Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23101781: DROOGER, C.W. & J.P.H. KAASSCHIETER. - Foraminifera of the Orinoco-Trinidad-Paria shelf.
%23149809: DROOGLEEVER FORTUYN, BERNARDUS AEMILIUS. - Aansprakelijkheid van hem, die zich als vertegenwoordiger voordoet zonder dit te zijn.
%2352366: DROOGLEEVER FORTUYN, H.J.W. - Kwakzalverij, bijgeloof en geneeskunst.
%23203501: DROOGLEVER, P.J. & M.J.B. SCHOUTEN (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 12: 26 november 1947 - 19 februari 1948.
%23203560: DROOGLEVER, P.J. & M.J.B. SCHOUTEN (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 13: 20 februari - 4 juni 1948.
%23203227: DROOGLEVER, P.J. & M.J.B. SCHOUTEN (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 11: 1 september - 25 november 1947.
%23203237: DROOGLEVER, P.J. & M.J.B. SCHOUTEN (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 10: 21 jui - 31 augustus 1947.
%23227750: DROR, YEHEZKEL. - Israeli statecraft : national security challenges and responses.
%2379579: DROSSAERS, SOPHIE W.A. & TH.H. LUNSINGH SCHEURLEER (EDS.) - Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes en daarmee gelijk te stellen stukken 1567-1795. Deel 2: Inventarissen Nassau-Dietz en Nassau-Dietz-Oranje 1587-1763.
%2340261: DROST, M.A. (ED.). - Documents pour servir à l'histoire du commerce des Pays-Bas avec La France jusqu'à 1585. Vol. 1: Actes notariés de La Rochelle 1423-1585. Vol. 2: Actes notariés de Bordeaux 1470-1520.
%2336714: DROSTE, M. A.O. - Marcel Breuer. (Bauhaus, meubelontwerpen).
%23125081: DROSTE ZU VISCHERING, FRANZ OTTO VON. - Über Kirche und Staat.
%23272007: DROULERS, EUG. - Dictionnaire des attributs, allégories, emblèmes et symboles.
%23237170: DROWER, GEORGE. - Garden heroes and villains.
%23213434: DROYSEN, JOHANN GUSTAV. - Historik : Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte.
%2362810: DROZ, JOSEPH. - Économie politique ou principes de la science des richesses.
%23270541: DROZ, GEORGES A.L. - Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché Commun : (étude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968).
%23225683: DRUCKER, MARTIN. - Festschrift Martin Drucker : zum 65. Geburtstage, 6. Oktober 1934, in Freundschaft und kollegialer Verehrung überreicht.
%2314228: DRUCKER, W.H. - Kort begrip van het recht betreffende de industriële eigendom. 3e druk.
%238520: DRUCKER, W.H. & G.H.C. BODENHAUSEN. - Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom. 4e druk.
%2316270: DRUCKER, PETER F. - Managing in turbulent times.
%2312409: DRUCKER, W.H. - Kort begrip van het recht betreffende de industriële eigendom. 2e druk bewerkt door G.H.C. Bodenhausen.
%2338449: DRUCKER, W.H. & G.H.C. BODENHAUSEN. - Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom. 6e druk.
%23271385: DRUCKER, PETER FERDINAND. - The New Realities.
%23199844: DRUENEN, PETER VAN. - Van koffiehuis tot catering : honderd jaar restauratieve dienstverlening 1889-1989.
%23201399: DRUIF, JAN HENRI. - Over het ontstaan der Limburgsche löss, in verband met haar mineralogische samenstelling.
%2318269: DRUKER, ISAAC E. - Financing the European Communities. Diss.
%2317647: DRUKKER, KAREN. - Molecular dynamics of mixed quantum classical systems.
%2370650: DRUKKER, J.W. - Waarom de crisis hier langer duurde : over de Nederlandse economische ontwikkeling in de jaren dertig.
%2324155: DRUKKER, WILHELMINA., PREZCIER, G. & E. - Wilhelmina Drucker en de schandaalroman George David.
%23222083: DRUKKER, L. - De sexueele criminaliteit in Nederland, 1911-1930. Een crimineel-sociologische studie.
%23146373: DRUMANN, W. - Die Arbeiter und Communisten in Griechenland und Rom : nach den Quellen.
%23190235: DRUMMOND, GORDON D. - The German Social Democrats in opposition, 1949-1960 : the case against rearmament.
%23101263: DRUMMOND, J. - Philo Judaeus, or the Jewish-Alexandrian philosophy in its development and completion...
%23159512: DRUMONT, ÉDOUARD. - La dernière bataille : nouvelle étude psychologique et sociale.
%23248821: DRUPSTEEN, TH.G. & K.J. KRAAN. - De beslechting van bestuursgeschillen : preadviezen.
%2311122: DRUPSTEEN, TH.G. - Milieubeleidsplanning in relatie tot het recht.
%23216385: DRUPSTEEN, TH.G. & N.S.J. KOEMAN (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Wet milieubeheer : de tekst van de Wet milieubeheer , het Inrichtingen - en vergunningenbesluit milieubeheer en het Besluit milieu-effectrapportage 1994 voorzien van commentaar.
%2321830: DRUPSTEEN, TH.G.; E. VAN DER SCHANS & R.S. MEIJER. - Vergelijkend schadevergoedingsrecht.
%2381062: DRUPSTEEN, T.G. & K.J. KRAAN. - De beslechting van bestuursgeschillen. Preadviezen & verslag vergadering
%2316394: DRUPSTEEN, TH.G. - Ruimtelijk bestuursrecht. Deel 4-1: ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
%23254608: COMMISSIE EVALUATIE PROVINCIALE DUALISERING. - Zonder wrijving geen glans
%23190210: DUANGSAMOSORN, SUTHIRA. - Reimagining Language and Literature for the 21st Century : selected proceedings of the XXII International Congress of FILLM held at Assumption University, Bangkok from 19-23 August 2002.
%23215326: DUBAR, CLAUDE - Les classes sociales au Liban (Cahiers de la Fondation nationale des sciences politiques ; no 204) (French Edition).
%23122641: DUBBINK, WIM. - Duurzaamheid als patstelling : over de onvriendelijke betrekkingen tussen openbaar bestuur, markt en civil society.
%23101785: DUBBINK, C.W. - Wereldrecht en wereldconflictenrecht voor de internationale koopovereenkomst.
%2352521: DUBBINK, C.W. (A.O.). - Les Législations de Droit International Privé : conflits de lois et conflits de juridictions = Statutory private international law : conflict of laws : substance and procedure.
%23235450: DUBE, SAURABH. - Historical anthropology.
%23158181: DUBE, ALLISON. - Fire with water : generations and genders of Western political thought.
%23259444: DUBELAAR, M.J. ... ET AL. - Naar beginselen van behoorlijke politiezorg.
%23169973: DUBERMAN, MARTIN B. - Left out : the politics of exclusion : essays, 1964-1999.
%23260132: DUBINSKY, KAREN. - Improper advances : rape and heterosexual conflict in Ontario, 1880-1929.
%23234813: DUBOC, ÉMILE CHARLES EUTROPE. - Le droit de visite et la guerre de course : notions pratiques de droit maritime international et de législation commerciale, applications aux guerres maritimes contemporaines.
%2341692: DUBOIS, W. E. B. - W. E. B. DuBois on Sociology and the Black Community (Heritage of Sociology Series).
%23257290: DUBOIS, PAGE. - Slavery : antiquity and its legacy.
%23246566: DUBOIS, ELLEN CAROL - Feminism and suffrage : the emergence of an independent women's movement in America , 1848-1869.
%23190157: DUBOIS, ERNESTO (ERNEST). - De Exemplarismo Divino seu Doctrina de trino ordine exemplari et de trino rerum omnium ordine exemplatio in quo fundatur speculativa et practica encyclopaedia scientiarum, artium et virtutum. Tomus primus-[quartus].
%2361059: DUBOIS, PAGE. - Sowing the body: psychoanalysis and ancient representations of women.
%23227462: DUBOS, RENÉ JULES. - Mirage of health : utopias, progress, and biological change.
%23115464: DUBOS, RENÉ JULES. - Reason awake: science for Man.
%2327471: DUBOS, RENE & JEAN. - The White Plage. Tuberculosis, Man and Society.
%2382987: DUBROW, H. - A happier Eden : the politics of marriage in the Stuart Epithalamium.
%23231018: DUBY, GEORGES & JEAN-LUC DAVAL (EDS.) - Sculpture : from antiquity to the present day : from the eighth century BC to the twentieth century.
%23130944: DUBY, GEORGES. - Medieval Marriage : two models from Twelfth-Century France
%2380202: DUBY, GEORGES. - De drie orden : het zelfbeeld van de feodale maatschappij 1025-1225.
%23259348: DUBY, GEORGES. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Dl. 1 : Romeinse Rijk en late Oudheid.
%23190666: DUBY, GEORGES (ED.). - 5000 jaar liefde en seksualiteit in het westen.
%2334745: DUBY, GEORGES. - Le chevalier, la femme et le prêtre : le mariage dans la France féodale.
%23269788: DUBY, GEORGES. - Edelvrouwen in de twaalfde eeuw.
%23251419: DUBY, GEORGES & PHILIPPE ARIES (EDS.) - Geschiedenis van het persoonlijk leven. 10 Delen. Deel 1: Romeinse Rijk en late oudheid; Deel 2: Van oudheid tot vroege middeleeuwen; Deel 3: Privé-macht en openbare macht in het feodale Europa; Deel 4: Het individu in het feodale Europa; Deel 5: Figuren van de moderne tijd; Deel 6: De gemeenschap, de staat en het gezin, 1600-1800; Deel 7: De Franse revolutie en de opkomst van de bourgeoisie; Deel 8: De negentiede eeuw: materiële cultuur en de wereld van het individu; Deel 9: De twintigste eeuw: de verovering van de persoonlijke ruimte; Deel 10: De twintigste eeuw: culturele verscheidenheid.
%23251409: DUBY, GEORGES & MICHELLE PERROT; PAULINE SCHMITT PANTEL; GENEVIÈVE FRAISSE, NATALIE ZEMON DAVIES, ARLETTE FARGE, CHRISTIANE KLAPISCH-ZUBER & FRANCOISE THÉNAUD (EDS.) - A history of women. Vol. 1 : From ancient goddesses to christian saints; Volume 2 : Sulences of the Middle Ages; Vol. 3 : Renaissance and enlightenment paradoxes; Vol. 4 : Emerging feminism from Revolution to World War; Vol. 5 : Toward a cultural identity in the twentieth century.
%23200515: THO LE-DUC. - Design and control of efficient order picking processes.
%23262016: DUCHAMP, MARCEL. - Übrigens sterben immer die anderen : Marchel Duchamp und die Avantgarde seit 1950.
%23270341: DUCHATEAU, MICHIEL. - Het Europees Parlement als transnationale volksvertegenwoordiging : een onderzoek naar volkssoevereiniteit, (con)federalisme en Europese volksvertegenwoordiging.
%2389123: DUCHESNE-GUILLEMIN, JACQUES. - Orientalia J. Duchesne-Guillemin emerito oblata.
%2339236: DUCHESNEAU, FRANCOIS. - L'Empirisme de Locke.
%23239871: DUCHET-SUCHAUX, GASTON. - The Bible and the Saints.
%23157218: DUCHIN, FAYE, LEONTIEF, WASSILY. - The future impact of automation on workers.
%23272760: DÜCHTING, HAJO. - Cézanne.
%2341690: DUCILLE, ANN - Skin Trade.
%23262491: DÜCKERS, R.A.M.J., PIETER ROELOFS & BOUDEWIJN BAKKER (EDS.) - De gebroeders van Limburg : Nijmeegse meesters aan het Franse hof 1400-1416'
%23203329: DUCLOS, PIERRE. - La réforme du conseil de l'Europe.
%23161812: DUCPÉTIAUX, ÉDOUARD. - Des progrès et de l'état actuel, de la réforme pénitentiaire et des institutions préventives aux États-Unis, en France, en Suisse, en Angleterre et en Belgique.
%2386068: DUDENHAUSEN, ANTJE. - Analyse der Effektivität von Absicherungsstrategien in unvollständigen Finanzmodellen.
%23176696: DUDLEY, R.M., H. KUNITA, & F. LEDRAPPIER. - Ecole d'éte de probabilités de Saint-Flour XII--1982.
%23259941: DUDLEY, KATHRYN MARIE - The end of the line : lost jobs, new lives in postindustrial America.
%23189158: DUECKERS, ALEXANDER DUECKERS MIT LEON KREMPEL UND ANNEMARIE STEFES. - Gesichter der Zeit : Ein Panorama aus Physiognomien in Zeichnung und Graphik.
%23178514: DUENTZER, HEINRICH. - De Zenodoti studiis Homericis
%23129872: DUERR, H.P. (A.O) - Versuchungen Aufsätze zur Philosophie Paul Feyerabends. Herausgegeben von Hans Peter Duerr. Erster Band.
%2318301: DUESENBERRY, J.S., G. FROMM ... [ET AL.] - The Brookings quarterly econometric model of the United States.
%2390555: DUESENBERRY, J.S. (A.O.) - The Brooking model: some further results.
%23153874: DUFF, ANDREW (ED.) - Maastricht and beyond : building the European Union.
%23210979: DUFF, ANDREW (ED.) - The Treaty of Amsterdam : text and commentary.
%23176417: DUFFIN, JACALYN - Medical saints : Cosmas and Damian in a postmodern world.
%23194143: DUFFY, JOHN M. - Writing from These Roots: Literacy in a Hmong-American Community.
%23127274: DUFFY, E. - The subaltern Ulysses.
%23170036: DUFFY, J.I. - Snack food technology : recent developments.
%23254473: DUFFY, JOHN C. (ED.) - Health and medical aspects of disaster preparedness.
%23264683: DUFFY, JEAN H. - Signs and designs : art and architecture in the work of Michel Butor.
%23204992: DUFOUR, FREDRIEK (RED.) - Haagse debatingclub voor vrouwen : honderd jaar van Strijd staalt naar Kring tot Gedachtenwisseling 1898-1998.
%23236336: DUFOURNY DE VILLIERS, LOUIS-PIERRE. - Cahiers du quatrième ordre : celui des pauvres journaliers, des infirmes, des indigens, ... l'orde sacré des infortunés ou Correspondance philantropique entre les infortunés, les hommes sensibles et les États généraux ...
%2347434: DUFRÉNOY, M. - Rapport sur l'emploi de l'air chaud dans les usines à fer de l'Écosse et de l'Angleterre.
%23263061: DUFRESNE, TODD. - Killing Freud : twentieth century culture and the death of psychoanalysis. London : Continuum, c2003. Paperback. xi,211 pp.
%23216849: DUGARD, JOHN. - Human Rights and the South African Legal Order.
%2335190: DUGARD, JOHN. - International law : a South African perspective.
%23101265: DUGAT, G. - Histoire des philosophes et des théologiens musulmans de 632 à 1258...
%23241853: DUGGAN, CHRISTOPHER. - A concise history of Italy.
%23222627: DUGGAN, LISA. - Sapphic slashers : sex, violence, and American modernity.
%23248925: DUGGAN, JOSEPH J. - The romances of Chrétien de Troyes.
%2341215: DUHEM, PIERRE. - La Theorie Physique. Son objet - sa structure.
%23143069: DÜHRING, EUGEN KARL. - Logik und Wissenschaftstheorie. Denkerisches Gesammtsystem verstandessouveräner Geisteshaltung.
%2381651: DÜHRING, E. - Cursus der National- und Socialökonomie einschliesslich der Hauptpunkte der Finanzpolitik.
%23101787: DUIJKER, H.C.J. - De meervoudige gedetermineerdheid van menselijk gedrag.
%23101788: DUIJKER, H.C.J. - Norm en descriptie in de psychologie.
%23154831: DUIJN, ANITA VAN. - Zakboek gerechtstolken in strafzaken en vreemdelingenzaken.
