Kien boeken
Berkstraat 31, 3434CC Nieuwegein, The Netherlands. Tel.: 00 31 (0)30 601 91 44            Email: info@kien-boeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
33452: REDACTIE - "Revolver 119; jaargang 30/2, september 2003. Vivisectie van een dichtbundel"
33049: REDACTIE - "Poëziekrant; Jaargang 35, 2011, 8 nummers (Compleet)"
33050: REDACTIE - "Poëziekrant; Jaargang 34, 2010, 7 nummers (Compleet)"
22728: - Illustrated. The coronation in wonderful pictures.
3221: - - "Beelden uit ons verleden (2 Vol); een reeks platen met kommentaar getrokken uit de geschiedenis van Vlaanderen."
4180: - Zelfportret in brieven en schetsen
13006: - - t Beertje, volkskundige almanak 1952
13005: - - t Beertje, volkskundige almanak 1951
32127: N.N. - "The War's Best Photographs; Pictorial Masterpieces of the Greatest Struggle the World has known."
18792: - - Enkhuizer Almanak 1996
32247: - "De Nazi Connectie; Belevenissen van een meesterspion in Hitler-Duitsland"
33107: - "The Scythians; Ancient Peoples and Places 2"
13001: - - t Beertje, volkskundige almanak 1947
32724-T: - Nicholson's Aerial Map of Amsterdam/Luchtfotokaart van Amsterdam
33048: REDACTIE - "Poëziekrant; Jaargang 36, 2012, 7 nummers (Compleet)"
7869: - Het Ondermaanse
9499: - Staat van beleg
29970: - - Gids voor boeren- en volksgeneeskunde
33429: REDACTIE - Spiegel der Zeilvaart, 1ste en 3de jaargang compleet in verzamelbanden
27335: L.E.L. - "Fisher's Drawing Room Scrap-Book; With poetical illustrations by L.E.L."
33044: - "Rhynlands fraaiste gezichten; Van Halfwegen Haarlem en Leyden af [...] tot Leyderdorp toe."
22497: RED. - Dietsche Warande & Belfort 113e jaargang/ nummer 6. Tijdschrift voor letterkunde & geestesleven
33052: REDACTIE - "Poëziekrant; Jaargang 33, 2009, 6 nummers"
25894: – - "Beknopte historie van 't Vaderland van de vroegste tyden af tot aan het jaar 1767. Derde deel; lopende van het Jaar 1673 tot 1751."
33053: REDACTIE - "Poëziekrant; Jaargang 38, 2014, 6 nummers"
33054: REDACTIE - "Poëziekrant; Jaargang 30, nummer 6"
16132: - - The coronation of her majesty Queen Elizabeth II. Approved Souvenir Programme
33714: N.N. - "Ha! Skippy; Gebaseerd op de gelijknamige televisieserie"
33451: REDACTIE - "Revolver 122; jaargang 31/1, juni 2004. Dichters in het Elzenveld."
33448: REDACTIE - "Revolver 120; jaargang 30/3, december 2003. Czeslaw Milosz (Nobelprijs 1980)"
33446: REDACTIE - "Revolver 116; jaargang 29/3, december 2002: Knetterende letteren"
33444: REDACTIE - "Revolver 127; jaargang 32/2, september 2005. Hans Magnus Enzensberger"
33445: REDACTIE - "Revolver 128; jaargang 32/3, december 2005. "
33441: REDACTIE - "Revolver 142; jaargang 36/1, juni 2009. "
33436: REDACTIE - "Revolver 133; jaargang 33/4, maart 2007"
33435: REDACTIE - "Revolver 118; jaargang 30/1, juni 2003"
16292: - - Soorten en afmetingen van ijzer en staal in voorraad benevens gewichtstabellen
32950-T: - "Een stoet van dwergen; Een kleine bloemlezing uit een kwart eeuw stukjes schrijven"
24295: - Grote Topografische Atlas van Nederland 1:50 000. Deel 1: West-Nederland
23028: - XIIe Bedevaart naar Vlaanderens doodenveld (achtste vervolg 1931)
31822: - Deutscher Foto-almanach 1956
23796: RED. - BZZLLETIN 157, juni 1988. Portugal
23795: RED. - BZZLLETIN 146, mei 1987. Hongaarse literatuur
24058: - Mythologie. 2220 mythologische figuren. Een uitkomst voor puzzelaars.
21882: - Oriënt express
32370: REDACTIE - "National Geographic Nederland-België, juni 2005: Thema Het weer; compleet met Themakaart Europa."
11318: - - Kijk, Louis Paul Boon, de schrijver in beeld
17823: - - t Manneke uit de mane 1971. Volksalmanak voor Vlaanderen
17310: A.D.L. - Les ducs héréditaires de Normandie
17925: - - Schatten van de tsaar. Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin
22886: - Kunst & Antiekberus 's Hertogenbosch 2002
33042: - "In 26 letters; Het boek in uw leven, uw leven in het boek. Boekenweekgeschenk 1960"
22161: RED. - Arbeitstesxte für den Unterricht. Philosophische Anthropologie
22383: - - Nieuwe Joodse sprookjes
22411: RED. - Het kunstboek
32832-T: - "La Mostra del Tintoretto; Catalogo Delle Opere"
20829: - - The coronation of her majesty Queen Elizabeth II. Approved Souvenir Programme
32106: N.N. - "Het wonder van de tweede pruimenbloei; Een Chinese liefdesroman."
22611: RED. - (fono) Grafisch Nederland 1987: Honderd jaar rond. Kerstnummer van Grafisch Nederland 1987
33449: REDACTIE - "Revolver 121; jaargang 30/4, maart 2004. Facettenoog."
33051: REDACTIE - "Poëziekrant; Jaargang 32, 2008, 8 nummers (Compleet)"
13004: - - t Beertje, volkskundige almanak 1950
32530: REDACTIE - Het Nederlandsche Boek 1931
27569: - Het Chanson de Roland
12155: - - Jugendstil, Die Frau um die Jahrhundertwende
29535: RED. - Wörterbuch der Architektur
17826: - - t Manneke uit de mane 1970. Volksalmanak voor Vlaanderen
30539: N.N. - Curial. Een klassieke Catalaanse ridderroman uit de vijftiende eeuw.
13002: - - t Beertje, volkskundige almanak 1948
13003: - - t Beertje, volkskundige almanak 1949
18794: - - Enkhuizer Almanak 1994
11347: - - Zo leeft Wilhelmina voort – Margriet herdenkt met dankbaarheid
33047: REDACTIE - "Poëziekrant; Jaargang 37, 2013, 8 nummers (Compleet)"
31905: N/A - Picasso, een geïllustreerde biografie
26970: - - Enkhuizer Almanak 1984
32117: N.N. - Ken-je-die-? Humor uit de oorlogsjaren
23482: BÄR, MGR. PH.,CANIS, GELDERMALSEN,TH. J. VAN, - Algemeen Maconniek Tijdschrift (AMT). Orgaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. 45e Jg, nr 6, juni 1991
26803: AAFJES BERTUS - Capriccio Italiano, een reisboek door Italië & Goden en eilanden, een reis door Griekenland aan de hand van Homeros.
18367: AAFJES, BERTUS - Ik ga naar Amerika
32904-T: AAFJES, BERTUS - Arenlezer achter de maaiers.
32903-T: AAFJES, BERTUS - Dag van gramschap in Pompeji
20908: AAFJES, BERTUS - De Italiaanse postkoets, waarin opgenomen Een laars vol rozen
32329: AAFJES, BERTUS - Die te Amsterdam vaak zei: Jeruzalem
18056: AAFJES, BERTUS - Het gevecht met de muze
24669: AAFJES, BERTUS - De zeemeerminnen. Novellen
18206: AAFJES, BERTUS - De wereld is een wonder. Op reis in Nederland, Marokko, Frankrijk, Japan en Italië
22176: AAFJES, BERTUS - Die te Amsterdam vaak zei: Jeruzalem
22513: AAFJES, BERTUS - In de schone Helena. Op reis door Griekenland, Spanje, Frankrijk, Nederland
1417: AAFJES BERTUS - Capriccio Italiano, een reisboek door Italië & Goden en eilanden, een reis door Griekenland aan de hand van Homeros.
23740: AAFJES, BERTUS - Mijn ogen staan scheef, zwerftochten door het land van Mikado
28874: AAFJES, BERTUS - Wie reist, leeft dubbel. De mooiste reisverhalen
14914: AAFJES, BERTUS - Capriccio Italiano
20418: AAFJES, BERTUS - Maria Sibylla Merian
10942: AAFJES, BERTUS - Ik ga naar Amerika
33695: AAFJES, BERTUS - Dag van gramschap in Pompeji (1ste druk)
33469: AALDERS, HEIN, WIM SANDERS, ARNO VAN DER VALK, E.A. - De Parelduiker, nr. 2006/2: Slauerhoff over Kloos
5846: AARTS C.J.,ETTEN, VAN M.C. - Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Nederland in 100 liedjes en gedichten
33059: AARTS, C.J., PIET BUIJNSTERS, PAUL VAN CAPELLEVEEN, FRANS A. JANSSEN, E.A. - "De Boekenwereld; Tijdschrift voor boek en prent, 23e jaargang, nr. 4, juni 2007"
32712-T: ABAD, HÉCTOR - Het vergeten dat ons wacht
28298: ABAD, GÉMINO H. EN ALFRED A. YUSON (ED.) - One Hundred love poems. Philippine Love poetry since 1905
32716-T: ABAS, DR.A. - Astrologie bezien in het licht van de moderne wetenschap
29267: ABDOLAH, KADER - Dit mooie land
33923: ABDOLAH, KADER - Het huis van de moskee
28449: ABDOLAH, KADER - De reis van de lege flessen (Gesigneerd!)
26935: ABEELE, A. VANDEN, L. DEVLIEGHER, J. HUYGHEBAERT, E.A. - Biekorf: Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 90ste jrg, afl. 2/1990
29984: ABEL, GERRIE, MICHIEL VAN VLIET, WILCO STOEPENDAAL, E.A. (RED.) - Broedvogels in Nieuwegein. Waar, hoeveel en trends. Incl. CD met vogelgeluiden.
32607: ABEL, GERRIE, SJOERD BRAAKSMA, WILCO STOOPENDAAL, HENK S. LICHTENBELD EN LUC DE BRUIJN (RED.) - "De Vogels van Nieuwegein; Vogels in een veranderend landschap."
33620: ABELING, A. (SAMENSTELLING) - De mooiste Kerstverhalen
24489: ABELS, P.H.A.M., HABERMEHL, N.D.M.E.A. - In en om de Sint-Jan
9592: ABICHT LUDO,BARNARD BENNO,DRAULANS DIRK,FONTEYN G.,HEMMERECHTS KRISTIEN,ISTENDAEL, VAN GEERT,PLATTEAU PIERRE,ROTTHIER RUDI,ET ALII - Atlas of De reis rond Vlaanderen
33776: ABOLHEYA, SAMIR, SAMIRA AHALI, SALI AL-HASANI, AHMED BELHADJ, HALIMA BENAISSA, E.A. - "Een zee van verlangen; Gedichten en verhalen van auteurs in twee culturen"
22214: ABRAMS, DOUGLAS CARLTON - Dagboek van Don Juan (The lost Diary of Don Juan)
27788: ACHTERBERG, G. E.A. - Dichtersomnibus. Zesde bloemlezing
15651: ACHTERBERG, GERRIT - Voorbij de laatste stad
20626: ACHTERBERG, GERRIT - Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn poëzie
16742: ACHTERBERG, GERRIT - Voorbij de laatste stad
11549: ACKERE, J. VAN - Dichterschap en levensvlam bij Keats en Baudelaire
22448: ADAIR, JOHN - Effective Leadership. A modern guide tot developing leadership skills
30781: ADAM, LEONHARD - "Primitive Art; from the Stone Age to the modern negro."
