Kien boeken
Berkstraat 31, 3434CC Nieuwegein, The Netherlands. Tel.: 00 31 (0)30 601 91 44            Email: info@kien-boeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
21610: LOREIS, HECTOR-JAN - Van hongerlijder tot verzetsleider
29916: LORENZ, MARITA & TED SCHWARZ - Marita. Het fascinerende levensverhaal van Fidel Castro`s minnares die spionne voor de CIA werd
26464: L.E. (LOUISE ENGELBERTS) - Historische schetsen: In de Generaliteitslanden
17561: LOUSSE, E. - Beschavingsgeschiedenis van de moderne tijd
31796: LOUWERSE, P. - Alfer en Wala. Een verhaal uit den tijd van Julius Caesar en de Batavieren
20229: LOUWERSE, P. - Geïllustreerde vaderlandse geschiedenis voor jong en oud Nederland
22030: LOVESEY, PETER - Wassen beelden
28664: LOVRIC, MICHELLE (SAMENSTELLING) - Love Letters. An Anthology of Passion
21956: LOWERS, JAMES K. - Shaw. Man and superman. Notes
29637: LOXTON, HOWARD - "99 Kattenlevens; Katten in geschiedenis, legende en literatuur."
18190: LUB, J.J. - Sinte Augustijns hantboec I en II. De Middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven manuale
24397: LUCAS-DUBRETON, JEAN - De Gouden tijd der Renaissance
15768: LUCEBERT - Amulet
15770: LUCEBERT - Alfabel
24494: LUCEBERT - Gedichten 1948-1963
22729: LUDLUM, ROBERT - Het Osterman Weekend. Roman van een schokkend weekend.
18304: LUDLUM, ROBERT - Het Holcroft pact
18313: LUDLUM, ROBERT - Het Matlock document. Roman van een meedogenloze achtervolging
20110: LUDWIG, EMIL - Goethe. Geschichte eines Menschen
18287: LUDWIG, EMIEL - Napoleon. Een biografie
23754: LUDWIG, EMIL - Juli veertien
14948: LUDWIG, EMIL - Kunst en levenslot. Zes kunstenaarsportretten
15234: LUDWIG, EMIL - Napoleon
25717: LUGER, BERNT, (SAMENSTELL.) - De Beweging van 80. Schrijversprentenboek 22
1194: LUGT,VAN DER ARIE - Het lied van de zee
22654: LUGT, ARIE VAN DER - Stefan Boskos. Tooneelspel in drie bedrijven
23952: LUGT, ARIE VAN DER - De electrische professor
2694: LUGT,VAN DER ARIE - Bedreigde grond
2144: LUGT,VAN DER ARIE - Het lied van de zee
12556: LUGT, ARIE VAN DER - Het lied van de zee
3932: LUIJK MR.H.,DE BRUYN PRINCE K.R.J. - Lees vaardig. Handleiding voor methodisch lezen
857: LUIJPEN W. - Ethiek in de politiek
33117-A: LUIJTEN, JAN A.F.M. - Canada en Noord-Brabant: een band voor altijd
33021-A: LUIJTEN, JAN A.F.M. - "Canada en Noord-Brabant; een band voor altijd"
30325: LUIJTERS, GUUS - In de ban van Jules Verne. Een biografische schets met artikelen en bijdragen van het Jules Verne Genootschap.
32378: LUIK, A.H.W. VAN - Wettelijke voorschriften verzameld voor het gebruik aan boord van Nederlandsche koopvaardijschepen, 2e deel.
31122: LUIKEN, JOHANNES EN CASPAARES - Het Menselyk Bedryf. Vertoond in 100 Verbeeldingen van Ambachten, Konsten, Hanteeringen en Bedryven met Versen.
19293: LUIKEN, JOHANNES EN CASPAARES - 100 verbeeldingen van ambachten 't Amsterdam 1694
31694: LUINGE, A. EN B. STEGEMAN - De landen der wereld. Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de hogere klassen der lagere school
858: LUKACS GEORG - Marx et Engels historiens de la littérature
25863: LUKÁCS, GEORG - Schriften zur Literatursoziologie. Ausgewählt und eingel. von Peter Ludz
17861: LUKACS, GEORG - Theorie van de roman. Een poging tot een geschiedfilosofische beschouwing van grote epische vormen
1802: LUMEY,VAN JAN - Rococo - Mannentwist/Vrouwenlist
17545: LUMMEL, H.J. VAN - De hopmansvrouw van Utrecht. Een verhaal voor jong en oud
31116: LUNENBURG, JAN - Ronde en platbodem schepen
14719: LUNSHOF, H.A. - Engeland. Een politieke geschiedenis, deel I Tot aan den dood van koningin Elisabeth
12354: LUNSHOF, H.A. - "Engeland; een politieke geschiedenis, deel 1 tot asan de dood van koningin Elisabeth"
18681: LUNSTHOF, H.A. (VOORWOORD) - Deze vijftig jaren
18256: LUPPÉ, ROBERT DE - Camus
29405: LUSSANET DE LA SABLONIÈRE, IR. H. DE - Langs zeeuwse monumenten
29929: LUSTGARTEN, EDGAR - A Century of Murderers
20764: LUTKE MEIJER, GERARD - Twee eeuwen New Zeeland
20752: LUTKE MEIJER, GERARD - Op weg naar een nieuw voedingspatroon
20734: LUTKE MEIJER, GERARD - Nog steeds: vitamines en gezondheid
21834: LUTTERVELT, DR. R. VAN - De buitenplaatsen aan de Vecht
7559: LUTZ JOHN - Verzengende hitte
6580: LUWEL MARCEL - Amaat Vyncke
8061: LUX JOSEPH, AUG. - Schuberts levensroman
21830: LUYCKX, KAREL (SAMENSTELLING), GASTON DURNEZ, WILLY VANDERSTEEN, DICK MARTENS, ARMAND SMOLDERS, DE STRANGERS, FRANS STRIELEMANS, ANTON PETERS E.A. - Liefdesbrieven aan Antwerpen
3369: LYALL EDNA - Donovan. Eerste en tweede deel (Ned.vert.)
5755: LYALL DAVID - Niet door menschenhanden gebouwd
15051: LYNTON, NORBERT - Klee
20107: LYONS BAR-DAVID, MOLLY - Mijn beloofde land. Een vrouwenleven in Israël
15683: LYTTON, E. BULWER - De laatste dagen van Pompeii
1542: LYTTON LORD BUWLER - De Hertog van Warwick (or.The last of the Barons)
11053: LYTTON, LORD - De hertog van Warwick
31360: MAAIKE KRAMER, JEANNETTE SMIT (RED.) - Letterkundig Museum Jaarverslag 2007
31361: MAAIKE KRAMER, JEANNETTE SMIT (RED.) - Letterkundig Museum Jaarverslag 2008
25784: MAANDAG SR., BEN EN RIEN ROBIJNS (SAMENSTELL.) - ...En niet vergeten. Herinneringen aan Het Vrije Volk.
32963-T: MAANEN, WILLEN G. VAN - De dierenhater
29844: MAANEN, HANS VAN - Kleine encyclopedie van misvattingen.
32964-T: MAANEN, WILLEN G. VAN - De onrustzaaier
6679: MAANEN, VAN DR.W. - A short history of English Literature
14909: MAANEN, WILLEN G. VAN - De dierenhater
26096: MAAR, H.G. DE (EDITED BY) - A New Series of English Reading Books on Humane Principles. Book B: English Prose, Volume III
31846: MAARTENSE, KAREL (SAMENSTELL.) - De Literatuurkrant: Sprookjes.
30737: MAAS, JOH.C. - Het Roversnest
33075: MAAS, NOP, BERTRAM MOURITS, AAD MEINDERTS, E.A. - Goede papieren Letterkundig Museum, jaargang 4, nummer 2 2009
17379: MAAS, NOP - Kleine Bolsjewieken. De kleuterjaren van Karel en Gerard (van het ) Reve
8881: MAAS DR.P.M.,VILLON FRANÇOIS - François Villon. Dief, roover, moordenaar en dichter
29667: MAASDIJK, ELISABETH VAN - Aan hen die vielen
31764: MAASS, WINFRIED, NICOLAUS NEUMANN, E.A. - 100 wereldwonderen. De grootste schatten der mensheid op 5 continenten.
26698: MAATHAI, WANGARI (WINNARES NOBELPRIJS VOOR DE VREDE) - Ongebroken (Autobiografie)
22909: MAATJE, FRANK C. - Literatuurwetenschap. Grondslagen van een theorie van het literaire werk
26342: MAATJE, FRANK, C. - Der Doppelroman. Eine literatursystematische Studie über duplikative Erzählstrukturen
32178: MABER, DAVID - D-Day... as the newspaper boy saw it. A Portsmouth Harbourside Story
32179: MABER, DAVID - D-Day... as the newspaper boy saw it. New Expanded Edition
29834: MAC DONALD, CHARLES - Luchtlandingstroepen
20761: MACARÉ-ZUURVEEN, LEENS - TBC, nog altijd een vijand
31924: MACAULAY, THOMAS BABINGTON - The History of England. From the Accession of James II, in 3 Vols. (complete)
17075: MACAULAY, ROSE - De wereld mijn wildernis
32921-T: MACAULAY, ROSE - De wereld mijn wildernis
29796: MACAULAY, DAVID - Grote momenten in de architectuur
21368: MACDONALD, JOHN D. - De turkooise klaagzang
15240: MACDONALD, JOHN D. - De planeet van de dromers
12905: MACGARVIN, MALCOLM - Het Greenpeace boekDe Noordzee
861: MACGREGOR-HASTIE R. - Mao Tsé-toung, L'essor irrésistible d'un homme et de son peuple
25382: MACHIAVELLI, DR. J.F. OTTEN - "Machiavelli, sleutel van onze tijd; gevolgd door de volledige vertaling van De Vorst"
28081: MACHIAVELLI, NICCOLO - De Heerser (Il Principe)
17043: MACINNES, HELEN - Voorspel in Warschau
18595: MACINTYRE, D. - Vliegkampschepen. Ind e strijd der zee
31114: MACINTYRE, DONALD - Zeilvaart 1520-1914
15231: MACKAY BROWN, GEORGE - A Calendar of love. And other stories
32181: MACKSEY, KENNETH - "Beda Fomm; Britse overwinning in de woestijn."
18605: MACKSEY, K.J. - Afrika Korps. oorlog ind e woestijn
22958: MACLAREN, IAN - Zielenadel. Nieuwe schetsen
21165: MACLEAN, ALISTAR - Stoptrein naar fort Humboldt (Breakheart Pass) (1ste druk)
17780: MACLEAN, ALISTER - "Het nieuwe grote Maclean boek: Circus; Karavaan naar Vaccarès; Valse start"
17138: MACLEAN, ALISTER - Karavaan naar Vaccarès
26766: MACLEAN, ALISTAIR - De kanonnen van Navarone
16884: MACLEAN, ALISTER - Ontsnapt langs Krakatau
16883: MACLEAN, ALISTER - Het satanskruid
17030: MACLEAN, ALISTER - Komplot op zee
17126: MACLEAN, ALISTER - Poppen aan een touwtje
17619: MACLEAN, ALISTER - Zr. Ms. Ulysses
18712: MACLEAN, ALISTER - Karavaan naar Vaccarès
20770: MADARIAGA, SALVADOR DE - Vijf vrouwen om Don Juan (A bunch of errors)
22867: MADDOX, CONROY - Salvador Dali
23079: MADOW, LEO - Woede. Herkennen van en omgaan met toorn
407: MAELE, VAN GEERT - De vier seizoenen van Mary
27481: MAELE, MARCEL VAN - Scherpschuttersfeest
13229: MAERLANT, JACOB VAN - Alexanders Geesten
10078: MAETERLINCK MAURICE - Maurice Maeterlinck. Le centenaire de sa naissance
281: DE MAEYER AL. - Middeleeuwsch romantisch tooneel of van drie Abele Spelen
18093: MAEYER, AL. DE - Middeleeuwsch romantisch tooneel of Drie abele spelen
31920: MAEYER, AL. DE, DR.ROB ROEMANS (BEZORGD DOOR) - Esmoreit, eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typographie, voorafgaand door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aantekeningen bij de oorspronkelijke tekst.
