Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23243375: AKINER, SHIRIN, SANDER TIDEMAN & JON HAY (EDS.) - Sustainable Development in Central Asia.
%23240276: AKINRINADE, BABAFEMI - Human Rights and State Collapse in Africa.
%23264041: AKINTAN, S. A. - The law of international economic institutions in Africa.
%23182640: AKKEREN, PHILIPPUS VAN. - Een gedrocht en toch de volmaakte mens. De Javaanse Suluk Gatolotjo, uitgegeven, vertaald en toegelicht.
%2396600: AKKERMAN, TJITSKE. - Women's vices, public benefits. Women and commerce in the French Enlightenment.
%23261041: AKKERMAN, ROBERT J., PETER J. VAN KRIEKEN & CHARLES O. PANNENBORG (EDS.) - Declarations on principles : a quest for universal peace : [Liber amicorum discipulorumque Prof. Dr. Bert V.A. Röling at his retirement as professor of international law and peace research, Groningen State University, The Netherlands].
%23259094: AKKERMANS, P.W.C. ... [ET AL.] - Staatsrechtconferentie 1985 : staatsrecht: geleerdheid, wetenschap?
%23207168: AKKERMANS, P.W.C. ... [ET AL.] - Grondrechten : grondrechten en grondwetsbescherming in Nederland.
%23164588: AKKERMANS, P.W.C. ... [ET AL.] - Grondrechten : grondrechten en grondwetsbescherming in Nederland.
%2362079: AKKERMANS, BRAM. - The principle of numerus clausus in European property law.
%232989: AKKERMANS, ARNO & EDWARD BRAUNS (EDS.) - Aansprakelijkheid en schadeverhaal bij rampen.
%2321788: AKKERMANS, A.J. - De 'omkeringsregel' bij het bewijs van causaal verband.
%2358017: AKKERMANS, P.W.C. ... [ET AL.] - Een nieuwe universitaire bestuursvorm.
%2314370: AKKERMANS, P.W.C. - De kwetsbare grondwet.
%23240359: AKKERMANS, P.W.C., D.J. ELZINGA & E. PIETERMAAT-KROS (EDS.) - Constitutionalism in the Netherlands : the Dutch contributions to the fourth World Congress of the International Association of Constitutional Law in Tokyo (September 1995).
%23178282: AKKERMANS, M.J.W.M. - Gelijk hebben en gelijk krijgen : tien jaar Advies - en Arbitragecommissie Rijksdienst.
%23207183: AKKERMANS, A.J. - Privaatrecht als opdracht. 7e druk 2006.
%23229337: AKKERMANS, T. & P.W.M. NOBELEN (RED.) - Corporatisme en verzorgingsstaat.
%23178555: AKKERMANS, A.J. ... [ET AL.] - Affectieschade : Slachtoffers en aansprakelijkheid : een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun naasten met betrekking tot het civiele aansprakelijkheidsrecht. Deel II: Affectieschade.
%2352526: AKKERMANS, P.W.C. ... [ET AL.] - Algemene begrippen van staatsrecht, deel 1.
%23259665: AKMAJIAN, ADRIAN ... [ET AL.] - Linguistics : an introduction to language and communication. 3rd edition.
%23259667: AKMAJIAN, ADRIAN ... [ET AL.] - Linguistics : an introduction to language and communication. 2nd edition.
%23260588: AKMAJIAN, ADRIAN ... [ET AL.] - Linguistics : an introduction to language and communication. 5th edition.
%23238895: AKMAN, M. SAIT (ED.) - Catalyst? : TTIP's impact on the rest.
%2388186: AKSAR, YUSUF - Implementing International Humanitarian Law: From The Ad Hoc Tribunals to a Permanent International Criminal Court.
%23240938: AKSU, MERYEM. - Straatsburgse kaders voor terrorismebestrijding : EVRM, strafrecht en terrorisme.
%23188767: AKWEENDA, S. - International Law and the Protection of Namibia s Territorial Integrity : Boundaries and Territorial Claims.
%23239349: ALADJEM, TERRY KENNETH. - The culture of vengeance and the fate of American justice.
%2364326: ALAIN, TOURAINE - L'apres Socialisme.
%2363753: ALAIN. - Lettres sur la philosophie première.
%2346132: ALAND, P. (ED.) - Jurisprudentie milieurecht 1996.
%23196920: ALBA - Kostbarkeiten ferner Laender.
%23190601: ALBADA, JOAN VAN ... ET AL. - De verdwenen Mediene : Dordrecht.
%23152355: ALBANESE, DENISE. - New science, new world.
%239921: ALBARDA, HORATIUS. - Stellingen, ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Utrecht.
%23207768: ALBEDA, WILLEM. - De nadagen van de verzorgingsstaat : kansen en perspectieven voor morgen.
%23156883: ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.) - Karolingsche verhalen.
%23232240: ALBERS, P. ... [ET AL.] - Evaluatieprogramma Herziening rechterlijke organisatie.
%2346549: ALBERS, O. ... {ET AL.] - Deeltijdarbeid.
%23119253: ALBERS, H.S.J. - Europees gemeenschapsrecht en cultuur: eenheid en verscheidenheid.
%2358206: ALBERS, O. ... {ET AL.] - De ambtenarenstakingen. Grenzen in het kort geding.
%23246114: ALBERS, JOSEF. & LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY. - Albers and Moholy-Nagy : from the Bauhaus to the new world.
%23176303: ALBERS, MARTIN OTTO. - Het ontslag van Bismarck.
%23262866: ALBERSMEIER, SABINE. - Untersuchungen zu den Frauenstatuen des ptolemäischen Ägypten.
%23176639: ALBERT, CLAUDE (ED.) - Géométrie symplectique et mécanique : colloque international , La Grande Motte , France , 23 - 28 mai , 1988.
%2362465: ALBERT, HANS. - Theorie en kritiek : opstellen over theorievorming, hermeneutiek en waardenvrijheid in de sociale wetenschappen.
%23133100: ALBERT, HANS. - Traktat über Kritische Vernunft.
%2359392: ALBERT, HUBERT-JAN. - De ongelijkzijdige driehoek : onderlinge betrekkingen tussen lokaal bestuur, Openbaar Ministerie en politie. Diss.
%23210956: HEINRICH. ALBERT (ED.) - Bibliographie Verlag C.H. Beck, 1913-1988 : Biederstein Verlag, 1946-1988, Verlag Franz Vahlen, 1970-1988.
%2362358: ALBERT, HANS & ERNST TOPITSCH (EDS.) - Werturteilsstreit.
%23234630: ALBERT, MICHAEL. - Moving forward : program for a participatory economy.
%23169388: ALBERT, HANS. - Rationaliteit in wetenschap en samenleving : opstellen over wetenschap, ideologie en politiek.
%23199573: ALBERTINI, ANDREAS VON. - Der Steuerbetrug im System der Steuerstrafnormen behandelt am Beispiel der Zürcher Steuergesetzgebung.
%2371353: ALBERTS, G. & H.J. ZUIDERVAART (EDS.) - De KNAW en de Nederlandse wetenschap tussen 1930 en 1960.
%23176660: ALBEVERIO, SERGIO, COMBE, PHILIPPE & SIRUGUE-COLLIN, MADELEINE. - Stochastic aspects of classical and quantum systems : proceedings of the 2nd French-German Encounter in Mathematics and Physics, held in Marseille, France, March 28-April 1, 1983.
%23201977: ALBI, ANNELI. - The European Constitution and national constitutions: Ratification and Beyond.
%23143135: ALBRECHT, HANS-JÖRG. - Strafzumessung bei schwerer Kriminalität : eine vergleichende theoretische und empirische Studie zur Herstellung und Darstellung des Strafmasses.
%23117453: ALBRECHT, H.U. - Die Röntgendiagnostik des Verdauungskanals.
%23154349: ALBRECHT, HANS-JÖRG & ANTON VAN KALMTHOUT (EDS.) - Drug policies in Western Europe.
%2376124: ALBRECHT, WILHELM EDUARD. - Die Gewere als Grundlage des älteren deutschen Sachenrechts.
%23255714: ALBRECHT, ANDREA. - Kosmopolitismus : Weltbürgerdiskurse in Literatur, Philosophie und Publizistik um 1800.
%2381919: ALBRECHT, DONALD (ED.) - Paris - New York : [design / fashion / culture / 1925-1940].
%23163249: ALBREGTS, A.H.M. ... [ET AL.] - De Europese Gemeenschap en de industriepolitiek.
%23143278: ALBRITTON, CLAUDE C. - The abyss of time : changing conceptions of the earth's antiquity after the sixteenth century.
%23217046: ALCALÁ, LUISA ELENA., ESTERAS MARTÍN, CRISTINA., HECHT, JOHANNA., PHIPPS, ELENA. - The colonial Andes : tapestries and silverwork , 1530-1830.
%23145205: ALCALAY, AMMIEL. - Memories of our future : selected essays 1982-1999.
%2322731: ALCERI, FRANCO. - Managing Security in Europe: The European Union & Challenges of Enlargement Strategies for Europe.
%23218143: ALCES, PETER A. - A theory of contract law : empirical understandings and moral psychology.
%2388269: ALCORN, M.W. - Narcissism and the literary libido : rhetoric, text, and subjectivity.
%23136987: ALDCROFT, DEREK H. - The Inter-war Economy: Britain, 1919-1939.
%23236504: ALDEN, CHRIS - Apartheid's Last Stand: The Rise and Fall of the South African Security State.
%2359856: ALDERS, KOOS; KEES, KOEDIJK; CLEMENS KOOL & CARLO WINTER (EDS.) - Monetary policy in a converging Europe : papers and proceedings of an internationl workshop organised by De Nederlandsche Bank and the Limburg Institute of Financial Economics of the University of Limburg, 1995.
%23137573: ALDERS, PETER - Family Ties in an Aging World. Causes and Consequences of Fertility Shifts. Diss.
%2367118: ALDERSE BAAS-BUDWILOWITZ, PEGGY. - Blijvend in verbeelding : de verwerking van de Tweede Wereldoorlog in de beeldende kunst.
%2357750: ALDERSEY-WILLIAMS, HUGH. - The most beautiful molecule : an adventure in chemistry.
%23176293: ALDOUS, D.J., I.A. IBRAGIMOV, J. JACOD. - École d'été de probabilités de Saint Flour XIII - 1983.
%23176655: ALDOUS, D.J. , I.A. IBRAGIMOV & J. JACOD. - École de Éte de Probabilités de Saint-Flour XIII - 1983.
%2356730: ALDRETE, GREGORY S. - Gestures and acclamations in early imperial Rome : methods of interactive communication between emperor and plebs at mass public gatherings.
%23117087: ALDRICH, ROBERT. - France and the South Pacific Since 1940.
%2373925: ALDRICH, BRIAN C. - Housing the Urban Poor: A Guide to Policy and Practice in the South (Urban Studies).
%23256970: ALEBEEK, ROSANNE VAN. - The immunity of states and their officials in the light of international criminal law and international human rights law.
%23253463: ALEINIKOFF, ALEXANDER T. (ED.) - From migrants to citizens: membership in a changing world.
%23155190: ALEJANDRO, ROBERTO. - The limits of Rawlsian justice.
%23229145: ALEKSANDAR, FATIC. - Reconciliation via the war crimes tribunal ?.
%23106381: ALEN, A. & W. DEVROE. - Verzelfstandiging van bestuurszaken in België. Preadviezen.
%23112342: ALER, JAN (ED.). - Martin Heidegger 1889-1976 : filosofische Weerklank in de Lage Landen.
%23132445: ALER, G.P.A. - De Politiebevoegdheid bij Opsporing en Controle. Enige aspecten van de regeling van de dwangmiddelen in het Wetboek van strafvordering en in de bijzondere wetten.
%23242040: ALESINA, ALBERTO & ENRICO SPOLAORE. - The Size of Nations
%23247767: ALESINA, ALBERTO & FRANCESCO GIAVAZZI. - The future of Europe : reform or decline.
%23179099: D'ALESSANDRO, STEPHANIE & JOHN ELDERFIELD. - Matisse : radical invention, 1913-1917.
%2322572: D'ALESSANDRO, STEPHANIE - Picasso and Chicago : 100 years, 100 works.
%23231302: ALETRINO, A. - Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht?
%23254475: ALEXANDER, DENNIS J. (ED.) - Newcastle disease.
%2375235: ALEXANDER, H.G. (ED.) - The Leibniz-Clarke Correspondence : with extracts from Newton's Principia and Opticks.
%2384761: ALEXANDER, LARRY & EMILY SHERWIN. - Demystifying Legal Reasoning.
%2328261: ALEXANDER, HARTLEY BURR. - The problem of metaphysics and the meaning of metaphysical explanation : an essay in definitions.
%23256786: ALEXANDER, GREGORY S. & EDUARDO M. PEÑALVER (EDS.) - Property and community.
%23118728: ALEXANDER, WILLY. - The EEC Rules of Competition.
%23158467: ALEXANDER, RUTH M. - The Girl Problem : female sexual delinquency in New York, 1900-1930.
%23211024: ALEXANDER, WILLY. - Brevets d'invention et règles de concurrence du Traité CEE.
%2325861: ALEXANDER, M. - The poetic achievement of Ezra Pound.
%2341948: ALEXANDER, WILLY. - Brevets d'invention et règles de concurrence du Traité CEE.
%23247594: ALEXANDER, DEAN C. (ED.) - Contemporary international law issues: sharing pan-european and american perspectives. 1991 Joint Conference of the American Society of International Law and Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, July 4-6,1991.
%23206293: ALEXANDER, YONAH - Osama bin Laden's al-Qaida : profiel van een terroristisch netwerk.
%23155399: ALEXANDER, PATRICK PROCTOR. - Mill and Carlyle. An examination of Mr. John Stuart Mill's Doctrine of Causation in relation to moral freedom.
%23198310: ALEXANDER, RUTH M. - The Girl Problem : female sexual delinquency in New York, 1900-1930.
%2376126: ALEXANDER III, PAPST. (MAGISTER ROLANDUS, ORLANDO BANDINELLA). - Summa. Mit Anhang: Incerti auctoris quaestiones.
%23120591: ALEXANDER, MICHAEL & JAMES MCGONIGAL (EDS.) - SONS OF EZRA. BRITISH POETS AND EZRA POUND.
%2355023: ALEXANDER OF TUNIS, EARL. - The Alexander memoirs : 1940-1945.
%2337993: ALEXANDERSON, BENGT. - Textual remarks on Ptolemy's Harmonica and Porphyry's Commentary.
%2386523: ALEXANDRE, NOEL (1639-1724). - Theologia dogmatica et moralis secundum ordinem catechismi concilii Tridentini in quinque libros distributa, opus aureum...accessit novae huic Editioni Index Concionatorius in omnes totius anni Dominicas & festa. [Tomus primus - secundus].
%23255349: ALEXANDROV, STANIMIR A. - Self-defense against the use of force in international law.
%23129817: ALEXANDROW, VIKTOR. - Der Marschall war im Wege. Tuchatschewski zwischen Stalin und Hitler.
%2322203: ALEXANDROWICZ, CHARLES HENRY. - World economic agencies : law and practice.
%23248896: SOYER ALEXIS. - Food Cookery and Dining in Ancient Times.
%23203435: ALEXOVICOVÁ, IVETA. - From hiring to firing : a comparative study on selected legal safeguards for the independence and impartiality of international civil servants serving in the United Nations Secretariat and in the European Commission.
%2346054: ALFIERI, BRUNO - Jackson Pollock: The Irascibles and the New York School.
%23200496: AL, BERNARDUS SILVESTER ALFONSUS. - De mannelijke en de vrouwelijke godheid van de boomcultus in de Minoïsche godsdienst. Amst
%2345701: ALFORD, C. FRED. - Group Psychology and Political Theory.
%23154135: ALGAZE, GUILLERMO (ED.) - Town and Country in Southeastern Anatolia. Volume II - The Stratigraphic Source at Lurban Hoyuk. Volume A: Text; Volume B: Plates.
%23230730: ALGER, CHADWICK F. (ED.) - The Future of the United Nations System: Potential for the Twenty-First Century.
%23260382: ALGERA, MARGREET. - Mens en medicijn : geschiedenis van het geneesmiddel.
%2386789: ALGRA, N.E. - Oudfries recht.
