Boekhandel - Antiquariaat Emile Kerssemakers
Van Alphenstraat 30, 6416 EE Heerlen, The Netherlands            Email: emilekerssemakers@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
52462: SIVAN, DANIEL. - Grammatical Analysis and Glossary of the Northwest Semitic Vocables in Akkadian Texts of the 15th-13th C.B.C. from Canaan and Syria.
32773: SIVERY, GERARD. - L'économie du royaume de France au siècle de Saint Louis (vers 1180 - vers 1315).
39940: SIVRY, SOPHIE DE / DEMARCQ, MARIE-PIERRE / PRENEUF, JEAN DE. - Memoires de la mer. Cinq siecles de tresors et d'aventures.
18379: SIWICKI, GRZEGORZ (ED.). - On the future of Europe.
38690: SIXTE DE BOURBON, PRINCE. - La Reine d'Etrurie.
33974: SIZOO, A. - Uren met Augustinus.
41774: SJÖBERG, ERIK. - Der verborgene Menschensohn in den Evangelien.
52413: SKA, JEAN LOUIS. - Le passage de la mer. Étude de la construction, du style et de la symbolique d'Ex 14,1-31.
12811: SKELTON, R.A. - Decorative Printed Maps of the 15th to 18th. Centuries. Second Impression.
51129: SKINNER, JOHN. - Echoing the silence.
26062: SKODA, FRANZ. - Die sowjetrussische philosophische Religionskritik heute.
52497: SKOLKA, ANDREAS. - Zeldzaame natuur-verschijnzelen, tot Vermaak en Onderwijs voor de Jeugd; benevends een Natuur-Geschiedkundig Raadzel-boek (Uit het Hoogduitsch).
43375: SKORUPSKI, TADEUSZ. - Indo-Tibetan Studies. Papers in honour and appreciation of Professor David L. Snellgrove's contribution to Indo-Tibetan Studies.
46716: SKUBISZEWSKI, KRZYSZTOF / JERZY MAKARCZYK (ED.). - Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century. Essays in honour of Krzysztof Skubiszewski.
51525: SLATER, WILLIAM J. - Aristophanis Byzantii Fragmenta.
35745: SLAUERHOFF, J. - Verwonderd saam te zijn.
46403: SLAVISCHES SEMINARS DER UNIVERSITÄT MÜNCHEN: - Kleine slavische Biographie.
52134: SLEEMAN, J. H. / GILBERT POLLET. - Lexicon Plotinianum.
34652: SLEIDERINK, REMCO / VEERLE UYTTERSPROT / BART BESAMUSCA (EDS.). - Maar er is meer. Avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage Landen. Studies voor Josef D. Janssens.
50731: SLENCZKA, REINHARD. - Ostkirche und Ökumene. Die Einheit der Kirche als dogmatisches Problem in der neueren ostkirchlichen Theologie.
13098: SLICHER VAN BATH, BERNARD. - Spaans Amerika omstreeks 1600.
8373: SLICHER VAN BATH, B.H., J.A. KOSSMANN, H. BALTHAZAR, A.O. (EDS.) - Acta Historiae Neerlandicae. Studies on the History of the Netherlands. Volume VI.
8374: SLICHER VAN BATH, B.H., J.A. KOSSMANN, H. BALTHAZAR, A.O. (EDS.) - Acta Historiae Neerlandicae. Studies on the History of the Netherlands. Volume VII.
51196: SLICHER VAN BATH, B. H. / J. A. FABER / H. K. ROESSINGH / A. M. VAN DER WOUDE / H. J. VAN XANTEN. - Les problèmes fondamentaux de la société pré-industrielle en Europe occidentale. Une orientation et un programme. & Population changes and economic developments in the Netherlands: a historical survey. - Contributions presented to the third International Conference of Economic History.
41647: SLIGGERS, BERT (ED.). - De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869.
42617: SLIVE, SEYMOUR (ED.). - Frans Hals & Frans Hals schuttersstukken (2 volumes in slipcase).
19143: SLOANE, R. BRUCE, FRED R. STAPLES, ALLAN H. CRISTOL, NEIL J. YORKSTON, KATHERINE WHIPPLE. - Psychotherapy versus behavior therapy.
41529: SLOOT, JAN. - Hoe God verscheen in Papoea. Nederlandse franciscanen in Papoea 1937 - 1987.
13717: SLOTEMAKER DE BRUINE, M.C. - Adolf von Harnack's Kritische Dogmengeschiedenis.
39190: SLOTTA, RAINER. - Einführung in die Industriearchäologie.
41093: SLOUSCHZ, NAHOUM (ED.). - Thesaurus of Phoenician Inscriptions.
22340: SLUIS, JACOB VAN (ED.). - De grins oer : literaire vertalingen in en uit het Fries : tentoonstelling ter gelegenheid van het afscheid van Sybren Sybrandy.
22118: SLURINK, POUWEL. - Why some apes became humans : competition , consciousness & culture.
547: SMACKERS, A. - Het leven van de heilige Joannes van het Kruis.
50798: SMAELE, HENK DE / JO TOLLEBEEK (EDS.). - Politieke representatie.
41481: SMAL, P. J. N. - Die universalisme in die psalms.
31130: SMALLBRUGGE, MATTHIAS ALBERT. - La nature trinitaire de l'intelligence Augustinienne de la foi.
36304: SMEDING, T. U. - School in de steigers. De wording van de Friese lagere school in de periode 1800-1857.
50817: SMEDT, MARC DE. - Sur les traces du Bouddha et des Hauts-lieux du Bouddhisme. Introduction et Hauts-lieux par Louis Frédéric.
42621: SMEE, ALFRED - Mon jardin. Géologie - Botanique - Histoire naturelle - Culture. Traduit sur la seconde édition anglaise par Ed. Barbier.
36733: SMEESTERS, CONSTANT. - L'essor industriel & commercial du peuple Belge.
40897: SMELT, A.A.J. - Goederen met negatieve waarde in het Nederlandse vermogensrecht.
28191: SMEND, RUDOLF. - Deutsche Alttestamentler in drei Jahrhunderten. Mit 18 Abbildungen.
52035: SMEND, JULIUS. - Die evangelischen deutschen Messen bis zu Luthers Deutscher Messe. Nachdruck der Ausgabe Göttingen 1896.
39329: SMET, RUDOLF DE / HENRI MELAERTS / CECILIA SAERENS (EDS.). - In honorem Aloysi Gerlo.
34012: DE SMET, MONIQUE. - La vie du Violoniste Jean Malherbe (Olne 1741-Amsterdam 1800) Maître de Chapelle de S.A.S. le Prince d'Orange et de Nassau d'après ses Lettres inédites.
12101: SMET, AL. DE. - Tractatus theologico-canonicus de sponsalibus et matrimonio. Editio Quarta (Inde a Codice altera).
44211: SMET, RUDOLF DE / HENRI MELAERTS / CECILIA SAERENS (EDS.). - In honorem Aloysi Gerlo.
51265: DE SMET, ANTOINE. - Album Antoine De Smet.
47572: DE SMET - Les humanistes et leur bibliothèque. Humanists and their librairies. Actes du Colloque international. Proceedings of the International Conference. Bruxelles, 26-28 août 1999. Édités par - Edited by Rudolf de Smet.
25316: SMETS, CHARLES. - L'aide gouvernementale à l'exportation. Solutions belges et étrangères.
14412: SMETS, WILHELM. - Des hochheiligen, ökumenischen und allgemeinen Concils von Trient. Canones und Beschlüsse, nebst den darauf bezüglichen päpstlichen Bullen und Verordnungen und einem vollständigen Inhaltsverzeichnisse. Zweite Auflage.
24717: SMETS, ALEXIS. - Prier la vie - vivre la priere. Un chemin de rente jours pour apprendre a prier la parole e vie.
10416: SMETS, IRÈNE. - Les Années Mozart.
45736: SMEUR, A. J. E. M. - De zestiende-eeuwse Nederlandse rekenboeken [The sixteenth century arithmetics, printed in the Netherlands (with summary in English)].
32855: SMEYERS, JOZEF. - Vlaams taal- en volksbewustzijn in het zuidnederlands geestesleven van de 18de eeuw.
31842: SMEYERS, MAURITS EN JAN VAN DER STOCK (EDS.). - Vlaamse miniaturen voor vorsten en burgers 1475 - 1550.
9039: SMIDT, FIRMIN DE. - Twee H. Sacramentstorentjes in de Sint-Niklaaskerk te Gent.
32212: SMIDT, FIRMIN DE. - De Sint-Jacobskerk te Gent. Archeologische studie.
50750: DE SMIDT, J. TH. / EG. I. STRUBBE / J. VAN ROMPAEY / S. TH. E. BREKELMANS / E.J. SCHREUDER / C.L. VERKERK. - Chronologische Lijsten van de Geëxtendeerde Sententiën en Procesbundels (dossiers) berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen. Deel II: 1504 - 1531.
50749: DE SMIDT, J. TH. / EG. I. STRUBBE / M. J. ABELING / J.C. ANDRIES / J. VAN ROMPAEY. - Chronologische Lijsten van de Geëxtendeerde Sententiën en Procesbundels (dossiers) berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen. Deel I: 1465-1504.
45652: SMILES, SAMUEL / ALFRED TALANDIER / W. E. CHANNING. - Self-Help ou caractere, conduite et perseverance, illustres a l'aide de biographies. [Bound together with:] W. E. Channing. De la culture de soi-meme.
34347: SMILES, SAMUEL. - Le caractère. Traduit de l'Anglais par Charles Deshorties de Beaulieu. Troisième Édition.
46272: SMIT, C. / J. WOLTRING / C.B. WELS / A.F. MANNING / A.E. KERSTEN / W.J.M. KLAASSEN / B.G.J. DE GRAAFF / M. VAN FAASSEN / R.J.J. STEVENS (EDS.). - Documenten [ bescheiden ] betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1945 [ complete set, 34 volumes ] RGP Grote Serie.
37033: SMIT, H. J. - Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland. Tweede deel 1485-1585. Tweede stuk, 1558-1585.
31124: SMIT, GABRIËL. - De Psalmen.
2395: SMIT, C. - De handelspolitieke betrekkingen tusschen Nederland en Frankrijk 1814-1914. Eerste Deel.
2301: SMIT, GABRIËL. - De Psalmen.
20558: SMIT, HARRY. - De biologie en methodologie van aanleg en omgeving.
14678: SMIT, W.A.P. - Hooft en Dia. Een onderzoek naar Hoofts verzen-bouquet van 1608-1609 voor DIA, de identiteit van deze geliefde, andere verzen van Hooft voor haar de de implicaties van dit alles.
14144: SMIT, JOOP. - Jezus, hoeksteen of struikelblok? Wat zijn verhaal ons te zeggen heeft.
40260: SMIT, J.G. (ED.). - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel II: 1467-1477.
42529: SMIT, JOHANNES WILHELMUS. - Studies on the language and style of Columba the Younger (Columbanus).
3738: SMIT, J.P.W.A. - De Brabantsche beelden en teekens van recht.
35438: SMIT, ALBERDIEN. - Otium cum dignitate. Een bundel bijdragen van Ambo-auteurs bij het afscheid van Alberdien Smit 23 augustus 1996.
36087: SMIT, H. J. - De opkomst van den handel van Amsterdam. Onderzoekingen naar de economische ontwikkeling der stad tot 1441.
50396: SMITH, DENIS MACK. - A History of Sicily. Medieval Sicily 800-1713.
477: SMITH, U. - Gedachten critisch en practisch over Daniël en de openbaring zijnde eene verklaring, vers voor vers, van dit belangrijk gedeelte der Heilige schrift. 1e Ned. vert.
35160: SMITH, BRIAN H. - The church and politics in Chile. Challenges to modern catholicism.
21471: SMITH, NEIL. - Language, bananas, and bonobos. Linguistic problems, puzzles, and polemics.
30479: SMITH, J.R. / MALCOLM C. SALAMAN. - Masters of the colour print. II. - J. R. Smith.
30599: SMITH, JOHN RAFAEL. - John Raphael Smith et les graveurs a la manière noire du temps de Reynolds.
50662: SMITH, D. E. - History of mathematics. Volume 1 : General survey of the history of elementary mathematics. Volume 2 : Special topics of elementary mathematics. [ 2 volumes ].
42906: SMITH, CHARLES. - An elementary treatise on conic sections.
41638: SMITH, CAREL E. - Regels van rechtsvinding.
41582: SMITH, BILL RAY DOTSON. - Infinitival NP-constructions in Italian - A study of the Projection Principle.
43841: SMITS, EUGENE. - Leçons Pratiques de Zinguerie. Edition A.
50851: SMITS, A. - 1830 Scheuring in de Nederlanden. Deel 2. Brussel met Wallonie veroveren Vlaanderen zetten zich uit tot Belgie en stoten op hun beurt Holland en daarmee ook de generaliteitslanden af.
13162: SMITS VAN WAESBERGHE, M. - De geest van Sint Ignatius in zijn orde.
859: SMITS, C., O. SAGAERT, W. LAMPEN & M. SOENS. - Natuur en bovennatuur.
269: SMITS, C., O. SAGAERT, W. LAMPEN & M. SOENS. - Natuur en bovennatuur.
1917: SMITS, C., O. SAGAERT, W. LAMPEN & M. SOENS. - Natuur en bovennatuur.
14207: SMITS, K. - De iconografie van de Nederlandsche primitieven.
1191: SMITS-VELDT, M.B. - Samuel Coster, ethicus-didacticus. Een onderzoek naar dramatische opzet en morele instructie van Ithys, Polyxena en Iphigenia.
50850: SMITS, A. - 1830 Scheuring in de Nederlanden. Deel 1. Holland stoot Belgie en daarmee Vlaanderen af.
5874: SMITT, P.A.E.S. - De Organisatie van de Christelijke Kerk in den Apostolischen Tijd.
42685: SMOLLET, T. - Histoire d'Angleterre, depuis la descente de Jules-César, jusqu'au Traité d'Aix-la-Chapelle en 1748. Traduite de l'Anglois par M. Targe, correspondant de l'Académie Royale de la Marine.
5408: SMOUT, HERM. - Het Antwerps dialect. Met een schets van de geschiedenis van dit dialect in de 17de en 18de eeuw. Ingeleid door Dr. Yvette Stoops.
50878: SNAITH, NORMAN HENRY. - Hebrew Old Testament [ Hebrew text ].
36179: SNAPPER, FRITS. - Oorlogsinvloeden op de overzeese handel van Holland 1551-1719. & Aantekeningen.
16204: SNIJDERS, JAN. - The early works of Paul Ricoeur.
41178: SNIJMAN, P. C. - De profetie van Zefanja.
14097: SNYDER, GEORGE S. - Oude hemelkaarten. Hoogtepunten uit tien eeuwen cartografie.
38563: SOBOLEVSKII, (SOBOLEVSKAGO) A I - Zapadnoe vliianie na literaturu Moskovskoi Rusi XV-XVII vekov. (Russian reprint series, 18).
29551: SOBOUL, ALBERT. - Comprendre la révolution. Problèmes politiques de la révolution française (1789-1797).
51061: SOCIN, A. - Arabische Grammatik. Paradigmen, Litteratur, Übungsstücke und Glossar. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage.
13932: SOCINS, A. - Arabische Grammatik. Paradigmen, Literatur, übungsstücke und Glossar. Zehnte durchgesehene und verbesserte Auflage von Carl Brockelman.
52154: SODEN, WOLFRAM FREIHERR VON [FESTSCHRIFT] / M. DIETRICH / W. RÖLLIG (EDS.). - Lisan mithurti. Festschrift Wolfram Freiherr von Soden zum 19. VI. 1968 gewidmet von Schülern und Mitarbeitern.
20335: SODEN, HANS VON. - Urchristentum und Geschichte. Gesammelte Aufsätze und Vorträge herausgegeben von Hans von Campenhausen. Band 1. Grundsätzliches und Neutestamentliches. Mit einem Vorwort von Rudolf Bultmann.
51867: SODEN, WOLFRAM VON . - Das Akkadische Syllabar.
51948: SODEN, WOLFRAM VON. - Grundriss der Akkadischen Grammatik (Analecta Orientalia 33; 2. unveränderte Auflage) samt Ergänzungsheft zum Grundriss der Akkadischen Grammatik (Analecta Orientalia 47).
51866: SODEN, WOLFRAM VON - Das Akkadische Syllabar. 4., durchgesehene und erweiterte Auflage.
13393: SODEN, HANS VON. - Urchristentum und Geschichte. Gesammelte Aufsätze und Vorträge herausgegeben von Hans von Campenhausen.
38985: SÖDER, ROSA. - Die apokryphen Apostelgeschichten und die romanhafte Literatur der Antike.
52550: SÖDING, THOMAS. - Das Liebesgebot bei Paulus. Die Mahnung zur Agape im Rahmen der paulinischen Ethik.
4095: SØE, N.H. - Christliche Ethik. Ein Lehrbuch. Dritte Auflage.
35016: SOETAERT, PAUL. - De "Berg van Charitate" te Brugge, een stedelijke leenbank (1573-1795). Bijdrage tot de geschiedenis van de kredietinstellingen in de Lage Landen.
39944: DE SOETE, DANY - De Vlaamse Zeevissers.
51140: SOGGIN, J. ALBERTO. - Einführung in die Geschichte Israels und Judas. Von den Ursprüngen bis zum Aufstand Bar Kochbas.
34619: SOGGIN, J. ALBERTO. - Das Königtum in Israel. Ursprünge, Spannungen, Entwicklung.
45086: SOINS DU SECRÉTARIAT, PAR LES. - Actes du congres international de Droit Commercial de Bruxelles (1888). Droit Maritime - Lettre de Change.
23316: SOIRON, THADDAEUS. - Die Logia Jesu. Eine literarkritische und literargeschichtliche untersuchung zum Synoptischen Problem.
15345: SOIRON, THADDÄUS. - Die Bergpredigt Jesu. Formgeschichtliche, exegåtische und theologische Erklärung.
11944: SOJCHER, JACQUES. (ED.). - Où va Dieu ?
8789: SOLAGES, MGR. DE. - Synopse grecque des Évangiles. Méthode nouvelle pour résoudre le problème synoptique. (Édition française). Préface de S.E. Le Cardinal Tisserant.
51598: SOLAGES, MGR (BRUNO) DE. - La composition des évangiles : de Luc et de Matthieu et leurs sources.
48687: SOLALINDE, ANTONIO G. / EDITED BY IVY A. CORFIS. - Antonio G. Solalinde. Poemas breves medievales.
52535: SOLDT, W. H. VAN. - Letters in the British Museum. Transliterated and Translated [ 2 volumes ].
41860: SOLE, JACQUES. - L'âge d'or de la prostitution de 1870 a nos jours.
36846: SOLIER, W. DU. - Indumentaria antigua Mexicana. Prologo de M. Toussaint.
16158: SOLJENITSYNE, ALEXANDRE. - La Russie sous L'Avalanche. Traduit du russe par Georges Philippenko et Nikita Struve.
51761: SOLLBERGER, EDMOND / A.O. - De la Babylonie à la Syrie en passant par Mari. Mélanges offerts à Monsieur J.R. Kupper à l'occasion de son 70e anniversaire.
