Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Orde van het Heilig-graf
Description: Brussel, Nationaal Centrum voor Kerkgeschiedenis 1975 1e dr. - Met register. - (Inleiding tot de geschiedenis van het kloosterwezen in de Nederlanden, A Orden ontstaan in de Middeleeuwen ; II, 1.f.). - Gebrocheerd

Keywords: kloosterorden

Price: EUR 25.00 = appr. US$ 27.17 Seller: Antiquariaat Klikspaan
- Book number: K117297

See more books from our catalog: Theologie