Antiquariaat Klikspaan
Hooglandse Kerkgracht 49, 2312 HS Leiden, The Netherlands. Tel: [+31] (0)71 5144630 - 5234733            Email: maanen@antiqklikspaan.demon.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
J22551: MEERWALDT, ANN VAN - Matje's zware strijd
J94870: MEERWALDT, ANN VAN - De beloning
T116447: MEES, R (SAMENST.) - Gedenkschrift van de firma R. Mees & Zoonen ter gelegenheid van haar tweehonderd-jarig bestaan 1720-1920
T115919: MEES, W C - Het koopmanshuis Haringvliet 98 : thans kantoorgebouw der N.V. Rotterdamsche Scheepshypotheekbank te Rotterdam
E99787: MEES, G H - The revelation in the wildernis : an exposition of traditional psychology. Volume III: The book of stars
J18521: MEES, SANDRA - In de smidse van het leven
J86998: MEES, CORNELIE A - De Tovertaddel
J111539: MEES, CORNELIE A - De stenen man en andere kerstverhalen
J71674: MEESTER, GÉ DE - Brammetje
J81182: MEESTER, J E DE - Dieren in nood
J72643: MEESTERS, WOLF - De bijbel behandeld voor jonge mensen. Het Oude Testament
T116205: MEETER, F EN ANDEREN (RED.) - 325 jaar Amsterdams studentenleven : gedenkschrift samengesteld t.g.v. het 65e universitaire lustrum in opdracht van de Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensis
J118587: MEEUSE, C J (VERTELD DOOR) - Om de belofte van God (deel 1): De geschiedenis van Abraham
J120286: MEEUSE, C J - Velen volgden Hem : de omwandeling van de Heere Jezus - deel 1
J30411: MEEUWEN-DEN HOED, INA VAN - Menno en het kerstkonijn
J106302: MEEUWISSEN, PIET - Het eerste meisje
000640: AL-MEFTY, OSSAMA - Surgery of the Cranial Base.
J117492: MEGGENDORFER, LOTHAR - Het poppenhuis boek
J115934: MEGGENDORFER, LOTHAR - Le grand théatre des automates : un livre animé
J90937: MEGGENDORFER, LOTHAR - Nur für brave Kinder : ein Verwandlungsbuch
J111897: MEHL, HERMANN - Knderbibel : illustrierte biblische Geschichten für die Kinderstube erzählt
P97171: MEHRING, FRANZ - Die Deutsche Socialdemokratie : ihre Geschichte un dihre Lehre : eine historisch-kritische Darstellung
J121301: MEIDEN-COOLSMA, DORA VAN DER - De knecht van de koning
J87501: MEIDEN-COOLSMA, D VAN DER - Kaarsen op kerstfeest
T108395: MEIER-GRAEFE, I - Spanische Reise
J88307: MEIER, RICHARD (ONTWERP) - Sieren in de winter
J101249: MEIER, KATRIN EN ANETTE BLEY - Knuffel heeft zorgen : een prentenboek over seksueel misbruik, dat kinderen ide daarmee te maken hebben aanmoedigt hun zwijgen te verbreken en dat een voorbeeld geeft hoe ze daarbij hulp kunnen vinden
J68447: MEIER, RICHARD - Wij krijgen een hondje
I100944: MEIER, GERT - Die Wirklichkeit des Mythos
J114957: MEIHUIZEN, L S - De rekening betreffende het graafschap Gelre 1284 1295
A92469: MEIJ, DICK VAN DER (INTROD., TRANSLITERATION AND TRANSLATION) - Nabi Aparas : the shaving of the prophet Muhammad's hair : a facsimile edition of a Javanese manuscript from Lombok, MS M.53 in the private collection of Dick van der Meij
J99248: MEIJ, KIM-LIAN VAN DER EN ANDEREN - Voor alles is een woord
001527: AQSHA, DARUL, DICK VAN DER MEIJ AND JOHAN HENDRIK MEULEMAN - Islam in Indonesia: A Survey of Events and Developments from 1988 to March 1993
J113735: MEIJBOOM-VELTMAN, H - Heleen heeft vacantie
J18442: MEIJBOOM-ITALIAANDER, JOS - De gevonden schat
K100770: MEIJBOOM, L S P - De godsdienst der oude noormannen
N105551: MEIJDEN, E VAN DER - Relaties tussen Sint Jacobsvlinder en het Jacobskruiskruid : de exploitatie door een monofaag insect van zijn nomadische waardplant
J103519: MEIJER, MONICA (SAMENST.) - Door de toverspiegel : een boek vol heksen- en tovenaarsverhalen
N108293: MEIJER, ARNOLD EN ANDEREN - De vogels van Katwijk
001221: MEIJER, KEES (REDACTIE) - Het Nieuwe Leven : Maandschrift 17e Jaargang Mei 1931-1932
T108795: MEIJER, G A - De Sint-Janskerk te Schiedam 1824 1924
T117150: MEIJER, H EN ANDEREN (RED.) - Krommenie zevenhonderdvijftig jaar
T109328: MEIJER, G A - De paters Dominicanen te Schiedam 1616 1916
D92624: MEIJER, DAPHNE EN BRIGITTE TILLEMA - Twee vlaggen op tafel : geschiedenis van het Genootschap Nederland-Israël
Q114502: MEIJER, P A - Chronologie en redactie van Aristoteles' Politica
T119494: MEIJER, J - Den tempel der jooden tot Amsterdam
001552: MEIJER, PETRUS WILHELMUS MARIA DE - Costanti Del Mondo Verghiano
J86931: MEIJER, J D - Woudloopers
S29090: MEIJER, WILLEM L - Kunst en revolutie
H45969: MEIJER, M WILHELM - Wandelingen door het gebied der sterren : astronomische feuilletons
J48567: MEIJER, W - Joost van Rijn leert de helling kennen
J49346: MEIJER, MARJA - Yuri verdwaalt
I100232: MEIJER, ROEL (ED.) - Cosmopolitanism, identity and authenticity in the Middle East
J110844: MEIJER, CHR A - De vuurproef van Piet Plastic Jr
J72777: MEIJER, D H - De schildknaap van den geuzenridder (1567-1576)
J43579: MEIJER, CHR A - De klauw van de draak
J82528: MEIJER, W - De horizon wordt wijder
J113725: MEIJER, CIS - Val
J66579: MEIJER, W EN JOH VAN HULZEN (BIJDRGAEN VAN O.A. W G VAN DE HULST) - Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school. Deel 1,4,7,8 en 10
K113768: MEIJERING, E P - Hilary of Poitiers on the trinity : De Trinitate 1, 1-19,2,3
O104729: MEIJERINK, M - Op Twentse rails
I82954: MEIJL, TOON VAN AND JELLE MIEDEMA (ED.) - Shifting images of identity in the Pacific
F118962: MEIJSING, GEERTEN - Siciliaanse vespers : roman
J47911: MEIJSING, DOESCHKA - Beer en jager
J91190: MEIL, MAX / STIJN STREUVELS (NAVERTELD DOOR) - Paradijssprookjes uit den volksmond opgeteekend in Oostenrijk
J70638: MEINARDUS, ELK - De pechvogel
J96042: MEINDERTS, KOOS - De harmonie van Zevensloten
J106502: MEINDERTS, KOOS - Leve de nieuwe koning!
J93025: MEINDERTS, KOOS EN ANNETTE FIENIEG - Kuik en Vark en het vergeten verhaal
J111899: MEINDERTS, KOOS & STERN NIJLAND - Koning Varken : een verhaal met een staartje (zonder krul)
J71418: MEINDERTS, KOOS - Jarig is anders
J86922: MEINDERTS, KOOS - Alles moet weg
J79444: MEINDERTS, KOOS - Wit was de maan
J108496: MEINDERTS, KOOS & ANNETTE FIENIEG - De rat van weinig woorden
J110153: MEINDERTS, KOOS - Moef wil weg
J106276: MEINEMA, PIET - Koning Treurder in Lachistan
J107681: MEINEMA, MATHIJS - Liefde en ander onbehoorlijk gedrag
J97627: MEINEMA, MATHIJS - Wij gaan hele goede vrienden worden
J86014: MEINEMA, PIET - Een klein kasteeltje
J20911: MEINEMA, PIET - Hans en Victor gaan liften
J21519: MEINEMA, PIET - Hans en Victor, de tweeling
J26891: MEINEMA, PIET - Avonturen in Engeland. Deel 5: Loes en Leo
J44422: MEINEMA, PIET - De grote brand
J44685: MEINEMA, PIET - Frans gaat naar school
J47342: MEINEMA, PIET - Michiels zwerftocht
J47581: MEINEMA, PIET - Kwispel de vondeling
J50937: MEINEMA, PIET - Huis in de wolken
J53932: MEINEMA, PIET - Onno en Marleen
J55910: MEINEMA, PIET - Frans past op
J64919: MEINEMA, PIET - Felix en Nina
J65626: MEINEMA, PIET - De witte bef
J86269: MEINEN, G J - De wilde vogel
J45157: MEINERTS, EVA (AUSGEWAEHLT VON) - Meine liebsten Kinderlieder
D121255: MEINSMA, K O - De zwarte dood
U113956: MEINSMA, K O - Catalogus van de Librye der St. Walburgskerk te Zutphen : met geschiedkundige inleiding
J105467: MEIRINK, TINEKE - Druk druk druk
F95988: MEIRS, GEORGE - l'Auto rouge : roman policier
T113432: MEISCHKE, R EN J DE WILDE - Nederlandse Hervormde Gemeente van Zevenbergen
J105935: MEISE, HEINRICH (DERTIG VERSJES) - Het regent het zegent
Q80435: MEISNER, ERICH - Erkenntniskritische Weltanschauung auf der Grundlage der Arbeitsbedingungen des Gehirns
D28855: MEISSINGER, HANS - Die Entwicklung des Detailhandels in Mannheim
J86198: MEISTER, CARI - Luther's surprise disguise
J24059: MEISTER, KNUT EN CARLO ANDERSEN - Jan en de verbroken verbinding
J44168: MEISTER, KNUD EN CARLO ANDERSEN - Jan gaat er op af!
J53057: MEISTER, KNUD EN CARLO ANDERSEN - Roof op het sloependek!
J54030: MEISTER, KNUD EN CARLO ANDERSEN - Jan klaart het weer!
J56229: MEISTER, KNUD EN CARLO ANDERSEN - Jan vindt de verdwenen film!
J95696: MEISTER, K EN C ANDERSEN - Jan en de man met het litteken
A71681: MEISTER, KNUD EN CARLO ANDERSEN - Jan net op tijd!
J71853: MEISTER, KNUD EN CARLO ANDERSEN - Jan slaat toe!