%23189471: ALGRA, N.E. (E.A.) - Rechtsaanvang : enkele hoofdstukken over recht en rechtswetenschap voor het onderwijs in de inleiding tot de rechtswetenschap te Utrecht.
%2342743: ALGRA, N.E., JANSSEN, H.C.J.G. - Rechtsingang : een oriëntatie in het recht.
%23161569: ALGRA, N.E. (E.A.) - Fockema Andreae's Juridisch Woordenboek.
%2393611: ALGRA, KEIMPE. - Conceptions and images : Hellenistic philosophical theology and traditional religion.
%239298: ALGRA, N.E. - Inleiding tot het Nederlands Privaatrecht. 3e druk.
%2339508: ALGRA, N.E., JANSSEN, H.C.J.G. - Rechtsingang : een oriëntatie in het recht.
%23232485: ALGRA, N.E., JANSSEN, H.C.J.G. - Rechtsingang : een oriëntatie in het recht.
%23254509: ALGRA, N.E. & H.R.W. GOKKEL. - Fockema Andreae's rechtsgeleerd handwoordenboek.
%2387276: ALGRA, N.E. (E.A.) - Recht en macht.
%2326173: ALGRA, N.E. (E.A.) - Rechtsaanvang : enkele hoofdstukken over recht en rechtswetenschap voor het onderwijs in de inleiding tot de rechtswetenschap.
%23183533: ALGRA, N.E. - Ein : enkele rechtshistorische aspecten van de grondeigendom in Westlauwers Friesland.
%2360726: ALGRA, N.E. - Inleiding tot het Nederlands Privaatrecht. 2e druk.
%23200937: ALGRANT, CHRISTINE P. - Madame de Pompadour : mistress of France.
%23246070: ALGRANTI, GILBERTO. - Titian to Tiepolo : three centuries of Italian art.
%23185397: ALI, ABDUL SAHIB MEHDI. - A linguistic study of the development of scientific vocabulary in standard Arabic.
%2344310: ALI, MAULANA MUHAMMAD - De Heilige Koran.
%23263808: ALI, MAULANA MUHAMMAD - De religie van de Islam : een uitvoerige verhandeling van de bronnen, beginselen, wetten en voorschriften van de Islam.
%2377381: ALI, MAULANA MUHAMMAD - De religie van den Islam : een breedvoerige verhandeling van de bronnen, beginselen, wetten en voorschriften van den Islam.
%23215457: ALI, TARIQ. - Bush in Babylon : the recolonisation of Iraq.
%2320086: ALI, TARIQ. - The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads and Modernity
%23206336: ALI, TARIQ. - The stone woman : a novel.
%23108114: ALICAN, NECIP FIKRI. - Mill's Principle of Utility : a Defense of John Stuart Mill's Notorious Proof.
%23230982: ALIDA, CAROLINE - Bori : guerisseurs de l'aime = healers of the soul.
%2371057: DANTE ALIGHIERI. - Dante-verklaring.
%2315715: DANTE ALIGHIERI. - Monarchie (De monarchia).
%23196261: ALINK, M.J. & P.D.J. VAN ZEBEN. - Getuigen in het strafproces 2005.
%2345368: ALINK, M.J. - Getuigen in het Nederlands strafproces.
%23257886: ALISJAHBANA, SUTAN TAKDIR., UDIN, S. (ED.) - Spectrum : essays presented to Sutan Takdir Alisjahbana on his seventieth birthday.
%2376128: ALIVISATOS, HAMILKAR S. - Die kirchliche Gesetzgebung des Kaisers Justinian I.
%23214847: ALIZADEH, ABBAS. - Excavations at the prehistoric mound of Chogha Bonut, Khuzestan, Iran : seasons 1976/77, 1977/78, and 1996.
%236907: ALKEMA, E.A. - Studies over Europese grondrechten : de invloed van de Europese Conventie op het Nederlandse recht.
%23251907: ALKEMA, E.A. - Toepassing van de Europese Conventie voor de rechten van de mens in Nederland.
%23261930: ALKEMA, E.A. - Aanzetten voor een nieuwe Nederlandse constitutie na 'Maastricht'?
%2368716: ALKEMA, DIRK - Architect van de wraak.
%23134248: ALKEMADE, KORNELIS VAN. - Behandeling van 't Kamp-recht; d'aaloude en opperste Regts-Vordering voor den Hove van Holland onder de eerste Graven.
%23214805: ALKER JR., HAYWARD ROSE. - Mathematical approaches to politics.
%23215810: ALLAN, D.C.G. & JOHN L. ABBOTT. - The Virtuoso tribe of arts & sciences : studies in the eighteenth-century work and membership of the London Society of Arts.
%23248347: ALLAN, DAVID. - Philosophy and politics in later Stuart Scotland: Neo-stoicism, culture, and ideology in an age of crisis, 1540-1690.
%23224530: ALLAN, J. A.. - Water in the Middle East: Legal, Political and Commercial Implications..
%23238450: ALLARD, JAMES W. - The logical foundations of Bradley's metaphysics : judgment , inference , and truth.
%2376130: ALLARD, ALBÉRIC. - Histoire de la justice criminelle au seizième siècle.
%23171981: ALLAS, YASMINE. - De generaal met de zes vingers.
%23177380: ALLEMAN, JAMES H., CRANDALL, ROBERT W. - Broadband : should we regulate high-speed internet access?.
%2347603: ALLEN, JAMES A. VAN - 924 Elementary Problems and Answers in Solar System Astronomy.
%2352127: ALLEN, N. J. - Categories and Classifications: Maussian Reflections on the Social.
%23149437: ALLEN, HARRY E. & CLIFFORD E. SIMONSEN. - Corrections in America : an introduction.
%2343463: ALLEN, RONALD J. - An analytical approach to evidence : text, problems, and cases.
%23171737: ALLEN, JELISAVETA S. - Literature on Byzantine art, 1892-1967. Vol. I (part 1 and 2) and II.
%2324887: ALLEN, SARAH - The philosophical sense of transcendence : Levinas and Plato on loving beyond being.
%2379204: ALLEN, CARMEL - The Handbag: To Have & To Hold.
%232118: ALLEN, HOWARD W. - Poindexter of Washington. A study in progressive politics.
%2390235: ALLEN, R.G.D. - Mathematical analysis for economists.
%23227726: ALLEN, ROBERT CLYDE. - Channels of discourse , reassembled : television and contemporary criticism.
%23211368: ALLEN, JOHN B. - From Skisport to Skiing: One Hundred Years of an American Sport, 1840-1940
%2333510: ALLEN, DON CAMERON - The Harmonious Vision: Studies in Milton's Poetry.
%23144031: ALLEN, JEFFNER. - Reverberations across the shimmering. Cascades.
%2323212: ALLEN, BARRY - Artifice and design: art and technology in human experience
%2321604: ALLEN, THEODORE W. - The invention of the white race : [volume 1] : racial oppression and social control.
%23207329: ALLEN, JOHN LOGAN (ED.) - North American exploration. Volume 2: A continent defined.
%23207330: ALLEN, JOHN LOGAN (ED.) - North American exploration. Volume 3: A continent comprehended.
%2376132: ALLEN, CARLETON KEMP. - Bureaucracy triumphant.
%2376134: ALLEN, CARLETON KEMP. - Legal duties and other essays in jurisprudence.
%23247478: ALLEN, N.J. - Categories and classifications : Maussian reflections on the social.
%23209349: ALLEN, CHARLES. - God's terrorists : the Wahhabi cult and hidden roots of modern Jihad
%23214705: ALLEN, ROGER E. & STEPHEN D. ALLEN. - Winnie-de-Poeh en het oplossen van problemen : waarin Poeh , Knorretje en hun vrienden ontdekken hoe je problemen oplost met de LOS-OP-methode.
%23222327: ALLERT, TILMAN. - The Hitler salute : on the meaning of a gesture.
%23133519: D'ALLEVA, ANNE. - Arts of the Pacific islands.
%23236834: ALLEWIJN, D., P. NICOLAÏ & M. SCHREUDER-VLASBLOM - Het nieuwe bestuursprocesrecht : verslag van de algemene vergadering van de vereniging voor administratief recht : gehouden op 29 April 1994 ter Behandeling van de preadviezen
%2381064: ALLEWIJN, D. ... [ET AL.] - Het nieuwe bestuursprocesrecht : preadviezen & verslag van de algemene vergadering op 29 april 1994.
%23214426: ALLEWIJN, D. ... [ET AL.] - De mondelinge behandeling, negen jaar met het nieuwe burgerlijk procesrecht.
%23248820: ALLEWIJN, D., P. NICOLAÏ & M. SCHREUDER-VLASBLOM - Het nieuwe bestuursprocesrecht : preadviezen.
%2376137: ALLFELD, PHILIPP. - Lehrbuch des deutschen Strafrechts. Allgemeiner Teil.
%2376135: ALLFELD, PHILIPP. - Der Einfluss der Gesinnung des Verbrechers auf die Bestrafung.
%23227609: ALLINSON, GARY D. - Japan's postwar history.
%2381646: ALLINSON, GARY D. - The Columbia guide to modern Japanese history.
%2319662: ALLINSON, GARY D. - Japan's Postwar History. 2nd Edition.
%23143378: ALLIOLI, JOSEPH FRANZ (ED.) - Biblische Erd- und Länderkunde.
%2396350: ALLIOLI, JOSEPH FRANZ VON. - Biblisches Wörterbuch zugleich Register über die sämmtlichen Ausgaben der heiligen Schriften des alten und neuen Testamentes von Dr. Joseph Franz von Allioli.
%23256729: ALLISON, HENRY E. - Custom and reason in Hume : a Kantian reading of the first book of the Treatise
%23260536: ALLISON, HENRY E. - Custom and reason in Hume : a Kantian reading of the first book of the Treatise
%23243288: ALLISON, ROY & CHRISTOPH BLUTH. - Security dilemmas in Russia and Eurasia.
%2391549: ALLISON, ROY. - The Soviet Union and the strategy of non-alignment in the Third World.
%2331465: ALLISON, J. W. F. - The English Historical Constitution: Continuity, Change and European Effects.
%23260620: ALLISON, LINCOLN - The Utilitarian response : the contemporary viability of Utilitarian political philosophy.
%23134137: ALLOUCHE, ADEL. - Mamluk economics : a study and translation of Al-Maqrizi's Ighathah.
%23251949: ALLWORTH, EDWARD. - Muslim communities reemerge : historical perspectives on nationality , politics , and opposition in the former Soviet Union and Yugoslavia.
%2334814: ALMARA. - Manual for the spirographic apparatus : model Sanatorium Berg en Bosch.
%2381868: ALMEDER, ROBERT F. - Harmless naturalism : the limits of science and the nature of philosophy.
%23143093: ALMEDER, ROBERT F. - Harmless naturalism : the limits of science and the nature of philosophy.
%23122402: ALMEIDA, GUIDO ANTÔNIO DE. - Sinn und Inhalt in der genetischen Phänomenologie E. Husserls.
%23244749: ALMEIDA, JOSELYN M. (ED.) - Romanticism and the Anglo-Hispanic imaginary.
%2368894: ALMELO, LEX VAN (E.A.) - Feiten maken het recht : forensic accounting revisited.
%23117221: ALMELO, A.E. VAN & P.G. WIEWEL (EDS.) - Politiezorg in de jaren '90.
%23211799: D'ALMÉRAS, HENRI. - Émilie de Sainte-Amaranthe. Les chemises rouges, le demi-monde sous la terreur.
%23256756: ALMOG, JOSEPH & PAOLO LEONARDI (EDS.) - The philosophy of David Kaplan.
%23231033: ALMOND, PETER. - Aviation: The Early Years.
%23196522: ALMOND, PETER. - Aviation : the early years = die Anfänge der Luftfahrt = les premières années de l'aéronautique.
%2367871: ALMQUIST, JAN ERIC. - Svensk Juridisk Litteratur Historia.
%23210834: ALOFS, BEN. - More than tear-gas : harrassing agents and their use in the Israeli occupied territories.
%2364892: ALONSO-NÚÑEZ, JOSÉ MIGUEL. - The idea of universal history in Greece : from Herodotos to the age of Augustus.
%23215412: ALPERT, YAKOV. - Making waves : stories from my life.
%23159940: ALPERT, GEOFFREY P. - Legal rights of prisoners : an analysis of legal aid.
%2351038: ALPHEN, P.H.W. VAN. - Eenige opmerkingen over de kiezerslijsten in verband met het onderzoek der geloofsbrieven.
%23216889: ALPHEN, J. VAN., RAY, RANESH. - Tejas : eternal energy : 1500 years of Indian art.
%23252066: ALPHEN, P.H.W. VAN. - Eenige opmerkingen over de kiezerslijsten in verband met het onderzoek der geloofsbrieven.
%23136413: ALPHEN, G. VAN - Jan Reeps en zijn Onbekende Kolonisatiepoging in Zuid-Amerika 1692.
%23259496: ALPHEN, HIERONYMUS VAN. - Literair-theoretische geschriften. Deel 1: teksten; Deel 2: Commentaar.
%23235277: ALPÍZAR DURÁN, LYDIA., PAYNE, NOËL D., RUSSO, ANAHI. - Building feminist movements and organizations : global perspectives.
%23257777: ALSAIF, TAQFIQ. - Islamic democracy and its limits : the Iranian experience since 1979.
%23241499: ALSCHULER, ALBERT W. - Law without values : the life , work , and legacy of Justice Holmes.
%23236454: ALSDORF, FRIEDRICH KARL. - Untersuchungen zur Rechtsgestalt und Teilung deutscher Ganerbenburgen.
%23196863: ALSTON, R.E. AND B.L. TURNER. - Biochemical systematics.
%23162393: ALSTON, PHILIP (ED.) - The United Nations and human rights : a critical appraisal.
%23236287: ALSTON, PHILIP & D.W. GREIG (EDS.) - The Australian Yearbook of International law, Volume 12.
%23239293: ALSTON, WILLIAM P. (ED.) - Realism & antirealism.
%2370660: ALSTON, PHILIP (ED.) - The EU and human rights.
%2337243: ALTAVILLA, ENRICO. - La Colpa. Vol. 1: Parte prima: La Colpa Aquiliana; Parte seconda: La Colpa Penale; Vol. 2: Parte prima: La Colpa professionale; Parte secunda: Etiologica e profilassi del dilitto colposo; Parte terza: Peicolosita. Classificazione mezzi di difesa sociale.
%23263047: ALTBACH, PHILIP G. & GAIL P. KELLY (EDS.) - New approaches to comparative education.
%23235340: ALTBACH, PHILIP G. & TORU UMAKOSHI (EDS.) - Asian universities : historical perspectives and contemporary challenges / edited by Philip G. Altbach and Toru Umakoshi
%23108677: ALTENA, ERNST VAN. - Daar ik tot zang word aangespoord : Occitaanse troubadours 1100-1300.
%23133668: ALTENA, ERNST VAN. - Jij goudgepunte lans : bloemlezing uit de Franse erotische poëzie van de zestiende en zeventiende eeuw.
%2376789: ALTENA, P. ... [ET AL.] - Feit en fictie in misdaadliteratuur (±1650-±1850).
%23233679: ALTER, TORIN ANDREW. - Phenomenal concepts and phenomenal knowledge : new essays on consciousness and physicalism.
%23257436: ALTHAUS, THOMAS & SABINE SEELBACH (EDS.) - Salomo in Schlesien : Beiträge zum 400. Geburtstag Friedrich von Logaus (1605-2005).
%23231409: ALTHAUS, ANETTE. - Amtshilfe und Vor-Ort-Kontrolle : Rechtsfragen der internationalen Zusammenarbeit unter Bank- und Finanzmarktaufsichtsbehörden mit besonderer Berücksichtigung der Regelung in der Schweiz.
%2375057: ALTHUIZEN, NIEK. - Analogical reasoning as a decision support for weakly-structured marketing problems.
%2376092: ALTHUSIUS, JOHANNES. - Politica methodice digesta atque exemplis sacris et profanis illustrata. (Cui adiuncta est Oratio panegyrica de necessitate, utilitate et antiquitate scholarum). Ed. III.
%2376089: ALTHUSIUS, JOHANNES. - Dicaeologicae libri tres. Totum et universum ius, quo otimur methodice complectens, cum parallelis huius et Judaici iuris, tabulisque insertis...