29848: MAEYER, AL. DE, DR.ROB ROEMANS (BEZORGD DOOR) - Esmoreit, eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typographie, voorafgaand door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aantekeningen bij de oorspronkelijke tekst.
12744: MAGEE, BRYAN - Bekentenissen van een filosoof, een smakelijke introductie op het boek van het jaar
31371: MAHIEU, VINCENT ( (PSEUDONIEM VAN J.J.TH. BOON, 1911-1974) - Tjies. Vertellingen
29677: MAHJOUB, JAMAL - De boodschapper
18147: MAHMOODY, BETTY, ISM WILLIAM HOFFER - In een sluier gevangen
19899: MAHMOODY, BETTY MET ARNOLD D. DUNCHOK - Uit liefde voor mijn kind
1552: MAHRHOLZ W. - Literargeschichte und literarwissenschaft.
23281: MAIDL, B./HERRENKNECHT, M./ANHEUSER, L. - Maschineller Tunnelbau im Schildvortrieb
31814: MAIER, E., A VAN VLIMMEREN, P. VAN WIJK - Cellen uit formatie. Biologische begrippen en processen toegelicht aan kanker.
16494: MAILER, NORMAN - De Hertenkamp
865: MAIRET G. - Les doctrines du pouvoir, la formation de la pensée politique
22683: MAISTRE, XAVIER DE - La Jeune Sibérienne
18716: MAITLAND, SARA - Dochter van Jeruzalem
25205: MAJAKOWSKI, WLADIMIR - De wandluis. Feeërieke komedie in negen taferelen
19509: MAK, GEERT - De engel van Amsterdam
7144: MAK DR.J.J. - Middeleeuwse Kerstvoorstellingen
21912: MAK, DR. J.J. - Rhetoricaal Glossarium
19072: MAK, J.J. EN ANTHONIS DE ROOVERE - De gedichten van Anthonis de Roovere naar alle tot dusver bekende handschriften en oude drukken
32628: MAK, GEERT - Gedoemd tot kwetsbaarheid
31965: MAK, GEERT - De eeuw van mijn vader
24795: MAK, GEERT - Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis in meer dan honderd reportages.
24945: MAK, GEERT - In Europa. Reizen door de twintigste eeuw.
24946: MAK, GEERT - Hoe God verdween uit Jorwerd. Een Nederlands dorp in de twintigste eeuw
19966: MAK, J.J. - Dit is een suuerlijc boecxken. Het oudste gedrukte geestelijke liedboek in de Nederlanden naar het enige bekende exemplaar van de Antwerpse druk uit 1508
29839: MAK, DR.J.J. - De geboorte der moderne westerse beschaving.
29843: MAKAMPE, MIREILLE - De wil van mijn vader: een vrouw in Kameroen strijdt tegen het juk van de traditie
19391: MAKKEN, BERT - Een hart onder de reim. Woorden van troost en berusting
14994: MAKKINK, H.J. - Philip Massinger and John Fletcher. A Comparison
13146: MALAMUD, BERNARD - Portretten van Fidelman
29847: MALAMUD, BERNARD - The Natural
27956: MALANKEY, TUCKER - An Obvious Enchantment. A Novel
13741: MALCOLM, MARGARET - Zij alleen..
33018-A: MALI, ANCO - URU of de weg naar onafhankelijkheid (Kongo)
22465: MALIER, YVES - High performance concrete. From material tot structure
31136: MALINA, J.B. - Orbis Catholicus. Bilder Gläubiger Menschen Und Geheiligter Formen.
29665: MALLARMÉ, STÉPHANE - Poésies
29010: MALLEFILLE, JEAN FÉLICIEN - Liefdesavonturen van Don Juan
29666: MALLET-JORIS, FRANÇOISE - Dickie Roy
4206: MALLET-JORIS FRANÇOISE - Het Huis der Leugens
4606: MALLET-JORIS FRANÇOISE - Onderaards spel
26084: MALONE, TED (EDITED BY) - The Pocket Book of Popular Verse
31127: MALONE, ROBERT - The Robot Book
29856: MALOT, HECTOR - "Romain Kalbris; edition simplifiée et annotée par J.-A. Dijkshoorn"
22580: MALOT, HECTOR - Alleen op de wereld (Sans famille)
24563: MALOT, HECTOR - Alleen op de wereld
29644: MALRAUX, ANDRÉ - Het menselijk tekort
17490: MALRAUX, ANDRÉ - Les Conquérants
2981: MALRAUX ANDRÉ - Antimémoires Tome I
31372: MALRAUX, ANDRÉ - L'espoir (Roman)
31370: MALSEN, H. VAN - "Alexander Frederik de Savornin Lohman; Ontwikkelingsgang van zijn denken en handelen"
13169: MAN, HERMAN DE - Aart Luteyn de andere
32638: MAN, HERMAN DE - Het wassende water
32561: MAN, HERMAN DE - De barre winter van negentig (1ste druk)
6293: DE MAN YVONNE - Dag faun. Pompeii en zijn schoonheid als uiting van levenskunst
11064: MAN, HERMAN DE - De kleine wereld
20680: MAN, HERMAN DE - Het wassende water
21119: MAN, HERMAN DE - De barre winter van negentig
16042: MAN, HERMAN DE - Rijshout en rozen
1412: DE MAN HERMAN - Maria en haar timmerman
23718: MAN, HERMAN DE - Aart Luteyn de andere/ Rijnvaart
15656: MAN, HERMAN DE - De barre winter van negentig
17659: MAN, HERMAN DE - Maria en haar timmerman
30786: MAN, JOHN, CHRIS SCHÜLLER, GEOFFREY ROY, NIGEL RODGERS - "Atlas voor de wereldreiziger; ontdek de mooiste plekken op aarde"
15213: MAN, HERMAN DE - Scheepswerf De Kroonprinces
11740: MAN, HERMAN DE - De barre winter van negentig
15734: MAN, HERMAN DE - Het wassende water
13903: MAN, HERMAN DE - Maria en haar timmerman
11967: MAN, HERMAN DE - Scheepswerf de Kroonprinces
31615: MAN, HERMAN DE - Het wassende water
10860: MAN, HERMAN DE - Een stoombootje in den mist
11529: MANCHESTER, WILLIAM - De glorie en de droom, De verenigde Staten van 1932 tot 1972
10937: MANDAVA, BHARGAVI C. - De geheimen van de zee
19006: MANDELA, WINNIE - Een stukje van mijn ziel
22227: MANDELA, WINNIE - Een stuk van mijn ziel
20531: MANDERE, H.CH.G.J. VAN DER - De Unie van Utrecht
21985: MANDIARGUES, ANDRÉ PIEYRE DE - De dood in Barcelona
20945: MANDIARGUES, ANDRÉ PIEYRE DE - De dood in Barcelona
23269: MANDRY, KATHY EN TOTO, JOE (TEKENINGEN) - De kat en de muis en de muis en de kat
27000: MANDRYCXS, A., H. DE CAT, W. WILLEMS E.A. - PRISMA. Tweemaandelijksch Kultureel Tijdschrift der Vlaamsche Jongeren, Jrg.1, nr.II, maart-april 1935
31821: MANICKA, RANI - De Rijstmoeder. Een dramatische familiegeschiedenis over vier generaties die zich afspeelt in Maleisië.
30910: MANKELL, HENNING - Honden van Riga
29654: MANKELL, HENNING - Kennedy's brein
15838: MANKOWITZ, WOLF - Het geitje
29357: MANKOWITZ, WOLF - Dickens of London.
30203: MANKOWITZ, WOLF - Het geitje
15701: MANLEY-TUCKER, AUDRIE - Een vrouw wordt volwassen
5419: MANN THOMAS - Tonio Kröger
8292: MANN THOMAS - Koninklijke Hoogheid
11906: MANN, THOMAS - Koninklijke hoogheid
19034: MANN, THOMAS, HERMANN HESSE, HEINRICH MANN, STEFAN ZWEIG, ARNOLD ULISS, FRANZ WERFEL, ALFONS PAQUET - Ewige Gegenwart. Zwölf Erzählungen
13218: MANN, THOMAS - Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull
24140: MANN, THOMAS - Lotte in Weimar (Roman)
23094: MANN, HEINRICH - Professor Unrat oder das Ende eines Tyrannen
31230: MANN, WILLIAM - James Galway's Music in Time
11780: MANN, THOMAS - Novellen
27553: MANN, ERIKA - Het laatste jaar van Thomas Mann
29565: MANN, KLAUS - Het getraliede venster. Novelle over de dood van Ludwig II Koning van Beieren
26992: MANN, HEINRICH - Die Göttinnen oder die drei Romane der Herzogin von Assy: Diana-Minerva-Venus
22162: MANNING, A.F. - Zestig jaar KRO. Uit de geschiedenis van een omroep
16481: MANSELL, JILL - Niet storen!
11924: MANSFIELD, KATHERINE - Het tuinfeest
33038-T: MANSFIELD, KATHERINE - Het tuinfeest
32855-T: MANSFIELD, KATHERINE - Verrukking en andere verhalen
30761: MANSUELLI, G.A. - Kunst van Europa: Etrurië en het vroege Rome
29837: MANVELL, ROGER, HEINRICH FRAENKEL - Göring - Kopstokken uit de Tweede Wereldoorlog
9016: MARAIN ELISABETH - Kameraad President
1872: MARAIN ELISABETH - Uitgestelde thuiskomst
12297: MARAN, TIM (SAMENSTELLING) - Schaduwen bij een beddekaars, liefdesverhalen aller volkeren en tijden
21818: MARANG, DR. G.P. - Naar Rome. Door het reisgebied van de apostel Paulus
25947: MARCEL, GABRIEL - Ein Mann Gottes. Schauspiel in vier Akten
25315: MARCEL, LUC-ANDRÉ - Tudor Arghezi. Choix de textes, bibliographie, portraits, facsimilés
6267: MARCHETTI VICTOR,MARKS JOHN - De CIA en de spionagecultus
27313: MARGADANT, S.W.F. - "Twintigduizend citaten; samenvatting van de beste korte en pittige gezegden van grote denkers en schrijvers"
5344: MARGOLIN PHILLIP - Rookgordijn
31631: MARGOLIS, CHAR - "Char, het medium; Met Victoria St. George. Vragen van de aarde; antwoorden uit de hemel."
873: MARIËN L - Op zoek naar Tindemans
32377: MARIJNISSEN, JAN, E.A. - Hier is de SP. Kijk en luister.
874: MARIJNISSEN R.H. - De duiven van Dubrovnik
32977-A: MARIJNISSEN, JAN - Nieuw optimisme
13196: MARIJNISSEN, JAN - samenleven kan je niet alleen
21066: MARINUS, ROB - Mandrillenfarm/ De grondlegging van de eerste Hollandse Vellsconcervenmij. in chili
11566: MARIUS, G.H. - Rembrandt Harmensz. van Rijn – Uit het leven van een groot kunstenaar, een boek voor jong Holland
3231: MARIVAUX - Théâtre complet.Préface de Jacques Scherer.Présentation et notes de Bernard Dort.
16034: MARJA, A. - Tussen de gemaskerden. Ver- en Onbe-scheidenheden meest op letterkundig gebied
17954: MARJA, A. - Schuchter en iets luider. Essays en kritische aantekeningen
17953: MARJA, A. - Poëzieproeven. Over dichters, gedichten, beweegredenen, resultaten
27588: MARKS, TRACY - The Astrology of Self-Discovery. An In-Depth Exploration of the Potentials Revealed in Your Birth Chart.
