Kien boeken
Berkstraat 31, 3434CC Nieuwegein, The Netherlands. Tel.: 00 31 (0)30 601 91 44            Email: info@kien-boeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
15223: VERNE, JULES - Wonderreizen. Twee jaar vakantie. Een mislukte pleziertocht
19580: VERONESI, SANDRO - In de ban van mijn vader
2363: VERRIEST, HUGO - Keurbladzijden
3077: VERSCHAEVE CYRIEL - ZeesymphoniŽen
18523: VERSCHAEVE, CYRIEL - De dichter Albrecht Rodenbach
3210: VERSCHAEVE CYRIEL - Jacob van Artevelde
26847: VERSCHAEVE, CYRIEL - Michel-Angelo's Profeten
8734: VERSTRAETE ERIK,MOENS WIES - Wies Moens 1898-1982 Gedenkboek. Samengesteld en ingeleid door Erik Verstraete met bijdragen uit Zuid- en Noord-Nederland, talrijke zeldzame foto's en archiefdokumenten en een keuze van de gedichten.
26929: VERVENNE, A., L. VAN ACKER, J. VAN ACKER, A. VANDEN ABEELE, E.A. - Biekorf: Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 91ste jrg, afl. 3/1991
32374: VERVOOREN, F. (SAMENSTELL) - Nederland in den oorlog! Historisch document met reproducties van officieele stukken. 4e deel.
25794: VERWEY, ALBERT - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880-1900)
15595: VERWEY, GERLOF - "Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking: 1. Wording van een land; 2. Groei van een republiek; 3. Ontstaan van een dynastieke democratie"
13611: VESTDIJK, SIMON - "De bruine vriend; Het veer; Barioni en Peter; Pijpen"
13609: VESTDIJK, SIMON - De fantasia en andere verhalen
28129: VESTDIJK, SIMON - Vrouwendienst. Verzen. Facsimile van een exemplaar van de eerste druk, waarin de auteur met de hand een aantal varianten en toevoegingen van andere aard heeft aangebracht
27797: VESTDIJK, SIMON - Narcissus op vrijersvoeten
10818: VESTDIJK, SIMON - De dokter en het lichte meisje
11813: VESTDIJK, SIMON - Mnemosyne, een episch gedicht in negen zangen
11621: VESTDIJK, SIMON - De schandalen
8704: VESTDIJK, SIMON - Puriteinen en Piraten
21095: VESTDIJK, SIMON - De onmogelijke moord
24551: VESTDIJK, SIMON - De vijf roeiers. Een Ierse roman
23680: VESTDIJK, SIMON - Else BŲhler, Duits dienstmeisje
27826: VESTDIJK, SIMON - Het vijfde zegel. Roman uit het Spanje der inquisitie
24686: VESTDIJK, SIMON - Duits Dienstmeisje
24723: VESTDIJK, SIMON - Het glinsterend pantser
24728: VESTDIJK, SIMON - Mnemosyne in de bergen, een episch gedicht in negen zangen
24783: VESTDIJK, SIMON - De arme Heinrich
24807: VESTDIJK, SIMON, A. ROLAND HOLST, ANNA BLAMAN, J. SLAUERHOFF, E.A. - Keur van Nederlandse verhalen
25520: VESTDIJK, SIMON - Door de bril van het heden. Keuze uit eigen werk. PoŽzie, verhalen en kritisch proza.
24557: VESTDIJK, SIMON - De hŰtelier doet niet meer mee
27872: VESTDIJK, SIMON - Mnemosyne in de bergen. Een episch gedicht in negen zangen
3819: VESTDIJK SIMON - Stomme Getuigen
1718: VESTDIJK SIMON - Een twee drie vier vijf, Homerus fecit, Gummivingers, Doge en Cicisbeo.
27831: VESTDIJK, SIMON - De vijf roeiers. Een Ierse roman
14692: VESTDIJK, SIMON - Onmogelijke moord
14201: VESTDIJK, SIMON - Het spook en de schaduw
27664: VESTDIJK, SIMON - Merlijn. Een drama in verzen
12639: VESTDIJK - Op afbetaling
11737: VESTDIJK, SIMON - Rumeiland
15349: VESTDIJK, SIMON - Zuiverende kroniek. Essays
20311: VESTDIJK, SIMON - "Een twee drie vier vijf; Homerus Fecit; Gummivingers; Doge en Cicisbeo"
33378: VESTDIJK, S. - "Astrologie en wetenschap; Een onderzoek naar de betrouwbaarheid der astrologie"
10489: VESTDIJK SIMON,CATZ HELMA WOLF,GESTEL, VAN PETER,HEERESMA HEERE,HERMANS WILLEM FREDERIK,KOSSMANN ALFRED,VEEN,VAN DER ADRIAAN,NATHUSIUS MARIE SOPHIE,MORRIňN ADRIAAN,GRASHOFF PIETER,HATTUM, VAN JAC.,VINKENOOG SIMON - Van Vestdijk tot Vinkenoog. Verhalen van -
27450: VESTDIJK, SIMON - Rembrandt en de engelen. Twaalf gedichten en een acrostichon
29558: VESTDIJK, SIMON - Stomme getuigen
15363: VESTDIJK, SIMON - De filmheld en het gidsmeisje
13556: VESTDIJK, SIMON - "Een twee drie vier vijf; Homerus Fecit; Gummivingers; Doge en Cicisbeo"
27769: VESTDIJK, SIMON - De oubliette. Novelle
27779: VESTDIJK, SIMON - De Fantasia en andere verhalen
33963: VESTDIJK, S. - Muiterij tegen het etmaal. 2 delen: 1.Proza + 2. PoŽzie en Essay
33655: VESTER, FREDERIC - Hoe wij Denken, Leren en Vergeten
30115: VET, A.C.W. VAN DER - De Zeeuwse havens. Serie Schip en haven. Deel 4.
26508: VIAL, C.C. EN M.H.H. NIEUWENDIJK - Beeldend werken met fotografische middelen
27841: VICTOR E. VAN VRIESLAND (SAMENSTELLING) - Spiegel van de Nederlandse poŽzie. Elfhonderd tot negentienhonderd
34154: VICTOR E. VAN VRIESLAND (SAMENSTELLING) - Spiegel van de Nederlandse poŽzie. Elfhonderd tot negentienhonderd
5406: VILLEGAS, SERGIO - Het Stadion. Verslag van ooggetuigen over de terreur van de junta in Chili
34162: VILLON, FRAN«OIS - Verzamelde gedichten
13580: VINKENOOG, SIMON - Wij helden
23417: VINKENOOG, SIMON, ADE, GEORGES, COOLE, MARCEL, E.A. - DIOGENES, letterkundig tijdschrift, 1e jaargang nr 7, sept 1984
23415: VINKENOOG, SIMON, ADE, GEORGES, COOLE, MARCEL, E.A. - DIOGENES, letterkundig tijdschrift, 1e jaargang nr 5, mei 1984: Piet van Aken, Simon Vinkenoog, Greta Seghers, e.a.