%2367097: DUIJN, MICHAEL. - Embedded reflection on public policy innovation : a relativist/pragmatist inquiry into the practice of innovation and knowledge transfer in the WaterINNovation program.
%23173769: DUIJNSTEE, MARGUERITE CONCHITA ILONA MIGNON DUIJNSTEE. - L'enseignement du droit civil à l'université d'Orléans du début de la guerre de Cent ans (1337) au siège de la ville (1428).
%2360033: DUIJS, J.E.W. - Het portefeuille-spel der vrijzinnigen.
%2360627: DUIJVENDIJK-BRAND, J. VAN. - Afrekenen bij (echt)scheiding.
%2371806: DUIJVENVOORDE, G.P. VAN. - Informatietechnologie en Europees mededingingsrecht.
%23186354: DUIN, JACQUELINE VAN. - Onwennig maar toch... : volwassenen als nieuwkomers in de hofmakerij.
%23260706: DUIN, MENNO VAN, IRA HELSLOOT, & VIRGIE WITHAGEN. - Aanbesteed & opgeleverd : onderzoek naar brandweer en rampenbestrijding.
%23123747: DUINHOVEN, A.M. (ED.) - Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie.
%23170064: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De menschen hebben hun gebreken.
%2389198: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Achter de vuurlijn.
%2327644: DUINTJER TEBBENS, H. - International product liability : a study of comparative and international legal aspects of product liability.
%2319418: DUISENBERG, W.F. - Economische gevolgen van ontwapening.
%23126311: DUISENBERG, W.F. - Monetaire Stabiliteit en Bestendigheid. Smalle Marges Optimaal Benut, 1981-1996.
%23268946: DUITS, H. - Van Bartholomeusnacht tot Bataafse opstand : studies over de relatie tussen politiek en toneel in het midden van de zeventiende eeuw.
%23147925: DUIVESTEIJN, ADRI ... ET AL. - Het Nederlands Architectuurinstituut.
%23147917: DUIVESTEIJN, ADRI ... ET AL. - Het Nederlands Architectuurinstituut.
%23253632: DUJARRIC, ROBERT (ED.) - Korea: security pivot in Northeast Asia.
%23257411: DUK, W. - Recht op Scherp : beschouwingen over handhaving van publiekrecht aangeboden aan Prof.mr. W. Duk.
%2386255: DUK, R.A.A. - Vrienden door Duk en dun : opstellen aangeboden aan Mr. R.A.A. Duk ter gelegenheid van zijn afscheid van De Brauw Blackstone Westbroek.
%23243617: DUK, R.A.A. - De Hoge Raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht = The Dutch Supreme Court and judicial rule-making in labour law.
%237083: DUK, W., R.W.L. LOEB & P. NICOLAÏ. - Bestuursrecht.
%23134864: DUK, W. - (red.). Algemene bepalingen van administratief recht : rapport van de commissie inzake algemene bepalingen van administratief recht.
%23172900: DUKE, PHILIP & GARY MATLOCK. - Points, pithouses, and pioneers : tracing Durango's archaeological past.
%2390762: DUKE, MAURICE & DANIEL P. JORDAN. - Tobacco merchant : the story of Universal Leaf Tobacco Company.
%2375645: DUKEMINIER, JESSE ... [ET AL.] - Property.
%23253756: DUKER, M.J.A., L.J.A. PIETERSE EN A.J.P. SCHILD (EDS.) - WelBeraden : beschouwingen over de rechtsontwikkeling in de rechtspraak van de Hoge Raad der Nederlanden.
%2359993: DUKER, MARIUS. - Legitieme straftoemeting : een onderzoek naar de legitimiteit van de straftoemeting in het licht van het gelijkheidsbeginsel, het democratiebeginsel en het beginsel van een eerlijke procesvoering.
%23235686: DUKERS, R.C. & C.H.C.W. BAELEMANS. - Employee benefits.
%2398556: DULANEY, W. MARVIN. - Black police in America.
%23184940: DULBECCO, RENATO. - The Design of Life.
%2327533: DULCKEIT, GERHARD. - Naturrecht und positives Recht bei Kant.
%23137883: DULKEN, HANS VAN - Het Leven als Leerschool. Portret van Emanuel Boekman 1889-1940.
%231923: DULLAART, P. - Op onze weg zijn rozen schaars gespreid : de Arnhemse anarchisten 1894-1903.
%2374894: DULLAERT, C.W.M. - Yoga in je toga : over flexibilisering en andere trends in de advocatuur.
%2311127: DULLEMEN, A.A.L.F. VAN. - Staatsnoodrecht en rechtsstaat. Rede.
%2334046: DULLEMEN, A.A.L.F. VAN. - Staatsnoodrecht en democratie. Een viertal artikelen over het staatsnoodrecht ter aanvulling van Staatsnoodrecht en rechtsstaat'.
%2342052: DUMAS, ERNEST (ED.) - The Clintons of Arkansas : an introduction by those who knew them best.
%2344369: DUMAS, ANN - Degas and America: The Early Collectors.
%23223535: DUMAS, GEORGES. - La vie affective : physiologie, psychologie, socialisation.
%23215855: DUMÉES, ANTOINE FRANÇOIS JOSEPH. - La jurisprudence du Haynaut François : contenant les coutumes de la province et les ordonnances de nos rois dans leur ordre naturel, avec les formules des principaux actes.
%2367825: DUMON, FRÉDÉRIC. - La cour de justice Benelux.
%23272053: DUMON, FRÉDÉRIC. - Le Brésil : ses institutions politiques et judiciaires : sources, caractéristiques, évolution, comparaisons.
%2363000: DUMORTIER, M.B.C. - Observations complémentaires sur la Partage des Dettes des Pays-Bas.
%2384558: DUMOULIN, HEINRICH. - Christianity meets Buddhism.
%23149755: DUNBAR MOODIE, T. - Going for gold : men, mines and migration.
%23225330: DUNBAR, JOHN R. (ED.) - The Paxton papers.
%2390684: DUNCAN, W. RAYMOND (ED.) - Soviet policy in the Third World.
%23249473: DUNCAN, CHARLES. - The absent man : the narrative craft of Charles W. Chesnutt.
%23186149: DUNCAN, RONALD & MIRANDA WESTON-SMITH. - The encyclopaedia of ignorance : everything you ever wanted to know about the unknown.
%23266440: DUNCAN, HUGH DALZIEL. - Communication and social order.
%23248667: DUNCAN, ISIDORA. - Memoiren.
%23247951: DUNCKLEY, HENRY. - De vrije Handels-staatkunde en haar invloed op nijverheid en volkswelvaart : een door de Anti-Graanwet-Maatschappij in Engeland met den Eersten Prijs bekroond prijsschrift.
%23259846: DUNEIER, MITCHELL - Slim's table : race, respectability, and masculinity.
%2353818: DUNGEN, P.A. VAN DEN. - De Middenstandsbeweging in Nederland.
%23227439: DUNHAM, ALLISON & PHILIP B. KURLAND (EDS.) - Mr. Justice.
%23116446: DUNK, H.W. VON DER. - Twee historici in hun tijd: Pieter Geyl en Gerhard Ritter.
%23199602: DUNK, H.W. VON DER (ED.) - In de schaduw van de depressie: De NSB en de verkiezingen in de jaren dertig :drie case-studies (Dutch Edition).
%23200944: DUNK, H.W. VON DER. - De organisatie van het verleden : over grenzen en mogelijkheden van historische kennis.
%23101791: DUNK, H.W. VON DER. - Heinrich Heine: de tijdloze tijdsgenoot.
%2347400: DUNK, H.W. VON DER. - Cultuur en geschiedenis. Negen opstellen.
%23216423: DUNKERLEY, JAMES. - Americana : the Americas in the world , around 1850 (or Seeing the elephant as the theme for an imaginary western).
%23246372: DUNKLEY, GRAHAM. - Free trade : myth , reality , and alternatives.
%2313980: DUNLOP, H. - The Supreme Will or the Danger of a premature Peace.
%23107999: DUNN, RICHARD S. - Sugar and slaves : the rise of the planter class in the English West Indies, 1624-1713.
%2391390: DUNN, SEAMUS (ED.) - Europe and ethnicity : the First World War and contemporary ethnic conflict.
%23253058: DUNN, LEWIS A. - Controlling the bomb : nuclear proliferation in the 1980s.
%23244326: DUNNAGE, JONATHAN - Mussolini's Policemen: Behaviour, Ideology and Institutional Culture in Representation and Practice.
%23146955: DUNNÉ, J.M. VAN. - Verbintenissenrecht. Deel 1: Contractenrecht.
%2346830: DUNNÉ, J.M. VAN. - Dialektiek van rechtsvinding en rechtsvorming. Opstellen over rechtsvinding en privaatrecht. Deel 1c.
%23115722: DUNNEBIER, W. - Bolaang Mongondowsch-Nederlandsch woordenboek : met Nederlandsch-Bolaang Mongondowsch register.
%23106983: DUNNING, A.J. - Extremes : reflections on human behaviour.
%2380668: DUNNING, JOHN H. - Regions, Globalization, and the Knowledge-Based Economy.
%2397732: DUNNING, STEPHEN N. - Dialectical readings : three types of interpretation.
%23233198: DUNNING, H.W. - To-day in Palestine.
%23254114: DUNPHY, GRAEME & RAINER EMIG (EDS.) - Hybrid Humour : comedy in transcultural perspectives.
%23210221: DUPANLOUP, FÉLIX ANTOINE PHILIBERT (1802-1878). - Oeuvres choisies de Mgr Dupanloup, Evêque d'Orléans, de l'Académie française.
%23118517: DUPARC, FREDERIK J. - Willem II, België en Luxemburg.
%2341125: DUPARC, H.J.A. & H.P. KAPER & L. STIGTER - Trammend naar de metro. De historie van de tram in Rotterdam.
%23252065: DUPARC VAN LIER, H.J. - Het Oostenrijksch en Duitsch Warrantrecht beschouwd in verband met de belangen van den Nederlandschen Goederenhandel.
%23227134: DUPARC, A. - De makelaardij.
%23198757: DUPARC, PIERRE. - Traités et accords en vigueur : liste des engagements bilatéraux souscrits par la France en vigueur au 1er janvier 1958.
%23227638: DUPIN, JACQUES - Miró.
%2395624: DUPIN, LOUIS ELLIES. - Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclésiastiques contenant l'histoire de leur vie. Le catalogue, la critique, et la chronologie de leurs ouvrages. Le sommaire de ce qu'ils contiennent. Un jugement sur leur stile, et sur leur doctrine. Et le dénombrement des différentes éditions de leurs oeuvres.
%2392817: DUPIN, LOUIS ELLIES. - De antiqua ecclesiae disciplina dissertationes historicae : excerptae ex conciliis oecumenicis & sanctorum Patrum ac auctorum ecclesiasticorum scriptis.
%23255824: DUPONT, STEPHEN. - Stephen Dupont : Generation AK : the Afghanistan Wars 1993-2012.
%23174943: DUPONT, STEPHEN. - Steam: India's last steam trains.
%23186227: DUPRÉEL, J. - Uitzichten van de penitentiaire bedrijvigheid in België.
%23170463: DUPUIS, HELEEN M. - Op het scherp van de snede : goed en kwaad in de geneeskunde.
%23193455: DUPUIS, CHARLES. - Le droit de la guerre maritime d'après les conférences de la Haye et de Londres.
%23227147: DUPUY, RENÉ-JEAN. - The law of the sea : current problems.
%23269683: DUQUESNE DE LA VINELLE, LOUIS. - Une théorie des systèmes économiques.
%2328122: DURAN DE LA FUENTE, HERNAN. - Gestion ambientalmente adecuada de residuos solidos : un enfoque de politica integral.
%23176692: DURAND, ALAIN, LANGEVIN,MICHEL & WALDSCHMIDT, MICHEL - Cinquante ans de polynômes = Fifty years of polynomials : proceedings of a conference held in honour of Alain Durand at the Institut Henri Poincaré, Paris, France, May 26-27, 1988.
%2325990: DURAND, GEORGES. - États et institutions XVIe-XVIIIe siècles.
%2325958: DURAND, GEORGES. - États et institutions XVIe-XVIIIe siècles.
%23104147: DURANT, W.C. (ED). - Law observance. Shall the people of the United States uphold the Constitution.
%23215347: DURAS, MARGUERITE - De pijn.
%23243888: DURAS, MARGUERITE - Wartime writings : 1943-1949.
%23138098: DURAS, MARGUERITE - Wartime writings : 1943-1949.
%23237295: DURAS, MARGUERITE - The North China lover
%23188932: DUREN, W.K. VAN ... ET AL. - Advocaten pleiten staande : 50 jaar Advocatenwet.
%2336125: DÜRER, ALBRECHT. - Albrecht Dürer : 1471 bis 1528 : des gesamte graphische Werk. Band I : Handzeichnungen; Band II: Druckgraphik.
%23215219: DURIER, J. - Vie de M. Picard : chanoine-archiprêtre de la Métropole de Rouen, membre de l'Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, Officier de l'Instruction publique, etc., etc.
%23208422: DURIEUX, TILLA. - Eine Tür fällt ins Schloss : Roman.
%2317062: DURKHEIM, ÉMILE. - Le suicide. Étude de sociologie.
%23135095: DURKHEIM, ÉMILE. - De la division du travail social.
%23261391: DURKHEIM, ÉMILE. - Professional ethics and civic morals.
%2341714: DURKHEIM, ÉMILE. - Emile Durkheim on Institutional Analysis (Heritage of Sociology Series).
%2372001: DURKHEIM, ÉMILE. - Les règles de la méthode sociologique.
%23269602: DURKHEIM, ÉMILE. - Essays on sociology and philosophy.
%23199144: DURKHEIM, ÉMILE. - Die Methode der Soziologie.
%23147342: DURMAN, KAREL - The Time of the Thunderer. Mikhail Katkov, Russian Nationalist Extremism and the Failure of the Bismarckian System, 1871-1887.
%23222323: DURNING, MARVIN B. - World turned upside down : U.S. naval intelligence and the early Cold War struggle for Germany.
%23108632: DUROCHE, L.L. - Aspects of Criticism. Literary Study in Present-Day Germany.
%23219699: DURRANT, STEPHEN W. - The cloudy mirror : tension and conflict in the writings of Sima Qian.
%23181071: DURRENBERGER, E. PAUL. - The saga of Havárdur of Isafjordur : with an essay on the political, economic and cultural background of the saga.
%23100044: DURRER, DIRK. - Professor Dirk Durrer : 35 Years of Cardiology : a selection of papers and full bibliography.
%23226672: DURSCHMIED, ERIC. - Whores of the Devil. Witch-Hunts and Witch-Trials
%2392246: DURSUN, C. - Artikel 2:207c BW: het verbod van financiële steunverlening voor de B.V. en de versoepeling en vereenvoudiging daarvan in het kader van De flexibele BV.
%23187364: DURUY, VICTOR. - Histoire de France.
%23268351: DUSCHKA, STEFANIA CARLA & CIPRIAN ISAC (EDS.) - Iron Curtain graphics : eastern european design created without computers.
%23202654: DUSINBERRE, JULIET - Virginia Woolf's renaissance: woman reader or common reader?
%23195018: DUSSELDORP, D.B.W.M. VAN. - Meerdimensionale overheidsplanning : de overheidsplanning van Suriname in de periode 1952-1964, getoetst aan een relatiemodel.
%2319444: DUSSEN, ARIE VAN DER. - Stofontploffingen.
%2338546: DUSSEN, W.J. VAN DER. - De allocatie van middelen en de financiële-verhoudingswet.
%23272442: DUSSEN, W.J. VAN DER. - History as a Science: The Philosophy of R.G. Collingwood.
%2394334: DUSSINGER, JOHN. - In the pride of the moment. Encounters in Jane Austen's world.
%23135759: DUTCHER-WALLS, PATRICIA - Narrative Art : political Rhetoric. The Case of Athaliah and Joash.
