Kien boeken
Berkstraat 31, 3434CC Nieuwegein, The Netherlands. Tel.: 00 31 (0)30 601 91 44            Email: info@kien-boeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
15961: VERMEULEN, MATTHIJS - Het enige hart. Dagboek 1 september 1944- 1 september 1945
3152: VERMEYLEN AUGUST - Van de Catacomben tot el Greco.. Geschiedenis der Europeesche Plastiek en schilderkunst in de Middeleeuwen en de Renaissance. Derde geheel herziene en uitgebreide uitgaaf. Met 500 afbeeldingen.
1269: VERMEYLEN PIET - Mijn socialisme
7733: VERMEYLEN AUGUST - Verzamelde opstellen I & II
8635: VERMEYLEN AUGUST - Verzameld Werk (6 delen)
1267: VERMEYLEN AUGUST - De Vlaamse letteren van Gezelle tot heden.
15720: VERMEYLEN, AUGUST E.A. - Vaarwel aan August Vermeylen
9975: VERMEYLEN AUGUST,ROEMANS & VAN ASSCHE R.&H. - Van miniaturisten tot expressionisten. Studies verzameld, ingeleid en bibliografisch verantwoord door Dr. Rob Roemans en Dra. Hilda van Assche
2583: VERMEYLEN AUGUST - "De Vlaamsche Letteren van Gezelle tot heden. (Derde, om- en bijgewerkte druk van ""Van Gezelle tot Timmermans"")"
1727: VERMEYLEN AUGUST - Twee vrienden.
17788: VERMEYLEN AUGUST - Van de Catacomben tot el Greco. Geschiedenis der Europeesche Plastiek en schilderkunst in de Middeleeuwen en de Renaissance. Derde geheel herziene en uitgebreide uitgaaf. Met 500 afbeeldingen.
15212: VERMEYLEN, AUGUST - Van de catacomben tot Greco. Geschiedenis der Europeesche plastiek en schilderkunst in de Middeleeuwen en de Reanaissance
4449: VERMEYLEN AUGUST,MEERDERE AUTEURS - Verzameld Werk (6 delen)
11282: VERMEYLEN, A. - Proza
19768: VERMEYLEN, AUGUST - Proza (waarin opgenomen De wandelende Jood
31843: VERMIJ, LUCIE TH. (HOOFDRED.) - Surplus Vrouwenboekenkrant, jrg 3, nummer 4, sept/okt. 1989
20737: VERMULST, TOM - Projectonderwijs
15019: VERNBERG, MAXIMILIAN - De bekentenis
7044: VERNE JULES - De verschrikkelijke reis
21126: VERNE, JULES - Wonderreizen. De kinderen van Kapitein Grant. AustraliŽ
11372: VERNE, JULES - Cinq semaines en ballon
23735: VERNE, JULES - Robur de veroveraar
24004: VERNE, JULES - Het Geheimzinnige Eiland. De Luchtschipbreukelingen
32071: VERNE, JULES - "De kinderen van kapitein Grant, AustraliŽ; Speciale Aral-uitgave nr. 8"
16709: VERNE, JULES - 20.000 mijlen onder zee - Westelijk halfrond
12705: VERNE, JULES - Het geheimzinnige eiland
23176: VERNE, JULES - De reis om de wereld in 80 dagen
14745: VERNE, JULES - Het geheimzinnige eiland. De luchtschipbreukelingen
15223: VERNE, JULES - Wonderreizen. Twee jaar vakantie. Een mislukte pleziertocht
32070: VERNE, JULES - "Jules Verne wonderreizen; Onverkorte uitgave met orginele gravures: Deel 3, Het geheimzinnige eiland de luchtschipbreukelingen"
29833: VERNE, JULES - Les Voyages Extraordinaires: La Maison a Vapeur Voyage a Travers L'Inde Septentrionale
20664: VERNE, JULES - Wonderreizen: De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren
19580: VERONESI, SANDRO - In de ban van mijn vader
13871: VERRE, TONY VAN, JOHAN FABRICIUS - Tony van Verre ontmoet Johan Fabricius
2363: VERRIEST HUGO,DE PILLECYN FILIP - Keurbladzijden
2385: VERRIEST HUGO - Keurbladzijden
26853: VERSCHAEVE, CYRIEL - Philips van Artevelde - De Van Artevelden II
26854: VERSCHAEVE, CYRIEL - Jacob van Artevelde - De Van Artevelden I
26860: VERSCHAEVE, CYRIEL - Aan de Vlaamsche Vrouwen - Feestrede uitgesproken door E.H. Cyriel Verschaeve op den Eersten Landdag der Christene Vlaamsche Meisjes te Oostacker op 16 september 1913
26857: VERSCHAEVE, CYRIEL - Twee Vlaamsche voordrachten
3210: VERSCHAEVE CYRIEL - Jacob van Artevelde
5111: VERSCHAEVE CYRIEL - Uren bewondering voor groote kunstwerken: Steden: Rome, Keulen, FlorentiŽ - Schilderkunst: Memlinc, van Ruysdael, Rubens, Rembrandt - Toonkunst: Benoit, Wagner, Bach, Beethoven
6156: VERSCHAEVE CYRIEL - Judas
3077: VERSCHAEVE CYRIEL - ZeesymphoniŽen
18523: VERSCHAEVE, CYRIEL - De dichter Albrecht Rodenbach
2145: VERSCHAEVE CYRIEL - Dietsche dichters : A. Rodenbach, D. Van Haute, Guido Gezelle, Henriette Roland Holst, Louis Leipoldt
26847: VERSCHAEVE, CYRIEL - Michel-Angelo's Profeten
26859: VERSCHAEVE, CYRIEL - Uren bewondering voor Groote Kunstwerken V, Memlinc - J. Ruysdael - Rubens - Rembrandt
13482: VERSPOOR, DOLF - Romances van Spanje (voorafgegaan door Villancicos)
32744-T: VERSTEEGE, BERT (VOORWOORD) - "De keuze van een reclamebureau; Handleiding bureauselectie."
22461: VERSTEGEN, JUDICUS - De nieuwe vrijheid
26491: VERSTEGEN, PETER (EEN COLLAGE DOOR) - De muze met de Januskop. Dertig jaar Martinus Nijhoff prijs
21153: VERSTRAETE, JOHNNIE - Bessac of de wilde historiŽn van een progressist
8404: VERSTRAETE ERIK,KOLLWITZ KńTHE - Wij hebben zes ridders voorbij zien gaan. Balladen uit Zuid en Noord, van Guido Gezelle tot Jan Veulemans, bijeengelezen en ingeleid door Erik Verstraete.
8734: VERSTRAETE ERIK,MOENS WIES - Wies Moens 1898-1982 Gedenkboek. Samengesteld en ingeleid door Erik Verstraete met bijdragen uit Zuid- en Noord-Nederland, talrijke zeldzame foto's en archiefdokumenten en een keuze van de gedichten.
7236: VERTH… ARTHUR - Vlamingen in Kongo. Hun werkende aanwezigheid en hun innerlijke strijd
16710: VERVAECK, BART, J.H. DE ROODER, MARCEL MAASSEN EN JOKE LINDERS - Jan Campert-prijzen 2001
25907: VERVALLE, GABRIňLLE - Heeft Tilly gedood? Toneelspel in 3 bedrijven
9365: VERVARCKE WARD,TEIRLINCK HERMAN - Losse blaadjes. Schetsen
26929: VERVENNE, A., L. VAN ACKER, J. VAN ACKER, A. VANDEN ABEELE, E.A. - Biekorf: Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 91ste jrg, afl. 3/1991
31950: VERVLOED, PETER - De dans van de paarden
32374: VERVOOREN, F. (SAMENSTELL) - Nederland in den oorlog! Historisch document met reproducties van officieele stukken. 4e deel.
15723: VERVOORT, HANS - Een zomer apart
21885: VERVRAECK, A. (RED.) - Wereld. Populair-wetenschappelijk maandblad, 14de jaargang, no 167, september 1960
25794: VERWEY, ALBERT - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880-1900)
17383: VERWEY, ALBERT - Nieuwjaardmorgen
16281: VERWEY, ALBERT - De roman van Heinric en Margriete van Limborch
11193: VERWEY, ALBERT - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880-1900)
15509: VERWEY, ALBERT - Een op de onsterfelijkheid gerichte wil
15595: VERWEY, GERLOF - "Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking: 1. Wording van een land; 2. Groei van een republiek; 3. Ontstaan van een dynastieke democratie"
5933: VERWILGHEN MARC - Over bruggen bouwen
14656: VESDIJK, S. - "Een twee drie vier vijf; Homerus fecit; Gummivingers; Doge en Cicisbeo"
31377: VESSEUR, THEO, (SAMENSTELLING) - "Onderweg; Fragmenten uit de Nederlandse literatuur"
13611: VESTDIJK, SIMON - "De bruine vriend; Het veer; Barioni en Peter; Pijpen"
13609: VESTDIJK, SIMON - De fantasia en andere verhalen
12600: VESTDIJK, SIMON - Narcissus op vrijersvoeten
28129: VESTDIJK, SIMON - Vrouwendienst. Verzen. Facsimile van een exemplaar van de eerste druk, waarin de auteur met de hand een aantal varianten en toevoegingen van andere aard heeft aangebracht
29091: VESTDIJK, SIMON - Een Alpenroman
2117: VESTDIJK SIMON - Rumeiland. Uit de papieren van Richard Beckford behelzende het relaas van zijn lotgevallen op Jamaica 1737-1738.
21158: VESTDIJK, SIMON - De redding van Frť Bolderhey
27797: VESTDIJK, SIMON - Narcissus op vrijersvoeten
27629: VESTDIJK, SIMON - De vuuraanbidders. Roman uit de Tachtigjarige Oorlog
11621: VESTDIJK, SIMON - De schandalen
28261: VESTDIJK, SIMON - Rumeiland. Uit d epapieren van Richard Beckford behelzende het relaas van zijn lotgevallen op jamaica 1737-1738
4889: VESTDIJK SIMON - De dokter en het lichte meisje
6272: VESTDIJK SIMON - Stomme getuigen
6149: VESTDIJK SIMON - De dokter en het lichte meisje
8640: VESTDIJK SIMON - De Poolse Ruiter. Essays
8704: VESTDIJK SIMON - Puriteinen en Piraten
9188: VESTDIJK SIMON - De held van Temesa. Een roman uit Groot-Griekenland (528-484 v Chr.)
21095: VESTDIJK, SIMON - De onmogelijke moord
27479: VESTDIJK, SIMON - De zieke mens in de romanliteratuur
11506: VESTDIJK, SIMON - Essays in duodecimo
11276: VESTDIJK, SIMON - Stomme getuigen
24551: VESTDIJK, SIMON - De vijf roeiers. Een Ierse roman
28062: VESTDIJK, SIMON - Achter het boek, 6de jaargang deel 1 en 2. Brieven uit de oorlogsjaren aan Theun de Vries
24552: VESTDIJK, SIMON - De koperen tuin
23680: VESTDIJK, SIMON - Else BŲhler, Duits dienstmeisje
27826: VESTDIJK, SIMON - Het vijfde zegel. Roman uit het Spanje der inquisitie
24686: VESTDIJK, SIMON - Duits Dienstmeisje
24720: VESTDIJK, SIMON - Bevrijdingsfeest.
24723: VESTDIJK, SIMON - Het glinsterend pantser
24728: VESTDIJK, SIMON - Mnemosyne in de bergen, een episch gedicht in negen zangen
24737: VESTDIJK, SIMON - Open boek
24783: VESTDIJK, SIMON - De arme Heinrich
24807: VESTDIJK, SIMON, A. ROLAND HOLST, ANNA BLAMAN, J. SLAUERHOFF, E.A. - Keur van Nederlandse verhalen
25520: VESTDIJK, SIMON - Door de bril van het heden. Keuze uit eigen werk. PoŽzie, verhalen en kritisch proza.
24555: VESTDIJK, SIMON - De Poolsche ruiter. Essays
24557: VESTDIJK, SIMON - De hŰtelier doet niet meer mee
27872: VESTDIJK, SIMON - Mnemosyne in de bergen. Een episch gedicht in negen zangen
3819: VESTDIJK SIMON - Stomme Getuigen
27770: VESTDIJK, SIMON - De Poolsche ruiter. Essays
17039: VESTDIJK, SIMON - "De bruine vriend; Het veer; Barioni en Peter; Pijpen"
16951: VESTDIJK, SIMON - Juffrouw Lot
15735: VESTDIJK, SIMON (SAMENSTELLING) - Verhalen van de zee
17893: VESTDIJK, SIMON - Albert Verwey en de idee
17958: VESTDIJK, SIMON - Essays in doudecimo
1718: VESTDIJK SIMON - Een twee drie vier vijf, Homerus fecit, Gummivingers, Doge en Cicisbeo.
