Antiquariaat De Keerkring
Steiger 6, 6581 KZ Malden, The Netherlands. Tel.: +31 (0)24 323 93 40            Email: info@keerkring.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
64890: KÜHNE, WINRICH. - Das Völkerrecht und die militärische Nutzung des Meeresbodens.
4263: KÜHNE, CL. - De kapel van St. Dominicus-college te Neerbosch en haar ikonologische verluchting.
31887: KUIJK JZ., W. - Kaartboek van Gelderland 1843.
44793: KUIJPERS, J.W. - De Graven van het Hollandse Huis. Vrij naar de Rijmkroniek van Melis Stoke.
7119: KUILE, E.H. TER. - De provincie Overijsel. Eerste stuk: Twente.
85: KUILE, E.H. TER. - Noord- en Oost-Salland.
7107: KUILE, E.H. TER. - De Provincie Zuidholland. Eerste stuk: Leiden en westelijk Rijnland.
10313: KUILE, E.H. TER. - Zuid-Salland. Met een overzicht van de geschiedenis van Deventer door A. Koch.
1797: KUILE, G.J. TER. - Onze Overijsselsche religieuze poëzie. Bloemlezing uit het werk van Overijsselsche dichters en dichteressen vanaf de vroegste tot de meest recente tijd.
7124: KUILE, E.H. TER. - Het kwartier van Zutfen.
14314: KUILE, E.H. TER. - De provincie Overijsel. Eerste stuk: Twente.
11080: KUIPER, W. - Die Riddere Metten Witten Scilde. Oorsprong, overlevering en auteurschap van de Middelnederlandse Ferguut, gevolgd door een diplomatische editie en een diplomatisch glossarium.
33447: KUIPER, E.T. (ED.) - Karel ende Elegast. Opnieuw uitgegeven.
15336: KUIPER, G.J.M. - Huis en Klooster St. Antonius te Albergen.
29079: KUIPER, GERRIT. - Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert. Orbis Artium en Renaissance I (= alles).
63301: KUIPER, K. - Wijsbegeerte en godsdienst in het drama van Euripides. Bijdrage tot de kennis van het godsdienstig leven der Atheners ten tijde van Pericles.
60874: KUIPER, F.B.J. - Gopalakelicandrika. A Krsna-Play by Ramakrsna. (Sanskrit Text with Notes).
61057: KUIPERI, N.A. - Katekismoe of sienjansa di berdad i di manda meentoe nan di religioon di kriestiaan nan pa oesoe di protestant nan na Aruba.
26918: KUITENBROUWER, C. - Typographie Hollandaise.
65693: KUKENHEIM, LOUIS. - Esquisse historique de la linguistique française et de ses rapports avec la linguistique générale.
65692: KUKENHEIM, LOUIS. - Esquisse historique de la linguistique française et de ses rapports avec la linguistique générale. Préface de Maurice Rat.
18416: KUKENHEIM, LOUIS. & ROUSSEL, H. - Guide de la littérature française du Moyen Age.
52204: KUKENHEIM, LOUIS. - Grammaire historique de la langue française. Les parties du discours.
31323: KUKENHEIM, LOUIS. - Grammaire historique de la langue française. Les syntagmes.
50681: KULSDOM, G.J.H. - Die Strophenschlüsse im Nibelungenlied. Ein Versuch.
67067: KULTERMANN, UDO. - Gabriel Grupello.
58063: DAS, SATYENDRA KUMAR. - Cynewulf and the Cynewulf Tradition.
66790: KUNDE, HOLGER. (HRSG.) - Der Naumburger Domschatz. Sakrale Kostbarkeiten im Domschatzgewölbe.
65886: KUNDERT-FORRER, VERENA. - Raoul de Houdenc, ein französischer Erzähler des XIII. Jahrhunderts.
57510: KUNDRA, J.C. - Indian Foreign Policy 1947-1954. A Study of Relations with the Western Bloc.
73835: KUNÉ, J.H. - Die Auferstehung Christi im deutschen religiösen Drama des Mittelalters.
67521: KÜNG, HANS. - Umstrittene Wahrheit. Erinnerungen.
63533: KÜNG, HANS. - Bevochten vrijheid. Herinneringen.
18239: KUNITZ, H. - Die Instrumentation. Ein Hand- und Lehrbuch. Vol. I-XIII.
23759: KUNNE-IBSCH, E. - Die Stellung Nietzsches in der Entwicklung der modernen Lieteraturwissenschaft.
68035: KUNST, JOHAN JURRIAAN. - Beiträge zur Kenntnis der Farbenzerstreuung und des osmotischen Druckes einiger brechenden Medien des Auges.
27014: KUNST, A.J.M. - Recht, Commercie en Kolonialisme in West-Indië vanaf de zestiende tot in de negentiende eeuw.
74288: KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN. - 1972. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
74291: KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN. - 1967. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
74292: KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN. - 1966. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
74293: KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN. - 1985. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
74284: KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN. - 1968. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
74283: KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN. - 1973. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
74285: KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN. - 1969. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
74286: KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN. - 1986. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
74289: KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN. - 1974. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
74290: KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN. - 1984. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
74287: KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN. - 1971. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
72482: KÜNTZIGER, J. - Essai historique sur la propagande des Encyclopédistes français en Belgique, au XVIIIme siècle.
12036: KUNTZSCH, I. - Glanz und Zauber des Schmucks. Eine Kulturgeschichte.
59132: KUNZE, KONRAD., MAYER, JOHANNES G. & SCHNELL, BERNHARD. (EDITORS). - Überlieferungsgeschichtliche Editionen und Studien zur deutschen Literatur des Mittelaters. Kurt Ruh zum 75. Geburtstag.
63708: KUPPER, JEAN-ROBERT. - L'iconographie du dieu Amurru dans la glyptique de la Ire dynastie babylonienne.
34479: KURRAS, LOTTE. - Zu gutem Gedenken. Kulturhistorische Miniaturen aus Stammbüchern des Germanischen Nationalmuseums 1570-1770. Ausgewählt, eigeleitet und erläutert.
58666: GALLING. KURT. - Studien zur Geschichte Israels im persischen Zeitalter.
73001: KURTH, GODEFROID. - Caton l'ancien. Étude biographique.
71373: KURTH, GODEFROID. - Étude critique sur Jean d'Outremeuse.
70555: KURTH, JULIUS. - Der japanische Holzschnitt. Ein Abriss seiner Geschichte.
52830: KURVINEN, AUVO. (ED.) - The Siege of Jerusalem in Prose.
15881: KURZ, P.K. - Künstler, Tribun, Apostel. Heinrich Heines Auffassung vom Beruf des Dichters.
52545: KUSCH, HORST. - Einführung in das lateinische Mittelalter. Band I: Dichtung.
33800: KUSCHE, B. - Laat-Middelnederlandse fragmenten uit de 'Chirurgie van Albucasis'. Overdruk Vl. Academie, 1980.
59925: KUSCHPÈTA, O. - The banking and credit system of the USSR.
25537: KUSTERS, WIEL. (ED.) - Het Wonderlyke Leven, en de Dappere Oorlogs-Daden, van de Kloekmoedige Land en Zee-Heldin.
43985: KÜSTERS, URBAN., LEHMANN-BENZ, ANGELIKA. & ZELLMANN, ULRIKE. (EDS.) - Kulturnachbarschaft. Deutsch-Niederländisches Werkstattgespräch zur Mediävistik. Eine Dokumentation des Düsseldorfer Round Table-Gesprächs am 14. Juni 1996.
69332: VAN KUYCK, FRANS. & ROOSES, MAX. - Le quartier du Vieil-Anvers à l'Exposition Universelle de 1894. Dépeint par Frans Van Kuyck, décrit par Max Rooses.
9453: KUYK, J. VAN. - Oude politieke spotprenten.
61009: KUYL, P.-D. - Hoboken en zijn wonderdadig kruisbeeld. Eene beschrijving van het voormalig klooster der PP. Birgittijnen.
40255: KUYP, E. VAN DER. - Schistosomiasis in the Surinam District of Surinam.
46274: KUYP, EDWIN VAN DER. - Mosquitoes of the Netherlands Antilles and their hygienic importance.
29348: KUYP, E. VAN DER., LIER, R.A.J. VAN & WALVIS, W. - Report on the Demographic Problems of Surinam for the Conference on Demographic Problems on the area served by the Caribbean Commission, Port of Spain, Trinidad, July-Aug. 1957.
28060: KUYP, E. VAN DER. - Acht publicaties van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg.
64952: KUYPER, A. - Parlementaire redevoeringen.
46031: KUYPER, J. - Waarnemingen over bacoven II; Selectie bij cultuurgewassen, in het bijzonder bij koffie; Schildluizen op Coffea Liberica; Een paar eigenaardige verschijnselen bij Hevea Brasiliensis.
16783: KUYPER, R. - Geen Man en Geen Cent! Beschouwingen over de sociaal-democratie en het militairisme.
880: KUYPER, ERIC DE. - Mowgli's tranen.
46039: KUYPER, J. - Waarnemingen over bacoven I. De invloed van besproeien met kopersulfaat en bouillie bordelaise op de Cacaobloesem. Groene bemesters. Soya.
46032: KUYPER, J. & WALLER, TH. - J. Kuyper: Overzicht van de koffieziekten in Suriname; Beschrijving van voor planten schadelijke insecten in Suriname; Cacao-thrips; Cacaokanker; Bemestingsproeven; De hernieuwing van Heveabast na het tappen en de invloed van het gebruik van den prikker daarop. Th. Waller: Het toppen van Liberia Koffie.
34800: KUYPER.- - Dr. Kuyper in de Caricatuur. Platen van Johan Braakensiek, Albert Hahn, Louis Raemaekers, Orion, Patrick Kroon, J. Linse, Toon van Tast, Chris Kras Kzn., enz. Met eene brief aan de uitgevers van Dr. A. Kuyper.
46057: KUYPER, J. - Een Fusicladiumziekte op Hevea. De Zilverdraadziekte der koffie in Suriname. De gevolgen van het gebruik van keukenzouthoudend water voor begieting en bespuiting.
250: KUYPER, ERIC DE. - De verbeelding van het mannelijk lichaam. Naakt en gekleed in Hollywood 1933-1955.
31927: KUYPER, J. - Gemeenteatlas van de provincie Limburg.
12771: KUYPERS, K. - Verspreide Geschriften. 2 vols. Deel I: Mens en Geschiedenis. Deel II: Wetenschap en Kunde.
9701: KWEI, CHUNG GI - The Kuomintang-Communist struggle in China 1922-1949.
7091: KRIS KRAS KZN. (JAN FEITH???) - Op het Amstelveld. Mémoires van Professor Kokadamus (den Echte!). Ingeleid door Jan Feith. Met teekeningen van Kris Kras Kzn.
22558: LAAN, N. VAN DER. (ED.) - Noordnederlandse Rederijkersspelen.
73725: LAAN, K. TER. - Nieuw Groninger Woordenboek. Met kaarten en platen van Johan Dijkstra e.a.
31269: LAAN, N. VAN DER. (ED.) - Rederijkersspelen. Naar een Handschrift ter Bibliotheek van het Leidsche Gemeentearchief.
28031: LAAN, N. VAN DER. - Uit Roemer Visscher's Brabbeling II.
1599: LAAN, N. VAN DER. (ED.) - Uit het archief der Pellicanisten. Vier zestiende-eeuwse esbatementen.
10513: LAAR, H.J.M. VAN DE. - Opperbankier en Wetenschapsman Willem Cornelis Mees 1813-1884.
2961: LAAR, HENK VAN.; GER SLIGTE - Een kistje vol juwelen. Een historisch verhaal voor jongens en meisjes. Tekeningen van Ger Sligte.
39797: LAARHOVEN, JAN VAN. - Europa in de Bijbel. Kanttekeningen bij een middeleeuws concept.
5839: LAARHOVEN, JAN VAN. - De Kerk van 1770-1970. Handboek van de kerkgeschiedenis V.
18864: LAARSCHOT, K. VAN DE. - Malmbergs Bibliografie der literaire kritiek van Noord- en Zuid-Nederland. I: Periode ca. 1880-heden betrekking hebbende op de literatuur van deze periode.
73094: DE LABAREYRE, FRANÇOISE. - La cour littéraire de Dauphin d'Auvergne des XIIe et XIIIe siècles.
74464: LABARTE, JULES. - Histoire des arts industriels au moyen age et à l'époque de la renaissance. Tome troisième (seul et dernier).
68384: LABAT, J.-B. - Études philosophiques et morales sur l'histoire de la musique ou recherches analytiques sur les éléments constitutifs de cet art à toutes les époques, sur la signification de ses transformations, avec la bibliographie et l'appréciation des auteurs. (en 2 tomes).
65031: LABAUCHE, L. - Leçons de théologie dogmatique. Dogmatique spéciale (en 2 tomes).
68300: LABERTHONNIÈRE, L. - Études sur Descartes. (Oeuvres de Laberthonnière, publiées par les soins de Louis Canet).
64430: LABERTHONNIÈRE, L. - Théorie de l'Éducation.
64433: LABERTHONNIÈRE, L. - Esquisse d'une Philosophie Personnaliste. (Oeuvres de Laberthonnière publiées par les soins de Louis Canet).
64434: LABERTHONNIÈRE, L. - La notion chrétienne de l'autorité. Contribution au rétablissement de l'unanimité chrétienne. (Oeuvres de Laberthonnière publiées par les soins de Louis Canet).
64436: LABERTHONNIÈRE, L. - Sicut Ministrator. Critique de la notion de souverainité de la loi. Introduction et Notes par marie-Madeleine d'Hendecourt. (Oeuvres de Laberthonnière publiées par les soins de Louis Canet).
71172: DE LABESSADE, LÉON-FÉLIX. - L'amour du livre.
70713: LABORDE, LÉON DE. - De l'union des arts et de l'industrie. (Complet en 2 volumes).
68970: LABORDE, LÉON DE. - Notice des émaux, bijoux et objets divers exposés dans les galeries du Musée du Louvre. Ire partie: Histoire et descriptions. II-e partie: Documents et glossaire.
69432: LABORDE, LÉON DE. - La renaissance des arts à la cour de France. Études sur le seizième siècle. Additions au Tome premier: Peinture.
73097: LABORDERIE, NOËLLE. - Précis de phonétique historique.
68404: LABOTTE, PAUL. & GOFFIN, ARNOLD. - Thomas Vinçotte et son oeuvre.
70635: LABOULAYE, CHARLES. - Organisation du travail. De la démocratie industrielle.
69933: LABOULAYE, CH. - Essai sur l'art industriel comprenant l'étude des produits les plus célèbres de l'industrie à toutes les époques et des oeuvres les plus remarquées à l'Exposition universelle de Londres en 1851 et à l'Exposition de Paris en 1855.
59682: LABRIOLLE, P. DE. - Histoire de la Littérature latine chrétienne.
71565: LABUTTE, A. - Histoire du Royaume et des Rois d'Yvetot.
70678: LACHÈVRE, FRÉDÉRIC. (ED.) - Une émule de Coquillart: Roger de Collerye et ses Poésies dolentes, grivoises et satiriques augmentées d'inédites, publiées avec sa biographie et suivies du traité de Pierre Grosnet: De la louange et excellence des bons facteurs (1533).
53033: LACHMANN, KARL. (ED.) - Wolfram von Eschenbach: Parzival. Studienausgabe.
72378: LACOMBE, PAUL. - Bibliographie des travaux de M. Léopold Delisle.
64722: LACORDAIRE, HENRI-DOMINIQUE. - Conférences de Lacordaire des Frères Prècheurs; précédées d'une notice biographique par P. Lorain. et ornées du portrait de l'auteur.
67755: LACORDAIRE, HENRI-DOMINIQUE. - Vie de saint-Dominique. Présentation de M.-D. Chenu.
73689: LACOUR, LOUIS. (ED). - Annuaire du bibliophile, du bibliothécaire et de l'archiviste pour l'année 1860, 1861, 1862, soit prémière jusqu'à et incluse troisième année.
72711: LACROIX, PAUL. [BIBLIOPHILE JACOB]. - Directoire, Consulat et Empire. Moeurs et usages, lettres, sciences et arts. France 1795-1815.
68662: LACROIX, PAUL. [BIBLIOPHILE JACOB]. - Revue universelle des arts 1855-1865.
72710: LACROIX, PAUL. [BIBLIOPHILE JACOB]. - XVIIme siècle. Institutions, usages et coutumes. France 1590-1700.
63436: LACTANTIUS. - Ausgewählte Schriften: Von den Todesarten der Verfolger, Vom Zorne Gottes, Auszug aus den göttlichen Unterweisungen, Gottes Schoepfung. Aus dem Lateinischen übersetzt.
61795: LACY, NORRIS J. (ED.) - A Medieval French Miscellany. Papers of the 1970 Kansas Conference on Medieval French Literature.
45901: LACY, NORRIS J., KELLY, DOUGLAS. & BUSBY, KEITH. - The Legacy of Chrétien de Troyes II.
70409: LADEUZE, PAULIN. - Étude sur le cénobitisme pakhomien pendant le IVe siècle et la première moitié du Ve.
55258: LADO, ROBERT. - Language Testing. The Construction and Use of Foreign Language Tests. A Teacher's Book.
27415: LAER, J.H. VAN. - Beschouwingen naar aanleiding van een studiereis naar Suriname.
56561: LAEUCHLI, SAMUEL. - The Serpent and the Dove. Five essays on early Christianity.
7489: LAEVEN, A.H. - Incunabelen in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen 1923-1984.
15838: LAEVEN, A.H. - De 'Acta Eruditorium' onder redactie van Otto Mencke. De geschiedenis van een internationaal geleerdenperiodiek tussen 1682 en 1707.
72742: LAFENESTRE, GEORGES. - La vie et l'oeuvre de Titien.
74465: LAFENESTRE, GEORGES. - L'Exposition des Primitifs Français.
71317: LAFENESTRE, GEORGES. - Jehan Fouquet. (Les Artistes de Tous les Temps; Série B. Moyen Age et Renaissance).
52524: LAFEUILLE, G. - Les Amphorismes Ypocras de Martin de Saint-Gille 1362-1365.
46513: LAFITTE-HOUSSAT, J. - Troubadours et Cours d'Amour.
69453: LAFOND, PAUL. - Goya. [Étude biographique et critique suivie des catalogues complets]. Les Artistes de Tous les Temps, Série C. Les Temps Modernes.
71486: LAFOND, PAUL. (ED.) - Diego Velasquez. Cinquante planches d'après ses oeuvres les plus célèbres. Introduction par Paul lafond.
