Boekhandel - Antiquariaat Emile Kerssemakers
Van Alphenstraat 30, 6416 EE Heerlen, The Netherlands            Email: emilekerssemakers@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
44130: HOFMANN, G. - Documenta Concilii Florentini de Unione Orientalium [ 3 volumes ] 1. De Unione Graecorum 6 iulio 1439 2. De Unione Armenorum 22 novembris 1439 3. De Unione Coptorum, Syrorum, Chaldaeorum Maronitarumque Cypri 4 febr. 1442 - 7 aug. 1445.
44122: HOFMANN, G. - Photius et Ecclesia Romana I. Primus Patriarchatus Photii, 858-867 & Photius et Ecclesia Romana II. A Synodo Romana (869) Usque ad Depositionem Photii (886) [ 2 volumes ].
31803: HOFMEIER, JOHANN. - Leben aus dem Glauben. Exegetisch-homiletische Arbeitshilfen und ausgeführte Predigten zu allen Sonntagen des Markusjahres.
22672: HOFSTEDE, BERNARDUS THEODORUS MARIA. - Agrammatic speech in Broca's aphasia : strategic choice for the elliptical register.
324: HOFSTRA, H.J. - Inleiding tot het Nederlands belastingsrecht.
30055: HOFTIJZER, J. - Die Verheissungen an die Drei Erzväter.
41068: HOFTIJZER, J. / G. VAN DER KOOIJ (EDS.). - Aramaic texts from Deir 'Alla.
30597: HOGARTH, WILLIAM. - William Hogarth. Gravures et eaux-fortes.
18436: HOGENSTIJN, C.M. - Acht eeuwen hoger onderwijs in IJselland. Geschiedenis van Rijkshogeschool IJselland te Deventer in het licht van haar voorgangers.
32520: HOHENBERG, PAUL M. / FREDERICK KRANTZ (EDS.). - Transition du féodalisme à la société industrielle : l'échec de l'Italie de la Renaissance et des Pays-Bas du XVIIe siècle.
37760: HOLBACH. - Ethocratie ou le gouvernement fonde sur la morale. Constituit bobos mores civitati Princeps. Seneca de Clementid lib. I. (1967 reprint, Galli Thierry & C. a Milan).
22986: HOLBÖCK, CAROLUS. - Tractatus de jurisprudentia sacrae romanae rotae juxta decisiones quas hoc sacrum tribunal edidit ab anno 1909 usque ad annum 1946 et publicavit in voluminibus I-XXXVIII.
3949: HOLBÖCK, FERDINAND & THOMAS SARTORY (EDS.) - Mysterium Kirche in der Sicht der theologischen Disziplinen.
28237: HOLBROOK, RICHARD THAYER. - Dante and the Animal Kingdom.
34574: HOLEMANS, HERMAN / WERNER SMET. - Limburgse windmolens in heden en verleden.
40791: HÖLKER, KARL. - Kreis Warendorf. Mit geschichtlichen Einleitungen von Rudolf Schulze.
18782: HOLL, ADOLF TRANSL. BY CAROLA KLOOS. - De linkerhand van God. Een biografie van de Heilige Geest.
6707: HOLLAND, CECELIA. - The belt of gold. A novel.
19208: HOLLAND, JAN. - Vrijheid.
46: HOLLANDER, A.N.J. DEN. E.A. (EDS.) - Drift en koers. Een halve eeuw sociale verandering in Nederland. 3e dr.
18923: HOLLÄNDER, HANS. - Rudolf Hausner. Werkmonographie.
47577: DEN HOLLANDER, A. - De Nederlandse Bijbelvertalingen 1522-1545.
37404: HOLLEMAN, JOOST. - Resurrection and Parousia. A Traditio-Historical Study of Paul's Eschatology in 1 Corinthians 15.
18358: HOLLISTER, C. WARREN (CHARLES WARREN). - The military organization of Norman England.
24176: HOLLOWAY, MERLYN. - Steel engravings in nineteenth century british topographical books. A bibliography compiled by Merlyn Holloway.
6359: HOLLWEG, ARND. - Theologie und Empirie. Ein Beitrag zum Gespräch zwischen Theologie und Sozialwissenschaften in den USA und Deutschland. 2. Auflage.
35888: HOLME, CHARLES (ED.) / H. A. KENNEDY (TXT.). - Early English Portrait Miniatures in the Collection of the Duke of Buccleuch.
14047: HOLMES, ERNEST & WILLIAM H.D. HORNADAY. - Das Hilft mir Heute. Wie Man Gewißheit Finden Kann Durch Den Gebrauch Der Inneren Kraft.
46250: HOLSAPPEL-BRONS, JORIEN. - Ruimte voor Stilte. Stiltecentra in Nederland als speelveld van traditie en vernieuwing.
47933: HOLSTE, KARDTEN / DIETLIND HÜCHTKER / MICHAEL G. MÜLLER (EDS.). - Aufsteigen und Obenbleiben in europäischen Gesellschaften des 19. Jahrhunderts : Akteure, rene.
2895: HOLSTEN, W., H. LILJE, W. VON LOEWENICH, G. MERZ, K.F. MÜLLER, ETC... - Theologie und Liturgie. Eine Gesamtschau der Gegenwärtigen Forschung in Einzeldarstellungen.
22752: HOLTHAUSEN, F. (ED.). - Vices and virtues being a soul's confession of its sins with reason's description of the virtues. A middle-english dialogue of about 1200 a.d. Part I. Text and translation. Part II. Notes and glossary.
5918: HOLTHOON, F.L. VAN. - The Road to Utopia. A study of John Stuart Mill's Social Thought.
37982: HOLTON, GERALD. - L'imagination scientifique. Traduit de l'anglais par Jean-Francois Roberts avec la collaboration de Monique Abeillera et Emmanuel Allisy.
41471: HOLTZMANN, OSCAR. - Der Tosephtatraktat Berakot. Text, Übersetzung und Erklärung.
4023: HOLTZMANN, ROBERT. - Geschichte der Sächsischen Kaiserzeit. (900-1024). 6. Auflage.
19917: HOLTZMANN, HENRICH JULIUS. - Lehrbuch der neutestamentlichen Theologie.
42420: HOLZEM, CHRISTOPH. - Patientenautonomie. Bioethische Erkundungen über einen funktionalen Begriff der Autonomie im medizinischen Kontext.
17993: HOMBERGH, F.A.H. (FREDERIK ADOLPHUS HENRICUS) VAN DEN. - Speculum imperfectionis en Devotus tractatus. (Leven en werk van Jan Brugman O.F.M. (+/- 1400-1473). Met een uitgave van twee van zijn tractaten).
46142: HOMBURG, ERNST. - Van beroep 'Chemiker'. De opkomst van de industriele chemicus en het polytechnische onderwijs in Duitsland (1790-1850).
39527: HOMI KAIKOBAD, KAIYAN. - Interpretation and Revision of International Boundary Decisions.
38384: L'HOMME-WERY, L.M. - La perspective eleusienne dans la politique de Solon.
43336: HOMMEL, LUC. - Marie de Bourgogne ou le Grand Heritage. Lettre preface de Conzague de Reynold. 4e edition revue et augmentee.
25063: HOMMES, JAKOB. - Zwiespältiges Dasein. Die existenziale Ontologie von Hegel bis Heidegger.
18211: HOMMES, P.M. (ED.). - Nederland en de Europese eenwording.
46194: HOND, JAN DE. - Verlangen naar het oosten : oriëntalisme in de Nederlandse cultuur, ca. 1800-1920.
18077: HONDERS, CASPER. - Liturgie. Barsten en breuken.
41781: D'HONDT, BART. - Van Andriesschool tot Zondernaamstraat. Gids door 150 jaar liberaal leven te Gent.
45061: D'HONDT, PIETER - Venise. L'art de la verrerie. Histoire & fabrication.
46864: HONINGS, BONIFACIO. - Iter Fidei et Rationis. Theologica, Moralia, Iura. Miscellanea 1956-2002. Con prefazione delle Loro Em.ze Rev.me i Cardd. J. Saraiva Martins (Theologica), D. Tettamanzi (Moralia), F. Pompedda (Iura) e con postfazione di O. Bucci. Scheda di lettura e indici di A. Bucci. [ 3 volumes in slipcase ].
36419: HONORE, LEON. - Le Secret de la Confession. Etude historico-canonique.
8107: HONSELMANN, KLEMENS. - Urfassung und Drucke der Ablaßthesen Martin Luthers und ihre Veröffentlichung.
12133: HOOF, GUIDO VAN. - Het geloof van een kardinaal. Gesprekken met Godfried Danneels.
47650: HOOFF, ANTON E. VAN. - Die Vollendung des Menschen. Die Idee des Glaubensaktes und ihre philosophische Begründung im Frühwerk Maurice Blondels.
45857: HOOFT, P.C. - (P.C. Hoofts Werken. Eerste deel): Nederlandsche historien, seedert de overdraght der heerschappye van Kaizar Kaarel den Vijfden op kooning Philips zynen zoon, tot den doodt des Prinsen van Oranje. Met het Vervolgh: Tot het einde der Landtvooghdye des Graaven van Leicester (1555-1587). De derde druk, naar des schryvers eigen handtschrift ? verbeetert, met deszelfs Leeven vermeerdert, en met printen versiert. (And:) P.C. Hoofts Werken Tweede deel: Ten deele nooit te vooren gedrukt: behelzende zyne Historien van Henrik de Groote, en van den huize Medicis; zyne Brieven; Vertaalingen; Leeringen en opmerkingen van Staat: mitsgaders zyne Gedichten, en der zelver Vervolgh.
29457: HOOFT, P. C. - Lyrische poëzie. Nieuwe tekstuitgave door P. Tuynman. Bezorgd door G.P. van der Stroom. I. Teksten. II. Apparaat. (2 volumes).
13814: HOOFT, WILLEM A. VISSER 'T. (ED.). - Neu-Delhi 1961. Dokumentarbericht über die Dritte Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen.
3863: HOOFT, P.C. - P.C. Hoofts rampzaeligheden der verheffinge van den hujze medicis. Naar de autograaf uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Dr. J. de Lange.
30096: HOOGBERGEN, G.A. - Brabant beschouwd en beschreven. Noord-Brabant vanaf 1100, in staatkundig, sociaal-economisch, politiek, cultureel en religieus perspectief. Samenvattingen van 112 studies.
30103: HOOGBERGEN, G.A. / OLAF SMIT. - Brabantse Monumenten Leven. Beschrijving van tachtig gerestaureerde kleine monumenten met negentig foto's.
38579: HOOGENSTRATEN, WILLEM. - De oostersche vrouw (hare zeden en gewoonten) Met 50 illustraties tusschen den tekst en 16 groote platen in kleurendruk. Tiende druk.
19368: HOOGEWERFF, G.J. - Joannes Stalpart van der Wielen. Zijn leven en keur uit zijne lyrische gedichten.
18475: HOOGEWERFF, G.J. (GODEFRIDUS JOANNES). - Het Landschap van Bosch tot Rubens.
22942: HOOGSTRATEN, HANS DIRK VAN. - Interpretatie. Een onderzoek naar de veranderingen in het denken van Dietrich Bonhoeffer en naar de consequenties daarvan voor de vertolking van de bijbel.
29979: HOONACKER, A. VAN. - Nouvelles études sur la restauration Juive après l'exil de Babylone.
20556: HOONHOUT, PETRUS. - Het latijn van Thomas van Celano. Biograaf van Sint Franciscus.
45729: HOOPER, ALFRED. - Makers of Mathematics.
27612: HOORN, CAROLO VAN - Tractatus (moralis) Marialis De laudibus et praerogativis Btae Mariae Virginis divisus in viginti quatuor conciones. Quibus adjunguntur duo sermones panegyrici, unus de dilecto illius filio Ioanne, alter de amato ejus sponso Iosepho. Cum duplici Indici copioso.
3910: HOORN, L.G. VAN. - Jacob Obrecht.
31106: HOORNAERT, PIET. - Gij staat mij altijd bij. Een gebedspraktijk van de Karmel: de contemplatieve aspiratie.
31107: HOORNAERT, PIET. - Als God je nabij komt. Het aspiratief gebed bij Johannes a Jesu Maria, Karmeliet.
28205: HOORNIK, ED. - De overweg. (Tweede druk).
42510: HOOZEE, ROBERT (ED.). - British Vision. Observatie en verbeelding in de Britse kunst 1750-1950. Inleidende essays door John Gage en Timothy Hyman.
30252: HOPF, CARL. - Les anciens tapis de Perse. Etude sur leur valeur esthétique. Seconde édition, considérablement augmentée.
41031: HOPFFELD - Le houblon. Description - végétation - terrain - engrais - entretien - plantation - labour - ébourgeonnement - taille - effeuillage - perchage - conservation des perches - maladies - insectes nuisibles - frais de culture et de produits
23820: HÖPFL, P.H. - Introductio generalis in Sacram Scripturam. Tractatus de inspiratione, canone, historia textus, hermeneutica. Editio quinta noviter recensita quam curavit P. Benno Gut.
27150: HÖPFL, P.H. - Introductio generalis in Sacram Scripturam. Tractatus de inspiratione, canone, historia textus, hermeneutica. Editio sexta noviter recensita quam curavit P. Ludovicus Leloir.
24122: HÖPFL, P.H. - Introductio specialis in Vetus Testamentum. Editio quinta ex integro retractata quam curaverunt A. Miller et A. Metzinger.
24304: HÖPFL, P.H. - Introductio specialis in Vetus Testamentum. Editio quinta ex integro retractata quam curaverunt A. Miller et A. Metzinger.
25549: HOPPENBROUWERS, H.A.M. - Recherches sur la terminologie du Martyre de Tertullien a Lactance.
42123: HOPPENBROUWERS, H.W.F.M. - La plus ancienne version latine de la vie de S. Antoine par S. Athanase. Étude de critique textuelle.
41024: HOPPENBROUWERS, H.A.M. - Recherches sur la terminologie du Martyre de Tertullien a Lactance.
18869: HOPPENOT, J. - La Sainte Vierge dans la tradition, dans l'art, dans l'ame de Saints et dans notre vie. Approuvé par sa grandeur monseigneur de Pélacot.
11318: HOPPER, STANLEY ROMAINE. - The Crisis of Faith.
40243: HOPPL, REINHARD. - Die Traditionen des Klosters Wessobrunn.
18706: HOPT, KLAUS J., ADOLF BAUMBACH, KONRAD DUDEN. - Handelsgesetzbuch mit GmbH & Co., Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Handelsklauseln, Bank- und Börsenrecht, Transportrecht (ohne Seerecht). 28., neubearbeitete und erweiterte Auflage.
47344: HORACE / PAUL SHOREY / GORDON J. LAING. - Horace Odes and Epodes.
47333: HORACE / STEPHEN HARRISON (ED.). - The Cambridge Companion to Horace.
47338: HORACE / DAVID WEST. - Horaces Odes II. Vatis Amici.
47337: HORACE / EDITED BY MICHÈLE LOWRIE. - Horace: Odes and Epodes.
45423: HORACE - Les Satires, Épitres & Art Poétique [ 3 volumes in 1 binding ].
47345: HORATIUS FLACCUS / GASPAR ORELLIUS / GEORGIUS BAITERUS. - Horatius Flaccus recensuit atque interpretatus est io. Gaspar Orellius. Editio minor tertia. Volumen primum et alterum. [ 2 volumes in 1 binding ].
47343: HORATIUS / H. BOLKESTEIN, ANNIE F. DEKKER, JAN VAN GELDER, E.A. - Horatius. Opstellen ontleens aan de conferentie op Oudpoelgeest 1963.
35787: HORATIUS / A. P. H. A. SLIJPEN. - Disputatio critica de carminibus Horatii sex quae dicuntur odae romanae.
47341: HORAZ / KARL NUMBERGER - Horaz Lyrische Gedichte. Kommentar für Lehrer der Gymnasien und für Studierende.
46138: HORCH, CAROLINE. - Der Memorialgedanke und das Spektrum seiner Funktionen in der Bildenden Kunst des Mittelalters.
11618: HOREMANS, JEAN-M. (ED.). - Het Missaal van Matthias Corvinus en de Renaissance in Hongarije.
5459: HÖRGL, CHARLOTTE & FRITZ RAUH. (EDS.) - Grenzfragen des Glaubens. Theologische Grundfragen als Grenzprobleme.
42278: HORION, CH. - Essai de Synthese Evolutioniste ou Monaliste. Science, Philosophie, Metaphysique, Religion.
23355: HORION, CH. - Essai de synthèse évolutioniste ou monaliste. Science, Philosophie, Métaphysique, Religion.
6720: HORKHEIMER, MAX. - Aus der Pubertät. Novellen und Tagebuchblätter.
40832: HÖRMANN, WERNER. - Gnosis. Das Buch der verborgenen Evangelien.
20573: HÖRMANN, HANS. - To Mean - To Understand. Problems of Psychological Semantics. Translated from the German by Boguslaw A. Jankowski.
15948: HORN, JO EN ELS SIRA. - Het Italiaans fascisme. Opkomst, overwinning, konsolidering en ondergang.
14497: HORN, SIEGFRIED H. - Opgravingen bevestigen de bijbel. Met een archeoloog door de bijbelse landen.
9367: HOROWITZ, M.D. - Essai d'une proposition de paix. L'organisme des états-tampons gardiens de la paix.
9055: HORST, K. VAN DER, L.C. KUIPER-BRUSSEN, P.N.G. PESCH. (A.O.) - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
8476: HORST, FRIEDRICH. - Hiob. I. Teilband. Zweite, durchgesehene Auflage.
5736: HORST, D.J.H. TER. - Isaac Vossius en Salmasius. Een episode uit de 17de-eeuwsche geleerdengeschiedenis. Met gebruikmaking van het materiaal door wijlen S.G. de Vries.
2394: HORST, D.J.H. TER. - Isaac Vossius en Salmasius. Een episode uit de 17de-eeuwsche geleerdengeschiedenis. Met gebruikmaking van het materiaal door wijlen S.G. de Vries.
46818: HORST, PIETER W. VAN DER. - Japheth in the Tents of Shem. Studies on Jewish Hellenism in Antiquity.
43618: HORST, JOOP VAN DER / KEES VAN DER HORST. - Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw.
43847: HORST, PIETER W. VAN DER. - Joden in de Grieks-Romeinse wereld. Vijftien miniaturen.
43496: HORST, P. W. VAN DER (ED.). - Joods-hellenistische poëzie. De fragmenten der gedichten van Ezechiël Tragicus Philo Epicus Theodotus en de vervalste dichtercitaten.
26666: HORVÁTH, TIBOR. - Caritas est in ratione. Die Lehre des Hl. Thomas über die Einheit der intellektiven und affektiven Begnadung des Menschen.
5097: HORWILL, H.W. - A Dictionary of Modern American Usage. Second Edition.
43131: HOSCHANDER, JACOB. - The Priests and Prophets.
26184: HOSPERS, J.H. (JOHANNES HENDRIK). (ED.). - A basic bibliography for the study of the Semitic languages. (complete in 2 volumes).
13895: HOSPERS, J.H. (JOHANNES HENDRIK). - De numeruswisseling in het boek Deuteronomium.
31976: HOSTE, D. ANSELM. - De Geschiedenis van de Sint-Pietersabdij te Oudenburg 1084-1984.
29148: HOSTE, ANSELM. - De Sint-Godelieveabdij te Gistel tijdens het abbatiaat van Katarina de la Coste (+1581).
29216: HOUBEN, L.G.A. - Geschiedenis van Eindhoven de stad van Kempenland naar voor het meestendeel onuitgegeven handschriften bewerkt door L.G.A. Houben.
44894: HOUDAS, O. / W. MARÇAIS / EL-BOKHARI - [ AL-BOUKHARI - AL-BUKHARI ] - Les EL-BOKHARI Les traditions islamiques, traduites de l'arabe avec notes et index [ complete set, 4 volumes ].
45294: HOUDETOT, ADOLPHE D'. - Dix épines pour une fleur. Petites pensées d'un chasseur a l'affut. 2e Édition.
