De Kantlijn
Koppelstraat 9, 7126 AE Bredevoort, Nederland. Tel.: +31 (0)543-452320            Email: kantlijn@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
71040: THOMAS F. HENNESSY - Early locks and lockmakers of America
71767: HENRI DE. SAINT-BLANQUAT, BENOÎT CLARYS - Atlas of human origins
72279: EDWIN J. HENRI - The whip
72767: DENIS. HENRIQUEZ - Kas Pabow
72473: HENRY LANDERCY, DE SCHEEMAECKER GBR. - Moderne methodes volstrekt weduwschap, natuurlijk spel 1937, de voedings-regiemen, de ziekten en genezing
51528: HENZE - Henze's Taschen Atlas des Deutschen Reiches
4332: HEPKEMA, M.E., FRIESCHE ELF-STEDEN VEREENIGING - Friesche Elf-Steden-Vereeniging, 1909 15 Jan. 1934
66012: HEPWORTH, BARBARA - Barbara Hepworth: A pictorial autobiography
2993: HERBENUS, MATTHAEUS - Over hersteld Maastricht = De Trajecto instaurato / Matthaeus Herbenus; vert. naar het handschrift no. 200 van de Gemeentelijke Archiefdienst Maastricht door M.G.M.A. van Heyst
36142: HERBERGHS, LEO - Maastrichtse sonnetten
71281: HERBERT WERNER. RÜSSEL, J.A. SCHRÖEDER, ANTON VAN DUINKERKEN PSEUD. VAN W.J.M.A. ASSELBERGS. - De ware eenzaamheid: haar waarde en beteekenis
39703: HERBERT, MARTIN - Regels en gezag: over discipline in gezin en school
34030: HERDER, DIRK DE - Ga nooit op reis zonder een koffer met dromen ( gesigneerd)
71253: HERDER, E. DEN - De steenen spreken, de Zuiderzee kan niet drooggelegd worden, weerlegging van de brochure der ingenieurs van de Zuiderzeewerken
64880: HERDERSCHEê, JACOBUS - Namen en spreekwijzen aan den Bijbel ontleend
33514: HERG - Mannen op de maan
54150: HERINGER, JOSEF., AKADEMIE FR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (LAUFEN, SALZACH), SEMINAR BEITRGE ZUR DORFKOLOGIE (1987 - 1988) - Dorfkologie: Wege und Einfriedungen: Seminare "Beitrge zur Dorfkologie" 15. Jan. 1987 Freising: "Wege-Straßen-Pltze als Lebensrume"; 14. Jan. 1988 Freising: "Einfriedungen: Hecken, Zune, Mauern" , Einfriedungen: Hecken, Zune, Mauern, Wege -
54080: HERLIHY, DAVID - Medieval households
70820: HERMAN, H. - Geschiedenis onzer zeemacht tijdens de Fransche overheersching 1810 tot 1814
27192: DIVENDAL HERMAN - Van goede zede en van goede snede. zijnde een weldoordachte en aan het leven getoetste verhandeling over het sierraad van het schoon gewaad. Voor jonkvrouwen en meisjes van stad en ommelanden neergeschreven door Herman Divendal
70530: HERMANN JACOB. LUDOVICI, HANSJÜRGEN BERTRAM - Liber annalium: 1770-1800; Veröffentlichung der Stadt Langenfeld und der Pfarrgemeinde Sankt Martin = Weltchronik
70979: HERMANN HAACK, WERNER HORN KARTOGRAFIE, - Schriften zur Kartographie
72713: HERMANN HESSE, A. M. H. BINKHUYSEN - Siddharta; De steppewolf; Demian; Reis naar het morgenland
64840: HERMANS, TOON - Vierentwintig versjes voor jou ...
3104: HERMANS, D.B.M. - 't Welvaere van de stadt Salt Boemel: een eeuw winkelpuien in Zaltbommel.