23806: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer
16791: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten
22599: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Kunstenaar en samenleving. de plaats van den kunstenaar in zijn volk en zijn tijd van 500 voor christus tot op onze dagen
18435: ADAMS, RICHARD - Shardik (Ned.vertaling)
30153: ADAMS, RICHARD - Shardik (Ned. vertaling)
29962: ADAMS, LINDA - Bewust omgaan met jezelf en anderen. Effectiever samenleven door assertief gedrag
29138: ADAMS, RICHARD - Watership Down
6779: ADELPHA - Jonge Levens
17052: ADHÉMAR, JEAN - Toulouse-Lautrec. Lithogrphies - Pointes sèches. Oeuvre complet
22529: ADLER, IRVING - Apekool. Fopperij onder de naam van wetenschap
19593: ADOLPHSEN, PETER - Bromsteen. Novelle
11277: ADRIANI ENGELS, M.J. EN G.H. WALLACH - Nacht over Nederland
13450: AERTS, J. E.A. - Moderne encyclopedie der wereldliteratuur
28514: AESOP - Fables of Aesop
31868: AGT, A. VAN - Dagboekaantekeningen van A. van Agt
32971-A: AINBINDER, ODELIA EN AMAL RIFA'Í (IN SAMENWERKING MET SYLKE TEMPEL) - "Wij willen allebei hier leven; Vriendschap onder vuur in Jeruzalem"
26699: AIRA, CÉSAR - De nachtelijke invallen van ambtenaar Varamo
11582: AJTMATOV,TSJINGIZ - Dzjamilja
31271: AKEHURST, RICHARD - De wereld van Wapens
26802: AKEN, PIET VAN - De duivel vaart in ons
5259: AKEN,VAN PIET - Het Begeren
33283-T: AKEN, PIET VAN - De nikkers
32864-T: AKEN, PIET VAN - De nikkers
22892: AKKER, W.J. VAN DEN, DORLEIJN, G.J. E.A. - Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann
32029: AKVELD, LEO EN ELS M. JACOBS (RED.) - De kleurrijke wereld van de VOC. Nationaal Jubileumboek VOC 1602/2002
12076: ALBE - Moeders winnen oorlogen
18942: ALBEE, EDWARD - Kleine Alice. Toneelspel in drie bedrijven
13110: ALBEE, EDWARD - In wankel evenwicht
16563: ALBERT HEIJN - Albert Heijn's panorama van Techniek, verkeer en industrie. Moderne techniek ten bate van de mensheid
18538: ALBERTS, A - De huzaren van Castricum. Een geschiedenis van de Nederlandse Republiek van 1780-1800
14706: ALBERTS, W. JAPPE - De middeleeuwse stad
16931: ALCOFORADO, MARIANNA - Minnebrieven van een portugeesche non
32957-T: ALEICHEM, SJOLEM - Tewje in boter en kaas
26461: ALEICHEM, SJOLEM - Tewje in boter en kaas
24664: ALEICHEM, SJOLEM - Tewje in boter en kaas
33342: ALETRINO, COUPERUS, EMANTS, DÈR MOUW, E.A. - Verhalen uit de Negentiende Eeuw 1870-1900
28741: ALEXANDRAKIS, MARIA EN CLIO MANTZOUFA - Athens from the Acrolopis
27278: ALICE - De verkeerde deur. (Oorspronkelijk verhaal)
20954: ALINGS, WIM, CAS OORTHUYS (FOTOGRAFIE) - Reisvlinders vangen
26825: ALINGS JR.,WIM - Don Antonio
26425: ALLAN, F. - De stad 's Gravenhage en hare geschiedenis
13644: ALLEN, WOODY - De boze tijden waarin wij leven
21014: ALLEN, WOODY - Bijverschijnselen
19841: ALLEN, WOODY - Bijverschijnselen
9484: ALLENDE ISABELLE,THEROUX PAUL,ET ALII - Was ik maar thuis gebleven. De afschuwelijkste reiservaringen van I.Allende, H.G.Brown, B.Kingsolver, J.Morris, P.Theroux en nog tientallen anderen
10992: ALLENDE, ISABEL - Het huis met de geesten
33886: ALLENDE, ISABEL - De winter voorbij
22754: ALLENDE, ISABEL - Zorro
20324: ALLEY, REWI - Travels in China 1966-71
32589: ALMAN, KARL - """Graue Wölfe"" - Wilde See; mit achtseitiger Bildbeilage"
32821-A: ALOFS, GERARD - "Jean Eyckeler en de Heilig-Land-Stichting; Onbegrepen gedrevenheid en nieuwe ideeën"
28276: "ALONSO HERNÁNDEZ, J.L.; H.L.M. HERMANS; M. METZELIN; H.TH. OOSTENDORP" - Spaanse letterkunde. Overzicht van de Spaanse letterkunde vanaf de Middeleeuwen tot heden
33896: ALPHEN, ERNST VAN, JOOST POLLMANN, INGRID VABN OSCH, E.A. - "Vooys en Blik, Combi 1; Tijdschrift voor Audiovisuele Culttur en Letteren"
33605: ALSEM, DR.K.J. - "Strategische marketingplanning; Theorie, technieken, toepassingen."
2249: AMADO JORGE - Tocaia Grande - Kroniek van een zondige stad (or.Tocaia Granda: A face obscura)
33462: AMBELAIN, R. - La Géomancie Magique
16816: AMBLER, ERIC - "Omnibus: Het masker van Dimitrios; Zij kwamen bij nacht; Topkapi"
20598: AMERONGEN, MARTIN VAN - Nooit komen rampen. Artikelen
18019: AMERONGEN, MARTIN VAN - Een helleveeg en andere kritische notities
29112: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - Heeren, knechten en vrouwen. De getrouwen 1799-1813
29111: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - Heeren, knechten en vrouwen. De sans-culotten 1792-1795
29110: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - Heeren, knechten en vrouwen. De geschiedenis van een Amsterdamsche regenten-familie in de jaren 1778-1815
23215: AMSTEL, PLOOS VAN - Bouwstoffen. 17e herziene druk van bouwmaterialen
26868: ANBEEK, TON, JACQUES KAAT, KOEN VERMEIREN, E.A. - Ons Erfdeel, 31e jaargang, nr 1, jan-febr.1988
24914: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes en vertellingen. Volledige uitgave. 2 delen in 1.
2661: ANDERSEN H.C. - Ausgewählte Märchen
14786: ANDERSEN, H.C. - De onsterfelijken. Sprookjes, vertellingen en reisverslagen
19850: ANDERSEN, GRIMM, THE ARABIAN NIGHTS - Great fairy stories from Andersen, Grimm and the Arabian Nights
27703: ANDREAS, PETER - "Buitenzintuiglijk; PSI in het dagelijks leven"
5731: ANDRES STEFAN - De schommel der liefde
27786: ANDREUS, HANS, E.A. - Dichtersomnibus.Tiende bloemlezing
33282-T: ANDREUS, HANS - Denise
27791: ANDREUS, HANS E.A. - Dichtersomnibus. vierde bloemlezing
32841-T: ANDREUS, HANS - Valentijn
32842-T: ANDREUS, HANS - Denise
23361: ANDREUS, HANS, JURGENS, ERIK, E.A. - Ons Erfdeel, 20e jaargang, nr 1, jan/feb 1977: Hans Andreus, James Joyce in de Nederlandse letteren, e.a.
27790: ANDREUS, HANS E.A. - Dichtersomnibus. achtste bloemlezing
31270: ANDREWS, MICHEAL - "De wording van Europa; verschuivende continenten en de ontwikkelingsgeschiedenis der naties."
23412: ANDRIES, MARC, RUYSBEEK, ERIK, E.A. - DIOGENES, letterkundig tijdschrift, 1e jaargang nr 2, feb. 1984: Marc Andries, Dirk van Bastelaere, Georges Ade, e.a.
32547: ANDRIESE, HANS - De Papieren Informatiestroom De Baas.
32761-A: ANDRIESSEN, J.H.J., GERBRAND KIP, PERRY PIERIK, ARTHUR STAM - "IJzeren doodskisten; Het onderzeebootwapen in de Eerste Wereldoorlog"
33641: ANDRIESSEN, HERMAN, CIEL MOOREN EN TINEKE VAN TRIGT - "Kapellen onderweg; Hedendaagse spiritualiteit in Limburgse Maria-legenden"
19007: ANDROPOW, J.W. - Redevoeringen en artikelen
23571: ANGEVAARE, A.P.F., ENDT, ENNO, RAES, HUGO, VOGELAAR, JACQ FIRMIN, E.A. - Merlyn. Tweemaandelijks literair tijdschrift, tweede jaargang, nummer 6, september 1964
32057: DÄNIKEN, ERICH VON - "Terug naar de sterren; Mogelijkheden van het onwaarschijnlijke"
23770: ANNE FRANK STICHTING - Oud en nieuw fascisme
33379: ANNEMA, SIEBE (VOORWOORD) - "Beatrix in Fryslân; Vorstelijke foto's uit de Leeuwarder Courant"
8155: ANONIEM - Duizend en één nacht. Arabische nachtvertellingen II
8669: ANONIEM ,HAGELAND,VAN A. - Het leuke leven van Tijl Uilenspiegel
13994: ANONIEM - "Dierdicht en geestelijke epiek; Van den Vos Reynaerde, Esopet, De reis van Sente Brandane, Beatrijs"
21924: ANONIEM - Geuzenliedboek 1940-1945
18262: ANONIEM - Esmoreit en Lippijn
16188: ANONIEM - Over de vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend
28453: ANONIEM - Hoe maak je een slechte advertentie? De belangrijkste valkuilen in het productieproces van een advertentie op een heldere manier in kaart gebracht.
29759: ANONIEM - De sensuele vrouw (orig. Kamasutra - Amorous Man and Sensuous Woman)
17422: ANONIEM - Die eerste bliscap van Maria en Die sevenste bliscap van onser vrouwen
17423: ANONIEM - Het esbatement van den appelboom
17326: ANONIEM - Moriaen
4106: ANONIEM - Beatrijs. Met inleiding en aantekeningen van Dr.W.H.Beuken
8871: ANONIEM - Vijf eeuwen Nederlandse boekdrukkunst/Five centuries of bookprinting in the Netherlands
13301: ANONIEM - Marieken van Nieumegen
16707: ANONIEM - Ierse sprookjes
13536: ANROOY, F. VAN E.A. - "Nederland in stukken; Beeldkroniek van Nederlandse archieven"
10823: ANSTADT, SERA - Je bent maar een mens, een leven tussen twee tijden
2503: ANTHIERENS JOHAN,BLOKKER JAN,BOON LOUIS-PAUL,CARMIGGELT SIMON,GRIJS PIET,GHYSEN JOS - Schuin geschreven. Cursiefjes van Nederlandse en Vlaamse auteurs (Anthierens, Blokker, Boon, Carmiggelt, Grijs, Ghysen, Weemoedt, Durnez, Verbeeck)
20545: ANTONISSEN, ROB - Lyriek der Nederlanden van Rokoko naar Romantiek
30105: ANWB - Reisgidsen voor het buitenland. No. 10: Schwarzwald
2905: APELDOORN DR.C.G.L. - Sprekend verleden. Krantenlectuur 1795-1961.
33280-T: APOLLINAIRE, GUILLAUME - Ketterpaus & Cie
32363: APPELT, DIETER, PHILIPPE DE CROIX, EMMANUEL SOUGEZ, ROLAND BARTHES, WALKER EVANS - "Créatis; Fine Photography, no. 16, 1981."
28515: APULEIUS, LUCIUS - The transformations of Lucius, otherwise known as The golden ass
1678: AQUINATIS (VAN AQUINO) THOMAE (THOMAS) - Summa Theologica, Tomus octavus
31930: MÁRAI, SÁNDOR - Gloed
18294: MÁRAI, SÁNDOR - De erfenis van Eszter
22756: MÁRAI, SÁNDOR - De erfenis van Eszter
22760: MÁRAI, SÁNDOR - De opstandelingen
33377: MÁRAI, SÁNDOR - Gloed
27876: ARBAN, DOMINIQUE E.A. - Genie en Wereld. Dostojewski
14177: ARBOUR, RENÉE - Michel-Ange
31220: ARCHER, H. - Fishermen's Handy Billy
30630: ARENS, HANNY, KRISTIN KLERKS (RED.) - Bed & Breakfast Nederland
20608: ARETINO, PIETRO - Uit het 'leven'. Erotische verhalen uit de 16e eeuw. Tweede deel van de gesprekken.
26927: ARICKX, V., L. VAN ACKER, , E.A. - Biekorf: Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 91ste jrg, afl. 1/1991
33306: ARIDJIS, HOMERO - Juan Cabezón in de Nieuwe Wereld
4843: VÄRING ASTRID - Een schip komt geladen. Kent ge het land. De Spotvogel (volledige trilogie)
6811: VÄRING ASTRID - Katinka (Ned.vert. A.Hingst)
28433: ARMANDO - Voorvallen in de wildernis. (gesigneerd)
27299: ARNOLDUS - Lassie 1: De avonturen van Lassie de trouwe vriend.
29588: ARON, ROBERT, JACQUES AUDIBERTI, JEAN DE BEER, E.A. - Napoleon
16469: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCÍA - De gelukkige zomer van mevrouw Forbes. Twaalf zwerfverhalen
31588: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - De generaal en zijn labyrint
31593: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - De avonturen van Miguel Littin
29659: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - Op reis achter het IJzeren Gordijn
31459: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - Kroniek van een aangekondigde dood, gevolgd door het verhaal van een verhaal
31460: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - Over de liefde en andere duivels
16470: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCÍA - Clandestien in Chili. Het verhaal van de filmer Miguel Littí
17046: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCA - Over liefde en andere duivels
31592: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - De herfst van de patriarch
31770: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - "Zomerse verhalen. Met ""De warme nacht van Amsterdam"" en vier andere, nog niet eerder vertaalde verhalen van Gabriel García Márquez. "
31590: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - Schetsen van de kust
30812: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - Leven om het te vertellen
23305: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - De herfst van de patriarch
14179: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - De verhalen
14180: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - De verhalen
24611: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - De kolonel krijgt nooit post
33684: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - "De uitvaart van Mamá Grande; Verhalen"
33931: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - Liefde in tijden van cholera
19294: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIÁ - De uitvaart van Mamá Grande. Verhalen
31589: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - De kolonel krijgt nooit post
29801: ARRABAL - Brief aan generaal Franco
30914: ARTHER, JAMES - The way of the Buddha I - III
24475: AS, H.H.J./BERG, C.R. VAN DEN/BISSCHOP, R. (RED.) - Vrede, vrijheid, vaderland. Nederlandse protestanten en de Vrede van Munster.
32719-T: ASHMAN, BERNIE - Astrological Games People Play
25721: ASSCHE, HILDA VAN/BAEYENS, RICHARD - Bibliografie Ons Erfdeel 1957-1977
23401: ASSCHE, HILDA VAN/BAEYENS, RICHARD - Bibliografie Ons Erfdeel 1957-1977
33541: ASSCHE, POL VAN & STEFAAN VAN LARE - Tango, spiegel van mijn passie
31722: ASSELBERGHS, MARIE-ANNE, GERARD DOUWE, JAAP ROMIJN EN H. SCHAAFSMA (SAMENSTELLING) - De trein hoort erbij
17154: ASSELBERGHS, MARIE-ANNE, GERARD DOUWE, JAAP ROMIJN EN H. SCHAAFSMA (SAMENSTELLING) - De trein hoort erbij
12120: ASSER, ELI - t Schaep met de 5 Pooten
10835: ASTER, O.F.M. CAP. GENTILIS - Goed kapt zich een weg door de bossen, het ware gezicht van een missie
31100: ASTER, ERNST VON - Geschichte der Philosophie
20921: KÄSTNER, ERICH - De verdwenen miniatuur
32525: KÄSTNER, ERICH - De verdwenen miniatuur
12101: ASTRE, GEORGE-ALBERT, ALAIN BOSQUET, MICHEL DEL CASTILLO, JEAN-LOUIS CURTIS, ROGER GRENIER, MICHEL MOHRT, MARC SAPORTA, JORGE SEMPRUN - Hemingway, Genie en wereld
22770: CHÂTELET, NOËLLE - Het meisje in het geel
30010: ATEN, D., P. SMIT, WILLEM VAN DER HAM, E.A. - Tijdschrift voor de Waterstaatsgeschiedenis, 13e jgn, nummer 1, augustus 2004
30009: ATEN, D., P. SMIT, WILLEM VAN DER HAM, E.A. - Tijdschrift voor de Waterstaatsgeschiedenis, 13e jgn, nummer 1, augustus 2004
33333: ATKINS, SUSAN - Wij vermoordden Sharon Tate
29275: AUBERT, MARCEL - High Gothic Art
16993: AUBIN DE TERÁN, LISA ST. - Joanna
22724: AUEL, JEAN M. - De mammoetjagers
27883: AUGUSTIJN, C. E.A. - Genie en Wereld. Erasmus
33781: AUGUSTIJN, PIET - "Zie de mens; Het mensbeeld in de kunst van de 21ste eeuw"
16398: AULNOYES, FRANÇOIS DES - Twintig eeuwen erotiek van het seksueel instinkt naar de erotiek en de liefde
33360: AUSTEN, JANE - Waan en eigenwaan (Pride and Prejudice)
20853: AUSTRIA, MARIA - Mens en werk.
