Kien boeken
Berkstraat 31, 3434CC Nieuwegein, The Netherlands. Tel.: 00 31 (0)30 601 91 44            Email: info@kien-boeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
21110: LEEUW, AART VAN DER - Kinderland
11389: LEEUW, AART VAN DER - Ik en mijn speelman, een luchthartige geschiedenis
26928: LEEUW, B. DE, P. DE WIN, F. BECUWE, E.A. - Biekorf: Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 91ste jrg, afl. 2/1991
30875: LEEUW, AART VAN DER - De Gezegenden
31209: LEEUW, AART VAN DER - Het aardsche paradijs
24947: LEEUW, AART VAN DER - De mythe van een jeugd
30403: LEEUW, RENÉ DE - Schiphol luchtvaartstad
25457: LEEUW, AART VAN DER - Ik en mijn speelman. Een luchthartige geschiedenis.
25458: LEEUW, AART VAN DER - Vluchtige begroetingen
29440: LEEUW, RONALD DE (VOORWOORD) - Lyrisch van Rembrandt. Twintig nieuwe gedichten naar de oude meester
26094: LEEUW, AART VAN DER - Verhalende schetsen (Miniaturen, Vertumnus, Het landpad)
22334: LEEUW, AART VAN DER - De gezegenden
16438: LEEUW, ARRT VAN DER - Vertellingen
1656: LEEUW,VAN DER AART - Kinderland
13045: LEEUW, AART VAN DER - Verzamelde gedichten
32952-T: LEEUW, AART VAN DER - Kinderland
20296: LEEUW, DR. G. VAN DER - Bach's Matthaeus passion
11131: LEEUW, AART VAN DER - Vluchtige begroetingen
11395: LEEUW, AART VAN DER - De kleine Rudolf
16392: LEEUW, AART VAN DER - Kinderland
29152: LEEUW, AART VAN DER - De kleine Rudolf
11070: LEEUW, AART VAN DER - Ik en mijn speelman, een luchthartige geschiedenis
3793: LEEUWEN, VAN W.L.M.E. - Nieuwe romanciers uit Nederland en Vlaanderen
6480: LEEUWEN, VAN W.L.M.E.,(RED.) - Dichterschap en Werkelijkheid. Geillustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika
8938: LEEUWEN, VAN W.L.M.E. - Beknopt overzicht van de Nederlandse letterkunde
30833: LEEUWEN, VAN W.L.M.E.,(RED.) - Dichterschap en Werkelijkheid. Geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika. (1ste druk)
18378: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Drie vrienden. H. Marsman, Menno ter Braak, E. du Perron. Studies en herinneringen
15677: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Drie vrineden. Ter Braak, Marsman, Du Perron. Studies en herinneringen
16268: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Dichterschap en werkelijkheid. Geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika
29630: LEEUWEN, J. VAN - Schoolwoordenboek op de gedichten van Homerus
30908: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - "Drift en bezinning; Beknopte geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandsche Letterkunde"
18677: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Nieuwe romanciers uit Nederland en Vlaanderen
18678: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Drie vrienden. H. Marsman, Menno ter Braak, E. du Perron. Studies en herinneringen
16559: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - "Rondom Forum. Een tijdsbeeld in documenten uit het werk van Ter Braak, Du Perron, Vestdijk; Marsman en Slauerhoff"
2915: LEEUWEN,VAN W.L.M.E.,DU PERRON E.,TER BRAAK MENNO,MARSMAN H.,SLAUERHOFF JACOB,VESTDIJK SIMON - Rondom Forum. Een tijdsbeeld in documenten uit het werk van ter Braak, du Perron, Vestdijk, Marsman, Slauerhoff samengesteld door
17102: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Rondom Forum. Een tijdsbeeld met documenten uit het werk van Ter Braak, Du Perron, Vestdijk, Marsman, Slauerhoff
25851: LEEUWEN, J.N.M. VAN - Door de maalstroom van de tijd... Ruim een eeuw drinkwatervoorziening vanuit de Monsterse duinen ten behoeve van Delft (1887-1922) en het Westland (1923-1993).
18765: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - De ivoren toren. Meditaties over litteratuur en leven
22211: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Drie vrienden. Studies over en herinneringen aan H. Marsman, Menno ter Braak, E. du Perron
16341: LEEUWEN, W.M.L.E. VAN - Schrijvers en schilders. De mooiste verhalen en gedichten uit N.- en Z.-Nederland, verlucht met geestverwante werken uit de beeldende kunst
19161: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Lezende onder de lamp. Stidies over nieuwe Nederlandse literatuur
20744: LEEUWEN, TON VAN - De microcomputer naast bord en krijt
11273: LEEUWEN, AAD VAN - Voetbal kreeg een ander gezicht
11518: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN (RED.) - Dichterschap en werkelijkheid, geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika
21963: LEGER DES HEILS - Liederen van het Leger des Heils
19093: LEGUIN, URSULA - Koning van de Aardzee (The farthest Shore)
19094: LEGUIN, URSULA - De tomben van Atuan (The Tombs of Atuan)
26444: LEHMANN, L.TH. - Tussen Medemblik en Hippolytushoef
29415: LEHNING, ARTHUR - H. Marsman, de vriend van mijn jeugd. Herinneringen
30907: LEHNING, ARTHUR - "De vriend van mijn jeugd; herinneringen aan H. Marsman"
24139: LEHNING, ARTHUR - De draad van Ariadne. Essays en commentaren
23191: LEIBOVICI, SOLANGE - Zonsondergang over Slotervaart
30872: LEIBOWITZ, JUDITH EN BILL CONNINGTON - De Alexandertechniek. De beroemde methode voor een uigebalanceerd lichaam.
23475: LEIDEKKER, J.J., VELDE, PIETER VAN DE, ECKHART, DAVID, E.A. - Algemeen Maconniek Tijdschrift (AMT). Orgaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. 42e Jg, nr 5, mei 1988
29643: LEIGH, JULIA - Het tijgerspoor
30398: LEIGHTON, AARTSBISSCHOP, L. BONNET - Het leven des Christens 1+2. Van den aartsbisschop Leighton. Naar de Fransche vertaling van L. Bonnet. Met eene korte levensbeschrijving van den schrijver, benevens de voorrede van Bonnet.
23452: LEIJNSE, ELISABETH, MUSARRA, ULLA, E.A. - Dietsche Warande & Belfort, tijdschrift voor letterkunde en geestesleven 131ste jaargang. Nr 7, sept 1986: P.G. Buckinx, J. Bernlef, André Demedts, e.a.
31079: LEIKER, SJOERD - Spoken op de schaats
29474: LEIKER, SJOERD - De waterklok. Herinneringen en beschouwingen
19853: LEIKER, SJOERD - Drie getuigen
14518: LEIKER, SJOERD - De zilversmid. Een kerstverhaal
31180: LEIKER, SJOERD - Drie getuigen
20703: LEIKER, DR. D.L. - Lepra, van mythe tot infectieziekte
30877: LEITSCHUH, FRANZ FRIEDRICH - "Die Schweizer Landschaft in der deutschen Malerei; Mit 65 Abbildungen"
31947: LEKKERKERKER, C. - Het Nederlandsche Java-Instituut, Mededeeling no.4, April 1929.
30163: LELY, NICO VAN DER, MIREILLE DE VISSER, JOKE LIGTERINK - Onze kinderen en alcohol
22962: LEMAIRE, CLAUDINE (SAMENSTELLER) - Karel Alexander van Lotharingen. Gouverneur-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden
32772-A: LEMM, ROBERT - "De Vrouwe van alle volkeren - die eens Maria was; Amsterdamse verschijningen van bovennatuurlijke oorsprong"
32802-A: LEMM, ROBERT - "Vloekgezant; Léon Bloy contra Friedrich Nietzsche"
32797-A: LEMM, ROBERT - De kruisgang van het christendom
30344: LEMM, ROBERT - De kruisgang van het christendom
15679: LENIN, W.I. - Over de commune van Parijs
15680: LENIN, W.I. - Marx-Engels, Marxisme
5303: LENNART CLARE - Op schrijversvoeten door Nederland
12440: LENNART, CLARE - Scheepjes van papier
32926-T: LENNART, CLARE - Scheepjes van papier
24377: LENNART, CLARE - Rouska
21866: LENNART, CLARE - Kasteel te huur
21772: LENNART, CLARE - Pluk een roos
32212: LENNART, CLARE - Scheepjes van papier
30380: LENNART, CLARE - Kinderverhalen
11684: LENNART, CLARE - Stad met rose huizen
12589: LENNEOP, JACOB VAN - Ferdinand Huyck
12591: LENNEP, J. VAN - De roos van Dekama
3692: LENNEP,VAN JACOB - De Bedevaartganger
29622: LENNEP, MR. J. VAN - De roos van Dekama
7450: LENNEP,VAN JACOB - Ferdinand Huyck
9512: LENNEP,VAN JACOB - De koornknaap
10321: LENNEP,VAN JACOB - Elisabeth Musch (omvat tevens: De Friesche bouwmeester & De Saksische weezen)
32580: LENNEP, MR.J. VAN - De geschiedenis van Nederland aan het Nederlandse volk verteld, deel I t/m IV
32581: LENNEP, MR.J. VAN - Onze voorouders I: Alwart, Brinio, Chariëtto, De Saksiche Weezen.
23195: LENNEP,VAN JACOB - Elisabeth Musch
24974: LENNEP, JACOB VAN - Een schaking in de 17e eeuw
15345: LENNEP, J. VAN - Elisabeth Musch. Een spionageverhaal uit de dagen van Johan de Witt
23293: LENNEP, GIED VAN - Jacob Cats, bloemlezing
1767: LENNEP,VAN JACOB - Elisabeth Musch
18583: LENNEP, G.L. VAN - Code
30938: LENNEP, D.F.W. VAN - Een smekeling op een cocktail-party. Griekse studies
32583: LENNEP, MR.J. VAN - Elizabeth Musch
32584: LENNEP, MR.J. VAN - Klaasje Zevenster II
26333: LENNEP, MR. J. VAN - De pleegzoon
15613: LENNEP, J. VAN EN J. TER GOUW - De uithangteekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. eerste deel
29439: LENNEP, D.F.W. VAN - Een smekeling op een cocktail-party. Griekse studies
30074: LENNON, JOHN - Luchtbespiegelingen en andere geschriften (tweetalige editie)
5494: LENZ LEO - Huwelijksreis zonder man. Blijspel in drie bedrijven
16474: LENZ, J.N. - Het lied van de hemel. Tochten door het heelal
32614: LENZ, MAX - Monographien zur Weltgeschichte, 24: Napoleon. in Original box
25547: LEONARD DE VRIES (SAMENSTELL.) - Kleine bloempjes der vreugd. Geplukt door Leonard de Vries
28720: LEOPOLD, ROB H. (SAMENSTELLING) - Vermoeden van tijd. Poëzie van jongeren
22182: LEOPOLD, L., DR. G.S. OVERDIEP, W. PIK - Nederlandsche schrijvers en schrijfsters. Proeven uit hun werken met beknopte biografieën en portretten
28970: LEOPOLD, M. EN L. (SAMENSTELLING) - Oud en nieuw. Letterkundig leesboek, eerste bundel
28971: LEOPOLD, M. EN L. - Oud en nieuw. Letterkundig leesboek, tweede bundel
4496: LERMONTOW M.J. - Een held van onzen tijd
8187: LERMONTOW M.J. - A hero of our time
7775: LEROI JONES - Dante's hel
22379: LEROUX, GASTON - The Phantom of the opera. Het spook van de opera
23334: LEROY, PIETER, SOETAERT, RONALD, TROMMELMANS, WIM E.A. - Ons Erfdeel, 27e jaargang, nr 4, sept/okt 1984: De Surinaamse literatuur en haar schrijvers, Filosofie in Vlaanderen, Jan Hanlo e.a.
30501: LERSCH, PHILIPP - Algemene psychologie
17632: LESCROART, JOHN T. - Keihard bewijs
31005: LESHAN, LAWRENCE - "Parapsychologie en de moderne wetenschap; Van Newton tot ESP."