B87658: MEISTER, GUIDO - Gestalt und Bedeutung der Frau im Werk Jean Giraudoux'
J117718: MEISTER, FRIEDRICH - De zeecadet : avonturen van de cadetten op Z.M. korvet "Scherpschutter" gedurende hun kruistochten op de tropische zeeën
J118417: MEIZOENTJE, MEG & LUCY LINDE - Het feeënfeestjes boek
J103828: MEJAN, MARIE-SOPHIE - Mildred Muis is bezig
F94029: MEJUFVR. C.M.D.E. (= CATHERINE MARIA DOLL EGGES) - Zedelijke brieven ter bevordering van wereld- en menschenkennis voor jongelingen en maagden van beschaafde opvoeding
B105770: MÉLA, CHARLES - Le Beau trouvé : études de théorie et de critique littéraures sur l'art des "trouveurs" au Moyen Age
U114807: MELANDER, TOINI - Suomen kirjapainotaitoa barokin vuosisadallia : henkilörunojulkaisujen somistus turussa 1642-1713
S121439: MELANDRI, LEONARDO AND OTHERS (DIR.) - La Rocca di Bertinoro 995-2000 : castello comitale sede vescovile Centro Universitario
B79809: MELANOWICZ, MIKOLAJ - Tanizaki Jun'ichiro a krag japonskiej tradycji rodzimej
J90743: MELCHERS, MARIA - Ursula
J100147: MELCHIOR, FREEK - Met vol-gas over de oceaan
J26064: MELCHIOR, A - De blijde inkomst : Maarten Nieuwland's belevenissen bij de inhuldiging van Koningin Juliana te Amsterdam
H120011: MELDAU, H EN A J L MORITZ - Het kompas aan boord van ijzeren en stalen schepen
J70414: MELEGARI, VEZIO - Land en zee : een ontdekkingsreis door de wereld
J84714: MELEGARI, VEZIO - De stad : een ontdekkingsreis
F116342: MELEGARI, DORA - Amis et ennemis
J84935: MELENDRES, MONTSERRAT - Almendros en flor : prima libro de lectura corriente
J120855: MELGER, AGNES - Poppen van vroeger met versjes van nu
J119473: MELIS, JACQUES - Sprookjesprinses
J86985: MELISSEN, LAMBERT - Het mysterie van de pressepapier : oorspronkelijk avondvullend spel voor jongens in twee bedrijven
F77868: MELISSINOS, STAVROS - Persian Rubaiyat
J120045: MELLAERTS, RUTH - Soms ben ik een ontdekkingsreiziger
J95545: MELLANBY, KENNETH - Talpa : de geschiedenis van een mol
T115724: MELLE, MARIUS VAN - Nirwana aan de Vecht : de initiatieven van cacaofabrikant Van Houten voor een parkdorp in Weesp eind 19e eeuw
J85554: MELLES, H - Warum…?
V118002: MELLET, SYLVIE AND DOMINIQUE LONGRÉE - New approaches in text linguistics
J85235: MELLI, ALEKSANDER - Het boek van Max Berg
J111784: MELLING, DAVID - Knuffelkonijnen. Regen en zonneschijn
J119679: MELLING, DAVID - Het verhaal van Ijsvinger
F99562: MELLO, SERGIO BANDEIRA DE - Um juri suspeito
Q97253: MELLO MOSER, FERNANDO DE AND JOSÉ V DE PINA MARTINS - Thomas More au Portugal
R109377: MELO, JORGE ORLANDO (COMPILATOR) - Alimentacion y cocina : bibliografica basica
M81828: MELO FRANCO, FRANCISCO DE - Medicina teologica, fac-simile da edicao de 1794
T119941: MELSSEN, J TH M - Bijdragen tot de geschiedenis van Kempen- en Peelland. Register van Eindhovense schepenakten van juli 1509 tot juli 1511
F117302: MELTZER, PINK - Pinksels : over leven in Leiden
J51062: MELVILLE, HERMAN - Moby Dick, of De witte walvis
J106903: MELVILLE, HERMAN - Moby Dick de witte walvis
J106905: MELVILLE, HERMAN - Der weisse Wal
J106904: MELVILLE, HERMAN - Moby Dick : die Jagd nach dem weissen Walfisch
J74486: MELVIN, MAUREEN - Paws for thought
J84799: MEMBRECHT, STEVEN - Dag Hans dag Mirjam
J67424: MEMLING, CARL - Helicopters
001486: MENALDA, HENDRIK HERMANUS - Samenhang Tusschen Waterschap En Territoir
001654: MÉNASÉ, STÉPHANIE - Passivité Et Création : Merleau-Ponty Et L'Art Moderne
J66698: MENASSE, ELISABETH, EVA EN ROBERT - De laatste sprookjesprinses
J77548: MENCHÉN, ANTONIO MARTINEZ - Fosco, of Er was geen hond te zien
J91219: MENDELS, JOSEPHA - De vader van Robinson Crusoë
F121348: MENDELS, JOSEPHA - Jet wist het toch…
Z121606: MENDELS, JOSEPHA - Bon appétit! : frans koken in de lage landen
C111775: MENDELSSOHN BARTHOLDY, FELIX / HESG. VON PAUL MENDELSSOHN BARTHOLDY UND CARL MENDELSSOHN BARTHOLDY - Briefe aus den Jahren 1830 bis 1847
U118368: MENDES DA COSTA, M B (BEW.) - Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam. Catalogus der handschriften II: De handschriften der Stedelijke Bibliotheek met de latere aanwinsten
D97249: MENDES PINTO, FERNAO - Peregrinacam : texto primitivo, inteiramente conforme a primeira edicao (1614). Peregrinacao : versao integral em Portugues moderno, por Adolfo Casais Monteiro. Volume I and II
F71514: MENDES CADAXA, A B - Forma, espaco, tempo : poesia escolhida 1960-1997
D101772: MENDES DE VASCONCELLOS, LUIZ - Do sitio de Lisboa, sua grandeza, povoacao, e commercio, & Dialogos
F82834: MENDES CADAXA, A B - Escrevendo poesia
D97580: MENDES PINTO, FERNAO - Peregrinacao e Itinerario de Antonio Tenreiro tratado das cousas da China conquista do Reino de Pegu
001046: MENDES, BAPTISTA - Antologia Da Banda Desenhada Portuguesa 4: Por Mares Nunva Dantes Navegados...
J107346: MENDEZ, PHIL - Foofur. Bogey doet examen
D97224: MENDONCA, JOSÉ LOURENCO D DE AND ANTONIO JOAQUIM MOREIRA - Historia dos principais actos e procedimentos da inquisicao em Portugal
D80218: MENÉ, MICHEL LE - l'Economie médiévale
F109812: MENÉNDEZ PIDAL, R - Cantar de Mio Cid : texto, gramatica y vocabulario. Primera parte: Critiuca del texto - gramatica; Tercera parte: Vocabulario; Cuarta parte: Texto del cantar y adiciones
S116979: MENG, TAN KOK (ED.) - Asian architects. Volume 1 and 2
U120422: MENGEL, WILLI (BEARBEITET VON) - Druckschriften der Gegenwart : klassifiziert nach DIN 16518
001432: MENGELBERG, DR. RUDOLF - Muziek : Spiegel Des Tijds
J121663: MENKE, MARIAN - Monsters : haiku's voor kinderen
J19116: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D - Eénlingetje
J19214: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D - Eénlingetje
J20772: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D - Klein maar dapper
J20818: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D - De N.V.
J20826: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D - Eigen kracht
J21231: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D - Eenlingetje
J21322: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D - Een èchte vriend
J22808: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D - De broer van den meester
J23121: MENKENS-V D SPIEGEL, D - Greet's heldendaad
J85909: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D - Droomstertje
J23862: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D - 't Voornaamste
J25325: MENKENS-V.V. SPIEGEL, D - Evacué-tje
J26483: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D - Zo`n fij~ne dag
J27639: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D - Roel's reusachtige reis
J30732: MENKENS-V.D. SPIEGEL, D - De derde
J32207: MENKENS-V D SPIEGEL, D - De verrassing
J45312: MENKENS-VAN DEN SPIEGEL, D - 't Vogeltje met vreemde veeren
J45682: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D - 't Sopraantje
J52440: MENKENS-VAN DEN SPIEGEL, D - 't Vogeltje met vreemde veeren
J52514: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D - 't Ergste - 't beste
J61107: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D - Jan Sanders
J64085: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D - 't Kleuterclubje. II: Anneke
J65771: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D - Stugkop
J70951: MENKENS-V.D. SPIEGEL, D - Dolf
J83572: MENKENS-V.D. SPIEGEL, D - Kees en cas
J84048: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D - Joop wist het
J117615: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D - Van Jaap en Joop en Janneke
J91866: MENKMAN, HARTGER - Felix, de kleinzoon van de boswachter
J89445: MENKMAN, H - Keesje Koenen
J28005: MENKMAN, HARTGER - Gert en Greetje
J31270: MENKMAN, HARTGER - Brammetje en zijn vrienden
J48044: MENKMAN, HARTGER - De grote beloning
T52829: MENKMAN, H - Rotterdam
J60553: MENKMAN, HARTGER (SAMENST.) - Winteravondboek "Elck wat wils" : verhalen, puzzels, raadsels, wedstrijden, opdrachten, enzovoorts
J61461: MENKMAN, HARTGER - Gertje
J65857: MENKMAN, HARTGER - Bartje, de waaghals
J73397: MENKMAN, HARTGER - Een vreemde vriendschap
J84402: MENKMAN, HARTGER - Jaap en Jetje weer thuis
J90620: MENS, JAN (OPNIEUW VERTELD DOOR) - De vermakelijke historie van Reinaert de vos
J108675: MENS, JAN - Vrolijke vrienden
J21005: MENS, JAN - De negerhut van Oom Tom
J104863: MENS, JEANNETTE VAN - Flits
J46983: MENS, JAN - De redders van Engelmond
J97183: MENS, JAN (NAVERTELD DOOR) - Het leven en de avonturen van Robinson Crusoe
J50493: MENS, JAN - De negerhut van Oom Tom
J65210: MENS, LEO (BEWERKING EN TOONZETTING) - Van 't kind, de herders en de ster : twintig kerstliederen voor een zangstem met pianobegeleiding
J72864: MENS, JAN - Het Artis-boekje
J102535: MENS, JAN - Het Beemster brievenboek
J100011: MENTEN, TOSCA - Het Akropolis Genootschap en De slag om bladzijde 37
J94320: MENTEN-VAN ESSEN, E - Een zomer op "Klein Duimpje"
J116989: MENTEN, TOSCA - Dummie de Mummie doeboek
V99584: MENUZZI, SERGIO - Binding theory and pronominal anaphora in Brazilian Portuguese
S95786: MENZ, CÄSAR (DIR.) - Genava : revue d'histoire de l'artet d'archéologie. Tome LV
I117211: MENZEL, REBECCA - Jeans in der DDR : vom tieferen Sinn einer Freizeithose
T104431: MENZI, WALTER - Auf Schweizer Landstrassen
H102619: MEO, ANTONIO DI - Circulus aeterni motus : tempo ciclico e tempo lineare nella filosofia chimica della natura
F66323: MERCATOR - Onder Jeruzalems poorten
I117389: MERCIER, D.-J. - Les origines de la psychologie contemporaine
D119540: MERENS, F W - Groen van Prinsterer en Van der Bruggen : eene herinnering van blijvend aanbelang
J48753: MERHART, KARIN VON - Het zangerspark
N116117: MERIAN, MARIA SIBYLLA - Metamorphosis insectorum surinamensium, ofte Verandering der Surinaamsche insecten
V90255: MERILAI, ARNE - Pragmapoeetika : kahe konteksti teooria
D97157: MERIVALE, CHARLES - History of the Romans under the empire. Complete in 8 volumes
T117396: MERKELBACH VAN ENKHUIZEN, L EN A HALLEMA - Geschiedenis der gemeente Ginneken en Bavel
J57563: MERKENS, HANNA - DE tweeling van het strand
H77922: MERKERK, RUTGER VAN - Intervening in emerging nanotechnologies : a CTA of Lab-on-a-chip technology
J20409: MERKESTEIN, LOUISE - Mar in 't kwadraat
J78945: MERLE, DITTE - Ijsberen en andere draaikonten in de dierentuin
K110431: MERLE D'AUBIGNÉ, J H - Geschiedenis der hervorming in de zestiende eeuw. Deel 2,3,4 en 5
S80144: MERLIN, TH - Ameublement pratique de tous styles = De practische meubelmaker in alle stijlen
001108: MERNISSI, FATIMA - The Fundamentalist Obsession with Women. A Current Artoculation of Class Conflict in Modern Muslim Societies
001121: MERNISSI, FATIMA - Can We Women Head a Muslim State
J93873: MERRICK, ANNE - The very visible mouse
B94498: MERRILD, KNUD - All the animals in the zoo : about Henry Miller
J106462: MERSBERGEN, ZEGER VAN - Spannende tijden
E115222: MERSMANN, PAUL - Kaleidoskopische Schriften
D109366: MERTENS, J (PRÉSENTÉ PAR) - Ordona V : rapports et études
D109365: MERTENS, J (PRÉSENTÉ PAR) - Ordona VI : rapports et études
J21048: MERTENS, H A - Duizend kinderen reizen naar Jeruzalem
T64712: MERTENS, E / BULTHAUPT, HEINRICH (EINF. BERICHT) - Album von Bremen : Ansichten nach der Natur aufgenommen und inphotographischem Kunstdruck ausgeführt durch Dr. E. Mertens & Co. in Berlin
J84523: MERTENS, A J - Eenvoudig en practisch : sommen uit het volle leven voor de hoogste klassen der lagere school en voor hetvervolgonderwijs. 1e stukje
D97242: MERUÉNDO, L - Los Judios de Ribadavia. Origen de las 4 parroquias
J76482: MERVEILLE, CHRISTIAN (SCENARIO) - DE sprookjesman
J120907: MERWE, H TE - Gevaarlijke dienst
J81187: MERWE, H TE - Met verboden waar
J100086: MERWE, H TE - De schriften van Gonnie de Bruyn
J119592: MERWE, H TE - Zijn broer de boekanier
J29023: MERWE, H TE - De Levantreis van Wynant Hendricksz
J119596: MERWE - De verstekeling
J44895: MERWE, H TE - Onder het edikt
J48454: MERWE, H TE - De vondst
J48870: MERWE, H TE - Toen Pompeji ten onder ging
J49248: MERWE, H TE - Wout en de douanier
J50105: MERWE, H TE - Kerk in de woestijn
J50360: MERWE, H TE - De moeilijke vaart
J50676: MERWE, H TE - Trekkersavontuur
J50744: MERWE, H TE - Gehoord - geholpen
J51919: MERWE, H TE - Wat Koos ontdekte
J52554: MERWE, H TE - Met de "Eendracht"
J53461: MERWE, H TE (= NICOLAAS HEINER) - Oranje-Aert de prinsenbode
J56364: MERWE, H TE - Coffy de negerslaaf
J56912: MERWE, H TE - Om vrijheid
J67397: MERWE, H TE - Jaap Born
J69806: MERWE, H TE - Ria kiest
J114517: MERWE, H TE - Luyt Lievensz, de liedjeszanger
J77602: MERWE, H TE - Zendingstocht
J83611: MERWE, H TE - Een droeve en een blijde avond
J84034: MERWE, H TE - Hendrik van Zutfen : monnik en martelaar
J64116: MERWE, H TE (VERZAMELD DOOR) - Nieuwe kerstvertellingen
J23575: MERWEDE, FRANS VAN DE - De man, die van de wereld viel : een modern avontuur voor jongens en allen, die het in hun hart nog bleven
J59799: MERWEDE, THE VAN - Lentebloemen
J101080: MERX, SIGRID - Hé, kijk daar eens!