9041: MARKUSSON ANDREAS - Tore de visscherszoon
7605: MARLOWE STEPHEN - Losprijs: landverraad
25917: MARLOWE, DEREK - Een dandy op drijfzand (Orig. A Dandy in Aspic)
33110-A: MARRES, RENÉ - "Frederik Weinreb; Verzetsman en groot schrijver"
32801-A: MARRES, RENÉ - Frederik Weinreb, verzetsman en groot schrijver
32979-A: MARRES, RENÉ - "Vermoord en verbannen; De aanvallen op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali en hun verdediging van westerse waarden"
30506: MARRIS, PETER AND MARTIN REIN - Dilemmas of Social Reform: Poverty and Community Action in the United States
3865: MARROU H.-I. - De la connaissance historique.
20893: MARRYAT, KAPITEIN - Jack Rustig
28127: MARSÉ, JUAN - De staart van de hagedis
5202: MARSHALL JAMES VANCE - De vuurdoop / Schemer over het Paradijs
30581: MARSHALL, MICHAEL - De Stromannen
15307: MARSHALL, JAMES VANCE - De vuurdoop
31161: MARSHALL, JOHN - "Het Groot Guinness Treinenboek; records-feiten-cijfers"
12024: MARSMAN, H. - De dood van Angèle Degroux
21249: MARSMAN, H. - Zelfportret van J.F. wn ander proza
6529: MARSMAN H. - Zelfportret van J.F. en ander proza
30212: MARSMAN, H. - De dood van Angèle Degroux
24556: MARSMAN, H. EN SIMON VWESTDIJK - Heden ik, morgen gij. Aangevuld met been reeks van brieven met betrekking tot het ontstaan van deze roman
30211: MARSMAN, H. - Zelfportret van J.F. en ander proza
15207: MARSMAN, H. - De dood van Angèle Degroux
13464: MARSMAN, H. - De dood van Angèle Degroux
28131: MARSMAN, H. - Verzamelde gedichten
6069: MARTENS BART - Europa voorbij Oost en West. Met een voorwoord van Helmut Kohl
30080: MARTENS, ROB EN LIEUWE WESTRA - Aanzien van de oude visserij ...met de beste groeten van...
12814: MARTENS, HEDDA - Sjibbolet en andere verhalen
27898: MARTENS, W.P. - De Katharen. Opkomst en ondergang van een vredelievende ketterse sekte
31663: MARTIN, JUDY - Airbrushing. De complete handleiding voor materialen en technieken
31374: MARTIN, PROF.DR.W. - "De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw, in het algemeen, in hare opkomst, in hare bloeitijd en nabloei; 2 delen (compleet)"
16516: MARTIN, E. EN JACK - Rooie oortjes
30417: MARTIN, GEORGE R.R. - "Game of Thrones; Book 2 of a Song of Ice and Fire: A Clash of Kings"
30412: MARTIN, GEORGE R.R. - "A Game of Thrones; Book 1 of a Song of Ice and Fire"
7152: MARTINI STEVE - De advocaat
29770: MARTORELL, JOANOT EN MARTI JOAN DE GALBA - Tirant lo Blanc (Ned. Vertaling)
17334: MARUYA, SAIICHI - Singular Rebellion. A novel
10053: MARWITZ ROLAND - Ontkiemend zaad
27349: MARX, KARL - Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte
29851: MARX, KARL - De burgeroorlog in Frankrijk
29850: MARXVELDT, JAN VAN - De zware beproeving van Jantje Vos. Verhalen.
31803: MASDORP, D. - De nieuwe naam
31826: MASDORP, D. - Frits Verster en zijn vrienden in Patria en op Celebes
28021: MASEFIELD, JOHN - Klipperschepen jagen naar Londen
5642: MASEFIELD JOHN - Klipperschepen jagen naar Londen
33119-A: MASER, WERNER - "Hitlers Mein Kampf; Geschiedenis - Fragmenten - Commentaren"
32381: MASON, A.E.W. - De vier veren
23620: MASON, A.E.W. - The Four Corners of the World
18855: MASON, A.E.W. - De vier veren
25681: MASSART, KANUNNIK H. - De mooie geschiedenis van Beauraing. Naverteld aan de Kleinen... en aan de Groten.
20206: MASSIP, RENÉE - Leven van leugen (Les Déesses)
29394: MASSON, JEFFREY M. - Traumatische ervaring of fantasie. Freuds rampzalige herziening van de verleidingstheorie
29852: MAST, JAN VAN DER - Films, vaders & neuzen
20895: MASTERS, JOHN - Schimmen sluipen door de nacht
30789: MATANLE, IVOR - Gedenkboek van de Tweede Wereldoorlog. Met een voorwoord van Viscount Montgomery, Manfred Rommel en John S.D. Eisenhower.
18962: MATERS, JOHN - Het idee voor een tentoonstelling (wooden hearts)
29671: MATHAUSER, ZDENEK - Die Kunst der Poesie. Stufen die zur Oktober-Dichtung Hinführten
17404: MATHESON, RICHARD - Helden rond Bastogne
22544: MATHIJSEN, MARITA - "De brieven van de Schoolmeester. Documentair-kritische uitgave. Deel 1. Brieven en documenten; Deel 2. toelichtingen"
31160: MATHIJSEN, MARITA - "Verliefd op het verleden; Ontboezemingen van een letterkundige"
15997: MATHUSIUS, MARIE-SOPHIE - De partner
32048: MATSER, BURGEMEESTER (VOORWOORD) - "Arnhem; herinnering aan uw bezoek"
15021: MATSIER, NOCOLAAS - Dicht bij huis
2464: MATTHEWS RONALD - Mon ami Graham Greene
32401: MATTHIESSEN, PETER - Spelend in de velden des Heren
3568: MATTHIJS MARCEL - Filomeentje
3444: MATTHIJS MARCEL - De kleine pardon
4800: MATTHIJS MARCEL - Doppen
5822: MATTHIJS MARCEL - De ruitentikker
8254: MATTHIJS MARCEL - De gouden vogel.
8746: MATTHIJS MARCEL - De ruitentikker
9629: MATTHIJS MARCEL - Doppen
2634: MATTHIJS MARCEL - De kleine pardon
1706: MATTHIJS MARCEL - Wie kan dat begrijpen...?
1486: MATTHIJS MARCEL - De gouden vogel.
12070: MATTHIJS, MARCEL - De gouden vogel
25743: MATTIA, VINCENZO DI - De biechtvaders (orig. I Confessori)
6765: MATTINGLY GARRETT - De Armada. Zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten
31241: MATTINGLY GARRETT - "De Armada; zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten"
16813: MATTSSON, GUNNAR - Mijn prinses
30025: MATVEYEV, VLADIMIR - The Hermitage, Selected Treasures from a Great Museum
19098: MAUGHAM, W. SOMERSET - Then & Now
5350: MAUGHAM WILLIAM SOMERSET - Vreemdeling in Parijs
7188: MAUGHAM WILLIAM SOMERSET - Op het scherp van de snede
8986: MAUGHAM WILLIAM SOMERSET - Op het scherp van de snede
10534: MAUGHAM WILLIAM SOMERSET - Op het scherp van de snede
20027: MAUGHAM, W. SOMERSET - Theater. De roman van een actrice
32514: MAUGHAM, R.C.F. - "Jersey under the Jackboot; A first-hand Account of the Island's ordeal in the grip of Nazi Occupation"
13898: MAUGHAM, W. SOMERSET - Verhalen
25284: MAUGHAM, W. SOMERSET - Vreemdeling in Parijs (Orig. Christmas Holiday)
21407: MAUGHAM, W. SOMERSET - Theater. De roman van een actrice
22223: MAUGHAM, W. SOMERSET - Theater. De roman van een actrice
886: MAUGHAM WILLIAM SOMERSET - Julia, de roman van een actrice (or. Theatre)
887: MAUGHAM WILLIAM SOMERSET - Julia, de roman van een actrice (or.Theatre)
889: MAUGHAM WILLIAM SOMERSET - Julia, de roman van een actrice (or.Theatre)
12864: MAUGHAM, W. SOMERSET - Toen en Nu
26256: MAUPASSANT, GUY DE - Bel-Ami
32150: MAUPASSANT, GUY DE - Het rendez-vous en andere verhalen
30982: MAUPASSANT, GUY DE - 33 beroemde verhalen
1922: MAUPASSANT, DE GUY - Yvette (Vertaald door Adriaan Morriën)
29661: MAUPASSANT, GUY DE, THEODOR FONTANE, H.C. ANDERSEN, CHARLES DICKENS, LEV TOLSTOJ, THEODOR STORM, WALTER BENJAMIN, FRÉDÉRIC MISTRAL, F. DOSTOJEVSKI E.A. - De mooiste kerstvertellingen uit alle landen van onder anderen Guy de Maupassant, Theodor Fontane, Hans Christiaan Andersen, Lev Tolstoj en Charles Dickens
5775: MAUPASSANT, DE GUY - Fantastische verhalen
6403: MAUPASSANT, DE GUY - Le Horla
6404: MAUPASSANT, DE GUY - Notre coeur
7762: MAUPASSANT, DE GUY - Mannen. Een keur der beste verhalen
8897: MAUPASSANT, DE GUY - Vrouwen. Een keur der beste verhalen
29424: MAUPASSANT, GUY DE - Pierre en Jean
10250: MAUPASSANT, DE GUY - Boulevard en campagne
29336: MAUPASSANT, GUY DE - Sterk als de dood
20568: MAUPASSANT, GUY DE - Liefdesverhalen
21899: MAUPASSANT, GUY DE - Kapsels en kuiven. Een bundel meesterlijke vertellingen
10782: MAUPASSANT, GUY - Rokken en broeken
32625: MAUPASSANT, DE GUY - Vrouwen. Een keur der beste verhalen
24765: MAUPASSANT, GUY DE - Sterk als de dood
18515: MAUPASSANT, GUY DE - Bel ami. De vrouwenverleider
15796: MAUPASSANT, GUY DE - Fantastische verhalen
2789: MAUPASSANT, DE GUY,DAUDET ALPHONSE - La Lecture, magazine littéraire bi-mensuel, Tome V, nos 25-30- 10 juillet à 25 septembre 1888.
23786: MAUPASSANT, GUY DE - De badplaats Mont-Oriol
1454: MAUPASSANT, DE GUY - Het leven van een vrouw (or. Une vie)
20572: MAUPASSANT, GUY DE - Sterk als de dood
22387: MAUPASSANT, GUY DE - 33 beroemde verhalen
31273: MAUPASSANT, GUY DE - Sur l'Eau, Blanc et Blue, Livre de Bord
14920: MAUPASSANT, GUY DE - Bel-ami
16192: MAUPASSANT, GUY DE - Yvette
21025: MAUPASSANT, GUY DE - Sterk als de dood
21732: MAUPASSANT, GUY DE - Yvette
12617: MAUPASSANT, POE, NELSON BOND, JOHN COLLIER E.A. - Beroemde fantastische verhalen
32149: MAUPASSANT, GUY DE, JEAN BAPTISTE LOUVET DE COUVRAY, ROLAND DORGOLÈS, LUCIEN BAROT - "Parisien; Verhalen over de man die de broeder, de zoon, de vriend, de echtgenoot, de minnaar is van de vrouwelijkste aller vrouwen, De Parisienne."
18881: MAUPASSANT, GUY DE - Bel-ami
4365: MAURIAC FRANÇOIS - Thérèse Desqueyroux
892: MAURIAC FRANÇOIS,DUINKERKEN,VAN ANTON - Vlees en bloed, De Betere kringen, Het levende brood.
