Boekhandel - Antiquariaat Emile Kerssemakers
Van Alphenstraat 30, 6416 EE Heerlen, The Netherlands            Email: emilekerssemakers@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
40711: VENNER, G.H.A. - Inventaris van het archief van het hof van Gelder te Venlo 1717-1795.
30673: VENTURI, A. - La Madone représentations de La Vierge dans l'Art Italien. Traduit de l'Italien par A. Bertoletti.
47614: VENTURI, FRANCO. - Illuministi Italiani Tomo III. Riformatori Lombardi. Piemontesi e Toscani.
34106: VENTURINO ALICE O.P., P. - Angelicus pictor. Vita, opere e teologia del Beato Angelico.
13334: VERBEEK, HERMAN. - Boeren belang. Voor een sociale en ekologische organisatie van de landbouw.
35375: VERBEEK, ERNST / JOHN COWPER POWYS. - De Goden verzoeken. Johnn Cowper Powys, zijn persoon en zijn werk.
27207: VERBEEK, ERNST. - Arthur Rimbaud. Een pathografie.
33657: VERBEKE, G. / D. VERHELST (EDS.). - Aquinas and problems of his time.
46825: VERBERK, GENOVEVA [ GENEVIÈVE ] THADDEA MARIA. - Attitudes towards Ethnic Minorities. Conceptualizations, Measurements, and Models.
36322: VERBONG, GEERT. - Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in nederland 1835-1920.
46253: VERBOVEN, LUCETTE. - Pelgrims onderweg. Spirituele ervaringen en gesprekken.
41550: VERCAUTEREN, FERNAND. - Etudes d'histoire medievale. Recueil d'articles du Professeur Vercauteren publies par le Credit Communal de Belgique.
47303: VERCAUTEREN, FERNAND. - Etudes d'histoire medievale. Recueil d'articles du Professeur Vercauteren publies par le Credit Communal de Belgique.
35028: VERCOE, A. GUY. - English warships in the days of sail. A brief historical guide for model makers.
35900: VERCRUYSSE, BRUNO. - Manuel de solide piète ou nouvelles méditations pratiques pour tous les jours de l'année sur la vie de N. -S. Jesus-Christ, a l'usage des fidèles qui aspirent a la perfection dans le monde. Tome premier du 1er janvier au 30 juin. Tome second du 1er juillet au 31 décembre (2 volumes).
45864: VERDAM, J. (ED.). - Middelnederlandsch handwoordenboek. Onveranderde herdruk en van het woord sterne af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
29163: VERDAM, J. - Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen naar het te Wissen gevonden handschrift.
36719: VERDEIL, F. - De l'industrie moderne.
35936: VERDIER, AIMARO / F. CATTOIS / DOMENICO CROSARA. - Architettura civile e domestica nel medio evo e nel risorgimento.
38692: VERDIGLIONE, ARMANDO - Fondations de la psychanalyse : la peste.
46806: VERDROSS, ALFRED. - Die Verfassung der Völkerrechtsgemeinschaft.
13586: VERDUIN, M. - Canticum canticorum. Het lied der liederen. Een onderzoek naar de betekenis, de functie en de invloed van de bronnen van de Kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637.
34979: VEREYCKEN, JOHAN / COOLS, BOB / VAN GAEL, MYRIAM (RED). - De psyche als zorg. Klinische psychologie in Vlaanderen.
32854: VERFAILLE, M / N. BARBRY. - 150 jaar Sint-Vincentiusschoolcollege Ieper. 1834-1984.
47608: VERGA, GIOVANNI / LUIGI RUSSO (ED.). - Giovanni Verga. Opere.
24544: VERGELY, BERTRAND. - Le silence de Dieu: face aux malheurs du monde.
32390: VERGER, JACQUES. (ED.). - Histoire des universités en France.
9942: VERGIL. - Werke in Einem Band. Kleine Gedichte. Hirtengedichte. Lied von Landbau. Lied von Helden Aeneas.
9805: VERGIL. - Sämtliche Werke. Hirtengedichte. Landbau. Katalepton. Aeneis. Herausgegeben und übersetzt von Johannes und Maria Götte.
44020: VERGIL / BY OTIS BROOKS. - Virgil. A study in civilized poetry.
22524: VERHAAK, G.T.H.M. - Het geestelijk liedboek uit het Tertiarissenklooster "Mariengraff" te Grave. Deel I: Inleiding. Deel II: Liederen.n
30688: VERHAEGEN, LE BARON. - Les Églises de Gand. I. Saint-Nicolas, La Cathédrale Saint-Bacon. II. Eglise Saint Jacques, Eglise Saint Martin, Eglise Saint Elisabeth, Eglise Saint-Michel, Eglise Saint Sauveur, Eglise Saint Etienne, Eglise Saint Pierre, Eglise Notre Dame au Pre, Eglise des Carmes. (2 volumes).
36221: VERHAGEN, F. B. A. M. - Geldrop. Economische-statistische beschrijving van een industrieele plattelandsgemeente vanaf het begin der 19e eeuw.
44333: VERHAGEN, ARIE / A. KIBEDI VARGA / F. P. VAN OOSTROM / A.O. - Vorm en funktie in tekst en taal. Bundel opstellen verschenen ter gelegenheid van de voltooiing van het honderdste deel van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
27827: VERHEECKE, MONIQUE. - Dieu et l'homme dialogue et combat.
40751: VERHEGGEN, E. M. F. - Beelden voor passie en hartstocht, bid- en devotieprenten in de noordelijke nederlanden in de 17de en 18de eeuw.
28863: VERHEIJEN, LUC. - La regola di S. Agostino/2 verso un ideale di bellezza e di libertà. A cura di Maria Grazia Mara.
46535: VERHELST, KAREL / RAF VAN LAERE. - Catalogus van de 16de-eeuwse drukken bewaard in Limburgse bibliotheken. Provinciaal Documentatiecentrum, Hasselt. Voormalig Kleinseminarie, Sint-Truiden. Fonds Govaerts, Sint-Truiden. Rijksarchief, Hasselt. Grootseminarie, Hasselt.
46048: VERHESEN-GAUDY, FERNAND - Le jour naturel. "Cahiers du 'Journal des Poètes'".
1921: VERHEUL, A. - Inleiding tot de liturgie. Haar theologische achtergrond. Tweede, herziene en bijgewerkte druk.
40546: VERHEYDEN, A. L. E. - Geschiedenis der doopsgezinden in de Zuidelijke Nederlanden in de 16e eeuw.
21227: VERHOEVEN, M.A.L. - Algemene voorwaarden getoetst.
1792: VERHOEVEN, L. - Studiën over Tertullianus' Adversus Praxean voornamelijk betrekking hebbend op Monarchia, Oikonomia, Probola in verband met de Triniteit.
14398: VERHOEVEN, MARIANO. - De Praxi a parochis observanda in celebratione missae pro populo, cum animadversionibus in miscellanea theologica (mélanges théologiques).
39623: VERHOEVEN, F. R. J. - Islam. Its origin and spread in words, maps and pictures.
43771: VERHOEVEN, GARRELT / PIET VERKRUIJSSE (EDS.). - Iovrnael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Descriptieve bibliografie 1646-1996.
35474: VERHOOGT, ARTHUR MARINUS FRANCISCUS WILHELMUS. - Menches, Komogrammateus of Kerkeosiris: The Doings and Dealings of a Village Scribe in the Late Ptolemaic Period (120-110 B.C.)
32325: VERHULST, ADRIAAN. - Rural and Urban Aspects of Early Medieval Nortwest Europe.
44164: VERHULST, A. / M.K.E. GOTTSCHALK (EDS.). - Transgressies en occupatiegeschiedenis in de kustgebieden van Nederland en Belgie = Transgressions and the history of settlement in the coastal areas of Holland and Belgium. Colloquium Gent 5-7 september 1978 - Handelingen / Proceedings.
34586: VERHULST, A. / C. VANDENBROEKE (EDS.). - Landbouwproduktiviteit in Vlaanderen en Brabant 14de - 18de eeuw. Productivité agricole en Flandre et en Brabant 14e - 18e siècle. Agricultural productivity in Flanders and Brabant 14th - 18th century.
41875: VERHULST, ADRIAAN / YOSHIKI MORIMOTO (EDS.). - Economie rurale et Economie urbaine au Moyen Age / Landwirtschaft und Stadtwirtschaft im Mittelalter.
44145: VERHULST, ADRIAAN. - Le paysage rural: Les structures parcellaires de l'Europe du Nord-Ouest.
31955: VERHUYCK, PAUL / CORINE KISLING. - Het mandement van Bacchus. Antwerpse kroegentocht in 1580.
2519: VERKADE-CARTIER VAN DISSEL, E.F. - Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneel.
45: VERKUYL, P.E.L. - Battista Guarini's Il Pastor Fido in de Nederlandse dramatische literatuur.
40627: VERLAECKT, KOEN. - Waasmunster Sombeke - Archaeologisch Inventaris Vlaanderen / Dissertationes ad Archaeologiam Flandriae Band 9
45127: VERLANT, ERNEST - La peinture ancienne a l'exposition de l'Art Belge a Paris en 1923.
44241: VERLINDEN, CHARLES: - Miscellanea offerts a / aangeboden aan Charles Verlinden a l'occasion de ses trente ans de professorat / ter gelegenheid van zijn dertig jaar professoraat & Album aangeboden aan = offert à Charles Verlinden ter gelegenheid van zijn dertig jaar professoraat = à l'occasion de seo trente ans de professorat. [ 2 volumes ].
40246: VERLINDEN, CHARLES / EBERHARD SCHMITT (EDS.). / A.O. - Die mittelalterlichen Ursprünge der europäischen Expansion.
40242: VERLINDEN, C. - Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant = Documents pour l'histoire des prix et des salaires en Flandre et en Brabant (XIVe-XIXe eeuw). (4 volumes).
35761: VERMAAT, HENRICUS. - Disputatio de aetate qua conscripta est Historia Augusta.
25546: VERMEER, G. F. M. (GERARDUS FREDERICUS MARIA). - Observations sur le vocabulaire du pèlerinage chez Égérie et chez Antonin de Plaisance.
23239: VERMEERSCH, A. - De religiosis institutis & Personis. Tractatus canonico-moralis.
15221: VERMEERSCH, A.P.L. - De taalschat van het laat-middelnederlandse "Kuerbouc van Werveke". Een bijdrage.
45400: VERMEIRE, GUIDO. - Legendarisch-mysterieus en religieus België.
44359: VERMEIREN, KORNEEL / BENEDICTUS - Bidden met Benedictus. Het gebed in de Regel van Sint Benedictus.
40620: VERMEULEN, FRANK. - Sint-Martens-Latem - Archaeologisch Inventaris Vlaanderen / Dissertationes ad Archaeologiam Flandriae Band 1.
6666: VERMEULEN, A. - Der Augustiner Konrad Treger. Die Jahre seines Provinzialates (1518-1542).
33459: VERMEULEN, YVES G. - Tot profyt en genoegen. Motiveringen voor de produktie van Nederlandstalige gedrukte teksten 1477-1540. With a summary in English.
28021: VERMEULEN, A.J. - The semantic development of Gloria in Early-Christian Latin.
24188: VERMEULEN, NORBERTUS CORNELIS HERMANUS MARIA. - Jan de Leenheer o.e.s.a. Moralisator en humanist. Een inleiding tot zijn leven en werken.
14166: VERMEULEN, W.H. - Europees landbouwbeleid in de maak. Mansholts eerste plannen 1945-1953.
46622: VERMEULEN, YVES G. - Tot profyt en genoegen. Motiveringen voor de produktie van Nederlandstalige gedrukte teksten 1477-1540. With a summary in English
34973: VERNE, JULES. - Vijf weken in een luchtballon. Ontdekkingsreis in de binnenlanden van Afrika.
25600: VERNEAUX, ROGER. - Textes des grand philosophes. III. Temps modernes.
41236: VERNEDE, C. H. - Geschiedenis der ziekenverpleging.
47485: VERNET, ANDRÉ (SOUS LA DIR. DE) & JEAN-PAUL BOUHOT ET JEAN-FRANÇOIS GENEST - La bibliothèque de l'abbaye de Clairvaux du XIIe au XVIIIe siècle. Vol. 2: Les manuscrits conservés. Première (all published) partie: Manuscrits bibliques, patristiques et théologiques. Notices établies par ? .
47484: VERNET, ANDRÉ (ÉD) AVEC COLLABORATION DE JEAN-FRANÇOIS GENEST - La bibliothèque de l'abbaye de Clairvaux du XIIe au XVIIIe siècle. Vol. 1: Catalogues et Répertoires.
30441: VERNEUIL, M.P. - Dictionnaire des Symboles, Emblèmes & Attributs.
15510: VERNON, RAYMOND. - Metropolis 1985. An interpretation of the findings of the New York metropolitan region study.
46136: VERNOOIJ, ANTON. - Van Satans Fluytencast tot Vox Angelica. Handboek voor de kerkorganist.
35354: VERON, L. - Mémoires d'un bourgeois de Paris. La fin de l'Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet, et la République jusqu'au rétablissement de l'Empire.
46880: VERPAALEN, ANTOINE PIERRE. - Der Begriff des Gemeinwohls bei Thomas von Aquin. Ein Beitrag zum Problem des Personalismus.
43517: (VERPOORTEN, J. D. (TRANSL.)) - Het Het leven van den H. Donatus martelaer; patroon tegen alle schaedelyk onweder, van storm-winden, regens, droogte, van hagel, donder en blixem. Getrokken uyt een Fransch boekxken, gemaekt door eenen Doctor van de Sorbonne, en gedruckt tot Luyck in 't jaer 1758.
30211: VERRIER, U. LE. - La métallurgie.
32094: VERSCHAEREN, J. - Julius Vuylsteke (1836-1903) Klauwaard & Geus.
32168: VERSCHAEVE, A. - Brugs tin. Fotografie: J. de Meester.
13313: VERSCHAFFEL, TOM. - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boekillustraties.
5730: VERSCHOOR, I.H.PH. - Het Verdrag van Brussel van 1938 betreffende hulp en berging van of door luchtvaartuigen op zee.
36853: VERSCHUREN, MONIQUE H. N. M. - Willem Dolphyn.
39763: VERSTEGEN, MATH. - Kaapstad: Een onwettig kind van de VOC : een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad.
39700: VERSTEGEN, MATH. - De Indische Zeeherberg. De stichting van Zuid-Afrika door de VOC.
36376: VERSTEIGERUNGSKATALOG 107: - Sammlung D.... L.... / Berlin. Dabei Beiträge aus Anderem Besitz. Hervorragende und Wertvolle Zeichnungen, Aquarelle, Pastelle. Bedeutender deutscher und ausländischer Künstler des XIX. und XX. Jahrhunderts. Klassizisten, Nazarener, Romantiker, Biedermeier, Idealisten, Realisten, Impressionisten, Expressionisten. Mit 100 abbildungen.
36379: VERSTEIGERUNGSKATALOG 133: - Handzeichnungen Alter und Neuerer Meister ehemals in der Sammlung des 1862 verstorbenen Finanzrats H. W. Campe. Aus Leipziger Privatbesitz.
2938: VERSTRAELEN, F.J. - An African church in transition. From missionary dependence to mutuality in mission. A case-study on the roman-catholic church in Zambia.
3672: VERSTRAELEN, F.J. - An African church in transition. From missionary dependence to mutuality in mission. A case-study on the roman-catholic church in Zambia.
28923: DE VERTOT - Histoire critique de l'établissement des Bretons dans les Gaules; et de leur dépendance des rois de France, et des ducs de Normandie
28922: DE VERTOT - Histoire des révolutions de suède. Ou l'on voit les changemens qui sont arrivés dans ce royaume, au sujet de la religion et du gouvernement. Nouvelle édition
40444: VERVAECK, SOLANGE. - Bibliografie van de geschiedenis van België - Bibliographie de l'histoire de Belgique 1865 - 1914.
40443: VERVAECK, SOLANGE. - Bibliografie van de geschiedenis van België - Bibliographie de l'histoire de Belgique 1831 - 1865.
40438: VERVAECK, SOLANGE. - Enkele bronnen uit de Franse tijd. Hun belang voor de sociale geschiedenis.
32069: VERVLIET, HENDRIK D. L. - Het Oude en het nieuwe boek, de oude en de nieuwe bibliotheek. Liber amicorum H.D.L. Vervliet.
31305: VERVOOREN, FRANCISCUS JOHANNES. - De stille hoop van het verlangen. Een systematisch-theologisch onderzoek naar de memoria in de mystiek van Juan de la Cruz.
46070: VERVOORT, RENILDE. - Vrouwen op den besem en derghelijck ghespoock" Pieter Bruegel en de traditie van hekserijvoorstellingen in de Nederlanden tussen 1450 en 1700.
46069: VERVOORT, RENILDE. - Vrouwen op den besem en derghelijck ghespoock" Pieter Bruegel en de traditie van hekserijvoorstellingen in de Nederlanden tussen 1450 en 1700.
43757: VERWER, WILLEM JANSZOON. - Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581. Van aantekeningen, noten en index voorzien door drs. J.J. Temminck (archivaris der gemeente Haarlem).
29294: VERWEY, ALBERT. - Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Margaretha H. Schenkeveld en Rein van der Wiel.
40143: VERWEY, GERLOF. - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking. 5e druk. (6 volumes).
39282: VERZIJL, J.H.W. - Human rights in historical perspective. Documents selected and introduced by J.H.W. Verzijl, Emeritus Professor of International Law.
20207: VESEY , G. AND P. FOULKES. - Unwin Hyman Dictionary of Philosophy.
36944: VETTER, EDDIE (ED.) - Concentrische cirkels. Modus, affect, sfeer en tijd in een middeleeuws muziektheoretisch gedicht.
48034: VETUS TESTAMENTUM GRAECUM / OLD TESTAMENT GREEK: - Vetus Testamentum Graecum : ex versione Septuaginta iterpretum - justa exemplar Vaticanum Romae editum.
28062: VETUS TESTAMENTUM: - Vetus Testamentum. Quarterly published by the International Organization for the study of the Old Testament. Volumes 1-45 / 1951-1995.
26322: VEUILLOT, PIERRE. - Notre Sacerdoce. Documents pontificaux de Pie X a nos jours. Lettre-préface de Son Excellence Monseigneur Montini. Tome I: Pie X, Benoît XV, Pie XI. Tome II: Pie XII. (2 volumes).
