Antiquariaat Klikspaan
Hooglandse Kerkgracht 49, 2312 HS Leiden, The Netherlands. Tel: [+31] (0)71 5144630 - 5234733            Email: maanen@antiqklikspaan.demon.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
J88891: ANONIEM - De sterke Hans
J88906: ANONIEM - De betooverde prinses
J88911: ANONIEM - De allermooiste sprookjes voor het slapengaan. Bevat: Doornroosje; De kikkerkoning; De wilde zwanen
T102956: ANONIEM - Japan & China
J88930: ANONIEM - Avonturen met dieren. Bevat o.a.: Prikstaart de egel is slim
J88932: ANONIEM - Cijfers
J88933: ANONIEM - Woordjes woordenboek
J88938: ANONIEM - Speelgoedwinkel
J88939: ANONIEM - Warme bakker
J88946: ANONIEM - St. Nicolaas
J89120: ANONIEM - Het geheim van de Mount Everest : avonturen van Frank, de Vliegende Hollander
J89138: ANONIEM - Jorinde en Jorinel
J110903: ANONIEM - Woordjes. Dieren
D101711: ANONIEM - De A.V.R.O. wat zij is wat zij doet
J89278: ANONIEM - Gira, de giraf
T117317: ANONIEM - Huishoudelijk reglement der Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging
T121927: ANONIEM - Verslag van den toestand der gemneente Zwolle over het jaar 1922, door burgemeester en wethouders aan den raad der gemeente uitgebracht
T113890: ANONIEM - De Wijnhuistoren : overdrukken uit de "Zutphense Courant"
T113608: ANONIEM - De kroon op het werk : Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal-ten Cate NV
A122581: ANONIEM - Jaarboek voor suikerfabrikanten in Ned.-IndiŽ. 23e uitgave 1918-1922
U118994: ANONIEM - Catalogus van de A.P. leesbibliotheek
A121865: ANONIEM - Berichten uit Nederlandsch Oost-IndiŽ voor de leden van den Sint-Claverbond. Deel IV
J125985: ANONIEM - Buiten spelen : voorleesverhalen
J125250: ANONIEM - Koning Dikzak
J113709: ANONIEM - Voor 't jonge volkje (eerste versje: Op de boerderij)
J119630: ANONIEM - Toeter op de boerderij
D122942: ANONIEM - Gedenkboek Korps Beroepsofficieren van het Koninklijk Nederlandsch-Indonesisch leger 1940-1950 : bevattende de verlieslijst en de erelijst van terzake van krijgsverrichtingen in dit tijdvak aan beroepsofficieren van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch leger verleende onderscheidingen, alsmede de naam- tevens ranglijsten van de beroepsofficieren van dat leger naar de toestand van 27 december 1949
S121768: ANONIEM - De uitdaging van de hedendaagse schilderkunst. LŲwenstein, De Beus, Toscani, Cornelissen
D118217: ANONIEM - Vlaamsche volkskalender 1933
P113183: ANONIEM - Pro Flandria servanda : Vlaanderen's recht en eisch tot zelfstandigheid gesteld, toegelicht , gestaafd
S113155: ANONIEM - Kultureel jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen 1950 (1e deel), 1951, 1962, eerste band, 1964
D119381: ANONIEM - Metro-Mozaiek
T113429: ANONIEM - Gids voor Winterswijk en omstreken
T113457: ANONIEM - Gids voor Bergen op Zoom en omstreken
P123428: ANONIEM - Onze partij en het militarisme : het standpunt van den partrijraad
T113450: ANONIEM - Catalogus der briefverzameling van S.A. Gabbema
J114624: ANONIEM - Mijn mooiste sprookjes uit de schatkist. Bevat: Assepoester, Belle en het beest, Doornroosje, De gelaarsde kat, Roodkapje
U113213: ANONIEM - Het drukkersjaarboek voor 1906. 1e jaargang
B121272: ANONIEM - Beknopte geillustreerde gids voor de tentoonstelling bij gelegenheid der herdenking van Willem Bilderdijk's honderd-vijftigsten geboortedag
T116247: ANONIEM - Almanak van het Leidsch Studentencorps voor het jaar 1878,1882,1883,1884 en 1887
T116249: ANONIEM - Korte geschiedenis der Leydsche Akademie , van 1810-1824 vervat in den studenten almanak van 1815-1824 benevens het mengelwerk der voornoemde tien jaren
I90891: ANONIEM - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1926,1929 en 1933
J105499: ANONIEM - Ons leesboekje
T112061: ANONIEM - Middellandsche Zee-reizen Rotterdamsche Lloyd
T112062: ANONIEM - Reizen met den Rotterdamschen Lloyd : naar Engeland's zuidkust, Spanje, Marokko, AlegeriŽ, Zuid-Frankrijk, Corsica, ItaliŽ
J79124: ANONIEM - De gelaarsde kat : sprookjes pop-up boek
J68665: ANONIEM - Insekten in aktie
J110255: ANONIEM - Kleuterblaadje. 30e jaargang 1948/1949
U91138: ANONIEM - De monotype verklaard : een eenvoudige beschrijving van de monotype voor hen die toezicht houden en voor leerlingen
J91227: ANONIEM (O.A. WILLEM WILMINK) - Ongelogen waar
J112822: ANONIEM - De Fabeltjeskrant. Op vakantie
J127873: ANONIEM - Een waar vriend
