Antiquariaat De Keerkring
Steiger 6, 6581 KZ Malden, The Netherlands. Tel.: +31 (0)24 323 93 40            Email: info@keerkring.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
22438: MIERLO, J. VAN. (ED.) - Hadewijch. Brieven.
23436: MIERLO, J. VAN. - Beknopte geschiedenis van de oud- en middelnederlandsche letterkunde.
3073: MIERLO, J. VAN. - Nieuwe studiën over Anna Bijns en andere opstellen.
48438: MIERLO, J. VAN. - Heynrijck van Veldeke.
26474: MIERLO, J. VAN. (ED.) - Hadewijch. Brieven.
1180: MIERLO, J. VAN. - De prioriteit van Elckerlyc tegenover Everyman gehandhaafd.
2685: MIERLO, J. VAN. - Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche Letterkunde.
28862: MIERLO, J. VAN. - Anna Bijns en de Volkliteratuur in haar Jeugd te Antwerpen. Een samenvatting.
28892: MIERLO, J. VAN. - Heynrijck van Veldeke.
46431: MIERLO, J. VAN. - Verslag over de werkzaamheden der Academie op het gebied van het Middelnederlandsch (1911-1936).
23721: MIERLO, J. VAN. - Ter datering van den Roman van Walewijn.
38791: MIERLO, J. VAN. - Studiën over Anna Bijns.
41856: MIERLO, J. VAN. - Onze Middelnederlandsche Woordkunst.
1178: MIERLO, J. VAN. - Elckerlyc. Nieuwe bijdragen met geëmendeerde uitgave.
32052: MIERLO, S. VAN. - De oude kalender bij de Hebreeën en zijn verband met de lijdensweek.
35319: MIERLO, J. VAN. - Petrus Diesthemius met een nota over C. Crul en de Spelen van Gent, 1539. En: Jan de Baertmaker Smeken wel de dichter van 'van den Sacramente vander Nieuwervaert'.
38793: MIERLO, J. VAN. (ED.) - Vander Dochtere van Syon. Fac-simile-druk met een inleiding.
25457: MIERLO, J. VAN. - J. van Mierlo en de proloog van de Reinaert. Huldegave voor de auteur op zijn 75ste verjaardag aangeboden door zijn Noordnederlandse vrienden en bewonderaars.
12883: MIERLO, J. VAN. (ED.) - Hadewijch. Mengeldichten. Opnieuw uitgegeven door J. van Mierlo.
39008: MIERLO, J. VAN. - Het vroegste dierenepos in de letterkunde der Nederlanden. Isengrimus van Magister Nivardus.
39015: MIERLO, J. VAN. - De oplossing van het Veldeke-probleem.
18939: MIERLO, J. VAN. (ED.) - Geestelijke epiek der Middeleeuwen.
2437: MIERLO, J. VAN. - Oude en nieuwe bijdragen tot het Veldeke-probleem.
2439: MIERLO, J. VAN. - Nieuws over Heynrijck van Veldeken n.a.v. Jungbluth's Untersuchungen zu Heinrich van Veldeken.
2443: MIERLO, J. VAN. - Veldeke's onafhankelijkheid tegenover Eilhart van Oberg en den Straatsburgschen Alexander gehandhaafd.
27933: MIERLO, J. VAN. - Het Roelantslied. Met inleiding en aanteekeningen.
2827: MIERLO, J. VAN. - Jacob van Maerlant. Zijn leven, zijn werken, zijn betekenis.
2832: MIERLO, J. VAN. (ED.) - THEOPHILUS. Ene scone miracle dat onse vrouwe dede ane Theophiluse ende ene scone exempel. Opnieuw uitgegeven met inleiding en toelichting.
1501: MIERLO, J. VAN. - Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse poëzie.
2717: MIERLO, J. VAN. (ED.) - Uit de strophische gedichten van Jacob van Maerlant.
44787: MIERLO, J. VAN. - Bij de laatste uitgaven van Elckerlyc.
41776: MIERLO, J. VAN. - Het leven van Jan van Ruysbroeck door Pomerius en Surius. En: Het leven en de werken van Jan van Rysbroeck.
2363: MIERLO, J. VAN. (ED.) - Hadewijch. Mengeldichten.
16719: MIEROP, L. VAN. - Open brief aan alle mensen die de oorlog haten en verlangen er van verlost te worden.
35724: MIETHLING, HELGA. - Entsagung und Selbstaufopferung in der Liebesauffassung des früh- und mittelviktorianischen Romans unter besonderer Berücksichtigung der Werke Elizabeth Gaskells.
71909: MIGEON, GASTON. (ET AUTRES). - La collection Isaac De Camondo au Musée du Louvre par Gaston Migeon, Paul Jamot, Paul Vitry , Carle Dreyfus.
38583: GIRART DE ROSSILLON. & MIGNARD. - Le Roman en vers de Girart de Rossillon, jadis Duc de Bourgogne, publié pour la première fois d'après les manuscrits de Paris, de Sens et de Troyesavec de nombreuses notes philologiques .... suivi de l'Histoire des premiers temps féodaux par Mignard.
57386: MIGNE, J.P. (EDITOR) - Tyranni Rufini, Opera Omnia... accedunt Pelagii, Coelestii, Juliani et Aniani Haereticorum scripta, quae supersedunt. (Patrologiae Cursus Completus ... omnium SS. Patrum, SERIES LATINA - Patrologiae Latinae Tomus 21)
58571: MIGNE, J.P. (ED.) - Histoire du Concile de Trente, par Sforza Pallavicini.
60106: MIGNE, J.P. (ED.) - Dictionnaire dogmatique, moral, historique, canonique, liturgique et disciplinaire des décrets des diverses congrégations romaines... par M. Boisonnet.
60073: MIGNE, J.P. (ED.) - Dictionnaire des confréries et corporations d'arts et métiers.
55118: MIGNE, J.P. (ED.) - Dictionnaire dogmatique, moral, historique, canonique, liturgique et disciplinaire des décrets des diverses congrégations romaines... par M. Boisonnet.
68105: MIGNE, J.P. (ED.) - Dictionnaire des musées ou description des principaux musées d'Europe et de leurs collections de tableaux, de statues, de bas-reliefs et d'objets curieux concernant le moyen age, l'histoire de France et surtout l'histoire ecclésiastique ou religieuse. Suivi de notions sur la photographie par M. X***.
59318: MIKETTA, KARL. - Der Pharao des Auszuges. Eine exegetische Studie zu Exodus 1-15.
10687: MIKLOSICH, FR. & J. FIEDLER. (HRSG.). - Slavische Bibliothek oder Beiträge zur slavischen Philologie und Geschichte.
75162: MILÁ Y FONTANALS, MANUEL. - De los trovadores en España. Edición preparada por C. Martínez y F.R. Manrique.
58987: AMBROISE DE MILAN. - Des sacrements des mystères. Texte établi, traduit et annoté par Bernard Botte.
57115: AMBROISE DE MILAN. - Des sacrements des mystères. Expication du symbole. Texte établi par Bernard Botte.
72975: MILANESI, GAETANO. (ED.) - Les correspondants de Michel-Ange. I. Sebastiano del Piombo. Texte italien publié pour la première fois par Gaetano Milanesi. Avec traduction française par A. Le Pileur.
72690: MILCHSACK, GUSTAV. - Die Oster- und Passionsspiele. Literarhistorische Untersuchungen ueber den Ursprung und die Entwicklung derselben bis zum siebenzehnten jahrhundert vornehmlich in Deutschland nebst dem erstmaligen diplomatischen Abdruck der Kuenzelsauer fronleichnamsspieles. I. Die Lateinischen Osterfeiern.
14514: MILDE, WOLFGANG. (ED.) - Heinrich der Löwe und sein Evangeliar.
53172: MILETICH, JOHN S. (ED.) - The Bugarstica. A Bilingual Anthology of the Earliest Extant South Slavic Folk Narrative Song. Edition, Verse Translation, Introduction and Bibliography.
70760: MILIOS, SPIRO. - Procès de l'ex-ministre Général et Sénateur Spiro Milios devant la Chambre des Députés et le Conseil de Guerre. Avec des pièces à l'appui et notes explicatives du Traducteur.
39347: MILIS, LUDO J.R. - De Premonstratenze-Wetgeving in de XII-eeuw. Een nieuwe getuige.
44798: MILIS, LUDO J.R. - Hemelse monniken, aardse mensen. Het monnikenideaal en zijn betekenis voor de middeleeuwse samenleving. Vertaald door Tinke Davids.
62465: MILLÁN ROMERAL, FERNANDO. - Reconciliación con la iglesia. Influencia de la tesis de B.F.M. Xiberta (1897-1967) en la teología penitencial del siglo XX.
74221: MILLAR, ERIC G. (ED.) - British Museum. Reproductions from Illuminated Manuscripts. Series IV.
47980: MILLAR, ERIC G. - Souvenir de l'exposition de manuscrits français à peintures organisée à la Grenville Library (British Musuem) en janvier-mars 1932. Étude concernant les 65 manuscrits exposés.
20735: MILLER, D.A. - Sir Joseph Yorke and Anglo-Dutch Relations, 1774-1780.
13903: MILLER, M. - Münzen des Altertums. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber.
55297: MILLER, WARD S. - Word Wealth.
60043: MILLER, GABRIELE. (INLEIDING). - De Masai-Bijbel. Tekeningen van een Afrikaans volk.
74350: MILLET, A. - Études lexicographiques sur l'ancienne langue française à propos du Dictionnaire de M. Godefroy.
64295: MILLHAUSER, MARGUERITE S. & POU, CHARLES. (EDS.) - Sourcebook: Federal Agency Use of Alternative Means of Dispute Resolution. [Cited as: Administrative Conference of the U.S. Sourcebook: Federal Agency Use of Alternative Means of Dispute Resolution].
71010: MILLIET, PAUL. - De l'origine du théatre à Paris.
63317: MILLIGAN, GEORGE. - Here and There Among the Papyri.
72867: DE MILLOUÉ, L. - Histoire des religions de l'Inde. (Précis d'histoire des religions).
18067: MILTENBURG, A.P.J. - Naar de gesteldheid dier tyden. Middeleeuwen en mediëvistiek in Nederland in de negentiende eeuw. Vier studies.
67909: MILTITZ, ALEX. DE. - Manuel des Consuls. (2 volumes en 3 tomes = complet)
74652: MINCO, BILL. - Koude voeten. Begenadigd tot levenslang. Het relaas van een joods scholier uit het Geuzenverzet. Met een voorwoord van Etty Mulder.
39219: MINCOFF-MARRIAGE, ELIZABETH. - Zestiende-eeuwsche Dietsche Volksliedjes. De oorspronkelijke teksten met de in de Souterliedekens van 1540 bewaarde melodiën. Bijeengebracht en van aanteekeningen voorzien.
46711: MINCOFF-MARRIAGE, ELIZABETH. (ED.) - Souterliedekens. Een Nederlandsch Psalmboek van 1540 met de oorspronkelijke volkliederen die bij de melodieën behooren.
1918: MINDERAA, P. - Opstellen en voordrachten uit mijn hoogleraarstijd (1948-1964).
1965: MINDERAA, P. (ED.) - Gulielmus Gnapheus: Acolastus. Latijnse tekst met Nederlandse vertaling. Ingeleid en van aant. voorzien door P. Minderaa.
1697: MINDERAA, P. - Karel van de Woestijne. Zijn leven en werken. Eerste deel: tot aan den Wereldoorlog.
1667: MINDERAA, P. - Aandacht voor Cats bij zijn 300-ste sterfdag. Studies n.a.v. de herdenking.
22233: MINDERAA, P. - Lyriek en Leven. Inaug. rede.
65315: MINDERHOUD, H.J. - La Henriade dans la littérature hollandaise.
41030: MINER, H. CRAIG. - The Corporation and the Indian. Tribal Sovereignty and Industrial Civilisation in Indian Territory, 1865-1907.
74858: MINGOTE, ANGEL. - Cancionero musical de la Provincia de Zaragoza.
48065: MINIS, COLA. - Textkritische Studien über den Roman d'Eneas und die Eneide von Heinric van Veldeke.
49829: MINIS, COLA. - Französisch-deutsche Literaturberührungen im Mittelalter.
29806: MINISTERIE VAN TRANSPORT, HANDEL EN INDUSTRIE. - Performance Marktinterventie 1983-1987. Uitdaging tot een deskundig oordeel.
62684: MINK, G.J. - Op het tweede plan. Evangelisten in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw.
35759: MINNEY, R.J. - The Bogus Image of Bernard Shaw.
73622: MINOIS, DANIELLE. - Le vitrail à Troyes: les chantiers et les hommes (1480-1560).
15349: MINTA, ST. - Love poetry in sixteenth-century France. A study in themes and traditions.
72457: MIRABAUD, PAUL. - Bibliographie des oeuvres de Rodolphe Töpffer. Avec une Introduction par A. Parran.
75170: MIRÓ, ADRIÁN. - Viajeros por Alcoy.
75171: MIRÓ, ADRIÁN. - Escritores de Alcoy. Notas y conceptos.
37704: MIRO.- LANCHER, CAROLYN. - Joan Miró.
74872: MIRO, GABRIEL. - Obras escogidas. Nota preliminar de Maria Alfaro.
71440: MISLIN, MGR. - Les Saints Lieux. Pèlerinage à Jérusalem en passant par l'Autriche, la Hongrie, la Slavonie, les provinces danubiennes, Constantinople, l'Archipel, le Liban, la Syrie, Alexandrie, Malte, la Sicile et Marseille.
67925: MISLIN, MGR. - Les Saints Lieux. Pèlerinage à Jérusalem en passant par l'Autriche, la Hongrie, la Slavonie, les provinces danubiennes, Constantinople, l'Archipel, le Liban, la Syrie, Alexandrie, Malte, la Sicile et Marseille.
46387: MISONNE, DANIEL. - Eilbert de Florennes. Histoire et Légende. La Geste de Raoul de Cambrai. Préface de Léopold de Genicot.
68242: MISSET, L'ABBÉ E. & AUBRY, PIERRE. - Les proses d'Adam de Saint-Victor. Texte et musique, précédées d'une étude critique.
68350: MISSET, L'ABBÉ E. & AUBRY, PIERRE. - Les proses d'Adam de Saint-Victor. Texte et musique, précédées d'une étude critique.
60140: COMPTE RENDU DE LA SEMAINE DE MISSIOLOGIE. - Devant les sectes non-chrétiennes. Rapports et Compte rendu de la XXXI-e semaine de la missiologie de Louvain (1961).
60133: COMPTE RENDU DE LA SEMAINE DE MISSIOLOGIE. - Obstacles à l'apostolat. Compte rendu de la septième semaine de la missiologie de Louvain (1929).
60134: COMPTE RENDU DE LA SEMAINE DE MISSIOLOGIE. - Le rôle de la femme dans les missions. Rapports et Compte rendu de la XXe semaine de la missiologie de Louvain (1950).
60135: COMPTE RENDU DE LA SEMAINE DE MISSIOLOGIE. - L'âme des peuples à évangéliser. Compte rendu de la sixième semaine de la missiologie de Louvain (1928).
60136: COMPTE RENDU DE LA SEMAINE DE MISSIOLOGIE. - Aspirations nationales et missions. Rapports et Compte rendu de la XXVIII-e semaine de la missiologie de Louvain (1958).
60137: COMPTE RENDU DE LA SEMAINE DE MISSIOLOGIE. - Les Elites en pays de Mission. Compte rendu de la cinquième semaine de la missiologie de Louvain (1927).
60138: COMPTE RENDU DE LA SEMAINE DE MISSIOLOGIE. - Après la Conversion. Compte rendu de la neuvième semaine de la missiologie de Louvain (1931).
60139: COMPTE RENDU DE LA SEMAINE DE MISSIOLOGIE. - Les Conversions. Compte rendu de la huitième semaine de la missiologie de Louvain (1930).
58418: MISSIR (REGGIO MAMAKY DE LUSSIGNAN, LIVIO. - Rome et les églises d'Orient, vues par un Latin d'Orient (recueil d'articles et de croquis).
71535: MISTLER, JEAN. - Madame De Staël et Maurice O'Donnell 1805-1817 d'après des lettres inédites.
73100: MISTRAL, FRÉDÉRIC. - Oeuvres poétiques. Tome I. Mirèio. Texte provençal-français.
49109: MITCHELL, CHARLES. (ED.) - A Fifteenth Century Italian Plutarch (British Museum Add. MS.22318). With an introduction and notes.
74580: MITCHELL, JULIET. - Psychoanalyse en feminisme. Deel 1. Psychoananlyse en vrouwelijkheid.
28761: MITCHELL, B. & ROBINSON, F.C. - A Guide to Old English. Revised with Texts and Glossary.
25233: FLAVIUS MITHRIDATES. - Sermo de Passione Domini. Edited with Introduction and Commentary by Chaim Wirszubski.
68726: VIÇWA-MITRA. - Les Chamites Indes Pré-Aryennes (Berceau). Origins des Égyptiens, Libyens, Sabéens, Chananéens et Phéniciens, des Polynésiens, de la civilisation Chadéo-Babylonienne, de celle de l'Amérique Centrale, du calendrier, des mégalithes, des noms de nombre, de la métallurgie, etc., etc., site du paradis terrestre.
26519: MITTEIS, H. - Lehnrecht und Staatsgewalt. Untersuchungen zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte.
48973: MITTEIS, H. - Der Staat des hohen Mittelalters. Grundlinien einer vergleichenden Verfassungsgeschichte des Lehnzeitalters.
16970: MITTEIS, H. - Der Staat des hohen Mittelalters. Grundlinien einer vergleichenden Verfassungsgeschichte des Lehnzeitalters.
52999: DEUTSCHES ARCHIV FÜR ERFORSCHUNG DES MITTELALTERS. - 25. Jahrgang. Heft 2. 1969.
53000: DEUTSCHES ARCHIV FÜR ERFORSCHUNG DES MITTELALTERS. - 25. Jahrgang. Heft 1. 1969.