35850: VEUILLOT, LOUIS. - Les pèlerinages de Suisse. Quinzieme edition.
46383: VEYRIN-FORRER, JEANNE - La lettre & le texte. Trente années de recherches sur l'histoire du livre. Ouvrage publié avec le concours du Centre National des Lettres.
46893: VEYSSET, KLÉBER. - Panonceaux et enseignes du notariat.
44191: VIAENE, A. / HERVE STALPAERT / J. BUNTINX / R. HAELEWYN / A.O. - Archivaris Jos. De Smet. Album.
47543: VIAENE, VINCENT. - Belgium and the Holy See from Gregory XVI to Pius IX (1831-1859). Catholic Revival, Society and Politics in 19th-Century Europe.
18540: VIALLE, LOUIS. - Défense de la vie.
5068: VIANNA KELSCH, G. DE. - Canon Tiburtius. De composition et rythme. Of Composition Harmony and Rhythm.
26715: VICAIRE, JEAN. - Bibliographie de Gabriel Vicaire d'après les notes recueillies par Georges Vicaire.
33299: VICAIRE, JEAN. - Bibliographie de Gabriel Vicaire d'après les notes recueillies par Georges Vicaire.
30971: VICASTILLO, SALVADOR. - Tertuliano y la muerte del hombre.
12585: VICKERS, KENNETH H. - England in the later Middle Ages. (Seventh Edition).
29333: VICTORIA AND ALBERT MUSEUM: - Tudor domestic silver.
29324: VICTORIA AND ALBERT MUSEUM: - Victorian Church Art. Exhibition November 1971 - January 1972.
40057: VIDAL, JACQUES / RIES, JULIEN. - Sacre, Symbole, Creativite.
46913: VIDAL, MICHEL (TEXTE) / ALAIN CHRISTOF (PHOTOGRAPHIE). - Fontaines du Comtat Venaissin.
29200: VIEGEN, JOSEPH. - Balans der moderne Limburgse wand- en glasschilderkunst.
18829: VIEGEN, JOSEPH. - Balans der moderne Limburgse wand- en glasschilderkunst.
39055: VIELHAUER, PHILIPP. - Geschichte der urchristlichen Literatur. Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen und die Apostolischen Väter.
44741: VIELHAUER, PHILIPP. - Geschichte der urchristlichen Literatur. Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen und die Apostolischen Väter.
8411: VIELLIARD, JEANNE. - Le Guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Texte latin du XIIe siècle, édité et traduit en français d'après les manuscrits de Compostelle et de Ripoll. Quatrième édition.
23594: VIENNE, B. DE. - L'annee mystique, Contenant la vie des Saints, des Bienheureux & autres Personnes Pieuses, recommandables par leur vie Exemplaire dans tous les Etats & ordres de l'Eglise. Avec des Méditations & des Reflexions convenables & des Sentences tirées des Saints Peres, pour tous les jours de l'annee.
42333: VIERSSEN-TRIP, G.W. VAN. - De gelaarsde kat. Vertelling van een merkwaardige strafzaak. Verlucht door Nelly Bodenheim.
874: VIET, J. - Les méthodes structuralistes dans le sciences sociales.
47961: VIGNE, JACQUES. - Eléments de psychologie spirituelle.
11758: VIGNES, MARIA. - Corneille. Biographie. Étude de l'oeuvre.
38624: VIGNOLIUS, JOANNES (GIOVANNI VIGNOLI) . - Liber Pontificalis seu De Gestis Romanorum Pontificum quam cum Codd. Mss. Vaticanis aliisque summo studio et labore conlatum emendavit, supplevit Joannes Vignolius... Additis variantibus Lectionibus, Notis et Novo... Indice,... variantes Lectiones Codicis Ms. Lucensis nunc primum editae... Tom. III: (pope 99: Eugenius II, 824-827 - pope 110: Stephanus V, 885-891)
38027: VIGNY, ALFRED DE. - Poesies de Alfred de Vigny.
28429: VIGOUROUX, F. / L. PIROT / A. ROBERT / H. CAZELLES / ANDRÉ FEUILLET. - Dictionnaire de la Bible. Contenant tous le noms de personnes, de lieux, de plantes, d'animaux, mentionnés dans les saintes écritures. Les questions théologiques, archéologiques, scientifiques, critiques relatives a l'ancien et au noveau testament et des notices sur les commentateurs anciens et modernes. & Supplément au Dictionnaire de la Bible. (5 vols, 8 vols & 25 fasc).
28431: VIGOUROUX, F. (ED.). - Dictionnaire de la Bible. Contenant tous le noms de personnes, de lieux, de plantes, d'animaux, mentionnés dans les saintes écritures. Les questions théologiques, archéologiques, scientifiques, critiques relatives a l'ancien et au noveau testament et des notices sur les commentateurs anciens et modernes. (5 vols in 10 bindings).
44745: VIJGEN, JÖRGEN (ED.) / LEO J. ELDERS - Indubitanter ad veritatem. Studies offered to / Opstellen opgedragen aan Leo J. Elders SVD. In Honor of the Golden Jubilee of his Ordination to the Priesthood / Ter Ere van zijn Gouden Priesterjubileum. With a preface by His Eminence Joseph Cardinal Ratzinger / Met een voorwoord van Zijne Eminentie Joseph Kardinaal Ratzinger.
32392: VILAR, PIERRE. - A history of gold and money, 1450-1920 (foundations of history library).
46790: DE VILDER, HERMAN & KRIS VAN DE VEN - Eugène-Joseph Verboeckhoven (1798-1881). De dierenschilder en zijn medeschilders. Le peintre animalier et ses peintres collaborateurs. The animal painter and his fellow painters.
37715: VILDRAC, CHARLES / ANGELINE BELOFF. - Recits. Avec huit bois graves de Angeline Beloff.
14340: VILÍMKOVÁ, M. - Africa Romana. Photographie und Gestaltung von Hed Wimmer.
35953: VILLAIN, MAURICE. - Introduction a l'oecumenisme. 4e edition revue et augmentee. 14e mille.
47996: VILLANI, MATTEO E FILIPPO. - Cronica di Giovanni Villani [ 8 volumes ] & Cronica di Matteo Villani [ 6 volumes ] a miglior lezione ridotta coll' aiuto de' Testi a Penna.
34408: VILLARI, PASQUALE. - Niccolò Machiavelli e i suoi tempi illustrati con nuovi documenti. 2e Edizione riveduta e corretta dall'Autore. (2 volumes).
45465: VILLEMAIN, M. - Histoire de Cromwell d'apres les memoires du temps et les recueils parlementaires [ 2 volumes in 1 binding ].
45814: VILLEMAIN, M. - Souvenirs Contemporains d'Histoire et de Littérature.
43486: VILLEY, ANDRÉ. - Psaumes des errants. Écrits manichéens du Fayyum.
14384: VILLGRADTER, RUDOLF UND FRIEDRICH KREY. (EDS.). - Der Utopische Roman.
43111: VILLIERS, PATRICK / ANNICK SENOTIER. - Une histoire de la Marine de Loire. Préface de l'amiral François Bellec.
38029: VILLON. - Poesies de Villon.
35930: VILLY, L'ABBE. - Cours d'instructions pastorales sur les epitres et sur les evangiles des dimanches et des fetes de l'annee ecclesiastique. (2 volumes).
33034: VINCENT, P. HUGUES. - Canaan d'après l'exploration récente.
33098: VINCENT TWOMEY, D. / DIRK KRAUSMÜLLER (EDS.). - Salvation according to the fathers of the church. The Proceedings of the Sixth International Patristic Conference, Maynooth/Belfast, 2005.
23783: VINCENT, ALBERT. - La religion des judéo-araméens d'éléphantine.
23389: VINCENT, L.-H. ET F.-M. ABEL. - Emmaüs. Sa basilique et son histoire.
12392: VINCENT, P. HUGUES. - Canaan d'après l'exploration récente.
10632: VINCENT, ROSE. - L'enfant de Port-Royal. Le roman de Jean Racine.
42971: VINCENT, ROSE (ED.). - Pondichery, 1674-1761 - l' echec d'un reve d' empire.
15328: VINCENTIUS BELVACENSIS. - Instrumenta Lexicologica Latina. Fasc. 88 Series A - Formae. Vincentius Belvacensis. De morali principis institutione.
45293: VINCK, AUDE DE / LUDOVIC RECCHIA. - Antoine de Vinck. L'esprit des formes.
32431: VINCKIER, ROMAIN. - Ieper tuindag. Zesde eeuwfeest. Een bundel historische opstellen, Een uitgave van de Stedelijke Culturele Raad Ieper, onder redactie van Romain Vinckier. Ieper 1983.
24124: VINK, J.G. - The date and origin of the priestly code in the old testament.
44094: VINK, J. G. / J. C. H. LEBRAM / CHR. H. W. BREKELMANS / H. A. BRONGERS / A.O. - The Priestly Code and seven other studies.
44095: VINK, J. G. / J. C. H. LEBRAM / CHR. H. W. BREKELMANS / H. A. BRONGERS / A.O. - The Priestly Code and seven other studies.
46217: VINNE, VINCENT VAN DER. - De trage verbreiding van de auto in Nederland 1896-1939; de invloed van ondernemers, gebruikers en overheid.
37329: VINZENT, MARKUS. - Pseudo-Athanasius, Contra Arianos IV. Eine Schrift gegen Asterius von Kappadokien, Eusebius von Cäsarea, Markell von Ankyra und Photin von Sirmium.
41827: VIO CARDINALIS CAIETANUS (1469-1534), THOMAS DE. - Scripta Philosophica. Opuscula Oeconomico-Socialia. Editionem curavit P. P. Zammit.
6201: VIOLET, BERNARD. - Mort d'un pasteur. L'affaire Doucé.
23671: VIOLET-CONIL, MADELEINE ET NELLA CANIVET. - L'exploration expérimentale de la mentalité infantile.
33960: VIRAY, ALAIN. - Charles Counhaye 1884 - 1971.
17918: VIRCONDELET, ALAIN. - Le roman de Jacqueline et Blaise Pascal. La nuit de Feu.
32902: VIREY, JEAN. - Paray-le-Monial et Les Églises du Brionnais. Ouvrage illustré de 40 gravures et 2 plans.
32876: VIREY, JEAN. - Saint-Philibert de Tournus. Ouvrage illustré de 37 gravures et 3 plans.
44976: VIRGILE, P. [ VERGILIUS - VIRGIL - VIRGILII ] / E. BENOIST. - P. Virgilii Maronis Opera. Oeuvres de Vergile. Texte Latin. Bucoliques et Géorgiques, troisième tirage revu.
45026: VIRGILIO [ P. VIRGILE, VERGILIUS - VIRGIL ] / ANNIBAL CARO. - L'Eneide di Virgilio. Volgarizzata da Annibal Caro.
11876: VIROLLEAUD, C., C. TASTEVIN, MARCEL JOUSSE, A.O. - L'Ethnographie.
36211: VIS, G. N. M. - Oud en arm. Hervormde bejaardenzorg in Alkmaar 1744-1994. Studie verschenen bij gelegenheid van het 250-jarig jubileum van de ingebruikneming van het Hof van Sonoy als Diakoniehuis van de Hervormde gemeente van Alkmaar.
44253: VIS, JEROEN MARIS. - Tertullianus' De Pallio tegen de achtergrond van zijn overige werken.
36616: VISCHER, LUKAS. - La confirmation au cours des siecles. Traduction francaise de Jean Carrere.
41675: VISCONTI, P. E. - Metrologia Vaticana ossia ragguaglio delle Dimensioni della meravigliosa Basilica di S. Pietro secondo le varie misure usate nelle diverse Città d'Italia e d'Europa. Si premette un cenno istorico intorno alla edificazione di essa.
21439: VISKIL, E. - Wat unbidan we nu? Naar een raad voor de neerlandistiek.
6663: VISMANS, A. & L. BRINKHOFF. - Kritische Bibliographie der Litrugie. Deutsche Ausgabe. Aus dem Manuskript übersetzt von Dr. Meinholf Mückshoff.
6664: VISMANS, A. & L. BRINKHOFF. - Bibliographie analytique de la liturgie. Edition Française. Traduite de l'Allemand.
6665: VISMANS, A. & L. BRINKHOFF. - Critical Bibliography of Liturgical Literature. English Edition. Transl. from the German Edition by R.W. Fitzpatrick & C. Howell.
2914: VISMANS, A. & L. BRINKHOFF. - Kritische Bibliographie der Litrugie. Deutsche Ausgabe. Aus dem Manuskript übersetzt von Dr. Meinholf Mückshoff.
2915: VISMANS, A. & L. BRINKHOFF. - Bibliographie analytique de la liturgie. Edition Française. Traduite de l'Allemand.
12277: VISMANS, A. & L. BRINKHOFF. - Bibliographie analytique de la liturgie. Edition Française. Traduite de l'Allemand.
31500: VISSCHER, JACQUES DE. - Een te voltooien leven. Over rituelen van de moderne mens.
21918: DE VISSCHER, JACQUES. - Onderkennen wat beschikbaar is. Een niet zo nieuwe taak voor onze tijd.
43134: VISSER, WOUTER JACOBUS ANTONIUS. - Die Entwicklung des Christusbildes in Literatur und Kunst in der frühchristlichen und frühbyzantinischen Zeit.
10190: VISSER, H. F. E. - Asiatic Art.
28322: VISSER, MARGARET. - Geometrie van de liefde. Ruimte, tijd, mysterie en betekenis in een gewone kerk. Vertaald door Tinke Davids.
17099: VISSER, PIETER. - Scripta manent. Drukletters over schoonschrift, of een vriendenboekje van collega's aangeboden aan drs. A.R.A. Croiset van Uchelen bij zijn afscheid als hoofdconservator van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.
14990: VISSER, A. J. - De openbaring van Johannes.
12274: VISSER, G.J. - British & American Authors.
10892: VISSER, HANS. - Creativiteit, wegwijzing en dienstverlening: de rol van de kerk in de postindustriële stad. Tweede druk.
45821: VISSER, J. - Rovenius und Seine Werke. Beitrag zur Geschichte der nordniederländischen katholischen Frömmigkeit in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
15313: VITAE SANCTORUM. - Instrumenta Lexicologica Latina. Fasc. 70 Series A - Formae. Vitas sanctorum patrum Emeretensium.
15314: VITAE SANCTORUM. - Instrumenta Lexicologica Latina. Fasc. 71 Series A - Formae. Vitae sanctae Katharinae.
15318: VITAE SANCTORUM. - Instrumenta Lexicologica Latina. Fasc. 75 Series A - Formae. Vita sanctae Hildegardis.
47372: VITAL, DAVID. - A people apart. The Jews in Europe 1789-1939.
26954: VITEAU, J. / FRANÇOIS MARTIN. - Les psaumes de Salomon. Introduction, texte Grec et traduction par J. Viteau. Avec les principales variantes de la version Syriaque par François Martin.
9069: VITRUVIUS: - Vitruvius om arkitektur. Tio böcker. Till svenska av Birgitta Dalgren. Granskring och kommentarer Johan Mårtelius. Med illustrationer från 1500-talsutgåvor.
34874: VITRY, PAUL. - Jean Goujon. Biographie critique. Illustrée de vingt-quatre reproductions hors texte.
45804: VITTRANT, JEAN-BENOIT. - Théologie morale. Bref exposé a l'usage des membres du clergé et spécialement des confesseurs. Vingt-cinquième édition, revue et mise à jour.
42897: VIVANTI, G. / ARMAND CAHEN. - Les fonctions polyédriques et modulaires.
39759: VIVEZ, FRANCOIS. - Voyage autour du monde par la fregate et la flute du Roy la Boudeuse et l'Etoile sois les ordres de M. de Bougainville pendant les annees 1766 - 67 - 68 et 69.
42692: VIVIEN, L. (SOUS LA RÉDACTION DE) - Cours complet d'agriculture ou Nouveau dictionnaire d'agriculture théorique et pratique, d'économie rurale et de médecine vétérinaire par le baron de Morogues, Mirbel, Payen, Barthélemy aîné, Devaux, Tollard aîné, Grognier, Vatel, etc. et sur les documents fournis par les sociétés d'agriculture de France, d'Angleterre et d'Allemagne. Troisième édition
31588: VIVIEN DE SAINT-MARTIN, M. - Atlas dressé pour l'histoire de la géographie et des découvertes géographiques depuis les temps les plus reculés jusqu'a a nos jours. Contenant 13 cartes.
44658: VLACQ, ADRIAN / GOTTLOB NORDMANN. - Tabulae trigonometricae ac logarithmicae ab eberto ano 1808 emendatae et auctae, nunc denuo revisae aliterque dispositae. Editio XX. / Trigonometrische und logarithmische tafeln, von Ebert im Jahre 1808 berichtigt und vermehrt, jetzt von neuem durchgesehen und anders eingerichtet. Zwanzigste Auflage.
42754: VLAMINCK. - Moyen Age sans Cathédrale.
32204: VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK, MONIQUE. - De officialiteit van Doornik. Oorsprong en vroege ontwikkeling (1192-1300).
40559: VLEESCHOUWERS- VAN MELKEBEEK, M. - De officialiteit van Doornik. Oorsprong en vroege ontwikkeling (1192-1300).
41066: VLEESCHOUWERS, C. - Inventaris van het Archief van het bestuur van het zeewezen 1830-1976.
45143: VLIEGER-DE WILDE, KOEN DE (EDITOR). - Adresboek van zeventiende-eeuwse drukkers, uitgevers en boekverkopers in Vlaanderen / Directory of seventeenth-century Printers, Publishers and Booksellers in Flanders.
23474: VLIEGHE, HANS (ED.). - La peinture flamande dans les musées d'Amérique du Nord. Choix des oeuvres Guy C.Bauman et Walter A. Liedtke. Introduction Walter A. Liedtke. Rédaction de Hans Vlieghe.
41493: VLIERDEN, MARIEKE VAN. - Utrecht, een hemel op aarde.
21953: VLIET, H. T. M. VAN. - Eenheid in verscheidenheid. Over de werkwijze van Louis Couperus.
24780: VLOBERG, MAURICE. - La vie de Marie mère de Dieu.
