Antiquariaat De Keerkring
Steiger 6, 6581 KZ Malden, The Netherlands. Tel.: +31 (0)24 323 93 40            Email: info@keerkring.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
54584: JANSSEN, ANTONIUS A.P. - Narratio Neograeca Apollonii Tyrii. Textus Graecus Prolegomenis Commentariisque et Translatione Latina Instructus.
66858: JANSSEN, BIRGITTE. & HAMER, OTTO. - BROTT: Beschrijving van een beeldende systematiek en: 6 kleurplaten, zijnde uitwerkingen van deze beeldnde systematiek.
9303: JANSSEN, C.P.W. - Les origines de la Réforme des Carmes en France au XVIIe siècle.
16852: JANSSEN, G.B. - Baksteenfabricage in Nederland 1850-1920. Van nijverheid tot industrie 1850-1920.
24951: JANSSEN, TH. & STREEKSTRA, N.F. (EDS.) - Grenzen en domeinen in de grammatica van het Nederlands.
59136: JANSSENS,J. E.A. (ED.) - Van den vos Reynaerde. Het Comburgse handschrift. Uitgegeven door Jozef Janssens, Rik Van Daele, Veerle Uyttersprot en Jo de Vos.
5768: JANSSENS, A.J.M. - Verstrooide Perels. Rijmgebeden van oude beeldekens afgeschreven. Verzameld, en met een inleiding uitgegeven.
48622: JANSSENS, AL. - Het leven van de Heilige Lutgart door Thomas van Cantimpré. Verdietscht en ingeleid.
72762: JANSSENS, E. - La Philosophie et l'Apologétique de Pascal.
45226: JANSSENS, J.D. (ED.) - Op Avontuur. Middeleeuwse epiek in de Lage Landen.
69994: JANSSENS, RENÉ. - Les maitres de la critique d'art.
39261: JANSSENS, J.D. (ED.) - Ridderverhalen uit de Middeleeuwen. Samengesteld en ingeleid.
13909: JANSSENS, G.A.M. - The American Literary Review. A critical history 1920-1950.
66990: JANSSENS DE BISTHOVEN, AQUILIN. - Europese monumenten. Akwarellen van August de Peellaert 1793-1876. Catalogus van de tentoonstelling in Brugge, Groeningemuseum, 5 juli - 31 augustus 1975.
53498: JANSSENS-KNORSCH, UTA EVA MARIA. - Matthieu Maty and the Journal Britannique 1750-1755.
41795: JANSSENS, J.D. (ED.) - Koning Artur in de Nederlanden. Middelnederlandse Artur- en Graalromans ingeleid en geannoteerd.
35832: JANSSENS, G.A.M. & AARTS, F.G.A.M. (EDS.) - Studies in Seventeenth-Century English Literature, History and Bibliography. Festschrift for T.A. Birrell on the occasion of his sixtieth birthday. Edited by G.A.M. Janssens and F.G.A.M. Aarts.
9518: JANSSONIUS, H.H. & MOLL, J.W. - Botanical pen-portraits.
2765: JANSZ, U. E.A. (ED.) - Vrouwenlevens 1500-1850. Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 8.
14319: JANSZ., LAURIS. - Een spel van sinnen beroerende Het Cooren (1565) van Lauris Jansz., factor van de Haarlemse rederijkerskamer De Wijngaertrancken. Ingeleid en geannoteerd door W.M.H. Hummelen en G.R.W. Dibbets.
11092: JAPICX, GYSBERT. - Wurken. Bisoarge fan J.H. Brouwer, J. Haantjes en P. Sipma.
62070: JAPIKSE, N. (ED.) - Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten graaf van Portland, uitgegeven door N. Japikse. Eerste gedeelte: Het archief van Welbeck Abbey, 2 delen in twee banden.
11031: JAPIKSE, N. - De verwikkelingen tusschen de Republiek en Engeland van 1660-1665.
5591: JAPIKSE, N. (ED.) - Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten graaf van Portland, uitgegeven door N. Japikse. Eerste gedeelte: Het archief van Welbeck Abbey, 2 delen. Tweede gedeelte: Uit Nederlandsche en Engelsche archieven en bibliotheken 3 delen. Totaal 5 banden.
22629: JAPIKSE, N. (ED.) - Correspondentie van Willem den Eerste, Prins van Oranje. Eerste deel (1551-1561).
59001: JAPPE ALBERTS, W. - Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijden.
33375: JAPPE ALBERTS, W. - Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse territoria tussen Maas en Rijn.
12457: JAPPE ALBERTS, W. - Van Heerlijkheid tot Landsheerlijkheid.
16564: JAPPE ALBERTS, W. (ED.) - Stukken betreffende de geschillen tussen hertog Arnold van Gelre en Nijmegen (1458-1459).
49096: JAPPE ALBERTS, W. (ED.) - Die Kammereirechnungen der Stadt Münster über die Jahre 1447, 1448 und 1458.
354: JAPPE ALBERTS, W., JANSEN, H.P.H. & NIERMEIJER, J.F. - Welvaart in Wording. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de Middeleeuwen.
33578: JAPPE ALBERTS, W. - Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijden.
11284: JAPPE ALBERTS, W. & KETNER, F. - Nederrijnse Studiën XIIIe- XVe eeuw.
52992: JAPPE ALBERTS, W. & DITSCHE, MAGNUS. - Fontes Historiam Fratrum Embricensis Aperientes.
29675: JAPPE ALBERTS, W. (ED.) - De Ordinarii van Kampen uit de 15de en 16de eeuw.
19551: JAPPE ALBERTS, W. - De Nederlandse Hanzesteden.
16835: JAPPE ALBERTS, W. - Uit de historie van Voorst.
20425: JAPPE ALBERTS, W. & HULSHOFF, A.L. - Het Frensweger handschrift betreffende de geschiedenis van de Moderne Devotie.
73821: JAPPE ALBERTS, W. (ED.) - Dit sijn die wonderlijcke oorloghen van den doorluchtighen hoochgheboren Prince, Keyser Maximiliaen. Hoe hij eerst int landt quam. Ende hoe hij vrou Marien troude. Met een Woord Vooraf van D. Th. Enklaar en een kunsthistorische toelichting op de houtsneden door Johanna Maria van Winter.
18704: JAQUET, L.G.M. (ED.) - Intervention in international politics. Texts of the lectures delivered at the conference organised by the Netherlands Institute of International Affairs on the occasion of its 25th anniversary.
18326: JARDÍ, E. - Torres García.
63491: JASEN, DAVID A. - A Bibliography and Reader's Guide to the First Editions of P.G. Wodehouse.
48598: JASPER, DETLEV. - Das Papstwahldekret von 1059. Überlieferung und Textgestalt.
61301: JASPERS, GERARD. - Een Amsterdams Marialeven in 25 legenden uit handschrift 846 van Museum Amstelkring.
8372: JASPERS, A.PH.C.M. - Rechtspreken in de maatschappij. Een onderzoek naar de opvattingen over plaats en funktie van de rechtspraak in het Nederlandse ekonomische, sociale en politieke bestel van het einde van de achttiende tot het begin van de twintigste eeuw.
56902: JASPERS, G.J. - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry.
68950: JAUDON, HENRY. - Denys Puech et son oeuvre.
60406: JAUGEY, J.-B. - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, contenant les preuves principales de la vérité de la religion et les réponses aux objections tirées des sciences humaines.
39402: JAUSS, HANS ROBERT. (ED.) - La lyrique galicienne et portugaise (Partie documentaire) (GRLMA: Volume II: Les Genres Lyriques. Tome 1, Fascicule 8: C).
70748: JAYADEVA. - Le Gita-Govinda. Pastorale de Jayadeva. Traduite par Gaston Courtillier, avec une préface de Sylvain Lévi.
4096: JAZAYERY, M. A.O. (ED.) - Linguistic and literary studies in honor of Archibald A. Hill. Vol. I: General and theoretical linguistics.
69950: SOCIÉTÉ DE SAINT-JEAN. (ED) - Notes d'Art et d'Archéologie. Années 1-8 (1889-1896). Sans interruption.
66950: JEAN-NESMY, CLAUDE. - Vézelay. Le pèlerinage et la cité. Inventaire de Vézelay.
65484: JEAN, CHARLES. - Les lettres de Hammurapi à Sin-Idinnam. Transcription, traduction et Commentaire. Précédées d'une étude sur deux caractères du style assyro-babylonien.
66134: JEAN-NESMY, CLAUDE. - Vézelay. Le pèlerinage et la cité. Inventaire de Vézelay.
23910: JEAN, R. - De duistere bron. Een verhaal over liefde en hekserij in de Provence in de zeventiende eeuw.
31346: JEAN, CH.-F. & J. HOFTIJZER. - Dictionnaire des Inscriptions Sémitiques de l'Ouest.
64122: JEANJOT, PAUL. - Les Concours Annuels de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l'Académie Royale de Belgique. Programmes et résultats des Concours (1817-1967).
14278: JEANNET, A. - La faune norienne de Tinkar-Lipu (Népal occidental, 5200 m) Céphalopodes.
69595: JEANROY, ALFRED. & GUY, HENRI. - Chansons et dits artésiens du XIIe siècle. Publiés avec une Introduction, un Index des noms propres et un Glossaire.
72815: JEANROY, ALFRED. - Anthologie des troubadours XIIme - XIIIme siècles. Édition refondue: Textes, notes, traductions par J. Boelcke.
41678: JEANROY, ALFRED. & DROZ, EUGÉNIE. (EDS.) - Deux Manuscrits de François Villon. (Bibliothèque Nationale, Fonds Français 1661 et 20041). Reproduits en phototypie avec une notice sur les manuscrits du poète par A. Jeanroy et E. Droz.
65911: JEANROY, ALFRED. - Les origines de la poésie lyrique en France au Moyen Age. Études de littérature française et comparée suivies de textes inédits.
65680: JEANROY, ALFRED. - Jean Bodel: Le Jeu de Saint Nicolas. Ed. by A. Jeanroy.
73087: JEANROY, ALFRED. (ED.) - Jongleurs et troubadours gascons des XIIe et XIIIe siècles. Matériaux édités par Alfred Jeanroy.
71376: JEANROY, ALFRED. - Le théâtre religieux en langue française jusqu'à la fin du XIVe siècle.
51227: JENKINS, T. ATKINSON. & MANLY, J.M. (EDS.) - La Seinte Resureccion from the Paris and Canterbury MSS. Edition completed by Mildred K. Pope and Jean G. Wright.
62265: JENKINS, CLAUDE. & MACKENZIE, K.D. (EDS). - Episcopacy, Ancient and Modern.
42660: JENNER, KONRAD DIRK. - De Perikopentitels van de geïllustreerde Syrische Kanselbijbel van Parijs (MS Parijs, Biblothèque Nationale, Syriaque 341). Een vergelijkend onderzoek naar de oudste Syrische perikopenstelsels.
61278: JENNI, ERNST. & WESTERMANN, CLAUS. - Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testaments. Unter Mitarbeit von Claus Westermann. Zwei Bände.
48734: JENNINGS, M. (ED.) - The 'Ars Componendi Sermones' of Ranulph Higden O.S.B.
64494: JENS, WALTER. (HRSG). - Kindlers Neues Literatur Lexikon. (20 Bände).
35585: JENSEN, ARTHUR M.- LIBER AMICORUM. - Language and Society. Essays presented to Arthur M. Jensen on his seventieth birthday.
41007: JENSMA, TH.W. - De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht. Koor en Kapittel.
68037: JESEN, PAVEL. - Popelec a Dopis V Lahvi.
19100: JESPERSEN, O. - Language. Its Nature, Development and Origin.
35937: JESPERSEN, O. - Growth and Structure of the English Language.
941: JESSURUN, J. SPINOZA CATELLA. - Kiliaen van Rensselaer van 1623 tot 1636.
58053: TERESA DE JESUS. - Obras Completas. Edicion manual. Transcription, introducciones y notas de Efren de la Madre de Dios y Otger Steggink.
74340: PLINE LE JEUNE. - Lettres de Pline le Jeune. Traduites par De Sacy. Nouvelle édition revue et corrigée par Jules Pierrot. (complet de 3 tomes).
57817: JOAD, C.E.M. - A Critique of Logical Positivism.
68188: JOBERT, LODEWYK. - Kennisse der aloude en hedendaagsche gedenkpenningen. Zynde hier bygevoegd veele nieuwe ondekkingen; Als mede Eene Lyst van alle de Romeinsche keizers en keizerinnen, vorsten , vorstinnen en dwinglanden.... Uit het Fransch vertaald en met Aanteekeningen verrykt door Mr. J.A.
72068: JOBSE, P. & FRAASSEN, CH.F. VAN. (EDS.) - Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942. Uitgegeven door P. Jobse en Ch.F. van Fraassen.
51408: JODOGNE, OMER. (ED.) - Le Mystère de la Passion d'Arnoul Gréban.
64120: JODOGNE, PIERRE. (ED.) - Jean Lemaire de Belges: La concorde du genre humain. Éditée par Pierre Jodogne.
62757: JOËL, KARL. - Geschichte der antiken Philosophie. Erster Band.
2029: JOHANNESEN, K.L. - Zwischen Himmel und Erde. Ein Studie über Joost van den Vondels Biblische Tragödie in Gattungsgeschichtlicher Perspektive.
48694: JOHANNIS DE LOS.; RAM, P.F.X. DE. (ED.) - Chronicon rerum Gestarum ab Anno MCCCCLV ad Annum MDXIV accedunt De Merica et Theodorici Pauli Historiae de Cladibus Leodiensium An. MCCCCLXV-VII, cum Collectione Documentorum ad res Ludovici Borbonii et johannis Hornaei Temporibus Gestas. Edidit P.F.X. de Ram. / Documents relatifs aux Troubles du Pays de Liège sous les Princes-Évêques Louis de Bourbon et Jean de Horne, 1455-1505.
742: JOHNSON, O.A. - Moral Knowledge.
27968: JOHNSON, A.F. & SCHOLDERER, V. - Short-title Catalogue of Books printed in the Netherlands and Belgium and of Dutch and Flemish Books printed in other Countries from 1470 to 1600 now in the British Museum.
25530: JOHNSON, A.F. - Selected Essays on Books and Printing. Edited by Percy H. Muir.
72572: JOHNSON, CHARLES W. L. - Musical Pitch and the Measurement of Intervals among the Ancient Greeks.
50628: JOHNSON, L.P., STEINHOFF, H.-H. & WISBEY, R.A. (EDS.) - Studien zur frühmittelhochdeutschen Literatur. Cambridger Colloquium 1971.
26036: JOHNSTON, E. - The House of David, his Inheritance: A Book of Sample Scripts 1914 A.D..
47448: JOHNSTON, ALEXANDER F. & HÜSKEN, W.N.M. - Civic Ritual and Drama.
15164: JOHNSTON, R. - The Assimilation Myth. A study of second generation Polish immigrants in Western Australia.
70955: JOLI, GUY. - Mémoires de Guy Joli, Conseiller au Chatelet de Paris, suivis d'un memoire concernant le Cardinal de Retz, extrait d'une histoire manuscrite, composée par Claude Joli, Chanoine de l'Église de paris: & Mémoires de Madame la Duchesse de Nemours. Nouvelle édition exactement revue et corrigée.
10891: JOLIG, K. - Niederländische Einflüsse in der Deutschen Kartographie besonders des 18. Jahrhunderts.
52923: JOLIVET, ANDRÉ. & MOSSÉ, FERNAND. - Manuel de l'Allemand de Moyen Age des origines au XIVe siècle. Grammaire, textes, glossaire.
5264: JOLLES, A. - Bezieling en vorm. Essays over letterkunde.
24049: JOLLES, A. - Einfache Formen. Legende, Sage, Mythe, Rätsel, Spruch, Kasus, Memorabile, Märchen, Witz.
60088: JOLY, VICTOR. - Des Jésuites et de quelques engouements littéraires à propos du Juif Errant.
68559: JOLY, A. - Note sur Benoet du Lac ou le theatre et la Bazoche à Aix à la fin du XVIe siècle.
72415: JOLY, A. (ED.) - La vraye histoire de Tribovlet et autres poesies inedites recréatives, morales et historiques des XVe et XVIe siècles. Recueillies et mises en prose par A. Joly.
68573: JOMBERT, CHARLES-ANTOINE. - Répertoire des Artistes ou Recueil de compositions d'Architecture et d'Ornements antiques et modernes, de toute espèce. Par divers Auteurs, dont les principaux sont: Marot, Loire, Le Pautre, Cottart, Pierretz, Cotelle, Le Roux, Bérain, etc. (complet en 2 tomes).
64040: JONAS, F.M. - Netsuké.
2222: JONCKBLOET, G. - Uit Nederland en Insulinde. Letterkundige Causerieën.
64943: JONCKBLOET, W.J.A. - Étude sur le roman de Renart.
3112: JONCKBLOET, W.J.A. (ED.) - KAREL DEN GROOTEN EN ZIJNE XII PAIRS, ROMAN VAN.- (fragmenten). Uitg. [met inleiding en woordenlijst] door W.J.A. Jonckbloet.
63061: JONCKBLOET, W.J.A. (ED.) - Roman van Walewein door Penninc en Pieter Vostaert. Uitgegeven door W.J.A. Jonckbloet. (met inleiding en gemengde aantekeningen).
2552: JONCKBLOET, W.J.A. (ED.) - Roman van Walewein door Penninc en Pieter Vostaert. Uitgegeven door W.J.A. Jonckbloet. (met inleiding en gemengde aantekeningen).
18944: JONCKBLOET, W.J.A. - Specimen e Literis Neerlandicis, exhibens Ludovici de Velthem Chronici... Speculum Historiale, Librum III, denuo editum secundum Codicem MS. Unicum...
2836: JONCKBLOET, W.J.A. (ED.) - BEATRIJS en CAREL ENDE ELEGAST. Uitgegeven door W.J.A. Jonckbloet.
9629: JONCKBLOET, W.J.A. - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
36119: JONDORF, GILLIAN. - Robert Garnier and the Themes of Political Tragedy in the Sixteenth Century.
65964: JONES, ROSEMARIE. - The Theme of Love in the Romans d'Antiquité.