S75464: MERY, DOCTEUR F - Entre chiens
T114184: MES, W A A EN A H JENNISKENS (EINDRED.) - Dominicanen : geschiedenisvan kerk en klooster in Maastricht
J117419: MES, FRANS - Prins Parcival en de heilige graal
J18612: MES, G M - Onder de Baobab
F43734: MES, GOMARUS - Gedichten : verzameld en uitgegeven bij het eeuwfeest van zijn geboortedag 1849 25 december 1949
001041: BACILIERO-MESCOLA - De Schat Van de Imbala's
J54928: MESNING, HANNY (VERT. EN BEW.) - De wereld van David de kabouter. 2 delen
T98017: MESQUITA, ALFREDO (COMPILACAO E ESTUDIO POR) - Lisboa
T98695: MESQUITA, ALFREDO - Cartas da Hollanda
B79947: MESROP DJANACHIAN, P - Lor Byron a Saint Lazare
F67895: MESSCHERT VAN VOLLENHOVEN, JAN - Bundel van gewijde poëzij in hollandsche dichtmaat gebragt
J100201: MESSELINK, PETRA - Zoute tranen & zoete koek
S120181: MESSERER, WILHELM - Vom anschaulichen Ausgehen : Schriften zu Grundfragen der Kunstgeschichte
T118686: MESSING, F A M - Geschiedenis van de mijnsluiting in Limburg
V101542: MESSNER, DIETER - Historia do lexico Portugues (com a origem das palavras citadas)
K66796: MESTRAL, A DE - Brieven over de nieuwe theologie
T120065: METAAL, STEFAN & INEKE TEIJMANT - Het wonder van het Westerpark : vernieuwing van de Fannius Scholtenbuurt
J103247: METCALFE, JEAN - Sunnylea : a 1920s childhood remembered
J96518: MÉTIVET, L - Le sire de Castelmaboul
J74092: MÉTIVET, L - Le sire de Castelmaboul
D95161: METRAL, J ET P SANLAVILLE (SOUS LA DIRECTION DE) - l'Homme et l'eau en Méditerranée et au Proche Orient
J78791: MÉTRAL, YVETTE - Mijn vriendje de zeeschildpad
J78792: MÉTRAL, YVETTE - Mijn vriendje de dolfijn
F102593: METS, W TZ - Rijk getrouwd
J117271: METS, W TZ - Als de vrede komt
J118651: METS, W TZ - Tom de koetsier : St. Nicolaasvertelling
J63795: METS, W TZ - Visschers Grietje
J119447: METS, W TZ - Bram de zeeman
B112441: METZ, ERIC - Dichter bij de revolutie : het messianisme in de prerevolutionaire poëzie van Vladimir Majakovskij
J102052: METZ, W TZN - Wonderlijke avonturen van Munchausen's achterkleinzoon
N28675: METZ, JOHAN ANTON JACOB - Mathematical representations of the dynamics of animal behaviour : an expository survey
K101567: METZEMAKERS, J EN R HUYSMANS (RED.) - Rolduc's jaarboek. XIX, 1939
O115004: METZLAR, K - Stabiliteit van schepen
J95185: MEULDIJK, WIM - Pipo en de Wonder-aarde. Eerte deel
J100298: MEULDIJK, BELINDA - Beestenweer : een dieren(dag)verhalenboek
J103205: MEULDIJK, WIM - Pipo en de p-p-Parelridder
J108768: MEULDIJK, WIM - Pipo en lollipop
J29811: MEULDIJK, WIM - Pipo is er weer!
J104545: MEULDIJK, WIM - Pipo en de wonderhond
J51205: MEULDIJK, WIM - Pipo en het diepzeegeheim
J55581: MEULDIJK, WIM - Rats en Repel en Lollipop : avonturen uit het leven van twee straatmuzikanten naar het gelijknamige televisiespel
J56175: MEULDIJK, WIM - Dag vogels, dag bloemen : een nieuw Pipo de clown avontuur
J108770: MEULDIJK, WIM - Sjoerd en de zeerovers
J82104: MEULDIJK, WIM - Pipo in het land van Marobia 3 en 5
J82346: MEULDIJK, W - Pipo en het oog van Ox
J83135: MEULDIJK, WIM - Pipo en de zwanen van Zonzonia
J113484: MEULDIJK, WIM - Pipo en de waterlanders
J86375: MEULEMAN, BART & PAUL VERREPT - Mijnheertje Kokhals krijgt bezoek
001508: MEULEMAN, JOHAN (EDITED BY) - Islam in the Era of Globalization : Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity
S96640: MEULEN, M E VAN DER - Bolsward's kunst en kunstgeschiedenis
T119503: MEULEN, KLAAS VAN DER (SAMENST.) - 100 jaar Uitvaartvereniging Damwoude e.o. : geschiedenis, algemene informatie, routekaartje, adressen
A88373: MEULEN, E I VAN DER (SAMENST.) - Inventaris van de papieren afkomstig van Douwes Dekker
J48089: MEULEN, E C VAN DER - Kant en klaar binnen 't jaar. Deel 3,4,5,6 en 7
J81376: MEULEN, G VAN DER EN H J HONDERS - Kruis en kroon : leesboek over de kerkgeschiedenis voor de scholen met de bijbel. Deel III: Zendingsgeschiedenis
J83679: MEULEN, D VAN DER - Janneman : prentenboek voor kinderen van 7 jaar en ouder, behoorende bij het vertelselboek voor de eerste en tweede klasse der lagere school
J57145: MEULENBERG, WILL - Ti-ta-tovenaar 2
J68630: MEULENBERG, WILL - Ti-ta-tovenaar 1, een verhaal gebaseerd op de gelijknamige televisieserie van Lo Hartog Banda
J71138: MEULENBERG, WILL - Ti-ta-tovenaar : 4 fijne verhalen over de grote tovenaar Tika, Ta-To en al die anderen nu in één band
J93136: MEURER, R (ANNOTATED BY) - A summer in Squirrel-land and other stories
T120844: MEURS, PAUL - Roovers in Schiedam. Deel 1: De verstilde brandersstad
T97547: MEURS, PAUL AND LEO G W VERHOEF (ED.) - World heritage site Olinda in Brazil : proceedings of the Third International Symposium on Restoration, Delft University of Technology, The Netherlands 26 & 27 October 2006 : proposals for intervention
S113008: MEUWISSEN, JOOST (RED.) - Spoenk : evenwijdige bouwkunst = Parallel architecture
K116775: MEYBOOM, H U (SYNOPTISCHE VERTALING VAN DE TEKST) - De Clemens-roman
J102158: MEYER, MAURITS DE - Het Vlaamse sprookjesboek
T121047: MEYER, HAN - De stad en de haven : stedebouw als culturele opgave in Londen, barcelona, New York en Rotterdam: veranderende relaties tussen stedelijke openbare ruimte en grootschalige infrastructuur
J100922: MEYER, MARISSA - De Lunar-chronicles. Cinder
S91675: MEYER, ERICH (HRSG.) - Eine Gabe der Freunde für Carl Georg Heise zum 28. Juni 1950
B117369: MEYER, HERMAN - Erotiek van het rijm : afscheidscollege gegeven in de aula van de Universiteit van Amsterdam op 6 november 1976
I113513: MEYER, VICTOR (ZUSAMMENGEST. UND ERLÄUTERT VON) - Die Preisbildung in der Rauchwaren- und Pelzwirtschaft
J107345: MEYER, DORLIS - Bobbel en Baba
M45123: MEYER-JUNGCURT, RICHARD - Die Entwicklung des Gesundheitsverhältnisse, insbesondere der wichtigsten Infektionskrankheiten in Deutsch-Ostafrika (Tanganyika) in de Jahren 1918-1933
H74885: MEYER, D (RRED.) - Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure. 54e Jahrgang 1910
Q88709: MEYER, DIRK - Meaning-construction in warring states philosophical discourse: a discussion of the palaeographic matyerials from Tomb Guodian one
J113713: MEYER, JEROME S - Het boek van de scheikunde
J113712: MEYER, JEROME S - het boek van radio en televisie
M113060: MEYER-SALZMANN, MARTA - Frühe Medizin in der Schweiz : vonder Urzeit bis 1500
J94918: MEYER, MAURITS DE (VERZAMELD DOOR) - Claamse sprookjes : de mooiste sprookjes
O106284: MEYER-SPELBRINK, HANS OTTO - Peugeot Personenwagen : eine Chronik
T118976: MEYERE, JOS DE - Utrecht op schilderijen : zes eeuwen topografische voorstellingen van de stad Utrecht
U92139: DE MEYIER, K A (DESCRIPSIT) - Codices Bibliothecae Publicae Graeci
U78382: DE MEYIER, K A (DESCRIPSIT) - Codices Vossiani latini. Pars I: Codices in folio
F24392: MEYLAND, FRANK - Mors et vita
J64710: MEYLER, HANY S R - Thomas Boelabas
J91226: MEYLES, WIM - De Pitbull en de Zeven Geitjes : grimmige sprookjes uit de jaren '90
D83983: MEYNARD, HENRI - Lourmarin a la Belle Epoque
J55007: MEYNELL WHITTEMORE, W (ED.) - Sunshine for 1888 for the home, the school, and the world
J43832: MEYNEN, G - Hermans heerlijke vakantie
D97357: MEYRELLES DO SOUTO, A - Portugal e Marrocos : (fastos e noticias)
J67080: MEYRICK, KATHRYN - Hazel's healthy Hallowe'en
D110965: MEZERAY, HEER DE - Chronyk van Vrankryk. Deel 4, 5 en 6
D94425: MÉZIN, LOUIS(ED.) - Cahiers de la Compagnie des Indes, No. 1-1996
D106778: MÉZIN, LOUIS ET PIERRE DELLEUR (DIR.) - Mahé de la Bourdonnais : la Compagnie des Indes dans l'Océan Indien
D94007: MÉZIN, LOUIS (DIR.) - La mer & la navigation : Lorient au temps de la Compagnie des Indes
D94008: MÉZIN, LOUIS (DIR.) - The heritage of the East Indfia Companies in European Museums and Public Collections
000011: MIAMEE, A.G. ED. - Proceedings of the Workshop on Nonstationary Stochastic Processes and Their Applications
J96811: MICHAEL, JAN - De witte dame van Castle House : een kostschoolverhaal
J89569: MICHAEL, JAN - Venster in de nacht
J85439: MICHAEL, LIVI - DE avonturen van Frank de hamster. Hamster van Narkiz
D28542: MICHAEL, HORST - Bismarck und Europa von 1866-1870 : eine Studie zur Geschichte Bismarcks und der Reichsgruendung
J86130: MICHAËLIS, KARIN - Bibi : uit het leven van een klein meisje
J119198: MICHAËLIS, KARIN - Bibi's groote reis
K50007: MICHAËLIS, JOHANN DAVID - Mosaïsch recht , of De ziel der wetten van Moses; haare betrekking, te dier tijd, op de regeerings-wijze, zeden, landstreek, godsdienst, koophandel, aloude gewoonten, enz