%23105649: DUTE, J.C. - De Wetgeving ter bestrijding van infectieziekten.
%23177076: DUTE, J.C.J. (ED.) - Omzien naar de toekomst : 35 jaar preadviezen Vereniging voor Gezondheidsrecht.
%23135581: DUTHIER, ANNE-WIL. - Met recht een TTP! Een onderzoek naar juridische modellen voor een Trusted Third Party.
%23224151: DUTHU, N. BRUCE. - American Indians and the law.
%23206247: DÜTTMANN, ALEXANDER GARCIÁ. - Between cultures : tensions in the struggle for recognition.
%23176659: DUTTON, DENIS - The art instinct : beauty, pleasure, & human evolution.
%23194178: DUTTON, PETER (ED.) - Conservation of Pacific Sea Turtles.
%23176376: DUTTON, RODERIC. - Changing rural systems in Oman : the Khabura project.
%23246656: DUTTON, PAUL V. - Differential diagnoses : a comparative history of health care problems and solutions in the United States and France.
%23101267: DUTUIT, E. - Manuel de l'amateur d'estampes. Introduction générale... et les livres xylographiques...
%23160596: DUUREN, T.P. VAN ... [ET AL.] - De vereenvoudigde BV.
%23160655: DUUREN, T.P. VAN ... [ET AL.] - Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht' van 20 juni 2006 over De vereenvoudigde BV, naar aanleiding van de voordracht van mr. T.P. van Duuren, mr. H.J. Portengen, mr. B. Bier, prof. mr. E.P.M. Vermeulen.
%23201313: VORMER J.J. AND VAN DUUREN H.C.A.. - Grondslagen van de Radio-Ontvangtechniek. Handleiding ten dienste van hooger en middelbaar technisch ontwikkelden. Met een voorwoord van N. Koomans.
%23200641: DUURSEMA, HESTER. - Strategic leadership : moving beyond the leader-follower Dyad.
%23265986: DUURVOORT, SALOMON FREDERIK. - Rechtspersonen in de Nederlandsche Koloniën.
%2396260: DUVAL, RUBENS. - L'alchimie syriaque au moyen âge. Introduction historique et plusieurs traités d'alchimie syriaques et arabes...,
%2376548: DUVAL, EDWIN M. - The design of Rabelais's Pantagruel.
%23143428: GENERAL DUVAL - Entwicklung und Lehren des Krieges in Spanien.
%23190555: DUVAL, [PIERRE-] RUBENS. - Traité de grammaire syriaque : écriture, phonétique, orthographie, les parties du discours, les formes du mot, syntaxe et index des mots.
%23270343: DUVAL, ANTOINE & BEN VAN ROMPUY (EDS.) - The legacy of Bosman : revisiting the relationship between EU law and sport.
%23185783: DUVENAGE, SCHALK C. W. - Kerk, volk en jeug. Deel I: Die verhouding van kerk tot volk. 'n Histories-prinsipiële studie.
%2356794: DUVERGER, MAURICE. - Institutions politiques et droit constitutionel.
%23231161: DUVIGNAUD, JEAN & ABDELHAMID KAHIA. - Tunesie.
%23267900: DUVIGNEAU, JOHANN L. - Handelsliberalisierung und Marktintegration unter dem WTO/GATT-Recht.
%23130058: DUVOSQUEL, JEAN-MARIE (ED.) - Luister van Spanje en de Belgische steden 1500-1700
%23209051: DUYL, FLEUR C. VAN. - Atlas of the living reefs of Curaçao and Bonaire (Netherlands Antilles).
%231954: DUYN, ROEL VAN. - Schuldbekentenis van een ambassadeur : nota's, beschouwingen en vragen van een ambassadeur van Oranjevrijstaat in de Amsterdamse gemeenteraad.
%232487: DUYN, ROEL VAN. - De boodschap van een wijze kabouter.
%23139730: DUYNE, PETRUS C. VAN. - Financial investigation of crime.
%23154057: DUYNE, PETRUS C. VAN (ED.) - Misdaadgeld.
%23205955: DUYNE, PETRUS C. VAN. - Gelet op de persoon van de rechter.
%23164619: DUYNE, PETRUS C. VAN. - Het spook en de dreiging van de georganiseerde misdaad.
%2333816: DUYNE, PETRUS C. VAN. - (e.a.). Misdaadondernemingen : ondernemende misdadigers in Nederland.
%2366348: DUYNE, D. VAN. - Prospectief bestuur.
%23231249: DUYNSTEE, F.M.M. ... [ET AL.] (RED.) - Alle wegen leiden naar Brussel : 50 jaar NOB, 50 jaar Europese jurisprudentie en wetgeving.
%2327347: DUYNSTEE, F.J.F.M. - Politiek, parlement, democratie. Opstellen voor F.J.F.M. Duynstee.
%2310039: DUYNSTEE, F.J.F.M. & J. BOSMANS. - Het Kabinet Schermerhorn-Drees. 24 juni 1945 - 3 juli 1946.
%23262400: DUYNSTEE, M.; R. FEENSTRA & L. WAELKENS. - Repertorium bibliographicum institutorum et sodalitatum iuris historiae.
%2313455: DUYNSTEE, F.J.F.M. - De Kabinetsformaties 1946-1965.
%23203878: DUYNSTEE, W.J.A.J. - Burgerlijk recht en zielzorg.
%2375297: DUYNSTEE, W.J.A.J. & G. VERBURG. - Misbruik van recht door de burgerlijke eigenaar.
%2363277: DUYNSTEE, F.J.F.M. - Nieuw-Guinea als schakel tussen Nederland en Indonesië.
%236022: DUYNSTEE, F.J.F.M. ... [ET AL.] - Beleidsakkoorden : [preadviezen voor de] Konferentie, 12 febr. 1977.
%2327298: DUYNSTEE, W.J.A.J. - Geschiedenis van het natuurrecht en de wijsbegeerte van het recht in Nederland.
%23236880: DUYNSTEE, W.J.A.J. - Geschiedenis van het natuurrecht en de wijsbegeerte van het recht in Nederland.
%23212559: DUYSTERS, GEERT - The Dynamics of Technical Innovation: The Evolution and Development of Information Technology.
%23129893: DUYVENDAK, LIZET. - Het Haags Damesleesmuseum: 1894-1994.
%23172923: DUYVENDAK, J.J.L. - Vroeg-chineesche schilderkunst en geschiedschrijving.
%2364704: DUYVENDAK, WILLEM GERBERT JAN - Een eensgezinde, vooruitstrevende natie : over de mythe van 'de' individualisering en de toekomst van de sociologie.
%23194406: DUYVENDIJK, K. VAN. - Woonruimteverdeling volgens de Huisvestingswet.
%23252434: DUZER, CHARLES HUNTER VAN. - Contributions of the ideologies to French revolutionary thought.
%23140964: DUZINKIEWICZ, JANUSZ - Fateful Transformations: The Four Years' Parliament and the Constitution of May 3, 1791.
%2341669: DVORCHAK, ROBERT J. - Battle for Korea : a history of the Korean conflict.
%23100970: DVORETZKY, EDWARD. - The Enigma of Emilia Galotti.
%23252493: DVORKIN, ELIZABETH; JACK HIMMELSTEIN & HOWARD LESNICK. - Becoming a lawyer : a humanistic perspective on legal education and professionalism.
%23166404: DWORK, DEBÓRAH. - Children with a Star: Jewish Youth in Nazi Europe.
%2338769: DWORKIN, RONALD. - A matter of principle.
%2314703: DWORKIN, RONALD. - Life's dominion. An argument about abortion, euthanasia, and individual freedom.
%23166432: DWORKIN, ANDREA. - Life and death : [unapologetic writings on the continuing war against women].
%2387326: DWORKIN, RONALD. - Taking Rights Seriously.
%2352491: DWORKIN, RONALD M. (ED.). - The philosophy of law.
%23203154: DWYER, PETER D. - The pigs that ate the garden : a human ecology from Papua New Guinea.
%2333447: DYENS, OLLIVIER. - Metal and Flesh: The Evolution of Man: Technology Takes Over (Leonardo Books).
%2370764: DYK, OEBELE VAN. - Computer data banks and human rights.
%2340825: DYKE, VERNON VAN. - Human rights, ethnicity, and discrimination.
%2375603: DYKE, S.F. - The carbohydrates.
%23180924: DYKSTRA, PEARL ANNETTE. - Next of (non)kin : the importance of primary relationships for older adults' well-being.
%23208653: DYKSTRA, WALING. - Uit Friesland's volksleven : van vroeger en later.
%2370298: DYSON, GEORGE - Turing's Cathedral: The Origins of the Digital Universe.
%23237385: DYSON, KENNETH & LUCIA QUAGLIA. - European economic governance and policies. Volume 1: Commentary on key historical and institutional documents;
%23115276: DYZENHAUS, DAVID (ED.) - Law as politics : Carl Schmitt's critique of liberalism.
%2316513: DZAMA, MARCEL. - Marcel Dzama : puppets, pawns, and prophets.
%2364818: DZÌ OLJICÌ , MISÌ A - Het verdoven te boven.
%23216654: DZIEDZIC, MICHAEL J. (EDITOR) - The Quest for Viable Peace: International Intervention and Strategies for Conflict Transformation.
%23258466: DZIEWIOR, Y. - Mark Lewis.
%23211297: EADE, DEBORAH - Debating Development: NGOs and the Future (Development in Practice).
%2332547: EADINGTON, WILLIAM R. - Gambling and society : interdisciplinary studies on the subject of gambling..
%23244340: EAGLES, IAN. - Refusals to License Intellectual Property: Testing the Limits of Law and Economics.
%2371343: EAGLES, IAN. - Refusals to License Intellectual Property: Testing the Limits of Law and Economics.
%23250886: EAGLY, ROBERT V. - The structure of classical economic theory.
%23171656: EALES, RICHARD & DAVID SULLIVAN (EDS.) - The political context of law : proceedings of the Seventh British Legal History Conference, Canterbury 1985.
%23136749: EAMES, ELIZABETH RAMSDEN - Bertrand Russell's Dialogue with his contempararies.
%23137693: EAPEN, MRIDUL - Rural Industrialisation in Kerala : its dynamics and local linkages.
%2373866: EARLE, T.F. - The muse reborn : the poetry of António Ferreira.
%23264396: EAST, WILLIAM NORWOOD. - Medical aspects of crime.
%2386272: EASTBURN, MELANIE - Papua New Guinea Prints.
%23222233: EATON, WILLIAM R. - Boyle on fire : the mechanical revolution in scientific explanation.
%23208296: EBAN, DAN (ED.) - Art as a means of communication in pre-literate societies : the proceedings of the Wright International Symposium on Primitive and Precolumbian Art, Jerusalem, 1985.
%23253660: EBAN, ABBA. - Diplomacy for the next century.
%23169071: EBBEN, E.W.J. - Inleiding huwelijksvermogensrecht.
%2380043: EBBINGHAUS, HERMANN. - Über das Gedächtnis.
%2331409: EBBS, GARY. - Truth and Words.
%23259875: EBBS, GARY. - Truth and words.
%2321058: EBBS, GARY. - Truth and Words.
%23236453: EBEL, WILHELM. - Studien zu den germanischen Volksrechten : Gedächtnisschrift für Wilhelm Ebel : Vorträge gehalten auf dem Fest-Symposion anlässlich des 70. Geburtstages von Wilhelm Ebel am 16. Juni 1978 in Göttingen.
%23263934: EBEL, ROBERT E. - China's Energy Future: The Middle Kingdom Seeks Its Place in the Sun.
%23260100: EBEL, FRIEDRICH & GEORG THIELMANN. - Rechtsgeschichte : ein Lehrbuch. Band I: Antike und Mittelalter.
%23125083: EBELING, HEINRICH. - Meister Eckharts Mystik : Studien zu den Geisteskämpfen um die Wende des 13 Jahrhunderts.
%23119724: EBELING, HANS. - Vernunft und Widerstand. Die beiden Grundlagen der Moral.
%23151056: EBELS-HOVING, B., C.G. SANTING & C.P.H.M. TILMANS (EDS.) - Genoechlicke ende lustige historiën : laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland.
%23116074: EBENSTEIN, ALAN O. - Milton Friedman : a biography.
%23196735: EBENSTEN, HANNS. - Volleyball with the Cuna Indians and other gay travel adventures.
%2396787: EBERG, JAN, RINIE VAN EST & HENK DE GRAAF (RED.) - Leren met beleid : beleidsverandering en beleidsgericht leren bij NIMBY-, milieu- en technologiebeleid.
%2346849: EBERHARD, KATRIN - Maschinen zuhause : die Technisierung des Wohnens in der Moderne.
%23170104: EBERHARDT, NIKOLAI. - From the Big Bang to the human predicament: outline of an ultimate evolutionary synthesis.
%23249318: EBERHART, MARK E. - Feeding the fire : the lost history and uncertain future of mankind's energy addiction.
%2326116: EBERL, I. & H. MARCON (EDS.). - 150 Jahre Promotion an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Tübingen. Biographien der Doktoren, Ehrendoktoren und Habilitierten 1830-1980 (1984).
%23231196: EBERLE, HENRIK & MATTHIAS UHL (EDS.) - Het boek Hitler : geheim dossier van de NKVD van Jozef V. Stalin, samengest. uit de verhoren van de persoonlijk adjudant van Hitler, Otto Günsche en Hitlers secretaris Heinz Linge, Moskou 1948-1949.
%23175293: EBERLEY, RONALD N. - The unnatural law of celibacy : one married man's struggle to become a Roman Catholic priest.
%2328664: EBERS, GODEHARD JOSEF. - Die Lehre vom Staatenbunde.
%23176580: EBERSOHN, WESSEL. - Moord op Watergat.
%23125085: EBERT, MAX. - Südrussland im Altertum.
%2365513: EBERT, THILO; NATHALIE ESSIG & GERD HAUSER., SCHNITTICH, CHRISTIAN (ED.) - in Detail : building simply two : sustainable cost-efficient local.
%2365511: EBERT, THILO; NATHALIE ESSIG & GERD HAUSER. - Green building certification systems : assessing sustainability; international system comparison; economic impect of certifications.
%23110111: EBERTH, ALEXANDER. - Betäubungsmittelrecht : Kommentar und Anleitung für die Praxis.
%23194205: EBKE, WERNER & MATTHEW W. FINKIN (EDS.) - Introduction to German Law.
%233108: EBLING, BEREND. - De geschillen over het drostambt van Drenthe voornamelijk in de 16e en 17e eeuw.
%23113317: EBNER, DEAN. - Autobiography in Seventeenth Century England. Theology and the Self.
%23219445: EBNER, FLORIAN., ESKILDSEN, UTE., KAUFMANN, BETTINA. - Street & studio : an urban history of photography.
%2347433: EBY, CECIL D. - The Road to Armageddon: The Martial Spirit in English Popular Literature, 1870-1914.
%23250008: EBY, CECIL DEGROTTE. - The siege of the Alcazar : [Toledo : july to september 1936].
%23258358: ECEIZA, LAURA. - Atlas of fashion designers.
%2335554: ECHEVARRÍA, ROBERTO GONZÀLEZ - Love and the Law in Cervantes.
%23111820: ECHEVERRIA, EDWARD J. - Criticism and Commitment : major themes in contemporary 'post-critical' philosophy.
%23249117: ECHEVERRIA, EDWARD J. - Criticism and Commitment : major themes in contemporary 'post-critical' philosophy.
%23194988: ECHOLS, HARRISON. - Operators and promoters : the story of molecular biology and its creators.
%2326267: ECHT, BRAM VAN. - Ein süsses Kreuz und quer mit Siebenmeilenstiefeln, durch die Entwicklungsgeschichte des Zuckers von seiner Entdeckung an.
%23124158: ECHTEN, HARM E.A. - Drentse Indrukken.
%23251035: ECK, THEODOOR GUILLIAAM VAN. - Vergoeding van oproerschade.
