Antiquariaat De Keerkring
Steiger 6, 6581 KZ Malden, The Netherlands. Tel.: +31 (0)24 323 93 40            Email: info@keerkring.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
5935: VIOLLET LE DUC, E. - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVI siècle.
71523: VIOLLET-LEDUC, M. - Catalogue des livres composant la bibliothèque poétique de M. Viollet Le Duc. Avec des notes bibliographiques, biographiques et littéraires sur chacun des ouvrages catalogués.
7616: VIRGONA, HANK. - The System Works! The etchings and Random Notes of Hank Virgona. Introduction by Pete Hamill.
66665: VIS, G.N.M. - Het klooster Egmond: hortus conclusus.
67: VIS, G.J. - Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorrede bij zijn gedichten (1819-1821)
20812: VIS, G.N.M. - 650 Jaar ziekenzorg in Alkmaar 1341-1991. Hoofdstukken uit de geschiedenis en voorgeschiedenis van de Alkmaarse zieken- en gezondheidszorg.
63775: VIS, A. - An Inquiry into the Rise of Christianity out of Judaism.
41343: VIS, A.J. - Willelmus Procurator en zijn Chronicon.
20810: VIS, G.N.M. - Jan Arentz. De mandenmaker van Alkmaar, voorman van de Hollandse Reformatie.
3859: VIS, J.M. - Tertullianus' De Pallio tegen de achtergrond van zijn overige werken.
67040: VIS, JURJEN. & JANSE, WIM. (REDACTIE) - Staf en Storm. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853: Actie en reactie.
74053: VIS, G.J. - Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorrede bij zijn gedichten (1819-1821)
54220: VISCH, E.A.M. - A Metrical Theory of Rhythmic Stress Phenomena.
73491: VISCHER, JULIUS. - Der neue Schulbau im In- und Ausland.
70325: VISDELOU, C. & GALAND, A. - Supplément à la Bibliothèque Orientale de Monsieur D'Herbelot (faux-titre). Bibliothèque orientale ou Dictionnaire universel, contenant tout ce qui fait connoître les Peuples de l'Orient [....]. SUPPLÉMENT [seul] pour servir de supplément à celle de Monsieur d'Herbelot.
59710: VISSCHER, H. - Religion und soziales Leben bei den Naturvölkern.
63733: DE VISSCHER, PAUL. - De la conclusion des traités internationaux. Etude de Droit constitutionel comparé et de Droit international.
60799: VISSCHERS, P. - Iets over Jacob Jonghelinck, metaelgieter en penningsnyder, Octavio van Veen, schilder in de XVIe eeuw; en de Gebroeders Collyns de Nole, beeldhouwers in de XVe, XVIe, en XVIIe eeuw.
7869: VISSER, S.J. - Over Socialisme. Een drietal studies.
7372: VISSER, A.J. - Nikephoros und der Bilderstreit. Eine Untersuchung über die Stellung des Konstantinopeler Patriarchen Nikephoros innerhalb der ikonoklastischen Wirren.
14112: VISSER, H. - Logical analysis and ontological reconstruction. Two programs in the analytic tradition.
20197: VISSER, J.G. - PTT 1940-1945. Beleid en bezetting.
51156: VISSER, AD DE. - Leo Gestel.
66699: VISSER, FRIGGO. - Werkplaats tot herstel van antiek textiel 1940-80.
48876: VISSER, A.S.Q., HOFTIJZER, P.G. & WESTERWEEL, B. (EDS.) - Emblem Books in Leiden. A Catalogue of the Collections of Leiden University Library, the 'Maatschappij der Nederlandse Letterkunde' and Bibliotheca Thysiana.
57720: VISSER, AD DE. - Jacoba van Heemskerck.
75334: VISSER, DERK. - Apocalypse as Utopian Expectation (800-1500). The Apocalypse Commentary of Berengaudus of Ferrières and the Relationship between Exegesis, Liturgy and Iconography.
21193: VISSER, P. - Broeders in de geest. De doopsgezinde bijdragen van Dierick en Jan Philipsz. Schabaelje tot de Nederlandse stichtelijke literatuur in de zeventiende eeuw.
5535: VISSER, J. - Album Collegii Studiosorum ex Gymnasio Leovardiensi (1626-1668).
51158: VISSER, AD DE. - Kees Verwey.
51159: VISSER, AD DE. - Edgar Fernhout.
5287: VISSER, M.S. - De figuur van de vrouw in de troubadourslyriek. Een studie van de hoofse liefde.
14553: VISSER-ISLES, L. - Erasmus and Rotterdam.
66885: VISSER, CAREL. - Centraal Museum Utrecht Mededelingen nummer 14.
62205: VISSER, A.J. - De Openbaring van Johannes.
18849: VISSER, J. - Rovenius und seine Werke. Beitrag zur Geschichte der Nordniederländischen katholischen Frömmigkeit in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
9785: VISSER, C.CH.G. - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546.
35491: VISSINK, H. - Scott and his Influence on Dutch Literature.
73421: VITET, L. - La mort de Henri III. Aout 1589. Scènes historiques, faisant suite aux barricades et aux états de Blois.
68787: VITET, L. & RAMÉE, DANIEL. - Monographie de l'Église Notre-Dame de Noyon. Plans, coupes, élévations et détails par Daniel ramée. Texte et Atlas.
74757: VITORIA, FRANCISCO DE. & ESCUELA DE SALAMANCA. - La ética en la conquista de América. Por D. Ramos, A. García, I. Pérez, M. Lucena a.o.....
73618: VITRY, PAUL. - La Cathédrale de Reims. Architecture et sculpture.
68567: VITTEAUT, [JEAN-BAPTISTE]. LE DOCTEUR. - La médicine dans ses rapports avec la religion ou réfutation du matérialisme théorique et pratique.
52068: VITZ, EVELYN BIRGE. - Medieval Narrative and Modern Narratology. Subjects and Objects of Desire.
29343: VIVANCO, J. - Las Raíces la Linguistica Indígena de Cuba.
60167: VIVES, IOSEPHUS CALASANCTIUS. - Expositio in Orationem Dominicam iuxta Traditionem Patristicam et Theologicam.
41199: VIVES, J.L. - In Pseudodialectics. A Critical Edition. Introduction, Translation and Commentary by Ch. Fantazzi.
70913: VIVIEN DE SAINT-MARTIN, M. & ROUSSELET, LOUIS. - Nouveau Dictionnaire de Géographie Universelle. Tome I-VII (A-Z) et les VII Suppléments. Ouvrage commencé par M. Vivien de Saint-Martin et continué par Louis Rousselet. (Série complète).
70228: VIVIER, ROBERT. - L'Originalité de Baudelaire.
73707: VIZMANOS, FRANCISCO DE B. - Las Virgenes Cristianas de la Iglesia Primitiva. Estudio histórico-ideológico seguida de una Antología de tratados patrícticos sobre la virginidad.
47910: VLAAMSCHE ACADEMIE, KONINKLIJKE, LATER KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE. - Gedenkboek van de Feestviering van haar 25-jarig bestaan 1886-1911.
47911: VLAAMSCHE ACADEMIE, KONINKLIJKE, LATER KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE. - Gedenkboek 1886-1936.
47908: VLAAMSCHE ACADEMIE, KONINKLIJKE, LATER KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE. - Gedenkboek van de Eeuwfeestviering 1886-1986.
2154: VLAMINCK, A.L. DE. - Jaerboeken der aloude Kamer van Rhetorika, Het Roosjen, onder Kenspreuk: Ghebloeyt int Wilde, te Thielt.
74431: VLAMINCK, A.L. DE. - Jaerboeken der aloude Kamer van Rhetorika, Het Roosjen, onder Kenspreuk: Ghebloeyt int Wilde, te Thielt.
46041: VLEMING, E. - Nuttige wenken aan veehouders. Toestand en middelen tot verbetering van den veestapel en de Veeartsenijkundige dienst in Suriname.
58792: VLES, JOSEPH. - Le roman picaresque hollandais des XVIIe et XVIIIe siècles et ses modèles espagnols et français.
19008: VLETTER, A. DE. - De opvoedkundige denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw.
7680: VLEUGELHOF, LOU. - Oorsprong. Gedichten.
19983: VLIEGEN, W.H. - De Dageraad der Volksbevrijding. Schetsen en tafereelen uit de socialistische beweging in Nederland.
19984: VLIEGEN, W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der Sociaaldemocratische Arbeiderspartij gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan. Vervolg op 'De Dageraad der Volksbevrijding'.
7968: VLIEGEN, W.H. - Over oorsprong, geschiedenis en hedendaagsche stand der socialistische beweging. Populaire voordrachten.
18906: VLIEGEN, M. - Verben der auditiven Wahrnehmung im deutschen und niederländischen. Eine Beschreibung ihrer semantischen Struktur und syntaktischen Umgebung.
68050: VLIEGENTHART, A.W. - De Galleria Buonarroti. Michelangelo en Michelangelo Il Giovane. With a Summary in English.
57823: VLIEGHE, HANS. - Saints. Volume I and II. Corpus Rubenianum Ludwig Burchard. Part VIII.
45757: VLIERDEN, MARIEKE VAN. - Utrecht een hemel op aarde.
66428: VAN VLIERDEN, V. & SMEYERS, M. (EDS.) - Merken en opmerken. Merk- en meestertekens op kunstwerken in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsdom Luik. Typologie en methode.
3931: VLIERDEN, B.F. VAN. - Van In't Wonderjaer tot De Verwondering. Een poëtica van de vlaamse roman.
16569: VLIERDEN, M. VAN. - Het Utrechtse huis De Rode Poort en zijn Piscina.
49853: VLIERDEN, MARIEKE VAN. - Willibrord en het begin van Nederland.
65346: VLIES, T.A. VAN DER. - De eerste eeuwen van Rhoon. Uitgegeven ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Rhoon.
43278: VLIET, PIETER VAN DER. - Onno Zwier van Haren (1713-1779). Staatsman en Dichter.
67837: VLIET, PIETER VAN DER. - Onno Zwier van Haren (1713-1779). Staatsman en Dichter.
1943: VLIET, P. VAN DER. - Wolff en Deken's brieven aan Abraham Blankaart. Een bijdrage van de Reformatorische Verlichting.
33552: VLIET, M. VAN. - Het Hoogheemraadschap van de Lekdam Bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het Hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1795.
31539: VLOBERG, MAURICE. - La Vièrge. Notre Mediatrice.
14561: VLOEMANS, ANTOON. - Erasmus.
4632: VLOTEN, J. VAN. - Nederlands schilderkunst van de 14e tot de 18e eeuw, voor het Nederlandsche volk geschetst. Met ruim vijftig houtsneden en een portret van Rembrandt, op staal geëtst door J.W. Kaiser.
33764: VLOTEN, J. VAN. (ED.) - Kleine gedichten van Jacob van Maerlant. Met inleiding, toelichting en bijlagen.
74039: VLOTEN, J. VAN. (ED.) - Kleine gedichten van Jacob van Maerlant. Met inleiding, toelichting en bijlagen.
2141: VLOTEN, J. VAN. - Jonckbloet's zoogenaamde Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde ten dienste van haar lezers getoetst en toegelicht.
3192: VLOTEN, J. VAN. - Elizabeth Wolff, Geb. Bekker. Levens- en Karakterbeeld eener groote Vaderlandsche vrouw en schrijfster.
2121: VLOTEN, J. VAN. (ED.) - Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht 863-1609.
75672: DE VOCHT, HENRY. - History of the Foundation and the Rise of the Collegium Trilingue Lovaniense 1517-1550. Part the Third: The Full Growth.
75671: DE VOCHT, HENRY. - History of the Foundation and the Rise of the Collegium Trilingue Lovaniense 1517-1550. Part the Fourth: Strengthened Maturity.
66557: VOELKLE, WILLIAM. - The Stavelot Triptych. Mosan Art and the Legend of the True Cross.
15529: VOERMAN, J. - Het conflict Kuyper-Heemskerk.
66528: VÖGE, WILHELM. - Jörg Syrlin der Ältere und seine Bildwerke. II. Band: Stoffkreis und Gestaltung (= alles was erschien).
66643: VÖGE, WILHELM. - Bildhauer des Mittelalters. Gesammelte Studien. Vorwort von Erwin Panofsky.
40409: VOGEL, C.J. DE. - Greek Philosophy. A collection of texts selected and supplied with some notes and explanations.
75307: VOGEL, JULIUS. - Studien und Entwürfe älterer Meister im Städtischen Museum zu Leipzig. 35 Blätter in farbigen Nachbildung der Originale (auf 30 Tafeln) sowie mit 2 Zierleisten von Max Klinger und Otto Greiner.
74581: VOGELAAR, J.F. - Konfrontaties. Kritieken en kommentaren.
73139: VOGELSANG, H. CHR. - Fortegnelse over Haanskrifterne i Karen Brahes Bibliothek i Odense.
61254: VOGELSANG, WILLEM. - Hollaendische Moebel im Niederlaendischen Museum zu Amsterdam.
39178: VOGELSANG, W. - Holländische Miniaturen des späteren Mittelalters.
15896: WALTHER VON DER VOGELWEIDE. - Die Gedichte. Hrsg. von H. Paul. 6. Auflage besorgt von A. Leitzmann.
75497: VOGT, JOSEPH. - Sklaverei und Humanität. Studien zur antiken Sklaverei und ihrer Erforschung. Mit: Ergänzungsheft zur 2. erweiterten Auflage.
59341: VOGT, PETER. - Der Stammbaum Christi bei den heiligen Evangelisten Matthäus und Lukas. Eine historisch-exegetische Untersuchung.
31541: VOGT, P. - Maria in hare voorafbeeldingen. Lezingen voor de feestdagen der allerzaligste maagd en voor de Maria-maanden Mei en October.
66587: VOGÜÉ, M. DE., NEUFVILLE, J. & OURSEL, RAYMOND. - Glossaire de termes techniques à l'usage des lecteurs de 'la nuit des temps'. (2e édition revue et corrigée par Raymond Oursel).
68529: VOÏART, ÉLISE. - Jacques Callot 1606-1637.
70556: VOIGT, ERNST. (HRSG.) - Ecbasis Captivi. Das älteste Thierepos des Mittelalters.
46714: VOIGT, J. - Histoire du Pape Grégoire VII et son siècle d'après les monuments originaux.
72287: DE VOISENON, L'ABBÉ. - Anecdotes littéraires de l'abbé De Voisenon publiées par le Bibliophile Jacob (= Paul Lacroix).
70576: VOISIN, M. - Notice sur un triptique de l'église de Frasnes-lez-Buissenal.
72464: VOISIN, LE VICAIRE-GÉNÉRAL. - Projet de restauration de l'église Saint-Jacques à Tournai.
14852: VOITLE, R. - Samuel Johnson, the moralist.
68347: VOLBACH, F., SALLES, GEORGES. & DUTHUIT, GEORGES. - Art byzantin. Cent planches reproduisant un grand nombre de pièces choisies parmi les plus représantatives des diverses tendances.
74679: VOLEK, EMIL. - Cuatro claves para la modernidad: análisis semiótico de textos hispánicos. Aleiandre, Borges, Carpentier, Cabrera Infante.
68642: VOLKELT, JOHANNES. - System der Ästhetik (3 Bände).
48494: VÖLKER, PAUL-GERHARD. - Die deutschen Schriften des Franziskaners Konrad Bömlin. Teil I: Überlieferung und Untersuchung.
22556: VOLKSBOEKEN, NEDERLANDSCHE-, - De Historie van Partinoples, Grave van Bleys. Naar de druk van Ot Barentz. Smient te Amsterdam in het jaar 1644 uitg. door S.P. Uri.
27956: VOLKSBOEKEN, NEDERLANDSCHE-, - MALEGYS (Volksboek). Een schoone Historie Van den Ridder Malegys, die het vervaarlyk Paard Ros Beyaert wan.
32347: VOLKSBOEKEN, NEDERLANDSCHE-, - Een Schoone Historie van Fortunatus Borze, Ende van zyn Wensch-hoedeken.
33054: VOLKSBOEKEN, NEDERLANDSCHE-, - Een Schoone Historie van Jan van Parys, Koning van Vrankrijk.
46836: VOLKSBOEKEN, NEDERLANDSCHE-, - De Historie van Floris en Blanchefleur. Dewelke na datze lange gescheyden waren/ ende veel perijkelen geleden hadden/ tot den Houwelijken Staat kwamen. Zeer playsant ende vermakelyk om te leezen.
46014: DIENST DER VOLKSGEZONDHEID. - Jaarverslag van den Dienst der Volksgezondheid over de jaren 1938 t/m 1942.
67674: VOLLENHOVE, JOANNES. - Predikant en toerist. Het dagboek van Joannes Vollenhove, Engeland, 17 mei - 30 oktober 1674. Van commentaar voorzien en uitgegeven door G.R.W. Dibbets.
7240: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Verspreide Geschriften. Deel III. De Indiën, Herdenkingen, Overige Geschriften.
68228: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië. Eerste deel in twee stukken, en Tweede deel, eerste stuk tot pagina 408. (Deel drie ontbreekt).