J62552: MICHAËLIS, KARIN - Lotte's grote feest
J69374: MICHAELIS - Teddy krijgt een lesje
J77794: MICHAËLIS, KARIN - Bibi en Ole
J121164: MICHAELIS, ANTONIA - De sprookjesverteller
D111064: MICHAELIS, MEIR - Mussolini and the jews : German-Italian relations and the Jewish question in Italy 1922-1945
S117388: MICHAUX, HENRI - Peintures, 15 octobre - 20 novembre 1976
T81122: MICHEL, RENÉ - Aux confins de l´ancien comté de Namur
001003: CHARLIER, JEAN-MICHEL ET JACQUES DE DOUHET - Tout Buck Danny 14: Ennemis Intèrieurs
J60114: MICHELET, JON - Onze Afrikaanse explosie
S95962: MICHELI, MARIO DE - Siqeiros
S96331: MICHELS, ANETTE (HRSG.) - Harald Naegeli Raumbewegungen Radierungen 1989 bis 1998
J97946: MICHELS, TILDE - het valkenslot
000777: MICHELS, ALBERT - Die Parteifähigkeit Der Offenen Handelsgesellschaft Und Der Partenreederei
S120765: MICHELS, NORBERT (HRSG.) - Waren nicht des ersten Bedürfnisses, sondern des Geschmacks und des Luxus: zum 200. Gründungstag der Chalcographischen Gesellschaft Dessau
J105332: MICHELS, TILDE - Kleine haasjes worden groot
J83007: MICHELS, TILDE - Willem Beer gaat naar school
J117842: MICHELS, TILDE - Gustav Bär erzählt Geschichten
J103167: MICHELS, TILDE - Bor en de zwerfberen
K119830: MICHELSON, ARTHUT U - From judaism and law to christ and grace : life story
J95118: MICHGELSEN, PAULINE - Frankrijk
J100330: MICHL, REINHARD EN TILDE MICHELS - Er wordt bij Wanja op de deur geklopt..
I60348: MICHLIGK, PAUL - Gepaste leiding : methode tot het bepalen van de beste prestatie in het bedrijf
D119127: MICHMAN, JOZEPH (ED.) - Studies on the history of Dutch jewry. Volume 3
J85601: MICHOT, JANINE - l'Ame émouvante des berceaux : (fantaisies poétiques au rythme de mon coeur)
F118688: MICKIEWICZ, ADAM - Pan Tadeusz
T116788: MICKLINGHOFF, FRANS - Een eeuw Wassenaar
T111074: MICKLINGHOFF, FRANS H - Koninklijk Katwijk : 100 jaar Oranjevereniging Katwijk aan Zee
S77809: MIDART, DESSINATEUR - Fac simile des oeuvres de Jouanès Bérain, dessinateur ordinaire de Louis XIV
J76104: MIDAVOODI-BAKKER, ERIKA - Jordy. Belevenissen in een kindertehuis
J94074: MIDDAG, H - Baby's eerste woordjes
J110155: MIDDELBEEK, MARIËTTE - Strandwacht
J118110: MIDDEN, GERARD VAN (EINDRED.) - Het sinterklaas meezingboek
J115340: MIDDEN, GERARD VAN & LINDA DE HAAN - Mossie en de paardenbloem
J57787: MIDDEN, GERARD VAN (RED.) - Ratjetoe : verhalen en tekeningen voor Clini Clowns
001556: MIDDENDORP, THEOPHIL - Die Stellung Jesu Ben Siras Zwischen Judentum Und Hellenismus
U118995: MIDDENDORP, JAN & TWOPOINTS.NET - Type navigator : the independent foundries handbook
J115350: MIDDERIGH-BOKHORST, B - Wortelmannetje gaat op reis
J115349: MIDDERIGH-BOKHORST, N - Wortelmannetje geeft een feest
F93317: MIDDLETON, STANLEY - Cold gradations
J88487: MIDTGAARD, THORA - Een aapje voor Baste
F117452: MIEDBRODT, KARL - De narren van Kaganowitsch
J111548: MIEDEMA, R (RED.) / BIJDRAGEN VAN O.A. MIEN LABBERTON EN REIN VALKHOFF - Kesrtboek voor Jong-Holland. Twintigste jaargang
J111298: MIEDEMA, MARGRIET & ANNE VITA WILLINK - Rond de wereld in 21 menuutjes : het nieuwe kookboek van het Kinderkookkafé
J65181: MIEDEMA, R (RED.) - Kerstboek voor jong Holland
A70235: MIEDEMA, J (COMPILED AND ED. BY) - Texts from the oral tradition in the Eastern Bird's Head Peninsula of Irian Jaya : inventory, transcripts, and reproductions of (origin) stories in dutch and indonesian c. 1955-1995
J72667: MIEDEMA, TRIENSJE - De meidenklup
A73823: MIEDEMA, J (COMPILED AND ELABORATED BY) - Irian Jaya source materials no. 15. Series B No. 7: Texts from the oral tradition in the southern Bird's Head Peninsula of Irain Jaya: Inanwatan-Berau, Arandai-Bintuni, and hinterland
A73888: MIEDEMA, J AND W A L STOKHOF (COMPILED AND ED. BY) - Irain Jaya sorce materials no. 17 Series B no. 8: Bird's Head studies from the 1950s-1960s : J Pouwer (1958), R R Bergh (1958), A E M J Pans (1960) and W Zevenbergen (1962), (texts in dutch)
J77434: MIEDEMA, R (RED.) - Kerstboek voor jong Holland 1937
J77435: MIEDEMA, R (RED.) - Kerstboek voor Jong Holland 1936
A96584: MIEDEMA, JELLE AND GER REESINK - One head, many faces : new perspectives on the Bird's Head Peninsula of New Guinea
J103006: VAN MIEGHEM, LINDA EN HETTY VAN VUGHT - Mijn leuk 1-minuut verhalenboek : 101 korte verhaaltjes voor het slapengaan
J59022: MIEGHEM, LINDA VAN - De mooiste kabouterverhalen
J111964: MIEL, RUDI - Een helpende hand
F45733: MIERAU, FRITZ (HRSG.) - Frühe Sowjetische Prosa 1918-1941. 2 Baende
B66502: MIERLO, J VAN - Om Hendrik van Veldeke
J67004: MIERLO-VAN KUIPERS, JOKE VAN - Ga je mee naar Jeruzalem?
J67029: MIERLO-VAN KUIPERS, JOKE VAN - Ommekeer in Damascus
J71481: MIERLO-VAN KUIPERS, JOKE VAN - Ga je mee naar Jeruzalem?
J87828: MIERLO-KUIPERS, JOKE VAN - Ik ben in Bethlehem geboren
J116611: MIERLO, LEO VAN - Het eerste sprookjeskookboek : het mysterie van de kokende pruttelpot
Z119943: MIERLO, ROLF VAN EN ANDEREN - LOHC 1917 2007
K114125: MIES, FRANCOISE (ÉD.) - Bible et sciences : déchiffrer l'univers
001042: AUCLAIR & MIGEAT - Een Stem Die Van Nergens Komt
J114989: WALLNAS & MIGHETTO - Milli-mo & friends
D105055: MIGNET, F.-A. - Histoire de la Révolution Francaise
J84898: MIGNOLLI, MARISA - Il mio libro di preghiere
S58115: MIGNON, PAUL-LOUIS - J'aime les marionettes
J88437: MIGNUCCI, ELENA - Een tuin voor Maura
F99572: MIGUÉIS, JOSÉ RODRIGUES - O pao nao cai do ceu
D120324: MIHAILOVIC, KONSTANTIN - Memoirs of a Janissary
B29273: MIHAJLOV, MIHAJLO - Gesprekken met moderne russische schrijvers
F79981: MIHARDJA, SCHDIAT K - Polemik kebudayaan
000965: MIHR, ANJA - Amnesty International in Der Ddr. Der Einsatz Für Menschenrechte IM Visier Der Stasi.
T117139: MIJLAND, H J M EN ANDEREN (RED.) - Oog op Oirschot
J100202: MIJNDERS, HANS - Geen keus
J80823: MIJNDERS, HANS - De kracht van groep 8
J108485: MIJNDERS, HANS - Actie
J19969: MIJNHART, IDA - Kwebbelijntje
J108472: MIJSBERGEN, SASKIA - De heksen van het grote paarse bos
S108693: MIK, SJOERD DE (FOTOGRAFIE) - Hans van den Berg architect schilder : een prentenboek van twee creatievelingen
J114599: MIKHALKOV, S - Floppy
J27869: MIKKELSEN, BORGE - Jorn Havbo bij de smokkelaars
J73607: MIKKELSEN, BÖRGE - Jorn Havbo gaat naar zee
J73621: MIKKELSEN, BORGE - Jörn Havbo trekt oostwaarts
J75268: MIKKELSEN, BÖRGE - Jorn Havbo keert terug
J75269: MIKKELSEN, BÖRGE - Jorn Havbo in dienst van de kustpolitie
J90217: MIKKELSEN, BÖRGE - Jorn Havbo gaat weer naar zee
K109152: MIKKERS, TOM EN INEKE SMIT (RED.) - Tussen Augustinus en atheisme : kerkhistorische studiën 2006
S95331: MIKL, JOSEF - Arbeiten 1980-1987
J61361: MIL, JOSÉ VAN - Grote gerechten voor jonge koks
J104107: MIL, MARIJKE VAN - Kikkertje & Slangetje
S113312: MILANI, LUIGI ADRIANO - Museo topografico dell'Etrura
J98974: MILBE, A A (GEBASEERD OP HET WERK VAN) - Wie weet wat boek van Winnie-de-Poeh
J103968: MILEAU, SOFIE - Anne
D119686: MILES, MARGARET M - The Athenain agora : results of excavations conducted by the American schooof classical studies at Athens. Volume XXXI: The city Eleusinion
E101924: MILITZ, WOLFGANG - Friedrich Schiller - ein Weg zum Geist
001429: MILL, JOHN STUART - Natuur En Godsdienst
S114027: MILLARD, CHARLES W (ESSAI) - Auguste Préault sculpteur romantique 1809-1879
K120827: MILLER, PATRICK D - The religion of ancient Israel
J97254: MILLER, ALBERT G - Zilverwolf volgt het spoor
Z113831: MILLER, ELSA & LEONARD "SONNY" HENRY - Creative Bahamian cooking & menus
I104241: MILLER, CARL F - Revaluation of the Eastern Siouan problem with particular emphasis on the Virginia branches - the Occaneechi, the Saponi, and the Tutelo
F31905: MILLER, HENRI - Le colosee de Maroussi
J47298: MILLER, J P - Groot en klein
J48441: MILLER, MOIRA EN MARIA MAJEWSKA - Oscar Muis
F57206: MILLER, HENRY - The smile at the foot of the ladder
J108046: MILLER, VIRGINIA - Waar is de poes? : een Bartolomeus Beer flappenboek
J58828: MILLER, ALBERT G (ANDERSEN) - De nieuwe kleren van de keizer
J77758: MILLER, ALBERT G - Donald Duck in het circus
K77787: MILLER, HUGH - Het scheppingswonder beschouwd in de geschiedenis van het geschapene, of De asterolepis van Stromness
J82077: MILLER, SHEILA - Jan en de reusachtige wegversperring
S101049: MILLER, HENRY - Der Engels ist mein Wasserzeichen : Aquarelle und Zeichnungen
F97532: MILLER, STEPHEN D (ED.) - Partings at dawn : an anthology of Japanese gay literature
J110550: MILLER, VIRGINIA - Kom op!