53001: DEUTSCHES ARCHIV FÜR ERFORSCHUNG DES MITTELALTERS. - 23. Jahrgang. Heft 1. 1967.
53003: DEUTSCHES ARCHIV FÜR ERFORSCHUNG DES MITTELALTERS. - 24. Jahrgang. Heft 2. 1968.
53004: DEUTSCHES ARCHIV FÜR ERFORSCHUNG DES MITTELALTERS. - 21. Jahrgang. Heft 1. 1965.
15397: MITTENZWEI, W. - Carl Clément, Meffert Moreau. Ein Leben auf der Suche nach der Brüderlichkeit des Menschen.
48297: MITTLER, ELMAR. & WERNER, WILFRIED. - Mit der Zeit. Die Kurfürsten von der Pfalz und die Heidelberger Handschriften der Bibliotheca Palatina.
7647: MIX, KATHARINE LYON. - Max and the Americans.
9646: MLADENOV, S. - Geschichte der bulgarischen Sprache.
62227: MOCQUEREAU, ANDRÉ. - Le nombre musical grégorien ou rythmique grégorienne. Théorie et pratique. (2 volumes).
70595: MODEL, JULIUS. & SPRINGER, JARO. - Der französische Farbenstich des XVIII. Jahrhunderts.
10657: MODERSOHN-BECKER.- KALLWISZ, G.D. (HRSG.) - Briefe und Tagebuchblätter von Paula Modersohn-Becker. Hrsg. und biographisch eingeführt von G.D. Kallwisz.
70186: MODESTE, VICTOR. - Du pauperisme en France, état actuel, causes, remèdes possibles.
57313: MOÉ, ÉMILE-A. VAN. - La lettre orné dans les manuscrits du VIIIe au XIIe siècle.
45445: MOELLER, BERND. - Spätmittelalter.
59783: MOER, A. VAN DER. (ED.) - Een zestiende-eeuwse Hollander in het verre oosten en het hoge noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huyghen van Linschoten (1563-1611).
15238: MOERDIJK, A. - Continentaal Westgermaanse en Centraalromaanse heteroniemen voor het begrippencomplex Rok- Onderrok- Jurk. Ruimtelijke verbreding en methodische verdieping van het areaallinguistisch onderzoek.
41597: MOEREELS, L. - Ruusbroec en het religieuze leven. Kleine Summa van het geestelijk leven.
74209: MOERKERKEN JR., P.H. VAN. - De Satire in de Nederlandsche kunst der Middeleeuwen.
7704: MOERKERKEN JR., P.H. VAN. - XXX Liederen.
47902: MOERKERKEN JR., P.H. VAN. - De Satire in de Nederlandsche kunst der Middeleeuwen.
2594: MOERKERKEN JR., P.H. VAN. - Het Nederlandsch Kluchtspel uit de 17de Eeuw.
59914: MOERMAN, P.A. - Methodical tactical planning.
73961: MOES, E.W. & BURGER JR., C.P. - De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de zestiende eeuw. Begonnen door E.W. Moes en voortgezet door C.P. Burger Jr. Deel I-III (van de IV) n 12 afleveringen.
75430: MOES, J.K.S. & VRIES, B.M.A. DE. (REDACTIE). - Stof uit het Leidse verleden. Zeven eeuwen textielnijverheid..
66873: MOESMAN, J.H. - Over wat in de musea niet te zien is.
46379: MOGENET, JOSEPH. - Autolycus de Pitane. Histoire du Texte, suivie de l'édition critique des traités de la sphère en mouvement et des levers et couchers.
75177: MOHEDANO HERNÁNDEZ, JOSÉ MARIA. (ED.) - El especulo de los legos. Texto inédito del siglo XV. Edición, estudio e investigacion de fuentes.
71065: MOHL, JULES. - Vingt-sept ans d'histoire des études orientales. Rapports faits à la Société Asiatique de Paris de 1840 à 1867. Ouvrage publié par sa veuve.
67510: MÖHLER, J.A. - Symbolik, oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze der Katholiken und Protestanten, nach ihren öffentlichen Bekenntnisschriften.
27292: MOHRMANN, CHR. - De studie van het Oudchristelijk Grieks en Latijn. Verleden, heden, toekomst.
63413: MOHRMANN, CHRISTINE. - Mélanges Chrstine Mohrmann. Nouveau recueil offert par ses anciens élèves.
16004: MOHRMANN, CHR. - Epiphania.
16005: MOHRMANN, CHR. - Gebondenheid en vrijheid in de oud-christelijke Latijnsche poëzie.
75432: MOIGNET, ANDRÉ. - Grammaire de l'ancien français. Morphologie, Syntaxe.
60753: MOIGNET, GÉRARD. - Les signes de l'exception dans l'histoire du français.
60754: MOIGNET, GÉRARD. - Les signes de l'exception dans l'histoire du français. (nouvelle édition)
34846: MOISAN. - Dix Ans d'Histoire en Cent Dessins.
60892: MOK, Q.I.M. - Contribution à l'étude des catégories morphologiques du genre et du nombre dans le français parlé actuel.
71361: MOK, Q.I.M., SPIELE, I. & VERHUYCK, P.E.R. (EDS.) - Mélanges de Linguistique, de Littérature et de Philologie Médiévales. Offerts à J.R. Smeets.
73418: MOKE. - Moeurs, usages, fêtes et solennités des Belges.
24210: MOL, HEIN. - Memoires van een havenarbeider. Van aantekeningen en een nawoord voorzien door T. Jansen en J. Giele.
55254: MOL, H. - Fundamentals of Phonetics. I: The Organ of Hearing. II: Acoustical Models Generating the Formants of the Vowel Phonemes.
69748: MOL, J.A. - Vechten, bidden en verplegen. Twaalf opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden tot 1620.
68849: MOLAND, L. & D'HÉRICAULT, CHARLES. - Nouvelles Françoises, en prose, du XIIIe siècle, publiés d'après les manuscrits, avec une introduction et des notes.
72456: MOLAND, LOUIS. - Molière, sa vie et ses ouvrages. Avec une notice sur le théatre de la troupe de Molière.
60126: MOLAND, L. & D'HÉRICAULT, CHARLES. (EDS.) - Nouvelles françoises en prose du XIVe siècle publiées d'après les manuscrits avec une Introduction et des Notes.
75048: MOLAS, JOAQUIM. & MASSOT I MUNTANER, JOSEP. (EDS.) - Diccionari de la literatura catalana.
57575: MOLEN, P.C. VAN DER. - Hummock-Hollow Complexes on Irish Raised Bogs. A Palaeo/Actuo Ecological Approach of Environmental and Climatic Change.
5830: MOLEN, S.J. VAN DER. - De Klokkestoelen van het Noordererf. Dokumentatie van een landelijke bouwkunst.
5832: MOLEN, S.J. VAN DER. - Romaanse Kerken van het Noordererf.
46666: MOLENAAR, M. & COLLETTE, JOAN. - Geertruid van Helfta. Met acht houtsneden van Joan Collette.
16891: MOLHUYSEN, P.C. (ED.) - Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit.
46531: MOLIEN, L. - Liturgie de chaque jour. Messe & Office.
46542: MOLIEN, L. - Liturgie de l'année, propre du temps.
12617: MOLIÈRE. - De Menschenhater. Blijspel in vijf bedrijven. Vertaling van J. Prins.
61243: MOLIÈRE - Le misanthrope. Comédie. Représentée pour la première fois à Paris sur le Théâtre du Palais-Royal le quatre Juin 1666 par la Troupe du Roy. Gravures sur bois de Colette Pettier.
62328: MOLINA, ANTONIO DE. - Instructio Sacerdotum ex SS. Patribus et Ecclesiae Doctoribus Concinnata.
75147: MOLINA, TIRSO DE. - Comedias. Edición, prólogo y notas de Américo Castro. (2 vols. set).
74603: MOLINA, C. DE. & ALBORNOZ, C. DE. - Fábulas y mitos de los incas. Edición de Henrique Urbano y Pierre Duviols.
72788: MOLINARI, G. DE. - Notions fondamentales d'économie politique et programme économique.
61425: MOLINARO, A. (ED.) - Interpretazione del nichilismo.
67542: MOLINI, AUGUSTINUS MARIA. - De Vita et Lipsanis S. Marci Evangelistae. Libri duo. Edebat Sanctes Pieralisi.
72030: MOLINIER, ÉMILE. - Benvenuto Cellini.
69035: MOLINIER, ÉMILE. - Benvenuto Cellini.
16504: MOLITOR, R. - Aus der Rechtsgeschichte benediktinischer Verbände. Untersuchungen und Skizzen. 1. Band: Verbände von Kloster zu Kloster.
14503: MOLKENBOER, B.H. - Erasmus.
74033: MOLKENBOER, B.H. - Studies over Vondel en zijn tijd. Liber Amicorum van B.H. Molkenboer.
31629: MOLKENBOER, B.H. (ED.) - Vondelbrevier.
69563: MOLKENBOER, B.H. - Studies over Vondel en zijn tijd. Liber Amicorum van B.H. Molkenboer.
1597: MOLKENBOER, B.H. - Studies over Vondel en zijn tijd. Liber Amicorum van B.H. Molkenboer.
67699: MOLKENBOER, B.H. (REDACTIE). - Vondel-Kroniek. Jaargang I (1930) t/m Jaargang XII (1941).
71622: MOLKENBUHR, MARCELLINUS. (1741-1825) - Convolute of 23 "Dissertationes", all written in Latin.
73964: MOLL, W. - Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer Vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens handschriften geschetst.
16168: MOLL, G. - Verhandeling over de spiegel-telescopen.
72934: MOLL, W. (ED.) - Geert Groote's Dietsche vertalingen, beschreven en toegelicht door W. Moll.
257: MOLL, W. - Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer Vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens handschriften geschetst.
62400: MOLL, W. - Catalogus van de historisch-topografische bibliotheek. [oud-archief der Gemeente 's-Gravenhage].
5833: MOLL, W. VAN & PELEMAN, G. - Grote prijs van de Vlaamse Boekbindkunst. Derde wedstrijd georganiseerd door de Vlaamse Handboekbindersgilde.
61816: MOLLAT, MICHEL. & VAN SANTBERGEN, RENÉ. - Recueils de textes d'histoire. Tome II: Le moyen-âge.
2163: MOLLEMA, A.M.P. & MOREL, P.M. - BIBLIOGRAPHIA NEERLANDICA. I. Books on the Netherlands in foreign languages, 1940-1957. Compiled by A.M.P. Mollema. II. Translations of Dutch literature, 1900-1957. Compiled by P.M. Morel.
59104: MOLLEMA, J.C. - De ontwikkeling van het eiland Billiton en van de Billiton-Maatschappij.
5619: MOLLHUYSEN, P.C. (ED.) - BRONNEN TOT DE GESCHIEDENIS DER LEIDSCHE UNIVERSITEIT, Deel 5. 10 Febr. 1725- 8 Febr. 1765.
5620: MOLLHUYSEN, P.C. (ED.) - BRONNEN TOT DE GESCHIEDENIS DER LEIDSCHE UNIVERSITEIT, Deel 6. 10 Febr. 1765- 21 Febr. 1795.
5621: MOLLHUYSEN, P.C. (ED.) - BRONNEN TOT DE GESCHIEDENIS DER LEIDSCHE UNIVERSITEIT, Deel 7. 23 Febr. 1795- 30 Dec. 1811.
5617: MOLLHUYSEN, P.C. (ED.) - BRONNEN TOT DE GESCHIEDENIS DER LEIDSCHE UNIVERSITEIT, Deel 4. 1682-1725.
73171: MOLMENTI, POMPEO. & LUDWIG, GUSTAVE. - Vittore Carpaccio et la confrérie de sainte Ursule à Venise. Texte et Tables avec 9 planches.
73314: MOLSDORF, WILHELM. - Gruppierungsversuche im Breiche des altesten Holzschnittes.
7144: MOLSDORF, W. - Die Bedeutung Kölns für den Metalschnitt des XV. Jahrhunderts.
26017: MOLSDORF, WILHELM. - Formschnitte des fünfzehnten Jahrhunderts aus der Sammlung Schreiber. Text von Wilhelm Molsdorf.
74071: MOLTZER, H.E. (ED.) - Frederik III en Karel de Stoute te Trier 1473. Naar het Berlijnsche Hs. en een fragment van : Die Enighe Sprake enden Vereneghinge die Sunte Augustinus hadde mit God. Naar het hem toebehoorend Hs. uitgegeven. (B.M.L. 44).
44595: MOLTZER, H.E. (ED.) - Floris ende Blancefloer. Met inleiding en aantekeningen.
65056: MOLTZER, H.E. (ED.) - De Middelnederlandsche Dramatische Poëzie. Ingeleid en toegelicht.
11355: MOLTZER, H.E. (ED.) - Floris ende Blancefloer. Met inleiding en aantekeningen.
26483: MOLTZER, H.E. (ED.) - Diederic van Assenede. Floris ende Blancefloer. Met inl. en aant. uitg.
26544: MOLTZER, H.E. (ED.) - Frederik III en Karel de Stoute te Trier 1473. Naar het Berlijnsche Hs. en een fragment van : Die Enighe Sprake enden Vereneghinge die Sunte Augustinus hadde mit God. Naar het hem toebehoorend Hs. uitgegeven. (B.M.L. 44).
74036: MOLTZER, H.E. (ED.) - Floris ende Blancefloer. Met inleiding en aantekeningen.
31412: MOLTZER, H.E. (ED.) - Levens en Legenden van Heiligen. Eerste gedeelte: Brandaen en Panthalioen naar het Utrechtsche Handschrift. (niet verder verschenen).
74466: MOLTZER, H.E. (ED.) - De Middelnederlandsche Dramatische Poëzie. Ingeleid en toegelicht.
1300: MOLTZER, H.E. (ED.) - Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede.
60718: MOMMAERS, P. - Claesinne van Nieuwlant / Samenspraak.
1408: MOMMERS, A.R.M. - Brabant van generaliteitsland tot gewest. Bestuursinrichting en gezagsuitoefening in en over de landen en steden van Staats-Brabant en Bataafs Braband.
19782: MOMMSEN, TH. - Römische Charaktere.
41195: MONAHAN, A.P. - Consent, Coercion and Limit. The medieval Origins of Parliamentary Democracy.
71722: MONCEAUX, PAUL. - Enquête sur l'épigraphie chrétienne d'Afrique.
58618: MONCHAMP, G. - Notification de la condamnation de Galilée, datée de Liège, 20 Septembre 1633. Publiée par le Nonce de Cologne dans les pays rhénans et la Base-Allemagne. Texte d'après une copie manuscrite avec remarques.
42961: MONE, FRANZ JOSEPH. - Übersicht der niederländischen Volks-Literatur alterer Zeit.
29130: MONE, FRANZ JOSEPH. - Übersicht der niederländischen Volks-Literatur alterer Zeit.
51778: MONGAN, ELIZABETH. (ED.) - Le Chevalier Deliberé by Olivier de la Marche. Printed in Paris in 1488. A reproduction made from the copy in the Lessing J. Rosenwald Collection, Library of Congress.
70497: MONGRÉDIEN, GEORGES. - Les origines de la Comédie Française: Les grands comédiens du XVIIe siècle. Avec une préface de Madame Dussane.
74951: MONGUIÓ, LUIS. - Don José Joaquín de Mora y el Perú del ochocientos.
43528: MONMERQUÉ, L.J.N. & FRANCISQUE MICHEL. - Théatre Français au Moyen Age, publié d'après les manuscrits de la Bibliothèque Nationale.
68719: MONMERQUÉ, L.J.N. & FRANCISQUE MICHEL. - Théatre Français au Moyen Age, publié d'après les manuscrits de la Bibliothèque Nationale.
65960: MONMERQUÉ, L.J.N. & FRANCISQUE MICHEL. - Théatre Français au Moyen Age, publié d'après les manuscrits de la Bibliothèque Nationale.
70275: MONMERQUÉ, L.J.N. & FRANCISQUE MICHEL. - Théatre Français au Moyen Age, publié d'après les manuscrits de la Bibliothèque Nationale.
38432: MONNA, A.D.A. - Zwerftocht met middeleeuwse heiligen.
73923: MÖNNICH, C.W. - Koningsvanen. Latijns-christelijke poëzie tussen Oudheid en Middeleeuwen 300 - 600.
43265: MÖNNICH, C.W. - Pelgrimage. Ontmoetingen met de cultuur.
29014: MÖNNICH, C.W. (ED.) - Vreemdelingen uit Ierland. Het leven van Columba van Iona, beschreven door Adamnan; en van Columbanus van Luxeuil, beschreven door Jonas van Bobbio. Ingeleid, vertaald en bewerkt.
70823: MONNIER, HENRI. - Scènes populaires, dessinées à la plume par Henri Monnier.
72860: MONNIER, MARC. - Pompéi et les pompéiens.
72490: MONOD, FRANÇOIS. & HAUTECOEUR, LOUIS. - Les dessins de Greuze conservés à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg.
42598: MONOSTORY, DENES. - Der Decamerone und die Deutsche Prosa des XVI. Jahrhunderts.
60957: MONTAGNER, LORETTA. (ED.) - Organa Mechanica. The Marciano codex Lat. VIII, 87 (=3048)
58274: MONTAGU, JENNIFER. - An Index of Emblems of the Italian Academies based on Michele Maylender's Storie delle Accademie d'Italia.
71250: MONTAIGLON, A. DE. & DAFFIS, PAUL. - Catalogue raisonné de la Bibliothèque Elzevirienne 1853-1870. Nouvelle édition.
73517: DE MONTAIGLON, ANATOLE. & GUIFFREY, JULES. - Correspondance des directeurs de l'Académie de France à Rome... Tome XVI, 1791-1797.
68848: MONTAIGLON, A. DE. & ROTHSCHILD, JAMES DE. - Recueil de poésies françoises des XVe et XVIe siècles. Morales, facétieuses, historiques, réunies et annotées. (Tomes 1-7, sur 13).
62005: MONTALBANO, GIUSEPPE. - L'autonomia della regione Siciliana e alcune quistioni di diretto processuale penale.
