Kien boeken
Berkstraat 31, 3434CC Nieuwegein, The Netherlands. Tel.: 00 31 (0)30 601 91 44            Email: info@kien-boeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
27133: VOS, CORA DE - Alles over: Zwangerschap van A tot Z. Voeding-gezondheid van moeder en kind-de bevalling
31758: VOSKUIL, B.V. - Werken in de Oosterschelde
4249: VOSMAER JACOB - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg
22006: VOSMAER, JACOB - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg
25353: VOSMAER, JACOB - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg
30878: VOSTAERT, PENNINC EN PIETER - De jeeste van walewein en het schaakbord, Deel II
19717: VOUILLAMOZ, BERNARD (PROD.) - Eurolink 2
25752: VOZNESENSKAJA, JULIA - "De derde engel; Het lot van een familie in Tsjernobyl. Roman."
17867: VOZNESENSKAJA, JULIA - Vrouwendecamerone
7942: VRANKRIJKER, DE DR.A.C.J. - Mercantilisme en koloniale expansie
32001: VRANKRIJKER, DR.A.C.J. DE - De historie van de Vesting Naarden
16270: VRANKRIJKER, A.C.J. - De Kortste weg. De tocht van Barents rn Heemskerck
30525: VREDENBURG-ALINK, J.J. - Spiegel der Wereld. Nederlandse kaartmakers en hun werk.
8095: DE VREE PAUL - Een kringloop
10392: DE VREE PAUL - Kroniek van een gezin
18216: VREE, PAUL DE - Verzameld proza 1938-1972
12498: VREE, PAUL DE - Kroniek van een gezin
30758: VREEDE, MISCHA DE - Eindeloos en verder
24999: VREEDE, MISCHA DE - Oorlog en liefde. Verhalen
32319: VREEDE, MISCHA DE - Met huid en hand
5050: DE VREESE W.,EVERAERT CORNELIS - Over Cornelis Everaert
22106: VREESE, WILLEM DE - Die eerste Bliscap van Maria
26034: VREESE, WILLEM DE - Over handschriften en handschriftenkunde. Tien codicologische studiën
19984: VREESE, DR. WILLEM DE EN DR. JAN DE VRIES - Dat dyalogus of twisprake tusschen den wisen coninck Salomon ende Marcolphus. Naar den Antwerpschen druk van Henrick Ecket van Homberch in het jaar 1501
11252: VRIELYNCK, ROBERT - Aspekten van de filmindustrie
29716: VRIEND, J.J. - Nieuwere architectuur. De ontwikkeling der architectuur van 1800 tot heden
31668: VRIENS, A.J.P. - Lettervormen. Kennis, tekenen en toepassen van letters
18316: VRIENS, JACQUES - Ik doe niet meer mee en andere verhalen
27652: VRIES, THEUN DE - De dood
27140: VRIES, DR.W.G. DE - Het ene Woord en de vele sekten
32345: VRIES, THEUN DE - Het Friese kabinet (Vier vertellingen)
32111: VRIES, DR. J. DE - Indische volksverhalen
32732-T: VRIES, HENDRIK DE - Atlantische balladen
5095: DE VRIES THEUN - Het eiland van de zwarte godin
4757: DE VRIES THEUN - Het zwaard, de zee en het valse hart. Een sage
5434: DE VRIES THEUN - Vincent in Den Haag. Roman uit de jaren 1881-1883
7053: DE VRIES TJ. - Primitieve kunst van vroeger en nu. Van ijstijd tot Picasso
6920: DE VRIES ANNE - Bartje zoekt het geluk
7809: DE VRIES ANNE - Wij leven maar eens
8251: DE VRIES THEUN - Amazones en bojaren - Uit de memoires van prinsen Dasjkova
841: DE VRIES THEUN - Meester en minnaar. Vijf verbeeldingen rondom Rembrandt van Rijn
8788: DE VRIES THEUN - De vrijheid gaat in 't rood gekleed - De merrie - Ziet, een mens! - Wilde lantaarns (Theun de Vries 60 - Keuromnibus)
9585: DE VRIES-MATTHYS MARITA - Marie Huige
31926: VRIES, THEUN DE - Anna Casparii of Het heimwee
9790: VRIES, DE SJOERD - Kjoe-kjoe of de lijdenschap van een aanrander
19453: VRIES, PETER R. DE - Uit de dossiers van commissaris Torenaar
30596: VRIES, DOLF DE, LOUT VAN LAER (FOTOGRAFIE) - Ierland in een rugzak
12856: VRIES, JOH. VAN, WIM VROOM, TON DE GRAAF (RED.) - Wereldwijd bankieren ABN AMRO 1824-1999
21006: VRIES, THEO DE - OP bezoek bij het verleden
10777: VRIES, THEUN DE - Keuromnibus
28679: VRIES, THEUN DE - Baron. Roman: De wonderbaarlijke Michel Baron, zijn leermeester Molière en de praalzieke Zonnekoning
24436: VRIES, PROF.DR.JOH. DE - De Nederlandse economie tijdens de 20ste eeuw, een verkenning van het meest kenmerkende
13921: VRIES, HENDRIK DE - Gitaarfantasieën
24221: VRIES, THEUN DE - Oldenbarneveldt
24704: VRIES, LEONARD DE (SAMENSTELL.) - Hop, hop, hop, hangt de socialisten op! Een documentaire over het opkomend socialisme in de jaren tachtig (van de 19de eeuw)
24757: VRIES, THEUN DE - Sla de wolven, herder! Roman uit de Babylonische voortijd.
24771: VRIES, THEUN DE - Het eiland van de zwarte godin
2482: DE VRIES THEUN - Rembrandt (roman)
25179: VRIES, THEUN DE - Het zwaard, de zee en het valse hart. Een sage
31310: VRIES, THEUN DE - "Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk; Brieffragmenten en gesprekken"
4895: DE VRIES THEUN - De vrijheid gaat in 't rood gekleed
16632: VRIES, SJ. DE - Elseviers Kunstgeschiedenis, 10-delig, compleet
17808: VRIES, HENDRIK DE - Nergal. Gedichten
24758: VRIES, THEUN DE - De vrijheid gaat in ’t rood gekleed
3790: DE VRIES THEUN - Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder Republiek
24353: VRIES, LEONARD, DE - Eros' Lusthof. De spiegel der vrijerij en minnekunst 2
30142: VRIES, DRS.THOM.J. DE - Geschiedenis van Zwolle. Deel 2: Van de invoering der Reformatie tot het jaar 1940.
1416: DE VRIES THEUN - De man met de twee levens.Novelle uit het revolutiejaar 1572.
14548: VRIES, HILLE DE - Een ophitsend geschrift. De geschiedenis van een illegaal blad
14270: VRIES, THEUN DE - Eros in hinderlaag
28682: VRIES, THEUN DE - Rembrandt
14637: VRIES, THEUN DE - Het zwaard, de zee en het valse hart
23393: VRIES, GEERTS DE, DEMEDTS, ANDRÉ, SPILLEBEEN, WILLY, E.A. - Ons Erfdeel, 10e jaargang, nr 1, sept. 1966: André Demedts, Ernst van Heerden, Aafjes en Van Wilderode, e.a.
23397: VRIES, GEERTS DE, DEMEDTS, ANDRÉ, SPILLEBEEN, WILLY, E.A. - Ons Erfdeel, 10e jaargang, nr 1, sept. 1966: André Demedts, Ernst van Heerden, Aafjes en Van Wilderode, e.a.
17949: VRIES, THEUN DE - Rembrandt
19148: VRIES, G.J. DE (BEWERKING) - Kingatlas van de gehele aarde voor school en leven
2190: DE VRIES THEUN - Sla de wolven, herder. Roman uit de Babylonische voortijd
12358: VRIES REILINGH, H.D. DE - België, lotgenoot in de lage landen
19903: VRIES, THEUN DE - Bruiloftslied voor Swaantje
18907: VRIES, THEUN DE - De vrijheid gaat in 't rood gekleed
11636: VRIES, THEUN DE - Hoogverraad
11752: VRIES, TJ.E. DE - Geland op de maan
32343: VRIES, ANNETTE DE - Scheurbuik
32527: VRIES, ANNE DE - Bartje zoekt het geluk
8577: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Spiegel van de Nederlandsche Poëzie door alle eeuwen
9782: VRIESLAND, VAN VICTOR E.,PLUTARCHUS (PLUTARQUE) - Agesilaos
12672: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Onderzoek en vertoog, verzameld critisch en essayistisch proza I en II
31316: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Kortschrift, aphorismen.
14638: VRIESLAND, VICTOR E. VAN (RED.) - De duizend en één dag. Perzische verhalen, deel III
1283: DE VROEDE & SCHOLLIERS M. - Vlaamse problemen historisch toegelicht
25912: VROLIJK, MR.M. (INLEIDING) - Staatsnatuurreservaten van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in beheer bij het Staatsbosbeheer
24512: VROMAN, LEO - Twee gedichten
24513: VROMAN, LEO - Tineke
15646: VROMAN, LEO - Inleiding tot een leegte
21024: VROMAN, LEO - Het Carnarium
26533: VROMAN, LEO, A. ROLAND HOLST, SWIDBERT E.A. - Dichters omnibus - elfde bloemlezing
1284: VROMAN LEO - De adem van Mars
18450: VROON, PIET - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag
19512: VROON, PIET - Tranen van de krokodil. Over de te snelle evolutie van onze hersenen
29017: VROON, PIET, ANTON VAN AMERONGEN EN HANS DE VRIES - Verborgen verleider. Psychologie van de reuk
28271: VROON, PIET - Allemaal psychisch
29233: VROON, PROF.DR.P.A., T. SPANJERS, J.E. DE WIJN, E.A. - Integraal 1, zomer 1988, thema: Voeding, vertering en darmklachten.
1285: VROUWE COURTMANS (GEBOREN BERCHMANS) - Romantische werken:Het Plan van Heintje Barbier - Er in of er uit
26886: VULLINGS, JEROEN, CEES VAN DER PLUIJM, WILLEM ELIAS, E.A. - Ons Erfdeel, 36e jaargang, nr 2, maart-april 1993: Drs.P, Donner in Mulisch-werk, Rudi Fuchs, Dora van der Groen, Jacob van Maerlant, e.a.
15745: VUYK, BEP - Duizend eilanden
11071: VUYK, BEB - De wilde groene geur
26940: VUYLSTEKE, H. (PRIESTER) - Reis naar Aken in 1881
11504: WAAGENAAR, SAM - De moord op Mata Hari
26114: WAAGENAAR, SAM (FOTOGRAFIE), TEKSTEN VAN BIBEB, SIMENON EM HEINRICH BÖLL - Kinderen kennen geen grenzen
15628: WAAGMEESTER, KEES (RED.) - Hoezo vooruitgang. Kroniek van duurzaam Nederland
15048: WAARD, H. DE - Kort en klaar - 6. Moderne boeken en schrijvers 1880 tot heden
23345: WAARDE, ELLY DE, JANSSENS, MARCEL, BRUGMANS, HENDRIK, E.A. - Ons Erfdeel, 24e jaargang, nr 1, jan/febr 1981: Elly de Waard, Arthur Lehning, Avant-garde in Vlaanderen, e.a.
26913: WAARSENBURG, HANS VAN DE, MONIKA VAN PAMEL, MARTIEN J.G. DE JONG, E.A. - Nieuw Vlaams Tijdschrift, 36e jaargang, nr 5,sept/okt 1983: Kjell Erik Vindtorn, Monika van Paemel, Luuk Gruwez, Albert Verwey, J. Ritzerfeld, e.a.