%23194284: ALTHUSSER, LOUIS. - Politics and History: Montesquieu, Rousseau, Marx.
%2351223: ALTHUSSER, LOUIS. - The future lasts forever.
%2370848: ALTHUSSER, LOUIS. - Machiavelli and Us (Radical Thinkers).
%2378524: ALTHUSSER, LOUIS. - Drie opstellen over kunst en ideologie. Met kommentaren van Klaus-Michael Bogdal en Gerhard Plumpe en een nawoord van de redaktie.
%232270: ALTING VON GEUSAU, FRANS A.M. - The security of Western Europe. A handbook.
%2313257: ALTING VON GEUSAU, FRANS A.M. - European Organzations and foreign relations of states. A comperative analysis of decision-making.
%23192472: ALTING VON GEUSAU, FRANS A.M. - Beyond containment and division : Western cooperation from a post-totalitarian perspective.
%2345812: ALTING VON GEUSAU, B.J.J. (E.A. - Kansrijk perspectief 1888-1988. Honderd jaar Actuariële Vereniging in Nederland.
%23241141: ALTING VON GEUSAU, FRANS A.M. - Realism and Moralism in International Relations: Essays in Honor of Frans A. M. Alting Von Geusau.
%23186982: ALTINK, SIETSKE - De mythe van de minderheid.
%23215341: ALTINK, SIETSKE M. & MARIANNE VAN DEN BOOMEN. - Sekswerk : ervaringen van vrouwen in de prostitutie.
%23156050: ALTINK, SIETSKE - De mythe van de minderheid.
%23127843: ALTMAN, I. & J. GINAT - Polygamous families in contemporary society.
%23252144: ALTMAN, ANDREW. - Critical legal studies : a liberal critique.
%23259663: ALTMAN, GERRY T.M. (ED.) - Cognitive models of speech processing : psycholinguistic and computational perspectives.
%23256387: ALTMANN, SIMON L. - Is nature supernatural? : a philosophical exploration of science and nature.
%2376392: ALTRICHTER, HELMUT. - Die Zisterzinser in Mähren bis zu Karl IV : Besitz, Volkstum und Siedlungstätigkeit.
%2381799: ALTWASSER, E. A.O. - Tunnel : Orte des Durchbruchs.
%23145152: ALUTHGE, CHANDANA. - Financial sector liberalisation in Sri Lanka. A macro level inquiry into capital accumulation, investment, growth, and stability.
%23194980: ALVAREZ, ALEJANDRO. - Le droit international nouveau dans ses rapports avec la vie actuelle des peuples.
%2365437: ALVAREZ, JOSÉ E. ... [ET AL.] (EDS.) - Journal of international criminal justice. Volume 1-8.
%23147073: ALVAREZ, WALTER C. - Nervousness indigestion and pain.
%2375362: ALVAREZ, W. - T. Rex and the crater of doom
%23260589: ALVERSON, HOYT. - Semantics and experience : universal metaphors of time in English, Mandarin, Hindi, and Sesotho.
%23177199: ALY, LUCILLE F. - John G. Neihardt : a critical biography.
%23226228: ALY, GÖTZ & MICHAEL SONTHEIMER. - How Julius Fromm's Condom Empire Fell to the Nazis
%23165408: AMADUCCI, SANDRO - Dictionary of Definitions of EU Regulated Products: Dictionary and CD-ROM
%23185613: AMANN, EDMUND. - Economic liberalization and industrial performance in Brazil.
%23245694: AMANOR, KOJO S. (EDITOR) - Contesting Land and Custom in Ghana: State, Chief and the Citizen (AUP - Law, Governance, and Development R).
%23176649: AMAR, E., ROGER GAY &THANH VAN NGUYEN (EDS.) - Analyse Complexe : proceedings of the Journées Fermat - Journées SMF , held at Toulouse , May 24-27 , 1983.
%2344132: AMATO, ASTOLFO DI - Criminal Law in Italy.
%23168850: D'AMATO, ANTHONY A. - International law and political reality. (Collected papers, 1).
%23185824: AMBAGTSHEER, HENRI THEODOOR. - Jhr. Mr. Jeronimo de Bosch Kemper. Behoudend Maatschappijhervormer.
%23254596: AMBROCK, ERICH. - Ehe und Ehescheidung : Kommentar zu den Vorschriften des materiellen Rechts (BGB, EheG, RVO u.a.) und des Verfahrensrechts (GVG, ZPO, FGG u.a.).
%23256167: AMBROS, BARBARA R. - Bones of contention : animals and religion in contemporary Japan.
%2376411: AMBROSE, ALICE & MORRIS LAZEROWITZ. - Logic: the theory of formal inference.
%2311721: D'AMBROSIO, ANTONIO. - Gods and heroes in Pompeii.
%2367074: D'AMBROSIO, ANTONIO - Women and Beauty in Pompeii.
%23175615: AMBROSIUS, SAINT (340-397) - Opera, ad manuscriptos codices vaticanos, Gallicanos, Belgicos, & nec-non ad editiones veteres emendata, studio et labore monachorum Ordinis S. Benededicti, e Congregatione S. Mauri
%2329752: AMBUEL, DAVID - Image and paradigm in Plato's Sophist.
%231657: EIMER & AMEND. - Illustrated wholesale catalogue with prices current of Chemical & Physical Apparatus and assay goods.
%23258384: AMENDOLA, AURELIO & BRUNO CONTARDI. - St. Peter's - St. Peter.
%23263818: AMER, RAMSES (EDITOR) - Vietnamese Foreign Policy in Transition.
%2329404: AMER, SAHAR - Crossing borders : love between women in medieval French and Arabic literatures.
%23156958: AMERIKS, KARL. - Kant and the fate of autonomy : problems in the appropriation of the critical philosophy.
%2331291: AMERINE, M.A.; H.W. BERG & W.V. CRUESS. - The Technology of Wine Making. 2nd edition
%2370549: AMERINE, MAYNARD A. , ROSE MARIE PANGBORN AND EDWARD B. ROESSLER. - Principles of sensory evaluation of food.
%23101483: AMERINE, M.A.; H.W. BERG & W.V. CRUESS. - The Technology of Wine Making. 3rd edition.
%23204859: AMERONGEN, MARTIN VAN. - Shylock , woekeraar.
%23256175: AMERSFOORT. - Publicatie. De Staten van den lande van Utrecht doen te weeten: Dat zedert eenigen tijd binnen de stad Amersfoort een swaar tumult ende seditie zijnde ontstaan ende uyt-gebroken geweest ...
%23204259: AMERSFOORT, H. & L.L. DOEDENS. - Spot op de landmacht : honderd jaar politieke prenten over het Nederlandse leger.
%23226021: AMES, ROGER T. - The aesthetic turn : reading Eliot Deutsch on comparative philosophy.
%23240585: AMIEL, DENYS ... [ET AL.] - Les spectacles à travers les âges. Tome [I]: Théatre, cirque, music-hall, cafés-concerts, cabarets artistiques; Tome [II]: Musique, danse.
%2361266: AMIN, JULIUS A. - The Peace Corps in Cameroon.
%23151601: AMIN, SAMIR. - The liberal virus : permanent war and the Americanization of the world.
%23243419: AMINEH, MEHDI PARVIZI - Globalisation, Geopolitics and Energy Security in Central Eurasia and the Caspian Region.
%2380567: AMINZADE, RONALD. - Class, politics, and early industrial capitalism : a study of mid-nineteenth century Toulouse, France.
%2376093: AMIRA, KARL VON. - Das altnorwegische Vollstreckungsverfahren. Eine rechtsgeschichtliche Abhandlung.
%23228043: AMIRA, KARL VON. - Festschrift für Karl von Amira : zu seinem 60. Geburtstag gewidmet von seine Schülern.
%23221836: AMIRAN, EYAL & JOHN UNSWORTH (EDS.) - Essays in postmodern culture.
%231755: AMMANN, JEAN-CHRISTHOPHE (TEXT), CLEMENTE, FRANCESCO. - Francesco Clemente : works 1971 - 1979.
%2368828: AMMELROOY, ANNEKE VAN - Vrouwenhandel.
%23247683: AMMERLAAN, VICTORIA CATHRINE. - Na de ramp : de rol van de overheid bij de (schade-)afwikkeling van rampen vanuit een belangenperspectief van de slachtoffers.
%23166869: AMMERMAN, ROBERT R. (ED.) - Classics of analytic philosophy.
%23226743: AMMERS-KÜLLER, JO VAN. - De appel en Eva.
%23255708: AMMERS-KÜLLER, JO VAN. - The rebel generation.
%23245746: AMNESTY INTERNATIONAL, AFD. NEDERLAND. - Mensenrechten hebben geen grenzen.
%2332153: AMONN, ALFRED. - Objekt und Grundbegriffe der theoretischen Nationalökonomie.
%23239863: AMSDEN, ALICE H. - Escape from empire : the developing world's journey through heaven and hell.
%2356546: AMSTEL-HORÁK, M.H.V. VAN & R.W.G. LOMBARTS (EDS.) - Regestenboek van het hoogheemraadschap van Rijnland : april 1253-oktober 1814.
%23226923: COMMISSIE VOOR DE POLITIEKLACHTEN AMSTERDAM-AMSTELLAND. - Onderzoek naar politieoptreden Eurotop Amsterdam juni 1997.
%23124900: RIJKSMUSEUM AMSTERDAM. - Symposium conservation of Flags.
%2397225: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM. - Nationale Herdenking 1813-1963 : 150 jaar Nederlandse Kunst : schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813-1963, Stedelijk Museum Amsterdam 6 juli - 29 september 1963
%23146701: UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM - Verslag van de Herdenking van het Derde Eeuwfeest van de Universiteit van Amsterdam.
%2311634: ZOOLOGISCH MUSEUM DER UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. - Het dier als motief in de antieke kunst.
%2393045: GEMEENTEWATERLEIDINGEN AMSTERDAM. - 100 jaar waterleiding : extract uit de archieven der Gemeentewaterleidingen-Amsterdam.
%238627: COMMISSIE VAN ONDERZOEK AMSTERDAM. - Onderzoek naar de ordeverstoringen te Amsterdam op 13 en 14 juni 1966. Eerste en tweede interim-rapport; slotrapport. 3 dln.
%23179544: THE MUNICIPALITY OF AMSTERDAM. - The port of Amsterdam : a short account of the docks, harbour works and trading establishments of the City of Amsterdam.
%23193625: AMSTERDAM, A.M. VAN. - Insolventie in economisch perspectief.
%2344202: COMMISSIE VOOR DE BESTUURSVORM VAN GROOT-AMSTERDAM. - Voor-ontwerp van wet tot instelling van een openbaar lichaam voor het gebied van Groot-Amsterdam.
%23155103: GEMEENTE AMSTERDAM - Om de toekomst van 100.000 Amsterdammers.
%23158075: AMSTERDAM, ANTHONY G. & JEROME BRUNER. - Minding the law.
%23121396: AMSTERDAMSKI, STEFAN (ED.) - The significance of Popper's thought.
%23211598: DEUTSCHLAND. AUSWÄRTIGES AMT. - 125 Jahre Auswärtiges Amt : Festschrift.
%2343989: AMTENBRINK, FABIAN - Continuation or reorientation : what future for European integration?.
%23156709: AMYX, D.A. & PATRICIA LAWRENCE. - Archaic Corinthian pottery and the Anaploga well.
%23155323: AN-NA'IM, ABDULLAHI AHMED. - Toward an Islamic reformation : civil liberties, human rights, and international law.
%23240046: AN-NA'IM, ABDULLAHI AHMED. - Human Rights Under African Constitutions: Realizing the Promise for Ourselves.
%23188879: ANABTAWI, SAMIR N. - Palestinian higher education in the West Bank and Gaza : a critical assessment.
%2334072: ANABTAWI, MUNZER FAYEK. - Arab unity in terms of law.
%23223221: ANAGNOST, ANN. - National past-times : narrative, representation, and power in modern China.
%2356960: ANAND, R.P. - Development of Modern International Law and India (Studien zur Geschichte des Volkerrechts).
%23230885: ANASTAPLO, GEORGE. - Human Being and Citizen: Essays on Virtue, Freedom, and the Common Good.
%2374844: ANASTAPLO, GEORGE. - The American moralist : on law, ethics and government.
%23110122: ANCEL, MARC. - Social defence : a modern approach tp criminal problems.
%23223565: ANCHETA, ANGELO N. - Scientific evidence and equal protection of the law.
%233177: ANCONA, H. D'. (E.A.). - Ministerraad 1989. Het derde kabinet-Den Uyl vergadert. Schrijvers voor Den Uyl.
%23176676: ANCONA, ALANO, GEMAN, DONALD, IKEDA, NOBUYUKI & HENNEQUIN, PAUL LOUIS. - Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour XVIII, 1988.
%23235011: ANDALL, JACQUELINE (ED.) - Gender and ethnicity in contemporary Europe.
%2370286: ANDAYA, BARBARA WATSON. - To Live As Brothers: Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries.
%23157988: ANDEL, C.C.T. VAN. - De directeur; bestuurder en werknemer.
%23205124: ANDEL, W.J.M. VAN & F.M.J. VERSTIJLEN. - Materieel faillissementsrecht : de Peeters/Gatzen-vordering en de overeenkomst binnen faillissement.
%2312840: ANDEL, FRANS GERARD VAN. - Evaluatie van formularium en eigen bijdrage wetgeving in Nederland, West-Duitsland, en Engeland.
%23101519: ANDEL, J. VAN, W.P.M. HOEKSTRA & A. DE KNECHT-VAN EEKELEN [ET AL.] (RED.) - Stress : leven in verandering.
%2380180: ANDEL, SCHALK-JAN VAN - Anticipatory Water Management - Using ensemble weather forecasts for critical events: UNESCO-IHE Phd Thesis.
%2315187: ANDEL, C.C.T. VAN. - De directeur; bestuurder en werknemer.
%2371658: ANDENAS, MADS - Tom Bingham and the Transformation of the Law: A Liber Amicorum.
%23226044: ANDEREGG, SUZANNE. - Der Freiheitsbaum : ein Rechtssymbol im Zeitalter des Rationalismus.
%2386733: ANDERS, TIMOT. - The evolution of evil : an inguiry in the ultimate origins of human suffering.
%2337374: ANDERS, JOSEF FREIHERR VON. - Beiträge zur Lehre vom literarischen und artistischen Urheberrechte. Ein civilistische studie mit besondere Beziehung auf das deutsche und österreichische Recht.
%2371136: ANDERS, GERHARD. - Civil servants in Malawi : cultural dualism, moonlighting and corruption in the shadow of good governance.
%23105470: ANDERS, G (E.A.) - De onvermijdelijkheid van rechtspluralisme.
%2370790: ANDERSEN, CHRISTOPHER P. - Katharine Hepburn.
%23248904: ANDERSEN, ROBIN & LANCE STRATE (ED.) - Critical studies in media commercialism.
%23219073: ANDERSEN, I.B. - On the art of doing field studies : an experience-based research methodology.
%23260896: ANDERSEN, MIKAEL SKOU & PAUL EKINS (EDS.) - Carbon-energy taxation : lessons from Europe.
%2361306: ANDERSON, D. - Before the knight´s tale : imitation of classical epic in Boccaccio´s Teseida.
%23185609: ANDERSON, RONALD W. & CHANTAL KEGELS. - Transition banking : financial development of Central and Eastern Europe.
%23244098: ANDERSON, JEFFREY - German Unification and the Union of Europe: The Domestic Politics of Integration Policy.
%23111362: ANDERSON, G.W. ET. AL. - Studies on Prophecy. A collection of twelve papers.
%2347654: ANDERSON, MALCOLM & JOHANNA APAP (EDS.) - Police and Justice Co-operation and the new European Borders.
%2343630: ANDERSON, JOHN R. - Architecture of Cognition.
%23178152: ANDERSON, JAMES, LIAM O'DOWD AND THOMAS M. WILSON (EDS.) - Culture and cooperation in Europe's borderlands.
%23168967: ANDERSON, P.W. - The theory of superconductivity in the high-Tc cuprates.
%2379224: ANDERSON, EWAN W. - An Atlas of Middle Eastern Affairs.
%23215655: ANDERSON, J.N.D. - Islamic law in the modern world.