42785: HOUDRY, VINCENT - La bibliothèque des prédicateurs, qui contient les principaux sujets de la morale chrétienne. Mis par ordre alphabétique. Quatrième édition. Revue, corrigée, & augmentée par l'auteur. (Distribuée en sections différentes en 22 vols.). Section: "Sujets de morale chrétienne" (en 8 vols).
24157: L'HOUR, JEAN. - La morale de l'alliance.
19394: HOURTICQ, LOUIS. - La peinture. Des Origines au XVIe Siècle. Deuxième édition.
44942: HOUSSAYE, HENRI - Le salon de 1888. Cent planches en photogravure par Goupil & Cie.
10669: HOUSTON, JOHN. - Batik with Noel Dyrenforth.
1657: HOUSTON, PERCY HAZEN. - Doctor Johnson. A study in eigteenth century humanism.
39285: HOUSTON LAY, S., R. CHURCHILL & M. NORDQUIST. (COMPILED AND EDITED BY,) - New Directions in the Law of the Sea. Documents - Volume 2.
39284: HOUSTON LAY, S., R. CHURCHILL & M. NORDQUIST. (COMPILED AND EDITED BY,) - New Directions in the Law of the Sea. Documents - Volume 1.
22285: HOUT, HEIN PETRUS JOHANNES VAN. - Diagnosing dementia. Evaluation of the clinical practice of general practitioners and a memory clinic.
267: HOUTEN, U. VAN. - De heilige geschiedenis. Uit het Fries vertaald door A. Miedema. I: Het oude testament.
47633: HOUTEPEN, ANTON. - God, een open vraag. Theologische perpectieven in een cultuur van agnosme.
27329: HOUTEPEN, ANTON WILLEM JOSEPH. - Onfeilbaarheid en hermeneutiek. De betekenis van het infallibilitas-concept op Vaticanum I.
38773: HOUTEPEN, ANTON WILLEM JOSEPH. - Onfeilbaarheid en hermeneutiek. De betekenis van het infallibilitas-concept op Vaticanum I.
21240: HOUTERT, CAS VAN. - Uit doorgaans betrouwbare bron. De geschiedenis van het Eindhovens dagblad. (Tweede druk).
32812: HOUTHAEVE, ROBERT. - Moeder Ida. Laat de kinderen tot mij komen.
32444: HOUTHAEVE, ROBERT. - De gekruisigde kerk van de Oekraïne en het offer van Vlaamse missionarissen.
12041: HOUTHAKKER, LODEWIJK: - A New World. Neo-Classical Drawings from the Collection of Lodewijk Houthakker, Amsterdam.
22130: HOUTMAN, JOOP. - Coordination and constituency. A study in categorial grammar.
3487: HOUTS, ELISABETH M.C. VAN. - Cesta Normannorum Ducum. Een studie over de handschriften, de tekst, het geschiedwerk en het genre. Summary in English, 2 pp.
25576: HOUTTE, J. VAN. - De mispraktijk in de Gentse agglomeratie. Misonderzoek en sociologische interpretatie.
16284: HOUTTE, J. VAN. - De mispraktijk in de Gentse agglomeratie. Misonderzoek en sociologische interpretatie.
48066: HOUTTE, JAN A. VAN. - Essays on medieval and early modern economy and society.
42094: HOUWAERT, J. B. / F. VAN VINCKENROYE. - De Vier Wterste. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium door F. van Vinckenroye. (3 volumes).
41187: HOUWINK TEN CATE, H. J. - The Luwian population groups of Lycia and Cilicia Aspera during the Hellenistic period.
22588: HOUX, BARTHOLOMEUS BERNARDUS. - The effectiveness of social interaction in zebra finch song learning.
27423: HOUYVET, R.P., TH. MAERTENS, L. HEUSCHEN, R.P. GODEFROID, V. VERRAES. - La pastorale liturgique des dévotions eucharistiques. En collaboration.
36127: HOVY, J. - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de republiek (propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
18250: HOWARD, JOHN A. (ANTHONY). - Aerial photo-ecology.
24579: HOWARD, ANTHONY. - Basil Hume: The Monk Cardinal.
45421: HOWARD, R. ENDERSBY. - Lessons from great golfers. With a frontispiece.
10308: HOWATCH, SUSAN. - Le pardon et la grâce. Roman. Traduit de l'anglais par Sabine Boulonge.
44999: HOWLAND, CHARLES P. (INTR.). - Société des Nations. L'Établissement des Réfugiés en Grèce. Avec 67 illustrations une carte d'établissement des réfugiés ruraux et urbains et une carte ethnographiques de la Macédoine.
26333: HROZNÝ, BEDRICH. - Les inscriptions Crétoises. Essai de déchiffrement. Traduction française par Madeleine David. Avec 18 planches et nombreuses facsimilia dans le texte.
11187: HROZNÝ, BEDICH. - Ancient history of western Asia, India and Crete. Translated by Jindrich Procházka.
21594: HUANG, C.-T. (CHENG-TEH) JAMES AND ROBERT MAY. - Logical structure and linguistic structure. Cross-linguistic perspectives.
38351: HUART, CLEMENT. - La Perse Antique et la civilisation Iranienne.
42383: HUART, LOUIS - Muséum parisien. Histoire physiologique, pittoresque, philosophique et grotesque de toutes les bêtes curieuses (caricatures des hommes et des femmes) de Paris et de la banlieue. Pour faire suite à toutes les éditions des Oeuvres de M. De Buffon. (Avec) 350 vignettes par Grandville, Gavarni, Daumier, Traviès, Lécurieur et Honri Monnier.
12639: HUART, F.J.A. - Grondwetsherziening 1917 en 1922.
9935: HUBATSCH, WALTHER. - Die englischen Freiheitsrechte.
37467: HUBATSCH, WALTHER (ED.). - Absolutismus.
17580: HUBBERS, ENGELBERT-MARTIJN GUILLERMO MATEO. - Nilpotent Jacobians.
43426: HUBER, TONI. - Sacred Spaces and Powerful Places in Tibetan Culture. A Collection of Essays.
13245: HUBER, WOLFGANG UND JOHANNES SCHWERDTFEGER. (EDS.). - Kirche zwischen Krieg und Frieden. Studien zur Geschichte des deutschen Protestantismus.
37263: HUBER, JOSEPH. - Als Anfang seiner Wege. Als Gestalterin des alls war ich sein entzücken.
6509: HUBER, IRENE. - Cloning of a gene underlying X-linked mixed deafness.
25321: HUBER, MAX. - Jesus Christus als Erlöser in der liberalen Theologie. Vermittlung, Spekulation, Existenzverständnis.
14251: HUBER, WOLFGANG & HEINZ EDUARD TÖDT. - Menschenrechte. Perspektiven einer menschlichen Welt.
14191: HUBER, PAUL. - Bild und Botschaft. Byzantinische Miniaturen zum Alten und Neuen Testament. (Zweite, durchgesehene und ergänzte Auflage.
36768: HUBERI, ULRICI (ULRICUS (ULRIK) HUBER FRISIUS) - Praelectionum juris civilis tomi III. Secundum institutiones et digesta Justiniani. Acc. Christiani Thomasii additiones quibus sua scholia contra auctorem defendit, et Luederi Menckenii remissiones ad jus Saxonicum. Ed. in Germania tertia cum indicibus accuratissimus.
47743: HUBERT JEDIN (HRSG.). - Handbuch der Kirchengeschichte [ Sonderausgabe 2017. 10 Bände ].
48056: HUBERTY, MICHEL / ALAIN GIRAUD / F. ET B. MAGDELAINE. - L'Allemagne Dynastique. Tome I. Hesse - Reuss - Saxe. Tome II. Anhalt - Lippe - Wurtemberg. Tome III. Brunswick - Nassau - Schwarzbourg [ 3 volumes ].
37449: HUBINGER, PAUL EGON. - Ausgewählte Aufsätze und Vortrage. Beitrage zur Geschichte Europas und der Rheinlande in Mittelalter und Neuzeit. Herausgegeben von Magnus Ditsche und Raymund Kottje.
22267: HÜBINGER, PAUL EGON (EDS.). - Kulturbruch oder Kulturkontinuität im Übergang von der Antike zum Mittelalter.
3326: HUBMANN, FRANZ. & WALTER POHL. - Deutsche Könige Römische Kaiser. Der Traum vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation 800-1806.
9714: HÜBNER, EBERHARD. - Evangelische Theologie in unserer Zeit.
46299: HÜBSCH, BRUNO (ED.) / DANIEL RALIBERA (INTR.) / SIMÉON RAJAONA (POSTF.). - Madagascar et le Christianisme.
5313: HÜBSCHER, ARTHUR. - Arthur Schopenhauer. Ein Lebensbild. Zweite Auflage. Mit einer Abbildung und zwei handschriftproben.
7196: HUBY, JOSEPH. - Mystiques Paulinienne et Johannique.
21049: HUBY, JOSEPH. - Le Discours de Jésus après la Cène. Suivi d'une étude sur la Connaissance de foi dans saint Jean.
43367: HUC, M. - Voyage dans la Tartarie et le Thibet.
43342: HUC, M. - Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Thibet pendant les anées 1844, 1845 et 1846. Quatrieme edition. (2 volumes).
21609: HUCK, GEOFFREY J. ; JOHN A. GOLDSMITH. - Ideology and linguistic theory : Noam Chomsky and the deep structure debates.
24123: HUDAL, ALOIS. - Die Religiösen und Sittlichen Ideen des Spruchbuches. Kritisch-Exegetische Studie.
6245: HUDSON, KENNETH. - World industrial archaeology.
32708: HUDSON, KENNETH. - Building materials.
27701: HUETIUS, P.D. (HUET, PIERRE DANIEL, EP.ABRINCENSIS (ÉVÊQUE D'AVRANCHES)) - Demonstratio evangelica ad serenissimum Delphinum. Ed. 3a, post plures Gallicas & Germanicas, Venetiis recognita, plurisbusque mendis expurgata. In duos tomos divisa.
32253: HUETZ DE LEMPS, CHRISTIAN. - Géographie du commerce de Bordeaux à la fin du règne de Louis XIV.
35967: HUFTIER, M. - Le tragique de la condition chrétienne chez Saint Augustin.
44615: HUG, I. L. - Untersuchungen über den Mythos der berühmtern Völker der Alten Welt vorzüglich der Griechen; dessen Entstehen, Veränderungen und Innhalt.
22106: HUGDAHL, KENNETH. - Psychophysiology. The mind-body perspective.
29283: HUGENHOLTZ, F.W.N. / STUIP, R.E.V. & C. VELLEKOOP (EDS.) - Gewone mensen in de middeleeuwen. Bundel studies aangeboden aan F. W. N. HUgenholtz ter gelegenheid van zijn afscheid.
30482: HUGGLER, MAX ET ANNA MARIA CETTO. - La peinture Suisse au dix-neuvième siècle.
28323: HUGHES, ROBERT. - Amerika's visioenen. Het epos van de Amerikaanse kunst.
31189: HUGO VAN ST VICTOR. - De drie dagen van het onzichtbare licht. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Jan van Zwieten.
47188: HUGUES DE BALMA / FRANCIS RUELLO / JEANNE BARBET. - Hugues de Balma. Théologie mystique. [ 2 volumes ] Introduction, texte latin, traduction, notes et index de Francis Ruello / introduction et apparat critiques de Jeanne Barbet.
35962: HUGUET, MARIE-THERESE. - Un peuple unique pour le Dieu unique: "Israel".
18165: HUIJBREGTS, J.N.A.M. (JOSEPHUS NICOLAAS ARNOLDUS MARIA). - Frankrijk en het officie van Gregorius VII.
42296: HUIJGEN, W.G. / A.J.H. PLEYSIER. - De wetgeving op het notarisambt.
8931: HUISINTVELD, HERMAN. - De Populaire elementen in de taal van M . Valerius Martialis.
44459: HUISJES, CORNELIS HERMEN. - Norma and Logic. An investigation of the links between normontology and deontic logic, especially in the work of G.H. von Wright.
46285: HUISKAMP, HARRIE. - A genealogy of ecclesiastical jurisdictions. Schematic outline, illustrating the development of the catholic church in territories assigned to Portugal by treaty of Tordesillas in 1494.
15859: HUISMAN, DENIS & MARIE-AGNÈS MALFRAY. - Les pages les plus célèbres de la philosophie occidentale. Préface de Jean Guitton.
10509: HUISMAN, DENIS, ANDRÉ VERGEZ ET SERGE LE STRAT. - Histoire des philosophes. Illustrée par les textes.
32822: HUIZINGA, A. - Nederlandse zegswijzen. Ruim twaalfduizend spreekwoorden en uitdrukkingen uit Nederland en Vlaanderen, etymologisch, historisch en folkloristisch verklaard.
22107: HULK, AAFKE CLARA JACOBA. - Het clitisch pronomen en. Een dwarsdoorsnede van de Franse syntaxis.
19915: HULL, J.H.E. - The holy spirit in the acts of the apostles.
44812: HULLEBROECK, A. - Peintres de cartons pour tapisseries. D'après les etudes inédites de C. Rodon y Font O.A.. 1. Bernard van Orley, 2: Toussaint du Breuil, Jean Berain, Claude Audran, Nicolas Bertin, Jean le Prince, 3: François Boucher, 4: Charles le Brun
22673: HULS, CAROLINA MARIA JOHANNA MARGARETHA. - Fitting language into the picture : studies into the use of limited linguistic techniques in multimodal user interfaces.
46115: HULS, JOS [ JOHANNES ANDREAS ]. - Seuen maniren van minnen' van Beatrijs van Nazareth. Het mystieke proces en mystagogische implicaties. [ 2 volumes ].
22589: HULSEN, MADELEINE ELISABETH HELENA. - Language loss and language processing : three generations of Dutch migrants in New Zealand.
15983: HÜLSEN, HANS VON. - Römische Funde.
8215: HULSHOF, J., A. WEILER, F. HAARSMA, H. WITTE, L. TER STEEG & H. HENAU. - Op grond van vertrouwen. De r.k. kerk in Nederland op de drempel van de 21ste eeuw.
17044: HULSWIT, MENNO. - A semeiotic account of causation. The "cement of the universe" from a Peircean perspective.
29288: VAN HULTUM. - Truwanten. Een toneeltekst uit het handschrift - Van Hulthem. Uitgegeven en toegelicht door een werkgroep van Brusselse en Utrechtse Neerlandici. Derde, herziene uitgave.
15461: HULZEBOS, FER, SJENG STEENBAKKERS, WILLEM SCHOLS, KAREL NOBLESSE, ETC. (EDS.). - Fotoboek Maurits. 1911 - 1952.
13438: HULZEN, A. VAN. - Utrecht in de Patriottentijd.
41081: HUMBERT, PAUL. - Problèmes du livre d'Habacuc.
44054: HUMBERT, JEAN. - Syntaxe Grecque. 2e édition, revue et augmentée.
41206: HUMBERT, PAUL. - La "Terou'a" Analyse d'un rite biblique.
35592: HUMBERT, ANDRE. - La Sculpture sous les Ducs de Bourgogne (1361-1483). Preface de M. Henry Roujon. Quarante-Huit planches hors texte.
16000: HUMBLET, PIERRE. - Gedurig reikt ons hart naar u. Gebed bij de liefdezusters van de H. Carolus Borromeus.
35365: HUMBOLDT, ALEXANDRE DE (HUMBOLDT, ALEXANDER VON), GALUSKI. - Tableaux de la nature. Traduction de M. Ch. Galuski. Nouvelle édition, mise dans un meilleur ordre que les précédentes, divisée en livres et en chapitres.
42781: HUMBOLDT, GUILLAUME DE / HENRI CHRETIEN. - Essai sur les limites de l'action de l'état. Traduction annotee et precedee d'une etude sur l'auteur par Henri Chretien.
8875: HUMMEL, CHARLES. - Die dorischen Tempel Grossgriechenlands.
36883: HUMMEL, KARL-JOSEPH / CHRISTOPH KOSTERS (EDS.). - Zwangsarbeit und katholische Kirche 1939-1945. Geschichte und Erinnerung, Entschadigung und Versohnung. Eine Dokumentation.
5438: HUMPHREY, D. AND J. TOPPING. - A Shorter Intermediate Mechanics. Eighth impression.
38551: HUNGER, HERBERT. - Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der urkunden.
30066: HUNT, LYNN / THOMAS R. MARTIN / BARBARA H. ROSENWEIN / R. PO-CHIA HSIA / BONNIE G. SMITH. - The Challenge of the West. Peoples and Cultures from the Stone Age to the Global Age.
39568: HUNTEMANN, ULRICUS / IOSEP M. POU Y MARTI / CAESAR CENCI. - Bullarium Franciscanum continens constitutiones epistolas diplomata romanorum pontificum Eugenii IV et Nicolai V / Calixti III, PII II et Pauli II / Sixti IV, ad tres ordines S. P. N. Francisci Spectantia. / Bullas Brevia Supplicationes... Innocentii VIII... Nova Series. Tomus I-IV (5 volumes).
42109: HUONDER, VITUS. - Israel Sohn Gottes. Zur Deutung eines alttestamentlichen Themas in der jüdischen Exegese des Mittelalters.
598: HUPP, O. - Zum Streit um das Missale speciale Constantiense. Ein dritter Beitrag zur Geschichte der Ältesten druckwerke.
596: HUPP, O. - Ein Missale speciale. Vorläufer des Psalteriums von 1457. Beitrag zur Geschichte der Ältesten druckwerke.
32360: HUPPERT, GEORGE. - Les Bourgeois Gentilshommes: An essay on the definition of elites in Renaissance France.
32676: HUPPERT, GEORGE. - After the Black Death. A social history of early modern Europe.
33066: HURET, JULES. - L'Allemagne Moderne. Ouvrage illustré de 315 illustrations hors texte en couleurs et en noir (2 volumes).
21120: HURK, WILHELMUS JOSEPHUS CHRISTIANUS CORNELIS VAN DEN. - Het verborgen leven van de abdij van Berne in haar parochies 1797 - 1857.
14395: HURTER, H. (ED.). - Sanctorum Patrum. Opuscula selecta in usum praesertim studiosorum theologiae.
44134: HÜRTH, FRANCISCUS. - Litterae Encyclicae No 1. Leo XIII et Pius XI de Matrimonio Christiano "Arcanum divinae Sapientiae" 10 febr. 1880 "Casti Connubii" 31 dec. 1930.
46014: HUS, ALAIN. - Les bronzes étrusques.
17504: HUSCENOT, FRÈRE JEAN. - L'homelie en question. Echos d'une enquete en region parisienne. 5 depositions de precheurs. 21 lettres d'auditeurs.
12003: HUSCENOT, JEAN. - Les docteurs de l'église. Préface de Pierre Petit, osb.
15016: HUSSERL, EDMUND. - Edmund Husserl Bibliography. Compiled by Steven Spileers.
39513: HUSSERL, EDMUND. - Studien zur Arithmetik und Geometrie. Texte aus dem Nachlass (1886-1901). Herausgegeben von Ingeborg Strohmeyer.
46478: HUSSEY, J. M. - The Orthodox Church in the Byzantine Empire.
1037: HUSSON, J.B.E. (ED.) - Revue populaire des sciences principalement dans leurs rapports avec la production agricole, la santé de l'homme et des animaux, et l'économie domestique. Chimie, physique, histoire naturelle, élève, éducation et exploitation des animaux, haras, agriculture, horticulture, alimentation, médecine préservatrice, hygiène publique et privée, etc., etc. Première Année.
34219: HUSTAD, DONALD P. - Hymns for the living church.
28560: HUSTVEDT, SIRI. - Het verdriet van een Amerikaan. Vertaling Marian Lameris en Liesbeth Teixeira de Mattos.
39646: HUTER, CARL. - Leitfaden zu meinem System der Psychophysiognomik.
48043: HUTH, FREDERIK H. - Works on horses and equitation. A bibliographical record of hippology.
43420: HUTHEESING, RAJA (ED.). - A White Book. Tibet Fights for Freedom. The Story of the March 1959 Uprising as recorded in Documents, Despatches, Eye-Witness Accounts and World-Wide Reactions.
