Boekhandel - Antiquariaat Emile Kerssemakers
Van Alphenstraat 30, 6416 EE Heerlen, The Netherlands            Email: emilekerssemakers@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6171: SIMONIS, A. J. CARDINAL. - Our Father. Reflections on the Lord's prayer. Tanslated by B. Schultz-Verdon.
31115: SIMONIS, A.J. - Op de adem van het leven. Gedachten over het Onze Vader.
27273: SIMONIS, A. J. - Die Hirtenrede im Johannes-Evangelium. Versuch einer Analyse von Joh. 10, 1-18 nach Entstehung, Hintergrund und Inhalt.
13625: SIMONIS, A.J. - Op de adem van het leven. Gedachten over het Onze Vader. Tweede druk.
40502: SIMONS, W. - Stad en apostolaat. De vestiging van de bedelorden in het graafschap Vlaanderen (ca. 1225- ca. 1350).
32203: SIMONS, WALTER. - Stad en apostolaat. De vestiging van de bedelorden in het graafschap Vlaanderen (ca. 1225-ca. 1350)
25229: SIMONS, J. - Jerusalem in the Old Testament. Researches and theories.
42143: SIMONS, J. - Handbook for the study of Egyptian Topographical Lists relating to Western Asia. With frontispiece, 6 figures, 23 plans, and 36 diagrams.
33945: SIMPEL, PIERRE DE. - Histoire d'une châtellenie en Flandre. Les Seigneurs et Dames de Warneston.
43848: SINACEUR, M. A. / ARISTOTE / ARISTOTLE: - Aristote aujourd'hui. Etudes reunies sous la direction de M. A. Sinaceur a l'occasion du 2300e anniversaire de la mort du philosophe.
21158: SINGER-DEKKER, HANNIE. - Justitiële documentatie en antecedentenonderzoek.
14070: SINGER, ROBERT N. (ED.). - The psychomotor domain. Movement behaviors.
40714: SINISCALCHI, LIBORIO (1674-1742) - Iddio del cuore 'Gesu' bambino. Discorsi per la novena e per l'ottava del s. natale del padre.
17401: SIOMOS, KONSTADINOS AND JOHN KELLY (EDS.). - The "Socrates" programme. A step towards a European university.
35766: SION, VICTOR. - Naar u zie ik op. Bidden met Teresia van Lisieux.
10277: SIPRIOT, PIERRE. - Dieu en France. Les siècles du merveilleux chrétien.
43749: SIREY, RENEWED BY P. GILBERT, FAUSTIN HÉLIE AND CURZON - Les Codes Annotés de Sirey contenant toute la jurisprudence des arrêts et la doctrine des auteurs; Edition entièrement refondue par P. Gilbert. Avec le concours, pour la Partie criminelle Faustin Hélie et Cuzon. Vol. 1: Code Napoléon (Code civil). 6e tirage 1862. Vol. 2: Code de procédure civile. Code de commerce. 4e tirage 1859. Vol. 3: Code d'instruction criminelle, pénal et forestier, suivis des lois sur la contrainte par corps et de celle sur le notariat. 3e tirage 1860.
41309: SIRI, CARDINALE GIUSEPPE. - Riflessioni sul movimento teologico contemporaneo. Prima Parte.
42580: SITTE, CAMILLO. - L'Art de Batir. Les Villes. Notes et reflextions d'un architecte. Traduites et completes par Camille Martin. Avec 17 dessins a la plume de F. Puetzer, H. Bernoulli et H. Hindermann 106 plans de villes et 1 planche hors texte. [this is the original 1918 edition].
32773: SIVERY, GERARD. - L'économie du royaume de France au siècle de Saint Louis (vers 1180 - vers 1315).
39940: SIVRY, SOPHIE DE / DEMARCQ, MARIE-PIERRE / PRENEUF, JEAN DE. - Memoires de la mer. Cinq siecles de tresors et d'aventures.
44112: SIWEK, PAULUS / ARISTOTELES. - Aristotelis de Anima. Libri tres. Graece et Latine. [ 3 volumes ].
18379: SIWICKI, GRZEGORZ (ED.). - On the future of Europe.
38690: SIXTE DE BOURBON, PRINCE. - La Reine d'Etrurie.
43183: SIZOO, A. / G. C. BERKOUWER. - Augustinus over het credo. Het enchiridion en andere geschriften over het apostolisch symbool.
33974: SIZOO, A. - Uren met Augustinus.
41774: SJÖBERG, ERIK. - Der verborgene Menschensohn in den Evangelien.
43319: SKARD, EILIV. - Sallust und Seine Vorgänger. Eine Sprachliche Untersuchung.
12811: SKELTON, R.A. - Decorative Printed Maps of the 15th to 18th. Centuries. Second Impression.
26062: SKODA, FRANZ. - Die sowjetrussische philosophische Religionskritik heute.
43375: SKORUPSKI, TADEUSZ. - Indo-Tibetan Studies. Papers in honour and appreciation of Professor David L. Snellgrove's contribution to Indo-Tibetan Studies.
35745: SLAUERHOFF, J. - Verwonderd saam te zijn.
34652: SLEIDERINK, REMCO / VEERLE UYTTERSPROT / BART BESAMUSCA (EDS.). - Maar er is meer. Avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage Landen. Studies voor Josef D. Janssens.
13098: SLICHER VAN BATH, BERNARD. - Spaans Amerika omstreeks 1600.
8373: SLICHER VAN BATH, B.H., J.A. KOSSMANN, H. BALTHAZAR, A.O. (EDS.) - Acta Historiae Neerlandicae. Studies on the History of the Netherlands. Volume VI.
8374: SLICHER VAN BATH, B.H., J.A. KOSSMANN, H. BALTHAZAR, A.O. (EDS.) - Acta Historiae Neerlandicae. Studies on the History of the Netherlands. Volume VII.
36044: SLICHER VAN BATH, B.H. - Een samenleving onder spanning. Geschiedenis van het platteland in Overijssel.
41647: SLIGGERS, BERT (ED.). - De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869.
42617: SLIVE, SEYMOUR (ED.). - Frans Hals & Frans Hals schuttersstukken (2 volumes in slipcase).
19143: SLOANE, R. BRUCE, FRED R. STAPLES, ALLAN H. CRISTOL, NEIL J. YORKSTON, KATHERINE WHIPPLE. - Psychotherapy versus behavior therapy.
41529: SLOOT, JAN. - Hoe God verscheen in Papoea. Nederlandse franciscanen in Papoea 1937 - 1987.
13717: SLOTEMAKER DE BRUINE, M.C. - Adolf von Harnack's Kritische Dogmengeschiedenis.
39190: SLOTTA, RAINER. - Einführung in die Industriearchäologie.
41093: SLOUSCHZ, NAHOUM (ED.). - Thesaurus of Phoenician Inscriptions.
22340: SLUIS, JACOB VAN (ED.). - De grins oer : literaire vertalingen in en uit het Fries : tentoonstelling ter gelegenheid van het afscheid van Sybren Sybrandy.
22118: SLURINK, POUWEL. - Why some apes became humans : competition , consciousness & culture.
547: SMACKERS, A. - Het leven van de heilige Joannes van het Kruis.
41481: SMAL, P. J. N. - Die universalisme in die psalms.
31130: SMALLBRUGGE, MATTHIAS ALBERT. - La nature trinitaire de l'intelligence Augustinienne de la foi.
36304: SMEDING, T. U. - School in de steigers. De wording van de Friese lagere school in de periode 1800-1857.
42621: SMEE, ALFRED - Mon jardin. Géologie - Botanique - Histoire naturelle - Culture. Traduit sur la seconde édition anglaise par Ed. Barbier.
36733: SMEESTERS, CONSTANT. - L'essor industriel & commercial du peuple Belge.
40897: SMELT, A.A.J. - Goederen met negatieve waarde in het Nederlandse vermogensrecht.
28191: SMEND, RUDOLF. - Deutsche Alttestamentler in drei Jahrhunderten. Mit 18 Abbildungen.
39329: SMET, RUDOLF DE / HENRI MELAERTS / CECILIA SAERENS (EDS.). - In honorem Aloysi Gerlo.
34012: DE SMET, MONIQUE. - La vie du Violoniste Jean Malherbe (Olne 1741-Amsterdam 1800) Maître de Chapelle de S.A.S. le Prince d'Orange et de Nassau d'après ses Lettres inédites.
12101: SMET, AL. DE. - Tractatus theologico-canonicus de sponsalibus et matrimonio. Editio Quarta (Inde a Codice altera).
44211: SMET, RUDOLF DE / HENRI MELAERTS / CECILIA SAERENS (EDS.). - In honorem Aloysi Gerlo.
25316: SMETS, CHARLES. - L'aide gouvernementale à l'exportation. Solutions belges et étrangères.
14412: SMETS, WILHELM. - Des hochheiligen, ökumenischen und allgemeinen Concils von Trient. Canones und Beschlüsse, nebst den darauf bezüglichen päpstlichen Bullen und Verordnungen und einem vollständigen Inhaltsverzeichnisse. Zweite Auflage.
24717: SMETS, ALEXIS. - Prier la vie - vivre la priere. Un chemin de rente jours pour apprendre a prier la parole e vie.
10416: SMETS, IRÈNE. - Les Années Mozart.
32855: SMEYERS, JOZEF. - Vlaams taal- en volksbewustzijn in het zuidnederlands geestesleven van de 18de eeuw.
31842: SMEYERS, MAURITS EN JAN VAN DER STOCK (EDS.). - Vlaamse miniaturen voor vorsten en burgers 1475 - 1550.
9039: SMIDT, FIRMIN DE. - Twee H. Sacramentstorentjes in de Sint-Niklaaskerk te Gent.
32212: SMIDT, FIRMIN DE. - De Sint-Jacobskerk te Gent. Archeologische studie.
34347: SMILES, SAMUEL. - Le caractère. Traduit de l'Anglais par Charles Deshorties de Beaulieu. Troisième Édition.
37033: SMIT, H. J. - Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland. Tweede deel 1485-1585. Tweede stuk, 1558-1585.
31124: SMIT, GABRIËL. - De Psalmen.
2395: SMIT, C. - De handelspolitieke betrekkingen tusschen Nederland en Frankrijk 1814-1914. Eerste Deel.
2301: SMIT, GABRIËL. - De Psalmen.
20558: SMIT, HARRY. - De biologie en methodologie van aanleg en omgeving.
14678: SMIT, W.A.P. - Hooft en Dia. Een onderzoek naar Hoofts verzen-bouquet van 1608-1609 voor DIA, de identiteit van deze geliefde, andere verzen van Hooft voor haar de de implicaties van dit alles.
14144: SMIT, JOOP. - Jezus, hoeksteen of struikelblok? Wat zijn verhaal ons te zeggen heeft.
40260: SMIT, J.G. (ED.). - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel II: 1467-1477.
42529: SMIT, JOHANNES WILHELMUS. - Studies on the language and style of Columba the Younger (Columbanus).
3738: SMIT, J.P.W.A. - De Brabantsche beelden en teekens van recht.
35438: SMIT, ALBERDIEN. - Otium cum dignitate. Een bundel bijdragen van Ambo-auteurs bij het afscheid van Alberdien Smit 23 augustus 1996.
36087: SMIT, H. J. - De opkomst van den handel van Amsterdam. Onderzoekingen naar de economische ontwikkeling der stad tot 1441.
44004: SMIT, W. A. P. - Kalliope in de Nederlanden : Het renaissancistisch-klassicistische epos van 1550 tot 1850. Eerste deel I. prolegomena; II. opkomend tij (1550-1700). Tweede deel III. Hoogwater (1700-1780). [2 volumes].
477: SMITH, U. - Gedachten critisch en practisch over Daniël en de openbaring zijnde eene verklaring, vers voor vers, van dit belangrijk gedeelte der Heilige schrift. 1e Ned. vert.
35785: SMITH, SIDNEY. - Isaiah Chapters XL-LV. Literary criticism and history.
35160: SMITH, BRIAN H. - The church and politics in Chile. Challenges to modern catholicism.
21471: SMITH, NEIL. - Language, bananas, and bonobos. Linguistic problems, puzzles, and polemics.
30479: SMITH, J.R. / MALCOLM C. SALAMAN. - Masters of the colour print. II. - J. R. Smith.
43521: SMITH, PAUL J. / KARL A. E. ENENKEL (EDS.). - Montaigne and the Low Countries (1580-1700).
30599: SMITH, JOHN RAFAEL. - John Raphael Smith et les graveurs a la manière noire du temps de Reynolds.
42906: SMITH, CHARLES. - An elementary treatise on conic sections.
41638: SMITH, CAREL E. - Regels van rechtsvinding.
41582: SMITH, BILL RAY DOTSON. - Infinitival NP-constructions in Italian - A study of the Projection Principle.
43841: SMITS, EUGENE. - Leçons Pratiques de Zinguerie. Edition A.
13162: SMITS VAN WAESBERGHE, M. - De geest van Sint Ignatius in zijn orde.
859: SMITS, C., O. SAGAERT, W. LAMPEN & M. SOENS. - Natuur en bovennatuur.
269: SMITS, C., O. SAGAERT, W. LAMPEN & M. SOENS. - Natuur en bovennatuur.
1917: SMITS, C., O. SAGAERT, W. LAMPEN & M. SOENS. - Natuur en bovennatuur.
14207: SMITS, K. - De iconografie van de Nederlandsche primitieven.
1191: SMITS-VELDT, M.B. - Samuel Coster, ethicus-didacticus. Een onderzoek naar dramatische opzet en morele instructie van Ithys, Polyxena en Iphigenia.
5874: SMITT, P.A.E.S. - De Organisatie van de Christelijke Kerk in den Apostolischen Tijd.
42793: SMOLITSCH, IGOR. - Russisches Mönchtum. Entstehung, Entwicklung und Wesen 988 - 1917.
42685: SMOLLET, T. - Histoire d'Angleterre, depuis la descente de Jules-César, jusqu'au Traité d'Aix-la-Chapelle en 1748. Traduite de l'Anglois par M. Targe, correspondant de l'Académie Royale de la Marine.
5408: SMOUT, HERM. - Het Antwerps dialect. Met een schets van de geschiedenis van dit dialect in de 17de en 18de eeuw. Ingeleid door Dr. Yvette Stoops.
37332: SMULDERS, P. - Hilary of Poitiers' Preface to his Opus Historicum. Translation and Commentary.
36179: SNAPPER, FRITS. - Oorlogsinvloeden op de overzeese handel van Holland 1551-1719. & Aantekeningen.
33378: SNAPPER, FRITS. - Oorlogsinvloeden op de overzeese handel van Holland 1551-1719.
43388: SNELLGROVE, DAVID L. - Indo-Tibetan Buddhism : Indian Buddhists and their Tibetan Successors.
43987: SNELLGROVE, DAVID L. / TADEUSZ SKORUPSKI. - The Cultural Heritage of Ladakh. Volume one Central Ladakh & Volume two Zangskar and the cave temples of Ladakh. With part IV on the inscriptions at Alchi by Philip Denwood (2 volumes)
16204: SNIJDERS, JAN. - The early works of Paul Ricoeur.
41178: SNIJMAN, P. C. - De profetie van Zefanja.
14097: SNYDER, GEORGE S. - Oude hemelkaarten. Hoogtepunten uit tien eeuwen cartografie.
38563: SOBOLEVSKII, (SOBOLEVSKAGO) A I - Zapadnoe vliianie na literaturu Moskovskoi Rusi XV-XVII vekov. (Russian reprint series, 18).
29551: SOBOUL, ALBERT. - Comprendre la révolution. Problèmes politiques de la révolution française (1789-1797).
13932: SOCINS, A. - Arabische Grammatik. Paradigmen, Literatur, übungsstücke und Glossar. Zehnte durchgesehene und verbesserte Auflage von Carl Brockelman.
20335: SODEN, HANS VON. - Urchristentum und Geschichte. Gesammelte Aufsätze und Vorträge herausgegeben von Hans von Campenhausen. Band 1. Grundsätzliches und Neutestamentliches. Mit einem Vorwort von Rudolf Bultmann.
13393: SODEN, HANS VON. - Urchristentum und Geschichte. Gesammelte Aufsätze und Vorträge herausgegeben von Hans von Campenhausen.
38985: SÖDER, ROSA. - Die apokryphen Apostelgeschichten und die romanhafte Literatur der Antike.
4095: SØE, N.H. - Christliche Ethik. Ein Lehrbuch. Dritte Auflage.
40626: SOERS, KRISTEL. - Assebroek - Archaeologisch Inventaris Vlaanderen / Dissertationes ad Archaeologiam Flandriae Band 9
35016: SOETAERT, PAUL. - De "Berg van Charitate" te Brugge, een stedelijke leenbank (1573-1795). Bijdrage tot de geschiedenis van de kredietinstellingen in de Lage Landen.
39944: DE SOETE, DANY - De Vlaamse Zeevissers.
34619: SOGGIN, J. ALBERTO. - Das Königtum in Israel. Ursprünge, Spannungen, Entwicklung.
23316: SOIRON, THADDAEUS. - Die Logia Jesu. Eine literarkritische und literargeschichtliche untersuchung zum Synoptischen Problem.
15345: SOIRON, THADDÄUS. - Die Bergpredigt Jesu. Formgeschichtliche, exegåtische und theologische Erklärung.
11944: SOJCHER, JACQUES. (ED.). - Où va Dieu ?
41828: SOKOLOWSKI, ROBERT. - The God of faith and reason : foundations of christian theology. With a new preface.
8789: SOLAGES, MGR. DE. - Synopse grecque des Évangiles. Méthode nouvelle pour résoudre le problème synoptique. (Édition française). Préface de S.E. Le Cardinal Tisserant.
41860: SOLE, JACQUES. - L'âge d'or de la prostitution de 1870 a nos jours.
36846: SOLIER, W. DU. - Indumentaria antigua Mexicana. Prologo de M. Toussaint.
16158: SOLJENITSYNE, ALEXANDRE. - La Russie sous L'Avalanche. Traduit du russe par Georges Philippenko et Nikita Struve.
36364: SOLLERS, PHILIPPE. - Le Cavalier du Louvre. Vivant Denon (1747-1825).
35980: SOLLERS, PHILIPPE. - Illuminations à travers les textes sacrés.
1033: SÖLLNER, B. - Vorlagen zu B. Söllner's Perspektive für Maler, Architekten und andere Künstler.
35994: SOLVAY, ERNEST. - Notes sur le productivisme et le comptabilisme. (this is the original 1900 edition).
32986: SOLVAY, LUCIEN. - L'art Espagnol. Précédé d'une introduction sur l'Espagne et les Espagnols.
33531: SOLVYNS, EDM. - Théorie de l'architecture ogivale à l'usage des archéologues, des architectes et des ingénieurs, par Edm. Solvyns.
19221: SOMERS, ERIK. - Vrijgegeven door de Duitsche censuur. Fotograaf in dienst van de bezetter.
42292: SOMMER, FERDINAND / HANS EDELOLF (EDS.). - Kleinasiatische Forschungen. Band I, Heft 1,2 & 3.