49951: SOLLER, ALOIS K. - Trieb und Reflexion in Fichtes Jenaer Philosophie.
36364: SOLLERS, PHILIPPE. - Le Cavalier du Louvre. Vivant Denon (1747-1825).
35980: SOLLERS, PHILIPPE. - Illuminations à travers les textes sacrés.
1033: SÖLLNER, B. - Vorlagen zu B. Söllner's Perspektive für Maler, Architekten und andere Künstler.
35994: SOLVAY, ERNEST. - Notes sur le productivisme et le comptabilisme. (this is the original 1900 edition).
32986: SOLVAY, LUCIEN. - L'art Espagnol. Précédé d'une introduction sur l'Espagne et les Espagnols.
33531: SOLVYNS, EDM. - Théorie de l'architecture ogivale à l'usage des archéologues, des architectes et des ingénieurs, par Edm. Solvyns.
47592: SOMBART, WERNER - Vom Menschen : Versuch einer geistwissenschaftlichen Anthropologie. 3. Auflage (=Unveränderter Nachdruck der 2. Auflage von 1956).
47588: SOMBART, WERNER - Der bourgeois. Zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen. Sechste Auflage.
46706: SOMEREN, JOHAN VAN - Herstelde Oudtheyt, ofte beschrijvinge van Batavia, wesende een gedeelte van 't Hertogdom Gelre ende Graafschap Hollandt.
19221: SOMERS, ERIK. - Vrijgegeven door de Duitsche censuur. Fotograaf in dienst van de bezetter.
47595: SOMMER, DEBORA. - Eine baltisch-adlige Missionarin bewegt Europa: Barbara Juliane v. Krüdener, geb. v. Vietinghoff gen. Scheel (1764-1824). Mit 22 Abbildungen.
42292: SOMMER, FERDINAND / HANS EDELOLF (EDS.). - Kleinasiatische Forschungen. Band I, Heft 1,2 & 3.
51827: SOMMERFELD, WALTER. - Der Aufstieg Marduks. Die Stellung Marduks in der babylonischen Religion des zweiten Jahrtausends v. Chr.
48167: SONNEMANS, GERARDUS HENRICUS PETRONELLA. (GERARD). - Functionele aspecten van Middelnederlandse versprologen [ 2 volumes ].
31599: SONNEN, RUUD. - De smaak van God. Over spirituele ervaring.
19412: SONNENSCHEIN, CARL. - Madonnen. Hundertundvier Kupfertiefdrucktafeln. Anmerkungen zu den Bildern von Dr. Leopold Zahn.
17492: SONTAG, FREDERICK & M. DARROL BRYANT (EDS.). - God, the contemporary discussion.
51457: SOPHOCLE / ALPHONSE DAIN / PAUL MAZON. - Sophocle. Tome I. Les Trachiniennes - Antigone.
50121: SOPHOCLE. - Les Auteurs Grecs. Par deux traductions Françaises. Sophocle. Ajax, Antigone [ 2 volumes in 1 binding ].
50122: SOPHOCLE. - Les Auteurs Grecs. Par deux traductions Françaises. Sophocle. Oedipe Roi, Philoctete, Les Trachiniennes [ 3 volumes in 1 binding ].
50112: SOPHOCLE. - Les Auteurs Grecs. Par deux traductions Françaises. Sophocle. Électre, Oedipe a Colone [ 2 volumes in 1 binding ].
51185: SOPHOCLES / RICHARD C. JEBB / E. S. SHUCKBURGH (EDS.). - The Antigone of Sophocles with a commentary, abridged from the large edition.
39325: SORDI, MARTA / LUIGI FRANCO PIZZOLATO / AIME SOLIGNAC / A.O. - Agostino a Milano il Battesimo. Agostino nelle terre di Ambrogio (22-24 aprile 1987).
47808: SOTO, DOMINICUS. - Summulae. Mit einem Vorwort von W. Risse.
37864: SOUBIES, ALBERT. - Le Theatre - Italien de 1801 a 1913.
51448: SOUFFLET, ED. / YV. SOUFFLET-GROIX. - La vie Romaine I. Rome. Vie intime - Vie sociale. Recueil de textes pour les classes de Troisieme, Seconde, Premiere. Deuxieme Edition.
44105: SOUILHE, JOSEPHUS. - De Platonis Doctrina Circa Animam. Textus Selectos.
17609: SOUKUP, RUDOLF. - Les causes et l'évolution de l'abréviation des pronoms personnels régimes en ancien français. Étude basée sur les textes du XIe et du XIIe siècle.
26631: SOULIÉ, MAURICE. - Les procès célèbres de l'Espagne. Les procès d'inquisition (1490-1774). L'évêque de Zamora (1528) Le procès de Don Carlos, Prince des Asturies (1568). Le patissier de Madrigal (1582). Le procès d'Antonio Pérès (1592). Le procès de Juan Sala y Serralonga (1632). Le couvent de Saint-Placide (1643). Le procès de l'Escurial (1808). Le procès de Francesco Ferrer (1909).
45044: SOUVESTRE, EMILE. - Mémoires d'un sans-culotte bas breton.
37616: SOVON / J. BEKHUIS / A.O. - Atlas van de Nederlandse vogels.
51545: SOYEZ, BRIGITTE. - Byblos et la fete des Adonies. Avec 12 figures et 15 planches.
41490: SOZEN, METIN. - Cappadocia.
19257: SÖZLÜK, ALTIN. - The golden dictionary English - Turkish. The golden dictionary Ingilizce - Türkçe.
28404: SPAANS, YOLANDE & LUDO JONGEN (EDS.) - Het leven van Lutgard. Bloemlezing uit het Kopenhaagse handschrift.
51282: SPADAFORA, FRANCESCO. - La Risurrezione di Gesù.
47770: SPAEMANN, ROBERT. - Glück und Wohlwollen. Versuch über Ethik.
36115: SPAENDONCK, BAREND JAN VAN. - In de wol geverfd. De Tilburgse wollenstoffenindustrie vanuit de optiek van een lokale ondernemingsvereniging (1896-1940).
52491: SPAHN, MARTIN. - Johannes Cochläus. Ein Lebensbild aus der Zeit der Kirchenspaltung. [ Reprint of the Edition Berlin, Felix L. Dames, 1898 ].
35669: SPALLANZANI, MARCO. - Produzione commercio e consumo dei panni di lana (nei secoli XII-XVIII).
40517: SPANDAW, H. A. - De vrouwen. Dichtstuk.
6089: SPANGENBERG, ERNST. - Beyträge zu den Teutschen Rechten des Mittelalters, vorzüglich zur Kunde und Kritik der altgermanischen Rechtsbücher, und des Sachsen- und Schwaben-Spiegels.
3537: SPANIER, E. - Confessionale ou Beichtspiegel nach den Zehn Geboten, reproduit en fac-simile d'après l'unique exemplaire, conservé au Museum Meermanno-Westreenianum. Avec une introduction par J.W. Holtrop.
20120: SPANJE, TEUNIS ERIK VAN. - Inconsistentie bij Paulus? Een confrontatie met het werk van Heikki Räisänen.
14881: SPANN, OTHMAR. - Religionsphilosophie auf geschichtlicher grundlage.
30934: SPANNEUT, MICHEL. - Tertullien et les premiers moralistes africains.
49855: SPARE, AUSTIN OSMAN. - The Focus of Life: The Mutterings of Aaos: written and illustrated by Austin Osman Spare. Edited by Frederick Carter with an introduction by Francis Marsden.
5392: SPARNAAY, H. - Zur Sprache und Literatur des Mittelalters. Verzamelde opstellen ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag aan de schrijver aangeboden door leerlingen, oud-leerlingen, colega's en vrienden. Text in German.
37490: SPEE, FRIEDRICH / FINGER, HEINZ (ED.). - Friedrich Spee. Priester, Mahner und Poet (1591-1635). Eine Ausstellung der Diözesan- und Dombibliothek Köln in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Spee-Gesellschaft Dusseldorf. 11. Juni bis 9. Oktober 2008.
45301: SPEECKAERT, GEORGES PATRICK. - Le premier siecle de la Cooperation Internationale 1815-1914. L'apport de la Belgique.
51308: SPEELMAN, WILLEM MARIE. - Reconstructies. Greimassiaans onderzoek in Nederland. Semiotische Analysen 1.
33767: SPEER, A. / W. GORIS / P. BEULLENS / M. B. INGHAM / H.G. SENGER / AND OTHERS (CONTR.). - Recherches de Théologie et Philosophie médiévales. Forschungen zur Theologie und Philosophie des Mittelalters. 2002 LXIX,1.
48891: SPEER, ANDREAS / STEPHAN REGH (HRSGG.) - Alles Wesentliche lässt sich nicht schreiben : Leben und Denken Edith Steins im Spiegel ihres Gesamtwerkes | In Zusammenarbeit mit Sr. Antonia Sondermann OCD.
2636: SPEISER, WERNER. - Vorderasiatische Kunst.
1127: SPEK, P. VAN DER. - De geloofsbeschouwing in de schriftopenbaring door de apostel Johannes.
14196: SPELTZ, ALEXANDER. - The History of Ornament, Antiquity to Modern Times.
51031: SPELTZ, ALEXANDER. - Styles of Ornament exhibited in designs and arranged in historical order with descriptive text. A handbook for Architects, Designers, Painters, Sculptors, Wood-Carvers, Chasers, Modellers, Cabinet-Makers and Artistic Locksmiths as well, as also for Technical Schools, Libraries and Private Study. 400 full-pages illustrations with illustrated descriptive text.
33433: SPENCER, HERBERT. - Pioniers van de moderne typografie.
45010: SPENCER, HERBERT. - Classification des sciences. Traduit de l'Anglais sur la troisieme edition par F. Rethore.
46119: SPENCER TRIMINGHAM, J. - Islam in the Sudan. Second impression.
39663: SPENCER, LLOYD G. - Illustrated phrenology. The science and art teaching how to read character a manuel of mental science including the 1929 revised twentieth century phrenological & physiological register with descriptive chart giving a full printed and written character analysis. / Heads and faces, and how to study them...
48897: SPEYR, ADRIENNE VON. - Markus : Betrachtungspunkte für eine Gemeinschaft. Herausgegeben von Hans Urs von Balthasar.
52354: SPEYR, ADRIENNE VON. - Der Mensch vor Gott / Die Schöpfung / Gebetserfahrung / Drei Frauen und der Herr / Der Grenzenlose Gott / Kreuzeswort und Sakrament / Die Heilige Messe / Das Angesicht des Vaters / Elija / Der Sieg der Liebe / Der Kolosser Brief / Passion von Innen / Die Sendung der Propheten / Die Pforten des Ewigen Lebens / Gleichnisse des Herrn / Achtzehn Psalmen / Job / Das Geheimnis des Todes / Über die Liebe / Sie Folgten Seinem Ruf (20 volumes of the series)
48902: SPEYR, ADRIENNE VON. - Der Epheserbrief. 2. durchgesehene Auflage von 'Kinder des Lichtes'.
48914: SPEYR, ADRIENNE VON. - Kostet und Seht : ein theologisches Lesebuch - aus ihren Schriften ausgewählt und eingeleitet von Hans Urs von Balthasar.
48895: SPEYR, ADRIENNE VON. - Die Beichte. 3. Auflage.
48910: SPEYR, ADRIENNE VON. - Christlicher Stand.
48906: SPEYR, ADRIENNE VON. - Die katholischen Briefe [ 2 volumes ]. Vol. 1. Der Jakobusbrief - Die Petrusbriefe. Vol. 2. Die Johannesbriefe.
48909: SPEYR, ADRIENNE VON. - Isaias : Erklärung ausgewählter Texte - mit einem Anhang zu den Visionen Daniels.
48908: SPEYR, ADRIENNE VON. - Bergpredigt : Betrachtungen über Matthäus 5-7.
48892: SPEYR, ADRIENNE VON. - Magd des Herrn. (Ein Marienbuch). Dritte durchgesehene Auflage.
48896: SPEYR, ADRIENNE VON. - Ewigkeit in der Zeit : Feste im Kirchenjahr.
48900: SPEYR, ADRIENNE VON. - Korinther I.
48901: SPEYR, ADRIENNE VON. - Dienst der Freude. Betrachtungen über den Philipperbrief. 2. Auflage.
48905: SPEYR, ADRIENNE VON. - Passion nach Matthäus.
48913: SPEYR, ADRIENNE VON. - Aus meinem Leben : Fragment einer Selbstbiographie. 2. Auflage.
48911: SPEYR, ADRIENNE VON. - Maria in der Erlösung. 3. Auflage.
48912: SPEYR, ADRIENNE VON. - Bereitschaft : Dimensionen christlichen Gehorsams.
52311: SPIAZZI, RAIMONDO. - P. Mariano Cordovani dei Frati predicatori. Vol. 2.
33753: SPIEGEL, JOACHIM. - Das Werden der altägyptischen Hochkultur: Ägyptische Geistesgeschichte im 3. Jahrtausend vor Chr.
44616: SPIEGEL, L.P. VAN DE. - Brieven en negotiatien. Geduurende den jongsten oorlog van dezen staat met de Fransche republiek. Waarbij gevoegd zijn veele authentique stukken strekkende tot beter verstand van dezelve brieven. [ 3 volumes ].
49625: SPIEGELBERG, HERBERT : - Phenomenological Perspectives. Historical and Systematic Essays in Honor of Herbert Spiegelberg.
44176: SPIEGELEER, CHRISTOPH DE. - Een blauwe progressist. Charles Potvin 1818-1902 en het liberaal-sociale denken van zijn generatie,
41521: SPIEGELER, PIERRE DE. - Les Hôpitaux et l'assistance à Liège (Xe-XVe siècles) : Aspects institutionnels et sociaux.
17137: SPIELMANN, HEINZ (ED.). - Räume und Meisterwerke der Jugendstil-Sammlung.
40362: SPIERENBURG, PIETER. - A history of murder. Personal Violence in Europe from the Middle Ages to the Present.
52427: SPIERTZ, M.G. (MATHIEU GERARDUS). - L'Eglise catholique des Provinces-Unies et le Saint-Siège pendant la deuxième moitié du XVIIe siècle.
43709: SPIES, MARIJKE (EDS. HENK DUITS AND TON VAN STRIEN). - Rhetoric, Rhetoricians and Poets. Studies in Renaissance Poetry and Poetics.
32417: SPIJKER, IENJE VAN 'T. - Als door een speciaal stempel : traditie en vernieuwing in heiligenlevens uit Noordwest-Frankrijk (1050-1150).
12155: SPIJKERBOER, A. A. - Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium.
7232: SPINDLER, JOACHIM VON. - Das wirtschaftliche Wachstum der Entwicklungsländer. Eine Einführung.
45620: SPINETO, NATALE. - Les Symboles dans l'histoire de l'humanité. Avec la participation de Fiorenzo Facchini et Julien Ries. Traduit de l'Italien par Chantal Moiroud.
12846: SPINOZA: - Spinoza herdacht. 1677 21 februari 1977.
11610: SPIR, A. - Esquisses de philosophie critique. Nouvelle édition. Avec une introduction par Léon Brunschvicg.
11947: SPIR, A. - Esquisses de philosophie critique. Nouvelle édition. Avec une introduction par Léon Brunschvicg.
11960: SPIR, AFRICAN. - Principes de justice sociale. Précédés de : Un précurseur: A. Spir. Préface de Georges Duhamel.
51203: SPIRAGO, PROF. FRANZ. - Der Antichrist : Genaues über den Antichrist nach der Lehre der Überlieferung, der Hl. Schrift und der Privat-Offenbarung.
42939: SPIRIDONOVA, LIOUDMILA / LOFFE, ALEXANDRE & AL. (EDS.). - La Flotte de l'Empire de Russie. 300e anniversaire de la fondation.
13610: SPITALER, ARMIN (ED.) - Die Zelle in Kirche und Welt.
52452: SPITALER, ANTON / PAUL KAHLE / KARL GARBERS / JOHANN FÜCK / OTTO SPIES / A.O. - Documenta Islamica Inedita.
24017: SPITZ, RENÉ A. - Le non et le oui. La genèse de la communication humaine.
51052: SPITZ, RENÉ. - HfG Ulm. The View behind the Foreground. The Political History of the Ulm School of Design 1953-1968.
20465: SPITZER, ROBERT L., JANET B.W. WILLIAMS, ANDREW E. SKODOL. - International Perspectives on DSM-III.
16221: SPOERRI, THEOPHIL. - Der verborgene Pascal. Eine Einführung in das Denken Pascals als Philosophie für den Menschen von Morgen.
46196: SPONSELEE DE MEESTER, M. T. A. R. - Het norbertinessenklooster Sint-Catharinadal in de Staatse periode 1625-1795. Portret van een religieuze vrouwengemeenschap in benarde tijden.
23986: SPÖRLEIN, BERNHARD. - Die Leugnung der Auferstehung. Eine historisch-kritische Untersuchung zu I Kor 15.
10516: SPORTÈS, MORGAN. - Pour la plus grande gloire de dieu. Roman.
12012: SPOTO, DONALD. - Ingrid Bergman. Document.
49604: SPRANGER, EDUARD. - Psychologie und Menschenbildung. Herausgegeben von Walter Eisermann.
39847: SPRENGER, HANS NORBERT. - Theodori Mopsuesteni Commentarius in XII Prophetas. Einleitung und Ausgabe.
42059: SPROEMBERG, HEINRICH. - Beiträge zur Belgisch-Niederländischen Geschichte. Mit 2 Karten.
49302: SPRUIT, PROF. MR. J.E. - Metopen. Verzamelde essays over het romeinse recht en zijn geschiedenis.
10158: SPRUIT, J.E. - De Lex Iulia et Papia Poppaea. Beschouwingen over de bevolkingspolitiek van Augustus. Rede.
27184: SPRUIT, J.E. - Textus Iuris Romani. Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht. Tweede druk.
27188: SPRUIT, J.E. - Enchiridium. Overzicht van de geschiedenis van het Romeins privaatrecht. Tweede druk.
49289: SPRUIT, PROF. MR. J.E. - Cunabula iuris. Elementen van het Romeinse privaatrecht.
34476: SPUISERS, JEF. - Sint Servaas. Zijn leven, legenden en zijn stad.
32659: SPULER, BERTOLD. - The Muslim World. A historical survey. Part I. The age of the Caliphs. Part II. The Mongol period. Translated from the German by F. R. C. Bagley. (2 volumes).
45698: SPULER, BERTOLD / LUDWIG FORRER. - Orientalistik III. Teil. Der Vordere Orient in Islamischer Zeit.
45345: SPYRI, JOHANNA. - Au pays de Heidi. Traduction de Charles Tritten. Adaptation nouvelle. Illustrations de Jodelet.
10785: SRAWLEY. J.H. - The Early History of the Liturgy. Second Edition.
30208: ST-LUC DE GAND, L'ÉCOLE. - L'Art et ses applications. Recueil de reproductions d'oeuvres exécutées par les membres de la gilde des anciens élèves de l'école St-Luc de Gand. Numéro Annuel - Noël 1922.