25505: VINKENOOG, SIMON - Zolang te water. Een alibi
21651: VINKENOOG, SIMON - Het verhaal van Karel Appel. Een proeve van waarneming
15005: VINKENOOG, SIMON - Zolang te water
30304: VIRGILIUS, DR. G.F. DIERCKS - Virgilius. Een keuze uit vertalingen van zijn werk, verzorgd, ingeleid en van verbindenden tekst voorzien door Dr. G.F. Diercks
32384: VIRULY, A. - De vluchten van Pegasus
13652: VIRULY, A. - Vrouwen nemen de tijd
20109: VIS, DR. G.J. - Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten (1819-1821)
31172: VIS, LEENDERT JAN (ILLUSTRATIES) - Ik doe lekker wat ik wil
31766: VISAL, KOBUS (PSEUDO VAN EELCO VELDHUIJSEN) - "Schrijversnudisme; Angels, triangels & kwadranten. Een autobiografie van een ontheemde Oudgast."
26902: VISSCHIER, JACQUES DE, K.D. BEEKMAN, MARC KEYMEULEN, EVA VAN SCHAIK, E.A. - Ons Erfdeel, 33e jaargang, nr 4, sept-okt 1990
7432: VISSER CAROLIJN - Het goud van Bonanza
27884: VISSER, HANS/ MAX NORD, EMANUEL OVERBEEKE/ SIMON VESTDIJK - Simon Vestdijk. Een schrijversleven
15505: VISSER, CAROLIJN - Buigend bamboe
29519: VISSER, DIRK (INTERVIEWS) - Drie decennia CIDI. Een joodse stem die gehoord wordt.
31666: VISSER, GERDA DE (RED.) - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en leesverhalen bij illustraties van Cornelis Jetses
34296-A: VISSER, JAN - "Woordademig; Een keuze uit eigen werk"
32992-A: VISSER, DIRK (INTERVIEWS) - Drie decennia CIDI. Een joodse stem die gehoord wordt.
19995: VISSER, CAROLIJN - Brandend zout. Verzamelde reisverhalen
20302: VISSER, HANS - Simon Vestdijk. Kinderjaren
23626: VIVANTI, ANNIE - De onderbroken reis
33973: VLIET, RIETJE VAN, ADRIAAN VAN DER WEEL, PAUL DIJSTELBERGE, E.A. - "De Boekenwereld: Rudolf Hentzy en de Alpenprenten; Herman Pabbruwe"
20205: VLIET, H.T.M., LOUIS COUPERUS, L.J. VEEN - Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie
33473: VLIET, H.T.M. VAN, ANDRIES VAN DEN ABEELE, FRANS CRONE, E.A. - De Parelduiker, nr. 2007/1: De Couperuscollectie van J.A. Eekhof
33079: VLIS, INGRID VAN DER, DIRK DAMSMA, E.A. - Hollands Historisch Magazine: 8e jaargang, nummer 1, januari 2003. Thema Jaar van de Boerderij
30438: VLUGT, BAS EN PETER VLAM - Zwitserland (Dominicus)
34401: VLUGT, SIMONE VAN DER - Blauw water
31151: VOETEN, BERT - Lizelotje
11021: VOETEN, BERT - Doortocht
15172: VOGEL, THOMAS - Het laatste verhaal van Miguel Torres da Silva
26906: VOGELAAR, J.F., JOZEF SMEYERS, HANS WERKMAN, E.A. - Ons Erfdeel, 32e jaargang, nr 5, nov-dec 1989
22585: VOGELESANG, HANS, ANTON PIECK - De wereld van Anton Pieck. Langs de waterkant
18982: VOLTAIRE - Zadig
3259: VOLTAIRE - Romans et Contes.
33900: VOLVO - Volvo 1927-1987
12974: VONDEL, JOOST VAN DEN - Leeuwendalers
32518: VONDEL - "Adam in ballingschap. Of aller treurspelen treurspel; Eerste en Tweede deel."
22938: VONDEL, JOOST VAN DEN - Leeuwendalers
22834: VONDEL, JOOST VAN DEN - Salmoneus
23931: VONDEL, JOOST VAN DEN, MOERKERKEN, P.H. VAN - Meesterstukken uit Vondels werken.
24702: VONDEL - De complete werken van Joost van Vondel. Met eene voorrede van H.J. Allard. (2 delen)
16656: VONDEL - Vondel's lyriek. Bloemlezing
4763: VONDEL,VAN DEN JOOST - Jeptha of Offerbelofte. Treurspel. Uitgegeven en van eene inleiding en aantekeningen voorzien door T.Terwey
14349: VONDEL, J. VAN DEN - Joseph in Dothan. Treurspel
20467: VONDEL, JOOST VAN DEN - Verzen van Vondel. Bloemlezing voor onzen tijd
20468: VONDEL, JOOST VAN DEN - Gysbreght van Aemstel. d' ondergang van zijn stad en zijn ballingschap
20469: VONDEL, JOOST VAN DEN - O kersnacht schooner dan de daegen
26405: VONDEL, JOOST VAN DEN, BEWERKING: DR.B.H. MOLKENBOER - Gysbreght van Aemstel
28704: VONK, CORRY EN WIM KAN - Honderd dagen uit en thuis. Avonturen, liedjes, anecdotes van het bin AziŽ gestande A.B.C. cabaret
3455: VOORDE, VAN DE URBAIN - Het Pact van Faustus
4633: VOORDE, VAN DE URBAIN - Essay over Karel van de Woestijne
32332: VOORS, BARBARA - De zussen van mijn dochters
31848: VOORSMIT, PATTY, HILBRAND GRINGHUIS, HANSJE VAN ETTEN, E.A. - De Literatuurkrant: Theater, o.a. gesprekken met Hugo Claus en Anton Koolhaas, Louis Ferron over toneel, Ger Thijs: de superster van het toneel, en meer
33857: VOS, COR - "IJsberen en zitvlees; Schrijvers en dichters over hun schrijfproces"
19043: VOS, RON DE EN WIM DE BRUIJN - Sail 95 Amsterdam. Mens en zee
15393: VOS, H. DE - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd 1 en 2
24126: VOS, H. DE - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd, deel 1 en 2
33670: VOS, KLAAS - Bert Haanstra compleet
27133: VOS, CORA DE - Alles over: Zwangerschap van A tot Z. Voeding-gezondheid van moeder en kind-de bevalling
33341: VOSKUIL, J.J. - De moeder van Nicolien