68229: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië. Alleen eerste deel in twee stukken.
67507: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Du droit du paix. De jure pacis.
68231: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië. Alleen eerste deel in twee stukken.
64364: VOLLENHOVEN, M.W.R. VAN. - Het Spaansche Drama. Met een Voorwoord van L.H. Grondijs.
64735: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Verspreide Geschriften. Deel II: Internationaal recht.
14255: VOLLENHOVEN, C. VAN. - De Groots Sophompaneas. (Grotius).
14017: VOLLENHOVEN, C. VAN. - De eendracht van het land.
18728: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Du droit du paix. De jure pacis.
21805: VOLLENHOVEN, M. VAN. - Le Monde est-il une maison de fous? Aperçu de l'histoire diplomatique et de la bêtise humaine de 1919 à 1958.
9356: VOLLENHOVEN, A. VAN. - Ambachten en neringen in Dordrecht.
73006: VOLLGRAFF, I.C. (ED.) - M. Tullii Ciceronis Pro M. Caelio Oratio ad Iudices. Ad optimos codices denuo collatos in usum academicae iuventutis. Accessit appendix critica.
10701: VÖLLMAR, H.F.A. - Les finances de la Société des Nations.
488: VOLMULLER, H.W.J. (RED.) - Nijhoffs Geschiedenis lexicon Nederland en België.
75527: VOLTAIRE. - Dialogues. Tomes I-II. (Oeuvres complètes de Voltaire).
75526: VOLTAIRE. - Correspondance avec les souverains. Tomes I-II. (Oeuvres complètes de Voltaire).
70139: VOLTAIRE. - Choix moral de lettres de Voltaire, précédé d'une notice sur la vie et les ouvrages de cet écrivain célèbre et orné de son portrait.
74347: VOLTAIRE. - Histoire de Charles XII, roi de Suède. Par M. de Voltaire. Nouvelle édition, revue, corrigée, augmentée de beaucoup de particularités très-intéressantes, et imprimée sur le manuscrit de l'auteur. Avec des remarques historiques et critiques.
75522: VOLTAIRE. - Philosophie. Tomes I-VI. (Oeuvres complètes de Voltaire).
75524: VOLTAIRE. - Correspondance avec D'Alembert. (Oeuvres complètes de Voltaire).
1108: VONDEL, J. VAN DEN. - De Vondel-Feesten in October 1867.
73729: VONDEL, J. VAN DEN. - De Werken van Vondel. Volledige en geïllusteerde tekstuigave in tien deelen. Levensbeschrijving, geschied- en boekkundige toelichting, literatuuropgave door J.F.M. Sterck. Taalkundige bewerking door H.W.E. Moller. Letterkundige inleidingen van C.R. de Klerk, B.H. Molkenboer, J. Prinsen Jlzn en L. Simons.
20978: VONDEL, J. VAN DEN. - Poëtologisch proza. Verzameld, ingeleid en toegelicht door L. Rens.
3018: VONDEL, J. VAN DEN. - Leeuwendalers. Lantspel. Pax Optima Rerum. Van inl. en verklarende noten voorzien door A. van Duinkerken.
2639: VONDEL, J. VAN DEN. - Twee zeevaart-gedichten. Hymnus, ofte Lof-Gesangh. Over de wijd-beroemde scheepvaert der Vereenigde Nederlanden (1613); Het Lof der Zee-Vaert (1623). Uitgegeven met inleiding en commentaar door M. Spies.
18962: VONDEL, J. VAN DEN. - Adonias of Rampzalige Kroonzucht. Treurspel. Uitg. met inl. en aant. door L. Strengholt.
2035: VONDEL, J. VAN DEN. - Joannes de Boetgezant. [Uitg.] met aanteekeningen van J.M. Schrant.
53476: VONDEL, J. VAN DEN. - Vondels Jeptha of Opperbelofte.
53477: VONDEL, J. VAN DEN. - Joseph in Dothan. Van een inleidng en aantekeningen voorzien door J.D.P. Warners en F.L. Zwaan.
64108: VONDELING, J. - Eranos.
58893: VOOGD, J. - The Cerebellum of the Cat. Structure and Fibre Connexions.
67100: VOOLEN, EDWARD VAN. - Joodse Kunst en Cultuur.
33731: VOORBIJ, J.B. (ED.) - Het 'Speculum Historiale' van Vincent van Beauvais. Een studie van zijn ontstaansgeschiedenis.
27003: VOORDE, P.K.J. VAN DER. - De bodemgesteldheid van het ritsenlandschap en van de oude kustvlakte in Suriname. (With summary in English).
4083: VOORDE, F.P. VAN DER. - Henry Fielding. Critic and Satirist.
39013: VOORDE, U. VAN. - Ruusbroec en de geest der mystiek.
58206: VOORHOEVE, C.L. - The Flamingo Bay Dialect of the Asmat Language.
33433: VOORN, H. - De papiermolens in de provincie Zuid-Holland, alsmede in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen, Friesland, Drenthe.
23463: VOORT, MARCEL VAN DER. (ED.) - Van serpenten met venine. Jacob van Maerlant's boek over slangen hertaald en van herpetologisch commentaar voorzien.
56177: VOORT, MARCEL VAN DER. (ED.) - Dat seste boec van serpenten. Een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme.
4400: VOORTHUIJSEN, W.D. - De Republiek der Verenigde Nederlanden en het mercantilisme.
13700: VOORVELT, C.P. - De 'Amor Poenitens' van Johannes van Neercassel (1626-1686). Ontstaansgeschiedenis en lotgevallen van een verhandeling over de strenge biechtpraktijk.
75434: VOORWINDEN, NORBERT. & HAAN, MAX DE. (HRSG.) - Oral Poetry. Das Problem der Mündlichkeit mittelalterlicher epischer Dichtung.
59600: VOOUS, K.H. - Natuurbehoud en natuurbeheer op de Nederlandse Antillen. Nota uitgebracht in 1977-1978 aan de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking.
1248: VOOYS, C.G.N. DE. - Middelnederlandse Legenden en Exempelen. Bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en het volksgeloof der Middeleeuwen.
1908: VOOYS, C.G.N. DE. - Verzamelde Letterkundige Opstellen. Nieuwe Bundel.
3180: VOOYS, C.G.N. DE. - Klanknabootsing, Klanksymboliek, Klankexpressie.
3813: VOOYS, C.G.N. DE. - Engelse invloed op de Nederlandse woordvoorraad.
3938: VOOYS, C.G.N. DE. - Oorsprong, eigenaardigheden en verbreiding van Nederlands 'Slang'.
57515: VOOYS, C.G.N. DE. - Verzamelde taalkundige opstellen. Deel I, II, III. Complete set.
1894: VOOYS, C.G.N. DE. - Conrad Busken Huet.
20942: VOOYS, C.G.N. DE. - Verzamelde Taalkundige Opstellen. Eerste en tweede bundel.
42014: VOOYS, C.G.N. DE. - Twee Rederijkersspelen van Pyramus en Thisbe.
36360: VOOYS, C.G.N. DE. - Apostelspelen in de Rederijkerstijd.
61912: JACQUES DE VORAGINE. - La Légende Dorée. Traduite de Latin d'après les plus anciens manuscrits. Avec une introduction, des notes, et un index par Teodor de Wyzema.
66515: JACOBUS DE VORAGINE. - Die Legenda Aurea. Aus dem Lateinischen übersetzt von Richard Benz.
48326: JACQUES DE VORAGINE. - La Légende Dorée. Traduite de Latin d'après les plus anciens manuscrits. Avec une introduction, des notes, et un index par Teodor de Wyzema.
61911: JACQUES DE VORAGINE. - La Légende Dorée. Traduite de Latin d'après les plus anciens manuscrits. Avec une introduction, des notes, et un index par Teodor de Wyzema.
67934: JACQUES DE VORAGINE. - La Légende Dorée de Jacques de Voragine. Nouvellement traduite en français avec Introduction, Notices, Notes et Recherches sur les Sources par l'Abbé J.-B.M. Roze.
52268: VORETZSCH, C. - Einführung in das Studium der altfranzösischen Literatur. Im Anschluss an die Einführung in das Studium der altfranzösischen Sprache.
63507: VORETZSCH, C. - Einführung in das Studium der altfranzösischen Literatur. Im Anschluss an die Einführung in das Studium der altfranzösischen Sprache.
41462: VORRINK, JOH. - Het minnedicht in de Zeventiende Eeuw.
10324: VORST, M.TH.J. VAN DER. - Holland en de troebelen in de Hollandse Zending 1702-1727.
73952: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A.. (ED.) - Rechtsbronnen der stad Aardenburg.
341: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A.. (ED.) - Rechtsbronnen der stad Aardenburg.
48998: REICHENAU-VORTRÄGE. - Untersuchungen zur gesellschaftlichen Struktur der mittelalterlichen Städte in Europa. Reichenau-Vorträge 1963-1964.
20945: VOS AZ., G.J. - Groen van Prinsterer, 1800-1857. Studiën en Schetsen op het Gebied der Vaderlandsche Kerkgeschiedenis.
69703: VOS, J.A. - The Function of Public International Law.
41351: VOS, M.F. - Corpus Vasorum Antiquorum. The Netherlands 4. Leiden, The Rijksmuseum van Oudheden. 2. Attic Black-Figured Vases.
45671: VOS, RIK. & OS, H.W. VAN. (EDS.) - Aan de oorsprong van de schilderkunst. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit. The Birth of Panel Painting. Early Italian Paintings in Dutch Collections.
49653: VOS JACZN., ANTONIE. - Johannes Duns Scotus.
6149: VOS, R. - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
2056: VOS, JAN. - Toneelwerken. Aran en Titus, Oene, Medea. Uitg. met inleiding en aantekeningen door W.J.C. Buitendijk.
64500: VOS, ELSBETH DE. - Remedies or Stumbling Blocks? The Public International Law Aspects of the International Debt Crisis.
66874: LAMBREGTS. & VOSKAMP. - Instituut Houtappel ... cursus ter opleiding tot universeel opmerker... Hierin opgenomen: Centraal Museum Utrecht Mededelingen nr. 11.
2343: VOSMAER, J. - Het Leven en de Wandelingen van Meester Maarten Vroeg.
2006: VOSMAER, C. - Amazone.
1129: VOSMAER, C. - Inwijding.
7959: VOSMAER, C. - Amazone. Traduit du Hollandais par E. Gacon.
8227: VOSSEN, A.F. - Two Bokes on the Histories of England. Compiled by Edmunde Campion. Edited from manuscript MS Jones 6, Bodleian Library, Oxford.
74435: VOSSEN, A.F. - Two Bokes on the Histories of England. Compiled by Edmunde Campion. Edited from manuscript MS Jones 6, Bodleian Library, Oxford.
67473: VOSSIUS, GERARDUS JOANNUS. - De Vitiis Sermonis, Glossematis Latino-Barbaris, Libri quatuor. Partim utiles ad purè loquendum, partim ad meliùs intelligendos posteriorum seculorum scriptores, Editio ult. auct. et correctior.
29688: VOSSIUS G.J. - Universalis Philosophiae 'Akrotheriasmos'. Dispute soutenue à l'Université de Leyde le 23 février 1598. Thèses et défense. Édition et introduction de Modestus van Straaten.
74902: VOSTERS, SIMON A. - Lope de Vega y la tradición occidental. Parte I: El simbolismo bíblico de Lope de Vega. Parte II: El manierismo de Lope de Vega y la literatura francesa.
18979: VOSTERS, S.A. - Spanje in de Nederlandse litteratuur.
12257: VOWINCKEL, A. (U.A.) - Jürgen Klauke. Eine Ewigkeit ein Lächeln. Zeichnungen, Fotoarbeiten, Performances 1970/86.
8207: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - DE PELGRIMSTOCHT VAN RIDDER GRUENEMBERG naar het Heilige Land in 1486. Naar de uitgave van Goldfriedrich en Fraenzel vertaald door A.C.J. de Vrankrijker.
57516: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - De staatsleer van Hugo de Groot en zijn Nederlandsche tijdgenooten.
19791: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Het Wervende Woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland.
69850: VREDEMAN DE VRIESE, PAULUS. - Verscheyden Schrynwerck Als Portalen, Kleerkaszen, Buffetten, Ledikanten, Tafels, Kisten, Stoelen, Bancken, Schabellen, hantdoex-rollen, Glasborden, en veel andre Soorten van wercken [...] / Plusieurs Menuiseries comme Portaulx, Garderobbes [...] het Eerste en Tweede Deel.
71570: VREDEMAN DE VRIES, HANS. - Variae architecturae formae: a Ioannes Vredemannus Vriesius, magno artis huius studiosorum commodo inventae.
21638: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Kaarten van Gelderland en de Kwartieren. Proeve van een overzicht van gedrukte kaarten van Gelderland en de Kwartieren vanaf het midden der zestiende eeuw tot circa 1850.
59777: DE VREE, JOHAN K. - Political integration: The formation of theory and its problems.
64909: VREEDE, G.W. - Friederike Sophie Wilhelmine, gemalin van den Stadhouder Willem V, en Laurens Pieter van den Spiegel, raadpensionaris eerst van Zeeland, daarna van Holland, vlugtig geschetst.
64831: VREEDE, G.W. - Nederland en Zweden in staatkundige betrekking.
12943: VREEDE, MELISSA DE. - Het oog in het wild. Surrealisme en schilderkunst.
25756: VREESE, WILLEM DE. - Over handschriften en handschriftenkunde. Tien codicologische studiën. Bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door P.J.H. Vermeeren.
44960: VREESE, WILLEM DE. - De Handschriften van Jan van Ruusbroec's Werken.
8322: VREESE, WILLEM DE. - Over handschriften en handschriftenkunde. Tien codicologische studiën. Bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door P.J.H. Vermeeren.
1189: VREESE, WILLEM DE. & VRIES, JAN DE. (EDS.) - DAT DYALOGUS of twisprake tusschen den wisen coninck Salomon ende Marcolphus. Uitgegeven naar de Antw. druk van 1501 met bijlagen en aant. door W. de Vreese en J. de Vries.
1459: VREESE, WILLEM DE. (ED.) - BLISCAP VAN MARIA, DIE EERSTE. Opnieuw uitgegeven en toegelicht.
2519: VRIENDT- DE MAN, M.J. - Bijdrage tot de kennis van het gebruik en de flexie van het werkwoord 'zullen' in de 16e eeuw.
39046: VRIENDT, S. DE. (ED.) - Reyse van Bruussele vut Brabant te Constantinopel in Thracyen en Reyse van Weenen in Hoosteryc te Constantinopels in Thracyen. Twee reisjournaals uit de jaren 1570-1585.
31395: VRIENDT, S.F.L. DE. - Sterke werkwoorden en sterke werkwoordsvormen in de 16de eeuw.
5760: VRIES, C.W. DE. - Cort van de Linden. De visie van een staatsman.
22460: VRIES, M. DE. - Middelnederlandsch Woordenboek. Eerste en Tweede Aflevering.
62008: VRIES, A.G.C. DE. - De Nederlandsche Emblemata. Geschiedenis en Bibliographie tot de 18de eeuw.
12059: VRIES, R.W.P. DE. - Jan Poortenaar en zijn werk.
38164: VRIES, JAN W. DE., WILLEMIJNS, R. & BURGER, PETER. - Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands.
75741: VRIES, M. DE. & WINKEL, L.A. TE. (EERSTE REDACTEUREN). - Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Complete set A-Z (39 delen) plus Supplement en Bronnenlijst met de drie delen Aanvullingen. Complete set van de herdruk.
513: VRIES, W. DE. - 150 Jaar Welstand; de Maatschappij tot bevordering van welstand, voornamelijk onder landlieden 1822-1972.
11167: VRIES, PH. DE & LUYKX, THEO. - Historische W.P. Encyclopedie. Compleet in 3 delen.
19982: VRIES, THEUN DE. - Rutger Jan Schimmelpennick. Republikein zonder republiek.
61171: VRIES, A.G.C. DE. - De Nederlandsche Emblemata. Geschiedenis en bibliographie tot de 18de eeuw.
47610: VRIES, M. DE. (ED.) - Der Leken Spieghel. Leerdicht van den Jare 1330, door Jan van Boendale toegekend aan Jan Deckers. Uitgegeven met inleiding, aantekeningen en verklarende woordenlijst.
11186: VRIES, C.W. DE. - De ongekende Thorbecke.
65214: VRIES, LYCKLE DE. - Diamante gedenkzuilen en leerzame voorbeelden. Een bespreking van Johan van Gools Nieuwe Schouburg.
7797: VRIES DE HEEKELINGEN, H. DE. - Genève pépinière du Calvisme hollandais. Vol. II: Correspondance des élèves de Theodore de Beze après leur départ de Genève.
60434: VRIES, M. DE. & WINKEL, L.A. TE. (FIRST EDITORS). - Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Complete set zonder de drie delen Aanvullingen.
20583: VRIES, E. DE. - Het toezicht van hooger gezag op de waterschappen volgens hunne reglementen.
