Kien boeken
Berkstraat 31, 3434CC Nieuwegein, The Netherlands. Tel.: 00 31 (0)30 601 91 44            Email: info@kien-boeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
33745: LANGE, KURT - "Egypte; Wonderen en Geheimen van een grote oude Cultuur"
29393: LANGEDIJK, DR. D. - Groen van Prinsterer in de schoolkwestie
12258: LANGENDIJK, P. - Het wederzyds huwekyksbedrog
11290: LANGENDONCK, PROSPER VAN EN A. HEGENSCHEIDT - Gedichten en Starkadd
3975: LANGENDONCK,VAN PROSPER - Het Werk van Prosper Van Langendonck
3879: LANGENDYK / LANGENDIJK PIETER - Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëetenmaal
34176: LANGENDYK / LANGENDIJK PIETER - De Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden
31015: LANGEVELD, HENNY - "Tussen kennis en toepassing; Herinneringen (Autobiografie)"
32562: LANGEVELD, DR.M.J., M.M.V. P.H. KOHNSTAMM, C.F. VAN PARREREN, J. LINSCHOTEN, B.J. KOUWER, D.J. VAN LENNEP, A. OLDENDORFF EN B.G. PALLAND - Inleiding in de psychologie
27161: LANGNER, KLEFFE - Historische Kameras. Aus Sammlungen der DDR
20375: LANKESTER, ERIK - "De vijftig beste science fiction-verhalen; Van Jules Verne tot Isaac Asimov. "
30762: LANKHEIT, PROF. K. - Kunst van Europa: Classicisme, romantiek en realisme
26727: LANOYE, TOM - Heldere hemel
29596: LANSEN, J. (RED.) - Joodse indentiteit in de geestelijke gezondheidszorg
17399: LAPIDE, PINCHAS EN KARL RAHNER - Heil uit de joden? Een discussie
31215: LAPIDE, PINCHAS - "Het leerhuis van de hoop; joodse geloofservaringen voor christenen van vandaag"
33984: LAPRÉ, PROF.DR. RUUD - Kim Boulukos
25157: LAROUI, FOUAD - Over het islamisme. Een persoonlijke weerlegging
25049: LASCIA, MARIATERESA DI - Overgang in schaduw
32203: LASONDER, HANS, ERIK NIEUWENHUIS - ANWB gouden serie Franse Alpen: Haute-Savoie, Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Drôme
32828-A: LASSWITZ, KURD - De aanval op Mars / Op twee planeten
32325: LAST, JEF - Marianne
12242: LAST, JEF - Socialistische Renaissance
33433: LAST, JEF - Marianne
30722: LAST, JEF - "Omnibus: Elfstedentocht; Zuiderzee; Het eerste schip op de Newa"
16827: LAST, JEF - Een lotje uit de loterij
14563: LAST, JEF - Marianne
12111: LAST, JEF (SAMENSTELLING EN VERTALING) - Meesters der Japanse vertelkunst
29569: LAST, JEF - "Drie over rood: marianne; Elfstedentocht; Zuiderzee. Drie revolterende romans"
24393: LATHAM, RONALD (TRANSLATION+INTRODUCTION) - The Travels of Marco Polo. (A New translation by R.E. Latham)
17701: LATZKO, ANDREAS - Menschen in den oorlog
20374: LATZKO, ANDREAS - Korte verhalen
28906: LAUDICINA, PAUL A. - World out of Balance. Navigating global risk to seize competitive advantage
34151: LAURENTIUS, TH. - Een kabinet van Rijnlandse/Rijnstreek gezichten: De Rijn van Woerden tot Katwijk
5682: LAUWAERT GUIDO - Op de brug van Avignon. Een echtscheiding in vijf scènes
33718: LAUWEREYNS, JAN - "De smaak van het geluid van het hart; Gedichtendagessay 2011"
33437: LAUWEREYNS, JAN (SAMENSTELLER) - "Revolver 136; jaargang 34/3, december 2007. Japan, het stille water"
33450: LAUWEREYNS, JAN (SAMENSTELLER) - "Revolver 125; jaargang 31/4, maart 2005. Nieuw-Zeeland, natuurlijk experiment"
30119: LAVARENDE, JEAN DE - Romantische scheepvaart
31200: LAWLER, JAMES - The Existentialist Marxism of Jean-Paul Sartre
813: LAWRENCE D.H. - Lady Chatterley's Minnaar
23819: LAWRENCE, D.H. - Lady Chatterley's minnaar
25905: LAWRENCE, D.H. - Meesterwerken van Lawrence. Verhalen en korte romans.
15220: LAWRENCE, D.H. - De vos
12901: LAWRENCE, D.H. - Het meisje en de zigeuner
28605: LAWRENCE, D.H. - The works of D.H. Lawrence
26513: LAWRENCE, D.H. - Women in love (complete and unabridged)
17936: LAWTHER, GAIL EN CHRISTOPHER - Leer kalligraferen stap-voor-stap
23738: LAXNESS, HALLDÓR - Salka Valka. Roman van een menschenleven
30806: LEANDER, DRS.VICTOR L. - Kamus Belanda-Indonesia (Woordenboek Nederlands-Indonesisch)
33163: LEAST HEAT MOON, WILLIAM - "Blauwe wegen (Orig. Blue Higways); Een ontdekkingsreis door Amerika"
824: LEBEAU PAUL - De laatste roos
12032: LEBEAU, PAUL - "Omnibus: De zondebok; Het Siegfriedmotief of De overbodigen; Zomer te Zilverberg"
17220: LEBEER, LOUIS (SAMENSTELLING) - Vlaamse kunst. Tweede boek
32632: LECHNER, J., L. INIGO-MADRIGAL - "Spaans-Amerikaanse letterkunde; Overzicht van de Spaans-Amerikaanse letterkunde vanaf het begin van de zestiende eeuw."
32201: LECQ, FRANK VAN DER - Vers uit Utrecht: 30 x 030 (Gedichten)
34025: LEDUC, VIOLETTE - De bastaard
26892: LEEFLANG, ED, PAUL LUTTIHUIS, BERTUS AAFJES, BEN BROOS, E.A. - Ons Erfdeel, 35e jaargang, nr 2, maart-april 1992
32763-A: LEEFLANG, THOMAS - "Play Movie; de bewogen geschiedenis van het bewegend beeld."
34002: LEEFLANG, ARTHUR - "Leni Riefenstahl; De macht van het beeld, de onmacht van het woord"
32991: LEEFLANG, THOMAS - "Play Movie; de bewogen geschiedenis van het bewegend beeld."
34362-A: LEEFLANG, THOMAS - "Black Hollywood; Het leven en werk van Afro-Amerikaanse acteurs"
33353: LEEFLANG, THOMAS - Zen in actie
33158: LEEMANS, INGER - Het woord is aan de onderkant. Radicale ideeën in Nederlandse pornografische romans 1670-1700
31195: LEER, W.A. VAN, INLEIDING DR.G.J. HOOGEWERFF - "Portretten uit de Italiaansche Renaissance: I: Paus Julius II; II: Beatrice en Isabella d'Este"
5188: LEEUW,VAN DER AART - De kleine Rudolf
6819: LEEUW, AART VAN DER - De Gezegenden
33744: LEEUW, PAUL DE - Smaakmaker Paul de Leeuw, bij wie crème fraîche in de aders vloeit
11389: LEEUW, AART VAN DER - Ik en mijn speelman, een luchthartige geschiedenis
26928: LEEUW, B. DE, P. DE WIN, F. BECUWE, E.A. - Biekorf: Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 91ste jrg, afl. 2/1991
34284-A: LEEUW, KEES DE M.M.V. ERNA KOK EN CHARLOTTE SIENEMA - "Een nuchtere romanticus; Leven en werk van Ivans, mr. Jakob van Schevichaven 1866-1935"
29440: LEEUW, RONALD DE (VOORWOORD) - Lyrisch van Rembrandt. Twintig nieuwe gedichten naar de oude meester
16438: LEEUW, AART VAN DER - Vertellingen
34081: LEEUW, AART VAN DER - Ik en mijn speelman
11395: LEEUW, AART VAN DER - De kleine Rudolf
11070: LEEUW, AART VAN DER - Ik en mijn speelman, een luchthartige geschiedenis
34364-A: LEEUW, KEES DE M.M.V. ERNA KOK EN CHARLOTTE SIENEMA - "Een nuchtere romanticus; Leven en werk van Ivans, mr. Jakob van Schevichaven 1866-1935"
34339-A: LEEUWE, PROF.DR. HANS DE - "Theater ist Grenzenlos; Gesammelte Aufsatse zur niederländisch-deutschen Theatergeschichte"
6480: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN,(RED.) - Dichterschap en Werkelijkheid. Geillustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika
30833: LEEUWEN, VAN W.L.M.E.,(RED.) - Dichterschap en Werkelijkheid. Geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika. (1ste druk)
18378: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Drie vrienden. H. Marsman, Menno ter Braak, E. du Perron. Studies en herinneringen
15677: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Drie vrienden. Ter Braak, Marsman, Du Perron. Studies en herinneringen
29630: LEEUWEN, J. VAN - Schoolwoordenboek op de gedichten van Homerus
2915: LEEUWEN,VAN W.L.M.E.,DU PERRON E.,TER BRAAK MENNO,MARSMAN H.,SLAUERHOFF JACOB,VESTDIJK SIMON - Rondom Forum. Een tijdsbeeld in documenten uit het werk van ter Braak, du Perron, Vestdijk, Marsman, Slauerhoff samengesteld door
17102: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Rondom Forum. Een tijdsbeeld met documenten uit het werk van Ter Braak, Du Perron, Vestdijk, Marsman, Slauerhoff
25851: LEEUWEN, J.N.M. VAN - Door de maalstroom van de tijd. Ruim een eeuw drinkwatervoorziening vanuit de Monsterse duinen ten behoeve van Delft (1887-1922) en het Westland (1923-1993).
18765: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - De ivoren toren. Meditaties over litteratuur en leven
16341: LEEUWEN, W.M.L.E. VAN - Schrijvers en schilders. De mooiste verhalen en gedichten uit N.- en Z.-Nederland, verlucht met geestverwante werken uit de beeldende kunst
33806: LEEUWEN, PIETER VAN, LARS POLDER, ROB VAN 'T WOUD - Fotograferen
29415: LEHNING, ARTHUR - H. Marsman, de vriend van mijn jeugd. Herinneringen
30907: LEHNING, ARTHUR - "De vriend van mijn jeugd; herinneringen aan H. Marsman"
24139: LEHNING, ARTHUR - De draad van Ariadne. Essays en commentaren
23191: LEIBOVICI, SOLANGE - Zonsondergang over Slotervaart
34310-A: LEIBOVICI, SOLANGE - "Spelen dat je dood bent; Essays over literatuur en psychoanalyse"
30872: LEIBOWITZ, JUDITH EN BILL CONNINGTON - De Alexandertechniek. De beroemde methode voor een uigebalanceerd lichaam.
29643: LEIGH, JULIA - Het tijgerspoor
30398: LEIGHTON, AARTSBISSCHOP, L. BONNET - Het leven des Christens 1+2. Van den aartsbisschop Leighton. Naar de Fransche vertaling van L. Bonnet. Met eene korte levensbeschrijving van den schrijver, benevens de voorrede van Bonnet.
23452: LEIJNSE, ELISABETH, MUSARRA, ULLA, E.A. - Dietsche Warande & Belfort,131ste jaargang. Nr 7, sept 1986: P.G. Buckinx, J. Bernlef, André Demedts, e.a.
31079: LEIKER, SJOERD - Spoken op de schaats
29474: LEIKER, SJOERD - De waterklok. Herinneringen en beschouwingen
31180: LEIKER, SJOERD - Drie getuigen
31947: LEKKERKERKER, C. - Het Nederlandsche Java-Instituut, Mededeeling no.4, April 1929.
30163: LELY, NICO VAN DER, MIREILLE DE VISSER, JOKE LIGTERINK - Onze kinderen en alcohol
22962: LEMAIRE, CLAUDINE (SAMENSTELLER) - Karel Alexander van Lotharingen. Gouverneur-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden
32802-A: LEMM, ROBERT - "Vloekgezant; Léon Bloy contra Friedrich Nietzsche"
32772-A: LEMM, ROBERT - "De Vrouwe van alle volkeren - die eens Maria was; Amsterdamse verschijningen van bovennatuurlijke oorsprong"
15679: LENIN, W.I. - Over de commune van Parijs
5303: LENNART CLARE - Op schrijversvoeten door Nederland
12440: LENNART, CLARE - Scheepjes van papier
33315: LENNART, CLARE - Twee negerpopjes
30380: LENNART, CLARE - Kinderverhalen
30938: LENNEP, D.F.W. VAN - Een smekeling op een cocktail-party. Griekse studies
32583: LENNEP, MR.J. VAN - Elizabeth Musch
15613: LENNEP, J. VAN EN J. TER GOUW, G. ABMA (INLEIDING) - De uithangteekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. eerste deel
32584: LENNEP, MR.J. VAN - Klaasje Zevenster II
29439: LENNEP, D.F.W. VAN - Een smekeling op een cocktail-party. Griekse studies
30074: LENNON, JOHN - Luchtbespiegelingen en andere geschriften (tweetalige editie)
32614: LENZ, MAX - Monographien zur Weltgeschichte, 24: Napoleon. in Original box
25547: LEONARD DE VRIES (SAMENSTELL.) - Kleine bloempjes der vreugd. Geplukt door Leonard de Vries
28970: LEOPOLD, M. EN L. (SAMENSTELLING) - Oud en nieuw. Letterkundig leesboek, eerste bundel
28971: LEOPOLD, M. EN L. - Oud en nieuw. Letterkundig leesboek, tweede bundel
7775: LEROI JONES - Dante's hel
22379: LEROUX, GASTON - The Phantom of the opera. Het spook van de opera
23334: LEROY, PIETER, SOETAERT, RONALD, TROMMELMANS, WIM E.A. - Ons Erfdeel, 27e jaargang, nr 4, sept/okt 1984: De Surinaamse literatuur, Jan Hanlo e.a.