15405: WACHTER, KRISTIAAN DE - De reigerdans
16023: WADMAN, ANNE - Kogels voor een labbekak
25998: WAEL, JOB A. VAN DE, R.L.J. BROMBERG (INLEIDING EN AANTEKENINGEN) - Wellekoomspel voor de Rederijkersintrede te Vlaardingen in 1616
1286: DE WAELE MARIA - Staal. Een monster zonder waarde ?
11757: WAELE, M. DE, H. GAUS, F UYTTERHAEGEN - Beknopte bibliografie van de Politieke en Sociaal-economische Evolutie van België – 1918-1980
20991: WAETZOLDT, WILHELM - Dürer und Seine Zeit
29713: WAGEMAN, PATTY EN DAVID JACKSON (RED.), HENK VAN OS E.A. (BIJDRAGEN) - Het Russische landschap
29825: WAGENAAR, JAN - De schatten van den ouden slotheer
24247: WAGENAAR, AAD - Rotterdam mei '40 - de slag, de bommen, de brand
17536: WAGENAAR, RITA - Vlucht naar de zon
30738: WAGENAAR, I. - Tusschen kannibalen en kokospalmen
28450: WAGENBACH, KLAUS - Franz Kafka in dagboeken, brieven, documenten en afbeeldingen
24839: WAGENBACH, KLAUS (HERAUSGEGEBEN) - Lesebuch. Deutsche Literatur der sechziger Jahre.
28738: WAGENER, W.A. E.A. (RED.) - Rotterdams perspectief 1963
7676: WAGENVOORT PROF.DR.H.,ET ALII - Algemene Literatuurgeschiedenis. Geschiedenis van de belangrijkste figuren en stromingen in de Wereldliteratuur in 5 delen.
2999: WAGGERL KARL HEINRICH,TIMMERMANS FELIX - Het jaar des heeren
28839: WAGNER, KRIS - Het tussenspel. Dagboek van een jonge denker, of een blik in het seksleven van een filosoof
22715: WAGNER, RICHARD - Götterdämmerung. Dritter tag aus der trilogie: Der Ring des Nibelungen
22716: WAGNER, RICHARD - Siegfried. Zweiter Tag aus der Trilogie: Der Ring des Nibelungen
22718: WAGNER, RICHARD - Das Rheingold. Vorspiel zu der Trilogie: Der Ring des Nibelungen
19120: WAGNER, LEOPOLD - Names: and their meaning. A book for the curious
12475: WAGT, GABRI DE - ...En niet vergeten, Zeventig jaar VARA
31667: WAGTBERG HANSSEN, AUDREY - Henri Verstijnen (1882-1940), Beeldend kunstenaar en theosoof.
30620: WAITES, BILL & MEESTER NAHARO - "Reiki; Een praktische gids. Leer zelf deze oosterse techniek met dit boek."
21271: WAL, THEO J. VAN DER - De tijger en andere verhalen
15407: WAL, J. VAN DER - De nieuwste geschiedenis in vraag en antwoord
30322: WALBURGH SCHMIDT, HAKS - Het Dertiende Peloton. Levensverhalen rond zweefvliegtuig Horsa 166, Slag bij Arnhem 1944
10627: WALCH J.L. - In een laaiende lente
21812: WALCH, PROF. DR. J.L. - Vrouwen van formaat. Een galerij van vrouwen uit Nederlands verleden
23053: WALCHEREN, M. VAN - Penserosa. Eene novelle
20990: WALDMANN, EMIL - Albrecht Dürer
2891: WALDMANN E. - Albrecht Dürer, 3 teilen, I. Albrecht Dürer, II. Dürers Stiche und Holzschnitte, III. Handzeichnungen
30091: WALDORP, H. (SAMENSTELL.) - Onze Nederlandse locomotieven in woord en beeld
22989: WALDRICHEM, M. VAN - Incognito
22522: WALGRAVE, AL. - Gedichtengroei. Studiën op Guido Gezelle
3612: WALGRAVE ALOÏS - Het leven van Guido Gezelle, Vlaamschen priester en dichter (2 vol.)
7242: WALGRAVE ALOÏS,GEZELLE GUIDO - Gedichtengroei. Studiën op G. Gezelle
30430: WALINGA, HEERCO - Olie op het vuur
31817: WALKER, PROF.PETER M.B. - "Dictionary of Science and Technology; The most comprehensive single-volume dictionary of its kind"
15709: WALKER, ALICE - De kleur paars
19640: WALKER, ALICE - Meridian
5189: WALLACE EDGAR - De Fantast
6983: WALLACE EDGAR - De engel der verschrikking
13545: WALLACE, RANDALL - Pearl Harbor
18646: WALLACE, LEWIS - Ben-Hur. Een verhaal uit den tijd van Jezus' omwandeling op aarde
28441: WALLACE, EDGAR - De valsemunter
24324: WALLACE, IRVING - The fan Club
25843: WALLACE, LEWIS - Ben Hur
17140: WALLACE, IRVING - Ik, Jacobus
14225: WALLACE, EDGAR - "Omnibus: Het mysterie van de gedraaide kaars; De vrijbuiter; De geheimzinnige smaragd"
30679: WALLAGH, BOB - Sissi, de jonge keizerin.
20452: WALLE, J. VAN DE - De muggen van San Antonio
5967: WALLE, VAN DE WERNER - Is er leven na de BRT?
17585: WALLENDAEL, T. VAN - Omtrent Het behouden huis van Willem Frederik Hermans
30873: WALLIS DE VRIES, SANNE, ANNEMARIE OSTER, CEES NOOTEBOOM, NANNE TEPPER, TIM KRABBÉ, JOOST ZWAGERMAN EN EMMA BRUNT - "Het Grote Doek; 7 verhalen over film. Impressies van hedendaagse Nederlandse auteurs."
30753: WALLIS BUDGE, E.A. - The Rosetta Stone
11771: WALLIS, A.S.C. - Vorstengunst
22225: WALLRAF, GÜNTHER - Ik (Ali). Als Turkse arbeider in Duitse bedrijven
18703: WALLRAFF, GÜNTER - Ongewenste reportages
11497: WALPOLE, HUGH - The green mirror, a quit story
17347: WALRAVENS, JAN - Negatief. Een fictie
23827: WALRECHT, A. (REDACTIE) - Werk van Hugo Raes
15631: WALSCHAP, GERARD - Moeder
15630: WALSCHAP, GERARD - De kaartridder
2115: WALSCHAP GERARD - Het kind
27775: WALSCHAP GERARD - De ongelooflijke avonturen van Tilman Armenaas
21349: WALSCHAP, G. - De graaf
28054: WALSCHAP, GERARD - Een mens van goede wil
3573: WALSCHAP GERARD - Muziek voor twee stemmen of Wereld en geloof, een ontwerp van stilzwijgende overeenkomst tussen wetenschap en religie
3637: WALSCHAP GERARD,CLAES ERNEST - De Kunstenaar en zijn Volk. (Hulde aan Ernest Claes)
28052: WALSCHAP, GERARD - Ons geluk
5074: WALSCHAP JACQUES - Kroon van de liefde
4517: WALSCHAP GERARD - De Française
3045: WALSCHAP GERARD - Zuster Virgilia
6490: WALSCHAP GERARD - Het Oramproject
6784: WALSCHAP GERARD - Volk
7586: WALSCHAP GERARD - Heirat
7929: WALSCHAP GERARD - De ongelooflijke avonturen van Tilman Armenaas
8020: WALSCHAP GERARD - De Wereld van Soo Moereman
8785: WALSCHAP GERARD - Het kind
8953: WALSCHAP GERARD - Slimke Gazelle om te vertellen aan kleine gezellen
9409: WALSCHAP GERARD - Zuster Virgilia
9602: WALSCHAP GERARD - Voorpostgevechten
9681: WALSCHAP GERARD - Genezing door aspirine
28010: WALSCHAP, GERARD - Manneke maan
10796: WALSCHAP, GERARD - Een mensch van goeden wil
28051: WALSCHAP, GERARD - De consul
10379: WALSCHAP GERARD - De wereld van Soo Moereman
27674: WALSCHAP, GERARD - Denise
28057: WALSCHAP, GERARD - De heilige Jan Mus
28055: WALSCHAP, GERARD - Het Oramproject
24516: WALSCHAP, GERARD - Zuster Virgilia
24518: WALSCHAP, GERARD - Trouwen
24519: WALSCHAP, GERARD - De Française
3671: WALSCHAP GERARD - De wereld van Soo Moereman
28049: WALSCHAP, GERARD - Het kleine meisje en ik
28058: WALSCHAP, GERARD - Het kind
18773: WALSCHAP, GERARD - De Française
24770: WALSCHAP, GERARD - Voorpostgevechten
2567: WALSCHAP GERARD - Een mensch van goeden wil
25792: WALSCHAP GERARD - De consul. Kunstsnoeckjes-reeks 5
1869: WALSCHAP GERARD - Een mensch van goeden wil.
27276: WALSCHAP, GERARD - Marriage / Ordeal (2 novels)
18186: WALSCHAP, GERARD - Zuster Virgilia
27669: WALSCHAP, GERARD - De kaartridder. Verteld door Soo Moereman
20546: WALSCHAP, GERARD - Het gastmaal
27667: WALSCHAP, GERARD - Het avondmaal
27668: WALSCHAP, GERARD - Het gastmaal
28056: WALSCHAP, GERARD - Dossier Walschap
14362: WALSCHAP, GERARD - Zuster Virgilia
1290: WALSCHAP GERARD - Het kind
27670: WALSCHAP, GERARD - De Française
23426: WALSCHAP, GERARD, LASOEN, PATRICIA, VANDERGRAESEN, FONS, E.A. - Dietsche Warande & Belfort, tijdschrift voor letterkunde en geestesleven 128ste jaargang. Nr 7,sept 1983: Pieter G. Buckinx, TomStoppard, Vlaamse proza in mineur, e.a.
10160: WALSCHAP GERARD - Zuster Virgilia
28048: WALSCHAP, GERARD - Moeder
14660: WALSCHAP, GERARD - Bejegening van Christus
16722: WALSCHAP, GERARD - De ongelooflijke avonturen van Tilman Armenaas
10280: WALSCHAP GERARD - Genezing door aspirine en andere verhalen
1296: WALSCHAP GERARD - De consul (met tekeningen van René De Pauw)
20360: WALSCHAP, GERARD - Een mens van goede wil
19810: WALSCHAP, GERARD - De Française
1972: WALSCHAP GERARD - Vijf van Walschap (Genezing door aspirine, De graaf, Het voske, De kaartridder van Heppeneert, De consul)
27495: WALSCHAP, GERARD - Alter Ego
1291: WALSCHAP GERARD - De consul (met tekeningen van René De Pauw)
10669: WALSCHAP GERARD - Ons geluk
32334: WALSCHAP, GERARD - Het kind
31991: WALSCHAP, GERARD - De wereld van Soo Moereman
27673: WALSCHAP, GERARD - Bejegening van Christus
20089: WALSER, MARTIN - Messmers reizen
29997: WALSINGHAM, LORD AND SIR RALPH PAYNE-GALLWEY - Shooting (Moor and Marsh), from the Badminton Library of Sports and Pastimes
27304: WALT DISNEY'S - Walt Disney's Toyland Annual
27497: WALTER, GEORGE, YANTI LUN - Zout en ijzer. De kunst van het regeren. Dispuut tussen politici, wijzen en geleerden 2000 jaar geleden in China
32436: WALTER, OTTO F. - Meneer Tourel
31483: WALTERS, NEL - Nederlands Spreekwoordenboek. 10.000 spreekwoorden
30576: WALTERS, MINETTE - Vossenhuid (thriller)
17816: WALTERS, MINETTE - De tondeldoos
12969: WALTHER, INGO F. - Vincent van Gogh 1853-1890 Fictie en werkelijkheid
22874: WALTHER, INGO F. - Pablo Picasso. 1881-1973. Het genie van de eeuw
23139: WALTHER, INGO F. - Paul Gaugain 1848-1903. Schilderijen van een verschoppeling
20826: WANG, LULU - Het Lelietheater
26594: WANG, LULU - Het Lelietheater. Een jeugd in China
5526: WANG, LULU - Het Lelietheater. Een jeugd in China
8156: WAPENAAR A.,BILDERDIJK W.,DA COSTA ISAAC,ROLAND HOLST ADRIAAN,RILKE RAINER MARIA - Literaire overdenkingen door A.Wapenaar
15256: WARD, ADOLPHUS WILLIAM - Chaucer
26286: WARD, A.C. - Enjoying Paintings
25065: WARKOCZEWSKA, MAGDALENA - Poznan Lat 1919-1939. Poznan of the years 1919-1939 in Drawings and Engravings.
