Antiquariaat Klikspaan
Hooglandse Kerkgracht 49, 2312 HS Leiden, The Netherlands. Tel: [+31] (0)71 5144630 - 5234733            Email: maanen@antiqklikspaan.demon.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
J117711: BOYLSTON, H DORE - Achter de schermen
D102111: BOYMANS, J A - Le Garde d'Honneur, ou Episode du règne de Napoléon Bonaparte
J45360: BOYSTON, HELEN DORE - carol in het zomer-theater
J74790: BOZZOLINI-JÄGER, ELSA - Kariem en Ali doen ook mee en andere verhalen
F65164: BRAAK, MENNO TER EN ANDEREN (RED.) - Forum : maandschrift voor letteren en kunst. 1e jaargang, nummer 1
J74277: BRAAK-HUIZINGA, G A TER - De beste; Kerstvacantie in de Achterhoek
J53336: BRAAKE, RIEK TER - Jannetje-dom
J65143: BRAAKE, RIEK TER - Hannie's verjaardag
J97012: BRAAKE, RIEK TER - Jansje naar Zonnehoek
J76338: BRAAKE, RIEK TER - Josientje van de dokter
I80074: BRAAKE, DIANA TER EN PETRA KLAPWIJK - De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking met Nicaragua 1979-1990
J109683: BRAAKENSIEK, JOHAN (ILL.) - Practische taallessen, 1e bundel
T116286: BRAAM, ARIS VAN - Bloei en verval van het economisch-sociale leven aan de Zaan in de 17de en 18de eeuw
J52032: BRAAM, SUZANNE (BEW.) - Het avontuur van kabouter David
J54810: BRAAM, SUZANNE - Widget en de olifantenstropers
J55206: BRAAM, SUZANNE - Het geheim van kabouter David
I117759: BRAAM HOUCKGEEST, L A VAN - Het antidienstvervangingbond als middel tot aanvulling der gelederen van Korps Mariniers
J76112: BRAAM, SUZANNE - Carolien heeft het altijd koud
J76889: BRAAM, SUZANNE - Tom is verliefd
J81696: BRAAMHORST, JAN EN LEONIE KOOIKER - Een barre berentocht
W100769: BRAAS, LE CHEVALIER - La législation nobiliaire en Belgique
T108844: BRAAT, SYLVIA EN ANDEREN - Nog niet uitgeblust : drie eeuwen Vrijwillige Brandweer Oegstgeest
J24970: BRAAT, PADDY - Ontvoerders op het spoor
T91946: BRAAT, L P J - Op zoek naar Byzantium : Hellas hervonden
F23240: BRABANT, LUC VAN - De vijfentwintig sonnetten van Louïze Labé
J71873: BRABANT, JAN VAN - Jaap, de vliegende hollander : een avontuurlijke geschiedenis van koene vliegers en stoute ondernemingszin
F102246: BRABANT, ELSE VAN - Etha
F96000: BRABANT, AD VAN - Moeders nalatenshap
T115826: BRABER, J L - Stad aan 't Haringvliet zoals het was..
T116935: BRABER, COR VAN DEN - Amersfoort getekend : rondgang door een oude stad
S112575: BRABER, HELLEKE VAN DEN EN ANDEREN / EINDRED. INGRID KENTGENS EN ANDEREN - Van particuliere verzameling in Amsterdam naar openbare collectie in Venlo : Maarten & Reina van Bommel-van Dam, de ontstaansgeschiedenis van Museum van Bommel van Dam
T119382: BRABERS, JAN - Een Arnhems burger bij uitnemendheid : levensbericht van W.H. Dullert 1817-1881
W117417: BRACEWELL-MILNES, BARRY - The economics of international tax avoidance : political power versus economic law
B83729: BRACHES, HULDA HENRIETTE - Jenseitsmotive und ihre Verritterlichung in der deutschen Dichtung des Hochmittelalters
000558: BRACK, HANS (REFERENDAR AUS GIESSEN) - Charles Goring's Lehre Vom Verbrecher.
J77002: BRADBURNE, E S - Rainbow's end. Silver book 1
J57546: BRADBURY, LYNN - Santa Claus has a busy night
J71377: BRADBURY, LYNNE - The first christmas
J93523: BRADLEY, HELEN - Miss Carter came with us
J30812: BRADLEY, HELEN - Leentje Bley gaat graag naar zee (ze mag dan met de sportrein mee)
J98761: BRADLEY, HELEN - And Miss Carter wore pink : scenes from an Edwardian childhood
J78130: BRADLEY, HELEN - Miss Carter came with us
B94432: BRADLEY, BRIGITTE L - Zu Rilkes Malte Laurids Brigge
J87321: BRADMAN, TONY - Night-time
J88238: BRADMAN, TONY - Night-time
J68565: BRADY, IRENE - De bevers
J77380: DE BRAECKELEER, NICO - Duivelsduister
D92070: BRAEMER, FRANK - l'Architectue domestique du Levant a l'age du fer : protohistoire du Levant
J95121: BRAGA JR. (=WILHELM BUSCH) - De geschiedenis van een muis
T96633: BRAGANCA, D CARLOS DE - Diario nautico do yacht "Amélia" : campanha oceanografica relizada em 1897
B92037: BRAGINSKY, V I - The system of classical Malay literature
A86145: BRAGINSKY, VLADIMIR I AND ELENA M DIAKONOVA (ED.) - Images of Nusantara in Russian literature
B119099: BRAGINSKY, V I - …And sails the boat downstream : Malay Sufi poems of the boat
001510: BRAGINSKY, V.I. - Yang Indah, Berfaedah Dan Kamal : Sejarah Sastra Melayu Dalam Abad 7 - 19
S109335: BRAHAMMAR, GUNNAR AND ANNA LENA LINDBERG - Arkiv för dekorativ konst, The museum of sketches
P118200: BRAILSFORD, H N - Hoe redden wij Europa?
J25181: BRAITHWAITE, MAX - Avontuur in een goudmijn
J63533: BRAITHWAITE, MAX - Avontuur in een goudmijn
T118984: BRAK, PIET EN HENK LEMCKERT (SAMENST. EN REDACTIE) - Leer mij Loosduinen kennen : een dorpswandeling door de 20e eeuw
J110358: BRAKEL, MARIO VAN - Dagboek van August Tholen
K77793: BRAKEL, WILHELMUS A - Dat is redelyke godtsdienst, in welken de goddelyke waerheden des Genade-verbondts worden verklaert etc. 3 delen in 2 banden
F113907: BRAKMAN, WILLEM - Typograaf
F63038: BRALLEPUT, KAREL (= SIMON CARMIGGELT) - Al mijn gal : raillerende rijmen
J75620: BRAMBÖCK, PETER (SAMENST.) - Roodkapje en andere verhalen van Charles Perrault, Madame d'Aulnoy en Madame Leprince de Beaumont
J62962: BRAMBÖCK, PETER (SAMENST.) - Aladdin en andere verhalen uit 1001 nacht
K72275: BRAMER, JOANNES - Over het Jansenismus ter beantwoording der zoogenaamde minzame brieven van eenen schrijver, schuilende onder den naam van L. Vindex`. 1e deel
H77176: BRAMER, MAX AND VAGAN TERZIYAN (ED.) - Industrial applications of semantic web : proceedings of the 1st IFIP WG12.5 working conference on industrial applications of semantic web, August 25-27, 2005, Jyväskylä, Finland
A117422: BRAND, J VAN DEN - Nog eens: de millioenen uit Deli, of De slavernij der Ned.-Indische arbeiders
T77918: BRAND, MARTIN EN ANDEREN - Langendijk 6-8 te Vianen : geschiedenis van het huis en zijn bewoners
D114847: BRAND, ALBERT - Geschichte des Fürstbistums Münster : ein Heimatführer im Rahmen der westfälisch-deutschen Geschichte
W69303: BRANDELER, LOUIS ANTONIUS VAN DEN - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de staatswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Leiden
J68986: BRANDER, H - Meisje, dans de wereld in
T119126: BRANDERHORST, H A C - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland 1816-1966 : de eerste vijftig jaar
A112196: BRANDES, J L A - Archaeologisch onderzoek op Java en Madoera. I: Beschrijving van de ruïne bij de desa Toempang genaamd Tjandi Djago, in de residentie Pasoeroean
J45308: BRANDES, SOPHIE - Billie uit de binnenstad
001672: BRANDHOF, J.C.E. VAN DEN - De Besluitwetgeving Van de Kabinetten de Geer En Gerbrandy
J92460: BRANDS, GERARD - Een krekel voor de keizer : dierenverhalen
J60445: BRANDS, GERARD - Padden verhuizen niet graag : avonturen met dieren
J61029: BRANDS, GERARD - Meneer Beck gaat even een krant kopen en vierentwintig andere gekke verhalen
J65575: BRANDS, GERARD - De jongen die de zee wilde zien
J114876: BRANDS, GERARD - Sara en Lijsje, twee honden en ik
J109648: BRANDS, GERARD - Het schaap in de luie stoel en andere avonturen met dieren
F27743: BRANDSTETTER, ALOIS - Romulus und Wörthersee : ein poetisches Wörterbuch
K107770: BRANDT, KASPAR - Een-en-twintig zielroerende leer-redenen: bestaande in tien predikatien over het Onze vader, of het volmaakste Gebedt des Heeren en elf bede en boet-predikatien over verscheide texten der Heilige Schriftuur
B45383: BRANDT CORSTIUS, J C - Het poëtisch programma van Tachtig : een vergelijkende studie
B56901: BRANDT CORSTIUS, J C - De dichter Marsman en zijn kring
D114139: BRANDT, HARTWIG - Der lange Weg in die demokratische Moderne : deutsche Verfassungsgeschichte von 1800 bis 1945
F112470: BRANDT, WILLEM - Reizend achter het heimwee : vroegere en latere verzen gekozen en ingeldi door Ed. Hoornik
J111923: BRANDT, HANNE - Katzennächte
B95592: BRANG, PETER - Studien zu Theorie und Praxis der russischen Erzählung 1770-1811
J80850: BRANLEY, FRANKLYN M EN HENK VAN DORP - Beestenweer : over het hoe en waarom van onweer, zon en sneeuw
P82955: BRANTSEN, VIVIAN BARON - Liever Hottentot dan edelgermaan! : enkele kantteekeningen op het hedendaagsch gebeuren hier te lande
J87352: BRASHARES, ANN - De 3e zomer van de spijkerbroek
J91694: BRASHARES, ANN - 4 vriendinnen voor altijd
J92405: BRASHARES, ANN - Echte vriendinnen
J103526: BRASHARES, ANN - De 2e zomer van de spijkerbroek
B28618: BRASS, HERTA - Der Wandel in der Auffassung des Menschen im englischen Roman vom 18. Zum 20. Jahrhundert (Teildruck)
J78754: BRASSEY, RICHARD - Look into their eyes
J86736: BRATTSTRÖM, INGER - Na dat feestje
U94473: BRAUER, HEINRICH - Die Bücherei von St. Gallen und das althochdeutsche Schrifttum
J118721: BRAUN, SEBASTIEN - Brrr! Brrr! Hoe doet dit dier?
