Boekhandel - Antiquariaat Emile Kerssemakers
Van Alphenstraat 30, 6416 EE Heerlen, The Netherlands            Email: emilekerssemakers@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19099: WINKELMAN, P.H. - Remonstranten en Katholieken in de eeuw van Hugo de Groot.
48730: WINKELMAN, P. H. (ED.). - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. Deel II: Amsterdamse bevrachtingscontracten van Notaris Jan Franssen Bruyningh 1593-1600.
48731: WINKELMAN, P. H. (ED.). - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. Deel III: Acten uit de notariële archieven van Amsterdam en het noorderkwartier van Holland 1585-1600. Het koopmansarchief van Claes van Adrichem 1585-1597.
39538: WINKELMAN, P. H. - Nederlandse rekeningen in de tolregisters van Koningsbergen 1588-1602.
48729: WINKELMAN, P. H. (ED.). - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. Deel IV: Amsterdamse bevrachtingscontracten, wisselprotesten en bodemerijen van de notarissen Jan Franssen Bruyningh, Jacob Meerhout e.a. 1601-1608.
48728: WINKELMAN, P. H. (ED.). - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. Deel V: Amsterdamse bevrachtingscontracten, wisselprotesten en bodemerijen van de notarissen Jan Franssen Bruyningh, Jacob Meerhout e.a. 1609-1616.
15168: WINKLHOFER, ALOIS. - Kirche in den Sakramenten.
24093: WINNINGER, PAUL. - Langues vivantes et liturgie.
23562: WINNINGER, PAUL. - Vers un renouveau du diaconat.
22626: WINOGRAD, TERRY. - Language as a cognitive process. Volume I: Syntax.
3171: WINSEN, G.A.C., G.J.F. BOURITIUS & J. BUYS. (EDS.) - Novella Ecclesiae Germina. Growing Churches as a task and a problem of the contemporary Missionary situation. Aspekte der Jungen Kirchen und die Gegenwärtige Missionsaufgabe. Les jeunes églises dans leur épanouissement et la tâche missionnaire actuelle.
48084: WINTER, JAY (ED.). - The first world war [ 3 volumes ] Vol. 1: Global war. Vol. 2: The State. Vol. 3: Civil Society.
18315: WINTER, P.J. (PIETER JAN) VAN. - Verkenning en onderzoek. Bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
38001: WINTER, J. M. (ED.). - War and economic development. Essays in memory of David Joslin.
32234: WINTER, J.M. VAN: - Convivium : aangeboden aan prof. jkvr. dr. J.M. van Winter bij haar afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
47198: (WINTER, NICOLAAS SIMONSZOON, PIETER VAN) - Overblyfselen van echtgeluk (met Anna Louisa van der Poorten).
50803: WINTER, P.J. (PIETER JAN) VAN. - Verkenning en onderzoek. Bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
50458: WIPPEL, JOHN FRANCIS. - Studies in medieval philosophy.
49224: WIRTH, OSWALD - L'idéal initiatique. Tel qu'il se dégage des Rites et des Symboles.
1336: WISDOM, J. - Paradox and discovery.
9283: WISEMAN, H.V. - Political systems. Some sociological approaches.
51957: WISEMAN, D. J. - The Alalakh Tablets.
36191: WISKERKE, CORNELIS. - De afschaffing der gilden in Nederland.
2908: WISSE, STEPHAN. - Das religiöse Symbol. Versuch einer Wesensdeutung.
14261: WISSEN G.J.M. VAN. - Grondrechten. Tweede druk.
46117: WISSING, PIETER VAN. - Stokebrand Janus 1787. Opkomst en ondergang van een achttiende-eeuws satirisch politiek-literair weekblad.
8824: WISTRAND, ERIK (KARL HILDING). - Politik och litteratur i antikens Rom.
41588: WIT, JOKE DE. - Artikel 94 Grondwet toegepast. Een onderzoek naar de betekenis, de bedoeling en de toepassing van de woorden 'vinden geen toepassing' in artikel 94 van de Grondwet.
22149: WITHAAR, RIENK GERWIN. - The role of the phonological loop in sentence comprehension.
47336: WITKE, CHARLES. - Horace's Roman Odes. A Critical Examination.
6382: WITLOX, J.H.J.M. - De staatkundige emancipatie van Nederlands katholieken 1848-1870. Derde deel van: De Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst. Ingeleid door L.J. Rogier en onder diens toezicht verzorgd door F. Pikkemaat-Meyer.
39550: WITT, MARCOS - Een leven van aanbidding.
41867: WITTE, ELS. - Voor vrede, democratie, wereldburgerschap en Europa. Belgische historici en de naoorlogse politiek-ideologische projecten ( 1944-1956 ).
8233: WITTE, H.P.J. (ED.) - Kerk tussen erfenis en opdracht. Protestanten en katholieken op weg naar een gemeenschappelijk kerkbegrip.
742: WITTE, H.P.J. - "Alnaargelang hun band met het fundament van het christelijk geloof verschillend is" Wording en verwerking van de uitspraak over de "hiërarchie" van waarheden van Vaticanum II.
21258: WITTE, JOSEPH JOHANNES DE. - De betekeniswereld van het lichaam. Taalpsychologische, taalvergelijkende studie.
24258: WOBBE, JOSEPH. - Der Charis-Gedanke bei Paulus. Ein Beitag zur NTL theologie.
