Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Convoluut bevattende: Altaergeheimenissen : ontvouwen in drie boeken; Brieven der Heilige Maeghdeb, martelaressen (Amsterdam : Jan Lamsveld, 1702); Koning Davids harpzangen : den Nederduytsche toegezongen (Amsterdam : by de weduwe van Gysbert de Groot, 1696); Bespiegelingen van Godt en godtsdienst tegens d'ongodisten, verlochenaers det Godtheit of goddelijcke voorzienigheit (Rotterdam : Barent Bos, 1700); De heerlykheit der kercke , haer ingasng, opgang, en voortgang, begrepen in dry boecken (Amsterdam : Jan Lamsvelt,1702); Joannes de boetgezant, begrepen in zes boecken(Amsterdam : by de weduwe van Gysbert de Groot, 1696)
Description: Keulen, In de Nieuwe Druckerye 1718 geillustreerd Heel leer

Keywords: nederlandse literatuur

Price: EUR 150.00 = appr. US$ 163.03 Seller: Antiquariaat Klikspaan
- Book number: J110988

See more books from our catalog: Kinder- en jeugdboeken