27826: HUTSEBAUT, DIRK. - Een zekere onzekerheid. Jongeren en geloof.
39053: HÜTTEROTH, WOLF-DIETER. - Türkei.
18476: HÜTTL, LUDWIG. - Marianische Wallfahrten im süddeutsch-österreichischen Raum. Analysen von der Reformations- bis zur Aufklärungsepoche.
46542: HÜTTL-FOLTER, GERTA : JULIANE BESTERS-DILGER / FEDOR B. POLJAKOV (EDS.). - Die russische Sprache und Literatur im 18. Jahrhundert: Tradition und Innovation - Russkij jazyk i literatura v XVIII veke: tradicija i innovacija / Gedenkschrift für Gerta Hüttl-Folter - Sbornik statej pamjati Gerty Hüttl-Folter.
45038: HUYDENS, G. - Histoire du marquisat d'Anvers et du Saint-Empire.
39372: D'HUYGELAERE, A. (DEINZE 1774 - OUDENAERDE 1849) - Nationale poëzy.
19430: HUYGENS, W. - De Wieringermeer. Een studie van het bestuur en beheer der IJselmeerpolders.
47262: HUYGHE, RENÉ. - Sens et destin de l'art. [ 2 volumes ]. 1. De la préhistoire à l'art roman. 2. L'art gothique au XXe siècle.
41551: HUYGHEBAERT, NICOLAS N.: - Album Amicorum Niocolas N. Huyghebaert OSB (2 volumes)
42465: HUYSENTRUYT, P. - Sos Piet / 2.
45063: D'HUYVETTER, JOAN. - Zeldzaamheden verzameld en uitgegeven. In het koper gesneden door Ch. Onghena
46435: HYDACE / ALAIN TRANOY. - Chronique, tome I : Introduction, texte critique et traduction et tome II : Commentaire et index. (2 volumes).
31058: HYLDAHL, NIELS. - Philosophie und Christentum. Eine Interpretation der Einleitung zum Dialog Justins.
22067: HYLTENSTAM, KENNETH AND AKE VIBERG (EDS.). - Progression & regression in language. Sociocultural, neuropsychological, & linguistic perspectives.
44992: HYMANS, LOUIS. - La Belgique contemporaine. Deuxieme edition, revue et augmentee.
41277: HYMANS, L. (LOUIS SALOMON) ET J. B. ROUSSEAU - Le diable à Bruxelles. (Vol. 1: Les estaminets, les cafés, les restaurants, les casinos, les théâtres, les sociétés particulières).
45535: HYMANS, LOUIS. - Histoire populaire de la Belgique.
31: IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
43425: IBN ABD AL-HAQQ. - Marasid al-itla ala asma al-amkinah wa al-buqa [3 volumes, Geographical compendium in Arabic]
43960: IBN MANZUR - Lisan al 'Arab [ Complete set in 15 volumes ] 'Second edition edited in Beirut by Dar Beirut and Dar Sader'.
42488: IBN AL-ATHIR / CAROLUS JOHANNES TORNBERG. - Ibn al-Athir [ Ibn-el-Athiri Chronicon quod perfectissimum inscribitur, ed. Carolus Johannes Tornberg ], al-Kamil fi'l-Tarikh. (complete set in 13 volumes - Text in Arabic).
24200: IBSTALLÉ, H. - Het Mechelse Gewoonterecht. 2de druk.
35935: ICARD, HENRI JOSEPH. - Praelectiones Juris Canonici habitae in Seminario Sancti Sulpitii. Secunda editio (3 volumes).
36650: P(IERRUGUES), P. - Glossarium eroticum linguae latinae, sive theogoniae, legum et morum nuptialium apud Romanos. Explanatio nova...
8000: IERSEL, B.M.F. VAN. - 'Der Sohn' in der Synoptischen Jesusworten. Christusbezeichnung der Gemeinde oder Selbstbezeichnung Jesu ?
47521: IERSEL, A. H. M. VAN / J. D. W. EERBEEK (EDS.). - Handboek justitiepastoraat. Context, theologie en praktijk van het protestants en rooms-katholiek justitiepastoraat.
3655: IERSEL, B.M.F. VAN. - "Der Sohn" in der Synoptischen Jesusworten. Christusbezeichnung der Gemeinde oder Selbstbezeichnung Jesu ?
10349: IFERGAN, MAURICE & MARC TOBIASS. - Jérusalem. Danse au-dessus du volcan.
44006: IGGERS, GEORG G. - New directions in European historiography. Revised edition.
47886: IGNACE D'ANTIOCHE / P. TH. CAMELOT. - Lettres. Martyre de Polycarpe. Texte Grec, introduction, traduction et notes de P. Th. Camelot, O.P. 2e edition revue et augmentee.
13724: IHLENFELD, KURT. - Te Deum Heute. 365 Texte zur Krisis des Christentums.
35866: IHM, MAXIMILIANUS. - Palaeographia latina. Exempla codicum latinorum phototypice expressa scholarum maxime in usum. Series I.
6871: IJSEWIJN, J., G. TOURNOY, C. MATHEEUSSEN, D. SACRÉ, ETC..(EDS.) - Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin studies. Vol. XL - 1991.
9822: ILYIN, M. - Moscaw Monuments of architecture of the 14th - 17th centuries. Black and white photographs by A. Alexandrov. Colour photographs by E. Steynert. Translated by I. Ivyanskaya.
43428: IMAEDA, YOSHIRO / MATTHEW T. KAPSTEIN / TSUGUHITO TAKEUCHI (EDS.). - New Studies of the Old Tibetan Documents: Philology, History and Religion.
33413: IMBERT, JEAN. - Le droit hospitalier de la révolution et de l'empire.
45353: IMMERSEEL, FRANS VAN. - Garnalenvissers te paard. La peche equestre de la crevette. Die Krabbenfischer zu Pferde. Shrimpfishing on horseback.
30017: IMMINK, MARGARETHA WILHELMINA. - De spiegel der minnen door Colijn van Rijssele. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst.
42020: IMPE, ELIANE VAN. - Marie-Christine van Oostenrijk. Gouvernante-Generaal van de Zuidelijke Nederlanden 1781-1789; 1790-1792.
35946: IMPETA, C.N. - Kaart van kerkelijk nederland. Derde geheel herziene druk.
23633: IMSCHOOT, P. VAN. - Théologie de l'Ancien Testament. I: Dieu. Préface de L. Cerfaux. II: L' Homme.
11385: IMSCHOOT, LE CHANOINE PAUL VAN. - Jesus-Christ.
15176: INEICHEN, HANS. - Philosophische Hermeneutik.
32006: INSTITUT DE RECHERCHE RÉGIONALE (NANCY) COLLOQUE (NANCY, 1982). - La charte de Beaumont et les franchises municipales entre Loire et Rhin. Actes du colloque organisé par l'Institut de recherche régionale de l'Université de Nancy II, (Nancy, 22-25 septembre 1982).
43048: INSTITUTE OF ARAB MANUSCRIPTS / LIGUE DES ETATS ARABES: - Revue de l'Institut des Manuscrits Arabes [ Magallat Ma'had al-Mahtutat al-Arabiya : magalla taqafiya - RIMA = Journal of the Institute of Arabic Manuscripts. 1955-1961 / 7 volumes ]
48007: INTERNATIONAL COMMISSION ENGLISH LITURGY / BISHOPS' COMMITTEE ON THE LITURGY. - Rite of Christian Initiation of Adults. Study Edition : Complete text of the rite together with additional rites approved for use in the dioceses of the United States of America by the National Conference of Catholic Bishops and Confirmed by the Apostolic See.
27500: INTRUMENTA THEOLOGICA: - Tijdschriftencatalogus van de bibliotheek van de faculteit der godgeleerdheid van de K.U. Leuven.
37769: IOANNIS CHRYSOSTOMI (JOHANNES CHRYSOSTOMUS, ST. JOHN CHRYSOSTOM) - Commentaria in Novum Testamentum. In sex tomos distributa. Graece et Latine coniunctim edita: ex biibliotheca Christianissimi Francorum & Navarrae regis... . Fronto Ducaeus Burdegalensis, S.J. variantes lectiones ex Mnss. Codd. erutas selegit, veterem interpretationem editarum olim homiliarum recensuit, aliarum novam edidit, utramq. illustravit.
16579: IOANNIS XXIII PONT. MAX. (JOHN 23RD). - Litterae encyclicae. Mater et magistra. De recentioribus rerum socialium processibus ad christiana praecepta componendis.
26886: IOHANNES DE FORDA ED .BY E. MIKKERS, H. COSTELLO - Super extremam partem Cantici canticorum sermones CXX. Sermones I - LXIX. & Super extremam partem Cantici canticorum sermones CXX. Sermones LXX - CXX. Appendix. Indices. (2 volumes).
45056: IORGA, N. - Histoire des Roumains de Bucovine à partir de l'annexion Autrichienne (1775-1914). 2-e Édition.
42613: IORGA, NICOLAS. - Melanges offerts a M. Nicolas Iorga par ses amis de France et des pays de langue Francaise. (original 1933 edition).
26902: IOZZELLI, FORTUNATO. - Roma religiosa all'inizio del novecento.
33756: IPSIROGLU, MAZHAR S. - Chefs-d'oeuvre du Topkapi. Peintures et miniatures.
39292: IRELAND, GORDON. - Boundaries, possessions, and conflicts in South America.
39477: IRÉNÉE DE LYON.  - Démonstration de la prédication apostolique.
41527: IRVING, WASHINGTON / J. COHEN. - Histoire de la conquete de Grenade. (2 volumes in 1 binding).
45205: IRWIN, FLORENCE. - Bridge for Thinkers. Including the Revised Laws of Auction, 1926, the Etiquette of the Game, and a Chapter on Contract Bridge
45647: IRWIN, FLORENCE. - The complete auction bridge player. With a new special chapter, general outline of play, and a complete summary of all the points of the game condensed for quick reference. With the new laws. New and enlarged edition.
40213: ISAAC DE L’ÉTOILE.  - Sermons : Tome 1 (Sermons 1-17).
47223: ISAAC DE L'ÉTOILE / ANSELM HOSTE / GAETANO RACITI / GASTON SALET. - Isaac de L'étoile. Sermons. Vol. 3. Sermons 40-55.
26607: ISAAC, EPHRAIM. - A new text-critical introduction to Mashafa Berhan. With a translation of book I.
47164: ISAAC DE L'ÉTOILE / ANSELM HOSTE / GATON SALET (EDS.). - Isaac de L'étoile. Sermons. Vol. 2. Sermons 18-39 / texte et introduction critiques par Anselm Hoste / Introduction. traduction et notes par Gaston Salet. s.j.
47163: ISAAC DE L'ÉTOILE / GATON SALET (ED.). - Isaac de L'étoile. Sermons. Vol. 1. Sermons 1-17 / texte et introduction critiques par anselm hoste / Introduction. traduction et notes par ? Gaston Salet. s.j.
35129: ISACKER, KAREL VAN: - Liber Alumnorum Karel Van Isacker s.j. Opstellen aangeboden aan Professor Dr. K. Van Isacker door oud-studenten van de UFSIA, ter gelegenheid van zijn emeritaat.
12710: ISACKER, FRANS VAN. - De exploitatierechten van de auteur. Rechtsvergelijkende analyse der Belgische wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer met een Woord Vooraf door Paul Struye.
34606: ISHIDA, TOMOO. - The Royal Dynasties in Ancient Israel. A study on the formation and development of royal-dynastic ideology.
46676: ISICHEI, ELIZABETH. - A History of Christianity in Africa. From Antiquity to the Present.
33209: ISIDORE DE STEIN D'ALTENSTEIN, BARON. - Annuaire de La Noblesse de Belgique. 1877. Trente-et-unième année.
33221: ISIDORE DE STEIN D'ALTENSTEIN, BARON. - Annuaire de La Noblesse de Belgique. 1883. Trente-septième année.
33222: ISIDORE DE STEIN D'ALTENSTEIN, BARON. - Annuaire de La Noblesse de Belgique. 1877. Trente-et-unième année.
15337: ISIDORUS HISPALENSIS. - Instrumenta Lexicologica Latina. Fasc. 51 Series B - Lemmata. Isidorus Episcopus Hispalensis. De ecclesiasticis officiis.
45558: ISOCRATE / GEORGES MATHIEU / EMILE BREMOND. - Isocarte Discours. Tome I: Contre Euthynous - Contre Callimakhos - Contre Lokhitès - Sur l'attelage - Trapézitique - Eginétique - A Démonicos - Contre les Sophistes - Hélène - Busiris. Texte et Traduction. Deuxieme edition.
7249: ISRAEL, FRED L. (ED.) WITH INTRODUCTION BY ARTHUR M. SCHLESINGER. - The State of the Union Messages of the Presidents 1790 - 1966.
39111: ISSA, ANTON ODEH. - Les minorites Chretiennes de Palestine a travers les siecles. Etude historico-juridique et developpement moderne international.
29826: ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE: - Studi Filosofici. XXI 1998.
6408: ITERSON, W. VAN. - Geschiedenis der confiscatie in Nederland. Een rechtshistorische studie aan de hand van Noord-Nederlandse, een aantal Zuid- Nederlandse en andere bronnen.
35928: IUSTINIANUS / JUSTINIANUS / PAULUS KRUEGER (ED.). - Institutiones.
13172: IZARD, RAYMOND. - Ordensberufung in heutiger Zeit. (Übersetzt von Alice Baum).
47643: JÄCKEL, EBERHARD / PETER LONGERICH / JULIUS H. SCHOEPS. - Enzyklopädie des Holocaust. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden. [ 3 volumes ].
22442: JACKENDOFF, RAY. - Consciousness and the computational mind.
22364: JACKSON, JOHN HUGHLINGS (1835-1911) ED. BY JAMES TAYLOR, GORDON HOLMES AND F.M.R. WALSHE. - Selected writings. Volume one: On epilepsy and epileptiform convulsions (1931) Volume two: Evolution and dissolution of the nervous system. Speech. Various papers, addresses and lectures (1932).
32648: JACKSON, THOMAS GRAHAM. - Byzantine and Romanesque Architecture. Second Edition. (2 volumes).
46614: JACOB, H. K. S'. - De Nederlanders in Kerala 1663 - 1701. De memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
43690: JACOB, MAX - Le nom.
23662: JACOB, EDMOND. - La tradition historique en Israël.
20589: JACOB, HENRIETTE S'. - Grote lijnen der Europese kunstgeschiedenis. Beschouwingen en feiten.
17536: JACOB, FRANÇOIS. - Le jeu des possibles. Essai sur la diversité du vivant.
12236: JACOB, JEAN & MAURICE WEILER. - Écrivains Français du vingtième Siècle. Textes choisis et présentés par J. Jacob et M. Weiler.
35134: JACOBI, ERWIN R. - Die Entwicklung der Musiktheorie in England nach der Zeit von Jean-Philippe Rameau. Zweiter Teil & Faksimile-Ergänzungsband zum Zweiten Teil. (2 volumes).
9747: JACOBS, JAN. - Nieuwe visies op een oud visioen. Een portret van de Sint Willibrord Vereniging , 1948 - 1998.
535: JACOBS, J. - Het gouden boek der K.A.B. Limburg 1900 -1950. Vijftig jaren arbeidersbeweging in Limburg.
36963: JACOBS, J.Y.H.A. - Werken in een dwarsverband. een portret van de gezamenlijke nederlandse priesterreligieuzen 1840-2004.
32436: JACOBS, J. H. - Jan de Weert's Nieuwe Doctrinael of Spieghel van Sonden.
19248: JACOBS, JAN YDO HUBERT ANTOON. - Joan Christiaan van Erckel. (1654-1734). Pleitbezorger voor een locale kerk.
13739: JACOBS, D. - De verhouding tusschen de Plaatselijke en de Algemeene Kerk in de eerste drie eeuwen. Een onderzoek mede ter belichting van den hedendaagschen kerkelijken strijd.
46109: JACOBS, ANTOINE. - Louis Tijssen (1865-1929) Biografie van een Limburgse zielzorger.
46307: JACOBS, J.Y.H.A. - Werken in een dwarsverband. een portret van de gezamenlijke nederlandse priesterreligieuzen 1840-2004.
36470: JACOBY, HEINRICH. - Eine Sammlung orientalischer Teppiche. Beitrag zur Geschichte des orientalischen Teppichs an Hand von 47 durch die Persische-Teppich-Gesellschaft gesammelten Knüpfarbeiten der letzten 4 Jahrhunderte.
37906: JACQ, CHRISTIAN. - Akhenaton et Néfertiti, le couple solaire.
29141: JACQUEMET, G. (ED.) - Dictionnaire de sociologie familiale, politique, économique, spirituelle, générale. (A à Campagne) first 4 volumes.
25777: JACQUEMET, G., G. MATHON, A.O. (EDS.). - Catholicisme hier, aujourd'hui, demain. (8 volumes / A - Martory).
47764: JACQUEMET, G. (ED.) - Catholicisme : hier, aujourd'hui, demain. Encyclopédie publié sous la direction de G. Jacquemet. [ 17 volumes ].
35369: JACQUEMIN, L. - Monographie du théâtre antique d'Arles
47293: JACQUEMYNS, G. - Langrand-Dumonceau promoteur d'une puissance financière catholique. [ 5 volumes ].
47681: JACQUEMYNS, G. - La société belge sous l'Occupation allemande, 1940-1944 [ 3 volumes ] 1: Alimentation et état de santé. 2: Mode de vie, Comportement moral et social. 3: Les travailleurs déportés et leur famille.
23254: JACQUES, ÉMILE. - Introduction au problème de la connaissance.
24399: JACQUIER, ABBÉ E. - Notre Seigneur Jésus-Christ d'après les saints Evangiles. Troisième édition.
25922: JACQUIN, A.-M. - Histoire de l'Église. 1: L'Antiquité Chrétienne. 2: Le haut moyen age. 3: La Chrétienté.
22857: JACQUINET, P. - Des prédicateurs du XVIIe siècle avant Bossuet. Thèse présentée a la faculté des lettres de Paris.
12425: JACQUOT, JEAN ET ANDRÉ VEINSTEIN. - La mise en scène des oeuvres du passé. Etudes réunies et présentées par Jean Jacquot et André Veinstein.
23226: JADIN, LOUIS. - Le Cardinal Thomas-Philippe d'Alsace, archevèque de Malines et le Saint-Siège. Correspondance tirée des archives du Vatican 1703-1759.
11705: JAECKLE, ERWIN. - Die Osterkirche.
42345: JAEGER, WERNER / H. DÖRRIES. - Gregor von Nyssa's Lehre vom Heiligen Geist.
46128: JAËLL, MARIE - La résonance du toucher et la topographie des pulpes.
46129: JAËLL, MARIE - Le mécanisme du toucher. L'étude du piano par l'analyse expérimentale de la sensibilité tactile.
12473: JAGER, H. DE. (ED.). - De Middeleeuwsche keuren der stad Brielle.
38033: JAGOT, PAUL C. - Methode scientifique moderne de Magnetisme, Hypnotisme, Suggestion. Cours Pratique d'Experimentation a la portee de tous. Avec gravures demonstratives.
14964: JAGT, HENDRIK CORNELIS VAN DER. - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de reformatie tot 1973.
7402: JAHN,M. - Sittlichkeit und Religion. Psychologische Untersuchungen über die sittliche und religiöse Entwicklung und Erziehung der Jugend.
42154: JAKI, STANLEY L. - Prémices Philosophiques présentées avec une introduction en Anglais.
11054: JAKOB, G. - Die Kunst im Dienste der Kirche. Ein Handbuch für Freunde der kirchlichen Kunst. Zweite, umgearbeitete Auflage.
781: JAKOBSON, M. - Finnish neutrality. A study of Finnish foreign policy since the second world war.
43362: JALOUX, EDMOND / GEORGES BARREAU (EDS.). - Revue des Arts Asiatiques 1927.
18479: JAMATI, GEORGES: - Mélanges Georges Jamati. Création et vie intérieure recherches sur les sciences et les arts.