20872: LESKIE, C.R., JOHN CONSTABLE - Memoirs of the life of John Constable. Composed chiefly of his Letters
15684: LESSING, DORRIS - Het gouden boek
15991: LESSING, DORIS - Een echo van de storm. Derde boek uit de romancyclus Kinderen van het gweld
15993: LESSING, DORIS - De stad met vier poorten. Vijfde en laatste boek uit de cyclus Kinderen van het geweld
31422: LESSING, DORIS - Het gouden boek (Orig.The Golden Notebook)
23694: LESSING, DORIS, NADINE GORDIMER, E.A. - "Gespleten landschap; verhalen uit Zuid-Afrika"
31048: LESSING, ERICH, ANTONIO VARONE - Pompeji
17226: LESSING, DORIS - Terugkeer
30257: LESSING, DORIS - Eldorado
29340: LESSING, DORIS - Het gouden boek (Orig.The Golden Notebook)
12548: LESSING, DORIS - De verzoeking
12003: LESTER, JULIUS - En al onze wonden zijn vergeven
31250: LEUNISSEN, JEF - "Minnery, Misdaad en Magie; merkwaardige zaken uit Maastricht's onbekend verleden"
33039-T: LEVI, PRIMO - Eens was ik een mens
30897: LEVI, PRIMO - "The Mirror Maker; Stories and Essays"
17769: LEVIN, IRA - Kus mij en sterf
22242: LEVIN, IRA - Rosemary's baby
29580: LEVIN, HARRY - Christopher Marlowe: The Overreacher
29595: LEVINE, NORMAN - Champagne Barn
14151: LEWIN, LISETTE - Voor bijna alles bang geweest
32284: LEWIS, HILDA - De dag behoort ons
25932: LEWIS, SINCLAIR - Gideon Planish. Ljus English Library Volume 18
21816: LEWIS, SINCLAIR - Mantrap
22237: LEWIS, SINCLAIR - The prodigal parents. A Novel
22433: LEWIS, SINCLAIR - Dodsworth
21331: LEY, GERD DE (SAMENSTELLING) - Groot Literair Citatenboek van Nederlandse en Vlaamse auteurs uit de 19e en 20e eeuw
31541: LEY, GERD DE (SAMENSTELL.) - "Anti-voetbalboekje. Met cartoons van Zaza: "" Voetbal is voor watjes"""
29392: LEY, GERD DE (SAMENSTELLING) - Erotisch citatenboek
30918: LEYMARIE, JEAN (COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE L'EXPOSITION) - "Hommage à Pablo Picasso. Peintures-Grand Palais; Dessins, Sculptures, Céramiques-Petit Palais"
836: LEYS HERMAN - Iets van warmte
28489: LIAMMOIR, MICHAEL MAC EN EAVAN BOLAND - W.B. Yeats and his world
10137: LIBRECHT JULIEN - Apocalyps-één
23023: LICHTENBERGER, ANDRÉ - La Petite Soeur de Trott
19922: LICHTVELD, URSY M EN DR. JAN VOORHOEVE (SAMENSTELLING) - Suriname: spiegel der vaderlandse kooplieden. Een historisch leesboek
32125: LIDDELL HART, B.H. (ED.) - The Rommel Papers
32604: LIDELL, LUCY, NARAYANI EN GIRIS RABINOVITCH - "Praktische Yoga; Een complete stap-voor-stap methode"
31383: LIEBERMAN, WILLIAM S. - Seurat to Matisse: Drawing in France. Selections from the collection of The Museum of Modern Art
2777: LIEBRECHT MARK - Met Jef Van Hoof onder één hoed
15482: LIECKFELD, CLAUS-PETER (RED) - Meren en rivieren. Het blauwe bloed der aarde
3723: LIEDEKERKE, DE RAOUL, COMTE - Examinons l'Affaire du Roi - Trois études-
4614: LIEDEL FRANK - De krant uit Santa Fe
9840: LIEDEL FRANK - De kaperbrief
10028: LIEDEL FRANK - Karekiet. Novellen
10165: LIEDEL FRANK - Dover
10157: LIEDEL FRANK - Dwarsliggers
19497: LIEFDE, C.L. DE - Cent Poèmes Français
31255: LIEMPT, AD VAN (SAMENSTELLING) - "Andere tijden IV; Sterke verhalen, die nog waar zijn ook"
32472: LIEMPT, AD VAN EN JAN LUITZEN (RED.) - "Sportlegendes; Twaalf winnaars die geschiedenis schreven."
25661: LIER, DRS.A.H.H. VAN - Spanje, een land van tegenstellingen
31178: LIERDE, BART VAN - Violist van de duivel
30984: LIESKE, TOMAS - Gran Café Boulevard
18963: LIGTHART, JAN - Verspreide opstellen
14317: LIGTHART, JAN - Letterkundige studiën. De kleine JOhannes. Eerste deel. Door Frederik van Eeden
11281: LIGTHART, JAN - Jeugdherinneringen
18572: LIGTHART, JAN EN H. SCHEEPSTRA - Buurkinderen
19861: LILJA, GERTRUD - Het onweer trekt voorbij
9791: LIMBURG BROUWER, VAN P.A.S. - Akbar. Een Oosterde roman
29734: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN - Akbar, een Oosterse roman
11295: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN - Akbar, een Oosterse roman
32961-T: LIND, JAKOV - Landschap in beton
32960-T: LIND, JAKOV - Een ziel van hout
24158: LIND, JAKOV - Een ziel van hout
16894: LIND, JAKOV - Een ziel van hout
16970: LIND, JACOV - Trip naar jeruzalem
14987: LIND, JAKOV - Landschap in beton
15579: LIND, JACOV - Een ziel van hout
10971: LIND, JAKOV - Close-up
10876: LIND, JAKOV - De opstanding
17589: LINDBERGH, ANNE MORROW - Trouwdag. Thema met variaties
4275: LINDE,VAN DE RAF - Het verborgen leven van Gillis Goedhals. 1. De grens van Utopia
840: LINDE,VAN DE RAF,STREUVELS STIJN - Het oeuvre van Streuvels, sociaal document
2209: LINDE,VAN DE RAF - En leid ons niet in bekoring
2884: LINDE,VAN DE RAF - Mensen tussen muren
14705: LINDE, J.M. VAN DER - Hernhutters in Nederland
1456: LINDE,VAN DE RAF - Mensen tussen muren.
28960: LINDE, GERRIT VAN DE (DEN SCHOOLMEESTER), UITGEGEVEN DOOR MR. VAN LENNEP - Gedichten van Den Schoolmeester
10670: LINDE,VAN DE RAF - De markiezin staat schaak
6521: LINDEN, VAN DER MARCEL - De Mentor
30016: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... 2 Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheüs
32707-T: LINDEN, W.J. VAN DER, L.J.TH. VAN DER KAMP (RED.) - "Meetmethoden en data-analyse; Bijdragen aan de onderwijsresearch 26"
19172: LINDEN, CATHARINA VAN DER - De visgier
30015: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... 1 De Thora
22290: LINDENBERG, E. E.A. (RED.) - Dietse studies. Bundel aangebied aan prof. dr. J. Du P. Scholtz by gedleentheid van sy vyf-en sestigste verjaardag 14 mei 1965
22045: LINDENHOUT, J. VAN 'T - De vriend des huizes. Tijdschrift voor het huisgezin. jaargang 1894
29635: LINDGREN, ASTRID - En hij zag dat het niet goed was. Bijdrage aan de totstandkoming van en unieke wet: dieren krijgen rechten om verlost te worden uit hun troosteloze bio-bestaan
18302: LINDSEY, DAVID - Genadeslag (org Mercy)
6610: LINNANKOSKI JOHANNES - De vluchtelingen
2997: LINNANKOSKI JOHANNES - De vluchtelingen
9735: LINNEBANK PATER - Uitstapjes en lessen
29428: LINSSEN, CÉLINE - Duet
27156: LIPPMAN, LAURA - De draad van de spin (Orig. By A Spider's Thread)
25678: LIPSIUS, RICHARD ADELBERT - Philosophie Und Religion. Neue Beiträge zur Wissenschaftlichen Grundlegung der Dogmatik
18575: LISARDE, KOEN (PS. ANDRÉ DEMEDTS) - Alle vreugd is eindeloos
2168: LISSENS DR.R.F.,LAMBERTY PROF.DR.M. - Vlaanderen door de eeuwen heen.
20975: LISSENS, R.F. - De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden
9657: LISSENS DR.R.F.,RODENBACH ALBRECHT - Brieven van Albrecht Rodenbach. Verzameld, ingeleid en toegelicht door Dr.R.F.Lissens
11937: LISSENS, R.F. - Confrontaties
20060: LISSENS DR.R.F.,RODENBACH ALBRECHT - Brieven van Albrecht Rodenbach. Verzameld, ingeleid en toegelicht door Dr.R.F.Lissens
20742: LITH, PETER VAN - Computers
12096: LITTELL, ROBERT - Moeder Rusland
11413: LJESKOW, N.S. - Het kapittel of De priesters van Stargorod
32085: LJESKOW, N.S. - Het kapittel of De priesters van Stargorod
19515: LLOYD, TREVOR - Vrouwen in opstand. De internationale suffragettebeweging
24388: LOCHER, DR.TH.J.G. - Peter de Grote
12152: LOCHER, J.L. (RED.) - De werelden van M.C. Escher
31249: LOCKWOOD, LEE - Castro's Cuba, Cuba's Fidel (Ned. Vertaling)
30050: LODERMEYER, PETER - "Rietmeyer. 1997-2000 The Florida Series; 1997-2000 Works on paper. "
12978: LODEWICK, H.J.M.F., W.A.M. DE MOOR, K. NIEUWENHUIJZEN - Ik probeer mijn pen, Atlas van de Nederlandse letterkunde
23505: LODGE, RICHARD, W., MEIJ HAROLD G., E.A. - Algemeen Maconniek Tijdschrift (AMT). Orgaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. 50e Jg, nr 2, febr 1996
31773: LOEB, PETER EN PETER VAN DER VELDEN (SAMENSTELLING) - "De Vertellers; Een L&V-omnibus met nieuwe verhalen."
18180: LOESJE - Loesje
19414: LOESJE - Loesje
31544: LOEWENSTEIN, PRINS LEOPOLD VAN - Een tijd om lief te hebben... een tijd om te sterven
29385: LOFTHOUSE, JACQUI - De maagdentempel
25841: LOFTING, HUGH - Het postkantoor van Dokter Dolittle
15816: LOFTS, NORAH - Schaakmat
30898: LOGGEM, MANUEL VAN - "De Chinese fluitspeler; toneelspel in drie bedrijven"
13587: LOGGEM, MANUEL VAN - "Insecten in plastic; De stuwdam in de Iljoesj"
32477: LOHMAN, TON - Oldtimercatalogus 2001, in kleur
9506: LOHMANN A. - Liegen voor het vaderland.Een cultuurgeschiedenis van de diplomatie
9716: LOKHORST, VAN EMMY,KELK C.J.,(RED.) ,JONCKHEERE KAREL,DE BOM EMANUEL,DEMEDTS ANDRÉ,MORRIËN ADRIAAN,CAUWELAERT,VAN AUGUST,ET ALII - "Duizend en één avond; zesde reeks. Groot verhalenboek voor den Nederlandschen lezer"
23209: LOMAN, A.D. - Het organisme onzer muziek. Bevattelijke uiteenzetting als antwoord op de vraagL 'Wat is eigenlijk muziek?'
14960: LOMAN, A.D. - De logische grondslagen der muziek
32464: LOMANS, FRANS (SELECTIE) - "Het 1e jaar; Verhalen en colums van o.a. Leo Beenhakker, Louis van Gaal, Raymond van Barneveld, Frank en Ronald de Boer, e.a."
