Boekhandel - Antiquariaat Emile Kerssemakers
Van Alphenstraat 30, 6416 EE Heerlen, The Netherlands            Email: emilekerssemakers@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
40546: VERHEYDEN, A. L. E. - Geschiedenis der doopsgezinden in de Zuidelijke Nederlanden in de 16e eeuw.
21227: VERHOEVEN, M.A.L. - Algemene voorwaarden getoetst.
1792: VERHOEVEN, L. - Studiën over Tertullianus' Adversus Praxean voornamelijk betrekking hebbend op Monarchia, Oikonomia, Probola in verband met de Triniteit.
14398: VERHOEVEN, MARIANO. - De Praxi a parochis observanda in celebratione missae pro populo, cum animadversionibus in miscellanea theologica (mélanges théologiques).
39623: VERHOEVEN, F. R. J. - Islam. Its origin and spread in words, maps and pictures.
43771: VERHOEVEN, GARRELT / PIET VERKRUIJSSE (EDS.). - Iovrnael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Descriptieve bibliografie 1646-1996.
35474: VERHOOGT, ARTHUR MARINUS FRANCISCUS WILHELMUS. - Menches, Komogrammateus of Kerkeosiris: The Doings and Dealings of a Village Scribe in the Late Ptolemaic Period (120-110 B.C.)
32325: VERHULST, ADRIAAN. - Rural and Urban Aspects of Early Medieval Nortwest Europe.
44164: VERHULST, A. / M.K.E. GOTTSCHALK (EDS.). - Transgressies en occupatiegeschiedenis in de kustgebieden van Nederland en Belgie = Transgressions and the history of settlement in the coastal areas of Holland and Belgium. Colloquium Gent 5-7 september 1978 - Handelingen / Proceedings.
34586: VERHULST, A. / C. VANDENBROEKE (EDS.). - Landbouwproduktiviteit in Vlaanderen en Brabant 14de - 18de eeuw. Productivité agricole en Flandre et en Brabant 14e - 18e siècle. Agricultural productivity in Flanders and Brabant 14th - 18th century.
41875: VERHULST, ADRIAAN / YOSHIKI MORIMOTO (EDS.). - Economie rurale et Economie urbaine au Moyen Age / Landwirtschaft und Stadtwirtschaft im Mittelalter.
44145: VERHULST, ADRIAAN. - Le paysage rural: Les structures parcellaires de l'Europe du Nord-Ouest.
31955: VERHUYCK, PAUL / CORINE KISLING. - Het mandement van Bacchus. Antwerpse kroegentocht in 1580.
2519: VERKADE-CARTIER VAN DISSEL, E.F. - Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneel.
45: VERKUYL, P.E.L. - Battista Guarini's Il Pastor Fido in de Nederlandse dramatische literatuur.
40627: VERLAECKT, KOEN. - Waasmunster Sombeke - Archaeologisch Inventaris Vlaanderen / Dissertationes ad Archaeologiam Flandriae Band 9
45127: VERLANT, ERNEST - La peinture ancienne a l'exposition de l'Art Belge a Paris en 1923.
44241: VERLINDEN, CHARLES: - Miscellanea offerts a / aangeboden aan Charles Verlinden a l'occasion de ses trente ans de professorat / ter gelegenheid van zijn dertig jaar professoraat & Album aangeboden aan = offert à Charles Verlinden ter gelegenheid van zijn dertig jaar professoraat = à l'occasion de seo trente ans de professorat. [ 2 volumes ].
40246: VERLINDEN, CHARLES / EBERHARD SCHMITT (EDS.). / A.O. - Die mittelalterlichen Ursprünge der europäischen Expansion.
40242: VERLINDEN, C. - Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant = Documents pour l'histoire des prix et des salaires en Flandre et en Brabant (XIVe-XIXe eeuw). (4 volumes).
35761: VERMAAT, HENRICUS. - Disputatio de aetate qua conscripta est Historia Augusta.
25546: VERMEER, G. F. M. (GERARDUS FREDERICUS MARIA). - Observations sur le vocabulaire du pèlerinage chez Égérie et chez Antonin de Plaisance.