30508: WODON, LÉON. - Les droit des eaux et des cours d'eau. (2 volumes).
9138: WOELDERS, MICHIEL OTTO. - Het sultanaat Palembang 1811-1825. Een bijdrage tot de studie van de Maleise geschiedschrijving.
6294: WOERDEN, GERARD JOSEPH MARIE VAN. - Effects of differential experience on brain and behaviour in the rat.
29838: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Laethemsche Brieven over de Lente. Inleiding door dr. G. Puchinger.
42054: WOESTIJNE, PAUL VAN DE. - Les cynégétiques de Némésien, Édition critique.
51900: WOHLWILL, EMIL. - Galilei und sein Kampf für die Copernicanische Lehre [ 2 volumes ]. 1. Bis zur Verurteilung der Copernicanischen Lehre durch die Römischen Kongregationen. 2. Nach der Verurteilung der Copernicanischen Lehre durch das Dekret von 1616. Aus dem Nachlass Herausgegeben.
40091: WOLDE, E.J. VAN. - A Semiotic Analysis of Genesis 2-3. A Semiotic Theory and Method of Analysis Applied to the Story of the Garden of Eden.
49347: WOLF, HENK DE. - Een verhaal over Joden en hun medemensen in Heerlen vóór 1985 met bijzondere aandacht voor de Holocaust.
4699: WOLF, HEINRICH. - Die Religion der alten Römer.
2612: WOLF, HEINZ JÜRGEN. - Die Bildung der Französischen Ethnica (Bewohnernamen).
22909: WOLF, HANS WALTER. - Dodekapropheton 1. Hosea.
22910: WOLF, HANS WALTER. - Dodekapropheton 2. Joel. Amos.
21342: WOLF, FRIEDRICH O. - Die neue Wissenschaft des Thomas Hobbes. Zu den Grundlagen der politischen Philosophie der Neuzeit. Mit Hobbes' Essayes of 1. Arrogance 2. Ambition 3. Affectation 4. Detraction 5. Selfe-will 6. Masters and Servants 7. Expences 8. Visitations 9. Death 10. Reading of Histories.
18711: WOLF, PETER H. - ADSp. Allgemeine Deutsche Spediteur-Bedingungen. SVS/RVS. Speditions- und Rollfuhrversicherungsschein. Anhang zum Speditions- und Rollfuhrversicherungsschein (SVS/RVS) über internationale europäische Güterbeförderungen. 13. Auflage.
36478: WOLFE, FFRIDA / A. T. WOLFE. - How to identify oriental rugs.
10702: WOLFF, UWE. (ED.). - Das Grosse Buch der Engel.
9598: WOLFF, HANS WALTER. - Bibel. Das Alte Testament. Eine einführung in seine Schriften und in die Methoden ihrer Erforschung.
5807: WOLFF, KONRAD. - Psychologie und Sittlichkeit. Mit einem Beitrag von Walter Furrer.
51561: WOLFF, CHRISTIAN. - Vernünfftige Gedancken (5) von den Wirkungen der Natur (Deutsche Physik) [ Nachdruck der Ausgabe Halle 1723 ].
28020: WOLFF. F. (HERAUSG.). - Verzeichnis der Zeichungen und Abbildungen der geschichtlichen Denkmäler in Elsass-Lothringen.
51159: WOLFF, CHRISTIAN. - Jeremia im Frühjudentum und Urchristentum.
51558: WOLFF, CHRISTIAN. - Vernüfftige Gedancken (2) von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, Auch allen dingen Überhaupt. (Deutsche Metaphysik) Mit einer Einleitung und einem Kritischen apparat von Charles A. Corr. [ 2 Nachdruck der Ausgabe Halle 1751 ]. (2 volumes).
33852: WOLFF, PHILIPPE. - Automne du moyen age ou printemps des temps nouveaux? L'économie Européenne aux XIVe et XVe siècles.
51560: WOLFF, CHRISTIAN. - Vernünfftige Gedancken (4) von dem Gesellschafftlichen Leben der Menschen und Insonderheit dem Gemeinen Wesen (Deutsche Politik) Mit einer Einleitung von Hans Werner Arndt. [ 2 Nachdruck der 4. Auflage Frankfurt und Leipzig 1736 ].
44289: WOLFF, PHILIPPE. - Les "estimes" Toulousaines des XIVe et XVe siecles.
43923: WOLFF, ERNST. - Felix Mendelssohn Bartholdy.
37280: WOLFF, HANS WALTER. - Dodekapropheton 3. Obadja und Jona.
37278: WOLFF, HANS WALTER. - Dodekapropheton 1 Hosea. 3. verbesserte Auflage.
51562: WOLFF, CHRISTIAN. - Vernünfftige Gedancken von den Absichten der natürlichen Dinge (Deutsche Teleologie). [ Nachdruck der Ausgabe Frankfurt und Leipzig 1726 ].
39604: WOLFRAM, GERDA. - Tradition and Innovation in Late- and Postbyzantine Liturgical Chant. Acta of the Congress held at Hernen Castle, the Netherlands, in April 2005.
6667: WOLFS, P.F. - Das Groninger "Religionsgespräch" (1523) und Seine Hintergründe.
27223: WOLFS, S.P. - Studies over Noordnederlandse dominicanen in de Middeleeuwen.
1869: WOLFS, S.P. - Das Groninger "religionsgespräch" (1523) und seine hintergründe.
