Antiquariaat De Keerkring
Steiger 6, 6581 KZ Malden, The Netherlands. Tel.: +31 (0)24 323 93 40            Email: info@keerkring.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
66771: SRONKOVA, OLGA. - Die Mode der gotischen Frau.
21601: STAAIJ, J.A.M. VAN. - De Katholieke Partij en de Handelspolitiek.
66802: STAAL, CASPER. & WINGENS, MARC. - Bedevaarten in Nederland.
13348: STADEN, A. VAN. - Een trouwe bondgenoot: Nederland en het Atlantisch Bondgenootschap 1960-1971.
26960: STAEHELIN, F. - Die Mission der Brüdergemeine in Suriname und Berbice im achtzehnten Jahrhundert. Eine Missionsgeschichte hauptsächlich in Auszügen aus Briefen und Originalberichten.
18771: STAËL-HOLSTEIN, L. DE. - La réglementation de la guerre des airs. Notes et aperçus.
71013: STAFFORD, M. & FÉTIS, FRANÇOIS-JOSEPH (1784-1871). - Histoire de la musique. Traduite de l'anglais par Mme Adèle Fétis, avec des notes, des corrections et des additions par M. [François-Joseph] Fétis.
65277: STAHEL, GEROLD. - De nuttige planten van Suriname.
46066: STAHEL, GEROLD. - De Zuid-Amerikaansche Hevea-Bladziekte veroorzaakt door Melanopsammopsis Ulei nov. gen. (=Dothidella Ulei P. Hennings).
46175: STAHEL, GEROLD. - Het gedrag van enkele in Suriname gekweekte rijstsoorten bij het pellen..
46174: STAHEL, GEROLD. - Verdere bijdragen tot de kennis van het gedrag bij het pellen van enkele in Suriname gekweekte rijstsoorten.
46168: STAHEL, GEROLD. & BANGE, J.A. - De verschepingen van sinaasappelen naar Nederland in 1932.
46154: STAHEL, GEROLD. - De cercospora bladziekte der bacoven.
46155: STAHEL, GEROLD. - De nuttige planten van Suriname.
46159: STAHEL, GEROLD. & GEIJSKES, D.C. - De parasolmieren en hunne bestrijding.
46176: STAHEL, GEROLD. - Breuk in rijst.
46054: STAHEL, GEROLD. - Eerste verslag over de werkzaamheden ten behoeve van de Selectie van Koffie en Cacao.
46043: STAHEL, GEROLD. - De Zeevatenziekte (Phloëemnecrose) van de Liberiakoffie in Suriname.
46064: STAHEL, GEROLD. - Marasmius Perniciosus Nov. Spec. de veroorzaker der krullotenziekte van de cacao in Suriname. (Text in Dutch, English and German).
46047: STAHEL, GEROLD. - De Sclerotium-ziekte van de Liberiakoffie in Suriname veroorzaakt door Sclerotium coffeïcolum nov. spec.
46058: STAHEL, GEROLD. - Handleiding voor het Oculeeren van Cacao.
46044: STAHEL, GEROLD. - Bijdrage tot de kennis der krullotenziekte.
27166: STAHEL, GEROLD. - Verslag van een dienstreis naar Centraal-Amerika, 1 Februari- 2 April 1923.
46067: STAHEL, GEROLD. & MÜLLER, H.J. - Gegevens over de vruchtbaarheid der Surinaamsche binnenlanden.
46059: STAHEL, GEROLD. - Het Verschepen van Sinaasappels uit Suriname.
62577: STAHL, P.-J. - Fables de Florian. Illustrées par J.-J. Grandville. Suivies de Tobie et de Ruth, poèmes tirés de l'Écriture Sainte et précédées d'un article sur la vie et les ouvrages de Florian.
75201: STAHL, FRED A. & SCAVNICKY, GARY E.A. - A Reverse Dictionary of the Spanish Language.
46926: STAHL, HERBERT. - Die Wirtschaftsordnung der Stadt Amberg im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit.
71549: STAINIER, L. (ED.) - Revue des Bibliothèques et Archives de Belgique. Année 1905 (III) jusqu'à l'Année VI (1908). Publiée par L. Stainier avec la colloboration de O. Grojean et J. Cuvelier.
69494: STALINS, AUGUSTIN. - Quelques réflexions sur l'art de la peinture sur verre.
41842: STALLAERT, K. (ED.) - De Sevenste Bliscap van Maria. Mysteriespel der XVe Eeuw.
68322: STALLAERT, K. - Het keurboek der Stad Diest.
51180: STALLAERT, K. (ED.) - De Sevenste Bliscap van Maria. Mysteriespel der XVe Eeuw.
1715: STALPART VAN DER WIELE, J. - Madrigalia. Uitg. met de tekst, inleiding en noten door M.C.A. van der Heijden.
1130: STALPART VAN DER WIELE, J. - Gulde-Jaer ons Heeren Iesv Christi. Uitg. met inl. en aant. door B.A. Mensink, met musicologische medew. van J. Böhmer.
8479: STALS, JEAN. (ED.) - Le Wilhelmus. Hymne national des Pays-Bas. Traduction en vers français dans le rythme du texte original et commentaire historique, religieux et littéraire par Jean Stals.
55362: STAM, JAMES H. - Inquiries into the Origin of Language. The Fate of a Question.
35974: STAMM, RUDOLF. - Zwischen Vision und Wirklichkeit. Shakespeare, Byron, Shaw, Yeats, Eliot, O'Neill, Fry.
60336: STAMMLER, WOLFGANG. (ED.) - Deutsche Philologie im Aufriss. Band I-III. (Zweite Auflage).
48362: STAMMLER, WOLFGANG. - Die Deutsche Dichtung von der Mystik zum Barock 1400-1600.
48400: STAMMLER, WOLFGANG. (ED.) - Spätlese des Mittelalters. I. Weltliches Schrifttum. II. religiöses Schrifttum. Aus den Handschriften herausgegeben und erläutert.
46320: STAMMLER, WOLFGANG. - Kleine Schriften zur Literaturgeschichte des Mittelalters.
19559: STAMMLER, WOLFGANG. (ED.) - Deutsche Philologie im Aufriss. Band I-III. (Zweite Auflage).
57682: STANKIEWICZ, W.J. - Approaches to Democracy. Philosophy of Government at the Close of the Twentieth Century.
48083: STANNAT, WERNER. (ED.) - Das Leben der heiligen Elisabeth in drei mittelniederdeutschen Handschriften aus Wolfenbüttel und Hannover.
2394: STAPELKAMP, CHR. - Revius-Studiën. Aantekeningen bij de religieuze poëzie van Jacobus Revius.
4335: STARING, A.C.W. - Gedichten van A.C.W. Staring. Bloemlezing met inleiding en aantekeningen door E. Endt.
45337: STARN, RANDOLPH. - Contrary Commonwealth. The Theme of Exile in Medieval and Renaissance Italy.
42344: STARR, C.G. - Essays on Ancient History. A Selection of Articles and Reviews, edited by A. Ferrill and T. Kelly.
17294: STARTER, J.J. - Friesche Lusthof. Deel I: Teksten. Uitg. naar de eerste druk (1621) en van inl. en aant. voorzien door J.H. Brouwer. Deel II: de melodiën. Uitg. door M. Veldhuyzen.
73741: STARTER, J.J. - Friesche Lusthof. Deel I: Teksten. Uitg. naar de eerste druk (1621) en van inl. en aant. voorzien door J.H. Brouwer. Deel II: de melodiën. Uitg. door M. Veldhuyzen.
68218: STASINOPOLULOS, MICHAEL D. - Poiemata. [in greek characters]
72389: STASSART, GOSWIN JOSEPH AUGUSTIN (BARON DE). - Bibliothèque de M. le Baron de Stassart léguée à l'Académie Royale de Belgique.
6171: STASSINOPOULOS HUFFINGTON, A. - Picasso. Creator and Destroyer.
65045: DEPARTMENT OF STATE. - The United States Passport. Past, Present, Future.
7248: 'S-GRAVENHAGE.- STATISTIEK. - Statistiek van het jaarlijksch verloop van sommige ziekten in iedere straat van 's-Gravenhage, 1815-1855 en 1866-1883.
75349: STATIUS, PUBLIUS PAPINIUS. - Thebaïs ofwel Oedipus' vloek. Vertaald door Rob Brouwer.
75350: STATIUS, PUBLIUS PAPINIUS. & SMOLENAARS, J.J.L. (ED.) - Thebaid. A Commentary on Book VII,1-45.
75333: STATIUS, P. PAPINIUS. & DAM, HARM-JAN VAN. (ED.) - P. Papinius Statius: Silvae Book II. A Commentary.
70349: STATIUS, PUBLIUS PAPINIUS. - Opera Omnia quae exstant: Libri quinque silvarum cum varietate lectionum et selectis Marklandi aliorumque notis quibus suas addiderunt J.A. Amar et N.E. Lemaire. (complet en 4 volumes).
27865: STATUUT.- - De rechtsorde in het Koninkrijk der Nederlanden. De basisregelingen.
14507: STAUB, KURT HANS. - Die Immenhauser Gutenbergbibel.
23209: STAVERMAN, M. - Buitenkerkelijkheid in Friesland.
34786: STEADMAN, RALPH. - Sigmund Freud.
68281: STECHER, J. (ED.) - Oeuvres de Jean Lemaire de Belges. Tome premier: Les illustrations de Gaule et singularitez de Troye. Premier livre.
72907: STECHER, J. - La sottie française et la sotternie flamande.
72190: STECHER, J. (ED.) - Oeuvres de Jean Lemaire de Belges. Trois sur quatre tomes: I-III.
60425: STECHOW, WOLFGANG. - Dutch Landscape Painting of the Seventeenth Century
7221: STEDMAN, J.G.; LIER, R.A.J. VAN (ED.) - Narrative of a Five Year's Expedition against the Revolted Negroes of Surinam in Guiana on the Wild Coast of South America from the years 1772 to 1777. Elucidating the history of that country & describing its productions... with an account of the Indians of Guiana and Negros of Guinea. Edited with an introduction and notes by R.A.J. van Lier.
46189: STEDMAN, J.G.; LIER, R.A.J. VAN (ED.) - Narrative of a Five Year's Expedition against the Revolted Negroes of Surinam in Guiana on the Wild Coast of South America from the years 1772 to 1777. Elucidating the History of that Country & Describing its productions...
67658: STEEGEN, ERWIN. - Kleinhandel en stedelijke ontwikkeling. Het kramersambacht te Maastricht in de vroegmoderne tijd.
72738: STEELINK, WILM. (ETSEN) & SOMEREN, J.F. VAN. (TEKST). - Oude Kunst in Nederland. Etsen van Wilm. Steelink naar schilderijen uit de kabinetten van Abr. Bredius, Mr. A.J. Enschedé, Jhr. Dr. J.P. Six, Jhr. P.H. Six, Jhr. Mr. H.A. Steengracht van Duivenvoorde, Jhr. Mr. Victor de Stuers en andere verzamelingen met Tekst van J.F. van Someren. Aflevering 7-30 (=laatste).
67937: STEEMERS, H.W. - Het beeld van een heilige. Sint Jacobus van Compostella, 700-1700.
2341: STEEMERS, H.W. - Hieronimus Bosch. Een interpretatie van zijn Laatste Oordeel's Triptiek te Wenen aan de hand van middelnederlandse literaire bronnen.
7363: STEEN, F.M.J. VAN DER. - 1000 Jaar Herten.
18375: STEEN, ERIC VAN DER. - Zestien kwatrijnen uit 'Het leven in vakken'. (33).
34763: STEEN, JOH. VAN DER. (ED.) - 'T scherp van de pen. Grappen en grollen, spot en hoon, humor en propaganda uit de jaren 1930-'45.
74064: STEENBERGEN, JO. - Het landjuweel van de Rederijkers.
1590: STEENBERGEN, G.J. (ED.) - DE BEKEERINGE PAULI. Ingeleid, uitg. en toegelicht.
1174: STEENBERGEN, G.J. (ED.) - Den Spiegel der Zaligheid van Elkerlijk. Ingeleid, uitg. en verklaard door G.J. Steenbergen.
37661: STEENBERGEN, JO. - Het landjuweel van de Rederijkers.
20237: STEENBRINK, K.A. - Pesatren, Madrasah, Sekolah. Recente ontwikkelingen in Indonesische islamonderricht.
38668: STEENDIJK-KUYPERS, J. - Apotheek 'De Groote Gaper' en andere artikelen uit de winkel van de 19de eeuwse gezondheidszorg te Hoorn.
39186: STEENHOFF-SMULDERS, A. - Uit het Biënboec. Verzamelde exempelen.
1476: STEENHOFF-SMULDERS, A. - Uit het Biënboec. Verzamelde exempelen.
74779: STEENMEIJER, MAARTEN. - De Spaanse en Spaans/Amerikaanse literatuur in Nederland 1946-1985.
405: STEENSMA, R. - Het klooster Thabor bij Sneek en zijn nagelaten geschriften. Een inleiding en inventarisatie.
65401: STEENWIJK, M.A. VAN. (ED.) - Antiphonarium Romanum of Vesperboek voor de Roomsch-Katholijke Kerken in Nederland.
59131: STEER, GEORG. - Hugo Ripelin von Strassburg. Zur Rezeptions- und Wirkungsgeschichte des >Compendium theologicae veritatis< im deutschen Spätmittelalter.
58765: STEFANESCU, I.D. - L'évolution de la peinture religieuse en Bucovine et en Moldavie depuis les origines jusqu'au XIXe siècle. Nouvelles recherches. Étude iconographique. Vol. I. (seule) Texte.
61006: STEFANESCU, J.-D. - Iconographie de la Bible. Images bibliques commentées. Avec 96 planches phototypiques.
52844: DI STEFANO, GIUSEPPE. & VITALE-BROVARONE, ALESSANDRO. - Pathelin, L'amant rendu cordelier, Sotie, Sainct-Gelée, Allard, Triboulet.
22176: STEFFEN, G.S. - Krieg und Kultur. Sozialpsychologische Dokumente und Beobachtungen vom Weltkrieg 1914.
1344: STEFFENS, G.A. - Pieter Nieuwland en het evenwicht.
55152: STEFFES, J.P. - Das Wesen des Gnostizismus und sein Verhältnis zum katholischen Dogma. Eine dogmengeschichtliche Untersuchung.
73834: STEGEMAN, SASKIA. - Patronage en dienstverlening. Het netwerk van Theodorus Janssonius van Almeloveen (1657-1712) in de Republiek der Letteren.
9467: STEHLIN, STEWART A. - Bismarck and the Guelph Problem 1866-1890. A study in particularist opposition to national unity.
70480: STEICHEN. - Mémoire sur la vie et les travaux de Simon Stevin.
18758: STEIGENGA, W. - Industrialization-emigration. The consequences of the demographic development in The Netherlands. (10)
20726: STEIGER, H. - Staatlichkeit und Überstaatlichkeit. Eine Untersuchung zur rechtlichen und politischen Stellung der Europäischen Gemeinschaften.
63095: STEIGER, HUGO. - Euripides. Seine Dichtung und seine Persönlichkeit.
70390: STEIN, HENRI. - Bibliographie générale des cartulaires français ou relatifs à l'histoire de France.
65171: STEIN, H.J.A.M. - Boileau en Hollande. Essai sur son influence aux XVIIe et XVIIIe siècles.
46872: STEIN-WILKESHUIS, M.W. - Het kind in de Oudijslandse samenleving.
5780: STEIN, G. - The inspiration motif in the works of Franz Grillparzer. With special consideration of 'Libussa'.
59152: STEIN, ROBERT. - Politiek en historiografie. Het ontstaansmilieu van Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw.
7947: STEIN, H.J.A.M. - Boileau en Hollande. Essai sur son influence aux XVIIe et XVIIIe siècles.
41787: STEINBECK, JOHN. - The Acts of King Arthur and his Noble Knights. From the Winchester Mss. of Thomas Malory and other sources. Edited by Chase Horton.
62286: STEINBERG, H.G. - Zinzendorf. [Bundel van 4 artikelen door H.G. Steinberg, H.C.L. Schütz, W. Lutjeharms, J.M. van der Linde].
25653: STEINBRUCKER, CH. (ED.) - (47) Briefe Daniel Chodowieckis an die Gräfin Christiane von Solms-Laubach.
73972: STEINBRUCKER, CH. (ED.) - (47) Briefe Daniel Chodowieckis an die Gräfin Christiane von Solms-Laubach.
23699: STEINEN, W. VON DEN. - Homo Caelestis. Das Wort der Kunst im Mittelalter.
49357: STEINEN, W. VON DEN. - Vom Heiligen Geist des Mittelalters. Anselm von Canterbury; Bernhard von Clairvaux.
8571: STEINEN, W. VON DEN. - Notker, der Dichter und seine geistige Welt. (Notger de Liège). 2 vols. set.
48381: STEINHOFF, HANS-HUGO. - Die Darstellung gleichzeitiger Geschenisse im Mittelhochdeutschen Epos. Studien zur Entfaltung der poetischen Technik vom Rolandslied bis zum 'Willehalm'.
43686: STEININGER, HANNS KARL. - Das Zivilgerichtsverfahren nach den ältesten Münchener Gerichtsbüchern von 1368-1417.
64854: STEINITZ, JULIUS. - Dispensationsbegriff und Dispensationsgewalt auf dem Gebiete des deutschen Staatsrechts.
62053: STEINMANN, JEAN. - Le prophétisme biblique des origines à Osée.
24586: STEINMANN, EUGEN. - Die Kunstdenkmäler des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Band III: Der Bezirk Vorderland. Hrsg. von E. Steinmann.
24511: STEINMANN, EUGEN. - Die Kunstdenkmäler des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Band II: Der Bezirk Mittelland. Hrsg. von E. Steinmann.
2: STEINMETZ, R. - England's Anteil an der Trennung der Niederlande 1830. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Belgischen Staates.
63951: STEINMETZ, MAX. - Der deutsche Bauernkrieg und Thomas Müntzer. In Verbindung mit Siegfried Hoyer, Ernst Ullmann und Hans Wermes hrsg.
3561: STEINWEG, K. - Andrea Orcagna. Quellengeschichtliche und Stilkritische Untersuchung.
66154: STEKELENBURG, H. VAN. - De Grote Trek. Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1947-1963.