J117899: BRAUN, J (SAMENST.) - Sinterklaas is jarig : de leukste sinterklaasliedjes
J116699: BRAUN, SEBASTIEN - De beestjesboom : een flapjesboek vol beestjes
F79894: BRAUN, JAC - Henkie : klucht in twee bedrijven
M112233: BRAUNSTEIN, JEAN-FRANCOIS - Broussais et le matérialisme : médecine et philosophie au XIXe siècle
D90513: BRAURE, MAURICE - Les documents néerlandais relatifs a l'occupation de la Flandre wallonne 1708-1713
D112976: BRAUW, LUCIE DE - Europe en de stier
N81728: BRAVO, FELIPE AND OTHERS (ED.) - Managing forest ecosystems: the cahllenge of climate change
J85264: BRAY, KITTY (VERZAMELD DOOR) - Miep en Minta : dagboek met origineele gezegden en teekninhen van Minta zelf (oud 6 jaar)
J99890: BRAY, LIBBA EN ANDEREN - Blind date : verboden passie
D96966: BRAZAO, EDUARDO - Em demanda do Cataio : a viagem de Bento de Goes a China (1603-1607)
J18927: BRAZIL, ANGELA - De "nieuwe" van Zonnehoek
J25399: BRAZIL, ANGELA - De meisjes van de derde klas
J61012: BRAZIL, ANGELA - Wilde Kitty
J114458: BRAZIL, A - De meisjes van de derde klas : een kostschoolverhaal
V98697: BRÉAL, MICHEL ET ANATOLE BAILLY - Dictionnaire étymologique latin
J108387: BREARLEY, JOHN - De blanke indiaan
D53325: BREASTED, JAMES HENRY - De verovering der beschaving. Deel 2: De Grieken
J62382: BREATHED, BERKELEY - Red ranger came calling : a guaranteed true christmas story
J20381: BREBIS, LAURENCE DE - De geheime grot
F117465: BRECHT, BERT - Im Dickicht der Städte : der Kampf zweier Männer in der Riesenstadt Chicago : Schauspiel
F57815: BRECHT, BERTOLD - Driestuiversroman
J27921: BRECK, VIVIAN - Andy in de branding
J54170: BRECKENRIDGE, GERALD - De radiojongens zoeken het verloren Atlantis
J29444: BREDA, ANS VAN - Rumoer om Sandra
J100848: BREDA, ANS VAN - Ontmoeting in Venetië
J91835: BREDA, JAN VAN - Zo leer ik lezen 7
J56466: BREDA, ANS VAN - Blijspel in Monte Carlo
J22817: BREDA, ANS VAN - Hanna zoekt haar vader
J26580: BREDA, ANS VAN - Manja`s ups en downs
J31993: BREDA, ANS VAN - Ursula trouwt in Singapore
J51234: BREDA, ANS VAN - Ursula trouwt in Singapore
R52762: BREDA, ANS VAN - 't Geluk wacht bij de evenaar
J56673: BREDA, ANS VAN - Het meisje uit de bloemenvallei
J70623: BREDA, JAN VAN - Analyseboek 3 + repetitie prentenboek : behorende bij "Zo leer ik lezen"
J117901: BREDA, ANS VAN - Het meisje José
J84566: BREDA, ANS VAN - Ontmoeting in Venetië
A109313: BREDA DE HAAN, J VAN - Rood-rot en andere ziekten in het suikerriet
J105786: BREDA, ANS VAN - Jacaranda Farm
F22881: BREDERO, G A - Dramatische werken 2 delen
F23539: BREDERO, G A - Griane : op zijn spreuk: Het Kan Verkeeren
F60797: BREDIUS, HENRIETTE - Kiekjes in het maanlicht en andere schetsen
J101129: BREDOW, KATARINA VON - Iedereen behalve jij
T108707: BREE, G W G VAN - Het stadhuis van Roermond
M112151: BREE, RINY VAN EN GABRIELE VAN THOOR - Natuurfilosofie, Schelling en de geneeskunde van Malfatti
J47488: BREE, LETTY VAN EN NANS VAN LEEUWEN - De proef
J57688: BREE, L VAN - Joost, de "Indiaan"
J76264: BREE, L VAN - Bamboemi op stap
A95761: BREE, L DE - Gedenkboek van de Javasche Bank 1828 - 24 januari - 1928. Deel I en II
J114536: BREEBAART, K EN CL. M H BAUER - Het kleine meertje op de heide
J98618: BREEDEN, CORRY - Zwarte verfkat
J95972: BREEDVELD, WALTER EN ANDEREN - Zonneboek 1950 van Herwonnen Levenskracht, instelling van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging
J103722: BREEMEN, B H VAN - Drie verhalen voor de jeugd
I85189: BREEMER, JOHANNES PETRUS MARIA VAN DEN - Onze aarde houdt niet van rijst : een cultureel antropologische studie van innovatie in de landbouw bij de Aouan van Ivoorkust
001266: BREEN, LEO VAN - Het Gebit : De Bedelares
J95620: BREEVOORT, JOHANNA - Gezegend en ten zegen : van de groene naar de zilveren bruiloft onzer geliefde koningin Wilhelmina der Nederlande
J91459: BREEVOORT, JOHANNA (PSEUDONIEM VAN M G BAKHOVEN-MICHELS) - Nella en haar konijntjes
J91569: BREEVOORT, JOH. (PSEUDONIEM VAN M G BAKHOVEN-MICHELS) - het meisje uit den lorrenwinkel
J97203: BREEVOORT, JOHANNA - Ten slotte vrienden
J25340: BREEVOORT, JOHANNA - Een zwervelinge naar huis
J27953: BREEVOORT, JOHANNA - Nooit een andere vriendin
J58679: BREEVOORT, JOHANNA - De strijd beslecht
J59178: BREEVOORT, JOHANNA - Jopie en z'n poes : een verhaal naar het leven
J65020: BREEVOORT, JOHANNA - In de vlegeljaren
J65727: BREEVOORT, JOHANNA (M G BAKHOVEN-MICHELS) - Cosmo, de generaal
J73497: BREEVOORT, JOHANNA - Overwonnen
J81335: BREEVOORT, JOHANNA - Mietemeu en Dora's kerstfeest
J82049: BREEVOORT, JOHANNA - Teruggeroepen
J83571: BREEVOORT, JOH - Het verzet gebroken
J106016: BREEVOORT, JOHANNA - Een week met vacantie
J76477: BREEZE, LYNN (ADAPTATION ADRIENNE GUYOT-PERYT) - La promenade de bébé
J23768: BREGMAN, C EN I A KOLE (RED.) - Het licht verdreef de duisternis : kerstverhalen en -gedichten voor alle leeftijden
J84419: BREGMAN, C EN J H MAURITZ (SAMENST.) - Als het buiten donker wordt.. : voorleesboek voor kinderen van 4 tot 9 jaar
N96624: BREHM, ALFRED - Brehms Tierleben : allgemeine Kunde des Tierreichs. Band X: Die Säugetiere, erster Band
N96625: BREHM, ALFRED - Brehms Tierleben : allgemeine Kunde des Tierreichs. Sechster Band: Die Vögel, erster Band
N96626: BREHM, ALFRED - Brehms Tierleben : allgemeine Kunde des Tierreichs. Band 12: Die Säugetiere, dritter Band
N96636: BREHM, ALFRED - Brehm Tierleben. Elfter Band: Die Säugetiere, zweiter Band
N96637: BREHM, ALFRED - Brehms Tierleben : allgemeine Kunde des Tierreichs. Achter Band: Vögel, dritter Band
N96638: BREHM, ALFRED - Brehms Tierleben : allgemeine Kunde des Tierreichs. Siebenter Band: Die Vögel, zweiter Band
N96639: BREHM, ALFRED - Brehms Tierleben : allgemeine Kunde des Tierreichs. Dreizehnter Band: Die Säugetiere, vierter Band
N95771: BREHM, ALFRED - Die niedere Tiere : Einzeller, Schwämme, Hohltiere, Würmer, Muschellinge, Stachelhäuter, Weichtiere und Krebse
N92839: BREHM, A.-E. / PAUL CONSTANTIN ET E D'HUBERT - Merveilles de la nature. Les plantes, La vie des plantes
J99255: BREIJ, CLAUDIA DE, RENATE VERBAAN EN ANDEREN - Geheimtaal
J104240: BREINBURG, PETRONELLA - De winst van het Lakoe-spel
T117480: BREKELMANS, F A - Het Bredasche Gasthuis : geschiedenis van het Oude-Mannenhuis te Reda met de daarmee in 1798 verenigde gestichten
J105341: BREKELMANS, PAUL - Droomkerstboom
T113431: BREKELMANS, F A - Een blik in de geschiedenis van Made bij haar zesde eeuwfeest 1346-1946
001111: BREMAN, JAN - Het Dorp in Azië Als Koloniale Schijngestalte
T114199: BREMER, J T - Heren, boeren en knechten : bedijking en bewoning van de Wieringerwaard, 1610-1810
F113636: BREMER, FREDERIKA - De dochters van den president
S93962: BREMER, JAAP (REDACTIE/TEKSTEN) - Hedendaagse kunst uit Japan : 1980 tot heden
T107329: BREMER, J T - Roerigheid en Muiterij bij de bedijking van de Zijpe
T113961: BREMERKAMP, G J - Oude foto's en prentbriefkaarten Ijmuiden, Velsen, Driehuis, Santpoort
S117760: BREMMER, H P (RED.) - Beeldende kunst. 16e jaargang
F61133: BREMT, STEFAAN VAN DEN - Rover en reiziger : gedichten
F61587: BREMT, STEFAAN VAN DEN - Met ogen vol vergetelheid : poëzie
F118048: BREND, BARBARA AND CHARLES MELVILLE - Epic of the Persian kings : the art of Ferdowsi's Shahnameh
J22637: BRENDER, IRMELA - Jeannette zeg maar Sjanet
J110749: BRENNAN, J H - Het geheim van Janey Hyde
J103450: BRENNAN, HERBIE - Emma en de weerwolf
J50889: BRENNAN, NICHOLAS - Het Jasje van Verlangen
I104269: BRENT, F C - Vrienden en relaties winnen
J44390: BRENTANO, CLEMENS - The grateful mouse-princess, or The strange story of Rooster, Pouletta and Cluckeglinda : a fairy tale
J93602: BRENTANO, CLEMENS - Bolleboosje : sprookje
001236: BRENTANO, BERNARD VON - Die Ewigen Gefühle
S116833: BRERETON, KURT (CO-ORD.) - Photo-discourse : critical thought & practice in photography
S110847: BRESC-BAUTIER, GENEVIEVE - The architecture of the Louvre
J99739: BRESLIN, THERESA - Dreiging uit het verleden
J45600: BRESSEN, J - De gezegende brand
001124: BRESSENDORF, OTTO VON - Bedeutung Und Entstehung Der Tierkreissymbole
J63373: BRESSER, JAN - Tijl Uilenspiegel
J111504: BRESSER, JAN - Tijl Uilenspiegel
J111692: BRESSER, REINIER - Sven en Dukkie : een waar gebeurd verhaal
J102175: BRETÉCHER, CLAIRE - De zieleroerselen van Sonetteke
T105240: BRETHOUWER-HEMING, ANJA EN ANDEREN (RED.) - Basisschool St. Jozef Winterswijk 1883-2008 125 jaar
J27365: BRETON, H - De held der pampa's
F68739: RESTIF DE LA BRETONNE - Les nuits de Paris : la semaine nocturne vingt nuits de Paris…
F68740: RESTIF DE LA BRETONNE - Mon calendrier suivi de Morale, religion, politique, mes ouvrages
F68774: RESTIF DE LA BRETONNE - Le ménage parisien, suivi de La femme infidèle ingénue saxancour
F69782: RESTIF DE LA BRETONNE - Les égarements sentimentaux : Madame Parangon Zéphire
J114486: BRETT, MOLLY - Twee in een tent
J115040: BRETT, MOLLY - Een verrassing voor Victor
U116252: BREUGELMANS, R - Fac et spera : Joannes Maire Publisher, printer and bookseller in Leiden 1603-1657 : a bibliography of his publications
001099: BREUKEL, THOM (SAMENSTELLING EN TEKENINGEN) - Met Mensen Gaan Door Kerkelijk Laagland. Louis Banning Veertig Jaar Priester, Pastor En Partner
I81930: BREUKERS, SYLVIA - Changing institutional landscapes for implementing wind power : a geographical comparison of institutional capacity buildingL The Netherlands, England and North Rine-Westphalia
F99053: BREUNESSE, JAAP EN ANDEREN (RED.) - De zon is mijn ochtendkrant : gedichten ingezonden voor de Visser 't Hooftprijs 1999
V108649: BREUNIS, ANDRIES - The nominal sentence in Sanskrit and middle Indo-Aryan
J105013: BREYSSE, F A - De krans van Vuur
K74505: BREYTENBACH, CILLIERS & LAURENCE L WELBORN (ED.) - Encounters with hellenism : studies on the First Letter of Clement
D94451: BREZA, JURAJ GAJDOS - Nemecko Mierové a Bojujuce
J94178: BREZINA, THOMAS - Maik en zijn monsters. Monsters te huur
J57217: BREZINA, THOMAS - Maik en zijn monsters op vakantie
J94177: BREZINA, THOMAS - Maik en zijn monsters. Zebbi heeft honger
J88197: O'BRIAN, WILLIAM - De apen stoomtrein : kijk door het venster
J80844: BRIAN, KATE - Prinses Platzak
J82144: BRIAN, DAVID - Oscar on patrol
J87946: O'BRIAN, WILLIAM - Het jumbo olifanten vliegtuig
D111055: BRIDENBAUGH, CARL - Vexed and troubled Englishmen 1590-1642 : the beginnings if the American people
J92224: BRIDGES, MARGARET PARK - Wat zal ik gaan doen?