73443: JONES-DAVIES, M.-T. - Inigo Jones, Ben Jonson et le masque.
62892: JONES, JOHN. - On Aristotle and Greek Tragedy.
22065: JONES, W. - Ethnography of the Fox Indians. Edited by M. Welpley Fischer.
61115: JONES, W.H. RICH. - Vetus Registrum Sarisberiense alias dictum Registrum S. Osmundi Episcopi. The Register of S. Osmund. Vol. I (of 2).
49616: JONES, CHARLES W. (ED.) - Medieval Literature in Translation.
34909: JONES, MICHAEL WYNN. - The Cartoon History of the American Revolution.
59211: JONES, W. RICH. & MACRAY, W. DUNN. - Charters and Documents Illustrating the History of the Cathedral, City, and Diocese of Salisbury in the Twelfth and Thirteenth Centuries. Selected from the Capitular and Diocesan Registers.
30849: JONES, R.F. - The Triumph of the English Language. A survey of opinions concerning the vernacular from the introduction of printing to the Restoration.
62813: JONG, K.H.E. DE. - Das antike Mysterienwesen in religionsgeschichtlicher, ethnologischer und psychologischer Beleuchtung.
74037: JONG, M. DE. - Drie Zestiende-eeuwse Esbatementen. Tielebuijs, De Blinde die Tgelt Begroef, De Luijstervinck. Uitgegeven en toegelicht.
67476: JONG, KARDINAAL DE. - Handboek van de Kerkgeschiedenis. Geheel herzien door R.R. Post en G.A.M. Abbink.
19963: JONG-VAN OOSTEROM, I.A. DE. (ED.) - Register op gepubliceerde Surinaamse Jurisprudentie.
19989: JONG, A.M. DE. - Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, beschreven in opdracht van de directie.
11805: JONG, J.A.B.M. DE. - Hendrik Hoogers. Patriot en kunstenaar 1747-1814.
1199: JONG, MAYKE DE, M.-TH. BOS, C. VAN RIJN. (REDACTIE).; BANGE, P. (ED.) - Mayolica. Mediëvistische opstellen aangeboden aan Mayke de Jong bij haar afscheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Onder redactie van P. Bange, P. de Kort, A. de Leeuw en A. Weiler.
32280: JONG, KARDINAAL DE. - Handboek van de Kerkgeschiedenis. Geheel herzien door R.R. Post en G.A.M. Abbink.
63588: JONG, THIJS JOHANNES DE. - Het gelaat en het onzichtbare bij Emmanuel Levinas.
65423: JONG, KARDINAAL DE. - Handboek van de Kerkgeschiedenis. Geheel herzien door R.R. Post en G.A.M. Abbink.
46664: JONG, A.J. DE. (ED.) - Beatrijs. Middelnederlandsch dichtwerk uit de XIVde eeuw. Met inleiding en aantekeningen.
33738: JONG, M. DE. - Drie Zestiende-eeuwse Esbatementen. Tielebuijs, De Blinde die Tgelt Begroef, De Luijstervinck. Uitgegeven en toegelicht.
23896: JONG, EDZ., F. DE - J. Saks. Literator en marxist. Een politieke biografie.
13312: JONG, J.J. DE. - Politieke organisatie in West Europa na 1800. Political organisation in Western Europe since 1800.
18910: JONG, E.D. DE. (RED.). - Spreektaal. Woordfrequenties in gesproken Nederlands.
14007: JONG, A.M. DE. - De wetgeving nopens de Nederlandsche Bank 1814-1958. Een historische studie.
18705: JONG VAN BEEK EN DONK-KLUYVER, C.A. DE. - Het ontwerp-volkerenbond van de vredesconferentie te Parijs.
64555: JONG, J.J. DE. - Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad. Gouda 1700-1800.
32534: JONG, MAYKE DE, M.-TH. BOS, C. VAN RIJN. (REDACTIE). - Macht en gezag in de negende eeuw.
36308: JONG, A.J. DE. (ED.) - Een viertal Dichters en Prozaschrijvers uit de Vroeg-Renaissance, van inleiding en aanteekeningen voorzien.
16844: JONG, R. DE. - Klokkenspelkunst in Gelderland.
25374: JONG, EDZ., F. DE - J. Saks. Literator en marxist. Een politieke biografie.
15070: JONGE, M. DE. - The Testaments of the Twelve Patriarchs. A study of their text composition and origin.
66348: JONGE, C.H. DE. (SAMENSTELSTER). - Catalogus der schilderijen Centraal Museum Utrecht.
59845: JONGE, J.K.J. DE. (ED.) - De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië (6 = vol.3 Opkomst over Java etc.) (over de periode 1646-1676).
13470: JONGE, J.K.J. DE. & DEVENTER, M.L. VAN. - De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië (11 = nr.8 Opkomst over Java etc.) (over de periode 1764-1781).
13472: JONGE, J.K.J. DE. - De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië (9 = nr.6 Opkomst over Java etc.) (over de periode 1717-1743).
13473: JONGE, J.K.J. DE. - De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië (10 = nr.7 Opkomst over Java etc.) (over de periode 1743-1764).
13474: JONGE, J.K.J. DE. & DEVENTER, M.L. VAN. - De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië (12e deel = nr.9 Opkomst over Java etc.) (over de periode 1781-1799).
13476: JONGE, J.K.J. DE. - De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië (5e deel = nr.2 Opkomst over Java etc.) (over de periode 1623-1647).
13478: JONGE, J.K.J. DE. - De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië (7e deel = nr.4 Opkomst over Java etc.) (over de periode 1679-1684).
13479: JONGE, J.K.J. DE. - De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië (8e deel = nr.5 Opkomst over Java etc.) (over de periode 1684-1710).
13483: JONGE, J.K.J. DE. & DEVENTER, M.L. VAN. - De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië. Alphabetisch register bewerkt door J.W.G. van Haarst.
63197: JONGE, B.J. DE. - Ad Apulei Maudaurensis Metamorphoseon. Librum secundum commentarius exegeticus.
74342: JONGE, J.A. DE. - De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914. Met een ten geleide van W.J. Wieringa.
62207: JONGE, M. DE. - De Brieven van Johannes.
20069: JONGE, A.A. DE. - Het Nationaal-Socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
3714: JONGE VAN ELLEMEET, W.C.M. DE. - Museum Catsianum. Verzameling van 1839 - 1870.
3436: JONGEJAN, W. - De Humor-'Cultus' der Romantiek in Nederland.
21461: JONGEN, LUDO. & VERHUYCK, PAUL. (EDS.) - DE ACHTERKANT van de Ronde Tafel. De anonieme Oudfranse lais uit de 12e en 13e eeuw vertaald en toegelicht door Ludo Jongen en Paul Verhuyck.
21196: JONGEN, LUDO. - Van Achilles tellen langhe. Onderzoekingen over Maerlants bewerking van Statius' Achilleis in de Historie van Troyen.
35018: JONGEN, LUDO. & SPAANS, Y. (EDS.) - Het leven van Lutgard. Bloemlezing uit het Kopenhaagse Handschrift.
49092: JONGEN, LUDO. (ED.) - Het leven van de zalige maagd Sint Clara. De Middelnederlandse bewerking van de Legenda Sanctae Clarae Virginis. Opnieuw naar het handschrift uitgegeven, vertaald en ingeleid.
1785: JONGEN, R. - Phonologie der Moresneter Mundart. Eine Beschreibung der segmentalen und prosodischen Wortformdiakrise.
57496: JONGEN, LUDO. & VOORWINDEN, NORBERT. - Vanden Levene ons Heren. Kritische editie met inleiding, vertaling en commentaar.
41911: JONGEN, LUDO. (ED.) - Van papen en hoeren, van ridders en boeren. Tien middeleeuwse moppen, vertaald door Ludo Jongen.
54245: JONGH, EDWARD A. DE. - Dos plaka di palabra.
61175: JONGH, E.DE. (EINLEITUNG). - Die Sprache der Bilder. Realität und Bedeutung in der niederländischen malerei des 17. Jahrhunderts.
21541: JONGH, J.F. DE. - De vernieuwing van ons staatkundig bestel.
54569: JONGH, EDDY DE. & LUIJTEN, GER. - Mirror of Everyday Life. Genreprints in the Netherlands 1550-1700. Translated from the Dutch by Michael Hoyle.
63523: JONGH, E.D.J. DE. - Buskes, dominee van het volk. Biografie..
61180: JONGH, EDDY DE. & LUIJTEN, GER. - Spiegels van Alledag. Nederlandse genreprenten 1550-1700.
57161: JONGH, TH.M. DE. - Notariat portugais... Notariat fonctionnarisé. Développement de la législation sur le notariat portugais et commentaire sur les réglementations fondamentales de 1960 et de 1961.
41317: JONGKEES-VOS, M.F. - Corpus Vasorum Antiquorum. The Netherlands 3. Leiden, The Rijksmuseum van Oudheden. 1. Attic Black-Figured Vases.
23604: JONGKEES, A.G. - Burgundica et Varia. Keuze uit de verspreide geschriften van A.G. Jongkees, hem aangeboden t.g.v. zijn tachtigste verjaardag op 14 juli 1989 door de kring van Groninger Mediaevisten 'Amici'.
39069: JONGKEES, A.G. - Excursiones Mediaevales. Opstellen aangeboden door zijn leerlingen. Met een woord vooraf door H. Schulte Nordholt.
9770: JONGMANS, D.G. & P.C.W. GUTKIND (EDS). - Anthropologists in the field.
64824: JONGSTE, J.A.F. - Onrust aan het Spaarne. Haarlem in de jaren 1747-1751.
51109: JONIN, PIERRE. - Pages épiques du Moyen Age français. Texte, traductions nouvelles, documents. Le Cycle du Roi. Tome I & II.
51573: JONIN, PIERRE. - Béroul: Le Roman de Tristan. Traduit de l'ancien français.
52869: JONIN, PIERRE. - Les personnages féminins dans les romans français de Tristan au XIIe siècle. Étude des influences contemporaines.
51562: JONIN, PIERRE. - Les Lais de Marie de France. Traduit de l'ancien français.
2636: JONKERS, M.C.J.M. - Reynardus en Reynaert. Verkenningen rond de Reynaert-receptie in de Reynardus Vulpes van Balduinus, nomine Iuvenis.
55360: JOOS, MARTIN. - The English Verb. Form and Meanings.
1778: JOOS, AMAAT. - Waas Idioticon. Biografie en kritische inleiding van L.E. de Meulenaer.
59025: JOOSTEN, JOS. - Tom Lanoye. De ontoereikendheid van het abstracte.
1384: JOOSTEN, L.M.H. - Katholieken en Fascisme in Nederland 1920-1940.
429: JOOSTING, J.G.C. (ED.) - Ordelen van den etsstoel van Drenthe, 1518-1604.
73955: JOOSTING, J.G.C. & MULLER HZN., S. (EDS.) - Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen. Delen I/VI (laatste deel VII ontbreekt).
17848: JOOSTING, J.G.C., KLAVEREN PZ., G. VAN. LEUR, C.L. DE., MULLER FZ., S. & SCHUYLENBURG, W.C. - Catalogussen van de bij het stads-archief bewaarde archieven.
21326: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van de Schultengerechten in Drente.
35888: JORDAN, R. - Handbuch der Mittelenglischen Grammatik. 1.Teil: Lautlehre. Bearbeitet von H.Ch. Matthes.
63540: JORGENSEN, PETER. - Die dithmarsische Mundart von Klaus Groths <>. Lautlehre, Formenlehre und Glossar.
16225: JORISSEN, TH. - De eerste coalitie en de Republiek der Vereenigde Nederlanden.
65195: JORISSEN, TH. - Memorien van Mr. Diderik van Bleyswijk, Vrijheer van Eethen en Meeuwen, heer van Babylonienbroek, Raad in de Vroedschap, burgemeester van Gorinchem enz., enz. 1734-1755. Uitgegeven met inleiding en aanteekeningen.
74339: JORNANDÈS. - De la succession des royaumes et des temps et de l'origine et des actes des Goths. Traductions nouvelles par M.A. Savagner.
58989: MARTIN. JOS. - S. Thasci Caecili Cypriani: De Lapsis. Recensuit Jos. Martin
66856: WEINGARTNER. JOSEF. - Das Kirchliche Kunstgewerbe der Neuzeit.
48058: BRASSINNE. JOSEPH. (ED.) - Catalogue des Manuscrits légués à la Bibliothèque de Liège par le Baron Adrien Wittert.
63433: FLAVIUS JOSÈPHE. - Contra Apion. Texte établi et traduit par Théodore Reinach et traduit par Léon Blum.
18707: JOSEPHUS JITTA, D. - La rénovation du droit international sur la base d'une communauté juridique du genre humain. Exposé systematique.
74025: JOSET, CAMILLE. - Le mort survivant. Dessins de M. Langaskens, A. Massonet, L. Raemaekers., L. Sibenaler, E. Salkin.
573: JOSSELIN DE JONG, P.E. DE. - Minangkabau and Negri Sembilan. Socio-political structure in Indonesia.
65285: JOSSELIN DE JONG, J.P.B. - De waardeeringsonderscheiding van 'levend'en 'levenloos' in het Indogermaansch vergeleken met hetzelfde verschijnsel in enkele Algonkin-talen. Ethno-psychologische studie.
74031: JOTTRAND, LUCIEN. - Victor Gilsoul.
72906: JOTTRAND, LUCIEN. - Loumyer (Jean-François-Nicolas).
70162: JOUAUST, D. (ED.) - Les caquets de l'accouchée. Avec une préface de Louis Ulbach. Eaux-fortes par Ad. Lalauze.
40496: JOUGUET, PIERRE. - L'impérialisme macédonien et l'Hellénisation de l'orient.
71030: JOUIN, HENRY. - L'Art et la Province. Le Comité des Sociétés des Beaux-Arts. Les sessions annuelles des délégués des Départements suivis des Rapports Généraux lus à l'issue de ces sessions. Première Série (Rapports de 1877 à 1885) et Deuxième Série (Rapports de 1886 à 1892).
70623: JOURDAIN, CHARLES. - Logique de Port-Royal précédée d´une notice sur les travaux philosophiques d´Antoine Arnauld et accompagnée de notes.
65216: JOURDAIN, LOUIS., HELFGOTT, JULIEN. & GOLLIET, PIERRE. - Glières. Haute Savoie 31 Janvier - 26 Mars 1944. Première bataille de la résistance.
16822: JOURNALIST, EEN NEDERLANDSCH. - De beschermer der kleine naties.
59482: JOYCE, JAMES. - Giacomo Joyce. Herausgegeben von Richard Ellmann. Übersetzt von Klaus Reichert.
63675: MERTENS. JOZEF. - Belgische opgravingen in Apulië (Italië). Het onderzoek in het antieke Herdonia.
71304: JUBINAL, ACHILLE. (ED.) - Oeuvres complètes de Rutebeuf, trouvère du XIIIe siècle recueillies et mises au jour pour la première fois. Nouvelle édition, revue et corrigée.
69293: JUBINAL, ACHILLE. - Tapisseries de Beauvais, représentant la vie de St. Pierre et la fondation des principales villes des Gaules, du Louvre représentant un miracle de St. Quentin (15-e S.) et une autre représentant l'entrée d'Alexandre, Roi d'Ecosse dans ses Etats. Gravures d'après les dessins de Victor Sansonetti.
69319: JUBINAL, ACHILLE. - Les Anciennes tapisseries historiées, ou collection des monuments les plus remarquables, de ce genre, qui nous soient restés du moyen-âge, à partir du XIe siècle au XVIe inclusivement. Texte par Achille Jubinal. Gravures par les meilleures artistes, d'après les dessins de Victor Sansonetti.
73022: JUGE, ADOLPHE. - Traité de la science morale et philosophie.
57378: JUGLAR, J. - Le Sacrifice de Louange.
54266: JULIANA, ELIS. - Organisashon, Planifikashon, Independensia.
72535: JULIANA, ELIS. - Wazo riba rondu.
73467: JULIEN-LAFERRIÈRE, L. - L'art en Saintonge et en Aunis. Ouvrage honoré de la souscription du Ministère de l'Intsruction publique et des Beaux-Arts et publié par L. Julien-Laferrière avec la collaboration de M. Georges Musset (ouvrage incomplet)
60995: JUMELLE, HENRI. - Les plantes à caoutchouc et à gutta. Exploitation, Culture et Commerce. dans tous les pays chauds.
18708: JUNCKERSTORFF, K. - Die Völkerbundsgarantie des Minderheitenrechts.
74208: JUNG, ERIK. - Le Choeur de St-Guillaume de Strasbourg. Un chapitre de l'histoire de la musique en Alsace. Documents recueillis et publiés par Erik Jung. Préface de Arthur Honegger.
70077: JUNGHÄNDEL, MAX. - Die Baukunst Spaniens in ihren hervorragendsten Werken dargestellt.
14392: JUNGMAN, M.E.M. & VOORBIJ, J.B. - Repertorium van teksten in het handschrift- Van Hulthem (hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, 15.589-15.623). CD-rom met een inleiding door M. Jungman i.s.m. J.B. Voorbij.
46535: JUNGMANN, JOSEF ANDREAS. - Der Gottesdienst der Kirche. Auf dem Hintergrund seiner Geschichte kurz erläutert.
62357: JUNGMANN, JOSEF ANDREAS. - Missarum Sollemnia. Eine genetische Erklärung der römischen Messe.
55411: JUNGRALTHMAYR, H. & MÖHLIG, W.J.G. - Einführung in die Hausa-Sprache (Kursus für Kolleg und Sprachlabor). Unter Mitwirkung von A. Yusuf Katsina und A. Gwadabe.
70806: PHILOMNESTE JUNIOR [=GUSTAVE BRUNET]. - Les livres cartonnés. Essais bibliographiques.
70730: JUNIUS. (PS.) - Lettres de Junius, traduites de l'anglais, avec des notes historiques et politiques par J.-T. Parisot.
59926: JUNIUS, TH. - Shepard technologies and neoclassical production functions.
60435: JUNK, VICTOR. - Gralsage und Graldichting des Mittelalters.
59776: JURANVILLE, ALAIN. - Lacan et la philosophie.
