Boekhandel - Antiquariaat Emile Kerssemakers
Van Alphenstraat 30, 6416 EE Heerlen, The Netherlands            Email: emilekerssemakers@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
36374: M. X*** / MIGNE. - Dictionnaire des Manuscrits, ou recueil de catalogues de manuscrits existants dans les principales bibliotheques d'Europe, concernant plus particulierement les matieres ecclesiastiques et historiques. (2 volumes).
10384: MIGNON, PAUL-LOUIS. - Panorama du théâtre au XXe siècle.
42731: MIKOLASIK, MARTIN. - Integrative Fundamentaltheologie. Zur Neukonzeption der Fundamentaltheologie bei Max Seckler.
36406: MILES, J. - Christ. A crisis in the life of God.
24707: MILES, JACK. - Dieu. Une biographie. Traduit de l'anglais (États-Unis) par Pierre-Emmanuel Dauzat.
34509: MILIS, LUDO J.R., - Angelic monks and earthly men: monasticism and its meaning to medieval society.
41859: MILIS, LUDO (ED.). - De heidense middeleeuwen.
32389: MILIS, LUDO J.R. - Hemelse monniken, aardse mensen : het monnikenideaal en zijn betekenis voor de middeleeuwse samenleving. Vertaald door Tinke Davids.
26887: MILIS, L. / J. BECQUET (EDS.) - Constitutiones canonicorum regularium ordinis Arroasiensis.
40416: MILIS, L. / J. BECQUET (EDS.) - Constitutiones canonicorum regularium ordinis Arroasiensis.
39506: MILITONA, GUILLELMI DE / CAELESTINUS PIANA / GEDEON GAL. - Questiones de Sacramentis. I. Tractatus I-III & II. Tractatus IV-VI. (2 volumes).
35241: MILL, JOHN STUART / W. E. KRULL. - Over vrijheid. Vertaling van W. E. Krul, inleiding van F. L. van Holthoon. Vierde druk.
6889: MILLAR, DAVID, IAN MILLAR, JOHN MILLAR AND MARGARET MILLAR. - Chambers concise dictionary of scientists.
33699: MILLAUD, ALBERT. - La Comédie du Jour sous la Rèpublique Athènienne. Illustrations par Caran d'Ache.
8709: MILLER, ELIZABETH W. (ED.) - The Negro in America: A Bibliography. 2nd ed., revised and enlarged. Compiled by Mary L. Fisher. With a new foreword by Thomas F. Pettigrew
35649: MILLER, HENRY / CRAIG PETER STANDISH. - Henry Miller: A book of tributes 1931 - 1994. Compiled, Edited, Introduced and Published by Craig Peter Standish.
35319: MILLER, HENRY: SHIFREEN / JACKSON / ASHLEY. - Henry Miller: A Bibliography of Primary Sources. With an Original Preface by Henry Miller. & Addenda, Corrections and Updates (2 volumes).
24482: MILLET, LOUIS. - La vie a t-elle un sens?: réponse de l'anthropologie chrétienne.
24483: MILLET, LOUIS. - La métaphysique en toute simplicité.
11320: MILLET, LOUIS. - Le symbolisme dans la philosophie de Lachelier.
30249: MILLIET. - Une Famille de Républicains Fouriéristes. Les Milliet. (2 volumes).
7381: MILO, T.H. - De geheime onderhandelingen tusschen de bataafsche en fransche republieken van 1795 tot 1797. In verband met de expeditie van schout bij nacht E. Lucas naar de kaap de Goede Hoop.
31784: MILZA, PIERRE. - Les Fascismes.
41310: MINATTUR, JOSEPH. - Freedom of the press in India. Constitutional provisions and their application.
19426: MINCKELERS, J.P.: - J.P. Minckelers 1748-1948. herdenking te Maastricht op zondag 19 december 1948.
28955: MINCO, MARGA. - Verzamelde verhalen 1951-1981.
20047: MINDE, HANS-JÜRGEN VAN DER. - Schrift und Tradition bei Paulus. Ihre Bedeutung und Funktion im Römerbrief.
738: MINDERBROEDERS: - Collectanea Franciscana Neerlandica (deel II). Uitgegeven bij het eeuwfeest van de komst der Minderbroeders in Nederland en van de stichting eener eigen Provincia Germaniae Inferioris. 1228-1529-1929.
32810: MINGAY, G. E. - The agricultural revolution. Changes in agriculture 1650 - 1880. Edited and with an introduction by G. E. Mingay.
42042: MINGROOT, ERIK VAN. - Sapientie immarcessibilis. A Diplomatic and Comparative Study of the Bull of Foundation of the University of Louvain (December 9, 1425). Documentation Marc Nelissen. Translation from the Dutch Angela Fritsen.
36473: MINISTERE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS. - Les médailleurs français a l'exposition internationale de Bruxelles en 1910.
40405: MINNIS, A.J. - Medieval theory of authorship. Scholastic literary attitudes in the later Middle Ages. Second Edition.
38491: MIQUEL, ANDRE. - La geographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu du 11e siecle. Geographie et geographie humaine dans la litterature arabe des origines a 1050.
10473: MIQUEL, PIERRE. - Le temps des Barbares.
10555: MIQUEL, PIERRE. - Le grand livre des Saints.
10571: MIQUEL, PIERRE. - L'Histoire de France.
10816: MIQUEL, PIERRE. - La grande Révolution.
17914: MIQUEL, PIERRE. - Le pouvoir et l'artiste. De Jules II à Mitterrand.
32469: MIQUELON, DALE. - Dugard of Rouen : French trade to Canada and the West Indies, 1729 - 1770.
39274: MIRAMBEL, ANDRE. - Anthologie de la prose neo-hellenique (1884 - 1961). 2e edition, revue et augmentee.
27211: MIROSCHEDJI, PIERRE R. DE. - L'époque pré-urbaine en Palestine.
43094: MISCH, GEORG. - Geschichte der Autobiographie. Dritter Band. Das Mittelalter. Zweiter Teil: Das Hochmittelalter im Anfang. Erste & Zweite Halfte (2 volumes).
43095: MISCH, GEORG. - Geschichte der Autobiographie. Zweiter Band. Das Mittelalter. Erster Teil: Die Frühzeit. Erste & Zweite Halfte. (2 volumes).
34229: MISKOTTE, K.H. - In de waagschaal. Een keur uit de artikelen van Dr. K. H. Miskotte uit de eerste vijf jaargangen van In de Waagschaal.
6252: MISKOTTE, H.H. - Sensus spiritualis. De verhouding tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament in de rooms-katholieke hermeneutiek sinds het verschijnen van de encycliek 'Divino afflante Spiritu' in 1943.
37547: MISKOTTE, K.H. - De kern van de zaak. De blijde wetenschap.
60: MISSAAL: - Pericopenboek. Epistels en evangelien volgens het Romeinsch missaal.
228: MISSAAL: - Karmel missaal, eigen missaal van de ongeschoeide broeders van de orde van de zalige maagd Maria van de berg Karmel.
34844: MISSALE ROMANUM: - Missale Romanum. Ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum S. PII V. Pontificis Maximi. Jussu editum aliorum pontificum cura recognitum a Pio X reformatum et ssmi D.N. Benedicti XV auctoritate vulgatum. Editio i juxta typicam Vaticanam.
11044: MISSEL: - Hosanna. Nouveau Missel biblique.
1580: MISSIE: - 400 jaren missie in Nederlandsch Indië.
31401: MISSIONS BELGES: - Missions Belges de la compagnie de Jésus. Congo - Bengale - Ceylan. (15 years).
35076: MITCHELL, DAVID. - Piraten.
6416: MITSCHERLICH, ALEXANDER. - Ein Leben für die Psychoanalyse. Anmerkungen zu meiner Zeit.
5339: MITTEIS, HEINRICH. - Der Staat des Hohen Mittelalters. Grundlinien einer vergleichenden Verfassungsgeschichte des Lehnszeitalters. Sechste, unveränderte Auflage.
14161: MITTERRAND, FRANÇOIS. - De l'Allemagne, de la France.
41319: MITTERRAND, JACQUES. - La politique des Francs-Maçons. Presentation de Guy Nania.
34615: MITTMANN, SIEGFRIED. - Deuteronomium 1,1 - 6,3. Literarkritisch und traditionsgeschichtlich untersucht.
42128: MIURA-STANGE, ANNA. - Celsus und Origenes. Das gemeinsame ihrer Weltanschauung nach den acht Büchern des Origenes gegen Celsus. Eine Studie zur Religions- und Geistesgeschichte des 2. und 3. Jahrhunderts.
39887: MOATTI-FINE, JACQUELINE (ED.). - La Bible d'Alexandrie. Jesus (Josue).
10185: MÖBIUS, FRIEDRICH ET HELGA. - Architecture religieuse en Allemagne. Saxe, Thuringe, Brandebourg, Mecklembourg.
20432: MOCQUEREAU, ANDRÉ. - Le nombre musical grégorien ou Rythmique grégorienne, théorie et pratique. Tome I.
14193: MODE, HEINZ. - Fabeltiere uns Dämonen. Die phantastische Welt der Mischwesen.
35229: MOEHLER, J. A. - La symbolique ou exposition des contrarietes dogmatiques entre les catholiques et les protestants, d'apres leurs confessions de foi publiques. (2 volumes in 1 binding).
13083: MOELLER, CHARLES. - Mentalité moderne et évangélisation. Dieu, Jésus-Christ, Marie, L'Église.
41012: MOELLER, BERND. - Spätmittelalter.
32323: MOELLER, BERND / HANS PATZE / KARL STACKMANN / LUDGER GRENZMANN (EDS.). - Studien zum städtischen Bildungswesen des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit. Bericht über Kolloquien der Kommission zur Erforschung der Kultur des Spätmittelalters 1978 bis 1981. Mit 52 Kunstdrucktafeln.
34304: MOENS, WIES. - Celbrieven. Negende uitgave. Inleidende teksten: Arthur De Bruyne, Eric Verstraete. Verlucht met acht houtsneden van Frank-Ivo Van Damme.
34750: MOENS, WIES / ERIK VERSTRAETE (ED.). - Wiens Moens 1898 - 1982. Gedenkboek. Samengesteld en ingeleid door Erik Verstraete met bijdragen uit Zuid-Nederland, talrijke zeldzame foto's en archiefdokumenten en een keuze van gedichten.
9117: MOERDIJK, A. - Handleiding bij het Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT).
21130: MOERDIJK, ALPHONSUS MARIA JOSEPHUS. - Continentaal Westgermaanse en Centraalromaanse heteroniemen voor het begrippencomplex Rok - Onderrok - Jurk. Ruimtelijke verbreding en methodische verdieping van het areaallinguistisch onderzoek.
19583: MOFFATT, JAMES. - An introduction to the literature of the New Testament. Third and revised edition.
13713: MOGENDORFF, E.E. - Kosmografie, Leerboek voor het Middelbaar- en voorbereidend Hooger Onderwijs. Vierde druk.
12984: MOGGRIDGE, D.E. - Keynes.
39915: MOHAMED NOUR, SAMIA. - Information and Communication Technology in Sudan. An Economic Analysis of Impact and Use in Universities.
39914: MOHAMED NOUR, SAMIA. - Technological Change and Skill Development in Arab Gulf Countries.
42782: MOHAMMAD HOSAYN EBN-E KHALAF DE TABRIZ [ MUHAMMAD ?USAYN IBN KHALAF TABRIZI BURHAN ] - Borhan - e Qate' [ Dictionnaire de la langue Persane ] Edition entierement revue, annotee et illustree, avec des additions par Moh. Mo'in. Prefaces par A. A. Dehkhoda, I. Poure - Davoud, A. A. Hekmat, S. Naficy. (complete set in 5 volumes, 4 volumes A-Z & 1 volume Supplement).
42869: MÖHLER, JOHANN ADAM. - Vom Geist des Zölibates. Beleuchtung der Denkschrift für die Aufhebung des den katholischen Geistlichen vorgeschriebenen Zölibates. Herausgegeben, erläutert und mit einem Nachwort versehen von Dieter Hattrup. (2. Auflage).
35462: MOHRMANN, CHR. / J. BRINKHOFF / R. LAGAS. - Griekse grammatika. 2e druk.
36575: MOHRMANN, CHRISTINE / W.C. V. UNNIK / G. QUISPEL / J.H. WASZINK / J. DEN BOEFT / B.D. EHRMAN / A.O. (EDS.). - Vigiliae Christianae. A Review of Early Christian Life and Language. (1-67 / 1947-2013).
42533: MOHRMANN, CHRISTINE. - Die altchristliche Sondersprache in den Sermones des hl. Augustin. Erster Teil. (=only volume published).
12006: MOINOT, PIERRE. - Jeanne d'Arc. Le pouvoir et l'innocence.
21058: MOISAN, CLÉMENT. - Henri Bremond et la poésie pure. Préface de Pierre Moreau.
37939: MOÏSE, MAÏMONIDE (MAIMONIDES) / JEAN DE HULSTER. - Epitres. Epitre sur la persecution. Epitre au Yemen. Epitre sur la resurrection. Introduction au chapitre heleq. Traduit de l'hebreu par Jean de Hulster.
13791: MOÏSI, DOMINIQUE & JACQUES RUPNIK. - Le nouveau continent. Plaidoyer pour une Europe renaissante.
34167: MOLEMANS, J. / J. MERTENS. - Zonhoven. Historisch-naamkundige studie.
39691: MOLEN, S.J. VAN DER. - Het goud van de Lutine. Schatgravers voor de Nederlandse kust.
16482: MOLHUYSEN, P.C. & P.J. BLOK. (EDS.) - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. (original edition, complete set in 10 volumes, index included in volume 10).
10360: MOLIÈRE. - Oeuvres Complètes. Préface de Pierre-Aimé Touchard.
30290: MOLIÈRE / CH.-L. LIVET. - Lexique de la langue de Molière comparée à celle des écrivains de son temps. Avec des commentaires de philologie historique et grammaticale. (3 volumes).
26016: MOLINA, C. - De oprechten schriftuerlycken Roomsch-Catholyken mondt-stopper. Aan alle tegenwoordige oncatholycke leeraers... bysonderlyck aan Andreas Essenius, Calvino-Gommarist predicant tot Utrecht. Den XIV. druck door den auteur selfs merckelijck vermeerdert.
31452: MOLINIER, ÉMILE. - Le mobilier au XVIIe et au XVIIIe siècle et pendant les premières années du Ier empire.
31399: MOLINIER, ÉMILE. - La collection Wallace. Meubles et objets d'art Français des XVIIe et XVIIIe siècles.
38500: MOLITOR, JOSEPH. - Monumenta Iberica Antiquiora. Textus Chanmeti et Haemeti ex inscriptionibus, s. bibliis et patribus.
6640: MOLITOR, P. GREGOR (ED.) - Die diatonisch-rhythmische Harmonisation der gregorianischen Choralmelodien. Lehrbuch zum Gebrauche an Konservatorien, Seminarien und Kirchenmusikalischen Schulen sowie zum Selbstunterrichte.
38501: MOLITOR, JOSEPH. - Glossarium Ibericum in quattuor evangelia et actus aposolorum antiquioris versionis etiam textus Chanmeti et Haemeti complectens. 3 volumes incl. Index Graecus-Ibericus & Supplementum in epistolas catholicas et apocalypsim antiquioris versionis (4 volumes).
17168: MOLKENBOER, ANTOON: - Antoon Molkenboer. Ontwerpen voor muziek en toneel, 1895-1917.
830: MOLKENBOER, B.H. - Rome.
32671: MOLLAT, MICHEL. - Le rôle du sel dans l'histoire. Travaux préparés sous la direction de Michel Mollat.
37687: MOLLE, OMER. - Le Règne des Mystificateurs.
43259: MOLLE, FRANS VAN. - Identification d'un portrait de Gilles Joye attribue a Memling.
11056: MOLLEMA, A.M.P. & P.M. MOREL. (EDS.). - Bibliographia Neerlandica : 1-2.
16325: MOLTMANN, JÜRGEN. - Theologie der Hoffnung. Untersuchungen zur Begründung und zu den Konsequenzen einer christlichen Eschatologie.
23877: MOMBRIZIO, BONINO BY BAYOT, ALPHONSE ET PIERRE GROULT. - La légende de Sainte Catherine d'Alexandrie. Poème Italien du XVe siècle.
37910: MOMIGLIANO, ARNALDO. - Sagesses barbares. Les limites de l'hellenisation. Traduit de l'anglais par Marie-Claude Roussel.
9559: MOMMSEN, THEODOR. - Das Römische Imperium der Cäsaren. Ungekürzte Textausgabe.
9720: MOMMSEN, THEODOR. - Römische Geschichte.
37682: MONACO, NICOLAO. - Praelectiones Metaphysicae Generalis. Editio tertia emendata et expolita.
6318: MÖNCH, WALTER (ED.) - Kleines deutsches Kulturlesebuch. 5., erweiterte Auflage.
42216: MONDA, ANTONIO M. DI. - La legge nuova della liberta secondo S. Tommaso.
41509: MONDESERT, CLAUDE. - Clement d'Alexandrie. Introduction a l'etude de sa pensee religieuse a partir de l'ecriture.
17169: MONDRIAAN: - De eeuw van Mondriaan. "Nederlandse kunst van de 20ste eeuw" Gekozen uit de collectie van het Haags Gemeentemuseum.
9613: MONEGAL, EMIR RODRÍGUEZ. - De ontdekking van Amerika. Persoonlijke verslagen van Columbus , Cortés en vele anderen. Vertaling: Alwin van Ee.
13391: MONELLI, PAOLO. - Mussolini. Leven en Ondergang.
42636: MONET, A.-L. - Le conducteur de machines typographiques. Guide pratique. Etude sur les différents systèmes de machines. Mises en train. Découpages.
10672: MONET: KAREN SAGNER-DÜCHTING. - Claude Monet 1840-1926. Een feest voor het oog.
39783: MONFREID, HENRI DE. - Ecrits d'aventurier Tome 1. Lettres d'Abyssinie.
39784: MONFREID, HENRI DE. - Ecrits d'aventurier Tome 2. 1re partie Armes et perles (4 octobre 1913-1er aout 1914) Lettres de la mer rouge.
42725: MONFREID, HENRY DE. - Lectures et Aventures, (Complete set of 19 volumes).
39680: MONFREID, HENRI DE. - Journal de bord.
40766: MONGE, (GASPARD), F. DU BOIS - Géométrie descriptive de Monge, ou les arts graphiques ramenés aux préceptes de ce grand maître; par son élève F. du Bois, de Bruxelles, admis à l'Ecole impériale polytechnique en 1806, ancien ingenieur maritime, militaire, civil et des mines, examinateur permanent pensionné de l'Ecole militaire de Belgique.
42382: MONGE, G. - Géométrie descriptive. Quatrième édition (pour la première fois) augmentée d'une theorie des ombres et de la perspective, extraite des papiers de l'auteur par M. Brisson.
41502: MONHEIM, CHR. - Colonisation. Principes et realisations. Avec 11 cartes dans le texte.