J44210: BRIDGES, WILLIAM - Dieren uit de Zoo
F103069: BRIDGES, ROBERT - The shorter poems
J76367: BRIDWELL, NORMAN - Clifford is jarig
J82147: BRIDWELL, NORMAN - The witch's vacation
B94505: BRIEGER, AUGUSTE - Kain und Abel in der deutschen Dichtung
S114954: BRIELS, ADRIAAN - Komst en plaats van de levende photographie op de kermis : een filmhistorische verkenning : tussen Kunstkabinet 1885-1910 en Kinematograaf - 1896
S118648: BRIELS, CLEMENS M C TH - Antipodism
J112052: BRIELS, JO - Tom in de regen
J69572: BRIELS, JO - Kastor wil doedelen
J71281: BRIELS, JO EN AD BAART (SAMENST.) - Jeugdomnibus 1
J78943: BRIELS, JO - Tom en zijn kleine broer
J82928: BRIELS, JO - De Woefel Poefel
J83932: BRIELS, JO EN AD BAART (SAMENST.) - Jeugdomnibus 1
F30572: O"BRIEN, EDNA - Tijden en getijden
J110279: O'BRIEN, TERESA (ILL.) - Ra ra, wie ben ik? Op safari : een uitklapboek
J76578: O'BRIEN, WILLEM - Apenstoomtrein. Een venster kartonboek
K119454: O'BRIEN, JOAN V - The transformation of Hera : a study of ritual, hero, and the goddess in the Iliad
J110593: BRIENEN, C VAN - Een raketvlucht naar Mars
J49509: BRIER, HOWARD M - Skycruiser : een Amerikaanse vliegersroman voor de jeugd
J79166: BRIERLEY, JANE - Hoe laat is het? : leren klok kijken met je eigen horloge!
K119331: BRIERRE-NARBONNE, JEAN-JOSEPH - Exégèse Midrasique des prophéties messianiques
K119332: BRIERRE-NARBONNE, JEAN-JOSEPH - Exégèse zoharique des prophéties messianiques
K119333: BRIERRE-NARBONNE, JEAN-JOSEPH - Exégèse targumique des prophéties messianiques
K119334: BRIERRE-NARBONNE, JEAN-JOSEPH - Exégèse talmudique des prophéties messianiques
S106658: BRIESEMEISTER, DIETRICH UND HEINZ JOACHIM DOMNICK (RED.) - Amerika 1492-1992 Neue Welten neue Wirklichkeiten. 2 Bände: Essays und Katalog
J111369: STEWART/WEISMAN/BRIGG - Cathy's boek
J102930: BRIGGS, VALERIE - In de stal en op de wei
J111344: BRIGGS, PHILIP - Het orchideeën-eiland
J111496: BRIGGS, DOROTHY BELL - Noah's ark
J92447: BRIGGS, RAYMOND - De kerstman
J99275: BRIGGS, PHILIP - De planeet der stilte
J22249: BRIGGS, PHILIP - Kompas "Noord"
J59520: BRIGGS, VALERIE - Mijn liefste dieren
J59636: BRIGGS, RAYMOND - Toen viel de bom
J60402: BRIGGS, VALERIE - "Ken je mijn vriendjes?" vraagt het hondje
J60403: BRIGGS, VALERIE - "Ken je mijn vriendjes?" vraagt het poesje
J62942: BRIGGS, VALERIE - "Ken jij mijn vriendjes?" vraagt het kleine haasje
F119236: BRIGGS, RAYMOND - Ethel & Ernest : a true story
J78944: BRIGGS, VALERIE (ILL.), WOLFGANG SCHLEICHER (IDEE) - Ken jij mijn vriendjes? Vraagt het kleine eendje
J79978: BRIGGS, RAYMOND - De verschrikkelijke Blikjes-Generaal en de Oude Ijzeren Dame
J106172: BRIGGS, VALERIE - Ken jij mijn vriendjes? vraagt het kleine haasje
J119175: BRIGHT, RACHEL EN JIM FIELD - De leeuw in de muis
J69332: BRIGHT, MICHAEL - Beren en panda's
J118069: BRIGNULL, IRENA - Havikskruid
V94392: BRIJNEN, HÉLÈNE B - Die Sprache des Hanso Nepila
J107044: BRILL, YVONNE - Fietsclub "Krap bij kas" op de moderne toer
J68687: BRILL, YVONNE - Brenda steelt de show
J119855: BRILL, YVONNE - Feest op de Akkerlanden
J103194: BRILL, YVONNE - Rob en Rieneke hebben feest
J89749: BRILL, YVONNE - Brenda en de wilde hengst
J106840: BRILL, YVONNE - Rob en Rieneke krijgen vrienden
G20087: BRILL, YVONNE - Mieke en Meta maken muziek
J20483: BRILL, YVONNE - Clowntje Anders zoekt het hoger op
J24300: BRILL, YVONNE - Rob en Rieneke in spanning
J28416: BRILL, YVONNE - Jella het veulen
J48294: BRILL, YVONNE - Paardrijden op de akkerlanden
J55643: BRILL, YVONNE - Pien en Paula
J57382: BRILL, YVONNE - Vijf meisjes naar het wad
J62074: BRILL, YVONNE - Rob en Rineke hebben feest
J68686: BRILL, YVONNE - Brenda op de renbaan
J75392: BRILL, YVONNE - Rob en Rieneke in de mallemolen
J108190: BRILL, YVONNE - Rancho Romantica
J81215: BRILL, YVONNE - Mieke en Meta spelen het klaar
J81216: BRILL, YVONNE - Mieke en Meta op de camping
J81402: BRILL, YVONNE - renda wint de race
J81557: BRILL, YVONNE - Miek en Meta op de camping
J70523: BRINDLEY, JOHN - Amy Peppercorn starry-eyed and screaming
J118445: BRINGSVAERD, TOR AGE - Kleine Trol : een sprookje
D111425: BRINK, REYNDERT SYBREN - Woorden als wapen : de onderhandelingstaktiek van de Griekse stadstaten
B110428: BRINK, JAN TEN - Gerbrand Adriaensz. Bredero : historisch-aesthetische studie van het Hollandsche blijspel der XVIIe eeuw. Deel I: Inleiding en levensbeschrijving; Deel II: De tragicomedie; Deel III: De kluchten en de blijspelen
J115364: BRINK, CAROL RYRIE - Goody O'Grumpity
F96530: BRINK, JAN TEN - Anti-revolutionnaire vertoogen : souvenirs uit het tijdvak der Nederlandsche, Engelsche en Fransche romantiek (1825-1850). Samen in 1 band met Augustin Robespierre : eene novelle uit het tijdvak der terreur
J28067: BRINK, CAROL RYRIE - Bandieten in het motel
J46732: BRINK, RIET VAN DEN - Marlies
J52588: BRINK, RIET VAN DEN - Balkie en meneer Bolleboos
J53139: BRINK-SCHELLEKENS, RIET V D - In het circus
J69628: BRINK, R V.D. - Bagatel en bingo
D110928: BRINK, JAN TEN - Vier bladzijden uit de geschiedenis der Fransche Revolutie
F79813: BRINK, JAN TEN - Brechtje Spieghels : eenen novelle uit de geschiedenis der Nederlandsche letteren
D103663: BRINK, BERT VAN DEN UND ANDEREN (HRSG.) - Geschichte - Politik - Philosophie : Festschrift für Willem van Reijen zum 65. Geburtstag
000700: BRINK, J.H. VAN DEN - The Haida Indians. Cultural Change, Mainly between 1876-1970.