%23212852: ANDERSON, PERRY, RONALD FRASER, QUINTIN HOARE & SIMONE DE BEAUVOIR. - Conversations with Jean-Paul Sartre.
%23207081: ANDERSON, PERRY & PATRICK CAMILLER (EDS.) - Mapping the West European left.
%2382225: ANDERSON, NORMAN. - Liberty, law and justice.
%2359592: ANDERSON, O.D., J.K. ORD & E.A. ROBINSON (EDS.) - Time series analysis : theory and practice 6 : hydrological, geophysical, and spatial applications : proceedings of the international conferenece held at Toronto, Canada, 10-14 August 1983.
%2325504: ANDERSON, BONNIE S. & JUDITH P. ZINSSER. - A history of their own : women in Europe from prehistory to the present.
%23176310: ANDERSON, ROBERT - Fifty bags that changed the world.
%2344188: ANDERSON, STEPHEN R. - Phonology in the Twentieth Century: Theories of Rules and Theories in Representations.
%23210320: ANDERSON, MALCOLM & JOHANNA APAP (EDS.) - Police and justice co-operation and the new European borders.
%23252519: ANDERSON, FREDERICK R., DANIEL R. MANDELKER & A. DAN TARLOCK. - Environmental protection : law and policy.
%23241792: ANDERSON, SARAH (SARAH DENNY), CAVANAGH, JOHN, 1955-, LEE, THEA. - Field guide to the global economy.
%23108350: ANDERSON, ALBERT A. - Universal Justice : a dialectical approach.
%23230665: ANDERSON, MALCOLM. - In Thrall to Political Change: Police and Gendarmerie in France.
%23143506: ANDERSON, PATRICK R. & L. THOMAS WINFREE (EDS.) - Expert witnesses. Criminologists in the courtroom.
%23207591: ANDERSON, JOHN R. - Learning and memory : an integrated approach.
%23224919: ANDERSON, R.J. - Tussen schakelen en switchen : over de rol van de controller in gemeentelijke organisaties.
%23217: ANDERSON JR., RICHARD DAVIS. - Public politics in an authoritarian state : making foreign policy during the Brezhnev years.
%23201635: ANDERSON, MARY B. & PETER J. WOODROW. - Rising from the ashes : development strategies in times of disaster.
%2381624: ANDERSON, MALCOLM ... [ET AL.] - Policing the European Union.
%2375656: ANDERSON, NELS (ED.) - Studies in Multilingualism.
%23259604: ANDERSON, ELIJAH. - Streetwise : race, class, and change in an urban community.
%23123802: ANDERSON, HUGH G. - Lutheranism in the Southeastern States 1860-1886.
%23225884: ANDERSSON TOUSSAINT, PAUL. - Staatssecretaris of seriecrimineel : het smalle pad van de Marokkaan.
%23192978: ANDERSSON, THOMAS, TORBJÖRN FREDRIKSSON & ROGER SVENSSON. - Multinational restructuring, internationalization and small economies : the Swedish case.
%23231872: ANDEWEG, RUDY B. (ED). - Tussen kloof en gat? : de parlementaire democratie in de 21ste eeuw.
%23259830: ANDEWEG, RUDY B. & GALEN A. IRWIN. - Dutch governement and politics.
%2345346: ANDO, YOSHIRO. - La liberté du commerce et la Société des Nations.
%23157442: ANDO, NISUKE. - Surrender, occupation, and private property in international law : an evaluation of US practice in Japan.
%2369811: ANDO, TAKATURA. - Metaphysics : A critical survey of its meaning.
%23238570: ANDRADE, CARLOS. - Ha'ena : through the eyes of the ancestors.
%23135048: ANDRAE, TOR. - Mahomet, sa vie et sa doctrine.
%23212906: ANDRAIN, CHARLES F. - Social policies in Western industrial societies.
%23174305: ANDRÉ, ACHIM. - Beweisführung und Beweislast im Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof.
%23166912: ANDRÉ DE LA PORTE, ERIC. - De Telastelegging in Strafzaken.
%23140766: ANDRÉ, PAUL - Central Asian Art.
%23229536: ANDREA, PAT., MAURIK, C. VAN & P. STERCKX (EDS.) - Pat Andrea.
%2373171: ANDREAE, A.J.; J. G. V. BLOM JGZ., G. COLMJON [ET AL.]. - Friesland en de Friezen : gids voor reizenden : schoonheid der steden, dorpen en landschappen in de 19e eeuw.
%23132153: ANDREAS FIJAL & GERNOT KOCHER., EBEL, FRIEDRICH - Römisches Rechtsleben im Mittelalter: Miniaturen aus den Handschriften des Corpus iuris civilis.
%23144264: ANDRÉAS, BERT. - Ferdinand Lassalle, Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein : Bibliographie ihrer Schriften und der Literatur über sie, 1840 bis 1975.
%2348623: ANDREASEN, NANCY C. - The Creating Brain: The Neuroscience of Genius.
%23129172: ANDRÉN, NILS. - Modern Swedish government.
%23101093: ANDRESEN, A. - Jost Amman (1539-1591), Graphiker und Buchillustrator der Renaissance.
%23241567: ANDREU, GUILLEMETTE. - Egypt in the age of the pyramids.
%23187597: ANDREW, DONNA T. & RANDALL MCGOWEN - The Perreaus and Mrs. Rudd : forgery and betrayal in eighteenth-century London.
%23166808: ANDREW, GEOFF. - Stranger than paradise : maverick film-makers in recent American cinema.
%2312342: ANDREWS, F.E. (COMP.). - Legal Instruments of Foundations.
%23177027: ANDREWS, WILLIAM G. & STANLEY HOFFMANN (EDS.) - The Fifth Republic at twenty.
%23166512: ANDREWS, GEOFF. - Citizenship.
%23252660: ANDREYEV, CATHERINE & IVAN SAVICKY. - Russia abroad : Prague and the Russian Dispora, 1918-1938.
%23242311: ANDREYEV, CATHERINE - Russia Abroad: Prague and the Russian Diaspora, 1928-1939.
%23240625: ANDRIAN, LEOPOLD. - Fragmente aus Erwin und Elmire.
%23178095: ANDRIAN-WERBURG, FERDINAND FREIHERRN VON. - Prähistorisches und Ethnologisches : gesammelte Abhandlungen.
%23218382: ANDRIESSE, EDO - Institutions and Regional Development in Southeast Asia: A Comparative Analysis of Satun (Thailand) and Perlis (Malaysia).
%23101521: ANDRIESSEN, J.H.T.H., P.J.D. DRENTH & C.J. LAMMERS. - Medezeggenschap in Nederlandse bedrijven.Verslag van een onderzoek naar participatie- en invloedsverhoudingen.
%2360570: ANDRIESSEN, MARGO F. - Kijken bij de kinderpolitie : een onderzoek naar het afhandelingsbeleid van de kinderpolitie.
%2315850: ANEMA, A. & P.A. DIEPENHORST. - Opstellen op het gebied van Recht, Staat en Maatschappij, Aangeboden aan Prof.Dr. A. Anema en Prof.Dr. P.A. Diepenhorst.
%23189867: ANEMA,TACO, MICHEL SZULC-KRZYZANOWSKI & JAN HEIJN. - World of energy.
%23227428: ANEMA, ANNE. - Grondslag en karakter van de italiaansch-fascistische staatsleer.
%23174050: ANEMA, ANNE. - Vindiciae en interventie.
%23196486: ANEMA, TACO. - Holland Festival.
%23223275: ANEMA, ANNE. - De fascistische leuze van den corporatieven staat.
%239281: ANEMA, ANNE. - Redevoeringen.
%23240806: ANG, IEN. - Het geval Dallas : populaire kultuur, ideologie en plezier.
%23185569: ANG, IEN. - Desperately seeking the audience.
%23236092: L'ANGE, FRANÇOIS JOSEPH. - Plaintes et représentations d'un citoyen décrété passif, aux citoyens décerétés actifs.
%23236067: L'ANGE, FRANÇOIS JOSEPH. - Remède à tout ou constitution invulnérable de la félicité publique : projet donné maintefois sous différants formes.
%23181758: ANGE HUET, JOSUÉ L'. - De methode der positieve filosofie volgens Auguste Comte.
%2335127: ANGEL, WILLIAM D. (ED.) - The international law of youth rights : source documents and commentary.
%23218625: ANGELILLO, MARIA. - India : history and treasures of an ancient civilization.
%23257791: ANGELO CORLETT, J. - Race, racism, and reparations.
%23194624: D'ANGELO, EDWARD. - The teaching of critical thinking.
%23156040: ANGELONI, UMBERTO - Single Malt Whisky: an Italian passion.
%2317544: ANGENENT, HUUB (E.A.) - Onveilig Nederland.
%23214890: ANGENENT, HUUB (E.A.) - Ontwikkelingen in geregistreerde kriminaliteit.
%2332252: ANGENENT, HUUB. - Winkeldiefstal.
%237445: ANGENENT, HUUB. - Kleine criminaliteit.
%233323: ANGENOT, JEAN-PIERRE. - Aspects de la phonétique et la morphologie de l'ewondo (Cameroun).
%2340098: ANGEREN, J.A.M. VAN. - De gewone rechter en de administratieve rechtsgangen.
%23118891: ANGLADE, JEAN - Pascal, l'Insoumis.
%23223760: ANGLICUS, RICARDUS., WAHRMUND, LUDWIG (ED.) - Die Summa de ordine judiciario des Ricardus Anglicus.
%2343199: ANGLIN, JEREMY M. - Vocabulary Development: A Morphological Analysis (Monographs of the Society for Research in Child Development).
%23127625: ANGLIN, DOUGLAS G. - Zambian crisis behaviour: confronting Rhodesia's Unilateral Declaration of Independence, 1965-1966.
%23192261: ANGRESS, WERNER T. - Between fear and hope : Jewish youth in the Third Reich.
%23243864: ANGRESS, WERNER T. - Between fear & hope : Jewish youth in the Third Reich.
%23215716: ANGUS, IAN H. - (Dis)figurations : discourse/critique/ethics.
%23208943: ANGUS, IAN H. - (Dis)figurations : discourse/critique/ethics.
%23200417: TUAN LE ANH. - Intelligent control of vehicle-based internal transport systems.
%23262355: ANHEIER, HELMUT K. & WOLFGANG SEIBEL. - The third sector: Comparative studies of nonprofit organizations.
%23183994: ANHOLT, SALOMON. - Die sogenannten Spervogelsprüche und ihre Stellung in der älteren Spruchdichtung.
%23135808: ANIERI, PAUL J. D' - Economic Interdependence in Ukrainian-Russina Relations.
%2324445: D'ANIERI, PAUL - Understanding Ukrainian Politics: Power, Politics, And Institutional Design.
%2349764: ANKARLOO, BENGT - Witchcraft and magic in Europe. Vol. 4, The period of the witch trials.
%2328408: ANKEN, J. VAN. - De strafrechtelijke bescherming van de rechten van de scheppende mens in de Benelux-landen. Diss.
%2396604: ANKER, HANS - Normal vote analysis.
%2341070: ANKER, RICHARD & CATHERINE HEIN (ED.) - Sex inequalities in urban employment in the Third World : a study prepared for the International Labour Office within the framework of the World Employment Programme with the financial support of the United Nations Fund for Population Activities (UNFPA).
%23101527: ANKERSMIT, FRANK R. ... [ET AL.] (EDS.) - Akademische beschouwingen over het post-modernisme : tien voordrachten over de betekenis van het postmodernisme op vijf gebieden van wetenschappelijk onderzoek.
%2320990: ANKERSMIT, FRANK R. - De sublieme historische ervaring.
%23235248: ANKERSMIT, FRANK R. ... [ET AL.] (EDS.) - De tien plagen van de staat : de bedrijfsmatige overheid gewogen.
%2313593: ANKUM, J.A. - De Pauliniana buiten faillissement in het Nedederlandse recht sedert de Codificatie.
%23232795: ANKUM, HANS. - Nueva antología romanística.
%2310837: ANKUM, J.A. - De voorouders van een tweehoofdig twistziek monster. Beschouwingen over de historische ontwikkeling van het beding ten behoeve van een derde. Rede.
%23245751: ANKUMAH, EVELYN A. - The African Commission on Human and Peoples' Rights : practice and Procedures.
%23248764: ANKUMAH, EVELYN A. - The African Commission on Human and Peoples' Rights : practice and procedures.
%23165915: ANKUMAH, EVELYN A. & EDWARD K. KWAKWA (EDS.) - The legal profession and the protection of human rights in Africa.
%23250570: ANNAN, NOEL GILROY ANNAN, BARON. - Changing enemies : the defeat and regeneration of Germany.
%23262216: ANNAND, RUTH E. & HELEN E. NORMAN. - [Blackstone's] Guide to the Community trade mark.
%2328028: ANNAS, GEORGE J. & MICHAEL A. GRODIN (EDS.) - The Nazi Doctors and the Nuremberg Code : human rights in human experimentation.
%23255022: ANNAS, GEORGE J. - Standard of care: the law of American bioethics.
%2388702: ANNAS, GEORGE J. - The rights of hospital patients : the basic ACLU guide to a hospital patient's rights.
%233585: ANNAS, JULIA. - An Introduction to Plato's Republic.
%23201801: ANS, ANDRÉ-MARCEL D'. - Le créole français d'Haïti : étude des unités d'articulation, d'expansion et de communication.
%23113990: ANSARI, G. & P.J.M. NAS (EDS.) - Town-Talk. The Dynamics of Urban Anthropology.
%2380185: ANSARI, ALI M. - Crisis of Authority: Iran's 2009 Presidential Election.
%2362169: ANSAY, TUGRUL & DON WALLACE (EDS.) - Introduction to Turkish law.
%2368468: ANSAY, TUGRUL & DON WALLACE (EDS.) - Introduction to Turkish law.
%2376096: ANSCHÜTZ, GERHARD. - Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919. ein Kommentar für Wissenschaft und Praxis in 4. Bearbeitung.
%23212348: ANSELM, SAINT. - Memorials of St. Anselm.
%23244875: ANSELMO, ANTONIUS. - Commentaria ad perpetuum edictum serenissimorum Belgii Principum Alberti & Isabellae evulagtum 12. Iulii M. DC. XI.variis interpretationibus, & declarationibus concilii collateralis, necnon supremarum Curiarum arrestis illustrata, provincialium quoque, aliorumque Tribunalium Sententijs, aucta, multis denique turbis, seu inquisitionibus, turmatim, decumatim habitia, locupletata....editio secunda, dimidia plus parte, plurimis in locis auctior, & indice copiosore, locupletior, tersior, & castigatior...
%2341175: ANSTEY, VERA. - The economic development of India.
%23125256: ANTAL, K.V. - Enkele beschouwingen over de waardering van het incourante aandeel voor de Wet op de Vermogensbelasting 1892 en de Successiewet.
%23258536: ANTALFFY, GYÖRGY, IGNÁC PAPP & BÉLA POPOVICS. - Lectures on the history of political and legal thinking.
%2371334: THEOPHILUS ANTECESSOR. - Institutionum Graeca paraphrasis. Theophilo Antecessori vulgo tributa, ad fidem librorum manu scriptorum recensuit, prolegominis, notis criticis, versione Latina instruxit E.C. Ferrini. Accedit epistula C.E. Zacharia von Lingenthal.
%2343197: ANTES, THERESA A. - Analyse linguistique de la langue française.
%23220478: ANTHONIO, GABRIËL GERARD. - De humanisering van een justitiële organisatie : menselijke waarden als leidraad bij organisatieveranderingen : een evaluatief onderzoek vanuit een meervoudig en reflectief perspectief.
%23230651: ANTHONISZ, R.G. - The Dutch in Ceylon: an account of their early visits to the Island, their conquests and their rule over the maritime regions during a century and a half.
%23258292: ANTHONY, DIANA. - The Small Food Garden. Growing organic fruit and vegetables at home.
%23258977: ANTHONY, DIANA. - The Ornamental Edible Garden.
%23201321: SUTCLIFFE ANTHONY. - The History of Urban and Regional Planning. An Annotated Bibliography.
%2388602: ANTHONY, CONSTANCE G. - Mechanization and maize : agriculture and the politics of technology transfer in East Africa.