31868: MONIER, RAYMOND / GABRIEL LEPOINTE / PIERRE PAILLOT. - Contribution a l'etude des institutions de la ville et de la chatellenie de Lille au moyen-age.
32765: MONIER, RAYMOND: - Mélanges dédiés a la mémoire de Raymond Monier.
31254: MONITEUR DES ARCHITECTES, EXTRAITES: - Palais, Chateaux et Maisons Historiques. 80 Planches gravées. Extraites du Moniteur des Architectes.
28136: MÖNNICH, C.W. - Koningsvanen. Latijns-christelijke poëzie tussen oudheid en middeleeuwen 300-600.
12700: MÖNNICH, C.W. - Pelgrimage. Ontmoetingen met de cultuur.
19271: MÖNNICH, C.W. - Una Sancta. De mogelijkheid der Christelijke eenheid.
41699: MONNIER, HENRY - Scènes populaires. (Moeurs Françaises). Ornées de dessins à la plume par l'auteur.
33642: MONOD, LUCIEN. - Le prix des estampes anciennes et modernes. Prix atteints dans les ventes. Suites et états. Biographies et bibliographies. (9 volumes).
23261: MONOD, VICTOR. - Dévalorisation de l'homme.
31349: MONOGRAPHIES INDUSTRIELLES: - Fabrication et travail du verre.
11438: MONSAINGEON, A. - Lectures du notre père. Réunies par A. Monsaingeon. "Non solum in memoriam sed in intentionem" 26 Juillet.
24275: MONSE, FRANZ XAV. - Johannes und Paulus: Ein Beitrag zur Neutestamentlichen Theologie.
24988: MONSHOUWER, D. - Markus en drie jaar Torah. Het evangelie gelezen als drie jaargangen schriftuitleg.
39435: MONT, POL DE (ED.) - Zingende vogels. (Driemaandelijks poëzie-tijdschrift). Oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche dichters verzameld. I, 1891, 1ste - 4de stuk; II, 1895-96, 1ste, 2de en 4de (laatste) stuk.
39373: MONT, POL DE - Op mijn dorpken. Met 4 illustraties van den schrijver.
11669: MONTAIGNE, MICHEL DE. - De la Vanité. Essai (Liv. III, Ch. IX).
35942: MONTALEMBERT, COMTE DE / LEON CORNUDET. - Lettres a un ami de college 1827 - 1830. Nouvelle edition augmentee des reponses de Leon Cornudet avec avant-propos et epilogue par Michel Cornudet.
27392: MONTALEMBERT, LE COMTE DE. - Histoire de Sainte Élisabeth de Hongrie, Duchesse de Thuringe: (1207 - 1231).
38181: MONTALEMBERT. - Discours de M. le comte de Montalembert. Tome premier 1831-1844, Tome deuxieme 1843-1848 & Tome troisieme 1848-1852 (3 volumes).
2317: MONTALVA, P. EFRÉN J.M. - Beas y Santa Teresa.
8799: MONTANARI, MARIO. - Die geistigen Grundlagen des Risorgimento.
10385: MONTAURIER JEAN. - Comme à travers le feu...(récit).
26085: MONTCHEUIL, YVES DE. - Aspects de l'église (14e mille).
14466: MONTCLOS, CHRISTINE DE. - Les voyages de Jean-Paul II. Dimensions sociales et politiques.
31656: MONTCLOS, XAVIER DE. - Les chrétiens face au nazisme et au stalinisme. L'épreuve totalitaire, 1939-1945.
32716: MONTESQUIEU / M. H. BARCKHAUSEN. - Considérations sur les causes de la grandeur des romains et de leur décadence. Édition revue et annotée d'après les manuscrits du chateau de la Brède avec une avant-propos et un index.
2764: MONTGOMERY WATT, W. - Richard Bell: Pengantar Quran. direvisi seluruhnya dan diperluas.
10282: MONTHERLANT, HENRY DE. - Port-Royal. Notes de théâtre (II). Cent douzième édition.
28921: DU MONTIER, MADAME - Lettres. Recueillies par Madame Le Prince de Beaumont. Nouvelle édition
24349: MONTMORAND, MAXIME DE. - Psychologie des mystiques catholiques orthodoxes.
34560: MONTOISE: - Essais de littérature Montoise, nouvelle édition, corrigée et augmentée de quelques faufes.
39376: MONTUCLA (J.-E.) - Histoire des recherches sur la quadrature du cercle, avec une addition concernant les problèmes de la duplication du cube et de la trisection de l'angle. Nouvelle édition revue et corrigée (the first, published anonymously, dated from 1754).
15529: MONUMENTI ANTICHI: - Monumenti Antichi. Reprinted by appointment of the Accademia Nazionale dei Lincei, Roma. Volume II.
15530: MONUMENTI ANTICHI: - Monumenti Antichi. Reprinted by appointment of the Accademia Nazionale dei Lincei, Roma. Volume III.
15533: MONUMENTI ANTICHI: - Monumenti Antichi. Reprinted by appointment of the Accademia Nazionale dei Lincei, Roma. Volume VII.
15534: MONUMENTI ANTICHI: - Monumenti Antichi. Reprinted by appointment of the Accademia Nazionale dei Lincei, Roma. Volume VIII.
15537: MONUMENTI ANTICHI: - Monumenti Antichi. Reprinted by appointment of the Accademia Nazionale dei Lincei, Roma. Volume XI.
15545: MONUMENTI ANTICHI: - Monumenti Antichi. Reprinted by appointment of the Accademia Nazionale dei Lincei, Roma. Volume XXI.
9551: MOODY, HOWARD. - The Fourth Man.
6441: MOOIJ, TON. - Interactional multi-level investigation into pupil behaviour, achievement, competence, and orientation in educational situations.
22944: MOONEN, C.H. - Opzettelijke persoonlijkheidsverandering bezien van moraal-theologisch standpunt.
19106: MOONEN, HONORIUS. - Pelgrimstocht der christenheid.
2589: MOOR, E.C.M. DE. - Un Oiseau en Cage. Le discours littéraire de Muhammad Taymûr (1892-1921).
17397: MOOR, ED DE. (ED.). - Elf wijzen van interpreteren. Essays over het lezen van teksten uit het islamitisch cultuurgebied.
25811: MOOR, JOHANNES C. DE. (ED.). - BILINGUAL CONCORDANCE: - Bilingual Concordance to the Targum of the Prophets.
31368: MOORE, N. HUDSON. - Old pewter. Brass, copper, and sheffield plate. With one hunderd and five illustrations.
7106: MOORE, ANDREW W. - Dutch and Flemish painting in Norfolk. A history of taste and influence, fashion and collection.
20029: MOORE, STEPHEN D. - Poststructuralism and the New Testament : Derrida and Foucault at the foot of the Cross.
19077: MOORE, THOMAS. - Wanderungen eines irländischen Edelmannes zur Entdeckung einer Religion. Mit Noten und Erläuterungen. Aus dem Englischen des Thomas Moore.
30437: MOORE, N. HUDSON. - The old furniture book with a sketch of past days and ways. With one hunderd and twelve illustrations.
12390: MOORMAN VAN KAPPEN, O., JAN KORF, W.A. BARON VAN VERSCHUER. - Tieler - en Bommelerwaarden 1327-1977. Grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard en Bommelerwaard.
28448: MOORMANN, ERIC M. / WILFRIED UITTERHOEVE. - Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
37514: MOORMANN, ERIC M. / WILFRIED UITTERHOEVE. - Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
2590: MOORMANN, P.P. - Figure skating performance. A psychological study.
36901: MOORMANN, ERIC M. / WILFRIED UITTERHOEVE. - Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
8781: MOORTGAT, ANTON. - Tell Chuera in Nordost-Syrien. Vorläufiger Bericht über die dritte Grabungskampagne 1960.
9025: MOORTGAT, ANTON. - Archäologische Forschungen der Max Freiherr von Oppenheim-Stiftung im nördlichen Mesopotamien 1955.
15507: MOORTGAT, ANTON. - Tell Chuera in Nordost-Syrien. Bericht über die vierte Grabungskampagne 1963.
13441: MOOSEL, JOHANNA C. VAN. - Emotionaliteit. Het vrouwelijk aspect van menselijk bewustzijn. De betekenis ervan voor de mens en zijn geloof. Een rehabilitatie van de vrouw.
37936: MOPSIK, CHARLES. - Le Zohar. Le Livre de Ruth. Traduit de l'hebreu et de l'arameen annote et introduit par Charles Mopsik.
38994: MOR GREGORIOS YOHANNA BAR EBRYOYO. - Mnorath Kudshe (Qudsche) Lamp of the Sancturary / Das Buch der Leuchte des Heiligtums - Text in Syriac / Syrisch.
24213: MORALES PETRO (PETRUS). - In caput primum matthaei de christo domino, sanctissima virgine deipara Maria, veroque ejus dulcissimo, et virginali sponso Josepho, Libri quinque (complete, 2 volumes in 1 binding).
38946: MORAN MOR IGNATIUS APHRAM 1 BARSAUM. - Berule Bdire. Histoire des sciences et de la litterature Syriaque / par Ignatius Aphram I Barsaum patriarche Syrien d'Antioche et de tout l'Orient.
42385: MORAVCSIK, GYULA. - Byzantinoturcica I. Die Byzantinischen Quellen der Geschichte der Türkvölker. Zweite durchgearbeitete Auflage.
42729: MORE-PONTGIBAUD, CHARLES DE. - Du fini a l'infini. Introduction a l'etude de la connaissance de Dieu.
35547: MOREAU DE LA MELTIERE, CH. / PUBLIE PAR FRANCIS RIAUX. - Les niebelungen ou les bourguignons chez Attila, roi des Huns: poeme traduit de l'ancien idiome teuton.
30278: MOREAU LE JEUNE, JEAN-MICHEL BY EMMANUEL BOCHER. - Les gravures Françaises du XVIIIe siècle ou Catalogue Raisonné des estamps, vignettes, eaux-fortes, pièces en colour au bistre et au lavis, de 1700 a 1800. Par Emmanuel Bocher. Sixième fascicule Jean-Michel Moreau le Jeune.
32803: MOREAU, GERARD / FERNAND DE SCHICKLER / PHILIPPE DENIS / GEORGES SERR / A.O. - Divers aspects de la réforme aux XVIe et XVIIe siècles. Études et documents.
11904: MOREL, PASTEUR B. - Le Signe Sacré. Essai sur le sacrement comme signe et information ed Dieu.
3056: MORELON, RÉGIS. (ED.) - Institut Dominicain d'Études Orientales du Caire. Mélanges. 22. Mideo.
36722: MORET, A. - Mysteres Egyptiens. Avec 57 gravures dans le texte et 16 planches hors texte.
35808: MOREUX, ABBE TH. - Un jour dans la lune. Illustrations d'apres des photographics et documents originaux.
24230: MORGAN, J. DE. - Les premières civilations. Études sur la préhistoire et l'histoire. jusqu'à la fin de l'Empire macédonien.
24923: MORGENSTERN, JULIAN. - Some significant antecedents of Christianity.
33161: MORICE, CHARLES. - Paul Gauguin. Avec trente-trois planches hors-texte, dont un bois original en fac-simile. Nouvelle Edition.
38686: MORILLO, STEPHEN. - Warfare under the Anglo-Norman Kings 1066-1135.
30668: MORIN, LOUIS. - Le dessin humoristique. Ouvrage illustré de 87 gravures.
38072: MORIN, A.-S. (MIRON) - Fantaisies théologiques. - Very rare first edition of an occult book.
38640: MORIN, E. - Essai sur l'art de vérifier les dates des calendriers Julien et Grégorien.
42653: MORIN, EDMOND - Dictionnaire de l'imprimerie. (Deuxième édition).
41174: MORINO, CLAUDIO. - Ritorno al paradiso di Adamo in S. Ambrogio. Itinerario spirituale.
37405: MORITZ, THORSTEN. - A Profound Mystery. The Use of the Old Testament in Ephesians.
9949: MORIYA, KENJI. - Die japanische Malerei. Mit 4 sechsfarbigen und 85 einfarbigen Abbildungen auf Kunstdrucktafeln.
11789: MORNET, DANIEL. - Histoire de la littérature Française classique 1660-1700. Ses caractères véritables ses aspects inconnus. Troisième édition.
28434: MORRIËN, ADRIAAN. - Brood op de plank. Verzameld Kritisch Proza (2 delen).
37996: MORRIS, JOHN E. - The Welsh Wars of Edward I. A contribution to medieval military history, based on original documents. With a map.
39678: MORRISON, JAMES. - Journal de James Morrison second maître à bord du Bounty.
6454: MÖRSDORF, JOSEF. - Gestaltwandel des Frauenbildes und Frauenberufs in der Neuzeit.
13515: MORTEL, JAN BENEDICTUS VICTOR MARIA JOSEPHUS VAN DE. - De positie van den landdrost in Noord-Brabant van 1807 tot 1810.
39562: MORTELMANS, GEORGES / JACQUES NENQUIN. - Actes du IVe congres panafricain de prehistoire et de l'etude du quaternaire. Section III. Pre- et protohistoire.
35667: MORTIER, ROLAND / HERVÉ HASQUIN (EDS.). - Études sur le XVIIIe siècle. II.
28460: MORTIER, ROLAND. - Les "Archives Littéraires de l'Europe" (1804-1808) et le Cosmopolitisme Littéraire sous le Premier Empire.
32786: MORTIER, ROLAND / HERVÉ HASQUIN (EDS.). - Études sur le XVIIIe siècle. XV. Unité et diversité de l'Empire des Habsbourg à la fin du XVIIIe siècle.
39342: MORTILLET, PAUL DE. - Origine du culte des morts. Les sepultures prehistoriques. Preface du Docteur A. Chervin.
26171: MORTLEY, RAOUL. - Connaissance religieuse et herméneutique chez Clément d'Alexandrie.
20219: MORTON, A.Q. AND J. MCLEMAN. - The Genesis of John.
16105: MORVILLE, PETER, LOUIS ROSENFELD, AND JOSEPH JANES. - The Internet searcher's handbook. Locating information, people & software.
25885: MOSCATI, SABATINO. - L'epigrafia ebraica antica 1935 - 1950.
16261: MOSER, C.A. - Survey Methods in Social Investigation.
16308: MOSER, GEORG. - Die Botschaft von der Vollendung. Eine materialkerygmatische Untersuchung über Begründung, Gestaltwandel und Erneuerung der Eschatologie-Katechese.
18654: MOSMANS, H. - Het redemptoristenklooster Wittum. Een bijdrage tot onze vaderlandsche kerkgeschiedenis. 1836-1936.
38274: MOSS, CYRIL. - Catalogue of Syriac printed books and related literature in the British Museum.
14914: MOSSAY, JUSTIN, BERNARD COULIE, CLAUDE DETIENNE ET CETEDOC (EDS.). - Thesaurus Gregorii Nazianzeni. Enumeratio lemmatum Carmina, Christus Patiens, Vita.
39499: MOSSAY, IUSTINUS / LAURENTIUS HOFFMANN (EDS.). - Repertorium Nazianzenum. Orationes. Textus Graecus. 5. Codices Civitatis Vaticanae.
10273: MOSSÉ, CLAUDE. - Dictionnaire de la civilisation grecque.
35097: MOSSERAY, RAOUL. - Les Aspergillus de la section "Niger" Thom & Church.
42273: MOSTERT, WALTER. - Sinn oder Gewißheit? Versuche einer theologischen Kritik des dogmatischen Denkens.
42559: MOSTERT, WALTER / THOMAS VON AQUIN. - Menschwerdung. Eine historische und dogmatische Untersuchung uber das Motiv der Inkarnation des Gottessohnes bei Thomas von Aquin.
31486: MOTHES, OSCAR. - Die Baukunst des Mittelalters in Italien von der Ersten entwicklung bis zu Ihrer Höchsten Blüthe. Mit 211 Holzschnitten und 6 Farbendrucktafeln.
10099: MOTSCHMANN, JENS UND HELMUT MATTHIES. (EDS.). - Rotbuch Kirche. Beiträge von Michael Höhn, Michael Jach, Helmut Matthies, Jens Motschmann, Klaus Motschmann, Joachim Ruff, Wilhelm E. Winterhager. Vierte Auflage.
24095: MOTTE, J.-F. (ED.). - La mission générale. Dix ans d'expérience au C.P.M.I. Ouvrage collectif.
11914: MOUILLERON, VÉRONIQUE ROUCHON. - Klöster. Universum der Stille und der Kontemplation. Fotografien von Daniel Faure. Aus dem Französischen von Petra-Susanne Räbel.
32699: MOULIN, LÉO. - La vie des étudiants au moyen âge.
1994: MOULTON, J.H. - The science of language and the study of the new testament. Being the inaugural lecture delivered on January 30th, 1906.
10251: MOUNIER, FRÉDÉRIC. - Guide Mounier des chercheurs de Dieu.
34897: MOUREY, GABRIEL. - Gainsborough. Biographie critique. Illustrée de vingt-quatre reproductions hors texte.
7073: MOURIN, LOUIS. - Jean Gerson. Prédicateur français.
8454: MOURITS, HARRY (ED.) - Herinneringen aan kardinaal Alfrink.
28040: MOUROUX, JEAN. - Sens chrétien de l'homme.
30936: MOUROUX, JEAN. - L'expérience Chrétienne. Introduction a une théologie.
39299: MOUTERDE, RENE. - Regards sur Beyrouth. Phénicienne, Hellénistique et Romaine.
30008: MOWINCKEL, SIGMUND. - Erwägungen zur Pentateuch Quellenfrage.
41076: MOWINCKEL, SIGMUND. - Offersang og Sangoffer. Salmediktningen I Bibelen.
41224: MOWINCKEL, SIGMUND. - Han som kommer. Messiasforventningen i det gamle testament og pa jesu tid.
37582: MOXNES, HALVOR. - Theology in Conflict. Studies in Paul's Understanding of God in Romans.
23519: MOZZI, LOUIS. - Histoire des révolutions de l'église d'Utrecht, par le comte Louis Mozzi, chanoine de la cathédrale de Bergame, traduite de l'italien.
41887: MUCHEMBLED, ROBERT. - Passions de femmes au temps de la reine Margot 1553 - 1615.
40412: MUCHEMBLED, ROBERT. - L'invention de l'homme moderne. Sensibilites, moeurs et comportements collectifs sous l'Ancien Regime.
24669: MUCHERY, GÉRARD. - Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit donne-moi à boire! Différentes formes de vie évangélique parmi les diverses vocations qui font l'Eglise. Différents chemins pour suivre Jésus Christ.
36539: MUELLER-JOURDAN, PASCAL. - Gloses et commentaire du livre XI du Contra Proclum de Jean Philopon. Autour de la Matière première du monde.
34813: MUHLENBROCK, JOSEF / DIETER RICHTER. - Verschüttet vom Vesuv. Die letzten Stunden von Herculaneum.
33916: MULDER, ETTY. (ED.). - Terugstrevend naar ginds. De wereld van Helene Nolthenius. Samenstelling Etty Mulder, Pieter-Jan Mol.
