Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23118244: COMMISSIE GENOCTROOIEN. - De gevolgen van het octrooieren van humane genen voor het wetenschappelijk onderzoek in Nederland : advies van de Commissie Genoctrooien.
%23165528: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1967 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : Theater - Film -Funk - Fernsehen.
%23165535: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1968 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : Theater - Film -Funk - Fernsehen.
%23165536: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1969 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : Theater - Film -Funk - Fernsehen.
%23165318: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1964 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : Theater - Film -Funk - Fernsehen.
%23165586: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1970 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : Theater - Film -Funk - Fernsehen.
%23165484: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1965 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : Theater - Film -Funk - Fernsehen.
%23165928: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1977 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : [Theater - Film -Funk - Fernsehen].
%23165778: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1973 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : [Theater - Film -Funk - Fernsehen].
%23165710: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1971 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : Theater - Film -Funk - Fernsehen.
%23165712: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1972 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : [Theater - Film -Funk - Fernsehen].
%23165813: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1974 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : [Theater - Film -Funk - Fernsehen].
%23165814: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1975 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : [Theater - Film -Funk - Fernsehen].
%23165517: GENOSSENSCHAFT DEUTSCHER BÜHNENANGEHÖRIGEN, HAMBURG (ED.) - Deutsches Bühnen Jahrbuch 1966 : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch : Theater - Film -Funk - Fernsehen.
%23219409: GENOVESE, MICHAEL A. & MATTHEW J. STREB (EDS.) - Polls and politics : the dilemmas of democracy.
%2394533: GENOVESI, ANTONIO (1712-1769). - Elementa metaphysicae mathematicum in morem adornata ab Antonio Genuensi...Editio secunda Neapolitana multo auctior & correctior. Tomus I-[IV].
%2317943: GENT, AART PIETER VAN. - Bijdrage tot het economisch onderzoek van de Nederlandse suikerwerkindustrie.
%2382687: GENTILI, ALBERICO. - De legationibus libri tres. Volume 1: The photographic reproduction of the edition of 1594; Volume 2: A translation of the text [Three books on Embassies].
%23259161: GENUGTEN, WILLEM J.M. VAN. - WTO, ILO en EG: handelen in vrijheid.
%2384500: GENUGTEN, WILLEM, HUNT, PAUL & SUSAN MATHEWS. - World Bank, IMF and Human Rights.
%23239667: GEOGHEGAN, THOMAS. - See You in Court: How the Right Made America a Lawsuit Nation.
%23236125: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES GÉOMÈTRES. - Compte rendu officiel du Neuvième Congrès International des Géomètres, Scheveningen et Delft, Pays Bas 28 août-4 septembre 1958.
%2318242: GEORGE, RICHARD T. DE & JAMES P. SCANLAN (EDS.) - Marxism and Religion in Eastern Europe.
%23200486: GILBERT & GEORGE. - Gilbert & George .
%23208777: GEORGE, HENRY. - Protectie of vrijhandel? : een onderzoek van het vraagstuk van invoerrechten, meer in 't bijzonder met het oog op de belangen van de arbeiders.
%23196937: GEORGE, HERBERT. - Likoer-Bereitung.
%2333100: GEORGE, STEFAN. - Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und Tod mit einem Vorspiel. Elfte Auflage.
%23240613: GEORGE, STEFAN & FRIEDRICH WOLTERS. - Stefan George, Friedrich Wolters : Briefwechsel, 1904-1930.
%2359148: MACDONALD ROSS. GEORGE. - Leibniz. [Kopstukken filosofie].
%23261468: GILBERT & GEORGE. - Gilbert & George : Jack Freak pictures 2008.
%2333463: GEORGE, STEFAN. - Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und Tod mit einem Vorspiel. Dritte Auflage.
%23179105: GEORGEON, FRANÇOIS - Ramadan et politique.
%23249557: GEORGI, OLIVER. - Das Groteske in Literatur und Werbung.
%2353316: GEORGIA. - The constitution of Georgia (adopted in august 1995) & The Organic law of Georgia : Unified Election Code of Georgia (UEC).
%23183874: GEPKEN-JAGER, ELLA; GERARD VAN SOLINGE & LEVINUS TIMMERMAN (EDS.) - VOC 1602-2002 : 400 years of company law.
%2329996: GEPPAART, CH.P.A. - (ed.) Macht en onmacht van de wetgever : opstellen uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Katholieke Hogeschool en het 15-jarig bestaan van de Faculteit der rechtsgeleerdheid te Tilburg.
%2311162: GEPPAART, CH.P.A. - Enige problemen in het Nederlands belastingrecht.
%23101859: GEPPAART, CH.P.A. - Fiscale rechtsvorming door regulations en rulings.
%2326591: GEPPAART, CH.P.A. - Enige fiscale aspecten van de sociale rechtsstaat.
%23150585: GEPPAART, CH.P.A. - De Betekenis van de Algemene Wet Bestuursrecht voor het Belastingrecht. Rede.
%23126670: GEPPERT, FRANZ. - Die Quellen des Kirchenhistorikers Socrates Scholasticus.
%23254443: GERADTS, JEAN MARIUS HUBERT. - Content-based information retrieval from forensic [image] databases.
%23105178: GERAEDTS, FRANS & JONG, LEONARD DE (RED). - Een nieuwe stijl van denken. (Ergo Cogito II).
%23105180: GERAEDTS, FRANS & JONG, LEONARD DE (RED). - Portret van een generatie. (Ergo Cogito III).
%23105181: GERAEDTS, FRANS & JONG, LEONARD DE (RED). - Tien filosofische lezingen. (Ergo Cogito I).
%23229680: GERAERTS, ELKE. - Remembrance of things past : the cognitive psychology of remembering and forgetting trauma.
%2393872: GÉRAMB, MARIE-JOSEPH DE. - Pélerinage à Jérusalem et au Mont-Sinaï, en 1831, 1832 et 1833. Volume I-II. With supplement: Rélation du pélérinage de Jaffa à Jérusalem fait par Madame de Lamartine, en 1833 and notice topographique sur les stations principales que fit notre rédempteur dans le chemin de la captivité...par A. Parvilliers
%23176653: GÉRARD, RAYMOND & RAMIS, JEAN-PIERRE (EDS.) - Équations différentielles et systèmes de Pfaff dans le champ complexe--II : séminaire.
%23112144: GÉRARD, ALBERT. - Contexts of African Literature.
%23176616: GÉRARD, RAYMOND & RAMIS, JEAN-PIERRE. - Équations différentielles et systèmes de Pfaff dans le champ complexe--II : séminaire.
%23227485: GERARDS, JANNEKE H. - Gelijke behandeling : oordelen en commentaar 2006
%23180251: GERAS, NORMAN. - The contract of mutual indifference : political philosophy after the Holocaust.
%23175336: GERBENZON, P. & N.E. ALGRA. - Voortgangh des rechtes : de ontwikkeling van het Nederlandse recht tegen de achtergrond van de Westeuropese cultuur.
%23101860: GERBENZON, P. - Opmerkingen over de vervolging van tovenaars en tovenaarsen in Groningen en Friesland in de zestiende eeuw.
%2317643: GERBER, HANS. - Geld und Staat : eine Untersuchung über die Geldverfassung als Problem des Staatsrechtes im Rahmen einer allgemeinen Systematik des Rechtes.
%2358286: GERBER, HELMUT E. & BRACK, O.M. (ED.). - George Moore on Parnassus : letters (1900-1933) to secretaries, publishers, printers, agents, literati, friends and acquaintances.
%23112152: GERBER, WILLIAM. - The Meaning of Life : insights of the World's Great Thinkers.
%23112154: GERBER, WILLIAM. - Nuggets of Wisdom from Great Jewish Thinkers. From Biblical Times to the Present.
%23121756: GERBRANDY, SJOERD. - De andere kant van de maan. Sprekende minderheden in Straatsburg.
%2337568: GERBRANDY, SJOERD. - Kort commentaar op de auteurswet 1912 = Commentaire de la loi néerlandaise sur le droit d'auteur.
%2338440: GERBRANDY, SJOERD. - Qui bene distinguit bene docet : privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan S. Gerbrandy.
%2399258: GERBRANDY, SJOERD. - Auteursrecht in de steigers.
%23234198: GERBRANDY, PIET (ED.) - De mens is een dier dat kan denken : een bloemlezing uit de Griekse en Romeinse filosofie.
%23184202: GERBRANDY, SJOERD. - De groei van het recht : volkenrecht en privaatrecht vergeleken.
%23169783: GERBRANDY, S. & A.L. MELAI. - Het waarheidsprobleem in het procesrecht.
%2346653: GERDES, LUDGER - Ludger Gerdes.
%23253445: GERDES, E. - Meerenberg en de krankzinnigen.
%2317978: GERDING, GERRIT. - Unit-management bij de Rijksoverheid : het verband tussen managementstijl en context onderzocht bij zestien units = Unit-management in Dutch central government : an investigation into the relationship between managerial style and context within sixteen units.
%23211732: GERDTELL, LUDWIG VON. - Rudolf Euckens Stellung zum Urchristentum.
%23141036: GEREVICH, LASZLO (ED.) - Towns in Medieval Hungary.
%2347871: GERGEN, KENNETH J. - Realities and Relationships: Soundings in Social Construction.
%23126672: GERHARD, JOHANN. - Homiliae XXXVI seu meditationes breves diebus dominicis atque festis accomodatae. E manuscriptis Gerhardnis ab illustrissima Bibliotheca Gothana asservatis primum ed. Georg Berbig.
%23156154: GERHARDT, MICHAEL J. - The federal impeachment process : a constitutional and historical analysis.
%2351571: GERHARDT, UTA - Talcott Parsons: An Intellectual Biography.
%23101861: GERHARDT, MIA I. - Don Quijote, la vie et les livres.
%23182717: GERHARDT, MIA IRENE. - Essai d'analyse littéraire de la pastorale dans les littératures Italienne, Espagnole et Française.
%23204813: GERHARDT, IDA. - Anamnèsis.
%23225942: GERICKE, H. - Zur Geschichte der Mathematik an der Universität Freiburg.
%23189733: GERITS, ANTON. - Litanie van de wind.
%23100816: GERKENS, JEAN-FRANÇOIS. - Droit privé comparé.
%23194589: GERLACH, ALLEN - Indians, oil, and politics : a recent history of Ecuador.
%23203297: GERLACH ROYEN O.F.M., P. - Buigingsverschijnselen in het Nederlands. Deel 4 : slotstuk.
%23203264: GERLACH ROYEN O.F.M., P. - Buigingsverschijnselen in het Nederlands. Deel 3 : eerste stuk.
%23254998: GERLACH, JÜRGEN VON. - Der Angeklagte als Zeuge für sich selbst im englischen Strafverfahren.
%23234369: GERLACH ROYEN O.F.M., P. - Buigingsverschijnselen in het Nederlands. Deel 1.
%2377507: GERLAND, HEINRICH. - Der deutsche Strafprozess : eine systematische Darstellung.
%23229045: GERLO, JOHAN. - Over wettelijke samenlevingsvormen in België, Frankrijk en Nederland : voordracht gehouden aan de Rijksuniversiteit te Leiden, Faculteit Rechtsgeleerdheid op 25 januari 2001.
%23232366: GERLOFF, WILHELM. - Die Finanz- und Zollpolitik des deutschen Reiches nebst ihren Beziehungen zu Landes- und Gemeindefinanzen von der Gründung des Norddeutschen Bundes bis zur Gegenwart.
%23253844: GERMANO, WILLIAM P. - Getting it published : a guide for scholars and anyone else serious about serious books.
%23223057: GERO, ANDRAS. - The jewish criterion in Hungary.
%23246271: GEROSA, LIBERO. - Canon Law
%2347600: GERRETSON, C. - Geschiedenis der 'Koninklijke'. 3 Dln.
%2352387: GERRETSON, C. - Geschiedenis der 'Koninklijke'. 5 Dln.
%23117808: GERRING, JOHN & STROM C. THACKER. - A centripetal theory of democratic governance.
%23209250: GERRITS, TRUDY. - Involuntary infertility and childlessness in resource-poor countries: an exploration of the problem and an agenda for action.
%23233019: GERRITS, ANDRE - Democratie Door Interventie: De Nieuwe White Man's Burden?.
%23101863: GERRITS, ANDRÉ & NANCI ADLER. - Vampires unstaked : national images, stereotypes and myths in East Central Europe.
%2354925: GERRITSEN, C.V. - De Nederlandsche Bank, haar verleden en toekomst.
%23101867: GERRITSEN, W.P. - Lantsloot vander Haghedochte : fragmenten van een Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose.
%23162182: GERRITSEN, JAN-WILLEM. - De politieke economie van de roes.
%23101869: GERRITSEN, W.P. (RED.) - Het Koninklijk Instituut (1808-1851) en de bevordering van wetenschap en kunst.
%23187793: GERRITSEN-BOSSELAAR, A ... [ET AL. - De advocaat als docent : een professie binnen een professie?
%23236979: GERRITSEN, W. P. & A.G. VAN MELLE. - Van Aiol tot de Zwaanridder : personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voorleven in literatuur , theater en beeldende kunst.
%2359123: GERRITSEN, REIN. - James. [Kopstukken filosofie].
%23207561: GERRITSEN, MARINEL. - Atlas van de nederlandse dialectsyntaxis (AND). Deel 1 : tekst; Deel 2 : kaarten.
%2394440: GERRITSEN, A.M. - Rechtspraak gelijke behandeling m/v, 1975-1986.
%2336298: GERSCHEMKRON, ALEXANDER. - An economic spurt that failed : four lectures in Austrian history.
%23101871: GERSHENSON, ZLATA S. & SANDRINE A. ULENBERG. - The Yponomeutinae (Lepidoptera) of the World exclusive of the Americas.
%23152272: GERSON, ALLAN & JERRY ADLER. - The price of terror : one bomb, one plane, 270 lives : the history-making struggle for justice after Pan Am 103
%23109264: GERSON, STÉPHANE. - The pride of place : local memories & political culture in nineteenth-century France.
%23228: GERSON, ALLAN & JERRY ADLER. - The price of terror : one bomb, one plane, 270 lives : the history-making struggle for justice after Pan Am 103.
%2379161: GERSTNER, PATSY. - Henry Darwin Rogers, 1808-1866 : American geologist.
%23145713: GERSTNER, DAVID A. - Manly arts : masculinity and nation in early American cinema.
%23225472: GERSTNER, KARL. - Marcel Duchamp: Tu m' : Rätsel über Rätsel.
%23127402: GERTZ, ELMER. - Gertz v. Robert Welch, Inc. : the story of a landmark libel case.
%23231634: GERUS, CLAIRE - Introducing the Sky Blazers: The Adventures of a Special Band of Troops That Entertained the Allied Forces During World War II.
%2367019: GERVEN, WALTER VAN. - Het toegeven van premies in het Klein Europees handelsverkeer.
%23245192: GERVEN, DIRK VAN (ED.) - Common legal framework for takeover bids in Europe. Volume 1.
%23245190: GERVEN, DIRK VAN (ED.) - Prospectus for the public offering of securities in Europe. Volume 1 : European and national legislation in the member states of the European Economic Arena.
%23238379: GERVEN, JOHAN HENDRIK ARNOLD MARIA VAN. - Aparte coördinatie : samenwerking tussen arbeidsbureaus en uitkeringsinstanties.
%2369764: GERVEN, W. VAN & J.C.M. LEYTEN. - Theorie en praktijk van de rechtsvinding.
%23118922: GERVER, P.H.M. - Zijn regels wel regels?
%2351587: GERVER, P.H.M., HONDIUS, E.H. & STEENHOFF, G.J.W. (ED.). - Netherlands reports to the Twelfth International Congress of Comparative Law, Sydney-Melbourne 1986.