41613: (JAN DIEDERIK HOEUFFT) - Kort overzigt der gebeurtenissen in Staats-Braband thans de provincie Noord-Braband, zoo voor als na den Munsterschen Vrede tot op den tegenwoordigen tijd.
41543: JANIN, JULES. - Paris et Versailles il y a cent ans.
40521: JANIUS LACONICUS FRANCO BATAVUS ( PSEUD. OF: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE) - De Bataafsche menschlijkheid, of de gevolgen der tweedracht. Betoogt uit de "Rampen van het Vaderland", in vijfhonderd twee-en-zestig "scherp-dichterlijke sluitvaerzen"en "Rondborstige vraegen", naer de rechten van den mensch, voor de tribune der eendracht.
30206: JANNEAU, GUILLAUME / PHOTOGR. PIERRE DEVINOY. - Le meuble léger en France. Trois cent vingt-quatre photographies de Pierre Devinoy. Présentation de Guillaume Janneau.
41651: JANNIOT, ALFRED AUGUSTE / DEMEURISSE, EDWIGE (INTR.). - Alfred Auguste Janniot 1889-1969.
46853: JANSE, ANTHEUN / INGRID BIESHEUVEL (EDS.). - Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. De historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht.
30090: JANSEN, FONS. - Postuum. Intieme gedachten over God, liefde en dood. Samengesteld door Ricky Mullenders.
44352: JANSEN, JEROEN (ED.). - Omnibus idem. Opstellen over P.C. Hooft ter gelegenheid van zijn driehonderdvijftigste sterfdag.
26421: JANSEN, ANTON. - Die Kirche in der Großstadt. Überlegungen zu Organisations- und Strukturfragen der Kirche in der industriellen Großstadt.
22590: JANSEN, ERIK LAURENS. - What makes a good melody ? : the role of implied harmony in the perception of tonal melodies.
19487: JANSEN, HARMEN. - Door Simon gezien. Anderhalve eeuw theologisch debat in het Nederlandse protestantisme over de opstanding van Christus. Een systematisch-theologische studie.
15887: JANSEN, J.C.G.M. - Orde in de bouwwereld. Zestig jaar afdeling mijnstreek van de N.V.O.B. (1926-1986).
19183: JANSEN, J.L. - Onze Lieve Vrouw van altijddurenden bijstand. G.G.G. No. 331.
41585: JANSEN, H. LUDIN. - Die Spatjudische Psalmendichtung : Ihr Entstehungskreis Und Ihr "Sitz Im Leben" Eine Literaturgeschichtlich-Soziologische Untersuchung.
46874: JANSEN, J. C. G. M. - Het voortgezet onderwijs in Heerlen in de twintigste eeuw.
27899: JANSENII, CORNELII (CORN. JANSENIUS, C. JANSEN, HULST 1510-1576) - Paraphrases in omnes psalmos Davidicos cum argumentis eorum, et annotationibus,... adjuncta similis paraphrasis in ea Veteris testamenti Cantica. Ed. nova.. emendata.
26024: JANSENII, CORNELII. (JANSENIUS CORNELIUS) - Pentateuchus sive commentarius in quinque libros Moysis. Denuo correctus & emendatus.
27610: JANSENIUS, CORNELIUS (JANSEN) - Tetrateuchus sive commentarius in s. Jesu Christi evangelia, editio ultima, exacta revisa & ab omnibus typographicis erroribus, Hebraicis et Graecis expurgata.
26019: JANSENIUS LEERDAMENSIS, CORN. (ALSO JANSEN) - Tetrateuchus sive commentarius in... Evangelia, editio ultima, exacte revisa & ab ab omnibus typographicis erroribus, Hebraicis et Graecis expurgata.
44182: JANSMA, T. S. - Tekst en uitleg. Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam.
3864: JANSMA, T.S. - Tekst en uitleg. Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam.
39541: JANSSEN, J.A.M.M. - Op weg naar Breda. De opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan de oprichting van de Koninklijke Militaire Academie in 1818.
45891: JANSSEN, LOUIS (ED.). - Augustinus-Brevier.
41035: JANSSEN, M. (MEMBRE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES) - L'âge des étoiles. Lu dans la séance publique annuelle des cinq Academies du 25 octobre 1887.
8358: JANSSEN, ANTONIUS ARNOLDUS PETRUS. - Narratio neograeca Apollonii Tyrii. Textus Graecus Prolegomenis Commentariisque et Translatione Latina Instructus.
37314: JANSSEN, TJITTE HENK. - Heel de wereld beschreven. Lucretius, Philo en anderen over kosmos, aarde en mens. Vertaald, ingeleid en geannoteerd door Tjitte Henk Jannsen.
26294: JANSSEN, ENNO. - Das Gottesvolk und seine Geschichte. Geschichtsbild und Selbstverständnis im palästinensischen Schrifttum von Jesus Sirach bis Jehuda ha-Nasi.
22731: JANSSEN, L.H.J.M., V.R. OKKER, J. SCHUUR (EDS.). - Welvaart en leefomgeving. Een scenariostudie voor Nederland in 2040.
44595: JANSSEN, A.M.P.P. / PETER TE POEL / ULRICH SCHÄFER. - Spätmittelalterliche Holzskulptur zwischen Maas, Rur und Wurm / Laatmiddeleeuwse houten beelden tussen Maas, Roer en Worm.
18999: JANSSEN, FRANCISCUS ANTONIUS WILHELMUS GERARD. - Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's 'Beschrijving der boekdrukkunst' (1801). Tekstverzorging, inleiding en aantekeningen.
44034: JANSSEN, HARRY. - Kultur und Sprache. Zur Geschichte der alten Kirche im Spiegel der Sprachentwicklung Von Tertullian bis Cyprian.
46838: JANSSENS, JOZEF (ED.). - De Graal en de ridders van de Ronde Tafel.
47623: JANSSENS, BEN. - Metaphysisches Denken und heilsgeschichtliche Offenbarung : Ihre Korrespondenz im Systemversuch Herman Schells.
30037: JANSSENS, JOZEF & CONSTANT MATHEEUSEN. - Renaissance in meervoud. Als dwergen op de schouders van reuzen? (8ste-16de eeuw)
28092: JANSSENS, JEF / VEERLE UYTTERSPROT. - Superhelden op perkament. Middeleeuwse ridderromans in Europa
25762: JANSSENS, AL. - De Heilige maagd en moeder Gods Maria.
39439: JANSSENS, L. - Het klooster van Rozendal bij Waalhem (Walem, Mechelen), mitsgaders eene levensschets der gelukzalige Ida van Leuven, kloosternon aldaar.
47020: JANSSENS, LAURENTIO. - Summa theologica ad modum commentarii in Aquinatis summam praesentis aevi studiis aptatam (Complete set in 9 volumes).
11244: JANSSENS, RENÉ. - Les maitres de la critique d'art.
11902: JANSSENS, GERARDUS ANTONIUS MARIA. - The American literary review. A critical history, 1920-1950.
42803: JANSSENS, YVONNE. - Les leçons de Silvanos (NH VII, 4).
40220: JANSSENS, PAUL. - L'évolution de la noblesse Belge depuis la fin du Moyen Âge. Prix d'histoire 1989.
34585: JANSSENS, L., TEETAERT, A., ANCIAUX, P. (EDS.) - Miscellanea moralia in honorem eximii domini Arthur Janssen, Universitatis Catholicae in oppido Lovaniensi professoris. (2 volumes).
43792: JANSSENS, JOZEF D. - Dichter en publiek in creatief samenspel. Over interpretatie van Middelnederlandse ridderromans.
35182: JANTZEN, HANS. - Die Gotik des Abendlandes. Idee und Wandel.
46829: JAPIKSE, N. / H. P. RIJPERMAN / J. ROELEVINK / A.O. (EDS.). - Resolutiën der Staten-Generaal. Vol. IV: 1583 [...] - vol. XIV: [...] 1609. & Nieuwe reeks Vol.: I: 1610 [...] - vol. V: [...] 1622 & Vol. VII. 1 juli 1624 - 31 december 1625. (17 (of 21) volumes, 1,2,3 & volume 6 [Nieuwe reeks] are missing)
46610: JAPIKSE, N. / WILLEM III. - Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten graaf van Portland. Eerste gedeelte: Het archief van Welbeck Abbey Deel I & II & Tweede gedeelte: Uit Engelsche en Nederlandsche archieven en bibliotheken. Deel I-III (complete set, 5 volumes).
16424: JAPPE ALBERTS, W. EN F. KETNER. - Nederrijnse studien XIIIe - XVe eeuw.
37454: JARITZ, GERHARD. - Zwischen Augenblick und Ewigkeit. Einführung in die Alltagsgeschichte des Mittelalters.
38431: JARITZ, GERHARD / BARBARA SCHUH (EDS). - Wallfahrt und Alltag in mittelalter und früher Neuzeit : internationales round-table-gesprach Krems an der Donau, 8. oktober 1990.
40486: JARITZ, GERHARD (ED.). - The sign languages of poverty. International round table-discussion Krems an der Donau, October 10 and 11, 2005.
44107: JARLOT, P. G. - De Principiis Ethicae Sociales. Documenta Ultimorum Romanorum Pontificum. I. Leonis XIII, PII X, Benedicti XV.
27475: JAROS, KARL. - Die Stellung des Elohisten zur Kanaanäischen Religion.
40680: JAROS, KARL. - In Sachen Pontius Pilatus.
37184: JARRASSE, DOMINIQUE. - Rodin. La passion du mouvement.
37065: JARRY / LEIBNITZ (LEIBNIZ) - Examen d'une dissertation sur la mitigation de la peine des damnés, insérée à la fin du 1er volume des Pensées de Leibnitz.
12788: JASCHINSKI, ECKHARD. (ED.). - Das Evangelium und die anderen Botschaften. Situation und Perspektiven des christlichen Glaubens in Deutschland.
39977: JASCHKE, HANS-JOCHEN. - Irenäus von Lyon "Die Ungeschminkte Wahrheit".
25412: JASPERS, KARL. - Werk und Wirkung.
21022: JASPERS, ANTONIUS CORNELIUS MARIA. - Rechtspreken in de maatschappij. Een onderzoek naar opvattingen over plaats en funktie van de rechtspraak in het Nederlandse ekonomische, sociale en politieke bestel van het einde van de achttiende tot het begin van de twintigste eeuw.
37925: JASPERS, KARL. - Nietzsche. Introduction a sa philosophie. Traduit de l'allemand par Henri Niel. Lettre-preface de Jean Wahl.
37850: JASPERS / ANGELE KREMER-MARIETTI. - Jaspers et la scission de l'etre. Presentation choix de textes bibliographie par Angele Kremer-Marietti. Seconde édition entièrement refondue.
28800: JASPIN, ELLIOT. - Buried in the bitter waters. The hidden history of racial cleansing in America.
45093: JAUCOURT, COMTE DE / PRINCE DE TALLEYRAND. - Correspondance du Comte de Jaucourt Ministre intérimaire des affaires étrangères avec le Prince de Talleyrand pendant le congrès de Vienne. Publiée par son Petit-Fils sur les manuscrits conservés au dépôt des Affaires étrangères avec avant-propos et notice biographique. Ouvrage accompagné de deux héliogravures.
27854: (JAUFFRET) - Du culte public.
35486: JAWLENSKY, ALEXEJ VON. - Alexej von Jawlensky.
39748: JAY, EVELYNE. - L'epave du Marie-Therese 1872. Le temps ressuscite.
11724: JEAN-PAUL II. - Entrez dans l'espérance. Avec la collaboration de Vittorio Messori.
46443: JEAN DAMASCÈNE, S. / PIERRE VOULET. - Homélies sur la Nativité et la Dormition.
39385: JEAN CHRYSOSTOME.  - A une jeune veuve, Sur le mariage unique.
46663: JEAN CHRYSOSTOME / JEAN DANIÉLOU / ANNE-MARIE MALINGREY / ROBERT FLACELIÈRE. - Sur l'incompréhensibilité de Dieu. Tome I (Homélies I-V) 2e édition.
33017: JEAN, CHARLES-F. - Le milieu biblique avant Jésus-Christ. Histoire et civilisation. La littérature. Les idees religieuses et morales. (3 tomes).
47904: JEAN CHRYSOSTOME / BERNARD GRILLET / GÉRARD H. ETTLINGER. - A une jeune veuve, Sur le mariage unique. Introduction, traduction et notes par Bernard Grillet. Texte grec établi et présenté par Gérard H. Ettlinger
27625: JEAN, CHARLES-F. - Le milieu biblique avant Jésus-Christ. Histoire et civilisation. La littérature. Les idees religieuses et morales. (3 tomes).
27626: JEAN, CHARLES-F. - Le milieu biblique avant Jésus-Christ. Histoire et civilisation. La littérature. Les idees religieuses et morales. (3 tomes).
47905: JEAN CHRYSOSTOME.  - Sur la vaine gloire et l?éducation des enfants. Introduction, texte critique, traduction et notes par Anne-Marie Malingrey.
26936: JEAN DE SÈCHEVILLE PUBLIÉ PAR R.-M. GIGUÈRE. - Jean de Sècheville. De principiis naturae. Texte critique avec introduction et tables.
26774: JEAN, CHARLES F. - Les lettres de Hammurapi à Sin-Idinnam. Transcription, traduction et Commentaire. Précédées d'une étude sur deux caractères du style assyro-babylonien.
25500: JEAN DE RIPA BY ANDRÉ COMBES. - Jean de Ripa. Conclusiones. Publié par André Combes. Préface de Paul Vignaux.
24651: JEAN XXIII. - Les saisons de l'âme. Pensées. Préface de René Coste.
47111: JEAN CHRYSOSTOME / LAURENCE BROTTIER (ED.). - Jean Chrysostome - Sermons sur la genèse. Introduction, texte critique, traduction et notes par Laurence Brottier.
34719: JEAN MAGNE. - Sacrifice et sacerdoce. Du depouillement gnostique a la mise en commun des biens de ce communisme pratique a un capitalisme charitable de l aide aux pauvres aux dons a Dieu des sacrifices meteriels a l offrande de la Passion.
46335: JEAN CASSIEN.  - Institutions cénobitiques.
46569: JEAN CHRYSOSTOME. - A Théodore.
30141: JEAN DE LA CROIX / BY DOSITHEE DE SAINT ALEXIS. - La vie de St. Jean de la Croix, premier Carme déchaussé et coadjuteur de Sainte Therese avec une histoire abregée de ce qui s'est passé de plus considerable dans la réforme du Carmel. (2 volumes).
47106: JEAN DAMASCÈNE / RAYMOND LE COZ. - Écrits sur l'Islam. Présentation, commentaires et traduction par Raymond Le Coz.
42186: JEAN, CHARLES F. / JACOB HOFTIJZER. - Dictionnaire des inscriptions sémitiques de l'ouest.
47161: JEAN DAMASCÈNE / PIERRE VOULET (ED.). - Jean Damascène | Homélies sur la nativité et la dormition. Troisième édition.
39427: JEAN CHRYSOSTOME.  - Lettre d’exil : A Olympias et à tous les fidèles. (Quod nemo laeditur).
27857: JEAN THAULERE (JOHAN TAULER, JOHN TAULER) - Les exercices sur la vie et sur la passion de Jésus-Christ. Mis de l'alleman en latin par Laurent Surius. Et quelques ouvrages édifiants sur le mesme sujet du docteur Eschius. Traduits en francois par Jacques Talon.
46571: JEAN CHRYSOSTOME. - Lettres à Olympias. suivi de Vie anonyme d'Olympias. Seconde édition augmentée de la Vie anonyme d'Olympias. Introduction, texte critique, traduction et notes par Anne-Marie Malingrey.
47125: JEAN CHRYSOSTOME / HERBERT MUSURILLO / BERNARD GRILLET (EDS.). - La Virginité.
47127: JEAN CASSIEN / JEAN-CLAUDE GUY (ED.). - Jean Cassien. Institutions cénobitiques. Texte latin revu - Introduction, traduction et notes par Jean-Claude Guy. 2e réimpression de la 1re édition (2001).
11679: JEAN-PAUL II. - L'Évangile de la vie. Présenttion par Xavier Lacroix.
47192: JEAN CASSIEN / DOM EUGENE PICHERY. - Jean Cassien. Conférences VIII-XVII. Texte latin de Michael Petschenig (CSEL 13).
47226: JEAN CHRYSOSTOME / HENRI SORLIN / LOUIS NEYRAND. - Jean Chrysostome. Commentaire sur Job. [ 2 volumes ] Vol. 1. Chapitres I-XIV. Vol. 2. Chapitres XV-XLII.
46446: JEAN SCOT (ÉRIGÈNE) / ÉDOUARD JEAUNEAU.  - Homélie sur le Prologue de Jean.
47857: JEAN CHRYSOSTOME / HERBERT MUSURILLO / BERNARD GRILLET (EDS.). - La Virginité. exte et introduction critiques par Herbert Musurillo.
7165: JEANJOT, PAUL. - Tables Générales des Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Supplement : 1898-1963.
12251: JEANNERET, LAURE. (ED.). - Je crois. Explication du symbole des apôtres. Traduit par Laure Jeanneret.
31587: JEANROY, ALFRED (INTR.). - Le Chansonier d'Arras. Reproduction en phototypie. Introduction par Alfred Jeanroy.
11567: JEANS, J., W. BRAGG, E.W. APPLETON, A.O. - Le progres scientifique par Sir James Jeans, Sir William Bragg, Professeur E.W. Appleton, Professeur E. Mellanby, Professeur J.B.S. Haldane, Professeur Julian Huxley. Traduction de l'Anglais par M. Paul Couderc.
45845: JEDIN, H. (ED.) - Handbuch der Kirchengeschichte. (complete hardcover set).
38779: JEDIN, HUBERT. - Geschichte des Konzils von Trient. Band 1: Der Kampf um das Konzil. Zweite Auflage.
39362: JEHAN LHERMITE - Le passetemps. Publié d'après le manuscrit original par Ch. Ruelens (vol.1 ), E. Ouverleaux et J. Petit (vol.2).
47498: JELAVICH, BARBARA. - History of the Balkans, Eighteenth and Nineteenth Centuries & Twentieth Century [ 2 volumes ].
46852: JELSMA, A.J. / O. BOERSMA (EDS.). - Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te London 1569 - 1585.
36984: JENAER, MAURICE. - Objectif Sida. L'homeopathie a l'assaut du mal du siecle.
27983: JENDROSCH, BARBARA. - Johann Michael Sailers lehre vom Gewissen.
9474: JENKINS. DAVID E. - The contradiction of Christianity. The 1974 Edward Cadbury Lectures in the University of Birmingham.
8568: JENKINS, DAVID E. - Zo werelds als geen ander. Over God, Jezus en het leven in de Geest.
21722: JENKINS, LYLE. - Biolinguistics : exploring the biology of language.
27407: JENNI, ERNST. - Die politischen Voraussagen der Propheten.
28799: JENNINGS, FRANCIS. - The founders of America. How indians discovered the land, pioneered in it, and created great classical civilizations; how they were plunged into a dark age by invasion and conquest; and how they are reviving.
3539: JENNY, HENRI. - La Messe pâque du seigneur. Plans d'instructions sur la messe.
39986: JENSEN, ANNE. - God's self-confident daughters. Early Christianity and the liberation of women.
10670: JENSMA, G.TH., W.P. BLOCKMANS, J. SPERNA WEILAND, S. DRESDEN, ETC...(EDS.). - Erasmus. De actualiteit van zijn denken.
41106: JEPSEN, ALFRED. - Nabi. Soziologische Studien zur Alttestamentlichen Literatur und Religionsgeschichte.
28006: JEREMIAS, JÖRG. - Theophanie. Die geschichte einer alttestamentlichen Gattung.
27762: JEREMIAS, JÖRG. - Kultprophetie und Gerichtsverkündigung in der späten Königszeit Israels.
27306: JEREMIAS, CHRISTIAN. - Die Nachtgesichte de Sacharja. Untersuchungen zu ihrer Stellung im Zusammenhang der Visionsberichte im Alten Testament und zu ihrem Bildmaterial.