%23262601: ECKARDT, BARBARA VON - What is Cognitive Science?
%2349971: ECKAUS, R.S. & ROSENSTEIN-RODAN, P. (ED). - Analysis of development problems: studies of the Chilean economy.
%23153454: ECKERMANN, WALTHER & HUBERT MOHR (EDS.) - Einführung in das Studium der Geschichte.
%2380469: ECKES, ALFRED E. - Opening America's market : U.S. foreign trade policy since 1776.
%2378342: ECKHARDT, KARL AUGUST. - (ed.) Leges Alamannorum. Vol. 1 : Einführung und Recensio Chlotariana (Pactus).
%2378343: ECKHARDT, KARL AUGUST. - (ed.) Leges Anglo-Saxonum 601-925.
%2378880: ECKHARDT, KARL AUGUST. - Das Witzenhäuser Stadtbuch 1530-1612 und ergänzende Quellen.
%2329230: ECKHARDT, ALBRECHT. - Werkverzeichnis Karl August Eckhardt.
%2330709: ECKHARDT, WILHELM A. - Die Kapitulariensammlung Bischof Ghaebalds von Lüttich.
%23234183: ECKHARDT, KARL AUGUST. - Der Tod des Johannes als Schlüssel zum Verständnis der Johanneischen Schriften.
%23124189: ECKSTEIN, ZVI (ED.) - Aspects of central bank policy making.
%2348078: ECKSTEIN, MAX A. - Secondary school examinations : international perspectives on policies and..
%2330860: ECKSTEIN, ALEXANDER. - Zur Finanzlage Felix' V und des Basler Konzits.
%2341133: ECKSTEIN, ALEXANDER. - National income of communist China.
%23228950: ECO, UMBERTO. - The mysterious flame of Queen Loana.
%23255123: ÉCOLE DES SCIENCES CRIMINOLOGIQUES LÉON CORNIL, FACULTÉ DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES. - Quel avenir pour le jury populaire en Belgique? : actes du Colloque organisé à Bruxelles les 28 et 29 octobre 1993 par la Faculté de Droit de l'U.L.B., le Journal des procès et le Centre national de criminologie, précédés des interventions à la table ronde organisée le 5 juin 1993 par le Journal des procès.
%23244128: ECONOMIDES, SPYROS - The Economic Factor in International Relations: A Brief Introduction: Volume 19 (Library of International Relations) (v. 19).
%23253630: ECONOMY, ELIZABETH & MICHEL OKSENBERG (EDS.) - China joins the world : progress and prospects.
%2330667: ECONOMY, ELIZABETH C. - The River Runs Black: The Environmental Challenge to China's Future.
%23248157: ECONOMY, ELIZABETH. - The river runs black : the environmental challenge to China's future.
%23160506: EDDINS, DWIGHT (ED.) - The emperor redressed : critiquing critical theory.
%23249520: EDDLESTON, JOHN J. - Criminal women : famous London cases.
%23171428: EDEL, DORIS. - Helden auf Freiersfüssen : Tochmarc Emire und Mal y kavas Kulhwch Olwen : Studien zur frühen inselkeltischen Erzähltradition.
%23269011: EDELSON, MARSHALL - Sociotherapy and psychotherapy.
%2346282: EDELSON, MARSHALL - Language and Interpretation in Psychoanalysis.
%23116444: EDEN, W. VAN & M. DE BOER (EDS.) - Specific immunotherapy of chronic autoimmune diseases : how to translate the experience of the experimental models into novel treatment modalities.
%23246379: EDEN, PHILIP. - Change in the weather.
%23252023: EDEN, SALEE JASRY. - Kinderen als getuigen : hoe betrouwbaar zijn hun waarneming en geheugen?
%23271732: EDEN, PROFESSOR KATHY. - Hermeneutics and the Rhetorical Tradition: Chapters in the Ancient Legacy and Its Humanist Reception (Yale Studies in Hermeneutics).
%23211374: EDER, JAMES F. - A generation later : household strategies and economic change in the rural Philippines.
%23205803: EDER, PHANOR J. - American-Columbian private international law.
%23249106: EDINGER, CLAUDIO (ED.) - Flesh and spirit.
%23190976: EDMAIER, ALOIS. - Dialogische Ethik : Perspektiven - Prinzipien.
%23147304: EDMONDS, ROBIN - Setting the Mould: the United States and Britain, 1945-1950.
%23220631: EDMONDSON, JOHN. - Dickens on France.
%23195854: EDSON, HUBERT. - Sugar: from scarcity to surplus.
%23199424: EDWALL, NILS. - La condizione giuridica della donna in Svezia.
%2348661: EDWARDS, A.W.F. - Likelihood.
%23105042: EDWARDS, WALTER. - Modern Japan through its weddings. Gender, person, and society in ritual portrayal.
%23101275: EDWARDS, EDWARD. - Libraries and founders of libraries : from ancient times to the beginning of the 19th century.
%23219048: EDWARDS, PAMELA. - The statesman's science : history, nature, and law in the political thought of Samuel Taylor Coleridge.
%23212965: EDWARDS, JUSTIN D. - Exotic journeys : exploring the erotics of U.S. travel literature, 1840-1930.
%2365413: EDWARDS, PAUL. - (ed.). Encyclopedia of philosophy.
%23101276: EDWARDS, EDWARD. - Lives of the founders of the British Museum, 1570-1870.
%23191119: EDWARDS, PAUL & ARTHUR PAP (EDS.) - A modern introduction to philosophy : readings from classical and contemporary sources. [3rd edition].
%23174360: EDWARDS, PAUL & ARTHUR PAP (EDS.) - A modern introduction to philosophy : readings from classical and contemporary sources.
%23202038: EDWARDS, JOHN HAMILTON & WILLIAM W. VASSE. - Annotated index of the Cantos of Ezra Pound : Cantos I - LXXXIV.
%23239795: EDWARDS, JOHN, MARION CRAIN, & ARNE L. KALLEBERG (EDS.) - Ending poverty in America : how to restore the American dream.
%23157144: EDWARDS, G. ROGER. - Corinthian Hellenistic pottery.
%2378734: EDWARDS, VIV. - Multilingualism in the English-speaking world : pedigree of nations.
%23108627: EDWARDS, CORWIN D. - Conrad Richter's Ohio Trilogy. Its Ideas, Themes, and Relationship to Literary Tradition.
%237679: EDWARDS, J.LL.J. - Mens Rea in statutory offences.
%23203793: EDWARDS, CORWIN D. - Trade regulations overseas : the national laws.
%23227067: EECKHOUT, VEERLE VAN DEN. - Transnationale gezinnen in Nederland.
%23197699: EECKHOUT, P. & T. TRIDIMAS (EDS.) - Yearbook of European law. Volume 18, 1998.
%23165688: EEDEN, C.J.M.A. VAN. - Waarnemen als besturingsopdracht : governance, hermeneutiek, beeldvorming en het vraagstuk van levensbeëindigend handelen. (Image building as governemental task).
%23200914: EEFTING, HENK. - De Bijzondere Rechtspleging 1944-1952 : rampzalige gevolgen voor politieke delinquenten en collaborateurs.
%23145578: EEGHEN, CHR. P. (ED.) - De Tuin van Amsterdam. Wat er leeft in 't Vondelpark.
%23177200: EEK, DIRK VAN. - Napoleon im Spiegel der Goetheschen und der Heineschen Dichtung : eine kritische Studie.
%23255377: EEKELEN, WILLEM VAN. - From words to deeds : the continuing debate on European security.
%2321139: EEKELEN, L.J.J. VAN. - De grondstructuur van monetaire integratie. (Een economische analyse). Diss.
%2368186: EEKELEN, W.F. VAN. - Indian foreign policy and the border dispute with China.
%2362771: EEKELEN, W.F. VAN. - Indian foreign policy and the border dispute with China.
%23201463: EEKHOF, ALBERT. - De questierders van den aflaat in de Noordelijke Nederlanden. Met onuitgegeven bijlagen.
%23231164: EEKHOFF, W. - Beknopte geschiedenis van Friesland in hoofdtrekken.
%23176400: EELENS, F. (ED.) - Labour migration to the Middle East : a case study of Sri Lanka.
%23120410: EELLS, ELLERY & TOMASZ MARUSZEWSKI (EDS.) - Probability and rationality: studies on L. Jonathan Cohen's philosophy of science.
%23211136: EEMEREN, FRANS VAN & ROB GROOTENDORST. - Waar slaat dat nou weer op? : de taal van het meningsverschil.
%2317277: EEMEREN, F.H. VAN & ROB GROOTENDORST (EDS.) - Argumenteren voor juristen. Het analyseren en schrijven van juridische betogen en beleidsteksten.
%23165668: EEMEREN, F.H. VAN & ROB GROOTENDORST (EDS.) - Proceedings of the Second Conference of Argumentation. Amsterdam, June 19-22, 1990.
%23122846: EEMEREN, F.H. VAN & ROB GROOTENDORST (EDS.) - Argumenteren voor juristen. Het analyseren en schrijven van juridische betogen en beleidsteksten.
%23152098: EEMEREN, F.H. VAN & ROB GROOTENDORST (EDS.) - Proceedings of the third ISSA Conference on Argumentation (University of Amsterdam, June 21-24, 1994).
%23240708: EEMEREN, F.H. VAN & E.T. FETERIS. - Juridische argumentatie in analyse : opstellen over argumentatie en recht.
%234299: EEMEREN, FRANS H. VAN ... [ET AL.] (EDS.) - Proceedings of the fifth conference of the International Society for the Study of Argumentation.
%23270694: EEMEREN, FRANS H. VAN. - In alle redelijkheid = In reasonableness.
%23232053: EENHOORN, P.H. - Wegwijs in de Loonbelasting.
%23106217: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN. - (ed.) Brabant gemeten. Bestuurlijk, economisch-sociaal, cultureel-religieus in recent historisch perspectief.
%23118133: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN. - In het spanningsveld der armoede. Agressief pauperisme en reactie in Staats-Brabant.
%23208554: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN (ED.) - Driestromenland in het historisch bedrijf : lokaal - regionaal - interregionaal.
%2350622: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN. - Armoede en arbeidsdwang : werkinrichtingen voor onnutte Nederlanders in de Republiek, 1760-1795. Een mentaliteitsgeschiedenis.
%2370873: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN. - Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf 1777-1914.
%23265859: EERENBEEMT, B. VAN DEN. - Het kind in onze middeleeuwsche literatuur.
%23255593: EERENBEEMT, HENRICUS F.J.M.VAN DEN. - 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd, 1794-1814 : bijdrage tot de kennis van de sociaal-economische structuur.
%23257410: WERKGROEP ACHTTIENDE EEUW. - Onderwijs & opvoeding in de achttiende eeuw : verslag van het symposium, Doesburg 1982 = Enseignement & éducation dans Les Pays-Bas au dix-huitième siècle : textes du colloque, Doesburg 1982.
%2397894: WERKGROEP ACHTTIENDE EEUW. - Nederlandse tuinen in de 18e eeuw.
%23162262: VERENIGING VOOR EFFECTENRECHT. - Een bewezen bestaansrecht. Lustrumbundel 2002.
%23248152: EFFENDY, BAHTIAR. - Islam and the state in Indonesia.
%233956: EFFENDY, R. - Lotto en kriminaliteit. Een onderzoek naar de persoon van de lottospeler, alsmede de relatie tussen de invoering van de lotto en ontwikkeling van de vermogenskriminaliteit. Diss.
%2342675: EFRON, ARTHUR. - Experiencing Tess of the D'Urbervilles : a Deweyan account.
%2331558: EFRONI, ZOHAR - Access-Right: The Future of Digital Copyright Law.
%23271762: EGAN, SUSAN CHAN. - A Latterday Confucian: Reminiscences of William Hung (1893-1980).
%23225327: EGBERT, LAWRENCE DEEMS & FERNANDO MORALES-MACEDO. - Multilingual law dictionary : English-Français-Español-Deutsch.
%23101794: EGELER, C.G. & O.J. SIMON. - Sur la tectonique de la zone Bétique (Cordilléres Bétiques, Espagne) : étude basée sur les recherches dans le secteur compris entre Almería et Vélez Rubio.
%23270701: EGELKAMP, MARGARETHE MARIA. - Inflation von Gewalt? : strafrechtliche und kriminologische Analysen von Qualifikationsentscheidungen in den Niederlanden und Deutschland.
%23210432: EGER, MARTIN & ABNER SHIMONY. - Science, understanding, and justice : the philosophical essays of Martin Eger.
%2377524: EGER, OTTO. - Zum ägyptischen Grundbuchwesen in römischer Zeit : Untersuchungen auf Grund der griechischen Papyri.
%2355617: EGERER, JULIANE. - Von Waldtrollen und Hauszwergen : Norwegens übernatürliche Wesen als Erzählfiguren.
%23194225: EGGAN, FRED. - Essays in social anthropology and ethnology.
%23258688: EGGEN, A.J.TH. & S.N. KALIDIEN (EDS.) - Criminaliteit en rechtshandhaving 2007 : ontwikkelingen en samenhangen
%23216339: EGGEN, A.THJ. (ED.) - Criminaliteit en rechtshandhaving 2004 : ontwikkelingen en samenhangen.
%235789: EGGENS, J. - Eggens bundel.
%23175561: EGGENS, J. & I. VAN DE VELDE. - Modellen van notariële akten en van enige onderhandse akten, betrekking hebbende op de onderwerpen geregeld in het Burgerlijk Wetboek.
%2356258: EGGENS, J. & I. VAN DE VELDE. - Modellen van notariële akten en van enige onderhandse akten, betrekking hebbende op de onderwerpen geregeld in het Burgerlijk Wetboek.
%2356256: EGGENS, J. & I. VAN DE VELDE. - Modellen van notariële akten en van enige onderhandse akten, betrekking hebbende op de onderwerpen geregeld in het Burgerlijk Wetboek.
%2326583: EGGENS, J. - Over het fingeren van rechtsficties.
%23262364: EGGENS, J. - Vormen van nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen.
%23130404: EGGER, ALOIS. - Die Belastung der deutschen Wirtschaft durch die Sozialversicherung.
%2358894: EGGERS, WINFRIED. - Die Staatenbeschwerde : Das Verfahren vor der Vergleichskommission nach der Rassendiskriminierungskonvention im Lichte vorliegender Modellverfahren.
%23146491: EGGINK, EVELIEN. - A symmetric approach to the labor market. An application of the SEM method.
%2356381: EGLINGER, HANNA & ANNEGRET HEITMANN. - Landnahme : Anfangserzählungen in der skandinavischen Literatur um 1900.
%23230132: EGMOND, A. VAN. - Heilzaam geloof : verzamelde artikelen.
%23259088: EGMOND, FLORIKE., PAUL HOFTIJZER & ROBERT VISSER (EDS.) - Carolus Clusius : towards a cultural history of a Renaissance naturalist.
%23261989: EGMOND, JAN VAN. - Alle dagen oorlog.
%23252752: EGMOND, FLORIKE. - Op het verkeerde pad : georganiseerde misdaad in de Noordelijke Nederlanden, 1650-1800.
%2319797: EGMOND, NICOLAAS VAN. - Consequent Christendom : leven en werk van Mr. J.J.L. van der Brugghen.
%23173804: EGREMONT, MAX. - Siegfried Sassoon : a life.
%23144529: EHL, PETR, ARNO PARÍK & JIRÍ FIEDLER - Old Bohemian and Moravian Jewish Cemeteries.
%23258315: EHLERMANN, CLAUS-DIETER. - Proceedings of the European competition forum.
%23111609: EHLING, HOLGER G. (ED.) - Critical approaches to Anthills of the Savannah.
%23263466: EHRENBERG, RONALD G. - Labor Markets and Integrating National Economies (Integrating National Economies : Promise and Pitfalls).
%2323404: EHRENBERG, RONALD - Governing Academia: Who Is in Charge at the Modern University?