%23219126: GERVER, P.H.M. - Het recht van hypotheek.
%23200483: GERVERSMAN, PETRUS A.J.H. - Schillers Aesthetik verglichen mit der romantischen.
%2324579: GERWEN, J.L.J.M. & N.H.W. VERBEEK. - Voorzorg & de Vruchten : het verzekeringsconcern AMEV: zijn wortels en vertakkingen van 1847 tot 1995.
%2354340: GERWEN, LUCAS JOSEPH VAN - Fear of flying : assessment and treatment issues.
%2317804: MUSEUM FÜR DEUTSCHE GESCHICHTE. - 120 Jahre deutsche Arbeiterbewegung.
%23252293: RIJKSCOMMISSIE VOOR VADERLANDSE GESCHIEDENIS. - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel I : 1276-1433. Eerste stuk: Inleiding, lijsten en indices; Tweede stuk : Teksten / bewerkt door W. Prevenier en J.G. Smit; Deel II : 1433-1467, eerste stuk: Inleiding, lijsten en indices; Tweede stuk : Teksten / bewerkt door J.G. Smit; Deel III : 1467-1477 / bewerkt door J.G. Smit; Deel IV : 1477-1494. Eerste stuk: Inleiding, lijsten en indices; Tweede stuk : Teksten / bewerkt door H. Kokken & M. Vrolijk; Deel V : 1494-1506 / bewerkt door E.C. Dijkhof en J.G. Smit; Deel VI : 1506-1515 / bewerkt door J.W.J. Burgers en J.P. Ward.
%23101873: GESCHIERE, LEIN. - Eléments Néerlandais du Wallon Liégeois.
%23245744: GESCHIERE, PETER - The Perils of Belonging: Autochthony, Citizenship, and Exclusion in Africa and Europe.
%2343870: GESCHWIND - Cerebral Dominance: The Biological Foundations.
%23238710: FRONTINUS-GESELLSCHAFT (ED.) - Wasser im Barock.
%2397074: F. JOH. KWISDA GESELLSCHAFT. - Kwizda zeit 1853.
%23255857: FRONTINUS-GESELLSCHAFT (ED.) - Die Wasserversorgung in der Renaissancezeit.
%23159887: GESENSWAY, DEBORAH. - Beyond words : images from America's concentration camps.
%23215374: GESS, SARAH K. - The pollen wasps : ecology and natural history of the Masarinae.
%23146629: GESSLER, J. & J.F. NIERMEYER. - Florilegium Chronicorum Neerlandicorum. Een keuze uit de latijnse kronieken van Noord- en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw.
%23126676: GESSNER, KONRAD. - Mithridates : de differentis linguarum tum vetrum tum quae hodie apud diversas nationes in tot orbe terranum in use sunt.
%23126674: GESSNER, KONRAD. - Deutsche Namen der Fische und Wassertiere.
%23208839: GESSNER, LUDWIG. - Le droit des neutres sur mer.
%2325353: GESSNER, VOLKMAR & ALI CEM BUDAK (EDS.) - Emerging legal certainty: empirical studies on the globalization of law.
%2340736: GESSNER, LUDWIG. - Le droit des neutres sur mer.
%23261951: GESSNER, VOLKMAR & WINFRIED HASSEMER (ED.) - Gegenkultur und Recht.
%23261617: GESSNER, VOLKMAR & GERD WINTER (EDS.) - Rechtsformen der Verflechtung von Staat und Wirtschaft.
%23235419: GESTEL, BARBRA VAN - Vastgoed & fout : een analyse van twaalf strafrechtelijke opsporingsonderzoeken naar illegale en criminele praktijken in de woningsector
%23250021: GESTEL S.J., A. VAN. - De Nederlandsche schoolwet, getoetst aan het Christelijk beginsel : de opvoeding der jeugd in de vreeze des Heeren.
%237019: GESTEL, ADRIANO VAN. - De Justitia et Lege Civili. Praelectiones theologicae. De principiis juris et justitiae deque vi legum civilium inmateria justitiae juxta S. Thoman.
%23221495: GETSCHMANN, DIRK - Arbeitswelten von innen betrachtet : Reportagen zur Organisationskultur.
%23262508: GETSY, DAVID J. - Rodin : sex and the making of modern sculpture.
%23100683: GEULINCX, ARNOUT. - Van de hoofddeugden: de eerste tuchtverhandeling.
%23251548: GEUNS, LUCIA C. & LINDA A. GROEN (EDS.) - Fossil fuels : reserves and alternatives : a scientific approach.
%23151122: GEURTS, P.A.M. - De Nederlandse Opstand in de Pamfletten, 1566-1584.
%23589: GEURTS, PETRUS MELCHIOR MARIA. - De erfelijkheid in de oudere Grieksche wetenschap.
%2333803: GEURTS, A.C. - Strafrecht in balans : opstellen over strafrecht aangeboden aan A.C. Geurts.
%2366064: GEURTS, J.P.M. - Feit en theorie: kernproblemen in de wetenschapsleer.
%2370753: GEURTS, P.A.M. & F.A.M. MESSING. - Theoretische en methodologische aspecten van de economische en sociale geschiedenis.
%2322050: GEURTS, J.P.M. - Feit en theorie : inleiding tot de wetenschapsleer.
%23107695: GEUS, P.R. DE (E.A). - Balanslezen voor het notariaat.
%233224: GEUS, P.B.R. DE. - De Nieuw-Guinea kwestie : aspecten van buitenlands beleid en militaire macht.
%23114980: GEUS, M. DE. - Organisatietheorie in de politieke filosofie.
%23168700: GEVA, BENJAMIN. - The payment order of Antiquity and the Middle Ages : a legal history.
%23260704: [GEVEKE, HENK ... ET AL. - Brandweer en vrijwilligers.
%23105472: GEVERS, J.K.M. (E.A.) - Aids in het recht.
%23162377: GEVERS, ANNE - Uit de zevende : vijftig jaar politieke en sociaal-culturele wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.
%2361673: GEVERS, J.K.M. & H. WALLENBURG. - Sociologie als wetenschap van de maatschappij. 2 delen. deel 1: inleidende essays tot de makrosociologie. deel 2: teksten uit de makro sociologie.
%23162292: GEVERS, J.K.M. - Zeggenschap van werknemers inzake gezondheid en veiligheid in bedrijven : de rechtsontwikkeling in de lid-staten van de Europese Gemeenschap.
%23183525: GEWIN, BERNARD. - Arbeidsbeurzen.
%23101876: GEYL, PIETER. - Toynbee's answer.
%23234082: GEYL, PIETER. - The Netherlands in the seventeenth century: 1609-1648.
%23101875: GEYL, PIETER. - Huizinga als aanklager van zijn tijd.
%23169952: GEYL, PIETER. - De Amerikaanse burgeroorlog en het probleem der onvermijdelijkheid.
%23210438: GEYL, PIETER. - Geyl in Zuid-Afrika : verslag van de lezingentournee langs universiteiten in Zuid-Afrika, juli-december 1937.
%2396339: GEYL, PIETER. - Oranje en Stuart, 1641-1672.
%23118608: GEYL, PIETER. - Studies en strijdschriften : bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
%23126677: GEYSER, GERHARD JOSEPH ANTON MARIA. - Die Erkenntnistheorie des Aristoteles.
%23138932: GEYSER, JOSEPH - Grundlagen der logik und Erkenntnislehre : eine Untersuchung der Formen und Prinzipien Objektiv wahrer Erkenntniss.
%23183927: GEYTENBEEK, ANTON CORNELIS VAN. - Musonius Rufus en de Griekse Diatribe.
%2328719: MILITAIR GEZAG. - Herstelwetgeving : tekstuitgave van de wettelijke regelingen, uitgevaardigd met het oog op de bevrijding van Nederland. Deel I.
%23184369: NEDERLANDSE GEZINSRAAD. - Rechtsverhouding ouder-kind-derde in het gezondheidsrecht : congresverslag : verslag van het op 1 december 1995 te Utrecht gehouden congres , georganiseerd door de Nederlandse Gezinsraad.
%23255112: VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT. - Voorspellend medisch onderzoek.
%23177993: GHALEM, ALI - Een vrouw voor mijn zoon : roman.
%23239032: GHANI, ASHRAF - Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Fractured World.
%23231397: GHEEL GILDEMEESTER, F. VAN. - Reis naar Algiers, en verblijf bij het Fransche leger in 1845.
%23235466: GHEISSARI, ALI. - Democracy in Iran : history and the quest for liberty.
%2375885: GHERTMAN, MICHEL & JAMES LEONTIADES (EDS.) - European research in international business.
%2365117: GHIGLIAZZA, MANUEL MESTRE. - Las relaciones diplomáticas entre México y Holanda.
%2353439: GHOSH, AMITAV. - Efficiency in location and inter-regional flows : the Indian cement industry during the five year plans 1950-1959.
%23139573: GHYSELEN, M. - Handboek Registratie- en Successierechten, 2001-2002.
%2377516: GIACOMETTI, ZACCARIA. - Quellen zur Geschichte der Trennung von Staat und Kirche.
%2343905: GIANELLI, IDA., OLDENBURG, CLAES & COOSJE VAN BRUGGEN. - Claes Oldenburg and Coosje van Bruggen: Sculpture by the Way.
%2380741: GIANELLI, PAUL C. & EDWARD J. IMWINKELRIED. - Scientific evidence. 2nd edition.
%2317606: GIANELLI, IDA., OLDENBURG, CLAES & COOSJE VAN BRUGGEN. - Claes Oldenburg and Coosje van Bruggen: Sculpture by the Way.
%2367103: GIANNI, FRIDA & STEFANO TONCHI. - Gucci : the making of.
%2361666: GIANOTTEN, MARCO H.E., WILFRED A.A. VAN BARNEVELD, PETER VERKOOIJEN, WILFRED ACHTHOVEN. - 'de-Onderneming.com'.
%23114941: GIBBS, F.W. - Joseph Priestley : adventurer in science and champion of truth.
%23155193: GIBIAN, PETER. - Oliver Wendell Holmes and the culture of conversation.
%23202738: GIBILISCO, STAN. - Handbook of radio and wireless technology.
%2374823: GIBLIN, J.L. - The politics of environmental control in Northeastern Tanzania, 1840-1940.
%2389577: GIBOIRE, C. (ED.) - Lovingly, Georgia. The complete correspondence of Georgia O'Keefe & Anita Pollizer.
%23205519: GIBRALTAR. - Gibraltar in the Spanish Cortes : [The Spanish red book on Gibraltar].
%23202391: GIBSON-JARVIE, ROBERT & GEOFFREY HAWKER. - A guide to commercial arbitration under The 1979 Act.
%23239196: GIBSON, MARION. - Witchcraft and society in England and America , 1550-1750.
%2359390: GIBSON, GAIL MCMURRAY. - The theater of devotion : East Anglian drama and society on the late middle ages.
%23255701: GIBSON, ALEKSEY. - Russian poetry and criticism in Paris from 1920 to 1940.
%23209054: GIBSON, JAMES L., JOHN M. IVANCEVICH & JAMES H. DONNELLY, JR. - Organizations : behavior, structure, processes. 9th edition.
%23208797: GIBSON, MCGUIRE. - Excavations at Nippur : eleventh season.
%23170054: GIBSON, MARION. - Witchcraft and society in England and America , 1550-1750.
%2375087: GIBSON, QUENTIN. - The logic of social enquiry.
%23198316: GIDAL, NACHUM T. - De joden in Duitsland : van de Romeinse tijd tot de Weimar Republiek.
%2323793: GIDAL, NACHUM T. - Jews in Germany : from Roman times to the Weimar Republic.
%2366007: GIDDENS, ANTHONY. - Capitalism and modern social theory : an analysis of the writings of Marx, Durkheim and Max Weber.
%2364007: GIDDINS, GARY - Bing Crosby: A Pocketful of Dreams--The Early Years 1903-1940.
%2321636: GIDE, CHARLES. - Des institutions en vue de la transformation ou de l'abolition du salariat. (12 Leçons faites en mai-juni 1919 aux Étudiants américains).
%2323187: GIDE, CHARLES & CHARLES RIST. - Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen.
%23254342: GIDE, ANDRÉ. - Oscar Wilde.
%2354801: GIDE, CHARLES & CHARLES RIST. - Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen.
%23255484: GIDE, CHARLES. - Cours d'économie politique.
%2394713: GIDE, ANDRÉ. - Et nunc manet in te. Suivi de Journal intime.
%23260262: GIEBEL, J. - Japan : creatieve economie tussen Oost en West.
%23231178: GIEBELS, LAMBERT J. - Beel, van vazal tot onderkoning : biografie 1902-1977.
%23217217: GIEBELS, LAMBERT J. - Speer : Hitlers Faust.
%23203546: GIEBER, ROBERT L. - La vie Saint Jehan-Baptiste. A critical edition of an Old French Poem of the Early fourteenth century. Edited and published for the first time according to MSS B.N. fr. 3719 and B.N. nouv. acq. fr. 7515.(= Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie, Band 164).
%2382467: GIELE, J.F.M. - Gielebundel : opstellen aangeboden aan Prof. mr. J.F.M. Giele.
%2347296: GIELE, J.F.M. - (Red.). Vermogensvorming onder belastingdruk : opstellen ter gelegenheid van het zevende lustrum van De Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten
%233331: GIELE, JACQUES J. - De Eerste Internationale in Nederland : een onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse arbeidersbeweging van 1868 tot 1876.
%23262065: GIELEN, CH. - Kort begrip van het Benelux merkenrecht.
%23222612: GIELEN, CH. - [Tekst & Commentaar] Intellectuele eigendom: de tekst van de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten; de Databankenwet, de Benelux-verdragen en wetten betreffende merken en tekeningen of modellen, de Handelsnaamwet, de Rijksoctrooiwet 1995, de Wet inzake topografieën van halfgeleiderprodukten en de Zaaizaad- en Plantgoedwet voorzien van commentaar en met toevoeging van enige andere nationale en Benelux-regelingen.
%23212540: GIELEN, CH. (E.A.) - [Tekst & Commentaar] Intellectuele eigendom : de tekst van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet, het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), de Handelsnaamwet, de Rijksoctrooiwet 1995, de Wet inzake topografëeen [i.e. topografieën] van halfgeleiderprodukten en de Zaaizaad- en Plantgoedwet voorzien van commentaar en met toevoeging van enige andere nationale en Benelux-regelingen.
%23261349: GIELEN, CH. - [Tekst & Commentaar] Intellectuele eigendom : de tekst van de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten; de Databankenwet, de Benelux-verdragen en wetten betreffende merken en tekeningen of modellen, de Handelsnaamwet, de Rijksoctrooiwet 1995, de Wet inzake topografieën van halfgeleiderprodukten en de Zaaizaad- en Plantgoedwet voorzien van commentaar en met toevoeging van enige andere nationale en Benelux-regelingen.
%2343617: GIELEN, AMY-JANE. - Radicalisering en identiteit : radicale rechtse en moslimjongeren vergeleken.
%23103366: GIELIS, J.L.M. & A.P.J. PLAK. - Bibliografie van het Nederlandstalig narratief fictioneel proza 1670-1700 : bibliography of prose fiction written or translated into Dutch 1670-1700.
%2313164: [GIER, H.G. DE ... ET AL. - Gekantelde arbeidsverhoudingen : debatmiddag over de recente en toekomstige ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen.
%23114017: GIER, A.A.J. DE. - De ketenbenadering in de Awb.
%2377522: GIERKE, OTTO VON. - Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien.
%2377518: GIERKE, JULIUS VON. - Die Geschichte des deutschen Deichrechts.
%2377523: GIERKE, OTTO VON. - Schuld und Haftung im älteren deutschen Recht, insbesondere die Form der Schuld- und Haftungsgeschäfte.