25718: JEREMIAS, JÖRG. - Kultprophetie und Gerichtsverkündigung in der späten Königszeit Israels.
25118: JEREMIAS, CHRISTIAN. - Die Nachtgesichte de Sacharja. Untersuchungen zu ihrer Stellung im Zusammenhang der Visionsberichte im Alten Testament und zu ihrem Bildmaterial.
11515: JEREMIAS, GERT, HEINZ-WOLFGANG KUHN & HARTMUT STEGEMANN. (EDS.). - Tradition und Glaube. Das frühe Christentum in seiner Umwelt. Festgabe für Karl Georg Kuhn zum 65. Geburtstag.
43899: JÉRÔME (SAINT) / JÉRÔME LABOURT. - Lettres Tome V.
43894: JÉRÔME (SAINT) / JÉRÔME LABOURT. - Correspondance. Tome III : Lettres LIII-LXX. Texte établi et traduit par : Jérôme Labourt.
43895: JÉRÔME (SAINT) / JÉRÔME LABOURT. - Correspondance. Tome II : Lettres XXIII-LII. Texte établi et traduit par : Jérôme Labourt.
47903: JÉRÔME, SAINT / PAUL ANTIN. - Sur Jonas. Introduction, texte latin, traduction et notes de Dom Paul Antin.
47173: JÉRÔME / EMILE BONNARD. - Jérôme. Commentaire sur saint matthieu [ 2 volumes ]. Vol. 1 | Livres I-II |. Vol. 2 | Livres III-IV.
47172: JÉRÔME / JEAN-LOUIS GOURDAIN. - Jérôme. Homélies sur Marc.
47171: JÉRÔME / ALINE CANELLIS. - Jérôme. Débat entre un luciférien et un orthodoxe (altercatio luciferiani et orthodoxi).
43900: JÉRÔME (SAINT) / JÉRÔME LABOURT. - Lettres Tome IV.
43898: JÉRÔME, (SAINT) / ALINE CANELLIS. - Débat entre un Luciférien et un Orthodoxe. (Altercatio luciferiani et orthodoxi). Introduction, texte critique, traduction, notes et index par Aline Canellis, maître de conférences de latin à l'Université Lumière-Lyon II. Ouvrage publié avec le concours du Conseil Général du Rhône et le GDR 2135 "Textes pour l'histoire de l'Antiquité tardive".
46396: JÉRÔME, SAINT / PIERRE LARDET. - Apologie contre Rufin. Introduction, texte critique, traduction et index par Pierre Lardet.
47114: JÉRÔME / PIERRE LARDET (ED.). - Jérôme - Apologie contre Rufin.
30554: JERPHANION, G. DE. - La voix des monuments. Notes et études d'archéologie Chrétienne.
43427: JERSTAD, LUTHER G. - Mani-Rimdu. Sherpa Dance-Drama.
9393: JESPERS, FRANCISCUS PETRUS MARIA. - "Het loflyk werk der Engelen ". De katholieke kerkmuziek in Noord-Brabant van het einde der zeventiende tot het einde der negentiende eeuw.
33659: JESSEN, P. (INTR.). - Katalog der Ornamentstich-Sammlung des Kunstgewerbe-Museums. Mit 200 Abbildungen. Königliche Museen zu Berlin.
43108: JIRKU, ANTON. - Die Ägyptischen Listen Palästinensischer und Syrischer Ortsnamen in Umschrift und mit Historisch-Archäologischem Kommentar Herausgegeben.
41297: JIRKU, ANTON. - Von Jerusalem nach Ugarit. Gesammelte Schriften. Ergänzt durch neue Anmerkungen und Tafeln.
41097: JIRKU, ANTON. - Kanaanäische Mythen und Epen aus Ras Schamra-Ugarit.
26201: JOANNE EPISCOPO CASTORIENSI (JOHANNES VAN NEERCASSEL) - Amor poenitens, sive de divini amoris ad poenitentiam necessitate et recto clavium usu, libri duo. Cum appendice. 2nda editio auctior.
34784: JOANNE, P. - Suisse. 12 cartes.
27738: JOANNEM A GORCUM (JOHANNES A GORCUM) - Epitome commentariorum Guil. Estii et Corn. a Lapide in omnes Pauli Epistolas. Ed. nova tum Pauli textu, Estii Praefationibus, tum vitis Estii, a Lapide et Joannis a Gorcum locupletor.
47495: JOANNES VAN HET KRUIS. - Joannes van het Kruis. Mystieke werken uit het spaans vertaald volgens de laatste kritische uitgaven en van inleidingen voorzien door J. Peters & J.A. Jacobs. Vierde verbeterde druk.
27322: JOANNIS DES ROCHES - Epitomes historiae Belgicae libri septem, in usum scholarum Belgicae.
47015: JOANNIS DE LUGO / J. B. FOURNIALS. - Disputationes scholasticae et morales. Editio nova... accurante J. B. Fournials. [ 8 volumes ].
12134: JOANNIS MALDONATI, CONRADUS MARTIN. - Joannis Maldonati, societas Jesu theologi, Commentarii in Quatuor Evangelistas. Ad optimorum librorum accuratissime recudi curavit C. Martin.
44816: JOBARD, J. - Industrie française. Rapport sur l'exposition de 1839.
40133: JOBST, WERNER (ED.). - Carnuntum. Das Erbe Roms an der Donau. Katalog der Austellung des Archaologischen Museum Carnuntinum in Bad Deutsch Altenburg AMC.
42268: JOCKEN, PETER. - Das Buch Habakuk. Darstellung der Geschichte seiner kritischen Erforschung mit einer eigenen Beurteilung.
43287: JOEKEN, JOSEF / ULRIKE SACK (INTR.). - Dries Holthuys. Ein Meister des Mittelalters aus Kleve.
15093: JOHANNES CASSIANUS: - Thesaurus Iohannis Cassiani. Series A - Formae.
13611: JOHANNES PAULUS II, PAUS. - Paus Johannes Paulus II. Over de drempel van de hoop. Onder redactie en met een woord vooraf van Vittorio Messori. Tweede druk.
426: JOHANSEN, F. - Reliefs en bronze d'étrurie.
6179: JOHN PAUL II, POPE. - Crossing the threshold of hope. Edited by Vittorio Messori.
7331: JOHNSON, PAUL. (ED.) - Das Papsttum von seinen Anfängen bis zur Gegenwart.
5905: JOHNSON, O.A. - Moral Knowledge.
21466: JOHNSON, MARK H. (MARK HENRY). - Developmental cognitive neuroscience. An introduction.
20043: JOHNSON, PAUL. - The quest for god. A personal pilgrimage.
20044: JOHNSON, PAUL. - A history of the modern world. From 1917 to the 1980s.
14498: JOHNSON, PAUL. - Civilizations of the Holy Land.
11888: JOHNSON, HOWARD A. - Global Odyssey. Visiting the Anglican Churches.
10131: JOHNSON, MARION. - The Borgias.
4033: JOINVILLE, JEAN SIRE DE. - Histoire de S. Louis. Texte rapproché du francais moderne par G. Mailhard de la Couture.
26438: JOLIVET, R. - La philosophie et ses problèmes. Recueil d'études de doctrine et d'histoire.
46650: JOLLIVET-CASTELOT, PAUL FERNIOT ET PAUL-REDONNEL (SOUS LA DIR. DE) - Les sciences maudites. Pour les textes F. Charles, Barlet, Jules Delassus, Édouard d'Hoogue (d'Hooghe), Louis Malteste, Victor-Émile Michelet, Papus, Phaneg, F. Rozier, R. Sainte-Marie, Saturninus, Sédir, Sunnt-Paitle, Madame de Thèbes. Pour les illustrations Émile Bayard, Paul Cirou, A. Constant, A. Delannoy Albert Durer, Eugène Lacoste, Le Sidaner, Éliphas Lévi, etc. etc. Aquarelles de Léon Galand et de Paul Cirou.
38208: JOLSTAD, ANDERS / MARIANNE LUNDE (EDS.). - Proceedings, Actes. Reports, abstracts and round table introductions / Rapports, resumes et presentations des tables rondes. 19th International Congress of Historical Sciences. / XIXe Congres International des Sciences Historiques.
39125: JOLY, M. L'ABBE / JEAN CHRYSOSTOME: - Oeuvres completes de S. Jean-Chrysostome traduites du Grec en Français par M. L'Abbé Joly. (Complete set in 8 volumes).
30626: JOMBERT, CHARLES-ANTOINE. - Répertoire des Artistes ou Recueil de compositions d'Architecture et d'Ornements antiques et modernes, de toute espèce. Par divers Auteurs, dont les principaux sont: Marot, Loire, Le Pautre, Cottart, Pierretz, Cotelle, Le Roux, Berain, etc. (complete set in 2 volumes).
47359: JOMBERT (ED.), ERRARD & DE CHAMBRAY - Parallele de l'architecture antique avec la moderne, suivant les dix principaux auteurs qui ont écrit sur les cinq ordres. Par MM. Errard & De Chambray. Nouvelle édition augmentée des piedestaux pour les cinq ordres, suivant les mêmes auteurs, & du Parallele de M. Errard avec M. Perrault, etc. "Bibliothèque portative d'Architecture elementaire, à l'usage des artistes. Divisée en six Parties: Quatrième Partie".
44628: JONES, WILLIAM. - [ Kitab-i Sakaristan der nahvi-yi zaban-i parsi tasnif-i Yunus-i Uksturdi = ] A grammar of the Persian language. The third edition, with an index.
37412: JONES, IVOR H. - The Matthean Parables. A Literary and Historical Commentary.
45018: JONES, BERNARD E. - Freemasons' guide and compendium. With a foreword by J. Heron Lepper. New and revised edition.
43345: JONES, M. - Life and travel in Tartary, Thibet, and China : being a narrative of the Abbe Huc's travels in the far east.
43346: JONES, M. - Life and travel in Tartary, Thibet, and China : being a narrative of the Abbe Huc's travels in the far east. [1st. edition].
40995: JONG, OTTO JAN DE. - Niederländische Kirchengeschichte seit dem 16. Jahrhundert.
699: JONG, J.J. DE. - Politieke organisatie in west Europa na 1800. Political organisation in western Europe since 1800. With an English summary and 10 diagrams showing the actual structure of the principal political parties.
685: JONG, J.J. DE. - Overheid en onderdaan.
5681: JONG, J.A.B.M. DE. - Hendrik Hoogers patriot en kunstenaar 1747 - 1814.
36098: JONG, JANNY DE. - Van batig slot naar ereschuld. De discussie over de financiele verhouding tussen Nederland en Indie en de hervorming van de Nederlandse koloniale politiek 1860 / 1900.
22172: JONG, NIVJA HELENA DE. - Morphological families in the mental lexicon.
22131: JONG, JAN DE. - Specific language impairment in Dutch: Inflectional morphology and argument structure.
19306: JONG, ADRIANUS THEODORUS MARIA DE. - Weerklank van Job. Over geloofstaal in bijbellessen.
18376: JONG, FOLKERT DE. - Marine eutrophication in perspective. On the relevance of ecology for environmental policy.
15731: JONG, THIJS JOHANNES DE. - Het gelaat en het onzichtbare bij Emmanuel Levinas.
3665: JONG, P.E. DE JOSSELIN DE. - Minangkabau and Negri Sembilan. Socio-political structure in Indonesia. Third impression.
40028: JONG, OKKE DE. - Schipbreuk in Bengalen.
346: JONG, F. DE. - Macht en inspraak. De strijd om de democratisering van de universiteit van Amsterdam.
16966: JONGBLOED, KARIN. - Van wapenhandel tot wetenschappen. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in het Trippenhuis te Amsterdam.
306: JONGE VAN ELLEMEET, B.M. DE. - Inventaris der oud-rechterlijke en weeskamer-archieven.
26176: JONGE, M. DE. (ED.). - Studies on the testaments of the twelve patriarchs. Text and interpretation.
24928: JONGE, M. DE. (ED.). - Studies on the testaments of the twelve patriarchs. Text and interpretation.
21896: JONGE, HUUB DE. - Ons soort mensen : levensstijlen in Nederland.
20214: JONGE, M. (MARINUS) DE. - Jezus, inspirator en spelbreker.
10118: (JONGE, M. DE.). - Jezus ' visie op zichzelf. In discussie met De Jonge's christologie.
29624: JONGE, HENK JAN DE. - Desiderii Erasmi Roterodami. Apologia respondes ad ea quae Iacobus Lopis stunica taxauerat in prima duntaxat novi testamenti aeditione. Edited with an introduction, critical apparatus and explanatory notes.
40713: JONGE, J. C. DE AND W.C. ACKERSDIJK - Verhandeling over den oorsprong, den voortgang en de hoedanigheid van den invloed des derden staats in de staatsvergaderingen, gedurende het hertogelijk en grafelijk bewind, in Braband, Vlaanderen, Holland en Zeeland door J.C. de Jonge.
1112: JONGEN, L. & S. ONDERDELINDEN. (EDS.) - "Der muoz mir süezer worte jehen" Liber amicorum für Norbert Voorwinden.
3886: JONGEN, R. - Phonologie der Moresneter Mundart. Eine beschreibung der Segmentalen und Prosodischen Wortformdiakrise.
19121: JONGH, J.M.G. DE, H. TERWINDT, A.O. - 25 Jaar Katholieke Jonge-Werkgevers Vereeniging 1941.
46673: JONGH, H. DE. - L'ancienne faculté de théologie de Louvain au premier siècle de son existence (1432-1540). Ses débuts, son organisation, son enseignement, sa lutte contre Erasme et Luther.
37259: JONGH, JAN DE. - Rond de langste nacht. Liturgie maken in herfst en winter. Een werk- en tekstboek.
45358: JONGHE D'ARDOYE VICOMTE DE / JOSEPH HAVENITH / GEORGE DANSAERT - Armorial Belge du bibliophile. (3 volumes).
11772: JONGSTRA, ATTE. - De psychologie van de zwavel.
28988: JONGSTRA, ATTE & ARJAN PETERS. - Dichten over dichten. Een ontwikkelingsgang. Bloemlezing uit de Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw.
12426: JONKER, G.D. ET A.F. ROMBOUT. - Traduire ! Recueil de Thèmes et Versions pour la Préparation des Diplômes supérieurs de français (Doctoraalexamen et M.O.B.).
5334: JONKERS, J.E. - Handboek van het Nederlandsch- Indische strafrecht.
22133: JONKERS, ROEL. - Comprehension and production of verbs in aphasic speakers.
24677: JOOS, JOSEPH. - Rédemption. Méditations pour tous les jours de l'anneé liturgique.
45899: JOOSEN, ANTON. - Tomado Etten 1955 - 1982.
41599: JOOSEN, E.P.M. - Overdracht van ondernemingen uit faillissement. [Schoordijk Instituut, Center for Company Law]
22637: JOOST R. SWANBORN (ED.). - 'Gij letterdames en gij letterheren' : nieuwe mogelijkheden voor taalkundig en letterkundig onderzoek in Nederland.
30123: JOOSTEN, JOS. - Lijnen en breuken. Een kleine historische beschouwing over het Nijmeegse Instituut Nederlands.
35122: JOOSTEN, BOUDEWIJN (ED.). / JUDO, PAUL (INTR.) / H. HECHTERMANS / A.O. - De Hasseltse Virga Jesse en haar kerk.
22592: JOOSTEN, PAULUS HENDRIKUS LUCAS JOHANNES. - Role of PDGFRA transcription in human neural tube defects.
21484: JOOSTEN, JOS. - Lijnen en breuken. Een kleine historische beschouwing over het Nijmeegse Instituut Nederlands.
46091: JOOSTEN, JOS. - Feit en tussenkomst. Geschiedenis en opvattingen van Tijd en Mens (1949-1955)
34164: JOPPEN, WARD. - Kroniek van Stabroek 1250 - 1980.
33427: JORBA, MANUEL / JOANA ESCOBEDO (INTR.). - Bibliographica. Documents dels segles VIII-XX.
5697: JORDANS, G.H.W. - Onderzoekingen over het gehalte aan cholesterine en bilirubine in de gal, verkregen door duodenumsondage, bij normale en zwangere vrouwen.
46647: JORDIC - Les 7 jours de Ketje
18738: JÖRG, JOS. EDMUND. - Geschichte des Protestantismus in seiner neuesten Entwicklung. Erster Band: Der Aufschwung seit 1848. Zweiter Band: Die Schwärmerkirche und ihre Bedingungen.
32019: JORGENSEN, NINNA. - Bauer, Narr und Pfaffe. Prototypische Figuren und Ihre Funktionin der Reformationsliteratur.
24316: JORIO, DOMINIQUE. - La communion des malades. Notes pratiques de discipline sacramentaire. Avec une lettre d'introduction de son éminence le Cardinal Michel Lega. Traduit de l'italien par le P. Henri Evers.
45159: JORIS, ANDRÉ (INTR.). - Le Moyen Age. Revue d'Histoire et de Philologie. Table générale 1962-1986.
40424: JORIS, A. - La ville de Huy au Moyen Age. Des origines a la fin du XIVe siecle.
14568: JORISSEN, THEOD. - Memorien van Mr. Diderik van Bleyswijk. Vrijheer van Eethen en Meeuwen, heer van Babylonienbroek, Raad in de Vroedschap, burgemeester van Gorinchem enz. enz. 1734 -1755. UItgegeven met inleiding en aantekeningen door Theod. Jorissen.
37979: JORLAND, GERARD. - La science dans la philosophie. Les recherches épistémologiques d'Alexandre Koyre.
12339: JOSÉ DE JESUS MARÍA, C.D., FR. - Vida de San Juan de la Cruz. Tercera Edición.
43493: JOSEFUS, FLAVIUS / M. A. BEEK. - Het leven van Herodes. (ongewijzigde heruitgave)
38661: JOSEPHUM DE S. MIGUEL ET BARCO BURGENSEM (JOSEPHUS DE SANCTO MIGUEL ET BARCO; JOSE MIGUEL Y BARCO) - Biblia Mariana ex pluribus divinarum scripturarum commentariis excerpta, Indicibus sacrorum locorum, rerum notabilium, Moralitatum, & Sermonum tam de tempore, quàm de Sanctis locupletata. in nova hac editione plurimis emendationibus adjectis Sanctissimae deiparae Virgini Mariae sine labe conceptae nuncupata.
38298: JOSEPHUS, FLAVIUS. - De bello Judaico : Der jüdische Krieg ; zweisprachige Ausgabe der sieben Bücher. Herausgegeben und mit einer Einleitung sowie mit Anmerkungen versehen von Otto Michel und Otto Bauernfeind.
32279: JOSLIN, DAVID / WINTER, J.M. - War and economic development. Essays in memory of David Joslin.
23103: JOSSON, H. - La mission du Bengale Occidental ou Archidiocèse de Calcutta. Province Belge de la compagnie de Jésus.
47428: JOUGLA DE MORENAS, HENRI - Grand armorial de France. Catalogue général des armoiries des familles nobles de France. Comprenant les blasons de familles ayant possédé des charges dans le royaume et de celles ayant fait enregistrer leurs armoiries en 1696, de la noblesse de l'Empire des anoblissements de la Restauration, donnant les tableaux généalogiques de familles confirmées dans leur Noblesse entre 1660 et 1830.
35361: JOUHAUD, P. - Paris dans le dix-neuvième siècle, ou réflexions d'un observateur. Sur les nouvelles institutions, les embellissemens, la société, les ridicules, les femmes, les journaux, le théâtre, la littérature, etc.
33638: JOUIN, M. HENRY. - Conférences de l'académie royale de peinture et de sculpture. Recueillies, annotées et précédées d'une étude sur les artistes écrivains.
10398: JOURCIN, ALBERT. - Prologue à notre siècle. 1871 - 1918.
37664: JOURDAIN ET DUVAL, MM. - Les Stalles de la Cathedrale d'Amiens.
18189: JOURDAN-JOUBERT, LOUIS, JULIEN HELFGOTT, PIERRE GOLLIET. - Glières, Haute-Savoie. Première bataille de la Résistance, 31 janvier - 26 mars 1944.