43264: SONKES, MICHELINE. - Dessins du XVe siecle: Groupe Van Der Weyden. Essai de catalogue des originaux du maitre, des copies et des dessins anonymes inspires par son style.
31599: SONNEN, RUUD. - De smaak van God. Over spirituele ervaring.
19412: SONNENSCHEIN, CARL. - Madonnen. Hundertundvier Kupfertiefdrucktafeln. Anmerkungen zu den Bildern von Dr. Leopold Zahn.
17492: SONTAG, FREDERICK & M. DARROL BRYANT (EDS.). - God, the contemporary discussion.
18566: SOPHOCLES BY RICHARD C. JEBB. - The tragedies of Sophocles. Translated into English prose.
39325: SORDI, MARTA / LUIGI FRANCO PIZZOLATO / AIME SOLIGNAC / A.O. - Agostino a Milano il Battesimo. Agostino nelle terre di Ambrogio (22-24 aprile 1987).
30618: SORGELOOS, CLAUDE. (ED.) - Mélanges d'histoire de la reliure offerts à Georges Colin.
37864: SOUBIES, ALBERT. - Le Theatre - Italien de 1801 a 1913.
44105: SOUILHE, JOSEPHUS. - De Platonis Doctrina Circa Animam. Textus Selectos.
17609: SOUKUP, RUDOLF. - Les causes et l'évolution de l'abréviation des pronoms personnels régimes en ancien français. Étude basée sur les textes du XIe et du XIIe siècle.
26631: SOULIÉ, MAURICE. - Les procès célèbres de l'Espagne. Les procès d'inquisition (1490-1774). L'évêque de Zamora (1528) Le procès de Don Carlos, Prince des Asturies (1568). Le patissier de Madrigal (1582). Le procès d'Antonio Pérès (1592). Le procès de Juan Sala y Serralonga (1632). Le couvent de Saint-Placide (1643). Le procès de l'Escurial (1808). Le procès de Francesco Ferrer (1909).
45044: SOUVESTRE, EMILE. - Mémoires d'un sans-culotte bas breton.
37616: SOVON / J. BEKHUIS / A.O. - Atlas van de Nederlandse vogels.
41490: SOZEN, METIN. - Cappadocia.
19257: SÖZLÜK, ALTIN. - The golden dictionary English - Turkish. The golden dictionary Ingilizce - Türkçe.
28404: SPAANS, YOLANDE & LUDO JONGEN (EDS.) - Het leven van Lutgard. Bloemlezing uit het Kopenhaagse handschrift.
36115: SPAENDONCK, BAREND JAN VAN. - In de wol geverfd. De Tilburgse wollenstoffenindustrie vanuit de optiek van een lokale ondernemingsvereniging (1896-1940).
35669: SPALLANZANI, MARCO. - Produzione commercio e consumo dei panni di lana (nei secoli XII-XVIII).
40517: SPANDAW, H. A. - De vrouwen. Dichtstuk.
6089: SPANGENBERG, ERNST. - Beyträge zu den Teutschen Rechten des Mittelalters, vorzüglich zur Kunde und Kritik der altgermanischen Rechtsbücher, und des Sachsen- und Schwaben-Spiegels.
3537: SPANIER, E. - Confessionale ou Beichtspiegel nach den Zehn Geboten, reproduit en fac-simile d'après l'unique exemplaire, conservé au Museum Meermanno-Westreenianum. Avec une introduction par J.W. Holtrop.
20120: SPANJE, TEUNIS ERIK VAN. - Inconsistentie bij Paulus? Een confrontatie met het werk van Heikki Räisänen.
14881: SPANN, OTHMAR. - Religionsphilosophie auf geschichtlicher grundlage.
30934: SPANNEUT, MICHEL. - Tertullien et les premiers moralistes africains.
5392: SPARNAAY, H. - Zur Sprache und Literatur des Mittelalters. Verzamelde opstellen ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag aan de schrijver aangeboden door leerlingen, oud-leerlingen, colega's en vrienden. Text in German.
37490: SPEE, FRIEDRICH / FINGER, HEINZ (ED.). - Friedrich Spee. Priester, Mahner und Poet (1591-1635). Eine Ausstellung der Diözesan- und Dombibliothek Köln in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Spee-Gesellschaft Dusseldorf. 11. Juni bis 9. Oktober 2008.
33767: SPEER, A. / W. GORIS / P. BEULLENS / M. B. INGHAM / H.G. SENGER / AND OTHERS (CONTR.). - Recherches de Théologie et Philosophie médiévales. Forschungen zur Theologie und Philosophie des Mittelalters. 2002 LXIX,1.
2636: SPEISER, WERNER. - Vorderasiatische Kunst.
1127: SPEK, P. VAN DER. - De geloofsbeschouwing in de schriftopenbaring door de apostel Johannes.
14196: SPELTZ, ALEXANDER. - The History of Ornament, Antiquity to Modern Times.
33433: SPENCER, HERBERT. - Pioniers van de moderne typografie.
45010: SPENCER, HERBERT. - Classification des sciences. Traduit de l'Anglais sur la troisieme edition par F. Rethore.
40726: SPENCER, HERBERT / CAZELLES, M. E. - Principes de Biologie. Quatrieme edition.
39663: SPENCER, LLOYD G. - Illustrated phrenology. The science and art teaching how to read character a manuel of mental science including the 1929 revised twentieth century phrenological & physiological register with descriptive chart giving a full printed and written character analysis. / Heads and faces, and how to study them...
44329: SPIEGEL, HENDRIK LAURENSZ. / W. J. H. CARON (ED.). - Twe-Spraack, Ruygh-bewerp, Kort begrip, Rederijck-kunst.
33753: SPIEGEL, JOACHIM. - Das Werden der altägyptischen Hochkultur: Ägyptische Geistesgeschichte im 3. Jahrtausend vor Chr.
44616: SPIEGEL, L.P. VAN DE. - Brieven en negotiatien. Geduurende den jongsten oorlog van dezen staat met de Fransche republiek. Waarbij gevoegd zijn veele authentique stukken strekkende tot beter verstand van dezelve brieven. [ 3 volumes ].
44176: SPIEGELEER, CHRISTOPH DE. - Een blauwe progressist. Charles Potvin 1818-1902 en het liberaal-sociale denken van zijn generatie,
41521: SPIEGELER, PIERRE DE. - Les Hôpitaux et l'assistance à Liège (Xe-XVe siècles) : Aspects institutionnels et sociaux.
17137: SPIELMANN, HEINZ (ED.). - Räume und Meisterwerke der Jugendstil-Sammlung.
40362: SPIERENBURG, PIETER. - A history of murder. Personal Violence in Europe from the Middle Ages to the Present.
43709: SPIES, MARIJKE (EDS. HENK DUITS AND TON VAN STRIEN). - Rhetoric, Rhetoricians and Poets. Studies in Renaissance Poetry and Poetics.
32417: SPIJKER, IENJE VAN 'T. - Als door een speciaal stempel : traditie en vernieuwing in heiligenlevens uit Noordwest-Frankrijk (1050-1150).
40999: SPIJKER, WILLEM VAN 'T. - Calvin. Biographie und Theologie. Ubersetzt von Hinrich Stoevesandt.
12155: SPIJKERBOER, A. A. - Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium.
45020: VAN SPILBEECK, DÉSIRÉ, K. SIMILLION, JOS VAN DEN BRANDEN, LODEWYK TORFS - Kermisfeesten van Antwerpen 1864. 200ste verjaring van de stichting der Koninklijke Akademie. Tentoonstelling schoone kunsten. Opening Museum van oudheden. Jubelfeest Koninklijke Harmonie. Landbouwtentoonstelling, enz. beschreven door Van Spilbeeck. Levenschets David Teniers de Jonge door Simillion. Geschiedenis der Akademie door Van den Branden. Bound with: Lodewyk Torfs. Feestalbum van Antwerpen. Herinneringen uit de Blyde Inkomsten, Landjuweelen, Ommegangen, enz. Versierd met talryke platen, uitgeg. door Van Spilbeeck.
7232: SPINDLER, JOACHIM VON. - Das wirtschaftliche Wachstum der Entwicklungsländer. Eine Einführung.
12846: SPINOZA: - Spinoza herdacht. 1677 21 februari 1977.
11610: SPIR, A. - Esquisses de philosophie critique. Nouvelle édition. Avec une introduction par Léon Brunschvicg.
11947: SPIR, A. - Esquisses de philosophie critique. Nouvelle édition. Avec une introduction par Léon Brunschvicg.
11960: SPIR, AFRICAN. - Principes de justice sociale. Précédés de : Un précurseur: A. Spir. Préface de Georges Duhamel.
42939: SPIRIDONOVA, LIOUDMILA / LOFFE, ALEXANDRE & AL. (EDS.). - La Flotte de l'Empire de Russie. 300e anniversaire de la fondation.
13610: SPITALER, ARMIN (ED.) - Die Zelle in Kirche und Welt.
24017: SPITZ, RENÉ A. - Le non et le oui. La genèse de la communication humaine.
20465: SPITZER, ROBERT L., JANET B.W. WILLIAMS, ANDREW E. SKODOL. - International Perspectives on DSM-III.
44535: SPITZER, LEO. - Stilstudien. Erster Teil, Sprachstile. Zweiter Teil, Stilsprachen (2 volumes).
16221: SPOERRI, THEOPHIL. - Der verborgene Pascal. Eine Einführung in das Denken Pascals als Philosophie für den Menschen von Morgen.
23986: SPÖRLEIN, BERNHARD. - Die Leugnung der Auferstehung. Eine historisch-kritische Untersuchung zu I Kor 15.
10516: SPORTÈS, MORGAN. - Pour la plus grande gloire de dieu. Roman.
12012: SPOTO, DONALD. - Ingrid Bergman. Document.
5229: SPRANGER, EDUARD. - Lebensformen. Geisteswissenschaftliche Psychologie und Ethik der Persönlichkeit. 8. Auflage. Unveränderter Neudruck der 5. vielfach verbesserten Auflage. 28. bis 33. Tausend der erweiterten Fassung.
39847: SPRENGER, HANS NORBERT. - Theodori Mopsuesteni Commentarius in XII Prophetas. Einleitung und Ausgabe.
31979: SPRINGER, J. L. - Argumentum Ontologicum. Existentieele interpretatie van het speculatieve Godsbewijs in het proslogion van S. Anselmus, Aartsbisschop van Canterbury.
42059: SPROEMBERG, HEINRICH. - Beiträge zur Belgisch-Niederländischen Geschichte. Mit 2 Karten.
10158: SPRUIT, J.E. - De Lex Iulia et Papia Poppaea. Beschouwingen over de bevolkingspolitiek van Augustus. Rede.
27184: SPRUIT, J.E. - Textus Iuris Romani. Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht. Tweede druk.
27188: SPRUIT, J.E. - Enchiridium. Overzicht van de geschiedenis van het Romeins privaatrecht. Tweede druk.
34476: SPUISERS, JEF. - Sint Servaas. Zijn leven, legenden en zijn stad.
32659: SPULER, BERTOLD. - The Muslim World. A historical survey. Part I. The age of the Caliphs. Part II. The Mongol period. Translated from the German by F. R. C. Bagley. (2 volumes).
10785: SRAWLEY. J.H. - The Early History of the Liturgy. Second Edition.
30208: ST-LUC DE GAND, L'ÉCOLE. - L'Art et ses applications. Recueil de reproductions d'oeuvres exécutées par les membres de la gilde des anciens élèves de l'école St-Luc de Gand. Numéro Annuel - Noël 1922.
12605: STAAL, C.H. - De Kleren van de kardinaal. Met bijdragen van A.H.M. van Schaik, J.F. van Heijningen & G.J.S.N. Stam.
33473: STAAL, J.F. / R.F. LISSENS / WIGGERS, A.J. / A.O. - Grote Winkler Prins Encyclopedie in twintig delen. Zevende geheel nieuwe druk. (20 volumes).
36903: STAALDUINE, THEODOOR JOHAN SIMON VAN. - Om de lijn der Afscheiding. Prof. dr. G.M. den Hartogh en de Vrijmaking van 1944.
33665: STAATS, REINHART. - Gregor von Nyssa und die Messalianer. Die Frage der Priorität zweier altkirchlicher Schriften.
13129: STADEN, A. VAN. (ED.). - Tussen orde en chaos. De organisatie van de veiligheid in het nieuwe Europa.
40690: STADLER, WOLF / PETER WIENSCH (EDS.). - Lexikon der Kunst. Malerei, Architektur, Bildhauerkunst. [Halbleder-Sonderausgabe: 700 Exemplare. Dieses Exemplar trägt die Nr. 558]. (Complete set in 12 volumes).
44457: STADTER, ERNST. - Psychologie und Metaphysik der menschlichen Freiheit. Die ideengeschichtliche Entwicklung zwischen Bonaventura und Duns Scotus.
318: STADTMÜLLER, R.M. - Das neue Ordensrecht. Mit Erlaubnis der geistlichen Obrigkeit.
41280: STAERK, W. - Die Erlösererwartung in den östlichen Religionen. Untersuchungen zu den Ausdrucksformen der biblischen Christologie (Soter II).
41778: STAERK, W. - Das assyrische Weltreich inn Urteil der Propheten.
20389: STÄHLIN, GUSTAV (ED.). - Die Apostelgeschichte. (11. Auflage. 2. Auflage der neuen Bearbeitung).
10824: STÄHLIN, WILHELM. - Das johanneische Denken. Eine Einführung in die Eigenart des vierten Evangeliums.
10825: STÄHLIN, WILHELM. - Keiner kann sich vertreten lassen.
10828: STÄHLIN, WILHELM. - Vom göttlichen Geheimnis.
29581: STAIGER, EMIL. - Griechische Lyrik. Deutsch von Emil Staiger. Erläutert von Georg Schoeck.
24154: STAKEMEIER, EDUARD. - Die Konzilskonstitution Über die göttliche Offenbarung. Werden, Inhalt und theologische Bedeutung. Lateinischer und deutscher Text mit Kommentar.
16592: STALIN. - Über dialektischen und historischen Materialismus. Vollständiger Text und kritischer Kommentar von Iring Fetscher.
36275: STAMHUIS, IDA H. - 'Cijfers en Aequaties' en 'Kennis der Staatskrachten'. Statistiek in Nederland in de negentiende eeuw.
24869: STAMM, JOHANN JAKOB. - Beiträge zur hebräischen und altorientalischen Namenkunde. Zu seinem 70. Geburtstag herausgegeben von Ernst Jenni und Martin A. Klopfenstein.
18514: STAMMLER, EBERHARD. - Protestanten ohne Kirche.
23026: STANGHETTI, GIUSEPPE. - Prassi della S. C. de Propaganda Fide.
27906: STANIHURSTO, GUILIELMO (STANIHURST,, STANYHURST, WILHELM) - Veteris hominis per expensa quatuor novissima metamorphosis et novi genesis.
20404: STANTON, G.N. - Jesus of Nazareth in New Testament preaching.
20189: STANTON, GRAHAM N. - The Gospels and Jesus.
14128: STAPELKAMP, C. - Revius-Studiën. Aantekeningen bij de religieuse poëzie van Jacobus Revius.
29954: STAPPEN, J. F. VAN DER, - Sacra Liturgia. Caeremoniale seu manuale ad functiones sacras solemnes rite peragendas ad usum alumnorum seminarii archiepiscopalis Mechliniensis.
40667: STARA, DAGMAR. - Zinnmarken aus aller Welt.
27285: STARCKE, C.N. - Baruch de Spinoza. Ins deutsche Übertragen von Karl Hellwig.
32351: STARK, WALTER. - Lübeck und Danzig in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Untersuchungen zum Verhältnis der wendischen und preußischen Hansestädte in der Zeit des Niedergangs der Hanse.
38438: STARK, RUDOLF (ED.). / PETER STEINMETS (INTR.). - Rhetorika. Schriften zur aristotelischen und hellenistischen Rhetorik.
33878: STARK, WALTER. - Untersuchungen zum Profit beim hansischen Handelskapital in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
44553: STARKEY, PAUL / JANET STARKEY (EDS.). - Travellers in Egypt.
2729: STARKIE, ENID. - Das trunkene Schiff. Das Leben des Jean Arthur Rimbaud.
38606: STAROBINSKI-SAFRAN, ESTHER. - Le buisson et la voix. Exegese et pensee juives.
21568: STARREN, MARIANNE BARBARA PETRA. - The second time : the acquisition of temporality in French and Dutch as a second language.
29864: STATENVERTALING: - Paralleleditie. Statenvertaling en [Nieuwe Bijbelvertaling] voor de bijbelboeken Est[h]er, Prediker, Jona en Handelingen.
16895: STAUB, KURT HANS & ERICH ZIMMERMANN (TEXT). - Bücher als Kunstwerke. Kostbare Handschriften und Pressendrucke aus der Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt.
39124: STAUDENMAIER, F. A. AND N. J. SCHWARTZ - Des universités et de l'organisme des sciences universitaires considérés au point de vue théologique et dans leurs rapports avec l'état et l'église. Traduit et précédé d'une introduction sur les rapports de la philosophie et de son histoire avec les autres sciences, surtout avec les sciences naturelles.
43855: STAUPITZ, JOHANN VON : RICHARD WETZEL / LOTHAR GRAF ZU DOHNA / ALBRECHT ENDRISS (EDS.). - Sämtliche Schriften, Abhandlungen, Predigte, Zeugnisse 1 & 2. Lateinische Schriften I. Tübinger Predigten & Lateinische Schriften II. Libellus de Executione Aeternae Praedestinationis - Ein nutzbarliches Büchlein von der entlichen Volziehung ewiger Fürsehung (2 volumes).
5870: STAVERMAN, M. - Volk in Friesland buiten de kerk.
3177: STAVERMAN, M. - Buitenkerkelijkheid in Friesland. Met een woord vooraf van G.H.L. Zeegers.
38308: STAVROU, THEOFANIS G. / PETER R. WEISENSEL. - Russian travelers to the Christian East from the twelfth to the twentieth century.
38392: STAWROWSKY, ALEXIS. - Essai de théologie irénique. L'orthodoxie et le catholicisme.
44922: STEAD, W. T. - The United States of Europe on the eve of the Parliament of Peace. With numerous maps and illustrations.
29156: STEDELIJK MUSEUM "HET PRINSENHOF" DELFT: - Hedendaagse belgische keramiek en wandtapijten : (Tentoonstelling) Stedelijk museum "Het Prinsenhof", Delft 26 mei - 16 juni 1973.
22451: STEEDMAN, MARK. - The syntactic process.
10767: STEEGMANN, JOHN. - Cambridge. As it was And as it is to-day. Third Edition, revised, Summer 1945.
38530: STEEMERS- VAN WINKOOP, M. W. H. - Eenzaamheid. Voorrecht voor een enkeling, noodlot van velen. Een moraaltheologische studie in het Duitse, Engelse en Nederlandse taalgebied.
31286: STEEN, MATTHEUS VAN DER. - Durf te dromen. Wandel in je bestemming.
24992: STEEN, MARC. - Abba, Vader. (Derde druk).
1261: STEENBEEK, A. - Hermannus Muntinghe.
17173: STEENBERGEN, NIEL: ED. BY MARGRIET VAN BOVEN. - Niel Steenbergen. Veertig jaar beeldhouwer.