K109905: BRINK, GABRIËL VAN DEN - Tekst, traditie of terreur? : naar een moderne visie op de Islam in Nederland
000237: BRINK, R.S. - Woorden Als Wapen. De Onderhandelingstaktiek Van de Griekse Stadstaten
U117090: BRINKERINK, D A (UITGEGEVEN DOOR) - Van den Doechden der vurigeer ende stichtiger susteren van Diepen Veen (Handschrift D). Eerste gedeelte - de tekst van het handschrift
T113951: BRINKERINK, D A (BEWERKT DOOR) - Beredeneerde index op de Bijdragen en mededeelingen I-XL
J32191: BRINKERS, EDITH (SAMENST.) - Dierenverhalen
J108256: BRINKGREVE-ENTROP, J H - Het waterparadijs
J57811: BRINKGREVE, SUZE - Annie en Doortje
J118192: BRINKGREVE-ENTROP, J H - Filmsterretje
J91717: BRINKGREVE-ENTROP, J H - Pop en haar dieren
J104962: BRINKGREVE, DIEN - Arie wil schommelen
J91755: BRINKGREVE-ENTROP, J H - De vier robbedoezen
J108976: BRINKGREVE-WICHERINK, TINE - Het nestkuiken
J87324: BRINKGREVE-ENTROP, J H - Dineke Durfal
T109690: BRINKGREVE, GEURT, WIEK RÖLING EN MAX VAN ROOY - Amsterdam verdient beter
J86234: BRINKGREVE-ENTROP, J H - Jet en Wiep naar Schiphol
J88679: BRINKGREVE, DIEN - Bange Jan
J88680: BRINKGREVE, DIEN - Zoo komen snoepers te pas
J20837: BRINKGREVE-WICHERINK, TINE - Netty's eerste schooldag. Bevat tevens: Lize en haar vriendje
J21479: BRINKGREVE-ENTROP, J H - De nichtjes Jet en Ine
J21894: BRINKGREVE-ENTROP, J H - Babbeltje
J22515: BRINKGREVE, DIEN - De verjaardag
J24655: BRINKGREVE-ENTROP, J H - Maps
J97763: BRINKGREVE-ENTROP, J H - Jetteke, die wildebras
J105310: BRINKGREVE-ENTROP, J H - De meisjesflat
J28746: BRINKGREVE, DIEN - Stien en haar buurtjes
J29024: BRINKGREVE, SUZE - Twee vriendinnen op de boerderij
J47170: BRINKGREVE-ENTROP, J H - Meisjes aan het stuur
J50811: BRINKGREVE, DIEN - De kikker en de dwerg
J51419: BRINKGREVE-ENTROP, J H - Het meisjeskamp Parnassia
J52331: BRINKGREVE-WICHERINK, TINE - Tilly en haar vriendinnen
J52497: BRINKGREVE, H - Huize "Sonnevanck"
J53638: BRINKGREVE-ENTROP, J H - De club van zeven
J104531: BRINKGREVE-ENTROP, J H - De meisjes van de hondenkennel
J54696: BRINKGREVE-ENTROP, J H - Vier vrolijke treksters
J56921: BRINKGREVE, DIEN - Zes vrolijke vriendinnen
J61762: BRINKGREVE, DIEN - Tante Nel en haar petekind
J61769: BRINKGREVE-ENTROP, J H - Betty en haar neven
J64296: BRINKGREVE-WICHERINK, TINE - Dina's reisavontuur
J67909: BRINKGREVE, GEURT - De onvoltooide torens
J69147: BRINKGREVE, H - Lotgevallen van Jaap Dapper
J71201: BRINKGREVE, H - Op Zonneheuvel
J99164: BRINKGREVE-ENTROP, J H - De meisjes van de hondenkennel
J72423: BRINKGREVE, DIEN - Als pleegdochters bij tante Nel
J101629: BRINKGREVE-WICHERINK, TINE - De kleine meiclub
J75428: BRINKGREVE-ENTROP, J H - Babbeltje
J76445: BRINKGREVE-ENTROP, J H - Barta en de blokhut
J104516: BRINKGREVE, SUZE - Twee vriendinnen op de boerderij
J116462: BRINKGREVE-WICHERINK, J H - Ans en haar tweelingbroer
J98394: BRINKGREVE-ENTROP, J H - De meisjesband "De jolige vijf"
J82208: BRINKGREVE, H - Riekje Roodmuts
J83971: BRINKGREVE-ENTROP, J H - De meisjes van boven
J90830: BRINKGREVE, DIEN - Waar was de teddybeer
J87755: BRINKGREVE-ENTROP, J H - Nelleke en haar nichtjes
J105483: BRINKGREVE-ENTROP, J H - De rolschaatsclub
J89158: BRINKGREVE, DIEN - Wat de zon vertelde
J90837: BRINKGREVE, DIEN - De verjaardag van Pias
J90832: BRINKGREVE, DIEN - De booze wind
J114740: BRINKGREVE-ENTROP, J H - Meisjes die vliegen
J105922: BRINKGREVE-ENTROP, J H - Lies, de woelwater
J29776: BRINKGREVE-WICHERINK, TINE - Een dure les
J119526: BRINKGREVE, DIEN - Elsje en de kabouters
J26161: BRINKGRVE-ENTROP, J H - Vier zusjes
D119307: BRINKKEMPER, O EN ANDEREN (RED.) - Vakken in vlakken : archeologische kennis in lagen
J54547: BRINKKEMPER, W - Het vergeten stadje
J89556: BRINKMAN, FRITS EN MIEKE WESTBROEK (SAMENST.) - Mijn mama is een mama
I105216: BRISCO, NORRIS A - Retail salesmanship
D119816: BRISSET, M J - Les Concini 1616-1617. Tome premier
J19733: HALLQVIST BRITT G - De vader van Jack
I71533: BRITZEL, L F - Strafbepalingen verzameld en van aanteekeningen voorzien ten dienste der drankbestrijding
S44637: BRIVIO, ERNESTO - Index of the gothic cathedrals = Repertorio delle cattedrali gotiche
J76274: BROADLEY, M (ED.) - Schoolboys' annual
V106725: BROCENSIS, FRANCISCUS SANCTIUS - Minerva seu de causis linguae latinae commentarius, cui supplementa passim Gasparis Scioppii
S27046: BROCHMANN, ODD - Hus : en bok om mal og midler stort og smatt i byggekunsten med eksempler fra europeisk nutid og fortid
E73664: BROCK, ERLAND J (GENERAL ED.) - Swedenborg and his influence
M113133: BROCK, THOMAS D - Robert Koch : a life in medicine and bacteriology
T119578: BROCKEN, FRANS - Een blik op de Leiderdorpse samenleving 1999-2004
T102897: BROCKEN, FRANS A J - Politiek en andere zaken, Leiderdorp 1997-1998 in vogelvlucht
J97469: BROCKHAUS, CLAUS - Punks : het lek van de Vets
M117051: BROCKLISS, LAURENCE AND COLIN JONES - The medical world of early modern France
C112633: BRODDE, OTTO UND ANDEREN - Sagittarius : Beiträge zur Erforschung und Praxis alter und neuer Kirchenmusik, Band 1,2,3 und 4
J107370: VAN DEN BROECK, LAURE - De 17e zomer van Maurice Hamster
F51638: BROECK, STEFAN VAN DEN - Morgenrood : een joyride
J105021: BROECKE, JAAK FLORIS VAN DEN SR. - In dierenland
J69621: BROECKE, J F V.D. - Prins Koko en de toverspiegel
T118781: BROEK, JOS VAN DEN - Van Albinusdreef to Zeemanlaan : een wetenschappelijke wandeling langs Leidse straten, gebouwen, musea en instituten
U96169: BROEK, R VAN DEN - Bibliotheken en geleerden in de Oudheid
J108590: BROEK, JOS VAN - Wie is de baas van de zon? : vragen en antwoorden, en nog meer vragen +een heleboel proefjes over aarde, zon en het heelal
000981: BROEK, W.W. VAN DEN (RED.) E.A. - Handboek Elektroconvulsietherapie
J76401: BROEKE, J W TEN - Kraaien Mieke
T113577: BROEKHOVEN, HANS-JORG EN HAN VERBEEM (RED.) - Shipping valley Drechtsteden: a company overview
U114454: BROEKHUIS, HANS S - Met verschuldigde achting : honderdvijfentwintig jaar boekhandel Kooyker te Leiden 1863-1988
J62184: BROEKHUIZEN, G - Johan Smits, of Een christenvader en zijne kinderen (band vermeldt: Vijftal novellen)
J78749: BROEKHUIZEN, HERMAN (LEIDING) - Muzikale pepernoten
J91347: BROEKHUIZEN, HERMAN - Wegwijsjes
J100471: BROEKHUIZEN, HERMAN - Keesje Kusje Troetelman : een boek vol kusjes, knuffeltjes en zoentjes
J103201: BROEKHUYSEN, LAURA - Zand erover
J111388: BROEKMAN, ANS - Van welk beest hou je 't meest?
J22156: BROEKMAN, TINY - De toverende tweeling
000304: BROEKMAN, R.W. - De Golfslag Der Eeuwigheid. Inleiding Tot Een Levensopvatting.
J114710: BROERE, RIEN - Verstoppertje
J114709: BROERE, RIEN - Rare sprongen
J114708: BROERE, RIEN - Een domme zet
J114699: BROERE, RIEN - Twee druppels water
J76273: BROERE, RIEN - Het cadeau
J63029: BROERTJES, C - De jongens met de bromtol
K109145: BROES, WILHELM - De evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstenrol, ten gebruike van de kerkelijke leerrede, in zeven hoofdstukken; benevens aanhangsel en bijschriften, het aanhangsel meest bevattende losse opmerkingen over het gebruik des Bijbels voor den tekst der leerrede + Bijschrift tot het werk, getiteld: De evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstenrol
J50511: BROESE, MARIAN - Bij ons thuis
T112331: BROEZE, F J A - De stad Schiedam : de Schiedamse scheepsrederij en de Nderlandse vaart op Oost-Indië omstreeks 1840
J86464: BROGER, ACHIM - Pizza en Oskar op zoek naar Afrika
T112229: BROK, W H G - Borne : textiel en Spanjaard door de jaren
000502: BROMBACHER, J.A. - Chofne Zetim. Handen Vol Olijven. De Poëzie Van Selomoh D'Oliveyra Rabbijn En Leraar Van de Portugese Natie in de 17e Eeuw Te Amsterdam. II.
J18423: BROMBERG, FRITS - Vals spel
J19557: BROMBERG, PAUL - Hannie Helmer
J31217: BROMBERG, FRITS - Wereldje Wout
J71957: BROMBERG, FRITS - Knor-verhalen
J54588: BROMBERG, FRITS - Met een tientje op vakantie
J93010: BROMET, ROSA - Emma en de slangenkoppen
T118382: BRON-VAN DER ZANDE, NEL EN ANDEREN - 100 jaar St. Jan de Doperkerk Wateringen 1901-2001
T107397: BRONGERS, J A - 1833: Reuvens in Drenthe : een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse archeologie in de eerste helft van de negentiende eeuw
A116573: BRONGERSMA, L D - The animal world of Netherlands New Guinea
V95329: BRONKHORST, JOHANNES - Tradition and argument in classical Indian linguistics : the Bahiranga-Paribhasa in the Paribhasendusekhara
J104966: BRONKHORST, ELISE - Sneeuwklokjes
J104965: BRONKHORST, ELISE - Het heele troepje
J88815: BRONKHORST, ELISE - Vlindertjes 2: Zonneschijntje
F20477: BRONKHORST, LEO - Exodus
J44080: BRONKHORST, ELISE - Blijde dagen
J47896: BRONKHORST, ELISE - Knutselen
J50732: BRONKHORST, ELISE - Oost west, thuis best
J50958: BRONKHORST, ELISE - Een wereldje op de hei
J56049: BRONKHORST, ELISE - Zommerfeest
J56050: BRONKHORST, ELISE - Blijde lente
J57280: BRONKHORST, ELISE - In het zonnetje
J59775: BRONKHORST, ELISE - Sneeuwklokjes
J65610: BRONKHORST, ELISE - Anemoontjes I: Vriendjes van vroeger
J72374: BRONKHORST, ELISE - Vlindertjes 4: Op de glijbaan
J77912: BRONKHORST, ELISE - Vlindertjes deel 3: Bruin en brons
J83321: BRONKHORST, ELISABETH - Kwijkstaartjes : nieuw serie leeslesjes. Deel 3: In de herfst
J83322: BRONKHORST, ELISABETH - Kwikstaartjes : nieuwe serie leeslesjes. Deel 4: Wintervreugd
J86734: BRONKHORST, ELISE - Anemoontjes VIII. Jana en Bart
J99930: BRONKHORST, ELISE - Loekie en haar clubje
J99000: PAPA BRONNER - Contes de mon jeune age, ou Féeries amusantes
J106478: BRONS, PETER - Het komplot in de Houthaven
J21101: BRONS, HENRY - Toos aan de trapeze
S23767: BRONS, S - Methodiek van het klavierspel
C68913: BRONS, S - De muziek in haar wezen : proeve eener nederlandse muziek-aesthetiek
J99260: BRONSVEKD, CATHARINA - Minette
J91448: BRONSVELD, CATHARINA - Moeten of mogen
J87163: BRONSVELD, CATHARINA - DE vriend van mijnheer den burggraaf
J50834: BRONSVELD, CATHARINA - Toen de ster verscheen
J116201: BRONSVELD, CATHARINA - Mientje
J69498: BRONSVELD, CATHARINA - Wat Mies schreef
J69604: BRONSVELD, CATHARINA - Het dankoffer
J114908: BRONSVELD, A W - Bijbelsche geschiedenissen voor de jeugd verteld
J53259: BRONTË, EMILY - De woeste hoogte
K102105: BRONTESI, ALFREDO - La soteria in Clemente Alessandrino
D114145: BRONZWAER, P M M A - Maastricht bevrijd! En toen..? : een schets van gebeurtenissen in en om Maastricht tussen juni 1944 en september 1945. Deel I
J103191: BROOIJMANS, JACQUES - Tweesprong
J108453: BROOKE, LAUREN - Heartland. Een nieuwe kans
K96954: BROOKE, GEORGE J AND OTHERS (ED.) - Dead Sea discoveries : a journal of current research on the scrolls and related literature. Vol I, numbers 1,2,3 +Vol 4, number 2
J90540: BROOKS, KEVIN - Martyn Big
J52433: BROOKS, BRUCE - De wisseltruc
J70048: BROOKS, BRIAN - Oopsy Daisy's bad bad day
J76599: BROOKS, MARY - Nursery rhymes
J78302: BROOKS, MARY - The adventures of Rufus
J78334: BROOKS, MARY - Bo-Peep rhymes
J78350: BROOKS, MARY - Hey Diddle Diddle rhymes
J78552: BROOKS, MARY - Frisky and her friends
J78989: BROOKS, MARY - Australian animal adventures
J84360: BROOKS, MARY - Animal wonderland
J116845: BROOKS, KEVIN - In actie!