48635: STELLA, IULIUS CAESAR. & HOFMANN, H. (ED.) - Iulius Caesar Stella, Columbeis, Boek I en II. Epos over Columbus' ontdekking van Amerika. Uitgegeven en vertaald.
73969: STELLINGA, G. - Het Abel Spel 'Gloriant' en de Sotternie 'De Buskenblazer'. Aantekeningen van G. Stellinga.
1485: STELLINGA, G. (ED.) - Het Abel Spel 'Lanseloet van Denemarken' en De Sotternie 'Die Hexe' na volghende. Aantekeningen en enige opmerkingen over de abele spelen en de sotternieën door G. Stellinga.
26588: STELLINGA, G. (ED.) - Het abel spel Vanden Winter ende vanden Somer. Ende ene sotternie 'Rubben' navolghende. Voorafgegaan door de fragmenten ene sotte boerde 'Drie Daghe Here' ende ene goede sotternie 'Truwanten'.
2362: STELLINGA, G. - De Abele Spelen. Zinsvormen en zinsfuncties.
1483: STELLINGA, G. - Het Abel Spel 'Gloriant van Bruuyswijc' en de Sotternie 'De Buskenblazer' na volghende.
8384: STELLINGWERFF, J. - Amsterdamse Emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873.
10762: STELLINGWERFF, N. & SCHOT, S. (EDS.) - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1602-1640. Deel 2: september 1623 - mei 1625. Bewerkt door J.W. Veenendaal-Barth.
15027: STELLINGWERFF, J. - Een vrije universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der Vrije Universiteit.
19935: STELLINGWERFF, N. & SCHOT, S. (EDS) - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1602-1640. Deel 3: juli 1625 - april 1628. Bewerkt door E.C.M. Huysman.
74412: STELLINGWERFF, N. & SCHOT, S. (EDS) - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1602-1640. Deel 1: december 1620 - augustus 1623. Bewerkt door J.W. Veenendaal-Barth...
29072: STEMPEL, B.M. VAN DER. (ED.) - Roman van den Riddere metter Mouwen, opnieuw naar het Hs. uitgegeven en van een inleiding en glossarium voorzien.
66281: STEMPEL, B.M. VAN DER. (ED.) - Roman van den Riddere metter Mouwen, opnieuw naar het Hs. uitgegeven en van een inleiding en glossarium voorzien.
44015: STEMPEL, B.M. VAN DER. - De vrouw in onze Britsche romans.
20697: STEMPELS, M. - Europese Smidse. Inrichting en werkwijze van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, waarin opgenomen de volledige Nederlandse tekst van het verdrag tot oprichting van de E.G.K.S.
62218: STEMPVOORT, P.A. VAN. - Oud en Nieuw. De Brief aan de Galatiërs.
73130: STENDHAL. (HENRY BEYLE). - Le Rouge et le Noir. Texte établi et annoté avec une Introduction historique par Jules Marsan. Préface de Paul Bourget. (Oeuvres Complètes de Stendhal).
73131: STENDHAL. (HENRY BEYLE). - Armance, ou quelques scènes d'un Salon de Paris en 1827. Texte établi et annoté par Raymond Lebègue. Préface de André Gide. (Oeuvres Complètes de Stendhal).
73132: STENDHAL. (HENRY BEYLE). - De l'Amour. Texte établi et annoté par Daniel Muller et Pierre Jourda. Préface de Étienne Rey. (Oeuvres Complètes de Stendhal).
73529: STENDHAL. (HENRY BEYLE). - Vie de Henri Brulard. Tome second (dernier et seul) avec annexes, appendices, tables et cinq planches hors texte.
73133: STENDHAL. (HENRY BEYLE). - Rome, Naples et Florence. Texte établi et annoté Daniel Muller. Préface de Charles Maurras. (Oeuvres Complètes de Stendhal).
19304: STENEKER, H. - Peithous Dèmiourgia. Observations sur la fonction du style dans le protreptique de Clément d'Alexandrie.
74190: STENEKER, H. - Peithous Dèmiourgia. Observations sur la fonction du style dans le protreptique de Clément d'Alexandrie.
70392: STENGEL, E. - Philologischer Kommentar zu der Französ. Übertragung von Dantes Inferno in der Hs. L III 17 der Turiner Universitätsbibliothek. Supplément zu: Les plus anciennes traductions françaises de la Divine Commédie publiées par C. Morel.
35794: STENZ, A.M. - Edward Albee: The Poet of Loss.
3480: STEPHAN VON LANDKRON. & JASPERS, G.J. (ED.) - Die Hymelstrasz. Mit einer Einleitung und vergleichenden Betrachtungen zum Sprachgebrauch in den Frühdrucken (Augsburg 1484, 1501 und 1510), hrsg. von G.J. Jaspers,
38578: STEPHAN PRÄTORIUS. & BOON, PIETER. (ED.) - Seefarer Trost und Krancken Trost. Textausgabe und Beobachtungen zum Sprachgebrauch von Pieter Boon.
64382: STÉPHANE, ROGER. - Parce que c'était lui. Chronique.
74524: STEPHENS, JOHN LLOYD. - Viaje a Yucatan. Edición de Juan Luis Bonor.
67105: STEPPE, J. & VAN MOLLE, F. - De koorbanken van de Onze Lieve Vrouwkerk te Aarschot. Een bijdrage tot de studie van de laat-gothische koorbanken in Brabant.
28237: STERCK, J.F.M. - Onder Amsterdamsche Humanisten. Hun opkomst en bloei in de 16-e eeuwsche stad.
2051: STERCK, J.F.M. - Oud en Nieuw over Joost van den Vondel.
3008: STERCK, J.F.M. - Rondom Vondel. Studiën over den dichter en zijn kring.
21777: STERCK, J.F.M. - Van Rederijkerskamer tot Muiderkring.
66150: STERCKX, LE CARDINAL. - Le Catéchisme de Malines, avec des explications sur chaque demande et de courtes pratiques à la fin de chaque leçon.
16863: STERK, J. - Philips van Bourgondië (1465-1524). Bisschop van Utrecht, als protagonist van de renaissance, zijn leven en maecenaat.
18875: AL, B.P.F. & STERKENBURG, P.G.J. VAN. - Wetenschap en woordenschat.
19957: STERKENBURG, P.G.J. VAN. - Het Glossarium Harlemense. Een lexicologische bijdrage tot de studie van de middelnederlandse lexicografie.
60675: STERKENBURG, P.G.J. VAN. - Het Glossarium Harlemense (circa 1440). Opnieuw uitgegeven met een inleiding, translitteratie en commentaar en van een alfabetische en retrograde index voorzien.
20357: STERKMAN, P. - De plaats van J.H. Lambert in de ontwikkeling van het idealisme voor Kant.
9275: STERN, A. - Philosophy of history and the problem of values.
16637: STERN, M.A. - Die dritte Gattung der achämenischen Keilinschriften.
34776: STERN, LEO. (ED.) - Despotie in der Karikatur. Die russische Revolution 1905 bis 1907 im Spiegel der deutschen politischen Karikatur.
34782: STERNBERG, J. & H. DEUIL. - Un siècle de dessins contestataires.
17317: STETTLER, MICHAEL. A.O. - Die Kunstdenkmäler des Kantons Aargau. Band I-VI. Hrsg. von Michael Stettler, Emil Maurer, Peter Felder, Georg Germann, Peter Hoegger.
74689: STEUNOU, JACQUELINE. & KNAPP, LOTHAR. - Bibliografía de los cancioneros Castellanos del siglo XV y repertorio de sus géneros poéticos.
70140: STEUR, J.A.G. VAN DER. & MANDERE, H.CH.G.J. VAN DER. - Het Vredespaleis. Met Beschrijving, behoorende bij Het Vredespaleis samengesteld door J.A.G. van der Steur. met een voorwoord van H.Ch.G.J. Van der Mandere.
14950: STEUR, P. - Het karakter van Hieronymus van Stridon bestudeerd in zijn brieven.
10015: STEUR, P.J.P. VAN DER & STEUR-DE BRAUW, A.E. VAN DER - Aanteekeningen op de verzameling van wetten, decreten, besluiten, tractaten, en andere bescheiden betreffende de waterstaat in Nederland.
62418: STEUR, A.G. VAN DER. (ED.) - Chaerte vande Vrye Heerlickheydt Warmondt. Een pre-kadastrale kaart uit 1667 vervaardigd door Johan Dou(w). Uitgegeven en voorzien van een inleiding door A.G. van der Steur.
63193: STEUR, KLAAS. - Poimandres en Philo. Een vergelijking van Poimandres § 12 -§ 32 met Philo's uitleg van Genesis I, 26-27 en II,7
45291: STEVENS, MARTIN. - Four Middle English Mystery Cycles. Textual, Contextual, and Critical Interpretations.
57611: STEVENS, F. - Revolutie en notariaat. Antwerpen 1794-1814.
34506: STEVENS, TH. - Vrijmetselarij en samenleving in Nederlands-Indië en Indonesië 1764-1962.
58115: STEVENSON, THOMAS B. - Miniature Decoration in the Vatican Vergil. A Study in Late Antique Iconography.
59050: STEVENSON, WM.B. - Grammar of Palestinian Jewish Araimic.
14469: STEVENSON, ALLAN. - The Problem of the Missale Speciale.
59214: STEVENSON, JOSEPH. - Narratives of the Expulsion of the English from Normandy 1449-1450. Robertus Blondelli de Reductione Normanniae: Le Recouvrement de Normendie, par Berry, Hérault du Roy. Conferences between the Ambassadors of France and England.
7814: STEVENSON, R. - Juan Bermudo.
61099: STEVENSON, JOSEPH. (ED.) - Chronicon Monasterii de Abingdon. Vol. I (of 2): From the Foundation of the Monastery until the Norman Conquest.
15852: STEVENSON, D. & W.B. - Scottish Texts and Calendars. An analytical guide to serial publications.
5486: STEVIN, SIMON. - Het burgherlick Leven, herdrukt naar 1ste uitgave, 1590. Ingeleid door A. Romein-Verschoor en G.S. Overdiep en met een voorwoord van C.G.N. de Vooys.
59839: STEVO, JEAN. - Marie Howet.
22086: STEWARD, J.H. - Ancient Caves of the Great Salt Lake Region.
72524: STEWART, BASIL. - Subjects Portrayed in Japanese Colour-Prints. A collector's guide to all the subjects illustrated including an exhaustive account of the Chushingura and other famous plays, together wit a Causerie on the Japanes theatre.
71212: STEYNS, D. - Études sur les métaphores et les comparaisons dans les oeuvres en prose de Sénèque le philosophe.
61925: STIASNY, G. - Die Gorgonacea der Siboca(sic)-Expedition. Supplement I: Revision der Plexauridae. [Siboga-Expeditie; Monographe XIII b/7].
52059: STICCA, SANDRO. - The Latin Passion Play: its Origin and Development.
59595: STICUSA. - 18 jaarverslagen van deze stichting.
28082: STICUSA. - Opgave van literatuur betreffende de Nederlandse Antillen.
36266: STIJL, S. - De Torenbouw van het Vlek Brikkekiks in het landschap Batrachia. Uitg. naar het handschrift in de Provinciale Bibliotheek van Friesland te Leeuwarden. Ingeleid en van aant. voorzien door A.N.M. Wijngaards en N.C.H. Wijngaards.
71339: STIKSMA, KEES. (ED.) - Tunnels in the Netherlands. Underground transport connections.
42591: STILLINGER, THOMAS C. - The Song of Troilus. Lyric Authority in the Medieval Book.
40029: STIPRIAAN, R. VAN. - Leugens en vermaak. Boccaccio's novellen in de kluchtcultuur van de Nederlandse renaissance.
68478: STOCKBAUER, J. - Kunstgeschichte des Kreuzes, Die biblische Darstellung des Erlösungstodes Christi im Monogramm, Kreuz & Crucifix. Mit erläuternden Holzschnitten und einer Vorrede von J.A. Messmer.
69905: STOCKBAUER, JACOB. & OTTO, HEINRICH. (HRSG.) - Die antiken Thongefässe in ihrer Bedeutung für die moderne Gefässindustrie. Herausgegeben vom Bayrischen Gewerbemuseum in Nürnberg.
7159: STOCKUM, W.P. VAN. - Dutch merchants and sailors of the past.
3498: STOCKUM, TH.C. VAN. - Hartman von Ouwes 'Iwein'. Sein Problem und seine Probleme.
28880: STOCKUM, TH.C. VAN. - De Godsvoorstelling in den Duitschen Minnezang voor Walther von der Vogelweide.
2171: STOCKUM, TH.C. VAN. (ED.) - Verzamelde Opstellen geschreven door oud-leerlingen van J.H. Scholte, aangeboden b.g.v. zijn aftreden als hoogleraar.
55249: STOCKWELL, ROBERT P. & MACAULAY, RONALD K.S. - Linguistic Change and Generative Theory. Essays from the UCLA Conference on Historical Linguistics in the Perspective of Transformational Theory, February 1969.
31235: STOETT, F.A. - Middelnederlandsche spraakkunst: Syntaxis.
71789: STOETT, F.A. - Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden. Naar hun oorsprong en beteekenis verklaard.
74068: STOETT, F.A. - Middelnederlandsche spraakkunst: Syntaxis.
69720: STOETT, F.A. (ED.) - Drie kluchten uit de zestiende eeuw. Een Esbatement vande Schuyfman, een Esbatement van Hanneken Lecktertant, een Batement vanden Katmaecker. Uitgegeven en toegelicht.
1239: STOETT, F.A. - Middelnederlandsche spraakkunst: Syntaxis.
33737: STOETT, F.A. (ED.) - Drie kluchten uit de zestiende eeuw. Een Esbatement vande Schuyfman, een Esbatement van Hanneken Lecktertant, een Batement vanden Katmaecker. Uitgegeven en toegelicht.
10004: STOK, N.P. VAN DER. - Huwelijken tusschen bloedverwanten, in hunne gevolgen, betreffende den gezondheidstoestand der progenituur, historisch- ethnographisch- kritisch beschouwd, en getoetst aan de wetten der heriditeit.
52690: STOKS, FRANS.- FESTSCHRIFT. - Ars Ingenium. Studien zum Übersetzen. Festgabe für Frans Stoks zum sechzigsten Geburtstag.
24680: STOLKER, JUDITH & EMMA CREBOLDER. - Judith Stolker: Sjabloondrukken/Linosneden. Emma Crebolder: Poëzie.
24113: STOLS, A.A.M. - Het Schoone Boek.
64062: STOLTE, BERNARD H. - Henrik Brenkman (1681-1736). Jurist and Classicist. A Chapter from the History of Roman Law as part of the Classical Tradition.
15489: STOMMEL, E. - Studien zur Epiklese der römischen Taufwasserweihe.
18138: STONE, LAWRENCE. - Sculpture in Britain: the Middle Ages.
49202: STOOB, HEINZ. (ED.) - Altständisches Bürgertum.
64723: STOOP, ADRIAAN. - Analyse de la notion du droit.
67782: STOOP, M.W. - Floral Figures from South Italy. A Study of South Italian Terracotta Incense-Burners in the Shape of Human Figures Supporting a Flower, of the Fourth Century and the Hellenistic Period, their Origin, Development and Signification.
67991: STOOP, PATRICIA. - Schrijven in commissie. De zusters uit het Brusselse klooster Jericho en de preken van hun biechtvaders (ca. 1456-1510).
11038: STORK-PENNING, J.G. - Het Grote Werk. Vredesonderhandelingen gedurende de Spaanse Successie-oorlog 1705-1710.
50147: STORK, PETER. - The aspectual usage of the dynamic infinitive in Herodotus.
61298: STORM VAN LEEUWEN, JAN. - De meest opmerkelijke boekbanden uit eigen bezit. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de Koninklijke Bibliotheek 14 september - 20 oktober 1983.
36077: STORM VAN LEEUWEN, JAN. - De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum. Historisch overzicht en catalogus met de afbeeldingen van ongeveer 1200 stempels.
17391: STOTER, M.E. - Lelie in zilver: Van der Lely, meesterzilversmeden te Leeuwarden 1574-1788.
22593: STOUT, J. - und ouch hagene.
38295: STOUT, J. - und ouch hagene.
34044: STOUTEN, J. - Verlichting in de letteren.
20116: STOUTEN, J. - Willem Anthonie Ockerse (1760-1826). Leven en Werk.
40319: STRAATEN, PETER VAN. - Vader & Zn.
40310: STRAATEN, PETER VAN. - Bij ons in het dorp. Een vrolijke geschiedenis voor jong en oud, uitgegeven ter gelegenheid van de verkiezingen van 1977.
40314: STRAATEN, PETER VAN. - Vader & Zoon. Lustrumboek. Dubbeldik en Kamerbreed. Ingeleid door Opland.
40318: STRAATEN, PETER VAN. - Vader & Zoon in 't groot. Lustrumboek. De vijfde Vader & Zoon bundel met een woord vooraf door S. Carmiggelt.
40311: STRAATEN, PETER VAN. - Van Agt en de dingen die voorbij gaan. Politieke prenten.
34820: STRAATEN, PETER VAN. - De kruistocht van Dries de Betonne. Uit het schetsboek van een officieuze waarnemer. Aangevuld en uitgebreid.
40312: STRAATEN, PETER VAN. - Ken je niet 's met ze práte? Schetsen uit het bedrijfsleven.
50543: STRACHAN, JAMES. - Early Bible Illustrations. A short study based on some fifteenth and early sixteenth century printed texts.
70237: STRACK, MAX L. - Die Dynastie der Ptolemäer.
57895: STRACK, HERMANN L. (EDITOR) - BeRAKHOTH. Der Misnatraktat 'Lobsagungen'. Mit Vokabular und drei Registern.
22511: STRACKE, D.A. - Een leeder van VIII trappen voor de Passie Ons liefs Heeren.
67230: STRACKE, GOTTFRIED. - Köln: St. Aposteln.
46438: STRACKE, J. - Beatrys in de wereldletterkunde.
38591: STRACKE, R. RICHARD. (ED.) - The Laud Herbal Glossary.
2165: STRACKE, D.A. - De Doornen Kroon van onzen Heer.
23132: STRACKE, D.A. - Over bekeering en doopsel van Koning Chlodovech.
1472: STRACKE, D.A. - In de leer bij Jacob van Maerlant.