51068: STAAB, KARL. - Die Pauluskatenen nach den Handschriftlichen Quellen Untersucht. Mit Sieben Tafeln in Lichtdruck.
12605: STAAL, C.H. - De Kleren van de kardinaal. Met bijdragen van A.H.M. van Schaik, J.F. van Heijningen & G.J.S.N. Stam.
36903: STAALDUINE, THEODOOR JOHAN SIMON VAN. - Om de lijn der Afscheiding. Prof. dr. G.M. den Hartogh en de Vrijmaking van 1944.
33665: STAATS, REINHART. - Gregor von Nyssa und die Messalianer. Die Frage der Priorität zweier altkirchlicher Schriften.
50260: STAATS, REINHART. - Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel. Historische und theologische Grundlagen. 2., durchgesehene Auflage.
49611: STADEN, ALFRED VAN / JAN ROOD / HANS LABOHM (EDS.). - Cannons and Canons. Clingendael Views of Global and Regional Politics. An overview of international relations on the occasion of the twentieth anniversary of the netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'
13129: STADEN, A. VAN. (ED.). - Tussen orde en chaos. De organisatie van de veiligheid in het nieuwe Europa.
45659: STADLER, WOLF / PETER WIENSCH (EDS.). - Lexikon der Kunst. Malerei, Architektur, Bildhauerkunst. (Complete set in 12 volumes).
44457: STADTER, ERNST. - Psychologie und Metaphysik der menschlichen Freiheit. Die ideengeschichtliche Entwicklung zwischen Bonaventura und Duns Scotus.
318: STADTMÜLLER, R.M. - Das neue Ordensrecht. Mit Erlaubnis der geistlichen Obrigkeit.
46785: STADTMÜLLER, GEORG. - Geschichte des Völkerrechts .Teil I Bis zum Wiener Kongreß (1815)
41280: STAERK, W. - Die Erlösererwartung in den östlichen Religionen. Untersuchungen zu den Ausdrucksformen der biblischen Christologie (Soter II).
41778: STAERK, W. - Das assyrische Weltreich inn Urteil der Propheten.
20389: STÄHLIN, GUSTAV (ED.). - Die Apostelgeschichte. (11. Auflage. 2. Auflage der neuen Bearbeitung).
10824: STÄHLIN, WILHELM. - Das johanneische Denken. Eine Einführung in die Eigenart des vierten Evangeliums.
10825: STÄHLIN, WILHELM. - Keiner kann sich vertreten lassen.
10828: STÄHLIN, WILHELM. - Vom göttlichen Geheimnis.
24154: STAKEMEIER, EDUARD. - Die Konzilskonstitution Über die göttliche Offenbarung. Werden, Inhalt und theologische Bedeutung. Lateinischer und deutscher Text mit Kommentar.
49397: STALINE - Lénine vu par Staline.
51094: STALLAERT, TH. - KLEIN BREVIER: - Klein Brevier. Door Th. Stallaert C.dd.R. en de Abdij van Berne Heeswijk.
52446: STALMANN, JOACHIM / JOHANNES HEINRICH (EDS.). - Liederkunde Zweiter Teil: Lied 176-394.
36275: STAMHUIS, IDA H. - 'Cijfers en Aequaties' en 'Kennis der Staatskrachten'. Statistiek in Nederland in de negentiende eeuw.
48601: STAMHUIS, E. F. - Protestantse bijdragen aan het Nederlandse strafrechtsdenken sinds 1880.
45731: STAMHUIS, IDA H. - 'Cijfers en Aequaties' en 'Kennis der Staatskrachten'. Statistiek in Nederland in de negentiende eeuw.
24869: STAMM, JOHANN JAKOB. - Beiträge zur hebräischen und altorientalischen Namenkunde. Zu seinem 70. Geburtstag herausgegeben von Ernst Jenni und Martin A. Klopfenstein.
18514: STAMMLER, EBERHARD. - Protestanten ohne Kirche.
23026: STANGHETTI, GIUSEPPE. - Prassi della S. C. de Propaganda Fide.
27906: STANIHURSTO, GUILIELMO (STANIHURST,, STANYHURST, WILHELM) - Veteris hominis per expensa quatuor novissima metamorphosis et novi genesis.
20404: STANTON, G.N. - Jesus of Nazareth in New Testament preaching.
14128: STAPELKAMP, C. - Revius-Studiën. Aantekeningen bij de religieuse poëzie van Jacobus Revius.
49934: STAPPAERTS, FÉLIX - Notice sur Jean-Baptiste Madou, artiste peintre.
49933: STAPPAERTS, FÉLIX - Notice sur Jean-Baptiste Madou, artiste peintre.
29954: STAPPEN, J. F. VAN DER, - Sacra Liturgia. Caeremoniale seu manuale ad functiones sacras solemnes rite peragendas ad usum alumnorum seminarii archiepiscopalis Mechliniensis.
27285: STARCKE, C.N. - Baruch de Spinoza. Ins deutsche Übertragen von Karl Hellwig.
32351: STARK, WALTER. - Lübeck und Danzig in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Untersuchungen zum Verhältnis der wendischen und preußischen Hansestädte in der Zeit des Niedergangs der Hanse.
38438: STARK, RUDOLF (ED.). / PETER STEINMETS (INTR.). - Rhetorika. Schriften zur aristotelischen und hellenistischen Rhetorik.
33878: STARK, WALTER. - Untersuchungen zum Profit beim hansischen Handelskapital in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
44553: STARKEY, PAUL / JANET STARKEY (EDS.). - Travellers in Egypt.
2729: STARKIE, ENID. - Das trunkene Schiff. Das Leben des Jean Arthur Rimbaud.
38606: STAROBINSKI-SAFRAN, ESTHER. - Le buisson et la voix. Exegese et pensee juives.
21568: STARREN, MARIANNE BARBARA PETRA. - The second time : the acquisition of temporality in French and Dutch as a second language.
29864: STATENVERTALING: - Paralleleditie. Statenvertaling en [Nieuwe Bijbelvertaling] voor de bijbelboeken Est[h]er, Prediker, Jona en Handelingen.
50531: STAUBER, REINHARD. - Der Wiener Kongress.
39124: STAUDENMAIER, F. A. AND N. J. SCHWARTZ - Des universités et de l'organisme des sciences universitaires considérés au point de vue théologique et dans leurs rapports avec l'état et l'église. Traduit et précédé d'une introduction sur les rapports de la philosophie et de son histoire avec les autres sciences, surtout avec les sciences naturelles.
5870: STAVERMAN, M. - Volk in Friesland buiten de kerk.
3177: STAVERMAN, M. - Buitenkerkelijkheid in Friesland. Met een woord vooraf van G.H.L. Zeegers.
38392: STAWROWSKY, ALEXIS. - Essai de théologie irénique. L'orthodoxie et le catholicisme.
44922: STEAD, W. T. - The United States of Europe on the eve of the Parliament of Peace. With numerous maps and illustrations.
29156: STEDELIJK MUSEUM "HET PRINSENHOF" DELFT: - Hedendaagse belgische keramiek en wandtapijten : (Tentoonstelling) Stedelijk museum "Het Prinsenhof", Delft 26 mei - 16 juni 1973.
50421: STEDMAN JONES, GARETH / KARL MARX. - Karl Marx : greatness and illusion.
22451: STEEDMAN, MARK. - The syntactic process.
10767: STEEGMANN, JOHN. - Cambridge. As it was And as it is to-day. Third Edition, revised, Summer 1945.
38530: STEEMERS- VAN WINKOOP, M. W. H. - Eenzaamheid. Voorrecht voor een enkeling, noodlot van velen. Een moraaltheologische studie in het Duitse, Engelse en Nederlandse taalgebied.
31286: STEEN, MATTHEUS VAN DER. - Durf te dromen. Wandel in je bestemming.
45599: STEEN, JEF VAN DEN. - Trappist. De zeven heerlijke bieren. Foto's Jan Crab.
24992: STEEN, MARC. - Abba, Vader. (Derde druk).
48670: STEEN, D. G. VAN DER. - Tussen verlangen en verlies. Antropologische aspecten van de Don Juan-figuur in de tijd van de Romantiek.
1261: STEENBEEK, A. - Hermannus Muntinghe.
17173: STEENBERGEN, NIEL: ED. BY MARGRIET VAN BOVEN. - Niel Steenbergen. Veertig jaar beeldhouwer.
22940: STEENBERGHEN, FERNAND VAN. - Histoire de la philosophie. Periode chrétienne.
52094: STEENBERGHEN, FERNAND VAN. - Le Problème de l'Existence de Dieu dans les Écrits de S. Thomas d'Aquin.
32762: STEENWEG, HELGE. - Göttingen um 1400. Sozialstruktur und Sozialtopographie einer mittelalterlichen Stadt.
44821: STEENWIJK, M. A. VAN - Onderrigtingen over het godsdienstig begraven bij de Katholijken, naar het Fransch (van Beuvelet, Instruction sur le manuel... , het gedeelte over de begrafenissen), en met aanteekeningen vermeerderd.
35802: STEER, FRANCIS. - The history of the Dunmow Flitch Ceremony. With a Foreword by J. W. Robertson Scott.
50364: STEFANO, LUCIANA DE. - La sociedad estamental de la baja Edad Media española a la luz de la literatura de la época.
27938: STEFFENS, ARNOLD. - Kirchweihe u. Glockensegnung aus dem Römischen Pontifikale mit deutscher Uebersetzung.
40273: STEFFENS, L.F.A. - Overgang van vorderingen en schulden in het nederlandse internationaal privaatrecht.
41151: STEGEMANN, HARTMUT. - Die Entstehung der Qumrangemeinde.
49003: STEGGINK, OTGER. - Aan de bron : Teresa van Avila: vrouw en mystica. Mystieke teksten en thema's.
28711: STEGMANN, DIRK / BERND-JÜRGEN WENDT / PETER-CHRISTIAN WITT (EDS.). - Industrielle Gesellschaft und politisches System. Beiträge zur politischen Sozialgeschichte. Festschrift für Fritz Fischer zum siebzigsten Geburtstag.
37460: STEGT, PETER. - Die Weihbischöfe und Generalvikare des Bistums Köln zwischen 1510 und 1690.
36872: STEIGEMANN, STEFFI (TRANSL.). - Hexen und Hexenmeister.
52200: STEIMER, BRUNO. - Vertex Traditionis - Die Gattung der altchristlichen Kirchenordnungen.
52442: STEIMER, BRUNO (ED.). - Lexikon der Kirchengeschichte - [ Lexikon für Theologie und Kirche kompakt , 2 volumes in slipcase ].
45342: STEIN D'ALTENSTEIN, BARON DE. - Annuaire de la Noblesse Belge. 1885. Trente-neuvième année.
3617: STEIN, SIMONE. - Gesundheit aus Glauben und Natur. Die Schutzpatrone der Kranken, Heilkräuter und Naturrezepte.
21658: STEIN, DONALD G., SIMÓN BRAILOWSKY, BRUNO WILL. - Brain repair.
149: STEIN, E. - Selbstbildnis in Briefen.
30652: STEIN, HENRI. - Les Jardins de France des origines a la fin du XVIIIe siècle. 104 Planches, 393 Reproductions d'après des estampes anciennes et des documents originaux inédits.
36464: STEIN, WOLFGANG (ED.). - Kolumbus oder wer entdeckte Amerika?
30666: STEIN, HENRI. - Le Palais de Justice et la Sainte-Chapelle de Paris. Notice historique et archéologique.
48888: STEIN, EDITH. - Miscellanea thomistica : Übersetzungen - Abbreviationen - Exzerpte aus Werken des Thomas von Aquin und der Forschungsliteratur. Hrsg. von Andreas Speer und Francesco Valerio Tommasi.
5020: STEINBÜCHEL, THEODOR & THEODOR MÜNCKER. (EDS.) - Aus Theologie und Philosophie. Festschrift für Fritz Tillmann zu seinem 75. Geburtstag (1. November 1949).
27455: STEINBÜCHEL, ANTON. - Mensch und Gott in Frömmigkeit und Ethos der deutschen Mystik. Siebzehn Vorlesungen aus dem Nachlaß herausgegeben.
27017: STEINBÜCHEL, THEODOR & THEODOR MÜNCKER. (EDS.) - Aus Theologie und Philosophie. Festschrift für Fritz Tillmann zu seinem 75. Geburtstag (1. November 1949).
2352: STEINBÜCHEL, THEODOR. - Die Philosophische Grundlegung der katholischen Sittenlehre. 1. Halbband. Dritte, durchgesehene Auflage.
21044: STEINBÜCHEL, THEODOR. - Christliches Mittelalter.
29106: STEINEN, WOLFRAM VON DEN. - Ein Dichterbuch des Mittelalters. Herausgegeben von Peter von Moos.
47279: STEINER, GEORGE. - Les Antigones. Traduit de l'anglais par Philippe Blanchard.
30113: STEINER, GEORGE. - Verval van het woord.
43699: STEINER, WENDY. - The Colors of Rhetoric. Problems in the Relation between Modern Literature And Painting.
34796: STEINER, M. - La tentation de Jésus dans l'interprétation patristique de Saint Justin a Origène.
37843: STEINER, GEORGE. - Martin Heidegger.
45777: STEINER, RUDOLF. - La science occulte. Traduit de l'Allemand, avec l'autorisation de l'auteur par Jules Sauerwein d'après la quatrième édition revue et corrigée.
10417: STEINERT, MARLIS G. - L'Allemagne Nationale-Socialiste 1933-1945.
33672: STEINGRIMSSON, SIGURDUR ÖRN. - Vom Zeichen zur geschichte. Eine literar- und formkritische Untersuchung von Ex 6,28-11,10.
386: STEINKOHL, L. (ED.) - Blick nach draußen. Eine Auslese von 60 Meisterpartien aus internationalen Schachturnieren dreier Erdteile. Gespielt in den Jahren 1945 bis 1947.
21190: STEINMANN, JEAN. - Tertullien.
16140: STEINMANN, JEAN. - Pascal. (2. Auflage).
51263: STEINMETZ, S. R. / J. A. J BARGE / L. HAGEDOORN / R. STEINMETZ. - De rassen der menschheid. Wording, strijd en toekomst. 1st. ed.
24249: STEINMETZER, FRANZ X. - Die Geschichte der Geburt und Kindheit Christi und Ihr Verhältnis zur babylonischen Mythe. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung.
30097: STEKELENBURG, H. A. V. M. VAN (HENRI A. V. M.). - "Hier is alles vooruitgang" Landverhuizing van Noord-Brabant naar Noord-Amerika, 1880-1940.
18305: STELLING, WIEBKE & WOLFRAM MALLEBREIN. - Männer und Maiden. Leben und Wirken im Reichsarbeitsdienst in Wort und Bild.
46277: STELLINGWERFF, N. / S. SCHOT. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Bewerkt door J.W. Veenendaal-Barth. Met medewerking van C.E. Keij en drs. V.L. Vree. Algemene inleiding van drs. J.G. Smit. [ complete set in 6 volumes ].
51066: STEMBERGER, GÜNTER. - Geschichte der jüdischen Literatur. Eine Einführung.
43492: STEMBERGER, GÜNTER. - Juden und Christen im Heiligen Land. Palästina unter Konstantin und Theodosius.
51065: STEMBERGER, GÜNTER. - Das klassische Judentum. Kultur und Geschichte der rabbinischen Zeit.
46890: STEMP, RICHARD. - Le langage secret des églises et des cathédrales. Comprendre la symbolique des bâtiments sacrés.
10517: STENDHAL. - Stendhal. Présenté par Michel Déon de l'Académie française. Le rouge et le noir. Lucien Leuwen. La chartreuse de Parme.
48589: STENDHAL / V. DEL LITTO. - Stendhal. Correspondance générale. Edition V. Del Litto avec la collaboration d'Elaine Williamson, de Jacques Houbert et de Michel-E. Slatkine. Tome I (1800-1809).
42460: STENEKER, H. (HENRICUS). - Peithous Dèmiourgia. Observations sur la fonction du style dans le protreptique de Clément d'Alexandrie.
35046: W. H. STENFERT KROESE. - De De mythe van A. Roland Holst.
41523: STENGEL, EDMUND E. - Abhandlungen und Untersuchungen zur mittelalterlichen Geschichte.
12893: STENT, ANGELA. - Rivalen des Jahrhunderts. Deutschland und Rußland im neuen Europa.
39776: STENUIT, ROBERT. - Les tresors de l'Armada.
39782: STENUIT, ROBERT. - Les Les epaves de l'Or. Deux ans de plongees sur les galions de Vigo.
43620: STEPHANY, ERICH / CLEMENS BAYER / THEO JÜLICH / MANFRED KUHL. - Celica Iherusalem. festschrift für Erich Stephany.
6346: STEPHENSON, GUNTHER (ED.) - Der Religionswandel unserer Zeit im Spiegel der Religionswissenschaft.
23033: STERCKX, ENGELBERT (ED.). - Quaestiones in rubricas Breviarii et Missalis Romani : ad usum seminarii Mechliniensis, auctoritate eminentissimi domini Engelberti S. R. E. Presb. Card. Sterckx, Archiepiscopi Mechliniensis, in lucem editae.
22763: STERK, JOHANNES GERARDUS MARIA. - Preek en toehoorders. Sociologische exploratie onder katholieke kerkgangers in de bondsrepubliek Duitsland.
43541: STERKENBURG, P. G. J. VAN. - Van woordenlijst tot woordenboek. Inleiding tot de geschiedenis van woordenboeken van het Nederlands.
42378: STERKENS, CARL JOZEF ALFONS. - Interreligious Learning. The Problem of Interreligious Dialogue in Primary Education.
37360: STERLING, GREGORY E. - Historiography and Self-Definition. Josephos, Luke-acts and Apologetic Historiography.
23138: STERN, ALFRED. - Die Philosophischen Grundlagen von Wahrheit Wirklichkeit Wert.
29209: STETTNER, HEINRICH. - Schiffe auf Fliesen. Führer des Deutschen Schiffahrtsmuseums Nr. 6.
51953: STEUDEL, ANNETTE. - Der Midrasch zur Eschatologie aus der Qumrangemeinde (4QMidrEschat a.b.) Materielle Rekonstruktion, Textbestand, Gattung und traditionsgeschichtliche Einordnung des durch 4Q174 ('Florilegium') und 4Q177 ('Catena A') repräsentierten Werkes aus den Qumranfunden.
19798: STEUERNAGEL, CARL. - Hebräische Grammatik mit Paradigmen, Literatur, Übungsstücken und Wörterverzeichnissen. Achte Auflage.
46776: STEVENS, R.J.J. / L. J. GIEBELS / P. F. MAAS (EDS.). - De formatiedagboeken van Beel, 1945-1973. Handboek voor formateurs.
39756: STEVENS, HARM. - De VOC in bedrijf, 1602-1799.
40293: STEVENS, F. (ED.). - Revolutie en recht. Revolution and law. Révolution et droit. Handelingen van het Colloquium, gehouden in het Paleis der Academien te Brussel op 18 november 1994.
39535: STEVENSON, J. (ED.). - Creeds, Councils and Controversies. Documents illustrating the history of the Chruch A.D. 337-461.
10748: STEVENSON, KENNETH. (ED.). - Liturgy Reshaped.
