Their causes, symptoms & treatment.
%23116160: GOWERS, W.R. - A Manual and Atlas of Medical Ophthalmoscopy.
%2396919: GOYDER, D.G. - EC competition law. 3rd edition.
%23115582: GOYERT ZUR HÜDE, G. - Flanderns Vergangenheit im Spiegel seiner Sagen.
%23231949: GRAAF, J. VAN DER (RED.) - Belijden met hoofd en hart : gereformeerd leven tussen gisteren en morgen.
%2329164: GRAAF, F. DE & J.M.A. BERKVENS. - Hoofdstukken informaticarecht.
%23115742: GRAAF, H.J. DE & PIGEAUD, TH. - De eerste moslimse vorstendommen op Java : studiën over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw.
%23222896: GRAAF, HERMINE DE. - Aanklacht tegen onbekend : verhalen.
%2311814: GRAAF, A. DE. - Straf en tuchtmiddel. Referaat.
%2339325: GRAAF, J. DE (E.A.). - Euthanasie : recht, ethiek en medische praktijk.
%2354891: GRAAF, T.C. - (e.a.; red.). Omtrent het parlement. Opstellen over parlement en democratisch bestuur.
%2389682: GRAAF, J. DE. - De ethiek van het immoralisme.
%2371204: GRAAF, GJALT DE. - Tractable morality : customer discourses of bankers, veterinarians and charity workers = Hanteerbare moraliteit : het klantendiscours van bankiers, dierenartsen en goede doelen.
%2393046: GRAAF, D.A. DE. - Arthur Rimbaud: sa vie, son oeuvre.
%2385628: GRAAF, FRANK - Regulering van de otc-derivatenmarkten in de EU en de VS : ontmanteling van de 'financieÌ le massavernietigingswapens' of 'regulatory overkill'? : preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2011..
%23236165: GRAAF, K.J. DE. - Quality of decision-making in public law : studies in administrative decision-making in the Netherlands.
%23123150: GRAAFF, VINCENT DE. - Private Certification in a governmental context.
%2383480: GRAAFF, BOB ... [ET AL.] - De Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw.
%23178667: GRAAFF, ARNOLD H. DE. - The educational ministry of the church : a perspective.
%23652: GRAAFF, KLAAS DE. - Moorddadig Brabant : moord en doodslag in de 19e eeuw.
%23107198: DE GRAAFF, F. - Serge Ésénine (1895-1925). Sa vie et son oeuvre. Diss.
%2322490: GRAAFF, BOB DE. - Kalm temidden van woedende golven : het ministerie van Koloniën en zijn taakomgeving, 1912-1940.
%23242438: GRAAFHUIS, A. ... [ET AL.] - Recht en slecht : een registratie van misdaad en straf in de stad Utrecht, 1550-1575 : [tentoonstelling gehouden in het Gemeentelijk Archief Utrecht, 21 mei-3 juli 1976].
%23123236: GRAAN, G. DE. - Het budgetmodel : enige beschouwingen ten aanzien van budgetteren met behulp van kwantitatieve methoden.
%2386258: GRABANDT, ERIC. - Veelzijdig in cassatie : liber amicorum Eric Grabandt.
%23131060: GRABER, DORIS A. - Media Power in Politics. Third Edition.
%23221969: GRABMAYR, FRANZ. - Franz Grabmayr, im Schatten der Natur.
%23207138: GRABNER, ELFRIEDE. - Verborgene Volksfrömmigkeit : frühe und volksbarocke Christusapokryphen in Wort- und Bildzeugnissen.
%2387448: GRADA, J.C. & CLAUDON, M.P. (ED.) - The emerging Russian bear : integrating the Soviet Union into world economy.
%23269118: GRADER VAN DER MAAS, A.L. - Handboek voor documentaire kredieten. 2e druk.
%2351991: O'GRADY, WILLIAM - Principles of Grammar and Learning.
%2333537: GRAEF, ORTWIN DE - Titanic Light: Paul de Man's Post-Romanticism (Texts and Contexts).
%2386165: GRAEF, JOACHIM. - Der Erwerbsschaden von Organen juristischer Personen des Privatrechts.
%2339896: GRAEFF VAN POLSBROEK, DIRK DE. - Journaal van Jonkheer Dirk de Graeff van Polsbroek, 1857-1870 : belevenissen van een Nederlands diplomaat in het negentiende eeuwse Japan.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

5/9