58025: MONTALEMBERT, CHARLES DE. - Les Moines d'Occident depuis Saint Benoit jusqu'à Saint Bernard.
2015: MONTANUS, PETRUS. - De Spreeckonst. Uitgegeven en ingeleid door W.J.H. Caron.
8123: MONTÉ VER LOREN, J.PH. DE. - De Rechterlijke organisatie van Humsterland en die van de Marne in de Middeleeuwen.
67048: DE MONTE, PHILIPPUS (1521-1603). - Missa 'Inclina cor meum'. ... ed. Carlous Van den Borren. AND: eadem: Motettum 'Inclina cor meum'... ed. Julius Van Nuffel.
38472: MONTÉ VERLOREN, J.PH. DE. - Grondbezit en standen in het oosten des lands vóór de feodalisering.
67639: MONTEIRO, MARIT. - Gods Predikers. Dominicanen in Nederland (1795-2000).
75055: MONTES DE OCA, MARCO ANTONIO. - Poesía reunida 1953-1970.
73572: MONTFERRIER, ALEXANDRE SARRAZIN DE. - Dictionnaire des sciences mathématiques pures et appliquées. (en 3 tomes + atlas complet).
70473: MONTFERRIER, ALEXANDRE SARRAZIN DE. - Encyclopédie Mathématique ou Exposition Complète de Toutes les Branches des Mathématiques d’apres les principes de la Philosophie des Mathématiques de Hoëné Wronski. Première Partie: Mathématiques pures. (complet en 4 volumes= tous parus)
75182: MONTGOMERERY, THOMAS. & BALDWIN, SPURGEON W. (EDS). - El Nuevo Testamento según el manuscrito escurialense I-I-6. Desde el Evangelio de San Marcos hasta el Apocalipsis. Edición y estudio de Thomas Montgomery y Spurgeon W. Baldwin.
65444: MONTIJN, J.F.L. - Nederlandsch-Latijn Woordenboek. Met een lijst van eigennamen als aanhangsel.
922: NOORDBRABANT.- MONUMENTEN. - Voorlopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel X: de provincie Noordbrabant.
44680: ZEELAND.- MONUMENTEN. - Voorlopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Zeeland. Deel VI.
12399: GRONINGEN.- MONUMENTEN. - Voorlopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel XI. De provincie Groningen.
924: LIMBURG.- MONUMENTEN. - Voorlopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel VIII, 1,2: de provincie Limburg.
74082: MONUMENTUM. - MONUMENTUM. Conseil International des Monuments et des Stites / International Council of Monuments and Sites. Volumes I-X.
71241: MONVAL, GEORGES. (ED.) - Lettres de Adrienne le Couvreur. Réunies pour la première fois et publiées avec notes, étude biographique, documents inédits tirés des archives de la Comédie, des minutiers de notaires et des papiers de la Bastille.
71247: MONVAL, GEORGES. (ED.) - Lettres de Adrienne le Couvreur. Réunies pour la première fois et publiées avec notes, étude biographique, documents inédits tirés des archives de la Comédie, des minutiers de notaires et des papiers de la Bastille.
60450: MOOI, R.J. - Het kerk- en dogmahistorisch element in de werken van Johannes Calvijn. The church- and dogmahistorical aspect of the works of John Calvin.
67611: MOOLENBROEK, JAAP VAN. & MOL, J.A. (EDS.) - De abtenkroniekje van Aduard. Editie, vertaling en studies. Onder redactie van Jaap van Moolenbroek en J.A. (Hans) Mol, met medewerking van Jakob Loer.
66199: MOOLENBROEK, JAAP VAN. - Wonderen voor alledag. Elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek opnieuw uitgegeven bij zijn afscheid van de Vrije Universiteit.
57601: MOOLENBROEK, JAAP VAN. - Vital, l'ermite, prédicateur, itinérant, fondateur de l'abbaye Normande de Savigny.
50124: MOOLENBROEK, J.J. VAN. - Mirakels historisch. De exempels van Caesarius van Heisterbach over Nederland en Nederlanders.
25704: MOOR, GEERTRUIDA DE. - Verborgen en geborgen. Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst in de Noordwijkse regio (1261-1574).
75376: MOOR, GEERTRUIDA DE. - Index op Grijpinks "Register op parochiën, altaren, vicarieën en de bedienaars zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtschen dom".
57549: MOOR, J.C. DE. - Towards a Biblically Theo-Logical Method. A Structural Analysis and a Further Elaboration of Dr. G.C. Berkhouwer's Hermeneutic-Dogmatic Method.
19597: MOOR, A. - Architectural Glass. A Guide for Design Professionals.
53195: MOORE, GEORGE. - The Brook Ketith. A Syrian Story.
61218: MOORE, GEORGE. - Peronnik the Fool.
35895: MOORE SMITH, G.C. (ED.) - The Letters of Dorothy Osborne to William Temple. Edited by permission of Sir Edward Perry... by G.C. Moore Smith.
3899: MOOREN, G.E.J. - Plutarchus' Leven van Pericles en enkele gestalten uit Pericles' omgeving.
16865: MOORMAN VAN KAPPEN, O. - Tot behoef der arme wesen. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Burger Weeshuis te Harderwijk.
65292: MOORMAN VAN KAPPEN, O. - Aspecten van Oud-Nijmeegse rechtspleging.
64796: MOORMAN VAN KAPPEN, O. - Lex Loci. Opstellen over Nederlandse rechtsgeschiedenis uit de pen van O. Moorman van Kappen. Onder redactie van E.C. Coppens, C.J.H. Jansen, P.L. Nève, P.P.J.L. van Peteghem, J.G.B. Pikkemaat.
35385: MOORMAN, FREDERIC W. - The Interpretation of Nature in English Poetry from Beowulf to Shakespeare.
68581: MOORMANN, J.G.M. - De Geheimtalen. Een studie over de geheimtalen in Nederland, Vlaamsch-België, Breyell en Mettingen. Met een inleiding van Jac. van Ginneken.
57593: MOORMANN, ERIC - La pittura parietale romana come fonte di conoscenza per la scultura antica.
58148: MOORMANN, J.G.M. - De Geheimtalen. Een studie over de geheimtalen in Nederland, Vlaamsch-België, Breyell en Mettingen. Met een inleiding van Jac. van Ginneken.
2287: MOORMANN, J.G.M. - De Moedertaal.
25048: MOORMANN, ERIC & UITTERHOEVE, W. - Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
2621: MOORS, J. - De oorkondentaal in Belgisch-Limburg van circa 1350 tot 1400.
49521: MOORSEL, P.P.V. VAN. - Willibrord en Bonifatius.
3009: MOORTGAT, A. - Germanismen in het Nederlandsch.
75070: MORA VALCÁRCEL, CARMEN DE. - Teoría y practíca del cuento en los realtos de Cortázar.
20413: MORALL, J.B. - Political thought in medieval times.
12075: MORAN, J. - Stanley Morison. His typographic achievement.
60247: MORAN, GARY. - The Cohesion Problem.
57460: MORANCÉ, GASTON A. (EDITOR) - Encyclopédie de l'architecture: Usines et Bureaux. France, Allemagne, Belgique, Danemark, États-Unis, Suède.
20724: MORARD, N. - Fonctionnement et perspectives de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
29354: MORAZÉ, CHARLES. - Les trois âges du Bresil. Essai de politique.
71773: MOREAU-NÉLATON, E. (ED.) - Chantilly. Crayons français du XVIe siècle. Catalogue précédé d'une introduction.
71243: MOREAU, M. - Mémoires de Madame de la Guette. Nouvelle édition, revue, annotée et précédée d'une Notice.
68611: MOREAU-NÉLATON, E. - Le portrait à la cour des Valois. Crayons français du XVIe siècle conservés au Musée Condé à Chantilly. Introduction et notes par E. Moreau-Nélaton.
30803: MOREAU, R. - Introduction à la théorie des languages.
73447: MOREAU-NÉLATON, E. - Histoire de Corot et de ses oeuvres d'après les documents recueillis par Alfred Robaut.
73227: MOREAU-VAUTHIER, CH. - Les portraits de l'enfant.
60125: MOREAU, C. - Mémoires de Henri de Campion. Nouvelle édition. Suivie d'un Choix des Lettres d'Alexandre de Campion.
71787: MOREAU, J. - Leçons de perspective linéaire. Texte et Atlas.
70896: MOREAU, M. - Mémoires de Goldoni, pour servir à l'histoire de sa vie, et à celle de son théatre; précédées d'une notice sur la comédie italienne au seizième siècle, et sur Goldoni.
50528: MOREAU, ÉD. DE. - La Bibliothèque de l'Université de Louvain '1636-1914'.
73664: MOREAU-NÉLATON, E. - La cathédrale de Reims.
70668: MOREAU-CHRISTOPHE, L.-M. - Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes (2 sur 3 tomes.)
69590: MOREL, C. - Les plus anciennes traductions françaises de la Divine Comédie. Publiées pour la première fois d'après les manuscrits et précédées d'une étude sur les traductions françaises du poème de Dante.
72503: MOREL, LÉON. - James Thomson. Sa vie et ses oeuvres.
74375: MOREL, EUGÈNE. - Bibliothèques. Essai sur le développement des bibliothèques publiques et de la librairie dans les deux mondes.
27007: MORENC, J. - Surinaamse kleine landbouw en landbouwbeleid. Een structurele analyse.
57326: MORENCY, ROBERT. - L'Union de Grâce selon saint Thomas.
73945: MORET, ANDRÉ. - Les débuts du lyrisme en Allemagne (des origines à 1350).
70430: MORET, A. - Rois et Dieux d'Égypte.
70432: MORET, A. - Mystères égyptiens.
27294: MORET, A. (ED.) - Le Lyrisme Médiéval Allemand des Origines au XIV-e siècle. Traduction de André Moret.
70433: MORET, A. - Mystères égyptiens.
70429: MORET, A. - Au temps des Pharaons.
54288: MORETTI, ANTONIETTA. - La chiesa Ticinese nell'Ottocento. La questione diocesana (1803-1884).
61745: MORETTI, ITALO. & STOPANI, RENATO. - Romanico Senese, Presentazione di Roberto Barzanti.
17002: MORETTI, G. - Die Heiligen und Ihre Handschrift.
58752: MORGAN, BAYARD QUINCY. & STROTHMANN, FRIEDRICH WILHELM. (EDITORS) - Middle High German Translation of the Summa Theologica by Thomas Aquinas. Edited with a Latin-German and a German-Latin Glossary.
75392: MORGAN, JANICE. & HALL, COLETTE. (EDS.) - Redefining Autobiography in Twentieth-Century Women's Fiction. An Essay Collection.
71928: DE MORGAN, J. - Les premières civilisations. Études sur la préhistoire et l'histoire jusqu'à la fin de l'Empire macédonien.
55399: MORGAN, CHARLES. - Liberties of the Mind.
58790: MORGAN, CHARLOTTE E. - The Rise of the Novel of Manners. A Study of English Prose Fiction between 1600 and 1740.
13155: MORGENSTERN, CHR. - Gesammelte Werke in einem Band.
61538: MORIN, GERMANUS. (ED.) - Sancti Aurelii Augustini Tractatus sive Sermones Inediti. Ex codice Guelferbytano 4096. Detexit adiectisque commentariis criticis primus edidit Germanus Morin. Accedunt SS. Optati Milevitani quodvultdei Carthaginiensis episcoporum aliorumque ex Augustini schola tractatus novem.
73216: MORIN, LOUIS. - Revue des quat'saisons 1900-1901. Édition complète en un volume.
69311: MORIN, LOUIS. - Propriété et communisme.
70326: MORINUS, JOANNES (JEAN MORIN, 1591-1659). - Commentarius de sacris Ecclesiae ordinationibus secundum antiquos et recentiores Latinos, Graecos, Syros et Babylonios, in tres partes distinctus. In quo demonstratur orientalium ordinationes [...]
25559: MORISON, STANLEY. - Early Italian Writing-Books. Renaissance to Baroque. Edited by Nicolas Barker.
13271: MORISTEN. H. - A-Z Woordenboek. Amusant-Zorgenverdrijvend. Samengesteld in opdracht van de Academie van Hollandse H. Moristen.
10847: MORITZ, E. - Die Entwicklung des Kartenbildes der Nord- und Ostseeländer bis auf Mercator. Mit besonderer Berücksichtigung Deutschlands.
74998: MORLA LYNCH, CARLOS. - En España con Federico García Lorca. (Paginas de un diario intimo 1928-1936).
65611: MORLET, MARIE-THÉRÈSE. - Le vocabulaire de la Champagne Septentrionale au Moyen Age. Essai d'inventaire méthodique.
60643: MORPURGO, SALOMONE. & VRIES, SCATO DE. (EDS.) - [Breviario Grimani]. Le Bréviaire Grimani. Réproduction photographique complète. Publié par Salomone Morpurgo et Scato de Vries. Avec une Introduction de Giulio Coggiola en 3 fascicules: 'Le Bréviaire Grimani de la Bibliothèque S. Marc à Venise. Recherches d'histoire et d'art'.
46658: MORRALL, JOHN B. - The Medieval Imprint. The Founding of the Western European Tradition.
43581: MORRALL, JOHN B. - Political Thought in Medieval Times.
75206: MORREALE, MARGHERITA. - Castiglione y Boscán: El ideal cortesano en el Renacimiento Español. Tomo I (Estudio léxico-semántico) + Tomo II (Apéndices).
17799: MORREAU, L.J. - Bolwerk der Nederlanden. De vestingwerken van Maastricht sedert het begin van de 13e eeuw. Met een inleiding over de militair-strategische betekenis van Maastricht door J.P.C.M. van Hoof en E.P.M. Ramakers.
64536: MORREN, TH. - Het Huis Honselaarsdijk.
32600: MORRIS, DESMOND. - Desmond Morris. Recent Paintings.
65741: MORRIS, JOHN. - La vie et le martyre de S. Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry et légat du Saint-Siège. Traduit de l'anglais par Charles de Vaulchier.
75405: MORRIS, ROSEMARY. - The Character of King Arthur in Medieval Literature.
68656: MORRISON, ARTHUR. - The Painters of Japan. (Édition de Luxe, with a duplicate set of plates).
55431: MÖRSDORF, JOSEF. - Gestaltwandel des Frauenbildes und Frauenberufs in der Neuzeit.
28907: MORSE, CHARLOTTE C. - The Pattern of Judgment in the 'Queeste' and 'Cleanness'.
73126: MORTENSEN, JOHAN. - Le théatre français au Moyen Age. Traduit du Suédois par Emmanuel Philipot.
14933: MORTIER, R. - Les 'Archives Littéraires de L'Europe' (1804-1808) et le Cosmopolitisme Littéraire sous le Premier Empire.
72583: MORTIER, ARNOLD. - Les soirées parisiennes. I-ière année (1874) jusqu'à et incluse X-ième année (1883).
64123: MORTIER, ROLAND. - Un pamphlet jésuite <>. Le <> (1596). Étude historique et linguistique suivie d'une édition du texte.
71146: DU MORTIER, B. - Étude sur les principaux monuments de Tournai.
71939: DU MORTIER, B.C. - Nouvelles recherches sur le lieu de naissance de Pierre-Paul Rubens.
52890: MORTIMER, RICHARD. - Angevin England 1154-1258.
63871: LE MORZELLEC, JOËLLE. - La question de Jérusalem devant l'organisation des Nations Unies.
62462: MOSCA, VINCENZO. - Alberto patriarca di Gerusalemme. Tempo, vita, opera.
60660: MOSER, SIMON. - Grundbegriffe der Naturphilosophie bei Wilhelm von Ockham. Kritischer Vergleich der Summulae in libros physicorum mit der Philosophie des Aristoteles.
73743: MOSER, P.H. - De strijd voor rhetorica. Poëtica en positie van rederijkers in Vlaanderen, Brabant, Zeeland en Holland tussen 1450 en 1620.
46468: MOSER, HUGO. - Mittlere Sprachschichten als Quellen der deutschen Hochsprache. Eine historisch-soziologische Betrachtung.
73399: MOSHER, THOMAS B. (ED.) - The Bibelot. A Reprint of Poetry and Prose for Book Lovers... Testimonial Edition. (Complete set in 21 volumes).
34293: MOSIN, V.A. & TRALJIC, S.M. - Filigranes des XIIIe et XIVe siècles.
70179: MOSNIER, LOUIS. - Origines et développements de la grande industrie en France du XVe siècle à la Révolution.
15903: MOSSÉ, F. - A Handbook of Middle English.
52917: MOSSÉ, FERNAND. - Manuel de l'Anglais du Moyen Age. Des origines au XIVe siècle. I: Vieil-Anglais.
64814: MÖSSNER, JÖRG MANFRED. - Einführung in das Völkerrecht.
27399: MOSTERT, MARCO. (ED.) - Middeleeuwse cultuur. Verscheidenheid, spanning en verandering. Redactie M. Mostert, R.E. Künzel, A. Demyttenaere.
24906: MOSTERT, MARCO. - Apparaat voor de studie van de Middeleeuwen.
57275: THE MOTHER. & AUROBINDO, SRI. - Collected Works of The Mother. Centenary Edition. In 15 volumes.
9359: MOTLEY, JOHN L. - History of the United Netherlands.
74769: MOTOLINIA, TORIBIO. - Memoriales e Historia de los Indios de la Nueva España. Estudio preliminar por Fidel de Lejarza.
73527: MOTTE, ADHÉMAR FRANÇOIS. - Étude sur Marcus Agrippa.
61003: MOULART, F.J. - De sepultura et coemeteriis. Dissertatio historico-juridica.
68548: MOULIJN, S. - De eerste jaren der lithografische prentkunst in Nederland. Met medewerking van F.G. Waller.
9620: MOULIJN, S. - De lithografische prentkunst.
57524: MOULTON, JAMES HOPE. & MILLIGAN, GEORGE. - The Vocabulary of the Greek Testament, illustrated from the Papyri and other Non-Literary Sources.
65719: MOUNIER, DOROTHEE. - Wedekinds >>Herakles<<. Untersuchungen zu Funktion und Rezeption einer mythologischen Dramenfigur.