18215: VESTDIJK, SIMON - Gestalten tegenover mij. Persoonlijke herinneringen
6255: VESTDIJK SIMON - De dokter en het lichte meisje
27630: VESTDIJK, SIMON - Het eeuwige telaat. Dialogen over den tijd
27665: VESTDIJK, SIMON - Strijd en vlucht op papier (1ste druk)
27831: VESTDIJK, SIMON - De vijf roeiers. Een Ierse roman
26973: VESTDIJK, S. - Zuiverende Kroniek. Essays
15106: VESTDIJK, SIMON - Rumeiland. Uit de papieren van Richard Beckford behelzende het relaas van zijn lotgevallen op Jamaica 1737-1738
14692: VESTDIJK, SIMON - Onmogelijke moord
14287: VESTDIJK, SIMON - De nadagen van Pilatus
14201: VESTDIJK, SIMON - Het spook en de schaduw
16274: VESTDIJK, SIMON - Verzamelde verhalen
27664: VESTDIJK, SIMON - Merlijn. Een drama in verzen
12639: VESTDIJK - Op afbetaling
11737: VESTDIJK, SIMON - Rumeiland
27484: VESTDIJK, SIMON - Voor en na de explosie. Opstellen over poŽzie
15349: VESTDIJK, SIMON - Zuiverende kroniek. Essays
12720: VESTDIJK, SIMON EN HENRIňTTE VAN EYK - Avontuur met Titia
10264: VESTDIJK SIMON - Rumeiland. Uit de papieren van Richard Beckford behelzende het relaas van zijn lotgevallen op Jamaica 1737-1738.
10254: VESTDIJK SIMON,MARSMAN H. - Heden ik, morgen gij
11813: VESTDIJK, SIMON - Mnemosyne, een episch gedicht in negen zangen
28983: VESTDIJK, SIMON - De kellner en de levenden
20311: VESTDIJK, SIMON - "Een twee drie vier vijf; Homerus Fecit; Gummivingers; Doge en Cicisbeo"
10194: VESTDIJK SIMON - Door de bril van het heden. Keuze uit eigen werk
27996: VESTDIJK, SIMON - Gestalten tegenover mij. persoonlijke herinneringen
10489: VESTDIJK SIMON,CATZ HELMA WOLF,GESTEL, VAN PETER,HEERESMA HEERE,HERMANS WILLEM FREDERIK,KOSSMANN ALFRED,VEEN,VAN DER ADRIAAN,NATHUSIUS MARIE SOPHIE,MORRIňN ADRIAAN,GRASHOFF PIETER,HATTUM, VAN JAC.,VINKENOOG SIMON - Van Vestdijk tot Vinkenoog. Verhalen van -
27450: VESTDIJK, SIMON - Rembrandt en de engelen. Twaalf gedichten en een acrostichon
29558: VESTDIJK, SIMON - Stomme getuigen
15363: VESTDIJK, SIMON - De filmheld en het gidsmeisje
27488: VESTDIJK, SIMON - Het eerste en het laatste. Grondslagen ener praktische muziekesthethiek
28440: VESTDIJK, SIMON - Het schandaal der blauwbaarden
28560: VESTDIJK, SIMON - Rumeiland. Uit de papieren van Richard Beckford behelzende het relaas van zijn lotgevallen op Jamaica, 1737-1738
13556: VESTDIJK, SIMON - "Een twee drie vier vijf; Homerus Fecit; Gummivingers; Doge en Cicisbeo"
10818: VESTDIJK, SIMON - De dokter en het lichte meisje
27779: VESTDIJK, SIMON - De Fantasia en andere verhalen
14027: VESTEDIJK, S. - De Dokter en het lichte meisje
27769: VESTEDIJK, SIMON - De oubliette. Novelle
30115: VET, A.C.W. VAN DER - De Zeeuwse havens. Serie Schip en haven. Deel 4.
14854: VETH, CORNELIS - Een eeuw Nederlandsche caricatuur
3706: VEULEMANS JAN - De leegte
9900: VIAENE A. - Historische stoeten in Vlaanderen
26508: VIAL, C.C. EN M.H.H. NIEUWENDIJK - Beeldend werken met fotografische middelen
27841: VICTOR E. VAN VRIESLAND (SAMENSTELLING) - Spiegel van de Nederlandse poŽzie. Elfhonderd tot negentienhonderd
22432: VIDEO ARTS - Dus jij denkt dat je een manager bent?
3234: DE VIGNY ALFRED - Ćuvres complŤtes. Prťface, prťsentation et notes de Paul Viallaneix
30395: VIGORELLI, G., E. BACCHESCHI - L'opera completa di Giotto
3016: VIKSTEN ALBERT - Hout
24176: VILAR, ESTHER - Het polygame geslacht. Het recht van de man op twee vrouwen.
5406: VILLEGAS SERGIO - Het Stadion. Verslag van ooggetuigen over de terreur van de junta in Chili
18828: VILLON, FRAN«OIS - Het testament van Villon
3176: DE VINCENNES JEAN - Onze-Lieve-Vrouwkerk Brugge
6627: VINKENOOG SIMON - Hoogseizoen
8076: VINKENOOG SIMON - Tegen de wet (zes weken Huis van Bewaring, maart/april 1965)
13580: VINKENOOG, SIMON - Wij helden
23417: VINKENOOG, SIMON, ADE, GEORGES, COOLE, MARCEL, E.A. - DIOGENES, letterkundig tijdschrift, 1e jaargang nr 7, sept 1984: Ivan Kremnjov, Simon Vinkenoog, Wim Zaal, e.a.
23415: VINKENOOG, SIMON, ADE, GEORGES, COOLE, MARCEL, E.A. - DIOGENES, letterkundig tijdschrift, 1e jaargang nr 5, mei 1984: Piet van Aken, Simon Vinkenoog, Greta Seghers, e.a.
25505: VINKENOOG, SIMON - Zolang te water. Een alibi
21651: VINKENOOG, SIMON - Het verhaal van Karel Appel. Een proeve van waarneming
8846: VINKENOOG SIMON - Floroskoop - juli
16194: VINKENOOG, SIMON - Hoogseizoen
15005: VINKENOOG, SIMON - Zolang te water
30304: VIRGILIUS, DR. G.F. DIERCKS - Virgilius. Een keuze uit vertalingen van zijn werk, verzorgd, ingeleid en van verbindenden tekst voorzien door Dr. G.F. Diercks
32384: VIRULY, A. - De vluchten van Pegasus
13652: VIRULY, A. - Vrouwen nemen de tijd
12357: VIRULY, A. - Verrassende ontmoetingen
20109: VIS, DR. G.J. - Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten (1819-1821)
13657: VIS, JOHAN - Gerucht op de delta
31172: VIS, LEENDERT JAN (ILLUSTRATIES) - Ik doe lekker wat ik wil
31766: VISAL, KOBUS (PSEUDO VAN EELCO VELDHUIJSEN) - "Schrijversnudisme; Angels, triangels & kwadranten. Een autobiografie van een ontheemde Oudgast."
19566: VISSCHER, J.A. - In Efratha's velden
26902: VISSCHIER, JACQUES DE, K.D. BEEKMAN, MARC KEYMEULEN, EVA VAN SCHAIK, E.A. - Ons Erfdeel, 33e jaargang, nr 4, sept-okt 1990: R.J. Peskens, Rudi van Dantzg, Jaap Kruithof, Rudy Kousbroek, e.a.
32260: VISSER, MR.FRANK - "De verdachte zakenman; Fraude in de praktijk"
31699: VISSER, FRANK - De bezetter bespied. De Nederlandse Geheime Inlichtingendienst in de Tweede Wereldoorlog.
6826: VISSER CAROLIJN - Het goud van Bonanza
7432: VISSER CAROLIJN - Het goud van Bonanza
27884: VISSER, HANS/ MAX NORD, EMANUEL OVERBEEKE/ SIMON VESTDIJK - Simon Vestdijk. Een schrijversleven
15505: VISSER, CAROLIJN - Buigend bamboe
29519: VISSER, DIRK (INTERVIEWS) - Drie decennia CIDI. Een joodse stem die gehoord wordt.
31666: VISSER, GERDA DE (RED.) - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en leesverhalen bij illustraties van Cornelis Jetses
15671: VISSER, AB - Het kind van de rekening
23765: VISSER, EDUARD - Homo sapiens etc. Science fiction opera
32992-A: VISSER, DIRK (INTERVIEWS) - Drie decennia CIDI. Een joodse stem die gehoord wordt.
17515: VISSER, CAROLIJN - In het land van een ander. Grenzeloze reisverhalen
4702: VISSER HANS,VESTDIJK SIMON - Simon Vestdijk, kinderjaren
14100: VISSER, HANS - Simon Vestdijk. Kinderjaren
1462: VISSER AB - Het Agentschap. Novelle
19995: VISSER, CAROLIJN - Brandend zout. Verzamelde reisverhalen
19524: VISSER, HANS (I.S.M. MAX NORD) - Simon Vestdijk, Kinderjaren
19292: VISSER, P. - Het beleg van Haarlem
20302: VISSER, HANS - Simon Vestdijk. Kinderjaren
26521: VISSER, CAROLIJN - Buigend bamboe
19204: VISSER, AB - KaÔn sloeg Abel. Een handleiding voor de detective-lezer
31488: VITALIS, ORDERIC - De botten van Sint-Nicolaas
23626: VIVANTI, ANNIE - De onderbroken reis
23511: VLASAKKER, GEZINUS VAN DE, ECKHART, DAVID, E.A. - Algemeen Maconniek Tijdschrift (AMT). Orgaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. 40e Jg, nr 10, okt 1986
29823: VLETTER, A.C.C. DE - De Roode Molen
7311: VLIERDEN, VAN B.F.,ELSSCHOT WILLEM - Willem Elsschot
15046: VLIERDEN, BERNARD-FRANS VAN - Ontmoetingen: Willem Elsschot
23157: VLIET, PAUL VAN - Kaiken en andere verhalen van Paul van Vliet
20205: VLIET, H.T.M., LOUIS COUPERUS, L.J. VEEN - Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie
28226: VLIET, PAUL VAN (SAMENSTELLING) - In lief en leed verbonden. Nederlandse gedichten over het huwelijk
33078: VLIS, INGRID VAN DER, DIRK DAMSMA, E.A. - Hollands Historisch Magazine: 8e jaargang, nummer 1, januari 2003. Thema Jaar van de Boerderij
30438: VLUGT, BAS EN PETER VLAM - Zwitserland (Dominicus)
3208: VOET DR.L. - Stad Antwerpen. Het museum Plantin-Moretus
31151: VOETEN, BERT - Lizelotje
13552: VOETEN, BERT - Een bord bekijken
12001: VOETEN, BERT - Doortocht, een oorlogsdagboek 1940-1945
11021: VOETEN, BERT - Doortocht
15172: VOGEL, THOMAS - Het laatste verhaal van Miguel Torres da Silva
26906: VOGELAAR, J.F., JOZEF SMEYERS, HANS WERKMAN, E.A. - Ons Erfdeel, 32e jaargang, nr 5, nov-dec 1989: Cyrille Offermans, Willem Wilmink, Biesheuvel, L.P. Boon, Kristien Hemmerechts, e.a.
31421: VOGELAAR, J.F. - Terugschrijven. Essays
24533: VOGELAAR, JACQ FIRMIN - Vijand gevraagd. 'n boerenroman
21609: VOGELAAR, JACQUES FIRMIN - Verdwijningen. Oefeningen
22585: VOGELESANG, HANS, ANTON PIECK - De wereld van Anton Pieck. Langs de waterkant
22100: VOGELSANG, PROF. DR. W. - Geertgen tot Sint Jans
25178: VOJNOVITSJ, VLADIMIR - De anti-sovjet Sovjetunie - Verhalen
11863: VOLKOFF, VLADIMIR - Dubbelen
1649: VOLLMER WALTER - De broeders (or. Die PŲttersleute)
18982: VOLTAIRE - Zadig
3259: VOLTAIRE - Romans et Contes.
22672: VOLTAIRE - Zadig
12974: VONDEL, JOOST VAN DEN - Leeuwendalers
4115: VONDEL,VAN DEN JOOST - Gysbrecht van Aemstel, d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap.Treurspel
32518: VONDEL - "Adam in ballingschap. Of aller treurspelen treurspel; Eerste en Tweede deel."