1630: MAURIAC FRANÇOIS - Thérèse Desqueyroux
32141: MAURIAC, FRANÇOIS - Steekspel. een novelle met zes illustraties van Olivier Picard
11697: MAURIAC, FRANÇOIS - De loop van het lot (Destins)
5832: DU MAURIER DAPHNE - Rebecca (Vertaald door Dr.J.M.C. van Dietsch)
6338: DU MAURIER DAPHNE - De vlucht van de valk
7881: DU MAURIER DAPHNE - De vlucht van de valk
29965: MAURIER, DAPHNE DU - Janet
20993: MAURIER, DAPHNE DU - Lady Dona
15698: MAURIER, DAPHNE DU - Lady Dona
32153: MAURIER, DAPHNE DU - Generaal des konings
24761: MAURIER, DAPHNE DU - De vlucht van de valk
18717: MAURIER, DAPHNE DU - Mary Anne
16810: MAURIER, DAPHNE DU - De kopermijn. De geschiedenis der familie Brodrick
17178: MAURIER, DAPHNE DU - Het huis aan het strand
3440: MAURIK, VAN JUSTUS - Van allerlei slag. Novellen en schetsen
4573: MAURIK, VAN JUSTUS - Uit één pen. Novellen en schetsen
31227: MAURIK, JUSTUS VAN - Het Amsterdam van Justus van Maurik
5440: MAURIK, VAN JUSTUS - Verspreide Novellen
5439: MAURIK, VAN JUSTUS - Met z'n achten. Novellen en schetsen
5438: MAURIK, VAN JUSTUS - Uit het volk. Amsterdamsche Novellen
32634: MAURIK, JUSTUS VAN - Uit het volk. Amsterdamsche Novellen
12330: MAURIK, JUSTUS VAN - Het Amsterdam van Justus van Maurik
11435: MAURIK, JUSTUS VAN - Papieren kinderen
21966: MAURIK, JUSTUS VAN - Burgerluitjes. Novellen en schetsen
10232: MAURIK, VAN JUSTUS - Drie verhalen (Een vriendendienst - Een journalistenstreek - Tijs de Jolleman)
21495: MAURIK, JUSTUS VAN - Indrukken van een Tòtòk
15762: MAURIK, JUSTUS VAN - Papieren kinderen. Novellen en schetsen
14673: MAURIK JR., JUSTUS VAN - Van allerlei slag. Novellen en schetsen
14674: MAURIK JR., JUSTUS VAN - Uit één pen. Novellen en schetsen
3445: MAUROIS ANDRÉ - Mémoires I
28706: MAUROIS, ANDRÉ - Histoire d'Angleterre
3985: MAUROIS ANDRÉ - Histoire de l'Allemagne
3984: MAUROIS ANDRÉ - Histoire de la France
24872: MAUROIS, ANDRÉ (= EMILE HERZOG) - De erfenis van Koningin Victoria. Eduard VII en zijn tijd
24909: MAUROIS, ANDRÉ - Benjamin Disraëli
25295: MAUROIS, ANDRÉ - Hommage à André Maurois par François Mauriac (tome 1 des oeuvres d'André Maurois)-
32836-T: MAUROIS, AYMÉ, RAYMOND MARY, CARRIÈRE, DUVOULDY, ARLAND, SCHLUMBERGER, KATCHA, TINIER, ROUSSELOT - Moderne Franse verhalen
23107: MAUROIS, ANDRÉ, BOISDEFFRE, PIERRE DE, BERGONZI, BERNARD E.A. - Historia Magazine. No. 111: Marcel Proust: le nouveau roman
15399: MAUROIS, ANDRÉ - Lodewijk XIV. De zonnekoning en zijn hof te Versailles
3982: MAUROIS ANDRÉ - Histoire des Etats-Unis
3983: MAUROIS ANDRÉ - Histoire de L'Angleterre
18458: MAWSON, ROBERT - Lazarus kind
6049: MAXIMILIANUS, O.F.M. CAP. P.DR.,VONDEL,VAN DEN JOOST - Vondelstudies
14083: MAXIMOW, WLADIMIR - In quarantaine
8222: MAXIMOW WLADIMIR - Afscheid van het niets
14175: MAXIMOW, WLADIMIR - Afscheid van het niets
10667: MAXTED ANNA - Vallen en opstaan
12181: MAY, LIZZY SARA - Het dubbelspoor
22589: MAY, KARL - Het geheim van de witte bison: 1. De zoon van den berenjager/ 2. De geest van den Llano Estacado
29854: MAY, HERBERT G. EDITED BY..., WITH THE ASSISTANCE OF R.W. HAMILTON AND G.N.S. HUNT. - Oxford Bible Atlas
19695: MAY, LIZZY SARA - Tijd voor magnetisch vuur. Gedichten.
27169: MAY, KARL - De bandiet der Albaanse bergen
24235: MAYER, K.A. EN OTT. L. - Havenstad in de frontlijn. De geschiedenis van Rotterdam in de oorlogsjaren.
25159: MAYER, WAHRMUT - Sei mir gegrüßt mein Sauerkraut. Gedichte und Lieder vom Essen und Trinken mit 12 Radierungen.
29836: MAYER, RUDOLF/JOSEPH REUSS - Dodezeerollen en Bijbel
29102: MAYESD, FRANCES - Een huis in Toscane
30367: MAZEL, JEAN - De Feniciërs, beschaving en expansie
20036: MAZURE, GEORGE - n portie fritten. Een abc ovewr tweetalig België
28909: MCBAIN, ED - Downtown
28785: MCCALL SMITH, ALEXANDER - The No.1 Ladies' Detective Agency
13283: MCCILLOUGH, COLLEEN - De doornvogels
29701: MCCLINTOCK, CYNTHIA - Peasant Cooperatives and Political Change in Peru
20541: MCCORD, MARGARET - Zingen voor koningin Victoria. Het leven van Katie Makanya
26602: MCCULLOUGH, COLLEEN - De doornvogels
19666: MCDONALD, J.W. - Antique furniture
32038: MCEVEDY, COLIN - The Penguin Atlas of Modern History (to 1815)
32040: MCEVEDY, COLIN - The Penguin Atlas of North American History to 1870
32037: MCEVEDY, COLIN - The Penguin Atlas of Ancient History
30570: MCFADDEN, CHRISTINE, MARK WILLIAMS (FOTOGRAFIE) - "Mixen, mengen, malen; Alle kookgerei op een rij."
31229: MCFARLAND, DENNIS - De muziekkamer (Roman)
28290: MCGLASHAN, A.M. / C,J, REEVE - Sigmund Freud. Grondlegger der psychoanalyse
30169: MCGREGOR, ELIZABETH - Het meisje in de groene spiegel
31234: MCGRINDLE, JOSEPH F. (EDITOR) - Behind the Scenes: Theatre and Film Interviews from The Transatlantic Review
21596: MCINERNEY, JAY - Philomena
19029: MCINNERNEY, JAY - Philomena
10524: MCKNIGHT JOHN P. - The Papacy: a new appraisal
11466: MCLEAY, ALISON - De wereld van de Onedin Line
21246: MCMAHON, THOMAS - U spreekt met Klein Egypte (Loving Little Egypt)
17675: MCNAB, ANDY - Dag van bevrijding
17672: MCNAB, ANDY - Crisis four
26763: MCPHEE, MARTHA - Verrukkelijke leugens - roman
21595: MCPHEE, MARTHA - Anaconda
16556: MCWILLIAM, CANDIDA - Omstreden land
21350: MEAD, MARGARET - Seksualiteit en temperament
24175: MEAD, MARGARET - Man en vrouw. Een studie over de sexen in een veranderende wereld
10683: MEAD MARGARET - Man en vrouw. Een studie over de sexen in een veranderende wereld
23965: MEASHAM, TERRY - The Moderns 1945-1975. 104 Reproductions Selected & Introduced By Terry Measham
25091: MEDEMA, DRS.GEERT - 1000 jaar kerkgeschiedenis in de provincie Utrecht. Studenten onderzoeken religieus erfgoed.
21318: MEER, F. VAN DER - Zeven ware legenden
7049: MEER DE WALCHEREN, VAN DER PIETER - Menschen en God. Eerste deel 1911 - 1929
7047: MEER DE WALCHEREN, VAN DER PIETER,JANSSEN EM.,MULS JOZEF,BAEKELMANS LODE,HEMELDONCK,VAN E.,DEBROEY STEVEN,NUYENS P.J.A.,ET ALII - Pieter van der Meer de Walcheren en Vlaanderen
32996: MEER, TED VAN DER (RED.) - "New Balls Please, Nr. 1; Tijdschrift voor tennisliefhebbers"
30314: MEER, TED VAN DER (RED.) - "New Balls Please, Nr. 2; Tijdschrift voor tennisliefhebbers"
22343: MEER, AMEENA - Bombay Taljie
22434: MEER, VONNE VAN DER - Het limonadegevoel & andere verhalen
32395: MEER DE WALCHEREN, PETER VAN DER - "Mijn dagboek 1907-1911; Met een nieuwe inleiding van de schrijver"
21391: MEERBEKE, KAREL EILLEM VAN - Ik zal het zijn... Historische roman om Willem van Oranje
3480: MEERDERE AUTEURS - De Singel 91/92 - Seizoenpocket
3794: MEERDERE AUTEURS - BUBI 1999. Boek uit, boek in, wegwijs in de Vlaamse jeugdliteratuur. De jeugdboeken van 1998, Nuttige adressen, De mening van kinderen
5736: MEERDERE AUTEURS - In den hof van Eros. Verhalen, brieven en overpeinzingen, verzameld en ingeleid door Victor E. van Vriesland, verlucht met 42 illustraties
7530: MEERDERE AUTEURS - De liefde zingt in verzen. Bijeengebracht door Halbo C. Kool en C.J.Kelk
8579: MEERDERE AUTEURS - Histoire de la Belgique contemporaine 1914-1970
9398: MEERDERE AUTEURS ,GEZELLE GUIDO - Guido Gezelle herdacht
9920: MEERDERE AUTEURS - Charles van Hulthem 1764-1832
10395: MEERDERE AUTEURS - De muze kent een Babel. Poëzie ut alle werelddelen in vertaling
10383: MEERDERE AUTEURS - Eeuwfeest van het Willemsfonds 1851-1951
10018: MEERDERE AUTEURS - Maria in de Nederlandsche Poëzie
10076: MEERDERE AUTEURS - Pol Akkermans' portret door vrienden
25909: MEERDERE AUTEURS - 47ste IJzerbedevaart 30 juni 1974
25910: MEERDERE AUTEURS - XXXIIIe IJzerbedevaart 21 augustus 1960 (Kaaskerke Diksmuide)
7694: MEERDERE AUTEURS - Vlaams-Ekonomische Vraagstukken. Referaten gehouden voor het A.V.O.H.V. Akademisch Jaar 1955-56
4447: MEERDERE AUTEURS - Gedenkboek 1865-1965 van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas van België
6048: MEERDERE AUTEURS ,GEZELLE GUIDO - De priester Guido Gezelle en het Engels klooster
9381: MEERDERE AUTEURS ,TEIRLINCK HERMAN,ET ALII - Jef Van Hoof. Een bundel studies en schetsen verzameld naar aanleiding van zijn aanstaande vijf en zestigste verjaardag op 8 mei 1951
1541: MEERSCH,VAN DER MAXENCE - Staking (or. Quand les sirènes se taisent)
17606: MEERSTENS, P.J., AD DEN BESTEN, E.A. - Zijn akker is de taal.
10370: MEERT HUGO - Open doek. Honderd jaar Koninklijke Vlaamse Schouwburg
13221: MEESTER, JOHAN DE - Allerlei mensen
18783: MEESTER, J. - Verslag van een dictatuur. Twee jaar leven onder de Griekse junta
2396: MEESTERS DAAN - De desem en het brood
31237: MEEUSE, AIK, GERARD MAAS, EVERT WERKMAN, E.A. - "Je was er niet bij; Amsterdam: onderdrukking en bevrijding 1940-1945."
30466: MEEUWESSE, PROF.DR. KAREL - Martinus Nijhoff en de kerkelijke traditie. De symboliek van Des Heilands tuin, een pinksterspel
18150: MEEUWSE, PIET (RED.) - Raster 103. Kijken. Driemaandelijkse uitgave
31232: MEICHE, ALFRED - "Sagenbuch der Sächsischen Schweiz und ihrer Randgebiete; Vollständige, kommentierte Ausgabe"
21485: MEIJER, WILLEM L. - Kunst en revolutie
32727-T: MEIJER, DR. JAAP - "Isaac Da Costa's weg naar het christendom; Bijdrage tot de geschiedenis der Joodsche problematiek in Nederland"
31385: MEIJER, DR. JAAP - "Waar wij ballingen zijn; Essays over joodse letterkundigen in Nederland."