34027: LESSING, DORIS - "Het zingende gras; Martha Quest; De zomer voor het donker; Liefhebben uit gewoonte en andere verhalen"
33677: LESSING, DORIS - De verzoeking
34445: LESSING, DORIS - "Het zingende gras; Martha Quest; De zomer voor het donker; Liefhebben uit gewoonte en andere verhalen"
23694: LESSING, DORIS, NADINE GORDIMER, E.A. - "Gespleten landschap; verhalen uit Zuid-Afrika"
31048: LESSING, ERICH, ANTONIO VARONE - Pompeji
17226: LESSING, DORIS - Terugkeer
30257: LESSING, DORIS - Eldorado
12548: LESSING, DORIS - De verzoeking
33669: LESSING, DORIS - Het gouden boek (Orig.The Golden Notebook)
31250: LEUNISSEN, JEF - "Minnery, Misdaad en Magie; merkwaardige zaken uit Maastricht's onbekend verleden"
33756: LEVI, PETER - Atlas van het oude Griekenland
29580: LEVIN, HARRY - Christopher Marlowe: The Overreacher
33929: LEWINSKY, CHARLES - Het lot van de familie Meijer
21331: LEY, GERD DE (SAMENSTELLING) - Groot Literair Citatenboek van Nederlandse en Vlaamse auteurs uit de 19e en 20e eeuw
31541: LEY, GERD DE (SAMENSTELL.) - "Anti-voetbalboekje. Met cartoons van Zaza: "" Voetbal is voor watjes"""
29392: LEY, GERD DE (SAMENSTELLING) - Erotisch citatenboek
28489: LIAMMOIR, MICHAEL MAC EN EAVAN BOLAND - W.B. Yeats and his world
32604: LIDELL, LUCY, NARAYANI EN GIRIS RABINOVITCH - "Praktische Yoga; Een complete stap-voor-stap methode"
15482: LIECKFELD, CLAUS-PETER (RED) - Meren en rivieren. Het blauwe bloed der aarde
31255: LIEMPT, AD VAN (SAMENSTELLING) - "Andere tijden IV; Sterke verhalen, die nog waar zijn ook"
30984: LIESKE, TOMAS - Gran Café Boulevard
29734: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN - Akbar, een Oosterse roman
34381: LIN, JAMI - Het grote Feng Shui boek
24158: LIND, JAKOV - Een ziel van hout
16970: LIND, JACOV - Trip naar jeruzalem
840: LINDE,VAN DE RAF,STREUVELS STIJN - Het oeuvre van Streuvels, sociaal document
28960: LINDE, GERRIT VAN DE (DEN SCHOOLMEESTER), UITGEGEVEN DOOR MR. VAN LENNEP - Gedichten van Den Schoolmeester
30016: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... 2 Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheüs
30015: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... 1 De Thora
29635: LINDGREN, ASTRID - En hij zag dat het niet goed was. Bijdrage aan de totstandkoming van en unieke wet: dieren krijgen rechten om verlost te worden uit hun troosteloze bio-bestaan
34046: LINTHOUT EN URBANUS - De avonturen van Urbanus 11: De Tenor van Tollembeek
25678: LIPSIUS, RICHARD ADELBERT - Philosophie Und Religion. Neue Beiträge zur Wissenschaftlichen Grundlegung der Dogmatik
34156: LIPSKA, EWA - Splinter (Gedichten)
2168: LISSENS DR.R.F.,LAMBERTY PROF.DR.M. - Vlaanderen door de eeuwen heen.
19515: LLOYD, TREVOR - Vrouwen in opstand. De internationale suffragettebeweging
24388: LOCHER, DR.TH.J.G. - Peter de Grote
31249: LOCKWOOD, LEE - Castro's Cuba, Cuba's Fidel (Ned. Vertaling)
30050: LODERMEYER, PETER - "Rietmeyer. 1997-2000 The Florida Series; 1997-2000 Works on paper. "
33312: LODEWIJKS, DR.J.M. - Stille Pracht in het Tropisch Aquarium (met ingeplakte kleurenplaten, compleet)
31773: LOEB, PETER EN PETER VAN DER VELDEN (SAMENSTELLING) - "De Vertellers; Een L&V-omnibus met nieuwe verhalen."
30898: LOGGEM, MANUEL VAN - "De Chinese fluitspeler; toneelspel in drie bedrijven"
9506: LOHMANN A. - Liegen voor het vaderland.Een cultuurgeschiedenis van de diplomatie
9716: LOKHORST, VAN EMMY,KELK C.J.,(RED.) ,JONCKHEERE KAREL,DE BOM EMANUEL,DEMEDTS ANDRÉ,MORRIËN ADRIAAN,CAUWELAERT,VAN AUGUST,ET ALII - "Duizend en één avond; zesde reeks. Groot verhalenboek voor den Nederlandschen lezer"
14960: LOMAN, A.D. - De logische grondslagen der muziek
32464: LOMANS, FRANS (SELECTIE) - "Het 1e jaar; Verhalen en colums van o.a. Leo Beenhakker, Louis van Gaal, Raymond van Barneveld, Frank en Ronald de Boer, e.a."
33184: LONDON, JACK - "Jack London Omnibus: Pit-tah, de grijze wolfshond; De roep van de wildernis; De zoon van de wolf."
33192: LONDON, JACK - De Zeewolf
12344: LONG, WILLIAM J. - Op eenzame zwerftochten
11259: LONGIE, ALBERT DE - Ontmoetingen Gerrit Achterberg
21961: LONGSTREET, STEPHEN EN ETHEL - De man van Montmartre. Een roman gebaseerd op het leven van Maurice Utrillo
24939: LONGUS - Daphnis and Chloe
20514: LONGUS - Daphnis and Chloe
8615: DE LOO TESSA - De meisjes van de suikerwerkfabriek. Verhalen
17049: LOO, TESSA DE - Het rookoffer
11221: LOOMAN, T.M. - Gids voor den bijbellezer
34100: LOOMANS, KARIN (SCENARIOTEKST) EN HERMAN HEIJERMANS (TONEELTEKST) - Op hoop van zegen (Toneeltekst en Scenario)
30218: LOON, HENDRIK WILLEM VAN - Het zeegat uit! De scheepvaart door alle eeuwen
28978: LOOY, JACOBUS VAN - Jaapje
17580: LOOY, JAC. VAN - De wonderlijke avonturen van Zebedeus
15615: LOOY, JAC. VAN - Proza
20648: LOREIS, HECTOR-JAN - NR = NF. Nieuwe roman is nieuwe filosofie. Van de nouveau roman naar de noveau nouveau roman
29916: LORENZ, MARITA & TED SCHWARZ - Marita. Het fascinerende levensverhaal van Fidel Castro`s minnares die spionne voor de CIA werd
26464: L.E. (LOUISE ENGELBERTS) - Historische schetsen: In de Generaliteitslanden
29637: LOXTON, HOWARD - "99 Kattenlevens; Katten in geschiedenis, legende en literatuur."
18190: LUB, J.J. - Sinte Augustijns hantboec. De Middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven manuale. 2 delen
15770: LUCEBERT - Alfabel
20110: LUDWIG, EMIL - Goethe. Geschichte eines Menschen
34480: LUDWIG, EMIL - "Kunst en levenslot; Zes kunstenaarsportretten (Leonardo, Rembrandt, Beethoven, Goethe, Schiller, Balzac)"
18287: LUDWIG, EMIEL - Napoleon. Een biografie
25717: LUGER, BERNT, (SAMENSTELL.) - De Beweging van 80. Schrijversprentenboek 22
2694: LUGT,VAN DER ARIE - Bedreigde grond
33117-A: LUIJTEN, JAN A.F.M. - Canada en Noord-Brabant: een band voor altijd
34290-A: LUIJTEN, JAN A.F.M. - Bergen op Zoom mei/mai 1940. De verdediging door het Franse leger/La défense par l'armée française.
33021-A: LUIJTEN, JAN A.F.M. - "Canada en Noord-Brabant; een band voor altijd"
32378: LUIK, A.H.W. VAN - Wettelijke voorschriften verzameld voor het gebruik aan boord van Nederlandsche koopvaardijschepen, 2e deel.
31694: LUINGE, A. EN B. STEGEMAN - De landen der wereld. Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de hogere klassen der lagere school
25863: LUKÁCS, GEORG - Schriften zur Literatursoziologie. Ausgewählt und eingel. von Peter Ludz
1802: LUMEY,VAN JAN - Rococo - Mannentwist/Vrouwenlist
17545: LUMMEL, H.J. VAN - De hopmansvrouw van Utrecht. Een verhaal voor jong en oud
21830: LUYCKX, KAREL (SAMENSTELLING), GASTON DURNEZ, WILLY VANDERSTEEN, DICK MARTENS, ARMAND SMOLDERS, DE STRANGERS, FRANS STRIELEMANS, ANTON PETERS E.A. - Liefdesbrieven aan Antwerpen
33760: LUYENDIJK, JORIS - "Dit kan niet waar zijn; Onder bankiers"
3369: LYALL EDNA - Donovan. Eerste en tweede deel (Ned.vert.)
20107: LYONS BAR-DAVID, MOLLY - Mijn beloofde land. Een vrouwenleven in Israël
31360: MAAIKE KRAMER, JEANNETTE SMIT (RED.) - Letterkundig Museum Jaarverslag 2007
31361: MAAIKE KRAMER, JEANNETTE SMIT (RED.) - Letterkundig Museum Jaarverslag 2008
34467: MAALOUF, AMIN - "Eeuwig zonder vrouwen; Wat gebeurt er als er geen vrouwen meer zijn?"
25784: MAANDAG SR., BEN EN RIEN ROBIJNS (SAMENSTELL.) - ...En niet vergeten. Herinneringen aan Het Vrije Volk.
31846: MAARTENSE, KAREL (SAMENSTELL.) - De Literatuurkrant: Sprookjes.
17379: MAAS, NOP - Kleine Bolsjewieken. De kleuterjaren van Karel en Gerard (van het ) Reve
8881: MAAS DR.P.M.,VILLON FRANÇOIS - François Villon. Dief, roover, moordenaar en dichter
33075: MAAS, NOP, BERTRAM MOURITS, AAD MEINDERTS, E.A. - Goede papieren Letterkundig Museum, jaargang 4, nummer 2 2009
33775: MAAS, CORNALD - Engelen zijn in de mode
31764: MAASS, WINFRIED, NICOLAUS NEUMANN, E.A. - 100 wereldwonderen. De grootste schatten der mensheid op 5 continenten.
26698: MAATHAI, WANGARI (WINNARES NOBELPRIJS VOOR DE VREDE) - Ongebroken (Autobiografie)
32178: MABER, DAVID - D-Day... as the newspaper boy saw it. A Portsmouth Harbourside Story
32179: MABER, DAVID - D-Day... as the newspaper boy saw it. New Expanded Edition
29834: MAC DONALD, CHARLES - Luchtlandingstroepen
29796: MACAULAY, DAVID - Grote momenten in de architectuur
25382: MACHIAVELLI, DR. J.F. OTTEN - "Machiavelli, sleutel van onze tijd; gevolgd door de volledige vertaling van De Vorst"
18595: MACINTYRE, D. - Vliegkampschepen. Ind e strijd der zee
31114: MACINTYRE, DONALD - Zeilvaart 1520-1914
32181: MACKSEY, KENNETH - "Beda Fomm; Britse overwinning in de woestijn."
18605: MACKSEY, K.J. - Afrika Korps. oorlog in de woestijn
17138: MACLEAN, ALISTER - Karavaan naar Vaccarès
34042: MAD - MAD Special Super Omnibus 1
13229: MAERLANT, JACOB VAN - Alexanders Geesten
18093: MAEYER, AL. DE - Middeleeuwsch romantisch tooneel of van Drie abele spelen
281: DE MAEYER AL. - Middeleeuwsch romantisch tooneel of van drie Abele Spelen
31920: MAEYER, AL. DE, DR.ROB ROEMANS (BEZORGD DOOR) - Esmoreit, eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typographie
29848: MAEYER, AL. DE, DR.ROB ROEMANS (BEZORGD DOOR) - Esmoreit, eerste integrale reproductie van het handschrift
29677: MAHJOUB, JAMAL - De boodschapper
32628: MAK, GEERT - Gedoemd tot kwetsbaarheid
34476: MAK, GEERT - "Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis; Meer dan honderd reportages"
19509: MAK, GEERT - De engel van Amsterdam
7144: MAK DR.J.J. - Middeleeuwse Kerstvoorstellingen
21912: MAK, DR. J.J. - Rhetoricaal Glossarium
19072: MAK, J.J. EN ANTHONIS DE ROOVERE - De gedichten van Anthonis de Roovere naar alle tot dusver bekende handschriften en oude drukken
31965: MAK, GEERT - De eeuw van mijn vader
19966: MAK, J.J. - Dit is een suuerlijc boecxken. Het oudste gedrukte geestelijke liedboek in de Nederlanden naar het enige bekende exemplaar van de Antwerpse druk uit 1508
29839: MAK, DR.J.J. - De geboorte der moderne westerse beschaving.