48550: STEVENSON, ROBERT LOUIS. - The complete stories : strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde and nineteen other tales.
21825: STEWARD, OSWALD. - Principles of cellular, molecular, and developmental neuroscience.
34343: STEWART, DUGALD / JOUFFROY, THEODORE. - Esquisses de philosophie morale, par dugald Stewart, traduit de l'Anglais par Théodore Jouffroy. Troisième Edition.
35346: STEWART, M. DUGALD / TH. JOUFFROY. - Esquisses de philosophie morale. Traduit de l'Anglais sur la IVe edition par Th. Jouffroy.
27608: STEYAERT, MARTINO - Theologiae practicae aphorismi. Ed. quinta. 4 parts in 2 vols.
26035: STEYARTII MARTINI (MARTINUS STEYAERT) - In propositiones a summis pontificibus damnatas, annotationes omnes. -- Positiones de Pontifice pro fac. theol. Lovaniensi contra Obtrectatorum Gallum & Decretum rectoris et universitatis Lovaniensis & Oratio Steyaert. -- Censura et declaratio conventus generalis cleri Gallicani.
34600: STICCO, MARIA. - San Francesco d'Assisi.
43867: STICHEL, RAINER. - Nathanael Unter dem Feigenbaum. Die Geschichte eines biblischen Erzählstoffs in Literatur und Kunst der byzantinischen Welt.
39999: STICHEL, RAINER. - Die Geburt Christi in der Russischen Ikonenmalerei. Voraussetzungen in Glauben und Kunst des Christlichen Ostens und Westens.
1591: STIEHL, D. - Das deutsche Rathaus im Mittelalter in seiner Entwickelung geschildert.
50012: STIEHL, ULRICH. - Sanskrit-Kompendium. Ein Lehr-, Übungs- und Nachschlagewerk Devanagari-Ausgabe. 4., überarbeitete und erweiterte Auflage.
40248: STIENNON, JACQUES. - L'ecriture diplomatique dans le diocese de Liege du XIe au milieu du XIIIe siecle. Reflet d'une civilisation.
48058: STIENNON, JACQUES. - L'ecriture diplomatique dans le diocese de Liege du XIe au milieu du XIIIe siecle. Reflet d'une civilisation.
51080: STIERNON, DANIEL. - Constantinople IV.
19461: STIFTER, ADALBERT. - Kulturpolitische Aufsätze. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Willi Reich.
44934: STIJL, SIMON / A. G. CHOTIN. - Origine et prospérité des Pays-Bas (Belgique-Hollande).
35774: STINISSEN, GUIDO. - De vlam in het hout. De mystiek van Sint-Jan van het Kruis.
35776: STINISSEN, GUIDO. - Christus is je leven : groeien naar je nieuwe gestalte. Tweede druk.
24735: STINISSEN, GUIDO. - Le Christ votre vie. Une pédagogie spirituelle.
31795: STINISSEN, GUIDO. - Christus is je leven : groeien naar je nieuwe gestalte.
35068: STIPRIAAN, RENÉ VAN. - Ooggetuigen van de gouden eeuw. In meer dan 100 reportages
39227: STIRNEMANN, ALFRED / GERHARD WILFLINGER. - 30 Jahre Pro Oriente. Festgabe für den Stifter Franz Kardinal König zu seinem 90. Geburtstag.
50922: STIRNEMANN, ALFRED / GERHARD WILFINGER (EDS.). - Tausend Jahre christliche Rus' : zwischen Perestrojka und Ende der Sowjetunion , internationales Symposion in Salzburg, 13. - 15. Mai 1988: '1000 Jahre Christentum bei den Ostslawen', Landeskonzil und Millennium der russischen Orthodoxie 1988 , Russische Orthodoxie und Zusammenbruch der Sowjetunion, Beziehungen Rom - Moskauer Patriarchat 1989 - 1993.
39224: STIRNEMANN, ALFRED. - Ökumene, Konzil, Unfehlbarkeit.
50751: STIRNEMANN, ALFRED / GERHARD WILFLINGER. - Religion und Kirchen im Alten Österreich. Internationales Symposion in Salzburg, 13. - 15. 11. 1992: 'Religion und Kirchen im alten Österreich - Folgen damaliger Politik für Mitteleuropa heute' 5 Pro Oriente-Symposien 1990-1994.
39229: STIRNEMANN, ALFRED / GERHARD WILFLINGER. - Veritati in Caritate. Der Beitrag des Kardinals König zum Ökumenismus.
49566: STOCK, EBERHARD. - Konzeption einer Metaphysik im Denken von Heinrich Scholz.
9508: STOCKMEIER, PETER. - Glaube und Religion in der frühen Kirche.
45725: STOEP, JAN VAN DER. - Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme
21039: STOETZEL, JEAN. - Les valeurs du temps présent: une enquête. Préface par les Professeurs R. A. de Moor et J. Kerkhofs.
44911: STOFFEL, LE COLONEL BARON. - Rapports Militaires. Écrits de Berlin 1866-1870.
8408: STÖHR, WALDEMAR & PIET ZOETMULDER. - Die Religionen Indonesiens.
22145: STOIANOV, IVILIN PEEV. - Connectionist lexical processing.
13525: STOKMAN, SIEGFRIED. - De religieuzen en de onderwijspolitiek der regeering in het Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden (1814-1830).
52534: STOL, M. - Letters from Collections in Philadelphia, Chicago and Berkeley. Transliterated and translated.
52533: STOL, M. - Letters from Yale. Transliterated and Translated.
46247: A. VAN STOLK / G. VAN RIJN. - Atlas van Stolk. Katalogus der historie-, spot- en zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van Nederland [ 11 volumes complete ]
31116: STOLL, GERDI. - Ga met mij. Gebeden voor elke dag. Vertaald door Rie Karsemeijer.
1264: STOLLENWERK, A. - Der Deutschkatholizismus in den Preussichen Rheinlanden.
49422: STOLP, HANS. - Stervensbegeleiding in de nieuwe tijd.
7041: STOLPE, SVEN. - The Maid of Orleans. Translated from the Swedish by Eric Lewenhaupt.
2520: STOLTZENBERG, PETER. - Ernst Leopold Stahl und der "Verband zur Förderung deutscher Theaterkultur"
52238: STONE, MICHAEL E. - The Penitence of Adam [ 2 volumes ].
52078: STONE, ELIZABETH C. / DAVID I. OWEN. - Adoption in Old Babylonian Nippur and the Archive of Mannum-mesu-lissur. With a contribution by John R. Mitchell.
8368: STOOP, ALBERTUS MARIA. - TRANSIT. A linguistically motivated Dutch-Turkish MT system.
9728: STORCK, HANS. - Kirche im Neuland der Industrie.
48986: STORFER, A. J. - Marias jungfräuliche Mutterschaft. Ein völkerpsychologisches Fragment über Sexualsymbolik.
13442: STÖRIG, HANS JOACHIM. - Kleine Weltgeschichte der Philosophie.
41925: STORME, MARCEL. - Storme(n) over recht en gerecht. 60 jaar leven met justitie.
44148: STORME, MARCEL : WALTER VAN GERVEN / PAUL VAN ORSHOVEN / WARD FORRIER / PHILIPPE LEROY / AND MANY OTHERS. - Hommage aan Marcel Storme (3 books together) 1. De norm achter de regel 2. Bakens in de Storm. Opstellen over samenleving en toekomst. 3. 'Ik die bij de sterren sliep en 't haar der ruimten droeg' Metabletica van het Procesrecht. Afscheidscollege.
9737: STOURTON, EDWARD. - Die Reine Wahrheit. Die katholische Kirche auf dem Weg ins dritte Jahrtausend. Aus dem Englischen übertragen von Rosemarie Pagani-Trautner und Peter Pawlowsky.
52175: STRACK, WOLFRAM. - Kultische Terminologie in ekklesiologischen Kontexten in den Briefen des Paulus.
42999: STRAELEN, H. J. J. M. VAN. - The Church and the non-Christian religions at the threshold of the 21st century. A historical and theological study.
6679: STRAELEN, H. J. J. M. VAN. - L'Église et les religions non chrétiennes au seuil du XXIe siècle. Étude historique et théologique.
13941: STRAELEN, H. VAN. - The Far East must be understood. With a preface by Djang Tsukung. (Second Edition).
51268: STRAELEN, H. J. J. M. VAN. (HENRY). - Ivresse ou abandon de soi. Le Zen démystifié. Préface de Mgr Johannes Bökmann.
44059: STRAELEN, H. VAN. - The Far East must be understood. With a preface by Djang Tsukung. (First Edition).
46308: STRAELEN, H. VAN. - De levensweg van een missionaris. Een bewogen weg op de grens tussen twee tijdperken: Brieven en praktijk-ervaringen.
43000: STRAELEN, H. J. J. M. VAN. - The Church and the non-Christian religions at the threshold of the 21st century. A historical and theological study.
13100: STRAELEN, REV. H. VAN. - Through Eastern Eyes. With an introduction by Rt. Rev. Msgr. Fulton J. Sheen. Conferences given at The Lay Mission School.
50641: STRAELEN, H. J. J. M. VAN. - L'Église et les religions non chrétiennes au seuil du XXIe siècle. Étude historique et théologique.
16310: STRAETER, CARLO. - Die neue Theologie in Holland. (Sonderdruck aus: Mariologie und theologie Heute. Ephemerides Mariologicae: fasc. 1-2-3 Vol. XX, 1970, 153-203).
49758: STRANGE, RODERICK (ED.). - John Henry Newman : a portrait in letters.
51787: STRASSER, STEPHAN. - Phänomenologie und Erfahrungswissenschaft vom Menschen. Grundgedanken zu einem neuen Ideal der Wissenschaftlichkeit.
51379: STRATHERN LINDSAY, ROBERT. - A History of the Mason Lodge of Holyrood House (St. Luke's), No. 44. Holding of the Grand Lodge of Scotland with Roll of Members, 1734-1934 [ 2 volumes ].
20391: STRATHMANN, HERMANN (ED.). - Das Evangelium nach Johannes. (10. Auflage).
49233: STRAUB, EBERHARD. - Eine kleine Geschichte Preussens. Durchgesehene und korrigierte Neuauflage.
50065: STRAUB, EBERHARD. - Der Wiener Kongress : das große Fest und die Neuordnung Europas.
24623: STRAUBINGER, HEINRICH. - Einführung in die Religionsphilosophie.
52489: STRAUCH, PHILIPP. - Margaretha Ebner und Heinrich von Nördlingen. Ein Beitrag zur Geschichte der Deutschen Mystik. [ reprint of 1882 edition ].
25: STRAUSS, D.F.M. - Begrip en idee.
49693: STRAUSS, LEO / STEVEN B. SMITH (ED.). - The Cambridge Companion to Leo Strauss.
10829: STRAWLEY, THE REV. J. H. - The story of Lincoln Minster.
39934: STRAYER, JOSEPH R. (ESSAYS). FOREWORD BY GAINES POST. - Medieval statecraft and the perspectives of history. Essays.
51629: STRECK, MAXIMILIAN. - Assurbanipal und die Letzten Assyrischen Könige bis zum Untergange Niniveh's [ 3 volumes ]. I. Teil: Einleitung. Das Urkundliche Material, Chronologie und Geschichte. II. Teil: Texte. Die Inschriften Assurbanipals und der Letzten Assyrischen Könige. III. Teil: Register. Glossar, Verzeichnis der Eigennamen, Schlussnachträge und Kleinere Berichtigungen.
51530: STRECK, MICHAEL P. - Die Bildersprache der akkadischen Epik.
52474: STRECKER, GEORG. - Theologie des Neuen Testaments. Bearbeitet, ergänzt und herausgegeben von Friedrich Wilhelm Horn.
20053: STREEDER, GERARDUS JOHANNES. - Een beoordeling van Barths exegese van I Corinthen 15.
50670: STREEFKERK, HENDRIK. - Over het aantal oplossingen der Diophantische vergelijking.
49903: STREIGNART, JOSEPH. - Pierres et images d'occident. Cycles classiques de la méditerranée. Crète, Grèce, Rome.
47408: STRELETSKI, LE DOCTEUR CAMILLE. - Précis de Graphologie pratique. Avec 500 spécimens d'écritures. Troisième édition.
45627: STREUVELS, STIJN. - Reinaert de Vos. Uit het Middelnederlands herschreven door Stijn Streuvels. Opgeluisterd met tekeningen door Gustaaf van de Woestijne.
28645: STRIEN, TON VAN / ELS STRONKS (EDS.). - Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw.
43881: STRIEN, A. VAN. - Constantijn Huygens. Mengelingh. Tekstuitgave met inleiding en toelichtingen.
48626: STRIKWERDA, MR. L. - De overeenkomst in het IPR - 4de, herziene uitgave (Praktijkreeks IPR, deel 11).
50387: STRINDBERG, AUGUST. - Oeuvre Autobiographique I. Edition etablie et presentee par Carl Gustaf Bjurstrom.
26163: STROBEL, A. - Untersuchungen zum eschatologischen Verzögerungsproblem auf Grund der spätjüdisch-urchristlichen Geschichte von Habakuk 2,2 ff.
24817: STROBEL, A. - Untersuchungen zum eschatologischen Verzögerungsproblem auf Grund der spätjüdisch-urchristlichen Geschichte von Habakuk 2,2 ff.
49403: STROEKEN, HARRY. - Zoeken naar zin. Psychotherapie en existentiële vragen.
49250: STROEKEN, HARRY. - Een ontwikkelingsgeschiedenis van de psychoanalyse: geestelijke gezondheidszorg in Nederland rond de Tweede Wereldoorlog.
24235: STROHL, HENRI. - L'évolution religieuse de Luther jusqu'en 1515.
22775: STROIK, THOMAS S. - Minimalism, scope, and VP structure.
40933: STROINK, F.A.M. / R.J.N. SCHLÖSSELS. - Algemeen bestuursrecht. Een inleiding. Vierde druk.
9516: STROLZ, WALTER. - Heilswege der Weltreligionen.
21528: STROZER, JUDITH R. - Language acquisition after puberty.
40359: STRUBBE, EG. I. - Egidius Van Breedene (11..-1270) grafelijk ambtenaar en stichter van de Abdij Spermalie. Bijdrage tot de geschiedenis van het grafelijke bestuur en van de Cistercienser Orde in het dertiendeeuwsche Vlaanderen.
41879: STRUBBE, E.I. (INTR.). - De H. Godelieve en haar tijd. Sacris Erudiri. Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen, XX 1971.
17283: STRUICK, J.E.A.L. (JULES ÉDOUARD ANNE LOUIS). - Utrecht door de eeuwen heen.
51164: STRUKER, ARNOLD. - Die Kundgebungen Papst Benedikts XV. zum Weltfrieden. Im Urtext und in deutscher Übersetzung. Mit Bildnis Papst Benedikts von professor Leo Samberger.
46019: STRÜMPELL, A. - Traité de pathologie spéciale et de thérapeutique des maladies internes à l'usage des étudiants et des médecins, traduit de la huitième édition allemande par Joseph Schramme de Bruges.
13526: STRÜMPELL, ADOLF. - Lehrbuch der Speciellen Pathologie und Therapie der inneren Krankheiten. Für Studirende und Aerzte. Fünfzehnte unveränderte Auflage.
46810: STRÜRCHLER, NIKOLAS. - The Threat of Force in International Law.
5958: STRUS, ANDRZEJ & RUDOLF BLATNICKÝ (EDS.) - Dummodo Christus annuntietur. Studi in onore del prof. Jozef Heriban.
1796: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - In Godsnaam. De augustijnen, carmelieten en minderbroeders.
1799: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - De filosofie van Leuven.
37693: STRYJKOWSKI , JULIAN / SZEWC, PIOTR. - Le salut était a l'est. Entretiens avec Julian Stryjkowski recueillis par Piotr Szewc. Traduit du polonais par Eric Morin-Aguilar.
42620: STUART, R. - Histoire descriptive de la machine à vapeur, traduite de l'anglais de R. Stuart, précédée d'une introduction exposant la theorie des vapeurs; suivie de la description des perfectionnements faits en France et des considérations générales sur l'emploi de ces machines. (La traduction a été faite sur la troisième edition).
24794: STUBBE, A. - Naturalistisch of Mystiek. Het probleem der renaissance als aanleiding tot het probleem der barok.
9552: STÜCKELBERGER, H.M. - Evangelischer Glaube. Versuch einer zusammenfassenden Darstellung.
49011: STUDENT, JOHANN-CHRISTOPH (ED.). - Sterben, Tod und Trauer. Handbuch für Begleitende.
42800: STUDER, BASIL. - Schola christiana. Die Theologie zwischen Nizäa (325) und Chalzedon (451).
28883: STUDIA EPHEMERIDIS AUGUSTINIANUM: - Congresso internazionale su S. Agostino nel XVI centenario della conversione. Roma, 15-20 settembre 1986. Atti I: Cronaca des congresso. Sessioni generali. Sezione di studio I. Atti II: Sezioni di studio II-IV. Atti III: Sezioni di studio V-VI. (3 volumes).
24775: STUDIA MARIANA: - L'assomption de la très Sainte Vierge. Congrès Marial du Puy-en-Velay. 11-15 aout 1949.
22624: STUDIES IN LANGUAGE: - Studies in language. International journal sponsored by the foundation "Foundations of Language" Volume 23: 3 (1999).
31598: STUFKENS, HEIN, GERARD MATHIJSEN, ETC. - Een innerlijk avontuur. Het Benedictijner kloosterleven van binnenuit belicht.
8072: STUIP, R.E.V. & C. VELLEKOOP (EDS.) - Andere structuren, Andere heiligen. Het veranderende beeld van de heilige in de middeleeuwen.
29278: STUIP, R.E.V. & C. VELLEKOOP (EDS.) - Middeleeuwers over vrouwen. (2 volumes).
29285: STUIP, R.E.V. & C. VELLEKOOP (EDS.) - Licht en donker in de middeleeuwen.
20559: STUMPEL, RENÉ. - Milieu & gezondheid.
13394: STUPPERICH, ROBERT. (ED.). - Kirche im Osten. Studien zur osteuropäischen Kirchengeschichte und Kirchenkunde.
50719: STURM, CH. / E. PROUHET. - Cours d'analyse de l'école polytechnique [ 2 volumes ].
1644: STUTZ, ULRICH. - Der neuste Stand des deutschen Bischofswahlrechtes. Mit Exkursen in das Recht des 18. und 19. Jahrhunderts.
50682: STUYVAERT, M. - Les Nombres positifs. Exposé des théories modernes de l'arithmétique élémentaire.
47626: SUAREZ, R.P. FRANCISCI. - Opera Omnia. Editio Nova. Commentaria ac disputationes in primam partem d. Thomae, de Deo effectore creaturarum omnium in tres praecipuos tractatus distributa quorum (Complete set, 28 volumes in 20 bindings).
50100: SUÁREZ, FRANCISCO. - Über das Willentliche und das Unwillentliche (Lateinisch-Deutsch) Übersetzt und eingeleitet von Stefan Schweighöfer.
40664: SUBERT, FRANTISEK & SUBERTOVA-KUCEROVA, IRAH. - Malermonogramme I: 15. bis 17. Jahrhundert.