6284: MULDER, D.C. - Secularization in global perspective.
14085: MULDER, ETTY. (ED.). - Terugstrevend naar ginds. De wereld van Helene Nolthenius. Samenstelling Etty Mulder, Pieter-Jan Mol.
34186: MULDER, H. - Lucas I & Lucas II. Een praktische bijbelverklaring (2 volumes).
29375: MULDER, OTTO. - Simon de hogepriester in Sirach 50. Een exegetisch onderzoek naar de betekenis van Simon de hogepriester, als climax van de Lof der vaderen in Ben Sira's concept van de geschiedenis van Israël.
42585: MULDER, G.-J. , L.- F. DUBIEF, CHARLES BAYE - Le guide du brasseur, ou l'art de faire la bière. Traité élémentaire théorique et pratique. La bière, sa composition chimique, sa fabrication. Traduit du hollandais et annoté par L.-F. Dubief. Edition revue par Charles Baye.
2862: MULDERS, H.J.B. - Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts. Eine rechtshistorische Studie zum kirchlichen Verfassungsrecht.
9233: MULDERS, H.J.B. - Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts. Eine rechtshistorische Studie zum kirchlichen Verfassungsrecht.
19312: MULDERS, JACOBO. - Victricius van Rouaan leven en leer.
34613: MÜLLER, HANS-PETER. - Ursprünge und Strukturen alttestamentlicher Eschatologie.
28734: MÜLLER, KLAUS-JÜRGEN. - Armee, Politik und Gesellschaft in Deutschland 1933-1945. Studien zum Verhältnis von Armee und NS-System.
19648: MÜLLER, PETER. - "Verstehst du auch was du Liest?" Lesen und Verstehen im Neuen Testament.
36048: MULLER, HENDRIK. - Muller. Een Rotterdams zeehandelaar Hendrik Muller Szn (1819-1898).
3583: MÜLLER, ALFONS. - Die Lehre von der Taufe bei Albert dem Großen.
21196: MÜLLER, ALFONS. - Die Lehre von der Taufe bei Albert dem Großen.
11745: MÜLLER, ALOIS. - Das Problem von Befehl und Gehorsam im Leben der Kirche. Eine pastoraltheologische Untersuchung.
6646: MÜLLER, CHRISTOPH DIETRICH. - Die Erfahrung der Wirklichkeit. Hermeneutisch-exegetische Versuche mit besonderer Berücksichtigung alttestamentlicher und paulinischer Theologie.
21374: MÜLLER, CHRISTOPH DIETRICH. - Die Erfahrung der Wirklichkeit. Hermeneut.-exegetische Versuche mit besonderer Berücksichtigung alttestamentlicher und paulinischer Theologie.
9734: MÜLLER, EBERHHARD UND HANS STROH. (EDS.). - Seelsorge in der modernen Gesellschaft. Erfahrungen und Perspektiven.
19475: MÜLLER, GERHARD (HG.). - Theologische Realenzyklopädie. (TRE).
5803: MÜLLER, GREGOR. - Die Wahrhaftigkeitspflicht und die Problematik der Lüge. Ein Längsschnitt durch die Moraltheologie und Ethik unter besonderer Berücksichtigung der Tugendlehre des Thomas von Aquin und der modernen Lösungsversuche.
5851: MÜLLER, GREGOR. - Die Wahrhaftigkeitspflicht und die Problematik der Lüge. Ein Längsschnitt durch die Moraltheologie und Ethik unter besonderer Berücksichtigung der Tugendlehre des Thomas von Aquin und der modernen Lösungsversuche.
1198: MÜLLER, H. - Das Johannes-Evangelium im Lichte der Strophentheorie.
24970: MÜLLER, HANS-PETER. - Ursprünge und Strukturen alttestamentlicher Eschatologie.
9504: MÜLLER, HELMUT A. (ED.). - Naturwissenschaft und Glaube. Natur- und Geisteswissenschaftler auf der Suche nach einem neuen Verständnis von Mensch und Technik, Gott und Welt.
78: MÜLLER, J. - Die Friedensvermittlungen und Schiedssprüche des Vatikans bis zum Weltkriege 1917. Erster Band.
2932: MÜLLER, JOSEF. - Missionarische Anpassung als theologisches Prinzip.
1697: MÜLLER, JOSEPH. - Die Bischöflichen Diözesanbehörden, insbesondere das bischöfliche Ordinariat.
19933: MÜLLER, KARL. - Kirchengeschichte. Erster Band. Erster Halbband. Dritte Auflage neu überarbeitet in Gemeinschaft mit Hans Frh. von Campenhausen.
9912: MÜLLER, MAX. - Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache. Für das deutsche Publikum bearbeitet von Carl Böttger. II. Serie von 12 Vorlesungen. Mit 31 Holzschnitten.
9238: MÜLLER, PAUL JOHANNES. - Beroemde fresco's. De fascinerende wereld van de Joegoslavische fresco's.
25755: MÜLLER-BADEN, E. - Bibliothek des allgemeinen und praktischen Wissens. Zum Studium und Selbstunterricht in den hauptsächlichsen Wissenszweigen und Sprachen herausgegeben von E. Müller-Baden und vielen anderen.
14375: MÜLLER-FREIENFELS, RICHARD. - Psychologie der Kunst. Bd. I: Allgemeine grundlegung und psychologie des Kunstgeniessens. 3. Auflage. Bd. II: Psychologie des Kunstschaffens und der Ästhetischen Wertung. 2. Auflage.
31684: MULLER, FRED / E.H. RENKEMA. - Beknopt latijns-nederlands woordenboek. Twaalfde druk bewerkt door A. D. Leeman.
37957: MULLER, JOSY. - Vauban et Ath. Contruction de la forteresse (1168-1674).
37009: MULLER, P. H. - Bibliografie betreffende den Bijbel, den Godsdienst, het Christelijk geloof, de Kerkgeschiedenis, enz. 1882 - 1933.
39773: MULLET DES ESSARDS, LOUIS GABRIEL / BRUNO BIZALION. - Voyage en Cochinchine 1787 - 1789.
33393: MULLETT, MICHAEL. - Popular Culture and Popular Protest in Late Medieval and Early Modern Europe.
35579: MUMFORD, JOHN KIMBERLY. - Oriental Rugs.
22325: MUNDING, P. EMMANUEL. - Das Verzeichnis der St. Galler Heiligenleben und ihrer Handschriften in Codex Sangall. No 566. Ein Beitrag zur Frühgeschichte der St. Galler Handschriftensammlung nebst Zugabe einiger hagiologischer Texte
36715: MUNIAIN, JOSE M. SANCHEZ DE. - Antologia General de Menendez Pelayo. Recopilacion organica de su doctrina. Prologo de Mons. Angel Herrera Oria. (2 volumes).
36595: MUNIER, CHARLES. - Saint Justin Apologie pour les Chrétiens. Édition et traduction.
36596: MUNIER, CHARLES. - L'Apologie de Saint Justin Philosophe et Martyr.
16707: MUNK, JOHANNES. - Een vlaamsche leringe van orinen uit de veertiende eeuw.
40320: MUNRO, JOHN H. - Wool, cloth and gold. The struggle for Bullion in Anglo-Burgundian trade 1340 - 1478.
31337: MUNSTER, H. A. VAN. - De mystiek van Franciscus. De macht van barmhartigheid.
41530: MUNSTER, HANS VAN. - Een mens te zijn op aarde. Mijmeren over goed en kwaad.
11695: MUNSTERS, WIL. (WILHELMUS JOHANNES). - Le pittoresque dans les doctrines poétiques en France (1700-1830).
41612: MUNTING, ABRAHAM - Nauwkeurige beschryving der aardgewassen, waar in de veelerley aart en bijzondere eigenschappen der boomen, heesters, kruyden, bloemen, met haare vrugten, zaden, wortelen en bollen, neevens derzelver waare voort-teeling, gelukkige aanwinning, en heylzaame genees-krachten... in drie onderscheide boeken nauwkeuriglijk beschreeven worden. Nu nieuwelijks uitgegeeven, en met meer dan 250 afbeeldingen vercierd. Met noodige registers verrijkt.
35211: MUNTZ, EUGENE. - Histoire de l'art pendant la Renaissance. I. Italie. Les primitifs.
22250: MUNZ, HANS. - Die darstellung der Krankheit bei Giovanni Verga und Roger Martin du Gard. Ein Vergleich.
39601: MURAISE, ERIC. - Saint-Remy de Provence et les secrets de Nostradamus.
37963: MURAISE, ERIC. - Introduction a l'histoire militaire.
16047: MURALT, ALEX V. - Wahnsinniger oder Prophet? Darstellung und Diskussion eines mit Psychotherapie behandelten Falles von Gottesdienststörung.
27318: MURATORI, L. (LAMINDI PRITANII PSEUD.) - Lamindi Pritanii De ingeniorum moderatione in religionis negotio, ubi quae jura, quae fraena futura sint Homini Christiano in inquirenda & tradenda veritate ostenditur: & s. Augustinus vindicatur a multiplici censura Joannis Phereponi.
11609: MURCHLAND, BERNARD. (ED.). - The Meaning of the Death of God. Protestant, Jewish and Catholic Scholars Explore Atheistic Theology.
40301: MURDOCH, JOHN EMERY / EDITH DUDLEY SYLLA (EDS.). - The cultural context of medieval learning. Proceedings of the first international colloquium on philosophy, science and theology in the middle ages - september 1973.
14256: MURPHY, JOSEPH. - Das Wunder Ihres Geistes. (9. Auflage).
14257: MURPHY, JOSEPH. - Energie aus dem Kosmos. Ihre unversiegbare Quelle der Kraft. (4. Auflage).
15924: MURPHY-O'CONNOR, J. - La prédication selon saint Paul.
32488: MURPHY, ANTOIN E. - Economists and the Irish economy from the eighteenth century to the present day.
42704: MURRAY, ROBERT. - Symbols of Church and Kingdom. A study in Early Syriac Tradition. (Revised edition).
28452: MURRAY, PETER AND LINDA. - The Oxford Companion to Christian Art and Architecture.
42495: MURRAY, MICHAEL. - Modern Philosophy of History : Its Origin and Destination.
34978: MURRAY, LES. - Fredy neptune. (Roman in verzen).
32571: MUS, O. / J.A. VAN HOUTTE. - Prisma van de Geschiedenis van Ieper. Een bundel historische opstellen.
42152: MUSA, SALAMA / L. O. SCHUMAN. - The education of Salama Musa. Translated from the Arabic by L. O. Schuman.
25993: MUSCHALEK, GEORG. - Tat Gottes und Selbstverwirklichung des Menschen. Empfangen und Tätigsein als Fähigkeit christlichen Glaubens.
26058: MUSCHALEK, GEORG. - Glaubensgewissheit in Freiheit.
2992: MUSCHALEK, HUBERT. - Urmensch - Adam. Die Herkunft des menschlichen Leibes in naturwissenschaftlicher und theologischer Sicht.
38166: MUSEE DE SCULPTURE COMPAREE, PALAIS DU TROCADERO: - Les chefs-d'oeuvre d'architecture et sculpture du XIIe au XIX siecle.
11592: MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE, BRUXELLES: - Maîtres flamands du dix-septième siècle. Du Prado et de collections privées espagnoles. 7 Mai- 13 Juillet 1975.
11850: MUSEUM LESSIANUM: - Devant les sectes non-chrétiennes. Rapports et Compte rendu de la XXXIe Semaine de Missiologie Louvain 1961.
11363: MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE: - Origine et évolution de l'homme.
16790: MUSEUM VLEESHUIS - ANTWERPEN. - Affiches 'Belle epoque'. Keuze uit de verzamelingen van het Museum Vleeshuis.
40108: MUSIL, ROBERT. - De man zonder eigenschappen.
35823: MUSPER, THEODOR. - Die Holzschnitte des Petrarkameisters. Ein kritisches Verzeichnis mit Einleitung und 28 Abbildungen.
3228: MUSSCHOOT, ANNE MARIE. - Het Judith- Thema in de Nederlandse Letterkunde.
33286: MUSSET, GEORGES. - Les faienceries Rochelaises. Ouvrage orné de vingt planches imprimées en couleurs.
10361: MUSSET. - Oeuvres Complètes. Texte établi et présenté par Philippe van Tieghem.
41927: MUSSET, LUCIEN. - Romanische Normandie (Ost) (Haute-Normandie) & (West) (Basse-Normandie) (2 volumes).
38752: MUSSNER, FRANZ. - Apostelgeschichte.
7758: MUSSNER, FRANZ. - Traktat über die Juden.
25982: MUSSNER, FRANZ. - Petrus und Paulus- Pole der Einheit.
25983: MUSSNER, FRANZ. - Theologie der Freiheit nach Paulus.
9967: MUSZYNSKI, FRANZ. - Unsere Leidenschaften. Der Mensch in seinen innerlichen Kämpfen, Siegen u. Niederlagen.
30699: MUYRES, J.M.G. - De Kapellekensbaan groeit. Over de ontstaansgeschiedenis van het tweeluik De Kapellekensbaan/Zomer te Ter-Muren van Louis Paul Boon.
28848: MYERS, A. R. - Parliaments and Estates in Europe to 1789.
23323: MYERS, J.M., O. REIMHERR, H.N. BREAM (EDS.). - Search the Scriptures. New Testament studies in honor of Raymond T. Stamm.
8877: NABER, SAMUEL A.: - Sertum Nabericum. Collectum a philologis Batavis ad celebrandum diem festum XVIum mensis Iulii anni MCMVIII.
28712: NACHAMA, ANDREAS / GEREON SIEVERNICH / JULIUS H. SCHOEPS / EDWARD VAN VOOLEN (EDS.). - Jüdische Lebenswelten. Katalog. (Hrsg. von Andreas Nachama / Gereon Sievernich). Essays. (Hrsg. von Andreas Nachama / Julius H. Schoeps / Edward van Voolen) 2 volumes.
23143: NAEGLE, AUGUST. - Ratramnus und die Hl. Eucharistie. Zugleich eine Dogmatisch-historische Würdigung des Ersten Abendmahlsstreites. Habilitationsschrift.
14429: NAERSSEN, ANTOINE LOUIS VAN. - 'A tale of two towns' Afhankelijkheid, industrialisatie en regionale ontwikkeling in West-Maleisie.
32034: NAGEL, GERHARD. - Das mittelalterliche Kaufhaus und Seine Stellung in der Stadt. Eine baugeschichtliche Untersuchung an südwestdeutschen Beispielen.
21067: NÄGELSBACH, KARL FRIEDRICH VON, ED. BY IWAN MÜLLER. - Karl Friedrich von Nägelsbach's Lateinische Stilistik für Deutsche. Siebente Auflage.
18937: NAGGAR, ANDRÉ BY MICHAEL GIBSON. - André Naggar. Images mentales.
5027: NAGL, WALTER & FRANZ M. WUKETITS. (EDS.) - Dimensionen der Modernen Biologie. Sonderausgabe.
18255: NAGLER, A.M. (ALOIS MARIA). - The medieval religious stage. Shapes and phantoms.
39534: NAHMER, DIETER VON DER. - Die lateinische Heiligenvita. Eine Einführung in die lateinische Hagiographie.
25765: NAMÈCHE, A.-J. - Cours d'histoire nationale. Partie I-VII en 29 volumes parus entre 1853 et 1892.
9296: NAPIER, JOHN. - The Roots of Mankind.
39569: NARDI, LUIGI. - Dei Parrochi Opera di antichita sacra e disciplina ecclesiastica del parroco D. Luigi Nardi... Dedicata Ai Vescovi. (2 volumes).
30967: NARDI, CARLO. - Il battesimo in Clemente Alessandrino. Interpretazione di Eclogae propheticae 1-26.
30672: NARJOUX, FÉLIX. - Histoire d'une ferme. Texte et dessins par Félix Narjoux. Sixième édition.
2445: NARKISS, BEZALEL. (ED.) - Spiegel van de Joodse beschaving.
42058: NARMON, FRANÇOIS (INTR.). - L'initiative publique des communes en Belgique. Fondements historiques (ancien régime), Actes = Het openbaar initiatief van de gemeenten in België. Historische grondslagen (ancien régime), Handelingen / 11e Colloque International = 11de Internationaal Colloquium Spa, 1-4 sept. 1982.
37209: NARMON, FRANÇOIS (INTR.). - Marbres Helleniques de la Carriere au Chef-D'Oeuvre.
33524: NARMON, FRANÇOIS (INTR.). - L'initiative publique des communes en Belgique. Fondements historiques (ancien régime), Actes = Het openbaar initiatief van de gemeenten in België. Historische grondslagen (ancien régime), Handelingen / 11e Colloque International = 11de Internationaal Colloquium Spa, 1-4 sept. 1982.
19551: NASHIM, SEDER. - The Babylonian Talmud. Volume I. Yebamoth.
33419: NASO, IRMA. - Una bottega di panni alla fine del trecento. Giovanni Canale di Pinerolo e il suo libro di conti.
26193: NATALI ALEXANDRO (ALEXANDER NATALIS O.P., OR ALEXANDER NOËL, 1639-1724) - Expositio litteralis et moralis sancti Evangelii Jesu Christi secundum quatuor evangelistas. Editio novissima nova Indice Conconiatorio aucta.. .
6657: NATIONAL LITURGICAL WEEK: - National liturgical week held at the cathedral of the Holy Name, Chicago. October 12-16 1943.
6660: NATIONAL LITURGICAL WEEK: - National liturgical week held at St. Meinrad's Abbey, St. Meinrad, Indiana. October 12-16 1942.
27163: NAU, FRANÇOIS. - Histoire et sagesse d'Ahikar l'Assyrien (fils d'Daniel, neveu de Tobie). Traduction des versions syriaques avec les principales différences des versions arabes, arménienne, grecque, néo-syriaque, slave et roumaine.
20075: NAUCK, WOLFGANG. - Die Tradition und der Charakter des ersten Johannesbriefes. Zugleich ein Beitrag zur Taufe im Urchristentum und in der alten Kirche.
4394: NAUDEAU, OLIVIER. - La pensée de Montaigne et la composition des essais.
30083: NAUTA, D., A. DE GROOT, O.J. DE JONG, S. VAN DER LINDE & G.H.M. POSTHUMUS MEYJES. (EDS.). - Biografische lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. Deel 1.
30085: NAUTA, D., A. DE GROOT, J. VAN DEN BERG, O.J. DE JONG, F. R. J. KMETSCH & G.H.M. POSTHUMUS MEYJES. (EDS.). - Biografische lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. Deel 3.
18783: NAUTA, D. (DOEDE). - Verklaring van de kerkorde van de gereformeerde kerken in Nederland.
6414: NAUTA, REINARD. (ED.) - Helpen. Zin en onzin. Over de zin en de betekenis van helpen.
7340: NAUTS, HERMAN. - Catalogus stedelijk kunstbezit Sint-Niklaas.
38021: NAUWELAERS, J. - Histoire de la Ville de Vilvorde. Preface de Paul Crokaert. (2 volumes).