61993: JURGENS BUNING, J.E. & SCHOONEVELD, C.H. VAN. - The Sentence Intonation of Contemporary Standard Russian as a Linguistic Structure.
8577: JURGENSEN, M. - Deutsche Frauenautoren der Gegenwart.
19800: JURRIAANSE, M.W. - De Nederlandse Ministers van Buitenlandse Zaken 1813-1900.
70987: JUSTE, ÉDOUARD. - Dissertation sur l'origine des poëmes attribués à Homère, et sur les cycles épiques de l'antiquité et du moyen age.
72505: JUSTE, THÉODORE. - Le soulèvement des Pays-Bas contre la domination espagnole (1572-1574). Nouvelle édition.
72127: JUSTICE, CHARLES. - Anecdota Bruxellensia III: Le "Codex Schottanus" des extraits "De Legationibus".
71519: JUSTIN *** [GRANDGAGNAGE, FRANÇOIS CHARLES JOSEPH]. - Le Congrès de Spa. Nouveaux voyages et aventures de M. Alfred Nicolas au Royaume de Belgique. Tomes 1-4. Avec les deux Suppléments.
63046: JUSTINUS. - Historiae Philippicae. Variantes Lectiones adjecit P. Burmannus.
287: JUTEN, G.C.A. (ED.) - Keuren en Handvesten der stad Hulst.
38473: JUTEN, G.C.A. (ED.) - Cartularium van het Begijnhof te Breda.
59698: JUVÉNAL. - Satires. Texte établi et traduit par Pierre de Labriolle et François Villeneuve.
61787: JUVENAL. & CHAPMAN, GEORGE. - Satira Quinta Iuvenalis. Juvenal's Fifth Satire. Translated by George Chapman.
73345: JUVENALIS, D. JUNIUS. & PERSIUS FLACCUS, A. - D. Junii Juvenalis Sexdecim Satirae. As Codices Parisinos recensitae cum interpretatione latina lectionum varietate notis Rupertianis ... additamenta N.E. Lemaire; [Joint]: A. Persius Flaccus, cum interpretatione latina ... item Lucilii Fragmenta, Satira Sulpiciae; cum notis, excursibus, et indicibus curante A. Perreau.
63276: JUVENALIS. - D. Iunius Juvenalis Saturae. Mit kritischem Apparat herausgegeben von Ulrich Knoche.
70586: JUVIGNY, J.-B. - Application de l'arithmétique au commerce et à la banque d'après les principes de Bezout.
50679: JUZI, GERTRUD. - Die Ausdrücke des Schönen in der altenglischen Dichtung. Untersuchung über ein sprachliches Feld.
7089: KAAL, RON. - Hiëroglyfen. Autobiografische essays.
20051: KAAM, B. VAN. - Parade der Mannenbroeders. Protestants leven in Nederland 1918-1938.
58831: KAAS-ALBARDA, M. - André Gide et son Journal.
27223: KAAY, H.J. VAN DER. - Malaria in Surinam, a sero-epidemiological study.
14030: KADLER, E.H. - Literary figures in French drama 1784-1834.
52304: KAEUPER, RICHARD W. & KENNEDY, ELSPETH. (EDS.) - The Book of Chivalry of Geoffroi de Charny. Text, Context and Translation.
19267: KAFKA, G. - Sokrates, Platon und der sokratische Kreis.
27086: KAGIE, RUDIE. - Een Gewezen Wingewest. Suriname voor en na de staatsgreep.
66440: KÄHLER, INGEBORG. - Der Bordeholmer Altar - Zeichen in einer Krise-. Ein Kunstwerk zwischen kirchlicher Tradition und humanistischer Gedankenwelt am Ausgang des Mittelalters.
71757: KAHN, GUSTAVE. & KLEIN, RUDOLF. - Félicien Rops.
43418: KAHN, DEBORAH. (ED.) - The Romanesque Frieze and its Spectator. (The Lincoln Symposium Papers).
64341: KAHN-ROSSI, MANUELA. (ED.) - Itinerari sublimi. Viaggi d'artisti tra il 1750 e il 1850.
34936: KAHN, GUSTAVE. (ED.) - Europas Fürsten im Sittenspiegel der Karikatur.
9695: KAHNG, TAE JIN. - Law, politics, and the security council. An inquiry into the handling of legal questions involved in international disputes and situations.
48079: KAHSNITZ, RAINER., MENDE, URSULA. & RÜCKER, ELISABETH. - Das Goldene Evangelienbuch von Echternach. Ein Prunkhandschrift des 11. Jahrhunderts.
68100: KAISER, JÜRGEN. - Mittelalter in Deutschland.
66800: KAISER, JÜRGEN. - Klöster in Bayern. 1200 Jahre Kunst, Kultur und Alltagsleben.
59524: KALF, J. - De monumenten in de voormalige Baronie van Breda.
66099: KALF, JAN. & CUYPERS, P.J.H. - De katholieke kerken in Nederland. Dat is de tegenwoordige staat dier kerken met hunne meubeling en versiering beschreven en afgebeeld. Uitgegeven onder leiding van P.J.H. Cuypers. Tekst door Jan Kalf.
34182: KALF, ELISABETH. - Waar legwerk hangt. Corpus van wandtapijten in Nederlands openbaar en particulier bezit. Deel I: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg. (niet verder verschenen).
34221: KALF, J. - De monumenten in de voormalige Baronie van Breda.
1638: KALFF JR., G. - Frederik van Eeden, psychologie van den tachtiger.
73782: KALFF, G. - Het lied in de Middeleeuwen.
47906: KALFF JR., G. - Leven van Dr. G. Kalff (1856-1923).
19009: KALFF, G. - Het lied in de Middeleeuwen.
28265: KALFF, G. - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in de 16de Eeuw.
23704: KALFF, G. (ED.) - Middelnederlandsche epische fragmenten. Met aantekeningen.
397: KALFF, G. - Verslag van een onderzoek in Engelsche bibliotheken in het jaar 1910.
1455: KALFF, G. - Het lied in de Middeleeuwen.
2835: KALFF, G. (ED.) - Middelnederlandsche epische fragmenten. Met aantekeningen.
74255: KALFF, G. - Literatuur en Tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw.
3120: KALFF, G. - Const. Huygens.
3124: KALFF, G. - Hooft's Lyriek. Camphuysen herdacht.
70750: KALIDASA. - Vikramorvaçi. Ourvaçi donnée pour prix de l'héroisme. Drame en cinq actes de Kalidasa. Traduit du sanscrit par Ph. Ed. Foucaux.
42963: KALINKE, MARIANNE E. - Bridal-Quest Romance in Medieval Iceland.
41670: KALLEN, MARIA VAN DER. - Een grammaticaal en rythmisch onderzoek van Hadewijchs poëzie.
9833: KALMA, J.J. - Om Gysbert Japiks Hinne. Fryslan yn de XVII-de Ieu.
29209: KALSHOVEN, G. - Patronen van communicatie en hun organisatorisch verband bij de landbouwvoorlichting in Suriname.
29650: KALVEEN, C.A. VAN. - Het bestuur van bisschop en Staten in het Nedersticht, Oversticht en Drenthe, 1483-1520.
29672: KALVEEN, C.A. VAN. - Utrecht-Rome in diplomatiek en diplomatie 1516-1517. De resignatie van Bisschop Frederik van Baden.
67326: KAM, RENÉ DE. - De 'Utrecht'. Toekomst voor een verdwenen gebouw?
18662: KAM, E.J. VAN DER. - Tabellarische Ubersicht der Naphtalinderivate. Auf Grundlage des Werkes: Sur la constitution de la Naphtaline et de ses dérivés, par F. reverdin et E. Noelting, im Jahre 1894 bearbeitet von F. Reverdin und H. Fulda. Unter Berücksichtigung der neueren Litteratur bearbeitet.
34965: KAMAGURKA. - De Rimpelclub.
1351: KAMERLING, J. - De kerkhistoricus Willem Moll (1812-1879). Fragmenten uit de correspondentie.
71404: KAMMEN, MICHAEL. - Colonial New York. A History.
18524: KAMMEN, LOUISE VAN. (ED.) - De Abele Spelen naar het Hulthemse handschrift.
62772: KAMP, J.L.J. VAN DE. - Emanuel van Portugal en Emilia van Nassau.
17145: KAMPEN, HINKE VAN. & PLEIJ, H. (EDS.) - De Pastoor van Kalenberg. Een laatmiddeleeuwse anekdotenverzameling, uitgegeven en van commentaar voorzien door H. van Kampen en H. Pleij.
1577: KAMPEN, H. VAN E.A. - HET ZAL KOUD ZIJN IN 'T WATER ALS 'T VRIEST. Zestiende-eeuwse parodieën op gedrukte jaarvoorspellingen. Tekstuitgave met inleiding en commentaar door H. van Kampen, H. Pleij e.a.
10202: KAMPHUISEN, P.W. - Beschouwingen over rechtswetenschappen.
20492: KAMPHUIZEN, P.W. - Koning en Minister. Een staatsrechtelijke studie.
65234: KAMPINGA, H. - De opvattingen over onze oudere Vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw.
63745: KAN, J. VAN. - Règles générales du droit de la paix. L'idée de l'organisation internationale dans ses grandes phases.
48755: KANN, CHRISTOPH. - Die Eigenschaften der Termini. Eine Untersuchung zur Perutilis logica Alberts von Sachsen.
10924: KANT, I. - Physische Geographie. Auf Verlangen des Verfassers aus seiner Handschrift hrsg. und bearbeitet von D. Friedrich Theodor Rink.
39190: KANTERS, G. - De Godsvrucht tot het Heilig Hart van Jezus in de vroegere Staten der Nederlanden (XII-e - XVIIe eeuw). Set van 4 delen, compleet.
58209: KAPLAN, MORTON A. - Alienation and Identication.
16237: KAPPEIJNE VAN DE COPPELLO, J. - Beschouwingen over de Comitia.
61730: KAPPEL, KAI. - S. Nicola in Bari und seine architektonische Nachfolge. Ein Bautypus des 11.-17. jahrhunderts in Unteritalien und Dalmatien.
66600: KAPPEL, KAI. - S. Nicola in Bari und seine architektonische Nachfolge. Ein Bautypus des 11.-17. jahrhunderts in Unteritalien und Dalmatien.
14427: KÄPPELI, THOMAS. - Le procès contre Thomas Walleys O.P. Étude et documents.
60343: KAPPELMACHER, ALFRED. - Die Literatur der Römer bis zur Karlingerzeit.Nach dem Ableben des Verfassers beendet von Mauriz Schuster.
61561: KAPPENSTEIN, FRANCISCUS. - Annus sanctus venerabilis Thomae à Kempen [...] ferens fructus sanctos Sive Principia, Axiomata, Doctrinas Et Affectus praecipuarum Virtutum pro quolibet die Anni: una simul materias exhibens Concionatori quà publico, quà ascetico: & iis, qui à Spiritu Sancto ad Eremum vocati Exercitationibus Spiritualibus vacare intendunt: In Usum & Exercitium Memoriae, Intellectus & Voluntatis, Ex quatuor Libris de Imitatione Christi [...].
63547: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, J. - Over Vim facere in het Inderdictum uti possidetis.
68316: KARANIKOLA, LILAS. - Tragoidia sta paidia moi. [in greek characters]
73214: KARCHER, THÉODORE. - Études sur les institutions politiques et sociales de l'Angleterre.
73458: KÄRCHER, KARL. - Handzeichungen von Karl Kärcher zu dessen Handbuch der Mythologie und Archäologie des klassischen Altertums.
66931: KARLING, STEN. - Medeltida Träskulptur i Estland. With an English summary.
66623: KARRENBROCK, REINHARD. - Evert van Roden. Der Meister des Hochaltars der Osnabrücker Johanniskirche. Ein Beitrag zur westfälischen Skulptur der Spätgotik.
22359: KARST, J. - Essai sur l'origine des Basques ibères et peuples apparantés. Avec une étude supplémentaire sur la préhistoire et la toponymie de l'Alsace, de la Suisse et des pays rhénans, ainsi que des régions illyro-alpines et ponto-causiques.
26693: KARST, J. - Grundzüge einer vergleichenden Grammatik des Ibero-Kaukasischen (Erster Band).
25650: KARST, J. - Mythologie Armeno-Caucasienne et Hétito-Asianique. Répertoire des Antiques Religions Païennes de l'Asie Antérieure Septentrionale comparées avec le Panthéon Chamito-Sémitique, Pélasgo-Égéen et Hespero-Atlantique.
10839: KARSTEN, C. - Die Lehre vom Vertrage bei den italienischen Juristen des Mittelalters. Ein Beitrag zur inneren Geschichte der Reception des römischen Rechtes in Deutschland.
16170: KARSTEN, S. - Verhandeling over Palingenesie en Metempsychosis.
28235: KARSTEN, G. - 100 Jaar Nederlandse Philologie. M. de Vries en zijn school.
28236: KARSTEN, G. - 100 Jaar Nederlandse Philologie. M. de Vries en zijn school.
10895: KARSTEN, C. - Die Bedeutung der Form im Obligationenrecht. Erste Abtheilung: Die römische Lehre von der Stipulation. (All published).
7931: KARSTEN, G. - Het dialect van Drechterland I.
40793: KARSTEN, RAFAEL. - The Toba Indians of the Bolivian Gran Chaco.
3924: KARSTEN, S. - Over de pleitrede van Cicero voor Sex. Roscius Amerinus.
20450: KARTODIRDJO, S. - The peasant's revolt of Banten in 1888. Its conditions, course and sequel. A case study of social movements in Indonesia.
59759: KÄSMANN, HANS. - Studien zum kirchlichen Wortschatz des Mittelenglischen 1100-1350.
69501: KASTNER, GEORGES. - Manuel général de musique militaire à l'usage des armées françaises, comprenant: 1° L'Esquisse d'une histoire de la musique militaire chez les différents peuples, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. 2° La nouvelle organisation instrumentale prescrite par l'ordonnance minitérielle du 19 août 1845; 3° la description et la figure des instruments qui la composent, notamment des nouveaux instruments de M. Adolphe Sax; 4° Quelques instructions pour la composition et l'exécution de la musique militaire.
59370: KASTNER, KARL. - Jesus vor Pilatus. Ein Beitrag zur Leidensgeschichte des Herrn.
3028: KAT, J.F.M. - De Verloren Zoon als letterkundig motief.
572: KAT ANGELINO, A.D.A. DE. - Le problème colonial. Traduction de E.P. van den Berghe.
66432: KATALOG. - (1971). Europäische Barockplastik am Niederrhein. Grupello und seine Zeit. Ausstellung unter dem Patronat des Internationalen Museumsrates (ICOM) 4.April bis 20.Juni 1971.
66717: KATALOG. - Der hübsche Martin. Kupferstiche und Zeichnungen von Martin Schongauer (ca. 1450-1491).
63227: KATE, R. TEN. - Quomodo heroes in Statii Thebaide describantur quaeritur.
58939: KATS, J. - Warna sari soenda. Beunang ngoempoelkeun. II.
18991: KATS, J. - Het Phonologisch en Morphonologisch systeem van het Roermondsch dialect.
61876: KATTENBUSCH, FERDINAND. - Lehrbuch der vergleichenden Confessionskunde. Erster Band: Prolegomena und Erster Teil: Die Orthodoxie anatolische Kirche.
748: KATTSOFF, L.O. - Logic and the nature of reality.
18660: KATTSOFF, L.G. - Physical science and physical reality.
18929: KATWIJK, A. VAN. - Accentuation in Dutch. An experimental linguistic study.
59114: KAUFMANN, MARTHE. - Géométrie des flèches dans le plan couronoïde.
52404: KAULBACH, ERNEST. - Imaginative Prophecy in the B-Text of Piers Plowman.
38867: KAUSLER, E. VON. (ED.) - Reimchronik von Flandern nach einer altniederländischen Handschrift mit Anmerkungen zum ersten Mal herausgegeben.
47856: KAUSLER, E. VON. (ED.) - Denkmäler altniederländischer Sprache und Literatur. Nach ungedruckten Quellen herausgegeben.
38537: KAUSLER, E. VON. (ED.) - Garcia de Resende, Cancioneiro geral. Altportugiesische Liedersammlung des Edlen Garcia de Resende. Neu hrsg. von E.H. von Kausler.
57663: KAUTSKY, KARL. JR. (EDITOR) - August Bebels Briefwechsel mit Karl Kautsky.
57316: KAUTSKY, KARL. - Die Soziale Revolution. I. Sozialreform und soziale Revolution. II. Am Tage nach der sozialen Revolution.
55353: KAVANAGH, JAMES F. & VENEZKY, RICHARD L. (EDS.) - Orthography, Reading and Dyslexia.
21128: KAZEMIER, G. - Het vers van Hooft.
30435: KAZEMIER, G. - Keuze uit het werk van G. Kazemier.
12890: KAZEMIER, G. - Literatuurbeschouwing in meervoud. Herdruk van enige artikelen uit het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
4311: KAZEMIER, G. - BEATRIJS. Met inleiding en aantekeningen van G. Kazemier.
10973: KEANE, J. - The Evolution of Geography. A sketch of the rise and progress of geographical knowledge from the earliest times to the first circumnavigation of the globe.
46914: KECK, THEODOR. - Verfassung und Rechtsstellung der Churfürstlich-Bayerischen Landesuniversität Ingolstadt (1472-1800).
73247: KEDOURIE, ELIE. (ED.) - De Joodse Wereld. Openbaring, profetisme en geschiedenis.
7883: O'KEEFE, K.J. - A thousand deadlines: the New York City press and American neutrality, 1914-17.
49305: KEEN, M.H. - England in the Later Middle Ages. A Political History.
52364: KEEN, MAURICE. - Chivalry.
34918: KEENE.- HUDSON, DEREK. - Charles Keene.
2563: KEERSMAEKERS, A.A. - De dichter Guilliam van Nieuwelandt en de Senecaans-Classieke tragedie in de Zuidelijke Nederlanden. Bijdrage tot de studie van de Zuidnederlandse literatuur der zeventiende eeuw.
23296: KEERSMAEKERS, A.A. (ED.) - Apollo of Ghesangh der Musen. Met een bijdrage over de keuze van het exemplaar door K. Bostoen.