51351: SUBRAHMANYAM, SANJAY. - The Career and Legend of Vasco da Gama.
30661: SUCCO, FRIEDRICH. - Katsukawa Shunsho (Haruaki). Mit 5 farbigen, 40 schwarzentafeln und 10 abbildungen im text.
52205: SUDBRACK, P. JOSEF. - Die Geistliche Theologie des Johannes von Kastl. Studien zur Frömmigkeitsgeschichte des Spätmittelalters ( 2 volumes ) 1. Darstellung 2. Texte und Untersuchungen.
49068: SUDERMANN, HERMANN. - Das Bilderbuch meiner Jugend. Mit einem Nachwort von Ernst Osterkamp.
20034: SUENENS, L.J. KARDINAAL (LEO JOZEF). - Gods onvoorziene wegen. Herinneringen van een kardinaal.
41359: SUENENS, L. J. / A. CHARUE / L. VAN PETEGHEM / H. GAZELLES / A. DESCAMPS / G. RYCKMANS. - La carrière et l'oeuvre scientifique d'un maître louvaniste ; Hommage-hulde J.Coppens 1927-1967.
26393: SUETON. - Cäsarenleben. Neu herausgegeben und erläutert mit einer Einleitung von Rudolf Till.
24130: SUGRANYES DE FRANCH, RAMON. - Études sur le droit Palestinien a l'époque évangélique. La contrainte par corps.
24144: SUGRANYES DE FRANCH, RAMON. - Études sur le droit Palestinien a l'époque évangélique. La contrainte par corps.
36818: SUHARJANTO, DEWI MARIA. - Die Probe auf das Humane. Zum theologischen Profil der Ethik Franz Bockles.
37595: SUHL, ALFRED. - Der Wunderbegriff im Neuen Testament.
51145: SUHL, ALFRED. - Die Funktion der alttestamentlichen Zitate und Anspielungen im Markusevangelium.
34786: SUISSE: - Annuaire de la Suisse pittoresque et hygiénique. Stations de cures d'air, Bains, Belles excursions, Villes d'hiver de la méditerranée. Quatrième édition. 1892 - 1893.
33929: SULIVAN, JEAN. - Ligne de crête suivi de les hommes du souterrain.
10447: SULIVAN, JEAN. - 12 années de critique littéraire. 1968 - 1979.
41963: SULLA, JOSE MA PETIT / JOSE MA ROMERO BARO (EDS). - La sintesis de santo Tomas de Aquino. Barcelona, 12-14 de septiembre de 2002.
28935: SULLY, MAXIMILIEN DE BETHUNE, DUC DE - Mémoires. Mis en ordre avec des remarques, par M.L.D.L.D.L. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée; avec des observations sur... l'esprit de Sully et celui de Henri IV.
52564: SULZER - Nouvelle theorie des plaisirs, avec Des réflexions sur l'origine du plaisir, par Mr. Kaestner
43387: SUMI, TOKAN D. / MASATO OKI / FIDA M. HASSNAIN. - Ladakh : The Moonland.
44144: SUNTRUP, RUDOLF / JAN R. VEENSTRA (EDS.). - Stadt, Kanzlei und Kultur im Übergang zur frühen Neuzeit - City culture and urban chanceries in an era of change.
22796: SURGY, P DE, B. RENAUD, P. ARRIBARD, CH. PERROT, A. JAUBERT, A. DUMAS, R. SIMON, L. PANIER, F. DUMORTIER, P. VALADIER, F. REFOULÉ. - Écriture et pratique chrétienne. Congrès de l'ACFEB, Angers 1977. Présentation par Paul de Surgy.
26516: SURJANSKY, ANTONIUS JOHANNES. - De mysterio verbi incarnati ad mentem B. Iohannes Apostoli. Libri tres. Volumen I. Introductio et liber primus.
49084: SURMINSKI, ARNO. - Sommer Vierundvierzig oder Wie lange fährt man von Deutschland nach Ostpreußen? Roman.
49082: SURMINSKI, ARNO. - Vaterland ohne Väter. Roman.
44910: SUTHERLAND, DUCHESSE DE. - Six Semaines à la Guerre. Avec 9 illustrations hors texte, une carte et deux fac-similés.
36405: SUTHERLAND, JAMES (EDITOR) - The oxford book of literary anecdotes.
12449: SUTHERLAND, DONALD M.G. - Revolutie en contrarevolutie. Frankrijk 1789-1815.
39011: SUTTNER, ERNST CHRISTOPH. - Die Christenheit aus Ost und West auf der Suche nach dem sichtbaren Ausdruck für ihre Einheit.
50181: SVEVO, ITALO. - Opere. Una vita - Senilita. La cosienza di Zeno. La novella del buon vecchio e della bella fanciulla ed altri scritti.
22293: SWAAB, TAMARA Y. - The functional locus of comprehension deficits in aphasia: An electrophysiological approach.
10067: SWANENBERG, COR. (ED.). - Onder ons gezegd in Brabant.
32356: SWANSON, HEATHER. - Medieval Artisans. An urban class in late medieval England.
19309: SWAVING, J.G. - Galerij van Roomsche beelden, of beeldendienst der XIX eeuw.
29971: SWEARER, RANDOLPH / RAYMOND OLIVER / MARIJANE OSBORN. - Beowulf: A Likeness. Introduction by Fred C. Robinson.
33170: SWEDENBORG, EMANUEL. - The apocalypse revealed in which are disclosed the mysteries there foretold.
36807: SWEDENBORG, EM. - Abrégé des ouvrages, contenant La doctrine de la nouvelle Jérusalem-Céleste, précédé d'un discours où l'on examine la vie de l'auteur, le genre de ses écrits, et leur rapport au temps présent.
37063: SWEDENBORG, EMMANUEL / J.F.E. LE BOYS DES GUAYS. - L'apocalypse révélée. Dans laquelle sont dévoilés les arcanes qui y sont prédits, et qui jusqu'à présent ont été profondément cachés. Traduit du latin par J. Le Boys Des Guays sur l'édition princeps (Amsterdam, 1766).
7549: SWEENEY, JANE, TAM CURRY & YANNIS TZEDAKIS (EDS.) - The Human Figure in Early Greek Art. 'Exhibition'.
16206: SWEENS, A.F.M. - Institutiones theologicae de virtute cardinali justitiae. Continentes tractatus de jure et justitia et de contractibus.
42285: SWIERKOSZ, P. STANISLAW. - L'eglise visible selon Serge Bulgakov. Structure hierarchique et sacramentelle.
8297: SYCHOVA, NATALIA, NATALIA CHUKINA, EVELINA GANEVSKAYA, ETC. (EDS.) - The Museum of Oriental Art, Moscow.
8097: SYLVÈRE, ANTOINE. - Toinou. Le cri d'un enfant auvergnat : pays d'Ambert. Préface de Pierre Jakez Hélias.
50793: SYMEON, S. - Archeveque Basile Krivocheine. Dans la lumiere du Christ. Saint Symeon le Nouveau Theologien 949-1022 Vie - Spiritualite - Doctrine.
6688: SYMPOSIUM, CIBA FOUNDATION: - Civilization & science in conflict or collaboration?
3657: SZÉKELY, STEPHANUS. - Hermeneutica Biblica Generalis. Secundum principia catholica. Cum approbatione rev. ordinariatus Strigoniensis.
26604: SZEKERES, ATTILA. (ED.) - Le Christ cosmique de Teilhard de Chardin.
21325: SZÉNÁSSY, I.L. (ED.). - Geloof in beelden 1984. Middeleeuwse beeldhouwwerken in het Maasland.
10422: SZENES, DOMINIQUE. - Les grands romans du monde entier.
51741: SZIRMAI, JULIA CHARLOTTE. - La Bible anonyme du Ms. Paris B.N.f.fr.763 édition critique.
52223: SZÖVÉRFFY, JOSEPH. - Secular Latin Lyrics and Minor Poetic Forms of the Middle Ages. A Historical Survey and Literary Repertory from the Tenth to the late Fifteenth Century & General Index for volumes I-III [ complete set, 4 volumes ].
42068: SZYMUSIAK, JAN MARIA / MAREK STAROWIEYSKI. - Slownik wczesnochrzescijanskiego pismiennictwa (encyklopedie = dictionnaire).
14546: TABORDA, FRANCISCO. - Sakramente: Praxis und Fest.
45759: TACITE / C. L. F. PANCKOUCKE. - Annales de Tacite. Traduction de C. L. F. Panckoucke. Préface de Pierre Philippe.
45430: TACITE [ TACITUS ]/ HENRI GOELZER. - Tacite. Annales. Livres I-III. Livres IV-XII. Livres XIII-XVI. [ 3 volumes ].
45425: TACITE / M. DE PARNAJON. - Livres I, II des histoires.
44862: TACITI ( TACITE - TACITUS ) / EMILE JACOB - Oeuvres de Tacite. Texte latin. Annales Livres XI-XVI. Deuxieme edition.
44782: TACITUS / ED. BY VIKTOR POSCHL. - Tacitus. Herausgegeben von Viktor Pöschl.
23919: TACITUS ED. BY CARL HOFFMANN. - Tacitus. Annalen. Historien. Dialog.
44748: TACITUS / A. D. GODLEY. - The Histories of Tacitus. Books I and II. With introduction and notes.
44958: TACITUS - Tacito volgarizzato da Bernardo Davanzati. Riveduto e corretto da G. Biagioli.
51183: TACITUS ( CORNELII TACITI ) / J. H. SLEEMAN. - Cornelii Taciti. De vita Iulii Agricolae, de Origine et Moribus Germanorum.
43707: TACITUS ( CORNELII TACITI ) / HENRI GOELZER. - Oeuvres de Tacite. Texte latin. Histoires I-V (2 volumes in 1 binding).
44977: TACITUS [ TACITE - TACITI ] / ÉMILE JACOB. - Cornelii Taciti Opera. Oeuvres de Tacite. Texte Latin. Annales. Livres I-VI. Deuxième édition, revue et corrigée.
43282: TACK, P. - Proeve van oudnederfrankische grammatica.
30174: TACK, FRANZ (ED.). - Der Kultische Gesang der Abendländischen Kirche. Ein Gregorianisches Werkheft aus Anlass des 75. Geburtstages von Dominicus Johner.
43199: TACKE, ANDREAS. - Der katholische Cranach. Zu zwei Großaufträgen von Lucas Cranach d.Ä., Simon Franck und der Cranach-Werkstatt (1520-1540).
47995: TAEYE, LOUIS DE / E. VAN DER HAEGHEN. - Traite general de l'enseignement des arts du dessin. Cours de dessin a main libre. 1er partie.
50683: TAFT, ROBERT F. / JAMES LEE DUGAN (EDS.). - Il 75° anniversario del Pontificio Istituto Orientale. Arti delle celebrazioni giubilari 15-17 ottobre 1992.
46265: TAFT, ROBERT F. - Le rite Byzantin. Bref historique. Traduit de l'anglais par Jean Laporte.
48751: TAILLANDIER, SAINT-RENÉ. - La Serbie au XIXe siècle. Kara-George et Milosch. Deuxieme edition.
42321: TAK, A.Q.C. - Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk. Deel 1.
37085: TAK, P. J. P. - The Dutch criminal justice system.
40925: TAK, A. Q. C. - Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk. Deel I. Procesrechtelijk organisatierecht en materieel procesrecht. Deel II. Formeel procesrecht. Derde geheel herziene en geactualiseerde druk (2 volumes and CD-Rom in slipcase).
40864: TAK, A. Q. C. - Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk. Deel I. Procesrechtelijk organisatierecht en materieel procesrecht. Deel II. Formeel procesrecht. Derde geheel herziene en geactualiseerde druk (2 volumes and CD-Rom in slipcase).
39919: TAKAGI, SHINJI. - Conquering the Fear of Freedom. Japanese Exchange Rate Policy since 1945.
52086: TAL, ABRAHAM (ROSENTHAL). - The Language of the Targum of the Former Prophets and its Position within the Aramaic Dialects.
46952: TALBERT, CHARLES H. - Reading Luke-Acts in its Mediterranean Milieu.
45291: TALEC, PIERRE. - Oiseaux d'été.
51751: TALMON, RAFAEL. - Arabic Grammar in its Formative Age. Kitab al-'Ayn and its Attribution to Halil b. Ahmad.
52059: TALON, PHILIPPE. - Textes administratifs des salles 'Y et Z' du Palais de Mari. [ 2 volumes ]. texte & planches.
17056: TAMBACH, TIM JACOBUS. - Swelling of clay minerals. A molecular simulation study.
42280: TAMBORINI, ALESSANDRO. - L'eucaristia. Catechismo eucaristico per la gioventù.
48742: TAMIR, ARIF. - La 'Qasida Suriya' de Muhammad b. Ali b. Hassan as-Suri (Missionnaire ismaelien mort en Syrie vers 487/1094) [ text in Arabic / Texte arabe ].
12994: TAMMELING, BART. (ED.). - Groningen toen. Uitgave 1983.
12995: TAMMELING, BART. (ED.). - Groningen toen. Uitgave 1982.
3716: TAMMES, A.J.P. - Hoofdstukken van internationale organisatie. Eerste stuk.
45550: TANDEL, EMILE. - Les Communes Luxembourgeoises. Tome IV. L'Arrondissement de Bastogne.
45551: TANDEL, EMILE. - Les Communes Luxembourgeoises. Tome VI B.. L'Arrondissement de Neufchateau.
621: TANG, A. VAN DER. - Stamboom onderzoek. Een handreiking bij het schrijven van uw familiegeschiedenis.
39549: TANGHE, OMER. - Zoals ik u heb liefgehad. Catherine Doherty en haar Poustinia-volgelingen.
46113: TANJA, ERIE. - Goede politiek. De parlementaire cultuur van de Tweede Kamer, 1866-1940.
37624: TANNER, MICHAEL. - Nietzsche.
51738: TAPPER, RUARD [ RUARDI TAPPERI ]. - Opera Omnia. [ facsimile reprint of 1582 edition ]
18875: TARALON, JEAN & ROSELINE MAITRE DEVALLON. - Les tresors des eglises de France.
38254: TARCHNISVILI, P. MICHAEL. - Geschichte der Kirchlichen Georgischen Literatur auf grund der ersten bandes der georgischen literaturgeschichte von K. Kekelidze. Bearbeitet von P. Michael Tarchnisvili in verbindung mit dr. Julius Assfalg.
24040: TARDAN-MASQUELIER, YSÉ. - Les spiritualités au carrefour du monde moderne. Traditions, transitions, transmissions.
49703: TARDIEU, AMBROISE - Étude médico-légale sur la folie. Avec quinze fac-simile d'écriture d'aliénés.
39449: TARLIER, H. (PUBL.) - Dictionnaire des distances légales entre toutes les communes de Belgique. Rendu officiel par Arrèté Royal du 28 juin 1853.
51309: TARRAZZI, VICOUNT PHILIP DE. - Syrians, Golden Age. Reprinted by Fr. Joseph Shabo. [ al suryan al thahabi historical archaeological research - Arabic text ].
43431: TASHILHUNPO. - The Hidden Tradition. Life Inside the Great Tibetan Monastery.
51108: TASSONE, MIRKO. - Dieci misteri certosini dall'aviatore di Hiroshima a papa Benedetto XVI.
50658: TATON, R. - Causalites et accidents de la decouverte scientifique. Illustration de quelques etapes caracteristiques de l'evolution des sciences. 7 figures, 32 planches hors texte.
51770: TAUBES, JACOB (ED.). - Religionstheorie und Politische Theologie. Band 1: Der Fürst dieser Welt. Carl Schmitt und die Folgen.
48314: TAVANI, GIUSEPPE. - Repertorio Metrico della lirica Galego-Portoghese.
8053: TAVARD, GEORGES. - La Trinité.
26081: TAVARD, GEORGE. - La poursuite de la catholicité. Étude sur la pensée anglicane.
25935: TAVARD, GEORGE H. - Écriture ou église ? La crise de la Réforme. Traduit de l'anglais par C. Tunmer.
50597: TAVARES, A.A. / R. VARELA GOMES / M. TELLES ANTUNES / A.O. - Estudos Orientais II. O legado Cultural de Judeus e Mouros.
11258: TAVERNIER, M. & P. O'REILLY. - L'écriture de Gauguin. Étude graphologique.
49997: TAXIL, LÉO. - Les Soeurs Maçonnes.
42858: TAXIL, LÉO (PSEUD. OF M.J. G. JOGAND-PAGÈS) - Y -t-il des femmes dans la franc-maçonnerie? Édition illustrée.
49986: TAXIL, LÉO. - Les mystères de la Franc-Maçonnerie dévoilés par Leo Taxil. Dessins de Méjanel. Gravures de Pannemaker.
49136: TAYLOR, BRIAN. - The battle of Königsberg : the struggle for the East Prussian capital, october 1944 to april 1945. Second edition.
19303: TAYLOR, VINCENT. - The formation of the gospel tradition. Eight lectures.
18398: TAYLOR, JEROME AND ALAN H. NELSON (EDS.). - Medieval English Drama. Essays, Critical and Contextual.
49294: TAZI-PREVE, MARIAM IRENE / OLAF KAPELLA / MARKUS KAINDL / DORIS KLEPP / A.O. - Väter im Abseits: Zum Kontaktabbruch der Vater-Kind-Beziehung nach Scheidung und Trennung.
38141: TCH'ENG-EN, WOU. - Le Singe-pèlerin ou le Pèlerinage d'Occident (Si-Yeov-Ki). Traduit du Chinois par Arthur Waley. Version francaise de George Deniker.
43452: TCHEKHOFF, GENEVIEVE / YVAN COMOLI. - Sanctuaires Bouddhiques du Ladakh.
24167: TCHEMERZINE, AVENIR & GEORGES VICAIRE. - Bibliographie d'éditions originales et rares d'auteurs français des XVe, XVIe, XVIIe, et XVIIIe siècles contenant environ 6,000 fac-similés de titres et de gravures. & Manuel de l'amateur de livres du XIXe siècle, 1801-1893. Editions originales.- Ouvrages et périodiques illustrés. Romantiques...Curiosités bibliographiques, etc., etc.Préface de Maurice Tourneux.
10999: TEEUW, A. - Lombok. Een dialect-geografische studie.
42402: TEFNIN, ROLAND. - Oog in oog met het kunstwerk. De blik in de kunst van de vroegste tijden tot Byzantium.
43125: TEFNIN, ROLAND. - Oog in oog met het kunstwerk. De blik in de kunst van de vroegste tijden tot Byzantium.
49710: TEICHMANN, ROGER. - The philosophy of Elizabeth Anscombe.
49552: TEICHOVA, ALICE. - An economic background to Munich. International business and Czechoslovakia 1918 - 1938.
27989: TEICHTWEIER, GEORG. - Die Sündenlehre des Origines.
2653: TEICHTWEIER, G. & W. DREIER. (EDS.) - Herausforderung und Kritik der Moraltheologie.
45969: TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE. - L'apparition de l'homme.
45971: TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE. - La vision du passé.
48840: TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE / HENRI DE LUBAC. - Lettres d'Égypte 1905-1908. Avant-propos du RP Henri de Lubac membre de l'Institut.