%23156096: GIERSBERGEN, NOUD VAN. - Bootstrapping dynamic econometric models.
%23101877: GIESBERS, HERMAN. - Code-switching tussen dialect en standaardtaal.
%2338859: GIESE, FRIEDRICH. - Grundriss des Reichsstaatsrechts.
%23202156: GIESEL, HARALD B. - Unternehmungswachstum und Wettberwerb.
%23231811: GIESEN, PETER - Land van lafaards? : geschiedenis van de angst in Nederland.
%2350629: GIESEN, J. - Nieuwe geschiedenis : het antimilitarisme van de daad in Nederland.
%2377430: GIESKER-ZELLER, HEINRICH. - Die Rechtsanwendbarkeits-Normen.
%23166722: KUNSTHALLE GIESSEN (ED.) - Klaus Schneider : erkenntnisse ...?
%23153693: GIFFARD, PIERRE. - Les Francais en Égypte.
%23203012: GIFFEN, A.E. VAN, EN H. PRAAMSTRA. - De Groninger St. Walburg en haar ondergrond. Deel 1 en 2.
%23147697: GIFFORD, DON - The Farther Shore : a Natural History of Perception, 1798-1984.
%23210185: GIGON, FERNAND. - Henri Dunant : de avonturier der barmhartigheid.
%2376544: GIJLSTRA, D.J. & D.F. MURPHY. - Leading cases and materials on the competition law of the E.E.C.
%2326289: GIJRATH, S.J.H. & H.C. HOOGEVEEN (EDS.) - E-marktplaatsen : juridische aspecten van business to business elektronische marktplaatsen.
%2361999: GIJSEN, MARNIX, ALBERT HELMAN & MAARTEN MOURIK (EDS.) - Per diplomatieke koerier : proza en poëzie van Nederlandse en Belgische diplomaten.
%2360556: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE & HILARY MARLAND (EDS.) - Cultures of child health in Britain and the Netherlands in the twentieth century.
%23186852: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE. - Wijkplaatsen voor vervolgden : asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de tot eind 18de eeuw.
%23243005: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE. - Wijkplaatsen voor vervolgden : asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de tot eind 18de eeuw.
%23256859: GIL, FRANCISCO PIETRO. - Die Aus- und Einwanderungsfreiheit als Menschenrecht : zur Geschichte dieses Rechtes und zu seiner Begründung heute.
%2357277: GILBERT, BENTLEY BRINKERHOFF. - David Lloyd George, a political life : the architect of change, 1863-1912.
%2358662: GILBERT, BENTLEY BRINKERHOFF. - David Lloyd George, a political life. Organizer of Victory, 1912-1916.
%23238841: GILBERT, MARTIN - The Arab-Israeli conflict : its history in maps.
%23179185: GILBERT, MARGARET. - A theory of political obligation : membership, commitment, and the bonds of society.
%23189447: GILBERT, GUSTAV. - Handbuch der griechischen Staatsalterthümer. Band 1 : Der Staat der Lakedämonier und der Athener (2. Auflage, 1893); Band 2 (1885).
%23144582: GILBERT, WILLIAM. - De Magnete.
%2344764: GILBERT, C.R. (ED.). - Rare and endangered biota of Florida. Vol. II: Fishes.
%23243877: GILBERT, MARTIN - The Somme : heroism and horror in the First World War.
%23233657: GILBERT, CASS. - Inventing the skyline : the architecture of Cass Gilbert.
%23248812: GILBERT, MARTIN - Sjtsjaranski : strijder voor vrijheid.
%23260373: GILBERT, CLAUDE (ED.) - La catastrophe l'elu et le prefet.
%23220115: GILBERT, PAMELA K. (ED.) - Imagined Londons.
%2391993: GILBERT, MICHAEL. - The law : the professions.
%23257601: GILBERT, THOMAS. - Voyage from New South Wales to Canton in the year 1788, with views of the islands discovered.
%23112174: GILEAD, AMIHUD. - The Platonic Odeyssey : a Philosophical-Literary Inquiry into the Phaedo.
%23202397: GILES, F.T. - The magistrates' courts.
%2315345: GILES, O.G. - Uniform commercial law : an essay on international conventions in national courts.
%23165117: GILES, FRANK. - Napoleon Bonaparte : England's prisoner : [the emperor im exile, 1816-21].
%23204431: GILES, MARY E. - Women in the Inquisition : Spain and the New World.
%2313412: GILHUIS, P.C. - Het referendum : een rechtsvergelijkende studie.
%2343704: GILHUIS, P.C. ... [ET AL. - Bedrijfsinterne milieuzorg en vergunningverlening 'Is het gras groener bij de buren?' : verslag van de achtenvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht, gezamenlijk met de Belgische Vereniging voor Milieurecht op 19 september 1997.
%2334428: GILISSEN, JOHN. - Les délits militaires (IVe congrès international Madrid, 9-12 mai 1967, Volume 1).
%2368103: GILISSEN, JOHN. - Liber amicorum John Gilissen : Code et constitution, mélanges historiques = Wetboek en grondwet in historisch perspectief.
%23232646: GILL, TERRY D. - Litigation strategy at the International Court.
%23170751: GILL, COLIN. - Industrial relations in the chemical industry.
%23159857: GILL, SAM D. - Storytracking : texts, stories & histories in central Australia.
%23194903: GILL, JO. - The Cambridge introduction to Sylvia Plath.
%23140534: GILLAN, GARTH. - Rising from the ruins : reason, being, and the good after Auschwitz.
%23185845: GILLE, KLAUS FRIEDRICH. - Wilhelm Meister im Urteil der Zeitgenossen. Ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte Goethes.
%23207990: GILLESPIE, MICHAEL PATRICK. - The myth of an Irish cinema : approaching Irish-themed films.
%23218746: GILLEY, BRUCE. - China's democratic future : how it will happen and where it will lead.
%23226482: GILLEY, BRUCE. - Tiger on the brink : Jiang Zemin and China's new elite.
%23196731: GILLEY, BRUCE. - Model rebels : the rise and fall of China's richest village.
%23196142: GILLIES, M.T. - COMPRESSED FOOD BARS.
%2387703: GILLIES, M.T. - Shortenings, margarines, and food oils.
%2312972: GILLIES, M.T. - Animal feeds from waste materials.
%2317307: GILLIES, M.T. - Soft drink manufacture.
%2390992: GILLIS, J.R. - The Prussian bureaucracy in crisis, 1840-1860. Origins of an administrative ethos.
%2329245: GILLIS WETTER, J. - The styles of appellate judicial opinions. A case study in comparative law.
%23153030: GILLOTT, JOHN & MANJIT KUMAR. - Science and the retreat of reason.
%23220693: GILMORE, JOHN. - Severed : the true story of the Black Dahlia murder.
%23235411: GILODO, ANDREI. - Russian silver : mid 19th century-beginning of the 20th century = Russkoe serebro : vtoraia polovina 19-nachalo 20 veka.
%23231036: GILOY-HIRTZ, PETRA - Julian Schnabel: Polaroids.
%23166103: GILPIN, ROBERT. - France in the age of the scientific state.
%23149795: GILS, M.R. VAN. - The perceived role of the military : studies presented at the Social Science Conference on the Perceived Role of the Military, France, 1970.
%23214893: GILS, M.R. VAN. - Nieuwersluis : een studie van de niet aangepaste militair.
%23248543: GILS, J.B.F. - De dokter in de oude Nederlandsche toneelliteratuur.
%23244187: GILSBACH, ALBERT - Die Konzeption der französischen Energiepolitik
%23150261: GILSING, ROB. - Bestuur aan banden : lokaal jeugdbeleid in de greep van nationaal beleid.
%2377730: GILSING, VICTOR ALEXANDER. - Exploration , exploitation and co-evolution in innovation networks.
%23227499: GILSON, ÉTIENNE. - Forms and substances in the arts.
%23126450: GILSON, ÉTIENNE. - l'Esprit de la philosophie médiévale.
%2351343: GILST, A.P. VAN. - Vastelavond en Carnaval : de geschiedenis van een volksfeest.
%23226999: GIMBEL, RICHARD. - The genesis of flight : the aeronautical history collection of Colonel Richard Gimbel.
%2386337: GIMÉNEZ, C., ASHTON, D. & SERRALLER, F. CALVO. - Picasso and the Age of Iron.
%23263178: GIMENEZ, MARC (ED.) - Promo! [: Calendars, Pamphlets, T-shirts, and more].
%23119143: GIMPEL, JAMES. - National elections and the autonomy of American state party systems.
%23111438: GINGE, BIRGITTE. - Northwest Necropolis, Southwest Sanctuary and Acropolis Excavations at Satricum 1907-1910.
%23190719: GINGRICH, NEWT. - Lessons learned the hard way : a personal report.
%23174175: GINNEKEN, JAC. VAN., GROOTE, GEERT - De Navolging van Christus : naar de oudste teksten in de authenticke volgorde.
%2323368: GINNEKEN, JAC. VAN. - Trois textes pré-Kempistes du second livre de l'imitation : à l'occasion de l'anniversaire sexcentenaire de Gérard Grote, 1340 - 1940.
%2389671: GINNELL, LAURENCE. - The Brehon laws : a legal handbook.
%23154151: GINSBERG, MORRIS. - Reason and unreason in society. Essays in sociology and social philosophy.
%2319879: GINSBORG, PAUL. - Silvio Berlusconi: Television, Power and Patrimony
%23187513: GINSBURG, HENRY. - Thai art and culture : historic manuscripts from western collections.
%2383352: GINSBURGS, GEORGE & ROBERT M. SLUSSER (ED.) - A calendar of Soviet treaties, 1958-1973.
%23142795: GINSBURGS, GEORGE. - Soviet citizenship law.
%23161636: GINTER, DONALD E. - A Measure of wealth : the English Land Tax in historical analysis.
%23191317: GIORA SHOHAM, SHLOMO (ED.). - Israel Studies in Criminology. Volume 2 : 1972/3.
%23258630: GIOVANNINI, ALBERTO & COLIN MAYER (EDS.) - European financial integration.
%23231569: GIRARD, FRANÇOIS - Thirty Two Short Films About Glenn Gould: The Screenplay.
%2378642: GIRARD, PAUL FRÉDÉRIC. - Mélanges Paul Frédéric Girard : études de droit romain, dédiées à M. P. F. Girard à l occasion du 60e anniversaire de sa naissance (26 oct. 1912).
%2368505: GIRARD, PAUL FRÉDÉRIC. - Études d'histoire juridique offertes à Paul Frédéric Girard par ses élèves.
%23249240: GIRARD, FRANÇOIS & DON MCKELLAR. - Thirty-two short films about Glenn Gould.
%23157780: GIRARDI, ALEXANDER. - Aan het noodlot is niet te ontkomen : de levensroman van Alexander Girardi.
%23232885: GIRAUD, RENÉ. - Vers une internationale économique.
%23198693: GIRGIS, MAURICE. - Industrialization and trade patterns in Egypt.
%23245046: GIRKON, HANS. - Darstellung und Kritik des religiösen Illusionsbegriffes bei Ludwig Feuerbach.
%2335632: GIRNDT, HELMUT & HARTMUT TRAUB (EDS.) - Praktische und angewandte Philosophie, Band 2 : Beiträge zum vierten Kongress der Internationalen Johann-Gottlieb-Fichte-Gesellschaft in Berlin 03.-08. Oktober 2000.
%23121050: GIRNDT, HELMUT & WOLFGANG H. SCHRADER (EDS.) - Realität und Gewissheit.
%2396293: GIROD, P.L. - Connaissance pratique de la facture des grandes orgues.
%2360651: GISBERT, BLAISE. - L'éloquence chrétienne, dans l'idée et dans la pratique.
%23138756: GISCARD D'ESTAING, V. - Mijn Jaren in het Elysée.
%23170999: GISOLF, R.C. - Dilemma's : toespraak over de organisatie van de rechtspraak.
%23193298: GISOLFI, DIANA; DINDING-LARSEN, STAALE - The rule, the Bible, and the council : the library of the Benedictine Abbey at Praglia.
%23126330: GISSENWEHRER, M. & SIECKMEYER, J. - Peking Oper. Theaterzeit in China.
%23198871: GISTELINCK, FRANS & MAURITS SABBE (EDS.) - Early sixteenth century printed books, 1501-1540, in the library of the Leuven Faculty of Theology.
%239431: GITMANS, W.J.M. & P.J.M. VAN WERSCH. - Knelpunten in de bestuursstructuur van het algemene ziekenhuis.
%2376818: GITS, CARLOS. - Recht, persoon en gemeenschap : een sociologische en existentieel-phenomenologische ontleding van het juridische verschijnsel.
%23104239: GITS, CARLOS. - Recht, persoon en gemeenschap : een sociologische en existentieel-phenomenologische ontleding van het juridische verschijnsel.
%2329553: GITTELL, ROSS J. - Community Organizing: Building Social Capital as a Development Strategy.
%2386163: GLADBACH, PETER. - Die Behandlung von auf Betriebsvereinbarungen beruhenden Ruhegeldordnungen nach einem Betriebsinhaberwechsel.
%23206494: GLADFELTER, ELIZABETH HIGGINS. - Agassiz's legacy : scientists' reflections on the value of field experience.
%23242377: GLAESSNER, GERT-JOACHIM. - German Democracy: From Post-World War II to the Present Day.
%23141443: GLAESSNER, GERT-JOACHIM. - German democracy : from post-World War II to the present day.
%2377432: GLAFEY, ADAM FRIEDRICH. - Vollständige Geschichte des Rechts der Vernunft, worin die in dieser Wissenschaft erschienen Schriften nach ihrem Inhalt und wahren Wert beurteilt werden. Nebst einer Bibliotheca iuris naturalis et gentium.
%23234206: GLANCY, DIANE & MARK NOWAK (EDS.) - Visit teepee town : native writings after the detours.
%23188102: GLANNON, WALTER. - Genes and future people : philosophical issues in human genetics.
%23243014: GLAS, MARIEKE VAN DER - Gaining Ground - Land Use and Soil Conservation in Areas of Agricultural Colonisation in South Brazil and East Paraguay.
%23124033: GLASBERGEN, P. - Milieubeleid : theorie en praktijk.
%2396875: GLASBERGEN, W. & W. GROENMAN-VAN WAATERINGE. - The Pre-Flavian Garrisons of Valkenburg Z.H. fabriculae et bipartite barracks.
%23201282: GLASBRENNER, FERNAND-ROGER. - Des emprunts par obligations aux emprunts indexés.
%23194333: GLASENAPP, HELMUT VON. - Het Chinese universalisme.
%2377436: GLASER, JULIUS. - Beiträge zur Lehre vom Beweis im Strafprozess.
%23121: GLASER, JULIUS. - Beiträge zur Lehre vom Beweis im Strafprozess.
%23181246: GLASER, MILTON. - Kunst ist Arbeit.
%23247113: GLASER, FRIEDRICH. - Die Börse.
%2377434: GLASER, JULIUS. - Abhandlungen aus dem österreichischen Strafrecht. 1. (einziger) Band: Über strafbare Drohungen. Über strafbare Unterlassungen.
%2377437: GLASER, JULIUS. - Gesammelte kleinere juristische Schriften.
%23232003: GLASL, FRIEDRICH (ED.) - Verwaltungsreform durch Organisationsentwicklung.
%23123600: GLASS, JAMES M. - Delusion : internal dimensions of political life.
%231513: GLASS, GENE V. ; VICTOR L. WILSON ; JOHN M. GOTTMAN - Design and analysis of time-series experiments.
%23216070: GLASS, DAVID VICTOR & D.E.C. EVERSLEY (EDS.) - Population in history : essays in historical demography.