3334: LONDON JACK - Drie harten Deel I
4934: LONDON JACK - Tusschen de wielen
12828: LONDON, JACK - De zeewolf
12344: LONG, WILLIAM J. - Op eenzame zwerftochten
22285: LONGFELLOW, H.W. - The Complete Poetical Works of Longfellow
11259: LONGIE, ALBERT DE - Ontmoetingen Gerrit Achterberg
26081: LONGIE, ALBERT DE - Ontmoetingen: Gerrit Achterberg
23992: LONGOS - Dafnis en Chloë. Een herrdersverhaal
21961: LONGSTREET, STEPHEN EN ETHEL - De man van Montmartre. Een roman gebaseerd op het leven van Maurice Utrillo
28513: LONGUS - Daphnis and Chloe
24939: LONGUS - Daphnis and Chloe
20514: LONGUS - Daphnis and Chloe
16627: LONODON, JACK - Pit-tah de grijze wolf
8615: DE LOO TESSA - De meisjes van de suikerwerkfabriek. Verhalen
9007: DE LOO TESSA - Het mirakel van de hond
23637: LOO, BERNARD VAN 'T - Een Bretonsche Zeeheld (eerste deeltje)
26110: LOO, TESSA DE - De tweeling
17049: LOO, TESSA DE - Het rookoffer
14605: LOO, TESSA DE - Het rookoffer
27511: LOO, TESSA DE - De tweeling
20388: DE LOO TESSA - De meisjes van de suikerwerkfabriek. Verhalen
19553: LOO, TESSA DE - De tweeling
12171: LOO, TESSA DE - De tweeling
10149: LOOI,VAN MINUS - Het geslacht van Hoogeneik
11221: LOOMAN, T.M. - Gids voor den bijbellezer
30218: LOON, HENDRIK WILLEM VAN - Het zeegat uit! De scheepvaart door alle eeuwen
13625: LOOY, JAC. VAN - Reizen
4231: LOOY,VAN JACOBUS - De wonderlijke avonturen van Zebedeus
1228: LOOY,VAN JACOBUS - De wonderlijke avonturen van Zebedeus
27860: LOOY, JAC. VAN - Jaap
28978: LOOY, JACOBUS VAN - Jaapje
27858: LOOY, JAC. VAN - Jakob
24954: LOOY, JAC. VAN - Jaapje
17580: LOOY, JAC. VAN - De wonderlijke avonturen van Zebedeus
15615: LOOY, JAC. VAN - Proza
6383: LOPEZ ESTEBAN - Een affaire van niets
19897: LOPEZ, EMILE - De nacht van de Zwarte Weduwe. Verlichtende verhalen met nog meer vermakelijke bedoelingen
20648: LOREIS, HECTOR-JAN - NR = NF. Nieuwe roman is nieuwe filosofie. Van de nouveau roman naar de noveau nouveau roman
29916: LORENZ, MARITA & TED SCHWARZ - Marita. Het fascinerende levensverhaal van Fidel Castro`s minnares die spionne voor de CIA werd
26464: L.E. (LOUISE ENGELBERTS) - Historische schetsen: In de Generaliteitslanden
22030: LOVESEY, PETER - Wassen beelden
28664: LOVRIC, MICHELLE (SAMENSTELLING) - Love Letters. An Anthology of Passion
21956: LOWERS, JAMES K. - Shaw. Man and superman. Notes
29637: LOXTON, HOWARD - "99 Kattenlevens; Katten in geschiedenis, legende en literatuur."
18190: LUB, J.J. - Sinte Augustijns hantboec I en II. De Middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven manuale
15768: LUCEBERT - Amulet
15770: LUCEBERT - Alfabel
24494: LUCEBERT - Gedichten 1948-1963
22729: LUDLUM, ROBERT - Het Osterman Weekend. Roman van een schokkend weekend.
18304: LUDLUM, ROBERT - Het Holcroft pact
18313: LUDLUM, ROBERT - Het Matlock document. Roman van een meedogenloze achtervolging
20110: LUDWIG, EMIL - Goethe. Geschichte eines Menschen
18287: LUDWIG, EMIEL - Napoleon. Een biografie
14948: LUDWIG, EMIL - Kunst en levenslot. Zes kunstenaarsportretten
25717: LUGER, BERNT, (SAMENSTELL.) - De Beweging van 80. Schrijversprentenboek 22
1194: LUGT,VAN DER ARIE - Het lied van de zee
22654: LUGT, ARIE VAN DER - Stefan Boskos. Tooneelspel in drie bedrijven
23952: LUGT, ARIE VAN DER - De electrische professor
2694: LUGT,VAN DER ARIE - Bedreigde grond
2144: LUGT,VAN DER ARIE - Het lied van de zee
12556: LUGT, ARIE VAN DER - Het lied van de zee
33117-A: LUIJTEN, JAN A.F.M. - Canada en Noord-Brabant: een band voor altijd
33021-A: LUIJTEN, JAN A.F.M. - "Canada en Noord-Brabant; een band voor altijd"
30325: LUIJTERS, GUUS - In de ban van Jules Verne. Een biografische schets met artikelen en bijdragen van het Jules Verne Genootschap.
32378: LUIK, A.H.W. VAN - Wettelijke voorschriften verzameld voor het gebruik aan boord van Nederlandsche koopvaardijschepen, 2e deel.
31122: LUIKEN, JOHANNES EN CASPAARES - Het Menselyk Bedryf. Vertoond in 100 Verbeeldingen van Ambachten, Konsten, Hanteeringen en Bedryven met Versen.
19293: LUIKEN, JOHANNES EN CASPAARES - 100 verbeeldingen van ambachten 't Amsterdam 1694
31694: LUINGE, A. EN B. STEGEMAN - De landen der wereld. Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de hogere klassen der lagere school
25863: LUKÁCS, GEORG - Schriften zur Literatursoziologie. Ausgewählt und eingel. von Peter Ludz
1802: LUMEY,VAN JAN - Rococo - Mannentwist/Vrouwenlist
17545: LUMMEL, H.J. VAN - De hopmansvrouw van Utrecht. Een verhaal voor jong en oud
31116: LUNENBURG, JAN - Ronde en platbodem schepen
14719: LUNSHOF, H.A. - Engeland. Een politieke geschiedenis, deel I Tot aan den dood van koningin Elisabeth
12354: LUNSHOF, H.A. - "Engeland; een politieke geschiedenis, deel 1 tot asan de dood van koningin Elisabeth"
18681: LUNSTHOF, H.A. (VOORWOORD) - Deze vijftig jaren
18256: LUPPÉ, ROBERT DE - Camus
29405: LUSSANET DE LA SABLONIÈRE, IR. H. DE - Langs zeeuwse monumenten
20764: LUTKE MEIJER, GERARD - Twee eeuwen New Zeeland
20752: LUTKE MEIJER, GERARD - Op weg naar een nieuw voedingspatroon
20734: LUTKE MEIJER, GERARD - Nog steeds: vitamines en gezondheid
21834: LUTTERVELT, DR. R. VAN - De buitenplaatsen aan de Vecht
7559: LUTZ JOHN - Verzengende hitte
6580: LUWEL MARCEL - Amaat Vyncke
8061: LUX JOSEPH, AUG. - Schuberts levensroman
21830: LUYCKX, KAREL (SAMENSTELLING), GASTON DURNEZ, WILLY VANDERSTEEN, DICK MARTENS, ARMAND SMOLDERS, DE STRANGERS, FRANS STRIELEMANS, ANTON PETERS E.A. - Liefdesbrieven aan Antwerpen
3369: LYALL EDNA - Donovan. Eerste en tweede deel (Ned.vert.)
5755: LYALL DAVID - Niet door menschenhanden gebouwd
15051: LYNTON, NORBERT - Klee
20107: LYONS BAR-DAVID, MOLLY - Mijn beloofde land. Een vrouwenleven in Israël
15683: LYTTON, E. BULWER - De laatste dagen van Pompeii
1542: LYTTON LORD BUWLER - De Hertog van Warwick (or.The last of the Barons)
11053: LYTTON, LORD - De hertog van Warwick
31360: MAAIKE KRAMER, JEANNETTE SMIT (RED.) - Letterkundig Museum Jaarverslag 2007
31361: MAAIKE KRAMER, JEANNETTE SMIT (RED.) - Letterkundig Museum Jaarverslag 2008
25784: MAANDAG SR., BEN EN RIEN ROBIJNS (SAMENSTELL.) - ...En niet vergeten. Herinneringen aan Het Vrije Volk.
32963-T: MAANEN, WILLEN G. VAN - De dierenhater
29844: MAANEN, HANS VAN - Kleine encyclopedie van misvattingen.
32964-T: MAANEN, WILLEN G. VAN - De onrustzaaier
14909: MAANEN, WILLEN G. VAN - De dierenhater
31846: MAARTENSE, KAREL (SAMENSTELL.) - De Literatuurkrant: Sprookjes.
33075: MAAS, NOP, BERTRAM MOURITS, AAD MEINDERTS, E.A. - Goede papieren Letterkundig Museum, jaargang 4, nummer 2 2009
17379: MAAS, NOP - Kleine Bolsjewieken. De kleuterjaren van Karel en Gerard (van het ) Reve
8881: MAAS DR.P.M.,VILLON FRANÇOIS - François Villon. Dief, roover, moordenaar en dichter
29667: MAASDIJK, ELISABETH VAN - Aan hen die vielen
31764: MAASS, WINFRIED, NICOLAUS NEUMANN, E.A. - 100 wereldwonderen. De grootste schatten der mensheid op 5 continenten.
26698: MAATHAI, WANGARI (WINNARES NOBELPRIJS VOOR DE VREDE) - Ongebroken (Autobiografie)
32178: MABER, DAVID - D-Day... as the newspaper boy saw it. A Portsmouth Harbourside Story
32179: MABER, DAVID - D-Day... as the newspaper boy saw it. New Expanded Edition
29834: MAC DONALD, CHARLES - Luchtlandingstroepen
20761: MACARÉ-ZUURVEEN, LEENS - TBC, nog altijd een vijand
31924: MACAULAY, THOMAS BABINGTON - The History of England. From the Accession of James II, in 3 Vols. (complete)
17075: MACAULAY, ROSE - De wereld mijn wildernis
32921-T: MACAULAY, ROSE - De wereld mijn wildernis
29796: MACAULAY, DAVID - Grote momenten in de architectuur
21368: MACDONALD, JOHN D. - De turkooise klaagzang
15240: MACDONALD, JOHN D. - De planeet van de dromers
12905: MACGARVIN, MALCOLM - Het Greenpeace boekDe Noordzee
25382: MACHIAVELLI, DR. J.F. OTTEN - "Machiavelli, sleutel van onze tijd; gevolgd door de volledige vertaling van De Vorst"
28081: MACHIAVELLI, NICCOLO - De Heerser (Il Principe)
17043: MACINNES, HELEN - Voorspel in Warschau
18595: MACINTYRE, D. - Vliegkampschepen. Ind e strijd der zee
31114: MACINTYRE, DONALD - Zeilvaart 1520-1914
15231: MACKAY BROWN, GEORGE - A Calendar of love. And other stories
32181: MACKSEY, KENNETH - "Beda Fomm; Britse overwinning in de woestijn."
18605: MACKSEY, K.J. - Afrika Korps. oorlog ind e woestijn
22958: MACLAREN, IAN - Zielenadel. Nieuwe schetsen
21165: MACLEAN, ALISTAR - Stoptrein naar fort Humboldt (Breakheart Pass) (1ste druk)
17780: MACLEAN, ALISTER - "Het nieuwe grote Maclean boek: Circus; Karavaan naar Vaccarès; Valse start"
17138: MACLEAN, ALISTER - Karavaan naar Vaccarès
26766: MACLEAN, ALISTAIR - De kanonnen van Navarone
16884: MACLEAN, ALISTER - Ontsnapt langs Krakatau
16883: MACLEAN, ALISTER - Het satanskruid
17030: MACLEAN, ALISTER - Komplot op zee
17126: MACLEAN, ALISTER - Poppen aan een touwtje
17619: MACLEAN, ALISTER - Zr. Ms. Ulysses
18712: MACLEAN, ALISTER - Karavaan naar Vaccarès
20770: MADARIAGA, SALVADOR DE - Vijf vrouwen om Don Juan (A bunch of errors)
22867: MADDOX, CONROY - Salvador Dali
407: MAELE, VAN GEERT - De vier seizoenen van Mary
27481: MAELE, MARCEL VAN - Scherpschuttersfeest
13229: MAERLANT, JACOB VAN - Alexanders Geesten
10078: MAETERLINCK MAURICE - Maurice Maeterlinck. Le centenaire de sa naissance
281: DE MAEYER AL. - Middeleeuwsch romantisch tooneel of van drie Abele Spelen
18093: MAEYER, AL. DE - Middeleeuwsch romantisch tooneel of Drie abele spelen
31920: MAEYER, AL. DE, DR.ROB ROEMANS (BEZORGD DOOR) - Esmoreit, eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typographie, voorafgaand door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aantekeningen bij de oorspronkelijke tekst.