48839: TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE / HENRI DE LUBAC. - Lettres d'Hastings et de Paris 1908-1914. Introduction par Henri de Lubac.
45970: TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE. - La vision du passé.
46301: TEILHARD DE CHARDIN, J. - La Guinée Supérieure et ses missions. Étude géographique, sociale et religieuse des contrées évangélisées par les Missionnaires de la Société des Missions Africaines de Lyon.
45967: TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE. - Le phénomène humain.
45968: TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE. - L'apparition de l'homme.
46611: TEITLER, G. (ED.). - Dagboekaantekeningen van vice-admiraal F. Pinke, commandant zeemacht in Nederlands-Indië 1914-1916.
16663: TELDERSSTICHTING: - De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in Nederland. Public industrial organization in the Netherlands. L'organisation professionnelle de droit public aux Pays-Bas.
19369: TELEGRAAF, DE: - De Telegraaf. De Courant. Het nieuws van den dag. Het beleid in de oorlogsjaren.
45780: TELFER, ELIZABETH. - Happiness. An examination of a hedonistic and a eudaemonistic concept of happiness and of the relations between them, with a consideration of how far and in what sense either kind of happiness may be said to be the goal of human life.
52271: TELLE, EMILE V. - Érasme de Rotterdam et le Septième Sacrement. Étude d'évangélisme matrimonial au XVIe siecle et contribution a la biographie intellectuelle d'Érasme.
24310: TELLIER, JULES. - Le crucifix a travers les siècles. Comment les grands artistes, jadis, ont figuré le Christ en croix, et comment il faut souhaiter qu'on Le représente, désormais.
17685: TELLIER, R.P. - Atlas historique de l'ancien testament. Chronologie, geographie. 39e mille.
9348: TELS- DE JONG, L.L. - Sur quelques divinités romaines de la naissance et de la prophétie.
12456: TELTING, A. (ED.). - De Friesche stadrechten.
42040: TEMPELS, P. - De vrije metselaren. Vertaald met bewilliging van den schrijver door M. Perelaer. Uitgegeven ten voordeele van de Louisa-Stichting.
22076: TEMPLE, CHRISTINE. - Developmental cognitive neuropsychology.
41383: TEMPLE, LE CHEVALIER (WILLIAM) - Remarques sur l'état des Provinces Unies des Pays-Bas.
35444: TEMPLE, F. J. - David Herbert Lawrence. L'oeuvre et la vie. Preface de Richard Aldington.
24337: TEMPLIER, JOSEPH. - Pratique militante et parole d'église.
33263: TENNER, HELMUT. - Mannheimer Kunstsammler und Kunsthändler des Neunzehnten Jahrhunderts. Mit 65 Abbildungen. Im Anhang: Verzeichnis der Bücher, welche in Mannheim von 1740-1840 gedruckt und von Mannheimer Künstlern illustriert wurden. Verzeichnis der Mannheimer Künstler von 1740-1840.
10983: TENNEY, MERRILL C. - New Testament survey. Fifteenth printing.
300: TENTOONSTELLING: - De besluitvorming vroeger en nu. Ter gelegenheid van het Colloquium "Bronnen voor de Geschiedenis van de Instellingen in België."
2389: TENTOONSTELLING: - Oude drukken uit de Nederlanden. Boeken uit de collectie Arenberg thans in de verzameling Lessing J. Rosenwald. Tentoonstelling Den Haag, Museum Meermanno-Westreenianum & Brussel, Albert I - Bibliotheek, 1960.
6412: TERAZONO, YOSHIKI & HEYO E. HAMER. - Brennpunkte in Kirche und Theologie Japans. Beiträge und Dokumente.
41131: TERBY, F. - Etudes sur l'aspect physique de la planète Jupiter. Première partie: Description des dessins exécutés à Louvain pendant l'opposition de 1881-1882, à l'aide de la lunette de Secrétan, et observations de la tache rouge. And: Deuxième partie: Observations faites à Louvain à la lunette de Secrétan de 1882 à 1885. Présentées à la Classe des sciences dans la séance du 10 janvier 1885 and resp. du 5 novembre 1887
45830: TERENTIUS AFER, P. / J. HEMELRIJK. - Komedies. Vertaald en van aantekeningen voorzien door J. Hemelrijk sr. Ingeleid door J.M. Hemelrijk jr.
12332: TERESA VON AVILA ( THERESA OR TERESA OF JESUS, TERESA OF AVILA ) - Unaufhörlich will ich dein Erbarmen preisen. Textauswahl von Marianne Ligendza.
2340: TERESA DE JESUS, SANTA ( THERESA OR TERESA OF JESUS, TERESA OF AVILA ). - Su Vida. Circulo de amigos de la historia.
51360: S. TERESA DI GESÙ. - Opere. Tradotte in Italiano. Volume primo Vita di S. Teresa di Gesu.
50921: TERLINGEN, JOHANNES HERMANUS. - Los Italianismos en Espanol. Desde la formacion del idioma hasta principios del siglo XVII.
1522: TERLOUW, J. - Proof-theoretical analyses of transfinite recursion and inductive definitions. Bewijstheoretische analyses van transfiniete recursie en inductieve definities. (met een samenvatting in het Nederlands).
38918: TERMEER, H. J. C. - Historische bibliografische gids. Apparaat voor het vinden van literatuur en ongepubliceerd materiaal uit heden en verleden. Tweede, herziene en uitgebreide druk.
35524: TERPSTRA, ALEIDA BETSY. - Moderne kunst in Nederland 1900 - 1914 Deel I, tekst (all published).
29416: TERRIEN, SAMUEL. - Job.
48459: TERRY, ARTHUR. - Three Fifteenth-Century Valencian Poets.
14327: TERSTEGGE, ANSELMUS. - Honderd jaar monnikenleven in Koningshoeven.
30970: TERTULLIANI / P. ULRICO HÜNTEMANN. - Tertulliani. De praescriptione haereticorum libri. Analysis cum appendice de commonitorio Vincentii Lirinensis.
30966: TERTULLIEN, AUTOUR DE. - Hommage à René Braun. Tome 2. Textes réunis par Jean Granarolo avec la collaboration de Michèle Biraud. Composition dur MacIntosh: Régine Vignau.
50585: TERTULLIEN / R. F. REFOULÉ / M. DROUZY. - Tertullien. Traité du Baptême.
22392: TESAR, BRUCE; SMOLENSKY, PAUL. - Learnability in optimality theory.
5872: TESTE, PAULIN. - Le Précurseur. Ouvrage Postume.
45617: TESTE - Discours prononcé à la R:. L:. de la Parfaite Intelligence et de l'Etoile reünies à L'Or:. de Liège, le 23me J:. du 11me M;. 5830 (1830), jour fixé pour la célébration de la Fête du solstice d'hiver, par le T:. R:. F:. Teste, Ex-Vén.:. appelé aux fonctions d'Orat:. de cette - :. .
51594: TESTEN, DAVID. D. - Parallels in Semitic Linguistics. The Development of Arabic la- and Related Semitic Particles.
44734: TESTINI, PASQUALE. - Le Catacombe e Gli Antichi Cimiteri Cristiani in Roma.
10518: TÉTRY, ANDRÉE. - Jean Rostand un homme du futur. Préface de Jacques Testart.
42561: TETZ, MARTIN. - Eine Antilogie des Eutherios von Tyana.
21569: TEUNISSEN, LISANNE MARIA. - Semantic syntax : evaluation by implementation.
37189: TEXIER, M. - Dictionnaire d'orfèvrerie, de gravure et de ciselure chrétiennes, ou de la mise en oeuvre artistique des métaux, des émaux et des pierreries...
50614: TEXIER, EDMOND - Voyage pittoresque en Hollande et en Belgique. Illustrations de Mm. Rouargue frères.
44477: TEXIER, CLAUDE. - Oeuvres complètes [ 9 volumes ]. Vol. 1, Sermons pour l'avent. Vol. 2, Sermons pour le carême I. Vol. 3, Sermons pour le carême II. Vol. 4, Sermons pour les dimanches de l'année I. Vol. 5, Sermons pour les dimanches de l'année II. Vol. 6, Sermons pour les mystères de notre-seigneur J.C. et pour les fêteIs de la très-sainte vierge. Vol. 7, Sermons pour l'octave du très-saint sacrement, et pour l'octave de la croix - Conduite spirituelle pour les personnes qui veulent entrer en retraite. Vol. 8, Panégyriques des saints I. Vol. 9, Panégyriques des saints II.
29330: TEYCHINÉ STAKENBURG, A.J. - Zakkendragers van Rotterdam. Tweede druk.
43429: THA'ALIBI, ABU MANSUR AL. - Yatimat al-dahr wa-mahasin ahl al-'asr, Edited by Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid. (2nd ed., 4 volumes completely in Arabic).
49109: THADDEN, RUDOLF VON. - Fragen an Preußen : zur Geschichte eines aufgehobenen Staates.
28837: THALMANN, RITA. - Gleichschaltung in Frankreich 1940-1944. Aus dem Französischen übersetzt von Eva Groepler.
45536: THARAUD, JÉROME ET JEAN. - Dingley l'illustre écrivain (prix concourt 1906).
23624: THARIN, M. L'ABBÉ. - Atlas des prédicateurs, ou plans de sermons mis en tableaux a l'usage des ecclésiastiques qui veulent se livrer a l'improvisation ou a la pratique de l'oraison.
27284: THAUSING, GERTRUD. - Der Auferstehungsgedanke in ägyptischen religiösen Texten.
47930: THEILEMANN, WOLFRAM G. - Adel im grünen Rock : adliges Jägertum, Großprivatwaldbesitz und die preußische Forstbeamtenschaft 1866-1914.
10389: THEIS, LAURENT. - Histoire du Moyen Âge français. Chronologie commentée de Clovis à Louis XI 486-1483.
47941: THEIS, ROBERT. - Approches de la Critique de la Raison Pure : etudes sur la philosophie théorique de Kant.
47511: THEIS, ROBERT / CLAUDE WEBER (EDS.). - De Christian Wolff à Louis Lavelle : metaphysique et histoire de la philosophie / Von Christian Wolff bis Louis Lavelle : Geschichte der Philosophie und Metaphysik. Recueil en hommage à Jean Ecole à l'occasion de son 75e anniversaire / Festschrift für Jean Ecole zum 75. Geburtstag.
27367: THEISOHN, JOHANNES. - Der auserwählte Richter. Untersuchungen zum traditionsgeschichtlichem Ort der Menschensohngestalt der Bilderreden des Äthiopischen Henoch.
25647: THEISOHN, JOHANNES. - Der auserwählte Richter. Untersuchungen zum traditionsgeschichtlichem Ort der Menschensohngestalt der Bilderreden des Äthiopischen Henoch.
22939: THEISSEN, GERD. - Der Schatten des Galiläers. Historische Jesusforschung in erzählender Form. (2. Auflage).
37145: THELEN, TON / KUPPENS, PIET. - Commanderij Gemert beeldend verleden.
51114: THEOBALD, CHRISTOPH. - Le concile Vatican II : quel avenir?.
50106: THÉOCRITE. - Les Auteurs Grecs. Par deux traductions Françaises. Théocrite [ Idylles - Epigrammes ].
40725: THEOCRITE / FIRMIN DIDOT. - Les Idylles de Théocrite, suivies de ses inscriptions, traduites en vers français, par Firmin Didot. (1st ed.).
51643: THÉODORET DE CYR. - Commentaire sur Isaïe, Tome III. Sections 14-20. Texte critique, traduction, notes et index par Jean-Noël Guinot.
51644: THÉODORET DE CYR. - Commentaire sur Isaïe, Tome I. Sections 1-3. Texte critique, traduction, notes et index par Jean-Noël Guinot.
47914: THÉODORET DE CYR / YVAN AZEMA. - Théodoret De Cyr. Correspondance, tome I.
47865: THÉODORET DE CYR. - Théodoret De Cyr. Correspondance, tome I.
47866: THÉODORET DE CYR. - Théodoret De Cyr. Correspondance, tome II (Epist. Sirm. 1-95).
47867: THÉODORET DE CYR. - Théodoret De Cyr. Correspondance, tome III (Ep. S. 96-147).
51645: THÉODORET DE CYR. - Commentaire sur Isaïe, Tome I. Sections 1-3. Texte critique, traduction, notes et index par Jean-Noël Guinot.
40122: THEODORUS MOPSUESTENUS / L. DE CONINCK (ED.) - Expositio in Psalmos Iuliano Aeclanensi interprete in latinum versae quae supersunt.
25687: THEOLOGISCH-PRAKTISCHE MONATHSCHRIFT: - THEOLOGISCH-PRAKTISCHE MONATHSCHRIFT zunächst fúr Seelsorger herausgegeben in Linz von einer Gesellschaft.nJahrgang I - VIII, 1802-1810.
40180: THÉOPHILE D' ANTIOCHE: - Trois livres a Autolycus. Texte grec établi par G. Bardy. Traduction de Jean Sender. Introduction et notes de Gustave Bardy.
41997: THÉOPHILE (DE VIAU) - Les oeuvres. Divisées en trois parties. Premiere partie contenant l'immortalité de l'âme, avec plusieurs autres pieces. La seconde les tragedies. Et la troisiesme, les pieces qu'il a faictes pendant sa prison. Dediées aux beaux esprits de ce temps. Derniere édition.
46658: THÉOPHILE D'ANTIOCHE / JEAN SENDER / GUSTAVE BARDY. - Trois livres a Autolycus.
13531: THERESE, MARIE. - Der Schlüssel zur Freiheit. Der Sieg über den Bösen.
13228: THERESE, MARIE. - Die Widerlegung des Irrtums. Die Verheißungen des Himmels.
13229: THERESE, MUTTER MARIE. - Anspruch an die Kirche. Die Lebendigkeit des Geistes.
13230: THERESE, MARIE. - Das Experiment meines Lebens. Die leidende Kirche.
13231: THERESE, MUTTER MARIE. - Der Gefesselte Christus. Ein Gründer und seine Sendung.
13232: THERESE, SR. MARIE. - Die Konsequenzen des Christseins.
13233: THERESE, SR. MARIE. - Die Anwesenheit Gottes im Menschen. Die Liebe als Lebensinhalt.
13234: THERESE, SR. MARIE. - Der Widerspruch im Glauben. Für Christus: Wahrheit und Liebe.
13235: THERESE, MUTTER MARIE. - Die Passion der Liebe. Ursache, Konsequenz, Intention.
13236: THERESE, SR. MARIE. - Die Zukunft der Gnade. Die Verheißungen des Himmels.
13237: THERESE, MUTTER MARIE. - Die Passion Jesu im Jahre 2000. Um der Liebe willen.
13217: THERESE, MUTTER MARIE. - Ein Leben in Einheit mit dem Willen Gottes.
13219: THERESE, MUTTER MARIE. - "Falsche Frömmigkeit" Unterscheidung der Geister.
13220: THERESE, MARIE. - Der Weg nach Golgota. mit einem Vorwort von Hermann Walch.
13222: THERESE, MUTTER MARIE. - Der befreiende Gott. Die Deutung des Charismas.
13223: THERESE, MUTER MARIE. - Ein Charisma in der Kirche. Die Hoffnung für schwere Zeiten.
13224: THERESE, MUTTER MARIE. - Christus das Leben. Nächstenliebe.
13225: THERESE, MUTER MARIE. - Regel der Communio in Christo.
13226: THERESE, SR. MARIE. - Das Wort Gottes als Offenbarung. Meine Erfahrungen.
13227: THERESE, MUTTER MARIE. - Wer bin ich, daß Du mich bittest ? Ein Charisma spricht.
6453: THERESE, MUTTER MARIE. - Die begegnung mit dem erlöser. Was fehlt an den Leiden Christi ? - Unser Dank.
5222: THÉRÈSE D'AVILA, SAINTE: - Sainte Thérèse d'Avila et la Vocation du Carmel par une Religieuse Carmélite. Deuxième Édition revue et corrigée.
2327: THÉRÈSE DE L'ENFANT JÉSUS, SAINTE. - Manuscrits autobiographiques.
12404: THERESE, SAINTE. - Lettres de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.
26240: THERESE, SAINTE, S. PIERRE D'ALCANTARA, S. JEAN DE LA CROIX. (S. THERESA, S. PETER D'ALCANTARA, S. JOHN OF THE CROSS). - Oeuvres Très-complètes de Sainte Thérèse... de lettres inédits... des oeuvres complètes... (complete set in 4 volumes).
11222: THERESE, MARIE. - Die Heiligkeit der Kirche ist die Liebe. Die triumphierende Kirche.
45651: THERESE DE L'ENFANT-JESUS, SAINTE. - Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus : histoire d'une ame ecrite par elle-meme.
47589: THÉRÈSE DE LISIEUX. - Histoire d'une âme. Par Conrad de Meester - Préface du cardinal Godfried Danneels - Avant-propos du père Bernard Bro. Nouvelle édition critique.
41816: THERESIA DE IESU (THERESA OR TERESA OF JESUS, TERESA OF AVILA) AND R.P. DANIEL A VIRGINE MARIA (COMPILED) - Konste der Konsten.. Ghebedt oft maniere om wel te bidden bhesonderlÿck ghetrocken uÿt de schriften van de heilige moeder Theresia de Iesu door r.p. Daniel a Virgine Maria, supprior der Carmeliten te Brussel.
34798: THERRIEN, GERARD. - Le discernement dans les écrits Pauliniens.
21017: THEUNIS, JOSEPHUS MARIA. - Buitenlandse arbeiders in Nederland. Een niet-participerende bevolking. Een sociaal-ethische verkenning naar met name de moslimmigranten van onze samenleving.
51633: THEUNISSEN, MICHAEL. - Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart. Zweite, um eine Vorrede vermehrte Auflage.
50720: THEUNISSEN, W. P. - Ploutarchos' leven van Aratos. Met aanteekingen.
52182: DE THEUX DE MONTJARDIN - Bibliographie Liégeoise. Deuxième édition, augmentée. (Reprinted from the edition Bruges 1885).
47647: THEVENOT-TOTEMS, MARIE-HÉLÈNE. - La decouverte de l'ecosse du XVIIIe siecle a travers les recits des voyageurs britanniques [ 2 volumes ].
18660: THEWISSEN, CHARLES (VERZAMELD DOOR). - (61) Een-en-zestig dichters en de stad Maastricht. Derde speciale oplage.
45532: THIBAUDEAU, A. C. - Histoire des États Généraux et des institutions représentatives en France depuis l'origine de la monarchie jusqu'a 1789. [ 3 volumes in 1 binding ].
24400: THIBAUT, RENÉ. - Le sens des paroles du Christ.
49890: THIEBAULT, DIEUDONNE / M. FS BARRIERE. - Souvenirs de vingt ans de séjour a Berlin. [ 2 volumes ].
24708: THIEDE, CARSTEN PETER / MATTHEW D'ANCONA. - Témoin de Jésus. Le papyrus d'Oxford et l'origine des Évangiles.
25721: THIEL, WINFRIED. - Die deuteronomistische Redaktion von Jeremia 1-25.
25079: THIELE, WALTER. - Die Lateinischen Texte des 1. Petrusbriefes.