%23207114: NEDERLANDSE STICHTING VOOR CULTURELE SAMENWERKING MET SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN [STICUSA]. - Jaarverslag Sticusa 1960.
%2385926: ANTLOV, HANS - Exemplary Centre, Administrative Periphery: Rural Leadership and the New Order on Java (Nordic Institute of Asian Studies Monograph Series).
%23148905: ANTLÖV, H. CEDERROTH, S. (ED.) - Leadership on Java : gentle hints, authoritarian rule.
%23120702: ANTMAN, S., ERICKSEN, J.L., KINDERLEHRER, D. & MUELLER, I. (EDS.) - Metastability and Incompletely Posed Problems. Serie: The IMA Volumes in Mathematics and its Applications, deel 3.
%2363205: ANTOINE, C. - Cours d'économie sociale.
%23157247: ANTOINE, C. - Cours d'économie sociale.
%23177704: ANTOKOLSKAIA, M.V., W.A. DE HONDT, EN G.J.W. STEENHOFF. - Een zoektocht naar Europees familierecht.
%23171618: ANTOKOLSKAJA, MARIJA VADIMOVNA. - Koude uitsluiting : materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten en na scheiding van ongehuwd samenlevende partners, alsmede instrumenten voor de overheid om deze tegen te gaan.
%23230696: ANTOLA, ESKO (EDITOR) - A Citizens' Europe: In Search of a New Order.
%23238441: ANTONELLI, G. ALDO. - Grounded consequence for defeasible logic.
%23110946: ANTONELLI, MAURO. - Die experimentelle Analyse des Bewustseins bei Vittorio Benussi.
%23236982: ANTONETTI, PIERRE. - Het bruisende leven in Florence ten tijde van Dante.
%23101531: ANTONIDES, G., W. ARTS & W.F. VAN RAAIJ. - The Consumption of Time and the Timing of Consumption : toward a New Behavioral and Socio-Economics
%23195138: ANTONIOLLI, WALTER. - Allgemeines Verwaltungsrecht.
%23251082: ANTONIOU, GRIGORIS - A Semantic Web Primer.
%2388070: ANTONISSEN, PETRUS J. - Den lydenden en stervenden Jesus, in honderd-twintig meditatiën afgebeeld, zeer dienstig voor pastoors, predikanten en alle waere Christenen..[Eerste - vierde deel].
%23230886: ANTONIUS, DANIEL. - The Political Psychology of Terrorism Fears.
%23108452: ANTOSH, RUTH B. - Reality and Illusion in the Novels of J.-K. Huysmans.
%2320326: ANTUNES, MARIA JOÃO - Código Penal.
%2372773: STAD ANTWERPEN. - Tentoonstelling Het Diamant 1948. Herinneringsalbum.
%23260969: ANYJANG, YOHANNES CYPRIANUS THAMBUN. - Taman Daya Kalimantan : suatu studi etnografis organisasi sosial dan kekerabatan dengan pendekatan antropologi hukum = De Taman Daya Kalimantan : een etnografische studie van sociale organisatie en verwantschap vanuit een rechtsantropologisch perspectief.
%235484: ANZ, HEINRICH (ED.) - Das grosse nordische Orakel : Henrik Ibsen als Leitbild der Moderne.
%23174316: AOKI, MASAHIKO (ED.) - The economic analysis of the Japanese firm.
%2344154: AOUN, JOSEPH - A Grammar Of Anaphora.
%2343195: AOUN, JOSEPH - Syntax of Scope.
%23108479: APARICIO MAYDEU, JAVIER. - Calderón y la máquina barroca. Escenografía, religíon y cultura en 'El José de las mujeres'.
%2352364: APELDOORN, L.J. VAN. - Van Apeldoorn's inleiding tot de studie van het Nederlands recht.
%2316568: APELDOORN, L.J. VAN. - Inleiding tot de studie van het Nederlands recht.
%23207814: APELDOORN, L.J. VAN. - Van Apeldoorn's Inleiding tot de studie van het Nederlands recht.
%23178044: APELDOORN, L.J. VAN. - Inleiding tot de studie van het Nederlands recht.
%2329892: APELDOORN, L.J. VAN. - Geschiedenis van het Nederlandsche huwelijksrecht voor de invoering van de Fransche wetgeving.
%23222113: APELDOORN, L.J. VAN. - Inleiding tot de studie van het Nederlands recht.
%23207816: APELDOORN, L.J. VAN. - Inleiding tot de studie van het Nederlands recht.
%2379048: APELT, OTTO. - Platonische Aufsätze.
%2366234: APELT, WILLIBALT. - Geschichte der Weimarer Verfassung.
%2376917: APELT, OTTO. - Beiträge zur Geschichte der griechischen Philosophie.
%23113995: APHEK, EDNA & YISHAI TOBIN. - Word Systems in Modern Hebrew. Implications and Applications.
%23158843: APHRODISIAS, ALEXANDER OF. - On Aristotle's Meteorology 4.
%2322341: APICELLA, MARY ANN HOLLIHAN - Scottish Cabinetmakers in Federal New York.
%23163151: APISTOLA, MARTIN. - Advocaat en kennismanagement.
%23106324: APITZSCH, U. - Gesellschaftstheorie und Aesthetik bei Georg Lukacs bis 1933.
%23212946: APOLLINAIRE, GUILLAUME. - Apollinaire on art : essays and reviews, 1902-1918.
%23178484: APOLLONIUS, RHODIUS. - The Argonautica. Book III.
%23230143: APOSTEL, LEO. - Waarde en zin van de cultuurwetenschappen in de twintigste eeuw.
%23176175: APOSTOLIC FATHERS, COTELIER, JEAN-BAPTISTE (1629-1686), EDITOR. - SS. Patrum, qui temporibus apostolicis floruerunt, Barnabae, Clementis, hermae, Ignatii, Polycarpi opera, vera, et suppositicia; Una cum Clementis, Ignatii, Polycarpi, Actis atque Martyriis....Accesserunt, in hac nova editione...Gulielmi Beveregii...Jacobis Usserii...Joan. Pearsonii..atque alia...recensuit & notulas aliquot suas & aliorum adspersit Joannes Clericus. Editio Altera auctior & Adcuratior.
%23198496: APPEL, KAREL. - Karel Appel : the complete sculptures 1936-1990.
%23233113: APPEL, RENÉ. - Language Contact and Bilingualism.
%23116808: APPELBAUM, PETER M. - Popular culture, educational discourse, and mathematics.
%23129463: APPELBAUM, DAVID. - The vision of Hume.
%23253487: APPELDOORN, J.F. & G.T. DAVIES. - Vier vrijheden : een inleiding tot het recht van de Europese interne markt.
%23187823: APPELMAN, MARJA & ANDRIES VAN DEN BROEK. - Boek en markt : effectiviteit en efficiëntie van de vaste boekenprijs.
%2368536: APPELMAN, JACO. - Governance of global interorganizational tourism networks : changing forms of co-ordination between the travel agency and aviation sector = Coordinatie van mondiale interorganisationele toerisme netwerken : veranderende vormen van coordinatie tussen
%23227128: APPELS, A. - Political economy and enterprise subsidies.
%23259612: APPIAH, KWAME ANTHONY. - Identities.
%23147871: APPIGNANESI, LISA (ED.) - Ideas from France. The Legacy of French Theory ICA Documents.
%23184228: APPIGNANESI, LISA. - Het internationale Rushdie-dossier : met een speciaal hoofdstuk over Nederland & het Rushdie-interview van Adriaan van Dis.
%23220668: APPIGNANESI, RICHARD., THODY, PHILIP. - Introducing Sartre.
%23254536: APPLBAUM, ARTHUR ISAK. - Ethics for adversaries : the morality of roles in public and professional life.
%23263049: APPLEBEE, ARTHUR N. - Curriculum as conversation : transforming traditions of teaching and learning.
%2391065: APPLEGATE, REX. - Riot control: materiel and techniques.
%2376098: APPLETON, CHARLES. - Histoire de la propiété prétorienne et de l'action publicienne.
%23264107: APPLETON, LEWIS. - The foreign policy of Europe.
%23236243: APPLETON, CATHERINE A. - Life after life imprisonment.
%23131007: APPLEWHITE, HARRIET B. - Political Alignment in the French National Assembly 1789-1791
%23221375: APPLEYARD, REGINALD - Emigration Dynamics in Developing Countries. Volume 4: the Arab Region.
%23221392: APPLEYARD, REGINALD - Emigration Dynamics in Developing Countries. Vol. 1: Emigration Dynamics of Developing Countries: Sub-Saharan Africa.
%23221393: APPLEYARD, REGINALD - Emigration Dynamics in Developing Countries. Volume 3: Mexico, Central America and the Caribbean.
%23221394: APPLEYARD, REGINALD (ED.) - Emigration Dynamics in Developing Countries. Vol. 2: South Asia.
%235242: APT, CHARLES M. (ED.) - Flavor: Its Chemical, Behavioural and Commercial Aspects.
%2389687: APT, LEON. - Louis-Philippe de Ségur. An Intellectual in a Revolutionary Age.
%2344210: APTHEKER, H. (RED.). - The World of C. Wright Mills.
%23181211: AQUINA, H.J. - Overeenkomsten tussen overheden : de politieke betekenis van overeenkomsten als vorm van complementair bestuur.
%23116917: AQUINAS, ST. THOMAS. - [Divi Thomae Aquinatis] SUMMA THEOLOGICA, ...a Francisco Garcia, Gregorio Donato...Joanne Nicolai ac Thoma Madalena diligentissime collata... Accurante et denuo recognoscente J.-P, Migne, Bibliothecae Cleri universae.. Tom. I-IV
%23146165: AQUINAS, ST. THOMAS. - [Divi Thomae Aquinatis]. Summa Theologica.
%23195616: AQUINO, THOMAS VAN. - Summa theologica S. Thomae Aquinatis,...in tres partes ab auctore suo distributa...castigata, ..repurgata...citationibus superadditis...in hac quidem novissima editione omnia diligentius recognita. Lugduni, Sumptibus Ioannis Baptistae Devenet, 1655 [Prima Pars] ...Lugduni, Irenaei Barlet, 1655 [Prima Secundae - Tertia Pars]
%2333345: ARAC, JONATHAN - Commissioned spirits : the shaping of social motion in Dickens, Carlyle, Melville, and Hawthorne.
%2338170: ARACHI, GIAMPAOLO (EDITOR) - Taxation and the Financial Crisis.
%23257579: ARAGO, J. - Narrative of a Voyage Round the World, in the Uranie and Physiocicienne Corvettes, Commanded by Captain Freycinet, during the years 1817, 1818, 1819, and 1820.
%23108966: ARAMBULO, KITTY. - Strengthening the Supervision of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
%2386357: ARANY, LÁSZLÓ. - The Phonological System of a Hungarian Dialect : an Introduction to Structural Dialectology.
%23206926: ARASSE, DANIEL., DE VECCHI, PIERLUIGI. - Botticelli : from Lorenzo the Magnificent to Savonarola.
%23131319: ARAUJO, GABRIEL ANTUNES DE. - A grammar of Sabanê : a Nambikwaran language.
%23223215: ARAVAMUDAN, SRINIVAS. - Tropicopolitans : colonialism and agency, 1688-1804.
%23211318: ARBAB, FARZAM - The Lab, the Temple, and the Market: Reflections at the Intersection of Science, Religion and Development.
%23250019: HOOGE RAAD VAN ARBEID. - Advies over een voorontwerp van een bedrijfsradenwet.
%2380239: DIRECTIE VAN DEN ARBEID. - Onderzoek naar den Fabrieksarbeid van gehuwde vrouwen in Nederland.
%23142597: VERENIGING VOOR ARBEIDSRECHT. - Commentaar op SER-advies 88/12.
%23263686: ARBEL, AMI - Exploring Interior-Point Linear Programming: Algorithms and Software (Foundations of Computing).
%2364587: ARBIB, M.A., CONKLIN, E.J. & HILL, J.C. - From schema theory to language.
%23255370: INTERNATIONAL BUREAU OF THE PERMANENT COURT OF ARBITRATION (ED.) - Resolution of cultural property disputes : papers emanating from the seventh PCA International Law Seminar, May 23, 2003.
%23204778: PERMANENT COURT OF ARBITRATION. - The Permanent Court of Arbitration : new directions : working group on improving the functioning of the Court 13 May 1991, Peace Palace, The Hague
%23232606: INTERNATIONAL BUREAU OF THE PERMANENT COURT OF ARBITRATION - Institutional and procedural aspects of mass claims settlement systems.
%23244602: PERMANENT COURT OF ARBITRATION. - The Rhine chlorides arbitration concerning the auditing of accounts (Netherlands--France) : award of 2004 = L' arbitrage protection du Rhin contre les chlorures concernant l'apurement des comptes (Pays-Bas--France) : sentence de 2004.
%23147255: ARBOIS DE JUBAINVILLE, MARIE-HENRI D'. - Études sur l'état intérieur des abbayes Cisterciennes et principalement de Clairvaux, au XIIe et au XIIIe siècle.
%2379251: ARBUSOW JR., LEONID. - Die Einführung der Reformation in Liv-, Est- und Kurland.
%23196603: ARCANGELI, FRANCESCO. - Poggeschi : 39 tavole a colori, 27 disegni e incisioni.
%2337911: ARCE, WILFREDO F. AND ALVAREZ, GABRIEL C. (EDS.) - Population change in Southeast Asia.
%23260583: ARCHANGELI, DIANA & DOUGLAS PULLEYBLANK. - Grounded phonology.
%2379686: ARCHER, CLIVE & JOHN MAIN (EDS.) - (eds.). Scotland´s Voice in International Affairs. The Representation of Scottish Interests, with Particular Reference to the European Economic Community.
%23198291: ARCHER, DANE & ROSEMARY GARTNER. - Violence and crime in cross-national perspective.
%23150234: ARCHETTI, EDUARDO P. - Guinea-pigs : food, symbol and conflict of knowledge in Ecuador.
%2371392: ARCHETTI, FRANCESCO & MARCO CUGIANI (EDS.) - Numerical techniques for stochastic systems : a collection of papers based on the lectures presented at the conference on Numerical Techniques for Stochastic Systems, held at Gargnano, Italy, September 1979.
%23108842: ARCHIBUGI, DANIELE & MARIO PIANTA. - The technological specialization of advanced countries : a report to the EEC on international science and technology activities.
%2320213: NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF. - Zeventien studiën van Nederlanders, verzameld t.g.v. vijftigjarig bestaan NEHA. (Serie Economisch-Historische Herdrukken).
%2317501: ENZMANN FISCHER ARCHITECTEN. - Transformation: vom Industriebau zum universitäten Gebäude = From industrial construction to th University of Lucerne building.
%23164302: ARCURI, ALESSANDRA SOFIA. - Governing the risks of ultra-hazardous activities : challenges for contemporary legal systems.
%23147231: ARCY, FRANCOIS D'. E.O. - Essais sur l'économie de de l'Algérie nouvelle.
%23137076: ARDACH, JOHN - France Today. A New & Revised Edition of France in the 1980's.
%23237500: ARDENER, EDWIN. - Social anthropology and language.
%23135687: ARDENNE, C.B. VAN - Den Haag Energiek : hoofdstukken uit de geschiedenis van de energievoorziening in Den Haag.
%2384633: ARDLEY, GAVIN. - Berkeley's renovation of Philosophy.
%2348839: ARDUIN, R.J.A. - Time-sharing : timesharing van onroerend goed vergeleken.
%2375409: AREBI, SADDEKA. - Women and words in Saudi Arabia : the politics of literary discourse.
%23255039: AREEN, JUDITH., PATRICIA A. KING & STEVEN GOLDBERG. - Law, science and medicine.
%23166373: AREGGER, JOSEF. - Rechtsfragen der Transformation in Polen : schweizerisch-polnisches Kolloquium : Referate und Diskussionsbeiträge des schweizerisch-polnischen Kolloquiums von 11.-14. Mai 1994 in Warszawa.
%23244729: AREND, STEFANIE ... [ET AL.] - Anthropologie und Medialität des Komischen im 17. Jahrhundert (1580-1730).
%23232050: ARENDONK, H.P.A.M. VAN (E.A.). - Wegwijs in de Inkomstenbelasting.
%23240605: ARENDONK, J. VAN (ED.) - MKB advieswijzer : 2010 : naslagwerk voor de MKB-adviseur.