11217: WARMELEN, F. VAN - De grenzen van het Machiavellisme
31792: WARNAAR, A. - De derde man
30465: WARNERS, DR.J.D.P. - Een verwaarloosd aspect van de achttiende eeuw
32523: WARNSINCK, DR.IR.W.H. - "Rederij, schip en research; Een bijdrage tot de praktische kennis der exogene factoren die de snelheid van een zeeschip beïnvloeden, alsmede enkele notities betreffende Nederlandse scheepvaart-research."
31555: WARNSINCK, J.C.M. - Drie 17e eeuwse admiraals: Piet Heyn-Witte de With-Jan Evertsen
28991: WARREN, HANS - Geheim dagboek, derde deel, 1949-1951
28992: WARREN, HANS - Geheim dagboek, vierde deel, 1952-1953
28990: WARREN, HANS - Geheim dagboek, tweede deel, 1945-1948
22722: WARREN, HANS - Verzamelde gedichten
30228: WARREN, HANS - Wat doe je met me, Tijd? Een bloemlezing
32348: WARREN, HANS - "Tussen Borssele en Parijs; Uit Geheim Dagboek 1945-1951"
17626: WARREN, HANS - Geheim Dagboek, Vierde deel, 1952-1953
17624: WARREN, HANS - Geheim dagboek, tweede deel, 1945-1948
17875: WARREN, AUSTIN EN RENÉ WELLEK - Theory of Literature
27842: WARREN, HANS (SAMENSTELLING) - Spiegel van de Nederlandse poëzie. Dichters van de twintigste eeuw
28989: WARREN, HANS - Geheim dagboek eerste deel, 1942-1944
28993: WARREN, HANS - Geheim dagboek, vijfde deel, 1954-1955
28994: WARREN, HANS - Geheim dagboek, zesde deel, 1956-1957
23506: WARVEN, RINUS VAN, NOORD, DICK VAN DEN, E.A. - Algemeen Maconniek Tijdschrift (AMT). Orgaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. 50e Jg, nr 3, maart 1996
31453: WASCH, KAREL - Dylan Thomas
25780: WASCH, K. - Uit naam van mijn naam. Gedichten
23729: WASCH, KAREL - Ster in het zand. Gedichten
31455: WASCH, KAREL - Een rijk leven. Over leven en werk van Karel Wasch (1886-1967). Genummerd exemplaar
5784: WASSERMAN JAKOB - Faber of De verloren jaren
7572: WASSERMAN JAKOB - De Gouden Spiegel
7926: WASSERMAN JAKOB - Het goud van Caxamalca
21946: WASSILEWSKA, WANDA - Een liefde
25145: WASSMO, HERBJORG - Het boek Karna
23900: WASTIJN, ROGER - Met koude voeten staan we nergens
13427: WASZINK, J.H. - Verzamelde opstellen
31144: WASZINK, J.H., J. ELEMA, J.G. BOMHOFF, G. KAZEMIER, E.L. KERKHOFF, J.H. SCHOUTEN (ZES BELICHTINGEN DOOR) - Benaderingen van het literaire werk.
2179: WATERHOUSE KEITH - De gluurder (or.Jubb)
30594: WATERHOUSE, DEBRA - Weg met die moeheid! 8 basisprincipes voor vrouwen die meer energie willen
21598: WATERINK, DR. J. - Onze prins in het publiek en binnenskamers
21599: WATERINK, DR. J. - Onze prins in het publiek en binnenskamers
21600: WATERINK, DR. J. - Onze jonge koningin thuis
5604: WATKINS LESLIE - De moord op Idi Amin
29043: WATSON, LYALL - De relatie tussen leven en dood (The Romeo Error)
8877: WATZLIK HANS - Op woeste grond
32437: WAUGH, EVELYN - Rust zacht, een Anglo-Amerikaanse tragedie
28268: WAUGH, EVELYN - Terugkeer naar Brideshead
28404: WAUGH, EVELYN - Zwart kwaad
1300: WAUGH EVELYN - The loved one. An anglo-american tragedy
32648: WAY, J.A.C. - Halte '81, 75 jaar gemeentelijk vervoer in Utrecht
21043: WAY, PETER - Icarus
26177: WEATHERHEAD, LESLIE D. - Psychologie en leven
27899: WEATHERHEAD, LESLIE D. - Psychologie ten dienste van de ziel
11334: WEBER, JOSEF - Het tweede leven van Vesalius I en II
22703: WEBER, KARL JULIUS - "Was ist lacherlich? Aus ""Demokritos, oder hinterlassene Papiere eines lachenden Philosophen""."
21242: WEBSTER, JEAN - Vadertje Langbeen
26372: WECK, J.G.M. (REDACTIE) - In contact met het werk van moderne schrijvers. Deel 1: Jan Wolkers
20671: WEDGWOOD, DR. C.V. - Willem de Zwijger. Vader des Vaderlands (William the Silent)
18144: WEEDA, ITEKE - Over liefde gesproken. Dynamiek van dilemma in menselijke verhoudingen
13859: WEEMOEDT, LEVY - Acte van verlating
22084: WEEMOEDT, LÉVI - Een treurige afdronk. Verhalen
22085: WEEMOEDT, LÉVI - Bedroefd maar dankbaar
31918: WEEMOEDT, LÉVI - Bedroefd maar dankbaar
16844: WEEMOEDT, LÉVI - "Van harte beterschap. KLeine trilogie der treurigheid: Geduldig lijden; Geen bloemen; Zand erover"
304: DE WEERDT D. - De Belgische Socialistische Arbeidersbeweging op zoek naar een eigen vorm 1872-1880
30058: WEERENDAG, DERK - Hollands roem der Zeventiende Eeuw
31681: WEES, MARJA VAN DER (BEWERKING) - "Wijk C; het verleden verteld. Twintig interviews van het Volksbuurtmuseum Wijk C."
32621: WEG, H. VAN DER - "Glorie ter zee; Van redders, slepers en bergers"
12048: WEGHE, JAN VAN DEN - Het kristallen Paleis
23131: WEGHE, JAN VAN DEN - Kinderen van Kongo
23868: WEICHERT, ERNST - Hirtennovelle
31521: WEIGAND, JÖRG (VERZAMELD DOOR) - "Wijsheid van Lao-Tse; Een keuze uit de Tao Te Tsjing"
28486: WEIJ, MARLEEN VAN DER (SAMENSTELLING) - Dicht op de muur - Gedichten in Leiden
20739: WEIJDEN, GERARD VAN DER EN WIJNHOVEN, ANNEMARIE - Politiekespraakontwarring
24114: WEIJNEN, A. - Structurele factoren in de historische grammatica van het Nederlands
24113: WEIJNEN, A, E.A. - Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde, 7/1968
24112: WEIJNEN, A, E.A. - Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde, XV / 1976
24109: WEIJNEN, A, E.A. - Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde, XI / 1972
24076: WEIJNEN, DR. A. - Zeventiende-eeuwse Taal
24090: WEIJNEN, DR. A. - De Nederlandse Dialecten
28956: WEIJNEN, DR. A. - Bloemlezing van zestiende-eeuwse taal
11320: WEIL, GRETE - Happy, zei oom
19048: WEILER, A.G. - Vernieuwing in trouw. Becshouwingen over de ontwikkelingen in kerk en samenleving
31572: WEIN, MARTIN (HERAUSG.) - Ich kam, sah und schrieb. Augenzeugenberichte aus fünf Jahrtausenden.
25407: WEINBERG, S. KIRSON - Bloedschande
28544: WEIR STEPHEN - Historische blunders. De grootste vergissingen uit de geschiedenis
31800: WEIR, ROSEMARY - Koningstraat no. 10
21577: WEISBERGER, J. - Proefvlucht in de romanruimte
17386: WEISS, PETER - Afscheid van mijn ouders
14945: WELCHER, ROSALIND - There is nothing lika a cat
4237: WELDON FAY - De harten en levens van mannen
4416: WELDON FAY - Leven en liefdes van een duivelin
7102: WELDON FAY,FRANK ANNE,SOLZJENITSYN ALEXANDER,HIGHSMITH PATRICIA,PILCHER ROSAMUNDE,LEEUW, DE PAUL,ET ALII - Kerstverhalen
7760: WELDON, FAY - Vriendinnen
22495: WELDON, FAY - Vrouwen onder elkaar
29027: WELDON, FAYE - De harten en levens van mannen
11270: WELDON, FAY - Rijk worden
11268: WELDON, FAY - Levenslust
11269: WELDON, FAY - Het utopia van Darcy
20576: WELDON, FAY - Het utopia van Darcy
19641: WELDON, FAY - Het kind van de president
29344: WELDON, FAY - Brieven aan Alice
7801: WELLEK R.,WARREN A. - Theorie der literatuur
23554: WELLEK, RENÉ/WARREN, AUSTIN - Theorie der Literatur
22895: WELLEK, RENE, WARREN, AUSTIN - Theorie der literatuur
31098: WELLEKENS, JAN BAPTISTA - "Verhandeling van het Herderdicht; herdruk verzorgd door J.D.P.Warners"
14875: WELLER, M. EN G. STUIVELING - Moderne welsprekendheid. Hnanboek voor mondelinge taalbeheersing
21131: WELLES, SUMNER - De laatste kans
29639: WELLINGA, KLAAS, (SAMENSTELL.) - "De bergen, de vogels en Sandino; Cultuur in Nicaragua"
5870: WELLS H.G. - Kipps - The research magnificent
5865: WELLS H.G. - The wife of Sir Isaac Harman & The dream (also: Miss Winchelsea's heart - The stolen bacillus - The grisly folk)
5862: WELLS H.G. - Love and Mr.Lewisham & Marriage
7810: WELLS H.G. - Het eiland van Dr.Moreau
22080: WELLS, H.G. - De planeten oorlog (The War of the Worlds)
32410: WELLS, H.G., BRAM STOKER, HUGH WALPOLE, SAKI, E.A. - "Vóór middernacht; De beste griezelverhalen."