22940: STEENBERGHEN, FERNAND VAN. - Histoire de la philosophie. Periode chrétienne.
32762: STEENWEG, HELGE. - Göttingen um 1400. Sozialstruktur und Sozialtopographie einer mittelalterlichen Stadt.
44821: STEENWIJK, M. A. VAN - Onderrigtingen over het godsdienstig begraven bij de Katholijken, naar het Fransch (van Beuvelet, Instruction sur le manuel... , het gedeelte over de begrafenissen), en met aanteekeningen vermeerderd.
35802: STEER, FRANCIS. - The history of the Dunmow Flitch Ceremony. With a Foreword by J. W. Robertson Scott.
40273: STEFFENS, L.F.A. - Overgang van vorderingen en schulden in het nederlandse internationaal privaatrecht.
41151: STEGEMANN, HARTMUT. - Die Entstehung der Qumrangemeinde.
28711: STEGMANN, DIRK / BERND-JÜRGEN WENDT / PETER-CHRISTIAN WITT (EDS.). - Industrielle Gesellschaft und politisches System. Beiträge zur politischen Sozialgeschichte. Festschrift für Fritz Fischer zum siebzigsten Geburtstag.
37460: STEGT, PETER. - Die Weihbischöfe und Generalvikare des Bistums Köln zwischen 1510 und 1690.
36872: STEIGEMANN, STEFFI (TRANSL.). - Hexen und Hexenmeister.
3617: STEIN, SIMONE. - Gesundheit aus Glauben und Natur. Die Schutzpatrone der Kranken, Heilkräuter und Naturrezepte.
21658: STEIN, DONALD G., SIMÓN BRAILOWSKY, BRUNO WILL. - Brain repair.
149: STEIN, E. - Selbstbildnis in Briefen.
44988: STEIN D'ALTENSTEIN, BARON I DE / O. DE T'SERCLAES, DE PATOUL, DE TROOSTEMBERGH, DE RIDDER, ETC. (EDS.). - Annuaire de la noblesse belge. [ 1847 - 1900 complete ].
30652: STEIN, HENRI. - Les Jardins de France des origines a la fin du XVIIIe siècle. 104 Planches, 393 Reproductions d'après des estampes anciennes et des documents originaux inédits.
36464: STEIN, WOLFGANG (ED.). - Kolumbus oder wer entdeckte Amerika?
30666: STEIN, HENRI. - Le Palais de Justice et la Sainte-Chapelle de Paris. Notice historique et archéologique.
44293: STEIN, EDITH. - Edith Stein Jahrbuch. Band 8. Das Mönchtum.
40356: STEINACKER, HAROLD. - Die Antiken Grundlagen der Frühmittelalterlichen Privatkunde.
5020: STEINBÜCHEL, THEODOR & THEODOR MÜNCKER. (EDS.) - Aus Theologie und Philosophie. Festschrift für Fritz Tillmann zu seinem 75. Geburtstag (1. November 1949).
27455: STEINBÜCHEL, ANTON. - Mensch und Gott in Frömmigkeit und Ethos der deutschen Mystik. Siebzehn Vorlesungen aus dem Nachlaß herausgegeben.
27017: STEINBÜCHEL, THEODOR & THEODOR MÜNCKER. (EDS.) - Aus Theologie und Philosophie. Festschrift für Fritz Tillmann zu seinem 75. Geburtstag (1. November 1949).
2352: STEINBÜCHEL, THEODOR. - Die Philosophische Grundlegung der katholischen Sittenlehre. 1. Halbband. Dritte, durchgesehene Auflage.
21044: STEINBÜCHEL, THEODOR. - Christliches Mittelalter.
29106: STEINEN, WOLFRAM VON DEN. - Ein Dichterbuch des Mittelalters. Herausgegeben von Peter von Moos.
42079: STEINEN, WOLFRAM VON DEN. - Chlodwigs Übergang zum Christentum. Eine Quellenkritische Studie. [3., unveränderte Auflage].
30113: STEINER, GEORGE. - Verval van het woord.
43699: STEINER, WENDY. - The Colors of Rhetoric. Problems in the Relation between Modern Literature And Painting.
34796: STEINER, M. - La tentation de Jésus dans l'interprétation patristique de Saint Justin a Origène.
37843: STEINER, GEORGE. - Martin Heidegger.
44645: STEINER, JAKOB / RUD. FUETER / F. GONSETH. - Allgemeine Theorie über das Berühren und Schneiden der Kreise und der Kugeln worunter eine grosse Anzahl neuer Untersuchungen und Sätze vorkommen in einem systematischen Entwicklungsgange dargestellt.
10417: STEINERT, MARLIS G. - L'Allemagne Nationale-Socialiste 1933-1945.
44043: STEINGRÄBER, STEPHAN (ED.). - Etruscan Painting. Catalogue raisonné of Etruscan Wall Paintings. English-language edition edited by David and Francesca R. Ridgway.
33672: STEINGRIMSSON, SIGURDUR ÖRN. - Vom Zeichen zur geschichte. Eine literar- und formkritische Untersuchung von Ex 6,28-11,10.
386: STEINKOHL, L. (ED.) - Blick nach draußen. Eine Auslese von 60 Meisterpartien aus internationalen Schachturnieren dreier Erdteile. Gespielt in den Jahren 1945 bis 1947.
24268: STEINMANN, ALPHONS. - Der Leserkreis des Galaterbriefes. Ein Beitrag zur urchristlichen Missionsgeschichte.
21190: STEINMANN, JEAN. - Tertullien.
17667: STEINMANN, JEAN. - Le prophète Jérémie. Sa vie, son oeuvre et son temps.
15836: STEINMANN, JEAN. - Le livre de la consolation d'Israël et les prophètes du retour de l'exil.
16140: STEINMANN, JEAN. - Pascal. (2. Auflage).
24249: STEINMETZER, FRANZ X. - Die Geschichte der Geburt und Kindheit Christi und Ihr Verhältnis zur babylonischen Mythe. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung.
4745: STEINTHAL, H. - Über Juden und Judentum. Vorträge und Aufsäße. Herausgegeben von Gustav Karpeles. Zweite Auflage, herausgegeben von N.M. Nathan.
30097: STEKELENBURG, H. A. V. M. VAN (HENRI A. V. M.). - "Hier is alles vooruitgang" Landverhuizing van Noord-Brabant naar Noord-Amerika, 1880-1940.
18305: STELLING, WIEBKE & WOLFRAM MALLEBREIN. - Männer und Maiden. Leben und Wirken im Reichsarbeitsdienst in Wort und Bild.
43492: STEMBERGER, GÜNTER. - Juden und Christen im Heiligen Land. Palästina unter Konstantin und Theodosius.
10517: STENDHAL. - Stendhal. Présenté par Michel Déon de l'Académie française. Le rouge et le noir. Lucien Leuwen. La chartreuse de Parme.
42460: STENEKER, H. (HENRICUS). - Peithous Dèmiourgia. Observations sur la fonction du style dans le protreptique de Clément d'Alexandrie.
28028: STENEKER, H. (HENRICUS). - Peithous Dèmiourgia. Observations sur la fonction du style dans le protreptique de Clément d'Alexandrie.
35046: W. H. STENFERT KROESE. - De De mythe van A. Roland Holst.
41523: STENGEL, EDMUND E. - Abhandlungen und Untersuchungen zur mittelalterlichen Geschichte.
33489: STENGERS, JEAN. - Les Juifs dans les Pays-Bas au Moyen Age.
40801: STENGERS, JEAN (INTR.). - La Conférence de Géographie de 1876. Recueil d'études - Bijdragen over de Aardrijkskundige Conferentie van 1876.
40866: STENGERS, JEAN / JEAN-MARIE DUVOSQUEL / ALAIN DIERKENS / GUY VANTHEMSCHE. - Belgique. Europe. Afrique. Deux siècles d'histoire contemporaine. Méthode et réflexions. Recueil d'articles de Jean Stengers.
12893: STENT, ANGELA. - Rivalen des Jahrhunderts. Deutschland und Rußland im neuen Europa.
39776: STENUIT, ROBERT. - Les tresors de l'Armada.
39782: STENUIT, ROBERT. - Les Les epaves de l'Or. Deux ans de plongees sur les galions de Vigo.
35562: STEPHANUS TORNACENSIS / STEPHEN OF TOURNAI / PETRUS PICTAVIENSIS / PETER OF POITIERS E.A. / J. P. MIGNE (ED.). - Saeculum XIII. Stephani abbatis s. Genovefae Parisiensis tum episcopi Tornacensis Epistolae...
43620: STEPHANY, ERICH / CLEMENS BAYER / THEO JÜLICH / MANFRED KUHL. - Celica Iherusalem. festschrift für Erich Stephany.
6346: STEPHENSON, GUNTHER (ED.) - Der Religionswandel unserer Zeit im Spiegel der Religionswissenschaft.
23033: STERCKX, ENGELBERT (ED.). - Quaestiones in rubricas Breviarii et Missalis Romani : ad usum seminarii Mechliniensis, auctoritate eminentissimi domini Engelberti S. R. E. Presb. Card. Sterckx, Archiepiscopi Mechliniensis, in lucem editae.
22763: STERK, JOHANNES GERARDUS MARIA. - Preek en toehoorders. Sociologische exploratie onder katholieke kerkgangers in de bondsrepubliek Duitsland.
43541: STERKENBURG, P. G. J. VAN. - Van woordenlijst tot woordenboek. Inleiding tot de geschiedenis van woordenboeken van het Nederlands.
42378: STERKENS, CARL JOZEF ALFONS. - Interreligious Learning. The Problem of Interreligious Dialogue in Primary Education.
37360: STERLING, GREGORY E. - Historiography and Self-Definition. Josephos, Luke-acts and Apologetic Historiography.
23138: STERN, ALFRED. - Die Philosophischen Grundlagen von Wahrheit Wirklichkeit Wert.
29209: STETTNER, HEINRICH. - Schiffe auf Fliesen. Führer des Deutschen Schiffahrtsmuseums Nr. 6.
19798: STEUERNAGEL, CARL. - Hebräische Grammatik mit Paradigmen, Literatur, Übungsstücken und Wörterverzeichnissen. Achte Auflage.
39756: STEVENS, HARM. - De VOC in bedrijf, 1602-1799.
40293: STEVENS, F. (ED.). - Revolutie en recht. Revolution and law. Révolution et droit. Handelingen van het Colloquium, gehouden in het Paleis der Academien te Brussel op 18 november 1994.
39535: STEVENSON, J. (ED.). - Creeds, Councils and Controversies. Documents illustrating the history of the Chruch A.D. 337-461.
10748: STEVENSON, KENNETH. (ED.). - Liturgy Reshaped.
21825: STEWARD, OSWALD. - Principles of cellular, molecular, and developmental neuroscience.
34343: STEWART, DUGALD / JOUFFROY, THEODORE. - Esquisses de philosophie morale, par dugald Stewart, traduit de l'Anglais par Théodore Jouffroy. Troisième Edition.
35346: STEWART, M. DUGALD / TH. JOUFFROY. - Esquisses de philosophie morale. Traduit de l'Anglais sur la IVe edition par Th. Jouffroy.
27608: STEYAERT, MARTINO - Theologiae practicae aphorismi. Ed. quinta. 4 parts in 2 vols.
26035: STEYARTII MARTINI (MARTINUS STEYAERT) - In propositiones a summis pontificibus damnatas, annotationes omnes. -- Positiones de Pontifice pro fac. theol. Lovaniensi contra Obtrectatorum Gallum & Decretum rectoris et universitatis Lovaniensis & Oratio Steyaert. -- Censura et declaratio conventus generalis cleri Gallicani.
34600: STICCO, MARIA. - San Francesco d'Assisi.
43867: STICHEL, RAINER. - Nathanael Unter dem Feigenbaum. Die Geschichte eines biblischen Erzählstoffs in Literatur und Kunst der byzantinischen Welt.
39999: STICHEL, RAINER. - Die Geburt Christi in der Russischen Ikonenmalerei. Voraussetzungen in Glauben und Kunst des Christlichen Ostens und Westens.
1591: STIEHL, D. - Das deutsche Rathaus im Mittelalter in seiner Entwickelung geschildert.
40248: STIENNON, JACQUES. - L'ecriture diplomatique dans le diocese de Liege du XIe au milieu du XIIIe siecle. Reflet d'une civilisation.
19461: STIFTER, ADALBERT. - Kulturpolitische Aufsätze. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Willi Reich.
44934: STIJL, SIMON / A. G. CHOTIN. - Origine et prospérité des Pays-Bas (Belgique-Hollande).
35771: STINISSEN, GUIDO. - Waar houdt gij u verborgen? : ontmoeting met Sint-Jan van het Kruis.
35774: STINISSEN, GUIDO. - De vlam in het hout. De mystiek van Sint-Jan van het Kruis.
35776: STINISSEN, GUIDO. - Christus is je leven : groeien naar je nieuwe gestalte. Tweede druk.
24735: STINISSEN, GUIDO. - Le Christ votre vie. Une pédagogie spirituelle.
31795: STINISSEN, GUIDO. - Christus is je leven : groeien naar je nieuwe gestalte.
35068: STIPRIAAN, RENÉ VAN. - Ooggetuigen van de gouden eeuw. In meer dan 100 reportages
39227: STIRNEMANN, ALFRED / GERHARD WILFLINGER. - 30 Jahre Pro Oriente. Festgabe für den Stifter Franz Kardinal König zu seinem 90. Geburtstag.
39224: STIRNEMANN, ALFRED. - Ökumene, Konzil, Unfehlbarkeit.
39229: STIRNEMANN, ALFRED / GERHARD WILFLINGER. - Veritati in Caritate. Der Beitrag des Kardinals König zum Ökumenismus.
42225: STOCKHAUSEN, ALMA V. - Die Inkarnation des Logos der Angelpunkt der Denkgeschichte.
9508: STOCKMEIER, PETER. - Glaube und Religion in der frühen Kirche.
21039: STOETZEL, JEAN. - Les valeurs du temps présent: une enquête. Préface par les Professeurs R. A. de Moor et J. Kerkhofs.
44911: STOFFEL, LE COLONEL BARON. - Rapports Militaires. Écrits de Berlin 1866-1870.
8408: STÖHR, WALDEMAR & PIET ZOETMULDER. - Die Religionen Indonesiens.
22145: STOIANOV, IVILIN PEEV. - Connectionist lexical processing.
23251: STOKMAN, SIEGFRIED. - De religieuzen en de onderwijspolitiek der regeering in het Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden (1814-1830).
13525: STOKMAN, SIEGFRIED. - De religieuzen en de onderwijspolitiek der regeering in het Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden (1814-1830).
31116: STOLL, GERDI. - Ga met mij. Gebeden voor elke dag. Vertaald door Rie Karsemeijer.
1264: STOLLENWERK, A. - Der Deutschkatholizismus in den Preussichen Rheinlanden.
7041: STOLPE, SVEN. - The Maid of Orleans. Translated from the Swedish by Eric Lewenhaupt.
2520: STOLTZENBERG, PETER. - Ernst Leopold Stahl und der "Verband zur Förderung deutscher Theaterkultur"
8368: STOOP, ALBERTUS MARIA. - TRANSIT. A linguistically motivated Dutch-Turkish MT system.
9728: STORCK, HANS. - Kirche im Neuland der Industrie.
13442: STÖRIG, HANS JOACHIM. - Kleine Weltgeschichte der Philosophie.
41925: STORME, MARCEL. - Storme(n) over recht en gerecht. 60 jaar leven met justitie.
44148: STORME, MARCEL : WALTER VAN GERVEN / PAUL VAN ORSHOVEN / WARD FORRIER / PHILIPPE LEROY / AND MANY OTHERS. - Hommage aan Marcel Storme (3 books together) 1. De norm achter de regel 2. Bakens in de Storm. Opstellen over samenleving en toekomst. 3. 'Ik die bij de sterren sliep en 't haar der ruimten droeg' Metabletica van het Procesrecht. Afscheidscollege.
9737: STOURTON, EDWARD. - Die Reine Wahrheit. Die katholische Kirche auf dem Weg ins dritte Jahrtausend. Aus dem Englischen übertragen von Rosemarie Pagani-Trautner und Peter Pawlowsky.
44620: STRADA, OCTAVII DE. - De vitis Imperatorum et Caesarum Romanorum, tam Occidentalium quam Orientalium, nec non vxorum et liberorum eorum, item tyrannorum omnium, qui diuersis temporibus Romanum Imperium attentare & occupare conati sunt, indea C. Julio Caesare... Opus nouum ac longe praeclarissimum...
42999: STRAELEN, H. J. J. M. VAN. - The Church and the non-Christian religions at the threshold of the 21st century. A historical and theological study.
6679: STRAELEN, H. J. J. M. VAN. - L'Église et les religions non chrétiennes au seuil du XXIe siècle. Étude historique et théologique.
6680: STRAELEN, H. J. J. M. VAN. (HENRY). - Ivresse ou abandon de soi. Le Zen démystifié. Préface de Mgr Johannes Bökmann.
13941: STRAELEN, H. VAN. - The Far East must be understood. With a preface by Djang Tsukung. (Second Edition).
44059: STRAELEN, H. VAN. - The Far East must be understood. With a preface by Djang Tsukung. (First Edition).
43000: STRAELEN, H. J. J. M. VAN. - The Church and the non-Christian religions at the threshold of the 21st century. A historical and theological study.
13100: STRAELEN, REV. H. VAN. - Through Eastern Eyes. With an introduction by Rt. Rev. Msgr. Fulton J. Sheen. Conferences given at The Lay Mission School.
16310: STRAETER, CARLO. - Die neue Theologie in Holland. (Sonderdruck aus: Mariologie und theologie Heute. Ephemerides Mariologicae: fasc. 1-2-3 Vol. XX, 1970, 153-203).
42477: LE STRANGE, G. / TRANSL. IN ARABIC BY GURGIS AWWAD / BASHIR FRANSIS. - Buldan al-Khilafa al-Sharqiyya - [Arabic text - about Iran, Arabia, from the Arab Conquest to Tamerlane = Im Arabisch - über Iran, die Arabische Halbinsel, Iran, Mittelasien von der islamischen Eroberung bis in die Zeit Timurs].
20391: STRATHMANN, HERMANN (ED.). - Das Evangelium nach Johannes. (10. Auflage).
24623: STRAUBINGER, HEINRICH. - Einführung in die Religionsphilosophie.
25: STRAUSS, D.F.M. - Begrip en idee.
10829: STRAWLEY, THE REV. J. H. - The story of Lincoln Minster.
39934: STRAYER, JOSEPH R. (ESSAYS). FOREWORD BY GAINES POST. - Medieval statecraft and the perspectives of history. Essays.
23447: STRECKER, GEORG. - Das Judenchristentum in den Pseudoklementinen.
20053: STREEDER, GERARDUS JOHANNES. - Een beoordeling van Barths exegese van I Corinthen 15.
28645: STRIEN, TON VAN / ELS STRONKS (EDS.). - Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw.
43881: STRIEN, A. VAN. - Constantijn Huygens. Mengelingh. Tekstuitgave met inleiding en toelichtingen.