35045: VLOET, JOHAN VAN DER - De schaduw van god. Christelijk scheppingsgeloof en nieuwste wetenschap.
12832: VLUGT, W.VAN DER. - Algemeene inleiding tot de rechtsgeleerdheid.
42709: VODOFF, VLADIMIR / ANDRE BERELOWITCH / MATEI CAZACU / PIERRE GONNEAU. - Histoire des slaves orientaux des origines a 1689. Bibliographie des sources traduites en langues occidentales.
8804: VOELKL, LUDWIG. - Die Kirchenstiftungen des Kaisers Konstantin im Lichte des römischen Sakralrechts.
44664: VOGEL, KURT. - Ein Byzantinisches Rechenbuch des Frühen 14. Jahrhunderts. Text, Übersetzung und Kommentar.
47663: VOGEL, PAUL HEINZ. - Europäische Bibeldrucke des 15. und 16. Jahrhunderts in den Volkssprachen. Ein Beitrag zur Bibliographie des Bibeldrucks. Mit 23 Faksimiles.
20143: VOGELS, HEINRICH JOSEPH. - Handbuch der Neutestamentlichen Textkritik.
14129: VOGHT, KAREL DE. - Sterven om te leven. Mijn kerkervaring.
322: VOGT, J. - Das kirchliche Vermögensrecht. Zweite Auflage.
27304: VOGT, CLEMENS MARIA. - Studie zur Nachexilischen Gemeinde in Esra-Nehemia.
23847: VOGT, FRITZ. - Das Ehegesetz Jesu. Eine exegetisch-kanonistische Untersuchung von Mt 19,3-12; 5,27-32, Mk 10,1-12 und Lk 16, 18.
41447: VOGT, E. (INTR.). - Studia Biblica et Orientalia. Edita a Pontificio Instituto Biblico ad Celebrandum Annum L ex quo Conditum est Institutum 1909 - VII Maii - 1959. Volumen I. Vetus Testamentum.
8243: VÖGTLE, ANTON. - Was Ostern bedeutet. Meditation zu Mattäus 28, 16-20. Dritte, durchgesehene Auflage.
27047: VOGTLE, ANTON. - Das Neue Testament und die Zukunft des Kosmos.
13428: VÖGTLE, ANTON. - Offenbarungsgeschehen und Wirkungsgeschichte. Neutestamentliche Beiträge.
26803: VOILLAUME, R. - Au coeur des masses. La vie religieuse de petits frères du père de Foucauld. 7e édition, 77e mille.
40661: VOISIN, A. (PSEUD.: LE MARIN DE TYR, ABBÉ) (ED.) - Vie de saint Julien et des autres confesseurs pontifes, ses successeurs. Traduction des manuscrits de l'église Du Mans, inédits ou publiés par les Bollandistes, D. Mabillon, Baluze, etc.
22324: VOLAIT, GEORGES. - Die Stellung des Alexander von Aphrodisias zur aristotelischen Schlusslehre.
42879: VOLAVKA, VOJTECH / PRUNI DIL. - O Sose. Uvod do historicke technologie a teorie socharstvi. Spolupracovala Zdenka Volavkova-Skorepova. Prvni Dil.
42707: VOLBACH, W. F. - Mittelalterliche Bildwerke aus Italien und Byzanz. Zweite Auflage.
18314: VOLKELT, JOHANNES (IMMANUEL). - System der Ästhetik.
42528: VOLKER, WALTHER / GREGOR VON NYSSA. - Gregor von Nyssa als Mystiker.
39979: VOLKER, WALTHER. - Scala Paradisi. Eine Studie zu Johannes Climacus und Zugleich eine Vorstudie zu Symeon dem Neuen Theologen.
27330: VÖLKL, RICHARD. - Die Selbstliebe in der Heiligen Schrift und bei Thomas von Aquin.
42206: VOLKL, RICHARD. - Die Selbstliebe in der Heiligen Schrift und bei Thomas von Aquin.
44556: VOLKOFF, OLEG V. (ED.). - Voyage en Egypte des années 1611 et 1612. George Sandys, William Lithgow.
20517: VOLLAERTS, J. - Het gregoriaansche rhythme volgens D. Mocquereau en D. Jeannin.
36218: VOLLENHOVEN, ADRIAAN VAN. - Ambachten en neringen in Dordrecht.
46782: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Du droit de Paix. De Iure Pacis.
3589: VOLLGRAFF, J.A. (TRADUITES DU HOLLANDAIS) - Les oeuvres de Nicolas Struyck (1687-1769) Qui se rapportent au calcul des chances, à la statistique générale, à la statistique des décès et aux rentes viagères, tirées des oeuvres complètes.
34618: VOLLMER, JOCHEN. - Geschichtliche Rückblicke und Motive in der Prophetie des Amos, Hosea und Jesaja.
44551: VOLNEY , (CONSTANTIN FRANCOIS CHASSEBOEUF DE). - Voyage en Égypte et en Syrie. Publié avec une introduction et de notes de Jean Gaulmier.
32344: VOLPE, GIULIANO. - ORDONA X. Ricerche archeologiche a Herdonia (1993-1998).n
38630: VOLTAIRE (PS. OF FRANÇOIS-MARIE AROUET) - Oeuvres complètes. Nouvelle édition, (éd. de Kehl), avec des notes historiques et littéraires.
47251: VOLTAIRE - Oeuvres complètes. Avec des notes et une Notice sur la vie de Voltaire (par Condorcet). (Complete in 13 vols.)
38139: VOLTAIRE. - La princesse de Babylone et le Taureau Blanc. Edition agrémentée de neuf lithographies originales de Marius Petit.
42634: VOLTAIRE (PS. OF FRANÇOIS-MARIE AROUET) - Oeuvres completes.
26589: VOLZ, PAUL. - Die Eschatologie der jüdischen Gemeinde im neutestamentlichen Zeitalter. Nach den Quellen der rabbinischen, apokalyptischen und apokryphen Literatur.
13933: VOLZ, PAUL. - Mose und sein Werk. Zweite, völlig neubearbeitete Auflage.
33304: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. (INTR.). - Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Catalogus der Bibliotheek. (2 volumes).
36185: VOORST VAN BEEST, CORNELIS WERNARD VAN. - De Katholieke armenzorg te Rotterdam in de 17e en de 18e eeuw.
36227: VOORT, R. H. VAN DER. - Overheidsbeleid en overheidsfinanciën in Nederland 1850 - 1913.
2390: VOORTHUIJSEN, W.D. - De republiek der verenigde Nederlanden en het mercantilisme.
47536: VOORVELT, C.P. - De Amor Poenitens van Johannes Neercassel (1626-1686) Ontstaansgeschiedenis en lotgevallen van een verhandeling over de strenge biechtpraktijk.
33181: VORLAT, EMMA. - Mens & Maatschappij in de naoorlogse Amerikaanse roman (1944-1968).
43663: VORLAT, EMMA. - The development of English Grammatical Theory 1586-1737. With special reference to the theory of parts of speech.
45281: VORONCA, ILARIE. - Poèmes Parmi les Hommes. Avec un portrait par Edmond Vandercammen [ dedication copy, signed by the author ].
12313: VOS, ROBERT PETER. - The World Economy, Debt and Adjustment. Structural Asymmetries in North-South Interactions.
19376: VOS, FRITS. - A Study of the Ise-Monogatari with the text according to the Den-Teika-Hippon and an annotated translation. Volume II. Notes and Indices.
16454: VOS, WIEBE, GEOFFREY WAINWRIGHT & PAUL F. BRADSHAW (EDS.). - Studia Liturgica. Volume 16. 1986/1987. Papers read at the 1985 congress of societas liturgica. Volume 17. 1987. Gratias Agamus. An ecumenical collection of essays on the liturgy and its implications...& Volume 18. 1988.
16455: VOS, WIEBE & GEOFFREY WAINWRIGHT (EDS.). - Studia Liturgica. Volume 17. 1987. Jubilee Volume. Gratias Agamus. An ecumenical collection of essays on the liturgy and its implications on the occasion of the twenty fifth anniversary of Studia Liturgica (1962-1987) edited by Wiebe Vos in cooperation with Geoffrey Wainwright.
16459: VOS, WIEBE & GEOFFREY WAINWRIGHT (EDS.). - Studia Liturgica. Volume 16. 1986/1987. Number 3/4.
16460: VOS, WIEBE & GEOFFREY WAINWRIGHT (EDS.). - Studia Liturgica. Volume 16. 1986. Number 1-2. Baptism, eucharist and ministry: A liturgical appraisal of the lima text. Papers read at the 1985 congress of societas liturgica.
16461: VOS, WIEBE & GEOFFREY WAINWRIGHT (EDS.). - Studia Liturgica. Volume 15. 1982/1983. Number 2.
16462: VOS, WIEBE & GEOFFREY WAINWRIGHT (EDS.). - Studia Liturgica. Volume 15. 1982/1983. Number 3/4.
16463: VOS, WIEBE & GEOFFREY WAINWRIGHT (EDS.). - Studia Liturgica. Index volumes I - XIV. 1962 - 1982.
16470: VOS, WIEBE (ED.). - Studia Liturgica. Volume 8. 1971/1972. Number 2.
16471: VOS, WIEBE (ED.). - Studia Liturgica. Volume 7. 1970. Number 2-3. Worship and secularization with a preface by Lukas Vischer. Edited by Wiebe Vos.
16472: VOS, WIEBE (ED.). - Studia Liturgica. Volume 2. March 1963. Number 1.
20236: VOS, JOHANNES SIJKO. - Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zur Paulinischen Pneumatologie.
43545: VOS, J. - Lobbes, son abbaye et son chapitre, ou Histoire complète du monastère de Saint-Pierre à Lobbes et du chapitre de Saint-Ursmer à Lobbes et à Binche.
45546: VOS, PHILIPPE DE. - La Genese de la Sagesse ou la chaîne initiatique chez les maîtres soufis.
43925: VOS, LUC DE / JEAN-MICHEL STERKENDRIES. - De grote geopolitieke problemen na de Tweede Wereldoorlog.
19229: VOSEN, CHRISTIAN HERMANN. - Das Christenthum und die Einsprüche seiner Gegner. Eine Apologetik für jeden Gebildeten. Vierte Auflage, berbeitet von Dr. Ferdinand Rheinstädter.
42975: VOSEN, HERM. / FR. KAULEN. - Rudimenta Linguae Hebraicae scholis publicis et domesticae disciplinae brevissime accommodata. Editio decima tertia.
20787: VOSMAN, FRANS J.H., ORLANDI GIUSEPPE, BOLAND SAMUEL J., FERRERO FABRICIANO, RUSH ALFRED C. (CONTRIBUTORS) - Spicilgium Historicum. Congregationis SSmi Redemptoris. Annus XXXII. Fasc. 1.
16107: VOSMAN, J.H. (ED.). - Denken naar God toe. Piet Schoonenberg e.a. over lijden, schuld, rechtvaardigheid, schepping en laatste oordeel.
14114: VOSMAN, FRANS J.H. - Giovanni Maior (1467-1550) e la sua morale economica intorno al contratto di società. Pars dissertationis ad Doctoratum in Theologia morali consequendum.
19438: VOSSLER, OTTO. - Rousseaus Freiheitslehre.
26320: VOSTÉ, JACOBO-MARIA. - Commentarius in epistulam ad Ephesios. Editio secunda.
39585: VOVELLE, MICHEL / ROBERT CHANAUD / ROGER DEVOS / PHILIPPE JOUTARD / A.O. - Le monde Alpin et Rhodanien. Revue regionale d'ethnologie. Annee 1977. Premier-deuxieme-troisieme-quatrieme trimestres (cinquieme annee). (Religion Populaire).
45501: VRANCKEN, JEF. - Pajottenland, een land om lief te hebben. (2e uitgave)
13445: VREE, FRANK VAN. - De metamorfose van een dagblad. Een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant.
5780: VREEDE-DE STUERS, CORA. - L'émancipation de la femme Indonésienne.
10161: VREEKEN W.A.L. - Sophoclis Antigona studiosae iuventutis in usum.
45976: VREESE, WILLEM DE / JAN DE VRIES. - Dat Dyalogus of Twisprake tusschen den wisen Coninck Salomon ende Marcolphus. Naar de Antwerpschen druk van Henrick Eckert van Homberch in het jaar 1501 uitgegeven.
31498: VRETTOS, THEODORE. - Origen. A historical novel by Theodore Vrettos.
5376: VRIENS, LIVINUS. - Kritische Bibliographie der Missionswissenschaft. Unter mitarbeit von Dr. Anastasius Disch (Missionsrecht) und Prof. Dr. J. Wils (Linguistik) Deutsche Ausgabe. Aus dem englischen übersetzt von Franz Flohr.
2913: VRIENS, LIVINUS. - Critical Bibliography of Missiology. With the collaboration of Dr. Anastasius Disch (Mission Law) and Prof. Dr. J. Wils (Linguistics) English edition. Translated from the Dutch ms. by Deodatus Tummers.
39307: VRIES, WILHELM DE. - Rom und die Patriarchate des Ostens.
37470: VRIES, JAN. - Kirchenrecht oder Kirchenordnung? Zum Kirchenrechtsverständnis bei Peter Huizing.
36899: VRIES, M. DE. / L.A. TE WINKEL / A.O. - Woordenboek der Nederlandsche Taal. (WNT). (Complete set A-Z, 40 volumes).
95: VRIES, S. DE. - Holland. 1460 - 1900. In schilderijen. In paintings etc.
42838: VRIES, JAN. - Gottesbeziehung und gesetz. Grund, Inhalt und grenze kanonischer Normierung im Bereich des Religiosen Lebens des gläubigen.
36281: VRIES, HILLE DE. - Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895).
36123: VRIES, B. W. DE. - De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende eeuw.
35070: VRIES, A. DE (JOHANNA ELISABETH). - Zuiver en onvervalscht? Een beschrijvingsmodel voor bijbelvertalingen ontwikkeld en gedemonstreerd aan de petrus canisius vertaling.
29406: VRIES, JOSEPH DE. - La pensée et l'être. Une épistémologie.
28919: VRIES, HENDRIK DE. - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poëzie. Keuze, samenstelling en toelichting door Jan van der Vegt.
24206: VRIES, M. DE. - Van den borchgrave van Couchi. Fragmenten.
2392: VRIES, C.W. DE. - Het grondwettig Koningschap onder Koning Willem III 1849-1870.
18163: VRIES, PAULUS HENRI DE. - Poe and after. The detective-story investigated.
43252: VRIES, M. DE, L.A. TE WINKEL A.O. - Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT).
46756: VRIES, THEUN DE. - Ketters. Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht.
13042: VRIES, PH. DE & TH. LUYKX. (EDS.). - Historische W.P. encyclopedie.
39203: VRIES, S. PH. DE. - Jüdische Riten und Symbole.
31301: VRIES, P. DE. - Vreugde in God. De betekenis van de leer van de Drie-eenheid voor het geloof en de geloofsbeleving.
29774: VRIES, JOHANNA ELISABETH DE. - Zuiver en onvervalscht? Een beshrijvingsmodel voor bijbelvertalingen, ontwikkeld en gedemonstreerd aan de Petrus Canisius Vertaling (thesis).
43716: VRIES, MARK DE. - The Syntax of Relativization.
17625: VRIEZEN, HENDRIK GERRIT ANTOON. - De Verenigde Staten op het wereldpodium in relatie tot ontwikkelingslanden.
47847: VRIGNAULT, HENRI. - Généalogie de la Maison de Bourbon.
45065: VRIJ, MARC RUDOLF DE. - Jheronimus Bosch. An Exercise in Common Sense.
13921: VRIJER, M.J.A. DE. - Het heilig voorhangsel. Meditaties over het verborgen leven.
40436: VROEDE, M. DE. - De Vlaamse pers in 1855 - 1856.
6729: VROLIJKS, P. GELASIUS. - De Dei patientia . Synthesis doctrinae H. Thielicke de Sermone Montano, comparatioque cum catholicorum doctrina de eodem argumento.
28774: VROMAN, LEO. - De gebeurtenis en andere gedichten.
28425: VROMANT, G. - De Matrimonio. Ius missionariorum. Editio tertia emendata et aucta.
24989: VROMANT, G., L. BONGAERTS. - De fidelium associationibus. De actione catholica de legione mariae. Ad usum utriusque Cleri, praesertim Missionariorum. Editio altera aucta et emendata.
44342: VROMANT, G. - The Mass and its Liturgy. For priests and the laity.
41768: VROMEN, FRANS. - In het brongebied. Notities over belangrijke themas van de monastieke levensleer, Monastieke Cahiers 47.
44403: VROMEN, F. - Mysteries vieren met Paus Leo de Grote. Twintig Preken voor het liturgisch jaar.
14514: VROOM, H.M. - De schrift alleen? Een vergelijkend onderzoek naar de toetsing van theologische uitspraken volgens de openbaringstheologische visie van Torrance en de hermeneutisch-theologische opvattingen van Van Buren, Ebeling, Moltmann en Pannenberg. Tweede druk.
43772: VROOMEN, INGMAR. - Taal van de Republiek. Het gebruik van vaderlandretoriek in Nederlandse pamfletten, 1618-1672
42086: VROOMEN, JACQUES DE. - Toneel op school. Een historisch en theoretisch onderzoek naar opvattingen over en gebruik van drama in educatie.
12849: VROON, PIET. - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag.
46545: VROON, RONALD : LAZAR FLEISHMAN / ALEKSANDR OSPOVAT / FEDOR POLJAKOV (EDS.). - From Medieval Russian Culture to Modernism. Studies in Honor of Ronald Vroon.
17514: VUARNET, JEAN-NOËL. - Le Joli Temps. Philosophes et artistes sous la Régence et Louis XV 1715 - 1774.
10893: VUARNET, JEAN-NOËL. - Le Joli Temps. Philosophes et artistes sous la Régence et Louis XV, 1715-1774.
18175: VUGT, J.P.A. (JOSEPH PIETER ADRIAAN) VAN. - Godsdienst en kerk in Nederland, 1945-1980. Een geannoteerde bibliografie van sociaal-wetenschappelijke en historische literatuur over de godsdienstige en kerkelijke ontwikkelingen in Nederland.
42859: VUILLAUME, M. - L'horloge et les cloches de la Bastille d'après les manuscrits des archives.
45128: VUILLIER, GASTON. - La Danse.