34420: MAK, GEERT - De brug
29843: MAKAMPE, MIREILLE - De wil van mijn vader: een vrouw in Kameroen strijdt tegen het juk van de traditie
33725: MAKINE, ANDREI - Olga: Voor haar kwam de perestrojka te laat
34430: MAKINE, ANDREÏ - Het Franse testament
13146: MALAMUD, BERNARD - Portretten van Fidelman
33018-A: MALI, ANCO - URU of de weg naar onafhankelijkheid (Kongo)
22465: MALIER, YVES - High performance concrete. From material tot structure
31136: MALINA, J.B. - Orbis Catholicus. Bilder Gläubiger Menschen Und Geheiligter Formen.
29010: MALLEFILLE, JEAN FÉLICIEN - Liefdesavonturen van Don Juan
29666: MALLET-JORIS, FRANÇOISE - Dickie Roy
4606: MALLET-JORIS FRANÇOISE - Onderaards spel
33921: MALOT, HECTOR - Alleen op de wereld
24563: MALOT, HECTOR - Alleen op de wereld
31370: MALSEN, H. VAN - "Alexander Frederik de Savornin Lohman; Ontwikkelingsgang van zijn denken en handelen"
20680: MAN, HERMAN DE - Het wassende water
32638: MAN, HERMAN DE - Het wassende water
23718: MAN, HERMAN DE - Aart Luteyn de andere/ Rijnvaart
15656: MAN, HERMAN DE - De barre winter van negentig
30786: MAN, JOHN, CHRIS SCHÜLLER, GEOFFREY ROY, NIGEL RODGERS - "Atlas voor de wereldreiziger; ontdek de mooiste plekken op aarde"
15213: MAN, HERMAN DE - Scheepswerf De Kroonprinces
11740: MAN, HERMAN DE - De barre winter van negentig
15734: MAN, HERMAN DE - Het wassende water
31615: MAN, HERMAN DE - Het wassende water
10860: MAN, HERMAN DE - Een stoombootje in den mist
20531: MANDERE, H.CH.G.J. VAN DER - De Unie van Utrecht
21985: MANDIARGUES, ANDRÉ PIEYRE DE - De dood in Barcelona
27000: MANDRYCXS, A., H. DE CAT, W. WILLEMS E.A. - PRISMA. Tweemaandelijksch Kultureel Tijdschrift der Vlaamsche Jongeren, Jrg.1, nr.II, maart-april 1935
31821: MANICKA, RANI - De Rijstmoeder. Een dramatische familiegeschiedenis over vier generaties die zich afspeelt in Maleisië.
30910: MANKELL, HENNING - Honden van Riga
29654: MANKELL, HENNING - Kennedy's brein
29357: MANKOWITZ, WOLF - Dickens of London.
8292: MANN THOMAS - Koninklijke Hoogheid
34225: MANN, THOMAS - Der Zauberberg Roman)
27553: MANN, ERIKA - Het laatste jaar van Thomas Mann
29565: MANN, KLAUS - Het getraliede venster. Novelle over de dood van Ludwig II Koning van Beieren
22162: MANNING, A.F. - Zestig jaar KRO. Uit de geschiedenis van een omroep
30761: MANSUELLI, G.A. - Kunst van Europa: Etrurië en het vroege Rome
29837: MANVELL, ROGER, HEINRICH FRAENKEL - Göring - Kopstokken uit de Tweede Wereldoorlog
12297: MARAN, TIM (SAMENSTELLING) - Schaduwen bij een beddekaars, liefdesverhalen aller volkeren en tijden
27313: MARGADANT, S.W.F. - "Twintigduizend citaten; samenvatting van de beste korte en pittige gezegden van grote denkers en schrijvers"
31631: MARGOLIS, CHAR - "Char, het medium; Met Victoria St. George. Vragen van de aarde; antwoorden uit de hemel."
32377: MARIJNISSEN, JAN, E.A. - Hier is de SP. Kijk en luister.
32977-A: MARIJNISSEN, JAN - Nieuw optimisme
3231: MARIVAUX - Théâtre complet.Préface de Jacques Scherer.Présentation et notes de Bernard Dort.
16034: MARJA, A. - Tussen de gemaskerden. Ver- en Onbe-scheidenheden meest op letterkundig gebied
17954: MARJA, A. - Schuchter en iets luider. Essays en kritische aantekeningen
17953: MARJA, A. - Poëzieproeven. Over dichters, gedichten, beweegredenen, resultaten
27588: MARKS, TRACY - The Astrology of Self-Discovery. An In-Depth Exploration of the Potentials Revealed in Your Birth Chart.
34078: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA, JONATHAN SWIFT, SLAUERHOFF, BOUDEWIJN BÜCH, E.A. - Droom-eilandjes
33110-A: MARRES, RENÉ - "Frederik Weinreb; Verzetsman en groot schrijver"
32801-A: MARRES, RENÉ - Frederik Weinreb, verzetsman en groot schrijver
28127: MARSÉ, JUAN - De staart van de hagedis
5202: MARSHALL JAMES VANCE - De vuurdoop + Schemer over het Paradijs
15307: MARSHALL, JAMES VANCE - De vuurdoop
31161: MARSHALL, JOHN - "Het Groot Guinness Treinenboek; records-feiten-cijfers"
30212: MARSMAN, H. - De dood van Angèle Degroux
33578: MARSMAN, H. - Menno ter Braak. Een studie.
30080: MARTENS, ROB EN LIEUWE WESTRA - Aanzien van de oude visserij ...met de beste groeten van...
27898: MARTENS, W.P. - De Katharen. Opkomst en ondergang van een vredelievende ketterse sekte
31663: MARTIN, JUDY - Airbrushing. De complete handleiding voor materialen en technieken
16516: MARTIN, E. EN JACK - Rooie oortjes
34053: MARTIN, DON, E.A. - MAD: Het mafste van elf jaar geleden. Het beste uit de nummers 1 t/m 6 van de Nederlandstalige Mad van 1964
30417: MARTIN, GEORGE R.R. - "Game of Thrones; Book 2 of a Song of Ice and Fire: A Clash of Kings"
29770: MARTORELL, JOANOT EN MARTI JOAN DE GALBA - Tirant lo Blanc (Ned. Vertaling)
29851: MARX, KARL - De burgeroorlog in Frankrijk
34274: MARXVELDT, CISSY VAN - "Joop ter Heul omnibus. Alle vijf boeken in één band: De H.B.S. -tijd van Joop ter Heul; Joop ter Heuls problemen; Joop van Dil-ter Heul; Joop en haar jongen; De dochter van Joop ter Heul."
28021: MASEFIELD, JOHN - Klipperschepen jagen naar Londen
33119-A: MASER, WERNER - "Hitlers Mein Kampf; Geschiedenis - Fragmenten - Commentaren"
32748-A: MASER, WERNER - "Hitlers brieven en notities; Zijn wereldbeeld in handgeschreven documenten."
33524-A: MASER, WERNER - "Hermann Göring; Een politieke biografie"
32381: MASON, A.E.W. - De vier veren
29394: MASSON, JEFFREY M. - Traumatische ervaring of fantasie. Freuds rampzalige herziening van de verleidingstheorie
22217: MATENA, DICK, KOMRIJ, GERRIT - Komrij's patentwekker. Verlucht met 12 vrolijke prentjes door Sick Matena
18962: MATERS, JOHN - Het idee voor een tentoonstelling (wooden hearts)
29671: MATHAUSER, ZDENEK - Die Kunst der Poesie. Stufen die zur Oktober-Dichtung Hinführten
31160: MATHIJSEN, MARITA - "Verliefd op het verleden; Ontboezemingen van een letterkundige"
32048: MATSER, BURGEMEESTER (VOORWOORD) - "Arnhem; herinnering aan uw bezoek"
15021: MATSIER, NICOLAAS - Dicht bij huis
33805: MATTHEWS, CAITLIN - De mysterieuze Wereld der Kelten
25743: MATTIA, VINCENZO DI - De biechtvaders (orig. I Confessori)
31241: MATTINGLY GARRETT - "De Armada; zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten"
22223: MAUGHAM, W. SOMERSET - Theater. De roman van een actrice
26256: MAUPASSANT, GUY DE - Bel-Ami
30982: MAUPASSANT, GUY DE - 33 beroemde verhalen
29661: MAUPASSANT, GUY DE, H.C. ANDERSEN, CHARLES DICKENS, LEV TOLSTOJ, F. DOSTOJEVSKI E.A. - De mooiste kerstvertellingen uit alle landen van onder anderen Guy de Maupassant, Theodor Fontane, Hans Christiaan Andersen, Lev Tolstoj en Charles Dickens
7762: MAUPASSANT, DE GUY - Mannen. Een keur der beste verhalen
8897: MAUPASSANT, DE GUY - Vrouwen. Een keur der beste verhalen
29424: MAUPASSANT, GUY DE - Pierre en Jean
32625: MAUPASSANT, DE GUY - Vrouwen. Een keur der beste verhalen
33465: MAUPASSANT, GUY DE - Sterk als de dood
24765: MAUPASSANT, GUY DE - Sterk als de dood
15796: MAUPASSANT, GUY DE - Fantastische verhalen
33747: MAUPASSANT, GUY DE - Bel-Ami
22387: MAUPASSANT, GUY DE - 33 beroemde verhalen
21025: MAUPASSANT, GUY DE - Sterk als de dood
12617: MAUPASSANT, POE, NELSON BOND, JOHN COLLIER E.A. - Beroemde fantastische verhalen
18881: MAUPASSANT, GUY DE - Bel-ami
892: MAURIAC FRANÇOIS,DUINKERKEN,VAN ANTON - Vlees en bloed alsmede De Betere kringen / Het levend brood.
32141: MAURIAC, FRANÇOIS - Steekspel. een novelle met zes illustraties van Olivier Picard
11697: MAURIAC, FRANÇOIS - De loop van het lot (Destins)
24761: MAURIER, DAPHNE DU - De vlucht van de valk
34034: MAURIK, JUSTUS VAN - Oude kennissen
34033: MAURIK, JUSTUS VAN - Uit één pen. Novellen en schetsen
11435: MAURIK, JUSTUS VAN - Papieren kinderen
34035: MAURIK, JUSTUS VAN - Burgerluidjes. Novellen en schetsen
24872: MAUROIS, ANDRÉ (= EMILE HERZOG) - De erfenis van Koningin Victoria. Eduard VII en zijn tijd
24909: MAUROIS, ANDRÉ - Benjamin Disraëli
25295: MAUROIS, ANDRÉ - Hommage à André Maurois par François Mauriac (tome 1 des oeuvres d'André Maurois)-
32836-T: MAUROIS, AYMÉ, RAYMOND MARY, CARRIÈRE, DUVOULDY, ARLAND, SCHLUMBERGER, KATCHA, TINIER, ROUSSELOT - Moderne Franse verhalen
23107: MAUROIS, ANDRÉ, BOISDEFFRE, PIERRE DE, BERGONZI, BERNARD E.A. - Historia Magazine. No. 111: Marcel Proust: le nouveau roman
15399: MAUROIS, ANDRÉ - Lodewijk XIV. De zonnekoning en zijn hof te Versailles
6049: MAXIMILIANUS, O.F.M. CAP. P.DR.,VONDEL,VAN DEN JOOST - Vondelstudies
12181: MAY, LIZZY SARA - Het dubbelspoor
29854: MAY, HERBERT G. EDITED BY..., WITH THE ASSISTANCE OF R.W. HAMILTON AND G.N.S. HUNT. - Oxford Bible Atlas
24235: MAYER, K.A. EN OTT. L. - Havenstad in de frontlijn. De geschiedenis van Rotterdam in de oorlogsjaren.
29836: MAYER, RUDOLF/JOSEPH REUSS - Dodezeerollen en Bijbel
29102: MAYESD, FRANCES - Een huis in Toscane
33947: MCCALL, HENRIETTA - Mesopotamische Mythen
33178: MCCARTHY, MARY - Herinneringen aan mijn roomse jeugd
20541: MCCORD, MARGARET - Zingen voor koningin Victoria. Het leven van Katie Makanya
33403: MCCOURT, MALACHY - "Een zwemmende monnik; Een herinnering"
32038: MCEVEDY, COLIN - The Penguin Atlas of Modern History (to 1815)
32040: MCEVEDY, COLIN - The Penguin Atlas of North American History to 1870
32037: MCEVEDY, COLIN - The Penguin Atlas of Ancient History
30570: MCFADDEN, CHRISTINE, MARK WILLIAMS (FOTOGRAFIE) - "Mixen, mengen, malen; Alle kookgerei op een rij."
28290: MCGLASHAN, A.M. / C,J, REEVE - Sigmund Freud. Grondlegger der psychoanalyse
31234: MCGRINDLE, JOSEPH F. (EDITOR) - Behind the Scenes: Theatre and Film Interviews from The Transatlantic Review
25091: MEDEMA, DRS.GEERT - 1000 jaar kerkgeschiedenis in de provincie Utrecht. Studenten onderzoeken religieus erfgoed.