12863: WOLFSKILL, GEORGE AND DOUGLAS W. RICHMOND. (EDS.). - Essays on the Mexican Revolution. Revisionist views of the leaders. Introduction by Michael C. Meyer.
46105: WOLFZETTEL, FRIEDRICH. - Arthurian Romance and gender masculin / Féminin dans le roman arthurien médiéval / Geschlechterrollen im mittelalterlichen Artusroman. (Selected Proceedings of the XVIIth International Arthurian Congress / Actes choisis du XVIIe Congrès International Arthurien / Ausgewählte Akten des XVII. Internationalen Artuskongresses).
50550: WOLKOGONOW, DIMITRI. - Stalin : Triumph und Tragödie. Ein politisches Porträt. 4. Auflage.
41892: WOLPHIUS, CHRISTIANUS [ S. THOMAE AQUINATIS / SAINT THOMAS AQUINAS / THOMAS OF AQUINO ]. - Summa Theologica divi Thomae doctoris angelici uno schemate per ordinem questionum exhibita.
42705: WOLTERS, WOLFGANG. - La Scultura Veneziana Gotica (1300-1460) Volume primo Testo e catalogo. Volume secundo Tavole (complete set, 2 volumes in slipcase).
14115: WOLTERS, W. H. G. (ED.). - Medische experimenten met mensen. Mogelijkheden en grenzen.
46839: WOLTERS, J. - Gendt aan de Waal. Geschiedenis van een landelijk gemenebest.
43604: WOLTJER, J. J. - Friesland in hervormingstijd.
11534: WOLTON, DOMINIQUE. - Éloge du grand public. Une théorie critique de la télévision.
36077: WOLZOGEN KUHR, S. I. VON. - De Nederlandsche vrouw in de eerste helft der 18e eeuw.
50503: WOO-JOONG, KIM. - Diccionario inverso Español - Coreano.
44763: WOOD, JAMES / THOMAS LUND. - The elements of Algebra designed for the use of students in the University. Thirteenth Edition, carefully revised and much enlarged.
28832: WOOD, MICHAEL. - Babylons Vermächtnis. Auf der Suche nach den Ursprüngen unserer Kultur. Aus dem Englishen von Sieglinde Denzel und Susanne Naumann.
49644: WOOD, DIANA. - Clement VI. The Pontificate and Ideas of an Avignon Pope.
48658: WOOD, RICHARD E. - Papiamentu, Dutch Contributions.
15051: WOODBRIDGE, BARRY A. (ED.). - Alfred North Whitehead. A primary-secondary bibliography.
10301: WOODROW, ALAIN. - Les Jésuites. Histoire de Pouvoirs. Avec la collaboration d'Albert Longchamp.
49381: WOODWARD, B. B. - Specimens of the drawings of ten masters. From the Royal collection at Windsor Castle.
32010: WOPFNER, HERMANN. - Urkunden zur deutschen Agrar-Geschichte.
49956: WORCESTERM THOMAS (ED.) - The Cambridge companion to the jesuits | 2008 | : | XII, 361 pp. | PB | ISBN : 9780521673969 | Nieuwprijs : ? 33.71
33856: WORMS, J. - Souvenirs d'Espagne. Impressions de voyages et croquis. Ouvrage illustré de cinquante-trois gravures et huit planches hors texte d'après les dessins et les peintures de l'auteur.
31394: WORMS, J. - Souvenirs d'Espagne. Impressions de voyages et croquis. Ouvrage illustré de cinquante-trois gravures et huit planches hors texte d'après les dessins et les peintures de l'auteur.
43603: WORP, J. A. - Eene onwaerdeerlycke Vrouw. Brieven en verzen van en aan Maria Tesselschade uitgegeven door Dr. J.A. Worp. Met drie platen.
49600: WORTHINGTON, KIM L. - Self as Narrative: Subjectivity and Community in Contemporary Fiction.
51193: WOUDE, ADRIANUS MARIA VAN DER. - Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. [ 3 volumes ].
44078: WOUDE, A. S. VAN DER. - In quest of the past. Studies on Israelite religion, literature and prophetism. Papers Read at the Joint British-Dutch Old Testament Conference, Held at Elspeet, 1988.
28635: WOUTERS, FRANS. - Door tien eeuwen Graafse historie.
48039: WOUTERS, H.H.E., J.H.F. BLOEMERS, R. MEISCHKE & J.J.J. VAN DE VENNE. - Stokstraatgebied Maastricht. Een renovatieproces in historisch perspectief.
48659: WRIGHT, LEAVITT OLDS. - The -Ra Verb Form in Spain. The Latin Pluperfect Indicative Form in its Successive Functions in Castilian, with a Table of Ratios of These Functions Compared with Those of Parallel Forms.
16852: WRIGHT, FRANK LLOYD: BY HEINZ, THOMAS A. - Frank Lloyd Wright.
49930: WRONECKI, D. - New-York. "Merveilles de la France et du Monde".
18380: WRR. WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. - Klimaatstrategie - tussen ambitie en realisme.
12783: WRR. WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. - Naar een Europabrede Unie.
51742: WRZECIONKO, PAUL. - Die Philosophischen Wurzeln der Theologie Albrecht Ritschls. Ein Beitrag zum Problem des Verhältnisses von Theologie und Philosophie im 19. Jahrhundert.