D103179: BROOM, R - The coming of man : was it accident or design?
D91645: BROOS, KEES - Dictatuur doorlichten : een serie tekeningen
J20534: BROOS, W - Het verbond der edelen
J25526: BROOS, WIM - Greetje uit de noodwoning
J27353: BROOS, WIM - Goeie reis V.V.V.'ers
J104888: BROOS, W - Henk's kooivacantie
J51612: BROOS, WIM - Vrede voor Valkoog
J52456: BROOS, W - Twee overwinnaars
J111160: BROOS, PIET - De school van meester Brabbelaar
J66472: BROOS-KLOPPERS, S G - Jaapje
J102879: BROOS, PIET - Regen en zonneschijn
Q71569: BROUGHAM, HENRY LORD - Political philosophy. PartI: Priciples of government, monarchical government. Part II:Of aristocracy, aristocratic governments
I92918: BROUWER, J EN ANDEREN - 150 jaar Klokkenberg : christelijk onderwijs in verleden, heden en toekomst
J115147: BROUWER, WILLEKE - Sulvester …en de bizarre verhuizing
B92357: BROUWER, SANDER - Dutch contributions to the fourteenth International Congress of Slavists, Ohrid, September 10-16, 2008 literature
T114961: BROUWER, D - De reductie van Bommel (1572-1602)
F108783: BROUWER, COR - Gescheurd beton
T98972: BROUWER, JAN - Golden Tulip Westduin: 1984-2009 vijftig meter van zee en strand
Q114503: BROUWER, L E J EN ANDEREN - De uitdrukkingswijze der wetenschap : kennistheoretische openbare voordrachten gehouden aan de Universiteit van Amsterdam gedurende den kursus 1932-1933
D119296: BROUWER, C G - Al-Mukha : profile of a Yemeni seaport as sketched by servants of teh Dutch East India Company (VOC)
J110589: BROUWER, W - Karel van der Heijden
J31289: BROUWER, W - Vriendschap
J31786: BROUWER, W - Volharding bekroond
J50837: BROUWER, P - Van vriendinnen, vrinden en veel vreugden
J114686: BROUWER, WILLEKE - Sulvester en de bizarre verhuizing
J103412: BROUWER, P - Het weesmeisje en haar tante
F79934: BROUWER, M A W - Bapak, ibu, dengarlah! : bunga rampai tulisan-tulsian tentang masalah-masalah keluarga
J112586: BROUWER, P - De wapenknecht van den prins
I85180: BROUWER, JAN - Coping with dependence : craftsmen and their ideology in Karnataka (South India)
J86833: BROUWER, C - De zielverkooper van Bristol
J90725: BROUWER, REIN - Het testament
T110634: BROUWER, J EN R H NIJHOFF - Oude prentbriefkaarten vertellen over Ederveen en De Klomp
J106017: BROUWER, C - Maarten Luther
J114461: BROUWER, W - Volharding bekroond, De reizen van Columbus en Eind goed, al goed : een boek voor jongens
T116294: BROUWERS, J EN ANDEREN (RED.) - Brabantse biografieën 6: Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noord-Brabanders
B105626: BROUWERS, M. L'ABBÉ - Le centenaire du poëte hollandais Vondel
J94082: BROUWERS, PETER - Bertje Big
J97845: BROUWERS, PETER - Bertje Big
F75070: BROUWERS, DICK - Poolcirkel
B105645: BROUWERS, J W - Vondel en de Catalaanse dichtkunst : redevoering uitgesproken op de plechtige jaarlijksche vergadering der Koninklijke Vlaamsche Academie, van 23 juni 1892
J82614: BROUWERS, BAS(SAMENST.) / ANNIE M G SCHMIDT (BIJDRAGE) - Hoy : een leesserie voor de lagere school. Nummer 12, vbijfde leerjaar, 3e deel
J94913: BROWE, JANE - Benjamin
J118696: BROWN, MARGARET WISE - Meneer de hond. De hond die van zichzelf was
J89957: BROWN, ALEXIS - De schat in de Duivelsbaai
J46281: BROWN, MYRA BERRY - Somebody's pup
J118719: BROWN, MARGARET WISE - Het vliegende huis
J59981: BROWN, CHERYL - Herbert the snail
J67556: BROWN, ELAINE - De verrassing van Juuntje
J75015: BROWN, MARGARET WISE - Little Pig's picnic and other stories
F107567: BROWN, FLORIS - Moerbeiboomblare : haikoe uit Zuid-Afrika
J79995: BROWN, RUTH - Ueberall versteckt sich was
B80969: BROWN, W SORLEY - The life and genius of T.W.H. Crosland
J81840: BROWN, MELANIE AND ANTHONY LAWLOR - Frankie's Bau-wau Haus
J82548: BROWN, RUTH - Annabel
J114061: BROWN, MARGARET WISE - Tel tot 10 met muis
J105352: BROWN, RUTH - Een malle midzomernachtsdroom
J96226: BROWN, KEN - Nellie's knot
S106767: BROWN, J WOOD - The builders of Florence
J110402: BROWN, JOHN - Rab and his friends
J105918: BROWN, ABBIE FARWELL - Een boek van heiligen en hun dieren
Q119769: BROWN, STUART (ED.) - Nicols Malebranche : his philosophical critics and successors
F95330: BROWNE, EDWARD G - A traveller's narrative (Makala-i-shakhsi sayyah), wriiten to illustrate the episode of the Bab
J106907: BROWNE, ANTHONY - Gorilla
J67918: BROWNE, FRANCES - Grootmoeders tooverstoel
F96484: BROWNING, ROBERT - The poetical works. 2 volumes
K110194: BRTH, KARL - Die Lehre von der Versöhnung. Zweiter Teil
F95997: BRUANT, ARISTIDE - l'Alsacienne. La fiancée de Lothringen : roman
J48610: BRUCE, ELLA - Let's visit the farm
J80447: BRUCE, SHEILA B - Het jubileum vande Griezels
M113065: BRUCE-CHWATT, L J AND J DE ZULUETA - The rise and fall of malaria in Europe : a historico-epidemiological study
J111271: BRUCHAC, JOSEPH / NAVERTELD DOOR KÄTHE RECHEIS - De windadelaar : verhalen van de Abenaki
D113894: BRUCKEN FOCK, B F W VON (MEDEGEDEELD DOOR) - Canisiana
J113795: BRUCKNER & BRUCKNER - Moritz!
J24134: BRUCKNER, KARL - Giovanna
J111842: BRUCKNER, KARL - De schooiertjes van Napels
J47005: BRUCKNER, KARL - Pablo der Indio
J52065: BRUCKNER, KARL - De schooiertjes van Napels
J55284: BRUCKNER, K - De schooiertjes van Napels
J111485: BRUCKNER, WINFRIED - De treurige sheriff
J62315: BRUEL, CHRISTIAN EN NICOLE CLAVELOUX - Al boem
J25085: BRUGGEMAN, JOKE HÉLÈNE - Geen snelweg door Broosmolen
Z53229: BRÜGGEMANN, J - Het verwijderen van vlekken
J107210: BRUGGEN, CARRY VAN - De klas van twaalf
F98589: BRUGGEN, JOCHEM VAN - Ampie : die mesiekind
Q24247: BRUGGENCATE, H G TEN - Uren mer Hegel
J71435: BRUGGENKATE, REINA TEN - Circus Faldini en de onzichtbare man
J106664: BRUGGENKATE, REINA TEN - Zwervers
001642: BRUGMAN, GERARD - Wisdom: Source of Narrative Coherence & Eudaimonia : A Life-Span Perspective
J111242: BRUGMAN, MARIEKE (SAMENST.) - Hans en Grietje en andere sprookjes over heksen
J111826: BRUGMAN, TIL - Maras Puppe : eine Puppe erzählt aus ihrem Leben
J111996: BRUGMAN, ALYSSA - Wie is julia
K80463: BRUGMAN, JOANNES - Het leven der heilige Liduina
J112856: BRUGMAN, A J W - Vroolijk Fransje
J100954: BRUGMAN, TIL - Wat de pop wist
T115687: BRUGMANS, H - Amsterdam in de gouden eeuw. Deel 1
J48903: BRUGMANS, W - Korang Oewang (zonder geld)
D63067: BRUGMANS, HENRI - Les origines de la civilisation européenne
J65734: BRUGMANS, W F H - Bolletje en Knolletje op het oorlogspad
J61151: BRUHN HOFFMEYER, ADA - Ved Nilens bredder (By the banks of the Nile)
D117017: BRUHN-HOFFMEYER, ADA DE Y XAVIER CORTÉS - Glossarium Armorum. Armas defensivas
T110633: BRUIGOM, A P - Wandeling door Broek in het begin van de twintigste eeuw
D116302: BRUIJN, DORIEN DE - El Gran Capitán en la historiografia : la créacion de une leyenda
J99741: BRUIJN, COR - Lasse Länta : een verhaal uit Lapland voor de jeugd
J100561: BRUIJN, JORIEN DE - Baas boven baas
J90142: BRUIJN, MARGREET - Die silbernen Schlittschuhe
T114178: BRUIJN, GEERT DE EN FRANK VAN DEN HOVEN - Op ontdekkingstocht door West-Brabant: Baronie en Markiezaat : kroniek van een millennium
J92972: BRUIJN, MARGREET - Jan Joris en de poppenspelers
J92387: BRUIJN, MARGREET - Sprookjes van overal
U118637: BRUIJN, J T P DE - Een Perzisch handschrift in Leiden
J85729: BRUIJN, MARGREET - Sinterklaas zet zijn schoen
J99212: BRUIJN, COR - Greetje en Groetje : avonturen van een meisje en een eekhoorn
J105321: BRUIJN, MARGREET (OPNIEUW VERTELD DOOR) - Verhalen uit het Reuzengebergte
J106233: BRUIJN, MARGREET - De zilveren schaatsen
J21377: BRUIJN, MARGREET - Erica weet niets te doen
F24719: BRUIJN, COR - Muziekmeester Adriaan
J25151: BRUIJN, MARGREET - Het lied van Jan Joris
J25971: BRUIJN, COR - Simon en Johannes
J26285: BRUIJN, MARGREET - Het weerhuis-vrouwtje dat uit wandelen ging
J26409: BRUIJN, COR - Geroofd van het eiland
J26836: BRUIJN, MARGREET (SAMENST.) - Heggeranken. Deel 3, 4 en 5 + Voorloper 3 en 4
J44435: BRUIJN, COR - Toen de boshaan riep…
J45330: BRUIJN, COR - Aan het einde van de wereld
J45654: BRUIJN, COR - Keteltje in het veerhuis
J45922: BRUIJN, MARGREET - De avonturenparaplu
J46155: BRUIJN, AAFJE - Luuk als redder
J46502: BRUIJN, COR - Kinderen van het eiland
J48031: BRUIJN, AAFJE - Bummetje Hazeveer
J103016: BRUIJN, COR - Keteltje in de Lorzie
J48542: BRUIJN, COR - Ik wil overschoenen : een zomeravontuur met Hipstok
J49938: BRUIJN, AAFJE - De Doppertjes doppen zelf hun boontjes
J51240: BRUIJN, MARGREET - Het wonderpaardje
J51764: BRUIJN, MARGREET - Belle en het beest
J55487: BRUIJN, MARGREET - Het geheimzinnige paardje
J57389: BRUIJN, COR - Keteltje. Bevat: Keteltje in de Lorzie; keteltje in het veerhuis; keteltjes thuisvaart