%23241368: GLASS, IAN STEWART - Nicolas-Louis De La Caille, Astronomer and Geodesist.
%23242705: GLASS, JOSEPH B. - From new Zion to old Zion : American Jewish immigration and settlement in Palestine , 1917-1939.
%23172285: GLASSGOLD, PETER, - Living space : poems of the Dutch 'Fiftiers'.
%2350828: GLASSMAN, PETER. - J.S. Mill: The evolution of a genius.
%23232154: GLASTRA VAN LOON, JAN F. - Kanalen graven.
%23157381: GLASTRA VAN LOON, JAN F. - De open samenleving en haar vrienden : in discussie met Jan Glastra van Loon.
%23231191: GLASTRA VAN LOON, JAN F. - De Platoonse cirkel : filosofische beschouwingen en actueel-maatschappelijke opstellen.
%2339198: GLASTRA VAN LOON, JAN F. - De ijdelheid van beslissingen : opstellen over recht, politiek en ethiek.
%2315518: GLASTRA VAN LOON, JAN F. - De eenheid van het handelen : opstellen over recht en filosofie.
%2373121: GLASTRA VAN LOON, OTTO. - Onder de stenen lier : het Concertgebouworkest : lief, leed en luim in tachtig jaar samenspel van wereldberoemde muziekmakers.
%23132415: GLASZ, J.R. - Bewaring verzekerd? De Advocaat in de voorfase van het strafproces : Congresbundel.
%23244474: GLASZ, J.R. - Vijftig jaar rechtspraktijk in Nederland : 3 persoonlijke impressies : de advocaat, de belastingadviseur, de notaris.
%23163443: GLAUDEMANS, MARC. - Amsterdams Arcadia : de ontdekking van het achterland.
%23126679: GLAWE, WALTHER. - Die Hellenisierung des Christentums in der Geschichte der Theologie von Luther bis auf die Gegenwart.
%233074: GLAZEBROOK, PETER. - Blackstone's statutes on criminal law.
%2344596: GLAZER, NATHAN. - Ethnic dilemmas, 1964-1982.
%23116771: GLAZOV, YURI. - To Be or Not to Be in the Party. Communist Party Membership in the USSR.
%23170806: GLAZOV, YURI. - The Russian mind since Stalin's death.
%23142492: GLEDHILL, ALAN. - The Republic of India : the development of its laws and constitution.
%2384575: GLEES, ANTHONY. - Reinventing Germany : German political development since 1945.
%23250411: GLEES, ANTHONY. - Reinventing Germany : German political development since 1945.
%23190850: GLEISER, MARCELO. - The prophet and the astronomer : a scientific journey to the end of time.
%2343498: GLEITMAN, LILA R. & MARK LIBERMAN (EDS.) - An invitation to cognitive science : Volume 1 : Language.
%23263078: GLEITMAN, LILA & BARBARA LANDAU (EDS.) - The acquisition of the lexicon.
%2346231: GLEIZAL, JEAN JACQUES - La police: Le cas des democraties occidentales.
%2342158: GLENDINNING, VICTORIA - Leonard Woolf: A Biography.
%2358118: GLENDON, MARY ANN - Abortion and divorce in western law. American failures, European challenges.
%23255099: GLENDON, MARY ANN - Abortion and divorce in western law. American failures, European challenges.
%2359433: GLENDON, MARY ANN - A Nation under Lawyers. How the crisis in the legal profession is transforming American society.
%23262332: GLENN, H. PATRICK. - Legal traditions of the world : sustainable diversity in law. 3rd edition.
%23158658: GLENNON, MICHAEL J. - Constitutional diplomacy.
%2360285: GLENNON, ROBERT JEROME. - The iconoclast as reformer : Jerome Frank's impact on American law.
%2392772: GLENNON, MICHAEL J. - The fog of law : pragmatism, security and international law.
%2362302: GLENNY, MISHA - McMaffia : misdaad zonder grenzen.
%23121838: GLESER, L.J., PERLMAN, M.D., PRESS, S.J. & SAMPSON, A.R. (EDS.) - Contributions to Probability and Statistics. Essays in Honor of Ingram Olkin.
%2347845: GLICK, ROBERT. - Rage, Power, and Aggression.
%2347081: GLICKMAN, M.J.A. - From crime to rehabilitation.
%23250403: GLICKMAN, HARVEY (ED.) - Ethnic conflict and democratization in Africa.
%2346128: GLICKSBERG, CHARLES I. - Literature and society.
%2392611: GLICKSBERG, CHARLES I. - Modern literature and the death of God.
%23225658: GLICKSBERG, CHARLES I. - The sexual revolution in modern English literature.
%23175183: GLIMM, JAMES & ANDREW J. MAJDA (EDS.) - Multidimensional hyperbolic problems and computations : Workshop : Papers.
%23220378: GLOMM, MARTIN & RAFAEL JIMÉNEZ. - Lustspiel : erotische Piktogramme.
%23224688: GLOPPEN, SIRI. - South Africa: The Battle over the Constitution.
%23164686: GLOTZ, GUSTAVE. - Ancient Greece at work : an economic history of Greece from the Homeric period to the Roman conquest.
%23245463: GLÖTZNER, VICTOR. - Die strafrechtliche Terminologie des Ulozenie 1649 : Untersuchungen zur russischen Rechtsgeschichte und Gesetzessprache.
%23112187: GLOUBERMAN, M. - Descartes : the Probable and the Certain.
%23145598: GLOVER, MICHAEL. - Wellington's Peninsular victories : [Busaco, Salamanca, Vitoria, Nivelle].
%23257997: GLOVERSLAND, LORRI & DANIEL BLAKE SMITH - The Shipwreck That Saved Jamestown: The Sea Venture Castaways and the Fate of America.
%23233144: GLUBB, JOHN BAGOT. - A soldier with the Arabs.
%23233140: GLUBB, JOHN BAGOT. - A soldier with the Arabs.
%23163261: GLUCKLICH, ARIEL. - The strides of Vishnu Hindu culture in historical perspective.
%2359377: GLUECK, SHELDON & ELEANOR GLUECK. - Five hundred delinquent women.
%2398947: GLUSKER, J.P., B.K. PATTERSON & M. ROSSI (ED.). - Patterson and Pattersons: fifty tears of the Patterson function.
%23249424: GLUSMAN, JOHN. - Conduct under fire : four American doctors and their fight for life as prisoners of the Japanese , 1941-1945.
%2339925: GLYNN, IAN. - Elegance in science : the beauty of simplicity.
%239052: GMELIN, HANS. - Studien zur Spanischen Verfassungsgeschichte des Neunzehnten Jahrhunderts.
%233702: GMÜR, OTTI. - Häuser - Dörfer - Städte : Architekturführer Kanton Luzern.
%2317445: GMÜRR, PATRICK. - Eine Kinderstadt : Erweiterung Schulanlage Scherr
%23111440: GNADE, MARIJKE (ED.) - The Southwest Necropolis of Satricum. Excavations 1981-1986.
%23225687: GNEIST, RUDOLF VON. - Festgabe für Rudolf von Gneist zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum : am 20. Nov. 1888 : dargebracht von der Juristischen Fakultät der Universität Jena.
%2377438: GNEIST, RUDOLF VON. - Die Bildung der Geschworenengerichte in Deutschland.
%2377440: GNEIST, RUDOLF VON. - Die formellen Verträge des neueren römischen Obligationsrecht in Vergleichung mit den Geschäftsformen des grichischen Rechts.
%23235899: GNEIST, RUDOLF VON. - Festgabe für Rudolf von Gneist zum Doktorjubiläum am 20. Nobember 1888.
%2387687: GNEIST, RUDOLF VON. - Festschrift zum 50jährigen Doktorjubiläum des wirklichen geheimen Oberjustizrats Herrn Professor Dr. Rudolf von Gneist am 20. Novermber 1888, überreicht von der juristischen Fakultät der Universität Breislau.
%23199307: GÖBEL, REINGART. - Kriminalprävention : eine Auswahbibliographie aus dem Computer-gestützten Dokumentationssystem (COD-Literatur) swe Veröffentlichungsjahre 1995/1996.
%2369523: GODARD, KEITH - This Way -- That Way.
%2333307: GODARD, JEAN-LUC. - Cinema: The Archaeology of Film and the Memory of A Century (Talking Images).
%2320996: GODBER, JOYCE. - History of Bedfordshire 1066-1888.
%2368487: GODBOLE, MADHAV - Public Accountability and Transparency: The Imperatives of Good Insurance.
%2371321: GODDARD, STACIE E. - Indivisible Territory and the Politics of Legitimacy: Jerusalem and Northern Ireland.
%23191365: GODDARD, MICHAEL - Substantial Justice: An Anthropology of Village Courts in Papua New Guinea.
%23240084: GODDEFROY, E. - Manuel de police technique.
%236109: GODDIJN, H.P.M. - Het funktionalisme in de sociologie. Met name in de Verenigde Staten. Diss.
%2334649: GODDIJN, H.P.M. (E.A.). - Geschiedenis van de sociologie : achtergronden, hoofdpersonen en richtingen.
%2377854: GODDIJN, H.P.M. - Sociologie, socialisme en democratie : de politieke sociologie van Émile Durkheim.
%2350430: GODECHOT, JACQUES (ED.) - Les Constitutions de la France depuis 1789.
%2321159: GODEFROI, L.S. - Het ziekenfondswezen in Nederland. Ontwikkelingen en perspectieven.
%2337771: GODELIER, MAURICE. - Rationality and irrationality in economics.
%23150011: GODFREY, JOHN F. - Capitalism at war : industrial policy and bureaucracy in France, 1914-1918.
%23185514: GODSCHALK, JAN (ED.) - Sociologie als spiegelgevecht : opstellen over waardevrijheid en sociologische technieken [van Alwin W. Goudlner, Howard S. Becker, Derek L. Phillips, Irwin Deutscher].
%23197365: GODSCHALK, L.A.F. - Ontijdig schip-verlaten.
%238365: GODSCHALK, L.A.F. - Ontijdig schip-verlaten. Handelsed. diss.
%23247898: GODSELL, SEAN & PATRICK MCGEOWN. - More thoughts from the Pattaya orphanage.
%23257483: GODWIN, HARRY. - The history of the British flora : a factual basis for phytogeography.
%2366228: GOEBEL, ROLF J. (ED.) - A companion to the works of Walter Benjamin.
%2324950: GOEBEL, ULRICH (ED.) - Johann Wolfgang von Goethe. One Hundred and Fifty Years of Continuing Vitality.
%23203085: GOEBEL, JULIUS. - Antecedents and beginnings to 1801 (History of the Supreme Court of the United States, volume 1).
%239415: GOEDE, B. DE. - Beeld van het Nederlands bestuursrecht.
%2361812: GOEDE, B. DE. - De straat : publiekrechtelijke plaatsbepaling.
%23233098: GOEDEGEBUURE, JAAP - De Schrift Herschreven: De Bijbel in de Moderne Literatuur 1.
%23236653: GOEDEGEBUURE, J.L. - Het mythische substraat : verhaalpatronen in de Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw.
%23126681: GOEDEMEYER, ALBERT. - Die Geschichte des Griechischen Skeptizismus.
%2325071: GOEDEWAAGEN, T. - Het Spectrum der philosophie in de twintigste eeuw.
%23146521: GOEDHART, MARC H. - Financial Planning in divisonalised firms. Models and methods.
%2319232: GOEDHART, C. - De rentevorming in de moderne volkshuishouding.
%23101883: GOEMAN, A.C.M. - Klank- en vormverschijnselen van het dialect van Zoetermeer.
%2344759: GOEMAN, MECHTILD. - Das Schicksal der Lebenslänglichen.
%2315616: GOEMAN BORGESIUS, H. - De nieuwe armenwet.
%2360762: GOEREE, JACOB K. - Applications of discrete choice models.
%23126688: GOERZ, ADAM. - Mittelrheinische Regesten oder chronologische Zusammenstellung des Quellenmaterials für die Geschichte der Territorien der beiden Regierungsbezirke Koblenz und Trier in kurzen Auszügen.
%23126690: GOERZ, ADAM. - Regesten der Erzbisschöfe zu Trier von Hetti bis Johann II. 814 - 1503.
%23237118: GOERZ, ADAM. - Mittelrheinische Regesten oder chronologische Zusammenstellung des Quellenmaterials für die Geschichte der Territorien der beiden Regierungsbezirke Koblenz und Trier in kurzen Auszügen. Band 1 : 509-1162.
%23223780: GOERZ, ADAM. - Mittelrheinische Regesten oder chronologische Zusammenstellung des Quellenmaterials für die Geschichte der Territorien der beiden Regierungsbezirke Koblenz und Trier in kurzen Auszügen. Band 3 : 1237-1273.
%23124858: GOES, P.F. - De fiscaal aftrekbare passiva.
%2316094: GOES VAN NATERS, M. VAN DER. - Het staatsbeeld der Sociaal-Democratie.
%23130721: GOETHALS, JOHAN. - Abnormaal en delinkwent : de geschiedenis en het actueel functioneren van de wet tot bescherming van de maatschappij.
%2353611: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON. - --BURGARD, P.J. Idioms of uncertainty. Goethe and the essay.
%23178657: GOETSCHEL, WILLI. - Constituting critique : Kant's writing as critical praxis.
%2372316: GOETSCHEL, WILLI. - Constituting critique : Kant's writing as critical praxis.
%23246484: GOETZ, ANNE MARIE. - Getting institutions right for women in development.
%23201471: GOETZFRIDT, NICHOLAS J. - Guahan : a bibliographic history.
%2329410: GOETZINGER, FRITZ. - Aus der Praxis schweizerischer Gerichte und Verwaltungsbehörden. Festgabe zum 70. Geburtstage F. Goetzinger.
%23126268: GOFF, JACQUES LE - La Civilisation de l'Occident Médiéval.
%23260332: GOFF, ROBERT & GARETH JONES. - The law of restitution.
%23164964: GOGH, VINCENT VAN. - Vincent van Gogh Collection du musée national Vincent van Gogh à Amsterdam.
%23160555: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - Spel van vier .
%23196493: GOGH, VINCENT VAN. - Van Gogh's van Goghs : masterpieces from the Van Gogh Museum, Amsterdam.
%23165110: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - Het lichtende verschiet.
%23196496: GOGH, VINCENT VAN. - Van Gogh's face to face : the portraits.
%2330723: GOGH, VINCENT VAN. - Van Gogh: A Self-Portrait; Letters Revealing His Life as a Painter: Letters Revealing His Life as a Painter.
%23188029: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - Het licht van binnen.
%2341332: GOGITSCHAYSCHWILI, PHILIPP. - Das Gewerbe in Georgien unter besonderer Berücksichtigung der primitiven Betriebsformen.
%23126683: GÖHLER, JOSEF. - Rom und Italien : die römische Bundesgenossenpolitik von den Anfängen bis zum Bundesgenossenkrieg
%23232343: GOICHON, A.M. - Jordanie réelle. 2 Vols.
%23145341: GOINGS, KENNETH W. - The NAACP comes of age: the defeat of Judge John J. Parker.
%23245991: GOLANY, GIDEON. - Urban underground space design in China : vernacular and modern practice.
%23234494: GOLBY, J.M. & A.W. PURDUE. - The Making of the Modern Christmas.
%23239729: GOLD, MICHAEL EVAN. - An introduction to the law of employment discrimination.
%23121496: GOLD HANSEN, DEBRA. - Strained sisterhood. Gender and class in the Boston female anti-slavery society.
%23122621: GOLD, JOSEPH. - The fund agreement in the courts.
%23171417: GOLD, PENNY SCHINE. - Making the bible modern : children's bibles and Jewish education in twentieth-century America.
%23239730: GOLD, MICHAEL EVAN. - An introduction to labor law.