44867: WU, TING SING (ED.). / REVISED BY WU CHIA CHING / TRANSLATED BY WU PING CHUNG. - Treasures of China. [ 2 volumes ].
47417: WUILLEUMIER, PIERRE / AMABLE AUDIN. - Les médaillons d'applique gallo-romains de la vallée du Rhône.
5202: WULF, GAUTHIER DE. (ED.) - Nova et Vetera. Études Anciennes et Nouvelles du Professeur Alphonse Vermeylen.
20733: WULF, MAURICE DE: - Hommage a monsieur le professeur Maurice de Wulf. Volume de mélanges extrait de la revue néoscolastique de philosophie tome 36, février 1934.
33364: WÜNSCH, JOSEF / C. G. BOERNER. - Sammlung kostbarer alter Holzschnitte des 15. bis 19. Jahrhunderts. Dabei die bekannte Spezialsammlung des 1916 in Wien verstorbenen Herrn Josef Wünsch. Hervorragende Einblattholzschnitte des 15. Jahrhunderts. Umfängliche Sammlung der Künstlerholzschnitte mit wertvollen Werken Dürers und Cranachs. Seltene außerdeutsche Meister. Flugblätter, Kalender, Druckermarken und Buchillustrationen. Sammlung von 250 kostbaren Clair-Obscur-Holzschnitten aller Schulen.
45938: WÜRTHWEIN, ERNST. - Der Text des Alten Testaments. Eine Einführung in die Biblia Hebraica.
35811: WURZBACH, ALFRED VON. - Martin Schongauer. Eine kritische Untersuchung seines Lebens und seiner werke nebst einem chronologischen Verzeichnisse seiner Kupferstiche.
44769: WUSSING, HANS. - Mathematik in der Antike. Mathematik in der Periode der Sklavenhaltergesellschaft. Zweite durchgesehene Auflage. Mit 129 Abbildungen.
36000: WUST, MANFRIED. - Untersuchungen zu den siedlungsgeographischen Texten des Alten Testaments. I. Ostjordanland.
23773: WUST, PETER. - Die Dialektik des Geistes.
50412: WUST, PETER. - Lettres de France et d'Allemagne : correspondance avec ses amis français. Traduit de l'Allemand par Robert Givord - Introduction de François Pottier.
15740: WYATT, GEOFFREY. - At the mighty organ.
16642: WYATT, DERRICK & ALAN DASHWOOD. - The substantive law of the EEC. (Second Edition).
41561: WYFFELS, CARLOS. - Miscellanea Archivistica et Historica.
50569: WYFFELS, CARLOS. - Album Carlos Wyffels aangeboden door zijn wetenschappelijke medewerkers - offert par ses collaborateurs scientifiques & Miscellanea Carlos Wyffels [ 2 books ].
44160: WYFFELS, CARLOS. - Een XIIIe eeuwse gerechtszaak (1290-1296) De erfenis van Jan Van Der Beurse, Poorter van Brugge (+ 1270).
51278: WYFFELS, CARLOS. - Album Carlos Wyffels aangeboden door zijn wetenschappelijke medewerkers - offert par ses collaborateurs scientifiques.
17791: WYLD, HENRY CECIL. - Kurze Geschichte des Englischen. Ubersetzt von Heinrich Mutschmann.
51612: WYLLER, TRYGVE. - Glaube und autonome Welt. Diskussion eines Grundproblems der neueren systematischen Theologie mit Blick auf Dietrich Bonhoeffer, Oswald Bayer und K. E. Logstrup.
45338: WYTTENBACH, DANIEL. - Eklogai historikai [- in Greek]. Selecta principum historicorum. Herodoti, Thucydidis, Xenophontis, Polybii illuystres loci. Plutarchi vitae Demosthensis et Ciceronis.
51880: WYTZES, J. - Der Letzte Kampf des Heidentums in Rom. Mit 34 Abbildungen auf XXIII Tafeln. Bearbeitet von J.J.V.M. Derksen.
30224: WYZEWA, T. DE / X. PERREAU. - Les Grands Peintres de l'Allemagne. De la France (période contemporaine) De l'Espagne et de l'Angleterre. Suivi de l'histoire sommaire de la peinture Japonaise. Ouvrage illustré de 320 gravures.
29023: XENOPHON. - Erinnerungen an Sokrates. Griechisch-Deutsch. Ed. Peter Jaerisch. 2. verbesserte Auflage. 'Tusculum-Bücherei'.
51454: XENOPHON / J. HATZFELD. - Xenophon. Helleniques. [ 2 volumes ]. Tome I. (Livres I-III) Tome II. (Livres IV-VII).
41517: XHAYET, GENEVIEVE. - Reseaux de pouvoir et solidarites de parti a Liege au Moyen Age (1250-1468).
28421: XIBERTA, BARTHOLOMAEUS M. - Enchiridion de Verbo Incarnato. Fontes quos ad studia theologica collegit.
41645: YADIN, YIGAEL. - The Temple Scroll [Hebrew edition] (4 volumes in slipcase).
19979: YADIN, YIG'AL (INTR.), YERUDA ROTH, S. ABRAMSKY, JACOB RABI, A.O.. - The Dead Sea Scrolls.
33145: YARDENI, MYRIAM. - Idéologie et propagande en France. Colloque organisé par l'Institut d'Histoire et de Civilisation française de l'Université de Haïfa.