31980: STRIJD, KR. - Structuur en inhoud van Anselmus "Cur Deus Homo" Bijdrage tot het gesprek over de verzoening.
26163: STROBEL, A. - Untersuchungen zum eschatologischen Verzögerungsproblem auf Grund der spätjüdisch-urchristlichen Geschichte von Habakuk 2,2 ff.
24817: STROBEL, A. - Untersuchungen zum eschatologischen Verzögerungsproblem auf Grund der spätjüdisch-urchristlichen Geschichte von Habakuk 2,2 ff.
43980: STROEKEN, HARRY. - Tussen weten & niet weten. Ervaringen van een psychoanalyticus.
24235: STROHL, HENRI. - L'évolution religieuse de Luther jusqu'en 1515.
22775: STROIK, THOMAS S. - Minimalism, scope, and VP structure.
40933: STROINK, F.A.M. / R.J.N. SCHLÖSSELS. - Algemeen bestuursrecht. Een inleiding. Vierde druk.
9516: STROLZ, WALTER. - Heilswege der Weltreligionen.
43031: STROTHMANN, WERNER. - Johannes von Mossul Bar Sira herausgegeben, übersetzt und mit einem vollständigen Wortverzeichnis versehen.
42340: STROTHMANN, WERNER. - Johannes von Apamea.
21528: STROZER, JUDITH R. - Language acquisition after puberty.
40359: STRUBBE, EG. I. - Egidius Van Breedene (11..-1270) grafelijk ambtenaar en stichter van de Abdij Spermalie. Bijdrage tot de geschiedenis van het grafelijke bestuur en van de Cistercienser Orde in het dertiendeeuwsche Vlaanderen.
41879: STRUBBE, E.I. (INTR.). - De H. Godelieve en haar tijd. Sacris Erudiri. Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen, XX 1971.
36870: STRUGLIA, G. - Sardegna nostra. Compendio di storia della civilta' sarda. Con cenni di geografia fisica ed antropica.
17283: STRUICK, J.E.A.L. (JULES ÉDOUARD ANNE LOUIS). - Utrecht door de eeuwen heen.
13526: STRÜMPELL, ADOLF. - Lehrbuch der Speciellen Pathologie und Therapie der inneren Krankheiten. Für Studirende und Aerzte. Fünfzehnte unveränderte Auflage.
5958: STRUS, ANDRZEJ & RUDOLF BLATNICKÝ (EDS.) - Dummodo Christus annuntietur. Studi in onore del prof. Jozef Heriban.
39893: STRUTWOLF, HOLGER. - Gnosis als System. Zur Rezeption der valentinianischen Gnosis bei Origenes.
1796: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - In Godsnaam. De augustijnen, carmelieten en minderbroeders.
1797: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Een zwerm getuigen.
1799: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - De filosofie van Leuven.
23441: STRYCKER, E. DE. (ALBUM AMICORUM). - Zetesis. Album amicorum door vrienden en collega's aangeboden aan Prof. Dr. E. de Strycker ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
37693: STRYJKOWSKI , JULIAN / SZEWC, PIOTR. - Le salut était a l'est. Entretiens avec Julian Stryjkowski recueillis par Piotr Szewc. Traduit du polonais par Eric Morin-Aguilar.
25820: STRYKIUS, S. (STRYK, SAMUEL , 1640-1710). - De iure sensuum. Tractatus in quo quae in utroque iure de sensibus disposita dilucide explicantur in Acad. Brandenburgica decem Bublicis disputationibus. Ed. nova, auctior et correctior accessit sub finem Rerum Praecipuarum Index.
42620: STUART, R. - Histoire descriptive de la machine à vapeur, traduite de l'anglais de R. Stuart, précédée d'une introduction exposant la theorie des vapeurs; suivie de la description des perfectionnements faits en France et des considérations générales sur l'emploi de ces machines. (La traduction a été faite sur la troisième edition).
24794: STUBBE, A. - Naturalistisch of Mystiek. Het probleem der renaissance als aanleiding tot het probleem der barok.
9552: STÜCKELBERGER, H.M. - Evangelischer Glaube. Versuch einer zusammenfassenden Darstellung.
42800: STUDER, BASIL. - Schola christiana. Die Theologie zwischen Nizäa (325) und Chalzedon (451).
28883: STUDIA EPHEMERIDIS AUGUSTINIANUM: - Congresso internazionale su S. Agostino nel XVI centenario della conversione. Roma, 15-20 settembre 1986. Atti I: Cronaca des congresso. Sessioni generali. Sezione di studio I. Atti II: Sezioni di studio II-IV. Atti III: Sezioni di studio V-VI. (3 volumes).
24775: STUDIA MARIANA: - L'assomption de la très Sainte Vierge. Congrès Marial du Puy-en-Velay. 11-15 aout 1949.
22624: STUDIES IN LANGUAGE: - Studies in language. International journal sponsored by the foundation "Foundations of Language" Volume 23: 3 (1999).
31598: STUFKENS, HEIN, GERARD MATHIJSEN, ETC. - Een innerlijk avontuur. Het Benedictijner kloosterleven van binnenuit belicht.
8072: STUIP, R.E.V. & C. VELLEKOOP (EDS.) - Andere structuren, Andere heiligen. Het veranderende beeld van de heilige in de middeleeuwen.
29278: STUIP, R.E.V. & C. VELLEKOOP (EDS.) - Middeleeuwers over vrouwen. (2 volumes).
29285: STUIP, R.E.V. & C. VELLEKOOP (EDS.) - Licht en donker in de middeleeuwen.
20559: STUMPEL, RENÉ. - Milieu & gezondheid.
13394: STUPPERICH, ROBERT. (ED.). - Kirche im Osten. Studien zur osteuropäischen Kirchengeschichte und Kirchenkunde.
43594: STUTTERHEIM, C. F. P. - Het begrip metaphoor. Een taalkundig en wijsgerig onderzoek.
1644: STUTZ, ULRICH. - Der neuste Stand des deutschen Bischofswahlrechtes. Mit Exkursen in das Recht des 18. und 19. Jahrhunderts.
40664: SUBERT, FRANTISEK & SUBERTOVA-KUCEROVA, IRAH. - Malermonogramme I: 15. bis 17. Jahrhundert.
30661: SUCCO, FRIEDRICH. - Katsukawa Shunsho (Haruaki). Mit 5 farbigen, 40 schwarzentafeln und 10 abbildungen im text.
20034: SUENENS, L.J. KARDINAAL (LEO JOZEF). - Gods onvoorziene wegen. Herinneringen van een kardinaal.
41359: SUENENS, L. J. / A. CHARUE / L. VAN PETEGHEM / H. GAZELLES / A. DESCAMPS / G. RYCKMANS. - La carrière et l'oeuvre scientifique d'un maître louvaniste ; Hommage-hulde J.Coppens 1927-1967.
26393: SUETON. - Cäsarenleben. Neu herausgegeben und erläutert mit einer Einleitung von Rudolf Till.
24130: SUGRANYES DE FRANCH, RAMON. - Études sur le droit Palestinien a l'époque évangélique. La contrainte par corps.
24144: SUGRANYES DE FRANCH, RAMON. - Études sur le droit Palestinien a l'époque évangélique. La contrainte par corps.
36818: SUHARJANTO, DEWI MARIA. - Die Probe auf das Humane. Zum theologischen Profil der Ethik Franz Bockles.
37595: SUHL, ALFRED. - Der Wunderbegriff im Neuen Testament.
34786: SUISSE: - Annuaire de la Suisse pittoresque et hygiénique. Stations de cures d'air, Bains, Belles excursions, Villes d'hiver de la méditerranée. Quatrième édition. 1892 - 1893.
33929: SULIVAN, JEAN. - Ligne de crête suivi de les hommes du souterrain.
10447: SULIVAN, JEAN. - 12 années de critique littéraire. 1968 - 1979.
41963: SULLA, JOSE MA PETIT / JOSE MA ROMERO BARO (EDS). - La sintesis de santo Tomas de Aquino. Barcelona, 12-14 de septiembre de 2002.
28935: SULLY, MAXIMILIEN DE BETHUNE, DUC DE - Mémoires. Mis en ordre avec des remarques, par M.L.D.L.D.L. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée; avec des observations sur... l'esprit de Sully et celui de Henri IV.
43387: SUMI, TOKAN D. / MASATO OKI / FIDA M. HASSNAIN. - Ladakh : The Moonland.
44144: SUNTRUP, RUDOLF / JAN R. VEENSTRA (EDS.). - Stadt, Kanzlei und Kultur im Übergang zur frühen Neuzeit - City culture and urban chanceries in an era of change.
44573: SUNYOL, GREGORI M. - Introducció a la paleografia musical gregoriana.
22796: SURGY, P DE, B. RENAUD, P. ARRIBARD, CH. PERROT, A. JAUBERT, A. DUMAS, R. SIMON, L. PANIER, F. DUMORTIER, P. VALADIER, F. REFOULÉ. - Écriture et pratique chrétienne. Congrès de l'ACFEB, Angers 1977. Présentation par Paul de Surgy.
26516: SURJANSKY, ANTONIUS JOHANNES. - De mysterio verbi incarnati ad mentem B. Iohannes Apostoli. Libri tres. Volumen I. Introductio et liber primus.
44910: SUTHERLAND, DUCHESSE DE. - Six Semaines à la Guerre. Avec 9 illustrations hors texte, une carte et deux fac-similés.
36405: SUTHERLAND, JAMES (EDITOR) - The oxford book of literary anecdotes.
12449: SUTHERLAND, DONALD M.G. - Revolutie en contrarevolutie. Frankrijk 1789-1815.
39011: SUTTNER, ERNST CHRISTOPH. - Die Christenheit aus Ost und West auf der Suche nach dem sichtbaren Ausdruck für ihre Einheit.
22293: SWAAB, TAMARA Y. - The functional locus of comprehension deficits in aphasia: An electrophysiological approach.
10067: SWANENBERG, COR. (ED.). - Onder ons gezegd in Brabant.
32356: SWANSON, HEATHER. - Medieval Artisans. An urban class in late medieval England.
19309: SWAVING, J.G. - Galerij van Roomsche beelden, of beeldendienst der XIX eeuw.
29971: SWEARER, RANDOLPH / RAYMOND OLIVER / MARIJANE OSBORN. - Beowulf: A Likeness. Introduction by Fred C. Robinson.
697: SWEDENBORG, E. - De ware christelijke godsdienst bevattende de geheele theologie der nieuwe kerk uit den heer bij Daniel 7 : 13, 14, en in de openbaring 21 : 1, 2.
37063: SWEDENBORG, EMMANUEL / J.F.E. LE BOYS DES GUAYS. - L'apocalypse révélée. Dans laquelle sont dévoilés les arcanes qui y sont prédits, et qui jusqu'à présent ont été profondément cachés. Traduit du latin par J. Le Boys Des Guays sur l'édition princeps (Amsterdam, 1766).
33170: SWEDENBORG, EMANUEL. - The apocalypse revealed in which are disclosed the mysteries there foretold.
36807: SWEDENBORG, EM. - Abrégé des ouvrages, contenant La doctrine de la nouvelle Jérusalem-Céleste, précédé d'un discours où l'on examine la vie de l'auteur, le genre de ses écrits, et leur rapport au temps présent.
7549: SWEENEY, JANE, TAM CURRY & YANNIS TZEDAKIS (EDS.) - The Human Figure in Early Greek Art. 'Exhibition'.
16206: SWEENS, A.F.M. - Institutiones theologicae de virtute cardinali justitiae. Continentes tractatus de jure et justitia et de contractibus.
42285: SWIERKOSZ, P. STANISLAW. - L'eglise visible selon Serge Bulgakov. Structure hierarchique et sacramentelle.
40106: SWIFT, JONATHAN. - De reizen van gulliver. Vertaald door Paul Syrier.
42474: SWINBURNE, RICHARD. - The Coherence of Theism.
8297: SYCHOVA, NATALIA, NATALIA CHUKINA, EVELINA GANEVSKAYA, ETC. (EDS.) - The Museum of Oriental Art, Moscow.
8097: SYLVÈRE, ANTOINE. - Toinou. Le cri d'un enfant auvergnat : pays d'Ambert. Préface de Pierre Jakez Hélias.
37061: SYLVII, FRANCISCI (SYLVIUS, FRANÇOIS) - Commentarii in totam Primam -, Primam Secundae -, Secundam Secundae (and) tertiam Partem S. Thomae Aquinatis. Editio novissima.
6688: SYMPOSIUM, CIBA FOUNDATION: - Civilization & science in conflict or collaboration?
3657: SZÉKELY, STEPHANUS. - Hermeneutica Biblica Generalis. Secundum principia catholica. Cum approbatione rev. ordinariatus Strigoniensis.
26604: SZEKERES, ATTILA. (ED.) - Le Christ cosmique de Teilhard de Chardin.
21325: SZÉNÁSSY, I.L. (ED.). - Geloof in beelden 1984. Middeleeuwse beeldhouwwerken in het Maasland.
10422: SZENES, DOMINIQUE. - Les grands romans du monde entier.
42068: SZYMUSIAK, JAN MARIA / MAREK STAROWIEYSKI. - Slownik wczesnochrzescijanskiego pismiennictwa (encyklopedie = dictionnaire).
14546: TABORDA, FRANCISCO. - Sakramente: Praxis und Fest.
44862: TACITI ( TACITE - TACITUS ) / EMILE JACOB - Oeuvres de Tacite. Texte latin. Annales Livres XI-XVI. Deuxieme edition.
44254: TACITUS ( CORNELII TACITI ) / HENRI FURNEAUX. - The Annals of Tacitus. Second edition [ 2 volumes ].
43681: TACITUS / ED. BY VIKTOR POSCHL. - Tacitus. Herausgegeben von Viktor Pöschl.
44782: TACITUS / ED. BY VIKTOR POSCHL. - Tacitus. Herausgegeben von Viktor Pöschl.
23919: TACITUS ED. BY CARL HOFFMANN. - Tacitus. Annalen. Historien. Dialog.
44748: TACITUS / A. D. GODLEY. - The Histories of Tacitus. Books I and II. With introduction and notes.
44958: TACITUS - Tacito volgarizzato da Bernardo Davanzati. Riveduto e corretto da G. Biagioli.
43707: TACITUS ( CORNELII TACITI ) / HENRI GOELZER. - Oeuvres de Tacite. Texte latin. Histoires I-V (2 volumes in 1 binding).
43531: TACITUS ( CORNELII TACITI ) / R. M. OGILVIE AND THE LATE SIR IAN RICHMOND (EDS.). - De Vita Agricolae.
44977: TACITUS [ TACITE - TACITI ] / ÉMILE JACOB. - Cornelii Taciti Opera. Oeuvres de Tacite. Texte Latin. Annales. Livres I-VI. Deuxième édition, revue et corrigée.
43282: TACK, P. - Proeve van oudnederfrankische grammatica.
30174: TACK, FRANZ (ED.). - Der Kultische Gesang der Abendländischen Kirche. Ein Gregorianisches Werkheft aus Anlass des 75. Geburtstages von Dominicus Johner.
43199: TACKE, ANDREAS. - Der katholische Cranach. Zu zwei Großaufträgen von Lucas Cranach d.Ä., Simon Franck und der Cranach-Werkstatt (1520-1540).
31831: TAHON, VICTOR. - La rue Isabelle et le Jardin des Arbalétiers.
44031: TAILLARDAT, JEAN. - Les images d'Aristophane. Etudes de langue et de style.
43487: TAJADOD, NAHAL. - Mani le Bouddha de Lumière. Catéchisme manichéen chinois.
42321: TAK, A.Q.C. - Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk. Deel 1.
37085: TAK, P. J. P. - The Dutch criminal justice system.
40925: TAK, A. Q. C. - Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk. Deel I. Procesrechtelijk organisatierecht en materieel procesrecht. Deel II. Formeel procesrecht. Derde geheel herziene en geactualiseerde druk (2 volumes and CD-Rom in slipcase).
40864: TAK, A. Q. C. - Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk. Deel I. Procesrechtelijk organisatierecht en materieel procesrecht. Deel II. Formeel procesrecht. Derde geheel herziene en geactualiseerde druk (2 volumes and CD-Rom in slipcase).
39919: TAKAGI, SHINJI. - Conquering the Fear of Freedom. Japanese Exchange Rate Policy since 1945.
42493: TALAMO, SALVATORE. [ TOMMASO D'AQUINO ] - Il rinnovamento del pensiero Tomistico. Quarta edizione con introduzione di Antonio Piolanti.
17056: TAMBACH, TIM JACOBUS. - Swelling of clay minerals. A molecular simulation study.
42280: TAMBORINI, ALESSANDRO. - L'eucaristia. Catechismo eucaristico per la gioventù.
27850: TAMBURINO, THOMA (TOMMASO TAMBURINI) - Methodus expeditae confessionis, Tum pro Confessarijs, tum pro Poenitentibus, complectens libros quatuor. Opusculum auctoris primum.
12994: TAMMELING, BART. (ED.). - Groningen toen. Uitgave 1983.
12995: TAMMELING, BART. (ED.). - Groningen toen. Uitgave 1982.
3716: TAMMES, A.J.P. - Hoofdstukken van internationale organisatie. Eerste stuk.
621: TANG, A. VAN DER. - Stamboom onderzoek. Een handreiking bij het schrijven van uw familiegeschiedenis.
39549: TANGHE, OMER. - Zoals ik u heb liefgehad. Catherine Doherty en haar Poustinia-volgelingen.
37624: TANNER, MICHAEL. - Nietzsche.
18875: TARALON, JEAN & ROSELINE MAITRE DEVALLON. - Les tresors des eglises de France.
38254: TARCHNISVILI, P. MICHAEL. - Geschichte der Kirchlichen Georgischen Literatur auf grund der ersten bandes der georgischen literaturgeschichte von K. Kekelidze. Bearbeitet von P. Michael Tarchnisvili in verbindung mit dr. Julius Assfalg.
24040: TARDAN-MASQUELIER, YSÉ. - Les spiritualités au carrefour du monde moderne. Traditions, transitions, transmissions.
43864: TARDIEU, MICHEL. - Écrits Gnostiques. Codex de Berlin.
39449: TARLIER, H. (PUBL.) - Dictionnaire des distances légales entre toutes les communes de Belgique. Rendu officiel par Arrèté Royal du 28 juin 1853.
43431: TASHILHUNPO. - The Hidden Tradition. Life Inside the Great Tibetan Monastery.
44685: TATON, RENÉ / G. DESARGUES. - L'oeuvre Mathematique de G. Desargues.
43285: TAUBERT, JOHANNES. - Farbige Skulpturen. Bedeutung, Fassung, Restaurierung.
8053: TAVARD, GEORGES. - La Trinité.
26081: TAVARD, GEORGE. - La poursuite de la catholicité. Étude sur la pensée anglicane.
25935: TAVARD, GEORGE H. - Écriture ou église ? La crise de la Réforme. Traduit de l'anglais par C. Tunmer.
11258: TAVERNIER, M. & P. O'REILLY. - L'écriture de Gauguin. Étude graphologique.
