Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2363289: ESCH, J.C.P.A. VAN, K.J.M. MORTELMANS & S.A.W. VAN NIEVELT (EDS.) - Documenten over de Economische en Monetaire Unie.
%23244502: ESCH, R.E. VAN. - Europese regelgeving betalingsverkeer.
%23140235: ESCH, J.C.P.A. VAN, K.J.M. MORTELMANS & S.A.W. VAN NIEVELT (EDS.) - Documenten over de Economische en Monetaire Unie 1974-1980.
%23160045: ESCH, R.E. VAN ... [ET AL.] - Verslag van de vergaderingen van de Vereeniging 'Handelsrecht' van 15 juni 2001 over Afscheid van papier, naar aanleiding van het preadvies van prof. mr. R.E. van Esch, prof. mr. J.W. Winter, prof. mr. G.J. van der Ziel. & 11 januari 2002 over Onderneming en overdracht onder algemene titel, naar aanleiding van het preadvies van prof.mr. M.J.G.C. Raaijmakers, prof. mr. L.C.A. Verstappen.
%23259834: ESCH, R.E. VAN. - Juridische aspecten van elektronische handel.
%23217882: ESCH, W.J.M. VAN. - Schoolbesturen en de vrijheid van onderwijs : [Bestuurlijke en organisatorische factoren van invloed op de benutting van beleidsruimte door bijzondere schoolbesturen].
%2328588: ESCH, B. VAN DER. - Vergelijkend vennootschapsrecht : de N.V. naar Engels, Amerikaans, Frans en Belgisch recht tegen de achtergrond van de Nederlandse voorschriften.
%23269202: ESCH, R.E. VAN. - Electronic data interchange (EDI) en het vermogensrecht.
%23196066: ESCHE, CHARLES., KEMPS, NIEK., NOORD, GERRIE VAN. - Big eyes, small windows : selected writings.
%23116143: ESCHENAUER, JÖRG. - Recht auf Arbeit in ethisch-politischer Perspektive.
%23254576: ESCHENBACH, FELIX. - The impact of banks and asset markets on economic growth and fiscal stability.
%23148338: ESCHENBURG, TH., TH. HEUSS & G.-A. ZINN (EDS.) - Festgabe für Carlo Schmid zum 65. Geburtstag. Dargebracht von Freunden, Schülern und Kollegen.
%2349220: ESCHENFELDER, CHANTAL SIBYLLE - Tiepolo.
%2358805: ESCULAAP. - Jenner en de vacccinatie : eenige verbijsterende hoofdstukken uit de geschiedenis der geneeskunde : een boek voor arts en leek.
%2377926: ESER, ALBIN ... [ET AL.] (EDS.) - Neue Wege der Wiedergutmachung im Strafrecht : internationales strafrechtlich-kriminologisches Kolloquium in Freiburg i. Br.
%2330374: ESER, ALBIN & OTTO LAGODNY (EDS.) - Internationale Rechtshilfe in Strafsachen: Rechtsprechungssammlung 1949-1988.
%2379919: ESER, ALBIN ... [ET AL.] (EDS.) - Nationale Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen = National prosecution of international crimes. Band 1: Deutschland.
%2379934: ESER, ALBIN ... [ET AL.] (EDS.) - Nationale Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen = National prosecution of international crimes. Band 2: Finnland, Polen, Schweden.
%2330373: ESER, ALBIN & OTTO LAGODNY (EDS.) - Internationale Rechtshilfe in Strafsachen: Rechtsprechungssammlung 1949-1992.
%23272044: ESER, ALBIN; BARBARA HUBER & KARIN CORNILS (EDS.) - Einzelverantwortung und Mitverantwortung im Strafrecht : europäisches Kolloquium auf Schloss Ringberg am Tegernsee vom 1. - 3. Juli 1996 = Individual, participatory and collective responsibility in criminal law.
%23272046: ESER, ALBIN; GÜNTER HEINE & BARBARA HUBER (EDS.) - Criminal responsibility of legal and collective entities : international colloquium, Berlin, May 4-6, 1998.
%23272048: ESER, ALBIN; MICHAEL ÜBERHOFEN & BARBARA HUBER (EDS.) - Korruptionsbekämpfung durch Strafrecht : ein rechtsvergleichendes Gutachten zu den Bestechungsdelikten im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz.
%23166236: ESHEL, I. & K. PRAG (EDS.) - Excavations by K.M. Kenyon in Jerusalem, Volume 4: The Iron Age Cave Deposits on the South-east Hill and isolated burials and cemeteries elsewhere.
%23147261: ESHUIS, ROLAND J.J. - Het recht in betere tijden : over de werking van interventies ter versnelling van civiele procedures.
%23173013: ESHUIS, ROLAND J.J. - Claims bij de rechtbank.
%2350138: ESKES, J.A.O. - Repressie van politieke bewegingen in Nederland : een juridisch-historische studie over het Nederlandse publiekrechtelijke verenigingsrecht gedurende het tijdvak 1798-1988.
%23181113: ESLICK, CHRISTINE. - Elmali-Karatas I : The Neolithic and Chalcolithic Periods: Bagbasi and Other Sites.
%23134942: ESLINGER, LYLE - House of God or House of David : the Rhetoric of 2 Samuel 7.
%23217590: ESPOSITO, JOHN L. - Islam and Development: Religion and Sociopolitical Change (Contemporary Issues in the Middle East (Paperback)).
%23217168: D'ESPOSITO, MARK (ED.) - Neurological foundations of cognitive neuroscience.
%23221834: ESPOSITO, JOHN L. (ED.) - The Islamic world : past and present.
%23245858: ESPOSITO, JOHN L. (ED.) - Asian Islam in the 21st century
%2376727: ESPOSITO, JOHN L. (ED.) - The Oxford history of Islam.
%23121691: ESQUITH, STEPHEN L. (ED.) - Intimacy and spectacle. Liberal theory as political education.
%23120341: ESQUITH, STEPHEN L. (ED.) - Political Dialogue : theories and practices.
%23120343: ESQUITH, STEPHEN L. (ED.) - Political dialogue : theories and practices.
%2364050: ESSELBRUGGE, MONIQUE. - Openheid en geslotenheid: een kwestie van combineren : een onderzoek naar de betekenis van openheid en geslotenheid voor het management van meervoudige besluitvorming over ruimtelijke investeringen.
%23101811: ESSEN, C.C. VAN. - Cyriaque d'Ancóne en Egypte.
%23222154: ESSER, WERNER ... [ET AL.] (ED.) - Fluxus! : Antikunst ist auch Kunst.
%23166865: ESSER, P.H. - Uren met Kierkegaard.
%2399055: ESSER, ROBERT. - Auf dem Weg zu einem europäischen Strafverfahrensrecht : die Grundlagen im Spiegel der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in Strassburg.
%2321626: ESSERS, P.H.J. - Belast verleden : het Nederlandse belastingrecht onder nationaalsocialistisch regime.
%2323453: ESSERS, A.A.M. & PETER HUIBERT VAN DER LAAN. - Cashba : een intensief dagprogramma voor jeugdige en jongvolwassen delinquenten.
%23198894: ESSERS, P.H.J. - Fiscale aspecten van de voorperiode van de BV.
%2342856: ESSERS, JOZEF PAULUS JOHANNES MARIA. - Incommensurabiliteit en organisatie : de reconstructie van een academische patstelling.
%23200927: ESSERS, BÉNARD. - VAC. Het woord als godsgestalte en als godgeleerdheid in de veda, in het bijzonder in de Rgveda-Samhita en in de atharvaveda-Samhita.
%23199691: ESSERS, BÉNARD. - VAC. Het woord als godsgestalte en als godgeleerdheid in de veda, in het bijzonder in de Rgveda-Samhita en in de atharvaveda-Samhita.
%2330934: ESSOP, AHMED. - The Emperor.
%23203156: ESTER, P. (ED.) - Sociale aspecten van het milieuvraagstuk.
%2398845: ESTER, P. & MOOR, R.A. DE (ED.). - Sociale aspecten van modernisering.
%23181714: ESTER, PETER. - Energie als maatschappelijk probleem.
%2366923: ESTERIK, CHRIS VAN. - Een jongen van het dorp : honderd jaar Ingen, een dorp in de Betuwe.
%2338374: ESTEY, RALPH A. - Essays on the Early History of Plant Pathology and Mycology in Canada.
%23127623: ESTHUS, RAYMOND A. - Double eagle and rising sun: the Russians and Japanese at Portsmouth in 1905.
%23111899: ESTIÉ, PAUL. - Het plaatselijk bestuur van de Nederlandse Lutherse gemeenten : ontstaan en ontwikkeling in de jaren 1566 tot 1686.
%23101279: ESTIENNE, H. (STEPHANUS II) - The Frankfort Book Fair... 1574.
%23187762: ESTIUS; EST, WILLEM HESSELS VAN (1542-1613). - Absolutissima in omnes beati Pauli et septem catholicas Apostolorum epistolas commentaria...autore Dn. Guilielmo Estio...accedunt huic novissimae editioni, praeter commodiorem totius operis dispositionem & accuratam recognitionem, textus sacer, Clementinae editionis..nec-non index novus...studio & Opera Jacobi Merlo-Horstii...
%23206018: ESTIUS; EST, WILLEM HESSELS VAN (1542-1613). - Absolutissima in omnes beati Pauli et septem Catholicas Apostolorum Epistolas commentaria : tribus tomis distincta, in qvibus genuinus litterae sensus solide & perspicuè traditur...Accedunt hvic novissima editioni, praeter commodiorem totius operis dispositionem, & accuratam recognitionem, textus sacer Clementinae editionis ... / studio et opera Iacobi Merlo-Horstii ..
%23251047: ESTREICHER, S. & J. SEXTON. - Redefining the Supreme Court's role. A theory of managing the federal judicial process.
%2350808: ESTREICHER, S. & J. SEXTON. - Redefining the Supreme Court's role. A theory of managing the federal judicial process.
%23155466: ESTRICH, SUSAN. - Real rape.
%23155108: ESTRIN, SAUL (ED.) - Privatization in Central and Eastern Europe.
%2310756: ESVELD, N.E.H. VAN. - Sociale rechtsvorming.
%23169368: ESVELD, N.E.H. VAN. - Vrijheid en dwang in het arbeidsrecht: verzamelde opstellen.
%2350480: ESVELD, N.E.H. VAN. - Vrijheid van arbeid.
%2340207: ESVELD, N.E.H. VAN. - De ontplooiing van het individu in het arbeidsrecht.
%23231807: ETAL., EDS. BOSSENBROEK MARTIN - Het geheugen van Nederland : de twintigste eeuw in markante beelden.
%23271743: ETCHEMENDY, JOHN. - The Concept of Logical Consequence.
%23101280: ETHÉ, H. (ED) - Yusuf and Zalikha by FIRDAUSI (c.322/934-c.411/1021) of Tus.
%23135520: ETHERINGTON, MARK. - Revolt on the Tigris : the Al-Sadr uprising and the governing of Iraq.
%23265337: SOCIETAS ETHICA. - Vergangenes Unrecht Vergeben? = Pardoning Past Wrongs : Jahresbericht / Annual 2000.
%23265335: SOCIETAS ETHICA. - Ethik und Gefühle = Ethics and emotions : Jahresbericht / Annual 1999.
%23248827: ETTEKOVEN, B.J. VAN., M.A. PACH & I. VAN DER VLIES. - Alternatieven van en voor de bestuursrechter : preadviezen.
%23248852: ETTEKOVEN, B.J. VAN., M.A. PACH & I. VAN DER VLIES. - Alternatieven van en voor de bestuursrechter : verslag van de algemene vergadering van de VAR , Vereniging voor Bestuursrecht , gehouden op 11 mei 2001 ter behandeling van de preadviezen van Mr . B. J. van Ettekoven , Mr . M. A. Pach , Prof . mr . I.
%23271751: ETTINGER, MS. ELZBIETA. - Hannah Arendt/Martin Heidegger.
%23258892: ETTY, T.F.M. & H. SOMSEN (EDS.) - The Yearbook of European environmental law. Volume 6, (2006)
%23170737: ETZIONI, AMITAI - The Moral Dimension. Toward a New Economics.
%23240637: ETZIONI, AMITAI - The new golden rule : community and morality in a democratic society.
%23152447: ETZIONI, AMITAI - The monochrome society.
%2339571: ETZIONI, AMITAI - Next : the road to the good society.
%23269856: ETZIONI, AMITAI - The monochrome society.
%23221820: ETZLSTOFER, HANNES. - Echt_falsch : will die Welt betrogen sein? : [Fälschung im Museum; Tarnen und Tauschen in der Natur; Gefälschte Informationen; Wie wahr ist die Wissenschaft; Produktfälschungen].
%23172733: EUBANK, EARLE EDWARD. - The concepts of sociology : a treatise presenting a suggested organization of sociological theory in terms of its major concepts.
%2393316: EUCHERIUS, BISHOP OF LYON. - De contemptu mundi. Epistola paraenetica ad Valerianum cognatum. Accedit vita Paulini Nolani veri mundi contemptoris. Antwerpiae, ex officina Plantiniana apud Balthasarem Moretum, & viduam Joannis Moreti, & Jo. Meursium, 1621. [BOUND WITH:] IDEM, De laude eremi ad Hilarium Lerinensem monachum libellus.
%23262078: EUCKEN, RUDOLF. - Geistige strömungen der Gegenwart.
%23266545: EUCKEN, RUDOLF. - Mensch und Welt : eine Philosophie des Lebens.
%23105998: EULENBURG, FRANZ (ED.) - Kosten der Lebenshaltung in deutschen Grossstädten. II: West- und Süddeutschland.
%23181123: EULER, HANS. - Allgemeine Chemie der Enzyme.
%2318265: EUR, STIFTUNG LANDSCHAFTSARCHITEKTUR - On Site (Landscape Architecture Europe)
%2368450: EURATOM. - Problèmes juridiques et administratifs de la protection dans l'emploi pacifique de l'énergie nucléaire: actes officiels de la conférence internationale tenue à Bruxelles du 5 au 8 septembre 1960 = Rechts- und Verwaltungsfragen des Gesundheitsschutzes bei der friedlichen Verwendung von Atomenergie: Sitzungsberichte der Internationalen Tagung abgehalten in Brüssel vom 5 bis 8 September 1960 = Problemi giuridici e amministrativi della protezione nell'impiego pacifico dell'energia nucleare: atti ufficiali del Convegno Internazionale tenuto a Bruxelles dal 5 all'8 settembre 1960 = Juridische en administratieve problemen in verband met de bescherming bij het vreedzaam gebruik van kernenergie: officiële handelingen van de internationale conferentie gehouden in Brussel van 5 tot 8 september 1960 = Legal and administrative problems of protection in the peaceful uses of atomic problems: proceedings of the international symposium held in Brussels from 5 to 8 September 1960.
%23198712: EURATOM. - Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom).
%23138925: EURIPIDES. - Herakles.
%23258581: EURIPIDES., LEMBKE, JANET & KENNETH J. RECKFORD. - Electra.
%2331083: EURIPIDES. - Hippolytos.
%23177236: EURIPIDES. - Hecuba.
%23177599: EURIPIDES. - Euripidou Trago-idiai hepta = Sept tragédies d'Euripide.
%23176033: EURIPIDES. - Euripides' Bacchae.
%23240624: EURIPIDES. - Herakles.
%23240623: EURIPIDES. - Herakles.
%23154470: EURÓPA SORSA., MARJÁN, ATTILA. - Europe's destiny : the old lady and the bull.
%2370465: EUROPA INSTITUUT, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. - Pressiegroepen in de EEG.
%2386048: COUNCIL OF EUROPE. - Human Rights In International Law: Basic Texts.
%2352473: COUNCIL OF EUROPE. - Bringing a case to the European Court of Human Rights : A practical guide on admissibility criteria.
%2352164: COUNCIL OF EUROPE. - Bringing a case to the European Court of Human Rights: A practical guide on admissibility criteria.
%2345762: COUNCIL OF EUROPE. - Guidelines on human rights and the fight against terrorism : adopted by the Committee of Ministers on 11 July 2002 at the 804th meeting of the Ministers' Deputies.
%2341029: COUNCIL OF EUROPE. - International co-operation in criminal matters : collected texts.
%23227055: COUNCIL OF EUROPE. - Judicial organisation in Europe.
%2348261: COUNCIL OF EUROPE. - Soutien et Aide aux Victimes.
%23192079: COUNCIL OF EUROPE. - The fight against terrorism : Council of Europe standards.
%2320658: COUNCIL OF EUROPE. - Proceedings of the Pan-European Seminar : Crime Policies and the rule of law : problems of transition.