5810: KEESING, F.A.G. - De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie van de economische overheidspolitiek 1918-1939.
65805: KEGEL-BRINKGREVE, ELZE. - The Echoing Woods. Bucolic and Pastoral from Theocritus to Wordsworth.
26812: KEHRLI, J. OTTO. - Typografie en kunst. Vertaald en van een nawoord voorzien door Johan H. van Eikeren.
65408: KEIJ, JAN. - De struktuur van Levinas' denken in het perspektief van een ontwikkelingsgang.
20852: KEIJ, A. - Onderzoek naar dialectgrenzen en articulatorische verschillen in het middennederlandse rivierengebied met een verwijzing naar een mogelijke relevantie voor het onderwijs in de moderne vreemde talen.
49077: KEIL, ERNST WOLFGANG. - Deutsche Sitte und Sittlichkeit im 13. Jahrhundert nach den damaligen deutschen Predigern.
10975: KEILER, H. - American Shipping. Its history and economic conditions.
26440: KELLER, MARTHA. - Beiträge zu Wittenwilers 'Ring'.
18546: KELLER, G. - Italië. Van de Alpen tot de Etna.
72912: KELLETT, C.E. - Lectures on the Iconography of the Chirurgia of Vidus Vidius and the De Dissectione of Estienne and Riviere. Given at the University of California, Los Angeles.
23552: KELLY, THOMAS F. - La Cathédrale de Bénévent.
57583: KELLY, AMY. - Eleanor of Aquitane and the Four Kings.
32758: KELLY.- READ, H. - Paintings by Felix Kelly. Introduction by Herbert Read.
50409: KELLY, DOUGLAS. (ED.) - The Medieval Opus. Imitation, Rewriting, and Transmission in the French Tradition. Proceedings of the Symposium Held at the Institute for Research in Humanities October 5-7 1995 The University of Wisconsin-Madison.
48742: KELSALL, M. - Christopher Marlowe.
72384: KEMMERER, LE DOCTEUR. - Noms historiques des rues de Saint-Martin (Ile de Ré).
557: KEMP, P.H. VAN DER. - Sumatra in 1818. Naar oorspronkelijke stukken.
552: KEMP, P.H. VAN DER. - Het Nederlandsch-Indisch bestuur in het midden van 1817. Naar oorspronkelijke stukken.
554: KEMP, P.H. VAN DER. - Het Nederlandsch-Indisch bestuur van 1817 tot 1818 over de Molukken, Sumatra, Banka, Billiton en de Lampongs. Naar oorspronkelijke stukken.
20902: KEMP, B.R. (ED.) - Reading Abbey Cartularies. British Library Manuscripts: Egerton 3031, Harley 1708 and Cotton Vespasian E xxv.
67649: KEMPEN, MICHIEL VAN. - Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur.
51618: KEMPEN, MICHIEL VAN. (ED.) - Literatuur in Suriname. Nieuwe, nog niet eerder gepubliceerde verhalen en gedichten van Surinaamse auteurs.
51584: KEMPEN, MICHIEL VAN. (ED.) - Nieuwe Surinaamse Verhalen.
23842: KEMPEN, Y. VAN., MERTENS, A., OFFERMANS, C. & PRIOR, F. - Materialistiese literatuurteorie. De literatuurteoretiese opvattingen van H. Gorter, F. Mehring, H. Roland Holst, Th. Adorno, W. Benjamin, G. Lukács.
74026: KEMPENEERS, A. - Le type des églises bâties par et depuis l'empereur Constantin ou analogies des anciennes basiliques chrétiennes avec le temple de Salomon et leurs différences avec les basiliques profanes.
64861: KEMPENEERS, A. - De oude vryheid Montenaken of historisch en werkelyk afbeeldsel eener vrye gemeente in Haspengouw, vooral sedert de XVIe eeuw tot het einde der XVIIIe, zoo in 't geestelyke als in 't wereldlyke opzigt.
212: KEMPER, P.H. (ED.) - Repertorium der literatuur van den waterstaat van Nederland, bewerkt door P.H. Kemper.
10404: KEMPER, JOAN MELCHIOR. - Verhandelingen, Redevoeringen en Staatkundige Geschriften. Verzameld door J. de Bosch Kemper.
10406: KEMPER, JOAN MELCHIOR.- NABER, J.W.A. - Joan Melchior Kemper 1776-1824.
49604: KEMPERINK, R.M. - De middeleeuwse geschiedschrijver Rodulphus Glaber en zijn Historiën.
33954: KEMPERINK, M.G. - Nederlands Toneel in het Fin de Siècle 1890-1900.
3231: KEMPERS, B. - Kunst, macht en mecenaat. Het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1250-1600.
65054: THOMAS À KEMPIS. - Imitation de Jésus Christ. Traduction du R.P. De Gonnelieu de la Compagnie de Jésus. Avec une pratique et une prière à la fin de chaque chapitre. Nouvelle édition suivie des proères pendant la messe et des vèpres du dimanche.
60652: THOMAS À KEMPIS. - De Imitatione Christi.
31343: THOMAS À KEMPIS. - De Navolging Christi van Thomas à Kempis. Uit het Latijn door Frans Erens.
70456: KEMPIUS, MARTINUS. [MARTIN KEMPE]. - Opus Polyhistoricum Dissertationibus XXV de Osculis, Subnexisq; de Judae Ingenio, Vita & fine, sacris Epiphyllilidibus, absolutum; Ob variarum Gentium, per cuncta Mundi Climata usitatos ritus, Historiarum quibus refertum est, Amoenitates, Materiarumq., ex Sacrario Theologiae, divae Themidos Cancellis & salutaris Medicinae Theatro petitarum Raritatem, maximè Curiosum [...]
42191: KENDRICK, LAURA. - Chaucerian Play. Comedy and Control in the Canterbury Tales.
16095: KENGEN, J.H.L. - Memoriale Credencium. A late Middle English Manuel of Theology for Lay People. Ed. from Bodley MS Tanner 201.
14902: KENNEDY, QUINTIN. & KUIPERS, C.H. (ED.) - Quintin Kennedy (1520-1564): Two Eucharistic Tracts. A critical edition. Edited by C.H. Kuipers.
57150: KENNEDY, MICHAEL. - The Oxford Dictionary of Music. Associate editor: Joyce Bourne.
59293: KEPPLER, PAUL WILHELM. - Die Adventsperikopen. Exegetisch-homilitisch erklärt.
61201: KEPPLER, PAUL WILHELM VON. - Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient.
46697: KER, N.R. (ED.) - The Owl and the Nightingale. Reproduced in facsimile from the surviving manuscripts Jesus College Oxford 29 and British Museum Cotton Caligula A.ix. Edited with an Introduction.
45540: KER, N.R. (ED.) - Medieval Libraries of Great Britain. A List of Surviving Books.
49659: KER, W.P. - Medieval English Literature.
49660: KER, W.P.; CHAMBERS, R.W. (ED.) - Form and Style in Poetry. Lectures and Notes. Edited by R.W. Chambers.
49661: KER, W.P.; WHIBLEY, CHARLES. (ED.) - Collected Essays of W.P. Ker. Edited with an Introduction by Charles Whibley.
64086: KERÉNYI, K. - Die Mythologie der Griechen. Die Götter- und Menschheitsgeschichten.
63266: KERÉNYI, K. - Töchter der Sonne. Betrachtungen über griechische Gottheiten.
64084: KERÉNYI, K. - Die Jungfrau und Mutter der griechischen Religion. Eine Studie über Pallas Athena.
63201: KERÉNYI, K. - Niobe. Neue Studien über antike Religion und Humanität.
64089: KERÉNYI, K. - Apollon. Studien über antike Religion und Humanität.
16915: KERKHOF, J. - Studies in the Language of Geoffrey Chaucer.
35867: KERKHOF, J. - Studies in the language of Geoffrey Chaucer.
8553: KERKHOFF, A.H.M. - Over de geneeskundige verzorging in het Staatse Leger.
1806: KERN, J.H. - De met het Participium Praeteriti omschreven werkwoordsvormen in 't Nederlands.
49248: KERN, FRITZ. - Gottesgnadentum und Widerstandsrecht in früheren Mittelalter. Zur Entwicklungsgeschichte der Monarchie.
37373: KERN HZ., J.H. - Klankleer der Limburgsche Sermoenen.
19006: KERN HZ., J.H. (ED.) - De Limburgsche Sermoenen, uitgegeven met inleiding, woordenlijst en aant.
4003: KERN, H. - Taalvergelijkende verhandeling over het Aneityumsch, met een aanhangsel over het klankstelsel van het Eromanga.
22247: KERN, H. - Het gebruik onzer taal in Nederlandsch Indië.
16240: KERN, H. - Over de jaartelling der zuidelijke Buddhisten en de gedenkstukken van Açoka den Buddhist.
74078: KERN, J.H. - De met het Participium Praeteriti omschreven werkwoordsvormen in 't Nederlands.
39324: KERN, FRITZ. - Gottesgnadentum und Widerstandsrecht in früheren Mittelalter. Zur Entwicklungsgeschichte der Monarchie.
49556: KERN, FRITZ. - Die Reichsgewalt des deutschen Königs nach dem Interregnum. Zeitgenössische Theorien.
9335: KERN, J.H.C. - Antieke portretkoppen. Een vergelijkend getuigenis van de oude beschaving van Egypte, Babylonië, Assyrië, Griekenland en Rome.
58189: KERN, OTTO. - Inscriptiones Graecae.
13274: KERN, H. - De legende van Kunjarakarna volgens het oudst bekende hs, met oudjavaanschen tekst, Nederlandsche vertaling en aanteekeningen.
66181: KERN, FRANZ. - Johann Scheffler's [Angelus Silesius] cherubinischer Wandersmann. Eine literarhistorische Untersuchung.
3766: KERN, H. - Toevoegselen op 't Woordenboek van Childers.
36362: KERN, J.H. - De taalvormen van 't Middelengelse gedicht Havelok.
65089: KERNKAMP, J.H. - De handel op den vijand 1572-1609. Deel I 1572-1588.
13968: KERNKAMP, G.W. (ED.) - Acta et Decreta Senatus. Vroedschapsresolutiën en andere bescheiden betreffende de Utrechtse Academie.
65185: KERNKAMP, G.W. - De Sleutels van de Sont. Het aandeel van de Republiek in den Deensch-Zweedschen oorlog van 1644-1645.
20368: KERNKAMP, J.H. (ED.) - Vijftiende-eeuwse rentebrieven van Noordnederlandse steden.
2546: KERSBERGEN, G.C. VAN. (ED.) - Het Luiksche Diatesseron in Nieuw-Nederlandsch vertaald door G.C. van Kersbergen.
19015: KERSBERGEN, T. VAN. (ED.) - Het Leven van Jesus naar het Middellimburgsche handschrift van Sint Truyen uit de 14e eeuw. Vertaald door T. van Kersbergen. Met een inleiding van J. van Ginneken.
2449: KERSBERGEN, T. VAN. (ED.) - Tatanios. Het Leven van Jesus. Naar het Middellimburgsche handschrift van Sint Truyen uit de 14e eeuw vertaald door T. van Kersbergen. Met een inleiding van J. Van Ginneken.
61022: KERSSEMAKERS, LEO. & PAGÉE, PIM VAN. - MM Memento Mori. Dansen met de Dood. De dodendans in boek en prent. Onder redactie van Leo Kerssemakers, Pim van Pagée en Piet Visser.
65575: KERSSEMAKERS, LEO. - Beschrijvende catalogus boekbinden. Een overzicht van de vakbibliotheek van Geert van Daal, handboekbinder te Dodewaard.
21767: KERSTEMAN.- HORST, D.J.H. TER. - Franciscus Lievens Kersteman. Het leven van een 18e-eeuwschen avonturier.
17142: KERSTEMAN, P.L. - De vrouwelyke cartouche. Het tweede deel opnieuw uitgegeven en van een inleiding en commentaar voorzien door R. Schreijnders.
19710: KERSTEN, A.E. & MANNING, A.F. (EDS.) - DOCUMENTEN BETREFFENDE DE BUITENLANDSE POLITIEK VAN NEDERLAND 1919-1945. Periode C 1940-1945. The published volumes 1/5 as set. De verschenen delen 1 t/m 5 (15 dec. 1942) als set. In progress.
25728: KERSTEN, A.E. - Buitenlandse Zaken in ballingschap 1940-1945. Institutionele aspecten van het buitenlands beleid in een stroomversnelling.
11123: KERSTEN, MICHIEL. - De Nederlandse kopergravure (1900-1975).
43360: KERSTING, FERDINAND. - Das Verhältnis Papst Clemens' III (1187-91) zu den Klostern.
68946: KERVYN DE LETTENHOVE, J.-B.-M.-C. - Récits d'un bourgeois de Valenciennes (XIVe siècle). Publiés pour la première fois d'après un manuscrit de la Bibliothèque de l'Arsenal à Paris.
68295: KERVYN DE LETTENHOVE, J.-B.-M.-C. (ED.) - Lettres et négociations de Philippe de Commines, publiées avec un commentaire historique et biographique. (en 3 tomes = complet).
68283: KERVYN DE LETTENHOVE, J.-B.-M.-C. (ED.) - Lettres et négociations de Philippe de Commines, publiées avec un commentaire historique et biographique. (en 3 tomes = complet).
14478: KERVYN DE LETTENHOVE, J.-B.-M.-C. (ED.) - Codex Dunensis sive Diplomatum et Chartarum Medii Aevi. Amplissima Collectio.
68270: KERVYN DE LETTENHOVE, J.-B.-M.-C. - Récits d'un bourgeois de Valenciennes (XIVe siècle). Publiés pour la première fois d'après un manuscrit de la Bibliothèque de l'Arsenal à Paris.
73514: KERVYN DE VOLKAERSBEKE, PH. - Les bibliophiles flamands. Leur histoire et leurs travaux.
69504: KERVYN DE LETTENHOVE, J.-B.-M.-C. (ED.) - Oeuvres de Froissart, publiées avec les variantes des divers manuscrits. Chroniques. Tome 21: Table analytique des noms historiques CL-IVR.
71378: KERVYN DE LETTENHOVE, J.-B.-M.-C. - Poëmes inédits de Froissart. Le trésor amoureux. Notice par M. Kervyn de Lettenhove.
68267: KERVYN DE LETTENHOVE, J.-B.-M.-C. - Poésies de Gilles Li Muisis, publiées pour la première fois d'après le manuscrit de Lord Ashburnham.
68268: KERVYN DE LETTENHOVE, J.-B.-M.-C. (ED.) - Le premier livre des Chroniques de Jehan Froissart. Texte inédit publié d'après un manuscrit de la Bibliothèque du Vatican.
68269: KERVYN DE LETTENHOVE, J.-B.-M.-C. (ED.) - Le premier livre des Chroniques de Jehan Froissart. Texte inédit publié d'après un manuscrit de la Bibliothèque du Vatican.
50727: KERVYN DE LETTENHOVE, J.-B.-M.-C. (ED.) - Le premier livre des Chroniques de Jehan Froissart. Texte inédit publié d'après un manuscrit de la Bibliothèque du Vatican.
69503: KERVYN DE LETTENHOVE, J.-B.-M.-C. (ED.) - Oeuvres de Froissart, publiées avec les variantes des divers manuscrits. Chroniques. Tome 22: Table analytique des noms historiques J-Q.
69505: KERVYN DE LETTENHOVE, J.-B.-M.-C. (ED.) - Oeuvres de Froissart, publiées avec les variantes des divers manuscrits. Chroniques. Tome 23: Seconde partie. Supplément à la table des noms historiques. Table chronologique et addenda.
69502: KERVYN DE LETTENHOVE, J.-B.-M.-C. (ED.) - Oeuvres de Froissart, publiées avec les variantes des divers manuscrits. Chroniques. Tome 24: table analytique des noms géographiques A-K.
73544: KERVYN DE LETTENHOVE, H. - Quelques notes sur les procédés artistiques et techniques de la tapisserie sur son passé et son avenir.
72390: KERVYN DE LETTENHOVE, J.-B.-M.-C. - Les collections d'autographes de M. De Stassart. Notices et extraits.
68226: KESSEL, JOHANN HUBERT. - Geschichtliche Mittheilungen über die Heiligthümer der Stiftskirche zu Aachen nebst Abbildung und Beschreibung der Sie bergenden Schälter und Einfassungen. Festschrift zur Heiligthumsfahrt von 1874.
2545: KESSEN, A. (ED.) - HET CANCELLIERBOECK. Met inleiding en aantekeningen uitgegeven.
7140: KESSLER, J.H.H. - Geertgen tot S. Jans. Zijn herkomst en invloed in Holland.
48730: KESTERS, HUBERT. - Notice sur la Vita Trudonis.
57228: KESTERS, HUBERT. - Antisthène de la dialectique. Étude critique et exégétique sur le XXVIe discours de Thémistus.
10062: KETNER, F. - Handel en scheepvaart van Amsterdam in de vijftiende eeuw.
24797: KETTERIJ, C. VAN DE. - Middelnederlandse teksten ter grammaticale interpretatie.
14200: KETTERIJ, C. VAN DE. - Grammaticale interpretatie van zeventiende-eeuwse teksten. Werkboek.
14196: KETTERIJ, C. VAN DE. - Grammaticale interpretatie van middelnederlandse teksten. Werkboek.
3293: KEUCHENIUS, TH.E.C. & TINBERGEN, D.C. (EDS.) - NEDERLANDSCHE LYRIEK vanaf de dertiende eeuw tot 1880. Verzameld door Th.E.C. Keuchenius en toegelicht door D.C. Tinbergen.
59349: KEULERS, JOS. - Die eschatologischen Lehre des vierten Esrabuches.
54631: KEULERS, JOS. - Die eschatologischen Lehre des vierten Esrabuches.
69163: KEULLER, H.-F. & WAUTERS, ALPHONSE. - Les tapisseries historiées à l'exposition nationale belge de 1880. Ouvrage dedié à. S.M. Léopold II, roi des Belges par H.-F. Keuller. Texte par Alphonse Wauters.
15466: KEUNING, J. - Petrus Plancius. Theoloog en Geograaf 1552-1622.