11373: WELLS, H.G. - The first men in the moon
29754: WELLS, H.G. - Kipps. The story of a simple soul (abridged)
26336: WELTEVREDEN, HENK - Levensvlagen, radio columns
22691: WELTI, HEINRICH - Gluck (Musiker-Biographien 9. Band)
6792: WENDT ELL - Een zomer met gasten
22550: WENNER, JANN - John Lennon. Interviews, levensloop, discografie. Met meer dan 60 illustraties
21389: WENSELEERS, DRS. LUK - De poëzie is niet meer van gisteren. Paul van Ostaijen, Martinus Nijhoff en het nieuw-realisme
21179: WENTINCK, CHARLES - The human figure in art from prehistoric times to the present day
18351: WENTINCK, CHARLES - Geschiedenis van de moderne schilderkunst
1913: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - Langs 's Heren Wegen - Keuze uit eigen werk
17185: WERFEL, FRANZ - De verduisterde hemel
27696: WERFEL, FRANZ - De verduisterde hemel
5433: WERFEL FRANZ - De verduisterde hemel
10522: WERFEL FRANZ - Verdi. Roman van de opera
24201: WERFHORST, AART VAN DE - Madame Jatzkowa
26878: WERKMAN, HANS, ED LEEFLANG, JEROEN BROUWERS, E.A. - Ons Erfdeel, 39e jaargang, nr 3, mei-juni 1996: Hugo Verriest, tekenaar Peter Vos, Antjie Krog, J.C. Bloem, e.a.
30113: WERKMAN, E. - Amsterdam en het Noordzeekanaal. Serie Schip en haven. Deel 2.
30664: WERKMAN, EVERT, ED VAN DER ELSKEN, E.A. - Waterlooplein (Centrum)
14652: WERKMAN, EVERT - Ik néém het niet! Hoogtepunetn uit het verzet 1940/1945
14717: WERKMAN, HANS (RED) - Woordwerk no 55, jaargang 14. Ons knoop mekaar se veters vas. Literatuur in Zuid-Afrika
32189: WERKMAN, EVERT, MADELON DE KEIZER EN GERT JAN VAN SETTEN - "Dat kan ons ook gebeuren...; het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog"
21145: WERNER, HANS - De ijzeren weg
22177: WERNER, ALFRED - Raoul Dufy (1877-1953)
13771: WERNER, HANS - De zoon van de gondelier
20774: WERNER, HANS - Amsterdam ik ben je half vergeten
1307: WERTHEIMER M. - Beknopte geschiedenis van de psychologie, met hoofdstukken over Nederland en België
21590: WERTHEM, M. - De soete bazinne
14795: WERTHER, HANS - De Biesbosch in beeld
21100: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De vergulde druiventros
13162: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De vergulde druiventros
20784: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Petrus en de Katwijker visschers
24661: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Het gebroken hart of De reis naar Barcelona. Een ouderwetsche, omslachtige, en sentimenteele geschiedenis en bovendien vrijwel naar waarheid verteld.
24963: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De hoeve in het gebergte. Een kerstverhaal.
25373: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Zeven en twintig stokpaarden
25398: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De witte wingerd van Frankrijk. Over de wijnen van de Elzas, Meursault, Chablis, Anjou, Vouvray, Touraine en Saumur
24620: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De gewaarschuwde reiziger of Het nuttige en vermakelijke spoorwegboekje behelzende wenken, raadgevingen, wijsheden en aanmoedigingen om te reizen tot eigen profijt, zoowel bij regen als zonneschijn in de vier diverse seizoenen
12560: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Zeven en twintig stokpaarden zijnde een aantal verhandelingen, tierelantijnen, oneenigheden, gedichten, reportagies, verhalen, vertalingen en andere wissewasjes
20777: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Stokpaarden van den heer Johan Willem Frederik Werumeus Buning
4596: VAN WERVEKE HANS,HUXLEY ALDOUS - Langs Clio's paden
20682: WERVEKE, PROF.DR. H. VAN - Talenstrijd in België
30856: WESSELING, H.L. - "Vele Ideeën over Frankrijk; Opstellen over geschiedenis en cultuur."
14950: WESSEM, CONSTANT VAN - Galop chromatique. Roman van romantische tijden (over het leven van Frans Liszt)
11341: WESSEM, CONSTANT VAN - Charlie Chaplin
16885: WEST, MORRIS - De ambassadeur. Meeslepende roman tegen de achtergrond van Vietnam
16923: WEST, MORRIS - De Salamander
1308: WEST PAUL - Le Médecin de Lord Byron. (or. Lord Byron's doctor(Doubleday).Traduit de l'anglais par J.-P. Richard)
24135: WESTENBRINK, H.G.K. - Het Erfhuis der Natuur. Darwin
5017: WESTENBROEK J.J.M. - Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezangen en gebeden (1862 - 1879 - 1893).
21729: WESTENBROEK, J.J.M. - Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezangen en gebeden (1862-1879-1893)
19763: WESTENBROEK J.J.M. - Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezangen en gebeden (1862 - 1879 - 1893).
12881: WESTER, RUDI (SAMENSTELLING) - Reis om de wereld in 1000 bladzijden
4741: WESTERBAEN JACOB - Minneliederen
20652: WESTERLINCK, ALBERT - Het schoone geheim der poëzie. Beluisterd niet ontluisterd
3641: WESTERLINCK ALBERT - Poëtsch Panorama. Bloemlezing uit de dichtkunst van de Zuidelijke Nederlanden (1830-1890). Samengesteld en ingeleid door Albert Westerlinck.
4598: WESTERLINCK ALBERT - Het schone geheim van de poëzie. Beluisterd niet ontluisterd
6446: WESTERLINCK ALBERT,LANGENDONCK,VAN PROSPER - Prosper Van Langendock, diagnose van een ongeneeslijke ziel
10029: WESTERLINCK ALBERT,WOESTIJNE,VAN DE KAREL - De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter. Een literair-psychologische studie door A.Westerlinck
2610: WESTERLINCK ALBERT - Poëtsch Panorama. Bloemlezing uit de dichtkunst van de Zuidelijke Nederlanden (1830-1890). Samengesteld en ingeleid door Albert Westerlinck.
17956: WESTERLINCK, A. - Wandelen al peizend
23432: WESTERLINCK, ALBERT, BREMS, HUGO, SEGHERS, GRETA, E.A. - Dietsche Warande & Belfort, tijdschrift voor letterkunde en geestesleven 129ste jaargang. Nr 3, maart/april 1984: Jorge Borges, Gerard Reve, De literaire lezing, e.a.
23434: WESTERLINCK, ALBERT, DIRIKX, LUC, E.A. - Dietsche Warande & Belfort, tijdschrift voor letterkunde en geestesleven 129ste jaargang. Nr 5, juni 1984: Jorge Borges, Louis Couperus, e.a.
14360: WESTERLOO, GERARD VAN - Voetreiziger. Verslag van een tocht door Nederland
916: WESTKIRCH LUISE - De Markies van Weyermoor
21672: WESTLAKE, DONALD - De sukkel met de gouden eieren
26821: WETERING, JANWILLEM VAN DE - Moord zonder lijk, lijk zonder moord (dubbelroman met Grijpstra en De Gier)
26815: WETERING, JANWILLEM VAN DE - Het werkbezoek (politieroman met Grijpstra en De Gier)
26816: WETERING, JANWILLEM VAN DE - De gelaarsde kater (politieroman met Grijpstra en De Gier)
6628: WETERING,VAN DE JANWILLEM - Fris en vrolijk of hoe een nootje te kraken
26726: WETERING, JANWILLEM VAN DE - Grijpstra & De Gier en het lijk in de Haarlemmer Houttuinen
23072: WETERING, JANWILLEM VAN DE - Het veilige gevoel
5203: WETERING,VAN DE JANWILLEM - De verdachte Verheugt
1445: WETERING,VAN DE JANWILLEM - De vlinderjager
1366: WETERING,VAN DE JANWILLEM - Het veilige gevoel
10720: WETERING, JANWILLEM VAN DE - De vlinderjager
10719: WETERING, JANWILLEM VAN DE - De verdachte Verheugt
18125: WETTE, WOLFRAM - Schule der Gewald. Militarismus in Deutschland 1871 bis 1945
30353: WEVERBERGH, JULIEN - UFO's in het verleden. Een documentatie.
17633: WEVERBERGH, JULIEN - BokBoek
32520: WEYK, LODE - Soldaat Geerard
5606: WEYMAERE C. - De porseleinen Siegfried
2253: WEYTS STAF - Ik heet Livine
3922: WEYTS STAF - Kwib en Kwab (Illustraties Pil)
15620: WEYTS, STAF - Coletje en Belleke
32126: WHEELER, HAROLD - The People's History of the Second World War, January-December 1941
31242: WHISTLER, JAMES ABBOTT MCNEILL - Die artige Kunst sich Feinde zu machen. Mit einigen unterhaltenden Beispielen, wie ich die Ernsthaften dieser Erde zuerst mit Vorbedacht zur Raserei und dann in ihrem falschen Rechtsbewusstsein zu Unanständigkeit und Torheit gebracht habe.
5392: WHITE TERENCE H. - De maharadja en andere verhalen
32723-T: WHITE, TIMOTHY, MARK ROWLAND, DAVID MCGEE, AND OTHERS - "A&M Records; The First 25 Years"
32458: WHITE, GRAHAM - Cricket at Benfield
28646: WHITE, T.H. - The book of Merlyn. The true last chapter of The Once & Future King
10613: WHITE EDMUND - De lege kamer
32209: WHITEMAN, ROBIN (TEXT) AND ROB TALBOT (PHOTOGRAPHY) - The Cotswolds
26065: WHITING, CH. EN W. TREES - "Van Dolle Dinsdag tot bevrijding; ons langste oorlogsjaar"
13537: WHITING, CH. EN W. TREES - "Van Dolle Dinsdag tot bevrijding; ons langste oorlogsjaar"
16971: WHITLAU, W.A.C. EN H. VAN PRAAG - "Het argument van Solimon. Of de boeken zijn strijdig met de schrift – en dan zijn ze gevaarlijk; of ze zijn er mee in overeenstemming – en dan kunnen we ze missen. Opstellen over het gevaarlijke boek"
31376: WHITLAU, W.A.C. EN DRS. H. VAN PRAAG - Het argument van Solimon. Opstellen over het gevaarlijke boek
29248: WHITMONT, DR. E.C., DRS. J.H. VAN MEER, DRS. M.D. DICKE, DRS. F.J.M. DEBATS, E.A. - Integraal 6, najaar 1989, thema: Het raadsel homeopathie.
25913: WHITTET, G.S. - Art Centres of the World: London
18404: WIBBERLEY, LEONARD - De muis die naar de maan ging
27915: WICHERLINK, D.J. - Echo´s van de toekomst
29829: WICHERLINK, D.J. - "Tussen waan en waarheid; De parapsychologie in nieuwe denkpatronen"
13324: WIDMANN, J.V. - De getemde feeks, lustig zangspel in vier bedrijven naar Shakespeare
24977: WIECHERT, ERNST - De dichter in de branding des tijds (Orig. Der Dichter und dir Zeit)
27833: WIECHERT, ERNST - Die Majorin
28487: WIEG, ROGI - Sneeuwvlok
27012: WIEGMAN, LIES (FOTOGRAFIE) - Bewaar het land (fotoboek uitgegeven t.g.v. 75-jarig bestaan Natuurmonumenten)
10714: WIERDELS-MONSMA, M - Klokke Roeland
30655: WIERINGA, TOMMY - Caesarion
14176: WIERSMA, RINKO (PS. G.J.M. VAN HET REVE [VADER VAN GERARD REVE]) - 25 grondleggers der cultuur uit dertig eeuwen
25134: WIESE, JAN - De naakte madonna. Een Italiaanse roman.
32349: WIESEL, ELIE - Dageraad
11689: WIESEL, ELIE - De dodenzang
10621: WIESEL ELIE - De vijfde zoon
32183: WIESENTHAL, SIMON - Moordenaars onder ons. Geheel bijgewerkte heruitgave.