%2367400: CONSEIL DE L'EUROPE = COUNCIL OF EUROPE. - Parlementaires du Conseil de l´Europe. Biographies.
%2337592: EUROPE. - Conférence Intergouvernementale pour le Marché Commun et l'Euratom : [instituée à Venise le 29 mai 1956 par les Ministres des Affaires Étrangères du Royaume de Belgique, de la République Fédérale d'Allemagne, de la République Française, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas]. Volume 1: Traité instituant la Communauté économique européenne. - 2: Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom). 4: Acte final.
%23218339: CONSEIL DE L'EUROPE = COUNCIL OF EUROPE. - Education en prison : recommendation no. R (89) 12 adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de lÉurope le 13 octobre 1989 et exposé des motifs.
%23205868: COUNCIL OF EUROPE. - Framework Convention for the Protection of National Minorities : and explanatory report.
%23150021: EUROPEAN UNION. COMMITTEE OF THE REGIONS, BRUSSELS. - Procedures for local and regional authority participation in European policy making in the member states.
%23151403: EUROPEAN UNION. COMMITTEE OF THE REGIONS, BRUSSELS. - Local and regional authorities and the immigration challenge.
%23115032: FÉDERATION INTERNATIONAL POUR LE DROIT EUROPÉEN (F.I.D.E.) - Equal treatment of public and private enterprises.
%23258947: ASSOCIATION BELGE POUR LE DROIT EUROPÉEN. - Rapports au Colloque International de Droit Européen.
%23187964: COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES. - Le droit des associations.
%23249674: EVANS, LESLIE. - China after Mao.
%2376084: EVANS, LAURA. - Power from powerlessness : tribal governments, institutional niches, and American federalism.
%23245165: EVANS, DAVID S. - Breaking up Bell : essays on industrial organization and regulation.
%23190429: EVANS, MICHAEL K. - The truth about supply-side economics.
%23196201: EVANS, ROBERT L. - Fueling our future : an introduction to sustainable energy.
%23225458: EVANS, G.R. - Getting it wrong : the medieval epistemology of error.
%23245055: EVANS, GRANT ... [ET AL.] - Where China Meets Southeast Asia: Social and Cultural Change in the Border Regions (Social Issues in Southeast Asia).
%23524: EVANS, CHARLES M. - The war of the aeronauts : a history of ballooning during the Civil War.
%23185059: EVANS, MALCOLM D. & RODNEY MORGAN. - Preventing torture : a study of the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
%2333335: EVANS, MARTIN. - The Memory of Resistance: French Opposition to the Algerian War (1954-1962) (Berg French Studies).
%23259150: EVANS, ALONA E. & JOHN F. MURPHY (EDS.) - Legal aspects of international terrorism.
%2397870: EVANS, MALCOLM D. & RACHEL MURRAY (EDS.) - The African Charter on Human and Peoples' Rights : the System in Practice 1986-2000.
%2386738: EVANS, R. & I.M. BERENT (EDS.). - Drug legalization: For & Against.
%23135958: EVANS, BETTE NOVIT - Interpreting the Free Exercise of Religion. The Constitution and American Pluralism.
%23211465: EVANS, H.T. - Wales and the wars of the roses.
%23158665: EVANS, RICHARD I. - Dialogue with Erik Erikson.
%23255255: EVANS, CAROLYN. - Freedom of religion under the European Convention on Human Rights.
%2331256: EVANS, CAROLINE - The mechanical smile : modernism and the first fashion shows in France and America 1900-1929.
%23255025: EVANS, DONALD. - Creating the child : the ethics, law and practice of assisted procreation.
%23195583: EVANS, H. DAVID. - A general equilibrium analysis of protection : the effects of protection in Australia.
%23172623: EVANS, CAROLINE & SUSANNAH FRANKEL. - Viktor & Rolf.
%23210653: EVANS, MALCOLM D. - International law.
%23134470: EVANS, GRANT - Lao Peasants under Socialism.
%2316210: EVANS, ALONA E. & JOHN F. MURPHY (EDS.) - Legal aspects of international terrorism.
%23242281: D'EVELYN, MARGARET MUTHER - Venice and Vitruvius: Reading Venice with Daniele Barbaro and Andrea Palladio.
%23264944: EVENBLIJ, MAARTEN. - Respect! : onderzoek naar sociale cohesie in Nederland.
%23183923: EVENHUIS, JANUS BERNARDUS. - De vergilii Ecloga sexta commentatio.
%23114000: EVENHUIS, N.L. - Systematics and Evolution of the Genera in the Subfamilies Usiinae and Phthiriinae (Diptera: Bombyliidae) of the World.
%23203660: EVERAERD, WALTER (ED.) - Sexual appetite, desire and motivation : energetics of the sexual system : [proceedings of the colloquium Sexual Motivation, Appetite, and Desire, Amsterdam, 25 - 29 May 1998]
%2396648: EVERAERT, HUUB. A. & HUMPHREY E. LAMUR - Alles wat geheim is is lekker.
%2381489: EVERARD, MYRIAM. - Ziel en zinnen : over liefde en lust tussen vrouwen in de tweede helft van de achttiende eeuw.
%23142348: EVERDINGEN, ADRIAAN WILLEM VAN - Eenige opmerkingen naar aanleiding van artikel 79 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.
%23107647: EVERDINGEN, H.G. VAN (E.A.). - Aspecten van toezicht. Beschouwingen over het toezicht op de financiële sector.
%23108547: EVERDINGEN, J.J.E. VAN (E.A.). - Op lezen na dood : over passies en boeken.
%23211066: EVERDINGEN, JANNES VAN. - Tweelingjongen : roman.
%23147110: EVERDINGEN, YVONNE M. VAN. - Adoption and Diffusion of the European Currency Unit. An empirical study among European companies.
%2336477: EVERDINGEN, J.J.E. VAN. - Beesten van mensen. Microben en macroben als intieme vijanden. Deel II: In strijd met het beest.
%2357349: EVERDINGEN, J.J.E. VAN (ED.). - The beast in man. Microbes and macrobes as intimate enemies. Part I: Bugs through the ages.
%2337241: EVERDINGEN, J.J.E. VAN. - Op het lijf geschreven. Bekendheden en hun lijfarts.
%2341855: EVERDINGEN, J.J.E. VAN. - (ed.). Smetten op de witte jas.
%2341856: EVERDINGEN, J.J.E. VAN & N.S. KLAZINGA. - Het getal 7 binnen en buiten de geneeskunde.
%2341854: EVERDINGEN, J.J.E. VAN. - e.a. Nieuw Tijdschrift voor Geneeskunde. Jaarblad, 1e jaargang nr. 1. 16 september 1994. 2e Druk.
%2338821: EVERDINGEN, J.J.E. VAN & F.A.E.M. MEULENBERG - (ed.). De loden last. Beroemdheden en hun ziekten.
%2341245: EVERETT, ALEXANDER O. - America or a general survey of the political situation of the several powers of the Western continent.
%23128981: EVERINGHAM, MARK. - Revolution and the Multiclass Coalition in Nicaragua.
%2390746: EVERIST, MARK. - Mozart's ghosts : haunting the halls of musical culture.
%2378234: EVERS, IVO & PIETER VAN MAELE. - Bouterse aan de macht.
%2326909: EVERS, H.J. - Journalistiek en Ethiek : een onderzoek naar de regelgeving in de uitspraken van de Raad voor de Journalistiek 1960-1985.
%23186161: EVERS, SANDRA JOHANNA THEODORA MARIA. - Constructing history, culture and inequality : the Betsileo in the extreme Southern Highlands of Madagascar.
%23193246: EVERS, G.J.M. - Blind vertrouwen? : een onderzoek naar de toepassing van certificatie ten dienste van de handhaving van wettelijke voorschriften.
%23262212: EVERS-EMDEN, BLOEME. - Acht jaar na hun geboorte : een prospektief onderzoek naar verbanden tussen geboortekondities en kognitief-motorisch funktioneren.
%2399412: EVERS, DAVID VICTOR HARMEN, ANTON VAN HOORN, FRANCISCUS GUSTAAF VAN OORT & NIENKE NOORMAN. - Winkelen in Megaland.
%23212562: EVERS, GERARD; BERT VAN HEES & JOOP SCHIPPERS (EDS.) - Work, organisation and labour in Dutch society : a state of the art of the research.
%2339082: EVERSEN, H.J., H. SPERL & J.A. USHER. - Compendium of Case Law relating to the European Communities, 1973.
%23240683: EVERSEN, H.J. & H. SPERL (EDS.) - Répertoire de la jurisprudence relative aux traités instituant les Communautés Européenes : 1963.
%23240676: EVERSEN, H.J. & H. SPERL (EDS.) - Répertoire de la jurisprudence relative aux traités instituant les Communautés Européenes : 1964.
%23240648: EVERSEN, H.J. & H. SPERL (EDS.) - Répertoire de la jurisprudence relative aux traités instituant les Communautés Européenes : 1953-1962.
%23126647: EVERSOLE, ROBYN, JOHN-ANDREW MCNEISH & ALBERTO D. CIMADAMORE (EDS.) - Indigenous peoples and poverty : an international perspective.
%2382543: EVERTH, ERICH. - Die Öffentlichkeit in der Aussenpolitik von Karel V bis Napoleon.
%2348693: EVERTS, PH. P. (ED.) - The European community in the world : the external relations of the enlarged European Community.
%23204885: EVERTS, PHILIP P. (ED.) - The European Community in the world . The external relations of the enlarged European Community . [ Proceedings of the Conference of the Institute for International Studies and the Europe Institute , University of Leyden , May 1971 ].
%2316303: EVERTS, PH.P. & J.L. HELDRING (ED.) - Nederland en de rechten van de mens.
%2342790: EVERTS, PHILIP & GUIDO WALRAVEN (EDS.) - The politics of persuasion : implementation of foreign policy by the Netherlands.
%2328512: EVERTS, PHILIP PELGRIM. - Public opinion, the churches and foreign policy. Studies of domestic factors in the making of Dutch foreign policy.
%2310054: EVERWIJN LANGE, EVERARD JAN. - Executoir-Arrest op inschulden.
%23319: EVERWIJN, JAN CHARLES AUGUST. - Het samentreffen van preventief en repressief toezicht op lagere besturen.
%23270799: EVERWIJN, J.C.A. - De Handelsverdragen van Nederland : overzicht van de regeling der handelsbetrekkingen tusschen Nederland en andere landen, bestaande op 1 Jan. 1911.
%23261873: EVRARD, ALEXANDER KAREL. - Over de patho-psychologische betekenis der negativistische houding.
%2339540: EWALD, HEINRICH GEORG AUGUST. - Grammatik der Hebräischen Sprache des Alten testaments. Dritte Auflage.
%2345947: EWALT, J.R. (A.O.). - Fever therapy technique.
%23141926: EWART, K.D. - Cosimo de' Medici.
%23149731: EWEN, CHARLES R. - From Spaniard to Creole : the archaeology of cultural formation at Puerto Real, Haiti.
%23125684: EWIG, EUGEN - Trier im Merowingerreich. Civitas, Stadt, Bistum.
%23145177: EWIJK, L.J.G. - Het verband tusschen het onderwerp, het negatief en het positief en methoden tot het verkrijgen van secundaire beelden in de photografie.
%2332656: EWIJK, C. VAN & KLANT, J.J. (ED.). - Monetary conditions for economic recovery.
%2399946: EWING, K. - The right to strike.
%23272086: EWING, ALFRED CYRIL. - A short commentary on Kant's Critique of pure reason.
%23215680: EWING, JOHN S. AND NANCY P. NORTON. - Broadlooms and Businessmen: a History of the Bigelow-Sanford Carpet Company.
%23210249: EWINS, ROD. - Staying Fijian : Vatulele Island barkcloth and social identity.
%23169975: SMITHSONIAN INSTITUTION TRAVELING EXHIBITION - Art as activist : revolutionary posters from Central and Eastern Europe.
%2366406: EUROPEAN CONSULTATION ON REFUGEES AND EXILES (ED.). - Asylum in Europe. A handbook for agencies assisting refugees.
%2368164: EXNER, ADOLF. - Der Begriff der höheren Gewalt (vis maior) im römischen und heutigen Verkehrsrecht.
%23200646: EXTAVOUR, W.C. - The exclusive economic zone : a study of the evolution and progressive development of the international law of the sea.
%23101812: EXTRA, GUUS & LUDO VERHOEVEN (EDS). - The Cross-Linguistic Study of Bilingual Development.
%23134963: EXUM, J. CHERYL - Fragmented Women : Feminist (Sub)versions of Biblical Narratives.
%23135896: EXUM, J. CHERYL & DAVID J.A. CLINES (EDS.) - The New Literary Criticism and the Hebrew Bible.
%23246382: EYAL, GIL., SZELÉNYI, IVÁN., TOWNSLEY, ELEANOR R. - Making capitalism without capitalists : class formation and elite struggles in post-communist Central Europe.
%23204209: EYAL, GIL., IVÁN SZELÉNYI, & ELEANOR TOWNSLEY. - Making capitalism without capitalists : class formation and elite struggles in post-communist Central Europe.
%2370707: EYDEMS, ELIES. - Werken voor weinig : loyaliteit en uitkeringsnijd onder laag betaalde werkenden.
%23133370: EYDEN, A.P.J. VAN - Overheidskunde en Overheidswetenschap.
%2347282: EYER, DIANE E. - Mother-Infant Bonding: A Scientific Fiction.
%2347280: EYER, DIANE E. - Mother-Infant Bonding: A Scientific Fiction.
%23220413: EYFERTH, HANNS; HANS-UWE OTTO, HANS THIERSCH (EDS.) - Handbuch zur Sozialarbeit/Sozialpädagogik.
%23230334: EYFFINGER, ARTHUR. - T.M.C. Asser [1838-1913] : founder of The Hague Tradition : dreaming the ideal, living the attainable.
%23253086: EYFFINGER, ARTHUR. - Inventory of the poetry of Hugo Grotius.
%23160709: EYFFINGER, A.C. (ED.) - The Grotius collection at the Peace Palace : a concise catalogue.
%2388614: EYFFINGER, ARTHUR. - Grotius poeta : aspecten van Hugo Grotius' dichterschap.
%23265631: EYFFINGER, ARTHUR. - Compendium volkenrechtsgeschiedenis.
%23209253: EYFFINGER, ARTHUR. - The Hague, international centre of justice and peace.
%23117938: JULIEN-EYMARD D'ANGERS. - L'Humanisme chrétien au XVIIe Siècle : St. François de Sales et Yves de Paris.
%23126284: EYNDE-CEULEMANS, C. VAN DEN, VAUCLEROY, G. DE & WELLENS J.-P - La Province de Luxembourg. Etude Economique et Sociale.
%2313254: EYSINGA, W.J.M. VAN. - Sparsa Collecta : een aantal der verspreide geschriften.
%23101818: EYSINGA, W.J.M. VAN. - Essai d'un esquisse de la structure juridique du monde actuel.
%2311150: EYSINGA, W.J.M. VAN. - Het associatieverdrag van 10 October 1681. (Meded. KNAW).
%2311143: EYSINGA, W.J.M. VAN. - Het oudste bekende geschrift van De Groot over volkenrecht. [De jure predae].
%2362922: EYSINGA, W.J.M. VAN. - Proeve eener inleiding tot het Nederlandsch Tractatenrecht.
%2352771: EYSINGA, W.J.M. VAN. - Hugo Grotius. Eine biographische Skizze.
%23101817: EYSINGA, W.J.M. VAN. - Rechtsgemeenschappen vóórop.
%23234885: EYSINK, RUDOLF. - Collectieve voorstellingen in het denken der natuurvolken.
%23101819: EYSKENS, G. - De economie als humane wetenschap.
%2363738: EYSSELSTEIJN, BEN VAN. - Het goed recht der crematie. Beschouwing over de wenschelijkheid eener wettelijke regeling der lijkverassching in ons land en het tot stand komen van meerdere crematoria.
%23186456: EYSTEN, JAN. - Enkele opmerkingen over art. 357 Wetboek van Strafrecht, in verband met de verhouding tusschen het burgerlijk en het militair gezag.
%23205259: EZEJIOFOR, GAIUS. - Protection of human rights under the law.
%23151529: EZORSKY, GERTRUDE (ED.) - Philosophical perspectives on punishment.
%232771: FAAS, HENRY. - Termieten & muskieten : vernieuwing en vernieling in de Nederlandse politiek.
%231741: FAAS, HENRY. - God, Nederland en de franje : necrologie van het Nederlandse partijwezen.
