Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23271765: DROEGE, GEORG. - Landrecht und Lehnrecht im hohen Mittelalter.
%2374226: DROESEN, H.W.J. & W.J. BERGER. - Gewetensbezwaren en dienstplicht./Een pastoraalpsycholoog ontmoet gewetensbezwaarden. Preadviezen.
%23227679: COMMISSION JUSTICE PÉNALE ET DROITS DE L'HOMME. - La mise en état des affaires pénales : rapports.
%23174273: DRONCKERS, EMMA (ED.). - Bibliografie van het Nederlandse Belastingwezen. Deel 1 : 1940-1946; Deel 2 : 1947-1952.
%23259832: DRONGELEN, J. VAN & S.F.H. JELLINGHAUS. - Wet op de ondernemingsraden.
%23171817: DRONGELEN, J. VAN (RED.) ... [ET AL.] - Arbeidstijden gebundeld : over misverstanden, onbegrip en de uitleg van de Arbeidstijdenrichtlijn 2003 en andere internationale verplichtingen.
%2340543: DRONGELEN, JOHANNES VAN - De ontwikkeling van de arbeidsinspectie in een veranderende wetgeving.
%2360392: DRONGELEN, J. VAN & A.D.M. VAN RIJS. - De ontslagpraktijk van de CWI.
%23247503: DRONKE, E. (ED.) - Codex Dipomaticus Fuldensis (747-1342)..
%23181551: DRONKERS, JACOB. - Nederlandse elites in beeld : rekrutering , samenhang en verandering.
%23101780: DROOGER, C.W. - Radial Foraminifera. Morphometrics and Evolution.
%23101781: DROOGER, C.W. & J.P.H. KAASSCHIETER. - Foraminifera of the Orinoco-Trinidad-Paria shelf.
%23149809: DROOGLEEVER FORTUYN, BERNARDUS AEMILIUS. - Aansprakelijkheid van hem, die zich als vertegenwoordiger voordoet zonder dit te zijn.
%2352366: DROOGLEEVER FORTUYN, H.J.W. - Kwakzalverij, bijgeloof en geneeskunst.
%23203501: DROOGLEVER, P.J. & M.J.B. SCHOUTEN (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 12: 26 november 1947 - 19 februari 1948.
%23203560: DROOGLEVER, P.J. & M.J.B. SCHOUTEN (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 13: 20 februari - 4 juni 1948.
%23203227: DROOGLEVER, P.J. & M.J.B. SCHOUTEN (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 11: 1 september - 25 november 1947.
%23203237: DROOGLEVER, P.J. & M.J.B. SCHOUTEN (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 10: 21 jui - 31 augustus 1947.
%23227750: DROR, YEHEZKEL. - Israeli statecraft : national security challenges and responses.
%2379579: DROSSAERS, SOPHIE W.A. & TH.H. LUNSINGH SCHEURLEER (EDS.) - Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes en daarmee gelijk te stellen stukken 1567-1795. Deel 2: Inventarissen Nassau-Dietz en Nassau-Dietz-Oranje 1587-1763.
%2340261: DROST, M.A. (ED.). - Documents pour servir à l'histoire du commerce des Pays-Bas avec La France jusqu'à 1585. Vol. 1: Actes notariés de La Rochelle 1423-1585. Vol. 2: Actes notariés de Bordeaux 1470-1520.
%2336714: DROSTE, M. A.O. - Marcel Breuer. (Bauhaus, meubelontwerpen).
%23125081: DROSTE ZU VISCHERING, FRANZ OTTO VON. - Über Kirche und Staat.
%23272007: DROULERS, EUG. - Dictionnaire des attributs, allégories, emblèmes et symboles.
%23237170: DROWER, GEORGE. - Garden heroes and villains.
%23213434: DROYSEN, JOHANN GUSTAV. - Historik : Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte.
%2362810: DROZ, JOSEPH. - Économie politique ou principes de la science des richesses.
%23270541: DROZ, GEORGES A.L. - Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché Commun : (étude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968).
%23225683: DRUCKER, MARTIN. - Festschrift Martin Drucker : zum 65. Geburtstage, 6. Oktober 1934, in Freundschaft und kollegialer Verehrung überreicht.
%2314228: DRUCKER, W.H. - Kort begrip van het recht betreffende de industriële eigendom. 3e druk.
%238520: DRUCKER, W.H. & G.H.C. BODENHAUSEN. - Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom. 4e druk.
%2316270: DRUCKER, PETER F. - Managing in turbulent times.
%2312409: DRUCKER, W.H. - Kort begrip van het recht betreffende de industriële eigendom. 2e druk bewerkt door G.H.C. Bodenhausen.
%2338449: DRUCKER, W.H. & G.H.C. BODENHAUSEN. - Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom. 6e druk.
%23271385: DRUCKER, PETER FERDINAND. - The New Realities.
%23199844: DRUENEN, PETER VAN. - Van koffiehuis tot catering : honderd jaar restauratieve dienstverlening 1889-1989.