T121972: ANONIEM - Witte Singel Doelen Complex : gebouwengids
J128186: ANONIEM - Volg je hart + Omkeerdagboekover jou
D117925: ANONIEM - Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied jaar 1941
Y127296: ANONIEM - Groninger studenten almanak voor het jaar 1829 en 1833
J126203: ANONIEM - Sesamstraat. Super speelpret met Bert en Ernie
F127266: ANONIEM - Cornelia miniatuur-almanak voor 1860
T124300: ANONIEM - Sint Annahofje
T124301: ANONIEM - Watermonumenten in Voorschoten
J103208: ANONIEM - Aladdin en de wonderlamp : een sprookje uit Duizend-en-ťťn nacht
J112159: ANONIEM - Mijn klokkenboek
T106636: ANONIEM - Leids volksleven
J107468: ANONIEM - Mikkie en Roosje 8: DE vis van Mikkie
P117826: ANONIEM - Mandement van het Nederlandsch Episcopaat over het fascisme en nationaal-socialisme
J118223: ANONIEM - Twee boezemvrienden
D124539: ANONIEM - Slag bij Doggersbank 1781 : tentoonstelling Marine Museum Den Helder
J109843: ANONIEM - Waar ik woonÖ : ik woon in mijn dromen want daar kun je overal komen
S100322: ANONIEM - Collection Frits Lugt Paris
O125551: ANONIEM - Alles over uw bromfiets : werking-onderhoud reparatie-onderdelen. Peugeot
K96173: ANONIEM - Sint Bavo : godsdienstig weekblad van het Bisdom Haarlem. Negende jaargang 1906 + dertiende jaargang 1910
J114629: ANONIEM - Haasje Hop
J128178: ANONIEM - Het begin van alles : de oerknal en wat erna kwam in 11 pop-up platen
P117748: ANONIEM - Brief van den tijdelijken minister van oorlog aan den Koning ter openlegging zijner gevoelens aangaande het ontwerp van gewijzigde grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld door de commissie, benoemd bij Koninklijk besluit van den 17 maart 1848
P117737: ANONIEM - Adres van eenige onderwijzers in het 1e schooldistrict in Zuid-Holland aan de Tweede Kamer der Staten-generaal. Nopens art. 183 van het Ontwerp van Grondwet door de statscommissie van 17 maart ll. Aan den Koning ingediend
K117503: ANONIEM - Letterlyke vertaaling van de hebreeuwsche, chaldeeuwsche, syrische, en grieksche woorden van den H. Bybel
K117502: ANONIEM - Het hooglied van SŠlomo
T110911: ANONIEM - Een eiland wordt herboren : programma 4 november 1947
T110912: ANONIEM - Gids van Olst
T121129: ANONIEM - Verslag over 1931 van de Provinciale Zuid-Hollandsche Archeologische Commissie
F117957: ANONIEM - Almanak voor het schoone en goede voor 1823
J120753: ANONIEM - Cijfertrein : puzzelboek, met 1,30 meter puzzeltrein
T75003: ANONIEM - Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland, tevens orgaan van de Vereeniging "Oud-Leiden" 1936-1937 (29e deel), 1938(30e deel), 1939 (31e deel), 1940 (32e deel), 1942(34e deel), 1943 (35e deel),1944 (36e deel) en 1945 (37e deel)
Y125874: ANONIEM - Ala de dag van gisteren : honderd jaar Amsterdam, de Amsterdammers en de groei van de stad
Y125873: ANONIEM - Onze oude Maasstad
Y125741: ANONIEM - Vlissingen
Y125738: ANONIEM - Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland. Rijnstreek : een overzicht met beschrijving van, en een toekomstperspectief voor cultuurhistorische waarden in de gemeenten Ter Aar, Alkemade, Alphen aan den Rijn, jacobswoude, Nieuwkoop, Liemeer en Rijnwoude
S125529: ANONIEM - Anke Birnie
D113898: ANONIEM - Namen-register der beide boeken Geschiedenis van het geslacht Wittert
J113658: ANONIEM - De Engelbewaarder voor de jongere kinderen. 46 losse nummers tussen 1 januari 1953 en 15 juli 1958
T109143: ANONIEM - Brand Hotel Polen : rapport
T109146: ANONIEM - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 12 1/2-jarig bestaan der parochiekerk van den H. Paschalis Baylon te 's-Gravenhage
T109606: ANONIEM - Gedenkboek aangeboden bij het vijf en twintig jarig bestaan der Middelbare Koloniale Landbouwschool te Deventer 16 september 1937
J126424: ANONIEM - Mijn dierenboek
T109660: ANONIEM - Van vroeger
D122784: ANONIEM - Register op het staatsblad der Nederlanden Jaargang 1823-1830, 1823-1832, 1833-1842, 1843-1852, 1853-1857
T125497: ANONIEM - Leiden tijdens het burgemeesterschap van Jhr. Mr. Dr. N C de Gijselaar 1910-1927
T109357: ANONIEM - Catalogus van kaarten, enz., betrekking hebbende op de oudere en tegenwoordige gesteldheid van Holland's Noorderkwartier aanwezig op de tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam, gedeurende de maand september 1917
J117679: ANONIEM - Barbie geeft zemles
J117677: ANONIEM - Barbie als verpleegster

Next 100 books from Antiquariaat Klikspaan

4/4