18665: NAUWELAERTS, M.A. - De oude Latijnse school van Breda.
41592: NAVIER, M. (CLAUDE-LOUIS MARIE HENRY) - Résumé des leçons données à l'Ecole des Ponts et Chaussées, sur l'application de la mécanique à l'établissement des construcions et des machines. Première- , Deuxième- et Troisième Partie (complète). Deuxième édition corrigée et augmentée.
22573: NAWWAB, ISMAIL I., PETER C. SPEERS, PAUL F. HOYE (EDS.). - Saudi Aramco and its world. Arabia and the Middle East. Revised edition, 1995.
40660: NEALE, MANON J., BENJ. WEBB ET J.-J. BOURASSÉ (ED.) - Du symbolisme dans les églises du moyen âge . Traduit de l'anglais par M.V.O. Avec une introduction, des additions et des notes par l'abbé J.-J. Bourassé.
34407: NEBREDA, EULOGIUS / AUGUSTINUS: - Bibliographia Augustiniana seu Operum collectio, quae divi Augustini vitam et doctrinam quadantenus exponunt.
30244: NECK, LÉON VAN. - Vieux Bruxelles illustré.
3151: NECKEBROUCK, V., F. GISTELINCK & C. CORNILLE. (EDS.) - Het Christendom en de Conquista 1492-1992.
11507: NECKEBROUCK, V., F. GISTELINCK & C. CORNILLE. (EDS.) - Het Christendom en de Conquista 1492-1992.
21133: NECKEBROUCK, V.J.M.G. - Le onzième commandement. Etiologie d'une église indépendante au pied du mont Kenya.
17191: NEDERLANDS-ARABISCHE KRING: - 1955-1965. Eight studies marking its first decade.
33269: NEDERLANDSE VOLKSKUNDIGE BIBLIOGRAFIE: - Nederlandse Volkskundige Bibliografie. Systematische Registers op Tijdschriften, Reekswerken en Gelegenheidsuitgaven (35 volumes & Registers A,B, C, D, E-F & Overzicht van de bewerkte tijdschriften).
39436: NEELEMANS, EDUARD - Geschiedenis der stad Eecloo (Eeklo). (Eerste deel). And: Geschiedenis der stad Eecloo. Verzameling van charters, kronyken en andere geschiedkundige stukken uitgegeven door Eduard Neelemans. Tweede deel.
12659: NEGENMAN, JOHAN. - Een geografie van Palestina.
38160: NEHER, ANDRE. - L'identite Juive.
22643: NEIJT, ANNEKE. - Spellingdossier. Deel I. Spellingrapport.
10762: NEILL, STEPHEN. - Towards church union, 1937-1952. A survey of approaches to closer union among the churches.
7086: O'NEILL, JOHN P. & ELLEN SHULTZ. (EDS.) - Greek art of the Aegean Islands.
33732: NEIRYNCK, F. / F. VAN SEGBROECK / R.P. EUGÈNE MANNING. - Ephemerides Theologicae Lovanienses 1924 - 1981. Tables générales. Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 1947 - 1981.
4069: NEIRYNCK, F. (ED.) - Colloquium Biblicum Lovaniense. Journées Bibliques de Louvain. Bijbelse Studiedagen te Leuven. 1949-1993. Edited by F. MNeirynck with the collaboration of G. Van Belle.
19946: NEIRYNCK, F., A.O. - L'Évangile de Luc. Problèmes littéraires et théologiques. Mémorial Lucien Cerfaux.
40283: NEIRYNCK, F., J. VERHEYDEN, F. VAN SEGBROECK, G. VAN OYEN & R. CORSTJENS (EDS.) - The Gospel of Mark. A cumulative bibliography, 1950-1990.
39237: NEISSER, FRIEDRICH. - Studien zur Georgischen Wortbildung. Herausgegeben von Gerhard Deeters.
860: NELIS, J.T. - II Makkabeeën uit de grondtekst vertaald en uitgelegd.
11836: NELIS, JAN THOMAS. - II Makkabeeën uit de grondtekst vertaald en uitgelegd.
14066: NELISSEN, NICO & BEN VERFÜRDEN. - Meepraten over de toekomst van de monumentenzorg. Reacties van gemeenten, provincies en landelijke particuliere monumentenorganisaties op de 'Nota over de monumentenzorg'.
26901: NELLESSEN, ERNST. - Untersuchungen zur altlateinischen Überlieferung des ersten Thessalonicherbriefes.
18450: NELLESSEN-SCHUMACHER, TRAUTE. - Sozialprofil der deutschen Katholiken. Eine konfessionsstatistische Analyse.
17432: NELSON, KEITH L. - Victors divided. America and the Allies in Germany, 1918-1923.
3661: NEMBRO, P. METODIO DA. - I Cappuccini nel Brasile. Missione e custodia del Maranhão (1892-1956)
39559: NENQUIN, JACQUES. - Contributions to the study of the prehistoric cultures of Rwanda and Burundi.
16402: NEPVEU, FRANÇOIS. - Pensées ou réflexions chrétiennes, pour tous les jours de l'année. Nouvelle édition, revue et corrigée.
43226: NERET, JEAN-ALEXIS. - Histoire illustrée de la librairie et du livre français des origines a nos jours avec deux cent dix figures dans le texte.
26960: NERSETIS, S. - Preces Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Patriarchae. Viginti quatuor linguis. Editae.
37884: NERVAL, GERARD DE. - Faust de Wolfgang Goethe.
37882: NERVAL, GERARD DE. - Loreley. Souvenirs d'Allemagne.
37885: NERVAL, GERARD DE. - Les Filles du Feu.
37883: NERVAL, GERARD DE. - Les Illumines. Recits et Portraits.
28903: NESSI, SILVESTRO. - La spiritualità di S. Chiara da Montefalco. Atti del I Convegno di studio. Montefalco, 8-10 agosto 1985.
19637: NETHÖFEL, WOLFGANG, PAUL TIEDEMANN. - Internet für Theologen. Eine praxisorientierte Einführung.
23823: NEUBERG, JOSEPH. - Cours d'analyse infinitésimale.
1916: NEUENZEIT, PAUL. - Das Herrenmahl. Studien zur paulinischen Eucharistieauffassung.
34624: NEUFELD, VERNON H. - The Earliest Christian Confessions.
30275: NEUGEBAUER, R. UND J. ORENDI. - Handbuch der Orientalischen Teppichkunde. Mit einer Einführung von Richard Graul. Mit 152 teilweise ganzseitigen textabbildungen, 1 Titelbild, 16 mehrfarbigen Tafeln, 12 Motivblättern, 1 Karte. Zweiter Neudruck 1922.
25563: NEUMAN, ABRAHAM A. ED. BY MEIR BEN-HORIN, BERNARD D. WEINRYB, SOLOMON ZEITLIN. - Studies and essays in honor of Abraham A. Neuman. President, Dropsie College for Hebrew and Cognate learning, Philadelphia.
28190: NEUMANN, PETER H.A. - Das Prophetenverständnis in der deutschsprachigen Forschung seit Heinrich Ewald.
17897: NEUMANN, MANFRED AND KARL W. ROSKAMP (EDS.). - Public finance and performance of enterprises = Finances publiques et performance des entreprises. Proceedings of the 43rd Congress of the International Institute of Public Finance , Paris , 1987.
9505: NEUMANN, MARTIN. - Las Casas. Die unglaubliche Geschichte von der Entdeckung der Neuen Welt.
26046: NEUMAYR S. J., F. - Miserere oder der fuenfzigste Buss-Psalm in Lehr-reich und beweglichen Geschicht-Predigten. 5. Auflage. Betrachtungen ueber das heilige Mess-Opfer und dessen heiligen Ceremonien... - Eigentliche Bedeutung deren heiligen Ceremonien in der heil. Mess, aus Benedicti XIV kostbahren Werk, u..a... geschrieben.
5018: NEUNHEUSER, BURKHARD. (ED.) - Opfer Christi und Opfer der Kirche. Die Lehre vom Meßopfer als Mysteriengedächtnis in der Theologie der Gegenwart.
10806: NEUNHEUSER, BURKHARD. (ED.). - Opfer Christi und Opfer der Kirche. Die Lehre vom Meßopfer als Mysteriengedächtnis in der Theologie der Gegenwart.
25665: NEUSNER. JACOB (ED.). - Understanding Jewish theology. Classical issues and modern perspectives.
9403: NEUSNER. JACOB. - From Mishnah to Scripture. The problem of the unattributed saying with special reference to the division of purities.
31467: NEUSNER, JACOB, ALAN J. AVERY-PECK AND WILLIAM SCOTT GREEN (EDS.). - The Encyclopaedia of Judaism, Edition 1 (Vols. I-III).
37465: NEUSS, WILHELM / FRIEDRICH WILHELM OEDIGER (EDS.). - Das Bistum Köln von den anfangen bis zum ende des 12. Jahrhunderts.
8800: NEUTSCH, BERNHARD. - Der Sport im Bilde griechischer Kunst.
27871: DE NEUVILLE - Oraison funebre de Mgr le cardinal De Fleury, ministre d'etat, prononcée au service dans l'église de Paris le 25 mai 1743.
28930: NÈVE, F. - Mémoire historique et littéraire sur le Collège des Trois-Langues à l'université de Louvain
42043: NEVEUX, HUGUES. - Les grains du Cambresis (fin du XIVe, debut du XVII siecles) vie et declin d'une structure economique.
34851: NEVILL, RALPH. - Old English sporting books.
19037: NEW YORK GRAPHIC SOCIETY: - Fine art reproductions of old and modern masters: A comprehensive illustrated catalog of art through the ages.
40235: NEWMAN, WILLIAM MENDEL / MARY A. ROUSE (EDS.). - Charters of St-Fursy of Péronne.
14067: NEWMAN, JEREMIAH. - Studies in political morality.
22448: NEWMEYER, FREDERICK J. - Language form and language function.
36009: NEWMEYER, FREDERICK J. (EDITOR). - Linguistics : The Cambridge Survey. Volume I, Linguistic Theory : Foundations. Volume II, Linguistic Theory : Extensions and Implications (2 volumes).
26458: NEWTON, MICHAEL. - The concept of purity at Qumran and in the letters of Paul.
16479: NEYRAGUET, D. - Compendium theologiae moralis sancti A.-M. de Ligorio. Complectens tum..., tum operis cui titulus Homo Apostolicus, etc., substantiam solamque... . Juxta ultimam editionem, revisam et auctam.
24326: NEYRAGUET, D. - Compendium theologiae moralis sancti A.-M. de Ligorio, Auctore D. Neyraguet,... complectens tum theologiae moralis, tum operis... homo apostolicus... Nova editio tornac. iterum revisa.
26750: NGUYEN THI THANH-TUYEN. - Essai d'une technique projective en sociologie de la religion. Le jeu de construction.
39032: NIBBY, A. (ANTONIO) - Analisi storico-topografico-antiquaria della Carta de' dintorni di Roma. Edizione seconda.
37753: NICASIO SEVILLANO. - Primatus Hispaniarum vindicatus., sive Defensio primatus ecclesiae Toletanae adversus Memoriale ecclesiae Hispalensis, in tres partes divisa. Hispanice conscripta a N. Sevillano eidemque primatiali ecclesiae dicata. Latine autem reddita a Cajetano Cenni, & aucta summis Capitum, rerumque memorabilium Indice.
39411: NICÉTAS STÉTHATOS.  - Opuscules et lettres.
41805: NICHOLAS, DAVID. - The growth of the medieval city. From late antiquity to the early fourteenth century.
40410: NICHOLAS, DAVID. - Town and countryside : Social, Economic, and Political Tensions in Fourteenth-Century Flanders.
9495: NICHOLS, PETER. - Die Politik des Vatikan.
27197: NICHOLSON, E. W. - Preaching to the exiles. A study of the prose tradition in the book of Jeremiah.
18784: NICKELL, JOE. - Looking for a miracle. Weeping icons, relics, stigmata, visions & healing cures.
34595: NICKELSBURG, GEORGE W. E. & MICHAEL E. STONE. - Faith and piety in early Judaism : texts and documents.
27126: NICKL, GEORG. - Der Anteil des Volkes an der Meßliturgie im Frankenreiche von Chlodwig bis auf Karl den Großen.
36766: NICOLAISEN, DÖRTE. (ED.) - Een Veelkleurig Habijt. Kloosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw. Met bijdragen van Guus van Hemert, Jean-Paul Meeuwissen, Eric Maria Dolné, Wies van Leeuwen, René Hoppenbrouwers en Jean-Pierre van Rijen.
41552: NICOLAJ, GIOVANNA (ED.). - La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV) Bologna, 12-15 settembre 2001.
29237: NICOLAS, MARIE-JOSEPH. - Marie Mère du Sauveur.
29235: NICOLAS, MARIE-JOSEPH. - Croire en la providence?
33739: NICOLAS, J. - M. - Croire en la providence?
34902: NICOLAS, AUGUSTE. - Etudes philosophiques sur le Christianisme. Troisième édition. (3 volumes).
42553: NICOLAU, M., I. SALVERRI, M. DALMAU, I. F. SAGUÉS, I. SOLANO, A. DE ALDAMA, S. GONZALEZ, F. A.P. SOLA. - Sacrae Theologiae Summa. Iuxta Constitutionem Apostolicam "Deus scentiarum Dominus" (Complete set in 4 volumes).
31323: NICOLE, GEORGES. - La peinture des vases Grecs.
37068: (NICOLE, PIERRE) - Les pretendus reformez (réformés) convaincus de schisme. Pour servir de réponse à un écrit (de Claude) intitulé Considérations sur les lettres circulaires de l'Assemblée du Clergé de France de l'année 1682.
11696: NICOLLE, MARCEL: - Marcel Nicolle 1871-1934. Notice biographique et bibliographie de ses oeuvres.
19521: NIDA, EUGENE A. (ED.), UNITED BIBLE SOCIETIES: - The Book of a Thoused Tongues. Revised Edition.
19424: NIDERBERGER, LEONZ. - Ausgewählte Erzählungen für Volk und Jugend.
29672: NIDERST, ALAIN (ED.). - Les Trois Scudéry. Actes du coll. du Havre, 1-5 octobre 1991. Publiés avec le concours de l'Université de Rouen.
11790: NIEDERER, OTTO, KARL-OTTO RENTMEISTER, EDGAR SCHÖBEL, BRUNO SCHWELINGER & RICHARD WAGNER. (EDS.). - Unterrichtsplanung zu Zielfelder ru. 9 Themenfelder des 10. Schuljahres. Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung bei Verwendung der Schülerbuches Zielfelder ru 9 /10 B Gymnasium/ Realschule.
28733: NIEDHART, GOTTFRIED (ED.). - Der Westen und die Sowjetunion. Einstellungen und Politik gegenüber der UdSSR in Europa und in den USA seit 1917.
12099: NIELEN, JOSEF MARIA. - Gebet und Gottesdienst im Neuen Testament. Eine Studie zur biblischen Liturgik und Ethik.
8571: NIEMANN, RAUL (ED.) - Lieve Maria, beste Petrus.
10882: NIEMEIJER, JAN A. - Nico Bulder, de houtgraveur.
18082: NIERHOFF, A. MARIE G. - De hofstede Saxenburg in Aelbertsberg of Bloemendaal .
35526: NIEROP, MAARTEN VAN. - Denken in tweespalt, interpreteren in ambivalentie.
21392: NIESE, BENEDICTUS. - Grundriss der Römischen Geschichte nebst Quellenkunde. Fünfte Auflage neubearbeitet von E. Hohl.
40754: NIETZSCHE, FRIEDRICH / HAASE, MARIE-LUISE / RIEBE, THOMAS / RÖLLIN, BEAT / STOCKMAR, RENÉ / A.O. (EDS.). - Nietzsche Werke. Kritische Gesamtausgabe. Siebenter Band. Arbeitshefte W II 3 und W II 4 [complete with CD-Rom].
40755: NIETZSCHE, FRIEDRICH / FÜZESI, NICOLAS / HAASE, MARIE-LUISE / RIEBE, THOMAS / RÖLLIN, BEAT / STOCKMAR, RENÉ / STROBEL, JOCHEN / A.O. (EDS.). - Nietzsche Werke. Kritische Gesamtausgabe. Vierter Band. Arbeitshefte W I 3 - W I 4 - W I 5 - W I 6 - W I 7 [complete with CD-Rom].
15123: NIETZSCHE, FRIEDRICH. - Nachgelassene Schriften 1870 - 1873.
40757: NIETZSCHE, FRIEDRICH / HAASE, MARIE-LUISE / RIEBE, THOMAS / RÖLLIN, BEAT / STOCKMAR, RENÉ / WEISSBRODT, DANIEL / A.O. (EDS.). - Nietzsche Werke. Kritische Gesamtausgabe. Achter Band. Arbeitsheft W II 5.
37927: NIETZSCHE / GENEVIEVE BIANQUIS. - Nietzsche. Considerations inactuelles I et II (Unzeitgemässe betrachtungen).
35289: NIETZSCHE, FRIEDRICH. - Nagelaten fragmenten. Deel 6: herfst 1885 - herfst 1887. Teksteditie en annotatie door Giorgio Colli en Mazzino Montinari. Vertaald door Mark Wildschut.
1138: NIEUWBARN, M.C. - Handboek der liturgie van het kerkelijk jaar.
1139: NIEUWBARN, M.C. - Handboek der liturgie van het kerkelijk jaar.
14086: NIEUWBORG, ÉLIE. (ED.). - Mélanges offerts au professeur J. L. Pauwels à l'occasion de son éméritat.
17133: NIEUWENHUIS, A.J. DOMELA: BY J. SCHAEPS. - Duitse tekeningen uit de negentiende eeuw. De verzameling Domela Nieuwenhuis.
18802: NIEUWENHUIS, CHANNAH JOSE. - Traces on tropical tools. A functional study of chert artefacts from preceramic sites in Colombia.
38815: NIEUWENHUIS, JAN. - Het laatste woord. Openbaring van Johannes voor de gemeente van nu.
29292: NIEUWENHUYS, ROB. - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden. (Derde, bijgerkte en herziene druk, 1978).
31908: NIEUWENHUYSEN, A. (ANDRÉE) VAN. - Les finances du Duc de Bourgogne Philippe le Hardi (1384-1404) Économie et politique.
40355: NIEUWENHUYSEN, A. (ANDRÉE) VAN. - Les finances du Duc de Bourgogne Philippe le Hardi (1384-1404) Économie et politique & Le montant des ressources (2 volumes).
34329: NIEUWSTADT, MICHEL VAN - Rondom het dierenpark. Abdij-journaal.
37806: NIFFLE-ANCIAUX, E. - Les Repos de Jesus et les Berceaux reliquaires.
6061: NIGG, WALTER. - Des Pilgers Wiederkehr. Drei Variationen über ein Thema.
8346: NIGG, WALTER. - Heiligen zijn ook mensen. Nederlandse bewerking van Jack van Belle.
10729: NIGG, WALTER. - Botschafter des Glaubens. Der Evangelisten Leben und Wort.