%23201399: DRUIF, JAN HENRI. - Over het ontstaan der Limburgsche löss, in verband met haar mineralogische samenstelling.
%2318269: DRUKER, ISAAC E. - Financing the European Communities. Diss.
%2317647: DRUKKER, KAREN. - Molecular dynamics of mixed quantum classical systems.
%2370650: DRUKKER, J.W. - Waarom de crisis hier langer duurde : over de Nederlandse economische ontwikkeling in de jaren dertig.
%2324155: DRUKKER, WILHELMINA., PREZCIER, G. & E. - Wilhelmina Drucker en de schandaalroman George David.
%23222083: DRUKKER, L. - De sexueele criminaliteit in Nederland, 1911-1930. Een crimineel-sociologische studie.
%23146373: DRUMANN, W. - Die Arbeiter und Communisten in Griechenland und Rom : nach den Quellen.
%23190235: DRUMMOND, GORDON D. - The German Social Democrats in opposition, 1949-1960 : the case against rearmament.
%23101263: DRUMMOND, J. - Philo Judaeus, or the Jewish-Alexandrian philosophy in its development and completion...
%23159512: DRUMONT, ÉDOUARD. - La dernière bataille : nouvelle étude psychologique et sociale.
%23248821: DRUPSTEEN, TH.G. & K.J. KRAAN. - De beslechting van bestuursgeschillen : preadviezen.
%2311122: DRUPSTEEN, TH.G. - Milieubeleidsplanning in relatie tot het recht.
%23216385: DRUPSTEEN, TH.G. & N.S.J. KOEMAN (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Wet milieubeheer : de tekst van de Wet milieubeheer , het Inrichtingen - en vergunningenbesluit milieubeheer en het Besluit milieu-effectrapportage 1994 voorzien van commentaar.
%2321830: DRUPSTEEN, TH.G.; E. VAN DER SCHANS & R.S. MEIJER. - Vergelijkend schadevergoedingsrecht.
%2381062: DRUPSTEEN, T.G. & K.J. KRAAN. - De beslechting van bestuursgeschillen. Preadviezen & verslag vergadering
%2316394: DRUPSTEEN, TH.G. - Ruimtelijk bestuursrecht. Deel 4-1: ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
%23254608: COMMISSIE EVALUATIE PROVINCIALE DUALISERING. - Zonder wrijving geen glans
%23190210: DUANGSAMOSORN, SUTHIRA. - Reimagining Language and Literature for the 21st Century : selected proceedings of the XXII International Congress of FILLM held at Assumption University, Bangkok from 19-23 August 2002.
%23215326: DUBAR, CLAUDE - Les classes sociales au Liban (Cahiers de la Fondation nationale des sciences politiques ; no 204) (French Edition).
%23122641: DUBBINK, WIM. - Duurzaamheid als patstelling : over de onvriendelijke betrekkingen tussen openbaar bestuur, markt en civil society.
%23101785: DUBBINK, C.W. - Wereldrecht en wereldconflictenrecht voor de internationale koopovereenkomst.
%2352521: DUBBINK, C.W. (A.O.). - Les Législations de Droit International Privé : conflits de lois et conflits de juridictions = Statutory private international law : conflict of laws : substance and procedure.
%23235450: DUBE, SAURABH. - Historical anthropology.
%23158181: DUBE, ALLISON. - Fire with water : generations and genders of Western political thought.
%23259444: DUBELAAR, M.J. ... ET AL. - Naar beginselen van behoorlijke politiezorg.
%23169973: DUBERMAN, MARTIN B. - Left out : the politics of exclusion : essays, 1964-1999.
%23260132: DUBINSKY, KAREN. - Improper advances : rape and heterosexual conflict in Ontario, 1880-1929.
%23234813: DUBOC, ÉMILE CHARLES EUTROPE. - Le droit de visite et la guerre de course : notions pratiques de droit maritime international et de législation commerciale, applications aux guerres maritimes contemporaines.
%2341692: DUBOIS, W. E. B. - W. E. B. DuBois on Sociology and the Black Community (Heritage of Sociology Series).
%23257290: DUBOIS, PAGE. - Slavery : antiquity and its legacy.
%23246566: DUBOIS, ELLEN CAROL - Feminism and suffrage : the emergence of an independent women's movement in America , 1848-1869.
%23190157: DUBOIS, ERNESTO (ERNEST). - De Exemplarismo Divino seu Doctrina de trino ordine exemplari et de trino rerum omnium ordine exemplatio in quo fundatur speculativa et practica encyclopaedia scientiarum, artium et virtutum. Tomus primus-[quartus].
%2361059: DUBOIS, PAGE. - Sowing the body: psychoanalysis and ancient representations of women.
%2334017: DUBOIS, H.F.R. - De Registratiewet 1917. 6e druk.
%23227462: DUBOS, RENÉ JULES. - Mirage of health : utopias, progress, and biological change.