%2377441: GOLDAST VON HAIMINSFELD, MELCHIOR. - Collectio constitutionum imperialum. Recessus, ordinationes, constitutiones, statuta, rescripta etc. imperatorum, regum et principum electorum s. Imperii Romano-Theutonici.
%2393176: GOLDBERG, E.J. (ED). - The social history of labor in the Middle East.
%2327704: GOLDBERG, SYLVIE-ANNE. - Two patterns of rationality in Freud's writings.
%23145929: GOLDBERG, JACOB A. - Social Aspects of the Treatment of the Insane. Based on a Study of New York Experience. (Studies in History, Economics and Public Law, Volume XCVII, Number 221.)
%2397606: GOLDBERG, E., R. KASABA & J.S. MIGDAL (ED.). - Rules and Rights in the Middle East. Democracy, Law, and Society.
%23200388: GOLDBERGER, ERNST. - Preisbewegungen in Israel 1949-1953 : eine Studie zu den Grundproblemen der Gesellschaft, Wirtschaft und Wirtschaftspolitik Israels.
%23241176: GOLDBERGER, MARVIN L. AND KENNETH M. WATSON. - Collision Theory
%23975: GOLDBLAT, JOZEF., SIPRI. - The CB disarmamaent negotiations, 1920-1970. (The problem of chemical and biological warfare : a study of the historical, technical, military, legal and political aspects of CBW, and possible disarmament measures ; vol. 4).
%236292: GOLDBLITH, SAMUEL A. - RADIATION PRESERVATION OF FOODS : proceedings of an international conference : held in Boston, Mass., September 27-30, 1964.
%23126235: GOLDEN, MIRIAM - Labor divided : austerity and working-class politics in contemporary Italy.
%23237254: GOLDEN, CHARLES J. ... [ET AL. - Item interpretation of the Luria-Nebraska neuropsychological battery.
%2361233: GOLDEN, J. & CH.E. ROSENBERG. - Pictures of Health. A photographic History of Health Care in Philadelphia 1860-1945.
%23124282: GOLDFARB, JEFFREY C. - Beyond glasnost : the post-totalitarian mind.
%23259647: GOLDFARB, JEFFREY C. - The cynical society : the culture of politics and the politics of culture in American life.
%23224958: GOLDFRIEDRICH, JOHANN. - Registerband. Geschichte des Deutschen Buchhandels [Knapp-Goldfriedrich].
%23252553: GOLDHAGEN, DANIEL JONAH. - Hitler's willing executioners : ordinary Germans and the Holocaust.
%23221935: GOLDHAGEN, DANIEL JONAH. - Hitlers gewillige beulen.
%23158768: GOLDHIRSCH, LAWRENCE B. - The Warsaw Convention annotated : a legal handbook.
%23212892: GOLDIN, IAN. - Trade liberalisation : global economic implications.
%2345810: GOLDIN-MEADOW, SUSAN - Hearing Gesture: How Our Hands Help Us Think.
%2388432: GOLDING, MARTIN P. - Philosophy of law.
%23252556: GOLDING, MARTIN P. - Legal reasoning.
%23143309: GOLDMAN, SHALOM (ED.) - Hebrew and the bible in America : the first two centuries.
%23223444: GOLDMAN, EMMA. - Emma Goldman : a documentary history of the American years. Volume 1 : Made for America, 1890-1901.
%23246418: GOLDMAN, SHALOM., KREIGER, BARBARA. - Divine expectations : an American woman in 19th-century Palestine.
%2372574: GOLDMAN, DAVID B. - Globalisation and the Western Legal Tradition: Recurring Patterns of Law and Authority (Law in Context).
%2399977: GOLDMAN, LAURENCE. - The culture of coincidence : accident and absolute liability in Huli.
%23134696: GOLDMAN, ROGER. - Thurgood Marshall : justice for all.
%233871: GOLDMAN, EMMA. - Essays en brieven.
%23223445: GOLDMAN, EMMA. - Emma Goldman : a documentary history of the American years. Volume 2 : Making speech free, 1902-1909.
%23153053: GOLDMAN, PETER - The death and life of Malcolm X.
%23225406: GOLDMANN, EMIL & FRANZ LEIFER. - Zum Problem der Foruminschrift unter dem Lapis Niger. 1. Zwei neuere Lösungsvorschläge (Graffunder und Stroux) von Franz Leifer ; Deutungsversuch von Emil Goldmann
%23141117: GOLDMANN, KJELL (ED.) - Power, capabilities, interdependence : problems in the study of international influence.
%23146298: GOLDNER, GEORGE R. & CARMEN C. BAMBACH - The Drawings of Filippino Lippi and His Circle.
%23205811: GOLDSCHMIDT, WERNER. - American-Argentine private international law.
%23182654: GOLDSCHMIDT, JENNY E. - Mag het iets minder zijn ? : hebben we een teveel aan mensenrechten?.
%2394929: GOLDSCHMIDT, J.E. & R. HOLTMAAT. - Vrouw en recht. [Vijfde trendrapport STEO].
%2386240: GOLDSCHMIDT, J.E. - We need different stories : Een ander verhaal in het recht : Verhalen van verschil. Redes.
%2366434: GOLDSCHMIDT, BERTRAND. - Le complexe atomique: histoire politique de l'energie nucleaire.
%23238303: GOLDSCHMIDT, TIJS. - Kloten van de engel : beschouwingen over de natuurlijkheid van cultuur.
%2377443: GOLDSCHMIDT, JAMES. - Der Prozess als Rechtslage : eine Kritik des prozessualen Denkens.
%23169156: GOLDSCHMIDT, RICHARD. - The mechanism and physiology of sex determination.
%23237766: GOLDSCHMIDT, LEVIN. - Handbuch des Handelsrechts. Teil B. Band 1 Abt. 1 : Geschichtlich-literarische einleitung und Grundlehren.
%23237767: GOLDSCHMIDT, LEVIN. - Handbuch des Handelsrechts. Teil C. Band 1 Abt. 2 : die Lehre von der Ware.
%23187963: GOLDSMITH, MARTIN. - The Beatles come to America.
%2350165: GOLDSMITH, MAURICE (ED.) - Technological innovation and the economy : a Science of Science Foundation Symposium on Technological Innovation and the Growth of the Economy, held at Churchill College, Cambridge, England, April 11-13 1969.
%23193501: GOLDSMITH, DONALD. - The runaway universe : the race to find the future of the cosmos.
%23263719: GOLDSMITH, ANDREW (ED.) - Security, Development and Nation-Building in Timor-Leste: A Cross-sectoral Assessment.
%23258613: GOLDSMITH, WALTER & DAVID CLUTTERBUCK. - The Winning Streak: Britain's top companies reveal their formulas for success.
%23208239: GOLDSTEIN, JUDITH & ROBERT O. KEOHANE (EDS.) - Ideas, interests, and american trade policy.
%23227712: GOLDSTEIN, PAUL & BERNT HUGENHOLTZ. - International copyright : principles, law, and practice.
%23155185: GOLDSTEIN, LESLIE FRIEDMAN (ED.) - Contemporary cases in women's rights.
%23234339: GOLDSTEIN, REBECCA - Betraying Spinoza: The Renegade Jew Who Gave Us Modernity.
%23216383: GOLDSTEIN, THOMAS. - Dawn of modern science.
%23256223: GOLDSTEIN, JEFFREY (ED.) - Handbook of Computer Game Studies.
%23226336: GOLDSTEIN, LAURENCE. - Clear and queer thinking : Wittgenstein's development and his relevance to modern thought.
%2373378: GOLDSTEIN, JOSHUA S. & JOHN R. FREEMAN. - Three-way street : strategic reciprocity in world politics.
%23250810: GOLDSTEIN, LESLIE FRIEDMAN. - Constituting federal sovereignty : the European Union in comparative context.
%23230865: GOLDSTONE, LAWRENCE. - Inherently Unequal: The Betrayal of Equal Rights by the Supreme Court, 1865-1903.
%2331542: GOLDSTONE, LAWRENCE. - The activist: John Marshall, Marbury v. Madison, and the myth of judicial review.
%2399330: GOLDSTONE, R. & ANDERSON, G. - Thornton Wilder: an annotated bibliography of works by and about Thornton Wilder.
%23238806: GOLDSTONE, RICHARD J. - Human rights, peace and justice in Europe.
%2368698: GOLDSWORTHY - Opportunities, use, and transfer of systems research methods in agriculture to developing countries: Proceedings of an international workshop on ... The Hague.
%2397110: GOLDT, JOHANNES. - Karl Volkmar Stoy und die Johann Friedrichsschule zu Jena.
%23186106: GOLDTSCHMIT, J.E. (E.A.). - De zij-kant van het gelijk : het recht als instrument ter verbetering van de kansen op gelijke posities voor vrouwen.
%2380533: GOLDZIHER, IGNAZ. - Muhammedanische Studien. Erster Theil.
%2380573: GOLDZIHER, IGNAZ. - Die Zâhiriten : ihr Lehrsystem und ihre Geschichte : ein Beitrag zur Geschichte der muhammedanischen Theologie.
%23237765: GOLL, AUG. (ED.) - VIe Conference Internationale pour l'Unification du Droit Pénal : actes de la conférence.
%2360056: GÖLLNER, CARL. - Die Siebenbürger Sachsen in den Revolutionsjahren 1848-1849.
%23176690: GOLOVKIN, K.K. - Parametric-normed Spaces and Normed Massives.
%23243889: GOLSAN, RICHARD J. (ED.) - Fascism's return : scandal, revision, and ideology since 1980
%23171626: GOLTERMAN, WILLEM FREDERIK. - De godsdienstwijsbegeerte van S. Hoekstra Bz.
%2377447: GOLTZ, THEODOR VON DER. - Geschichte der deutschen Landwirtschaft.
%232042: GOLTZ, HANNO. - Motivirrtum und Geschäftsgrundlage im Schuldvertrag : rechtsvergleichende Untersuchung unter Berücksichtigung des französischen, schweizerischen, italienischen und deutschen Rechts.
%23224206: GOLUB, STEPHEN - Many Roads to Justice: The Law Related Work of Ford Foundation Grantees Around the World.
%23157997: GOMBERT, J. - Eilhart von Oberg und Gottfried von Strassburg : Beitrag zur Tristanforschung.
%23103841: GOMBOCZ, WOLFGANG & RUDOLF HALLER (EDS.) - International Bibliography of Austrian Philosophy. Internationale Bibliographie zur österrechischen Philosophie (IBÖP) 1976-1979.
%23103835: GOMBOCZ, WOLFGANG & RUDOLF HALLER (EDS.) - International Bibliography of Austrian Philosophy. Internationale Bibliographie zur österrechischen Philosophie (IBÖP) 1980/1981.
%23101887: GOMBRICH, R.F. - Kindness and Compassion as Means to Nirvana.
%23145726: GÓMEZ CASAS, JUAN. - Anarchist organisation : the history of the F.A.I.
%23114492: GOMMANS, JOS & JACQUES LEIDER (EDS.) - The maritime trontier of Burma : exploring political, cultural and commercial interaction in the Indian Ocean World 1200-1800.
%23251678: GOMMER, HENDRIK. - A biological theory of law : natural law theory revisited.
%23197396: GOMPERTS, B.P. - Schuldvernieuwing en schuldoverneming.
%23237615: GOMPERTS, H. A. - Intenties 2: Terug tot Simon Vestdijk en andere essays
%23182025: GOMPERTS, H.A. - Grandeur en misère van de literatuurwetenschap.
%23237613: GOMPERTS, H. A. - Intenties 1 : Kritieken en over kritiek
%23126685: GOMPERZ, HEINRICH. - Die Lebensauffassung der griechischen Philosophen und das Ideal er inneren Freiheit.
%23126687: GOMPERZ, HEINRICH. - Sophistik und Retorik : das Bildungsideal des in seinem Verhältnis zur Philosophie des 5. Jahrhunderts.
%23217797: GOMPERZ, THEODOR. - Festschrift, Theodor Gomperz dargebracht zum 70. Geburtstage am 29.3.1902 von Schülern, Freunden, Kollegen.
%23101893: GONDA, J. - The Meaning of the Sanskrit Term dhaman.
%23101899: GONDA, J. - The Mantras of the Agnyupasthána and the Sautrámani.
%23101900: GONDA, J. - The Praugasastra.
%23101902: GONDA, J. - Soma's Metamorphoses (The Identifications in the Oblatory Rites of Satapatha-Brahmana 12, 6, 1.).
%23101906: GONDA, J. - Prajapati's relations with Brahman, Brhaspati and Brahma.
%23101889: GONDA, J. - Enkele opmerkingen over syntaxis en versbouw voornamelijk in het Vedisch.
%23101891: GONDA, J. - Het probleem der continuïteit in de oudere Indische geschiedenis.
%23101892: GONDA, J. - The Savayajñas : (Kaus'ikasu-tra 60-68) : translation, introduction, commentary)
%2315402: GONDA, J. - Pusan and Sarasvati.
%23101898: GONDA, J. - De Indische zondvloed-mythe.
%234010: GONDA, J. - The Haviryajnah Somah : the interrelations of the Vedic solemn sacrifices Sankhayana Srautasutra 14, 1-13.
%23101895: GONDA, J. - The Dual Deities in the Religion of the Veda.
%2314686: GONDA, J. - The ritual functions and significance of grasses in the religion of the Veda.
%23101890: GONDA, J. - Ellipsis, Brachyologie and other Forms of Brevity in Speech in the Rgveda.
%23138665: GONIDEC, P.-F. - Les droits Africains : évolution et sources.
%23233285: GONIDEC, P.-F. - L'état africain : evolution, fédéralisme, centralisation, et décentralisation, panafricanisme.
%23201356: GONSALVES, VICTOR EMANUEL. - Metingen aangaande de relatieve energieverdeeling van het continue waterstof-spectrum tusschen 2000 en 3000 AE.
%23174638: GONSALVES, R. A.& VERHOOG. - Mr. Gonsalves : memoires.
%23219770: GONTARD, SUSETTE BORKENSTEIN & SABINE MENNER-BETTSCHEID (EDS.) - The recalcitrant art : Diotima's letters to Hölderlin and related missives.
%2328913: GONTZEA, IANCU & PARASCHIVA SUTZESCU. - Natural Antinutritive Substances in Foodstuffs and Forages.
%23100521: GONZÁLEZ, VERÓNICA. - Twin time : or, how death befell me.
%23110280: GONZALEZ GUZMAN, A.E. - A palynological study on Upper Los Cuervos and Mirador formations. (Lower and Middle Eocene; Tibu area, Columbia).
%23241758: GONZÁLEZ, JUAN. - Fallout : the environmental consequences of the World Trade Center collapse.
%2390111: GONZALEZ, R.F. & MCMILLAN, C. - Machine computation. An algorithmic approach.
%2393598: GOOCH, BRISON D. - Belgium and the February Revolution.
%23256389: GOOCH, JOHN - Mussolini and his generals : the armed forces and fascist foreign policy, 1922-1940.
%23207873: GOOD, JAMES A. & MICHAEL H. DEARMEY (EDS.) - The St. Louis Hegelians. Volume 1 : Origins, the dialectic, and the critique of materialism; Volume 2 : Cultural, national, and world unity; Volume 3 : Aesthetics, art, and art history.
%23254178: GOODALE, MARK & SALLY ENGLE MERRY (EDS.) - The practice of human rights : tracking law between the global and the local.
%23176788: GOODDEN, RANDALL L. - Preventing and handling product liability.
%23243105: GOODE, ROY. - Rapport explicatif sur la Convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire : Convention de La Haye sur les titres.
%23140909: GOODEN, ORVILLE THRASHER - Missouri and North Arkansas Railroad Strike.