27965: VRIES, M. DE. - Convoluut van 18 artikelen 1867-1881.
69973: VRIES, A. DE. - Brief van A. de Vries aan A.D. Schinkel over Guichard's Notice sur le Speculum Humanae Salvationis, met drie bijlagen tot staving der nauwkeurighei van het verhaal van Junius wegens de uitvinding der boekdrukkunst en ter wederlegging der meening: dat Coster koster zou zijn geweest.
62499: VRIES, THOM. J. DE. - Geschiedenis van Zwolle. (2 delen).
407: VRIES, O. (ED.) - OUDFRIESE OORKONDEN. Deel IV. Bewerkt door O. Vries. (Oudfriese taal- en rechtsbronnen, XIV)
6035: VRIES, C.W. DE. - Het grondwettig Koningschap onder Koning Willem III 1849-1870.
59943: VRIES, THOM. J. DE. - Geschiedenis van Zwolle. (2 delen).
22235: VRIES, W. DE. - Iets over woordvorming.
72050: VRIES, A. DE. - Éclaircissements sur l'histoire de l'invention de l'imprimerie, contenant: Lettre à M. A.D. Schinkel, ou réponse à la notice de M. Guichard sur le Speculum Humanae Salvationis; dissertation sur le nom de Coster et sur la prétendue charge de Sacristain; recherches faites à l'occasion séculaire à Haarlem en 1823. Traduit du hollandais par J.J.F. Noordziek.
511: VRIES, JOH. DE. - Nieuw Nijmegen, 1870-1970; moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen.
33736: VRIES, W. DE. - Iets over verbreidheid en herkomst van het Fries en Enige opmerkingen op het gebied der Nederlandse Taalwetenschap.
2184: VRIES, J.M. DE. & STARING, A.C.W. - Teksten en varianten van A.C.W. Staring. Proeve van onderzoek naar en uitgave van een keuze uit de gedichten met varianten van A.C.W. Staring van den Wildenborch door J.M. de Vries.
1346: VRIES, CHR.J.W. DE. (ED.) - De Mariaklachten.
39066: VRIES, M. DE. - Verspreide taalkundige opstellen. Uitgekozen en herdrukt onder toezicht van S.G. de Vries.
39086: VRIES, M. DE. - Proeve van Middelnederlandsche Taalzuivering. Voorbereidende opmerkingen voor de aanstaande uitgave van een Middelnederlandsch Woordenboek.
62412: VRIES, D. DE. - Kaarten met geschiedenis 1550-1800. Een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis.
39181: VRIES, M. DE. - Proeve van Middelnederlandsche taalzuivering. Voorbereidende opmerkingen voor de aanstaande uitgave van een Middelnederlandsch Woordenboek.
39183: VRIES, M. DE. - Middelnederlandsche Verscheidenheden (Critiek en verklaring).
59869: VRIES, SCATONE DE. - Album Palaeographicum. Tabulae LIV selectae ex cunctis iam editis tomis Codicum Graecorum et Latinorum. Photographice depictorum duce Scatone de Vries.
9354: VRIES, A. DE. - Geschiedenis van de handelspolitieke betrekkingen tusschen Nederland en Engeland in de negentiende eeuw (1814-1872).
7464: VRIES, HENDRIK DE. - Atlantische Balladen.
23876: VRIES, THEUN DE. - Materie en matrijs.
75518: VRIES, HUGO DE. - Opera e Periodicis Collata. (7 volumes set).
13636: VRIES, J. DE. - Henrik Ibsen. Zes voordrachten.
7960: VRIESLAND, V.E. VAN. - Het werkelijkheidgehalte in de letterkunde.
15573: VRIESLAND, V.E. VAN. - Spiegel van de Nederlandsche Poëzie door alle eeuwen.
62415: VRIJ, MARIJKE DE. - The World on Paper. A descriptive catalogue of cartographical material published in Amsterdam during the seventeenth century.
867: VRIJER, M.J.A. DE. - Henricus Regius. Een 'Cartesiaansch' hoogleeraar aan de Utrechtsche Hoogeschool.
67131: VRISER, SERGEJ. - Barockplastik in Slowenien.
59739: DE VROEDE, M. - Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogisch leven in België in de 19de en 20ste eeuw. In 4 delen.
63620: VROOM, H. - De Commodiani metro et syntaxi annotationes.
51172: VROOM, WIM. - In Tumultu Gosico. Over relieken en geuzen in woelige tijden.
57743: JAARBOEK VOOR VROUWENGESCHIEDENIS. - 4. 1983. Vrouwen in de geschiedenis van het Christendom. Onder redactie van Els Kloek, Tineke van Loosbroek, Jeske Reijs en Yvonne Scherf.
57744: JAARBOEK VOOR VROUWENGESCHIEDENIS. - 5. 1984. Onder redactie van Jeske Reijs, Tineke van Loosbroek, Ulla Jansz en Maria Henneman.
57749: JAARBOEK VOOR VROUWENGESCHIEDENIS. - 10. 1989. Tiende Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis. Het Raadsel Vrouwengeschiedenis. Onder redactie van Francisca de Haan, Mirjam de Baar, Tineke van Loosbroek, Ulla Jansz, Andrea Hijmans en Marjan Schwegman.
57750: JAARBOEK VOOR VROUWENGESCHIEDENIS. - 11. 1990. Elfde Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis. In de ban van het verhaal. Onder redactie van Mirjam de Baar, Ulla Jansz, Tineke van Loosbroek, Fia Dieteren, Marjan Schwegman, Anja Petrakopoulos en Inger Elzinga.
57742: JAARBOEK VOOR VROUWENGESCHIEDENIS. - 12. 1991. Twaalfde Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis. Op het strijdtoneel van de politiek. Onder redactie van Marjan Schwegman, Ulla Jansz, Mirjam de Baar, Fia Dieteren, Tineke van Loosbroek, Anja Petrakopoulos en Jolande Withuis.
16857: VRUGT, M. VAN. - De criminele ordonnantiën van 1570. Enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatie in de Nederlanden.
17718: VUGHT.- BEVER, C. DE. - Het gevallenen- en bevrijdingsmonument.
10722: VUGT, J. VAN. (ED.) - Vredesstreven in Nederland 1894-1960. Een bundel studies.
61983: VUIA, OCTAVIAN. - Remontée aux sources de la pensée occidentale. Héraclite, Parménide, Anaxagore. Nouvelle présentation des fragments en grec et français et leurs doxographies.
69089: VUITRY, AD. - Études sur le régime financier de la France avant la Révolution de 1789. Les impots romains dans la Gaule du Ve au Xe siècle, le régime financier de la monarchie féodale aux XIe, XIIe et XIIIe siècles.
71978: VULPIAN, A. & GAUTHIER. - Code des théatres ou manuel à l'usage des directeurs, entreprenuers et actionnaires de spectacles, des auteurs et artistes dramatiques, etc., etc.
63169: VÜRTHEIM, J. - Stesichoros' Fragmente und Biographie.
42030: WAAG, ALBERT. (ED.) - Kleinere Deutsche Gedichte des XI. und XII. Jahrhunderts.
63461: WAAL, A. DE. - Das Kleid des Herrn auf dem frühchristlichen Denkmälern.
1084: WAAL. H. VAN DE. - Opstellen voor H. van de Waal. Aangeboden door leerlingen en medewerkers 3 maart 1970.
27955: WAAL, H. VAN DE. - Drie eeuwen vaderlandsche geschieduitbeelding, 1500-1800. Een iconologische studie.
1082: WAAL, H. VAN DE. - Drie eeuwen vaderlandsche geschieduitbeelding, 1500-1800. Een iconologische studie.
335: WAALDIJK, E.TH. - Publizistik. Die Rolle der Niederländischen Publizistik bei der Meinungsbildung hinsichtlich der Aufhebung der Sklaverei in den Westindischen Kolonien.
60534: WAALS, J.D. VAN DER. - Prehistoric Disc Wheels in the Netherlands.
7682: WAALWIJK, H. VAN. - Sribenda. Gedichten.
21148: WAARD, J.A. DE. - De portretten van Marnix van St. Aldegonde. Een ikonografische verkenning. Met een voorwoord van R.E.O. Ekkart.
39170: WAARD, G.C. DE. & G.CH. DUPUIS. (ED.) - Segher Diengotgaf, Tprieel van Troyen. Naar het Hulthemse Handschrift uitgegeven, ingeleid en geannoteerd.
64823: WAARDT, HANS DE. - Toverij en samenleving. Holland 1500-1800.
64782: WAART, PAUL, J.I.M. DE. - Het onderhandelingselement in de vreedzame regeling van geschillen tussen staten. Een analyse van voorzieningen, die sinds 1918 tot stand zijn gekomen en/of toegepast met betrekking tot de vreedzame regeling van internationale geschillen.
65033: WABEKE, BERTUS HARRY. - Dutch Emigration to North America 1624-1860. A Short History.
15482: WACHT, M. - Aeneas von Gaza als Apologet. Seine Kosmologie im Verhältnis zum Platonismus.
37211: WACHTERS, H.J.J. - Erasmus van Rotterdam. Zijn leven en zijn werken.
2339: WACKERS, P.W.M. - Met ogen van toen. Middeleeuwse kunst: schoonheid en wetenschap.
38732: WACKERS, P.W.M. (ED.) - Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en de Middelnederlandse letterkunde.
1246: WACKERS, P.W.M. - De Waarheid als Leugen. Een interpretatie van Reynaerts historie.
62959: WADA, TOSHIHIRO. - The Analytical Method of Navya-Nyaya.
21458: WADDELL, H. - Vaganten in de Middeleeuwen.
70184: WADDINGTON, CHARLES. - Ramus (Pierre de la Ramée), sa vie, ses écrits et ses opinions.
1225: WAEL, J.A. VAN DER. - Wellekoomspel voor de Rederijkersintrede te Vlaardingen in 1616, Ingeleid en van aant. voorzien door R.L.J. Bromberg.
57400: WAELE, J.A. DE. - Acragas Graeca. Die historische Topographie des griechischen Akragas auf Sizilien. I. Historischer Teil (=all published).
63657: WAELE, F.J. DE. (E.A.) - Augerius Gislenus Busbequius 1522-1591. Vlaams humanist en keizerlijk gezant. Hulde bij het vierde eeuwfeest van het begin van zijn gezantschap in het Oosten 1554-1954.
875: DE WAELHENS, A. - La Philosophie et les expériences naturelles.
50163: WAELKENS, L. - La théorie de la coutume chez Jacques de Révigny. Edition et analyse de sa répétition sur la loi De quibus (D. 1, 3,32).
16739: WAERDEN, TH. VAN DER. - Over Rationalisatie en Werkloosheid.
61863: PIETER DE WAERSEGGER. - Bewijs van de waerdigheyt des Godtsdienst. Met aenwijsinge van de bestandigheyt der Ceremonien.
44796: WAESBERGHE, J.F.A.M. VAN. - De Akense Regels voor Canonici en Canonicae uit 816. Een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten.
18431: WAGNER, A. - 143 Maal Isaac Israëls.
44110: WAGNER, ERNA. - Die Gnadenporte am Dom zu Bamberg.
41160: WAGNER, M. - Die philosophischen Implikate der 'Quarta Via'. Eine Untersuchung zum vierten Gottesbeweis bei Thomas von Aquin (S.Th. I 2,3c)
50028: WAGNER, R. LÉON. (ED.) - Textes d'Etude (Ancien et Moyen Français).
53086: WAGNER, R.L. - L'ancien français. Point de vue, programmes.
50938: WAGNER, ROBERT-LÉON. (ED.) - Textes d'Étude (Ancien et moyen Français). Édition renouvelée par Olivier Collet. Préface de Bernard Cerquiglini.
63466: WAGNER, R.-L. - Introduction à la linguistique française & Supplément bibliographique à l'introduction à la linguistique française 1947-1953.
52339: WAILLY, NATALIS DE. (ED.) - Récits d'un Ménestrel de Reims au treizième siècle. Publiés pour la Société de l'Histoire de France.
33890: WAL, S.L. VAN DER. (ED.) - OFFICIëLE BESCHEIDEN BETREFFENDE DE NEDERLANDS-INDONESISCHE BETREKKINGEN, 1945-1950. Deel 8. 21 maart - 20 mei 1947.
59546: WAL, ANDRIES VAN DER. - Verwaaiend op de passaat... en andere gedichten.
5577: WAL, T. VAN DER. - Op zoek naar een nieuwe vrijheid. Een kwart eeuw arbeidersbeweging in Friesland (1870-1895).
67807: WAL, HANS VAN DE. - Een aanvechtbare en onzekere situatie. De Hervormde Kerk en Nieuw-Guinea 1949-1962.
48478: WAL, M.J. VAN DER. - Passiefproblemen in oudere taalfasen. Middelnederlands sijn/werden + participium praeteriti en de pendanten in het gotisch, het engels en het duits.
33840: WAL, S.L. VAN DER. (ED.) - OFFICIëLE BESCHEIDEN BETREFFENDE DE NEDERLANDS-INDONESISCHE BETREKKINGEN, 1945-1950. Deel 4. 31 maart - 16 juli 1946.
33887: WAL, S.L. VAN DER. (ED.) - OFFICIëLE BESCHEIDEN BETREFFENDE DE NEDERLANDS-INDONESISCHE BETREKKINGEN, 1945-1950. Deel 5. 16 juli - 28 okt. 1946.
33889: WAL, S.L. VAN DER. (ED.) - OFFICIëLE BESCHEIDEN BETREFFENDE DE NEDERLANDS-INDONESISCHE BETREKKINGEN, 1945-1950. Deel 7. 6 jan. - 20 maart 1947.
4159: WAL, L. VAN DER. - Het objectiviteitsbeginsel in de oudste Grieksche ethiek.
33822: WAL, S.L. VAN DER. (ED.) - OFFICIëLE BESCHEIDEN BETREFFENDE DE NEDERLANDS-INDONESISCHE BETREKKINGEN, 1945-1950. Deel 3. 1 jan.-30 maart 1946.
13399: WAL, S.L. VAN DER. - Besturen overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië.
10113: WAL, G. DE. - Over den invloed van Wetboeken in de taal des lands of de wetenschappelijke beoefening van het regt. Met twee bijvoegsels.
56788: WAL, N. VAN DER. & STOLTE, B.H. (EDS.) - Collectio Tripartita. Justinian on Religious and Ecclesiastical Affairs. An anonymous collection of Greek summaries of fragments from the Corpus Iuris Civilis. Edited by N. van der Wal and B.H. Stolte.
60185: WALBEEHM, A. - Beknopte Maleische Spraakkunst op den grondslag der Spraakleer van H.C. Klinkerts Sr.
56063: WALBERG, E.(ED.) - Deux versions inédites de la Légende de l'Antichrist en vers français du XIIIe siècle.
2316: WALCH, J.L. - Nieuw handboek der Nederlandsche letterkunde.
1301: WALCH, J.L. - De varianten van Vondel's Palamedes.
54305: WALCHA, OTTO. - 250 Jahre Staatliche Porzellan Manufaktur Meissen.
32598: WALDBERG, P. - Mayo.
29408: WALDBERG, PATRICK. - Der Surrealismus. Uebertragen von Ruth Henry.
29412: WALDBERG, PATRICK. & KRAUSE, INGRID. - Der Surrealismus 1922-1942. Katalog einer Ausstellung. (Haus der Kunst, München & Musée des Arts Décoratifs, Paris).
29454: WALDBERG, PATRICK. - Der Surrealismus. Uebertragen von Ruth Henry.
59301: WALDE, BERNHARD. - Die Esdrasbücher der Septuaginta. Ihr gegenseitiges Verhältnis untersucht.
43953: WALDEMAR, CHARLES. - Jakob Böhme, der schlesische Mystiker. Einleitung und Auswahl.
57044: WALDMAN, DIANE. - Enzo Cucchi.
37739: WALDMAN, DIANE. - Willem de Kooning.
71899: WALDMANN, EMIL. - Die Nuernberger Kleinmeister
44070: WALDMANN, DANIEL. - Entstehung der Nürnberger Reformation von 1479 (84) und die Quellen ihrer prozeßrechtlichen Vorschriften.
12361: WALDSTEIN, CH. - Essays on the Art of Pheidias.
66827: WALICKI, MICHEL. - La peinture d'autels et de retables en Pologne au temps des Jagellons. Avec und Introduction de Pierre Francastel.
66957: WALICKIEGO, MICHALA. (RED.) - Sztuka Polska. Przedromanska i romanska do schylku XIII wieku. (complete in 2 volumes).
10427: WALKER, N. - Punishment, danger and stigma. The morality of criminal justice.
10431: WALKER, N. - Sentencing in a Rational Society.
67164: WALLACE, WILLIAM. - Michelangelo. Skulptur, Malerei, Architektur.
12976: WALLE, J. VAN DER & WIT, H. DE. - De Nederlandse Antillen in de actualiteit.
47474: WALLENSKÖLD, A. (ED.) - Les Chansons de Thibaut de Champagne, Roi de Navarre. Édition critique.