%2350471: FAAS, EKBERT. - Retreat into the mind: Victorian poetry and the rise of psychiatry.
%2367127: FAASSE, PATRICIA E. - In splendid isolation : a history of the Willie Commelin Scholten Phytopathology Laboratory 1894-1992.
%23101820: FAASSE, PATRICIA E. - Zuiver om de wetenschap : de Akademie en haar levenswetenschappelijke instituten.
%2396529: FAASSEN, MARIJKE VAN. - Polder en emigratie : het Nederlandse emigratiebestel in internationaal perspectief 1945-1967.
%2362082: FABER, MIENT JAN. - Srebrenica: de Genocide die niet werd voorkomen.
%23264171: FABER, WOLFGANG & BRIGITTA LURGER (EDS.) - National reports on the transfer of movables in Europe. Volume 2: England and Wales, Ireland, Scotland, Cyprus.
%23256269: FABER, MONIKA (ED.) - Infinite ice: the Arctic and the Alps from 1860 to the Present.
%2374463: FABER, W., A.A.A. VAN NUNEN & C. LA ROI. - Bijzonder zijn ze allemaal! : vergelijkend onderzoek naar reguliere en bijzondere opsporing.
%23114339: FABER, SJOERD (RED.). - C.R.A.S. in het zilver : vijfentwintig jaar juridisch-cultuurhistorisch dispuut der beide universiteiten in Amsterdam: C.R.A.S., 1964-1989.
%23170: FABER, ELI - A time for planting : the first migration , 1654-1820.
%2391843: FABER, H. - De geschiedenis als theologisch probleem. Een studie naar aanleiding van Ernst Troeltsch Der Historismus und seine Probleme.
%2365060: FABER, J.A. & LEEUWEN, M.H.D. VAN. - Amsterdamse katholieke bedeelden, 1750-1850. Een gezinsreconstructie.
%23231056: FABERMAN, HILARIE - Aerial Muse: The Art of Yvonne Jacquette.
%23110941: FABIAN, REINHARD (ED.) - Christian von Ehrenfels. Leben und Werk.
%2337983: FABIAN, HEINRICH. - Goldgussfüllungen in Bild und Spiegelbild : (Zum zehnjährigen Bestehen des Zahnärztlichen Instituts der Universität Hamburg 1930).
%2348557: FABIUS, D.P.D. - De doodstraf.
%23179936: FABRE, CÉCILE. - Whose body is it anyway? : justice and the integrity of the person.
%23267126: FABRE, GLADYS & DORIS WINTGENS HÖTTE (EDS.) - Van Doesburg & the international avant-garde : constructing a new world.
%23265511: FABRY, PHILIPP W. - Der Hitler-Stalin Pakt 1939-1941 : ein Beitrag zur Methode sowjetischer Aussenpolitik.
%2368600: FACHIRI, ALEXANDER PANDELLI. - The Permanent Court of international justice : its constitution, procedure and work.
%2368511: FACHIRI, ALEXANDER PANDELLI. - The Permanent court of International Justice. Its constitution, procedure and work.
%23199564: FACHIRI, ALEXANDER PANDELLI. - The Permanent court of International Justice : its constitution, procedure and work.
%23101822: FADDEGON, BAREND. - Studies on the Samaveda. Part I.
%2323238: FADDEGON, BAREND. - Studies on Panini's grammar.
%23139455: FAGAN, BRIAN M. - Time Detectives. How Archeologists use Technology to Recapture the Past.
%23219061: FAGAN, BRIAN M. - Fish on Friday : feasting, fasting, and the discovery of the New World.
%23272786: FAHL, GUNDOLF. - Humanitäres Völkerrecht.
%2368605: FAHLBUSCH, OTTO. - Die Finanzverwaltung der Stadt Braunschweig seit dem grossen Aufstand im Jahre 1374 bis zum Jahre 1425 : eine städtische Finanzreform im Mittelalter.
%23237823: FAHLMAN, BETSY. - Guy Pène du Bois : painter of modern life.
%23125686: FAHNE, ANTON. - Die Grafschaft und freie Reichsstadt Dortmund.
%23101760: FAHRENFORT, J.J. - De wereld der mensen : sociaal-wetenschappelijke opstellen, aangeboden aan Prof. Dr. J.J. Fahrenfort t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar in de volkenkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
%2341838: FAHRENFORT, J.J. - De wereld der mensen. Sociaal-wetenschappelijke aangeboden aan J.J. Fahrenfort.
%23264940: FAHRENFORT, JAC. - Beurs en krant.
%23235202: FAHRENFORT, J.J. & C. CATH. VAN DE GRAFT. - Dodenbezorging en cultuur. 2 Dln.
%23235031: FAHRENFORT, J.J. - Het hoogste wezen der primitieven : studie over het oermonotheïsme bij enkele der laagste volken.
%23129125: FAHRENHEIT, DANIEL GABRIEL., STAR, PIETER VAN DER (ED.) - Fahrenheit's letters to Leibniz and Boerhaave.
%23211176: FAHRMEYER, HANS - Colours of men.
%23250896: FAIGMAN, DAVID L. ... [ET AL.] - Modern scientific evidence : the law and science of expert testimony. Volume 1 & 2.
%2323229: FAIR, RAY C. - Testing macroeconometric models.
%23109571: FAIR, DONALD E. & ROBERT J. RAYMOND (EDS.) - The Competitiveness of Financial Institutions and Centers in Europe.
%23110413: FAIR, D.E. & BOISSIEU, C. DE (EDS.) - Financial Institutions in Europe under New Competitive Conditions.
%23169757: FAIR, D.E. & F. LÉONARD DE JUVIGNY (EDS.) - Government policies and the working of financial systems in industrialized countries.
%2332517: FAIR, D.E. (ED.). - Shifting frontiers in financial markets.
%2332541: FAIR, D.E. & F. LÉONARD DE JUVIGNY (EDS.) - Bank management in a changing domestic and international environment: the challenges of the eighties.
%2341074: FAIR, D.E. & F. LÉONARD DE JUVIGNY (EDS.) - Government policies and the working of financial systems in industrialized countries.
%2332660: FAIR, D.E. & BERTRAND, R. (ED.). - International lending in a fragile world economy.
%2368041: FAIRCHILDS, C.F. - Poverty and charity in Aix-en-Provence, 1640-1789.
%23169848: FALCK, ANTON REINHARD. - Gedenkschriften van Anton Reinhard Falck.
%23226706: FALCK, ANTON REINHARD. - Brieven van A.R. Falck : 1795-1843.
%23253450: FALCO, MARTHA & WARREN I. CIKINS (EDS.) - Toward a national policy on drugs and AIDS testing.
%2393771: FALCO, RAPHAEL. - Conceived presences. Literary genealogy in renaissance England.
%2367891: FALCOFF, MARK & FREDERICK B. PIKE (EDS.) - The Spanish Civil War, 1936-39 : American Hemispheric Perspectives.
%2345453: FALCON, W.P.; W.O. JONES, S.R. PEARSON A.O. - The Cassava Economy of Java.
%23206197: FALGER, VINCENT STEPHAN EUGÈNE. - Evolutie en politiek : biopoliticologische verhandelingen.
%2325159: FALIVENE, MARIA ROSARIA. - The Heracleopolite nome : a catalogue of the toponyms with introduction and commentary.
%2354679: FALK, RICHARD A. & CYRIL E. BLACK (EDS.) - The future of the international legal order. Vol. 3: Conflict management;
%23253454: FALK, RICHARD & TAMÁS SZENTES (EDS.) - A new Europe in the changing global system.
%23222816: FALK, RICHARD A. - Unlocking the Middle East : the writings of Richard Falk : an anthology.
%23231157: FALK, ULRICH. - Ein Gelehrter wie Windscheid : Erkundungen auf den Feldern der sogenannten Begriffsjurisprudenz.
%23224285: FALK, RICHARD A. - Human Rights Horizons: The Pursuit of Justice in a Globalizing World.
%23192232: FALK, PASI & PASI MAENPAA. - Hitting the jackpot : lives of lottery millionaires.
%23254707: FALK, RICHARD A. & CYRIL E. BLACK (EDS.) - The future of the international legal order. Vol. 3: Trends and patterns.
%2379886: FALK, RICHARD A. & CYRIL E. BLACK (EDS.) - The future of the international legal order. Vol. 1: Trends & patterns; Vol. 2: Wealth & resources; Vol. 3: Conflict management; Vol. 4: The structure of the international environment.
%23220996: FALKENA, F.B., M.E. KOPPENOL-LAFORCE & A.T. OTTOW (EDS.) - Markten onder toezicht.
%23253452: FALKENRATH, RICHARD A. - Shaping Europe's military order: origins and consequences of the CFE Treaty.
%2330826: FALLER, EDMUND W. - Gewaltsame Flugzeugentfuhrungen aus volkerrechtlicher Sicht (Schriften zum Volkerrecht) (German Edition).
%23264124: FALLON, PETER & DONALD VERRY. - The economics of labour markets.
%23130394: FALNES, O.J. - Norway and the Nobel Peace Prize.
%23255242: FALOLA, TOYIN & ARIBIDESI USMAN. - Movements, borders, and identities in Africa.
%23227860: FALTINGS, VOLKERT F. - Die Dingprotokolle der Westerharde Föhr und Amrum 1658-1671.
%23217859: FALUDI, ANDREAS K.F. - Dutch strategic planning in international perspective , held at Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences at Wassenaar , The Netherlands , September 16th-18th , 1992.
%23221187: FALUHELYI, FERENC = FRANZ FALUHELYI. - A kisebbségi kérdés : eredete és jelentosege általános és magyar szempontból = Ursprung und Bedeutung der Minderheitenfrage : im Allgemeinen und vom ungarischen Standpunkte aus betrachtet.
%23119762: FANN, K.T. - Wittgenstein en zijn wereld : een gids door het labyrinth van zijn denken.
%2354658: FANNING, L.M. - Foreign oil and the free world.
%23229310: FARA, PATRICIA. - Erasmus Darwin: Sex, Science, and Serendipity.
%23175384: FARAH, NURUDDIN. - Geheimen.
%23197090: FARAH, NURUDDIN. - Zoete melk zure melk.
%2366002: FARAJALLAH, SAMAAN BOUTROS.J - Le groupe afro-asiatique dans le cadre des Nations Unies.
%2355460: FARARO, THOMAS J. - The meaning of general theoretical sociology : tradition and formalization.
%2396091: FARBER, DON. - Visions of Buddhist life.
%2386743: FARBER, SETH. - Madness, heresy, and the rumour of angels. The revolt against the mental health system.
%2320974: FARDJADI, HOMA & MOHSEN MOSTAFAVI. - Delayed space : work of Homa Fardjadi and Mohsen Mostafavi.
%2327591: FARDON, RICHARD (ED.) - Modernity on a shoestring : dimensions of globalization, consumption and development in Africa and beyond.
%23147695: FARDON, RICHARD - Raiders & Refugees. Trends in Chamba Political Development, 1750-1950.
%2364559: FARENSBACH, H.J.G. - De onmacht als huwelijksbeletsel.
%23192211: FARGE, JAMES K. (ED.) - Marriage, family, and law in medieval Europe : collected studies.
%23234478: FARGHALY, ALI (ED.) - Handbook for language engineers.
%23125571: FARIAS, VICTOR. - Heidegger et le nazisme.
%23253380: FARIAS, VICTOR. - Heidegger en het nazisme.
%23137995: FARIS, RALPH M. - Revisionist marxism: the opposition within.
%23138769: FARIS, ALEXANDER - Jacques Offenbach.
%23256739: FARKAS, KATALIN. - The subject's point of view.
%23258993: FARKAS, KATALIN. - The subject's point of view.
%23260171: FARLEY, REYNOLDS. - Blacks and whites : narrowing the gap?
%2355497: FARMER, ANN K. & RICHARD A, DEMERS. - A Linguistics Workbook, 3rd Edition.
%23235831: FARMER, ANN K. - Modularity in syntax : a study of Japanese and English.
%23223198: FARMER, BRETT. - Spectacular passions : cinema, fantasy, gay male spectatorships.
%2355501: FARMER, ANN K. & RICHARD A, DEMERS. - A Linguistics Workbook, 4th Edition.
%2323434: FARMER, SHARON A. - Surviving Poverty in Medieval Paris: Gender, Ideology, and the Daily Lives of the Poor (Conjunctions of Religion and Power in the Medieval Past)
%23135113: FARMER, MICHAEL T. (ED.) - Differential police response strategies.
%23209382: FARNAM, HENRY W. - De werking van verplichte Arbeiders-Verzekering in Duitschland.
%2348811: FARNHAM-DIGGORY, SYLVIA - The Learning-Disabled Child. 2nd Edition.
%23127291: FARNHAM, BARABARA - Roosevelt and the Munich crisis: A study of political decision-making.
%2334163: FARNSWORTH, E. ALLAN. - An introduction to the legal system of the United States.
%23250806: FARNSWORTH, E. ALLAN. - Changing your mind the law of regretted decisions.
%23121706: FARQUHAR, D. - The Other Machine. Discourse and reproductive technologies.
%23194481: FARQUHARSON, JOHN E. - The western allies and the politics of food : agrarian management in postwar Germany.
%2363883: FARR, JAMES R. - Authority and Sexuality in Early Modern Burgundy (1550-1730).
%23251929: FARR, JAMES RICHARD. - A tale of two murders : passion and power in seventeenth-century France.
%2387677: FARREL FOX, NIK. - The new Sartre : explorations in postmodernism.
%23119452: FARRELL, ROGER H. - Multivariate Calculation: Use of the Continuous Groups.
%2371295: FARRELL, MICHELE L. - Performing Motherhood : the Sévigné Correspondence.
%23242906: FARREN, MICK & JOHN GIBB. - Who's watching you? : the chilling truth about the state, surveillance, and personal freedom.
%23244075: FARRINGTON, JOHN (EDITOR) - Reluctant Partners? Non-Governmental Organizations, the State and Sustainable Agricultural Development (Non-Governmental Organizations series).
%23222888: FARRINGTON, JOHN. - Non-governmental organizations and the state in Asia : rethinking roles in sustainable agricultural development.
%23227121: AL-FARSY, FOUAD. - Modernity and tradition : the Saudi equation.
%23113050: FASE, MARTIN M.G. - On money and credit in Europe : the selected essays of Martin M.G. Fase.
%2360624: FASE, W.J.P.M. - Vijfendertig jaar loonbeleid in Nederland. Terugblik en perspectief.
%2335506: FASE, M.M.G. & ZIJPP, I. VAN DER (RED.). - Samenleving en economie in de twintigste eeuw : feestbundel t.g.v. 70-jarig jubileum Economische Faculteit van de UvA.
%23101824: FASE, MARTIN M.G. - Over geld en monetair beleid in Nederlands en Europees perspectief.
%23260796: FASE, MARTIN M.G. (ED.) - Tussen Rokin en Damrak : de wisselwerking tussen de Effecten- en Optiebeurs in Amsterdam.
%2370783: FASE, MARTIN M.G. - An econometric model of age-income profiles : a statistical analysis of Dutch income data, 1958-1967.
%2368614: FASSEL, HIRSCH BAER. - Das mosaisch-rabbinische Gerichtsverfahren in zivilrechtlichen Sachen.
%2368619: FASSEL, HIRSCH BAER. - Das mosaisch-rabbinische Strafgesetz und strafrechtliche Gerichtsverfahren.
%2368621: FASSEL, HIRSCH BAER. - Die mosaisch-rabbinische Tugend- und Rechtslehre.
%2368624: FASSEL, HIRSCH BAER. - Das mosaisch-rabbinische Zivilrecht.
%23200602: FASSEUR, CEES. - De leeuw en de Cheshire kat : Engeland, Nederland en de dekolonisatie van Indonesië 1945-1949.
%23253356: FASSEUR, C. (ED.) - Wetboek van Strafrecht : met diverse bijlagen, waaronder de Wet op de dierenbescherming, de Beginselenwet gevangeniswezen, het Psychopathenreglement, het Besluit transactie in handen der politie enz.
%23222574: FASTERT, SABINE. - Die Entdeckung des Mittelalters : Geschichtsrezeption in der nazarenischen Malerei des frühen 19. Jahrhunderts.
%2395203: FASTIGGI, ROBERT L. - The natural theology of Yves de Paris (1588-1678).
%23209311: FATEMI, KHOSROW & DOMINICK SALVATORE (EDS.) - The North American Free Trade Agreement.
%2340927: FATTAH, MOATAZ A. - Democratic values in the Muslim world.
%23258262: FAUCHALD, OLE KRISTIAN. - Environmental taxes and trade discrimination.