%23223972: [GOODENOUGH, WARD HUNT ... ET AL. - The relevance of models for social anthropology.
%23125135: GOODENOUGH, E.R. - The theology of Justin Martyr : an investigation into the conceptions of early christian literature and its hellenistic and judaistic influences.
%234282: GOODENOUGH, F.L. - Mental testing. Its history, principles and applications.
%23104820: GOODFELLOW, PETER NEVILLE. - Bouwvormen bij vogels.
%23242827: GOODFELLOW, ROBIN & MARIE-NOËLLE LAMY (EDS.) - Learning cultures in online education.
%2351115: GOODFELLOW, D.M. - Principles of economic sociology. The economics of primitive life as illustrated from the Bantu peoples of South and East Africa.
%2388468: GOODFIELD, JUNE. - An Imagined World. A Story of Scientific Discovery.
%23255720: GOODGLASS, HAROLD & ARTHUR WINGFIELD (EDS.) - Anomia : neuroanatomical and cognitive correlates.
%23250516: GOODHEART, EUGENE. - The reign of ideology.
%23113167: GOODKIN, RICHARD E. - The Tragic Middle. Racine, Aristotle, Euripides.
%23134405: GOODMAN, LENN E. - Judaism, Human Rights, & Human Values.
%23122366: GOODMAN, KATHERINE R. & EDITH WALDSTEIN (EDS.) - In the shadow of Olympus : German Women Writers around 1800.
%2349532: GOODMAN, IRENE F., CATHERINE E. SNOW, WENDY S. BARNES, LOWRY HEMPHILL & JEAN CHANDLER - Unfulfilled expectations : home and school influences on literacy /..
%2372973: GOODMAN, ALLAN E. - In from the cold : the report of the Twentieth Century Fund Task Force on the Future of U.S. Intelligence.
%23235824: GOODMAN, UDITH C. & HOWARD C. NUSBAUM - The development of speech perception : the transition from speech sounds to spoken words.
%2332002: GOODRICH, LELAND M. & EDVARD HAMBRO. - Charter of the United Nations: commentary and documents.
%2346823: GOODSON, A.C. - Verbal imagination: Coleridge and the language of modern criticism.
%23196888: GOODWIN, T.W. - Aspects of terpenoid chemistry and biochemistry.
%23255478: GOODWIN, CRAUFURD D. (ED.) - Economics and national security: a history of their interaction.
%23192518: GOODWIN, CHARLES STEWART. - The arc of the pendulum : a philosophy for government in the 21st century.
%23188534: GOODY, JACK. - The East in the West.
%2321168: GOODYEAR-SMITH, FELICITY. - First do no harm : the sexual abuse industry.
%23241333: GOODYEAR, STEVE - Practical SharePoint 2013 Governance (Expert's Voice in Sharepoint).
%23203391: GOOIJER, W.J. DE. - Beheersing van technologische vernieuwing : een beschouwing over de beheersingsmogelijkheden van technologische innovaties met de invoering van televisie als voorbeeld van beleidsvorming.
%2334531: GOOIJER, C. DE & L.P. SUETENS. - De rechts- en belangenbescherming van de burger in de samenleving van burger en bestuur : een overzicht van de gerealiseerde voorzieningen en van de leemten / preadvies van C. de Gooijer. Burger en bestuur / preadvies van L.P. Suetens.
%23249095: GOOIJER, WINFRIED DE. - Trends in EU health care system.
%23228568: GOONESEKERE, SAVITRI. - Children, Law and Justice: A South Asian Perspective..
%2318759: GOOR, J. VAN. - Jan Kompenie as schoolmaster : Dutch education in Ceylon 1690-1795.
%232728: GOOR, J. VAN. - De Nederlandse koloniën : geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975.
%23116304: GOOR, A.R. VAN. - Effectiviteitsmeting in de detailhandel : een toepassing in de levensmiddelenbranche.
%2375457: GOOR, J. VAN (ED.). - The Indonesian Revolution : papers of the Conference held in Utrecht, 17-20 June 1986.
%2328516: GOOR, H. VAN. - Democratie of bureaucratie? : een empirische studie naar verschillen in invloed tussen politieke en ambtelijke topposities in Nederlandse gemeenten.
%23152168: GOORBERGH, ROB WILLEM JEAN VAN DEN. - Essays on optimal hedging and investment strategies, and on derivative pricing.
%2354752: GOORDEN, C.P.J. (E.A.). - Kroniek van het bestuursrecht, 1987-1992.
%2363189: GOORDEN, C.P.J. - Awb-procesdossier.
%23225486: GOORDEN, C.P.J. - Algemeen bestuursrecht compact.
%23133754: GOOS, G. & HARTMANIS, J. - The Programming Language Ada. Reference Manual.
%237993: GOOS, C.J.M. & H.J. VAN DER WAL (EDS.) - (ed.). Druggebruiken : verslaving en hulpverlening.
%23188685: GOOSEN, LOUIS. - Van Andreas tot Zacheüs : thema's uit het Nieuwe Testament en de apocriefe literatuur in religie en kunsten.
%23176436: GOOSSENS, CHARLES. - Voor een empirische ethiek.
%23123103: GOOSSENS, CHARLES. - Exploring an Explanation of Moral Duty : moderate voluntarism.
%23125913: GOOSSENS, CHARLES. - Het recht van de moraal.
%23200054: GOOSSENS, JOSEPH ANTOINE A.M.H. - Onderzoek over de door Phoma Apiicola Klebahn veroorzaakte schurftziekte van de knolselderijpant, Apium Graveolens L. en over synergetische vormen en locale rassen van deze zwam.
%23213487: GOOSZEN, HANS. - A demographic history of the Indonesian archipelago, 1880-1942.
%23249627: GOOT, ROEL ANTOIN VAN DER. - High performance Linda using a class library.
%23137598: GOOT, ROEL VAN DER - High Performance Linda using a Class Library.
%23246378: GOPAL, SARVEPALLI. - Anatomy of a confrontation : the rise of communal politics in India.
%23229635: GOPAL, SARVEPALLI. - Anatomy of a confrontation : the rise of communal politics in India.
%23235016: GOPAL, GITA & MARYAM SALIM (EDS.) - Gender and Law: Eastern Africa Speaks Proceedings of the Conference Organized by the World Bank and the Economic Commission for Africa.
%23185727: GOPALAKRISHNAN, P. K. - Development of economic ideas in India (1880-1914).
%23124813: GOPNIK, IRWIN. - A Theory of Style and Richardson's Clarissa.
%23227572: GÖPPINGER, HANS. - Der Täter in seinen sozialen Bezügen: Ergebnisse aus der Tübinger Jungtäter-Vergleichsuntersuchung (German Edition).
%238001: GÖPPINGER, HORST. - Kriminologie: eine einführung.
%23130834: GORCE, AGNÈS DE LA - Wesley. Maître d'un Peuple, 1703-1791.
%2314209: GORDENKER, LEON. - The UN Secretary-General and the maintenance of peace.
%23122258: GORDENKER, LEON. - The United Nations and the peaceful unification of Korea. The politics of field operations 1947-1950.
%23217213: GORDO-LÓPEZ, ANGEL J. & IAN PARKER (EDS.) - Cyberpsychology.
%23144097: GORDON-BROWN, A. (ED.), UNION-CASTLE MAIL STEAMSHIP COMPANY. - The South and East African Year Book & Guide : 1949 edition : with atlas, town plans and diagrams.
%23230959: GORDON, MATTHEW S. - Understanding Islam: Origins*Beliefs*Practices*Holy Texts*Sacred Places.
%2317369: GORDON, ROBERT J. & MERVYN J. MEGGITT. - Law and order in the New Guinea Highlands: encounters with Enga.
%23147358: GORDON-BROWN, A. (ED.), UNION-CASTLE MAIL STEAMSHIP COMPANY. - The Year Book and Guide to Southern Africa : 1952 : (including the Union of South Africa, Northern and Southern Rhodesia, South West Africa, Angola, etc.) : with atlas, town plans , route maps.
%23144539: GORDON-BROWN, A. (ED.), UNION-CASTLE MAIL STEAMSHIP COMPANY. - The South and East African Year Book & Guide : 1939 edition : with atlas and diagrams.
%23149369: GORDON-BROWN, A. (ED.), UNION-CASTLE MAIL STEAMSHIP COMPANY. - The Year Book and Guide to Southern Africa : 1959 : (including the Union of South Africa, the Federation of Rhodesia and Nyasaland, South West Africa, the High Commission Territories, Angola, etc.) : with atlas, town plans, and folding road map.
%23213307: GORDON, LINCOLN - Brazil's Second Chance: En Route toward the First World (Century Foundation Books (Brookings Hardcover)).
%23111113: GORDON, R.W. - (ed.) The legacy of Oliver Wendell Holmes, jr.
%23178990: GORDON, ANDREW (ED.) - Postwar Japan as history.
%2351453: GORDON, LYNDALL. - Lives Like Loaded Guns: Emily Dickinson and Her Family's Feuds.
%23145067: GORDON-BROWN, A. (ED.), UNION-CASTLE MAIL STEAMSHIP COMPANY. - The South and East African Year Book & Guide : 1935 edition : with atlas and diagrams.
%23242683: GORDON, LYNDALL. - Vindication : a life of Mary Wollstonecraft.
%23253239: GORDON, G.A.H. - British seapower and procurement between the wars: a reappraisal of rearmament.
%23146797: GORDON-BROWN, A. (ED.), UNION-CASTLE MAIL STEAMSHIP COMPANY. - The South and East African Year Book & Guide : 1938 edition : with atlas and diagrams.
%2322615: GORDON, DONALD H. & HARRIE L. VAN MENS. - Lands across the sea : trusts , taxes and donative transfers of land in The Netherlands and the United States.
%2372902: GORDON, PHILIP H. & SOPHIE MEUNIER. - The French challenge : adapting to globalization.
%2395485: GORDON, LINDA. - Pitied but not entitled: single mothers and the history of welfare, 1890-1935.
%23195621: GORDON, DOUGLAS. - Kidnapping.
%2333171: GORE, JENNIFER. - The struggle for pedagogies : critical and feminist discourses as regimes of truth.
%23111122: GÓRECKI, PJOTR. - Economy, society, and lordship in Medieval Poland, 1150-1250.
%23135702: GORGE, PIERRE DE LA - Histoire du Second Empire.
%2399393: GORGE, PIERRE DE LA - Histoire religieuse de la revolution francaise. In five volumes.
%2351842: GORGON, T.W. - Handbook for estimating machining times. A concise and systematic presentation of information and tabular data for the use of ratefixers and others concerned with the rapid and accurate calculation of production times.
%23184124: GORKUM, PIER HENDRIK VAN. - Kerk en voorlichting. Een analyse van de begrippen voorlichting en public relations, alsmede van de wijze waarop zij toepassing hebben gevonden op kerkelijk gebied.
%23106078: GORKY, MAKSIM. - Selected letters.
%23108418: GÖRLAND, A. - Religionsphilosphie.
%2339962: GORLÉ, FRITS, GRETA BOURGEOIS & HUBERT BOCKEN. - Rechtsvergelijking.
%23256315: GORLÉ, FRITS. - Oost-Europa in Europa : eenheid en verscheidenheid : huldeboek opgedragen aan Frits Gorlé.
%2372956: GORMLEY, WILLIAM T. - Everybody's children : child care as a public problem.
%23260905: GORMLEY, LAURENCE W. - EU law of free movement of goods and customs union.
%23250037: GORMLEY, LAURENCE W. - Prohibiting restrictions on trade within the EEC : the theory and application of articles 30-36 of the EEC Treaty.
%2390354: GORNY, JOSEF. - The State of Israel in Jewish Public Thought: The Quest for Collective Identity.
%23209411: GORONWY-ROBERTS, MARIAN. - A woman of vision : a life of Marion Phillips, MP.
%2383235: GORSEY, G. - (ed.) Equality and Freedom. International and comparitive jurisprudence.
%23233381: GORTER, HERMAN. - Verzamelde lyriek tot 1905 : jeugdwerk : de school der poëzie : nalezing.
%23147114: GORTER, C. - The dynamics of unemployment and vacancies on regional labour markets.
%23214365: GORTER, H.P., GRÄFNITZ, CHRISTIANE. - Ruimte voor natuur : 80 jaar bezig voor de natuur van de toekomst.
%23135710: GORUP, RADMILA J. - The Prince of Fire. An anthology of Contemporary Serbian Short Stories.
%23249827: GORUP VON BESÁNEZ, FERDINAND FREIHERRN. - Organisation und Instruktion der Wiener k.k. Sicherheitswache : Erganzungsband umfassend die Ausnahme des Tatbestandes nach den diesbezuglichen Gesetzen, Verordnungen, Instruktionen und Kommentaren zum Schulegebrauche fur Polizeiorgane.
%23135043: GORZ, ANDRÉ. - Métamorphoses du travail : quête du sens : critique de la raison économique.
%23258974: GOSCHA, CHR. E. - Historical Dictionary of the Indochina War (1945-1954). An International and Interdisciplinary Approach.
%23186770: GOSCHEN, GEORGE J. - De wisselkoersen [Theory of the foreign exchanges].
%23243950: GOSEWINKEL, DIETER (ED.) - Wirtschaftskontrolle und Recht in der nationalsozialistischen Diktatur.
%2347872: GOSHEN-GOTTSTEIN, ESTHER - Recalled to Life: The Story of a Coma.
%2333531: GOSHGARIAN, G. M. - To Kiss the Chastening Rod: Domestic Fiction and Sexual Ideology in the American Renaissance.
%2366920: GOSLIN, D.A. (ED.) - Handbook of Socialization Theory and Research.
%23231832: GOSLINGA, HANS - De journalist en de macht van het beeld.
%2316415: GOSLINGA, W.J. - De rechten van den mensch en burger : een overzicht der Nederlandsche geschriften en verklaringen.
%23206215: GOSLINGA, CORNELIS CH. - The Dutch in the Caribbean and in Surinam 1791/5-1942. [The Dutch in the Caribbean, volume 3].
%23206217: GOSLINGA, CORNELIS CH. - The Dutch in the Caribbean and in the Guianas 1680-1791. [The Dutch in the Caribbean, volume 2].
%23112214: GOSMAN, MARTIN. - La légende d'Alexandre le Grand dans la littérature française du 12e siècle. Une réécriture permanente.
%2378283: GOSSELIN, MIA. - Wetenschap & geloof : eeuwig onverzoenlijk.
%23235413: GOSSELT, J.F. - Horen, zien en verkrijgen? : een onderzoek naar het functioneren van Kijkwijzer en PEGI (Pan European Game Information) ter bescherming van jongeren tegen schadelijke mediabeelden.
%2373209: GOSSEN, HERMANN HEINRICH. - Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fliessenden Regeln für menschliches Handeln.
%23146371: GOSSEN, HERMANN HEINRICH. - Entwickelung der Gesetze des Menschlichen Verkehrs und der daraus fliessende Regeln für menschliches Handeln. Neue Ausgabe.
%2317668: GOSSES, GODARD. - De Friesche oorkonden uit het archief van het St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden. I. Een bijdrage tot de kennis der historische grammatika van het Westfriesch.
%2329821: GOSSES, I.H. & JAPIKSE, N. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland.
%23213750: GOSSMAN, LIONEL. - Building a Profession: Autobiographical Perspectives on the History of Comparative Literature in the United States.
%2384250: GOSSMAN, LIONEL. - Men and masks : a study of Molière.
%2357424: GOSTIN, L. (ED.). - Civil liberties in conflict.
%2349935: GOTSCHLICH, E. & SCHÜRMANN, W. - Leitfaden der Mikroparasitologie und Serologie mit besinderer Berücksichtigung der in den bakteriologischen Kursen gelehrten Untersuchungsmethoden. Ein Hilfsbuch für Studierende, praktische und beamtete Ärzte.