10730: NIGG, WALTER. - Was Bleiben Soll. Zehn biographische Meditationen. 4. Auflage.
10888: NIGG, WALTER. - Vom Geheimnis der Mönche.
41401: NIJDAM, H. - Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland. Een studie naar de Oudfriese boeteregisters (incl. cd-rom).
22033: NIJEN TWILHAAR, JAN. - Generatieve fonologie en de studie van Oostnederlandse dialecten.
39669: NIJGH, LENNAERT (ED.). - Het journaal van Bontekoe. De gedenkwaardige beschrijving van de reis naar Oost-Indie van schipper Willem IJsbrantsz. Bontekoe uit Hoorn, in de jaren 1618 tot en met 1625. Met een bijdrage van Piet Boon.
30091: NIJHOFF JR., GERT J. - La confusion des arbres. Essai d'une revalorisation du dogme du péché originel.
19418: NIJHOFF CATALOGUE: - Cat. 752. Periodicals, books and collections on protestantism and roman catholicism for sale at Martinus Nijhoff...
25666: NIJHOFF, WOUTER, A.B. VAN HOLKEMA, K. GROESBEEK, S.L. VAN LOOY, PAUL NIJHOFF (EDS.). - Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. Samengesteld door de tentoonstellings-commissie der nationale tentoonstelling van het boek, juni-augustus 1910. Uitgave van de vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels.
35825: NIJHOFF, WOUTER (ED.). - Catalogus der Nationale tentoonstelling van het boek. Algemeene afdeeling. In het Gemeente-Museum te Amsterdam Juni-Augustus 1910.
41189: NIJLAND, C. - Mikha'il Nu'aymah. Promotor of the Arabic Literary Revival.
35851: NIJMEGEN, DOOR EEN WANDELAAR: - Op naar Nijmegen! Met de electrische tram door Nijmegen en omstreken. Deel I: Nijmegen en St. Anna.
18546: NIJMEGEN, STUDENTEN ALMANAK: - Nijmeegse studenten almanak voor het jaar 1953. Zevende jaargang.
13467: NIJST, J.J.M.H. - Fiscus en geestelijke instellingen. Een overzicht uit de praktijk.
42468: NIKITINE, BASILE. - Les Kurdes. Étude sociologique et historique. Preface de M. Louis Massignon.
30708: NIKKELS, WALTER / GUIDO DE WERD (EDS.). - Aanzicht / Uitzicht. Het Museum Kurhaus Kleef.
37301: NIKOLAUS VON KUES / LEO GABRIEL. - Philosophisch-theologische Schriften. Herausgegeben und eingeführt von Leo Gabriel. Übersetzt und kommentiert von Diethild und Wilhelm Dupre. Studien- und Jubilaumsausgabe Lateinisch-Deutsch (3 volumes).
27719: NILSSON, MARTIN P. - Les croyances religieuses de la grèce antique. Traduction de Matila Ghyka.
14087: NINK, CASPAR. - Metaphysik des sittlich Guten.
37808: NISARD, M. (ED.). - Lucrece, Virgile, Valerius Flaccus, oeuvres completes avec la traduction en français.
21146: NISARD, M. - Pétrone, apulée, aulu-gelle. Oeuvres complètes. Avec la traduction en Français, publiées sous la direction de M. Nisard.
3839: NISPEN TOT SEVENAER, C.M.O. VAN. - La prise d'otages. Examen de la licéité des pratiques modernes d'après le droit objectif et le droit des gens positif.
15807: NISPEN TOT SEVENAER, C.M.O. VAN. - L'occupation allemande pendant la dernière guerre mondiale. Considerations sur le caractere du pouvoir de la puissance occupante et de ses mesures selon les principes generaux du droit et selon la 4e convention de La Haye.
1586: NISSEN, R. & P. MEYER-RUEGG. - Die Knochen- und Gelenktuberkulose. Kurze Darstellung der Pathogenese, der allgemeinen Diagnostik und der Behandlung. Mit einem Geleitwort von F. Sauerbruch.
37119: NISSEN, PETER / KOOS SWINKELS (EDS.). - Monumenten van vroomheid. Kruisen, kapellen en vrijstaande heiligenbeelden in Limburg.
39494: NKONGORI, LAURENT. / THOMAS KAMANZI. - Proverbes du Rwanda.
21170: NO AUTHOR: ANNALS OF ENGLISH LITERATURE, 1475-1925 . - Annals of English literature, 1475-1925. The principal publications of each year together with an alphabetical index of authors with their works. Reprinted with corrections 1936.
4404: NOACK, HERMANN. - Die Philosophie Westeuropas.
13617: NOACK, HERMANN. - Die Philosophie Westeuropas.
38650: LE NOBLE (EUSTACHE) - Dissertation chronologique et historique touchant l'année de la naissance de Jésus-Christ par m. Le Noble, baron de S. Georges.
3555: NOCENT, ADRIEN. - L'avenir de la liturgie.
22812: NOCK, A.D. - Christianisme et Hellénisme. Traduit de l'américan par A. Belkind.
15728: NOCKE, FRANZ-JOSEF. - Liebe, Tod und Auferstehung. Über die Mitte des Glaubens.
30552: NOCQ, HENRY / P. ALFASSA ET J. GUÉRIN. (INTR. ET NOTES). - Orfèvrerie civile française du XVIe au début du XIXe siècle. (2 volumes).
32899: NODET, VICTOR. - L'Église de Brou. Ouvrage illustré de 40 gravures et 1 plan.
14365: NOE, ALFRED. - Die Präsenz der romanischen Literaturen in der 1655 nach Wien verkauften Fuggerbibliothek.
12045: NOËL, BERNARD. - Franta. Paintings and works on paper = Peintures et travaux sur papier. Introduction Th. M. Messer.
19966: NOESSELT, IOANNES AUGUSTUS (JOH. AUGUST). - Theodoreti episcopi cyrensis interpretatio quatuordecim epistolarum S. Pauli Apostoli e recensione (Jacobi) Iacobi Sirmondi. Cum varietate lectionis edidit Ioannes Augustus Noesselt.
11593: NOGUÉ, JEAN. - Esquisse d'un système des qualités sensibles.
9976: NOHL JOHANNES. - La mort noire. Chronique de la peste d'après les sources contemporaines. Traduit de l'anglais par Anne Howe. Présentation de Jacqueline Brossollet.
42942: NOIRSAIN, SERGE. - La Flotte Européenne de la Confederation Sudiste. Preface de Ulane Bonnel. Mise en page et traitement des images par Gerard Hawkins, 200 illustrations, 12 planches de plans de navires.
14815: DI NOLA, ALFONSO M. (COMPILER), PATRICK O'CONNOR (EDITOR), REX BENEDICT (TRANSLATOR). - The Prayers of Man. From Primitive Peoples to Present Times.
38335: NOLDEKE, THEODOR / ANTON SPITALER. - Zur Grammatik des classischen Arabisch. Im Anhang: Die handschriftlichen Erganzungen in dem Handexemplar Theodor Noldekes bearbeitet und mit Zusatzen versehen von Anton Spitaler.
38718: NOLET, W. EN P.C. BOEREN. - Kerkelijke instellingen in de middeleeuwen. (orig. 1951 edition).
35905: NOLET DE BRAUWERE VAN STEELAND, J. - Ambiorix. Dichtstuk.
30229: NOLHAC, PIERRE DE. - Fragonard. 1732 - 1806.
30286: NOLHAC, PIERRE DE. - Nattier. Peintre de la cour de Louis XV.
39724: NOLIN, PIERRE-CONSTANT. - Cap Horn de mes vingt ans.
29917: NOLTHENIUS, HELENE. - Voortgeschopt als een steen.
43145: NOLTHENIUS, HELENE. - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
12138: NOORDA, S.J. (ED.). - Werk in uitvoering. (nieuwe bijbelvertaling).
29772: NOORDEGRAAF, ALBERT. - Creatura Verbi. De groei van de gemeente volgens de Handelingen der Apostelen.
36272: NOORDEGRAAF, LEO / GERRIT VALK. - De gave gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen.
36338: NOORDEGRAAF, L. / J. T. SCHOENMAKERS. - Daglonen in Holland 1450 - 1600.
22053: NOORDMAN-VONK, WIETSKE. - Retrieval from semantic memory. With a Foreword by John C. Marshall.
587: NORA, U DE. - Madonnen. Ein Influs.
30064: NORDBRANDT, HENRIK. - Droombruggen. Een keuze uit de gedichten. Vertaling Gerard Rasch.
2876: NORDENSKIÖLD, ERLAND. - Indianer und Weisse in Nordostbolivien.
28030: NÖRENBERG, KLAUS-DIETER. - Analogia Imaginis. Der Symbolbegriff in der Theologie Paul Tillichs.
14912: NORET, JACQUES ET CETEDOC (EDS.). - Thesaurus Leontii Presbyteri Constantinopolitani. Enumeratio lemmatum cum concordantiis.
39992: NORET, JACQUES. PSEUDO-ANDREW OF CRETE. - Un eloge de Jacques, le frere du seigneur: [a eulogy of james, the brother of the lord].
16697: NØRLUND, N.E. (NIELS ERIK). - De gamle danske laengdeenheder.
40218: NORMAND, CHARLES. - La bourgeoisie française au XVIIe siècle. La vie publique. Les idées et les actions politiques 1604 - 1661. Étude sociale.
28686: NORRIS, PAMELA. - Het verhaal van Eva. Een geschiedenis van vrouwelijke ongehoorzaamheid.
26407: NORTH, ROBERT. - Archeo-Biblical Egypt.
42996: NORWOOD, GILBERT. - Pindar. [Second printing].
41852: NOSSINTCHOUK, RONALD. - L'extase et la blessure.
32690: NOTEBAART, JANNIS C. - Windmühlen. Der Stand der Forschung über das Vorkommen und den Ursprung.
33080: NOTEBAERT, ALEXANDRE / CHRISTEL NEUMANN / WILLEM VANDEN EYNDE. - 1914 - 1918. Inventaire des archives de l'office des regions devastees / Inventaris van het archief van de dienst der verwoeste gewesten.
8480: NOTH, MARTIN. - Könige. I. 1-16.
8801: NOTH, MARTIN. - Die Ursprunge des alten Israel im Lichte neuer Quellen.
9458: NOTH, MARTIN. - Geschichte Israels. 5., unveränderte Auflage.
9735: NOTH, MARTIN. - Die Welt des alten Testaments. Einführung in die Grenzgebiete der alttestamentlichen Wissenschaft.
22898: NOTH, MARTIN. - Könige. I. 1-16.
30012: NOTH, MARTIN. - Das System der Zwölf Stämme Israels.
33810: NOTHOMB, PIERRE. - Jean-Baptiste Nothomb et ses frères.
37473: NOTSCHER, FRIEDRICH / JOSEF SCHARBERT. - Altorientalischer und alttestamentlicher Auferstehungsglauben.
41628: NOTTEN, J.H.W. - De algemene wet bestuursrecht en het maken van bezwaar; zwaartepunten van een bestuurlijke voorprocedure.
31993: NOUGARET, ROGER. - Hopitaux, leproseries et bodomies de Rodez de la grande peste à l'hôpital général (vers 1340 - 1676). Préface de Jean Imbert.
39170: NOURRISSON - Défense de Pascal. Pascal physicien et philosophe.
27920: NOUSSANNE, HENRI DE. - Paris sous Louis XVI et Paris aujourd'hui. Ouvrage illustré de 137 gravures d'après des estampes du XVIIIe siècle et d'après les dessins de Courboin, Germain, Martin, Pégurier, Séguin, etc.
22548: NOUVEAU, DOMINIQUE PASCALE. - Language acquisition , metrical theory , and optimality : a study of Dutch word stress.
31210: NOUWEN, HENRI. - De taal van het hart. Drie gebeden.
31081: NOUWEN, HENRI. - Clown in Rome. Over afzondering, celibaat, gebed en contemplatie.
31893: NOUWEN, HENRI. - In het huis van de heer : bidden met iconen.
31904: NOUWEN, HENRI. - De weg naar vrede : teksten over vrede en gerechtigheid uitgegeven door John Dear.
30979: NOUWEN, HENRI. - Hier en nu. Leven in de geest. (tiende druk).
33631: NOVALIS / MAURICE MAETERLINCK. - Les disciples a saïs et les fragments de Novalis, traduits de l'allemand et précédés d'une introduction par Maurice Maeterlinck. Nouvelle édition.
42578: NOVATIANUS DE TRINITATE : ED. BY HANS WEYER. - Novatianus de Trinitate. Über den dreifaltigen Gott. Text und Übersetzung mit Einleitung und Kommentar.
31357: NOVELLI, L. / M. MASSACCESI. - Ex voto del santuario della Madonna del monte di Cesena. Presentazione del Prof. Mario Salmi.
25856: NOWACK, WILHELM. - Lehrbuch der Hebräischen Archäologie. Erster Band: Privat- und Staatsaltertümer. Zweiter Band: Sacralalterthümer. (2 volumes in 1 binding).
42253: NOWAK, KURT. - Schleiermacher und die Frühromantik. Eine literaturgeschichtliche Studie zum romantischen Religionsverständnis und Menschenbild des 18. Jahrhunderts in Deutschland.
28094: NOWÉ, JOHAN. - Nu hoort wat men u spelen zal. Theater in de Middeleeuwen.
10526: NOWELL, ROBERT. - Hans Küng. Leidenschaft für die Wahrheit. Leben und Werk. Aus dem Englischen von Ursel Schäfer und Helmut Dierlamm.
12654: DE-LA-NOY, MICHAEL. - The Church of England. A Portrait.
31072: NOYEN, CARLOS. - Tot U spreekt mijn hart. Gebeden uit de Karmel gekozen en ingeleid door Carlos Noyen.
6320: NOYES, ALFRED. - Portrait of Horace.
12358: NOYES, ARTHUR P & LAWRENCE C. KOLB. - Modern Clinical Psychiatry. Fifth edition.
32673: NÜBEL, OTTO. - Mittelalterliche Beginen- und Sozialsiedlungen in den Niederlanden. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Fuggerei.
22405: NUIJTENS, EMILE THEOPHILE GERHARDUS. - De tweetalige mens. Een taalsociologisch onderzoek naar het gebruik van dialect en cultuurtaal in Borne.
19845: NUSSBAUMER, ARNOLD. - Das Ursymbolum nach der Epideixis des hl. Irenäus und dem Dialog Justins des Martyrers mit Trypho.
36345: NUSTELING, HUBERTUS PETRUS HYGINUS. - De rijnvaart in het tijdperk van stoom en steenkool 1831 - 1914.
13284: NUYENS, E.M.T.W. (ELISABETH MARIA THERESIA WILHELMINA). - De staatkundige geschiedenis der provincie Limburg vanaf haar ontstaan tot haar uiteenvallen in 1839.
18652: NUYENS, W.J.F. - Geschiedenis der kerkelijke en politieke geschillen in de republiek der zeven vereenigde provincien, voornamelijk gedurende het twaalfjarig bestand (1598-1625).
15366: NYESSEN, D.J.H. - Somatical Investigation of The Javanese 1929.
5800: NYIMI, M.M. - Inversion culturelle et déplacement de la pratique chrétienne Africaine. Préface à une théologie périphérique.
5801: NYIMI, M.M. - Inversion culturelle et déplacement de la pratique chrétienne Africaine. Préface à une théologie périphérique.
10875: NYSSEN, WILHELM. - Maria Geisterfüllte Kirche. Meditation in Wort und Bild.
30308: NYSSENS-HART, J. - Notice sur un système d'écluse a double siphon.
41819: OAKES, EDWARD T. - A theology of grace in six controversies.
42338: OBERG, EBERHARD. - Amphilochii Iconiensis Iambi ad Seleucum.
42364: OBERG, EBERHARD. - Amphilochii Iconiensis Iambi ad Seleucum.
2787: OBERHAMMER, GERHARD. (ED.) - Offenbarung, Geistige Realität des Menschen. Arbeitsdokumentation eines Symposiums zum Offenbarungsbegriff in Indien.
2788: OBERHAMMER, GERHARD. (ED.) - Offenbarung, Geistige Realität des Menschen. Arbeitsdokumentation eines Symposiums zum Offenbarungsbegriff in Indien.
2791: OBERHAMMER, GERHARD. & HANS WALDENFELS. - Überlieferungsstruktur und Offenbarung. Aufriß einer Reflexion des Phänomens im Hinduismus mit theologischen Anmerkungen.
19425: OBERLANDER: - Oberländer. Heiteres und Ernstes. Mit 31 Abbildungen.
1784: OBERMAIER, H., F. BIRTNER, W. SCHMIDT & W. KOPPERS. - Der Mensch aller Zeiten. Natur und kultur der Völker der Erde.
43102: OBREEN, HENRI. - Floris V. Graaf van Holland en Zeeland Heer van Friesland 1256-1296.
3919: OBRIST, FRANZ. - Echtheitsfragen und Deutung der Primatsstelle Mt 16, 18f. in der deutschen Protestantischen Theologie der Letzten Dreissig Jahre.
19243: OBST, ERICH. - Allgemeine Wirtschafts- und Verkehrsgeographie. 3., neubearbeitete und erweiterte Auflage.
36873: OCKHAM, WILHELM VON. - Dialogus. Auszüge zur Politischen Theorie. Ausgewählt, übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Jürgen Miethke.
41245: ODEBERG, HUGO. - Trito-Isaiah (Isaiah 56-66). A literary and linguistic analysis.
41438: ODEBERG, HUGO. - The Aramaic Portions of Bereshit Rabba with Grammar of Galilaean Aramaic. I. Text with Transcription. II. Short Grammar of Galilaean Aramaic. (2 volumes).
25960: (ODOARDUS A S. FRANCISCO XAVERIO) - Dissertazione storica-critica-dogmatica sull identità, esistenza, multiplicità, culto, e miracoli della mano destra di S. Gio. Battista, precursore del nostro signore Gesu'Christo, venerata... esp. in Rapagnano Luogo dell'Archidiocesi di Fermo.
24413: OECHSLIN, LOUIS. - L'intuition mystique de Sainte Thérèse.
35749: OEGEMA, GERBERN S. - De messiaanse verwachtingen ten tijde van Jezus. Een inleiding in de messiaanse verwachtingen en bewegingen gedurende de hellenistisch-romeinse tijd.
34159: OEHL, WILHELM. - Deutsche Mystikerbriefe des Mittelalters 1100 - 1550.
38080: OEHMBS, ANTONIO - Opuscula de Deo uno et trino, ad genuinam evangelii doctrinam et ecclesiae traditionem de SS. Trinitate restituendum contra numericae identitatis sententiam et defendendum adversus haereses.. Autor Antonio Oehmbs, doctore theologo univ. Trevirensis (Trier, Treves).
39177: OELDEMANN, JOHANNES. - Die Apostolizität der Kirche im Ökumenischen Dialog mit der Orthodoxie. Der Beitrag russischer orthodoxer Theologen zum ökumenischen Gespräch über die apostolische Tradition und die Sukzession in der Kirche.