25504: MEIJER, JAAP (SAMENSTELL.) - Lieve ouders. Brieven van beroemde Nederlandse kinderen
31243: MEIJER, HENDRIK, ARNOLD - "De Boekanier; met inleiding en aantekeningen door Dr. W. Drop"
17901: MEIJER, CAS EN HANS WENSVEEN - PR. De manager & Public Relations
31596: MEIJER, ISCHA - Een jongetje dat alles goed zou maken
23483: MEIJER, ANDRÉ, VELDE, PETER VAN DE, E.A. - Algemeen Maconniek Tijdschrift (AMT). Orgaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. 45e Jg, nr 7/8, juli/aug 1991
29508: MEIJER, ISCHA - De dikke man voor altijd
13098: MEIJER, REINDER P. - Literature of the low countries
27720: MEIJER, JAN, KAREL VAN HET REVE, H.G. SCHROGT, CHARLES B. TIMMER - Over Toergenjew
12918: MEIJNEN, NANDA, JAAP VOERMAN, PETRA WAAIJER (SAMENSTELLING) - Bon Voyage en France, verhalen over Frankrijk
31597: MEIJSING, DOESCHKA - De kat achterna
28848: MEIJSING, DOESCHKA - Over de liefde
29555: MEIJSING, DOESCHKA - Over de liefde
15420: MEIJSING, GEERTEN - Veranderlijk en wisselvallig (Vijf variaties)
11249: MEIJSING, GEERTEN - Veranderlijk en wisselvallig
28702: MEIJSINK, GEERTEN - Veranderlijk en wisselvallig (Vijf variaties)
25212: MEININGER, J.V. - Vertoog over de liefde. Een beschouwing van de liefde met voorbeelden uit de literatuur en de geschiedenis
32667: MEINKEMA, HANNES - Verhalen. Alle verhalen uit: Het wil nog maar niet zomeren, De groene weduwe, De naam van mijn moeder
4956: MEINKEMA HANNES - De naam van mijn moeder
9049: MEINKEMA HANNES - De maaneter
20892: MEINKEMA, HANNES - De naam van mijn moeder/ Lisbeth/ Der Name meiner Mutter/ My mother's name/ Kramer's specimen-woordenboek Nederlands, Frans, Duits, Engels
23918: MEINKEMA, HANNES - De maaneter
17770: MEINKEMA, HANNES - Het binnenste ei
31620: MEINKEMA, HANNES - En dan is er koffie
14997: MEINKEMA, HANNES - De groene weduwe
19639: MEINKEMA, HANNES - De driehoekige reis
14093: MEINKEMA, HANNES - Verhalen. Alle verhalen uit Het wil nog maar niet zomeren, De groene weduwe, De naam van mijn moeder
12247: "MEL;KMAN, J. (SAMENSTELLING)" - Meesters der Hebreeuwse vertelkunst
31158: MELCHERT, RULO - Ein Tag in Dichters Leben. Miniaturen zur deutschen Literatur.
31448: MELCHINGER, S. - "Drama & toneel; van Shaw tot Brecht"
31437: MELCHIOR, DR.A. - "Schoonheid en Bijgeloof in Oost-Afrika; Geschreven en getekende reisindrukken."
31436: MELCHIOR, DR.A. - "Schoonheid en Bijgeloof in Oost-Afrika; Geschreven en getekende reisindrukken."
31394: MELCHIOR, DR.A. - "De eerste walvisvaart van de ""Willem Barendsz"""
9064: MELIS HUBERT - Koning Hagen. Treurspel in vijf bedrijven
31174: MELLES, J. - Ministers aan de Maas. Geschiedenis van de Rotterdamse pensionarissen met een inleiding over het stedelijk pensionariaat 1508-1795
24372: MELLINK, DR.A. - Het Europese socialisme van de negentiende eeuw, Friedrich Engels.
30633: MELLINK, A.F., G.J. HARMSEN, W.F. WERTHEIM, R. REZSOHAZY, M.J. YUTSIS, A.J. RASKER - Revolutie en contrarevolutie. Voordrachten gehouden voor het verbond van wetenschappelijke onderzoekers in het voorjaar van 1968
15300: MELTZER, BRAD - De 10de rechter
14901: MELVILLE, HERMAN - Billy Budd. Voormarsgast
6513: MELVILLE HERMAN - Redburn (Vertaald door Richard Bouwman)
14794: MELVILLE, HERMAN - Billy Budd
32290: MEMBRECHT, STEVEN - De sektariers en de witte vlek
24584: MEMBRECHT, STEVEN - De eerstelingen
29523: MEMBRECHT, STEVEN - De Ruime Gevangenis. Zeven novellen.
25181: MENCIUS - Waarom majesteit spreekt u steeds van nut en voordeel?'
31386: MENDELS, JOSEPHA - Heimwee naar Haarlem
13049: MENDELS, JOSEPHA - Alle verhalen
12376: MENDELS, JOSEPHA - Joelika en andere verhalen
21253: MENDES, JOOST - Herinnering aan een stad. Uit Het geslacht der Santeljano's
23798: MENKVELD, ERIK (RED.) - Tirade 400, 2003 nr 3-4
16540: MENKVELD, ERIK (SAMENSTELLING) - Honderd jaar Nobelprijspoëzie
22474: MENKVELD, ERIK (SAMENSTELLING) - De beste Nobelprijspoëzie
22476: MENKVELD, ERIK (SAMENSTELLING) - De beste Nobelprijspoëzie
20402: MENOTTI, GIAN-CARLO - Amahl en de drie koningen
26830: MENS, JAN - Griet Manshande (duitstalig/Deutsch)
32666: MENS, JAN (TEKST), ARIELLI (FOTO'S) - Oude Raadhuizen
32919-T: MENS, JAN - Goud onder golven
10693: MENS, JAN - Lampions der Liefde
32930-T: MENS, JAN - Mensen zonder geld
15999: MENS, JAN - Mensen zonder geld
30641: MENS, JAN - "De Kleine Waarheid; trilogie waarin opgenomen: Marleen, Het Heldere Uur, Het Klein Verschil."
32263: MENS, JAN - "Griet Manshande; Trilogie: De Gouden Reael; De Blinde Weerelt; Het Goede Inzicht."
1655: MENS JAN - Lampions der liefde zijnde enige spannende fragmenten uit het geheime dagboek van Maria Petronella Goudentor
11205: MENS, JAN (OPNIEUW VERTELD) - Gullivers reizen, naar Lilliput en Brobdingnac
28829: MENS, JAN - De kleine waarheid. 1 Marleen, 2 Het heldere uur, 3 het kleine verschil
1503: MENS JAN - Lampions der liefde zijnde enige spannende fragmenten uit het geheime dagboek van Maria Petronella Goudentor
1444: MENS JAN - Lampions der liefde - zijnde enige spannende fragmenten uit het geheim dagboek van Maria Petronella Goudentor.
32928-T: MENS, JAN - Goud onder golven
26285: MENS, JAN - "Keuromnibus, bevat Marleen; De Blinde Weerelt; Er wacht een haven."
32929-T: MENS, JAN - De Gouden Reael
11206: MENS, JAN (OPNIEUW VERTELD) - Reinaert de vos
32161: MENS, JAN - "De Kleine Waarheid; trilogie: Marleen, Het heldere uur, Het klein verschil."
10801: MENS, JAN - Omnibus: De Gouden Reael, Koen, De witte vrouw
30066: MENS, JAN (TEKST), ARIELLI (FOTO'S) - Oude Raadhuizen
29805: MEREDITH, BRONWEN - Vogue body and beauty book
8228: MEREJKOWSKI DMITRI - Leonardo
21195: MEREJKOWSKI DMITRI - Leonardo
5476: MERESCHKOWSKIJ DMITRIJS - De veertiende december
27014: MERINGER, DR.RUDOLF - Indogermanische Sprachwissenschaft (Sammlung Göschen), mit 4 Tafeln
31165: MERINO, JOSÉ MARIA - 50 Cuentos y Una Fábula. Obra Breve 1982-1997.
28747: MERINO, OLGA, JAMAL MAHJOUB, ABILIO ESTÉVEZ, MATIAS CANDEIRA DE ANDRÉS - Bedside Stories
27130: MERKS, KARL-WILHELM, DRÉ WOUTERS (REDACTIE) - Verbeelding en discretie, essays over literatuur en moraal
22230: MERRICK, E. - Vorst en vuur
22549: MERWE, JAAP VAN DE - Verzet per Koeplet. Nieuwe rebelse liedjes
31154: MERZ, KONRAD - "Der Mann der Hitler nicht erschossen hat; Erzählungen eines Masseurs. Mit einem Nachwort von Walter Huder"
14244: MES, ULCO, ARMANDO - Armando
30053: MES, ULCO - Sprakeloos, tentoonstellingscatalogus
5260: MESNET MARIE-BEATRICE,GREENE GRAHAM - De trilogie van Graham Greene. Paradox van het Christendom
31442: MESSNER, REINHOLD - "Berge versetzen; Das Credo eines Grenzgängers"
20808: MESSUD, CLAIRE - De kinderen van de keizer (The Emperor's Children)
7653: METALIOUS GEORGE,O'SHEA JUNE - "The Girl from ""Peyton Place"". A Biography of Grace Metalious"
18140: METALIOUS, GRACE - Geen adam in het paradijs (No Adam in Eden)
27279: METS, W. - Bram de zeeman
31399: METZ, MONICA - "Het hart van de stad; Amsterdamse verhalen"
21777: METZELAAR, G.J., H. BRUGMANS, PETER JASPERS, E.V.W. VERCRUIJSSE, L.C. BAAS, H. VAN SANTVOORT, LUCEBERT, HUGO CLAUS, FRITZ, LEIST, LUUD STALLAERT, - Ruimte 10. Driemaandelijks cahier
31438: MEULDIJK, BELINDA - "Beestenweer; Een dieren(dag)verhalenboek"
3842: VAN DER MEULEN-VAN MARCKE T. - Declamatorium der Nederlandse Poëzie
32045: MEULEN, DR.P. VAN DER EN DR. F. VEENSTRA - Literatuurgeschiedenis in teksten en opdrachten, deel II (tot 1880)
15965: MEULEN, AP VAN DER - De erfenis
32044: MEULEN, DR.P. VAN DER EN DR. F. VEENSTRA - Literatuurgeschiedenis in teksten en opdrachten, deel I (tot 1600)
20716: MEULEN, D. VAN DER - Crisis in de wereld van de Islam
32046: MEULEN, DR.P. VAN DER EN DR. F. VEENSTRA - Moderne literatuur in teksten en opdrachten (compleet met afzonderlijk opdrachtenboekje)
31429: MEULENBELT, ANJA - Alba (Roman)
29343: MEULENBELT, ANJA - Feminisme en socialisme, een inleiding
33035-A: MEULENKAMP, WIM - Funeraire cultuur: Utrecht
24178: MEULENKAMP, WIM - Langs historische parken en tuinen. Routes in Nederland en België
31805: MEULENKAMP, WIM - "Verloren land; Drie eeuwen non-conformisme: schrijvende dandies-bouwende monarchen-verdwenen staatjes-follies en erotiek"
30311: MEULENKAMP, WIM - Over de horizon (Verwilderde roman)
32665: MEURS, B. VAN - Kriekende Kriekske - Betuwsche gedichten.
31756: MEURS, B. VAN - Kriekende Kriekske - Betuwsche gedichten.
11307: MEURS, G.N. E.A. - Het papier op de postzegel
20750: MEYENFELDT, M.H. VON - Ontwapening
282: DE MEYER R. & VANDAELE J. - Arbeid zonder grenzen. Werken in noord en zuid
31614: MEYER, C.F. - De Heilige
12959: MEYER, JOSINE W.L. - Multatuli en Tine
22714: MEYERBEER, G. - Les Huguenots. Opera en cinq actes.