34115: VOSMAER, CAREL, CONRAD BUSKEN HUET, E.A. - Pennen in Beweging: Polemische fragmenten uit de tweede helft van de 19e eeuw
4249: VOSMAER JACOB - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg
25353: VOSMAER, JACOB - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg
30878: VOSTAERT, PENNINC EN PIETER - De jeeste van walewein en het schaakbord, Deel II
32001: VRANKRIJKER, DR.A.C.J. DE - De historie van de Vesting Naarden
16270: VRANKRIJKER, A.C.J. - De Kortste weg. De tocht van Barents rn Heemskerck
33061: VREDE, VINCENT VAN DE, JANNEKE WIJERMANS, BORIS ROUSSEEUW, E.A. - "De Boekenwereld; Tijdschrift voor boek en prent, 24e jaargang, nr. 2, december 2007"
18216: VREE, PAUL DE - Verzameld proza 1938-1972
22106: VREESE, WILLEM DE - Die eerste Bliscap van Maria
26034: VREESE, WILLEM DE - Over handschriften en handschriftenkunde. Tien codicologische studiŽn
11252: VRIELYNCK, ROBERT - Aspekten van de filmindustrie
27140: VRIES, DR.W.G. DE - Het ene Woord en de vele sekten
32111: VRIES, DR. J. DE - Indische volksverhalen
5095: DE VRIES THEUN - Het eiland van de zwarte godin
5434: VRIES, THEUN DE - Vincent in Den Haag. Roman uit de jaren 1881-1883
841: DE VRIES THEUN - Meester en minnaar. Vijf verbeeldingen rondom Rembrandt van Rijn
9790: VRIES, DE SJOERD - Kjoe-kjoe of de lijdenschap van een aanrander
30596: VRIES, DOLF DE, LOUT VAN LAER (FOTOGRAFIE) - Ierland in een rugzak
12856: VRIES, JOH. VAN, WIM VROOM, TON DE GRAAF (RED.) - Wereldwijd bankieren ABN AMRO 1824-1999
24436: VRIES, PROF.DR.JOH. DE - De Nederlandse economie tijdens de 20ste eeuw, een verkenning van het meest kenmerkende
25179: VRIES, THEUN DE - Het zwaard, de zee en het valse hart. Een sage
31310: VRIES, THEUN DE - "Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk; Brieffragmenten en gesprekken"
33732: VRIES, TJ.E. - Geland op de maan, 20 Juli 1969. Ter herinnering aan de stoutmoedigste onderneming uit de geschiedenis van de mensheid.
16632: VRIES, SJ. DE - Elseviers Kunstgeschiedenis, 10-delig, compleet
14637: VRIES, THEUN DE - Het zwaard, de zee en het valse hart
23393: VRIES, GEERTS DE, DEMEDTS, ANDR…, SPILLEBEEN, WILLY, E.A. - Ons Erfdeel, 10e jaargang, nr 1, sept. 1966: Andrť Demedts, Ernst van Heerden, Aafjes, e.a.
33250: VRIES, THEUN DE - "1848: Een spook waart door Europa; Nieuwe rivieren; Hagel in het graan."
33837: VRIES, JAN W. DE, ROLAND WILLEMYNS EN PETER BURGER - "Het Verhaal van een Taal; Negen eeuwen Nederlands."
17949: VRIES, THEUN DE - Rembrandt
19148: VRIES, G.J. DE (BEWERKING) - Kingatlas van de gehele aarde voor school en leven
33576: VRIES, JELLE DE - Onze Nederlandse spreektaal
18907: VRIES, THEUN DE - De vrijheid gaat in 't rood gekleed
11636: VRIES, THEUN DE - Hoogverraad
33407: VRIES, THEUN DE - "Sla de wolven herder; Roman uit de Babylonische voortijd"
33689: VRIES, THEUN DE - "De blinde Venus; Twee romances: De soldaat die terugkwam+De merrie"
9782: VRIESLAND, VAN VICTOR E.,PLUTARCHUS (PLUTARQUE) - Agesilaos
12672: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Onderzoek en vertoog, verzameld critisch en essayistisch proza I en II
24512: VROMAN, LEO - Twee gedichten
24513: VROMAN, LEO - Tineke
21024: VROMAN, LEO - Het Carnarium
29017: VROON, PIET, ANTON VAN AMERONGEN EN HANS DE VRIES - Verborgen verleider. Psychologie van de reuk
28271: VROON, PIET - Allemaal psychisch
11071: VUYK, BEB - De wilde groene geur
26114: WAAGENAAR, SAM (FOTOGRAFIE), TEKSTEN VAN BIBEB, SIMENON EM HEINRICH B÷LL - Kinderen kennen geen grenzen
15628: WAAGMEESTER, KEES (RED.) - Hoezo vooruitgang. Kroniek van duurzaam Nederland
32819-A: WAARD, PROF. DR. F. DE - Over tweelingen gesproken
32970-A: WAARD, PROF. DR. F. DE - Over tweelingen gesproken
15048: WAARD, H. DE - Kort en klaar - 6. Moderne boeken en schrijvers 1880 tot heden
26913: WAARSENBURG, HANS VAN DE, MONIKA VAN PAMEL, MARTIEN J.G. DE JONG, E.A. - Nieuw Vlaams Tijdschrift, 36e jaargang, nr 5,sept/okt 1983
24247: WAGENAAR, AAD - Rotterdam mei '40 - de slag, de bommen, de brand
28450: WAGENBACH, KLAUS - Franz Kafka in dagboeken, brieven, documenten en afbeeldingen
7676: WAGENVOORT PROF.DR.H.,ET ALII - Algemene Literatuurgeschiedenis. Geschiedenis van de belangrijkste figuren en stromingen in de Wereldliteratuur in 5 delen.
28839: WAGNER, KRIS - Het tussenspel. Dagboek van een jonge denker, of een blik in het seksleven van een filosoof
31667: WAGTBERG HANSSEN, AUDREY - Henri Verstijnen (1882-1940), Beeldend kunstenaar en theosoof.
34452: WAHRIG, PROF.DR. GERHARD - "WŲrterbuch der deutschen Sprache; In neuer Rechtschreibung"
30620: WAITES, BILL & MEESTER NAHARO - "Reiki; Een praktische gids. Leer zelf deze oosterse techniek met dit boek."