75032: MOUNIN, GEORGES. - Los problemas teóricos de la traducción. Versión española de Julio Lago Alonso. Seginda edición revisada.
69041: MOUREAU, ADRIEN. - Les Moreau.
69037: MOUREAU, ADRIEN. - Antonio Canal dit Le Canaletto.
69024: MOUREAU, ADRIEN. - Les Saint-Aubin.
70049: MOUREY, GABRIEL. - La peinture anglaise du XVIIIe siècle.
60393: MOUROUX, JEAN. - L'expérience chrétienne. Introduction à une théologie.
60392: MOUROUX, JEAN. - Sens chrétien de l'homme.
50003: MOUT, M.E.H.N. - 'Het Bataafse oor'. De lotgevallen van Erasmus' adagium 'Auris Batava' in de Nederlandse geschiedschrijving.
64340: MOYE, MARCEL. - Le Droit des Gens moderne. Précis élémentaire de Droit international public.À l'usage des Étudiants des Facultés de Droit.
19665: MOZZI, L. (COMTE). - Histoire de révolutions de l'église d'Utrecht.
68184: MPOIMPOILDOI, PHAIDONOS K. - Neai ereinai peri tois zakinthiois poietas kai pezolraphois ( Aynostoi piyai kai anekdota heimena) [in Greek characters].
32996: MROZA, DANIELA. & KANIOWA, MARIA. (REDAKTOR) - Fantastyczne Opowiesci.
67321: MUCH, HANS. - Norddeutsche gotische Plastik.
15666: MUEHSAM, A. - Coin and Temple. A study of the architectural representation on Ancient Jewish coins.
6094: MUENSTERBERGER, W. - Vincent van Gogh. Teekeningen, studies, schetsen.
72718: MUFFAT, RENÉ. (SOUS LA DIRECTION). - L'Ami des Livres. Recueil bibliographique et littéraire. Deuxième année, complet de 2 livraisons: Septembre 1860 - Aout 1861.
72185: MUGNIER, FRANÇOIS. (ED.) - Le dict des jardiniers. Épithalame pour le mariage d'Antoine de Disimien et de Pernette de Montvuagnard. Farce morale du XVIe siècle. Publiée et annotée par François Mugnier.
63239: MÜHL, MAX. - Die antike Menschheitsidee in ihrer geschichtlichen Entwicklung.
32106: MÜHLBACHER, ENGELBERT. - Deutsche Geschichte unter den Karolingern.
68637: MÜHLETHALER, JEAN-CLAUDE. & BILLOTTE, DENIS. (EDS.) - <>. Études sur l'art d'écrire au Moyen Âge offertes à Eric Hicks par ses élèves, collègues, amies et amis.
1320: MUINCK, B.E. DE. - Een regentenhuishouding omstreeks 1700.
50121: MUIR, L. (ED.) - Pierre Sala, Tristan. Roman d'aventures du XIVe siècle.
73801: MUIR, LYNETTE R. - The Biblical Drama of Medieval Europe.
50583: MUIR, PERCY H. (ED.) - Talks on Book-Collecting. Delivered under the authority of the Antiquarian Booksellers' Association.
35775: MUIR, EDWIN. - Uncollected Scottisch Criticism. Edited and introduced by Andrew Noble.
51121: MULDER, ROBERT. & SIEPE, LEJO. - In het voetspoor van de kruistochten. Reizen langs de route van Godfried van Bouillon.
57795: MULDER, ETTY. (REDACTIE) - Terugstrevend naar ginds. De wereld van Hélène Nolthenius. Samenstelling Etty Mulder en Pieter-Jan Mol. Uitgegeven t.g.v. van de 70e verjaardag.
66877: MULDER, BERTUS. - Notities over architectuur.
72366: MULDER, W. (ED.) - Gerardi Magni Epistolae, quas ad fidem codicum recognovit annotavit edidit W. Mulder.
66201: MULDER-BAKKER, ANNEKE B. - Verborgen Vrouwen. Kluizenaressen in de middeleeuwse stad.
44811: MULDER, W.J.M. - Dietrich von Nieheim. Zijne opvatting van het Concilie en zijne Kroniek. Eerste deel: Dietrich's opvatting van het Concilie. Deel twee: De Kroniek.
64064: MULDER-BAKKER, ANNEKE B. - Vorstenschool: vier geschiedschrijvers over Alexander en hun visie op het keizerschap.
39351: MULDER, W. - Gulielmi Ockham tractatus de Imperatorum et Pontificum potestate.
46954: MULDER, ETTY. - Hildegard. Een vrouwelijk genie in de late middeleeuwen.
34910: MULDER, HANS. - Inktspot. Honderd jaar politieke spotprent in Nederland 1880-1980.
41955: MULDER, ETTY. - Guillaume de Machaut, een grensbewoner. Samenhang van allegorie en muziek bij een laat-Middeleeuws dichter-componist.
34129: MULDERS, H.J.B. - Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts. Eine rechtshistorische Studie zum kirklichen Verfassungsrecht.
2588: MULDERS, M.H. - Geert Groote en het huwelijk. Uitgave van zijn tractaat De Matrimonio en onderzoek naar de bronnen.
3466: MULDERS, J.A. (ED.) - THE CORDYAL by Anthony Woodville, Earl Rivers. Edited from M 38 A1 The Museum Meermanno Westreenianum, The Hague, [edited] with notes on Mss. Early editions authorship and language by J.A. Mulders.
57847: MULERTT, WERNER. - Studien zu den letzten Büchern des Amadisromans.
70416: MULLACHIUS, FR.GUIL.AUG. - Fragmenta philosophorum Graecorum collegit recensuit vertit annotationibus et prolegomenis illustravit indicibus instruxit [...]. Volumen II: Pythagoreos, Sophistas, Cynicos et Chaldicii in priorem Timaei Platonici partem commentarios continens.
66512: MÜLLER, THEODOR.- FESTSCHRIFT. - Studien zur Geschichte der europäischen Plastik. Festschrift Theodor Müller zum 19. April 1965. Hsrg. von Kurt Martin, Halldor Soehner, Erich Steingräber, Hans R. Weihrauch.
3545: MÜLLER, F.L. - Die Aesthetik Albrecht Dürers.
788: MÜLLER-MARKUS, S. - Protophysik. Entwurf einer Philosophie des Schöpferischen. I. Teil: Spezielle Relativitätstheorie.
36038: MÜLLER, THEODOR. - Sculpture in the Netherlands, Germany, France and Spain: 1400-1500.
73785: MULLER, J.W. & SCHARPÉ, L. (EDS.) - Spelen van Cornelis Everaert vanwege de Mij. der Nederlandsche Letterkunde te Leiden met inleiding en aanteekeningen uitgegeven door J.W. Muller en L. Scharpé.
67859: MULLER, FRED. & RENKEMA, E.H. - Beknopt Latijns-Nederlands woordenboek. Twaalfde druk bewerkt door A.D. Leeman.
46170: MULLER, J.W. - De bereiding van compost volgens de Indore-methode.
67884: MULLER, CLAUDE. - Les cisterciens d'Alsace dans la tourmente révolutionnaire.
50061: MÜLLER, HEINRICH. - Historische Waffen. Kurze Entwicklungsgeschichte der Waffen vom frühfeudalismus bis zum 17.Jahrhundert.
276: MULLER FZ., S. (ED.) - Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht.
16: MULLER FZ., S. (ED.) - Middeleeuwsche Rechtsbronnen der stad Utrecht.
20160: MULLER, P.L. - Uit P.L. Muller's Verspreide Geschriften. Uitg. door P.J. Blok en S. Muller Fz.
1444: MULLER HZN., S. (ED.) - De Borchgravinne van Vergi, middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14de eeuw, op nieuw naar het handschrift uitgegeven.
30795: MULLER, CHARLES. - Initiation à la statisque linguistique.
26613: MULLER, J.W. - Critisch Commentaar op Van den Vos Reinaerde naar de thans bekende handschriften en bewerkingen.
2666: MULLER, P.E. - De dichtwerken van Philibert van Borsselen. Een bijdrage tot de studie van zijn taal en stijl.
24575: MULLER, J.W. (ED.) - Van den Vos Reinaerde. Critisch uitgegeven met inleiding, aantekeningen, lijst van eigennamen, tekst en Exegetisch Commentaar.
23698: MULLER, J.W. (ED.) - Van den Vos Reinaerde. Critisch uitgegeven met inleiding, aantekeningen, lijst van eigennamen, tekst en Exegetisch Commentaar. (Complete set van 2 delen).
60131: MÜLLER, ALOIS. - Ecclesia- Maria. Die Einheit Marias und der Kirche.
32436: MULLER, J.J.A. - De verplaatsing van eenige triangulatie-pilaren in de residentie Tapanoeli (Sumatra) ten gevolge van de aardbeving van 17 Mei 1892.
16266: MÜLLER, F.G.J.M. - Imago Explicatu Difficillima. De zogeheten Peleus en Thetis-sarkofaag in de Villa Albani.
64777: MÜLLER, JÖRG P. - Vertrauensschutz im Völkerrecht.
28194: MULLER, J.W. - De Oude en de Jongere Bewerking van den Reinaert. Bijdrage tot de critiek der beide Reinaert-gedichten.
69119: MULLER SZOON, HENDRIK. - De Nederlandsche katoen-nijverheid en het stelsel van bescherming in Nederlandsch-Indië.
27988: MULLER FZ., S. (ED.) - Middeleeuwsche Rechtsbronnen der stad Utrecht.
46152: MÜLLER, H.J. - Bijdrage tot de kennis van de kleigronden uit het Surinaamsche kustgebied.
11271: MULLER FZ., S. - De Universiteitsgebouwen te Utrecht. Herz. verm. druk door J.W. Smit.
12243: MULLER, ROBERT. - Sculptures.
65258: MÜLLER, A. - Bismarck, Nietzsche, Scheffel, Mörike. Der Einfluss nervöser Zustände auf ihr Leben und Schaffen. Vier Krankheitsgeschichten.
70622: MULLER, MAX. - Nouvelles études de mythologie. Traduites [avec une préface] de l'anglais par Léon Job.
17840: MULLER FZ., S. - Catalogus van het archief. Derde afdeeling 1795-1813.
17846: MULLER FZ., S. & LEUR, C.L. DE. - Catalogus van het archief. Supplement, bijvoegselen en indices.
57281: MÜLLER, ALFONS. - Die Lehre von der taufe bei Albert den Groszen.
253: MULLER, P.L. (ED.) - Regesta Hannonensia. Lijst van Oorkonden, betreffende Holland en Zeeland, 1299-1345, die in het Charterboek van Van Mieris ontbreken.
64741: MÜLLER, JÖRG PAUL. & WILDHABER, LUZIUS. - Praxis des Völkerrechts.
74548: MÜLLER, JOHANNES. - Das Jesuitendrama in den Ländern deutscher Zunger vom Anfang (1555) bis zum Hochbarock (1665). Erster und Zweiter Band.
57703: MULLER, KEITH DERALD. - Pioneer settlement in South Brazil: The case of Toledo, Paraná. (19)
66679: MÜLLER, THEODOR. - Alte Bairische Bildhauer. Vom Erminoldmeister bis Hans Leinberger.
2566: MULLER, J.W. & SCHARPÉ, L. (EDS.) - Spelen van Cornelis Everaert vanwege de Mij. der Nederlandsche Letterkunde te Leiden met inleiding en aanteekeningen uitgegeven door J.W. Muller en L. Scharpé.
66562: MÜLLER, THEODOR. - Sculpture in the Netherlands, Germany, France and Spain: 1400-1500.
66558: MÜLLER, THEODOR. (BEARBEITER). - Die Bildwerke in Holz, Ton und Stein von der Mitte des XV. bis gegen Mitte des XVI. Jahrhunderts.
46061: MÜLLER, H.J. - I. Onderzoek naar de verzouting van het polderwater en de gronden van enkele Surinaamsche plantages. II. Onderzoek naar het chloorgehalte van de Nickerierivier bij Paradise van Maart 1931 - Maart 1932.
345: MULLER FZ., S. (ED.) - Hugo Wstinc. Het rechtsboek van den Dom van Utrecht.
46912: MÜLLER-FASSBENDER, ROLF-PETER. - Die Rechtsstellung der städtischen Amtsträger in München vom späteren Mittelalter bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts.
52912: MULLER, GARI R. (ED.) - Le théâtre au moyen age. Actes du deuxième colloque de la Société Internationale pour l'Étude du Théâtre Médiéval Alençon, 11 - 14 juillet 1977.
58397: MÜLLER, GÜNTHER. - Morphologische Kritik. Gesammelte Aufsätze. In Verbindung mit Helga Egner hrsg. von Elena Müller.
10064: MULLER, P.L. - Nederlands eerste betrekkingen met Oostenrijk toegelicht uit de correspondentie der keizerlijke gezanten te 's-Gravenhage 1658-1678.
60921: MÜLLER-HOLM, ERNST. (HRSG.) - Caesarius von Heisterbach. Deutsch von Ernst Müller-Holm.
7321: MULLER FZ., S. - Catalogus van het archief. Tweede afdeling 1577-1795.
31344: MULLER, J.W. - De uitbreiding van het Nederlandsch taalgebied, vooral in de zeventiende eeuw.
31386: MULLER, J.W. (ED.) - Van den Vos Reinaerde. Naar de thans bekende handschriften en bewerkingen critisch uitgegeven met eene inleiding.
58783: MÜLLER-FRAUREUTH, CARL. - Die Ritter- und Räuberromane. Ein Beitrag zur Bildungsgeschichte des Deutschen Volkes.
50337: MÜLLER, KONRAD M. - Unsere befestigten Städte des Mittelalters.
20359: MULLER, L. - De onsterfelijkheidsgedachte bij Schopenhauer onder invloed van Kant en Plato.
40426: MULLER, J.W. - Critisch Commentaar op Van den Vos Reinaerde naar de thans bekende handschriften en bewerkingen.
10129: MULLER, W.J. - Eenvoudige diefstal. (Art. 310 W. v. Sr.)
38717: MÜLLER, M. & B. REBEL. (EDS.) - Metropolis. (Avant Garde 1).
19809: MULLER FZ., S. - Catalogus van het Museum van Oudheden.
15824: MULLINS, E.L.C. - Texts and Calendars II. An analytical guide to the serial publications 1957-1982.
31107: MULLINS, EDWIN. - The Pilgrimage to Santiago.
67343: MULS, JOZEF. - Cornelis de Vos. Schilder van Hulst.
2323: MULTATULI. (PS. E. DOUWES DEKKER). - Convoluut van zes geschriften: 1. Over vrijen arbeid in Nederlandsch-Indië. A'dam, 1873. 4e verm. druk. 144 pp. 2. Nog-eens vrye-arbeid in Nederlandsch-Indië. Purmerend, 1882. 2e herz. druk. 116 pp. 3. Indrukken van den dag, medegedeeld door Multatuli. Arnhem, 1860. 1e druk. 64 pp. 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. A'dam, 1879. 2e druk. 105 pp. 5. De Bruid Daarboven. Vyfde druk met naschrift. A'dam, 1880. 111 pp. 6. C. Vosmaer, Een Zaaier. Studiën over Multatuli's Werken. R'dam, 1884. 2e druk. 74 pp.
51616: MUNGRA, RENÉ. - Wan anoe / handreiking.
51596: MUNGROO, RUUD. - Afanaisa: en andere verhalen.
66269: MUNIER, A. - Construction, décoration, ameublement des églises. (3 tomes)
33389: MUNK, J. - Een Vlaemsche Leringe van Orinen uit de veertiende eeuw.
73728: MUNKELT, MARGARETE. - Bühnenanweising und Dramaturgie. HInweise zu Interpretation und Inszenierung in Shakespeares First Folio und den Quartoversionen.
74874: MUÑOZ Y RIVERO, JESUS. - Manual de paleografia diplomatica española de los siglos XX al XVII.
6165: MUNRO, E. - On Glory Roads. A Pilgrim's Book about Pilgrimage.
66869: MUNSTER, JAN VAN. - Jan van Munster.
9791: MUNSTERS, WIL. - Le pittoresque dans les doctrines poétiques en France (1700-1830).
71902: DE MUNTER, VICTOR. - Pierre-Joseph Verhaghen 1728-1811.
74174: MÜNTZ, EUGÈNE. - Histoire de l'art pendant la Renaissance. I. Italie. Les primitifs.
72599: MÜNTZ, EUGÈNE. - Les archives des arts. Recueil de documents inédits ou peu connus. Première Série.
69066: MÜNTZ, EUGÈNE. - Donatello.
73373: MÜNTZ, EUGÈNE. - Raphaël. Sa vie, son oeuvre et son temps.
72236: MÜNTZ, EUGÈNE. - Études sur l'histoire de la peinture et de l'iconographie chrétiennes.
74173: MÜNTZ, EUGÈNE. - Histoire de l'art pendant la Renaissance. I. Italie. Les primitifs.
73230: MÜNTZ, EUGÈNE. - Florence et la Toscane. Paysages et monuments, moeurs et souvenirs historiques.
72888: MÜNTZ, EUGÈNE. - La tapisserie.
74175: MÜNTZ, EUGÈNE. - Histoire de l'art pendant la Renaissance. II. Italie. L'age d'or.
71142: MÜNTZ, EUGÈNE. & FABRE, PAUL. - La Bibliothèque du Vatican au XVe siècle d'après des documents inédits. Contributions à l'histoire de l'humanisme.
49730: MUNZ, PETER. - Life in the Age of Charlemagne.
63760: MURALT, R.W.G. DE. - The Problem of State Succession with Regard to Treaties.
74374: MURATOFF, PAUL. - La peinture byzantine. Traduction de Jean Chuzeville.
66429: MURBACH, ERNST. - Form und Material in der spätgotischen Plastik.
73930: MURET, ERNEST. (ED.) - Béroul: Le Roman de Tristan. Poème du XII-e siècle. Édité par Ernest Muret. Deuxième édition revue.