%23266463: FAUCHE, XAVIER & CHRISTIANE NOETZLIN. - Le baiser.
%2348792: FAUCHÈRE, A. - Culture pratique du cacaoyer et préparation du cacao.
%23101282: FAUCON, M. - La librairie des papes d'Avignon, 1316-1420. Sa composition, ses catalogues, d'après les registres... des archives vaticanes.
%23235834: FAUCONNIER, GILLES. - Mental spaces : aspects of meaning construction in natural language / Gilles Fauconnier
%2364028: FAUGHT, C. BRAD - Gordon: Victorian Hero (Military Profiles).
%23239485: FAULCONER, JAMES E. & MARK A. WRATHALL (EDS.) - Appropriating Heidegger.
%23189418: FAULHABER, F. - Tra la labirinto de la gramatiko : handleiding bij de beoefening der Esperanto-grammatica, eveneens ten dienste van hen, die zich bekwamen voor cursus-leider of examen willen doen.
%23134324: FAULKNER, H.J. & PRUITT, V.D. - The Selected Correspondence of Karl A. Menninger. Vol.I: 1919-45. Vol. II: 1946-65.
%23203348: FAULKNER HUDSON, T.G. - Vanadium : toxicology and biologucal significance.
%2343235: FAURE, MICHAEL (ED.) - Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico.
%2361888: FAURÉ, CHRISTINE. - Democracy without women. Feminism and the rise of liberal individualism in France.
%23108293: FAURE, M. & TH. DE ROOS (EDS.) - De berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel uit milieudelicten.
%23245416: FAURE, MICHAEL. - The impact of behavioural law and economics on accident law.
%2340517: FAURE, MICHAEL. - (G)een schijn van kans : beschouwingen over het statistische causaliteitsbewijs bij milieugezondheidsschade. Rede.
%23236659: FAURE, MICHAEL. - Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian Experience.
%23152103: FAURE, MICHAEL G. & MARJOLEIN VISSER (EDS.) - De strafrechtelijke bescherming van het leefmilieu in België, Duitsland en Nederland. Modellen van strafbaarstelling en hun bewijsrechtelijke implicaties.
%23108673: FAURE, G. - Les Éléments du Rythme Poétique en Anglais Moderne. Esquisse d'une nouvelle analyse et Essai d'application au Prometheus Unbound de P.B. Shelley.
%23221825: FAURE, MICHAEL. - China and international environmental liability: legal remedies for transboundary pollution.
%23245505: FAURE, S.J., JOANNIS BAPTISTAE. - Dubitationes theologicae de judicio practico : quod super poenitentis, praecipue consuetudinarii aut recidivi, dispositione formare sibi potest ac debet confessarius, ut eum rite absolvat.
%23195815: FAUSTMANN, HELMUT. - Die Pferdeheilkunst des Johann Burchardt Kersting 1711.
%23264155: FAUVARQUE-COSSON, BÉNÉDICTE (ED.) - La confiance légitime et l'Estoppel.
%2385903: FAVALI, LYDA - Blood, Land, and Sex: Legal and Political Pluralism in Eritrea.
%23238969: FAVIE, GERARD. - Friedrich Julius Stahl : invloeden van zijn leven en werken in Nederland 1847-1880.
%23236265: FAVRE, L'ABBÉ DE. - Les droits de l'homme et du citoyen ; ou La cause des journaliers, ouvriers et artisans, présentée aux États-Géneraux, par S.A.S. Mgr. le Duc d'Orléans: Ouvrage dans lequel on propose le moyen d'assurer le soulagement et le bonheur du pauvre peuple, par le rétablissement d'un des plus anciens droits de la Couronne sur les biens du clergé.
%2389014: FAVRET, MARY A. & NICOLA J. WATSON (EDS.) - At the limits of romanticism : essays in cultural, feminist and materialist criticism.
%23129553: FAWCETT, J.E.S. - The Application of the European Convention on Human Rights.
%23203086: FAWCETT, J.E.S. - The Application of the European Convention on Human Rights.
%2368632: FAWCETT, CHARLES. - The first century of British justice in India : an account of the Court of Judicature at Bombay, established in 1672, and of other courts of justice in Madras, Calcutta and Bombay, from 1661 to the latter of the 18th century.
%23267081: FAXON, ALICIA CRAIG. - Dante Gabriel Rossetti.
%2313037: FAZAL, M.A. - Judicial Control of Administrative Action in India and Pakistan : a comparative study of principles and remedies.
%23214578: FEASEY, DON. - Therapy : intimacy between strangers.
%2360662: FEATHERSTONE, MIKE (ED.) - Global culture : nationalism, globalization, and modernity : a theory, culture & society special issue.
%237693: FEBER, G.H.A. - De criminaliteit der Katholieken in Nederland : een uitgewerkte voordracht met discussie.
%23268401: FEBVRE-FELD, RUTH LE. - Joodse kunstenaars : bevrijd van het tweede gebod = Jewish artists : freed from the second commandment.
%23269904: FECHER, CHARLES A. - The philosophy of Jacques Maritain.
%2380047: FECHNER, GUSTAV THEODOR. - In Sachen der Psychophysik.
%23125688: FECHNER, HERMANN ADOLPH. - Über den Gerechtigkeitsbegriff des Aristoteles : ein beitrag zur Geschichte der alten Philosophie.
%23144299: FECHNER, GUSTAV THEODOR. - Ueber Die Frage Des Weber'Schen Gesetzes Und Die Periodicitätsgesetzes Im Gebiete Des Zeitsinns (Und) Ueber Die Methode Der Richtigen Und Falschen Fälle in Anwendung Auf Die Massbestimmungen Der Feinheit Oder Extensiven Empfindlichkeit Des Raumsinns.
%23184479: FECHNER, ERICH. - Rechtsphilosophie: Soziologie und Metaphysik des Rechts.
%23144298: FECHNER, GUSTAV THEODOR. - Elemente der Psychophysik, Set
%23251517: FECHNER, ERICH. - Rechtsphilosophie: Soziologie und Metaphysik des Rechts.
%23218982: FEDDEMA, RIENK. - Op weg tussen hoop en vrees : de levensorientatie van jonge Turken en Marokkanen in Nederland.
%2312776: FEDDEN, ROBIN - Egypt: land of the valley.
%2343436: FEDER, NORMAN - American Indian Art.
%23129395: INTERNATIONAL INSTITUTE OF SPACE LAW OF THE INTERNATIONAL ASTRONAUTICAL FEDERATION. - Proceedings of the forty-first colloquium on the law of outer space : 28 september - 2 october 1998 : Melbourne, Australia.
%23269183: FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL, MINISTRY OF EXTERNAL RELATIONS. - Final report of the Fourteenth Antarctic Treaty Consultative Meeting : (Rio de Janeiro, 5-16 October 1987).
%23192855: FEDERLE, KATHERINE HUNT. - Children and the law : an interdisciplinary approach with cases, materials, and comments.
%23152323: FEDIGAN, LINDA M. & PAMELA J. ASQUITH (EDS.) - The Monkeys of Arashiyama : thirty-five years of research in Japan and the west.
%23242774: FEDOR, HELEN - Belarus and Moldova : country studies.
%23210428: FEELEY-HARNIK, GILLIAN. - A green estate : restoring independence in Madagascar.
%23166777: FEELEY-HARNIK, GILLIAN. - The Lord's table : the meaning of food in early Judaism and Christianity.
%23182601: FEEN, FEIKO VAN DER. - Over de oxydeerbare stoffen in water.
%2332684: FEENER, R. MICHAEL. - Muslim legal thought in modern Indonesia.
%23248173: FEENEY, D. C. - Caesar's calendar : ancient time and the beginnings of history.
%23180948: FEENSTRA, ROBERT. - Repertorium bibliographicum institutorum et sodalitatum iuris historiae.
%23189077: FEENSTRA, ROBERT. - Reclame en revindicatie : onderzoekingen omtrent de rol in de ontwikkelingsgeschiedenis van het recht van reclame gespeeld door den romeinsrechtelijken regel omtrent eigendomsovergang en prijsbetaling bij koop (inst.2.1.41).
%23179701: FEENSTRA, ROBERT. - Bibliografie van hoogleraren in de rechten aan de Franeker Universiteit to 1811.
%23172904: FEENSTRA, ROBERT (E.A.) - Geschiedenis van het vermogensrecht. Tekstenboek.
%23137114: FEENSTRA KUIPER, J. - Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw.
%23136719: FEENSTRA, ROBERT (E.A.) - Seventeenth-Century Leyden Law Professors and their Influence on the Development of the Civil Law. A Study of Bronchorst, Vinnius and Voet.
%23263: FEENSTRA, ROBERT (E.A.) - Catalogue des imprimés de la collection Meijers de la bibliotheque de l'Université de Leyde.
%2392192: FEENSTRA JR., P. - De godsdienst en de Fransche revolutie.
%2331207: FEENSTRA KUIPER, J. - Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw.
%23226745: FEENSTRA, ROBERT & CHRIS COPPENS (EDS.) - Die Rechtswissenschaftlichen Beziehungen zwischen den Niederlanden und Deutschland in historischer Sicht : Vorträge gehalten auf dem 28. Deutschen Rechtshistorikertag in Nimwegen am 25. September 1990.
%23224789: FEENSTRA, A. - Gronden der staatsinrichting van Nederland.
%23101284: FEER, LEON (ED.) - Avadâna-çataka : cent légendes bouddhiques : la centaine d'Avadânas, commençant par Pûrna (Pûrn.amukha-avadâna-çataka) : traduite du Sanskrit, avec une introduction analytique, notes linguistiques et explicatives et trois index.
%23256010: FEHLE, ISABELLA & EVA-MARIA HANEBUTT-BENZ (EDS.) - Die also genannte Schwarze Kunst in Kupfer zu arbeiten : Technik und Entwicklung des Mezzotintos.
%2368654: FEHR, JOSEPH. - Staat und Kirche im Fränkischen Reich bis auf Karl den Grossen.
%23130670: FEHR, KARL. - Jeremias Gotthelf.
%23210994: FEI, YIWEN. - The institutional change in China after its reform in 1979 : an institutional analysis with a focus on mergers and acquisitions.
%23129340: FEIBLEMAN, JAMES KERN. - Inside the Great Mirror : a Critical Examination of the Philosophy of Russell, Wittgenstein and their Followers.
%23133538: FEICHTLINGER, GUSTAV & PETER KALL (EDS.) - Operations Research in Progress.
%23125462: FEICK, HILDEGARD (ED.) - Index zu Heideggers 'Sein und Zeit'.
%23125713: FEIERABEND, HANS. - Die politische Stellung der deutschen Reichsabteien während des Investiturstreites.
%23248201: FEIFER, GEORGE. - Breaking Open Japan: Commodore Perry, Lord Abe, and American Imperialism in 1853.
%23190204: FEIGHNER, J.P. & W.F. BOYER (EDS.) - Diagnosis of depression.
%23265856: FEIGL, HERBERT & MICHAEL SCRIVEN (EDS.) - The foundations of science and the concepts of psychology and psychoanalysis.
%23269376: FEIKEMA, RINZE WILLEM. - De totstandkoming van de schoolwet van Kappeyne : bijdrage tot de kennis van de parlementaire geschiedenis van Nederland.
%2374674: FEILER, L. - Marina Tsvetaeva: the double beat of Heaven and Hell.
%23117446: FEINBERG, RICHARD. - Oral traditions of Anuta: a Polynesian Outlier in the Solomon Islands.
%23214183: FEINBERG, RICHARD E. - Apec as an Institution: Multilateral Governance in the Asia-Pacific.
%2368658: FEINE, HANS ERICH. - Reich und Kirche : ausgewählte Abhandlungen zur deutschen und kirchlichen Rechtsgeschichte.
%2368662: FEINE, HANS ERICH. - Territorium und Gericht : Studien zur süddeutschen Rechtsgeschichte.
%2331734: FEINGOLD, MORDECHAI (ED.) - Jesuit Science and the Republic of Letters.
%232833: FEINGOLD, W.L. - The revolt of the tenantry: The transformation of Local Government in Ireland, 1872-1886.
%23214214: FEINMAN, JAY M. - Un-making Law: the Conservative Campaign to Roll Back the Common Law.
%23219475: FEINSTEIN, BARRY. - Real moments : Bob Dylan.
%23130347: FEINSTEIN, ELAINE - Pushkin: A Biography.
%2321385: FEINSTEIN, HOWARD M. - Becoming William James
%23250199: FEIST, SIGMUND. - Stammeskunde der Juden : die jüdische Stamme der Erde in alter und neuer Zeit.
%23197486: FEITH, H.O. & G. ACKER STRATINGH (EDS.) - Kronijken van Emo en Menko, abten van het klooster te Wittewierum : met het vervolg van een ongenoemde.
%23139614: FEITSMA. E.F. (E.A.) - Effectenverkeer via internet: een tussenstand vanuit effectenrechtelijk perspectief.
%23219782: FELD, MERLE. - A spiritual life : a Jewish feminist journey.
%23131005: FELDBERG, G.D. - Disease and class : tuberculosis and the shaping of modern North American society.
%2370336: FELDBRUGGE, F.J.M. - Schuld in het Sowjet strafrecht.
%23248100: FELDENKIRCHEN, WILFRIED - Vom Guten das Beste : von Daimler und Benz zur DaimlerChrysler AG.
%23272742: FELDHAUS, ANNA. - Salvador Dali & Philippe Halsman : das gemeinsame Werk.
%2343649: FELDMAN, S. SHIRLEY - At the Threshold: The Developing Adolescent.
%2358216: FELDMAN, MARCUS W. (ED.) - Mathematical evolutionary theory.
%23130390: FELDMAN, NOAH. - The fall and rise of the Islamic state.
%23151426: FELDMAN, STEPHEN M. - American Legal Thought from Premodernism to Postmodernism : An Intellectual Voyage.
%23155055: FELDMAN, GERALD DONALD. - Allianz and the German insurance business , 1933-1945.
%2377872: FELDMAN, JESSICA R. - Gender on the divide: the dandy in modernist literature.
%2347610: FELDMAN MULLER, CHARLOTTE - Light metals monopoly.
%23125717: FELDMANN, FRITZ. - Musik und Musikpflege im mittenarterlichen Schlesien.
%23205760: FELDMANN, CLARENCE. - Electrotechnische opstellen : gedenkboek : aan professor doctor ingenieur Clarence Feldmann bij zijn afscheid van Technische Hogeschool te Delft op 8 juni 1937 uit naam van geheel electronisch Nederland aangeboden boekwerk als blijk van hulde voor het vele, dat hij in Nederland en daarbuiten voor de ontwikkeling van de electrotechniek heeft gedaan.
%2362476: FELEPPA, ROBERT - Convention, Translation, and Understanding: Philosophical Problems in the Comparative Study of Culture (Suny Series in Logic and Language).
%23243140: FELICE, WILLIAM F. - Taking suffering seriously : the importance of collective human rights.
%2368663: FELIX, LUDWIG. - Entwicklungsgeschichte des Eigentums unter kulturgeschichtlichem und wirtschaftlichem Gesichtspunkt.
%23254403: MINUCIUS FELIX. - Octavius.
%2380557: FELIXMÜLLER, CONRAD. - Conrad Felixmüller : das druckgraphische Werk 1912 bis 1976 im Kunstmuseum Düsseldorf.
%2368666: FELLINGER, HELMUT. - Das formelle und materielle Beweisrecht des Stadtgerichts Butzbach im Zivilprozess des 15. Jahrhundert.
%23142995: FELSING, FERDINAND. - Die Statistik als Methode der politischen Ökonomie im 17. und 18. Jahrhundert.
%2369527: FELSING, ULRIKE - Dynamic Identities in Cultural and Public Context.
%23152258: FELSON, MARCUS. - Crime and everyday life. Third edition.
%2367248: FELT, MARK - (up)rising Sonz!.
%2377875: FELTES, N.N. - Modes of production of Victorian novels.
%23271429: FELTON, MARK. - Children of the Camps: Japan's Last Forgotten Victims.
%23119244: FENEMA, H. PETER VAN. - The international trade in launch services : the effect of U.S. laws, policies and practices on its development.
%2373220: FENEMA, PAULUS CHRISTIAAN VAN. - Coordination and control of globally distributed software projects.
%23243369: FENG, THERESE - Controlling Air Pollution in China: Risk Valuation and the Definition of Environmental Policy.
%23216885: FENG, ZHENGJIE. - Feng Zhengjie.
%23147066: FENICHEL, OTTO. - Aufsätze.