21271: WAL, THEO J. VAN DER - De tijger en andere verhalen
32805-A: WALBURGH SCHMIDT, HAKS - "Het Dertiende Peloton; Levensverhalen rond zweefvliegtuig Horsa 166, Slag bij Arnhem 1944"
2891: WALDMANN E. - Albrecht DŁrer, 3 teilen, I. Albrecht DŁrer, II. DŁrers Stiche und Holzschnitte, III. Handzeichnungen
31817: WALKER, PROF.PETER M.B. - "Dictionary of Science and Technology; The most comprehensive single-volume dictionary of its kind"
15709: WALKER, ALICE - De kleur paars
19640: WALKER, ALICE - Meridian
25843: WALLACE, LEWIS - Ben Hur
14225: WALLACE, EDGAR - "Omnibus: Het mysterie van de gedraaide kaars; De vrijbuiter; De geheimzinnige smaragd"
30679: WALLAGH, BOB - Sissi, de jonge keizerin.
30873: WALLIS DE VRIES, SANNE, ANNEMARIE OSTER, CEES NOOTEBOOM, NANNE TEPPER, TIM KRABB…, JOOST ZWAGERMAN EN EMMA BRUNT - "Het Grote Doek; 7 verhalen over film. Impressies van hedendaagse Nederlandse auteurs."
30753: WALLIS BUDGE, E.A. - The Rosetta Stone
18703: WALLRAFF, G‹NTER - Ongewenste reportages
22225: WALLRAFF, G‹NTHER - Ik (Ali). Als Turkse arbeider in Duitse bedrijven
17347: WALRAVENS, JAN - Negatief. Een fictie
32334: WALSCHAP, GERARD - Het kind
27669: WALSCHAP, GERARD - De kaartridder. Verteld door Soo Moereman
33248: WALSCHAP, GERARD - De familie Roothooft
33247: WALSCHAP, GERARD - Trouwen
3637: WALSCHAP GERARD,CLAES ERNEST - De Kunstenaar en zijn Volk. (Hulde aan Ernest Claes)
28052: WALSCHAP, GERARD - Ons geluk
5074: WALSCHAP JACQUES - Kroon van de liefde
8953: WALSCHAP GERARD - Slimke Gazelle om te vertellen aan kleine gezellen
9409: WALSCHAP, GERARD - Zuster Virgilia
28051: WALSCHAP, GERARD - De consul
16722: WALSCHAP, GERARD - De ongelooflijke avonturen van Tilman Armenaas
28057: WALSCHAP, GERARD - De heilige Jan Mus
28055: WALSCHAP, GERARD - Het Oramproject
24516: WALSCHAP, GERARD - Zuster Virgilia
24518: WALSCHAP, GERARD - Trouwen
28049: WALSCHAP, GERARD - Het kleine meisje en ik
28058: WALSCHAP, GERARD - Het kind
18186: WALSCHAP, GERARD - Zuster Virgilia
27667: WALSCHAP, GERARD - Het avondmaal
27668: WALSCHAP, GERARD - Het gastmaal
14362: WALSCHAP, GERARD - Zuster Virgilia
27670: WALSCHAP, GERARD - De FranÁaise
23426: WALSCHAP, GERARD, LASOEN, PATRICIA, VANDERGRAESEN, FONS, E.A. - Dietsche Warande & Belfort, 128ste jaargang. Nr 7,sept 1983
10280: WALSCHAP GERARD - Genezing door aspirine en andere verhalen
20360: WALSCHAP, GERARD - Een mens van goede wil
19810: WALSCHAP, GERARD - De FranÁaise
27495: WALSCHAP, GERARD - Alter Ego
1291: WALSCHAP GERARD - De consul (met tekeningen van Renť De Pauw)
27673: WALSCHAP, GERARD - Bejegening van Christus
20089: WALSER, MARTIN - Messmers reizen
27304: WALT DISNEY'S - Walt Disney's Toyland Annual
32436: WALTER, OTTO F. - Meneer Tourel
27497: WALTER, GEORGE, YANTI LUN - Zout en ijzer. De kunst van het regeren. Dispuut tussen politici, wijzen en geleerden 2000 jaar geleden in China
8156: WAPENAAR A.,BILDERDIJK W.,DA COSTA ISAAC,ROLAND HOLST ADRIAAN,RILKE RAINER MARIA - Literaire overdenkingen
32523: WARNSINCK, DR.IR.W.H. - "Rederij, schip en research; praktische kennis der exogene factoren die de snelheid van een zeeschip beÔnvloeden"
28992: WARREN, HANS - Geheim dagboek, vierde deel, 1952-1953
28990: WARREN, HANS - Geheim dagboek, tweede deel, 1945-1948
30228: WARREN, HANS - Wat doe je met me, Tijd? Een bloemlezing
32348: WARREN, HANS - "Tussen Borssele en Parijs; Uit Geheim Dagboek 1945-1951"
33519: WARREN, HANS - "Ik ging naar de Noordnol; Natuurdagboek 1936-1942"
17626: WARREN, HANS - Geheim Dagboek, Vierde deel, 1952-1953
17624: WARREN, HANS - Geheim dagboek, tweede deel, 1945-1948
27842: WARREN, HANS (SAMENSTELLING) - Spiegel van de Nederlandse poŽzie. Dichters van de twintigste eeuw
28989: WARREN, HANS - Geheim dagboek eerste deel, 1942-1944
34089: WARREN, HANS - Steen der hulp
28994: WARREN, HANS - Geheim dagboek, zesde deel, 1956-1957
31453: WASCH, KAREL - Dylan Thomas
33820: WASCH, KAREL - Glas en kristal. Deel uit de serie De toegepaste kunsten in Nederland. Een reeks MonografieŽn over hedendaagsche Sier- en Nijverheidskunst.
33762: WASCH, KAREL - De Belegering van de Jonker
33821: WASCH, KAREL - "Een rijk leven; Over leven en werk van Karel Wasch (1886-1967) "
31455: WASCH, KAREL - Een rijk leven. Over leven en werk van Karel Wasch (1886-1967). Genummerd exemplaar
25145: WASSMO, HERBJORG - Het boek Karna
31144: WASZINK, J.H., J. ELEMA, J.G. BOMHOFF, G. KAZEMIER, E.L. KERKHOFF, J.H. SCHOUTEN (ZES BELICHTINGEN DOOR) - Benaderingen van het literaire werk.
29043: WATSON, LYALL - De relatie tussen leven en dood (The Romeo Error)
32648: WAY, J.A.C. - Halte '81, 75 jaar gemeentelijk vervoer in Utrecht
21043: WAY, PETER - Icarus
27899: WEATHERHEAD, LESLIE D. - Psychologie ten dienste van de ziel
20671: WEDGWOOD, DR. C.V. - Willem de Zwijger. Vader des Vaderlands (William the Silent)
18144: WEEDA, ITEKE - Over liefde gesproken. Dynamiek van dilemma in menselijke verhoudingen
22084: WEEMOEDT, L…VI - Een treurige afdronk. Verhalen
32621: WEG, H. VAN DER - "Glorie ter zee; Van redders, slepers en bergers"
32990: WEHR, GERHARD - "Kabbala; Joodse mystiek, een inleiding."