72601: LAFORET, N.-J. - Histoire de la philosophie. Philosophie ancienne.
72039: LAFORGE, EDOUARD. - La Vièrge, type de l'art chrétien. Histoire, monuments, legendes.
11564: LAGAS, R.J.A. - Syntactische Perseveratie- en Anticipatieverschijnselen bij oudere Grieksche dichters.
59915: LAGERBERG, C.S.I.J. & WILMS, G.J. - Profile of a commercial town in West-Cameroon. Research findings of a socio-anthropological enquire in Kumba.
70399: LAGIER, CAMILLE. - Autour de la Pierre de Rosette.
57968: LAGRANGE, M.-J. - Saint Paul, Épitre aux Galates. (Études Bibliques)
62073: LAGRANGE, M.-J. - Évangile selon saint Luc. (Études Bibliques)
72418: LAGRANGE, CH. - Leçons sur la Parole de Dieu précédées d'une lettre à S.M. Albert, roi des Belges. Leçons I-XII.
57974: LAGRANGE, M.-J. - Évangile selon saint Marc. (Études Bibliques)
74233: LAGRANGE, J.-L. - Théorie des fonctions analytiques, contenant les principes du calcul différentiel, dégagés de toute considération d'infiniment petits, d'évanouissants, de limites et de fluxions, et réduits à l'analyse algébrique des quantités finies; Troisième édition, revue et suivie d'une note par J.-A. Serret.
59490: LAGUS, WILH. GABR. - Sveriges Rikes Landslag, stadfästed af Konung Christopher år 1442. öfversättning på finska språket af Ljungo Thomae; Utgifven af Wilh. Gabr. Lagus.
65133: LAHOUSSE, G. - Summa philosophica ad mentem D. Thomae in usum alumnorum seminariorum. Tomus primus et Tomus secundus.
16777: LAICUS. - Inderdaad de titel is juist Neo-Communisten. Een antwoord aan den heer Ernest Michel.
43927: LAIGLE, MATHILDE. - Le Livre des Trois Vertus de Christine de Pisan. Son Milieu Historique et Littéraire.
58490: LAING, DAVE. - The Marxist Theory of Art. An Introductory Survey.
41503: LAIRD, W. DAVID. - Hopi Bibliography. Comprehensive and Annotated.
74083: LAIRESSE, GÉRARD DE. - Le Grand livre des peintres, ou l'art de la peinture considéré dans toutes ses parties, & démontré par principes; avec des réflexions sur les ouvrages de quelques bons Maîtres, & sur les défauts qui s'y trouvent... Auquel on a adjoint les principes du dessin du même auteur. Traduit du Hollandois [par Hendrik Jansen] sur la seconde édition avec XXXV planches en taille-douce.
68329: LAJARD, FÉLIX. - Recherches sur le culte public et les mystères de Mithra en orient et en occident (ouvrage posthume).
24845: LAKERFELD, C. VAN. (ED.) - Opkomst en bloei van het Noordnederlands stadsgezicht in de 17de eeuw. The Dutch Cityscape in the 17th Century and its Sources.
8269: LALANDE, A. - Vocabulaire technique et critique de la philosophie.
68651: LALANDE, A. - Vocabulaire technique et critique de la philosophie.
71249: LALANNE, LUDOVIC. (ED.) - Mémoires de Marguerite de Valois. Suivies des anecdotes inédites de l'histoire de France pendant les XVIe et XVIIe siècles. Tirées de la bouche de M. le Garde des sceaux du Vair et autres. Publiés avec notes.
25628: LALEMAN, MARIE CHRISTINE. & RAVESCHOT, PATRICK. - Inleiding tot de studie van de woonhuizen in Gent. Periode 1100-1300. De kelders.
71877: DE LALLY-TOLLENTAL, TROPHIME GÉRARD. - Défense des émigrés français adressée au peuple français.
72817: DE LAMARTINE, ALPHONSE. - Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un voyage en Orient (1832-1833), ou notes d'un voyageur.
60649: DE LAMARTINE, A. - Gutenberg, inventeur de l'imprimerie,
73040: LAMARTINE, A. DE. - Correspondance de Lamartine, publiée par Mme Valentine de Lamartine. Tome 1-5 (sur 6).
63793: LAMARTINE, A. DE. - Vies des grands hommes.
61928: LAMB, M.C. & JABLONSKI, LUDWIG. - Lederfärberei und Lederzurichtung. Zweite deutsche Auflage in Übersetzung von Ludwig Jablonski.
67737: LAMBERMOND, H.C. - Der Armutgedanke des hl. Dominikus und seines Ordens.
65329: LAMBERMOND, C.H. - Gedenkboekje bij het 300-jarig bestaan van de Steigersche Statie te Rotterdam 1628-1928.
66852: LAMBERT, MALCOLM. - Ketzerei im Mittelalter. Häresien von Bogumil bis Hus.
72588: LAMBERT, A. - Catalogue de la bibliothèque de la ville d'Évreux. (complet de 3 tomes).
65626: LAMBERT, ÉLIE. - Le pèlerinage de Compostelle. Études d'histoire médiévale.
70440: LAMBERT, ANDRÉ. & RYCHNER, ALFRED. - L'architecture en Suisse aux differentes époques. Fragments recueillis et publiés.
57048: LAMBERT, S.D. - Rationes Centesimarum. Sales of Public Land in Lykourgan Athens.
61191: LAMBERT, JEAN-CLARENCE. (ED.) - Les blasons du corps féminin.
7395: LAMBERTS HURRELBRINCK, P.H.L. - De wetgeving der Twaalf Tafelen in het licht van den Romeinschen Godsdienst.
16624: LAMBERTS, B. & MIDDAG, H. - Architectuur en stedebouw in Overijssel 1850-1940.
72699: LAMBIOTTE, AUGUSTE. - Les exemplaires en grand papier de Salammbô et de L'éducation sentimentale [Flaubert].
31824: LAMBOOIJ, H. - Getekend Land. Nieuwe beelden van Hollands Noorderkwartier.
41461: LAMBRECHT, JOOS. - Néderlandsche Spellijnghe, uutghesteld by vrághende antwoorde, duer Joas Lambrecht lettersteker, tot onderwijs der jonghers voor haar earste beghin. Heliotypisch facsimile van het eenig bekende exemplaar berustende in de Bibliotheek der Gentsche Hoogeschool.
74576: LAMBRECHTS, MARK. - Michel Foucault: excerpten en kritieken.
70478: LAMÉ, G. - Leçons sur les fonctions inverses des transcendantes et les surfaces isothermes.
68263: LAMEERE, J. & SIMONT, H. (EDS.) - II/5 Recueil des ordonnances des Pays-Bas. Deuxième Série 1506-1700. Tome cinquième, contenant les ordonnances du 1-er janvier 1543 (1544 N.St.) au 28 décembre 1549.
13438: LAMER, H. (U.A.). - Wörterbuch der Antike mit Berücksichtigung ihres Fortwirkens.
1710: LAMERS, H.J.A.M. - De Vocabularius Saxonicus. Onderzoek naar de herkomst van Hs. I 603 nr. 4 van de Stadtbibliothek te Mainz.
73539: LAMI, STANISLAS. - Dictionnaire des sculpteurs de l'antiquité jusqu'au VIe siècle de notre ère.
7849: LAMMASCH, H. - Völkermord oder Völkerbund ?
72121: LAMOTE, LÉON DE. - Clémence Isaure et les troubadours: précédé d'un précis historique sur les troubadours et les jeux floraux par M. Léon de Lamote.
28380: LAMPE, P.H.J. - Suriname. Sociaal-hygiënische beschouwingen.
58178: LAMPELL, RAMONA & MILLARD. & LARKIN, DAVID. - O, Appalachia. Artists of the Southern Mountains.
44237: LAMPEN, W. - Mitteilungen über franziskanische Handschriften in Dänemark und Skandinavien.
23207: LAMPEN, W. - De Martelaren van Alkmaar en hun tijd.
33300: LAMPO, HUBERT. & KOSTER, PIETER PAUL. - Arthur.
6197: LAMPUGNANI, V.M. - Encyclopaedia of 20th Century Architecture.
65956: LANCASTER, JOHN. - Writing Medieval Scripts.
39250: LANCÉE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands Humanisme.
53011: LANCÉE, J.A.L. (ED.) - Mythe & Werkelijkheid. Drie eeuwen vaderlandse geschiedbeoefening (1600-1900).
74614: LANDA, DIEGO DE. - Relación de las cosas de Yucatán. Edición de Miguel Rivera.
46102: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. - Verslag over het jaar 1911.
46103: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. - Verslag over het jaar 1912.
46179: LANDBOUW. - Orgaan van de Surinaamsche Landbouw Vereniging.
46104: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. - Verslag over het jaar 1913.
46105: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. - Verslag over het jaar 1914.
46106: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. - Verslag over het jaar 1915.
46107: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. - Verslag over het jaar 1916.
46108: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. - Verslag over het jaar 1917.
46109: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. - Verslag over het jaar 1918.
46100: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. - Verslag over het jaar 1909.
46101: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. - Verslag over het jaar 1910.
46112: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. - Verslag over het jaar 1921.
46083: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. - Verslag over het jaar 1908.
46110: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. - Verslag over het jaar 1919.
46111: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. - Verslag over het jaar 1920.
10843: LANDE, J. DE LA. - Bibliographie Astronomique. Avec l'histoire de l'astronomie depuis 1781.
66765: LANDESKONSERVATOR RHEINLAND. & FÖHL, AXEL. - Arbeitsheft 20: Technische Denkmale im Rheinland.
66760: LANDESKONSERVATOR RHEINLAND. & MEYNEN, HENRIETTE. - Arbeitsheft 23: Wohnbauten in Köln-Ehrenfeld. Aspekte zur Entwicklung und Gestalt eines Vororts.
41711: LANDGRAF, MARGOT. - Das St. Trudperter Hohe Lied, sein theologischer Gedankengehalt und seine geschichtliche Stellung, besonders im Vergleich zu Williram von Ebersberg.
67812: LANDGREBE, LUDWIG. - Beispiele. Festschrift für Eugen Fink zum 60. Geburtstag.
15075: LANDHEER, B. - The role of knowledge in the worldsystem.
7953: LANDHEER, H.C. - Het dialect van Overflakkee. Met een vocabularium.
765: LANDHEER, B. - Pause for transition. An analysis of the relation of man, mind and society.
73024: LANDRIOT, L'ABBÉ. - Recherches historiques sur les écoles littéraires du christianisme, suivies d'observations sur le Ver Ronguer.
15630: LANDSBERGER, F. - Impressionismus und Expressionismus. Eine Einführung in das Wesen der neuen Kunst.
8406: LANDWEHR, JOHN. - Romeyn de Hooghe. The etcher. Contemporary portrayal of Europe 1662-1707.
64024: LANDWEHR, JOHN. - Emblem Books in the Low Countries 1554-1949. A Bibliography.
67566: LANE, RICHARD. - Ukiyo-e Holzschnitte. Künstler und Werke.
61657: LANE, BARBARA G. - The Altar and the Altarpiece. Sacramental Themes in Early Netherlandish Painting.
56516: LANE, ARTHUR. - A Guide to the Collection of Tiles (Victoria and Albert Museum).
74055: LANG, ANDREW. - Prince Charles Edward.
75269: LANGBEHN-ROHLAND, REGULA. - Zur Interpretation der Romane des Diego de San Pedro.
45875: LANGBROEK, ERIKA. - Zwischen den Zeilen. Untersuchungen zu den lateinischen Kommentaren und den deutschen Glossen der Edinburgher Handschrift Adv.Ms.18.5.10.
63888: LANGE, H.J. DE. - Oorlog en arbitrage.
29664: LANGE, J. DE. - The Relation and Development of English and Icelandic Outlaw-Traditions.
67064: LANGE, REINHOLD. - Die byzantinische Reliefikone.
71061: LANGE, A. - Un trouvère allemand. Étude sur Walther von der Vogelweide.
69947: LANGE, LUDWIG. - Werke der höheren Baukunst für die Ausführung entworfen und dargestellt von Ludwig Lange. 12 Lieferungen in 1 Bd.
52197: LANGE, WOLF-DIETER. (DIRECTEUR). - Les Formes Narratives Brèves: Les formes narratives brèves en Italie. Edité par Albert Gier et Helmut C. Jacobs. (GRLMA, Volume V, tome 1/2, fascicule 3)
14807: LANGE, A.P. DE. - Politieke en economische vertoogen. Tweede deel.
44038: LANGE, HEINRICH. - Das Verbot der Berufsausübung im Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte des Ständesstrafrechts.
75445: LANGE, WOLF-DIETER. - El fraile trobador. Zeit, Leben und Werk des Diego de Valencia de León (1350?-1412?).
25031: LANGEDIJK, K. - De portretten van de Medici tot omstreeks 1600.
10164: LANGEMEIJER, G.E. - Speculum Langemeijer. 31 Rechtsgeleerde Opstellen.
41471: LANGENDIJK, P. - De Zwetser. Kluchtspel, opnieuw uitgegeven en van inleiding en aant. voorzien door W.A. Ornée en M.A. Streng.
58795: LANGENDIJK, P. - De wiskunstenaars of 't gevluchte juffertje. Uitg. met inleiding en aantekeningen door G.A. van Es.
23769: LANGENDIJK, P. - Xantippe, of het Booze Wyf des Filozoofs Sokrates Beteugeld. Blijspel. Met inleiding en aant. door W.A. Ornée.
23770: LANGENDIJK, P. - Krelis Louwen of Alexander de Groote op het Poeëtemaal. Met inleiding en aant. van W.A. Ornée.
30470: LANGENDIJK, P. - Het wederzyds huwelijks bedrog. Blyspel. Toegelicht door F.A. Stoett.
73880: LANGENDIJK, PIETER. - De Gedichten van Pieter Langendyk. [Waar agter gevoegd is het leeven van den dichter]. In 4 delen.
41294: LANGENDIJK, P. - Don Quichot op de bruiloft van Kamacho. Uitg. met inleiding en aantekeningen door G.A. van Es.
30779: LANGENDOEN, D. TERENCE. - The Study of Syntax. The generative-transformational approach to the structure of American English.
7385: LANGERAAD, L.A. VAN. - De Nederlandsche Ambassadekapel te Parijs. Kerkhistorische studie.
74279: LANGEREIS, SANDRA. - Geschiedenis als ambacht. Oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius.
805: LÅNGFORS, ARTHUR. - Notice des manuscrits 535 de la Bibliothèque municipale de Metz et 10047 des nouvelles acquisitions du fonds français de la Bibliothèque Nationale suivie de cinq poèmes français sur la parabole des quatre filles de Dieu.
46799: LÅNGFORS, ARTHUR. (ED.) - Huon le Roi: La vair Palefroi. Avec deux versions de La mal Honté par Huon de Cambrai et par Guillaume. Fabliaux du XIII-e siècle.
41008: LANGHAM, ROBERT. - A Letter. With Introduction, Notes and Commentary by R.J.P. Kuin.
69142: LANGLADE, EMILE. - Jehan Bodel. Avec des commentaires sur le Congé de Baude Fastoul.
73935: LANGLOIS, ERNEST. (ED.) - Adam le Bossu, trouvère artésien du XIIIe siècle: Le Jeu de la Feuillée.
65781: LANGLOIS, ERNEST. - Le Roman de la Rose par Guillaume de Lorris et Jean de Meun. Publié d'après les manuscrits par Ernest Langlois.
51048: LANGLOIS, ERNEST. (ED.) - Adam le Bossu, trouvère artésien du XIIIe siècle, Le jeu de Robin et Marion, suivi du Jeu du Pélerin.
46821: LANGLOIS, ERNEST. (ED.) - Le Roman de la Rose par Guillaume de Lorris et Jean de Meun. Publié d'après les manuscrits. Tome second: Texte, Notes.
71220: LANGLOIS, A. - Monumens littéraires de l'Inde ou mélanges de littérature sanscrite; contenant une exposition rapide de cette littérature, quelques traductions jusqu'à présent inédites, et un aperçu du système religieux et philosophique des indiens d'après leurs propres livres.
51107: LANGLOIS, ERNEST. (ED.) - Adam le Bossu, trouvère artésien du XIIIe siècle: Le Jeu de la Feuillée.
51093: LANGLOIS, ERNEST. (ED.) - Le couronnement de Louis. Chanson de geste du XII-e siècle. Deuxième édition revue.
5331: LANGLOIS, ERNEST. - Les manuscrits du Roman de la Rose. Description et classement.
73933: LANGLOIS, ERNEST. (ED.) - Adam le Bossu, trouvère artésien du XIIIe siècle: Le Jeu de la Feuillée.
71116: LANGLOIS, CH.-V. - La vie en France au Moyen Age du XIIe au milieu du XIVe siècle. (complet en 4 volumes).
71941: LANGLOIS, CH.-V. - La connaissance de la nature et du monde au moyen age d'après quelques écrits français à l'usage des laïcs.
41727: LANGOSCH, KARL. - Hymnen und Vagantenlieder. Lateinische Lyrik des Mittelalters mit deutschen Versen.
40989: LANGOSCH, KARL. - Donisii Comedia Pamphile. Untersuchungen und Text.
51137: LANGOSCH, KARL. - Lateinisches Mittelalter. Einleitung in Sprache und Literatur.
65671: LANGOSCH, KARL. - Die deutschen Literatur des lateinischen Mittelalters in ihrer geschichtlichen Entwicklung.
74678: LANGOWSKI, GERALD J. - El surrealismo en la ficción Hispanoamericana.
29464: LANGUI, EM. (ED.) - La Peinture sous le Signe d'Apollinaire. Catalogue d'exposition. Avec une introduction par Jean Cassou.
52686: LANGVIK-JOHANNESSEN, K.- FESTSCHRIFT. - Liber Amicorum Kåre Langvik-Johannessen. Hrsg. von Karel Porteman und Kurt Erich Schöndorf.
45060: LANJOUW, J. - The Euphorbiaceae of Surinam.
51572: LANLY, ANDRÉ. - François Villon: Oeuvres. Traduction en français moderne accompagnée de notes explicatives.
62435: LANMAN, JONATHAN T. - Glimpses of History from Old maps. A Collector's View.
18754: LANNES, X. - L'immigration en France depuis 1945. (8)
14918: LANS, M.J.A. - Giovanni Pierluigi da Palestrina. Eene lezing. Met portret en muziekvoorbeelden.
16506: LANSINK, H.G.J. - Studie en onderwijs in de Nederduitse Provincie van de Karmelieten gedurende de Middeleeuwen.