352: KEUNING, H.J. - Kaleidoscoop der Nederlandse landschappen. De regionale verscheidenheid van Nederland in historisch-geografisch perspectief.
6246: KEUNING, J. - De Tweede Scheepvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgeven en toegelicht. 5-e deel: tweede stuk. De reis naar Ternate; Journaal van Reyer Cornelisz; Journaal van Albert ten Haghe. Met 'Een overzicht van de ontwikkeling van de kartografie tot het jaar 1598'.
62564: KEUZENKAMP, J.H. (INLEIDING). - Gemeentewapens in Nederland 1914-1989. Naar het officiële regisater van de Hoge Raad van Adel.
9024: KEVERLING BUISMAN, F. (ED.) - De Monumenten van Drenthe I.
44850: KEVERLING BUISMAN, F. (ED.) - Ordelen van de Etstoel van Drenthe 1399-1447.
69798: KEYSER, P. DE. (ED.) - Ars Folklorica Belgica. Noord- en Zuid-Nederlandse volkskunst. Deel 2.
39087: KEYSER, PAUL DE. (ED.) - Van den Vos Reynarde. Uitgegeven, ingeleid en verklaard.
39088: KEYSER, PAUL DE. (ED.) - Jacob van Maerlant. Keurgedichten uit zijn godsdienstige lyriek. Ingeleid en geannoteerd.
74073: KEYSER, PAUL DE. (ED.) - Van den Vos Reynarde. Uitgegeven, ingeleid en verklaard.
2668: KEYSER, PAUL DE. (ED.) - Colijn Caillieu's Dal sonder Wederkeeren of Pas der Doot. Uitgegeven (met inleiding en aantekeningen).
34013: KEYSER, PAUL DE. - Het Dendermondse handschrift van Jan vanden Bossche. Overdruk Vl. Academie, 1965.
456: KEYSER, PAUL DE. (ED.) - Salighe Meditacie des Lijdens ons Liefs Heeren op die Seuen Ghetiden (Ant., Thomas vander Noot, c. 1505).
33724: KEYSER, PAUL DE. (ED.) - Hein van Aken. Van den Coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen.
39084: KEYSER, PAUL DE. (ED.) - Floris ende Blanchefloer. Een middeleeuwsche Idylle. Ingeleid en van verklarende nota's voorzien.
53485: KEYSER, S. - Contribution à l'étude de la fortune littéraire de l'Arioste en France.
42523: KEYSER, MARJA. (ED.) - Dirk Philips 1504-1568. A catalogue of his printed works in the University Librarry of Amsterdam. With a Foreword by H. de la Fontaine Verwey, and an Introduction by S.L.Verheus.
57683: KHAN, M.M.R. - The United Nations and Kashmir.
755: KHATCHADOURIAN, HAIG. - A critical study in method.
45538: NASER-E-KHOSROU. - Safarname. Ein Reisebericht aus dem Orient des 11. Jahrhunderts. Herausgegeben, bearbeitet und aus dem Persischen übersetzt von Seyfeddim Najmabadi und Siegfried Weber.
72144: KIAES, J. - Traité élémentaire de géométrie descriptive. Deuxième partie: à l 'usage des classes de mathématiques spéciales...
12087: KIDDER, J.E. - Sculptures Japonaises.
15040: KIECKHEFER, RICHARD. - Repression of Heresy in Medieval Germany.
55271: KIEFER, F. (ED.) - Studies in Syntax and Semantics.
55319: KIEFER, FERENC. & PERLMUTTER, DAVID M. (EDS.) - Syntax und generative Grammatik I-III.
38753: KIEFT, C. VAN DE. - Ad fontes. Opstellen aangeboden aan C. van de Kieft t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
57599: KIEL, MACHIEL. - Art and Society of Bulgaria in the Turkish period. A sketch of the economic, juridical and artistic preconditions of Bulgarian Post-Byzantine Art and its place in the development of the Christian Balkans, 1360/70-1700. A new interpretation.
67579: KIENHORST, HANS. & SCHEPERS, KEES. (EDS.) - Het Wiesbadense handschrift. Hs. Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, 3004 B 10. Kritische editie ingeleid en bezorgd door hans Kienhorst en Kees Schepers. Met bijdragen aan de inleiding van Amand Berteloot en Paul Wackers.
74218: KIENHORST, HANS. (E.A.) - Rijkdom in eenvoud. Laatmiddeleeuwse handschriften uit klooster Soeterbeeck.
21756: KIENHORST, HANS. - De handschriften van de Middelnederlandse ridderepiek. Een codicologische beschrijving.
67114: KIER, HILTRUD. & GECHTER, MARIANNE. - Frauenklöster im Rheinland und in Westfalen.
66784: KIER, HILTRUD. & ZEHNDER, FRANK GÜNTER. - Lust und Verlust. Kölner Sammler zwischen Trikolore und Preuszenadler.
72054: KIES, ALBERT. - Études baudelairiennes.
68348: KIESEWETTER, R.G. & FÉTIS, F.J. - Welche Verdienste haben sich die Niederländer, namentlich des 14ten, 15ten und 16ten Jahrhunderts, im Fache der Tonkunst erworben? Und in wie weit können die Niederländischen Tonkünstler dieser Zeit, welche sich nach Italien begeben, Einfluss auf die Musikscholen gehabt haben, welche kurz nachher dorten entstanden sind? Bound up with: F.J. FéTIS, Same title in french. (56 pp.)
21725: KIESEWETTER, R.G. & FÉTIS, F.J. - Welche Verdienste haben sich die Niederländer, namentlich des 14ten, 15ten und 16ten Jahrhunderts, im Fache der Tonkunst erworben? Und in wie weit können die Niederländischen Tonkünstler dieser Zeit, welche sich nach Italien begeben, Einfluss auf die Musikscholen gehabt haben, welche kurz nachher dorten entstanden sind? Bound up with: F.J. FéTIS, Same title in french. (56 pp.)
5649: KIESLINGER, F. - Die Glasmalerei in Oesterreich. Ein Abrisz ihrer Geschichte.
1927: KIJZER, M. - Willem Kloos. Zijn binnengedachten.
6335: KIKKERT, O.H. & BEKMAN, A.A.M. - Drempelvrees. Een boek over Curaçao aan de vooravond van de onafhankelijkheid.
60441: KILLEN, R. ALLAN. - The Ontological Theology of Paul Tillich.
58784: KILLEN, ALICE M. - Le roman terrifiant ou roman noir de Walpole à Anne Radcliffe et son influence sur la littérature française jusqu'en 1840.
36115: KIMBROUGH, ROBERT. - Sir Philip Sidney.
70759: KIMCHI, DAVID. - Comentar zur Genesis von Rabbi David Kimschi. Nach einem Manuscript in der Bibliotheque royale zu Paris, auf Veranlassung des Orientalisten Herrn Kohn aus Pressburg herausgegeben von A. Ginzburg.
23606: KIMMEL, A. - Der Aufstieg des Nationalsozialismus im Spiegel der Französischen Presse 1930-1933.
62225: KIMMEL, ERNESTUS JULIUS. - Libri symbolici ecclesiae orientalis. Nunc primum in unum corpus collegit, variantes lectiones ad fidem optimorum exemplorum adnotavit, prolegomena addidit, indice rerum praecipuarum.
63071: KIND, RICHARD DE. - Huizen in Herculaneum. Een analyse van de stedebouw en de maatvoering in de huizenblokken III en IV.
73288: KINDER, TERRYL N. - L'Europe cistercienne. Traduit de l'anglais par Divina Cabo.
73859: KINDERMANN, HEINZ. - Theatergeschichte Europas. Band I-VIII.
41227: KINDERMANN, H. - Über die guten Sitten beim Essen und Trinken [Kitab Adab al-aki]. Das ist das 11. Buch von al-Ghazali's Hauptwerk (Ihja 'ulum al- din). Überzetsung und Bearbeitung als ein Beitrag zur Geschichte unserer Tischsitten.
12406: KING, D. & PORTER, C. - Blood & Laughter. Caricatures from the 1905 Revolution.
70091: KING, THOMAS H. & HILL, GEORGE J. - Études pratiques tirées de l'architecture du Moyen Age en Europe. Avec un texte historique et descriptif par George J. Hill.
55181: KING, ROBERT D. - Historical Linguistics and Generative Grammar.
55385: KING, PRESTON. - Toleration.
62352: KINGLAKE, ALEXANDER WILLIAM. - The Invasion of the Crimea: Its Origin, and an Account of its Progress down to the Death of Lord Raglan.
23465: KINGMA, E. - De mooiste onder de vrouwen. Een onderzoek naar religieuze idealen in twaalfde-eeuwse commentaren op het Hooglied.
67239: KINGMANS, HUGO. - Romaans bouwen in Friesland.
38607: KINKER, J. - Johannes Kinker, Briefwisseling 1764-1845. Uitgegeven met inleiding en commentaar door A.J. Hanou en G.J. Vis.
1902: KINKER, J. - De Verlichte Muze. Bloemlezing uit de poëzie van J. Kinker, uitg. door G.J. Vis.
21880: KINT, PH. - Prometheus aangevuurd door Demeter. De economische ontwikkeling van de landbouw in Oost-Vlaanderen 1815-1850.
14476: KIRCHERT, KLAUS. (ED.) - Der Windberger Psalter.
10415: KIRDAR, U. - The structure of United Nations economic-aid to underdeveloped countries.
56539: KIRK, KENNETH E. - The Apostolic Ministry. Essays on the History and the Doctrine of Episcopacy. Prepared under the direction of Kenneth E. Kirk.
41980: KISTEMAKER, RENÉE & MICHIEL JONKER. - De smaak van de elite. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
35514: KITCHEN, GEORGE. - A Survey of Burlesque and Parody in English.
61275: KITTEL, GERHARD. (ED.) - Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testaments. (10 vols. in 11). Complete set.
74105: KITTEL, GERHARD. (ED.) - Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testaments. (10 vols. in 11). Complete set.
48829: KITTELSON, J.M. - Wolfgang Capito. From Humanist to Reformer.
2744: KITTON, FREDERIC G. - Dickens and his Illustrators. Cruikshank, Seymour, Buss, 'Phiz', Cattermole, Leech, Doyle, Stanfield, Maclise, Tenniel, Frank Stone, Landseer, Palmer, Topham, Marcus Stone, and Luke Fildes.
3599: KLAASSE, PIET. - Wij Waren Getuigen. Dertig tekeningen. Inleiding Jan H. de Groot en Ed. Hoornik. Gedichten van Theun de Vries.
14881: KLAASSEN, W.J.M. (ED.) - 'Voor u persoonlijk'. Brieven van minister van buitenlandse zaken Jhr. A.C.D. de Graeff aan gezant J.P. graaf van Limburg Stirum (1933-1937).
19709: KLAASSEN, W.J.M. & WOLTRING, J. (EDS.) - DOCUMENTEN BETREFFENDE DE BUITENLANDSE POLITIEK VAN NEDERLAND 1919-1945. Periode B 1931-1940. De verschenen delen 1-3 (26 juni 1934).
10642: KLAASSEN, K.W.P. - Misdaad en Pers. Met een voorwoord van N. Muller.
48773: KLAASSEN, W. - Michael Gaismair. Revolutionary and Reformer.
19798: KLAAUW, C.A. VAN DER. - Politieke betrekkingen tussen Nederland en België 1919-1939.
66195: KLABUND. - Dichtungen aus dem Osten. I-III.
49735: KLACK-EITZEN, CHARLOTTE. - Die thronenden Madonnen des 13.Jahrhunderts in Westfalen.
58300: KLAGES, L. - Les principes de la caractérologie.
56577: KLAMETH, GUSTAV. - Die neutestamentlichen Lokaltraditionen Palästinas in der Zeit vor den Kreuzzügen. Only volume I.
14978: KLAMP, G. - Über die Idee einer Metaphysik im Sinne des kritischen Realismus.
10978: KLAPROTH, H.J. - Lettre à M. le Baron A. de Humboldt, sur l'invention de la Boussole.
31272: KLATTER, J. (ED.) - Amoreuse Liedekens. Fotografische herdruk, ingeleid en toegelicht. (Facsimile, Translitteratie en Annotatie).
12257: KLAUKE.- VOWINCKEL, A. (U.A.) - Jürgen Klauke. Eine Ewigkeit ein Lächeln. Zeichnungen, Fotoarbeiten, Performances 1970/86.
64966: KLAUSER, THEODOR. (HRSG.) - Reallexikon für Antike und Christentum. Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des Christentums mit der antiken Welt. In Verbindung mit Franz Joseph Dölger und Hans Lietzmann und unter besonderer Mitwirkung von Jan Hendrik Waszink und Leopold Wenger herausgegeben von Theodor Klauser. Band 1-12 (A-Gürtel).
58991: KLAUSER, THEODORUS. - Doctrina Duodecim Apostolorum Barnabae Epistula. Recensuit vertit adnotavit Theodorus Klauser.
50175: KLAVERSMA, NEL. & HANNEMA, KIKI. (EDS.) - Jan en Caspar Luyken te boek gesteld. Catalogus van de boekencollectie Van Eeghen in het Amsterdams Historisch Museum.
74178: KLEBS, A.C. & DROZ, E. - Remèdes contre la peste. Fac-similés, notes et liste bibliographique des incunables sur la peste.
69714: KLEE, HENRI. - Manuel de l'histoire des dogmes chrétiens. Traduit de l'allemand par L'Abbé P.H. Mabire.
10101: KLEEREKOPER, A.B. - Klasse-Justitie.
10103: KLEEREKOPER, A.B. - Misdaad en Boete. (De voorgestelde hervorming van ons strafstelsel).
21090: KLEFFENS, E.N. VAN. - Belevenissen.
60835: KLEFISCH, WALTER. - Arcadelt als Madrigalist. Ein Beitrag zur Geschichte des weltlichen Vokalmusik der Renaissance in Italien (Musica reservata).
64635: KLEIJN, F.J. - Beschrijving en Geschiedenis van Delfshaven, benevens die van Schoonderloo en het slot Spange. Kroniek van al de merkwaardige voorvallen, belangrijke oirkonden, privilegiën, resolutiën, publicatiën, correspondentiën en verdere stukken, op Delfshaven betrekking hebbende: bijeenverzameld en naar tijdsorde gerangschikt door F.J. Kleijn.
17326: KLEIN, A. - La Céramique Japonaise. Le Guide du Connaisseur.
10287: KLEIN, P.W. (RED.). - Van stapelmarkt tot welvaartsstaat. Economisch-historische studiën over groei en stagnatie van de Nederlandse volkshuishouding 1600-1970.
38397: KLEIN, THOMAS. & MINIS, COLA. - Zwei Studien zu Veldeke und zum Strassburger Alexander.
18904: KLEIN, M. - Appositionele constructies in het Nederlands.
59094: KLEINEIDAM, HARTMUT. - Li ver de Couloigne du bon ange et du mauves . Un ensaignement.
40779: KLEIVAN, I. & SONNE, B. - Eskimos, Greenland and Canada.
74216: KLEMM, ELISABETH. - Ein romanischer Miniaturenzyklus aus dem Maasgebiet.
23917: KLEP, P.M.M. - Bevolking en arbeid in transformatie. Een onderzoek in Brabant 1700-1900.
43879: KLERCK, BRAM DE. - Giulio, Antonio & Vincenzo Campi. Schilderkunst en devotie in het zestiende-eeuwse Lombardije 1565-1591.
39459: KLERK, M. - Muziek-karikaturen. /Music-Caricatures.
58094: KLESSMANN, RÜDIGER. (KATALOGREDAKTION) - Jan Lievens, ein Maler im Schatten Rembrandts.
26814: KLEUKENS, CH.H. - Die Kunst Gutenbergs.
59911: KLEYNGELD, H.P. - Adoption of new food products. An investigation into the existence and the characteristics of food innovators.
62209: KLIJN, A.F.J. - De Brief aan de Hebreeën.
72074: KLIKSPAAN (PS. JOHANNES KNEPPELHOUT). - Studentenschetsen. Studie-uitgave, verzorgd door Annemarie Kets, Mariëlle Lenders en Olf Praamstra. Deel I / Teksen (alleen).
34817: KLIMA, ANTON. - De auto in de caricatuur.
58036: KLIMKE, FRIEDRICH. - Der Monismus und seine philosophischen Grundlagen. Beiträge zu einer Kritik moderner Geistesströmungen.
56348: KLIMKEIT, HANS-JOACHIM. - Manichean Art and Calligraphy.
18314: KLIMT.- SCHMIDT, L. - Gustav Klimt.
3210: KLIMT.- PARTSCH, S. - Gustave Klimt, Life and Work.
45543: KLINGER, CHRISTIAN. - Godefridi de Traiecto, Gramaticale. Untersuchungen und kritische Ausgabe.
40501: KLINGNER, FRIEDRICH. - Virgils Georgica.
20826: KLOEK, E. - Wie hij zij, man of wijf. Vrouwengeschiedenis en de vroegmoderne tijd: drie Leidse studies.
1735: KLOEKE, G.G. - De beleefde Friese aanspraak met 'jou', een hoofdstuk uit de geschiedenis der betrekkingen tussen Fries, Gronings, Hollands en Nederlands.
33729: KLOEKE, G.G. (ED.) - Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave naar de Incunabel A van de K.B. te 's-Gravenhage.
31433: KLOEKE, G.G. - Kamper Spreekwoorden. Naar de uitgave van Warnersen Anno 1550.
1775: KLOEKE, G.G. - Uitgave van 'Seer Schoone Spreeckwoorden/ oft Prouerbia' (in Franse en Vlaamse Taal) in 1549 te Antwerpen verschenen. Met een uitvoerige voorrede en aan het slot een aparte lijst die 997 alfabetisch geordende woorden omvat.
1924: KLOOS, W. - Liefdesbrieven gewisseld tussen Willem Kloos en Jeanne Reyneke van Stuwe van juni 1898 tot 7 september 1899.
2725: KLOOS, W. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1880-1893.
24994: KLOOS, W. - Nieuwere literatuur-geschiedenis.
21871: KLOOSTERMAN, R. - Werkloosheid in Nederland 1920-1939. Een onderzoek naar regionale verschillen.