22938: VONDEL, JOOST VAN DEN - Leeuwendalers
22834: VONDEL, JOOST VAN DEN - Salmoneus
23931: VONDEL, JOOST VAN DEN, MOERKERKEN, P.H. VAN - Meesterstukken uit Vondels werken.
24702: VONDEL - De complete werken van Joost van Vondel. Met eene voorrede van H.J. Allard. (2 delen)
16656: VONDEL - Vondel's lyriek. Bloemlezing
4763: VONDEL,VAN DEN JOOST - Jeptha of Offerbelofte. Treurspel. Uitgegeven en van eene inleiding en aantekeningen voorzien door T.Terwey
17790: VONDEL, JOOST VAN DEN - Altaergeheimenissen. Ontvouwen in drie Boekcken
14349: VONDEL, J. VAN DEN - Joseph in Dothan. Treurspel
20467: VONDEL, JOOST VAN DEN - Verzen van Vondel. Bloemlezing voor onzen tijd
20468: VONDEL, JOOST VAN DEN - Gysbreght van Aemstel. d' ondergang van zijn stad en zijn ballingschap
28031: VONDEL, JOOST VAN DEN - Vondel. Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza
20469: VONDEL, JOOST VAN DEN - O kersnacht schooner dan de daegen
15035: VONDEL, J. VAN DEN - Vondel's lyriek
26405: VONDEL, JOOST VAN DEN, BEWERKING: DR.B.H. MOLKENBOER - Gysbreght van Aemstel
11301: VONDEL, J. VAN DEN - Toneelspelen I en II
24398: VONHOFF, H.J.L. - De zindelijke burgerheren. Een halve eeuw Liberalisme
28704: VONK, CORRY EN WIM KAN - Honderd dagen uit en thuis. Avonturen, liedjes, anecdotes van het bin AziŽ gestande A.B.C. cabaret
20070: VONNEGUT, MARK - De Eden-Expres
32897-T: VONNEGUT, KURT - Welkom op de apenrots
16079: VOOGD, G.J. DE - Erasmus en Grotius. Twee grote Nederlanders en hun boodschap aan onze tijd
32036: VOORBEIJTEL CANNENBURGH, W. - "De Groene Draeck; Het snelle schip van Maerten Hartpertsz. Tromp"
3455: VOORDE, VAN DE URBAIN - Het Pact van Faustus
4633: VOORDE, VAN DE URBAIN - Essay over Karel van de Woestijne
5982: VOORDE, VAN DE ALOIS - De penningmeesters van de Wetstraat. De ministers van FinanciŽen sinds 1831. Een portret van vijf markante ministers van FinanciŽn voorafgegaan door een algemene terugblik op de titularissen van FinanciŽn van 1830 tot nu.
25189: VOORHOEVE, DR.J. - Toontypen. Het thema achter de variaties
21586: VOORHOEVE, R. - Parijs beveelt. Een roman van goud, veeren en bloed, uit de oerwouden van Niuew-Guinea
18154: VOORS, BARBARA - Zusje van me
32332: VOORS, BARBARA - De zussen van mijn dochters
31848: VOORSMIT, PATTY, HILBRAND GRINGHUIS, HANSJE VAN ETTEN, E.A. - De Literatuurkrant: Theater, o.a. gesprekken met Hugo Claus en Anton Koolhaas, Louis Ferron over toneel, Ger Thijs: de superster van het toneel, en meer
7460: VOOYS, DE DR.C.G.N. - Historische Schets van de Nederlandse letterkunde, m.m.v. Dr.G.Stuiveling herzien en vermeerderd
7683: VOOYS, DE DR.C.G.N.,STUIVELING GARMT - Schets van de Nederlandse letterkunde
21122: VOOYS, IS.P. DE - Bij het lezen van Albert Verwey's gedichten
25967: VOOYS, C.G.N. DE, G. STUIVELING - Schets van de Nederlandse letterkunde
12689: VOOYS, C.G.N. DE - Conrad Busken Huet
5662: VORLAT EMMA,ET ALII - Het woord op zijn plaats gezet. Visuele en audiovisuele media, literatuur en rollenspel in de schoolcatechese
21569: VORRINK, JOH. - Levens en verhalen uit de Nederlandsche letteren, deel 1 Van Bernlef tot Van Haren deel en 2 Van Wolff en Deken tot Timmermans
19043: VOS, RON DE EN WIM DE BRUIJN - Sail 95 Amsterdam. Mens en zee
4605: VOS HERMAN - Ik ben de maraboe
5384: VOS HERMAN - Het zonnerad
15393: VOS, H. DE - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd 1 en 2
15678: VOS, MARJOLEINE (SAMENSTELLING) - Geen vuur te heet. Nederlandse literatuur vanaf 1860 als Salamander
1636: VOS HERMAN - Een man kwam van de cerro.
24126: VOS, H. DE - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd, deel 1 en 2
2688: VOS HERMAN - Het ultieme salvo
12996: VOS, CHRISTIANE DE, GERARD MICHIELSEN, JOHAN TALLOEN EN FRANS VAN RUYMBEKE - Het parlement, exponent van een democratische samenleving 1831-1981
1279: VOS HERMAN - Een man kwam van de cerro
1280: VOS HERMAN - Ik ben de maraboe
27133: VOS, CORA DE - Alles over: Zwangerschap van A tot Z. Voeding-gezondheid van moeder en kind-de bevalling
31758: VOSKUIL, B.V. - Werken in de Oosterschelde
4249: VOSMAER JACOB - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg
25353: VOSMAER, JACOB - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg
30878: VOSTAERT, PENNINC EN PIETER - De jeeste van walewein en het schaakbord, Deel II
25752: VOZNESENSKAJA, JULIA - "De derde engel; Het lot van een familie in Tsjernobyl. Roman."
17867: VOZNESENSKAJA, JULIA - Vrouwendecamerone
32001: VRANKRIJKER, DR.A.C.J. DE - De historie van de Vesting Naarden
16270: VRANKRIJKER, A.C.J. - De Kortste weg. De tocht van Barents rn Heemskerck
33061: VREDE, VINCENT VAN DE, JANNEKE WIJERMANS, BORIS ROUSSEEUW, E.A. - "De Boekenwereld; Tijdschrift voor boek en prent, 24e jaargang, nr. 2, december 2007"
8095: DE VREE PAUL - Een kringloop
10392: DE VREE PAUL - Kroniek van een gezin
18216: VREE, PAUL DE - Verzameld proza 1938-1972
12498: VREE, PAUL DE - Kroniek van een gezin
30758: VREEDE, MISCHA DE - Eindeloos en verder
24999: VREEDE, MISCHA DE - Oorlog en liefde. Verhalen
32319: VREEDE, MISCHA DE - Met huid en hand
22106: VREESE, WILLEM DE - Die eerste Bliscap van Maria
26034: VREESE, WILLEM DE - Over handschriften en handschriftenkunde. Tien codicologische studiŽn
11252: VRIELYNCK, ROBERT - Aspekten van de filmindustrie
29716: VRIEND, J.J. - Nieuwere architectuur. De ontwikkeling der architectuur van 1800 tot heden
31668: VRIENS, A.J.P. - "Lettervormen; Kennis, tekenen en toepassen van letters"
18316: VRIENS, JACQUES - Ik doe niet meer mee en andere verhalen
27652: VRIES, THEUN DE - De dood
27140: VRIES, DR.W.G. DE - Het ene Woord en de vele sekten
32345: VRIES, THEUN DE - Het Friese kabinet (Vier vertellingen)
32111: VRIES, DR. J. DE - Indische volksverhalen
32732-T: VRIES, HENDRIK DE - Atlantische balladen
5095: DE VRIES THEUN - Het eiland van de zwarte godin
4757: DE VRIES THEUN - Het zwaard, de zee en het valse hart. Een sage
5434: DE VRIES THEUN - Vincent in Den Haag. Roman uit de jaren 1881-1883
6920: DE VRIES ANNE - Bartje zoekt het geluk
7809: DE VRIES ANNE - Wij leven maar eens
8251: DE VRIES THEUN - Amazones en bojaren - Uit de memoires van prinsen Dasjkova
841: DE VRIES THEUN - Meester en minnaar. Vijf verbeeldingen rondom Rembrandt van Rijn
8788: DE VRIES THEUN - De vrijheid gaat in 't rood gekleed - De merrie - Ziet, een mens! - Wilde lantaarns (Theun de Vries 60 - Keuromnibus)
9585: DE VRIES-MATTHYS MARITA - Marie Huige
9790: VRIES, DE SJOERD - Kjoe-kjoe of de lijdenschap van een aanrander
19453: VRIES, PETER R. DE - Uit de dossiers van commissaris Torenaar
30596: VRIES, DOLF DE, LOUT VAN LAER (FOTOGRAFIE) - Ierland in een rugzak
12856: VRIES, JOH. VAN, WIM VROOM, TON DE GRAAF (RED.) - Wereldwijd bankieren ABN AMRO 1824-1999
10777: VRIES, THEUN DE - Keuromnibus
28679: VRIES, THEUN DE - Baron. Roman: De wonderbaarlijke Michel Baron, zijn leermeester MoliŤre en de praalzieke Zonnekoning
24436: VRIES, PROF.DR.JOH. DE - De Nederlandse economie tijdens de 20ste eeuw, een verkenning van het meest kenmerkende
13921: VRIES, HENDRIK DE - GitaarfantasieŽn
24221: VRIES, THEUN DE - Oldenbarneveldt
24704: VRIES, LEONARD DE (SAMENSTELL.) - Hop, hop, hop, hangt de socialisten op! Een documentaire over het opkomend socialisme in de jaren tachtig (van de 19de eeuw)
24757: VRIES, THEUN DE - Sla de wolven, herder! Roman uit de Babylonische voortijd.
24771: VRIES, THEUN DE - Het eiland van de zwarte godin
2482: DE VRIES THEUN - Rembrandt (roman)
25179: VRIES, THEUN DE - Het zwaard, de zee en het valse hart. Een sage
31310: VRIES, THEUN DE - "Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk; Brieffragmenten en gesprekken"
4895: DE VRIES THEUN - De vrijheid gaat in 't rood gekleed
16632: VRIES, SJ. DE - Elseviers Kunstgeschiedenis, 10-delig, compleet
17808: VRIES, HENDRIK DE - Nergal. Gedichten
24758: VRIES, THEUN DE - De vrijheid gaat in ít rood gekleed
3790: DE VRIES THEUN - Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder Republiek
24353: VRIES, LEONARD, DE - Eros' Lusthof. De spiegel der vrijerij en minnekunst 2
30142: VRIES, DRS.THOM.J. DE - Geschiedenis van Zwolle. Deel 2: Van de invoering der Reformatie tot het jaar 1940.
1416: DE VRIES THEUN - De man met de twee levens.Novelle uit het revolutiejaar 1572.
14270: VRIES, THEUN DE - Eros in hinderlaag
28682: VRIES, THEUN DE - Rembrandt
14637: VRIES, THEUN DE - Het zwaard, de zee en het valse hart
23393: VRIES, GEERTS DE, DEMEDTS, ANDR…, SPILLEBEEN, WILLY, E.A. - Ons Erfdeel, 10e jaargang, nr 1, sept. 1966: Andrť Demedts, Ernst van Heerden, Aafjes en Van Wilderode, e.a.
23397: VRIES, GEERTS DE, DEMEDTS, ANDR…, SPILLEBEEN, WILLY, E.A. - Ons Erfdeel, 10e jaargang, nr 1, sept. 1966: Andrť Demedts, Ernst van Heerden, Aafjes en Van Wilderode, e.a.
17949: VRIES, THEUN DE - Rembrandt
19148: VRIES, G.J. DE (BEWERKING) - Kingatlas van de gehele aarde voor school en leven
2190: DE VRIES THEUN - Sla de wolven, herder. Roman uit de Babylonische voortijd
12358: VRIES REILINGH, H.D. DE - BelgiŽ, lotgenoot in de lage landen
19903: VRIES, THEUN DE - Bruiloftslied voor Swaantje
18907: VRIES, THEUN DE - De vrijheid gaat in 't rood gekleed
11636: VRIES, THEUN DE - Hoogverraad
11752: VRIES, TJ.E. DE - Geland op de maan
32343: VRIES, ANNETTE DE - Scheurbuik
8576: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Spiegel van de Nederlandsche PoŽzie door alle eeuwen
8577: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Spiegel van de Nederlandsche PoŽzie door alle eeuwen
9782: VRIESLAND, VAN VICTOR E.,PLUTARCHUS (PLUTARQUE) - Agesilaos
12672: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Onderzoek en vertoog, verzameld critisch en essayistisch proza I en II
31316: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Kortschrift, aphorismen.