29848: MAEYER, AL. DE, DR.ROB ROEMANS (BEZORGD DOOR) - Esmoreit, eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typographie, voorafgaand door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aantekeningen bij de oorspronkelijke tekst.
12744: MAGEE, BRYAN - Bekentenissen van een filosoof, een smakelijke introductie op het boek van het jaar
31371: MAHIEU, VINCENT ( (PSEUDONIEM VAN J.J.TH. BOON, 1911-1974) - Tjies. Vertellingen
29677: MAHJOUB, JAMAL - De boodschapper
18147: MAHMOODY, BETTY, ISM WILLIAM HOFFER - In een sluier gevangen
19899: MAHMOODY, BETTY MET ARNOLD D. DUNCHOK - Uit liefde voor mijn kind
23281: MAIDL, B./HERRENKNECHT, M./ANHEUSER, L. - Maschineller Tunnelbau im Schildvortrieb
31814: MAIER, E., A VAN VLIMMEREN, P. VAN WIJK - Cellen uit formatie. Biologische begrippen en processen toegelicht aan kanker.
16494: MAILER, NORMAN - De Hertenkamp
22683: MAISTRE, XAVIER DE - La Jeune Sibérienne
18716: MAITLAND, SARA - Dochter van Jeruzalem
25205: MAJAKOWSKI, WLADIMIR - De wandluis. Feeërieke komedie in negen taferelen
19509: MAK, GEERT - De engel van Amsterdam
7144: MAK DR.J.J. - Middeleeuwse Kerstvoorstellingen
21912: MAK, DR. J.J. - Rhetoricaal Glossarium
19072: MAK, J.J. EN ANTHONIS DE ROOVERE - De gedichten van Anthonis de Roovere naar alle tot dusver bekende handschriften en oude drukken
32628: MAK, GEERT - Gedoemd tot kwetsbaarheid
31965: MAK, GEERT - De eeuw van mijn vader
24795: MAK, GEERT - Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis in meer dan honderd reportages.
24945: MAK, GEERT - In Europa. Reizen door de twintigste eeuw.
24946: MAK, GEERT - Hoe God verdween uit Jorwerd. Een Nederlands dorp in de twintigste eeuw
19966: MAK, J.J. - Dit is een suuerlijc boecxken. Het oudste gedrukte geestelijke liedboek in de Nederlanden naar het enige bekende exemplaar van de Antwerpse druk uit 1508
29839: MAK, DR.J.J. - De geboorte der moderne westerse beschaving.
29843: MAKAMPE, MIREILLE - De wil van mijn vader: een vrouw in Kameroen strijdt tegen het juk van de traditie
19391: MAKKEN, BERT - Een hart onder de reim. Woorden van troost en berusting
14994: MAKKINK, H.J. - Philip Massinger and John Fletcher. A Comparison
13146: MALAMUD, BERNARD - Portretten van Fidelman
29847: MALAMUD, BERNARD - The Natural
27956: MALANKEY, TUCKER - An Obvious Enchantment. A Novel
13741: MALCOLM, MARGARET - Zij alleen..
33018-A: MALI, ANCO - URU of de weg naar onafhankelijkheid (Kongo)
22465: MALIER, YVES - High performance concrete. From material tot structure
31136: MALINA, J.B. - Orbis Catholicus. Bilder Gläubiger Menschen Und Geheiligter Formen.
29665: MALLARMÉ, STÉPHANE - Poésies
29010: MALLEFILLE, JEAN FÉLICIEN - Liefdesavonturen van Don Juan
29666: MALLET-JORIS, FRANÇOISE - Dickie Roy
4606: MALLET-JORIS FRANÇOISE - Onderaards spel
26084: MALONE, TED (EDITED BY) - The Pocket Book of Popular Verse
31127: MALONE, ROBERT - The Robot Book
24563: MALOT, HECTOR - Alleen op de wereld
29644: MALRAUX, ANDRÉ - Het menselijk tekort
31370: MALSEN, H. VAN - "Alexander Frederik de Savornin Lohman; Ontwikkelingsgang van zijn denken en handelen"
13169: MAN, HERMAN DE - Aart Luteyn de andere
32638: MAN, HERMAN DE - Het wassende water
32561: MAN, HERMAN DE - De barre winter van negentig (1ste druk)
6293: DE MAN YVONNE - Dag faun. Pompeii en zijn schoonheid als uiting van levenskunst
11064: MAN, HERMAN DE - De kleine wereld
20680: MAN, HERMAN DE - Het wassende water
21119: MAN, HERMAN DE - De barre winter van negentig
16042: MAN, HERMAN DE - Rijshout en rozen
1412: DE MAN HERMAN - Maria en haar timmerman
23718: MAN, HERMAN DE - Aart Luteyn de andere/ Rijnvaart
15656: MAN, HERMAN DE - De barre winter van negentig
17659: MAN, HERMAN DE - Maria en haar timmerman
30786: MAN, JOHN, CHRIS SCHÜLLER, GEOFFREY ROY, NIGEL RODGERS - "Atlas voor de wereldreiziger; ontdek de mooiste plekken op aarde"
15213: MAN, HERMAN DE - Scheepswerf De Kroonprinces
11740: MAN, HERMAN DE - De barre winter van negentig
15734: MAN, HERMAN DE - Het wassende water
13903: MAN, HERMAN DE - Maria en haar timmerman
11967: MAN, HERMAN DE - Scheepswerf de Kroonprinces
31615: MAN, HERMAN DE - Het wassende water
10860: MAN, HERMAN DE - Een stoombootje in den mist
10937: MANDAVA, BHARGAVI C. - De geheimen van de zee
20531: MANDERE, H.CH.G.J. VAN DER - De Unie van Utrecht
21985: MANDIARGUES, ANDRÉ PIEYRE DE - De dood in Barcelona
20945: MANDIARGUES, ANDRÉ PIEYRE DE - De dood in Barcelona
23269: MANDRY, KATHY EN TOTO, JOE (TEKENINGEN) - De kat en de muis en de muis en de kat
27000: MANDRYCXS, A., H. DE CAT, W. WILLEMS E.A. - PRISMA. Tweemaandelijksch Kultureel Tijdschrift der Vlaamsche Jongeren, Jrg.1, nr.II, maart-april 1935
31821: MANICKA, RANI - De Rijstmoeder. Een dramatische familiegeschiedenis over vier generaties die zich afspeelt in Maleisië.
30910: MANKELL, HENNING - Honden van Riga
29654: MANKELL, HENNING - Kennedy's brein
15838: MANKOWITZ, WOLF - Het geitje
29357: MANKOWITZ, WOLF - Dickens of London.
30203: MANKOWITZ, WOLF - Het geitje
15701: MANLEY-TUCKER, AUDRIE - Een vrouw wordt volwassen
8292: MANN THOMAS - Koninklijke Hoogheid
31230: MANN, WILLIAM - James Galway's Music in Time
27553: MANN, ERIKA - Het laatste jaar van Thomas Mann
29565: MANN, KLAUS - Het getraliede venster. Novelle over de dood van Ludwig II Koning van Beieren
22162: MANNING, A.F. - Zestig jaar KRO. Uit de geschiedenis van een omroep
16481: MANSELL, JILL - Niet storen!
11924: MANSFIELD, KATHERINE - Het tuinfeest
33038-T: MANSFIELD, KATHERINE - Het tuinfeest
32855-T: MANSFIELD, KATHERINE - Verrukking en andere verhalen
30761: MANSUELLI, G.A. - Kunst van Europa: Etrurië en het vroege Rome
29837: MANVELL, ROGER, HEINRICH FRAENKEL - Göring - Kopstokken uit de Tweede Wereldoorlog
9016: MARAIN ELISABETH - Kameraad President
1872: MARAIN ELISABETH - Uitgestelde thuiskomst
12297: MARAN, TIM (SAMENSTELLING) - Schaduwen bij een beddekaars, liefdesverhalen aller volkeren en tijden
21818: MARANG, DR. G.P. - Naar Rome. Door het reisgebied van de apostel Paulus
25947: MARCEL, GABRIEL - Ein Mann Gottes. Schauspiel in vier Akten
25315: MARCEL, LUC-ANDRÉ - Tudor Arghezi. Choix de textes, bibliographie, portraits, facsimilés
27313: MARGADANT, S.W.F. - "Twintigduizend citaten; samenvatting van de beste korte en pittige gezegden van grote denkers en schrijvers"
5344: MARGOLIN PHILLIP - Rookgordijn
31631: MARGOLIS, CHAR - "Char, het medium; Met Victoria St. George. Vragen van de aarde; antwoorden uit de hemel."
32377: MARIJNISSEN, JAN, E.A. - Hier is de SP. Kijk en luister.
874: MARIJNISSEN R.H. - De duiven van Dubrovnik
32977-A: MARIJNISSEN, JAN - Nieuw optimisme
21066: MARINUS, ROB - Mandrillenfarm/ De grondlegging van de eerste Hollandse Vellsconcervenmij. in chili
11566: MARIUS, G.H. - Rembrandt Harmensz. van Rijn – Uit het leven van een groot kunstenaar, een boek voor jong Holland
3231: MARIVAUX - Théâtre complet.Préface de Jacques Scherer.Présentation et notes de Bernard Dort.
16034: MARJA, A. - Tussen de gemaskerden. Ver- en Onbe-scheidenheden meest op letterkundig gebied
17954: MARJA, A. - Schuchter en iets luider. Essays en kritische aantekeningen
17953: MARJA, A. - Poëzieproeven. Over dichters, gedichten, beweegredenen, resultaten
27588: MARKS, TRACY - The Astrology of Self-Discovery. An In-Depth Exploration of the Potentials Revealed in Your Birth Chart.
9041: MARKUSSON ANDREAS - Tore de visscherszoon
7605: MARLOWE STEPHEN - Losprijs: landverraad
25917: MARLOWE, DEREK - Een dandy op drijfzand (Orig. A Dandy in Aspic)
33110-A: MARRES, RENÉ - "Frederik Weinreb; Verzetsman en groot schrijver"
32801-A: MARRES, RENÉ - Frederik Weinreb, verzetsman en groot schrijver
32979-A: MARRES, RENÉ - "Vermoord en verbannen; De aanvallen op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali en hun verdediging van westerse waarden"
20893: MARRYAT, KAPITEIN - Jack Rustig
28127: MARSÉ, JUAN - De staart van de hagedis
5202: MARSHALL JAMES VANCE - De vuurdoop / Schemer over het Paradijs
30581: MARSHALL, MICHAEL - De Stromannen
15307: MARSHALL, JAMES VANCE - De vuurdoop
31161: MARSHALL, JOHN - "Het Groot Guinness Treinenboek; records-feiten-cijfers"
12024: MARSMAN, H. - De dood van Angèle Degroux
21249: MARSMAN, H. - Zelfportret van J.F. wn ander proza
6529: MARSMAN H. - Zelfportret van J.F. en ander proza
30212: MARSMAN, H. - De dood van Angèle Degroux
24556: MARSMAN, H. EN SIMON VWESTDIJK - Heden ik, morgen gij. Aangevuld met been reeks van brieven met betrekking tot het ontstaan van deze roman
30211: MARSMAN, H. - Zelfportret van J.F. en ander proza
15207: MARSMAN, H. - De dood van Angèle Degroux
13464: MARSMAN, H. - De dood van Angèle Degroux
28131: MARSMAN, H. - Verzamelde gedichten
30080: MARTENS, ROB EN LIEUWE WESTRA - Aanzien van de oude visserij ...met de beste groeten van...