K107180: MILLER, ED L - Salvation-history in the prologue of John : the significance of John 1:3/4
J88436: DELFAUD & MILLET - Arithmétique. Premier livre
J110831: MILLET, SÉVERIN - Midden in de nacht, in mijn tuin…
J107447: MILLS, ANGELA (ILL.) - De autorace in kabouterland
O115600: MILLS, RICK W AND JAMES J REISDORFF - Chicago & North Western The high, dry and dusty : memories of the cowboy line
J78741: MILLS, ELSIE - Tufty annual : the jolly adventures of the Furryfolk
J68516: MILLVED, MARIA - En toen kwam Molly
J68835: MILLWARD, DAVID WYNN - Kaatje en Tim
J101625: MILMAN, HELEN - Ivan
J111330: MILNE, A A - Winnie-the-Pooh's little book about friends
J116484: MILNE, A A - Ontdek de wereld van Winnie de Poeh : zoek en vind alle vriendjes onder de flapjes
J102884: MILNE, A A - The house at Pooh corner : a pop-up book
J96416: MILNE, A A - Tigger is unbounced
J96398: MILNE, A A - An expotition to the North Pole
J110804: MILNE, A A (GEBASEERD OP HET WERK VAN) - Etiquette van Poeh en zijn vrienden
J114080: MILNE, A A - Feest voor Poeh : met 4 puzzels en grote vloerpuzel
J87144: MILNE, A A - Het ABC van Poeh
J100104: MILNE, A A - Het grote Winnie de Poeh kaartenboek
J101388: MILNE, A A - Winnie ill Pu : a latin version of Winnie-the-Pooh
J109008: MILNE, A A - Disney Winnie de Poeh. Waar zijn toch mijn vrienden?
J75326: MILNE, A A / N VAN HICHTUM - Winnie-de-Poeh voor nederlandse kinderen naverteld
J103045: MILNE, A A - Kanga and Baby Roo come to the forest
J86206: MILNE, A A (GEBASEERD OP HET WERK VAN) - Goede raad van Poeh en zijn vrienden
J111527: MILNE, A A - Winnie-the-Pooh
J93153: MILNE, A A - The Christopher Robin verse book
J43685: MILNE, A A - Toen we nog klein waren
J112501: MILNE, A A - Nu zijn we zes
J45569: MILNE, A A - The king's breakfast : a selection of verse from "When we were very young"
J53676: MILNE, A A - The Pooh story book
J54370: MILNE, A A - Pooh goes visiting and Pooh and Piglet nearly catch a woozle
J56061: MILNE, A A - Winnie-de-Poeh. Bevat: Poeh en Knorretje gaan op jacht en vangen bijna een woezel; Christoffer Robin leidt een Expotitie naar de Noordpool
J57810: MILNE, A A - Winnie de Poeh
J58227: MILNE, A A - Knorretje is geheel door water omringd
J58381: MILNE, A A - Pooh to the rescue : a rebus book with blocks
J103878: MILNE, A A - When we were young
J58905: MILNE, A A - Winnie-de-Poeh. Deel 2 bevat: Een huis voor Iejoor in het Poeh-hoekje; Poeh vindt een neiuw spel uit en Iejoor speelt ook mee
J60520: MILNE, A A - Kanga en Roe verschijnen in het woud
J60527: MILNE, A A - Iejoor vindt de Uliderij
J60528: MILNE, A A - Teigetj leert het springen en stompen af
J60785: MILNE, A A - Pooh's birthday book
J61290: MILNE, A A - Winnie-de-Poeh
J63496: MILNE, A A - Winnie de Poeh omnibus. Bevat: Winnie de Poeh ; Het huis in het Poeh-hoekje
J63499: MILNE, A A - Winnie de Poeh
J63553: MILNE, A A - Winnie-the-Pooh : a pop-up book
J103624: MILNE, A A - Now we are six
J65093: MILNE, A A - Iejoor vindt de Uliderij
P72331: MILNE, R S - Political science what and why? : an inaugural lecture
J105074: MILNE, A A - Winnie-the-Pooh story treasury
J73434: MILNE, A A - Pooh's quiz book
J119961: MILNE, A A - Wie weet wat boek van Winnie-de-Poeh
J74035: MILNE, A A - Teigetje komt naar het woud
J57809: MILNE, A A - Het huis in het Poeh-hoekje
J103708: MILNE, A A - Winnie the Pooh babyboek
J118524: MILNE, A A - Winnie-The-Pooh : the complete collection of stories and poems
J106375: MILNE, A A - Winnie de Poeh en de honingboom
J58234: MILNE, A A - Er wordt een huis voor Iejoor gebouwd
J77492: MILNE, A A - Winnie de Poeh
J78420: MILNE, CHRISTOPHER - Betoverde plekjes : over een jongetje en zijn beroemde beer
J78448: MILNE, A A - Het Winnie de Poeh peuter- en kleuterboek
J78927: MILNE, A A - The Pooh story book
J79534: MILNE, A A - Winnie de Poeh : een uitklapboek
J116445: MILNE, A A - Winnie de Poeh. Lekker weertje, Poeh! : een boek met flapjes
J77309: MILNE, A A - Het leuke avontuur van Winnie de Poeh
J96983: MILNE, A A - Poeh vindt een nieuw spel uit
J82927: MILNE, A A - The poems and hums of Winnie-the-Pooh
J114765: MILNE, A A (BASED ON THE STORIES BY) - Pooh's tasty smackerels
J100335: MILNE, A A - The Pooh story book
J84027: MILNE, A A / BIJVOET, CAROLINE (BEW.) - De stormachtige nacht
J100819: MILNE, A A - Het Poeh-kookboek
J84369: MILNE, A A - Winnie-de-Poeh en een stelletje bijen
J120471: MILNE, A A - The world of Christopher Robin, containing When we were young and Now we are six
J89239: MILNE, A A - Versjes van Poeh
J115342: MILNE, A A - Klokkijken met Winnie de Poeh
J110879: MILNE, A A - The house at Pooh Corner
J117754: MILNE, A A - Eerste woorden met Winnie de Poeh
J117728: MILNE, A A - Counting fun with Winnie-the-Pooh
J101007: MILNE, A A - Iejoor is jarig
J93905: MILNE, A A (INSPIRED BY) - Winnie-the-Pooh's calendar book 1991
J105731: MILNE, A A (ADAPED FROM THE STORIES BY) - Winie-the-Pooh invents a new game
J106081: MILNE, A A (ADAPTED FROMN THE STORIES BY) - Poeh invents a new game
J106080: MILNE, A A (ADAPTED FROM THE STORIES BY) - A new house for Eeyore
J106079: MILNE, A A (ADAPTED FROM THE STORIES BY) - Tigger has breakfast
J105098: MILNE, A A - Knorretje aan alle kanten door water omringd
J106110: MILNE, A A - Honing is het allerlekkerst! : met uitschuifbare flapjes
J106599: MILNE, A A - Tigger's book
J106605: MILNE, A A - Eeyore's book
J100540: MILNE, A A - Winnie-the-Pooh
J100535: MILNE, A A - The house at Pooh corner
J115737: MILNE, A A - When we were young
J99912: MILNE, A A - Elk seizoen een liedje
J20774: MILNER, BEN - Het goud van de prairie
J86424: MILREIS, COLAS - In het elfenland
J106006: MILTNER, VLADIMIR (NACHERZÄHLT VON) - Indische Märchen
J121124: MIN, MARTIJN - Het allesboek over uitvindingen
I78063: MINANG, PETER AKONG - Implementing global environmental policy at local level: Community carbon forestry perspectives in Cameroon
J121010: MINARIK, ELSE HOLMELUND - Kleine Beer
J103467: MINCO, MARGA - De verdwenen bladzij en andere kinderverhalen
J55953: MINCO, MARGA - Kijk 'ns in de la
I100366: MINDE, HENRY (ED.) - Indigenous peoples: Self-determination, knowledge, indigeneity
T115009: MINDERHOUD, H D - Stap voor stap door Coevorden
000035: MINÉKAÏZUKA, JEAN - La Neige était Fondante
S92574: MING, SAN EN MIEP JUKKEMA (IDEA AND CONCEPT) - De Boekers 1992
S117499: MINIK, DOMINGO PÉREZ AND OTHERS (PRES.) - Gaceta de arte 1932 1935
J25384: MINK, TINE - De wonderlijk reis van Peter
J67148: MINKE - De koffer van opa
J68536: MINKEMA, JAN-SIMON - De droomtweeling
J70263: MINKEMA, JAN-SIMON - Je hebt mij toch!
J110332: MINKEMA, JAN-SIMON EN PHILIP HOPMAN - Sander en Stoel
J108385: MINNE, BRIGITTE - Wat een rommel, kleine Japser!
J108663: MINNE, BRIGITTE - Heks wint een prijs
J110353: MINNE, BRIGITTE - Jet en wol
J120810: MINNE, BRIGITTE - Heksenfee
J88576: MINNE, BRIGITTE - Wip en Tom op school
J88577: MINNE, BRIGITTE - Wip en Tom aan zee
J88580: MINNE, BRIGITTE - Wip en Tom. Een pak voor Tom
J56864: MINNE, BRIGITTE - Ik lees al vlot : leuke kabouterverhalen
J65800: MINNE, BRIGITTE - Wie leest mee met Tip en Tap : kabouterverhalen voor beginnende lezers
J116139: MINNE, BRIGITTE EN ISABELLE GEERAERTS - Sim sa la bim!