%23115464: DUBOS, RENÉ JULES. - Reason awake: science for Man.
%2327471: DUBOS, RENE & JEAN. - The White Plage. Tuberculosis, Man and Society.
%2382987: DUBROW, H. - A happier Eden : the politics of marriage in the Stuart Epithalamium.
%23231018: DUBY, GEORGES & JEAN-LUC DAVAL (EDS.) - Sculpture : from antiquity to the present day : from the eighth century BC to the twentieth century.
%23130944: DUBY, GEORGES. - Medieval Marriage : two models from Twelfth-Century France
%2380202: DUBY, GEORGES. - De drie orden : het zelfbeeld van de feodale maatschappij 1025-1225.
%23259348: DUBY, GEORGES. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Dl. 1 : Romeinse Rijk en late Oudheid.
%23190666: DUBY, GEORGES (ED.). - 5000 jaar liefde en seksualiteit in het westen.
%2334745: DUBY, GEORGES. - Le chevalier, la femme et le prêtre : le mariage dans la France féodale.
%23269788: DUBY, GEORGES. - Edelvrouwen in de twaalfde eeuw.
%23251419: DUBY, GEORGES & PHILIPPE ARIES (EDS.) - Geschiedenis van het persoonlijk leven. 10 Delen. Deel 1: Romeinse Rijk en late oudheid; Deel 2: Van oudheid tot vroege middeleeuwen; Deel 3: Privé-macht en openbare macht in het feodale Europa; Deel 4: Het individu in het feodale Europa; Deel 5: Figuren van de moderne tijd; Deel 6: De gemeenschap, de staat en het gezin, 1600-1800; Deel 7: De Franse revolutie en de opkomst van de bourgeoisie; Deel 8: De negentiede eeuw: materiële cultuur en de wereld van het individu; Deel 9: De twintigste eeuw: de verovering van de persoonlijke ruimte; Deel 10: De twintigste eeuw: culturele verscheidenheid.
%23251409: DUBY, GEORGES & MICHELLE PERROT; PAULINE SCHMITT PANTEL; GENEVIÈVE FRAISSE, NATALIE ZEMON DAVIES, ARLETTE FARGE, CHRISTIANE KLAPISCH-ZUBER & FRANCOISE THÉNAUD (EDS.) - A history of women. Vol. 1 : From ancient goddesses to christian saints; Volume 2 : Sulences of the Middle Ages; Vol. 3 : Renaissance and enlightenment paradoxes; Vol. 4 : Emerging feminism from Revolution to World War; Vol. 5 : Toward a cultural identity in the twentieth century.
%23200515: THO LE-DUC. - Design and control of efficient order picking processes.
%23262016: DUCHAMP, MARCEL. - Übrigens sterben immer die anderen : Marchel Duchamp und die Avantgarde seit 1950.
%23270341: DUCHATEAU, MICHIEL. - Het Europees Parlement als transnationale volksvertegenwoordiging : een onderzoek naar volkssoevereiniteit, (con)federalisme en Europese volksvertegenwoordiging.
%2389123: DUCHESNE-GUILLEMIN, JACQUES. - Orientalia J. Duchesne-Guillemin emerito oblata.
%2339236: DUCHESNEAU, FRANCOIS. - L'Empirisme de Locke.
%23239871: DUCHET-SUCHAUX, GASTON. - The Bible and the Saints.
%23157218: DUCHIN, FAYE, LEONTIEF, WASSILY. - The future impact of automation on workers.
%23272760: DÜCHTING, HAJO. - Cézanne.
%2341690: DUCILLE, ANN - Skin Trade.
%23262491: DÜCKERS, R.A.M.J., PIETER ROELOFS & BOUDEWIJN BAKKER (EDS.) - De gebroeders van Limburg : Nijmeegse meesters aan het Franse hof 1400-1416'
%23203329: DUCLOS, PIERRE. - La réforme du conseil de l'Europe.
%23161812: DUCPÉTIAUX, ÉDOUARD. - Des progrès et de l'état actuel, de la réforme pénitentiaire et des institutions préventives aux États-Unis, en France, en Suisse, en Angleterre et en Belgique.
%2386068: DUDENHAUSEN, ANTJE. - Analyse der Effektivität von Absicherungsstrategien in unvollständigen Finanzmodellen.
%23176696: DUDLEY, R.M., H. KUNITA, & F. LEDRAPPIER. - Ecole d'éte de probabilités de Saint-Flour XII--1982.
%23259941: DUDLEY, KATHRYN MARIE - The end of the line : lost jobs, new lives in postindustrial America.
%23189158: DUECKERS, ALEXANDER DUECKERS MIT LEON KREMPEL UND ANNEMARIE STEFES. - Gesichter der Zeit : Ein Panorama aus Physiognomien in Zeichnung und Graphik.
%23178514: DUENTZER, HEINRICH. - De Zenodoti studiis Homericis

Next 100 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

4/4