32395: MEER DE WALCHEREN, PETER VAN DER - "Mijn dagboek 1907-1911; Met een nieuwe inleiding van de schrijver"
30314: MEER, TED VAN DER (RED.) - "New Balls Please, Nr. 2; Tijdschrift voor tennisliefhebbers"
33927: MEER, VONNE VAN DER - Het smalle pad van de liefde
33941: MEER, VONNE VAN DER - "De reis naar het kind; Een vertelling"
32996: MEER, TED VAN DER (RED.) - "New Balls Please, Nr. 1; Tijdschrift voor tennisliefhebbers"
5736: MEERDERE AUTEURS - In den hof van Eros. Verhalen, brieven en overpeinzingen,
9920: MEERDERE AUTEURS - Charles van Hulthem 1764-1832
25909: MEERDERE AUTEURS - 47ste IJzerbedevaart 30 juni 1974
25910: MEERDERE AUTEURS - XXXIIIe IJzerbedevaart 21 augustus 1960 (Kaaskerke Diksmuide)
13221: MEESTER, JOHAN DE - Allerlei mensen
34329-A: MEETER, E. - "Willem I, Willem II; Kranten, kerkers en koningen"
31237: MEEUSE, AIK, GERARD MAAS, EVERT WERKMAN, E.A. - "Je was er niet bij; Amsterdam: onderdrukking en bevrijding 1940-1945."
18150: MEEUWSE, PIET (RED.) - Raster 103. Kijken. Driemaandelijkse uitgave
31232: MEICHE, ALFRED - "Sagenbuch der Sächsischen Schweiz und ihrer Randgebiete; Vollständige, kommentierte Ausgabe"
31385: MEIJER, DR. JAAP - "Waar wij ballingen zijn; Essays over joodse letterkundigen in Nederland."
25504: MEIJER, JAAP (SAMENSTELL.) - Lieve ouders. Brieven van beroemde Nederlandse kinderen
17901: MEIJER, CAS EN HANS WENSVEEN - PR. De manager & Public Relations
31596: MEIJER, ISCHA - Een jongetje dat alles goed zou maken
29508: MEIJER, ISCHA - De dikke man voor altijd
13098: MEIJER, REINDER P. - Literature of the low countries
12918: MEIJNEN, NANDA, JAAP VOERMAN, PETRA WAAIJER (SAMENSTELLING) - Bon Voyage en France, verhalen over Frankrijk
31597: MEIJSING, DOESCHKA - De kat achterna
33678: MEIJSING, DOESCHKA - "100% chemie; Een familiverhaal"
34123: MEIJSING, DOESCHKA - Robinson
29555: MEIJSING, DOESCHKA - Over de liefde
11249: MEIJSING, GEERTEN - Veranderlijk en wisselvallig
33614: MEINDERTS, AAD, GÉ VAARTJES, LIESBETH VAN KEULEN, WIM HAZEU, E.A. - Goede papieren Letterkundig Museum, jaargang 5, nummer 1 2011
25212: MEININGER, J.V. - Vertoog over de liefde. Een beschouwing van de liefde met voorbeelden uit de literatuur en de geschiedenis
14093: MEINKEMA, HANNES - Verhalen. Alle verhalen uit Het wil nog maar niet zomeren, De groene weduwe, De naam van mijn moeder
32667: MEINKEMA, HANNES - Verhalen. Alle verhalen uit: Het wil nog maar niet zomeren, De groene weduwe, De naam van mijn moeder
19639: MEINKEMA, HANNES - De driehoekige reis
12247: "MEL;KMAN, J. (SAMENSTELLING)" - Meesters der Hebreeuwse vertelkunst
31158: MELCHERT, RULO - Ein Tag in Dichters Leben. Miniaturen zur deutschen Literatur.
31448: MELCHINGER, S. - "Drama & toneel; van Shaw tot Brecht"
31437: MELCHIOR, DR.A. - "Schoonheid en Bijgeloof in Oost-Afrika; Geschreven en getekende reisindrukken."
31436: MELCHIOR, DR.A. - "Schoonheid en Bijgeloof in Oost-Afrika; Geschreven en getekende reisindrukken."
31394: MELCHIOR, DR.A. - "De eerste walvisvaart van de ""Willem Barendsz"""
31174: MELLES, J. - Ministers aan de Maas. Geschiedenis van de Rotterdamse pensionarissen met een inleiding over het stedelijk pensionariaat 1508-1795
30633: MELLINK, A.F., G.J. HARMSEN, W.F. WERTHEIM, R. REZSOHAZY, M.J. YUTSIS, A.J. RASKER - Revolutie en contrarevolutie. Voordrachten gehouden voor het verbond van wetenschappelijke onderzoekers in het voorjaar van 1968
14794: MELVILLE, HERMAN - Billy Budd
33191: MELVILLE, HERMAN - Benito Cereno
25181: MENCIUS - Waarom majesteit spreekt u steeds van nut en voordeel?'
31386: MENDELS, JOSEPHA - Heimwee naar Haarlem
13049: MENDELS, JOSEPHA - Alle verhalen
21253: MENDES, JOOST - Herinnering aan een stad. Uit Het geslacht der Santeljano's
23798: MENKVELD, ERIK (RED.) - Tirade 400, 2003 nr 3-4
16540: MENKVELD, ERIK (SAMENSTELLING) - Honderd jaar Nobelprijspoëzie
20402: MENOTTI, GIAN-CARLO - Amahl en de drie koningen
10693: MENS, JAN - Lampions der Liefde
30641: MENS, JAN - "De Kleine Waarheid; trilogie waarin opgenomen: Marleen, Het Heldere Uur, Het Klein Verschil."
26285: MENS, JAN - "Keuromnibus, bevat Marleen; De Blinde Weerelt; Er wacht een haven."
33231: MENS, JAN - Mensen zonder geld
29805: MEREDITH, BRONWEN - Vogue body and beauty book
8228: MEREJKOWSKI DMITRI - Leonardo
31165: MERINO, JOSÉ MARIA - 50 Cuentos y Una Fábula. Obra Breve 1982-1997.
28747: MERINO, OLGA, JAMAL MAHJOUB, ABILIO ESTÉVEZ, MATIAS CANDEIRA DE ANDRÉS - Bedside Stories
34256: MERTON, THOMAS - The Asian Journal of Thomas Merton
22549: MERWE, JAAP VAN DE - Verzet per Koeplet. Nieuwe rebelse liedjes
5260: MESNET MARIE-BEATRICE,GREENE GRAHAM - De trilogie van Graham Greene. Paradox van het Christendom
31442: MESSNER, REINHOLD - "Berge versetzen; Das Credo eines Grenzgängers"
20808: MESSUD, CLAIRE - De kinderen van de keizer (The Emperor's Children)
31399: METZ, MONICA - "Het hart van de stad; Amsterdamse verhalen"
31438: MEULDIJK, BELINDA - "Beestenweer; Een dieren(dag)verhalenboek"
33575: MEULEN, CEES VAN DER (TEKST EN FOTO'S) - Zandvoort
3842: VAN DER MEULEN-VAN MARCKE T. - Declamatorium der Nederlandse Poëzie
24178: MEULENKAMP, WIM - Langs historische parken en tuinen. Routes in Nederland en België
31805: MEULENKAMP, WIM - "Verloren land; Drie eeuwen non-conformisme: schrijvende dandies-bouwende monarchen-verdwenen staatjes-follies en erotiek"
34291-A: MEULENKAMP, WIM - Over de horizon (Verwilderde roman)
34351-A: MEULENKAMP, WIM - "Letterkundig leven; de pen, de dood, de liefde"
32665: MEURS, B. VAN - Kriekende Kriekske - Betuwsche gedichten.
31756: MEURS, B. VAN - Kriekende Kriekske - Betuwsche gedichten.
12959: MEYER, JOSINE W.L. - Multatuli en Tine
29271: MEYLES, WIM - De pitbull en de zeven geitjes (Sprookjes)
33514: MEYLOF, LOUIS - Schepen van de Oosterscheldewerken (Deel 3 Scheepsrevue)
17765: MIALARET, J.H.A. - Handleiding tot de praktijk der perspectief
15423: MICHAELS, SIDNEY - Dylan Thomas
17863: MICHEL ANGELO - Sonnetten
12262: MICHELET, JULES - Martelaren van Rusland
31763: MICHELL, JOHN, ROBERT J.M. RICKARD - Wonderwaar, waar gebeurde wonderbaarlijkheden
29807: MICHELS, F.W. EN G.E.K. BRUMMER - Over cartografie. Een vlucht over het terrein van vogelvlucht- en andere kaarten, gewone en ongewone, eendrachtig gevlogen
24261: MICHELS, F.W. EN BRUMMER, G.E.K. - Over Cartografie. Een Vlucht over het terrein van vogelvlucht- en andere kaarten, gewone en ongewone. Eendrachtig gevlogen door...
31115: MICHELS, F.W. - Kleine geschiedenis der scheepvaart
32186: MICHENER, JAMES, NEVIL SHUTE, JAMES JONES, NICHOLAS MONSARRAT, IRWIN SHAW, JOHN STEINBECK, JOHN HERSHEY, NORMAN MAILER, CORNELIUS RYAN, MARTHA GELHORN, KURT VONNEGUT, EVELYN WAUGH, ETC. - Great World War II Stories: 50th Anniversary Collection
31472: MICHENER, JAMES A. - "The Source; The Bridges at Toko-Ri; Caravans; Sayonara."
23416: MICHIELS, IVO, VAN DEN WEGHE, JAN, E.A. - DIOGENES, letterkundig tijdschrift, 1e jaargang nr 6, juni 1984: Ivo Michiels, Raymond van den Broeck, Jan van den Weghe, e.a.
21531: MICHIELS, IVO - Journal Brut
21613: MICHIELS, IVO - Het afscheid
33166: MICHIELS, IVO - Het vonnis
18905: MICHIELS, IVO - Orchis militaris
33232: MIEDEMA, ARJEN - Gesprekken met Gabriël
11284: MIERLO, PROF. DR. J VAN (SAMENSTELLING) - Geestelijke epiek der Middeleeuwen
27476: MIERS, HORST E. - Lexikon des Geheimwissens
11519: MILLER, HENRY - Zwarte lente
23736: MILLER, HENRY - De steenbokskeerkring (orig. Tropic of Capricorn) + Kleine biografie van Henry Miller
23716: MILLER, HENRY - Zwarte Lente
31153: MILLER, JONATHAN (EDITED BY) - The Don Giovanni Book. Myths of Seduction and Betrayal
31183: MILNE, A.A. (INSPIRED BY) - Pooh's Little Etiquette Book. Decorations by Ernest H. Shepard
30554: MILTENBURG, HENNY - Reality and Beyond
18803: MINC, ALAIN - De grote illusie
29652: MINCO, MARGA - Nagelaten dagen
34150: MINCO, MARGA, BEB VUYK, HUGO CLAUS, HELLEMA, YVO PANNEKOEK, E.A. - 45 na 45 - Oorlogsverhalen
11944: MINCO, MARGA - Verzamelde verhalen (1951-1981)
15458: MINCO, MARGA - De val
30609: MINCO, MARGA - De Val
29435: MINCO, MARGA - Storing. Verhalen
14694: MINCO, MARGA - De glazen brug
24629: MINCO, MARGA - Een leeg huis
12553: MINCO, MARGA - Een leeg huis
16121: MINDERAA, P. - Karel van de Woestijne zijn leven en werken
34384: MINKMAN, LORNA - Vader in de verte
16840: MINNE, RICHARD - Heineke Vos en zijn biograaf
8625: MIRBEAU OCTAVE - Het dagboek van een kamermeisje
32815-A: MIRBEAU, OCTAVE - De tuin der folteringen
31600: MISHIMA, YUKIO - Het verval van de hemelinge
12198: MISHIMA, FOEMIO, OSAMOE, HIROYUKI,NOAYA E.A. - Meesters der Japanse vertelkunst
15605: MISTLER, JEAN (SAMENSTELLING) - Napoleon en het Empire. Napoleon en het keizerrijk 1769-1815-1821 deel 1 en 2
22988: MISTRAL, FRÉDÉRIC - Calendal / Calendau. Texte Et Traduction Poeme Provencal / Pouemo Prouvencau.
13762: MITCHELL, MARGARET - Gejaagd door de wind
16101: MITCHELL, MARGARET - Verzonken Laysen
15704: MITCHELL, MARGARET - Gejaagd door de wind
19613: MITCHELL, KIRK - Stad der Martelaren. De eerste christenen onder het juk van Rome
33729: MODIANO, PATRICK - In het café van de verloren jeugd
29798: MOEN, PETTER - Uit de diepte heb ik geroepen. Schreeuw van een ziel in doodsnood.
17898: MOERS, PAUL H.J.M. - Industrial marketing in the new branding arena. How to survive the war between private labels, private brands and manufacturer brands
26937: MOEYAERT, C., V. ARICKX, J.L. MEULEMEESTER, E.A. - Biekorf: Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 90ste jrg, afl. 4/1990
34473: MOIR, ANNE & DAVID JESSEL - "Brainsex. Het grote verschil tussen man & vrouw; Waarom de hersenstructuur mannen en vrouwen zo verschillend maakt."
29628: MOLEMAN, HANS - Avonturen in modern China
26138: MOLEN, FRITS VAN DER (VERZAMELD DOOR) - Huwelijk van B.B. is nakend. Humor-per-ongeluk: krantekoppen, drukfouten en ontsporingen
34203: MOLIÈRE - "Les Femmes savantes; Les Précieuses ridicules; Le Malade imaginaire."