31521: WEIGAND, J÷RG (VERZAMELD DOOR) - "Wijsheid van Lao-Tse; Een keuze uit de Tao Te Tsjing"
19048: WEILER, A.G. - Vernieuwing in trouw. Becshouwingen over de ontwikkelingen in kerk en samenleving
22495: WELDON, FAY - Vrouwen onder elkaar
29027: WELDON, FAYE - De harten en levens van mannen
11270: WELDON, FAY - Rijk worden
20576: WELDON, FAY - Het utopia van Darcy
19641: WELDON, FAY - Het kind van de president
22895: WELLEK, RENE, WARREN, AUSTIN - Theorie der literatuur
14875: WELLER, M. EN G. STUIVELING - Moderne welsprekendheid. Handboek voor mondelinge taalbeheersing
32410: WELLS, H.G., BRAM STOKER, HUGH WALPOLE, SAKI, E.A. - "Vůůr middernacht; De beste griezelverhalen."
33194: WELLS, H.G. - De oorlog in de lucht
33617: WELSINK, DICK, ARNO KUIPERS, MAAIKE KRAMER, E.A. - De weduwe Ida, nummer 2, 2005
26336: WELTEVREDEN, HENK - Levensvlagen, radio columns
22550: WENNER, JANN - John Lennon. Interviews, levensloop, discografie. Met meer dan 60 illustraties
26878: WERKMAN, HANS, ED LEEFLANG, JEROEN BROUWERS, E.A. - Ons Erfdeel, 39e jaargang, nr 3, mei-juni 1996
30113: WERKMAN, E. - Amsterdam en het Noordzeekanaal. Serie Schip en haven. Deel 2.
30664: WERKMAN, EVERT, ED VAN DER ELSKEN, E.A. - Waterlooplein (Centrum)
14652: WERKMAN, EVERT - Ik nťťm het niet! Hoogtepunetn uit het verzet 1940/1945
32189: WERKMAN, EVERT, MADELON DE KEIZER EN GERT JAN VAN SETTEN - "Dat kan ons ook gebeuren...; het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog"
1307: WERTHEIMER M. - Beknopte geschiedenis van de psychologie, met hoofdstukken over Nederland en BelgiŽ
33574: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - "Woestijnen van water; Ontmoetingen met zeeŽn, zeevolk en water"
24661: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Het gebroken hart of De reis naar Barcelona.
25398: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De witte wingerd van Frankrijk. Over de wijnen van de Elzas, Meursault, Chablis, Anjou, Vouvray, Touraine en Saumur
24620: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De gewaarschuwde reiziger of Het nuttige en vermakelijke spoorwegboekje behelzende wenken, raadgevingen, wijsheden en aanmoedigingen om te reizen tot eigen profijt, zoowel bij regen als zonneschijn in de vier diverse seizoenen
32988-A: WESSELS, MARIJE EN MEREL - Met een begerig oog
11341: WESSEM, CONSTANT VAN - Charlie Chaplin
17956: WESTERLINCK, A. - Wandelen al peinzend
23432: WESTERLINCK, ALBERT, BREMS, HUGO, SEGHERS, GRETA, E.A. - Dietsche Warande & Belfort, 129ste jaargang. Nr 3, maart/april 1984: Jorge Borges, Gerard Reve, De literaire lezing, e.a.
23434: WESTERLINCK, ALBERT, DIRIKX, LUC, E.A. - Dietsche Warande & Belfort, 129ste jaargang. Nr 5, juni 1984: Jorge Borges, Louis Couperus, e.a.
26726: WETERING, JANWILLEM VAN DE - Grijpstra & De Gier en het lijk in de Haarlemmer Houttuinen
5203: WETERING,VAN DE JANWILLEM - De verdachte Verheugt
10720: WETERING, JANWILLEM VAN DE - De vlinderjager
18125: WETTE, WOLFRAM - Schule der Gewald. Militarismus in Deutschland 1871 bis 1945
17633: WEVERBERGH, JULIEN - BokBoek
33246: WEVERBERGH - Gilgamesj herschrijven
32520: WEYK, LODE - Soldaat Geerard
32458: WHITE, GRAHAM - Cricket at Benfield
10613: WHITE EDMUND - De lege kamer
32209: WHITEMAN, ROBIN (TEXT) AND ROB TALBOT (PHOTOGRAPHY) - The Cotswolds
13537: WHITING, CH. EN W. TREES - "Van Dolle Dinsdag tot bevrijding; ons langste oorlogsjaar"
33143: WHITLAU, W.A.C., DRS. H. VAN PRAAG - "Het Argument van Solimon; Opstellen over het gevaarlijke boek"
27915: WICHERLINK, D.J. - Echoīs van de toekomst
29829: WICHERLINK, D.J. - "Tussen waan en waarheid; De parapsychologie in nieuwe denkpatronen"
33791: WIDDERSHOVEN, R.CH.J. (REDACTIERAAD) - "De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de 19e eeuw; Kerstnummer Grafisch Nederland 1995."
33251: WIEGERSMA, HENDRIK - Apocalypsis of de Openbaring van Sint Jan.
34314-A: WIELAERT, JEROEN - "Pijn en glorie van de polder; Hollandse wielerlegenden"
33914: WIERINGA, TOMMY - Joe Speedboot
33368: WIERINGA, TOMMY - Honorair Kozak
25134: WIESE, JAN - De naakte madonna. Een Italiaanse roman.
32349: WIESEL, ELIE - Dageraad
34243: WIESEL, ELIE - De stad van het geluk
11689: WIESEL, ELIE - De dodenzang
10621: WIESEL ELIE - De vijfde zoon
33726: WIESEL, ELIE - Zwijgen over Kolvillŗg
28234: WIJNBERG, NACHOEM M. - Het leven van
15392: WIJNEN, HARRY VAN - De macht van de kroon
17600: WIJNGAARDS, N - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis
24866: WIJS, IVO DE (TEKST)/ALFONS VAN HEUSDEN (TEKENINGEN) - Hahaha, je vader!