%2385476: GOTT, P.P. & HOUTEN, L.F. VAN. - All about candy and chocolate.
%23207078: GOTTDANG, ANDREA. - Venedigs antike Helden : die Darstellung der antiken Geschichte in der venezianischen Malerei von 1680 bis 1760.
%2387059: GOTTFRIED, KURT & BLAIR, BRUCE G. - Crisis stability and nuclear war.
%2387404: GOTTL-OTTLILIENFELD, FRIEDRICH VON. - Die Wirtschaftliche Dimension. Eine Abrechnung mit der sterbende Wertlehre.
%23231653: GOTTLIEB, ROBERT. - George Balanchine: The Ballet Maker (Eminent Lives).
%23247784: GOTTLIEB, ROBERT. - Reinventing Los Angeles : nature and community in the global city.
%23105969: GOTTLIEB, STEPHEN E. (ED.) - Public values in Constitutional Law.
%2362564: GOTTLIEB, R.S. - History and subjectivity. The transformation of Marxist theory.
%2315294: GOTTLOB, THEODOR. - Der kirchliche Amtseid der Bischöfe.
%2377449: GOTTSCHALK, GUSTAV. - Über den Einfluss des römischen Rechts auf das kanonische Recht, resp. das kanonische Rechtsbuch.
%2331093: GOTTSCHALK, H. B. - Heraclides of Pontus.
%23237479: GOTTZMANN, CAROLA L. - Njáls saga : Rechtsproblematik im Dienste sozio-kultureller Deutung.
%2331261: GOTZEN, PAUL. - Eigentumsübertragung, Eigentumsvorbehalt und Sicherungsübereignung bei beweglichen Sachen in den Niederlanden und in der Bundesrepublik Deutschland : eine rechtsvergleichende Darstellung unter Einschluss der kollisionsrechtlichen Fragen.
%23227194: GÖTZL, ALFRED. - Die Anzeigepflicht bei Tuberkulose.
%23227202: GÖTZL, ALFRED. - Zur Anzeigepflicht bei Tuberkulose.
%23254350: GOUD, JOHANNES FREDERIK. - Levinas en Barth : een godsdienstwijsgerige en ethische vergelijking.
%23214960: GOUDA, FRANCES. - Poverty and political culture : the rhetoric of social welfare in the Netherlands and France, 1815-1854.
%2397915: GOUDAPPEL, FLORA A.N.J. - Powers and Control Mechanisms in European Federal Systems.
%23258313: GOUDEAU, JOH.P.M. & E.M.CH.M. JANSON & ROBERT VAN LIT. - Uit de geschiedenis van de Dorpskerk in Wassenaar.
%2350466: GOUDOEVER, H. VAN. - Bijdragen tot de leer der zaakwaarneming. Diss.
%23101907: GOUDRIAAN, T. & C. HOOYKAAS. - Stuti and Stava (Bauddha, Saivi and Vaisnava) of Balinese Brahman Priests.
%2341461: GOUDRIAAN, J. - Waardevast geld : de eerste voorwaarde voor het behoud van welvaart, vrijheid en cultuur.
%23163211: GOUDSBLOM, J., BART VAN HEERIKHUIZEN & JOHAN HEILBRON (RED.) - Hoofdstukken uit de sociologie.
%2386809: GOUDSBLOM, JOHAN. - Balans van de sociologie.
%2342311: GOUDSBLOM, JOHAN. - Taal en sociale werkelijkheid : sociologische stukken.
%23154096: GOUDSBLOM, JOHAN. - Balans van de sociologie.
%23215362: GOUDSMIT, SIMON. - The limits of money : three perceptions of our most comprehensive value system.
%2311929: GOUDSMIT, HENRI RUDOLF. - Adoptie in Nederland.
%23193134: GOUDSMIT, JAAP. - Vrijend virus : over aard en oorsprong van het aidsvirus.
%2316875: GOUDSMIT, J.J. - Het internationale ongeregelde luchtvervoer en art. 5 van het verdrag van Chicago. Diss.
%23242239: GOUDSMIT, W. - Mens in onvrijheid. Rede.
%2336283: GOUDSMIT, JAAP. - Anderhalve eeuw dokteren aan de arts. Geschiedenis van de medische opleiding in Nederland.
%2310106: GOUDSWAARD, F.H. - Departementale keuzefunctie. Enkele welvaartstheorische- en bestuurskundige aspecten van de departementale financiële functie.
%2332022: GOUDSWAARD, ANNEKE - Justitiële handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet.
%2317497: GOUDSWAARD, K.P. - Doelstellingen en effecten van de schuldpolitiek.
%2377451: GOUDY, HENRI. - Trichotomy in Roman law.
%23114176: GOUHIER, HENRI. - Études d'histoire de la philosophie française.
%23231667: GOULART, RON - Groucho Marx and the Broadway Murders: A Mystery Featuring Groucho Marx.
%23116840: GOULD, STEPHEN JAY. - I have landed : the end of a beginning in natural history.
%23134639: GOULD, TERRY. - Paper Fan : the hunt for triad gangster Steven Wong.
%2372324: GOULD, WILLIAM B. - A primer on American labor law.
%23250056: GOULD, STEPHEN JAY. - Dinosaur in a haystack : reflections in natural history.
%23254613: GOULD, STEPHEN JAY. - The mismeasure of man.
%23259645: GOULD, ROGER V. - Collision of wills : how ambiguity about social rank breeds conflict.
%23123412: GOULDING, MARRACK. - Peacemonger.
%236202: GOULDNER, ALVIN W. - De naderende crisis van de Westerse sociologie.
%2353368: GOULDNER, ALVIN W. - The coming crisis of Western sociology.
%23219086: GOULSTON, FREDERICK (ED.) - Environmental Quality and Safety. Volume 2 : Global aspects of chemistry , toxicology and technology as applied to the environment.
%23219090: GOULSTON, FREDERICK (ED.) - Environmental quality and safety. Volume 5 : Global aspects of chemistry, toxicology and technology as applied to the environment.
%23219089: GOULSTON, FREDERICK (ED.) - Environmental Quality and Safety. Volume 4 : Global aspects of chemistry, toxicology and technology as applied to the environment.
%23219088: GOULSTON, FREDERICK (ED.) - Environmental Quality and Safety. Volume 3 : Global aspects of chemistry, toxicology and technology as applied to the environment.
%23163564: GOUREVITCH, PETER ALEXIS. - Unions and economic crisis : Britain, West Germany and Sweden.
%2316840: GOUW, J. TER. - Amsterdamsche tafereelen.
%23156084: GOUWENS, JOSINE. - Interne consistentie in personeelsmanagement: Naar een typering van human resource management in grote bedrijven in Nederland.
%23219311: GOVAERE, INGE. - The use and abuse of intellectual property rights in E.C. law : including a case study of the E.C. spare parts debate.
%23262893: GOVEDARICA, BLAGOJE - Zepterträger - Herrscher der Steppen. Die frühen Ockergräber des älteren Äneolithikums im karpatenbalkanischen Gebiet und im Steppenraum Südost- und Osteuropas.
%23201560: DUTCH GOVERNMENT. - Rapport der benzine commissie 1927 betreffende het vervoer te water, het herstellen van schepen en het inrichten van binnenhavens.
%23214807: HANSARD SOCIETY FOR PARLIAMENTARY GOVERNMENT. - The British people : their voice in Europe : report of an independent working party sponsored by the Hansard Society on the effects of membership of the European Community on British representative institutions.
%23204756: GOVERNMENT, NETHERLANDS SCIENTIFIC COUNCIL FOR GOVERNMENT NETHERLANDS SCIENTIFIC COUNCIL FOR - Aan het Buitenland Gehecht: Over Verankering en Strategie van Nederlands Buitenlandbeleid (WRR Rapporten) (Dutch Edition).
%2348972: GOVERS, HARRIE. - Natuur, techniek en milieupolitiek : naar een marxistische analyse van milieuverontreiniging en milieupolitiek.
%2358160: GOVERS, F. - Het gewoel der affaires. Momenten uit 250 jaar F. van Lanschot Bankiers n.v., 1737-1987.
%23126782: GOVERS, F.G.G. - Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901.
%2323695: GOVIER, TRUDY. - A delicate balance : what philosophy can tell us about terrorism.
%23260368: GOW, H.B.F. & H. OTWAY (EDS.) - Communicating with the public about major accident hazards.
%2379756: GOWER, L.C.B. - Gower´s principles of modern company law.
%23156792: GOWERS, W.R. - Das Grenzgebiet der Epilepsie. Ohnmachten, Vagusanfälle, Vertigo, Migräne, Schlafsymptome und Ihre Behandlung.
%23116160: GOWERS, W.R. - A Manual and Atlas of Medical Ophthalmoscopy.
%2390527: GOWERS, W.R. - The border-land of epilepsy : faints, vagal attacks, vertigo, migraine, sleep symptoms, and their treatment.
%23116162: GOWERS, W.R. - A Manual of diseases of the nervous system. Vol. 1: Diseases of the spinal cord and nerves; Vol. 2: Diseases of the brain and cranial nerves.
%23116163: GOWERS, W.R. - Epilepsy and other chronic convulsive diseases. Their causes, symptoms & treatment.
%2396919: GOYDER, D.G. - EC competition law. 3rd edition.
%23115582: GOYERT ZUR HÜDE, G. - Flanderns Vergangenheit im Spiegel seiner Sagen.
%23236165: GRAAF, K.J. DE. - Quality of decision-making in public law : studies in administrative decision-making in the Netherlands.
%23115742: GRAAF, H.J. DE & PIGEAUD, TH. - De eerste moslimse vorstendommen op Java : studiën over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw.
%23231949: GRAAF, J. VAN DER (RED.) - Belijden met hoofd en hart : gereformeerd leven tussen gisteren en morgen.
%2311814: GRAAF, A. DE. - Straf en tuchtmiddel. Referaat.
%2339325: GRAAF, J. DE (E.A.). - Euthanasie : recht, ethiek en medische praktijk.
%2393046: GRAAF, D.A. DE. - Arthur Rimbaud: sa vie, son oeuvre.
%2371204: GRAAF, GJALT DE. - Tractable morality : customer discourses of bankers, veterinarians and charity workers = Hanteerbare moraliteit : het klantendiscours van bankiers, dierenartsen en goede doelen.
%2329164: GRAAF, F. DE & J.M.A. BERKVENS. - Hoofdstukken informaticarecht.
%2325731: GRAAF, F. DE. - Rechtsbescherming van persoonlijkheid, privéleven, persoonsgegevens.
%2354891: GRAAF, T.C. - (e.a.; red.). Omtrent het parlement. Opstellen over parlement en democratisch bestuur.
%2389682: GRAAF, J. DE. - De ethiek van het immoralisme.
%23222896: GRAAF, HERMINE DE. - Aanklacht tegen onbekend : verhalen.
%2322490: GRAAFF, BOB DE. - Kalm temidden van woedende golven : het ministerie van Koloniën en z?n taakomgeving, 1912-1940.
%23107198: DE GRAAFF, F. - Serge Ésénine (1895-1925). Sa vie et son oeuvre. Diss.
%23123150: GRAAFF, VINCENT DE. - Private Certification in a governmental context.
%23652: GRAAFF, KLAAS DE. - Moorddadig Brabant : moord en doodslag in de 19e eeuw.
%23178667: GRAAFF, ARNOLD H. DE. - The educational ministry of the church : a perspective.
%2327370: GRAAFF, S. DE. - Parlementaire geschiedenis van de Wet tot hervorming der grondslagen van het gewestelijk en plaatselijk bestuur in Nederlandsch-Indië, 1922. (Indische Bestuurshervorming).
%23242438: GRAAFHUIS, A. ... [ET AL. - Recht en slecht : een registratie van misdaad en straf in de stad Utrecht, 1550-1575 : [tentoonstelling gehouden in het Gemeentelijk Archief Utrecht, 21 mei-3 juli 1976].
%23123236: GRAAN, G. DE. - Het budgetmodel : enige beschouwingen ten aanzien van budgetteren met behulp van kwantitatieve methoden.
%2386258: GRABANDT, ERIC. - Veelzijdig in cassatie : liber amicorum Eric Grabandt.
%23131060: GRABER, DORIS A. - Media Power in Politics. Third Edition.
%23221969: GRABMAYR, FRANZ. - Franz Grabmayr, im Schatten der Natur.
%23207138: GRABNER, ELFRIEDE. - Verborgene Volksfrömmigkeit : frühe und volksbarocke Christusapokryphen in Wort- und Bildzeugnissen.
%2387448: GRADA, J.C. & CLAUDON, M.P. (ED.) - The emerging Russian bear : integrating the Soviet Union into world economy.
%23207250: GRADENER, JEROEN. - Index van het algemeen belang : wenken voor politiek en bestuur.
%2351991: O'GRADY, WILLIAM - Principles of Grammar and Learning.
%2386165: GRAEF, JOACHIM. - Der Erwerbsschaden von Organen juristischer Personen des Privatrechts.
%23210535: GRAEF, ABINE; SÜNJE PRÜHLEN & HANS-WALTER STORK (EDS.) - Sammler und Bibliotheken im Wandel der Zeiten. Kongress in Hamburg am 20. und 21. Mai 2010.
%2333537: GRAEF, ORTWIN DE - Titanic Light: Paul de Man's Post-Romanticism (Texts and Contexts).
%2380056: GRAESSE, JOHANN GEORG THEODOR. - Bibliotheca psychologica oder Verzeichnis der wichtigsten über das Wesen der Menschen- und Thierseelen und die Unsterblichkeitslehre handelnden Schriftsteller ältere und neuerer Zeit.
%2377453: GRAF, EDUARD & MATHIAS DIETHERR. - Deutsche Rechtssprichwörter.
%23111072: GRAF, WILLIAM L. - Plutonium and the Rio Grande : environmental change and contamination in the nuclear age.
%23194832: GRAFMAN, RAFI. - Crowning glory : silver Torah ornaments of the Jewish Museum, New York.
%23115022: GRAFSTEIN, ROBERT. - Institutional realism : social and political constraints on rational actors.
%23108136: GRAFT, C.C. VAN DER. - Middelnederlandsche Historieliederen. Toegelicht en verklaard.
%23110997: GRAFTON MILNE, J. - A history of Egypt under Roman rule.
%231774: GRAHAM, D.O. & G.A. FOSSEDAL. - A defense that defends. Blocking nuclear attack.
%2350909: GRAHAM, MARY. - Democracy by disclosure : the rise of technopopulism.
%2333787: GRAHAM, SARAH., MANUEL SCHOLL, RETO PFENNINGER, HANSPETER OESTER MARC ANGÉLIL - Blickwechsel : 17 Kurzgeschichten über Architektur.
%2329335: GRAHAM, H.D. (ED.) - The safety of foods. An International Symposium on the Safety and Importance of Foods the Western Hemisphere held at the University of Puerto Rico, Mayaguez, Puerto Rico.
%23235369: GRAHAM, HUGH DAVIS & NANCY DIAMOND. - The rise of American research universities : elites and challengers in the postwar era.
%23139303: GRAHAM-SMITH, WILLIAM. - Creative Leaps That Shaped the World: The History of the Future.
%2331099: GRAHAM, A.J. - Colony and the Mother City in Ancient Greece (Reprint editions of Manchester University Press).
%23172271: GRAHAM, KENNETH J. E. - The performance of conviction : plainness and rhetoric in the early English Renaissance.
%23130035: GRAHAM, PAUL. - Rawls.
%2322840: GRAHAM, LAURIE - On the Line at Subaru-Isuzu: The Japanese Model and the American Worker
%23135408: GRAHAM, M.P., W.P. BROWN & J.K. KUAN (EDS.) - History and Interpretation : essays in Honour of John H. Hayes.