63531: WALLER, F.G. - Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche Graveurs. Uitgegeven door Beheerders van het Wallerfonds en bewerkt door W.R. Juynboll.
28393: WALLERT, ARIE. - Kookboeken en Koorboeken. Techniek en productie van boekverluchtiging in koorboeken van het klooster Monte Oliveto Maggiore. Technische bronnen, archiefdocumenten, materieel onderzoek.
56792: WALLINGA, T. - Tanta/Dedoken. Two introductory constitutions to Justian's Digest.
50776: WALLRATH, ROLF. (ED.) - Das schöne gedruckte Buch im ersten Jahrhundert nach Gutenberg.
45321: WALPOLE, RONALD N. (ED.) - Le Turpin français, dit le Turpin I.
67813: WALPOLE, HORATIO. & MURRAY, J.J. (ED.) - A honest diplomat at The Hague. The private letters of Horatio Walpole 1715-16. Edited with an introduction by J.J. Murray.
75482: WALSER, GEROLD. - Via per Alpes Graias. Beiträge zur Geschichte des Kleinen St. Bernhard-Passes in römischer Zeit.
75499: WALSER, GEROLD. (HRSG.) - Beiträge zur Achämenidengeschichte.
75498: WALSER, GEROLD. (HRSG.) - Neuere Hethiterforschung.
42160: WALTERS, HENRY. (ED.) - Incunabula typographica. A descriptive Catalogue of the Books printed in the Fifteenth Century (1460-1500) in the Library of Henry Walters.
66996: WALTHER, KARL KLAUS. (HRSG.) - Lexikon der Buchkunst und der Bibliophilie.
75789: WALTHER, CH.FR. - Catalogue méthodique des dissertations ou thèses académiques imprimées par les Elzevir de 1616 à 1712, recueillies pour la première fois dans la Bibliothèque Impérale publique à Saint-Pétersbourg [...]. Supplément aux Annales de l'Imprimerie des Elzevir publiées par Charles Pieters.
63456: WALTMANS, HENK. & GROOTHOFF, GEERT. - Aruba, Curaçao en Bonaire aan het begin van de twintigste eeuw.
877: WALTON, C. - De la recherche du bien. A study of Malebranche's science of ethics.
50167: WALZ, DOROTHEA. - Auf den Spuren der Meister. Die Vita des heiligen Magnus von Füssen.
60347: WALZEL, OSKAR. - Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters.
75633: EEN WANDELAAR. - Op naar Nijmegen!. Met de electrische tram door Nijmegen en omstreken. Deel I: Nijmegen en St. Anna.
12937: WANDREY, C. - Stefan George.
62680: WANSEM, C. VAN DER. - Het ontstaan en de geschiedenis van het Gemene Leven tot 1400.
50239: WANSEM, C. VAN DER. - Het ontstaan en de geschiedenis van het Gemene Leven tot 1400.
28910: WAPNEWSKI, P. - Deutsche Literatur des Mittelalters. Ein Abriß von den Anfangen bis zum Ende der Blütezeit.
10939: WAPPÄUS, J.E. - Untersuchungen über die Negerländer, der Araber und über den Seehandel der Italiener, Spanier, und Portugiesen im Mittelalter.
71403: WARD, CHRISTOPHER. - The Dutch and Swedes on the Delaware 1609-64.
35960: WARD, A.C. - Illustrated History of English Literature. Illustrations collected by E. Williams.
43371: WAREMAN, P. - Spielmannsdichtung. Versuch einer Begriffsbestimmung.
73551: WARICHEZ, J. - La cathédrale de Tournai. Seconde partie: architecture gothique, sculpture et mobilier gothiques et de la Renaissance.
40347: WARLOP, E. - The Flemish Nobility before 1300. 4 volumes set.
72428: WARLOP, E. - The Flemish Nobility before 1300. ONLY vol 1, part 2: Annexes, repertory of noble families.
72429: WARLOP, E. - The Flemish Nobility before 1300. ONLY volume 3.
72430: WARLOP, E. - The Flemish Nobility before 1300. ONLY volume 4.
20204: WARMBRUNN, W. - De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940-1945.
38742: WARNER, MARINA. - The absent mother or women against women in the 'old wives' tale.
3708: WARNERS, J.D.PH. - Het vierregelig gedicht in de Nederlandse letterkunde sinds de Renaissance.
22605: WARNSINCK, J.C.M. (ED.) - Reizen van Nicolaus de Graaff. Gedaan naar alle gewesten des Werelds. Beginnende 1639 tot 1687 incluis. -Oost-Indise Spiegel. Uitgegeven en toegelicht.
57151: WARRACK, JOHN. & WEST, EWAN. - The Oxford Dictionary of Opera.
3840: WARREN, S. (ED.) - NIRAYAVALIYASUTTAM, een Upanga der Jaina's. Met inleiding, aanteekeningen en glossaar uitgegeven.
39401: WARREN, W.L. - King John.
74985: WARTBURG, WALTHER VON. - La fragmentación ling|uística de la Romania. Segunda edición aumentada. Versión española de Manuel Muñoz Cortés.
35994: WARTBURG, W. VON. - Einführung in Problematik und Methodik der Sprachwissenschaft.
74000: WARTMANN, W. - Honoré Daumier. 240 lithografieën uitgekozen en ingeleid door Wilhelm Wartmann.
33468: WARTMANN, W. - Honoré Daumier. 240 lithographs selected and introduced by Wilhelm Wartmann. Translated by Harry C. Schnur.
30799: WARTSBURG, W. VON. - Einführung in Problematik und Methodik der Sprachwissenschaft.
25055: WASSER, BEN. - Pelgrimages: Bedevaartplaatsen van de westerse christenheid.
22884: WASSER, BEN. - Nederlandse pelgrims naar het Heilige Land.
25190: WASSERMANN, G. - Masaccio und Masolino. Probleme einer Zeitenwende und ihre schöpferische Gestaltung.
42285: WASZINK, J.H. - Opuscula selecta.
18121: WATERHOUSE, E.K. - Painting in Britain, 1530-1790.
9497: WATERS, M. - The Ad Hoc Diplomat: a Study in Municipal and International Law. Foreword by H. Morgenthau.
1155: WATERSCHOOT, W. (ED.) - Lodewijk van Velthem, De Guldensporenslag. Een fragment uit de Voortzetting van de Spiegel Historiael. Uitg. met inl. en aant. door W. Waterschoot.
30473: WATERSCHOOT, W. (ED.) - Het Esbatement van den Appelboom. Ingeleid en toegelicht.
52676: WATHELET-WILLEM, JEANNE.- FESTSCHRIFT. - Mélanges de Philologie et de Littératures Romanes offerts à Jeanne Wathelet-Willem.
30943: WATKINS, SYLVESTRE C. (ED.) - An Anthology of American Negro Literature.
17342: WATSON, W. - La Céramique Tang et Liao.
66350: WATSON, ANDREW G. - The Manuscripts of Henry Savile of Banke.
38182: WATSON, GEORGE. (ED.) - The New Cambridge Bibliography of English Literature.
57819: WATSON-WILLIAMS, HELEN. - André Gide and the Greek Myth. A Critical Study.
45675: WATTENBACH, WILHELM. - Kleine Abhandlungen zur mittelalterliche Geschichte. Gesammelte Berliner Akademieschriften 1882-1897. Mit 1 Tafel.
53457: WATTENBACH, W. - Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts.
44742: WATTENBACH, WILHELM. - Anleitung zur griechischen Palaeographie. And: EADEM, Anleitung zur lateinischen Palaeographie.
69044: WAUTERS, ALPHONSE. - Bernard van Orley.
57695: WAUTERS, K. - Wagner en Vlaanderen 1844-1914. Cultuurhistorische studie.
71940: WAUTERS, ALPHONSE. - Recherches sur l'histoire de l'École Flamande de peinture dans la seconde moitié du XVe siècle. [En 3 fascicules].
61263: WAUTIER D'AYGALLIERS, A. - Ruysbroeck l'admirable.
10937: WAUWERMANS, LIEUTENANT-GÉNÉRAL. - Histoire de l'Ecole cartographique Belge et Anversoise du 16e siècle.
70363: WAUWERMANS, LIEUTENANT-GÉNÉRAL. - Henri le Navigateur ou l'Académie Portugaise de Sagres. Introduction à l'histoire de l'École cartographique Belge et Anversoise du XVIe siècle.
75556: WAUWERMANS, LIEUTENANT-GÉNÉRAL. - Histoire de l'Ecole cartographique Belge et Anversoise du 16e siècle. (Tome Premier seul, sur 2)
74729: WAYNE ASHHURST, ANNA. - La literatura hispanoamericano en la crítica española.
17239: WEBB, G. - Architecture in Britain. The Middle Ages.
32636: WEBER, A. PAUL.- WILLE, HANS. - A. Paul Weber. Lithographie und Zeichnung.
62785: WEBER-SCHÄFER, PETER. - Einführung in die antike politische Theorie. (in 2 vols).
66232: WEBER-KELLERMANN, INGEBORG. - Ludolf Parisius und seine altmärkischen Volkslieder. Herausgabe der Melodien von Erich Stockmann.
68303: WEBER, LOUIS. - Vers le positivisme absolu par l'idéalisme.
50052: WEBER, HENRI. - La création poétique au XVI-e siècle en France. De Maurice Scève à Agrippa d'Aubigné.
63237: WEBER, WILHELM. - Der Prophet und sein Gott. Eine Studie zur vierten Ekloge Vergils.
69796: WEBER, HERMANN. - Catalogue raisonné d'une belle et nombreuse collection de portraits gravés par et d'après Antoine Van-Dyck; dont la vente se fait aux prix annoncés dans le catalogue au magasin de Hermann Weber.
33788: WEBER, A. PAUL. - Kritische Kalender 1968. 27 Lithographien. 10. Jahrgang.
57127: WEBER, FERDINAND. - Jüdischer Theologie auf Grund des Talmud und verwandter Schriften.
66223: WEBER, ANATOLE. - L'Assistance aux Miséreux à l'Etranger.
50082: WEBER, GOTTFRIED. - Das Nibelungenlied. Problem und Idee.
50549: WEBER, GOTTFRIED. - Heldendichtung II. Nibelungenlied.
50544: WEBER, GOTTFRIED. - Gottfried von Strassburg.
63092: WEBSTER, T.B.L. - An Introduction to Sophocles.
65434: WECHSSLER, EDUARD. - Das Kulturproblem des Minnesangs. Studien zur Vorgeschichte der Renaissance. Band I: Minnesang und Christentum (= alles erschienene).
59193: WECK, HELMUT. - Die >Rechtssumme< Bruder Bertholds. Eine deutsche abecedarische Bearbeitung der >>Summa Confessorum<< des Johannes von Freiburg. Die handschriftliche Überlieferung.
71995: WECKERLIN, J.B. - La chanson populaire.
34103: WEDEKIND, W.G.PH.E. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang in civiele zaken voor het Hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
22308: WEDGWOOD, C.V. - William the Silent. William of Nassau, Prince of Orange 1533-1584.
15175: WEEGEN, A.J.H. VAN. - Preek en dictaat bij Sint Augustinus. Syntactisch-stilistische studie over De Tractatus in Ioannis Evangelium.
23009: WEEL, A.J. VAN - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek.
58711: WEEL, HELEEN B. VAN DER. - 'In die kunst en wetenschap gebruyckt'. Gerrit Claeszoon Clinck (1646-1693), meester kunstschilder van Delft en koopman in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie.
74489: WEERD, H. VAN DE. - Inleiding tot de Gallo-Romeinse archeologie der Nederlanden.
4728: WEERD, H. VAN DE. - Inleiding tot de Gallo-Romeinse archeologie der Nederlanden.
32297: WEERENBECK, B.H.J. (ED.) - Comptes de la Ville de Doullens pour l'année 1470 et cueilloir de cens dus au béguinage de cette ville. Textes précédés d'une introduction et suivis d'annotations philologiques.
24012: WEEVERS, TH. - Droom en beeld. De poëzie van Albert Verwey.
14788: WEGELIN, C.A. - Het eigen woord. Toelichting tot het werk van Woord en Beeld, Vereeniging ter verspreiding van het werk van Alb. A. Plasschaert. Met een voorwoord en teekening van Alb. A. Plasschaert.
55004: WEGENAER, POLYKARPUS. - Heilsgegenwart. Das Heilswerk Christi und die Virtus Divina in den Sakramenten unter besonderer Berücksichtigung von Eucharistie und Taufe.
75747: WEGERIF, A.H. - Bouwmeesters der Middeleeuwen en hun werken. Cultuurhistorische beschouwing. (4 delen, complete set).
40022: WEGMAN, H.A.J. - Geschiedenis van de christelijke eredienst in het westen en in het oosten. Een wegwijzer.
16546: TILBURG.- WEGWIJZER. - Wegwijzer voor de St. Dionysius-Parochie 't Heike Tilburg.
22275: WEHBERG, H. - Das Papsttum und der Weltfriede. Die Stellung des Papstes im Völkerrecht; Das Papsttum und die internationale Verständigung; Das Papsttum und die Haager Friedenskonferenzen.
43955: WEHR, GERHARD. - Jakob Böhme in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
14897: MARCUS VON WEIDA. - Ausslegunge des Vaters vnssers. Hrsg. mit einer Einleitung von Anthony van der Lee.
60592: WEIDINGER, ERICH. (HRSG.) - Legenda aurea. Das Leben der Heiligen.
3558: WEIHRAUCH, H.R. - Studien zum bildnerischen Werke des Jacopo Sansovino.
3853: WEIJERMANS, L.H. - De Genitivus Inhaerentiae in het Latijn.
41158: WEIJERS, OLGA. (ED.) - Les questions de Craton et leurs commentaires.
40369: WEIJLAND, H.B. - Augustinus en de kerkelijke tucht. Een onderzoek naar de grenzen van de kerk bij Augustinus tegen de achtergrond van het donatistisch schisma.
61476: WEIJLING, J.F.A.N. - Bijdrage tot de geschiedenis van de wijbisschoppen van Utrecht tot 1580.
2097: WEIJNEN, A.A. - Liber Amicorum Weijnen. Een bundel opstellen aangeboden aan A.A. Weijnen bij zijn zeventigste verjaardag. Onder redactie van J. Kruijsen.
16476: WEIJNEN, A.A. - Outlines for an interlingual European Dialectology.
2156: WEIJNEN, A.A. (REDACTIE) - Frankisch, Merovingisch, Karolingisch. Studies van D.P. Blok, M. Gijsseling e.a.
18966: WEIJNEN, A.A. - De orientatie van de dialectstudie.
18982: WEIJNEN, A.A. - Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant in aansluiting aan geographie, geschiedenis en volksleven.
24203: WEIJNEN, A.A. - Leenwoorden uit de Latinitas stratigrafisch beschouwd.
24944: WEIJNEN, A.A. - Nederlandse dialectkunde.
59878: WEIJNEN, A.A. & BAKEL, JAN VAN. (REDACTIE) - Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Bevattende: Voorlopige Inleiding. Deel I: afl. 1 t/m 6. Deel II: aflevering 1.
59879: WEIJNEN, A.A. & BAKEL, JAN VAN. (REDACTIE) - Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Deel I: afl.: Behuizing en Landerijen.
24201: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
14099: WEIJTERS, A. - Denotation in discourse. Analysis and Algorithm.
63020: WEIL, ERIC. - Problèmes kantiens.
59089: WEILEN, ALEXANDER VON. - Hamlet auf der deutschen Bühne bis zur Gegenwart.
8564: WEILER, A.G. - Die Fonteyn Der Ewiger Wijsheit. Opstellen aangeboden aan A.G. Weiler t.g.v. zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Onder redactie van P. Bange & P.M.J.C. de Kort.
17548: WEILER, A.G. - De Middeleeuwen Voorbij. Humanisme en scholastiek op de drempel van de nieuwe tijd.
295: WEILER, A.G. - Deus in Terris. Middeleeuwse wortels van de totalitaire ideologie.
8169: WEILER, A.G. - Heinrich von Gorkum (+ 1431). Seine Stellung in der Philosophie und der Theologie des Spätmittelalters.
66200: WEILER, A.G. - Het morele veld van de Moderne Devotie, weerspiegeld in de Gnotosolitos parvus van Arnold Gheyloven van Rotterdam, 1423. Een Summa van moraaltheologie, kerkelijk recht en spiritualiteit voor studenten in Leuven en Deventer.
8562: WEILER, A.G. (ED.) - Chronologie, Astrologie en Gezondheid in een handschrift van een zestiende-eeuwse Haagse non.
20383: WEILER, A.G. (ED.) - Necrologie. Kroniek en Cartularium C.A. van het Fraterhuis te Doesburg (1432-1559). Met een inleiding uitgegeven door A.G. Weiler. Voorzien van paleografische en boek-archeologische aant. door A. Gruijs.
41873: WEILER, A.G. - Volgens de norm van de vroege kerk. De geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene Leven in Nederland.