73584: LANSON, GUSTAVE. - Nivelle de la Chaussée et la Comédie larmoyante (Les origines du drame contemporain).
72564: LAOUENAN, FR. MGR. - Du Brahmanisme et de ses rapports avec le Judaisme et le Christianisme.
72218: LAPAUZE, HENRY. - La Tour et son oeuvre au Musée de Saint-Quentin.
75137: LAPESA, RAFAEL. - De la Edad Media a nuestros días. Estudios de historia literaria.
74886: LAPESA, RAFAEL. - Buscad Sus Pares Pocos. Tres ensayos.
70996: LAPOINTE, SAVINIEN. - Mémoires sur Béranger. Souvenirs, confidences, opinions, anecdotes, lettres recueillis et mis en ordre par Savinien Lapointe.
40296: LARAN, JEAN. (ED.) - Daumier.
7443: LARBAUD, VALÉRY - Lettres à André Gide. Introduction et notes de G. Jean-Aubry. (813).
72492: LARBAUD, VALÉRY - Paris de France. Édition originale.
71446: LARBAUD, VALÉRY & STOLS, A.A.M. - Correspondance 1925-1951. Édition établie par Christiane et Marc Kopylov avec une Introduction de Pierre Mahillon.
71347: LAREN, JOOS VAN. - [Alle de Wercken]: Twee-en-vijftigh Predicatien over Bysondere Texten der H. Schriftuere; Gedaen binnen Vlissingen, op verscheyde voorvallende gelegentheden. / Spiegel voor het Vereenighde Nederlant... / Het beloofde Zaedt der Vrouwe... / Een Vroegh-Predicatie ...
40300: LARKIN, OLIVER W. - Daumier. Man of his Time.
70646: DE LAROIÈRE, C. - Guerre au paupérisme par la moralisation.
74631: LARRA, MARIANO JOSE DE. (FIGARO). - Articulos completos. Recopilación, prólogo y notas de Melchior de Almagro San Martin.
46332: LARSEN, ERIK. - Les Primitifs Flamands au Musée Métropolitain de New York.
57140: LARSON, LAURENCE MARCELLUS. - The King's Household in England before the Norman Conquest.
66068: DE LAS CASES, COMTE. - Le Mémorial de Sainte-Hélène, suivi de Napoléon dans l'exil par O'Méara et du séjour du Dr. Antommarchi à Sainte-Hélène.
64229: LASKINE, EDMOND. - L'Internationale et le Pangermanisme.
49579: LASLETT, PETER. - The World we have lost.
9257: LASOCKI, ANNE-MARIE. - Simone de Beauvoir ou l'entreprise d'écrire. Essai de commentaire par les textes.
31503: LASONDER, E.H. (ED.) - De Saga van Thorwald Kodransson den Bereisde. Eene bladzijde uit de geschiedenis der Christelijke Zending in de tiende eeuw, uit het Oud-IJslandsch vertaald, en toegelicht.
243: LASONDER, L.W.A.M. - Bijdrage tot de geschiedenis van de Hoge Vierschaar in Zeeland.
17209: LASSALLE, V. & VALLERY-RADOT, J. - Saint-Philibert de Tournus. Photographies de Georges De Miré. Notices de V. Lassalle.
73831: LASSCHE, KEES. - Die Weghe der Conste. Verkenningen in en rond de eerste allegorie van het Gruuthuse-Handschrift. (contextuele studie, editie en interpretatie).
41452: LASTEYRIE, R. DE. - L'Architecture religieuse en France à l'époque romane & L'Architecture religieuse en France à l'époque gothique. Ouvrage posthume, publié par Marcel Aubert.
62958: LASTEYRIE, R. DE. - L'Architecture religieuse en France à l'époque romane & L'Architecture religieuse en France à l'époque gothique. Ouvrage posthume, publié par Marcel Aubert.
49404: LASTEYRIE, R. DE. - L'Architecture religieuse en France à l'époque romane. Seconde édition revue et augmentée d'une bibliographie critique par Marcel Aubert.
25780: LASTEYRIE, R. DE. - L'Architecture religieuse en France à l'époque gothique. Ouvrage posthume, publié par Marcel Aubert.
770: LASZLO, ERVIN. - La métaphysique de Whitehead: Récherche sur les prolongements anthropologiques. Trad. de l'Anglais par C. Harzic.
70367: LATOUCHE, H. DE. - Oeuvre de Canova, recueil de gravures d'après ses statues et ses bas-reliefs, exécutées par M. Reveil; accompagné d'un texte explicatif de chacune de ses compositions, et d'un essai sur la vie et ses ouvrages par M. H. De Latouche.
45987: LATOUR, M.D. - Geschiedenis der Missie van Curacao door enkele paters Dominicanen. Uitgegeven door het Provinciaal Vicariaat der Paters Dominicanen op Curaçao.
6332: LATOUR, M.D. - De Parochie van Pietermaai. Een verhaal van strijd en overwinning.
69667: LAUBSCHER, G.G. - The Syntactical Causes of Case Reduction in Old French.
71179: LAUDE, P.J. - Catalogue méthodique, descriptif et analytique des manuscrits de la Bibliothèque Publique de Bruges.
71180: LAUDE, P.J. - Catalogue méthodique de la Bibliothèque Publique de la Ville de Bruges, suivi de la table alphabétique des noms d'auteurs et des ouvrages anonymes, précédé d'une notice historique sur cette bibliothèque et de la table méthodique des matières. Complet des deux Suppléments.
21152: LAUHA, A. - Kohelet.
73537: LAUMONIER, PAUL. - Ronsard, poète lyrique. Étude historique et littéraire.
63857: LAUN, RUDOLF. & MANGOLDT, HERMANN VON. (HRSG). - Jahrbuch für internationales und ausländisches öffentliches Recht. I: 1948.
10697: LAUN, R. - Die Internationalisierung der Meerengen und Kanäle. Bericht, erstattet an die neutrale conferenz in Stockholm, nebst einem Vertragsentwurf.
42595: LAUREILHE, MARIE-THÉRÈSE. (ED.) - Jourdain de Giano, Thomas d'Eccleston et Salimbene d'Adam. Sur les routes d'Europe au XIII-e siècle. Chroniques traduites et commentées.
74296: LAURENSE, MARIJKE. - Literaire intolerantie. Een onderzoek naar het hoe en waarom van het verschil tussen 'echte' en "triviale' literatuur (en kunst). In het bijzonder naar aanleiding van het werk van Th. W. Adorno en P. Bourdieu.
72376: LAURENT, F. - Les sociétés ouvrières de Gand.
71320: LAURENT, F. - La Philosophie de l'Histoire. (Études sur l'Histoire de l'Humanité; tome 18).
71321: LAURENT, F. - L'Orient. (Études sur l'Histoire de l'Humanité; tome 1).
61800: LAURENT, MARCEL. - Les ivoires prégothiques conservés en Belgique.
71994: LAURENT, M. - Lettres d'un retardataire libéral à un progressiste catholique adressées par M. Laurent, professeur à l'Université de Gand à M. Nothomb, membre de la Chambre des Représentants.
59986: LAURENTIN, RENÉ. - Court traité de théologie mariale.
59987: LAURENTIN, RENÉ. - Court traité de théologie mariale.
57269: LAURENTIN, RENÉ. - Structure et théologie de Luc I-II. [Études Bibliques]
6470: LAURENTIUS, TH., NIEMEIJER, J.W. & PLOOS VAN AMSTEL, G. - Cornelis Ploos van Amstel (1726-1798). Kunstverzamelaar en prentuitgever.
62271: LAURILLARD, E. - Bijbel en Volkstaal. Opgave en toelichting van spreuken en gezegden in de volkstaal, aan de Bijbel ontleend.
74932: LAUSBERG, HEINRICH. - Elementos de retórica literaria. Introducción al estudio de la filología clásica, románica, inglesa y alemana. Version española de Mariano Marín Casero.
65973: LAUSSER, ABBÉ. - Gerbert. Étude historique sur le dixième siècle
57136: LAUTERBACH, MARTIN - Das Verhältnis der zweiten zur ersten Ausgabe von Werthers Leiden.
66828: LAUTERBACH-BAEHNISCH, RUTH. - Kölner Kirchen 1945/46. Photographien.
18320: LAUTREC.- HUISMAN, PH. & M.G. DORTU. - Henri de Toulouse Lautrec. (De Impressionisten).
18335: LAUTREC.- FEINBLATT, E. & B. DAVIS. - Toulouse-Lautrec and his contemporaries: Posters of the Belle Epoque from the Wagner Collection.
16300: LAUWERS, J.M. - Langs de Hilverboorden.
60805: LAVIGNAC, ALBERT. (FONDATEUR). - Encyclopédie de la musique et dictionnaire du conservatoire. (11 vols. set)
49021: LAVIGNE, E. (ED.) - Kroniek van de Abdij van Sint-Truiden.
51929: LAVIS, GEORGES. - L'Expression de l'affectivité dans la poésie lyrique française du moyen âge (XIIe-XIIIe S.) Etude sémantique et stylistique du réseau lexical joie-dolor.
69961: LAW, ERNEST. - Holbein's Pictures at Windsor Castle Historically and Critically Described.
13790: LAW, H.W. - Obligatory constructions of Isthmus Nahuat grammar.
19381: LAWRENCE, D.H. - The Collected Letters. Edited with an Introduction by Harry T. Moore.
18142: LAWRENCE, A.W. - Greek architecture.
75237: LAWRENSON, T.E. - The French Stage and Playhouse in the XVIIth Century. A Study in the Advent of the Italian Order. Second edition, revised and enlarged.
65341: LAYA, JEAN-FRANÇOIS. (ED.) - Caro mio don Giacomo. Réflexions, notes de voyage, portraits, paradoxes et maximes morales. Choix et commentaires de Jean-François Laya.
74797: LAYNEZ, PEDRO. - Obras. Estudio preliminar, edición y notas de Joaquin de Entreambasaguas con la colaboración de Juana de José Prades y Luis López Jiménez. (in 2 volumes).
65689: LAZAR, MOSHÉ. (ED.) - Almeric, Arcidiano de Antiochia: La fazienda de Ultra Mar (Biblia Romanceada et Itinéraire biblique en prose castillane du XIIe siècle). Introduction, édition, notes et glossaire par Moshé Lazar.
57266: LAZURE, NOËL. - Les valeurs morales de la théologie Johannique (Évangile et Épîtres).
59201: LAZZARATO, DAMIANUS. - Iurisprudentia Pontificia. De metu. cc. 214 et 1087.
21466: LEA, HENRY CHARLES. - De inquisitie in de Middeleeuwen.
42493: LEA, HENRY CHARLES. - Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Autorisierte Überzetsung bearbeitet von Heinz Wieck und Max Rachel. Revidiert und herausgegeben von Joseph Hansen.
56985: LEAR, EDMUND. - Nonsense Songs. Illustrated by L. Leslie Brooke.
50710: LEARNED, HENRY DEXTER. - The Syntax of Brant's Narrenschiff.
35693: LEAVIS, F.R. - English Literature in our time and the University. The Clark Lectures 1967.
73296: LEBEAU, MARCEL. - Chronologie de l'histoire de Cîteaux.
58496: LEBEER, LOUIS. - Bruegel. Les Estampes. Catalogue Raisonné.
68725: LEBÈGUE, J. ALBERT. - Recherches sur Délos.
73805: LEBÈGUE, RAYMOND. - La tragédie religieuse en France. Les débuts (1514-1573).
65718: LEBÈGUE, RAYMOND. - Le Mystère des Actes des Apotres. Contribution à l'étude de l'humanisme et du protestantisme français au XVI-e siècle.
51524: LEBESGUE, PHILÉAS. (ED.) - Raoul de Houdenc: Le Songe d'Enfer, suivi de La Voie de Paradis. Poèmes du XIIIe siècle précédés d'une notice historique et critique et suivis de notes bibliographiques et d'éclaircissements.
61775: LEBOIS, ANDRÉ. - Les tendances du symbolisme à travers l'oeuvre d'Élémir Bourges.
70783: LEBROCQUY, GUILLAUME. - Voltaire peint par lui-même. Conférences données à Malines, Namur, Alost, Gand, Liège, Verviers et Louvain.
68891: LECESTRE, LÉON. & FAVRE, CAMILLE. (EDS.) - Le Jouvencel par Jean de Bueil suivi du commentaire de Guillaume Tringant. Introduction biographique et littéraire par Camille Favre. Texte établi et annoté par Léon Lecestre.
15827: LECHNER, J. - El compromiso en la poesia espanola del siglo XX. Parte primera De la Generación de 1898 a 1939. Antologia.
50704: LECKIE, R. WILLIAM. - The Passage of Dominion. Geoffrey of Monmouth and the Periodization of Insular History in the Twelfth Century.
20264: LECLER, J. - Histoire de la Tolérance au siècle de la Réforme.
74273: LECLERCQ, M.-N.-J. (ED.) - Coutumes des Pays, Duché de Luxembourg et Comté de Chiny. Tome deuxième seul (sur 2)
17044: LECLERCQ, J. - La Philosophie morale de Saint Thomas devant la Pensée Contemporaine.
72419: LECLERCQ, ÉMILE. - Charles De Groux. Avec un portrait gravé à l'eau-forte par A. Danse.
38417: LECLERCQ, ROBERT. - Reimwörterbuch 'Sankt Brandan'.
69305: LECLERCQ, ÉMILE. - Louis Robbe. Avec un portrait par Max Weber.
69467: LECOINTE, LÉON. - Analyse de Descartes appliquée aux lignes des deux premiers ordres.
72186: LECOMTE, A. (L'ABBÉ). - Le Darwinisme et l'expression des émotions chez l'homme et chez les animaux.
70092: LECONTE, ÉMILE. - Ornements gothiques de toutes les époques. Chois d'ornements de la Renaissance à l'usage des peintres, décorateurs et architectes.
49850: LECOUTERE, C. - De legende van de Driekoningen in het Middelnederlandsch.
2084: LECOUTERE, C.P.F. - Inleiding tot de taalkunde en tot de geschiedenis van het Nederlands. 5-e verb. en verm. druk door L. Grootaers.
3125: LECOUTERE, C. & VREESE, WILLEM DE. (EDS.) - Een schoon Historie van TURIAS ENDE FLORETA... Naar de Antw. druk uit het jaar 1554 uitg. door G. Lecoutere en W.L. de Vreese.
69483: LECOUVET, F.F.J. - Les petits poëtes latins du Hainaut.
72885: LECOY DE LA MARCHE, A. - Les manuscrits et la miniature.
66775: LECOY DE LA MARCHE, A. - Les manuscrits et la miniature.
52648: LECOY, FÉLIX.- FESTSCHRIFT. - Études de langue et de littérature du Moyen Age offertes à Félix Lecoy.
75075: LECOY, FÉLIX. - Recherches sur Le Libro de Buen Amor de Juan Ruiz, Archiprêtre de Hita. With a New Prologue, Supplementary Bibliography and Index by A.D. Deyermond.
51070: LECOY, FÉLIX. (ED.) - Jean Renart, Le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole.
75406: LECOY, FÉLIX. - Chrétien de Troyes: Le conte du Graal (Perceval). Tome I & Tome II.
67494: LÉCUYER, JOSEPH. - Le sacerdoce dans le mystère du Christ.
51024: LÉCUYER, SYLVIE. (ED.) - Jehan et Blonde de Philippe de Rémi. Roman du XIIIe siècle.
63753: LEDEBOER, L.V. - Beroep op volkenrecht vóór 1667. Appel au droit des gens avant 1667.
65888: LEDEGANG-KEEGSTRA, J.L.R. (ED.) - Théodore de Bèze: Le Passavant. Édition critique, introduction, traduction, commentaire.
64473: LEDEGANG, F. - Mysterium Ecclesiae. Beelden voor de kerk en haar leden bij Origenes.
6489: LEE, L., SEDDON, G. & STEPHENS, F. - Gebrandschilderd glas, schilderen met licht.
38441: LEE, ANTHONY VAN DER. - Beobachtungen zum Sprachgebrauch des Leipziger Volkspredigers Marcus von Weida (1450-1516).
75361: LEE, A. VAN DER. - Zum literarischen Motiv der Vatersuche.
46466: LEE, A. VAN DER. - Hartmann von Aues 'Armer Heinrich' en het gelijknamige drama van Gerhart Hauptmann.
21076: LEE, L.L. & LEWIS, M. (EDS.) - Women, Women Writers, and the West.
68195: LEE, S. VAN DER. - Clerus en medicijnen in de geschiedenis van het kerkelijk recht.
46218: LEE, J. VAN DER LEE. & NOOYEN, R.H. (EDS.) - Isla de los Santos. Honderd jaar paters Dominicanen op de Nederlandse Antillen, 1870 - 11 juli - 1970.
70765: LEE, SAMUEL. - Eusebius, Bishop of Caesarea, on the Theophania or Divine Manifestation of our Lord and Saviour Jesus Christ. A Syriac Version edited from an Ancient Manuscript recently discovered.
17353: LEEFLANG, CHR. - Tien jaar 'De Roos' 1945-1955. (37).
17355: LEEFLANG, CHR. - Catalogus Stichting 'De Roos' 1966-1970. (90).
17360: LEEFLANG, CHR. - Stichting De Roos 1956-1960. (55).
17361: LEEFLANG, CHR. - Stichting De Roos Utrecht 1976-1980. Met beknopte aanvulling 1946-1975. (116).
17362: LEEFLANG, CHR. - Stichting De Roos Utrecht 1971-1975. Catalogus. Met beknopte aanvulling 1946-1970. (102).
17363: LEEFLANG, CHR. - Stichting De Roos. Catalogus 1961-1965. (73).
18358: LEEFLANG, CHR. - Bibliografie 1946-52. (25).
72654: LEEMAN, F.W.G. & LEMMENS, G.TH.M. (EDS.) - Middeleeuwse Manuscripten.
21713: LEEMAN, F.W.G. - Alciatus' Emblemata. Denkbeelden en voorbeelden.
16246: LEEMANS, C. - Grieksche opschriften uit Klein-Azië in den laatsten tijd voor het Rijks-museum van Oudheden te Leiden aangewonnen.
16247: LEEMANS, C. - Grieksche opschriften uit Klein-Azië in den laatsten tijd voor het Rijks-Museum van Oudheden te Leiden aangewonnen.
6531: LEEMANS, C. - Oude Muurschilderingen van de kerk te Bathmen in Overijsel.
23703: LEENDERTZ, P. (ED.) - Het Middelnederlandsche leerdicht Rinclus.