43198: VULLINGS, P.G.H. (ED.) - Dis Overquartiers van Ruremunde. Jubileumuitgave van de vereniging Overkwartier van Gelre.
46049: (VVE A. CADART, ÉDITEUR- IMPRIMEUR) - Catalogue complet d'eaux-fortes originales et inédites, composées & gravées par les artistes eux-mêmes. Avec 10 planches Types divers par A. Appian - Félix Buhot - A. Maso Gilli - Norbert Goeneutte - M. Lalanne - Jules Lefebvre - R. de Los Rios - A. P. Martial - Th. Ribot - J. Veyrassat.
46050: (VVE A. CADART, ÉDITEUR-IMPRIMEUR) - Catalogue complet d'eaux-fortes originales et inédites composées & gravées par les artistes eux-mêmes, avec 10 planches par A. Appian, Ch. Beauverie, G. Coindre, M. Lalanne, A. Lalauze, A.P. Martial, A. Masson, R. Piguet, A. Taiée, J. Veyrassat.
35753: VYVER, DOM. E. VAN DE. - Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam naturalium. Edition critique, Tome I. Introduction. Littera dedicatoria - Tabula capitulorum. Procemium - Pars I.
33862: VYVERE, L'ABBÉ G. VANDE. - Essai sur les fonts baptismaux remarquables des environs d'Audenarde et de Grammont. (Extrait du Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie.).
46884: WAAIJMAN, KEES. - Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden. Derde druk.
5604: WAAL, ANTON DE. - Roma Sacra. Die ewige Stadt in ihren christlichen Denkmälern und Erinnerungen alter und neuer Zeit.
39281: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Iris.
47501: WACHTEL, NATHAN. - La vision des vaincus. Les Indiens du Perou devant la conquête Espagnole 1530-1570.
43766: WACKENHEIM, CHARLES. - Christianisme sans idéologie.
17198: WADE, SIR WILLIAM, CHRISTOPHER FORSYTH. - Administrative Law. Eighth Edition.
41188: WAELE, JOZEF ARTHUR DE. - Acragas Graeca. Die historische Topographie des griechischen Akragas auf Sizilien. I. Historischer Teil. (All published).
8866: WAELE, FERDINAND JOSEPH DE. - Noviomagus Batavorum (Romeinsch Nijmegen).
8868: WAELE, FERDINAND JOSEPH DE. - Noviomagus Batavorum (Romeinsch Nijmegen).
27815: WAELE, FERDINAND JOSEPH (MARIA) DE. - L'art antique.
12296: WAELE, FERDINAND JOSEPH DE. - Theater en Amphitheater te oud Korinthe.
44655: WAERDEN, B. L. VAN DER. - Die Anfänge der Astronomie. Erwachende Wissenschaft II.
44318: VAN WAEREGEM, JAN. - (Almanac): Den onvervalschten Vlaemschen tydt-wyser, dat is eenen oprechten almanach voor het Schrickel-jaer ons Heeren Jesu Christi MDCCLXIV gemaekt op den meridiaen van Gendt, en d'omliggende landen. ... by-gevoegt Jaer-merkten, Peerde-merkten, Water-getijde,... vertrekken en arriveren Diligentien, Geboorte-dagen der Princen en Princessen.., Evaluatie der munte, als ook d'Ordonnantie van de Posterye.
19443: WAESBERGHE, H. VAN, P. HENDRIKX, P. SMULDERS, P. HUIZING, N. PERQUIN, P. SCHOONENBERG, A.O. - De Hoeksteen. Een katholiek getuigenis in actuele levensvragen.
18259: WAGEMANN, ERNST (FRIEDRICH). - Berühmte Denkfehler der Nationalökonomie, ein kritisches Repetitorium.
44369: WAGENAAR CHRISTOFOOR / PACHOMIUS. - Regels van de Heilige Pachomius.
39725: WAGENAAR, LODEWIJK. - In het kielzog van de VOC. Levende historie.
31132: WAGENMAKERS, HARM. - God spreekt tot de ziel. Liefdevolle boodschappen voor troost, hoop en inspiratie.
12895: WAGENVOORT, H. - Studies in Roman Literature, Culture and Religion.
4535: WAGENVOORT, H. - Imperivm. Studiën over het "Mana"- begrip in zede en taal der Romeinen.
7235: WAGLEY, CHARLES. - The Latin American Tradition: Essays on the Unity and the Diversity of Latin American Culture.
40847: WAGNER, MARGARETE. - Das alte Nürnberg. Einblick in Vier Jahrhunderte Handwerksleben.
43005: WAGNER, MARION. - Die philosophischen Implikate der "quarta via" : eine Untersuchung zum vierten Gottesbeweis bei Thomas von Aquin (S. th. I 2,3c.)
24974: WAGNER, VOLKER. - Rechtssätze in gebundener Sprache und Rechtssatzreihen im israelitischen Recht. Ein Beitrag zur Gattungsforschung.
18568: WAGNER, FRIEDRICH. - Kunst und Moral.
41253: WAGNER, SIEGFRIED. - Die Essener in der Wissenschaftlichen Diskussion vom Ausgang des 18. bis zum beginn des 20. Jahrhunderts. Eine Wissenschaftgeschichtliche Studie.
46624: WAGNER, F. G. - Bibliotheca Bibliographica Librorum Sedecimi Saeculi. Bibliographisches Repertorium für die Drucke des 16. Jahrhunderts.
19436: WÄGNER, WILHELM. - Hellas. Das Land und Volk der alten Griechen. Für die zehnte Auflage neu bearbeitet von Dr. Fritz Baumgarten.
43914: WAGNER, MANFRED. - Europaische Kulturgeschichte: gelebt, gedacht, vermittelt
22989: WAGNON, H.: - Etudes de droit et d'histoire. Melanges Mgr H. Wagon.
5406: WAIN, JOHN. (ED.) - Johnson as Critic.
35407: WAINWRIGHT, GEOFFREY. - The ecumenical moment: crisis and opportunity for the church.
10768: WAINWRIGHT, GEOFFREY. - Methodists in Dialogue.
46209: WAL, S.L. VAN DER, P. J. DROOGLEVER & M. J. B. SCHOUTEN. (EDS.) - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. [complete set in 20 volumes].
39734: WAL, JOHAN VAN DER. - De ondergang van de Simon Bolivar.
15360: WAL, J.J.A.G.M. VAN DER. - Gerechtigheid, solidariteit, Rijk Gods. Een studie naar thematiek, methode en doelstelling van het bisschoppelijk sociaal onderricht in elf westerse geïndustrialiseerde landen 1961-1990.
34995: WALCKIERS, LIESBET. - Dansen op de vulkaan. latijns-amerika op de drempel van de 21e eeuw.
45818: WALDE, A. - Lateinisches Etymologisches Wörterbuch. 3., neubearbeitete Auflage von J.B. Hofmann. [ 3 volumes ].
36688: WALDEGRAVE, JACQUES - Mémoires de Jacques, comte de Waldegrave, depuis 1754 jusqu'en 1758 (concernant l'Angleterre).
16553: WALDENFELS, HANS. - Kontextuelle Fundamentaltheologie.
44425: WALDENFELS, HANS. - Kontextuelle Fundamentaltheologie.
33430: WALDMAN, DIANE. - Willem de Kooning.
42126: WALDMULLER, LOTHAR. - Die Synoden in Dalmatien, Kroatien und Ungarn : Von der Völkerwanderung bis zum Ende der Arpaden (1311)
28856: WALDRAM, J. - Encyclopedie van de filosofie. Derde druk.
47296: WALKER, NIGEL / SARAH MCCABE. - Crime and Insanity in England. Volume one: The Historical Perspective. Volume two: New Solutions and New Problems [ 2 volumes ].
42506: WALLACE, WILLIAM E. - Michelangelo - The complete sculpture, painting, architecture.
46015: WALLACE, WILLIAM A. - From a realist point of view : Essays on the Philosophy of Science.
45310: WALLACE SUTER, JOHN (CUSTODIAN OF THE STANDARD BOOK OF COMMON PRAYER) - The Book of Common Prayer and Administration of the Sacraments and Other Rites and Ceremonies of the Church. According to the use of the protestant episcopal church in the United States of America. Together with The Psalter or Psalms of David.
39946: WALLE, WERNER VAN DE. - Zeilen is een kunst. Mercator & de Belgische schoolschepen.
41479: WALLENSTEIN, MEIR. - The Nezer and the submission in suffering Hymn from the Dead Sea Scrolls. Reconstructed Vocalized and Translated with Critical Notes.
43943: WALLER, DEREK. - The Pundits. British Exploration of Tibet and Central Asia.
23781: WALLERAND, G. - Henri Bate de Malines. Speculum Divinorum et Quorundam Naturalium (Étude critique et texte inédit).
32463: WALLERSTEIN, IMMANUEL. - Mercantilisme en de consolidatie van de Europese wereld-economie 1600-1750. Het moderne wereld-systeem II.
33658: WALLON, HENRI. - Le tribunal révolutionnaire. 10 mars 1793 - 31 mai 1795. Édition nouvelle. (2 volumes).
34728: WALLON, H. - La revolution du 31 mai et le federalisme en 1793 ou La France Vaincue par la commune de Paris.
23786: WALLON, H. - Jeanne d'Arc. Deuxième édition.
40631: WALRAET, MARCEL. - Actes de Philippe Ier, dit le noble, comte et marquis de Namur (1196-1212).
34191: WALSCHAP, GERARD. - Album Gerard Walschap.
26564: WALSH, M. LE VICOMTE. - Tableau poétique des fêtes Chrétiennes. Nouvelle édition. Entierement revue, corrigée, augmentée de six chapitres, et enrichie de poésies.
46534: WALTER, ROBERT. - Trois profils de Beatus Rhenanus. L'homme, le savant, le chrétien (2e édition revue et augmentée).
4408: WALTER, PAUL A.F. - Race and Culture Relations.
32916: WALTER, L'ABBÉ JOSEPH. - La Cathédrale de Strasbourg. Ouvrage illustré de 53 gravures et 1 plan en couleurs.
17703: WALTER, HELLMUTH. - Einführung in die Unterrichtsforschung. Methodologische, methodische und inhaltliche Probleme.
46919: WALTER, HENRIETTE. - L'aventure des langues en occident. Leur origine, leur histoire, leur géogrpahie. Préface d'André Martinet.
9090: WALTHER, CHRISTIAN. - Theologie und Gesellschaft. Ortsbestimmung der Evangelischen Sozialethik.
27511: WALTHER, WERNER. - Die Angst im menschlichen Dasein. Eine psychologische Betrachtung über die Angst, aufgezeigt am Leben und Werk Sören Kierkegaards.
29666: WALTON, CRAIG. - De la recherche du bien: a study of Malebranche's science of ethics.
11791: WALTZ (HANSI) J.- JACQUES. - Le Rétable d'Issenheim au Musée d'Unterlinden à Colmar.
41773: WALZEL, OSKAR. - Grenzen von Poesie und Unpoesie.
26466: WAMBACQ, B. N. - L'épithète divine Jahvé Seba'ôt (Sebaoth). Étude philologique, historique et éxégétique.
6736: WAMPER, HERMANN. - Das Leben der Brüder Adrian und Peter van Walenburch aus Rotterdam und ihr Wirken in der Erzdiöszese Köln bis zum Jahre 1649. Ein Beitrag zur Geschichte der Gegenreformation..
40973: WAMSER, LUDWIG / CHRISTOF FLÜGEL / BERNWARD ZIEGAUS (EDS.). - Die Römer zwischen Alpen und Nordmeer.
5894: WAND, KARL. - Gustav II. Adolf und der Jesuitendolch. Kampf und Versöhnung mit der katholischen Kirche in Schweden.
35020: WANKENNE, ANDRE. - Aux origines de l'occident l'empire Romain de la république Cicéronienne à la cité de Dieu.
32793: WANKENNE, A. - La Belgique à l'époque Romaine. Sites urbains, villageois, religieux et militaires.
32787: WANSEM, C. VAN DER. - Het ontstaan en de geschiedenis der Broederschap van het Gemene Leven tot 1400.
3792: WAPPÄUS, J.E. - Untersuchungen über die Negerländer der Araber und über den Seehandel der Italiener, Spanier und Portugiesen im Mittelalter.
3077: WARD, A.W., G.W. PROTHERO & S. LEATHES. (EDS.) - The Cambridge Modern History. Cheap edition (without bibliography).
20265: WARD, MAISIE. - Gestalten christlicher Frühzeit. Beter, Streiter, Mächte. Von den Anfängen der Kirche bis zum Ausgang der antiken Welt.
45530: ( DE WARGNY, AUGUSTE ). - Esquisses Historiques de la révolution de la Belgique en 1830 & Supplément aux Esquisses Historiques de la première époque de la révolution de la Belgique, en 1830. Du 25 Aout au 29 Septembre, Espace de 35 jours [ 2 volumes in 1 binding ].
29906: WARNAR, GEERT. - Het Ridderboec. Over Middelnederlandse literatuur en lekenvroomheid.
47580: WARNCKE, CARSTEN-PETER (ED.) - Ikonographie der Bibliotheken. Vorträge eines bibliotheks-historischen Seminars vom 13. bis 14. September 1988 in der Herzog August Bibliothek.
28077: WARNCKE, CARSTEN-PETER. - Théâtre d'Amour. Complete reprint of the coloured Emblemata amatoria of 1620. With an essay and texts by Carsten-Peter Warncke.
40445: WARNOTTE, MARIE-LOUISE. - Etude sur la presse a Namur 1794 - 1914
40635: WARNSINCK BZ., W.H - Proeve van gewijde poezij.
29935: WARREN, HANS. - Tijd.
44892: WASHBURN, STANLEY / PAUL RENEAUME (TRANSL.). - Sur le front Russe. Avec 25 photographies hors texte de George H. Mewes.
44822: WASSENAER, GERARD VAN - Practyk notariael ofte Instructie, tot het maken ende instellen van de voornaemste instrumenten, van alderley contracten, acten, handelingen en dispositien, die voor de notaris ende getuygen ofte in 't particulier by partijen opgerecht ende gedaen worden ... Met verscheyde en veele bygevoeghde exempelen: tot dienst ende gerief van alle notarissen, ende andere schryvers, gestelt.
8: WASSER, B. - Pelgrimages. Bedevaartplaatsen van de westerse christenheid.
45225: WASSERMANN, EUGENE VON. - Les livres composant le cabinet de M. Eugène v. W***.
35590: WASSERMANN, EUGENE VON. - Les livres composant le cabinet de M. Eugène v. W***.
46245: WASSINK, J.F.A. (JOSEPHUS FRANCISCUS ANTONIUS). - Van stad en buitenie. Een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568-1795.
45488: WASTIELS, FRANS. - Duizend jaar Oostduinkerke. Tweede vermeerderde uitgave.
45487: WASTIELS, FRANS. - Duizend jaar Oostduinkerke. Tweede vermeerderde uitgave.
39808: WASZINK, JAN HENDRIK: - Romanitas et christianitas. Studia Iano Henrico Waszink A.D. : VI Kal . Nov. A. MCMLXXIII, XIII lustra complenti oblata. Ediderunt W. den Boer, P.G. van der Nat, C.M.J. Sicking, J.C.M. van Winden.
42267: WASZINK, J. H. - Opuscula Selecta.
36491: WASZINK, JAN HENDRIK. - Index verborum et locutionum quae Tertulliani De anima libro continentur.
36790: WASZINK, J. H. - Verzamelde opstellen.
34192: WATELET, MARCEL. - De beginjaren van het Ministerie van Openbare Werken. Cartografie en politiek in het België van de 19de eeuw. Bronnen voor de nationale en lokale geschiedschrijving.
45320: WATELET, MARCEL. - Paysages de Frontieres. Tracés de limites et levés topographiques XVIIe-XIXe siècle.
21998: WATERMAN, TALBOT H. - Animal navigation.
25424: WATKIN, E. I. - A philosophy of form.
30596: WATTEAU BOUCHER: - Watteau Boucher et les graveurs Français du commencement du XVIIIe siècle.
35987: WATTIAUX, HENRI. - Engagement de Dieu et fidélité du chrétien. Perspectives pour une théologie morale fondamentale. Préface de Mgr Ph Delhaye.
47213: WATTIEZ, RENÉ & ÉMILE BOULET (COMPILED), - Sceaux armoriés de Hesbaye. Recueillis par Émile Boulet, présentés et blasonnés par René Wattiez. 2 vols. And: Roger Denille. Table des pieces et des meubles héraldiques contenus dans la collection de Sceaux armoriés de Hesbaye. 1 vol. (Together complete)
45788: WATZLAWICK, PAUL (ED.). - L'invention de la réalité. Comment savons-nous ce que nous croyons savoir ? Contributions au constructivisme. Traduit de l'Allemand par Anne-Lise Hacker.
33859: WAUTERS, A. J. - Pour Roger Van Der Weyden chef et honeur de l'école de Bruxelles. Allocution prononcée a la distribution des prix de l'académie Royale des Beaux-Arts de la ville de Bruxelles, le 17 novembre 1912.
41053: WAUTERS, A. - La nouvelle politique Coloniale.
38745: WAUTERS, KAREL / PIET COUTTENIER, JORIS GERITS, HUBERT MEEUS. - Ademloos moment. Opstellen van prof. dr. Karel Wauters over literatuur en muziek. Ter gelegenheid van zijn emeritaat.
33860: WAUTERS, A. J. - La Grand'place de Bruxelles.
39211: WAUTHOZ, H.-A. - Les ambulances et les ambulanciers à travers les siècles. Histoire des blessés militaires chez tous les peuples depuis le siège de Troie jusqu`à la convention de Genève. Préface par le comte D'Haussonville.
45055: WAUWERMANS, LIEUTENANT-GÉNÉRAL. - La conquête des Poles. A propos de l'expédition de Gerlache.
11792: WEBER, HENRI, RENÉ FROMILHAGUE, JACQUES TRUCHET, JACQUES PROUST, ROBERT RICATTE ET JEAN LEVAILLANT. - Six conférences.
9591: WEBER, OTTO. - Bibelkunde des Alten Testaments. Neunte Auflage.
9593: WEBER, HANS-RUEDI. - Kreuz. Überlieferung und Deutung der Kreuzigung Jesu im Neutestamentlichen Kulturraum.