41766: WEILER, A.G. (ED.) - Getijden van de eeuwige wijsheid. Naar de vertaling van Geert Grote uitgegeven en ingeleid.
68491: WEILL, RAYMOND. - Recueil des inscriptions égyptiennes du Sinaï. Bibliographie, Texte, Traduction et Commentaire. Précédé de la géographie, de l'histoire et de la bibliographie des établissements égyptiens de la péninsule.
68502: WEILL, RAYMOND. - La presqu'ile du Sinai. Étude de géographie et d'histoire.
73869: WEIMANN, ROBERT. - Shakespeare und die Tradition des Volkstheaters. Soziologie - Dramaturgie - Gestaltung.
885: WEIN, HERMANN. - Positives Antichristentum. Nietzsches Christusbild im Brennpunkt nachchristlicher Anthropologie.
9284: WEIN, HERMANN. - Philosophie als Erfahrungswissenschaft. Aufsätze zur philosophischen Anthropologie und Sprachpilosophie. Hrsg. und eingeleitet von J.M. Broekman.
887: WEIN, HERMANN. - Sprachphilosophie der Gegenwart. Eine Einführung in die Europäische und Amerikanische Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts.
20991: WEINBERG, J.R. - A short history of Medieval Philosophy.
35987: WEINER, E.S.C. - The Oxford Guide to English Usage.
73241: WEINGART, RICHARD E. - The Logic of Divine Love. A Critical Analysis of the Soteriology of Peter Abailard.
63094: WEINSTOCK, HEINRICH. - Sophokles. Umgearbeitete Neuauflage.
66819: WEIRAUCH, URSULA. - Der Engelbertschrein von 1633 im Kölner Domschatz und das Werk des Bildhauers Jeremias Geisselbrunn.
45554: WEIS, ADOLF. - Die langobardische Königsbasilika von Brescia. Wandlungen von Kult und Kunst nach der Rombelagerung von 756.
22348: WEISCHER, L. - Studien zur holländisch-limburgischen Romanik unter besonderer Berücksichtigung der Liebfrauenkirche im Maastricht.
6175: WEISS, P. - Kandinsky in Munich. The formative Jugendstil years.
59066: WEISS, KONRAD. - Die cumäische Sibylle. Mit [8] Steinzeichnungen von Karl Caspar.
59380: WEISS, KARL. - Die Frohbotschaft Jesu über Lohn und Vollkommenheit. Zur evangelischen Parabel von den Arbeitern im Weinberg (Mt. 20, 1-16).
15869: WEISS, R. - Das Alpenerlebnis in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts.
59358: WEISS, KARL. - Voll Zuversicht! Zur parabel Jesu vom zuversichtlichen Sämann. Mk 4, 26-29.
18718: WEISSBERG, C. - Recent developments in the law of the sea and the Japanese-Korean fishery dispute.
50677: WEISSER, HERMANN. - Die deutsche Novelle im Mittelalter. Auf dem Untergrunde der geistigen Strömungen.
69289: WEISSMAN, A.W. - Documents classés de l'art dans les Pays-Bas du Xme au XIXme siècle, recueillis par A.W. Weissman, architecte, formant suite à l'ouvrage de feu J.J. Van Ysendyck.
13651: WEITZMANN, K. - Late Antique and Early Christian Book Illumination.
74220: WEITZMANN, KURT. - Ancient Book Illumination. Martin Classical Lectures Volume XVI.
25080: WEITZMANN, K. - Laat-antieke en vroeg-christelijke miniaturen.
27196: WEL, F.J. VAN. - Suriname, balans van een kwart eeuw opbouwwerk.
119: WELCKER, J.W. & ATLAS VAN NEDERLAND, GESCHIEDKUNDIGE. - Geschiedkundige Atlas van Nederland, Kaart 11: De Rijnverdeeling in de 17de en 18de eeuw.
59865: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914.
14042: WELDEREN RENGERS, W.J. VAN. - Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland.
45867: WELIE, B.F.E. VAN. - Thomas van Aquino en Joannes Bodinus. Een vergelijkende studie over het subject van de souvereiniteit.
13817: WELLE, J.A. VAN DER. - Dryden and Holland.
74536: WELLEK, RENÉ. - Historia de la critica moderna (1750-1950). Volumes I-II-III.
35418: WELLEKENS, JAN BAPTISTA. - Verhandeling van het Herderdicht. Herdruk verzorgd door J.D.P. Warners.
44922: WELLEN, G.A. - Theotokos. Eine ikonographische Abhandlung über das Gottesmutterbild in frühchristlicher Zeit.
589: WELLENSTEIN, E.P. - Het Indische mijnbouwvraagstuk.
19702: WELS, C.B. (ED.) - BESCHEIDEN BETREFFENDE DE BUITENLANDSE POLITIEK VAN NEDERLAND 1848-1919. Eerste periode 1848-1870, 1848 - 1870. Eerste periode, uitgegeven door C.B. Wels. Verschenen is deel 1, 1848.
15673: WELSH REED, S. & B. STERN SHAPIRO. - Edgar Degas: The Painter as Printmaker.
66468: WELZEL, BARBARA. - Abendmahlsaltäre vor der Reformation.
29154: WEMBER, PAUL. - Johan Thorn Prikker. Glasfenster, Wandbilder, Ornamente 1891-1932. Bearbeitung des Werkverzeichnisses von Johannes Cladders.
66773: WEMHOFF, MATTHIAS. (HRSG.) - Barocke Blütezeit. Die Kultur der Klöster in Westfalen. Dalheimer Kataloge. Band I.
7630: WENDEL, FRIEDRICH. - Die Mode in der Karikatur.
62730: WENDELAAR, W.C. - De familie Wendelaar.
30858: WENDT, G. - Syntax des heutigen Englisch. I. Teil: Die Wortlehre.
21105: WENTHOLT, W. - Naar een oplossing van de crisis? Een beschouwing hierover, mede in verband met het Euromarktverdrag.
67370: WENTZEL, HANS. - Der Cismarer Altar. Mit 46 Aufnahmen von Wilhelm Castelli.
66524: WENTZEL, HANS. - Der Hochaltar in Cismar und die lübeckischen Chorgestühlswerkstätten des 14. Jahrhunderts.
66748: WENTZEL, HANS. - FESTSCHRIFT. - Beiträge zur Kunst des Mittelalters. Festschrift für Hans Wentzel zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Rüdiger Becksmann, Ulf-Dietrich Korn, Johannes Zahlten.
64051: WERELDBIBLIOTHEEK.- - [Eerste] Winterboek van de Wereldbibliotheek 1922-1923.
64052: WERELDBIBLIOTHEEK.- - Zesde Winterboek van de Wereldbibliotheek 1927-1928.
6773: WERINGH, KOOS VAN. - Getekende Wereld. De kijk van F. Behrendt en Opland op het wereldgebeuren, 1961-1975.
29092: WERINGHA, JUW FON. - Heliand and Diatesseron.
32426: WERKMEISTER, P. - Einführung in die Ausgleichungsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate.
65102: WERNER, CHARLES. - Le problème du mal.
64345: WERNERS, S.E. - The Presiding Officers in the United Nations.
29781: WERNERS, S.E. - Diplomatie en internationaal recht. Een Surinaamse beschouwing.
66489: WERTHEIMER, OTTO. - Nicolaus Gerhaert. Seine Kunst und seine Wirkung.
49536: WERVEKE, HANS VAN. - De koopman-ondernemer en de ondernemer in de Vlaamsche lakennijverheid van de Middeleeuwen.
493: WERY, L.W. - De Rijn- en Scheldeverbindende tusschenwateren.
60480: WERZ, BRUNO E.J.S. - Diving Up the Human Past. Perspectives of Maritime Archaeology, with specific reference to developments in South Africa until 1996.
23479: WESCHER, P. - Jean Fouquet et son temps.
67325: WESCHER, PAUL. - Kunstraub unter Napoleon.
62595: WESLE, CARL. (ED.) - Das Rolandslied des Pfaffen Konrad.
58512: WESLE, CARL. - Die althochdeutschen Glossen des Schlettstadter Codex zur kirchlichen Schriften und ihre Verwandten.
42024: WESLE, CARL. (ED.) - Das Rolandslied des Pfaffen Konrad.
25211: WESSELING, H.L. - Soldaat en Krijger. Franse opvattingen over leger en oorlog, 1905-1914.
58099: WESSELINK, J. - Schilders van den Veluwezoom.
57926: WESSELINK, J. - Schilders van den Veluwezoom.
12332: WESSELINK, J. - Schilders van den Veluwezoom.
61977: WESSELS, C. - De geschiedenis der R.K. missie in Amboina vanaf haar stichting door den H. Franciscus Xaverius tot haar vernietiging door de O.I. Compagnie 1546-1605.
46465: WESSELS, P.B. - De höfische Ritter, ein Wanderer zwischen zwei Welten.
33753: WESSELS, P.B. - Die Landschaft im jüngeren Minnesang.
10703: WESSELS, L.H. - Die mandaat vir Suidwes-Afrika.
73310: WESSELY, J.E. - Supplemente zu den Handbüchern der Kupferstichkunde.
7957: WESSEM, C. VAN. - Mijn broeders in Apollo. Literaire herinneringen en herdenkingen. (554).
11041: WESTENDORP BOERMA, J.J. (UITG.) - Briefwisseling tussen J. van den Bosch en J.C. Baud 1829-1832 en 1834-1836.
66045: WESTERBERGH, ULLA. & ODELMAN, EVA. (EDS.) - Glossarium till medeltidslatinet i Sverige = Glossarium Mediae Latinitatis Sueciae. Vol. I, fasc. 1-6 (A-iustimodi).
66888: WESTERIK, CO. - Mededelingen nummer zesentwintig. Centraal Museum Utrecht.
16424: WESTERMANN, J.C. - The Netherlands and the United States. Their relations in the beginning of the nineteenth century.
23578: WESTERMANN, J.C. (ED.) - De rekeningen van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland 1394/1395.
64907: WESTERMANN, J.C. - The Netherlands and the United States. Their relations in the beginning of the nineteenth century.
29019: WESTINDISCHE GIDS, NIEUWE. - Tien jaar Statuut 1954-1964.
71044: WESTPHAL, RUDOLF. - Die Musik des griechischen Alterthumes nach den alten Quellen neu bearbeitet.
1542: WESTRA, P.M. - Over Multatuli als Auteur, in het bijzonder als Navolger van Alphonse Karr.
1080: WESTRA, SALVINA M. (ED.) - TALKING OF THE LOUE OF GOD. Edited from ms. Vernon (Bodleian 3938) and collated with ms Simeon (Brit. Mus. Add. 22283). With introduction, notes, grammar, glossary and other apparatus by Sister M. Salvina Westra O.P.
35161: WESTREENEN, W.H.J. BARON VAN. - Journaal van W.J.H. Baron van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835. Uitgegeven en van aantekeningen voorzien door Dora van Velden.
125: WESTSTRATE, C. - Economic Policy in Practice, The Netherlands 1950-1957.
67598: WESTSTRATE, JOB. - In het kielzog van moderne markten. Handel en scheepvaart op de Rijn, Waal en IJssel ca. 1360-1560.
64551: WESTSTRATE, H.A. - Gelderland in den Patriottentijd.
20850: WETHLIJ, A.J.M. - Tekengebruik en klankinformatieve waarde bij de vocaalspelling in de Sittardse oorkonden 1348-1450.
57825: WETZEL, CHRISTOPH. (ED.) - Die Schöpfungsgeschichte. Nacherzählt in Bildern aus der Bibliotheca Apostolica Vaticana.
30869: WETZELS, W.M. - Analogie et Lexique. Le problème de l'opacité en phonologie générative.
33178: WEUSTINK, H.J.M. - De rechtsgeschiedenis van de stad Oldenzaal en van de mark Berghuizen tot 1795.
58435: WEY, A. VAN DER. - Jakob Anton v. Zallinger zum Thurn und seine Kantschrift von 1799.
17140: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - Het vermakelijk wagenpraatje. Opnieuw uitgegeven en van inleiding en commentaar voorzien door G. Maréchal.
21457: WEYERMAN, J.C. - Nieuws tyding uit de andere waereld, of Samenspraak tusschen den beroemden schilder en schryver Jacob Campo Weyerman en den beruchten doctor en astrologist Ludeman. Uitg., ingel. en toegel. door Arno van de Plank.
58802: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - De Leevens Byzonderheden van Johan Hendrik Baron van Syberg, Heer van Ermelinghoven en Bonckersbek. Uitgegeven en ingeleid door een werkgroep van Amsterdamse neerlandici o.l.v. André Hanou en Hanna Stouten.
58797: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - Den Vrolyke Tuchtheer (1729). Ed. A.J. Hanou. I: Tekst II: Kommentaar.
49717: WEZEL, G.W.C. VAN. - Het Paleis van Hendrik III, Graaf van Nassau te Breda.
58750: WEZEL, G.W.C. VAN. - De Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Grafkapel voor Oranje-Nassau te Breda.
63868: WHARTON, FRANCIS. - A Digest of the International Law of the United States, taken from Documents issued by the Presidents and Secretaries of State, and from Decisions of Federal Courts and Opinions of Attorneys-General. In three volumes (complete).
19609: WHEELOCK, A.K. & S.J. BARNES. - Anthony van Dyck. Paintings.
29305: WHETTEN, NATHAN L. - Rural Mexico. With a Foreword by Manuel Gamio.
74808: WHINNOM, KEITH. - A Glossary of Spanish Bird-Names.
75025: WHINNOM, KEITH. - Diego de San Pedro.
55079: WHITAKER, E.C. - Documents of the Baptismal Liturgy.
29713: WHITBACK, R.H. & WILLIAMS, F.E. - Economic Geography of South America.
32032: WHITE JR., LYNN. - Die mittelalterliche Technik und der Wandel der Gesellschaft.
52666: WHITEHEAD, FREDERICK.- FESTSCHRIFT. - Studies in medieval literature and languages in memory of Frederick Whitehead. Edited by W. Rothwell, W.R.J. Barron, David Blamires, Lewis Thore.
3221: WHITFORD, FR. - Oskar Kokoschka. A life.
69436: WHITMANN, ALFRED. - Samuel Cousins. (Nineteenth Century Mezzotinters).
68409: WHITMANN, ALFRED. - Nineteenth Century Mezzotinters. Samuel William Reynolds.
69435: WHITMANN, ALFRED. - Charles Turner. (Nineteenth Century Mezzotinters.
7368: WHITMORE, P.J.S. - The Order of Minims in 17th century France.
15463: WHITMORE, P.J.S. - A Seventeenth-Century Exposure of superstition: select texts of Claude Pithoys (1587-1676).
27396: WIBAUT-BERNEDIS VAN BERKELOM, M. - Ten Strijd voor het algemeen vrouwenkiesrecht!
27397: WIBAUT-BERNEDIS VAN BERKELOM, M. - De strijd voor het algemeen vrouwenkiesrecht.
16724: WIBAUT, F.M. - De nieuwste ontwikkeling van het kapitalisme.
16683: WIBAUT-BERNEDIS VAN BERKELOM, M. - Een herinnering aan der Vrouwen Strijd. Uitg. n.a.v. het 25-jarig bestaan van den Bond van Sociaal Democratische Vrouwenclubs.
20243: WIBAUT, F.M. - Levensbouw. Memoires.
16721: WIBAUT, F.M. - De noodzakelijkheid van ordening der productie.
64333: WICHERS HOET, L. - Étude comparative de quelques aspects de l'usage de la marque.
62761: WICHMANN, OTTOMAR. - Platon. Ideelle Gesamtdarstellung und Studienwerk.
38555: WICKERSHEIMER, EDITH. (ED.) - Le Roman de Jehan de Paris. Publié d'après les manuscrits.
34159: WICKRAM, JÖRG. - Die zehn Alter der Welt. Faksimile der Originalausgabe von Jakob Frölich, Straßburg 1531. Mit einem Nachwort von Josef Benzing.
66923: WIECZOREK, ALFRIED., FANSA, MAMOUN. & MELLER, HARALD. - Saladin und die Kreuzfahrer.
42: WIEDER, F.C. - De Schriftuurlijke Liedekens. De Liederen der Nederlandsche Hervormden tot op het jaar 1566. Inhoudsbeschrijving en bibliographie.
61899: WIEDERSHEIM, R. - Der Bau des Menschen als Zeugnis für seine Vergangenheit.
48666: WIEDHAUP, C.J.J. - Jacob van Maerlant. Wekroep tot weten.
9558: WIEGERSMA, H. - Tegen den draad in. Een nieuw licht op de kunst van 'wijzen' en 'dwazen'.
15085: WIERENGA, L. - La Troade, de Robert Garnier. Cosmologie et imagination poétique.
23018: WIERINGA, F. (ED.) - Republiek tussen de Vorsten. Oranje, opstand, vrijheid, geloof.
18626: WIERINGA, P.A.C. - De oudste Boeren-Republieken Graaff-Reinet en Zwellendam van 1775-1806.