18195: JOURDAN-JOUBERT, LOUIS, JULIEN HELFGOTT, PIERRE GOLLIET. - Glières, Haute-Savoie. Première bataille de la Résistance, 31 janvier - 26 mars 1944.
39498: JOURET, ALAIN. - Bibliographie de l'histoire du Hainaut (1951 - 1980). (2 volumes).
46001: JOURET, ALAIN (SECRÉTAIRE DE RÉDACTION) - Les enceintes urbaines en Hainaut. Préface par François Narmon. Avant-propos par Jean-Marie Cauchies.
42036: JOURNAL = QUADERNI / DIPARTIMENTO DI STUDI CLASSICI E CRISTIANI: - Vetera christianorum. 1: 1964 - 12/1: 1975 (17 paperbacks).
8359: JOURNAL, PARNASSOS: - Parnassos. Literary journal of the Parnassos Literary Society.
6740: JOURNAL: MITTEILUNGSBLATT. - Mitteilungsblatt Arbeitsgemeinschaft Katholisch- Theologischer Bibliotheken (AKThB)
6741: JOURNAL: MITTEILUNGSBLATT. - Mitteilungsblatt Arbeitsgemeinschaft Katholisch- Theologischer Bibliotheken (AKThB)
6742: JOURNAL: MITTEILUNGSBLATT. - Mitteilungsblatt Arbeitsgemeinschaft Katholisch- Theologischer Bibliotheken (AKThB)
6743: JOURNAL: MITTEILUNGSBLATT. - Mitteilungsblatt Arbeitsgemeinschaft Katholisch- Theologischer Bibliotheken (AKThB)
6744: JOURNAL: MITTEILUNGSBLATT. - Mitteilungsblatt Arbeitsgemeinschaft Katholisch- Theologischer Bibliotheken (AKThB)
6745: JOURNAL: MITTEILUNGSBLATT. - Mitteilungsblatt Arbeitsgemeinschaft Katholisch- Theologischer Bibliotheken (AKThB)
6746: JOURNAL: MITTEILUNGSBLATT. - Mitteilungsblatt Arbeitsgemeinschaft Katholisch- Theologischer Bibliotheken (AKThB)
6747: JOURNAL: MITTEILUNGSBLATT. - Mitteilungsblatt Arbeitsgemeinschaft Katholisch- Theologischer Bibliotheken (AKThB)
6748: JOURNAL: MITTEILUNGSBLATT. - Mitteilungsblatt Arbeitsgemeinschaft Katholisch- Theologischer Bibliotheken (AKThB)
6749: JOURNAL: MITTEILUNGSBLATT. - Mitteilungsblatt Arbeitsgemeinschaft Katholisch- Theologischer Bibliotheken (AKThB)
6735: JOURNAL: MITTEILUNGSBLATT. - Mitteilungsblatt Arbeitsgemeinschaft Katholisch- Theologischer Bibliotheken (AKThB)
2843: JOURNAL: - Liturgical Arts. A quarterly devoted to the arts of the catholic church. Vol. 18-20 (1949-1952) in 1 binding.
1906: JOURNAL: - Ons Geestelijk Erf. Studien over de Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750. Bezorgd door de Ruusbroec-vereeniging.
1908: JOURNAL: - Ons Geestelijk Erf. Studien over de Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750. Bezorgd door de Ruusbroec-vereeniging.
1555: JOURNAL: - Notices of the American Mathematical Society.
1552: JOURNAL: - Indagationes mathematicae. Text in English.
1445: JOURNAL: - Bulletin (New Series) of the American Mathematical Society.
42486: JOURNAL - GOVERNMENT OF IRAQ. DIRECTORATE-GENERAL OF ANTIQUITIES: - Sumer, a Journal of Archaeology in Iraq [12 volumes of the series, 1949, 1950, 1953-1962 = volumes V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII & XVIII].
29899: JOURNAL LITTERAIRE: - Journal littéraire (1713-1737). (6 volumes)
24716: JOURNÉ, DE NICOLAS (AUTEUR), PÈRE M.-D. PHILIPPE (PRÉFACE). - La Miséricorde divine : Ultime planche de Salut.
43777: JOURNET, CHARLES. - Esquisse du developpement du dogme marial.
47599: JOURNET, CHARLES. - Exigences chrétiennes en politique. Deuxième édition.
11826: JOUSSAIN, ANDRÉ. - La loi des révolutions.
24087: JOUVENROUX, J. - Journal d'un catéchumène 1946 - 1947. Préface du R.P. Maydieu.
21264: JOYCE, G.H. - Die Christliche Ehe. Eine geschichtliche und Dogmatische studie.
24443: JUAN PABLO II. - Juan Pablo II en España y en el mundo: una biografía apasionante (DVD - prólogo de Paloma Gómez Borrero).
47007: JUAN DE AVILA / LUIS SALA BALUST / FRANCISCO MARTÍN HERNÁNDEZ. - Juan de Avila, Obras completas. [ 4 volumes ].
39366: JUBINAL, ACHILLE (ED.) - Jongleurs et trouvères, ou choix de saluts, épitres, rêveries et autres pieces légères des XIIIe et XIVe siècles; publié pour la première fois, par Achille Jubinal, d'après les manuscrits de la Bibliothèque du Roi.
41223: JUDANT, DENISE. - Jalons pour une theologie Chretienne.
7296: JUDD, DENIS. - The Victorian empire. A pictorial history 1837-1901.
27741: JUDOCI LE PLAT - Canones, et decreta sacrosancti oecumenici, et generalis Concilii Tridentini sub Paulo III, Iulio III, Pio IIII, pontificibus max. celebrati juxta ex. authenticum Romae MDLXIIII editum. Opera et Studio Judoci le Plat.
19032: JUFFERMANS, JAN. - Ciano Siewert. Een overzicht.
47700: JUGIE, P. MARTIN. - L'immaculee conception dans l'ecriture sainte et dans la tradition orientale.
45245: JULIEN, LE BIBLIOPHILE [ PSEUD. OF BACHELIN-DEFLORENNE ]. - Album de reliures artistiques & historiques accompagne de notes explicatives par le bibliophile Julien.
13181: JULIEN, CLAUDE. - Het Amerikaanse Imperialisme. Met een voorwoord van Prof. Mr. B.V.A. Röling.
44995: JULLEMIER, LUCIEN. - Le monde respire. Drame en cinq actes 1914-1915.
38609: JULLIAN, MARCEL. - Lettre ouverte a mon grand-pere qui avait le tort d'avoir raison.
17692: JULLIAN, MARCEL. - Je suis François Villon.
24715: JULLIEN, JACQUES. - Trop petit pout ta grâce.
30442: JULLIEN, ADOLPHE. - Fantin-Latour sa vie et ses amitiés. Lettres inédites et souvenirs personnels avec cinquante-trois reproductions d'oeuvre du maitre, tirées a part, six autographes et vingt-deux illustrations dans le texte.
11526: JULLIEN, B. - Thèses de Critique et Poésies.
42868: JUNG, C. G. - Psychologie de l'inconscient. 2e edition. Prefacee, traduite et annotee par le Dr. Roland Cahen.
42852: JUNG, C. G. - Présent et avenir. Traduit de l'allemand et annote par le Docteur Roland Cahen.
42867: JUNG, C. G. - L'énergétique psychique. Préface et traduction de Yves le Lay.
44588: JUNG, C. G. - Métamorphoses de l'ame et ses symboles. Analyse des prodromes d'une schizophrénie. Avec 300 illustrations choisies par Jolande Jacobi. Préface et traduction de Yves le Lay.
43107: JUNGFER, J. / MARTÍNEZ PAJARES, A. - Estudio sobre apellidos y nombres de lugar hispano-marroquies. Prologo de D. Francisco Rodriguez Marin.
2993: JUNGK, ROBERT. - Der Jahrtausendmensch. Bericht aus den Werkstätten der neuen Gesellschaft.
29378: JUNGMANN, JOSEPH ANDRÉ. - Tradition liturgique et problèmes actuels de pastorale. Traduction de Paul Kirchhoffer.
23568: JUNGMANN, JOSEPH-ANDRÉ. - Son sens ecclésial et communautaire. Traduit de l'allemand par Raphaël-Louis Oechslin.
29983: JUNGMANN, JOSEPH-ANDRÉ. - Catéchèse objectifs et méthodes de l'enseignement religieux.
36642: JUNKELMANN, MARCUS. - Die Reiter Roms. Teil I: Reise, Jagd, Triumph und Circusrennen. Teil II: Der militärische Einsatz. Teil III: Zubehör, Reitweise, Bewaffnung. 2. Auglage. (3 volumes).
28811: JUNKER, DETLEF. - Kampf um die Weltmacht. Die USA und das Dritte Reich 1933-1945.
27623: JUNKER, HERMANN. - Grammatik der Denderatexte.
41352: JUNKER, HUBERT / HEINRICH GROSS / FRANZ MUSSNER (EDS.). - Lex Tua Veritas. Festschrift für Hubert Junker zur Vollendung des siebzigsten Lebensjahres am 8. August 1961 dargeboten von Kollegen, Freunden und Schülern.
17019: JUNKES, JOSEPH. - Ein Vorschlag zur empirischen Reduktion von Spektralverteilungen.
35678: JUNQUERA, J. J. / V. VAZQUEZ DE PRADA / E. DUVERGER / A.O. - Tapisserie de Tournai en Espagne. Tournai, Halle aux Draps. La tapisserie bruxelloise en Espagne au XVIe siecle. Brusselse wandtapijten in Spanje in de 16de eeuw. Bruxelles, Hotel de Ville (Salle Gotique) / Brussel, Stadhuis (Gotische Zaal). Rijkhoven (Bilzen), Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap "Alden Biesen".
42294: JURGENS, G.T.J.M. - Bestuurlijk gedogen. Aanvaardbaarheid en gevolgen van bestuurlijk gedogen in het milieurecht en het ruimtelijk recht.
40701: JÜRGENSMEIER, FRIEDHELM / HERMANN BERG. - Die Bischofskirche Sankt Martin zu Mainz. Mit Beiträgen zur Geschichte des Domes und einer bibliographischen Handreichung. Festgabe für Domdekan Dr. Hermann Berg Apostolischer Protonoctar.
18144: JURRIUS, J. - Kramers' geographisch woordenboek der geheele aarde. Tweede druk. Geheel herzien en naar de beste bronnen bewerkt.
44634: JUSCHKEWITSCH, A. P. / B. A. ROSENFELD. - Die Mathematik der Länder des Ostens im Mittelalter.
44699: JUSCHKEWITSCH, A. P. - Geschichte der Mathematik im Mittelalter.
2606: JUST, KLAUS GÜNTHER. - Von der Gründerzeit bis zur Gegenwart. Geschichte der deutschen Literatur seit 1871.
44921: JUSTE, THÉODORE. - Histoire de la révolution des Pays-Bas, sous Philippe II & Les Pays-Bas sous Charles-Quint. Vie de Marie de Hongrie [Introduction a l'histoire des Pays-Bas sous Philippe II]. (3 volumes in 2 bindings, including a signed letter).
45515: JUSTE, THEODORE. - Les fondateurs de la Monarchie Belge: Joseph Lebeau, Le Régent, Le Comte le Hon, Charles De Brouckere, Le Comte de Muelenaere, Comte Goblet d'Alviella, Notes historiques et biographiques, Le Comte Félix De Mérode, Lord Palmerston, Le Baron Stockmar, Alexandre Gendebien, Louise de Potter, Le Baron Nothomb, Le Vicomte Charles Vilain XIIII, Eugene Defacqz et Joseph Forgeur, Charles Rogier, L'Élection de Léopold Ier, Souvenirs du Baron Nothomb. [ convolute of 18 books in 3 volumes ]
44980: JUSTE, THEODORE. - Le soulevement de la Hollande en 1813 et la fondation du Royaume des Pays-Bas precedes d'une introduction sur le recne de Louis Bonaparte - 1806.1817 -.
46643: JUSTE, THÉODORE / ÉMILE DE LAVELEYE. - Le Congrès national de Belgique, 1830-1831 précédé de quelques considérations sur la Constitution Belge par Emile de Laveleye [ 2 volumes in 1 binding ].
38591: JUSTE LIPSE (1547-1606) / FILIP VANHAECKE (ED.). - Juste Lipse (1547-1606). Vesta et les vestales (de vesta et vestalibus). texte edite, traduit et annote par Filip Vanhaecke. Preface de Rudolf De Smet.
45803: JUSTE, THÉODORE. - Léopold Ier et Léopold II Rois des Belges. Leur vie & leur règne.
42841: JUSTEN, KARL. - Ethik und Ethos der Demokratie.
38271: JUSTI, FERDINAND. - Handbuch der Zendsprache. Altbactrisches Woerterbuch. Grammatik. Chrestomathie.
2522: JÜTTNER, SIEGFRIED. - Grundtendenzen der Theaterkritik von Friedrich-Melchior Grimm (1753-1773).
44022: JUVENALIS, D. JUNII / LUDWIG FRIEDLAENDER. - Saturarum Libri V. Mit erklärenden Anmerkungen. Erster und zweiter band.
634: KAAM, B. VAN. & A. VAN DER MEIDEN. - De dominee gaat voorbij. Familiealbum van driekwart eeuw protestants leven in Nederland.
22134: KAAN , EDITH. - Processing Subject-Object Ambiguities in Dutch.
1699: KAAS, LUDWIG. - Die geistliche Gerichtsbarkeit der katholischen Kirche in Preussen in Vergangenheit und Gegenwart mit besonderer Berücksichtigung des Westens der Monarchie. Von der juristischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms- Univerität zu Bonn gekrönte Preisschrift.
9381: KABEL, MICHAEL CHRISTIANUS MARIA. - Wat vanzelfsprekend is omtrent doodgaan. Een cultuursociologische studie die concreet gemaakt is aan de hand van enige gesprekken.
10569: KADJAR, ALI & JEAN-FRANÇOIS COLOSIMO. (EDS.). - Mémorables du 20e siècle.
14598: KAFKA, FRANZ. - Absurde verhalen. Vertaald door Thomas Graftdijk. Geïllustreerd door Jan Vlasveld.
38855: KAHLE, WILHELM. - Westliche Orthodoxie. Leben und Ziele Julian Joseph Overbecks.
36736: KAHN, GUSTAVE / LOUIS LEGRAND. - Louis Legrand. Trois planches en quatre couleurs, 31 dessins sur papier mat de grand luxe, 21 illustrations teintees et une gravure.
33109: KAHN, ROSY. - Die Graphik des Lucas van Leyden. Studien zur Entwicklungsgeschichte der holländischen Kunst im XVI. Jahrhundert.
32443: KAHN, JEAN-CLAUDE. - Les moines messagers. La religion, le pouvoir et la science saisis par les Rouleaux des Morts XIe-XIIe siècle.
46933: KAHN, AXEL / JEAN CLAUDE AMEISEN / PATRICK BERCHE / YVAN BROHARD. - Une histoire de la médecine ou le souffle d'Hippocrate.
45363: KAHNEMAN, DANIEL. - Ons feilbare denken. [10e druk].
13340: KAISER, OTTO. - Einleitung in das Alte Testament. Eine Einführung in ihre Ergebnisse und Probleme.
47702: KAISER, GERHARD. - Grenzverwirrungen : Literaturwissenschaft im Nationalsozialismus.
32636: KAISER-MINN, HELGA. - Die Erschaffung des Menschen auf den Spätantiken Monumenten des 3. und 4. Jahrhunderts.
37539: KAISER, OTTO. - Der Prophet Jesaja. 3. Auflage.
37540: KAISER, OTTO. - Der Prophet Jesaja. Kapitel 13-39. 2., durchgesehene Auflage.
28204: KAL, JAN. - Praktijk hervat. 111 sonnetten.
39256: KALAMBAY LUMPUNGU, G. - Droit civil volume II. Regime foncier et immobilier. Preface de Christian Lambotte.
39255: KALAMBAY LUMPUNGU, G. - Droit civil volume III. Regimes des suretes. Collection Mafundisho-Mateya A no4.
41209: KALBHEIM, BORIS. - Sinngebung der Natur und ökologisches Handeln. Eine empirische-theologische Untersuchung zu Motiven umweltschützenden Handelns bei Kirchenmitgliedern und Nichtkirchenmitgliedern.
7018: KALCHER, JOACHIM. - Perspektiven des Lebens in der Dramatik um 1900.
13144: KALCKHOFF, ANDREAS. - Richard III. Sein Leben und seine Zeit. "Shakespeares Schurke wie er wirklich war".
25691: KALFF, G. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.
39694: KALFF, S. - De "Loffelycke Compagnie" Historisch overzicht der O.-I. Compagnie.
9194: KALLEN, MARIA VAN DER. - Een grammaticaal en rythmisch onderzoek van Hadewijchs poëzie.
44201: KALLEN, GERHARD. - Probleme der Rechtsordnung in Geschichte und Theorie. Zehn ausgewählte Aufsätze.
41716: KALLENBACH, GEORG GOTTFRIED. - Deutsch-Mittelalterliche Baukunst.
7250: KALMA, J. J. - Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende.
23728: KALMIJN, DAVID. - Abraham Capadose.
19228: KALT, EDMUND. - Biblisches Reallexikon. Zweite, neubearbeitete Auflage.
17997: KALVEEN, C.A. (CORNELIS ANTONIUS) VAN. - Utrecht-Rome in diplomatiek en diplomatie, 1516-1517. De resignatie van bisschop Frederik van Baden.
5969: KALWA, P., M. RECHOWICZ, ETC..(EDS.) - Le millénaire du catholicisme en Pologne. Poland's millenium of catholicism.
4177: KAM, E.J. VAN DER. (ED.) - Tabellarische Übersicht der Naphtalinderivate. Auf Grundlage des Werkes: Sur la constitution de la naphtaline et de ses dérivés par F. Reverdin et E. Noelting im Jahre 1894 bearbeitet von F. Reverdin und H. Fulda.
36321: KAM, B.J. - Meretrix en medicus. Een onderzoek naar de invloed van de geneeskundige visitatie op handel en wandel van Zwolse publieke vrouwen tussen 1876 en 1900.
37095: KAM, JAN VAN DE / BRUNO ENS / THEUNIS PIERSMA / LEO ZWARTS. - Ecologische atlas van de Nederlandse Wadvogels.
44027: KAMERBEEK, J. C. / SOPHOCLES. - The Plays of Sophocles. Commentaries Part IV The Oedipus Tyrannus.
39617: KAMIL, MURAD. - Aspects de l'Égypte Copte. Avec 120 illustrations.
7332: KAMINER: - Kaminer las cuatro tierras. The four lands.
18028: KAMPE, WALTHER. - Einführung in das neue Meßbuch.
22593: KAMPEN, NELLY JACQUELINE VAN. - First steps in Wh-movement.
19822: KAMPEN, L. VAN. - Apostelverhalen. Doel en compositie van de oudste apokriefe Handelingen der apostelen.
19821: KAMPEN, L. VAN. - Apostelverhalen. Doel en compositie van de oudste apokriefe Handelingen der apostelen.
21300: KÄMPF, HELLMUT (ED.). - Herrschaft und Staat im Mittelalter.
16558: KAMPHAUS, FRANZ. - Von der Exegese zur Predigt. Über die Problematik einer schriftgemäßen Verkündung der Öster-, Wunder- und Kindheitsgeschichten.
37064: KAMPHUYZEN, D.R. - Kamphuyzens stichtelyke rymen, om te lezen of te zingen. Onderscheyden in IV deelen. Geheel op nooten. Na de voyzen van R. Rooleeuw.
19386: KAMPINGA, H. - De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw.
31680: KAMSTEEG, AAD. - Dit is mijn passie : hartstocht voor God.
46740: KAN, J. VAN. - Règles générales du droit de la paix. L'idée de l'organisation internationale dans ses grandes phases (Extrait du recueil des cours). [Exemplaire hors commerce].