J106218: BRUIJN, COR - De stroper uit de oude molen
J62439: BRUIJN, COR - Keteltje's thuisvaart
J62891: BRUIJN, COR - Het grote geheim : een lente-avontuur met Hipstok
J64816: BRUIJN, COR - Keteltje in het veerhuis
J101636: BRUIJN, MARGREET - De arme jonge en de dankbare dieren
J66080: BRUIJN, MARGREET - Erica en Witveer
J68640: BRUIJN, COR - De marskramer en andere verhalen
J71445: BRUIJN, COR - Uit het leven van Keteltje. Complete uitgave
J71601: BRUIJN, COR EN N VAN HICHTUM - Uit het sagenland : leesboek voor de hoogere klassen der lagere school. Eerste deeltje: Europa
J114198: BRUIJN , COR - Rinke Luit de vrolijke veerman
J74461: BRUIJN, COR - De Valk zeilt uit
J74616: BRUIJN, MARGREET - Das geheimnisvolle Pferdchen
J76332: BRUIJN, COR - Het vonkende vuur
J77926: BRUIJN, COR - De Valk zeilt uit
J95674: BRUIJN, JORIEN DE - Ik moet mee
J82196: BRUIJN, COR - Keteltje's thuisvaart
B106345: BRUIJN, PETRA DE - The two worlds of Esber : western orientated verse drama and Ottoman Turkish poetry by Abdülhakk Hamid (Tarhan)
J117713: BRUIJN, COR - Michel de strooper
J93650: BRUIJN, COR - Nederlandse sagen
J113899: BRUIJN, COR - Nederlandse sagen
J106145: BRUIJN, COR - Nils Eira. De vlucht naar Kautokeino
J104127: BRUIJN, COR EN N TJ SWIERSTRA - Langs opwaartsche wegen : de geschiedenis van het Nederlandsche volk voor de hoogste klassen van de lagere school. Derde deeltje
J106386: BRUIJSTENS, MIRIAM - Vlinder vliegt
J112626: BRUIJSTENS, MIRIAM - Het boek van Tess
K88461: BRUIN, C C DE (UITGEGEVEN DOOR) - Het Lectionarium van Gruuthuse
J95538: BRUIN, JAN DE - Frits en Frans gaan zeilen
J60064: BRUIN, E L DE - In en om de boschhut
J69015: BRUIN, JAN DE - De stranding van de "Maribu". Frits en Frans snellen te hulp
J71697: BRUIN, JAN DE - Frits en Frans en de rode olifant
J71699: BRUIN, JAN DE - Frits en Frans vissen achter het net
J116178: BRUIN, C DE - Dat liep slecht af
J82292: BRUIN, JAN DE - Frits en Frans. Twee kampeerders in de knoei
N83530: BRUIN, JAN AND LEO P S VAN DER GEEST (ED.) - Diseases of mites and ticks
T112218: BRUIN, HAN - Haagse lijnen : Haagse geschiedenissen verteld aan de hand van de wenskaarten van de 'Vrienden van Den Haag' ter gelegenheid van hun dertigjarig bestaan in het jaar 2003
J91193: BRUIN, CORNS DE - Van Spanje naar ons land : reisbeschrijving van Srt. Nicolaas
J106358: BRUIN, JAN DE - De schipper van de Dankbaarheid
001414: BRUINE, J.A. DE - Het Springen over Hindernissen : De Bewegingen Van Paard En Ruiter
J48607: BRUINE, LOUT DE - Tusschen potten en pannen
000122: SLOTEMAKER DE BRUINE, PROF. DR. J.R. - Ontwapening En Beginsel
000194: SLOTEMAKER DE BRUINE, PROF. DR. J.R. - Ontwapening En Beginsel
J20541: BRUINEMAN, JOAN - Een reisje voor Katrijne
J31258: BRUINEMAN, JOAN - Heb 't goed, Katrijne
J48197: BRUINEMAN, JOAN - Een liedje voor katrijne
J48198: BRUINEMAN, JOAN - Veel geluk, Katrijne
J56120: BRUINEMAN, JOAN - Isabel in de storm
J61937: BRUINEMAN, JOAN - Heb 't goed, Katrijne
J65974: BRUINEMAN, JOAN - Sabine wint een droomreis
J93976: BRUINEMAN, JOAN - Wat doe je nu, Katrijne
J102904: BRUINHOF, BERNARD - Oproep van inspecteur Reed
J21976: BRUINHOF, BERNARD - Bob Benning ruikt lont
B28617: BRUINIER, JOHANNES WEIJGARDUS - Kritische Studien zu Wernhers Marienliedern
T119465: BRUINS, FRITS EN LINDA ROODENBURG (SAMENST. EN RED.) - DE verbeelding van Leiden
T85608: BRUINS, F - Goedkoope en practische atlas van Nederland met aanwijzing van alle spoor-, tram-, straat- en grintwegen
K95047: BRUINSMA, REINDER - Wie goed kijkt ziet altijd wat : de 100 beste Bruinsma blogs
A102613: BRUMMELAAR, EVE TEN - The other Dutch : a short history of those Dutch-Australians, who spent their youth in the Dutch East Indies
J103599: BRUN, MARGUERITE EN E.-T. HURD / BEW. DOOR ANNIE M G SCHMIDT - Vijf brandweermannetjes
J66986: BRUN-COSME, NADINE EN YAN NASCIMBENE - Een nieuwe mama
J98788: BRUN-COSME, NADINE EN YAN NASCIMBENE - Een nieuwe mama
J72587: BRUN, ELISABETH VAN DEN - Een kind in een kribbe
J104741: BRUNA, DICK - Wat is dit Nijntje? Dieren
J110685: BRUNA, DICK - Dierenboek
J113717: BRUNA, DICK - Dozijntje Nijntje
J96394: BRUNA, DICK - De redding
J96481: BRUNA, DICK - Welterusten Nijntje
J110703: BRUNA, DICK - Een feest voor Geesje : papa houdt heel veel van jou en Roelie
J112416: BRUNA, DICK - Nijntje in de tent
J117418: BRUNA, DICK - Zie je de dieren, Nijntje?
J107886: BRUNA, DICK - Nijntje's droom
J89767: BRUNA, DICK - Kijk, Snuffie : uit de boeken van Dick Bruna
J97568: BRUNA, DICK - Om ons huis
J114622: BRUNA, DICK - Snuffie
J116635: BRUNA, DICK - Nijntje
J88589: BRUNA, DICK - De tuin van Nijntje
J88667: BRUNA, DICK (BEWERKT DOOR) - Assepoester
J92431: BRUNA, DICK - Klein duimpje
J88606: BRUNA, DICK - Ezelsoor
J112086: BRUNA, DICK - Nijntje is stout
J107291: BRUNA, DICK - Dag! Wat doe jij?
J101182: BRUNA, DICK - Wat hoor je?
J101170: BRUNA, DICK - Nijntje gaat naar het strand
J104477: BRUNA, DICK - DE schrijfster
J64542: BRUNA, DICK - Nijntje stapt rond
J100710: BRUNA, DICK - Roodkapje
J109901: BRUNA, DICK - Nijntjes speelboek
J70404: BRUNA, DICK - Ik kan nog meer sommen maken
J116621: BRUNA, DICK - Fien en Pien
J98003: BRUNA, DICK - Mijn eerste prentenboek
J111087: BRUNA, DICK - Kerstmis
J76580: BRUNA, DICK - Het feest van Nijntje
J79145: BRUNA, DICK - Mijn huis
J104745: BRUNA, DICK - DE koning
J102768: BRUNA, DICK - Heb jij een hobbie?
J81033: BRUNA, DICK - Kleertjes
J82136: BRUNA, DICK - Vandaag ga ik…
J82684: BRUNA, DICK - De tuin
J105679: BRUNA, DICK - Boe zegt de koe
J107991: BRUNA, DICK - Nijntje en de dieren : met puzzelstukjes
J90455: BRUNA, DICK - Tel je mee met Nijntje?
J88183: BRUNA, DICK - Bij ons thuis
J119703: BRUNA, DICK - Nijntje en de onweersbui
J113397: BRUNA, DICK - Een dag op stap met Boris Beer
J119705: BRUNA, DICK - Oma's perentaart
J111658: BRUNA, DICK - Mijn speelgoed
J67621: BRUNA, DICK - Klein, groter, grootst
J117659: BRUNA, DICK - Stoeprand.. Stop!
J117660: BRUNA, DICK - Opa en oma Pluis
J117657: BRUNA, DICK - Nijntje aan zee
J117654: BRUNA, DICK - Betje Big
J117652: BRUNA, DICK - Nijntje
J103312: BRUNA, DICK - Nijntje : poëziealbum
J119704: BRUNA, DICK - Nijntje in de bibliotheek
J106560: BRUNA, DICK - Sportboek
J116619: BRUNA, DICK - Nijntje in de dierentuin
000016: BRUNDAGE, A. - Addresses of President Avery Brundage at Solemn Openings of I.O. C. Sessions between 1952 and 1968
B113938: BRUNEL, PIERRE - Rimbaud : projets et réalisations
J96050: BRUNET, BEATA - En toen verder…
J20148: BRUNET, BEATA - Vrouwtje Hupsakee
J29404: BRUNET, BEATA - Als de krekels sjirpen
D83270: BRUNET, MICHÈLE AND OTHERS (ED.) - Bulletin de correspondance hellénique 130, 2006. 2: Etrudes, rapports, chronique
J113388: BRUNETT (= BURNETT), F E HODGSON / VERKORT NAVERTELD DOOR HENRI VAN HOORN - De kleine Lord
J96536: BRUNHOFF, JEAN DE - Le roi Babar
J116616: BRUNHOFF, L DE - Babar artiste peintre
J94093: BRUNHOFF, JEAN DE (ILL.) TEKST VAN MARI VAN EEDEN - Babar en de kerstman
J99039: BRUNHOFF, JEAN EN LAURENT DE - Babar. De reis naar de maan
J99040: BRUNHOFF, JEAN EN LAURENT DE - Babar. Het spook
J106982: BRUNHOFF, JEAN EN LAURENT DE - Babar en zijn vrienden aan zee
J101225: BRUNHOFF, JEAN EN LAURENT (GEBASEERD OP KARAKTERS GECREEERD DOOR) - Babar vertelt. Het concert
J50446: BRUNHOFF, JEAN EN LAURENT DE - Babar vertelt Babar en het zwijntje
J75173: BRUNHOFF, JEAN DE - Koning Babar
J106883: BRUNHOFF, JEAN EN LAURENT - Babar vertelt. Het fantoom
J78424: BRUNHOFF, LAURENT DE - Babar besucht einen fremden Planeten
J78744: BRUNHOFF, LAURENT DE - babar et le fantome
J111774: BRUNHOFF, JEAN DE - Babar et le crocodile
J80134: BRUNHOFF, JEAN EN LAURENT DE - Babar aan tafel
J80671: BRUNHOFF, L DE - Babar campeur
J80672: BRUNHOFF, L DE - babar musicien
J80673: BRUNHOFF, L DE - Babar en promenade
J80675: BRUNHOFF, L DE - Babar fait du sport
J80693: BRUNHOFF, L DE - Babar patissier
J106281: BRUNHOFF, LAURENT DE - Babar en zijn vriendjes doen boodschappen
J99041: BRUNHOFF, JEAN DE / TEKST VAN GREET DE GEUS-HOFLAND - Koning Babar
J93326: BRUNHOFF, JEAN DE - Het verhaal van Babar het olifantje
J116879: BRUNHOFF, LAURENT DE - Mit Babar im Museum
J108264: BRUNHOFF, L DE - Babar aan zee
J21981: BRUNINGS, P F (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Avontuurlijke verhalen voor jongelieden
K28738: BRUNKLAUS, F A - De Johannes legende
T96247: BRUNNER, HEINRICH - Die Schweiz : geographische, demographische, politische, volkswirtschaftliche und geschichtliche Studie
000573: BRUNNER, LIC. E. - Das Symbolische in Der Religiösen Erkenntnis. Beitrage Zu Einer Theorie Des Religiösen Erkennens.