1283: DE VROEDE & SCHOLLIERS M. - Vlaamse problemen historisch toegelicht
25912: VROLIJK, MR.M. (INLEIDING) - Staatsnatuurreservaten van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in beheer bij het Staatsbosbeheer
24512: VROMAN, LEO - Twee gedichten
24513: VROMAN, LEO - Tineke
21024: VROMAN, LEO - Het Carnarium
26533: VROMAN, LEO, A. ROLAND HOLST, SWIDBERT E.A. - Dichters omnibus - elfde bloemlezing
1284: VROMAN LEO - De adem van Mars
29017: VROON, PIET, ANTON VAN AMERONGEN EN HANS DE VRIES - Verborgen verleider. Psychologie van de reuk
28271: VROON, PIET - Allemaal psychisch
29233: VROON, PROF.DR.P.A., T. SPANJERS, J.E. DE WIJN, E.A. - Integraal 1, zomer 1988, thema: Voeding, vertering en darmklachten.
1285: VROUWE COURTMANS (GEBOREN BERCHMANS) - Romantische werken:Het Plan van Heintje Barbier - Er in of er uit
32804-A: VUGT, REINOLD - "In veel huizen wordt gerouwd; De Spaanse griep in Nederland"
26886: VULLINGS, JEROEN, CEES VAN DER PLUIJM, WILLEM ELIAS, E.A. - Ons Erfdeel, 36e jaargang, nr 2, maart-april 1993: Drs.P, Donner in Mulisch-werk, Rudi Fuchs, Dora van der Groen, Jacob van Maerlant, e.a.
11071: VUYK, BEB - De wilde groene geur
26940: VUYLSTEKE, H. (PRIESTER) - Reis naar Aken in 1881
11504: WAAGENAAR, SAM - De moord op Mata Hari
26114: WAAGENAAR, SAM (FOTOGRAFIE), TEKSTEN VAN BIBEB, SIMENON EM HEINRICH B÷LL - Kinderen kennen geen grenzen
15628: WAAGMEESTER, KEES (RED.) - Hoezo vooruitgang. Kroniek van duurzaam Nederland
32819-A: WAARD, PROF. DR. F. DE - Over tweelingen gesproken
15048: WAARD, H. DE - Kort en klaar - 6. Moderne boeken en schrijvers 1880 tot heden
32970-A: WAARD, PROF. DR. F. DE - Over tweelingen gesproken
23345: WAARDE, ELLY DE, JANSSENS, MARCEL, BRUGMANS, HENDRIK, E.A. - Ons Erfdeel, 24e jaargang, nr 1, jan/febr 1981: Elly de Waard, Arthur Lehning, Avant-garde in Vlaanderen, e.a.
26913: WAARSENBURG, HANS VAN DE, MONIKA VAN PAMEL, MARTIEN J.G. DE JONG, E.A. - Nieuw Vlaams Tijdschrift, 36e jaargang, nr 5,sept/okt 1983: Kjell Erik Vindtorn, Monika van Paemel, Luuk Gruwez, Albert Verwey, J. Ritzerfeld, e.a.
15405: WACHTER, KRISTIAAN DE - De reigerdans
1286: DE WAELE MARIA - Staal. Een monster zonder waarde ?
11757: WAELE, M. DE, H. GAUS, F UYTTERHAEGEN - Beknopte bibliografie van de Politieke en Sociaal-economische Evolutie van BelgiŽ Ė 1918-1980
20991: WAETZOLDT, WILHELM - DŁrer und Seine Zeit
29713: WAGEMAN, PATTY EN DAVID JACKSON (RED.), HENK VAN OS E.A. (BIJDRAGEN) - Het Russische landschap
24247: WAGENAAR, AAD - Rotterdam mei '40 - de slag, de bommen, de brand
17536: WAGENAAR, RITA - Vlucht naar de zon
30738: WAGENAAR, I. - Tusschen kannibalen en kokospalmen
28450: WAGENBACH, KLAUS - Franz Kafka in dagboeken, brieven, documenten en afbeeldingen
24839: WAGENBACH, KLAUS (HERAUSGEGEBEN) - Lesebuch. Deutsche Literatur der sechziger Jahre.
28738: WAGENER, W.A. E.A. (RED.) - Rotterdams perspectief 1963
7676: WAGENVOORT PROF.DR.H.,ET ALII - Algemene Literatuurgeschiedenis. Geschiedenis van de belangrijkste figuren en stromingen in de Wereldliteratuur in 5 delen.
2999: WAGGERL KARL HEINRICH,TIMMERMANS FELIX - Het jaar des heeren
28839: WAGNER, KRIS - Het tussenspel. Dagboek van een jonge denker, of een blik in het seksleven van een filosoof
22715: WAGNER, RICHARD - GŲtterdšmmerung. Dritter tag aus der trilogie: Der Ring des Nibelungen
22716: WAGNER, RICHARD - Siegfried. Zweiter Tag aus der Trilogie: Der Ring des Nibelungen
22718: WAGNER, RICHARD - Das Rheingold. Vorspiel zu der Trilogie: Der Ring des Nibelungen
19120: WAGNER, LEOPOLD - Names: and their meaning. A book for the curious
12475: WAGT, GABRI DE - ...En niet vergeten, Zeventig jaar VARA
31667: WAGTBERG HANSSEN, AUDREY - Henri Verstijnen (1882-1940), Beeldend kunstenaar en theosoof.
30620: WAITES, BILL & MEESTER NAHARO - "Reiki; Een praktische gids. Leer zelf deze oosterse techniek met dit boek."
21271: WAL, THEO J. VAN DER - De tijger en andere verhalen
33072: WAL, NICK TER, JOHN LANDWEHR, ARNOLD LUBBERS, E.A. - "De Boekenwereld; Tijdschrift voor boek en prent, 26e jaargang, nr. 5, juli 2010"
32805-A: WALBURGH SCHMIDT, HAKS - "Het Dertiende Peloton; Levensverhalen rond zweefvliegtuig Horsa 166, Slag bij Arnhem 1944"
10627: WALCH J.L. - In een laaiende lente
21812: WALCH, PROF. DR. J.L. - Vrouwen van formaat. Een galerij van vrouwen uit Nederlands verleden
23053: WALCHEREN, M. VAN - Penserosa. Eene novelle
20990: WALDMANN, EMIL - Albrecht DŁrer
2891: WALDMANN E. - Albrecht DŁrer, 3 teilen, I. Albrecht DŁrer, II. DŁrers Stiche und Holzschnitte, III. Handzeichnungen
22989: WALDRICHEM, M. VAN - Incognito
22522: WALGRAVE, AL. - Gedichtengroei. StudiŽn op Guido Gezelle
3612: WALGRAVE ALOŌS - Het leven van Guido Gezelle, Vlaamschen priester en dichter (2 vol.)
7242: WALGRAVE ALOŌS,GEZELLE GUIDO - Gedichtengroei. StudiŽn op G. Gezelle
30430: WALINGA, HEERCO - Olie op het vuur
31817: WALKER, PROF.PETER M.B. - "Dictionary of Science and Technology; The most comprehensive single-volume dictionary of its kind"
15709: WALKER, ALICE - De kleur paars
19640: WALKER, ALICE - Meridian
5189: WALLACE EDGAR - De Fantast
6983: WALLACE EDGAR - De engel der verschrikking
13545: WALLACE, RANDALL - Pearl Harbor
18646: WALLACE, LEWIS - Ben-Hur. Een verhaal uit den tijd van Jezus' omwandeling op aarde
28441: WALLACE, EDGAR - De valsemunter
24324: WALLACE, IRVING - The fan Club
25843: WALLACE, LEWIS - Ben Hur
17140: WALLACE, IRVING - Ik, Jacobus
14225: WALLACE, EDGAR - "Omnibus: Het mysterie van de gedraaide kaars; De vrijbuiter; De geheimzinnige smaragd"
30679: WALLAGH, BOB - Sissi, de jonge keizerin.
20452: WALLE, J. VAN DE - De muggen van San Antonio
5967: WALLE, VAN DE WERNER - Is er leven na de BRT?
17585: WALLENDAEL, T. VAN - Omtrent Het behouden huis van Willem Frederik Hermans
30873: WALLIS DE VRIES, SANNE, ANNEMARIE OSTER, CEES NOOTEBOOM, NANNE TEPPER, TIM KRABB…, JOOST ZWAGERMAN EN EMMA BRUNT - "Het Grote Doek; 7 verhalen over film. Impressies van hedendaagse Nederlandse auteurs."
30753: WALLIS BUDGE, E.A. - The Rosetta Stone
11771: WALLIS, A.S.C. - Vorstengunst
22225: WALLRAF, G‹NTHER - Ik (Ali). Als Turkse arbeider in Duitse bedrijven
18703: WALLRAFF, G‹NTER - Ongewenste reportages
11497: WALPOLE, HUGH - The green mirror, a quit story
17347: WALRAVENS, JAN - Negatief. Een fictie
23827: WALRECHT, A. (REDACTIE) - Werk van Hugo Raes
15631: WALSCHAP, GERARD - Moeder
15630: WALSCHAP, GERARD - De kaartridder
2115: WALSCHAP GERARD - Het kind
21349: WALSCHAP, G. - De graaf
28054: WALSCHAP, GERARD - Een mens van goede wil
3573: WALSCHAP GERARD - Muziek voor twee stemmen of Wereld en geloof, een ontwerp van stilzwijgende overeenkomst tussen wetenschap en religie
3637: WALSCHAP GERARD,CLAES ERNEST - De Kunstenaar en zijn Volk. (Hulde aan Ernest Claes)
28052: WALSCHAP, GERARD - Ons geluk
5074: WALSCHAP JACQUES - Kroon van de liefde
4517: WALSCHAP GERARD - De FranÁaise
3045: WALSCHAP GERARD - Zuster Virgilia
6490: WALSCHAP GERARD - Het Oramproject
6784: WALSCHAP GERARD - Volk
7586: WALSCHAP GERARD - Heirat
7929: WALSCHAP GERARD - De ongelooflijke avonturen van Tilman Armenaas
8020: WALSCHAP GERARD - De Wereld van Soo Moereman
8785: WALSCHAP GERARD - Het kind
8953: WALSCHAP GERARD - Slimke Gazelle om te vertellen aan kleine gezellen
9409: WALSCHAP GERARD - Zuster Virgilia
9602: WALSCHAP GERARD - Voorpostgevechten
9681: WALSCHAP GERARD - Genezing door aspirine
28010: WALSCHAP, GERARD - Manneke maan
10796: WALSCHAP, GERARD - Een mensch van goeden wil
28051: WALSCHAP, GERARD - De consul
10379: WALSCHAP GERARD - De wereld van Soo Moereman
27674: WALSCHAP, GERARD - Denise
28057: WALSCHAP, GERARD - De heilige Jan Mus
28055: WALSCHAP, GERARD - Het Oramproject
24516: WALSCHAP, GERARD - Zuster Virgilia
24518: WALSCHAP, GERARD - Trouwen
24519: WALSCHAP, GERARD - De FranÁaise
3671: WALSCHAP GERARD - De wereld van Soo Moereman
28049: WALSCHAP, GERARD - Het kleine meisje en ik
28058: WALSCHAP, GERARD - Het kind
18773: WALSCHAP, GERARD - De FranÁaise
24770: WALSCHAP, GERARD - Voorpostgevechten
2567: WALSCHAP GERARD - Een mensch van goeden wil
25792: WALSCHAP GERARD - De consul. Kunstsnoeckjes-reeks 5
1869: WALSCHAP GERARD - Een mensch van goeden wil.
27276: WALSCHAP, GERARD - Marriage / Ordeal (2 novels)
18186: WALSCHAP, GERARD - Zuster Virgilia
27669: WALSCHAP, GERARD - De kaartridder. Verteld door Soo Moereman
20546: WALSCHAP, GERARD - Het gastmaal
27667: WALSCHAP, GERARD - Het avondmaal
27668: WALSCHAP, GERARD - Het gastmaal
14362: WALSCHAP, GERARD - Zuster Virgilia
1290: WALSCHAP GERARD - Het kind
27670: WALSCHAP, GERARD - De FranÁaise
23426: WALSCHAP, GERARD, LASOEN, PATRICIA, VANDERGRAESEN, FONS, E.A. - Dietsche Warande & Belfort, tijdschrift voor letterkunde en geestesleven 128ste jaargang. Nr 7,sept 1983: Pieter G. Buckinx, TomStoppard, Vlaamse proza in mineur, e.a.