6717: WIERINGEN, DIK VAN. - De Verstekeling.
8505: WIERSMA, J.P. - Friese Volkssprookjes. Met een inleiding van P. Sipma en ills. van J. Dijkstra.
1324: WIERSMA, J.P. - Th.M.Th. van Welderen baron Rengers, een groot Nederlander.
35703: WIERSTRA, F.D. - Smollett and Dickens.
66930: WIESE, ERICH. - Schlesische Plastik vom Beginn des XIV. bis zur Mitte des XV. Jahrhunderts.
10933: WIESER, F. - Magelhâes-Strasse und Austral-Continent auf den Globen Johannes Schöner. Beitrag zur Geschichte der Erdkunde im 16. Jahrhundert.
6782: WIESER, E. - Der Liebesspiegel. Der Pariser Künstler Gavarni als Gestalter des esprit. Einführung und Bildtexte von Edwin Wieser.
33298: WIESOTZKY, B. - Untersuchungen über das Mittelhochdeutsches 'Buch der Rügen'.
73938: WIESSNER, EDMUND. (ED.) - Die Lieder Neidharts.
62051: WIESSNER, EDMUND. - Vollständiges Wörterbuch zu Neidharts Liedern.
22597: WIESSNER, EDMUND. - Kommentar zu Neidharts Liedern.
47452: WIESSNER, EDMUND. (ED.) - Die Lieder Neidharts.
61929: WIEST, STEPHANUS. - Institutiones Theologicae Dogmaticae in Usum Academicum. (in 2 volumes).
58785: WIETEN, A.A.S. - Mrs Radcliffe. Her Relation towards Romanticism. With an Appendix on the Novels Falsely Ascribed to Her.
59075: WIJCK, H.W.M. VAN DER., BOSCHMA, C. & BERG, HERMA M. VAN DEN. (REDACTIE) - Opus Musivum. Een bundel studies aangeboden aan M.D. Ozinga ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag op 10 november 1962.
8109: WIJCK, H.C. VAN DER. - Onze koloniale staatkunde. Een beroep op het Nederlandsche volk.
17818: WIJDEVELD, G. - Het Voorschot.
2267: WIJER, H.J. VAN DE. - Bibliographie van de Vlaamsche plaatsnaamkunde (begin 19e eeuw tot en met 1927).
50348: WIJFFELS, ALAIN. - Qui millies allegatur. Les allégations du droit savant dans les dossiers du Grand Consel de Malines (causes septentrionales, ca. 1460-1580).
48669: WIJK, FRANK VAN. - Van middeleeuws handschrift tot Statenvertaling. Bijbels uit de collectie van de Athaeumbibliotheek te Deventer. Samengesteld door Frank van Wijk.
32064: WIJK, W.E. VAN. - De Gregoriaansche Kalender. Een technisch-tijdrekenkundige studie.
19729: WIJK, F.W. VAN. - De Republiek en Amerika 1776-1782.
63798: WIJK, WOUTER VAN. - A Sociological Study of the Gypsies Neing a Classificatory Account of the Gypsies mainly Based on Material Accumulated in the 'Journal of the Gypsy Lore Society'.
59981: WIJK, N. VAN. - Studien zu den altkirchenslavischen Paterika.
35222: WIJK, N. VAN. - Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal. Met het supplement van C.B. van Haeringen.
73726: WIJK, N. VAN. - Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal. Met het supplement van C.B. van Haeringen.
24963: WIJK, N. VAN. - Quantiteit en Intonatie.
2093: WIJK, V. VAN. - De Naam Maria. Over zijn beteekenis en velerlei vormen, zijn verspreiding en vereering. Met 12 afb. door A. Stappens.
62474: WIJMEN, LEO VAN. - La congregation d'Albi (1499-1602).
62653: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Het geslacht Van der Hoop uit Scherpenzeel, te Arnhem, Amsterdam, Rotterdam, Groningen en elders.
10161: WIJNBERGEN, S.F.L. BARON VAN. - Regel en praktijk. Opstellen aangeboden aan S.F.L. baron van Wijnbergen t.g.v. zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar staat-en bestuursrecht.
22241: WIJNGAARDS, N. - Open en gesloten vormen in het Middeleeuws drama.
73967: WIJNGAARDS, N.C.H. - Mechtildis van Lom 1600-1653. Dichteres en Annunciate van Venlo.
16119: WIJNGAARDS, N.C.H. (ED.) - Liederen van Mechtildis van Lom en andere Annuntiaten-Liederen voorafgegaan door de Transcedonkroniek van Barbara de Put. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door N. Wijngaards.
2706: WIJNGAARDS, N.C.H. - Mechtildis van Lom 1600-1653. Dichteres en Annunciate van Venlo.
1957: WIJNGAARDS, N. - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
69658: WIJNGAERT, MARK VAN DEN. - Het beleid van het Comité van de Secretarissen-Generaal in België tijdens de Duitse bezetting 1940-1944.
59833: WIJNGAERT, FRANK VAN DEN. - Joris Minne.
591: WIJNMALEN, TH.CH.L. - Deportatie naar Oost- of West-Indië. Rede, gevolgd door eene nadere toelichting, uit onuitgegeven officiële bescheiden geput, eene nota van Ph.J. Bachiene en de debatten in de vergadering van den 9den maart 1875.
2551: WIJNPERSSE, A.G.M. (ZR. HILDEGARDE VAN DE). (ED.) - OERLOY DER EWIGHER WIJSHEIT. (Horologium Sapientiae door Henricus Suso O.P.). De middelnederlandse vertaling met inleiding en aantekeningen.
23196: WIJNTJES, P. - Leven van den heiligen Dominicus. Stichter der Predikheeren-Orde.
20672: WIJNVELDT, J. - Neutraliteitsrecht te land.
74482: WIKENHAUSER, ALFRED. & KUSS, OTTO. - Het Nieuwe Testament met Commentaar. Deel 1 t/m 11. (Uit het Duits vertaald).
59116: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, ULRICH VON. - Platoon. Erster Band: Leben und Werke. Zweiter band: Beilagen und Textkritik.
62891: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, ULRICH VON. - Euripides Herakles erklärt von Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf.
63210: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, ULRICH VON. - Einleitung in die griechische Tragödie.
73002: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, ULRICH VON. - Commentariolum metricum. I & II.
890: WILBANKS, JAN. - Hume's Theory of Imagination.
72589: WILBAUX, AM. - Catalogue de la bibliothèque de la ville de Tournai (complet de 4 tomes).
9760: WILBUR, J.B. (ED.) - Spinoza's Metaphysics: Essays in critical appreciation.
70044: DE WILDEMAN, ÉM. & DURAND, TH. - Illustrations de la flore du Congo. Série I: Botanique. Fascicules 1-7 (sur 8). + Série III: fascicule 2.(Annales du Musée du Congo).
18310: WILDENSTEIN, D. - Claude Monet. (De Impressionisten).
72496: WILDER, VICTOR. - Mozart, l'homme et l'artiste. Histoire de sa vie d'après les documents authentiques et les travaux les plus récents.
62490: WILDERINK, VITAL. - Les constitutions des premieres Carmelites en France.
10931: WILHELMI, K. - Island, Hvitramannaland, Grönland und Vinland oder der Norrmänner Leben auf Island und Grönland und deren Fahrten nach Amerika schon über 500 Jahre vor Columbus. Nach altskandinavischen Quellenschriften.
46746: WILKESHUIS, C. - Jan van Ruusbroec.
59100: WILKIE, JAMES W. - The Mexican Revolution: Federal Expenditure and Social Change since 1910.
52838: WILKINS, NIGEL. (ED.) - Two Miracles. La Nonne qui laissa son abbaie, Saint Valentin. Edited from the manuscript Paris, B.N., f.fr. 819-820.
45739: WILKINS, NIGEL. - Music in the Age of Chaucer.
71913: WILKINSON, J.V.S. (ED.) - The Lights of Canopus. Anvar I Suhaili.
58753: WILKINSON, J.V.S. - The Lights of canopus. Anvar i Suhaili. Described by J.V.S. Wilkinson.
58839: WILKINSON, D.R.M. - The Comedy of Habit. An Essay on the Use of Courtesy Literature in a Study of Restoration Comic Drama.
43628: WILKINSON, B. - Constitutional History of England in the Fifteenth Century 1399-1485. With illustrative documents.
49466: WILKINSON, B. - The later Middle Ages in England 1216-1485.
41614: WILLAERT, FRANK. (ED.) - Een zoet akkoord. Middeleeuwse lyriek in de Lage landen.
73027: WILLAME, GEORGES. - Laurent Delvaux 1696-1778. Préface de Jules Destrée.
7524: WILLANS, G. & SEARLE, RONALD. - How to be Topp. A guide to Sukcess (sic) for tiny pupils, including all there is to kno (sic) about Space.
2248: WILLE, J. - Heiman Dullaart. Zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten.
73828: WILLE, J. - De literator R.M. van Goens en zijn kring. Studiën over de tweede helft de 18de eeuw. eerste deel, eerste stuk.
74081: WILLE, J. - Heiman Dullaart. Zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten.
1920: WILLE, J. - Literair-historische opstellen.
39167: WILLE, J. - Marnix' Byencorf.
70882: WILLEMAERS, ALPH. - Le Cid, son histoire, sa légende, ses poètes.
5184: WILLEMEN, KEES. - Voer voor xenofoben.
39785: WILLEMS AZ., L. - De bronnen van Ledeganck's «Drie Zustersteden».
71306: WILLEMS, LEONARD. - L'élément historique dans le coronement Looïs. Contribution à l'histoire poétique de Louis Débonnaire.
62804: WILLEMS, P. - Le droit public romain. Septième édition publiée par J. Willems.
11086: WILLEMS, J.H.J. - Bernard ter Haar 1806-1880. Predikant / Poëet / Professor.
1176: WILLEMS, L. - Elckerlyc-Studiën.
69349: WILLEMS, P. - Le Sénat de la République romaine. Sa composition et ses attributions.
33722: WILLEMS, L. - Het volksboek 'Van den thien esels' Overdruk Vl. Academie, 1921.
33776: WILLEMS, L. - Nota's over Sydrac. Lezing. Overdruk Vl. Academie, 1926. 20 p.
39035: WILLEMS, J.F. - Reinaert de Vos. Naar de oude berijming uit de twaalfde eeuw en opnieuw in 1834 berijmd. Ingeleid door W.Gs. Hellinga.
39165: WILLEMS, L. - Over den datum van het 'Boeck van den Thien Esels'.
1397: WILLEMS, W. - De vóór-romeinsche urnenvelden in Nederland.
50074: WILLEMS, LEONARD. - Maerlant-studiën.
43984: WILLEMS, J.F. (ED.) - Die eerste bliscap van Maria. Mysteriespel van het jaer 1444, met eene inleiding en ophelderingen.
41901: WILLEMS, L. - Over de Historische Beteekenis van Boudewijn Van der Looren's gedicht 'De Maghet van Ghend'.
16634: WILLEMSEN, M.A.H. - Het heiligdom van St. Servaaskerk te Maastricht.
41689: WILLEMYNS, ROLAND. - Bijdrage tot de studie van de klankleer van het Brugs op het einde van de Middeleeuwen (Mit einer deutschen Zusammenfassung).
1149: WILLEMYNS, R. - Het niet-literaire Middelnederlands. Een leerboek met bloemlezing.
12138: WILLETT, J. - The New Sobriety 1917-1933. Art and Politics in the Weimar Period.
34230: WILLEUMIER-SCHALIJ, J.M. (ED.) - De brieven uit 'Der Rechte Wech' van de Oisterwijkse begijn en mystica Maria van Hout (Keulen, 1547). Toegelicht, uitgegeven en vertaald.
2527: WILLEUMIER-SCHALIJ, J.M. (ED.) - DAT BOEC DER MINNEN (Die Rede von den 15 Graden). Diplomatisch met inleiding, aantekeningen en woordenlijst uitgegeven.
59946: WILLEY, GORDON R. - Prehistoric Settlement Patterns in the Virú Valley, Perú.
38521: WILLEY, BASIL. - The Seventeenth Century Background. Studies in the thought of the age in relation to poetry and religion.
30847: WILLIAMS, JOSEPH M. - Origins of the English Language. A social and linguistic history.
52765: WILLIAMS, HARRY F. (ED.) - Les Lais de Marie de France.
59212: WILLIAMS, GEORGE. (EDITOR). - Memorials of the Reign of Henry VI: Official Correspondence of Thomas Bekynton, Secretary to Henry VI., and Bishop of Bath and Wells. Edited from a Ms. in the Archiepiscopal Library at Lambeth, with an Appendix of Illustrative Documents.
17560: WILLIGEN, A. VAN DER. - Uit het Dagboek van Adriaan van der Willigen, Drossaard in Tilburg 1795-1802. Met annotatiën voorzien door Lamb. G. de Wijs.
17705: WILLIGEN, A. VAN DER. - Uit het Dagboek van Adriaan van der Willigen, Drossaard in Tilburg 1795-1802. Met annotatiën voorzien door Lamb. G. de Wijs.
66859: WILLINK, A.C. - A.C. Willink. Tussen 1922 en nu. Met los supplement: Het weten komt langzaam (reprint).
68766: WILLOT, JAN. - Discours sur les excessives misères qu'endure le pouvre Pays-Bas (1595).
67054: WILM, HUBERT. - Die gotische Holzfigur. Ihr Wesen und ihre Entstehung.
66834: WILM, HUBERT. - Mittelalterliche Plastik im Germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg.
36309: WILMERDING, JOHN. - American Art.
69594: WILMOTTE, MAURICE. - Origines du Roman en France. L'Évolution du sentiment romanesque jusqu'en 1240.
65837: WILMOTTE, MAURICE. - Le Français à la tête épique.
71366: WILMOTTE, MAURICE. - Mélanges de philologie romane et d'histoire littéraire offerts à M. Maurice Wilmotte à l'occasion de son 25e anniversaire d'enseignement, accompagné de fac-similés et d'un portrait.
52147: WILMOTTE, MAURICE. - Origines du Roman en France. L'Évolution du sentiment romanesque jusqu'en 1240.
73934: WILMOTTE, MAURICE. (ED.) - Chrétien de Troyes: Guillaume d'Angleterre. Poème du XIIe siècle.
52543: WILMOTTE, MAURICE. - L'Épopée française. Origine et élaboration.
51050: WILMOTTE, MAURICE. (ED.) - Chrétien de Troyes: Guillaume d'Angleterre. Poème du XIIe siècle.
39531: WILPERT, PAUL. (ED.) - Die Metaphysik im Mittelalter. Ihr Ursprung und ihre Bedeutung. Vorträge des II. internationalen Kongresses für mittelalterliche Philosophie, Köln 31. August - 6. September 1961. Unter Mitarbeit von Willehad Paul Eckert.
17573: WILSHERE, A.D. (ED.) - Mirour de Seinte Eglyse. (St. Edmund of Abingdon's Speculum Ecclesiae). Ed. by A.D. Wilshere.
35466: WILSON, M. - Sir Philip Sidney.
62224: WILSON, WILLIAM. - The Writings of Clement of Alexandria. Translated by William Wilson.
7242: WILSON, CHARLES. - Geschiedenis van Unilever. Een beeld van economische groei en maatschappelijke verandering. Nederlandse bewerking van J. de Iongh. 2 vols. DEZELFDE: Unilever in de tweede industriële revoltie 1945-1965. Nederlandse bewerking van H. Baudet.
48738: WILSON, EDWARD. - The Gawain-Poet.
58198: WILSON, ASHER B. - John Galsworthy's Letters to Leon Lion.
29613: WILSON, SIMON. - Surrealist Painting.
30920: WILSON, GEOFFREY & MONICA. - The Analysis of Social Change Based on Observations in Central Africa.
42369: WILSON, KATHARINA M. - Hrotsvit of Gandersheim. The Ethics of Authorical Stance.
72903: WILSON, H.H. & LANGLOIS, A. - Chefs-d'oeuvre du théatre indien, traduits de l'original sanscrit en anglais par M. H.H. Wilson et de l'anglais en françois par M. A. Langlois. Accompagnés de notes et d'éclaircissemens et suivis d'une table alphabétique des noms propres et des termes relatifs à la mythologie et aux usages de l'Inde, avec leur explication.
9931: WILSON, J.J.C.P. - Vijf oorlogsdagen en hun twintigjarige voorgeschiedenis.
71147: WILSON, H.H. - Chefs-d'Oeuvre du théatre indien, traduits de l'original sanscrit en anglais [...] et de l'anglais en français par A. Langlois. Accompagnés de notes et d'éclaircissemens, et suivis d'une table alphabétique des noms propres et des termes relatifs à la mythologie et aux usages de l'Inde, avec leur explication.
67350: WILSSENS, MARIE-ANNE. - Optimo Bruno Grimbergensis. De geschiedenis van een Abdij en haar bier.
66481: WIMBÖCK, GABRIELE. - Der Ingolstädter Münsteraltar. Mit Beiträgen zur Topographie der Stadt Ingolstadt von Karlheinz Hemmeter und zu Restaurierung des Hochaltars in den Jahren 1978/79 von Erwin Emmerling.