32792-A: MEYERS, JAN - Mussert, een politiek leven
15260: MEYERS, F.W.H. - Wordsworth
29271: MEYLES, WIM - De pitbull en de zeven geitjes (Sprookjes)
31395: MEYVIS, LUDO EN WILLY VANDEWALLE - "Japan; Het onvoltooide experiment"
17765: MIALARET, J.H.A. - Handleiding tot de praktijk der perspectief
15423: MICHAELS, SIDNEY - Dylan Thomas
3973: MICHEL-DROIT - Maurois. Kopstukken uit de twintigste eeuw
17863: MICHEL ANGELO - Sonnetten
31157: MICHELANGELO - Sibyllen und Propheten. Illustriert mit 24 farbige Tafeln nach den Fresken in der Sixtinischen Kapelle.
6245: MICHELET - Tableau de la France. Jules Michelet
12262: MICHELET, JULES - Martelaren van Rusland
32202: MICHELIN - Michelin Green Guide Auvergne, Rhône Valley
31763: MICHELL, JOHN, ROBERT J.M. RICKARD - "Wonderwaar, waar gebeurde wonderbaarlijkheden; Regens van kikkers en vissen; bloedende beelden; vreemde verdwijningen; weerwolven; mysterieuze verminkers; spontaan vliegen; spookmuziek; stigma's enz.)"
29807: MICHELS, F.W. EN G.E.K. BRUMMER - Over cartografie. Een vlucht over het terrein van vogelvlucht- en andere kaarten, gewone en ongewone, eendrachtig gevlogen
17638: MICHELS, L.C. - Filologische opstellen Deel II: Stoffen uit de 16e en 17e eeuw
24261: MICHELS, F.W. EN BRUMMER, G.E.K. - Over Cartografie. Een Vlucht over het terrein van vogelvlucht- en andere kaarten, gewone en ongewone. Eendrachtig gevlogen door...
32024: MICHELS, F.W. - Nederland werkt! Is het verhaal van een verkenningstocht langs de brandpunten van het Nederlandse arbeidersleven.
21752: MICHELS, PROF. DR. L.C. - "Filologische opstellen deel IV; Stoffen van verscheiden aard. Registers"
31115: MICHELS, F.W. - Kleine geschiedenis der scheepvaart
30533: MICHELS, F.W., DR.IR. I.S. ZONNEVELD, PROF.IR. P.L. KNOPPERT - "De Biesbosch: Beschrijving Gedenkkaart; Levensloop sedert 1421; Spaarbekkens voor Zuid-West Nederland."
28324: MICHENER, JAMES A. - Polen. Roman over de strijd van het Poolse volk door de eeuwen heen.
32186: MICHENER, JAMES, NEVIL SHUTE, JAMES JONES, NICHOLAS MONSARRAT, IRWIN SHAW, JOHN STEINBECK, JOHN HERSHEY, NORMAN MAILER, CORNELIUS RYAN, MARTHA GELHORN, KURT VONNEGUT, EVELYN WAUGH, ETC. - Great World War II Stories: 50th Anniversary Collection
31472: MICHENER, JAMES A. - "The Source; The Bridges at Toko-Ri; Caravans; Sayonara."
31156: MICHENER, JAMES A. - "Legacy; A Novel"
8582: MICHIELS IVO - Kruistocht der jongelingen
910: MICHIELS IVO - Verhalen uit Journal brut
28128: MICHIELS, TOON - Zie de korte minuut van de roos
23416: MICHIELS, IVO, VAN DEN WEGHE, JAN, E.A. - DIOGENES, letterkundig tijdschrift, 1e jaargang nr 6, juni 1984: Ivo Michiels, Raymond van den Broeck, Jan van den Weghe, e.a.
32840-T: MICHIELS, IVO - Orchis militaris
21531: MICHIELS, IVO - Journal Brut
21613: MICHIELS, IVO - Het afscheid
18905: MICHIELS, IVO - Orchis militaris
20753: MICKLINGHOFF, F.H. - Provinciale Staten, geschiedenis, bevoegdheden en organisatie van de provincies
20720: MICKLINGHOFF, F.H. - Het Europees economisch & monetair systeem
30461: MIDDELWEERD, MR.H.A.C. (VOORZITTER) - "Schrijven & Lezen; verslag van het symposion gehouden op 27 oktober 1964"
26801: MIDDLEBROOK, MARTIN - Arnhem 1944. The Airborne Battle
11284: MIERLO, PROF. DR. J VAN (SAMENSTELLING) - Geestelijke epiek der Middeleeuwen
6742: MIERLO,VAN PROF.DR.J.,S.J. - Jan Frans Willems (1793-1846)
27476: MIERS, HORST E. - Lexikon des Geheimwissens
31164: MIES, PAUL - Franz Schubert
22590: MIJKSENAAR, MR. P.J. (RED.) - Om het dagelijks brood
23553: MIJNSSEN, FRANS - Over tooneel. Deel I: Tooneelkunst. Deel II: Nederlandsche Tooneelspelen
25866: MIKES, GEORGE - How to be an alien. A handbook for Beginners and More Advanced Pupils.
21229: MILLER, HENRY - Zwarte Lente
11519: MILLER, HENRY - Zwarte lente
23736: MILLER, HENRY - De steenbokskeerkring (Tropic of Capricorn + Kleine biografie van Henry Miller
23716: MILLER, HENRY - Zwarte Lente
32140: MILLER, ARTHUR - Na de zondeval + Incident in Vichy
14693: MILLER, HENRY - De kolossus van Maroussi. Een zweftocht door Griekenland
31153: MILLER, JONATHAN (EDITED BY) - The Don Giovanni Book. Myths of Seduction and Betrayal
31183: MILNE, A.A. (INSPIRED BY) - Pooh's Little Etiquette Book. Decorations by Ernest H. Shepard
29145: MILNE, A.A. - Winnie-The-Pooh
12490: MILNE, A.A. - Winnie-The Pooh
31184: MILNE, A.A. - The Pooh Story Book
30554: MILTENBURG, HENNY - Reality and Beyond
32322: MIN, NEELTJE MARIA - Een vrouw bezoeken
29051: MINA, DENISE - Het dode uur
18803: MINC, ALAIN - De grote illusie
29652: MINCO, MARGA - Nagelaten dagen
11944: MINCO, MARGA - Verzamelde verhalen (1951-1981)
19538: MINCO, MARGA - Terugkeer
15458: MINCO, MARGA - De val
30609: MINCO, MARGA - De Val
15802: MINCO, MARGA - Een leeg huis
23760: MINCO, MARGA - De andere kant. Verhalen
29435: MINCO, MARGA - Storing. Verhalen
14694: MINCO, MARGA - De glazen brug
24629: MINCO, MARGA - Een leeg huis
19000: MINCO, MARGA - Een leeg huis
12553: MINCO, MARGA - Een leeg huis
29031: MINDEN, DRS. JACK J.R. VAN - Alles over managementtests
20043: MINDERAA, PROF. DR. P. - Opstellen en voordrachten uit mijn hoogleraarstijd (1948-1964)
16121: MINDERAA, P. - Karel van de Woestijne zijn leven en werken
25548: MINDERHOUT, P. - Een abel spel van Lanseloet van Denemarken
32022: MINEUR, A. - Echt Rotterdamsch! Schetsen uit straat- en volksleven der oude Maasstad. Met een 60-tal pittoreske foto's en vele teekeningen.
16840: MINNE, RICHARD - Heineke Vos en zijn biograaf
32815-A: MIRBEAU, OCTAVE - De tuin der folteringen
8625: MIRBEAU OCTAVE - Het dagboek van een kamermeisje
21876: MIRBEAU, OCTAVE - Vieux Ménages. Comédie en un acte
25283: MIRBEAU OCTAVE - Het dagboek van een kamermeisje
12953: MIRGELER, ALBERT - De geschiedenis van Europa
31600: MISHIMA, YUKIO - Het verval van de hemelinge
12198: MISHIMA, FOEMIO, OSAMOE, HIROYUKI,NOAYA E.A. - Meesters der Japanse vertelkunst
15605: MISTLER, JEAN (SAMENSTELLING) - Napoleon en het Empire. Napoleon en het keizerrijk 1769-1815-1821 deel 1 en 2
22988: MISTRAL, FRÉDÉRIC - Calendal / Calendau. Texte Et Traduction Poeme Provencal / Pouemo Prouvencau.
2252: MITCHELL MARGARET - Gejaagd door de wind
13762: MITCHELL, MARGARET - Gejaagd door de wind
9577: MITCHELL KIRK - Stad der Martelaren. De eerste christenen onder het juk van Rome
16101: MITCHELL, MARGARET - Verzonken Laysen
15704: MITCHELL, MARGARET - Gejaagd door de wind
19613: MITCHELL, KIRK - Stad der Martelaren. De eerste christenen onder het juk van Rome
31928: MITGUTSCH, WALTRAUD ANNA - Die Züchtigung (Roman)
10899: MOBERLY, L.G. - Als de appelboomen bloeien
29798: MOEN, PETTER - Uit de diepte heb ik geroepen. Schreeuw van een ziel in doodsnood.
21970: MOENS, WIES - Poëzie 1919-1925
30924: MOER, VICE-ADMIRAAL B.D. A. VAN DER - Uitreis rond de Kaap: een zee-geschiedenis uit 1626
14936: MOERKERKEN, P.H. VAN - Het demonise eiland. DE gedachte der tijden
28549: MOERKERKEN, P.H. VAN - De bloedrode planeet of Merlijns laatste visioen
4716: MOERMAN JOSIEN - Spectrum Nederlandstalige auteurs
4715: MOERMAN JOSIEN - Spectrum Nederlandstalige auteurs
17898: MOERS, PAUL H.J.M. - Industrial marketing in the new branding arena. How to survive the war between private labels, private brands and manufacturer brands
26937: MOEYAERT, C., V. ARICKX, J.L. MEULEMEESTER, E.A. - Biekorf: Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 90ste jrg, afl. 4/1990
25111: MOHRMANN, ARTHUR - Retouche
25126: MOHRMANN, ARTHUR - Leven op een kier
17241: MOK, MAURITS - Het feest van Hercules. Korte verhalen
13312: MOKEDDEM, MALIKA - Een vrouwelijke Odysseus, N'zid
18211: MOL, ALBERT - Haar van boven
20845: MOL, JOH. D. - Eet Neerlands fruit, dag in dag uit!! 1928-1953. Nationale fruitactie. Appel, peer, druif, perzik, pruim uit de Nederlandse tuin
23625: MOL, ALBERT - Wat zien ik.... Ontboezemingen van Blonde Greet uit het Amsterdamse leven
29628: MOLEMAN, HANS - Avonturen in modern China
29251: MOLEN, DR.C. VAN DER, E. ASJES, DR. R. VAN WIJK, DR. W.A.M. LINNEMANS, - Integraal 2, najaar 1988, thema: De huid.
26138: MOLEN, FRITS VAN DER (VERZAMELD DOOR) - Huwelijk van B.B. is nakend. Humor-per-ongeluk: krantekoppen, drukfouten en ontsporingen
25824: MOLENAAR, BERT - Interviewers ondervraagd
19275: MOLENAAR, JOHAN DE - Muzikale vlinders vangen. Een verzameling vreemde en vermakelijke verhalen en uitspraken over en door componisten, dirigenten, virtuozen en dilettanten op het gebied der muziek
29547: MOLENAAR, JOHAN DE - Kleine Suite. Gedichten over muziek
31973: MOLENVELD, COR - "Van alles uit een sinaasappelkist; deel 14 Doe Reeks"
20216: MOLESWORTH, MEVROUW - Het vreemde eendje
30448: MOLHUYSEN, MAAIKE EN LOUIS STILLER - Handboek voor schrijvers voor Nederland en Vlaanderen, editie 2003-2004.
3229: MOLIÈRE - Œuvres complètes. Préface de Pierre-Aimé Touchard.