42858: TAXIL, LÉO (PSEUD. OF M.J. G. JOGAND-PAGÈS) - Y -t-il des femmes dans la franc-maçonnerie? Édition illustrée.
20068: TAYLOR, VINCENT. - The atonement in new testament teaching. (Second edition).
19303: TAYLOR, VINCENT. - The formation of the gospel tradition. Eight lectures.
18398: TAYLOR, JEROME AND ALAN H. NELSON (EDS.). - Medieval English Drama. Essays, Critical and Contextual.
44736: TAYLOR, CHARLES. - Bronnen van het zelf. De ontstaansgeschiedenis van de moderne identiteit. Vertaald door Marjolijn Stoltenkamp. Met een inleiding van Joep Dohmen.
43143: TAYLOR, LILY ROSS. - Party Politics in the Age of Caesar.
44735: TAYLOR, CHARLES. - Een seculiere tijd. Vertaald door Marjolijn Stoltenkamp. Met een inleiding van Ger Groot.
38141: TCH'ENG-EN, WOU. - Le Singe-pèlerin ou le Pèlerinage d'Occident (Si-Yeov-Ki). Traduit du Chinois par Arthur Waley. Version francaise de George Deniker.
43452: TCHEKHOFF, GENEVIEVE / YVAN COMOLI. - Sanctuaires Bouddhiques du Ladakh.
24167: TCHEMERZINE, AVENIR & GEORGES VICAIRE. - Bibliographie d'éditions originales et rares d'auteurs français des XVe, XVIe, XVIIe, et XVIIIe siècles contenant environ 6,000 fac-similés de titres et de gravures. & Manuel de l'amateur de livres du XIXe siècle, 1801-1893. Editions originales.- Ouvrages et périodiques illustrés. Romantiques...Curiosités bibliographiques, etc., etc.Préface de Maurice Tourneux.
10999: TEEUW, A. - Lombok. Een dialect-geografische studie.
42402: TEFNIN, ROLAND. - Oog in oog met het kunstwerk. De blik in de kunst van de vroegste tijden tot Byzantium.
43125: TEFNIN, ROLAND. - Oog in oog met het kunstwerk. De blik in de kunst van de vroegste tijden tot Byzantium.
43357: TEICHMAN, ERIC. - Travels of a Consular Officer in Eastern Tibet : Together with a history of the relations between China, Tibet, and India. With original maps of Eastern Tibet and photographs taken by the author.
27989: TEICHTWEIER, GEORG. - Die Sündenlehre des Origines.
2653: TEICHTWEIER, G. & W. DREIER. (EDS.) - Herausforderung und Kritik der Moraltheologie.
41022: TEIRLINCK, IS. - Plantenkultus.
16663: TELDERSSTICHTING: - De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in Nederland. Public industrial organization in the Netherlands. L'organisation professionnelle de droit public aux Pays-Bas.
19369: TELEGRAAF, DE: - De Telegraaf. De Courant. Het nieuws van den dag. Het beleid in de oorlogsjaren.
24310: TELLIER, JULES. - Le crucifix a travers les siècles. Comment les grands artistes, jadis, ont figuré le Christ en croix, et comment il faut souhaiter qu'on Le représente, désormais.
17685: TELLIER, R.P. - Atlas historique de l'ancien testament. Chronologie, geographie. 39e mille.
9348: TELS- DE JONG, L.L. - Sur quelques divinités romaines de la naissance et de la prophétie.
12456: TELTING, A. (ED.). - De Friesche stadrechten.
42040: TEMPELS, P. - De vrije metselaren. Vertaald met bewilliging van den schrijver door M. Perelaer. Uitgegeven ten voordeele van de Louisa-Stichting.
22076: TEMPLE, CHRISTINE. - Developmental cognitive neuropsychology.
41383: TEMPLE, LE CHEVALIER (WILLIAM) - Remarques sur l'état des Provinces Unies des Pays-Bas.
35444: TEMPLE, F. J. - David Herbert Lawrence. L'oeuvre et la vie. Preface de Richard Aldington.
24337: TEMPLIER, JOSEPH. - Pratique militante et parole d'église.
33263: TENNER, HELMUT. - Mannheimer Kunstsammler und Kunsthändler des Neunzehnten Jahrhunderts. Mit 65 Abbildungen. Im Anhang: Verzeichnis der Bücher, welche in Mannheim von 1740-1840 gedruckt und von Mannheimer Künstlern illustriert wurden. Verzeichnis der Mannheimer Künstler von 1740-1840.
10983: TENNEY, MERRILL C. - New Testament survey. Fifteenth printing.
300: TENTOONSTELLING: - De besluitvorming vroeger en nu. Ter gelegenheid van het Colloquium "Bronnen voor de Geschiedenis van de Instellingen in België."
2389: TENTOONSTELLING: - Oude drukken uit de Nederlanden. Boeken uit de collectie Arenberg thans in de verzameling Lessing J. Rosenwald. Tentoonstelling Den Haag, Museum Meermanno-Westreenianum & Brussel, Albert I - Bibliotheek, 1960.
6412: TERAZONO, YOSHIKI & HEYO E. HAMER. - Brennpunkte in Kirche und Theologie Japans. Beiträge und Dokumente.
41131: TERBY, F. - Etudes sur l'aspect physique de la planète Jupiter. Première partie: Description des dessins exécutés à Louvain pendant l'opposition de 1881-1882, à l'aide de la lunette de Secrétan, et observations de la tache rouge. And: Deuxième partie: Observations faites à Louvain à la lunette de Secrétan de 1882 à 1885. Présentées à la Classe des sciences dans la séance du 10 janvier 1885 and resp. du 5 novembre 1887
12332: TERESA VON AVILA ( THERESA OR TERESA OF JESUS, TERESA OF AVILA ) - Unaufhörlich will ich dein Erbarmen preisen. Textauswahl von Marianne Ligendza.
2340: TERESA DE JESUS, SANTA ( THERESA OR TERESA OF JESUS, TERESA OF AVILA ). - Su Vida. Circulo de amigos de la historia.
12243: TERLINDEN, C., H. DE VOCHT, E. CLOSSON, T. VAN PUYVELDE, P. FIERENS & L. NINANE. - La renaissance en Belgique.
1522: TERLOUW, J. - Proof-theoretical analyses of transfinite recursion and inductive definitions. Bewijstheoretische analyses van transfiniete recursie en inductieve definities. (met een samenvatting in het Nederlands).
38918: TERMEER, H. J. C. - Historische bibliografische gids. Apparaat voor het vinden van literatuur en ongepubliceerd materiaal uit heden en verleden. Tweede, herziene en uitgebreide druk.
43412: TERMOTE, TOMAS. - S. M. S. Prangenhof. De Vorpostenflottille Flandern 1914-1918 aan de hand van professionele berging en maritiem archeologisch onderzoek. [Studies IV].
39750: TERMOTE, DIRK & TOMAS. - Schatten en scheepswrakken. Boeiende onderwaterarcheologie in de Noordzee.
35524: TERPSTRA, ALEIDA BETSY. - Moderne kunst in Nederland 1900 - 1914 Deel I, tekst (all published).
34873: TERRASSE, CHARLES. - Germain Pilon. Biographie critique. Illustrée de vingt-quatre reproductions hors texte.
29416: TERRIEN, SAMUEL. - Job.
14327: TERSTEGGE, ANSELMUS. - Honderd jaar monnikenleven in Koningshoeven.
42526: TERTULLIAN / ERNEST EVANS. - Tertullian Adversus Marcionem. Edited and Translated by Ernest Evans. Books 1 to 3 & Books 4 and 5. (2 volumes).
30970: TERTULLIANI / P. ULRICO HÜNTEMANN. - Tertulliani. De praescriptione haereticorum libri. Analysis cum appendice de commonitorio Vincentii Lirinensis.
30966: TERTULLIEN, AUTOUR DE. - Hommage à René Braun. Tome 2. Textes réunis par Jean Granarolo avec la collaboration de Michèle Biraud. Composition dur MacIntosh: Régine Vignau.
40171: TERTULLIEN  - Traité de la prescription contre les hérétiques.
22392: TESAR, BRUCE; SMOLENSKY, PAUL. - Learnability in optimality theory.
5872: TESTE, PAULIN. - Le Précurseur. Ouvrage Postume.
44734: TESTINI, PASQUALE. - Le Catacombe e Gli Antichi Cimiteri Cristiani in Roma.
10518: TÉTRY, ANDRÉE. - Jean Rostand un homme du futur. Préface de Jacques Testart.
42561: TETZ, MARTIN. - Eine Antilogie des Eutherios von Tyana.
21569: TEUNISSEN, LISANNE MARIA. - Semantic syntax : evaluation by implementation.
37189: TEXIER, M. - Dictionnaire d'orfèvrerie, de gravure et de ciselure chrétiennes, ou de la mise en oeuvre artistique des métaux, des émaux et des pierreries...
44477: TEXIER, CLAUDE. - Oeuvres complètes [ 9 volumes ]. Vol. 1, Sermons pour l'avent. Vol. 2, Sermons pour le carême I. Vol. 3, Sermons pour le carême II. Vol. 4, Sermons pour les dimanches de l'année I. Vol. 5, Sermons pour les dimanches de l'année II. Vol. 6, Sermons pour les mystères de notre-seigneur J.C. et pour les fêteIs de la très-sainte vierge. Vol. 7, Sermons pour l'octave du très-saint sacrement, et pour l'octave de la croix - Conduite spirituelle pour les personnes qui veulent entrer en retraite. Vol. 8, Panégyriques des saints I. Vol. 9, Panégyriques des saints II.
29330: TEYCHINÉ STAKENBURG, A.J. - Zakkendragers van Rotterdam. Tweede druk.
43429: THA'ALIBI, ABU MANSUR AL. - Yatimat al-dahr wa-mahasin ahl al-'asr, Edited by Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid. (2nd ed., 4 volumes completely in Arabic).
28837: THALMANN, RITA. - Gleichschaltung in Frankreich 1940-1944. Aus dem Französischen übersetzt von Eva Groepler.
23624: THARIN, M. L'ABBÉ. - Atlas des prédicateurs, ou plans de sermons mis en tableaux a l'usage des ecclésiastiques qui veulent se livrer a l'improvisation ou a la pratique de l'oraison.
27284: THAUSING, GERTRUD. - Der Auferstehungsgedanke in ägyptischen religiösen Texten.
10389: THEIS, LAURENT. - Histoire du Moyen Âge français. Chronologie commentée de Clovis à Louis XI 486-1483.
27367: THEISOHN, JOHANNES. - Der auserwählte Richter. Untersuchungen zum traditionsgeschichtlichem Ort der Menschensohngestalt der Bilderreden des Äthiopischen Henoch.
25647: THEISOHN, JOHANNES. - Der auserwählte Richter. Untersuchungen zum traditionsgeschichtlichem Ort der Menschensohngestalt der Bilderreden des Äthiopischen Henoch.
22939: THEISSEN, GERD. - Der Schatten des Galiläers. Historische Jesusforschung in erzählender Form. (2. Auflage).
37145: THELEN, TON / KUPPENS, PIET. - Commanderij Gemert beeldend verleden.
38627: THENHAVEN, BERNARDINUM - Nucleus juris canonici, in quinque libros decretalium distributi, juxta ordinem titulorum. Adjectis Sumariis selectiorum usuvenientium Capitum in Decretalibus, Sexto, Clementinis, Extravagantibus Joannis XXII... . Exegetice decorticatus fr. Bernardinum Thenhaven, Dorstena Westphalum, Ord. F.F. Minorum Strict. Observ.
19886: THEOBALD, MICHAEL. - Im Anfang war das Wort. Textlinguistische Studie zum Johannesprolog.
40725: THEOCRITE / FIRMIN DIDOT. - Les Idylles de Théocrite, suivies de ses inscriptions, traduites en vers français, par Firmin Didot. (1st ed.).
23668: THÉODORET DE CYR BY YVAN AZÉMA. - Discours sur la providence. Traduction avec introduction et notes par Yvan Azéma.
40122: THEODORUS MOPSUESTENUS / L. DE CONINCK (ED.) - Expositio in Psalmos Iuliano Aeclanensi interprete in latinum versae quae supersunt.
25687: THEOLOGISCH-PRAKTISCHE MONATHSCHRIFT: - THEOLOGISCH-PRAKTISCHE MONATHSCHRIFT zunächst fúr Seelsorger herausgegeben in Linz von einer Gesellschaft.nJahrgang I - VIII, 1802-1810.
40180: THÉOPHILE D' ANTIOCHE: - Trois livres a Autolycus. Texte grec établi par G. Bardy. Traduction de Jean Sender. Introduction et notes de Gustave Bardy.
41997: THÉOPHILE (DE VIAU) - Les oeuvres. Divisées en trois parties. Premiere partie contenant l'immortalité de l'âme, avec plusieurs autres pieces. La seconde les tragedies. Et la troisiesme, les pieces qu'il a faictes pendant sa prison. Dediées aux beaux esprits de ce temps. Derniere édition.
13531: THERESE, MARIE. - Der Schlüssel zur Freiheit. Der Sieg über den Bösen.
13228: THERESE, MARIE. - Die Widerlegung des Irrtums. Die Verheißungen des Himmels.
13229: THERESE, MUTTER MARIE. - Anspruch an die Kirche. Die Lebendigkeit des Geistes.
13230: THERESE, MARIE. - Das Experiment meines Lebens. Die leidende Kirche.
13231: THERESE, MUTTER MARIE. - Der Gefesselte Christus. Ein Gründer und seine Sendung.
13232: THERESE, SR. MARIE. - Die Konsequenzen des Christseins.
13233: THERESE, SR. MARIE. - Die Anwesenheit Gottes im Menschen. Die Liebe als Lebensinhalt.
13234: THERESE, SR. MARIE. - Der Widerspruch im Glauben. Für Christus: Wahrheit und Liebe.
13235: THERESE, MUTTER MARIE. - Die Passion der Liebe. Ursache, Konsequenz, Intention.
13236: THERESE, SR. MARIE. - Die Zukunft der Gnade. Die Verheißungen des Himmels.
13237: THERESE, MUTTER MARIE. - Die Passion Jesu im Jahre 2000. Um der Liebe willen.
13217: THERESE, MUTTER MARIE. - Ein Leben in Einheit mit dem Willen Gottes.
13219: THERESE, MUTTER MARIE. - "Falsche Frömmigkeit" Unterscheidung der Geister.
13220: THERESE, MARIE. - Der Weg nach Golgota. mit einem Vorwort von Hermann Walch.
13222: THERESE, MUTTER MARIE. - Der befreiende Gott. Die Deutung des Charismas.
13223: THERESE, MUTER MARIE. - Ein Charisma in der Kirche. Die Hoffnung für schwere Zeiten.
13224: THERESE, MUTTER MARIE. - Christus das Leben. Nächstenliebe.
13225: THERESE, MUTER MARIE. - Regel der Communio in Christo.
13226: THERESE, SR. MARIE. - Das Wort Gottes als Offenbarung. Meine Erfahrungen.
13227: THERESE, MUTTER MARIE. - Wer bin ich, daß Du mich bittest ? Ein Charisma spricht.
6453: THERESE, MUTTER MARIE. - Die begegnung mit dem erlöser. Was fehlt an den Leiden Christi ? - Unser Dank.
5222: THÉRÈSE D'AVILA, SAINTE: - Sainte Thérèse d'Avila et la Vocation du Carmel par une Religieuse Carmélite. Deuxième Édition revue et corrigée.
2327: THÉRÈSE DE L'ENFANT JÉSUS, SAINTE. - Manuscrits autobiographiques.
12404: THERESE, SAINTE. - Lettres de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.
26240: THERESE, SAINTE, S. PIERRE D'ALCANTARA, S. JEAN DE LA CROIX. (S. THERESA, S. PETER D'ALCANTARA, S. JOHN OF THE CROSS). - Oeuvres Très-complètes de Sainte Thérèse... de lettres inédits... des oeuvres complètes... (complete set in 4 volumes).
11222: THERESE, MARIE. - Die Heiligkeit der Kirche ist die Liebe. Die triumphierende Kirche.
41816: THERESIA DE IESU (THERESA OR TERESA OF JESUS, TERESA OF AVILA) AND R.P. DANIEL A VIRGINE MARIA (COMPILED) - Konste der Konsten.. Ghebedt oft maniere om wel te bidden bhesonderlÿck ghetrocken uÿt de schriften van de heilige moeder Theresia de Iesu door r.p. Daniel a Virgine Maria, supprior der Carmeliten te Brussel.
34798: THERRIEN, GERARD. - Le discernement dans les écrits Pauliniens.
21017: THEUNIS, JOSEPHUS MARIA. - Buitenlandse arbeiders in Nederland. Een niet-participerende bevolking. Een sociaal-ethische verkenning naar met name de moslimmigranten van onze samenleving.
44846: THEURIET, ANDRÉ / LÉON LHERMITTE / CLÉMENT BELLENGER. - La vie rustique. Compositions et dessins de Léon Lhermitte. Gravures sur bois de Clément Bellenger.
31251: THEURIET, ANDRÉ. - Bouquet de Fleurs. Illustrations de Émile Monchau.
18660: THEWISSEN, CHARLES (VERZAMELD DOOR). - (61) Een-en-zestig dichters en de stad Maastricht. Derde speciale oplage.
24400: THIBAUT, RENÉ. - Le sens des paroles du Christ.
24708: THIEDE, CARSTEN PETER / MATTHEW D'ANCONA. - Témoin de Jésus. Le papyrus d'Oxford et l'origine des Évangiles.
25721: THIEL, WINFRIED. - Die deuteronomistische Redaktion von Jeremia 1-25.
31125: THIELE, JOHANNES (ED.). - De minne is al. 19 portretten van vrouwelijke mystieken uit de middeleeuwen.
25079: THIELE, WALTER. - Die Lateinischen Texte des 1. Petrusbriefes.
38013: THIELEMANS, MARIE-ROSE. - Bourgogne et Angleterre. Relations politiques et economiques entre les Pays-Bas Bourguignons et l'Angleterre 1435-1467.
9756: THIELICKE, HELMUT. - Das Bilderbuch Gottes. Reden über die Gleichnisse Jesu. 2. Aufl.
9563: THIELICKE, HELMUT. - Wie die Welt begann. Der Mensch in der Urgeschichte der Bibel.
35058: THIELICKE, HELMUT. (ZUM 60. GEBURTSTAG). - Leben Angesichts des Todes. Beiträge zum theologischen Problem des Todes.
27589: THIELICKE, HELMUT. - Theologische Ethik. I. Band. Prinzipienlehre. Dogmatische, philosophische und kontroverstheologische Grundlegung. 2., ergänzte Auflage.
27590: THIELICKE, HELMUT. - Theologische Ethik. II. Band. Entfaltung. I. Teil. Mensch und Welt. 2., durchgesehene Auflage.
27591: THIELICKE, HELMUT. - Theologische Ethik. II. Band, Entfaltung. 2. Teil. Ethik des Politischen.
20824: THIELICKE, HELMUT. - Theologische Ethik. I. Band. Prinzipienlehre. Dogmatische, philosophische und kontroverstheologische Grundlegung. 2., ergänzte Auflage.