%2323820: EHRENBERG, VICTOR. - L'état grec : (la cité - l'état fédéral - la monarchie hellénistique).
%23189069: EHRENBERG, VICTOR. - Beschränkte Haftung des Schuldners nach See- und Handelsrecht.
%2376710: EHRENBERG, VICTOR. - Neugründer des Staates : ein Beitrag zur Geschichte Spartas und Athens im VI. Jahrhundert.
%23251917: EHRENBERG, VICTOR. - Der Staat der Griechen : [I & II] der hellenistische Staat.
%23201301: EHRENBERG, RONALD G.AND SMITH, ROBERT STEWART. - Modern Labor Economics: Theory and Public Policy.
%2352633: EHRENWALD, J. - The history of psychotherapy.
%23114198: EHRENZWEIG, ALBERT A. (A.O.) - American-Greek private international law.
%23205810: EHRENZWEIG, ALBERT A. (A.O.) - American-Japanese private international law.
%23176583: EHRET, GÜNTHER & RAYMOND ROMAND (EDS.) - The central auditory system.
%23234095: EHRHARD, ALBERT. - Beiträge zur Geschichte des christlichen Altertums und der byzantinischen Literatur : Festgabe Albert Ehrhard zum 60. Geburtstag (l4. März 1922). Dargebracht von Freunden, Schülern und Verehrern.
%2377526: EHRHARDT, DIETER. - Der Begriff des Mikrostaats im Völkerrecht und in der internationalen Ordnung.
%2380189: EHRHART, HANS-GEORG - The Afghanistan Challenge: Hard Realities and Strategic Choices.
%23188835: EHRLICH, WALTER. - Grundzüge der Rechtsmetaphysik.
%2377528: EHRLICH, EUGEN. - Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft (1903)/Soziologie und Jurisprudenz (1906).
%2377531: EHRLICH, EUGEN. - Die Rechtsfähigkeit.
%23259056: EHRLICH, WALTER. - Grundzüge zur Rechtmetaphysik.
%2324697: EHRMAN, JOHN. - Grand strategy. Volume 6 : October 1944 - August 1945 (History of Second World War, United Kingdom Military Series).
%2323909: EHRMAN, JOHN. - Grand strategy. Volume 5 : August 1943 - September 1944 (History of Second World War, United Kingdom Military Series).
%23263745: EHTESHAMI, ANOUSHIRAVAN - Syria and Iran: Middle Powers in a Penetrated Regional System.
%23221418: EIBRINK JANSEN, ELISABETH ALEXANDRINE MARGARETA. - De opkomst van de vroedschap in enkele Hollandse steden.
%23153952: EICHENBERG, RICHARD C. - Public opinion and national security in Western Europe.
%2379893: EICHENBERGER, KURT. - Staatsorganisation und Staatsfunktionen im Wandel : Festschrift für Kurt Eichenberger zum 60. Geburtstag.
%23263464: EICHENGREEN, BARRY - International Monetary Arrangements for the 21st Century (Integrating National Economies: Promise & Pitfalls).
%2337975: EICHENGREEN, BARRY - Toward a New International Financial Architecture: A Practical Post-Asia Agenda.
%23258238: EICHHORN, HERBERT ... [ET. AL] - Der neue Adam und die neue Eva : Kunst der ungarischen Moderne aus der Ungarischen Nationalgalerie Budapest und dem Hanus Pannonius Museum Pécs.
%23265705: EICHHORN, HERBERT ... [ET. AL] - Kinderblicke : Kindheid und Moderne von Klee bis Boltanski.
%23241958: EICHINGER, KATJA. - Der Baader Meinhof Komplex : das Buch zum Film.
%2377532: EICHMANN, EDUARD. - Der recursus ab abusu nach deutschem Recht mit besonderer Berücksichtigung des bayerischen, preussischen, und reichsländischen Kirchenrechts, historisch-dogmatisch dargestellt.
%2364659: EICHSTELLER, W. - Der praktische Homöopath. Markante Leitsymptome in der homöopathischen Praxis.
%23135084: EICKELMAN, DALE F. - Moroccan Islam : tradition and society in a pilgrimage center.
%23125090: EICKEN, HEINRICH VON. - Geschichte und System der mittelalterlichen Weltanschauung.
%2335182: EICKHOFF, MARTIJN. - In the name of science ? : P.J.W. Debye and his career in Nazi Germany.
%23266543: EIDELBERG, LUDWIG. - Encyclopedia of psychoanalysis.
%2377534: EIGEN, PETER. - Die Verbotung in den Urteilen des Ingelheimer Oberhofes.
%2351107: EIGEN, MICHAEL. - The electrified tightrope.
%23267969: EIGEN, MANFRED & RUTHILD WINKLER. - Het spel : natuurwetten bepalen het toeval.
%23221957: EIJCK, STEVEN R.A. VAN. - Het vermogen te dragen = The ability to pay.
%2344020: EIJGELSHOVEN, P.J. (E.A.) - Inkomensverdeling en openbare financiën : opstellen voor Jan Pen.
%23219331: EIJGELSHOVEN, P.J. (E.A.) - Markten en overheid.
%23207776: EIJK, INEZ VAN. - Stijlvol feestvieren.
%2375746: EIJK, M.C.P. VAN; T.J. VAN DER P;OEG; H.J. DE RU; J.W. SAP & A. SOETEMAN. - Gesloten of open overlegstelsel.
%23204462: EIJK, CORNELIS VAN DER. - Verkiezingen zonder mandaat : politieke communicatie en provinciale verkiezingen.
%23266253: EIJK, W.J. - De zelfgekozen dood naar aanleiding van een dodelijke en ongeneeslijke ziekte : een medisch-historisch en medisch-ethisch onderzoek ten behoeve van een rooms-katholiek standpunt inzake euthanasie.
%23254156: EIJKELBOOM, JAN & GOTTFRIED MERGNER. - Het verhaal van Han Mes.
%23233642: EIJKEN, E.D. - Compendium van het Overijssels recht vóór 1811.
%2312841: EIJKERN, W.J. VAN. - Kracht van wet : opstellen over publiekrechtelijke wetgeving aangeboden aan W.J. van Eijkern.
%2340294: EIJKERN, W.J. VAN. - Kracht van wet : opstellen aangeboden aan W.J. van Eijkern.
%23183736: EIJKMAN, H.J.A. - De bijzondere toelating van art. 177 van de Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië. Diss.
%23214278: EIJKMAN, QUIRINE. - We Are Here to Serve You! : public Security, Police Reform and Human Rights Implementation in Costa Rica.
%2315424: EIJKMAN, H.J.A. - De bijzondere toelating van art. 177 van de Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië. Diss.
%23182920: EIJKMAN, J. - F.W. Foerster als zedelijk opvoeder.
%2336108: EIJKMAN, J. - Microbiologie.
%23232863: EIJLANDER, PH. - De verbindende wetgever : over de verhouding tussen staat, markt en samenleving.
%23100013: EIJLANDER, PH. - (e.a.). Overheid en zelfregulering : alibi voor vrijblijvendheid of prikkel tot aktie?
%2320890: EIJLANDER, PH. ... [ET AL.] - Milieu als wetgevingsvraagstuk : bundel naar aanleiding van het gelijknamige symposium op 28 februari 1991 georganiseerd door het Centrum voor wetgevingsvraagstukken in samenwerking met de Vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde van de Katholieke Universiteit Brabant.
%2337751: EIJLANDER, PH. ... [ET AL.] - Wetgeven en de maat van de tijd.
%2335572: EIJLANDER, PH. - De wet stellen : beschouwingen over onderwerpen van wetgeving.
%23198903: EIJNATTEN, JORIS VAN. - God, Nederland en Oranje : Dutch Calvinism and the search for the social centre.
%23203614: EIJSBOUTS, W.T. - Europees recht : algemeen deel.
%23232690: EIJSBOUTS, W.T. - De regels en het spel : opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts.
%23270599: EIJSBOUTS, W.T. - Rutte onaardig, onwaardig, schaamteloos : en meer over crisis en democratie in Nederland en de Europese Unie, 2009-2014.
%23264946: EIJSBOUTS, CAS & CORN. VERHOEVEN. - Zakelijkheid en ethiek.
%23237467: EIJSBOUTS, A.J.A.J. ... [ET AL.] - Maatschappelijk verantwoord ondernemen : preadviezen.
%23231243: EIJSDEN, J.A.R. VAN ... [ET AL.] (RED.) - Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB).
%23164787: EIJSSELSTEIJN, LIDY VAN. - Paal 20.
%23258286: EIJSVOOGEL, PETER V. [ET AL.]. - Evidence in international arbitration proceedings.
%2323354: EIJT, JOSÉ. - Religieuze vrouwen: bruid, moeder, zuster : geschiedenis van twee Nederlandse zustercongregaties, 1820-1940.
%2316781: EIKEMA HOMMES, H.J. VAN. - De elementaire grondbegrippen der rechtswetenschap.
%23138631: EIKEREN, JOHAN H. VAN - Marius Bauer zoals men hem niet kent.
%2347459: EIMAS, PETER D. - Neurobiology of Cognition.
%23139802: EINAUDI, MARIO - The Early Rousseau.
%23271095: EINHAUS, CAROLA. - Zwangssterilisation in Bonn (1934 - 1945) : die medizinischen Sachverständigen vor dem Erbgesundheitsgericht.
%23162263: EINHORN, TALIA (ED.) - Liber Amicorum Ernst-Joachim Mestmäcker.
%23128837: EINSTEIN, ALBERT & LEOPOLD INFELD. - Physik als Abenteuer der Erkenntnis.
%2386737: EINSTEIN, ALBERT. - Autobiographical notes. A centennial edition.
%23266157: EINSTEIN, ALBERT. - Physik und Realität. [Part I].
%2342341: EINZIG, PAUL & BRIAN SCOTT QUINN. - The Euro-Dollar system. Practice and theory of international interest rates.
%23115525: EINZIG, PAUL. - Economic warfare, 1939-1940.
%23137677: EINZIG, PAUL. - Foreign exchange crisis : an essay in economic pathology.
%23170807: EINZIG, PAUL. - The destiny of the dollar.
%2382774: EINZIG, PAUL. - Behind the scenes of international finance.
%2351990: EINZIG, PAUL. - The future of gold.
%2342938: EINZIG, PAUL. - Bankers, statesmen and economists.
%2335481: EINZIG, PAUL. - Foreign dollar loans in Europe.
%23270875: EISELE, HERBERT A.F. - L'Affaire Oscar Chinn devant la Cour International de Justice Internationale (1934) : essai d'une apprécation doctrinale.
%23232453: EISELE, KATHARINA BLANCA. - The external dimension of the EU's migration policy : different legal positions of third-country nationals in the EU : a comparative perspective.
%23131830: EISELEN, F.C. - Sidon. A Study in Oriental History.
%23108382: EISELIN, W.F.A. - Teksten en toelichting op de Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars.
%23258768: EISEMANN, FRÉDÉRIC. - Die Incoterms im internationalen Warenkaufrecht : Wesen und Geltungsgrund.
%23261804: EISEMANN, PIERRE MICHEL (ED.) - L'intégration du droit international et communautaire dans l'ordre juridique national : étude de la pratique en Europe = The integration of international and European community law into the national legal order : a study of the practice in Europe.
%23255352: EISEMANN, PIERRE MICHEL (ED.) - L'intégration du droit international et communautaire dans l'ordre juridique national : étude de la pratique en Europe = The integration of international and European community law into the national legal order : a study of the practice in Europe.
%233371: EISEN, ROBERT. - Gersonides on providence, covenant, and the chosen people : a study in Medieval Jewish philosophy and biblical commentary.
%2331699: EISENBERG, ULRICH. - Beweisrecht Der StPO; Spezialkommentar. 2. Auflage.
%23260898: EISENBERG, AVIGAIL. - Reasons of identity: a normative guide to the political and legal assessment of identity claims.
%23228132: EISENBERG, ULRICH. - Kriminologie.
%2386247: EISENBERG, CAROLYN WOODS. - Drawing the line : the American decision to divide Germany, 1944-1949.
%23228706: EISENBERG, DEBORAH & JENNIFER BARTLETT. - Air, 24 hours : Jennifer Bartlett.
%23232415: EISENHARDT, ULRICH, - Deutsche Rechtsgeschichte.
%23239898: EISENHARDT, ULRICH, - Deutsche Rechtsgeschichte.
%2331015: EISENMANN, CHARLES. - The university teaching of social sciences : law.
%2352923: EISENSTADT, MICHAEL & ERIC MATHEWSON (EDS.) - U.S. policy in post-Saddam Iraq : lessons from the British experience ,.
%23130513: EISENSTEIN, HESTER - Inside Agitators : Australian Femocrats and the State.
%2394154: EISENSTEIN, H. & JARDINE, A. (ED). - The future of difference.
%23554: EISENSTEIN, JAMES & HERBERT JACOB. - Felony justice : an organizational analysis of criminal courts.
%23270497: EISENSTEIN, JAMES. - Politics and the legal process.
%2310844: EISGRUBER, CHRISTOPHER L. - The next Justice: repairing the Supreme Court appointments process.
%23165256: EISLER, HANS. - Hanns Eisler. Muziek en politiek.
%23207053: EISLER, BENITA. - Naked in the marketplace : the lives of George Sand.
%23174156: EISLER, HANS. - Muziek en politiek.
%23152482: EISSENS, W.J.G.M. - Dwangmiddelen in het strafproces.
%2386077: EITEL, HANS. - Fortsetsungszusammenhang im Ordnungswidrigkeitenrecht.
%23101277: EITEL, E. J. - Handbook of Chinese Buddhism : a Sanskrit-Chinese dictionary of Buddhist terms,
%2345906: EIZENSTAT, STUART - Imperfect justice : looted assets, slave labor, and the unfinished business..
%2364709: EKE, NORBERT OTTO - Angst en vrees in het theater van de herinnering : Heiner Müllers tragedie.
%237439: EKEREN, LINDA VAN (RED). - Alleen het verdriet is waar. Bloemlezing.
%23160578: EKIMO, OCHIAI. - The Japanese family system in transition : a sociological analysis of family change in postwar Japan.
%23238886: EKKER, ANTON. - Anoniem communiceren: van drukpers tot weblog : een onderzoek naar de grondrechtelijke bescherming van anonieme openbare communicatie.
%23231375: EKLUNDH, C. ...[ET AL.] - Effecten van het werk van de ombudsman.
%2371015: ELABASSI, MOHAMMED ALI YEHYA. - Public health sector reform : the implementation of federal decentralisation in Sudan and its impact upon the sector of public health.
%23235921: ELAND-GOOSSENSEN, MARIA ANNE. - Opiate addicts in and outside of treatment : different populations?
%2344234: ELBASANI, BARRY & DONN LOGAN. - Cultural durability : ELS/Elbasani and Logan Architects.
%23236866: ELBOGEN, ISMAR. - Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung.
%2341156: ELCHARDUS, M. - Soepel, flexibel en ongebonden. Een vergelijking van twee laat-moderne generaties.
%2381952: ELDEN, D.J.H. VAN. - Esprits fins et esprits géométriques dans les portraits de Saint-Simon : contributions à l'étude du vocabulaire et du style.
%2344952: ELDERS, J.L.M. - Differentiatie en integratie in het privaatrecht. Rede.
%2372688: ELDERS, J.L.M. & BIESHEUVEL, M.W.B. - Burgerlijk recht en grondrechten.
%23161242: ELDERS, J.L.M. ... [ET AL.] - Euthanasie, recht en ethiek.
%2363982: ELDERS, FONS. - Analyseer - deconditioneer. Een inleiding tot de systematische filosofie.
%2323272: ELDERSVELD - Eldersveld elite im-ages of dutch polit.
%23225158: ELDRIDGE, RICHARD (ED.) - Stanley Cavell.
%23141073: ELDRIDGE, LARRY - A Distant Heritage: The Growth of Free Speech in Early America.
%23272081: ELDRIDGE, RICHARD THOMAS. - Leading a human life : Wittgenstein, intentionality, and romanticism.