34205: MOLIÈRE - Le Tartuffe ou L'Imposteur (Comédie)
34196: MOLIÈRE - L'Avare (comédie)
34211: MOLIÈRE - Les précieuses ridicules (comédie)
34210: MOLIÈRE - L'Avare (comédie en cinq actes)
34209: MOLIÈRE - Les Femmes Savantes (comédie en cinq actes en vers)
34197: MOLIÈRE - L'Avare (comédie)
34195: MOLIÈRE - Le Bourgeois Gentilhomme (comédie-ballet)
8984: MOLIÈRE - Oeuvres complètes de Molière
34206: MOLIÈRE - Le Tartuffe (comédie)
34198: MOLIÈRE - L'Avare (comédie)
31094: MOLIÈRE - Oeuvres de Molière, Tome I+II, avec des notes de Tous les Commentateurs
34204: MOLIÈRE - Le Misanthrope (comédie)
32032: MOLLEMA, J. - "De Nederlandsche Vlag op de Wereldzeeën; Ontdekkingsreizen onze voorouders."
31543: MONSARRAT, NICHOLAS, JAN DE HARTOG, ALISTAIR MACLEAN - "Omnibus van de zee; bevat: De wrede zee; Stella; Zr.Ms.Ulysses."
33692: MONTANDON, ALAIN - "De kus; Kleine geschiedenis van het leukste dat er is"
1806: MONTANELLI INDRO - De dag van het feest (or. Giorno di festa)
28558: MONTESQUIEU - Lettres Persanes
24808: MONTEYNE, LODE - Drama en Toneel van Oost en West door de tijden heen
10906: MONTFOREZ, GEORGES - De roep van het veen
28224: MOOIJMAN, WILLEM (SAMENSTELLING) - Forum. Brieven, citaten, dokumenten en knipsels
26873: MOOR, WAM DE, FRANK VAN VREE, PAUL HUYS, E.A. - Ons Erfdeel, 37e jaargang, nr 4, sept-okt 1994
30902: MOOR, MARGRIET DE - Zee-Binnen (Roman)
20814: MOOR, MARGRIET DE - Op de rug gezien
21539: MOOR, MARGRIET DE - De virtuoos
13314: MOOR, MARGRIET DE - Dubbelportret, drie novellen
29554: MOOR, MARGRIET DE - Ik droom dus. Verhalen
29459: MOORE, BRIAN - Zwartrok
33996: MOORE, MICHAEL - Klauwen af van mijn land! Brandende vragen aan George van Arabië
29458: MOORE, BRIAN - De vrouw van de Magiër
32456: MOORE, BRIAN - "The Big Match; Brian Moore's World of Soccer 1976-77"
29530: MOORE, ROBIN - The French Connection. Strijd tegen de narcotica
29456: MOORE, BRIAN - De kleur van bloed
24411: MOOREHEAD, ALAN - De Russische revolutie
32617: MOOREHEAD, ALAN - "Geen plaats in de ark; Bedreigd wild in Afrika"
21284: MOORMANN, GEORGE (SAMENSTELLING) - De Zingende Zaag nr 24/25 Het koekoeksnest: Manifesten van de jaren negentig
33788: MOORMANN, GEORGE (REDACTIE EN SAMENSTELLING) - "Het Spaarne stroomt - helemaal niet; Een 4000 jaar oude rivier in 400 jaar poëzie en proza"
14433: MORAND, PAUL - Hecate en haar honden
10067: MORAVIA ALBERTO, GUY DE MAUPASSANT, GRAHAM GREENE, E.A. - Engelen van de nacht. Verhalen over prostitutie, samengesteld en ingeleid door Ed Schilders
15603: MORAVIA, ALBERTO - Vrouw van Rome
28394: MORAVIA, ALBERTO - De reis naar Rome
31256: MORAVIA, ALBERTO - Daar is Venus, zwaar als goud
32092: MORAVIA, A., D. BUZZATI, I. CALVINO, E. MORANTE, E.A. - Moderne Italiaanse verhalen
14235: MORAVIA, ALBERTO - De voyeur
20007: MORAVIA, ALBERTO - Hij en ik
21658: MORAVIA, ALBERTO - Striptease zonder muziek
10858: MORAVIA, ALBERTO - Hij en ik
23060: MORITZ, K./BUDDINGH', C. - Engelse zondagen
33743: MORITZ, K./BUDDINGH', C. - Engelse zondagen
23771: MORLEY, JOHN DAVID - In het labyrint
34477: MORRIËN, ADRIAAN - "Brood Op De Plank; Verzameld Kritisch Proza 1 + 2 "
20439: MORRIËN, ADRIAAN - Alissa en Adrienne
10814: MORRIËN, ADRIAAN - De vinger van een dooie mof
34047: MORRIS & LO HARTOG VAN BANDA - Lucky Luke: Nitroglycerine
31300: MORRIS-SUZUKI, TESSA - "Showa; Japanners onder Hirohito"
29133: MORRIS, DESMOND - Leeftijdenboek - Opmerkelijke feiten over en bizarre prestaties van meer dan 2000 wereldberoemdheden
33759: MORRIS & LO HARTOG VAN BANDA - Lucky Luke: Nitroglycerine
34044: MORRIS & GOSCINNY - Lucky Luke: De zingende draad
28551: MORRISON, MAJBRITT - Jungle West 11. Mijn leven als licht meisje in Londen
31972: MORTEL, J. VAN DEN - Boerderijen in Nederland
9725: MORTIER ROLAND,MAT MICHÈLE,DIDEROT DENIS - Diderot et son temps
24344: MORTON, ANDREW - Tom Cruise. Een ongeautoriseerde biografie.
33608: "MOURITS, BERTRAM, JAN VAN DER VEGT; ARNO KUIPERS, E.A." - Goede papieren Letterkundig Museum, jaargang 2, nummer 1 2007
30858: MOUTON, OLIVIER, MARIE-ANNE WILSSENS, FRÉDÉRIC ANTOINE, MARC REYNEBEAU - België, een manier van leven
34177: MOUW, DÈR, HERMAN GORTER, J.H. LEOPOLD, HANS FAVERY, AD ZUIDERENT, E.V.A. - Moderne poëzie
32822-A: MOUWS, FRANS - "Weg uit Wassenaar; Een tocht door het leven van Boudewijn Büch."
32469: MULDER, J.P.F. - Van Kruk tot Crack: Hockey
29171: MULDER, ANNIE H. - "Zeven eeuwen Nederlandsche levenskunst. I In Holland staat een huis; II Tusschen Keulen en Parijs; III Amsterdam die groote stad; IV Dnasons La Carmagnole. Fransche Caprices en Fransche soldaten"
34457: MULDER, ARJEN - "Het fotografisch genoegen; Beeldcultuur in een digitale wereld"
12945: MULDER, LIEKE (RED) - Lexicon geschiedenis van Nederland & België
33971: MULDER, REINJAN, NICO BOERMA, HENK SLECHTE, E.A. - De Boekenwereld: The Birds of America
3600: MULISCH HARRY - Het theater, de brief en de waarheid. Een tegenspraak
29863: MULISCH, HARRY - Mijn getijdenboek
17305: MULISCH, HARRY - Het zwarte licht. Kleine roman
3073: MULISCH HARRY - De diamant. Een voorbeeldige geschiedenis.
34143: MULISCH, HARRY - Twee vrouwen
14756: MULISCH, HARRY - Het zwarte licht
31573: MULISCH, HARRY - "Voorval; Variatie op een thema"
16835: MULISCH, HARRY - Mijn getijdenboek
17006: MULISCH, HARRY - Chantage op het leven
14447: MULISCH, HARRY - Axel, libretto naar Villiers de l'Isle-Adam
24579: MULISCH, HARRY - De procedure
34075: MULISCH, HARRY - Symmetrie en andere verhalen
19415: MULISCH, HARRY - Twee vrouwen
33213: MULISCH, HARRY - Archibald Strohalm (Darboek)
16117: MULLER, M. - De etsen van Rembrandt
33383: MULTATULI - "De geschiedenis van Woutertje Pieterse; Opnieuw uit de ideeën verzameld door prof.dr. N.A. Donkersloot"
3601: MULTATULI - Multatuli als denker en dichter. Een keur uit zijn werken met een inleiding van Dr. J. van den Bergh van Eysinga-Elias
3866: MULTATULI - De Roeping van de Mens. Een keuze uit zijn gehele werk door C.Bij
5489: MULTATULI - Aleid. Twee fragmenten uit een onafgewerkt blijspel.
6296: MULTATULI - Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappij
6248: MULTATULI - De geschiednis van Saidjah en Adinda
9347: MULTATULI - Reisbrieven aan Mimi en andere bescheiden, met aanteekeningen in het licht gegeven door Dr.Julius Pée
12895: MULTATULI, JULIUS PÉE - Keur uit de brieven van Multatuli
34059: MULTATULI, GUUS HOUTZAGER (VOORWOORD) - Multatuli als Minnaar
28532: MULTATULI - Barbertje moet hangen. Verhalen, parabelen en aforismen
24183: MULTATULI - Barbertje moet hangen. Verhalen, parabelen, aforismen
31511: MULTATULI - Saïdjah en Adinda en Toespraak tot de hoofden van Lebak.
33234: MULTATULI - Multatuli! Bloemlezing uit Multatuli's werken
25207: MULTATULI EN JOHAN VAN MINNEN (ED.) - Ongefrankeerd. Post voor Multatuli.
33240: MULTATULI - Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappij
16685: MULTATULI - Bloemlezing uit de werken van Multatuli
16836: MULTATULI, HENRI A. ETT, HELLA HAASSE, G.W. HUYGENS, MARCEL JANSSENS, H.J.J. DE LEEUWE, G.J. RESINK, GER SCHMOOK, P. SPIGT, GARMT STUIVELING, BEN VUYK, W.F. WERTHEIM - Multatuli (reeks Genie en Wereld)
16860: MULTATULI - Duizend en enige hoofdstukken over specialiteiten
16949: MULTATULI - De geschiedenis van Woutertje Pieterse
16957: MULTATULI - Aleid. Twee fragmenten uit een onafgewerkt blijspel
18134: MULTATULI - De kleine Wouter. Fragmenten uit De geschiedenis van Woutertje Pieterse
27172: MULTATULI - Ideeën van Multatuli. Vijfde bundel.
13018: MULTATULI - Verzamelde werken VIII, Ideen zesde bundel
27170: MULTATULI - Ideeën van Multatuli. Tweede bundel.
32706-T: MUNN, ALLAN M. - Free-will & Determinism
31387: MUNRO, JOHN - "A Trip to Venus; A Novel"
15696: MUNTHE, AXEL - De geschiedenis van San Michèle
16960: MURDOCH, IRIS - De eenhoorn
15157: MURDOCH, IRIS - Een afgehouwen hoofd
25245: MURPHY, GARDNER - Parapsychologie (Orig, Challenge of Psychical Research)
8537: MURRAY, JOHN J. - Vlaanderen en Engeland. De invloed van de Lage Landen op Engeland ten tijde van de Tudors en de Stuarts.
27034: MURRY, JOHN MIDDLETON, FOREWORD BY T.S. ELIOT - Katharine Mansfield and Other Literary Studies
25478: MUSÉE COMMUNAL DES BEAUX-ARTS (MUSÉE GROENINGE) - Le Siècle des Primitifs Flamands. Catalogue de l'exposition du 26 juin-11 septembre 1960
15593: MUSSCHE, ACHILLES - Dat arme beetje mens
17593: MUSSCHE, ACHILLES - Cyriel Buysse. Een studie
26889: MUSSCHOOT, ANNE MARIE, INGEBORG WALINGA, YVONM DE MAESSCHALCK, E.A. - Ons Erfdeel, 35e jaargang, nr 5, nov-dec 1992
3107: DE MUSSET ALFRED - Poésies choisies.
3236: DE MUSSET ALFRED - Œuvres complètes. Texte établi et présenté par Philippe van Tieghem
29119: MUTSAERS, CHARLOTTE - Koetsier Herfst
15639: NABER, JOHANNA W.A. - Betje Wolff en Aagje Deken. Nederlandsche Historische Bibliotheek VIII
29006: NABOKOV, VLADIMIR - Het oog
28341: NABOKOV, VLADIMIR - Let op de Harlekijn
33777: NABOKOV, VLADIMIR - Let op de Harlekijn
20551: NABOKOV, VLADIMIR - Lente in Fialta. Verhalen
31443: NAEFF, TOP - Charlotte von Stein. Een episode
31444: NAEFF, TOP - De dochter
31389: NAEFF, J.P. (INGELEID EN SAMENGESTELD DOOR) - "Bredero en de kritiek; een bloemlezing uit de literatuur over Bredero."
13029: NAEFF, TOP - De Dochter
28996: NAHON, ALICE - Schaduw. Gedichten
23666: NAHON, ALICE - op zachte vooizekens. Gedichten.
22403: NAHON, ALICE - Vondelingskens. Gedichten
31390: NAJAFI, NAJMEH EN HELEN HINCKLEY - Mijn hart is in Perzië (Autobiografie)
29570: NALEWSKI, HORST - Rainer Maria Rilke in seiner Zeit
19699: NARITZA, MICHAEL - Het onvoltooide lied
29380: NAUTA, LOLLE (RED), GERARD DE VRIES, HANS HARBERS, SJAAK KOENIS, ANNEMARIE MOL, DICK PELS, REIN DE WILDE - De rol van de intellectueel. Een discussie over distantie en betrokkenheid
31388: NAUTA, L.W. (VOORWOORD) - Derde Internationale Russell-Tribunaal. Over de mensenrechten in de Duitse Bondsrepubliek. Deel 1: Documenten, beraadslagingen, resultaten.