9362: WEBER, ALFRED. - Kulturgeschichte als Kultursoziologie. Ungekürzte Neuausgabe.
769: WEBER, M. - Soziologie. Weltgeschichtliche Analysen. Politik. Mit einer Einleitung von E. Baumgarten. Herausgegeben und Erläutert von J. Winckelmann.
33401: WEBER, HERMANN. - Lenin.
33354: WEBER, GOTTFRIED. - Wolfram von Eschenbach. Parzival. Text. Nacherzählung. Worterklärungen.
33359: WEBER, GOTTFRIED. - Gottfried von Strassburg. Tristan. Text. Nacherzählung. Wort- und Begriffserklärungen. In Verbindung mit Gertrud Utzmann und Werner Hoffmann.
31636: WEBER, WERNER. - Staat und Kirche in der Gegenwart. Rechtswissenschaftliche Beiträge aus vier Jahrzehnten.
26105: WEBER, LEONHARD M. - Mysterium magnum. Zur innerkirchlichen Diskussion um Ehe, Geschlecht und Jungfräulichkeit.
22188: WEBER, ANDREA CHRISTINE. - Language-specific listening: the case of phonetic sequences.
20912: WEBER, ADOLF. - Der Kampf zwischen Kapital und Arbeit. Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände in Deutschland. Fünfte, verbesserte und erweiterte Auflage.
18260: WEBER, ADOLF. - Kurzgefasste Volkswirtschaftslehre. Siebente, neubearbeitete Auflage.
14355: WEBER, MAX. - Soziologie, universalgeschichtliche Analysen, Politik. Mit einer Einleitung von Eduard Baumgarten. Herausgegeben und erläutert von Johannes Winckelmann, Fünfte, überarbeitete Ausgabe.
13922: WEBER, OTTO. - Die Literatur der Babylonier und Assyrier. Ein Überblick. Mit 1 Schrifttafel und 2 Abbildungen.
23042: WEBER, ERNST HEINRICH UND WILHELM WEBER. - Wellenlehre auf Experimente gegründet oder über die Wellen tropfbarer Flüssigkeiten mit Anwendung auf die Schall- und Lichtwellen. Mit XVIII Kupfertafeln.
20659: WEBER, GOTTFRIED. - Wolfram von Eschenbach. Parzival. Text. Nacherzählung. Worterklärungen.
12216: WEBER, LEONHARD M. - Mysterium magnum. Zur innerkirchlichen Diskussion um Ehe, Geschlecht und Jungfräulichkeit.
43157: WEBER, EDOUARD-HENRI. - Le Christ selon Saint Thomas d'Aquin.
29741: WEBER, WERNER (ED.). - Belege. Gedichte aus der deutschsprachigen Schweiz seit 1900. Ausgewählt vom Zürcher Seminar für Literaturkritik mit Werner Weber.
10985: WEBER, W.M. - De meningen van de filosofen : negen dwarse doorsneden door de westerse filosofie.
37509: WEBSTER: - Webster's ninth new collegiate dictionary.
34414: WEBSTER, R. A. - Industrial Imperialism in Italy. 1908 - 1915.
45059: WECKER, L. DE ET J. MASSELON - Échelle métrique pour mesurer l'acuité visuelle. Le sens chromatique et le sens lumineux. Cinquième édition.
32789: WECKERLIN, J. B. - Le drap "escarlate" au moyen age. Essai sur l'étymologie et la signification du mot écarlate et notes techniques sur la fabrication de ce drap de laine au moyen age.
5700: WEE, M.H.A.M. VAN DER. - Aziatische produktiewijze en Mughal India. Een historische en theoretische kritiek.
33643: WEE, H. VAN DER. (ED.). - De bank in Europa. 25 eeuwen bankgeschiedenis.
22147: WEE, HAE KYUNG SONG WEE. - Definite focus.
5695: WEEGEN, ANTOON JAN HENRI VAN. - Preek en dictaat bij Sint Augustinus. Syntactisch-stilistische studie over de tractatus in Ioannis evangelium.
8851: VAN DER WEEL, A. - Haagse Hervormde Kerken en Kapellen.
29158: WEEMAAS, RICHARD. - De Nicolaaskerk te Sint-Niklaas.
40382: WEEMAES, RICHARD. - Visitatieverslagen van Karel Maes, bisschop van Gent Diarium mei-juni 1611.
40441: WEERDT, D. DE. - Bibliographie retrospective des publications officielles de la Belgique 1794 - 1914.
31174: WEERSTRA, THIJS. - Lichtinval. Bijbels dagboek. Tweede druk.
20064: WEGENAST, KLAUS. - Das Verständnis der Tradition bei Paulus und in den Deuteropaulinen.
5829: WEGMAN, CORNELIS. - Psychoanalyse en cognitieve psychologie. Een formalisering van Freuds vroegste theorie in het licht van de moderne cognitieve psychologie.
46762: WEGNER, ARTHUR. - Wesen, Grundbegriffe und Geschichte des Völkerrechts. Dritte Abteilung. Geschichte des Völkerrechts.
27400: WEHR, MATTHIAS ED. BY THEOLOGISCHEN FAKULTÄT TRIER. - Ekklesia. Festschrift für Bischof dr. Matthias Wehr. Dargebracht von der Theologischen Fakultät Trier.
40898: WEIDE, MR. J.A. VAN DER. - Mobiliteit van goederen in het IPR. Tussen situsregel en partijautonomie.
42089: WEIDEN, W. A. VAN DER. - Le Livre des Proverbes. Notes philologiques.
17817: WEIDENFELD, WERNER (ED.). - Die Identität Europas. (Fragen. Positionen. Perspektiven).
43189: WEIDMANN, CLEMENS. - Augustinus und das Maximianistenkonzil von Cebarsussi zur historischen und Textgeschichtlichen Bedeutung von Enarratio in Psalmum 36, 2, 18-23.
35983: WEIDMANN, HELMUT. - Die Patriarchen und ihre Religion im Licht der Forschung seit Julius Wellhausen.
37786: WEIGALL, ARTHUR. - Sappho de Lesbos. Sa vie et son epoque.
43322: WEIGL, EDUARD. - Christologie vom Tode des Athanasius bis zum Ausbruch des Nestorianischen Streites (373-429).
39972: WEIGL, EDUARD. - Christologie vom Tode des Athanasius bis zum Ausbruch des Nestorianischen Streites (373-429).
22189: WEIJER, JOOST CHRISTIAN VAN DE. - Language input for word discovery.
10162: WEIJERMANS, LEOPOLD HENRI. - De Genitivus Inhaerentiae in het Latijn.
7131: WEIJNEN, A. - Nederlandse dialectkunde. Tweede druk.
18: WEIJNEN, A.(ED.) - Frankisch, Merovingisch, Karolingisch. Studies van D.P. Blok, M. Gysseling, K. Heeroma, R. Schützeichel, P.L.M. Tummers en A. Weijnen.
44326: WEIJTERS, C.J. - Scholen en Schoolmeesters in Tilburg 1532 - 1858.
15708: WEIL, ERIC. - Philosophie Politique. Deuxième édition.
24688: WEILER, MAURICE. - La pensée de Montaigne.
16649: WEIMANN, KARL HEINZ. - Bibliotheksgeschichte. Lehrbuch zur Entwicklung und Topographie des Bibliothekswesens.
25101: WEIMAR, PETER. - Untersuchungen zur Redaktionsgeschichte des Pentateuch.
5911: WEIN, HERMANN. - Philosophie als Erfahrungswissenschaft. Aufsätze zur philosophischen Anthropologie und Sprachpilosophie. Hrsg. und eingeleitet von J.M. Broekman.
5910: WEIN, HERMANN. - Positives Antichristentum. Nietzsches Christusbild im Brennpunkt nachchristlicher Anthropologie.
3836: WEIN, HERMANN. - Sprachphilosophie der Gegenwart. Eine Einführung in die europäische und amerikanische Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts.
40962: WEINART, BENJAMIN GOTTFRIED. - Topographische Geschichte der Stadt Dresden. Reprint der acht erschienenen Hefte mit 28 Tafeln.
18499: WEINER, MYRON. - The politics of scarcity. Public pressure and political response in India.
16130: WEINGARTNER, JOSEF. - Das kirchliche kunstgewerbe der neuzeit.
41658: WEINGARTNER, JOSEF. - Das kirchliche kunstgewerbe der neuzeit.
12051: WEINHOLD, RUDOLF. - The many faces of clay.
42070: WEINMANN, JOSEF (ED.). - Egerländer Biografisches Lexikon mit ausgewahlten Personen aus dem ehemaligen Reg.-Bez. Eger. Band 1 (A-M) & Band 2 (N-Z) - (complete set in 2 volumes).
43868: WEINZIERL, ERIKA (ED.). - Die päpstliche Autorität im katholischen Selbstverständnis des 19. und 20. Jahrhunderts.
26292: WEIPPERT, MANFRED / PETER GENNRICH. - Register zur Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft. Band 26-50 (N.F.9) 1906-1932.
43460: WEISBECKER, PATRICK ET CHRISTIANE. - Sherpas. Peuple d'Himalaya.
36658: WEISE, ERICH (ED.). - Die Memorien des Stiftes Xanten.
37537: WEISER, ARTUR. - Die Psalmen. 8. Auflage. Mit Sachregister und Bibelstellenverzeichnis zum Gesamtband.
37536: WEISER, ARTUR. - Das Buch Hiob. 6., durchgesehene Auflage.
18469: WEISGERBER, BERNHARD, IRMINTRAUT HEGELE, PAUL HUMANN, WERNER INGENDAHL, A.O. - Handbuch zum Sprachunterricht. Beiträge zur Theorie und Praxis.
47074: WEISKOPF, FRANZ CARL. - Gesammelte Werke. Hrsg. von der Deutschen Akademie der Künste zu Berlin [ 8 volumes ].
24281: WEISS, KARL. - Voll Zuversicht. Zur parabel Jesu vom zuversichtlichen Sämann. Mk 4, 26-29.
24285: WEISS, KARL. - Die Frohbotschaft Jesu über Lohn und Vollkommenheit. Zur evangelischen Parabel von den Arbeitern im Weinberg (Mt. 20, 1-16).
24276: WEISS, KARL. - Exegetisches zur Irrtumslosigkeit und Eschatologie Jesu Christi.
16094: WEISS, ALBERT MARIA. - Die Gesetze für Berechnung von Kapitalisins und Arbeitslohn.
45346: WEISS, M. CH. - L'Espagne Depuis le règne de Philippe II jusqu'a l'avénement des Bourbons [ 2 volumes in 1 binding ].
45531: WEISS, M. CH. - L'Espagne Depuis le règne de Philippe II jusqu'a l'avénement des Bourbons [ 2 volumes in 1 binding ].
3193: WEISSBERG, GUENTER. - Recent Developments in the Law of the Sea and the Japanese-Korean Fishery Dispute.
43416: WEISSENSTEINER, FRIEDRICH. - Reformer, Republikaner und Rebellen. Das andere Haus Habsburg-Lothringen.
32961: WEISSER, MICHAEL R. - Crime and punishment in early modern europe.
43605: WEISSTEIN, ULRICH (ED.). - Expressionism as an international literary phenomenon. 21 essays and a bibliography.
23314: WEISWEILER, HEINRI. - Maitre Simon et son groupe de sacraments. Textes inédits. Appendice. Raymond M. Martin. Pierre le mangeur de sacraments. Texte inédit.
20439: WEITBRECHT, H.J. - Psychiatrische Fehldiagnosen in der Allgemeinpraxis. Fibel der Differentialdiagnostik.
34498: WEITZMANN, KURT / MANOLIS CHATZIDAKIS / KRSTO MIATEV / SVETOZAR RADOJCIC. - Vroege Ikonen. Sinai, Griekenland, Bulgarije, Joegoslavie.
23484: WEIZSÄCKER, CARL. - Das Apostolische Zeitalter der Christlichen Kirche.
36328: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914.
18414: WELIE, F.A.M. VAN. - Canoniek huwelijksrecht.
2644: WELLEK, ALBERT. - Die Polarität im Aufbau des Charakters. System der Charakterkunde.
47557: WELLEN, G.A. - Theotokos. Eine Ikonographische Abhandlung über das Gottesmutterbild in Frühchristlicher Zeit.
20445: WELLER, MALCOLM. - The scientific basis of psychiatry.
26434: WELLHAUSEN, J. - Israelitische und Jüdische geschichte. Sechste Auflage.
7262: WELLISCH, ERICH. - Die Quarzlampe und ihre medizinische Anwendung. Mit einem Anhang über Wärmelampen. Mit einem Geleitwort von Primararzt Dr. Josef Kowarschik.
44418: WELSCHEN, AD [ ADRIANUS JOHANNES ]. - Duale syntaxis en polaire contractie : negatief gebonden of-constructies in het Nederlands.
21136: WELSCHINGER, HENRI. - La guerre de 1870. Causes et responsabilités. Troisième édition.
45279: WELSCHINGER, HENRI. - Le Duc d'Enghien 1772 - 1804.
23570: WELTE, BERNHARD. - Vraie et fausse religion précédée de communauté de la foi. Texte français de L. Foucrault et M. Zemb.
25722: WELTEN, PETER. - Geschichte und Geschichtsdarstellung in den Chronikbüchern.
38674: WELVERT, EUGENE. - Napoleon et la police sous la premiere restauration d'apres les rapports du comte Beugnot au roi Louis XVIII.
28851: WEN-PU YAO, SUZANNE. - Ostasiatische Schriftkunst.
22955: WENCELIUS, LÉON. - Calvin et Rembrandt.
41292: WENDEL, ADOLF. - Das freie Laiengebet im vorexilischen Israel.
9740: WENDLAND, HEINZ-DIETRICH. - Die Kirche in der modernen Gesellschaft. Entscheidungsfragen für das Kirchliche Handeln im Zeitalter der Massenwelt.
9741: WENDLAND, HEINZ-DIETRICH. - Botschaft an die soziale Welt. Beiträge zur christlichen Sozialethik der Gegenwart.
12128: WENDLAND, HEINZ-DIETRICH. - Ethik des Neuen Testaments. Eine Einführung.
31364: WENHAM, EDWARD. - Old silver for modern settings. Illustrated by Edgar Holloway.
42201: WENSINCK, A.J. & J.H. KRAMERS (EDS.) - Handwörterbuch des Islam.
12140: WENTHOLT, G. J. M. - Een arbeidersbeweging en haar priesters. Het einde van een relatie. Theologische vooronderstellingen en pastorale bedoelingen met betrekking tot de katholieke arbeidersbeweging in Nederland (1889-1979).
37876: WENTSEL, DR. B. - God en mens verzoend. Incarnatie, verzoening, koninkrijk van God. Dogmatiek deel 3b.
29187: WERD, GUIDO DE & ELLEN IHNE. (EDS.).. - Klevisches Silber 15. - 19. Jahrhundert. Städtisches Museum Haus Koekkoek Kleve. 10. Dezember 1978 - 28. Januar 1979.
11451: WERD, GUIDO DE & ELLEN IHNE. (EDS.).. - Klevisches Silber 15. - 19. Jahrhundert. Städtisches Museum Haus Koekkoek Kleve. 10. Dezember 1978 - 28. Januar 1979.
21031: WEREN, WILHELMUS JOHANNES CORNELIS. - De broeders van de mensenzoon. Mt 25, 31-46 als toegang tot de eschatologie van Matteüs.
37606: WERKMAN, H. N. / ALSTON W. PURVIS. - De drukpers als schildersgereedschap. Tweede druk.
48033: WERNER, KARL. - Geschichte der katholischen Theologie : seit dem Trienter Concil bis zur Gegenwart. [ Reprint of 1866 edition ].
19076: WERNINK, JOANNES HENRICUS ANTONIUS. - Woonwagenbewoners. Sociologische studie van een marginale groep = The Dutch caravan-dwellers. A sociological study of a marginal group.
35389: WERSCH, S. VAN - De gnostich-occulte vloedgolf. Van Simon de Tovenaar tot New Age, een kritische beoordeling.
20472: WERTENBROEK, M. - Wat is psychiatrie nu eigenlijk ? Grenzen en grensoverschrijdingen van de psychiatrie.
6910: WERVEKE, HANS VAN. - Miscellanea mediaevalia. Verspreide opstellen over economische en sociale geschiedenis van de middeleeuwen.
40554: WERVEKE, H. VAN. - Paul Fredericq in de spiegel van zijn dagboek.
46408: WES, MARINUS A. - Classics in Russia 1700 - 1855. Between Two Bronze Horsemen.
33337: WESSEL, WERNER. - Schätze aus der Bibliothek St. Albertus Magnus : eine Ausstellung der Diözesan- und Dombibliothek Köln in Zusammenarbeit mit der Dominikanerprovinz Teutonia anlässlich der Integration der Bibliothek der ehem. Ordenshochschule der Albertus-Magnus-Akademie (Walberberg) als Depositum in die Diözesan- und Dombibliothek Köln ; 16. November 2009 bis 5. März 2010.
19324: WESSEL, JOSEF. - Bedeutung und Wesen der sexuellen Erziehung in Augustinischer Gottesschau. Ein Beitrag zur christlichen Erziehungslehre.
34657: WESSELS, ANTON. - Islam verhalenderwijs.
41605: WESSELS, B. - Bestuur en beheer na faillietverklaring.
41606: WESSELS, B. - Surseance van betaling.
41604: WESSELS, B. - Verificatie van schuldvorderingen.
41603: WESSELS, B. - Het Akkoord.
41601: WESSELS, B. - Gevolgen van faillietverklaring (1).
41600: WESSELS, B. - Gevolgen van faillietverklaring (2).
46191: WESSELS, L. H. M. - Bron, waarheid en de verandering der tijden. Jan Wagenaar (1709-1773), een hagiografische studie.
40923: WESSELS, BOB. - International Insolvency Law.
40570: WESTENDORP, NICOLAAS - Verhandelingen over onderwerpen uit het gebied der oudheidkunde en godenleer.
21340: WESTENDORP BOERMA, N. - Realistische Ethiek. Omzwervingen op het terrein van moraal en zedelijk oordeel.
32398: WESTERFIELD, RAY BERT. - Middlemen in English Business. Particularly between 1660 and 1760.