2434: WIGGIN KATE DOUGLAS - Rebecca van Sunnybrook Farm
19865: WIJCK MASON, F. VAN - Ver is de haven... 1. De stem van het bloed
15311: WIJCK-MASON, F. VAN - De drie heelmeesters
21532: WIJDEVELD, GERARD - Zomerwolk
27007: WIJER, H.J. VAN DE - Onze Vlaamsche gemeentenamen in moderne spelling
29326: WIJERS, HANS (VOORWOORD) - "Mijn Droom voor ons land; Inspiratie voor de koning"
25344: WIJFFELS, A., J.W. VAN HOBOKEN, W.C. BRAAT, E.A. - Tijdschrift voor Geschiedenis, 70ste Jg, nr.3
5743: WIJGAERT,VAN DE (OOK WYGAERT) LUDO - Die Cierlycke. Roman van Anton van Dijck
13452: WIJK, ED. VAN (FOTOGRAFIE), E. ELIAS (TEKST) - Nederland wonder uit water
31791: WIJKER, W. - Egbert van den Wildenborch. Een verhaal uit den tijd van Maarten van Rossum
23100: WIJMER, SACHA - De blauwe draad. Water op zijn weg door de samenleving.
19121: WIJNAENTS VAN RESANDT, W. - Repertorium DTB. Globaal overzicht van de Nederlandse doop-, trouw- en begrafenisregisters e.d. voor de invoering van de burgelijke stand
1312: WIJNANTS W. - "Roelant. (Dit is voor al mijn jonge vrienden een zeer vrije bewerking van het ""Roelantslied"" uit de XIIIe eeuw)"
11865: WIJNBEEK, D. - De Ruyter als mens
19212: WIJNBEEK, D. - De Nachtwacht. Historie van een meesterwerk
28234: WIJNBERG, NACHOEM M. - Het leven van
23481: WIJNE, JOH.S., ANSINGH, H.J., E.A. - Algemeen Maconniek Tijdschrift (AMT). Orgaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. 45e Jg, nr 5, mei 1991
15392: WIJNEN, HARRY VAN - De macht van de kroon
4175: WIJNEN JO - De hete herfst
24220: WIJNEN, H.A. VAN - De Kroon kan geen kwáád doen. Van de macht des Konings–Mythe en werkelijkheid van de constitutionele monarchie.
30489: WIJNEN, GERT, WILLEM RENES, PETER STORM - Projectmatig werken
27498: WIJNGAARD, MARIANNE VAN DEN - het eeuwenoude misverstand. De invloed van de hersenen op het gedrag van mannen en vrouwen
17600: WIJNGAARDS, N - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis
24866: WIJS, IVO DE (TEKST)/ALFONS VAN HEUSDEN (TEKENINGEN) - Hahaha, je vader!
32536: WIJSENBEEK, L.J.F./FERNANDO GAMBOA - "Dertig eeuwen Mexicaanse kunst; Tentoonstellingscatalogus Haags Gemeentemuseum, Den Haag 26 juni-23 augustus 1959."
32009: WIJVEKATE, MAREN L. - "Positieve wendingen in je leven; De ontdekking van de CM-kracht"
11618: WILDBUR, PETER - Trademarks, a handbook of international designs
6961: WILDE, DE BART - 'Verenigd zijn we alles, onverenigd zijn we niets'. 100 jaar socialistisch Textielsyndicalisme 1898-1998
21872: WILDE, MAURICE DE - België in de Tweede Wereldoorlog no 5. De Kollaboratie
22641: WILDE, H. DE - Muggen om de kaars. Een tragi-comische verwikkeling in 3 bedrijven
22650: WILDE, H. DE - Muggen om de kaars. Een tragi-comische verwikkeling in 3 bedrijven
24930: WILDE, OSCAR - Het Granaatappelhuis
2847: WILDE OSCAR - The works of Oscar Wilde
26442: WILDE, OSCAR, AUGUST STRIDNBERG, LING MONG TSJOE E.A. - Beelden bij een beddekaars. Liefdesverhalen aller volkeren en aller tijden
29721: WILDE, EDY DE (RED.) - La grande parade
10404: WILDER THORNTON - De Achtste Dag
13894: WILDER, THORNTON - De hemel mijn beloning
16421: WILDERODE. ANTON VAN - Voltooid mijn monument. De oden van Horatius
2712: WILDERODE,VAN ANTON - André Demedts
23403: WILDERODE, ANTON, DEMEDTS, ANDRÉ, BAERE, PAUL CHRIS DE, E.A. - Verschaeviana (2e deel) aflevering 1: De soldatenkunst aan het ijzerfront, Cyriel Verschaeve en de Vlaamsche vlagge, e.a
23422: WILDERODE, ANTON VAN, AUWERA, FERNAND, GIJSEN, MARNIX E.A. - Dietsche Warande & Belfort, tijdschrift voor letterkunde en geestesleven 128ste jaargang. Nr 2, febr. 1983: Anton van Wilderode, Frans de Clerq, Fernad Auwera, André Demedts, e.a.
23438: WILDERODE, ANTON VAN, VERMEULEN, JULIEN, JANSSENS, MARCEL, E.A. - Dietsche Warande & Belfort, tijdschrift voor letterkunde en geestesleven 129ste jaargang. Nr 9, nov 1984: Clos de Minendaal, Brieven aan Plinius, Jac. Bergeyck, Hubert Lampo, e.a.
10085: WILDERODE,VAN ANTON,ET ALII ,DEMEDTS ANDRÉ - Huldeboek André Demedts
28857: WILDERODE, ANTON VAN - Ex libris. Gedichten
8384: WILDIERS MAX,WALSCHAP GERARD - Denkend aan Walschap
30627: WILHELMINA - Eenzaam maar niet alleen.
18353: WILKESHUIS, C. - Jan van Ruusbroec
29071: WILKINSON, FREDERICK - Wapens en wapenrustinge
25567: WILL, CHRIS (EINDRED.) - Noordbrabants Museum Bezoekersgids
11138: WILLAM, DR. FRANS MICHEL - Een leven van Jezus in het land en bij het volk van Israël
17272: WILLARDS, E.S. - Mijn moeder werd opgehangen
23154: WILLEKENS, EMIEL - Hendrik Conscience 1812-1883
31252: WILLEM (PSEUD. BERNHARD WILLEM HOLTROP) - "Propaganda; Politieke tekeningen van Willem"
8898: WILLEMS JAN FRANS - Reinaert de vos. Naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuw, en opnieuw in 1834 berijmd door J.F.Willems
31778: WILLEMS, JAAP - "De Rijn; zijn schoonheid en de vervuiling"
16032: WILLEMS, JAN FRANS, ANONIEM - Reinaert de Vos
17433: WILLEMS, J.H.J. - Bernard ter Haar 1806-1880. Predikant/ Poëet/Professor
17962: WILLEMS, JAN FRANS - Reinaert de Vos. Naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuw, opnieuw in 1834 berijmd
32030: WILLEMS, JAAP, JANTERLOUW (VOORWOORD) - Groot Rijnboek
12821: WILLEMS, JO (RED.) - Geen verhaal. 100 jaar werkloosheid in de stad Groningen
3119: WILLIAMS TENNESSEE - De Romeinse lente van Mrs.Stone
5774: WILLIAMS JAY - De Koningskruistocht (met illustraties van Friso Henstra)
30180: WILLIAMS, TENNESSEE - De Romeinse lente van Mrs. Stone
20454: WILLIAMS, TENNESSEE - De Romeinse lete van Mrs. Stone
14704: WILLIAMS, J.H. - Het ivoren leger. 6000 olifanten in de hel van een jungle-oorlog
12558: WILLIAMS, TENNESSEE - De Romeinse lete van Mrs. Stone
32275: WILLIAMS, BRENDA - Britain in The Blitz (incl. CD)
32365: WILLIAMSON, DR.GEORGE C. (TEXT), CHARLES HOLME (EDITOR) - Portrait Miniatures
3355: WILLIOT GASTON - Images quotidiennes de Bruxelles sous l'occupation 1940-1944
30677: WILMER, C.C.S. (SAMENSTELLING) - Utrecht getekend. Vier eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografische atlas van het Gemeentearchief.
27722: WILMINK, WILLEM (SAMENSTELLING) - Ik heb de liefde lief. De mooiste liefdesgedichten uit de Nederlandse en Vlaamse poëzie
11801: WILS, LODE - Het Daensisme, de opstand van het Zuidvlaamse platteland
29753: WILSON, EDMUND - Reis naar de Revolutie
13175: WILSON, SLOAN - De man in het donkergrijze pak
5119: WILSON ANGUS - Anglo-Saxon Attitudes
1314: WILSON B. - Charismatisch leiderschap
16622: WILSON, HARRIET E. - Ons zwartje of: Schetsen uit het leven van een vrije zwarte vrouw
25482: WILSON, EDWARD O. - De gouden kooi. Onze vrije wil in opspraak. Een omstreden onderzoek naar de erfelijkheid van ons gedrag: zijn wij werkelijk vrij of zijn wij gevangenen van onze genen?
26702: WILSON, ANDREW - De biograaf (Orig. The Lying Tongue)
15266: WILSON, CINTRA - Kleuren die pijn doen
30564: WILSON, JOYCE - Handlijnkunde voor iedereen
23678: WIND, HARMEN - Plaatselijke tijd
3200: WINDELS-ARICKX B. - Huizen in de Steenstraat te Brugge (de nrs. 11-13-15-17-19)
7952: WINDEY R.,DE PRETER K.,PELGRIMS M. - Geschiedenis van Opvoeding en vorming (met bloemlezing)
11756: WINKEL, LYDIA - Toen – 1940-1945
30632: WINKELMAN, P.H., P.E. SCHRAMM, L.J. ROGIER, E.H. KOSSMANN, J.C. DE MEYER, W.DREES SR. - Zes beschouwingen over De Monarchie
32166: WINKELS, PETER J.A., E.A. - "Ten tijde van de Tachtigers; Rondom de Nieuwe Gids 1880/1895."
19147: WINKLER PRINS REDACTIE - Elsevier Wereldatlas
14148: WINSLOE, CHRISTA - Meisjes in uniform
10457: DE WINTER LEON - Zoeken naar Eileen W.
12278: WINTER, LEON DE - Zoeken naar Eileen W.
13829: WINTER, LEON DE - Supertex
18774: WINTER, LEON DE - La Place de la Bastille
24769: WINTER, LEON DE - La Place de la Bastille. Vertelling
21536: WINTER, THEUN DE - De Gedichten
17928: WINTER, THEUN DE - Het gras voor mijn voeten. Gedichten
15085: WINTER, LEON DE - God's Gym
10338: WINTER, DE LEON - De winter van Sokolov
12041: WINTER, LEON DE - Zionoco
32172: WINWARD, WALTER - Rainbow Soldiers
13518: WINZER, FRITZ - Wereldgeschiedenis/ Politiek-Maatschappij & Economie-Wetenschap & Kunst/ Foto's en data
22355: WISE, LEONARD - Dumachas en Sheba. een liefdesverhaal uit het oude Jeruzalem
13528: DE WISMES, ARMEL - Genealogie des rois de France
3351: DE WISPELAERE PAUL,GAY IVO,GOEDGEBUURE JAAP,BIESHEUVEL J.M.A.,BOON LOUIS-PAUL,BROECK,VAN DEN WALTER,BERNLEF J.,BROUWERS JEROEN,CLAUS HUGO,DE CONINCK HERMAN,GEERAERTS JEF,HOTZ F.B.,DE JONG OEK,KEULS YVONNE,KROL GERRIT,MEIJSING DOESCHKA,MICHIELS IVO,RAES HU - Wat schrijvers schrijven. InDruk 83.