20785: OEPEN OFM, MARTIN. - Sittenlehre und Offenbarung in der Moraltheologie des 18. Jahrhunderts. Methodologische Auseinandersetzungen um Kasuistik und Probabilismus mit besonderer Berücksichtigung des Franziskaners Korbinian Luydl (+ 1778).
20155: OEPKE, D. ALBRECHT. - Der Brief des Paulus an die Galater. Zweite, verbesserte Auflage.
23022: OESTERLE, D. GERARDUS. - Consultationes de jure matrimoniali.
25312: OESTERLEY, W. O. E. AND THEODORE H. ROBINSON. - Hebrew religion. Its origin and development.
9940: OESTREICH , GERHARD. - Die Idee der Menschenrechte in ihrer geschichtlichen Entwicklung.
42746: OETTINGER, KARL. - Die Bildhauer Maximilians am Innsbrucker Kaisergrabmal.
41868: OFFELEN, JACQUES VAN. - Les liberaux contre Leopold III : Les debats secrets des partisans de l'abdication.
16867: OFFERMANS, PAULUS HUBERTUS MARIA GERARDUS. - Arbeid en levensstandaard in Nijmegen omstreeks de reductie (1550-1600).
4962: OFFICIA: - Officia Subdiaconi et Diaconi in Missis Solemnibus Aliisque Functionibus Sacris. Editio Quinta.
26658: OFICIO DIVINO: - Liturgia das Horas I. 3a Edição.
26660: OFICIO DIVINO: - Liturgia das Horas I. 5a Edição.
21434: OGOKO, NKWUME A. C. - Dialogue on Justification. A Model for Ecumenical Dialogue among the Churches in Nigeria?
17524: OHANNESON, JOAN. - Woman: survivor in the church.
39611: OHLER, NORBERT. - Pilgerstab und Jakobsmuschel. Wallfahren in Mittelalter und Neuzeit.
19879: OHLER, ANNEMARIE. - Studying the Old Testament from tradition to canon. Translated by David Cairns.
40330: OHLER, NORBERT. - Reisen im Mittelalter.
3955: OHM, THOMAS. - Ex Contemplatione Loqui. Gesammelte Aufsätze.
38643: OHNSORGE, WERNER. - Konstantinopel und der Okzident. Gesammelte Aufsätze zur Geschichte der byzantinisch-abendländischen Beziehungen und des Kaisertums.
42949: OIKONOMIDES, AL. N. (ED.). - Abbreviations in Greek. Inscriptions : Papyri, Manuscripts and Early Printed Books. A Manual Compiled by Al. N. Oikonomides. From monographs by Avi-Yonah, Kenyon, Allen Ostermann and Giegengack.
5115: OKLADNIKOW, ALEXEJ PAWLOWITSCH. - Der Mensch kam aus Sibirien. Russiche Archäologen auf den Spuren fernöstlicher Frühkulturen.
24654: OLBRECHTS, FRANS M. - Ethnologie. Inleiding tot de studie der primitieve beschaving.
41630: OLDEKALTER, JOS (ED.). - Ad fundum. Latijnse spreekwoorden, gezegden en citaten ...en hun betekenis.
41172: OLDENBERG, HERMANN. - Die Religion des Veda. Zweite Auflage.
10386: OLDENBOURG, ZOÉ. - Les Brûlés. Roman.
10387: OLDENBOURG, ZOE. - La Pierre angulaire. Roman.
10820: OLDENBOURG, ZOÉ. - Les Croisades.
35494: OLECHNOWITZ, KARL-FRIEDRICH. - Handel und Seeschiffahrt der Späten Hanse.
16507: OLESZEK, WALTER J. - Congressional procedures and the policy process. Third edition.
16412: OLIVAINT, PIERRE PAR CHARLES CLAIR. - Pierre Olivaint. Prêtre de la compagnie de Jésus. Cinquième édition.
35545: D'OLIVET, FABRE. - Le chien de Jean de Nivelle.
42884: OLIVET, FABRE D'. - Histoire philosophique du genre humain. Ou l'Homme considéré sous ses rapports religieux et politiques dans l'État social, à toutes les époques et chez les différents peuples de la terre. Nouvelle édition. (2 volumes).
1733: OLLERO, A. - Rechtswissenschaft und Philosophie. Grundlagendiskussion in Deutschland. Aus dem Spanischen von W.P. Frankfurt.
42937: OLLIVIER, FRÉDÉRIC. - Normandie un chef-d'oeuvre français (1935-1942).
34298: OLSCHKI, LEO S. - Livres à figures de l'École allemande des XVe et XVIe siècles. Soigneusement décrits et mises en vente par le commandeur Leo S. Olschki. Catalogue LXXXI. Avec 328 fac-similés et 3 planches hors texte.
1988: OLSEN, SOLVEIG. - Christian Heinrich Postels. Beitrag zur deutschen Literatur. Versuch einer Darstellung.
32076: OLSON, GLENDING. - Literature as recreation in the later middle ages.
12227: OLSTHOORN-HEIM, E.T.M. & L. BERGKAMP. - Medisch wetenschappelijk onderzoek. Lichaamsmateriaal voor de wetenschap. Het wetsvoorstel Medische experimenten.
33022: OLTHOFF, FRANS. - De boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Antwerpen sedert de uitvinding der boekdrukkunst tot op onze dagen. Alfabetisch gerangschikt en van geschiedkundige aanteekeningen voorzien opgeluisterd door een aantal portretten en drukkersmerken.
37959: OMAN, CHARLES. - A history of the art of war in the middle ages (2 volumes).
40994: ONASCH, KONRAD. - Grundzüge der Russischen Kirchengeschichte.
43317: ONKELOS AND JONATHAN / EBBE EGEDE KNUDSEN (ED.). - A Targumic Aramaic Reader. Texts from Onkelos and Jonathan. With Introduction and Glossary by Ebbe Egede Knudsen.
12291: OOIJEN, BRIGHID ANGHARAD VAN. - The processing of vowels and consonants.
13068: OORSCHOT, J.M.P. VAN. - Tot zieken gezonden. 150 jaar Huis van het H. Hart van Jezus. R.K. Binnenziekenhuis. Catharina-ziekenhuis.
26691: OORT, J. VAN UND U. WICKERT (EDS.). - Christliche Exegese zwischen Nicaea und Chalcedon.
4174: OOSTDIJK, D.M. - Karl Shapiro and Poetry: A Magazine of Verse (1950-1955).
20076: OOSTENDORP, DERK WILLIAM. - Another Jesus. A gospel of Jewish-Christian superiority in II Corinthians.
29176: OOSTERHUIS, HUUB. - Nooit meer niet. Nieuwe gedichten. (Vijfde druk).
4518: OOSTHUIZEN, GERHARDUS CORNELIS. - Theological Discussions and Confessional Developments in the Churches of Asia and Africa.
38675: OOSTROM, FRITS VAN / WIM VAN ANROOIJ, DINI HOGENELST & GEERT WARNAR (EDS.). - Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Studies voor Frits van Oostrom ter gelegenheid van diens vijftigste verjaardag.
12730: OOSTROM, FRITS VAN. - Maerlants wereld.
13310: OOSTROM, FRITS VAN. - Maerlants wereld. (Achtste druk).
29345: OOSTROM, FRITS VAN (ED.). - Historisch Tableau. Geschiedenis opnieuw verbeeld in schoolplaten en essays.
18691: OOSTWOUDER, W.J. (WILLEM JACOBUS). - Hoofdzaken Boek 8 BW. Verkeersmiddelen en vervoer. Tweede druk.
43014: OOTEGHEM, J. VAN. - Pompée le Grand bâtisseur d'Empire.
25320: OOTEGHEM, J. VAN. - Bibliotheca Graeca et Latina, à l'usage des professeurs des humanités gréco-latines. Deuxième édition revue et augmentée.
1357: OPHELDERS, W.M.J. - Automated theorem proving based upon a tableau method with unification under restrictions: Theory, implementation and empirical results.
32049: OPPÉ, A. P. - Sandro Botticelli. Ouvrage illustré de vingt-cinq planches en couleurs tirées hors texte.
6461: OPPEL, HORST (ED.) - Die moderne englische Lyrik. Interpretationen.
13507: OPPENHEIMER, K.E.H. - Liefde en huwelijk. Grandeur, moeite en pijn.
17134: OPSTAD, LAURITZ (ED.). - Norwegen. Bildweberei und Email von der Jahrhundertwende bis zur Gegenwart. Eine Ausstellung der Kunstgewerbemuseen von Oslo und Trondheim in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Norwegischen Gesellschaft.
34599: ORAISON, MARC. - Le mystère humain de la sexualité.
23547: ORAISON, MARC, FRANÇOIS COUDREAU, HENRY NIEL, J. DE BACIOCCHI, GUSTAV SIEWERTH. - Le péché. Études.
12211: ORAISON, MARC. - La culpabilité.
40834: ORATORIUM DER GÖTTLICHEN WAHRHEIT ( ORATORIUM DIVINAE VERITAS): - Katechismus des Oratoriums. Römisch - katholischer Katechismus und Unterweisung der Gläubigen für heutige Zeit. Uni Trinoque Deo - Aeternae Veritati.
28027: ORBAN, A. P. (ÁRPÁD PÉTER). - Les dénominations du monde chez les premiers auteurs chrétiens.
41646: ORCASITAS, MIGUEL ANGEL / HILDEBRAND VANDER MAELEN (INTR.). - Zeven eeuwen Augustijnen. Een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis.
10889: ORCEL, MICHEL & FRANÇOIS BODDAERT. - Ces imbéciles croyants de liberté 1815 - 1852.
37105: OREMUS, J. M. S. - Sittardse voogdgedingen (1569-1589).
37387: OREMUS, J. M. S. - Rijk en arm in nieuwstadt rond 1600.
37106: OREMUS, J. M. S. - De bouw van het sittardse stadhuis van pasqualini (1560-1570) en magistratenfamilies in de 16e en 17e eeuw.
39484: ORIGENE /HERACLIDE / JEAN SCHERER. - Entretien d'Origène avec Héraclide. Introduction, texte, traduction et notes de Jean Scherer.
40190: ORIGÈNE.  - Homélies sur la Genèse.
40169: ORIGÈNE.  - Homélies sur les Nombres.
40170: ORIGÈNE.  - Homélies sur le Cantique des cantiques.
39408: ORIGÈNE.  - Homélies sur saint Luc.
42536: ORIGENE BY MARGUERITE HARL. - Origène et la fonction révélatrice du verbe incarné.
30815: ORIGÈNE. - Homélies sur les Juges. Texte de la version latine de Rufin. Introduction, traduction, notes et index par Pierre Messié, s.j., Louis Neyrand, s.j., et Marcel Borret, s.j. Ouvrage publié avec le concours du Centre National des Lettres et de l'oeuvre d'Orient.
42571: ORIGENES / HERWIG GORGEMANNS / HEINRICH KARPP. - Origenes. Vier Bücher von den Prinzipien.
21000: ORLANDI, SILVIA. - Un contributo alla storia del collezionismo la raccolta epigrafica delfini.
39616: ORLANDI, TITO. - Elementi di lingua e letteratura Copta. Corso di lezioni universitarie.
34137: ORLINSKY, HARRY M. / NORMAN H. SNAITH. - Studies on the second part of the book of Isaiah. The so-called "servant of the lord" and "suffering servant" in second Isaiah by Harry M. Orlinsky. Isaiah 40 - 66. A study of the teaching of the second Isaiah and its consequences by Norman H. Snaith. Reprint with additions and corrections.
38499: ORMANIAN, MALACHIA / G. MARCAR GREGORY / TERENIG POLADIAN. - The Church of Armenia. Her history, doctrine, rule, discipline, liturgy, literature, and existing condition. (Second, revised, English Edition).
10382: D'ORMESSON, JEAN. - Le vagabond qui passe sous une ombrelle trouée.
25640: ORNSTEIN, HANS. - Macht, Moral und Recht. Studien zur Grundproblematik menschlichen Zusammenlebens.
23676: ORSINI, M. L'ABBÉ. - La Vierge. Histoire de la mère de Dieu, complétée par les traditions d'orient, les écrits des saints pères el les moeurs de hébreux; par M. l'abbé Orsini. Édition annotée par M. l'abbé Th. Normand.
24682: ORTEGAT, PAUL. - Intuition et religion. Le problème existentialiste.
27380: ORTEGAT, PAUL. - Philosophie de la Religion.
36025: ORTELIUS, ABRAHAM: MARCEL VAN DEN BROECKE, PETER VAN DER KROGT & PETER MEURER (EDS.). - Abraham Ortelius and the first atlas. Essays commemorating the Quadricentennial of his Death 1598-1998. With an introduction by Leon Voet, (and with 20 contributions by Günter Schilder, Rodney Shirley, Dennis Reinhartz and others).
37991: ORTS, AUGUSTE. - La guerre des paysans. 1798 - 1799. Episode de l'histoire Belge.
17525: ORY-LAVOLLÉE, BRUNO. - Richesses invisibles. (Que nous apporte la culture?) Collection dirigée par Jacqueline Raoul-Duval.
15848: OS, HENK VAN. - Een kathedraal voor de kunst.
28331: OS, HENK VAN. - Gebed in schoonheid. Schatten van privé-devotie in Europa 1300-1500. Met medewerking van Eugène Honée, Hans Nieuwdorp en Bernhard Ridderbos.
40153: OSBORN, ERIC. - The beginning of Christian Philosophy.
42497: OSBORN, ERIC. - Ethical patterns in early christian thought.
19142: OSHERSON, DANIEL N. - Logical abilities in children.
22564: OSHERSON, DANIEL N. AND EDWARD E. SMITH (EDS.). - Thinking. An invitation to cognitive science. Volume 3.
345: OSTA, J. VAN. - De Europese monarchie in de negentiende eeuw. Het Britse en Duitse model.
11057: ÖSTENBERG, CARL ERIC. - The Necropolis at Castellina Camerata.
37590: OSTER, ANNEMARIE / HENK SPAAN / NELLEKE NOORDERVLIET / MARTIN BRILL / MAARTEN 'T HART / ETC. - Zestig. Verhalen.
41041: OSTERMANN, URSULA (ED.). - Gott wird sorgen. Geschichte der Franziskanerinnen von Heythuysen/Niederlande in Deutschland. Nonnenwerth und Lüdinghausen 1900-1995.
33157: OSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN: - Bäuerliche Sachkultur des Spätmittelalters. Internationaler Kongress Krems an der Donau 21. bis 24. September 1982.
38542: OSTROGORSKY, GEORG. - Byzanz und die welt der slawen. Beitrage zur Geschichte der byzantinisch-slawischen Beziehungen.
30775: OTRANTO, GIORGIO. - Esegesi biblica e storia in Giustino (Dial. 63-84).
40854: OTRANTO, GIORGIO. - Esegesi biblica e storia in Giustino (Dial 63-84).
24251: OTT, ANTON. - Die Auslegung der neutestamentlichen Texte über die Ehescheidung. Historisch-kritisch dargestellt.
41367: OTTAVIANI, ALFRED: - Populus Dei. II. Ecclesia. H. Cazelles - S. Lyonnet - L. Cerfaux - P. Benoit - I. de la Potterie - S. Zedda - J.E. Steinmueller - E.J. Kilmartin - K. Rahner - F. Vattioni - G. d'Ercole - M. Miguens. Studi in onore del Card. Alfredo Ottaviani per il cinquantesimo di sacerdozio : 18 marzo 1966.
23029: OTTAVIANO, CARMELO. - Kritik des Idealismus. Mit einer Einführung von Fritz-Joachim von Rintelen. Realismus - Idealismus?
29877: OTTEN, WILLEM JAN. - Eerdere gedichten.
3847: OTTER, G.H.J. DEN. - Voogdijkinderen. Enige gedachten over de opvoeding van voogdijkinderen, gebaseerd op de gegevens verkregen uit een interview met 294 oud-pupillen van de vereniging kinderzorg te Rotterdam.
14580: OTTERSPEER, WILLEM. - Bolland. Een biografie.
38973: OTTMANN, A. AND JEANTIN - Esquisse archéologique et historique de l'église Notre-Dame d'Avioth. Avec des notes historiques par M. Jeantin. Accompagnée d'un album de 17 figures.
41974: OTTO, A. / REINHARD HAUSSLER. - Nachträge zu A. Otto Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten der Römer.
34722: OTTO PFLEIDERER. - Das Urchristentum Seine schriften und Lehren.
25450: OTTOLANDER, P. DEN. - Deus Immutabilis. Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth.
30869: OTTOLANDER, P. DEN. - Deus Immutabilis. Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth.
11065: OUD EN NIEUW GASTEL: - Gastel land van Abten en Markiezen. Gedenkboek bij gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de gemeente.
41623: OUDEN, W. DEN / M.J. JACOBS / N. VERHEIJ. - Subsidierecht.
38635: OUDENDIJK, JOHANNA K. - Een bourgondisch ridder over den oorlog ter zee. Philips van Kleef als leermeester van Karel V.
28791: OUDHEUSDEN, JAN VAN. - Binnendieze. De stadsrivier van 's-Hertogenbosch. (Tweede druk).
35646: OUDIN, M. L'ABBE J. - Manuel d'Archeologie religieuse, civile et militaire. Cinquieme edition.
40981: OURSEL, RAYMOND. - Floraison de la sculpture Romane. 1. Les grandes decouvertes.
40695: OURSEL, R. - Die Bibel von Saint-Savin. Texte der Kirchenväter. Einleitung und archäologische Studie von R. Oursel.
18599: OUSBY, IAN (ED.). - The Cambridge guide to literature in English. Foreword by Margaret Atwood.
35077: OUSSOREN, PIETER. - De stem uit het vuur. De eerste vijf bijbelboeken naar het hebreeuws.
7383: OVERATH, JOHANNES (HERAUSG). INTERNATIONALER KONGRESS FÜR KIRCHENMUSIK: - IV . Internationaler Kongress für Kirchenmusik in Köln, 22.-30. Juni 1961.
41458: OVERATH, JOANNES (ED.). - Christus in Ecclesia Cantat. VIII Conventus Internationalis Musicae Sacrae Romae, Anno Musicae Europaeo 1985. Pontificium Institutum Musicae Sacrae Romae.
35397: OVERBECK, FRANZ. - Über die Anfänge der patristischen Literatur. Sonderausgabe.
35394: OVERBECK, FRANZ. - Über die Anfänge der Kirchengeschichtsschreibung. Programm zur Rektoratsfeier der Universität Basel.
35398: OVERBECK, FRANZ. - Studien zur geschichte der Alten Kirche. Sonderausgabe.
35421: OVERBECK, FRANZ. - Über die Christlichkeit unserer heutigen Theologie.
38787: OVERBOSCH, W.G. - Zo gezegd, zo gezien. Gebundelde overwegingen & opstellen (2 volumes in slipcase).
12359: OVERDIEP, G.S. - Volkstaal en dialektstudie. Voor den druk bezorgd door Dr. G.A. van Es.