24214: WESTERGAARD, N. L. - Radices linguae Sanscritae, ad decreta grammaticorum definivit atque copia exemplorum exquisitiorum illustravit.
24174: WESTERHOVII, ARN. HENR. - Lexicon Latino-Belgicum novum, post Multiplices variorum labores auctius & exactius proditum a Samuele Pitisco (Complete in 2 volumes).
2298: WESTERINK, H.J. - De Deformatie van het Heiligheidsbegrip in de Roomse Kerk en Theologie.
9760: WESTERMANN, CLAUS. - Kurze Bibelkunde des Alten Testaments.
25117: WESTERMANN, CLAUS. - Die Verheißungen an die Väter. Studien zur Vätergeschichte.
10000: WESTERMANN, CLAUS. - Umstrittene Bibel.
23282: WESTERMARCK, EDWARD. - Histoire du mariage. Traduit de l'Anglais par Arnold van Gennep.
32116: WESTFÄLISCHE PROVINZIAL VERSICHERUNG / WESTFALEN: - Gotische Kirchen in Westfalen - Acht Originalradierungen.
34468: WESTHOFF, HANNEKE. - Geestelijke bevrijders. Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke volksgezondheid in de twintigste eeuw.
8509: WESTHOFF, HANNEKE. - Geestelijke bevrijders. Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke volksgezondheid in de twintigste eeuw.
9270: WETTER, GUSTAV A. - Der dialektische Materialismus. Seine Geschichte und sein System in der Sowjetunion. 2. Auflage.
45754: WETTER, GUSTAV A. - Der Dialektische Materialismus und das Problem der Entstehung des Lebens. Zur Theorie von A. I. Oparin.
46693: WEUSTEN, BRIGITTE / A. E. M. JANSSEN. - Ontsloten stilte. Nederlandse clarissen over roeping, verlangen en kloosterleven in de twintigste eeuw.
7390: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - De Rotterdamsche Hermes. Ingeleid door Adèle Nieuweboer.
46983: WHALEY, JOACHIM. - Germany and the Holy Roman Empire [ 2 volumes ] 1, Maximilian I to the peace of Westphalia, 1493-1648 & 2, The peace of Westphalia to the dissolution of the reich, 1648-1806.
43676: WHEATLEY, HENRI B. - Remarkable bindings in the British Museum selected for their beauty or historic interest and described.
48081: WHEATON, HENRY. - Éléments du Droit International. Cinquième édition. [ 2 volumes ].
12608: WHEELOCK, JR., ARTHUR K. - Jan Vermeer. (Deuxième édition).
33242: WHISTLER, JAMES MCNEILL / E. ET J. PENNELL. - James McNaill Whistler. Sa vie et son oeuvre.
27544: WHITAKER, E. C. - Documents of the Baptismal liturgy.
45258: WHITE, CHARLES. - The Belgic Revolution of 1830. [ 2 volumes ].
46654: WHITE, ARTHUR SILVA / E. VERRIER / L. LINDSAY. - Le développement de l'Afrique. Traduit de l'anglais sur la 2e édition par E. Verrier, L. Lindsay. Avec quatorze cartes gravées et coloriées par M. E. G. Ravenstein (Londres) et une quinzième carte sur la valeur des terres africaines par M. A. Silva White. [ original 1894 edition ].
30427: WHITE, ARTHUR SILVA. - Le développement de l'Afrique. Traduit de l'anglais sur la 2e édition par E. Verrier, L. Lindsay. Avec quatorze cartes gravées et coloriées par M. E. G. Ravenstein (Londres) et une quinzième carte sur la valeur des terres africaines par M. A. Silva White.
5610: WHITELEY, W.H. (ED.) - Language use and Social Change. Problems of Multilingualism with Special Reference to Eastern Africa. Studies presented and discussed at the ninth International African Seminar at University College, Dar es Salaam, December 1968. Foreword by Daryll Forde.
30264: WHITMAN / MALCOLM C. SALAMAN. - Whitman's print-collector's handbook. Sixth edition, revised and enlarged with additional chapters.
6868: WHITMORE, P.J.S. - A seventeenth-century exposure of superstition: select texts of Claude Pithoys (1587-1676). Introd. and notes by P.J.S. Whitmore.
38565: WHITTING, P. D. - Münzen von Byzanz. Deutsche Übersetzung: Alfred P. Zeller.
38315: WICHMANN, OTTOMAR. - Platon. Ideelle Gesamtdarstellung und Studienwerk.
44439: WIDENGREN, GEO. - Religionsphänomenologie.
7349: WIDMANN, WERNER A. - Bayern. Bilderbogen der bayerischen Geschichte.
23710: WIDMER, GABRIEL-PH. - Les valeurs et leur signification théologique. Avec une préface de M. Arnold Reymond.
46462: WIECZOREK, ALFRIED / SCHNEIDMÜLLER, BERND / WEINFURTER, STEFAN (EDS.). - Die Staufer und Italien. Drei Innovationsregionen im mittelalterlichen Europa: Essays und Objekte (complete set, 2 volumes in slipcase)
494: WIEDEMANN, A. - Geschichte Godesbergs und seiner Umgebung. Zweite vermehrte Auflage.
12244: WIEDMANN, FRANZ. - Hegel.
205: WIEGAND, T.P. & S. DEGEN. - Istanbul. Legende am Bosporus.
19844: WIEGAND, FRIEDRICH. - Das apostolische Symbol im Mittelalter. Eine Skizze.
6691: WIEGERSMA, HENDRIK: MAARTEN BEKS & PIETER WIEGERSMA. - H. Wiegersma. Enkeling in meervoud.
41712: WIEGERSMAN, HENDRIK: MAARTEN BEKS & PIETER WIEGERSMA. - H. Wiegersma. Enkeling in meervoud.
3607: WIEL, J.C.W. VAN DE. - Leergang in den Gregoriaanschen zang voor seminaria en opleiding van directeuren en organisten.
47778: WIELAND, CHRISTOPH MARTIN. - Sämmtliche Werke [ complete set, 36 volumes in 15 bindings ].
7096: WIERINGA, FROUKE. (ED.) - Republiek tussen vorsten. Oranje, opstand, vrijheid, geloof.
1129: WIERINGEN, A.L.H.M. VAN. - Analogies in Isaiah. Volume A: Computerized analysis of parallel texts between Isaiah 56-66 and Isaiah 40-66. Volume B: Computerized concordance of analogies between Isaiah 56-66 and Isaiah 40-66.
47356: WIERINGEN, ARCHIBALD L.H.M. VAN / HENRI W.M. RIKHOF. - De Zeven Sacramenten. Een Bijbeltheologische en Systematisch-theologische studie.
9757: WIESEL, ELIE. - The Fifth Son. Translated from the French by Marion Wiesel.
14328: WIESEL, ELIE. - Woorden zonder wederwoord. Teksten, verhalen en dialogen.
9969: WIESNER, WERNER. - Woran glaubt der Christ ?
47781: WIESNER-HANKS, M. - The Cambridge World History [ complete set, 7 Volumes in 9 bindings ].
35163: WIESSNER, EDMUND. (ED.). - Vollständiges Wörterbuch zu Neidharts Liedern.
35164: WIESSNER, EDMUND. (ED.). - Kommentar zu Neidharts Liedern.
33223: WIESSNER, EDMUND. - Heinrich Wittenwilers Ring. Nach der Meininger Handschrift & Kommentar zu Heinrich Wittenwilers Ring. (2 volumes).
36855: WIETEK, GERHARD. - Gemalte Künstler Post. Karten und Briefe deutscher Künstler aus dem 20. Jahrhundert.
36842: WIETEK, GERHARD. - Deutsche Künstler Kolonien und Künstlerorte.
23341: WIGODER, GEOFFREY (ED.). - Art et Civilisation du Peuple Juif.
34820: WIJDEVELD, PAUL / PEPIN VAN ROOJEN (EDS.). - Mythology Pictures / Mythologische Bilder / Motifs Mythologiques.
45442: WIJK, P. VINC. VAN. - Boerderijnamen. Over hun oorsprong, geschiedenis en betekenis.
40927: WIJK, H.D. VAN. - Hoofdstukken van bestuursrecht. Veertiende, herziene druk door mr. Willem Konijnenbelt en mr. Ron van Male.
19341: WIJN, J. W. - Krijgskundige aanteekeningen van Johan den Middelste van Nassau.
30102: WIJNEN-SPONSELEE, RIA. - Het Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant 1916 - 1974. Intermediair tussen medische verworvenheid en sociale acceptatie.
36308: WIJNGAARDEN, HILDE VAN. - Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle, 1650-1700.
17750: WIJNGAARDS, NICOLAAS CAREL HEINRICH. - Mechteldis van Lom, 1600-1653. Dichteres en Annuntiate van Venlo.
41456: WIJNGAARDS, JOANNE N. M. - The formulas of the deuteronomic creed (Dt. 6/20-23: 26/5-9). [Excerpta ex dissertatione ad Lauream in Facultate Theologica Pontificiae Universitatis Gregorianae].
44093: WIJNGAARDS, J. N. M. - The Dramatization of Salvific History in the Deuteronomic Schools.
658: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. V. UND B. NIESE. - Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer.
43058: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, ULRICH VON. - Euripides Herakles. Zweite Bearbeitung. Dritter Band.
8972: WILCKEN, ULRICH. - Griechische Geschichte im Rahmen der Altertumsgeschichte. 8. Auflage.Mit 32 Bildtafeln und zwei Karten.
35305: WILCZEK, BERND. - Paris 1944 - 1962. Dichter und Denker auf der Straße.
44084: WILDE, A. DE. - Das Buch Hiob. Eingeleitet, Übersetzt und Erläutert.
9954: WILDE, EDY DE. (INTR.) - La Grande Parade. Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940. Highlights of Painting after 1940.
35762: WILDE, CAROLUS GUILHELMUS IGNATIUS. - De C. Plinii Caecilii Secundi et Imperatoris Trajani Epistulis Mutuis Disputatio & De briefwisseling van Plinius en Traianus en de jongste bestrijder harer echtheid. Een verweerschrift. (2 books in 1 binding).
45658: WILDENSTEIN, DANIEL (INTRO). / GAZETTE DES BEAUX-ARTS: - Table centennale de la Gazette des Beaux-Arts. Nomenclature méthodique des articles publiés depuis l'origine (1859) jusqu'en 1959.
35001: WILDERODE, ANTON VAN. - Apostel na de twaalf.
35007: VAN WILDERODE, ANTON. - Dienstbaar het woord. Toespraken en teksten samengesteld en ingeleid door Rudolf van de Perre..
34807: VAN WILDERODE, ANTON. - Ex libris. gedichten.
27878: WILDERODE, ANTON VAN. - Voltooid mijn monument. De oden van Horatius.
19673: WILDERODE, ANTON VAN. - Apostel van de Twaalf.
33737: WILES, MAURICE. - The remaking of Christian doctrine. The Hulsean Lectures 1973.
9410: WILHELM, KURT (ED.) - Jüdischer Glaube. Eine Auswahl aus zwei Jahrtausenden.
46186: WILHELM, F. A. - English in the Netherlands. A history of foreign language teaching 1800-1920. With a bibliography of textbooks.
43629: WILHELM, F. A. - English in the Netherlands. A history of foreign language teaching 1800-1920. With a bibliography of textbooks.
44608: WILHELMI, CHRISTOPH. - Handbuch der Symbole in der bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts.
43154: WILKINSON, L. P. - Ovid recalled.
1930: WILL, F. - The fact of literature: Three essays on public material.
17139: WILL, CHRIS (ED.). - Noordbrabants museum. Bezoekersgids.
45506: WILLAERT, CARINE (ED.). - Lanck sieck en sibilijck genesen. Bijdragen tot de geschiedenis van Ijse-, Lane-en Dijleland deel XVII.
42078: WILLAME, JEAN-CLAUDE. - Patrimonialism and Political Change in the Congo.
47718: WILLAUMEZ - Des conserves alimentaires. Nouveau procedé dans la Meurthe. Revu et corrigé
44355: WILLEM VAN ST. - THIERRY. - Commentaar op het hooglied. Tweede herwerkte druk.
44384: WILLEM VAN ST. - THIERRY. - Commentaar op het hooglied. [1st ed.].
44356: WILLEM VAN ST. - THIERRY. - God schouwen.
44357: WILLEM VAN ST. - THIERRY. - Meditaties.
44158: WILLEMEN, KEES / GERARD HEIJNEN / GUUS TERMEER (EDS.). - Het heilig vuur. De kern van het universitaire bestaan.
26063: WILLEMS, BONIFAC A. - Erlösung in Kirche und Welt.
36259: WILLEMSEN, CEES. - Van god los. Geschiedenis van de psychiatrische inrichting Sint-Antonius, 1902 - 1967.
41624: WILLEMSEN, P. A. - De grenzen van de rechtsstrijd in het bestuursrechtelijk beroep en hoger beroep in rechtsvergelijkend perspectief.
46099: WILLEMSEN, MARIE-ANTOINETTE TH. - Een pionier op Flores. Jilis Verheijen [1908-1997] missionaris en onderzoeker.
46757: WILLEMSEN, HARRY (ED.). - Woordenboek filosofie.
46651: WILLETTE, A. - Feu Pierrot 1857-19?.
34609: WILLI-PLEIN, INA. - Vorformen der Schriftexegese innerhalb des Alten Testaments. Untersuchungen zum literarischen Werden der auf Amos, Hosea und Micha zurückgehenden Bücher im hebräischen Zwölfprophetenbuch.
47322: WILLIAMS, JOHN - Augustus. Vertaald uit het Amerikaans door Edzard Krol.
44965: WILLIAMS, HARRY. - Ceylon. Pearl of the East.
38578: WILLIAMS, JOHN ALDEN. - Themes of Islamic Civilization.
9062: WILLIAMS, JOHN. - Spaanse miniaturen uit de Middeleeuwen.
3332: WILLIAMS, W.D. - The stories of C.F. Meyer.
18571: WILLIAMS, RAYMOND. - Drama. From Ibsen to Eliot.
14680: WILLIAMS, JOHN TYREMAN. - Poeh en de filosofen. Met illustraties van E.H. Shepard.
46760: WILLIAMS, PAUL D. (ED.). - Security Studies: An Introduction.
45580: WILLIAMS, R. J. P. / J. J. R. FRAUSTO DA SILVA. - The Natural Selection of the Chemical Elements. The Environment and Life's Chemistry.
36777: WILLIAMS, MME (HELEN-MARIA) - Lettres d'une dame angloise, et de son amie à Paris: contenant les Mémoires de Madame Williams.
26385: WILLIAMSON, H. G. M. - Israel in the books of chronicles.
45352: WILLIAMSON, RAY A. (ED.). - Archaeoastronomy in the Americas.
34710: WILLIAMSON, GEORGE C. / ALYN WILLIAMS. - How to identify portrait miniatures. With chapters on how to paint miniatures.
42727: WILLIGEN, M. A. VAN / AMBROSIUS. - Ambrosius - Ambrosii Episcopi Mediolanensis. De Ioseph.
1583: WILLMANN, O. (ED.) - Lexikon der Pädagogik. Herausgegeben von E.M. Roloff.
16176: WILLMS, BERNARD. - Die politischen Ideen von Hobbes bis Ho Tschi Minh. 2., bearbeitete Auflage.
24054: WILLOUGHBY, HAROLD R. - The Elizabeth Day McCormick Apocalypse. Volume I. A Greek corpus of revelation iconography. With an introduction by Mlle Juliette Renaud.
20409: WILLRICH, HUGO. - Urkundenfälschung in der hellenistisch-jüdischen Literatur.
2509: WILLS, F.H. - Fundamentals of Layout. For newspaper and magazine advertising, for page design of publications and brochures.
30624: WILLY. - Anches et Embouchures. Album inédit. Dessins de L. le Riverend. Photographies de Paul Berger et de Paul Boyer.
16650: WILMARS, JOSSE MERTENS DE. - Liber amicorum Josse Mertens de Wilmars.
6625: WILMET, CAROLI. - Joannis devoti institutiones canonicae ad usum seminarii Namurcensis accomodate, opera Caroli Wilmet.
36408: WILMINK, WILLEM. - Ali Baba en de veertig tekenaars. Geschreven in versvorm door Willem Wilmink. Geïllustreerd door veertig tekenaars.
25726: WILMS, FRANZ-ELMAR. - Das Jahwistische Bundesbuch in Exodus 34.
32263: WILPERT, PAUL (ED.). - Beiträge zum Berufsbewusstsein des Mittelalterlichen Menschen.
24805: WILPERT, PAUL (ED.). - Die Metaphysik im Mittelalter. Ihr Ursprung und ihre Bedeutung. Vorträge des II. internationalen Kongresses für mittelalterliche Philosophie, Köln 31. August - 6. September 1961. Unter Mitarbeit von Willehad Paul Eckert.
20642: WILPERT, PAUL (ED.). - Die Metaphysik im Mittelalter. Ihr Ursprung und ihre Bedeutung. Vorträge des II. internationalen Kongresses für mittelalterliche Philosophie, Köln 31. August - 6. September 1961. Unter Mitarbeit von Willehad Paul Eckert.
36919: WILS, JEAN-PIERRE. - Leven met ethiek.
36920: WILS, JEAN-PIERRE. - De plaats van de mens. Ethische studies over zintuiglijkheid.
44422: WILS, JEAN-PIERRE. - Sittlichkeit und Subjektivität. Zur Ortsbestimmung der Ethik im Strukturalismus in der Subjektivitätsphilosophie und bei Schleiermacher.
40440: WILS, L. - De Belgisch-Limburgse pers van 1830 tot 1860.
40439: WILS, L. - De liberale Antwerpse dagbladen 1857-1864.
42008: WILS, L. - Kopstukken van de Vlaamse Beweging : Jan Van Rijswijck, Adolf Pauwels, Louis Franck. Biografische studies onder leiding van Prof. Dr. L. Wils.
35874: WILS, JEAN-PIERRE. - Die Moral der Religion. Kritische Sichtungen und konstruktive Vorschlage.
42393: WILSON, DEREK. - Out of the Storm. The Life and Legacy of Martin Luther.
36874: WILSON, COLIN. - Das Okkulte.
35541: WILSON, EDWARD O. - Kijk op de natuur.
33453: WILSON, CHARLES. - The Transformation of Europe 1558 - 1648.