29012: NAVARRA, MARGARETE VAN - Heptamerone. 72 baldadige verhalen
20881: NEDERBRAGT, DR. J.A. - Jeruzalem, indien ik u vergete
8895: NEELS ERE-KOLONEL P.J.VIC,(RED.) - Wij, Boudewijn, Koning der Belgen. 2 Vol. in Box
32088: NEGRUZZI, FILIMON, GALACTICON, STANCU, E.A. - Meesters der Roemeense vertelkunst
27953: NELSON, FELICITAS - Talismannen en amuletten
34055: NERUDA, PABLO - De jongen uit de provincie
29906: NEURDENBURG, DR. ELISABETH - Oude Nederlandsche Majolica en tegels Delftsch Aardewerk. Heemschutserie deel 35.
31020: NEYN VAN HOOGWERFF, J.D.A.M. DE - Helderziendheid. Pastorele Cahiers II.
24371: NICHOLAS, PROF.DR.DAVID - Stad en platteland in de Middeleeuwen. Fibulareeks 47
14341: NICKLISCH, HANS - Vader, het beste paard van stal
25980: NIE, RENÉ VAN NIE - Wij filmen kinderen. Een boekje voor mensen die van kinderen en van filmen houden.
31691: NIEHE, IVO (SAMENSTELLING) - "Mijn Bevrijding; Nederland vijftig jaar bevrijd. herinneringen van ooggetuigen van de bevrijding in woord en beeld."
25822: NIEMOLLER, JOOST, MARC REUGEBRINK, XANDRA SCHUTTE (RED.) - De XXIe eeuw. 1ste jg, nr, 1, thema: Vadermoord
28707: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Nietzsche Werke in zwei Bänden
20305: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Thus spake Zarathustra
28361: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Werke in zwei Bänden I en II
16537: NIEUWENBORGH, MARCEL VAN - Literaire wandelingen door Brussel
20670: NIEUWENHUIJZEN, KEES (SAMENSTELLING) - Zuid-Limburg in 19de-eeuwse foto's
30663: NIEUWENHUIJZEN, KEES VAN (SAMENSTELLING EN VORMGEVING) - De vroegste foto's van Amsterdam
29889: NIEUWENHUIS, JAN - Twee geloven in een huis. Het geloof van de tussengeneratie.
32989-A: NIEUWENHUIZEN, BERT VAN - Juliana, maatschappelijk werkster met een kroon
33011-A: NIEUWENHUIZEN, BERT VAN - "Vaders fanfare, Moeders koor; Muziek en zang als het cement in de samenleving."
32993: NIEUWENHUIZEN, BERT VAN - Leve het ouder worden!
19627: NIEUWENHUIZEN, JOHAN VAN - Phaedrus' Aesopische fabels, opnieuw in verzen verteld
34125: NIEUWENHUYS, ROB, BERT PAASMAN, PETER VAN ZONNEVELD (SAMENSTELLERS) - Oost-Indisch Magazijn: De geschiedenis van de Indisch-Nederlandse letterkunde
29896: NIGG, WALTER - Heiligen zijn ook mensen.
14279: NIJHOFF, M. - Het heilige hout, drie spelen
21467: NIJLAND, DR. J. ALEIDA, JOOST VAN DEN VONDEL - Joost van den Vondel 1587-1679
30402: NIJMEIJER, COR, ROB LUCAS EN GERARD HIDDING - "Van Fladderen tot Vliegen; 70 jaar luchtvaart"
21513: NIJS, PIETER DE (RED.) - BZZlletin 277, Middeleeuwen nu
25140: NILSONNE, ASA - Rivalen. Bekroonde Zweedse misdaadroman
9816: NILSSON FRITIOF - Bombi Bitt en ik
29460: NIN, ANAÏS - Henry en June (Ned. vert.)
33764: NIN, ANAÏS - Loflied op de gevoelige man
11913: NIN, ANAÏS - Delta of Venus, Erotica
28443: NIN, ANAÏS - Incest. Uit: Het liefdesverhaal. Het nog nooit gepubliceerde ongekuiste dagboek 1932-1934
18875: NIN, ANAÏS - Het hart met de vier kamers
32049: NN - Guinness, Dublin
32602: NN - "Fytotherapie; Praktische kruiden- en plantengids"
32019: NN - Neerland's grootheid
29029: NOBEL, ELIZABETH - Het talent
7860: NOË DR.J.,SCHENDEL,VAN ARTHUR - Arthur van Schendel
1708: NOLDUS L. - English and American Anthology, with an outline of english and american history and a survey of english and american literature.
32766-A: NOLEN, ANKIE, PERRY PIERIK, MARTIN ROS, GERBRAND KIP (ONDER REDACTIE VAN:) - De Zwarte Hand. X-files: over complottheorieën, geheime genootschappen en hermetische geschriften: Geheimen rond de 11e september - Het mysterie van Rennes-le-Chateau - Jezus Christus was Julius Caesar
23386: NOLENS, LEONARD, KERKHOVEN, MARIANNE VAN, DELEU, JOZEF, E.A. - Ons Erfdeel, 36e jaargang, nr 1, jan/feb 1993: Leonard Nolens, Ethel Portnoy, André Demedts, e.a.
33183: NOLTHENIUS, HELENE - Een ladder op de aarde
29905: NOOMEN, W./J.A.G. TANS - Franse letterkunde, overzicht van de Franse letterkunde van de Middeleeuwen tot heden
20813: NOORDERVLIET, NELLEKE - Begoochelingen
33750: NOORT, SASKIA - Afgunst (Literaire thriller)
19920: NOOT, JAN VAN DER - Epitalameon, oft Houwelycx sanck voor Otto van Vicht en Cornelia van Balen (1583)
5210: NOOTEBOOM CEES - Het volgende verhaal
8820: NOOTEBOOM, CEES - De zucht naar het Westen. Voorbije passages 3
11086: NOOTEBOOM, CEES - De verliefde gevangene
12391: NOOTEBOOM, CEES - De zwanen van de Theems, toneelstuk in drie episoden
19506: NOOTEBOOM, CEES - Allerzielen
16106: NOOTEBOOM, CEES - De ridder is gestorven
16206: NOOTEBOOM, CEES - De verliefde gevangene
34103: NOOTEBOOM, CEES - Rituelen
12709: NORDH, BERHARD - De Strijd van het geslacht Palsson: Rendiervolk in leven en dood + In de schaduw van het marsgebergte
27768: NORDH, BERNHARD - De strijd van het geslacht Palsson - Eerste deel: In de schaduw van het Marsgebergte
30690: NORDHOFF CHARLES / JAMES NORMAN HALL - De Muiterij op de Bounty (Trilogie)
33761: NORRIS, DAVID (TEKST) EN CARL FLINT (ILLUSTRATIES) - Joyce voor beginners
33316: NORTON, MARY - Het vliegende ledikant
21326: NORWID, CYRPRIAN KAMIL - De legende van Krakus en de draak
16967: NOSAKA, AKIYUKI - De pornografen
24340: NOURRISSE, T. - Het kweeken van bloembollen, verzorgen van kamerplanten , cactussen, enz.
11408: NOVALIS - De genius van de zang
20785: NOVALIS - De genius van de zang
23378: NUIS, AAD, ISTENDAEL, GEERT VAN,GEERTS, GUIDO, E.A. - Ons Erfdeel, 30e jaargang, nr 4, sept/okt 1987: Renate Rubinstein, J.A. Dèr Mouw, Jan Wolkers, Geert van Istendael, e.a.
30546: NUIS, AAD, B.J. BERTINA, JAN KASSICS, WILLEM VAN BEUSEKOM, E.A. - Politiek geïnspireerde kunst in Nederland na 1945
16518: NUNES, OOSTERVEER, MATENA - Rooie oortjes
32280: NUTTING, ANTHONY - Lawrence van Arabië - met foto's uit de film
34138: OBERSKI, JONA - Kinderjaren
32576: FRÖBISCH, D. EN H. LAMPRECHT - "Foto-experiment; 70 vervreemdingstechnieken gedemonstreerd aan de hand van één motief"
30687: SÖDERHOLM, MARGIT - Als de dauw hangt komt er regen
32619: SÖDERHOLM, MARGIT - Als de dauw hangt komt er regen
15328: SÖDERHOLM, MARGIT - Geborgen oogst. Het verhaal van een openhartige liefde
32734-T: OFFRINGA-BOOM, E.L.S., W. UITTENBOGAARD, J.E.A.L. STRUICK (RED.) - Jaarboek Oud-Utrecht 1970
32736-T: OFFRINGA-BOOM, E.L.S., W. UITTENBOGAARD, J.E.A.L. STRUICK (RED.) - Jaarboek Oud-Utrecht 1973: 50 jaar oud utrecht
14313: OGRIZEK, DORÉ (ED.) - Scandinavia. Denmark - Norway - Sweden - Finland and Iceland
30841: BÖHL, ERICH (SAMENSTELLUNG) - "Berlin; Am kreuzweg Europas. Am kreuzweg der Welt."
20044: BÖHLER, BRITTA - "Crisis in de rechtstaat; Spraakmakende zaken, verborgen processen"
18012: SÖIBERG, HARRY - "In het land der levenden. Roman in drie delen: 1. Voor de porrt van het leven; 2. Het licht; 3. In het land der levenden"
18143: OKKEMA, J.C. - Handleiding voor genealogisch onderzoek in Nederland
25054: OLDENBURG ERMKE, FR. VAN - "Moussorgsky. (Herdruk van ""De laatste herberg')"
32831-T: HÖLDERIN, FRIEDRICH, HOUWINK, ROEL (SAMENSTELLING, INLEIDING EN VERTALING) - "Friedrich Hölderin; Een portret van den dichter uit zijn werken en brieven"
21570: D'OLIVEIRA, E. - "De jongere generatie (vervolg op ""De mannen van '80""). Gesprekken met vertegenwoordigers van de nieuwere richting in onze literatuur; tevens een enquete naar enkele beginselen in ons nationaal geestelijk leven"
10582: BÖLL HEINRICH - De weggooier
6370: BÖLL HEINRICH - Groepsfoto met dame
8025: BÖLL HEINRICH - Huizen zonder vaders
4111: BÖLL HEINRICH - Melaatsheid. Een toneelstuk
28456: BÖLL, HEINRICH - Biljarten om half tien
10350: BÖLL HEINRICH - De zwarte schapen en andere verhalen
32170: BÖLL, HEINRICH - "Verzamelbundel: Een slok aarde; Het brood van mijn jeugd; De trein had geen vertraging; De man met de messen."
21493: BÖLL, HEINRICH - Einde van een dienstreis
30239: BÖLL, HEINRICH - Je gaat te vaak naar Heidelberg en andere verhalen (bibliofiele uitgave)
31362: BÖLL, HEINRICH (VOORWOORD) + KARL PAWEK (LEIDING) - "Wereldtentoonstelling van de fotografie; Thema: Wat is de Mens?"
27550: BÖLL, HEINRICH - Het brood van mijn jeugd
12992: BÖLL, HEINRICH - Einde van een dienstreis
12371: BÖLL, HEINRICH - "Biljarten om half tien; Groepsfoto met dame; Meningen van een clown"
12745: BÖLL, HEINRICH - Eng is de poort
29702: DÖLL, DR.MICHAELA - De bijzondere werking van antioxidanten. Vert=sterk uw immuniteit, blijf langer jong, verbeter uw hersenprestaties.
6184: BÖLSCHE W. - Wereldblik
21194: OLTMANS, J.F. - De schaapherder. Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog (1481-1483), deel I en II
33209: RÖLVAAG, O.E. - De groote stilte, deel I en II
14487: OORSCHOT, G.A. VAN (RED) - Tirade 200
18694: OORTHUYS, CAS (FOTOGRAFIE), J.T.P. BIJHOUWER, J. HULSKER, MATHIAS KEMP, H.J. KEUNING, P.J. MIJKSNAAR, J. PIEBENGA, P.H. RITTER, JAN UBINK, J.J. VRIEND, W.A. WAGENER, E. ZANDSTRA - De schoonheid van ons land. Land en volk. De steden
18687: OORTHUYS, CAS (FOTOGRAFIE), BERT DECORTE, ABDRÉ DEMEDTS, K.. JONCKHEERE, H. TERIRLINCK, KAREL VAN DE WOESTIJNE, RENÉ DE CLERCQ, POL DE MONT. PROSPER VAN LANGENDONCK E.A. - De schoonheid van ons land. Land en volk. Het Vlaamse landschap
29406: OORTHUYS, CAS - Nederland zoals de toerist het ziet/ The Netherlands seen by the tourist
18689: OORTHUYS, CAS (FOTOGRAFIE), BERT DECORTE, ABDRÉ DEMEDTS, K.. JONCKHEERE, H. TERIRLINCK, KAREL VAN DE WOESTIJNE, RENÉ DE CLERCQ, POL DE MONT. PROSPER VAN LANGENDONCK E.A. - De schoonheid van ons land. Land en volk. Het Vlaamse landschap
33020-A: OOSTLANDER, ARIE - Leven in de dromen van gisteren
22931: OOSTROM, F.P. (SAMENSTELLING) - Voorbeeldig vertellen. Middelnederlandse exempelen
29681: OOSTROM, FRITS VAN - Maerlants wereld
33978: LÓPEZ, ELVIRA CAMARA, PANDA DE HAAN, LUDO VAN HALEM, E.A. - "Miró + CoBra; Experimenteel spel"
30379: TÖPFFER, RUDOLF (TEEKENINGEN) EN BERIJMD DOOR J.J.A. GOEVERNEUR - Reizen en avonturen van mijnheer Prikkebeen, een wonderbaarlijke en kluchtige historie.