K108949: BRUNNER, EMIL - Natur und Gnade : zum Gespräch mit Karl Barth
J50733: BRUNNER, F - Verschoppeling
H93671: BRUNNER, E AND M DENKER (ED.) - Research developments in probability and statistics : Festschrift in honor of Madan L Puri on the occasion of his 65th birthday
V100624: BRUNNER, HELLMUT - Abriss der mittelägyptischen Grammatik : zum Gebrauch in akademischen Vorlesungen
P116244: BRUNNERT, H S AND V V HAGELSTROM - Present day political organization of China
F99095: BRUNO, ERNANI SILVA (SELECAO, INTRODUCAO E NOTAS) - Pinheirais e marinhas : Parana e Santa Catarina
J44096: BRUNS, TRUDE - Twee kleine getrouwen
Q47316: BRUNS, P L - Metaphysik des Wortes
J47834: BRUNS, URSULA - Hindernissen voor Huberta
J93526: BRUNS, URSULA - Lieber kleiner Esel
T108568: BRUSSE, M J - Wilton 1854-1929 : un historique concernant l'existence de soixante quinze ans de "Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf"
J20698: BRUSSE, INA - Ruth
F117255: BRUSSE-VAN HUIZEN, JOS - Huwelijk
F118636: BRUSSE-VAN HUIZEN, JOS - Het stenen ventje
F95042: BRUSSE, M J - Boefje naar het leven verteld
J65106: BRUSSE, JOS A - Een wagen volgeladen
J119629: BRUSSE, JOS A - Beste Ineke…
J100676: BRUSSEE-MANTEL, K EN H G BRUSSEE - Ons vrolijk troepje. Eerste deeltje
J80808: BRUSSEE, H G EN A L C A VAN NIJNANTEN - De regenboog : een nieuwe serie leesboeken voor de lagere school. Deel 1 en 2
J80809: BRUSSEE-MANTEL, K EN H G BRUSSEE - Han en Lies (voorloper van Kinderstemmen). Deel 1,2, 3 en 4
J80794: BRUSSEE, H G EN P BONK - Met de jaargetijden mee : werkboekjes voor plant- en dierkunde op de lagere school. Deeltje III + onderwijzersboek
J92155: BRUSSEL, TRIX VAN - De drieling Janneke, Ineke en Marieke
J105062: BRUSSEL, TRIX VAN - De drieling mee op kamp
J105015: BRUSSEL, TRIX VAN - Dolle weken voor Trix
J91389: BRUSSEL, TRIX VAN - Rumoer in de Duinroos
J100634: BRUSSEL, TRIX VAN - De drieling naar de wintersport
J89763: BRUSSEL, TRIX VAN - Echt iets voor Loes en Noortje
J105050: BRUSSEL, TRIX VAN - De drieling runt een koffieshop
J88162: BRUSSEL, TRIX VAN - Maaike van de molen
J19407: BRUSSEL, TRIX VAN - Trix weet raad
J115711: BRUSSEL, TRIX VAN - De Drieling omnibus. Bevat: De drieling in de "Rinkelbel"; De drieling gaat zeilen; De Drieling en het raadsel in het bos
J25601: BRUSSEL, TOM VAN - Rolf en de witte wentelwiek
J27492: BRUSSEL, TRIX VAN - Annemiek van de Zonnehof
J29650: BRUSSEL, TRIX VAN - Het geheim van de oude herberg
J51073: BRUSSEL, TRIX VAN - Pien en Puck onder de palmen
J56866: BRUSSEL, TRIX VAN - Trix zorgt voor zes
J103537: BRUSSEL, TRIX VAN - De drieling omnibus. Bevat: De drieling te paard; De drieling runt een koffieshop; De drieling mee op kamp
J58882: BRUSSEL, TRIX VAN - Bij Loes en Noortje thuis
J73740: BRUSSEL, TRIX VAN - Juup zet het kamp op stelten
J81574: BRUSSEL, TRIX VAN - De drieling te paard
J99850: BRUSSEL, TRIX VAN - Trix vraagt om hulp
J106376: BRUSSLE, TRIX VAN - De drieling gaat zeilen
J114550: BRUSSSEL, TRIX VAN - Het geheim van de oude herberg
J29809: BRUSTAT-NAVAL, F - Otje en de Magelone
T114662: BRUYN, MARIANNE A DE - Wind en weder dienende : 125 jaar Jac P Vrolijk Scheveningen
J116383: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Marieke in de sneeuw
J91449: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Avonturen van Koen en Tom
J91407: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Marieke krijgt visite
D88501: BRUYN, J - Over het voortleven der Middeleeuwen
S119844: BRUYN, J, B LEVIE AND OTHERS(ED.) - A corpus of Rembrandt paintings. Volume I: 1625-1631; Volume II: 1631-1634; Volume III: 1635-1642 (Rembrandt Research Project Foundation)
J18450: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Marieke en de orgelman
J18453: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Marieke in de sneeuw
J18984: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Marieke blijft alleen thuis
J19547: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Isabella en de grote reis
J20694: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Soldatenmoeder : het leven van Mary Ann Bickerdyke
J20769: BRUYN, AAFJE - Kerstfeest met hindernissen : een kerstverhaaltje
J31445: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Em Koppenol krijgt een vriendin
J103862: BRUYN, COR - Greetje en Groetje : avonturen van een meisje en een eekhoorn
J51241: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Een moeder voor Anita
J51655: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Marieke gaat melken
J54187: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Marieke werkt in de sneeuw
J54497: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Marieke werkt in de tuin
J63527: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Marieke verdwaalt op de hei
J114112: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Moeder Koppenol huurt een boot
J64889: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Wouter raakt zoek
J66104: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Marieke krijgt visite
J102775: BRUYN-OUWEHAND, MIA - De Koppenolletjes op het eiland
S77096: BRUYN, J EN ANDEREN(RED.) - Nederlands kunsthistorisch jaarboek 16
F81149: BRUYN, FRANS DE - Die hemel is ons huis
J84823: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Marieke en de eekhoorn
J90292: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Marieke werkt in de tuin
J90293: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Marieke in de sneeuw
J119741: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Welkom thuis, Hermelijn
J119742: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Hermelijn's huwelijk
J57233: BRUYNE, ANNEMIE DE - Vergiftigd?
B98069: BRUYNE, JACQUES DE - Antisemitisme bij Pio Baroja
J68334: BRUYNINCKX, JEF - Het vuur op de rots
H49988: BRYAN, RORKE B (ED.) - Soil erosion : experiments and models
J89449: BRYANT, SARA CONE - Brother Rabbit and other stories for little ones
J97757: BRYANT, ROBYN - Roodkapje : mini pop-up
J47661: BRYANT, ROBYN - Goudhaartje en de drie beren
J70629: BRYANT, ROBYN - Het lelijke eendje
T73775: BRYANT, W CULLEN (DIRECTION) / REVOIL, BÉNÉDICT-HENRY (TARDUIT, REVU ET AUGMENTÉ PAR) - l'Amérique du Nord pittoresque : Etats-Unis et Canada
J73791: BRYANT, BERNICE - Trudy's moeilijke jaar
J86918: BRYANT, DONNA - Naar oma
J83341: BRYANT, DONNA - Naar het park
000386: BRYCE, LORD - De Laatste Akte in België's Wereld-Tragedie. Het Oordeel Van Lord Bryce over de Deportaties in België, Door Hem Op Shcrift Gesteld Op Verzoek Van Den Londenschen Vertegenwoordiger Van de New York Tribune.