%23179956: FENN, RICHARD K. - Beyond idols : the shape of a secular society.
%23255782: FENNEMA, JAN & IAIN PAUL (EDS.) - Science and religion : one world, changing perspectives on reality.
%23101288: FENNIS, J. G. - La Stolonomie, 1547-1550, et son vocabulaire maritime marseillais.
%23260399: FENS, KEES (ED.) - Verlichte geesten : een portrettengalerij voor Piet Buijnsters.
%23214609: FENS, RICHARD & SANDER WIGGERS. - Handboek voor de participatiecommissaris.
%2325538: FENSEL, DIETER (ED.) - Spinning the semantic web : bringing the world wide web to its full potential.
%2341759: FENSON, LARRY - Variability in Early Communicative Development (Monographs of the Society for Research in Child Development).
%23246312: FENSTER, THELMA S. & DANIEL LORD SMAIL (EDS.) - Fama : the politics of talk and reputation in medieval Europe.
%23208291: FENSTER, J. M. - Mavericks, miracles, and medicine : the pioneers who risked their lives to bring medicine into the modern age.
%23222322: FENSTER, J. M. - Mavericks, miracles, and medicine : the pioneers who risked their lives to bring medicine into the modern age.
%236858: FENTENER VAN VLISSINGEN, AUGUSTUS. - Misbruik van Cognoscements-exemplaren.
%234802: FENTENER VAN VLISSINGEN, J. - Een psychologische theorie van de vriendschap op grond van enige literaire exempla. Diss.
%23216822: FENTON, DAVID. - Shots : an American photographer's journal , 1967-1972.
%23106752: FENWICK, CHARLES G. - The Neutrality Laws of the United States.
%23197764: FERBER, CHRISTIAN VON. - Arbeitsfreude : Wirklichkeit und Ideologie : ein Beitrag zur Soziologie der Arbeit in der industriellen Gesellschaft.
%23111989: FERCHL, WOLFGANG. - Zwischen Schlüsselroman, Kolportage und Artistik. Studien zur gesellschaftskritisch-realistischen Romanliteratur der 50er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland in ihrem sozialgeschichtlichen und poetologischen Kontext.
%23272483: FERDINAND, C.Y. - Benjamin Collins and the provincial newspaper trade in the eighteenth century.
%23202938: CLAUSS. LUDWIG FERDINAND. - Die Seele des Andern : Wege zum Verstehen im Abend- und Morgenlande.
%23159879: FERGUSON, MOIRA (ED.) - First feminists : British women writers, 1578-1799.
%23137635: FERGUSON, WILLIAM - Scotland's Relations with England: a Survey to 1707.
%23154755: FERGUSON, KITTY - Prisons of Light - Black Holes.
%23125114: FERGUSON, BARRY. - Remaking liberalism. The intellectual legacy of Adam Shortt, O.D. Skelton, W.C. Clark ans W.A. Mackintosh, 1890-1925.
%23225222: FERGUSON, KITTY - Measuring the universe : the historical quest to quantify space .
%2361713: FERGUSON, JOHN. - Bibliotheca chemica : a bibliography of books on alchemy, chemistry and pharmaceutics. 2 Vols.
%23163550: FERGUSON, JAN HELENIUS. - Manual of international law : for the use of navies, colonies, & consulates. Volume 1.
%23189649: FERGUSON, DAVID K. - The Miocene flora of Kreuzau, Western Germany. I. The leaf remains.
%23217145: FERGUSON, RUSSELL. - Out there : marginalization and contemporary cultures.
%23204940: FERGUSON, ARTHUR B. - Utter antiquity : perceptions of prehistory in Renaissance England.
%23247722: FERGUSON, MARGARETHA. - Nu wonen daar andere mensen ... : terug op Java.
%23211904: FERGUSON, NIALL (ED.) - Virtual history: alternatives and counterfactuals
%2394791: FERGUSON, JAN HELENIUS. - The philosophy of civilization: a sociological study.
%23249728: FERGUSON, ADAM. - Abhandlung über die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft [= Essay on the History of Civil Society].
%23188710: FERM, VERGILIUS, - A Protestant Dictionary.
%23185777: FERMIN, MARIA H. J. - Le vocabulaire de Bifrun dans sa traduction des quatre évangiles.
%23130519: FERMON, NICOLE - Domesticating Passions. Rousseau, Woman, and Nation.
%23239391: FERN, RICHARD L. - Nature, God, and humanity : envisioning an ethics of nature.
%23179726: FERNALD, THEODORE B. - Predicates and temporal arguments.
%23226897: FERNANDES, DANIEL SALOMON. - Aerobe und anaerobe Atmung bei Keimlingen von Pisum sativum.
%236013: FERNÁNDEZ-ARMESTO, FELIPE. - Sadat and his statecraft.
%23249649: FERNANDEZ BRAVO, NICOLE. - Agrave; travers champs : études pluridisciplinaires allemandes : mélanges pour Nicole Fernandez Bravo.
%23220008: FERNANDEZ, DOMINIQUE. - In de hand van de engel.
%23192841: FERNBACH, SIDNEY (ED.) - Supercomputers : class VI systems, hardware and software.
%2324871: FERNHOUT, R. - Erkenning en toelating als vluchteling in Nederland. Diss.
%23157002: FERNHOUT, D.M. - Rechtsvragen rond in vitro fertilisatie en embryo-transfer.
%23236480: FERNHOUT, R. - Erkenning en toelating als vluchteling in Nederland.
%23214596: FERRANDINO, GIUSEPPE. - Pericles de Zwarte.
%23217530: FERRANTE-WALLACE, JOAN. - The social construction of race and ethnicity in the United States.
%2368668: FERRARI, GIANNINO. - I documenti greci medioevali di diritto privato dell'Italia meridionale : e loro attinenze con quelli bizantini d'oriente e coi papiri greco-egizii.
%23213911: FERRARINI, GUIDO (ED.) - European securities markets : the investment services directive and beyond.
%2363906: FERRARO, J.M. - Family and Public life in Brescia, 1580-1650.
%23265166: FERRARO, FRANCESCO. - Libertà e sicurezza nell'Unione europea : tra età moderna e globalizzazione.
%23265157: FERRARO, FRANCESCO. - Lo spazio giuridico Europeo tra sovranità e diritto fondamentali : democrazia, valori e rule of law nell'Unione al tempo della crisi.
%2321083: FERRARO, JOANNE MARIE - Nefarious crimes, contested justice : illicit sex and infanticide in the Republic of Venice, 1557-1789.
%23192017: FERRAROTTI, FRANCO. - The myth of inevitable progress.
%23234676: FERRÉ, ROSARIO. - Het huis aan de lagune.
%23233082: FERRERA, MAURIZIO - Rescued by Europe?: Social and Labour Market Reforms in Italy from Maastricht to Berlusconi.
%2365329: FERRIER, CAROLE (ED.) - As good as a yarn with you : letters between Miles Franklin, Katharine Susannah Prichard, Jean Devanny, Marjory Barnard, Flora Eldershaw and Eleanor Frank.
%2374178: FERRIER, JEAN-PIERRE. - Spectral theory and complex analysis.
%23244548: FERRIER, JOHAN HENRI ELIZA. - De Surinaamse samenleving als sociaal-paedagogische opgave.
%23272061: FERRIÈRE, CLAUDE-JOSEPH DE. - Nouvelle Traduction des Institutes de l'Empereur Justinien avec des observations pour l'intelligence du texte, l'application du droit français au droit romain & la conference de l'un avec l'autre. Tome 1-6.
%23242695: FERRIÈRES, MADELEINE. - Sacred cow, mad cow : a history of food fears.
%2382310: FERRIS, DAVID. - Theory and the evasion of history.
%23114654: FERRIS, PAUL. - Dr. Freud: a life.
%23247602: FERRO, GAETANO. - Liguria and Genoa at the time of Columbus. Vol.[1]: [Text]. Vol.[2]: Illustrations.
%23233086: FERRON, LOUIS - De Hemelvaart van Wammes Waggel.
%23230412: FERRUCCI, FRANCO. - The poetics of disguise : the autobiography of the work in Homer , Dante , and Shakespeare.
%23271746: FERRY, LUC - Political Philosophy 3: From the Rights of Man to the Republican Idea (v. 3).
%23271747: FERRY, LUC - Political Philosophy 2: The System of Philosophies of History (Vol 2).
%23271748: FERRY, LUC - Political Philosophy 1: Rights--The New Quarrel between the Ancients and the Moderns (v. 1).
%23272085: FERRY, LUC - The new ecological order.
%23151235: FERTIG, LUDWIG - Vor-Leben. Bekenntnis und Erziehung bei Thomas Mann.
%23223103: FERWERDA, H.B. E.A. - Halt : het alternatief ? : de effecten van Halt beschreven.
%23105524: FESEVUR, J.E. - Goederenrechtelijke colleges. 2e druk.
%23224665: FESSHA, YONATAN TESFAYE. - Ethnic Diversity and Federalism.
%23219973: FEST, JOACHIM. - Begegnungen : über nahe und ferne Freunde.
%23181017: NORTH SEA JAZZ FESTIVAL. - 25th anniversary : the history of North Sea Jazz Festival [1976-2000].
%23169921: HOLLAND FESTIVAL - Holland Festival : Gids 1959 = Guide 1959.
%238420: FETERIS, M.W.C., HEYMAN, H.W., & PRINS, H.S. - Boedels, bijstand en bejaardenoorden. (Preadvies).
%2393794: FETERIS, E.T. (E.A.) - Met redenen omkleed : bijdragen aan het symposium Juridische Argumentatie, Rotterdam 11 Juni 1993.
%23124026: FETERIS, M.W., J.A. GIMBRÈRE & G.J. VAN MUIJEN. - Holdingstructuren.
%2397510: FETSCHER, IRING. - Rousseaus politische Philosophie : zuf Geschichte des demokratische Freiheitsbegriffs.
%2379650: FEUCHTERSLEBEN, ERNST VON. - The Principles of Medical Psychology, being the outlines of a course of lectures
%2370508: FEUCHTWANG, STEPHAN, HUSSAIN, ATHAR & PAIRAULT, THIERRY (EDS.) - Transforming China's economy in the eighties. Volume I: The rural sector, welfare and employment.
%23104370: FEUER, LEWIS SAMUEL. - The conflict of generations. The character and significance of student movements.
%2359566: FEUER, GUY. - Les aspects juridiques de l'assistance technique : dans le cadre des Nations Unies et des institutions spécialisées.
%2368676: FEUERBACH, PAUL JOHANN ANSELM VON. - Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültichen peinlichen Rechts.
%2368681: FEUERBACH, PAUL JOHANN ANSELM VON. - Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts.
%2368674: FEUERBACH, PAUL JOHANN ANSELM VON. - Biographischer Nachlass.
%2368671: FEUERBACH, PAUL JOHANN ANSELM VON. - Aktenmässige Darstellung merkwürdiger Verbrechen.
%2379241: FEUERBACH, PAUL JOHANN ANSELM VON. - Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültichen peinlichen Rechts.
%2353649: FEUERBACH, LUDWIG. - Philosophische Kritiken und Grundsätze.
%23215105: FEUERBACH, LUDWIG. - Das Wesen des Christenthums.
%23215103: FEUERBACH, LUDWIG. - Das Wesen des Glaubens im Sinne Luthers ; ein Beitrag zum Wesen des Christentums.
%23249664: FEUERWERKER, ALBERT. - Economic trends in the Republic of China , 1912-1949.
%23140750: FEUILLET, MICHEL - Les Visages de Francois d'Assise. L'Iconographie Franciscaine des Origines, 1226-1282.
%23217626: FEUILLET, CLAUDE - Le systeme Saoud.
%2365560: FEUTH, TJADE. - Het verkennend onderzoek in strafzaken : tussen strategisch onderzoek en opsporingsonderzoek.
%2393225: FEUTRY, DAVID. - Un magistrat entre service du roi et stratégies familiales: Guillaume-François Joly de Fleury (1675-1756).
%23101289: FEYEL, G. - La «Gazette» en province à travers ses réimpressions, 1631-1752.
%23125896: FEYERABEND, PAUL K. - In strijd met de methode: aanzet tot een anarchistische kennistheorie.
%23265399: FEYERABEND, PAUL K. - Realism, rationalism, and scientific method.
%23265393: FEYERABEND, PAUL K. - Problems of empiricism (Philosophical Papers, 2).
%23244412: FEYNMAN, RICHARD P. - Perfectly Reasonable Deviations from the Beaten Track: The Letters of Richard P. Feynman.
%2337760: FEYTER, C.A. DE. - Industrial policy and shipbuilding : changing economic structures in the Low Countries 1600-1980.
%23240126: FEYTER, KOEN DE - Out of the Ashes: Reparation for Victims of Gross Human Rights Violations.
%23262385: FEZER, KARL-HEINZ. - Markenrecht : Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen : Dokumentation des nationalen, europäischen und internationalen Kennzeichenrechts.
%23210366: FFRENCH, PATRICK. - The cut : reading Bataille's Histoire de l'oeil.
%2389643: FFRENCH, H. LEIGH. - International law of take-overs and mergers : the EEC, Northern Europe, and Scandinavia.
%23239381: FIALA, ANDREW - Tolerance and the ethical life.
%23140942: FIC, VICTOR M. - The Rise of the Constitutional Alternative to Soviet Rule in 1918: Provisional Governments of Siberia and All-Russia: Their Quest for Allied Intervention.
%23107951: FICHTE, JOHANN GOTTLIEB. - Briefwechsel 1775-1793. (Gesamtausgabe der Bayerische Akademie der Wissenschaften, Band III,1).
%23126200: FICHTE, IMMANUEL HERMANN VON. - Beiträge zur Charakteristik der neueren Philosophie oder kritische Geschichte derselben von Descartes und Locke bis auf Hegel.
%23107390: FICHTE, JOHANN GOTTLIEB. - Briefwechsel 1793-1795. (Gesamtausgabe der Bayerische Akademie der Wissenschaften, Band III,2).
%2325517: FICHTE, IMMANUEL HERMANN VON. - Vermischte Schriften zur Philosophie, Theologie und Ethik.
%23105729: FICHTE, JOHANN GOTTLIEB. - Briefwechsel 1799-1800. (Gesamtausgabe der Bayerische Akademie der Wissenschaften, Band III,4).
%23102791: FICHTE, JOHANN GOTTLIEB. - Briefwechsel 1786-1799. (Gesamtausgabe der Bayerische Akademie der Wissenschaften, Band III,3).
%23252588: FICHTE, IMMANUEL HERMANN VON. - Grundzüge zum System der Philosophie. Abteilung 2 : Die Ontologie.
%23252980: FICHTE, JOHANN GOTTLIEB. - Werke 1794-1796. (Gesamtausgabe der Bayerische Akademie der Wissenschaften, Band I,3).
%23252979: FICHTE, JOHANN GOTTLIEB. - Werke 1793-1795. (Gesamtausgabe der Bayerische Akademie der Wissenschaften, Band I,2).
%23234798: FICHTNER, KILIAN. - Als Verbundstaat im Staatenverbund : eine rechtsvergleichende Untersuchung über die Ausdifferenzierung der Ausübung der Staatsgewalt im Vereinigten Königreich durch binnenstaatliche Devolution und europäische Integration am Beispiel Schottland.
%23112003: FICK, AUGUST - Die ehemalige Spracheinheit der Indogermanen Europas. Eine sprachgeschichtliche Untersuchung.
%2341919: FICK, R. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph and text on back dated 6-4-1918. Prof.dr. R. Fick was professor of anatomy at the University of Berlin and at the time chairman of the faculty of anatomy.
%2368692: FICKER, JULIUS VON. - Vom Reichsfürstenstande : Forschungen zur Geschichte der Reichsverfassung zunächst im 12. und 13. Jahrhundert.
%23126204: FICKER, JULIUS VON. - Engelbert der Heilige, Erzbischof von Köln und Reichsverweser.
%23126202: FICKER, JULIUS VON. - Ausgewählte Abhandlungen zur Geschichte und Rechtsgeschichte des Mittelalters.
%23126203: FICKER, JULIUS VON. - Beiträge zur Urkundenlehre.
%23126205: FICKER, JULIUS VON. - Reinald von Dassel : Reichskanzier und Erzbischof von Köln 1156-1167.
%2368685: FICKER, JULIUS VON. - Vom Heerschilde : eine Beitrag zur deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte.
%23126206: FICKER, JULIUS VON. - Urkunden zur Geschichte des Römerzuges Kaiser Ludwig des Bayern und der italienischen Verhältnisse seiner Zeit.
%23234099: FICKER, JULIUS VON. - Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens. Band 1.