8984: MOLIÈRE - Oeuvres complètes de Molière avec des notes de tous les commentateurs
31094: MOLIÈRE - Oeuvres de Molière, Tome I+II, avec des notes de Tous les Commentateurs
26055: MOLKENBOER, B.H. - Vondelschetsen
24838: MOLL, H.J. VAN (REVISED BY R.M.I. BUTLER) - Survey. Sixty discussions of English and American Works of Literature
32032: MOLLEMA, J. - "De Nederlandsche Vlag op de Wereldzeeën; Ontdekkingsreizen onze voorouders."
14099: MOLONEY, SUSIE - De regenmaker (A dry spell
31794: MOLT, E. - "Een valkenjacht op het kasteel Brederode; historisch verhaal uit het jaar 1349"
29468: MONNIKENDAM, MARIUS - Igor Strawinsky
32489: MONSARRAT, NICHOLAS - De vloek van de vrijheid
31543: MONSARRAT, NICHOLAS, JAN DE HARTOG, ALISTAIR MACLEAN - "Omnibus van de zee; bevat: De wrede zee; Stella; Zr.Ms.Ulysses."
1806: MONTANELLI INDRO - De dag van het feest (or. Giorno di festa)
28558: MONTESQUIEU - Lettres Persanes
24808: MONTEYNE, LODE - Drama en Toneel van Oost en West door de tijden heen
10906: MONTFOREZ, GEORGES - De roep van het veen
22392: MONTIJN, ILEEN - Over de tijd
5365: MOOIJ MARTIN,GORKI MAKSIM - Maxim Gorki
28224: MOOIJMAN, WILLEM (SAMENSTELLING) - Forum. Brieven, citaten, dokumenten en knipsels
27978: MOONEY, RICHARD - Kolonie aarde. De buitenaardse oorsprong van de mens
26873: MOOR, WAM DE, FRANK VAN VREE, PAUL HUYS, E.A. - Ons Erfdeel, 37e jaargang, nr 4, sept-okt 1994: Anna Enquist, Charles Ducal, Rosenboom, e.a.
20094: MOOR, MARGRIET DE - Op de rug gezien. Een verhaal vol weemoed en verlangen
14053: MOOR, MARGRIET DE - De virtuoos
28444: MOOR, MARGRIET DE - De virtuoos
30902: MOOR, MARGRIET DE - Zee-Binnen (Roman)
20814: MOOR, MARGRIET DE - Op de rug gezien
21539: MOOR, MARGRIET DE - De virtuoos
21519: MOOR, MARGRIET DE - Eerst grijs dan wit dan blauw
14801: MOOR, MARGRIET DE - Eerst grijs dan wit dan blauw
13314: MOOR, MARGRIET DE - Dubbelportret, drie novellen
29554: MOOR, MARGRIET DE - Ik droom dus. Verhalen
19050: MOORE, SUSANNA - In de snee
30201: MOORE, BRIAN - De eenzame liefde van Judith Hearne
29459: MOORE, BRIAN - Zwartrok
17640: MOORE, ROBIN - The French Connection. Strijd tegen de narcotica
29458: MOORE, BRIAN - De vrouw van de Magiër
32456: MOORE, BRIAN - "The Big Match; Brian Moore's World of Soccer 1976-77"
32095: MOORE, PATRICK - De ruimtevaart van nu en morgen
29530: MOORE, ROBIN - The French Connection. Strijd tegen de narcotica
11195: MOORE, BRIAN - De roomijs-keizer
29456: MOORE, BRIAN - De kleur van bloed
18308: MOOREHEAD, ALAN - De blauwe Nijl
7737: MOOREHEAD ALAN - De Blauwe Nijl
32617: MOOREHEAD, ALAN - "Geen plaats in de ark; Bedreigd wild in Afrika"
24411: MOOREHEAD, ALAN - De Russische revolutie
21284: MOORMANN, GEORGE (SAMENSTELLING) - De Zingende Zaag nr 24/25 Het koekoeksnest: Manifesten van de jaren negentig
23953: MOORS, P. BISSCHOP (VOORWOORD) - Franciscanessen van de H. Joseph
14433: MORAND, PAUL - Hecate en haar honden
15603: MORAVIA, ALBERTO - Vrouw van Rome
10067: MORAVIA ALBERTO,MAUPASSANT, DE GUY,GREENE GRAHAM,ASBURY HERBERT,ADLER POLLY,ROSS COLIN,MCMANUS VIRGINIA,ALGREN NELSON,COUSINS SHEILA,SCHILDERS ED,O'CONNOR LOIS,RUMAKER MICHAEL,GRAHAM CAROLL EN GARRETT,SHERWOOD JAMES,MESSER EDUARD,RECHY JOHN,ATTWOOD WILLIA - Engelen van de nacht. Verhalen over prostitutie, samengesteld en ingeleid door Ed Schilders
28394: MORAVIA, ALBERTO - De reis naar Rome
31256: MORAVIA, ALBERTO - Daar is Venus, zwaar als goud
32092: MORAVIA, A., D. BUZZATI, I. CALVINO, E. MORANTE, E.A. - Moderne Italiaanse verhalen
14235: MORAVIA, ALBERTO - De voyeur
20007: MORAVIA, ALBERTO - Hij en ik
21658: MORAVIA, ALBERTO - Striptease zonder muziek
10858: MORAVIA, ALBERTO - Hij en ik
20902: MORGAN, CHARLES - Portrait in an morror
26990: MORGENSTERN, CHRISTIAN - Alle Galgenlieder: Galgenlieder/Palmström/Palma Kunkel/Gingganz
23060: MORITZ, K./BUDDINGH', C. - Engelse zondagen
26742: MORLEY, MICHAEL - Adder (thriller)
23771: MORLEY, JOHN DAVID - In het labyrint
30940: MORONI, SIMONA - Nimf (Roman)
22044: MORRELL, DAVID - Genootschap van de steen
17679: MORRELL, DAVID - Dubbele obsessie
17661: MORRELL, DAVID - Verbond van de vlam
7456: MORRIËN ADRIAAN - Waarom ik geen Dante-specialist geworden ben. Verhalen
32587: MORRIËN, ADRIAAN - "Al schrijvend; Proza en poëzie van 1920 tot 1950"
21965: MORRIËN, ADRIAAN - Floroskoop Adriaan Morriën, juni
23769: MORRIËN, ADRIAAN - Waarom ik geen Dante-specialist ben geworden. Verhalen
25289: MORRIËN, ADRIAAN - Mens en engel
20439: MORRIËN, ADRIAAN - Alissa en Adrienne
20447: MORRIËN, ADRIAAN - Een bijzonder mooi been
10814: MORRIËN, ADRIAAN - De vinger van een dooie mof
12656: MORRIS, DESMOND - The naked ape, A zoologist's study of the human animal
31300: MORRIS-SUZUKI, TESSA - "Showa; Japanners onder Hirohito"
29133: MORRIS, DESMOND - Leeftijdenboek - Opmerkelijke feiten over en bizarre prestaties van meer dan 2000 wereldberoemdheden
28551: MORRISON, MAJBRITT - Jungle West 11. Mijn leven als licht meisje in Londen
14689: MORRISON, MARGARET - Hoog in de lucht
29563: MORS, HANS TER - De dealer en de organist
31972: MORTEL, J. VAN DEN - Boerderijen in Nederland
9351: MORTIER R.V. - Grafrijmpjes voor onze gesneuvelde jongens 1914-1919
9725: MORTIER ROLAND,MAT MICHÈLE,DIDEROT DENIS - Diderot et son temps
24344: MORTIN, ANDREW - Tom Cruise. Een ongeautoriseerde biografie.
16834: MOSCOVITER, HERMAN - Dit is een stad zonder geelgeworden oogwit. Een episch gedicht over Rotterdam
16073: MOSS, ROGER - Het spel van de roze pagode
20100: MOSSE, KATE - Het verloren labyrint. De heuvels van Carcassonne verbergen al 800 jaar een groot geheim...
5003: MOST HELENA - Van Domineesdochter tot Dominicusdochter. Hoe Helena Most Domincanes werd, door haar zelf verteld.
15384: MOURAD, KENIZÉ - Uit naam van de dode prinses
23909: MOURIK, LOU - Hallo, hier Denemarken
30858: MOUTON, OLIVIER, MARIE-ANNE WILSSENS, FRÉDÉRIC ANTOINE, MARC REYNEBEAU - België, een manier van leven
32822-A: MOUWS, FRANS - "Weg uit Wassenaar; Een tocht door het leven van Boudewijn Büch."
30337: MOUWS, FRANS - Weg uit Wassenaar. Een tocht door het leven van Boudewijn Büch.
28782: MUHSEN, ZANA EN ANDREW CROFTS - Nog eenmaal mijn moeder zien. Als slavinnen verkocht door hun vader
11327: MULDER, ANNE H. - Een ruiker calemia's Geplukt in het parijs van de Romantiek
13317: MULDER, ANNE H. - "Zeven eeuwen Nederlandsche levenskunst; een geschiedneis van het dagelijksch leven, deel I In Holland staat een huis"
13165: MULDER, ANNE H. - De ezel van de heilige stal
11888: MULDER, E.H. - Automobiel-gereedschappen en -werktuigen
29171: MULDER, ANNIE H. - "Zeven eeuwen Nederlandsche levenskunst. I In Holland staat een huis; II Tusschen Keulen en Parijs; III Amsterdam die groote stad; IV Dnasons La Carmagnole. Fransche Caprices en Fransche soldaten"
12679: MULDER, ANNE H. - Een ruiker Camelia's, geplukt in het Parijs van de romantiek
32469: MULDER, J.P.F. - Van Kruk tot Crack: Hockey
13963: MULDER, JAN - Mobieliquette, vermakelijke verhalen over de etiquette van het mobiel bellen
13931: MULDER, ANNE H. - Tussen Keulen en Parijs, Bourgondische tijd
12945: MULDER, LIEKE (RED) - Lexicon geschiedenis van Nederland & België
29292: MULISCH, HARRY - De pupil
31407: MULISCH, HARRY, GERRIT KOMRIJ, ADRIAAN VAN DIS, MAARTEN 'T HART, REMCO CAMPERT, MARGA MINCO, HUGO CLAUS, JOOST ZWAGERMAN - De schrijver. Een literaire estafette (een roman)
3600: MULISCH HARRY - Het theater, de brief en de waarheid. Een tegenspraak
4753: MULISCH HARRY - Chantage op het leven
29863: MULISCH, HARRY - Mijn getijdenboek
20495: MULISCH, HARRY - Twee vrouwen
17305: MULISCH, HARRY - Het zwarte licht. Kleine roman
22023: MULISCH, HARRY - De aanslag
3073: MULISCH HARRY - De diamant. Een voorbeeldige geschiedenis.
14756: MULISCH, HARRY - Het zwarte licht
24718: MULISCH, HARRY - Voer voor psychologen
18514: MULISCH, HARRY - Tanchelijn. Kroniek van een ketter. Geen historisch toneelstuk in vijf bedrijven
25753: MULISCH, HARRY - De versierde mens
31573: MULISCH, HARRY - "Voorval; Variatie op een thema"
16837: MULISCH, HARRY - Tanchelijn. Kroniek van een ketter. Geen historisch toneelstuk in vijf bedrijven
16835: MULISCH, HARRY - Mijn getijdenboek
23205: MULISCH, HARRY - De versierde mens
17006: MULISCH, HARRY - Chantage op het leven
17012: MULISCH, HARRY - Bezoekuur
17015: MULISCH, HARRY - Hoogste tijd
16973: MULISCH, HARRY - Het seksuele bolwerk
16942: MULISCH, HARRY - Chantage op het leven
14447: MULISCH, HARRY - Axel, libretto naar Villiers de l'Isle-Adam
14642: MULISCH, HARRY - Het theater de brief en de waarheid. Een tegenspraak
24576: MULISCH, HARRY - De verhalen 1947-1977
19415: MULISCH, HARRY - Twee vrouwen
11850: MULISCH, HARRY - Het mirakel, episoden van troost en liederlijkheid uit het leven van de heer Tiennoppen
24579: MULISCH, HARRY - De procedure
24580: MULISCH, HARRY - De diamant. Een voorbeeldige geschiedenis
13607: MULISCH, HARRY - Chantage op het leven
20307: MULISCH, HARRY - De versierde mens
13327: MULISCH, HARRY - Hoogste tijd
10752: MULISCH, HARRY - De aanslag
16117: MULLER, M. - De etsen van Rembrandt
14625: MULLER, FREDERICK - Hoe houd ik het uit achter het stuur
14486: MULLER, P.H. (SAMENSTELLING) - "Nederlandscha Historie dichten sedert 1527. De geschiedenis van ons land en volk weerspiegeld in de poëzie; De Kolibri 3-4."