J71492: MINNE, BRIGITTE - Wip en Tom maken pret
J84653: MINNE, BRIGITTE - Poes droomt van avontuur
J106180: MINNE, BRIGITTE - Ik lees graag
J105897: MINNE, BRIGITTE EN AN CANDAELE - Slaap lekker, Rosalie
J99352: MIOLLIS, MARIE-ANTOINETTE DE - l'Enfant du pays vert
S120981: MIRACCO, RENATO EN GABRIELLA BELLI (ONDER LEIDING VAN) - Stil leven : Morandi en het stilleven in Italië 1912-1962
J23687: MIRANDA, MARIA - De costelijcke paerel
Q119810: MIRANDOLE, JEAN PIC DE LA - Oeuvres philosophiques
S117496: MIRO - Derrière le miroir Miró aquarelles album femmes haï-ku
J107011: MIROCHA, PAUL AND RHOD LAUFFER - Look again! Animal disguises : a real life pop-up book
J77975: MIROCHA, PAUL - Baffling bird behavior : an amazing nature pop-up book
K96585: MISKOTTE, H H - God's own green paadise : New Zealand churches and the environment
K62088: MISKOTTE, K H - Om de waarheid te zeggen : opstellen over het kerkelijk belijden
K119677: MITCHELL, STEPHEN AND PETER VAN NUFFELEN (EDS.) - One God : pagan monotheism in the Roman Empire
B63719: MITCHELL, ROBERT L - The poetic voice of Charles Cros : a centennial study of his songs
J70601: MITCHELL, GLADYS - De onverwachte vakantie
K105623: MITCHELL, LOUIS J - Jonathan Edwards on the experience of beauty
J48978: MITCHISON, NAOMI - De balein van de groene paraplu
J78465: MITGUTSCH, ALI - Paseando por mi ciudad
J108013: MITGUTSCH, ALI - Mingo en Bobo in de grote stad
J84361: MITGUTSCH, ALI - Meillä maalla
J78488: MITGUTSCSH, ALI - I vores landsby : en pegebog
J60342: MIX, TOM - Mijn leven en avonturen in het verre westen
H55037: MIYAMA, SHOKEN M, KOHJI TOMISAKA AND TOMOYUKI HANAWA (ED.) - Numerical astrophysics : proceedings of the International Conference on Numerical Astrophysics 1998 (NAP98), held at the National Olympic memorial Youth Center, Tokyo, Japan, March 10-13, 1998
J121125: MLYNOWSKI, SARAH - Beha's en bezemstelen
J30404: MOBACH, FRITS - Tineke bedenkt een plannetje
J48993: MOBACH, M J - De jongensjaren van Arjen en Jurre
K95959: MOBERG, DAVID O - The church as a social institution : the sociology of American religion
U91380: MOCATTI, LINO AND SILVANA CHISTÈ (A CURA DI) - La Biblioteca Provinciale Cappuccini 1970-2000 : trent'anni di vita
I57207: MOCHEL, HENK - Dementie in de familie
J70410: MOCHIZUKI, KEN - Heroes
J64536: MOCKFORD, CAROLINE - Wat is dit?
J98965: MOCKFORD, CAROLINE - Pleuntje de poes
J80383: MOCKLER, ANTHONY - De ridders van de ronde tafel
H92004: MOCNIK, FRANZ RITTER V. - Die neuen österreichischen Masse und Gewichte und das Rechnen mit denselben
S112148: MOCTEZUMA, EDUARDO MATOS - The mask of death in prehispanic Mexico
S117268: MOCTEZUMA, JESUS (DESIGN AND ILLUSTRATIONS) - Mole Antonelliana Torino
F120731: MODIANO, PATRICK ET PIERRE LE-TAN - Memory Lane
U89568: MOÉ, E A VAN (TEXTES) - Les Fouquet de la Bibliothèque Nationale
A117989: MOEHAMAD-JAKOEB, RADÈN - Poenika serat "Kart-Wisaja" : anjariosaken bab pakarjan saha pamendeting oelam seganten, mawi gambar nemlikoer idji
J108592: MOEHRINGER, J R - De spiegelwereld van Willie Sutton
000900: MOELIONO, ANTON M. - Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa
J50868: MOEN, MAGNUS - Drie jongens van ijzer
J21680: MOENSSENS, GODELIEVE - Anja het elfje
J21698: MOENSSENS, GODELIEVE - De droom van het wilde roosje
T110479: MOERBEEK, JAN - Halsteren en Lepelstraat in oude ansichten
J109672: MOERDIJK, MARIE-CËCILE EN TJAARD DE HAAN - Simsalabim : oude en nieuwe liedjes om samen te zingen
J62551: MOERKERCKEN VAN DER MEULEN, ANNIE EN THEA DE LAAT (VERZAMELD DOOR) - Het verhalen-feest : verhalen en versjes voor kleuters en jonge kinderen
F23545: MOERKERKEN, P H VAN - Naar de eenzaamheid
C104807: MOERKERKEN, P H VAN / DIEPENBROCK, ALPHONS (GECOMPONEERD DOOR) - Hymne aan Rembrandt : gedicht van P H van Moerkerken ter viering van den 300sten geboortedag van Rembrandt (16 juli 1906) : partituur
T115328: MOERMAN, INGRID W L (SAMENST.) - Leiden en omgeving in foto 1890-1940
J99210: MOERMAN, J J EN LEONARD ROGGEVEEN - Historische taferelen : een bundel samenspraken. Deel 1 en 2
T114743: MOERMAN, INGRID W L EN R C J VAN MAANEN (RED.) - Groenesteeg : geschiedenis van een Leidse begraafplaats
T116268: MOERMAN, INGRID W L EN J TH A PESKENS - Leven in miniatuur : Bavelaar's kijkkastjes, diorama's in been en hout uit de eerste decennia van de negentiende eeuw
J46077: MOERMAN, J J EN H DOUMA - Onze vaderlandse geschiedenis. Deel 1 en 2
J99217: MOERMAN, J J - De piraten komen : uit het stout bedrijf der watergeuzen
J99215: MOERMAN, J J - De page van gravin Jacoba
J116144: MOERMAN, INGRID (TEKST) - Waar gebeurd in Leiden : over de plek, de daden en de dingen = What and where in historical Leiden
J93023: MOERMAN, J J - Molt's geïllustreerde wereldgeschiedenis
J104131: MOERMAN, J JZ (BEWERKT DOOR) - Van goden en menschen : oude verhalen uit een oud land voor de hoogste klassen der Holl. Chineesche scholen. Deel 1 en 2 in één band
J100052: MOERS, HERMANN - Hobbel-Bobbel, een sterke vriend
J59726: MOERS, HERMANN - Dora's droomauto
J61347: MOERS, HERMANN - Wouter tuinkabouter!
J66299: MOERS, HERMANN - Leeuwenlessen
J70622: MOERS, HERMANN - Leeuwelessen
J82478: MOERS, HERMANN - Kleine schreeuw-leeuw
T120700: MOES, JAAP EN ANDEREN (RED.) - In de nieuwe stad : nieuwkomers in Leiden, 1200-2000
T116937: MOES, JAAP - Van bedelstaf tot marktwapen : sociale werkvoorziening in Leiden na 1795
T119266: MOESHART, KUMI EN ANDEREN (TEKSTEN) - Japan in Leiden, the honorable visitor
J92741: MOETON, P J - Aan moeders schoot : proeve van kindergedichtjes
J83395: MOETON, P J - Aan moeders schoot : proeve van kindergedichtjes, oorspronkelijk en vertaald
J78161: MOEUAERT, BART - Olek schoot een beer
J120128: MOEYAERT, BART - Kus me + Wespennest
J118420: MOEYAERT, BART - De schepping
J114901: MOEYAERT, BART - Eerst zien & Mansoor, of Hoe we Stina bijna doodkregen
J98833: MOEYAERT, BART - Olek schoot een beer en kwam met een veer op zijn muts weer thuis
J98868: MOFFAT, ALFRED / H WILLEBEEK LE MAIR - Little songs of long ago : more old nursery rhymes
J120751: MOGENSEN, JAN - Hoe de tijger werd beetgenomen
F93368: MOHR, HEINRICH - Die Rache des Herrn Ulrich und andere Geschichtlein
D71550: MOHR, FRIEDRICH - Die Schlacht bei Rosebeke am 27. November 1382 : ein Beitrag zur mittelalterlichen Kriegsgeschichte
J91146: MOINAT, JO (PIANO-BEGELEIDING) - Sint Nicolaas : 12 nieuwe en 4 oude liedjes
D117230: MOINUL HAQ, S AND ANSAR ZAHID KHAN (COMPILED BY) - The proceedings of the Pakistan History Conference (seventeenth ession) held at Karachi under the auspices of Pakistan Historical Society 13-17 February
F99564: MOISÉS, MASSAUD (SELECAO) - O conto portugues
J117468: MOK, MAURITS - Rom bom bom : een bundel kleuterrijmen
J21920: MOK, MAURITS - Dr. Kwekkeltee als goudmaker
J31541: MOK, MAURITS - Dr. Kwekkeltee koopt een eiland
F43432: MOK, MAURITS - Het haarlint : twaalf verhalen
F46058: MOK, M - Figuren in het zand
J46985: MOK, MAURITS - Dr. Kwekkeltee wil tekenen
J73996: MOK, M EN ANDEREN - Groot vakantieboek 3 en 8
J75751: MOK, MAURITS EN ANDEREN - Groot vakantieboek. Deel 6
J79321: MOK, MAURITS - Dr. Kwekkeltee in Zeedorp
J108527: MOK, RIEMKE EN MAURITS - Een zak pepernoten
D116133: MOKYR, JOEL - Twenty-five centuries of technological change : a historical survey
J108850: MOL, B - Fip en Fop
S120661: MOL MONCOURT, BERNARD (EINDRED.) - Architectuur en alfabet
J31222: MOL, MIEP (OP BAND: TINEKE KLAREN) - To heeft moeilijkheden
J116212: MOL, SIETSKE - Kik is op mik
J47570: MOL, MIEP - To heeft moeilijkheden
J54194: MOL, AD - Het vreemde avontuur
J61731: MOL, B - De ontmoeting der koningen
J96993: MOL, B - Leuke lesjes
J84127: MOL, SINE VAN - Een nijlpaard met een bult
001703: MOL, J.A. - De Friese Huizen Van de Duitse Orde : Nes, Steenkerk En Schoten En Hun Plaats in Het Middeleeuwse Friese Kloosterlandschap
J101890: MOL, B - Tijl Uilespiegel
J101889: MOL, B - Sneeuwwitje
J112374: MOL, FRATER M BELLARMINUS - Bij ons thuis : 'n schets van 't kinderleven in het Katholiek gezin
000165: MOL, ERIC - Soldaten Willen Vrede
J120331: MOLEMA, JEANETTE - Aardbeien met slagroom
J96200: MOLEMAKER, ROM - Het blauwe huis
J69857: MOLEMAKER, ROM - De ruiters van Glaas
J76360: MOLEMAKER, ROM - De hut van Noag
J114301: MOLEMAKER, ROM - De held van Madurodam
J58509: MOLEN, HENK VAN DER - Jasper en de Dikke Mik
A119931: MOLEN, WILLEM VAN DER EN BERNARD ARPS (RED.) - Woord en schrift in de oost : de betekenis van zending en missie vppr de studie van taal- en literatuur in Zuid00st-Azië
J112990: MOLEN, NOOR VAN DER - Van twee jongens en een mes
Q117249: MOLEN, LISE VAN DER - A guide to the works of Eugen Rosenstock-Huessy : chronological bibliography
F111811: MOLENAAR, GERBEN - Dans der djoeligs
G20638: MOLENAAR-VAN DER HORST, S - Caroline's geheim
K57316: MOLENAAR, M - Mechtild de begijn
K67897: MOLENAAR, D - Gedachten van een bijna tachtigjarigen grijsaard over sterven en sterfbedden naar den Bijbel
Z71876: MOLENAAR, HANS - Voetbal : het voetbalboek voor de jeugd
J121313: MOLENAAR-DUKEL, P M (VERZAMELD DOOR) - Honderd christelijke albumversjes
J95581: MOLENAAR, W - Koning Taubaart en Pandeloor
F112634: MOLENAAR, JOHAN DE - Cantabile : verzen
J82075: MOLENHOF, INGE - Geluk is in de mode
J106673: MOLENKAMP, NICO - Hollandse jongens in Australië
H121107: MOLESCHOTT, JAC. - Physiologie der Nährungsmittel : ein Handbuch der Diätetik
J71120: MOLESWORTH, MEVR. - Het vreemde eendje
J110711: MOLHUYSEN, SACHA - De gouden kerstboomkaart
P116859: MOLIERE, JEAN JACQUES GRANPRE - La theorie de la constitution anglaise chez Montesquieu
F93090: MOLIÈRE - Oeuvres completes de Molière
F93778: MOLIÈRE - l'Ecole des femmes; Les précieuses ridicules
J60640: MOLIJN, ELSA - Met open oog en oor
E71629: MOLINA, CARLOS LUIS PAVIA - Philosophy for a more sensitive life
S120363: MOLINARI, DANIELLE - Robert Sonia Delaunay
J97890: MOLINO, ROBERTO (NAAR GRIMM) - Sneeuwwitje