32185: OPIE, ROBERT (COMPILED BY) - The Wartime Scrapbook from Blitz to Victory 1939-1945
31276: OPLAND - "Mijn memoires; Door Gijs van Aardenne"
19520: OPPENHEIMER, K.E.H. - In de tijd der catastrofen
26918: PRÖPPER, HENK, AD, HODINIUS, ATTE JONGSTRA, BOUDEWIJN BÜCH, E.A. - Optima 15, Cahier voor literatuur en boekwezen , 5e jrg, nr.2
27385: ORANJEHUIS - Herinnerings-Album uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig regeerings-jubileum van Hare Majesteit Wilhelmina, Koningin der Nederlanden.
32282: ORCZY, BARONESSE - Ik zal het vergelden (vervolg op De Rode Pimpernel)
9260: JÖRGENSEN JOHANNES - Gelijkenissen
3127: ORIEUX JEAN - La Fontaine ou La vie est un conte
3128: ORIEUX JEAN - Voltaire ou La royauté de l'esprit
16950: MÖRING, MARCEL - Het grote verlangen
31379: ORLOWSKI, HANS - "Illustrierte Bücher und Mappenwerke von 1923 bis 1961; signiert."
24465: DÖRRIE, DORIS/FISCHER, ROBERT - Kino 78. Bundesdeutsche Filme auf der Leinwand
12361: ORWELL, GEORGE - De domineesdochter
18959: ORWELL, GEORGE - Inside the whale and other essays
22545: OSMEN, SARAH ANN - Heilige plaatsen
26001: MÖSSLER, HORST (HERAUSG.) - Foto-digest international. Sonderausgabe mit den schönsten Fotos aus den Bildbanden Venus international und Meisterfotos.
34178: OSTAIJEN, PAUL VAN - Metafiziese jazz
32108: OSTAIJEN, PAUL VAN, ROBERT MUSIL, EYVIND JOHNSON, E.A. - "Meestervertellers uit tien landen; Israël, Brazilië, Zweden, Italië, Engeland, Indië, Roemenië, Duitsland, Mexico, Nederland."
29693: OSTRANDER, SHEILA EN LYNN SCHROEDER - Supergeheugen. Ontdek de creatieve mogelijkheden van het geheugen. Nieuwe wegen naar een betere gezondheid, effectieve studie en meer succes in het leven
5714: D'OTREMONT, STANISLAS - Thomas Quercy (vertaald door Albe)
18462: OTTEN, WILLEN JAN - De wijde blik
29492: OTTERSPEER, WILLEM - Utopieën van een onvermoeibaar mens
18552: OUDENDIJK, JOHANNA K. - Willem III. Stadhouder van Holland, Koning van Engeland
24486: OUDHEUSDEN, J.A.F.M. VAN, ABELS, P.H.A.M, E.A. - Ziel en Zaligheid in Noord-Brabant
32982-A: OUWENEEL, WILLEM J. - Het Godsgetal (Roman)
14617: OVERDIEP, G.S. - Onze renaissance in proza. Bloemlezing uit geschriften van de 16e en 17e eeuw
19894: OVERSTEEGEN, J.J. (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Kort geding. Een bloemlezing uit de moderne verhalen-literatuur
28346: OVERSTEEGEN, J.J. - Vorm of vent. OPvattingen over de aard van het literaire werk inde Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen
20523: OVERSTEEGEN, J.J. (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Kort geding. Een bloemlezing uit de moderne verhalen-literatuur
26104: OVERSTREET, PROF.DR.H.A. - Over onszelf (Opvoeding der eigen Persoonlijkheid)
34341-A: OVERY, RICHARD - Waarom de Geallieerden wonnen
34359-A: OVERY, RICHARD - Ruslands Oorlog
25587: OVID - Liebeskunst. Drei Bucher über die Liebeskunst in 1 band.
34121: HÖWELER, MARIJKE - Van geluk gesproken
27145: HÖWELER, MARIJKE - Mooi was Maria - verhalen
11591: HÖWELER, MARIJKE - Bij ons schijnt de zon
18980: OWEN, URSULA (ED.) - Index on censorship. The magazine for free speech may/june 1994 (1/2)
21736: OWEN, URSULA, LUCIANO CANFORA, NADINE GORDIMER, TED HUGHES, SONALLAH IBRAHIM, IVAN KLIMA, DORIS LESSING, ALBERTO MANGUEL, AHDAF SOUEIF, WOLE SOYINKA - Index on Censorship 2nd/99 World power. Libraries are forever
16552: ÖZDAMAR, EMINE SEVGI - Het leven is een karavanserai, heeft twee deuren, door de ene kwam ik erin, door de andere ging ik eruit
19933: ÖZGÜDEN, DOGAN - Turkije, fascisme en verzet
13851: PAALTJENS, PIET - Nagelaten snikken
10694: PAAPE, DRS. A. - de jaren '40-'45 – een documentaire
4093: PAAPE HARRY - De Geuzen
31186: PAAPE, GERRIT - "De Bataafsche Republiek; Zo als zij behoord te zijn, en Zo als zij weezen kan: of Revolutionaire droom in 1798: Wegens toekomstige gebeurtenissen tot 1998"
15373: PAEMEL, MONIKA VAN - De eerste steen
30023: PAEMEL, MONIKA VAN - Celestien. De gebenedijde moeders
33327: PAEMEL, MONIKA VAN - "Kind met de alwetende ogen; Over kinderen in oorlogsgebieden en kindsoldaten"
34079: PAEMEL, MONIKA VAN - Marguerite + Extra: Voorpublikatie uit 'De Vermaledijde Vaders'
23435: PAEPE, CHRISTIAN DE ,WALSCHAP, GERARD, JANSSENS, MARCEL, E.A. - Dietsche Warande & Belfort, 129ste jaargang. Nr 6, juli/aug 1984: Alfonso X El Sabio, Piet van Aken, e.a.
9550: PAGLIA CAMILLE - Seks, kunst en Amerikaanse cultuur. Essays
34024: PAIS, ABRAHAM - Einstein woonde hier
29743: PALIN, MICHAEL - Van pool tot pool
23611: PALIN, MICHAEL, ST. AUBIN DE TERAN, LISA, E.A. - De mooiste treinreizen van de wereld
33869: PALIN, MICHAEL - Reis om de wereld in 80 dagen
32777-A: PALING, KEES M. - Mijnheer van Dale en de Apocalyps
14202: PALLISER, CHARLES - De Quincunx. De erfenis van John Huffam
26061: PALLOTTINO, M. - The Etruscans
16864: PALMEN, CONNIE - De vriendschap
14681: PALMEN, CONNIE - De erfenis
29682: PALMEN, CONNIE - I.M.
33694: PALMEN, CONNIE - Geheel de uwe
31236: PAM, MAX - De onderzoekers van de oorlog. Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en het werk van Dr. L. de Jong.
34409: PAMELEN, FRANK VAN - Het geheim van de verdwenen kinderen (Taptoe-boek nr. 3)
25329: PAMLÉNYI, ERVIN (ED.) - A History of Hungary
33932: PAMUK, ORHAN - Sneeuw
18480: PANHUIJSEN, JOS - De pornograaf
29928: PANKHURST, ALEX - Planten van naam
8534: PAOLI DOMINIQUE - Prinses Clemantine. De strijd om het geluk (1872-1955)
4949: DU PARC JEAN (WILLEM PUTMAN) - De hemel boven het moeras. Tragedie der zuiverheid
3893: DU PARC JEAN (WILLEM PUTMAN) - Mijn tweede leven
12088: PARC, JEAN DU - Mijn tweede leven
20868: PARKER, JULIA EN DEREK - Het complete boek over dromen. Een handboek over de betekenis van dromen.
30491: PARREREN, C.F. VAN, J. PEECK, E. VELEMA - Effectief studeren
4807: PARRY J.H. - Het tijdperk van ontdekkingen 1450-1650
13151: PASCAL, CESAR - De bruid van den Balling, historische roman
16433: PASCAL, BLAISE - Oeuvres Complètes
29732: PASCO, MICHAEL - L'Histoire des Lunettes. Vue par les peintres.
5908: PASQUINI MARGHERITA - Verschroeide ossobuco
8778: PASSEN,VAN ROBERT - Kunstschilder Alfred Ost. Een getuigenis door Robert van Passen
2793: PATCH BLANCHE,SHAW G.BERNARD - Dertig jaar met Shaw
21152: PATCHEN, KENNETH - Het dagboek van Albion Moonlight
33920: PATCHETT, ANN - Gemeengoed (Roman)
21323: PATER, DR. J.C.H. - De familie Falck in den patriottentijd en de reis van Reinhart Falck uit het bezette gebied van Holland naar Frankrijk in het jaar 1795
29704: PATERSON, BARBARA - Voedselallergie. Een klinisch ecologische benadering.
31233: PATURI, FELIX R. - "Monumenten uit de oertijd; Getuigen van de prehistorie."
26933: PAUWEL, W., E. TRIPS, W. VANDERMAESEN, E.A. - Biekorf: Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 94ste jrg, afl. 3/1994
12536: PAVESE, CESARE - Jouw land
27580: PAYNE, PHOEBE D. EN DR. LAWRENCE J. BENDIT - Deze en gene wereld (Orig. This World and that)
27972: PAYNE, PHOEBE - Sluimerende vermogens in de mens
24152: PAZ, OCTAVIO EN CHARLES TOMLINSON - Kinderen van de lucht/ Air born hijos del aire
17513: PAZ, OCTAVIO - Zonnesteen, voorafgegaan door Adelaar of zon?, en gevolgd door drie essays
32175: PEAKE, N. - "City at War; A Pictorial Memento of Portsmouth, Gosport, Fareham, Havant and Chichester during World War II."
29710: PEARCE, JOSEPH - Vaderland (Roman)
15658: PEEKEL, HAN, LOU BANDY - Lou Bandy. Van wandluis tot landhuis
15534: PEETERS, YVO J.D. (RED.) - Over volksopvoeding en staatsvorming. Feestbundel Maurits van Haegendoren 80 jaar
32740-T: PEKELDER, WILLEM - Uitgekeken, na 6.000 uur televisie
22570: PELS, FRANK - De opportunisten
22572: PELS, FRANK - De opportunisten IV
22571: PELS, FRANK - De opportunisten V
26154: PELZER, L.H. - Ontmoetingen: Leo Vroman
3268: PENKOWSKY, OLEG - De Penkowsky documenten. Verzameld en gerangschikt door Frank Gibny.
25384: PENZLER, OTTO - The Private Lives Of Private Eyes, Spies, Crimefighters and Other Good Guys
18452: PEPER, RASCHA - Oesters
16305: PERDECK, ALBERT - Wie verder gaat wordt doodgeschoten
33224: PEREGRIJN, LUKAS - "Al bleef ik eeuwig ongelezen; Tijdgenoten der Tachtigers die tachtig meden of bestreden, een bundel romantische en opstandige verzen."
24810: PERETS, J.L. - Joodsche volksverhalen
20607: PERK, JACQUES - Brieven en dokumenten
29502: PERN, STEPHEN - Over de kruin van Uncle Sam. Een voettocht door de Rocky Mountains
16759: PERNATH, HUGUES C., HENRI-FLORIS JESPERS, E.A. - Hugues C. Pernath 1931-1975
33531: PERRAULT, CHARLES - Sprookjes van moeder de gans
12285: PERRAULT. GILLES - Die Rote Kapelle. de geschiedenis van het Rode Orkest, de spionage-organisatie die een beslissende rol speelde in de nederlaag van anzi-Duitsland
5826: PERSYN JUL. - Aesthetische Verantwoordingen. Vlaamsche Bijdragen I
21501: PERSYN, DR. JAN - De wording van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort en zijn ontwikkeling onder de redactie van Em. Vliebergh en Jul. Persyn (1900-1924)
34084: PESKENS, R.J. - Uitgestelde vragen en andere verhalen
34164: PESKENS, R.J. - "De Vlissingse verhalen van R.J. Peskens: Twee vorstinnen en een vorst; Mijn tante Coleta; Verspreide verhalen; Ongebundeld werk."
28624: PESKENS, R.J. - Mijn tante Coleta
33165: PESSERS, DORIEN - De wet van het hart
20096: PESSL, MARISHA - Calamiteitenleer voor gevorderden
29706: PETERS, RUUD, ROEL MEIJER (RED.) - Inspiratie en kritiek. Moslimse intellectuelen over de Islam
31087: PETERS, ELLIS, LETTY KOSTERMAN, JAMES HERRIOT, ALISTAIR MACLEAN, YVONNEN KROONENBERG, ROBERT VAN GULIK, HEINZ KONSALIK, JAMES GARNER, A.A. MILNE, HANS HAGEN, GODFRIED BOMANS, BILL BRYSON, IVO DE WIJS, OLAF DE LANDELL, E.A. - Samen over de drempel
13699: PETERS, J.M.L. - Inleiding tot de filmaesthetiek
11893: PETERS, J. - Rijwielen en motorrijwielen constructieleer, deel V
22600: PETIT SHAO-HIN, LAURÈNE - La nouvelle astrologie Chinoise: Le Sanglier
28409: PETRONIUS - Schelmen en tafelschuimers. Een satirische zedenroman uit de tijd van Keizer Nero
29907: PEURSEN, DR.C.A. VAN - Filosofische oriëntatie. Een inleiding in de wijsgerige problematiek.