10160: WALSCHAP GERARD - Zuster Virgilia
28048: WALSCHAP, GERARD - Moeder
14660: WALSCHAP, GERARD - Bejegening van Christus
16722: WALSCHAP, GERARD - De ongelooflijke avonturen van Tilman Armenaas
10280: WALSCHAP GERARD - Genezing door aspirine en andere verhalen
1296: WALSCHAP GERARD - De consul (met tekeningen van Renť De Pauw)
20360: WALSCHAP, GERARD - Een mens van goede wil
19810: WALSCHAP, GERARD - De FranÁaise
1972: WALSCHAP GERARD - Vijf van Walschap (Genezing door aspirine, De graaf, Het voske, De kaartridder van Heppeneert, De consul)
27495: WALSCHAP, GERARD - Alter Ego
1291: WALSCHAP GERARD - De consul (met tekeningen van Renť De Pauw)
10669: WALSCHAP GERARD - Ons geluk
32334: WALSCHAP, GERARD - Het kind
31991: WALSCHAP, GERARD - De wereld van Soo Moereman
27673: WALSCHAP, GERARD - Bejegening van Christus
20089: WALSER, MARTIN - Messmers reizen
27304: WALT DISNEY'S - Walt Disney's Toyland Annual
27497: WALTER, GEORGE, YANTI LUN - Zout en ijzer. De kunst van het regeren. Dispuut tussen politici, wijzen en geleerden 2000 jaar geleden in China
32436: WALTER, OTTO F. - Meneer Tourel
31483: WALTERS, NEL - Nederlands Spreekwoordenboek. 10.000 spreekwoorden
30576: WALTERS, MINETTE - Vossenhuid (thriller)
17816: WALTERS, MINETTE - De tondeldoos
12969: WALTHER, INGO F. - Vincent van Gogh 1853-1890 Fictie en werkelijkheid
23139: WALTHER, INGO F. - Paul Gaugain 1848-1903. Schilderijen van een verschoppeling
8156: WAPENAAR A.,BILDERDIJK W.,DA COSTA ISAAC,ROLAND HOLST ADRIAAN,RILKE RAINER MARIA - Literaire overdenkingen door A.Wapenaar
15256: WARD, ADOLPHUS WILLIAM - Chaucer
25065: WARKOCZEWSKA, MAGDALENA - Poznan Lat 1919-1939. Poznan of the years 1919-1939 in Drawings and Engravings.
11217: WARMELEN, F. VAN - De grenzen van het Machiavellisme
31792: WARNAAR, A. - De derde man
32523: WARNSINCK, DR.IR.W.H. - "Rederij, schip en research; Een bijdrage tot de praktische kennis der exogene factoren die de snelheid van een zeeschip beÔnvloeden, alsmede enkele notities betreffende Nederlandse scheepvaart-research."
31555: WARNSINCK, J.C.M. - Drie 17e eeuwse admiraals: Piet Heyn-Witte de With-Jan Evertsen
28991: WARREN, HANS - Geheim dagboek, derde deel, 1949-1951
28992: WARREN, HANS - Geheim dagboek, vierde deel, 1952-1953
28990: WARREN, HANS - Geheim dagboek, tweede deel, 1945-1948
22722: WARREN, HANS - Verzamelde gedichten
30228: WARREN, HANS - Wat doe je met me, Tijd? Een bloemlezing
32348: WARREN, HANS - "Tussen Borssele en Parijs; Uit Geheim Dagboek 1945-1951"
17626: WARREN, HANS - Geheim Dagboek, Vierde deel, 1952-1953
17624: WARREN, HANS - Geheim dagboek, tweede deel, 1945-1948
17875: WARREN, AUSTIN EN REN… WELLEK - Theory of Literature
27842: WARREN, HANS (SAMENSTELLING) - Spiegel van de Nederlandse poŽzie. Dichters van de twintigste eeuw
28989: WARREN, HANS - Geheim dagboek eerste deel, 1942-1944
28994: WARREN, HANS - Geheim dagboek, zesde deel, 1956-1957
23506: WARVEN, RINUS VAN, NOORD, DICK VAN DEN, E.A. - Algemeen Maconniek Tijdschrift (AMT). Orgaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. 50e Jg, nr 3, maart 1996
31453: WASCH, KAREL - Dylan Thomas
25780: WASCH, K. - Uit naam van mijn naam. Gedichten
23729: WASCH, KAREL - Ster in het zand. Gedichten
31455: WASCH, KAREL - Een rijk leven. Over leven en werk van Karel Wasch (1886-1967). Genummerd exemplaar
5784: WASSERMAN JAKOB - Faber of De verloren jaren
7572: WASSERMAN JAKOB - De Gouden Spiegel
7926: WASSERMAN JAKOB - Het goud van Caxamalca
21946: WASSILEWSKA, WANDA - Een liefde
25145: WASSMO, HERBJORG - Het boek Karna
23900: WASTIJN, ROGER - Met koude voeten staan we nergens
13427: WASZINK, J.H. - Verzamelde opstellen
31144: WASZINK, J.H., J. ELEMA, J.G. BOMHOFF, G. KAZEMIER, E.L. KERKHOFF, J.H. SCHOUTEN (ZES BELICHTINGEN DOOR) - Benaderingen van het literaire werk.
2179: WATERHOUSE KEITH - De gluurder (or.Jubb)
21598: WATERINK, DR. J. - Onze prins in het publiek en binnenskamers
21599: WATERINK, DR. J. - Onze prins in het publiek en binnenskamers
21600: WATERINK, DR. J. - Onze jonge koningin thuis
5604: WATKINS LESLIE - De moord op Idi Amin
29043: WATSON, LYALL - De relatie tussen leven en dood (The Romeo Error)
8877: WATZLIK HANS - Op woeste grond
32437: WAUGH, EVELYN - Rust zacht, een Anglo-Amerikaanse tragedie
28404: WAUGH, EVELYN - Zwart kwaad
1300: WAUGH EVELYN - The loved one. An anglo-american tragedy
32648: WAY, J.A.C. - Halte '81, 75 jaar gemeentelijk vervoer in Utrecht
21043: WAY, PETER - Icarus
26177: WEATHERHEAD, LESLIE D. - Psychologie en leven
27899: WEATHERHEAD, LESLIE D. - Psychologie ten dienste van de ziel
11334: WEBER, JOSEF - Het tweede leven van Vesalius I en II
22703: WEBER, KARL JULIUS - "Was ist lacherlich? Aus ""Demokritos, oder hinterlassene Papiere eines lachenden Philosophen""."
21242: WEBSTER, JEAN - Vadertje Langbeen
26372: WECK, J.G.M. (REDACTIE) - In contact met het werk van moderne schrijvers. Deel 1: Jan Wolkers
20671: WEDGWOOD, DR. C.V. - Willem de Zwijger. Vader des Vaderlands (William the Silent)
18144: WEEDA, ITEKE - Over liefde gesproken. Dynamiek van dilemma in menselijke verhoudingen
13859: WEEMOEDT, LEVY - Acte van verlating
22084: WEEMOEDT, L…VI - Een treurige afdronk. Verhalen
22085: WEEMOEDT, L…VI - Bedroefd maar dankbaar
31918: WEEMOEDT, L…VI - Bedroefd maar dankbaar
16844: WEEMOEDT, L…VI - "Van harte beterschap. KLeine trilogie der treurigheid: Geduldig lijden; Geen bloemen; Zand erover"
32621: WEG, H. VAN DER - "Glorie ter zee; Van redders, slepers en bergers"
12048: WEGHE, JAN VAN DEN - Het kristallen Paleis
23131: WEGHE, JAN VAN DEN - Kinderen van Kongo
32990: WEHR, GERHARD - "Kabbala; Joodse mystiek, een inleiding."
23868: WEICHERT, ERNST - Hirtennovelle
31521: WEIGAND, J÷RG (VERZAMELD DOOR) - "Wijsheid van Lao-Tse; Een keuze uit de Tao Te Tsjing"
28486: WEIJ, MARLEEN VAN DER (SAMENSTELLING) - Dicht op de muur - Gedichten in Leiden
20739: WEIJDEN, GERARD VAN DER EN WIJNHOVEN, ANNEMARIE - Politiekespraakontwarring
24114: WEIJNEN, A. - Structurele factoren in de historische grammatica van het Nederlands
24113: WEIJNEN, A, E.A. - Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde, 7/1968
24112: WEIJNEN, A, E.A. - Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde, XV / 1976
24109: WEIJNEN, A, E.A. - Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde, XI / 1972
24076: WEIJNEN, DR. A. - Zeventiende-eeuwse Taal
24090: WEIJNEN, DR. A. - De Nederlandse Dialecten
11320: WEIL, GRETE - Happy, zei oom
19048: WEILER, A.G. - Vernieuwing in trouw. Becshouwingen over de ontwikkelingen in kerk en samenleving
25407: WEINBERG, S. KIRSON - Bloedschande
31800: WEIR, ROSEMARY - Koningstraat no. 10
21577: WEISBERGER, J. - Proefvlucht in de romanruimte
17386: WEISS, PETER - Afscheid van mijn ouders
4237: WELDON FAY - De harten en levens van mannen
4416: WELDON FAY - Leven en liefdes van een duivelin
7760: WELDON, FAY - Vriendinnen
22495: WELDON, FAY - Vrouwen onder elkaar
29027: WELDON, FAYE - De harten en levens van mannen
11270: WELDON, FAY - Rijk worden
11268: WELDON, FAY - Levenslust
11269: WELDON, FAY - Het utopia van Darcy
20576: WELDON, FAY - Het utopia van Darcy
19641: WELDON, FAY - Het kind van de president
29344: WELDON, FAY - Brieven aan Alice
7801: WELLEK R.,WARREN A. - Theorie der literatuur
23554: WELLEK, REN…/WARREN, AUSTIN - Theorie der Literatur
22895: WELLEK, RENE, WARREN, AUSTIN - Theorie der literatuur
31098: WELLEKENS, JAN BAPTISTA - "Verhandeling van het Herderdicht; herdruk verzorgd door J.D.P.Warners"
14875: WELLER, M. EN G. STUIVELING - Moderne welsprekendheid. Hnanboek voor mondelinge taalbeheersing
5870: WELLS H.G. - Kipps - The research magnificent
5865: WELLS H.G. - The wife of Sir Isaac Harman & The dream (also: Miss Winchelsea's heart - The stolen bacillus - The grisly folk)
5862: WELLS H.G. - Love and Mr.Lewisham & Marriage
22080: WELLS, H.G. - De planeten oorlog (The War of the Worlds)
32410: WELLS, H.G., BRAM STOKER, HUGH WALPOLE, SAKI, E.A. - "Vůůr middernacht; De beste griezelverhalen."
11373: WELLS, H.G. - The first men in the moon
26336: WELTEVREDEN, HENK - Levensvlagen, radio columns
22691: WELTI, HEINRICH - Gluck (Musiker-Biographien 9. Band)
6792: WENDT ELL - Een zomer met gasten
22550: WENNER, JANN - John Lennon. Interviews, levensloop, discografie. Met meer dan 60 illustraties
21389: WENSELEERS, DRS. LUK - De poŽzie is niet meer van gisteren. Paul van Ostaijen, Martinus Nijhoff en het nieuw-realisme
1913: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - Langs 's Heren Wegen - Keuze uit eigen werk
17185: WERFEL, FRANZ - De verduisterde hemel
27696: WERFEL, FRANZ - De verduisterde hemel
24201: WERFHORST, AAR VAN DE - Madame Jatzkowa
32955-T: WERFHORST, AAR VAN DE - Madame Jatzkowa
26878: WERKMAN, HANS, ED LEEFLANG, JEROEN BROUWERS, E.A. - Ons Erfdeel, 39e jaargang, nr 3, mei-juni 1996: Hugo Verriest, tekenaar Peter Vos, Antjie Krog, J.C. Bloem, e.a.
30113: WERKMAN, E. - Amsterdam en het Noordzeekanaal. Serie Schip en haven. Deel 2.