3385: HERMANS, TILLY, ZONNEVELD, LODEWIJK VAN, DIS, ADRIAAN VAN - Amsterdam: door schrijvers en dichters in kaart gebracht / samenst. Tilly Hermans, Lodewijk van Zonneveld en Adriaan van Dis; fotografie Menko ten Cate
3331: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Een heilige van de horlogerie: roman / Willem Frederik Hermans
51647: HERMANS, WILLEM FREDERIK, REVE, GERARD - Verscheur deze brief!: ik vertel veel te veel: een briefwisseling
52283: HERMANS, TOON - Programma boekje: Ballot 1953 - 1954
46355: HERMANS, HUBERT J.M. - Het verdeelde gemoed: over de grondmotieven in ons dagelijks leven
72644: WILLEM FREDERIK HERMANS - Mandarijnen op zwavelzuur ( 4e druk )
55461: HERMANS, JOS. - Elken dag een riempjen ( Proostprikkel Prikkels 289 )
22525: HERMANS, HYACINTH (P.), KOSSMANN, ALFRED, NIEUWENHUIS, JAN - Het doek gaat op: de hervatting van het eigen toneelleven in Rotterdam
30478: HERMANS, LEX - "Alles wat zuilen heeft is klassiek": classicistische ideen over bouwkunst in Nederland, 1765-1850
31858: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Ze zullen eikels zaaien op mijn graf: teruggevonden gesprekken met Willem Frederik Hermans
4666: HERMANS, H., WOLTJER, J. - Atlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenis / door H. Hermans en J. Woltjer
41904: HERMANS, JOS.M.M., HUISMAN, GERDA C., UNIVERSITEITSMUSEUM, GRONINGEN, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, GRONINGEN - Aan de ketting: boek en bibliotheek in Groningen voor 1669
41268: HERMANS, TOON - ( Theatre programm ) Hartendwaas
63176: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Het boek der boeken, bij uitstek
50382: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Hypnodrome: gedichten
37303: HERMANS, JOS. M.M., ACADEMIA FRISIACA. BIBLIOTHEEK, COLLOQUIUM "NUT EN NADEEL VAN EEN ACADEMIEBIBLIOTHEEK" (2005) - De Franeker universiteitsbibliotheek in de zeventiende eeuw: beleid en belang van een academiebibliotheek
21246: HERMANS, WILLEM FREDERIK 1E DRUK - Ik heb altijd gelijk
34598: HERMANS, JOS.M.M. - Middeleeuwse handschriften uit Groningse kloosters
25603: HERMANS, J. - De gemeenschap van de heiligen: een sacramentenverklaring in verhalen
51766: HERMITE, MAURICE . AND OTHERS. - Folies Bergre. Folies d'un Soir. Revue de Maurice Hermite
69972: HERMKENS, JEROEN, BLANKENBERG, HUUB, KUNSTHANDEL JAN JUFFERMANS, UTRECHT, VAN SPIJK ART PROJECTS, VENLO - Jeroen Hermkens en Utrecht
56677: HERMSEN, STEF - Rondom Gendringen
59010: HERNGREEN, RIK, DELSING, CARO, VRIES, ABEL P. DE - Archipuncturale '04
53580: HERPETOLOGISCHE STUDIEGROEP, LIMBURG - Verspreiding van de herpetofauna in Limburg
70796: FRIEDRICH WILHELM WERNER FRHR VON SCHORLEMER-HERRINGHAUSEN - Die Rittergter der Provinz Westfalen
38166: HERRIOT, EDUARD. ( ILL MAD ) - In het wonderland of Rusland in vijf dagen
42035: HERRMANN, SVENJA,, 1973- - Ausschwrmen
72789: ILLUSTRATOR: FRIEDRICH HERSCHENHEIN - Neues Panorama des Rheins von Mannheim bis Cln. Mit 45 Randbildern nebst Beschreibung.- Nouveau Panorama du Rhin de Mannheim a Cologne. Avec 45 vignettes et descriptions. - New Panorama of the Rhine from Mannheim to Cologne. With 45 marginal Views.
21854: HERSTEL, ANK - Poppen van gips
45067: HERTOG, WILLEM E. DEN - De abdij van Loosduinen: Cistercinzerinnenklooster van 1229-1572
69999: HERTSENBERG, RICUS - 150 Jaar kerk & dorp Slagharen
68357: HERTZ, FRED, 1921- - Vierhundertsechsundvierzig Jahre und zehn Tage , 446 Jahre und 10 Tage
27954: HERUER, H.P.M., PRINSEN, G., STICHTING R.K. VOORLICHTING, OEGSTGEEST - Paus Johannes Paulus II in Nederland
71747: HERWAARDEN, G.J. VAN - Dl. 2: De otter, Natuurtechnische mogelijkheden voor landinrichtingsprojekten
72356: HERWAARDEN, J. VAN - Opgelegde Bedevaarten, een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca 1300-ca 1550)
32986: HERWARTH VON BITTENFELD, H.W. - Hoe zal deze oorlog eindigen?: een belangwekkende en actueele beschouwing op grond der voorspellingen van Michel Nostradamus gegeven in "Les vrayes Centuries et Prophties"
39208: HERWEIJER, N., SLECHTE, C.H., MUSEUM DE WAAG, DEVENTER - Deventer getekend: aquarellen en tekeningen uit de topografisch-historische atlas van het Deventer Museum 'De Waag'