7392: YARWOOD, DOREEN. - The architecture of Europe.
27622: YEIVIN, SH. - The Israelite conquest of Canaan.
36122: YELLE, G. - Travail scientifique en disciplines ecclesiastiques.
18316: YELTON, DONALD C. (CHARLES). - Mimesis and metaphor. An inquiry into the genesis and scope of Conrad's symbolic imagery.
25221: YOUNG, G. DOUGLAS. - Concordance of Ugaritic.
45537: YOUNG, EDWARD. - Les Nuits d'Young, suivies des Tombeaux et des Méditations d'Hervery, etc. Traduction de Le Tourneur. Nouvelle Edition, ornée de belles vignettes. [ 2 volumes ].
29127: YOURCENAR, MARGUERITE. - Als stromend water. Vertaald door Jenny Tuin. (Tweede druk).
44989: YRIARTE, CHARLES. - La vie d'un patricien de Venise au seizieme siècle. Les doges - la charte ducale - les femmes a Venise - l'Univerité de Padoue - les Preliminaires de Lépante, etc., etc. d'apres les papiers d'Etat des Archives de Venise.
31560: YRIARTE, CHARLES. - Autour du concile. Souvenirs et croquis d'un artiste a Rome. Ce qui se passe au concile types et cérémonies - Le Vatican intime - Rome capitale. 90 illustrations de detaille, Godefroy-Durand, Lix, Bocourt, De Liphart, Yriarte, Wallet. Eaux fortes d'après Heilbuth. Deuxième édition.
41615: YRIARTE, TOMAS DE - La música. Poema. Tercera edicion.
33622: YRIARTE, CHARLES. - Goya. Sa biographie, les fresques, les toiles, les tapisseries, les eaux-fortes et le catalogue de l'oeuvre. Avec cinquante (50) planches inédites d'après les copies de Tabar, Bocourt et Ch. Yriarte.
34283: YRIARTE, CHARLES. - Autour des Borgia. Les Monuments - Les portraits Alexandre VI - César - Lucrèce. L'épée de César - L'oeuvre d'Hercule de Fideli. Les appartements Borgia au Vatican. Études d'histoire et d'art. (Ex. on 'Papier de Japon' with an extra set of plates bound in).
36429: YRIARTE, CHARLES. - Livre de souvenirs de Maso di Bartolommeo Dit Masaccio. Manuscrits conserves a la bibliotheque de Prato et a la Magliabecchiana de Florence. Ouvrage orne de 47 illustrations.
34527: YSERENTANT, F. - Souvenirs & legendes du pays de Liege.
38907: YUCEL, ERDEM. - Der Grosse Palast. Mosaikenmuseum.
14893: YUNG, K.K. (COMPILER), MARY PETTMAN (EDITOR). - National Portrait Gallery. Complete Illustrated Catalogue 1856 - 1979.
3788: ZAALBERG, C.A. (ED.) - The Olympia Epics of Jan van der Noot. A facsimile edition of 'Das Buch Extasis', Een cort begryp der XII. boecken Olympiados' and 'Abrege des douze livres Olympiades.
35413: ZAALBERG, C.A. (ED.) - The Olympia Epics of Jan van der Noot. A facsimile edition of 'Das Buch Extasis', Een cort begryp der XII. boecken Olympiados' and 'Abrege des douze livres Olympiades.
5822: ZACCARIA, GIUSEPPE. - Ricerche di archivio. Assisi. Pagine sparse.
14100: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N. - Antieke cultuur in beeld. Tweede druk met een voorwoord van Prof. Dr. G. A. S. Snijder.
4884: ZAHN, JETTA MARGARETA. - Aspekte der nationalen Werbesprache in Mexiko.
19846: ZAHN, THEODOR. - Das apostolische Symbolum. Eine Skizze seiner Geschichte und eine Prüfung seines Inhalts.
9774: ZAHRNT, HEINZ. (ED.). - Gespräch über Gott. Die protestantische Theologie im 20. Jahrhundert. Ein Textbuch.
9532: ZAHRNT, HEINZ. - Wozu ist das Christentum gut ?
9244: ZAHRNT, HEINZ. - Martin Luther in seiner Zeit - für unsere Zeit. EA.
6263: ZAHRNT, HEINZ. - Gotteswende. Christsein zwischen Atheismus und Neuer Religiosität.
16265: ZAHRNT, HEINZ. - Wachtend op God. De Duitse protestantse theologie in de twintigste eeuw.
13366: ZAHRNT, HEINZ. - God kan niet sterven. Tegen de onjuiste alternatieven in theologie en maatschappij.
42199: ZAMBAUR, E. DE. - Manuel de Généalogie et de Chronologie pour l'histoire de l'Islam. Avec 20 Tableaux généalogiques hors texte et 5 Cartes.
50634: ZAMORA VICENTE, ALONSO. - Diccionario moderno del Español usual.
11740: ZANCHETTIN, CLAUDIO. - L'Église interrogée. 11 questions, 11 réponses.
36250: ZANDEN, J. L. VAN (ED.). - 'Den zedelijken en materiëlen toestand der arbeidende bevolking ten platten lande' Een reeks rapporten uit 1851. Fotografische heruitgave verzorgd en ingeleid door prof. dr. J.L. van Zanden.
6117: ZANDT, GERTRUD J. - Die Sprache von "Karl und Galie" Eine Vorstudie.