31525: STRACKE, D.A. (ED.) - Middeleeuwsche Glose op het Pater en Ave. XIVe eeuw.
67078: VAN DER STRAELEN, JAN FRANS. & VAN DER STRAELEN, JAN BAPTIST. - De Kronijk van Antwerpen 1770-1817. Deel 2: 1786, 1787 en 1788.
67079: VAN DER STRAELEN, JAN FRANS. & VAN DER STRAELEN, JAN BAPTIST. - De Kronijk van Antwerpen 1770-1817. Deel 5: 1795-1796.
67080: VAN DER STRAELEN, JAN FRANS. & VAN DER STRAELEN, JAN BAPTIST. - De Kronijk van Antwerpen 1770-1817. Deel 3: 1789 en 1790.
67081: VAN DER STRAELEN, JAN FRANS. & VAN DER STRAELEN, JAN BAPTIST. - De Kronijk van Antwerpen 1770-1817. Deel 1: 1770-1785.
71297: VAN DER STRAELEN, J.B. - Geschiedenis der Antwerpsche Rederykkamers. 1ste aflevering: Geschiedenis der Violieren.
58340: STRÄTER, PAUL. (HRSG.) - Marienkunde. In 3 volumes.
46423: STRAUB, VERONIKA. - Entstehung und Entwicklung des früneuhochdeutschen Prosaromans. Studien zur Prosaauflösung 'Wilhelm von Österreich'.
28000: STRAUSS, W.L. - Clair-Obscur. Der Farbholzschnitt in Deutschland und den Niederlanden im 16. und 17. Jahrhundert. Vollständige Bilddokumentation und Gesamtkatalog.
60259: STRAUSS, DAVID FRIEDRICH. - Streitschriften zur Vertheidigung meiner Schridt über das leben Jesu und zur Chracteristik der gegenwärtigen Theologie.
65687: STRECKER, KARL. - Introductin à l'étude du latin médiéval. Traduite de l'allemand par Paul Van de Woestijne.
43458: STRECKFUSS, KARL. - Dantes Göttliche Komödie. Uebersetzt und erläutert. Neu bearbeitet und mit einer historisch-biographischen Einleitung versehen von Otto Roquette.
62220: STREEDER, G.J. - De Gemeente in Christus Jezus. De Brief aan de Philippenzen.
24874: STREEKSTRA, N.F. & VERKUYL, P.E.L. (EDS.) - Huygens in Noorder Licht. Lezingen van het Groningse Huygens-symposium.
73825: STREEKSTRA, N.F. - Afbeeldingsrelaties. Een taal- en letterkundig essay over Huygens' Donne-vertalingen.
21720: STREETEN, P. - Economic Integration. Aspects and Problems.
72694: STREHLY, G (TRADUCTEUR). - Madhava et Malati. Drame en dix actes et un prologue de Bhavabhouti. Traduit du sanscrit et du prakrit par G. Strehly. Précédé d'une préface par A. Bergaigne.
72695: STREHLY, G (TRADUCTEUR) - Priyadarsika. Pièce attribuée au roi Sriharchadéva en quatre actes précédés d'un prologue et d'une introduction. Traduite du Sanskrit et du Prakrit sur l'édition de Vichnou Daji Gadré par G. Strehly.
64443: STRÉMOOUKHOFF, D. - Vladimir Soloviev et son oeuvre messianique.
69391: STRENG, J.C. - Zwols biografisch woordenboek. Een draagbaar mausoleum.
67595: STRENG, J.C. - Het is thans zeer briljant. Aspecten van het Zwols culturele leven tijdens de overgang van ancien régime naar moderne tijd.
57627: STRENG, J.C. - 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle 1579-1795.
53487: STRENGHOLT, L. - Huygens-Studies. Bijdragen tot het onderzoek van de poëzie van Constantijn Huygens.
73943: STRERATH-BOLZ, ULRIKE. (HRSG.) - Isländische Vorzeitsagas. Band I. Herausgegeben und aus dem Altisländischen úbersetzt.
62063: STRESEMANN, ERWIN. - Exkursionsfauna für die Gebiete der DDR und der BRD. Band 2/1; Wirbellose. Insekten, Erster Teil.
41043: STRICKLAND, RENNARD. - Fire and the Spirits. Cherokee Law from Clan to Court.
59747: STRIEN, P.J. VAN. - Nederlandse psychologen en hun publiek. Een contextuele geschiedenis.
75426: STRIEN, TON VAN . & ZEMEL, ROEL. (REDACTIE) - 'Daer omme lachen die liede". Opstellen over humor in literatuur en taal voor Fred de Bree.
74432: STRIETMAN, ELSA. & HAPPÉ, PETER. EDS.) - Urban Theatre in the Low Countries 1400-1625.
32538: STRIJBOSCH, CLARA. - De bronnen van 'De reis van Sint Brandaan'.
58820: STRIJD, KRIJN. - Structuur en inhoud van Anselmus''Cur Deus Homo'.
7855: STROHL, MITCHELL P. - The International Law of Bays.
45287: STROHM, PAUL. - Hochon's Arrow. The Social Imagination of Fourteenth-Century Texts. With an Appendix by A.J. Prescott.
45283: STROHM, PAUL. - Hochon's Arrow. The Social Imagination of Fourteenth-Century Texts. With an Appendix by A.J. Prescott.
46284: STROICK, CLEMENS. - Heinrich von Friemar. Leben, Werke, philosophisch-theologische Stellung in der Scholastik.
33436: STROOP, JAN. - Molenaarstermen en Molengeschiedenis. Een onderzoek naar herkomst, ouderdom en verbreiding van de benamingen voor enkele molenonderdelen in verband met de geschiedenis van de water- en windmolen in de Nederlanden.
61415: STROTHMANN, WERNER. - Das Wolfenbütteler Tetraevangelium Syriacum. Lesarten und Lesungen.
25408: STRUB, MARCEL. - Les Monuments d'Art et d'Histoire du Canton de Fribourg. Tome II: La Ville de Fribourg par M. Strub.
53018: STRUB, MARCEL. (ET AUTRES) - Les Monuments d'art et d'histoire du Canton de Fribourg.
58567: STRUBBE, EGIED I. & DE SIMPEL, PIERRE. - Coutumes de la Ville et Chateleine de Warneton. (Coutumes des Pays et Comté de Flandre, Quartier d'Ypres).
10261: STRUBBE, I. & VOET, L. - De Chronologie van de Middeleeuwen en de moderne tijden in de Nederlanden.
44056: STRUCKEN, MAX. - Literarische und künstlerische Quellen des Gabel-Kruzifixus.
23869: STRUIK, ANTON. - Een Nederlander in Siberië. Brieven van Anton Struik.
5813: STRUIK, D.J. - Het land van Stevin en Huygens.
32520: STRUIK, D.J. - A concise history of mathematics.
64002: STRUPP, KARL. - Grundzüge des positiven Völkerrechts.
64297: STRUPP, CARLO. - Manuale di diretto internazionale pubblico. Traduzione di Pierluigi La Terza. Con prefazione di Amadeo Giannini.
63854: STRUPP, KARL. - Die internationale Schiedsgerichtsbarkeit. Zwei Vorträge zur Einführung.
15871: STRUTZ, A. - Andreas Gryphius. Die Weltanschauung eines deutsches Barockdichters.
16603: STRUYCK, N. - Oeuvres, qui se rapportent au calcul des chances, à la statisque générale, à la statistique des décès et aux rentes viagères, tirées des oeuvres complètes et traduit du Hollandais par A.J. Vollgraff.
68081: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Wijsgerig leven in Nederland en België 1880-1980. Deel VII: Op zoek naar zijn en zin.
68082: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Wijsgerig leven in Nederland en België 1880-1980. Deel VIII: Katholieken en hun filosofie.
67751: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Wijsgerig leven in Nederland en België 1880-1980. Deel II: De Dominicanen.
21503: STRUYKER-BOUDIER, H. - Speurtocht naar een onbekende. Anna Blaman en haar eenzaam avontuur.
25582: STUARD, SUSAN MOSHER. (ED.) - Women in Medieval Society. Edited with an Introduction.
55167: STUBBS, MICHAEL. - Language and Literacy. The Sociolinguistics of Reading and Writing.
59236: STUBBS, WILLIAM. (EDITOR). - Memoriale Fratris Walteri de Coventria. The Historical Collections of Walter of Coventry. Edited from the Ms. in the Library of Corpus Christi College, Cambridge.
21568: GRADUATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL STUDIES. - The European Free Trade Association and the Crisis of European Integration. An aspect of the Atlantic Crisis?
64561: DE STUERS, JHR. F.V.A. - Gedenkschrift van den oorlog op Java van 1825 tot 1830. Uit het Fransch vertaald door H.M. Lange.
70057: STUERS, VICTOR DE. & CUYPERS, P.J.H. - Het Rijks-Museum te Amsterdam. Uitgegeven onder leiding van den architect der Rijks Museum gebouwen P.J.H. Cuypers en Victor de Stuers.
7263: STUIJVENBERG, J.H. VAN. (ED.) - Honderd Jaar Margarine, 1869-1969.
21854: STUIJVENBERG, J.H. VAN. - Economische geschiedenis in twaalf miniaturen. Bundel herdrukken, aangeboden aan de schrijver b.g.v. zijn aftreden als directeur-secretaris.
31266: STUIP, R.E.V. & VELLEKOOP, C. (EDS.) - Culturen in contact. Botsing en integratie in de Middeleeuwen.
31267: STUIP, R.E.V. & VELLEKOOP, C. (EDS.) - Licht en donker in de Middeleeuwen.
65170: STUIP, R.E.V. (REDACTIE) - Meer dan muziek alleen. In Memoriam Kees Vellekoop.
29128: STUIP, R.E.V. & VELLEKOOP, C. (EDS.) - Middeleeuwers over Vrouwen.
46425: STUIP, R.E.V. (ED.) - Franse literatuur van de Middeleeuwen.
67862: STUIP, R.E.V. (REDACTIE) - Christine de Pizan, een bijzondere vrouw.
25056: STUIP, R.E.V. & VELLEKOOP, C. (EDS.) - Oraliteit en schriftcultuur.
47547: STUIP, R.E.V. & VELLEKOOP, C. (EDS.) - Emoties in de Middeleeuwen.
48330: STUIP, R.E.V. - La Chastelaine de Vergi. Édition critique du ms. B.N.f.fr.375. Avec Introduction, Notes, Glossaire et Index, suivie de l'édition diplomatique de tous les manuscrits connus du XIII-e et du XIV-e siècle.
6063: STUIVELING, G. - Rekenschap.
66078: STUIVELING, G. (ED.) - VAN DEN LANDE VAN OUER ZEE. Facsimile-uitgave naar het enig bewaard gebleven handschrift. Ingeleid en toegelicht.
1292: STUIVELING, G. - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven.
1426: STUIVELING, G. (ED.) - ESOPET. Facsimile-uitgave naar het enig bewaard gebleven handschrift. Ingeleid en toegelicht door G. Stuiveling.
1953: STUIVELING, G. - Vakwerk. Twaalf studies in literatuur.
74383: STÜLER, FRIEDRICH AUGUST. - Das Neue Museum in Berlin von Stüler. Erste Abteilung.
66251: STULFAUTH, GEORG. - Die apokryphen Petrusgeschichten in der altchristlichen Kunst.
45301: STURM-MADDOX, SARA. - Petrarch's Metamorphoses. Text and Subtext in the Rime Sparse.
30867: STURTEVANT, E.H. - An introduction to linguistic science.
43353: STUTT, HEINRICH. - Die nordwestdeutschen Diözesen und das Baseler Konzil in de Jahren 1431-1441.
1763: STUTTERHEIM, C.F.P. - Uit de verstrooiing. Gesproken en geschreven taalkundige beschouwingen.
57212: STUTTERHEIM, C.F.P. - Het begrip Metaphoor. Een taalkundig en wijsgerig onderzoek.
18928: STUTTERHEIM, C.F.P. - Taalbeschouwing en Taalbeheersing.
1912: STUTTERHEIM, C.F.P. - Conflicten en grenzen. Acht literatuur wetenschappelijke studies.
36267: STUTTERHEIM, C.F.P. (ED.) - Twee Onbekende Tafelspelen. Met inleiding en aantekeningen uitgegeven.
66983: STUTTMANN, FERDINAND. & OSTEN, GERT VON DER. - Niedersächische Bildschnitzerei des späten Mittelaters.
57137: STÜTZ, FRANZ. - Die Technik der kurzen Reimpaare des Pamphilus Gengenbach. Mit einem kritischen Anhang über die zweifelhaften Werke.
2762: STUURMAN, S. - Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat. Aspecten van de ontwikkeling van de moderne staat in Nederland.
64272: STUYT, A.M. - Formeel tractatenrecht. Overzicht aan de hand van de Nederlandse praktijk.
64271: STUYT, A.M. - Repertorium van door Nederland tussen 1813 en 1950 gesloten verdragen.
64324: STUYT, J.C.L.M. - L' examen médical de Naundorff.
64238: STUYT, A.M. - The General Principles of Law as Applied by International Tribunals to Disputes on Attribution and Exercise of State Jurisdiction.
20952: STUYT, A.M. - Repertorium van door Nederland tussen 1813 en 1950 gesloten verdragen.
13630: STUYVER, C. - Psychologie en symboliek van Ibsens ouderdomsdrama's.
73809: STYAN, J.L. - Modern Drama in Theory and Practice I-II-III.
34872: SUARÈS, JEAN-CLAUDE. (ED.) - Art of The Times.
72502: SUARÈS, ANDRÉ. - Cette âme ardente... Choix de lettres de André Suarès à Romain Rolland (1887-1891). Préface de Maurice Pottecher. Avant-propos et notes de Pierre Sipriot. (Cahiers Romain Rolland; V).
75219: SUAREZ, EMMANUEL. - Graduale juxta ritum sacri Ordinis Praedicatorum....
65857: SUCHIER, WALTHER. - Aucassin und Nicolette. Textausgabe nebst Paradigmen und Glossar.
52903: SUCHIER, HERMANN. (ED.) - Aucassin et Nicolette. Texte critique accompagné de paradigmes et d'un lexique. Septième édition avec un table contenant la notation musicale.
8836: SUCHSLAND, PETER. (ED.) - Deutsche Volksbücher in drei Bänden.
59069: SUCKLING, NORMAN. - Paul Valéry and the Civilized Mind.
23898: SULLEROT, EVELYNE. - Geschiedenis en sociologie van de vrouwenarbeid.
49451: SULLIVAN, RICHARD E. (ED.) - The Coronation of Charlemagne. What Did It Signify?
72766: SULLY, JAMES. - Essai sur le rire, ses formes, ses causes, son développement et sa valeur. Traduit de l'anglais par L. et A. Terrier.
64497: SULLY, JAMES. - Le pessimisme (Histoire et critique). Traduit de l'Anglais par Alexis Bertrand et Paul Gérard.
64764: SUMANPOUW, M. - Les nouvelles conventions de La Haye: leur application par les juges nationaux. Recueil des décisions et bibliographie.
52276: SUMBERG, LEWIS A.M. (ED.) - La Chanson d'Antioche. Étude historique et littéraire. Une chronique en vers français de la Première Croisade par le pèlerin Richard.
18127: SUMMERSON, J.N. - Architecture in Britain, 1500-1830.
64232: SUPINO, I.B. - Les deux Lippi. Traduit de l'italien par J. de Crozals.
27490: GEOLOGISCHE MIJNBOUWKUNDIGE DIENST VAN SURINAME. - Jaarboek 1954. (Twaalfde jaargang, deel 1 en 2).
27491: GEOLOGISCHE MIJNBOUWKUNDIGE DIENST VAN SURINAME. - Jaarboek 1955. Dertiende jaargang. Deel I, II en III.
27492: GEOLOGISCHE MIJNBOUWKUNDIGE DIENST VAN SURINAME. - Jaarboek 1956 - 1958. Veertiende t/m zestiende jaargang. Deel I, II en III.
27493: GEOLOGISCHE MIJNBOUWKUNDIGE DIENST VAN SURINAME. - Jaarverslag 1951.
27494: GEOLOGISCHE MIJNBOUWKUNDIGE DIENST VAN SURINAME. - Jaarverslag 1949.
27495: GEOLOGISCHE MIJNBOUWKUNDIGE DIENST VAN SURINAME. - Jaarverslag 1950.
46124: DEPARTEMENT VAN LANDBOUW-ECONOMISCHE ZAKEN SURINAME. - Verslag over de jaren 1942 - 1944.
46127: DEPARTEMENT VAN LANDBOUW-ECONOMISCHE ZAKEN SURINAME. - Verslag over de jaren 1938 en 1939.
27984: PLANBUREAU SURINAME. - Suriname bouwt aan zijn eigen huis.
46148: LANDBOUW-PROEFSTATION SURINAME. - Regenval te Paramaribo, 1905-1930 en Nickerie, 1907-1930 in intervallen van 1/3 maand, de derde decade à 8-11 dagen, in cijfers en grafieken.
46150: LANDBOUW-PROEFSTATION SURINAME. - Regenval te Paramaribo, 1931-1938 en Nickerie, 1931-1938 in intervallen van 1/3 maand, de derde decade 8-11 dagen, in cijfers en grafieken.
27404: R.V.D. SURINAME. - Suriname.
46139: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW IN SURINAME. - Meteorologische Waarnemingen, gedaan op de meteorologische stations in de koloniën Suriname en Curaçao in het jaar 1914.
46140: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW IN SURINAME. - Meteorologische Waarnemingen, gedaan op de meteorologische stations in de koloniën Suriname en Curaçao in het jaar 1914.
46118: DEPARTEMENT VAN LANDBOUWPROEFSTATION IN SURINAME. - Verslag over de jaren 1928 - 1930.
46119: DEPARTEMENT VAN LANDBOUWPROEFSTATION IN SURINAME. - Verslag over de jaren 1931 - 1932.
46142: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW IN SURINAME. - Meteorologische Waarnemingen, gedaan op de meteorologische stations in de koloniën Suriname en Curaçao in het jaar 1916.
46143: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW IN SURINAME. - Meteorologische Waarnemingen, gedaan op de meteorologische stations in de koloniën Suriname en Curaçao in het jaar 1917.
46116: DEPARTEMENT VAN LANDBOUWPROEFSTATION IN SURINAME. - Verslag over de jaren 1924 - 1927.