59637: LEENDERTZ JR., P. (ED.) - MIDDELNEDERLANDSCHE DRAMATISCHE POëZIE. Met inleiding, aantekeningen, bijlagen en woordenlijst uitgegeven door P. Leendertz.
26894: LEENDERTZ JR., P. - Het leven van Vondel.
2702: LEENDERTZ, P. (ED.) - Der Minnen Loep van Dirc Potter. Uitgegeven (met een inleiding en woordenlijst) door P. Leendertz.
2603: LEENDERTZ JR., P. (ED.) - MIDDELNEDERLANDSCHE DRAMATISCHE POëZIE. Met inleiding, aantekeningen, bijlagen en woordenlijst uitgegeven door P. Leendertz.
22206: LEENDERTZ JR., P. - Het 'Wilhelmus van Nassouwe'. Met verklaring en historische toelichting.
1009: LEENDERTZ JR., P. - Bibliographie der werken van P.C. Hooft.
2834: LEENDERTZ JR., P. (ED.) - Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede. Uitgegeven door P. Leendertz.
57891: LEENDERTZ, P. (ED.) - Der Minnen Loep van Dirc Potter. Uitgegeven (met een inleiding en woordenlijst) door P. Leendertz.
41650: LEENDERTZ, P. (ED.) - Der Minnen Loep van Dirc Potter. Uitgegeven (met een inleiding en woordenlijst) door P. Leendertz.
27757: LEEUW, HENDRIK DE. - Onze West. met teekeningen van de schrijver.
20067: LEEUW, A.S. DE. - Nederland in de wereldpolitiek van 1900 tot heden.
19994: LEEUW, A.J. VAN DER. - Huiden en Leder 1939-1945. Bijdrage tot de economische geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog.
20068: LEEUW, A.S. DE. - Nederland in de wereldpolitiek van 1900 tot heden.
4239: LEEUW, A.S. DE. - Nederland in de wereldpolitiek van 1900 tot heden.
1528: LEEUWE, H.H.J. DE. - Multatuli, het drama en het toneel.
67515: LEEUWEN, P.J. VAN. - Het christelijk onsterfelijkheidsgeloof. Een Bijbels-Dogmatische studie.
74554: LEEUWEN, A.TH. VAN. - De nacht van het kapitaal. Door het oerwoud van de economie naar de bronnen van de burgerlijke religie.
66247: LEEUWEN, C. VAN. - Le développement du sens social en Israël avant l'ère chrétienne.
39463: LEEUWEN BOOMKAMP, C. VAN. & MEER, J.H. VAN DER. - The Carel van Leeuwen Boomkamp Collection of Musical Instruments. Descriptive Catalogue.
7943: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Drie vrienden. Studies over en herinneringen aan Menno ter Braak, H. Marsman, E. du Perron.
22664: LEEUWEN, A.TH. VAN. - De nacht van het kapitaal. Door het oerwoud van de economie naar de bronnen van de burgerlijke religie.
63070: LEEUWEN, JOH. DID. VAN. - Auctoris incerti: Chronicon Tielense, sive majoris chronici pars ultima e maxime, ... Ex archetypo primus edidit, adnoationesque addidit Joh. Did. van Leeuwen.
72537: LEEUWEN, W.C.J. VAN. - Verslag aan de parlementaire Statuutcommissie uit de Staten van de Nederlandse Antillen met betrekking tot onze toekomstige staatkundige structuur.
67820: LEEUWEN, J. VAN. - Matthijs de Castelein en zijne Const van Rhetoriken.
57793: LEFAIVRE, LIANE. & TZONIS, ALEXANDER. - Theorieën van het architektonies ontwerpen. Een historiese dokumentatie.
57794: LEFAIVRE, LIANE. & TZONIS, ALEXANDER. - De oorsprong van de moderne architectuur. Een geschiedenis in documenten..
72895: LEFÉBURE, ERNEST. - Broderie et dentelles.
70587: LEFÉBURE DE FOURCY, L. - Traité de géométrie descriptive. Texte et Atlas.
58622: LEFÈVRE, JOSEPH. - Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas. Deuxième partie. recueil destiné à faire suite aux travaux de L.-P. Gachard. Tome II (1580-1584).
23623: LEFEVRE, J. - La secrétairerie d'état et de guerre sous le régime Espagnol (1594-1711).
72447: LEFÈVRE, ÉMILE. - Joseph Lies. Sa vie, ses oeuvres, ses écrits et ses juges.
55527: LEFEVRE, PL.F. - Les Ordinaires des collégiales Saint-Pierre à Louvain et Saints-Pierre-et-Paul à Anderlecht d'après des manuscrits du XIVe siècle.
69824: LEFOL, GASTON. (ED.) - Habitations rurales. Façades, plans, détails. Projets primes au Concours du Sous-Secrétariat des Beaux-Arts. (Bibliothèque Documentaire de l'Architecte).
69823: LEFOL, GASTON. (ED.) - Fermes et constructions rurales. Façades, plans, détails. Projets primes au Concours du Sous-Secrétariat des Beaux-Arts. (Bibliothèque Documentaire de l'Architecte).
73680: LEFRANC, ABEL. - Les dernières poésies de Marguerite de Navarre. Publiées pour la première fois avec une Introduction et des notes.
51251: LEGGE, DOMINICA. - Anlo-Norman Literature and its Background.
60327: LEGNER, ANTON. (ED.) - Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800-1400. Katalog von Anton von Euw, Anton Legner a.o.
49958: LEGNER, ANTON. (HRSG.) - Die Parler und der Schöne Stil. Europäische Kunst unter den Luxemburgern. Handbuch zur Ausstellung des Schnütgen Museums in der Kunsthalle, Köln, 1978. Herausgegeben von A. Legner.
48228: LEGNER, ANTON. - (1975) Monumenta Annonis. Köln und Siegburg, Weltbild und Kunst im hohen Mittelalter. Eine Ausstellung des Schnütgen-Museums der Stadt Köln in der Cäcilienkirche. Unter Redaktion von Anton Legner.
45714: LEGNER, ANTON. (REDACTIE) - Rijn en Maas. Kunst en Cultuur 800-1400. Een tentoonstelling van het Schnütgen-Museum der Stad Keulen en van de Belgische Ministeries van Nederlandse en Franse Cultuur. Onder redactie van Anton Legner.
67061: LEGNER, ANTON. - Deutsche Bildwerke. Fotografie Anselm Jaenicke. (2 Bde.)
45713: LEGNER, A. (ED.) - Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800-1400. Eine Ausstellung des Schnütgens-Museums der Stadt Köln und der belgischen Ministerien für französische und niederländische Kultur.
50650: LEGNER, WOLFRAM KARL. - The Strong Verb in Sebastian Brant's 'Narrenschiff'.
41973: LEGNER, ANTON. (HRSG.) - (1985) Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik. Katalog zur Ausstellung des Schnüthen-Museums in der Josef-Haubrich-Kunsthalle.
71910: LEGRAND, S.-J. & TYCHON, F. - Mémoire en réponse à la question suivante: Faire un travail sur Démétrius de Phalère, considéré comme orateur, homme d'état, érudit et philosophe.
59144: LEGRAND, F.-J. - Jan van Ruusbroec: Un miroir de l'éternelle béatitude ou du Saint Sacrement. Traduction structurelle du moyen-néerlandais.
71279: LEGRAND, ACHILLE. - Quelques réflexions sur l'amélioration du sort de la classe ouvrière.
62773: LEGRAND, PH.E. (ED.) - Bucoliques grecs. Texte établi et traduit. (en 2 vols.)
70645: LEGRAND, LOUIS. - Le mariage et les moeurs en France.
59688: LEGRAND, PH.E. (ED.) - Bucoliques grecs. Texte établi et traduit. (en 2 vols.)
49557: LEGUAI, ANDRÉ. - La guerre de Cent Ans.
53161: LEHANE, BRENDAN. - The Quest of Three Abbots.
62022: LEHFELDT, WERNER. - Eine serbisch-russische Sprachbegegnung vom Anfang des XVI. Jahrhunderts. Zur Sprache der Moskauer Kopien von serbischen Briefen Sultan Selims I. an den Groszfürsten Vasilij III. Ivanovic.
66344: LEHMANN, PAUL. - Mittelalterliche Büchertitel.
72417: LÉHMANN, JOSEPH. - L'entrée des Israélites dans la société française et les états chrétiens d'après des documents nouveaux.
22346: LEHMANN-BROCKHAUS, O. - Die Kunst des X. Jahrhunderts im Lichte der Schriftquellen.
38825: LEHMANN, WINFRED P. - Historical Linguistics. An introduction.
49674: LEHMANN, WALTER. (ED.) - Heinrich Seuses, Deutsche Schriften. Übertragen und eingeleitet von walter Lehmann.
60837: LEHMANN, HANS. - Brünne und Helm in angelsächsische Beowulfliede. Ein Beitrag zur germanischen Alterthumskunde.
25796: LEIDINGER, GEORG. - Die Einzel-Metallschnitte (Schrotblätter) des fünfzehnten Jahrhunderts in der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek München. Mit erläuterndem Text herausgegeben von Georg Leidinger.
58437: LEIPOLDT, JOHANNES. - Griechische Philosophie und frühchristliche Askese.
59047: LEIPOLDT, JOHANNES. & GRUNDMANN, WALTER. - Umwelt des Urchristentums. Band I: Darstellung des neutestamentlichen Zeitalters.
66943: LEISCHING, JULIUS. (HRSG.) - Figurale Holzplastik. Ausgewählt und herausgegeben von Julius Leisching. Komplett in 2 Bände.
62812: LEISEGANG, HANS. - Pneuma Hagion. Der Ursprung des Geistbegriffs der synoptischen Evangelien aus der griechischen Mystik.
59332: LEITNER, FRANZ. - Die prophetische Inspiration. Biblisch-patristische Studie.
41990: LEITZMANN, ALBERT. - Lexikalische Probleme in der frühmittelhochdeutschen Dichtung.
31515: LEITZMANN, ALBERT. (ED.) - Wolfram von Eschenbach: Willehalm Buch I bis IV. Hrsg. von Albert Leitzmann.
15616: LEITZMANN, J. (HRSG.). - Wegweiser auf dem Gebiete der Deutschen Münzkunde (incl. Oesterreich, Schweiz, Luxemburg und Elsass) oder geschichtlichen Nachrichten über das Münzwezen Deutschlands.
42019: LEITZMANN, ALBERT. (ED.) - Hartmann von Aue, Erec. Hrsg. von Albert Leitzmann.
68907: LEJEUNE, THÉODORE. - Guide théorique et pratique de l'amateur de tableaux. Études sur les imitateurs et les copistes des maitres de toutes les écoles dont les oeuvres forment la base ordinaire des galeries.
71375: LEJEUNE, RITA. (ED.) - Le personnage d'Ignaure dans la poésie des troubadours.
52668: LEJEUNE, RITA.- FESTSCHRIFT. - Mélanges offerts à Rita Lejeune.
74657: LEK, G.J. VAN DER. & JONG, DIRK DE. - Brinkman's Catalogus van boeken dei gedurende 1941 tot en met 145 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven....
62213: LEKKERKERKER, A.F.N. - De Brief van Paulus aan de Romeinen (in 2 delen).
51405: LELEUX, FERNAND. - Charles van Hulthem 1764-1832.
68563: LELEWEL, JOACHIM. - Géographie du Moyen-Age. Accompagnée d'un atlas et des cartes [18] dans les cinq volumes de texte. Édition originale.
10845: LELEWEL, J. - Die Entdeckungen der Carthager und Griechen auf dem Atlantischen Ocean. Mit Vorwort von Prof. Ritter.
25067: LELIJ, C.M. - De parabelen van Cyrillus.
74650: LELLANDERS, MICHEL. & WIT, RENÉ DE. - In het teken van de robot. Automatisering in Nederland. Tekst van Folkert Catz en Ruud Vreeman.
16881: LELOUX, H.J. (ED.) - Het Zutphens Liedboek. Ms. Weimar oct 146. Met een inleiding van F.W.J. Scholten.
70596: LÉLUT, L.F. - Du Démon de Socrate. Spécimen d'une application de la science psychologique à celle de l'histoire. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée d'une preface.
61959: LEMACHER, HEINRICH. & FELLERER, KARL GUSTAV. - Handbuch der katholischen Kirchenmusik.
38435: LEMAIRE, RIA. - Passions et Positions. Contribution à une sémiotique dans la poésie médiévale en langues romanes.
34125: LEMAIRE, R., LEURS, S. & ROGGEN, D. - Bij het ontstaan der Brabantsche hooggotiek.
74236: LEMAIRE, R. - L'origine de la basilique latine.
64017: LEMAITRE, JULES. - En Marge des Vieux Livres. Contes. Première et deuxième série. (2 tomes).
71290: LEMAY, HUGOLIN. - Bibliographie du Père Louis Hennepin, recollet. Les pièces documentaires.
72591: LEMAZURIER, P.D. - Galerie historique des acteurs du théatre français depuis 1600 jusqu'à nos jours. Ouvrage recueilli des Mémoires du temps et de la tradition, et rédigé par P.D. Lemazurier.
41095: LEMCKE, HEINRICH. - Mexico, das Land und seine Leute. Ein Führer und geographisches handbuch unter besonderer Berücksichtigung der gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnisse des Landes.
70545: LEMEIGNEN, HENRI. (ED.) - Vieux Noels composés en l'honneur de la naissance de Notre-Seigneur Jésus-Christ: Pastorales, Noels de provinces de l'Ouest.
71009: LEMERCIER DE NEUVILLE, L. - Théâtre des Pupazzi.
67583: LEMMENS, GERARD W.CH. - Het smedengeslacht Lemmens van Oelbroeck (St.-Anthonis) vier eeuwen in het Land van Cuyk.
67556: LEMMENS, ALBERT. & STOMMELS, SERGE. - Russian Artists and the Children Book 1890-1992.
57791: LEMMENS, GERARD. - Thuis gebracht. Zes opstellen en zestig aanwinsten bijeengebracht ter ere van Gerard Lemmens.
19: LEMMENS, G.; R. KOLLEWIJN. - Eugène Lücker. Grafisch Werk. Met een inleiding door Gerard Lemmens.
18792: LEMMENS, G. - Maria in Limburg. De legendenkrans voor Maria. Met een inleiding van Fr. Feron. Boekverluchting van Jan Hul.
47007: LEMMERS, TRUDY. - Guiberts van Nogents Monodiae. Een twaalfde-eeuwse visie op kerkelijk leiderschap.
71075: LEMOINE, ALBERT. - Stahl et l'animisme. Mémoire lu à l'Académie des Sciences Morales et Politiques.
71508: LEMOISNE, P.-A. - Les xylographies du XIVe et du XVe siècle au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale.
74386: LEMOISNE, PAUL-ANDRÉ. - Gavarni. Peintre et Lithographe. Complet de 2 tomes.
71709: LEMONNIER, HENRY. - Procès-Verbaux de l'Académie Royale d'Architecture 1671-1793, publiés pour la Société de l'Histoire de l'Art Français. Tome I-II-III.
74337: LEMONNIER, CAMILLE. - Henri De Braekeleer. Peintre de la lumière.
12947: LENDERS, JAN. - De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming Nederland 1780-1850.
63720: LENDERS, P. - De politieke crisis in Vlaanderen omstreeks het midden der achttiende eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis der Aufklaerung in België.
73647: LENERTZ, VINCENT. - Documents d'art monumental du Moyen Age. Architecture, sculpture et ferronnerie. Relevés et croquis par Vincent Lenertz, architecte, chef des travaux graphiques à l'université de Louvain.
10971: LENGLET-DUFRESNOY, N. - Catalogue des meilleures cartes géographiques générales et particulières, avec quelques remarques sur la choix qu'on doit faire.
42611: LENNARD, REGINALD. - Rural England 1086-1135. A Study of Social and Agrarian Conditions.
55418: LENNEBERG, ERIC H. - New Directions in the Study of Language.
62384: LENNEP, JACOB VAN. [1802-1868] - Elizabeth Musch. Met photogravures naar teekeningen van Ch. Rochussen.
2205: LENNEP, D.J. VAN - Verhandeling en Hollandsche Duinzang. Uitg. door G. Stuivelingh.
62386: LENNEP, JACOB VAN. [1802-1868] - Novellen. Met photogravures naar teekeningen van Ch. Rochussen.
4302: LENNEP, J. VAN. - Iets over citaten.
29011: LENNEP, D.J. VAN - Verhandeling en Hollandsche Duinzang. Uitg. door G. Stuivelingh.
62887: LENNEP, D.F.W. VAN. - Euripides Poietes Sofos (in Greek characters).
62383: LENNEP, JACOB VAN. [1802-1868] - Onze Voorouders. Met photogravures naar teekeningen van Ch. Rochussen.
19068: LENNEP, M.F. VAN. - Het leven van Mr. Jacob van Lennep.
62385: LENNEP, JACOB VAN. [1802-1868] - De Pleegzoon. Met photogravures naar teekeningen van Ch. Rochussen.
62388: LENNEP, JACOB VAN. [1802-1868] - De Roos van Dekama. Met photogravures naar teekeningen van Ch. Rochussen.
65345: LENNEP, R. VAN. - Recueil de textes d'arbitrage. (2 volumes).
62387: LENNEP, JACOB VAN. [1802-1868] - Ferdinand Huyck. Met photogravures naar teekeningen van Ch. Rochussen.
31488: LENNEP, M.F. VAN. - Het leven van Mr. Jacob van Lennep.
72984: LENNIG, BENJAMIN. - La gravure en Belgique ou notices biographiques sur les graveurs anversois, bruxellois et autres, depuis les origines de la gravure jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
3212: LENNING, H.F. - The Art Nouveau.
73605: LENOIR, ALBERT. - Architecture monastique.
68874: LENOIR, ALEX. - Monumens des arts libéraux, mécaniques et industriels de la France, depuis les Gaulois jusqu'au règne de François Ier [...] Précédées d'un texte ou précis de l'histoire des arts libéraux [...], et d'une explication et analyse particulière et raisonnée de chaque figure ou monument.
72264: LENS, ANDRÉ. - Du bon gout, ou de la beauté de la peinture, considérée dans toutes ses parties.
2371: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen. Met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk.
53012: LENSELINK, W.H. & MONNA, A.D.A. - Studies over het Zeeuwse en Leidse burggraafschap.
24591: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen. Met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk.
31771: LENSEN, H. & W.H. HEITLING. - Stad in de Middeleeuwen. Dagelijks leven in Zutphen.
66894: LENSSEN, JÜRGEN. (HRSG.) - Domschatz Würzburg. Bearbeitet von Jürgen Emmert und Wolfgang Schneider.