12814: MARTENS, HEDDA - Sjibbolet en andere verhalen
27898: MARTENS, W.P. - De Katharen. Opkomst en ondergang van een vredelievende ketterse sekte
31663: MARTIN, JUDY - Airbrushing. De complete handleiding voor materialen en technieken
31374: MARTIN, PROF.DR.W. - "De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw, in het algemeen, in hare opkomst, in hare bloeitijd en nabloei; 2 delen (compleet)"
16516: MARTIN, E. EN JACK - Rooie oortjes
30417: MARTIN, GEORGE R.R. - "Game of Thrones; Book 2 of a Song of Ice and Fire: A Clash of Kings"
30412: MARTIN, GEORGE R.R. - "A Game of Thrones; Book 1 of a Song of Ice and Fire"
7152: MARTINI STEVE - De advocaat
29770: MARTORELL, JOANOT EN MARTI JOAN DE GALBA - Tirant lo Blanc (Ned. Vertaling)
17334: MARUYA, SAIICHI - Singular Rebellion. A novel
29851: MARX, KARL - De burgeroorlog in Frankrijk
29850: MARXVELDT, JAN VAN - De zware beproeving van Jantje Vos. Verhalen.
28021: MASEFIELD, JOHN - Klipperschepen jagen naar Londen
5642: MASEFIELD JOHN - Klipperschepen jagen naar Londen
33119-A: MASER, WERNER - "Hitlers Mein Kampf; Geschiedenis - Fragmenten - Commentaren"
32381: MASON, A.E.W. - De vier veren
23620: MASON, A.E.W. - The Four Corners of the World
18855: MASON, A.E.W. - De vier veren
25681: MASSART, KANUNNIK H. - De mooie geschiedenis van Beauraing. Naverteld aan de Kleinen... en aan de Groten.
29394: MASSON, JEFFREY M. - Traumatische ervaring of fantasie. Freuds rampzalige herziening van de verleidingstheorie
29852: MAST, JAN VAN DER - Films, vaders & neuzen
20895: MASTERS, JOHN - Schimmen sluipen door de nacht
30789: MATANLE, IVOR - Gedenkboek van de Tweede Wereldoorlog. Met een voorwoord van Viscount Montgomery, Manfred Rommel en John S.D. Eisenhower.
18962: MATERS, JOHN - Het idee voor een tentoonstelling (wooden hearts)
29671: MATHAUSER, ZDENEK - Die Kunst der Poesie. Stufen die zur Oktober-Dichtung Hinführten
17404: MATHESON, RICHARD - Helden rond Bastogne
22544: MATHIJSEN, MARITA - "De brieven van de Schoolmeester. Documentair-kritische uitgave. Deel 1. Brieven en documenten; Deel 2. toelichtingen"
31160: MATHIJSEN, MARITA - "Verliefd op het verleden; Ontboezemingen van een letterkundige"
15997: MATHUSIUS, MARIE-SOPHIE - De partner
32048: MATSER, BURGEMEESTER (VOORWOORD) - "Arnhem; herinnering aan uw bezoek"
15021: MATSIER, NOCOLAAS - Dicht bij huis
2464: MATTHEWS RONALD - Mon ami Graham Greene
32401: MATTHIESSEN, PETER - Spelend in de velden des Heren
3568: MATTHIJS MARCEL - Filomeentje
3444: MATTHIJS MARCEL - De kleine pardon
4800: MATTHIJS MARCEL - Doppen
5822: MATTHIJS MARCEL - De ruitentikker
8254: MATTHIJS MARCEL - De gouden vogel.
8746: MATTHIJS MARCEL - De ruitentikker
9629: MATTHIJS MARCEL - Doppen
2634: MATTHIJS MARCEL - De kleine pardon
1706: MATTHIJS MARCEL - Wie kan dat begrijpen...?
1486: MATTHIJS MARCEL - De gouden vogel.
12070: MATTHIJS, MARCEL - De gouden vogel
25743: MATTIA, VINCENZO DI - De biechtvaders (orig. I Confessori)
31241: MATTINGLY GARRETT - "De Armada; zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten"
16813: MATTSSON, GUNNAR - Mijn prinses
30025: MATVEYEV, VLADIMIR - The Hermitage, Selected Treasures from a Great Museum
19098: MAUGHAM, W. SOMERSET - Then & Now
5350: MAUGHAM WILLIAM SOMERSET - Vreemdeling in Parijs
7188: MAUGHAM WILLIAM SOMERSET - Op het scherp van de snede
8986: MAUGHAM WILLIAM SOMERSET - Op het scherp van de snede
10534: MAUGHAM WILLIAM SOMERSET - Op het scherp van de snede
20027: MAUGHAM, W. SOMERSET - Theater. De roman van een actrice
32514: MAUGHAM, R.C.F. - "Jersey under the Jackboot; A first-hand Account of the Island's ordeal in the grip of Nazi Occupation"
13898: MAUGHAM, W. SOMERSET - Verhalen
25284: MAUGHAM, W. SOMERSET - Vreemdeling in Parijs (Orig. Christmas Holiday)
21407: MAUGHAM, W. SOMERSET - Theater. De roman van een actrice
22223: MAUGHAM, W. SOMERSET - Theater. De roman van een actrice
886: MAUGHAM WILLIAM SOMERSET - Julia, de roman van een actrice (or. Theatre)
887: MAUGHAM WILLIAM SOMERSET - Julia, de roman van een actrice (or.Theatre)
889: MAUGHAM WILLIAM SOMERSET - Julia, de roman van een actrice (or.Theatre)
12864: MAUGHAM, W. SOMERSET - Toen en Nu
26256: MAUPASSANT, GUY DE - Bel-Ami
30982: MAUPASSANT, GUY DE - 33 beroemde verhalen
1922: MAUPASSANT, DE GUY - Yvette (Vertaald door Adriaan Morriën)
29661: MAUPASSANT, GUY DE, THEODOR FONTANE, H.C. ANDERSEN, CHARLES DICKENS, LEV TOLSTOJ, THEODOR STORM, WALTER BENJAMIN, FRÉDÉRIC MISTRAL, F. DOSTOJEVSKI E.A. - De mooiste kerstvertellingen uit alle landen van onder anderen Guy de Maupassant, Theodor Fontane, Hans Christiaan Andersen, Lev Tolstoj en Charles Dickens
7762: MAUPASSANT, DE GUY - Mannen. Een keur der beste verhalen
8897: MAUPASSANT, DE GUY - Vrouwen. Een keur der beste verhalen
29424: MAUPASSANT, GUY DE - Pierre en Jean
32625: MAUPASSANT, DE GUY - Vrouwen. Een keur der beste verhalen
24765: MAUPASSANT, GUY DE - Sterk als de dood
15796: MAUPASSANT, GUY DE - Fantastische verhalen
2789: MAUPASSANT, DE GUY,DAUDET ALPHONSE - La Lecture, magazine littéraire bi-mensuel, Tome V, nos 25-30- 10 juillet à 25 septembre 1888.
23786: MAUPASSANT, GUY DE - De badplaats Mont-Oriol
22387: MAUPASSANT, GUY DE - 33 beroemde verhalen
14920: MAUPASSANT, GUY DE - Bel-ami
16192: MAUPASSANT, GUY DE - Yvette
21025: MAUPASSANT, GUY DE - Sterk als de dood
12617: MAUPASSANT, POE, NELSON BOND, JOHN COLLIER E.A. - Beroemde fantastische verhalen
32149: MAUPASSANT, GUY DE, JEAN BAPTISTE LOUVET DE COUVRAY, ROLAND DORGOLÈS, LUCIEN BAROT - "Parisien; Verhalen over de man die de broeder, de zoon, de vriend, de echtgenoot, de minnaar is van de vrouwelijkste aller vrouwen, De Parisienne."
18881: MAUPASSANT, GUY DE - Bel-ami
892: MAURIAC FRANÇOIS,DUINKERKEN,VAN ANTON - Vlees en bloed, De Betere kringen, Het levende brood.
32141: MAURIAC, FRANÇOIS - Steekspel. een novelle met zes illustraties van Olivier Picard
11697: MAURIAC, FRANÇOIS - De loop van het lot (Destins)
5832: DU MAURIER DAPHNE - Rebecca (Vertaald door Dr.J.M.C. van Dietsch)
6338: DU MAURIER DAPHNE - De vlucht van de valk
7881: DU MAURIER DAPHNE - De vlucht van de valk
29965: MAURIER, DAPHNE DU - Janet
20993: MAURIER, DAPHNE DU - Lady Dona
15698: MAURIER, DAPHNE DU - Lady Dona
32153: MAURIER, DAPHNE DU - Generaal des konings
24761: MAURIER, DAPHNE DU - De vlucht van de valk
18717: MAURIER, DAPHNE DU - Mary Anne
16810: MAURIER, DAPHNE DU - De kopermijn. De geschiedenis der familie Brodrick
17178: MAURIER, DAPHNE DU - Het huis aan het strand
3440: MAURIK, VAN JUSTUS - Van allerlei slag. Novellen en schetsen
4573: MAURIK, VAN JUSTUS - Uit één pen. Novellen en schetsen
31227: MAURIK, JUSTUS VAN - Het Amsterdam van Justus van Maurik
5440: MAURIK, VAN JUSTUS - Verspreide Novellen
5439: MAURIK, VAN JUSTUS - Met z'n achten. Novellen en schetsen
5438: MAURIK, VAN JUSTUS - Uit het volk. Amsterdamsche Novellen
32634: MAURIK, JUSTUS VAN - Uit het volk. Amsterdamsche Novellen
12330: MAURIK, JUSTUS VAN - Het Amsterdam van Justus van Maurik
11435: MAURIK, JUSTUS VAN - Papieren kinderen
21966: MAURIK, JUSTUS VAN - Burgerluitjes. Novellen en schetsen
10232: MAURIK, VAN JUSTUS - Drie verhalen (Een vriendendienst - Een journalistenstreek - Tijs de Jolleman)
21495: MAURIK, JUSTUS VAN - Indrukken van een Tòtòk
15762: MAURIK, JUSTUS VAN - Papieren kinderen. Novellen en schetsen
14673: MAURIK JR., JUSTUS VAN - Van allerlei slag. Novellen en schetsen
14674: MAURIK JR., JUSTUS VAN - Uit één pen. Novellen en schetsen
28706: MAUROIS, ANDRÉ - Histoire d'Angleterre
24872: MAUROIS, ANDRÉ (= EMILE HERZOG) - De erfenis van Koningin Victoria. Eduard VII en zijn tijd
24909: MAUROIS, ANDRÉ - Benjamin Disraëli
25295: MAUROIS, ANDRÉ - Hommage à André Maurois par François Mauriac (tome 1 des oeuvres d'André Maurois)-
32836-T: MAUROIS, AYMÉ, RAYMOND MARY, CARRIÈRE, DUVOULDY, ARLAND, SCHLUMBERGER, KATCHA, TINIER, ROUSSELOT - Moderne Franse verhalen
23107: MAUROIS, ANDRÉ, BOISDEFFRE, PIERRE DE, BERGONZI, BERNARD E.A. - Historia Magazine. No. 111: Marcel Proust: le nouveau roman
15399: MAUROIS, ANDRÉ - Lodewijk XIV. De zonnekoning en zijn hof te Versailles
18458: MAWSON, ROBERT - Lazarus kind
6049: MAXIMILIANUS, O.F.M. CAP. P.DR.,VONDEL,VAN DEN JOOST - Vondelstudies
14083: MAXIMOW, WLADIMIR - In quarantaine
8222: MAXIMOW WLADIMIR - Afscheid van het niets
14175: MAXIMOW, WLADIMIR - Afscheid van het niets
10667: MAXTED ANNA - Vallen en opstaan
12181: MAY, LIZZY SARA - Het dubbelspoor
29854: MAY, HERBERT G. EDITED BY..., WITH THE ASSISTANCE OF R.W. HAMILTON AND G.N.S. HUNT. - Oxford Bible Atlas
19695: MAY, LIZZY SARA - Tijd voor magnetisch vuur. Gedichten.