50699: THIELEMANS, MARIE-ROSE. - Emile Galet, Conseiller militaire du Roi. Journal de campagne, 26 octobre 1914 - 11 novembre 1918. Le commandement de l'armee belge et la question de la paix.
9756: THIELICKE, HELMUT. - Das Bilderbuch Gottes. Reden über die Gleichnisse Jesu. 2. Aufl.
9563: THIELICKE, HELMUT. - Wie die Welt begann. Der Mensch in der Urgeschichte der Bibel.
35058: THIELICKE, HELMUT. (ZUM 60. GEBURTSTAG). - Leben Angesichts des Todes. Beiträge zum theologischen Problem des Todes.
27589: THIELICKE, HELMUT. - Theologische Ethik. I. Band. Prinzipienlehre. Dogmatische, philosophische und kontroverstheologische Grundlegung. 2., ergänzte Auflage.
27590: THIELICKE, HELMUT. - Theologische Ethik. II. Band. Entfaltung. I. Teil. Mensch und Welt. 2., durchgesehene Auflage.
27591: THIELICKE, HELMUT. - Theologische Ethik. II. Band, Entfaltung. 2. Teil. Ethik des Politischen.
20824: THIELICKE, HELMUT. - Theologische Ethik. I. Band. Prinzipienlehre. Dogmatische, philosophische und kontroverstheologische Grundlegung. 2., ergänzte Auflage.
10611: THIELLAY, JEAN. - Lexique historique des religions chrétiennes.
36935: THIENEN, GERARD VAN (ED.). - Incunabula in Dutch Libraries. A census of fifteenth - century printed books in Dutch public collections. Volume I. Catalogue. Volume II. Indexes and Concordances. (2 volumes).
23913: THIERRY, AUGUSTIN. - Récits des temps mérovingiens précédés de considérations sur l'histoire de France. Nouvelle édition revue avec plus grand soin.
10464: THIERRY, JEAN-JACQUES. - André Gide.
8561: THIERS, OTTIE. - Bedevaart en kerkeraad. De Amersfoortse vrouwevaart van 1444 tot 1720.
27932: THIERS, M. A. - De la propriété.
33511: THIJS, ALFONS K.L. - De zijdenijverheid te Antwerpen in de zeventiende eeuw.
31170: THIJS, E. TH. (ED.). - Geef ons vandaag. Gebeden aan het begin en het einde van de dag.
37617: THIJS, ACHILLE. - Sint-Truiden - Een greep uit zijn rijke iconografie.
31737: THIJS, E. TH. (ED.). - Geef ons vandaag : gebeden aan het begin en het einde van de dag.
47051: THILO, L. (LUDWIG OR LUDOVICUS) - De tabulis iconographicis quibus Maculae Solis mensibus anni 1826 sexs posterioribus et anni 1827 sexs prioribus a viro illustrimo S. Th. a Soemmerring observatae adumbrantur, commentatus est. Pars prior: Explicatur... , Pars posterior: Traditur? Praemittitur Carmen Gratulatorium auctore Guilielmo Ernesto Weber.
13395: THILO, HANS-JOACHIM. - Der Ungespaltene Mensch. Ein Stück Pastoralpsychologie.
27352: THILS, GUSTAVE. - Les notes de l'église dans l'apologétique catholique depuis la réforme.
24104: THILS, GUSTAVE. - En dialogue avec L' "Entretien sur la foi".
35998: THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE OF ECONOMIC HISTORY: - Troisieme Conference Internationale d'Histoire Economique. Munich / Third International Conference of Economic History. 1965. Congres et colloques X. (5 volumes).
35861: THIRION, J. - L'evolution de l'astronomie chez les Grecs.
51947: THISSEN, HEINZ JOSEF (ED.). - Die Lehre des Anchscheschonqi (P. BM 10508).
43556: THOINAN, ER. - Antoine de Cousu et les singulières destinées de son livre rarissime: "La Musique Universelle".
46058: THOINAN, ER. - Curiosités musicales et autres trouvées dans les oeuvres de Michel Coyssard de la Compagnie de Jésus.
27727: THOMA AURIEMMA & DOMINICO BISSELIO - Marianische Schau-Bühne, vorstellend, den umbwechslenden anmuthigen Liebs-Streit einerseits zwischen der seeligsten Jungfrauen und Mutter Gottes Maria: Anderseits zwischen denen mit sonderbahrer Andacht Ihr völlig ergebenen Dieneren: Von disen Erwisen mit unterschiedlichen angenehmen Diensten: Von Maria... Erstlich von Thoma Auriemma S.J. anjetzo aber von Dominico Bisselio... zweyten Druck hervor gegeben.
43490: THOMA, CLEMENS. - Die theologischen Beziehungen zwischen Christentum und Judentum.
52428: THOMA, CLEMENS / HERAUSGEGEBEN VON SIMON LAUER / HANSPETER ERNST. - Tempelkult und Tempelzerstörung (70 n. Chr.) Festschrift für Clemens Thoma zum 60. Geburtstag.
5515: THOMAE AQUINATIS, S. [ S. THOMAE AQUINATIS / SAINT THOMAS AQUINAS / THOMAS OF AQUINO ]. - Summa Thelogica accuratissime emendata ac annotationibus ex auctoribus probatis et conciliorum pontificumque definitionibus ad fidem et mores pertinentibus illustrata. A quibusdam scholae S. Thomae discipulis. Editio eminentissimo cardinali Josepho Pecci oblata. Ab eoque begnissime accepta. Editio altera. (5 volumes).
34911: THOMAE AQUINATIS, SANCTI [ S. THOMAE AQUINATIS / SAINT THOMAS AQUINAS / THOMAS OF AQUINO ]. - Summa Theologiae. Cura Fratrum eiusdem Ordinis. I. Prima pars. Quarta editio.
45828: THOMAE DE AQUINO (THOMAS VON AQUIN) ED. BY BRUNO DECKER. - Sancti Thomae de Aquino expositio super librum boethii de trinitate. Ad fidem codicis autographi nec non ceterorum codicum manu scriptorum, recensuit Bruno Decker.
27742: THOMAM DU JARDIN (THOMAS DU JARDIN) - De officio sacerdotis, qua judicis et medici in sacramento poenitentiae instructio brevis.
51611: THOMAS VON AQUIN. - Werk und Wirkung im Licht neuerer Forschungen. Herausgegeben von Albert Zimmermann für den druck Besorgt von Clemens Kopp.
51807: THOMAS VON AQUINO [ S. THOMAE AQUINATIS / SAINT THOMAS AQUINAS / THOMAS OF AQUINO ] - Summe gegen die Heiden - Summae contra gentiles libri quattuor. Hrsg. und übersetzt von Karl Albert, Paulus Engelhardt, Karl Allgaier, Markus H. Wörner, u.a.
993: THOMAS, DAVID ST JOHN. - Non-Fiction: A guide to writing and publishing.
588: THOMAS, F. - Pelgrimage naar Lourdes.
34072: THOMAS D'AQUIN, SAINT. - Somme théologique : La Charité, I. 2a-2ae, Questions 23-26.

34074: THOMAS D'AQUIN, SAINT. - Somme théologique : Le verbe incarné. Tome troisième. 3a, Questions 16-26. Deuxième édition.
34075: THOMAS D'AQUIN, SAINT. - Somme théologique : La vie humaine. Ses formes, ses états 2a-2ae, Questions 179-189. Nouvelle édition.
34082: THOMAS D'AQUIN, SAINT. - Somme théologique : Le Verbe Incarné. Tome Deuxième. 3a, Questions 7-15.
30976: THOMAS VON AQUIN. [ S. THOMAE AQUINATIS / SAINT THOMAS AQUINAS / THOMAS OF AQUINO ] - Des menschensohnes Sein, Mittleramt und Mutter. III. Buch, Frage 16-34. Kommentiert von A. Hoffmann.
30889: THOMAS VON AQUINO [ S. THOMAE AQUINATIS / SAINT THOMAS AQUINAS / THOMAS OF AQUINO ] - Summe gegen die Heiden - Summae contra gentiles libri quattuor. Hrsg. und übersetzt von Karl Albert, Paulus Engelhardt, Karl Allgaier, Markus H. Wörner, u.a.
27572: THOMAS VON AQUIN. [ S. THOMAE AQUINATIS / SAINT THOMAS AQUINAS / THOMAS OF AQUINO ] - Besondere Gnadengaben und die zwei Wege menschlichen Lebens. II. Teil des II. Buches, Frage 171-182. Kommentiert von U. von Balthasar.
23069: THOMAS, JOSEPH. - Le mouvement baptiste en Palestine et Syrie (150 av. J.-C. - 300 ap. J.-C.).
17885: THOMAS D'AQUIN [ S. THOMAE AQUINATIS / SAINT THOMAS AQUINAS / THOMAS OF AQUINO ] - Saint Thomas d'Aquin. L'homme chrétien. Textes choisis, traduits et présentés par A.-I. Mennessier, o.p. Postface de M.-D. Chenu, o.p.
15323: THOMAS DE CHOBHAM. - Instrumenta Lexicologica Latina. Fasc. 80 Series A - Formae. Thomas de Chobham. Sermones.
14030: THOMAS, ALOIS: - Festschrift für Alois Thomas. Archäologische, kirchen- und kunsthistorische Beiträge. Zur Vollendung des siebzigsten Lebensjahres am 18. Januar 1966 dargeboten von Freunden und Bekannten.
42150: THOMAS VON AQUIN. - Tapferkeit und Masshaltung (1. Teil). II. Teil des II. Buches, Frage 123-150. Kommentiert von J.F. Groner.
40524: THOMAS N. BISSON. - The crisis of the twelfth century. Power, Lordship, and the Origins of European Government.
11103: THOMAS, ALAN G. - Great Books and Book Collectors.
45452: THOMAS, HENRY. - Early Spanish Bookbindings XI-XV centuries.
51371: THOMAS A KEMPIS. - Om kristi efterföljelse. Fyra Böcker av Thomas a Kempis. Fran den latinska grundtexten översatt av G. J. V. Ericsson
44773: THOMASSINO, LUDOVICO - Glossarium universale hebraicum quo ad hebraicae linguae fontes linguae et dialecti pene omnes revocantur.
44495: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. CVe année - T. XCVII - No 1-4 - 1997
44502: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. XCVIIe année - T. LXXXIX - No 1-4 - 1989
44515: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. LXXXIVe année - T. LXXVI - No 1-4 - 1976
44504: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. XCVe année - T. LXXXVII - No 1-4 - 1987
44501: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. XCVIIIe année - T. XC - No 1-4 - 1990
44516: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. LXXXIIIe année - T. LXXV - No 1-4 - 1975
44514: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. LXXXVe année - T. LXXVII - No 1-4 - 1977
44496: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. CIVe année - T. XCVI - No 1-4 - 1996
44513: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. LXXXVIe année - T. LXXVIII - No 1-4 - 1978
44493: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. CVIIIe année - T. C - No 1-4 - 2000
44507: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. XCIIe année - T. LXXXIV - No 1-4 - 1984
44508: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. XCIe année - T. LXXXIII - No 1-4 - 1983
44498: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. Ce année - T. XCII - No 1-4 - 1992
44491: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. CXe année - T. CII - No 1-4 - 2002
44511: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. LXXXVIIIe année - T. LXXX - No 1-4 - 1980
44510: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. LXXXIXe année - T. LXXXI - No 1-4 - 1981
44522: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. CXIXe année - T. CXI - No 3 - Juillet-Septembre 2011
44499: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. CIe année - T. XCIII - No 1-4 - 1993
44500: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. XCIXe année - T. XCI - No 1-4 - 1991
44506: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. XCIIIe année - T. LXXXV - No 1-4 - 1985
44503: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. XCVIe année - T. LXXXVIII - No 1-4 - 1988
44509: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. XCe année - T. LXXXII - No 1-4 - 1982
44490: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. CXIe année - T. CIII - No 1-4 - 2003
44512: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. LXXXVIIe année - T. LXXIX - No 1-4 - 1979
44505: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. XCIVe année - T. LXXXVI - No 1-4 - 1986
44524: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. CIIe année - T. XCIV - No 1-4 - 1994
44521: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. CXIXe année - T. CXI - No 2 - Avril-Juin 2011
44520: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. CXIXe année - T. CXI - No 1 - Janvier-Mars 2011
44519: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. LVIIIieme année - T. L - No 1-4 - 1950
44518: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. LXXVieme année - T. LXVII - No 1-4 - 1967
50056: THOMPSON, CHRISTOPHER J. - The joyful mystery : field notes toward a green Thomism.
34952: THOMPSON, R. J. - Moses and the law in a century of criticism since Graf.
20401: THOMPSON, G.H.P. - The letters of Paul to the Ephesians to the Colossians and to Philemon.
6327: THOMSEN, CHRISTIAN W. & HANS HOLLÄNDER (EDS.) - Augenblick und Zeitpunkt. Studien zur Zeitstruktur und Zeitmetaphorik in Kunst und Wissenschaften.
1220: THOMSEN, P. - Kompendium der Palästinischen Altertumskunde. Mit 42 Abbildungen nach eigenen Aufnahmen des Verfassers.
52237: THOMSON, ROBERT W. (ED.). / DIONYSIUS THE AREOPAGITE: - The Armenian Version of the Works Attributed to Dionysius the Areopagite.
35075: THOMSON, JOHN A. F. - The western church in the middle ages.
39070: THON, NIKOLAUS (ED.). - Quellenbuch zur Geschichte der Orthodoxen Kirche. Sophia.
45508: THONISSEN, J. J. - Le socialisme depuis l'antiquité jusqu'a la constitution Française du 14 Janvier 1852 ( 1st. ed. 2 volumes ).
48071: THONISSEN, J. J. - La Constitution belge : annotée offrant sous chaque article l'état de la doctrine de la jurisprudence et de la léglislation. Seconde édition.
46153: THORBECKE, J.R. & G. J. HOOYKAAS (ED.) - De Briefwisseling van J.R. Thorbecke 1830-1872. Uitgegeven door G.J. Hooykaas en F.J.P. Santegoeds. [ 7 volumes complete ].
30471: THOROLD ROGERS, JAMES E. - Interprétation économique de l'histoire (Cours professé a Oxford en 1887-88). Traduction et introduction par E. Castelot.
42672: THOU, JACQUES-AUGUSTE DE - Histoire universelle de Jacques-Auguste de Thou. Avec la suite par Nicolas de Rigault; les Memoires de la vie de l'auteur, un Recueil de pièces concernant sa personne & ses ouvrages: y comprises les Notes & principales Variantes, Corrections & Restitutions, qui se trouvent dans les Mss. de la Bibliothèque du Roi de France, de mrs Du Puy, Rigault, & de Sainte-Marthe. Le tout traduit sur la nouvelle Edition Latine de Londres. Et augmenté de Remarques historiques & critiques de Casaubon, de Du Plessis Mornay, G. Laurent, Ch. de l'Écluse, Guy Patin, P. Bayle, J. Le Duchat, & autres. Tome 1: 1543-1551 (up to and including) Tome 10: 1605-1610 & Pièces concernant l'histoire & Memoires et Instructions pour servir à justifier l'innocence de M. F. A de Thou (and) Tome 11: Mémoire de la vie & Poésies Latines de J. A.de Thou & Table des Matières.
32865: THRUPP, SYLVIA (ED.). - Change in Medieval Society. Europe North of the Alps 1050 - 1500.
50123: THUCYDIDE. - Histoire. [ Thucydides and the Peloponnesian War ]. Greek text.
51176: THUCYDIDES / C. E. GRAVES (ED.). - The Fifth Book of Thucydides.
51272: THUCYDIDES / S. T. BLOOMFIELD. - The History of the Peloponnesian War, by Thucydides. A new recension of the text.. and copious notes... by the Rev. S. T. Bloomfield. [ 2 volumes ].
44349: THUCYDIDES / A. W. SPRATT (ED.). - Thucydides Book III.
51181: THUCYDIDES / E. C. MARCHANT (ED.). - Thucydides Book VII.
50646: THUCYDIDIS / ROB. AD. MORSTADTIO. - Thucydidis de Bello Peloponnesiaco. Libri octo. [ 2 volumes ].
12848: THUKYDIDES. - Geschichte des Peloponnesischen Krieges. Deutsch nach Joh.Dav.Heilmann.
51198: THUKYDIDES / AUGUST HORNEFFER / GISELA STRASBURGER / HERMANN STRASBURGER. - Thukydides. Der Peloponnesische Krieg. Vollständige Ausgabe. Mit 8 Karten und Abbildungen.
38493: THUMB, ALBERT. - Handbuch der neugriechischen Volkssprache. Grammatik. Texte. Glossar.
39437: THYS, AUGUSTIN - Historiek der straten en openbare plaatsen van Antwerpen.
43554: THYSIO (THYSIUS), A. - Compendium historiae Batavicae, a Iulio Caesare usque ad haec tempora. Accessit ejusdem Discursus oratorius in expugnationem Sassae Gandavensis.
50690: TIBERGHIEN, G. - Esquisse de Philosophie Morale précédée d'une introduction a la métaphysique.
45429: TIBULLE / MAX PONCHONT. - Tibulle et les auteurs du Corpus Tibullianum. [ Élégies ].
15940: TIEDEMANN, PAUL. - Über den Sinn des Lebens. Die perspektivische Lebensform.
19638: TIEDEMANN, PAUL. - Internet für Philosophen. Eine praxisorientierte Einführung. 2. überarbeitete Auflage.
5734: TIELE, H.J. - De zending van Pesters naar Hannover. Augustus - December 1723.
37047: TIER, VERONIQUE DE / SIEMON REKER. - Het dialectenboek 5. In vergelijking met dieren. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquete (1998).
44665: TIETZE, HEINRICH. - Gelöste und ungelöste Mathematische Probleme aus Alter und Neuer Zeit. Vierzehn Vorlesungen für Laien und für Freunde der Mathematik [ 2 volumes ].
26713: TIETZEL, BRIGITTE (ED.). - Paramente des 19. Jahrhunderts aus Kölner Kirchenbesitz. Museen der Stadt Köln. Ausstellung vom 7. 11. 1980 - 11. 1. 1981 im Overstolzenhaus, Rheingasse 8-12.
41413: TIGGELEN, PH. J. VAN. - Musiciens ambulants et joueurs d'orgue au XIXe siècle. Approche socio-historique du phénomène de la musique de colportage dans la région Bruxelloise.
49451: TIJHUIS, LEO / WILLIAM YANG / LOUISE PIJLS / A.O. - Individuatie, existentie, psychotherapie. Het individuatieproces van een psychotherapeut met een zeldzaam carcinoom.
8098: TIJN, MAARTJE VAN. - Gekweld door het kwaad. Troost uit de midrasj bij Genesis 1, 2 en 3 voor wie als Rachel niet getroost wil worden.
34582: TILANDER, GUNNAR. - Remarques sur le Roman de Renart.
17566: TILLARD, J.-M. - L'évêque de Rome.
33501: TILLIE, WILLY. - De kroniek van Groot-Poperinge.
74: TILLMANN, F. - Die katholische Sittenlehre. Der Nachfolge Christi. 2. verbesserte Auflage.