22020: HERWEIJER, N., SLECHTE, C.H., MUSEUM DE WAAG, DEVENTER - Deventer getekend: aquarellen en tekeningen uit de topografisch-historische atlas van het Deventer Museum 'De Waag'
65083: HERWEIJER, N., TUPAN, H.R., HISTORISCH MUSEUM "HET SCHIELANDSHUIS", ROTTERDAM, HISTORISCH MUSEUM DE WAAG, DEVENTER, SPEELGOED- EN BLIKMUSEUM, DEVENTER, DRENTS MUSEUM - Op de koop toe: weggevertjes in Nederland
69653: HERZEN, ALEXANDER I. - Feiten en gedachten: memoires. Tweede boek: 1838-1847uit het Russich vert. en geann. door Charles B. Timmer
6317: HERZEN, FRANK - Herrie bij de brug: over Fransen, Pruisen en een schipbrug bij Vianen
69654: HERZEN, ALEXANDER I. - Feiten en gedachten: memoires. Derde boek: 1847-1852uit het Russisch vert., geann. en van een naw. voorz. door Charles B. Timmer
3087: HERZEN, FRANK - Ik ren! / Frank Herzen; tek. van Rick de Haas
53793: HERZFELDE, WIELAND. - John Heartfield: Leben und Werk: Dargestellt von seinem Bruder
48888: HERZOG, CHAIM. - Heroes of Israel. profiles of Jewish courage
38234: HESEMANN, MICHAEL., MANTLE, PHILIP. - Beyond Roswell
71538: HESHUSIUS, MONDA - Reisboek kuuroorden in Europa
69721: HESHUSIUS, MONDA - Reisboek kuuroorden in Europa
25191: HESSE, HERMANN - Peter Camenzind
41019: HESSEL, P., WEIJS, H., BEENEN, R., PROVINCIE UTRECHT, VERENIGING TOT BEHOUD VAN NATUURMONUMENTEN IN NEDERLAND, KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING - Wilde planten van Utrecht
20685: HESSELS, W. - Wit en rood: gedichten
20679: HESSELS, W. - Windstilte: verzen
53648: HESSELS, A., MULDER, A.F., TECHNISCHE HOGESCHOOL (DELFT). INSTITUUT VOOR STEDEBOUWKUNDIG ONDERZOEK - Beleving en waardering van groen: samenvattingen van een aantal colleges
69956: HESSING, WILFRIED, JOOSTEN, INEKE, RIJKSDIENST VOOR HET OUDHEIDKUNDIG BODEMONDERZOEK - Romeinen langs de snelweg: bouwstenen voor Vechtens verleden.
63515: HESSINK'S VEILINGEN (NIJMEGEN). - Historische wapens & uitrustingsstukken
64975: HESSINK'S VEILINGEN, NIJMEGEN - "Mylord" Vierde koets- & rijtuigveiling
25935: HETEREN, G.M. VAN, KNECHT-VAN EEKELEN, A. DE, LUYENDIJK-ELSHOUT, A.M., MOULIN, D. DE, NEDERLANDSE GENEESKUNDE IN DE INDISCHE ARCHIPEL, 1816-1942 ((NIJMEGEN); 30-9-1989) - Nederlandse geneeskunde in de Indische Archipel, 1816-1942: verslag van een symposium gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. D. de Moulin als hoogleraar in de geschiedenis der geneeskunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen,
41258: HETTEMA-FENNEMA, A.S. - Natuurspijs: eenvoudige menu's voor elk jaargetijde met voorschriften voor de bereiding
53400: HETTEMA, IJ. - Moderne voeding: receptenboek voor "rauwkost" en rationeele voedselbereiding
71288: HILDEGARD. HETZER - Kindheit und Armut: psychologische Methoden im Armutsforschung und Armutsbekämpfung
22075: HEUER, BEN - Pantomime: practische aanwijzingen voor amateurs: 'n studie over mime en pantomime
2965: HEUFF, J.A. (AZ.) - Het graafschap Buren en het Burensche Weeshuis / door J.A. Heuff Az
22054: HEUFF, JAN - Vaarwijzer voor de Waddenzee: praktijktips, vaaraanwijzingen, havens, ankerplaatsen en vaarroutes van Den Helder tot Dollard, van Texel tot Schiermonnikoog
24210: HEUFF, JAN - Toervaren op de Wadden: van Den Helder tot de Wesermonding
42223: HEUKELOM, J.B., MARGARETHA - Op en om het Krabbelbaantje
62898: HEUKELS, H., 1854-1936. - Excursieboekje
61343: HEUKENSFELDT JANSEN, M.-A., BLAAUWEN, A.L. DEN - Hollands en Duits porcelein in kasteel Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht ( = Niederlndischen und deutschen Porzellan in Burg Sypesteyn Nieuw-Loosdrecht )
34452: HEUL, FRANK M. VAN DER - Auto advertenties uit de jaren 1890-1940
35055: HEUPERS, ENGELBERT (1906-) - Soest in grootvaders tijd
27398: HEURSEL, JOZEF - Azalea's: oorsprong, veredeling en cultivars
32441: HEURSEL, JOZEF - Japanse azalea's: oorsprong, soorten en cultivars, teelt en verzorging
63525: HEUS, GERRIT DE - Bergen op Zoom in panorama
70336: HEUSZ, THEODOR - De rol van Adolf Hitler in het huidige Duitschland
19903: HEUTHORST, H.J.A.J., NEDERLANDSE VERENIGING TOT BESCHERMING VAN DIEREN. AFDELING ROTTERDAM - Dierenbescherming: 130 jaar, 1865-1995
71363: H. W. HEUVEL - Oud-Achterhoeksch boerenleven in beeld: het geheele jaar rond

Next 100 books from De Kantlijn

4/4