12501: AUWERA, FERNAND - De donderzonen
30282: AUWERA, FERNAND, GUY COMMERMAN, THIERRY DELEU, HANS KILIAN, ERIC ROSSEEL, JULIEN WERVERBERGH, E.A. - Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, jaargang 25, nr.94
23436: AUWERA, FERNAND, BREMS, HUGO, BRUGGEN, NIC VAN, E.A. - Dietsche Warande & Belfort, 129ste jaargang. Nr 7, sept 1984: Aad Nuis, Gretha Seghers, Vertigo, e.a.
29290: AXELSSON, MAJGULL - Huis der nevelen
29291: AXELSSON, MAJGULL - De vrouw die ik nooit was
28820: DRÄYER, WALTER EN KARL SCHEFOLD - Pompeji. Zeugnisse griechischer Malerei. 19 Tafeln
31235: DRÄYER, AUFNAHMEN VON WALTER , EUNFÜHRUNG VON MASSIMO PALLOTTINO - Tarquinia, Wandmalereien aus etruskischen Gräbern (16 Tafeln in Farben)
25716: BAADER, JUAN - Zeilsport, zeiltechniek, zeiljachten
32947: BAAREN, PROF.DR.TH.P. VAN - "Scheppingsverhalen; De schepping der wereld volgens het geloof der volken"
30121: BAAREN, PROF.DR. TH.P. VAN - Dans en religie. Vormen van religieuze dans in heden en verleden.
25719: BAARLE, W.H. VAN - Reclamekunde en reclameleer
33795: BAART, RENÉ, E.A. - "De Utrechtse Popgids '98; Met bands, DJ's, podia, media, studio's, oefenruimtes, etc."
18990: BAAS, C.L., JAN WALRAVENS, HANS ANDREUS, M. LIETAERT PEERBOLTE, OSCAR TIMMERS, SIMON VINKENOOG, C, BROIKHORST, HARRIET LAUREY, ALPHONS STALLAERT, MISCHA DE VREEDE, A. ROLAND HOLST, H. SANDERS, G.J. METZELAAR - Ruimte 11. Driemaandelijks cahier
21753: BAAS, C.L., JAN WALRAVENS, HANS ANDREUS, M. LIETAERT PEERBOLTE, OSCAR TIMMERS, SIMON VINKENOOG, C, BROIKHORST, HARRIET LAUREY, ALPHONS STALLAERT, MISCHA DE VREEDE, A. ROLAND HOLST, H. SANDERS, G.J. METZELAAR - Ruimte 11. Driemaandelijks cahier
32757-A: BAAT, SASKIA VAN - "Zomerzoet; Een erotische plezierroman"
28082: BABAN - Lontananza
33365: BABEL, ISAAK, KONSTANTIN PAUSTOWSKI, NIKOLAI ZAROEDIN, E.A. - Russische liefdesverhalen
26842: BABYLON, VAN DIRK - De zwarte bruidegom
4770: BABYLON, VAN DIRK - De zwarte bruidegom
34: BACCINO PONCE DE LÉON NAPOLEON - De roman van de ontdekkers
31283: BACHELARD, PATRICE, AND OTHERS - Rodin, Sculpture and drawings. Tentoonstellingscatalogus English edition
23041: BACKUS, HENNY AND JIM - What Are You Doing After the Orgy? (gesigneerd)
31823: BADE, H. - Homo Habitans. An inquiry into the philosophy od dwelilng, its scientific basis in contemporary anthropology and its practicle application to day.
24878: BAEDEKER, KARL - Nordbayern / Ostbayern. Franken - Oberpfalz - Niederbayern.
1179: BAELEN,KAMIEL VAN - Volledig werk, deel 1 en 2 (compleet), ingeleid en uitgegeven door Paul Schampaert
23404: BAERE, PAUL CHR., E.A. - Verschaeviana (2e deel) aflevering 2: Vlaanderen's Spectrum van Cyriel Verschaeve, enkele problemen rond Verschaeves poëtica en esthetica, e.a
30281: BAETENS, JAN, HANS THEYS, AUGUST HANS DEN BOEF, SABRINA SERENI, DIRK DE SCHUTTER, DIRK LAUWAERT, E.A. - Freespace Nieuwzuid. Driemaandelijkse discursieve machine van cultuurkritiek en amusement. Jaargang 5, nr. 20
15789: BAIGENT, MICHAEL EN RICHARD LEIGH - De Dode Zee Rollen en de verzwegen waarheid
33906: BAJANI, ANDREA - Wie houdt dan stand?
33554: BAK, P. - "Een 'meneer' van een krant; Trouw en Bruins Slot 1943-1968 (Academisch proefschrift)"
26954: BAKER, ROBIN, MIDAS DEKKERS (RED.) - De grote trek. De raadselachtige reizen van de natuur
19696: BAKER, TOM - De jongen die varkens schopte. Een grotesk meesterwerk
20558: BAKER, ROBIN, MIDAS DEKKERS (RED.) - De grote trek. De raadselachtige reizen van de natuur
30558: BAKKER, GERBRAND - Juni (Roman)
30595: BAKKER, RALPH & ROY MARTINA - Vitaliteit! Geheimen van mensen die bruisen van energie.
17304: BAKKER, BERT EN ABDRIES MIDDELDORP (SAMENSTELLING) - Nieuw kommentaar op Achterberg
32427: BAKKER, PIET - "Ciske-Trilogie: Ciske de rat; Ciske groeit op; Cis de man."
30103: BAKKER, IR.H.TH. - De K.P.M. in oorlogstijd. Een overzicht van de verrichtingen van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij en haar personeel gedurende de wereldoorlog 1939-1945.
32244: BAKKER, W. EN K.R. VAN STAAL - "10 jaar vrede; Nationaal Gedenkboek"
23686: BAKKUM, VINCENT, RUUD VERMEER - Het hijgend hert. Een verzameling brieven
12287: "BAKOENIN, A.; LEHNING, ARTHUR (SAMENSTELLING)" - Bakoenin, een biografie in tijdsdocumenten ingeleid en samengesteld door Arthur Lehning
21011: BALDWIN, JAMES - Zeg mij hoelang de trein al weg is
13298: BALDWIN, JAMES - Zeg mij hoe lang de trein al weg is
12539: BALDWIN, JAMES - Bijna binnen handbereik
25728: BALEN, MR.W.J. VAN - Atlas van Zuid-Amerika
25857: BALJÉ, CHR.L. (RED.) - Hollandse graven hervinden hun residentie. Een plaatsbepaling van Hollandse graven en gravinnen bij de opening van de portrettengalerij in het gebouw van de Eerste Kamer.
32620: BALK, JAAP - Shell-journaal van Nederlandse bruggen
23374: BALKT, H.H. TER, BRUIN, M.P. DE, HANOU, A.J., E.A. - Ons Erfdeel, 29e jaargang, nr 5, nov/dec 1986: Multatuli, H.H. ter Balkt, Pieter Jacobus Meertens, Hedwig Speliers e.a.
28846: BALKT, H.H. TER, EDDY VAN VLIET, JAAP HARTEN E.A. - Veertiende Nacht van de Poëzie 1994
33161: BALLANTYNE, R.M. - "The Coral Island; A Tale of the Pacific Ocean. (Illustrated)"
22043: BALLANTYNE, R.M. - The Coral Island.
33334: BALLARD, J.G. - Het keizerrijk van de zon (verfilmd door Steven Spielberg)
27924: BALSIGER, DAVE/ CHARLES E. SELLIER JR. - Opzoek naar de Ark van Noach
4844: DE BALZAC HONORÉ - Les contes drolatiques (Ill. G.Doré)
15811: BALZAC, HONORÉ DE - De baldadige vertelsels bijeengegaard in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honoré de Balzac tot vermaeck der pantaguélisten ende geene anderen
4213: DE BALZAC HONORÉ - "Het Huis ""De Kaatsende Kat"""
23840: BALZAC, HONORÉ DE - Le père Goriot
1756: DE BALZAC HONORÉ - Eugénie Grandet.
33127-T: BAMM, PETER - De eerste sporen van het Christendom
15177: BANDELLO, MATTEO - Joyeuze novellen
23525: BANK, JAN, ROS, MARTIN, TROMP, BART (RED.) - Het eerste jaarboek voor het democratisch socialisme
23527: BANK, JAN, KALMA, PAUL, ROS, MARTIN, TROMP, BART (RED.) - Het vierde jaarboek voor het democratisch socialisme
23528: BANK, JAN, KALMA, PAUL, ROS, MARTIN, TROMP, BART (RED.) - Het vijfde jaarboek voor het democratisch socialisme: Verbruikscoöperaties, Hendruk de Man, PvdA en Marshall-hulp
24001: BANNING, PROF.DR. W. - Karl Marx. Antropologische, historische, economische, sociologische, politieke theorieën en de betekenis van Marx
23203: BANNING PROF.DR.W. - Karl Marx, Leven, leer en betekenis
12826: BANNING, W. - Machten en mensen
33428: BARBAULT, ANDRÉ (NED.BEWERKING VAN J.VOS) - "Dat bent u; 12 delen van De Sterrenspiegel (compleet)"
33877: BAREND, SONJA - Je ziet mij nooit meer terug
33871: BARENTS, ELS, SAKIA ASSER (SAMENSTELL./COMPILED BY) - "Hier groeien boeken uit de grond / Books grow out of the ground here; Nederlandse bibliotheken en bibliothecarissen / Dutch libraries and librarians"
31728: BARICCO, ALESSANDRO - Zijde
33899: BARINCOU, EDMOND - Machiavelli in zijn tijd
33298: BARKAS, JANET - "Het groene geloof; Een geschiedenis van het vegetarisme"
26063: BARKER, CICELY MARY (VERSJES EN TEKENINGEN) - Bloemenkinderen van de tuin
33631: BARNES, JULIAN - Een geschiedenis van de wereld in 10,5 hoofdstuk (Roman)
15967: BARROSO, MARIA ALICE - Zeg zijn naam en ik vermoord hem
7971: BARROW R.H. - De Romeinen en de westerse beschaving
33535: BARTEN, FRANS - Handboek Digitale Fotografie & Beeldbewerking incl. CD-ROM
9392: BARTIER, J. (VOORWOORD) - De librije van Filips de Goede
24283: BARTSTRA, J.S. - Tabellen. Genealogische tabel no.1 t/m 7. Synchonistische tabel no.1 t/m 35
12259: BASSANI, GIORGIO - De ondergang van dr. Fadigati
24349: BASSERMANN, LUJO - Betaalde liefde. Van staatsbordeel tot tippelverbod
16322: BASTET, F.L. - Drieluik
23650: BASTET, FRÉDÉRIC - Haagse Krengen. Alfabet uit de boekenkist van Verwijs. De Haagse Boekhandel
25336: BASTET, F.L. - Naar paleizen uit het slik. Wandelingen door de antieke wereld.
11891: BASTMEIJER, D.J. - Automobiel-Dieselmotoren, deel III
29575: BATEMAN, H.M. / EDITED BY JOHN JENSEN. - The man who... And other drawings.
26346: BATES, H.E. - De grond lag braak
28334: BAUDELAIRE, CHARLES - Les fleurs du mal. Spleen de Paris suivi de La fanfarlo
32968-T: BAUER, C. - De groene boogschutter
29274: BAUER, MAIKE (HERAUSGEBER) / SCHAAR, INGRID (ILLUSTRATOR) - Vom Glück des Tanzens. Gedichte und Aphorismen.
5320: BAUER JOSEF MARTIN,'S-GRAVESANDE G.H. - Brieven en schetsen van zijn reizen naar Moskou en Constantinopel gevolgd door enige polemieken tussen socialisten en estheten
22710: BAUER, MAX - Der Blik. Eine Ubenteurergeschichte
7063: BAUER RIJKAARD LOD. - Boerenjongens
33015-A: BAUER, GUUS - "Met hangen en wurgen; De vrolijke noot van de dood (Een schelmenroman)"
32852-T: BAUER, C. - De groene boogschutter en andere verhalen
17065: BAUER, C. - De groene boogschutter en andere verhalen
28414: BAUER, JOHANN - Kafka and Prague
30086: BAUGEAN - Verzameling van alle soorten oorlogsschepen en koopvaardijschepen die op den Oceaan en in de Middellandsche Zee varen.
32884-T: BAUM, VICKY - De vreemde nacht
14345: BAUM, VICKY - De vreemde nacht
19887: BAUM, VICKY - Rendez-vous in Parijs
30702: BAUM, VICKI - Incident in Lohwinckel - Bijou Reeks-Bi 38
27346: BAUMGART, FRITZ - Kalender der kunstgeschiedenis. Chronologisch overzicht van de westerse geschiedenis der beeldende kunsten, met verklaring van vakterminologie.
8012: BAUR PROF.DR.FR.,DEN HAAN JACQUES,HULSKER DR.J.,SCHMOOK G.,STUIVELING PROF.DR.G. - De Nederlandse letterkunde in honderd schrijvers. Van Middeleeuwen tot de eerste Wereldoorlog
15642: BAUR, F (RED.) - Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden
21481: BAVINCK, DR. H. - Bilderdijk als denker en dichter
25117: BAYCILI, SEVTAP - De Markov-keten. Een filosofisch getint literair debuut.