44930: KANITZ, F. - Serbien. Historisch-Ethnographische Reisestudien aus den Jahren 1859-1868. Mit 40 illustrationen im texte, 20 tafeln und einer Karte.
23287: KANT, IMMANUEL. - Kritik der praktischen Vernunft. Herausgegeben von Karl Vorländer.
47968: KANT, IMMANUEL. - Werke in sechs Bänden [ complete set in 6 volumes ].
38145: KANT, EMMANUEL. - Observations sur le sentiment du beau et du sublime. Traduction, introduction et notes par Roger Kempf. Seconde edition.
38656: KANT, EMMANUEL. - Considérations sur l'optimisme (1759) - L'unique fondement possible d'une démonstration de l'existence de Dieu (1763) - Sur l'insuccès de tous les essais de Théodicée - (1791) La fin de toutes choses (1794) : pensées successives sur la Théodicée et la religion.
41176: KAPERA, Z. J. (ED.). - Folia Orientalia Vol. XXV 1988.
47974: KAPLAN, FRED / THOMAS CARLYLE. - Thomas Carlyle. A Biography.
25591: KAPPLER, EMIL. - Die Verkündigungstheologie. Gotteswort auf Lehrstuhl und Kanzel.
19033: KAPPSEGLAR, PELLE GEDDA & GOSTA WERNER MALAR. - Pelle Gedda kappseglar & Gösta Werner målar. Per H Gedda, text. Gösta Werner, bild. Torbjörn Lenskog, form. Lars Falk, redaktör.
22748: KAPTEIJNS, HENDRIKUS MARINUS. - Autonome dichters. Typen van "poètes maudits".
36857: KARAGEORGHIS, VASSOS. - Cypriote Antiquities in the Pierides collection Larnaca Cyprus.
39235: KARAGIANNOPOULOS, I. E. - Pegai tes Buzantines istorias. (Source of Byzantine History)
42774: KARCHER, THEODORE. - Etudes sur les institutions politiques et sociales de l'Angleterre.
20: KARMELIETEN: - Constituties en toepassingsnormen van de ongeschoeide broeders van de Orde van O.L. Vrouw van de Berg Karmel.
8787: KARO, GEORG. - Zwei etruskische Wundervögel aus dem 8./7. Jahrhundert.
2455: KARPELES, GUSTAV. - Geschichte der Orientalischen Literatur in alter Zeit.
19645: KARPP, HEINRICH. - Schrift, Geist und Wort Gottes. Geltung und Wirkung der Bibel in der Geschichte der Kirche. Von der Alten Kirche bis zum Ausgang der Reformationszeit.
43042: KARPP, HEINRICH. - La Pénitence. Textes et Commentaires des origines de l'ordre pénitentiel de l'Eglise ancienne. Version française par André Schneider, Willy Rordorf, Pierre Barthel.
36726: KARPPE, S. - Essais de critique et d'histoire de philosophie. (this is the original 1902 edition).
9991: KARRENBERG, FRIEDRICH UND WOLFGANG SCHWEITZER (EDS.). - Spannungsfelder der Evangelischen Soziallehre. Aufgaben und Fragen vom Dienst der Kirche an der heutigen Gesellschaft. Herausgegeben in Zusammenarbeit mit Trutz Rendtorff und Christian Walther.
9716: KARRENBERG, FRIEDRICH UND JOACHIM BECKMANN (EDS.). - Verantwortung für den Menschen. Beiträge zur gesellschaftlichen Problematik der Gegenwart.
9676: KARRENBERG. FRIEDRICH (ED.). - Evangelisches Soziallexikon. Im Auftrag des deutschen Evangelischen Kirchentages Herausgegeben.
11827: KARRER, OTTO. - Le sentiment religieux dans l'humanite et le christianisme. Traduit de l'allemand par l'abbe Ph. Mazoyer.
46364: KARST, JOSEF. - Historische Grammatik des Kilikisch - Armenischen.
3801: KARSTEN, C. - Die Lehre vom Vertrage bei den italienischen Juristen des Mittelalters. Ein Beitrag zur inneren Geschichte der Reception des römischen Rechtes in Deutschland.
42132: KARTASHOV, A. B. - Ocherki po istorii russkoi tserkvi = Essays on the History of the Russian Church (1st ed. complete in 2 volumes).
47350: KÄSEMANN, ERNST. - Exegetische Versuche und Besinnungen. [ 2 volumes in 1 binding ].
22310: KASHER, ASA (ED.). - The Chomskyan turn.
17571: KASHER, ASA (ED.). - Language in focus : foundations, methods and systems. Essays in memory of Yehoshua Bar-Hillel.
46683: KASPER, WALTER (ED.). - Il ministero Petrino. Cattolici e ortodossi in dialogo.
46173: KASPER, WALTER. - Theology and church.
47620: KASPER, WALTER. - Le Dieu des Chrétiens. Traduit de l'allemand par Morand Kleiber.
46363: KASSER, RODOLPHE. - Compléments au Dictionnaire Copte de Crum.
39446: KASTNER, GEORGES, FRANCIS MAILLAN - Les chants de l'armée française ou recueil de morceaux à plusieurs parties (avec accompagnement de piano 'ad libitum') composés pour l'usage spécial de chaque arme. Paroles de Francis Maillan, musique de Georges Kastner, précédés d'un Essai Historique sur les chants militaires des Français par Georges Kastner.
24272: KASTNER, KARL. - Jesus vor Pilatus. Ein Beitrag zur Leidensgeschichte des Herrn.
16069: KASTNER, ADOLPHE. - Analyse des traditions religieuses des peuples indigènes de l'Amérique & Concordance de l'écriture sainte avec les traditions de l'Inde.
4178: KAT ANGELINO, A.D.A. DE. - Le problème colonial. Traduction de E.P. van den Berghe.
22048: KATAMBA, FRANCIS. - Morphology.
6183: KATECHISMUS: - Katholischer Erwachsenen Katechismus. Das Glaubensbekenntnis der Kirche. Herausgegeben von der Deutschen Bischofskonferenz. 4. Auflage.
14877: KATECHISMUS: - Katholischer Erwachsenen Katechismus. Das Glaubensbekenntnis der Kirche. Herausgegeben von der Deutschen Bischofskonferenz. 3. Auflage & Zweiter Band. Leben aus dem Glauben.
2572: KATTSOFF, LOUIS O. - Logic and the Nature of Reality. Second edition.
43: KATWIJK, A. VAN. - Accentuation in Dutch. An experimental linguistic study.
37794: KATZ, JACOB. - Le Le Shabess Goy. Traduit de l'Hebreu et presente par Yehoshua Rash.
2968: KATZAROV, KONSTANTIN. - Analyse des Sieges. Europas Schicksal aus seinem Südosten gesehen.
39021: KAUFHOLD, HUBERT. - Die armenischen Ubersetzungen byzantinischer Rechtsbucher. Erster Teil: Allgemeines. Zweiter Teil: Die "Kurze Sammlung" ("Sententiae Syriacae"). Herausgegeben, ubersetzt und erlautert.
38272: KAUFHOLD, HUBERT. - Syrische Texte zum islamischen Recht. Das dem nestorianischen Katholikos Johannes V. bar Abgare zugeschriebene Rechtsbuch. Vorgelegt von Herrn Wolfgang Kunkel am 3. Juli 1970.
18252: KAUFMAN, STUART BRUCE. - Samuel Gompers and the origins of the American Federation of Labor, 1848-1896.
39863: KAUFMANN, CARL MARIA. - Handbuch der Altchristlichen Epigraphik.
4301: KAUFMANN, WALTER. - Nietzsche. Philosoph - Psychologe - Antichrist. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Jörg Salaquarda.
27969: KAUSLER, EDUARD. - Reimchronik von Flandern nach einer altniederländischen Handschrift mit Anmerkungen zum ersten Mal herausgegeben.
33866: KAUTZSCH, E. (ED.). - Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments. 4., unveränderter Neudruck 1975. (2 volumes).
42394: KAVANAUGH, KIERAN (ED.). - John of the Cross. Selected Writings.
39916: KAWAI, MASAHIRO / YUNG CHUL PARK / AND CHARLES WYPLOSZ (EDS.). - Monetary and Financial Cooperation in East Asia. The State of Affairs After the Global and European Crises.
18480: KAWERAU, PETER. - Luther. Leben, Schriften, Denken.
41002: KAWERAU, PETER / MARTIN BEGRICH / MANFRED JACOBS. - Kirchengeschichte Nordamerikas / Kirchengeschichte Brasiliens im Abriss / Die Kirchengeschichte Südamerikas Spanischer Zunge.
43646: KAYAYAN, ERIC. - Rendre compte de l'espérance.
42031: KAYSER, M. - Gouvernants et gouvernes face aux epidemies dans le Luxembourg au XVIIIe siecle.
7166: KAYSER, WOLFGANG. - Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft. Vierzehnte Auflage.
4435: KAYSER, RUDOLF. - Kant.
27921: KAYSER, FRIEDERICH. - Ägypten einst und jetzt. Zweite, erweiterte und völlig durchgearbeitete Auflage. Mit einem Titelbild in Farbendruck, 118 Illustrationen im Text, 17 Tonbildern und einer Karte.
14725: KAZEMIER, G. (ED.). - Literatuurbeschouwing in meervoud. Herdruk van enige artikelen uit het Tijdschrift voor Nederlandse taal - en letterkunde.
46794: KAZEMIER, G. (ED.). - Literatuurbeschouwing in meervoud. Herdruk van enige artikelen uit het Tijdschrift voor Nederlandse taal - en letterkunde.
6306: KEARNEY, ROBERT N (ED.) - Politics and modernization in South and Southeast Asia.
14448: KEARNEY, FRANCIS PATRICK. - The principles of canon 1127.
23336: KEDOURIE, ELIE (ED.). - Le monde Juif. Révélation, prophétisme et histoire.
35780: KEE, ROBERT. - The most distressful country: the green flag volume one.
44113: KEELER, LEO W. / SAINT AUGUSTINE. - Sancti Augustini Doctrina de Cognitione. Textus Selectos.
44114: KEELER, LEO W. / THOMAS OF AQUIN [ THOMAS AQUINAS ] - Sancti Thomae Aquinatis. Tractatus de unitate intellectus contra averroistas. Editio critica.
27689: KEELHOF, A. - Histoire de l'ancien couvent des Ermites de saint Augustin à Bruges.
42995: KEES, HERMANN. - Das Alte Ägypten. Eine kleine Landeskunde. Zweite durchgesehene und erweiterte Auflage.
37320: KEES, REINHARD JAKOB. - Die Lehre von der Oikonomia Gottes in der Oratio catechetica Gregors von Nyssa.
13557: KEES, HERMANN. - Der Götterglaube im alten Ägypten.
43027: KEES, H. / S. SCHOTT / H. BRUNNER / E. OTTO / S. MORENZ. - Ägyptologie. Ägyptische Schrift und Sprache.
38848: KEGEL, GÜNTER. - Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das Neue Testament und die Heilung der Welt.
41089: KEHL, ALOYS. - Der Psalmenkommentar von Tura Quaternio IX (Pap. Colon. Theol. 1)
19132: KEHR, HELEN (ED.). - After Hitler. Germany, 1945 - 1963.
8708: KEIJ, A. - Onderzoek naar dialectgrenzen en articulatorische verschillen in het Middennederlandse rivierengebied. Met een verwijzing naar een mogelijke relevantie voor het onderwijs in de moderne vreemde talen.
19070: KEIJZER, M. - De leerstellingen van de Mohammedaansche godsdienst, uit verschillende bronnen zamengesteld.
26301: KEIL, CARL FRIEDRICH. - Commentar über die Bücher der Makkabäer.
38099: KEIL, ERNST WOLFGANG. - Deutsche Sitte und Sittlichkeit im 13. Jahrhundert nach den damaligen deutschen Predigern.
3308: KEITEL, WILHELM & DOMINIK NEUNER. - Mozart auf Reisen.
45265: KEITH, ARTHUR BERRIEDALE. - The Dominions as Sovereign States. Their Constitutions and Governments.
44000: KELLEN JR., D. VAN DER - Muurschilderingen Groote of St. Bavo's-kerk te Haarlem. Afgebeeld en beschreven. (In tien gekleurde afbeeldingen met beschrijving). Peintures murales l'Église de St. Bavon à Haarlem. Dessinées d'après les originales, décrites et dédiées à Son Excell. M. H. H. Roell. (Dix planches coloriées et texte).
42259: KELLER-WENTORF, CHRISTEL. - Schleiermachers Denken. Die Bewusstseinslehre in Schleiermachers Philosophischer Ethik als Schlüssel zu Seinem Denken.
9833: KELLER, C. A.O. (ED.). - Etre Nomade Aujourd'hui.
5520: KELLER, EMIL. - Feriae Domini. Sonn- und Festtagspredigten. Zweite Auflage.
18574: KELLER, KARL. - Nachbarschaften im Gelderland.
30561: KELLER, ALFRED. - Le décor par la plante. L'ornement et la végétation. Théorie décorative et application industrielles. 685 croquis ou dessins exécutés par l'auteur.
25094: KELLERMANN, ULRICH. - Nehemia. Quellen Überlieferung und Geschichte.
6438: KELLNER, E. (ED.) - Christentum und Marxismus - heute.
12732: KELLNER, E. (ED.) - Christentum und Marxismus - heute.
20747: KELLY, GEORGE ARMSTRONG. - Idealism, politics and history. Sources of Hegelian thought.
41705: KELLY, (PATRICK) - Le cambiste universel ou Traité complet des changes, monnaies, poids et mesures, de toutes les nations commerçantes et de leurs colonies; avec un exposé de leurs banques, fonds publics et papiers-monnaies; rédigé par ordre et aux frais du gouvernement anglais. Traduit et calculé aux unités Françaises sur la Seconde Edition; augmenté de Tableaux des monnaies d'or et d'argent, d'un Aperçu sur la lettre de change et Les operations de la bourse de Paris.
42499: KELLY, JAMES J. - Baron Friedrich von Hügel's Philosophy of Religion.
37167: KEMENADE, KEES VAN / SPAPENS, PAUL. - 365 heiligendagen. Folklore, gebruiken, iconografie, legenden, namen, weerspreuken.
24815: KEMMLER, DIETER WERNER. - Faith and human reason. A study of Paul's method of preaching as illustrated by 1-2 thessalonians and acts 17, 2-4.
37559: KEMMLER, DIETER WERNER. - Faith and human reason. A study of Paul's method of preaching as illustrated by 1-2 thessalonians and acts 17, 2-4.
29036: KEMP, PIERRE. - Het wondere lied.
18859: KEMP, MATH. - Sterren musschen en ratels.
19185: KEMP, MATHIAS. - Limburg, neerland's nok. Met teekeningen van Hub. Duys.
34440: KEMP, FRIEDHELM. - Deutsche Geistliche Dichtung.
8056: KEMPE, MARGERY. - Le livre de Margery Kempe. Une aventurière de la foi au Moyen Age. Traduit de l'anglais par Louise Magdinier. Préface d'André Vauchez.
22543: KEMPEN, GERARD. - Memory for word and sentence meaning. A set-feature model.
31695: KEMPEN, THOMAS VON. - Die Nachfolge Christi des Thomas von Kempen. Herausgegeben und erläutert von Josef Sudbrack SJ.
23825: KEMPENEERS, AUGUSTUS. - De Romani pontificis primatu ejusque attributis (Dissertatio dogmatico-canonica).
19253: KENDINE, KENDI. - Kolay ingilizce.
1845: KENGEN, J.H.L. - Memoriale Credencium. A late Middle English Manual of Theology for Lay People edited from Bodley MS Tanner 201.
40510: KENIS, LEO. - De Theologische Faculteit te Leuven in de negentiende eeuw 1834-1889.
43758: KENNEDY, GEORGE A. - Classical Rhetoric and Its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern Times.
26543: KENNEDY, LEON ORMOND. - De fortitudine Christiana.
32166: KENYON, G. H. / D. B. HARDEN. - The glass industry of the weald.
19941: KENYON, FREDERIC G. - Recent developments in the textual criticism of the Greek bible. The Schweich lectures of the British Academy 1932.
45517: KENYON, J. DOUGLAS. - Verboden wetenschap. Van oude technologieën tot vrije energie.
32809: KEPLER, J. S. - The Exchange of Christendom. The international entrepôt at Dover 1622 - 1651.
33291: KEPLER, JOHANNES / CASPAR, MAX (ED.). - Bibliographia Kepleriana. Ein Fuhrer durch das Gedruckte Schrifttum von Johannes Kepler. Mit 80 Faksimile. Im Auftrag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Unter Mitarbeit von Ludwig Rothenfelder.
35954: KERCHOVE, GEORGES DE. - Les gueux sont des seigneurs. Chronique du quart monde en Belgique.
8989: KERÉNYI, KARL. - Töchter der Sonne. Betrachtungen über griechische Gottheiten.
38390: KERÉNYI, KARL. - Griechische Miniaturen.
8522: KERKHOFF, A.H.M., A.M. LUYENDIJK-ELSHOUT & M.J.D. POULISSEN (EDS.) - De novis inventis. Essays in the history of medicine in honour of Daniel de Moulin on the occasion of his 65th birthday.
33970: KERKHOFS, JAN. - Europa zonder priesters?
9426: KERN, WALTER, FARNZ JOSEPH SCHIERSE UND GÜNTER STACHEL (EDS.) - Warum glauben? Begründung und Verteidigung des Glaubens in neununddreißig Thesen. 2. Auflage.
46166: KERR, DONAL. - Jean-Claude Colin, Marist : a founder in an era of revolution and restoration : the early years 1790-1836.
32984: KERRIDGE, ERIC. - The agricultural revolution.
40628: KERRINCKX, HANS. - Zaffelare - Archaeologisch Inventaris Vlaanderen / Dissertationes ad Archaeologiam Flandriae Band 9
36651: KERSSEMAKERS, LEO AND P. HENNEQUIN - Bert, son histoire recueillie parmi des ouvrages et documents bourbonnais imprimés.
12185: KERSTEMAN, PETRUS LIEVENS. - De vrouwelyke Cartouche. Het tweede deel opnieuw uitgegeven en van een inleiding en commentaar voorzien door Rudy Schreijnders.
46850: KERSTEN, A. E. / ERIC TH. MOS (EDS.). - Londense dagboeken van Jhr.ir O.C.A. van Lidth de Jeude januari 1940 - mei 1945. [ 2 volumes ] Band 1 januari 1940 - december 1942 & Band 2 januari 1943 - mei 1945.
21785: KERTESZ, ANDREW (ED.). - Localization and Neuroimaging in Neuropsychology.
27076: KERVYN DE VOLKAERSBEKE, PH. / J. DIEGERICK. - Documents historiques inédites concernant les troubles des Pays-Bas 1577-1584, publiés avec des notes biographiques et historiques. Avec des fac-simile.
40583: KERVYN DE LETTENHOVE, H. - La toison d'or. Notes sur l'institution et l'histoire de l'ordre (depuis l'annee 1429 jusqu'a l'annee 1559).
39371: KERVYN DE LETTENHOVE (ED.) - Istoire et Chroniques de Flandres, d`après les textes de divers manuscrits.
28631: KESER, MARIANNE. - Vuurvlinders boven het water en vuurplein.
21415: KESS, JOSEPH F. - Psycholinguistics. Psychology , linguistics , and the study of natural language.
46204: KESSELS-VAN DER HEIJDE, MARIA C. A. - Maastricht, Maestricht, Mestreech. De taalverhoudingen tussen Nederlands, Frans en Maastrichts in de negentiende eeuw.
45801: KESSELS, PAR. - Précis des opérations militaires pendant les quatre mémorables journées de septembre, et dans la campagne qui s'en suivit.
31539: KESSLER, ANDREAS / THOMAS RICKLIN / GREGOR WURST (EDS.). - Peregrina Curiositas. Eine Reise durch den orbis antiquus. Zu Ehren von Dirk Van Damme.
9683: KESSLER, WERNER. - Zwischen Gott und Weltmacht, der Prophet Daniel. Dritte Auflage.