17695: WILSON, CHARLES. - England's apprenticeship, 1603-1763. (Second impression).
44784: WILSS, WOLFRAM. - Übersetzungswissenschaft.
42798: WILTSCH, JOHANN ELIESER THEODOR. - Handbuch der kirchlichen Geographie und Statistik von den Zeiten der Apostel bis zu dem Anfange des sechszehnten Jahrhunderts. Mit besonderer Berücksichtigung des Judenthums und Mohammedanismus. [ Unveränderter Nachdruck der Ausgabe 1846, Erster und zweiter Band in einem Band ].
40287: WIN, P. DE A.O. - Rechtshistorische Bibliografie van België 1980 - 1985.
40289: WIN, P. DE. - De kaakstraf in België van de Franse tijd tot 1867.
40292: WIN, P. DE. - Inventaris van de feodale schandpalen op Belgisch grondgebied. I. Provincies Antwerpen, Brabant en Limburg. II. Provincies Oost- en West-Vlaanderen. III. Provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen (3 volumes).
42956: WINCHESTER, SIMON. - Krakatoa. 27 août 1883, le jour où la Terre explosa. Traduit de l'anglais par Thierry Piélat.
41231: WINCKLER, HUGO. - Die Thontafeln von Tell-el-Amarna.
22148: WIND, JOHANNES MAARTEN DE. - Inversion in French.
35297: WINDEN, J. C. M. VAN. - De ware wijsheid. Wegen van vroeg-christelijk denken.
43461: WINDISCH-GRAETZ, STÉPHANIE ET GHISLAINE DE. - Trésors de l'Himalaya : Cachemire, Ladakh, Népal.
32114: WINGEN, ED. - Paul de Lussanet.
42854: WINGENS, MARC. - Over de grens. De bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw.
5770: WINKELMAN, P.H. - Remonstranten en Katholieken in de eeuw van Hugo de Groot.
19099: WINKELMAN, P.H. - Remonstranten en Katholieken in de eeuw van Hugo de Groot.
39538: WINKELMAN, P. H. - Nederlandse rekeningen in de tolregisters van Koningsbergen 1588-1602.
15168: WINKLHOFER, ALOIS. - Kirche in den Sakramenten.
24093: WINNINGER, PAUL. - Langues vivantes et liturgie.
23562: WINNINGER, PAUL. - Vers un renouveau du diaconat.
22626: WINOGRAD, TERRY. - Language as a cognitive process. Volume I: Syntax.
3171: WINSEN, G.A.C., G.J.F. BOURITIUS & J. BUYS. (EDS.) - Novella Ecclesiae Germina. Growing Churches as a task and a problem of the contemporary Missionary situation. Aspekte der Jungen Kirchen und die Gegenwärtige Missionsaufgabe. Les jeunes églises dans leur épanouissement et la tâche missionnaire actuelle.
48084: WINTER, JAY (ED.). - The first world war [ 3 volumes ] Vol. 1: Global war. Vol. 2: The State. Vol. 3: Civil Society.
18315: WINTER, P.J. (PIETER JAN) VAN. - Verkenning en onderzoek. Bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
38001: WINTER, J. M. (ED.). - War and economic development. Essays in memory of David Joslin.
46508: WINTER, EDUARD. - Byzanz und Rom im Kampf um die Ukraine 955 - 1939.
32234: WINTER, J.M. VAN: - Convivium : aangeboden aan prof. jkvr. dr. J.M. van Winter bij haar afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
47198: (WINTER, NICOLAAS SIMONSZOON, PIETER VAN) - Overblyfselen van echtgeluk (met Anna Louisa van der Poorten).
1336: WISDOM, J. - Paradox and discovery.
9283: WISEMAN, H.V. - Political systems. Some sociological approaches.
36191: WISKERKE, CORNELIS. - De afschaffing der gilden in Nederland.
2908: WISSE, STEPHAN. - Das religiöse Symbol. Versuch einer Wesensdeutung.
14261: WISSEN G.J.M. VAN. - Grondrechten. Tweede druk.
46117: WISSING, PIETER VAN. - Stokebrand Janus 1787. Opkomst en ondergang van een achttiende-eeuws satirisch politiek-literair weekblad.
43024: WISSMANN, HERMANN V. - Sammlung Eduard Glaser III. Zur Geschichte und Landeskunde von Alt-Südarabien.
8824: WISTRAND, ERIK (KARL HILDING). - Politik och litteratur i antikens Rom.
41588: WIT, JOKE DE. - Artikel 94 Grondwet toegepast. Een onderzoek naar de betekenis, de bedoeling en de toepassing van de woorden 'vinden geen toepassing' in artikel 94 van de Grondwet.
22149: WITHAAR, RIENK GERWIN. - The role of the phonological loop in sentence comprehension.
47336: WITKE, CHARLES. - Horace's Roman Odes. A Critical Examination.
6382: WITLOX, J.H.J.M. - De staatkundige emancipatie van Nederlands katholieken 1848-1870. Derde deel van: De Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst. Ingeleid door L.J. Rogier en onder diens toezicht verzorgd door F. Pikkemaat-Meyer.
39550: WITT, MARCOS - Een leven van aanbidding.
41867: WITTE, ELS. - Voor vrede, democratie, wereldburgerschap en Europa. Belgische historici en de naoorlogse politiek-ideologische projecten ( 1944-1956 ).
8233: WITTE, H.P.J. (ED.) - Kerk tussen erfenis en opdracht. Protestanten en katholieken op weg naar een gemeenschappelijk kerkbegrip.
742: WITTE, H.P.J. - "Alnaargelang hun band met het fundament van het christelijk geloof verschillend is" Wording en verwerking van de uitspraak over de "hiërarchie" van waarheden van Vaticanum II.
21258: WITTE, JOSEPH JOHANNES DE. - De betekeniswereld van het lichaam. Taalpsychologische, taalvergelijkende studie.
24258: WOBBE, JOSEPH. - Der Charis-Gedanke bei Paulus. Ein Beitag zur NTL theologie.
30508: WODON, LÉON. - Les droit des eaux et des cours d'eau. (2 volumes).
9138: WOELDERS, MICHIEL OTTO. - Het sultanaat Palembang 1811-1825. Een bijdrage tot de studie van de Maleise geschiedschrijving.
6294: WOERDEN, GERARD JOSEPH MARIE VAN. - Effects of differential experience on brain and behaviour in the rat.
29838: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Laethemsche Brieven over de Lente. Inleiding door dr. G. Puchinger.
42054: WOESTIJNE, PAUL VAN DE. - Les cynégétiques de Némésien, Édition critique.
40091: WOLDE, E.J. VAN. - A Semiotic Analysis of Genesis 2-3. A Semiotic Theory and Method of Analysis Applied to the Story of the Garden of Eden.
4699: WOLF, HEINRICH. - Die Religion der alten Römer.
2612: WOLF, HEINZ JÜRGEN. - Die Bildung der Französischen Ethnica (Bewohnernamen).
22909: WOLF, HANS WALTER. - Dodekapropheton 1. Hosea.
22910: WOLF, HANS WALTER. - Dodekapropheton 2. Joel. Amos.
21342: WOLF, FRIEDRICH O. - Die neue Wissenschaft des Thomas Hobbes. Zu den Grundlagen der politischen Philosophie der Neuzeit. Mit Hobbes' Essayes of 1. Arrogance 2. Ambition 3. Affectation 4. Detraction 5. Selfe-will 6. Masters and Servants 7. Expences 8. Visitations 9. Death 10. Reading of Histories.
18711: WOLF, PETER H. - ADSp. Allgemeine Deutsche Spediteur-Bedingungen. SVS/RVS. Speditions- und Rollfuhrversicherungsschein. Anhang zum Speditions- und Rollfuhrversicherungsschein (SVS/RVS) über internationale europäische Güterbeförderungen. 13. Auflage.
46181: WOLF, WERNER. - The Musicalization of Fiction. A Study in the Theory and History of Intermediality.
31820: WOLFE, FFRIDA / A. T. WOLFE. - How to identify oriental rugs.
36478: WOLFE, FFRIDA / A. T. WOLFE. - How to identify oriental rugs.
10702: WOLFF, UWE. (ED.). - Das Grosse Buch der Engel.
9598: WOLFF, HANS WALTER. - Bibel. Das Alte Testament. Eine einführung in seine Schriften und in die Methoden ihrer Erforschung.
5807: WOLFF, KONRAD. - Psychologie und Sittlichkeit. Mit einem Beitrag von Walter Furrer.
28020: WOLFF. F. (HERAUSG.). - Verzeichnis der Zeichungen und Abbildungen der geschichtlichen Denkmäler in Elsass-Lothringen.
33852: WOLFF, PHILIPPE. - Automne du moyen age ou printemps des temps nouveaux? L'économie Européenne aux XIVe et XVe siècles.
44289: WOLFF, PHILIPPE. - Les "estimes" Toulousaines des XIVe et XVe siecles.
43923: WOLFF, ERNST. - Felix Mendelssohn Bartholdy.
37280: WOLFF, HANS WALTER. - Dodekapropheton 3. Obadja und Jona.
37278: WOLFF, HANS WALTER. - Dodekapropheton 1 Hosea. 3. verbesserte Auflage.
46759: WOLFKE, KAROL. - Custom in Present International Law. Second Revised Edition.
39604: WOLFRAM, GERDA. - Tradition and Innovation in Late- and Postbyzantine Liturgical Chant. Acta of the Congress held at Hernen Castle, the Netherlands, in April 2005.
6667: WOLFS, P.F. - Das Groninger "Religionsgespräch" (1523) und Seine Hintergründe.
27223: WOLFS, S.P. - Studies over Noordnederlandse dominicanen in de Middeleeuwen.
1869: WOLFS, S.P. - Das Groninger "religionsgespräch" (1523) und seine hintergründe.
12863: WOLFSKILL, GEORGE AND DOUGLAS W. RICHMOND. (EDS.). - Essays on the Mexican Revolution. Revisionist views of the leaders. Introduction by Michael C. Meyer.
46105: WOLFZETTEL, FRIEDRICH. - Arthurian Romance and gender masculin / Féminin dans le roman arthurien médiéval / Geschlechterrollen im mittelalterlichen Artusroman. (Selected Proceedings of the XVIIth International Arthurian Congress / Actes choisis du XVIIe Congrès International Arthurien / Ausgewählte Akten des XVII. Internationalen Artuskongresses).
47566: WOLKENHAUER, ANJA - Zu schwer für Apoll. Die Antike in humanistischen Druckerzeichen des 16. Jahrhunderts
41892: WOLPHIUS, CHRISTIANUS [ S. THOMAE AQUINATIS / SAINT THOMAS AQUINAS / THOMAS OF AQUINO ]. - Summa Theologica divi Thomae doctoris angelici uno schemate per ordinem questionum exhibita.
42705: WOLTERS, WOLFGANG. - La Scultura Veneziana Gotica (1300-1460) Volume primo Testo e catalogo. Volume secundo Tavole (complete set, 2 volumes in slipcase).
14115: WOLTERS, W. H. G. (ED.). - Medische experimenten met mensen. Mogelijkheden en grenzen.
46839: WOLTERS, J. - Gendt aan de Waal. Geschiedenis van een landelijk gemenebest.
43604: WOLTJER, J. J. - Friesland in hervormingstijd.
11534: WOLTON, DOMINIQUE. - Éloge du grand public. Une théorie critique de la télévision.
36077: WOLZOGEN KUHR, S. I. VON. - De Nederlandsche vrouw in de eerste helft der 18e eeuw.
44763: WOOD, JAMES / THOMAS LUND. - The elements of Algebra designed for the use of students in the University. Thirteenth Edition, carefully revised and much enlarged.
28832: WOOD, MICHAEL. - Babylons Vermächtnis. Auf der Suche nach den Ursprüngen unserer Kultur. Aus dem Englishen von Sieglinde Denzel und Susanne Naumann.
15051: WOODBRIDGE, BARRY A. (ED.). - Alfred North Whitehead. A primary-secondary bibliography.
10301: WOODROW, ALAIN. - Les Jésuites. Histoire de Pouvoirs. Avec la collaboration d'Albert Longchamp.
32010: WOPFNER, HERMANN. - Urkunden zur deutschen Agrar-Geschichte.
33856: WORMS, J. - Souvenirs d'Espagne. Impressions de voyages et croquis. Ouvrage illustré de cinquante-trois gravures et huit planches hors texte d'après les dessins et les peintures de l'auteur.
31394: WORMS, J. - Souvenirs d'Espagne. Impressions de voyages et croquis. Ouvrage illustré de cinquante-trois gravures et huit planches hors texte d'après les dessins et les peintures de l'auteur.
43603: WORP, J. A. - Eene onwaerdeerlycke Vrouw. Brieven en verzen van en aan Maria Tesselschade uitgegeven door Dr. J.A. Worp. Met drie platen.
44078: WOUDE, A. S. VAN DER. - In quest of the past. Studies on Israelite religion, literature and prophetism. Papers Read at the Joint British-Dutch Old Testament Conference, Held at Elspeet, 1988.
28635: WOUTERS, FRANS. - Door tien eeuwen Graafse historie.
48039: WOUTERS, H.H.E., J.H.F. BLOEMERS, R. MEISCHKE & J.J.J. VAN DE VENNE. - Stokstraatgebied Maastricht. Een renovatieproces in historisch perspectief.
45493: WREN, BARBARA. - Cellen van licht. Genees het lichaam met lichtenergie.
16852: WRIGHT, FRANK LLOYD: BY HEINZ, THOMAS A. - Frank Lloyd Wright.
18380: WRR. WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. - Klimaatstrategie - tussen ambitie en realisme.
12783: WRR. WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. - Naar een Europabrede Unie.
44867: WU, TING SING (ED.). / REVISED BY WU CHIA CHING / TRANSLATED BY WU PING CHUNG. - Treasures of China. [ 2 volumes ].
47417: WUILLEUMIER, PIERRE / AMABLE AUDIN. - Les médaillons d'applique gallo-romains de la vallée du Rhône.
5202: WULF, GAUTHIER DE. (ED.) - Nova et Vetera. Études Anciennes et Nouvelles du Professeur Alphonse Vermeylen.
20733: WULF, MAURICE DE: - Hommage a monsieur le professeur Maurice de Wulf. Volume de mélanges extrait de la revue néoscolastique de philosophie tome 36, février 1934.
33364: WÜNSCH, JOSEF / C. G. BOERNER. - Sammlung kostbarer alter Holzschnitte des 15. bis 19. Jahrhunderts. Dabei die bekannte Spezialsammlung des 1916 in Wien verstorbenen Herrn Josef Wünsch. Hervorragende Einblattholzschnitte des 15. Jahrhunderts. Umfängliche Sammlung der Künstlerholzschnitte mit wertvollen Werken Dürers und Cranachs. Seltene außerdeutsche Meister. Flugblätter, Kalender, Druckermarken und Buchillustrationen. Sammlung von 250 kostbaren Clair-Obscur-Holzschnitten aller Schulen.
45938: WÜRTHWEIN, ERNST. - Der Text des Alten Testaments. Eine Einführung in die Biblia Hebraica.
35811: WURZBACH, ALFRED VON. - Martin Schongauer. Eine kritische Untersuchung seines Lebens und seiner werke nebst einem chronologischen Verzeichnisse seiner Kupferstiche.
44769: WUSSING, HANS. - Mathematik in der Antike. Mathematik in der Periode der Sklavenhaltergesellschaft. Zweite durchgesehene Auflage. Mit 129 Abbildungen.
36000: WUST, MANFRIED. - Untersuchungen zu den siedlungsgeographischen Texten des Alten Testaments. I. Ostjordanland.
23773: WUST, PETER. - Die Dialektik des Geistes.
15740: WYATT, GEOFFREY. - At the mighty organ.
16642: WYATT, DERRICK & ALAN DASHWOOD. - The substantive law of the EEC. (Second Edition).
41561: WYFFELS, CARLOS. - Miscellanea Archivistica et Historica.
44160: WYFFELS, CARLOS. - Een XIIIe eeuwse gerechtszaak (1290-1296) De erfenis van Jan Van Der Beurse, Poorter van Brugge (+ 1270).
17791: WYLD, HENRY CECIL. - Kurze Geschichte des Englischen. Ubersetzt von Heinrich Mutschmann.
45338: WYTTENBACH, DANIEL. - Eklogai historikai [- in Greek]. Selecta principum historicorum. Herodoti, Thucydidis, Xenophontis, Polybii illuystres loci. Plutarchi vitae Demosthensis et Ciceronis.
30224: WYZEWA, T. DE / X. PERREAU. - Les Grands Peintres de l'Allemagne. De la France (période contemporaine) De l'Espagne et de l'Angleterre. Suivi de l'histoire sommaire de la peinture Japonaise. Ouvrage illustré de 320 gravures.
35738: XENOPHON. - De tocht van de tienduizend. Vertaling Marc Moonen.
29023: XENOPHON. - Erinnerungen an Sokrates. Griechisch-Deutsch. Ed. Peter Jaerisch. 2. verbesserte Auflage. 'Tusculum-Bücherei'.
45108: XENOPHON / M. F. DE PARUAJON / M. TALBOT - Les Auteurs grecs expliqués d'après une méthode nouvelle par deux traductions françaises.: Xénophon. Livres I,II,III et IV de l'Anabase. [ 4 volumes in 1 binding ].
41517: XHAYET, GENEVIEVE. - Reseaux de pouvoir et solidarites de parti a Liege au Moyen Age (1250-1468).
28421: XIBERTA, BARTHOLOMAEUS M. - Enchiridion de Verbo Incarnato. Fontes quos ad studia theologica collegit.
41645: YADIN, YIGAEL. - The Temple Scroll [Hebrew edition] (4 volumes in slipcase).
19979: YADIN, YIG'AL (INTR.), YERUDA ROTH, S. ABRAMSKY, JACOB RABI, A.O.. - The Dead Sea Scrolls.
33145: YARDENI, MYRIAM. - Idéologie et propagande en France. Colloque organisé par l'Institut d'Histoire et de Civilisation française de l'Université de Haïfa.
7392: YARWOOD, DOREEN. - The architecture of Europe.
27622: YEIVIN, SH. - The Israelite conquest of Canaan.
36122: YELLE, G. - Travail scientifique en disciplines ecclesiastiques.