15193: BAYCILI, SEVTAP - Donderpreken. Aforismen over Nederland
31179: BAZIN, GERMAIN, ANDRE GLOECKNER (ED.) - Fra Angelico
22814: BEARDSLEY, JOHN, PABLO PICASSO - Pablo Picasso. First impressions
15674: BEAUFORT, HENRIETTE, L.T. DE - Wilhelmina 1880-1962. Een levensverhaal
20973: BEAUMONT, ELIE DE - Op weg naar Don Quichotte. Door het labyrint van drie en een halve eeuw literaire kritiek
6538: DE BEAUVOIR SIMONE - Bloed van anderen
19459: BEAUVOIR, SIMONE DE - Wij vrouwen. Over emancipatie en feminisme
12877: BEAUVOIR, SIMONE DE - Met kramp in de ziel
20567: BEAUVOIR, SIMONE DE - Uitgenodigd (L'invitée)
16594: BEAUVOIR, SIMONE DE - Met kramp in de ziel (Quand prime le spirituell
14132: BEAUVOIR, SIMONE DE - De mandarijnen
12878: BEAUVOIR, SIMONE DE - De anderen
12014: BEAUVOIR, SIMONE DE - Alles wel beschouwd
28856: BEAUVOIR, SIMONE DE - Memoires. De druk der omstandigheden, 1
31424: BEAUVOIR, SIMONE DE - Met kramp in de ziel (Orig. Quand prime le spirituel)
23105: BEAVER, BRUCE/SHAPCOTT, THOMAS W. (GEN.EDITOR) - Poets On Record 7. Bruce Beaver reads from his own work
26971: BECK, HEINRICH/HANS WESTENDORP - "Das Grosse Agfa Labor-Handbuch; 3 Teile in einem Band"
23546: BECKER, FRANS, HENNEKELER, WIM VAN, TROMP, BART, SIE DHIAN HO, MONIKA (RED.) - Het drieëntwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme: Transnationaal Nederland.
23544: BECKER, FRANS, HENNEKELER, WIM VAN, TROMP, BART, SIE DHIAN HO, MONIKA (RED.) - Het eenentwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme: De toekomst van de democratie.
23543: BECKER, FRANS, HENNEKELER, WIM VAN, TROMP, BART, (RED.) - Het twintigste jaarboek voor het democratisch socialisme: Hedendaags kapitalisme.
23540: BECKER, FRANS, HENNEKELER, WIM VAN, TROMP, BART, ZUYLEN, MARJET VAN (RED.) - Het zeventiende jaarboek voor het democratisch socialisme: Inzake beginselen.
23541: BECKER, FRANS, HENNEKELER, WIM VAN, TROMP, BART, ZUYLEN, MARJET VAN (RED.) - Het achttiende jaarboek voor het democratisch socialisme: De inrichting van Nederland.
22419: BEDEE, KOR (SAMENSTELLING) - Oud worden hoe doe je dat? Ervaringsdeskundigen aan het woord
7700: BEDEVAART NAAR DE GRAVEN VAN DE IJZER VZW - Het geding van de Ijzertoren
7697: BEDEVAART NAAR DE GRAVEN VAN DE IJZER VZW ,MEERDERE AUTEURS - Naar Vlaanderens Dodenveld XXXIIIe Ijzerbedevaart 21 aug. 1960 (Kaaskerke Diksmuide)
7696: BEDEVAART NAAR DE GRAVEN VAN DE IJZER VZW ,MEERDERE AUTEURS - Naar Vlaanderen Dodenveld XXXIIe Ijzerbedevaart 23 augustus 1959 (Kaaskerke Diksmuide)
20883: BEEK, DR. M.A. VAN - Aan Babylons stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesotamië in het oud-testamentische tijdvak
18658: BEEK, GERDA VAN EN MICHEL VAN DER MAST - Het spuikwartier doord e eeuwen heen
23509: BEEK, E.S., MEIJER, ANDRÉ, E.A. - Algemeen Maconniek Tijdschrift (AMT). Orgaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. 40e Jg, nr 9, sept 1986
30757: BEEK, BERT VAN, HANS JACOBI EN MARJA SCHARLOO - "Geld door de eeuwen heen; Geschiedenis van het geld in de Lage Landen."
25852: BEEK, DRS.MARIJKE - Het aanzien waard? Geschiedenis van de welstandszorg in Nederland.
32916-T: BEEK, GEERT VAN - De steek van een schorpioen
33573: BEENTJES, GERARD EN PIETER QUELLE (SAMENSTELLING) - "Ben ik gezien; Gedichten uit Bartiméus. Incl. braillepagina's + CD"
11588: BEER, KAN. A. DE - "De onsterfelijke Dante; I. Leven en opera minora"
17168: BEEREN, WIM A.L. - Hals
5031: BEERS,VAN JAN,MAERLANT,VAN JACOB - Gevoel en leven. Poezie van Jan Van Beers (omvat: Begga, Maerlant, De zoon van de metseldiener, De Stoomwagen, Martha de zinnelooze, De oorlog)
2555: BEERS,VAN JAN,SABBE MAURITS (INL.) - Gedichten. Eeuwfeest-Uitgave (Jongelingsdromen, Levensbeelden, Gevoel en leven, Rijzende blaren, De idylle van vriend Mathijs)
11510: BEETS, NICOLAAS (HILDEBRAND) - Uit Nic. Beets' Dichtwerken, een bloemlezing naar aanwijzing van den Dichter
21424: BEETS, NICOLAAS - "Hildebrands voorbereiding; het dagboek van de student Nicolaas Beets"
17374: BEETS, NICOLAAS - "Gedichten. Derde deel (tweede gedeelte); Gedichten van Nicolaas Beets. Vierde deel; Gedichten van Nicolaas Beets. Vijfde deel."
25387: BEFORT, JEAN-PHILIPPE (RED.) - Guide Annuaire Officiel 41ème Festival De Cannes
13335: BEGEMANN, NIENKE - Victorine
10666: BEHR, EDWARD - De laatste keizer van China was een kind. Het opzienbarende levensverhaal van de laatste keizer van China
22695: BEHREND, MARTIN - Geschichten aus dem Artistenleben
29410: BEHRENS, CHARLES - Brieven van Charles Behrens over Arlabacken
24414: BEIJERING, MARJAN - """We hebben ons altijd uit de naad gewerkt...."" Ouder worden in Rotterdam, vroeger en nu."
33567: BEIJERS, J.L. - Het Nederlandse Boek 1892-1906.
30011: BEIJMUM, KEES VAN - Over het IJ. Hèt boek van de brievenbusmoord
13850: BEIJNUM, KEES VAN - Dichter op de Zeedijk
33364: BEKKER, J.H.A.M. DE (RED.) E.A. - "Anna Pavlovna en het Russische hof/Anna Pavlovna and the Russian court 1795-1865; Kostuums uit de verzamelingen van de Hermitage & Pavlovsk"
26893: BEKKERS, LUDO, KOEN RAES, INGEBORG WALINGA, JEF DE ROECK, E.A. - Ons Erfdeel, 35e jaargang, nr 1, jan-febr 1992
25184: BEKMAN, BERNARD (SAMENVATTING) - Halfweg. Het pantheon der Nobelprijswinnaars literatuur, bevattende vermeldenswaardige bijzonderheden over personen en gebeurtenissen
30093: BEKMAN, BERNARD - Christelijk erfgoed langs 's heren wegen In Nederland
30287: BELCAMPO - Nieuwe verhalen van Belcampo
5168: BELINFANTE A.D. - De utopie is een gevaarlijk wapen. Denken over verdraagzaamheid
31492: BELLINZIS, ANNA TERESA, JISKA BOURS, MARISSA VAN DER VALK, E.A. - Van eigen bodem' - Utrechtse beeldhouwers
27908: BELOFF, JOHN - Parapsychologie vandaag. Nieuwe vormen van onderzoek
32768-A: BEN-ITTO,HADASSA - "Anatomie van een vervalsing; De protocollen van de wijzen van Sion. Over het boek dat Hitler inspireerde."
33455: BENDELER, GUUSJE, LEONTINE VAN DEN BOOM, FRED ALLERS, MARJA BOLL, E.A. - "Nat & droog; Nederland met andere ogen bekeken. Rijkswaterstaat 200 jaar"
22247: BENESCH, OTTO - Rembrandt Teekeningen
31634: BENET, JUAN, FRIEDRICH DÜRRENMATT, RUDY KOUSBROEK, THOMAS MANN, ETHEL PORTNOY, E.A. - "Denderende verhalen; Per trein door de wereldliteratuur"
10821: BENOÎTE GROULT - Een eigen gezicht
23818: BENSER, WALTHER - Wij fotograferen in kleur (or. Wir photographieren farbig met Walther Benser)
17803: BENTHEM, G. VAN, PIET CALIS, H.B.G. CASIMIR, ADRIAAN VAN DIS, WIEL KUSTERS, MONIKA VAN PAEMEL (RED.) - De Gids & Verdriet, De Gids Maart/April 1992
31772: BENTZ VAN DEN BERG, ROEL, ANNA ENQUIST, FRANS POINTL, DIRK VAN WEELDEN, E.A. - "Goed gebundeld 2000; Nederlandse verhalen van nu"
31534: BERAN, JAN - Exercities - Roman
24817: BERENSON, BERNARD - Italiaanse schilders van de Renaissance
33064: BERG, WILLEM VAN DEN, ANNE VAN BUUL, E.A. - "De Boekenwereld; Tijdschrift voor boek en prent, 24e jaargang, nr. 5, augustus 2008"
16919: BERG, ERIK VAN DEN (SAMENSTELLING) - Dagboek. 365 schrijvers over de wereld en zichzelf
20796: BERGE, H.C. TEN - Blauwbaards ontwaken. Een verdraaide geschiedenis
16098: BERGE, H.C. TEN - De verdediging van poëzie en andere essays
16780: BERGE, H.C. TEN - Het geheim van een opgewekt humeur
23574: BERGE, H.C. TEN, BLOEM, REIN, VROMAN, LEO, WILMINK, W.A., E.A. - Merlyn. Tweemaandelijks literair tijdschrift, derde jaargang, nummer 3, mei 1965
23580: BERGE, H.C. TENM, FENS, KEES, E.A. - Merlyn. Tweemaandelijks literair tijdschrift, vierde jaargang, nummer 3, mei 1966
23569: BERGEN, H.C. TEN, OVERSTEEGEN, J.J., VREIJLING, REINOUT, E.A. - Merlyn. Tweemaandelijks literair tijdschrift, tweede jaargang, nummer 4, mei 1964
12130: BERGENGRUEN, WERNER - De wonderbare schrijfmachine
32773-A: BERGER, LEO VAN - "Een Menslievende en Nationale Taak; Oorlog, kolonialisme en het Rode Kruis in Nederlandsch-Indie 1870-1950"
21943: BERGH, HANS VAN DEN, ANTONIN VAN ELSLANDER, ANTON KORTEWEG EN MONIKA VAN PAEMEL (SAMENSTELLING) - Kritisch akkoord 1981. Een keuze uit in 1980 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften
30589: BERGHE, GABY VANDEN - "Waar jij niet bent, is niemand; Liefdesbrieven uit de wereldliteratuur."
21868: BERGMAN, HJALMAR - De mens wikt...
25522: BERGSMA, DR. J. (OPNIEUW UITGEGEVEN EN TOEGELICHT) - Karel ende Elegast
31564: BERGSMA, DR.J. - Psychologie in het ziekenhuis
3876: BERKEL,VAN COR - Paganini
11745: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W. (RED.) - De pelgrimstocht der menschheid, geïllustreerde wereldgeschiedenis van de oudste tijden tot op heden
15562: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W. EN C.D.J. BRANDT - De Pelgrimstocht der menscheid. Geïllustreerde wereldgeschiedenis van de oudste tijden tot op heden
33014-A: BERKÉWICZ, ULLA - Zijn we gek geworden? Een vergelijkend onderzoek naar fanatisme.
11940: BERKHOF, ASTER - Omnibus: Inspecteur Markus in Marokko, De dood is in Napels, De commissaris gaat uit stelen
10355: BERKHOF ASTER - De Chinese jonk - Doden worden niet meer levend - Moord in Mandalay
26966: BERKHOF ASTER - De noodklok
21064: BERKSHOF, ASTER - "Trio. Nieuwe Aster Berkhof Omnibus: Rotsen in de storm; De heer in grijze mantel; Een meisje te Bouges"
27910: BERLITZ, CHARLES - Het fatale jaar 1999
24047: BERNARDI, MARZIANO - Cinquant'anni della RIV 1906-1956. Storia di una valle, di un uomo, di un'industria.
33279-T: BERNLEF, J. - Onder de bomen
20434: BERNLEF, J. - Verbroken zwijgen. Verhalen
28721: BERNLEF, J. - De taal van het hart. Een alfabet
31479: BERNLEF - De pianoman
16793: BERNLEF, J. - Hoe wit kijkt een eskimo
23357: BERNLEF, J., CONSTANDSE, A.L., HOF, WILLEKE VAN 'T - Ons Erfdeel, 22e jaargang, nr 3, mei/juni 1979: L.P. Boon, De dichter J. Bernlef, Joris Ivens, e.a.
22158: BERNLEF, J., ETHEL PORTNOY, REMCO CAMPERT, MAARTJE LUCCIONI, K. SCHIPPERS, ADRIAAN VAN DIS, KESTER FRERIKS, HARRY MULISCH, HERMAN PIETER DE BOER, WARD RUYSLINCK, JENNY PISUISSE, HENK ROMIJN MEIJER, S. CARMIGGELT, JAAP HARTEN EN J.M.A. BIESHEUVEL - 15 theaterverhalen
28462: BERNLEF, J. - Cellojaren. Verhalen
14428: BERNLEF, J. - Onder ijsbergen
12236: BERNLEF, J., MAX DENDERMONDE, A. DEN DOOLAARD, HELLA, S. HAASSE, ALFRED KOSSMANN, HELGA RUEBSAMEN - Van zes een jaar, zes verhalen van zes auteurs over zes jaren
26967: BERNLEF, J. - Onder ijsbergen
4207: BERNLEF J. - Onder de bomen
33644: BERNLEF, J., CORINNE SPOOR, JOOP BROMET, ANNE DEPAUW, E.A. - Snoecks 89, Literatuur/Beeldende kunst/Film/Foto/Design/Mode/Reizen
15627: BERTON, PIERRE - Drifting home
31415: BERTRAND, LOUIS - "Kasper van der Nacht; verbeeldingen in de trant van Rembrandt en Callot"
33912: BERVOETS, HANNA - Fuzzie (Roman)
30140: BESSELAAR, HERMAN - Het licht der Lamplantaren. Kleine geschiedenis van de straatverlichting.