%23140461: ARENDONK, H.P.A.M. VAN (E.A.). - Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen.
%23158554: ARENDONK, H.P.A.M. VAN (E.A.). - Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen.
%23188845: ARENDS, TOOS ... [ET AL.] - Salut au Monde. Deel I: Het Friese landschap in de schilderkunst van 1900 tot nu = Die friesische Landschaft in der Malerei von 1900 bis heute; Deel II: Het Friese landschap: eerste indrukken en herinneringen = Die friesische Landschaft: erste Eindrücke und Erinnerungen.
%2346544: ARENDSEN DE WOLFF, G.J.W. - De informatieplicht van de onderneming : informatieverstrekking en geheimhouding in de betrekkingen tussen de onderneming en de werknemersvertegenwoordigers.
%23252527: ARENDSEN, REX. - Geen bericht, goed bericht : een onderzoek naar de effecten van de introductie van electronisch berichtenverkeer met de overheid op de administratieve lasten van bedrijven.
%23238217: ARENDT, HANNAH. - Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft.
%23154149: ARENDT, HANNAH. - The origins of totalitarianism.
%2322947: ARENTS, W.J.M., W.H.J.VAN DEN BERGH & W.P.A.R.S.GAARTSMA. - FPJ Peutz Architekt 1916-1966.
%23118965: ARESIN, L., HÖRZ, H., HÜTTNER, H. & SZEWCZYK, H. (EDS.) - Lexikon der Humansexuologie.
%2341932: ARETS, WIEL. - Wiel Arets.
%2340556: ARETZ, E.M. - Efficient law.
%23230365: ARGENT, D. - Les Modèles macroéconomiques de séquence : L'exemple de Lundberg.
%23232221: ARGOD, ROBERT. - Out of Antarctica : reflections on the origin of peoples.
%23193415: ARIAENS, A. - Met Dante naar God : een studie over de geestelijke levensleer in Dante's Divina Commedia.
%2339928: ARIANRHOD, ROBYN. - Seduced by logic : Émilie du Châtelet, Mary Somerville, and the Newtonian revolution.
%23108577: ARIARAJAH, S. WESLEY - Hindus and Christians. A Century of Protestant Ecumenical Thought.
%23175155: ARIAS, J. M, GALLARDO, M. I. & LOZANO, M. - Response of the nuclear system to external forces : proceedings of the V La Rábida International Summer School on Nuclear Physics, held at La Rábida, Huelva, Spain, 19 June-1 July, 1994.
%23262904: ARIAS, M. BEATRIZ & URSULA CASANOVA (EDS.) - Bilingual education: politics, practice, and research (National Society for the Study of Education Yearbooks)
%23214765: ARIE MOLENKAMP., DRIESSEN, A.J.G., E.A.M. GEEVE - Operational auditing : controller en auditor : een (on) mogelijke combinatie ?.
%23196811: ARIËNS, CATRIEN. - In de beste tradities.
%23231024: ARIÈS, PHILIPPE. - L'homme devant la mort.
%2338264: ARIOLI, SIMONE. - Frauenförderungsmassnahmen im Erwerbsleben : unter besonderer Berücksichtigung der Verfassungsmässigkeit von Quotenregelungen.
%23119329: ARIS, R., ARONSON, D.G. & SWINNEY, H.L. (EDS.) - Patterns and Dynamics in Reactive Media. (IMA 37).
%23241691: PLATO & ARISTOPHANES. - Four texts on Socrates : Plato's Euthyphro , Apology , and Crito , and Aristophanes' Clouds.
%23178888: ARISTOPHANES. - The Acharnians of Aristophanes.
%2356758: ARISTOPHANES., LEEUWEN J.F., J. VAN (ED.) - Aristophanis Thesmophoriazusae.
%23140374: ARISTOTELES. - Vier Bücher über das Himmelsgebäude und Zwei Bücher über Entstehen und Vergehen (Aristoteles Werke. Band 2).
%23217788: ARISTOTELES. - Über die Farben.
%23217787: ARISTOTELES. - Politik. Teil 2: Inhaltsübersicht und Anmerkungen. (Aristoteles Werke. Band 7).
%23236205: ARISTOTELES. - Metafysica : kleine alfa.
%2330602: ARISTOTELES. - Hauptwerke.
%23217783: ARISTOTELES. - Fünf Bücher von der Zeugung und Entwickelung der Tiere (Aristoteles Werke. Band 3).
%23224296: ARISTOTELES., WAITZ, THEODOR. - Aristoteles. Organon graece. Pars prior : Categoriae, Hermeneutica, Analytica priora; Pars posterior : Analytica posteriora, Topica.
%23217784: ARISTOTELES. - Über die Dichtkunst (Aristoteles Werke. Band 4).
%23217785: ARISTOTELES. - Vier Bücher über die Teile der Tiere (Aristoteles Werke. Band 5).
%23217786: ARISTOTELES. - Politik. Teil 1: Text und Übersetzung (Aristoteles Werke. Band 6).
%2323080: ARISTOTLE. - The politics of Aristotle.
%23212653: ARISTOTLE., PRÉLOT, MARCEL (ED.) - Politique d'Aristote.
%23165344: ARISTOTLE. - On the Art of Poetry.
%233402: ARISTOTLE. - The politics of Aristotle.
%23238488: ARISTOTLE. - Nicomachean ethics. Book II-IV.
%23102147: ARISTOTLE., KRUK, REMKE (ED.) - The Arabic Version of Aristotle's Parts of Animals : Book XI-XIV of the kitab Al-Hayawan : a Critical Edition with Introduction and Selected Glossary.
%23192664: ARISTOTLE. - On man in the universe : Metaphysics, Parts of Animals, Ethics, Politics, Poetics.
%2373384: ARISTOTLE. - The Politics.
%23177450: ARISTOTLE. - The politics and the constitution of Athens.
%2331113: ARJOMAND, SAID AMIR. - After Khomeini: Iran Under His Successors.
%232740: ARJOS. - De Antirevolutionair en het Deltaplan voor Zeeland. Rapport van de sociaal-economische werkgroep van de Arjos.
%2353377: ARKEL, DIRK VAN. - Antisemitism in Austria.
%23115323: ARKEL, A.E. VAN & J.H. DE BOER. - Chemische Bindung als elektrostatische Erscheinung.
%2385041: ARKEL, P.C. VAN. - Bijdrage tot de toepassing van de waarschijnlijkheidsrekening in de natuurkunde.
%2399080: ARKES, HADLEY. - The Return of George Sutherland : restoring a jurisprudence of natural rights.
%2373465: ARKES, HADLEY. - Beyond the Constitution.
%23174530: ARKOUN, MOHAMMED. - Essais sur la pensée islamique.
%2383709: ARMAGAN, SERVET. - Studies in Islamic commercial law & Ottoman land law.
%23173111: ARMAH, AYI KWEI. - De tijd is nog niet rijp : roman.
%23198401: CONFÉRENCE POUR LA RÉDUCTION ET LA LIMITATION DES ARMEMENTS = CONFERENCE FOR THE REDUCTION AND LIMITATION OF ARMAMENTS. - Délégués et membres des délégations (liste revisée) = Delegates and members of delegations (revised list).
%23169526: ARMANDO. - Armando.
%23228806: ARMANDO. - Armando : die Berliner Jahre.
%2319538: ARMITAGE, ANGUS - Copernicus and Modern Astronomy (Dover Books on Astronomy)
%2375572: ARMS, CAROLINE (ED.) - Campus networking strategies.
%23249326: ARMSTRONG, ALAN. - Preemptive strike : the secret plan that would have prevented the attack on Pearl Harbor.
%23235646: ARMSTRONG, KAREN. - Islam : a short history.
%23235648: ARMSTRONG, KAREN. - Muhammad : a biography of the Prophet.
%2343193: ARMSTRONG, SUSAN - Using Large Corpora (ACL-MIT Series in Natural Language Processing).
%23192243: ARMSTRONG, GARY & RICHARD GIULIANOTTI (EDS.) - Fear and loathing in world football.
%23233721: ARMSTRONG, TOM. - An American odyssey : the Warner collection of American fine and decorative arts , Gulf States Paper Corporation , Tuscaloosa , Alabama.
%23263802: ARMSTRONG, WARWICK & JAMES ANDERSON (EDS.) - Geopolitics of European Union Enlargement: The Fortress Empire.
%23213161: ARMSTRONG, CAROL - Edgar Degas: The Late Work.
%23210610: ARMSTRONG, KAREN. - Islam: A Short History.
%234825: ARMSTRONG, JOHN. - The vital spark : British coastal trade 1700-1930.
%23235025: ARMSTRONG, SARAH & LESLEY MCARA. - Perspectives on punishment : the contours of control.
%23189948: ARMSTRONG, STEPHEN (A.O). - Inside out : underwear and style in the UK.
%23212813: ARNABOLDI, MARIO. - Resolution :4 architecture : an idea of a site text.
%23245393: ARNAOUT, GHASSAN MAÂROUF. - Asylum in the Arab-Islamic tradition.
%23249618: ARNAU I SEGARRA, PILAR (ED.) - Narrative Neuanfänge : der katalanische Roman der Gegenwart ; Einzelinterpretationen.
%23139273: D'ARNAUD, GEORGE. - Variarum Coniecturarum libri duo. In quibus plurima juris civilis aliorumque auctorum loca emendantur et explicantur. Accendunt duae dissertationes de Iure Servorum, ...
%23212825: ARNAUDO, GIANNI & MAURIZIO VOGLIAZZO. - Gianni Arnaudo : opacity and transparency.
%23203582: ARNAULD, ANTOINE & PIERRE NICOLE - La Logique ou l'Art de Penser : contenant, outre les Régles communes, plusieurs observations nouvelles propres à former le jugement.
%2394521: ARNAULD, ANTOINE & PIERRE NICOLE - Réponse générale au nouveau livre de Mr. Claude. Nouvelle édition. Suivant la copie, Paris, chez la veuve de Charles Savreux, 1704. (2), 186, (4) pp. Vignettes. BOUND WITH: Arnauld, Antoine, La créance de l'église grecque touchant la transsubstantiation, defendue contre la Réponse du Ministre Claude au livre de Mr. Arnaud. Partie premiere-seconde ... (& Tradition de l'eglise touchant l'eucharistie). Nouvelle édition.
%23208772: ARNAUNÉ, AGUSTE. - La monnaie, le crédit et le change.
%23244191: ARNBAK, JENS (ED.) - ISDN in Europe: Innovative services or innovative technology?
%2312615: ARNDT, HELMUT. - Recht, Macht und Wirtschaft. Mit Anhang: The Quinine Convention of 1959-62. A case study of an international Cartel by J.M. Blair.
%23235907: ARNDTS VON ARNESBERG, LUDWIG. - Festgabe für Ludwig Arndts von Arnesberg : Festgabe zum 50. Doktorjubiläum des Herrn Hofrats und Professors Dr. Ludwig Arndts Ritter von Arnesberg im Auftrag der Juristenfakultät zu München.
%23260675: ARNER, DOUGLAS W. - Financial stability, economic growth, and the role of law.
%23219629: ARNETT, RONALD C. & PAT ARNESON. - Dialogic civility in a cynical age community , hope , and interpersonal relationships.
%23173540: ARNHEIM, RUDOLF. - The split and the structure : twenty-eight essays.
%23158163: ARNHEIM, RUDOLF. - The split and the structure. Twenty-eight essays.
%2332265: ARNHEM, W. VAN ... [ET AL.] - Internationale kinderontvoering door een van de ouders : ervaringen en perspectieven in verband met de komende bekrachtiging van de verdragen van Luxemburg en 's-Gravenhage.
%23239944: ARNIM, LUDWIG ACHIM VON. - Arnims Briefe an Savigny 1803-1831 : mit weiteren Quellen als Anhang.
%2352922: ARNOLD, ROBERT M. - Procuring organs for transplant : the debate over non-heart-beating cadaver protocols.
%2376100: ARNOLD, WILHELM. - Kultur und Recht der Römer.
%2376101: ARNOLD, WILHELM. - Zur Geschichte des Eigentums in den deutschen Städten.
%23254028: ARNOLD, EVE. - Handbook (with footnotes).
%2358229: ARNOLD, MORRIS S. - Unequal laws unto a savage race : European legal traditions in Arkansas, 1686-1836.
%2331077: ARNOLD, BENJAMIN - German Knighthood 1050-1300.
%2323003: ARNOLD, DEAN E. - Ecology and Ceramic Production in an Andean Community.
%23223430: ARNOLD, FRIEDRICH CHRISTIAN VON. - Beiträge zum deutschen Privatrecht. 1. Theil: Familienrecht und Erbrecht; 2. Theil ; Dinglisches und persönliches recht.
%23192583: ARNOLD, GUY. - Historical dictionary of aid and development organizations.
%2318065: ARNOLD, CHRISTIANUS J. C. - Oorzaak en schuld van den Tweeden Punischen Oorlog.
%23204427: ARNOLD, ROBERT M. (ED.) - Procuring organs for transplant.
%23248212: ARNOLDS, F.M.A. - Bossche legenden en verhalen. 4 Delen.
%23238223: ARNOLDT, DANIEL HEINRICH. - Ausführliche und mit Urkunden versehene Historie der Königsberger Universität. Band A. Ausführliche und mit Urkunden versehene Historie der Königsbergischen Universität (Teil 1).
%23255605: ARNOLDT, DANIEL HEINRICH. - Ausführliche und mit Urkunden versehene Historie der Königsberger Universität. Band D. Goldbeck, Johann Friedrich, Nachrichten von der kgl. Universität zu Königsberg i. Pr. und den daselbst befindlichen Lehr-, Schul- und Erziehungsanstalten. (1782). Metzger, Johann Daniel, Über die Universität zu Königsberg. Ein Nachtrag zu Arnoldt und Goldbeck. (1804).
%23255604: ARNOLDT, DANIEL HEINRICH. - Ausführliche und mit Urkunden versehene Historie der Königsberger Universität. Band C. Zusätze zur Historie der Königsbergischen Universität. Mit 250 Lebensbeschreibungen preussischer Gelehrter. Fortgesetzte Zusätze zur Historie der Königsb. Universität nebst Nachrichten von 311 preussischen Gelehrten;
%2379549: ARNOLDT, DANIEL HEINRICH. - Ausführliche und mit Urkunden versehene Historie der Königsberger Universität.
%23255778: ARNOLDT, DANIEL HEINRICH. - Ausführliche und mit Urkunden versehene Historie der Königsberger Universität. Band B. Ausführliche und mit Urkunden versehene Historie der Königsberger Universität. (Teil 2).
%2363537: ARNOLDUSSEN, PAUL - Verdachte portretten : rechtbanktekeningen.
%23242445: ARNOLDUSSEN, TOBIAS. - The social construction of the Dutch air quality clash : how road expansions bit the dust against particulate matter.
%23220800: ARNON, YA'EL D., STIEGLITZ, R. RAPHAEL. - Tel Tanninim : excavations at Krokodeilon Polis , 1996-1999.
%2331131: ARNOTT, RICHARD - Economics for an Imperfect World: Essays in Honor of Joseph E. Stiglitz.
%23245023: ARNOU, ANDRÉ. - La participation des travailleurs à la gestion des entreprises : la collaboration ouvrière.
%2354254: ARNOULD, D., CHORLEY LORD OF KENDAL, ROBERT S.T. - Arnould on the law of marine insurance and average. 13th edition.
%23249510: ARNOUX-FARNOUX, LUCILE & ANNE-RACHEL HERMETET (EDS.) - Questions de réception.
%23249367: ARNOVE, ANTHONY. - Iraq : the logic of withdrawal.
%23190017: ARNSCHEIDT, JULIA. - Debating' Nature Conservation: Policy, Law and Practice in Indonesia: A Discourse Analysis of History and Present.
%23199639: ARNTZ, JOSEPH.THEODORUS CLEMENS. - De liefde in de ontologie van J.P. Sartre. L'amour dans l'ontologie de J.P. Sartre.
%23182152: ARNULL, ANTHONY. - The general principles of EEC law and the individual.
%23176740: AROCA, J.M ... [ET AL.] - Algebraic geometry : proceedings of the international conference on algebraic geometry held at La Rábida, Spain, January 7 - 15, 1981
%2349976: ARON, RAYMOND. - Paix et guerre entre les nations.