32009: WIJVEKATE, MAREN L. - "Positieve wendingen in je leven; De ontdekking van de CM-kracht"
24930: WILDE, OSCAR - Het Granaatappelhuis
2847: WILDE OSCAR - The works of Oscar Wilde
26442: WILDE, OSCAR, AUGUST STRIDNBERG, LING MONG TSJOE E.A. - Beelden bij een beddekaars. Liefdesverhalen aller volkeren en aller tijden
16421: WILDERODE, ANTON VAN - Voltooid mijn monument. De oden van Horatius
23422: WILDERODE, ANTON VAN, AUWERA, FERNAND, GIJSEN, MARNIX E.A. - Dietsche Warande & Belfort, 128ste jaargang. Nr 2, febr. 1983
8384: WILDIERS MAX,WALSCHAP GERARD - Denkend aan Walschap
29071: WILKINSON, FREDERICK - Wapens en wapenrustinge
31252: WILLEM (PSEUD. BERNHARD WILLEM HOLTROP) - "Propaganda; Politieke tekeningen van Willem"
31778: WILLEMS, JAAP - "De Rijn; zijn schoonheid en de vervuiling"
17962: WILLEMS, JAN FRANS - Reinaert de Vos. Naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuw, opnieuw in 1834 berijmd
32275: WILLIAMS, BRENDA - Britain in The Blitz (incl. CD)
20454: WILLIAMS, TENNESSEE - De Romeinse lente van Mrs. Stone
30677: WILMER, C.C.S. (SAMENSTELLING) - Utrecht getekend. Vier eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografische atlas van het Gemeentearchief.
11801: WILS, LODE - Het Daensisme, de opstand van het Zuidvlaamse platteland
33129: WILS, LODE - Kanunnik Jan David en de Vlaamse Beweging van zijn tijd.
16622: WILSON, HARRIET E. - Ons zwartje of: Schetsen uit het leven van een vrije zwarte vrouw
25482: WILSON, EDWARD O. - De gouden kooi. Onze vrije wil in opspraak. Een omstreden onderzoek naar de erfelijkheid van ons gedrag: zijn wij werkelijk vrij of zijn wij gevangenen van onze genen?
30564: WILSON, JOYCE - Handlijnkunde voor iedereen
32166: WINKELS, PETER J.A., E.A. - "Ten tijde van de Tachtigers; Rondom de Nieuwe Gids 1880/1895."
19147: WINKLER PRINS REDACTIE - Elsevier Wereldatlas
33707: WINTER, LEON DE - Serenade
12278: WINTER, LEON DE - Zoeken naar Eileen W.
13829: WINTER, LEON DE - Supertex
18774: WINTER, LEON DE - La Place de la Bastille
21536: WINTER, THEUN DE - De Gedichten
17928: WINTER, THEUN DE - Het gras voor mijn voeten. Gedichten
12041: WINTER, LEON DE - Zionoco
18051: WISPELAERE, PAUL DE - Cuba en andere reisverhalen
8845: WISPELAERE PAUL DE,MARSMAN H. - Hendrik Marsman
14109: WISPELAERE, PAUL DE - Een vlaming bekijkt Nederland
10277: WISPELAERE, PAUL DE - Een eiland worden
26148: WISPELAERE, PAUL DE - Ontmoetingen: Hendrik Marsman
22463: WISSE, PIETER - Het boek van bewaring. Selectieve duurzaamheid in de informatiemaatschappij
8750: DE WIT AUGUSTA - De wake bij de brug
14009: WIT, AUGUSTA DE - De godin die wacht
19582: WIT, AUGUSTA DE - Gods goochelaartjes
21996: WIT, AUGUSTA DE - De avonturen van den muzikant
24768: WIT, AUGUSTA DE - Orpheus in de Dessa
23362: WIT, JOOST DE, FRENKEN, TON, E.A. - Ons Erfdeel, 20e jaargang, nr 2, maart/april 1977: Vlaanderen en Franstalige Belgische auteurs, e.a.
30458: WITKAMP, ANTON & LEO VAN DE RUIT (EINDRED.) - De Top 500. De beste Nederlandse sporters van de 20ste eeuw
11585: WITTE, ELS I.S.M. JAN CRAEYBECKX EN ALAIN MEYNEN - Politieke geschiedenis van BelgiŽ van 1830 tot heden
32491: WITTEMAN, SYLVIA - "Inflatiekroketten; over geld en werk"
18528: WITTRAM, REINHARD - Peter I. Czar und Kaiser. Zut Geschichte Peter des Grossen in seiner Zeit
32424: WODEHOUSE, P.G. - De ontvoerde zeug
32710-T: WODEHOUSE, P.G. - Ukridge
9738: WODEHOUSE, P.G. - De verliefde butler
25748: WODZINSKI, LE COMTE - De drie romans in Chopins leven (Orig. Les trois Romans de Chopin)
32309: WOELK, ULRICH - Kansspel
8710: WOESTIJNE,VAN DE KAREL - Latemse brieven over de lente
12012: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - De boer die sterft & andere verhalen
11401: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Goddelijke verbeeldingen
11407: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Romeo of de minnaar der liefde
18477: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Romeo of de minnaar der liefde
24756: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Laethemsche brieven over de lente aan Adolf Herckenrath.
2971: WOESTIJNE,VAN DE KAREL - Verhalen
18063: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Dagboek
14860: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Verhalen
14376: WOESTIJNE,VAN DE KAREL,TEIRLINCK HERMAN - Verzameld werk. (7 delen, deel 8 ontbreekt)
29142: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Verhalen
19813: WOHL, BURTON - All in the family. Naar de gelijknamige t.v.-serie van de Vpro. Vlijmscherp, ironisch, tolerant. Het leed en lief van de familie Bunker
29429: WOLF, RUTH - Heinrich Heine. Schrijver in ballingschap
32148: WOLF-CATZ, HELMA - Een nacht
33195: WOLF, RUTH - "De Wieken van de Leeuwerik; Het leven van Bernard de Ventadour. Speurtocht naar de Geheimen van een Middeleeuwse Hofdichter."
31641: WOLF, ROB - "Heilig vuur; Het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht/Nieuwegein 1910-2000"
15422: WOLF, NAOMI - Verwarrende tijden. De ontluikende seksualiteit van meisjes in het tijdperk van de pil
28858: WOLF, CHRISTA - Zomerspel
12823: WOLF, NAOMI - Aan de slag! Een aanzet tot de derde feministische golf
33861: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN - Bloemlezing uit de Economische liedjes
20635: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN - Economische liedjes
29886: WOLFF, JOOP, MARCUS BAKKER, THEUN DE VRIES, GER VERRIPS - De uitdaging van het Marxisme.
13972: WOLFF, E. EN AAGJE DEKEN - Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart
1751: WOLFF-BEKKER ELISABETH - De menuet en de dominees pruik.