10611: THIELLAY, JEAN. - Lexique historique des religions chrétiennes.
36935: THIENEN, GERARD VAN (ED.). - Incunabula in Dutch Libraries. A census of fifteenth - century printed books in Dutch public collections. Volume I. Catalogue. Volume II. Indexes and Concordances. (2 volumes).
23373: THIERRY, AMÉDÉE. - Nestorius et Eutychès. Les grandes hérésies du Ve siècle.
23913: THIERRY, AUGUSTIN. - Récits des temps mérovingiens précédés de considérations sur l'histoire de France. Nouvelle édition revue avec plus grand soin.
10464: THIERRY, JEAN-JACQUES. - André Gide.
43989: THIERRY, JEAN-JACQUES - Dictionnaire des auteurs de la Pléiade.
8561: THIERS, OTTIE. - Bedevaart en kerkeraad. De Amersfoortse vrouwevaart van 1444 tot 1720.
27932: THIERS, M. A. - De la propriété.
33511: THIJS, ALFONS K.L. - De zijdenijverheid te Antwerpen in de zeventiende eeuw.
31170: THIJS, E. TH. (ED.). - Geef ons vandaag. Gebeden aan het begin en het einde van de dag.
37617: THIJS, ACHILLE. - Sint-Truiden - Een greep uit zijn rijke iconografie.
31737: THIJS, E. TH. (ED.). - Geef ons vandaag : gebeden aan het begin en het einde van de dag.
40449: THIJS, A. / G. BULTHE / A.M. SIMON VAN DER MEERSCH. - Repertorium van de pers in de provincie Antwerpen (behoudens de stad Antwerpen en de kantons Mechelen en Puurs) 1833 - 1914.
13395: THILO, HANS-JOACHIM. - Der Ungespaltene Mensch. Ein Stück Pastoralpsychologie.
29373: THILS, GUSTAVE. - Histoire doctrinale du mouvement oecuménique. Nouvelle édition.
27352: THILS, GUSTAVE. - Les notes de l'église dans l'apologétique catholique depuis la réforme.
24104: THILS, GUSTAVE. - En dialogue avec L' "Entretien sur la foi".
35998: THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE OF ECONOMIC HISTORY: - Troisieme Conference Internationale d'Histoire Economique. Munich / Third International Conference of Economic History. 1965. Congres et colloques X. (5 volumes).
35861: THIRION, J. - L'evolution de l'astronomie chez les Grecs.
43349: THODOL, BARDO / W. Y. EVANS-WENTZ (ED.). - Le Livre des Morts Tibétain. Ou les expériences d`après la mort dans le plan du Bardo. Suivant la version anglaise du Lama Kazi Dawa Samdup. Traduction francaise de Marguerite la Fuente. Precedee d'une preface de Jacques Bacot.
40331: THOEN, ERIK. - Landbouwekonomie en bevolking in Vlaanderen gedurende de late Middeleeuwen en het begin van de Moderne Tijden. Testregio : de kasselrijen van Oudenaarde en Aalst (eind 13de - eerste helft 16de eeuw) (2 volumes).
43556: THOINAN, ER. - Antoine de Cousu et les singulières destinées de son livre rarissime: "La Musique Universelle".
27727: THOMA AURIEMMA & DOMINICO BISSELIO - Marianische Schau-Bühne, vorstellend, den umbwechslenden anmuthigen Liebs-Streit einerseits zwischen der seeligsten Jungfrauen und Mutter Gottes Maria: Anderseits zwischen denen mit sonderbahrer Andacht Ihr völlig ergebenen Dieneren: Von disen Erwisen mit unterschiedlichen angenehmen Diensten: Von Maria... Erstlich von Thoma Auriemma S.J. anjetzo aber von Dominico Bisselio... zweyten Druck hervor gegeben.
43490: THOMA, CLEMENS. - Die theologischen Beziehungen zwischen Christentum und Judentum.
20870: THOMAE DE AQUINO, S. [ S. THOMAE AQUINATIS / SAINT THOMAS AQUINAS / THOMAS OF AQUINO ] BY B. KRUITWAGEN. - S. Thomae de Aquino. Summa opusculorum anno circiter 1485 typis edita vulgati opusculorum textus princeps.
5515: THOMAE AQUINATIS, S. [ S. THOMAE AQUINATIS / SAINT THOMAS AQUINAS / THOMAS OF AQUINO ]. - Summa Thelogica accuratissime emendata ac annotationibus ex auctoribus probatis et conciliorum pontificumque definitionibus ad fidem et mores pertinentibus illustrata. A quibusdam scholae S. Thomae discipulis. Editio eminentissimo cardinali Josepho Pecci oblata. Ab eoque begnissime accepta. Editio altera. (5 volumes).
5508: THOMAE AQUINATIS, S. [ S. THOMAE AQUINATIS / SAINT THOMAS AQUINAS / THOMAS OF AQUINO ]. - Summa Thelogica accuratissime emendata ac annotationibus ex auctoribus probatis et conciliorum pontificumque definitionibus ad fidem et mores pertinentibus illustrata. A quibusdam scholae S. Thomae discipulis. Editio eminentissimo cardinali Josepho Pecci oblata. Ab eoque begnissime accepta. Editio quarta.
34911: THOMAE AQUINATIS, SANCTI [ S. THOMAE AQUINATIS / SAINT THOMAS AQUINAS / THOMAS OF AQUINO ]. - Summa Theologiae. Cura Fratrum eiusdem Ordinis. I. Prima pars. Quarta editio.
34912: THOMAE AQUINATIS, SANCTI [ S. THOMAE AQUINATIS / SAINT THOMAS AQUINAS / THOMAS OF AQUINO ] - Suma Teologica de Santo Tomas de Aquino. Tomo I. (q.1-26). Introduccion general por el R. P. Mtro. Santiago Ramirez. Tratado de dios uno en esencia... Raimundo Suarez... Francisco Muniz. Tercera edicion.
33123: THOMAE AQUINATIS, S. [ S. THOMAE AQUINATIS / SAINT THOMAS AQUINAS / THOMAS OF AQUINO ]. - Summa Theologica diligenter emendata de Rubeis, Billuart et Aliorum. Notis selectis ornata. (6 volumes complete).
44781: THOMAE AQUINATIS, S. [ SAINT THOMAS AQUINAS / THOMAS OF AQUINO ]. - Summa Theologica diligenter emendata de Rubeis, Billuart et Aliorum. Notis selectis ornata. (6 volumes complete).
27742: THOMAM DU JARDIN (THOMAS DU JARDIN) - De officio sacerdotis, qua judicis et medici in sacramento poenitentiae instructio brevis.
40508: THOMAS, W. - Een spel van kat en muis. Zuidnederlanders voor de Inquisitie in Spanje 1530-1750.
993: THOMAS, DAVID ST JOHN. - Non-Fiction: A guide to writing and publishing.
588: THOMAS, F. - Pelgrimage naar Lourdes.
42601: THOMAS, GEORGE E. / DAVID B. BROWNLEE. - Building America's first university : an historical and architectural guide to the university of Pennsylvania.
34072: THOMAS D'AQUIN, SAINT. - Somme théologique : La Charité, I. 2a-2ae, Questions 23-26.

34074: THOMAS D'AQUIN, SAINT. - Somme théologique : Le verbe incarné. Tome troisième. 3a, Questions 16-26. Deuxième édition.
34075: THOMAS D'AQUIN, SAINT. - Somme théologique : La vie humaine. Ses formes, ses états 2a-2ae, Questions 179-189. Nouvelle édition.
34076: THOMAS D'AQUIN, SAINT. - Somme théologique : La création. 1a, Questions 44-49.
34082: THOMAS D'AQUIN, SAINT. - Somme théologique : Le Verbe Incarné. Tome Deuxième. 3a, Questions 7-15.
30976: THOMAS VON AQUIN. [ S. THOMAE AQUINATIS / SAINT THOMAS AQUINAS / THOMAS OF AQUINO ] - Des menschensohnes Sein, Mittleramt und Mutter. III. Buch, Frage 16-34. Kommentiert von A. Hoffmann.
30889: THOMAS VON AQUINO [ S. THOMAE AQUINATIS / SAINT THOMAS AQUINAS / THOMAS OF AQUINO ] - Summe gegen die Heiden - Summae contra gentiles libri quattuor. Hrsg. und übersetzt von Karl Albert, Paulus Engelhardt, Karl Allgaier, Markus H. Wörner, u.a.
27572: THOMAS VON AQUIN. [ S. THOMAE AQUINATIS / SAINT THOMAS AQUINAS / THOMAS OF AQUINO ] - Besondere Gnadengaben und die zwei Wege menschlichen Lebens. II. Teil des II. Buches, Frage 171-182. Kommentiert von U. von Balthasar.
23069: THOMAS, JOSEPH. - Le mouvement baptiste en Palestine et Syrie (150 av. J.-C. - 300 ap. J.-C.).
17885: THOMAS D'AQUIN [ S. THOMAE AQUINATIS / SAINT THOMAS AQUINAS / THOMAS OF AQUINO ] - Saint Thomas d'Aquin. L'homme chrétien. Textes choisis, traduits et présentés par A.-I. Mennessier, o.p. Postface de M.-D. Chenu, o.p.
15323: THOMAS DE CHOBHAM. - Instrumenta Lexicologica Latina. Fasc. 80 Series A - Formae. Thomas de Chobham. Sermones.
14030: THOMAS, ALOIS: - Festschrift für Alois Thomas. Archäologische, kirchen- und kunsthistorische Beiträge. Zur Vollendung des siebzigsten Lebensjahres am 18. Januar 1966 dargeboten von Freunden und Bekannten.
44544: THOMAS AQUINAS / BY CAROLI RENATI (CHARLES RENE) BILLUART. - Summa Summae S. Thomae, sive Compendium theologiae. (Complete set in 6 volumes).
42207: THOMAS VON AQUIN ( S. THOMAE AQUINATIS / SAINT THOMAS AQUINAS / THOMAS OF AQUINO ). - Die Liebe (2. Teil) Klugheit. II. Teil des II. Buches, Frage 34-56. Kommentiert von J. Endres.
42150: THOMAS VON AQUIN. - Tapferkeit und Masshaltung (1. Teil). II. Teil des II. Buches, Frage 123-150. Kommentiert von J.F. Groner.
40524: THOMAS N. BISSON. - The crisis of the twelfth century. Power, Lordship, and the Origins of European Government.
11103: THOMAS, ALAN G. - Great Books and Book Collectors.
45058: (THOMAS A KEMPIS) - De De imitatione Christi libri quatuor. Novis curis edidit et ad fidem Codicis Aronensis recognovit Petrus Eduardus Puyol, praelatu domesticus, superior Sancti Ludovici Francorum in Urbe.
44773: THOMASSINO, LUDOVICO - Glossarium universale hebraicum quo ad hebraicae linguae fontes linguae et dialecti pene omnes revocantur.
44495: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. CVe année - T. XCVII - No 1-4 - 1997
44502: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. XCVIIe année - T. LXXXIX - No 1-4 - 1989
44515: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. LXXXIVe année - T. LXXVI - No 1-4 - 1976
44508: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. XCIe année - T. LXXXIII - No 1-4 - 1983
44501: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. XCVIIIe année - T. XC - No 1-4 - 1990
44516: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. LXXXIIIe année - T. LXXV - No 1-4 - 1975
44514: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. LXXXVe année - T. LXXVII - No 1-4 - 1977
44517: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. LXXVIieme année - T. LXVIII - No 1-4 - 1968
44496: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. CIVe année - T. XCVI - No 1-4 - 1996
44513: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. LXXXVIe année - T. LXXVIII - No 1-4 - 1978
44493: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. CVIIIe année - T. C - No 1-4 - 2000
44498: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. Ce année - T. XCII - No 1-4 - 1992
44491: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. CXe année - T. CII - No 1-4 - 2002
44511: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. LXXXVIIIe année - T. LXXX - No 1-4 - 1980
44509: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. XCe année - T. LXXXII - No 1-4 - 1982
44510: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. LXXXIXe année - T. LXXXI - No 1-4 - 1981
44505: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. XCIVe année - T. LXXXVI - No 1-4 - 1986
44522: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. CXIXe année - T. CXI - No 3 - Juillet-Septembre 2011
44499: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. CIe année - T. XCIII - No 1-4 - 1993
44507: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. XCIIe année - T. LXXXIV - No 1-4 - 1984
44500: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. XCIXe année - T. XCI - No 1-4 - 1991
44503: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. XCVIe année - T. LXXXVIII - No 1-4 - 1988
44490: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. CXIe année - T. CIII - No 1-4 - 2003
44512: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. LXXXVIIe année - T. LXXIX - No 1-4 - 1979
44497: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. CIIIe année - T. XCV - No 1-4 - 1995
44524: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. CIIe année - T. XCIV - No 1-4 - 1994
44506: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. XCIIIe année - T. LXXXV - No 1-4 - 1985
44504: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. XCVe année - T. LXXXVII - No 1-4 - 1987
44521: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. CXIXe année - T. CXI - No 2 - Avril-Juin 2011
44520: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. CXIXe année - T. CXI - No 1 - Janvier-Mars 2011
44519: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. LVIIIieme année - T. L - No 1-4 - 1950
44518: THOMISME - THOMAS D'AQUIN - REVUE THOMISTE : - Revue Thomiste. Revue doctrinale de théologie et de philosophie. LXXVieme année - T. LXVII - No 1-4 - 1967
34952: THOMPSON, R. J. - Moses and the law in a century of criticism since Graf.
20401: THOMPSON, G.H.P. - The letters of Paul to the Ephesians to the Colossians and to Philemon.
38245: THOMPSON, JOHN B. - The media and modernity. A social theory of the media.
6327: THOMSEN, CHRISTIAN W. & HANS HOLLÄNDER (EDS.) - Augenblick und Zeitpunkt. Studien zur Zeitstruktur und Zeitmetaphorik in Kunst und Wissenschaften.
1220: THOMSEN, P. - Kompendium der Palästinischen Altertumskunde. Mit 42 Abbildungen nach eigenen Aufnahmen des Verfassers.
42627: THOMSON, BELINDA. - Van Gogh schilder. De meesterwerken.
35075: THOMSON, JOHN A. F. - The western church in the middle ages.
39070: THON, NIKOLAUS (ED.). - Quellenbuch zur Geschichte der Orthodoxen Kirche. Sophia.
19098: THONE, HENK (ED.). - Intermezzo. DSM.
27910: THONISSEN, J.J. - La Belgique sous la règne de Léopold Ier. Études d'histoire contemporaine. Seconde édition. (3 volumes).
30471: THOROLD ROGERS, JAMES E. - Interprétation économique de l'histoire (Cours professé a Oxford en 1887-88). Traduction et introduction par E. Castelot.
42672: THOU, JACQUES-AUGUSTE DE - Histoire universelle de Jacques-Auguste de Thou. Avec la suite par Nicolas de Rigault; les Memoires de la vie de l'auteur, un Recueil de pièces concernant sa personne & ses ouvrages: y comprises les Notes & principales Variantes, Corrections & Restitutions, qui se trouvent dans les Mss. de la Bibliothèque du Roi de France, de mrs Du Puy, Rigault, & de Sainte-Marthe. Le tout traduit sur la nouvelle Edition Latine de Londres. Et augmenté de Remarques historiques & critiques de Casaubon, de Du Plessis Mornay, G. Laurent, Ch. de l'Écluse, Guy Patin, P. Bayle, J. Le Duchat, & autres. Tome 1: 1543-1551 (up to and including) Tome 10: 1605-1610 & Pièces concernant l'histoire & Memoires et Instructions pour servir à justifier l'innocence de M. F. A de Thou (and) Tome 11: Mémoire de la vie & Poésies Latines de J. A.de Thou & Table des Matières.
32865: THRUPP, SYLVIA (ED.). - Change in Medieval Society. Europe North of the Alps 1050 - 1500.
43648: THUCYDIDES / A. W. GOMME. - A Historical Commentary on Thucydides. Volume I. Introduction and Commentary on Book I.
44349: THUCYDIDES / A. W. SPRATT (ED.). - Thucydides Book III.
12848: THUKYDIDES. - Geschichte des Peloponnesischen Krieges. Deutsch nach Joh.Dav.Heilmann.
42260: THUMB, ALBERT. - Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus. Beitrage zur geschichte und Beurteilung der Koinh.
39313: THUMMEL, HANS GEORG. - Die Kirche des Ostens im 3. und 4. Jahrhundert.
39437: THYS, AUGUSTIN - Historiek der straten en openbare plaatsen van Antwerpen.
43554: THYSIO (THYSIUS), A. - Compendium historiae Batavicae, a Iulio Caesare usque ad haec tempora. Accessit ejusdem Discursus oratorius in expugnationem Sassae Gandavensis.
18862: TICHELEN, TH. VAN. - Openbaring van Joannes uit het Grieksch vertaald door Th. van Tichelen.
15940: TIEDEMANN, PAUL. - Über den Sinn des Lebens. Die perspektivische Lebensform.
19638: TIEDEMANN, PAUL. - Internet für Philosophen. Eine praxisorientierte Einführung. 2. überarbeitete Auflage.
5734: TIELE, H.J. - De zending van Pesters naar Hannover. Augustus - December 1723.
37047: TIER, VERONIQUE DE / SIEMON REKER. - Het dialectenboek 5. In vergelijking met dieren. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquete (1998).
44665: TIETZE, HEINRICH. - Gelöste und ungelöste Mathematische Probleme aus Alter und Neuer Zeit. Vierzehn Vorlesungen für Laien und für Freunde der Mathematik [ 2 volumes ].
40891: TIETZE, WOLF / WEIGT, ERNST / GEORG WESTERMANN VERLAG (EDS.): - Westermann Lexikon der Geographie. Ungekürzte Sonderausgabe (complete set A-Z & Register in 5 volumes).
26713: TIETZEL, BRIGITTE (ED.). - Paramente des 19. Jahrhunderts aus Kölner Kirchenbesitz. Museen der Stadt Köln. Ausstellung vom 7. 11. 1980 - 11. 1. 1981 im Overstolzenhaus, Rheingasse 8-12.
41413: TIGGELEN, PH. J. VAN. - Musiciens ambulants et joueurs d'orgue au XIXe siècle. Approche socio-historique du phénomène de la musique de colportage dans la région Bruxelloise.
8098: TIJN, MAARTJE VAN. - Gekweld door het kwaad. Troost uit de midrasj bij Genesis 1, 2 en 3 voor wie als Rachel niet getroost wil worden.
34582: TILANDER, GUNNAR. - Remarques sur le Roman de Renart.
37411: TILBORG, SJEF VAN. - Reading John in Ephesus.
41216: TILBORG, J.H.A. (SJEF) VAN . - The Jewish leaders in Matthew.
43971: TILBORG, SJEF VAN. - Belichting van het bijbelboek. Johannes.
17566: TILLARD, J.-M. - L'évêque de Rome.
33501: TILLIE, WILLY. - De kroniek van Groot-Poperinge.
74: TILLMANN, F. - Die katholische Sittenlehre. Der Nachfolge Christi. 2. verbesserte Auflage.