7471: DE WISPELAERE PAUL - Met kritisch oog
8401: DE WISPELAERE PAUL - Brieven uit Nergenshuizen
8400: WISPELAERE, PAUL DE - Tussen tuin en wereld
8722: DE WISPELAERE PAUL,WEVERBERGH JULIEN - Facettenoog. Een bundel kritieken van Paul de Wispelaere, gekozen en ingeleid door Weverbergh
16127: WISPELAERE, PAUL DE - Tussen tuin en wereld
309: DE WISPELAERE PAUL - Tussen tuin en wereld
23955: DE WISPELAERE PAUL,MARSMAN H. - Hendrik Marsman
23085: WISPELAERE. PAUL DE - V.J. Brunclair, 1899-1944
18051: WISPELAERE, PAUL DE - Cuba en andere reisverhalen
22169: DE WISPELAERE PAUL,WEVERBERGH JULIEN - Facettenoog. Een bundel kritieken van Paul de Wispelaere, gekozen en ingeleid door Weverbergh
8845: DE WISPELAERE PAUL,MARSMAN H. - Hendrik Marsman
14109: WISPELAERE, PAUL DE - Een vlaming bekijkt Nederland
18573: WISPELAERE, PAUL DE - Tussen tuin en wereld
18574: WISPELAERE, PAUL DE - Mijn huis is nergens meer
10277: DE WISPELAERE PAUL - Een eiland worden
26148: WISPELAERE, PAUL DE - Ontmoetingen: Hendrik Marsman
22463: WISSE, PIETER - Het boek van bewaring. Selectieve duurzaamheid in de informatiemaatschappij
8750: DE WIT AUGUSTA - De wake bij de brug
14009: WIT, AUGUSTA DE - De godin die wacht
19582: WIT, AUGUSTA DE - Gods goochelaartjes
21996: WIT, AUGUSTA DE - De avonturen van den muzikant
16158: WIT, AUGUSTA DE - Gods goochelaartjes
3928: DE WIT AUGUSTA - Gods goochelaartjes
31961: WIT, AUGUSTA DE - Orpheus in de Dessa
24768: WIT, AUGUSTA DE - Orpheus in de Dessa
9759: DE WIT AUGUSTA - De wake bij de brug
23362: WIT, JOOST DE, FRENKEN, TON, E.A. - Ons Erfdeel, 20e jaargang, nr 2, maart/april 1977: Vlaanderen en Franstalige Belgische auteurs, e.a.
22423: DE WIT AUGUSTA - Gods goochelaartjes
11581: WIT, AUGUSTA DE - Een witte angora en enige mensen
23904: WITKA, WASIL (SAMENSTELLING) - De langpootvogel. Wiegeliedjes, grapjes, spelletjes, aftelversjes uit Bjelo-Rusland
30458: WITKAMP, ANTON & LEO VAN DE RUIT (EINDRED.) - De Top 500. De beste Nederlandse sporters van de 20ste eeuw
25984: WITKAMP, N.J.W. - Leerboek Natuur- en Werktuigkunde met vraagstullen voor V.M.T.O.
18684: WITSEN ELIAS, J.S. - De schoonheid van ons land. Beeldhouwkunst. Koorbanken, koorhekken en kansels
25999: WITSTEIN, S.F. - Bronnen en bewerkingswijze van de ontleende gedeelten in Rodenburghs Eglentiers Poëtens Borst-Weringh (1619). Het Proza-betoog en de Emblemata
17693: WITSTEIN, S.F. - Funeraire poëzie in de Nederlandse Renaissance. Enkele funeraire gedichten van Heinsius, Hooft, Huygens, Vondel, bezien tegen de achtergrond van de theorie betreffende het genre
25958: WITSTEIN, S.F. - De verzencommentaar in Het Theatre van Jan van der Noot. Bronnen en bewerkingswijze.
25954: WITTE, A.J.J. DE, N.C.H. WIJNGAARDS - De struktuur van het Nederlands. Een evolutief-klassieke synthese
11585: WITTE, ELS I.S.M. JAN CRAEYBECKX EN ALAIN MEYNEN - Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden
32491: WITTEMAN, SYLVIA - "Inflatiekroketten; over geld en werk"
21185: WITTLICH, PETER - Umeni a Zivot Doba secese
18528: WITTRAM, REINHARD - Peter I. Czar und Kaiser. Zut Geschichte Peter des Grossen in seiner Zeit
27367: WITTRAM, REINHARD - Das Interesse an der Geschichte. Zwölf Vorlesungen über Fragen des zeitgenössischen Geschichtsverständnisses
32424: WODEHOUSE, P.G. - De ontvoerde zeug
9738: WODEHOUSE, P.G. - De verliefde butler
19367: WODEHOUSE, P.G. - Wodehouse over Wodehouse. een autobiografie met uitweidingen (Over seventy)
32710-T: WODEHOUSE, P.G. - Ukridge
27204: WODEHOUSE, P.G. - Wodehouse over Wodehouse, een autobiografie met uitweidingen
25748: WODZINSKI, LE COMTE - De drie romans in Chopins leven (Orig. Les trois Romans de Chopin)
32309: WOELK, ULRICH - Kansspel
4504: WOENSEL, VAN PIETER,GEEL JACOB,KINKER JOHANNES,GOENS, VAN RIJKHOF MICHAEL,POTGIETER E.J.,BUSKEN HUET CONRAD,DA COSTA ISAAC - Vrijmoedige bedenkingen. Een eeuw essays en beschouwingen 1766-1875
6214: WOESTIJNE,VAN DE KAREL - Romeo of De Minnaar der Liefde
8150: WOESTIJNE,VAN DE KAREL - Proza. De boer die sterft. Goddelijke verbeeldingen, I
8710: WOESTIJNE,VAN DE KAREL - Latemse brieven over de lente
12012: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - De boer die sterft & andere verhalen
11401: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Goddelijke verbeeldingen
11407: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Romeo of de minnaar der liefde
16342: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Karen van de Woestijne 1878-1929
9660: WOESTIJNE,VAN DE KAREL,DE HARDUWIJN JUSTUS,MEERDERE AUTEURS - Kultureel Jaarboek Oost-Vlaanderen 1954
18477: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Romeo of de minnaar der liefde
14376: WOESTIJNE,VAN DE KAREL,TEIRLINCK HERMAN - Verzameld werk. (7 delen, deel 8 ontbreekt)
24746: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Nagelaten gedichten
24756: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Laethemsche brieven over de lente aan Adolf Herckenrath.
2971: WOESTIJNE,VAN DE KAREL - Verhalen
15556: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Het zatte hart (gedichten)
16829: WOESTIJNE. KAREL VAN DE - Verzamelde gedichten 1878-1929
18063: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Dagboek
14860: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Verhalen
29142: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Verhalen
20833: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Romeo of de minnaar der liefde
29143: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - "Werken II. Lyriek. Tweede deel: Het gedicht; De gulden schaduw; De rei der maanden; Het huis van den dichter"
9287: WOHL, DE LOUIS - De laatste kruisvaarder. Het levensverhaal van de triomfator van Lepanto
19813: WOHL, BURTON - All in the family. Naar de gelijknamige t.v.-serie van de Vpro. Vlijmscherp, ironisch, tolerant. Het leed en lief van de familie Bunker
26985: WOHL, LOUIS DE - De laatste kruisvaarder. Het levensverhaal van de triomfator van Lepanto
29429: WOLF, RUTH - Heinrich Heine. Schrijver in ballingschap
32148: WOLF-CATZ, HELMA - Een nacht
31641: WOLF, ROB - "Heilig vuur; Het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht/Nieuwegein 1910-2000"
15422: WOLF, NAOMI - Verwarrende tijden. De ontluikende seksualiteit van meisjes in het tijdperk van de pil
28858: WOLF, CHRISTA - Zomerspel
12823: WOLF, NAOMI - Aan de slag! Een aanzet tot de derde feministische golf
29430: WOLF, RUTH - Van alles het middelpunt. Over leven en werk van Carry van Bruggen
32733-T: WOLF, DR.HERMAN - Onsterfelijkheid als wijsgeerig probleem
4506: WOLFF-BEKKER ELISABETH,BURGERHART SAARTJE,DEKEN AAGJE,EFFEN, VAN JUSTUS,DE GÉNESTET P.A. - 'k Wou zo graag verstandig wezen. Geschriften uit de tijd van de Verlichting
20635: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN - Economische liedjes
23097: WOLFF, WIM/KAM, JAN VAN DE - Op de grens van zout en zoet. Portret van een veranderend delta-landschap.
25546: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN - Economische liedjes
29886: WOLFF, JOOP, MARCUS BAKKER, THEUN DE VRIES, GER VERRIPS - De uitdaging van het Marxisme.
22249: WOLFF, DR. PAUL EN ALFRED TRITSCHLER - Schönheit am Wege
13972: WOLFF, E. EN AAGJE DEKEN - Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart
1751: WOLFF-BEKKER ELISABETH - De menuet en de dominees pruik.
30469: WOLFFENBUTTEL-VAN ROOYEN, H. - Rodrigo met de prinsenmanieren
7169: WOLFFERS IVAN - Het zout van de Dode Zee
22897: WOLFFERS, IVAN - Duurwoorderij & geheimtaal. De gevaren van het medisch taalgebruik.
20212: WOLFFERS, IVAN - Verslaving
20337: WOLFFERS IVAN - Het zout van de Dode Zee
31890: WOLKERS JAN - Serpentina's petticoat, met tekeningen uit de hongerwinter
6209: WOLKERS JAN,HAASSE HELLA S.,POINTL FRANS,OSTER ANNEMARIE,'T HART MAARTEN,SCHMIDT ANNIE M.G. - Literaire herinneringen
8235: WOLKERS JAN - Serpentina's petticoat, met tekeningen uit de hongerwinter
32333: WOLKERS, JAN - De junival
20926: WOLKERS, JAN - Serpentina's petticoat
20943: WOLKERS, JAN - Gifsla
28480: WOLKERS, JAN - Jan Wolkers. Informatie
28485: WOLKERS, JAN - Serpentina's petticoat. Verhalen
22556: WOLKERS, JAN, HELLA HAASSE, FRANS POINTL, ANNEMARIE OSTER, MAARTEN 'T HART, ANNIE M.G. SCHMIDT - Literaire herinneringen
31962: WOLKERS, JAN - De kus
24125: WOLKERS, JAN - Gesponnen suiker
23641: WOLKERS, JAN, DIS, ADRIAAN VAN, LAMPO, HUBERT, E.A. - Reizen om de wereld. Zestien Nederlandse reisverhalen
24750: WOLKERS, JAN - De doodshoofdvlinder
24751: WOLKERS, JAN - De junival
24752: WOLKERS, JAN - De Walgvogel
24849: WOLKERS JAN,HAASSE HELLA S.,POINTL FRANS,OSTER ANNEMARIE,'T HART MAARTEN,SCHMIDT ANNIE M.G. - Literaire herinneringen
16634: WOLKERS, JAN - De hond met de blauwe tong
16857: WOLKERS, JAN - De doodshoofdvlinder
17468: WOLKERS, JAN - Het afschuwelijkste uit Jan Wolkers
18738: WOLKERS, JAN - Terug naar Oegstgeest
18758: WOLKERS, JAN - De kus
21047: WOLKERS, JAN - Serpentina's petticoat
20497: WOLKERS, JAN - Zomerhitte
28295: WOLKERS, JAN - Jeugd jaagt voorbij. Verhalen
23568: WOLKERS, JAN, FENS, KEES, JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U., BLOEM, REIN, VROMAN, LEO, E.A. - Merlyn. Tweemaandelijks literair tijdschrift, tweede jaargang, nummer 3, maart 1964
15347: WOLKERS, JAN - Zwarte Bevrijding
17930: WOLKERS, JAN - Terug naar Oegstgeest
10727: WOLKERS, JAN - Zomerhitte
31547: WOLKERS, JAN - "Drie Romans: Kort Amerikaans; Een Roos van Vlees; Terug naar Oegstgeest"
29609: WOLKERS, JAN - De kus
31802: WOLKOWSKY, MARIA - Avontuur in Australië
3965: WOLLANTS ARTHUR,PASTERNAK BORIS,SOLZJENITSYN ALEXANDER - Voor het venster weer dicht gaat. Relaas van de Sovjet-dissidentie
22979: WOLTERS, MAX (SAMENSTELLING) - Elf. Het land vertelt. Elf van de beste verhalen uit de elf gewesten van Nederland
31124: WOLTERS, K.F.H. - Op de rug van Vader Rijn. Boortorenreeks 39.