30664: WERKMAN, EVERT, ED VAN DER ELSKEN, E.A. - Waterlooplein (Centrum)
14652: WERKMAN, EVERT - Ik nťťm het niet! Hoogtepunetn uit het verzet 1940/1945
14717: WERKMAN, HANS (RED) - Woordwerk no 55, jaargang 14. Ons knoop mekaar se veters vas. Literatuur in Zuid-Afrika
32189: WERKMAN, EVERT, MADELON DE KEIZER EN GERT JAN VAN SETTEN - "Dat kan ons ook gebeuren...; het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog"
21145: WERNER, HANS - De ijzeren weg
13771: WERNER, HANS - De zoon van de gondelier
20774: WERNER, HANS - Amsterdam ik ben je half vergeten
1307: WERTHEIMER M. - Beknopte geschiedenis van de psychologie, met hoofdstukken over Nederland en BelgiŽ
21590: WERTHEM, M. - De soete bazinne
14795: WERTHER, HANS - De Biesbosch in beeld
21100: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De vergulde druiventros
13162: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De vergulde druiventros
20784: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Petrus en de Katwijker visschers
24661: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Het gebroken hart of De reis naar Barcelona. Een ouderwetsche, omslachtige, en sentimenteele geschiedenis en bovendien vrijwel naar waarheid verteld.
24963: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De hoeve in het gebergte. Een kerstverhaal.
25373: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Zeven en twintig stokpaarden
25398: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De witte wingerd van Frankrijk. Over de wijnen van de Elzas, Meursault, Chablis, Anjou, Vouvray, Touraine en Saumur
24620: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De gewaarschuwde reiziger of Het nuttige en vermakelijke spoorwegboekje behelzende wenken, raadgevingen, wijsheden en aanmoedigingen om te reizen tot eigen profijt, zoowel bij regen als zonneschijn in de vier diverse seizoenen
12560: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Zeven en twintig stokpaarden zijnde een aantal verhandelingen, tierelantijnen, oneenigheden, gedichten, reportagies, verhalen, vertalingen en andere wissewasjes
20777: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Stokpaarden van den heer Johan Willem Frederik Werumeus Buning
4596: VAN WERVEKE HANS,HUXLEY ALDOUS - Langs Clio's paden
20682: WERVEKE, PROF.DR. H. VAN - Talenstrijd in BelgiŽ
30856: WESSELING, H.L. - "Vele IdeeŽn over Frankrijk; Opstellen over geschiedenis en cultuur."
32988-A: WESSELS, MARIJE EN MEREL - Met een begerig oog
14950: WESSEM, CONSTANT VAN - Galop chromatique. Roman van romantische tijden (over het leven van Frans Liszt)
11341: WESSEM, CONSTANT VAN - Charlie Chaplin
16885: WEST, MORRIS - De ambassadeur. Meeslepende roman tegen de achtergrond van Vietnam
16923: WEST, MORRIS - De Salamander
5017: WESTENBROEK J.J.M. - Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezangen en gebeden (1862 - 1879 - 1893).
21729: WESTENBROEK, J.J.M. - Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezangen en gebeden (1862-1879-1893)
19763: WESTENBROEK J.J.M. - Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezangen en gebeden (1862 - 1879 - 1893).
20652: WESTERLINCK, ALBERT - Het schoone geheim der poŽzie. Beluisterd niet ontluisterd
3641: WESTERLINCK ALBERT - PoŽtisch Panorama. Bloemlezing uit de dichtkunst van de Zuidelijke Nederlanden (1830-1890). Samengesteld en ingeleid door Albert Westerlinck.
4598: WESTERLINCK ALBERT - Het schone geheim van de poŽzie. Beluisterd niet ontluisterd
6446: WESTERLINCK ALBERT,LANGENDONCK,VAN PROSPER - Prosper Van Langendock, diagnose van een ongeneeslijke ziel
10029: WESTERLINCK ALBERT,WOESTIJNE,VAN DE KAREL - De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter. Een literair-psychologische studie door A.Westerlinck
2610: WESTERLINCK ALBERT - PoŽtsch Panorama. Bloemlezing uit de dichtkunst van de Zuidelijke Nederlanden (1830-1890). Samengesteld en ingeleid door Albert Westerlinck.
17956: WESTERLINCK, A. - Wandelen al peizend
23432: WESTERLINCK, ALBERT, BREMS, HUGO, SEGHERS, GRETA, E.A. - Dietsche Warande & Belfort, tijdschrift voor letterkunde en geestesleven 129ste jaargang. Nr 3, maart/april 1984: Jorge Borges, Gerard Reve, De literaire lezing, e.a.
23434: WESTERLINCK, ALBERT, DIRIKX, LUC, E.A. - Dietsche Warande & Belfort, tijdschrift voor letterkunde en geestesleven 129ste jaargang. Nr 5, juni 1984: Jorge Borges, Louis Couperus, e.a.
14360: WESTERLOO, GERARD VAN - Voetreiziger. Verslag van een tocht door Nederland
916: WESTKIRCH LUISE - De Markies van Weyermoor
21672: WESTLAKE, DONALD - De sukkel met de gouden eieren
26821: WETERING, JANWILLEM VAN DE - Moord zonder lijk, lijk zonder moord (dubbelroman met Grijpstra en De Gier)
26815: WETERING, JANWILLEM VAN DE - Het werkbezoek (politieroman met Grijpstra en De Gier)
26816: WETERING, JANWILLEM VAN DE - De gelaarsde kater (politieroman met Grijpstra en De Gier)
6628: WETERING,VAN DE JANWILLEM - Fris en vrolijk of hoe een nootje te kraken
26726: WETERING, JANWILLEM VAN DE - Grijpstra & De Gier en het lijk in de Haarlemmer Houttuinen
23072: WETERING, JANWILLEM VAN DE - Het veilige gevoel
5203: WETERING,VAN DE JANWILLEM - De verdachte Verheugt
1445: WETERING,VAN DE JANWILLEM - De vlinderjager
1366: WETERING,VAN DE JANWILLEM - Het veilige gevoel
10720: WETERING, JANWILLEM VAN DE - De vlinderjager
10719: WETERING, JANWILLEM VAN DE - De verdachte Verheugt
18125: WETTE, WOLFRAM - Schule der Gewald. Militarismus in Deutschland 1871 bis 1945
17633: WEVERBERGH, JULIEN - BokBoek
32520: WEYK, LODE - Soldaat Geerard
5606: WEYMAERE C. - De porseleinen Siegfried
2253: WEYTS STAF - Ik heet Livine
3922: WEYTS STAF - Kwib en Kwab (Illustraties Pil)
15620: WEYTS, STAF - Coletje en Belleke
31242: WHISTLER, JAMES ABBOTT MCNEILL - Die artige Kunst sich Feinde zu machen. Mit einigen unterhaltenden Beispielen, wie ich die Ernsthaften dieser Erde zuerst mit Vorbedacht zur Raserei und dann in ihrem falschen Rechtsbewusstsein zu Unanstšndigkeit und Torheit gebracht habe.
5392: WHITE TERENCE H. - De maharadja en andere verhalen
32723-T: WHITE, TIMOTHY, MARK ROWLAND, DAVID MCGEE, AND OTHERS - "A&M Records; The First 25 Years"
32458: WHITE, GRAHAM - Cricket at Benfield
28646: WHITE, T.H. - The book of Merlyn. The true last chapter of The Once & Future King
10613: WHITE EDMUND - De lege kamer
32209: WHITEMAN, ROBIN (TEXT) AND ROB TALBOT (PHOTOGRAPHY) - The Cotswolds
13537: WHITING, CH. EN W. TREES - "Van Dolle Dinsdag tot bevrijding; ons langste oorlogsjaar"
16971: WHITLAU, W.A.C. EN H. VAN PRAAG - "Het argument van Solimon. Of de boeken zijn strijdig met de schrift Ė en dan zijn ze gevaarlijk; of ze zijn er mee in overeenstemming Ė en dan kunnen we ze missen. Opstellen over het gevaarlijke boek"
31376: WHITLAU, W.A.C. EN DRS. H. VAN PRAAG - Het argument van Solimon. Opstellen over het gevaarlijke boek
29248: WHITMONT, DR. E.C., DRS. J.H. VAN MEER, DRS. M.D. DICKE, DRS. F.J.M. DEBATS, E.A. - Integraal 6, najaar 1989, thema: Het raadsel homeopathie.
18404: WIBBERLEY, LEONARD - De muis die naar de maan ging
27915: WICHERLINK, D.J. - Echoīs van de toekomst
29829: WICHERLINK, D.J. - "Tussen waan en waarheid; De parapsychologie in nieuwe denkpatronen"
13324: WIDMANN, J.V. - De getemde feeks, lustig zangspel in vier bedrijven naar Shakespeare
24977: WIECHERT, ERNST - De dichter in de branding des tijds (Orig. Der Dichter und dir Zeit)
27833: WIECHERT, ERNST - Die Majorin
27012: WIEGMAN, LIES (FOTOGRAFIE) - Bewaar het land (fotoboek uitgegeven t.g.v. 75-jarig bestaan Natuurmonumenten)
10714: WIERDELS-MONSMA, M - Klokke Roeland
25134: WIESE, JAN - De naakte madonna. Een Italiaanse roman.
32349: WIESEL, ELIE - Dageraad
11689: WIESEL, ELIE - De dodenzang
10621: WIESEL ELIE - De vijfde zoon
2434: WIGGIN KATE DOUGLAS - Rebecca van Sunnybrook Farm
19865: WIJCK MASON, F. VAN - Ver is de haven... 1. De stem van het bloed
15311: WIJCK-MASON, F. VAN - De drie heelmeesters
21532: WIJDEVELD, GERARD - Zomerwolk
27007: WIJER, H.J. VAN DE - Onze Vlaamsche gemeentenamen in moderne spelling
29326: WIJERS, HANS (VOORWOORD) - "Mijn Droom voor ons land; Inspiratie voor de koning"
25344: WIJFFELS, A., J.W. VAN HOBOKEN, W.C. BRAAT, E.A. - Tijdschrift voor Geschiedenis, 70ste Jg, nr.3
13452: WIJK, ED. VAN (FOTOGRAFIE), E. ELIAS (TEKST) - Nederland wonder uit water
31791: WIJKER, W. - Egbert van den Wildenborch. Een verhaal uit den tijd van Maarten van Rossum
23100: WIJMER, SACHA - De blauwe draad. Water op zijn weg door de samenleving.
19121: WIJNAENTS VAN RESANDT, W. - Repertorium DTB. Globaal overzicht van de Nederlandse doop-, trouw- en begrafenisregisters e.d. voor de invoering van de burgelijke stand
11865: WIJNBEEK, D. - De Ruyter als mens
28234: WIJNBERG, NACHOEM M. - Het leven van
23481: WIJNE, JOH.S., ANSINGH, H.J., E.A. - Algemeen Maconniek Tijdschrift (AMT). Orgaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. 45e Jg, nr 5, mei 1991
15392: WIJNEN, HARRY VAN - De macht van de kroon
4175: WIJNEN JO - De hete herfst
30489: WIJNEN, GERT, WILLEM RENES, PETER STORM - Projectmatig werken
17600: WIJNGAARDS, N - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis
24866: WIJS, IVO DE (TEKST)/ALFONS VAN HEUSDEN (TEKENINGEN) - Hahaha, je vader!
32009: WIJVEKATE, MAREN L. - "Positieve wendingen in je leven; De ontdekking van de CM-kracht"
6961: WILDE, DE BART - 'Verenigd zijn we alles, onverenigd zijn we niets'. 100 jaar socialistisch Textielsyndicalisme 1898-1998
22641: WILDE, H. DE - Muggen om de kaars. Een tragi-comische verwikkeling in 3 bedrijven
22650: WILDE, H. DE - Muggen om de kaars. Een tragi-comische verwikkeling in 3 bedrijven
24930: WILDE, OSCAR - Het Granaatappelhuis
2847: WILDE OSCAR - The works of Oscar Wilde
26442: WILDE, OSCAR, AUGUST STRIDNBERG, LING MONG TSJOE E.A. - Beelden bij een beddekaars. Liefdesverhalen aller volkeren en aller tijden
29721: WILDE, EDY DE (RED.) - La grande parade
10404: WILDER THORNTON - De Achtste Dag
13894: WILDER, THORNTON - De hemel mijn beloning
16421: WILDERODE. ANTON VAN - Voltooid mijn monument. De oden van Horatius
2712: WILDERODE,VAN ANTON - Andrť Demedts
23403: WILDERODE, ANTON, DEMEDTS, ANDR…, BAERE, PAUL CHRIS DE, E.A. - Verschaeviana (2e deel) aflevering 1: De soldatenkunst aan het ijzerfront, Cyriel Verschaeve en de Vlaamsche vlagge, e.a
23422: WILDERODE, ANTON VAN, AUWERA, FERNAND, GIJSEN, MARNIX E.A. - Dietsche Warande & Belfort, tijdschrift voor letterkunde en geestesleven 128ste jaargang. Nr 2, febr. 1983: Anton van Wilderode, Frans de Clerq, Fernad Auwera, Andrť Demedts, e.a.
