Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Het gezandtschap der Neerlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen keizer van China: waar in De gedenkwaerdigste geschiedenissen, die onder het reizen door de Sineesche Landtschappen etc.
Description: Amsterdam, Wolfgang, Waasberge, Boom, van Someren en Goethals 1693 verciert met over de 150 afbeeldtsels, na 't leven in Sina getekent The margins of several pages are restaurated. - Without the map. - Full leather

Keywords: China

Price: EUR 1500.00 = appr. US$ 1630.27 Seller: Antiquariaat Klikspaan
- Book number: Y129500