46132: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW IN SURINAME. - Meteorologische Waarnemingen, gedaan op de meteorologische stations in de koloniën Suriname en Curaçao in het jaar 1907.
46133: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW IN SURINAME. - Meteorologische Waarnemingen, gedaan op de meteorologische stations in de koloniën Suriname en Curaçao in het jaar 1908.
46141: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW IN SURINAME. - Meteorologische Waarnemingen, gedaan op de meteorologische stations in de koloniën Suriname en Curaçao in het jaar 1915.
46134: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW IN SURINAME. - Meteorologische Waarnemingen, gedaan op de meteorologische stations in de koloniën Suriname en Curaçao in het jaar 1909.
46135: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW IN SURINAME. - Meteorologische Waarnemingen, gedaan op de meteorologische stations in de koloniën Suriname en Curaçao in het jaar 1910.
46136: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW IN SURINAME. - Meteorologische Waarnemingen, gedaan op de meteorologische stations in de koloniën Suriname en Curaçao in het jaar 1911.
46120: DEPARTEMENT VAN LANDBOUW-ECONOMISCHE ZAKEN SURINAME. - Verslag over de jaren 1936 en 1937.
46122: DEPARTEMENT VAN LANDBOUW-ECONOMISCHE ZAKEN SURINAME. - Verslag over het jaar 1940.
46123: DEPARTEMENT VAN LANDBOUW-ECONOMISCHE ZAKEN SURINAME. - Verslag over het jaar 1941.
46144: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW IN SURINAME. - Meteorologische Waarnemingen, gedaan op de meteorologische stations in de koloniën Suriname en Curaçao in het jaar 1918.
46137: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW IN SURINAME. - Meteorologische Waarnemingen, gedaan op de meteorologische stations in de koloniën Suriname en Curaçao in het jaar 1912.
46138: DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW IN SURINAME. - Meteorologische Waarnemingen, gedaan op de meteorologische stations in de koloniën Suriname en Curaçao in het jaar 1913.
33175: SURINGAR, W.H.D. (ED.) - Dit Sijn Seneka Leren, Tweespraec tusscen enen Vader ende sinen Sone over alrehande swaer gheval. Een Middelnederlandsch zedekundig leerdicht, na Blommaert volgens het Brusselsch handschrift opnieuw uitgegeven en toegelicht.
2533: SURINGAR, W.H.D. (ED.) - DIE BOUC VAN SEDEN, een middelnederlandsch zedekundig leerdicht, na Kausler, volgens het Comburger handschrift opnieuw uitgegeven en toegelicht.
2538: SURINGAR, W.H.D. (ED.) - Middelnederlandsche RIJMSPREUKEN. Uit een oud Haagsch handschrift van de K.B. als vertaalde verzen van Freidanks Bescheidenheit aangewezen en toegelicht.
64675: SURINGAR, P.H. - Biographische aanteekeningen betreffende Mr. Pieter Paulus. Eerste gedeelte (1753-1784).
19713: SUSO, HENRICUS. - Colloquia Dominiciana cum Divino Animae Sponso perdurante Sacro Convivio ... (Horologium Sapientiae).
38547: SUTHERLAND, JAMES. - A Preface to Eighteenth Century Poetry.
35563: SUTHERLAND, J. & J. HURSTFIELD. (EDS.) - Shakespeare's World.
71482: SUYS, F.T. & HAUDEBOURT, L.P. - Palais Massimi à Rome. Plans, coupes, élévations, profils, voutes, plafonds, etc. des deux palais Massimi. Dessinés et publiés par F.T. Suys et L.P. Haudebourt.
72468: SUYS, F.T. & HAUDEBOURT, L.P. - Palais Massimi à Rome. Plans, coupes, élévations, profils, voutes, plafonds, etc. des deux palais Massimi. Dessinés et publiés par F.T. Suys et L.P. Haudebourt.
12424: SVEITRUP, O. (HRSG.). - Grafik aus dem Osten. Beschwerdebuch. Begegnungen mit 16 satirischen Zeichern aus Jugoslawien, Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn.
16944: SWAAN, W. - The Gothic Cathedral. With an historical introduction by Chr. Brooke.
23052: SWAANENBURG, W. VAN. - Een hel vol weelde. Teksten uit het werk van Willem van Swaanenburg (1679-1728). Ingeleid en van kommentaar voorzien door André Hanou, Saskia Janssens, Jolanda Koops, Frank van Lamoen, Leo Siemes en Cor de Vries.
4350: SWAEN, MICHIEL DE. - De verheerlijckte schoenlappers of De Gecroonde Leersse. Tot een vastenavont-spel toneelgewijs opgestelt. Met inleiding en aant. van J.H. Cartens.
59650: SWAN, CHARLES. (EDITOR). - Gesta Romanorum: or, Entertaining Moral Stories invented by the Monks as a Fire-side Recreation; and Commonly applied in their Discourses from the Pulpit; Whence the most Celebrated of our own Poets and others from the Earliest Times, have Extracted Their Plots. Translated from the Latin with Preliminary Observations and Copious Notes.
15058: SWANSTON, H.F.G. - A Language for Madness. The Abuse and the Use of Christian Creeds.
27426: SWANZY, H. - Writing in the British Caribbean. A study in cultural devolution.
35511: SWART, J. - Thomas Sackville. A study in sixteenth-century poetry.
68518: SWEDENBORG, EMMANUEL. - L'Apocalypse expliquée selon le sens spirituel où sont révélés les arcanes qui y sont prédits, et qui jusqu'à présent ont été profondément cachés. Ouvrage posthume d'Emmanuel Swedenborg. Traduit du latin par J.-F.-E. le Boys des Guays. (complet de 7 tomes).
72242: SWEELINCK, JAN PIETERS. - Chanson (1601).
72250: SWEELINCK, JAN PIETERS. - Psalm 150 (achtstemmig) van Jan Pieters Sweelinck.
72241: SWEELINCK, JAN PIETERS. - Regina Coeli. Naar een Handschrift uit de Bibliotheek der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst (afkomstig uit de K. Bibliotheek te Parijs) in nieuweren partituurvorm gebragt door H.A. Viotta.
71199: SWEELINCK, JAN PIETERS. - Zes vier-stemmige Psalmen van Jan Pieters Sweelinck, bewerkt door Robert Eitner.
73671: SWEELINCK, JAN PIETERS. - Cantio sacra "Hodie Christus natus est" (vijfstemmig).
71981: SWEELINCK, JAN PIETERS. - Zes vier-stemmige Psalmen van Jan Pieters Sweelinck, bewerkt door Robert Eitner.
59967: SWEENEY, JAMES JOHNSON. - Miniatures irlandaises.
46687: SWEET, HENRY. - Sweet's Anglo-Saxon Primer. Revised throughout by Norman Davis.
33450: SWILLENS, P.T.A. - Jacob van Campen. Schilder en bouwmeester 1595-1657.
63931: SWITKOW, N. - La Grande Loge de France. Constitution et réglements. Liste des membres.
33690: SWITSAR, S. - With Bauer in the East.
66985: SWOBODA, KARL M. (HRSG.) - Barock in Böhmen. Die Architektur von Erich Bachmann, die malerei von Erich Hubula, das Kunstgewerbe von Hermann Fillitz und Erwin Neumann.
35890: SYLVESTER, RICHARD S. (ED.) - St. Thomas More: Action and Contemplation. Proceedings of the Symposium held at St. Joh's University October 9-10, 1970. Edited with an Introduction.
3191: SYLVIUS, B. - Quatre suites d'ornements. (Variarum protactionem quas vulgo Maurusias vocant Libellus, 1554. 24 ps. - Un livre contenant passement de moresques très utile à toutes gens exerceans le dict art. 11ps. - Un livre de grosserie et des flacons et boîtes de poivre de sel, 1568. 20 ps. - Liber Maurusearum duplicium - Eenen nieuwen boeck van dubbel-morisken seer oorbaerlijk voor goutsmeden, enz. 9 ps.) [Introd. biographique par F.J. van den Branden.
47470: SYMONS, B. (ED.) - Kudrun. Dritte Auflage hrsg. von Bruno Boesch.
66898: SYMPOSIUM. - Het retoucheren in de restauratie van kunstwerken. Symposium Jan van Eyck Akademie, 11 en 12 december 1980.
16252: SYMPOSIUM. - Floris V. Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw.
67049: SYMPOSIUM. - Verslag van het symposium: De geschilderde uitmonstering van de St. Servaaskerk Maastricht.
34098: SYMPOSIUM. - Holland in de dertiende eeuw. Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw.
9245: HEGEL.- SYMPOSIUM. - Hegel and the philosophy of religion. The Wofford Symposium. Edited with an introduction by D.E. Christensen.
72105: VAN SYNGHEL, G.A.M. (REDACTIE) - Bronnen met betrekking tot armenzorg en sociale zekerheid in de negentiende en twintigste eeuw.
72098: VAN SYNGHEL, G.A.M. (REDACTIE) - Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in Middeleeuwen en Ancien Régime.
64132: VAN SYNGHEL, GEERTRUI. - Actum in camera scriptorum oppidi de Buscoducis. De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450.
67012: SZABLOWSKI, JERZY. - Katalog Zabytkow Sztuki w Polsce. Tom IV: Miasto Krakow. Czesc.I: Wawel. (2 vols, complete)
22709: SZABLOWSKI, J. - De Vlaamse wandtapijten van de Wawelburcht te Krakau. Kunstschat van koning Sigismund II Augustus Jagello.
61439: SZCZEPANSKI, LADISLAUS. - Quaestiones geographico-topographicae. Fasc. I: Geographia palestinae antiquae.
45899: SZIRMAI, JULIA C. (ED.) - La Bible anonyme du Ms. Paris B.N.f.fr.763. Édition critique.
10684: SZLOCISTI, THEODOR. (HRSG.). - Aus einer stillen Welt. Erzählungen aus der modernen Jüdischen Literatur. Ins deutsche übertragen und eingeleitet.
65865: SZOGS, SIEGFRIED. - Aspremont. Entwickungsgeschichte und Stellung innerhalb der Karlsgeste.
49443: SZÖVÉRFFY, JOSEPH. - Marianische Motivik der Hymnen. Ein Beitrag zur Geschichte der marianischen Lyrik im Mittelalter.
69418: SZWYKOWSKI, IGNATZ VON. - Anton van Dyck's Bildnisse bekannter Personen. Iconographie ou le cabinet des portraits d'Antoine Van Dyck. Ausführliche Nachricht über diejenigen 185 Platten, welche von und nach den Werken des Meisters im Kunstverkehr [...] bekannt geworden sind.
69372: SZWYKOWSKI, IGNATZ VON. - Anton van Dyck's Bildnisse bekannter Personen. Iconographie ou le cabinet des portraits d'Antoine Van Dyck. Ausführliche Nachricht über diejenigen 185 Platten, welche von und nach den Werken des Meisters im Kunstverkehr [...] bekannt geworden sind.
58032: SZYMANZIG, MAX. - Immermanns 'Tristan und Isolde'.
49655: TAAL, J. - De Goudse kloosters in de Middeleeuwen.
64549: TAAL, G. - Liberalen en Radicalen in Nederland 1872-1901.
20122: TAAL, G. - Liberalen en Radicalen in Nederland 1872-1901.
72414: TAAL, J. - De archieven van de Goudse kloosters.
74975: TACCA, ÓSCAR. - Las voces de la novela.
67548: TACITE. - Annales (3 tomes). Livres I-XVI. Texte établi et traduit par Henri Goelzer.
67549: TACITE. - Histoires. (Livres I-III & IV-V). Texte établi et traduit par Henri Goelzer.
63289: TACITUS. - De origine et situ Germanorum. Liber. Bewerkt door X. Wolters.
66307: TACITUS. - Cornelius Tacitus' Jaarboeken I-VI. Uit het Latijn door C.M. Francken en J.M. Fraenkel.
63032: TACITUS, P. CORNELIUS. - Cornelii Taciti Historiarum Libri Qui Supersunt. Schulausgabe von Carl Heraeus.
63240: TACITUS, P. CORNELIUS. - Cornelii Taciti Historiarum Libri Qui Supersunt. Schulausgabe von Carl Heraeus.
48442: TAGAGE, J.M.B. (ED.) - De Ordinarius Chori van de Collegiale Sint-Servaaskerk te Maastricht volgens een handschrift uit het vierde kwart van de dertiende eeuw.
63595: TAINE, HIPPOLYTE. - Philosophie de l'art.
21456: TALBOT RICE, T. (ED.) - Geboorte der Westerse Beschaving: De Glorie der Middeleeuwen.
63797: TALKENBERGER, HEIKE. - Sintflut. Prophetie und Zeitgeschehen in Texten und Holzschnitten astrologischer Flugschriften 1488-1528.
59112: TALLQUIST, HJ. - Tables of Spherical Harmonics.
64109: TALSMA, D. - L'art d'amours van Jakes d'Amiens (XIII-e eeuw). Critische tekstuitgave met inleiding en aanteekeningen.
65952: TALSMA, D. - L'art d'amours van Jakes d'Amiens (XIII-e eeuw). Critische tekstuitgave met inleiding en aanteekeningen.
41233: TAMBA, YASUYORI. - The Essentials of Medicine in Ancient China and Japan. Yasuyori Tamba's Shimpo. Tr. with an Introduction and Annotations by E.C.H. Hsia, I. Veith and R. Geertsma. I: Books 1 and 2. II: Books 26, 27 and 28.
7857: TAMMES, A.J.P. - Hoofdstukken van internationale organisatie. Eerste stuk. (Alles wat verschenen is).
64243: TAMMES, A.J.P. - Internationaal Publiekrecht.
20782: TAMSE, C.A. - Nederland en België in Europa (1859-1871). De zelfstandigheidspolitiek van twee kleine staten.
36351: TAN-HAVERHORST, L.F. - Pjalar Jóns Saga Dámusta Saga. I. Teksten.
64095: TANGELDER, F.B.M. - Muntheer en muntmeester. Een studie over het Berghse muntprivilege in de tweede helft der zestiende eeuw.
30941: TANNENBAUM, FRANK. - Slave and Citizen. The Negro in the Americas.
72230: TANNERY, PAUL. - Mémoires scientifiques. III: Sciences exactes dans l'antiquité 1889-1913. Publiés par J.-L. Heiberg & H.G. Zeuthen.
18985: TANS, J.G.H. - Isoglossen rond Maastricht in de dialecten van Belgisch en Nederlandsch Zuid-Limburg.
63492: TAPIE, H. - Feuilles de route d'un missionaire chez les Peaux-Rouges [Brésil].
68717: TARBÉ, PROSPER. (ED.) - Le roman de Foulque de Candie par Herbert Leduc, de Danmartin.
68772: TARBÉ, PROSPER. (ED.) - Romancero de Champagne.
69914: TARDIEU, E. & COUSSIN, A. (EDS.) - Les dix livres d'architecture de Vitruve avec les notes de Perrault. Nouvelle édition revue et corrigée et augmentée d'un grand nombre de planches et de notes explicatives.
70201: TARDIEU, AMBROISE. - La Colonne de la Grande Armée d'Austerlitz ou de la victoire, monument triomphal élevé à la gloire de la grande armée par Napoléon, 40 planches représentant la vue générale, les medailles, piédestaux, bas-reliefs et statue dont se compose ce monument, gravées en taille-douce par Ambroise Tardieu.
69194: TARDIF, ADOLPHE. - Histoire des sources du droit français. Origines romaines.
40491: TARN, W.W. - Hellenistic Civilisation.
69739: LE TAROUILLY, PAUL. - Édifices de Rome moderne ou recueil des palais, maisons, églises, couvents et autres monuments publics et particuliers les plus remarquables de la ville de Rome. Dessinés, mesurés et publiés par Pl. Le Tarouilly. (3 volumes atlas + texte).
71245: TASCHEREAU, J. - Histoire de la vie et des ouvrages de P. Corneille. (Oeuvres complètes de P. Corneille; Préliminaires).
70393: TASCHEREAU, JULES. - Histoire de la vie et des ouvrages de Molière.
5566: TASSO, TORQUATO. - Jeruzalem Verlost. Heldendicht in Twintig Zangen (vertaald) door J.J.L. ten Kate.
67187: TATARKIEWICZ, WLADYSLAW. - O Sztuce Polskiej XVII i XVIII Wieku. Architektura Rzezba.
74819: TATE, ROBERT B. - Ensayos sobre la historiografía peninsular del siglo XV. Versión española de Jesús Díaz.
73431: ACHILLES TATIUS. - The Loves of Clitophon and Leucippe. Translated from the Greek of Achilles tatius by William Burton. Reprinted for the first time from a copy now unique printed by Thomas Creede in 1597.
59731: TAUBKEN, HANS. - Niederdeutsch, Niederländisch, Hochdeutsch. Die Geschichte der Schriftsprache in der Stadt und in der ehemaligen Grafschaft Lingen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert.
1024: TAUDIN CHABOT, J.J.M. - Chabot. Een Hugenotenfamilie uit La Rochelle en vele naamgenoten.
62087: TAULER, JOHANNES. - Gheestelycke Sermoonen ghemaeckt door den Hoogh-Verlichten leeraer Joannes Taulerus [...]. Op alle de Sondaghen ende Heyligh-daghen van het gheheel Iaer, Nu van nieuws over-gheset in claerder duytsche taele, met aen-wijsinghe der plaetsen, die de Ketters vervalscht ofte achter-gelaeten hadden, als oock met nieuwe Tafels der Sermoonen ende Materien verciert door Joannes de Lixbona. Hier is oock by-ghevoeght De naevolginghe des armen leven Christi ghemaeckt van den Selven Joannes Taulerus, ende nu onlanghs overgheset uyt het Hooghduytsch door Gabriel van Antwerpen.
36145: TAVANI, GUISEPPE. (ED.) - La poesia lirica galego-portoghese. Hrsg. von Guiseppe Tavani. (GRLMA: Volume II: Les Genres Lyriques. Tome 1, Fascicule 6: C).
75180: TAVANI, GIUSEPPE. - Poesia del Duecento nella penisola iberica. Problemi della liorica galego-portoghese.
47543: TAVERNE, ED. - In 't land van belofte in de nieue stadt. Ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de Republiek 1580-1680.
71539: TAVERNIER, ADOLPHE. - Amateurs et salles d'armes de Paris. Illustrations de Genilloud.