23438: WILDERODE, ANTON VAN, VERMEULEN, JULIEN, JANSSENS, MARCEL, E.A. - Dietsche Warande & Belfort, tijdschrift voor letterkunde en geestesleven 129ste jaargang. Nr 9, nov 1984: Clos de Minendaal, Brieven aan Plinius, Jac. Bergeyck, Hubert Lampo, e.a.
10085: WILDERODE,VAN ANTON,ET ALII ,DEMEDTS ANDR… - Huldeboek Andrť Demedts
28857: WILDERODE, ANTON VAN - Ex libris. Gedichten
8384: WILDIERS MAX,WALSCHAP GERARD - Denkend aan Walschap
29071: WILKINSON, FREDERICK - Wapens en wapenrustinge
17272: WILLARDS, E.S. - Mijn moeder werd opgehangen
32939-T: WILLARDS, E.S. - Mijn moeder werd opgehangen
23154: WILLEKENS, EMIEL - Hendrik Conscience 1812-1883
31252: WILLEM (PSEUD. BERNHARD WILLEM HOLTROP) - "Propaganda; Politieke tekeningen van Willem"
31778: WILLEMS, JAAP - "De Rijn; zijn schoonheid en de vervuiling"
17433: WILLEMS, J.H.J. - Bernard ter Haar 1806-1880. Predikant/ PoŽet/Professor
17962: WILLEMS, JAN FRANS - Reinaert de Vos. Naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuw, opnieuw in 1834 berijmd
32030: WILLEMS, JAAP, JANTERLOUW (VOORWOORD) - Groot Rijnboek
12821: WILLEMS, JO (RED.) - Geen verhaal. 100 jaar werkloosheid in de stad Groningen
3119: WILLIAMS TENNESSEE - De Romeinse lente van Mrs.Stone
5774: WILLIAMS JAY - De Koningskruistocht (met illustraties van Friso Henstra)
30180: WILLIAMS, TENNESSEE - De Romeinse lente van Mrs. Stone
20454: WILLIAMS, TENNESSEE - De Romeinse lete van Mrs. Stone
12558: WILLIAMS, TENNESSEE - De Romeinse lete van Mrs. Stone
32275: WILLIAMS, BRENDA - Britain in The Blitz (incl. CD)
32365: WILLIAMSON, DR.GEORGE C. (TEXT), CHARLES HOLME (EDITOR) - Portrait Miniatures
3355: WILLIOT GASTON - Images quotidiennes de Bruxelles sous l'occupation 1940-1944
30677: WILMER, C.C.S. (SAMENSTELLING) - Utrecht getekend. Vier eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografische atlas van het Gemeentearchief.
27722: WILMINK, WILLEM (SAMENSTELLING) - Ik heb de liefde lief. De mooiste liefdesgedichten uit de Nederlandse en Vlaamse poŽzie
11801: WILS, LODE - Het Daensisme, de opstand van het Zuidvlaamse platteland
13175: WILSON, SLOAN - De man in het donkergrijze pak
5119: WILSON ANGUS - Anglo-Saxon Attitudes
1314: WILSON B. - Charismatisch leiderschap
16622: WILSON, HARRIET E. - Ons zwartje of: Schetsen uit het leven van een vrije zwarte vrouw
25482: WILSON, EDWARD O. - De gouden kooi. Onze vrije wil in opspraak. Een omstreden onderzoek naar de erfelijkheid van ons gedrag: zijn wij werkelijk vrij of zijn wij gevangenen van onze genen?
26702: WILSON, ANDREW - De biograaf (Orig. The Lying Tongue)
15266: WILSON, CINTRA - Kleuren die pijn doen
30564: WILSON, JOYCE - Handlijnkunde voor iedereen
23678: WIND, HARMEN - Plaatselijke tijd
3200: WINDELS-ARICKX B. - Huizen in de Steenstraat te Brugge (de nrs. 11-13-15-17-19)
7952: WINDEY R.,DE PRETER K.,PELGRIMS M. - Geschiedenis van Opvoeding en vorming (met bloemlezing)
30632: WINKELMAN, P.H., P.E. SCHRAMM, L.J. ROGIER, E.H. KOSSMANN, J.C. DE MEYER, W.DREES SR. - Zes beschouwingen over De Monarchie
32166: WINKELS, PETER J.A., E.A. - "Ten tijde van de Tachtigers; Rondom de Nieuwe Gids 1880/1895."
33103: WINKLER, KEES (C.) - "1.Vers uit de veren; 2.Verspreide momenten; 3.Klein Heelal "
19147: WINKLER PRINS REDACTIE - Elsevier Wereldatlas
10457: DE WINTER LEON - Zoeken naar Eileen W.
12278: WINTER, LEON DE - Zoeken naar Eileen W.
13829: WINTER, LEON DE - Supertex
18774: WINTER, LEON DE - La Place de la Bastille
24769: WINTER, LEON DE - La Place de la Bastille. Vertelling
21536: WINTER, THEUN DE - De Gedichten
17928: WINTER, THEUN DE - Het gras voor mijn voeten. Gedichten
15085: WINTER, LEON DE - God's Gym
10338: WINTER, DE LEON - De winter van Sokolov
12041: WINTER, LEON DE - Zionoco
32172: WINWARD, WALTER - Rainbow Soldiers
22355: WISE, LEONARD - Dumachas en Sheba. een liefdesverhaal uit het oude Jeruzalem
13528: DE WISMES, ARMEL - Genealogie des rois de France
3351: DE WISPELAERE PAUL,GAY IVO,GOEDGEBUURE JAAP,BIESHEUVEL J.M.A.,BOON LOUIS-PAUL,BROECK,VAN DEN WALTER,BERNLEF J.,BROUWERS JEROEN,CLAUS HUGO,DE CONINCK HERMAN,GEERAERTS JEF,HOTZ F.B.,DE JONG OEK,KEULS YVONNE,KROL GERRIT,MEIJSING DOESCHKA,MICHIELS IVO,RAES HU - Wat schrijvers schrijven. InDruk 83.
7471: DE WISPELAERE PAUL - Met kritisch oog
8400: WISPELAERE, PAUL DE - Tussen tuin en wereld
8722: DE WISPELAERE PAUL,WEVERBERGH JULIEN - Facettenoog. Een bundel kritieken van Paul de Wispelaere, gekozen en ingeleid door Weverbergh
16127: WISPELAERE, PAUL DE - Tussen tuin en wereld
309: DE WISPELAERE PAUL - Tussen tuin en wereld
23955: DE WISPELAERE PAUL,MARSMAN H. - Hendrik Marsman
23085: WISPELAERE. PAUL DE - V.J. Brunclair, 1899-1944
18051: WISPELAERE, PAUL DE - Cuba en andere reisverhalen
8845: DE WISPELAERE PAUL,MARSMAN H. - Hendrik Marsman
14109: WISPELAERE, PAUL DE - Een vlaming bekijkt Nederland
18573: WISPELAERE, PAUL DE - Tussen tuin en wereld
18574: WISPELAERE, PAUL DE - Mijn huis is nergens meer
10277: DE WISPELAERE PAUL - Een eiland worden
26148: WISPELAERE, PAUL DE - Ontmoetingen: Hendrik Marsman
22463: WISSE, PIETER - Het boek van bewaring. Selectieve duurzaamheid in de informatiemaatschappij
8750: DE WIT AUGUSTA - De wake bij de brug
14009: WIT, AUGUSTA DE - De godin die wacht
19582: WIT, AUGUSTA DE - Gods goochelaartjes
21996: WIT, AUGUSTA DE - De avonturen van den muzikant
16158: WIT, AUGUSTA DE - Gods goochelaartjes
3928: DE WIT AUGUSTA - Gods goochelaartjes
32949-T: WIT, AUGUSTA DE - Gods goochelaartjes
24768: WIT, AUGUSTA DE - Orpheus in de Dessa
9759: DE WIT AUGUSTA - De wake bij de brug
23362: WIT, JOOST DE, FRENKEN, TON, E.A. - Ons Erfdeel, 20e jaargang, nr 2, maart/april 1977: Vlaanderen en Franstalige Belgische auteurs, e.a.
22423: DE WIT AUGUSTA - Gods goochelaartjes
11581: WIT, AUGUSTA DE - Een witte angora en enige mensen
23904: WITKA, WASIL (SAMENSTELLING) - De langpootvogel. Wiegeliedjes, grapjes, spelletjes, aftelversjes uit Bjelo-Rusland
30458: WITKAMP, ANTON & LEO VAN DE RUIT (EINDRED.) - De Top 500. De beste Nederlandse sporters van de 20ste eeuw
25984: WITKAMP, N.J.W. - Leerboek Natuur- en Werktuigkunde met vraagstullen voor V.M.T.O.
18684: WITSEN ELIAS, J.S. - De schoonheid van ons land. Beeldhouwkunst. Koorbanken, koorhekken en kansels
25954: WITTE, A.J.J. DE, N.C.H. WIJNGAARDS - De struktuur van het Nederlands. Een evolutief-klassieke synthese
11585: WITTE, ELS I.S.M. JAN CRAEYBECKX EN ALAIN MEYNEN - Politieke geschiedenis van BelgiŽ van 1830 tot heden
32491: WITTEMAN, SYLVIA - "Inflatiekroketten; over geld en werk"
18528: WITTRAM, REINHARD - Peter I. Czar und Kaiser. Zut Geschichte Peter des Grossen in seiner Zeit
27367: WITTRAM, REINHARD - Das Interesse an der Geschichte. ZwŲlf Vorlesungen Łber Fragen des zeitgenŲssischen Geschichtsverstšndnisses
32424: WODEHOUSE, P.G. - De ontvoerde zeug
9738: WODEHOUSE, P.G. - De verliefde butler
19367: WODEHOUSE, P.G. - Wodehouse over Wodehouse. een autobiografie met uitweidingen (Over seventy)
32710-T: WODEHOUSE, P.G. - Ukridge
27204: WODEHOUSE, P.G. - Wodehouse over Wodehouse, een autobiografie met uitweidingen
25748: WODZINSKI, LE COMTE - De drie romans in Chopins leven (Orig. Les trois Romans de Chopin)
32309: WOELK, ULRICH - Kansspel
8150: WOESTIJNE,VAN DE KAREL - Proza. De boer die sterft. Goddelijke verbeeldingen, I
8710: WOESTIJNE,VAN DE KAREL - Latemse brieven over de lente
12012: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - De boer die sterft & andere verhalen
11401: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Goddelijke verbeeldingen
11407: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Romeo of de minnaar der liefde
16342: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Karen van de Woestijne 1878-1929
9660: WOESTIJNE,VAN DE KAREL,DE HARDUWIJN JUSTUS,MEERDERE AUTEURS - Kultureel Jaarboek Oost-Vlaanderen 1954
18477: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Romeo of de minnaar der liefde
14376: WOESTIJNE,VAN DE KAREL,TEIRLINCK HERMAN - Verzameld werk. (7 delen, deel 8 ontbreekt)
24746: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Nagelaten gedichten
24756: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Laethemsche brieven over de lente aan Adolf Herckenrath.
2971: WOESTIJNE,VAN DE KAREL - Verhalen
15556: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Het zatte hart (gedichten)
16829: WOESTIJNE. KAREL VAN DE - Verzamelde gedichten 1878-1929
18063: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Dagboek
14860: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Verhalen
29142: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Verhalen
20833: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Romeo of de minnaar der liefde
29143: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - "Werken II. Lyriek. Tweede deel: Het gedicht; De gulden schaduw; De rei der maanden; Het huis van den dichter"
9287: WOHL, DE LOUIS - De laatste kruisvaarder. Het levensverhaal van de triomfator van Lepanto
19813: WOHL, BURTON - All in the family. Naar de gelijknamige t.v.-serie van de Vpro. Vlijmscherp, ironisch, tolerant. Het leed en lief van de familie Bunker
26985: WOHL, LOUIS DE - De laatste kruisvaarder. Het levensverhaal van de triomfator van Lepanto
29429: WOLF, RUTH - Heinrich Heine. Schrijver in ballingschap
32148: WOLF-CATZ, HELMA - Een nacht
31641: WOLF, ROB - "Heilig vuur; Het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht/Nieuwegein 1910-2000"
15422: WOLF, NAOMI - Verwarrende tijden. De ontluikende seksualiteit van meisjes in het tijdperk van de pil
28858: WOLF, CHRISTA - Zomerspel
12823: WOLF, NAOMI - Aan de slag! Een aanzet tot de derde feministische golf
29430: WOLF, RUTH - Van alles het middelpunt. Over leven en werk van Carry van Bruggen
32733-T: WOLF, DR.HERMAN - Onsterfelijkheid als wijsgeerig probleem
20635: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN - Economische liedjes
23097: WOLFF, WIM/KAM, JAN VAN DE - Op de grens van zout en zoet. Portret van een veranderend delta-landschap.