22645: OVERDIEP, G.S. - Volkstaal en dialektstudie. Voor den druk bezorgd door Dr. G.A. van Es.
29787: OVERDIEP, WIM. - Het gevecht om de vijand. Bijbels omgaan met een onwelkome bekende.
31185: OVEREEM, HARALD. - Kolossenzen. Met Christus geborgen in God.
26110: OVERHAGE, PAUL & KARL RAHNER. - Das Problem der Hominisation. Über den biologischen Ursprung des Menschen.
8364: OVERHAGE, PAUL. - Um das Erscheinungsbild der ersten Menschen. Mit einer Einführung von Karl Rahner.
12198: OVERHAGE, PAUL. - Die Evolution des Lebendigen. Die Kausalität.
12199: OVERHAGE, PAUL. - Um das Erscheinungsbild der ersten Menschen. Mit einer Einführung von Karl Rahner.
12418: OVERHAGE, PAUL. - Die Evolution des Lebendigen. Die Kausalität.
12419: OVERHAGE, PAUL. - Die Evolution des Lebendigen. Das Phänomen.
26115: OVERHAGE, PAUL. - Um das Erscheinungsbild der ersten Menschen. Mit einer Einführung von Karl Rahner.
21635: OVERSTEEGEN, J. J. - Beperkingen. Methodologische recepten en andere vooronderstellingen en vooroordelen in de moderne literatuurwetenschap.
2423: OVERSTRAETEN, JOZEF VAN. - Gids voor Vlaanderen. Toeristische en cultuurhistorische encyclopedie van de Vlaamse gemeenten. Volledig herwerkt door Jan Gerits.
35835: OVERY, RICHARD. - De verhoren. De nazi-elite ondervraagd. Vertaling Amy Bais, Rob van der Kan, Jantsje Post en Louw Dijkstra.
43118: OVIDIUS / JAMES GEORGE FRAZER. - Ovid's Fasti. With an English translation by Sir James George Frazer.
33765: OVIEDO, LLUIS / PRIAMO ETZI / DAVID VOLGGER / AND OTHERS. - Antonianum. Periodicum trimestre. Pontificii Athenaei Antoniani de Urbe. Annus LXXVIII. Iulius - September 2003 - Fasc. 3.
27841: OWEN, IOAN (JOHN OWEN) - Epigrammatum. Editio postrema correctissima, & posthumis quibus-dam adaucta.
40523: OYEN, G. VAN. - Het leger en de vloot van de Graven van Vlaanderen vanaf het ontstaan tot in 1305.
40511: OYEN, G. VAN. - De studie van de Marcusredactie in de twintigste eeuw.
21903: PAAPE, GERRIT, (1752-1803) ED. BY ALTENA, PETER. - De Bataafsche Republiek. Zo als zij behoord te zijn, en zo als zij weezen kan: of revolutionaire droom in 1798: wegens toekomstige gebeurtenissen tot 1998.
17786: PAARDT, RUDI VAN DER (RUDOLF THEODOOR). - Klassieke profielen. Een collectie essays over classici-literatoren uit de moderne Nederlandse letterkunde met een bloemlezing uit hun werk.
39779: PABBRUWE, H.J. - Dr. Robertus Padtbrugge (Parijs 1637 - Amersfoort 1703), dienaar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en zijn familie.
39052: PACIK, RUDOLF. - "Last des Tages" oder "geistliche Nahrung" Das Stundengebet im Werk Josef Andreas Jungmanns und in den offiziellen Reformen von Pius XII. bis zum II. Vaticanum.
14660: PACKER, ANN. - De duik. Vertaling Guus Houtzager.
4718: PADGETT, JACK F. - The Christian Philosophy of William Temple.
18844: PAEILE, CH. - Kritisch onderzoek naar de uitvinding der boekdrukkunst. Geschiedenis der vinding, waardering van den daarover gevoerden strijd, etc... Nu, ter afdoende inlichting der landgenooten van Lourens Janssen Coster, in het Nederlandsch overgebracht door J.H. Rutjens. Vermeerderd met aanteekeningen.
41765: PAESIE, RUUD. - Het VOC-retourschip Ravesteyn. De laatste reis van een Zeeuwse Oostindiëvaarder.
43060: PAGE, DENYS. - The Homeric Odyssey: The Mary Flexner Lectures Delivered at Bryn Mawr College Pennsylvania.
38405: PAGELS, ELAINE. - De gnostische evangelien. Met een voorwoord van Prof. Dr. Gilles Quispel.
41215: PAGELS, ELAINE. - The Gnostic Gospels.
6485: PAGLIA, VINCENZO. - Storia dei poveri in Occidente*
10890: PAHL, IRMGARD. - Die Christologie der römischen Meßgebete mit korrigierter Schlußformel.
18424: PAHLEN, KURT. - Music of the world. A history. Translated from the German by James A. Galston.
42367: PAINCHAUD, LOUIS. - Le deuxieme traite du Grand Seth (NH VII,2).
41670: LA PAIX DE LIZANCOUR, SIEUR - Le prétendant, ou Perkin faux duc d'York, sous Henri VII Roi d'Angleterre. Nouvelle historique.
38446: PALACIOS, MIGUEL ASIN. - L'Islam christianise. Etude sur le Soufisme a travers les oeuvres d'Ibn 'Arabi de Murcie. Traduit de l'Espagnol par Bernard Dubant.
2564: PALADILHE, DOMINIQUE. - Les Très Riches Heures de Bourgogne.
27902: PALAFOX, JOAN. DE (JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA) - Den herder van den kerst-nagt. Van nieuws in het Nederduytsche vertaelt.
35630: PALLISER, BURY. - Histoire de la dentelle. Traduit par la comtesse Gedeon de Clermont-Tonnerre. Ouvrage illustre de 161 gravures sur bois et de 16 planches en couleur.
35629: PALLISER, BURY. - Histoire de la dentelle. Traduit par la comtesse Gedeon de Clermont-Tonnerre. Ouvrage illustre de 161 gravures sur bois et de 16 planches en couleur.
7591: PALLOTTINO, MASSIMO. - The Meaning of Archaeology.
39685: PALM, W.H.G. - Walvisschen en walvischvaart.
39253: PALMER, J.J.N. (ED.). - Froissart : Historian.
35180: PALMER, B. J. (PUBLISHER). - The Oxford library of words and phrases. Volume 1: Quotations 2: Proverbs 3: Word origins (3 volumes in slipcase).
42189: PALMER, E. H. (ED.). - The Survey of Western Palestine. Arabic and English name lists collected during the survey by Lieutenants Conder and Kitchener, R.E.
22918: PALMER, MICHAEL. - D'Ensor à Magritte. Art belge 1880 - 1940. Traduit de l'anglais par Louis Morzac. Préface de Francine-Claire Legrand.
38705: PALOMBA, SALVATORE - Cinque novene del santo natale di Giesu. Sermoni in apparecchio alla medesima solennita di fra. Palomba, maestro, e dottore in sacra teologia, dell' Ordine della Ba. sempre Vergine Madre di Dio Maria del Monte Carmelo.
30304: PALUSTRE, LÉON ET X. BARBIER DE MONTAULT. - Le Trésor de Trèves. 30 planches en phototypie par P. Albert-Dujardin.
30269: PALUSTRE, LÉON. - L'Architecture de la Renaissance.
30285: PALUSTRE, LÉON. - L'Architecture de la Renaissance. (This is the original 1892 ed.).
37526: PAMEIJER, JOHAN. - Symboliek in de evangelien. Een esoterische visie op de wonderverhalen.
37364: PANAGOPOULOS, J. (ED.). - Prophetic Vocation in the New Testament and Today.
37551: PANCARO, SEVERINO. - The law in the fourth gospel. The Torah and the gospel Moses and jesus, Judaism and Christianity according to John.
16566: PANCHERI, FRANCESCO SAVERIO. - Maximilien Kolbe. Un saint pour notre temps. Traduction de Joseph Cochaud révisée par Irénée Strappazzon.
8642: PANNET, ROBERT. - Le catholicisme populaire. 30 ans après "La France, pays de mission?". 3e édition.
29645: PANTAGRUEL / ED. BY GUY DEMERSON ET CHRISTIANE LAUVERGNAT-GAGNIÈRE. - Le disciple de Pantagruel (les navigations de Panurge). Édition critique.
6629: PAPA, GIOVANNI & ROBERTO ZAVALLONI. - Dokumente zur Seligsprechung des Johannes Duns Scotus - Informatio und Summarium. Übersetzung von Dietrich Esser.
40989: PAPADOPOULOS, STYLIANOS G. - Patrologie, vol. II (le 4e siècle).
40123: PAPANDREOU, DAMASKINOS (ED.). - Religion et Societe. Etudes theologiques de Chambesy, 12. (11e séminaire théologique (30 avril?5 mai 1990))
12367: PAPÀSOGLI, GIORGIO. - Fuoco in Castiglia. Santa Teresa d'Avila.
7202: PAPE, CARLOS P. - Katholizismus in Lateinamerika.
24312: PAPENCORDT, FÉLIX. - Rienzi et Rome a son époque. Traduit de l'allemand par M. Léon Boré. Précédé d'une notice biographique sur l'auteur.
42940: PAPENDRECHT, A. HOYNCK VAN. - De zeilvloot van Willem Ruys Jan Danielszoon en de Rotterdamsche Lloyd. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Naamlooze Vennootschap Rotterdamsche Lloyd.
19087: PAPIERFABRIEK, GEDENKBOEK: - 1850 - 1950 honderd jaren papierfabriek.
30282: PAPILLON, GEORGES / MAURICE SAVREUX. - Musée Céramique de Sèvres. Guide illustré.
36363: PAPIN, KRISTOF. - "Doothalmen" Kasselrij Ieper 1624 - 1793.
36306: PAPING, RICHARD F.J. - 'Voor een handvol stuivers'. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770-1860.
28487: PAPINI, GIOVANNI. - Het avondrood der filosofen (vertaald door Robert Lemm).
42895: PAQUE, A. J. N. - Examen des diverses méthodes employées pour l'établissement et le développement des calculs transcendants.
10427: PARAIRE, PHILIPPE. - Les grands leaders de l'Histoire mondiale.
40581: PARAVICINI, WERNER / BERTRAND SCHNERB (EDS.). - Paris, Capitale des Ducs de Bourgogne.
40580: PARAVICINI, WERNER (HG.) - Nord und süd in der deutschen Geschichte des Mittelalters. Akten des Kolloquiums veranstaltet zu Ehren von Karl Jordan, 1907-1984, Kiel, 15.-16. Mai 1987.
40053: PARÉ, G. / A. BRUNET / P. TREMBLAY. - La renaissance du XIIe siècle. Les écoles et l'enseignement. Refonte complète de l'ouvrage de G. Robert (1909).
38284: PAREJA, F. M. / A. BAUSANI / L. HERTLING. - Islamologia.
4953: PAREL, ANTHONY. (ED.) - Calgary Aquinas Studies.
8057: PARENT, RÉMI. - Une Église de baptisés. Pour surmonter l'opposition clercs/ laïcs.
30553: PARENT, PAUL. - L'architecture des Pays-Bas méridionaux (Belgique et Nord de la France) aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.
35057: PARENTE, PIETRO / A CURA DI S.E. MONS. MICHELE DI RUBERTO. - Pietro Parente. Itinerario teologico ieri e oggi.
42988: PARET, FRIEDRICH. - Priscillianus. Ein Reformator des Vierten Jahrhunderts. Eine Kirchengeschichtliche Studie zugleich ein Kommentar zu den Erhaltenen Schriften Priscillians.
6480: PARET, OSCAR. - Die Bibel. Ihre Überlieferung in Druck und Schrift.
24137: PARET, OSCAR. - Die Bibel. Ihre Überlieferung in Druck und Schrift. 2. durchgesehene Auflage.
8983: PARIBENI, ROBERTO. - La Macedonia sino ad Alessandro Magno.
31423: PARIENTÉ, HENRIETTE / GENEVIÈVE DE TERNANT. - La fabuleuse histoire de la cuisine Française.
10352: PARINI, JAY. - Une année dans la vie de Tolstoï. Roman. Traduit de l'anglais par François-René Daillie.
14450: PARIS, MONSIEUR. - I. Liturgie et Messe. Nous souvenant donc, Seigneur... Préface de Mgr Martin.
14483: PARIS, W. FRANCKLYN. - French Arts & Letters and Other Essays.
28456: PARKER, RICHARD B. / ROBIN SABIN. - Islamic Monuments in Cairo. A Practical Guide. Third Edition. Revised and Enlarged by Caroline Williams.
40585: PARKES, M. B. - English cursive book hands 1250 - 1500
9101: PARMELIN, HELENE. - Bei Picasso.
43112: PARMENTIER, JAN / RIDDER TRAEN / GERARD C. C. TSANG (INTR.). - Thee van overzee. Maritieme en handelsrelaties tussen Vlaanderen en China tijdens de 18de eeuw.
12066: PARMENTIER-BELOUX, MARIE. - Médecine d'orientation scolaire et professionnelle. Enquêtes problèmes et recherches.
40003: PARMENTIER, LEON. - Theodoret Kirchengeschichte. Zweite Auflage. Bearbeitet im Auftrage der Kommission für spätantike Religionsgeschichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin von Felix Scheidweiler.
38222: PARMENTIER, ISABELLE. - La recherche en histoire de l'environnement : Belgique - Luxembourg - Congo - Rwanda - Burundi. Actes PREBel, Namur, decembre 2008.
19310: PAROISSIEN ROMAIN: - Paroissien Romain. (n. 75).
10411: PARONETTO, VERA. - Augustin le message d'une vie. Traduit de l'Italien par Noël Bugnard.
43178: PARONETTO, VERA. - Augustinus. De boodschap van een leven.
12368: PARPERT, FRIEDRICH. - Der Monastische Gedanke.
10746: PARRINDER, GEOFFREY. - Worship in the World's Religions.
29379: PARSCH, PIUS / MARCEL GRANDCLAUDON. - Le renouveau liturgique au service de la paroisse. Sens et portée de la liturgie populaire. Traduit sur la seconde édition par l'abbé Marcel Grandclaudon.
39524: PARSONS, ANTHONY. - From Cold War to Hot Peace. UN interventions 1947 - 1994.
41801: PARYS, JORIS VAN. - Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd.
19442: PASCAL, BLAISE BY HÉLÈNE COLOMB. - Les passions dans l'oeuvre de Blaise Pascal. Texte établi et ordonné par Hélène Colomb.
15160: PASCAL, BLAISE. - Oeuvres de Blaise Pascal. Publiées suivant l'orde chronologique avec documents complémentaires, introductions et notes, par Léon Brunschvigg, Pierre Boutroux et Félix Gazier.
16379: PASCAL, BLAISE. - Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets.
22914: PASCAL, J.-B.-E. - Origines et raison de la liturgie catholique en forme de dictionnaire, ou notion historiques et descriptives sur les rites et le cérémonial de l'officie divin, les sacrements, les fêtes, la hiérarchie, les édifices, vases et ornements sacrés, et en général sur le culte catholique, tant en orient qu'en occident, avec un grand nombre de notes, sous le titre de variétés, a la fin des articles; suivis d'un traité de litrugie Armenienne, traduit en Français sur le texte Italien du père Gabriel Avedic
10572: PASCAL: TRICENTENIARE DE LA MORT DE PASCAL. - Pascal et Port Royal. Avec la collaboration de Hans Urs von Balthazar, Pierre de Boisdeffre, Jacques de Bourbon - Busset, etc...
38037: PASCAL / VICTOR GIRAUD. - Pascal. Pensees. Edition nouvelle revue sur les manuscrits et les meilleurs textes avec une introduction, des notes et un index analytique par Victor Giraud.
15268: PASCASIUS RADBERTUS. - Instrumenta Lexicologica Latina. Fasc. 24 Series A - Formae. Pascasii Radberti. Expositio in matheo libri XII.
15274: PASCASIUS RADBERTUS. - Instrumenta Lexicologica Latina. Fasc. 30 Series A - Formae. Paschasius Radbertus. De partu Virginis. De assumptione sanctae Mariae Virginis.
15293: PASCASIUS RADBERTUS. - Instrumenta Lexicologica Latina. Fasc. 49 Series A - Formae. Pascasius Radbertus. Expositio super lamentationes Hieremiae.
15305: PASCASIUS RADBERTUS. - Instrumenta Lexicologica Latina. Fasc. 61 Series A - Formae. Pascasius Radbertus. De fide, spe et caritate.
15312: PASCASIUS RADBERTUS. - Instrumenta Lexicologica Latina. Fasc. 69 Series A - Formae. Pascasius Radbertus. Expositio in Psalmum XLIV.
15319: PASCASIUS RADBERTUS. - Instrumenta Lexicologica Latina. Fasc. 76 Series A - Formae. Pascasius Radbertus. De benedictionibus patriarcharum Iacob et Moysi.
25729: PASCHEN, WILFRIED. - Rein und Unrein. Untersuchung zur biblischen Wortgeschichte.
27667: PASCHINI, PIO (ED.). - Il carteggio. Fra il Card. Marco Barbo e Giovanni Lorenzi (1481-1490) (Edited by P. Paschini).n
27697: PASCHKE, FRANZ. - Die beiden griechischen Klementinen-Epitomen und ihre Anhänge. Überlieferungsgeschichtliche Vorarbeiten zu einer Neuausgabe der Texte.
7586: PASCOLINI, ALDO. - Usanze e Tecniche Nell' Edilizia Degli Antichi Romani.
1104: PASIERB, J. ST. & J. SAMEK. - Das Kloster Jasna Góra und seine Kunstsammlungen. Aufnamen, J. Rosikon, C. Niedenthal, J. Jurkowski. Deutsch, S. Schmidt.
8445: PASIERB, JANUSZ ST., JAN SAMEK, JAN MICHLEWSKI & JANUSZ ROSIKON. - The Shrine of the Black Madonna at Czestochowa.
8446: PASIERB, JANUSZ ST., JAN SAMEK, JAN MICHLEWSKI & JANUSZ ROSIKON. - Les trésors de Jasna Góra.
11611: PASIERB, JANUSZ ST., JAN SAMEK, JAN MICHLEWSKI & JANUSZ ROSIKON. - The Shrine of the Black Madonna at Czestochowa.
820: PASTOR, L. - Johannes Janssen 1829-1891. Ein Lebensbild, vornehmlich nach den ungedruckten Briefen und Tagebüchern desselben. Mit Janssen's Bildnis und Schriftprobe. Neue, verbesserte Ausgabe.
27709: M. DE PASTORET - Moyse, considéré comme législateur et comme moraliste.
39945: PATARIN, PIERRE. - Messageries Maritimes. Paquebots et voyageurs du passe.
39067: PATELOS, CONSTANTIN G. (ED.). - The Orthodox Church in the Ecumenical Movement. Documents and Statements 1902-1975.
11572: PATERSON, W. P. - The Nature of Religion. Gifford Lectures Delivered in the University of Glasgow in the Years 1924 and 1925.
35934: PATIN, M. - Etudes sur la poésie latine.