31396: TAVERNIER-VEREECKEN, C. - Gentse naamkunde van ca. 1000 tot 1253. Een bijdrage tot de kennis van het oudste Middelnederlands.
23902: TAWNEY, R.H. - Religie en de opkomst van het kapitalisme.
46421: TAX, KARL. - Das Janota-Officum. Geschichte und Sprache eines ripuarischen Stundenbuches.
42686: TAX, PETRUS W. (ED.) - Wort, Sinnbild, Zahl im Tristanroman. Studien zum Denken und Werten Gottfrieds von Strassburg.
30949: TAX, SOL. (ED.) - Anthropology Today: Selections.
17584: TAYLOR, R.J. - The Art of the Minnesinger. Songs of the thirteenth century transcribed and edited with textual and musical commentaries.
52563: TAYLOR, ROBERT A. - La littérature occitane de moyen âge. Bibliographie selctive et critique.
50876: TAYLOR, JANE H.M. (ED.) - Le Roman de Perceforest. Première Partie. Edition critique.
7635: TAYLOR, GEOFFREY. - The Absurd World of Charles Bragg.
65040: TAYMANS D'EYPERNON, FR. - Le Mystère Primordial. La trinité dans sa vivante image.
65008: TAYMANS D'EYPERNON, FR. - Le Blondélisme.
12933: TECCHIO, G. - Ugo Foscolo. Sein Leben und seine Werke.
68713: TECHENER, LIBRAIRE. (ED.) - Bulletin du Bibliophile, publié par Techener; avec des notes de Jacq.-Ch. Brunet, Chalon, Delmotte, G. Duplessis, C. Leber etc. et notices bibliographiques, philologiques et littéraires par Ch. Nodier. I-re série: comprénant 24 numéros et additif le numéro avec la Table des divisions et subdivisions.
71525: TECHENER, J. - Description bibliographique des livres choisis en tous genres composant la Librairie J. Techener. Tome premier (1855) et tome second (1858).
7859: TECLAFF, L.A. - The River Basin in History and Law.
71341: TEELLINCK, WILLEM. & TEELLINCK, MAXIMILIAEN. - Grondighe Verclaringhe over de Tien Gheboden / ende het Ghebedt onses Heeren...het Tweede Deel [1639]... & Wraeck-sweert bepleytende het Recht van Gods Verbondt [1624]... & Christi Waerschouwinge... [1659]
71345: TEELLINCK, WILLEM. - Noodtwendigh Vertoogh aengaende den tegenwoordighen bedroefden Staet van Gods Volck...
9950: TEENSTRA, M.D. (UITG.). - Volksverhalen en Legenden van vroegere en latere dagen, uit meest Nederlandsche schrijvers en mondelinge mededeelingen verzameld. Eerste stuk: Spookverschijningen.
67609: TEEUWEN, MARIKEN. & ROSE, ELS. (REDACTIE). - Middeleeuwse magister. Feestbundel aangeboden aan Árpád P. Orbán bij zijn emiritaat.
69394: TEEUWEN, MARIKEN. & ROSE, ELS. (REDACTIE). - Middeleeuwse magister. Feestbundel aangeboden aan Árpád P. Orbán bij zijn emiritaat.
11574: TEEUWEN, P. - Dionysius de Karthuizer en de philosophisch-theologische stroomingen aan de Keulsche Universiteit.
13202: TEIRLINCK, H. - Verzameld Werk in 9 delen.
61540: TEIRLINCK, IS. - Zuid-Oostvlaandersch Idioticon.
21811: TEITLER, G. - De wording van het professionele officierscorps. Een sociologisch-historische analyse.
7255: TEIXEIRA DE MATTOS, L.F., DE WATERKEERINGEN, WATERSCHAPPEN EN POLDERS VAN ZUIDHOLLAND. - Deel 7,1: De Eilanden (vervolg), afd. III: Het eiland Voorne en Putten met de welplaat door K.B.A. Buijtendorp. Onderafdeling I: Algemeen. II: De drie hoogheemraadschappen en de overige waterschappen.
7257: TEIXEIRA DE MATTOS, L.F., DE WATERKEERINGEN, WATERSCHAPPEN EN POLDERS VAN ZUIDHOLLAND. - Deel 7,2: De Eilanden (vervolg), afd. III: Het eiland Voorne en Putten met Rozenburg en de Welplaat door G.J.C. Schilthuis. Onderafdeelingen III-VI. Epiloog door J.L. van der Gouw.
74732: TEJEDA, JOSÉ LUIS. - Rafael Alberti, entre la tradición y la vanguardia. Poesía primera: 1920-1926. Prólogo de Franciaco López Estrada.
18739: TELDERS, B.M. - La revision des traités de 1839.
416: TELTING, A. (ED.) - De Friesche Stadrechten
420: TELTING, A. (ED.) - Stadboek van Groningen.
24723: TEMPELMAN, JAAP. - Veranderingen.
67535: TEMPELMANS PLAT, G.W. - Luidklokken, klokluiden en klokkestoelen.
34862: TENDENZEN. - Karikatur und Plakat. Realismus International.
1194: TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB. - Alle Werken (...). Naar de beste drukken uitg. met inl. en aant. door J.J. Oversteegen.
74414: TENHAEFF, N.B. & JAPPE ALBERTS, W. (EDS.) - Bronnen tot de bouwgeschiedenis van den Dom te Utrecht. Deel 2. Eerste, Tweede en Derde Stuk. II,1: Rekeningen 1395-1480. Uitg. door N.B. Tenhaeff. II,2: Rekeningen 1480-1507. II,3 Rekeningen 1507/08 -1528/29. Uitg. door W. Jappe Alberts.
27985: TENHAEFF, N.B. & JAPPE ALBERTS, W. (EDS.) - Bronnen tot de bouwgeschiedenis van den Dom te Utrecht. Deel 2. Eerste en Tweede stuk. II,1: Rekeningen 1395-1480. Uitg. door N.B. Tenhaeff. II,2: Rekeningen 1480-1507. Uitg. door W. Jappe Alberts.
42837: TENHAEFF, N.B. - De wereld van Dante.
11044: TENHAEFF, N.B. (ED.) - Bisschop David van Bourgondië en zijn stad. Utrechtsch-Hollandsche jaarboeken 1481-1483, naar den eersten druk van Antonius Matthaeus' Analecta, 1698.
66612: TENHAGEN, FRIEDRICH. - Gesammelte Abhandlungen zur Vredener Geschichte. Mit einem Nachtragh von Uwe Lobbedey: Die Ausgrabungen in Vreden (1949-1970).
42032: JOHANNES VON TEPL. - Der Ackerman. Auf Grund der deutschen Überlieferung und der tschechischen Bearbeitung kritisch hrsg. von Willy Krogmann.
71697: VENTE PUBLIQUE.- & SULLIVAN DE TERDECQ. - 1910. Collection ô Sullivan de Terdecq (Châteaux de Terdecq et de Meldert). Deuxième partie.: Livres et recueils illustrés du XVIIIe siècle etc.
73481: TERENTIUS, PUBLIUS. - P. Terentii Carthaginisiensis Afri Comoediae Sex. Ex recensione Frid. Lindenbrogii cum ejusdem lectionibus et observationibus atque Aelii Donati, Eugraphii et Calpurnii commentariis integris. His acceserrunt Bentleii et faerni ... item Westerhovii in scholiasta lectiones ac conjecturae quibus et suas adspersit M. Jo. Car. Zeunius. Insuper addita sunt Cel. Ruhnkenii dictata in Terentium necnon selectissimae virorum doctorum annotationes. Tomus II (only).
63311: TERENTIUS, PUBLIUS. - Comoediae. Recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt Robert Kauer & Wallace M. Lindsay.
63319: TERENTIUS, PUBLIUS. - Comoediae. Recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt Robert Kauer & Wallace M. Lindsay.
75174: TERESA DE JESÚS, SANTA. - Obras Completas. Edición manual. Transcripción, intrudcciones y notas de Efren de la Madre de Dios y Otger Steggink. Sexta edición cuidadosamente revisada.
67722: TERESIA, HEILIGE. - Werken van de H. Teresia. Uit het Spaansch vertaald door Titus Brandsma, Athanasius van Rijswijck. Herzien door Thomas Keulemans.
41506: TERESIA, HEILIGE. - Werken van de H. Teresia. Uit het Spaansch vertaald door Titus Brandsma, Athanasius van Rijswijck. Herzien door Thomas Keulemans.
63961: TERM, JAC.P. VAN. - Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij.
64015: TERM, JAC.P. VAN. - Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij.
63940: TERM, JAC.P. VAN. - Van heidendom tot paganisme. Studiën over vrijmetselarij.
72836: TERME, M.G. - L'art ancien au Pays de Liége. Album publié sous le patronage du Comité Exécutif de l'Exposition Universelle de Liége 1905.
22787: TERMEER, H. - Nijmegen Frontstad. September 1944 - mei 1945. Politiek en vakbeweging.
63489: TERNES, ELMAR. - Einführung in die Phonologie.
53502: TERPSTRA, J.U. - Friedrich Heinrich Jacobis 'Allwill'. Textkritisch herausgegeben, eingeleitet und kommentiert.
68945: TERREBASSE, ALFRED DE. - Histoire de Pierre Terrail, seigneur de Bayart dit le bon chevalier dans peur et sans reproche.
75397: TERSTEEG, J.J.TH.M. & SCHEEPSMA, W.F. (EDS.) - Cartularium van de brieven van let O.L. Vrouweklooster te Renkum 1383-1609.
31790: TERSTEEG, J. & VERKUYL, P. - Ic ga daer ic hebbe te doene. Een bundel voor F. Lulofs. Onder redactie van J. Tersteeg en P. Verkuyl.
55690: TERTULLIANUS - Opera. Accurantibus D.A.B. Caillau et D.M.N.S. Guillon.
58083: TERVARENT, GUY DE. - De la méthode iconologique.
584: TERVOOREN, E.P.M. - Statenopvolging en de financiële verplichtingen van Indonesië.
49804: TERVOOREN, HELMUT. - Bibliographie zum Minnesang und zu den Dichtern aus 'Des Minnesangs Frühling'. Mit einem Geleitwort von Hugo Moser.
33465: TERVOORT, B.TH. (E.A.) - Wetenschap en Taal. Een nieuwe reeks benaderingen van het verschijnsel taal.
33466: TERVOORT, B.TH. (E.A.) - Wetenschap en Taal. Vol. 3.
853: TESTE, P. - Le précurseur.
16283: TEUFFEL, W.S. - Geschichte der Römischen Literatur. Neu bearbeitet von L. Schwabe.
43393: TEUFFEL, RUDOLF. - Individuelle Persönlichkeitsschilderung in den deutschen Geschichtswerken des 10. und 11. Jahrhunderts.
23295: TEUNIS, H.B. - Crisis. Studie over een structuur- en normverandering in het Frankrijk van ca. 1150 - ca. 1250.
46404: TEUNIS, H.B. - Anjou 1050-1125. Heersers en heiligen in de Middeleeuwen.
28842: TEUSINK, D. - Das Verhältnis zwischen Veldekes Eneide und dem Alexanderlied.
64947: TEX, J. DEN. - Onder vreemde heren. De Republiek der Nederlanden 1672-1674.
64565: TEX, N.J. DEN. - Jacob Hop, gezant der Vereenigde Nederlanden.
59434: WORP TYARDA VAN RINSUMAGEEST. & WORP VAN THABOR. - Vijfde Boek der Kronijken van Friesland, bevattende de geschiedenis van het begin der zestiende eeuw.
10903: THACHER, J.B. - The Continent of America: its discovery and its baptism. A critical and bibliographical inquiry into the naming of America, and into the New World.
65935: THALMANN, HANS. - Grundprinzipien des modernen zwischenstaatlichen Nachbarrechts.
66523: THAUER, DAGMAR ALEXANDRA. - Der Epitaphaltar.
60800: TRIDACE-NAFÉ-THÉOBROME. & [DELEPIERRE, OCTAVE] - Description bibliographique et analyse d'un livre unique qui se trouve au Musée britannique.
69207: THÉOPHILE. - Oeuvres complètes de Théophile, nouvelle édition revue, annotée et précédée d'une notice biographique par M. Alleaume.
70217: THÉOPHILE. - Oeuvres complètes de Théophile, nouvelle édition revue, annotée et précédée d'une notice biographique par M. Alleaume.
69488: THESSALUS, FÉLIX. [=BOITTIER]. - Traité de l'origine du langage ou formation et déformation des mots.
501: THEUNISSE, J.G.L. - Jan Frederik Vlekke 1849-1903; ethiek en rentabiliteit in een ondernemersleven.
62267: THEURER, WOLFDIETER. - Die trinitarische Basis des ökumenischen Rates des Kirchen.
34111: THEUWISSEN, J. - Het landbouwvoertuig in de etnografie van de Kempen.
31366: THEWISSEN, M.A.F.CH. - Twee Byzantijnsche H. Kruisrelieken uit den schat der voormalige Kapittelkerk van Onze Lieve Vrouw te Maastricht.
69337: THIBAULT, J.T. - Application de la perspective linéaire aux arts du dessin, ouvrage posthume de J.T. Thibault, mis au jour par Chapuis, son élève.
69338: THIBAULT, J.T. - Application de la perspective linéaire aux arts du dessin, ouvrage posthume de J.T. Thibault, mis au jour par Chapuis, son élève.
73371: THIERRY, AUGUSTIN. - Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers état suivi de deux fragments du recueil des monuments inédits de cette histoire.
72917: THIERS, M. (ED.) - Mémoires de Mistriss Bellamy, actrice du théâtre de Covent-Garden. Avec une notice sur sa vie par M. Thiers.
66916: THIERS, OTTO. - 't Putje van Heiloo. Bedevaarten naar O.L. Vrouw ter Nood.
57385: THIERS, M. - Histoire du Consulat et de l'Empire. (Textvolumes without the Atlas)
57138: THIETZ, RUDOLF. - Die Ballade vom Grafen und der Magd. Ein Rekonstruktionsversuch und Beitrag zur Charakterisierung der Volkspoesie.
857: THIJSSEN-SCHOUTE, C.L. - Uit de republiek der Letteren. Elf studiën op het gebied der ideeëngeschiedenis van de Gouden Eeuw.
11473: THIJSSEN, J.M.M.H. - Johannes Buridanus, Over het Oneindige. Een onderzoek naar zijn theorie over het Oneindige in het kader van zijn wetenschaps- en natuurfilosofie.
24883: THIJSSEN-SCHOUTE, C.L. - Nicolaas Jarichides Wieringa. Een zeventiende-eeuws vertaler van Boccalini, Rabelais, Barclai, Leti e.a. Bevattende ook een onderzoek naar de vermaardheid dier schrijvers in Nederland.
62268: THILS, GUSTAVE. - Histoire doctrinal du mouvement oecuménique. Nouvelle édition.
60488: THILS, GUSTAVE. - Nature et spiritualité du clergé diocésain.
51937: THIRY, CLAUDE. (ED.) - Nicaise Ladam: Mémoire et épitaphe de Ferdinand d'Aragon. Édition critique.
73812: THISSEN, PETER. - Werk, netwerk en letterwerk van de familie Van Hoogstraten in de zeventiende eeuw. Sociaal-economische en sociaal-culturele achtergronden van geletterden in de Republiek.
71390: THOBURN, JOSEPH B. - A Standard History of Oklahoma. (5 volumes set).
61682: THODE, HENRY. - Franz von Assisi und die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien.
12856: THOENES, P. - The Elite in the Welfare State. Edited by J.A. Banks.
21735: THOENES, P. - De Elite in de verzorgingsstaat. Sociologische proeve van een terugkeer naar domineesland.
21530: THOENES, P. - The Elite in the Welfare State. Edited by J.A. Banks.
72391: THOLIN, G. - Études sur l'architecture religieuse de l'Agenais du dixième au seizième siècle. Suivies d'une notice sur les sépultures du Moyen Age.
16831: THOMA, H. - Wege zum Frieden. Dritter Teil der 'suchende Seele'.
23481: THOMAS, MARCEL. - The Golden Age. Manuscript Painting at the Time of Jean, Duc de Berry.
73846: THOMAS, NORBERT. - Handlungsstruktur und dominante Motivik im deutschen Prosaroman des 15. und frühen 16. Jahrhunderts.
70231: THOMAS, WALTER. - Le décasyllabe roman et sa fortune en Europe. Essai de métrique comparée. Avec une préface par A. Beljame.
1235: THOMAS À KEMPIS. & HAGEN, PAULUS. (ED.) - De Imitatione Christi libri qui dicitur tractatus secundus et tertius. Recognovit et ad auctorem anonymum atque Thomam Kempensem reduxit Paulus Hagen.
62455: THOMAS À KEMPIS. & CORNEILLE, PIERRE. - L'imitation de Iesus-Christ. Traduite et Paraphrasée en Vers François. Par P. Corneille.
63541: THOMASSEN, K. (EINDREDACTIE) - Alba Amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: het album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden.
28034: THOMÉSE, IKA A. - Romantik und Neuromantik mit besonderer Berücksichtigung Hugo von Hofmannsthals.
28036: THOMÉSE, IKA A. - Romantik und Neuromantik mit besonderer Berücksichtigung Hugo von Hofmannsthals.
60842: THOMOV, THOMAS S. - Perceval ou le conte du Graal.
42260: THOMPSON, A.TH.C. - Dante's verhouding tot het humanisme en zijn staatskunde.
41110: THOMPSON, J. ERIC S. - Maya Hieroglyphic Writing. An Introduction.
59230: THOMPSON, EDWARD MAUNDE. - Chronicon Angliae an Anno 1328 Usque ad Annum 1388, Auctore Quodam Sancti Albani.
59231: THOMPSON, EDWARD MAUNDE. (EDITOR). - Adae Murimuth: Continuatio Chronicarum. Robertus de Avesbury: De Gestibus Mirabilibus Regis Edwardi Tertii.
582: THOMSON, J.H. - Overzicht der geschiedenis van Suriname.
63093: THOMSON, GEORGE. - Aeschylus and Athens. A Study in the Social Origins of Drama.
49420: THOMSON, RODNEY M. (ED.) - Alexander Nequam: Speculum Speculationum.
64843: THOMSON, JOHN A.F. - Popes and Princes 1417-1517. Politics and Polity in the Late Medieval Church.