%23171122: ARON, RAYMOND. - Penser la guerre, Clausewitz. I. L'âge européen; II. L'âge planétaire.
%23244215: ARON-BELLER, KATHERINE - Jews on Trial: The Papal Inquisition in Modena, 1598-1638.
%23214169: ARON, NAN. - Liberty and justice for all : public interest law in the 1980s and beyond.
%2343178: ARONOFF, MARK (ED.) - Language Sound Structure.
%23260585: ARONOFF, MAX. - Morphology by itself : stems and inflectional classes.
%23233792: ARONOWITZ, ROBERT A. - Unnatural history : breast cancer and American society.
%23146798: ARONSON, I. MICHAEL. - Troubled waters : the origins of the 1881 anti-Jewish pogroms in Russia.
%23236398: ARONSTEIN, CLAUDE SERGE (ED.) - International handbook on contracts of employment.
%2326259: ARP, ROBERT - Scenario Visualization: An Evolutionary Account of Creative Problem Solving.
%23206189: ARRIBAS, ALFREDO. - Alfredo Arribas: Works 92 -> 2000.
%233840: ARRIGO, BRUCE A. & CHRISTOPHER R. WILLIAMS (EDS.) - Philosophy, crime, and criminology.
%23253189: ARRINGTON, ROBERT L. - Rationalism, realism, and relativism : perspectives in contemporary moral epistemology.
%23223213: ARROM, SILVIA MARINA. - Containing the poor : the Mexico City Poor House, 1774-1871.
%23228586: ARROW, KENNETH J. & MICHAEL D. INTRILIGATOR (EDS.) - Handbook of mathematical economics. Volume 1.
%23149793: ARROW, KENNETH J. - Studies in linear and non-linear programming.
%2357339: ARROW, KENNETH J. - Arrow and the ascent of modern economic theory. Ed. by George R. Feiwel.
%2331965: ARROW, KENNETH JOSEPH - Social choice and individual values.
%2315248: ARROW, KENNETH J. - Arrow and the foundations of the theory of economic policy. Ed. by George R. Feiwel.
%2326335: ARROW, KENNETH J. - (ed.). Issues in Contemporary Economics. Vol. 1: Markets & Welfare.
%23244872: ARROWSMITH, CAROL & RUPERT MCNEIL (EDS.) - Reward governance for senior executives.
%2342824: ARSCHINOW, PETER. - Anarchisten im Freiheitskampf : die Geschichte der Machno-Bewegung, 1918-1921.
%23212829: ARSENE, VLADIMIR. - Westfourth Architecture : New York calls Bucharest.
%23248865: ART, ROBERT J. - A Grand Strategy For America.
%23176818: METROPOLITAN MUSEUM OF ART (NEW YORK) - Fifteenth- to eighteenth-century European drawings : Central Europe, the Netherlands, France, England.
%23238751: ART, DAVID. - The politics of the Nazi past in Germany and Austria.
%2382808: ARTHUR, JETT C. - Textile and paper chemistry and technology.
%23225975: ARTHUR, ANTHONY. - Literary feuds : a century of celebrated quarrels from Mark Twain to Tom Wolfe
%23197884: ARTHUR, PAIGE - Unfinished Projects: Decolonization and the Philosophy of Jean-Paul Sartre.
%23204273: D'ARTILLAC BRILL, P.J. - Beknopte geschiedenis der Nederlandse Ridderorden.
%2339727: INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE (BELGIUM). - The conservation of tapestries and embroideries : proceedings of meetings at the Institut royal du patrimoine artistique, Brussels, Belgium, September 21-24, 1987.
%2354818: ARTS, W.A. - Eerlijk delen : over verdelende rechtvaardigheid en inkomensbeleid.
%23244914: ARTS, C.J.M., A. TAMO, & K. DE FEYTER. - UN declaration on the rights to development 1986-2016, ways to promote further progress in practice.
%23148043: ARTS, KARIN. - Integrating Human Rights into Development Cooperation: The Case of the Lomé Convention.
%2351622: ARTS, J. - Marlies Dekkers.
%23199682: ARTS, ANTONIUS JOHANNES MARIA. - Het dubbelklooster Dikninge.
%23255422: ARTS, KARIN & PEDRO PINTO LEITE (EDS.) - International law and the question of Western Sahara.
%2351611: ARTS, J. - Jan Jansen.
%23261071: ARTS, BAS. - The political influence of global NGOs : case studies on the climate and biodiversity conventions.
%233194: ARTS, J. (E.A.; SAMENST.). - Van Provo tot Groenevelt : tien jaar verandering zoals geregistreerd in De Nieuwe Linie. (Ter gelegenheid van 10-jarig bestaan De Nieuwe Linie).
%2348458: ARTZ, CURTIS P. & ERIC REISS. - The treatment of burns.
%23177764: ARUMAEUS, DOMINICUS. - Disputatio De Iurisdictionis Secularis Origine, definitione & divisione.
%2311154: ARUP, CHRISTOPHER. - The new World Trade Organization agreements : globalizing law through services and intellectual property.
%23247008: ARURI, NASEER H. - Jordan : a study in political development (1921-1965).
%23101533: ARZOUMANIAN, Z., F. VAN DER HOOFT & E.P.J. VAN DEN HEUVEL. - Pulsar Timing, General Relativity and the Internal Structure of Neutron Stars. : Proceedings of the colloquium, Amsterdam, 24-27 September, 1996.
%23203977: AS-SJAIKH, HANAAN. - Vrouwen tussen hemel en zand.
%2352684: AS, G.G. VAN. - November-alarm. De revolutie-bedreiging in Nederland November 1918. Gedenkboek.
%23121256: ASAD, MUHAMMAD. - The principles of state and government in Islam.
%23101537: ASBECK, F.M. VAN. - Oligarchie en democratie in onze statensamenleving.
%239039: ASBECK, F.M. VAN. - Onderzoek naar den juridischen wereldbouw. Diss.
%23259293: ASBECK, F.M. VAN. - Onderzoek naar den juridischen wereldbouw.
%23261262: ASCH, PETER. - Economic theory and the antitrust dilemma.
%2380148: ASCHBACH, JOSEPH VON. - Geschichte Kaiser Sigmunds.
%23160503: ASCHER, CAROL. - Simone de Beauvoir : a life of freedom.
%2390321: ASCHERI, MARIO. - I diritti del Medioevo italiano : secoli XI-XV.
%23230261: ASCHERI, CARLO. - Feuerbachs Bruch mit der Spekulation : Einleitung zur kritischen Ausgabe von Feuerbach : Notwendigkeit einer Veränderung (1842).
%2389184: ASCHHEIM, STEVEN E. - Culture and Catastrophe : German and Jewish confrontations with National Socialism and other crises.
%23179142: ASCHHEIM, STEVEN E. (ED.) - Hannah Arendt in Jerusalem.
%23169150: D'ASCOLI, SYLVIA. - Sentencing in International Criminal Law : the UN ad hoc Tribunals and Future Perspectives for the ICC.
%2348057: ASHALL, DR FRANK - Remarkable Discoveries!.
%23154019: ASHALL, FRANK - Remarkable Discoveries!
%2376102: ASHBURNER, WALTER. - Nomos Rhodioon nautikós : the Rhodian sea-law, edited from the manuscripts.
%23108725: ASHBY-BEACH, GENETTE - The Song of Roland : a Generative Study of the Formulaic Language in the Single Combat.
%23243135: ASHER, ROBERT., GOODHEART, LAWRENCE B. - Murder on trial : 1620-2002.
%23180289: ASHFORD, JOSE B. - Death Penalty Mitigation: A Handbook for Mitigation Specialists, Investigators, Social Scientists, and Lawyers.
%2348433: ASHIHARA, TARO. - Taro Ashihara : program and style.
%2315273: ASHLEY, W.J. - Surveys : historic and economic.
%23220645: ASHLEY, LEONARD R. N. - The complete book of magic and witchcraft.
%23222160: ASHTON, DORE. - Terence La Noue.
%2335862: ASHTON, DORE. - Rosa Bonheur : a life and a legend.
%23225468: ASHTON, DORE. - Terence La Noue.
%23255163: ASHWORTH, ANDREW. - The criminal process : an evaluative study. 2nd edition.
%233567: HUMAN RIGHTS WATCH-ASIA. - Death by default : a policy of fatal neglect in China's state orphanages.
%23209467: ASIAN AFRICAN LEGAL CONSULTATIVE COMMITTEE, SECRETARIAT. - Constitutions of African States.
%2352452: DAVID BARRY DESMOND ASKER. - Aspects of metamorphosis : fictional representations of the becoming human.
%23232818: ASKIN, KELLY D. & DOREAN M. KOENIG (EDS.) - Women and International Human Rights Law. Volume 1: Introduction to Women's Human Rights Issues; Volume 2: International courts, instruments, and organizations and select regional issues affecting women; Volume 3.
%2323518: ÅSLUND, ANDERS & MARTHA BRILL OLCOTT (EDS.) - Russia after communism.
%2387435: ÅSLUND, ANDERS. - Gorbachev's struggle for economic reform.
%23175918: ASMA, STEPHEN T. - Following form and function : a philosophical archaeology of life science.
%2371887: ASMA, STEPHEN T. - On Monsters: An Unnatural History of Our Worst Fears.
%2335633: ASMUTH, CHRISTOPH (ED.) - Kant und Fichte - Fichte und Kant.
%2395484: ASPASIUS., MICHAEL OF EPHESUS. - On Aristotle's Nicomachean ethics 8 and 9.
%23242655: ASPESLAGH, ROB & SUSANNE RAVEN (ED.) - De multiculturele samenleving, een wensdroom? : de integratie van migranten in de samenlevingen van Nederland en Duitsland.
%23207635: ASPESLAGH, ROB & SUSANNE RAVEN (ED.) - Een lastige erfenis: De rol en betekenis van het Duits verzet tegen Hitler.
%23240416: D'ASPREMONT, JEAN. - Formalism and the sources of international law : a theory of the ascertainment of legal rules.
%23248364: ASSCHE, FERDINAND VAN. - De consumptie der inlanders te Elizabethstad [Congo] : proeve van onderzoek naar haar structuur en ontwikkelingstendens.
%2373271: ASSCHER, A. WILLIAM & ERIC SANDERS. - Farbatlas der Nephrologie.
%23126898: ASSCHER-PINKHOF, CLARA. - Danseres zonder benen.
%23107900: ASSCHER-VONK, I.P. (ET AL.) - De zieke werknemer.
%2333999: ASSCHER, B.J. ... [ET AL.] - Onverwijlde spoed : het kort geding en andere spoedprocedures in het Nederlands recht : bundel, verschenen ter gelegenheid van het 7e lustrum van de Vereniging De Jonge Balie Utrecht.
%2346570: ASSCHER-VONK, I.P. (ET AL.) - Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
%23184987: ASSCHER-VONK, I.P. (ED.) - Gelijke behandeling: regels en realiteit : een juridische en rechtssociologische analyse van de gelijke-behandelingswetgeving.
%23126426: ASSCHER-PINKHOF, CLARA. - Sterrekinderen.
%2324828: ASSCHER-VONK, I.P. - Toegang tot de dienstbetrekking.
%2380783: ASSCHER-VONK, I.P. - Equality in Law between Men and Women in the European Community. The Netherlands.
%23101538: ASSELBERGS, W.J.M.A. (BETER BEKEND ALS ANTON VAN DUINKERKEN). - Guido Gezelle's kerkhofblommen, 1858-1958.
%23101540: ASSELBERGS, W.J.M.A. (BETER BEKEND ALS ANTON VAN DUINKERKEN). - Tussen Vosmaer en Tollens
%23201129: ASSELDONK, GERARDUS A. VAN. - De Nederlanden en het westers schisma (tot 1398).
%23199620: ASSELDONK, GERARDUS A. VAN. - De Nederlanden en het westers schisma (tot 1398).
%23207668: ASSELDONK, ANTONIUS GERARDUS MARTINUS VAN. - Mass-individualisation : business strategies applying networked order to create economic value in heterogeneous and unpredictable markets.
%23115002: ASSELT, MARJOLEIN B.A. VAN. - Perspectives on Uncertainty and Risk. The PRIMA Approach to Decision Support.
%23207927: BERT VAN DEN ASSEM. - Sterke papieren : praktische gids in de wereld van beveiligd waardedrukwerk.
%2376104: ASSEMANI, GIUSEPPE SIMONE. - Bibliotheca iuris orientalis canonici et civilis. 1: Codex canonum ecclesiae Graecae; 2: Codex juris civilis ecclesiae Graecae; 3: Appendix I ad Codicem juris canonici et civilis ecclesiae Graecae; 4: Appendix II; 5: Appendix III. (1766).
%23201631: ASSEN, MARCEL FULCO VAN. - Empirical studies in discrete parts manufacturing management.
%23190364: ASSER, CAREL. - Het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek vergeleken met het Wetboek Napoleon. Nagelaten werk.
%236864: ASSER, T.M.C. - Schets van het Internationaal Privaatregt.
%23220517: ASSER, CAREL. - Het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek vergeleken met het Wetboek Napoleon. Nagelaten werk.
%23170074: ASSER, W.D.H. - Civiele cassatie.
%2345694: ASSER, W.D.H. - Bewijslastverdeling.
%23232215: ASSER, HENDRIK LODEWIJK. - De buitenlandsche betrekkingen 1860-1889 : schets eener parlementaire geschiedenis.
%2356448: ASSER, W.D.H. - In solidum of pro parte : een onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de hoofdelijke en gedeelde aansprakelijkheid van vennoten tegenover derden.
%2375649: ASSER, CAREL. - Het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek vergeleken met het Wetboek Napoleon. Nagelaten werk.
%2338543: ASSER, CAREL. - Het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek vergeleken met het Wetboek Napoleon. Nagelaten werk.
%23236259: ASSERI, ALI S. AWAHD. - Combating terrorism : Saudi Arabia's role in the War on Terror.
%23231119: ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO DELLA ASSICURAZIONI (A.I.D.A.). - Atti del primo congrasso internazionale di diritto delle assicurazioni : Roma, 4-7 avrile 1962.
%23160639: ASSINK, BASTIAAN F. & DANIELLA A.M.H.W. STRIK. - Ondernemingsbestuur en risicobeheersing op de drempel van een nieuw decennium: een ondernemingsrechtelijke analyse.
%23115577: ASSINK, H. - Handleiding bij den cursus in zelfverdediging, systeem W.K. [Wladimir M. Kasulalow.
%23160656: ASSINK, BASTIAAN F. & DANIELLA A.M.H.W. STRIK. - Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht' van 8 december 2009 inzake Ondernemingsbestuur en riscobeheersing op de drempel van een nieuw decennium: een ondernemingsrechtelijke analyse.
%23263691: ASSOCIATES, O'REILLY & - The Internet and Society.
%2322296: AMERICAN ECONOMIC ASSOCIATION (ED.) - Readings in the theory of international trade. Selected by a Committee of The American Economic Association.
%2385498: NATIONAL CONFECTIONERS ASSOCIATION. - Straight talk about candy and chocolate.
%23117396: THE JAPAN BRANCH OF THE INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION. - The Japanese Annual of International Law, No. 9 (1965).
%2348712: AMERICAN ECONOMIC ASSOCIATION (ED.) - Readings in the theory of income distribution.
%2348714: AMERICAN ECONOMIC ASSOCIATION (ED.) - Readings in business cycle theory.
%23218470: INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY ASSOCIATION (ISSA). - Relations between social security institutions and the medical profession.
%23116092: AMERICAN BAR ASSOCIATION. - The rule of law in the United States. A survey.
%23148235: AMERICAN ECONOMIC ASSOCIATION (ED.) - Readings in the Economics of Taxation.
%23218429: INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY ASSOCIATION (ISSA). - Sickness Insurance. National Monographs. International Social Security Association. XIIth General Meeting, Mexico City, 23 november to 3 december 1955. Report II.
%23196425: JAPAN FOOD HYGIENE ASSOCIATION. - The Japanese standards of food additives.
%2364697: BRITISH OPTICAL ASSOCIATION. - Transactions of the International Ophtalmic Optical Congress, 1961.
%23208394: INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION. - Environmental pollution and individual rights : an international symposium.