2350: TILLMANN, F. - Die katholische Sittenlehre. Die Verwirklichung der Nachfolge Christi. Die Pflichten gegen Gott. Dritte verbesserte Auflage. Vol. 1.
2351: TILLMANN, F. - Die katholische Sittenlehre. Die Verwirklichung der Nachfolge Christi. Die Pflichten gegen sich selbst und gegen den Nächsten. Dritte verbesserte Auflage. Vol. 2.
15656: TILLO GERARD P.P. VAN. - De kwalitatieve dimensie een methodologisch perspectief voor de godsdienstsociologie.
27944: TIMMERMANS, LIA. - Janneke en Mieke, Snuffel en Minetta. Met illustraties van Tonet Meyer.
13133: TIMMERS, J.J.M. - Atlas van de Nederlandse beschaving.
37917: TIMON. - Livre des orateurs. Douzieme edition ornee de seize portrets graves.
45738: TIMUR [ TAMERLANE ] / AHMAD IBN'ARABSHAH / HENRY SAMUEL MANGER (ED.). - Ahmedis Arabsiadae. Vitae et Rerum Gestarum Timuri, qui vulgo Tamerlanes Dicitur, Historia. (Title in Arabic =) Kitab 'Aja'ib al-maqdur fi akhbar Taymur. [ 2 volumes in 3 ]. 'Complete set of the first and only edition in Latin verso Arabic of Ibn 'Arabshah's eyewitness account of Timur'
20400: TINSLEY, E.J. - The gospel according to Luke.
35213: TIRON, ALIX. - Études sur la musique grecque le plain-chant et la tonalité moderne.
51075: TIROT, PAUL / MICHEL VAN PARYS / LUCIEN REGNAULT (EDS.). - Enseignements des Pères du Désert. Hyperéchios, Étienne de Thèbes Zosime.
24283: TISCHLEDER, P. - Wesen und Stellung der Frau nach der Lehre des heiligen Paulus. Eine ethisch-exegetische Untersuchung.
18187: TISNÉ, LAURENT. (ED.). - Un art d'équilibre, la peinture aux Pays-Bas.
10575: TISNÉ, LAURENT. (ED.). - Un art d'équilibre, la peinture aux Pays-Bas.
44872: TISSANDIER, GASTON. - Les Martyrs de la Science. Ouvrage illustre de 34 gravures sur bois. Composition de Camille Gilbert. 2e edition revue et corrigee.
43575: TISSANDIER, GASTON (RÉD. EN CHEF) AND LATER ON : PARVILLE, HENRI DE (RÉD. EN CHEF) - La nature. Suppléments: Les Nouvelles Scientifiques: numero 914 - 1592, samedi 6 décembre 1890 - 28 novembre 1903
45621: TISSEGHEM, RENAAT / JOS DAEMEN. - Begijnhoven. Vroeger en nu. "Neerstigh tot eere Godts".
22554: TISSERAND, DANIELLE JOELLE. - Structural and functional changes underlying cognitive aging : evidence from neuroimaging studies.
51105: TISSERAND, AXEL (ED.). / CHARLES MAURRAS. - Charles Maurras : soixante ans après. Lettre-préface de Michel Déon de l'Académie française.
27636: TISSERANT, EUGÈNE. - Codex Zuqninensis rescriptus veteris testamenti. Texte grec des manuscrits Vatican syriaque 162 et mus. brit. additionnel 14.665. Avec introduction et notes.
46460: TISSERANT, EUGENIUS. - Specimina Codicum Orientalium.
47892: TISSOT - De la santé des gens de lettres, suivi de l'Essai sur les maladies des gens du monde. Nouvelle édition revue sur les derniers manuscrits de l'auteur et publiée par le docteur Bertrand de Saint-Germain.
44311: TITUS BRANDSMA INSTITUTE / KEES WAAIJMAN / HEIN BLOMMENSTIJN / I.M.K. BOCKEN / A.O. (EDS.) - Studies in Spirituality [ vol. 1 1991 - vol. 26 2016 ]
28839: TIVNAN, EDWARD. - The lobby. Jewish political power and American foreign policy.
51410: TMARZIZET, KAMEL. - Tunisie. Rites et Cérémonies.
43678: TOCHÉ, RAOUL - Les premières illustrées. Notes et croquis. Saison théâtrale 1881-1882 (up to and including) 1887-1888. Directeur M. de Brunhoff. Préface (first vol.) Henri Meilhac, (third vol.) Victorien Sardou, (sixth vol.) Albain Valabrègue. Collaborateurs Bernard-Derosne, Blavet, Bourgerot, Claretie, Camille Lemonnier, H. de Lapommeraye, Hugues Leroux, Catulle Mendez, Un Monsieur en habit noir, Guy de Saint-Mór, Francisque Sarcey, Auguste Vitu, etc. etc. Illustrations par nos meilleurs artistes: Mlle Blanche Pierson, MM Barbin, Destez, Gambard, Lunel, Mars, , Meunier, Rasetti, Vogel, Willette, etc.
41514: TOCK, BENOIT-MICHEL. - Une chancellerie épiscopale au XIIe siècle : Le cas d'Arras.
2011: TODD, MALCOLM. (ED.) - The Roman fort at great Casterton Rutland. Excavations of 1960 and 1962, directed by the late Sir Ian Richmond and the late Dr. Philip Corder.
33820: TOESCA, PIETRO / MARCEL BRION. - S. Vitale de Ravenne. Les mosaiques.
21794: TOGA, ARTHUR W., JOHN C. MAZZIOTTA (EDS.). - Brain mapping. The methods.
45335: TOGNI, ALOISIO. - Instructio pro iis, qui sunt examen subituri, vt vel ad ecclesiasticos ordines promoueantur vel ad audiendas confessiones fidelium atque etiam monialium approbentur vel animarum curae praeficiantur a P. Aloisio Togni ... - Editio secunda locupletior.
47548: TOINET, PAUL. - Pour une théologie de l'exégèse.
44258: TOINET, PAUL. - Existence Chrétienne et Philosophie. Essai sur les fondements de la philosophie Chrétienne. Preface d'Aime Forest.
46987: TOLETUS, FRANCISCUS. - Opera omnia philosophica [ 5 volumes in 2 bindings ] 1, I: Introductio in universam Aristotelis logicam - II: Commentaria, una cum quaestionibus in universam Aristotelis logicam & Opera omnia philosophica, 2, III: Commentaria, una cum quaestionibus in octo libros Aristotelis de physica auscultatione - IV: Commentaria, una cum quaestionibus in tres libros Aristotelis de anima.
46788: TOLIAS, GEORGE - Mapping Greece, 1420-1800. A history. Maps in the Margarita Samourkas Collection. Revised, English edition of Athens, 2008 (by the) National Hellenistic Research Foundation.
42602: TOLLEBEEK, JO / GEORGI VERBEECK / TOM VERSCHAFFEL. - De lectuur van het verleden. Opstellen over de geschiedenis van de geschiedschrijving aangeboden aan Reginald de Schryver.
43999: TOLLEBEEK, JO. - De toga van Fruin. Denken over geschiedenis in Nederland sinds 1860.
42797: TOMAN, PROKOP. - Novy slovnik ceskoslovenskych vytvarnych umelcu - [ Rare dictionary of Czechoslovakian artists, from A to Z, in two nice half-leather bindings ]
48326: TOMASSETTI, ISABELLA. - Cantaré Según Veredes. Intertextualidad y construccion poetica en el siglo XV.
46970: TOMMASO D'AQUINO [ THOMAS D'AQUIN ] - Commento alle sentenze di Pietro Lombardo : e testo integrale di Pietro Lombardo. [ 10 volumes ].
48089: TOMMASO D'AQUINO ( ST. THOMAS AQUINAS ). - Atti del congresso internazionale. (Roma-Napoli -17/24 aprile 1974) Tommaso d'Aquino nel suo settimo centario.
47079: TOMMASO D´AQUINO [ THOMAS D'AQUIN ] - La somma teologica : con testo latino, traduzione italiana a fronte, note esplicative e introduzioni [ edizione integrale - Opera in 35 volumi con testo latino, traduzione italiana a fronte, note esplicative e introduzioni ].
47078: TOMMASO D´AQUINO ( THOMAS D'AQUIN ). - Commento alla metafisica di Aristotele Vol. 1: Libri 1-4. Vol. 2: Libri 5-8 & Vol. 3: Libri 9-12 (3 volumes).
51247: TOMMASO D'AQUINO: - Tommaso d'Aquino nel i centenario dell'enciclica "aeterni patris" Atti del convegno organizzato a Roma dalla società internazionale Tommaso d'Aquino e dalla pontificia università "S. Tommaso d'Aquino" 15-16-17 novembre 1979.
47064: TOMMASO D´AQUINO / ( THOMAS D'AQUIN ). - La somma teologica [ 3 parts in 4 volumes ].
12768: TÖMMEL, INGEBORG (ED.). - Europese Gemeenschap en nationale staat: integratie en diversificatie door overheidsbeleid.
46641: TONG YUNG, CHENG. - The Economy of Hong Kong.
51300: TONGEREN, LOUIS VAN. - Exaltatio crucis. Het feest van Kruisverheffing en de zingeving van het kruis in het Westen tijdens de vroege middeleeuwen. Een liturgie-historische studie.
41994: TONNEAU RYCKELYNCK, DOMINIQUE; ROLAND PLUMART - Joseph Hecht 1891-1951. Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé. (Le catalogue raisonné tiendra lieu de catalogue d'exposition au musée de Gravelines du 17 avril au 21 juin 1992).
45772: TÖNNIES, FERDINAND. - Communauté et société. Catégories fondamentales de la sociologie pure. Introduction et traduction de J. Leif.
50005: TOOREN, MARIA JOHANNA ELISABETH VAN. - Le Premier Zola. Naturalisme et manipulation dans les positions stratégiques des récits brefs d'Émile Zola.
22785: TOORN, MAARTEN CORNELIS VAN DEN. - Ethics and moral in Icelandic saga literature.
50715: TOORN, M. C. VAN DEN / W.J.J. PIJNENBURG / J.A. VAN LEUVENSTEIJN / J.M. VAN DER HORST. - Geschiedenis van de Nederlandse taal.
29909: TOORN, WILLEM VAN. - Een opstand. Verhalen.
29162: TOPEROFF, SHLOMO PESACH. - The animal kingdom in Jewish thought.
5231: TOPITSCH, ERNST (ED.) - Logik der Sozialwissenschaften. 6. Auflage.
48315: TORMES, LAZARILL DE / SOPHIE BRINKMAN - Het leven van Lazarillo de Tormes en zijn voorspoed en tegenslagen. La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Tweetalige uitgave.
26328: TORRE, JOANNES. - Processus matrimonialis. Editio Tertia revisa et aucta recentissima jurisprudentia Rotali.
25918: TORRE, JOANNES. - Processus matrimonialis.
10787: TORSY, JAKOB. (ED.). - Der grosse Namenstagskalender. 3550 Namen und 1540 Lebensbeschreibungen unserer Heiligen. 9. Auflage.
25245: TOSCANI, THEODORI ET IOSEPHI COZZA. - De Immaculata Deiparae conceptione hymnologia graecorum ex editis et manuscriptis codicibus cryptoferratensibus. Latina et Italica interpretatione. Patrologica comparatione et adnotationibus illustrata.
30972: TOSCHI, ALBERTO. - La traduzione latina del participio greco nella lettera agli Efesini.
38652: TOSETTI, URBANO - Esercizio di nove giorni in preparamento alla festa del santo natale di Gesu Cristo
29526: TOSH, JOHN. - The pursuit of history. Aims, methods and new directions in the study of modern history. (Third impression).
45172: TOSTI, F. PAOLO / GLADYS COUNTESS OF LONSDALE - To Gladys Countess of Lonsdale. Non T'Amo Piu. Melodia Parole di C. E. Musica di F. Paolo Tosti.
52190: TOTENTANZ - Der doten dantz mit figuren / clage und antwort schon / von allen staten der werlt.
51573: TOTOK , WILHELM. - Handbuch der Geschichte der Philosophie [ 6 volumes ]. Unter Mitarbeit von Helmut Schröer, Erwin Schadel, Hans-Peter Schramm, Ingrid Dietsch, Horst-Dieter Finke & Hans-Henner Hackstein.
1628: TOTOK, W. - Handbuch der Geschichte der Philosophie. Unter Mitarbeit von H. Schröer.
11837: TOTOK , WILHELM. - Handbuch der Geschichte der Philosophie. Unter Mitarbeit von H. Schröer, Erwin Schadel und Hans-Peter Schramm..
32048: TOUDOUZE, GEORGES. - Gabriel Toudouze. Architecte et graveur. Ouvrage orné de vingt planches hors texte et de quatre héliogravures.
24657: TOUILLEUX, P. - Réflexion sur le Mystère de l'Église.
46524: TOUL, GRAEVE VAN. - Onderwyzingen op de voornaemste waerheden van de religie, en van de Pligten van het Christendom.
51603: TOUR, P. IMBART DE LA. - Les origines de la réforme la France moderne. [ 4 volumes ]. 1. La France moderne. 2. L'église catholique, la crise et la renaissance. 3. L'évangelisme (1521-1538) 4. Calvin et l'institution chrétienne.
17911: LA TOUR DU PIN, PATRICE DE. - Carnets de route. Préface de Joseph Gelineau.
47826: TOURENNE, YVES. - Introduction à la métaphysique de Claude Tresmontant : pour une recherche d'articulation entre sciences expérimentales, métaphysique, pensée de l'eglise et mystique chrétienne orthodoxe.
42050: TOURNAI: - Horae Tornacenses 1171 - 1971 : Recueil d'Études d'Histoire publiées a l'Occasion du VIIIe Centenaire de la Consécration de la Cathédrale de Tournai.
32046: TOURNEUR, VICTOR (INTR.) / CAMILLE GASPAR / AUGUST VINCENT (TEXTS). - Exposition de reliures. I. Du XIIe siècle a la fin du XVIe. & II. Du XVIIe siècle a la fin du XIXe (2 volumes).
48759: TOURNIER, GASTON. - Les Galères De France et Les Galériens Protestants Des XVIIè et XVIIIè Siècles. Tome 1 & 2. [ 2 volumes ].
32795: TOURNOY, G. / J. PAPY / J. DE LANDTSHEER (EDS.). - Lipsius en Leuven. Catalogus van de tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek te Leuven, 18 september - 17 oktober 1997.
41115: TOUSSAINT, FRANÇOIS-VINCENT, PAUL FOULD - Anecdotes curieuses de la cour de France sous le règne de Louis XV. Texte original publié pour la première fois avec une notice et des annotations par Paul Fould.
46537: TOUSSAINT, JACQUES. - Les Cisterciens en Namurois XIIIe-XXe siècle.
46529: TOUWAIDE, R. H. - Messire Lodovico Guicciardini. Gentilhomme Florentine.
46533: TOWNLEY, MAUREEN. - The Best and Fynest Lawers and Other Raire Bookes. A facsimile of the earliest list of books in the Adcocates' Library, Edinburgh with an introduction and modern catalogue.
22569: TOWNSEND, DAVID J. BEVER, THOMAS G. - Sentence comprehension : the integration of rules and habits.
24358: TOYNBEE, ARNOLD J. - La civilisation à l'épreuve (civilisation on trial).
12273: TOYNBEE, PHILIP. - Part of a journey. An autobiographical journal, 1977-1979.
51785: TRAINI, RENATO. - Studi in onore di Francesco Gabrieli nel suo ottantesimo compleanno [ 2 volumes ].
43290: TRALBAUT, MARK EDO. - De Antwerpse " meester constbeldthouwer " Michiel Van Der Voort de Oude (1667 - 1737). Zijn leven en werken.
50397: TRAPIELLO, ANDRÉS. - El Jardin de la Pólvora. Salon de Pasos Peridos.
39447: TRAPNELL, ALFRED AND A.W. OXFORD - A catalogue of Bristol and Plymouth porcelain, with examples of Bristol glass and pottery, forming the collection made by Alfred Trapnell, with preface by A.W. Oxford. (At the end reproduced:) A Catalogue of a valuable Collection of the Bristol Porcelane, ... sold by Christie & Ansell, ... 1780.
34175: TRAUSCH, G. - Luxemburg. Opkomst van een Staat en van een Natie.
33426: TRAVE, FREDERIC: - La Biblioteca de mitologia classica Frederic Trave: cataleg de la col-leccio bibliografica.
50552: TRAWNY, PETER / HEIDEGGER. - Martin Heidegger : eine kritische Einführung.
9241: TREASE, GEOFFREY. - Die Condottieri. Söldnerführer, Glücksritter und Fürsten der Renaissance.
50019: TREBOLLE BARRERA, JULIO. - The Jewish Bible and the Christian Bible. An Introduction to the History of the Bible. Translated from the Spanish by Wilfred G.E. Watson.
21826: TREIP, C. S. - A Colour Atlas of Neuropathology.
44325: TRENNER, FLORIAN / SUSANNE HAGENDORN (EDS.). - Christliche Tiersymbolik. Im Auftrag des Klerusverbandes e.V. und der LIGA Bank eG.
37144: TRESIDDER, JACK. - Symbolen en hun betekenis. Geillustreerde gids met meer dan 1000 symbolen en hun traditionele en hedendaagse betekenis.
50547: TRESMONTANT, CLAUDE. - Apocalypse de Jean. 3e édition.
42209: TRESMONTANT, CLAUDE. - Comment se pose aujourd'hui le probleme de l'existence de Dieu.
47809: TRESMONTANT, CLAUDE. - Evangile de Luc.
40720: TRESSAN, L.E. DE LA VERGNE, COMTE DE - Corps d'extraits de romans de chevalerie.
47503: TREVELYAN, BART, SIR GEORGE OTTO. - The American Revolution part II. [ 2 volumes ].
44172: TREVOR-ROPER, H. R. - Essays in British History. Presented to Sir Keith Feiling.
3861: TRICHT, H.W. VAN. & H.G.M. PRICK. - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel. Tweede, herziene druk.
11813: TRIEBELS, LEO FELIX. - Enige aspecten van de regenboogslang. Een vergelijkende studie.
20433: TRILLAT, E. A.O. (ED.). - L'evolution psychiatrique. Annee 1976 tome 41 - Annee 1980 tome 45. (21 fascicules - including numero special, Hommage à Henry Ey).
16538: TRILLHAAS, WOLFGANG. - Theologie und Wirklichkeit. Festschrift für Wolfgang Trillhaas zum 70. Geburtstag. Herausgegeben von Hans Walter Schütte und Friedrich Wintzer.
11712: TRILLHAAS, WOLFGANG. - Perspektiven und Gestalten des neuzeitlichen Christentums.
51575: TRILLHAAS, WOLFGANG. - Schleiermachers Predigt. Zweite, um ein Vorwort ergänzte Auflage.
8277: TRILLING, WOLFGANG. - Die Botschaft Jesu. Exegetische Orientierungen.
7389: TRILLING, WOLFGANG. - Christusverkündigung in den Synoptischen Evangelien. Beispiele gattungsgemäßer Auslegung.

Next 1000 books from Boekhandel - Antiquariaat Emile Kerssemakers

10/27