2880: ZANTWIJK, R.A.M. VAN. - Lastdragers en hoofden. De sociale en culturele eigenheid van een Tabaskische gemeenschap. With a summary in Spanish.
12943: ZAPPEY, W.M. - De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg (1763 - 1828).
11535: ZARIFIAN, ÉDOUARD. - Des paradis plein la tête.
46773: ZARKA, JEAN-CLAUDE. - Droit international public. 2e édition mise à jour et enrichie.
8753: ZAZOFF, PETER (ED.) - Opus nobile. Festschrift zum 60. Geburtstag von Ulf Jantzen. Herausgegeben von Peter Zazoff.
52272: ZECHLIN, EGMONT. - Die deutsche Politik und die Juden im Ersten Weltkrieg. Unter Mitarbeit von Hans Joachim Bieber.
42485: ZEE, HENRI & BARBARA VAN DER. - A Sweet and Alien Land : The Early History of New York.
12624: ZEE, HENRI & BARBARA VAN DER. - William and Mary.
46841: ZEIJDEN, ALBERT VAN DER. - Katholieke identiteit en historisch bewustzijn. W.J.F. Nuyens (1823-1894) en zijn 'nationale' geschiedschrijving.
20035: ZEILINGER, FRANZ. - Der Erstgeborene der Schöpfung : Untersuchungen zur Formalstruktur und Theologie des Kolosserbriefes.
2010: ZEIST, WILLEM VAN. - Pollen analytical investigations in the Northern Netherlands. With special reference to archaeology.
23442: ZEITLER, RUDOLF. - Die Kunst des 19. Jahrhunderts.
44290: ZEITSCHRIFT - HERAUSGEGEBEN VON PRIESTERN DER GESELLSCHAFT JESU: - Zeitschrift für Askese und Mystik (ZAM) [vol. 1 (1925/26) - vol. 19 (1944) 19 years in 18 bound volumes (18 + 19 in 1 vol.)] und Forts.: Geist und Leben. Zeitschrift für christliche Spiritualität (GuL) [vol. 20 (1947) - vol. 73 (2000) 53 years in 53 bound volumes & vol. 74 (2001) - vol. 89 (2016) 16 years in 84 fascicules] (rare complete run from the first issue till 2016)
4891: ZELISSEN, P.G.J. - Untersuchungen zu den Pronomina im Rheinisch-Maasländischen bis 1300. Ein beitrag zu einer Mittelripuarischen Grammatik.
4881: ZELISSEN, P.G.J. - Untersuchungen zu den Pronomina im Rheinisch-Maasländischen bis 1300. Ein beitrag zu einer Mittelripuarischen Grammatik.
46971: ZELLER, EDUARD. - Die Philosophie der Griechen in Ihrer Geschichtlichen Entwicklung.
18317: ZENDER, MATTHIAS. - Gestalt und Wandel. Aufsätze zur rheinisch-westfälischen Volkskunde und Kulturraumforschung. Herausgegeben von H.L. Cox und G. Wiegelmann.
42133: ZENKOVSKY, V. V. - Istoria russkoi filosofi = A History of Russian Philosophy (1st ed. complete in 2 volumes).
35566: ZENO VERONENSIS / OPTATUS / J. P. MIGNE (ED.). - (Saeculum IV). Sanctorum Zenonis et Optati, prioris Veronae, Alterius Milevi Episcoporum Opera Omnia, nunc primum cura par erat redacta...
52152: ZERDOUN BAT-YEHOUDA, MONIQUE. - Les papiers filigranés des manuscrits hébreux datés jusqu'à 1450. Vol. 1, Les papiers & Vol. 2, Les filigranes. (2 volumes).
7532: ZERVOS, CHRISTIAN. - La Civilisation Hellénique. Tome I. XIe-VIIIe S.
51089: ZERWICK, MAX. - Analysis philologica novi testamenti graeci. Editio tertia (nova impressio).
25314: ZEUNER, FREDERICK E. - Dating the past. An introduction to geochronology. Second edition, revised and enlarged.
44633: ZEUTHEN, H. G. - Geschichte der Mathematik im 16. und 17. Jahrhundert. Mit 32 Figuren. Nachdruck der ersten Auflage von 1903.
44632: ZEUTHEN, H. G. / R. V. FISCHER-BENZEN. - Die Lehre von den Kegelschnitten im Altertum. Mit 80 in den Text eingedruckten Holzstichen.
15979: ZÉVAÈS, ALEXANDRE. - Histoire de la troisième république.
33591: ZGLINICKI, F. V. - Geburt. Eine Kulturgeschichte in Bildern.
34431: ZHAO, KATHE. - Das Wissen der alten Chinesen. 4000 Jahre Entdeckungen und Erfindungen. (Aus d. chines. von Kathe Zhao in Zusammenarbeit mit Hsi-lin Zhao).
36561: ZIADE, RAPHAELLE. - Les martyrs Maccabées: de l'histoire juive au culte chrétien. Les homélies de Grégoire de Nazianze et de Jean Chrysostome.
51991: ZIBELIUS, KAROLA. - Ägyptische Siedlungen nach Texten des Alten Reiches.
38917: ZIEBERTZ, HANS-GEORG. - Moralerziehung im Wertpluralismus. Eine empirisch-theologische Untersuchung nach moralpadagogischen Handlungskonzepten im Religionsunterricht und in der kirchlichen Jugendarbeit zu Fragen der Sexualitat.