15656: THOMSON, R. - Seurat.
70212: THONISSEN, J.-J. - Le droit criminel dans les livres sacrés de l'Inde.
67915: THONISSEN, J.J. - L'organisation judiciaire, le droit pénal et la procédure de la loi Salique, précédés d'une étude sur toutes les classes de la population mentionnées dans le texte de cette loi.
71076: THONISSEN, J.-J. - Mélanges d'histoire, de droit et d'économie politique.
69027: THONISSEN, J.-J. - L'organisation judiciaire, le droit pénal et la procédure pénale de la loi salique. Précédés d'une étude sur toutes les classes de la population mentionnées dans le texte de cette loi.
55561: THONON, SANDRINE. (ED.) - Le purgatoire d'amours. Édition critique.
7247: THORBECKE, J.R. - Bijdrage tot de herziening der grondwet. Nieuwe uitgave met notitie en bijlagen van C.W. de Vries.
71350: THORBECKE, J.R. & HOOYKAAS, G.J. (ED.) - De Briefwisseling van J.R. Thorbecke 1830-1872. Uitgegeven door G.J. Hooykaas en F.J.P. Santegoeds. Compleet in 7 delen.
18698: THORBECKE, ERIC. - The tendency towards regionalization in international trade, 1928-1956.
66932: THORDEMAN, BENGT. - Norddeutsche Kunst in schwedischen Kirchen. Hrsg. von dem Staatlichen Historischen Museum in Stockholm.
7861: THORNEYCROFT, E. - Personal responsability and the law of nations.
73454: THORNLEY, G.-W. - Fac-Similé par G.-W. Thornley de 25 dessins en couleurs d'après François Boucher.
58109: THORPE, MICHAEL. - Siegfried Sassoon. A critical study.
48009: THORPE, JAMES. - The Gutenberg Bible. Landmarks in Learning.
64113: THORPE, BENJAMIN. - The Homilies of the Anglo-Saxon Church. The First part, Containing the Sermones Catholici., or Homilies of Aelfric. In the Original Anglo-saxon, with an English version. (2 vols. set).
48242: THOSS, DAGMAR. (ED.) - Französische Gotik und Renaissance in Meisterwerken der Buchmalerei. Ausstellung der Handschriften- und Inkunabelsammlung der Österreichischen Nationalbibliothek, Otto Pächt gewidmet.
65183: THUCYDIDES. - Syracuse weerstaat Athene. Thucydides Historiën Boek Vi en VII. Vertaald door M.A. Schwartz. Ingeleid en toegelicht door Elizabeth Visser.
13096: THUDICHUM, G. - Manuel pratique de diction française à l'usage des étrangers.
63158: THUKYDIDES. - Geschichte des Peloponnesischen Krieges. Deutsch nach Joh. Dav. Heilmann.
43732: THUMMERER, HILDA. - Besitzgeschichte des Heiliggeist-Spitals zu München von seiner Gründung bis zum Jahr 1500.
7633: THURBER, JAMES. - Men, Women and Dogs. With a new introd. by Wilfred Sheed.
71174: THUROT, CHARLES. - Études sur Aristote, politique, dialectique, rhétorique.
7791: THYREGOD, O. - Die Kulturfunction der Bibliothek.
70935: TIBERGHIEN, GUILLAUME. - Essai théorique et historique sur la génération des connaissances humaines dans ses rapports avec la morale, la politique et la religion. Développement du mémoire couronné par le jury du concours universitaire instituté par le gouvernement.
71173: TIBERGHIEN, GUILLAUME. - Dissertation sur la théorie de l'infini, soutenue publiquement à la faculté de philosophie et lettres de l'Universite de Bruxelles [...]
71135: TIBERGHIEN, GUILLAUME. - L'organisation de la connaissance. Logique formelle, logique réelle. Théorie de lla science et de la méthode.
71141: TIBERGHIEN, GUILLAUME. - Esquisse de philosophie morale, précédée d'une introduction à la métaphysique.
59697: TIBULLE. - Élégies. Texte établi et traduit par Max Ponchont.
73346: TIBULLUS, ALBIUS. - Albii Tibulli quae supersunt Omnia Opera. Varietate lectionum novis commentariis, excursibus imitationibus gallicis vita auctoris et indice absolutissimo instruxit Philipp. Amat. De Golbéry.
26528: TIDEMAN, J. - Leven van Sint Franciscus door Jacob van Maerlant, uitgegeven met een inleiding, woordenlijst en aantekeningen.
2408: TIDEMAN, J. - Leven van Sint Franciscus door Jacob van Maerlant, uitgegeven met een inleiding, woordenlijst en aantekeningen.
65875: TIDNER, ERIK. (ED.) - Didascaliae apostolorum canonum ecclesiasticorum traditionis apostolicae versiones latinae.
17013: TIECKE, J.G.J. - De werken van Geert Groote.
35695: TIEDJE, EGON. - Die Tradition Ben Jonsons in der Restaurationskomödie.
69307: TIELE, C.-P. - Histoire comparée des anciennes religions de l'Égypte et des peuples sémitiques. Traduite du hollandais par G. Collins. Précédée d'une préface par A. Réville.
18729: TIELE, H.J. - De zending van Pesters naar Hannover, Aug. - Dec. 1723.
2696: TIEMEIJER, W.F. - Klankleer der gedichten van Willem van Hildegaersberch.
64990: TIERSOT, JULIEN. - Gluck.
67217: TIESCHOWITZ, BERNHARD VON. - Das Chorgestühl des Kölner Domes.
48701: TIETZE-CONRAT, ERICA. - Het Utrechtsch Psalterium.
67260: TIETZEL, BRIGITTE. - Paramente des 19. Jahrhunderts aus Kölner Kirchenbesitz. Katalog einer Ausstellung im Overstolzenhaus vom 7.11.1980 bis 11.1 1981.
38686: TIFFIN, H. & WHITLOCK, G. (EDS.) - Re-Sitting Queen's English. Text and Tradition in Post-Colonial Literatures. Essays presented to John Pengwerne Matthews.
54592: TIGCHELER, J.H. - Didyme l'Aveugle et l'exégèse allégorique. Étude sémantique de quelques termes exégétiques importants de son Commentaire zur Zacharie.
67190: TIGELAAR, JAAP. - Brabants historie ontvouwd. Die alder excellenste cronyke van Brabant en het Brabantse geschiedbeeld anno 1500.
66198: TIGELAAR, JAAP. - Brabants historie ontvouwd. Die alder excellenste cronyke van Brabant en het Brabantse geschiedbeeld anno 1500.
65655: TILANDER, GUNNAR. - Lexique du Roman de Renart.
57644: TILBORG, S. VAN. - The Sermon on the Mount as an Ideological Intervention.
67554: TILBORG, SJEF VAN. - The Jewish Leaders in Matthew.
16453: TILBURG.- N.N. - Tilburg in de oorlogsjaren 1940-1945.
23096: TILLEMA, J.A.C. - Schetsen uit de geschiedenis van de Monumentenzorg in Nederland.
24721: TILLEMA, MIEKE. - Wandeling. Gedichten.
59278: TILLMANN, FRITZ. - Die Wiederkunft Christi nach den paulinischen Briefen.
59338: TILLMANN, FRITZ. - Der Menschensohn. Jesu Selbstzeugnis für seine messianische Würde. Eine biblisch-theologische Untersuchung.
18080: TILMANS, C.P.H.M. - Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus.
45342: TILNEY, EDMUND. - The Flower of Friendship. A Renaissance Dialogue Contesting Marriage. Edited and with an Introduction by Valerie Wayne.
45273: TILVIS, PENTTI. - Prosa-Lancelot-Studien I-II.
44044: TIMM, REINHOLD. - Eine Untersuchung der Continuatio Aquicinctina (Monumenta Germaniae S.S. Band VI.)
44967: TIMMER, B.J. - Studies in Bishop Waerferth's Translation of the Dialogues of Gregory the Great.
17770: TIMMERMANS, JULES. - Kroniek van Nijmegen.
29081: TIMMERS, J.J.M. - Atlas van de Nederlandse beschaving.
18113: TIMMERS, J.J.M. - Christelijke symboliek en iconografie.
7130: TIMMERS, J.J.M. - De kunst van het Maasland.
36216: TIMMERS, J.J.M. - De kunst van het Maasland. Deel I. De Romaanse Periode.
63302: TIMOTHEOS. - Die Perser. Aus einem Papyrus von Abusir herausgegeben von Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf.
68317: TIMPHROSTOS. - Kostes Palamas.
20777: TINBERGEN, J. - International Economic Co-operation.
26405: TINBERGEN, D.C. (ED.) - CONINX SUMME, DES. Uitgegeven met inleiding, aantekeningen en woordenlijst.
25511: TINBERGEN, D.C. (ED.) - DES CONINX SUMME. Uitgegeven met inleiding, aantekeningen en woordenlijst.
2400: TINBERGEN, D.C. - CONINX SUMME, DES. Inleiding door D.C. Tinbergen.
20776: TINBERGEN, J. - International Economic Integration.
34333: TINDEMANS, C. - Mens, gemeenschap en maatschappij in de toneelletterkunde van Zuid-Nederland 1815-1914.
70995: TINEL, PAUL. - Edgar Tinel. Le récit de sa vie et l'exégèse des ses oeuvres de 1854 à 1886, contenant de nombreux textes musicaux et orné d'un portrait.
75195: TINNELL, ROGER D. - An Annotated Discography of Music in Spain before 1650.
67523: TIRINUS, JACOBUS. - In S. Scripturam Commentarius duobus tomis comprehensus [...]
68157: TIRION, ISAAK. - Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren; XXste Deel; Vervolgende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in het byzonder van Zeeland....
32089: TIRION, ISAAC. - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene Beschryving van Staats Vlaanderen.
59048: TISCHENDORF, CONSTANTINUS. - Synopsis Evangelica.
59385: TISCHLEDER, P. - Wesen und Stellung der Frau nach der Lehre des heiligen Paulus. Eine ethisch-exegetische Untersuchung.
50943: TISSIER, ANDRÉ. (ED.) - Recueil de Farces (1450-1550). Textes établis, annotés et commentés. Tome I-IX (sur 13).
70373: TISSIER, ANDRÉ. - Collin d'Harleville. Chantre de la vertu souriante (1755-1806). Complet de 2 volumes.
52534: TISSIER, ANDRÉ. (ED.) - La Farce en France de 1450 à 1550. Recueil de textes établis sur les originaux.
52535: TISSIER, ANDRÉ. (ED.) - La Farce en France de 1450 à 1550. Recueil de textes établis sur les originaux. Deuxième série, Tome I.
72467: TISSOT, JACQUES-JOSEPH (DIT JAMES). (ILLUSTRATEUR) - La Sainte Bible: Ancien Testament. Quatre cents compositions par James Tissot.
63614: TJASSENS, JOHAN. - Zee-Politie der Vereenigde Nederlanden, Ende in twee Boecken beschreeven.
71865: TJEENK WILLINK, A.F.W. - Zwollle in oude ansichten waarin opgenomen afbeeldingen van Assendorp, Dieze, Wipstrik, Zwolle en Zwollerkerspel.
43874: TNTL. (TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE). - Set van deel 1 tot en met 109. Hierin ontbreekt enkel jaargang 7.
28992: TNTL. (TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE). - Register op deel 76-100.
33362: TNTL. (TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE). - Jaargang 89 t/m 109 (1973-1993).
41616: TNTL. (TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE). - Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jrg. 1-109 (1881-1993).
38593: TOBLER, ADOLF. (ED.) - Gedichte von Jehan de Condet. Nach der Casanatensischen Handschrift herausgegeben.
68337: TOCQUEVILLE, MADAME DE. - Nouvelle correspondance entièrement inédite de Alexis de Tocqueville.
57258: TODD, A.C. & LAWS, PETER. - The Industrial Archaeology of Cornwall.
861: TODD, WILLIAM. - Analytical Solipsism.
63514: TODT, WILHELM. - Lessing in England 1767-1850.
35394: TOLIVER, HAROLD E. - Pastoral Forms and Attitudes.
49817: TOLL, JOH.-MICH. (ED.) - Paulus der Eremit. Paulus des eersten heremiten leven, dat Iheronimus bescreven hevet. Nach einer Handschrift aus dem XV. Jh. mit Einleitung, Anmerkungen und Glossar hrsg.
31389: TOLLENAERE, F. DE. - De Schildering van den Mensch in de Oudijslandsche Familiesaga.
23265: TOLNAY, CH. DE. - Hieronymus Bosch.
67426: TOLNAY, CHARLES DE. - Michel-Ange.
58175: TOLNAY, CH. DE. - Einführung in das Werk des Hieronymus Bosch.
68183: TOMADAKES, NIKOLAOS. - Syllavos Vyzantinon meleton kai keimenon. [In greek characters].
68201: TOMADAKES, NIKOLAOS. - LIBER AMICORUM. - Leimonarion timeteke prosfora to kathegete Nikolao V. Tomadake. [in greek characters]. [Liber Amicorum / Festschrift presented to Nikolaos V. Tomadakes.
68185: TOMADAKES, NIKOLAOS. (ED.) - Douka - Kritoboulon - Sphrantits - Xalkokondule: Peri aloseos tes Konstantinoupoleos (1453). Synagoge keimenon meta prologou kai viographikon meletematon peri ton tessaron historiographon kai tou Ioseph Vryenniou. [in greek characters].
67389: TOMAN, ROLF. (HRSG.) - Die Kunst der Gotik. Architektur, Skulptur, Malerei. Fotografien von Achim Bednorz.
66112: TOMAN, ROLF. (ED.) - The Art of Gothic. Architecture, Sculpture, Painting.
7558: TOMËI, JÜRGEN VON. - Unsere Erde ist ein Paradis. Politische Karikaturen. Mit einem Vorwort von H.D. Hüsch.
12024: TOMOV, E. - Bulgarische Ikonen, Holzschnitte und Metallstiche.
63725: TON, J.P. - Felipe Trigo. Estudio critico de sus obras novelescas.
58180: TONKA, HUBERT. - Architecture & Cie.
69993: TONNELAT, ERNEST. - La Chanson des Nibelungen. Étude sur la Composition et la Formation du Poème épique.
50620: TONNELAT, ERNEST. - La Chanson des Nibelungen. Étude sur la Composition et la Formation du Poème épique.
17425: TOOLEY, R.V. & BRICKER, CHARLES. - Landmarks of Mapmaking. An Illustrated Survey of Maps and Mapmakers. Text by Ch. Bricker.
68284: TOOLEY, R.V. (ED.) - Map Collectors' Circle. Map Collectors Series. Volume I-XI (issues 1-110 uninterrupted).
65793: TOONDER, J.M.L. DEN. - 'Qui est je?'. Étude sur l'écriture autobiographique des nouveaux romanciers.
18954: TOORN, M.C. VAN DEN. - Methodologie en Taalwetenschap. Aula 638.
58422: TOPASS, J. - L'art et les artistes en Pologne. En trois volumes.
58423: TOPASS, J. - L'art et les artistes en Pologne. Volume I: Au Moyen-Age.
49260: TÖPFER, BERNHARD. & ENGEL, EVAMARIA. - Vom staufischen Imperium zum Hausmachtkönigtum. Deutsche Geschichte vom Wormser Konkordat 1122 bis zur Doppelwahl von 1314.
71467: TÖPFER, BERNHARD. - Die Entwicklung chiliastischer Zukunfterwartungen im Hochmittelalter.
34838: TOPOLSKI, FELIKS. - The United Nations. Sacred Drama. Text by Connor Cruise O'Brien. Drawings by Topolski.
16699: TOPOLSKI, FELIKS. - Paris Lost. A Sketchbook of the Thirties. Introduced by J. Stone.
16701: TOPOLSKI, FELIKS. - Britain in war and peace. With an introduction by J. Laver.
34839: TOPOLSKI, FELIKS. - Shem, Ham & Japheth Inc. The American Crucible.
34841: TOPOLSKI, FELIKS. - Holy China.
33702: TOPOLSKI, FELIKS. - Fourteen Letters. Autobiography.
65088: TOPS, W.J. - Kroniek van de Willibrordusparochie te Vroomshoop 1863-1990.
12259: TORCZYNER, H. - René Margritte. Tekens en beelden.
74529: TORIBIO DE BENAVENTE, FRAY. - Historia de los indios de la Nueva España. Edición de Claudio Esteva.
38692: TORNAUW, NICOLAUS VON. - Das Moslemische Recht aus den Quellen dargestellt.
75173: TORNER, EDUARDO M. - Lírica Hispánica. Relaciones entre lo popular y lo culto. Prólogo de Homero Serís.
73677: TORO, JEAN BERNARD (1661-1731). - Desseins a pleusieurs usages inventé par M.B. Toro, H. Blanc sculp.
75238: TORRE, GUILLERMO DE. - Doctrina y Estetica Literaria.
75312: TORRES RAMIREZ, BIBIANO. - Los conquistadores andaluces.
75148: TORRES NAHARRO, BARTOLOMÉ DE. - Teatro selecto de Torres Naharro. Prólogo y notas de Humberto López Morales.
20286: TOUCHARD, J. - Histoire des idées politiques.
68453: TOUCHARD-LAFOSSE, G. - Chroniques secrètes et galantes de l'Opéra 1667-1845 (complet en 2 tomes).
69491: TOUDOUZE, GEORGES. - Gabriel Toudouze. Architecte et graveur.
72608: TOULET, P.-J. - Correspondance avec un ami pendant la guerre. Avec deux portraits inédits par G.-C. De Swiecinski.
68257: TOURASSE, L. DE LA. & GAILLY DE TAURINES, CH. - Le vray mistère de la Passion d'Arnoul Greban, (XV-e siècle), adaption par Ch. Gailly de Taurines et L. de la Tourasse.
71046: TOURNEUR, VICTOR. - Esquisse d'une histoire des études celtiques.
56304: TOURNIER, LUC. (PS. CHRIS ENGELS). - Doffe orewoed. Gedichten.
70881: TOURNOUX, GEORGES A. - Bibliographie verlainienne. Contribution critique à l'étude des littératures étrangères et comparées. Préface de F. Piquet.
44832: GREGORY OF TOURS. - The History of the Franks. Translated with an Introduction by Lewis Thorpe.