%23249750: ELENBAAS, J.N. - Handboek voor de beoefening van het Nederlandsche administratieve recht. Deel I : Gemeentewet.
%23125273: ELERT, WERNER. - Die voluntaristische Mystik Jacob Böhmes : eine psychologische Studie.
%23268753: ELFERINK, W.M.B. & G.W. DE RUITER. - Bestuursrecht.
%23190734: ELFFERICH, LOEK (ED.) - Astie de klok hoort slaan... : een boek over Erasmus en zijn beeld.
%23228922: ELFFERS, HENK. - Een straffe aanpak
%23111842: ELFFERS-VAN KETEL, ELS. - The historiography of grammatical concepts : 19th and 20th-century changes in the subject-predicate conception and the problem of their historical reconstruction.
%23141728: ELFSTROM, GERARD - International Ethics : a reference handbook.
%23230033: ELGER, BERNICE. - Ethical issues of human genetic databases : a challenge to classical health research ethics?
%23229716: ELGER, DIETMAR. - Expressionisme : een revolutie in de Duitse kunst.
%23177569: ELGIN, CATHERINE Z. - Between the absolute and the arbitrary.
%2396262: ELGOOD, CYRIL. - A medical history of Persia and the Eastern Caliphate, from the earliest times until 1932...
%2360878: ELIAN, GEORGE. - The international court of justice.
%23244912: ELIAN, A. & I.M. KOOPMANS (EDS.) - Media & strafrecht.
%2317142: ELIAS, A.M. - Het nationaal sijndicaat 1802-1805.
%23185326: ELIAS, NORBERT & JOHN L. SCOTSON. - Etablierte und Aussenseiter.
%23199252: ELIAS, MICHAEL. - Taboe in taal.
%23264390: ELIAS, NORBERT. - De geschiedenis van Norbert Elias : A.J. Heerma van Vos en A. van Stolk in gesprek met Norbert Elias.
%23262208: ELIAS, NORBERT. - Studien über die Deutschen : Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert.
%23116269: ELIAS, JOHAN E. - Geschiedenis van het Amsterdamsche Regentenpatriciaat.
%23209353: ELIAS, NORBERT. - Het civilisatieproces : sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen.
%23129845: ELIAS, NORBERT. - Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. Erster Band: Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes. Zweiter Band: Wandlungen der Gesellschaft Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation.
%23232913: ELIAS, P. & L.S. SEALY. - The British constitution: time for reform?; The rise and decline of the doctrine of fundamental breach in the English law of contract.
%2334968: ELIAS, NORBERT. - Studien über die Deutschen : Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert.
%2346811: ELIAS, A.M. & P.C.M. SCHÖLVINCK. - Volksrepresentanten en wetgevers : de politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810.
%23254612: ELIAS, NORBERT. - La dynamique de l'Occident.
%2353373: ELIAS, A.M., C. VAN NIEVELT & H.W. VAN SOEST (SAMENSTELLERS). - Leidraad bij de bestudering van de geschiedenis van de staatsinstellingen 1972-1973.
%23148040: ELIAS, NORBERT. - Sociologie en geschiedenis : en andere essays.
%23107585: ELIASBERG, A. (ED.) - Chassidische verhalen
%23224740: ELIËNS, TITUS M. (ED.) - Domestic interiors at the Cape and in Batavia, 1602-1795.
%2338115: ELINK SCHUURMAN, WILLEM HENDRIK ANTON. - Rapport omtrent een onderzoek naar de werking van de wet op de ouderdomszorg in Denemarken.
%23182553: ELIZUR, DOV. - A structural analysis of behavior in organizations towards the computer.
%23265326: ELKES, JOE. - Selected writings of Joe Elkes (Pioneers in neuropsychopharmacology I).
%23238663: ELKIN, STANLEY. - Boswell : a modern comedy.
%2349247: ELKIND, DAVID - Ties That Stress: The New Family Imbalance.
%23257367: ELLEGIERS, DANIËL. - De stichtingsgeschiedenis van de kreits Ts'eng-tee (Jehol).
%2313648: ELLEMERS, J.E. - Van idee tot moderne staat. Een studie over het ontstaan van de Israëlische maatschappij en de veranderingen daarin.
%23115724: ELLEN, ROY F. - Nuaulu settlement and ecology.
%23164739: ELLEN. - Uit de brieven en dagboekbladen van Klaarjte Hartig.
%23114639: ELLENS, J.P. - Religious routes to Gladstonian liberalism : the church rate conflict in England and Wales, 1832-1868.
%23201743: ELLERT, ROBERT B. - NATO 'fair trial' safeguards : precursor to an international bill of procedural rights.
%23206147: ELLET JR., CHARLES. - An essay on the laws of trade in reference to the works of personal improvement in the United States.
%23171883: ELLIAN, AFSHIN - Een onderzoek naar de Waarheids- en Verzoeningscommissie van Zuid-Afrika.
%23243612: ELLIAN, AFSHIN ... [ET AL.] - Mag ik dit zeggen? : beschouwingen over de vrijheid van meningsuiting.
%23248907: ELLIOT, MARK. - Color blind justice : Albion Tourgee and the quest for racial equality from the Civil War to Plessy v. Ferguson.
%23215595: DOMINIQUE LECOURT. GREGORY ELLIOTT. - The mediocracy : French philosophy since the mid-1970s.
%2374116: ELLIOTT, CARL - Slow Cures and Bad Philosophers: Essays on Wittgenstein, Medicine, and Bioethics.
%2337356: ELLIOTT, ORRIN LESLIE - The Tariff Controversy in the United States 1789-1833. With a summary of the period before the adaption of the Constitution.
%2377536: ELLIS, THOMAS PETER. - Welsh tribal law and custom in the Middle Ages.
%2389838: ELLIS, R.R. - The Tragic Pursuit of Being. Unamuno and Sartre.
%23231651: ELLIS, KATHARINE - Interpreting the Musical Past: Early Music in Nineteenth Century France.
%23230219: ELLIS, MARC H. - Israel and Palestine out of the ashes : the search for Jewish identity in the twenty-first century.
%23211132: ELLIS, PETER BERRESFORD. - The Druids.
%23119430: ELLIS, A.B. - The Ewe-speaking peoples of the Slave Coast of West Africa, their religion, manners, customs, laws, languages, etc.
%23119429: ELLIS, A.B. - The Tshi-speaking peoples of the Gold Coast of West Africa, their religion, manners, customs, laws, languages, etc.
%23243615: ELLIS, RICHARD. - Tuna : a love story.
%23250850: ELLIS, EVELYN. - Sex discrimination law.
%23192587: ELLIS, HELEN E. - Archibald Macleish : a selectively annotated bibliography.
%23195343: ELLIS VAN RAALTE, D. - Rechtskarakter van het overliggeld.
%2351739: ELLIS, A.B. - The Yoruba-speaking peoples of the Slave Coast of West Africa, their religion, manners, customs, laws, languages, etc.
%23271734: ELLIS, ELISABETH. - KantÂ's Politics: Provisional Theory for an Uncertain World.
%23228577: ELLIS, HAVELOCK. - Psychologie van de sexen : de biologie van het geslachtelijke, de geslachtsdrift in de jeugd, sexuele afwijkingen, de erotische symboliek, homosexualiteit, het huwelijk, de kunst der liefde .
%23200086: ELLIS, NIGEL AND PAT BOWMAN (EDS.). - The handbook of public relations.
%2324937: ELLISON, DAVID R. - The Reading of Proust.
%23163571: ELLMAN, MICHAEL. - Socialist planning.
%23222840: ELLNER, STEVE. - Venezuela's Movimiento al Socialismo : from guerilla defeat to innovative politics.
%23266589: ELLUL, JACQUES. - Histoire des institutions de l'antiquité.
%23228679: ELLUL, JACQUES. - Histoire des institutions. Tome 2 : Institutions françaises. De Moyen Age à 1789 - De 1789 à 1870.
%23132017: ELLWEIN, THOMAS. - Das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland.
%23272080: ELMAN, BENJAMIN A. - From philosophy to philology : intellectual and social aspects of change in Late Imperial China.
%23244669: ELMSLIE, JIM. - Irian Jaya Under the gun: Indonesian economic development versus West Papuan nationalism
%23106290: ELS, T.J.M. VAN. - The Kassel Manuscript of Bede's 'Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum' and its old English material.
%23161273: ELSAESSER, THOMAS. - European cinema : face to face with Hollywood.
%2310050: ELSEN, G.L. - De vergadering van de gemeenteraad.
%23145997: ELSHTAIN, JEAN BETHKE. - Real politics : at the center of everyday life.
%23243908: ELSHTAIN, JEAN BETHKE. - Sovereignty : God, state, and self.
%23101798: ELSLANDER, A. - August Vermeylen en het tijdschrift Van Nu en Straks.
%23268535: ELSNER, ALAN. - Gates of injustics : the crisis in American prisons.
%23201299: ELSNER, E. & G. (EDS.) - Bühne und Welt : Zeitschrift für Theaterwesen, Litteratur und Musik. Jahrgang 1-7.
%23155668: ELSSCHOT, WILLEM. - Pensioen. 2e druk.
%23123378: ELST, ANDRÉ VAN DER. - De bevrijding van de holbewoner : Karl Löwith en het herstel van de humaniteit.
%2349709: ELST, ABRAHAM VAN DER. - Opmerkingen over de Wet houdende verbodsbepalingen tegen het dragen van wapenen.
%2336324: ELST, ABRAHAM VAN DER. - Opmerkingen over de Wet houdende verbodsbepalingen tegen het dragen van wapenen.
%23267232: ELST, RAYMOND VANDER. - Règles générales des conflits de lois dans les différentes matières de droit privé.
%23261368: ELSTER, JON. - Nuts and bolts for the social sciences.
%23256411: ELSTER, JON. - Alexis de Tocqueville : the first social scientist.
%23118124: ELTON, EDWIN J. & MARTIN GRUBER. - Investments.
%23204613: ELVER, HILAL - Peaceful Uses of International Rivers: The Euphrates and Tigris Rivers Dispute (Innovation in International Law).
%23188653: ELVERS, RUDOLF AND HANS-GÜNTHER KLEIN (EDS.). - Die Handschrift Johann Sebastian Bachs : Musikautographe aus der Musikabteilung der Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin. Ausstellung zum 300. Geburtstag von J.S. Bach 22.März bis 13.Juli 1985.
%2337806: ELWIN, VERRIER. - Maria murder and suicide.
%2390333: ELWIN, M. - Landor : a replevin.
%2367435: ELY, JOHN HART. - War and responsibility : constitutional lessons of Vietnam and its aftermath.
%23233542: ELY JR., JAMES W. - The guardian of every other right : a constitutional history of property rights.
%23226734: ELY, JOHN HART. - War and responsibility : constitutional lessons of Vietnam and its aftermath.
%2331594: ELY, RICHARD T. - Inleiding tot de staathuishoudkunde.
%23272479: ELY, JOHN HART. - War and responsibility : constitutional lessons of Vietnam and its aftermath.
%2342726: ELZENGA, WANDA (ED.) - Frans Denkers' Moreel kompas van de politie.
%23115432: ELZINGA, D.J. - Dualisme en lokale democratie. [Deel 1] : rapport van de commissie Dualisme en lokale democratie.
%23205378: ELZINGA, D.J. - Bestuur in verandering.
%23129709: ELZINGA, D.J. ... [ET AL.] - Het Nederlandse politierecht.
%2398325: ELZINGA, D.J. - Het Nederlandse kiesrecht.
%23225208: ELZINGA, D.J. & G. VOERMAN. - Om de stembus... : verkiezingsaffiches 1918-1989.
%23175642: ELZINGA, D.J. ... [ET AL.] - Politie en rechtsstaat : naar een herijking van de Politiewet.
%23133392: ELZINGA, H.K. - In beroep : een onderzoek naar het aanwenden van rechtsmiddelen in het strafrecht en een vergelijking met het instellen van bezwaar en beroep in de Awb.
%2358505: ELZINGA, D.J. (ED.) - De Nederlandse constitutionele monarchie in een veranderend Europa.
%2327376: ELZINGA, D.J. - De politieke partij en het constitutionele recht.
%23270722: ELZINGA, D.J. (ED.) - The Dutch constitutional monarchy in a changing Europe.
%23225181: INSTITUUT VOOR PSYCHOLOGISCH MARKTONDERZOEK; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. DIRECTIE COÖRDINATIE EMANCIPATIEBELEID. - Emancipatie en subsidie : een overzicht van het subsidiebeleid in het kader van het emancipatiebeleid 1978-1985.
%2389403: EMANS, BEN. - Interviewen : theorie, techniek en training.
%233561: EMBDEN, D. VAN. - Nationale ontwapening en Volkenbond. (De militaire sanktie).
%23255564: EMBDEN, D. VAN. - Bezuiniging, vlootwet en moraliteit..
%2322131: EMBDEN, D. VAN. - De oorlog en het kapitalisme.
%23128451: EMBERLEY, P.C. - Values Education and Technology: the ideology of dispossession.
%23191674: EMBERLEY, JULIA V. - The cultural politics of fur.
%23124786: EMBREE, GEORGE D. - The Soviet Union between the 19th and 20th Party Congress, 1952-1956.
%2366768: EMBREE, GEORGE D. - The Soviet Union and the German Question. September 1958 - June 1961.
%23271182: EMDEN, ABRAHAM JULIUS VAN. - De onschendbaarheid van de leden der volksvertegenwoordiging.
%23197093: EMECHETA, BUCHI. - De zegeningen van het moederschap.
%23182469: EMEIS, M.G. - Vorm en functie in klassiek en modern Maleisch. De verbale constructies. Proeve van een syntactisch onderzoek.
%2358050: EMEIS, M.G. - Amsterdam buiten de grachten.
%23239175: EMEIS, M.G. - Het Paleis op de Dam : de geschiedenis van het gebouw en zijn gebruikers.
%23260596: PROJECTGROEP EMERGO. - Emergo : de gezamenlijke aanpak van de zware (georganiseerde) misdaad in het hart van Amsterdam : achtergronden, ontwikkelingen, perspectieven.
%23215861: EMERIGON, BALTHAZARD-MARIE. - Traité des assurances et des contrats a la grosse.
%2341440: EMERSON, THOMAS I. - Toward a general theory of the First Amendment.
%2351456: EMERY, ALAN E. H. - The History of a Genetic Disease: Duchenne Muscular Dystrophy or Meryon's Disease (Oxford Medical Histories).
%23271122: EMGE, CARL AUGUST. - Philosophie der Rechtswissenschaft.
%2322610: EMGE, CARL AUGUST. - Philosophie der Rechtswissenschaft.
%23202322: EMILIOU, NICHOLAS. - The Principle of Proportionality in EUropean Law, A Comparative Study.
%23255285: EMILIOU, NICHOLAS & DAVID O'KEEFFE. - The European Union and world trade law : after the GATT Uruguay Round.
%23228959: EMILSON, KAREN. - Just a matter of time : a grassroots look at Canada's cattle industry struggling through the aftermath of mad cow disease.
%23256276: EMIN, TRACEY. - Tracey Emin : [works 1963-2006].
%23111850: EMMANUEL, MAURICE. - Essai sur l'orchestique grèque. Étude de ses mouvements d'après les monuments figurés.
%2337574: EMMERICH, H. & JOHN ROTHSCHILD. - Die Rechtslage deutscher Staatsangehöriger im Ausland.
%2393786: EMMERIK, MICHIEL L. VAN. - Schadevergoeding bij schending van mensenrechten.
%23110667: EMMET, DOROTHY. - The effectiveness of causes.
%2322004: EMMET, DOROTHY & ALASDAIR MACINTYRE (EDS.) - Sociological theory and philosophical analysis.
%23261244: EMMET, ALAN. - So fine a prospect: historic New England gardens.
%23234981: EMMET, ERIC R. - Logisch denken.