20579: BESTEN, AD DEN - Ik uw dichter.Een hoofd-stuk uit de immanente poetica van de dichters van '50
17174: BESTEN, AD DEN, RAYMOND BRULEZ, ALFRED KOSSMANN, JAN SCHEPENS (SAMENSTELLING) - Literair Akkoord
14697: BESTEN, AD DEN - Dichters omnibus. 15e bloemlezing
14699: BESTEN, AD DEN - Dichters omnibus. 17e bloemlezing
14695: BESTEN, AD DEN - Dichters omnibus. 13e bloemlezing
20553: BESTEN, AD DEN, BERT VOETEN - De muze en het meisje
18323: BESTEN, AD DE, RAYMOND BRULEZ, ALFRED KOSSMANN, JAN SCHEPENS (SAMENSTELLING), OMSLAG DICK BRUNA - Literair Akkoord 7
14698: BESTEN, AD DEN - Dichters omnibus. 16e bloemlezing
26497: BETHELL, NICHOLAS, INLEIDING: HUGH TREVOR-ROPER - Het laatste geheim van de Tweede Wereldoorlog. Gewelddadige repatriëring naar Rusland 1944-1947
25640: BETHGE, HANS - Die chinesische Flöte. Nachdichtungen chinesischer Lyrik.
30068: BEUGE, WILLEM VAN - 17de eeuws Statenjacht
14375: BEUKEMA, HANS - Sail ahoy
18191: BEUKEN, W.H. - Van den levene ons heren I( De teksten) en II Avec un résumé en français
21450: BEUKEN, DR. W.H. (RED.) - Ruusbroec de wonderbare. Bloemlezing van fragmernten in de oorspronkelijke tekst met inleiding en aantekeningen
29739: BEUNDERS, HENRI - De verbeelding van de wereld. De wereld van de verbeelding. Opstellen
32500: BEVERS, BERT - Het vallen dat op springen lijkt (Sprongcahiers no. 1)
32499: BEVERS, BERT, KEES VAN WIJK, ADRIE VAN ZIELST, JAN LANEN, FRANS MINK, E.A. - WEL 2, jrg. 1, no. 2, juli 1973
32498: BEVERS, BERT, KEES VAN WIJK, ADRIE VAN ZIELST, PETER VAN TILBURG, HERMAN ELSEMAN, E.A. - WEL 1, jrg. 1, no. 1, maart 1973
32497: BEVERS, BERT, KEES VAN WIJK, ADRIE VAN ZIELST, PETER VAN TILBURG, HERMAN ELSEMAN, E.A. - WEL 1, jrg. 1, no. 1, maart 1973
32496: BEVERS, BERT - "De nadering en andere gedichten; Welpoëzie 060"
17256: BEVERSLUIS, MARTIEN - Canzonen
23799: BHAKTIVEDANTA SWAMI PRAMBHUPADA, A.C. - Het geheim van het leven: De wetenschap der zelfrealisatie/ Volmaakte vragen, volmaakte antwoorden/ Heengaan en terugkomen. De wetenschap der reïncarnatie
28769: BHIKKHU, KITTIYANO (TAWEE/ DR. PHRAKUKITTIWARAPORN) - Have Bowl, will travel. Wandering across frontess of a tudong monk. Part 3, India
19076: BIE, WIM DE - Meneer Foppe en het gedoe
10952: BIE, WIM DE - Schoftentuig
21770: BIEGEL, ANNE EN HELEEN SWILDENS - Verlengd bestaan. Nieuwe brieven van de auteurs van 'M'n bril in de ijskast'
33416: BIELENBERG, CHRISTABEL - Christabel, het verleden ben ik zelf.
28975: BIERENBROODSPOT, GERTI - Edittha. Kroniek van een onmogelijke verliefdheid
14032: BIERENS DE HAAN, J.D. - Hoofdfiguren der geschiedenis van het wijsgerig denken, I en II (compleet)
29755: BIERENS, CORNEL - Sex doet een weekje nex. Take 1, 2, 3 in 23 shots
22793: BIESHEUVEL, J.M.A. - Het wonder. Verhalen
25155: BIESHEUVEL. J.M.A. - Zes novellen
5215: BIESHEUVEL J.M.A. - Een overtollig mens
19159: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een overtollig mens
28986: BIESHEUVEL, J.M.A. - Biesboek. Foto's documenten en tekeningen becommentarieerd door J.M.A. Biesheuvel
15040: BIJLO, VINCENT - De woordvoerder
13230: BIJNS, ANNA - Refreinen/ Verklarende woordenlijst (glossarium) op de Refreinen
23877: BILDERDIJK, MR. WILLEM - De dichtwerken van Bilderdijk. Derde + vierde deel.
25893: BILDERDIJK, K.W. - De dichtwerken van vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk, eerste deel Treurspelen.
19964: BILDERDIJK, MR. WILLEM - De ondergang der eerste wareld
11294: BILDERDIJK, W. - Dichterlijke Zelfbeschrijving
16224: BILSEN, B. VAN - Het schisma van Utrecht
32297: BINDERVOET, ERIK & ROBBERT-JAN HENKES - Autobiografie van een Polemist
32305: BINDERVOET, ERIK & ROBBERT-JAN HENKES - De intocht van Christus in Amsterdam
33106: BINNENDIJK, D.A.M. (VERZORGING) - Dichters van deze tijd
12896: BIRK, FRANS DE, JET VAN SWIETEN - Seizoenen van zinnen
25312: BIRRELL, T.A. - Geschiedenis van de Engelse literatuur
24396: BISMARCK, FÜRSTEN HERBERT (HERAUSGEGEBEN VOM...) - Fürst Bismarcks Briefe an seine Braut und Gattin
17712: BITTREMIEUX, C. - De dichter Jan van Nijlen. Een commentaar
18327: C. BITTREMIEUX, BERT DECORTE, ED. HOORNIK, SYBREN POLET (SAMENSTELLING) - Literair Akkoord 5
4608: BIYI BANDELE THOMAS,GIPHART RONALD,GRUNBERG ARNON,HODGE MERLE,LANDVREUGD HERMINE,ROSCA NINOTCHKA,VEGA ED,YAHP BETH,LAURIER JOSIEN,ZWAGERMAN JOOST - De eerste keer. Een wereldwijde verhalenbundel
13178: BLAAZER, JAN, CARMIGGELT, H.P. DE BOER, JAN CREMER, CALDWELL, D. FRENKEL FRANK, TOON HERMANS, O. HENRY, O'MILL, POE, QUINTANA, DE MAUPASSANT, E. WAUGH, WODEHOUSE, SOMERSET MAUGHAM, IRVING SHAW E.A. - Humoristische hoogtepunten
15054: BLACK, GEES FRANK & RENEE MÉTIVIER BLACK (ED.) - The Harney Papers
33324: BLACKWELL - Blackwell's Catalogue 865: Rare and interesting Books on Science mainly related to Transport and Technology.
28484: BLAIZE, WIES - Gat in de tijd. Gedachten gedicht
18461: BLAKE, MICHAEL - De dans van de wolf (verfilmd als Dances with Wolves)
26833: BLAKESTON, OSWELL (SAMENSTELL.) - Ik werk bij de film
28455: BLAMAN, ANNA - Eenzaam avontuur
33913: BLAMAN, ANNA - Eenzaam avontuur
33277-T: BLAMAN, ANNA - Ram Horna en andere verhalen
27750: BLAMAN, ANNA - De Kruisvaarder
24186: BLAMAN, ANNA - "Over zichzelf en anderen; Poëzie, artikelen en lezingen"
12794: BLAMAN, ANNA - De kruisvaarder en Ontmoeting met Selma
11605: BLAMAN, ANNA - De verliezers
20565: BLAMAN, ANNA (RED.) - Ruimte 9. Driemaandelijks cahier
27008: BLAMAN, ANNA - Vrouw en vriend
22817: BLESS, FRITS (SAMENSTELLING), PABLO PICASSO - Pablo Picasso. Grafiek uit de collectie van het Sprengel Museum Hannover
33568: BLIJSTRA, REIN (VOORWOORD) - Catalogus Wereldschrijvers van nabij
9162: BLIXEN KAREN - Nachtelijk gesprek in Kopenhagen. Laatstse verhalen
16209: BLIXEN, KAREN - Twee grillige verhalen
15608: BLIXEN, KAREN - Een lied van Afrika (Out of Africa)
29160: BLIXEN, KAREN - Out of Africa / Een lied van Afrika
32136: BLIXEN, KAREN - Nieuwe wintervertellingen
13423: BLIXEN, KAREN - Laatste verhalen
16056: BLOEM, J.C. - "Brieven van J.C. Bloem aan P.N. van Eyck; I. 1910-1916; II. 1917-1962"
24596: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten
30195: BLOEM, MARION - Lange reizen korte liefdes
23576: BLOK, W. FENS, KEES, OVERSTEEGEN, J.J., E.A. - Merlyn. Tweemaandelijks literair tijdschrift, derde jaargang, nummer 5, september 1965
12216: BLOKKER, JAN - Wij zullen dan maar hopen dat we er met een kleiner bedrag afkomen, Het Holland Festival en de Hollandse samenleving
26882: BLOKLAND, HANS, INGEBORG WALINGA, SARAH VERROEN, E.A. - Ons Erfdeel, 38e jaargang, nr 2, maart-april 1995
32753-A: BLOM, RON EN THEUNIS STELLING - Niet voor God en niet voor het Vaderland. Linkse soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de mobilisatie van '14-'18.
27174: BLOM, PHILIPPE, MICHAEL DEFUSTER, NINA FOLKERSMA, AND OTHERS - Fanatismo. One-off magazine on today's fanaticism
33880: BLOOM, EMY - Wij geluksvogels
21525: BLOOMFIELD, HAROLD H. EN LEONARD FELDER - Het Achilles syndroom. Maak van je zwakheden je kracht
33771: BLUMENFELD, ERWIN - Spiegelbeeld
26409: BLUMENTHAL LAZAN, MARION - Vier gelijke stenen. Op de vlucht voor de holocaust.
25415: BOARDMAN JR., TOM (EDITOR) - Science Fiction Stories
3997: BOCCACCIO, DI GIOVANNI - Decamerone (Ned.vert.)
24012: BOCCACCIO, DI GIOVANNI - Decamerone (Ned.vert.)
5051: DE BOCK EUGÈNE,HOUWAERT JOHAN BAPTIST - Johan Baptist Houwaert
7577: BOCK, P.A. DE - "Het schoonste lied ter wereld; kerstvertelling"
19194: BOCK, EUG. DE - Johan Baptist Houwaert
19193: BOCK, EUG. DE - Opstellen over Colijn van Rijssele en andere rederijkers
25411: BOCKEMÜHL, MICHAEL - Rembrandt 1606-1669. Het raadsel van de verschijning.
20265: BODAAN, L.A., H.TH. DE BOOY, D.A. CRAMER-SCHAAP, GERTIE EVENHUIS, GERT JANSMA-VAN SCHOUWENBURG, HELEEN KERNKAMP-BIEGEL, W.M. NIJKAMP, TINE PIETERS-CORTEL, H. SPIES-PIETERSE, RIE STOOVÉ-BAUER - Het licht schijnt overal. Kerstboek
26785: BODT, SASKIA DE, TON VAN KALMTHOUT. NOP MAAS (RED.) - De Negentiende Eeuw, 21ste jaargang nr 2
26778: BODT, SASKIA DE, HENK EIJSSENS, TON VAN KALMTHOUT, NOP MAAS (RED.) - De Negentiende Eeuw, 19de jaargang nr 3
26776: BODT, SASKIA DE, HENK EIJSSENS, TON VAN KALMTHOUT, NOP MAAS (RED.) - De Negentiende Eeuw, 19de jaargang nr 1
26779: BODT, SASKIA DE, HENK EIJSSENS, TON VAN KALMTHOUT, NOP MAAS (RED.) - De Negentiende Eeuw, 19de jaargang nr 4
26781: BODT, SASKIA DE, HENK EIJSSENS, TON VAN KALMTHOUT, NOP MAAS (RED.) - De Negentiende Eeuw, 20ste jaargang nr 2
26787: BODT, SASKIA DE, TON VAN KALMTHOUT. NOP MAAS (RED.) - De Negentiende Eeuw, 21ste jaargang nr 4
26784: BODT, SASKIA DE, HENK EIJSSENS, TON VAN KALMTHOUT, NOP MAAS (RED.) - De Negentiende Eeuw, 21ste jaargang nr 1
26604: BODT, SASKIA DE (RED) EELKE MULLER - De negentiende eeuw, 22ste jaargang, nr 2.
26783: BODT, SASKIA DE, HENK EIJSSENS, TON VAN KALMTHOUT, NOP MAAS (RED.) - De Negentiende Eeuw, 20ste jaargang nr 4
26606: BODT, SASKIA DE (RED.), HARM JAN SMIDT, DANNY BECKERS E.A. - De Negentiende eeuw, 22ste jaargang, nr 4
26605: BODT, SASKIA DE (RED.), THOMAS VON DER DUNK E.A. - De negentiende eeuw, 22ste jaargang, nr 3
33134-T: BOELGAKOV, MICHAIL - Hondehart
33317: BOENIN, IWAN A. - Soechodol, Mitja's liefde en verhalen.
20651: BOER, C. DE, S.I. BRENNECKE - Media en publiek. Theorieën over media-impact
28834: BOER, DR. M.G. DE EN H. HETTEMA - Kleine schoolatlas der vaderlandse en algemene geschiedenis
31125: BOER, A.J. DE - "Op en Om De Wieden; De schoonheid van het Overijsels merengebied: Landschap, Mensen, Flora, Fauna."