20337: WOLFFERS, IVAN - Het zout van de Dode Zee
31890: WOLKERS JAN - Serpentina's petticoat, met tekeningen uit de hongerwinter
20926: WOLKERS, JAN - Serpentina's petticoat
28485: WOLKERS, JAN - Serpentina's petticoat. Verhalen
22556: WOLKERS, JAN, HELLA HAASSE, FRANS POINTL, ANNEMARIE OSTER, MAARTEN 'T HART, ANNIE M.G. SCHMIDT - Literaire herinneringen
31962: WOLKERS, JAN - De kus (1ste druk)
24125: WOLKERS, JAN - Gesponnen suiker
24750: WOLKERS, JAN - De doodshoofdvlinder
24849: WOLKERS JAN,HAASSE HELLA S.,POINTL FRANS,OSTER ANNEMARIE,'T HART MAARTEN,SCHMIDT ANNIE M.G. - Literaire herinneringen
16634: WOLKERS, JAN - De hond met de blauwe tong
17468: WOLKERS, JAN - Het afschuwelijkste uit Jan Wolkers
18738: WOLKERS, JAN - Terug naar Oegstgeest
18758: WOLKERS, JAN - De kus (1ste druk)
20497: WOLKERS, JAN - Zomerhitte
28295: WOLKERS, JAN - Jeugd jaagt voorbij. Verhalen
23568: WOLKERS, JAN, FENS, KEES, JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U., BLOEM, REIN, VROMAN, LEO, E.A. - Merlyn. Tweemaandelijks literair tijdschrift, tweede jaargang, nummer 3, maart 1964
15347: WOLKERS, JAN - Zwarte Bevrijding
10727: WOLKERS, JAN - Zomerhitte
32333: WOLKERS, JAN - De junival
33289: WOLLANTS, ARTHUR - "Voor het venster weer dichtgaat; Relaas van de Sovjet-dissidentie"
22979: WOLTERS, MAX (SAMENSTELLING) - Elf. Het land vertelt. Elf van de beste verhalen uit de elf gewesten van Nederland
11278: WOLTZ, W (RED.) EN JOOST VAN DE WOESTIJNE - Ons lieve leven, 100 jaar Nederlandse krantefoto's
34461: WOOD, JAMES - Hoe fictie werkt
24655: WOODWARD, BOB & BERNSTEIN, CARL - The Final Days
17494: WOOLF, VIRGINIA - The Pargiters. The novel-essay portion The Years
29617: WOOLF, VIRGINIA - Maandag of dinsdag. Verzamelde verhalen
26958: WOUDE, JIM VAN DER WOUDE, ADRIAAN MORRIňN, KEES OUWENS, E.A. - Tirade 364 / 1996 Nr 3
9849: WOUDE, VAN DER JOHAN - De dag van Constant. Een Haagse roman
26448: WOUDE, JOHAN VAN DER - Reederij Waterman
14306: WOUDE, JOHAN VAN DER - Zeven brieven
30944: WOUDE, JOHANNA VAN (MEVROUW S.M.C. VAN WERMESKERKEN-JUNIUS) - Hollandsch binnenhuisje
30934: WOUDE, JOHAN VAN DER - Eduard Verkade en het toneel
30046: WOUDSTRA, COR - "Het geluidsboek; Handleiding voor het werken met de bandrecorder en voor het van geluid voorzien van dia-series en smalfilms."
29972: WOUK, HERMAN - Stadskind
33187: WOUK, HERMAN - Wereldbrand (Orig. The Winds of war)
30927: WOUTERS, D. - Neerlandia III + IV: Bloemlezing voor het voortgezet onderwijs. Met tekeningen van Tjeerd Bottema en Jan Sluijters.
10575: WOUTERS ANTOON - Van jaar tot jaar 1946 - 1997. Notities rond mensen, toestanden en boeken in Vlaanderen
32542: WUNDERLICH JR., RAY C. - "The Natural Treatment of Carpal Tunnel Syndrome; How to treat ""computer wrist"" without surgery"
31461: WYNDHAM, JOHN - The Midwich Cuckoos
32558: XENOPHON - Anabasis of Tocht van Cyrus
25114: XING YE, TING - Een blad in de bittere wind. Herinneringen
17642: YALLOP, DAVID A. - De jacht op de jakhals. Carlos en het internationale terrorisme
30932: YONAH, MICHAEL AVI & ISRAEL SHATZMAN - Illustrated Encyclopaedia of the Classical World
19257: YPES, CATH - Met Vondel van de Rode Zee naar de Chinese Muur. Reien uit zijn toneelwerk
31617: YUTANG, LIN - Als een blad in de storm
32779-A: ZAAL, WIM - Zestig jaar in de beschaving
31812: ZAAL, WIM - Gods Onkruid, Nederlandse sekten en messiassen
5268: ZAAL WIM - Aan de rol met Sisyfus. DivagatiŽn en consideratiŽn
12547: ZAAL, WIM, WIM MEULENKAMP, PIM WIERSINGA, JET VAN SWIETEN, GERBRAND KIP, MARCEL REIJMERINK, MARC SPIERINGS, HENK WELTEVREDEN, MAARTEN KIP, GEMMA VAN DALEN, GERARD BLAD E.A. - Heer zie neer, verhalen over het religieus gevoel
19607: ZAAL, WIM - "Vloekjes bij de thee; Een reportage over de 19de eeuw in Nederland"
32778-A: ZAAL, WIM - Een tik van ItaliŽ
34323-A: ZAAL, WIM - Zestig jaar in de beschaving
32972: ZAAL, WIM - "God en zoon; Wat iedereen moet weten over bijbel, christendom en kerkelijke feesten"
29616: ZAAL, WIM (SAMENSTELLING EN NAWOORD) - Verhalen rond 1900. Oorspronkelijk werk uit de periode 1885-1915
20948: ZAALBERG, C.A., JAN VAN DER NOOT - The Olympia Epics of Jan van der Noot. A facsimile edition of 'Das buch extrasis', 'Een cort begryp de XII. Boecken Olympiados' and 'Abrge des douze livres Olympiades'
12796: ZAALBERG, C.A. - Van den Vos Reinaarde
12967: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N. - Antieke cultuur in beeld
33186: ZAF”N, CARLOS RUIZ - Het spel van de engel
33910: ZAID, GABRIEL - "Zo veel boeken; Lezen en uitgeven in een tijd van overvloed"
9711: ZALM, VAN DER CEES - Prisma van de letterkunde. Ruim 2500 literaire begrippen van A tot Z verklaard
31552: ZAMBON, J.V. (RED.) - Van Dale pocketwoordenboek: Duits-Nederlands / Nederlands-Duits (twee delen incl. cd-roms)
11110: ZANDSTRA, EVERT - De schoonheid van ons land, land en volk, Het water
22598: ZANDSTRA EVERT - Onbekend Nederland. DrieŽntwintig speurtochten naar het leven der mensen. Geillustreerd met foto's van Bram Wisman, met kaarten van F.W.Michiels en facsimile's
30926: ZANDSTRA, EVERT - Vrijheid. Het leven van F. Domela Nieuwenhuis
30515: ZANTEN, P. VAN (VOORWOORD) - De Utrechtse Gemeenten in 1815 in vraag en antwoord
27589: ZANTINGE, GER - Het goede moment. Bioritmiek
29800: ZANTWIJK, RUDOLF VAN - Met mij is de zon opgegaan.' De levensloop van Tlacayelel (1398-1478), de stichter van het Azteekse Rijk.