H96938: MOLITOR, EDMUND - Feuer Schutz und Trutz : Wesen und Wirken unserer Feuerwehren : ein Handbuch für Berufs- und freiwillige Feuerwehren, sowie für Freunde unseres Feuerlösch- und Rettungswesens
B83172: MOLKENBOER, B H (RED.) - Vondel-kroniek : driemaandelijksch tijdschrift. 51 nummers vanaf Jaargang 1, nummer 1 tot en met jaargang 12 nummer 6
K64438: MOLL, W - Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de hervorming. 5 delen in 3 banden + registers
K98489: MOLL, W - Geschiedenis van het kerkelijke leven der christenen gedurnde de zes eerste eeuwen
T113420: MOLL, W - De rechten van den heer van Bergen op Zoom : historisch overzicht loopend tot 1567
T111962: MOLL, W / E A KOCH - Een eeuw ziekenhuis-geschiedenis : het Haagsch Gemeente-Ziekenhuis 1823-1923, gevolgd door een Overzicht van den tegenwoordigen toestand der Gemeente-ziekenhuizen
J93515: MOLLEMA, ELISABETH - Doe eens raar met je haar
J104124: MOLLEMA, ELISABETH - Muller & Co. De gemaskerde moorenaar
J96790: MOLLEMA, ELISABETH - Vals spel op de renbaan
J107701: MOLLEMA, ELISABETH - Olivia heeft zin in de zomer
J99820: MOLLEMA, ELISABETH - Het grote voorleesboek van Sam & Claartje
J90045: MOLLEMA, ELISABETH - Olivia Engel
J18614: MOLLEMA, J C - Loten van dezelfden stam
J52365: MOLLEMA, ELISABETH - De ruïne van Griselda
J59428: MOLLEMA, ELISABETH - Muller & Co : de merkwaardige verdwijning van Daan Bosman
J65576: MOLLEMA, ELISABETH - Muller & Co. Het raadsel van de vis
J65724: MOLLEMA, ELSABETH - Muller & Co. De verdwenen getuige
J102738: MOLLEMA, ELISABETH - In het diepste geheim
J105637: MOLLEMA, ELISABETH - Het geheim van de bevroren tante
J78903: MOLLEMA, ELISABETH - Muller & Co. De ruïne van Griselda
J83104: MOLLEMA, ELISABETH - Muller & Co. De verdwijning van Daan Bosman
J93328: MOLLEMA, ELISABETH - Woensdagmiddag. Guusje gaat op reis
J102496: MOLLEMA, ELISABETH - Muller & Co. Avontuur op de Jakobshorn
S93107: MÖLLER, LIESELOTTE - Die Wandlungen des Kunstgedankens in der italienischen Kunsttheorie vom fünfzehnten bis zum Ende des sechzehnten Jahrhunderts
U121552: MÖLLER, HORST - Aufklärung in Preussen : der Verleger, Publizist und Geschichtsschreiber Friedrich Nicolai
B75211: MÖLLER, MARX - Studien zum Don Karlos
J73600: MÖLLMANN, ANNIE - Jacinta
J46577: MOLS, E J M - Geert Bouweszoon van "De Eikenhorst"
J66225: MOLS, E J M - Marja en de stroper
J84120: MOLS, BENNIE - Doos van licht, lucht en liefde : Yotta en Yocto op zoek naar de bouwstenen van onze wereld
J89732: MOLT, E - Een valkenjacht op het kasteel Brederode : historisch verhaal uit het jaar 1349
J26226: MOLT, E - De kluizenaar in het woud van Glenchon
J26360: MOLT, E - Helden en slachtoffers der Fransche revolutie
J108047: MOLT, E - Alewijn, de lijfeigene : historisch verhaal uit de 12e eeuw
J100863: MOLT, E - In de wouden der Germanen
J58299: MOLT, E - DE ondergang van een ouden burcht
J60608: MOLT, E - Vaderlandsche geschiedenis
J100860: MOLT, E - De kluizenaar in het Woud van Glenchon : historisch verhaal uit het jaar 1225
J72866: MOLT, E - Geschiedkundige verhalen : leesboek voor de lagere school ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandsche geschiedenis. Tweede stukje
J74382: MOLT, E - Helden en slachtoffers der fransche revolutie
J97359: MOLT, E - In de wouden der Germanen : historisch verhaal
J25380: MONAHAN, MARGARET EN MARY ENTWISTLE - Apendorp
K78379: MONDOT, JEAN (HRSG.) - Der Kampf der Aufklärung : Kirchenkritik und Religionskritik zur Aufklärungszeit
U68115: MONDRIA, H R - Bommelbibliografie : eerste nederlandse stripkatalogus
S120484: MONDRIAN, PIET / ED. BY HARRY HOLTZMAN AND MARTIN S JAMES - The new art - The new life : collected writings
J95713: MONFREID, DOROTHÉE DE - Donker is de naht
J95711: MONICELLI, TOMASO - De zwerftocht van Odysseus
J118927: MONKS, LYDIA - Jakkes, een spin
U66518: MONNA, A D A - Rond een Noordnederlands Brigittencartularium uit de 15e eeuw
J90374: MONNE, WILLEM - De schat uit het scheepswrak
J114349: MONNE, WILLEM - Telefoon voor Toon
K24484: MÖNNICH, C W - Vreemdelingen en bijwoners : hoofdlijnen uit de geschiedenis van het protestantisme
F115250: MONNIER, ANDRÉ - Monsieur Cloche et l'amour
S67873: MONNIKENDAM, JOEP EN HANS WOESTENBURG - Herder her en der
J102733: MONNIN, NATHALIE - Wonderbaarlijke klassieke sprookjes
J85252: MONREAL, GUY - Mia, Dia, Ia und ihr Vetter Tagabia
J84065: MONS, GERDA - Waardoor Jaapje zo'n blij kerstfeest had
F101396: MONT, POL DE - De Amman van Antwerpen
T120267: MONTAGNE, A JZ - De stad Leiden : album bevattende eenige afbeeldingen der voornaamste hoofdgebouwen en fraaiste gezigten in en nabij de stad Leiden
F117854: MONTAIGNE - Essais
D107809: MONTALBAN, FRANCISCO J - Das Spanische Patronat und die Eroberung der Philippinen : nach den Akten des Archivs von Indien in Sevilla bearbeitet
D47086: MONTANER, ANTONIO - Der Institutionalismus als Epoche amerikanischer Geistesgeschichte
000060: MONTEBEL, M. DE - Derniere époque de L'Histoire de Charles X, Ses Derniers Voyages, Sa Maladie, Sa Mort, Ses Funérailles, Son Caractere, Et Ses Habitudes Dans LéXIL; Suivi Des Actes Et Proces-Verbaux Relatifs a Son Deces
U102830: MONTECCHI, GIORGIO (ED.) - Bibliologia : an international journal of bibliography, library science, history of typography and the book. I - 2006
B82088: MONTENS, FRANS (SAMENST.) - Bibliografie van geschriften over Guy de Maupassant
J105899: MONTENS, F EN G J J RUIJGROK - Nederlands voor buitenlanders lucht- en ruimtevaart : de Delftse methode
S116865: MONTENS, ALEID - Herkomst: particuliere verzameling
F109984: MONTÉPIN, XAVIER DE - De man met de wassenbeelden
J79378: MONTERO, GLORIA - De zomer dat de walvissen zongen
F88894: MONTESQUIEU - Oeuvres. Melanges et oeuvres posthumes. Tome premier
D117931: MONTET, PIERRE - Le drame d'Avaris : essai sur la pénétrationdes Sémites en Egypte
J119360: MONTGOMERY, L M - Anne van het eiland
J102264: MONTGOMERY, F - Gedwarsboomd, of Eendeneieren in het kippenhok
J55663: MONTGOMERY, FLORENCE - Verkeerd begrepen (Misunderstood)
J119361: MONTGOMERY, L M - Anne van Avonlea
J94878: MONTGOMERY, L M - Anne of Avonlea
J94882: MONTGOMERY, L M - Anne of the island
U61959: MONTORGUEIL, G - La cantinière France son histoire
B87136: MONTOYA, ALICIA CELINA - Après Corneille, après Racine : Marie-Anne Barbier et la tragédie post-classique
T97793: MONTPENSIER, DUQUE DE - En Indo-China : mis cacerias - mis viajes
J103543: MOODY, RALPH - Ralph, de kostwinner
T120526: MOOIJ, CHARLES DE EN AART VOS (RED.) - 's-Hertogenbosch binnenskamers : aspecten van stedelijke woon- en leefculturen 1650-1850
A54217: MOOK, H J VAN - Nederlandsch-Indië onder de japansche bezetting : zeven toespraken gehouden over Radio Oranje in den zomer van 1944. Met een naschrift over De beteekenis van Nederlandsch-Indië / door Ch O van der Plas
J111924: MOOK, ERICA VAN - Tiggel de Tovenaar
M45492: MOOLGAVKAR, SURESH H (ED.) - Scientific issues in quantitative cancer risk assessment
J82433: MOOLHUIZEN, J J EN J C BOUWMEESTER (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Met z'n vieren : een viertal leesboeken voor gymnasia, hoogere-burger-, kweek en normaalscholen. No. 1
J111355: MOON, JO (ILL.) - Vormen leren : het eerste wiskundeboek
J27666: MOON, GRACE - Tsjie-wie : de lotgevallen van een Indiaansch meisje
J110376: MOON, ROSEMARY - Kinderen in de keuken. Koude gerechten eenvoudig en lekker
J19775: MOON, GRACE - Nadita : de geschiedenis van een Mexikaansch vondelingetje
J26730: MOON, GRACE - Tsjie-Wie en Loki : kinderen der woestenij
B54543: HUYN-MI MOON - Die Rezeption heinrich Heines in Korea von 1910 bis 1945
J61249: MOON, GRACE - Nah-Tie
J75098: MOONEN, RIES - Losprijs
U95474: MOONS, AD. - Ontstaan en ontwikkeling der stedelijke volksboekerijen van Antwerpen 1865-1925
001679: MOOR, DRS. J.A. DE - Indisch Militair Tijdschrift (1870-1942) : A Selective and Annotated Bibliography
J114390: DE MOOR, FELIX - Joessoef en de sprekende kruik
J100842: MOOR, REM DE - Apie redt de olifanten
J43468: MOOR, FELIX DE - De wraak van de watergeest
J48035: MOOR, TRUUS DE - Trientje, het zusje van zieke Basje
J93327: MOOR, PAUL DE - Hemelhoog op de regenboog
T117571: MOOR, BERT - Monster Poeldijk en Ter Heijde 1945-1945
J93742: MOOR, O DE EN A M DE MOOR-RINGNALDA - Een Maassluiser jongen wordt Minister-President : het leven van Dr. Abraham Kuyper (1837- 29 october - 1937)
F117377: MOOR, WAM DE (INLEIDING) - Lijdenspoëzie
S116694: MOOR, MAGGIE DE (ED.) - Contemporary Australian aboriginal paintings
000226: MOOR, MARTINA DE (EDITOR)/ WARDE, PAUL (EDITOR)/ SHAW-TAYLOR, LEIGH (EDITOR) - The Management of Common Land in North West Europe, C. 1500-1850 (Comparative Rural History of the North Sea Area, 8)
F105057: MOORE, AMOS - De kwaker met de twee pistolen
J108440: MOORE, COLLEEN - The enchanted castle
J19745: MOORE, PATRICK - Onraad op Mars
J19782: MOORE, THEODORA - Een moedig schoolmeisje
S53650: MOORE, HENRI - Catacombe : 45 disegni
J74027: MOORE, W G - Around the world in colour : a pictorial journey of discovery through many lands
J98298: MOORE, ULYSSE - Het geheim van Villa Argo
J93712: MOORE, LILIAN - Buksie Wasbeer en die ver wereld
J119214: MOORE, C - De nacht voor kerstmis
J98191: MOORE, ULYSSES - Het eiland van de maskers
D113452: MOOREHEAD, CAROLINE - Iris Origo : Marchesa of Val d'Orcia
B92012: MOORMAN, FREDERIC W - William Browne : his Britannia's pastorals anf the pastoral poetry of the Elizabethan age
J30706: MOORMAN, DOLF - Inlichtingendienst in het oerwoud
S112090: MOORMANN, ERIC M - La pittura parietale Romana come fonte di conoscennza per la scultura antica
J112551: MOORSELAAR, CORINNE VAN - Vacantie op het kasteel
J114792: MOORT-VAN 'T VEER, C A M VAN - De Beukenburcht
A81453: MOOSMÜLLER, ALOIS - Die pesantren auf Java : zur Geschichte der islamischen Zentren und ihrer gegenwärtigen gesellschaftlichen und kulturellen Bedeutung
J106247: MOOST, NELE EN MICHAEL SCHOBER - Kleine Mol is jarig
J89500: MOOST, NELE - Timo Tarzan ose!