13160: BOER, HERMAN PIETER DE, MARJAN BERK, MARION BLOEM, NILGUN YERLI, JOOST ZWAGERMAN - Sporen door de sneeuw, vijf verhalen over winterse ontmoetingen
15987: DE BOER MARITIEM - Maritiem Journaal 80
15988: DE BOER MARITIEM - Maritiem Journaal 77
26170: BOER, ADRIAAN - Portretfotografie voor den amateur
23473: BOER. BOTE DE LZN, E.A. - Algemeen Maconniek Tijdschrift (AMT). Orgaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. 40e Jg, nr 11, november 1986
31287: BOER, DR. M.G. DE EN H. HETTEMA JR. - Kleine Platen-Atlas ten gebruike bij het onderwijs in de algemeene geschiedenis
25957: BOER, DR.C. DE - De renaissance der letterkunde te Florence vóór 1500. Het humanisme - Alberti - Lorenzo de' Medici - Poliziano - Luigi Pulci - Savonarola
15411: BOER, HERMAN PIETER DE - Het lokkende eiland
26367: BOER, SJAAK DE - Do I Hear a Yes?
33822: BOER, DICK - De kleinbeeld reflex uitvoerig besproken
12105: BOER, DR. R.C. - Noorwegens letterkunde in de negentiende eeuw
33513: BOER, DICK - Het fotoboek, nieuw leerboek der fotografie
31275: BOERMA, A. - "Jacob Mennes Beukema; Zoon van het boerenland, zeeman van formaat, geschoold door de Minerva. Een bijzondere man (uit de Marne) in de 19e eeuw."
32013: BOERSMA, FRITS - Caspar de stenen man
33789: BOERSMA, DRS.F. - "In stug verzet 1940-1945; Herinneringen van grafici. Kerstnummer Grafisch Nederland 1994"
29913: BOERSMA-VAN DER MARK, ANNE (EINDRED.) - "De bok, it gouden aai en de san ravens; De bok, het gouden ei en de zeven raven. Trije ferhalen"
33396: BOESMAN, DRS.J. - Luchtschepen en ballons
2522: BOETS J.,COUTTENIER P.,D'HAEN CHR.,GEZELLE GUIDO - Gezelle in origineel.
28215: BOGAERT, PAUL - De slalom soft. Gedicht
29722: BOIS, KECHTELD DE - Kees Thijn Schilderijen. Tussen magie en realiteit
33144: BOLCKMANS, DR.A. - Henrik Ibsen (serie Prominenten)
33915: BOLEN, JEAN SHINODA - Godinnen in de ouder wordende vrouw
21702: BOLGER, DERMOT (ED.), JOHN BANVILLE, SAMUEL BECKETT, RODDY DOYLE, MOLLY KEANE, PATRICK MCCABE, BRIAN MOORE, JOSEPH O'CONNOR, WILLIAM TREVOR E.A, PAKKET - The Picador Book of contemporary Irish Fiction
29203: BOLT, ROELF - Leugenaars en vervalsers. Een kleine encyclopedie van misleiding,
29370: BOLT, CAROL - Het Boek met alle Antwoorden
19104: BOLTEN, A.E.M. E.A. - Naar de letter 4 : Jacob van Maerlant's Der Naturen Bloeme
19105: BOLTEN, A.E.M. E.A. - Naar de letter 3 : Karel ende Elegast
20958: BOMAND, GODFRIED - De glimlach die blijft. Een keuze uit zijn werk
10512: BOMANS GODFRIED,DE LEY GERD,PLAS,VAN DER MICHEL - Kort berichten. Aforismen, verzameld door Gerd de Ley. Met een interview door Michel van der Plas
32637: BOMANS, GODFRIED - Nieuwe buitelingen. Facetten en aspecten
27019: BOMANS, GODFRIED - Noten kraken
20957: BOMANS, GODFRIED - Mijmeringen
6660: BOMANS GODFRIED - Noten kraken
7184: BOMANS GODFRIED - Capriolen. Een tweede bundel buitelingen
7867: BOMANS GODFRIED - Pa Pinkelman in de politiek
19450: BOMANS, GODFRIED - Noten kraken
31008: BOMANS, GODFRIED - Op de keper beschouwd
13891: BOMANS, GODFRIED - Pieter Bas
26566: BOMANS, GODFRIED - Op het Vinkentouw
25710: BOMANS, GODFRIED - Buitelingen
27018: BOMANS, GODFRIED - "Korte berichten; aforismen, verzameld door Gerd Deley"
17442: BOMANS, GODFRIED - Dickens, waar zijn uw spoken? In memoriam Godfried Bomans
31006: BOMANS, GODFRIED - Van hetzelfde!
20550: BOMANS, GODFRIED - Noten kraken
10610: BOMANS GODFRIED - Buitelingen
31530: BOMANS, GODFRIED - Van mens tot mens. Uit nagelaten werk I
10812: BOMANS, GODFRIED - Pieter Bas
31001: BOMANS, GODFRIED - Mijmeringen
4068: BOMANS GODFRIED - Omnibus. Humor en ernst uit het werk van Godfried Bomans
31024: BOMANS, GODFRIED - Pieter Bas
33602: BOMMELJE, BASTIAAN, MAARTEN DOORMAN, J.J. PEEREBOOM, MARIE-ANNE VAN WIJNEN (REDACTIE) - "Hollands Maandblad, 1997-2; Blijven Lezen! "
33309: BONASSO, MIGUEL - Het labyrint
31660: BOND, BOB - Handboek Zeilen
12381: BOND, EDWARD/ CHRISTOFPHER HAMPTON/ PETER NICHOLS - Gered/ Wanneer heb je mijn moeder voor het laatst gezien?/ Een dag ui de dood van verdomde Loewietje
33286: BONGER, H. - Dirck Volkertszoon Coornhert. Studie over een nuchter en vroom Nederlander
6886: BONI ARMAND,VILLON FRANÇOIS - François Villon. De feniks en zijn as.
22910: BONN, FRANZ - "The Children's Theatre; A reproduction of the Antique Pop-Up Book"
22737: BONNEURE, FERNAND - Kijkers op Koppen
23400: BONNEURE, FERNAND, BROOS, C.H.A., DELAFORTRIE, LUC, E.A. - Ons Erfdeel, 10e jaargang, nr 4, juni 1967: Lucebert, Henry van de Velde, priester Daens, e.a.
22397: BONT, G.W.TH.M. DE - Mijn Lourdes-reis 1958. Tijdsbeeld. Getuigenis
14040: BONT, A.L. DE - Kleine atlas der vaderlandsche geschiedenis (met overzicht der algemeene)
23508: BOODEN, KAREL, KET, WIM G., GRAAFSMA, A., E.A. - Algemeen Maconniek Tijdschrift (AMT). Orgaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. 50e Jg, nr 5, mei 1996
23731: BOOG, MARK - Alle dagen zijn van liefde
22398: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN - De heerlijkheid van Julia
33474: BOOGAART, RONNIE EN ERIC DE ROOIJ, GÉ VAARTJES, ARNO VAN DER VALK, E.A. - De Parelduiker, nr. 2007/3: Hans Warren fotograaf
32478: BOOGERT, RUDY - Inswingers en afzwaaiers. Treffers en missers in het voetbal.
31149: BOOGERT, BOB VAN DEN, JACQUELINE KERKHOFF - "Maria van Hongarije 1505-1558; koningin tussen keizers en kunstenaars"
23332: BOOGMAN, J.C., VEENSTRA, J.H.W., SMET, MARC DE E.A. - Ons Erfdeel, 27e jaargang, nr 2, maart/april 1984: Multatuli, DuPerron en Slauerhoff e.a.
33819: BOOL, FLIP, HENK OVERDUIN, GERRIT JAN DE ROOK EN GERRIT WILLEMS - Is DAT nou kunst? Vooroordelen en beeldende kunst
20460: BOOM, D. (RED.) - Kijk op organisaties
24230: BOOM, H.TEN/RATSMA, P., U.A. - Rotterdam. Stadtgeschichte in Dokumenten und Bildern.
33400: BOON, LOUIS PAUL - "De meisjes van Jesses; naar de ""Openbaring van Johannes"" en het naar kranteknipsels bij elkaar geplakt ""Relaas over opzienbarende moorden in de stad Babylon"""
33276-T: BOON, LOUIS PAUL - Vergeten straat
33420-T: BOON, LOUIS PAUL - De voorstad groeit
33790: BOON CNZ, D. (REDACTIERAAD) - Grafisch Nederland 1981: Circusnummer
33402-T: BOON, LOUIS PAUL - Vergeten straat
24024: BOON, L.P., SPILLEBEEN, WILLY, SEGHERS, GRETA, E.A. - KREATIEF. Literair- en kunstkritisch tijdschrift, 1989-1
32813-A: BOON, RUDOLF - Een progressieve conservatief. Edmund Burke als tijdgenoot.
30324: BOON, RUDOLF - Een progressieve conservatief. Edmund Burke als tijdgenoot.
33398: BOON, LOUIS PAUL - De Kapellekensbaan
24660: BOON, LOUIS PAUL - De bende van Jan de Lichte. Een bandietenroman uit de jaren 1700.
12523: BOON, LOUIS PAUL - De zoon van Jan de Lichte
33792: BOON CNZ, D. (REDACTIERAAD) - "Boeken in Nederland; Vijfhonderd jaar schrijven, drukken en uitgeven. Grafisch Nederland 1979"
18841: BOON-CORTHALS, THERA - Schrijvers achterna. Een literaire wandeling door Breda
11713: BOON, J.G.M. - 1570-1580 Oudewater – Vrijheid en gezag
32043: BOOT, CAROLINE - Ruimte voor kunst in het Brabantse Provinciehuis
18546: BOOTSMA, N.A. - De hertog van Brunswijk 1750-1759
30217: BOOY, H.TH. DE - Schipbreuk en redding
20595: BORDEWIJK, F. - Tien verhalen
33273-T: BORDEWIJK, F. - Tijding van ver
33274-T: BORDEWIJK, F. - Bij gaslicht
33275-T: BORDEWIJK, F. - "De laatste eer; Grafreden"
27994: BORDEWIJK, F. - Onderweg naar de Beacons. Twaalf korte verhalen
27995: BORDEWIJK, F. - De laatste eer
13566: BORDEWIJK, F. - Veuve Vesuvius
27993: BORDEWIJK, F. - Het eiberschild
32627: BORDEWIJK, F. - Vijf fantastische vertellingen
28059: BORDEWIJK, F. - Tien verhalen
24683: BORDEWIJK, F. - Tijding van ver
27274: BORDEWIJK, R.F., K. JONCKHEERE, A. KOOLHAAS, S. CARMIGGELT, E.A. - "Beeld en verbeelding; Bijzonder nummer van Critisch Bulletin uitgegeven in de winter van 1948"
24184: BORDEWIJK, F. - Het Eiberschild
27713: BORDEWIJK, F. - De laatste eer. Grafreden
32303: BOREE, ANNE - Lurz
28169: BORG, LUCETTE TER - Het cadeau uit Berlijn
22907: BORGERS, GERRIT - Paul van Ostaijen. Een documentatie. (2 Vol.)
17801: BORGERS, GERRIT, KAREL JONCKHEERE, CHR. LEEFLANG EN ALDERT WITTE - Speel ABC der Nederlanden
33533: BORK, DRS.G.J. VAN, DR.P.J. VERKRUIJSSE - "De Nederlandse en Vlaamse auteurs; Van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs"
33065: BORMS, AERNOUT, RUUD PAESIE, JOS DAMEN, E.A. - "De Boekenwereld; Tijdschrift voor boek en prent, 25e jaargang, nr. 3, maart 2009"
26568: BORN, H., R. MOELKER, J. SOETERS (RED.) - Krijgsmacht en samenleving. Klassieke en eigentijdse inzichten.
26420: BORN, WINA - Merckwaerdighe Bierologie, zijnde het verhaal van een plezierige bierreis door meer dan vijftig eeuwen
11557: BOROWSKI E.A. - Verhalen uit Oost-Europa, Roemenië, Polen, Joegoslavië
31748: BOS, JACOBUS - De zon verbergt de oceaan niet / gedichten
27269: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - De vrouwen uit het Leycestersche Tijdvak. Eerste deel.
32660: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Het Huis Lauernesse I
30958: BOSCH-WENTINK, WILLEMIEN - In en umme Bronckhorst (riemeleriee van Willemien Bosch-Wentink)
32652: BOSCH, DRS. A EN DRS. W. VAN DER HAM, E.A. - Twee eeuwen Rijkswaterstaat (1798-1998)
27054: BOSCHVOGEL F.R. - Uw glanzende vlechten, Amarilla
27056: BOSCHVOGEL F.R. - Willem Van Lo
27055: BOSCHVOGEL F.R. - Uw glanzende vlechten, Amarilla
27057: BOSCHVOGEL F.R. - De Brugse mastklimmer
29252: BOSGA, D.J., P.A. VROON, R. VAN WIJK, E.A. - Integraal 0, voorjaar 1988, thema: Stress.
29181: BOSGA, D.J., P.A. VROON, R. VAN WIJK, E.A. - Integraal 0, voorjaar 1988, thema: Stress.
28225: BOSKMA, PIETER - Puur. gedichten
17880: BOSMAN, ANTHONY - De revolutie van het woord. Een essay
29323: BOSMAN, ANTHONY - Jheronimus Bosch
33539: BOSTEELS, JAN, JUST ENSCHEDE, JANNEKE VONKEMAN (RED.) - Mekka, Jaarboek voor lezers 1996. Extra: Honderd jaar Paul van Ostaijen!
29285: BOSTERS, CASSANDRA MET BIJDRAGEN VAN MARIE-THÉRÉSE VAN TOOR EN WILMA VISSER - Ontworpen voor de Jaarbeurs. 75 jaar Koniklijke Nederlandse Jaarbeurs.