3383: MULS JOZEF - Melancholia. Herinneringen aan gestorven Vlaamsche schrijvers en kunstenaars
18310: MULTATULI - Vorstenschool
3601: MULTATULI - Multatuli als denker en dichter. Een keur uit zijn werken met een inleiding van Dr. J. van den Bergh van Eysinga-Elias
3666: MULTATULI - De kleinen Wouter. Fragmenten uit de geschiedenis van Woutertje Pieterse
3866: MULTATULI - De Roeping van de Mens. Een keuze uit zijn gehele werk door C.Bij
5489: MULTATULI - Aleid. Twee fragmenten uit een onafgewerkt blijspel.
6296: MULTATULI - Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappij
6248: MULTATULI - De geschiednis van Saidjah en Adinda
6664: MULTATULI - Multatuli als denker en dichter. Een keur uit zijn werken met een inleiding van Dr.J van den Bergh van Eysinga-Elias
9347: MULTATULI - Reisbrieven aan Mimi en andere bescheiden, met aanteekeningen in het licht gegeven door Dr.Julius Pée
29494: MULTATULI - De kleine Wouter
3891: MULTATULI - Nederlandse Boekerij 5: Multatuli Max Havelaar
12895: MULTATULI, JULIUS PÉE - Keur uit de brieven van Multatuli
15733: MULTATULI - Vorstenschool
28532: MULTATULI - Barbertje moet hangen. Verhalen, parabelen en aforismen
24183: MULTATULI - Barbertje moet hangen. Verhalen, parabelen, aforismen
31511: MULTATULI - Saïdjah en Adinda en Toespraak tot de hoofden van Lebak.
25207: MULTATULI EN JOHAN VAN MINNEN (ED.) - Ongefrankeerd. Post voor Multatuli.
16685: MULTATULI - Bloemlezing uit de werken van Multatuli
16836: MULTATULI, HENRI A. ETT, HELLA HAASSE, G.W. HUYGENS, MARCEL JANSSENS, H.J.J. DE LEEUWE, G.J. RESINK, GER SCHMOOK, P. SPIGT, GARMT STUIVELING, BEN VUYK, W.F. WERTHEIM - Multatuli (reeks Genie en Wereld)
16860: MULTATULI - Duizend em emige hoofdstukken over specialiteiten
16949: MULTATULI - De geschiedenis van Woutertje Pieterse
16957: MULTATULI - Aleid. Twee fragmenten uit een onafgewerkt blijspel
18134: MULTATULI - De kleine Wouter. Fragmenten uit De geschiedenis van Woutertje Pieterse
13017: MULTATULI - Miljoenen studiën
27172: MULTATULI - Ideeën van Multatuli. Vijfde bundel.
10466: MULTATULI - Barbertje moet hangen. Verhalen, parabelen, aforismen
13143: MULTATULI - Het Woutertje Pieterse van Multatuli
13018: MULTATULI - Verzamelde werken VIII, Ideen zesde bundel
27170: MULTATULI - Ideeën van Multatuli. Tweede bundel.
27171: MULTATULI - Ideeën van Multatuli. Derde bundel.
6685: DE MUNCK MONDA,(RED.) ,SWERTS LAMBERT - Leven en werk van Lambert Swerts
29480: MUNDY, SIMON - Bernard Haitink
32706-T: MUNN, ALLAN M. - Free-will & Determinism
21102: MUNRO, HECTOR HUGH - The Complete Stories of Saki
31387: MUNRO, JOHN - "A Trip to Venus; A Novel"
32545: MUNTER, MARY - Guide to Managerial Communication
15696: MUNTHE, AXEL - De geschiedenis van San Michèle
12436: MURDOCH, IRIS - Het Italiaanse meisje
16960: MURDOCH, IRIS - De eenhoorn
15157: MURDOCH, IRIS - Een afgehopuwen hoofd
32144: MURE, PIERRE LA - Moulin Rouge (Roman gebaseerd op het leven van schilder Henri de Toulouse-Lautrec)
1916: MUREZ JOS - Het bed van de waterman
1734: MURPHY PAUL L. - The Constitution in Crisis Times 1918-1969.
25245: MURPHY, GARDNER - Parapsychologie (Orig, Challenge of Psychical Research)
8537: MURRAY JOHN J. - Vlaanderen en Engeland. De invloed van de Lage Landen op Engeland ten tijde van de Tudors en de Stuarts.
21987: MURRAY, CHARLES - Het menselijk genie. Streven naar het ultieme in kunst en wetenschap door de eeuwen heen
27034: MURRY, JOHN MIDDLETON, FOREWORD BY T.S. ELIOT - Katharine Mansfield and Other Literary Studies
28554: MUSA, AYATOLLAH - Taj Mahal
25478: MUSÉE COMMUNAL DES BEAUX-ARTS (MUSÉE GROENINGE) - Le Siècle des Primitifs Flamands. Catalogue de l'exposition du 26 juin-11 septembre 1960
4223: MUSSCHE ACHILLES - Dat arme beetje mens.
8306: MUSSCHE ACHILLES - Gedenksteen voor Rosa
933: MUSSCHE ACHILLES - Aan de voet van het belfort
15593: MUSSCHE, ACHILLES - Dat arme beetje mens
17593: MUSSCHE, ACHILLES - Cyriel Buysse. Een studie
14662: MUSSCHE, ACHILLES - Aan de voet van het belfort
12506: MUSSCHE, ACHILLES - Aan de voet van het belfort
26889: MUSSCHOOT, ANNE MARIE, INGEBORG WALINGA, YVONM DE MAESSCHALCK, E.A. - Ons Erfdeel, 35e jaargang, nr 5, nov-dec 1992: Paul de Wispelaere, Marlene Dumas, Maarten 't Hart, Herman Teirlinck, e.a.
3236: DE MUSSET ALFRED - Œuvres complètes. Texte établi et présenté par Philippe van Tieghem
3107: DE MUSSET ALFRED - Poésies choisies.
26712: MUSTARD STEWART, F. - Het Methusalem-enzym
26576: MUTSAERS, CHARLOTTE - De markiezin
29119: MUTSAERS, CHARLOTTE - Koetsier Herfst
6111: DE MUYNCK REMI - De moderne Finsche Poëzie
10323: DE MUYNCK GUST - Winston Spencer Churchill
31669: MYATT, FREDERICK - Moderne handvuurwapens. Geïllustreerde encyclopedie van bekende militaire vuurwapens van 1873 tot nu.
23566: MYRDAL, GUNNAR - De misdeelde wereld. Strategie tegen de armoede
31400: NABER, JOHANNA W.A. - "Uit de diepte naar de hoogte; I. Renata van Frankrijk."
15639: NABER, JOHANNA W.A. - Betje Wolff en aagje Deken
12741: NABOKOF, WLADIMIR - Lolita
28342: NABOKOV, VLADIMIR - Doorzichtige dingen
29006: NABOKOV, VLADIMIR - Het oog
23766: NABOKOV, VLADIMIR - Lente in Fialta. Verhalen
28341: NABOKOV, VLADIMIR - Let op de Harlekijn
20551: NABOKOV, VLADIMIR - Lente in Fialta. Verhalen
33088-T: NAEFF, TOP - Juffrouw Stolk en andere verhalen
935: NAEFF TOP - Juffrouw Stolk en andere verhalen
31443: NAEFF, TOP - Charlotte von Stein. Een episode
9864: NAEFF TOP - In de dop. Een selectie, ingeleid en geannoteerd door Prof.Dr.Fr. Van Passel en Lic.J. Van Craen
1383: NAEFF, TOP - Klein avontuur
31444: NAEFF, TOP - De dochter
15955: NAEFF, TOP - Letje
31389: NAEFF, J.P. (INGELEID EN SAMENGESTELD DOOR) - "Bredero en de kritiek; een bloemlezing uit de literatuur over Bredero."
17286: NAEFF, TOP - Mijn grootvader en ik en andere verhalen
23869: NAEFF, TOP - Voorbijgangers. Vier verhalen.
32941-T: NAEFF, TOP - Tredmolen en andere verhalen
17282: NAEFF, TOP - Tredmolen en andere verhalen
17653: NAEFF, TOP - Juffrouw Stolk
21621: NAEFF, TOP - Juffrouw Stolk en andere verhalen
32943-T: NAEFF, TOP - Juffrouw Stolk
32940-T: NAEFF, TOP - Mijn grootvader en ik en andere verhalen
11058: NAEFF, TOP - Voor de poort
13029: NAEFF, TOP - De Dochter
31449: NAEFF, TOP - De Tweelingen
10996: NAHON, ALICE - Vondelingskens
28996: NAHON, ALICE - Schaduw. Gedichten
23666: NAHON, ALICE - op zachte vooizekens. Gedichten.
22403: NAHON, ALICE - Vondelingskens. Gedichten
30560: NAIK, ANITA - "Lekker makkelijk gezond leven; Hoe je zonder moeite gezond wordt en blijft!"
8658: NAIPAUL V.S. - Het raadsel van de aankomst
31430: NAIPAUL, V.S. - De krokodillen van Yamoussoukro
31318: NAIPAUL, V.S. - Guerrillas (Universally claimed as a masterpiece)
11245: NAIPUL, V.S. - Terug naar India (A Million Mutanies Now
31390: NAJAFI, NAJMEH EN HELEN HINCKLEY - Mijn hart is in Perzië (Autobiografie)
29570: NALEWSKI, HORST - Rainer Maria Rilke in seiner Zeit
26402: NANKOE, LUCIA (VERZAMELD DOOR) - De komst van de slangenvrouw en andere verhalen van Caribische schrijfsters
19699: NARITZA, MICHAEL - Het onvoltooide lied
32865-T: NATHUSIUS, MARIE-SOPHIE - De partner
31445: NATHUSIUS, MARIE-SOPHIE - Rahel
30755: NATHUSIUS, MARIE-SOPHIE - Ino
29380: NAUTA, LOLLE (RED), GERARD DE VRIES, HANS HARBERS, SJAAK KOENIS, ANNEMARIE MOL, DICK PELS, REIN DE WILDE - De rol van de intellectueel. Een discussie over distantie en betrokkenheid
31388: NAUTA, L.W. (VOORWOORD) - Derde Internationale Russell-Tribunaal. Over de mensenrechten in de Duitse Bondsrepubliek. Deel 1: Documenten, beraadslagingen, resultaten.
31431: NAUTA, LOLLE (RED), GERARD DE VRIES, HANS HARBERS, SJAAK KOENIS, ANNEMARIE MOL, DICK PELS, REIN DE WILDE - De rol van de intellectueel. Een discussie over distantie en betrokkenheid
29012: NAVARRA, MARGARETE VAN - Heptamerone. 72 baldadige verhalen
14777: NEAGU, FANUS - De mooie gekken van de grote steden
9886: NEARING SCOTT - Vrij Geboren
20881: NEDERBRAGT, DR. J.A. - Jeruzalem, indien ik u vergete
20705: NEELEMAN, B.J. - Plateau van Margraten
8895: NEELS ERE-KOLONEL P.J.VIC,(RED.) - Wij, Boudewijn, Koning der Belgen. Het politiek, sociaal en moreel testament van een nobel vorst.

Next 1000 books from Kien boeken

2/17