24235: MAYER, K.A. EN OTT. L. - Havenstad in de frontlijn. De geschiedenis van Rotterdam in de oorlogsjaren.
25159: MAYER, WAHRMUT - Sei mir gegrüßt mein Sauerkraut. Gedichte und Lieder vom Essen und Trinken mit 12 Radierungen.
29836: MAYER, RUDOLF/JOSEPH REUSS - Dodezeerollen en Bijbel
29102: MAYESD, FRANCES - Een huis in Toscane
30367: MAZEL, JEAN - De Feniciërs, beschaving en expansie
28909: MCBAIN, ED - Downtown
28785: MCCALL SMITH, ALEXANDER - The No.1 Ladies' Detective Agency
13283: MCCILLOUGH, COLLEEN - De doornvogels
20541: MCCORD, MARGARET - Zingen voor koningin Victoria. Het leven van Katie Makanya
26602: MCCULLOUGH, COLLEEN - De doornvogels
19666: MCDONALD, J.W. - Antique furniture
32038: MCEVEDY, COLIN - The Penguin Atlas of Modern History (to 1815)
32040: MCEVEDY, COLIN - The Penguin Atlas of North American History to 1870
32037: MCEVEDY, COLIN - The Penguin Atlas of Ancient History
30570: MCFADDEN, CHRISTINE, MARK WILLIAMS (FOTOGRAFIE) - "Mixen, mengen, malen; Alle kookgerei op een rij."
31229: MCFARLAND, DENNIS - De muziekkamer (Roman)
28290: MCGLASHAN, A.M. / C,J, REEVE - Sigmund Freud. Grondlegger der psychoanalyse
30169: MCGREGOR, ELIZABETH - Het meisje in de groene spiegel
31234: MCGRINDLE, JOSEPH F. (EDITOR) - Behind the Scenes: Theatre and Film Interviews from The Transatlantic Review
21596: MCINERNEY, JAY - Philomena
19029: MCINNERNEY, JAY - Philomena
11466: MCLEAY, ALISON - De wereld van de Onedin Line
21246: MCMAHON, THOMAS - U spreekt met Klein Egypte (Loving Little Egypt)
17675: MCNAB, ANDY - Dag van bevrijding
17672: MCNAB, ANDY - Crisis four
26763: MCPHEE, MARTHA - Verrukkelijke leugens - roman
21595: MCPHEE, MARTHA - Anaconda
16556: MCWILLIAM, CANDIDA - Omstreden land
21350: MEAD, MARGARET - Seksualiteit en temperament
23965: MEASHAM, TERRY - The Moderns 1945-1975. 104 Reproductions Selected & Introduced By Terry Measham
25091: MEDEMA, DRS.GEERT - 1000 jaar kerkgeschiedenis in de provincie Utrecht. Studenten onderzoeken religieus erfgoed.
21318: MEER, F. VAN DER - Zeven ware legenden
7049: MEER DE WALCHEREN, VAN DER PIETER - Menschen en God. Eerste deel 1911 - 1929
7047: MEER DE WALCHEREN, VAN DER PIETER,JANSSEN EM.,MULS JOZEF,BAEKELMANS LODE,HEMELDONCK,VAN E.,DEBROEY STEVEN,NUYENS P.J.A.,ET ALII - Pieter van der Meer de Walcheren en Vlaanderen
32996: MEER, TED VAN DER (RED.) - "New Balls Please, Nr. 1; Tijdschrift voor tennisliefhebbers"
30314: MEER, TED VAN DER (RED.) - "New Balls Please, Nr. 2; Tijdschrift voor tennisliefhebbers"
22343: MEER, AMEENA - Bombay Taljie
22434: MEER, VONNE VAN DER - Het limonadegevoel & andere verhalen
32395: MEER DE WALCHEREN, PETER VAN DER - "Mijn dagboek 1907-1911; Met een nieuwe inleiding van de schrijver"
21391: MEERBEKE, KAREL EILLEM VAN - Ik zal het zijn... Historische roman om Willem van Oranje
3480: MEERDERE AUTEURS - De Singel 91/92 - Seizoenpocket
3794: MEERDERE AUTEURS - BUBI 1999. Boek uit, boek in, wegwijs in de Vlaamse jeugdliteratuur. De jeugdboeken van 1998, Nuttige adressen, De mening van kinderen
5736: MEERDERE AUTEURS - In den hof van Eros. Verhalen, brieven en overpeinzingen, verzameld en ingeleid door Victor E. van Vriesland, verlucht met 42 illustraties
7530: MEERDERE AUTEURS - De liefde zingt in verzen. Bijeengebracht door Halbo C. Kool en C.J.Kelk
9398: MEERDERE AUTEURS ,GEZELLE GUIDO - Guido Gezelle herdacht
9920: MEERDERE AUTEURS - Charles van Hulthem 1764-1832
10395: MEERDERE AUTEURS - De muze kent een Babel. Poëzie ut alle werelddelen in vertaling
10018: MEERDERE AUTEURS - Maria in de Nederlandsche Poëzie
25909: MEERDERE AUTEURS - 47ste IJzerbedevaart 30 juni 1974
25910: MEERDERE AUTEURS - XXXIIIe IJzerbedevaart 21 augustus 1960 (Kaaskerke Diksmuide)
6048: MEERDERE AUTEURS ,GEZELLE GUIDO - De priester Guido Gezelle en het Engels klooster
9381: MEERDERE AUTEURS ,TEIRLINCK HERMAN,ET ALII - Jef Van Hoof. Een bundel studies en schetsen verzameld naar aanleiding van zijn aanstaande vijf en zestigste verjaardag op 8 mei 1951
17606: MEERSTENS, P.J., AD DEN BESTEN, E.A. - Zijn akker is de taal.
10370: MEERT HUGO - Open doek. Honderd jaar Koninklijke Vlaamse Schouwburg
13221: MEESTER, JOHAN DE - Allerlei mensen
2396: MEESTERS DAAN - De desem en het brood
31237: MEEUSE, AIK, GERARD MAAS, EVERT WERKMAN, E.A. - "Je was er niet bij; Amsterdam: onderdrukking en bevrijding 1940-1945."
30466: MEEUWESSE, PROF.DR. KAREL - Martinus Nijhoff en de kerkelijke traditie. De symboliek van Des Heilands tuin, een pinksterspel
18150: MEEUWSE, PIET (RED.) - Raster 103. Kijken. Driemaandelijkse uitgave
31232: MEICHE, ALFRED - "Sagenbuch der Sächsischen Schweiz und ihrer Randgebiete; Vollständige, kommentierte Ausgabe"
21485: MEIJER, WILLEM L. - Kunst en revolutie
32727-T: MEIJER, DR. JAAP - "Isaac Da Costa's weg naar het christendom; Bijdrage tot de geschiedenis der Joodsche problematiek in Nederland"
31385: MEIJER, DR. JAAP - "Waar wij ballingen zijn; Essays over joodse letterkundigen in Nederland."
25504: MEIJER, JAAP (SAMENSTELL.) - Lieve ouders. Brieven van beroemde Nederlandse kinderen
31243: MEIJER, HENDRIK, ARNOLD - "De Boekanier; met inleiding en aantekeningen door Dr. W. Drop"
17901: MEIJER, CAS EN HANS WENSVEEN - PR. De manager & Public Relations
31596: MEIJER, ISCHA - Een jongetje dat alles goed zou maken
23483: MEIJER, ANDRÉ, VELDE, PETER VAN DE, E.A. - Algemeen Maconniek Tijdschrift (AMT). Orgaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. 45e Jg, nr 7/8, juli/aug 1991
29508: MEIJER, ISCHA - De dikke man voor altijd
13098: MEIJER, REINDER P. - Literature of the low countries
27720: MEIJER, JAN, KAREL VAN HET REVE, H.G. SCHROGT, CHARLES B. TIMMER - Over Toergenjew
12918: MEIJNEN, NANDA, JAAP VOERMAN, PETRA WAAIJER (SAMENSTELLING) - Bon Voyage en France, verhalen over Frankrijk
31597: MEIJSING, DOESCHKA - De kat achterna
28848: MEIJSING, DOESCHKA - Over de liefde
29555: MEIJSING, DOESCHKA - Over de liefde
15420: MEIJSING, GEERTEN - Veranderlijk en wisselvallig (Vijf variaties)
11249: MEIJSING, GEERTEN - Veranderlijk en wisselvallig
28702: MEIJSINK, GEERTEN - Veranderlijk en wisselvallig (Vijf variaties)
25212: MEININGER, J.V. - Vertoog over de liefde. Een beschouwing van de liefde met voorbeelden uit de literatuur en de geschiedenis
32667: MEINKEMA, HANNES - Verhalen. Alle verhalen uit: Het wil nog maar niet zomeren, De groene weduwe, De naam van mijn moeder
4956: MEINKEMA HANNES - De naam van mijn moeder
9049: MEINKEMA HANNES - De maaneter
20892: MEINKEMA, HANNES - De naam van mijn moeder/ Lisbeth/ Der Name meiner Mutter/ My mother's name/ Kramer's specimen-woordenboek Nederlands, Frans, Duits, Engels
23918: MEINKEMA, HANNES - De maaneter
17770: MEINKEMA, HANNES - Het binnenste ei
31620: MEINKEMA, HANNES - En dan is er koffie
14997: MEINKEMA, HANNES - De groene weduwe
19639: MEINKEMA, HANNES - De driehoekige reis
14093: MEINKEMA, HANNES - Verhalen. Alle verhalen uit Het wil nog maar niet zomeren, De groene weduwe, De naam van mijn moeder
12247: "MEL;KMAN, J. (SAMENSTELLING)" - Meesters der Hebreeuwse vertelkunst
31158: MELCHERT, RULO - Ein Tag in Dichters Leben. Miniaturen zur deutschen Literatur.
31448: MELCHINGER, S. - "Drama & toneel; van Shaw tot Brecht"
31437: MELCHIOR, DR.A. - "Schoonheid en Bijgeloof in Oost-Afrika; Geschreven en getekende reisindrukken."
31436: MELCHIOR, DR.A. - "Schoonheid en Bijgeloof in Oost-Afrika; Geschreven en getekende reisindrukken."
31394: MELCHIOR, DR.A. - "De eerste walvisvaart van de ""Willem Barendsz"""
9064: MELIS HUBERT - Koning Hagen. Treurspel in vijf bedrijven
31174: MELLES, J. - Ministers aan de Maas. Geschiedenis van de Rotterdamse pensionarissen met een inleiding over het stedelijk pensionariaat 1508-1795
30633: MELLINK, A.F., G.J. HARMSEN, W.F. WERTHEIM, R. REZSOHAZY, M.J. YUTSIS, A.J. RASKER - Revolutie en contrarevolutie. Voordrachten gehouden voor het verbond van wetenschappelijke onderzoekers in het voorjaar van 1968
15300: MELTZER, BRAD - De 10de rechter
14901: MELVILLE, HERMAN - Billy Budd. Voormarsgast
6513: MELVILLE HERMAN - Redburn (Vertaald door Richard Bouwman)
14794: MELVILLE, HERMAN - Billy Budd
32290: MEMBRECHT, STEVEN - De sektariers en de witte vlek
24584: MEMBRECHT, STEVEN - De eerstelingen
29523: MEMBRECHT, STEVEN - De Ruime Gevangenis. Zeven novellen.
25181: MENCIUS - Waarom majesteit spreekt u steeds van nut en voordeel?'