41927: MURET, ERNEST. (ED.) - Béroul: Le Roman de Tristan. Poème du XII-e siècle. Édité par Ernest Muret. Quatrième édition revue par L.M. Defourques.
73253: MURPHY, JOHN L. - The Notion of Tradition in John Driedo.
23446: MURRAY, J.J. - Vlaanderen en Engeland. De invloed van de Lage Landen op Engeland ten tijde van de Tudors en de Stuarts.
58199: MURRAY, PETER B. - A Study of John Webster.
31705: MUSCHIK, J. (ED.) - Robert Ederer. Ein Einzelgänger der Wiener Schule des Phantastischen Realismus. Kunst als Welt-Bild.
29567: MUSCHIK, JOHANN. - Die Wiener Schule des Phantastischen Realismus.
21074: MUSCHKA, W. - Opfergang einer Frau. Lebensbild der Herzogin Jakobe von Jülich-Kleve-Berg, geborene Markgräfin von Baden.
42335: MUSSCHE, H.F. - Greek Architecture. 1. Religious Architecture.
34242: MUSSCHOOT, A.M. - Het Judith-thema in de Nederlandse letterkunde.
57213: MUSSERT.- - Het Proces Mussert.
55673: MUSSERT.- - Het Proces Mussert.
73182: MUSSET, LUCIEN. - Normandie romane I La basse Normandie & II La Haute Normandie. Photographies inédites de Zodiaque.
64985: MUSSET, ALFRED DE. - Oeuvres complètes [ en 9 tomes]. Nouvelle édition revue, corrigée et completée de documents inédits précédée d'une notice biographique sur l'auteur et suivie de notes par Edmond Biré.
64365: MUSSOLINI, BENITO. - Der Faschismus. Philosophische, politische und gesellschaftliche Grundlehren. Übersetzt und eingeleitet von Horst Wagenführ.
62326: MUSZNER, FRANZ. - Der Jakobusbrief.
66590: MUTH, HANSWERNFRIED. & SCHNEIDERS, TONI. - Tilman Riemenschneider. Bildschnitzer zu Würzburg.
3178: MUTSAERT, J. TEN. (J.H. DE GROOT). - Om land en hart. Verzen.
31902: MUUSS, UWE. - Luftbildatlas Bundesrepublik Deutschland. Eine Landeskunde in 80 farbigen Luftaufnahmen.
45427: MUZZIOLI, GIOVANNI. (ED.) - Mostra Storica Nazionale della Miniatura.
53506: MYLNE, VIVIENNE. - The Eighteenth-Century French Novel. Techniques of Illusion.
67204: MYSS, WALTER. - Geburt des Menschenbildes. Mittelalterliche Plastik in der Kathedrale von Chur.
61963: NA'AMAN, S. & HARTSTICK, H.-P. - Die Konstituierung der deutschen Arbeiterbewegung 1862/63. Darstellung und Dokumentation.
859: NABER, J.W.A. - Vrouwenleven in prae-reformatietijd bezegeld door den marteldood van Wendelmoet Claesdochter.
23808: NABER, S.P. (L'HONORÉ). - De Nederlanders in Guinee en Brazilië.
13972: NABER, S.P. (L'HONORÉ). - Het leven van een vloothouder. Gedenkschriften van H.M. Jansen. Gep. Schout bij Nacht, 10 sept. 1817- 10 sept. 1893. Naar het oorspr. handschrift uitg. en van aant. voorzien.
5344: NABER, J.W.A. - Van onze oudtantes en tantes.
8012: NABRINK, GÉ. - Seksuele hervorming in Nederland. Achtergronden en geschiedenis van de Nieuw-Malthusiaanse Bond (NMB) en de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH) 1881-1971.
31682: NADEAU, MAURICE. - Histoire du Surréalisme. Suivie de Documents Surréalistes.
30911: NADEL, S.F. - The Foundations of Social Anthropology.
1713: NAEFF, J.P. - Bredero en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Bredero. Ingeleid en samengesteld door J.P. Naeff.
72972: NAERT, J. [JEAN-JOSEPH] - Cours de dessin à l'usage des ouvriers en bâtiment. École Industrielle de Bruxelles.
44250: NAGEL, BERT. - Der Arme Heinrich Hartmanns von Aue. Eine Interpretation.
15395: NAGEL, O. - Heinrich Zille.
7329: NAGELKERKE, G.A. - Suriname. A bibliography 1940-1980.
68412: NAGLER, G.K. - Die Monogrammisten und diejenigen bekannten und unbekannten Künstler aller Schulen, welche sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines figürlichen Zeichens, der Initialen des Namens, der Abbreviatur desselben &c bedient haben ...u.s.w. (6 Bände = komplett).
13848: NAGY, G.O. - Abriss einer functionellen Semantik.
42399: NAKAMURA, H. - Ansätze modernen Denkens in den Religionen Japans.
46707: NANNINGA, J.G. - Het handelsverkeer der Oosterlingen door Holland in de dertiende eeuw.
66166: NARKISS, BEZALEL. - Hebrew Illuminated Manuscripts. Foreword by Cecil Roth.
60695: NASH, THOMAS. - The Unfortunate Traveller. Edited by Philip Henderson. Illustrated by Haydn Mackey.
3478: NASSAU NOORDEWIER, JOHANNA MARIA. - Bijdrage tot de beoordeeling van den Willehalm.
68544: NATALIS DE WAILLY, M. (ED.) - La conquête de Constantinople par Geoffroi de Ville-Hardouin avec la continuation de Henri de Valenciennes. Texte original, accompagné d'une traduction.
71381: NATALIS DE WAILLY, M. (ED.) - Jean Sire de Joinville. Histoire de Saint Louis, Credo et Lettre à Louis X. Texte original, accompagné d'une traduction par M. Natalis de Wailly.
57509: DAS, MANMATH NATH. - Partition and Independence of India. Inside Story of the Mountbatten days.
64787: SOCIÉTÉ DES NATIONS. - Dix Ans de coopération internationale. Préface par Eric Drummond.
64644: UNITED NATIONS. - A Survey of Treaty Provisions for the Pacific Settlement of International Disputes 1949-1962.
64813: UNITED NATIONS. - The Charter and Judgment of the Nürnberg Tribunal. History and Analysis. (Memorandum submitted by the Secretary-General).
59404: NAU, FRANÇOIS - Histoire et sagesse d'Ahikar l'Assyrien (fils d'Daniel, neveu de Tobie). Traduction des versions syriaques avec les principales différences des versions arabes, arménienne, grecque, néo-syriaque, slave et roumaine.
19003: NAUTA, G.A. - Oudfriesche woordenlijst met de vertaling in het Nederlandsch en vergelijking met nieuwwestfriesche woorden.
64094: NAUWELAERTS, M.A. - De oude Latijnse school van Breda.
17825: NAUWELAERTS, M.A. - De oude Latijnse school van Breda.
49317: NAUWELAERTS, M.A. - Rodolphus Agricola.
49547: NAUWELAERTS, M.A. - De oude Latijnse School van Breda.
44262: NAUWELAERTS, M.A. - Erasmus.
74096: YOR NAV. - Dictionnaire anecdotique, ou recueil de traits singuliers, de Bon mots, de plaisanteries, de saillies heureuses, de contes et d'épigrammes tant en vers qu'en prose...
25171: MARGUERITE DE NAVARRE. - La Coche. Texte de l'édition de 1547 avec les variantes des manuscrits Bibl. Nat. Ms. fr. 12485 et Arsenale 112. Publié par F.Ed. Schneegans et accompagné de la reproduction des gravures sur bois de l'édition otiginale.
75093: NAVARRO GONZALEZ, ALBERTO. - El mar en la literatura medieval castellana.
70656: NAVILLE, ERNEST. - Les sytèmes de philosophie ou les philosophies affirmatives.
74316: NAVILLE, ARNOLD. - Bibliographie des écrits de André Gide.
57922: NAYLOR, GILLIAN. - The Bauhaus Reassessed. Sources and design theory.
3142: NECK YODER, H. VAN. - Dramatizations of social change. Herman Heijermans' plays as compared with selected dramas by Ibsen, Hauptmann and Chekhov.
32075: STICHTING WETENSCHAPPELIJKE ATLAS VAN NEDERLAND. - Atlas van Nederland. Atlas of the Netherlands.
2578: ONS GEESTELIJK ERF. DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE VROOMHEID IN DE NEDERLANDEN. - ONS GEESTELIJK ERF. Deel 1 tot en met 66 (1927-1993 aaneensluitend). Met 2 registers. Met bijgevoegd deel 72 (1993)
33687: NEEF, E. DE. - Klank- & Vormleer van het gedicht Van den VII Vroeden van binnen Rome.
59908: NEELEMAN, D. - Multicollinearity in linear economic models.
59853: NOMINA GEOGRAPHICA NEERLANDICA. - Nomina Geographica Neerlandica. Geschiedkundig onderzoek der Nederlandsche aardrijkskundige namen, uitgegeven door het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Deel II.
59855: NOMINA GEOGRAPHICA NEERLANDICA. - Nomina Geographica Neerlandica. Geschiedkundig onderzoek der Nederlandsche aardrijkskundige namen, uitgegeven door het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Deel VII.
59856: NOMINA GEOGRAPHICA NEERLANDICA. - Nomina Geographica Neerlandica. Geschiedkundig onderzoek der Nederlandsche aardrijkskundige namen, uitgegeven door het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Deel VIII.
59857: NOMINA GEOGRAPHICA NEERLANDICA. - Nomina Geographica Neerlandica. Geschiedkundig onderzoek der Nederlandsche aardrijkskundige namen, uitgegeven door het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Deel III: Jacobus Anspach, Geldersche Plaatsnamen.
59858: NOMINA GEOGRAPHICA NEERLANDICA. - Nomina Geographica Neerlandica. Geschiedkundig onderzoek der Nederlandsche aardrijkskundige namen, uitgegeven door het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Deel VII.
32406: UTRECHTSE NEERLANDICI. (ED.) - Het Liedboekje van Marigen Remen. (Hs. Leiden, UB, Ltk. 218, F. 62- F. 78V). Uitgegeven met een inleiding en woordverklaring.
41968: UTRECHTSE NEERLANDICI. (ED.) - Eyn corte decleringhe deser spere. Uitgegeven en toegelicht.
21758: WERKGROEP GRONINGER NEERLANDICI. - Hoe Artur sinen inde nam. Studie over de Middelnederlandse ridderroman Arturs Doet.
33952: VOORTGANG. JAARBOEK VOOR DE NEERLANDISTIEK. - Deel VI.
33949: VOORTGANG. JAARBOEK VOOR DE NEERLANDISTIEK. - Deel IV.
33951: VOORTGANG. JAARBOEK VOOR DE NEERLANDISTIEK. - Deel V. 1984.
33953: VOORTGANG. JAARBOEK VOOR DE NEERLANDISTIEK. - Deel VII.
42421: NEES, LAWRENCE. - A Tainted Mantle. Hercules and the Classical Tradition at the Carolingian Court.
72658: NEEVE, R.J. DE. - Historia de Transfiguracione Ihesu Christi. Critische uitgave volgens Ms. Utr. UB 406.
58203: NEHER, ANDRÉ. - Amos. Contribution à l'étude du prophetisme.
18694: NEISZEN, F.H. - Mijnbouwpolitiek.
38525: NELDE, PETER H. - Hoffmann von Fallersleben und die Niederlande.
14110: NELLEN, H.J.M. - Ismael Boulliau (1605-1694). Nieuwsjager en correspondent.
44834: NELLI, RENÉ. (ED.) - Écrivains anticonformistes du moyen-âge occitan. I. La Femme et l'Amour. Textes traduits et présentés. (Anthologie bilingue)
63576: NELLI, RENÉ. - Troubadours & trouvères.
54163: NELSON, AXEL. (ED.) - Vita et Miracula Sancti Erici Regis Sueciae. Latine et Suecice. Codex Vat. Reg. Lat. 525. Suecice et Britannice Praefatus edidit Axel Nelson.
51684: NELSON, DEBORAH HUBBARD. - Charles d'Orléans: an analytical bibliography.
65703: NELSON, H.L.W. - Petronius en zijn 'vulgair' latijn. Een stilistisch-grammatische studie over de zoogenaamde 'vulgaire dictie' in de Cena Trimalcionis.
48593: NELSON, AXEL. - Medeltidens Latinska Bok och Skrift.
69652: NÉNOT, H.-P. - Monographie de la Nouvelle Sorbonne. Introduction par O. Gréard.
59684: CORNÉLIUS NÉPOS. - Oeuvres. Texte établi et traduit par Anne-Marie Guillemin.
14087: NÉRÉ, J. - Le Boulangisme et la presse.
75057: NERUDA, PABLO. - Canto general. Vertaald door Mark Braet, Willy Spilleben, Bart Vonck.
49994: NESBITT, ALEXANDER. & THOMPSON, EDWARD MAUNDIE. - Two Memoirs on the 'Evangelia Quatuor' once belonging to the Abbey of Lindau, and now to the Earl of Ashburnham. I: The Golden Jewelled Covers. II: The Manuscript Text.
63187: NESTLE, WILHELM. - Griechische Studien. Untersuchungen zur Religion, Dichtung und Philosophie der Griechen.
57239: NESTLE, EBERHARD. & NESTLE-ALAND. - Novum Testamentum Graece et Latine. Utrumque textum cum apparato critico novis curis elaboravit Erwin Nestle et Kurt Aland.
59028: NESTLE, EBERHARD. - Novum Testamentum Graecae. Cum apparatu critico. Novis curis elaboravit Erwin Nestle.
57501: ACTA HISTORIAE NEERLANDICAE. STUDIES ON THE HISTORY OF THE NETHERLANDS. - Vol. 8.
57492: ACTA HISTORIAE NEERLANDICAE. STUDIES ON THE HISTORY OF THE NETHERLANDS. - Vol. 5.
20767: ACTA HISTORIAE NEERLANDICAE. STUDIES ON THE HISTORY OF THE NETHERLANDS. - Vol. 4.
20768: ACTA HISTORIAE NEERLANDICAE. STUDIES ON THE HISTORY OF THE NETHERLANDS. - Vol. 2.
20769: ACTA HISTORIAE NEERLANDICAE. STUDIES ON THE HISTORY OF THE NETHERLANDS. - Vol. 3.
18773: ACTA HISTORIAE NEERLANDICAE. STUDIES ON THE HISTORY OF THE NETHERLANDS. - Vol. 6.
12073: NETTO-BOL, M.M.L. - The So-Called Maarten de Vos Sketchbook of Drawings after the Antique.
68312: NEUBAUER, A. - La Géographie du Talmud.
10967: NEUBAUER, A. - La Géographie du Talmud.
67557: NEUGASS, FRITZ. - Mittelalterliches Chorgestühl in Deutschland.
48293: NEUHUYS, C. - Jacob van Maerlant, Werken Bibliographische Samenvatting.
14280: NEUMANN, M. - Révision des Orbitoïdidés du Crétacé et de l'Éocène en Aquitaine occidentale.
12003: NEURDENBERG, E. - De Zeventiende Eeuwsche Beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden. Hendrick de Keyser, Artus Quellinus, Rombout Verhulst en tijdgenooten.
25476: NEURDENBURG, E. (ED.) - Van Nyeuvont, Loosheit ende Practike: Hoe sij Vrou Lortse Verheffen. Uitg. met inleiding, aantekeeningen en woordenlijst.
33216: NEURDENBURG, E. (ED.) - Van nyeuvont, loosheit ende practike: hoe sij vrou lortse verheffen. Uitg. met inleiding, aantekeeningen en woordenlijst.
52420: NEVANLINNA, SAARA. & TAAVITSAINEN, IRMA. (EDS.) - St Katherine of Alexandria. The Late Middle English Prose Legend in Southwell Minster MS 7.
69668: NÈVE, FÉLIX. - Le dénouement de l'histoire de Rama, Outtara-Rama-Charita. Drame de Bhavabhouti traduit du sanscrit avec une introduction sur la viet et les oeuvres de ce poète.
72212: NÈVE, JOSEPH. - L. Dalmau, peintre espagnol, élève de J. Van Eyck.
70816: NÈVE, F. - Études sur les hymnes du Rig-Vêda. Avec un choix d'hymnes traduits pour la première fois en français.
63579: NÈVE, FÉLIX. - Mémoire historique et littéraire sur le Collège des Trois-Langues à l'Université de Louvain. En réponse à la question suivante; Faire l'histoire du Collège des Trois-Langues à Louvain, et exposer l'influence qu'il a exercée sur le développement de la littérature classique, ainsi que sur l'étude des langues orientales.
69705: NÈVE, FÉLIX. - Particularités sur Adrien Barlandus et sur d'autres humanistes qui ont enseigné à Louvain dans le cours du XVIe siècle. Notice littéraire.
73121: NÈVE, JOSEPH. - Antoine de La Salle. Sa vie et ses ouvrages d'après des documents inédits. Suivi Du Réconfort de Madame du Fresne d'après les manuscrit unique de la Bibliothèque Royale de Belgique, Du Paradis de la Reine Sybille, etc., et de fragments et documents inédits.
34884: NEW YORKER, THE. - Album 1950-1955.
34939: NEW YORKER, THE. - Album of Art & Artists.
34943: NEW YORKER, THE. - The 1937 New Yorker Album.
63844: NEWLIN, ALGIE INNMAN. - The Arbitration Policy of the United States since 1920.
52317: NEWMAN, F.X. (ED.) - The Meaning of Courtly Love. Papers of the first annual conference of the Center for Medieval and Early Renaissance Studies, State University of New York at Binghamton, March 17-18, 1967.
73290: NEWMAN, JOHN HENRY., OURSEL, RAYMOND. & MOULIN, LÉO. - L'Europe des monastères.
75235: NEWTON, STELLA MARY. - Renaissance Theatre Costume and the Sense of the Historic Past.
29272: NEWTON, ARTHUR PERCIVAL. - The European Nations in the West Indies 1493-1688.
74237: NICANDER, CHARLES-AUGUSTE. - Le glaive runique ou la lutte de paganisme scandinave contre le christianisme, drame tragique. Traduit du suèdois suivi de notes historiques, mythologique et littéraires, .... par Léouzon-Leduc.