2350: TILLMANN, F. - Die katholische Sittenlehre. Die Verwirklichung der Nachfolge Christi. Die Pflichten gegen Gott. Dritte verbesserte Auflage. Vol. 1.
2351: TILLMANN, F. - Die katholische Sittenlehre. Die Verwirklichung der Nachfolge Christi. Die Pflichten gegen sich selbst und gegen den Nächsten. Dritte verbesserte Auflage. Vol. 2.
15656: TILLO GERARD P.P. VAN. - De kwalitatieve dimensie een methodologisch perspectief voor de godsdienstsociologie.
27944: TIMMERMANS, LIA. - Janneke en Mieke, Snuffel en Minetta. Met illustraties van Tonet Meyer.
41826: TIMMERMANS, FRANCIS / TOM GAENS (EDS.). - Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de kartuizerorde.
40592: TIMMERS, J.J.M. - Christelijke symboliek en iconografie. Derde druk.
41656: TIMMERS, J.J.M. - Christelijke symboliek en iconografie. Tweede, herziene druk.
13133: TIMMERS, J.J.M. - Atlas van de Nederlandse beschaving.
37917: TIMON. - Livre des orateurs. Douzieme edition ornee de seize portrets graves.
24765: TING PONG LEE, IGNATIUS. - Facultates missionariae. Disciplinae vigenti accommodatae.
20400: TINSLEY, E.J. - The gospel according to Luke.
35213: TIRON, ALIX. - Études sur la musique grecque le plain-chant et la tonalité moderne.
24283: TISCHLEDER, P. - Wesen und Stellung der Frau nach der Lehre des heiligen Paulus. Eine ethisch-exegetische Untersuchung.
18187: TISNÉ, LAURENT. (ED.). - Un art d'équilibre, la peinture aux Pays-Bas.
10575: TISNÉ, LAURENT. (ED.). - Un art d'équilibre, la peinture aux Pays-Bas.
44872: TISSANDIER, GASTON. - Les Martyrs de la Science. Ouvrage illustre de 34 gravures sur bois. Composition de Camille Gilbert. 2e edition revue et corrigee.
43575: TISSANDIER, GASTON (RÉD. EN CHEF) AND LATER ON : PARVILLE, HENRI DE (RÉD. EN CHEF) - La nature. Suppléments: Les Nouvelles Scientifiques: numero 914 - 1592, samedi 6 décembre 1890 - 28 novembre 1903
22554: TISSERAND, DANIELLE JOELLE. - Structural and functional changes underlying cognitive aging : evidence from neuroimaging studies.
27636: TISSERANT, EUGÈNE. - Codex Zuqninensis rescriptus veteris testamenti. Texte grec des manuscrits Vatican syriaque 162 et mus. brit. additionnel 14.665. Avec introduction et notes.
26952: TISSERANT, EUGÈNE. - Ascension d'Isaie. Traduction de la version Éthiopienne avec les principales variantes des versions grecque, latines et slave. Introduction et notes.
41083: TISSERANT, EUGENE. - Ascension d'Isaie. Traduction de la version Éthiopienne avec les principales variantes des versions grecque, latines et slave. Introduction et notes.
32460: TITS-DIEUAIDE, MARIE-JEANNE. - La formation des prix céréaliers en Brabant et en Flandre au XVe siècle.
44311: TITUS BRANDSMA INSTITUTE / KEES WAAIJMAN / HEIN BLOMMENSTIJN / I.M.K. BOCKEN / A.O. (EDS.) - Studies in Spirituality [ vol. 1 1991 - vol. 26 2016 ]
28839: TIVNAN, EDWARD. - The lobby. Jewish political power and American foreign policy.
43678: TOCHÉ, RAOUL - Les premières illustrées. Notes et croquis. Saison théâtrale 1881-1882 (up to and including) 1887-1888. Directeur M. de Brunhoff. Préface (first vol.) Henri Meilhac, (third vol.) Victorien Sardou, (sixth vol.) Albain Valabrègue. Collaborateurs Bernard-Derosne, Blavet, Bourgerot, Claretie, Camille Lemonnier, H. de Lapommeraye, Hugues Leroux, Catulle Mendez, Un Monsieur en habit noir, Guy de Saint-Mór, Francisque Sarcey, Auguste Vitu, etc. etc. Illustrations par nos meilleurs artistes: Mlle Blanche Pierson, MM Barbin, Destez, Gambard, Lunel, Mars, , Meunier, Rasetti, Vogel, Willette, etc.
44966: TOCILESCU, GR. G. - Dacia inainte de Romani, cercetari asupra poporeloru carii au locuitu tierile romane de a stang'a Dunarii, mai inainte de concuista acestoru tieri de cotra imperatoriulu Traianu, de Gr. G. Tocilescu, ...
40358: B.-M. TOCK / M. COURTOIS / M.-J. GASSE-GRANDJEAN / P. DEMONTY. - La diplomatique française du Haut Moyen Age. Inventaire des chartes originales antérieures à 1121 conservées en France (2 volumes).
41514: TOCK, BENOIT-MICHEL. - Une chancellerie épiscopale au XIIe siècle : Le cas d'Arras.
40306: TOCK, BENOIT-MICHEL / LUDOVICO MILIS (EDS.). - Monumenta Arroasiensia.
2011: TODD, MALCOLM. (ED.) - The Roman fort at great Casterton Rutland. Excavations of 1960 and 1962, directed by the late Sir Ian Richmond and the late Dr. Philip Corder.
33820: TOESCA, PIETRO / MARCEL BRION. - S. Vitale de Ravenne. Les mosaiques.
21794: TOGA, ARTHUR W., JOHN C. MAZZIOTTA (EDS.). - Brain mapping. The methods.
44258: TOINET, PAUL. - Existence Chrétienne et Philosophie. Essai sur les fondements de la philosophie Chrétienne. Preface d'Aime Forest.
38749: TOLAN, JOHN. - Le saint chez le sultan. La rencontre de François d'Assise et de l'islam. Huit siecles d'interpretation.
42602: TOLLEBEEK, JO / GEORGI VERBEECK / TOM VERSCHAFFEL. - De lectuur van het verleden. Opstellen over de geschiedenis van de geschiedschrijving aangeboden aan Reginald de Schryver.
43586: TOLLEBEEK, JO / FRANK ANKERSMIT / WESSEL KRUL (EDS.). - Romantiek en historische cultuur.
43999: TOLLEBEEK, JO. - De toga van Fruin. Denken over geschiedenis in Nederland sinds 1860.
42797: TOMAN, PROKOP. - Novy slovnik ceskoslovenskych vytvarnych umelcu - [ Rare dictionary of Czechoslovakian artists, from A to Z, in two nice half-leather bindings ]
40531: TOMMASO (TOMASSO) CEVA (MILAN 1648-1737) - Carmina: Jesus puer, poema. And: Silvae. And: Philosophia novo-antiqua. 3 works in 1. All: Editio Veneta.
12768: TÖMMEL, INGEBORG (ED.). - Europese Gemeenschap en nationale staat: integratie en diversificatie door overheidsbeleid.
41994: TONNEAU RYCKELYNCK, DOMINIQUE; ROLAND PLUMART - Joseph Hecht 1891-1951. Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé. (Le catalogue raisonné tiendra lieu de catalogue d'exposition au musée de Gravelines du 17 avril au 21 juin 1992).
41392: TOORIANS, LAURAN / FRANS KAPTEIJNS. - Zandloper. Landschap en geschiedenis van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en omgeving. Met vijf wandelroutes.
22785: TOORN, MAARTEN CORNELIS VAN DEN. - Ethics and moral in Icelandic saga literature.
29909: TOORN, WILLEM VAN. - Een opstand. Verhalen.
29162: TOPEROFF, SHLOMO PESACH. - The animal kingdom in Jewish thought.
5231: TOPITSCH, ERNST (ED.) - Logik der Sozialwissenschaften. 6. Auflage.
26328: TORRE, JOANNES. - Processus matrimonialis. Editio Tertia revisa et aucta recentissima jurisprudentia Rotali.
25918: TORRE, JOANNES. - Processus matrimonialis.
10787: TORSY, JAKOB. (ED.). - Der grosse Namenstagskalender. 3550 Namen und 1540 Lebensbeschreibungen unserer Heiligen. 9. Auflage.
25245: TOSCANI, THEODORI ET IOSEPHI COZZA. - De Immaculata Deiparae conceptione hymnologia graecorum ex editis et manuscriptis codicibus cryptoferratensibus. Latina et Italica interpretatione. Patrologica comparatione et adnotationibus illustrata.
30972: TOSCHI, ALBERTO. - La traduzione latina del participio greco nella lettera agli Efesini.
38652: TOSETTI, URBANO - Esercizio di nove giorni in preparamento alla festa del santo natale di Gesu Cristo
29526: TOSH, JOHN. - The pursuit of history. Aims, methods and new directions in the study of modern history. (Third impression).
1628: TOTOK, W. - Handbuch der Geschichte der Philosophie. Unter Mitarbeit von H. Schröer.
11837: TOTOK , WILHELM. - Handbuch der Geschichte der Philosophie. Unter Mitarbeit von H. Schröer, Erwin Schadel und Hans-Peter Schramm..
32048: TOUDOUZE, GEORGES. - Gabriel Toudouze. Architecte et graveur. Ouvrage orné de vingt planches hors texte et de quatre héliogravures.
24657: TOUILLEUX, P. - Réflexion sur le Mystère de l'Église.
17911: LA TOUR DU PIN, PATRICE DE. - Carnets de route. Préface de Joseph Gelineau.
42221: TOURAINE, ALAIN. - La conscience ouvriere.
42050: TOURNAI: - Horae Tornacenses 1171 - 1971 : Recueil d'Études d'Histoire publiées a l'Occasion du VIIIe Centenaire de la Consécration de la Cathédrale de Tournai.
32046: TOURNEUR, VICTOR (INTR.) / CAMILLE GASPAR / AUGUST VINCENT (TEXTS). - Exposition de reliures. I. Du XIIe siècle a la fin du XVIe. & II. Du XVIIe siècle a la fin du XIXe (2 volumes).
32795: TOURNOY, G. / J. PAPY / J. DE LANDTSHEER (EDS.). - Lipsius en Leuven. Catalogus van de tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek te Leuven, 18 september - 17 oktober 1997.
41115: TOUSSAINT, FRANÇOIS-VINCENT, PAUL FOULD - Anecdotes curieuses de la cour de France sous le règne de Louis XV. Texte original publié pour la première fois avec une notice et des annotations par Paul Fould.
22569: TOWNSEND, DAVID J. BEVER, THOMAS G. - Sentence comprehension : the integration of rules and habits.
24358: TOYNBEE, ARNOLD J. - La civilisation à l'épreuve (civilisation on trial).
12273: TOYNBEE, PHILIP. - Part of a journey. An autobiographical journal, 1977-1979.
43477: TOYNBEE, ARNOLD J. - L'Histoire. Un essai d'interprétation.
19013: TRALBAUT, MARK EDO. - De Antwerpse " meester constbeldthouwer " Michiel Van Der Voort de Oude (1667 - 1737). Zijn leven en werken.
43290: TRALBAUT, MARK EDO. - De Antwerpse " meester constbeldthouwer " Michiel Van Der Voort de Oude (1667 - 1737). Zijn leven en werken.
39447: TRAPNELL, ALFRED AND A.W. OXFORD - A catalogue of Bristol and Plymouth porcelain, with examples of Bristol glass and pottery, forming the collection made by Alfred Trapnell, with preface by A.W. Oxford. (At the end reproduced:) A Catalogue of a valuable Collection of the Bristol Porcelane, ... sold by Christie & Ansell, ... 1780.
34175: TRAUSCH, G. - Luxemburg. Opkomst van een Staat en van een Natie.
33426: TRAVE, FREDERIC: - La Biblioteca de mitologia classica Frederic Trave: cataleg de la col-leccio bibliografica.
9241: TREASE, GEOFFREY. - Die Condottieri. Söldnerführer, Glücksritter und Fürsten der Renaissance.
21826: TREIP, C. S. - A Colour Atlas of Neuropathology.
39976: TREMBLAY, REAL. - Irenee de Lyon "l'Empreinte des doigts de Dieu".
44325: TRENNER, FLORIAN / SUSANNE HAGENDORN (EDS.). - Christliche Tiersymbolik. Im Auftrag des Klerusverbandes e.V. und der LIGA Bank eG.
37144: TRESIDDER, JACK. - Symbolen en hun betekenis. Geillustreerde gids met meer dan 1000 symbolen en hun traditionele en hedendaagse betekenis.
42208: TRESMONTANT, CLAUDE. - Sciences de l'univers et problemes metaphysiques.
42209: TRESMONTANT, CLAUDE. - Comment se pose aujourd'hui le probleme de l'existence de Dieu.
40720: TRESSAN, L.E. DE LA VERGNE, COMTE DE - Corps d'extraits de romans de chevalerie.
43399: TRETHOWAN, ILLTYD. - Mysticism and theology : an essay in christian metaphysics.
44172: TREVOR-ROPER, H. R. - Essays in British History. Presented to Sir Keith Feiling.
3861: TRICHT, H.W. VAN. & H.G.M. PRICK. - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel. Tweede, herziene druk.
11813: TRIEBELS, LEO FELIX. - Enige aspecten van de regenboogslang. Een vergelijkende studie.
20433: TRILLAT, E. A.O. (ED.). - L'evolution psychiatrique. Annee 1976 tome 41 - Annee 1980 tome 45. (21 fascicules - including numero special, Hommage à Henry Ey).
16538: TRILLHAAS, WOLFGANG. - Theologie und Wirklichkeit. Festschrift für Wolfgang Trillhaas zum 70. Geburtstag. Herausgegeben von Hans Walter Schütte und Friedrich Wintzer.
11712: TRILLHAAS, WOLFGANG. - Perspektiven und Gestalten des neuzeitlichen Christentums.
8277: TRILLING, WOLFGANG. - Die Botschaft Jesu. Exegetische Orientierungen.
7389: TRILLING, WOLFGANG. - Christusverkündigung in den Synoptischen Evangelien. Beispiele gattungsgemäßer Auslegung.
22833: TRILLING, WOLFGANG. - L'annonce du Christ dans les évangiles synoptiques. Traduit de l'allemand par Georges Bret et A. Chazelle.
10450: TRINTIGNAC, ANDRÉ. - Monter à Jérusalem. Une histoire sainte.
44185: TRIO, PAUL / DIRK HEIRBAUT / DIRK VAN DEN AUWEELE. - Omtrent 1302.
44168: TRIO, PAUL. - Volksreligie als spiegel van een stedelijke samenleving. De broederschappen te Gent in de late middeleeuwen.
328: TRIPP, M.L. - Der Schweizerische und der Amerikanische Bundesstaat. Aus dem Englischen übersetzt und bearbeitet von H. Huber.
7627: TRISTAN, FREDERIK. - Reuzen en geuzen van Vlaanderen. Tien eeuwen volksverhalen en volkgebruiken.
17235: TRISTRAM, PHILIPPA. - Figures of life and death in medieval English literature.
38571: TRITTON, A. S. - Islam. Belief and practices.
43266: TRIZNA, JAZEPS. - Michel Sittow. Peintre revalais de l'ecole Brugeoise (1468-1525/1526).
42666: TROEYER O.F.M., BENJAMIN DE - Bio-bibliographia Franciscana Neerlandica saeculi XVI. 1: Pars biographica. De auteurs van de uitgegeven werken. Pars 2: Pars bibliographica. De edities.
39311: TROGER, KARL-WOLFGANG. - Das Christentum im zweiten Jahrhundert.
42669: TROLLOPE, A. - Reis door Australië en Nieuw-Zeeland. Eene leerzame en onderhoudende beschrijving der verschillende landen, volken, zeden en gewoonten, godsdiensten en regeeringsvormen en van de belangrijkste voortbrengselen, den handel, het grondbezit, enz.
42773: TROMBERT, ALBERT. - La participation aux bénéfices exposé des différentes méthodes adoptées pouvant servir de guide pratique. Preface de M. Paul Delombre. Nouvelle Édition.
25838: TROMMIUS, ABRAHAM (1633-1719). - Volkomene Nederlandsche Concordantie ofte Woord-Register des Ouden en Nieuwen Testaments... Abrahamum Trommium... Met een voorreden van Aegidius Gillissen. (3 volumes).nnOffered for EUR 75.00
44117: TROMP, SEBASTIANUS. - De Spiritu Sancto Anima Corporis Mystici. I. Testimonia Selecta e Patribus Graecis & II. Testimonia Selecta e Patribus Latinis [ 2 volumes ].
13702: TROMP, BART. - Het falen der nieuwlichters.
13349: TROMP, HYLKE. (ED.). - Kritische polemologie. Studies over politiek, vrede en geweld.
41091: TROMP, SEBASTIANO. - De Virgine Deipara Maria Corde Mystici Corporis.
29924: TROMP, NICO & JACQUES MAAS. - Voorlezen uit Rembrandt. Visies op bijbelse verbeeldingen.
44136: TROMP, SEBASTIANUS. - Allocutiones Tres Pii Papae XII ad S. Romanam Rotam Habitae A. D. 1941, 1942, 1944 - De re tractanda, de certitudine acquirenda, de methodo procedendi in causis matrimonialibus.
31886: TROOST, PHILIP. - Christus ontvangen : gereformeerd en charismatisch: leren van elkaar.
39548: TROOST, A.F. - Aan stille wateren. bijbels dagboek. Twaalfde herziene druk.
44765: TROPFKE, JOHANNES. - Geschichte der Elementar-Mathematik in Systematischer Darstellung mit Besonderer Berücksichtigung der Fachwörter [ complete set in 7 volumes ].
44712: TROST, MARTIN [ MARTINO TROSTIO ]. - [ Diateqe hadatta ] Novum Domini nostri Jesu Christi Testamentum syriacè, Cum versione Latina. Ex diversis editionibus diligentissime recensitumaccesserunt in fine notationes variantis lectionis , ex quinq. A Martino Trostio.
21606: TROTT, KATE, SUSHIE DOBBINSON, PATRICK GRIFFITHS (EDS.). - The Child Language Reader.
12922: TROTZKI, LEO. - Geschiedenis der Russische Revolutie. 1-3.
40155: TROU, DENIS. - Recherches historiques, archéologiques et biographiques sur la ville de Pontoise.
37217: TROUSSON, RAYMOND. - Charles Van Lerberghe Le Poete au crayon d'or. Biographie.
27151: TRUHLAR, CAROLO VLADIMIRO. - Structura Theologica Vitae Spiritualis.
27152: TRUHLAR, CAROLUS VLADIMIRUS. - Problemata theologica de vita spirituali laicorum et religiosorum.
23707: TRUHLAR, CAROLO VLADIMIRO. - Structura Theologica Vitae Spiritualis.
31855: TSCHAMPER, DENISE. - Die Weinproduktion im Bordelais während des 17. Jahrhunderts. Eine agrartechnische, weintechnologische und agrarkommerzielle Untersuchung.
41482: TSEVAT, MATITIAHU. - A study of the language of the biblical psalms.
43150: TSHIBANGU, T. - Theologie comme science au XXème siecle. Préface par M.D. Chenu. Postface par J. Ladriere.