31386: MENDELS, JOSEPHA - Heimwee naar Haarlem
13049: MENDELS, JOSEPHA - Alle verhalen
12376: MENDELS, JOSEPHA - Joelika en andere verhalen
21253: MENDES, JOOST - Herinnering aan een stad. Uit Het geslacht der Santeljano's
23798: MENKVELD, ERIK (RED.) - Tirade 400, 2003 nr 3-4
16540: MENKVELD, ERIK (SAMENSTELLING) - Honderd jaar Nobelprijspoëzie
22474: MENKVELD, ERIK (SAMENSTELLING) - De beste Nobelprijspoëzie
22476: MENKVELD, ERIK (SAMENSTELLING) - De beste Nobelprijspoëzie
20402: MENOTTI, GIAN-CARLO - Amahl en de drie koningen
26830: MENS, JAN - Griet Manshande (duitstalig/Deutsch)
32666: MENS, JAN (TEKST), ARIELLI (FOTO'S) - Oude Raadhuizen
32919-T: MENS, JAN - Goud onder golven
10693: MENS, JAN - Lampions der Liefde
32930-T: MENS, JAN - Mensen zonder geld
15999: MENS, JAN - Mensen zonder geld
30641: MENS, JAN - "De Kleine Waarheid; trilogie waarin opgenomen: Marleen, Het Heldere Uur, Het Klein Verschil."
32263: MENS, JAN - "Griet Manshande; Trilogie: De Gouden Reael; De Blinde Weerelt; Het Goede Inzicht."
1655: MENS JAN - Lampions der liefde zijnde enige spannende fragmenten uit het geheime dagboek van Maria Petronella Goudentor
11205: MENS, JAN (OPNIEUW VERTELD) - Gullivers reizen, naar Lilliput en Brobdingnac
28829: MENS, JAN - De kleine waarheid. 1 Marleen, 2 Het heldere uur, 3 het kleine verschil
1503: MENS JAN - Lampions der liefde zijnde enige spannende fragmenten uit het geheime dagboek van Maria Petronella Goudentor
1444: MENS JAN - Lampions der liefde - zijnde enige spannende fragmenten uit het geheim dagboek van Maria Petronella Goudentor.
32928-T: MENS, JAN - Goud onder golven
26285: MENS, JAN - "Keuromnibus, bevat Marleen; De Blinde Weerelt; Er wacht een haven."
32929-T: MENS, JAN - De Gouden Reael
11206: MENS, JAN (OPNIEUW VERTELD) - Reinaert de vos
32161: MENS, JAN - "De Kleine Waarheid; trilogie: Marleen, Het heldere uur, Het klein verschil."
10801: MENS, JAN - Omnibus: De Gouden Reael, Koen, De witte vrouw
30066: MENS, JAN (TEKST), ARIELLI (FOTO'S) - Oude Raadhuizen
29805: MEREDITH, BRONWEN - Vogue body and beauty book
8228: MEREJKOWSKI DMITRI - Leonardo
5476: MERESCHKOWSKIJ DMITRIJS - De veertiende december
31165: MERINO, JOSÉ MARIA - 50 Cuentos y Una Fábula. Obra Breve 1982-1997.
28747: MERINO, OLGA, JAMAL MAHJOUB, ABILIO ESTÉVEZ, MATIAS CANDEIRA DE ANDRÉS - Bedside Stories
27130: MERKS, KARL-WILHELM, DRÉ WOUTERS (REDACTIE) - Verbeelding en discretie, essays over literatuur en moraal
22230: MERRICK, E. - Vorst en vuur
22549: MERWE, JAAP VAN DE - Verzet per Koeplet. Nieuwe rebelse liedjes
14244: MES, ULCO, ARMANDO - Armando
30053: MES, ULCO - Sprakeloos, tentoonstellingscatalogus
5260: MESNET MARIE-BEATRICE,GREENE GRAHAM - De trilogie van Graham Greene. Paradox van het Christendom
31442: MESSNER, REINHOLD - "Berge versetzen; Das Credo eines Grenzgängers"
20808: MESSUD, CLAIRE - De kinderen van de keizer (The Emperor's Children)
7653: METALIOUS GEORGE,O'SHEA JUNE - "The Girl from ""Peyton Place"". A Biography of Grace Metalious"
18140: METALIOUS, GRACE - Geen adam in het paradijs (No Adam in Eden)
27279: METS, W. - Bram de zeeman
31399: METZ, MONICA - "Het hart van de stad; Amsterdamse verhalen"
21777: METZELAAR, G.J., H. BRUGMANS, PETER JASPERS, E.V.W. VERCRUIJSSE, L.C. BAAS, H. VAN SANTVOORT, LUCEBERT, HUGO CLAUS, FRITZ, LEIST, LUUD STALLAERT, - Ruimte 10. Driemaandelijks cahier
31438: MEULDIJK, BELINDA - "Beestenweer; Een dieren(dag)verhalenboek"
3842: VAN DER MEULEN-VAN MARCKE T. - Declamatorium der Nederlandse Poëzie
15965: MEULEN, AP VAN DER - De erfenis
20716: MEULEN, D. VAN DER - Crisis in de wereld van de Islam
31429: MEULENBELT, ANJA - Alba (Roman)
33035-A: MEULENKAMP, WIM - Funeraire cultuur: Utrecht
24178: MEULENKAMP, WIM - Langs historische parken en tuinen. Routes in Nederland en België
31805: MEULENKAMP, WIM - "Verloren land; Drie eeuwen non-conformisme: schrijvende dandies-bouwende monarchen-verdwenen staatjes-follies en erotiek"
30311: MEULENKAMP, WIM - Over de horizon (Verwilderde roman)
32665: MEURS, B. VAN - Kriekende Kriekske - Betuwsche gedichten.
31756: MEURS, B. VAN - Kriekende Kriekske - Betuwsche gedichten.
11307: MEURS, G.N. E.A. - Het papier op de postzegel
20750: MEYENFELDT, M.H. VON - Ontwapening
12959: MEYER, JOSINE W.L. - Multatuli en Tine
22714: MEYERBEER, G. - Les Huguenots. Opera en cinq actes.
32792-A: MEYERS, JAN - Mussert, een politiek leven
15260: MEYERS, F.W.H. - Wordsworth
29271: MEYLES, WIM - De pitbull en de zeven geitjes (Sprookjes)
31395: MEYVIS, LUDO EN WILLY VANDEWALLE - "Japan; Het onvoltooide experiment"
17765: MIALARET, J.H.A. - Handleiding tot de praktijk der perspectief
15423: MICHAELS, SIDNEY - Dylan Thomas
3973: MICHEL-DROIT - Maurois. Kopstukken uit de twintigste eeuw
17863: MICHEL ANGELO - Sonnetten
31157: MICHELANGELO - Sibyllen und Propheten. Illustriert mit 24 farbige Tafeln nach den Fresken in der Sixtinischen Kapelle.
12262: MICHELET, JULES - Martelaren van Rusland
32202: MICHELIN - Michelin Green Guide Auvergne, Rhône Valley
31763: MICHELL, JOHN, ROBERT J.M. RICKARD - "Wonderwaar, waar gebeurde wonderbaarlijkheden; Regens van kikkers en vissen; bloedende beelden; vreemde verdwijningen; weerwolven; mysterieuze verminkers; spontaan vliegen; spookmuziek; stigma's enz.)"
29807: MICHELS, F.W. EN G.E.K. BRUMMER - Over cartografie. Een vlucht over het terrein van vogelvlucht- en andere kaarten, gewone en ongewone, eendrachtig gevlogen
24261: MICHELS, F.W. EN BRUMMER, G.E.K. - Over Cartografie. Een Vlucht over het terrein van vogelvlucht- en andere kaarten, gewone en ongewone. Eendrachtig gevlogen door...
32024: MICHELS, F.W. - Nederland werkt! Is het verhaal van een verkenningstocht langs de brandpunten van het Nederlandse arbeidersleven.
21752: MICHELS, PROF. DR. L.C. - "Filologische opstellen deel IV; Stoffen van verscheiden aard. Registers"
31115: MICHELS, F.W. - Kleine geschiedenis der scheepvaart
30533: MICHELS, F.W., DR.IR. I.S. ZONNEVELD, PROF.IR. P.L. KNOPPERT - "De Biesbosch: Beschrijving Gedenkkaart; Levensloop sedert 1421; Spaarbekkens voor Zuid-West Nederland."
28324: MICHENER, JAMES A. - Polen. Roman over de strijd van het Poolse volk door de eeuwen heen.
32186: MICHENER, JAMES, NEVIL SHUTE, JAMES JONES, NICHOLAS MONSARRAT, IRWIN SHAW, JOHN STEINBECK, JOHN HERSHEY, NORMAN MAILER, CORNELIUS RYAN, MARTHA GELHORN, KURT VONNEGUT, EVELYN WAUGH, ETC. - Great World War II Stories: 50th Anniversary Collection
31472: MICHENER, JAMES A. - "The Source; The Bridges at Toko-Ri; Caravans; Sayonara."
31156: MICHENER, JAMES A. - "Legacy; A Novel"
8582: MICHIELS IVO - Kruistocht der jongelingen
910: MICHIELS IVO - Verhalen uit Journal brut
28128: MICHIELS, TOON - Zie de korte minuut van de roos
23416: MICHIELS, IVO, VAN DEN WEGHE, JAN, E.A. - DIOGENES, letterkundig tijdschrift, 1e jaargang nr 6, juni 1984: Ivo Michiels, Raymond van den Broeck, Jan van den Weghe, e.a.
32840-T: MICHIELS, IVO - Orchis militaris
21531: MICHIELS, IVO - Journal Brut
21613: MICHIELS, IVO - Het afscheid
18905: MICHIELS, IVO - Orchis militaris
20753: MICKLINGHOFF, F.H. - Provinciale Staten, geschiedenis, bevoegdheden en organisatie van de provincies
20720: MICKLINGHOFF, F.H. - Het Europees economisch & monetair systeem
30461: MIDDELWEERD, MR.H.A.C. (VOORZITTER) - "Schrijven & Lezen; verslag van het symposion gehouden op 27 oktober 1964"
26801: MIDDLEBROOK, MARTIN - Arnhem 1944. The Airborne Battle
11284: MIERLO, PROF. DR. J VAN (SAMENSTELLING) - Geestelijke epiek der Middeleeuwen
6742: MIERLO,VAN PROF.DR.J.,S.J. - Jan Frans Willems (1793-1846)
27476: MIERS, HORST E. - Lexikon des Geheimwissens
31164: MIES, PAUL - Franz Schubert
23553: MIJNSSEN, FRANS - Over tooneel. Deel I: Tooneelkunst. Deel II: Nederlandsche Tooneelspelen
25866: MIKES, GEORGE - How to be an alien. A handbook for Beginners and More Advanced Pupils.
21229: MILLER, HENRY - Zwarte Lente
11519: MILLER, HENRY - Zwarte lente
23736: MILLER, HENRY - De steenbokskeerkring (Tropic of Capricorn + Kleine biografie van Henry Miller
23716: MILLER, HENRY - Zwarte Lente
32140: MILLER, ARTHUR - Na de zondeval + Incident in Vichy
14693: MILLER, HENRY - De kolossus van Maroussi. Een zweftocht door Griekenland
31153: MILLER, JONATHAN (EDITED BY) - The Don Giovanni Book. Myths of Seduction and Betrayal
31183: MILNE, A.A. (INSPIRED BY) - Pooh's Little Etiquette Book. Decorations by Ernest H. Shepard
29145: MILNE, A.A. - Winnie-The-Pooh
12490: MILNE, A.A. - Winnie-The Pooh
31184: MILNE, A.A. - The Pooh Story Book
30554: MILTENBURG, HENNY - Reality and Beyond
32322: MIN, NEELTJE MARIA - Een vrouw bezoeken
29051: MINA, DENISE - Het dode uur
18803: MINC, ALAIN - De grote illusie
29652: MINCO, MARGA - Nagelaten dagen
11944: MINCO, MARGA - Verzamelde verhalen (1951-1981)
19538: MINCO, MARGA - Terugkeer
15458: MINCO, MARGA - De val
30609: MINCO, MARGA - De Val
15802: MINCO, MARGA - Een leeg huis
23760: MINCO, MARGA - De andere kant. Verhalen
29435: MINCO, MARGA - Storing. Verhalen
14694: MINCO, MARGA - De glazen brug
24629: MINCO, MARGA - Een leeg huis
19000: MINCO, MARGA - Een leeg huis
12553: MINCO, MARGA - Een leeg huis
29031: MINDEN, DRS. JACK J.R. VAN - Alles over managementtests
20043: MINDERAA, PROF. DR. P. - Opstellen en voordrachten uit mijn hoogleraarstijd (1948-1964)
16121: MINDERAA, P. - Karel van de Woestijne zijn leven en werken
25548: MINDERHOUT, P. - Een abel spel van Lanseloet van Denemarken
32022: MINEUR, A. - Echt Rotterdamsch! Schetsen uit straat- en volksleven der oude Maasstad. Met een 60-tal pittoreske foto's en vele teekeningen.