42432: ZIEGENAUS, ANTON - Die trinitarische Ausprägung der göttlichen Seinsfülle nach Marius Victorinus.
26059: ZIEGLER, JOSEF G. - Vom Gesetz zum Gewissen. Das Verhältnis von Gewissen und Gesetz und die Erneuerung der Kirche.
15346: ZIEGLER, JOSEF GEORG. - Vom Gesetz zum Gewissen. Das Verhältnis von Gewissen und Gesetz und dée Erneuerung der Kirche.
48617: ZIEGLER, DR. KARL-HEINZ. - Völkerrechtsgeschichte. Ein Studienbuch. 2., durchgesehene u. ergänzte Auflage.
40351: ZIELINSKI, HERBERT. - Studien zu den Spoletinischen "Privaturkunden" des 8. Jahrhunderts und Ihrer Überlieferung im Regestum Farfense.
8772: ZIJLSTRA, JACOBUS SIKKO ARNOLDUS. - De Delatores te Rome tot aan Tiberius' regering.
48990: ZILBOORG, GREGORY. - The Medical Man and the Witch During the Renaissance.
39103: ZILLIACUS, HENRIK. - Zum Kampf der Weltsprachen im Oströmischen Reich.
50328: ZIMANSKY, CURT A. / EDMUND DE CHASCA. - Hispanic Studies In honor of Edmund de Chasca [ Philological Quarterly Volume 51 - Number 1 ].
40727: ZIMMER, HANS. - Das orientalische Abendland. Ursprung, Wesen und Vermächtnis der abendländischen Welthaltungen.
37878: ZIMMERLI, WALTHER. - Grundriß der alttestamentlichen Theologie. Dritte, neu durchgesehene Auflage.
49974: ZIMMERMANN, KLAUS (ED.). - Lenguas criollas de base lexical española y portuguesa.
8687: ZIMMERMANN, HEINRICH. - Neutestamentliche Methodenlehre. Darstellung der historisch-kritischen Methode.
3517: ZIMMERMANN, HANS-JOACHIM. (ED.) - Antike Tradition und Neuere Philologien. Symposium zu Ehren des 75. Geburtstages von Rudolf Sühnel.
34016: ZIMMERMANN, HEINRICH. - Untersuchungen zur Geschichte der altlateinischen Überlieferung des zweiten Korintherbriefes.
26958: ZIMMERMANN, HEINRICH. - Untersuchungen zur Geschichte der altlateinischen Überlieferung des zweiten Korintherbriefes.
2349: ZIMMERMANN, H. - Neutestamentliche Methodenlehre. Darstellung der historisch-kritischen Methode.
16301: ZIMMERMANN, WERNER. - Von der Curriculumtheorie zur Unterrichtsplanung.
37615: ZIMMERMANN, JEAN-LOUIS (TEXTE) & FERRAZZINI, PIERRE-ALAIN (PHOTOGRAPHIES). - Metamorphoses de l'art antique. Les collections du musee Barbier-Mueller.
51652: ZIMMERMANN, ALBERT / GUDRUN VUILLEMIN-DIEM (EDS.). - Aristotelisches Erbe im Arabisch - Lateinischen Mittelalter. Übersetzungen, Kommentare, Interpretationen.
50688: ZIMMERMANN, H. - Rechentafel nebst Sammlung Häufig gebrauchter Zahlenwerthe.
37452: ZIMMERMANN, ALBERT / INGRID CRAEMER-RUEGENBERG / GUDRUN VUILLEMIN-DIEM. - Orientalische Kultur und europäisches Mittelalter.
51635: ZIMMERN, HEINRICH. - Beitrage zur Kenntnis der Babylonischen Religion. Die Beschwörungstafeln Surpu. Ritualtafeln für den Wahrsager, Beschwörer und Sänger.
41519: ZINGEL, MICHAEL. - Frankreich, das Reich und Burgund im Urteil der burgundischen Historiographie des 15. Jahrhunderts.
49296: ZINGELER, URSULA. - Jenseits des Muttermythos. Über die Trennung von Gebären und Aufziehen.
27453: ZINKL, JOHANNES. - Magnus Jocham. Johannes Clericus. 1808 - 1893. Ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Theologie und Frömmigkeit im neunzehnten Jahrhundert.
7981: ZINNIKER, FRANZ. - Probleme der sogenannten Kindheitsgeschichte bei Mattäus.
36895: ZINS, ANDREAS H. - Ein Integrationsansatz zur Produktbewertung durch Reisekonsumenten. Theoretische und empirische Belege aus der Reiseverhaltensforschung.
10088: ZINSLI, PAUL: - Festschrift für Paul Zinsli. Herausgegeben von Maria Bindschedler, Rudolf Hotzenköcherle und Wernder Kohlschmidt.
50440: ZINZENDORF, NIKOLAUS LUDWIG VON. - Hauptschriften [ 6 volumes ], Ergänzungsband [ 10 volumes ], Materialien und Dokumente - Reihe 1 [ 1 volume ], Materialien und Dokumente - Reihe 2 [ 17 volumes in 13 bindings ], Materialien und Dokumente - Reihe 3 [ 4 volumes ]. [ Together 34 volumes of the series ].
39990: ZISSIS, THEODOROS N. - Anthropos Kai Kosmos en te oikonomia tou theou Kata ton Jeron Chrysostomon = Man and World in the History of Salvation (according to John Chrysostom).