22092: BOT, W. (RED.) - Het Nieuwe Lyceum Bilthoven, een beeld van een school 1935-1985
26789: BOTH, SASKIA DE, TON VAN KALMTHOUT, CHANTAL KEIJSPER (RED.) - De Negentiende Eeuw, 23ste jaargang nr 2
26790: BOTH, SASKIA DE, TON VAN KALMTHOUT, CHANTAL KEIJSPER (RED.) - De Negentiende Eeuw, 23ste jaargang nr 3
26056: BOTJE, HARM (GEKOZEN EN INGELEID DOOR) - Rampzalige ontdekkingen
33853: BOTJE, HARM - In de ban van de Nijl
23410: BOUDENS, ROBRECHT, TORFS, JAN E.A. - Verschaeviana (1e deel) aflevering 5: Brieven van Verschaeve aan Van Assche, Lootens en Juul Charpentier, e.a
30373: BOUDEWIJNS, LEO - Hoezenmakers. De eerste Nederlandse LP-hoezen
33086-T: BOUDIER-BAKKER, INA - Finale
33084-T: BOUDIER-BAKKER, INA - De eeuwige andere
33082-T: BOUDIER-BAKKER, INA - Finale
33083-T: BOUDIER-BAKKER, INA - Honger, gevolgd door Als de hoge vloed komt
27849: BOUDIER-BAKKER, INA - Armoede
27850: BOUDIER-BAKKER, INA - Goud uit stro. Amsterdamse gezinsroman uit de jaren 1830-'31
32936-T: BOUDIER-BAKKER, INA - De eeuwige andere
32485: BOUDIER-BAKKER, INA - De eeuwige andere
15541: BOUDIER-BAKKER, INA - Het beloofde land
33467: BOUDIER-BAKKER, INA - "De klop op de deur; Amsterdamse familie-roman."
33085-T: BOUDIER-BAKKER, INA - Honger, gevolgd door Als de hoge vloed komt
32938-T: BOUDIER-BAKKER, INA - Honger, gevolgd door het verhaal Als de hoge vloed komt uit de bundel De Wekker
32934-T: BOUDIER-BAKKER, INA - Aan de grote weg
32942-T: BOUDIER-BAKKER, INA - Aan de overkant
32935-T: BOUDIER-BAKKER, INA - Kleine kruisvaart
32796-A: BOUDIER-BAKKER, INA - Een dorre plant (met een nawoord van Gé Vaartjes)
9187: BOUDIER-BAKKER INA - Kinderen (Winkeltje, De oudste, Maisje, Speeluur, Sint-Niklaas, Voor 't eerst, Vader, Jetje, Inkt, Dirk, Wraak)
11339: BOUHUYS, MIES, HERMAN VAN RUN EN NICO SCHEEPMAKER (SAMENSTELLING) - Even geduld AUB
11768: BOUHUYS, MIES, SETH GAAIKEMA, CHIEM VAN HOUWENINGEN EN ANDEREN - Dierenverhalen
32255: BOULLE, PIERRE - "De brug over de Rivier Kwai; Het drama van de Birma-spoorweg"
18350: BOUMAN, P.J. - Cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw
25303: BOUMAN, PROF.DR.P.J. - Cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw
23202: BOUMAN, P.J. - Cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw
21581: BOUMAN, DR. P.J. - Van tijd naar tijd. Europese cultuur in de jaren van overgang
19150: BOUMPHREY, GEOFFREY (ED.) - The Shell and BP guide to Britain
14582: BOURCART, J.R.D. - De Russische spionage
21931: BOURGUINON, JEAN - Malmaison. Ancienne Residence du Premier Consul. Ancien palais Impétrial de Malmaison. Album de 25 Vues Cartes Postales
24567: BOURIN, JEANNE - Het vrouwenvertrek
27878: BOURNIQUEL, CAMILLE E.A. - Genie en Wereld. Chopin
9026: BOUSSET HUGO,ROGGEMAN WILLEM M.,ET ALII ,(RED.) ,DE WISPELAERE PAUL,MICHIELS IVO,DONNER J.H.,BREMS HUGO,DUBOIS PIERRE H.,'T HART MAARTEN,JANSSENS MARCEL,ET ALII - Kritisch Akkoord 1977. Een keuze uit in 1976 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften
23445: BOUSSET, HUGO, BOEF, AUGUST HANS DEN, HOUDIJK, JAAP, E.A. - Dietsche Warande & Belfort, 130ste jaargang. Nr 8, okt 1985: Thomas Pynchon, Monika van Paemel, e.a.
21422: BOUSSET, HUGO, CLARA EGGINK, KAREL MEEUWESSE EN WILLEM M. ROGGEMAN - Kritisch Akkoord 1978. Een keuze uit in 1977 verschenen essays in Noord- en Zuid-Nederlandse tijdschriften
21418: BOUSSET HUGO,ROGGEMAN WILLEM M.,ET ALII ,(RED.) ,DE WISPELAERE PAUL,MICHIELS IVO,DONNER J.H.,BREMS HUGO,DUBOIS PIERRE H.,'T HART MAARTEN,JANSSENS MARCEL,ET ALII - Kritisch Akkoord 1977. Een keuze uit in 1976 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften
30366: BOUTENS, P.C. - Beatrys
23080: BOUTENS, P.C. - De wraak. Een Chineesch sprookje
23224: BOUTENS, P.C. - Beatrijs
17474: BOUTENS, P.C. - Mijn hart wou nergens tieren
10825: BOUTENS, P.C. - Gegeven Keur
11845: BOUTENS, P.C. - Beatrijs
29028: BOUWKAMP, ROEL - Agologisch werkboek. Een inleiding in de sociale agologie
32969: BOUWMAN, WILLEM - Bekeerd! Omwentelingen in 25 levens, zoals Joost van den Vondel, Allard Pierson, Cornelia de Vogel en Joop den Uyl.
31118: BOUWS, E. - Varen met motorboten
30111: BOVENS, G.A.J. - "Lijnvaart; Vaste verbindingen tussen de naties"
24913: BOXER, C.R. - Het profijt van de macht. De Republiek en haar overzeese expansie, 1600-1800.
23340: BOYENS, JOSÉ, SPELLERS, HEDWIG E.A. - Ons Erfdeel, 26e jaargang, nr 5, nov-dec 1983: H. Claus: Het verdriet van België, e.a.
31697: BOYLE, DAVID - De Tweede Wereldoorlog in foto's
16402: BOYMANS-VAN BEUNINGEN - Goden en farao's
27486: BRAAK, MENNO TER EN E. DU PERRON - Briefwisseling 1930-1940, 4 delen
17427: BRAAK, MENNO TER - Over waardigheid en macht. Politiek-Culturele Kroniek
33226: BRAAK, MENNO TER, S. CARMIGGELT, WILLEM ELSSCHOT, W.F. HERMANS, E. DU PERRON, S. VESTDIJK, E.A. - "Multatuli; Essays over Multatuli."
33583: BRAAK, MENNO TER - De artikelen over emigrantenliteratuur 1933-1940
33586: BRAAK, MENNO TER/E. DU PERRON - "De Vrije Bladen: Briefwisseling Ter Braak-Du Perron; Een bloemlezing."
30299: BRAAK, MENNO TER EN E. DE PERRON - Briefwisseling 1930-1940 deel III
17921: BRAAM, STELLA - De blinde vlek van Nederland. Reportages over de onderkant van de arbeidsmarkt. Met nieuwe feiten en onthullingen
19740: BRAASEM, W.A., PAUL BRINKMAN EN HEIN KOHN (SAMENSTELLING) - Naïeve schilders zien ons land
14992: BRAASEM, W.A. EN JOHAN SCHWENCKE - Van Haagse dingen die voorbij zijn. Beelden uit het Den Haag van Louis Couperus
17849: BRAAT, L.P.J. - Op zoek naar Byzantium. Hellas hervonden
32157: BRABANDER, GERARD DEN, JAV. VAN HATTUM, ED. HOORNIK - Drie op één perron
23477: BRABANT, PIET VAN, KET, WIM G., DONGEN, TOINE VAN, E.A. - Algemeen Maconniek Tijdschrift (AMT). Orgaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. 45e Jg, nr 1, januari 1991
21426: BRAGA - "Dichterlijke mengelingen. Uitgegeven dooe een dichtend gezelschap onder de nooit gebruikte zinspreuk ""Utile Dulci"". Nieuwe uitgave met inleiding en toelichting"
13966: BRAINE, JOHN - Plaats aan de top (Room at the top)
15362: BRAKELL-BUYS, R. VAN - Drie dichteressen uit het victoriaanse tijdperk: Christina Rossetti, Emily Brontë, Elisabeth Barrett Browning
33101-T: BRAKMAN WILLEM - Die ene mens
33092-T: BRAKMAN, WILLEM - Die ene mens
14378: BRAKMAN, WILLEM - Water als water
104: BRAKMAN WILLEM - Die ene mens
14448: BRAKMAN, WILLEM - De gehoorzame dode
15170: BRAKMAN, WILLEM - Het godgeklaagde feest. Een beeldroman
27118: BRAKMAN, WILLEM - Die ene mens
30962: BRAND, M.P.J. VAN DEN - Lief en leed in en over De Oude Peel. Een bijdrage tot de geschiedenis van het gehele Brabantse-Limburgse Peelgebied.
22068: BRANDE, J.L. VAN DEN, N.M.A. BAX & J.J. ROORD (RED.) - De grenzen vervagen. Ontwikkelingen in de geneeskunde van het kind
15549: BRANDI, KARL - Keizer Karel V, 1500-1558. Vorming en lot van een persoonlijkheid en van een wereldrijk
27218: BRANDT, WILLEM - Nomaden - Een kerstsuite door Willem Brandt
31557: BRANDT, WILLEM - Reizend achter het heimwee
19502: BRANDT, WILLEM - Het land van terugkomst. Een Indonesisch reisjournaal in poëzie
19503: BRANDT, WILLEM - De keerkringvogel
15730: BRANDT, WILLEM - Demarcatielijn
22929: BRANDT, GEERAARDT - Het leven van Joost van den Vondel
15456: BRANDT, WILLEM - Fetisj & feniks
26574: BRANDT, WILLEM - Hart van jade. Chinese lyriek
33589: BRAUDEL, FERDINAND - "De Middellandse Zee. En de mediterrane wereld ten tijde van Filips II; Deel 1, Het landschap en de mens."
26482: BRAUDY, LEO - From chivalry to terrorism. War and the changing nature of masculinity
10736: BRAUN, VOLKER - Unvollendete Geschichte
10737: BRAUN, VOLKER - Hinze Kunze Roman
10735: BRAUN, VOLKER - Das ungezwungne Leben Kasts
10739: BRAUN, VOLKER - Langsamer Knirschender Morgen
26499: BRAVEN, TEN - Lekkere Literatuur
28784: BRAZELTON, T. BERRY - Touchpoints. The essential references. Your Child's emotional and Behavioral Development
7978: BREASTED JAMES HENRY - Het Nabije oosten - De Grieken - De Romeinen (De Verovering der Beschaving I-II-III)
28930: BRECHT, BERTOLD - Kalendergeschichten
24160: BRECHT, BERTOLT - Gedichte
31404: BRECHT, BERTOLD - Driestuiversroman
25281: BRECHT, BERTOLT - Gedichte und Lieder aus Stücken
18965: BRECHT, BERTOLD - Mother Courage and het children. A Chronicle of the Thirty Years' War
27194: BRECHT, BERTOLT - Driestuiversroman
33709: BRECHT, BERTOLT - "Moeder Courage; Programma & Tekstboek Toneelmeesters"
17331: BREDERO, G.A. - Rodd'rick ende Alphonsus
17694: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander Ierolimo
14862: BREDERO, G.A. - Toneelspelen
11287: BREDERO, G.A. - Toneelspelen
17709: BREDERODE, G.A. - Groot lied-boek van Brederode naar de oorspronkelijke uitgave van 1622
32114: BREDERODE, WILLEM - Ik zie den oorlog. Bladen uit het dagboek van een officier.
30042: BREEMAN VAN DER HAGEN, WALTER - Het leven en de daden van Witte Cornelisz. de With
15586: BREGSTEIN, PHILO - Reisverslag van een vliegende Hollander
32808-A: BREGSTEIN, PHILO - Het Sabbatjaar (Roman)
25675: BREHM, A.E. - Kleine Geschriften (Bewerkt door P.G. Buekers)
25486: BREMMER, C. EN M. KOOL - Een staatsman ter navolging. Groen van Prinsterer herdacht (1876-1976)
26888: BREMS, HUGO, MANU RUYS, ANNE MILKERS, E.A. - Ons Erfdeel, 36e jaargang, nr 4, sept-okt 1993
23330: BREMS, HUGO, CONINCK, HERMAN DE, POORTER, WIM DE E.A. - Ons Erfdeel, 28e jaargang, nr 1, jan/febr 1985: Herman de Coninck, Kees Stip, e.a.
8252: BRENT PETER - Lord Byron (Great Lives)
25066: BRESNER, LISA - Hong Kong Souvenir
33278-T: BRETON DE NIJS, E. - "Vergeelde portretten; Uit een Indisch familiealbum"
32959-T: BRETON DE NIJS, E. - "Vergeelde portretten; Uit een Indisch familiealbum"
29011: BRETONNE, RESTIF DE LA - De liefdesavonturen van Monsieur Nicolas. Amoureuze belevenissen tijdens de Franse Revolutie
26589: BREYTENBACH, BREYTEN - Sporen van de kameleon
20407: BREYTENBACH, BREYTEN - Mouroir. Spiegelbeelden van een boek
21981: BREYTENBACH, BREYTEN - De ware bekentenissen van een witte terrorist
11254: BREZJNJEW (BREZJNJEV), L.I. - De CPSU in de strijd voor de eenheid van alle revolutionaire en vredelievende krachten
32452: BRIGGS, ASA - A Dictionary of Twentieth Century World Biography
4454: BRIGHTON, VAN CUTHBERT, PATER - Leven van Sint Franciscus van Assisi
33671: BRIL, MARTIN - Evelien omnibus
33711: BRIL, MARTIN - Nieuwe avonturen van Evelien
32331: BRIN, DAVID - "Aarde; Een roman over onze toekomst"
17208: BRINK, RINKE VAN DEN - De internationale van de haat. Extreem-rechts in West-Europa
31783: BRINK, DR.JAN TEN - "Drie reisschetsen: Op de grenzen der Preanger; Drie dagen in Egypte; van Den Haag naar Parijs."