%23137993: GRAHL, CHRISTIAN. - Die Abschaffung der Advokatur unter Friedrich dem Grossen : Prozessbetrieb und Parteibeistand im preussischen Zivilgerichtsverfahren bis zum Ende des 18. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Materialien zum Corpus Juris Fridericianum von 1781.
%23129944: GRAIG, L.A. - Health of Nations. An International Perspective on U.S. Health Care Reform.
%23217806: GRAMSCI, ANTONIO. - Prison notebooks.
%23156589: GRAMSCI, ANTONIO. - Marxisme als filosofie van de praxis.
%2346138: GRANA, CÉSAR. - Fact and symbol. Essays in the sociology of art and literature.
%23244189: GRAND-JEAN, PAUL. - Guerres, fluctuations et croissance. Prix de thèse de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Caen Ouvrage honoré d'une subvention du ministère de l'Éducation Nationale.
%2376067: GRAND, ALEXANDER J. DE. - In Stalin's shadow : Angelo Tasca and the crisis of the left in Italy and France, 1910-1945.
%23172051: GRANDIA, JAN. - De arbeider-wethouder Dries van der Vlerk : een leven van dienst aan de gemeenschap.
%23236361: GRANDKE, ANITA (ED.) - Familienrecht : Lehrbuch.
%2370370: GRANDMOUGIN, JEAN. - Histoire vivante du Front Populaire, 1934-1939.
%2336135: GRANDVILLE. - Grandville : das gesamte Werk.
%2341781: GRANDY, DAVID. - The speed of light constancy + cosmos.
%23256451: GRANFIELD, ROBERT & LYNN MATHER (EDS.) - Private lawyers and the public interest: the evolving role of pro bono in the legal profession.
%23187623: GRANGE, WILLIAM. - Comedy in the Weimar Republic : a chronicle of incongruous laughter.
%23250000: GRANGE, MCQUILKIN DE. - The nature and elements of sociology.
%2392874: GRANIER, CAMILLE. - Essai de bibliographie charitable.
%2380894: GRANO, JOSEPH D. - Confessions, truth and the law.
%23110156: GRANQVIST, RAOUL (ED.) - Canonization and teaching of African literatures.
%2353029: GRANT, RICHARD L. (ED.) - The European Union and China : a European strategy for the Twenty-First century.
%23239516: GRANT, COLIN. - Altruism and Christian ethics.
%2353202: GRANT, MARGARET - Old-age security. Social and Financial Trends. A report prepared for the committee on social security.
%2359011: GRANT, ALAN R. - The American political process.
%2359012: GRANT, RICHARD L. (ED.) - The European Union and China : a European strategy for the Twenty-First century.
%23220593: GRANT, JOHN. - Sci-fi movies : facts , figures & fun.
%23254394: GRANT, JULIUS. - Science for the prosecution.
%2322544: GRANT, MARK N. - Maestros Of The Pen: A History of Classical Music Criticism in America
%2351487: GRANT, GERALD - Teaching in America : the slow revolution.
%23108457: GRANT, C.D. - God the center of value. Value theory in the theology of H. Richard Niebuhr.
%23250598: GRANT, THOMAS D. (ED.) - Lobbying , government relations , and campaign finance worldwide : navigating the laws , regulations , and practices of national regimes.
%2358257: GRANT, PETER R. & HENRY S. HORN (EDS.) - Molds, molecules, and metazoa : growing points in evolutionary biology.
%2348478: GRANT, ALAN R. - The American political process.
%23144015: GRANT, EDWARD. - Physical Science in the Middle Ages.
%23252050: GRANT, MARK N. - The Rise and Fall of the Broadway Musical.
%23235460: GRANT, OLIVER. - Migration and inequality in Germany , 1870-1913.
%239930: GRANT, JOY. - Harold Monro and the Poetry Bookshop.
%23250815: GRANT, JOHN P., R. JAGTENBERG & K.J. NIJKERK (EDS.). - Legal education , 2000.
%2324043: GRANT, REBECCA & KATHLEEN NEWLAND (EDS.) - Gender and international relations.
%23197037: GRANT, GEORGE. - Selected letters.
%2333826: GRAPENDAAL, M. (E.A.). - De economie van het drugsbestaan : criminaliteit als expressie van levensstijl en loopbaan.
%2326897: GRAPENDAAL, M. & R. AIDALA. - Duits drugstoerisme : een veldonderzoek onder Duitse drugsgebruikers in Arnhem = Deutscher Drogentourismus : eine Felduntersuchung unter deutschen Drogengebraucher in Arnheim.
%23240177: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - Grobberehuson circa 1000-Grapperhausen 2000 : history of Grapperhausen and both name-related farms and families.
%23107912: GRAPPERHAUS, F.B.J. (E.A.) - Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht.
%2313033: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - Kanttekeningen bij de vrijheid van de ondernemer in het belastingrecht. Rede.
%2369576: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - Echte belastinghervorming : opstellen rond het afscheid van Dr. F.H.M. Grapperhaus als hoogleraar belastingrecht.
%2327777: GRAS, F.A.J. - De sociale werkelijkheid van het standaardkontrakt : een rechtssociologisch onderzoek.
%23102747: GRASHEY, RUDOLF. - Atlas typischer Röntgenbilder vom normalen Menschen.
%23217215: GRASS, GÜNTER. - De bot : roman.
%23255998: GRASSI, ERNESTO. - Einführung in philosophische Probleme des Humanismus.
%23224984: GRASSO, LINDA M. - The artistry of anger : black and white women's literature in America , 1820-1860.
%23197360: GRATAMA, PIETER. - Bijdrage tot de leer der zelfbevrijding.
%23202968: GRATHOFF, RICHARD. - Philosophers in exile : the correspondence of Alfred Schutz and Aron Gurwitsch, 1939-1959.
%23251982: GRATIANUS, STEPHAN. - Gratiani Decretum : la traduction en ancien français du Décret de Gratien. Volume I: Distinctiones; Volume 2: Causae 1-14; Volume 3: Causae 15-29; Volume IV: Causae 30-36.
%239703: GRAUPNER, R. - The Rules of Competition in the European Economic Community : a study of the substantive law on a comperative basis. With special reference to patent licence agreements and sole distributorship agreements.
%23235802: GEMEENTEPOLITIE VAN -GRAVENHAGE. - Hoe wordt ik agent bij de Haagse Politie?
%23187152: 'S GRAVENWEERT, J. VAN. - Het Noorden en het Oosten : reisherinneringen.
%2354566: GRAVES, W. BROOKE. - American intergovernmental relations. Their origins, historical development and current status.
%23100270: GRAVESANDE, WILLEM JACOB 'S. - Welzijn, wijsbegeerte en wetenschap.
%23219651: GRAVESON, R.H. - The conflict of laws.
%23226777: GRAVESON, R.H. - Examination note-book of the English legal system : including a history of judicial institutions.
%2328121: GRAVESON, R.H. - The conflict of laws.
%23247672: GRAVESON, R.H. - One law : on jurisprudence and the unification of law. (Selected essays. Vol. 2).
%23219434: GRAVESON, R.H., E. J. COHN & DIANA GRAVESON. - The Uniform Laws on International Sales Act 1967 : a commentary.
%2312293: GRAWEIN, ALEXANDER. - Die Perfektion des Acceptes. Eine wechselrechtliche Untersuchung.
%2377455: GRAWERT-MAY, GERNOT VON. - Das staatsrechtliche Verhältnis Schlesiens zu Polen, Böhmen und dem Reich während des Mittelalters (Anfang des 10. Jahrhunderts bis 1526).
%23171183: GRAY, JOHN. - Black mass : apocalyptic religion and the death of utopia.
%2349165: GRAY, MARION W. - Productive Men, Reproductive Women: The Agrarian Household and the Emergence of Separate Spheres in the German Enlightenment.
%23166493: GRAY, KEVIN. - Elements of Land Law. Second edition.
%23263824: GRAY, COLIN S. - The Second Nuclear Age.
%23263781: GRAY, PAT & PAUL 'T HART (EDS.) - Public Policy Disasters in Europe.
%2350198: GRAY, JOHN. - Mill on liberty : a defence.
%2337613: GRAY, JOHN. - Hayek on liberty.
%23152633: GRAY, NIGEL - The silent majority: a study of the working class in post-war British fiction.
%23137089: GRAY, RICHARD. - A History of the Southern Sudan 1839-1889.
%2353281: GRAY, RICHARD T. - German unification and its discontents : documents from the peaceful revolution.
%23233601: GRAY, ANNE, DR. - Unsocial Europe : social protection or flexploitation ?.
%23224413: GRAY, JOHN. - False dawn : the delusions of global capitalism.
%23220246: GRAY-ROSENDALE, LAURA & STEVEN ROSENDALE (EDS.) - Radical relevance : toward a scholarship of the whole left.
%2359032: GRAYLING, A.C. - Russell. [Kopstukken filosofie].
%23236757: GRAYLING, A.C. - Descartes : the life and times of a genius.
%2398650: GRAYSON, GEORGE W. - Oil and Mexican foreign policy.
%23254924: GREANEY, THOMAS L., SANDRA H. JOHNSON, TIMOTHY S. JOST, ROBERT L. SCHWARTZ, BARRY R. FURROW. - Bioethics: health care law and ethics [American Casebook Series].
%2343191: GREBAN, ARNOUL. - The Nativity.
%23227410: GREBER, MARIANNE. - Sobredosis Cuba.
%23214977: GREEF, R.M.J.M. DE. - Fiscale pensioenbelemmeringen in de gemeenschappelijke markt.
%23233953: GREEFF, ÉTIENNE DE. - L'homme criminel. Etudes d'aujourd'hui. (Autour de l'oeuvre du dr. E. de Greeff, No. 1).
%23201841: GREEN, PHILIP (ED.) - Democracy.
%23217937: GREEN, CHRISTOPHER & ROGER FRY. - Art made modern : Roger Fry's vision of art.
%23211286: GREEN, PAULINE - Embracing Cyprus: The Path to Unity in the New Europe.
%2369574: GREEN, KAREN. - The Woman of Reason: feminism, humanism & political thought.
%2347647: GREEN, CHRISTOPHER. - Picasso: Architecture and Vertigo.
%23151024: GREEN, CHRISTOPHER. - Picasso : architecture and vertigo.
%2323912: GREEN, TOBY. - Inquisition: The Reign of Fear
%2372233: GREEN, JONATHON - Cassell's Dictionary of Slang.
%2351533: GREEN, ERIC D. & CHARLES R. NESSON. - Problems, cases, and materials on evidence.
%23241624: GREEN, MICHAEL J. - Japan's reluctant realism : foreign policy challenges in an era of uncertain power.
%23183856: GREEN, CHRISTOPHER. - The European avant-gardes : art in France and Western Europe 1904-1945.
%2365580: GREEN, ANDREW WILSON. - Political Integration by Jurisprudence : the Work of the Court of Justice of the European Communities in European Political Integration.
%23260130: GREEN, RICHARD. - The 'sissy boy syndrome' and the development of homosexuality.
%23187300: GREEN, TOBY. - Meeting the invisible man : secrets and magic in West Africa.
%2393119: GREEN, PETER (ED.). - Hellenistic history & culture.
%23205047: GREEN, J. EVERET. - Kant's Copernican revolution : the transcendental horizon.
%2396362: GREEN, RICHARD. - Sexual science and the law.
%23219018: GREEN, BRYAN S. R. - Gerontology and the construction of old age : a study in discourse analysis.
%23134334: GREEN, BRYAN S. - Literary Methods and Sociological Theory. Case Studies of Simmel and Weber.
%2321328: GREENBERG, MITCHELL - Baroque Bodies: Psychoanalysis and the Culture of French Absolutism
%2347489: GREENBERG, JAY - Oedipus and Beyond: A Clinical Theory.
%2384755: GREENBERG, KAREN J. - The Enemy Combatant Papers: American Justice, the Courts, and the War on Terror.
%23259850: GREENBERG, STANLEY B. - Race and state in capitalist development : comparative perspectives.
%23135096: GREENBERG, JOSEPH. - The influence of Islam on a Sudanese religion.
%23174062: GREENBLATT, DAVID J. & SHADER, RICHARD I. - Benzodiazepines in clinical practice.
%23249416: GREENE, SALLY (ED.) - Virginia Woolf : reading the Renaissance.
%2377457: GREENIDGE, ABEL HENDY JONES. - Infamia. Its place in Roman public and private law.
%23206304: GREENMAN, BEN. - Superbad : stories & pieces.
%23145551: GREENSHIELDS, MALCOLM R. - An economy of violence in early modern France: crime and justice in the Haute Auvergne, 1587-1664
%23124989: GREENSPAN, PATRICIA S. - Practical Guilt. Moral Dilemma's, Emotions, and Social Norms.
%23228701: GREENSPOON, LEONARD J. & RONALD A. SIMKINS (EDS.) - Women and Judaism.
%2350499: GREENSTEIN, FRED I. (ED.) - Leadership in the modern presidency.
%2358522: GREENSTONE, J. DAVID. - Public Values and Private Power in American Politics
%23177490: GREENWALD, CAROL S. - Group power : lobbying and public policy.
%23185223: GREENWOOD, JAMES. - De wonden der maatschappij : schetsen uit het Engelsche volksleven [The seven curses of London].
%23100143: GREENWOOD, FRANS. - Boere-Pinxtervreugt.
%23152639: GREENWOOD, JOHN - Shifting perspectives and the stylish style: mannerism in Shakespeare and his Jacobean contemporaries.
%2333323: GREER, STEVEN - The European Convention on Human Rights: Achievements, Problems and Prospects.
%2325252: GREER, GERMAINE. - Sex and destiny. The politics of human fertility.
%2318199: GREER, GERMAINE. - Vrouwenwerk : wedloop vol hindernissen.
%2366371: GREER, ALLAN J. & WILLIAM J. KOSSLER. - Low Magnetic Fields in Anisotropic Superconductors.
%23218876: GREER, GERMAINE. - De hele vrouw.
%2398865: GREEVE, L.J. - De Hulpofficier van Justitie.
%23196240: GREEVENBROEK, J.TH.R. VAN. - De Bank van Lening te Haarlem : een instelling van weldadigheid.
%23203022: GREGERSEN, NIELS HENRIK & ULF GÖRMAN (EDS.) - Design and disorder : perspectives from science and theology.
%23138693: GREGG, J.L. - The Alloys of Iron and Molybdenum.
%23136327: GREGG, ROBERT - Sparks from the Anvil of Oppression. Philadelphia's African methodists and southern migrants, 1890-1940.
%23202393: GRÉGOIRE, PIERRE. - Le droit anglo-américain de la responsabilité civile.
%23251742: GREGOIRE DE TOURS, SAINT (GEORGIUS FLORENTIUS). - Histoire ecclésiastique des Francs par Saint Grégoire.
%23101909: GREGOR, C.B. - The Geochemical Behaviour of Sodium with Special Reference to Post-Algonkian Sedimentation.
%23179454: GREGOR, JOSEPH & RENÉ FÜLÖP-MILLER. - Das amerikanische Theater und Kino : zwei kulturgeschichtliche Abhandlungen.
%23179693: GREGOR, JOSEPH & RENÉ FÜLÖP-MILLER. - Das russische Theater : sein Wesen und seine Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der Revolutionsperiode.
%23178009: GREGORI, MINA. - Paintings in the Uffizi & Pitti Galleries.
%2323955: GREGORY, TIMOTHY E. - The Hexamilion and the Fortress (Isthmia, V).
%23230870: GREGORY, JAMES. - Victorians Against the Gallows: Capital Punishment and the Abolitionist Movement in Nineteenth Century Britain (Library of Victorian Studies).

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

12/15