%23128031: EMMINGHAUS, HERMANN. - Allgemeine Psychopathologie : zur Einführung in das Studium der Geistesstörungen.
%23210645: EMMONS, TERRENCE. - The formation of political parties and the first national elections in Russia.
%23249221: EMOFF, RON. - Recollecting from the past : musical practice and spirit possession on the east coast of Madagascar.
%2328791: EMPEL, G. VAN & P.G.F.A. GEERTS. - Goederenvervoer over zee en over de weg.
%23128642: EMPEL, G.H. VAN & J.A. TINHOLT. - Theorieboek voor de Politie.
%23146447: EMPEL, G. VAN & J.B. HUIZINK. - Betaling, waardepapier en documentair krediet. 5e druk.
%23191854: EMPEL, MARTIJN VAN. - Met recht een onderneming : inleiding in de juridische aspecten.
%23243160: EMSLEY, JOHN. - Elements of murder : [a history of poison].
%232203: EMSLEY, CLIVE. - Crime, police, and penal policy: European experiences 1750-1940.
%23103729: EMST, PETER VAN. - Geld in Melanesië : de functie van het monetaire element in een primitieve maatschappij.
%238259: EMST, PETER VAN (ED.) - In de ban der voorouders : kunst uit Australisch Nieuw Guinea, collectie dr. P. Wirz.
%2389932: EMSTEDE, EMILE J.TH.A.M. VAN. - Heks en seks in Nederland.
%23259594: END, GIJSBERT VAN DEN - Guiljelmus Saldenus (1627-1694) : een praktisch en irenisch theoloog uit de Nadere Reformatie .
%23129608: ENDE, JAN VAN DEN. - Knopen, kaarten en chips : de geschiedenis van de automatisering bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.
%23246315: ENDELMAN, TODD M., KUSHNER, TONY (ANTONY ROBIN JEREMY). - Disraeli's Jewishness.
%2377538: ENDEMANN, WILHELM. - Der deutsche Zivilprozess. Erläuterungen des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Zivilprozessordnung des Deutschen Reiches samt Einführungsgesetzen.
%23125275: ENDEMANN, KARL JOHANNES. - Die reichsgräflich von Hochbergsche Majoratsbibliothek in den ersten drei Jahrhunderten ihres Bestehens 1609-1909.
%23185773: ENDENBURG, PIETER J. T. - Koinoonia en gemeenschap van zaken bij de Grieken in den klassieken tijd.
%2328188: ENDEPOLS, H.J.E. - Mestreechter spraok, doe zeute taol!
%23244291: ENDEPOLS, H.J.E. - Woordenboek of Diksjenaer van 't Mestreechs.
%23222895: ENDERLIN, CHARLES. - Les années perdues : Intifada et guerres au Proche-Orient 2001-2006.
%23143719: ENDRES, JOS. A. (ED.) - Georg Freiherr v. Hertling- Historische Beiträge zur Philosophie.
%23172341: ENDRES, ELISABETH. - Edith Stein : christliche Philosophin und jüdische Märtyrerin.
%23258966: ENDRES, KIRSTEN W. - Performing the Devine. Mediums, Markets and Modernity in Urban Vietnam.
%2370894: ENDRES, FRANZ CARL. - Kulturgeschichte der Frau.
%23271479: ENDRESS, GERHILD. - Japanische Regierungs- und Verwaltungsbeamte des 8. bis 10. Jahrhunderts, zusammengest. nach dem Zeugnis des Kugyo bunin. Teil A: Einführung in das Kyoto bunin und seine Editionen; Teil B: Listen.
%23129197: ENDRUCKS, BERNHARD. - Das Ende aller Kriege : ein Appell an die Menschheit.
%23265872: ENDT, PIET. - Sosiologie.
%2321649: ENDTZ, L.J. - De Hage-professoren. Geschiedenis van een chirurgische school.
%2327003: ENENKEL, KARL - Imagines agentes : geheugenboeken en de organisatie van kennis in de Neolatijnse literatuur.
%2320108: VAN DER ENG-LIEDMEIER, A.M. - Soviet Literary Characters : an investigation into the portrayal of society men in Russian Prose 1917-1953.
%2319356: ENGBERSEN, GODFRIED; JOANNE VAN DER LEUN & PAULA WILLEMS. - Over de verwevenheid van illegaliteit en criminaliteit.
%23254868: ENGBERTS, E. - Het antisemitisme, critisch bezien.
%23125277: ENGDAHL, RICHARD. - Beiträge zur Kenntnis der byzantische Liturgie: Texte und Studien.
%23230032: ENGEL, ULF & GORM RYE OLSEN (EDS.), MURITHI, TIMOTHY. - The African exception.
%2358899: ENGEL, WILHELM. - Die Schicksalidee im Altertum : religionswissenschaftliche Untersuchung.
%23195825: ENGEL, EVA J. - Jean Paul's Schulmeisterlein Wutz.
%23261890: ENGELAND, HERMAN VAN. - Over ontwikkelingspsychosen : een psychofysiologisch onderzoek naar input-modulatiestoornissen.
%23181984: ENGELBERT, GERTRUD. - Die Effektenemission in London.
%2341526: ENGELBERTS, F.J.G.W.C. (L.E.) - De oude strijd om het bestaan.
%23140888: ENGELBORGHS-BERTELS, M.; R. DEKKERS & VICTOR GINSBURGH. - La République populaire de Chine, cadres institutionels et réalisations.
%23265831: ENGELBRECHT, JACOBUS HENDRIKUS ANTONIUS. - Het Utrechts psalterium : een eeuw wetenschappelijke bestudering (1860-1960).
%23265833: ENGELBREGT, J.H.A. & TILMAN SEEBASS. - Kunst- en muziekhistorische bijdragen tot de bestudering van het Utrechts psalterium : door de directie van het Provinciaal Utrechts genootschap van kunsten en wetenschappen de leden aangeboden bij de viering van het tweehonderdjarig bestaan van het genootschap op 19 mei 1973.
%23193322: ENGELBRONNER-KOLFF, FRANKA MARINA D'. - A web of legal cultures : dispute resolution processes amongst the Sambyu of Northern Namibia.
%23107323: ENGELDORP GASTELAARS, P. VAN. - (ed.) Critical theory and the Science of Management.
%236259: ENGELDORP GASTELAARS, PH. VAN, SL. MAGALA, O. PREUSS (EDS). - Critics and critical theory in Eastern Europe.
%2398734: ENGELEN, TH.L.M. - Fertiliteit, arbeid, mentaliteit. De Vruchtbaarheidsdaling in Nederlands-Limburg 1850-1960.
%23192806: ENGELEN, TH.C.J.A. VAN. - Onverkoopbare vermogensrechten : artikel 3:83(3) BW nader beschouwd.
%232661: ENGELEN, E.R. & M. SIE DHIAN HO (RED.) - De staat van de democratie: democratie voorbij de staat.
%2353786: ENGELEN, D. - Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.
%2380175: ENGELEN, LOMAN & RAABE (RED.) - Mededeelingen van het Amsterdamsch Lyrisch Tooneel. Vol. 1 nr. 1 - 23 (1902-1903).
%2377884: ENGELFRIET, BERT. - Abraham zien : Israël gezien door schrijvers in het Westen.
%23236499: ENGELHARD, J.F.L. - Het Generaal-Plakkaat van 31 juli 1725 op de convooien en licenten en het lastgeld op de schepen.
%23225977: ENGELHARD, J.F.L. - Het Generaal-Plakkaat van 31 juli 1725 op de convooien en licenten en het lastgeld op de schepen.
%2322980: ENGELHARD, E.F.D. - Regres : een onderzoek naar het regresrecht van particuliere en sociale schadedragers.
%2386428: ENGELHARDT, JENS. - Die deliktische Einstandspflicht des Produzenten und Warenhändlers für weiterfressende Mängel in den USA und Deutschland.
%2344922: ENGELL, JAMES - Forming the Critical Mind: Dryden to Coleridge.
%23238791: ENGELMAN, ROBERT - More: Population, Nature, and What Women Want.
%2377540: ENGELMANN, JOHANNES. - Die Leibeigenschaft in Russland : eine rechtshistorische Studie.
%2377542: ENGELMANN, WOLDEMAR. - Irrtum und Schuld nach der italienischen Lehre und Praxis des Mittelalters. Ein lehrgeschichtlicher Nachweis und Beitrag zur Klärung der strafrechtlichen Zurechnungslehre.
%2377544: ENGELMANN, WOLDEMAR. - Die Schuldlehre der Postglossatoren und ihre Fortentwicklung : eine historisch-dogmatische Darstellung der kriminellen Schuldlehre der italienischen Juristen des Mittelalters seit Accursius.
%2377545: ENGELMANN, WOLDEMAR. - Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien durch die wissenschaftliche Lehre : eine Darlegung der Entfaltung des gemeinen italienischen Rechts und seiner Justizkultur im Mittelalter unter dem Einfluss der herrschenden Lehre der Gutachtenpraxis der Rechtsgelehrten und der Verantwortung der Richter im Sindikatsprozess.
%23111860: ENGELMANN, TH.W. - Professor of physiology, Utrecht (1889-1897). Some Papers and his Bibliography.
%233275: ENGELS, JACQ. - Zestig jaar socialistische beweging.
%23269099: ENGELS, FRIEDRICH. - Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke Duitse filosofie / Friedrich Engels.
%23123267: ENGELS, FRIEDRICH. - Friedrich Engels : Schriften der Frühzeit : Aufsätze, Korrespondenzen, Briefe, Dichtungen aus den Jahren 1838-1844 ...
%23250878: ENGEMAN, THOMAS S., EDWARD J. ERLER & THOMAS B. HOFELLER (EDS. - The Federalists concordance.
%23231802: ENGEN, PAUL VAN - De onweerstaanbare opkomst van Jan Terlouw (Dutch Edition).
%23107168: ENGEN, LUC. - Het Glas in België van de oorsprong tot heden.
%23271358: ENGEN, PAUL VAN - De geachte afgevaardigden.
%23178049: ENGER, R. - Verkorte grieksche spraakkunst.
%23213163: ENGERS, TOM M. VAN. - Goed geregeld ? : het recht als ontwerpvraagstuk.
%2366888: ENGERS, J.F. - Hoofdstuk XI van het Handvest van de Verenigde Naties. Oorsprong, ontstaan en toepassing van de verklaring betreffende niet-zelfbesturende gebieden. Diss.
%23244330: ENGLAND, PAUL - 'Expert Privilege' in Civil Evidence.
%2348028: ENGLAND, RICHARD. - Richard England : the spirit of place.
%23249776: ENGLER, ROBERT. - Brotherhood of Oil: Energy Policy and the Public Interest.
%2373517: ENGLISH, KATHRYN & ADAM STAPLETON. - The Human Rights handbook : a proctical guide to monitoring human rights.
%23265863: ENGLISH, O. SPURGERON & GERALD H.J. PEARSON. - Emotional problems of living.
%23245260: ENGWERDA, C.P. ... [ET AL.] - Holdingstructuren. 2e druk.
%23193970: ENKE, DIETER. - Andries Dirk Copier : ideas in glass : Unica and more.
%2395986: ENKE, W. - Ursprung und Wesen der Krankheit.
%23211623: ENKER, ARNOLD N. (ED.) - Selected judgements of the Supreme Court of Israel. Volume 9 : 1977-1990.
%23211618: ENKER, ARNOLD N. (ED.) - Selected judgements of the Supreme Court of Israel. Volume 8 : Constitutional law cases, 1969-1988.
%23101801: ENKLAAR, D.TH. - De gestaarte Engelsman.
%23101803: ENKLAAR, D.TH. - Peilingen in de beschavingsgeschiedenis van Spanje.
%23226369: ENKLAAR, I.H. - De levensgeschiedenis van Johannes Theodorus van der Kemp : stichter van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap, pionier van de London Missionary Society onder Kaffers en Hottentotten in Zuid-Afrika 1747-1811 tot zijn aankomst aan de Kaap in 1799.
%23229452: ENKLAAR, D.TH. - Varende luyden : studiën over de Middeleeuwse groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden.
%23101802: ENKLAAR, D.TH. - De herkomst van het Spaanse keizerschap.
%23101804: ENKLAAR, D.TH. - Un chapitre Espagnol sur Jeanne d'Arc.
%23101800: ENKLAAR, D.TH. - Was Jeanne d'Arc een duivelvereerster?
%23200601: ENKLAAR, D.TH. - De dodendans. Een cultuur-historische studie.
%2392806: ENNECCERUS, LUDWIG; THEODOR KIPP & MARTIN WOLFF., LEHMANN, HEINRICH. - Recht der Schuldverhältnisse. 1. Teil: Allgemeine Lehren. (Lehrbuch des bürgerlichen Rechts. 2. Band : 1. Teil).
%23105661: ENNIK, JAN E. (ED.) - Het landrecht van Drenthe van 1614.
%2379569: ENNO VAN GELDER, H.A. (ED.) - Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw. Deel 2: Industrie, vrije beroepen.
%23101805: ENNO VAN GELDER, H.A. - Jacob Burckhardts denkbeelden over kunst en kunstenaars.
%23178365: ENQUIST, ANNA - De ijsdragers.
%2374802: ENRIGHT, D.J. - The alluring problem: an essay on irony.
%2357291: ENSCHEDÉ, CH.J. - Beginselen van strafrecht.
%2372839: ENSCHEDÉ, CH.J. (E.A.) - De wettelijke regelen betreffende de straftoemeting.
%23135471: ENSCHEDÉ, CH.J. (E.A.) - Cassatie in strafzaken : functioneel en organisatorisch beschouwd : preadviezen.
%2317585: ENSCHEDÉ, CH.J. (E.A.) - Ad Personam : opstellen aangeboden aan prof.mr. Ch.J. Enschedé.
%2374259: ENSCHEDÉ, CH.J. - Strafrecht en politiek: enkele oriënterende beschouwingen. Colleges.
%2335889: ENSCHEDÉ, CH.J. (E.A.) - Arbeidstuchtrecht strafrechtelijk beschouwd.
%2383427: ENSCHEDÉ, CH.J. - Beginselen van strafrecht.
%2340837: ENSCHEDÉ, CH.J. (E.A.) - Reader : verdiepend strafrecht : 1996/1997 : semester 2.
%23193180: ENSCHEDÉ, CH.J. - Beginselen van strafrecht.
%2338746: ENSCHEDÉ, CH.J. (E.A.) - Beginselen van strafrecht.
%23249749: ENSCHEDÉ, CH.J. (E.A.) - Ad Personam : opstellen aangeboden aan prof.mr. Ch.J. Enschedé.
%2317036: ENSCHEDÉ, CH.J. (E.A.) - Iets over bijzondere delicten in het algemeen met speciale aandacht voor vermogensdelicten.
%2384612: ENSCHEDÉ, CH.J. - De macht van de rechtswetenschap : overheidsbeleid en maatschappijwetenschappen.
%23101807: ENSCHEDÉ, CH.J. - Over de meervoudigheid van maatschappelijke normstelsels : enkele rechtstheoretische opmerkingen.
%23202943: ENSLIN, THEODOR CHRISTIAN FRIEDRICH. - Bibliotheca Iuridica : Handbuch der gesamten juristischen und staatswissenschaftliche Literatur : eine Zusammenstellung aller auf dem Gebiete der Rechts- und Staatswissenschaft in den Jahren 1750-1876 in Deutschland und den benachbarten Staaten erschienenen Schriften.
%23212487: ENSOR, JAMES - James Ensor: From the Royal Museum of Fine Arts Antwerp and Swiss Collections.
%23243536: ENSOR, GEORGE. - An inquiry concerning the population of nations : containing a refutation of Mr. Malthus's Essay on population.
%23125281: ENSSLIN, WILHELM. - Zur Geschichtsschreibung und Weltanschauung des Ammianus Marcelinus.
%2391450: ENST, ENNO & LIENEK FRERICHS. - Bargoens Woordenboek : kleine woordenschat van de volkstaal.