29883: WOLTZ, W. - Nieuws over Nieuws
11278: WOLTZ, W (RED.) EN JOOST VAN DE WOESTIJNE - Ons lieve leven, 100 jaar Nederlandse krantefoto's
18432: WOOD KRUTCH, JOSEPH - Het wonder van leven. Kernproblemen der biologie
31299: WOOD M.A., F.L.W. - A Concise History of Australia
31301: WOODBRIDGE, KENNETH - The Stourhead Landscape
19665: WOODHOUSE, CHARLES PLATTEN - Ivories. A history and guide
11359: WOODIWISS, K.E. - Als stof op de wind
23816: WOODWARD, E.L. - Geschiedenis van Engeland
25322: WOODWARD, SIR LLEWELLYN - The Age of Reform, 1815-1870
24655: WOODWARD, BOB & BERNSTEIN, CARL - The Final Days
17494: WOOLF, VIRGINIA - The Pargiters. The novel-essay portion The Years
29617: WOOLF, VIRGINIA - Maandag of dinsdag. Verzamelde verhalen
5311: WOOLLEY LEONARD - Mesopotamien und Vorderasien. Die Kunst des mittleren Ostens
17877: WOOLLEY, LEONARD - Ur: The first Phases
14615: WORMSER, C.W. - Frans Junghuhn
30933: WORTMANN, MARC - De weduwetrooster.
26958: WOUDE, JIM VAN DER WOUDE, ADRIAAN MORRIËN, KEES OUWENS, E.A. - Tirade 364 / 1996 Nr 3
4216: WOUDE, VAN DER JOHAN - Reederij Waterman
4356: WOUDE, VAN JOHANNA - Een verlaten post
9849: WOUDE, VAN DER JOHAN - De dag van Constant. Een Haagse roman
26448: WOUDE, JOHAN VAN DER - Reederij Waterman
24450: WOUDE, JOHAN VAN DER - Arnhem. Betwiste stad
14306: WOUDE, JOHAN VAN DER - Zeven brieven
30944: WOUDE, JOHANNA VAN (MEVROUW S.M.C. VAN WERMESKERKEN-JUNIUS) - Hollandsch binnenhuisje
30934: WOUDE, JOHAN VAN DER - Eduard Verkade en het toneel
30947: WOUDE, JOHAN VAN DER - Marianne Biron
30046: WOUDSTRA, COR - "Het geluidsboek; Handleiding voor het werken met de bandrecorder en voor het van geluid voorzien van dia-series en smalfilms."
29972: WOUK, HERMAN - Stadskind
25007: WOUK, HERMAN - Herbie (Orig. The City Boy)
32564: WOUK, HERMAN - Wereldbrand
5180: WOUTERS DR. HERMAN - Volken en volkenkunde
16011: WOUTERS, HERMAN - Zwart Afrika
25534: WOUTERS, D. - Liederen uit de oude doos III: Hofken van geestelijke liederen (met godsdienstige inhoud)
30927: WOUTERS, D. - Neerlandia III + IV: Bloemlezing voor het voortgezet onderwijs. Met tekeningen van Tjeerd Bottema en Jan Sluijters.
10575: WOUTERS ANTOON - Van jaar tot jaar 1946 - 1997. Notities rond mensen, toestanden en boeken in Vlaanderen
30483: WRIGHT MILLS, C. - The Power Elite
18129: WRIGHT, CAMRON - Emily. Een grootvader, een kleindochter, een erfenis
31289: WUIVER - Wuiver staat achter u. Een selectie uit de Wuiverrubriek in De Gooi- en Eemlander
32542: WUNDERLICH JR., RAY C. - "The Natural Treatment of Carpal Tunnel Syndrome; How to treat ""computer wrist"" without surgery"
31338: WYMANN, H. (VORWORT) - 100 Jahre Pestalozzianum Zu?rich, 1875-1975
31461: WYNDHAM, JOHN - The Midwich Cuckoos
31462: WYNDHAM, JOHN - The Day of the Triffids
3652: XENOPHON - Anabasis Boek IV (Vert. R.De Pauw en A.Clerckx)
5364: XENOPHON - Entretiens Mémorables de Socrate, livre I & II
9206: XENOPHON - Mémorables. Livre premier. Texte grec avec notes par E.Ragon
32558: XENOPHON - Anabasis of Tocht van Cyrus
26980: XENOPHON - Griechische Geschichte + Anabasis
26977: XENOPHON - Erinnerungen an Sokrates
25114: XING YE, TING - Een blad in de bittere wind. Herinneringen
17864: XINXIN, ZHANG EN SANG JE - Mensen in China. Openhartige Chinezen over zichzelf
2677: YAHP BETH - De drift van de krokodil (or. The crocodile fury)
26686: YAHP, BETH - De drift van de krokodil (or. The crocodile fury)
17642: YALLOP, DAVID A. - De jacht op de jakhals. Carlos en het internationale terrorisme
19816: YALOURIS, NIKOLAS (TEKST), SPYROS MELETZIS EN HELEN PAPADAKIS (FOTO'S) - Olympia. Altis und Museum
26728: YEATS WILLIAM BUTLER,SHAW G.BERNARD,O'NEILL EUGENE - Gedichten/Toneel. Met inleidingen door W.H.Stenfert Kroese, A.C.Ward en David Koning.
28598: YEATS, W.B. - Collected poems of W.B. Yeats
23941: YERBY, FRANK - Vrouw van Graniet (Orig. Pride's Castle)
30932: YONAH, MICHAEL AVI & ISRAEL SHATZMAN - Illustrated Encyclopaedia of the Classical World
21917: YORK, ROBIN - De patiënt van kamer 10
22624: YORK, ROBIN - De patiënt van kamer 10
23960: YORK, ANDREW - Vonnis voor een blinde (The Co-ordinator)
23756: YOSHIMOTO, BANANA - Kitchen
21396: YOURCENAR, MARGUERITE - Archives du Nord. Le Labyrinthe du monde II
15968: YPERMAN, CHRIS - Een heel klein scheepje
12213: YPERMAN, CHRIS - Een heel klein scheepje
1564: YPERMAN CHRIS - Een heel klein scheepje
19257: YPES, CATH - Met Vondel van de Rode Zee naar de Chinese Muur. Reien uit zijn toneelwerk
30931: YSSELSTEYN, DR.G.T. VAN - Van linnen en linnenkasten (Deel XXXVIII Patria-reeks)
21954: YSSELSTEYN, DR. G.T. VAN - De wandtapijten in het stadhuis van Maastricht/ Tapestries in the Town Hall of Maastricht/ Die Wandteppiche im Maastrichter Rathaus/ Les tapisseries à l'hôtel de ville de Maatsricht
31617: YUTANG, LIN - Als een blad in de storm
31812: ZAAL, WIM - Gods Onkruid, Nederlandse sekten en messiassen
5268: ZAAL WIM - Aan de rol met Sisyfus. Divagatiën en consideratiën
12547: ZAAL, WIM, WIM MEULENKAMP, PIM WIERSINGA, JET VAN SWIETEN, GERBRAND KIP, MARCEL REIJMERINK, MARC SPIERINGS, HENK WELTEVREDEN, MAARTEN KIP, GEMMA VAN DALEN, GERARD BLAD E.A. - Heer zie neer, verhalen over het religieus gevoel
19607: ZAAL, WIM - Vloekjes bij de thee, een reportage over de 19de eeuw in Nederland
29616: ZAAL, WIM (SAMENSTELLING EN NAWOORD) - Verhalen rond 1900. Oorspronkelijk werk uit de periode 1885-1915
11596: ZAAL, WIM - Vloekjes bij de thee, een reportage over de 19de eeuw in Nederland
20948: ZAALBERG, C.A., JAN VAN DER NOOT - The Olympia Epics of Jan van der Noot. A facsimile edition of 'Das buch extrasis', 'Een cort begryp de XII. Boecken Olympiados' and 'Abrge des douze livres Olympiades'
24858: ZAALBERG, C.A. - Van den Vos Reinaarde
20951: ZAALBERG, DR. C.A., JAN VAN DER NOOT - """Das Buch Extasis"" van Jan van der Noot"
12796: ZAALBERG, C.A. - Van den Vos Reinaarde
7062: ZABEL EUGEN - Catharina de Grote, Tsarina van Rusland
23143: ZACZEK, IAIN - William Morris
12967: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N. - Antieke cultuur in beeld
2260: ZAHL PETER-PAUL - Het lijkt wel vrede. Gedichten en proza.
12797: ZAHN, ERNST - "Wat zegeviert: De moeder; De schaduw; Perpetua's dag; De weduwnaar"
2596: ZAHN ERNST - Clari-Marie
30008: ZALEWSKA, HALINA (POËZIE) EN HANS LABAN (LITHO'S) - Opgedragen (Dedykacje)
9711: ZALM, VAN DER CEES - Prisma van de letterkunde. Ruim 2500 literaire begrippen van A tot Z verklaard
30943: ZALM, CEES VAN DER (SAMENSTELLING) - "Prisma van de letterkunde; Ruim 2500 literaire begrippen van A tot Z verklaard."
30925: ZALOTOECHA, VALERI - De laatste communist
20218: ZAMACOIS, EDUARDO - Levens-dooden. Het leven in een Spaansch tuchthuis
31552: ZAMBON, J.V. (RED.) - Van Dale pocketwoordenboek: Duits-Nederlands / Nederlands-Duits (twee delen incl. cd-roms)
11110: ZANDSTRA, EVERT - De schoonheid van ons land, land en volk, Het water
30986: ZANDSTRA, EVERT (SAMENSTELLING) M.M.V. G.A. BROUWER, D. DIJKSTRA, N. OTTEMA, D.T.E. VAN DER PLOEG, H.K. SCHIPPERS, DR. P.SIPMA, IR. J. VLIEGER, M. WIEGERSMA - Het Princehof. Een beschrijving van het mooiste watergebied in Nederland.
22980: ZANDSTRA, EVERT - Het simpele geluk
25885: ZANDSTRA, EVERT - Het grote appèl
5060: ZANDSTRA EVERT - Onbekend Nederland. Drieëntwintig speurtochten naar het leven der mensen. Geillustreerd met foto's van Bram Wisman, met kaarten van F.W.Michiels en facsimile's
22598: ZANDSTRA EVERT - Onbekend Nederland. Drieëntwintig speurtochten naar het leven der mensen. Geillustreerd met foto's van Bram Wisman, met kaarten van F.W.Michiels en facsimile's
30926: ZANDSTRA, EVERT - Vrijheid. Het leven van F. Domela Nieuwenhuis
11744: ZANDSTRA, EVERT (RED.) - Het Princehof
21401: ZANDT, DS. P. - Uiteenzetting van de artikelen van het beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij deel II
30515: ZANTEN, P. VAN (VOORWOORD) - De Utrechtse Gemeenten in 1815 in vraag en antwoord
27589: ZANTINGE, GER - Het goede moment. Bioritmiek
29800: ZANTWIJK, RUDOLF VAN - Met mij is de zon opgegaan.' De levensloop van Tlacayelel (1398-1478), de stichter van het Azteekse Rijk.