62659: WIMERSMA GREIDANUS, G.J.J. VAN. - Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen.
53131: WIMSATT, JAMES I. - Chaucer and his French Contemporaries. Natural Music in the Fourteenth Century.
67921: WINCKLER, HUGO. - Sammlung von Keilschrifttexten. I. Die Inschriften Tiglat-Pilesers I. UND: Liste ausgewählter Keilschriftzeichen zum Gebrauche für Anfänger.
50208: WIND, BARTINA H. (ED.) - Thomas, Les Fragments du Roman du Tristan. Poème du XIIe siècle. Edités avec une commentaire.
65679: WIND, BARTINA H. (ED.) - Thomas, Les Fragments du Roman du Tristan. Poème du XIIe siècle. Edités avec une commentaire.
11730: WINDELBAND, W. - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Mit einem Schluszkapitel Die Philosophie im 20. Jahrhundert und einer Übersicht über den Stand der philosophiegeschichtlichen Forschung hrsg. von H. Heimsoeth.
55607: WINDELBAND, W. - Geschichte der abendländische Philosophie im Altertum. Vierte Auflage bearbeitet von Albert Goedeckemeyer.
48816: WINDHORST, C. - Täuferisches Taufverständbis. Balthasar Hubmaiers Lehre zwischen traditioneller und reformatorischer Theologie.
3792: WINDISCH, H. - Die Orakel des Hystaspes.
47768: WINELL, A.F. - Pelagia. Eine Legende in Mittelniederländischer Sprache. Mit Einleitung, Anmerkungen und Glossar.
31558: WINGENS, MARC. - Over de grens. De bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw.
21512: WINKEL, L.E. - De Ondergrondse Pers 1940-1945.
59128: WINKEL, J. TE. - De ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde.
26406: WINKEL, J. TE. (ED.) - Roman van Moriaen. Op nieuw naar het handschrift uitgegeven en van eene inleiding en woordenlijst voorzien.
65469: WINKEL, J. TE. - De ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde.
22232: WINKEL, J. TE. - De verbreiding der Frankische tongvallen over de Nederlanden. Voordracht.
34298: WINKEL, J. TE. - Maerlant's Werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw.
2079: WINKEL, J. TE. - De ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde.
57483: WINKEL, H. - Le problème de la juridiction suprême.
1456: WINKEL, J. TE. (ED.) - ESOPET. Opnieuw naar het handschrift uitgegeven en van eene inleiding en woordenlijst voorzien door J. te Winkel.
1207: WINKEL, J. TE. - Maerlant's Werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw.
2625: WINKEL, J. TE. (ED.) - Roman van Moriaen. Op nieuw naar het handschrift uitgegeven en van eene inleiding en woordenlijst voorzien.
17392: WINKEL, J. TE. - De ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde. Vijfde deel: Bronnen en registers.
59642: WINKEL, J. TE. (ED.) - Roman van Moriaen. Op nieuw naar het handschrift uitgegeven en van eene inleiding en woordenlijst voorzien.
62729: WINKEL-RAUWS, H. - Wel en wee van het geslacht Rauws.
49243: WINKELMAN, J.H. - Die Brückenpächter- und die Turmwächterepisode im 'Trierer Floyris' und in der 'Version Aristocratique' des altfranzösischen Florisromans. Eine vergleichende Untersuchung.
24558: WINKELMAN, P.H. (ED.) - BRONNEN VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE OOSTZEEHANDEL IN DE ZEVENTIENDE EEUW. Set van deel 1 t/m 6.
28820: WINKELMAN, P.H. - Remonstranten en Katholieken in de eeuw van Hugo de Groot.
72107: WINKELMAN, P.H. (ED.) - BRONNEN VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE OOSTZEEHANDEL IN DE ZEVENTIENDE EEUW. Deel 4: Amsterdamse bevrachtingscontracten, wisselprotesten en bodemerijen van de notarissen Jan Franssen Bruyningh, Jacob Meerhout e.a. 1601-1608.
72108: WINKELMAN, P.H. (ED.) - BRONNEN VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE OOSTZEEHANDEL IN DE ZEVENTIENDE EEUW. Deel 6: Amsterdamse bevrachtingscontracten, wisselprotesten en bodemerijen van de notarissen Jan Franssen Bruyningh, Jacob Meerhout e.a. 1617-1625 (= laatste deel).
72109: WINKELMAN, P.H. (ED.) - BRONNEN VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE OOSTZEEHANDEL IN DE ZEVENTIENDE EEUW. Deel 5: Amsterdamse bevrachtingscontracten, wisselprotesten en bodemerijen van de notarissen Jan Franssen Bruyningh, Jacob Meerhout e.a. 1609-1616.
49056: WINKLER, F. - Die Flämische Buchmalerei des XV. und XVI. Jahrhunderts. Künstler und Werke von den Brüdern Van Eyck bis zu Simon Bening.
2857: WINNING, C.H.O.M VON. - Johan de Brune de Oude, een Zeeuwsche christen-moralist en humanist uit de zeventiende eeuw.
70681: WINSHIP, GEORGE PARKER. - The John Carter Brown Library. A History.
66883: WINT, R. VAN DE. - Van de Wint in gesprek met Egbert van Faassen.
23591: WINTER, J.M. VAN. - Convivium aangeboden aan J.M. van Winter bij haar afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Utrecht.
73720: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN. & MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN. - Tooneelpoëzy.
23809: WINTER, P.J. VAN. & ATLAS VAN NEDERLAND, GESCHIEDKUNDIGE. - Zuid-Afrika onder Nederlandsch bewind.
5753: WINTER, P.J. VAN. - Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van het Amerikaansen gemeenebest.
5754: WINTER, P.J. VAN. - Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van het Amerikaansen gemeenebest.
4227: WINTER, P.J. VAN. - Een vergeten schepping van Koning Willem I. De maatschappij van landeigenaren en vast beklemde meijers in de provincie Groningen.
75469: WINTER, FRANZ. & DEHIO, G. (EDS.) - Kunstgeschichte in Bildern. Systematische Darstellung der Entwickelung der Bildende Kunst vom Klassischen Altertum bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Band I-V. (complete set).
7198: WINTER, P.J. VAN. - De Westindische Compagnie ter kamer Stad en Lande.
20411: WINTER, J.M. VAN. - Ridderschap. Ideaal en werkelijkheid.
66813: WINTERFELD, LUISE VON. - Geschichte der freien Reichs- und Hansestadt Dortmund.
68221: VAN WINTERSHOVEN, EDM. - Chronique tirée des registres paroisseaux d'Emael.
2559: WIRTH, H.F. - Der Untergang des Niederländischen Volksliedes.
1789: WIRTH - VAN WIJK, L.E. - Uit en rondom de Spreeckonst van Petrus Montanus (1635).
43694: WIRTH, RÜDIGER. - Die Jurisdiktionsverträge in Süddeutschland während des Spätmittelalters.
39173: WIRTH, L. (ED.) - Het Heilige Kruis en de Denensage te Breda.
16217: WISELIUS, S.IZ. - Historische, letter- en oudheidkundige beschouwing van den Deventerschen tolbrief van den jare 1347.
73993: WISEMAN, N. - Stérilité des missions protestantes pour la conversion des infidèles, démontrée par ceux-mêmes qui sont intéressés dans ces missions. Traduit de l'talien.
32048: WISLICENUS, W.F. - Der Kalender.
58400: WISSE, STEPHAN. - Das religiöse Symbol. Versuch einer Wesensdeutung.
24738: WISSEN, DRIEK VAN. - Gezichtsbedrog. (12) Sonnetten.
4055: WISSING, D.P. - Fonologie en morfologie van die simplekse selfstandige naamwoord in Afrikaans; een transformasioneel-generatiewe beskrywing.
61987: WISTRAND, ERIK. - Konstantins Kirche am heiligen Grab in Jerusalem nach den ältesten literarischen Zeugnissen.
65438: WIT, C.H.E. DE. - De strijd tussen aristocratie en democratie in Nederland 1780-1848. Kritisch onderzoek van een historisch beeld en herwaardering van een periode.
71766: WIT, FREDERICK DE. - Theatrum Ichnographicum omnium urbium et praecipuorum oppidorum Belgicarum XVII Provinciarum peraccurate delineatarum / Perfecte aftekeningen der steden van de XVII Nederlandsche provincidn in platte gronden / Le theatre des plans de toutes les villes qui sont situéez dans les XVII provinces du Pays bas parfaictement deseignéez.
26637: WIT, H. DE. - Suriname en de Nederlandse Antillen. Een overzicht van de twee rijksdelen in Amerika.
371: WIT, C.H.E. DE. - Het ontstaan van het moderne Nederland 1780-1848 en zijn geschiedschrijving.
57505: WIT, G.A. DE. - A Psychological Study of Symbolism in Word Associations and Symbolic Meanings of Words. An empirical developmental approach.
8138: WIT, C.H.E. DE. - Thorbecke staatsman en historicus. Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie.
74627: WIT, C.H.E. DE. - Thorbecke staatsman en historicus. Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie.
29260: WIT, TH.P.M. DE. - The Wageningen Rice Project in Surinam. A study on the development of a mechanized rice farming project in the wet tropics.
63569: WITKOP, J. - De Evangelische Broeder-Gemeente der Hernhutters in oorsprong, aard en werking beschouwd.
72197: WITKOWSKI, G.-J. - Les médecins au théatre de l'antiquité au dix-septième siècle.
11046: WITLOX, J.H.J.M. - Varia Historica. Met een inleiding van P.J.M. Aalberse.
20129: WITLOX, J.H.J.M. - Schaepman als Staatsman. Uitg. onder supervisie van G.P.J. Bannenberg. Met een levensbericht door L.J. Rogier.
23251: WITSEN ELIAS, J.S. - Het snijwerk aan Nederlandse koorbanken en preekstoelen tot het einde van de XVIe eeuw.
66847: WITSEN ELIAS, J.S. - Het snijwerk aan Nederlandse koorbanken en preekstoelen tot het einde van de XVIe eeuw.
11984: WITSEN ELIAS, J.S. - Koorbanken, koorhekken en kansels.
68178: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - Biographisch, anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters.
2472: WITSTEIN, S.F. - De verzencommentaar in Het Theatre van Jan van der Noot.
61272: WITSTEIN, S.F. - Bronnen en bewerkingswijze van de ontleende gedeelten in Rodenburghs Eglentiers Poëtens Borst-Weringh (1619). Het Proza-betoog en de Emblemata.
24588: WITSTEIN, S.F. - Funeraire poëzie in de nederlandse renaissance. Enkele funeraire gedichten van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel, bezien tegen de achtergrond van de theorie betreffende het genre.
62849: DE WITT, MME, NÉE GUIZOT. - Les chroniques de J. Froissart. Édition abrégée avec texte rapproché du français moderne.
60681: WITT HAMER JZ., J.G. DE. - Handboek voor de Kanton-Geregten.
17358: WITTE, E. - De 'Moniteur Belge', de Regering en het Parlement tijdens het Unionisme (1831-1845).
59109: WITTE, CAROLUS. - Conchoïdes nicomedeae aequatio et indoles. Quas examini submisit et figuris illustravit.
42860: WITTE, KARL. - Dante Alighieri. Die Göttliche Komödie. Mit Bildern von Gustav Doré.
16911: WITTE, H. & H. HAUPT. - Karl Witte. Ein Leben für Dante. Vom Wunderkind zum Rechtsgelehrten und grössten deutschen Dante-Forscher.
29529: WITTENBERNS, ERIC. - Stichting Naughty People presenteert: Zwartboek.
66640: WITTEVEEN, MARJAN., SCHIPPER, PETER. & DOORNMALEN, SIL VAN. - Een pronkstuk in Zaltbommel. Maarten van Rossem, zijn huis en het museum.
52857: WITTIG, SUSAN. - Stylistic and narrative structures in the Middle English romances.
22352: WITTMER, CH. - L'Obituaire des Dominicaines d'Unterlinden. Édition critique du manuscrit 576 de la Bibliothèque de la ville de Colmar.
66981: WOELK, MORITZ. (BEARBEITET VON). - Bildwerke vom 9. bis zum 16. Jahrhundert aus Stein, Holz und Ton im Hessischen Landesmuseum Darmstadt.
62678: WOERKUM, M. VAN. - Het Libellus <>. Een Rapiarium van Florentius Radewijns. (Uittreksels van de dissertatio).
59672: WOERKUM, M. VAN. - Het Libellus <>. Een Rapiarium van Florentius Radewijns. (Uittreksels van de dissertatio).
35546: WOERMANN, KARL. - Shakespeare und die bildenden Künste.
7473: WOESTIJNE, K. VAN DE. - Zon in den rug.
63686: WOESTIJNE, PAUL VAN DE. - De vroegste uitgaven van Avienus'Descriptio Orbis Terrae (1488-1515).
2868: WOESTIJNE, K. VAN DE. - Wiekslag om de kim. Het menschelijk brood. De modderen man. God aan zee. Het Bergmeer.
68645: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Substrata. Geschreven en verlucht door Leo Marfurt.
1691: WOESTIJNE, K. VAN DE. - Nagelaten gedichten van Karel van de Woestijne.
23636: WOESTIJNE, K. VAN DE. - De gulden schaduw.
23640: WOESTIJNE, K. VAN DE. - Janus met het dubbele voor-hoofd.
67887: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Wiekslag om de kim. Historisch kritische uitgave verzorgd door Leo Jansen.
1694: WOESTIJNE, K. VAN DE.- RUTTEN, M. - Het proza van Karel van de Woestijne.
1688: WOESTIJNE, K. VAN DE. - Werken. Het gedicht; de Gulden Schaduw, de rei der maanden. Het huis van den dichter.
68647: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - God aan zee.
23638: WOESTIJNE, K. VAN DE. - De tweede bundel der interludiën.
23639: WOESTIJNE, K. VAN DE. - Afwykingen.
23641: WOESTIJNE, K. VAN DE. - De bestendige Aanwezigheid.
5452: WOESTIJNE, K. VAN DE. - Interludiën.
1692: WOESTIJNE, K. VAN DE.- WESTERLINCK, A. - De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter. Een litterair-psychologische studie.
60099: WOLDE, E.J. VAN. - A Semiotic Analysis of Genesis 2-3. A Semiotic Theory and Method of Analysis Applied to the Story of the Garden of Eden.
49230: WOLF, GUNTHER. (ED.) - Zum Kaisertum Karl des Grossen. Beiträge und Aufsätze.
3014: WOLF, HANNELORE. - De gespijkerde God.
10929: WOLF, R. - Handbuch der Astronomie, ihre Geschichte und Literatur.
18386: WOLF, H.C. DE. - De Kerk en het Maagdenhuis. Vier episoden uit de geschiedenis van katholiek Amsterdam.
48191: WOLF, NOBERT RICHARD. - Regionale und Überregionale Norm im späten Mittelalter. Graphematische und lexikalische Untersuchungen zu deutschen und niederländischen Schriftdialekten.
74550: WOLF, HANNELORE. - Bedenktijd.
50598: WOLF II, EDWIN. (ED.) - A Descriptive Catalogue of the John Frederick Lewis Collection of European Manuscripts in the Free Library of Philadelphia. With an Introduction by A.S.W. Rosenbach.
1382: WOLF, H.C. DE. - Geschiedenis van het R.C. Oude-Armenkantoor te Amsterdam 1600-1866.
18628: WOLFE, JAMES H. - Indivisible Germany, illusion or reality?
63782: WOLFF, HANS M. - Die Weltanschauung der deutschen Aufklärung in geschichtlicher Entwicklung. Zweite Auflage. Durchgesehen und eingeleitet von Karl S. Guthke.
68711: WOLFF, O.L.B. (ED.) - Histoire de Gilion de Trasignyes et de Dame Marie, sa femme. Publiée d'après le manuscrit de la Bibliothèque de l'Université d'Iéna.
24214: WOLFF, SAM DE. - Voor het land van belofte. Een terugblik op mijn leven.
3482: WOLFF, LUDWIG. - Die Dichtungen Könemanns. Kaland, Wurzgarten, Reimbibel.
58507: WOLFRAM VON ESCHENBACH. & MARTIN, ERNST. (HRSG.) - Parzival und Titurel. Hrsg. und erklärt von E. Martin. Erster Teil: Text.
31516: WOLFRAM VON ESCHENBACH. & LEITZMANN, ALBERT. (HRSG.) - Parzival. Buch I-XVI. Hrsg. von Albert Leitzmann.
7361: WOLFS, S.P. - Middeleeuwse Dominicanenkloosters in Nederland. Bijdrage tot een monasticon.
67721: WOLFS, S.P. - Dominikanen en hun geschiedenis op postzegels.
39720: WOLFS, S.P. (ED.) - Litterae de Beneficiis O.P. (1243-1524).
28687: WOLFS, S.P. - Middeleeuwse Dominicanessenkloosters in Nederland.