38884: PATRIGNANI S.J. , GIUSEPPE ANTONIO - Vite d'alcuni nobili convittori stati, e morti nel Seminario Romano, segnalati in bonta, Colla nota d'alcuni qualificati Personnagi stati nel medesimo. Tomo Primo and : Tomo Segondo.
38619: PATRIGNANI, GIUSEPPE ANTONIO - La La santa infanzia del figliuolo di Dio. Proposta con esempi, e pratiche fruttuose a qualunque Anima desiderosa di venerare i Misteri primi di nostra Redenzione et divisa in tre parte. Quinta ed. corretta e ampliata dall'autore
23222: PATRIZI, FRANCESCO SAVERIO. - Cento Salmi tradotti letteralmente dal teste ebraico e commentati da Francesco Saverio Patrizi della compagnia di Gesu. Premessavi una introduzione alla lettura del salterio.
20220: PATTE, DANIEL. - The Gospel according to Matthew : a structural commentary on Matthew's faith.
20185: PATTERSON, L. G. - God and History in Early Christian Thought. A Study of Themes from Justin Martyr to Gregory the Great.
39355: PATTIE, T. S. / E. G. TURNER. - The written word on Papyrus. An exhibition held in The British Museum 30 July - 27 October 1974.
32074: PATZE, HANS (ED.). - Geschichtsschreibung und Geschichtsbewusstsein im Späten Mittelalter.
42518: PAUL DE MOOR / SANTINA DE MEESTER / SARA VAN POUCKE / JORIS VERBEURE / MONIEK STEVENS (ED.). - Belgie - 1000 plekken die je echt gezien moet hebben. Luxe-Editie.
14812: PAUL VI. - Papst Paul VI. Wort und Weisung im Jahr 1976.
22798: PAUL, ANDRÉ. - Le Fait biblique. Israël éclaté. De Bible à Bible.
16580: PAUL, SUSANNE S. AND JAMES A. PAUL. - Humanity comes of age. The new context for ministry with the elderly.
15303: PAULINUS AQUILEIENSIS. - Instrumenta Lexicologica Latina. Fasc. 59 Series A - Formae. Paulinus Aquileiensis. Contra Felicem.
5771: PAULISSEN, J.H.J. - Het leven en de werken van Fulgentius Bottens O.F.M.
16138: PAULO III, JULIO III, PIO IV. - Sacrosancti et oecumenici concilii tridentini, Paulo III, Julio III et pio IV, pontificibus maximis, celebrati canones et decreta; pluribus annexis ad idem concilium spectantibus. Editio nova, post plurimas castigatior et emendatior.
6462: PAULSEN WOLFGANG (ED). - Revolte und Experiment. Die Literatur der sechziger Jahre in Ost und West. Funftes Amherster Kolloquium zur modernen deutschen Literatur, 1971.
10937: PAUPHILET, ALBERT (ED.). - Jeux et sapience du moyen age. Texte établi et annoté par Albert Pauphilet.
27092: PAURITSCH, KARL. - Die neue Gemeinde: Gott sammelt Ausgestossene und Arme (Jesaia 56-66). Die Botschaft des Tritojesaia-Buches literar-, form-, gattungskritisch und redaktionsgeschichtlich untersucht.
34013: PAURITSCH, KARL. - Die neue Gemeinde: Gott sammelt Ausgestossene und Arme (Jesaia 56-66). Die Botschaft des Tritojesaia-Buches literar-, form-, gattungskritisch und redaktionsgeschichtlich untersucht.
6218: PAUS, ANSGAR. - Kultur als christlicher Auftrag heute.
37904: PAUWELS, LOUIS. - Lettre ouverte aux gens heureux et qui ont bien raison de l'être.
32500: PAUWELS, A.G. / E.J. VAN HOONACKER. - Keramiek van de middeleeuwen tot heden.
31941: PAUWELS, A.G. / E.J. VAN HOONACKER. - Keramiek. Tweede uitgave.
43201: PAVERD, FRANS VAN DE. - Quotiescumque. Greek Origin of a Latin Confessor's Guide.
40065: PAX, ELPIDIUS. - Epiphaneia. Eine religionsgeschichtliche Beitrag zur biblischen Theologie.
42016: PAYEN, CAROLE. - Aux Confins du Hainaut, de la Flandre et du Brabant: Le Bailliage d'Enghien dans la tourmente iconoclaste. (1566 - 1576). Etude de la repression des troubles religieux a la lumiere des archives du conseil des troubles et des comptes de confiscation.
42791: PAYER, ALJA / GOTTFRIED GLASSNER OSB. - Bibliographie der deutschsprachigen Literatur über das Christentum in Rußland (und Nachfolgestaaten der UdSSR) 1986 - 1993.
10545: PAYNE, ROBERT. - André Malraux (A portrait of André Malraux). Traduction de Pierre Rocheron (36 illustrations).
24405: PAYOT, JULES. - L'éducation de la volonté. Cinquante-neuvième mille.
5811: PAZZELLI, RAFFAELE. - San Francesco e il terz'ordine. Il movimento penitenziale pre-francescano e francescano.
33773: PAZZI, S. MARIA MADDALENA DE / CHIARA VASCIAVEO. - L'Epistolario completo.
34195: PEACOCKE, ARTHUR. - Sporen in de wetenschap naar God.
21598: PEARCE, ELIZABETH. - Parameters in Old French syntax. Infinitival complements.
42160: PEARSON, J. D. (ED.). - A bibliography of Pre-Islamic Persia.
5039: PEARSON, H. & J.D. & E. VAN DONZEL. (COMPILED AND EDITED) - The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Encyclopédie de L'Islam. Nouvelle édition. Index to Volumes / aux Tomes I-III.
33695: PÉCAUT, ÉLIE / CHARLES BAUDE. - L'Art Simples Entretiens a l'usage de la jeunesse. (Septième édition).
39574: PECHAM, IONNIS. - Quodlibeta quatuor. Quodlibeta I-III nunc primum edita cura G. J. Etzkorn, Quodlibet IV (Romanum) ed: F. Delorme et revisit G. J. Etzkorn.
37857: PEDECH, PAUL. - La geographie des Grecs.
37414: PEDERSEN, SIGFRED (ED.). - New Directions in Biblical Theology. Papers of the Aarhus Conference, 16-19 September 1992.
39859: PEDERSEN, PETER. - Naufrages.
10353: PÉDRON, FRANÇOIS. - Louise Labé. La femme d'amour.
29510: PEEBLES, CURTIS. - Shadow Flights. America's Secret Air War Against the Soviet Union.
27300: PEERLINCK, FRANZ. - Rudolf Bultmann als Prediger. Verkündigung als Vollzug seiner Theologie.
17418: PEET, JOHANNES MARIA. - Het uur van de arbeidersjeugd. De Katholieke Arbeiders Jeugd, de Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd en de emancipatie van de werkende jongeren in Nederland 1944-1969.
36323: PEETERS, HARRY / LENE DRESEN-COENDERS / TON BRANDENBARG. - Vijf eeuwen gezinsleven. Liefde, huwelijk en opvoeding in Nederland.
39798: PEETERS, PAUL. - Orient et Byzance. Le trefonds oriental de l'hagiographie Byzantine.
11594: PEETERS , JOACHIM MARIE JOZEF. - Rat und Hilfe in der deutschen Heldenepik. Untersuchungen zu Kompositionsmustern und Interpretation individueller Gestaltungen.
10877: PEETERS, GUIDO. (ED.). - La Belgique une Terre, des Hommes, une Histoire.
12872: PEETERS, H. F. M. - Historische gedragswetenschap. Theorieën, begrippen en methoden. Een bijdrage tot de studie van menselijk gedrag op de lange termijn.
15812: PEETERS, HARRY, MARCEL GIELIS, CHARLES CASPERS. - Literatuurgids historische gedragswetenschappen.
41660: PEETERS, C.J.A.C. - De liturgische dispositie van het vroegchristelijk kerkgebouw. Samenhang van cathedra, leesplaats en altaar in de basiliek van de vierde tot de zevende eeuw.
39879: PEETERS, C.J.A.C. - De liturgische dispositie van het vroegchristelijk kerkgebouw. Samenhang van cathedra, leesplaats en altaar in de basiliek van de vierde tot de zevende eeuw.
36015: PEETERS, FRANK. - Jan Oscar de Gruyter en het Vlaamse volkstoneel 1920 - 1924. Een theaterhistoriografische studie.
29052: PÉGUY, CHARLES. - Oeuvres poétiques complètes. Introduction de François Porché. Chronologie de la vie et de l'oeuvre par Pierre Péguy.
27265: PEILLAUBE, E. - Caractère et personnalité. Publié par Ch. Eyselé.
21025: PEL, JOHANNES ALEXIS. - Economische bedrijvigheid in transitie. Boxtel in de negentiende en twintigste eeuw.
38600: PELASSY, DOMINIQUE. - Qui gouverne en Europe?
38242: PELCKMANS, PAUL - Cleveland ou l'impossible proximite.
5929: PELEMAN, GHISLAINE & WIL VAN MOLL. (EDS.) - Grote prijs van de Vlaamse Boekbindkunst. Derde wedstrijd georganiseerd door de Vlaamse Handboekbindersgilde.
34354: PELEMAN, BERT. - In het spoor van Uilenspiegel. Schalk en vrijheidsheld.
27993: PELEMAN, ALBERT. - Der Benediktiner Simpert Schwarzhueber (1727-1795) Professor in Salzburg als Moraltheologe. Seine Beziehungen zur Moraltheologie des Protestanten Gottfried Leß zum Salzburger Moraltheologen Jakob Danzer und zu Ignaz von Fabiani.
24723: PELIKAN, JAROSLAV. - Jésus au fil de l'histoire : Sa place dans l'histoire de la culture.
34651: PELIKAN, JAROSLAV. - Een geschiedenis van Maria.
38727: PELLAT, CHARLES. - Introduction a l'Arabe moderne.
33261: PELLECHET, M. - Notes sur les livres liturgiques des diocèses d'Autun, Chalon et Macon avec un choix de leçons, d'hymnes et de proses.
42482: PELLEGRIN, A. - Essai sur les noms de Lieux d'Algérie et de Tunisie. Etymologie, signification. Preface de M. Gustave Mercier.
39809: PELLEGRINO, MICHELE. - Forma Futuri. Studi in onore del Cardinale Michele Pellegrino.
23925: PELLICO, SILVIO. - Oeuvres choisies de Silvio Pellico. Mes prisons. Des devoirs des hommes. Ildegarde. Lettres inédites. Traduction nouvelle, précédée d'une notice, et revue pour l'usage de la jeunesse, par Mme Woillez. Dixième édition.
42770: PELLICO, SILVIO - Mes prisons. Mémoires, traduits de l'italien avec une Introduction biographique par Antoine de Latour et suivi des notes de Piero Maroncelli. - Le mie prigioni. Memorie. (Traduction française et texte italien - Italiano e francese).
35434: PELLISSIER, A. - L'art ancien Orient - Athenes - Rome. Revue illustree des chefs-d'oeuvre de l'antiquite.
39942: PELT, F. (INL. ) - Kapitein A. J. Von Krusenstern. Atlas van een reis om de wereld 1803-1806.
32736: PELUS, MARIE-LOUISE. - Wolter von Holsten, marchand Lubeckois dans la seconde moitié du seizième siècle. Contribution a l'étude des relations commerciales entre Lübeck et les villes Livoniennes.
25894: PENAR, TADEUSZ. - Northwest Semitic philology and the Hebrew fragments of Ben Sira.
27263: PENIDO, M. T.-L. - La conscience religieuse. Essai systématique suivi d'illustrations.
15476: PENNACCHI, JOSEPHO. - Constitutio qua censurae latae sententiae limitantur...censurisque tridentinis aucta...acta sanctae sedis...editio secunda novis didata commentariis...Petri Avanzini Romani Presbyteri & Commentaria in constitutionem apostolicae sedis.
28669: PENNINC AND PIETER VOSTAERT / JOHNSON, DAVID F. (ED.). - Penninc and Pieter Vostaert. Roman van Walewein.
32882: PÉPIN, EUGÈNE. - Chinon. Ouvrage illustré de 40 gravures et 5 plans.
42219: PEPIN, JEAN. - Théologie cosmique et théologie chrétienne (Ambroise, Exam. I 1, 1-4).
6343: PERCHERON, MAURICE. - Das wunderbare Leben des Gautama Buddha. Aus dem Französ. von Curt Meyer-Clason.
30246: PERCIVAL, MACIVER / TRANSL. BY G. LEVALLET. - Décor intérieur et meubles de la maison anglaise 1660 - 1800. Illustré.
31575: PERCIVAL, MACIVER / TRANSL. BY G. LEVALLET. - Décor intérieur et meubles de la maison anglaise 1660 - 1800. Illustré.
31550: PERE JORDI FIGUEROLA ROTGER, JOSEP MARIA MARTÍ BONET (EDS.). - Scripturaria : el llibre i el document al llarg de la història : exposició amb motiu del XXII Congrés de l'Associació Internacional de Bibliofília : Museu Diocesà de Barcelona, edifici de la Pia Almoina, 6 setembre - 7 octubre de 2001.
42874: PEREIRA, DUARTE PACHECO - Esmeraldo de situ orbis. Edicao commemorativa da descoberta da America por Christovao Colombo no seu quarto centenario sob a direccao de Raphael Eduardo de Azevedo Basto.
35454: PEREMANS, WILLY: - Antidorum W. Peremans sexagenario ab alumnis oblatum.
42306: PEREMANS, W. / E. VAN 'T DACK. - Prosopographia Ptolemaica IV l'agriculture et l'élevage nos 8041 - 12459.
30131: PEREY, LUCIEN. - La fin du XVIIIe siècle. Le duc de Nivernais.
23687: PEREY, LUCIEN. - Histoire d'une grande dame au XVIIIe siècle. La princesse Hélène de Ligne (Vol. 1) La comtesse Hélène Potocka (Vol. 2).
4018: PÉREZ, JOSEPH. - Ferdinand und Isabella. Spanien zur Zeit der Katholischen Könige.
42406: PERIER-D'IETEREN, CATHELINE. - Dirk bouts, het volledige oeuvre. Woord vooraf door Paul Philippot.
16074: (PERIN, D). - Tractatus de actibus humanis : in seminario episcopali Namurcensi dictatus.
34673: PERK, JACQUES. - Gedichten. Met voorrede van mr. C. Vosmaer en inleiding van Willem Kloos. Bezorgd door Fabian R.W. Stolk.
36550: PERKAMS, MATTHIAS UND ROSA MARIA PICCIONE (EDS.). - Proklos. Methode, Seelenlehre, Metaphysik. Akten der Konferenz in Jena am 18.-20. September 2003.
31444: PERKINS, CHARLES. - Ghiberti et son école.
32766: PERLITZ, UWE. - Das Geld-, Bank- und Versicherungswesen in Köln 1700 - 1815.
22620: PERLMUTTER, DAVID M. - Studies in relational grammar 1.
8071: PERNOUD, RÉGINE. - Les saints au Moyen Age. La sainteté d'hier est-elle pour aujourd'hui?
10401: PERNOUD, RÉGINE. - La Libération d’Orléans 8 mai 1429.
16011: PERNOUD, RÉGINE. - Jeanne devant les Cauchons : essai.
19696: PERNVEDEN, LAGE. - The concept of the Church in the Shepherd of Hermas.
24068: PERNVEDEN, LAGE. - The concept of the Church in the Shepherd of Hermas.
23599: PÉRONNE, J. M. - Memoriale praedicatorum sive synopsis biblica, theologica, moralis, historica et oratoria. Commentariorum R. P. Cornelii A Lapide in scripturam sacram complectens analysim omnium rerum quae in hisce commentariis enucleantur auctore J. M. Péronne. Editio tertia. (Complete in 2 volumes, A-Z).
40515: PERPONCHER (SEDLNITZKY), W. (WILLEM) E. (EMMERY). DE - Aan de lieden der beschaafde waereld (wereld).
33953: PERRET, ROBERT. - La géographie de terre-neuve. Préface de M. Marcel Dubois.
40565: PERRIÈRE, HENRI DE LA / LE BARON DU ROURE DE PAULIN. - Des tenants supports et soutiens dans l'art héraldique.
23554: PERRIN, JOSEPH-MARIE. - Consécration a Dieu et présence au monde. Les Instituts Séculiers. 2e édition revue et corrigée.
11584: PERRIOLLAT, CH. - Le surnaturel dans l'art.
11111: PERRONE, J. - Praelectiones Theologicae quas in collegio Romano societatis Jesu Habebat J. Perrone e societate Jesu,....Accurante Migne, cursuum completorum in singulos scientiae ecclesiasticae ramos editore.
34878: PERROT, GEORGES. - Praxitèle. Étude critique. Illustrée de vingt-quatre reproductions hors texte.
32324: PERROY, EDOUARD. - Économies et sociétés au moyen age. Mélanges offerts à Edouard Perroy.
36327: PERRY, JOS. - Roomsche kinine tegen roode koorts. Arbeidersbeweging en katholieke kerk in Maastricht 1880-1920.
19317: PERRY, GEORGE G. - English Prose Treatises of Richard Rolle de Hampole edited from Robert Thornton's ms. in the library of Lincoln Cathedral. A new and revised Text and Glossary.
11621: PERRY-LEHMANN, MEIRA. - One hundred works on paper from the collection of the Israel Museum, Jerusalem.
40679: PERSCH, MARTIN / MICHAEL EMBACH (EDS.). - Die Bischöfe von Trier seit 1802. Festgabe für Bischof Dr. Hermann Josef Spital zum 70. Geburtstag am 31. Dezember 1995.
23685: PERSE BY N.-L. ACHAINTRE. - "Satires de Perse. Traduites en français par Sélis; nouvelle édition, revue et augmentée de notes et observations par N.-L. Achaintre."
35657: PERSEGOL, J. E. - Nouveau manuel complet de l'Horloger Rhabilleur traitant des diverses operations du rhabillage... des montres... et le rhabillage des pendules d'appartement... Par M. J.-E. Persegol.
34265: PERSOONS, E. / H. DE KOK / L. FORNOVILLE / R. PEETERS. - Korsendonk.
8984: PERSSON, AXEL W. (AXEL WALDEMAR). - Staat und Manufaktur im Römischen Reiche : eine wirtschaftsgeschichtliche Studie, nebst einem Exkurse über angezogene Götterstatuen.
3346: PERTCHEVAL, JAN. - Jan Pertcheval's den camp vander doot. Met inleiding, aantekeningen en glossarium door Dr Gilbert Degroote en een toelichting bij de houtsneden door A.J.J. Delen.
31818: PERUZZI, S. L. - Storia del commercio e dei banchieri di Firenze in tutto il mondo conosciuto dal 1200 al 1345 compilata su documenti in gran parte inediti dal Comm. S.L. Peruzzi. & Appendice (2 volumes).
12256: PESCH, EDGAR. - La psychologie affective, les bases inconscientes du psychisme.

Next 1000 books from Boekhandel - Antiquariaat Emile Kerssemakers

6/1