%2321009: FIDEL, MARIA JOSÉ BUENO. - Paul Gaugauin.
%23142570: FIEBIG, HANS. - Erkenntnis und technische Erzeugung. Hobbes' operationele Philosophie der Wissenschaft.
%2341158: FIECHTER, GEORGES-ANDRÉ - Le Régime modernisateur du Brésil 1964-1972. Etude sur les interactions politico-economiques dans un régime militaire contemporain.
%2378068: FIECHTER, JEAN-JACQUES - Egyptian Fakes: Masterpieces that Duped the Art World and the Experts Who Uncovered Them.
%23136761: FIEDLER, KLAUS. - Information sampling and adaptive cognition.
%2332195: FIEDLER, J. - Die sozialen Organisationen und die Volkswirtschaft. Eine sozialökonomische Studie über die Entwicklungsmöglichkeiten der Arbeitergewerkschaften und Arbeitgeberverbände.
%2354765: FIEGE, MONIQUE. - De autonomie van de minderjarige in het recht : een onderzoek naar de materiële en processuele handelingsonbekwaamheid van minderjarigen.
%23109512: FIEGE, MONIQUE ... [ET AL.] - De eerbied waardig? : een bezinning op de positie van de rechter en de officier van justitie : bundel verschenen ter gelegenheid van het raio-congres 1996.
%23193627: FIEGE, M. ... [ET AL.] - De eerbied waardig? : een bezinning op de positie van de rechter en de officier van justitie : bundel verschenen ter gelegenheid van het raio-congres 1996.
%2321851: FIEL, WOLFGANG (ED.) - Eckhard Schulze-Fielitz: Metasprache des Raums = Metalanguage of Space (German and English Edition)
%2353379: FIELD, LES W. - The grimace of Macho Ratón : artisans , identity , and nation in late-twentieth-century western Nicaragua.
%23245586: FIELD, MICHAEL. - Inside the Arab world.
%23256486: FIELD, HATRY. - Saving truth from paradox.
%23211366: FIELD, LES W. - The grimace of Macho Ratón : artisans, identity, and nation in late-twentieth-century western Nicaragua.
%23198034: FIELDING, HENRI. - De ziel van een volk : het Boeddhisme als volksgeloof in Burma.
%23222504: FIELDS, GARY S. - Distribution and development : a new look at the developing world.
%23135631: FIELDS, WESTON W. - Sodom and Gomorrah : history and motif in biblical narrative.
%2390148: FIELL, CHARLOTTE & PETER FIELL. - Modern Furniture Classics: Postwar to Postmodern.
%23272739: FIELL, CHARLOTTE. - Chairs : 1,000 masterpieces of modern design, 1800 to present.
%23118371: FIENBERG, S.E. , HOAGLIN, D.C. E.A. (EDS.) - A Statistical Model. Frederick Mosteller's Contributions to Statistics, Science, and Public Policy.
%23241020: FIENUP-RIORDAN, ANN. - Yup'ik elders at the Ethnologisches Museum Berlin : fieldwork turned on its head.
%23222211: FIESER, JAMES (ED.) - Early responses to Hume's history of England.
%23222214: FIESER, JAMES (ED.) - Early responses to Hume's Life and Reputation.
%23140922: FIFE, ROBERT HERNDON - Young Luther: The Intellectual & Religious Development of Martin Luther to 1518.
%2380212: FIFER, ELIZABETH. - Rescued readings. A reconstruction of Gertrude Stein's difficult texts.
%23128922: FIFIELD, RUSSELL H. - The diplomacy of Southeast Asia : 1945-1958.
%2368825: FIFOOT, CECIL HERBERT STUART. - Lord Mansfield 1705 - 1793.
%23269781: FIGES, ORLANDO. - De Krimoorlog, of De vernedering van Rusland.
%2356644: FIGNER, WERA V.N. - Nacht über Russland : Lebenserinnerungen.
%23255235: FIGUEIRA, DOROTHY M. - Otherwise occupied : pedagogies of alterity and the brahminization of theory.
%23224079: FIJALKOWSKI, AGATA (ED.) - International institutional reform : proceedings of the seventh Hague joint conference held in The Hague, the Netherlands, 30 June-2 July 2005.
%23229153: FIJALKOWSKI, AGATA & MALGOSIA FITZMAURICE (EDS.) - The right of the child to a clean environment.
%23203210: FIJALKOWSKI, AGATA & JAMES CAMERON (EDS.) - Trade and Environment: Bridging the Gap - Findings and Commentaries Ensuing from the International Conference on the 'Implementation of Multilateral ... September 1997 in The Hague, the Netherlands.
%23267854: FIJALKOWSKI, JÜRGEN. - Die Wendung zum Führerstaat : ideologische Komponenten in der politischen Philosophie Carl Schmitts.
%23105985: FIJNAUT, C.J.C.F. - De normering van het informatieve onderzoek in constitutioneel perspectief.
%2314904: FIJNAUT, C.J.C.F. - Verleden, heden en toekomst van de geïntegreerde strafrechtswetenschap.
%23186232: FIJNAUT, C.J.C.F. (ED.) - De reguliere politiediensten in België en Nederland : hun reorganisatie en onderlinge samenwerking.
%2320534: FIJNAUT, CYRILLE (ED.) - The internationalization of police cooperation in Western Europe : Symposium : Papers.
%23132469: FIJNAUT, C.J.C.F. - De Gemeentepolitie, een onderzoek naar haar situatie in de provincie Limburg.
%23147410: FIJNAUT, C.J.C.F. - Een winkelboulevard in problemen : samenleving en criminaliteit in twee Rotterdamse buurten.
%23149937: FIJNAUT, C.J.C.F. (E.A.) - Reclassering: Horizon 2000. Ontwikkelingen in strafrecht en samenleving en de rol van de reclassering.
%23155179: FIJNAUT, C.; J. STUYCK, P. WYTINCK (EDS.) - Schengen: proeftuin voor de Europese Gemeenschap?
%2343883: FIJNAUT, CYRILLE. - Changes in Society, Crime and Criminal Justice in Europe: a Challenge for Criminological Education and Research. Volume 2. International organised and corporate crime.
%2346751: FIJNAUT, C.J.C.F. (E.A.) - Bibliografie van de politie in Nederland, met inbegrip van Nederlands-Indië en de Nederlandse Antillen.
%2331872: FIJNAUT, C.J.C.F. (E.A.) - Bibliografie van de politie in Nederland, met inbegrip van Nederlands-Indië en de Nederlandse Antillen.
%23132556: FIJNAUT, C.J.C.F. (E.A.) - Boulevard Zuid : een Winkelstraat met Problemen?
%23262120: FIJNAUT, CYRILLE. - De geschiedenis van de Nederlandse politie : een staatsinstelling in de maalstroom van de geschiedenis.
%2341081: FIJNAUT, CYRILLE, LUC HUYBRECHTS & CHRIS VAN DEN WIJNGAERT (EDS.) - EG-fraudebestrijding in de praktijk.
%2359468: FIJNAUT, CYRILLE., RONALD VAN DER WAL, GUUS MEERSHOEK & JOS SMEETS. - Geschiedenis van de Nederlandse Politie. 4 Delen.
%2318821: FIJNAUT, C.J.C.F. - De toelating van raadslieden tot het politiële verdachtenverhoor.
%23260430: FIJNAUT, C.J.C.F. (ED.) - Politie : studies over haar werking en organisatie.
%23153887: FIJNAUT, C.J.C.F. (ED.) - The Internationalization of Police cooperation in Western Europe.
%23262774: FIKENTSCHER, WOLFGANG. - Methoden des Rechts : in vergleichender Darstellung. Band 2 : Anglo-Amerikanischer Rechtskreis.
%2354745: FILALI-ANSARY, ABDOU. - Réformer l'islam? : une introduction aux débats contemporains.
%23178995: FILEDT KOK, J.P. (ED.) - 's Levens felheid : de meester van het Amsterdamse kabinet of de Hausbuch-meester, ca. 1470-1500.
%23205417: FILENE, PETER G. - In the arms of others : a cultural history of the right-to-die in America.
%2350278: FILMVERHUURKANTOOR CENTRAFILM, DORDRECHT. - De kroon op ons werk van dertig jaar! : Centra's jubileumparade 1954.
%23262282: FILOTT, W.H.G.A. - Algemene Bankvoorwaarden/ Fiscale Gedragscode.
%23126432: FILOW, BOGDAN. - Die Legionen der Provinz Moesia von Augustus bis auf Diokletian.
%23243032: FILSER, FRANZ. - Einführung in die Familiensoziologie : mit Quellentexten.
%23239989: FINAN, CHRISTOPHER - From the Palmer Raids to the Patriotic Act. A history of the fight for free speech in America.
%2353944: MINISTERIE VAN FINANCIËN. - Verzameling van voorschriften voor de ambtenaren der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. Deel 13-29.
%23233577: MINISTERIE VAN FINANCIËN. - Lijst van meesterteekens, welke ingevolge artikel 13 van de Waarborgwet 1927 (Staatsblad no. 48) door fabrikanten van gouden en zilveren werken worden gevoerd.
%2326829: BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN. - Im Dienste der Gleichmässigkeit der Besteuerung.
%23102341: FINCH, GEORGE A. - The sources of modern international law.
%2388414: FINCH, J.D. - Introduction to legal theory.
%23266269: FINCH, JANET. - Family obligations and social change.
%23263878: FINDLAY, CHRISTOPHER - Policy Reform, Economic Growth, and China's Agriculture.
%23244114: FINDLAY, RONALD, ROLF G.H. HENRIKSSON, HAKAN LINDGREN, AND MATS LUNDAHL. - Eli Hecksher, International trade, and economic history.
%2341688: FINE, GARY ALAN - A Second Chicago School?: The Development of a Postwar American Sociology.
%23180631: FINE, BENJAMIN. - Algebraic generalizations of discrete groups : a path to combinatorial group theory through one-relator products.
%23217043: FINEBERG, JONATHAN DAVID. - Christo and Jeanne-Claude : on the way to The Gates , Central Park , New York City.
%2381168: FINEGAN, JACK. - Archaeological history of the ancient Middle East.
%2348253: FINEGOLD, DAVID - Something borrowed, something learned? : the transatlantic market in education and training reform.
%23176506: FINEMAN, MARTHA A. & ROXANNE MYKITIUK - The public nature of private violence : the discovery of domestic abuse.
%23244671: FINEMAN, DANIEL. - A Special Relationship. The United States and military government in Thailand, 1947-1058
%23241524: FINEMAN, MARTHA. & TERENCE DOUGHERTY. (EDS.) - Feminism confronts homo economicus : gender , law , and society.
%23242777: FINEMAN, MARTHA. & TERENCE DOUGHERTY. (EDS.) - Feminism confronts homo economicus : gender , law , and society.
%23176912: FINEMAN, MARTHA A. & MARTHA T. MCCLUSKEY (EDS.) - Feminism, media, and the law.
%2382594: FINEMAN, MARTHA ALBERTSON. - The illusion of equality : the rhetoric and reality of divorce reform.
%23129176: FINER, HERMAN. - The major modern governments of modern Europe.
%2359116: FINGARETTE, HERBERT. - Rules, rituals, and responsibility. Essays dedicated to Herbert Fingarette.
%23265849: FINK, MAX & MICHAEL TAYLOR. - Catatonia : a clinician's guide to diagnosis, treatment, and neurology.
%2387362: FINKE, KARIN. - Die Bedeutung der internationalen Handelsklauseln für den Gefahrübergang nach deutschem und US-amerikanischem Recht : eine rechtsvergleichende Studie unter Berücksichtigung des Haager einheitlichen Kaufrechts und des UNCITRAL-Kaufrechts am Beispiel der Klauseln cif, fob und den Klauseln des Ankunftsvertrages
%23131668: FINKELMAN, P. & GOTTLIEB, S.E. (EDS.) - Toward a usable past : liberty under state constitutions.
%2346753: FINKELSTEIN, L.S. - (ed.). Politics in the United Nations System.
%2341925: FINKELSTEIN, REINER. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph and text on back dated 10-7-1918. Prof.dr. Reiner Finkelstein, professor of peadiatrics in Berlin.
%23104269: FINKIELKRAUT, ALAIN. - The imaginary Jew.
%23268971: FINKIELKRAUT, ALAIN. - De wijsheid van de liefde.
%2372852: FINKIELKRAUT, ALAIN. - Remembering in vain : the Klaus Barbie trial and crimes against humanity.
%23266642: FINKIELKRAUT, ALAIN. - De imaginaire jood.
%23243057: FINLAY, CHRISTOPHER - Hume's social philosophy : human nature and commercial sociability in A treatise of human nature.
%23171767: FINLAY, ALISON (ED.) - The saga of Bjorn, champion of the men of Hitardale.
%23239298: FINN, STEPHEN J. - Hobbes : a guide for the perplexed.
%23147641: FINN, DALLAS - Meiji Revisited : the Sites of Victorian Japan.
%2341638: FINN, CHRISTINE A. - Artifacts: An Archaeologist's Year in Silicon Valley.
%23251652: FINN, STEPHEN J. - Hobbes : a guide for the perplexed.
%23192612: FINNEGAN, RICHARD B.; MACCARRON, EDWARD T. - Ireland : historical echoes, contemporary politics.
%23153461: FINNEY, BEN - Voyage of Rediscovery. A Cultural Odyssey Through Polynesia.
%23181050: FINNIS, JOHN. - Philosophy of Law: Collected Essays Volume IV.
%2345020: FINUCCI, VALERIA (ED.) - Renaissance transactions : Ariosto and Tasso.
%2344010: FINUCCI, VALERIA & KEVIN BROWNLEE (EDS.) - Generation and degeneration : tropes of reproduction in literature and history from antiquity to early modern Europe.
%23199815: FIOLET, HERMANUS ANTONIUS MARIA. - Een kerk in onrust om haar belijdenis. Een phaenomenologische studie over het ontstaan van de richtingenstrijd in de Nederlandse Hervormde Kerk.
%23231449: FIORANI, FLAVIO (ED.) - The illustrated history of the Nazis.
%23215: FIRESIDE, HARVEY. - Separate and Unequal: Homer Plessy and the Supreme Court Decision That Legalized Racism.
%23236777: FIRLA, MONIKA. - Untersuchungen zum Verhältnis von Anthropologie und Moralphilosophie bei Kant.
%2348194: FIRMAT, G.P. - Idle fictions : the Hispanic Vanguard novel, 1926-1934.
%2368970: FIRNBERG, HERTHA. - Lohnarbeiter und freihe Lohnarbeit im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit.
%2341009: FIRRO, KAIS M. - The Druzes in the Jewish state : a brief history.
%23231131: FIRSTENBERG, LAURIE - Touhami Ennadre: If You See Something Say Something.
%2382218: FIRTH, RAYMOND (ED.) - Man and culture : an evaluation of the work of Bronislaw Malinowski.
%2341470: FIRTH, RAYMOND. - Human types.
%2372307: ASSOCIATION EUROPÉENNE D'ÉTUDES JURIDIQUES ET FISCALES. - Product liability in Europe : a collection of reports prepared for the conference on product liability in Europe held in Amsterdam on 25th and 26th September, 1975, under the auspices of the Association Européenne d'Études Juridiques et Fiscales.
%23271074: FISCH, STEFAN - Geschichte und Gegenwart der Rentenversicherung in Deutschland: BeitraÌ ge zur Entstehung, Entwicklung und vergleichenden Einordnung der ... der Hochschule Speyer) (German Edition)
%23225326: FISCHER, G.O.W. - Scheepsmodellen met afstandsbesturing.
%2310817: FISCHER, ARTHUR. - Die Entfremdung des Menschen in einer heilen Gesellschaft : Materialien zur Adaption und Denunziation eines Begriffs.
%23235140: FISCHER, MICHAEL. - Der Anteil an einer Personengesellschaft als Gegenstand der Zwangsvollstreckung auf der Grundlage der Rechtssubjektivität aller Aussengesellschaften.
%2350930: FISCHER, KLEMENS H. - Der Vertrag von Lissabon : Text und Kommentar zum Europäischen Reformvertrag ; Text und Kommentar zum Europäischen Reformvertrag.
%2349794: FISCHER, HORST (ED.) - Yearbook of International Humanitarian Law. Volume 2: 1999.
%2349795: FISCHER, HORST (ED.) - Yearbook of International Humanitarian Law. Volume 1: 1998.
%2349793: FISCHER, HORST (ED.) - Yearbook of International Humanitarian Law. Volume 3 : 2000.
%2349792: FISCHER, HORST (ED.) - Yearbook of International Humanitarian Law. Volume 5 : 2002.