29886: WOLFF, JOOP, MARCUS BAKKER, THEUN DE VRIES, GER VERRIPS - De uitdaging van het Marxisme.
22249: WOLFF, DR. PAUL EN ALFRED TRITSCHLER - SchŲnheit am Wege
13972: WOLFF, E. EN AAGJE DEKEN - Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart
1751: WOLFF-BEKKER ELISABETH - De menuet en de dominees pruik.
30469: WOLFFENBUTTEL-VAN ROOYEN, H. - Rodrigo met de prinsenmanieren
7169: WOLFFERS IVAN - Het zout van de Dode Zee
22897: WOLFFERS, IVAN - Duurwoorderij & geheimtaal. De gevaren van het medisch taalgebruik.
20212: WOLFFERS, IVAN - Verslaving
20337: WOLFFERS IVAN - Het zout van de Dode Zee
31890: WOLKERS JAN - Serpentina's petticoat, met tekeningen uit de hongerwinter
8235: WOLKERS JAN - Serpentina's petticoat, met tekeningen uit de hongerwinter
32333: WOLKERS, JAN - De junival
20926: WOLKERS, JAN - Serpentina's petticoat
20943: WOLKERS, JAN - Gifsla
28480: WOLKERS, JAN - Jan Wolkers. Informatie
28485: WOLKERS, JAN - Serpentina's petticoat. Verhalen
22556: WOLKERS, JAN, HELLA HAASSE, FRANS POINTL, ANNEMARIE OSTER, MAARTEN 'T HART, ANNIE M.G. SCHMIDT - Literaire herinneringen
31962: WOLKERS, JAN - De kus
24125: WOLKERS, JAN - Gesponnen suiker
24750: WOLKERS, JAN - De doodshoofdvlinder
24751: WOLKERS, JAN - De junival
24752: WOLKERS, JAN - De Walgvogel
24849: WOLKERS JAN,HAASSE HELLA S.,POINTL FRANS,OSTER ANNEMARIE,'T HART MAARTEN,SCHMIDT ANNIE M.G. - Literaire herinneringen
16634: WOLKERS, JAN - De hond met de blauwe tong
16857: WOLKERS, JAN - De doodshoofdvlinder
17468: WOLKERS, JAN - Het afschuwelijkste uit Jan Wolkers
18738: WOLKERS, JAN - Terug naar Oegstgeest
18758: WOLKERS, JAN - De kus
21047: WOLKERS, JAN - Serpentina's petticoat
20497: WOLKERS, JAN - Zomerhitte
28295: WOLKERS, JAN - Jeugd jaagt voorbij. Verhalen
23568: WOLKERS, JAN, FENS, KEES, JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U., BLOEM, REIN, VROMAN, LEO, E.A. - Merlyn. Tweemaandelijks literair tijdschrift, tweede jaargang, nummer 3, maart 1964
15347: WOLKERS, JAN - Zwarte Bevrijding
10727: WOLKERS, JAN - Zomerhitte
31802: WOLKOWSKY, MARIA - Avontuur in AustraliŽ
3965: WOLLANTS ARTHUR,PASTERNAK BORIS,SOLZJENITSYN ALEXANDER - Voor het venster weer dicht gaat. Relaas van de Sovjet-dissidentie
22979: WOLTERS, MAX (SAMENSTELLING) - Elf. Het land vertelt. Elf van de beste verhalen uit de elf gewesten van Nederland
31124: WOLTERS, K.F.H. - Op de rug van Vader Rijn. Boortorenreeks 39.
29883: WOLTZ, W. - Nieuws over Nieuws
11278: WOLTZ, W (RED.) EN JOOST VAN DE WOESTIJNE - Ons lieve leven, 100 jaar Nederlandse krantefoto's
19665: WOODHOUSE, CHARLES PLATTEN - Ivories. A history and guide
11359: WOODIWISS, K.E. - Als stof op de wind
23816: WOODWARD, E.L. - Geschiedenis van Engeland
24655: WOODWARD, BOB & BERNSTEIN, CARL - The Final Days
17494: WOOLF, VIRGINIA - The Pargiters. The novel-essay portion The Years
29617: WOOLF, VIRGINIA - Maandag of dinsdag. Verzamelde verhalen
30933: WORTMANN, MARC - De weduwetrooster.
26958: WOUDE, JIM VAN DER WOUDE, ADRIAAN MORRIňN, KEES OUWENS, E.A. - Tirade 364 / 1996 Nr 3
4216: WOUDE, VAN DER JOHAN - Reederij Waterman
4356: WOUDE, VAN JOHANNA - Een verlaten post
9849: WOUDE, VAN DER JOHAN - De dag van Constant. Een Haagse roman
26448: WOUDE, JOHAN VAN DER - Reederij Waterman
14306: WOUDE, JOHAN VAN DER - Zeven brieven
30944: WOUDE, JOHANNA VAN (MEVROUW S.M.C. VAN WERMESKERKEN-JUNIUS) - Hollandsch binnenhuisje
30934: WOUDE, JOHAN VAN DER - Eduard Verkade en het toneel
30947: WOUDE, JOHAN VAN DER - Marianne Biron
30046: WOUDSTRA, COR - "Het geluidsboek; Handleiding voor het werken met de bandrecorder en voor het van geluid voorzien van dia-series en smalfilms."
29972: WOUK, HERMAN - Stadskind
25007: WOUK, HERMAN - Herbie (Orig. The City Boy)
5180: WOUTERS DR. HERMAN - Volken en volkenkunde
16011: WOUTERS, HERMAN - Zwart Afrika
25534: WOUTERS, D. - Liederen uit de oude doos III: Hofken van geestelijke liederen (met godsdienstige inhoud)
30927: WOUTERS, D. - Neerlandia III + IV: Bloemlezing voor het voortgezet onderwijs. Met tekeningen van Tjeerd Bottema en Jan Sluijters.
10575: WOUTERS ANTOON - Van jaar tot jaar 1946 - 1997. Notities rond mensen, toestanden en boeken in Vlaanderen
18129: WRIGHT, CAMRON - Emily. Een grootvader, een kleindochter, een erfenis
32542: WUNDERLICH JR., RAY C. - "The Natural Treatment of Carpal Tunnel Syndrome; How to treat ""computer wrist"" without surgery"
31338: WYMANN, H. (VORWORT) - 100 Jahre Pestalozzianum Zu?rich, 1875-1975
31461: WYNDHAM, JOHN - The Midwich Cuckoos
31462: WYNDHAM, JOHN - The Day of the Triffids
32558: XENOPHON - Anabasis of Tocht van Cyrus
25114: XING YE, TING - Een blad in de bittere wind. Herinneringen
17864: XINXIN, ZHANG EN SANG JE - Mensen in China. Openhartige Chinezen over zichzelf
17642: YALLOP, DAVID A. - De jacht op de jakhals. Carlos en het internationale terrorisme
28598: YEATS, W.B. - Collected poems of W.B. Yeats
23941: YERBY, FRANK - Vrouw van Graniet (Orig. Pride's Castle)
30932: YONAH, MICHAEL AVI & ISRAEL SHATZMAN - Illustrated Encyclopaedia of the Classical World
21917: YORK, ROBIN - De patiŽnt van kamer 10
22624: YORK, ROBIN - De patiŽnt van kamer 10
23960: YORK, ANDREW - Vonnis voor een blinde (The Co-ordinator)
21396: YOURCENAR, MARGUERITE - Archives du Nord. Le Labyrinthe du monde II
15968: YPERMAN, CHRIS - Een heel klein scheepje
12213: YPERMAN, CHRIS - Een heel klein scheepje
1564: YPERMAN CHRIS - Een heel klein scheepje
19257: YPES, CATH - Met Vondel van de Rode Zee naar de Chinese Muur. Reien uit zijn toneelwerk
31617: YUTANG, LIN - Als een blad in de storm
31812: ZAAL, WIM - Gods Onkruid, Nederlandse sekten en messiassen
5268: ZAAL WIM - Aan de rol met Sisyfus. DivagatiŽn en consideratiŽn
12547: ZAAL, WIM, WIM MEULENKAMP, PIM WIERSINGA, JET VAN SWIETEN, GERBRAND KIP, MARCEL REIJMERINK, MARC SPIERINGS, HENK WELTEVREDEN, MAARTEN KIP, GEMMA VAN DALEN, GERARD BLAD E.A. - Heer zie neer, verhalen over het religieus gevoel
19607: ZAAL, WIM - Vloekjes bij de thee, een reportage over de 19de eeuw in Nederland
32778-A: ZAAL, WIM - Een tik van ItaliŽ
32779-A: ZAAL, WIM - Zestig jaar in de beschaving
29616: ZAAL, WIM (SAMENSTELLING EN NAWOORD) - Verhalen rond 1900. Oorspronkelijk werk uit de periode 1885-1915
11596: ZAAL, WIM - Vloekjes bij de thee, een reportage over de 19de eeuw in Nederland
32972: ZAAL, WIM - "God en zoon; Wat iedereen moet weten over bijbel, christendom en kerkelijke feesten"
20948: ZAALBERG, C.A., JAN VAN DER NOOT - The Olympia Epics of Jan van der Noot. A facsimile edition of 'Das buch extrasis', 'Een cort begryp de XII. Boecken Olympiados' and 'Abrge des douze livres Olympiades'
12796: ZAALBERG, C.A. - Van den Vos Reinaarde
12967: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N. - Antieke cultuur in beeld
2260: ZAHL PETER-PAUL - Het lijkt wel vrede. Gedichten en proza.
12797: ZAHN, ERNST - "Wat zegeviert: De moeder; De schaduw; Perpetua's dag; De weduwnaar"
2596: ZAHN ERNST - Clari-Marie
9711: ZALM, VAN DER CEES - Prisma van de letterkunde. Ruim 2500 literaire begrippen van A tot Z verklaard
30943: ZALM, CEES VAN DER (SAMENSTELLING) - "Prisma van de letterkunde; Ruim 2500 literaire begrippen van A tot Z verklaard."
30925: ZALOTOECHA, VALERI - De laatste communist
20218: ZAMACOIS, EDUARDO - Levens-dooden. Het leven in een Spaansch tuchthuis
31552: ZAMBON, J.V. (RED.) - Van Dale pocketwoordenboek: Duits-Nederlands / Nederlands-Duits (twee delen incl. cd-roms)
11110: ZANDSTRA, EVERT - De schoonheid van ons land, land en volk, Het water
22980: ZANDSTRA, EVERT - Het simpele geluk
25885: ZANDSTRA, EVERT - Het grote appŤl
5060: ZANDSTRA EVERT - Onbekend Nederland. DrieŽntwintig speurtochten naar het leven der mensen. Geillustreerd met foto's van Bram Wisman, met kaarten van F.W.Michiels en facsimile's
22598: ZANDSTRA EVERT - Onbekend Nederland. DrieŽntwintig speurtochten naar het leven der mensen. Geillustreerd met foto's van Bram Wisman, met kaarten van F.W.Michiels en facsimile's
30926: ZANDSTRA, EVERT - Vrijheid. Het leven van F. Domela Nieuwenhuis
11744: ZANDSTRA, EVERT (RED.) - Het Princehof
21401: ZANDT, DS. P. - Uiteenzetting van de artikelen van het beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij deel II
30515: ZANTEN, P. VAN (VOORWOORD) - De Utrechtse Gemeenten in 1815 in vraag en antwoord
27589: ZANTINGE, GER - Het goede moment. Bioritmiek
29800: ZANTWIJK, RUDOLF VAN - Met mij is de zon opgegaan.' De levensloop van Tlacayelel (1398-1478), de stichter van het Azteekse Rijk.
32721-T: ZARKON - Kosmonauten op de SinaÔ
31458: ZARUBICA, MLADIN - Generale maskerade
25121: ZATELI, ZYRANNA - En op het uur van de wolf komen zij terug. Roman in tien verhalen.
32756-A: ZDRAL, WOLFGANG - "De Hitlers; De onbekende familie van de FŁhrer"
29867: ZEDTWITZ, FRANZ - "Dieren en hun karakter; met 24 afbeeldingen in kleur"
33009-A: ZEE, NANDA VAN DER - "Het Begrijpen; Een liefde in overgang"

Next 1000 books from Kien boeken

2/17