46484: NICHOLAS, DAVID. - Stad en platteland in de Middeleeuwen.
25168: NICHOLAS, DAVID. - The Van Arteveldes of Ghent.
25034: NICHOLAS, DAVID. - The Metamorphosis of a medieval City. Ghent in the Age of the Arteveldes, 1302-1390.
52203: NICHOLS, STEPHEN G. (ED.) - Guillaume de Lorris: Le Roman de la Rose. Geoffrey Chaucer: The Romaunt of the Rose.
67143: NICHTWEISS, BARBARA. (HRSG.) - Lebendiger Dom. St. Martin zu Mainz in Geschichte und Gegenwart.
15806: NICKEL, E. - Studien zum Liebesproblem bei Gottfried von Strassburg.
67401: NICKEL, HEINRICH L. - Osteuropäische Baukunst des Mittelalters.
66733: NICKL, PETER. (HRSG.) - Restauratoren. Informationen zu einem Beruf anläszlich einer Ausstellung der handwerkpflege in Bayern im Oktober 1982.
73256: NICOLAS, J.-H. - La virginité de Marie. Étude théologique.
70666: NICOLAS, AUGUSTE. - Oeuvres de Auguste Nicolas. Première partie: Études philosophiques sur le christianisme (complet de 4 tomes).
68344: NICOLAS, AUGUSTE. - Du protestantisme et de toutes les héresies dans leur rapport avec le socialisme, précédé de l'examen d'un écrit de M. Guizot.
74027: NICOLAS, MICHEL. - Études critiques sur la Bible, Nouveau Testament.
74384: NICOLAS, AUGUSTE. - L'art de croire ou préparation philosophique à la foi chrétienne.
66945: NICOLAUS, KNUT. - Gemälde. Untersucht, entdeckt, erforscht.
67433: NICOLESCU, CORINA. - Rumänische Ikonen.
55283: NICOLL, ALLARDYCE. - English Drama: a Modern Viewpoint.
57672: NICOLSON, I.F. - The Administration of Nigeria 1900-1960. Men, Methods, and Myths.
75268: NIEDEREHE, HANS-J. - Alfonso X el Sabio y la lingüística de su tiempo.
68182: NIEDERHEITMANN, FRIEDRICH. - Cremona. An Account of the Italian Violin-Makers and their Instruments. Translated from the original, with notes and an Appendix by W.H. Quarrell.
50801: NIEDZIELSKY, HENRI. (ED.) - Le Roman de Helcanus. Edition critique d'un texte en prose du XIIIe siècle.
66627: NIEHOFF, FRANZ. (HRSG.) - Um Leinberger. Schüler und Zeitgenossen. Katalog zur Ausstellung der Museen der Stadt landshut in der Spitalkirche vom 21. Oktober 2006 bis zum 11. März 2007.
8097: NIEKERK, L. VAN. - De Eerste Afrikaanse Taalbeweging en Letterkundige Voortbrengselen.
58192: NIEKERK, A.E. VAN. - Populism and political development in Latin America.
65811: NIEL, FERNAND. - Les Cathares de Montségur.
30874: NIEL, HENRI. - L'analyse du destin. Le Moi Pontifex. Textes et études anthropologiques.
48048: NIELSEN, LAURITZ. (ED.) - Danmarks Middelalderlige Haandskrifter. En sammenfattende boghistorisk oversigt.
65308: NIELSEN, EDUARD. - Die Zehn Gebote. Eine traditionsgeschichtliche Skizze.
50748: NIELSEN, LAURITZ. - Boghistoriske Studier til Dansk Bibliografi 1550-1600.
50542: NIELSEN, LAURITZ. - Danske Privatbibliotheker Gennem Tiderne. I. Indtil Udgangen Af Det 17. Aarhundrede.
62212: NIELSEN, J.T. - Het Evangelie naar Mattheüs (in drie delen).
9751: NIEMANN, G.K. - Bloemlezing uit Maleische geschriften.
5285: NIEMEIJER, J.W. - J.W. Cornelis Troost 1696-1750.
9689: NIEMEIJER, A.C. - The Khilafat Movement in India 1919-1924.
31381: NIENABER, P.J. - Die Afrikaanse Roman-Tematologie.
44849: NIERMEIJER, J.F. - Schreef Alpertus van Metz over verscheidenheid van tijden of van zeden?
17061: NIERMEIJER, J.F. (ED.) - Bronnen tot de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied. Eerste deel, 1104-1399.
20363: NIERMEIJER, J.F. (ED.) - Honderd Noord-Nederlandse Oorkonden en Akten uit de jaren 1254-1501.
5817: NIEROP, H. VAN. - Beeldenstorm en burgerlijk verzet in Amsterdam 1566-1567.
57430: NIESE, BENEDICTUS. - Grundriss der römischen Geschichte nebst Quellenkunde. Fünfte Auflage neubearbeitet von E. Hohl.
58699: NIEUWENBURG, PAUL. - The Politics of Passion. Aristotl on the Preliminaries of Morality.
39149: NIEUWENDIJK, H. - Het Esbattement van de Appelboom. Een Rederijkersspel van omstreeks 1500. Vertaald en bewerkt.
65220: NIEUWENHUIJZEN, KEES. - Rotterdam gefotografeerd in de 19de eeuw. Met een nawoord van A.G. Kloppers.
9776: NIEUWENHUIZEN, M. VAN DEN. - Dialectiek van de vrijheid. Zonde en zondevergeving bij Sören Kierkegaard.
66119: NIEUWENTYT, BERNARD. - Het regt gebruik der wereltbeschouwingen, ten overtuiginge van ongodisten en ongelovigen aangetoont.
9916: NIEUWENTYT, BERNARD. - Gronden van Zekerheid of de Regte Betoogwyse der Wiskundigen. So in het Denkbeeldige, als in het Zakelyke: Ter Wederlegging van Spinosaas Denkbeeldig Samenstel; En Ter aanleiding van eene sekere sakelyke wysbegeerte.
74583: NIEUWSTADT, MICHEL VAN. - Van "aardgetrouw" tot "aziatisch". Materiaal voor een taal- en ideologiekritiek van het fascisme.
75324: NIJDAM, HAN. - Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland. Een studie naar de Oudfriese boeteregisters.
68095: NIJENHUIS-SCHEPER, G. - Koekanger historie.
16087: NIJENHUIS, W.F. - The Vision of Edmund Leversedge. A 15th-century account of a visit to the Otherworld from BL MS Additional 34,193 with an Introduction, Commentary and Glossary.
40395: NIJENHUIS, W. =(ED.) - Ecclesia Reformata. Studies on the Reformation.
74453: NIJENHUIS, W.F. - The Vision of Edmund Leversedge. A 15th-century account of a visit to the Otherworld from BL MS Additional 34,193 with an Introduction, Commentary and Glossary.
21865: NIJENHUIS, H. - Werk in de Schaduw. Club- en buurthuizen in Nederland 1892-1970.
21903: NIJHOF, E., SCHRAGE, P. & STURKENBOOM, M. - 'De geesel van onzen tijd'. Een onderzoek naar werklozenbeleid en werkloosheidsbeleving in de jaren dertig te Utrecht.
14896: NIJHOFF, D.C. - De Hertog van Brunswijk. Eene bijdrage tot de geschiedenis van Nederland gedurende de jaren 1750-1784.
38792: NIJHOFF, MARTINUS. - Dat Leven van Kunera. Dit boecxken vercoopt men in die Stadt van Renen.
74090: NIJHOFF, W. & KRONENBERG, M.E. - Nederlandsche Bibliographie van 1500-1540. Derde deel (eerste stuk) door M.E. Kronenberg.
8396: NIJHOFF, MARTINUS. - EEN SEER GHENOECHLIKE ENDE AMOROEZE HISTORIE VANDEN EEDELE LANTSLOET EN DIE SCONE SANDRIJN. Facsimile-uitgave naar de druk van G. van Ghemen, Gouda, (ca. 1486).
28014: NIJHOFF.- - Herdenkingsnummer van 'Het Boek', 19 November 1926. Bij gelegenheid van de zestigste verjaardag van Wouter Nijhoff.
74092: NIJHOFF, W. & KRONENBERG, M.E. - Nederlandsche Bibliographie van 1500-1540. (Complete set).
19990: NIJHOFF, D.C. - Staatkundige Geschiedenis van Nederland.
66084: NIJHOFF, W. & KRONENBERG, M.E. - Nederlandsche Bibliographie van 1500-1540. (in de oorspronkelijke druk).
51: NIJHOFF, W., HOLKEMA, A.B. VAN. & GROESBEEK, K. (REDACTIE). - CATALOGUS van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegste tijd tot op heden. Samengesteld door de tentoonstellingscommissie der nationale tentoonstelling van het boek, juni-augustus, 1910.
74091: NIJHOFF, W. & KRONENBERG, M.E. - Nederlandsche Bibliographie van 1500-1540. (Complete set).
73975: NIJLAND, J.A. (ED.) - Gedichten uit het Haagsche Liederhandschrift. Uitgegeven en toegelicht uit de Middelhoogduitsche Lyriek.
3258: NIJLAND-VERWEY, M. - Albert Verwey en Stefan George. De documentan van hun vriendschap. Bijeengebracht en toegelicht door M. Nijland-Verwey.
28232: NIJLAND, J.A. (ED.) - Gedichten uit het Haagsche Liederhandschrift. Uitgegeven en toegelicht uit de Middelhoogduitsche Lyriek.
70147: NIJLAND, J. ALEIDA. - Leven en werken van Jacobus Bellamy (1757-1786).
42491: NIJSTEN, G.J.M. - Het Hof van Gelre. Cultuur ten tijde van de hertogen uit het Gulikse en Egmondse huis (1371-1473).
71948: NIKKELS, WALTER. & WERD, GUIDO DE. (HRSG.) - Anblick / Ausblick. Das Museum Kurhaus Kleve.
17379: NILLISEN, J.A. - De sociale toestand der Joden in Rusland onder de Tsaren en de Sowets. Een bijdrage tot de studie van het Jodenvraagstuk.
63082: NILSSON, MARTIN P. - Greek Piety. Translated from the Swedish by Herbert Jennings Rose.
62896: NILSSON, MARTIN P. - Griechische Feste von religiöser Bedeutung. Mit Ausschluss der attischen. Untersucht von Martin P. Nilsson.
56105: NILSSON, MARTIN P. - A History of Greek Religion. Translated from the Swedish by F.J. Fielden.
63202: NILSSON, MARTIN P. - Imperial Rome.
42153: NIMS, MARGERET. (ED.) - Geoffrey of Vinsauf, Poetria Nova. Translated by Margaret F. Nims.
70418: NISARD, M. (ED.) - Lucain, Silius Italicus, Claudien: Oeuvres complètes avec la traduction en français. Publiées sous la direction de M. Nisard.
70419: NISARD, M. (ED.) - Cornelius Nepos, Quinte-Curce, Justin, Valère Maxime, Julius Obsequens: Oeuvres complètes avec la traduction en français. Publiées sous la direction de M. Nisard.
73441: NISARD, M. (ED.) - Oeuvres de Tite-Live (Histoire romaine). Avec la traduction en français publiées sous la direction de M. Nisard. Tome II (seul).
73442: NISARD, M. (ED.) - Oeuvres de Cicéron. Avec la traduction en français publiées sous la direction de M. Nisard. Tomes 3-5 (seuls).
34205: NISPEN TOT SEVENAER, E.O.M. VAN. - De Monumenten in de Gemeente Maastricht.
63552: NISPEN TOT SEVENAER, C.C.C.M. VAN. (REDACTIE) - 't Suideras en zijn bewoners.
11983: NISPEN TOT SEVENAER, E.O.M. VAN. - De Monumenten in de Gemeente Maastricht.
13305: NISPEN TOT SEVENAER, C.M.O. VAN. - La prise d'otages. Examen de la licéité des pratiques modernes d'après le droit objectif et le droit des gens positif.
15694: NOAKES, V. - Edward Lear 1812-1888.
61441: NOBER, PETRUS. - Elenchus Bibliographicus Biblicus Vol. 49 (1968).
53177: NOBLE, PETER S. - Love and Marriage in Chrétien de Troyes.
68911: NOCQ, HENRY., ALFASSA, P. & GUÉRIN, J. - Orfèvrerie civile française du XVIe au début du XIXe siècle.
72405: NODIER, CHARLES. - Les Quatre Talismans, conte raisonnable, suivi de la Légende de Soeur Béatrix.
10489: NOË, HELEN. - Carel van Mander en Italië. Beschouwingen en notities naar aanleiding van zijn 'Leven der dees-tijtsche doorluchtighe Italiaensche Schilders'.
46488: NOË, ALDERT. - De handel van Noordnederland op Engeland in de dertiende eeuw.
74430: NOË, ALDERT. - De handel van Noordnederland op Engeland in de dertiende eeuw.
71282: NOËL, J.-N. - Complément de trigonométrie précédé de différentes méthodes géométriques et algébriques.
64082: NOËL, BERNARD. - L' enfer, dit-on ... dessins secrets 1919-1939. Du Grand Verre de Marcel Duchamp à la Poupée de Hans Bellmer, suivi des propos d'un collectionneur sur l'édition clandestine et d'une notice sur le livre et les bonnes moeurs.
72606: NOËL, OCTAVE. - Histoire du commerce du monde depuis les temps les plus reculés.
68489: NOEL, EUGÈNE. - Rabelais et son oeuvre. Étude historique et littéraire ornée d'un portrait gravé à l'eau-forte par Gilbert.
59994: NOESKE, JÜRGEN. - 'Freies/Neues Deutschland. Alemania Libre'. Zur Inszenierung von Wirklichkeit in einer Exilzeitschrift.
52418: NOGUCHI, SHUNUCHI.- FESTSCHRIFT. - Arthurian and Other Studies presented to Shunuchi Noguchi. Edited by Takashi Suziki and Tsuyoshi Mukai.
70443: NOGUCHI, YONE. - Hiroshige. (L'Art au Japon).
4148: NOLAN, R. - Foundations for an adequate criterion of paraphrase.
51891: NOLAN, BARBARA. - The Gothic Visionary Perspective.
61436: NÖLDEKE, THEODOR. - Kurzgefasste Syrische Grammatik. Mit einer Schrifttafel von Julius Euting.
33405: NOLET, W.A. & BOEREN, P.C. - Kerkelijke Instellingen in de Middeleeuwen.
72151: NOLHAC, PIERRE DE. - Les Grands Palais de France: Les Trianons. Introduction et Notice par Pierre de Nolhac.
42509: NOLHAC, PIERRE DE. - Petrach and the Ancient World.
58823: NOLL, GUSTAV. - Otto der Schütz in der Literatur.
17793: NOLTE, A. - Het Godsbegrip bij Aristoteles.
26568: NOLTHENIUS, H. - Renaissance in Mei. Florentijns leven rond Francesco Landini (ob. 1397).
47509: NOLTHENIUS, H. - Muziek tussen hemel en aarde. De wereld van het Gregoriaans.
15834: NOO BZN., H. DE. - Thomas Sebillet et son art poétique francoys rapproché de la deffence et illustration de la langue francoyse de Joachim du Bellay.
65747: NOOMEN, WILLEM. (ED.) - Le jongleur par lui-même. Choix de dits et de fabliaux. Présenté par Willem Noomen.
24703: NOOMEN, WILLEM. - La Traduction française de la 'Chronographia Johannis de Beka'.
67601: NOOMEN, P.N. - De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners.
11034: NOORDAM, N.F. - De Republiek en de Noordse Oorlog 1655-1660.
38757: NOORDEGRAAF, L. - Overmoed uit onbehagen. Positivisme en hermeneutiek in de economische en sociale geschiedenis.
21896: NOORDEGRAAF, L. & VALK, G. - De Gave Gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen.
23252: NOORDELOOS, P. - Pastoor Maarten Donk.
20675: NOORDELOOS, P. - Cornelius Musius (Mr. Cornelius Muys). Pater van St. Agatha te Delft. Humanist, Priester, Martelaar.
64606: NOORDENBOS, O. & NOORDENBOS-DE KLERK, T. - Brieven van Abelard en Heloïze. Uit het latijn overgebracht,
24212: NOORDENBOS, O. & SPIGT, P. - Atheisme en vrijdenken in Nederland. O. Noordenbos, Het atheisme in Nederland in de negentiende eeuw. P. Spigt, Raddraaiers der redelijkheid. Portretten van vrijdenkers.
13839: NOORDENBOS, O. - Het atheisme in Nederland in de negentiende eeuw.
62025: NOORDENBOS, O. & NOORDENBOS-DE KLERK, T. - Brieven van Abelard en Heloïze. Uit het latijn overgebracht,
65317: NOORDHOEK, W.J. - Gellert und Holland. Ein Beitrag zu der Kenntnis der geistigen und literarischen Beziehungen zwischen Deutschland und Holland im achtzehnten Jahrhundert.
63502: NOORDHOFF, L.J. - Catalogus van kaarten. Eerste gedeelte: Getekende kaarten [Groningen].
23865: NOORDMAN, J. (ED.) - Literatuurwijzer historische pedagogiek. Becommentarieerd bibliografisch apparaat.
401: NOORDZIEK, J.J.F. - Archiefwezen 1826-1852. Met eene korte opgave van den inhoud van eenige boekerijen.
36366: NOORT, L.G.A. VAN. - Opkomst en neergang van de Nederlandse provincie van de Kruisheren. Twintig jaar op zoek naar religieuze identiteit (1957-1977).
2470: NOOT, JAN VAN DER. & WATERSCHOOT, W. (ED.) - De 'Poeticsche Werken' van Jonker Jan van der Noot. Analytische bibliografie en tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen uitgegeven door W. Waterschoot.
16110: NOOT, JAN VAN DER. - Epitalameon, oft Houwelycx Sanck voor Otto van Vicht en Cornelia van Balen (1583). Inl. en aant. van W.A.P. Smit. Met een bijlage over drukgeschiedenis door W.Gs. Hellinga.