23239: VERMEERSCH, A. - De religiosis institutis & Personis. Tractatus canonico-moralis.
15221: VERMEERSCH, A.P.L. - De taalschat van het laat-middelnederlandse "Kuerbouc van Werveke". Een bijdrage.
45400: VERMEIRE, GUIDO. - Legendarisch-mysterieus en religieus België.
44359: VERMEIREN, KORNEEL / BENEDICTUS - Bidden met Benedictus. Het gebed in de Regel van Sint Benedictus.
40620: VERMEULEN, FRANK. - Sint-Martens-Latem - Archaeologisch Inventaris Vlaanderen / Dissertationes ad Archaeologiam Flandriae Band 1.
6666: VERMEULEN, A. - Der Augustiner Konrad Treger. Die Jahre seines Provinzialates (1518-1542).
33459: VERMEULEN, YVES G. - Tot profyt en genoegen. Motiveringen voor de produktie van Nederlandstalige gedrukte teksten 1477-1540. With a summary in English.
28021: VERMEULEN, A.J. - The semantic development of Gloria in Early-Christian Latin.
25174: VERMEULEN, MATTHIJS. - Princiepen der Europese muziek.
24188: VERMEULEN, NORBERTUS CORNELIS HERMANUS MARIA. - Jan de Leenheer o.e.s.a. Moralisator en humanist. Een inleiding tot zijn leven en werken.
14166: VERMEULEN, W.H. - Europees landbouwbeleid in de maak. Mansholts eerste plannen 1945-1953.
46622: VERMEULEN, YVES G. - Tot profyt en genoegen. Motiveringen voor de produktie van Nederlandstalige gedrukte teksten 1477-1540. With a summary in English
34973: VERNE, JULES. - Vijf weken in een luchtballon. Ontdekkingsreis in de binnenlanden van Afrika.
25600: VERNEAUX, ROGER. - Textes des grand philosophes. III. Temps modernes.
41236: VERNEDE, C. H. - Geschiedenis der ziekenverpleging.
47485: VERNET, ANDRÉ (SOUS LA DIR. DE) & JEAN-PAUL BOUHOT ET JEAN-FRANÇOIS GENEST - La bibliothèque de l'abbaye de Clairvaux du XIIe au XVIIIe siècle. Vol. 2: Les manuscrits conservés. Première (all published) partie: Manuscrits bibliques, patristiques et théologiques. Notices établies par ? .
47484: VERNET, ANDRÉ (ÉD) AVEC COLLABORATION DE JEAN-FRANÇOIS GENEST - La bibliothèque de l'abbaye de Clairvaux du XIIe au XVIIIe siècle. Vol. 1: Catalogues et Répertoires.
30441: VERNEUIL, M.P. - Dictionnaire des Symboles, Emblèmes & Attributs.
15510: VERNON, RAYMOND. - Metropolis 1985. An interpretation of the findings of the New York metropolitan region study.
46136: VERNOOIJ, ANTON. - Van Satans Fluytencast tot Vox Angelica. Handboek voor de kerkorganist.
35354: VERON, L. - Mémoires d'un bourgeois de Paris. La fin de l'Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet, et la République jusqu'au rétablissement de l'Empire.
46880: VERPAALEN, ANTOINE PIERRE. - Der Begriff des Gemeinwohls bei Thomas von Aquin. Ein Beitrag zum Problem des Personalismus.
43517: (VERPOORTEN, J. D. (TRANSL.)) - Het Het leven van den H. Donatus martelaer; patroon tegen alle schaedelyk onweder, van storm-winden, regens, droogte, van hagel, donder en blixem. Getrokken uyt een Fransch boekxken, gemaekt door eenen Doctor van de Sorbonne, en gedruckt tot Luyck in 't jaer 1758.
30211: VERRIER, U. LE. - La métallurgie.
32094: VERSCHAEREN, J. - Julius Vuylsteke (1836-1903) Klauwaard & Geus.
32168: VERSCHAEVE, A. - Brugs tin. Fotografie: J. de Meester.
13313: VERSCHAFFEL, TOM. - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boekillustraties.
5730: VERSCHOOR, I.H.PH. - Het Verdrag van Brussel van 1938 betreffende hulp en berging van of door luchtvaartuigen op zee.