58511: LENZ, HERMANN. - John Dennis. Sein Leben und seine Werke. Ein Beitrag zur Geschichte der englischen Literatur im Zeitalter der Königin Anna.
42273: LENZ, F.W. & G.C. GALINSKY. (ED.) - Albii Tibulli aliorumque libri tres.
50402: LEO, HEINRICH. - Entwicklung der Verfassung der lombardischen Städte bis zu Ankunft Kaiser Friedrich I in Italien.
69774: LÉON, ALBERT. (ED.) - Une pastorale basque. Hélène de Constantinople. Etude historique et critique d'après des documents inédits. Avec textes et traduction.
62283: LÉON-DUFOUR, XAVIER. (ED.) - Vocabulaire de théologie biblique.
57204: LUIS DE LEÓN. - The Names of Christ. Translated and introduced by Manuel Durán and William Kluback.
74888: LEON-PORTILLA, MIGUEL. (ED.) - Cantos y crónicas del México antiguo. Edición de Miguel Léon-Portilla.
39230: LÉONARD, É.-G. - Histoire générale du protestantisme.
71989: LÉONARD, ADRIEN. - Essai sur l'éducation des animaux, le chien pris pour type.
72663: LEONCINI, GIOVANNI. - La Certosa di Firenze nei suoi rapporti con l'architectura certosina.
46074: LEONHARD, KURT. - Dante Alighieri: geïllustreerde biografie.
46076: LEONHARD, KURT. - Dante Alighieri in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
4537: LEOPOLD, J.H. - Gedichten II. Nagelaten poëzie. Deel 1/ Teksten; Deel 2/ Apparaat en commentaar. Historisch-kritische uitgave verzorgd door H.T.M. van Vliet i.s.m. A.L. Sötemann.
19679: LEOPOLD, H.M.R. - Uit de leerschool van de spade. (set van 6 delen).
73978: LEOPOLD, J.H. - Gedichten uit de nalatenschap. Deel1/ De Gedichten voorafgegaan door editie-technisch commentaar. Deel2/ Genetisch-interpretatief commentaar. Uitgegeven en van editie-technisch en genetisch-interpretatief commentaar voorzien door G.J. Dorleijn.
5801: LEOPOLD, J.A. & L. - Van de Schelde tot de Weichsel, Nederduitsche Dialecten in Dicht en Ondicht.
73979: LEOPOLD, J.H. - Gedichten II. Nagelaten poëzie. Deel 1/ Teksten; Deel 2/ Apparaat en commentaar. Historisch-kritische uitgave verzorgd door H.T.M. van Vliet i.s.m. A.L. Sötemann.
73980: LEOPOLD, J.H. - Gedichten I. De tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie. Deel 1/teksten; deel 2/apparaat en commentaar. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet.
71449: LEPASQUIER, AUG. - Législation de la vaine pâture ou recueil raisonné des coutumes et règlements anciens, des lois, décrets, ordonnances royales, avis du Conseil d'État, arrêts de la Cour de Cassation, etc., concernant les droits de vaine p6ature et de parcours, et l'exercise de ces droits.
71505: LEPREUX, GEORGES. - Gallia Typographica ou Répertoire biographique et chronologique de tous les imprimeurs de France depuis les origines de l'imprimerie jusqu'à la Révolution. [Ouvrage inachévé; en 7 tomes complet].
74477: VENTE PUBLIQUE.- & COLLECTION LEQUIME. - 1921. Vente publique et volontaire de tableaux modernes de la collection [Léon] Lequime
75535: PIERRE-VICTOR. = PSEUD. PIERRE-SIMON LEREBOURS. - Sur d'anciennes constructions en bois sculpté de l'intérieur de la Norvège.
75165: LERNER, ROBERTO. - Drugs in Peru, Reality and Representation.
75157: LERNER, ISAÍAS. - Arcaísmos léxicos del español de América.
74351: LEROUX, GABRIEL. - Les origines de l'édifice hypostyle en Grêce, en Orient en chez les Romains.
69348: LEROY, C.-F.-A. - Traité de géométrie descriptive, avec une collection d'épures, composée de 60 planches.
69617: LEROY-BEAULIEU, PAUL. - Le collectivisme. Examen critique du nouveau socialisme.
20266: LEROY, P. - Le Dernier Voyage à Paris et en Bourgogne, 1640-1643, du réformé Claude Saumaise. Libre érudition et contrainte politique sous Richelieu.
75015: LESAGE, ALAIN RENÉ. - El bachiller de Salamanca o aventuras de don Querubin de la Ronda. Traducción de Esteban Aldebert Dupont.
69400: DE LESCURE, M. (ED.) - Oeuvres choisies de Mme des Houllières. Avec une preface par M. de Lescure. Frontispice gravé par Lalauze.
69385: DE LESCURE, M. (ED.) - Mademoiselle De Clermont par Mme De Genlis. Avec une Notice par M. De Lescure.
69384: DE LESCURE, M. (ED.) - Oeuvres choisies de Gilbert avec une Introduction et des notes par M. De Lescure.
71133: DE LESCURE, M. (ED.) - Correspondance complète de la marquise Du Deffand avec ses amis le Président Hénault, Montesquieu, d'Alembert, Voltaire, Horace Walpole, classe dans l'ordre chrionologique et sans suppressions. Augmentée des lettres inédites au chevalier De L'Isle, précédée d'une histoire de sa vie, de son salon, de ses amis, suivie de ses oeuvres diverses et éclairée de nombreuses notes.
61174: LESKY, GRETE. - Barocke Embleme im Vorau und anderen Stiften Österreichs. Ein Vademekum für den Kunstwanderer.
40517: LESKY, ALBIN. - Die tragische Dichtung der Hellenen.
69327: LESSING, OTTO. (HRSG.) - Ausgeführte Bauornamente der Neuzeit. Sammlung hervorragender Ornamentausfuhrungen der bedeutendsten Architekten und Bildhauer in Deutschland und Oesterreich.
30787: LESTER, MARK. - Readings in Applied Transformational Grammar.
70933: LESTIBOUDOIS, THÉM. - Économie pratique des nations ou système économique applicable aux différentes contrées, et spécialement à la France.
66674: LESTOCQUOY, J. - L'art de l'Artois. Etudes sur la tapisserie, la sculpture, l'orfèvrerie, la peinture.
32096: LETH, HENDRIK DE. - Nieuwe Geographische en Historische Atlas van de Zeven Vereengde Provintien...
44746: NAAR DE LETTER. - Deel 2. Van Sente Brandane.
41992: NAAR DE LETTER. - Deel 1 t/m 5. NAAR DE LETTER. De overlevering van de Middelnederlandse letterkunde. Een reeks kleine tentoonstellingen, ingericht op de zolder van het instituut De Vooys door een werkgroep van Utrechtse neerlandici.
44747: NAAR DE LETTER. - Deel 3. Karel ende Elegast.
37212: BIBLIOTHEEK VAN MIDDELNEDERLANDSCHE LETTERKUNDE: - E. Verwijs (ed.), VAN VROUWEN ENDE VAN MINNE, Middelnederlandsche Gedichten uit de XIVde en XVde eeuw. 1871. xxxiv,184 p. (BML; 4 & 5); W.G. Brill (ed.), VAN SINTE BRANDANE, 1871. v,78 p. (BML; 6); J. Verdam (ed.), EPISODES UIT MAERLANT'S HISTORIE VAN TROYEN naar het te Wissen gevonden handschrift. 1873. 352 p. (BML; 10). E. Verwijs (ed.), JACOB VAN MAERLANT'S STROPISCHE GEDICHTEN. Uitgegeven en toegelicht. 1879. 249 p.
41868: BIBLIOTHEEK VAN MIDDELNEDERLANDSCHE LETTERKUNDE: - Convoluut van drie delen uit de reeks. F. BUITENRUST HETTEMA, Het Nederduitsch glossarium van Bern. Gron. 1889. (BML; 43); J.C. MATTHES, De Roman der Lorreinen (nieuw ontdekte gedeelten). Gron., 1876. (BML; 17). A. BEETS, De 'Disticha Catonis' in het Middelnederlandsch. Gron., 1885. (BML; 37)
40167: BIBLIOTHEEK VAN MIDDELNEDERLANDSCHE LETTERKUNDE: - W.G. Brill (ed.), VAN SINTE BRANDANE, 1871. v,78 p. (B.M.L. 6); J.C. Matthes (ed.), RENOUT VAN MONTELBAEN. Met inleiding en aanteekeningen. 1875. LIII-120 p. (Enige aant. in potlood) (B.M.L. 15). J.C. Matthes (ed.) DE ROMAN DER LORREINEN. Nieuw ontdekte gedeelten. 1876. xiv-59 p. (B.M.L. 17). A. Holder (ed.), DAT LYDEN ENDE DIE PASSIE ONS HEREN JHESU CHRISTI. Voor 't eerst uitgegeven. 1877. 85 p. (B.M.L. 19)
33707: BIBLIOTHEEK VAN MIDDELNEDERLANDSCHE LETTERKUNDE: - E. Verwijs (ed.), ROMAN VAN CASSAMUS (fragment), Groningen, 1869. xxviii,94 p. (B.M.L. 2); J.C. Matthes (ed.), RENOUT VAN MONTELBAEN, 1875. LIII,120 p. (B.M.L. 15); J.C. Matthes (ed.), DE ROMAN VAN LORREINEN (nieuw ontdekte gedeelten), 1876. xiv, 59 p. (B.M.L. 17).
39065: BIBLIOTHEEK VAN MIDDELNEDERLANDSCHE LETTERKUNDE: - Convoluut van twee afleveringen: H.E. Moltzer (ed.): FLORIS ENDE BLANCHEFLOER. Met inleiding en aanteekeningen. Groningen, 1879. xx,146 p. (B.M.L.; 23). J.C. Matthes (ed.): RENOUT VAN MONTELBAEN, met inleiding en aanteekeningen. Groningen, 1875. LIII,120 p. (B.M.L.; 15)
18061: LETTINCK, L. - Geschiedbeschouwing en beleving van de eigen tijd in de eerste helft van de twaalfde eeuw.
24895: LETTINCK, N. & MOOLENBROEK, J.J. VAN. (EDS.) - In de schaduw van de eeuwigheid. Tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland aangeboden aan A.H. Bredero.
32829: L'AMI DU LETTRÉ. - 1925. Année littéraire et artistique.
65720: LEUBE, EBERHARD. - Fortuna in Karthago. Die Aeneas-Dido-Mythe Vergils in den romanischen Literaturen von 14. bis 16. Jahrhundert.
50148: LEUPEN, P. - Philip of Leyden. A Fourteenth Century Jurist. A Study of his Life and Treatise 'De cura reipublicae et sorte principantis'.
11771: LEUPENIUS, PETRUS; CARON, W.J.H. (ED.) - Aanmerkingen op de Neederduitsche Taale en Naaberecht. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
53274: LEUPIN, ALEXANDRE. - Barbarolexis. Medieval Writing and Sexuality. Translated by Kate M. Cooper.
67175: LEURS, STAN. - Geschiedenis van de Vlaamsche kunst.
67364: LEURS, STAN. - De Groote Markt van Brussel.
63164: LEUTSCH, E. & SCHNEIDEWIN, F.G. (EDS). - Corpus Paroemiographorum Graecorum. 2 vols. set.
60603: LEUVENSTEIJN, J. VAN. & BERNS, J.B. (EDITORS) - Dialect and Standard Language in the English, Dutch, German and Norwegian Language Areas.
12057: LEVACK, B.P. - De Heksenjacht in Europa 1450-1750.
74462: LEVELT, H., BEVIN, JR., J.F. & CORSTENS, TH. - Sint Geertruydtsbronne. Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de geschiedenis en volkskunde van West Brabant en omgeving [ vanaf jaargang 3 "vermeerderd met "Bredaniana""]. Jaargang 1 t.m. 10.
71509: LÉVÊQUE, EUGÈNE. - Iconographie des fables de La Fontaine, La Motte, Dorat, Florian. Avec une étude sur l'iconographie antique. Album de 104 héliogravures de Boussod et Valadon tirées en sanguine.
67952: LEVERLAND, B.N. - St. Pancras op het Hogeland. Kerk en kapittel tot aan de Reformatie.
63457: LEVI-STRAUSS, CLAUDE. - Het gezin. Vertaald uit het Frans door P.Ph.J. Klinkenberg.
57579: LEVILLIER, ROBERTO. - Nueva Crónica de la Conquista del Tucumán. Documentada en los archivos de Sevilla y de Lima y en los XXIV volúmenes de publicaciones históricas de la Bibliotheca Argentino ... Precedida de un ensayo sobre los tiempos prehispánicos.
7607: LEVINE, DAVID. - No Known Survivors. David Levine's Political Plank. Introduced and selected by J.K. Galbraith.
7546: LEVINE, DAVID. - Levines lustiges Literarium. Vorgestellt von John Updike.
63416: WATTENBACH-LEVISON. - Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit und Karolinger. (5 vols.)
74080: LEVITICUS, F. - De klank- en vormleer van het Middelnederlandsch dialect der St. Servatius-legende.
28840: LEVITICUS, F. - Laut- und Flexionslehre der Sprache der St. Servatiuslegende Heinrichs von Veldeke, nach dem Leidener Ms. mit Heranziehung der übrigen handschriftlichen Fragmente.
26398: LEVITICUS, F. - De klank- en vormleer van het Middelnederlandsch dialect der St. Servatius-legende.
73461: LÉVY, ALBERT. - Psychologie du caractère. Contribution à l'éthologie.
59407: LEVY, BRIAN. & WACKERS, P.W.M. (EDS.) - REINARDUS. Yearbook of the International Reynard Society. Vol. 2. Edited by B. Levy & P. Wackers.
2646: LEVY, BRIAN. & WACKERS, P.W.M. (EDS.) - REINARDUS. Yearbook of the International Reynard Society. Vol. 1. Edited by B. Levy & P. Wackers.
53049: LEVY, BRIAN J. (ED.) - Nine Verse Sermons by Nicholas Bozon. The Art of an Anglo-Norman Poet and Preacher.
64251: LEWE VON ADUARD, E.J. - Japan; from Surrender to Peace. With a Foreword by John Foster Dulles.
59083: LEWICKA-KAMINSKA, ANNA. - Inkunabuly Biblioteki Jagiellonskiej. Incunabula Bibliothecae Jagellonicae Cracoviensis.
50228: LEWICKA, H. (ED.) - Bergerie de l'Agneau de France à Cinq Personnages (1485).
52881: LEWIS, D.B. WYNDHAM. - François Villon. A Documented Survey.
39468: LEWIS, WALTER & THOMAS. - Modern Organ Building. Being a Practical Explanation and Description of the whole Art of Organ Construction, with especial regard to Pneumatic Action. Including Chapters on Tuning, Voicing, etc.
2908: LEX. [PS. LEX METZ]. - De Zwervers. [Met een voorwoord van Jac. van der Ster].
38389: LEXER, MATTHIAS. (ED.) - Endres Tuchners Baumeisterbuch der Stadt Nürnberg (1464-1475). Mit einer Einleitung und sachlichen Anmerkungen von Friedrich von Weech herausgegeben.
42002: LEXER, MATTHIAS. - Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch.
29300: LEYBURN, JAMES G. - The Haitian People.
45313: LEYERLE, JOHN. & QUICK, ANNE. - Chaucer. A Bibliographical Introduction.
72746: LEYS, BARON H. - De Zaal Leys op het Stadhuis van Antwerpen. Zeven kopersneden naar de muurschilderingen van Baron H. Leys met tekst van den meester / La Salle Leys à l'Hotel-de-Ville d'Anvers. Sept gravures sur cuivre d'après les fresques du Baron H. Leys avec texte du maitre.
71418: LEYSBETH, NICOLAS. - Historique de la colonisation belge à Santo-Tomas Guatemala.
774: LEYVRAZ, J.P. - Phénoménologie de l'expérience.
69021: LHOMME, F. - Raffet.
69031: LHOMME, F. - Charlet.
42104: LHOTE, AMÉDÉE. - Histoire de l'Imprimerie à Chalons-sur-Marne. Notices biographiques et bibliographiques sur les imprimeurs, libraires, relieurs et lithographes (1488-1894). Avec marques typographiques et illustrations.
44813: LHOTSKY, ALPHONS. & PIVEC, KARL. (EDS.) - Dietrich von Nieheim, Viridarium Imperatorum et Regum Romanorum. Herausgegeben.
22479: LIAGRE BÖHL, HERMAN DE., NEKKERS, JAN. & SLOT, LAURENS. (REDACTIE) - Nederland industrialiseert! Politieke en ideologiese strijd rondom het naoorlogse industrialisatiebeleid 1945-1955.
16775: LIAGRE BÖHL, H. DE. - Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland.
56139: LIBER AMICORUM.- & MOHRMANN, CHR. - Mélanges offerts à Mademoiselle Christine Mohrmann.
59096: GUSTAV BAUR LIBRARY. - 12 Theses, bound up together in 1 volume, from the Gustav Baur Library: 1): OSCAR JACOB, das zweite Büchlein, ein Hartmannisches, Leipzig 1879. 116 p. 2): HUGO KAUFFMANN, Ueber Hartmanns Lyrik, Leipzig 1884. 96 p. 3): RUDOLF SCHNEIDER, Der zweite Theil des Wartburgkrieges und dessen Verhältnis zum Lohengrin. Leipzig 1875. 52 p. 4): ERNST ELSTER, Beiträge zur Kritik des Lohengrin. Leipzig, 1884. 42 p. 5): KARL STEIGER, Die verschiedenen Gestaltungen der Siegfriedssage in der germanischen Literatur. Leipzig 1873. 126 p. 6): BERNHARDUS SCHNEIDER, De vita et carminibus Marneri poetae medii aevi. Leipzig 1873. 92 p. 7): RICHARD LEHFELD, Friedrich von Hausen. Leipzig 1875. 38 p. 8): LUDWIG BEER, Der Stoff des Spielmannsgedichtes Orendel. Leipzig, 1887. 122 p. 9): EMIL GOTTSCHAU, Ueber Heinrich von Morungen. Leipzig 1880. 34 p. 10); GUSTAV ROETHE, Reinmars von Zweter. Herkunft und Aufenthalt in Oesterreich unter Leopold VII. Leipzig, 1883. 34 p. 11): KONRAD BURDACH, Beitráge zur Kritik und Erklärung der Gedichte Reinmars des Alten. Leipzig 1880. 52 p. 12): ALFRED NEUMANN, Über das Leben und die Gedichte des Minnesingers Steinmar. Leipzig, 1885. 108 p.