%2348344: FISCHER, JOSEPH - Story Cloths of Bali.
%23191812: FISCHER, ERICA. - De liefde van Lena Goldnadel : liefdesgeschiedenissen in de schaduw van de holocaust.
%23237046: FISCHER-LICHTE, ERIKA. - Bedeutung : Probleme e. semiot . Hermeneutik u. Ästhetik.
%23188485: FISCHER, HANS CONRAD. - Johann Sebastian Bach : sein Leben in Bildern und Dokumenten.
%2370604: FISCHER, E.J. (RED.). - Katoen voor Indië : sociale ondernemers op het spoor naar vooruitgang 1815-1940.
%23220158: FISCHER, LARS. - The socialist response to antisemitism in imperial Germany.
%23155919: FISCHER, A.W., R. HERGET & G. MOLLOWITZ - Das ärztliche Gutachten im Versicherungswesen.
%23190727: FISCHER, BERNHARD (ED.) - Investment and financing in developing countries.
%23134384: FISCHER, GUSTAV. - Grundzüge der Organisation des deutschen Buchhandels.
%2378375: FISCHER, HARTWIG; MICHAEL DIERS, BRUNO HAAS ... [ET AL.] - Covering the Real : Kunst und Pressebild von Warhol bis Tillmans = Art and the press image from Warhol to Tillmans.
%23126436: FISCHER, EMIL. - Zur Geschichte der evangelischen Beichte.
%2369042: FISCHER, FRIEDRICH CHRISTOPH JONATHAN. - Geschichte des deutschen Handels. Geschichte der Schiffahrt, Fischerei, Erfindungen, Künste, Gewerbe, Manufakturen, der Landwirtschaft, Polizei,Leibeigenschaft, des Zoll-, Münz- und Bergwesens, der Scheidekünste, des Seerechts und Wechselrechts, der Stadtwirdtschaft und des Luxus.
%2369329: FISCHER, STANLEY. - Indexing, inflation, and economic policy.
%23262990: FISCHER, SUSAN D. - Theoretical issues in sign language research. Vol. 2: psychology.
%23262992: FISCHER, SUSAN D. - Theoretical issues in sign language research. Vol. 1: linguistics.
%2327576: FISCHER, E.J. - Fabriqueurs en fabrikanten : de Twentse katoennijverheid en de onderneming S.J. Spanjaard te Borne tussen circa 1800 en 1930.
%23238556: FISCHER, ANDREW MARTIN. - State growth and social exclusion in Tibet : challenges of recent economic growth.
%2369044: FISCHER, FRIEDRICH CHRISTOPH JONATHAN. - Über die Geschichte des Despotismus in Deutschland.
%23206608: FISCHER, KLAUS P. - The history of an obsession : German Judeophobia and the Holocaust.
%23161280: FISCHER, ROBERT ... [ET. AL] - Die Aussenbeziehungen der Europäischen Gemeinschaft : wissenschaftliches Kolloqium am 4. und 5. April 1974 in Bad Ems veranstaltet von der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Europarecht.
%23249335: FISCHER, KLAUS P. - America in White, Black, and gray : the stormy 1960s.
%2396982: FISCHER, H.TH. - Huwelijk en huwelijksmoraal bij vreemde volken.
%2359950: FISCHER, EDMUND. - Demokratie.
%2343049: FISCHER, HUGO. - Theorie der Kultur : das kulturelle Kraftfeld.
%2336050: FISCHER, GEORGES & DANIEL VIGNES (EDS.) - L'inspection internationale : quinze études de la pratique des états et des organisations internationales.
%233263: FISCHER, H.F.W.D. - Pactus legis salicae (Leges barbarorum in usum studiosorum, I).
%2329302: FISCHER, H.F.W.D. - De geschiedenis van de reëele executie bij koop.
%23267107: FISCHER, GISELA & JEAN-LOUIS PRAT (EDS.) - Miró : from earth to sky.
%23262144: FISCHER, AART ANTON. - Nosologisch denken in de psychiatrie : over theoretische en methodologische problemen.
%23222632: FISCHER, MATTHIAS G. - Reichsreform und Ewiger Landfrieden: über die Entwicklung des Fehderechts im 15. Jahrhundert bis zum absoluten Fehdeverbot von 1495.
%23196882: FISCHER, GEORG. - Heilkräuter und Arzneipflanzen.
%2369059: FISCHL, OTTO. - Der Einfluss der Aufklärungsphilosophie auf die Entwicklung des Strafrechts in Doktrin, Politik und Gesetzgebung und Vergeleichung der damaligen Bewegung mit den heutigen Reformversuchen.
%23159776: FISELIER, J. (ED.) - Internationalisering van het strafrecht.
%2369825: FISELIER, J. & L.G. MOOR & P. TAK (RED.). - De staat van justitie : criminaliteit en strafrechtelijk bedrijf: een stand van zaken.
%2331471: FISELIER, J. & LISSENBERG, E. (RED.). - Tegen de regels. Een inleiding in de criminologie.
%237098: FISELIER, J.P.S. - Slachtoffers van delicten : een onderzoek naar verborgen criminaliteit.
%23220265: FISHER, JAY MCKEAN., KOSINSKI, DOROTHY M. - Matisse : painter as sculptor.
%2385922: FISHER, WILLIAM F. - Fluid boundaries : forming and transforming identity in Nepal.
%23197672: FISHER, JIM. - Fall guys : false confessions and the politics of murder.
%23212041: FISHER, THOMAS - Beyond Microcredit: Putting Development Back into Microfinance.
%23112016: FISHER, CLAUDINE GUÉGAN. - La Cosmogonie d'Hélène Cixous.
%23145561: FISHER, LIZETTE ANDREWS - The Mystic Vision in the Grail Legend and in the Divine Comedy.
%2351280: FISHER, WILLIAM H. - The invisible empire. A bibliography of the Ku Klux Klan.
%2340764: FISHER, FRANKLIN M. - -- MONZ, J. (ed.). Econometrics. Essays in theory and applications. Collected papers of F.M. Fisher.
%23227141: FISHER, ROGER - Points of choice.
%23204604: FISHER, JIM. - Lindbergh Case.
%23155653: FISHER, SYDNEY NETTLETON (ED.) - Social forces in the Middle East.
%23161632: FISHER, R.K. - Aristophanes Clouds. Purpose and Technique (1983).
%23189646: FISHER, STEPHEN (ED.) - Recreation and the sea.
%23241874: FISHER, BENJAMIN F. - The Cambridge introduction to Edgar Allan Poe.
%23272698: FISHER, CELIA. - Flowers of the Renaissance.
%23227142: FISHER, ROGER - International conflict for beginners.
%23250844: FISHKIN, JAMES S. - The dialogue of justice : toward a self-reflective society.
%23267397: FISHKIN, JAMES S. - Beyond subjective morality : ethical reasoning and political philosophy.
%23109121: FISHMAN, SYLVIA BARACK. - Follow my footprints : changing images of women in American Jewish fiction.
%23267323: FISHMAN, JOEL S. - Diplomacy and revolution: the London Conference of 1830 and the Belgian Revolt.
%2350222: FISK, ROBERT - De grote beschavingsoorlog : de verovering van het Midden-Oosten.
%2359951: FISKE, JOHN. - Darwinism, and other essays. New edition, revised and enlarged.
%2353243: FISKE, HALEY AND CARPENTER, RAYMOND V. - An epoch in life insurance. A third of a century of achievement. Thirty-three years of administration of the Metropolitan Life Insurance Company.
%2373899: FISMAN, ALFRED P. (ED.) - Pulmonary diseases and disorders.
%23267361: FISS, OWEN - A community of equals : the constitutional protection of new Americans.
%2351529: FITCH, B.T. - The Narcissistic text. A reading of Camus' fiction.
%23255523: FITGER, EMIL. - Die wirtschaftliche und technische Entwicklung der Seeschiffahrt : von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis auf die Gegenwart.
%23198713: FITRAKIS, ROBERT J. - What happened in Ohio ? : a documentary record of theft and fraud in the 2004 election.
%23146372: FITTING, HERMANN. - Ueber die sogenannte Turinger Institutionsglosse und den sogenannten Brachylogus. Ein Beitrag zu der Geschichte des römischen Rechtes vom 6. bis zum 11. Jahrhundert.
%23235900: FITTING, HERMANN. - Festgabe der Juristischen Fakultät der Vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg für Hermann Fitting zum 27. Oktober 1902.
%2369192: FITTING, HERMANN. - Juristische Schriften des früheren Mittelalters.
%23269512: FITTING, HERMANN. - Alter und Folge der Schriften römischer Juristen von Hadrian bis Alexander.
%23264200: FITTING, HERMANN. - Die Anfänge der Rechtschule zu Bologna.
%2362191: FITTKO, LISA. - Solidarity and Treason : resistance and Exile, 1933-1940. Transl. by R. Theobald.
%23117746: FITZELL, PHILIP B. - Private labels : store brands & generic products.
%23149336: FITZELL, JOHN - The Hermit in German Literature. (From Lessing to Eichendorff)
%23123752: FITZGERALD, GERALD E. (ED.) - The political thought of Bolivar. Selected writings.
%23231096: FITZGERALD, MICHAEL - Picasso and American Art.
%23152822: FITZGERALD, ROBERT & JANET GRENIER. - Timber : a centenary history of The Timber Trade Federation 1892-1992.
%23209757: FITZGERALD, GERALD E. (ED.) - The political thought of Bolivar. Selected writings.
%2377013: FITZGERALD, R.V. - Conversations in psychotherapy: ways of working with individuals, couples, and families.
%23267270: FITZGERALD, MICHAEL ... [ET AL.] - Picasso in contemporary art = Picasso in der Kunst der Gegenwart.
%23203121: FITZHUGH, WILLIAM W. - Cultures in contact : the impact of European contacts on native American cultural institutions, A.D. 1000-1800.
%23131494: FITZPATRICK, PETER (ED.) - Dangerous supplements : resistance and renewal in jurisprudence.
%23256457: FITZPATRICK, PETER. - Modernism and the grounds of law.
%2365274: FITZPATRICK, ELLEN. - Endless Crusade. Woman social scientists and progressive reform.
%2398412: FITZPATRICK, H.M. AND W.W. RAY. - Some common edible and poisonous mushrooms.
%2337268: FITZWALTER BUTLER, T.R. & MARSTON GARSIA. - Archbold's pleading, evidence & practice in criminal cases : with the statutes, precedents of indicments, etc. 31st Edition.
%23126437: FLADE, GOTTFRIED. - Die Erziehung des Klerus durch die Visitationen bis zum 10. Jarhhundert.
%2369193: FLADE, PAUL. - Das römische Inquisitionsverfahren in Deutschland bis zu den Hexenprozessen.
%23268116: FLAGE, DANIEL E. - Berkeley.
%23216878: FLAGGE, INGEBORG., SCHNEIDER, ROMANA. - Original Resopal : die Ästhetik der Oberfläche = Original Resopal : the aesthetics of surface.
%2322225: FLAHAULT, FRANCOIS - Malice
%23176491: O'FLAHERTY, BRENDAN. - Making room : the economics of homelessness.
%23226610: O'FLAHERTY, MICHAEL - Post-War Protection of Human Rights in Bosnia and Herzegovina (International Studies in Human Rights).
%234039: FLAMAN, D.J. & E.H.A. KOCKEN. - Geluidhinder in en om de woning : een onderzoek naar de juridisch-bestuurlijke aspecten van de geluidhinder in en om de woning voor wat de bouwfase betreft.
%23234942: FLAMM, KENNETH. - Mismanaged trade? : strategic policy and the semiconductor industry.
%23230378: FLANAGAN, TIMOTHY J., JAMES W. MARQUART & KENNETH G. ADAMS (EDS.) - Incarcerating criminals : prisons and jails in social and organizational context.
%2366169: FLANAGAN, OWEN. - The science of the mind. 2nd edition.
%23257780: FLANDRIN, JEAN-LOUIS. - Arranging the Meal : A History of Table Service in France.
%23126923: FLANNERY, K.T. - The emperor's new clothes: Literature, literacy, and the ideology of style.
%23114020: FLASCHE, R. & E. GELDBACH (EDS.) - Religionen, Geschichte, Oekumene. In Memoriam Ernst Benz.
%23124865: FLATHMAN, RICHARD E. - Willful Liberalism : voluntarism and individuality in political theory and practice.
%23125018: FLATHMAN, RICHARD E. - Toward a liberalism.
%2387460: FLATHMAN, RICHARD E. - Toward a liberalism...
%23258736: FLATMAN, JOE. - Ships & shipping in medieval manuscripts.
%23243895: FLATOW, IRA. - Present at the future : from evolution to nanotechnology , candid and controversial conversations on science and nature.
%2372268: FLATOW, GEORG. - Kommentar zum Betriebsrätegesetz.
%2344384: FLAVELL, JOHN H. - Development of Knowledge about the Appearance-Reality Distinction.
%23252893: FLÉCHIER, VALENTIN ESPRIT. - Oraisons funèbres de Fléchier, évéque de Nismes.
%23174021: FLECHTHEIM, OSSIP K. - Grundlegung der politischen Wissenschaft.
%2362383: FLECK, DIETER (ED.) - The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts.
%2369233: FLEINER, FRITZ. - Institutionen des deutschen Verwaltungsrecht.
%2318588: FLEISCHER, HELMUT. - Kleines Textbuch der Kommunistischen Ideologie. Auzüge aus dem Lehrbuch 'Osnovy marksizma-leninizma' mit Register.
%23101291: FLEISCHER, H. L. - Morgenländische Forschungen. Festschrift Heinrich L. Fleischer... gewidmet. Beiträge zur semitischen und persischen Sprach- und Literaturgeschichte,
%23132791: FLEISCHER, P.C.; J.PH. ELIAS EN B.S.H. STIELER (RED.) - In zilverkrans. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van het Groene Kruis.
%23225859: FLEISCHMANN, MAX. - Christian Thomasius : Leben und Lebenswerk : Abhandlungen und Aufsätze.
%238858: FLEISCHMANN, MAX. - Völkerrechtsquellen in Auswahl herausgegeben.
%2370221: FLEISSNER, ERWIN - Vital Harmonies: Molecular Biology and Our Shared Humanity.
%23119807: FLEMING, W. & LIONS, P.L. (EDS.) - Stochastic Differential Systems, Stochastic Control Theory and Applications.
%23143637: FLEMING, MARIE - Emancipation and Illusion : rationality and Gender in Habermas's Theory of Modernity.
%2362891: FLEMING, HUGH HONOUR PEVSNER NIKOLAUS AND JOHN - The Penguin Dictionary of Architecture and Landscape Architecture.
%238906: FLEMING, R.W. - The labor arbitration process.
%2378077: FLESCH, WILLIAM. - Generosity and the limits of authority: Shakespeare, Herbert, Milton.
%23231656: FLETCHER, ALICE C. - A Study of Omaha Indian Music.
%23109702: FLETCHER, JOHN. - A Wife for a Moneth.
%23163721: FLETCHER, SHEILA. - Victorian girls : Lord Lyttelton's daughters.
%23193198: FLETCHER, CHARLES H. - Living on the shores of Hawai‘i : natural hazards , the environment , and our communities.
%23156992: FLETCHER, IAN F. & BOB WESSELS. - Harmonisation of insolvency law in Europe : preadviezen Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht 2012 : reports Netherlands Association for Civil Law 2012.
%23214482: FLETCHER, ALICE C. - A study of Omaha Indian music.
%23252484: FLETCHER, GEORGE P. - Basic concepts of criminal law.
%2373550: FLETCHER, WILLARD ALLEN. - The mission of Vincent Benedetti to Berlin 1864-1870.
%23267432: FLETCHER, ANGUS. - Colors of the mind : conjectures on thinking in literature.
%23257585: FLEURIEU, CHARLES P.C. - A voyage round the world 1790-1792 performed by Etienne Marchand.
%23189232: FLEURIGEON. - Code administratif, ou Recueil par ordre alphabéthique de matières de toutes les lois nouvelles et anciennes, relatives aux fonctions administratives et de police, des préfets, sous-préfets, maires ... : jusqu'au premier avril 1908 : avec ...
%2321867: FLEURKE, F.; J.W. VAN ZUNDERT, P.C.W.M. HUIGSLOOT & R.E. VAN DE LUSTGRAAF. - Stagnatie en continuïteit in de stadsvernieuwing.
%23267627: FLEURKENS, ANNEKE C.G. - Stichtelijke lust : de toneelspelen van D.V. Coornhert (1522-1590) als middelen tot het geven van morele instructie.