36853: VERSCHUREN, MONIQUE H. N. M. - Willem Dolphyn.
39763: VERSTEGEN, MATH. - Kaapstad: Een onwettig kind van de VOC : een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad.
39700: VERSTEGEN, MATH. - De Indische Zeeherberg. De stichting van Zuid-Afrika door de VOC.
36376: VERSTEIGERUNGSKATALOG 107: - Sammlung D.... L.... / Berlin. Dabei Beiträge aus Anderem Besitz. Hervorragende und Wertvolle Zeichnungen, Aquarelle, Pastelle. Bedeutender deutscher und ausländischer Künstler des XIX. und XX. Jahrhunderts. Klassizisten, Nazarener, Romantiker, Biedermeier, Idealisten, Realisten, Impressionisten, Expressionisten. Mit 100 abbildungen.
36379: VERSTEIGERUNGSKATALOG 133: - Handzeichnungen Alter und Neuerer Meister ehemals in der Sammlung des 1862 verstorbenen Finanzrats H. W. Campe. Aus Leipziger Privatbesitz.
2938: VERSTRAELEN, F.J. - An African church in transition. From missionary dependence to mutuality in mission. A case-study on the roman-catholic church in Zambia.
3672: VERSTRAELEN, F.J. - An African church in transition. From missionary dependence to mutuality in mission. A case-study on the roman-catholic church in Zambia.
28923: DE VERTOT - Histoire critique de l'établissement des Bretons dans les Gaules; et de leur dépendance des rois de France, et des ducs de Normandie
28922: DE VERTOT - Histoire des révolutions de suède. Ou l'on voit les changemens qui sont arrivés dans ce royaume, au sujet de la religion et du gouvernement. Nouvelle édition
40444: VERVAECK, SOLANGE. - Bibliografie van de geschiedenis van België - Bibliographie de l'histoire de Belgique 1865 - 1914.
40443: VERVAECK, SOLANGE. - Bibliografie van de geschiedenis van België - Bibliographie de l'histoire de Belgique 1831 - 1865.
40438: VERVAECK, SOLANGE. - Enkele bronnen uit de Franse tijd. Hun belang voor de sociale geschiedenis.
32069: VERVLIET, HENDRIK D. L. - Het Oude en het nieuwe boek, de oude en de nieuwe bibliotheek. Liber amicorum H.D.L. Vervliet.
31305: VERVOOREN, FRANCISCUS JOHANNES. - De stille hoop van het verlangen. Een systematisch-theologisch onderzoek naar de memoria in de mystiek van Juan de la Cruz.
46070: VERVOORT, RENILDE. - Vrouwen op den besem en derghelijck ghespoock" Pieter Bruegel en de traditie van hekserijvoorstellingen in de Nederlanden tussen 1450 en 1700.
46069: VERVOORT, RENILDE. - Vrouwen op den besem en derghelijck ghespoock" Pieter Bruegel en de traditie van hekserijvoorstellingen in de Nederlanden tussen 1450 en 1700.
43757: VERWER, WILLEM JANSZOON. - Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581. Van aantekeningen, noten en index voorzien door drs. J.J. Temminck (archivaris der gemeente Haarlem).
29294: VERWEY, ALBERT. - Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Margaretha H. Schenkeveld en Rein van der Wiel.
40143: VERWEY, GERLOF. - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking. 5e druk. (6 volumes).
39282: VERZIJL, J.H.W. - Human rights in historical perspective. Documents selected and introduced by J.H.W. Verzijl, Emeritus Professor of International Law.
20207: VESEY , G. AND P. FOULKES. - Unwin Hyman Dictionary of Philosophy.
36944: VETTER, EDDIE (ED.) - Concentrische cirkels. Modus, affect, sfeer en tijd in een middeleeuws muziektheoretisch gedicht.
28062: VETUS TESTAMENTUM: - Vetus Testamentum. Quarterly published by the International Organization for the study of the Old Testament. Volumes 1-45 / 1951-1995.