31782: BRINK, DR.JAN TEN - Eene schitterende Carrière
33320: BRINKER HELMUT, GOEPPER ROGER - "Kunstschätze aus China; 5000 v.Chr. bis 900 n.Chr. Neuere archäologische Funde aus der Volksrepublik China"
22520: BRINKHORST, H.A. - Hoofdlijnen van een systematische grafologie
3494: BRION, MARCEL - "La Bible dans l'art; Un choix des plus belles oeuvres peintures, sculptures etc inspiré par l'Ancien Testament. "
27881: BRION, MARCEL E.A. - Genie en Wereld. Bach
25144: BRISAC, GENEVIÈVE - De tuinen van Babylon
21280: BROCH, HERMANN - Vrouwen
22233: BROCH, HERMANN - Der Versucher. Onverkorte uitgave, omslag Werner Rebhuhn
32294: BRODSKY, JOSEPH - "De herfstkreet van de havik; Een keuze uit de gedichten 1961-1966."
21999: BROECK, WALTER VAN DEN - Lang Weekend. Een feuilleton
25747: BROECK, WALTER VAN DEN - Het wemelbed. Een toneelstuk in 6 taferelen
8298: BROECK, WALTER VAN DEN - Het beleg van Laken. Een moorddroom
27119: BROECK, WALTER VAN DEN - Het beleg van Laken. Een moorddroom
28790: BROEKE, ROBBERT VAN DEN - Robbert. Van zorgenkind tot medium
32786-A: BROEKMAN, FREEK - "Alle waar is naar zijn tijd; Tijdfundamenten van duurzaam leven in de 21ste eeuw"
33291: BROEKMEYER, DR. MARIUS (VERTALING EN REDACTIE) - "Moderne Sovjetliteratuur; Verslag van het congres De actualiteit van de moderne Sovjetliteratuur."
30809: BROERTJES, PIETER EN ARENDO JOUSTRA - "Ambtenaren in actie; Reportage van een Hollandse herfst."
25805: BROES, BERT - Allerzielen
22866: BRÖHAN, TORSTEN, BERG, THOMAS - Avantgarde Design 1880-1930
17595: BROM, GERARD - Multatuli
20373: BROMET, STELLA (SAMENSTELLING) - Vrouwenland Coïtha. Erotische verhalen
19330: BROMLEY, J.S. EN E.H. KOSSMANN (ED.) - Britain and The Netherlands Volume II. Papers delivered to the Anglo-Dutch Historical Conference
19318: BROMLEY. J.S. AND E.H. KOSSMANN - Britain and The Netherlands. Papers delivered to the Oxford-Netherlands Historical Conference 1959
23441: BRONDEEL, PAUL, GIJSEN, MARNIX, DEMEDTS, ANDRÉ, E.A. - Dietsche Warande & Belfort, 130ste jaargang. Nr 2, febr 1985: Rutger Kopland, Van Daele en België, W.F. Hermans
12693: BRONDSTED, JOHANNES - The Vikings, the background to fierce and fascinating civilization
22555: BRONKHORST, HANS, ANTHONY TROLLOPE, ELIZABETH GASKELL, THOMAS HOOD, CHARLES DICKENS, WILKIE COLLINS, ROBERT LOUIS STEVENSON, OSCAR WILDE - Victoriaanse vertellingen
25080: BRONKHORST, HANS (SAMENSTELLING EN VERTALING) - Victoriaanse vertellingen. Engelse korte verhalen uit de 19e eeuw.
33340: BRONSHOFF, BOB EN YOUP VAN ' HEK - Bob & Youp
15693: BRONTË, EMILY - De woeste hoogte
24766: BRONTË, CHARLOTTE, EMILY EN ANNE - "Roman-omnibus. Charlotte Brontë: Jane Eyre; Emily Brontë: Woeste hoogten; Anne Brontë: Agnes Grey."
21992: BRONTË, CHARLOTTE - Shirley
32287: BROOD, PAUL, RENÉ KOK, E.A. - Het jaren 50 boek
28297: BROOKE, RUPERT - The collected poems
13857: BROOKNER, ANITA - De leerschool van Lewis Percy
30497: BROSS, IRWIN, D.J. - Besluitvorming en statistiek
30851: BROSSE, JACQUES - Het Europa van de Spiritualiteit (Cultuurgidsen Europa)
25819: BROTHERHOOD, MR. (TEACHER) - A.V.R.O. Radiotaallessen Engels, seizoen 1938/9
33028-A: BROUWER, RINDERT & JEANETTE GOUDSMIT - Funeraire cultuur: Regio Eindhoven
33029-A: BROUWER, RINDERT & JEANETTE GOUDSMIT - Funeraire cultuur: Regio Eindhoven
33687: BROUWERS, JEROEN - Geheime kamers
31375: BROUWERS, JEROEN - Sire, er zijn geen Belgen
13815: BROUWERS, JEROEN - Geheime kamers
29605: BROUWERS, JEROEN - De zondvloed
33873: BROWN, DAN - De Da Vinci Code
32113: BROWN, ANTHONY CAVE - "Het Onzichtbare front; De oorlog achter de oorlog van de Geheime diensten tijdens de Tweede Wereldoorlog. "
20956: BROWN, J.A.C. - Freud and the Post-Freudians
22393: BROWN, RITA MAE - Het bitterzoete zuiden
15318: BROWN, RITA MAE - Bingo
31903: BROWN, DAN - The Da Vinci Code, A Novel
33093-T: BRUGGEN, CARRY VAN - Vier jaargetijden
31324: BRUGGEN, CARRY VAN - "Tegen de dwang; Een keuze uit de verhalen"
22557: BRUGGEN, CARRY VAN - In de schaduw van kinderleven
32894-T: BRUGGEN, CARRY VAN - Eva
32893-T: BRUGGEN, CARRY VAN - Vier jaargetijden
8593: BRUGIER GUSTAV - Geschichte der Deutschen Literatur. Zwölfte Auflage, wesentlich umgearbeitet und ergängzt vom E.M.Hamann.
24362: BRUGMANS, PROF.DR.I.J. - Stapvoets voorwaarts. Fibulareeks 19
31797: BRUIJN, J. DE EN G. HARINCK, (RED.) - George Puchinger. Jonge jaren 1921-1945
33866: BRUIJN, PETER DE, MERIJN DE BOER, PETER-PAUL DE BAAR, E.A. - De Parelduiker, nr. 2008/3: Willem Elsschot & Georgette Hagedoorn
24122: BRUIJN, J. DE & W. HEIJTING (EINDRED.) - Psalmzingen in de Nederlanden van de zestiende eeuw tot heden. (Studies en catalogus)
29180: BRUIJN, E. (EINDRED.) - Integraal 4, voorjaar 1989, thema: Kuuroorden en gezondheidscentra.
30572: BRUIJNES, GERRIT - Bouw je eigen games met 3D GameStudio (Incl. CD-Rom)
14470: BRUIN, H. DE, M.J. BRUSSE, ANTOON COOLEN, ROEL HOUWINK, JO KALMIJN-SPIERENBURG, REINOLD KUIPERS, HENDRIKA KUIPER-VAN OORDT, JO YPMA, D. DE VRIES, EMILE VERHAEREN, JAN ROSELAAR, R. VAN REEST, B. STROMAN E.A. - Menschen van de straat
32208: BRUIN, MR.M.P. DE, PROF.DR.R.C. VAN CAENEGEM, PROF.DR.F.W.N. HUGENHOLTZ - "Door de ogen van Huizinga; Voordrachten voor de academische zitting van de belgisch-Nederlandse vereniging"
22144: BRUIN, DR. C.C./ VERWIJS - Verwijs' Bloemlezing uit de Middelnederlandse dichtkunst, deel 2, tijd tot ca. 1300. Geestelijke epiek, wereldlijke en geestelijke liederen, didactische poëzie
22145: BRUIN, DR. C.C./ VERWIJS - Verwijs' Bloemlezing uit de Middelnederlandse dichtkunst, deel 3, tijd na ca. 1300. Didactische poëzie, wereldlijke epiek, geestelijke epiek, sproken en boerden, liederen, dramatische poëzie
27467: BRUIN, PÉ DE - Geen geloof zonder bewijs. Leven na dit leven
5253: BRULEZ RAYMOND - De verschijning te Kallista
6569: BRULEZ RAYMOND,MATTHIJS MARCEL,DE PILLECYN FILIP,PUTMAN WILLEM,ROELANTS MAURICE,ZIELENS LODE - R. Brulez, M. Matthijs, F. de Pillecyn, W. Putman, M. Roelants, L. Zielens vertellen
6568: BRULEZ RAYMOND,MATTHIJS MARCEL,DE PILLECYN FILIP,PUTMAN WILLEM,ROELANTS MAURICE,ZIELENS LODE - R. Brulez, M. Matthijs, F. de Pillecyn, W. Putman, M. Roelants, L. Zielens vertellen
33094-T: BRULEZ, RAYMOND - Het huis te Borgen
7142: BRULEZ RAYMOND - Het huis te Borgen
28724: BRULEZ, RAYMOND - Het huis te Borgen
27369: BRULEZ RAYMOND - Het pakt der triumviren
27372: BRULEZ RAYMOND - De verschijning te Kallista
18328: BRULEZ, KEES FENS, ALFRED KOSSMANN, B.F. VAN VLIERDEN (SAMENSTELLING) - Literair Akkoord 8
27371: BRULEZ, RAYMOND - André Terval of inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid
10697: BRULEZ, RAYMOND - André Terval of inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid
22484: BRUMSTEEDE, EMILE - Film. Van bibberfoto tot cinemascope
14709: BRUNING, HENRI - Guido Gezelle de andere
31618: BRUSSE, M.J., HERMAN HEIJERMANS, GERARD WALSCHAP, FRANS MASEREEL - "De tweede grote vier Omnibus: Boefje; Duczika; Houtekiet; De stad."
31071: BRUSSELMANS, HERMAN - "Kou van jou; Omnibus bevat: Heden ben ik nuchter; Zijn er kanalen in Aalst; Dagboek van een vermoeide egoïst; Vlucht voor mij."
23939: BRUYN, DE FRANS/ROMIJN, JAAP/TIMMERS, OSCAR (SAMENSTELLERS) - Vandaag nr. 8. Nieuw werk van Nederlandse, Vlaamse en Zuid-Afrikaanse schrijvers.
18332: BRUYN, FRANS DE, JAAP ROMIJN, OSCAR TIMMERS - Vandaag 11
10196: BRUYNE, ARTHUR DE - De Guldensporenslag. 11 juli 1302
25319: BUCHHEIT, GERT - De Duitse Geheime Dienst. Geschiedenis van de militaire veiligheidsdienst.
4272: BUCK PEARL S. - De jonge opstandeling
6575: BUCK PEARL S. - Pioenroos
7071: BUCK PEARL S. - De patriot
22631: BUCK, PEARL S. - Oostenwind westenwind
32169: BUCK, PEARL S. - Het trotse hart (orig. The Proud Heart)
33330: BUCK, PEARL S. - "Omnibus: Ons dagelijks brood; De verloving; Zonder woorden; Het meisje van thuis; Het nieuwe jaar"
17477: BUCK, PEARL S. - Het goud van China
22984: BUCK, PEARL S. - De moeder
21863: BUCK, PEARL S. - "Omnibus: Ons dagelijks brood; DE verloving; Zonder woorden; Het meisje van thuis; Het nieuwe jaar"
23600: BUCK, A. DE, JANSSEN, J.M.A., MOLLEMA, A.M.P., E.A. - Varia Historica. Aangeboden aan prof.dr. A.W. Byvanck t.g.v. zijn 70e verjaardag door de historische kring te Leiden
13767: BUCK, PEARL S. - "De strijdbare dienaar; Portret van een ziel"
32173: BUCK, PEARL S. - "Omnibus, bevat: De moeder; Oostenwind-Westenwind; Ballingschap"
32730-T: BUDDINGH', C. - "Het mes op de gorgel; Gorgelrijmen en andere gedichten."
16047: BUDDINGH', C. EN EDDY VAN VLIET (SAMENSTELLING) - Poëzie is een daad van bevestiging. Noord- en Zuidnederlandse poëzie van 1945 tot heden
16746: BUDDINGH', C. - Nieuwe Gorgelrijmen
25561: BUDDINGH', C. (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Liederen & romances. Van Hadewych tot Lucebert
16620: BUDDINGH', C. - Wat je zegt ben je zelf. Dagboeknotities
4530: BUDDINGH' C.,DE LEY GERD - C.Buddingh' Sommige mensen...Aforismen verzameld door Gerd de Ley
20658: BUELENS, MARC - Management en effectieve organisatie
33773: BUFALINO, GESUALDO - Koortsdromen
17562: BUIJNSTER, P.J.A.M. - Tussen twee werelden. rhijnvis Feith als dichter van 'het graf'
137: BUIJTENHUIJS R. - Revolutie in zwart Afrika ?
31583: BUITENDIJK, DR. W.C.J. - Nederlandse strijdzangen uit de 16e en de eerste helft der 17e eeuw
33546: BUITKAMP, DR.J. - Geschiedenis van Het Verzet 1940-1945
13730: BULWER-LYTTON, EDWARD GEORGE - De laatste dagen van Pompeji
13243: BUMKE, JOACHIM - Hoofse cultuur I en II, Literatuur en samenleving ind e volle Middeleeuwen
15501: BUNYAN, JOHN - s Christens reize naar de eeuwigheid
30397: BURGER, PETER & JAAP DE JONG (RED.) - Taalboek van de eeuw.
14732: BURGERS, LOUIS, AART VAN DOBBENBURGH - De litho's van Aart van Dobbenburg
11480: BURI, PROF. DR. FRITZ - Theologie der Existentie
17480: BURNETT, WHIT (SAMENSTELLING - Zo begonnen ze. De verhalen waarmee de roem begon
31922: BURNEY, CHRISTOPHER - Eenzame opsluiting
13935: BURNIER, ANDREAS - De litteraire salon
27243: BURNIER, ANDREAS - Na de laatste keer, gedichten

Next 1000 books from Kien boeken

5/9