73112: GUY DE TOURS. - Le Paradis d'Amour, les Mignardises amoureuses, meslanges et épitaphes de Guy de Tours. Avec préface et notes par Prosper Blanchemain.
73113: GUY DE TOURS. - Premières oeuvres et Souspirs Amoureux de Guy de Tours. Avec préface et notes par Prosper Blanchemain.
39176: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. VAN. (ED.) - Twee XVIe Eeuwsche Dialogen naar den oorspronkelijken tekst uitgegeven, ingeleid en verklaard.
50241: TOUSSAINT, JOSEPH. - Les relations diplomatiques de Philippe le Bon avec le Concile de Bâle (1431-1449).
64068: TOUSSAINT LUCA, A. - Guillaume Apollinaire. Souvenirs d'un ami. Lettre-préface de Max Jacob. Introduction et notes de Marcel Adéma. Avec 32 lettres et 10 dessins inédits de Guillaume Apollinaire.
69102: TOUTAIN, J. - Les cités romaines de la Tunisie. Essai sur l' histoire de colonisation romaine dans l'Afrique du Nord.
13918: TOUW, H.C. - Het verzet der Hervormde Kerk. Deel I: Geschiedenis van het Kerkelijk Verzet. II: Documenten van het Kerkelijk Verzet.
74905: TOVAR, ANTONIO. & LARRUCEA DE TOVAR, CONSUELO. - Catálogo de las lenguas de América del Sur con clasificasiniones, indigaciones tipológicas, bibliografía y mapas. Nueva edición refundida.
52782: TOWNER, MARY LOUIS. (ED.) - Lavision-Christine. Introduction and Text.
27613: TRAA, A. VAN. - Suriname 1900-1940.
74928: TRABANT, JÜRGEN. - Semiología de la obra literaria. Glosemática y theoría de la literatura. Version española de José Rubio Sáez.
68926: TRABAUD, M. - Principes sur le mouvement et l'equilibre pour servir d'introduction aux mechaniques et à la physique, revûs, abregés et augmentés.
32254: TRACTRIX. - Yearbook for the History of Science, Medicine, Technology & Mathematics. Vol. I-V.
64004: TRACY, LE CTE DESTUTT DE. - Commentaire sur l'Esprit des Lois de Montesquieu, suivi d'Observations inédites de Condorcet, sur le vingt-nuevième livre du même ouvrage, et d'un mémoire sur cette question: quels sont les moyens de fonder la morale d'un peuple?
58114: TRAEGER, JÖRG. - Mittelalterliche Architekturfiktion. Die Allerheiligenkapelle am Regensburger Domkreuzgang.
72158: TRAHARD, PIERRE. - Les maitres de la sensibilité française au XVIIIe siècle (1715-1789).
74315: TRAHARD, PIERRE. & JOSSERAND, PIERRE. - Bibliographie des oeuvres de Prosper Mérimée.
66419: TRALBOUT, MARK EDO. - De Antwerpse 'Meester Constbeldhouwer' Michiel van der Voort de Oude (1667-1737).
71169: TRAUGOTT, ELIZABETH C. (ED.) - Papers from the 4th International Conference on Historical Linguistics.
15798: TRAUMANN, E. - Goethe, der Strassburger Student.
43285: TRAUTWEIN, FRANZ. - Erfurter Epitaphplastik um 1600.
71434: TRÉNEL, J. - L'Ancien Testament et la langue française du moyen age (VIIIe - XVe siècle). Étude sur le rôle de l'élément biblique dans l'histoire de la langue des origines à la fin du XVe siècle.
71442: TRÉNEL, J. - L'Ancien Testament et la langue française du moyen age (VIIIe - XVe siècle). Étude sur le rôle de l'élément biblique dans l'histoire de la langue des origines à la fin du XVe siècle.
16257: TRENTSCHEL, W. - Das Phänomen der Nasalität.
58004: TRESVAUX, M. - L'Église de Bretagne depuis ses commencements jusqu'à nos jours, ou l'histoire des sièges épiscopaux, séminaires et collégiales, abbayes et autres communautés régulières et séculières de cette province; Publiée d'après les matériaux de Dom Hyancinte Morice de Beaubois.
51232: TRETHEWEY, W.H. (ED.) - The French Text of the Ancrene Riwle. Edited from Trinity College MS. R. 14.7 with variants from Bibliothèque Nationale MS. F. Fr.6276 and MS. Bodley 90.
62058: TREUB, HECTOR. - Leerboek der Gynaecologie. I. Tekst. II. Afbeeldingen.
34288: TREVIRANUS, L.C. - Die Anwendung des Holzschnittes zur bildlichen Darstellung von Pflanzen. Nach Entstehung, Blüthe, Verfall und Restauration.
10659: POLITICAL TRIALS. - László Rajk and his accomplices before the People's Court.
10661: SCHIJNPROCESSEN - POLITICAL TRIALS. - Le procès de Traïtcho Kostov et de son groupe.
2186: TRICHT, H.W. VAN. - Het leven van P.C. Hooft.
1313: TRICHT, H.W. VAN. (E.A.) - Onzekerheid is leeven. Beschouwingen over Frederik van Eeden.
2405: TRICHT, H.W. VAN. - P.C. Hooft.
27411: TRIEBELS, L.F. - Het Caribisch gebied als trefpunt van uitersten.
66455: TRIER, EDUARD. & WEYRES, WILLY. - Kunst des 19.Jahrhunderts im Rheinland (in fünf Bänden).
2617: TRIMP, J.C. - Joost van Lodensteyn als piëtistisch dichter.
68108: TRIPP, EDWARD. - Reclams Lexikon der antiken Mythologie.
50848: TRISOLINI, GIOVANNA. (ED.) - Le voyage de Gênes. Edition critique et commentaires.
16730: TROELSTRA, P.J. - De Stockholmsche Conferentie. Haar werk en beteekenis. Met als bijlage Het Manifest der neutrale delegaties aan de socialisten der oorlogvoerende landen.
16732: TROELSTRA, P.J. - Mijn Afscheid. Rede 's-Gravenhage, 1925.
26577: TROELSTRA, S.H. - Geen enkel beeld. Mystieke weg, deprojectie en individuatie bij San Juan de la Cruz.
49782: TROELSTRA, ANNE. - De toestand der Catechese in Nederland gedurende de vóór-reformatorische eeuw.
9946: TROELSTRA.- SCHEPERS, J.B. (UITG.). - Troelstra als Fries Dichter. Verzen en liederen vertaald en toegelicht.
16785: TROELSTRA, P.J. - De Wereldoorlog en de Sociaaldemokratie.
59141: TROEYER, BENJAMIN DE. - Bio-Bibliographica Franciscana Neerlandica Saeculi XVI. I: Pars Biographica. De auteurs van de uitgegeven werken. II: Pars Bibliographica. De edities.
39136: TROEYER, B. DE. - Instrumentum ad Editiones Neerlandicas Franciscanas Saeculi XVI Indagandas.
61947: TROMBETTI, ALFREDO. - Elementi di glottologia.
33963: TROMMELEN, MIEKE. & ZONNEVELD, W. - Inleiding in de generatieve fonologie.
34039: TROMMELEN, MIEKE. & ZONNEVELD, W. - Klemtoon en metrische fonologie.
21745: TROMP, W. & DAUTZENBERG, J.A. - Kok van De Stijl. Spoorwegbeambte te Tilburg.
70921: TRONSON DU COUDRAY, G.A. - Oeuvres choisies de Tronson du Coudray, avocat au Parlement, défenseur de la reine Marie-Antoinette [...] dédiées au Roi; recueillies et publiées par Emile Tronson du Coudray, son fils [...] précédées d'une notice biographique par Edmond Blanc.
69843: TROSS, EDWIN. (ED.) - La Danse des Noces par Hans Scheufelein reproduite par Johannes Schratt et publiée par Edwin Tross, avec une notice biographique sur Hans Scheufelein par A. Andresen.
72593: TROSS, LIBRAIRIE. - Bibliotheca Americana Vetustissima. Description of Works relating to America published between the years 1492 and 1551. Additions.
58763: TROSS, EDWIN. - La Danse des Noces par Hans Scheufelein, reproduite par Johannes Schratt et publiée par Edwin Tross avec une notice bibliographique sur Hans Scheufelein par A. Andresen.
45281: TROTTER, D.A. (ED.) - Littera et Sensus. Essays on Form and Meaning in Medieval French Literature Presented to John Fox.
75283: TROTTER, G.D. & WHINNOM, KEITH. (EDS.) - La Comedia Thebaida.
74561: TROTZKY, LEO N. - De oorlog en de Internationale. Vertaald door H. Ide-Bottenheim. Met een inleiding van Henriette Roland Holst.
44142: TROVATO, PAOLO. - Dante in Petrarca per un Inventario dei Dantismi nei «Rerum Vulgarium Fragmenta».
14028: TRUBETZKOY, N.S. - Introduction to the principles of phonological descriptions.
3527: TRÜBNER, J. - Die stilistische Entwicklung der Tafelbilder des Sano di Pietro (1405-1481).
23621: TRUCHANOWSKI, W.G. (ED.) - Geschichte der internationalen Beziehungen 1917-1939.
59026: TRUIJENS, ALEID. - Hella S. Haasse. Draden trekken door het labyrint.
68077: TRUONG, THANH-DAM. - Sex, Money and Morality. The Political Economy of Prostitution and Tourism in South East Asia.
16867: TRY ELLIS, W. CH. DE LA. - Antilliana. Verzameld Werk. Uitg. door J.E. Spruit en E. Vogels.
15936: TSCHIRCH, F. (HRSG.). - Frühmittelalterliches Deutsch. Ein Lesebuch ausgewählter Texte von den Anfängen des deutschen Schrifttums bis zum Ausgang des 11.Jahrhunderts.
56471: TSOURKAS, CLÉOBULE. - Les débuts de l'enseignement philosophique et de la libre pensée dans les Balkans. La vie et l'oeuvre de Théophile Corydalée (1570-1646).
71930: TUBEUF, C. - La decoration à travers les ages.
64762: TUCKER, ROBERT W. - The Law of War and Neutrality at Sea.
72161: TUER, ANDREW WHITE. - Bartolozzi and his Works. A Biographical and Descriptive Account of the Life and Career of Francesco Bartolozzi. (Large Paper copy).
72131: TUETEY, ALEXANDRE. & GUIFFREY, JEAN. (EDS.) - La Commission du Muséum et la création du Musée du Louvre (1792-1793). Documents recueillis et annotés par Alexandre Tuetey et Jean Guiffrey.
68230: TUFFRAU, PAUL. (ED.) - Le merveilleux voyage de Saint Brandan à la recherche du paradis. Légende latin du IXe siècle, renouvelée.
43604: TUFFRAU, PAUL. (ED.) - Le merveilleux voyage de Saint Brandan à la recherche du paradis. Légende latin du IXe siècle, renouvelée.
65205: TUKKER, C.A. - De Classis van Dordrecht van 1573 tot 1609. Bijdrage tot de kennis van in- en externe leven van de Gereformeerde Kerk in de periode van haar organisering.
70287: TULOU, FRANÇOIS. (ED.) - Les Quinze Joyes de Mariage. Nouvelle édtion accompagnée de nombreuses notes et précédée d'une Notice.
68777: TULPINCK, CAMILLE. (ED.) - Les arts anciens de Flandre. Publication périodique sous la direction de Camille Tulpinck. Tomes I-VI (tous parus).
6539: TUMMERS, H.A. - Early secular effigies in England in the thirteenth century.
1981: TUMMERS, P.L.M. - Romaans in Limburgse aardrijkskundige namen.
32850: TUMMERS, H.A. - Early secular effigies in England in the thirteenth century.
56748: TUNG, WILLIAM L. - The Political Institutions of Modern China.
64044: TURK, FRANK A. - Japanese Objets d'Art.
61118: TURNBULL, WILLIAM B. (ED.) - The Buik of the Chronicles of Scotland; or a Metrical version of the History of Hector Boece by William Stuart. Vol. II (of 3).
48369: TURNER, D.H. - Romanesque Illuminated Manuscripts in the British Museum.
60984: TURNER, H.E.W. - The Patristic Doctrine of Redemption. A Study of the Development of Doctrine during the First Five Centuries.
36125: TURVILLE-PETRE, THORLAC. - The Alliterative Revival.
74791: TUSQUETS, ESTHER. - De liefde is een eenzaam spel. Roman. Vertaald door Arie van der Wal.
58933: TUUK, H.N. VAN DER. - Maleisch leesboek. Zevende stukje bevattende Vier maleische Vertellingen en het Verhaal van Bibi Sabariah.
41697: TUVE, ROSEMUND. - Allegorical Imagery. Some Mediaeval Books and their Posterity.
75420: TUVE, ROSEMUND. - Allegorical Imagery. Some Mediaeval Books and their Posterity.
24884: TUYNMAN, P. & ZWAAN, F.L. - Gedichten voor Huygens. Proeven van Tekst en Commentaar voor de Uitgave van Hoofts Lyriek II. Tekst door P. Tuynman. Commentaar van F.L. Zwaan.
25217: TUZET, H. - La Sicile au XVIII-e siècle vue par les Voyageurs étrangers.
29057: TWEEDALE, MARTIN M. - Abailard on Universals.
14122: TWIST, J.P. VAN. - Recht en moraal bij H.L.A. Hart.
75233: TWYCROSS, MEG. (ED.) - Evil on the Medieval Stage. Papers from the Sixth Triennial Colloquium of the International Society for the Study of Medeival Theatre S.I.T.M. 1989.
22356: TYC, TH. - L'Immunité de l'abbaye de Wissembourg.
75386: TYDEMAN, WILLIAM. - The Theatre in the Middle Ages. Western European Stage Conditions c.800-1576.
51299: TYDEMAN, WILLIAM. - The Theatre in the Middle Ages. Western European Stage Conditions c.800-1576.
75336: TYLER, ELIZABETH M. & BALZARETTI, ROSS. (EDS.) - Narrative and History in the Early Medieval West.
19699: TYRRELL, J.M. - A History of the Estates of Poitou.
50981: TYSON, DIANA B. (ED.) - Rauf de Boun, Le Petit Bruit.
46318: TYSSENS, MADELEINE. - La Geste de Guillaume d'Orange dans les Manuscrits Cycliques.
63702: TZANNETATOU, TH. - To praktikon tes Latinikes episkopes Kephallènias tou 1264 kai he epitomè autou. Kritikè ekdosis autoon. (in greek characters).
74575: TZONIS, ALEXANDER., LEFAIVRE, LIANE. & BILODEAU, DENIS. - De taal van de klassicistiese architektuur. Het gebod tot orde.
5208: TZONIS, ALEXANDER. & LEFAIVRE, LIANE. - Het architectonisch denken en andere architectuur-theoretische studies.
57792: TZONIS, ALEXANDER. - Het architektonies denken. Ontwerp, rationalisering van de architektuur en maatschappelijke macht.
23907: TZONIS, A. & LEFAIVRE, L. - De oorsprong van de moderne architectuur. Een geschiedenis in documenten.
13625: UBACHS, P.J.H. - Twee heren, twee confessies. De verhouding van Staat en Kerk te Maastricht, 1632-1673.
9679: UBBINK, R.A. - De receptie van Meister Eckhart in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen. Een studie op basis van Middelnederlandse handschriften.
75301: UBIETO ARTETA, AGUSTIN. - Cómo se comenta un texto histórico.
67880: UBREGTS, WILLIAM. - Les Donjons. La haute Tour de Villeret. Analyse archéologique et sociologique d'une maison forte. Contributions à l'étude de l'architecture seigneuriale en Belgique.
75199: UDINA MARTORELL, FEDERICO. - Capitulaciones del Almirante Don Cristóbal Colón y Salvoconductos para el descubrimiento del Nuevo Mundo.
75220: UHAGON, FRANCISCO DE. & LEGUINA, ENRIQUE DE. - Estudios Bibliográficos. La Caza, datos reunidos por D. Francisco de Uhagon y D. Enrique de Leguina. Faxsímil de la edición de Madrid, 1888.
4015: UHLENBECK, C.C. - Ontwerp van eene vergelijkende vormleer van eenige Algonkin-talen.
10043: UHLENBECK, C.C. - Ontwerp van eene vergelijkende vormleer der Eskimotalen.
35980: UHRSTRÖM, WILHELM. - Studies on the language of Samuel Richardson.
58485: UIJTERWAAL, J. - Julien Green. Personnalité et création romanesque.
58825: UILDRIKS, ANNE. - Les idées littéraires de Mlle De Gournay. Réédition de ses Traités Philologiques des Advis et Presens. Édition de 1641 avec les variantes des éditions de 1626 et de 1634; et réédition de sa Préface des Essais Montaigne, édition de 1635 avec les varinates de 1595 et de 1599.
18908: UIT DEN BOOGAART, P.C. (RED.). - Woordfrequenties in geschreven en gesproken Nederlands.
35075: LEIDSCHE FACSIMILE-UITGAVEN. - Beschrijvinghe der Stadt Rotterdam, hare Oudheyt ende hare Grootheyt, ende oock hare Ghelegenheydt.
62221: UITMAN, J.E. - Christus het Hoofd. De Brief aan de Colossenzen.
69681: ULFSPARRE, S.B. - Svenska Fornsaker samlade och på sten.
63566: ULLMANN, C. - Johannes Wessel, een voorganger van Luther. Tot kenschetsing van de Christelijke Kerk en godgeleerdheid bij haren overgang uit de Middeleeuwen in den tijd der Hervorming. Uit het Hoogduitsch vertaald en met aanmerkingen vermeerderd door W.N. Munting.
63567: ULLMANN, C. - Hervormers voor de Hervorming in Duitschland en de Nederlanden. Twee delen in één band. Uit het Hoogduitsch vertaald door G.P. Kits van Heijningen. I: Johannes van Goch. II: J. van Wezel, G. van Heimburg, J. van Juterbock, M. van Cracow, C. Grapheus, H.B. van Niklashausen.
65965: ULLMANN, S. - Précis de sémantique française.
60793: ULLMANN, ST. - Semantics. An Introduction to the Science of Meaning.
63568: ULLMANN, C. - Johann von Goch und Johann von Wesel nebst reformatorischen Männern ihrer Umgebung namentlich: Cornelius Grapheus, Gregor von Heimburg, Jacob von Jüterbroeck und Matthäus von Cracow.