73991: KLOOSTERMAN, ALPHONS M.J. - De potestate ordinaria et delegata superioris religiosi in missione. Studium iuris comparati religiosi.
73973: KLOOT MEYBURG, B.W. VAN DER. - De economische ontwikkeling van een Zuid-Hollandsch dorp tot in den aanvang der twintigste eeuw.
205: KLOOT MEYBURG, B.W. VAN DER. - De economische ontwikkeling van een Zuid-Hollandsch dorp tot in den aanvang der twintigste eeuw.
7944: KLOSS, H. (ED.) - De Goede Hoop. Berichte aus dem deutschen und dietschen Kulturraum. Im Auftrag des Südafrikanischen Ausschusses der Deutschen Akademie hrsg.
56673: KLOSTERMANN, W.E.M. - Huwelijkstrouw als publiek belang. Voorgeschiedenis van Augustus' wetgeving ter beteugeling van echtbreuk.
63820: KLÜBER, J.-L. - Droit des gens moderne de l' Europe. Avec un supplément contenant une bibliothèque choisie du droit des gens. Nouvelle édition revue, annotée et complétée par M.A. Ott.
68343: KLÜBER, J.-L. - Droit des gens moderne de l' Europe. Avec un supplément contenant une bibliothèque choisie du droit des gens. Nouvelle édition revue, annotée et complétée par M.A. Ott.
74308: KLÜBER, J.-L. - Droit des gens moderne de l' Europe. Avec un supplément contenant une bibliothèque choisie du droit des gens. Nouvelle édition revue, annotée et complétée par M.A. Ott.
52696: KLUCKHORN, PAUL.- FESTSCHRIFT. - Festschrift für Paul Kluckhorn und Hermann Schneider, gewidmet zu ihrem 60. Geburtstag.
45566: KLUGE-PINSKER, ANTJE. - Schach und Trictrac. Zeugnisse mittelalterlicher Spielfreude in Salischer Zeit.
65273: KLUGE, FRIEDRICH. - Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 17. Auflage unter Mithilfe von Alfred Schirmer bearbeitet von Walther Mitzka.
66027: KLUGE, OTTO. - Die Dichtung des Hugo Grotius im Rahmen der neulateinischen Kunstpoesie.
45536: KLÜPPEL, THEODOR. - Reichenauer Hagiographie zwischen Walahfrid und Berno. Mit einem Geleitwort von Walter Berschin.
74210: KLUYVER, A. - Verspreide Opstellen.
15249: KLUYVER, C.A. - Locarno. Tekst van de oorkonden. Bewerkt door C.A. Kluyver.
3098: KLUYVER, A. - Proeve eener critiek op het woordenboek van Kiliaan.
11103: KLUYVER, A. - Verspreide Opstellen.
63853: KNAPP, WILFRID. - A History of War and Peace 1939-1965.
42362: KNAPPERT, J. - Traditional Swahili Poetry. An investigation into the concepts of East African Islam as reflected in the Utenzi literature.
42366: KNAPPERT, J. - Myths and Legends of Botswana, Lesotho and Swaziland.
8198: KNAPPERT, L. - De opkomst van het protestantisme in eene Noord-Nederlandsche stad. Geschiedenis van de Hervorming binnen Leiden van den aanvang tot op het beleg.
42364: KNAPPERT, J. - Namibia. Land and Peoples, Myths and Fables.
42365: KNAPPERT, J. - Epic Poetry in Swahili and Other African Languages.
39364: KNEEPKENS, C.H.J.M. - Het Iudicium Constructionis. het leerstuk van de Constructio in de 2de helft van de 12de eeuw. Een verkennende en inleidende studie gevolgd door kritische uitgaven van Robertus van Parijs, Summa 'Breve sit' en Robert Blund, Summa in arte grammatica en door een werkuitgave van Petrus Hispanus (non-papa), Summa 'Absoluta cuiuslibet'.
1559: KNEPPELHOUT, J. - Een beroemde knaap. Ter herinnering aan Jan de Graan. Bezorgd door M. Stapert-Eggen.
74295: KNIJFF, H.W. DE. - Geest en Gestalte. O. Noormans' bijbeluitlegging in hermeneutisch verband.
1619: KNIPPENBERG, H.H. - Reyer Anslo. Zijn leven en letterkundig werk.
1621: KNIPPING, J.B.; MEERTENS, P.J. - Van de Dene tot Luiken. Bloemlezing uit de Noord- en Zuid-Nederlandse Emblemata-Literatuur der 16e en 17e eeuw.
23540: KNOEPFLI, ALBERT. - Die Kunstdenkmäler des Kantons Thurgau. Band II: Der Bezirk Münchwilen. Hrsg. von A. Knoepfli.
23390: KNOEPFLI, ALBERT. - Die Kunstdenkmäler des Kantons Thurgau. Band I: Der Bezirk Frauenfeld. Hrsg. von A. Knoepfli.
25418: KNOEPFLI, ALBERT. - Die Kunstdenkmäler des Kantons Thurgau. Band III: Der Bezirk Bischofszell. Hrsg. von A. Knoepfli.
57645: KNOOP, RIEMER R. - Antefixa Satricana. Sixth-Century Architectural Terracottas from the Sanctuary of Mater Matuta at Satricum (Le Ferriere).
50631: KNOOP, ULRICH. - Das mittelhochdeutsche Tagelied. Inhaltsanalyse und literarhistorische Untersuchungen.
71476: KNOX, ROBERT. - An Historical Relation of Ceylon.
57227: KNOX, RONALD ARBUTHNOTT. - A selection from the occasional Sermons of the Right Reverend Monsignor Ronald Arbuthnott Knox... Edited by Evelyn Waugh.
26877: KNUDSEN, CAROLYN. - An Italic Calligraphy Handbook.
50791: KNUDSON, CHARLES A. & MISRAHI, JEAN. (EDS.) - Antoine de la Sale: Jehan de Santré.
24149: KNUTTEL-FABIUS, E. - Oude Kinderboeken. Paedagogie en moraal in oude Nederlandsche kinderboeken.
23313: KNUTTEL, J.A.N. - Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof.
39114: KNUTTEL, J.A.N. - Onze letteren in de Middeleeuwen.
2199: KNUTTEL, J.A.N. (ED.) - Proza uit de zeventiende eeuw. Verzameld en toegelicht.
2418: KNUTTEL, J.A.N. - Het geestelijk lied in den Nederlanden voor de kerkhervorming.
20041: KNUTTEL, W.P.C. - Hedendaagsche Oud-Katholieke beweging in Duitschland van Juli 1870 tot mei 1877.
3050: KNUVELDER, G. - Van zwervers en vagebonden. Opstellen over Middeleeuws 'uitschot'.
13795: KOBAYASHI, E. - The Verb forms of the South English Legendary.
5506: KOCH, A.C.F. (ED.) - Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Deel I: 7de eeuw tot 1222.
49873: KOCH, H.W. - Over hellebaarden, donderbussen en huurlingen. Het krijgsbedrijf in de middeleeuwen.
5738: KOCH, M. - Onderzoek naar de oorzaken der Nederlandsche omwenteling, in de XVIe eeuw. Eene weerlegging der geschiedvoorstelling van John Lothrop Motley, in zijne 'Opkomst van de Nederlandsche Republiek'. Overgezet door J.W.F. Nuyens.
32062: KOCH, RUDI. - Bi-Lexikon. Uhren und Zeitmessung.
18007: KOCH, A.C.F. - Tussen Vlaanderen en Saksen. Uit de verspreide geschiedkundige geschriften van A.C.F. Koch (1923-1990).
61019: KOCH, CHRISTOPH. GUILIELMUS. (ED.) - Sanctio Pragmatica Germanorum Illustrata.
61219: KOCIEJOWSKI, MARIUS. - The Testament of Charlotte B. Edited and introduced by Marius Kociejowski. Decorated by Richard Shirley Smith.
16909: KOCKEN, E.J.J. - Ter dateering van Dante's Monarchia.
5242: KOE, A.C.S. DE. - Van Alphen's literair-aethetische theorieën.
66906: KOECHLIN, RAYMOND. & MARQUET DE VASSELOT, JEAN-J. - La sculpture à Troyes et dans la Champagne méridionale au seizième siécle. Étude sur la transition de l'art gothique à l'italiamisme.
24431: KOEHLER, L. - Vom hebräischen Lexikon.
62258: KOEHLER, WALTHER. - Dogmengeschichte als Geschichte des christlichen Selbstbewusstseins.
7972: KOEJEMANS, A.J. - David Wijnkoop. Een mens in de strijd voor het socialisme.
45107: KOEKKOEK, ROLAND. - Gotische Ivoren in het Catherijneconvent.
59552: KOELERS, H.J. - Beschermde en te beschermen vogels van de Benedenwindse Eilanden.
71338: KOELMAN, JACOBUS. - Historisch verhaal nopens der Labadisten scheuring en veelerley dwalingen, met de wederlegging derzelver. [...] Vermeerdert met eene Voorrede en eenige Aantekeningen door Hillebrandus Janssonius.
12519: KOEMAN, C. - Collections of Maps and Atlases in the Netherlands. Their History and present state.
31794: KOEMAN, C. - Handleiding voor de studie van de topografische kaarten van Nederland 1750-1850.
62424: KOEMAN, C. - Johan Blaeu and his Grand Atlas.
62429: KOEMAN, C. - Het beginsel van de communicatie in de kartografie.
67864: KOENE, BERT. - Goede luiden en gemene onderzaten. Assendelft vanaf zijn ontstaan tot de nadagen van de Gouden Eeuw.
4307: KOENEN, M. - Hendrik van Veldeke's Sint Servatius Legende. Bewerkt door M. Koenen.
61202: KOENIG, ROBERT. - Deutsche Literaturgeschichte. 31. Auflage, herausgegeben und bearbeitet von Karl Kinzel. (2 vols.)
64001: KOENIGER, ALBERT MICHAEL. - Beiträge zur Geschichte des christlichen Altertums und der Byzantinischen Literatur. Festgabe Albert Ehrhard zum 60. Geburtstag (14 März 1922) dargebracht von Freunden, Schülern und Verehrern.
47612: KOEPP, JOHANNES. - Untersuchungen über das Antwerpener Liederbuch vom Jahre 1544.
38759: KOEPP, JOHANNES. - Untersuchungen über das Antwerpener Liederbuch vom Jahre 1544.
58149: KOESTER, WILHELM. - Die Idee der Kirche beim Apostel Paulus.
5795: KOETS, P.J. - De verspreide en onuitgegeven gedichten van wijlen P.J. Koets, verzameld door H.J. Allard. Met een kleine 'toegift' van J.A.A. Th(ijm).
61937: KOGAN, EUGEN. & DIRKS, WALTER. (EDS.) - Frankfurter Hefte. Zeitschrift für Kultur und Politik. Jahrgang I (1946) bis 7 (1952).
10983: KOHL, J.G. - Geschichte des Golfstroms und seiner Erforschung. Monographie zur Geschichte der Oceane und der geographischen Entdeckungen.
70371: KÖHLER, LOUIS. - Systematische Lehrmethode für Clavierspiel und Musik. Theoretisch und praktisch dargelegt von Louis Köhler (in 2 Bände).
52880: KÖHLER, ERICH. - L'aventure chevaleresque. Idéal et réalité dans le roman courtois. Études sur la forme des plus anciens poèmes d'Arthur et du Graal. Traduit de l'allemand par Eliane Kaufholz.
32373: KÖHLER, ERICH. (ED.) - Descort und Lai (Erich Köhler), c: Sirventes (Dietmar Rieger). d: Sirventes, Kanzone (Erich Köhler). e: Cobla (Christiane Leube). f: Kreuzzugslied (Christian Leube). g: Klagelied (Dietmar Rieger). (GRLMA Volume II: Les Genres Lyriques. Tome 1, Fascicule 4: B II).
26496: KÖHLER, ERICH. (ED.) - Einleitung, Das trobareske Gattungssystem und sein Sitz im Leben. Zur Metrik der Trobadors. a: 'Vers' und Kanzone. Hrsg. von Dietmar Rieger, Ulrich Mölk und Erich Köhler. (Volume II: Les Genres Lyriques. Tome 1, Fascicule 3: Band I)
35374: KÖHLER, ERICH. (ED.) - h: Tenzone. i: Partimen. j: Pastorela. k: Tagelied. l: Romanze. m: Tanzlied und Estampida. n: Religiöses Lied. o: Salut d'amor. Hrsg. von Erich Köhler, Dietmar Rieger, Christiane Leube-Fey. (GRLMA: Volume II: Les Genres Lyriques. Tome 1, Fascicule 5: Band III).
67338: KOHLHAUSSEN, HEINRICH. - Geschichte des deutschen Kunsthandwerks.
68199: KOIRETA, D. - Anomaloi characteres eis to archaion drama. Psychanalitike kai psychopathologike melete. Prologos hupo Georges Méautis. (in greek characters].
20241: KOK, TH.B.W. - Dekenaat in de steigers. Kerkelijk opbouwwerk in het Gentse dekenaat Hulst 1596-1648.
57315: KOK, DAVID DE. - Bijdragen tot de Geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en Tertiarissen vóór de Hervorming.
29159: KOK, J. - Adrian van Ostade als etser.
19340: KOK, A.L. - Ont-werp der Nederduitsche Letterkonst. Uitgegeven, ingeleid en van commentaar voorzien door G.R.W. Dibbets.
91: KOK, M. (UITG.) - Kaartboek van het Baljuwschap Naaldwijk.Kaartboek van de landerijen gelegen in de heerlijkheden Naaldwijk, Hondelersdijk en het Honderdland, omstreeks 1620 door Floris Jacobsz vervaardigd.
64822: KOKKEN, H. - Steden en Staten. Dagvaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondië en het eerste regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk (1477-1494).
64853: KOKKINI-IATRIDOU, D. - Introduction au droit hellenique.
74086: KOLDEWEIJ, A.M. - Van de hoed en de rand...Betekenis en functie van middeleeuwse kunst.
49955: KOLDEWEIJ, A.M. (REDACTIE) - In Buscoducis 1450-1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance. Onder redactie van A.M. Koldeweij.
11430: KOLDEWEIJ, A.M. (ED.) - Zilver uit 's-Hertogenbosch. Van Bourgondisch tot Biedermeier.
50440: KOLDEWEIJ, A.M. & WILLEMSEN, A. (EDS.) - Heilig en Profaan. Laatmiddeleeuwse insignes in cultuurhistorisch perspectief.
17894: KOLDEWEIJ, A.M. - De 'Keisnijding' van Hieronymus Bosch.
19596: KOLDEWEIJ, A.M. (REDACTIE) - In Buscoducis 1450-1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance. Onder redactie van A.M. Koldeweij.
36078: KOLDEWEIJ, A.M. - De gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiana: een onderzoek naar de beeldvorming rond een heilige in de Middeleeuwen. De geschiedenis van de Kerkschat van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht, deel I.
72410: KOLFF, GUALTHERUS. (PUBL.) - Gambar-Gambar / akan Peladjaran dan Kasoekaän Anak-anak dan Iboe-bapanja. / Nederlandsch-Indische Prenten.
27384: KOLFF, G.H. VAN DER. (ED.) - Sticusa Jaarboek 1952.
27382: KOLFF, G.H. VAN DER. (ED.) - Sticusa Jaarboek 1954.
20507: KOLFF, N. - Over den invloed van politieke partijen op den Nederlandschen regeeringsvorm.
27210: KOLFF, G.H. VAN DER. (ED.) - Sticusa Jaarboek 1950.
27383: KOLFF, G.H. VAN DER. (ED.) - Sticusa Jaarboek 1953.
63570: KOLK, HELMICH VAN DER. - Das Hildebrandlied. Eine forschungsgeschichtliche Darstellung.
21516: KÖLKER, A.J. - Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus, twee Amsterdamse priester-humanisten. Hun leven, werken en theologische opvattingen. Bijdrage tot de kennis van het Humanisme in Noord-Nederland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
53471: KOLKS, ZENO. - Langs de oude Gelderse kerken. De Veluwe.
42630: KOLL, HANS-GEORG. - Die französischen Wörter 'Langue' und 'Langage' im Mittelalter.
66594: KOLLER, MANFRED. & WIBIRAL, NORBERT. - Der Pacher-Altar in St. Wolfgang. Untersuchung, Konservierung und Restaurierung 1969-1976.
61898: KOLLMANN, J. - Lehrbuch der Entwickelungsgeschichte des Menschen.
7614: KOLLWITZ.- BONUS-JEEP, BEATE. - Sechzig Jahre Freundschaft mit Käthe Kollwitz.
32586: KOLOSIMO, PETER. - Guida al mondo dei sogni.
65846: KOMMERS, J.H.M. - Besturen in een onbekende wereld. Het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-Indië: 1800-1830. Een anthropologische studie.
20316: RÖMISCHEN-GERMANISCHEN KOMMISSION DES D.A.I. - Neue Ausgrabungen in Deutschland. 44 Ausgrabungsberichte.
69256: KOMORI, TERUO. & WELLENS, KAREL. (EDS.) - Public Interest Rules of International Law. Towards Effective Implementation.
44790: KOMRIJ, GERRIT. (ED.) - De Abele Spelen, bewerkt door Gerrit Komrij.
21083: KONDAKOW, N.I. - Wörterbuch der Logik.
40073: KÖNGSEN, EWALD. - Epistolae Duorum Amantium. Briefe Abaelards und Heloises? Edition und Untersuchungen.
60943: KÖNIG, KLAUS G. - Der Nürnberger Stadtartzt Dr. Georg Palma (1543-1591).
65159: KÖNIG, HARTMUT. - Bismarck als Reichskanzler. Seine Beurteilung in der sowjetischen und der DDR-Geschichtsschreibung.
44376: KÖNIG, EBERHARD. - Boccaccio. Decameron. Alle 100 Miniaturen der ersten Bilderhandschrift.
6607: VAN KONIJNENBURG.- KNUTTEL WZN., G. - Willem van Konijnenburg.
41517: KONINCKX, C. - The First and Second Charters of the Swedish East India Company (1731-1766). A Contribution to the Maritime, Economic and Social History of North-Western Europe in its Relationships with the Far East. With a Preface by K. Glamann.