J86000: BSA, RUTGER - De reus van Pech-zonder-end
J96724: BUBBLEGUM, R C - Rocket sixty nine
K98283: BUCER, MARTIN - Briefwechsel = Correspondeance Band VI (Mai - Oktober 1531)
D109382: BUCH, PIERRE (PHOTOGR.) / TEXTS KAI SALAS ROSSENBACH AND OTHERS - Working in archaeology = De archeoloog in actie = Profession archéologue
J102850: BUCHANAN, HEATHER S - Rik en Nicky Muis en hun maanraket
J91245: BUCHANAN, HEATHER S - Rik en Nicky Muis en hun drijvende school
J112877: BUCHANAN, HEATHER S - Rik en Nicky Muis in hun poppenhuis
Z73967: BUCHER, WALTER - Schwimmen : leistend spielen, spielend leisten
J89784: BUCHINGER-STARKE, INGRID - Piet und Pieter : ein Pferde-Bilderbuch
J98799: BÜCHNER, BARBARA - Vechten voor dieren
B48942: BUCHTENKIRCH, GUSTAV - Heinrich von Kleists Lustspiel Der zerbrochene Krug auf der Bühne. Teildruck
J28993: BUCHWALD, EMILIE - Gildaen : de opzienbarende belevenissen van een uitzonderlijk konijn
J110669: BUCK, PEARL S - Kerstverhalen
J91727: BUCK, PEARL - The water-buffalo children
T112240: BUCK, W UND ANDEREN - Der Rhein unter der Einwirkung des Menschen - Ausbau, Schiffahrt, Wasserwirtschaft
J72352: BÜCKER, JUTTA EN JUTTA LANGREUTER - Pieter en de kwestie met de beugel
I111424: BUCKLE, JENNIFER L AND STEPHEN J FLEMING - Parenting after the desath of a child : a practitioner's guide
000913: BUCKROSE, J.E. - An Ordinary Couple
K100978: BUDDE, KARL - Geschichte der althebräische Litteratur. Apokryphen und Pseudepigraphen
K102833: BUDDE, KARL - Das Buch der Richter
K102834: BUDDE, KARL UND ANDEREN - Die fünf Megillot : (Das Hohelied, das Buch Ruth, die Klagelieder, der Prediger, das Buch Esther)
J100976: BUDDEN, JOHN - John der Dschungeljäger : Erlebnisse und Abenteuer eines Knaben im indischen Urwald
J115092: BUDDINGH', C - Het biggetje Boris
K109792: BUDENSIEG, R - De steenen van Assyrië en de getuigenis der schrift
D92797: BUDGE, E A WALLIS - Books on Egypt and Chaldaea. 8 parts in 4 volumes. Egypt in the neolithic and archaic periods; Egypt under the great pyramid builders; Egypt under the Amenemhats and Hyksos; Egypt and her Asiatic empire; Egypt under Rameses the Great; Egypt under the priest-kings, Tanites, and Nubians; Egypt under the Saïtes, Persians, andPtolemies; Egypt under the Ptolemies and Cleopatra VII
P117213: BUDGE, IAN AND OTHERS - Organizing democratic choice : party representation over time
F80277: BUDIMAN, ARIEF - Chairil anwar sebuah pertemuan
001547: BUELENS, GERT - Henry James and the "Aliens" in Possession of the American Scene (Amsterdam Monographs in American Studies 10)
S108075: BUELER, ANTONIO M - Dibujos Miguel Ybanez 1990-1991
S111778: BUENDIA, JOSÉ ROGELIO UND ANDEREN (RED.) - Die Sammlungen des Prado : Malerei vom 12.-18. Jahrhundert
D108574: BUERGENTHAL, THOMAS - Een gelukskind : van Auschwitz tot het Hooggerechtshof
J99019: BUET, CHARLES - Les bibelots de Roland
N112163: BUFFON, M DE (RÉDIGÉ APRÈS) - Beautés de l'histoire naturelle des Quadrupèdes. Tome I
I105642: BÜHLER, ALFRED UND ANDEREN - Die Rindenstoffe der Südsee
J69168: BUHMANN, HORST EN ANDEREN - De wereld van het verkeer. Deel I en II
J111447: BÜHRS, LIZE (VERSJES) - Van Toetie en van Bob
B92919: BUIJNSTERS, P J - Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken
J99846: BUIJS, BO - Roos helpt de dieren. Dief in de dierentuin
D119104: BUIJTENEN, M P VAN - Langs de heiligenweg : persoectief van enige vroeg-middeleeuwse verbindingen met Noord-Nederland
D81254: BUIJTENHUIJS, ROBERT - Le Frolinat et les guerres civiles du Tchad (1977-1984) : la révolution introuvable
001694: BUIS, JAAP - Historia Forestis : Nederlandse Bosgeschiedenis (Deel 1 En 2, Compleet)
J90059: BUIS, RIANNE - Het kookboek voor kinderen
J103188: BUISKOOL, ROB - Tom en Katja en het mysterie van negen
J116901: BUISMAN, JANTIEN - Wilhelmus de rat
U60902: BUISMAN, M J FZN - Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815 : romans, novellen, verhalen, levensbeschrijvingen, arcadia's, sprookjes : alphabetische naamlijst + Dutch popular literature : the collection of M Buisman J Fz : book auction sale 12th and 13th December 1972
J104355: BUISMAN, JANTIEN - Nicolaas Kikker en zijn boot
J93643: BUISMAN, JANTIEN - Snik de beer
J60115: BUISSINK, FRANS - Een vogel is ook maar een mens : veertig praatjes-met-plaatjes over vogels en mensen met liefdevolle tips voor iedereen die het goed meent met de gevederde vrienden
J109089: BUISSINK, FRANS EN EWOUD DE GROOT - Salamanders, snoeken en andere slootbewoners
J65463: BUITENDIJK, JO - De klompjes en de drie kuikentjes van Hennie
A114070: BUITENWEG, HEIN - Djawa Dwipa : zwerftochten door Java met de Rolleiflex
J75113: BUITKAMP, J - Palestina en de bijbel II : Het oude testament
001341: BUITRAGO, ALBERTO Y AGUSTÍN TORIJANO - Guía Para Escribir Y Hablar Correctamente En Español
J103530: BUJOR, FLAVIA - De voorspelling van de stenen
J119445: BUKAL, SNEZANA - Waarom Dora Koen sloeg
H77321: BUKHINA, M F AND S K KURLYAND - Low-temperature behaviour of elastomers
J84073: BUKIET, SUZANNE - Sprookjes op schrift : over letters en karakters
B66249: BULHOF, FRANCIS - Transpersonalismus und Synchronizität : Wiederholung als Strukturelement in Thomas Manns "Zauberberg"
000798: BULICH, JOSEPH (AUS LIBUR) - ûber Die Reaktion Von Ostromisslensky.
J113120: BULL, JANE - Het grote vakantieboek : 50 ideeën voor een vrolijke vakantie
J73757: BULL, BRUNO HORST - Rätselkiste
J73368: BULLENS, MARJA EN PAUL ARNOLDUSSEN - 'n Boek voor groot & klein
S96502: BULLOCK, HELEN DUPREY (SENIOR EDITOR) - The Pope-Leighy House
C70032: BULLOCK, WILLIAM J - Bach cantatas requiring limited resources : a guide to editions
J74288: BULTERMAN, J - Hoe Piet Blom een dapper strijder werd
J76739: BULTHOD, INGRID (BEWERKING) - Klein Duimpje
J85410: BULTHUIS, H J (KOMPILITA DE) - Robinsono Kruso : legolibro por geknaboj lau campe
J108182: BULTHUIS, H J (KOMPILIS) - La juna Robinsono : legolibreto por infanoj
W58048: BUMA, WYBREN JAN - Die Brokmer Rechtshandschriften
I106654: CHAN KWOK BUN - Smoke and fire : the Chinese in Montreal
J111402: BUNDI, GIAN - Engadiner Märchen
J86230: WERUMEUS BUNING A - Met z'n drieën
K109632: BUNJAN, JOHANNES - Het gezigt der hel en het gezucht der verdoemde ziel, betoogd in de gelijkenis van den rijken man en Lazarus, wegens den ellendigen staat der verlorene zondaren, om hen te bewegen tot geloof en bekeering: en zóó die plaatsder pijniging te ontvlieden als men van de H. Schriftuur goed gebruik maakt en wijs wordt tot zaligheid
D58101: BUNNETT, F E (TRANSLATED BY) - Distinguished persons in russian society
J19394: BUNT, ALEID W VAN DE - De goudkoning
J60877: BUNTING, EVA - Op de rand van vrijheid
J110733: BUNTING, EVE - De wetten van de straat
J115716: BUNYAN, JOHN - De christenreis naar de eeuwigheid voor kinderen bewerkt door H v.d. Brink
K115218: BUNYAN, JOHN - The pilgrim's progress from this world to that which is to come delivered under the similitude of a dream
J55697: BUNYAN, JOHN - Eens pelgrims reize naar de eeuwigheid
K113289: BUNYAN - Bunyan's choice works : The pilgrim's progress, The holy war, The barren fig-tree, Grace abounding to the chief of sinners, and Heart's ease in heart trouble
J115719: BUNYAN, JOHN - De pelgrimsreis van deze wereld naar de toekomende, voorgesteld in den vorm van een droom
S117938: MICHELANGELO BUONARROTI - Cartas escolhidas
K118795: BURCHARD, CHRISTOPH - Der Jakosbrief
J93875: BURDICK, MARGARET - Sara Raccoon and the secret place
M113156: BUREMA, L EN ANDEREN (RED.) - Volksgezondheid in ontwikkeling "liber amicorum ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Prof. Dr. P. Muntendam
J89485: BUREN, RIET VAN - Als Wies en Fritsje groot zijn. De groentewagen
J26814: BUREN, ELS VAN - Huis aan de singel
J69248: BUREN, ELS VAN - Kaspar wordt artist
T108843: BURG, BONNY VAN DER EN ANDEREN (RED.) - 75 jaar Moerwijk 1932 2007
T118602: BURG, PAUL Q VAN DER EN ANDEREN - Het Carré vernieuwd : nieuwbouw, restauratie en verbouwing in het Heiliglanden van Haarlem
J18570: BURG, F L - Van Krelis en Leo
J24914: BURG, MARIA - De kleine hertog, of Richard zonder vrees
D69335: BURG, MARGREET VAN DER - Geen tweede boer : gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968
J72588: BURG, F L - Het huisje op de heide
B115967: BURG, INEKE VAN DER & PIETER JAN GIJSBERS - Aandenken bij Pau, später van Paul Celan
J53983: BURGDIJK, M A - Sprokkelingen. Delen 1,2,3 en 6
J100209: BURGDORFFER, NELLY - De dieren van het heidehuis
J114682: BURGDORFFER, NELLY - Sprookjes uit het dierenrijk
J89948: BURGDORFFER, NELLY - Hoe Piet Huismuis Piet Veldmuis werd
J91256: BURGDORFFER, NELLY - Kater Drop houdt niet meer van witte poesen
J100659: BÜRGEL, BRUNO H - De wonderlijke verhalen van Professor Oeleboele
T116378: BURGEMEESTER, J W F - Combino's in Amsterdam : een nieuwe generatie lagevloertrams voor het Amsterdamse vervoerbedrijf
J116526: BÜRGER, GOTTFRIES AUGUST - Wonderbare reizen te land en ter zee, veldtochten en vrolijke avonturen van de Baron von Münchhausen, zoals hij deze in de kring zijner vrienden met de fles onder handbereik zelf pleetgt te vertellen
J26906: BURGER, SACHA - Joeti
J109994: BÜRGER, GOTTFRIED AUGUST / NACHERZÄHLT VON DIRK WALBRECKER - Baron Münchhausen
J76466: BÜRGER, G A / ZEEUW, P DE J GZN - Avonturen van Baron von Münchhausen
J105351: BURGER, JAN - De koning der duinen vertelt
000389: BURGER, PROF. H. - Twee Dietsche Toespraken.
V92043: BURGERS, P ADOLF - Voorlopige Manggaraise spraakkunst
J112136: BURGERS, EVA - Vrij zijn!
D95383: BURGERS, J W J EN J SPARREBOOM - Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 : index van namen op de delen I en II
N61019: BURGERS, P H - De stichting van een boschbedrijf in Andalusie : een bedrijfsanalyse
J68449: BURGERS, JAN - Robijntje is jarig
J68616: BURGERS, J V - 'n Avontuurlijke reis
T119242: BURGERS, WIBO (RED.) - Langs Leidse winkelpanden ; een wandeling langs 37 historische winkelpanden in Leiden
J107584: BURGESS, MELVIN - Junkies
J111234: BURGESS, THORNTON W - The adventures of Buster Bear
J50769: BURGESS, THORNTON W - The adventures of Bobby Coon
J54368: BURGESS, THORNTON W - Peter Cottontail and Reddy Fox
J59032: BURGESS, MARK - Teddyberen Picknick
J78486: BURGESS, THORNTON W - How peter Cottontail got his name
J82505: BURGESS, THORNTON W - Mrs. Peter Rabitt
J103114: BURGESS, THORNTON W - The adventures of Reddy Fox
J60595: BURGGRAAF, MARIJE - In "De Vergulde Pannekoek"
U86175: BURGHT, BERT VAN DER - Over lezen gesproken
F74563: BURGIN, G B - The kiss
M70576: BURGMAYER, ANGELIKA (VERH. HEEGE) - Suicid im Gefängnis
D77075: BURGO, JAIME DE - Para la historia de la Primera Guerra Carlista : comentarios y acotaciones a un manuscrito de la época 1834-1839
J24795: BURGT, J H G H VAN DE E A (RED.) - Helden van de dag : werkers voor ons allen : een leesboek voor onze opgroeiende jeugd van 12 jaar en daarboven op scholen voor lager- en voortgezet onderwijs I
J54006: BURGT, J V D - Rolf's laatste schooljaar
J59063: BURGT, JAN EN JOS VAN DE - Licht en donker
J61607: BURGT, J VAN DE - Lees en vertel! : denkend lezen, navertellen lees- en stelmethode voor r.k. lagere scholen. Deel 4 en 9
J61761: BURGT, JAN EN JOS V.D. - De wondere wereld. Deel 1,2 en 3
J62804: BURGT, JAN VAN DE - Lief en leed. Eerste helft, teeede leerjaar
J68258: BURGT, JAN EN JOS V.D. - Van vier kleine kleuters
J68360: BURGT, JAN EN JOS V D - Blije jeugd. No. VIII: Vacantie-vreugden
J69373: BURGT, JAN VAN DEN - Wij leven vrij. 2e deeltje, eerste leerjaar
J69503: BURGT, JOS V.D. - De kleurige hof. No. 1,2,3 en 5
J72947: BURGT, JAN EN JOS V.D. - Blije jeudg. No. IX: Heeroom
J72957: BURGT, JAN EN JOS V.D. - Blije jeugd. No. XI: Toch verzoend

Next 1000 books from Antiquariaat Klikspaan

3/29