J105357: MOOST, NELE & JUTTA BÜCKER - De maanhond
J109559: MOOST, NELE EN MICHAEL SCHOBER - Kleine Mol wil niet naar bed
P113178: MOOTOO,RYAN (ED.) - Ark 10 years
T117979: MOOY, PIET EN ANDEREN - Oude ansichten van Bergen
J102290: MORAAL, EVA - Overstroomd
J96044: MORADI-KERMANI, HUSHANG - Op een ochtend was de khomre leeg
J26384: O'MORAN, M - Rode Adelaar : Buffalo Bill's aangenomen zoon
J116835: MORAN, CAITLIN - Bouwpakket van een meisje
J44115: O`MORAN, M - Een paard voor Inyo
S89318: MORAND, ANNE - Thomas Moran : the field sketches, 1856-1923
J99353: MORAND, CLAUDE - Cric et Crac en Allemagne
M118252: MORANGE, MICHEL (DIR.) - l'Institut Pasteur : contributions a son histoire
F66909: MORATIN, D L F DE - Origenes del teatro espaanol. Piezas dramaticas antriores a Lope de Vega
J46284: MORAVCIK, STEFAN - Adam v skole nesedel
M45091: MORCHE, RUDOLF - Aus dem Leben und Wirken des Chirurgen Alexander Read
B110037: MORCINIEC, NORBERT EN STANISLAW PREDOTA - Neerlandica Wratislaviensia VII, VIII en XVII
J115217: MORDILLO, GUILLERMO - De knotse kapriolen van een kloek piratenschip
J108348: MOREE-SCHIPPER, MIRJAM - Tom en zijn rommelkrat
D97585: MOREIRA, EDUARDO - A questao Ibérica na perspectiva Judeo-Crista e Islamica
J89645: MOREL, NINA - Wat speel ik als ik ziek ben
J69338: MOREL, NINA - Wat speel ik met vriendjes
J85775: MORELAND, WEST - Rebellenwerk
J25046: MORELAND, WEST - De rebel uit de grotten
D115500: MORENO GARCIA, JUAN CARLO - Elites et pouvoir en Egypte ancienne
B78356: MORENO, CÉSAR FERNANDEZ - América Latina en su literatura
J101612: MÖRER, ALFRED - 200 contes choisis de Nasreddin Hodja
J90160: MORESCO-BRANTS, CHR - Didi's avonturen
J19722: MORESCO-BRANTS, CHR - Didi's avonturen
J48550: MORESCO-BRANTS, CHRISTINE - 't Kind Ina
J101450: MORET, KARIN - Vader in het strafkamp
J59856: MORET, KARIN - Vader in het strafkamp
J102130: MOREY, WALT - Losgebroken hengst
J120965: MORGAN, MATTHEW EN DAVID SINDEN - Monsterlijk beestachtige zaken. Weerwolf Ulf en de wraak van de draak. Beastley Boys
D88694: MORGAN, J DE - Les premières civilisations "études sur la préhistoire et l'histoire jusqu'a la fin de l'Empire macénonien
J87423: MORGAN, JAN - Mijn eerste kookboek
J48318: MORGAN, ALISON - Peterof weglopen is ook niet alles
J48687: MORGAN, ALLEN - Jessica Moffat's silver locket
J61539: MORGAN, ALISON - Peter, of Weglopen is ook niet alles
F70229: MORGAN, CHARLES - Het verhaal van de rechter
D115994: MORGAN, J - A complete history of Algiers to which is prefixed An epitome of the general history of Barbary, from the earliest times
J115643: MORGAN, ALISON - Vis, zo zal je maar genoemd worden
J112355: MORGAN, WINTER - Op zoek naar het diamanten zwaard
J88486: MORGENSTERN, CHRISTIAN - Kindergedichten
J85241: MORGENSTERN, SUSIE - De vampier in de bieb
J98903: MORI, HANA - DE schreeuw van de kiteh
J91695: MORIARTY, JACLYN - Vlinders & vriendinnen
J80707: MORIARTY, JACLYN - 3 meiden & de liefde
J98367: MORIARTY, LIANE - Drie wensen
J111522: MORIC, RUDO - Poepje het kleine wasbeertje
J97860: MORIC, RUDO - Die Tochter der Mondfrau : Märchen von der Orchideeninsel
001182: MÓRICZ, ZSIGMOND - Seven Pennies and Other Short Stories
J61108: MÖRIKE, EDUARD - Das Stuttgarter Hutzelmännlein : ein Märchen
J98107: MÖRIKE, EDUARD - Historie von der schönen Lau
F68737: MÖRING, MARCEL - De Kotzker : een pastiche
U107808: MORISON, STANLEY, ERIC GILL EN HOLBROOK JACKSON - Drie meesters over typografie en boek
H114374: MORITZ, MICHAEL - The little kingdom : the private story of Apple Computer
A87089: MORIYAMA, MIKIHIRO - A new spirit : sundanese publishing and the changing configuration of writing in nineteenth-century West Java
H63475: MORKOC, HADIS (ED.) - Advanced semiconductor and organic nano-techniques. Part II: tunable bandgaps and nanotubes
U110635: MORLEY, CHRISTOPHER - Deus haec otia fecit
F116436: MORLEY, CHRISTOPHER - To his executors
J76331: MORLOT, PHILIPPE - Je voyage
J90529: MORPURGO, MICHAEL - Als de zwaluwen uitvliegen
J101764: MORPURGO, MICHAEL - Regnbuebjornen
J59298: MORPURGO, MICHAEL - Robin Hood
J64447: MORPURGO, MICHAEL EN ANDEREN - Een boek heel ver gevist : verhalen uit de hele wereld om voor te lezen of zelf te lezen met veel illustraties en met informatie over de vertalers en over typografie
J68384: MORPURGO, MICHAEL - De ogen van Meneer Niemand
J119533: MORPURGO, MICHALE - Dreiging uit het dal
J90239: MORPURGO, MICHAEL - De strijd van Jenkins' oor
K119676: MORRAY-JONES, C R A - A transparent illusion : the dangerous vision of water in Hekhalot mysticism. A source-critical and tradition-historical inquiry
F113196: MORRIËN, ADRIAAN EN FRANK LODEIZEN - Passie
F100515: MORRIËN, ADRIAAN - Avond in een tuin
F30305: MORRIËN, ADRIAAN - Cryptogram
001006: MORRIS (DESSINS) ET DE GOSCINNY (SCÉNARIO) - Lucky Luke. La Guérison Des Dalton
J95567: MORRIS, TONY (ILL.) - Bastiaan Beer en zijn vrienden
001014: MORRIS (DESSINS) ET DE GOSCINNY (SCÉNARIO) - Bröderna Dalton Far En Chans
001013: MORRIS (DESSINS) ET DE GOSCINNY (SCÉNARIO) - Lucky Luke. L'Empereur Smith
001007: MORRIS (DESSINS) ET DE GOSCINNY (SCÉNARIO) - Lucky Luke. L'héritage de Ran Tan Plan
001005: MORRIS (MAURICE DE BEVERE) - Lucky Luke. Belle Star (Spanish Edition)
J66257: MORRIS, SUZAN - Kinderen in Jezus' dagen
J81954: MORRIS, SUZAN - Jezus laat ons zien hoe wij moeten leven
J83938: MORRIS, ANN EN MAUREEN ROFFEY - Kiss time
001032: MORRIS (DESSINS) - Lucky Luke : Le Magot Des Dalton
J116553: MORRIS, EDITA - Poepoetan gevecht tot de dood
J90301: MORRISON, MARGARET - Hoog in de lucht
J103938: MORRISSON, ARTHUR - De lotgevallen van Dicky Perrot : een kind van den Jago
J91442: MORRISSON, A - De lotgevallen van Dicky Perrot : een kind van den Jago
J63312: MORROW, HONORÉ WILLSIE - Een jonge held
J105300: MORSE, BRIAN (RETOLD BY) - Nursery tales
T121533: MORSHUIS, BEN - De geschiedenis van de joden in Ootmarsum
F95989: MORTANE, JACQUES - Les ailes de la mort
T117576: MORTEL, J P M VAN DE - De stadhuisramp van Heusden : bevrijding zonder vreugde
T119821: MORTEL, HANS VAN DE - Criminaliteit, rechtspleging en straf in het Hollandse drostambt Heusden, 1615-1714
J114462: MORTELMAN, PIET - Vlug, het wilde paard : een verhaal voor blonde jongens
J108036: MORTENSEN, CARL ANKER - Mini Mike in het Nieuwe Testament
J95252: MORTIER, TINE - Zoeperman
D72808: MORTIER, ROLAND ET HERVÉ HASQUIN (ED.) - Etudes sur le XVIIIe siècle III
D51406: MORTIMER, C - Prinses Juliana verloofd!
J116316: MOSELEY, KEITH ( DEVISED AND DESIGNED BY) - Dinosaurs : a lost world in three dimensions
J69978: MOSELEY, DUD - Met Teddy in de peuterschool
J77418: MOSELY, KEITH - Love Poems
J77423: MOSELY, KEITH - Beauty Mouse
J77424: MOSELY, KEITH - Snow Mouse
J45007: MOSER, ERWIN - Het vliegende bed met de bomen
J111292: MOSER, ERWIN - De gelukkige bever
S65361: MOSER-EHRINGER, SUSANN & HANSUELL (HRSG.) - Szenen Schweiz 27-2000/2001 : eine Dokumentation des Theaterlebens in der Schweiz
J100064: MOSER, ERWIN - Ijsbeer, aardbeer en muisbeer
J87958: MOSES, BRIAN - Taart
K117521: MOSHEIM, J L - Noodige ophelderingen der kerklyke geschiedenissen tot den tyd van Constantinus den Grooten : ontleend uit twee Latynsche werken, over dat tydsbestek. Tweede deel
V92100: MOSKOWICH-SPIEGEL, ISABEL AND BEGONA CRESPO-GARCIA - Bells chiming from the past : cultural and linguistic studies on early English
J69981: MOSS, EDWARD AND OTHERS - Schoolboy adventures 1st selection. The Silver Joss and other tales
J104366: MOSS, HELEN - Het mysterie van de fluitende grotten
J48559: MOSSEL, JACOBA F D EN HENRIËTTE WYTHOFF (VERZAMELD DOOR) - Jong leven
J50222: MOSSEL, JACOBA F D EN HENRIËTTE WYTHOFF - Van duisternis naar licht en andere verhalen. Bevat tevens: Voor de grooten /S A E M Mees
J68146: MOSSOUX, MURIEL - Hoe?
J110395: MOSTACCHI, MASSIMO EN MONICA MICELI - Kop op Dodi
J70216: MOSTYN, DAVID AND DAVID HAWCOCK (CLAIRE BAMPTON TEXT) - Dracula spectacular : a spooky metre high, pop-up dracula to hang up!

Next 1000 books from Antiquariaat Klikspaan

9/13