1153: NOOT, JAN VAN DER. & ZAALBERG, C.A. (ED.) - Lofsang van Braband. Hymne de Braband. In facsimile uitg., met inl. en aant. door C.A. Zaalberg.
18978: NOOT, JAN VAN DER. - Het Bosken en het Theatre. Inleiding en aant. van W.A.P. Smit. M.m.v. W. Vermeer.
2506: NOOT, JAN VAN DER. & ZAALBERG, C.A. (ED.) - The Olympia Epics. A Facsimile edition of 'Das Buch Extasis', 'Een Cort Begryp der XII. Boecken Olympiados' and 'Abrege Des Douze Livres Olympiades'. Edited by C.A. Zaalberg.
11390: NOOTEBOOM, CEES. - Nooit gebouwd Nederland. 'want tussen droom en daad staan wetten in de weg en practische bezwaren'.
476: NOOTEN, S.I. VAN. - Prins Willem II (1626-1650).
74696: NORA, EUGENIO G. DE. - La novela española contemporánea, Volumes I-II-III.
65859: NORBERG, DAG. - L'oeuvre poétique de Paulin d'Aquilée. Edition critique avec introduction et commentaire.
70943: NORDAU, MAX. - Le sens de l'histoire. Traduit de l'allemand par S. Jankelevitch.
66940: NORDMAN, C.A. - Medeltida skulptur i Finland.
71631: NORIAC, JULES. & HEULHARD, ARTHUR. (EDS) - Le Moniteur du Bibliophile. Gazette littéraire, anecdotique et curieuse. Tome premier (1878) et Tome deuxième (1879). Ensemble 24 numéros.
10849: NORLIND, A. - Die geographische Entwicklung des Rheindeltas bis um das Jahr 1500.
19619: NORMAN, E. - Tweeduizend jaar kerken. Van Catacombe tot Kathedraal.
70441: NORMAND, CHARLES. - Les arènes de Lutèce ou le premier théatre parisien. (Nouvelles antiquités Gallo-Romaines de Paris; I).
69646: NORMAND, CHARLES. - Le guide de l'ornemaniste ou de l'ornement pour la décoration des batimens, tels que prises, arabesques, panneaux, rosaces, candelabres, vases, etc., [...] dessiné et gravé au trait par Charles Normand.
70066: NORMAND, CHARLES. - Second volume (retrospectif) du Livre d'Or du Salon d'Architecture.
71474: NORMAND, CHARLES. - Second livre du Corpus des Monuments Grecs: Lycosoura. Plans, dessins, mesures et photographies réunis au cours de la nouvelle exploration archéologique et artistique de la Morée. Cinquième album de l'Ami des Monuments et des Arts).
70198: NORMAND, CHARLES. - Le guide de l'ornemaniste ou de l'ornement pour la décoration des batimens, tels que prises, arabesques, panneaux, rosaces, candelabres, vases, etc., [...] dessiné et gravé au trait par Charles Normand.
69291: NORMAND, CHARLES. - L'oeuvre de Sauvegarde et d'étude des monuments de Charles Normand ...: accompagnée de gravures donnant les specimens des planches de ses ouvrages et des monuments parisiens sauvegardés de la démolition à la suite de ses initiatives.
68749: NORMAND, CHARLES. - Le Vignole des Ouvriers. 4 parties, reliées ensemble (=complet)
69026: NORMAND, CHARLES. - J.B. Greuze.
70583: NORMAND, CHARLES. - Recueil varié de plans et de façades, motifs pour des maisons de ville et de campagne, des monumens et des établissements publics et particuliers [...]
70925: NORMANT DES VARANNES, ÉD. LE. (ÉDOUARD BURTON). - Histoire de Louis XVII d'après des documents inédits officiels et privés.
55146: NÖRSCHER, FRIEDRICH. - Altorientalischer und alttestamentlicher Auferstehungsglauben.
67381: NORTH, MICHAEL. - Kunst und Kommerz in goldenen Zeitalter. Zur Sozialgeschichte der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts.
48744: NORTON-SMITH, J. - William Langland.
22650: NOTEBAERT, A. (ED.) - Oorkonden van de Abdij Ter Kameren betreffende haar Uithof te Giersbergen.
74072: NOTERMANS, JEF. (ED.) - Commentaren op Heinric van Veldeken's Sint Servaaslegende. Met een Ten Geleide van J. Deschamps. (e.a.).
48211: NOTERMANS, JEF. - Sint Servaas, een Europees figuur.
28868: NOTERMANS, JEF. (ED.) - Lanseloot van Denemerken. Ingeleid en van aantekeningen voorzien.
47767: NOTERMANS, JEF. - Veldeke in vogelvlucht sinds 1745.
28867: NOTERMANS, JEF. (ED.) - Het abel spel van Esmoreit. Proeve van een vertaling.
28693: NOTERMANS, JEF. (ED.) - Commentaren op Heinric van Veldeken's Sint Servaaslegende. Met een Ten Geleide van J. Deschamps. (e.a.).
21496: NOTERMANS, JEF. (ED.) - Vijf Charters van vóór 1300 in zogenaamd Maaslandse Taal. Geschreven op Sint-Pieter en in Tricht.
39257: NOTERMANS, JEF. (ED.) - Een Abel Spel ende een Edel Dinc van den Hertoghe van Bruyswijc: Gloriant. Ingeleid en toegelicht.
1514: NOTERMANS, JEF. (ED.) - Een abel spel van Esmoreit. Ingeleid en van aant. voorzien.
27648: NOTERMANS, JEF. (ED.) - ESMOREIT. Een abel spel van Esmoreit. Ingeleid en van aant. voorzien.
4363: NOTERMANS, JEF. (ED.) - LANSELOOT VAN DENEMERKEN. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Notermans.
1478: NOTERMANS, JEF. (ED.) - 25 Minneliederen van Hendrik van Veldeke. Ingeleid en van aant. voorzien.
47789: NOTERMANS, JEF. - Hendrik van Veldekes letterkundige nalatenschap.
47790: NOTERMANS, JEF. - Kultuur en literatuur in de Maasgouw vóór 1200. Bijdrage tot de geschiedenis der oud-Nederlandse letterkunde.
61446: NOTH, M. & THOMAS, D. WINTON. (EDS.) - Wisdom in Israel and in the Ancient Near East. Presented to Harold Henry Rowley by the Society for Old Testament Study in Association with the Editorial Board of Vetus Testamentum in Celebration of his Sixthy-Fifth Birthday, 24 March 1955.
22319: NOTHOMB, P. - La Belgique Martyre.
66521: NOTTEN, M. VAN. - Rombout Verhulst sculpteur 1624-1698. Sa vie et ses oeuvres. Traduit en français par Mme Marie Wijk.
70508: NOURRISSON. - La politique de Bossuet.
46538: NOUWENS, JAC. - De veelvuldige H. Communie in de geestelijke literatuur der Nederlanden vanaf het midden van de 16e eeuw tot in de eerste helft van de 18e eeuw.
18156: NOVOTNY, F. - Painting and sculpture in Europe, 1780 to 1880.
64098: NUCHELMANS, JAN C.F. - Die Nomina des sophokleischen Wortschatzes. Vorarbeiten zu einer sprachgeschichtlichen und stilistischen Analyse.
8148: NUIJTENS, E.T.G. - De Tweetalige Mens. Een taalsociologisch onderzoek naar het gebruik van dialect en cultuurtaal in Borne.
64331: NUMAGA. - Jaarboek Numaga, gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving.
72844: NUMAGA. - Jaarboek Numaga, gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving.
71904: NUMANS, A. - Cours d'aqua-forte à l'usage des artistes et des amateurs.
75088: NUNES, JOSÉ JOAQUIM. - Cantigas d'Amigo dos trovadores Galego-Portugueses. Ediçáo crítica acompanhada de introduçáo, comentário, variantes, e glossário. Volumes I-II-III.
75087: NUNES, JOSÉ JOAQUIM. - Cantigas d' Amor dos trovadores Galego-Portugueses. Ediçáo crítica acompanhada de introduçáo, comentário, variantes, e glossário. Volumes I-II-III.
74620: NUÑEZ CABEZA DE VACA, ALVAR. - Naufragios y Comentarios. Edición de Roberto Ferrando.
19783: NÜSS, FR.J. (ED.) - Der Passionsaltar des Meisters Loedewich in der St. Nikolaikirche zu Kalkar. 36 Bildtafeln.
21588: NUSTELING, H.P.H. - De Rijnvaart in het tijdperk van stoom en steenkool 1831-1914.
6856: NUY, M.H.R. - Een slecht geïnspireerd bestaan. Noodlottige passies.
895: NUY, M.H.R. - Naar een zorgeloze zorg voor thuisloze mannen. Over de betekenis van het kleinschalig woonmilieu.
478: NYÈSSEN, D.J.H. - The passing of the Frisians. Anthropography of terpia.
54168: NYGREN, ERNST. (ED.) - Liber Privilegiorum Monasterii Vadstenensis. E Codice Archiv. Reg. Holm. A19 (olim A23). Suecice et Britannice Praefatus edidit Ernst Nygren.
35225: GREGORIUS VAN NYSSA. - Het leven van de heilige Macrina. Vertaald en ingeleid door F. van der Meer en G. Bartelink. Greek text and Dutch translation juxtaposed.
44463: OAKESHOTT, WALTER. - The Sequence of English Medieval Art illustrated chiefly from Illuminated MSS, 650-1450.
34077: OBBEMA, P.F.J. - De middeleeuwen in handen. Over de boekcultuur in de late middeleeuwen.
1437: OBBEMA, P.F.J. & HAAN, M.J.M. DE. (EDS.) - Die Gheestelicke Melody. Ms. Leiden, University Library, Ltk.2058. With an introduction by P.F.J. Obbema.
67248: OBERHAMMER, VINZENZ. - Der Altar vom Schloss Tirol.
5162: OBERLÉ, G. - Les Fastes de Bacchus et de Comus ou histoire du boire et du manger en Europe, de l'antiquité à nos jours, à travers les livres.
446: OBERMANN, H.T. - De oud-christelijke sarkophagen en hun godsdienstige betekenis.
23429: OBERNITZ, W. VON. - Vasaris allgemeine Kunstanschauungen auf dem Gebiete der Malerei.
9501: OBIETA, J.A. - The international status of the Suez Canal. Foreword by R.R. Baxter.
74597: OCAÑA, DIEGO DE. - A través de la América del Sur. Edición de Arturo Alvarez.
14525: OELRICH, KARL HEINZ. - Der späte Erasmus und die Reformation.
71324: OERLE, H.A. VAN. - Leiden binnen en buiten de stadsvesten. De geschiedenis van de stedebouwkundige ontwikkeling binnen het Leidse rechtsgebied tot aan het einde van de gouden eeuw. Tekst + Atlas.
61675: OERTEL, ROBERT. - Frühe italienische Malerei in Altenburg. Beschreibender Katalog der Gemälde des 13. bis 16. Jahrhunderts im Staatlichen Lindenau-Museum.
61680: OERTEL, ROBERT. - Die Frühzeit der italienischen Malerei.
54492: OESTERLEY, W.O.E. - The Jews and Judaism during the Greek Period: the background of Christianity.
67234: OETTINGER, KARL. - Altdeutsche Bildschnitzler der Ostmark.
67313: OFFENBERG, GERTRUDIS A.M. - Gevelstenen in Nederland. Met foto's van Ger Dekkers.
35860: OFFERHAUS, J. - Motief en Achtergrond. Studies over het gebruik van de architektuur in de 15e eeuwse Florentijnse schilderkunst.
23011: OFFERMANS, P.H.M.G. - Arbeid en levensstandaard in Nijmegen omstreeks de reductie (1550-1600).
66661: OFFERMANS, JOEP. - De abdij Kloosterrade - Rolduc (1104-1830). '... De plek die ik u tonen zal...'
73872: OGIER, GUILLIAM. - De Seven Hooft-Sonden. Speels-ghewys Vermakelyck ende Leersaem voor-gestelt door G. Ogier van Antwerpen.
31731: OGURA, TADAO. - Ensor/Margritte.
39553: OHLER, NORBERT. - Reisen im Mittelalter.
26871: OHLSEN, WALTER. - Monumentalschrift, Monument, Mass. Proportionierung des Inschriftalphabets und des Sockels der Trajanussäule in Rom.
51502: OHLY, FRIEDRICH. - Schriften zur mittelalterlichen Bedeutungsforschung.
68217: OIKONOMOPOULOS, TITAS. - Rodopetala. A vraveio Philadelpheiou diayonismou. [in greek characters]
23077: OIRSCHOT, A. VAN, E.A. (ED.) - De fraters van Zwijssen. 100 jaar fraters op de Nederlandse Antillen.
75218: OJEN JR., G.J. VAN. - De Binnenlandse Strijdkrachten.
363: OKKEMA, J.C. - Handleiding voor genealogisch onderzoek in Nederland.
50397: OKKEN, LAMBERTUS. - Das Goldene Haus und die Goldene Laube. Wie die Posie ihren Herren das Paradis einrichtete.
3500: OKKEN, L. - Ein Beitrag zur Entwirrung einer kontaminierten Manuskripttradition. Studien zur Überlieferung von Hartmanns von Aue 'Iwein'.
38454: OKKEN, L. - Kommentar zum Tristan-Roman Gottfrieds von Strassburg. Band I-III.
37968: KLEE.- KERSTEN WOLFGANG & OSAMU OKUDA. (ED.) - Paul Klee. Im Zeichen der Teilung. Die Geschichte zerschnittener Kunst Paul Klees 1883-1940. Mit vollständiger Dokumentation.
75290: OLARTE RUIZ, JUAN B. (ED.) - La Glosas Emilianenses.
64950: OLDENBARNEVELD, A.A. VAN. (GENAAMD WITTE TULLINGH) - De Omwenteling van 1813 te 's-Gravenhage. Aanteekeningen naar aanleiding van de Bijdragen tot de Geschiedenis der Revolutie door Theod. Jorissen.
20070: OLDENHOF, H.J. - In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands Noordwesthoek onder de Republiek (1580-1795).
74655: OLDENZIEL, RUTH. & BOUW, CAROLIEN. (REDACTIE). - Schoon genoeg. Huisvrouwen en huishoudtechnologie in Nederland 1898-1998.
16621: OLDEWELT, W.F.H. - Inventaris van de rechterlijke archieven van 1811-1838.
70603: OLIN, XAVIER. - Du droit répressif dans ses rapports avec le territoire.
73471: OLIVER, RAYMOND. - Cuisine insolite
61210: OLIVERS, THOMAS. - Thomas Olivers of Tregynon. The Life of an early Methodist Preacher Written by Himself.
21982: OLIVIER, L. - Le livre d'un fou 1914, 1915, 1916.
71683: OLIVIER, FR.-J. (LE LIBRAIRE). - 1880. Catalogue des livres anciens et modernes en vente aux prix marqués chez le libraire Fr.-J. Olivier.
71691: SALE CATALOGUE- LEO S. OLSCHKI. - Catalogue XCV (95). Boccaccio.
74792: OLSCHKI, LEO S. - Le livre illustré au XVe siècle.
69660: OLSCHKI, LEO S. - Le livre en Italie à travers les siècles. Rôle joué par l'Italie dans le développement de l'art de l'imprimerie et d'illustration du livre [...].
45767: OLSCHKI, LEONARDO. - Die romanischen Literaturen des Mittelalters.
71532: SALE CATALOGUE- LEO S. OLSCHKI. - Catalogue LXXIV (74): Manuscrits sur velin avec miniatures du Xe au XVIe siècle. Soineusement décrits et mis en vente par le Commandeur Leo S. Olschki.
38666: OLSEN, SOLVEIG. - Christian Heinrich Postel (1658-1705). Bibliographie.
46037: OLSSON-SEFFER, PEHR. - Castilla en zijn cultuur. [uit het Engels] bewerkt door J. Kuijper. Met een overzicht van Castilla in Suriname.
52416: OLSSON, KURT. - John Gower and the Structures of Conversion. A Reading of the 'Confessio Amantis'.
69040: OLTHOFF, FRANS. - De boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Antwerpen sedert de uitvinding der boekdrukkunst tot op onze dagen. Alfabetisch gerangschikt en van geschiedkundige aanteekeningen voorzien opgeluisterd door een aantal portretten en drukkersmerken.
15120: OLTHUIS, J.H. - Facts, values and ethics. A confrontation with twentieth century British moral philosophy in particular G.E. Moore.
68917: DES OMBIAUX, MAURICE. - Camille Lemonnier. Monographie anecdotique et documentaire avec une biblio-iconographique [...].
38498: OMMEREN, J. VAN. - Soundmaking, Magic and Personality.
4246: OMMEREN, H.R. VAN. (ED.) - De Koopmansgilderol van Deventer 1249-1387.
62066: OMONT, HENRI. (ED.) - Histoire de Francs de Grégoire de Tours. Ms. de Beauvais. Reproduction réduite du manuscrit en onciale, latin 17654 de Bibliothèque nationale.
57654: ONCLIN, GULIELMO. - De territoriale vel personali legis indole. Historia doctrinae et disciplina Codicis iuris canonici.
4079: ONDERLINDEN, J. - Die Rahmenerzählungen Conrad Ferdinand Meyers.
71882: ONGARO, MAX. - Cronaca dei ristauri dei progetti e dell' azione tutta dell' Ufficio Regionale orasoprintendenza dei Monumenti de Venezia (in seguito alla relazione Va dell' Ufficio regionale).
61519: ONILLON, M. - Peintures Décoratives.
75435: ÖNNERFORS, ALF. (HRSG.) - Mittellateinische Philogie. Beiträge zur Erforschung der mittelalterlichen Latinität.
39187: ONSTEIN, FRANCINE. - De Sproke van Beatrys.
16202: ONTYD, C.G. - Proeve over den tegenwoordigen staat der geneeskunst.
29241: OOFT, C.D. - Aanloop voor een rechtsvergelijkende studie van het Nederlands en het Surinaams staatsrecht.
59746: OOIJEN, D.A.TH. VAN. - 'Je moet weg, hier komen mensen wonen'. Woonwagenbeleid in Nederland 1890-1990.