19088: ULLMANN, ST. - The Principles of Semantics. A linguistic approach to meaning.
19097: ULLMANN, ST. - Semantics. An Introduction to the Science of Meaning.
74515: ULLOA, ANTONIO DE. - Viaje a la América meridional. Edición de Andrés Saumell.
10481: UMBGROVE, J.H.F. - Symphony of the earth.
10482: UMBGROVE, J.H.F. - The pulse of the earth.
7885: UMBGROVE, J.H.F. - Ons land zeventig millioen jaar geleden. Levensschetsen uit de krijtperiode.
71424: UMÉ, GODEFROID. - L'art décoratif. Modèles de décoration et d'ornementation de tous les styles et toutes les epoques choisis dans les oeuvres des plus célèbres artistes.
60942: UNAMUNO, MIGUEL DE. - Le Marquis de Lumbria. Traduction de Jean Cassou.
72553: UNGER, J.H.W. (ED.) - Plattegronden van Rotterdam uit de XVIde en XVIIde eeuwen. Gereproduceerd en uitgegeven op last van het Gemeentebestuur. (Bronnen voor de Geschiedenis van Rotterdam).
5592: UNGER, W.S. - De Tol van Iersekeroord. Documenten en rekeningen, 1321-1572.
72741: UNGER, WILLIAM. & VOSMAER, C. - Eaux-fortes d'après Frans Hals par William Unger. Avec une étude sur le maître et ses oeuvres par C. Vosmaer.
46405: UNGER, W.S. - De economische ontwikkeling van Middelburg vóór den Bourgondischen tijd.
47951: UNGER, HELGA. - Geistlicher Herzen Bavngart. Eine mittelhochdeutsches Buch religiöser Unterweisung aus dem Augsburger Franziskanerkreis des 13. Jahrhunderts. Untersuchungen und Text.
64582: UNGER, J.H.W. (ED.) - Plattegronden van Rotterdam. Gereproduceerd en uitgegeven op last van het Gemeentebestuur met een inleiding van J.H.W. Unger.
64540: UNGER, J.H.W. - De Regeering van Rotterdam 1328-1892. Naamlijst van personen die in of van wege de regeering ambten hebben bekleed voorafgegaan door eene geschiedkundige inleiding over den regeeringsvorm van Rotterdam.
64541: UNGER, J.H.W. & BEZEMER, W. (EDS.) - De oudste stadsrekeningen van Rotterdam.
64542: UNGER, J.H.W. & BEZEMER, W. (EDS.) - De oudste kronieken en beschrijvingen van Rotterdam en Schieland.
64543: UNGER, J.H.W. - Regentenlijst voor Rotterdam en Schieland tot in 1425.
7661: UNGERER.- - CATALOGUE Ausstellung/Exposition/Exhibition.
7565: UNGERER, TOMI. - De Bolles Gaan Spelonken.
34842: UNGERER, TOMI. - Adam and Eve.
72488: UNGEWITTER, G.G. - Land- und Stadt-Kirchen. Eine Sammlung von Entwürfen zu kirchlichen Gebäuden, perspectivische Ansichten und Einzelheiten.
69875: UNGEWITTER, G.G. - Vorlegeblätter für Ziegel- und Steinarbeiten. Entworfen und gezeichnet von G.G. Ungewitter.
70062: UNGEWITTER, G.G. - Entwürfe zu Stadt- und Landhäusern.
70019: UNGEWITTER, G.G. & HILLEBRAND, E. - Land- und Stadt-Kirchen. Eine Sammlung von ausgeführten oder für die Ausführung bestimmten Entwürfen zu kirchlichen Gebäuden, den Einzeltheilen und dem Zubehör derselben von G.G. Ungewitter. nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von E. Hillebrand. In 6 Lieferungen (alles erschienene).
7146: UNGHERINI, A. - Manuel de bibliographie et d'iconographie des femmes célèbres etc.
14511: UNTERKIRCHER, FRANZ. - La Miniature Autrichienne.
22964: UNTERKIRCHER, FRANZ. (ED.) - Livre du Cuer d'Amours espris. Een hoofse roman van Renéd'Anjou. Met inleiding en toelichting.
51580: UNTERKIRCHER, FRANZ. (ED.) - Das Hausbuch der Cerruti. Nach der Handschrift in der Österreichische Nationalbibliothek. Übertragung uas dem Lateinischen und Nachwort.
49775: UNTERKIRCHER, FRANZ. - Tiere, Glaube, Aberglaube. Die schönsten Miniaturen aus dem Bestiarium.
67901: UNTERKIRCHER, FRANZ. - Die Buchmalerei. Entwicklung, Technik, Eigenart.
58201: URBAN, G.R. - Kinesis and Stasis. A Study in the Attitude of Stefan George and his Circle to the Musical Arts.
17575: URWIN, KENNETH. (ED.) - The Life of Saint John te Almsgiver. [Cambridge, Trinity College, MS R.3.46]
50134: URWIN, KENNETH. (ED.) - Le Lyon Coronné (1467). Texte bourguignon inédit.
75341: UYTTERSPROT, VEERLE. - "Entie hoofsche Walewein, sijn gheselle was daer ne ghein". Ironie en het Walewein-beeld in de Roman Van Walewein en in de Europese middeleeuwse Arurliteratuur.
59179: VACANT, A. & E. MANGENOT. - Dictionnaire de Théologie Catholique, contenant l'exposé des doctrines de la théologie catholique leurs preuves et leur histoire. Commencé sous la direction de ..., continué sous celle de E. Amann.
69048: VACHON, MARIUS. - Jacques Callot.
73222: VACHON, MARIUS. - L'ancien Hotel de Ville de Paris 1533-1871.
61295: VAECK, MARC VAN. & HOUDT, TOON VAN. - Ephemeral Emblems in the Mechelen Seminarium Archiepiscopale in Honour of its President Petrus Dens (1765).
34251: VAECK, M. VAN. (ED.) - Adriaen van de Vennes 'Tafereel van de belacchende werelt' (Den Haag, 1635).
14512: VAGAGGINI, SANDRA. - La Miniature Florentine au XIVe et XVe siècles.
71309: VAGANAY, HUGUES. (ED.) - Les Amours de P. de Ronsard vandomais commentées par Marc Antoine de Muret. Nouvelle édition publiée d'après le texte de 1578 par Hugues Vaganay. Précédée d'une préface par Joseph Vianey.
69997: VAGANAY, HUGUES. (ED.) - Les Amours de P. de Ronsard vandomais commentées par Marc Antoine de Muret. Nouvelle édition publiée d'après le texte de 1578 par Hugues Vaganay. Précédée d'une préface par Joseph Vianey.
69674: VAILLAT, LÉANDRE. & DELL, ROBERT. - Maîtres du XVIIIe siècle. Cent portraits de femmes des écoles anglaise et française. Préfaces par Armand Dayot et Claude Phillips.
11840: VAISSIER, J.J. (ED.) - A deuout treatyse called the tree & xii. frutes of the holy goost. Edited from Ms. McClean 132 Fitzwilliam Museum Cambridge. With a coolation of the other Mss. and the printed edition of 1534/35.
61827: VAISSIÈRE, J. DE LA. - Éléments de psychologie expérimentale.
41197: VAJDA, G. & BLUMENTHAL, DAVID R. (ED.) - Al-Kitab al-Muhtawi de Yusuf al-Basir. Texte, traduction et commentaire. Édité par David R. Blumenthal.
62877: VALABEK, REDEMPTUS MARIA. - In mansuetudine sapientiae (James 3:13). Miscellanea in honor of Batolomé Maria Xiberta, O.Carm.
69047: VALABRÈGE, ANTONY. - Abraham Bosse.
47710: VALCKENAERE, J. (ED.) - Het gheestelijc Harpenspel van ons Lijden ons Heren. Uitgegeven naar een HS. der XVe eeuw, met aanteekeningen en woordenlijst.
72668: VALCONSEIL, ALPHONSE DU. - Revue analytique et critique des romans contemporains. (complet de 2 tomes).
72388: VALDOR.- - Le 3me Valdor calcographe de Louis XIV.
42893: VALENSIN, AUGUSTE. - Le Christianisme de Dante.
57830: VALENTIN, FRANZ. - Geschichtlich-geographische Untersuchungen zu den Mundartenrings um Mainz.
59744: VALENTINE, D.G. - The Court of Justice of the European Coal and Steal Community.
73396: VALENTINER, WILHELM R. - Chefs-d'oeuvre inconnus des grands maitres conservés dans les collections particulières et publiques. Avec la collaboration de MM. Ludwig Burchard et Alfred Scharf. Tome I.
64046: VALENTINER, W.R. & VELDHEER, J.G. - Rembrandt Kalenderboek voor 1906. Met inleidend woord van C. Hofstede de Groot.
73658: VALENTINER, WILHELM R. - Rembrandt und seine Umgebung.
70355: VALERIUS MAXIMUS. & HASE, CAR. BENEDICT. (ED.) - Valerius Maximus de dictis factisque memorabilibus et Jul. Obsequens de prodigiis cum supplementis Conradi Lycosthenis et selectis eruditorum notis quos recensuit novisque accessionibus locupletavit Car. Benedict. Hase. (complet: en 3 volumes).
2195: VALERIUS, A. - Nederlandtsche Gedenck-Clanck. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626. Ingeleid en voorz. van aant. door P.J. Meertens e.a.
75103: VALERO GARCÍA, PILAR. - La Universidad de Salamanca en la época de Carlos V.
3717: VALK, J. VAN DER. - Onze Letterkunde. Overzicht der Nederlandsche Letterkunde met bloemlezing. Deel I. De Middeleeuwen.
23899: VALKHOFF, J. - De marxistiese opvattingen over recht en staat.
22236: VALKHOFF, P. & VOOYS, C.G.N. DE. (EDS.) - Uit 'Den Nederduytschen Helicon' (1610). Fragmenten met Franse parallel-teksten.
20614: VALKHOFF, J. - De marxistiese opvattingen over recht en staat.
15122: VALLA, LORENZO. - Antidotum Primum. La prima apologia contro Poggio Braccilioni. Edizione critica con introduzione en note a cura di A. Wesseling.
72799: VALLART, L'ABBÉ. - Grammaire françoise.
63742: VALLAT, FRANCIS. - International Law and the Practitioner.
70821: VALLÉE POUSSIN, L. DE LA. - Svayambhupurana. Dixième chapitre.
73653: VALLÉE, LÉON. - La Sarabande ou choix d'anecdotes, bons mots, chansons gauloiseries, épigrammes, épitaphes, réflexions et pièces en vers des français depuis le XVe siècle jusqu'à nos jours. Première Série.
63934: VALLERY-RADOT, ROBERT. - Dictature de la maçonnerie.
60357: VALLET DE VIRIVILLE, AUG. - Chronique de la Pucelle ou chronique de Cousinot suivie de la chronique normande de P. Cochon relatives aux règnes de Charles VI et de Charles VII ...
69138: VALLET DE VIRIVILLE, AUG. - Chronique de la Pucelle ou chronique de Cousinot suivie de la chronique normande de P. Cochon relatives aux règnes de Charles VI et de Charles VII ...
68698: VALLET DE VIRIVILLE, AUG. - Chronique de la Pucelle ou chronique de Cousinot suivie de la chronique normande de P. Cochon relatives aux règnes de Charles VI et de Charles VII ...
73697: VALMONT DE BOMARE, J.C.. - Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle; contenant l'histoire des animaux, des végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes, des météores, & des autres principaux phénomenes de la nature; avec l'histoire et la description des drogues simples tirées des trois regnes....(édition in 4to).
71617: VALMONT DE BOMARE, J.C.. - Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle; contenant l'histoire des animaux, des végétaux et des minéraux, et celle de Corps célestes des Météores...
73272: VALOIS, ADRIEN DE. - Valesiana ou les pensées critiques, historiques et morales, et les poésies latines de Monsieur de Valois Conseiller du Roi & Historiographe de France. Recueillies par Monsieur de Valois, son fils.
7387: VALVEKENS, P.E. - De Zuid-Nederlandsche Norbertijner Abdijen en de opstand tegen Spanje, Maart 1576-1585.
7366: VALVEKENS, P.E. - Een Premonstratenzerabdij in het begin der 16de eeuw.
66825: VANBESELAERE, WALTHER. - De Vlaamse schilderkunst van 1850 tot 1950. Van Leys tot Permeke. Met inleiding van Herman Teirlinck.
68631: VANCE, EUGENE. - Mervelous Signals. Poetics and Sign Theory in the Middle Ages.
42270: VANCE, EUGENE. - Mervelous Signals. Poetics and Sign Theory in the Middle Ages.
60965: VANDE PUTTE, R.D.F. (ED.) - Annales Abbatiae Sancti-Petri Blandiniensis.
49634: VANDEN BRANDEN, J.P. (ED.) - Ex Domi Erasmi.
63680: VANDEN BERGHE, LOUIS. - Het archeologisch onderzoek naar de bronscultuur van Luristan. Opgravingen in Pusht-I Kuh. I. Kalwali en War Kabud (1965 en 1966).
13264: VANDENBERGH, J. - Lexicon van het moderne Amerikaans.
72484: VANDENBROUCK, H. - La magistrature tournaisienne (1789-1870), suivie de la liste alphabétique des magistrats communaux, depuis la réforme de la loi par Charles-Quint en 1522.
25820: VANDENGHOER, CARL. - De rectorale rechtbank van de oude Leuvense universiteit (1425-1797).
70625: VANDENPEEREBOOM, ALPHONSE. - Guillaume du Tielt, graveur. Notes sur sa vie et sur ses oeuvres.
73794: VANDER STRAETEN, EDMOND. - Le théâtre villageois en Flandre. Histoire, littérature, musique, religion, politique, moeurs d'après des documents inédits. Deuxième édition avec lettre-préface de George Becker.
70891: VANDER HAEGHEN, FD. (ED.) - Bibliographie des martyrologes protestants néerlandais. Extrait de la Bibliotheca Begica ou Bibliographie générale des Pays-Bas.
70786: VANDER HAEGHEN, FD. - Luc d'Heere. Ses oeuvres littéraires. Bibliographie.
68528: VANDER STRAETEN, EDMOND. - Le théâtre villageois en Flandre. Histoire, littérature, musique, religion, politique, moeurs d'après des documents inédits. Deuxième édition avec lettre-préface de George Becker.
70729: VANDER STRAETEN, EDMOND. - La Musique aux Pays-Bas avant le XIXe siècle. Documents inédits et annotés. Tome 3 seul.
70728: VANDER STRAETEN, EDMOND. - La Musique aux Pays-Bas avant le XIXe siècle. Documents inédits et annotés. Tome 1 seul.
70727: VANDER STRAETEN, EDMOND. - Le théâtre villageois en Flandre. Histoire, littérature, musique, religion, politique, moeurs d'après des documents inédits. Deuxième édition avec lettre-préface de George Becker.
70755: VANDER HAEGHEN, FD. (ED.) - Bibliotheca Erasmiana I. Bibliographie des oeuvres d 'Érasme: Adagia.
70700: VANDER LINDEN, ALBERT. - Octave Maus et la vie musicale belge (1875-1914).
71988: VANDER STRAETEN, EDMOND. - Nos périodiques musicaux.
46: VANDERHAEGHEN, F. - Bibliographie Gantoise. Recherches sur la vie et les travaux des imprimeurs de Gand.
62228: VANDERHEIJDEN, J. - Het thema en de uitbeelding van den dood in de poëzie der late Middeleeuwen en der vroege Renaissance in de Nederlanden.
2536: VANDERHEIJDEN, J. - Het thema en de uitbeelding van den dood in de poëzie der late Middeleeuwen en der vroege Renaissance in de Nederlanden.
73852: VANDERHEIJDEN, J. - Een Dodendansspel van Eusebius Candidus (J. Placentius?) (1532).
37361: VANDERHEYDEN, J. - Hervorming en Neo-filologie.
49642: VANDERHEYDEN, J. - Een Dodendansspel van Eusebius Candidus (J. Placentius?) (1532).
39196: VANDERHEYDEN, J. - De Livius-vertaling van 1541. Kanttekeningen bij de opdracht en Livius-uitgave van Jan Gymnick.
47655: VANDERLINDEN, H., KEYSER, PAUL DE., LOEY, A. VAN. & VREESE, WILLEM DE. (EDS.) - Lodewijk van Velthem's voortzetting van den Spiegel Historiael '(1248-1316)'. Opnieuw uitgegeven (met aantekeningen en woordenlijst).
56057: VANDERPUTTEN, STEVEN. - Een heilig volk is geboren. Opkomst en ondergang van een christelijke staatsideologie uit de vroege Middeleeuwen (c. 750-900).
73356: VANDERPYL, FRITZ R. - Six promenades au Louvre. De Giotto à Puvis de Chavannes. Avec une préface par Ad. Van Bever et onze illustrations hors texte.
18859: VANDERVELDEN, J. - Staat en Recht bij Vondel.
59979: VANDERVORST, J. - Introduction aux textes hébreu et grec de l'Ancien Testament.
42123: VANDERWEGHE, FRANK, GERARD VAN THIENEN, J. STORM VAN LEEUWEN. - De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden: tentoonstelling.
56563: VANDEUR, EUGÈNE. - La sainte Messe. Notes sur sa Liturgie.
69761: VANDOMMELE, JEROEN. - Als in een spiegel. Vrede, kennis en gemeenschap op het Antwerpse Landjuweel van 1561.
50371: VANDROMME, JAN. - De 14de- en 15de-eeuwse oorkonden van de Sint-Tillokerk in Izegem. Kritische tekstuitgave, de oorkondentaal.
31406: VANGASSEN, H. - Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands. Hertogdom Brabant.
37446: VANGASSEN, H. - Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands. Noordhollandse Charters.
2190: VANHESTE, B. - Literatuursociologie. Theorie en methode.
75164: VANNINI DE GERULEWICZ, MARISA. - La influencia francesa en Venezuela.
73047: VANZYPE, GUSTAVE. - L'art belge du XIXe siècle à l'exposition de Paris en 1923.
73225: VANZYPE, GUSTAVE. - Henri De Braekeleer.
73048: VANZYPE, GUSTAVE. - L'art belge du XIXe siècle à l'exposition jubilaire du Cercle Artistique et Littéraire à Bruxelles en 1922.

Next 1000 books from Antiquariaat De Keerkring

9/13