32721-T: ZARKON - Kosmonauten op de Sinaï
31458: ZARUBICA, MLADIN - Generale maskerade
25121: ZATELI, ZYRANNA - En op het uur van de wolf komen zij terug. Roman in tien verhalen.
29867: ZEDTWITZ, FRANZ - "Dieren en hun karakter; met 24 afbeeldingen in kleur"
32335: ZEE, SYTZE VAN DER - Potgieterlaan 7
27141: ZEE, W. VAN DER, H. SCHAEFFER, E.A. - Pleidooi en praktijk. Politieke keuzes op basis van het conciliair proces
26311: ZEE, NANDA VAN DER - De herfst van een voyeur
25688: ZEE, P. VAN DER - Watergetijden. Leerboek voor koopvaardijofficieren. 1ste druk
24657: ZEE, SYTZE VAN DER - Voor Führer, Volk en Vaderland sneuvelde... De SS in Nederland, Nederland in de SS
30310: ZEE, NANDA VAN DER - The Roommate of Anne Frank
31889: ZEE, SYTSE VAN DER - "De overkant; Mijn jaren bij Het Parool"
30987: ZEEUW J. GZN., P. DE - De worsteling om het kind. De strijd voor een vrije school. Historisch geschetst.
31735: ZEGGELEN, W.J. VAN - "De dichtwerken; 2 delen in 1 band (Volledige uitgave)"
17912: ZEILER, KIK - Gelijkenissen. Portretten van Kik Zeiler
19101: ZEISE, HARRY - Flämische Malerei
19089: ZELAZNY, ROGER - Het ware Amber (Sign of the Unicorn)
24249: ZELDENRUST, LEO (TEEKENINGEN) - Verloren karakteristiek van Rotterdam. (Uitgave Erasmus Librye)
30036: ZELDENRUST, LEO - Wandelingen door de oude binnenstad van 's Gravenhage Leiden Dordrecht met 100 tekeningen van Leo Zeldenrust
30134: ZELDENRUST, LEO K. (TEKENINGEN) - Wandelingen door Oud Haarlem/Roamings through old Haarlem.
30936: ZELDIN, THEODORE - France 1848-1945: Politics and Anger.
21157: ZERNIKE, ELISABETH - Het harde paradijs
4209: ZERNIKE ELISABETH - Het harde Paradijs
7353: ZETTERLING MAI - Nachtspelen
23616: ZEVECOTE, JACOB VAN - Nederduytsche Dichten (1626-1638)
19001: ZHANG, X.L. - Eethuisje Amerika
15305: ZIELEN, LODE - Het duistere bloed
3571: ZIELENS LODE - Nu begint het leven
1460: ZIELENS, LODE - Lees en vergeet.
1326: ZIELENS LODE - Lees en vergeet
1864: ZIELENS LODE - Omnibus, Het duistere bloed, Nu begint het leven, De dag van morgen
28683: ZIELENS, LODE - De dag van morgen
28684: ZIELENS, LODE - Nu begint het leven
1399: ZIELENS LODE - Herinneringen van toen... Vertellingen
16551: ZIELENS, LODE - Het duistere bloed. Zedenroman. Dossier het duistere bloed voorgelegd door Dr. Emiel Willekens
15431: ZIELENS, LODE - De wereld gaat stralend open. Een keuzen uit de novellen en schetsen samengesteld en ingeleid door Emiel Willekens
14574: ZIELENS, LODE - De dag van morgen
1325: ZIELENS LODE - De wereld gaat stralend open. Een keuze uit de novellen en schetsen, samengesteld en ingeleid door Emiel Willekens.
32513: ZIELSTRA, VERA (RED.) - Grenzeloos koken met Adecco
28825: ZIJDERVELD, DR. A. - Keur uit het werk van dr A. Zijderveld
21723: ZIJDERVELD, ARIE - De romancepoëzie in Noord-Nederland van 1780 tot 1830
28916: ZIJL, C.H.W. VAN - De mens gewogen. Zin en achtergronden van psychologische tests?
24483: ZIJLSTRA, S., VIS, G.N.M., ZEINSTRA, D.N.M. - Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis
20045: ZIKKEN, AYA - Code voor Dander
24358: ZILVERBERG, DR.S.B.J. - Ketters in de middeleeuwen. Fibulareeks 38
30988: ZINK, JÖRG - De bron van ons verleden. Een reis door de landen waar de Bijbel is ontstaan.
25783: ZINOVJEV, ALEKSANDR - De werkelijkheid van het communisme
11986: ZINOVJEV, ALEKSANDR - De werkelijkheid van het communisme
31292: ZISCHKA, ANTON E. - "Arabië ontwaakt; opkomst en streven van Ibn Saoed"
23493: ZOEREN, ELBERT VAN, NORDE, BERT, E.A. - Algemeen Maconniek Tijdschrift (AMT). Orgaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. 46e Jg, nr 6, juni 1992
26872: ZOEST, AART VAN, J.P. GUÉPIN, PAUL DE WISPELAERE, E.A. - Ons Erfdeel, 31e jaargang, nr 5, nov-dec 1988: Adriaan Roland Holst, Kopland in Vlaanderen, Jan Romein, Cyriel Buysse, e.a.
14261: ZOEST, AART VAN - Twee jaar seksi Belanda. Een professor in Indonesië
12454: ZOLA, EMILE - De misstap van Mouret
21201: ZOLA, EMILE - Lourdes
5805: ZOLA EMILE - Vluchtige liefde
5803: ZOLA EMILE - Hoe de Rougons fortuin maakten
30640: ZOLA, EMILE - Nana (Ned. Vertaling)
25596: ZOLA, EMILE - Une page d'amour (2 volumes)
2575: ZOLA EMILE - Paris (translated by Ernest Alfred Vizetelly)
2790: ZOLA EMILE,DAUDET ALPHONSE,MAUPASSANT, DE GUY - La Lecture, magazine littéraire bi-mensuel, Tome IV, nos 19-24, 10 avril à 25 juin 1888.
21393: ZOLA, EMILE - Germinal
14394: ZOLA, EMILE - Van Roes en zege
27226: ZOLA, EMILE - Waarheid (deel I)
29864: ZOLA, EMILE - Zola's werken: Jacht naar Fortuin.
20365: ZOLA, EMILE - Zola's werken (De Rougons-Macquarts). De misstap van den Abt Mouret
15361: ZOLA, EMILE - Lourdes
12280: ZOMEREN, KOOS VAN - Otto's oorlog
25565: ZON, JANNA VAN (RED.) - De Mokum Collectie / The Mokum Collection
24288: ZONNEVELD, F.J. VAN - """Bij de Beurs overstappen ..."" 100 jaar Rotterdams Openbaar Vervoer in sneltramvaart"
25502: ZONNEVELD, PETER VAN, JAMES BROCKWAY, JEROEN BROUWERS, E.A. - "BZZLLETIN nr. 84; Francois Haverschmidt, Piet Paaltjens, 1835-1894"
30478: ZONNEVELD, PIETER VAN - Panorama van de 19e eeuw: De tijd van de Romantiek en Biedermeier
29824: ZOOMERS-VERMEER, J.P. - Een klein meisje alleen
21960: ZSCHIETZCHMANN, W. - Hellas en Rome. Een cultuurgeschiedenis van de Oudheid in woord en beeld
30005: ZUCKER, DR.FIONA EN JONNY - Dromen ontcijferd, ontdek uw verborgen verlangens
14882: ZUIDEMA, S.U., S.J. POPMA, J. SEVERIJN, H. SMITSKAMP - Denkers van deze tijd, deel II
21643: ZUIDEN, HENK VAN - Van geluk gesproken. Gedichten uit Nederland en Vlaanderen over voorspoed en geluk
17920: ZUIDEN, HENK VAN (SAMENSTELLING) - Groningen, de stad in gedichten
23375: ZUIDERENT, AD, TOORN, WILLEM VAN, NOLENS, LEONARD, E.A. - Ons Erfdeel, 30e jaargang, nr 1, jan/feb 1987: Gerrit Krol, Constantijn Huygens, Hugo Claus, Leonard Nolens, F. Kellendonk, e.a.
23391: ZUIDERENT, AD, TOORN, WILLEM VAN, NOLENS, LEONARD, E.A. - Ons Erfdeel, 30e jaargang, nr 1, jan/feb 1987: Gerrit Krol, Constantijn Huygens, Hugo Claus, Leonard Nolens, F. Kellendonk, e.a.
28231: ZUIDERENT, AD - We konden alle kanten op. Gedichten
27316: ZUIDHOEK, ARNE (TEKST EN TEKENINGEN) - "Vlootschouw; Een gids van zeilschepen die aan Sail Amsterdam deelnemen met 50 scheepstekeningen en 16 bladzijden kleurenillustraties"
20765: ZUIDINGA, ROBERT-HENK - Nonsens poëzie
20732: ZUIDINGA, ROBERT-HENK - Veranderend taalgebruik
28603: ZUIDINGA, ROBERT-HENK - Dichters over dichters
27678: ZUIDINGA, ROBERT-HENK - Hier ligt Poot. Hij is dood. De kortste Nederlandstalige gedichten
20686: ZURCHER, J. - Mobiele beelden
17568: ZUYLEN, BELLE VAN - De geschiedenis van Caliste
22951: ZWAAN, JACOB - Nederlands-Indië 1940-1946. Gouvernementeel intermezzo 1940-1942
9017: ZWAGERMAN JOOST - Zaken overzee. Verhalen
30421: ZWAGERMAN, JOOST - Het jongensmeisje
22269: ZWAGERMAN, JOOST - Tomaatsj
17773: ZWAN, PIETER VAN DER (TEKST), TOM WEERHEIJM (INTERVIEWS) - Had je me maar. Amsterdamse straatleven en straatfiguren tussen 1900 en 1940
7743: ZWART DRS. A.H.,BRAUN KAREL,(RED.) - 7000 jaar Wereld-Geschiedenis: De Oorsprong van onze Beschaving (5000 v.Chr. Tot 1500 na Chr.)
17845: ZWARTE BEERTJE POCKET 137, 192 PP., OMSLAG DICK BRUNA - Spoken te koop
29004: ZWEERS, DICK - Pas op met muziek, beneden wonen ook mensen
15718: ZWEIG, STEFAN - Maria Stuard. Koningin van Schotland
22913: ZWEIG, STEFAN - Amok. Novellen einer Leidenschaft
24887: ZWEIG, STEFAN - Ungeduld des Herzens. Roman
24889: ZWEIG, STEFAN - Amok. Novellen einer Leidenschaft
24897: ZWEIG, STEFAN - Maria Stuart
24891: ZWEIG, STEFAN - "Magellan; Der Mann und seine Tat"
24896: ZWEIG, STEFAN - Balzac: Eine Biographie
24898: ZWEIG, STEFAN - Amerigo. Die geschichte eines historischen Irrtums
31509: ZWERENZ, GERHARD - Die Ehe der Maria Braun. Filmbuch mit Fotos (Original Ausgabe)
30003: ZWET SLOTENMAKER, NICO VAN DER - Amsterdam, city of diamonds (1586-1986)
30263: ZWETSLOOT, HARRY, KAREN EVERS (EINDRED.) - Heeren kom bij, Hobaho 1921-1996
22926: ZWIER VAN HAREN, ONNO - Agon, sulthan van Bantam. Treurspel in vijf bedrijven
31630: ZWIER, GERRIT JAN - Vlieland in gevaar
20710: ZWINENBERG, A.J. - Gebruik en misbruik van de wereldzeeën

3/29