59097: GUSTAV BAUR LIBRARY. - 8 text-editions or thesis, bound up together in 1 volume, from the Gustav Baur Library: 1) WILHELM GRIMM, Konrad von Würzburg Goldene Schmiede. Berlin, 1840. 172 p. 2): GOTTHOLD LUDWIG KLEE, Zur Hildesage. Leipzig 1973. 60 p. 3): G. KIESSLING, Bibelsprache und Mittelhochdeutsch. 1876. 28 p. 4): MAX RIEGER, Versuch einer systematischer Darstellung der Mittelhochdeutschen Verskunst nach ihrer Erscheinung in klassischen Volksepos. 5): FRANZ ROTH, Der Schwanritter. Eine Erzählung von Konrad von Würzburg. Frankfurt, 1861. 52 p. 6): HOFFMANN VON FALLERSLEBEN, In dulci jubilo. Nun singet und sei froh. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Poesie. Hannover 1854. 128 p. 7) FRANZ PFEIFFER, Forschung und Kritik auf dem Gebiete des deutschen Alterthums. Wien, 1866. 88 p. 8): O. SCHLECHTA-WSSEHRD, Übersetzungsproben aus Firdussi's religiös-romantischem Epos 'Jussuf und Suleicha'. Wien 1887. 28 p.
67270: LICHNER, JAN. - Kunstdenkmäler in der Tschechoslowakei. Ein Bildhandbuch. Hrsg. von Reinhardt Hootz. Einleitung, Erläuterungen und Bildauswahl von Jan Lichner.
16118: LICHTVELD, U.M. & VOORHOEVE, J. - Suriname: Spiegel der Vaderlandse Kooplieden, Een historisch leesboek, 1627-1863. Uitgegeven met inl. en aant.
74490: LIDA DE MALKIEL, MARIA ROSA. - L'idée de la gloire dans la tradition occidentale. Antiquité, Moyen Age occidental, Castille.Traduction française par Sylvia Roubaud. Postface par Yakov Malkiel.
75217: LIDA DE MALKIEL, MARIA ROSA. - Juan Ruiz. Selección del Libro de Buen Amor y estudios críticos. Prefacio Yakov Malkiel. Prólogo Alberto Várvaro.
69753: LIE, ORLANDA S.H. & KUIPER, WILLEM. (EDS.) - The Secrets of Women in Middle Dutch. A bilangual edition of Der vrouwen heimelijcheit in Ms.Ghent, UB, 444. Translation by Thea Summerfield.
67620: LIE, O.S.H. & VELTMAN, L.M. (REDACTIE) - Kennis-maken. Een bloemlezing uit de Middelnederlandse artesliteratuur.
67622: LIE, ORLANDA S.H. & REYNAERT, JORIS. - Artes in context. Opstellen over het handschriftelijk milieu van Middelnederlandse artesteksten.
1117: LIE, ORLANDA S.H. (ED.) - The Middle Dutch Prose Lancelot. A study of the Rotterdam Fragments and their place in the French, German and Dutch Lancelot en Prose tradition. With an edition of the text, by Orlanda Soei Han Lie.
29066: LIEBAERS, HERMAN. - Liber Amicorum Herman Liebaers. Ediderunt F. Vanwijngaerden, J.-M. Duvosquel, J. Mélard, L. Viaene-Awouters.
49913: LIEBAERS, HERMAN. - Meestal in opdracht. Brusselse kant-tekeningen van een bibliothecaris.
67157: LIEBAERS, HERMAN. & VOET, LEON. (AND OTHERS) - Flemish Art. From the Beginning till Now. [A comprehensive survey of painting, architecture, sculpture and decorative arts from the Middle Ages to the present day].
47941: LIEBAERS, H. - Miniatures médiévales de la Bibliothèque Royale de Belgique.
15532: LIEBAERS, H. - Hélène Swarths Zuidnederlandse jaren.
66437: LIEBERGEN, LÉON VAN. (REDACTIE) - 'Beelden in de Abdij'. Middeleeuwse kunst uit het noordelijk deel van het Hertogdom Brabant.
73341: LIEBERMANN, F.L.B. - Institutiones Theologicae.
10867: LIEBLEIN, J. - Handel und Schiffahrt auf dem Roten Meere in alten Zeiten. Nach ägyptischen Quellen.
35375: LIEFTINCK, G.I. - Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Catalogue paléographique des manuscrits en écriture latine portant des indications de date. Tome I: Les manuscrits d'origine étrangère.
23326: LIEFTINCK, G.I. - De Middelnederlandsche Taulerhandschriften.
44269: LIEFTINCK, G.I. - Bisschop Bernold (1027-1054) en zijn geschenken aan de Utrechtse kerken.
44270: LIEFTINCK, G.I. - Avontuurlijke wetenschap. (N.a.v. Liederen en Handschriften uit het Gruuthuse-handschrift, ed. K. Heeroma).
44277: LIEFTINCK, G.I. - Hendrik Mande als bewerker en compilator.
44278: LIEFTINCK, G.I. - Een cartotheek voor specimina van boekschrift dat gedateerd is of kan worden.
5773: LIEFTINCK, P. - Zuiver uw zilver. Voordrachten en opstellen over monetaire en fiscale politiek.
41603: LIEFTINCK, G.I. - Codicum in Finibus Belgarum ante Annum 1550 Conscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis Asservantur. Pars I: Codices 168-360 Societatis cui Nomen Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde descripsit.
44268: LIEFTINCK, G.I. - Een handschriften-filiatie van vier eeuwen. De Liber Floridus van Lambert van Sint-Omaars, 1120-1512.
41855: LIEFTINCK, G.I. - De librijen en scriptoria der Westvlaamse Cisterciënser-abdijen Ter Duinen en ter Doest in de 12-e en 13-e eeuw en de betrekkingen tot het atelier van de kapittelschool van Sint Donatiaan te Brugge.
44275: LIEFTINCK, G.I. - Een handschrift uit de bibliotheek van Philips van Leyden na vier eeuwen weer teruggekeerd in onze stad.
49688: LIEFTINCK, G.I. - De Middelnederlandsche Taulerhandschriften.
1480: LIEFTINCK, G.I. - Problemen m.b.t. het Zutphense-Groningse Maerlant-handschrift.
63081: LIEMPT, LEONARDUS VAN. - De Vocabulario Hymnorum Orphicorum atque Aetate.
46040: LIEMS, J.A. - De Cultuur van Sinaasappelen in Suriname.
60463: LIETAER, G., ROMBAUTS, J. & BALEN, J. VAN. (EDITORS) - Client-Centered and Experiential Psychotherapy in the Nineties.
56595: LIETZMANN, HANS. - Die Entstehung der christlichen Liturgie nach den ältesten Quellen.
39221: LIETZMANN, HANS. - Geschichte der alten Kirche. (complete set 4 vols).
68920: LIEURE, J. - L'École Française de Gravure. Des origines à la fin du XVI-e siècle.
62010: LIEURE, J. - L'École Française de Gravure. Des origines à la fin du XVI-e siècle.
69355: LIEUTAUD, SOLIMAN. - Réunion: Recherches sur les personnages nés en Champagne dont il existe des portraits dessinés, gravés ou lithographiés. Liste des portraits, noms des artistes dont ils sont l'oeuvre, indication du format, précédés d'une courte biographique. EADEM: Liste alphabétique de portraits [...] de personnages nés en Lorraine, pays Messin (2-ième édition). EADEM: Liste alphabétique de portraits [...] de personnages nés dans le département de l'Aisne [...]. EADEM: Maison de Noailles, & Liste de portraits gravés ou lithographiés. EADEM: Liste de quelques portraits. Hommage aux personnes qui m'ont offert leurs portraits ou ceux de leur famille.
72614: LIEUTAUD, SOLIMAN. - Liste alphabétique de portraits français gravés jusque et y compris l'année 1775, faisant le complément de celle de la Bibliothèque Historique de la France du P. lelong, cinq volumes in-folio.
59628: LIEVENS, R. - Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden. Een onderzoek van de handschriften.
2593: LIEVENS, R. (ED.) - TGHEVECHT VAN MINNEN. Naar de Antwerpse postinkunabel van 1516 uitgegeven (met inleiding).
2466: LIEVENS, R. - Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden. Een onderzoek van de handschriften.
26093: LIEVENS, R. - Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa.
68332: LIGIER, HERMANN. - La politique de Rabelais.
58551: LIGIER, LOUIS. - Péché d'Adam et péché du monde. Bible, Kippur, Eucharistie. I: 'ancien testament. II: Le nouveau testament.
16725: LIGT, B. DE. - De Antimilitaristen en hun strijdwijzen.
16786: LIGT, B. DE. - Mobilisatie tegen den Oorlog!
14535: LIGT, BART DE. - Erasmus begrepen uit de geest der Renaissance.
66907: LIGTENBERG, RAPHAEL. - Die romanische Steinplastik in den nördlichen Niederlanden. Band I: Die Reliefplastik und der Bauornamentiek Erster teil. (nicht weiter erschienen.)
58029: LIGUORIO, ALPHONSUS MARIA DE. - Theologia Moralis S. Alphonsi De Ligorio, curavit Mich. Heilig. In 10 volumes.
75083: LIHANI, JOHN. - El lenguaje de Lucas Fernandez. Estudio del dialecto Sayagues.
57612: LIJTEN, M.J.H.A. - Het Burgerlijk proces in stad en Meijerei van 's-Hertogenbosch, 1530-1811.
26850: LILIEN, OTTO M. - Die Frühgeschichte des Tiefdruckes bis zum Jahrhundertwende.
64277: LILLICH, RICHARD B. & MOORE, JOHN NORTON. (EDS) - Role of international law and an evolving ocean law. Readings in international law from the Naval War College Review, 1947-1977.
43415: LILLICH, MEREDITH PARSONS. - Rainbow Like an Emerald. Stained Glass in Lorraine in the Thirteenth and Fourteenth Centuries.
64223: LIMA, F.X DE. - Intervention in International Law. With a Reference to the Organisation of American States.
69781: LIMBURG-STIRUM, TH. DE. (ED.) - Coutumes du Pays et Comté de Flandre. Quartier de Gand. Tome quatrième: Coutumes de la ville d'Audenarde, première partie.
70318: LIMBURG-STIRUM, TH. DE. (ED.) - Coutumes du Pays et Comté de Flandre. Quartier de Gand. Tome quatrième: Coutumes de la ville d'Audenarde, deuxième partie.
66260: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van Pindarus.
63693: LIMBURG STIRUM, C.J. GRAAF VAN. - Iconografie van het Geslacht van Limburg Stirum.
2019: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN. - Akbar. Een Oostersche Roman.
72423: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - État de la civilisation morale et religieuse des grecs, dans les siècles héroïques.
62656: LIMBURG STIRUM, W. GRAAF VAN. - Stamtafel der Graven van Limburg Stirum. Met eenige geschiedkundige aanteekeningen.
71499: DE LINAS, CHARLES. - Trois extraits, reliés ensemble: 1) Émaillerie limousine. La croix stationnale du musée diocésain de Liège et le décor champlevé à Limoges. Liège, Paris, 1886. Tirè à 100 exx. 35 pp. 2) Les émaux limousins de la collection Basilewdky à saint-Petersbourg. Le triptyque de la Cathédrale de Chartres. Paris, 1886. 65 p. 3) Oeuvres de Limoges conservées à l'étranger et documents relatifs à l'émaillerie limousine. Lettre à A.M. Ernest Rupin. Paris, 1885. 84 p.
73669: DE LINAS, CHARLES. - Émaillerie, métallurgie, toreutique, céramique. Les expositions rétrospectives Bruxelles, Dusseldorf, Paris en 1880.
14323: LINDAU, M.B. - Lucas Cranach. Ein Lebensbild aus dem Zeitalter der Reformation.
33999: LINDBLAD, J. TH. (ED.) - Dutch Entries in the Pound-Toll Registers of Elbing 1585-1700. (Nederlandse rekeningen in de pondtolregisters van Elbing 1585-1700).
60864: LINDBLAD, J. TH. (EDITOR). - Historical foundations of a national economy in Indonesia, 1890s - 1990s. Proceedings of the Colloquium, 20-22 September 1994.
67806: LINDE, MAARTEN VAN DER. - Het visioen van Eijkman. Dr. J. Eijkman, de Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen en de vernieuwing van Nederland 1892-1945.
62293: LINDE, J.M. VAN DER. - Hernhutters in Nederland.
62297: LINDE, J.M. VAN DER. - Die Welt hat Zukunft. Johann Amos Comenius über die Reform von Schule, Kirche und Staat.
29199: LINDE, J.M. VAN DER. - Ballade van de slavenhaler. Met historische toelichtingen.
45461: LINDEBOOM, J. - Geert Groote's Preeksuspensie. Een bijdrage tot zijn geestelijke plaatsbepaling.
53222: LINDEBOOM, J. - Austin Friars. Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Londen 1550-1950.
53008: LINDEBOOM, G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) en zijn betekenis voor het Cartesianisme in de gneeskunde.
64517: LINDEBOOM, J. - Austin Friars. Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Londen 1550-1950.
9305: LINDEBOOM, J. - De confessionele ontwikkeling der Reformatie in de Nederlanden.
65022: LINDEIJER, M.J.F. & WELLE, A. - Robert Regout. Maastricht 1896 - Dachau 1942.
69729: LINDEIJER, MARC. - Pater Ligthart en de zaak Roothaan. Streven naar heiligheid in het utopistisch tijdperk, 1914-1968.
67254: LINDEMANN, BERND WOLFGANG. - Was man selten ansieht: Rückseiten. Katalog einer Ausstellung Kunstmuseum Basel 26. September 1998 - 10. Januar 1999.
31944: LINDEMANS, JAN. - Album Jan Lindemans.
68143: LINDEN, FONS VAN DER. - Over letters en schrift en de beginselen van het schrijven.
32193: LINDEN, J.A. VAN DER. - Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden.
58658: LINDEN, RENAAT VAN DER. - Mariabedevaartvaantjes. Verering van Onze-Lieve-Vrouw op 1175 vaantjes.
66660: LINDEN, FRANZ-KARL FREIHERR VON. - Die Zisterzienser in Europa. Reise zu den schönsten Stätten mittelalterlicher Klosterkultur.
62308: LINDIJER, C.H. - Het begrip Sarx bij Paulus.
62204: LINDIJER, C.H. - Handelingen van de Apostelen.
73668: TIN-TUN-LING. - La petite pantoufle (Thou-Sio-Sié). Roman chinois. Traduction de M. Charles Aubert.
53179: LINKLATER, ERIC. - Laxdale Hall. A Novel.
53181: LINKLATER, ERIC. - The Art of Adventure.
53182: LINKLATER, ERIC. - The Man on My Back. An Autobiography.
53183: LINKLATER, ERIC. - Magnus Merriman. A Novel.
53184: LINKLATER, ERIC. - Juan in China.
53185: LINKLATER, ERIC. - The Impregnable Women.
53186: LINKLATER, ERIC. - Juan in America. A Novel.
53187: LINKLATER, ERIC. - Ripeness is All. A Novel.
3572: LINKS, J.G. - [Antonio] Canaletto (1697-1768).
18666: LINNÉ, CARL VON. - Bref och Skrifvelser af och till Carl von Linné. Utgifna och med upplysande noten försedda.
38535: LINOW, WILHELM. (ED.) - The Desputisoun bitwen the bodi and the soule. Nebst der ältesten altfranzösischen Bearbeitung des Streites zwischen Lieb und Seele, hrsg. von Hermann Varnhagen.
49353: LINSKENS, H.F. - Nicolaas Chrypffs van Cusa als bioloog.
64254: LINT, GEORGE J. DE. - The United Nations. The abhorrent misapplication of the Charter in respect of South Africa.
72052: LINTILHAC, E. - Beaumarchais et ses oeuvres. Précis de sa vie et histoire de son esprit d'après des documents inédits.
70216: LINTINHAC, EUGÈNE. - Le théatre sérieux du moyen-age. (Histoire Générale du Théatre en France; I).
30934: LINTON, RALPH. (ED.) - The Science of Man in the World Crisis.
11018: LINTUM, C. TE. - De Merchant Adventurers in de Nederlanden. Een bijdrage tot de geschiedenis van den Engelschen handel met Nederland.
11053: LINTUM, C.E. TE. - Willem de Clercq. De Mens en zijn strijd.
65943: LINTUM, C. TE. & HENSEN, A.H.L. - Rotterdam in den loop der eeuwen. (in 3 delen).
71651: LIORÉ, AIMÉE. & CAILLER, PIERRE. - Catalogue de l'oeuvre gravé de Dunoyer de Segonzac. Tome II (seul): 1928-1930. Avec une préface de Jean vallery-Radot.
40214: LIPFFERT, KLEMENTINE. - Symbol-Fibel. Eine Hilfe zum Betrachten und Bedeuten mittelalterlicher Bildwerke.
68557: LIPINSKA, MÉLANIE. - Histoire des femmes médicins.
59340: LIPPL, JOSEPH. - Das Buch der Propheten Sophonias.
64165: LISDONK, M.L. VAN DE. - Alcuins De Sanctis Euboricensis Ecclesiae Vers 1-604. De bronnen van een Carolingisch epos.
22173: LISDONK, M.L. VAN DE. - Alcuins De Sanctis Euboricensis Ecclesiae Vers 1-604. De bronnen van een Carolingisch epos.
13450: TERESIA VAN LISIEUX. - Werken in 2 delen.
56369: LISS, ALAN R. (ED.) - The Origins of Psychology. A Collection of Early Writings. Vol. I-VI (=all).
56372: LISS, ALAN R. (ED.) - The Origins of Psychology. A Collection of Early Writings. Only volume II.
56373: LISS, ALAN R. (ED.) - The Origins of Psychology. A Collection of Early Writings. Only volume V. (Five early papers by WILHELM WUNDT).
56371: LISS, ALAN R. (ED.) - The Origins of Psychology. A Collection of Early Writings. Only volume I.
34340: LISSENS, R.F. - Benamingen van onze letterkunde in encyclopedieën en literaire lexicons.
4046: LISSONE, F. - De fragmenten van de geschiedschrijver Phylarchus. Vertaling en commentaar.
68634: LIST, CLAUDIA. & BLUM, WILHELM. - Buchkunst des Mittelalters. Ein illustriertes Handbuch.
66854: LIST, CLAUDIA. & BLUM, WILHELM. - Sachwörterbuch zur Kunst des Mittelalters. Grundlagen und Erscheinungsformen.
20593: LISTL, J., MÜLLER, H. & SCHMITZ, H. (EDS.) - Handbuch des katholischen Kirchenrechts.