6786: PFANDL, LUDWIG - Filips II, zijn leven en zijn tijd
29909: PFEIFFER, JOHN F. - The Creative Explosion. An Inquiry into the Origins of Art and Religion.
34478: PFEIJFFER, ILJA LEONARD - "Het geheim van het vermoorde geneuzel; Een poëtica (Essays)"
14853: PFISTER, K. - Ondergang van het Romeinsche imperium
21287: PHILIPE, ANNE - Weerklank van de liefde (orig. Les résonances de l'amour)
20489: PHILIPE, ANNE - Spiraal
18494: PHILIPE, ANNE - Ontmoetingen op de heuvel (Les rendez-vous de la colline)
2659: PHILIPE ANNE - Hier, ginds, elders...
32635: PHILIPPONA, C.H.M. - "Onze Watersporten; Handleiding en vraagbaak voor zwemmers, roeiers, zeilers, motorvaarders en watertoeristen"
21065: PHILLIPS, W.W.A. - Birds of Ceylon. Book 3. Birds of our Highlands
31481: PIECK, ANTON, HANS VOGELESANG (VOORWOORD) - Anton Pieck als illustrator.
32829-A: PIERIK, PERRY - Hungary 1944-1945. The Forgotten Tragedy.
33123-A: PIERIK, PERRY, MARTIN ROS, ROBIN TE SLAA (RED.) - Vijfde Bulletin Tweede Wereldoorlog
33122-A: PIERIK, PERRY, MARTIN ROS (REDACTIE) - Vierde Bulletin Tweede Wereldoorlog
33113-A: PIERIK, PERRY - "Tannenberg; Erich Ludendorff and the Defense of the Eastern German Border in 1914"
33114-A: PIERIK, PERRY - "Tannenberg; Erich Ludendorff and the Defense of the Eastern German Border in 1914"
33111-A: PIERIK, PERRY - Hitlers Lebensraum. De geestelijke wortels van de veroveringstocht naar het oosten.
32767-A: PIERIK, PERRY - "Karl Haushofer en het Nationaal-Socialisme; Tijd, werk en invloed. (proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam)"
34338-A: PIERIK, PERRY - "From Leningrad to Berlin; Dutch Volunteers in the service of The German Waffen-SS 1941-1945. The political and military history of the legion, brigade and division known as 'Nederland'"
34328-A: PIERIK, PERRY EN HENK PORS - "De verlaten monarch; Keizer Wilhelm II in Nederland"
32751-A: PIERIK, PERRY - "Karl Haushofer en het Nationaal-Socialisme; Tijd, werk en invloed. (proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam)"
26049: PIERIK, PERRY - Hungary 1944-1945. The Forgotten Tragedy.
33525-A: PIERIK, PERRY, MARTIN ROS, ROBIN TE SLAA (RED.) - Vijfde Bulletin Tweede Wereldoorlog
31246: PIESSENS, CHANTAL EN JESSICA PRAGER-STEIN (SAMENSTELLING) - Spinnen Spoken Sprankelen. De Vrouw en Geloof-beweging in West-Brabant en Zeeland
29892: PIETERSE, J. - Amsterdam's Stedeschoon. Deel XIII-XVIII Heemkennis Amsterdam
30784: PIETERSMA, A. EN L.L.M. SMIT (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - "Burgerwezen van Utrecht; 500 Jaar Stichting van Evert Zoudenbalch."
31297: PIETRASS, RICHARD - Freiheitsmuseum. Gedichte.
29684: PIJFERS, HERMAN (SAMENSTELLING) - Nooit alleen naar bed. De genoegens van het lezen. Citaten en fragmenten
32479: PILGER, SAM, LEO MOYNIHAN, ROB WIGHTMAN, E.A. - "De 1001 grootste voetbalmomenten; de meest indrukwekkende doelpunten en momenten uit de internationale voetbalgeschiedenis"
25806: PILLECIJN, FILIP DE - Pastor Denys
6694: DE PILLECYN, FILIP, STIJN STREUVELS - Stijn Streuvels
967: DE PILLECYN FILIP - Hans van Malmédy
24530: PILLECYN, FILIP DE - Hans van Malmedy
284: DE PILLECYN FILIP - Hans van Malmédy (gevolgd door de novelle De Rit)
2873: DE PILLECYN FILIP - Omnibus (Blauwbaard, Aanvaard het leven, Pastor Denijs)
1670: DE PILLECYN FILIP - Hans van Malmédy.
11536: PILLECYN, FILIP DE - Elizabeth
28352: PINTER, HAROLD - "De kamer; De dienstlift; De huisbewaarder; De collectie; De minnaar"
11371: PIRANDELLO, LUIGI - Vanavond improviseren wij
34450: PIRANDELLO, LUIGI - Iemand, niemand en honderdduizend/Uno, Nessuno e centomila (Tweetalige uitgave)
17699: PIRANDELLO, LUIGI, MIGUEL DE UNAMUNO, KALMAN MIKSZATH, PAVLOS NIRVANAS, V.J.L. PERETS - "Van vreemde volken; zes verhalen"
6772: PIRANDELLO LUIGI - De medailles
29670: PISAR, SAMUEL - Bloed en hoop
32369: PLANTEN, KEES (TEKSTKEUZE EN ILLUSTRATIES) - Onze varende museumschepen
9600: PLAS,VAN DER MICHEL,GEZELLE GUIDO - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899)
19937: PLAS, MICHEL VAN DER - Een mooie afdronk. Journalistiek uit 40 jaar
15074: PLAS, MICHEL VAN DER (RED.) - Uit de grond van ons hart. Open brieven aan paus Johannes Paulus II
26994: PLAS, MICHEL VAN DER - Nergenshuizen, de achterkamers van Europa
22469: PLASSCHAERT, B.F. EN HELWEG, B. - Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en waterbouwkunde. Deel II. Waterbouwkunde, INCL. Atlas
34004: PLATO, GERARD KOOLSCHIJN - "Plato, schrijver: 1.Liefde; 2.Onzekerheid; 3.Rechtvaardiging; 4.Verstarring"
25365: PLATO - Plato's Crito
2089: PLATTEEL MARK - De Maniak
26400: PLATTEEL, HARRY - De koele gedachten
13149: PLECHONOW, G.W. - Kunst en maatschappelijk leven
12684: PLIEVIER, THEODOR - Berlijn, de doodsstrijd van het derde rijk
33300: PLOEG, PROF.DR. J. VAN DER - "Vondsten in de woestijn van Juda; De rollen der Dode Zee"
33497: PLOEG, RICK VAN DER, JAN DEBACKERE, HENK VAN GELDER, ANDRÉ NUCHELMANS, E.A. - "Boekman 66; Voorjaar 2006: Kunst en kijkcijfers"
23879: PLOETZ, KARL - Kalender der wereldgeschiedenis
23179: PLOMP, HANS - Lokomotive
29525: PLOUVIER, BART - De gele vlag (roman)
25397: POE, EDGAR ALLAN - De fantastische reis van Arthur Gordon Pym
24562: POE, EDGAR ALLAN - Het reisverhaal van Arthur Gordon Pym
20660: POE, EDGAR ALLAN - Fantastische vertellingen
14417: POE, EDGAR ALLAN - 30 beroemde verhalen
14238: POE'L - "De laatste keizer van China; Zijn eigen verhaal"
29532: POE, EDGAR ALLAN - Het reisverhaal van Arthur Gordon Pym
27532: POE, EDGAR ALLAN - Alle verhalen
32780-A: POEL, DAVID DE - Het vertrek (novelle)
20392: POESJKIN, ALEXANDER - "Verhalen: De verhalen van Wijlen Iwan Petrowitsj Bjelkin; Schoppenvrouw; Egyptische nachten"
12815: POINTL, FRANS - De kip die over de soep vloog
29812: POIRRIÉ - Astaga! Welzijnszorg, milieubeheer, cultuur, sport en spel serieus geobserveerd (Cartoons)
33581: POL, J.H.J. VAN DE - "Test uw taal; vijftig pittige taalspellen om alleen of met anderen te spelen"
31257: POLAK, PROF.DR. FRED L. - "Prognostica. Wordende wetenschap schouwt en schept de toekomst; 2 delen in originele cassette"
29941: POLDER, LARS (TEKST EN REDACTIE) - Computer Graphics. Moderne toepassingen in Fotografie en Vormgeving.
2062: POLDERS LOEK - Erotische verhalen.
33619: POLDERS, LOEK (SAMENSTELLING), E.A. - "Kerstverhalen; bundel van 3 pockets"
12456: POLDERS, LOEK - Beroemde erotische verhalen
4296: POLET SYBREN - De Koning komt voorbij. Drama in drie stadia
26227: POLET, SIBREN - De sirkelbewoners: een model
24506: POLET, SYBREN - Breekwater
33529: POLET, SYBREN - Een heel klein mannetje en andere sprookjes
29674: POLET, SYBREN - Crito, ik ben de literatuur nog een haan schuldig. Notities
33137: POLEWOI, BORIS - Goud (Roman)
5016: POLFLIET MARCEL,DE SCHUYTER JAN - Leven en werk van Jan De Schuyter. Essay. Gesigneerd.
29891: POLMAN, MAG. DR. P.O.F.M. - Godsdienst in de Gouden Eeuw (Serie: Batavia Sacra)
33321: POLNAY, PETER DE - "Isabella II; Koningin bij de gratie van generaals in een gistend Spanje 1830-1904"
12243: POLTORAK, A. EN Y. ZAITSEV - Remember Nüremberg
28865: PONIATOWSKA, ELENA - Lieve Diego
33770: PONTIGGIA, GUISEPPE - De onzichtbare speler
25685: POORT - Cartoons door Poort
33299: POP, DR.J., J.G.W. GIELEN - "Verhaal en Tekst; Analyse en interpretatie van modern prozawerk"
33102: POPMA, MURK A.J. - "1.Het naakte bestaan; 2.Droomkasteel, Luchtkasteel en Per definitie; 3.Maskers; 4.Dubbelbestaan (De Beuk); 5.Klaagliederen (De Beuk); 6.Het gevecht om de werkelijkheid."
24315: POPMA, S.J., J.P.A. MEKKES, J. WATERINK, S.U. ZUIDEMA - Baanbrekers van het humanisme. Erasmus, Locke, Rousseau, Feuerbach, Humanistisch Verbond
15176: POPOV, JEVGENI - De ziel van de patriot. Of Brieven aan Ferfitsjkin
33593: PORTEGIES, ANNETTE EN RON RIJGHARD - "Nederlandse literatuur in een notendop; Wat iedereen van de Nederlandse en Vlaamse letteren moet weten"
25163: PORTMANN, ADOLF - Het sociale leven der dieren (Orig. Das Tier als soziales Wezen)
5883: PORTNOY, ETHEL - Genietingen. Essays
33164: PORTNOY, ETHEL - "Belle van Zuylen ontmoet Cagliostro; Een toneelstuk in twee bedrijven"
34085: PORTNOY, ETHEL - Amourettes en andere verhalen
14105: POS, HUGO - Gedane Zaken. De beste verhalen
33071: POST VAN DER MOLEN, GERARD, STEVEN DE JOODE, PAUL VAN CAPELLEVEEN, E.A. - "De Boekenwereld; Tijdschrift voor boek en prent, 26e jaargang, nr. 4, juni 2010"
33565: POSTHUMA DE BOER, EDDY EN TESSA - "222 Schrijvers; Literaire portretten"
32274: POSTHUMUS MEYJES, H.C. - "De Enquetecommissie is van oordeel...; Een samenvatting van het parlementair onderzoek naar het regeringsbeleid in de oorlogsjaren"
30400: POSTMA, THIJS - Vermetele vliegende Hollanders
15640: POSTMA, W.P. E.A. - Het Amsterdamse bos. Een gids voor zijn bezoekers
24251: POT, J.E.VAN DER - Voor vijftig jaar. Een terugblik 1898-1948
32833-T: POTGIETER, E.J. - Liedekens van Bontekoe en vijf novellen (Blaauw bes, blaauw bes! - 't Is maar een pennelikker! - Marie - De ezelinnen - Hanna)
2302: POTGIETER E.J. - Marten Harpertsz. 1607 - 1609
12571: POTGIETER, E.J. - Poëzy 1827-1874, deel II
16119: POTGIETER, E.J., F.W. VAN HEERIKHUIZEN - E.J. Potgieter poëzie en proza
26075: POTGIETER, E.J. - Proza 1837-1845. Stereotiep-uitgaaf
20542: POTGIETER, E.J. - Marten Harpertsz. 1607-1609
19778: POTOCKI, JAN - Veertien dagen uit het leven van Alfons van Woerden
21993: POTOK, CHAIM - De familie Slepak. Kroniek van een Russisch dissidentengezin
33953: POTOK, CHAIM - De belofte
12019: POTTER, LOIS (ED.) - The Revels History of Drama in English I, Medieval Drama
12021: POTTER, LOIUS (ED.) - The Revels History of Drama in Engelish IV 1613-1660
10659: POTTER DENIS - Dubbel spoor

Next 1000 books from Kien boeken

10/27