%2396081: AMERICAN ECONOMIC ASSOCIATION (ED.) - Readings in fiscal policy.
%2361556: INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION. - Report of the twenty-ninth Conference held at the Town Hall, Portsmouth, England, may 27th-31st, 1920.
%2362281: ASSORODOBRAJ-KULA, N., C. BOBROWSKI, H. HAGEMEYER, W. KULA & J. LOS (EDS.) - Studies in economic theory and practice : essays in honor of Edward Lipinski.
%23234546: ASSOULINE, PIERRE - Hergé : the man who created Tintin.
%23118466: AST, JACKO VAN. - Interactief watermanagement in grensoverschrijdende riviersystemen.
%23173894: ASTARITA, TOMMASO. - Village justice : community, family, and popular culture in early modern Italy.
%23125850: ASTER, E. VON. - Die Philosophie der Gegenwart.
%23137847: ASTER, E. VON. - Geschichte der Philosophie. 2. verbesserte Auflage.
%2331087: ASTIN, A. E. - Scipio Aemilianus.
%23237813: ASTL, JOSEF & ERNST-OTTO RATHLEFF. - Das Glücksspiel : Sammlung der geltenden Bestimmungen für Glücksspiele, Lotterien, Ausspielungen und andere Spiele.
%23157392: ASTON, PHILIP J. - Nonlinear mathematics and its applications.
%2315310: ASTRATH, WILLI. - Die vita communis der Weltpriester.
%2374591: ASTURC, A. & J. GIROUX. - Les médicaments galéniques officinaux. Étude pharmacologique.
%23101213: ASVAGHOSHA., COWELL, EDWARD B. (ED.) - The Buddha-Karita, or Life of Buddha.
%2327886: ATAL, YOGESH - Poverty and Participation in Civil Society.
%23200021: ATALAY, M. EMIN. - Entwicklung und Organisation öffentlicher und genossenschaftlicher Förderungseinrichtungen des Handwerks und Kleinhandels in der Türkei.
%23222337: ATEN, D. - Krommenie zevenhonderdvijftig.
%2367638: ATHIAS, JOS. & HOOGHT, EVERARDUS VAN DER (EDS.) - [Torah Nevi'im Ketuvim] Biblia Hebraica, secundum ultimam editionem.
%23145682: ATHOLL, HERTOGIN VAN. - The Conscription of a People.
%2349335: ATIYAH, P.S. - An introduction to the law of contract.
%23218911: ATIYAH, P.S. - An introduction to the law of contract.
%23230212: ATKIN, NICHOLAS & FRANK TALLETT. - Priests, prelates and people: a history of European catholicism since 1750.
%23261901: ATKINS, RICHARD D. - The alleged transnational criminal : the second biennial international criminal law seminar.
%23186144: ATKINSON, JANE MONNIG. - The art and politics of Wana shamanship.
%2319546: ATKINSON, JANE MONNIG. - The art and politics of Wana shamanship.
%2358209: ATKINSON, C.W. - The oldest vocation : christian motherhood in the Middle Ages.
%23124715: ATKINSON, A.C. & FIENBERG, S.E. (EDS.) - A Celebration of Statistics. The ISI Centenary Volume. A Volume to Celebrate the Founding of the International Statistical Institute in 1885.
%23203365: ATKISSON, ARTHUR & RICHARD S. GAINES (EDS.) - Development of air quality standards : [proceedings of the symposium, held October 23 to 25, 1969, Santa Barbara, Cal.].
%23145353: ATLAS, RONALD M. - Microbiology. Fundamentals and Applications. 2nd Ed.
%23173556: ATMOSOEDIRDJO, SLAMET PRAJOEDI. - Vergelijkende adatrechtelijke studie van Oostjavase Madoerezen en Oesingers.
%23214781: ATTALI, JACQUES & MARC GUILLAUME. - L'anti-économique.
%23140181: ATTEMA, DIRK SIJBOLT. - De Mohammedaansche opvattingen omtrent het tijdstip van den jongsten dag en zijn voorteekenen.
%23211898: ATTERIDGE, A. HILLIARD. - Napoleon's brothers.
%23417: ATTESLANDER, PETER (ED.) - Comparative anomie research : hidden barriers, hidden potential for social development.
%23238672: ATTISANI, ANTONIO., HOUSE, JANE. - Twentieth-century Italian drama : an anthology : the first fifty years.
%23179113: ATWATER, ELTON. - American regulation of arms exports.
%2358438: ATWOOD, ROLAND C. ... [ET AL.] - Atwood's catalogue of United States and Canadian transportation tokens : describes in detail, and gives the approximate market value, of every known transportation token issued in the United States of America, U.S. possessions, and Canada, up to January, 1958.
%2362098: AUBEL, C.P. - Persoon en pers : over onrechtmatige aantasting van persoonsbelangen door perspublikaties.
%233931: AUBEL, C.P. - Vrijwaring en verhaal.
%2316146: AUBERT, VILHELM. - Proeven van rechtssociologie.
%23230531: AUBERT, VILHELM. - Proeven van rechtssociologie.
%23231064: AUCTOR. - Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen.
%23174370: AUDEBERT, A. - Les conceptions induites : aspects médicaux, psychologiques, éthiques et juridiques des nouvelles techniques de procréation artificielle.
%2393984: AUDIN, MARIUS. - Les livrets typographiques des fonderies francaises créées avant 1800 : étude historique et bibliographique.
%23210223: AUDIN, JEAN-MARIE VINCENT (1793 - 1851). - Histoire de la vie, des ouvrages et des doctrines de Calvin. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée. Volume I [-II].
%23236237: AUDIT, BERNHARD. - Droit international privé.
%23191513: AUDRETSCH, DAVID B. ... [ET AL.] - Innovation, industry evolution, and employment.
%2399376: AUDRETSCH, DAVID B. - The market and the state : government policy towards business in Europe, Japan, and the United States.
%2358319: AUE, HARTMANN VON. - Der arme Heinrich : ein mittelhochdeutsches Märchen.
%2376106: AUER, FRANZ. - Das Stadtrecht von München nach bisher ungedruckten Handschriften mit Rücksicht auf die noch geltenden Rechtssätze und Rechtsinstitute herausgegeben.
%23176906: AUERBACH, JEROLD S. - Unequal justice : lawyers and social change in modern America.
%2335584: AUERBACH, JEROLD S. - Rabbis and lawyers: the journey from Torah to constitution.
%23257712: AUERBACHER WILSON, AMY., SIDNEY LEONARD GREENBLATT & RICHARD WHITTINGHAM WILSON (EDS.) - Deviance and social control in Chinese society.
%2343812: AUFFENBERG, W. - The Bengal Monitor.
%23110204: AUFRICHT, HANS. - Comparative survey of central bank law.
%23233375: AUGHTON, PETER. - The transit of Venus : the brief , brilliant life of Jeremiah Horrocks , father of British astronomy.
%2338260: AUGIER, PAUL. - Arbitrage et surarbitrage dans les conflits collectifs du travail.
%23109733: AUGUST, EUGENE R. - John Stuart Mill: a mind at large.
%2362998: OONCLAIR AUGUSTE. - De la Révolution et de la Restauration des vrais principes sociaux à l'époque actuelle.
%23257475: AUGUSTINE, SAINT - Les Soliloques de saint Augustin, traduits du latin.
%23208478: AUGUSTINE, SAINT, CAILLAU, ARMAND-BENJAMIN (1765-1802). - Sancti Aurelii Augustini, Hipponensis Episcopi, Sermones inediti, cura et studio D. A.B. Caillau...
%23182990: AUGUSTINE, SAINT, AUGUSTINE, ST. - Sancti Aurelii Augustini, Hipponensis episcopi. Confessionum libri XIII emendatissimi et notis illustrati, cum novis in singula capita argumentis.
%2324687: AUGUSTINE, DOLORES L. - Red Prometheus: Engineering and Dictatorship in East Germany, 1945-1990 (Transformations: Studies in the History of Science and Technology)
%2396341: AUGUSTINE, SAINT - B. Augustini et veterum ejusdem discipulorum Opuscula insigniora adversus Pelagianos et eorum reliquias ...Tomus primus [-tertius]...Iuxta editionem Plantinianam, quantum fieri potuit.
%23198410: AUGUSTINUS, AURELIUS. - Augustinus' belijdenissen.
%2319234: AUGUSTTIJN, C. - Reformatorica : teksten uit de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme.
%2382726: AULARD, ALPHONSE. - Le culte de la raison et le culte de l'être suprême (1793-1794) ; essai historique.
%2376108: AULARD, ALPHONSE, & BORIS MIRKINE-GUETZÉVITCH. - Les déclarations des droits de l'homme : textes constitutionnels concernant les droits de l'homme et les garanties des libertés individuelles dans tous les pays.
%2396937: AULARD, ALPHONSE. - Histoire politique de la Révolution francaise : origines et développements de la democratie et de la République (1789-1804).
%23157165: AULD, A. GRAEME. - Understanding poets and prophets : essays in honour of George Wishart Anderson.
%23247065: D'AULNIS DE BOUROUILL, JOHAN BARON. - Het inkomen der maatschappij : eene proeve van theoretische staathuishoudkunde.
%23245580: AULT, JULIE AND OTHERS. - Wolfgang Tilmans
%23233105: AUNE, BRUCE. - Kant's theory of morals.
%23140583: AUNGIER, GEORGE JAMES (ED.) - Croniques de London: Depuis L'An 44 Hen. 111 Jusqu'a'L'am 17 Edw. III.
%23225661: AUPERS, GERARD JOHANNES. - De gevolgen van oorlog voor burgers : een kwantitatief-empirische beschrijving van de effecten van oorlogvoering met conventionele wapens, in relatie tot technologische ontwikkelingen.
%2340276: AUSEMS-HABES, H. (RED.). - Congres Recht en Raciale Verhoudingen : verslag van een op 21 januari 1983 gehouden congres.
%23228173: AUSTIN, GREG - Japan and Greater China: Political Economy and Military Power in the Asian Century.
%23226357: AUSTIN, RICHARD CARTWRIGHT. - Building Utopia : erecting Russia's first modern city, 1930.
%2331816: AUSTIN, SCOTT - Parmenides and the history of dialectic : three essays.
%2343885: AUSTIN, JAMES H. - Chase, Chance, and Creativity: The Lucky Art of Novelty.
%23193206: AUSTIN, JAMES H. - Chase, chance and creativity : the lucky art of novelty.
%2335087: AUSTIN, DENNIS (ED.) - Liberal democracy in non-western states.
%23204672: AUSTIN, GREG & STUART HARRIS. - Japan and Greater China: Political Economy and Military Power in the Asian Century.
%2343613: AUSTIN, JAMES H. - Chase, Chance, and Creativity: The Lucky Art of Novelty.
%2343024: AUSTRUY, JACQUES. - Structure économique et civilisation : L'Égypte et le destin économique de l'Islam.
%2348607: AUTHOR, NO - The China circle : economics and electronics in the PRC, Taiwan, and Hong..
%23246082: AUTIN GRAZ, MARIE-CHRISTINE. - Children in painting.
%23246659: AUTRET, MATTHIEU., GALICHON, ALFRED., VÉRON, NICOLAS. - Smoke & Mirrors , Inc . : accounting for capitalism.
%23162310: AUTSCH, SABIENE & FRIEDERIKE FAST. - Atelier + Küche = Labore der Sinne : [anlässlich der Ausstellung Atelier + Küche = Labore der Sinne, 12. Mai - 16. September 2012] = Atelier + Kitchen = Laboratories of the senses.
%23229653: AUTY, RICHARD M. - Approaches to Sustainable Development.
%2323291: AUTY, ROBERT; ROBERT-HENRI BAUTIER ... [ET AL.] (EDS.) - Lexikon des Mittelalters. Band 1-10. Band 1: Aachen bis Bettelordenskirchen; Band 3: Bettlerwesen bis Codex von Valencia; Band 3: Codex Wintoniensis bis Erziehungs- und Bildungswesen; Band 4: Erzkanzler bis Hiddensee; Band 5: Hiera-Mittel bis Lukanien; Band 6: Lukasbilder bis Plantagenêt; Band 7: Planudes bis Stadt (Rus') ; Band 8: Stadt (Byzantinisches Reich) bis Werl; Band 9: Werla bis Zypresse; Anhang; Band [10]: Registerband.
%2351222: AUXTER, THOMAS. - Kant's moral teleology.
%2312094: AVEBURY, LORD. - Prehistoric Times as illustrated by ancient remains and the manners and customs of modern savages.
%2369620: AVENARIUS, MARTIN ... [ET AL.] - Rechtswissenschaft als juristische Doktrin : ein rechtshistorisches Seminar in Stockholm, 29. bis 30. Mai 2009.
%23243236: D'AVENEL, VICOMTE G. - Histoire de la fortune Francaise. La fortune privée a travers sept siècles.
%23224468: AVERDIJK, MARGIT DIANNE ESTHER. - Individuals' victimization patterns over time.
%23196831: AVERMAETE, ROGER. - Frans Masereel.
%23219364: AVERY, EVELYN G. - The magic worlds of Bernard Malamud.
%2349877: AVIANUS - The fables of Avianus.
%2362963: AVICENNA. - Leerdicht der geneeskunst.
%23219706: AVILÉS, WILLIAM. - Global capitalism , democracy , and civil-military relations in Colombia.
%2357482: AVINS, C. - Border crossings. The West and Russian identity in Soviet Literature 1917-1934.
%2368173: AVOIRD, W.J. VAN DER. - Doelvermogens in het fiscale recht; een beschrijving van het fiscale landschap per 1 januari 2010.
%2383672: AVORT, A.J.P.M. VAN DER - De gulzige vrij-blijvendheid van expliciete relaties. Diss.
%23248838: VAR-WERKGROEP VIERDE TRANCHE AWB. - De vierde tranche Awb : commentaar en vraagpunten.
%23232549: AWESTA, AMBROGINO GHARIV. - Freedom of expression in a pluralistic world order.
%23231598: AWKWARD, MICHAEL - Soul Covers: Rhythm and Blues Remakes and the Struggle for Artistic Identity (Aretha Franklin, Al Green, Phoebe Snow).
%23190229: AWOTOKUN, KUNLE - Governance and Legislative Control in Nigeria.
%23131720: AXSOM, RICHARD H. - Printed stuff : prints , posters , and ephemera by Claes Oldenburg : a catalogue raisonné 1958-1996.
%23130555: AXTELL, JAMES - The Indians' New South. Cultural Change in the Colonial Southeast.
%23118564: AYAS, K - Design for learning for innovation; Project management for new product development,
%23248512: AYBERK, URAL. - Le mécanisme de la prise des décisions communautaires en matière de relations internationales.
%2352487: AYDELOTTE, W.O. (ED.). - The history of parliamentary behavior.
%23164309: AYDIN, SERDAR & UFUK UGUR. - Sirketiniz Hollanda pazarinda, 2005 : Hollanda'da sirket kurmak isteyen veya sirket sahibi girisimcilere yönelik cözümler = Uw bedrijf op de Nederlandse markt : antwoorden voor u als Turkse ondernemer op de Nederlandse markt.
%23215360: NURI EMRAH AYDINONAT. - Explaining unintended consequences of human action : an inquiry into the role of conjectures in social sciences.
%23171197: AYER, A.J. - Russell.
%23174803: AYER, A.J. - Over de persoonlijkheid : wijsgerige opstellen.
%23233580: AYER, A.J. - Probability & evidence.
%2369971: AYER, A.J. - Thomas Paine.
%23150908: AYER, A.J. - Kernproblemen van de filosofie.
%23192962: AYER, A.J. - Probability and evidence.
%23222772: AYERS, WILLIAM. - Teaching for social justice : a Democracy and education reader.
%23181504: AYNSLEY, JEREMY. - Graphic design in Germany : 1890-1945.
%23219846: AYOUB, MAHMOUD M. - The Qur'an and its interpreters. Volume II : The House om 'Imran.
%23204889: AYOUN, DALILA. - Parameter Setting in Language Acquisition.
%239135: EL-AYOUTI, YASSIN. - The United Nations and decolonization: The role of Afro-Asia.
%23104426: EL-AYOUTY, YASSIN & HUGH C. BROOKS (EDS.) - Africa and international organization.
%23233423: EL-AYOUTY, YASSIN - The Organization of African Unity After Thirty Years.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

9/13