4140: OOMEN, U. - Automatische syntaktische Analyse.
16566: OOMES, P. - Twente van d'oalde noar de ni'jje tied.
35645: OORD, C.J.A. VAN DEN. - Twee eeuwen Bosch' boekbedrijf 1450-1650. Een onderzoek naar de betekenis van Bossche boekdrukkers, uitgevers en librariërs voor het regionale socio-culturele leven.
19922: OORD, C.J.A. VAN DEN. - Twee eeuwen Bosch' boekbedrijf 1450-1650. Een onderzoek naar de betekenis van Bossche boekdrukkers, uitgevers en librariërs voor het regionale socio-culturele leven.
794: OORDT, J.W.G. VAN. - Plato and his times he lived on.
19909: OORSCHOT, J.M.P. VAN. - Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuw.
67533: OORT, JOHANNES VAN. - Augustinus' Confessiones. Gnostische en christelijke spiritualiteit in een diepzinnig document.
59954: OOSTENBROEK, LUCETTE M. - Eris- Discordia. Zur Entwicklungsgeschichte des ennianischen Zwietracht.
61976: OOSTENDORP, MARC VAN. - Vowel Quality and Phonological Projection.
74654: OOSTERHOF, HANNEKE. (EINDREDACTIE) - Mooie stukken 1958-1998. Hoogtepunten uit de collectie van het Nederlands Textielmuseum.
74436: OOSTERMAN, J.B. - De gratie van het gebed. Middelnederlandse gebeden: overlevering en functie met bijzondere aandacht voor produktie en receptie in Brugge (1380-1450). Deel 1 (van de 2).
47936: OOSTERMAN, JOHAN. (ED.) - Den loen des aerbeits valt zoet int ende is. [zes] Middelnederlandse gedichten.
33589: OOSTERMAN, J.B. - De gratie van het gebed. Middelnederlandse gebeden: overlevering en functie met bijzondere aandacht voor produktie en receptie in Brugge (1380-1450).
32491: OOSTERMAN, J.B. - Maerlant bewerkt. Over 'Die Clausule van der Bible' en een berijmd gebed.
62301: OOSTERZEE, J.J. VAN. - De Heidelbergsche Catechismus in twee en vijftig leerredenen.
3803: OOSTHOUT, H.F.R. - Wijsgerig taalgebruik in de redevoeringen van Gregorius van Nazianze tegen de achtergrond van de neoplatoonse metaphysica.
27023: OOSTINDIE, GERT. & MADURO, EMY. - Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634/1667 - 1954.
73257: OOSTRA, MENNO. - De IJzeren God en andere verhalen. Vijf eeuwen mythe en geschiedenis in Amazonia.
45120: OOSTROM, F.P. VAN. - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400.
19965: OOSTROM, F.P. VAN. - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400.
33474: OOSTROM, F.P. VAN. - Aanvaard dit werk. Over Middelnederlandse auteurs en hun publiek.
18078: OOSTROM, F.P. VAN. & WILLAERT, FRANK. (EDS.) - De studie van de Middelnederlandse letterkunde: Stand en toekomst. Symposium Antwerpen 22-24 september 1988.
34209: OOSTROM, F.P. VAN. - Maerlants Wereld.
28897: OOSTROM, F.P. VAN. - Misselike tonghe. De Middelnederlandse letterkunde in interdisciplinair verband.
41613: OOSTROM, F.P. VAN. (ED.) - Jacob van Maerlant, Spiegel historiael. Bloemlezing.
29083: OOSTROM, F.P. VAN. (ED.) - Arturistiek in Artikelen. Een bundel fotomechanisch herdrukte studies over Middelnederlandse Arturromans. Met een bibliografie van de Middelnederlandse Arturistiek sinds 1945.
33586: OOSTROM, F.P. VAN. (ED.) - Grote Lijnen. Syntheses over Middelnederlandse letterkunde.
1504: OOSTROM, F.P. VAN. - Reinaert primair. Over het geïntendeerde publiek en de oorspronkelijke functie van Van den vos Reinaerde.
41902: OOSTROM, F.P. VAN. - Beatrijs en Tweefasenstructuur. Over de betrekkingen tussen wereldlijke en geestelijke cultuur in de Middeleeuwen.
40952: OOSTROM, F.P. VAN. - Court and Culture. Dutch Literature 1350-1450. With a Foreword by James H. Marrow. Translated by Arnold J. Pomerans.
913: OOSTROM, F.P. VAN. - Lantsloot vander Haghedochte. Onderzoekingen over een Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose. With a summary in English.
4379: OOSTVEEN, J. - Spraak- en Stemafwijkingen.
63666: OOTEGHEM, J. VAN. - Lucius Marcius Philippus et sa famille.
67953: OPITIIS, BENEDICTUS DE. - Aansiet vergadert nu... / Sub tuum presidium....
6876: OPLAND. (PS. ROB WOUT). - Sint Joop en de Draak. Politieke prenten uit de Volkskrant van de laatste vijf jaar.
6869: OPLAND. (PS. ROB WOUT). - Te Kijk bij Opland. Een serie politieke spotprenten uit De Volkskrant. (Met een voorwoord van Minister Luns).
35734: OPPEL, H. (ED.) - Der Moderne Englische Roman. Interpretationen.
60008: OPPENHEIM, PHILIPPUS. - Commentationes ad Ritum Baptismalem. (Institutiones Systematico-Historicae in Sacram Liturgiam; Series II: Liturgia Sacramentalis, vol. III/1).
46087: OPPENHEIM, J.D. - Klimatologische beschouwingen in verband met de Citruscultuur in Suriname.
46084: OPPENHEIM, J.D. - Ontwikkelingsmogelijkheden van een Citrus-Cultuur in Suriname.
43067: OPPENHEIM, HORST. - Naturschilderung und Naturgefühl bei den frühen Meistersingern.
60005: OPPENHEIM, PHILIPPUS. - Notiones Liturgiae Fundamentales. (Institutiones Systematico-Historicae in Sacram Liturgiam; Tomus VI).
46487: OPPERMANN, O. - Opmerkingen over Hollandsche stadsrechten der XIIIe eeuw. Met een aanhangsel over de wording der legende van St. Jeroen.
21678: OPPERMANN, O. (ED.) - Kölnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts. Bearbeitet und hrsg. von W. Jappe Alberts und F. Ketner.
19595: OPPERMANN, O. - Die älteren Urkunden des Klosters Blandinium und die Anfänge der Stadt Gent.
65300: OPSTELTEN, J.C. - Sophocles en het Grieksche pessimisme.
23247: OPTATUS, P. - De spiritualiteit van de Capucijnen in de Nederlanden gedurende de XVIIe en XVIIIe eeuw. Een bijdrage tot de geschiedenis van de vaderlandse vroomheid. (Batavia Sacra).
23933: VERSUS. TIJDSCHRIFT VOOR FILM EN OPVOERINGSKUNSTEN. - 1989/3. Filmpersonage. Filmische regressie. De filmleugen.
23932: VERSUS. TIJDSCHRIFT VOOR FILM EN OPVOERINGSKUNSTEN. - 1987/2. Kleur en beweging. C.S. Peirce. Brits melodrama.
23930: VERSUS. TIJDSCHRIFT VOOR FILM EN OPVOERINGSKUNSTEN. - 1986/3. Christian Metz: fotografie en film. Japanse cinema.
44403: VERSUS. TIJDSCHRIFT VOOR FILM EN OPVOERINGSKUNSTEN. - 1992/1. Esthetiek - Filmsemiotiek - Identificatie.
44404: VERSUS. TIJDSCHRIFT VOOR FILM EN OPVOERINGSKUNSTEN. - 1992/2. De dialogische tekst - Omtrent 25 jaar semiotiek - Slasher-film en gender.
44408: VERSUS. TIJDSCHRIFT VOOR FILM EN OPVOERINGSKUNSTEN. - 1992. (Jaargang 10 en laatste). 1992/1. Esthetiek - Filmsemiotiek - Identificatie. 1992/2. De dialogische tekst - Omtrent 25 jaar semiotiek - Slasher-film en gender. 1992/3. In memoriam Christian Metz * De mediatisering van de intellectuelen * Drie reclame-effecten.
44402: VERSUS. TIJDSCHRIFT VOOR FILM EN OPVOERINGSKUNSTEN. - 1991/3.Metz, semiotiek en linguïstiek, Toeschouwer en emotie, Het gekwetste lichaam.
44397: VERSUS. TIJDSCHRIFT VOOR FILM EN OPVOERINGSKUNSTEN. - 1990/1. Moverende Mythen.
44398: VERSUS. TIJDSCHRIFT VOOR FILM EN OPVOERINGSKUNSTEN. - 1990/2. De figuur van de toeschouwer * Zang, dans, verhaal * Filmconservering.
74587: VERSUS. TIJDSCHRIFT VOOR FILM EN OPVOERINGSKUNSTEN. - 1985/1. Women in film.
44394: VERSUS. TIJDSCHRIFT VOOR FILM EN OPVOERINGSKUNSTEN. - 1992/3. In memoriam Christian Metz * De mediatisering van de intellectuelen * Drie reclame-effecten.
74588: VERSUS. TIJDSCHRIFT VOOR FILM EN OPVOERINGSKUNSTEN. - 1988/2. Hommage aan Ledoux.
44405: VERSUS. TIJDSCHRIFT VOOR FILM EN OPVOERINGSKUNSTEN. - 1990. (Jaargang 8) .1990/1. Moverende Mythen. 1990/2. De figuur van de toeschouwer * Zang, dans, verhaal * Filmconservering. 1990/3. Duits Melodrama 1933-1945.
23931: VERSUS. TIJDSCHRIFT VOOR FILM EN OPVOERINGSKUNSTEN. - 1987/1. Point of view. De originele kopie.
44407: VERSUS. TIJDSCHRIFT VOOR FILM EN OPVOERINGSKUNSTEN. - 1991. (Jaargang 9). Compleet in 3 afleveringen. 1991/1. Averechtse filmgeschiedenis, De muur als chronotoop, Fotogenie en fysionomie. 1991/2. Averechtse filmgeschiedenis, Identificatie, Film en dans bij Valéry. 1991/3.Metz, semiotiek en linguïstiek, Toeschouwer en emotie, Het gekwetste lichaam.
44400: VERSUS. TIJDSCHRIFT VOOR FILM EN OPVOERINGSKUNSTEN. - 1991/1. Averechtse filmgeschiedenis, De muur als chronotoop, Fotogenie en fysionomie.
44401: VERSUS. TIJDSCHRIFT VOOR FILM EN OPVOERINGSKUNSTEN. - 1991/2. Averechtse filmgeschiedenis, Identificatie, Film en dans bij Valéry.
44399: VERSUS. TIJDSCHRIFT VOOR FILM EN OPVOERINGSKUNSTEN. - 1990/3. Duits Melodrama 1933-1945.
39791: ORBÀN, A.P. - De ijzeren greep van de poëzie.
4048: ORBÀN, A.P. - Les dénominations du monde chez les premiers auteurs chrétiens.
45547: ORBÀN, A.P. (ED.) - Liber Floretus. Herausgegeben nach der Hs. Utrecht, U.B. 283.
40888: ORBÀN, A.P. - Novus Phisiologus. Nach Hs. Darmstadt 2780.
31896: MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING. - Op Goede Gronden. Een bundel opstellen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers.
39475: ORGAN YEARBOOK, THE. EDITED BY PETER WILLIAMS. - ORGAN YEARBOOK: Vol. 5; 1974.
39479: ORGAN YEARBOOK, THE. EDITED BY PETER WILLIAMS. - ORGAN YEARBOOK: Vol. 9; 1978. French Number.
39470: ORGAN YEARBOOK, THE. EDITED BY PETER WILLIAMS. - ORGAN YEARBOOK: Vol. 1; 1970.
39488: ORGAN YEARBOOK, THE. EDITED BY PETER WILLIAMS. - ORGAN YEARBOOK: Vol. 18; 1987.
39484: ORGAN YEARBOOK, THE. EDITED BY PETER WILLIAMS. - ORGAN YEARBOOK: Vol. 14; 1983.
39482: ORGAN YEARBOOK, THE. EDITED BY PETER WILLIAMS. - ORGAN YEARBOOK: Vol. 12; 1981.
39486: ORGAN YEARBOOK, THE. EDITED BY PETER WILLIAMS. - ORGAN YEARBOOK: Vol. 16; 1985.
39473: ORGAN YEARBOOK, THE. EDITED BY PETER WILLIAMS. - ORGAN YEARBOOK: Vol. 3; 1972.
39536: ORGAN YEARBOOK, THE. EDITED BY PETER WILLIAMS. - ORGAN YEARBOOK: Vol. 21. 1990.
39492: ORGAN YEARBOOK, THE. EDITED BY PETER WILLIAMS. - ORGAN YEARBOOK: Indexes on Volumes 1-20 (1970-1989).
39490: ORGAN YEARBOOK, THE. EDITED BY PETER WILLIAMS. - ORGAN YEARBOOK: Vol. 20. 1989.
39487: ORGAN YEARBOOK, THE. EDITED BY PETER WILLIAMS. - ORGAN YEARBOOK: Vol. 17; 1986.
39485: ORGAN YEARBOOK, THE. EDITED BY PETER WILLIAMS. - ORGAN YEARBOOK: Vol. 15; 1984.
39489: ORGAN YEARBOOK, THE. EDITED BY PETER WILLIAMS. - ORGAN YEARBOOK: Vol. 19; 1988.
39538: ORGAN YEARBOOK, THE. EDITED BY PETER WILLIAMS. - ORGAN YEARBOOK: Vol. 23 - 24. 1992/1993.
39537: ORGAN YEARBOOK, THE. EDITED BY PETER WILLIAMS. - ORGAN YEARBOOK: Vol. 22. 1991.
39478: ORGAN YEARBOOK, THE. EDITED BY PETER WILLIAMS. - ORGAN YEARBOOK: Vol. 8; 1977.
39477: ORGAN YEARBOOK, THE. EDITED BY PETER WILLIAMS. - ORGAN YEARBOOK: Vol. 7; 1976.
39474: ORGAN YEARBOOK, THE. EDITED BY PETER WILLIAMS. - ORGAN YEARBOOK: Vol. 4; 1973.
69288: SACRA CONGREGAZIONE ORIENTALE. - CODIFICAZIONE CANONICA ORIENTALE. Fonti: Series I, II, III. (complete set).
54298: ORILIA, SALVATORE. - Mafia tra documento e letteratura.
75073: ORIOSO. - Historias. Libros I-IV + Libros V-VII. Introducción, traducción y notas de E. Sanchéz Salor. Revisión de 2 tomos C. Codoñer Merino.
74807: ORLANDIS, JOSÉ. - Historia de España. La España Visigótica.
71824: ORLERS, JAN JANSZOON. & HAESTENS, HENDRICK VAN. - Den Nassauschen Lauren-Crans. Beschrijvinghe ende af-beeldinge van all de Victorien, So te Water als te Lande, die Godt Almachtich De Eedele Hooch-mogende Heeren Staten der Vereenichde Neder-landen verleent heeft, Deur het wijs ende clouck beleyt des Hooch-ghebooren Fursts Maurits van Nassau, uyt gegeven tot een eewige memorie.
22240: ORNÉE, W.A. - De 'Mof' in de Nederlandse Blij- en Kluchtspelen uit de 17e en 18e eeuw.
13859: ORNSTEIN, J. (ED.) - Three essays on linguistic diversity in the Spanish-speaking world. (The U.S. Southwest and the River Plate Area).
15354: ORTEGA Y GASSET, J. - Gesammelte Werke. Vol. I-III (van de vier).
10853: ORTROY, F. VAN. - Bibliographie de l'oeuvre Mercatorienne.
10854: ORTROY, F. VAN. - Bio-bibliographie de Gemma Frisius, fondateur de l'écôle belge de géographie, son fils Corneille et des neveux les Arsénius.
70894: ORTROY, F. VAN. - L'Oeuvre cartographique de Gérard et de Corneille de Jode.
14796: ORTT, F. - Inleiding tot het Pneumat-Energetisch Monisme. Een beschouwing over God, de Wereld, het Leven, Mensch en Maatschappij vanuit het standpunt der Natuurwetenschap.
12266: OS, H.W. VAN. & PRAKKEN, M. - The Florentine paintings in Holland 1300-1500.
71349: PETER VAN OS. - Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van 's-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523. Uitgegeven door A.M. van Lith-Drooglever Fortuijn, J.G.M.Sanders en G.A.M. Van Synghel.
19621: OS, H.W. VAN. (ED.) - The Early Venetian Paintings in Holland.
63705: OS, H.W. VAN. - Gebed in schoonheid. Schatten van privé-devotie in Europa 1300-1500.
45676: OS, H.W. VAN. - The early Sienese paintings in Holland.
12239: OS, H.W. VAN. - Vecchietta and the Sacristy of the Siena Hospital Church. A study in Renaissance religious symbolism.
38515: OS, J.A. VAN. (ED.) - Les Fabliaux du Manuscrit Cologny Bodmer 113 (XVe siècle). Edition critique et étude d'une lignée.
30485: OS, H.W. VAN. - Gebed in schoonheid. Schatten van privé-devotie in Europa 1300-1500.
58533: OS, H.W. VAN. & PRAKKEN, M. - The Florentine paintings in Holland 1300-1500.
31302: OS, H.W. VAN. & PLOEG, K. VAN DER. - Sienese Altarpieces 1215-1460. Form, Content, Function. Vol. I: 1215-1344. With a contribution: 'On architectural and liturgical aspects of Siena Cathedral in the Middle Ages', by Kees van der Ploeg.
31319: OS, H.W. VAN. - Sienese Altarpieces 1215-1460. Form, Content, Function. Vol. II: 1345-1460. With a contribution: 'A Description of the Altars in Siena Cathedral in the 1420s', by Gail Aronov.
43403: OSBERG, RICHARD H. (ED.) - The Poems of Laurence Minot 1333-1352.

Next 1000 books from Antiquariaat De Keerkring

9/13