De Kantlijn
Koppelstraat 9, 7126 AE Bredevoort, Nederland. Tel.: +31 (0)543-452320            Email: kantlijn@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
46311: JASSIES, K. - Veertig jaren T.E.T. ( Twentse Electrische Tramwegmaatschappij )
28428: MELATI VAN JAVA - Angeline's beloften: een boek voor meisjes
71633: JAXTHEIMER, BODO W. - Linoleumsnede en druk
66090: JAYADEVA, 12E E. - Gîta-gôwinda: pastorale van Djajadêwa
50149: JAYAKAR, PUPUL, KRISHNAMURTI, J. - Fire in the mind: dialogues with J. Krishnamurti
20868: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Hekwieler op de Palembang Rivier. # 141
20870: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Houtlowries. # 143
20727: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Kratermeer op de Idjen. (Oost-Java) # 11
20725: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: De Kawah Manoek-krater. (West-Java) # 8
20733: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Javanen. Regent met zijn hoofden. (Oost-Java) # 16
20919: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Tabak, gekapt Oerbosch. # 148
45136: JEAN, RAYMOND - De duistere bron: een verhaal van liefde en hekserij in de Provence in de zeventiende eeuw
20744: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: 's Lands Plantentuin. Pandanen # 29
71092: JEAN CHARBONNEAUX, SOUGEZ. - Les terres cuites grecques
70875: JEAN DE LA FONTAINE, JAN PRINS PSEUD. VAN C.L. SCHEPP. - Veertig fabels van La Fontaine in het Nederlands weergegeven door Jan Prins
20863: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Transport van Tabak. # 136
20916: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT:Goudontginning "Redjang Lebong" # 145
20796: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Ploegen van natte Rijstvelden met Buffels. (Java) # 81
20759: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Het tappen van een Caoutchoucboom. (Hevea Brasiliensis) # 44
20765: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Staatssteenkolenbedrijf te Sawa-Loento. # 49
20865: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Karbouwenkarren. (Java) # 138
20862: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Prauwen voor Zoutvervoer. # 135
20854: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Sultansrechtbank te Djokjakarta. (Java) # 128
20848: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Lampongsche Bruiloft. # 122
20812: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Rijstcultuur. Het stampen van de padi. # 97
20810: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Weven en spinnen. (West-Java). # 95
20802: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Olifantenjacht. (Soemtra) # 87
20793: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Tabakskerverij voor de inlandsche Markt. Paja Kombo.# 78
20791: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Inlandsche Suikermolen. (Soemtra) # 76
20790: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Katoenveld op Soemtra. # 75
20784: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Koranschooltje. (Java) # 69
20734: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Athehers. (noord-Sumatra)# 17
20730: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Papoea's uit Nieuw-Guinea. # 13
20921: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Een Kina aanplant. # 150
20920: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Jong Tabaksveld. # 149
20918: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Tabak, sorteerloods. # 147
20917: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Zoutpers # 146
20860: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Zendingsschool te Modjowarno. (Oost-Java) # 134
20857: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Inlandsche School te Buitenzorg. (Java) # 131
20855: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: De Sultan van Koetei en zijn Rijkssieraden. (Borneo) # 129
20853: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: De Sultan van Djokjakarta op zijn troon. (Java) # 127
20850: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Een Veldhospitaal. # 124
20851: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Berg-artillerie. # 125
20847: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Chineesche Tooneelspeelsters. (Oost-Java) # 121
20842: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Wedrennen te Fort de Kock. (Sumatra) # 116
20838: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Hoedenvlechten voor Europa. # 112
20836: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Een kampong van Garoet. # 110
20835: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Zeestraat te Koepang. (Timor) # 109
20834: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Straat in Makassar. # 108
20833: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Laan in Makassar. # 107
20832: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Kreek in de stad Palembang. # 106
20828: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Het Lematang-Ravijn. (Zuid-Sumatra) # 102
20813: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Rijstcultuur. Het oogsten. # 98
20811: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Beplanten van een rijstveld. # 96
20808: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: het snijden en schilderen van Wajang-Poppen.# 93
20805: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Goudsmeden in Atjeh. # 90
20807: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Het ciseleeren van koperen Vazen. (Java) # 92
20803: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Handelswijk te Buitenzorg. (West-Java) # 88
20801: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Varkensjacht. (Soemtra)# 86
20800: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Inlandsche Kustvaartuig. (Midden-Java) # 85
20799: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Vischspietsende binnen een zegen. Papoea's. (Nieuw-Guinea) # 84
20798: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Vischvijvers op West-Java. # 83
20795: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Drenken der paarden van de Ombilien kolenvelden. (Soemtra) # 80
20792: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Tabaksveld te Paj Kombo. # 77
20789: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Inlandsche Tuin met Cocosplukkenden aap. # 74
20785: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Kerk, School en Ziekenhuis der Christelijke Zending te Pea-Radja. Bataklanden. (Soemtra) # 70
20783: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: School voor Mohammedaansch godsdienstonderwijs. (Padangsche Bovenlanden) # 68
20779: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Verblijf in rotsholen der Toala's. (Celebes) # 64
20778: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Stamwoning der Paoea's. (Noord-Nieuw-Guinea) # 63
20771: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Wilhelminastraat te Soekaboemi. # 55
20770: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: 'Djokjakarta. Een der poorten van den Kraton. # 54
20769: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Nieuw-Batavia. In het Wilhemina-Park. # 53
20768: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Oud-Batavia. In de Chineesche Kamp. # 52
20767: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Noordwijk. Weltevreden. # 51
20766: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT:Tinspuitzuiger-installatie te Banka. # 50
20764: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Petroleum-boortoren. # 48
20763: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Petroleumbedrijf te Balikpapan. (Oostkust van Borneo) # 47
20762: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Robusta-koffie. (Als tusschenplanting bij Hevea Brasiliensis) # 46
20761: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Liberia-koffie. (Albizzia als schaduwboom) # 45
20760: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Liberia-koffie. (Albizzia als schaduwboom) # 45
20754: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Bibit kap- en sorteerloods. # 39
20753: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Inwendige van een theefabriek # 38
20752: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Inwendige van een theefabriek # 37
20751: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Het afleveren van den theepluk. # 36
20748: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Overbrugging van de Anai-kloof. (Sumatra's Westkust) # 33
20743: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: 's Lands Plantentuin. Varen-afdeeling # 28
20742: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: 's Lands Plantentuin. Bamboe # 27
20741: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: 's Lands Plantentuin. Palmen-afdeeling. # 26
20740: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Maleisch dorp met drijvende huizen. (West-Borneo) # 24
20739: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Javaansch dorp. (West-Java) # 22
20738: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Woning van een Regent. (West-Java) # 21
20737: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Christen-Inlanders in plechtgewaad. Minahassa. (Noord-Celebes) # 20
20732: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Soendaneezen. Regenten met hunne gemalinnen. (West-Java) # 15
20729: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Maleiers uit Midden-Sumatra.# 12
20726: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: De Papandajan-krater. (West-Java) # 9
20724: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Kratermeren van de Ding. (Midden-Java) De dubbelkratervan de Tangkoeban Prahoe. (West-Java) # 7
20723: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: De bergvlakte van Pantar. (Midden-Sumatra) # 5
20722: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Het Parklandschap van Madoera.# 4.
20721: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Het Bergdorp Semboengan, op de Ding. (Midden-Java) # 2
20720: DEMMENI JEAN. - SCHOOLPLAAT: Bergweg naar het ding-plateau. (Midden-Java) # 3

Next 100 books from De Kantlijn

4/22