18316: YELTON, DONALD C. (CHARLES). - Mimesis and metaphor. An inquiry into the genesis and scope of Conrad's symbolic imagery.
25221: YOUNG, G. DOUGLAS. - Concordance of Ugaritic.
45537: YOUNG, EDWARD. - Les Nuits d'Young, suivies des Tombeaux et des Méditations d'Hervery, etc. Traduction de Le Tourneur. Nouvelle Edition, ornée de belles vignettes. [ 2 volumes ].
29127: YOURCENAR, MARGUERITE. - Als stromend water. Vertaald door Jenny Tuin. (Tweede druk).
44989: YRIARTE, CHARLES. - La vie d'un patricien de Venise au seizieme siècle. Les doges - la charte ducale - les femmes a Venise - l'Univerité de Padoue - les Preliminaires de Lépante, etc., etc. d'apres les papiers d'Etat des Archives de Venise.
31560: YRIARTE, CHARLES. - Autour du concile. Souvenirs et croquis d'un artiste a Rome. Ce qui se passe au concile types et cérémonies - Le Vatican intime - Rome capitale. 90 illustrations de detaille, Godefroy-Durand, Lix, Bocourt, De Liphart, Yriarte, Wallet. Eaux fortes d'après Heilbuth. Deuxième édition.
41615: YRIARTE, TOMAS DE - La música. Poema. Tercera edicion.
33622: YRIARTE, CHARLES. - Goya. Sa biographie, les fresques, les toiles, les tapisseries, les eaux-fortes et le catalogue de l'oeuvre. Avec cinquante (50) planches inédites d'après les copies de Tabar, Bocourt et Ch. Yriarte.
34283: YRIARTE, CHARLES. - Autour des Borgia. Les Monuments - Les portraits Alexandre VI - César - Lucrèce. L'épée de César - L'oeuvre d'Hercule de Fideli. Les appartements Borgia au Vatican. Études d'histoire et d'art. (Ex. on 'Papier de Japon' with an extra set of plates bound in).
36429: YRIARTE, CHARLES. - Livre de souvenirs de Maso di Bartolommeo Dit Masaccio. Manuscrits conserves a la bibliotheque de Prato et a la Magliabecchiana de Florence. Ouvrage orne de 47 illustrations.
34527: YSERENTANT, F. - Souvenirs & legendes du pays de Liege.
38907: YUCEL, ERDEM. - Der Grosse Palast. Mosaikenmuseum.
14893: YUNG, K.K. (COMPILER), MARY PETTMAN (EDITOR). - National Portrait Gallery. Complete Illustrated Catalogue 1856 - 1979.
3788: ZAALBERG, C.A. (ED.) - The Olympia Epics of Jan van der Noot. A facsimile edition of 'Das Buch Extasis', Een cort begryp der XII. boecken Olympiados' and 'Abrege des douze livres Olympiades.
35413: ZAALBERG, C.A. (ED.) - The Olympia Epics of Jan van der Noot. A facsimile edition of 'Das Buch Extasis', Een cort begryp der XII. boecken Olympiados' and 'Abrege des douze livres Olympiades.
5822: ZACCARIA, GIUSEPPE. - Ricerche di archivio. Assisi. Pagine sparse.
14100: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N. - Antieke cultuur in beeld. Tweede druk met een voorwoord van Prof. Dr. G. A. S. Snijder.
4884: ZAHN, JETTA MARGARETA. - Aspekte der nationalen Werbesprache in Mexiko.
19846: ZAHN, THEODOR. - Das apostolische Symbolum. Eine Skizze seiner Geschichte und eine Prüfung seines Inhalts.
9774: ZAHRNT, HEINZ. (ED.). - Gespräch über Gott. Die protestantische Theologie im 20. Jahrhundert. Ein Textbuch.
9532: ZAHRNT, HEINZ. - Wozu ist das Christentum gut ?
9244: ZAHRNT, HEINZ. - Martin Luther in seiner Zeit - für unsere Zeit. EA.
6263: ZAHRNT, HEINZ. - Gotteswende. Christsein zwischen Atheismus und Neuer Religiosität.
16265: ZAHRNT, HEINZ. - Wachtend op God. De Duitse protestantse theologie in de twintigste eeuw.
13366: ZAHRNT, HEINZ. - God kan niet sterven. Tegen de onjuiste alternatieven in theologie en maatschappij.
42199: ZAMBAUR, E. DE. - Manuel de Généalogie et de Chronologie pour l'histoire de l'Islam. Avec 20 Tableaux généalogiques hors texte et 5 Cartes.
11740: ZANCHETTIN, CLAUDIO. - L'Église interrogée. 11 questions, 11 réponses.
36250: ZANDEN, J. L. VAN (ED.). - 'Den zedelijken en materiëlen toestand der arbeidende bevolking ten platten lande' Een reeks rapporten uit 1851. Fotografische heruitgave verzorgd en ingeleid door prof. dr. J.L. van Zanden.
6117: ZANDT, GERTRUD J. - Die Sprache von "Karl und Galie" Eine Vorstudie.
2880: ZANTWIJK, R.A.M. VAN. - Lastdragers en hoofden. De sociale en culturele eigenheid van een Tabaskische gemeenschap. With a summary in Spanish.
30935: ZAPHIRIS, GÉRASSIME. - Le texte de l'évangile selon saint Matthieu d'après les citations de Clément d'Alexandrie comparées aux citations des Pères et des Théologiens grecs du IIe au XVe siècle.
12943: ZAPPEY, W.M. - De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg (1763 - 1828).
11535: ZARIFIAN, ÉDOUARD. - Des paradis plein la tête.
46773: ZARKA, JEAN-CLAUDE. - Droit international public. 2e édition mise à jour et enrichie.
8753: ZAZOFF, PETER (ED.) - Opus nobile. Festschrift zum 60. Geburtstag von Ulf Jantzen. Herausgegeben von Peter Zazoff.
42485: ZEE, HENRI & BARBARA VAN DER. - A Sweet and Alien Land : The Early History of New York.
12624: ZEE, HENRI & BARBARA VAN DER. - William and Mary.
46841: ZEIJDEN, ALBERT VAN DER. - Katholieke identiteit en historisch bewustzijn. W.J.F. Nuyens (1823-1894) en zijn 'nationale' geschiedschrijving.
20035: ZEILINGER, FRANZ. - Der Erstgeborene der Schöpfung : Untersuchungen zur Formalstruktur und Theologie des Kolosserbriefes.
2010: ZEIST, WILLEM VAN. - Pollen analytical investigations in the Northern Netherlands. With special reference to archaeology.
23442: ZEITLER, RUDOLF. - Die Kunst des 19. Jahrhunderts.
44290: ZEITSCHRIFT - HERAUSGEGEBEN VON PRIESTERN DER GESELLSCHAFT JESU: - Zeitschrift für Askese und Mystik (ZAM) [vol. 1 (1925/26) - vol. 19 (1944) 19 years in 18 bound volumes (18 + 19 in 1 vol.)] und Forts.: Geist und Leben. Zeitschrift für christliche Spiritualität (GuL) [vol. 20 (1947) - vol. 73 (2000) 53 years in 53 bound volumes & vol. 74 (2001) - vol. 89 (2016) 16 years in 84 fascicules] (rare complete run from the first issue till 2016)
46779: ZEITZ, LISA. - Der Mann mit den Masken. Das Jahrhundertleben des Werner Muensterberger. Mit Zeichnungen von Christoph Niemann.
4891: ZELISSEN, P.G.J. - Untersuchungen zu den Pronomina im Rheinisch-Maasländischen bis 1300. Ein beitrag zu einer Mittelripuarischen Grammatik.
4881: ZELISSEN, P.G.J. - Untersuchungen zu den Pronomina im Rheinisch-Maasländischen bis 1300. Ein beitrag zu einer Mittelripuarischen Grammatik.
46971: ZELLER, EDUARD. - Die Philosophie der Griechen in Ihrer Geschichtlichen Entwicklung.
18317: ZENDER, MATTHIAS. - Gestalt und Wandel. Aufsätze zur rheinisch-westfälischen Volkskunde und Kulturraumforschung. Herausgegeben von H.L. Cox und G. Wiegelmann.
42133: ZENKOVSKY, V. V. - Istoria russkoi filosofi = A History of Russian Philosophy (1st ed. complete in 2 volumes).
35566: ZENO VERONENSIS / OPTATUS / J. P. MIGNE (ED.). - (Saeculum IV). Sanctorum Zenonis et Optati, prioris Veronae, Alterius Milevi Episcoporum Opera Omnia, nunc primum cura par erat redacta...
7532: ZERVOS, CHRISTIAN. - La Civilisation Hellénique. Tome I. XIe-VIIIe S.
25314: ZEUNER, FREDERICK E. - Dating the past. An introduction to geochronology. Second edition, revised and enlarged.
44633: ZEUTHEN, H. G. - Geschichte der Mathematik im 16. und 17. Jahrhundert. Mit 32 Figuren. Nachdruck der ersten Auflage von 1903.
44632: ZEUTHEN, H. G. / R. V. FISCHER-BENZEN. - Die Lehre von den Kegelschnitten im Altertum. Mit 80 in den Text eingedruckten Holzstichen.
15979: ZÉVAÈS, ALEXANDRE. - Histoire de la troisième république.
33591: ZGLINICKI, F. V. - Geburt. Eine Kulturgeschichte in Bildern.
34431: ZHAO, KATHE. - Das Wissen der alten Chinesen. 4000 Jahre Entdeckungen und Erfindungen. (Aus d. chines. von Kathe Zhao in Zusammenarbeit mit Hsi-lin Zhao).
36561: ZIADE, RAPHAELLE. - Les martyrs Maccabées: de l'histoire juive au culte chrétien. Les homélies de Grégoire de Nazianze et de Jean Chrysostome.
38917: ZIEBERTZ, HANS-GEORG. - Moralerziehung im Wertpluralismus. Eine empirisch-theologische Untersuchung nach moralpadagogischen Handlungskonzepten im Religionsunterricht und in der kirchlichen Jugendarbeit zu Fragen der Sexualitat.
42432: ZIEGENAUS, ANTON - Die trinitarische Ausprägung der göttlichen Seinsfülle nach Marius Victorinus.
26059: ZIEGLER, JOSEF G. - Vom Gesetz zum Gewissen. Das Verhältnis von Gewissen und Gesetz und die Erneuerung der Kirche.
15346: ZIEGLER, JOSEF GEORG. - Vom Gesetz zum Gewissen. Das Verhältnis von Gewissen und Gesetz und dée Erneuerung der Kirche.
40351: ZIELINSKI, HERBERT. - Studien zu den Spoletinischen "Privaturkunden" des 8. Jahrhunderts und Ihrer Überlieferung im Regestum Farfense.
8772: ZIJLSTRA, JACOBUS SIKKO ARNOLDUS. - De Delatores te Rome tot aan Tiberius' regering.
39103: ZILLIACUS, HENRIK. - Zum Kampf der Weltsprachen im Oströmischen Reich.
40727: ZIMMER, HANS. - Das orientalische Abendland. Ursprung, Wesen und Vermächtnis der abendländischen Welthaltungen.
37878: ZIMMERLI, WALTHER. - Grundriß der alttestamentlichen Theologie. Dritte, neu durchgesehene Auflage.
32401: ZIMMERMAN, SUSAN / RONALD F. E. WEISSMAN. (EDS.). - Urban life in the Renaissance.
8687: ZIMMERMANN, HEINRICH. - Neutestamentliche Methodenlehre. Darstellung der historisch-kritischen Methode.
3517: ZIMMERMANN, HANS-JOACHIM. (ED.) - Antike Tradition und Neuere Philologien. Symposium zu Ehren des 75. Geburtstages von Rudolf Sühnel.
34016: ZIMMERMANN, HEINRICH. - Untersuchungen zur Geschichte der altlateinischen Überlieferung des zweiten Korintherbriefes.
26958: ZIMMERMANN, HEINRICH. - Untersuchungen zur Geschichte der altlateinischen Überlieferung des zweiten Korintherbriefes.
2349: ZIMMERMANN, H. - Neutestamentliche Methodenlehre. Darstellung der historisch-kritischen Methode.
16301: ZIMMERMANN, WERNER. - Von der Curriculumtheorie zur Unterrichtsplanung.
37615: ZIMMERMANN, JEAN-LOUIS (TEXTE) & FERRAZZINI, PIERRE-ALAIN (PHOTOGRAPHIES). - Metamorphoses de l'art antique. Les collections du musee Barbier-Mueller.
37452: ZIMMERMANN, ALBERT / INGRID CRAEMER-RUEGENBERG / GUDRUN VUILLEMIN-DIEM. - Orientalische Kultur und europäisches Mittelalter.
41519: ZINGEL, MICHAEL. - Frankreich, das Reich und Burgund im Urteil der burgundischen Historiographie des 15. Jahrhunderts.
27453: ZINKL, JOHANNES. - Magnus Jocham. Johannes Clericus. 1808 - 1893. Ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Theologie und Frömmigkeit im neunzehnten Jahrhundert.
45751: ZINNER, ERNST. - Astronomie. Geschichte ihrer Probleme. Mit 34 Abbildungen im Text und auf Tafeln.
7981: ZINNIKER, FRANZ. - Probleme der sogenannten Kindheitsgeschichte bei Mattäus.
36895: ZINS, ANDREAS H. - Ein Integrationsansatz zur Produktbewertung durch Reisekonsumenten. Theoretische und empirische Belege aus der Reiseverhaltensforschung.
10088: ZINSLI, PAUL: - Festschrift für Paul Zinsli. Herausgegeben von Maria Bindschedler, Rudolf Hotzenköcherle und Wernder Kohlschmidt.
39990: ZISSIS, THEODOROS N. - Anthropos Kai Kosmos en te oikonomia tou theou Kata ton Jeron Chrysostomon = Man and World in the History of Salvation (according to John Chrysostom).
25098: ZOBEL, HANS-JÜRGEN. - Stammesspruch und Geschichte. Die Angaben der Stammessprüche von Gen 49, DTN 33 und JDC 5 über die politischen und kultischen Zustände im damaligen "Israel".
24271: ZOEPFL, FRIEDRICH. - Didymi Alexandrini in epistolas canonicas brevis enarratio.
32201: ZOETE, ANTOINE. - De beden in het graafschap Vlaanderen onder de hertogen Jan zonder Vrees en Filips de Goede (1405-1467).
28638: ZOETMULDER, S.H.A.M. / J. DEN BESTEN / J.T.M. GUNNEWEG / JAN STROOP / P.H.J. TROUWEN. - De Brabantse Molens.
46288: ZÖLLNER, HANS-BERND. - Buddhadasa Bhikkhu (1906-1993) Buddhismus im Garten der Befreiung.
32128: ZORN, WOLFGANG / KELLENBENZ, HERMANN / POHL, HANS. - Historia socialis et oeconomica. Festschrift für Wolfgang Zorn zur 65. Geburtstag.
41284: ZOTENBERG, H. / J. TASCHEREAU. - Catalogue des manuscrits syriaques et Sabéens (Mandaïtes) de la Bibliothèque Nationale. [Manuscrits Orientaux].
22150: ZUCKERMAN, SHALOM. - The acquisition of "optional" movement.
33931: ZUIDEMA, WILLEM. - Partenaire de Dieu à la rencontre du Judaïsme. Traduit du hollandais par Georges Passelecq, osb.
33690: ZUIDEMA, SYTSE ULBE. - De philosophie van Occam in zijn commentaar op de sententiën. & Supplement (Citaten) 2 volumes.
8246: ZULEHNER, PAUL M. - Helft den Menschen leben. Für ein neues Klima in der Pastoral. Fünfte Auflage.
39554: ZUMMEREN, PAUL VAN. - Volkswijsheid van dag tot dag. De eeuwigdurende volkskalender.
43780: ZUMTHOR, PAUL. - Essai de poétique médiévale.
12260: ZUMTHOR, PAUL ET WILLEM NOOMEN. - Un prêtre Montheysan et le sac de Liège en 1468. La complainte de la cité de Liège. Poème inédit.
1100: ZÜRCHER, J. - Schwesternführung. Ein Handbuch für Oberinnen. Zusammengestellt durch eine Arbeitsgemeinschaft von Welt- und Ordenspriestern.
12625: ZUTPHEN, A. VAN. - Aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Utrecht.
40307: ZUTSHI, P. N. R. - Original Papal Letters in England 1305 - 1415.
33390: DE ZUTTER, JORIS / LEEN CHARLES / ANDRÉ CAPITEYN (EDS.). / JOHAN DECAVELE: - Qui valet ingenio. Liber Amicorum aangeboden aan Dr. Johan Decavele ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als stadsarchivaris van Gent.
41540: DE ZUTTER, JORIS / LEEN CHARLES / ANDRÉ CAPITEYN (EDS.). / JOHAN DECAVELE: - Qui valet ingenio. Liber Amicorum aangeboden aan Dr. Johan Decavele ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als stadsarchivaris van Gent.
47348: ZWAENEPOEL, TOM. - Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen.
43246: ZWALVE, W. J. - Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht. I. Inleiding en zakenrecht.
22605: ZWAN, ALBERT VAN DER. - The variability of the major vascular territories of the human brain.
43542: ZWART, JAN-WOUTER. - The Syntax of Dutch.
43577: ZWART, C. JAN-WOUTER. - Morphosyntax of verb movement. A minimalist approach to the syntax of Dutch.
45925: ZWEERDE, EVERT VAN DER. - Soviet Philosophy - the Ideology and the Handmaid. A Historical and Critical Analysis of Soviet Philosophy, with a Case-study into Soviet History of Philosophy.
36972: ZWEIG, STEFAN. - Erasme. Grandeur et decadence d'une idee. Traduit de l'allemand par Alzir Hella. Dessins de Alessandro Berretti.
47928: ZWEIG, STEFAN. - Briefe [ 4 volumes ]. 1. 1897-1914. 2. 1914-1919. 3. 1920-1931. 4. 1932-1942.
25678: ZWICKENPFLUG, K. - Vollständige, praktische, katholische Christenlehren zum Gebrauche bey dem sonntäglichen pfarrlichen Gottesdienste sowohl in kleineren Städten, als auf dem Lande. 2e verbesserte und vermehrte Auflage.
33431: ZWINGENBERGER, JEANETTE. - Holbein der Jüngere. Der Schatten des Todes.

5/9