%2388405: ENTHOVEN, LEO. - Het recht op leven en dood.
%2361846: ENTHOVEN, ADOLF JAN HENRI. - Accounting education in economic development management.
%233456: ENTHOVEN, H.E. - Het verdrag van Björkö.
%2339019: D'ENTRÈVES, ALEXANDER PASSERIN. - Natural law : an introduction to legal philosophy.
%23205114: ENTWISTLE, ALAN W. - The Rasa Mana Ke Pada of Kevalarama : a Medieval Hindi Text of the Eighth Gaddi of the Vallabha Sect.
%23191879: ENTZINGER, H.B. & R.J.J. STIJNEN (EDS.) - Etnische minderheden in Nederland.
%23128462: ENZENSBERGER, HANS MAGNUS. - De telduivel : een hoofdkussenboek voor iedereen die bang voor wiskunde is.
%23231354: ENZENSBERGER, HANS MAGNUS. - Politik und Verbrechen : neun Beiträge.
%23251486: EÖRSI, GUYULA; MIKLÓS KÁDÁR ... [ET AL.] - Introduction au droit de la République Populaire Hongroise.
%23141071: EOTVOS, JOZSEF - Dominant Ideas of the Nineteenth Century and Their Impact on the State. Vol. 1: Diagnosis.
%23178075: EOTVOS, JOZSEF - Dominant Ideas of the Nineteenth Century and Their Impact on the State. Vol. 2: Remedy.
%23254112: EOYANG, EUGENE (ED.) - Intercultural Explorations : volume 8 of the Proceedings of the XVth Congress of the International Comparative Literature Association Literature as Cultural Memory Leiden 16-22 August 1997.
%23265267: EPICTETUS. - A selection from the Discourses of Epictetus with the Eucheiridion.
%2384302: EPPINK, DERK JAN. - Europese mandarijnen : een blik achter de schermen van de Europese Commissie.
%23246168: EPPINK, DERK JAN. - Vreemde buren : over politiek in Nederland en België.
%23263173: EPPRECHT, KATHARINA. - Die Schönheit des Augenblicks : Frauen im japanischen Holzdruck = The beauty of the moment : women in Japanese woodblock prints.
%23175328: EPPS, PRESTON. - Poetics of Aristotle.
%2335879: EPS, L.W.S. VAN. - Over de baringspijn.
%23228335: EPSKAMP, C.P. - Theater in mondiaal perspectief.
%23115197: EPSTEIN, RICHARD A. - Forbidden grounds : the case against employment discrimination laws.
%2332764: EPSTEIN, DEBBIE - A dangerous knowing : sexuality, pedagogy and popular culture.
%2341580: EPSTEIN, JOSHUA M. - Growing Artificial Societies: Social Science From the Bottom Up.
%23136331: EPSTEIN, RICHARD A. - Mortal Peril : our inalienable right to health care?
%23248807: EPSTEIN, JOSHUA M. - Conventional force reductions : a dynamic assessment.
%2341687: EPSTEIN, JOSHUA M. - Growing Artificial Societies: Social Science From the Bottom Up (Complex Adaptive Systems).
%2350806: EPSTEIN, L. - Conservatives in Court.
%23176047: EPSTEIN, MARCIA JENNETH. - Prions en chantant : devotional songs of the trouveÌ res.
%2379512: EPSTEIN, A.L. - In the midst of life: affect and ideation in the world of the Tolai.
%23263104: EPSTEIN, SAMUEL DAVID & NORBERT HORNSTEIN (ED.) - Working minimalism.
%2342224: EPSTEIN, JOSEPH - Fred Astaire.
%2365381: EPSTEIN, MELECH. - The Jew and Communism : the story of early communist victories und ultimate defeats in the Jewish Community, U.S.A. 1919-1941.
%23272481: EPSTEIN, RICHARD A. - Takings : private property and the power of eminent domain.
%23265685: EPSTEIN, M. - The early history of the Levant Company.
%23229256: ER, LAM PENG. - Japan's peace-building diplomacy in Asia : seeking a more active political role.
%2360846: ERADES, L. & WESLEY L. GOULD. - The relation between international law and municipal law in the Netherlands and in the United States. A comparative study.
%2327278: ERADES, L. - De invloed van oorlog op de geldigheid van verdragen.
%23270910: ERADES, L. - Essays on international & comparative law in honour of Judge Erades.
%23197353: ERADES, L. - De invloed van oorlog op de geldigheid van verdragen.
%23123964: ERAS, J.F.M. - De overeenkomst in het Internationale Privaatrecht.
%2390177: ERASMO, MARIO. - Death : antiquity and its legacy.
%2370117: ERASMUS, DESIDERIUS. - Enarrationes in psalmos : pars altera. (Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami V-3).
%23181039: ERASMUS, DESIDERIUS. - The praise of folly.
%23102389: ERASMUS, DESIDERIUS., REEDIJK, C. (ED.) - Actes du Congrès Erasme, Rotterdam 27-29 oct. 1969.
%2370656: ERASMUS, DESIDERIUS. - Des. Erasmi Roterod. Colloqvia ; nunc emendatiora.. [Colloquia ; conversations].
%23259885: ERASMUS, DESIDERIUS. - Dilutio eorum quae Iodocus Clithoveus scripsit adversus declamationem Des. Erasmi Roterodami suasoriam matrimonii.
%23125678: ERASTUS, THOMAS. - Epistola de naturara, materia, ortu atque usu la pidis sabulosi qui in Palatinatu ad Rhenum repitur.
%23121636: ERAUW, JOHAN ... [ET AL.] (EDS.) - Liber memorialis François Laurent, 1810-1887.
%23177165: ERB, SCOTT - German Foreign Policy: Navigating a New Era.
%23270035: ERB, PETER C. (ED.), MANNING, HENRY EDWARD & WILLIAM EWART GLADSTONE. - The correspondence of Henry Edward Manning and William Ewart Gladstone : the complete correspondence 1833-1891.
%23269508: ERBGUTH, WILFRIED., FRIEDRICH MÜLLER & VOLKER NEUMANN (EDS.). - Rechtstheorie und Rechtsdogmatik im Austausch : Gedächtnisschrift für Bernd Jeand'Heur.
%2367814: ERCKMAN, S. - Guide to case law = Guide de jurisprudence = Wegweiser der Rechtssprechung.
%23224794: ERCOLI, RIKKI. - Legends of punk : photos from the vault.
%23233569: ERDE, EDMUND L. - Philosophy and psycholinguistics.
%23171754: ERDIL, ERKAN. - Wage bargaining and spillovers : a two-country analysis: The Netherlands and Turkey.
%2354177: ERDMAN, DAVID V. - Commerce des lumières : John Oswald and the British in Paris, 1790-1793.
%23214454: ERDMANN, WULF. - Die grüne Lust der roten Touristen : das fotografierte Leben des Arbeiters und Naturfreundes Paul Schminke , 1888-1966.
%2349021: ERDMANN, ERIKA & DAVID STOVER. - Beyond a world divided. Human values in the brain-mind science of Roger Sperry.
%23186789: ERDMANN, ULRICH (ED.) - Europäisches Fremdenrecht.
%23198480: ERDMANN, ERNST-GERHARD. - Das Recht der Arbeitnehmer auf Beteiligung an der Verwaltung der Betriebe der gewerblichen Wirtschaft : ein internationaler Rechtsvergleich.
%2319090: COMMISSIE ERFRECHT. - Opnieuw Erfrechtelijke Vernieuwingen Door de Commissie Erfrecht voor de jaarlijkse algemene vergadering Kon. Notariële Broederschap.
%2375865: ERGAS, HENRY & JUN OKAYAMA (EDS.) - Changing market structures in telecommunications : proceedings of an OECD conference held 13-15 December 1982.
%23256149: ERHARD, CHRISTIAN DANIEL (ED.) - Napoleons I Kaisers der Franzosen, Königs von Italien und Protectors des Rheinbundes Bürgerliches Gesetzbuch
%23271757: ERIBON, DIDIER. - Michel Foucault.
%23198679: ERICHSEN, HANS-UWE. - Das Verhältnis von Hoher Behörde und Besonderem Ministerrat nach dem Vertrage über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl.
%23247786: ERICKSON, JOHN. - The road to Berlin. Stalin's War With Germany : Volume 2
%236712: ERICSSON, NEIL R. AND JOHN S. IRONS. - Testing exogeneity.
%23213294: ERIKSEN, TORE LINNÉ - Norway and National Liberation in Southern Africa.
%23259854: ERIKSON, KAI AND STEVEN PETER VALLAS. - The nature of work : sociological perspectives.
%23254196: ERIKSSON, LARS & PIET STELTMAN. - Onder de vlag van de Verenigde Naties : 50 jaar VN.
%23182673: ERINGA, FOKKO SIEBOLD. - Loetoeng Kasaroeng. Een mythologisch verhaal uit West-Java, (eerste gedeelte), Bijdrage tot de Soendase Taal- en letterkunde.
%23159627: ERINGA, SJOERD. - La proposition infinitive simple et subjective dans la prose Française depuis Malherbe.
%2378717: ERLER, ADALBERT. - Rechtsgeschichte als Kulturgeschichte : Festschrift für Adelbert Erler zum 70. Geburtstag.
%23125680: ERLER, GEORG. - Dietrich von Nieheim : sein Leben und sein Schriften.
%23245770: ERLER, ADALBERT. - Bürgerrecht und Steuerpflicht im mittelalterlichen Städtewesen.
%23243016: ERLER, ADALBERT. - Kirchenrecht.
%23262037: ERLICH, ISAAC & ZHIQIANG LIU (EDS.) - The economics of crime. [3 Volume set].
%2381148: ERMACORA, FELIX. - Fortschritt im Bewusstsein der Grund- und Menschenrechte = Progress in the spirit of human rights : Festschrift für Felix Ermacora.
%2330504: ERMACORA, FELIX. - Menschenrechte in der sich wandelnden Welt. Band 1 : Historische Entwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten.
%23193313: ERMECKE, GUSTAV. - Die soziale Bedeutung des geistigen Eigentums = The social significance of intellectual property = La signification sociale de la propriete intellectuelle = La importancia social de la propiedad intelectual.
%23258492: ERMERS, RIA ... ET AL. (ED.), LIGT, BART DE. - De wapens neder. Deel 1: De ontwikkeling in het denken over sociale actie, geweldloze strijd en antimilitarisme in Nederland; Deel 2: Bart de Ligt. Mobilisatie tegen den oorlog. Pacifistische volksvertegenwoordiging.
%23141272: ERNE, ROLAND. - European unions : labor's quest for a transnational democracy.
%23105520: ERNES, A.L.H. - Burgerlijk procesrecht geschetst.
%23123598: ERNES, A.L.H. - Burgerlijk procesrecht geschetst.
%23247109: ERNST, JOSEPH ALBERT. - Money and politics in America, 1755-1775 : a study in the Currency Act of 1764 and the political economy of revolution.
%23184617: ERNST, PAUL - Erzählungen aus Tausend und eine Nacht.
%2368160: ERNST, VIKTOR. - Die Entstehung des deutschen Grundeigentums.
%23266833: ERNST, MAX. - Max Ernst : druckgraphische Werke und illustrierte Bücher.
%23266452: ERNST, MAX. - Hommage to Max Ernst.
%23267224: ERNSTE, GERARDUS WILHELMUS. - Eed of verklaring.
%23267565: ERNY, NICOLA. - Theorie und System der Neuen Wissenschaft von Giambattisto Vico : eine Untersuchung zu Konzeption und Begründung.
%23109834: EROL, TURAN. - Exchange Rate Policy in Turkey : external competetiveness and internal Stability : studies through a macromodel.
%23111883: ERP, ANTONIUS H. VAN. - Gesta Francorum. Gesta Dei? Motivering en rechtvaardiging van de eerste kruistochten door tijdgenoten en moslimse reactie.
%23232252: ERP, J.H.M. VAN., PRINS, J.E.J. ... [ET AL.] - Privaatrechtelijke aspecten van electronische handel.
%2390229: ERP, J.H.M. VAN & E.H. HONDIUS (EDS.) - Netherlands reports to the fourteenth internatinal congress of comparative law, Athens 1994.
%2361124: ERP-JACOBS, BEATRIX VAN. - Ad Fontes : liber amicorum prof. Beatrix van Erp-Jacobs.
%23119853: ERP, J.H.M. VAN & J.M. SMITS (RED.) - Bronnen Europees privaatrecht.
%23242980: ERP, J.H.M. & L.P.W. VAN VLIET (EDS.) - Netherlands reports to the seventeenth International congress of comparative law : Utrecht 2006.
%23236838: ERP, J.H.M. VAN. - European and national property law: osmosis or growing antagonism?
%23245885: ERP, J.H.M. & L.P.W. VAN VLIET (EDS.) - Netherlands reports to the eighteenth International congress of comparative law : Washington 2010.
%23114738: ERP, J.H.M. VAN. - Internationaal huwelijksvermogensrecht.
%23178778: ERP, J.H.M. VAN & C.J.C.F. FIJNAUT. - European Union case law as a source of European private law : a comparison with American federal common law; / Rechtsvergelijking en strafrecht(swetenschap) : enkele methodologische beschouwingen
%2328712: ERPECUM, IVOLINE VAN. - De stille revolutie : verhalen van Justitie in de Buurt.
%23246414: ERRINGTON, JAMES JOSEPH. - Language and social change in Java : linguistic reflexes of modernization in a traditional royal polity.
%2371327: ERRINGTON, J.JOSEPH. - Structure and style in Javanese.
%23190223: ERSCH, JOHANN SAMUEL. - Literatur der Geschichte und deren Hülfswissenschaften seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit.
%2394542: ERSCH, JOHANN SAMUEL. - Literatur der Theologie seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit, systematisch bearbeitet ... von Johann Samuel Ersch. Neue fortgesetzte Ausgabe von Ernst Gottfried Adolph Böckel ... aus der neuen Ausgabe des Handbuchs der Deutschen Literatur besonders abgedruckt.
%2360781: ERSOV, JU. A. - Rohstoffe, Brennstoffe und imperialistische Politik.
%23109167: ERVE, B.W. VAN 'T. - Geschiedenis van het geslacht van 't Erve / van het Erve.
%23128554: ERWALL, LARS G., HANS G. FORSBERG & KNUT LJUNGGREN - Industrial Isotope Techniques.
%23119009: ERWICH, B. & J.G.S.J. VAN MAARSEVEEN (EDS.) - Een eeuw statistieken : historisch-methodologische schetsen van de Nederlandse officiele statistieken in de twintigste eeuw.
%23263164: ERWIN, EDWARD. - A final accounting : philosophical and empirical issues in Freudian psychology.
%23210992: ERWIN, DOUGLAS H. - The great Paleozoic crisis : life and death in the Permian.
%23265354: ERWITT, ELLIOTT. - Elliott Erwitt's Kolor.
%23125681: ERZBERGER, MATTHIAS. - Die Säkularisation in Württemberg von 1802 bis 1810 : ihr Verlauf und ihre Nachwirkungen.
%2364494: ERZBERGER, MATTHIAS. - Der Völkerbund, der Weg zum Weltfrieden.
%2317283: ES, W.J.L. VAN. - Het eedsvraagstuk.
%23241024: ES, W.A. VAN - De Romeinen in Nederland.
%2346560: ES, J.J. VAN ... [ET AL.] - Secundaire arbeidsvoorwaarden.
%23143813: ES, W.A. VAN - De Romeinen in Nederland. Tweede druk.
%23205750: ES, A. VAN (ED.) - 50 jaar Centrale Aalsmeerse Veiling : uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Coöperatieve Vereniging Centrale Aalsmeerse Veiling G.A. 10 januari 1962.
%23259101: ESCARRA, JEAN. - Cours de droit maritime.
%23139616: ESCH, R.E. VAN; J.W. WINTER, & G.J. VAN DER ZIEL. - Afscheid van papier: handelsrecht en moderne technologie.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

5/9