4343: KONING, ABRAHAM DE. - Tragedi-Comedie. Over de doodt van Henricus de Vierde Koning van Vranckrijk en Naverrae. Ingeleid en toegelicht door G.R.W. Dibbets.
59192: KONINGSBERGER, J.C. - Java zoölogisch en biologisch.
66871: KONINGSBRUGGEN, ROB VAN. - Rob van Koningsbruggen, geïnterviewd door carel en Hoos Blotkamp. Centraal Museum Utrecht Mededelingen nummer tien.
56492: KONRAD, NICOLAUS. - Naris istorii starodavnjoi filosofii. Historiae philosophiae antiquae brevis conspectus.
58848: KONST, J.W.H. - Fortuna, Fatum en Providentia Dei in de Nederlandse tragedie 1600-1720.
73849: KONST, J.W.H. - Woedende wraakghierigheidt en vruchtelooze weeklachten. De hartstochten in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw.
23079: KOOGER, H. - Joods leven in Doesburg.
60403: KOOI, AKKE VAN DER. - Einführung in die Theologie Dr. O. Noordmans'. Entwicklung und Ausrichtung seines pneumatologischen Denkens.
20225: KOOI, P.B. - Pre-Roman Urnfields in the North of the Netherlands.
24949: KOOIJ, J.G. (ED.) - Aspekten van woordvolgorde in het Nederlands.
38605: KOOIJMAN, G.F. - Thematisch Woordenboek van het Tungelroys. Het dialekt van een middenlimburgs dorp, zoals dit tot in de jaren vijftig nog werd gesproken, in 18 rubrieken vastgelegd en voorzien van grammatikale bijzonderheden, historische aantekeningen, foto's en illustraties.
64826: KOOIJMANS, L. - Onder regenten. De elite in een Hollandse stad Hoorn 1700-1780.
25013: KOOIMAN, W.J. - Luther's Kerklied in de Nederlanden.
63928: KOOIMAN, EWALD. - 18 contes français tirés du recueil intitulé Le Tombel de Chartrose, Edités avec variantes et précédés d'une introduction.
64679: KOOLEMANS BEIJNEN, G.J.W. - Bescheiden uit de archieven der Marine, betrekking hebbende op de Omwenteling in 1813/14.
42551: KOOLMAN, EGBERT. - der sassen speyghel. Sachsenspiegel, Recht, Alltag. Beiträge und Katalog zu den Ausstellungen Bilderhandschriften des Sachsenspiegels, Niederdeutsche Sachsenspiegel. Hrsg. von Mamoun Fansa.
74219: KOOLMAN, EGBERT. - der sassen speyghel. Sachsenspiegel, Recht, Alltag. Beiträge und Katalog zu den Ausstellungen Bilderhandschriften des Sachsenspiegels, Niederdeutsche Sachsenspiegel. Hrsg. von Mamoun Fansa.
61703: KOOLWIJK, TH. F. VAN. (ED.) - Catalogus van de Mazarinades (1649-1653) uit de collectie Stuyt aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Nijmegen.
1005: KOOLWIJK, T. VAN.; CHR. SCHRIKS. - Kleine Prentkunst in Nederland in de 20ste eeuw.
38681: KOOPER, ERIK. (ED.) - This Noble Craft... Proceedings of the Xth Research Symposium of the Dutch and Belgian University Teachers of Old and Middle English and Historical Linguistics, Utrecht, 19-20 january, 1989.
35865: KOOPER, E.S. (ED.) - Love, Marriage and Salvation in Chaucer's Book of the Duchess and Parlement of Foules.
65775: KOOPMANS, JELLE. - Recueil général des sermons joyeux français (XV-e - XVI-e siècles).
42331: KOOPMANS, JELLE., MEADOW, MARK A., MEERHOFF, KEES. & SPIES, M. (EDS.) - Rhetoric - Rhétoriquers - Rederijkers. Proceedings of the Colloquium Amsterdam, 10-13 November 1993.
73928: KOOPMANS, J. - Vijf Letterkundige Studiën over de 17e en 18e eeuw. Verzameld en ingeleid door C.M. Geerars.
16089: KOOPMANS, B. - Een elfde-eeuws keizerlijk paleis in Utrecht.
38627: KOOPMANS, JELLE. & VERHUYCK, PAUL. - Een kijk op anekdotencollecties in de zeventiende eeuw. Jan Zoet Het Leven en Bedrijf van Clément Marot.
1222: KOOPMANS, J. - Vijf Letterkundige Studiën over de 17e en 18e eeuw. Verzameld en ingeleid door C.M. Geerars.
64558: KOOPMANS, J.W. - De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588.
17153: KOOT, W. & A. RINGELING. - De Antillianen.
56664: KOP, P.C. - Beschouwingen over het zogenaamde 'vulgaire' romeinse recht.
58723: KOPER, RIGOBERT. - Das Weltverständnis des hl. Franziskus von Assisi. Eine Untersuchung über das 'Exivi de Saeculo'.
67825: KOPERA, FELIKS. & KWIATKOWSKI, JOZEF. - Rzezby z epoki sredniowiecza i odrodzenia. W Museum Narodowem w Krakowie.
67038: KOPLAND, RUTGER. - Jopie Huisman. Zoals het daar lag. Over schilderen en schrijven.
45761: KOPP, GABRIELE. - Die Skulpturen der Fassade von San Martino in Lucca.
20765: KOPPELMANN, H.L. - Nation, Sprache und Nationalismus.
47465: KOPPENOL, JOHAN. - Leids heelal. Het Loterijspel (1596) van Jan van Hout.
73762: KOPS, WILLEM. - Schets eener Geschiedenisse der Rederijkeren.
41508: KOPS, CHR. - St. Bonaventura, De mystieke wijnstok of verhandeling over het lijden des Heren. Uit 't Latijn door Chr. Kops. Met eene inleiding van D.A. Luyckx.
42892: KOPS, C. - De jongste Nederlandse Danteverklaring.
33376: KOREMAN, J. - De stadsrekening van Maastricht over het jaar 1399-1400.
15825: KOREVAAR-HESSELING, E.H. - Gebrandschilderde ramen.
31536: KOREVAAR-HESSELING, E.H. - De Madonna. De ontwikkeling der Madonnavoorstellingen in de beeldende kunst.
67810: KOREVAART, KORRIE. - Ziften en zemelknoopen. Literaire kritiek in de Nederlandse dag-, nieuws- en weekbladen 1814-1848.
43690: KORNBLUM, UDO. - Das Beweisrecht des Ingelheimer Oberhofes und seiner malpflichtigen Schöffenstühle im Spätmittelalter.
58343: KOROSAK, BRUNO. - Mariologia. S. Alberti Magni eiusque Coaequalium.
7847: KOROWICZ, MAREK .ST. - Introduction to international law. Present conceptions of international law in theory and practice.
38621: KORPEL, L.G. - Over het nut en de wijze der vertalingen. Nederlandse vertaalreflectie (1750-1820) in een Westeuropees kader.
40585: KORREL, P. - An Arthurian Triangle. A Study of the Origin, Development and Characterization of Arthur, Guinevere and Modred.
10251: KORS, M.M. - De Middelnederlandse Brieven van Gerlach Peters (+ 1411). Studie en tekstuitgave.
63059: KORSTEN, F.J.M. - Roger North (1651-1734). Virtuoso and Essayist.
64534: KORTEBRAND, JACOB. - Beschryving der Stad Rotterdam, van haar eerste opkomst en aanleg af, en van de publyke gebouwen; gedeeltelyk getrokken uit nagelaate geschriften, van wylen den heer Jacob Kortebrand.
31300: KORTEKAAS, G.A. (ED.) - 'Apollonii Tyrii Historia'. Historia Apollonii regis Tyri; a text edition of the two principal Latin versions, with bibliography, introduction, indices, and appendices.
24727: KORTEWEG, ANTON. - Het pindasnoer is leeg. Nieuwe Chinese kwatrijnen en andere korte gedichten. Met een voorwoord van W.L. Idema.
26609: KORTEWEG, ANNE S. - Schatten van de Koninklijke Bibliotheek. Acht eeuwen verluchte handschriften. Catalogus van een tentoonstelling. Samengesteld door C.A. Chavannes-Mazel en A.S. Korteweg.
72947: KÖRTNER, ULRICH H.J. - Freiheit und Verantwortung. Studien zur Grundlegung theologischer Ethik.
63238: KORVER, JAN. - De Terminologie van het Crediet-Wezen in het Grieksch.
66994: KORZUS, BERNARD. (REDAKTION) - Konservieren, restaurieren. Katalog der Ausstellung im Westfälischen Landesmuseum Münster, 26. Oktober bis 28. Dezember 1975.
65411: KOSMALA, HANS. (EDITOR). - Annual of the Swedish Theological Institute. Edited in collaboration with Gillis Gerleman, Gösta Lindeskog and H.S. Nyberg. Vol. 1-7 (uninterrupted).
63832: KOSMOPOULOS, LESLIE WALKER. - The Prehistoric Inhabitation of Corinth. Vol. I (all published).
53488: KOSSMANN, E.F. - Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel in de 17de en 18de eeuw.
2561: KOSSMANN, E.F. (ED.) - Das Niederländische Faustspiel des siebzehnten Jahrhunderts (De Hellevaart van Dr. Joan Faustus). Mit einer Beilage über die Haager Bühne 1660 bis 1720.
2177: KOSSMANN, F.K.H. - Opkomst en voortgang van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Geschiedenis van een initiatief.
5775: KOSSMANN, E.F. - Die ziebenteilige Strophe in der Deutschen Literatur.
11196: KOSSMANN-PUTTO, J. - Kamper Schepenacten 1316-1354.
744: KOSSMANN, E.F. - Der Deutsche Musenalmanach, 1833-1839.
2142: KOSSMANN, F.K.H. - Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan F.K.H. Kossmann ter gelegenheid van zijn vijf en zestigste verjaardag en van zijn afscheid als bibliothecaris van de gemeente Rotterdam.
61936: KOSSMANN, FR. - Nederlandsch Versrythme. De versbouwtheorieën in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers.
24108: KOSSMANN, FR. - Nederlandsch Versrythme. De versbouwtheorieën in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers.
20374: KOSSMANN, E.H. - The Low Countries 1780-1940.
36296: KOSSMANN, F.K.H. - Voordrachten gehouden ter herdenking van den sterfdag van Erasmus op 10 en 11 juli 1936 te Rotterdam.
63971: KÖSTER, ADOLPH. - Die Ethik Pascals. Eine historische Studie.
12377: KOSTER, P. - Hoorn in de Middeleeuwen. De economische ontwikkelingsgang van een Westfriesche stad.
63860: KOSTERS, J. - Les fondements du droit des gens.
31900: KOTEN, D. VAN. - Hoog boven Nederland. Luchtfoto's van steden, dorpen en landschappen van G. van Middelkoop en H. Conens. Tekst van A. van Zoest.
31918: KOTEN, D. VAN. - Hoog boven België. Luchtfoto's van steden, dorpen en landschappen van Daniel Philippe. Tekst van Jo Briels.
32214: KOTHE, HANS WERNER. - Festschrift. Das Vermessungswesen in Wort und Bild. 100 Jahre DVW.
52319: KOTIN, ARMINE AVAKIAN. - The Narrative Imagination. Comic Tales by Philippe de Vigneulles.
65723: KOUDOUGUÉRET, DAVID. - Poétique et traduction biblique. Les récits de la Genèse dans le système litteraire sango.
22675: KOUSBROEK, RUDY. - De aaibaarheidsfactor.
34854: KOUSEMAKER, K. & WILLEMS, M. - Strip voor Strip. Een verkenningstocht. Met een hoofdstuk over Vlaanderen door D. de Laet.
63530: KOUWENHOVEN, H.J. - Simul Iustus et Peccator in de nieuwe Rooms-Katholieke theologie.
6571: KOUWENHOVEN, W.J.H. - Nimboran. A study of social change and social-economic development in a New Guinea society.
73851: KOWZAN, TADEUSZ. - Littérature et spectacle.
35486: KOZIOL, HERBERT. - Handbuch der englischen Wortbildungslehre.
25219: KRADER, L. - A Treatise on Social Labor.
45411: KRAFT, HEINRICH. (ED.) - Clavis patrum apostolicorum. Catalogum vocum in libris patrum qui dicuntur apostolici non raro occurrentium adiuvante Ursula Früchtel.
62835: KRAHN, CORNELIUS. - Menno Simons (1496-1561). Ein Beitrag zur Geschichte und Theologie der Taufgesinnten.
63527: KRAL, H. - De functie van het Sola Fide in de Lutherse belijdenisgeschriften.
60340: KRALIK, DIETRICH VON. - Die Sigfridtrilogie im Nibelungenlied und in der Thidrekssaga. Erster Teil.
50666: KRALIK, DIETRICH. - Die Elegie Walthers von der Vogelweide.
67593: KRAMER, FEMKE. - Mooi vies, knap lelijk. Grotesk realisme in rederijkerskluchten.
60174: KRAMER, A.L.N. - Maleis-Nederlandse en Nederlands-Maleise woordenlijst. Supplement op de Maleise woordenboeken.
28246: KRAMER, C. - Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde. Un admirateur de Sébastien Franck et de Montaigne aux prises avec le champion des calvinistes néerlandais. [Emmery de Lyere] Antidote ou contrepoison contre les conseils sanguinaires et envinimez de Philippe de Marnix Sr. de Ste. Aldegonde.
20457: KRAMER, R. - Inventaris van het archief van de Ronde Tafel Conferentie Indonesië 1949.
68863: KRAMM, CHRISTIAAN. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd (strekkende tot het vervolg op het werk van J. Immerzeel Jr.)
29002: KRAMMER, M. (ED.) - Quellen zur Geschichte der Deutschen Königswahl und des Kurfürstenkollegs. Heft 1. Zur Entwicklung der Königswahl vom X. bis zum XIII. Jahrhundert.
44030: KRANKENHAGEN, HEIDRUN. - Studien zur spätgotischen Plastik in Regensburg.
2459: KRAP, F.W. - Emmeken, ik ben 'sduuels amie. Neerslag van een onderzoek naar het heksenprofiel van rond 1500 en van het speuren naar onderdelen daarvan in het drama Marieke van Nieumeghen.
42151: KRAPP, GEORGE PHILIP. (ED.) - The Paris Psalter and the Meters of Boethius.
67007: KRASA, JOSEF. - Ceske Iluminovane Rukopisy 13. / 16. Stoleti.
40976: KRATZMANN, G. & E. GEE. (ED.) - The Dialoges of Creatures Moralysed. A Critical Edition.
50043: KRAUS, CARL VON. (ED.) - Deutsche Liederdichter des 13.Jahrhunderts. Besorgt von Hugo Kuhn.
49921: SALE CATALOGUE- H.P. KRAUS. - 165 Cimelia. A catalogue of important illuminated and textual manuscripts published in commemoration of the sale of the Ludwig Collection.
50729: KRAUS, CARL VON. (ED.) - Die Gedichte Walthers von der Vogelweide. Mit Bezeichnung der Abweichungen von Lachmann und mit seinen Amerkungen neu hrsg.
61500: SALE CATALOGUE- H.P. KRAUS. - In Retrospect. A catalogue of 100 outstanding manuscripts sold in the last four decades.
10984: KRAUS, A. - Versuch einer Geschichte der Handels- und Wirtschaftsgeographie.
61499: SALE CATALOGUE- H.P. KRAUS. - 153. Bibliotheca Phillippica. Manuscripts on vellum and paper from the 9th to the 18th centuries. From the Celebrated Collection formed by Sir Thomas Phillipps. The Final Selection.
65840: KRAUS, HANS-JOACHIM. - Klagelieder (Threni).
72045: KRAUSE, ALBRECHT. - Kant und Helmholtz über den Ursprung und die Bedeutung der Raumanschauung und der geometrischen Axiome.
59010: KRAUSE, MARTIN. & LABIB, PAHOR. - Die drei Versionen des Apokryphon des Johannes im koptischen Museum zu Alt-Kairo.
71112: KRAUSE, CARL CHRISTIAN FRIEDRICH. - System der Aesthetik oder der Philosophie des Schönen und der schönen Kunst. Aus dem handschriftlichen Nachlasse des Verfassers herausgegeben von Paul Hohlfeld und Aug. Wünsche. Angehángt sind verschiedene Skizzen und Aphorismen zur Kunstlehre.
71113: KRAUSE, CARL CHRISTIAN FRIEDRICH. - Vorlesungen über Aesthetik oder über die Philosophie des Schönen und der schönen Kunst. Aus dem handschriftlichen Nachlasse des Verfassers herausgegeben von Paul Hohlfeld und Aug. Wünsche. Angehängt: Drie Dresdner Vorlesungen, ein Brieffragment und eine Abhandlung über Schönheit.
59949: KRAUSS, HENNING. - Europäisches Hochmittelalter (Neues Handbuch der Literaturwissenschaft; Band 7).
61654: KRAUTHEIMER, RICHARD. - Ausgewählte Aufsätze zur europäischen Kunstgeschichte.
64916: KREBS, ENGELBERT. - Die Behandlung der Kriegsgefangenen in Deutschland dargestellt auf Grund amtlichen Materials.
66060: KREBS, JOHANN PHILIPP. - Antibarbarus der lateinischen Sprache. Nebst einem kurzen Abriss der Geschichte der lateinischen Sprache und Vorbemerkungen über reine Latinität.
30495: KREEK, M.L. DE. - De Kerkschat van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht.
13314: KREKEL, H. - Engeland en Europa.
20475: KREKEL, H. - Engeland en Europa.
69006: KRELL, P.F. & EISENMANN, O. - Die Klassiker der Malerei. Italienische Früh- und Hochrenaissance. Eine Sammlung ihrer berühmtesten Werke. Mit erläuterndem Texte herausgegeben.
38715: KRELL, OTTO. - Altrömische Heizungen.
74148: KREMER, JACOB. - Was an den Leiden Christi noch mangelt. Eine interpretationsgeschichtliche und exegetische Untersuchung zu Kol. I, 24b.
3473: KREMER, LUDGER. - Mundartforschung im Ostniederländisch - Westfälischen Grenzgebiet. Ein Bestandsaufnahme (1900-1975).