%23187764: FLEURY, CLAUDE. - Histoire ecclésiastique par M. Fleury, Prêtre, Prieur d'Argenteüil, & confesseur du Roy (vols. I-XX); [FOLLOWED BY:] Histoire ecclésiastique pour servir de continuation à celle de Monsieur l'Abbé Fleury (With editors a.o. C.P. Goujet, J.C. Fabre, A. de Cruce, O. Vidal) (vols. XXI-XXXVI); [FOLLOWED BY:] Table générale des matières contenues dans les XXXVI volumes de l'histoire ecclésiastique de M. Fleury & du P. Fabre (by L.E. Rondet) (Vol. XXXVII)
%23133092: FLEURY, CLAUDE. - Institutiones juris ecclesiastici de versione latina Gruberi.
%23261059: FLEW, ANTHONY. - A rational animal and other philosophical essays on the nature of man.
%23129594: FLEXNER, SIMON & JAMES THOMAS FLEXNER. - William Henry Welch and the Heroic Age of American Medicine.
%23177774: FLIEGEL, STEPHEN N. - The Caporali missal : a masterpiece of Renaissance illumination.
%2367637: FLIEGER, JERRY ALINE. - Colette and the fantom subject of autobiography.
%23263163: FLIEGER, JERRY ALINE. - Is Oedipus online : siting Freud after Freud.
%23160109: FLIEGER, JERRY ALINE. - Colette and the fantom subject of autobiography.
%2343138: FLIEK, F.C. - Klaar is Kees : opstellen bij het afscheid van mr. F.C. Fliek : van 1 december 1978 tot 30 december 1992 president van de arrondissementsrechtbank te Zwolle.
%2368515: FLIER, BEREND. - Strategic renewal of European financial incumbents : coevolution of environmental selection, institutional effects, and managerial intentionality = Strategische vernieuwing van Europese gevestigde financiële ondernemingen : coevolutie van omgevingss
%233642: FLIER, GERRIT JACOBUS VAN DER. - Grondrentetheorieën en de grondhuren in de Java-suiker-industrie.
%23233326: FLIER, M.J. VAN DER ... [ET AL.] - Grotius : annuaire international pour l'année 1918 : (6).
%23208564: FLIERMAN, A.H. - 'Het centrale punt in de reederswereld' : de Koninklijke Nederlandse Redersvereniging, 1905-1980 : vijfenzeventig jaar ondernemingsorganisatie in de zeevaart.
%23236029: FLINTERMAN, C. [ED.) - Transboundary air pollution : international legal aspects of the co-operation of states.
%23264176: FLINTERMAN, JACOBUS JOHANNES. - Politiek, paideia & pythagorisme : Griekse identiteit, voorstellingen rond de verhouding tussen filosofen en alleenheersers en de politieke ideeën in de Vita Apollonii van Philostratus.
%23248578: FLINTERMAN, CEES. - Human rights in Ghana : report of a mission.
%2372508: FLINTERMAN, C. [ED.) - Rechter en mensenrechtenbeleid. 10 jaar NJCM. Verslag van het symposium ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Nederlands Juristen Commité voor de Mensenrechten op zaterdag 29 september 1984 in het Vredespaleis te 's-Gravenhage.
%23140574: FLIPPIN, PERCY SCOTT - Royal Government in Virginia, 1624-1775.
%23118267: FLIPPO, OLAF ERIK. - Stability, duality and decomposition in general mathematical programming.
%2375183: FLIPPO, WILLEM G. - Lexicon of the Belgian Romantic Painters.
%23268845: FLIPSE, AB (ED.) - Verder kijken : honderdvijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving : zesentwintig portretten.
%23198892: FLIPSEN, P.H.M. - Fiscale en economische aspecten van de herkapitalisatie.
%2373593: FLORENCE, GENE - Collector's Encyclopedia of Depression Glass.
%2373610: FLORENCE, GENE - Collectible Glassware from the 40s, 50s & 60s.
%2341230: FLORENCE, GENE & CATHY FLORENCE. - Glass candlesticks of the depression era. Volume 2 : identification and value guide.
%2358679: FLORIJN, E.O.H.P. - Ontstaan en ontwikkeling van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.
%2371816: FLORIJN, NICO. - Rechtsvergelijking in het wetgevingsproces.
%23162382: FLORIN, FREDERIK PAUL MARIE - Geloven als noodweer : het begrip het religieuze bij S. Kierkegaard.
%23256016: FLORIS, O.A.M., M.C. BURKENS & H.R.B.M. KUMMELING. - Grondrechtenbescherming door algemene wetten.
%23142937: FLORIZOONE, PATRICK. - James Ensor. De Baden van Oostende.
%23260349: FLORKIN, MARCEL. - Early studies on biosynthesis : [A history of biochemistry, part 4].
%23260358: FLORKIN, MARCEL. - Proto-biochemistry ; From proto-biochemistry to biochemistry : [A history of biochemistry, part 1 & 2].
%23260355: FLORKIN, MARCEL. - History of the identification of the sources of free energy in organisms : [A history of biochemistry, part 3].
%23261015: FLORQUIN, NICOLAS & ERIC G. BERMAN (EDS.) - Armed and aimless : armed groups, guns, and human security in the ECOWAS region.
%23142499: FLORY, MAURICE ... [ET AL.] - La succession d'état en Afrique du Nord.
%23196955: FLOSDORF, EARL W. - Freese-Drying : [drying by sublimation].
%2320121: FLOTHUIS, MARIUS HENDRIKUS. - Mozarts Bearbeitungen eigener und fremder Werke.
%23262359: FLOUD, RODERICK. - Essays in quantitative economic history.
%23146904: FLOUR, E. & JACQUES, C. - Repertoire des Sources pour l'Histoire des Femmes en Belgique 1830-1994. Tome I.
%23177575: FLOWERS, RONALD B. - Female crime, criminals, and cellmates : an exploration of female criminality and delinquency.
%23236771: FLÜGEL, J.C. - The psycho-analytic study of the family.
%2380703: FLUME, WERNER. - Gesammelte Schriften. Band 2.
%23254448: FLUSSER, DAVID. - Tussen oorsprong en schisma : artikelen over Jezus, het Jodendom en het vroege Christendom.
%2358938: FLYNN, JAMES T. - The university reform of tsar Alexander I, 1802-1835.
%23216874: FLYNN, BRIAN. - Super7 the book : yesterday & today : an academic survey of genre-defining Japanese vinyl toys , both new and old .
%2325034: FLYNN, THOMAS R. - Sartre and Marxist Existentialism.
%23210559: SENTER & FMO. - Africa in business : over mogelijkheden en uitdagingen van zaken doen in Afrika.
%23272624: FOAKES, JOANNE. - The Position of Heads of State and Senior Officials in International Law.
%23140983: FOCAS, SPIRIDON G. - The Lower Danube River : in the Southeastern European Political and Economic Complex from Antiquity to the Conference of Belgrade of 1948.
%23256014: FOCHESSATI, MATTEO. - In astratto : arte astratta in Italia, 1930-1980 = Abstraction in Italy, 1930-1980.
%2315590: FOCK, DIRK. - Iets over Art. 23 der Wet van 12-7-1855, Stbl. no. 102. Diss.
%23261393: FOCK, OTTO. - Der Sozinianismus nach seiner Stellung in der Gesamtentwicklung des christlichen Geistes, nach seinem historische Verlauf und nach seinem Lehrgegriff dargestellt.
%23126439: FOCK, OTTO. - Der Sozinianismus nach seiner Stellung in der Gesamtentwicklung des christlichen Geistes, nach seinem historische Verlauf und nach seinem Lehrgegriff dargestellt.
%23190306: FOCKEMA ANDREAE, J.P. - Tien jaren rechtspraak van den Hoogen Raad : bijdrage tot de leer der wetsuitlegging.
%2313679: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - De Nederlandse staat onder de Republiek.
%23101830: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Autonomie en heteronomie in het Zwitserse waterrecht.
%2310071: FOCKEMA ANDREAE, J.P. - De woorden der wet : bijdrage tot de kennis der wetstoepassing in Nederland.
%23117885: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Rechtshistorische opstellen, aangeboden aan Mr. S.J. Fockema Andreae, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
%2314093: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Natuur, verlichting en verkregen rechten. Rede.
%2316328: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Een mensenleven in Nederland : driekwart eeuw ontwikkeling van openbaar bestuur, onderwijs en onderneming.
%239019: FOCKEMA ANDREAE, J.P. - Buitenmodelkalender voor den wetgever.
%2349224: FOCKEMA ANDREAE, S.J. (E.A.) - Rechtsbronnen der vier Hoofdwaterschappen van het vasteland van Zuid-Holland (Rijnland; Delfland; Schieland; Woerden).
%2343657: FOCKEMA ANDREAE, J.P. - An important chapter from the history of legal interpretation. The jurisdiction of the First Permanent Court of International Justice (1922-1940).
%23215206: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Hoogheemraadschap van Rijnland : zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857.
%23270640: FÖCKING, FRIEDERIKE. - Fürsorge im Wirtschaftsboom : Die Entstehung des Bundessozialhilfegesetzes von 1961.
%2315397: FODA, E. - The projected Arab Court of Justice : a study in regional jurisdiction with specific reference to the Muslim Law of Nations.
%23248580: FODEN, GILES. - The last king of Scotland.
%23235847: FODOR, JERRY A. - The elm and the expert : mentalese and its semantics.
%23272147: FODOR, JERRY A. - A theory of content and other essays.
%23272155: FODOR, JERRY A. - In Critical Condition: Polemical Essays on Cognitive Science and the Philosophy of Mind.
%23217716: FOEHR, STEPHEN. - Jamaican warriors : the roots, culture & music, of Jamaica.
%23122896: FOELIX, JEAN JACQUES GASPARD. - Traité du droit international privé, ou du conflit des lois de différentes nations en matière de droit privé.
%23124270: FOELL, EARL W. & RICHARD A. NENNEMAN. (EDS.) - How peace came to the world.
%23130820: FOERSTE, LOTTE - Idee als Gestalt in Fehrsscher Kunst. Eine Ästhetische Dichtungsbetrachtung.
%23225948: FOERSTER, WOLF-DIETRICH. - Alexander Ecker : sein Leben und Wirken.
%2349001: M.D., DR. GERALD FOGEL - The Psychology of Men: Psychoanalytic Perspectives.
%2387573: FOGELIN, ROBERT J. - Philosophical interpretations.
%23134344: FOGELMAN, F. SOULIE (ED.) - Automata Networks in Computer Science. Theory and Applications.
%23264065: FOGELMAN, PEGGY & PETER FUSCO. - Italian and Spanish sculpture : catalogue of the J. Paul Getty Museum collection.
%23223962: FOIX, FRANÇOIS. - La politique communautaire de la recherche et du développement.
%23254569: FOK, DENNIS. - Advanced econometric marketing models.
%2336773: FOKKE, E., J. VAN EVERDINGEN & F. MEULENBERG (RED.). - De broze muze. Creativiteit en ziekte.
%23156112: FOKKEMA, C.M. - Residential moving behaviour of the elderly. An explanatory analysis for the Netherlands.
%23222584: FOKKEMA, K. - (Bew.). De derde Emsinger Codex.
%23213271: FOKKENS, WYTSKE. - Ex pluribus unum.
%23156652: FOKKENS, J.W. - Bewijzen in het strafprocesrecht.
%2341143: FOKKENS, WYTSKE. - Ex Pluribus Unum. 675 jaar Erasmiaans Gymnasium.
%23242492: FOKKENS, JAN. - De singuliere punten der integralen van differentiaal vergelijkingen der eerste orde.
%23193265: FOKKER, G.A. - Het spaarbankwezen in Europa : in 't bijzonder met het oog op Nederland beschouwd.
%23170457: FOKKER, GERRIT ADRIAAN. - Le barrage de l'Escaut oriental : observation sur le rapport de la commission internationale par un membre de la seconde chambre des états généraux des Pays-Bas.
%23231436: FOKKER, E. - De waterstaatswetgeving in Nederland bij den aanvang der twintigste eeuw : tekstuitgaaf der meest belangrijke wettelijke bepalingen op het gebied van den waterstaat. Met supplement : bijgewerkt tot 1 juli 1907.
%23262451: FOKKINGA, ANNO. - Een land vol vee : landbouwhuisdieren van Nederland.
%23255776: FOLBRE, NANCY. - Greed, lust and gender : a history of economic ideas.
%23245356: FOLCO, PHILIPPE DI. - Skin art.
%23220358: FOLEJEWSKI, ZBIGNIEW. - Studies in Russian and Polish Literaure : in honour of Waclaw Lednicki.
%2381004: FOLGER, ROBERT (ED.) - The sense of injustice : social psychological perspectives.
%2359905: FOLKERTSMA, CARSTEN. - On equivalence scales. Diss.
%23213253: FOLLAND, SHERMAN - The Economics of Health and Health Care.
%2317785: FOLPMERS, GERHARD JOHAN. - Over de gevolgen van werkloosheid in Nederland.
%2349894: FOLSOM, RALPH & JOHN H. MINAN (EDS.) - Law in the People's Republic of China; commentary, readings, and materials.
%23218950: FOLSOM, RALPH H. & RALPH B. LAKE. (EDS.) - European Community law after 1992 : a practical guide for lawyers outside the Common Market.
%23108710: FOLTER, R.J. DE ... [ET AL.] - Overdracht van een onderneming.
%23116341: FOLTZ, WILLIAM J. & HENRY S. BIENEN (EDS.) - Arms and the African : military influences on Africa's international relations.
%23141883: FONG-CHUNG HSU, BERRY. - The Common Law System in Chinese Context: Hong Kong in Transition.
%23230997: FONKENELL, GUILLAUME (CONTRIBUTOR) - The Art of the Louvre's Tuileries Garden.
%23249236: FONTAINE, LAURENCE. - History of pedlars in Europe.
%23103987: FONTAINE, P.F.M. - The Light and the Dark : a cultural history of dualism. Volume 4 : Dualism in the Ancient Middle East.
%23104582: FONTAINE, P.F.M. - The Light and the Dark : a Cultural History of Dualism. Volume 11 : Dualism in Roman History II. Dualism in Interior Politics and Social Life.
%23104546: FONTAINE, P.F.M. - The Light and the Dark : a Cultural History of Dualism. Volume 9 : Gnostic Dualism in Asia Minor during the first centuries A.D., II.
%23104645: FONTAINE, P.F.M. - The Light and the Dark : a Cultural History of Dualism. Volume 13 : Dualism in Roman History IV. The Struggle between Orthodoxy and Heterodoxy in the Early Christian Church.
%23104677: FONTAINE, P.F.M. - The Light and the Dark : a Cultural History of Dualism. Volume 14: Dualism in Roman History V. 'Enemies of the Roman Order'.
%23171435: FONTAINE, MARCEL. - Droit des assurances.
%2335140: FONTAINE VERWEY, H. DE LA & LINDEN, E.J. VAN DER (SAMENST.). - Catalogus van de Boekerij der Nederlandse Keel-, Neus-, Oorheelkundige Vereniging.
%23236145: FONTAINE, RESIANNE, ANDREA SCHATZ & IRENE ZWIEP (EDS.) - Sepharad in Ashkenaz : medieval knowledge and eighteenth-century enlightened Jewish discourse.
%23113053: FONTANA, JOSEP - The Distorted Past : A Reinterpretation of Europe.
%2318271: FONTANA-RUSSO, L. - Grundzüge der Handelspolitik.
%23212817: FONTANA, JACOPO DELLA. - Dubosc & Landowski : environmental architecture.
%2330595: FONTANE, MARIUS ETIENNE & RIOU, EDOUARD. - Le Canal Maritime de Suez Illustré. Histoire du Canal et des Travaux par M. Marius Fontane. Itinéraire de l'Isthme par M. Riou.
%23169879: FONTEIN, JAN. - Het goddelijk gezicht van Indonesië : meesterwerken der beeldhouwkunst 700-1600.
%23199310: FONTIJN, LOUIS. - Guardians of the land in Kelimado : [Louis Fontijne's study of a colonial district in eastern Indonesia].
%23168720: FONTIJN, JAN & GIDEON LODDERS. - Jan Coenen.
%23169887: FONTIJN, JOHANNES HENRICUS ANTONIUS - Tweespalt : het leven van Frederik van Eeden tot 1901.
%23241238: FOONER, MICHAEL - Interpol: Issues in World Crime and International Justice (Criminal Justice and Public Safety).
%2380210: FOOT, ROSEMARY. - A substitute for victory : the politics of peacemaking at Korean armistice talks.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

5/9