64837: LISZT, FRANZ VON. - Das Völkerrecht systematisch dargestellt.
4157: LITSENBURG, P.J.G. VAN. - God en het Goddelijke in de dialogen van Plato.
71693: LIBRAIRIE SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE. - Catalogue général systématique et alphabétique des livres anciens et modernes de la Librairie Scientifique et Littéraire. Avec les prix.
6587: LITTLEWOOD, R.A. - Physical anthropology of the eastern Highlands of New Guinea.
75141: LIVINGSTONE, LEON. - Tema y forma en las novelas de Azorín.
62574: LIVIUS PATAVINUS, T. - T. Livii Patavini Historiarum Ab Urbe Condita. Libri, qui supersunt, omnes cum notis integris [...], curante Arn. Drakenborch. 15 volumes, complete set.
70290: LIVIUS PATAVINUS, T. - T. Livii Patavini Historiarum ab urbe condita. Libri qui supersunt omnes. Ex recensione Arn. Drakenborchii [...] Accedunt notae integrae ex editionbus J.B.L. Creverii. Cum indice rerum locupletissiimo.
34907: LIVOIS, RENÉ DE. - Histoire de la Presse Française.
74768: LIZARRAGA, REGINALDO DE. & ORTIGUERA, TORIBIO DE. - Descriptión breve de toda la tierra del Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile. TOGETHER WITH: Toribio de Ortiguera: Jornada del Río Maranón. Estudio preliminar paor Don Mario Hernandez Sanchez-Barba.
74194: LJUBA. - Ljuba. Dessins et lavis 1970-1976.
74909: LLINARÉS, ARMAND. - Ramon Llull. Pròleg de Joaquim Carreras i Artau.
75194: LLOYD, PAUL M. - From Latin to Spanish. Vol. I: Historical Phonology and Morphology of the Spanish Language.
60240: LOADER, J.A. - Esther.
13258: LÖB, KURT. - Wijvenboek [Weiberbuch].
30514: LÖB, KURT. - Wijvenboek [Weiberbuch].
9819: LOBECK, FRITZ. - Erfahrungen mit Goethes Farbenlehre an Iris, Halo, Hof.
58005: LOBINEAU, GUY-ALEXIS. - Les vies de saints de Bretagne et des personnes d'une éminente piété qui ont vécu dans cette province; par Dom Guy-Alexis Lobineau. Nouvelle édition, revue, corrigée, et considérabelement augmentée par M. L'abbé Tresvaux.
65135: LOCH, VALENTINUS. (ED.) - He kainè diathèkè (in Greek characters). Novum Testamentum Graece. E codice Vaticano edidit Valentinus Loch.
34175: LOCHEM, JOHANNES VAN. - De kroniek van Johannes van Lochem 1520-1525, prior te Albergen. Vertaling en toelichting. Onder redactie van J.B. Schildkamp e.a.
15421: LOCHER, TH.J.G. - Geschiedenis van ver en nabij. Bundel verspreide geschriften.
42466: LODDER, F.J. - Lachen om List en Lust. Studies over de Middelnederlandse komische versvertellingen.
64783: LODER, B.C.J. - Institutions judiciaires et de conciliation. Rapport présenté par B.C.J. Loder.
47622: LODS, JEANNE. - Les pièces lyriques du Roman de Perceforest. Édition critique.
56565: LOENEN, J.H.M.M. - De 'Nous' in het syteem van Plato's philosophie. Onderzoekingen betreffende de verhouding nous-psyche, de ontwikkeling der teleologische natuurverklaring en haar plaats in het systeem.
25416: LOERTSCHER, GOTTLIEB. - Die Kunstdenkmäler des Kantons Solothurn. Band III: Die Bezirke Thal, Thierstein und Dorneck. Hrsg. von G. Loertscher.
68801: LOEWENSTEIN, FRITZ E. - Die Handzeichnungen der japanischen Holzschnittmeister.
50654: LOEWENTHAL, FRITZ. - Studien zum germanischen Rätsel.
18008: LOEY, A. VAN. - Middelnederlandse Spraakkunst.
72058: LOEY, A. VAN. - Middelnederlandse Spraakkunst. I. Vormleer.
41683: LOEY, A. VAN. - Bijdrage tot de kennis van het Zuidwestbrabantsch in de XIIIe en XIVe eeuw. Fonologie.
33723: LOEY, A. VAN. (ED.) - De Borchgravinne van Vergi. Diplomatische uitgave naar het Hulthemse handschrift.
46432: LOEY, A. VAN. - Een ontwerp van een Middelnederlands ideologisch Woordenboek.
72057: LOEY, A. VAN. - Middelnederlandse Spraakkunst. I. Vormleer.
46837: LOEY, A. VAN. - Mnl. Beniden.
31383: LOEY, A. VAN. - Scheidbare en onscheidbare werkwoorden in het Middelnederlands. Analytische studiën.
31479: LOEY, A. VAN. - Spel van Zinnen. Album A. van Loey.
24959: LOEY, A. VAN. - Het bezittelijk voornaamwoord 'Hun'.
44525: LÖFFLER, JOSEF. - Die Störungen des geslechtlichen Vermin der Literatur der autoritativen Theologie des Mittelalters. Ein Beitrag zur Geschichte der Impotenz und des medizinischen Sachverständigenbeweises im kanonischen Impotenzprozeß.
61930: LØFFLER, J.B. - Gravmonumenterne I Soro Kirke. / Monuments funéraires de l'église de Soroe.
74498: LOGA, VALERIAN VON. - Francisco de Goya.
5778: LOGEMAN, H. - A commentary, critical and explanatory of the Norwegian text of Hendrik Ibsen's Peer Gynt. Its language, literary associations and folklore.
71091: LOGEMAN, H. - Faustus-Notes. A Supplement to the Commentaries on Marlowe's "Tragical History of D. Faustus".
64255: LOGEMANN, J.H.A. - Over de theorie van een stellig staatsrecht.
61135: LOGHEM, J.B. VAN. - Ir. J.B. van Loghem: Bouwen, bauen, bâtir, building. Holland. Een dokumentatie van de hoogtepunten van de moderne architektuur in Nederland van 1900-1932. Met facsimile druk van genoemde titel van Van Loghem (Amsterdam, Kosmos, 1932).
70561: LOHEST, MAXIMIN. - Recherches sur les poissons des terrains paléozoïques de belgique. Première partie: poissons de l'ampélite alunifère des genres Campodus Petrodus et Xystracanthus.
73365: LOHMANN, ULF. - Holz Handbuch. Mit Beiträgen von Thomas Annies und Dieter Ermschel.
58139: LOHMEYER, ERNST. & SCHMAUCH, WERNER. - Das Evangelium des Matthäus. Nachgelassene Ausarbeitungen und Entwürfe zur Übersetzung und Erklärung von Ernst Lohmeyer. Für den Druck erarbeitet und hrsg. von Werner Schmauch.
32775: LOHNER.- BÖHM, G. - Reny Lohner. Gemälde, Aquarelle, Druckgraphiken, Zeichnungen.
58517: LÖHNERT, HANS. - Intonation und Lautgebung in der Aussprache von Ramsay Macdonald.
60163: LÖHR, JOSEPH. - Beiträge zum Missionsrecht. Missionsobere, Missionare und Missionsfakultäten.
58140: LOHSE, EDUARD. - Die Briefe an die Kolosser und an Philemon.
64562: LOIS, S. - Cronycke of te korte waere Beschryvinge der Stad Rotterdam. En beginnende van den Jaere 1270 tot de Jaere 1671; verrykt met de voornaemste Hantvesten en Previlegien, door de Graven van Holland...
70286: LOISEAU, A. - Histoire de la langue française, ses origines et son développement jusqu'à la fin du XVIe siècle.
73530: LOISEAU, JEAN. - Abraham Cowley. Sa vie, son oeuvre.
55436: LOISY, ALFRED. - Autres mythes à propos de la religion.
71901: LOLIÉE, FRÉDÉRIC. - La Comédie-Française. Histoire de la Maison de Molière de 1658 à 1907. Préface de Paul Hervieu.
73947: MECHTILDIS VAN LOM. - Liederen van Mechtildis van Lom en andere Annuntiaten-Liederen voorafgegaan door de Transcedonkroniek van Barbara de Put. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door N. Wijngaards.
72249: LOMAN, A.D. - Twaalf Geuzeliedjes met de oorspronkelijke wijzen op welke ze in den Spaanschen tijd door onze vaderen gezongen werden. Voor zang en klavier bewerkt door A.D. Loman.
22215: LOMAN, A.D. (ED.) - Twaalf Geuzeliedjes uit de Geusen Liedenboecxkens van 1588 en later. Met de Oorspronkelijke Wijzen waarop ze in den Spaanschen Tijd gezongen werden.
71004: LOMAN, A.D. - Oud-Nederlandsche liederen uit den "Nederlandtschen Gedenck-clanck" van Adrianus Valerius (1626). Met toelichting en klavierbegeleiding van A.D. Loman.
70574: LONCHAMP, F.-C. - J.-L. Aberli (1723-1786), son temps, sa vie et son oeuvre avec un catalogue complet méthodique et raisonné a) de son oeuvre grave'. b) de l'oeuvre gravé de ses interpréteurs. c) de ses peintures et de ses dessins (crayons, aquarelles, esquisses, etc.).
74346: LONCHAMP, F.-C. - Therapeutica Graphica ou l'art de collectionner, de conserver et de restaurer les dessins, les manuscrits, les estampes et les livres.
61630: LONG, BENOIT JOSEPH. & CHARNOIS, PIERRE. - Plans et Procès-verbaux d'arpentage et de bornage des différentes natures de propriétes Appartenants à Mr. Jules Sacquet, à Mr et à Mme Seurre-Lépine, et aux hérétiers Contet, situées sur la Commune de Gergy [aux environs de Châlons-sur-Saone] et lieux circonvoisins. Levé et borné par M Benoit Joseph Long, alors géomètre au dite Gergy, Et dressé à l'échelle 1 à 1250, par Pierre Charnois, géomètre à Virey.
39830: LONG, R. JAMES. (ED.) - Bartholomaeus Anglicus, On the Properties of Soul and Body. De Proprietatibus Rerum Libri III et IV. Edited from Bibliotheque Nationale MS Latin 16098.
69540: LONGÉ, G. DE. (ED). - Coutumes de la ville de Malines.
69780: LONGÉ, G. DE. - Coutumes du Pays et Duché de Brabant. Quartier d'Anvers. Tome premier: Coutumes de la ville d'Anvers. Coerboeck de la ville d'Anvers.:
74271: LONGÉ, G. DE. - Coutumes du Pays et Duché de Brabant. Quartier d'Anvers. Tome premier: Coutumes de la ville d'Anvers. Coerboeck de la ville d'Anvers.:
69777: LONGÉ, G. DE. (ED.) - Coutumes du Pays et Duché de Brabant. Quartier d'Anvers. Tome troisième: Coutumes de la ville d'Anvers (dites compilatae).
69778: LONGÉ, G. DE. (ED.) - Coutumes du Pays et Duché de Brabant. Quartier d'Anvers. Tome septième: Coutumes d'Herenthals, de Casterlé, de Moll, Balen et Desschel, de Gheel, de Hoogstraten, de Befferen et de Putte, et féodales du Pays de Malines.
69779: LONGÉ, G. DE. - Coutumes du Pays et Duché de Brabant. Quartier d'Anvers. Tome cinquième: Coutumes de Kiel, de Deurne et de Lierre.
60689: LONGFELLOW, H.W. - The Sonnets of Henry Wadsworth Longfellow. Arranged with an Introduction by Ferris Greenslet.
63253: LONGINUS. - 'Over het verhevene'. Vertaling met inleiding en opmerkingen door J.Ph. Hoogland.
44529: LONGNON, AUGUSTE. (ED.) - François Villon. Oeuvres. Quatrième édition revue par Lucien Foulet.
66975: LONGNON, AUGUSTE. (ED.) - Documents parisiens sur l'iconographie de S. Louis. Publiés d'après un manuscrit de Peiresc, conservé à la Bibliothèque de Carpentras.
60584: LONGNON, JEAN. & CAZELLES, RAYMOND. - The Très Riches Heures of Jean, Duke of Berry. Introduction and Legends by Jean Longnon and Raymond Cazelles. Introduction by Millard Meiss.
71326: LONGNON, JEAN. & CAZELLES, RAYMOND. - De Très Riches Heures van Jean, Duke of Berry. Inleiding en toelichting door Jean Longnon en Raymond Cazelles. Voorwoord door Millard Meiss.
52893: LONGNON, AUGUSTE. (ED.) - Documents parisiens sur l'iconographie de S. Louis. Publiés d'après un manuscrit de Peiresc, conservé à la Bibliothèque de Carpentras.
71414: DE LONGPERIER, ADRIEN. - Choix de monuments antiques pour servir à l'histoire de l'art en orient et en occident. Texte explicatif par Adrien de Longperier. (en tête du page de titre): Musée Napoléon III.
73423: LONGUS. - Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. Traduites en français par Jacques Amyot et complétées par P.-L. Courier.
70439: LONGUS. - Les Pastorales de Longus: Daphnis et Chloé. Traduction d'Amyot complétée par P.-L. Courier. Avec 43 compositions au trait par Léopold Burthe. Préface par Amaury Duval.
71983: DE LONLAY, EUGÈNE. - Chansons populaires du Cte Eugène De Lonlay. Nouvelle édition ornée du portrait de l'auteur par Mouilleron.
70992: VAN LOO, TH. - Vlaemsche Dichtkunst in vier Zangen, in heldenverzen beschreeven, en verrykt met geschied- en letterkundige aenteekeningen, gevolgd door de Vlaemsche Prosodia.
41175: LOOFS, H.H.E. - Archäologie der Philipinnen.
74049: LOOIJ VAN DER LEEUW, A.E.C. VAN DER. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de Middeleeuwsche Nederlanden.
2494: LOOIJ VAN DER LEEUW, A.E.C. VAN DER. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de Middeleeuwsche Nederlanden.
22995: LOOPER, B. & MES, H. - Tot nut en zegen der arbeidende klasse. De David Evekink Stichting te Zutphen 1848-1988. Van armenzorg tot sociale woningbouw.
18997: LOOPSTRA, J.J. - De assibilatie in de Oudfriese oorkonden.
60404: LOOS, J.C. VAN DER. - Geschiedenis van het Seminarie Warmond tot 1853.
18250: LOOS, J.C. VAN DER. - Vaderlandsche Kerkgeschiedenis uit de zeven noordelijke provincies sinds het Concilie van Trente. I-V.
66846: LOOS-DIETZ, E.P. - Vroeg-christelijke ivoren. Studie over de stijlontwikkeling op den overgang van de vierde naar de vijfde eeuw.
31587: LOOS-DIETZ, E.P. - Vroeg-christelijke ivoren. Studie over de stijlontwikkeling op den overgang van de vierde naar de vijfde eeuw.
12958: LOOSBROEK, TINEKE VAN. (E.A.) ED. - GELEERDE VROUWEN. Negende Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis.
66533: LOOSE, CHARLOTTE. - Der Schnitzaltar in Mittelfranken im XV. Jahrhundert.
62029: LOOSE, CHARLOTTE. - Der Schnitzaltar in Mittelfranken im XV. Jahrhundert.
7394: LOOSJES, J. - Luthersche weldadigheid. Overzicht van de weldadigheidsinrichtingen en fondsen in de Luthersche Gemeenten in Nederland.
56094: LOOTS, M.E. - Metrical Myths. An experimental-phonetic investigation into the production and perception of metrical speech.
2130: LOOY, JAC. VAN. - Gedichten 1884-1925.
75241: LOPEZ DE AYALA, PERO. - El Libro de Job. Edizione critica con introduzione, note e glossario a cura di Francesco Branciforti.
75058: LÓPEZ VELARDE, RAMÓN. - Obras. Edición de José Luis Martínez.
74700: LÓPEZ ESTRADA, FRANCISCO. - Los libros de pastores en la literatura española. La órbita previa.
74523: LOPEZ DE GOMARA, FRANCISCO. - La conquista de México. Edición de José Luis de Rojas.
75144: LÓPEZ PINCIANO, ALONSO. - Philosophia Antigua Poetica. Edición de Alfredo Carballo Picazo. (3 vols. set).
9495: LOPEZ-REY, M. & CH. GERMAIN (EDS.). - Studies in penology, dedicated to the memory of Lionel Fox by the International Penal and Penitentiary Foundation.
74685: LÓPEZ DE AYALA, PERO. - "Libro de Poemas" o "Rimado de Palacio". Edición crítica, introducción y notas de Michel Garcia.
24373: LOREIS, H.-J. - Nieuwe Roman = Nieuwe Filosofie. Van de nouveau roman naar de nouveau nouveau roman.
66910: LORENZ, KONRAD. - Die Ev. St. Marienkirche zu Dortmund, anlässig des 800jährigen Bestehens herausgegeben im Auftrage des Presbyteriums der Ev. St. Mariengemeinde.
75121: LORENZO, EMILIO. - El español de hoy, lengua en ebullición. Prólogo de Dámaso Alonso. Segunda edición actualizada y aumentada.
69117: LORMIER, CLES. - Les blasphémateurs de Dieu. Moralité normande. Analyse et preuves de l'origine de cette pièce.
13411: LOS, C. - Van Geert Grote tot Erasmus. De Broeders des gemenen levens en de navolging van Christus.
73503: LOSSEN, K.A. - Reinigung und Entwässerung Berlins. General-Bericht über die im Auftrag des Magistrats der Königl. Haupt- und Residenzstadt ausgeführte geologische Untersuchung des stádtischen Weichbildes, unter Benutzung der Vorarbeiten des Dr. A. Kunth erstattet. Heft XIII.+ Atlas zu Heft XIII.
69613: LOT, FERDINAND. - Études sur les légendes épiques françaises. Introduction par Robert Bossuat.
73119: LOT-BORODINE, MYRRHA. - Le roman idyllique au Moyen Age: Floire et Blancheflor, Aucassin et Nicolette, Galeran de Bretagne, L'Escoufle ou Guillaume et Aélis, Guillaume de Palerme.
72183: LOTH, J. (ED.) - Les Mabinogion du Livre Rouge de Hergest avec les variantes du Libre Blanc de Rhydderch. Traduits du gallois avec une introduction, un commentaire explicatif et des notes critiques.
9890: LOTI, PIERRE. - Aziyadé. Extrait des notes et lettres d'un lieutenant de la marine anglaise entré au service de la Turquie le 10 mai 1876, tué dans les murs de Kars, le 27 octobre 1877.