25098: ZOBEL, HANS-JÜRGEN. - Stammesspruch und Geschichte. Die Angaben der Stammessprüche von Gen 49, DTN 33 und JDC 5 über die politischen und kultischen Zustände im damaligen "Israel".
49464: ZOCK, HETTY / WALTER KRIKILION (EDS.). - Eindigheid in de geestelijke gezondheidszorg.
32201: ZOETE, ANTOINE. - De beden in het graafschap Vlaanderen onder de hertogen Jan zonder Vrees en Filips de Goede (1405-1467).
28638: ZOETMULDER, S.H.A.M. / J. DEN BESTEN / J.T.M. GUNNEWEG / JAN STROOP / P.H.J. TROUWEN. - De Brabantse Molens.
50553: ZOGLAUER, THOMAS. - Einführung in die formale Logik für Philosophen. 4. Auflage.
32128: ZORN, WOLFGANG / KELLENBENZ, HERMANN / POHL, HANS. - Historia socialis et oeconomica. Festschrift für Wolfgang Zorn zur 65. Geburtstag.
41284: ZOTENBERG, H. / J. TASCHEREAU. - Catalogue des manuscrits syriaques et Sabéens (Mandaïtes) de la Bibliothèque Nationale. [Manuscrits Orientaux].
22150: ZUCKERMAN, SHALOM. - The acquisition of "optional" movement.
33931: ZUIDEMA, WILLEM. - Partenaire de Dieu à la rencontre du Judaïsme. Traduit du hollandais par Georges Passelecq, osb.
8246: ZULEHNER, PAUL M. - Helft den Menschen leben. Für ein neues Klima in der Pastoral. Fünfte Auflage.
39554: ZUMMEREN, PAUL VAN. - Volkswijsheid van dag tot dag. De eeuwigdurende volkskalender.
12260: ZUMTHOR, PAUL ET WILLEM NOOMEN. - Un prêtre Montheysan et le sac de Liège en 1468. La complainte de la cité de Liège. Poème inédit.
51348: ZUNIGA, DON FRANCESILLO DE / TRAD: PAUL REDONNEL - Chronique plaisante de Don Francesillo de Züniga secrétaire, domestique, favori et prédicateur de l empereur Charles-Quint adressée par le même à sa majesté.
51162: ZÜRCHER, E. - Buddhism. Its Origin and Spread in Words, Maps and Pictures.
1100: ZÜRCHER, J. - Schwesternführung. Ein Handbuch für Oberinnen. Zusammengestellt durch eine Arbeitsgemeinschaft von Welt- und Ordenspriestern.
12625: ZUTPHEN, A. VAN. - Aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Utrecht.
40307: ZUTSHI, P. N. R. - Original Papal Letters in England 1305 - 1415.
33390: DE ZUTTER, JORIS / LEEN CHARLES / ANDRÉ CAPITEYN (EDS.). / JOHAN DECAVELE: - Qui valet ingenio. Liber Amicorum aangeboden aan Dr. Johan Decavele ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als stadsarchivaris van Gent.
41540: DE ZUTTER, JORIS / LEEN CHARLES / ANDRÉ CAPITEYN (EDS.). / JOHAN DECAVELE: - Qui valet ingenio. Liber Amicorum aangeboden aan Dr. Johan Decavele ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als stadsarchivaris van Gent.
51436: ZWAAN, J. DE (ED.). - Griekse Papyri ten dienste van het onderwijs in het Nieuwtestamentisch Grieks.
51106: ZWAGERMAN, JOOST. - De stilte van het licht : schoonheid en onbehagen in de kunst.
51006: ZWAGERMAN, JOOST - Wakend over God : gedichten. Derde druk.
43246: ZWALVE, W. J. - Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht. I. Inleiding en zakenrecht.
49788: ZWALVE, W.J. / L.C.A. VERSTAPPEN / J.B. HUIZINK. - Bekrachtiging en aanverwante rechtsfiguren.
22605: ZWAN, ALBERT VAN DER. - The variability of the major vascular territories of the human brain.
43542: ZWART, JAN-WOUTER. - The Syntax of Dutch.
48389: ZWARTJES, OTTO (ED.). - Las gramáticas misioneras de tradición hispánica (siglos XVI-XVII).
48215: ZWARTJES, O. J. - The Andalusian 'Xarja-s': Poetry at the Crossroads of Two Systems?
45925: ZWEERDE, EVERT VAN DER. - Soviet Philosophy - the Ideology and the Handmaid. A Historical and Critical Analysis of Soviet Philosophy, with a Case-study into Soviet History of Philosophy.
36972: ZWEIG, STEFAN. - Erasme. Grandeur et decadence d'une idee. Traduit de l'allemand par Alzir Hella. Dessins de Alessandro Berretti.
25678: ZWICKENPFLUG, K. - Vollständige, praktische, katholische Christenlehren zum Gebrauche bey dem sonntäglichen pfarrlichen Gottesdienste sowohl in kleineren Städten, als auf dem Lande. 2e verbesserte und vermehrte Auflage.
33431: ZWINGENBERGER, JEANETTE. - Holbein der Jüngere. Der Schatten des Todes.
49817: ZWITSER, TOM. - Permafrost : een filosofisch essay over de westerse geopolitiek van 1914 tot heden.

9/22