26322: VEUILLOT, PIERRE. - Notre Sacerdoce. Documents pontificaux de Pie X a nos jours. Lettre-préface de Son Excellence Monseigneur Montini. Tome I: Pie X, Benoît XV, Pie XI. Tome II: Pie XII. (2 volumes).
35850: VEUILLOT, LOUIS. - Les pèlerinages de Suisse. Quinzieme edition.
46383: VEYRIN-FORRER, JEANNE - La lettre & le texte. Trente années de recherches sur l'histoire du livre. Ouvrage publié avec le concours du Centre National des Lettres.
46893: VEYSSET, KLÉBER. - Panonceaux et enseignes du notariat.
44191: VIAENE, A. / HERVE STALPAERT / J. BUNTINX / R. HAELEWYN / A.O. - Archivaris Jos. De Smet. Album.
47543: VIAENE, VINCENT. - Belgium and the Holy See from Gregory XVI to Pius IX (1831-1859). Catholic Revival, Society and Politics in 19th-Century Europe.
18540: VIALLE, LOUIS. - Défense de la vie.
5068: VIANNA KELSCH, G. DE. - Canon Tiburtius. De composition et rythme. Of Composition Harmony and Rhythm.
26715: VICAIRE, JEAN. - Bibliographie de Gabriel Vicaire d'après les notes recueillies par Georges Vicaire.
33299: VICAIRE, JEAN. - Bibliographie de Gabriel Vicaire d'après les notes recueillies par Georges Vicaire.
30971: VICASTILLO, SALVADOR. - Tertuliano y la muerte del hombre.
12585: VICKERS, KENNETH H. - England in the later Middle Ages. (Seventh Edition).
29333: VICTORIA AND ALBERT MUSEUM: - Tudor domestic silver.
29324: VICTORIA AND ALBERT MUSEUM: - Victorian Church Art. Exhibition November 1971 - January 1972.
40057: VIDAL, JACQUES / RIES, JULIEN. - Sacre, Symbole, Creativite.
46913: VIDAL, MICHEL (TEXTE) / ALAIN CHRISTOF (PHOTOGRAPHIE). - Fontaines du Comtat Venaissin.
29200: VIEGEN, JOSEPH. - Balans der moderne Limburgse wand- en glasschilderkunst.
18829: VIEGEN, JOSEPH. - Balans der moderne Limburgse wand- en glasschilderkunst.
39055: VIELHAUER, PHILIPP. - Geschichte der urchristlichen Literatur. Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen und die Apostolischen Väter.
44741: VIELHAUER, PHILIPP. - Geschichte der urchristlichen Literatur. Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen und die Apostolischen Väter.
8411: VIELLIARD, JEANNE. - Le Guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Texte latin du XIIe siècle, édité et traduit en français d'après les manuscrits de Compostelle et de Ripoll. Quatrième édition.
23594: VIENNE, B. DE. - L'annee mystique, Contenant la vie des Saints, des Bienheureux & autres Personnes Pieuses, recommandables par leur vie Exemplaire dans tous les Etats & ordres de l'Eglise. Avec des Méditations & des Reflexions convenables & des Sentences tirées des Saints Peres, pour tous les jours de l'annee.
42333: VIERSSEN-TRIP, G.W. VAN. - De gelaarsde kat. Vertelling van een merkwaardige strafzaak. Verlucht door Nelly Bodenheim.
874: VIET, J. - Les méthodes structuralistes dans le sciences sociales.
11758: VIGNES, MARIA. - Corneille. Biographie. Étude de l'oeuvre.
38624: VIGNOLIUS, JOANNES (GIOVANNI VIGNOLI) . - Liber Pontificalis seu De Gestis Romanorum Pontificum quam cum Codd. Mss. Vaticanis aliisque summo studio et labore conlatum emendavit, supplevit Joannes Vignolius... Additis variantibus Lectionibus, Notis et Novo... Indice,... variantes Lectiones Codicis Ms. Lucensis nunc primum editae... Tom. III: (pope 99: Eugenius II, 824-827 - pope 110: Stephanus V, 885-891)
38027: VIGNY, ALFRED DE. - Poesies de Alfred de Vigny.

Next 100 books from Boekhandel - Antiquariaat Emile Kerssemakers

4/4