18458: KESSLER, G.A. (GELDOLPH ADRIAAN) ED. BY E. DEN DUNNEN, M.M.G. FASE, A. SZASZ. - Zoeklicht op beleid. Met een inleidende beschouwing door Dr. J. Zijlstra. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. G.A. Kessler naar aanleiding van zijn uittreden als directeur van de Nederlandsche Bank per 1 mei 1981.
1837: KETTRIDGE, J.O. - Technical Dictionary. French-English and English-French dictionary of technical terms and phrases used in civil, mechanical, electrical, and mining engineering, and allied sciences and industries.....Gresham edition.
12629: KEULEMANS, C.W.A.M. (CORNELIS WILHELMUS ADRIANUS MARIE). - De codificatiebeweging in Duitschland. Een onderzoek naar de beweegredenen welke dezelve geleid hebben.
25445: KEULEN, DIRK VAN. - Bibliografie. Bibliography. G. C. Berkhouwer.
24774: KEUPPENS, I. - Mariologiae Compendium. Deipara. Mediatrix. Florilegium Mariale.
2940: KEUSCH, KARL. - Die Aszetik des Hl. Alfons Maria von Liguori im lichte der Lehre vom Geistlichen Leben in Alter und Neuer Zeit. Zweite und Dritte Auflage.
14048: KEYMEULEN, A. VAN. - Het dier op munt en medaille. Met de medewerking van A. Gijzen.
45714: KEYNES, GEOFFREY (ED.). - The Note-Book of William Blake called the Rossetti Manuscript.
22771: KEYSER, SAMUEL JAY (EDITOR-IN-CHIEF). - Linguistic inquiry. Volume 32, Number 4, Fall 2001.
12297: KEYSER, PAUL DE. - Colijn Caillieu's Dal sonder Wederkeeren of pas der Doot.
42057: KEYSER, ERICH (ED.). - Bibliographie zur Städtegeschichte Deutschlands.
44157: KEYZER, DIANE DE. - De keuken van meesters & meiden. Klassenverschillen aan tafel 1900-1960
45392: KHAYAT, DAVID. - Het echte anti kanker dieet. Zin en onzin over voeding en kanker.
11457: KHOURY, ADEL-THEODOR UND MARGOT WIEGELS. (EDS.). - Weg in die Zukunft. Festschrift für Prof Dr. Anton Antweiler zu seinem 75. Geburtstag.
33758: KIBLER, WILLIAM W. - The Lancelot-grail cycle. Text and Transformations.
18793: KIBY, WILHELM. - Handbuch der Presshefenfabrikation.
43249: KID, BENJAMIN. - L'Évolution Sociale. Traduit par P. L. Le Monnier.
41120: KIDDER JR., J. EDWARD - Early chinese bronzes in the City Art Museum of St. Louis.
3920: KIEBELE, A., A. KIELBASA, A. MÜNCK & P. VAN MEIJL. - Salvatoriaans jubileumboek. Uit de geschiedenis van de eerste honderd jaren (1881-1981) met enkele perspectieven op de toekomst.
15695: KIEFFER, RENÉ. - Die Bibel deuten - das Leben deuten. Einführung in die Theologie des neuen Testaments.
42274: KIEFL, FRANZ XAVER. - Der Friedensplan des Leibniz zur Wiedervereinigung der getrennten christliche Kirchen.
30240: KIELE, MESDACH DE TER. - La Faïence de Bruxelles. Étude accompagnée de 21 reproductions.
20447: KIELHOLZ, P. (ED.). - Die larvierte Depression.
40352: KIENAST, WALTHER. - Der Herzogstitel in Frankreich und Deutschland (9. bis 12. Jahrhundert) Mit Listen der ältesten deutschen Herzogsurkunden.
9717: KIERKEGAARD, SÖREN. - Religion der Tat. Sein Werk in Auswahl. Mit einem Vorwort von Gerhard v. Mutius. Herausgegeben von Eduard Geismar.
5603: KIERKEGAARD, SOREN. - Einübung im Christentum. Dritte Auflage.
48087: KIERKEGAARD, SØREN / EMANUEL HIRSCH, HAYO GERDES, HANS MARTIN JUNGHANS (EDS.). - Gesammelte Werke. 1-37 in 27 Bände (incl. Registerband) und Tagebücher I-V und Das Leben von Sören Kierkegaard von Walter Lowrie und Das Christusbild Sören Kierkegaards von Hayo Gerdes [ Zusammen 34 Banden ].
12308: KILAINI, METHOD M.P. - The catholic evangelization of Kagera in North-West Tanzania. The pioneer period 1892-1912.
43016: KILEY, JOHN F. - Einstein and Aquinas : a rapprochement. Foreword by W. E. Carlo.
3937: KILLINGER, JOHN. - Leave it to the Spirit. Commitment and Freedom in the New Liturgy.
40648: KILLY, WALTHER (ED.). - Deutsche Biographische Enzyklopädie (DBE). dtv. (10 volumes in slipcase).
24391: KIM, NAM VAN. - A church of hope in the light of the eschatological ecclesiology of Jürgen Moltmann.
22387: KIMURA, DOREEN. - Sex and cognition.
43450: KIMURA, HISAO / AS TOLD TO SCOTT BERRY. - Japanese Agent in Tibet. My Ten Years of Travel in Disguise.
43946: KINAHAN CORNWALLIS, SIR. - Asir before world war I. A handbook.
17262: KIND, RICHARD EMIEL LEONTINE BENNY DE. - Huizen in Herculaneum. Een analyse van de stedebouw en de maatvoering in de huizenblokken III en IV.
31558: KINDLER: - Kindlers Literatur Lexikon. Sonderausgabe in 12 Bänden.
34777: KING, M. THOMAS H. / GEORGE J. HILL. - Études pratiques tirées de l'Architecture du Moyen Age en Europe.
39858: KING, JONATHAN. - Australia's first fleet. The voyage and the re-enactment 1788 / 1988.
19488: KINGS, GRAHAM RALPH. - Christianity Connected. Hindus, Muslims and the World in the Letters of Max Warren and Roger Hooker.
39016: KINNAMON, MICHAEL / BRIAN E. COPE (EDS.). - The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices.
21834: KINSBOURNE, MARCEL (ED.). - Cerebral hemisphere function in depression.
4079: KINZIG, WOLFRAM. - Erbin Kirche. Die Auslegung von Psalm 5,1 in den Psalmenhomilien des Asterius und in der Alten Kirche. Vorgelegt am 23. Juni 1990 von Gottfried Seebaß.
46749: KIPP, HEINRICH. - Völkerordnung und Völkerrecht im Mittelalter.
16475: KIPPENBERG, ANTON UND FRIEDRICH V. DER LEYEN. - Das Buch deutscher Reden und Rufe. Neue erweiterte Ausgabe von Friedrich v. der Leyen.
1222: KIPPER, B. - De restitutione populi Israel apud prophetam Jeremiam. Dissertatio exegetica et theologica facultati biblicae Pontificii Instituti Biblici.
25882: KIRCHENGESCHICHTE, THEODORET / PARMENTIER, LÉON. - Die griechischen Christlichen Schriftsteller der Ersten drei Jahrhunderte. Theodoret Kirchengeschichte.
41855: KIRCHGASSNER, BERNHARD. - Das Steuerwesen der Reichsstadt Konstanz 1418-1460. Aus der Wirtschafts- und Sozialgeschichte einer oberdeutschen Handelsstadt am Ausgang des Mittelalters.
33250: KIRCHGÄSSNER, BERNHARD / HEINZ SCHMITT (EDS.). - Stadtkern und Stadtteile. 27. Arbeitstagung in Karlsruhe 1988.
15818: KIRCHGÄSSNER, ALFONS. - Die mächtigen Zeichen. Ursprünge, Formen und Gesetze des Kultes. Mit 16 Bildtafeln.
20142: KIRCHHOFER, JOHANNES. - Quellensammlung zur Geschichte des Neutestamentlichen Canons bis auf Hieronymus, Herausgegeben und mit Anmerkungen, vorzüglich für Studirende, begleitet.
16687: KIRCHNER, JOACHIM. - Ausgewählte Aufsätze aus Paläographie, Handschriftenkunde, Zeitschriftenwesen und Geistesgeschichte. Zum 80 . Geburtstag des Verfassers am 22. August 1970 herausgegeben vom Verlag Anton Hiersemann.
39222: KIRCHSCHLÄGER, RUDOLF / ALFRED STIRNEMANN. - Ein Laboratorium für die Einheit. 25 Jahre Pro Oriente 1989. Studientagung im Stift Herzogenburg. Festakte im Wien. 14 Ökumenische Symposien von Pro Oriente 1986-1989 Pro Oriente Chronik 1964 - 1989.
2633: KIRITSCHENKO, JEWGENIA. - Zwischen Byzanz und Moskau. Der Nationalstil in der Russischen Kunst.
14157: KIRT, ROMAIN & ADRIEN MEISCH. (EDS.). - Der Entwurzelte Kontinent. Europa und die neue Weltordnung.
46282: KISITO ETOUNDI BIBEGELÉ, MARC. - Herméneutique, phénoménologie et droit. Perspective d'Adolf Reinach.
46283: KISITO ETOUNDI BIBEGELÉ, MARC. - Herméneutique, phénoménologie et droit. Perspective d'Adolf Reinach.
42453: KISSLING, H. J. / F. R. C. BAGLEY / N. BARBOUR / A.O. - The Muslim World. A Historical Survey. Part III. The Last Great Muslim Empires. With contributions by H.J. Kissling, F.R.C. Bagley, N. Barbour, J.S. Trimingham, H. Braun, B. Spuler, H. Hartel. Translations and adaptations by F.R.C. Bagley.
22009: KITAHARA, HISATSUGU. - Elementary operations and optimal derivations.
29507: KITCHEN, MARTIN. - A Military History of Germany from the eighteenth century to the present day.
41485: KITLITSCHKA, WERNER. - Grabkult & Grabskulptur in Wien und Niederösterreich. Fotos von Ingeborg Kitlitschka-Strempel.
12999: KITS NIEUWENKAMP, H.W.M.J. - Europeesche "Totemdieren" en eenige andere symbolen. Heraldische sprokkels. 2e druk.
47560: KITTEL, RUD. / A. ALT / O. EISSFELDT (EDS.) - Biblia Hebraica. Adjuvantibus W. Baumgartner, G. Beer, J. Begrich, J.A. Bewer, F. Buhl, J. Hempel, F. Horst, M. Noth, O. Procksch, G. Quell, Th. H. Robinson, W. Rudolph, H.H. Schaeder. Textum masoreticum curavit P. Kahle.
24111: KITTEL, RUD. - Geschichte des Volkes Israel. 3. Band: Die Zeit der Wegführung nach Babel und die Aufrichtung der neuen Gemeinde. 1. und 2. Hälfte. Erste und Zweite Auflage.
21003: KITTEL, RUD. (ED.) - Biblia Hebraica. Adjuvantibus W. Baumgartner, G. Beer, J. Begrich, J.A. Bewer, F. Buhl, J. Hempel, F. Horst, M. Noth, O. Procksch, G. Quell, Th. H. Robinson, W. Rudolph, H.H. Schaeder. Textum masoreticum curavit P. Kahle.
13896: KITTEL, RUDOLF. - Gestalten und Gedanken in Israel. Geschichte eines Volkes in Charakterbildern. Zweite verbesserte Auflage.
19095: KITTEL, RUD. (ED.) - Biblia Hebraica. Adjuvantibus W. Baumgartner, G. Beer, J. Begrich, J.A. Bewer, F. Buhl, J. Hempel, F. Horst, M. Noth, O. Procksch, G. Quell, Th. H. Robinson, W. Rudolph, H.H. Schaeder. Textum masoreticum curavit P. Kahle.
44199: KITTELL, ELLEN E. - From Ad Hoc to Routine : A Case Study in Medieval Bureaucracy
46713: KLABBERS, JAN. - The Concept of Treaty in International Law.
46712: KLABBERS, JAN / RENÉ LEFEBER (EDS.). / BERT VIERDAG. - Essays on the law of treaties. A collection of essays in honour of Bert Vierdag.
45347: KLACZKO, M. JULIAN. - Deux Chanceliers. Le Prince Gortchakof et le Prince de Bismarck.
33351: KLAPPER, JOSEPH (ED.). - Erzählungen des Mittelalters. In deutscher Übersetzung und lateinischem Urtext.
38331: KLAPROTH, JULIUS V. - Reise in den Kaukasus u. nach Georgien. (2 volumes in 3 bindings).
5426: KLARWILL, VICTOR. (ED.) - Fugger Zeitungen. Ungedruckte Briefe an das haus Fugger aus den Jahren 1568-1605.
22861: KLATTER, J. - Amoreuse Liedekens. Fotografische herduk ingeleid en toegelicht door J.Klatter.
30026: KLATZKIN, JAKOB. - Der Erkenntnistrieb als Lebens- und Todesprinzip.
20007: KLAUCK, HANS-JOSEF. - Die Johannesbriefe.
19308: KLAUS, GEORG. - Jesuiten Gott Materie. Des Jesuitenpaters Wetter Revolte wider Vernunft und Wissenschaft (2. Auflage).
45849: KLAUSER, THEODOR (HRSG.). - Reallexikon für Antike und Christentum. Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des Christentums mit der antiken Welt.
17070: KLAUSER, THEODOR, ALFRED STUIBER, KLAUS THRAEDE (EDS.). - Jahrbuch für Antike und Christentum. Jahrgang 13. 1970.
17071: KLAUSER, THEODOR, ALFRED STUIBER, KLAUS THRAEDE (EDS.). - Jahrbuch für Antike und Christentum. Jahrgang 14. 1971.
17072: KLAUSER, THEODOR, ERNST DASSMANN, ALFRED STUIBER, KLAUS THRAEDE (EDS.). - Jahrbuch für Antike und Christentum. Jahrgang 15. 1972.
17073: KLAUSER, THEODOR, ERNST DASSMANN, ALFRED STUIBER, KLAUS THRAEDE (EDS.). - Jahrbuch für Antike und Christentum. Jahrgang 16. 1973.
17074: KLAUSER, THEODOR, ERNST DASSMANN, ALFRED STUIBER, KLAUS THRAEDE (EDS.). - Jahrbuch für Antike und Christentum. Jahrgang 17. 1974.
17075: KLAUSER, THEODOR, ERNST DASSMANN, ALFRED STUIBER, KLAUS THRAEDE (EDS.). - Jahrbuch für Antike und Christentum. Jahrgang 18. 1975.
17076: KLAUSER, THEODOR, ERNST DASSMANN, ALFRED STUIBER, KLAUS THRAEDE (EDS.). - Jahrbuch für Antike und Christentum. Jahrgang 19. 1976.
17077: KLAUSER, THEODOR, ERNST DASSMANN, ALFRED STUIBER, KLAUS THRAEDE (EDS.). - Jahrbuch für Antike und Christentum. Jahrgang 20. 1977.
17078: KLAUSER, THEODOR, ERNST DASSMANN, ALFRED STUIBER, KLAUS THRAEDE (EDS.). - Jahrbuch für Antike und Christentum. Jahrgang 21. 1978.
17079: KLAUSER, THEODOR, ERNST DASSMANN, ALFRED STUIBER, KLAUS THRAEDE (EDS.). - Jahrbuch für Antike und Christentum. Jahrgang 22. 1979.
17080: KLAUSER, THEODOR, ERNST DASSMANN, ALFRED STUIBER, KLAUS THRAEDE (EDS.). - Jahrbuch für Antike und Christentum. Jahrgang 23. 1980.
17081: KLAUSER, THEODOR, ERNST DASSMANN, ALFRED STUIBER, KLAUS THRAEDE (EDS.). - Jahrbuch für Antike und Christentum. Jahrgang 24. 1981.
17082: KLAUSER, THEODOR, ERNST DASSMANN, KLAUS THRAEDE (EDS.). - Jahrbuch für Antike und Christentum. Jahrgang 25. 1982.
17083: KLAUSER, THEODOR, ERNST DASSMANN, KLAUS THRAEDE (EDS.). - Jahrbuch für Antike und Christentum. Jahrgang 26. 1983.
17059: KLAUSER, THEODOR, EDUARD STOMMEL, ALFRED STUIBER (EDS.). - Jahrbuch für Antike und Christentum. Jahrgang 1. 1958. (2. Auflage).
17061: KLAUSER, THEODOR, EDUARD STOMMEL, ALFRED STUIBER (EDS.). - Jahrbuch für Antike und Christentum. Jahrgang 2. 1959.
17063: KLAUSER, THEODOR, ALFRED STUIBER, ALFRED HERMANN (EDS.). - Jahrbuch für Antike und Christentum. Jahrgang 4. 1961.
17064: KLAUSER, THEODOR, ALFRED STUIBER, ALFRED HERMANN (EDS.). - Jahrbuch für Antike und Christentum. Jahrgang 5. 1962.
17065: KLAUSER, THEODOR, ALFRED STUIBER, ALFRED HERMANN (EDS.). - Jahrbuch für Antike und Christentum. Jahrgang 6. 1963.
17066: KLAUSER, THEODOR, ALFRED STUIBER, ALFRED HERMANN (EDS.). - Jahrbuch für Antike und Christentum. Jahrgang 7. 1964.
17067: KLAUSER, THEODOR, ALFRED STUIBER, ALFRED HERMANN (EDS.). - Jahrbuch für Antike und Christentum. Jahrgang 8/9. 1965/1966.
17068: KLAUSER, THEODOR, ALFRED STUIBER, KLAUS THRAEDE (EDS.). - Jahrbuch für Antike und Christentum. Jahrgang 10. 1967.
17069: KLAUSER, THEODOR, ALFRED STUIBER, KLAUS THRAEDE (EDS.). - Jahrbuch für Antike und Christentum. Jahrgang 11/12. 1968/1969.
45850: KLAUSER, THEODOR (HRSG.). - Reallexikon für Antike und Christentum. Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des Christentums mit der antiken Welt.
7252: KLEBES, H., V. HEYDT, J.G. STEGEN, H. GOLSONG, A. KHOL, ETC. - Das Europa der Siebzehn. Bilanz und Perspektiven von 25 Jahren Europarat.
11921: KLEEF, FRANS VAN. - Mijn vader was een edelman. De geschiedenis van een geroepene.
42342: KLEIJN - EIJKELESTAM, GIJSBERDINA (GERDA) DE. - The Water Supply of Ancient Rome. City Area, Water, and Population.
39587: KLEIN, ECKART. - Statusverträge im Völkerrecht. Rechtsfragen territorialer Sonderregime.
26426: KLEIN, PAUL. - Die "kreative Freiheit" nach Nikolaj Berdjajew. Zeichen der Hoffnung in einer gefallenen Welt.
22594: KLEIN, MARTIN. - Cognitive aging, attention, and mild traumatic brain injury.
21311: KLEIN, W.C. - Het diluvium langs de Limburgsche maas.
35422: KLEIN, RICHARD (HRSG.): - Das frühe Christentum im Römischen staat.
25519: KLEINE, WILHELM. - Die Substanzlehre Avicennas bei Thomas von Aquin auf Grund der ihm zugänglichen lateinischen Übersetzungen.
47637: KLEIST, HEINRICH VON. - Sämtliche Werke und Briefe. 4. Auflage [ 4 volumes in slipcase ].
34711: KLEUTERS, JOOST & ERIKA POETTGENS. - Duitsland in beweging. Visies op een nieuw tijdperk. / Deutschland im Wandel. Ansichten uber eine neue Ara.
44448: KLIBANSKY, RAYMOND. - La philosophie au milieu du vingtieme siecle. Chroniques IV. Histoire de la Philosophie. La pensee contemporaine en Europe Orientale et eu Asie / Philosophy in the mid-century. A Survey. IV. History of Philosophy. Contemporary Thought in Eastern Europe and Asia.
5393: KLIEBER, WOLFGANG. - Göttliches Wort und menschlicher Weg. Die Einflüsse von evangelischer Theologie und Katechetik auf die katholische Glaubensunterweisung.

Next 1000 books from Boekhandel - Antiquariaat Emile Kerssemakers

5/9