44173: TSOUKANA, ALEXANDROU A. - Neues Deutsch-Griechisches Wörterbuch. Teil A. & Neues Griechisch-Deutsches Wörterbuch. Teil B. (Title in Greek, Greek and German text). [ 2 volumes ].
30487: TUBEUF, G. - La Decoration a travers Les Ages.
13101: TUCKER, ROBERT C. - Karl Marx. Die Entwicklung seines Denkes von der Philosophie zum Mythos.
34863: TULPINCK, CAMILLE. - La peinture décorative religieuse & civile en Belgique, aux siècles passés.
16664: TUMA, ELIAS H. - Economic history and the social sciences. Problems of methodology.
536: TUMBÜLT, G. - Die Wiedertäufer. Die socialen und religiösen Bewegungen zur Zeit der Reformation.
37384: TUMMERS, P.M.J.E. / R.M. DE LA HAYE / A.O. (EDS.). - Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg. Jaarboek 2012. Deel 148.
37385: TUMMERS, P.M.J.E. / R.M. DE LA HAYE / A.O. (EDS.). - Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg. Jaarboek 2011. Deel 147.
4896: TUNG, WILLIAM L. - The Political Institutions of Modern China. Second Printing.
22186: TURENNOUT, MIRANDA ILONKA VAN. - The electrophysiology of speaking. Investigations on the time course of semantic, syntactic, and phonological processing.
38522: TURNER / TEXTE DE ALEX J. FINBERG. - Aquarelles de Turner a Farnley Hall (6 fascicules).
26838: TUVERI, GIANFRANCO. - La Sainte Flamme. Sur les pas de Marie-Madeleine de Pazzi.
4719: TWEYMAN, STANLEY. - Reason and Conduct in Hume and his Predecessors.
21021: TWIST, JOHANNES PIETER VAN. - Recht en moraal bij H.L.A. Hart.
35415: TWORUSCHKA, UDO (HG.): - Religionen heute. Themen und Texte für Unterricht und Studium.
24987: TYCIAK, JULIUS. - Theologie der Anbetung. Nachgelassene Schriften Nach den Vorlagen übertragen von Doris Tyciak. Mit einem Beitrag von Manfred Blum und Wilhelm Nyssen.
40636: TYDEMAN, H, W. EN N.G. VAN KAMPEN (ED.) - Mnemosyne. Mengelingen voor wetenschappen en fraaije letteren; verzameld. Ie - V stuk.
44824: TYRANNUS RUFINUS / TYRANNI RUFINI - Tyranni Rufini Aquileiensis presbyteri Opera Omnia.. accedunt Pelagii, Coelestii, Juliani et Aniani Haereticorum scripta, quae supersunt. Tomus unicus.
40494: TYRRELL, JOSEPH M. - A history of the estates of Poitou.
44174: TYSSENS, JEFFREY. - Deftig vermaak, ijdel vertier. Stedelijkheid en burgerlijke ontspanning in het 19de-eeuwse Gent: Een eerste verkenning.
23629: TYSZKIEWICZ, S. - La Sainteté de l'Église Christoconforme. Ébauche d'une ecclésiologie unioniste.
24778: UBACH, BONAVENTURA. - La Biblia. Il.Lustració pels monjos de Montserrat. XXIV-2 L'Èxode - el Levític.
20356: UBBINK, GERARD. - Het zondebegrip in de synoptische evangelien. Een semasiologische en exegetische studie.
13599: UDE, JOHANNES. - Die Autorität des Hl. Thomas von Aquin als Kirchenlehrer und seine Summa Theologica
36957: UEBERSCHÄR, GERD. R. / MÜLLER, ROLF-DIETER. - 1945. Das Ende des Krieges.
43459: UEBERWEG, FRIEDRICH / BERNHARD GEYER. - Friedrich Ueberwegs Grundriss der Geschichte der Philosophie. Zweiter Band: Die Patristische und Scholastische Philosophie.
43458: UEBERWEG, FRIEDRICH / KARL PRAECHTER. - Friedrich Ueberwegs Grundriss der Geschichte der Philosophie. Erster Band: Die Philosophie des Altertums.
43906: UEDING, GERT / BERND STEINBRINK. - Grundriß der Rhetorik. Geschichte, Technik, Methode. 4., aktualisierte Auflage.
7209: ÜFFING, MARTIN. - Die deutsche Kirche und Mission. Konsequenzen aus dem nachkonziliaren Missionsverständnis für die deutsche Kirche.
11366: UIJTERWAAL, JOHANNES PETRUS JOZEF. - Julien Green, personnalité et création romanesque.
43352: ULAR, ALEXANDRE. - Un Empire Russo-Chinois.
6446: ULIJN, J.M. - Frans als vreemde taal in een ingenieursopleiding. Een onderzoek naar de leesvaardigheid.
21298: ULLMANN, WALTER. - Principles of government and politics in the middle ages. (Second edition).
44067: ULLMANN, STEPHEN. - The Principles of Semantics.
39577: ULLMANN, E. VON. - Völkerrecht. Neubearbeitung auf der Grundlage der 1. Auflage (1898) im 'Handbuch des öffentlichen Rechts'.
20624: ULRICH, HANS G. - Eschatologie und Ethik. Die theologische Theorie der Ethik in ihrer Beziehung auf die Rede von Gott seit Friedrich Schleiermacher.
40698: UMENHOF, G. (TRANSL.). - Der Geist von Cluny.
41506: UN INGÉNIEUR AGRONOME: - Un pays d'expansion économique. Questions d'émigration et de colonisation (Brésil).
16480: PAR UN ANCIEN PROFESSEUR (= JACQUES VALENTIN). - Examen raisonné ou décisions théologiques sur les devoirs et les péchés des diverses professions de la société; ouvrage ou l'on décide ce qui est communément péché mortel ou véniel dans l'infraction des devoirs d'un chacun, ce qui y blesse la justice et oblige a la restitution. Nouvelle édition revue et augmentée de notes par un prêtre du diocèse de Malines.
42904: UN PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES (C. A. [CHARLES AUBER] AVERTISSEMENT): - Traité élémentaire d'Algèbre. Onzième édition revue et corigée.
36708: UNA SOCIEDAD RELIGIOSA (INCL. LUNA) - Leyendas y tradiciones populares de todos los paises sobre la santisima virgen Maria recogidas y ordenadas.. con licencia y prévia censura de la autoridad eclesiástica. Nuéva edicion de lujo con láminas.
17374: PAR UNE ÉQUIPE D'EDUCATEURS DU DIOCÈSE DE STRASBOURG: - Guide de lectures bibliques pour l'année scolaire en correspondance avec les cycles liturgiques.
32714: UNGEWITTER, G. - G. - Monuments funéraires du Moyen - Age. Plans, élévations, coupes & détails. Dessines par G. G. Ungewitter, architecte.
41410: UNGEWITTER, G. G. - Einfache Grabsteine im romanisch-gotischen Style. Totalansichten, Aufrisse, Grundrisse von Grabdenkmälern und stylvolle Ornamente in Stein. Entwürfe für Steinbildhauer von G.G. Ungewitter, Architekt. Zweite Auflage.
43025: UNGNAD, ARTHUR. - Hebräische Grammatik. Zweite, Photomechanisch Gedruckte Auflage.
42545: UNITED STATES BOARD ON GEOGRAPHIC NAMES - EGYPT AND THE GAZA STRIP - Egypt and the Gaza Strip. Official Standard Names approved by the United States Board on Geographic Names. Gazetteer no. 45.
42547: UNITED STATES BOARD ON GEOGRAPHIC NAMES - SPAIN AND ANDORRA - Spain and Andorra. Official Standard Names approved by the United States Board on Geographic Names. Gazetteer no. 51.
42544: UNITED STATES BOARD ON GEOGRAPHIC NAMES - LIBYA - Libya. Official Standard Names approved by the United States Board on Geographic Names. Gazetteer no. 41.
16665: UNITED STATES ATOMIC ENERGY COMMISION: - Annual Report to Congress of the Atomic Energy Commision for 1964.
42551: UNITED STATES BOARD ON GEOGRAPHIC NAMES - IRAQ - Iraq. Official Standard Names approved by the United States Board on Geographic Names. Gazetteer no. 37.
42546: UNITED STATES BOARD ON GEOGRAPHIC NAMES - PORTUGAL AND THE CAPE VERDE ISLANDS - Portugal and the Cape Verde Islands. Official Standard Names approved by the United States Board on Geographic Names. Gazetteer no. 50.
42549: UNITED STATES BOARD ON GEOGRAPHIC NAMES - JORDAN - Jordan. Official Standard Names approved by the United States Board on Geographic Names. Gazetteer no. 3.
26401: UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES / SOLVAY: - Université Libre de Bruxelles. Cinquantenaire de l'ecole de commerce Solvay. 19 mars 1955.
26175: UNNIK, W. C. VAN (WILLEM CORNELIS). (ED.). - La littérature Juive entre Tenach et Mischna. Quelques problèmes.
24930: UNNIK, W.C. VAN. - La littérature Juive entre Tenach et Mischna. Quelques problèmes.
42539: URBINA, IGNATIUS ORTIZ DE. - Patrologia Syriaca. Altera editio emendata et aucta.
21795: URIAGEREKA, JUAN. - Rhyme and reason : an introduction to minimalist syntax.
44882: URQUHART, D. / XAV. RAYMOND (TRANSL.). - La Turquie ; ses ressources, son organisation municipale, son commerce, suivis des considérations sur l'état du commerce anglais dans le Levant ; Par D. Urquhart. Traduit de l'Anglais par Xav. Raymond. Ouvrage précédé d'une introduction par M. G. D. E. [ Complete, 3 volumes in 2 bindings - with fold-out map ].
7210: URQUIDI, VICTOR L. - The challenge of development in Latin America. Translated from the Spanish by Marjory M. Urquidi. Foreword by Frank Tannenbaum.
968: URSPRUNG, O. - Die Katholische Kirchenmusik.
43037: USENER, HERMANN. - Götternamen : Versuch einer Lehre von der Religiösen Begriffsbildung. Dritte unveränderte Auflage. Mit geleitworten von Martin P. Nilsson und Eduard Norden.
43329: USSEL, PAULE VAN. - De Regeering van Maria van Bourgondië over de Nederlanden.
11223: UTECHIN, S.V. - Geschichte der politischen Ideen in Russland.
23047: UTZ, ARTHUR, BRIGITTA VON GALEN, PETER PAUL MÜLLER-SCHMID. - Bibliographie der Sozialethik. Grundsatzfragen des öffentlichen Lebens. Recht, Gesellschaft, Wirtschaft, Staat. - Principes de la Vie sociale et politique. Droit, Societe, Economie et Politique. - Bases for Social Living. Embracing Law, Society, Economics, and Politics. - Cuestiones Fundamentales de la Vida Politica y Social. Derecho, Sociedad, Economia y Politica. (1956 - 1979).
44596: UTZ, ARTHUR. - Approches d'une philosophie morale. Avec la collaboration de Brigitta von Galen, Dr. ès Lettres. Traduit par Joachim Dinh-Thue, Dr. jur. Dr. ès Lettres.
40571: UYTVEN, RAYMOND VAN. - Production and Consumption in the Low Countries, 13th-16th Centuries.
28278: UYTVEN, RAYMOND VAN. - De papegaai van de paus. Mens en dier in de Middeleeuwen.
40549: UYTVEN, R. VAN. - Stadsfinanciën en stadsekonomie te Leuven van de XIIe tot het einde der XVIe eeuw.
3314: VACHA, BRIGITTE & WALTER POHL. (EDS.) - Die Welt der Babenberger. Schleier, Kreuz und Schwert.
12029: VADROT, CLAUDE-MARIE. - Où va la Russie.
7091: VAECK, MARC VAN & TOON VAN HOUDT. - 'One in a thousand' Ephemeral emblems in the Mechelen Seminarium Archiepiscopale, in honour of its President Petrus Dens (1765).
43879: VAILLANT, A. - Le livre des secrets d'Hénoch. Texte slave et traduction française.
35585: VAILLAT, LEANDRE. - Paysages de Paris. Dessins de Maurice Achener.
35587: VAILLAT, LEANDRE. - Paysages de Paris. Dessins de Maurice Achener.
35588: VAILLAT, LEANDRE. - Paysages de Paris. Dessins de Maurice Achener.
10466: VAILLOT, RENÉ. - Le cardinal de Bernis. La vie extraordinaire d'un honnête homme.
18467: VAINA, LUCIA AND JAAKKO HINTIKKA (EDS.). - Cognitive constraints on communication. Representations and processes.
6952: VAISSIER, JOHANNES JOSEPH. - A deuout treatyse called the tree & xii. frutes of the holy goost. Edited from MS. McClean 132, Fitzwilliam Museum Cambridge. With a collation of the other MSS and the printed edition of 1534/5 (STC 13608), together with notes on the MSS, language and contents.
5493: VAISSIER, JOHANNES JOSEPH. - A deuout treatyse called the tree & xii. frutes of the holy goost. Edited from MS. McClean 132, Fitzwilliam Museum Cambridge. With a collation of the other MSS and the printed edition of 1534/5 (STC 13608), together with notes on the MSS, language and contents.
27516: VAJTA, VILMOS (ED.). - Evangelium als Geschichte. Identität und Wandel in der Weitergabe des Evangeliums.
40867: VALANTASIS, RICHARD (ED.). - Religions of late antiquity in practice.
12157: VALENSIN, GEORGES. - Je suis un avorteur.
43231: VALENTA, ANDRE. - Le scientisme ou l'incroyable séduction d'une doctrine erronée. Preface de Cardinal Poupard. [Galilee, Voltaire, Marx, Renan, Pasteur, Einstein, Newton, Comte, Darwin, Leon XIII, Maritain, Bohr].
24812: VALENTIN, HEINRICH. - Aaron. Eine Studie zur vor-priesterschriftlichen Aaron-Überlieferung.
12405: VALENTIN, ERICH. - Mozart. Weg und Welt.
17027: VALENTINI, ERNESTO. - Tendenza aggressiva e accertamento precoce del sesso nel pavoncello.
35913: VALERY, M. - Voyages historiques, littéraires et artistiques en Italie. Guide raisonné et complet du voyageur et de l'artiste. Deuxième édition entièrement revue, corrigée, et augmentée d'un grand nombre de descriptions de lieux, monuments, tableaux, etc, etc. Avec une table générale analytique et une belle carte routière de l'Italie. (original 1838 édition in 3 volumes).
14419: VALFORT, CHRISTINE DE. - Dieu d'amour. Étude sur l'eucharistie.
13845: VALJAVEC, FRITZ. (ED.). - Historia Mundi. Ein Handbuch der Weltgeschichte in zehn Bänden. Begründet von Fritz Kern.
38508: VALK, J. P. DE. - Inventaris van Romeinse archivalia betreffende het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1813-1831. Eerste Band: Chronologische lijst van documenten & Tweede Band: Archieven, overzichten en indices (2 volumes).
31353: VALKE, JACOB VON. - Costümgeschichte der Culturvölker. Mit 377 Abbildungen im Text und einer Farbendrucktafel.
39502: VALKENBERG, W.G.B.M. - Did not our heart burn? Place and Function of Holy Scripture in the Theology of St. Thomas Aquinas.
32907: VALLERY-RADOT, JEAN. - Loches. Ouvrage illustré de 43 gravures et 2 plans.
24204: VALLERY-RADOT, RENÉ. - La vie de pasteur. Neuvième édition.
39174: VALLET DE VIRIVILLE - Histoire de l'instruction publique en Europe et principalement en France depuis le christianisme jusqu'a nos jours. Universités, colléges, écoles des deux sexes, academies, bibliothèques publiques, etc. Illustrations archéologiques exécutées sous la direction de Ferdinand Seré.
9553: VALLOTTON, HENRY. - Peter der Grosse. 2., durchgesehene Auflage.
26476: VALSECCHI, AMBROGIO. - Régulation des naissances. Dix années de réflexions théologiques.
30562: VALTON, EDMOND. - Les Monstres dans l'Art. Êtres humains et animaux bas-reliefs, rinceaux, fleurons, etc. Accompagnés de 432 planches ou figures.
19707: VANBERGEN, P. - Index des thèmes du nouveau testament.
10438: VANBERGEN, PIERRE. - Pourquoi le roman? Préface de Henri Mitterand.
44937: VANDAL, ALBERT. - Les voyages du Marquis de Nointel (1670-1680). Avec quatre héliogravures.
45013: VANDALE, A., LIBRAIRE-ÉDITEUR. - Listes des Titres de Noblesse, Chevalerie et autres marques d'honneur accordées par les Souverains des Pays-Bas, depuis 1659 jusqu'à 1794 ; précédées d'une notice historique.
32932: VANDEGANS, ANDRÉ. - Lamartine critique de Chateaubriand dans le Cours familier de littérature.
33829: VANDENBERGHE, STEFAN (ED.). - Het Hof van Watervliet in de Oude Burg te Brugge.
33920: VANDENBROEKE, CHRIS. - Hoe rijk was arm Vlaanderen? Vlaanderen in de 18de eeuw. Een vergelijkend overzicht.
40460: VANDENBROEKE, C. - Agriculture et alimentation.
20629: VANDENBROUCKE, F. - Pour l'histoire de la théologie morale. La morale monastique du XIe au XVIe siècle.
31207: VANDERBRUGGHEN, LIEVEN. - "Mijn blik vast op U" De icoon van de gelukzalige Elisabeth van de Drie-eenheid.
42090: VANDERHEYDEN, JAN F. - De Livius-vertaling van 1541. Kanttekeningen bij de opdracht en Livius-uitgave van Jan Gymnick.
33924: VANDERHEYDEN, JAN F. - De Livius-vertaling van 1541. Kanttekeningen bij de opdracht en Livius-uitgave van Jan Gymnick.
40073: VANDERHOVEN, HUBERT / FRANCOIS MASAI / P.B. CORBETT. - La regle du maitre. Edition diplomatique des manuscrits latins 12205 et 12634 de Paris.
41536: VANDERMAESEN, MAURICE. - De besluitvorming in het Graafschap Vlaanderen tijdens de veertiende eeuw. Bijdrage tot een politieke sociologie van de Raad en van de Raadsheren achter de figuur van Lodewijk II van Nevers (1322-1346). [3 volumes].
43634: VANDERSTRAETEN (VAN DER STRAETEN). - De l'état actuel du royaume des Pays-Bas, et des moyens de l'améliorer. Tome 1.: Première (and) Deuxième partie. Tome 2: Dédié aux États-Généraux. Troisième partie.
9408: VANDERVORST, J. - Israël et l'ancien Orient. Préface de S. Em. le Cardinal Mercier.
5261: VANDERVORST, J. - Israël et l'Ancien Orient. Préfacé en première édition par S. Em. le cardinal Mercier. 2e Édition entièrement revue.
24126: VANDERVORST, J. - Israël et l'Ancien Orient. Préfacé en première édition par S. Em. le cardinal Mercier. 2e Édition entièrement revue.
31344: VANDERVORST, J. - Israël et l'ancien Orient. Préface de S. Em. le Cardinal Mercier.

Next 1000 books from Boekhandel - Antiquariaat Emile Kerssemakers

3/9