66010: WOLFS, S.P. - Studies over Noordnederlandse Dominicanen in de middeleeuwen.
8181: WOLFS, S.P. - Das Groninger 'Religionsgespräch' (1523) und seine Hintergründe.
9312: WOLFS, S.P. - Acta Capitulorum Provinciae Germaniae Inferioris ordinis Fratrum Praedicatorum ab anno MDXV usque ad annum MDLIX. Sec. Codicem Parisiensem Arch. Nat. LL 1530.
45590: WOLFTHAL, DIANE. - The Beginnings of Netherlandish Canvas Painting: 1400-1530.
46413: WOLFZETTEL, FRIEDRICH. (ED.) - Arthurian Romance and Gender Masculin/Féminin dans le roman arthurien médiéval. Geslechtsrollen im mittelaterlichen Artusroman. (Selected proceedings of the 17th International Arthurian Congress).
58862: WOLLMANN, HELLMUT. - Die Stellung der Parlamentsminderheiten in England, der Bundesrepublik Deutschland und Italien.
67057: WOLTER, FRANZ. & BURGER, WILLI. - Die mittelalterliche Holzplastik in Deutschland. Vergleichende Darstellung ihrer Entwicklung.
1277: WOLTHUIS, G.W. - Duivelskunsten en sprookjesgestalten. Studiën over literatuur en folklore. Mariken van Nieumeghen.
19238: WOLTHUIS, G.W. - Het Drama in de Middeleeuwen.
63600: WOLTRING, J. (ED.) - DOCUMENTEN BETREFFENDE DE BUITENLANDSE POLITIEK VAN NEDERLAND 1919-1945. Periode A 1919-1930. Volume 1/6. Deel 1 t/m 6.
19705: WOLTRING, J. (ED.) - BESCHEIDEN BETREFFENDE DE BUITENLANDSE POLITIEK VAN NEDERLAND 1848-1919. Tweede periode 1871-1898, Set van deel 1 t/m 6. Tweede periode 1871-1898, uitg. door J. Woltring.
10737: WOODFORDE, CHR. - The Norwich School of Glass-Painting in the fifteenth century.
73595: WORNUM, RALPH N. - Hans Holbein and the Meier Madonna.
44661: WORP, J.A. - Geschiedenis van het drama en van het toneel in Nederland.
23405: WORP, J.A. - Geschiedenis van het drama en van het toneel in Nederland.
74250: WORP, J.A. - Geschiedenis van den Amsterdamschen schouwburg 1496-1772. Uitgegeven met aanvulling tot 1872 door J.F.M. Sterck.
4203: WORP, K.A. - Fünfzehn Wiener Papyri.
73843: WORP, J.A. - De invloed van Seneca's treurspelen op ons tooneel.
46975: WORRINGER, WILHELM. (ED.) - Die Kölner Bibel. Mit einer Einführung.
48509: WORTMANN, FELIX. U.A. - Münstersche Beiträge zur niederdeutschen Philologie.
57910: WOUDA, B. (REDACTIE) - Een schatkistje uit Reijerwaard. Paleografische atlas van de archieven van polder Oud- en Nieuw-Reijerwaard. Met medewerking van L.W. Hordijk en M. Moree.
23588: WOUDE, S. VAN DER. (ED.) - De Keulse Bijbel 1478/1479 in het licht der historie. Inleiding bij de heruitgave A.D. 1979. Met reproducties van de 100 tekeningen uit het Berlijnse geïllustreerde handschrift Ms. germ.fol.516, en een Duitse en Engelse vertaling van de inleiding.
1058: WOUDE, S. VAN DER. - Acta Capituli Windeshemensis.
73273: WOUDE, ANNEMARIEKE VAN DER. - Geschiedenis van de terugkeer. De rol van Jesaja 40,1-11 in het drama van Jesaja 40-55.
47812: WOUDE, S. VAN DER. - Johannes Busch. Windesheimer kloosterreformator en kroniekschrijver.
63055: WOUTERS, TH.A. - Van bedeling naar verheffing. Evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te 's -hertogenbosch 1854-1912.
12461: WOUTERS, H.H.E. - Grensland en Bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht.
49337: WOUTERS, JOS. - Harmonische verschijningsvormen in de muziek van de XIIe tot de XVIe eeuw. Een bijdrage tot de kennis van de eerste ontwikkelingsphasen der harmonie.
39192: WOUTERS, D. - Hofken van geestelijke liederen.
63056: WOUTERS, TH.A. - Van verheffing naar begeleiding. Verandering in houding tegenover de noodlijdende mens te 's -hertogenbosch 1912-1965.
8606: WOUTERS, F.G.M. - 'Een handbreed kleiner dan de Heer' of Dagboek van Theodorus Adrianus van Wees, Zouaaf in het pauselijk leger 1866-1868.
19731: WRANGEL, E. - De Betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van Letteren en Wetenschap voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw.
65172: WRANGEL, E. - De Betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van Letteren en Wetenschap voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw.
35868: WRENN, C.L. (ED.) - Beowulf. With the Finnesburg Fragment.
59272: WRIGHT, THOMAS. (EDITOR). - The Anglo-Latin Satirical Poets and Epigrammatists of the Twelfth Century. Now first collected and edited. Vol. I (only of two).
59217: WRIGHT, THOMAS. (EDITOR). - A Collection of Political Poems and Songs Relating to English History, from the Ascension of Edward III to the Reign of Henry VIII.
74094: WRIGHT, THOMAS. - Histoire de la Caricature et du Grotesque dans la Littérature et dans l'Art. Traduction d'Octave Sachot. Notice par Amédée Pichot.
60742: WRIGHT, THOMAS. (EDITOR). - The Chronicle of Pierre de Langtoft, in French Verse, from the earliest period to the death of King Edward I. Volume I (of 2).
74093: WRIGHT, THOMAS. - Histoire de la Caricature et du Grotesque dans la Littérature et dans l'Art. Traduction d'Octave Sachot. Notice par Amédée Pichot.
61109: WRIGHT, WILLIAM ALDIS. (ED.) - The Metrical Chronicle of Robert of Gloucester. Part 1 (of 2).
33670: WRIGHT, THOMAS. - Histoire de la Caricature et du Grotesque dans la Littérature et dans l'Art. Traduite avec l'approbation de l'auteur par Octave Sachot, précédée d'une notice par Amédée Pichot.
72883: WRIGHT, THOMAS. - Caricature History of the Georges; or Annals of the House of Hanover, compiled from squirs, broadsides, window pictures, lampoons and pictorial caricatures of the time.
40854: WRIGHT, BARTON. - Pueblo Cultures.
7670: WRINGER, H.P.G. DE. - Verstoorde Feesten. (737).
59303: WRZOL, JOSEF. - Die Echtheit des zweiten Thessalonicherbriefes.
70682: DE WULF, MAURICE. - Histoire de la philosophie en Belgique.
70687: DE WULF, MAURICE. - Histoire de la philosophie en Belgique.
70364: WULFF, FREDRIK. - Le Lai du Cor. Restitution critique.
10224: WULFFEN, E. - Gauner- und Verbrechertypen.
27897: WULLSCHLÄGEL, H.R. - Deutsch-Negerenglishes Wörterbuch. Nebst einem Anhang Negerenglische Sprüchwörter enthaltend.
68912: WULP, J.K. VAN DER. - Catalogus van de tractaten, pamfletten, enz. over de geschiedenis van Nederland aanwezig in de bibliotheek van Isaac Meulman. In drie delen compleet.
17327: WUMKES, G.A. - Catalogus der briefverzameling van S.A. Gabbema.
10402: WUMKES, G.A. - De Gereformeerde Kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796).
60761: WUNDERLI, PETER. (ED.) - Du mot au texte. Actes du IIIe Colloque International sur le Moyen Français. Düsseldorf, 17 - 19 septembre 1980.
59317: WURM, ALOIS. - Die Irrlehrer im ersten Johannesbrief.
12071: WÜRTENBERGER, F. - Mannerism. The European style of the sixteenth century.
50400: WURZBACH, CONSTANTIN. - Die Kirchen der Stadt Krakau. Eine Monographie zur Geschichte und Kirchengeschichte des einstigen Königreichs Polen.
69005: WURZBACH, ALFRED VON. (HRSG.) - Die französischen Maler des achtzehnten Jahrhunderts. Eine Sammlung ihrer bedeutendsten Werke. Herausgegeben und mit erläuterndem Text begleit von Alfred von Wurzbach..
12920: WURZBACH, W. VON. - Cervantes. La ilustre fregona, El curioso impertinente.
12922: WURZBACH, W. VON. - Cervantes. Die Novellen; Preziosa.
59752: WÜRZNER, HANS. (ED.) - Österreische Exilliteratur in den Niederlanden 1934-1940.
69562: WUSSIN, JOHANN. - Cornel Visscher. Verzeichniss seiner Kupferstiche. Zusammen gebunden mit: J.E. WESSELY: Jan de Visscher und Lamber Visscher. Verzeichniss ihrer Kupferstiche.
18090: WÜSTEFELD, W.C.M. - De boeken van de Grote of Sint Bavokerk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het middeleeuwse boek in Haarlem.
19521: WÜSTEFELD, W.C.M. - (1993) Middeleeuwse boeken van het Catharijneconvent. door W. Wüstefeld.
35861: WYATT, A.J. (ED.) - Beowulf with The Finnsburg Fragment. New edition revised with introduction and notes by R.W. Chambers.
75319: WYGODSKI, WITALI. - De ontwikkeling van het ekonomies denken van Marx. De geschiedenis van een groet ontdekking.
10565: WYK LOUW, N.P. VAN. - 'N keur uit sy gedigte.
47849: WYN, HENRIK VAN. - Historische en Letterkundige Avondstonden ter opheldering van eenige zeden der Nederlanderen; byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven; en van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden, tot aan het begin der zestiende eeuwe...
74396: WYTSMAN, P. - Intérieurs & Mobiliers de styles anciens. Collection recueillie en Belgique, publiée et décrite par P. Wytsman. Volume second (seul).
63182: XENOPHON. - Anabasis, Books IV-VII. Symposium and Apology. Translation by C.L. Brownson and O.J. Todd.
63143: XENOPHON. - Institutio Cyri. Recensuit Arnoldus Hug.
63345: XENOPHON. - Historia Graeca. Recognovit breviquae adnotatione critica instruxit E.C. Marchant. (Opera Omnia Tomus I).
74626: XEREZ, FRANCISCO DE. - Verdadera relación de la conquista del Perú. Edición de Conceptión Bravo.
42385: LIU TS'UN-YAN. - New Excursions from the Hall of Harmonious Wind.
75060: YÁÑEZ, AUGUSTÍN. - Don Justo Sierra. Su vida, sus ideas y su obra.
34809: YANKER, GARY. - Prop Art. Over 1000 contemporary political posters.
41204: YARDENI, M. - Juifs dans l'histoire de France. Premier colloque international de Haïfa.
57309: YATES, FRANCES A. (EDITOR) - La ioyeuse Entree de Charles IX Roy de France en Paris, 1572. A Facsimile with an Introduction by ...
54415: YDEMA, ONNO. - Carpets and their Datings in Netherlandish Paintings 1540-1700.
55391: YEAXLEE, BASIL A. - Religion and the Growing Mind.
53175: YENAL, EDITH. - Charles d'Orléans. A Bibliography of Primary and Secondary Sources.
63575: YETKIN, SUUT KEMAL. - L'architecture turque en Turquie.
74879: YNDURAIN, FRANCISCO. (ED.) - Literatura de España. Volumes I-II-III.
62836: YODER, JOHN. - Die Gespräche zwischen Täufern und Reformatoren in der Schweiz 1523-1538.
61190: YODER, DON. (ED.) - The Picture-Bible of Ludwig Denig. A Pennsylvania German Emblem Book. Translated and edited by Don Yoder.
9285: YOLTON, J.W. - The philosophy of science of A.S. Eddington. Preface by F. Gonseth.
947: YOUNG, G.M. - Early Victorian England 1830-1865.
15722: YOUNGS, F.A. - Guide to Local Administrative Units of England. Vol. I: Southern England.
17389: YPEIJ, A. - Beknopte geschiedenis der Nederlandsche Tale.
50531: YPES, C. - Legenden van Sint-Franciscus. Uit het Italiaans I Fioretti di San Francesco.
45355: YPMA, E. - Het Generaal kapittel van Sion. Zijn oorsprong, ontwikkeling en inrichting.
69073: YRIARTE, CHARLES. - Paul Véronèse.
71189: YRIARTE, CHARLES. - Les bords de l'Adriatique et le Monténégro.
71487: YRIARTE, CHARLES. (ED.) - Journal d'un sculpteur florentin au XVe siècle. Livre de souvenirs de Maso di Bartolommeo dit Masaccio. Manuscrits conservés à la Bibliothèque de Prato et à la Magliabecchiana de Florence par Charles Yriarte.
71567: YRIARTE, CHARLES. - Mantegna, sa vie, sa maison, son tombeau, son oeuvre dans les musées et les collections.
69334: VAN YSENDYCK, J.J. - Documents classés de l'art dans les Pays Bas du Xe au XVIIIe siècle. (série complète).
66818: YSSELSTEYN, G.T. VAN. - Geschiedenis van de tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis der kunstnijverheid. Vol. I & II. Tapestry Weaving in the Northern Netherlands. With an Introduction and Partial Translation in the English Language in Volume II.
56692: YTREBERG, N.A. - Tromso Bys Historie.
68485: YVER, GEORGES. - Le commerce et les marchands dans l'Italie méridionale au XIII-e et au XIV-e siècle.
10372: ZAAIJER, J. - De rechtsdwaling.
41953: ZAAL, J.W.B. - 'A Lei Francesca' (Sainte Foy, v. 20). Étude sur les chansons de saints gallo-romanes du XI-e siècle.
24794: ZAALBERG, C.A. - 'Das Buch Extasis' van Jan van der Noot.
39182: ZAALBERG, C.A. (ED.) - Van den Vos Reinaarde. Verkort uitgegeven.
2475: ZAALBERG, C.A. - 'Das Buch Extasis' van Jan van der Noot.
74215: ZACHER, INGE. - Die Livius-Illustration in der Pariser Buchmalerei (1370-1420).
67183: ZACHWATOWICZ, JAN. - L'architecture polonaise. Traduit par Aleksandra Zaryn.
65867: ZAI, MARIE-CLAIRE. - Les chansons courtoises de Chrétien de Troyes. Edition critique avec introduction, notes et commentaire.
66536: ZAJADACZ-HASTENRATH, SALOME. - Das Beichtgestühl der Antwerpener St. Pauluskirche und der Barockbeichtstuhl in den südlichen Niederlanden.
16471: JAARBOEK VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN. - Jaarboek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 1986-1987.
16480: JAARBOEK VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN. - Jaarboek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 1985-1986.
16488: JAARBOEK VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN. - Jaarboek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 1984-1985.
16470: JAARBOEK VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN. - Jaarboek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 1983-1984.
13780: ZAMAN, F. - L'attribution de Philomena à Chrétien de Troyes.
74637: ZAMORA VICENTE, ALONSO. - Las sonatas de Valle Inclán.
4416: ZANDT, G.J. - Die Sprache von 'Karl und Galie'. Eine Vorstudie.
237: ZANDVLIET, K. - De Groote Waereld in 't Kleen Geschildert. Nederlandse Kartografie tussen de middeleeuwen en de industriële revolutie.
8537: ZANDVOORT, A. - Politiek en lyriek in Zuid-Afrika.
35540: ZANDVOORT, R.W. - Collected Papers. A selection of notes and articles originally published in English Studies and other journals.
6282: ZANEN, G.E. VAN. - David Ricardo Capriles. Student, geneesheer, schrijver. Curaçao 1837-1902.
15113: ZANTWIJK, R.A.M. VAN. - Servants of the saints. The social and cultural identity of a Tarascan community in Mexico.
15072: ZANTWIJK, R.A.M. VAN. - Handel en wandel van de Azteken. De sociale geschiedenis van voor-Spaans Mexico.
20007: ZAPPEY, W.M. - De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg (1763-1828).
66231: ZAPPEY, W.M. & BLAAUWEN, A.L. DEN. - Loosdrechts porselein 1774-1784.
74694: ZARDOYA, CONCHA. - Poesía española del siglo XX. Estudios teméticos y estilísticos. (4 volumes set)
23855: ZARETSKY, E. - Gezin en privéleven in het kapitalisme.
19567: ZARNECKI, G. - Monniksleven in de Middeleeuwen.
66214: ZECH, PAUL. - Rainer Maria Rilke. Der Mensch und das Werk.
70169: ZECH-DU BIEZ, G. - Les almanachs belges. Étude bibliographique. Fascicules, 1, 2, 4 (2-ième partie), 5 & 6.
593: ZEE, D. VAN DER. - Het Indische gemeentewezen.
70146: ZEEL, G. VAN. - Inleiding tot de taal- en redeneerkunde, ten dienste van aankomende school-onderwyzers.

Next 1000 books from Antiquariaat De Keerkring

5/30