12055: KREMLIN.- RODIMZEVA, I. (A.O.). - The Kremlin and its treasures.
12191: KREN, A. - Amerikanische Zeichnungen der Siebziger Jahre.
45581: KRETZMANN, NORMAN & BARBARA ENSIGN KRETZMANN. (ED.) - The Sophismata of Richard Kilvington. Text edition.
74206: KREUKELS, L.M.H. - Mijnarbeid: Volgzaamheid en Strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940.
59041: KREUKELS, L.M.H. - Mijnarbeid: Volgzaamheid en Strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940.
66687: KREUZER-ECCEL, EVA. - Hans von Judenburg und die Plastik des weichen Stiles in Südtirol.
53533: KRIEG, JULIUS. - Die Landkapitel im Bistum Würzburg von der zweiten Hälfte des 14. bis zur zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts.
55709: KRIEK, HANS. - Organum Novum Redivum.
67422: KRIJNEN, JEROEN. (E.A.) - De toren van de Sint Walburgiskerk. Bouw en restauratie van een klinkend Zutphens monument.
67240: KRINSKY, CAROLE HERSELLE. - Europas Synagogen. Architektur, Geschichte und Bedeutung.
11795: KRISTELLER, PAUL OSKAR. (ED.) - Die Italienischen Buchdrucker- und Verlegerzeichen bis 1525.
60792: KRISTEVA, JULIA. - Le texte du roman. Approche sémiologique d'une structure discursive transformationnelle.
9699: KROEF, J.M. VAN DER. - Communism in Malaysia and Singapore. A contemporary survey.
60351: KROGMANN, WILLY. & PRETZEL, ULRICH. - Bibliographie zum Nibelungenlied und zur Klage.
66599: KROHM, HARTMUT. (HRSG.) - Meisterwerke mittelalterliche Skulptur. Handbuch und Katalog der Ausstellung berlin vom 29. Juni bis 3. November 1996.
67062: KROHM, HARTMUT. & SUCKALE, ROBERT. (HRSG.) - Die Goldene Tafel aus dem Mindener Dom.
422: KROM, C.C.N. & POLS, M.S. (EDS.) - Stadsrechten van Nijmegen.
66008: KROM, N.J. - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst. (in drie delen).
14435: KROMAN, ERIK. (ED.) - Middelalderig Skrift. Skriftprøver og Transkriptioner til universitetsundervisning og til selvstudium.
54162: KROMAN, ERIK. (ED.) - Necrologium Lundense. Codex Mediaevalis VI-tus Bibliothecae Universitatis Lundensis. Danice praefatus est. Edidit Erik Kroman.
58523: KROMSIGT, A.L.C. - Le Théâtre biblique à la veille du romantisme (1789-1830).
61420: KRONENBERG, M.E. - Campbell's Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle. Contributions to a new edition. AND in pocket loose inserted: More contributions to a New Campbell Edition.
18721: KRONENBERG, M.E. - Verboden boeken en opstandige drukkers in de Hervormingstijd.
50075: KRONENBERG, M.E. - Over mensen en boeken. Een keuze uit de opstellen van de schrijfster, haar aangeboden ter gelegenheid van haar 80e verjaardag.
74131: KRONENBURG, J.A.F. - Maria's heerlijkheid in Nederland. Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons Vaderland, van de eerste tijden tot op onze dagen. Compleet in 9 delen.
12381: KRONENBURG, J.A.F. - Maria's heerlijkheid in Nederland. Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons Vaderland, van de eerste tijden tot op onze dagen.
18951: KROON, TH. - Anton van Duinkerken (Prof. Dr. W.J.M.A. Asselbergs) 1903-1968.
50643: KROP, H.A. - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus. De Verhouding tussen theologie en metafysica.
49737: KRUG, GERHARD. - Die meißnisch-sächischen Groschen 1338 bis 1500.
49739: KRUG, GERHARD. - Die kursächischen Kippermünzen II (Ergänzungen zu E. Rahnenführer)
68241: KRÜGER, LISELOTTE. - Die hamburgische Musikorganisation im XVII. Jahrhundert.
68094: KRÜGER, KRISTINA. - Orden und Klöster. 2000 Jahre christliche Kunst und Kultur.
61267: KRÜGER, LISELOTTE. - Die hamburgische Musikorganisation im XVII. Jahrhundert.
17635: KRUIGER, J.B.T. - Architectuur en stedebouw in Drenthe 1850-1940.
40283: KRUIJER, G. - Landbouw-coöperatie onder de Aziatische bevokingsgroepen van Suriname en Brits Guyana.
27105: KRUIJER, G.J. - Suriname, neokolonie in rijksverband.
40856: KRUIJER, G.J. - 'Social Welfare Work' in Brits West-Indië en het maatschappelijk werk in Suriname's Tienjarenplan.
62300: KRUIJF, E.F. - Geschiedenis van het Anglo-Katholicisme.
57881: KRUIJSEN, JOEP. - Geografische patronen in taalcontact. Romaans leengoed in de Limburgse dialecten van Haspengouw.
62480: JOANNES VAN HET KRUIS. - Volledige Werken. Uit het Spaans vertaald volgens de laatste kritische uitgaven en van inleidingen voorzien door J. Peters en J.A. Jacobs.
13178: JOANNES VAN HET KRUIS. - Werken in 2 delen.
13169: JOANNES VAN HET KRUIS. - Mystieke Werken. Uit het Spaans vertaald volgens de laatste kritische uitgaven en van inleidingen voorzien door J. Peters en J.A. Jacobs.
42314: KRUISHEER, J.G. (ED.) - Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Deel IV: 1278 tot 1291.
24516: KRUISHEER, J.G. (ED.) - Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Deel III: 1256-1278.
60757: KRUISHEER, J.G. (ED.) - Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Deel V: 1291 tot 1299.
46517: KRUISHEER, J.G. - Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren. Met een teksteditie van de keur van Floris de Voogd (1256) en van de keur van graaf Floris V (1290).
18005: KRUISHEER, J.G. (ED.) - De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299.
33496: KRUISHEER, C.I. - De Onze Lieve Vrouwe- Broederschap te Doesburg ca. 1397-1580. Godsdienstige broederschappen en hun achtergrond. Bloeiperiode van O.L. Vrouwe- Broederschap, neergang door kentering in het geloofsleven. Het Memorieboek als bron van genealogische gegevens.
30769: KRUISINGA, E. - De bouw van het Engelse woord.
24725: KRUIT, JOHANNA. - De Waterveren. Gedichten.
57755: KRUITHOF, B., NOORDMAN, J. & ROOY, P. DE. (EDS.) - Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Inleiding, bronnen, onderzoek.
74267: KRUITHOF, B., NOORDMAN, J. & ROOY, P. DE. (EDS.) - Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Inleiding, bronnen, onderzoek.
18477: KRUITWAGEN, B. - Laat-Middeleeuwsche paleografica, paleotypica, liturgica, kalendalia, grammaticalia.
59130: KRUITWAGEN, B. - Huldeboek Bonaventura Kruitwagen, aangeboden op St. Bonaventura 14 Juli 1949 ter gelegenheid van zijn gouden priesterfeest en zijn 75e verjaardag.
3649: KRUITWAGEN, B. - Huldeboek Bonaventura Kruitwagen, aangeboden op St. Bonaventura 14 Juli 1949 ter gelegenheid van zijn gouden priesterfeest en zijn 75e verjaardag.
59748: KRULL, WILHELM. - Politisches Prosa des Expressionismus. Rekonstruktion und Kritik.
68098: KRULL, DIETER. & ZUMPE, DIETER. - Memento Frauenkirche. Dresdens Wahrzeichen als Symbol der Versöhnung. / Dresden's Famous Landmark as a Symbol of Reconcialition.
50746: KRUMMEL, D.W. - English Music Printing 1553-1700.
34852: KRUUSE, JENS. - Danske Streger. Dansk humoristisk Tegnekunst gennem 100 Aar. Billedredaktion Harald H. Lund og Georg Ursin.
9443: KRUYSKAMP, C. (ED.) - De Refreinenbundel van Jan van Doesborch. Uitgegeven door C. Kruyskamp.
1209: KRUYSKAMP, C. (ED.) - De Middelnederlandse Boerden. Voor het eerst verzameld en uitgegeven door C. Kruyskamp.
2367: KRUYSKAMP, C. (ED.) - De Refreinenbundel van Jan van Doesborch. Uitgegeven door C. Kruyskamp.
72: KRUYSKAMP, C. (ED.) - Jan van den Berghe. Dichten en Spelen.
1460: KRUYSKAMP, C. - Nederlandsche Volksboeken.
47899: KRUYSKAMP, C. (ED.) - De Refreinenbundel van Jan van Doesborch. Uitgegeven door C. Kruyskamp.
2042: KRUYSKAMP. - HEESTERMANS, H. (ED.) - Opstellen door vrienden en vakgenoten aangeboden aan C.H.A. Kruyskamp t.g.v. zijn 65ste verjaardag.
1439: KRUYTER, C.W. DE. (ED.) - DIE RIDDERE METTER MOUWEN. Ms. The Hague, Royal Library 129 A 10 fol. 167-177 verso and the fragments Brussels, Royal Library IV 818. With an introduction by C.W. de Kruyter.
1215: KRUYTER, C.W. DE. - Constantijn Huygens' Oogentroost. Een interpretatieve studie.
67398: KUBISCH, NATASCHA. - Der Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Unterwegs zu Kunst und Kultur des Mittelalters.
63785: KÜBLER, BERNHARD. - Geschichte des Römischen Rechts. Ein Lehrbuch.
18158: KUBLER, G. - The art and architecture of ancient America: the Mexican, Maya and Andean peoples.
67399: KUBLER, GEORGE. - Arquitectura de los siglos XVII y XVIII.
14142: KUCZYNSKI, J. - Dialogue and Universalism as a new way of thinking.
66925: KUDRJAWZEW, E.W. - Die Technik des Gemälderestaurierens. Vorwort von J.E. Grabar.
73127: KUFFERATH, MAURICE. - Fidelio de L. van Beethoven.
61274: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland. Gemeentelijk leven 1650-1735. Met een levensbericht van Wilhelmus Johannes Kühler door Chr. P. van Eeghen.
67898: KÜHLER, W.J. - Het Socianisme in Nederland.
49516: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw.
41241: KÜHLER, W.J. - Johannes Brinckerinck en zijn klooster de Diepenveen.
66867: KÜHN, H. - Erhaltung und Pflege von Kunstwerken und Antiquitäten. Mit Materialkunde und Einführung in künstlerische Techniken. Band 1 (organische Materialen).
67173: KUHN, CHARLES L. - German and Netherlandish Scupture 1280-1800. The Harvard Collections.
49799: KUHN, HUGO. - Dichtung und Welt im Mittelalter.
53078: KUHN, DAVID. - La poétique de François Villon.
50407: KÜHNE, AUGUST. (ED.) - Das älteste Faustbuch. Wortgetreuer Abdruck der editio princeps des Spies'schen Faustbuches vom Jahre 1587. (Unicum, im Besitz der kaiserlichen Hof-Bibliothek zu Wien, früher Hermann hartung in leipzig gehörig). Nebst den Varianten des Unicums vom Jahre 1590. (Eigenthum der Bibliothek des Herzoglichen Gymansiums zu Zerbst.
64890: KÜHNE, WINRICH. - Das Völkerrecht und die militärische Nutzung des Meeresbodens.
4263: KÜHNE, CL. - De kapel van St. Dominicus-college te Neerbosch en haar ikonologische verluchting.
67063: KÜHNEL, HARRY. (HRSG.) - Ausstellung 1000 Jahre Kunst in Krems. Katalog der Ausstellung 28. Mai bis 24 Oktober 1971.
31887: KUIJK JZ., W. - Kaartboek van Gelderland 1843.
44793: KUIJPERS, J.W. - De Graven van het Hollandse Huis. Vrij naar de Rijmkroniek van Melis Stoke.
7119: KUILE, E.H. TER. - De provincie Overijsel. Eerste stuk: Twente.
85: KUILE, E.H. TER. - Noord- en Oost-Salland.
7107: KUILE, E.H. TER. - De Provincie Zuidholland. Eerste stuk: Leiden en westelijk Rijnland.
10313: KUILE, E.H. TER. - Zuid-Salland. Met een overzicht van de geschiedenis van Deventer door A. Koch.
1797: KUILE, G.J. TER. - Onze Overijsselsche religieuze poëzie. Bloemlezing uit het werk van Overijsselsche dichters en dichteressen vanaf de vroegste tot de meest recente tijd.
38466: KUILE, G.J. TER. (JR.) - Inleiding tot een oorkondenboek van Overijssel. Het begrip oorkonde, levering, besate, panding, athmaling en inleiding.
7124: KUILE, E.H. TER. - Het kwartier van Zutfen.
14314: KUILE, E.H. TER. - De provincie Overijsel. Eerste stuk: Twente.
11080: KUIPER, W. - Die Riddere Metten Witten Scilde. Oorsprong, overlevering en auteurschap van de Middelnederlandse Ferguut, gevolgd door een diplomatische editie en een diplomatisch glossarium.
33447: KUIPER, E.T. (ED.) - Karel ende Elegast. Opnieuw uitgegeven.
15336: KUIPER, G.J.M. - Huis en Klooster St. Antonius te Albergen.
29079: KUIPER, GERRIT. - Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert. Orbis Artium en Renaissance I (= alles).
63301: KUIPER, K. - Wijsbegeerte en godsdienst in het drama van Euripides. Bijdrage tot de kennis van het godsdienstig leven der Atheners ten tijde van Pericles.
66891: KUIPER, LUITSEN. - Restoration of Paintings.
60874: KUIPER, F.B.J. - Gopalakelicandrika. A Krsna-Play by Ramakrsna. (Sanskrit Text with Notes).
61057: KUIPERI, N.A. - Katekismoe of sienjansa di berdad i di manda meentoe nan di religioon di kriestiaan nan pa oesoe di protestant nan na Aruba.
26918: KUITENBROUWER, C. - Typographie Hollandaise.
65693: KUKENHEIM, LOUIS. - Esquisse historique de la linguistique française et de ses rapports avec la linguistique générale.
65692: KUKENHEIM, LOUIS. - Esquisse historique de la linguistique française et de ses rapports avec la linguistique générale. Préface de Maurice Rat.
18416: KUKENHEIM, LOUIS. & ROUSSEL, H. - Guide de la littérature française du Moyen Age.
52204: KUKENHEIM, LOUIS. - Grammaire historique de la langue française. Les parties du discours.
31323: KUKENHEIM, LOUIS. - Grammaire historique de la langue française. Les syntagmes.
50681: KULSDOM, G.J.H. - Die Strophenschlüsse im Nibelungenlied. Ein Versuch.
67067: KULTERMANN, UDO. - Gabriel Grupello.
58063: DAS, SATYENDRA KUMAR. - Cynewulf and the Cynewulf Tradition.
66790: KUNDE, HOLGER. (HRSG.) - Der Naumburger Domschatz. Sakrale Kostbarkeiten im Domschatzgewölbe.
65886: KUNDERT-FORRER, VERENA. - Raoul de Houdenc, ein französischer Erzähler des XIII. Jahrhunderts.
57510: KUNDRA, J.C. - Indian Foreign Policy 1947-1954. A Study of Relations with the Western Bloc.
73835: KUNÉ, J.H. - Die Auferstehung Christi im deutschen religiösen Drama des Mittelalters.
67521: KÜNG, HANS. - Umstrittene Wahrheit. Erinnerungen.
63533: KÜNG, HANS. - Bevochten vrijheid. Herinneringen.
18239: KUNITZ, H. - Die Instrumentation. Ein Hand- und Lehrbuch. Vol. I-XIII.
23759: KUNNE-IBSCH, E. - Die Stellung Nietzsches in der Entwicklung der modernen Lieteraturwissenschaft.
68035: KUNST, JOHAN JURRIAAN. - Beiträge zur Kenntnis der Farbenzerstreuung und des osmotischen Druckes einiger brechenden Medien des Auges.
27014: KUNST, A.J.M. - Recht, Commercie en Kolonialisme in West-Indië vanaf de zestiende tot in de negentiende eeuw.
74288: KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN. - 1972. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
74291: KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN. - 1967. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
74292: KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN. - 1966. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
74293: KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN. - 1985. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
74284: KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN. - 1968. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
74283: KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN. - 1973. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
74285: KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN. - 1969. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
74286: KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN. - 1986. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
74289: KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN. - 1974. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
74290: KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN. - 1984. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
74287: KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN. - 1971. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
72482: KÜNTZIGER, J. - Essai historique sur la propagande des Encyclopédistes français en Belgique, au XVIIIme siècle.
59132: KUNZE, KONRAD., MAYER, JOHANNES G. & SCHNELL, BERNHARD. (EDITORS). - Überlieferungsgeschichtliche Editionen und Studien zur deutschen Literatur des Mittelaters. Kurt Ruh zum 75. Geburtstag.
63708: KUPPER, JEAN-ROBERT. - L'iconographie du dieu Amurru dans la glyptique de la Ire dynastie babylonienne.
34479: KURRAS, LOTTE. - Zu gutem Gedenken. Kulturhistorische Miniaturen aus Stammbüchern des Germanischen Nationalmuseums 1570-1770. Ausgewählt, eigeleitet und erläutert.
58666: GALLING. KURT. - Studien zur Geschichte Israels im persischen Zeitalter.
73001: KURTH, GODEFROID. - Caton l'ancien. Étude biographique.
71373: KURTH, GODEFROID. - Étude critique sur Jean d'Outremeuse.
70555: KURTH, JULIUS. - Der japanische Holzschnitt. Ein Abriss seiner Geschichte.
52830: KURVINEN, AUVO. (ED.) - The Siege of Jerusalem in Prose.
52545: KUSCH, HORST. - Einführung in das lateinische Mittelalter. Band I: Dichtung.
33800: KUSCHE, B. - Laat-Middelnederlandse fragmenten uit de 'Chirurgie van Albucasis'. Overdruk Vl. Academie, 1980.
59925: KUSCHPÈTA, O. - The banking and credit system of the USSR.

Next 1000 books from Antiquariaat De Keerkring

12/15