71315: LOUBIER, HANS. - Versuch einer Klassifizierung der Einbände für Jean Grolier.
15076: LOUËT FEISSER, J.J. - De wijsbegeerte en het wetenschappelijk beroep op de feiten.
35416: O'LOUGHIN, MICHAEL. - The Garlands of Repose. The Literary Celebration of Civic and Retired Leisure. The Traditions of Homer and Vergil, Horace and Montaigne.
52642: LOUIS, RENÉ.- FESTSCHRIFT. - La Chanson de geste et le Mythe carolingien. Mélanges René Louis, publié pae ses collègues, ses amis et ses élèves à l'occasion de son 75-e anniversaire.
67134: LOUIS, ANDRÉE. - Église Notre-Dame de Hal (Saint-Martin).
71492: LOUIS-PHILIPPE D'ORLÉANS, ROI. & VATOUT, JEAN. - Catalogue général des portraits formant la Collection de S.A.R. Mgr. le Duc d'Orléans au Ier mai 1829.
43775: LOUIS, PETER JOSEPH. - Die Vorstufen der erzbischöflichen Wahlkapitulationen zu Kim 14. Jahrhundert.
70477: LOUKOMSKI, G.-K. - Les fresques de Paul Véronèse et de ses disciples. Préface de Paul Valéry. (L'Art et la Vie).
3265: LOURDAUX, W. - Moderne Devotie en Christelijk Humanisme. De geschiedenis van Sint-Maarten te Leuven van 1433 tot het einde der XVIe eeuw.
60359: LOURDAUX, W. - Moderne Devotie en Christelijk Humanisme. De geschiedenis van Sint-Maarten te Leuven van 1433 tot het einde der XVIe eeuw.
60678: LOURDAUX, WILLEM. & HAVERALS, MARCEL. - Bibliotheca Vallis Sancti Martino in Lovanio. Bijdrage tot de studie van het geesteleven in de Nederlanden (15de - 18de eeuw). A Contribution to the Study of Intellectual Lofe in the Netherlands (15th - 18th C).
45702: LOUS-FIJNAUT, LOES. - De Ridder met de Kar. Brussel II, 115, fr.3. I: reproductie van het handschrift en transcriptie. II: Inleiding, vertaling en commentaar.
560: LOUTER, J. DE. - Handboek van het staats- en administratief recht van Nederlandsch-Indië.
4271: LOW, [DAVID]. - Low's Political Parade. With Colonel Blimp.
7578: LOW, [DAVID]. - Low's Autobiography.
7579: LOW, [DAVID]. - Ye Madde Designer.
70781: LOWE, W.H. (ED.) - The Fragment of Talmud Babli Pesachim of the Ninth or Tenth Century in the University Library, Cambridge. Edited with notes and an autotype facsimile.
61789: LOWE, PARDEE. - King Harald and the Icelanders. Translated from the Icelandic by Pardee Lowe, Jr. with original wood engravings by Michael McCurdy.
38683: LÖWENECK, MAX. (ED.) - Peri Didaxeon. Eine Sammlung von Rezepten in Englischer Sprache aus dem 11./12. Jahrhundert. Nach einer Handschrift des Britischen Museums.
30891: LOWIE, ROBERT H. - Primitive Society.
71550: LOWNDES, WILLIAM THOMAS. - The Bibliographer's Manual of English Literature containing an account of rare curious, and useful books published in or relating to Great britain and Ireland, from the invention of printing; with bibliographical and critical notices, collation of the rarer articles, and the prices at which they have been sold in the present century. New edition, revised, corrected and enlarged. (complete 11 volumes set).
50565: LOXTON, HOWARD. - Pilgrimage to Canterbury.
74622: LOYOLA, MARTIN IGNACIO DE. - Viaje alrededor del mundo. Edición de J. Ignacio Tellechea Idígoras.
59262: LUARD, HENRY RICHARDS. (EDITOR). - Lives of Edward the Confessor.
61104: LUARD, HENRY RICHARDS. (ED.) - Matthaei Parisiensis, Monachi Sancti Albani, Chronica Majora. Vol. II (of 7): 1067-1216.
59216: LUARD, HENRY RICHARDS. (EDITOR). - Bartholomaei de Cotton, Monachii Norwicensis, Historia Anglicana; 449-1298: Necnon ejusdem Liber de Archiepiscopis et Episcopis Angliae.
26522: LUB, J.J.A. - Sinte Augustijns Hantboec. De Middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven Manuale.
33530: LUB, J.J.A. - Sinte Augustijns Hantboec. De Middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven Manuale.
58598: LUBAC, HENRI DE. - Méditation sur l'Église.
67179: LÜBBECKE, FRIED. - Die Plastik des deutschen Mittelalters.
73971: LUCAR, CYRILLE. - Cyrille Lucar: Sermons, 1598-1602. Edited by K. Rozemond.
15057: LUCAS, ANGELA M. - Women in the Middle Ages. Religion, Marriage and Letters.
71401: LUCAS, HENRY S. - Dutch Immigrant Memoirs and Related Writings. Selected and Arranged by Henry S. Lucas. Revised edition.
70135: LUCAS, EUSÈBE. - Les concerts classiques en France.
28253: LUCAS, BERNHARD. - Der Buchdrucker Lambert Raesfeldt. Ein Beitrag zur Buchdruckereigeschichte Münsters im 16. und 17. Jahrhundert.
66878: LUCASSEN. - Dagboekfragmenten 1972-1974. Met bijgebonden: Mededelingen nummer 7.
21873: LUCASSEN, J. - Tracing the Past. Collections and research in social and economic history; The International Institute of Social History, the Netherlands Economic History Archive and related institutions.
74789: LUCCA, MANUEL DE. - Diccionario Aymara-Castellano / Castellano-Aymara.
66876: LUCEBERT. - Centraal Museum Utrecht Mededelingen nummer vijf. Ontwerp Lucebert.
70236: LUCHAIRE, LUCIEN. - Essai sur l'évolution intellectuelle de l'Italie de 1815 à 1830.
34967: LUCIE-SMITH, E. - The Art of Caricature.
16233: LUCILIUS.- FRANCKEN, C.M. - Coniectanea critica ad C. Lucilii Librorum decadem primam.
58843: LÜDEMANN, ERNST AUGUST. - Shakespeares Verwendung von gleichartigem und gegensätzlichem Parallelismus bei Figuren, Situationen, Motiven und Handlungen.
75209: LUDEÑA DE LA VEGA, GUILLERMO. - Vocabulario y quechua utilizado por el cronista indio Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva Coronica y Buen Gobierno.
74922: LÜDTKE, HELMUT. - Historia del léxico románico. Versión española de Marcos Martínez Hernández.
48300: AACHENER KUNSTBLÄTTER. HRSG. VON PETER LUDWIG. - Band 43 (1972).
73444: LUDWIG, HERMANN. - Johann Georg Kastner. Ein elsässischer Tondichter, Theoretiker und Musikforscher. Sein Werden und Wirken.
11437: LUDWIG, G. & P. MOLMENTI. - Vittore Carpaccio. La vie et oeuvre du peintre.
64761: LUÉVANO, ANDRÉS RAFAEL. - Endless Transforming Love. An interpretation of the Mystical Doctrine of Saint John of the Cross according to the Soul's Affective Relation and Dynamic Structures.
59756: LUÉVANO, ANDRÉS RAFAEL. - Endless Transforming Love. An interpretation of the Mystical Doctrine of Saint John of the Cross according to the Soul's Affective Relation and Dynamic Structures.
73255: LUIJK, HENK VAN. - Philosophie du fait chrétien. L'analyse critique du christianisme de Henry Duméry. Texte français de René Andrianne.
19605: LUIJTEN, G. & MEIJ, A.W.F.M. - Van Pisanello tot Cézanne. Keuze uit de verzameling tekeningen in het Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam.
42514: LUIJTEN, HANS. - Verhuld voor 't menselijk oog. Embleemboeken uit de Koninklijke Bibliotheek. Catalogus door Hans Luijten.
73759: LUIKEN, JAN. - Beschouwing der Wereld, bestaande in Hondert konstige Figuuren. Met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen.
73770: LUIKEN, JAN. - Jezus en de Ziel. Een Geestelyke Spegel voor 't gemoed. Bestaande in veertig aangenaame en stichtelyke zinnebeelden....
73769: LUIKEN, JAN. - Het Leerzaam Huisraad, Vertoond in Vyftig Konstige Figuuren...
68586: LUIKEN, JAN. - De onwaardige wereld, Vertoond in Vyftig Zinnebeelden, Met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen.
73766: LUIKEN, JAN. - De zedelyke en stichtelyke gezangen van Jan Luiken. Op nieuws vermeerderd en den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhartigheid.
73772: LUIKEN, JAN. - Spiegel van het Menselyk Bedryf, vertoonende Honderd verscheiden Ambachten...
73768: LUIKEN, JAN. - Des Menschen Begin, Midden en Einde; Vertoonende het Kinderlyk Bedryf en Aanwas...
73767: LUIKEN, JAN. - De Bykorf des Gemoeds, Honing zaamelende uit allerly Bloemen. Vervattende over de Honderd konstige Figuuren. Met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen.
73774: LUIKEN, JAN. - Goddelyke Liefde-Vlammen of vervolg van Jezus en de Ziele, Handelende van een boetvaerdige, geheiligde, liefhebbende, en haar zelfstervende ziele..
73773: LUIKEN, JAN. - De onwaardige wereld vertoond in vyftig zinnebeelden, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
62456: LUIKEN, JOANNES. - Luikens schriftuurlijke geschiedenissen en gelykenissen; in konstplaaten en rymen vertoond.
61195: LUIKEN, JAN. - De Bykorf des Gemoeds [...] vervattende vyftig konstige figuren + idem 2e deel.
61196: LUIKEN, JAN. - Het leerzaam huisraad, vertoond in vyftig konstige figuuren [...]
73771: LUIKEN, JAN. - Vonken der Liefde Jezus, Van het God-begeerende Zielen-Vuur: Zynde Bloempjes der Zallige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Een behelzing van vyftig Zinne-Beelden...
46533: LUIKS, ALBERT GERARD. - Cathedra en Mensa. De plaats van preekstoel en avondmaalstafel in het oudchristelijk kerkgebouw volgens de opgravingen in Noord-Afrika.
24066: LUKÁCS, GEORG. - Schriften zur Literatursoziologie.
66769: LUKAS, VIKTORIA. - St. Maria zur Wiese. Ein Meisterwerk gotischer Baukunst in Soest.
73329: LUKOMSKI, GIORGIO. - Vicenza. Monumenti classici e palladiani. Palazzi ev ville case e strada 1550-1750. Disegni di G. Lukomski. Prefazione Luigi Ongaro.
43759: LULINSKA, AGNIESZKA. - Studien zu den Wurzeln der mittelalterlichen serbischen Bauplastik.
74959: LULIO, RAIMUNDO. - Blanquerna. Prólogo de Lorenzo Ribera.
1317: LULOFS, F. (ED.) - BEATRIJS. Uitg. met inl. en aant.
28891: LULOFS, F. - Nu gaet reynaerde al huten spele. Over commentaar en interpretatie.
2050: LULOFS, B.H. - J. van den Vondel door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd.
59237: LUMBY, JOSEPH RAWSON. (EDITOR). - Chronicon Henrici Knighton, vel Cnitthon, Monachi Leycestrensis.
68590: LUMET, LOUIS. & RAMBOSSON, YVANHOÉ. (EDS.) - Documents sur l'art décoratif français du IXme au XIXme siècle. (8 livraisons = complet)
68591: LUMET, LOUIS. & RAMBOSSON, YVANHOÉ. (EDS.) - Documents sur l'art décoratif français du IXme au XIXme siècle. ( livraisons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
51344: LUMIANSKY, R.M. & MILLS, DAVID. (EDS.) - The Chester Mystery Cycle. A Reduced Facsimile of Huntington Library MS 2.
75107: LUNA, ÁLVARO DE. - Libro de las Claras e Virtuosas Mugeres por el Condestable de Castilla Don Alvaro de Luna. Edición crítica por Don Manuel Castillo. (segunda edición).
9693: LUNDBERG, I.C. - Turgot's unknown translator. The 'Réflexions' and Adam Smith.
6836: LUNDQUIST, E. - Papoea's waren mijn makkers.
21718: LUNDSTRÖM, H.O. - Capital Movements and Economic Integration. A study of the role of international long-term capital movements in international economic integration with particular reference to Europe.
70242: LUNEAU DE BOISJERMAIN, M. - Jérusalem délivrée ou Cours de langue italienne. Tome second et trois (seul).
27716: LUNING, H.A. - The economic transformation of family rice-farming in Surinam.
66886: LUNTEREN, HANS VAN. - Een experimenteel park. Het alledaagse in het bijzonder.
43127: LUPACK, ALAN. (ED.) - Three Middle English Charlemagne Romances. The Sultan of Babylon, The Siege of Milan, The Tale of Ralph the Collier.
34787: LURIE, RANAN R. - Lurie's Worlds 1970-1980. Foreword by Clare Boothe Luce.
33697: LURIE, RANAN R. - Lurie's Almanack. Being the true history of the world in art and prose from 1980 to the present day. With an Introduction by Charles Douglas Home.
33701: LURIE, RANAN R. - Lurie's Almanack. Being the true history of the world in art and prose from 1980 to the present day. With an Introduction by Charles Douglas Home.
57208: LUTHER, MARTIN. - The Theologia Germanica. Translation, Introduction and Commentary by Bengt Hoffmann.
68872: LUTHEREAU, J.-G.-A. - Jean Joret, poète normand du xve siècle, escripteur des rois Charles VII, Louis XI et Charles VIII. Cette publication qui est faite pour la première fois aujourd'hui d'après un manuscrit de la Bibliothèque Royale est précédée de considérations historiques sur les origines, le développement et les progrès de la langue et de la po'sie françaises, et suivie de tablettes historiques et bibliographiques [...]
45106: LÜTHGEN, EUGEN. - Die Holzplastik der Spätgotik im Gebiete zwischen Inn und salzach. Eine entwicklungsgeschichtliche Studie.
46357: LÜTHGEN, EUGEN. - Romanische Plastik in Deutschland.
67320: LÜTHGEN, EUGEN. - Gotische Plastik in den Rheinlanden.
32119: LÜTHI, MAX. - Volksliteratur und Hochliteratur. Menschenbild, Thematik, Formstreben.
32276: LÜTHI, MAX. - Volksmärchen und Volkssage. Zwei Grundformen erzählender Dichtung.
18323: LÜTHY, H.A. & HEUSSER, HANS-JÖRG. - Kunst in der Schweiz 1890-1980.
13494: LUTTERS, A.H.A. - Gedeputeerde Staten, hun taken en bevoegdheden.
43757: LÜTTICHAU, MARION. - Die mittelalterlichen Gold-, Silber- und Bronzearbeiten des Regensburger Domschatzes bis zum Jahre 1500.
45002: LUYKX, THEO. - Johanna van Contantinopel. Gravin van Vlaanderen en Henegouwen. Haar leven (1199/1200-1244). Haar regeering (1205-1244), vooral in Vlaanderen.
70158: LUZARCHE, VICTOR. (ED.) - Office de Paques ou de la Résurrection. Accompgané de la notation musicale et suivi d'hymnes et de séquences inédites. Publié pour la première fois d'après un manuscrit du XIIe siècle de la bibliothèque de Tours.
68679: LUZEL, F.-M. & HENRY, L'ABBÉ. - Sainte Tryphine et le roi Arthur. Mystère breton en deux journées et huit actes. Traduit, publié et précédé d'une introduction par F.-M. Luzel. Texte revu et corrigé d'après d'anciens manuscrits par L'abbé Henry.
71260: LYNA, FRÉDÉRIC. (ED.) - Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique. Tome treizième [13 = dernier]: Héraldique, Généalogie.
5322: LYNA, FRÉDÉRIC. (ED.) - LE MORTIFIEMENT DE VAINE PLAISANCE de René d'Anjou. Étude du texte et des manuscrits à peintures par F. Lyna.
71253: LYNA, FRÉDÉRIC. (ED.) - Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique. Tome douzième [12]: Héraldique - Armoriaux.
48313: LYNA, F.- LIBER AMICORUM. - Scriptorium. Tome XXIII (1969).
71255: LYNA, FRÉDÉRIC. (ED.) - Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique. Tome onzième [11]: Histoire de Hollande. Mélanges d'histoire; Géographie, Voyages, itinéraires, expéditions.
2386: LYNA, FRÉDÉRIC. & EEGHEM, W. VAN. (EDS.) - Jan van Stijevoorts Refereinenbundel. Anno MDXXIV. Naar het Berlijnsche handschrift integraal en diplomatisch uitgegeven door F. Lynia en W. van Eeghem
68415: LYNEN, AMÉDÉE. - L'oeuvre de Maitrise. Contée et dessiné par Amédée Lynen. Avec une préface de Georges Eekhoud.
63697: LYNGBY, HELGE. - Textkritiska studier till Celsus' Medicina. Akademisk Avhandlung.
12148: LYNX, J.J. & VETH, C. (BEWERKER). - De Pen is Machtiger. De geschiedenis van den oorlog in caricatuur. Voor Nederland bewerkt door en met verklarenden tekst van C. Veth.
61456: LYONNET, STANISLAUS. - De peccatio et redemptione. I. De notione peccati. II: De vocabulario redemptionis.
61457: LYONNET, STANISLAUS. - Quaestiones in Epistulam ad Romanos. (2 vols.)
59073: LYONS, JOHN. - Structural Semantics. An Analysis of Part of the Vocabulary of Plato.
64803: LYSEN, A. - Le Pacte Kellogg. Documents concernant le traité multilatéral contre la guerre, signé à Paris le 27 août 1928. Recueillis avec un epréface, un tableau synoptique des projets américains et français et une bibliographie par A. Lysen.
57674: EARL OF LYTTON. - The Stolen Desert. A Study of Uhuru in North East Africa.
13861: MAAR, H.G. DE. - Elizabethan Romance in the eighteenth century.
60220: MAARSINGH, B. - Ezechiël. Deel I.
1052: MAAS, P.F. - Sociaal-democratische gemeentepolitiek in katholiek Nijmegen 1894-1927.
74553: MAAS, AD. E.A. - Het brein van Bolkestein
34047: MAAS, NOP. - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw. Met medewerking van Frank Engering.
34084: MAAS, P.H.J.TH. - The Liber Sententiarum Magistri, its place amidst the sentences collections of the first half of the 12th century.

Next 1000 books from Antiquariaat De Keerkring

2/17