16840: MINNE, RICHARD - Heineke Vos en zijn biograaf
32815-A: MIRBEAU, OCTAVE - De tuin der folteringen
8625: MIRBEAU OCTAVE - Het dagboek van een kamermeisje
21876: MIRBEAU, OCTAVE - Vieux Ménages. Comédie en un acte
31600: MISHIMA, YUKIO - Het verval van de hemelinge
12198: MISHIMA, FOEMIO, OSAMOE, HIROYUKI,NOAYA E.A. - Meesters der Japanse vertelkunst
15605: MISTLER, JEAN (SAMENSTELLING) - Napoleon en het Empire. Napoleon en het keizerrijk 1769-1815-1821 deel 1 en 2
22988: MISTRAL, FRÉDÉRIC - Calendal / Calendau. Texte Et Traduction Poeme Provencal / Pouemo Prouvencau.
2252: MITCHELL MARGARET - Gejaagd door de wind
13762: MITCHELL, MARGARET - Gejaagd door de wind
9577: MITCHELL KIRK - Stad der Martelaren. De eerste christenen onder het juk van Rome
16101: MITCHELL, MARGARET - Verzonken Laysen
15704: MITCHELL, MARGARET - Gejaagd door de wind
19613: MITCHELL, KIRK - Stad der Martelaren. De eerste christenen onder het juk van Rome
10899: MOBERLY, L.G. - Als de appelboomen bloeien
29798: MOEN, PETTER - Uit de diepte heb ik geroepen. Schreeuw van een ziel in doodsnood.
21970: MOENS, WIES - Poëzie 1919-1925
30924: MOER, VICE-ADMIRAAL B.D. A. VAN DER - Uitreis rond de Kaap: een zee-geschiedenis uit 1626
14936: MOERKERKEN, P.H. VAN - Het demonise eiland. DE gedachte der tijden
28549: MOERKERKEN, P.H. VAN - De bloedrode planeet of Merlijns laatste visioen
4716: MOERMAN JOSIEN - Spectrum Nederlandstalige auteurs
4715: MOERMAN JOSIEN - Spectrum Nederlandstalige auteurs
17898: MOERS, PAUL H.J.M. - Industrial marketing in the new branding arena. How to survive the war between private labels, private brands and manufacturer brands
26937: MOEYAERT, C., V. ARICKX, J.L. MEULEMEESTER, E.A. - Biekorf: Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 90ste jrg, afl. 4/1990
25111: MOHRMANN, ARTHUR - Retouche
25126: MOHRMANN, ARTHUR - Leven op een kier
17241: MOK, MAURITS - Het feest van Hercules. Korte verhalen
18211: MOL, ALBERT - Haar van boven
20845: MOL, JOH. D. - Eet Neerlands fruit, dag in dag uit!! 1928-1953. Nationale fruitactie. Appel, peer, druif, perzik, pruim uit de Nederlandse tuin
23625: MOL, ALBERT - Wat zien ik.... Ontboezemingen van Blonde Greet uit het Amsterdamse leven
29628: MOLEMAN, HANS - Avonturen in modern China
29251: MOLEN, DR.C. VAN DER, E. ASJES, DR. R. VAN WIJK, DR. W.A.M. LINNEMANS, - Integraal 2, najaar 1988, thema: De huid.
26138: MOLEN, FRITS VAN DER (VERZAMELD DOOR) - Huwelijk van B.B. is nakend. Humor-per-ongeluk: krantekoppen, drukfouten en ontsporingen
19275: MOLENAAR, JOHAN DE - Muzikale vlinders vangen. Een verzameling vreemde en vermakelijke verhalen en uitspraken over en door componisten, dirigenten, virtuozen en dilettanten op het gebied der muziek
29547: MOLENAAR, JOHAN DE - Kleine Suite. Gedichten over muziek
31973: MOLENVELD, COR - "Van alles uit een sinaasappelkist; deel 14 Doe Reeks"
20216: MOLESWORTH, MEVROUW - Het vreemde eendje
30448: MOLHUYSEN, MAAIKE EN LOUIS STILLER - Handboek voor schrijvers voor Nederland en Vlaanderen, editie 2003-2004.
3229: MOLIÈRE - Œuvres complètes. Préface de Pierre-Aimé Touchard.
8984: MOLIÈRE - Oeuvres complètes de Molière avec des notes de tous les commentateurs
31094: MOLIÈRE - Oeuvres de Molière, Tome I+II, avec des notes de Tous les Commentateurs
26055: MOLKENBOER, B.H. - Vondelschetsen
32032: MOLLEMA, J. - "De Nederlandsche Vlag op de Wereldzeeën; Ontdekkingsreizen onze voorouders."
14099: MOLONEY, SUSIE - De regenmaker (A dry spell
29468: MONNIKENDAM, MARIUS - Igor Strawinsky
32489: MONSARRAT, NICHOLAS - De vloek van de vrijheid
31543: MONSARRAT, NICHOLAS, JAN DE HARTOG, ALISTAIR MACLEAN - "Omnibus van de zee; bevat: De wrede zee; Stella; Zr.Ms.Ulysses."
1806: MONTANELLI INDRO - De dag van het feest (or. Giorno di festa)
28558: MONTESQUIEU - Lettres Persanes
24808: MONTEYNE, LODE - Drama en Toneel van Oost en West door de tijden heen
10906: MONTFOREZ, GEORGES - De roep van het veen
22392: MONTIJN, ILEEN - Over de tijd
5365: MOOIJ MARTIN,GORKI MAKSIM - Maxim Gorki
28224: MOOIJMAN, WILLEM (SAMENSTELLING) - Forum. Brieven, citaten, dokumenten en knipsels
27978: MOONEY, RICHARD - Kolonie aarde. De buitenaardse oorsprong van de mens
26873: MOOR, WAM DE, FRANK VAN VREE, PAUL HUYS, E.A. - Ons Erfdeel, 37e jaargang, nr 4, sept-okt 1994: Anna Enquist, Charles Ducal, Rosenboom, e.a.
20094: MOOR, MARGRIET DE - Op de rug gezien. Een verhaal vol weemoed en verlangen
14053: MOOR, MARGRIET DE - De virtuoos
28444: MOOR, MARGRIET DE - De virtuoos
30902: MOOR, MARGRIET DE - Zee-Binnen (Roman)
20814: MOOR, MARGRIET DE - Op de rug gezien
21539: MOOR, MARGRIET DE - De virtuoos
21519: MOOR, MARGRIET DE - Eerst grijs dan wit dan blauw
14801: MOOR, MARGRIET DE - Eerst grijs dan wit dan blauw
13314: MOOR, MARGRIET DE - Dubbelportret, drie novellen
29554: MOOR, MARGRIET DE - Ik droom dus. Verhalen
19050: MOORE, SUSANNA - In de snee
30201: MOORE, BRIAN - De eenzame liefde van Judith Hearne
29459: MOORE, BRIAN - Zwartrok
17640: MOORE, ROBIN - The French Connection. Strijd tegen de narcotica
29458: MOORE, BRIAN - De vrouw van de Magiër
32456: MOORE, BRIAN - "The Big Match; Brian Moore's World of Soccer 1976-77"
32095: MOORE, PATRICK - De ruimtevaart van nu en morgen
29530: MOORE, ROBIN - The French Connection. Strijd tegen de narcotica
11195: MOORE, BRIAN - De roomijs-keizer
29456: MOORE, BRIAN - De kleur van bloed
32617: MOOREHEAD, ALAN - "Geen plaats in de ark; Bedreigd wild in Afrika"
24411: MOOREHEAD, ALAN - De Russische revolutie
21284: MOORMANN, GEORGE (SAMENSTELLING) - De Zingende Zaag nr 24/25 Het koekoeksnest: Manifesten van de jaren negentig
23953: MOORS, P. BISSCHOP (VOORWOORD) - Franciscanessen van de H. Joseph
14433: MORAND, PAUL - Hecate en haar honden
15603: MORAVIA, ALBERTO - Vrouw van Rome
10067: MORAVIA ALBERTO,MAUPASSANT, DE GUY,GREENE GRAHAM,ASBURY HERBERT,ADLER POLLY,ROSS COLIN,MCMANUS VIRGINIA,ALGREN NELSON,COUSINS SHEILA,SCHILDERS ED,O'CONNOR LOIS,RUMAKER MICHAEL,GRAHAM CAROLL EN GARRETT,SHERWOOD JAMES,MESSER EDUARD,RECHY JOHN,ATTWOOD WILLIA - Engelen van de nacht. Verhalen over prostitutie, samengesteld en ingeleid door Ed Schilders
28394: MORAVIA, ALBERTO - De reis naar Rome
31256: MORAVIA, ALBERTO - Daar is Venus, zwaar als goud
32092: MORAVIA, A., D. BUZZATI, I. CALVINO, E. MORANTE, E.A. - Moderne Italiaanse verhalen
14235: MORAVIA, ALBERTO - De voyeur
20007: MORAVIA, ALBERTO - Hij en ik
21658: MORAVIA, ALBERTO - Striptease zonder muziek
10858: MORAVIA, ALBERTO - Hij en ik
20902: MORGAN, CHARLES - Portrait in an morror
26990: MORGENSTERN, CHRISTIAN - Alle Galgenlieder: Galgenlieder/Palmström/Palma Kunkel/Gingganz
23060: MORITZ, K./BUDDINGH', C. - Engelse zondagen
26742: MORLEY, MICHAEL - Adder (thriller)
23771: MORLEY, JOHN DAVID - In het labyrint
30940: MORONI, SIMONA - Nimf (Roman)
22044: MORRELL, DAVID - Genootschap van de steen
17679: MORRELL, DAVID - Dubbele obsessie
17661: MORRELL, DAVID - Verbond van de vlam
7456: MORRIËN ADRIAAN - Waarom ik geen Dante-specialist geworden ben. Verhalen
32587: MORRIËN, ADRIAAN - "Al schrijvend; Proza en poëzie van 1920 tot 1950"
21965: MORRIËN, ADRIAAN - Floroskoop Adriaan Morriën, juni
23769: MORRIËN, ADRIAAN - Waarom ik geen Dante-specialist ben geworden. Verhalen
25289: MORRIËN, ADRIAAN - Mens en engel
20439: MORRIËN, ADRIAAN - Alissa en Adrienne
20447: MORRIËN, ADRIAAN - Een bijzonder mooi been
10814: MORRIËN, ADRIAAN - De vinger van een dooie mof
31300: MORRIS-SUZUKI, TESSA - "Showa; Japanners onder Hirohito"
29133: MORRIS, DESMOND - Leeftijdenboek - Opmerkelijke feiten over en bizarre prestaties van meer dan 2000 wereldberoemdheden
28551: MORRISON, MAJBRITT - Jungle West 11. Mijn leven als licht meisje in Londen
14689: MORRISON, MARGARET - Hoog in de lucht
29563: MORS, HANS TER - De dealer en de organist
31972: MORTEL, J. VAN DEN - Boerderijen in Nederland
9351: MORTIER R.V. - Grafrijmpjes voor onze gesneuvelde jongens 1914-1919
9725: MORTIER ROLAND,MAT MICHÈLE,DIDEROT DENIS - Diderot et son temps
24344: MORTIN, ANDREW - Tom Cruise. Een ongeautoriseerde biografie.
16834: MOSCOVITER, HERMAN - Dit is een stad zonder geelgeworden oogwit. Een episch gedicht over Rotterdam

Next 1000 books from Kien boeken

3/9