32721-T: ZARKON - Kosmonauten op de SinaÔ
25121: ZATELI, ZYRANNA - En op het uur van de wolf komen zij terug. Roman in tien verhalen.
32756-A: ZDRAL, WOLFGANG - "De Hitlers; De onbekende familie van de FŁhrer"
29867: ZEDTWITZ, FRANZ - "Dieren en hun karakter; met 24 afbeeldingen in kleur"
33009-A: ZEE, NANDA VAN DER - "Het Begrijpen; Een liefde in overgang"
33434: ZEE, P.R. VAN DER - "Van winkelnering tot wereldmerk; Douwe Egberts van 1753-1987."
27141: ZEE, W. VAN DER, H. SCHAEFFER, E.A. - Pleidooi en praktijk. Politieke keuzes op basis van het conciliair proces
33120-A: ZEE, NANDA VAN DER - The Roommate of Anne Frank
33077: ZEE, AD VAN DER, ANNEMARIEKE WILLEMSEN, E.A. - Hollands Historisch Magazine: 7e jaargang, nummer 1, januari 2002. Thema VOC
34327-A: ZEE, NANDA VAN DER - De kamergenoot van Anne Frank
26311: ZEE, NANDA VAN DER - De herfst van een voyeur
34298-A: ZEE, NANDA VAN DER - Weg met de huisarts?
32994: ZEE, NANDA VAN DER - Weg met de huisarts?
33763: ZEEMAN, MICHAňL - "De verduistering; Verhalen"
30036: ZELDENRUST, LEO - Wandelingen door de oude binnenstad van 's Gravenhage Leiden Dordrecht met 100 tekeningen van Leo Zeldenrust
30134: ZELDENRUST, LEO K. (TEKENINGEN) - Wandelingen door Oud Haarlem/Roamings through old Haarlem.
23616: ZEVECOTE, JACOB VAN - Nederduytsche Dichten (1626-1638)
15305: ZIELEN, LODE - Het duistere bloed
3571: ZIELENS LODE - Nu begint het leven
1864: ZIELENS LODE - Omnibus, Het duistere bloed, Nu begint het leven, De dag van morgen
33245: ZIELENS, LODE - Lees en vergeet
21723: ZIJDERVELD, ARIE - De romancepoŽzie in Noord-Nederland van 1780 tot 1830
28916: ZIJL, C.H.W. VAN - De mens gewogen. Zin en achtergronden van psychologische tests?
20045: ZIKKEN, AYA - Code voor Dander
30988: ZINK, J÷RG - De bron van ons verleden. Een reis door de landen waar de Bijbel is ontstaan.
25783: ZINOVJEV, ALEKSANDR - De werkelijkheid van het communisme
26872: ZOEST, AART VAN, J.P. GU…PIN, PAUL DE WISPELAERE, E.A. - Ons Erfdeel, 31e jaargang, nr 5, nov-dec 1988
12454: ZOLA, EMILE - De misstap van Mouret
21201: ZOLA, EMILE - Lourdes
33256: ZOLA, EMILE - Paris (translated by Ernest Alfred Vizetelly)
5805: ZOLA EMILE - Vluchtige liefde
5803: ZOLA EMILE - Hoe de Rougons fortuin maakten
33222: ZOLA, EMILE - Tragische liefde (Genummerd)
33216: ZOLA, EMILE - Zijne Excellentie E. Rougon
33217: ZOLA, EMILE - Liefde
14394: ZOLA, EMILE - Van Roes en Zege
27226: ZOLA, EMILE - Waarheid (deel I)
20365: ZOLA, EMILE - De misstap van den Abt Mouret. Zola's werken (De Rougons-Macquarts).
12280: ZOMEREN, KOOS VAN - Otto's oorlog
24288: ZONNEVELD, F.J. VAN - """Bij de Beurs overstappen ..."" 100 jaar Rotterdams Openbaar Vervoer in sneltramvaart"
25502: ZONNEVELD, PETER VAN, JAMES BROCKWAY, JEROEN BROUWERS, E.A. - "BZZLLETIN nr. 84; Francois Haverschmidt, Piet Paaltjens, 1835-1894"
30478: ZONNEVELD, PIETER VAN - Panorama van de 19e eeuw: De tijd van de Romantiek en Biedermeier
30005: ZUCKER, DR.FIONA EN JONNY - Dromen ontcijferd, ontdek uw verborgen verlangens
14882: ZUIDEMA, S.U., S.J. POPMA, J. SEVERIJN, H. SMITSKAMP - Denkers van deze tijd, deel II
17920: ZUIDEN, HENK VAN (SAMENSTELLING) - Groningen, de stad in gedichten
23375: ZUIDERENT, AD, TOORN, WILLEM VAN, NOLENS, LEONARD, E.A. - Ons Erfdeel, 30e jaargang, nr 1, jan/feb 1987: Gerrit Krol, Hugo Claus, Leonard Nolens, F. Kellendonk, e.a.
33864: ZUIDERENT, AD, ENA JANSEN EN JOHAN KOPPENOL (REDACTIE) - Een rijke bron: Over poŽzie
23391: ZUIDERENT, AD, TOORN, WILLEM VAN, NOLENS, LEONARD, E.A. - Ons Erfdeel, 30e jaargang, nr 1, jan/feb 1987: Gerrit Krol, Constantijn Huygens, e.a.
33257: ZUIDERENT, AD (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - "Na de Watersnood; Schrijvers en dichters en de Ramp van 1953."
27316: ZUIDHOEK, ARNE (TEKST EN TEKENINGEN) - "Vlootschouw; Een gids van zeilschepen die aan Sail Amsterdam deelnemen met 50 scheepstekeningen en 16 bladzijden kleurenillustraties"
17568: ZUYLEN, BELLE VAN - De geschiedenis van Caliste
22951: ZWAAN, JACOB - Nederlands-IndiŽ 1940-1946. Gouvernementeel intermezzo 1940-1942
30421: ZWAGERMAN, JOOST - Het jongensmeisje
22269: ZWAGERMAN, JOOST - Tomaatsj
17845: ZWARTE BEERTJE POCKET 137, 192 PP., OMSLAG DICK BRUNA - Spoken te koop

10/27